Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.79 MB
2020-12-19 14:00:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
522
1018
Kanizsa 2004. 038-042. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Dél-Zalai Hetilap
idníií
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 38. szám • 2004. november 3. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
C HONOS
TÁRSKERRSÓ KLUB
Ha komolyan gondoljs a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
Sabján Ferenc
Apámhoz odaátra
Sohasem remélted Őszintén, hogy megéled Kilencvenedik éved(et). Galambszelíd lelkeddel, Kimagasló nyugalommal Csordultig szerettél. Mert félted Istened; Erőt adott, nagy hitet. Szorgalmad nem ismételhetem: Nem úgy örököltem; Szíved melegségét; Kódja megfejthetetlen; Soha meg nem értem, Miért vagyok még itt, De itt kell lennem! Azokért, akik még keresnek. Apám, vigyázz Anyámra! Szenvedéseit a földön kihordta. Vigyázz Anyámra, Amíg megérkezem (én is) odaátra! Istenünktől kérem, találkozzunk. Gyertek elém egy Csillagösvényen! Szívetek szelíd volt és tiszta, SZÜLEIM voltatok;
én meg a TI fiatok.
HALOTTAINK EMLÉKÉRE
Különleges kávék,teák

Minőségi palackozott borok
#
Egyszerű és kontinentális reggelik
#
Saláták, Szendvicsek, Frissensültek
#
Péntek, Szombat este live dj''s
Nagykanizsa
2
VÁROSHÁZA
2004. november 3.
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS
A Köztársasági Elnök 2004. december 5. napjára országos népszavazást tűzött ki, melynek során az alábbi kérdésről kell a választópolgároknak dönteniük: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi
közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg
az ezzel ellentétes törvényt?" A népszavazás során a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot. Nagykanizsa MJV Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a 92/2004. (IV. 29), valamint a 241/2004. (X. 27.) számú határozatával a népszavazás lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságot megválasztotta. A szavazatszámláló bizottság névsora megtekinthető a Polgármesteri Hivatal I. emelet 12-es irodában. A népszavazás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a szavazás technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el. Vezetője: Dr. Kelemen Marcell jegyző Címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel.: 500-706. A Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot (VISZ) működtet, melynek feladata: a választópolgárok, jelölő szervezetek tájékoztatása a népszavazásra vonatkozó jogszabályokról; a választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, különös tekintettel a külföldön történő szavazásra; az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről; beadványok átvételek és továbbítása; az eljárás során használandó nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása, stb.; a népszavazással kapcsolatos adatok szolgáltatása.
VISZ elérhetőségei: Levélcím: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12., Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti iroda. Telefon: 500-752, 500-898, 500-807. Fax: 500-930. E-mail: jegyzo@nagykanizsa.hu, acs_laszlone@nagykanizsa.hu., deak_tamas@nagykanizsa.hu.
A névjegyzéket az érdeklődők munkaidőben 2004. november 6-tól november 13-ig (ügyfélfogadási időben) megtekinthetik a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. alatt a földszinti irodában. A névjegyzékből való kihagyás, vagy felvétel miatt kifogást 2004. november 12. 16.00 óráig nyújthatnak be az érintettek.
Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt 2004. november 2-6. között a posta kézbesíti. Ezzel kapcsolatos kifogásokat a fenti címen kérjük jelezni. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol van, igazolást kérhet a tartózkodási helyén történő szavazáshoz személyesen, vagy meghatalmazott útján 2004. december 3-án 16.00 óráig, ajánlott levélben úgy, hogy 2004. november 30-ig megérkezzen Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti irodába. Külföldön a magyar nagykövetségeken lehet szavazni. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján írásban, legkésőbb 2004. november 19-ig a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti irodában lehet kérni. Az ajánlott levélben küldött kérelemnek 2004. november 19-ig kell megérkeznie. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 36. számú szavazókör - Bolyai Altalános Iskola Nagykanizsa Erzsébet tér 9. szám alatt szavazhatnak.
Dr. Kelemen Marcell jegyző, a választási iroda vezetője
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 1. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
VÁLTOZÁS!
Litter Nándor, Nagykanizsa MJV polgármestere november hónap harmadik szerdáján, Röst János alpolgármester november hónap első szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző november hónap második szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.).A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
LAKOSSÁGI MEGHÍVÓ
A Központi Közlekedési Felügyelet és a Zala Megyei Közlekedési Felügyelet egyeztetést tart az M7-es autópálya Nagykanizsa és Zala-Somogy határ közötti szakaszának engedélyezése keretében.
Az eljárás helyszíne: Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Hevesi Sándor Művelődési Központ. Ideje: 2004. november 3. (szerda) 13 óra.
Az egyeztetésre a hatóságok nevében a Nagykanizsa területén érintett ingatlantulajdonosokat ezúton meghívom.
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály
HORVÁT NAP
2004. november 13-án az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége közreműködésével horvát napot rendez városunk.
A Horvát Nap védnökei: Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök és Stjepan Mesic horvát köztársasági elnök úr, a rendezvényen részt vesz dr. Stanko Nick a Horvát Köztársaság budapesti nagykövete, valamint Mohai László a Magyar Köztársaság zágrábi nagykövete.
Tervezett programok:
♦ 11.00-13.00 Horvát-magyar gazdaságfejlesztő találkozó Hevesi Sándor Művelődési Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) ♦ 15.00 Szentmise a Jézus Szíve templomban (Nagykanizsa, Deák tér 4.). A szentmisét a magyarországi horvát papok közreműködésével Blaz Horvát esperes celebrálja. ♦ 16.30 Kiállítás Bemutatkozik a muramenti régió Hevesi Sándor Művelődési Központ ♦ 17.30 Megnyitó, ünnepi köszöntők, díjátadás. ♦ 18.00-20.00 Gálaműsor. Fellépők: Tótszent-mártoni fúvós zenekar, Mohács Kulturális Egyesület, Tótszent-mártoni Kulturális Egyesület, Ta-nac Kulturális Egyesület, Gradis-tyei tamburazenekarok, Tököli Néptáncegyüttes, Korjeni Aszszonykórus, Rokoko Táncegyüttes, Horvát Hagyományőrző Egyesület, Dola Kulturális Egyesület.
Eü ROADSHOW KANIZSÁN
Az Európai Unió bővítésének és az Európai Uniós állampolgárság széleskörű kommunikációjának kapcsán október 27-november 6. között érdekes roadshow helyszíne Magyarország. Írország és Lengyelország után ugyanis hazánkban is megrendezi interaktív információs kampányát az EU, így kívánja tájékoztatni a tagországok lakosságát a Bel és Igazságügyeket érintő közösen hozott döntésekről és az európai állampolgári jogokról. A roadshow Magyarországon tíz napon át naponta 3-3 városban (Budapesten és Debrecenben kétszer) tartja rendezvényeit. Minden helyszínen egy két főből álló csapat várja a résztvevőket.
Pénteken Nagykanizsa volt az EU-s rendezvény egyik helyszíne: az Erzsébet téren felállított sátornál Litter Nándor polgármester nyitotta meg a programot, majd 20 percenként induló interaktív kvízjátékkal várták a szervezők az érdeklődőket. A játékban résztvevők a Szabadság, Biztonság, Jogszerűség és Európai Uniós polgárság témaköreiben tesztelhették tudásukat. Akik az egész nap tartó eseményen sikeresen szerepeltek, Európai szóvivőkké váltak, s a helyszínen - az EU normáinak megfelelően - környezetbarát papírzacskókban átnyújtott ajándékot kaptak. \_/
2004. november .
GAZDASAGI FORUM
A határmenti kapcsolatfelvétel segítése illetve a már meglévő kapcsolatok erősítése volt a célja annak a gazdasági fórumnak és üzletember találkozónak, melyet egy Phare-CBC-pályázat nyerteseként a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezett horvát partnere segítségével magyar és horvát vállalkozók, üzletemberek számára. A programon a 25, többségében Kanizsai és környékbeli magyar vállalkozás mellett 10 horvát vállalkozás képviselői vettek részt.
Mint azt Böszörményi László, a ZMVA ügyvezető igazgatója elmondta, a Magyar-horvát határmenti együttműködés a gazdaságban címet viselő projekt két gazdasági fórum és üzletember találkozó megszervezését teszi lehetővé. A gazdasági fórumon elsőként Nádasi Tamásnak, az Aquaprofit Rt. IT elnökének az előadása hangzott el Zala megye gazdasági helyzete - lehetőségek a magyar-horvát határmenti vállalkozói együttműködésben címmel. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy Zala megye hat kistérsége közül három is - a lenti, a letenyei és a kanizsai - szomszédos Horvátországgal, ezt az adottságot feltétlenül ki kellene használni a gazdasági életben is. Az Európai Unió is kiemelten támogatja a határmenti együttműködéseket. A legjobb lehetőségeket az együttműködésre a szakember a turizmus, az egészségturizmus, a gasztronómia, a klaszterek partnerkapcsolata illetve a Dráva és a Mura mentén a vízgazdálkodás, a környezetvédelem területén látja. Ezt követően a ZMVA partnerszervezete, a Muraköz megyei Vállalkozói Központ igazgatója, Marjan Novak tartott előadást. Mint mondta, nyitottak Zala megye irányába és igyekeznek kihasználni minden olyan lehetőséget, ami a magyar kapcsolataik kiépítését, az eddigiek megerősítését és kiszélesítését segíthetik. A program A klaszter mint gazdasági együttműködési forma című előadással folytatódott, melyet Kalcsú Zoltán, a ZMVA Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter klasztermenedzsere prezentált. Ezt követően került sor a résztvevő horvát illetve magyar vállalkozások bemutatkozására, majd délután a program az üzletember találkozóval zárult.
TIZENÖT EV
Lapunk október 27-én ünnepelte újra indításának 15. évfordulóját. A Kiskastélyban megrendezett ünnepi program során Luif Ibolya ügyvezető-főszerkesztő köszöntötte mindazokat a régi-mai munkatársakat, akik elfogadták az invitálást. Az egybegyűlteket a lapot újra indító Zsoldos Ferenc egészségi állapotára való tekintettel magnófelvételről köszöntötte. Dezső Ferenc a „kiskamasz" Kanizsa újsághoz szóló lapköszöntője után a jelenlévő egykori főszerkesztők vehették át az emléklapot és a Kanizsa Újság Kiskönyvtára első kötetét, Bakonyi Erzsébet könyvét. Az ünnepi program előadója Zöldi László médiakutató volt, aki a helyi lapok kialakulásának történetéről és mai legfontosabb kérdéseiről szólt. Az ezt követő fogadáson már részt vett városunk vezetése is, az akkor befejeződő közgyűlésről megérkezve. Litter Nándor polgármester munkánkhoz további sikert kívánva oklevelet adott át szerkesztőségünknek.
Bízunk abban, hogy a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap mind magasabb színvonalon szolgálhatja a városlakók informálódását a következő években is.
* * *
TI KEDVES, RÉGI JÁTSZÓTÁRSAK!
Köszönöm nektek, akik eljöttetek, s nektek is, akik csak lélekben voltatok ott velem, amikor ünnepeltünk. Tudom, hogy Ti ott voltatok, ha csak egy pillanatra is, amikor eszetekbe jutott, hogy is volt rég, a lapindítások, lapzárták idején. Mi mindent csináltunk mi együtt! ...
Van, aki szerint nem hosszú idő a másfél évtized, de mi mind tudjuk, voltak olyan napok, amelyek olykor hosszabbnak tűntek, mint tizenöt év.
Köszönöm nektek, hogy együtt játszhattunk, hogy a játék során tőletek, mindannyiótoktól tanulhattam, s remélem, a közös játékhoz valamit én magam is adtam. Köszönöm annak is, aki egy ködös, hűvös őszi kora reggelen játékosan hajamat húzva tanított, s annak is, aki a hírírás rejtelmeibe vezetett. Neked is köszönöm, hogy önfeledt játszadozásomat a bölcs felnőtt magatartásával tűrted, s nem hagytad, hogy mások ebben, míg magamra nem leltem, megzavarjanak. S neked is köszönöm, ki következetességre, a krónikás hűségével, pontosságával végzendő munkára oktattál, s hogy nem hagytál magamra, ha baj volt. Akkor is mögöttem álltál, hittél bennem, bennünk, abban, hogy nem hiába kezdtük együtt akkor, amikor épp magára találni készült a világ, és éppen mi voltunk hibásak mindenért.
Köszönöm nektek, ti régi, kedves kollégák az együtt töltött éveket, a lapkészítés izgalmát, a sok jót, s olykor rosszat, amit együtt élhettünk meg, mert nélkületek más lett volna, kevesebb. Azt is köszönöm, hogy ma is úton-útfélen megszólítotok, kritikával, javaslataitokkal, ötleteitekkel ma is e lapért dolgoztok, hogy örökké „kanizsások" maradtatok, még akkor is, ha ma már én fogom jelképesen ceruzátokat.
Dukát Éva
VAROSKAPU
''/iahsamd 8800 Nagykanizsa. Dózsa György út 132B. ■mu.mmj.1 www.balusztradingatlan.huvaroskapu@balusztradingatlan.hu

Új lakások Nagykanizsán már "I ^ 5 000 Ft/íTI^*ártól!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés, Áfa-visszatérités, szocpol támogatás igény bevehető!
4
HIRDETES
2004. november 3.
Tíz évvel ez- ^ előtt alakult a Parkom ''94, amely számítástechnikával, távközléssel és irodatechnikával foglalkozó vállalkozás^
nizsa Vásáron, úgy tűnik, kreatív ötleteink tetszettek a közönségnek. A számítástechnikai berendezések egyik legnagyobb ellensége a meleg, és a vásáron a saját speciális hűtőrendszerünket mutattuk be. A hűtő egy szépen berendezett akvárium
nye annál zajosabb, köszönhetően a kevésbé körszerű hűtési megoldásoknak. Egyedi kialakításokkal dolgozunk, amelyek árban, és a műszaki megoldásokat illetően is versenyképesek a piacon lévő más termékekkel szemben.

- A Par-Kom''94 jelenleg három alkalmazottat foglalkoztat, ám alvállalkozói hálózatával jelentős erőt képvisel a piacon. Tovább bővítjük a profilunkat, ennek az egyik főeleme a Canon márkaszervíz és márkakereskedés. Másológépeket, irodatechnikai berendezéseket, digitális kamerákat, fényképezőgépeket, faxokat is forgalmazunk. A kereskedelemhez szolgáltatás is kapcsolódik -mondja Szabó László ügyvezető tulajdonos.
- Sikerrel jártak a Kanizsa Vásáron. Miben is nyilvánult meg ez a siker?
Vásárdíjat kaptunk a Ka-
TIZEVES A PAR-KOM
volt, amelynek hőigényét a számítógép által termelt hővel elégítettük ki. Üzemi körülmények között ez azért egy kicsit másként van, még akkor is, ha ezeket a rendszereket vízhűtéses rendszereknek nevezzük. Az általunk fejlesztett megoldásoknak köszönhetően a gépek csendesen működhetnek, hiszen ma még az általános az, hogy minél nagyobb egy gép teljesítmé-
- Miben kínálnak különlegeset?
- Ügyfeleinknek átfogó szolgáltatási csomagot nyújtunk, ez alatt azt értem, hogy az iroda berendezését mi a bútoroktól kezdve a számítástechnikai és irodatechnikai berendezések beüzemeléséig vállaljuk, tekintettel a megrendelő igényeire, elvárásaira. Az új vállalkozások által támasztott
igényeknek épp úgy képesek vagyunk megfelelni, mint a már működő vállalkozások elvárásait teljesíteni, legyen szó hálózatbővítésről, vagy új technikai berendezések beszerzéséről. Ügyfelünk azt tudja, mit szeretne, mi ehhez megbízható, költségtakarékos technikai eszközöket ajánlunk. A távközlési hálózat, az irodatechnika és a számítástechnika képezi azt a hármast, amelyben mi a lábunkat a városban és a város környékén megvetettük.
- Miért költöznek új helyre?
- A Magyar utca 6-ba költözünk, mert korábbi helyünket kinőttük. A cég olyan mértékben bővült, illetve a sokmilliós raktárkészlet olyan jelentős helyigénnyel bír, amelyet a korábbi üzlethelyiségben nem lehetett megoldani. Új helyünkön kibővített ügyféltérrel, és helyben működő szervízzel, műhellyel várjuk ügyfeleinket november első hetétől.
(X) ,

Sétálva a belvárosban óhatatlanul keresi az ember a kényelmes, jó hangulatú kávézót. Nem is kell messzire mennie hiszen a Fö úton egy csendes kis udvarban (a volt Afész-udvarban a Nelson mögött) azonnal rátalálhat erre a helyre bárki.
Visszafogott árak, magas minőség és az érzés hogy mindenképp vissza kell térni ide -ezek a legjobb ajánlók talán.
A Jágo méltán érdemli ki ezt az egyszerű megjegyzést: ez egy jó kávézó.
Bár most már nem kegyes hozzánk az időjárás, de azért nem árt megjegyezni a „jobb" időkre, hogy néhány méterre a város szívétől találhatjuk a város egyik legjobb kerthelyiségét illetve kávézóját.
Kellemes, mediterrán hangulat fogadja a belépőt. Ami szemet szúr azonnal, az a megszokottól eltérő berendezés. Vidám, világos színek, délies érzés. Kisebb-nagyobb társaságok egyaránt helyet foglalhatnak, akár egy reggeli erejéig (ham and eggs, rántotta, toastok); egy kávéval indítani a napot; ebéd
után ejtőzni egy csendes, romantikus helyen, illetve egy kiadós beszélgetésre elvonulni az utca zaja elől. A kávézóban sokféle kávékülönlegesség közül választhatunk, és a városban egyedül itt találkozhatunk csapolt változatban a jóhírű
Carlsberg sörrel. Sörkorcsolya-ként melegszendvicsek, saláták szolgálnak.
A párnázott székeken és padokon hamar telik az idő bárkinek. Korosztálytól függetlenül akárki jól érezheti ezen a helyen, és biztos hogy visszakívánkozik.
A délutáni-esti betérők válogathatnak a bőséges italválaszték mellett minőségi, palackozott villányi borok közül. Az élvezetekben való válogatást az ízléses borlap segíti.
A hétvégeken pénteken és szombaton lemezlovas keveri a zenét. A Jágo-ban nem a hangerő az első, hanem a mi-n ő s é g . Partira igyekvők is bátran választhatják a helyet, és talán nem már nem is lesz olyan sietős.
(X)
2004. november 3.
VÁROSPOLITIKA
5
AZ ELLENZÉK A KÖZGYŰLÉSRŐL
A Fidesz frakció sajtótájékoztatóján a közgyűlés levezetéséről, és az önkormányzatnál uralkodó helyzetről szóltak. Cseresnyés Péter frakcióvezető véleménye szerint a városvezetés nem fogadta meg a figyelmeztetéseiket, mert jelen van az egyéni érdek és a szabályok önkényes értelmezése a városvezetés tevékenységében. Dr. Kolonics Bálint elmondta: igyekeznek a közvéleményt minél szélesebb körben tájékoztatni az önkormányzatnál történtekről. Szakmai kifogásokat is megfogalmaztak, és a kellemetlen kérdésekre is joggal várnak választ. Cseresnyés Péter kitért arra, hogy a törvényesség határát súroló, vagy konkrét törvénytelenség felmerülése esetén hónapokig nincs válasz, vizsgálatok ígéretével húzzák az időt. Dr. Kolonics Bálint kiegészítette ezt azzal, hogy több témában is éltek a hozzászólás jogával, feltették a kérdéseiket, ám a polgármester lezárta a vitát, mielőtt a választ megkaphatták volna. Szükséges az SZMSZ módosítása is, mert nincs lehetőség többek között arra, hogy bárki, aki ki akarja fejteni a véleményét, megtehesse, mert 2x2 perc van minden egyes képviselő számára arra, hogy elmondja a véleményét. Ezt a javaslatot egyébként a közgyűlés elfogadta, s a tárgyalásra tűzi novemberben.
NAGYKANIZSAI CIVIL KLUB
2003. elején vetődött fel a gondolat, hogy a városban működő mozgalmak, szervezetek nem ölelik föl a közélettel foglakozni akaró emberek teljes körét. Találkozóikat így rendszeressé és szervezetté tették és megalapították a Nagykanizsai Civil Klubot. Az elmúlt közel két év a szervezeti és a működési forma kialakításával telt el. Jelenleg több mint harmincöt tagjuk van. A Civil Klub tevékenységét-munkáját a tagság által választott elnökség szervezi, melynek tagjai Dr. Stepán Annamária, Dr. Varga Imre és Kozma Péter. Az elnökség munkáját a szakmai alapon szerveződött asztaltársaságok segítik. Az orvosok, a gyógyszerészek asztaltársasága az egészségügyi és szociális kérdésekkel, a pedagógusok asztaltársasága az oktatási és kulturális élettel, a vállalkozók asztaltársasága a gazdasági problémákkal foglalkozik, de van a belső és külső kommunikációt szervező asztaltársaság is. A klub célja, hogy a Nagykanizsa városáért tenni akaró, de civil voltukhoz ragaszkodó emberek egymást megismerve egy csapatot alkossanak, s a helyi politikai élet véleményformálóivá váljanak. A nyilvánosság előtt először 2004. november 13-án az I. Nagykanizsai Civil Szabadegyetemmeljelennek meg „Globalizáció és nemzetstratégia" címmel.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére
i
j Három vagy több gyermekes családnak, vagy jelenleg is önkor-jmányzati lakásban élők részére több generáció összeköltözésére, j amennyiben a leadott lakások közül legalább az egyik komfortos ! bérlakás:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete 67 m2, 3 szobás, összkomfortos. A lakás tele-I pülésen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: | X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege 13.677 Ft. A lakás állapo-| ta felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, ill. a leadott lakás-! tói függő. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 11. |9-11 óráig.
Kettő gyermekes családok részére: ! Nagykanizsa, Garay u. 6/B. III. em. 10.
A lakás alapterülete 49 m2, 1,5 szobás, komfortos. A lakás települé-] sen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: har-! madik emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.146 Ft + rezsi. A | lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A la-| kás megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 13-15 óráig. ! Nagykanizsa, Teleki u. 13/B. III. em. 11.
A lakás alapterülete 53 nr, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás tele-| pülésen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: | harmadik emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.056 + rezsi. A ! lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A la-; kás megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/20.
A lakás alapterülete 63 m2, 2 szobás, komfortos. A lakás települé-| sen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti la-! kás. A lakásbérleti díj összege: 6.564 Ft + rezsi. A lakás állapota: fel-! újított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésé-j nek időpontja: 2004. november 10. 9-11 óráig. | Egy gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete 43 nr, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás tele-] pülésen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: ! tizedik emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.778 Ft + rezsi A la-| kás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás | megtekintésének időpontja: 2004. november 9. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 5/A. fsz/3.
A lakás alapterülete 40 m2, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás tele-| pülésen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: I földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.332 Ft + rezsi. A lakás | állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás | megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 9-11 óráig.
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. l/A. IV. em. 24.
A lakás alapterülete 40 m2, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: negyedik emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege 9.099 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november II. 13-15 óráig.
Gyermektelen vagy egy gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75.1/I/17.
A lakás alapterülete 49 m2, 1 szobás, komfort nélküli. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 2.199 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 8. 13-15 óráig.
Gyermektelen családok részére:
Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/C. I. em .1.
A lakás alapterülete 34 m2, 1 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.329 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 11. 13-15 óráig.
Cserére meghirdetett lakások:
Nagykanizsa, Munkás u. 6/D. II. em. 7.
A lakás alapterülete 51 m2, 1,5 szobás, komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: második emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.996 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 11. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. II/I/20.
A lakás alapterülete 35 m2, 1,5 szobás, komfort nélküli. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.571 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 8. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/1 l/E.
A lakás alapterülete 44 m2, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 7.898 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 13-15 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2004. november 19. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
6
A
XX. SZÁZAD TANÚI- 2004•november 3-
Büki Erzsébet
AZ EUROPA-BAJNOK
Amikor baráti társaságban a kimagasló tehetség elfeledettsé-géről beszéltünk, sokan nyilvánítottak véleményt. Az okokat nem kerestük, inkább az érték utólagos felszínre hozásának, megmutatásának és elismerésének módjairól folyt az eszmecsere. A társadalom minden rétegéből hoztak példát, sokan tapogattak fájó pontokat. Ez a beszélgetés sokáig megmaradt bennem. Hatására Kiss Jánosnak, városunk sporttörténészének közvetítésével eljutottam Jurikné Heirits Erzsébethez, a bajnokhoz, aki itt él közöttünk, de vajmi kevesen ismerjük.
- Kicsoda Jurikné? - kérdeztem a rokonszenves, kistermetű, izmos asz-szonyt.
- Ma már csak egy kétgyermekes, nyugdíjas háziasszony vagyok, aki nem lapozgatja naponta régi dicsőségének kopott fényképeit és elsárgult újságkivágásait, aki nem a múltból él,
de mindhalálig a sport elkötelezett híve. Eletemnek három város a jelentősebb színtere: Kolozsvár, ahol születtem, Budapest, ahol ifjúkoromban éltem, ahonnan gyakran kirepültem Európa különböző asztalitenisz asztalai mögé, és Nagykanizsa, ahol férjemmel együtt végül is gyökeret eresztettünk.
- Az „Örökös Magyar Bajnok" kitüntetéssel rendelkező asztaliteniszező-nő milyen sportdicsőséget mondhat magáénak?
- Most zavarba kellene jönnöm, de korom és az asztaliteniszezéstől mintegy évtizednyi eltávolodásom azt mondatja velem, hogy eredményeimet talán dicsekvés nélkül felsorakoztathatom. Talán azért is, mert a zöld asztal mellett és azon túl is, mindenkor igyekeztem a legnagyobb emberi és sportolói tisztességgel viseltetni a másik iránt. 1960. és 69. között 109 alkalommal voltam magyar válogatott, 1963-ban a VB-n csapatban III. helyezett lettem, 1964-ben az EB-n egyéni II. helyet, az 1967-es VB-n csapat és páros III. helyet szereztem. Négyszeres Tizek Bajnoka voltam. A legnagyobb sikert talán az 1966-os Európa Bajnokságon értem el, ahol csapatban és női párosban Kóczián Évával sikerült a csúcsra jutni, aranyérmet szereztünk. De a Vásár Városok Kupáján is háromszor I. helyezett és egyszer II. lettem.
- Eleve ping-pongozóként indult?
- Szó sincs róla. Kézilabdáztam, teniszeztem, tornáztam, atle-tizáltam, sok mindent kipróbáltam, végül ez a pici fehér labda bűvölt el. A sporthoz kedvet apámtól és bátyámtól kaptam, akik szintén sportoltak, s komoly elvárásaik voltak. Lám, milyen a sors! Sportoló lett a férjem, egy akrobatikus tornász. El kívánom még mondani, hogy az ötvenes évek elején, amikor én serdülő voltam, a sport, de főként a labdajátékok még a fiúk privilégiumai voltak. Hamar beláttam, hogy csak egyesületben vihetném valamire. A Dózsában igazoltak le először, majd a Vasasba mentem. A Vörös Meteorban olyan későbbi nagyságokkal kerültem össze, mint Farkas Gizi, Kóczián Éva, Sidó Ferenc, Földi László. Partnerek lettek, de főként példaképek. Utolsó pesti egyesületem a Fradi volt, ott 15 évig versenyeztem. Edzőim odafigyeltek az embernevelésre, nemcsak szemellenzősen a zöld asztalra koncentráltak. A sok-sok év távlatából szeretettel emlékezem vissza Simon Béla bácsira, Újlaki Jenőre, Pénzes Györgyre. 1958-ig csak ifiként sportoltam, 18 évesen igazoltam át a felnőttek közé. Nemcsak a volt szocialista országokat jártuk
végig (többször versenyeztem az NDK-ban, Romániában, Bulgáriában), de jártam többek között Hollandiában, Angliában és Svédországban is.
- Milyen asztaliteniszező volt Jurikné Heirits Erzsébet?
- Ennyi év távlatából mondhatnék már bármit, de én inkább a sportújságírókat, a szakértőket idézném. A Fradi miniévkönyvében (Hajrá Fradi! 1976.) így írtak rólam: „Játékát nem a látványosság, hanem a megbízhatóság jellemezte, tucatnyi ellenfelének őrölte fel az idegeit, amikor megszámlálatlanul adta vissza a labdákat. Bár a védekezésben volt kimagasló, váratlan közbeütéseivel sokszor szerzett fontos pontokat, sőt győzelmeket is." Ha mindehhez még azt is megkérdezi, hogy mi a szép ebben a sportban, nem nagyon tudok rá megválaszolni, de azért elmondom, hogy nagyon bele lehetett szerelmesedni. S hogy születni kell rá? Ruganyos, kisebb termetem előnyömre vált, de kitartás, szorgalom nélkül nem ment volna ilyen jól a játék. Mint egy álomra, úgy gondolok vissza, hogy én, a rákospalotai kislány, a tízszeres magyar bajnokság mellett kétszeres osztrák és négyszeres angol bajnok is lehettem. A Szovjetunióban még közönségdíjat is kaptam, mint a legjobb védőjátékos. A 60-as években az európai ranglistán a 9. a világranglistán pedig a 7. helyen jegyeztek.
- Hogyan vezetett az út a Fradiból a Kanizsa Bútorgyár NB-Il-es csapatához?
- A történet ott kezdődött, hogy a 70-es évek elején átadtam a helyem a fiataloknak, hiszen közben két gyereket szültem, s a családalapítás minden erőmet lekötötte. 1976. őszén azonban újrakezdtem korábbi mesterem, Újlaki Jenő NB-II-es csapatában. a Dunai Kőolajban. Mivel azonban a végleges otthonteremtést elodázni már nem lehetett, ezért elfogadtam az állást és lakást is felkínáló Kanizsa Bútorgyár ajánlatát. Mint játékosedző neveltem a fiatalokat és korosztályukkal együtt versenyeztem. Rövid időn belül biztosítottuk a gyárnak, a városnak az első NB-I-es szereplést. Ebben az időben is elsősorban jó kondícióban lévő védőjátékosként könyveltek el. 1983. februárjában meghatottan vettem át azt a serleget, amelyik az előző év legjobb zalai sportolójának járt. Férjemnek is köszönetet kellett mondanom, hiszen nélküle nem jutottam volna el idáig. 1992-ben hidegzuhanyként ért, hogy a Bútorgyárral együtt az egyesület is megszűnt, kívül találták magukat az edzők és a játékosok is. Ami talán a legjobban fájt, hogy munkanélküli lettem. Én, aki 18 éves korom óta mindig állásban voltam, mert akkortájt az élsportból megélni nem lehetett. A megfeszített edzések, az állandó versenyzés mellett volt mindig energiám arra is, hogy a munkahelyek által megkívánt továbbképzéseket is elvégezzem, pl. ha SZTK ügyintéző tanfolyamról is legyen szó. Joggal érezhettem, hogy sikeres sportpályafutásom egy pillanat alatt elértéktelenedett, nem becsültek, utcára kerültem. Aztán jött az előnyugdíj, majd a végleges. Ha megmondanám, milyen kevés a nyugdíjam, senki sem hinné el, hogy ezt érdemeltem 109-szeres válogatottság után.
Ezek az utolsó mondatok megértették velem, hogy mi az oka annak, hogy Jurikné idestova 10 éve még ütőt sem vett a kezébe. Amikor viszont arról kérdeztem, hogy a TV-ben szokott-e ping-pong meccset nézni, akkor azért nem hazudtolta meg önmagát, csak megnyilvánult a szakember. Véleménye szerint ma az asztalitenisz nem eléggé látványos, gyors a játék, kevés a poén. Még a számolás is más lett: egy szet 21 poénról 1 l-re alakult.
2004. november 3.
* _ ^^ ff 0
ESELYEGYENLOSEG
A SPORTÉRT
Október utolsó munkanapjain városunkban, a Halis István Városi Könyvtárban ülésezett a Megyei Jogú Városok Sporttanácsa. A kétnapos rendezvényt levezető elnökként dr. Kálmán András, a Sporttanács elnöke, majd Röst János alpolgármester nyitotta meg. Ezt követően dr. Ábrahám Attila címzetes államtitkár tartott előadást a Nemzeti Sporthivatalról, annak terveiről. Hangsúlyozta a sport rekreációs és a mindennapos stressz levezetésében is megmutatkozó jelentőségét. Mint mondta, nem hisz abban, hogy a tömegsport határozza meg az élsportot. A Nemzeti Sportstratégiáról is szólt, amely a jövő esztendőben kerül megvitatásra. A közgyűlés a sporttal kapcsolatos pénzügyi- és adószabályok változásairól szóló előadásokkal folytatódott: először az APEH képviseletében Nagy József, majd a Pénzügyminisztériumból a Társadalmi Közkiadások Főosztályának osztályvezetője, Somogyi Andrea tartott tájékoztatót.
A közgyűlés második napján dr. Istvánfi Csaba, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke tartott előadást Az ifjúság egészségre való nevelése címmel. Az önkormányzatok kötelező feladatai között szerepelnek a diáksporttal és a tömegsporttal kapcsolatos teendők.. A Sporttanács is ennek tükrében tevékenykedik: igyekszik megoldási lehetőségeket találni arra, hogy a sportolást, a mozgást minél több iskolás válassza szabadidős tevékenységéül. A sport és az oktatás két, egymást részben átfedő terület. A jelenlegi oktatási tárca azonban nem ebben a szellemben működik -hangzott el a tanácskozásón. A 2000. decemberében hozott jogszabály alapján hetente az addigi 2,5-ről öt órára nőtt az általános iskolákban a lehetséges testnevelésórák száma. Sok helyen éltek is ezzel a lehetőséggel az iskolák vezetői. Tavaly a jelenlegi tárca ezt az öt órát háromra korlátozta, napjainkban pedig az oktatási tárca a testnevelés jegyek eltörlését fontolgatja. Egyébként más készségtárgyakat nem érint a tervezett intézkedés. Az előadó érvek hosszú sorát vonultatta fel a szóban forgó intézkedés ellen.
A VÖRÖSKERESZT SZOCALIS HALÓJA
A Városi Vöröskereszt helyi intézményesített szociális ellátásban való tevékenysége 1991-ben kezdődött -hangzott el a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezetének két kongresszus közötti beszámoló küldöttértekezletén a HSMK-ban. A hajléktalan-ellátás kereteit a Vöröskereszt által kialakított és fenntartott intézményrendszer biztosítja, amely az önkormányzat részére törvényben előírt valamennyi ellátási formát, ezen felül népkonyhát működtet.
OTTHON ÉS ESÉLY A HONTALANOKNAK Az átmeneti szálló 45, a női- és férfi éjjeli menedékhely 20-20, a nappali melegedő 40 férőhelyet biztosít a rászorulóknak, a népkonyhán munkanapokon 70 adag reggelit és ebédet osztanak ki, mondta el Antal Istvánné a MVK Városi Titkára. Az igények növekedése miatt az elmúlt télen 25 ideiglenes szálláshelyet alakítottak ki és működtettek. Az utcai szociális szolgálat létrehozásához két szociális munkással növelték az alkalmazotti létszámot, személy- és teherszállításra alkalmas gépkocsit vásároltak. Megtörtént a női éjjeli menedékhely Kórház utcai épületének teljes felújítása, szerelvényeinek, berendezési tárgyainak cseréje. A hajléktalanságból való kikerülés esélyének növelése céljából 15 fő részére eredményes asztalos és kárpitos képzést szerveztek, pályázaton nyert közel 7 millió Ft. Felhasználásával a képzéshez szükséges felszereléssel, bérelt gépekkel ellátott tanműhelyt létesítettek. A résztvevők képzés utáni foglalkoztatására vállalkozásokkal szerződést kötöttek. Öten közülük, remélik, véglegesen kikerültek a hajléktalanellátó rendszerből. A hajléktalanok általában rossz egészségi állapotának javítása, folyamatos orvosi ellátásuk érdekében háziorvost szerződtettek. Pályázati pénzből megszervezték fogorvosi szűrésüket.
NŐ A HAJLÉKTALANOK SZÁMA A hajléktalan szálló kihasználtságának éves átlaga megközelítette a száz százalékot. A nyári időszakban kevesebben, télen viszont a férőhelyeket meghaladó számban vették igénybe az éjjeli menedékhelyeket. Kihasználtságuk átlagosan 85-92 százalékos volt. Legszembetűnőbb az emelkedés a nappali melegedőt igénybe vevőknél. Míg a 2000-ben 92, addig a múlt évben és az idei első félévben a kihasználtság 132 százalékos volt. Az összes ellátási formában segített hajléktalanok száma egy időben 100-120 fő. Az átmeneti szállón 84, az éjjeli menedékhelyeken 173, a nappali melegedőn 172, a szociális étkeztetésben 139 különböző személyt láttak el éves átlagban. A mutatóknál figyelembe kell venni, hogy ugyanaz a személy, különböző időben több ellátási formában is megjelenhetett.
OTTHON, HA ÁTMENETI IS 2001-től működik a Teleki utcai épületben a több 20 millió Ft ráfordítással létrehozott a Családok Átmeneti Otthona. Az intézményben, az otthontalanná vált szülő kérelmére, együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. Az otthon biztosítja a gyermek átmeneti gondozását, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke neveléséhez, az ellátás mellett jogi, pszichológiai és men-
tálhigiénés segítséget nyújt, közreműködik a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében. Az otthonban jelenleg 10 család, összesen 40 fő helyezhető el. A Nagykanizsai Kistérségi Társulás által a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton a Vöröskereszt konzorciumi tagként 6 millió forintot nyert, amelyből novembertől 6 férőhellyel bővíti az intézmény férőhelyeinek számát, emeli az ellátás színvonalát, a balesetvédelmi előírásoknak megfelelő játszóteret létesít. Az otthon megléte óta teljes kihasználtsággal működik. 2001. január elseje óta 54 család lakott az intézményben.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az időskorúak alapellátásában való részvételre az Önkormányzat által a Magyar Területi és Regionális Fejlesztési Hivatalhoz benyújtott, nyertes pályázat révén nyílt lehetőség. A Magyar Vöröskereszt konzorciumi tagként jelentős támogatáshoz jutott, amelyet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezésére és működtetésére fordíthat. Ezzel negyven, saját otthonában élő, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló időskorú részére teremti meg a biztonságos életvitel feltételeit, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megkezdésének tervezett ideje 2005. január.
TŰZIFA A RÁSZORULÓKNAK
A szociális törvényben szabályozott feladatokon túl, a Városi Vöröskereszt több segítő célú kezdeményezése, rendezvénye szolgálta a rászorulókat. 40 ismert képzőművész által felajánlott alkotásaiból rendeztek aukciót. A befolyt összeggel két súlyosan beteg gyermek gyógyításában segítették.
Az Ipari Park területérről kitermelt 100 köbméter tűzifa kiosztásával 34 nagykanizsai illetve környékbeli településeken élő szegény család gondjain enyhítettek. Évente a karácsonyi ünnepeken a Családsegítő Szolgálattal együtt vendégül láttak, megajándékoztak 120 idős embert, és ajándékokkal örvendeztették meg a nagycsaládosokat. A varasdi ifjú vöröskeresztesek által készített, a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat által értékesített ajándéktárgyakért kapott összegből karácsonykor megajándékozták a Családok Átmeneti Otthonában lakó gyermekeket. Rendszeresen gyűjtik a lakosság, üzletek, vállalatok, különböző szervezetek által felajánlott adományokat. Hetente két alkalommal a rászorulók válogathatnak az összegyűlt ruhákból. A kapott bútorokból, háztartási gépekből és egyéb eszközökből segítik a Családok Otthonából, a hajléktalan ellátó intézményekből kikerülőket és a segítségért hozzájuk fordulókat - összegezte az elvégzett feladatokat Antal Istvánné a vöröskereszt városi küldöttértekezletén.
A következő négy év feladatainak meghatározást követően a szervezet vezetőséget és Számvizsgáló Bizottságot választott. A MVK Városi Elnöke ismét dr. Nemesvári Márta, titkára Antal Istvánné.
Dukát Éva
8
Z
2004. november 3.
KANIZSARU
HATÁRŐR SZÁMVETÉS
A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság Zala és Somogy megye közigazgatási területén, közel 200 kilométer hosszú határszakaszon őrzi a Magyar Köztársaság államhatárát, melyből közel 55 kilométer a Szlovén-, 145 kilométer pedig a Horvát Köztársasággal közös államhatárszakasz. Az igazgatóság tevékenységét befolyásoló külső tényezők között szerepel az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben a határforgalomban bevezetett jelentős könnyítések, valamint az igazgatóság határszakaszán megjelenő illegális migráció kezelése.
A bűnügyi munkának köszönhetően az igazgatóság illetékességi területén a szervezett embercsempész csoportok visszaszorítása volt a jellemző. A köztudatban elterjedt téves értelmezést is tisztázni kívánták: a határforgalom ellenőrzése - csak szlovén viszonylatról van szó - akkor szűnik meg, ha az adott államhatárszakasz nem csak uniós, hanem schengeni belső határrá válik. Ennek feltétele, hogy Magyarország és a vele szomszédos uniós állam csatlakozzon a Schengeni szerződéshez. A zöldhatáron történő határátlépés másik uniós állam területére 2004. májusától változatlanul jogsértő cselekmény. Az igazgatóság az elmúlt évben 1507 fővel szemben intézkedett, 813 fő követett el jogellenes cselekményt. A határátkelőhelyeken 694 főt irányítottak vissza. Csökkent a határrend sértések száma. Az idén egy magyar légtérsértőt, három horvát területsértőt és egy szlovén határ-
jelrongálót regisztráltak. Két lovas áttévedt Szlovéniába.
Hhazánk uniós csatlakozásával a közfeladatot ellátók is dinamikus változások részeseivé váltak. A kanizsai igazgatóság országos kitekintésben is sajátos helyzetbe került, mivel egyidejűleg ellenőrzi az EU-s külső és belső határszakaszt. Úgy kell szavatolni a külső határos horvát határszakasz biztonságát, hogy közben eredményesen kell fellépni a belső határos szlovén határszakaszon intenzíven jelentkező jogsértő cselekményekkel szemben. Május l-jét követően a szlovén rendőri szervekkel együttműködve bevezették az egy megállásos ellenőrzési rendet, melynek keretében a magyar és szlovén határőr egymás mellett állva, kézből-kéz-be adva az úti okmányokat, ellenőrzik a személy- és járműforgalmat. Alapesetben már nem bé-lyegzik le az uniós állampolgárok úti okmányait és Szlovéniába személyigazolvánnyal is át lehet jutni. A VÁM szervekkel együttműködve azon dolgoznak, hogy a külső határos letenyei közúti átkelőn is bevezessék a két szerv közös-, az utas egy megállítással történő ellenőrzését.
B-EU-GRANÁL HOZZÁNK
Egy igazi angol délutánnak adott otthont a Halis István Városi Könyvtár pénteken délután. Volt játék, és kellemes csevely, a lényeg, hogy mindenki jól érezte magát, s végül a többség angolosan távozott.
2004. október 23.
13.30 órakor az URH-járőr bűncselekmény elkövetésén ért tetten, majd állított elő a Rendőrkapitányságra két nagykanizsai lakost. A fiatalemberek egy a Magyar utcán lévő szerelőműhely udvaráról kíséreltek meg eltulajdonítani teherautó felniket, amikor a járőr lefülelte őket. Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt ellenük büntetőeljárás indult. 2004. október 24.
22.45 órakor a baleseti helyszínelő elfogta, majd további intézkedés céljából a Rendőrkapitányságra állította elő azt a borsfai férfit, aki segéd motorkerékpárjával ittas állapotban közlekedett a községben. 2004. október 25.
11.30 órakor egy nagyáruházba kértek rendőri intézkedést, mert a biztonsági személyzet lopáson ért egy személyt. A járőr a helyszínen elfogta, majd a rendőrkapitányságra állította elő a nagykanizsai fiatalembert, aki 24.317 Ft értékű kozmetikai és műszaki cikkeket elrejtve a hátizsákjában kísérelt meg fizetés nélkül távozni az üzletből. Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt ellene büntetőeljárás indult.
18.29 órakor az Eötvös téren két személygépkocsi ütközött. A baleset következtében a vétlen gépkocsi utasa könnyű sérülése-
ket szenvedett, őt a kiérkező mentők ellátták. A baleset okozója egy külföldi állampolgár szemmel láthatóan ittas állapotban volt, ezért őt a járőr vérvételre állította elő. Az ügyben a vizsgálatot a kanizsai Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya folytatja. 2004. október 28.
13.25 órakor kértek rendőri intézkedést egy Deák téri műszaki boltba, mivel egy ismeretlen személy az üzletből 89.900 Ft értékű digitális fényképezőgépet tulajdonított el. A járőr a személyleírás alapján, rövid időn belül elfogta az Ady utcában a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható nagykanizsai gyermekkorú személyt és fiatalkorú társát. Hamarosan kiderült, hogy még egy gyermekkorú személy is segítőjük volt tettük végrehajtásában. Az eltulajdonított fényképezőgépet lefoglalták. 2004. október 29.
04.24 órakor érkezett bejelentés hogy az Űrhajós utcából az éjszak folyamán ismeretlen tettes egy Trabant személygépkocsit tulajdonított el. Az URH-járőr város területén, rövid időn belül elfogta a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható két vidéki fiatalembert, majd a vágóhíd felé vezető úton az eltulajdonított gépkocsit is megtalálták, melyet a tulajdonosnak átadtak.
VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐI KÉPZÉS
A Cserháti Sándor Szakközépiskolában a Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége és a Svájci-Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közösen indít vállalkozásszervezői képzést. A 350 órás kurzus során a hallgatók kidolgozzák a saját, leendő vállalkozásuk mikro-és egyéb hitel beadására alkalmas üzleti tervét és a cégbejegyzésükre alkalmas formátumú társasági szerződésüket. A program felépítése a svájci vállalkozási szemlélet korszerű, hazai adoptálásával történik élvonalbeli szakemberek bevonásával. A képzés végén a résztvevőknek OKJ-s vállalkozásszervezői szakképesítést és PC-ismeretek-ről tanúsítványt kapnak. A képzés november közepén indul és jövő év áprilisában fejeződik be.
OLAJOS SZENIOROK
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Körének október 19-ei összejövetelén L. Kovács Károly életművésszel beszélgetett Udvardi Géza szervezőtitkár. Többek között arról kérdezte a 78 éves Kovács Károlyt, hány országban járt tolmácsként, öröm-e hat idegen nyelvet oktatni, hol tanult meg festeni, mit jelent számára a zene, a kántorko-dás, hogy mennyi idő alatt lehet biciklivel Bécsbe elkerekezni...
SPANYOL CSEMPE JÁRÓLAP NAGY ÉS KISKERESKEDÉS
Ktíiai&frjJtej
} -<£5L)%
♦ készleten lévő termékek kiárusítása
♦ maradék csempék már 500 Ft/m''-től
♦ spanyol fürdőszobabútorok bevezető áron
♦ óriási választék, minőségi termékek, alacsony árak
♦ egyedi kedvezmények nagyobb tétel vásárlása esetén
♦ burkolást kedvező áron vállalunk
Nagykanizsa, Csengery út 82. (AGIP-kút mögött) Tel./fax: 93/333-776, 30/5526-793 Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17, szombaton 8-12
2004. november 3.
RIKA
9
c
( OKTÓBER 25.
MEGALAKULT
Az újudvari székhellyel működő Zala Megyei Romákéit Szervezet fiatal tagjai 12 fővel megalakították a szervezeten belül, de önálló tevékenységet végző ifjúsági tagozatot. Az ifjúsági tagozat vezetőjének a 19 éves murakeresztúri Gál Tamást választották. A tíz fővel megalakult női tagozat is, amelynek vezetője Huszicsné Erdősi Ibolya, tájékoztatta lapunkat Sütő János Zoltán a Zala Megyei Romákért Szervezet elnöke.
OKTÓBER 26.
ALÁÍRÁS ELŐTT
A Betonút Rt. adta a legkedvezőbb ajánlatot az M7-es Nagykanizsa és Becsehely közti szakaszának megépítésére. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről egyelőre nincs döntés. November elején írhatják alá a Nemzeti Autópálya Rt. képviselői az M7-es újabb, Nagykanizsától Becsehelyig vezető szakaszának kivitelezői szerződését. Az állami autópálya-társaság igazgatósága a 17 kilométeres gyorsforgalmi út megépítésére legkedvezőbb ajánlatot adó céget már kiválasztotta. A tavaly decemberben kiírt közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséhez azonban szükség van a gazdasági tárca jóváhagyására is. A 19 hidat is magában foglaló új útszakaszt a kivitelezőknek legkésőbb 2006. decemberében kell átadniuk a forgalomnak.
( OKTÓBER 27.
FAÁLLOMÁNY CSERÉJE
A Kanizsa Fejlesztési Terv jegyében folyik a belvárosban a faállomány cseréje. A régi, elkorhadt fákat kivágták, helyükre fiatal csemetéket ültettek. A város szívét éveken át díszítő juharok kivágására azért került sor, mert a fák az ágelágazásoknál berothad-
tak. gombásodni kezdtek, balesetveszélyessé váltak. A szakemberek régóta tartottak már attól, hogy egy nagyobb vihar során végzetes károkat okozhatnak a lehasadó ágak.
nek során a kisdiákok több tonnányi feleslegessé vált papírhulladéktól szabadították meg környezetüket. Az összegyűlt papír elszállítását a Saubermacher-Pannonia Kft. végezte el.
( OKTÓBER 28.) ( OKTÓBER 30.)
KISFAKOS ES BAGOLA CSATORNÁZÁSA
Szerdán és csütörtökön fokozott érdeklődés mellett tartottak lakossági fórumokat a fakosi és a bagolai kultúrházakban. Mint már korábban beszámoltunk róla egy nyertes pályázat segítségével hamarosan megoldódik e két településrész szennyvíz-elvezetési problémája. A munkálatok előkészítése érdekében hívott össze lakossági fórumokat az önkormányzat. Papp Péter a körzet képviselője elmondta, a fórumon a kivitelezést végző cég munkatársa tájékoztatta az érintetteket a műszaki megoldásokról, a csatornázás menetéről. A beruházás gesztora az iharosberényi önkormányzat, amely egy céget bízott meg a teendők bonyolításával. A cég képviselője részt vett a fórumon, és tájékoztatta a lakókat, milyen feltételek mellett jöhet létre a vízitársulás. Az ingatlantulajdonosok legalább kétharmadának be kell lépnie a társulásba annak érdekében, hogy az megalakulhasson. A megalakulást követően 86 hónapon át, havi 1861 forintos részletekben teljesíthető a hozzájárulás. Ez az összeg a futamidő végéig változatlan marad a szerződés értelmében. A csatornázás három forrásból valósul meg, ötven százalékos állami támogatásból, másik ötven százalék az önkormányzatokat, illetve az ingatlantulajdonosokat terheli.
C OKTÓBER 29.)
PAPÍRGYŰJTÉS
Befejeződött a Rozgonyi úti Általános Iskola egy héten át tartó papírgyűjtési akciója, amely-
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
ORGONAHANGVERSENY
A „Zenével a Nagykanizsai Máltai Szeretetszolgálatért" elnevezést viselő orgonahangversenyek sorában, a Felsőváros Templomban Metz László orgonajátékát hallgathatta meg a közönség a nemrégiben felújított orgonán. A
koncerten énekével közreműködött Metzné Bolla Zita, és Németh Ferenc hegedűművész.
( OKTÓBER 3l)
„EMLÉKEZEM..."
KONCERT
Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar közreműködésével
Gábriel Faúré: Messe de Requiemjét hallgathatta meg a közönség a Felsőtemplomban. Szólót énekelt Gergely Hajnalka és Kertész András. Vezényelt Németh Renáta.
ATSZERVEZES: FELFÜGGESZTVE
A MÁV Rt. vezérigazgatójától, Mándoki Zoltántól kézhez kapott hivatalos levél szerint egyelőre nem kerül sor a kanizsai személyszállítási csomópont átszervezésére - értesültünk Litter Nándor polgármestertől. A vasút vezetői megalapozottnak tartják az érveket, melyeket városunk önkormányzata és Göndör István országgyűlési képviselő az elmúlt hetek egymással folytatott tárgyalásai alkalmával felsorakoztattak. így további tárgyalások következnek. Bár egyelőre csak az átszervezés határozatlan időre történő felfüggesztéséről, s nem annak végleges leállításáról van szó, a városvezetés bízik abban, hogy az ügy újragondolásakor a hozzáértő szakemberek nagy körültekintéssel hozzák majd meg Kanizsa számára is legmegnyugtatóbb döntésüket.
Dietlinde Baldauf ausztriai képzőművész kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a Trend Art Galériában. A kiállítást Wilheim Gábor, a Kanizsa Trend ügyvezetője nyitotta meg. Közreműködött Hajdú Sándor zeneszerző.
EKSZER-AKCIO! a BRILIÁNS
ÉKSZERüzletben!
November második hetében MINDEN aranyékszer árának 30%-át elengedjük. 14K aranyékszerek 2900 Ft/g áron a készlet erejéig. Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa YASEMBERHÁZ 93-313-332
10
RA
2004. november 3.
TETŐ ALATT A MOZI
A beázás ellen faforgácslappal és bitumenes lemezzel fedték be ideiglenesen az IKI szakemberei a közelmúltban kigyulladt régi mozi épületének tetőszerkezetét. Az épület felújításához a kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van, a bizottság a szükséges egyeztetéseket lefolytatta. Bízunk benne, hogy a rekonstrukció befejezése után ismét a város egyik dísze lesz a volt Városi Filmszínház épülete, melyet Medgyasszay István építőművész tervezett. A rekonsturk-ciójához a pénz rendelkezésre áll.
ALAPITVANYI HÓNAP
11. alkalommal kerül megrendezésre a Hevesi Sándor Művelődési Központ által gondozott Alapítványi Hónap, mondta Papp Ferenc, az intézmény igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján. A program célja, hogy a város lakossága jobban megismerje a Nagykanizsán működő civil szerveződéseket, gazdagítsák kulturális és humanitárius rendezvényekkel a helyi közművelődési és szabadidős kínálatot. A program november 5-én a Rózsa úti Általános Iskola jótékonysági estjével indul, amelyet az „Alapítvány a fogyatékosokért" alapítvány rendez. Hatodikán a tíz esztendős
Sormás Táncegyüttes műsora mellett tizennyolc rendezvényt tartanak. Ezek között lesznek kiállítások, szakmai fórumok, bál, zenei programok, ismeretterjesztő előadások, vetélkedő és szerzői est is. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ismét megrendezik a mézes napokat is. A Civil társadalomért szervezett programsorozat a NIF Mikulás-koncertjével zárul december 4-én.
Az ez évi program mottója: „Minden közösségben vannak elvégzendő feladatok. És mindenki szívében lakozik az ehhez szükséges erő." (M. Williamson).

Kedves
Olvasóink!
Örömmel tudatjuk, hogy megjelent
(Qakonyi (Erzsébet
verses-novellás kötete, az
m&yyörödöen
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
LÁTOMÁSOK ÉS GYÖNGYSZEMEK
A múlt hónapban Budai Mihály festőművész tárlatát láthatták a képzőművészet kedvelői a Petró Galériában. A kiállítás megnyitóját követően beszélgettünk a festőművésszel.
- Jónéhány festőkollégája eljött a 10 éves jubileumi tárlatára.
- Nálunk hagyomány, hogy akikkel együtt vagyunk a cser-szegtomaji, a bagodi és a von-yarci alkotótáborokban, elmegyünk egymás kiállításaira. A festők nem magányos farkasok, mint ahogy a köztudatban van.
- Egyik alapítója a Plitvicei alkotótábornak. Fontosnak tartja a közösségi munkát?
- Amikor Jugoszlávia, a volt hazám széthullott, úgy döntöttem, hogy átjövök Magyarországra, mivel a a ''90-es évek elejétől idejártam festőtelepekre, voltak barátaim, ismerőseim. Azóta visszajárok a horvátországi, délvidéki festőtelepekre is. Négy évvel ez-
előtt részt vettem egy jótékonysági akcióban, mely azért jött létre, hogy visszatelepítsék a plitvicei tavakba a háború alatt kiveszett különböző rákfajtákat. A környező országokból érkezett résztvevőkkel megalapítottuk a Plitvicei Alkotótábort. Általában kitűzünk egy célt, legutóbb például a lerombolt hotel felújítását. A fekete királynőről és a tóról szóló legenda alapján megfestettem a tórendszer kialakulását. Számomra a nyár júniustól augusztusig azzal telik, hogy szervezőként vagy résztvevőként táborokat látogatok. Ez olyan, mint a biztonsági szelep. A gondok összejönnek otthon és az iskolában, ahol tanítok, de a táborokban csak alkotunk, és jól érezzük magunkat.
- A festményein felfedezhető jellegzetes „budays" stílust mikor alakította ki?
- Én is mint a többi festő, a hagyományos, reális ábrázolással
kezdtem, de nem találtam meg önmagamat. Nem tudtam újat alkotni. Nem egyik napról a másikra alakult ki, több év kísérletezésének eredményei a látomásszerű képeim. Különböző izmusok, irányzatok hatottak rám, és mint az ötvözetben, elveszítették saját eredeti tulajdonságukat, és valami új jött létre. A látomásaim, az álmaim alapján egy kicsit másképpen akarom ábrázolni a világot. Valójában Magyarországon alakult ki a most felismerhető „budays" stílus: a színvilágom, a képeken látható látomásszerű, több irányból jövő fény és a gyöngyszem. A gyöngyszem csak az áttelepülésem után, az 1994-től készült képeimen jelenik meg. Olyan motívumot kerestem, ami minden képemre illik. A természetből a legtökéletesebb formát, a gömböt vettem saját védelemül, hiszen én is törekszem a tökéletesség felé, amit nem lehet elérni. Minden ember próbálkozik azzal a távoli vággyal, lehetőséggel, hogy egyszer majd megközelítse a tökéleteset, hogy az elvárásoknak megfeleljen.
- A képeit látva talán meg sem kellene kérdeznem, van-e a festészetnek olyan feladata, hogy egyfajta tartást adjon, valamit tanítson az embereknek!
- Nálam a múlt, a jelen és a jövő találkozik. Olyan képeket szeretnék festeni, amelyek a nézőkre hatnak, és olyan emberi tulajdonsággal, mint a jóság, vagy az alá-
zat. A képet megfesteni csak alázattal lehet. Nem lehet hivalkodóan és fölényesen, főleg nem szabad megerőszakolni a művészetet! Csak úgy szabad alkotni, ahogy a szívünkből jön. Azt szeretném, ha olyan érzést tudnék kiváltani a nézőkben, amilyent én érzek alkotás közben. Szeretnék rájuk úgy hatni, hogy egy kicsit oldódjanak az eddigi farkastörvények. Sajnos manapság nem a szeretet a legfontosabb. Képeimmel a szeretetet szeretném közelebb hozni az emberekhez-
- Fontos követni a divatirányzatokat?
- Nem szabad abba a hibába esni, hogy a mostani trendeknek megfeleljünk mindenáron. Nem szabad megalkuvónak lenni csak a pénz és a hírnév miatt. Természetesen pénzből él mindenki, az is egy motívum, de nem a fő célja a művésznek. Sajnos manapság eluralkodott az a nézet, hogy minél gyorsan meggazdagodni, és a másikat letiporni. Ez nekem nem tetszik, mindenkinek meg kell adni az esélyt arra, hogy bizonyítson. Köszönöm a lehetőséget a Petró Galériának, hogy megadta azt a lehetőséget, amit Zalaegerszegen elfelejtettek, hogy 10 év után, Kanizsán bemutatkozzak. Egy jótékonysági akción már részt vettem a városban, ismerik a képeimet, de önálló tárlatom most van először a dél-zalai városban.
Bakonyi Erzsébet
2004. november 3.
OKA
11
ESKÜ ÉS KÖSZÖNTÉS
A Halis István Városi Könyvtár, a Városi Diákönkormányzat és a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Képzési Hely Hallgatói Önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás ellátására. A megállapodás keretében a könyvtár vállalja, hogy a GYISM-től nyert pályázati támogatásból az épületében működő Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálat keretein belül ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatást biztosít, míg a VDÖK és a HÖK a Veszprémi Egyetem „B" épületében, a volt úttörőházban működő Diákirodában biztosít hozzáférést széleskörű európai ifjúsági információkhoz az oda betérő fiataloknak. Az információk (továbbtanulás, munkavállalás, cserekapcsolatok, pályázati lehetőségek az Európai Unióban) forrását az Eurodesk Magyarországi iroda biztosítja.
A SZÍNHÁZ A NEVELÉSBEN
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében került sor a pályakezdő fiatal pedagógusok eskütételére, illetve a gyémánt-, vas- és aranydiplomák átadására. Az ünnepség elején a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola növendékei gitároztak, majd Litter Nándor köszöntötte azokat, akik hosszú éveket töltöttek a felnövekvő nemzedékek oktatásával, nevelésével, és azokat, akik pályakezdőként örökségükbe lépnek.
- Ha végiggondoljuk az emberi élet szakaszait, az egyik legszebb időszaknak tartjuk azt, amely a gyermekeink gondozásával, nevelésével, oktatásával telik. Nemcsak az a fontos, milyen tudást adnak át a gyermekeinknek, hanem az is, hogy a nevelés által hasznos, tudatos tagjává válnak-e a társadalomnak a felnövekvő fiatalok Irigylem önöket, hogy e
Október 11-20. között színházi nevelési programnak adott otthont a Móricz Zsigmond Művelődési Ház. A program kanizsai mentoraként Bali Juditot kérdeztük tapasztalatairól.
- A T.I.E.-program egy színházi nevelési program, amely egyrészt színházra nevelést jelenti, másrészt a színház eszközeivel történő nevelési forma. Kemény erkölcsi, morális nevelési hatása van. A T.I.E. keretében játszott darabokat is ennek jegyében válogatták össze. Négy társulat működik az országban, budapesti központtal. A cél természetesen az lenne, hogy elhozzuk vidékre a színházi nevelési programot. Szeretnénk, ha kanizsai központtal jönne létre egy olyan színházi nevelési centrum, amely innen sugározná tovább ezt a jó kezdeményezést, illetve a közvetlen környezetünket el tudnánk látni hasonló színházi nevelési programokkal.
- Mennyiben más ez, mint a beavató színház?
- Más a célja, más eszközökkel
csodálatos hivatást művelik, hogy gyermekeinket tudatos felnőttekké, emberré nevelik - mondta köszöntőjében a polgármester.
A tíz fiatal pályakezdő pedagógus eskütétele után a díszoklevelek átadására került sor. Rubin oklevelet vehetett át Kovács Józsefné, gyémántot Duró Győző-né, vasdiplomát Borsfay Gézáné és Török Boldizsár. Arany diplomát kaptak Odor Rudolfné, Szat-máry László, Tüske Tibor, Harkány László, Halász Gézáné, Jászberényi Zsomborné, Bencze Akos, Tollár Józsefné, Horváth Ilona, dr. Nagy István, Rózsás György, Pápa János, Pápa Já-nosné, Balázs Sándorné, Liplin Ferencné, és Hóbár Györgyné. Az Aranymetszés Művészeti Iskola produkcióját követően a rendezvényt fogadás zárta.
-dé-
dolgozik. Olyan darabot jelenít meg, amelynek morális tartalma, üzenete van, amely a gyermek lelki nevelése szempontjából fontos. Az 5-6. osztálynak játszott József és testvérei az irigységet, a féltékenységet, a másiknak valamilyen módon ártani akarást állítja a középpontba.
- Hogyan zajlik egy ilyen program?
- A gyerekek látják a darab első felét, majd a foglalkozás keretében megbeszélik a darabot. Egyfajta oknyomozást folytatnak, mi, miért, hol, mikor történik, majd jön egy drámapedagógiai rész, amikor a gyerekek a darab által vázolt problémát a drámapedagógia eszközeivel dolgozzák fel. Nyilván többféleképpen keresik a megoldást, illetve a következményeket is szem előtt tartják. Ezekben a színházakban színész drámapedagógusok dolgoznak, akik mind a színjátszásban, mind a drámapedagógia módszereiben, eszközeiben járatosak. A kiscsoportok a feldolgozást követően megmutatják a maguk megoldási javaslatait, majd megnézik a darab másik felét is, és megismerik a szerző által felkínált megoldást.
- Milyen hosszú egy ilyen program?
- Három órát vesznek igénybe alkalmanként. Jelenleg 12 előadásra nyert támogatást a Táltos Színház, hat volt ebből Kanizsán, vagyis hat osztálynyi gyermek látta ebben a formában a József és testvéreit. Szeretnénk további előadásokat is szervezni, és egy referencia előadásban is gondolkozunk. Ez utóbbira a döntéshozókat, a városvezetést is meghívnánk, hiszen az 5-6. osztály számára tudtunk egyelőre programot hozni, ám szeretnénk a nagyobbak számára is folytatni. Ehhez a pénzügyi kereteit meg kell teremteni.. A gyerekek számára ingyenes ez a program, tőlük nem szedhetünk belépőt.
- Hogyan fogadták a gyerekek ezt a programot?
- Komoly érdeklődést váltott ki a gyerekek körében, utólag már azok is szeretnének jelentkezni, akik kimaradtak. A résztvevőket azóta is foglalkoztatják az ott történtek, erről tanúskodnak az iskolai beszélgetések, az iskolaújságok írásai.
-dé-
í BLG-S HÍREK
KINCSKERESÉS Az Ózdi Ifjúságért Egyesület Kincskereső Játék 2. elnevezésű vetélkedőjén Ózdon, a gimnázium 12. B-s Batthyány-Sok(k) csapata 5. helyezést ért el. MATEMATIKA ÉS FIZIKA A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok 2003-2004-es tanévi pontversenyében Hegyháti Máté, az iskola 12.o-s tanulója díjazott lett.
ANGOLUL, CSAPATBAN Szombathelyen, magyar és angol partnerek közös szervezésében létrejött angolverseny regionális döntőjén a batthyánys 11. A osztály csapata (Bazsó A., Kolongya D., Kovács M., Pölöskei P„ Naderi M„ Pusztai 2. helyezést ért el. J
AZ AVANTGARDE KANIZSA NŐI FUTBALL EGYESÜLET köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-val hozzájárultak a sportkör tevékenységéhez.
A felajánlott összeget a csapat versenyeztetésére fordítottuk.
ADÓSZÁM: 18960514-1-20
12
m
VS
2004. november 3.
November 3. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Hrvatska krónika 13:30 Ecranul nostru 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:05 Kormányváró 15:35 Fogadóóra 16:05 Telitalálat 16:55 Néprajzi értékeink 17:05 Evangélikus ifjúsági műsor 17:15 Tanúságtevők 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek-Időjárás-jelentés 20:10 A tévé ügyvédje 21:10 Titkos küldetésben 22:15 Szerda este 22:45 Bónusz 23:10 Híradó 23:20 Magyar Elsők Az első magyar lombikbébi 23:40 Aranyláz 00:05 Kárpáti krónika 00:20 Va-
rázslatos szerető 02:00 Végtelen nyár.
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 10:00 Szeretők és riválisok 11:00 Teleshop 12:20 Benny Hill 13:15 Egri csillagok 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 Megasztár 21:40 Harmadik típusú emberrablások 23:20 Cinematrix 23:55 Jó estét. Magyarország!
PH1
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Utolsó éjszakai rohanás 13:50 06-81-320-320 15:05 101 kiskutya 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Esti Showder 22:40 Alias 23:40 Találkozások 23:50 Moziklub 00:25 Az elnök emberei 01:15 Pont hu 01:45 Fókusz.
November 5. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09.40: Hol-mi? 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Körzeti magazinok 14:00 Kívül - Belül 14:05 Zenelánc 14:15 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 ''Kachorra 16:00 Telitalálat 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Önök kérték! 21:15 Dr. Bell és Mr. Doyle 23:15 Péntek este 23:40 Híradó 23:55 Gang 00:45 Kárpáti krónika 01:00 Itt a hétvége!
trw
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Éjféli emlékek 13:50 06-81-320-320 15:05 101 kiskutya 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos 20:20 Barátok közt 20:55 Az elveszett frigyláda fosztogatói 22:55 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:40 Találkozások 23'':50 így készült: - Felejtés 00:15 Az elnök emberei 01:05 Antenna 01:35 Fókusz..
November 4. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Slovenski Utrinki 13:30 Együtt 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Ünnepi megemlékezés 16:00 Telitalálat Telefonos játék 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Napló apámnak, anyámnak 22:15 Csütörtök este 22:45 Híradó 22:55 VilágKép 23:40 Kárpáti krónika 23:55 Idegen gyereket nevelünk 01:25 Végtelen nyár.
íryi
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 09:55 Szeretők és riválisok 10:50 Teleshop 12:10 Benny Hill 12:30 Egri csillagok 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se! 22:30 Szülőszoba 23:30 Fastlane - Halálos iramban 00:30 Jó estét. Magyarország! 00:55 Drága testek.
EXZ3
é ^
V U ÍVÍ
06:00 Airwolf 06:45 A világ meséi 07:00 Kölyökklub 09:35 Aladdin, Lilo és Stitch 10:25 Újabb titkok nyomában 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-320 13:15 Autómánia 13:45 Bette 14:15 Papás-mamás 14:40 Conor, a kelta 15:30 A folyón át Texasba 17:30 Rendőrakadémia 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor 20:10 Jackie Chan: Az elveszett zsaru 22:10 Heti hetes 23:25 RTL Boksz Klub 00:50 Újabb titkok nyomában 01:45 Simlis Jack, a karibi szuperkém.
November 7. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Magyar Elsők 10:20 Marsbéli krónikák 11:10 Nekem ne lenne hazám? 11:30 "így szól az Úr!" 11:35 Állam és Egyház az egyesült Európában 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Száz év szenvedély 12:45 Eufórum 13:45 Mindentudás Egyeteme 14:35 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Quizfire 16:00 Álmok, pénz és Grace Kelly 17:00 Kórház a pálmák alatt 18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este 19:55 Szuperbuli 20:55 Szuperbuli 21:45 Friderikusz 22:40 Híradó este 22:45 Határtalan emberek 23:15 Héthatár 00:00 Az Ügynökség 00:45 Az X-csapat.
nn
06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 10:00 Szeretők és riválisok 11:00 Teleshop 12:25 A tévedések pápája 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:40 Áll az alku 21:15 Yamakasi 23:00 Y-akták 23:55 Jó estét, Magyarország! 00:20 Halálos szenvedély.
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Melyik nőt válasszam? 13:50 06-81-320-320 15:05 101 kiskutya 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A Kísértés 22:20 Desperado 00:15 Találkozások 00:30 Valahol, valamikor 02:20 Fókusz.
November 6. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Egy vízcsepp kalandjai 09:25 Az elefántok mestere 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Csókkal megpecsételve 13:40 Piknik 14:05 Delta 14:35 Századunk 15:00 Quizfire 15:35 Telesport 16:40 Telesport 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Poénról poénra 21:10 Csupasz pisztoly 2 1/ 2 22:35 Híradó este 22:45 Hannibál 00:55 Pénz, pénz, pénz.
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 09:55 A jégkorszak szörnyei 10:55 Viva S Club 11:30 Laktérítő 12:05 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:25 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:15 Szeretném, ha szeretnél 22:20 TV2 RING 23:55 Szabad préda.
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka - Utána Stahl konyhája 09:15 El Manantial - Az ősforrás 10:15 Teleshop 11:35 Szeretők és riválisok 12:35 Játssz a tűzzel! 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 Banánhéj 21:25 Beverly Hills-i zsaru 23:30 Jó estét. Magyarország! 23:55 TopSport 00:30 Amítyville: Az új generáció 02:10 A zsaruk királya.
Tr ^ J 1
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Ifjú Einstein 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A jelszó: katasztrófa 22:40 Amerikai jakuza 2: Kettős fedezékbén 00:25 Találkozások 00:30 Az elnök emberei 01:20 Autómánia 01:55 Fókusz.
November 9. kedd
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 08:45 Fox Kids 10:00 Egyről a kettőre 10:30 Norbi 11:00 Stahl konyhája 11:35 A szupercsapat 12:30 Waikiki páros 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kobra 15:25 Pacific Blue 16:25 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G. 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Krokodil Dundee 2. 22:10 Amerikai szépség 00:35 Szentek és álszentek.
06:00 Airwolf 07:00 Kölyökklub 09:10 Inuyasha 09:40 Vasárnapi Receptklub 10:35 Labdarúgás - Arany Ászok Liga 11:10 Labdarúgás - Arany Ászok Liga DVSC Mega Force-FTC labdarúgó-mérkőzés A szünetben: Hírek 13:35 Tequila és Bonetti 14:30 Dávid Copperfield-show 15:30 A bohóc 16:35 Elveszett legendák kalandorai 17:30 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 X-Men 21:50 Elit harcosok 23:50. Fókusz Portré 00:20 Országház 00:50 Maffiózók 01:55 Simlis Jack, a karibi szuperkém.
November 8. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 09:53 Panorama Europe 10:58 Panorama Europe 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:05 Roma Magazin 13:30 Domovina 14:00 Kívül-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:02 Panorama Europe 15:10 Kachorra -az ártatlan szökevény 16:00 Telitalálat 16:47 Panorama Europe 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Kékfény 21:10 Titkos küldetésben 22:15 Hétfő este 22:43 Panorama Europe 22:45 Híradó - Időjárás-jelentés 23:00 Pesty Fekete Doboz 23:25 Kárpáti krónika 23:40 Pánik a Tű parkban 01:25 Végtelen nyár.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte kb. 9.00: Panorama Europe - Telefonos játék Európából 09:00 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe 11:03 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm 14:00 Jelképtár 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:02 Panorama Europe 15:10 Kachorra - az ártatlan szökevény 16:00 Telitalálat 16:51 Panorama Europe 16:55 Jelfák 17:05 Maradj velünk! 17:15 Katolikus krónika 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Új Szeszélyes Évszakok 21:15 Életképek 22:00 Kedd este 22:25 Panorama Europe 22:30 Bónusz 23:00 Híradó - Időjárás-jelentés 23:10 Rakott 00:05 Kárpáti krónika 00:15 Prosecco, a nők itala 01:45 Végtelen nyár.
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:15 El Manantial - Az ősforrás 09:45 Teleshop 11:00 Szeretők és riválisok 12:00 Pleasantville 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 A Nagy Ő - The Bachelor 21:25 Hegylakó 23:50 Szeret, nem szeret 00:10 Jó estét, Magyarország! 00:35 Propaganda 01:05 Sako menyegzője.
ni J b
K L II B
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Barracuda - Tengeri zsaruk 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajz-filmsorozat 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Vészhelyzet 21:55 Száguldó vírus 23:30 Találkozások 23:45 Bajtársak 01:30 Fókusz.
2004. november 3.
13
MAJOR FERENC
ÓRÁS
JAVÍTÁS ÉRTÉKESÍTÉS SZERVÍZ
8800 nagykanizsa fö út 8 bazárudvar telefon 93 326 997


—1
November 3-tól november 10-ig
november 3. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül: Mária napok, Szépészeti bemutató, Pogácsasütő verseny, Hungaricum rózsa-fajta, D vitamin, Gazdit kereső kutyák 08:30 Krónika 08:40 K''arc: MESSE DE REGUIEM „Emlékezem..." koncert 08:55 Jövő 7 - Mindenszentek 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese: Az ezeregyéjszaka meséi 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Képes Recept - betegségről, egészségről 18:00 Krónika 18:10 Mese:A póruljárt paraszt 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Dr. Fodor Csaba és Marton István 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül: Mária napok. Szépészeti bemutató, Pogácsasütő verseny, Hungaricum rózsafajta, D vitamin, Gazdit kereső kutyák 20:30 Hírháló -az ország hírei 21:00 Robbanáspont -angol-kanadai-afrikai akciófilm
november 4. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Dr. Fodor Csaba és Marton István 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: A póruljárt paraszt 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Díjlovagló világkupa Kaposvárott 18:00 Krónika 18:10 Mese: Mariska meg a nyúl 18:15 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc: Varga József festőművész kiállítása, ''56 Zala Megye kronológiája és személyi adattára 19:25 Sport - Karate - töretlen lendülettel 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 -Dr. Fodor Csaba és Marton István 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Vásott kölykök nagy kalandja - családi film
november 5. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc: Varga József festőművész kiállítása, ''56 Zala Megye kronológiája és személyi adattára 08:15 Sport - Karate - töretlen lendülettel 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Dr. Fodor Csaba és Marton István 08:10 Jelkép - református 09:20 Mese: Mariska meg a nyúl 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Nyitott egyetem 18:00 Krónika 18:10 Mese: Bábel tornya 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport - Karate - töretlen lendülettel 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Vesztegzár - amerikai katasztrófa film
november 6. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zala magazin 07:25 Mese: Bábel tornya 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - ka-
tolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport - Karate - töretlen lendülettel 08:20 Krónika 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 TV shop 09:30 Maksavízió -Maksa Zoltán és barátai kabaréműsora 10:00 Hegycsúcsok - természetfilm 10:30 Alexebbek 11:00 Lovasélet hét határon... magazin 11:30 Thalassa 17:30 Bussiness-mix magazin. Gazdaságról közérthetően 18:00 Alexebbek - Nosztalgia slágerlista. Alex Tamással 18:30 Tv mozi: Bűn és bűnhődés - orosz film 1. rész 20:05 Szivárványsztár - Pricess 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Barracuda - Tengeri zsaruk - német akciófilm 23:00 Bence show 23:30 Különjárat. Balogh Zoltán keményzenei magazinja
november 7. vasárnap
06:30 Bűn és bűnhődés 08:05 Szivárványsztár - Princess 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Képes Recept - betegségről, egészségről 10:00 Thalassa 10:30 Világjáró fotóművész 11:00 Hegycsúcsok 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Szobrok városa 18:30 Tv mozi: Bűn és bűnhődés 20:15 Sajt: Kardos Ferenccel 20:30 Hírháló 21:00 Rejtelmes mélység 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show
november 8. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 Tv mozi: Bűn és bűnhődés 09.36 Sajt - Kardos Ferenccel 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 K''arc 19:25 Jövő 7 19:37 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:01 Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Lóvá tett szerencse
november 9. kedd
07:30 Krónika 07:43 Videoklip 08:08 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:43 K''arc 08:55 Zala magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:43 Videoklip 17:30 EUR-ÓRA 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Házban ház körül 19:37 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:13 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Halálos lecke - amerikai thriller
november 10. szerda
07:30 Krónika 07:43 Storyboard 07:57 Videoklip 08:06 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:43 K''arc 08:55 Jövő 7 09:08 Jelkép - katolikus 09:18 Mese 09:25 Krónika 09:36 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Jövő 7 19:25 Kamarai percek 19:37 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A nindzsa árnyéka
\LM
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz
Nagykanizsa,
Báthory út 14.
Üzemeltesse nyomtatólt 70-80%-kal olcsóbban!
Patronok és tonerek töltése

RarkettaMPVG^Függöny • Szőnyeg
lSS|gil&
Nagykanizsa, Récsei Út 19. (A Peuyeol Szalon mellett,!
A Keleti városrészben a 31-32-33--es autóbuszuk végállomásától 300 m-re. Tel.: 33/323-119. 93/323-118 Fax: 93/516-044 Nyitva tartas: Hetfo - Pentek: 8-18. Szombat: 8-13.
14
LII
2004. november .
APROHIRDET
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m!-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 rrr-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (5409K)
Eladó Nk-án a Csengery úton az Uszodánál kétszobás, gázas, valamint Zalakomáromi kétszobás, gázas, 395 négyszögöl telken elterülő családi ház egyaránt eladó. Érd.: 93/386-799 (5410K)
Jankapusztán, Nk-tól 12 km-re, 60 m''-es, egyszobás, fürdőszobás családi ház 2000 m!-es telken eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5412K)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 m--es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázshasználattal eladó, vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529
(5413K)
Zalakaroson 1387 m: összköz-műves lakótelek 8,6 millió Ft-ért, rácsatlakoztatható 1650 nr 8,5 Ft-ért, és 3217 m! 14 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/286-9941 (5419K)
Nk-Sáne, Kaposvári úton felújításra szoruló családi ház nagy telekkel, melléképületekkel eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Érd.: 20/519-5285 (5420K)
BERLET
JÁRMÚ
1990-es, 1,3-as Wartburg Kombi, 1 éves műszakival, zöldkártyával eladó. Érd.: este (93) 323-737, (20) 398-1455 (5404K)
Opel Astra, 1,4-es, 5 ajtós, fehér, központi zár, szervizkönyvvel, 100.000 km-rel eladó 1,050 eFt-ért. Érd.: 30/288-5620 (5405K)
1989-es, 1,3-as, „kocka" Lada 2005. májusig műszakival, vonóhoroggal, tetőcsomagtartóval, rádiósmagnóval eladó. Irányár: 90.000 Ft Érd.: 30/335-1726 (5415K)
Suzuki Swift 1,06 L-es, 1995-ös évjáratú, 5 ajtós, vonóhoroggal, riasztóval áron alul eladó. Érd.: 30/565-5658 (5416K)
Simson Star üzemképes, jó állapotú, biztosítással eladó. Érd. 18 óra után a 321-734-es telefonszámon. Ugyanitt Danuvia motor alkatrészek eladók. (5425K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselemzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)
Szobafestés, mázolás, tapétázás, családi házak, lakások felújítása. Érd.: 30/524-2415 (5426K)
Az ön számára értéktelen vashulladékot, vagy forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem. Tel.: 30/641-7375 (5427k)
VEGYES
Stihl 350-es bozótvágó, 3 éves, kitűnő állapotban eladó. Irányár: 90.000 Ft. Tel.: 20/911-8147 (5406K)
Nk-a belvárosában 36 m2-es, bútorozatlan lakás albérletbe vagy irodának kiadó. Érd.: 93/318-676 (5403 K)
Nk belvárosában igényes, bútorozott, kétszobás lakás irodának is alkalmas (számlaképesen) kiadó. Érd.: 30/369-5352 (5422K)
Nk-án a Király u. 9-11. szám alatt hosszú távra garázs kiadó. Érd.: 30/857-2186 (5423K)
Belvárosban, téli időszakra (április l-ig) garázs kiadó. Érd.: 313-881 (5424K)
KÖLYÖK BIZOMÁNYI Adás-vétel - Nagykanizsa, Hevesi úti Szolgáltató Házzal szemben. Érd.: 20/458-1877
KÖLYÖK BIZOMÁNYI.
Átveszünk. Bizományos értékesítésre modern babakocsikat, kiságyat, stb. Nagykanizsa, Hevesi úti Szolgáltató Házzal szemben.
KEDVEZMÉNYES APRÓ!
Egy alkalommal 15 szóig 500 Ft, a második alkalomtól már csak 250 Ft!
Közületi, vagy 15 szó feletti aprónál duplája.
Miért Gratulálunk
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tannlni?
Azért, mert ma már a munkaadók úgy hirdetnek, hogy : ..az állis betöltéséhez idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig nyelvvizsga papír".
tanulóinknak, de nem csak a n\elvvi/.s#í jukho/.. hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
MÁS Nyelviskola.
Nagykanizsa. Erzsébet lér 16. Telefon: (93) 312 I"". (30) 216 2801
* CSOKI IANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. ■4. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Mikulások 19 Ft-tól Bolero italporok 38 Ft
Mikulás csomagok 199 Ft-tól 500 g-os nápolyi 199 Ft
Adventi csoki naptárak 199 Ft 500 g-os barackmag, 399 Ft 400 g-os családi vegyes 299 Ft csokiparány szaloncukor 500 g-os konyakmeggy 799 Ft
500 g-os tortabevonó 399 Ft Születésnapra, névnapra tábla csokoládék, desszertek, sütemények nagy választékban kaphatók! Megérkeztek a szaloncukrok 34 ízben!
Nyitva: Hétfő-Csütörtök: 9.00-17.00 szombat 9.00 12.00
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül, 3 napos elbírálással November 1-től 2-4%-kai alacsonyabb kamattal! Pl.: 200.000 Ft - 60 hó - 5.900 Ft » 700.000 Ft - 60 hó - 19.000 Ft 0%-os kezelési költséggel Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510.000 Ft-os hitelkerettel! Tel.: 30/9949-003,30/8589-760
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93^700-137
VIDÁM VASARNAP
Élő közvetítés minden vasárnap 11-töl 13-ig a Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán minden pénteken 19.00 órától a Halis Városi KónyvtárbárH^
—^"^Elérhetőségünk: & fcW <m,0
t»-30/ 520-04-81, 30/566-02-21^,* /£je£mail:kanizsahit@axelero.hu '' .
ftk
http://www.hit.hu

2004. november 3.
SPORT
15
( SPORTHÍREK )
MAGABIZTOS GYŐZELEM
Női kosár NB I.B. csoport Tatabányai KC-Kanizsa DKK 60:97. Csapat: Fekete (2), Völgyi (18), Németh (17/9), Varga (20), Bencze. Csere: Góber (32/21), Vágvölgyi (6), Burucz (2), Mo-zsolics, Szépligeti. Edzők: Gábor Erzsébet, Farkas József.
MAGYAR KUPA Az NB l-es Dr. Padló Thúry hatodik alkalommal nyerte meg a magyar kupát, az Óbuda Bric Faktory-t 3:2-re verték a döntőben. A Red Ants utánpótlás csapat megnyerte az NB H-es bajnokságot, majd az osztályzón a budapesti Astros csapatát is térdre kényszerítették.
IZZÓS VERESÉG A Nagykanizsai IZZÓ SE a hetedik fordulóban 17:33 arányban kikapott a Balatoni KC csapatától. A bajnokság tavalyi második helyezettje keményen visszavágott tavalyi vereségéért, a kanizsaiak 17 gólja fele annyira bizonyult jónak, mint az ellenfélé. A vereség ellenére Pálos 6 góllal, Kiss öt góllal mentette a menthetőt.
NYITOTT TORNATERMEK
A tavaly indított nyitott tornaterem akció jól szolgálta a szabadidősport kötetlen formáinak népszerűsítését. Az óvodások és családtagjaik számára meghirdetett programban 355 fő vett részt, az önszerveződő csoportok két alkalommal ösz-szesen 480 sportolni vágyó taggal keresték fel a nyitott tornatermeket. Az iskolák által szervezett diákprogramokon 220 fő vett részt, míg önálló szervezésben 160 diák sportolt a város négy, szombaton is nyitva lévő tornatermében. A legkevesebben a nők és a fogyatékkal élők számára szervezett programban vettek részt, a Városházáról kapott statisztika szerint összesen nyolc fő.
A program az idén is folytatódik, mint arról már korábbi
lapszámainkban beszámoltunk. * * *
A palini iskola tornaterme szombaton délelőttönként várja a környéken élő, sportolni vágyó lakosokat.
A DÉL-ZALAI VÍZMŰ SE SIKEREI
A Dél-Zalai Vízmű SE úszói két rangos versenyen is részt vettek a közelmúltban. Pécsett, a VIII. Hullám Kupán számos jó eredmény született. A ''93-as születésű Biczó Bence 50 m mellen és 50 m pillangón is korosztályos megyecsúcsot úszott, de még ezekkel az eredményekkel sem sikerült a dobogóra jutnia. A ''88-as születésű Silló Dániel is két megyecsúccsal tért haza, s ezzel két első (50 m pillangó, 100 m gyors) és egy második helyezést (200 m vegyes) ért el.
Pozsonyban a nemzetközi utánpótlásversenyről érmekkel és értékes helyezésekkel tértek haza. Kiemelkedett a mezőnyből a ''96-os korosztály két képviselője Abay Nemes Anna és Zámodics Márk, akik 4 egyéni arannyal és váltóérmekkel, valamint a ''95-ös Tóth Gergely, aki 2 arany, 2 ezüst és 2 váltóarannyal jeleskedtek.
Eredmények: Kovács Dorottya 100 m gyors és mell 1., pillangó 2. Tihanyi László 100 m mell, hát, pillangó 2. Tóth Gergely 50 m gyors és hát 2., 50 m mell és pillangó 1. Ács Gergely 50 m mell 2. Molnár Dámján 50 m gyors, hát, pillangó 3. Szabadics Adrienn 50 m hát, mell 3., 50 m pillangó 2. Abay Nemes Anna 25 m gyors, mell, hát, pillangó 1. Zámodics Márk 25 m gyors, mell, hát, pillangó 1. Váltók: 4x50 m gyors 95-ös fiúk 1., 4x50 m vegyes 94-es fiúk 3. 4x50 m vegyes 95-ös fiúk 1. 4x50 m gyors 95-ös lányok 2., 94-es lányok 2. 4x50 m vegyes 94-es lányok 2., 95-ös lányok 2.
ÚJRA BAJNOK
Mihovics Szabina, az NTE 1866 MÁV Rt. judósa bravúros teljesítménnyel újra Magyar Bajnok lett. Diák A korcsoportban. 50 kg-ban, 9 fő indulóból, egyenesági kiesésű versenyen, minden mérkőzését ipponnal nyerve szerezte meg a bajnoki címet.
ALFA-TOP SPORT KUPA
Budavölgyi Kálmán, Budavölgyi Veronika, Végh Dóra és Dominkó Dóra.
Nyolcadik alkalommal rendezhette meg a Zemplén DSE Nagykanizsán az ifjúsági (1985-1988 közt születettek) korosztály országos bajnokságát. A Zsigmon-dy-Winkler tornacsarnokában összesen 89 játékos küzdött a díszes trófeákért és a bajnoki címekért. A házigazda ZDSE címvédőként fogadta a vendégeit a hétvégi versenyre, ahol bajnoki címeit sikerült megvédenie. Budavölgyi Veronika és Hartai Attila egyéni bajnok, míg a Budavölgyi Veronika, Dominkó Dóra, Végh Dóra összetételű női hármas, csapatban szerzett bajnoki címet. Veronikának tökéletesen sikerült a visszatérése a nyári súly sérülés után.
A Balikó Attila, Balogh Tibor, Hartai Attila, Szabó Zoltán alkot-
ta férfi csapat a dobogó második fokán végzett. A versenynek az adott különös aktualitást, hogy Athénban az olimpián, a tollaslabda döntők alatt jelentette be hivatalosan a NOB, hogy 2008-ban Pekingben a lábtoll-labda bemutató sportágként szerepelhet az olimpián. A négy év múlva rendezendő világversenyen nagy valószínűséggel a most pályára kerülő és az élen végzett sportemberek közül kerül ki az, aki Magyarországot képviselheti a játékokon. Tökéletesen sikerült a felkészülés a ZDSE számára, amit bizonyít a három bajnoki cím és férfi csapat ezüst.
A következő megmérettetése a gárdának a november 27-28-án Hagenben rendezendő Germán Open, nyílt német nemzetközi
bajnokság lesz, ahová szintén címvédőként utazik.
A női egyéni verseny második kiemeltje Budavölgyi Veronika és a negyedik kiemelt Mile Alexandrajutott a döntőbe. Veronika megvédte egyéni bajnoki címét. A bronzérmet kitűnő játékkal Végh Dóra harcolta ki. A női csapat döntőt a ZDSE lányainak a legerősebb összeállításban felálló (Kapás Ágnes, Varga Adrienn, Varga Klára) újszászi lányok ellen kellett játszani. Budavölgyi Veronika és Végh Dóri mellett egyenértékű játékosként kezdi kinőni magát a serdülő korcsoportú Dominkó Dóra. Remek összjátékkal nyerték a döntőt és mellé a bajnokin címet. A fiúk versenyében Hartai Attilának csak társa, Balikó Attila legyőzése jelentett komolyabb feladatot a döntőbe kerülésig. Itt igazi örömjátékkal szerezte meg az újszászi Ézsiás Tamás skalpját. Remek teljesítménnyel lett ötödik a jelentős formai javuláson átment Balikó Attila. A férfi csapat döntőt, a jó napot kifogó Újszász 2. csapata (Bakó János, Béki Tamás, Konka Gábor, Konka Péter) ellen vívta a Balikó Attila, Balogh Tibor, Hartai Attila, Szabó Zoltán alkotta gárda. A ZDSE legénysége nem találta ellenszerét ellenfele játékának és így a dobogó második fokára állhatott.
□3
.....
r f 1 í*
M Hmm t
...US
m
otí
m, t r^ ■ ■ : * * ■■ '' ■ =--
Nagykanizsán a Király-udvarházban eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 m2-es I. emeleti kétszobás nagyerkélyes összkomfortos lakás, szeptemberi átadással.
Eladó továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 m2-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em. Tel./fax: 93/516 715 vagy 30/ 901 9013 E-mait: batassabela@chello.hu.
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség igényelhető.
OK»MÁZ
MtMiinmMwiiiwggi
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait a Petró Galéria fennállásának 5 éves jubileuma alkalmából rendezendő
Megy a gőzös Kanizsára...
című kiállítás megnyitójára.
Időpont: 2004. november 13. szombat 18 óra Helye: Petró Galéria, Nagykanizsa, FS út 19. Megnyitja: Wilheim Gábor
II
6 G A L É R 1 A
^s"*1 ItÉlÉ
Nyitva: hétfő - péntek 10-17.30. szombat 10-1 2.30
P E
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE és PITMAN
EU-s és ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2004. december 11. ANGOL: 2004. december 18.
Jelentkezési határidő: november 19. A vizsgák sikerességi aránya 89%!
A VIZSGADÍJ 30%-A VISSZAIGÉNYELHETŐ!
OM reg. szám: 20-0129-04
Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311-468 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
NOVEMBER 4.14 ÓRA
TARKA-BARKA MŰHELY
NOVEMBER 6.15 ÓRA
A NAGYATÁDI SZÍN-FOLT, A SZOMBATHELYI FOLT-MIX ÉS A KANIZSAI FOLTVARRÓK KIÁLLÍTÁSA - megnyitó
KOMÉDIA A SÖTÉTBEN
A ZALAEGERSZEGI HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ BÉRLETES ELŐADÁSAI November 8. 19 óra HEVESI-BÉRLET November 9. 19 óra BRÓDY-BÉRLET November 10. 19 óra RÁTKAI-BÉRLET Belépődíj (pótszék) 1.500 Ft
Dél-Zalai Hetilap
ífTlÉk
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA

XVI. évfolyam 39. szám • 2004. november 9. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
C HONOS
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
HSMK FÉNYEI
(A HSMK-val foglalkozik írásunk lapunk 11. oldalán)
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 23. [CENTRAL HOTEL)
INFOTEL: (''36)306110616 INTERNET; WWW.C1.HU
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
BACARDI
■■emGtaPtesnli
2004. november .
ORSZÁGOS NEPSZAVAZAS
A Köztársasági Elnök 2004. december 5. napjára országos népszavazást tűzött ki, melynek során az alábbi kérdésről kell a választópol-, gároknak dönteniük: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?" A népszavazás során a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot. Nagykanizsa MJV Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a 92/2004.(IV.29), valamint a 241/2004.(X,27.) számú határozatával a népszavazás lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságot megválasztotta. A szavazatszámláló bizottság névsora megtekinthető a Polgármesteri Hivatal I. emelet 12-es irodában. A népszavazás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a szavazás technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el. Vezetője: Dr. Kelemen Marcell jegyző címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel.: 500-706. A Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot (VISZ) működtet, melynek feladata: a választópolgárok, jelölő szervezetek tájékoztatása a népszavazásra vonatkozó jogszabályokról; a választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, különös tekintettel a külföldön történő szavazásra; az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről; beadványok átvételek és továbbítása; az eljárás során használandó nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása, stb.; a népszavazással kapcsolatos adatok szolgáltatása.
VISZ elérhetőségei - Levélcím: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12., Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti iroda. Telefon: 500-752, 500-898, 500-807. Fax: 500-930. E-mail: jegyzo@nagykanizsa.hu, acs_laszlone@nagykanizsa.hu., deak_tamas @ nagykanizsa.hu.
A névjegyzéket az érdeklődők munkaidőben 2004. november 6-tól november 13-ig (ügyfélfogadási időben) megtekinthetik a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. alatt a földszinti irodában. A névjegyzékből való kihagyás, vagy felvétel miatt kifogást 2004. november 12. 16.00 óráig nyújthatnak be az érintettek.
Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt 2004. november 2-6. között a posta kézbesíti. Ezzel kapcsolatos kifogásokat a fenti címen kérjük jelezni. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol van, igazolást kérhet a tartózkodási helyén történő szavazáshoz személyesen, vagy meghatalmazott útján 2004. december 3-án 16.00 óráig, ajánlott levélben úgy, hogy 2004. november 30-ig megérkezzen Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti irodába. Külföldön a magyar nagykövetségeken lehet szavazni. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján írásban, legkésőbb 2004. november 19-ig a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti irodában lehet kérni. Az ajánlott levélben küldött kérelemnek 2004. november 19-ig kell megérkeznie. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 36. számú szavazókör - Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa Erzsébet tér 9. szám alatt szavazhatnak.
Dr. Kelemen Marcell jegyző, a Választási Iroda Vezetője
KANIZSA Dél-Zaltti Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukál Éva, Nagy Krisztina. Szölősi Márta. Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kit. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2004. november 17-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórumot tart 2004. november 9-én, kedden 18 órakor Ligetvárosban a Vízmű Rt. telephelyének ebédlőjében (Csengery u. 117.), 2004. november 10-én, szerdán 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában (Kápolna tér 2.). A lakossági fórum vendégei: Litter Nándor polgármester, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság képviselője, Kámán László, az Ingatlankezelési Intézmény vezetője és Gáspár András, a Via Kanizsa Kht. ügyvezetője. Téma: Beszámoló a 2004. évi tevékenységről, a következő időszak terveinek meghatározása.
HIRDETMÉNY Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. november 11-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: a HKÖ irodája (Nagykanizsa, Rozgonyi 1.)
KÉMÉNYSEPRŐ SZOLGÁLTATÓ KERESTETIK
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-770) pályázatot ír ki a belügyminiszter 27/1996. (X.30.) BM számú rendelet előírása szerint a közigazgatási területén 1500 db gyűjtőkémény, 5700 m központi kémény és 19.000 db egyedi kémény kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásának 2005. január 1-től történő ellátására. Ajánlattételi határidő: 2004. november 15. 1000 óra. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírási dokumentáció 10.000 Ft + áfa vissza nem térítendő összegért 2004. október 1. - 2004. november 8. között munkaidőben vásárolható meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztályán, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám 2. emelet 15. irodában.
Benyújtás módja: A pályázó megnevezése nélkül, zárt borítékban 3 példányban, „Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás" jeligével ellátva. Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Városfejlesztési Osztály 2. emelet 15. iroda.
Ajánlatok felbontási időpontja, helye: 2004. november 15. 1000 óra, Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa.
Eredményhirdetés: 2004. november 30-án, az Önkormányzat soros ülésén.
100 PADOT NAGYKANIZSAERT
Városunk, lakókörnyezetünk szépítése érdekében utcáinkon, tereinken több padot szeretnénk elhelyezni. Az egységes városkép szépítése érdekében a Via Kanizsa Kht. által eddig is alkalmazott típusú padokat kívánjuk telepíteni. Ezúton szeretnénk felkérni arra, hogy a városnak padot adományozni szíveskedjék. A Via Kanizsa Kht. gondoskodik az adományozó nevének a padon történő megörökítéséről és a pad elhelyezéséről. A pad helyének megválasztásánál az adományozó igényeit figyelembe vesszük. Egy pad beszerzési költsége 50.000 Ft + áfa. A padok megrendeléséről, leszállításáról, telepítéséről gondoskodunk.
Felajánlásaikkal járuljanak hozzá városunk élhetőbbé tételéhez. Támogatás esetén a további részletekről felvilágosítást ad a Via Kanizsa Kht. (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35.) Köszönjük!
Litter Nándor, polgármester
004. november 9.
GAZDASAG
KISKANIZSAIFEJLESZTESEK
Még a tavalyi évben nyújtott be interpellációt Polai József önkormányzati képviselő, melyben kérte a Kiskanizsai Kirendeltség Szent Flórián téri épületének tetőjavítását, mivel az épület több helyen beázott. Idén nyár végén, ősz elején került sor a kirendeltség épületének lapos tető felújítására. A munkák kivitelezését a Kanizsa Bau Kft. végezte el. A körülbelül 2 millió 300 ezer forintos beruházás műszaki átadása-átvétele már megtörtént, elvégezték a tető felújítását.
A másik égető probléma, a kiskanizsai temető ügyében is történtek előrelépések Az önkormányzati képviselő tavaly évi interpellációjára azt a választ kapta, a VIA Kanizsa Kht-től, hogy az idei költségvetésükbe tervezik be a temető rendbetételét. így a közelmúltban lezajlott munkálatok során körülbelül 500 m'' kőtörmeléket, régóta ottlévő háztartási hulladékot, föld jellegű építési törmeléket szállítottak el, bozótirtás történt. Ezek a
munkálatok közel egymillió forintot tettek ki, melynek kivitelezését egy helybeli kiskanizsai vállalkozó végezte el. A kerítés drótfonatát közhasznú munkások pótolták. A képviselő szeretné még, ha a közeljövőben a régi fákat kivágnák, a föld alatt lévő nagyobb fagyökerek helyét földdel töltenék ki, valamint a kerítés és az árok szélét befüvesítenék és a kerítés mentén tujákat ültetnének.
A két kiskanizsai képviselő, Csordásné Láng Éva és Polai József a legutóbbi közgyűlésen önálló képviselői indítványt nyújtott be a ravatalozó ügyében. A környék önálló települései és a peremkerületek sem küszködnek már ravatalozó gonddal, ami nem mondható el Kiskanizsa esetében. Nincsen vizesblokk, öltöző helyiség - ahol a szertartást cerebráló pap át tudna öltözni-, nem rendelkezik hűtőkamrával. Nem ritka, amikor egy délután több temetés zajlik, ilyenkor még inkább szűkösnek
bizonyul a helyiség, nem férnek el sem a koszorúk, sem a hozzátartozók. Az elhunytat sokszor több százan kísérik el utolsó útjára.
- Ha minden követelménynek, jogszabálynak megfelelően a régit átépítik, elégedettek lehetünk. Kértük indítványunkban, hogy a közgyűlés készíttessen tervrajzokat, annak a költségeit biztosítsa és a jövő évi költségvetés tartalmazza a ravatalozó bővítését és felújítását, vagy újjáépítését. Az indítvány jelenleg bizottsági szakaszban van - mondta Polai József képviselő.
VIZ-UGY
Finiséhez érkezett az a projekt, amely Nagykanizsa és környékének 19 települését érintő csatornázási és szennyvízelhelyezését hivatott megoldani. A közel 9,5 milliárd forintos beruházás részleteit tárgyalták meg a múlt héten a Vízmű Rt-nél. A pályázati anyag már elkészült, s most már a Martin Schriever vezette szakértői csoport tekinti át a terveket. A projekt révén, ha Brüsszelben elfogadásra kerül, kiépülhet az érintett településeken a térség legnagyobb szennyvízcsatorna hálózata, sor kerülhet a szennyvíztisztító telep modernizációjára.
ELKESZULTEK A BERENDEZESEK
A szerződés alapján, földgázbányászati berendezések átvételére érkeztek a DKG-EAST Rt.-hez az orosz Gazprom és a Gázkomplektimpex képviselői. Az Rt. tevékenységével elégedettek voltak, kölcsönösen szeretnék bővíteni kapcsolataikat a jövőben is. A képen az összeszerelő műhelyben a kész berendezések mellett Samsin, Vitalij Ivanovics, Meskov, Vaszilij Vasziljevics, Plotnyikova, Júlia Viktorovna és Trencséni Gyula.
A ROTARY 11,5 MILLIÓJA
A Rotary Rt. 11,5 millió forint szakképzési támogatást nyújt a város középiskoláinak, tudtuk meg Czémán Miklós gazdasági igazgatótól. A 2003-as LXXXVI. törvény írja elő a cégek kötelezettségeit, melynek alapján az éves bérfelhasználás másfél százalékát szakképzésre kell fordítani. Az összeg egy részét, a szakképzési hozzájárulás 20 százalékát kötelezően be kell fizetni a költségvetésbe, a maradék kétféleképpen használható fel. Egyrészt a saját munkavállalók képzésére, illetve szakképző iskolák, szakközépiskolák, felsőoktatási intézmények támogatására. Az összes szakképzési kötelezettség mintegy 24 millió forint. Ebből a költségvetésbe közel ötmillió forintot fizetnek be, a saját dolgozóik képzésére nyolc millió forintot tudnak fordítani, a fennmaradó összeget oktatási intézményeknek adják. Természetesen előnyben részesítik a helyi iskolákat, ezen belül a Zsigmondy-Széchenyi SZKI-t, hiszen szakmailag leginkább hozzájuk kötődik - profiljából adódóan -a cég. Czémán Miklós kiemelte: a teljes oktatásra fordított összeg egy évben közel 30 millió forint a társaságnál, fontosnak érzik, hogy a dolgozók megfelelő képzésben részesüljenek, amit bizonyos szerződési kötelezettségek, hatósági előírások is szükségessé tesznek.
VAROSKAPU
,/iúí<:r.ít 8800 Nagykanizsa. Dózsa György út 132/B
www balusztradmgatlan hu varoskapu@balusztradingatlan.hu
hm^M.
Új lakások Nagykanizsán már "j 95.000 Ft/íTl^* ártól!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés, Áfa-visszatérítés, szocpol támogatás igénybevehetö!
4
VÁROSPOLITIKA
2004. november .
Új sorozatot indítunk útjára, melyben sorra felkeressük városunk megyei közgyűlési tagjait. Vajon hogyan segíthetik ők városunkat, térségünket? Sorozatunkban elsőként Tüttő Istvánt, Nagykanizsa volt polgármesterét, a Zala Megyei Közgyűlés tagját, az Intézményi és Vagyongazdálkodási Bizottság alelnökét kérdeztük.
NEM REJTJÜK VÉKA ALÁ VÉLEMÉNYÜNKET
- A megyei közgyűlés több mint 16 milliárd forint költségvetés felett rendelkezik. Legfontosabb feladata, hogy működtesse azokat az intézményeit, amelyek nem tartoznak közvetlenül egyetlen önkormány zathoz sem. Ebből fakad, hogy széles körű az intézményhálózat, hiszen az oktatási intézményektől, a szociális, kulturális és egészségügyi intézményeken át szinte a teljes skálát fel lehet sorolni. Hozzánk tartozik a múzeumok működtetése is. Mivel a megyei közgyűlés nem rendelkezik külön bevételi lehetőségekkel, mint a települési önkormányzatok, ezért sokkal fontosabb, hogy a forrásait a lehető legszigorúbban és a legjobban ossza be.
- Milyen, városunkat érintő probléma oldódott meg a közelmúltban?
- Amikor Nagykanizsát érintő kérdés van, természetesen igyekszünk a döntést olyan irányban befolyásolni, hogy a város érdekei a legjobban érvényesüljenek. Már polgármesterségem ideje alatt is többször próbáltam lépéseket tenni a Bajza utca 2. szám alatt található Gyermekvédelmi Szakszolgálat áthelyezésével kapcsolatban, mert nem igazán szerencsés a belvárosban működtetni. Örömmel jelenthetem, hogy a megyei közgyűlés a legutóbbi ülésén döntést hozott arról, hogy a GYIVI intézményét szerkezetváltoztatás következtében itt megszünteti, természetesen a funkciókat máshol folytatni fogják. A város vezetésével egyeztetésre kerül sor a javaslatomra, ugyanis azok az irodák, amelyek a feladataikat ott látták el, a városban kell, hogy maradjanak. A megyei közgyűlés szerintem számíthat arra, hogy a város ha nem is ingyen, de segítséget nyújt ahhoz, hogy az intézmény épülete felhasználható legyen más funkcióra. Nem titok, az épület eladásáról döntött a közgyűlés, a vevő reményeink szerint a városba jobban illő dolgokra fogja felhasználni.
- Korábban gyakorta hallottuk, hogy
könnyű Egerszegnek, kevesebb intézményre kell pénzt fordítania, mint Kanizsának...
- A felvetés azért jogos, mert óhatatlanul felvetődik az emberben az a kérdés, hogy igaz-e, hogy a megyei kórház csak a megye betegeit látja el? Többségében zalaegerszegieknek nyújtja azt a magas szintű szolgáltatást, amivel rendelkezik. Igaz-e az, hogy a múzeumot csak a megye emberei látogatják? Természetesen igaz, mert mindenki a megyében él, és a sort tovább lehetne folytatni az intézményhálózatokon keresztül. Nehéz szétválasztani, hogy mi a megye, mi a város, Zalaegerszeg esetében meg szinte lehetetlen. Egy biztos, hogy a megye forrásainak jó részét Zalaegerszegen költi el az ilyen jellegű intézmények működtetésére, amelyből megítélésem szerint Zalaegerszeg városa óhatatlanul többel részesedik. De ez egy helyzet, amivel együtt kell élni. Mi arra törekszünk, hogy kivételezett helyzet ne teremtődjön.
- Mi várható a regionális elképzelések erősödésével?
- Még nem dőlt el, hogy a megye szerepe felszámolódik, vagy megmarad azon a szinten, ahol van. A regionális kérdések az uniós rendszer miatt mindenképpen erősödnek, ez egyben Zala megye erejét is valamilyen módon befolyásolni fogja, hiszen a régióközpont kialakulása várhatóan úgy fog megtörténni, hogy nem Zala megyében lesz a központ. Vannak olyan feladatok, amelyeket a megyei jogú városokra kell telepíteni és nem mindent a régió központba. Úgynevezett alcentrumokat kell létrehozni. Korábban volt olyan elképzelés, hogy Nagykanizsa a kereskedelmi központok centruma lenne hagyományai miatt. Most az uniós határok megváltozása miatt itt a határőrizet centralizálása várható. Bízom abban, hogy az átalakulás szélesebb körben fogja érinteni ezeket a kérdéseket, a döntési jogkörök bizonyos fokú decentralizálását eredményezheti, és ebből Kanizsának is előnye származik.
- Régebben sokat hallottunk a két város ellentétéről, elképzelhető, hogy most a régióvá alakulással más megyékkel leszünk kicsit feszültségben?
- Az érdekek általában a feszültséget is magukban hordozzák. Ha a verseny olyan körülmények között zajlik, hogy a hozzájutás feltételei eleve determináltak.
akkor bizony ellentéteket szülhet maga a végeredmény. Mostanában is sokat olvashatunk róla, hogy az Ipari Park számára itt állt egy nagybefektető Nagykanizsa kapujában, és egy buta adminisztratív döntés miatt mégsem jutott időben a laktanyához a város. Az előző ciklusban a város megteremtette annak a feltételeit, hogy az Ipari Park 45 hektáros földterülettel megindulhasson, ehhez jött a plusz 55 hektár a laktanyák területével, csak most sokkal nehezebb egy ugyanolyan lehetőséget megtalálni, mint amit az elmúlt ciklusban a város az előbb említett okok miatt elveszített. Én úgy gondolom, hogy nem a mi hibánkból. Tudomásul kell venni, hogy a megyeszékhelyek kitüntetett helyzetben vannak, ez érvényes Nagykanizsa és Zalaegerszeg viszonylatában is. Zalaegerszeg ebből a szempontból mindig is előnyben marad, nem igaz az, hogy a szocialista kormány idején hátrányban lenne, hiszen ugyanúgy folytatódik a kórházberuházás, a stadionépítés, az útépítés. Abban bízom, hogy az igazságosabb elosztás elve alapján, nem kirívóan kerülnek egy oldalra azok a támogatások, amelyeket pályázatok útján lehet elnyerni. Az élet is azt igazolja, Kanizsa pályázatíró képességei javultak, reméljük ehhez felzárkózik majd az a forrásmennyiség is, ami a város eredményes fejlődését jobban elősegíti. A megyei közgyűlésben mi szocialisták kisebbségben vagyunk, a döntések a kérdések többségében nem rajtunk múlnak. Az esetek többségében, amikor úgy látjuk, hogy azokat az érdekeket szolgálják a határozati javaslatok, amelyekkel teljesen egyetérthetünk, természetesen egyhangúlag támogatjuk, de sok olyan döntés, és intézkedés történik, amelyei a szocialista frakció nem támogat. Folyamatos elmondjuk minden kérdésben a véleményünket, nem rejtjük véka alá azokat az ügyeket sem, amelyekről az a véleményünk, hogy másképp kellene csinálni. Nem vagyunk az az ellenzék, aki mondvacsinált ügyekkel próbálja a lakosság hangulatának befolyásolása érdekében a véleményét elmondani. Ugyancsak kifejtettük véleményünket a költségvetéssel és minden olyan eseménnyel kapcsolatban, amelyben úgy érezzük, hogy olyan háttere is van a döntéseknek, amelyek nem kimondottan a közérdeket szolgálják.
Bakonyi Erzsébet
2004. november 9.
VÁROSPOLITIKA
A KÖZGYŰLÉS MEGTÁRGYALTA...
Az október 27-én megtartott soros közgyűlés zárt üléssel kezdte a munkáját. Megtárgyalták és módosították a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett adományozására előterjesztett javaslatot. Az elismerést mostantól bárki megkaphatja, kanizsai személy vagy szervezet is. Megszavazták a Saubermacher - Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. részére a szelektív hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésére előterjesztett javaslatot. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának a pályázók közül a Pannon Consult Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t választották meg.
A zárt ülést követően a polgármesteri tájékoztatóval folytatta munkáját a közgyűlés. Dr. Kolonics Bálint megkérdezte, törvényesen működik-e a közgyűlés és betartják-e a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mert véleménye szerint SZMSZ ellenesen szavaztak a zárt ülésen. Előterjesztéseket úgy vettek előre, hogy azok megelőzték a polgármesteri tájékoztatót, a kérdéseket és interpellációkat. Kérte a jegyző állásfoglalását is. Dr. Kelemen Marcell válaszában elmondta: a sorrend nem szabad, hogy kötelező legyen, a közgyűlés döntse el, hogy milyen sorrendet kíván, az SZMSZ módosításánál pontosan meg kell határozni, hogy ne legyen megváltoztathatatlan, kőbevésett szabály. A napirendet a közgyűlés határozza meg, és nem az SZMSZ. Cseresnyés Péter javasolta, hogy tárgyaljanak az SZMSZ-ről azért, hogy az ilyen jelegű problémákat elkerüljék, majd megkérdezte, hol tart az önkormányzat intézményhálózata részére a hőenergetikai és kapcsolódó szolgáltatás biztosítására lebonyolított közbeszerzési eljárással kapcsolatban az ÜJKB vizsgálata. Az interpellációk, kérdések sorában dr. Kolonics Bálint a régi piac területének értékesítésével kapcsolatban megkérdezte, hogy miért nem írtak ki új pályázatot. Polai József a hivatal késedelmes válaszára kérdezett rá: többször érdeklődött, mikor készül el a Ráckertbe levezető út, és mikor jelölik ki a gyalogátkelőhelyet a Templomtéri Iskola bekötő útjánál. Tóth László a választókörzetében lévő kutyatartók érdekében szólt. A Teleki úton és a Platán soron nincs kutyafuttató, az elhanyagolt, kihasználatlan játszóterek megfelelnének erre a célra. Ismét megkérdezte, mikor tudnak parkolni a Platán sor 1-3. sz. ház lakói a környezetükben. Bicsák Miklós ahhoz kért segítséget, hogy a Homokkomáromba induló járat délelőtt és délután is menjen be
az utasokért Korpavárra. Nagy József képviselő felvetette, a Kinizsi utca kenyérgyár előtti szakaszán, a kihelyezett megállni tilos táblával lehetetlenné tették az ott lakók helyzetét. A Kaposvári úton a sánci posta előtt nagy sebességgel közlekednek a járművek. Halász Gyula az iránt érdeklődött, a közgyűlési döntés után mikor juthat fedett buszváróhoz a több ezer utas a Városkapu kőrútnál lévő autóbusz végállomáson.
A napirendi pontok tárgyalása sorában a Közterület Felügyelet részére a bevételi kiesések ellentételezésére az 5 millió 700 ezer forint pótelőirányzatot hosszas vita után megszavazták a városatyák. Cserti Tibor a 2004. évi zárszámadás kapcsán utóvizsgálatot javasolt elrendelni. A közgyűlés többek között elfogadta a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről és mértékéről szóló rendelet megalkotására írásban előterjesztett javaslatot, és a város fejlesztési céljait,
irányelveit a 2007-2013. Nemzeti Fejlesztési Tervhez.
* * *
Hét eltenzéki képviselő kezdeményezésére soron kívüli közgyűlést hívott össze november 4-én Litter Nándor polgármester. Az egyetlen napirendi pontként javasolt Mi lesz veled Ipari Park című előterjesztéssel kapcsolatban arról kívántak tájékozódni, hogy mi történt az elmúlt másfél évben az Ipari Parkkal, milyen elképzelései vannak a városvezetésnek az Ipari Park fejlesztéséről. Litter Nándor polgármester elmondta: folyamatosan kapcsolatban vannak a vállalkozókkal, több olyan engedményt tettek, amelyek a vállalkozók érdekeit szolgálják és hónapok óta folyik a jelenleg érvényben lévő szerződések átdolgozása. A vállalkozók képviselőivel folyamatos a tárgyalás annak érdekében, hogy a megkötendő bérleti szerződések az ott működő vállalkozásoknak kiszámíthatóbb lehetőségeket biztosítsanak. A szerződéseket várhatóan novemberben meg tudják tárgyalni a szakmai bizottságok. Tóth László ügyrendi javaslatára a közgyűlés fórummá alakult át, a megjelent mintegy 50 vállalkozó képviselői elmondhatták észrevételeiket. Aggasztónak tartják a helyzetet, nincs jogbiztonság mögöttük, senki nem mer további pénzeket befektetni. A közelmúltban elvégzett munkákról Szányi Gábor ügyvezető adott tájékoztatást. A fórum végén a polgármester megállapodott a vállalkozók képviselőjével abban, hogy a jövő héten találkoznak, és további egyeztetéseket folytatnak.
A NAGYKANIZSAI PARTELET HÍREI
A FIDESZ A FUTES REKONSTRUKCIÓRÓL - A kormánypárti frakciók is azt nyilatkozták, hogy ők is érdekeltek a fűtésrekonstrukcióra kiírt pályázat során felmerült jogsértések kivizsgálásában - kezdte íCseresnyés Péter a Fidesz helyi frakcióvezetője csütörtöki sajtótájékoztatóját. A frakcióvezető reményét fejezte ki, hogy a kormánypárti frakciók megfogadják a Közigazgatási Hivatal javaslatát. Az ellenzéki képviselőcsoport a helyzet tisztázása érdekében ismét kezdeményezni fogja a Fegyelmi Bizottság felállítását a személyi felelősség megállapítása érdekében.
***
MSZP ELNÖKSÉGI ÜLÉS Az MSZP elnöksége november 2-án áttekintette az Ipari Park területén opciós jogokkal nem bíró,
az ingatlant bérleti jogviszonyban használó vállalkozások kérését, amely az ingatlanok tulajdonjogának megszerzését célozta. Sajtótájékoztatón Böröcz Zoltán elnök elmondta: megértik a vállalkozások törekvését és érzékelik, hogy a további fejlődésük egyik fontos feltétele, hogy a jelenleg bérleti jogviszony alapján használt ingatlanok a tulajdonukká váljanak. Az elnökség felkéri Litter Nándor polgármestert és az önkormányzat szocialista frakciójának tagjait, hogy a vállalkozók képviselőivel együttműködve dolgozzák ki a tulajdonhoz juttatás feltételeit. Az MSZP elnöksége áttekintette az intézményhálózat fűtésrekonstrukciójával kapcsolatos eljárást, megismerkedett a Közigazgatási Hivatal által hozott határozattal és annak indoklásával, a Közbeszerzési Tanács e
tárgyban lefolytatott eljárásának jegyzőkönyvében foglaltakkal. Az eljárás szabályszerűségét megkérdőjelező tévedés miatt felkérik Papp Péter képviselőt, hogy bizottsági elnöki mandátumát adja vissza a közgyűlésnek. A dokumentáció áttekintése után megállapították, hogy az ügyben Rost János alpolgármester járt el. Az elnökség arra kéri Röst János alpolgármestert, hogy gondolja át az ügyben a személyes felelősségét, és vonja le a személyes konzekvenciát. A szocialista párt alapvető érdeke, hogy az ügy a Közigazgatási Hivatal által is kért módon kivizsgálásra kerüljön -hangsúlyozta Böröcz Zoltán, arra kérve a szocialista frakció tagjait, hogy mindenben támogassák a testület által felállításra kerülő, a vizsgálatot lefolytató bizottság munkáját.
SZDSZ TAJEKOZTATÓ A sorkötelezettség megszűnéséről és az adókról tartott november 5-én sajtótájékoztatót Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, az SZDSZ Zala megyei elnöke. Az SZDSZ több, mint egy évtizedes munkájának sikereként értékeli, hogy november 3-án hazatérhettek otthonukba az utolsó magyar sorkatonák. Örömmel vették tudomásul, hogy az SZDSZ által kedvezményezett tiltakozó akció sikerre vezetett, és a FIDESZ hajlandó megszavazni a kényszersorozás eltörléséhez szükséges alkotmánymódosítást. Kovács Kálmán az adók kapcsán elmondta, az adócsökkentés politikája együtt jár a rászorultsági elv alkalmazásával. Röst János elmondta, az önkormányzat nem tervez változást a helyi adókban.
6
IT
2004. november .
MAJOR ITRHNC
OR \S
A u u, 14 Ji
JAVlTAS ERTCKpSlItS S/l KVÍZ 8SW NAGYKANIZSA 10 VT 8 BAZARUOVAK
tn iION ^ífi^v?
HIRDESSEN A KANIZSA HETILAPBAN! 21.000 HÁZTARTÁSBAN VAGYUNK OTTHON
IPC-UINl
Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz
Nagykanizsa, Báthory út 14.
Patronok és tonerek töltése
V_J
Üzemeltesse nyomtatóit 70-80 %-kal olcsóbban!
Kőnig Panzió-Étterem Fűzvölgy
Nagykanizsa-Fűzvölgyi elágazó (A 74-es főút mellett.)
Az ideális színhely esküvőjéhez, ahol a nagy nap még szebb lehet.
Kőnig Étterem Esküvői ajánlata:
♦ Hagyományos lakodalmas ételek
♦ Ifjú pár számára díjmentes szoba
♦ Az esküvő napjára luxusautó, sofőrrel
♦ A menyasszonyi tortát ingyen adjuk
♦ Őrzött parkoló
♦A cukrászüzemünkben megrendelt süteményekből 10% kedvezmény
♦ Terembérletet nem számítunk fel
Bővebb információ: 06 (30) 937-1120
MEGHÍVÓ
A Nagykanizsai Civil Klub szervezésében, 2004. november 13-án (szombaton) 10 órától a Halis István Városi Könyvtárba
(Nagykanizsa, Kálvin tér 4.) az
I. Nagykanizsai ^ Civil Szabadegyetem
^y>lVÍl Klllb előadásaira
tisztelettel meghívjuk
G1X)BAL1ZÁCIÓ ÉS NEMZETSTRATÉG1A
A rendezvény szóvivője: Pörzse Sándor 10.00 Megnyitó
10.20 Matolcsy György közgazdász előadása 11.00 Hoffmann Rózsa (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) előadása
11.40 Szalai Annamária (ORTT) előadása 12.20 Szünet (Büfé)
13.20 „Terítéken" - Gyurkovics Tibor íróval és Schrammel Imre keramikussal beszélget Pörzse Sándor 14.00 Bakay Koméi történész előadása 14.40 Szünet
15.20 Simó József (Czegei Wass Albert Alapítvány) 16.00 Mikola István egészségpolitikus előadása
prRettaWV^függöny • Szőnyeg
Nagykanizsa, Bécséi Út 19. (A Peugeot Szalon melletti A Keleti városrészben a 31-32-33-34-es autóbuszok végállomásától 300 m-re.
Tol.: 93/323-119, 93/323-118 Fax: 93/S1B-014 Nyitva tartás: Hetfo - Petitek. 8-18, Szombat: 8-13,
2004. november .
ESLYEGYENLOSEG
EQ NÉLKÜL NINCS IQ
Szabó Győzőné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet vezetője tartott előadást az érzelmi intelligenciáról pénteken délelőtt a Halis István Városi Könyvtárban. Az előadást a nagykanizsai óvodák dolgozói mellett Somogy megyéből és Lendváról érkezett óvodapedagógusok is meghallgatták.
- Az érzelmi intelligencia az önmagunkkal és a másokkal való bánni tudás képessége. A tanulás nem függetleníthető a gyermek érzelmeitől. Ez nemcsak az iskolai tanulásra vonatkozik, hanem a tudásszerzés minden formájára. Az érzelmi pallérozottság legalább olyan fontos része a műveltségnek, mint a matematikában vagy az olvasásban való jártasság - mondta napjaink új diszciplínájáról az előadó. Az érzelmi intelligenciát nagyanyáink idején egyfajta bölcsességnek tartották, amely egész életen át fejleszthető volt. Életbölcsesség volt, amely képessé tett bennünket arra, hogy érzelmileg túljussunk bizonyos dolgokon, megoldjuk az élet során adódó nehézségeket. Az érzelmi intelligencia közel áll a
temperamentumhoz, de nem azonos vele. Azt jelenti, hogy az egyik ember így, másik meg úgy jeleníti meg érzelmeit, függően a személyiségétől. Az érzelmi intelligencia képesség is, nemcsak tanulási folyamat, a velünk született temperamentum is befolyásolja.
Kutatástörténete rövid időt ölel fel, hiszen tudománytörténetünk a legutóbbi időkig az ész emberét helyezte előtérbe, a természettudományok fejlődtek. 1990-ben született az első újságcikk Amerikában, amely az EQ-t, mint képességet definiálja. Mára létjogosultságot nyert a tudományok terén. Az érzelmi intelligencia az általános intelligenciával azonos gyökerekkel bír. Az érzelmileg intelligens ember jobban, teljesebben képes élni az életét. A mások és a saját érzések észlelése, megértése, az érzelmek értékelése, kifejezése, szabályozása javítja az élet minőségét, és az életkor előrehaladtával változást mutat. Báron és Golemann szerint az érzelmi intelligencia inkább jellemvonás, tulajdonság, amely egzakt módon nem mérhe-
tő képesség. Kapcsolat mutatható ki az érzelmi intelligencia és az egészség, betegség között. A feszültség, a szorongás, a negatív élmények olyan hormonok termelését indítják el az agyban, amelyek gátolják a T-lymphocyták működését, vagyis a rosszul feldolgozott élethelyzetek, a helytelenül értelmezett érzelmek hatására az immunrendszerünk gerincét képező falósejtek száma csökken, a szervezet védekező rendszere csorbul. Ha a negatív érzés, a stresszhelyzet rövid ideig tart, a szervezet gyorsan regenerálódik, kisebb betegséggel megússza az egyén, ha elhúzódik, súlyosabb következményekkel számolhat. Szülőként, pedagógusként, társként, nem direkt módon, nem tudatosan, de megbetegíthetjük gyermekeinket, családtagjainkat az általunk teremtett, feleslegesen elhúzódó stresszhelyzetekkel, tartós negatív hangulatunkkal. Az érzelmi fertőzések - a negatív illetve pozitív érzelmek átadódása - gátjai, illetve segítői lehetnek az egyén, illetve a közösség életének, ezért is szükséges az érzelmi intelligenciánk fejlesztése.
OSZIULES
Az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata a 2004. évi őszi ülését a németországi Heidenheimben tartotta november első hetében, ahova meghívást kapott Nagykanizsa is. Városunkat a két napos konferencián Dr. Pintérné Grundmann Frida, a Polgármesteri Hivatal Sport és Művelődési Osztályának vezetője, Váradi Istvánné a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese és Vargovics Józsefné, a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke képviselte. A konferencia témája: Kultúrpolitika a középvárosokban.
KITÜNTETÉS
Az egészségügyi miniszter Batthyány Strattmann László születésének 134. évfordulója alkalmából Karasuné Lőczi Juditot, a Szakosított Szociális Intézmény vezetőjét. Pro Sanitate kitüntetésben részesítette. A kórház patológiai osztálya pedig az egészségügyi miniszter dicsérő oklevelét vette át október 26-án Budapesten, a BM Duna Palota Színháztermében.
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság
DÉL-ZALAI MENTORHÁLÓZAT
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. TeiVfax: 93/516-796, 536-399 E-mail: dzmentor@axelero.hu
A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.
A Dél-Zalai Mentorhálózat munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város és 32 környező településén 7 fő alkalmazásával.
A SZOLGALTATASOK KÖRE:
♦ Munkaerő-piaci információk nyújtása
♦ Helyi-térségi információk nyújtása
♦ Elhelyezésben való segítségnyújtás, közvetítés
♦ Képzésre, átképzésre való irányítás
♦ Rehabilitációs folyamat el indítása
♦ Munkára való felkészítés
A PROGRAM CÉLCSOPORTJAI:
Fokozottan hátrányos helyzetben lévő munkanélküliek, elsősorban roma származásúak, minden ellátásból kiszorultak, szakmát nem szerző fiatalok, települések valamennyi lakosa, akinek bármilyen munkavégzéssel kapcsolatos probléma kapcsán segíteni tudnak munkatársaink.
A szolgáltatással kapcsolatos információkról a fent megadott címen és telefonszámon érdeklődhetnek.
I. KANIZSAI CIVIL SZABADEGYETEM
November 13-án kerül megrendezésre az I. Nagykanizsai Civil Szabadegyetem, melyet a Gondolkozz globálisan és cselekedj lokálisan mottó szellemében hoztak létre. A programnak a Halis István Városi Könyvtár ad otthont. Délelőtt Matolcsy György, Hoffmann Rózsa, Szalai Annamária, Bakay Kornél, Simó József valamint Mikola István előadását hallgathatják meg a résztvevők. A rendezvény házigazdája, Pörzse Sándor, Gyurkovics Tibor íróval és Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikussal beszélget.
GARÁZS-LAKÁSBAN
A lakóparkok divatját éljük, bár mondják napjaink gettójának is a kerítéssel védett, portaszolgálattal működő szép udvarokat. Az ott élők a nyugalmuk, a biztonságuk érdekében vállalják az őrzéssel járó többlet-kiadást. De mi van olyankor, ha valaki a garázsát használja lakásnak? A garázssoron hogyan lehet betartani a békés egymás mellett élés szabályait? A szűk élettér mihez elegendő? Az alapvető szükségleteit hogyan és hol elégítheti ki egy garázslakó? Talajterhelési díjat kell fizetni mindazoknak, akik a lakóházukból a szennyvíz elvezetését nem a csatornahálózaton keresztül oldják meg. A garázslakó köztisztasági szabálysértést követ el az ürülék utcára öntésével, a bírság kifizetése azonban még nem oldja meg a gondot. Télen fűteni is kell ahhoz, hogy meg ne fagyjon az ember, s a fűtéshez is megvannak az előírások, szabályok, főleg ha drága személyautók, netán benzineskannák sorakoznak a garázsfal másik oldalán!
8
K
2004. november .
KANIZSARU
DINNYÉS KLUB A HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Szegény ország - november 8.18.00 óra
A latin és a német nyelv ellenében a XVIII. század költői teremtették meg a magyar nyelvű költészetet. A kuruc évek után született meg a nemzeti irodalom. Többek között Baróti Szabó Dávid, Verseghy Ferenc, Nagy Imre, Virág Benedek, Pálóczi Horváth Ádám, Csokonai Vitéz Mihály és mások verseit hallhatók Diny-nyés József előadásában.
Belépőjegy: felnőtt 400 Ft, diák 300 Ft
BE NEM TARTHATÓ JOGSZABALY
Néhány héttel ezelőtt „Gyógyszertári változások" című írásunkban - többek között - arról tájékoztattuk lapunk olvasóit, hogy egy nemrégiben életbe lépett jogszabály értelmében a patikák átveszik a lejárt szavatosságú gyógyszereket. Azóta azonban kiderült, hogy erre egyelőre még sincs lehetőségük. A jogszabály ugyan valóban megszületett és elvileg érvényben is van, de a szükséges feltételek biztosítása azóta sem történt meg. Azok a zárt konténerek ugyanis, amelyek a leadásra szánt készítmények összegyűjtésére szqlgálnának, még nem érkeztek meg. Márpedig ezek nélkül a gyógyszertárak nem tudnak megfelelni azoknak a rendkívül szigorú előírásoknak,
A több mint 10 éve működő Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Magyar utca és az M7-es főút kereszteződésében kialakított körforgalomnál tartották összejövetelüket október 29-én. Karmazin József a kuratórium titkára elmondta; az alapítvány kuratóriuma vállalta, hogy a körforgalomban egy zöldterületet alakít ki, ahol rózsakertet hoz létre, melynek fenntartását, gondozását három évig vállalja. A kellemes, napsütéses novemberi hétvégén a vállalásuknak megfelelően a Park Kft. és a VIA Kanizsa Kft. közreműködésével 570 rózsatövet ültettek el. A találkozás alkalmával megbeszélték, hogy a Gleisdorf város által ajándékozott ivókutat a Városi Könyvtár kör-
amelyek ezen gyógyszerek tárolására vonatkoznak. Ugyan van több olyan patika is a városban, amely kisebb mennyiségben jelenleg átveszi a lejárt szereket, de - mint vezetőik mondják -, lassan ők is tárolókapacitásuk végére érnek. így aztán hiába is szeretnének jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tenni, a helyszűke miatt lassan már az eddig esetleg felvállalt kisebb szabálytalanságok árán sem tudnak mit kezdeni azokkal a pirulákkal, amiktől mi is szabadulni szeretnénk.
Arról egyelőre a patikusok sem tudnak, mikorra várható a helyzet megoldása, azaz mikor kerülnek kihelyezésre hozzájuk a megígért konténerek.
nyezetében helyezik el. Terveit az alapítvány készítteti el, az elhelyezéshez kiépítik a szükséges vízvezeték- és csatorna csatlakozást, leburkolják, rendezik a környezetet és két padot is vásárolnak a „100 padot Nagykanizsáért" akció keretén belül. Az alapítvány szakmai konferencia rendezésével szeretné a horvát-ma-gyar építészek és mérnökök kapcsolatépítését továbbfejleszteni. A terveik szerint Muraköz megye építészei és mérnökei, valamint Nagykanizsa és környékének szakemberei tanácskoznának, megismerve egymás tevékenységét, valamint készülne erről egy kétnyelvű kiadvány is. A megvalósításhoz december elején lehetőség nyílik egy EU-s pályázat benyújtására.
2004. november 1.
15.40 órakor érkezett bejelentés, mely szerint ismeretlen tettes a Virág Benedek utcában lévő sportpálya öltözőjébe ablakfeszítés módszerével behatolt, és onnan baseball ütőket tulajdonított el. A lefolytatott helyszíni szemlét követően a rendőrjárőr a város területéről előállított egy hajléktalan férfit, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható.
2004. november 2.
07.43 órakor a Bajcsai Vadászházból érkezett bejelentés, mivel az elmúlt napokban ismeretlen tettes a nyitva hagyott szerszámtárolóból egy elektromos fűrészt tulajdonított el.
12.16 órakor a Mentőállomás ügyeletéről tettek bejelentést, hogy a Rozgonyi utcában egy személygépkocsi fának ütközött és a jármű vezetője a baleset kö-
A közlekedésben résztvevőktől az őszi-téli időszak nagyobb körültekintést, fokozottabb figyelmet, az átállás pedig tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez gyalogosoknak, autósoknak egyaránt alkalmazkodni kell.
A vizes, néhol még falevelekkel is borított úton könnyebben megcsúsznak a kerekek, megnő a féktávolság a nagyobb vízfelületen, a vízen csúszás veszélye fenyeget.
Ősszel és télen gyakran jelenik meg az utakon a köd. Minden úttípuson, de különösen a gyorsforgalmú utakon jelent nagy veszélyt. A látótávolság leszűkülése, a nagy sebesség, és a nem kellő mértékű követési távolság okozza az úgynevezett ráfutásos balesetek többségét.
Tapasztalhatjuk a járművek ablakainak belső párásodását is. Addig ne induljunk el, amíg a szabad kilátás nincs biztosítva. Menet közben már veszélyes a belső kézi párátlanítás, mert elvonja a figyelmet. A kilátást javítja az ablaktörlő megfelelő állapota és a téli ablakmosó folyadék
vetkeztében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. Az elsődleges adatok alapján a baleset a sebesség helytelen megválasztása miatt következett be.
2004. november 4.
09.33 órakor egy Erzsébet téri áruházba kértek rendőri intézkedést, mivel két gyermekkorú személyt értek tetten, amikor mintegy 10.000 Ft értékben különböző árucikket kíséreltek meg eltulajdonítani az üzletből.
11.05 órakor a 7-es főút városi szakaszáról állított elő egy nagykanizsai nőt a járőr, tiltott kéjel-gés szabálysértés elkövetése miatt.
23.45 órakor járőr egy fiatalkorú lányt igazoltatott a városban. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy egy kaposvári nevelőotthonból távozott el engedély nélkül.
használata. Az akkumulátor feltöltöttség, a világítás ellenőrzése, az izzókészlet pótlása sok kellemetlenségtől óv meg.
Gyakran emlegetjük, de talán ősszel és télen kap igazán hangsúlyt a láthatóság, a „látni és látszani" szókapcsolat. A hosszú sötét napszakok még inkább szükségessé teszik a járművek kivilágítását, a világítás gyakori ellenőrzését. Különösen fontos ez a kerékpárosok vonatkozásában. A kerékpár kivilágítása életet menthet! A fényvisszaverő dzseki illetve fényvisszaverő szalag láthatóvá tesz, és ez a gyalogosokra is vonatkozik.
Ma már köztudott, hogy nyári gumival autózni a téli időszakban életveszély. A nyári gumi 7 °C fok alatt megkeményedik, kaucsuk-szerűvé válik, és csúszni fog szárazon is. A téligumi vásárlás nyilván nem olcsó, de jelentős mértékben javítja a biztonságot. Az autós szaklapok is segítséget adhatnak a választásban, tapasztalatokat, teszteredményeket közölnek.
Balesetmentes közlekedést!
Takács Csaba rendőr főhadnagy, sajtóreferens
RÓZSAFA ULTETES
FOKOZOTTABB FIGYELEM SZÜKSÉGES
2004. november .
N

( november 3.)
A tudományra fókuszálva
Tudományos kutatások a zalai közgyűjteményekben címmel rendeztek kétnapos szakmai tanácskozást Zalaegerszeg MJV Önkormányzatának dísztermében. A Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett programnak kanizsai előadói is voltak: Horváth László, a Thúry György Múzeum igazgatója az autópálya feltárások zalai szakaszának újabb eredményeiről, Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója a Zalai közlöny digitalizálásának tanulságairól tartott előadást, míg Kunics Zsuzsa történész a Thúry György Múzeum új állandó kiállításának részleteiről tájékoztatta a résztvevőket.
Egyeztetés az M7-es ügyében
A Központi Közlekedési Felügyelet és a Zala Megyei Közlekedési Felügyelet egyeztetést tartott a Hevesi Sándor Művelődési Központban az M7-es autópálya Nagykanizsa és a Zala-Somogy határ közötti szakaszának engedélyezése keretében. Az egyeztetésre az érintett ingatlantulajdonosok is meghívást kaptak.
Gyermekmunkák tárlata
A Rózsa úti Altalános Iskola tanulóinak alkotásaiból nyílt kiállítás a HSMK-ban, mely a hónap végéig tekinthető meg.
Mire jó a falevél?
Erre a kérdésre kaptak választ azok a fiatalok, akik a Tarka-Bar-ka Műhely kézműves foglalkozásán részt vettek a HSMK-ban.
( november 4.)
Tarka-Barka Műhely
A kézműves foglalkozáson ezúttal ceruzatartók készültek az ügyes gyemekkezek által.
( november 5.)
Hetedik művészet
A Halis István Városi Könyvtárban a Hetedik művészet címet
viselő vetítéssorozat következő alkotásaként a Hamlet vagy amit akartok című filmet mutatták be.
c m november 6.)
A szeretet színei
A szeretet színei címmel nyílt kiállítás a Hevesi Sándor Művelődési Központban, ahol a Nagyatádi Szín-Folt, a Szombathelyi Folt-Mix és a Kanizsai Foltvarrók alkotásai tekinthetők meg. A december 2-ig tartó tárlatot Dolányi Anna iparművész nyitotta meg.
Jubileumi műsor
A Hevesi Sándor Művelődési Központban a Sormási Táncegyüttes megalakulásának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi műsort a Sormási Kulturális Egyesület. Ez a rendezvény egyben a HSMK Alapítványi Hónap nyitóeseménye is volt.
( előzetes)
Drogellenes dlsco
November 13-án, szombaton a Havanna Club & Étteremben drogellenes TiniSuliBulit tartanak. Az elsőként érkezők Memphis bil-liárdbérletet kapnak, a zenéről DJ Cserveg gondoskodik. A belépés diákigazolvánnyal ingyenes.
Nyílt Nap
November 15-én hétfőn 14 órai kezdettel rendez nyílt napot a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, amelyre a 8. osztályos általános iskolásokat és szüleiket vátják.
Fehérvár - fehér folt
A székesfehérvári Szt. Ist-ván-kori bazilika és a királysírok botránykrónikája témakörben folytatódott október 22-én Pap Gábor művészettörténész magyarság történeti előadássorozata a Piarista Iskolában. A diaképekkel illusztrált Fehérvár - fehér folt című előadást ez alkalommal is sokan hallgatták meg.
Zorán őszi koncert turnéja zsúfolásig telt nézőteret vonzott a HSMK színháztermébe november 3-án. A népszerű előadóművész, zeneszerző, gitáros és énekes októberben megkezdett őszi turnéját kamarafelállásban, vokál és Sipeki Zoltán gitárkíséretével láthatta-hallhatta a kanizsai közönség. Elhangoztak az énekes régi és új dalai, s ezúttal duettet is énekelt a vokál egyik tagjával, Óvári Évával.
A Magyar Bélyeggyűjtők és a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja rendezésében filatéliai és numizmatikai találkozóra került sor vasárnap a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az Alapítványi Hónap rendezvényeit gazdagító programon egyúttal a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek tagjai részére adományozott kitüntetésekből nyílt kiállítás. A tárlatot - melyen Simon László és Papp Gábor gyűjteményének darabjai voltak láthatók - Kónya István nyugdíjas határőr alezredes nyitotta meg. Az egész napos találkozón több mint ötven bélyeg- és éremgyűjtő vett részt az ország különböző részeiről, de akadtak határainkon túlról, például Horvátországból idelátogatott gyűjtők is.
l.akások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglevő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
10
KULTÚRA
2004. november 9.
A SZÉP HANGZÁS ZENÉSZEI
aki nagyon sokat segít a táborok megszervezésében, illetve mindennapjainkban is komoly segítséget nyújt.
Tíz éve jött létre a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar. Nemrégiben jubileumi koncert keretében ünnepelték meg az évfordulót. A Cserháti SZKI tornacsarnokában összejött közönség most sem csalódott, jó hangulatú, bravúros előadást látott-hallott. A zenekar alakulásáról, a kezdeti nehézségekről, és a ma már mindennapos sikerekről Tatár Csabával, a NIF vezetőjével beszélgettünk.
- Vácon végeztem a Zeneművészeti Szakközépiskolát, és már ott volt egy szepetneki osztálytársam, akinek révén végül Kanizsára kerültem. Pécsre jártunk mindketten főiskolára, de csak úgy járhattam esti tagozatra, hogy el kellett kezdenem a zenetanítást. Éppen akkor volt itt Kanizsán egy iires rézfúvós álláshely, jelentkeztem. és felvettek.
- Mindig zenetanár szeretett volna lenni?
- Én sem készültem - mint a zenészek többsége - zenetanárnak. Zenélni akartam, a hangszeremet szerettem volna használni. Néha nagyon szívesen átülnék a másik oldalra, és játszanék. Az kárpótol, hogy sok sikerben van részem a gyerekekkel.
- Hogyan indult a zenekar?
- A kezdeti időszak elég nehéz volt, mert amikor ide kerültem, összesen 3-4 olyan rézfúvós növendék volt, aki képes lett volna zenekarban is játszani. Olyan diákokkal kezdtem meg a munkát, akik éppen csak megtanultak kottát olvasni. Kottáink sem voltak, Sárbogárdról kértem, a régi zenekaromtól. Lentiben megszűnt a zenekar, és megkaptuk a kottáikat, olyan darabokat, amelyeket azóta is szívesen játszunk. Dolgoztunk, gyakoroltunk. Tanultunk és zenekart építettünk. Ebben komoly szerepe volt azoknak a kollégáimnak is, akik a diákokat velem együtt tanították, és tanítják ma is. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Szinte azonnal elindult az edzőtáborozás is. Minden évben Borsfán táborozunk, a gyerekek nagyon szeretik, pedig komoly munkát jelent. Van egy kollégám, barátom, Jánosi Ferenc,
- Hogyan indultak el ezen a ma már sikerekkel szegélyezett úton?
- A Zrínyi iskolában játszottunk egy alkalommal, ahol osztrák vendégek is voltak. Megtetszett nekik a játékunk, és meghívtak bennünket egy hatalmas fesztiválra Ausztriába. Ez egy fiatal, kezdő csapattal komoly kihívásnak tűnt. Azóta már sok fesztiválon jártunk, de akkorán, mint ez az ausztriai volt, azóta sem. A legfiatalabb csapatként estünk be oda, jóval idősebb, nagymúltú zenekarok közé. Hatalmas sikert arattunk. A közönség az asztalon táncolt. Ez az. 1998-99-es tanév összekovácsolta a társaságot. A zenekar létszáma, minősége is fejlődött. Meghívást kaptunk a balatonmáriai fesztiválra, és az ottani sikerünk belépőt jelentett a többi fesztiválra. Nagyon sok zenekarral találkoztunk Márián az évek során, többekkel baráti a kapcsolatunk, komoly szakmai segítséget is kapunk tőlük. A csurgói Fúvószenekarral komoly munkakapcsolatban vagyunk, a szigetváriakkal is együttműködünk. A nagy példaképünk, akik jó hangulatban, és komoly szakmai felkészültséggel játszanak, az albertirsai zenekar.
- Mennyit lépnek fel?
- Évente 6-7 fesztivált tudunk vállalni. Ennél többet nem, mert
léből próbál megélni, de emellett természetesen a Zeneiskolától is komoly segítséget kapunk.
- A hangszereket ki vásárolja?
- A zenekar felének saját hangszere van, a szülők áldozatvállalásával működünk. Egy-egy drágább hangszer megvásárlásából a Zeneiskola is részt vállal.
- Hány tagja van a NIF-nek?
- A nagyok létszáma megközelíti az ötvenet, az utánpótlás zenekar, amely három éves, harminc tagot számlál. Büszke vagyok arra, hogy nincs olyan növendék, aki itthagyta volna a zenekart. A többség a felsőfokú tanulmányai mellett is velünk dolgozik, próbál és fellép a NIF-fel. Büszke vagyok arra is, hogy az elmúlt tíz évben csak a nagyon muszáj esetekben léptünk fel kisegítővel, legtöbbször a zenekar a saját tudását, erejét mutatta meg.
- Mi ajövő?
- Igyekszem ezt a jóhangulatú csapatot egyben tartani. Komoly kihívás egyszerre megfelelni a profi hangzásnak és a hangulatteremtés feladatának is. Kellenek a hangzás szempontjából kihívást jelentő darabok, hogy a zenekar puhán is meg tudjon szólalni, a szép hangzásra, a lágy hangokra is figyelni tudjunk. Nekünk a közönség a fontos, nekik, értük játszunk.
-dé-
AZ UTÓKORHOZ SZÓLÓ LEVELEK
A hagyományoknak megfelelően rendkívüli magyarórát tartott október 29-én Tüskés Tibor író, kritikus, szerkesztő, több mint félszáz könyv írója, az iskola egykori tanítványa a Batthyány Gimnáziumban. Szíve és szándéka mindig a fiatalokhoz húzta. Ezért választotta kenyérkereső foglalkozásul a tanári pályát, ezért írta könyveit is. Máig sikerült megőriznie a hajdani érzékeny, kereső, kérdező és kutató gyermeket. A kísérletező embert. A rendkívüli magyarórát követően megkérdeztük a tanár úrtól, milyen könyvön dolgozik
- Szerkesztőként sok íróval voltam kapcsolatban, 50 év alatt 50 nagy doboznyi levelezésem gyűlt össze. Az egész anyagot felajánlottam a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, ott kiválogatták az irodalomtörténeti szempontból fontosakat. Ebből szeretnék egy könyvet megszerkeszteni, aminek Tüskés Tibor leveles könyve lenne a címe. A levelekben foglalt tények teszik ezt a levelezést mások számára is fontossá. A levél egy idő után nemcsak a címzettjéhez szól, hanem az utókorhoz is.
- Véleménye szerint kinek kell az irodalom megszerettetésével foglalkozni?
- Ez a magyar szakos tanár dolga, lelkiismereti ügye. Ha a pécsi Székesegyházban a moszkvai ortodox kórus szerepel, a székesegyház megtelik közönséggel, mert vannak megszállott énektanárok, de egy irodalmi estre nem jönnek el. A közelmúltban egy népszerű írónk estjére odamentek néhányan, s miközben mákos rétest ettek a pincebárban az egyetemi hallgatók, ő felolvasott a könyvéből. Hát ne egyenek mákos rétest, ha én beszélek! Ha idejönne Jancsó Adrienn egy ballada estet tartani, az a kérdés, hogy a tanár elmegy-e a gyerekekkel, vagy csak küldi őket! Példát ad-e? A vadszamárnak csak vadszamár gyermeke lesz. Nem az iskola vált silányabbá, hanem a hatás, ami éri őket. Itt Kanizsán 120 tanuló figyelte az előadásomat anélkül, hogy rájuk kellett volna szólni. Ez nagy ajándék...
ez elsősorban pénzügyi kérdés. Ahová egyszer elmentünk, oda újra visszahívnak a szervezők bennünket. A zenekar a saját bevéte-
2004. november 9.
OKTATÁS
11
BOLYAI MATEMATIKAVERSENY
Október közepén került megrendezésre immár tizennegyedik alkalommal a Bolyai Matematikaverseny. A város és a városkörnyék 16 általános iskolájának 145 tanulója mérte össze tudását matematikából a 3-8. évfolyamon. A feladatok értékelésében a Bolyai János Általános Iskola tanárain kívül más iskolák pedagógusai is részt vettek. Az értékelésére, a díjak átadására október végén került sor.
Eredmények: 3. osztály: 1. Bujtás Ferenc (Rozgonyi), 2. Rácz Klaudia (Hevesi), 3. Hajdú
Petra (Péterfy). 4. osztály: 1. Mészáros Kristóf (Murakeresztúr), 2. Takács Tamás (Körösi), 3. Bakon Bence (Péterfy), 3. Nyizsnyik Bence (Zrínyi). 5. osztály: 1. Berta Dénes (Miklósfa), 2. Göncz Csaba (Zrínyi), 3. Fecske Daima (Piarista). 6. osztály: 1. Virovecz Ádám (Körösi), 2. Nóvák Bence (Zrínyi), 3. B. Kiss Marcell (Bolyai). 7.osztály: 1. Flumbort Csaba (Körösi). 2. Tóth Richárd (Péterfy), 3. Baticz Brigitta (Bolyai). 8. osztály: 1. Baticz Milán (Bolyai), 2. Fülöp Roland (Hevesi), 3. Büki Annamária (Péterfy).
Kiss Endre festőművész Képek őszi hangulatban című tárlata nyílt meg november 4-én a Honvéd Kaszinó Galériájában. A főként tájképeket és csendéleteket tartalmazó kiállítást Halmos Ildikó igazgatónő köszöntője után a festő egyik jóbarátja. Gálszegi Zoltán pedagógus (képünkön középen) ajánlotta a nézők figyelmébe.
MIRE ELEG 650 MILLIÓ FORINT?
ÍAz év végéhez közeledvén mindenki számot vet. a következő évre készül. Tervezik a költségvetést, végiggondolják, mit tettek az elmúlt időszakban, vállalt feladataikat hogyan teljesítették. Nincs ez másként a város legnagyobb közművelődési intézményében, a HSMK-ban sem. Az elmúlt tíz hónapról, a házban zajló programokról és a felújítással kapcsolatos tervekről Papp Ferenccel, a HSMK igazgatójával beszélgettünk.
- Milyen újszerű kezdeményezésekkel találkozhatott a közönség az intézményben?
- Az egyik leglényegesebb a két nyilvános internet hozzáférési lehetőség. Ezt a kezdeményezést a technika terén említeném meg, de a közművelődést illetően is voltak újdonságaink Ide tartozik a nyáresti randevú sorozat, amely mini-koncertek keretében mutatta be a város közönségének az itt élő művészeket. Újdonságként említeném az ősszel indított egészséges életmódot támogató előadássorozatokat, tanfolyamokat. Új volt a Magyar Fotográfia Napjának megünneplése, melyei a sikerre tekintettel jövőre is folytatunk. Országos elismertségre tettünk szert az Uniós csatlakozás kapcsán szemezett programjainkkal. Elindítottuk a „ Közkívánatra " rendszerét, amely lehetővé teszi, hogy vendégeink, a házba kikapcsolódni vágyó városlakók közvetlenül is beleszólhassanak a műsorszervezésbe. Új művészeti és alkotóközösségekkel is bővült a ház, itt működik az Olajbányász Fúvószenekar és a Hevesi Sándor Versmondókör is.
- Elindult az új színházi évad Nagykanizsán. Mennyire mondható ez sikeresnek?
- 2660 gyermekbérletet adtunk el. A gyermek- ifjúsági- és felnőttbérleteseink száma megközelíti a 4500-at, azt hiszem, ez siker egy olyan városban, ahol nincs állandó színház. Színes, eleven színházi élet jellemzi a várost, hiszen a város lakosságának közel nyolc százaléka rendelkezik bérlettel. Ehhez még hozzá sem adtuk a Móricz Művelődési Ház által szervezett előadások résztvevőinek szárnál, és a nyári színluizban kikapcsolódó közönséget. Az idén először támogatta a város a HSMK nyári színházi sorozatát.
-Mennyi szervezést, utánjárást kíván egy-egy évad előkészítése?
- Mivel a támogatások mértéke összességében csökken, évről évre több utánjárást kíván az évad előkészítése a kollégáimtól. A budapesti színházak többsége nem tájol, az adottságaink sem túl jók Egy fővárosi produkció olykor 2-2,5 millióba kerül. A megyében működő színházat meghívni erkölcsi és szakmai kötelességünk is. Az idén szerettük volna a kaposvári színházat is felkérni, ám ők nem vállalták a vendégjátékot. Évről évre hívjuk a határon túli színházakat, a közönség nyitottan fogadja ezeket az előadásokat. Változik a világ, a közízlés is, ennek ellenére nem mondhatunk le a színházi értékek, kincsek tolmácsolásáról. A gondok ellenére is numak pozitív tapasztalataink, például Vári Éva előadása. A hozzánk más városból, más megyékből
:
érkező, színházba járó közönség elégedett a kímilattal. Többen járnak hozzánk színházba a megyeszékhelyről, Csurgóról. Fonyódról, hiszen itt olyan darabokkal, társulatokkal is találkozhatnak, amelyekkel Zalaegerszegen, Kaposvárott nem.
- Mennyire volt sikeres a pályázatok terén az idei év?
- Pályázati úton közel 3,2 millió forintot nyert a luiz, Ebből az egyik legjelentősebb az IHM pályázatán nyert hétszázezer forint, amely az e-Magyarország program keretében két nyilvános huemet-hozzáférési lehetőséget biztosít, a másik jelentős pályázat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hozzájárulása a Kanizsai Művészeti Nyár programjához, antely 718 ezer forinttal növelte meg a városlakók szórakoztatására fordítható pénz összegét. A város pályázati úton összességben 1,03 millió forinttal támogatta a házban működő klubok működését és a programok megvalósítását. Háromszázezer forintos támogatást kaptunk az Esélyegyenlőségi Kormányhivataltól a "Soknemzetiségű kultúrával az Európai Unióba" elnevezésű programunk megvalósításához
-Úgy tűnik, meg lesz a ház felújítását támogató, központi fonásból érkező pénz. Mire fordítják?
- A 650 millió a teljes rekonstrukcióra sajnos nem elég, de a legfontosabb felújításokra talán. Ezzel elháríthatjuk azokat a problémákat, amelyek esetenként életveszélyesek, és a működés mechanizmusát is akadályozzák Sor kerül a fűtési rendszer teljes rekonstrukciójára, hiszen a kazánház már szinte műemlék jellegű. Akik idejönnek oktatóként, meglepetten szemlélik, és csodának tartják, hogy még működik A villamosluilózat rendbetételére is sor kerül, hiszen a 28 évvel ezelőtt kialakított rendszer a ma követelményeinek rég nem felel meg. és életveszélyes is. Annak idején jxizarló módon építették meg a nyílászárókat, amelyek ma már elavultak hőtartásuk nem megfelelő, és ez komoly anyagi terhet ró a házra a fűtési szezonban. A 650 millió forintból a nyílászárók cseréjére is sor kerül. A változó világ új elvárásokat, feladatokat is megfogalmaz. Ezek közé tartozik az akadálymentesítés is, amely a HSMK-ban nem megoldott. Liftet szereltetünk be a gazdasági iroda helyére. Az egyes szintek között pedig a korlátokhoz kapcso-lódva felvonókkal segítjük a mozgáskorlátozottak közlekedését.
-A közösségi tereket is felújítják?
- A program természetesen ilyen elemekel is tartalmaz. A felújítás során kialakítunk egy korszerű, az előírásoknak minden szem/xmlból megfelelő dohányzó helyet, kialakításra kerül a takarítónők szociális helyisége, és sor keriil a kamaraterem szakaszolására is. Mobil hangszigetelőfalakkal három részre osztluilá teret alakítimk Iá, amely igényeseién egy térként is funkcionálhat majd. A színházieremben a konferencia-jelleg erősítése érdekében tolmácsfülkék kialaldlását terveztük. Mindkét oldalon 3-3 fülkél alakítunk ki, a fény és hangtechnika egy térbe keriil, a korábbi kettő helyeit.
-dé-
12
VSO
2004. november .
November 9. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agráriiír-adó 05:50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 09:00 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe 11:03 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bíldschirm 14:00 Jelképtár 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:02 Panorama Europe 15:10 Kachorra 16:00 Telitalálat 16:51 Panorama Europe 16:55 Jelfák 17:05 Maradj velünk! 17:15 Katolikus krónika 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Új Szeszélyes Évszakok 21:15 Életképek 22:00 Kedd este 22:25 Panorama Europe 22:30 Bónusz 23:00 Híradó 23:10 Rakott 00:05 Kárpáti krónika 00:15 Prosecco, a nők itala 01:45 Végtelen nyár
BEE
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:15 El Manantial 09:45 Teleshop 11:00 Szeretők és riválisok 12:00 Pleasantville 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 A Nagy 6 21:25 Hegylakó 23:50 Szeret, nem szeret 00:10 Jó estét. Magyarország! 00:35 Propaganda 01:05 Sako menyegzője
lik JW
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Barracuda 13:5006-81-320-320 15:05 101 kiskutya 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Vészhelyzet 21:55 Száguldó vírus 23:30 Találkozások 23:45 Bajtársak 01:30 Fókusz
November 10. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 9.00: Panorama Europe 09:00 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe 11:03 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:05 Hrvatska krónika 13:30 Ecranul nostru 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:54 Panorama Europe 15:00 Kormány váró 15:30 Fogadóóra 16:00 Telitalálat 16:51 Panorama Europe 16:53 Nemzeti értékeink 17:05 Evangélikus ifjúsági műsor 17:15 Kárpátaljai küldetés 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:22 Panorama Europe 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 A lévé ügyvédje 21:10 Titkos küldetésben 22:15 Szerda este 22:43 Panorama Europe 22:45 Híradó 23:00 Magyar Elsők 23:20 Aranyláz 23:45 Kárpáti krónika 23:55 Öröketes bűnök 01:25 Végtelen nyár
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:15 El Manantial 10:15 Teleshop 11:35 Szeretők és riválisok 12:35 Felügyelő életveszélyben 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 Megasztár 21:55 Harmadik típusú emberrablások 23:35 Cinematrix 00:10 Jó estét, Magyarország!
00:35 Hó hull a cédrusra
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Deleld 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Szellem pajtás 13:50 06-81-320-320 15:05 101 kiskutya 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Indiana Jones és a Végzet Temploma 23:15 XXI. század 23:45 Találkozások 00:00 így készült: - Sírhely kilátással 00:20 Az elnök emberei 01:15 Antenna 01:45 Fókusz
November 11. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 09:00 Napi mozaik 09:53 Panorama Eitrope 11:03 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó 13:01 Panorama Europe 13:05 Rondó 13:30 Együtt 14:00 Kívül-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:02 Panorama Europe 15:05 Kachorra 16:00 Telitalálat 16:47 Panorama Europe 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Vérvörös nyár 21:10 Az igazi Sherlock Holmes rejtélyes esetei: A páciens szeme 22:45 Csütörtök este 23:10 Panorama Europe 23:12 Híradó 23:25 VilágKép 00:05 Kárpáti krónika 00:20 Lulu a hídon 02:00 Végtelen nyár
EDE
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:15 El Manantial - Az ősforrás 10:15 Teleshop 11:35 Szeretők és riválisok 12:35 L. A. Story - Az őrült város 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 Sabrina Rómába megy 21:55 Szülőszoba 22:55 Fastlane - Halálos iramban 23:55 Jó estét, Magyarország! 00:20 Drága testek
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Végzetes hasonlóság 13:50 06-81-320-320 15:05 101 kiskutya (amerikai rajzfilm) 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A Kísértés 22:20 Törvényre törve 00:00 Találkozások 00:10 Labdarúgás - Arany Ászok Liga 00:45 Moziklub 01:20 Pont hu 01:45 Fókusz
November 12. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 9.00: Panorama Europe 09:00 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 09:53 Panorama Europe 11:03 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:05 Körzeti magazinok 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:59 Panorama Europe 15:05 Kachorra 16:00 Telitalálat 16:47 Panorama Europe 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10
Vérvörös nyár 21:10 Az igazi Sherlock Holmes rejtélyes esetei: A fotográfus széke 22:45 Péntek este 23:10 Panorama Europe 23:12 Híradó 23:25 Gang 50'' 00:15 Kátpá-ti krónika 00:30 Utolsó tangó Párizsban
fiZE
06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:15 El Manantial 10:15 Teleshop 11:35 Szeretők és riválisok 12:35 Rabold a nőt! 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Áll az alku 21:15 Betty nővér 23:20 Jó estét. Magyarország! 23:45 Y-akták 00:45 Che Guevara nyomában
ktttjb
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggelt 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Pee Wee nagy kalandjai 13:50 06-81-320-320 15:05 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:10 Barátok közt 20:45 Dominó-nap 2004 (12) 23:15 Találkozások Sztármagazin 23:40 Nőstény gladiátorok 01:30 Fókusz
November 13. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Egy vízcsepp kalandjai 09:35 A 10. királyság 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Szerelem Rómában 13:55 Világvé-dett lehetne 14:10 Arcvonal 14:40 Stílus 15:10 Delta 15:40 Századunk 16:10 Quizfire 16:40 Telesport 18:35 Lu-xor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:10 Poénról poénra 21:10 Gyilkosság az Orient expresszen 22:40 Híradó este 22:50 Priscilla 00:35 Pénz. pénz. pénz
ura
06:00 Tv2 matiné 08:00 Fox Kids 09:55 A jégkorszak szörnyei 10:55 Viva S Club 11:30 Laktérítő 12:05 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:25 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Actívity show 20:15 Csaó Darwin! 22:25 Stephen King: Maximális túlhajtás 00:20 Virgonc Vili kalandjai 00:30 Renegátok
06:00 Airwolf 06:45 A világ meséi 07:00 Kölyökklub 09:35 Aladdin, Lilo és Stitch 10:25 Újabb titkok nyomában 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-320 13:15 Autómánia 13:50 Tengerjáró 14:25 Papás-mamás 14:50 Az elveszett világ 15:50 Vihar 17:30 Rendőrakadémia 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor -A sziget II. 20:10 Godzilla 22:45 Heti hetes 00:05 Az elveszett idő kalandorai 01:35 Újabb titkok nyomában
November 14. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Főtér - Kiskunfélegyháza 10:00 Magyar Elsők 10:15 Marsbéli krónikák 11:15 " így szól az Úr!"11:20 Őseink vallása 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:10 Vezényelt: Breitner Tamás 12:45 Úton 13:15 PoIiTour 13:45 Mindentudás Egyeteme 14:35 Csellengők Eltűntek nyomában 15:00 Örömhír 15:30 Horvátország nemzeti parkjai 16:30 Quizfire 17:00 Kórház a pálmák alatt II. 18:40 Szívek ■szállodája 19:30 Híradó este 19:55
NÉVshowR 21:45 Friderikusz A szólás szabadsága 22:40 Híradó este 22:45 Határtalan emberek 23:15 Héthatár 00:05 Reménysziget 00:50 Az X-csapat
WE
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:00 Fox Kids 10:00 Egyről a kettőre 10:30 Csak egy kis para 11:00 Stahl konyhája 11:35 A szupercsapat 12:30 Waikiki páros 13:25 Országutak őrangyala 14:20 Kobra 16:25 Walker. a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Csúcsformában 22:15 A nagy Lebowskí 00:55 Marvin szobája
I ■- li J 1
f L íj ds
06:00 Airwolf 06:45 Kölyökklub 09:10 Inuyasha 09:40 Vasárnapi Receptklub 10:25 Kníght Ríder 2010 12:00 A lakatlan sziget foglyai 13:45 Tequila és Bonetti 14:40 Vadnyugati fejvadász 15:30 A bohóc 15:55 Hatoslottó-sorsolás 16:35 Elveszett legendák kalandorai 17:30 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Tök alsó 21:35 Sivatagi lavina 23:45 Fókusz Portré 00:15 Országház 00:45 így készült: (16) Felejtés 01:10 Maffiózók
Április 26. hétfő
1
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Roma Magazin 13:30 Domovina 14:00 Kívül - Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:05 Kachorra 16:00 Telitalálat 16:50 Út a mennyországba 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Kékfény 21:10 Titkos küldetésben 22:15 Hétfő este 22:45 Bónusz Szabó István új filmje: Csodálatos Júlia 23:10 Híradó 23:25 Kárpáti krónika 23:35 Mámor 01:20 Végtelen nyár
WB
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 09:55 Teleshop 11:20 Szeretők és riválisok 12:00 Válságállapot 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 Frei Dosszié Ötven perc a világról, és ami mögötte van! Érdekes emberek, izgalmas kalandok, drámai pillana-tok21:25 Szulák Andrea Show 22:30 A sejt 00:50 TopSport 01:20 Jó estét. Magyarország! 01:45 A zsaruk királya
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Svindli a javából 13:50 06-81-320-320 15:05 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 20:20 Barátok közt 20:55 Végső száguldás 22:40 A leszámolás napja 00:20 Találkozások 00:35 Rali-vb, Ausztrália01:05 Autómánia 01:35 Fókusz 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz (12) Közszolgálati magazin 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Végső száguldás - amerikai akciófilm. 22:40 A leszámolás napja (amerikai akciófilm, 1998) 00:20 Találkozások Sztármagazin 00:35 Rali-vb, Ausztrália Összefoglaló 01:05 Autómánia Autósmagazin 01:35 Fókusz
2004. november .
MÉDIA

KANIZSA TV
MŰSORA
jnovember 10-töl november 16-ig|
november 10. szerda
07:30 Krónika 07:43 Storyboard 07:57 Videoklip 08:06 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:43 K''arc 08:55 Jövő 7 09:08 Jelkép - katolikus 09:18 Mese 09:25 Krónika 09:36 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Jövő 7 19:25 Kamarai percek 19:37 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A nindzsa árnyéka
november 11. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videóklip 17:30 Biztonsági Zóna 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 K''arc 19:25 Sport 19:37 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Az elveszett város kalandorai
november 12. péntek
07:30 Krónika 07:43 Storyboard 07:57 Videoklip 08:06 K''arc 08:18 Sport 08:30 Krónika 08:43 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 09.07 Jelkép - református 09:17 Mese 09:24 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Tér-Erő 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Zala magazin 19:37 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:13 Sport 20:30 Hírháló 21:00 Skacok az őseim
november 13. szombat
06:30 Krónika 06:43 Videoklip 07:01 Zala magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:43 Jelkép - katolikus 07:53 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Maksavízíó 10:00 Hegycsúcsok 10:30 Alexebbek 11:00 Patikus magazin 11:30 Thalassa 17:30 Brill 20. Vállalkozásról mindenkinek 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi
20:05 Rally TV 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda 3. - Tengeri zsaruk 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
november 14. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Rally TV 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassa 10:30 Trendline 11:00 Hegycsúcsok 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Trendline 18:30 Tv mozi 20:15 Sajt 20:30 Hírháló 21:00 Irdatlan iramban 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show
november 15. hétfő
06:30 Krónika 06:40 Kamarai percek - a keddi adás ismétlése 06:55 Civilek - Fafaragó egyesület 07:05 Jelkép Katolikus 07:15 Civilek -Petangue - ismétlése 07:25 Szalaí Bálint - Társasjáték 07:34 Krónika 07:45 Önök mondták -Menhely - új hely 07:59 K'' arc -kulturális magazin 08:14 Krónika 08:25 TV shop 09:00 Kimba - gyermek rajzfilm sorozat 09:30 Okavangó a vadon szíve - amerikai családi filmsorozat 10:30 Egészségmagazín 11:00 TV shop 17:00 Polgári társaskör az ezredfordulón 18:30 TV mozi: Minden szerdán -magyar film 20:02 Sajt - Ecsedi Zsolttal 20:30 Szabolcs-Szatmár -Bereg megye várai 21:00 Virágzó Magyarország - városról, városra 21:30 Bencze show 22:00 Különjárat 22:30 TV shop
november 16. kedd
06:30 TV mozi: Minden szerdánmagyar film 08:02 Sajt - Ecsedi Zsolttal 08:30 így látják az erdőt - dokumentum film 09:00 Tv shop 09:30 Avant - trend - divat-műsor 10:00 Okavangó a vadon szíve - amerikai családi filmsorozat 11:00 Különjárat - zenei magazin 11:30 Tv shop 17:30 Horvát kisebbség a Dráva mentén 18:30 Tv mozi: Anna Karelína 1. rész 19:43 Kapocs - Papp Péter -10. sz. Választókerület 19:58 Bencze show 20:28 A szeretet ereje - amerikai filmdráma 22.30 Bence show 23.00 Itthon otthon van 23:30 TV shop
A Honvéd Hagyományőrző Egyesület október 29-én tartotta megemlékező ünnepségét a városi köztemetőben lévő Doni Emlékoszlopnál és Keresztnél. A II. Világháború katonáinak példaértékű emberi helytállását Röst János alpolgármester idézte fel. Beszédét Bátkí József, Volt egyszer egy életünk című könyvének utolsó mondataival zárta: „A tábortüzek lassan elhamvadtak A harcokban elfáradt katonák körülfeküdték a tüzet. Ezek a sok borzalmat átélt emberek végre először nyugovóra tértek Na, elvesztettük ezt a háborút, de legalább végre béke van." Harcz Lajos, az egyesület elnöke felidézte a sok keserves napot, ahol az orosz lakosság asztalokra kitett ikonokkaL sóval és kenyérrel fogadta a magyar katonákat. Közel 800 kilométer gyaloglás után érték el a Don folyót, az első vonalban küzdő katonáknak nem jutott tisztességes bunker, nem volt meleg étel és ivóvíz. A kanizsai XVII. gyalogezred becsülettel helytállt, a 9. hadosztály példaképe volt az egész II. Magyar Hadseregnek. Megköszönte a Piarista Iskola és a Zsigmondy-Széchenyí SZKI. segítségét. Az emlékezd ünnepséget koszorúzás és gyertyagyújtás zárta.
FOTOPALYAZATOK
A Magyar Művelődési Intézet és a Fényképezés Alapítvány két olyan fotópályázatot hirdetett meg, amelyen bárki részt vehet. Kifejezetten bíztatják részvételre mindazokat, akik korábban csak privát célra készítettek utazási élményekről környezetükről fényképeket. Mindkét pályázat anyagából kiállítást rendeznek majd 2005 tavaszán és két fotóalbumban is helyet kapnak a zsűri által közlésié javasolt felvételek
Az Utazás a világ körül című pályázatra beadhatók mindazok a felvételek amelyek a nyári szabadságok, hazai és külföldi utazások, vagy a hét végi kirándulások során készültek. Tematikai kötöttség nincs, ezért műemlékfotók, városképek, épületfelvételek. portrék, természetfotók, állat- és növényfelvételek. tájképek, eseményfotók vagy bármilyen más műfajú fotográfiák szerepelhetnek a pályázati kollekciókban. A rendezők egyetlen kikötése az, hogy a felvételek ne legyenek öt évnél régebbiek.
Beadási határidő: 2005. január 10.
A Nőnapi virágcsokor című fotópályázat viszont tematikus. Erre kizárólag valódi virágokat ábrázoló képeket várnak. Ezek azonban lehetnek makrófotók, virág részletek, egyes növények, virágcsokrok (vágott virágok), virágmezők, termesztett és vadon élő virágok, virágzó fák és növények, stb.
Beadási határidő: 2004. december 10.
Mindkét pályázat esetén, a felvételek bármilyen technikával és technológiával készülhetnek, a képmódosítás is megengedett, de csak papírképek adhatók be 13x18 cm-es nagyságban. Részletes pályázati feltélelek és nevezési lapok igényelhetők a Magyar Művelődési Intézet Művészeti Programjának postacíméről: 1011 Bp.. Corvin tér 8. Tel.: Győri Lajostól, az (1 )201-5692-es számról, vagy e-mailen: gyoril@mmi.lui címről.
MEGEMLEKEZES
14
HIRDETES
2004. november 9.
Nk-án a belvárosban 126 m''-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nk-i illetve balalonparti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136(5327K)
Szentgyörgy vári hegy IV. hegyháton 70 m''-es. kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526(5409K)
Eladó Nk-án a Csengery ütőn az Uszodánál kétszobás, gázas. valamint Zalakomáromi kétszobás, gázas. 395 négyszögöl telken elterülő családi ház egyaránt eladó. Erd.: 93/386-799 (541 OK)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 m -es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével. kis kerttel, garázshasználattal eladó. vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556. 93/313-271, 30/4540-529 (5413K)
Zalakaroson lakótelkek eladók: 1387 m'' összközműves 8.6 millió Ft-ért. rácsaüakoztatható 1650 m- 8.5 Ft-ért. és 3217 nr 14 millió Ft-ért. ÉnL: 30/286-9941 (5419K)
Nk-Sáni. Kaposvári úton felújításra szoruló családi ház nagy telekkel. melléképületekkel eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Érd.: 20/519-5285 (5420K)
Nk belvárosában felújított. 58 m''-es. I. emeleti. 2 szobás, fürdőszobás (irodának és rendelőnek is kialakítható) lakás eladó. Érd.: 30/284-2290 (5428K)
Jankapusztán. Nk-tól 12 km-re. 60 m2-es, egyszobás, fürdőszobás, családi ház 2000 m2-es telken eladó. Irányár: 2.1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5429K)
BÉRLET
Nk belvárosában igényes, bútorozott. kétszobás lakás irodának is alkalmas (számlaképesen) kiadó. Érd.: 30/369-5352 (5422K)
Nk-án a Király u. 9-11. szám alatt hosszú távra garázs kiadó. Enl: 30/857-2186 (5423K)
Belvárosban, téli időszakra (április l-ig) garázs kiadó. Érd.: 313-881 (5424K)
Takarék utcában garázs kiadó. Érd : 312-874 (5430K)
JARMU
Opel Astra, 1.4-es. 5 ajtós, fehér, központi zár, szervizkönyvvel, 100.000 km-rel eladó 1,050 eFt-ért. Érd.: 30/288-5620 (5405K)
Simson Star üzemképes, jó állapotú. biztosítással eladó. Érd. 18 óra után a 321-734-es telefonszámon. Ugyanitt Danuvia motor alkatrészek eladók. (5425K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós. 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Az ön számára értéktelen vashulladékot. vagy forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem. Tel.: 30/641-7375 (5427k)
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselemzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072 (5319K)
Stihl 350-es bozótvágó. 3 éves, kitűnő állapotban eladó. Irányár: 90.000 Ft. Tel.: 20/911-8147 (5406K)
Babaholmik, modem, többfunkciós babakocsi, babahordozó, etetőszék, mellszívó, tejmelegítő készülék alig használtan eladók. Nagykanizsa. Olaj u. 8. Tel.: 93/326-516 (5431K)
KÖLYÖK BIZOMÁNYI ADÁS-VÉTEL - Nagykanizsa, Hevesi úti Szolgáltató Házzal szemben. Érd.: 20/458-1877
KÖLYÖK BIZOMÁNYI.
ÁTVESZÜNK. Bizományos értékesítésre modern babakocsikat, kiságyat, stb. Nagykanizsa, Hevesi úti Szolgáltató Házzal szemben.
KEDVEZMÉNYES APRÓ A KANIZSA HETILAPBAN!
Egy alkalommal 15 szóig 500 Ft, a második alkalomtól már csak 250 Ft! Közületi, vagy 15 szó feletti aprónál duplája.
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
V Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Étd: 93/700-137
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
FEGYVERTÁRSAK
0?
i i uvve rt,4h»k
\ JíVlO *
Nyitva: minden nap 9-2 l-ig
Ibii
Charlie Waite, Boss Spearman. „Gomb" és Mose Harrison mind menekülnek a múltjuk elől - egy olyan helyre, ahol a természet törvénye uralkodik. A Vadnyugat köti össze a négy cowboyt, akik megpróbálják kerülni az erőszakot. De mégis arra kényszerülnek, hogy cselekedjenek. Miközben az ütközetre készülnek szembe kell
nézniük saját, belső démonjaikkal.
Nagykanizsa, Király út 9-11.
♦ Garázskapuk, ipari kapuk
♦ Távvezérelt kapu mozgató automatikák
♦ Lakatosipari munkák
♦ Kovácsoltvas kapuk, kerítések, korlátok
Telefon: (93) 310-200, Mobil: (20) 9765-040, (20) 9765-649
VIDÁM VASARNAP
Élő közvetítés minden vasárnap 11-től 13-ig a Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán minden pénteken 19.OO órától a Halis Városi Könyvtárban"®?
. r - M .
.. —«r ta*»E lé rh etöség ü n k: Jk i Mn}^
^30^520-04-81, 30/566-02-21^,1^ ^Jjj* ■;^Je^rnail:kanizsahit@axelero.hu i
i*
http://www.hit.hu
35Í59 jó hallani!
Ingyenes hallásmérés, szakorvosi vizsgálat, hallásgondozás
Korszerű megoldások fülzúgás megszüntetésére
és analóg hallókészülékek közgyógyellátásra is
Tartozékok, elemek értékesítése
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062Budapest Andrassy ul76 Tel (1)311-5058
2004. november .
SO

( SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK 3
NEHÉZ KEZDÉS NB Il-es női kosarasaink Szombathelyen léptek pályára. Főiskola Bolyai SE-Peugeot Kampf NTE 77-69. Peugeot Kampf NTE: Arany (12), Burucz D. (5), Szélessy (22/9), Bődör (15), Muk 10. Csere: Szépligeti (5), Szajkó, Anda, Csáki. Edző: Kovács Nándor. Vereséggel kezdte a szezont a három meghatározó játékosa nélkül felálló kanizsai csapat.
MEZEI FUTÓVERSENY Október 25-én került sor 334 indulóval a Csónakázó-tónál a 2004/2005. tanévi városi-város-környéki mezei futóversenyre. Eredmények: I. kcs. (700 m) lányok: 1. Bodzái Ramóna (Gelse), 2. Weisz Adél (Gelse), 3. Abay Nemes Anna (Rozgonyi). Fiúk: 1. Sneff Ádám (Kiskanizsa), 2. Horváth Bence (Palin), 3. Harangozó Tamás (Gelse). II. kcs. (1000 m) lányok: 1. Kárpáti Bianka (Rozgonyi), 2. Dévényi Viktória (Rozgonyi), 3. Farkas Zsófia (Rozgonyi). Fiúk: 1. Petránovics Milán (Bolyai), 2. Horváth Bálint (Kiskanizsa), 3. Tóth Richárd (Fityeház). III. kcs. lányok (1500 m): 1. Horváth Ramóna (Kiskanizsa), 2. Németh
Renáta (BLG), 3. Simon Bettina (Gelse). Fiúk (2000 m): 1. Bakonyi Márk (Gelse), 2. Antal Zoltán (Gelse), 3. Balogh Balázs (Kiskanizsa). IV. kcs. lányok (2000 m): 1. Széli Annabella (Galambok), 2. Varga Adél (Kiskanizsa), 3. Bognár Gréta (Gelse). Fiúk (3000 m): 1. Nátrán Ármin (Hahót), 2. Gazdik Nimród (Nagyrécse), 3. Kékesi Milán (Péterfy).
ISMÉTELT VERESÉG
A férfi kézilabdabajnokság nyolcadik fordulójában az IZZÓ SE csapata a PLER Airport II. gárdájával mérkőzött idehaza. A találkozó 22-28-as végeredménynyel zárult a vendégek javára. IZ-ZÓ SE: Kálóczy László-Szabó Zoltán (2), Musits Norbert (3), Baranyai Norbert (5), Kiss Gergely (2), Pálos Gábor (8), Tóth András (2). Csere: Kiss József, Tompek Alajos, Nagy Balázs, Bukta Roland, Farkas Miklós, Szakály Attila, Fata Tamás. Az ismételt vereséggel a kieső hely közelébe került az IZZÓ csapata.
SAKK
Három forduló után Papp Nándor vezet a Nagykanizsa Városi Egyéni Felnőtt Sakkbajnokságban. A második fordulóban nehéz
partit nyert Sipos ellen. A másik ágon Ladányi és Kercsmarics osztoztak a pontokon.
Sorrend a harmadik forduló után: 1. Papp Nándor (3 p), 2. Kercsmarics József (2,5 p), 3. Ladányi Zsolt (2,5 p), 4. Lukács László (2,5 p), 5. Simon Miklós (2 p), 6. Sipos János (2 p), 7. Biskopics Márton (2 p), 8. Molnár Márton (2 p), 9. Mátés József (2 p), 10. Vlasics József (2 p), 11. Kőbán Bálint (1 p).
BAJNOKI DÖNTŐ Múlt vasárnap NB l-es bajnoki döntőt játszott a Dr. Padló Thury baseballcsapata a budapesti Óbuda Brick Fraktory ellen. A vendégek 15:j8-ra legyőzték a hazai gárdát. Dr. Padló Thury: Németh P., (Daróczi, Darabos), Völgyes, Lőcz, Szécsényi, Ivanics, Halász, Kauffmann, Barbalics, Hajdú. Tosikazu,
NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS Október végén került megrendezésre a Mindenki Sportpályáján a 2003/2004. évi városi nagypályás labdarúgó diákolimpia, melyen négy iskola képviseltette magát. Eredmények: Zrínyi-Bolyai 8-0, Rozgonyi-Kiskanizsa 0-4, Rozgonyi-
Bolyai 5-3, Zrínyi-Kiskanizsa 2-4, Zrínyi-Rozgonyi 9-0. A bajnokság végeredménye: 1. Zrínyi (9p), 2. Kiskanizsa (6 p), 3. Rozgonyi (3 p), 4. Bolyai. A győztes Zrínyi Miklós Általános Iskola továbbjutott a 2005. április 12-i nagykanizsai megyei döntőre. ASZTALITENISZ DÖNTŐ A városi és a városkörnyéki diáksport bizottság és a városi asztalitenisz szövetség november 11-én városkörnyéki, november 12-én városi asztalitenisz döntőt rendez a Péterfy Sándor Általános Iskolában a II-IV. korcsoportban, egyéniben és csapatban. A verseny kieséses rendszerű, a versenyszámok 1-3 helyezettjei érmet kapnak.
^TÚRAAJÁNLAT^ '' A nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület túrát szervez november 14-én a Miske erdőbe. Indulás 7 óra 52 perckor az autóbuszállomástól, érkezés vissza 17 óra 25 perckor. A gyalogtúra útvonala: Hahót - Söjtöri hegy - Miske erdő - Hahót. A táv 16 km. Részvételi díj a VOLÁN tarifa.
HAT SPORTÁG, SZÁMOS SIKER
A Nagykanizsai Torna Egylet 1866-ban alakult. Viselte a Nagykanizsai Vasutas Torna Egylet, majd, a MÁV Nagykanizsai Torna Egylet nevet, legutoljára tavaly októberben kapott új elnevezést, így azóta működik Nagykanizsa Torna Egylet 1866 MÁV Rt. néven. Az egyesület Európa második legrégebbi sportegyesületének számít 138 éves múltjával. Jelenleg hat szakosztály - judo, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, sakk, vívás - sportolói képviselik a különféle versenyeken városunkat. Nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidős és a tömegsportra is. Beszélgetésünk Keszei Ferenccel, az egyesület vezetőjével készült.
- Milyen változások történtek az ön kinevezése óta?
- Szorosabb lett az együttműködés az önkormányzat és az egyesület között. Ennek, valamint a szponzorok támogatásának, a sikeres pályázatoknak köszönhetően gazdaságilag stabil, kiegyensúlyozott évet mondhatunk magunkénak. A labdarúgó szakosztály szakmai felügyeletét is ellátom. Változtak a korosztályos csapatok
élén az edzők, a trénerek szakmai elvárásaiban is előrelépés történt. Nyártól elindult a járási I. osztályban egy labdarúgó csapatunk, a kanizsai labdarúgást az alapoktól indítva próbáljuk felépíteni.
- Az utánpótlás-nevelés nagy szerepet játszik az NTE életében.
- Az igazolt sportolók létszámának 90 százaléka utánpótlás korú. Főleg a labdarúgó- és a judo szakosztály foglalkozik ez-
zel a feladattal, és a felnőtt női kézilabdacsapat mellett is már két utánpótlás csapat működik.
- Hogyan záiják az évet?
- A női kézilabdásaink Szlo-boda Józsefné és Szloboda Judit edzők, a kosárlabda csapatunk Kovács Nándor edző irányításával megnyerték a bajnokságot az NB ll-ben. A közel 40 éves judo szakosztály judokái hazai és nemzetközi győzelmeket és kupákat szereztek, igazolva Mester József, Mester Józsefné és Nagy Sándor edzők sikeres munkáját. A szakosztálynak több arany-, ezüst-, és bronzjelvényes ifjúsági sportolója, országos, dél-du-nántúli régiós és diákolimpiai bajnoka van. A sakkozók a megyei bajnokság élmezőnyében szerepelnek, munkájukat Mátés József irányítja. A 45 éves vívó szakosztály vezette be először
Magyarországon a női kardvívást. Idén immár hatodik alkalommal rendezhették meg a női kard világkupát, és emellett 5-8 országos versenyt bonyolítanak le, melyben nagy szerepe van Kiss György, Tóth Tamás Tibor és Dani Diána edzőknek.
- Melyek a jövő év tervei?
- Jó eredményeket elérni a különböző korosztályos versenyeken judoban, sakkozóink maradjanak a bajnokság élvonalában, a vívószakosztály az előző évek sikerességével szerepeljen, a kosarasok fennmaradjanak, labdarúgásban jövőre legalább olyan szintű eredményesség legyen az utánpótlás korosztályban, mint az idén. Szeretnénk, ha a felnőtt labdarúgó csapat egy osztállyal feljebb lépne és a kézilabdásaink megvetnék lábukat az NB IB-ben.
N. K.
ÖKfejAZ
a—B—E——j
hITTTT-TTO
Állami támogatású hitelek, szoaál-potitikai támogatás.áfa- visszaigénylés, illetékmentesség.
4 lakásos belvárosi, kertes, ósfás társasház
földszintjén (Kisfaludy u. 2la), eladó I db 65 nm-es 3 szobás, illetve I db 71 nm-es 3 szobás összkomfortos teljesen felújított lakás, bruttó 179.900 Ft/nm áron, továbbá eladó I db 17 nm-es személygépkocsi tároló bruttó 1.690.000 Ft-ért. Átadás. 2005. év eleje
Egyeztetés, tervismertetés ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u 5 l em •
Tel ./fax 93/ 516 715
Balassa Béla építész vezető tervező.
Tel. 30/901 9013E-mail balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető
members.chello.hu/balassab
Nagykanizsán a Király-udvarházban
eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 nm-es 1. emeleti kétszobás, nagyer-kélyes, összkomfortos lakás, továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 nm-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással.
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE és PITMAN
EU-s és ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2004. december 11. ANGOL: 2004. december 18.
Jelentkezési határidő: november 19.
A vizsgák sikerességi aránya 89%!
A VIZSGADÍJ 30%-A VISSZAIGÉNYELHETŐ!
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-maii: info@diaiognk.hu Web: www.diaiognk.hu
a CSOKI I ANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
''i''l 0 YJLLBUVi!
Megérkeztek a szaloncukrok az alábbi ízekben!
Zselés
Kókuszos
Kakaó-rum ízű
Gesztenyés
Konzum
Mákos
Gumicukros
Eper-tejszínes
Csoki-tejszínes''
Alma-fahéjas
Banán ízű
Tejkaramella
Vajkaramella
Marcipán ízű
Családi vegyes
Diabetikus
Eper
Konyakmeggyes Konyakmeggyes fenyődísz Meggy-Cherry Cherry-Bon Alkoholos szilvás Alkoholos vilmoskörtés Alkoholos gesztenyés Alkoholos mogyorókrémes Alkoholos marcipánkrémes Capuccinokrémes Tiramisu Vadász ét
Vadász-feketeerdő tej Földimogyorós Nuss Riese Nuss Riese fenyődísz Erdeti mogyorókrémes
Mikulás zacskó 7 Ft-tól, Mikulások 19 Ft-tól. Virgács 70 Ft Mikuláscsomagok már 199 Ft-tól Adventi csokoládénaptárak 199 Ft-tól Születésnapra, névnapra tábla csokoládék, desszertek, sütemények nagy választékban kaphatók! Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény!
Nyitva: Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 17.00 ♦ szombat: 9.00-12.00
H
m
K
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig.
NOVEMBER 11. csütörtök 10 és 14 óra HÓFEHÉRKE - ZENÉS BÁBJÁTÉK
A zalaegerszegi Griff Bábszínház vendégjátéka Belépődíj: 350 Ft
NOVEMBER 17. szerda 17 óra CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
Merkúr és Vénusz - átvonulás a Nap előtt -előadás Előadó: Mizser Attila Bérlet ára: 300 Ft, Belépődíj: 60 Ft.
NOVEMBER 26. péntek 18 óra A NAGYKANIZSAI FELNŐTT FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
(volt Olajbányász) Vezényel: Ámon István Belépődíj: 400 Ft
wmm" RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 40. szám • 2004. november 16. • Megjelenik 21.000 példányban • http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
HORVÁ
Az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Sa vétségé rendezte meg a helyi önkormányzattal karöltve Nagykanizsán az I immár hagyományos horvát napját. A program fővédnöke Stepan Mesic \ horvát köztársasági elnök és Mádl Ferenc magyar államfő volt.
§§ DAN HRVATA ^ HORVÁT NAP
=r kaniza - íagykanízsa
2004.
N AG YK ÁNIZS A, ERZSEBET TER 23, [CENTRAL HOTEL]
INFOTEL.: (+36)306110616 INTERNET: WWW,01.HU
I /VmOsorváltozás [og''át fehntartiuktf |
BACARDI
BRE
DJ LAUER
Showtáconsok+Bacardi Breezér tetoválás+ Ajándékok
2
VÁROSA
2004. november 16.
NEPSZAVAZAS
Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a korábban közzé tett 2004. december 5-én sorra kerülő országos népszavazással kapcsolatos hirdetményünk a következőkkel egészül ki:
A Magyar Köztársaság Elnökének 1-1/3544/2004. számú határozata alapján a választópolgároknak alábbi kérdésben is dönteniük el.
Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelmére - magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. §-a szerinti Magyar igazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?
Dr. Kelemen Marcell jegyző a Választási Iroda Vezetője
KÖZÉRDEKŰ PANASZOK BEJELENTÉSE
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-ban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban
- a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének / Alpolgármesterének / Jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén
- a következő e-mail címeken:
bokan_peter@nagykanizsa.hu vargaeva@ nagykanizsa.hu bodzai_tiborne @ nagykanizsa.hu fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
HITI]
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait váija 2004. november 26-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Dr. Fodor Csaba, az 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője 2004. november 16-án, kedden 17 órától fogadóórát tart a Péterfy Sándor Altalános Iskolában.
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) november 20-án (szombaton) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 2004. november 26-án pénteken 18.00 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban várja az érdeklődőket lakossági fórumon. Téma: a körzetet érintő felvetések, problémák, aktualitások, kötetlen beszélgetés formájában.
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
2004. november 27-én szombaton
az Ambrózia Étteremben
Horvát bált
szervez.
Belépődíj 2500 Ft/fo. Vacsora, zene. tombola.
''56 EMLEKE
2006. október 23-án ünnepeljük az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is méltóképpen szeretne emléket állítani városunk hőseinek. Ahhoz, hogy megfelelő döntést hozhassunk, szükségünk van az Önök véleményének ismeretére. Ezért kérjük, hogy a leendő emlékmű helyére, művészeti tartalmára, szellemiségére, formájára vonatkozó javaslataikat 2004. december 15-ig írásban szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (Erzsébet tér 7. II. em.).
LAKÁSPÁLYÁZATOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére: Gyermektelen vagy egy gyermekes családok részére: Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. I/I/17. 49 m2, 1 szobás, komfort nélküli, 2.199 Ft + rezsi Gyermektelen családok részére:
Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/C. I. em .1. 34 m2, 1 szobás, összkomfortos, 8.329.-Ft + rezsi Egy gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em. 61., 43 m2, 1,5 szobás, összkomfortos, 8.778 Ft + rezsi
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 5/A. fsz/3., 40 m:, 1,5 szobás, összkomfortos, 9-332 Ft + rezsi
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. l/A. IV. em. 24., 40 m2, 1,5 szobás, összkomfortos, 9.099 Ft + rezsi Kettő gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Garay u. 6/B. III. em. 10. 49 m2, 1,5 szobás, komfortos, 11.146 Ft + rezsi
Nagykanizsa, Teleki u. 13/B. III. em. 11. 53 m2, 1,5 szobás, összkomfortos, 12.056 Ft + rezsi
Nagykanizsa, Csengery u. 117/20. 63 m2, 2 szobás, komfortos, 6.564 Ft + rezsi
Három vagy több gyermekes családnak, vagy jelenleg is önkor-
mányzati lakásban élők részére több generáció összeköltözésére, amennyiben a leadott lakások közül legalább az egyik komfortos bérlakás:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 61. 67 m2, 3 szobás, összkomfortos, 13.677 Ft + rezsi Cserére meghirdetett lakások:
Nagykanizsa, Munkás u. 6/D. II. em. 7., 51 m2, 1,5 szobás, komfortos, 8.996.-Ft + rezsi
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. II/I/20., 35 m2, 1,5 szobás, komfort nélküli, 1.571 .-Ft + rezsi
Nagykanizsa, Csengery u. 117/1 l/E., 44 m2, 1,5 szobás, összkomfortos, 7.898.-Ft + rezsi
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2004. november 19. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16. A pályázatokról bővebb információk kaphatók a Szociális Osztály ügyfélfogadójában vagy a 93/500-860-as telefonszámon. A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlapon.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Teijeszti a Lapteijesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. november 16.
GSG
AKCIÓBAN A TERMINATOR
A szelektív hulladékgyűjtés Nagykanizsán 2002. májusában teljesedett ki. Kicsit kétkedve fogadtuk a színes harangokat akkoriban. Az azóta eltelt több mint két év igazolta létjogosultságukat. A lakosság jó része használja őket. mi több a célnak megfelelően gyűjti hulladékát. A papír, üveg, műanyag hulladékok újrahasznosításra kerülnek. Megértettük azt is, hogy gyermekeink s unokáink jövője forog kockán. Próbáltunk, próbálunk tisztább környezetet teremteni magunk köré, hisz szeretnénk abban élni. Sajnos vannak, akik ezt nem így gondolják!
A múlt hétvégén városunkban újra a vandalizmus jelei mutatkoztak. Szombaton éjszaka kétszer kellett tűzesethez riasztani a tűzoltókat, mert kigyulladtak a papír-üveg-műanyag hulladéknak kihelyezett gyűjtőedények. Először a Teleki, majd a Kodály Zoltán utcában, csupán egy óra különbséggel. Vajon véletlen lehet ez? Kinek áll érdekében tönkre-
tenni a mások által rendeltetésszerűen használt gyűjtőket, kárt okozva a városnak és bosszúságot a környéken lakóknak? Aki szeretné, miért nem használhatja ki a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét? Tudom, ezeket a kérdéseket azoknak az embereknek kellene feltenni, akik örömüket lelik abban, ha valamit tönkretehetnek.
A hétvégi tűzesetekkel a keleti városrészi szelektív szigetek kárára elkövetett gyújtogatások szá-
ma hétre növekedett, városszerte ezek száma meghaladja a tízet. A rongálások a közkedvelt szelektív gyűjtési rendszer komplexumát veszélyeztetik.
Az éjszakai vandalizmus visz-szaszorítása érdekében mint városüzemeltetők, a Polgárőrség és a Közterület-felügyelet segítségét kértük. Kérjük a lakókat is, hogy észrevételeikkel, hasznos információkkal. odafigyeléssel segítsék munkánkat.
Via Kanizsa Kht.
REGI JO ÉRTÉKELÉS
A Régi Jó Hagyományteremtő-és Őrző Egyesület képviselői sajtótájékoztatón értékelték az idei Város Napi programsorozatot, köszönetet nyilvánítva a rendezvényhez segítséget nyújtó partnereiknek. Szót ejtettek a már szervezés alatt álló 2005. évi programról is. Ferenci József elnök elmondta, hogy egyre több látogatót vonz az ezúttal három napon, három helyszínen lezajlott gazdag program. Az egyesület célkitűzése, hogy megszólítsanak minden városlakót, Nagykanizsa hímévre tegyen szert, a programsorozat pedig idegenforgalmi látványosság legyen.
A szervezők közül Czupi Gyula, Burján Emese, Katona Noémi és Milassin Tamás is értékelte a programokat, majd ismertette elképzeléseit. A 2005. évi programok kezdete ismét a Város Napja lesz, melyre 2005. április 29-30-án kerül sor. A program sorozat június 10-1 l-ig, a Gólyalábas Világjátékokig tart.

fam*/ M''
Uj lakások Nagykanizsán az északkeleti városrészben
már 185.000 Ft/m2 mm
Csendes, parkos környezet! Használt lakását beszámítjuk!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés! Áfa-visszatérítés, szocpol támogatás igénybevehető!
n n a njrm n n n^ . ''
—ifc''1 *
VAROSKAPU
BALUSZTRÁD
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 132/B. www.balusztradingatlan.huvaroskapu@balusztradingatlan.hu
ÚJABB BEFEKTETŐK
Három témában kívánta a sajtó hasábjain keresztül tájékoztatni a vállalkozókat Litter Nándor polgármester a november 10-én tartott sajtótájékoztatóján.
Az Ipari Parkba két újabb befektető jelentkezett, velük szerződéskötés előtt áll az önkormányzat. A betonelem gyártással és betonkeveréssel foglalkozó Rea-dymix Kft. 6000 négyzetméter területet vásárol, ahol 15 főt foglalkoztat. A villamos berendezések készítésével foglalkozó Profi-Vili ''94 Kft. 3015 négyzetméter területet kíván venni, ahol a tervek szerint 10 főt foglalkoztat majd. Ezzel tizenháromra emelkedik azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik az Ipari Park zöldmezős területén az önkormányzattól kedvezményes feltételekkel vásárolnak.
A másik két téma is a vállalkozásokkal függött össze. A legutóbbi vállalkozói fórumon felvetett két kérés megoldására tett ígéretet a polgármester. Az egyik felvetés a helyi APEH kirendelt-
ségen nyújtandó szolgáltatásokkal volt kapcsolatos. A vállalkozók szeretnék elérni, hogy a nemleges adóigazolásokhoz is hozzá lehessen jutni itt Nagykanizsán. Tóth Miklós igazgatóval történt egyeztetések alapján a kirendeltségen is kiadják a nemleges adóigazolásokat. Az esetleges bonyolultabb ügyekre várni kell, de elintézhetőek Nagykanizsán.
A vállalkozók másik felvetése a bíróságok működésével volt kapcsolatban. Az volt a kérésük, hogy a cégbíróság létesítsen Nagykanizsán egy fióktelepet, vagy tartson bizonyos időközönként ügyfélfogadást. Dr. Magyar Károly, a megyei bíróság elnöke arról tájékoztatta a polgármestert, hogy a jelenlegi törvények ezt nem teszik lehetővé, de próbajelleggel várhatóan január l-jétől a vállalkozások interneten keresztül be tudják adni a cégirataikat, illetve azokat a dokumentumokat, információkat, amelyek nyilvánosak, ezen a rendszeren keresztül el tudják érni.
4
VÁROSPOLITIKA
2004. november 16.
TETTEK ÉS TERVEK
Sajni József önkormányzati képviselő lakossági fórumot tartott kedden Ligetvárosban, majd szerdán Miklósfán, ahol beszámolt az idei évi tevékenységéről és a következő időszak terveiről.
Beszámolójában pozitívumként értékelte, hogy Ligetvárosban megépült az északi összekötő út, amely az új bérlakások közötti utakat köti össze és a keleti oldalon egy téglaőrleménnyel borított kispálya, amely sportolási lehetőséget kínál a fiatalok számára. Felszerelték az újonnan épült bérlakások bejárata elé az előtetőket.
A közellátást javítja a közelmúltban megnyílt élelmiszerbolt, az óvodai körülményeket pedig az óvodában elvégzett belső felújítások. Megkezdték az elöregedett, veszélyes fák kivágását is. Sajnos a belső utak rendbetételét nem sikerült megoldani még, viszont a helyszíni bejárás a Ligetváros és a Sörgyár közötti járdát használhatónak találta, csak a vízelvezetés problémájára kell megoldást találni. A városatya ígéretet kapott arra, hogy a ZALAERDŐ Rt. elvégzi a volt Kávégyár és a mellette lévő épület közötti út teljes aszfaltozását. A szemétszállítással kapcsolatosan megjegyezte, hogy több lakó fegyelmezetlenül kezeli az ezzel
kapcsolatos előírásokat, sok esetben nem marad helye a hulladékgyűjtő edényekben a háztartási hulladéknak. A környéken néhány fegyelmezetlen fiatal inzultálja a lakókat, ezért felmerült a gyakori rendőri jelenlét, esetleg egy állandó körzeti megbízott kihelyezése is.
Miklósfán a közterületekre irányult a fő program, így hét területen végeztek virágosítást, kaszálást. A belterületeken kívül a hegyi utak (Szentgyörgyvári I., II., III. hegyhát), temetői út felújítására került sor. Sikerült több, mint kétszeresére növelni a miklósfai temetőnél lévő parkolót, valamint újat alakítottak ki az iskola előtt. Itt is megkezdték a veszélyes fák kivágását, ugyanúgy, mint a rossz állapotú járdák javítását. A 10 milliós keretből a Bem József, Marék József, Patak köz, Nagy Lajos, Kis János, Miklósfa utca járdáinak rendbetételét kezdték meg. Beadták a Nagykanizsa-Miklósfa között kerékpárút létesítését tartalmazó pályázatot, melynek sikere esetén egy újabb buszmegállópár is épülhetne Miklósfa város felőli részén. A közeljövőben a falu két végén üdvözlő, a falu belső utcáin eligazító táblákat helyeznek majd el. A jövő év tervei között szerepel a Kápolna tér alatti és az Iskola út eleji terület parkosítása.
- Az Iskola út és a Bem József utca közötti tér átépítésére elkészült ugyan a terv, de több módosítást kell elvégezni rajta. Az átépítés célja a forgalomlassítás, a biztonságos gyalogosközlekedés, egy hangulatos kép kialakítása. Az intézményekben nincs létszámgond, az iskola térségi feladatot is ellát, hiszen Liszóból és Nemespátróból is járnak ide diákok. Az iskola jelentős felújításra szorul, elavult és javíthatatlan a világítási rendszer, korszerűtlen az egyedi konvektoros fűtés, a vízvezetékrendszer rossz állapotban van. A jelenlegi városvezetés leginkább a városra összpontosít, jó lenne, ha figyelmüket kiterjeszthetnék a peremkerületekre is, így a 2200 lakosú Miklósfára is - fejtette ki Sajni József.
Nagy Krisztina
FÓKUSZBAN A 4. KÖRZET
- Milyen kérésekkel, kérdésekkel keresi fel a lakosság? - kérdeztük dr. Szabó Csabától, a 4. számú választókörzet önkormányzati képviselőjétől.
- A közbiztonsággal és a közlekedéssel kapcsolatos kérdések kiemelkednek a fogadóóráimon. Köztudott, hogy a városnak előnytelen a helyzete a belső közlekedés nehézségei miatt. A választókörzetemben a Rákóczi utca, a Magyar utcai nehézségei merülnek fel, és kritikus pontnak tartom a Május 1. utcát. Egy ottani lakos tavaly a gyerekek biztonsága érdekében azt kérte tőlem, hogy játszóövezetté minősülhessen az utca. Kihelyezésre került a közlekedési tábla, a fekvőrendőr is, de hatása nem volt. Az utcában élők jogosan panaszkodnak az indokolatlan átmenő tehergépjármű forgalomra, melyhez hozzájárult az Arany János utcában folyó építkezés miatt megnövekedett forgalom is. A legutóbbi képviselői fogadóórára azzal a kéréssel jött ugyanez a Május 1. utcai lakos, hogy megoldást jelenthetne számukra, ha egyirányú lenne az utca.
- Hol merülnek fel közbiztonsággal kapcsolatos problémák?
- A Citromsziget vonzáskörzetében lévő Corvin lakótelep területén. A nyugodt, csendes házak között éjszakába menő közterületi italozás zajlik, a vele kapcsolatos nem kívánatos egyéb jelenségekkel, szemeteléssel, üveg összetöréssel a homokozóban. A rendőrkapitány úr ígéretet tett arra, hogy a járőr rendszeresen körbejárja a lakótelepet. Az egyik lakó drasztikus intézkedést kért, ám azért kiutasítani onnét valakit, mert nem ott lakik, még akkor sem lehet, ha szemmel láthatóan inkább hajléktalan, mint konszolidált körülmények között élő ember. De vannak problémák a közbiztonsággal a Berzsenyi úti lakótelepen is. Ma délután 13 órakor jön hozzám egy lakó, mert rendőrhatósági közreműködést szeretnének kérni. Előfordult ugyanazon a képviselői fogadóórán, hogy egy vendéglátó egységet üzemeltető az egységének bővítésével kapcsolatban kért tőlem segítséget, míg egy másik lakó az üzlet bezárását kérte.
- Egészségüggyel, kórházzal kapcsolatos kéréssel is felkeresik?
- Még soha nem kértek tőlem kórházi dolgot.
- Én most feltennék egy kérdést. Ha a daganatos beteget Kanizsáról küldik Kaposvárra, miért kell Volán busszal utaznia a kezelésre?
- A magyar egészségügyi ellátás megyei szervezésű általában. Sajátos helyzetben vannak azok az állampolgárok, akik a megye szélén élnek. Zala megyéből kiküldeni beteget az egészségbiztosító költségtérítésével nem lehet. Akit Zalaegerszegen el tudnak látni, jogosult a teljes költségtérítésre, akit Kaposváron, az csak ritka esetben. Ha a megyében nincs olyan ellátás, amire neki szüksége van, a megyéből is ki lehet küldeni, ez pedig szakfőorvosi vélemény alapján dönthető el, ami egy évig érvényes, és korlátlan számban ismételhető. Hogy végül a betegek ne járjanak rosszul, mindent megteszünk annak érdekében, tipgy utazást is tudjunk biztosítani a Kaposváron folyó ellátásokhoz, ez pedig egy írásos együttműködés alapján történik. A kaposvári sugárterápiás központtal van együttműködésünk, a kórházzal nincs. Ha valaki CT, MR vizsgálatra, besugárzásra megy a Pannon Egyetem sugárterápiás központjába vagy a diagnosztikus központba, őt saját autóbuszuk Nagykanizsáról elszállítja és vissza is hozza. Ha a kaposvári kórházba kell menni infúziós kezelésre, arra sajnos ez még nem működik. Ez azon múlik, hogy kapnak-e engedélyt kapacitás bővítésre azok a magán mentők, akik szállítást vállalnak. A nagykanizsai területhez tartozó lakosság hátrányos helyzetben van, és nemcsak a daganatos, hanem a csontritkulásban szenvedő betegek is. A közelmúltban a sajtó útján is próbáltunk támogatást szerezni, hogy tegyen lehetősége az orvosnak kedvezményes térítéssel gyógyszereket felírni, és ne kelljen a betegeknek Kanizsától távolra elutazni. Ez a probléma sajnos az egészségbiztosítás szabályozásából következik, mert a szabályok valamilyen kötődés révén a megyehatárokat tekintik határnak.
Bakonyi Zsóka
-VÁROSPOLITIKA-
HORVÁT KAPCSOLATAINK
November 13-án Nagykanizsa adott otthont az Országos Horvát Önkormányzat, a Magyarországi Horvátok Szövetsége és a helyi önkormányzat által rendezett Országos Horvát Napnak, amely a délelőtti horvát-magyar gazdaságfejlesztő konferenciával és üzletember találkozóval vette kezdetét.
Litter Nándor polgármester köszöntője után dr. Sült Tibor, a zágrábi magyar nagykövetség Kereskedelmi Irodájának vezetője, a rendezvény levezető elnöke ismertette a rendezvény menetét. Számos előadó tartott érdekes előadást. Dragutin Katalenic, a horvát Gazdasági, Munka és Vállalkozási Minisztérium államtitkára Horvátország szemszögéből a horvát-magyar gazdasági kapcsolatokról beszélt:
- Horvátország és Magyarország a gazdasági együttműködésben pozitív úton jár, melyek nemzetközi egyezményeken alapulnak. 2004-ben a kereskedelmi cserét illetően Horvátországban az import 16 százalékkal több hazánkénál, míg az export 46 százalékkal több volt az előző évhez képest a két ország között. Az együttműködés az április 15-i találkozóval is erősödött, ahol a szakemberek elfogadták a két fél energetikai politikáját. 44 ezer kis- és középvállalkozás működik nálunk, az ország bruttó bevétele ezeken a vállalkozásokon keresztül valósul meg. 2004-ben 190 ezer magyar turista üdült Horvátországban, 14 százalékkal többen az előző évhez képest. A magyar befektetőknek megvan a lehetőségük a beruházásra, a törvényi feltételek adottak.
Göndör István országgyűlési képviselő előadásában elmondta, hogy az együttműködés a közlekedés terén is megmutatkozik, 2006-ra szeretnék ha a letenyei határátkelő az EU követelményeinek minden szin-
ten megfelelne, még Horvátország EU-hoz való csatlakozása előtt. Dr. Kenéz Győző Utak és EU-források címmel az önkormányzatok fejlesztésének lehetőségeiről beszélt, a közlekedés infrastrukturális oldaláról közelítette meg a gazdasági vetületet.
A Horvát Nap fővédnökségét dr. Mádl Ferenc magyar és Stepan Mesic horvát köztársasági elnök vállalta fel, akik délután érkeztek Nagykanizsára és az esti gála vendégei voltak. A magyar és a horvát himnusz elhangzását követően Litter Nándor polgármester nyitotta meg a gálát, majd dr. Karagics Mihály horvát konzul, a Magyarországi Horvátok Szövetsége nevében Osztrogonoc József dr. Mádl Ferenc Magyarország és Stepan Mesic Horvátország köztársasági elnöke mondta el ünnepi beszédét. Dr. Mádl Ferenc örömét fejezte ki, hogy együtt ünnepelheti a két ország az Országos Horvát Napot.
- A 80-90-es évek óta intenzívebbé váltak a két ország közötti kapcsolatok minden területen. Magyarország támogatja Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozását. Az EU-s tagság hozzájárul kulturális életünk, gazdaságaink, az életkörülmények javulásához - emelte ki dr. Mádl Ferenc.
Az esten Vlasics József pedagógus az Országos Horvát Önkormányzat, a murakeresztúri Vargovics Jeromosné az Országos Horvát Szövetség díját vehette át. Ezek a díjak minden évben kiosztásra kerülnek. A gálán nagy sikert arattak a tótszentmártoni együttesek, az ország több részéből és a határon túlról érkezett együttesek. A közönséget bosnyák, bunyevác, drávamenti, versendi sokác táncok szórakoztatták, de hallhattak kásádi lakodalmast, horvát dallamokat.
A NAGYKANIZSAI PARTELET HÍREI
TÖRVÉNYJAVASLATRÓL,
ADÓRÓL Az adóval és a Nemzeti Bankkal kapcsolatos törvényjavaslatról tartott sajtótájékoztatót Göndör István országgyűlési képviselő. Az EU csatlakozásunk óta ez az első törvényjavaslat, amit országgyűlési képviselők nyújtottak be, és meg kellett szerezni egy uniós intézmény, az Európai Központi Bank véleményét. Az adókra egy újságcikk kapcsán tért vissza, ami az adók jelentős mértékű emeléséről szól. A személyi jövedelemadó 2004-ben 1025 milliárd forint, 2005-ben 1016 milliárd forint lesz, tehát csökken a beszedett személyi jövedelemadó, miközben 6 százalékos bér-és foglalkoztatásnövekedéssel lehet számolni. A havi 100 ezer forint jövedelemmel rendelkezőknek a havi nyeresége több mint 3000 forint lesz az szjá-val. Ugyanez a havi 125 000 forintot keresőknél havi 4667 forint lesz. Befejező gondolatként Göndör István elmondta, nagyon sajnálják, hogy a parlamenti szavazásnál nem kapott támogatást az árfolyamnyereség-adó bevezetése. Sérült az a szándékuk, hogy minden jövedelem-tulajdonos vállaljon a jövedelmével arányosan a
közterhekből. így az árfolyamnyereséget realizálók adómentesen tehetik zsebre a pénzt. IPARI PARK RÉGEN ÉS MA Az Ipari Park és Logisztikai Központ helyzetéről tartott sajtótájékoztatót Röst János alpolgármester. Elöljáróban a Fidesz és a Miép képviselői által kezdeményezett rendkívüli közgyűlés ösz-szehívására utalt: rendkívüli közgyűlést akkor szoktak összehívni, ha sürgős döntést kell hozni, illetve az önkormányzat döntési helyzetben van. Az Ipari Park fejlesztése, működtetése egy folyamat része, és semmifajta sürgősség nem indokolta a rendkívüli közgyűlés összeívását, másrészt a novemberi közgyűlésen napirendi pontként szerepel. A továbbiakban felsorolta az alpolgármester, mit tett a Fidesz a négy évében: nem épült autópálya, nem kapta meg a város a laktanyák tulajdonjogát, nem létező tulajdonosokkal előszerződést kötött, előre eladta a laktanyák felét. A legértékesebb részét két vállalkozói körnek, a város számára teljesen előnytelen szerződéssel. A legutolsó egy rossz emlékű Redilco vállalkozói jelenlét, akik egy milliárd dolláros befektetést ígértek, több mint 1000 munka-
hellyel, ami nem valósult meg. Az előszerződésekről elmondta: Törőcsik Pál gazdasági alpolgármester 2000. május 30-án összevont gazdasági és ügyrendi bizottsági ülést hívott össze telefonon, és a két bizottsággal megszavaztatta az előszerződéseket. A két előszerződés értéke 200 millió forint volt, az ígéret szerint a kisvállalkozói konzorciumnál 30 vállalkozást ígértek, de nem valósult meg belőle semmi. Ezt követően Tóth László és Marton István önkormányzati képviselőkkel rendkívüli közgyűlést kezdeményezett Röst János annak érdekében, hogy a 200 millió forint sorsát ne döntse el két bizottság. A közgyűlés zárt ülésen, a módosításokkal a bérleti szerződést elfogadta. Meggyőződése, hogy a közgyűlést és a bizottságokat megtévesztették az akkori vezetők és a bizottsági elnökök, politikai döntések sorozatát hozták. Ilyen előzmények után a Fidesznek nincs erkölcsi alapja, hogy Ipari Park ügyben megszólaljon. Röst János alpolgármester felvázolta azokat az eredményeket amelyeket a mostani városvezetés elért: megvalósult az autópálya építés első üteme, a második ütem is szerződés alatt áll. A
város rendelkezik a laktanyák tulajdonjogával, a betelepült vállalkozókkal folynak a tárgyalások a bérleti szerződések, illetve a tulajdonba kerülés feltételeiről.
FIDESZ ÉRTÉKELÉS A városvezetés utóbbi egy évét értékelte Cseresnyés Péter, a Fidesz frakcióvezetője és dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselő. A városvezetés a vállalt programját nem váltotta valóra, önös, saját érdekeivel szemben alig tartja szem előtt a nagykanizsai választópolgárok akaratát - mondta a frakcióvezető. Dr. Kolonics Bálint kifejtette: a polgármester programjának első öt pontjából négy nem teljesült. Nem valósult meg a munkahelyteremtés, nem csökkent a munkanélküliek száma; a takarékos gazdálkodást hirdetik, viszont a közelmúltban sok milliós prémiumok kerültek kiosztásra; nem látható a szolidaritás, viszont látható egyes állások betöltésénél, hogy kit, kihez, milyen kapcsolat fűz. Kifogásolta azt is, hogy jelentéktelen összeget fordítottak az utak, járdák felújítására. Az EU-csat-lakozás kapcsán megjegyezte, hogy a sokadszori kérésükre volt hajlandó a városvezetés egy pályázatíró irodát létrehozni.
HIRDETBS
2004. november 16.
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül,
3 napos elbírálással November 1-től 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal! Pl.: 200.000 Ft - 60 hó - 5.900 Ft ♦ 700.000 Ft - 60 hó -19.000 Ft 0%-os kezelési költséggel Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510.000 Ft-os hitelkerettel! Tel.: 30/9949-003,30/8589-760
SPANYOL CSEMPE JAROLAP NAGY ÉS KISKERESKEDÉS

* készleten lévő termékek kiárusítása
* maradék csempék már 500 Ft/m2-től
♦ spanyol fürdőszobabútorok bevezető áron
♦ óriási választék, minőségi termékek, alacsony árak
♦ egyedi kedvezmények nagyobb tétel vásárlása esetén
* burkolást kedvező áron vállalunk
Nagykanizsa, Csengery út 82. (AGIP kút mögött) Tal./fax: 93/333-776, 30/5526-793 Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-17, szombaton 8-12
FÉRFI FODRÁSZÁT
NYÍLT! Nagykanizsa, Fő út 10.
(Húsáruház udvarában) Nyitva: H-K-P: 7-13 óra,
Sz-Cs: 13-19 óra Várom régi és új Vendégeimet (Erzsébet téri fodrászüzletből) ERZSI
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
tanulóinknak, de nem csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
tóért, mert ma már a munkaadók úgy hirdetnek, hogy: „az állás betöltéséhez idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig nyelvvizsga papír ".
MÁS Nyelviskola,
Nagykanizsa, Erisébet ler 16. lelel''on: (<«) 312 17", (30) 216 2X01
VIDÁM VASARNAP
Élö közvetítés minden vasárnap 11-től 13-ig a Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán minden pénteken 19.00 órától a Halis Városi Könyvtárbarfj^ ^/tj^k
-"™r>-fcElé''rhetöségijnk:
^30/520-04-81, 30 /566-02-21 l/^mail:kanizsahit@axelero.hu
r> *****
http: / / www.hit.hu
Bővebb információ: 06 (30) 937-1120
Az ideális színhely esküvőjéhez, ahol a nagy nap még szebb lehet. Kőnig Étterem Esküvői ajánlata:
♦ Hagyományos lakodalmas ételek
♦ Ifjú pár számára díjmentes szoba
♦ Az esküvő napjára luxusautó, sofőrrel
♦ A menyasszonyi tortát ingyen adjuk
♦ Őrzött parkoló
♦A cukrászüzemünkben megrendelt süteményekből 10% kedvezmény
♦ Terembérletet nem számítunk fel
Kőnig Panzió-Étterem Fűzvölgy
Nagykanizsa-Fűzvölgyi elágazó (A 74-es főút mellett.)
2004. november 16.
ESELYEGYENLOSEG
I. NAGYKANIZSAI CIVIL SZABADEGYETEM
A Nagykanizsai Civil Klub szervezésében a Halis István Városi Könyvtárban került sor az I. Nagykanizsai Civil Szabadegyetem rendezvényére. A program elején Kuzma Péter, a Civil Klub elnöke köszöntötte az érdeklődőket. A klub szervezésének ötlete 2002-2003-ban merült fel, majd a klub 2003. áprilisában alakult meg, azzal a céllal, hogy a városért tenni akaró polgárokat tömörítse.
Matolcsy György közgazdász a Magyar nemzetstratégia a globalizáció korában címet viselő előadásában a nemzetstratégia négy pilléréről beszélt, a népesedési fordulatról, a tudati fordulatról, a gazdasági felzárkózásról és az életminőségi fordulatról. Kiemelte a közösségek szerepét, a családét, a hitét, a civil szerveződésekét. Beszélt arról, hogy a szétvert lelkiállapotú országban szükség van a hitre, az erkölcsre, s arra, hogy a dolgok végre a helyükre kerüljenek. A gazdasági felzárkózásról szólva a közgazdász úgy vélekedett, 15-20 év alatt elérhetjük az EU átlagát. Matolcsy György az életminőségi fordulaton nemcsak az anyagi javakat, a jólétet, hanem a jóllétet is értette, a környezetvédelem, az egészséges életmód fontosságát.
Hoffman Rózsa előadásában többek között az iskola válságának okairól beszélt Az iskola az egyetlen színtere a nevelésnek. Sajnos iskoláink 70 százaléka leromlott állapotban van, felújításra szorul. Míg Móra Ferenc gyermekhősei az iskolába úgy
léptek be, hogy ott az otthoninál emeltebb komfortfokozatot, meleget, fényt kaptak, addig a ma iskolája lerobbant, elhasznált, nem a tudás temploma. A jó oktatás drága, ugyanakkor a magyar oktatási rendszer folyamatosan forráshiánnyal küzd, finanszírozása maradékelvű. Hoffman Rózsa problémaként emelte ki a tartalmi szabályozás hiányát, azt, hogy a NAT szerint készségek és képességek fejlesztése kötelező csak.
Szalai Annamária a tömegtájékoztatás és a közszolgálatiság problémáit járta körül. Az ORTT tagja elmondta, ma semmi sem szabályozza, mit is jelent a közszolgálatiság, sem a médiatörvény, sem más szabályozók nem fogalmazzák meg pontosan. Van, aki úgy értelmezi, hogy a közszolgálatiság egy feladat, amelynek elvégzésére megrendelést lehet adni bárkinek. A hírek folyamatosan átsúlyozásra kerülnek, és ebben nem a politika szerepe az elsődleges, inkább a gazdaság szereplőié, s olykor a rendszer még ennél is bonyolultabb, hiszen a gazdaság és a politika szereplőinek együttes hatása is érzékelhető. Ma, amikor sorskérdésekről kellene beszélnünk, mindenki a paprika problémájáról beszél, mert nem biztos, hogy a súlyuknak megfelelően kerülnek tálalásra bizonyos tartalmak. A Médiatörvény megalkotói is elsősorban a duális rendszer létrehozását tartották szem előtt, a domináns elv a tömegtájékoztatás megteremtése volt.
CIVILEK A SAJTÓBAN
A Hevesi Sándor Művelődési Központ emeleti folyosóján nyílt meg a Civil szervezetek a sajtóban címet viselő kiállítás.
- Azt próbáljuk bizonyítani a kiállítással, hogy erőteljes a civil szervezetek jelenléte a helyi és a regionális sajtóban. A sajtótermékek között emléklapok, plakettek találhatók. Két vitrin a Civil Fórumról készült híradásokat tartalmazza, a többi a városban működő civil életet tárja elénk. A kiállítás néhány napon át tekinthető meg - mondta Papp Ferenc, a HSMK igazgatója.
Az Alapítványi Hónap keretében tartott következő programra a ház Felnőtt Klubjában került sor. Gyertyánági Endre, az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának elnöke tartott előadást a Nemzeti Civil Alapprogram aktuális kérdéseiről, a pályázati lehetőségekről.
A MÁSODIK ELET
A Zala Megyei Kórház zalaegerszegi szívsebészeti osztálya 10 éves születésnapját ünnepli novemberben. Az évforduló kapcsán az első szívműtéten átesett beteggel, a nagykanizsai Szollár Józsefnével pörgettük vissza az eseményeket.
- Eletemben egy olyan sorsforduló következett be 1994. május 13-án, melyről soha sem álmodtam volna. Kivizsgálást kivizsgálás követett, míg fény derült a betegségre, és november 8-án a műtétre. Azon a napon borult, esős idő volt. Azokkal a szavakkal jött reggel 8.30 órakor a betegágyamhoz dr. Papp Lajos professzor úr, hogy megyünk a műtőbe, de közölte velem azt a hírt is, hogy a családom még nem érkezett meg. Látva az elkeseredésemet, megnyugtatott, hogy várunk egy fél órát, talán addig megérkeznek. Már a beteg toló kocsin voltam, amikor befutottak. A két fiam elkísérhetett a műtőajtóig, boldog voltam, de felvetődött bennem a gondolat, hogy látom-e őket még egyszer? Nem búcsúztunk el, csak elköszöntünk egymástól. Emlékszem a műtőben történtekre, láttam a műtétnél közreműködő orvosok készülődését. Odajött hozzám dr. Bátfai László adjunktus úr és kérdezte, megismerem-e? Körülöttem a gépek, műszerek között, néma csendben munkálkodott a team, s én lassan álomba szenderültem. A műtét négy és fél óráig tartott. Ez az időszak kiesett az emlékezetemből. Délután fél öt lehetett, amikor a professzor úr ébresztett.
- Katikám, nyissa ki a szemét! Szorítsa meg a kezemet! Van valami problémája? - kérdezte.
- Nincs semmi, csak lyukas a szívem - válaszoltam.
- Túl vagyunk a műtéten és sikerült! - közölte megnyugtatóan.
Közben a családom már bent volt az intenzív osztályon. A nagyobbik fiamat kerestem, mert őt nem láttam. Norbert számára a látványom borzalmasnak tűnhetett, ezért hátrébb állt, mint Márk. Boldog voltam, és ettől a perctől már pörögtek az események. Az intenzív osztályon Alotti főorvos úr felesége volt mellettem, aki akkor várta első babáját. Tündéri nővérnek ismertem meg. Másnap megmosták a
hajamat, tévéfelvételt készítettek. Pénteken lekerültem a szívsebészeti
osztályra. Nagyon kedvesek voltak az orvosok, a nővérek. Rengeteg látogató, jókívánság érkezett hozzám, táviratban, levélben, üdvözlőlapon. Arról, ami történt velem, a Zalai Hírlapból értesültek. Édesanyám - aki 75 évesen maradt özvegy -, azt sem tudta, hogy meg-műtenek, mert nem mertük neki elmondani. Meglepődött, amikor az újság címlapján meglátott, s amikor a fiaim beszéltek vele, nyugodtabb lett. November 25-én volt a szívsebészeti osztály átadása, ahol az egészségügyi miniszter is kifejezte jókívánságát. Segítőkészek voltak a sorstársaim, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot. Sajnos van köztük olyan is aki már nem él, de a családjával baráti a viszony. Itt gondolok Börzsei Lászlóra és Jécsi Sándornéra.
- November 28-án jöttem haza, első utam édesanyámhoz vezetett, aki szinte el sem akart engedni, olyan boldog volt. Orvosaim utasítását betartva, felépültem. Köszönettel tartozom szomszédasszonyomnak Beznicza Ferencné, Zsuzsinak, aki átvállalta a háziasszony szerepét helyettem, és ellátta a családomat és édesanyámat mindennel. Köszönet a barátoknak, Molnár Jánosnénak és Jánosnak. Köszönet a főnökeimnek, a kolléganőimnek, a kollégáimnak, akik mellettem álltak és segítettek a mielőbbi felépülésben. 1995. január 3-án munkába álltam és azóta is dolgozom. Nagyon sok barátot szereztem a betegségem alatt, sokan izgultak értem. Az éves kontroll vizsgálatokat elvégeztetem, a mai napig fenntartom a kapcsolatot az egerszegi szívsebészettel, az orvosokkal, a nővérekkel. Amikor felkeresem a kórházat, mint volt betegnek jó érzés, hogy szívesen fogadnak. Nagykanizsán dr. Bazsó Judit belgyógyász orvossal van kapcsolatom, ő is egy tündéri ember.
- Ez volt a 10 év története, mely számomra szerencsésen zárult. Talán köszönhetem magamnak is, mivel fiatal koromban sokat sportoltam. Megpróbálok egészségesen élni, nem iszom, nem dohányozom, nem mondtam le a mozgásról. Sokat számít az orvos és a beteg kapcsolata, az orvosi utasítások betartása. Ha egy orvos a beteghez mosolyogva, kedvesen szól, az a beteg számára megnyugvást jelent. Köszönettel tartozom dr. Papp Lajos professzor úrnak és a vele együtt dolgozó team-nek, hogy ezt a 10 évet ajándékba kaptam, és a mai napig problémamentesen, boldogan élhetek.
Lejegyezte: Bakonyi Erzsébet
s DIABÉTESZ VILÁGNAP^— m"''-talt
KORUNK NÉPBETEGSÉGE
Az Ebes-papiruszokban (Kr.e. 1550.) olvasható a cukorbetegség első leírása, amelynek igazi élettani jelentőségét csak a XIX-XX. században ismerték fel. A modern orvostudomány hajnalán von Mehring és Minkowski állatkísérletes vizsgálataiból derült ki, hogy a hasnyálmirigyirtott kutyák a cukorbetegség klasszikus tünetei közepette pusztulnak el, tehát a hasnyálmirigy meghatározó szerepet játszik a cukoranyagcsere szabályozásában.
1869-ben Paul Langerhans írta le a később róla elnevezett szigetcsoportot a hasnyálmirigyben, de élettani hatását még nem ismerte. A XX. század elején először a vizeletből, majd a vérből is sikerült meghatározni a cukrot, s ezzel lehetővé vált a cukorbaj kórismézé-se. A betegség kórokának felderítésével több kutatócsoport is próbálkozott. Banting Best és McLeod kanadai kutatók 1921-ben hihetetlenül rövid idő alatt -a kémikus Cotlip segítségével -állítottak elő először hatásos formában a hasnyálmirigyből nyert kivonatot, a cukoranyagcserét alapvetően szabályozó peptidhor-mont, az inzulint. Sikeres kezelést először 1922-ben Torontóban végeztek, hazánkban pedig 1926-ban, a Korányi Sándor vezette akkori III. belklinikán. Az inzulin felfedezése és sikeres alkalmazása után úgy tűnt, hogy a cukorbetegség problémáját megoldották. A kutatók nagyon hamar megosztott Nobel-díjat is kaptak eredményeikért. A cukorbetegek világnapja november 14-e, e napon született az inzulin feltalálója. A világnap kapcsán dr. Sebestyén Miklós főorvossal, a kanizsai kórház diabetológiai gondozójának vezetőjével beszélgettünk.
- Milyen mértékben nő a cukorbetegek száma?
- A diabétesz incidenciájának növekedése óriási. Afrikában 1994-2010. között 250 százalékkal, Ázsiában 170 százalékkal, Latin-Amerikában 70 százalékkal, Európán és Észak-Ameriká-
ban 50 százalékkal növekszik várhatóan a betegek száma, amely 250-330 millió cukorbeteget jelent majd.
-Mi a jelenség oka?
- A kettes típusú cukorbetegség civilizációs betegség. Az egyes típus az úgynevezett gyermekkori cukorbetegség, egy autóimmun probléma, amelynek során elpusztul a szervezet inzulintermelő apparátusa, ezáltal válik az illető beteggé. Az egyes típusú megbetegedések száma nem mutat jelentős mértékű növekedést. A betegek többsége a kettes típusba tartozik, amelynek egyik kiváltó oka az életmódban kereshető. Ezeknek a betegeknek a többsége elhízott, a megnövekedett testsúly, a kevés mozgás együttesen váltják ki az inzulin-rezisztenciát.
- Melyek a cukorbetegség szövődményei?
- A súlyos késői szövődmények a rosszul kezelt, elhanyagolt cukorbajra vonatkoznak. Ide tartoznak a szív- és érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés, veseproblémák, látásproblémák, idegrendszeri gondok. Ha a vércukorszintet a normális határok között tartjuk, a beteg súlyát csökkentjük, a vérzsír, a koleszterin-szint, a vérnyomás a normális értéken belül marad, akkor a szövődmények megelőzhetők. Komoly veszélye a kettes típusú diabétesznek, hogy a betegség tényére többnyire később derül fény.
- Melyek a kezelés lehetőségei?
- A; egyes típusú betegség esetében a beteg nem képes inzulin adása nélkül élni. A kettes típusú cukorbaj egy progresszív betegség, szinte minden beteg eljut odáig, hogy diétával, tabletták adásával már nem kezelhető, hogy inzulint kell adni. A kettes típusú betegség alapja az inzulin-rezisztancia, vagyis termelődik inzulin, de az a sejtekben, szövetekben hatását nem képes kifejteni.
- Mivel előzhető meg a betegség?
- Az életmód rendezésével sokat tehetünk a cukorbetegség megelőzéséért. Az egészséges étrend, a mozgás sok bajtól megóv.
- Az öröklődés szerepe mekkora ebben a betegségben?
- Nem feltétlenül lesz cukorbeteg az, akinek a családjában van cukorbeteg. A hajlamot örököljük, ám a helyes életmód, a szinten tartott vérnyomás, helyes koleszterin- és vérzsírszint mellett a rizikó csökken. A környezet káros hatásai inkább esnek latba e betegségben, mint az öröklődés.
- Mennyire korán ismerhető fel a baj?
- Az egyes típusú cukorbetegek családjában az utódokat szűrjük, a vérből kimutathatók a hasnyálmirigy-szigetsejt elleni anyagok. Ha ezek jelen vannak, akkor az életmód rendezésével kitolható, elkerülhető a megbetegedés.
- Melyek a betegség tünetei?
- Szájszárazság, szomjazás, bőrviszketés, különösen a nemi szervek környékén, jó étvágy mellett testsúlycsökkenés, ezek azok a tünetek, amelyek indokolják, hogy a beteg orvoshoz forduljon.
- Hogyan változott a betegek száma a kanizsai kórházban?
-A kettes típusú diabéteszben szenvedők száma folyamatosan növekszik. Öt évvel ezelőtt mértük fel a betegek számát, akkor közel 3500 beteg volt a területünkön.
- Mennyire fegyelmezettek a betegek? Mennyire veszik komolyan betegségüket?
- Ez a betegség nem fáj, s ami nem fáj, azt hajlamosak az emberek nem a helyén értékelni, és megfelelően komolyan venni. A diabetológia legfontosabb kérdésének a betegoktatást, a betegedukációt tartom, mert ha tudást nem adjuk át a betegeinknek, akkor nem is várhatjuk el tőlük az együttműködést. A betegnek minden ismerettel rendelkeznie kell a betegségét illetően. Ennek érdekében működik a Cukorbetegek Egyesülete is, amely minden hónap utolsó péntekjén oktatási napot tart. Sajnos a betegek számához képest a részvétel alacsony. Akiket igazán oktatni, nevelni szeretnénk, a fiatalok nem szoktak részt venni a programokon.
-dé-
10% árengedmény!!!
A Chevrolet Lacetti 1.4 16V (94 LE) ötajtós ABS-szel, klímával, vezető- és utasoldali légzsákkal, szervokormánnyal, távirányítós központi zárral, első elektromos ablakemelőkkel, CD-s rádióval most mindössze:
2 609 000 Ft!
Az ajánlat 2004 november 30-ig érvényes A részletekről érdeklődjön autóházunkban

Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel.: 93/518-940
2004. november 16.
N

KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
Katalin és erzsébet napi ÉKSZER - AKCIÓ! a BRILIÁNS
ÉKSZERüzletben!
20 ezer Ft felett vásárlók között arany nyakéket sorsolunk ki december 4-én Aranyékszerek 2900 Ft/gr áron a készlet erejéig.
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
( NOVEMBER 9.)
Nyugdíjas Klubtalálkozó
A Kodály Zoltán Művelődési Házban adott otthont a nyugdíjas klubtalálkozónak, ahol a tótszerdahelyi Nyugdíjas klubot látták vendégül. A találkozót a Zafira táncegyüttes műsora színesítette.
( NOVEMBER 10.)
Az olajipar bölcsője
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Köre Ortaházára és Bázakerettyére tett látogatást, ahol a gázelőkészítő-gázfeldolgozó létesítményeket tekintették meg, Bázakerettyén a Szakszervezeti Oktatóközpontot mutatta be Zsillé Jánosné igazgató. A találkozón részt vett, és köszöntötte az olajipar bölcsőjébe látogató egykori szakembereket Kudela József, a MOL Bányász Szakszervezet elnöke is. Szép Ferenc polgármester a milliárdos beruházás előtt álló termálfürdő terveit vázolta fel, míg a B. Il-es kútnál Buda Ernő bányamérnök emlékezett a régi Kerettyére.
(" NOVEMBER 11.)
A város érdekében
Az olaszországi Gorizia városban megrendezett Határízek, Közép-Európa zamata elnevezésű gasztronómiai fesztiválon vett részt a közelmúltban Horváth Károly gasztronómus. A hun-garikumok bemutatásán túl a városvezetés ipari parkkal kapcsolatos fejlesztési terveit is ismertette a részvevő országok küldöttségének tagjaival. A város érdekében kifejtett tevékenységét megköszönve a város borát, valamint Nagykanizsa emlékérmét adta át november 11-én Röst János alpolgármester Horváth Károlynak.
Rózsák az Aradi udvarban
A Városvédő Egyesület továbbra is rendben tartja és gondozza az Aradi udvart és az Aradi Vértanúkat ábrázoló szoborcsoport
környezetét. Több mint 900 rózsatövet vásároltak 217 000 forint értékben, és ültettek el a belváros egyik legszebb terén - tudtuk meg Lovrencsics Lajostól, a VVE elnökétől.
( NOVEMBER 12)
Útátadás
Az Európai Uniós SAPARD program keretében, 60 milliós összköltségű 1,5 km hosszú út épült Felsőrajkon. Az utat a térség országgyűlési képviselői és a Zala Megyei Közgyűlés tisztségviselői adták át.
( NOVEMBER 13.)
Nevelőszülők fóruma
A Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat rendezett fórumot a Bajza utcai intézményében. Szervezésükben hat házaspár és három egyedülálló szülő végezte el a közelmúltban a nevelőszülői felkészítő tanfolyamot. A képzés záró fórumán lehetőség nyílt a tapasztalatcserére a szervezet tisztségviselői és a gyakorló nevelőszülők között.
Jótékonysági koncert
Szombaton Martonné Németh Mária és Cseke József adott hangversenyt a Jézus Szíve plébániatemplomban. Az orgonahangversenyt a Máltai Szeretetszolgálat szervezte.
C ELŐZETES)
Nyílt nap
November 20-án 9 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban a 4. osztályos általános iskolásoknak és szüleiknek a nyolc évfolyamos gimnázium nevelési és oktatási tartalmáról nyílt napot tartanak.
Alapítványi koncert
November 19-én a Hevesi Sándor Művelődési Központ lesz a helyszíne a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola immár hagyományos Alapítványi koncertjének, amely 18 órakor kezdődik.
A zöld területek fejlesztése és a lakók védelme érdekében fasort alakít ki a város Garay utca északi oldalának házsora elé. A faültetésben részt vett Litter Nándor polgármester Bicsak Miklós önkormányzati képviselővel együtt (felvételünkön). A fásítás költségeihez szükséges 900 ezer forintot a polgármesteri alapból Litter Nándor biztosította.
A hideg szél és az eső sem riasztotta vissza szombat délután azt a 70-80 környékbeli lakót, akik társadalmi munkában facsemete ültetéssel vettek részt az Európa Park kialakításában. Az önkormányzat 5 millió forintot különített el erre a területre, mely ösz-szeghez többszázezer forint gyűlt össze egyéni felajánlásokból.
A Pécsett és Szombathelyen tanuló két egykori osztálytárs, Katona Zsófi és Tulman Géza mutatkozott be Kimondatlan szavak című önálló előadói estjével november 12-én a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. Az esten közreműködött a Komlóról hazalátogató Szegedi Veronika pedagógus. A versek hangulatához illő zeneszámokkal a két fiatal volt tanára, Homonnay Szabolcs pedagógus zárta a programot.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
LTA
2004. november 16.
MEGY A GŐZÖS KANIZSÁRA
Fennállásának öt éves jubileuma alkalmából Megy a gőzös Kanizsára címmel rendezett kiállítást november 13-án a Petró Galéria. A gőzösök sok helyről érkeztek. és festményeket, művészeket hoztak magukkal városunkba. Petró Ágnes köszöntőjét követően a kiállítást Wilheim Gábor nyitotta meg. Miért megy a gőzős Kanizsára? - e kérdéssel kezdte vidámnak induló értekezését a témáról, majd nosztalgikus hangvételre váltott át. Boldogult gyermekkorunk csodálatos mozdonyát, füstös, fanyar illatát, felkent. olajos padlóját idézte fel. Az egykor virágzó kereskedelmi központ, Nagykanizsa, sokunk számára ma inkább a munka színtere mellett olyan szellemi műhelyt jelent, ahol az irodalom, a zene, a képzőművészet, no meg a designe van jelen. A galéria szerepéről szólva elmondta, a műalkotások értékesítésén túl fórumot teremtett a művészeknek.
hogy keresztmetszetet mutathassanak művészetükről, elénk tárhassák fejlődésük, átváltozásaik sorát, és a maguk tehetségével ábrázolt világon át mesélhessenek nekünk. Felidézte a kezdeteket, az öt év alatt kiállító művészek nevét, a sok érdeklődőt vonzó beszélgetős műsorokat, a jótékonysági árverést, ami a kanizsaiak művészetpártolásáról és vásárlókedvéről tanúskodott.
S hogy mi látható a jubileumi tárlaton? Adilov Kabul jóságosan mosolygó nagy mesemondója, Balogh István Péter álmodozó baktere, Csuta György masinisztája, Sebestyén János merengése, Győrfi András játszó alakja, Korbely István futurisztikus álomutazása, Ludvig Zoltán dinamikus, feszülő erőt sugárzó gépezete, Ludvig Dániel megnyugvást sugalló szigete, Kisteleki Margit
emléktöredékei, Walter Gábor zalai impressziói, Egresi Zsuzsa névtelen utasa, Várkonyi János gőzös álomvilága, és Págyi Zsóka nagy utazása. A szavazatok alapján három alkotó, Adilov Kabul, Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel nyerte el a közönségdíjat. A megnyitón közreműködött Tiborcz Iván és Gerócs Éva.
A kiállítás ideje alatt 10 százalék kedvezménnyel vásárolhatók meg a művek.
r Kedves N
Olvasóink!
Örömmel tudatjuk, hogy megjelent CRalcon^i <£r«sé6et
verses-novellás kötete, az
m&yyörödben
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig.
NOVEMBER 18. CSÜTÖRTÖK 17.30 ORA A Bocskai felkelés 400. évfordulója
Két nagyhatalom között. A Bocskai - szabadságharc előzményei. Előadó: Göncz Ferenc tanár Bocskai felkelés élén, Bocskai István fejedelem Előadó: Baliné Zalavári Ágota tanárnő A bécsi- és a zsitvatoroki béke jelentősége, hatása Előadó: Novics Erika tanárnő
NOVEMBER 24. SZERDA 17 ÓRA CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM 530 éve született Kopernikusz
Előadó: Csaba György Gábor. Belépődíj: 80 Ft
NOVEMBER 26. PÉNTEK 18 ÓRA A NAGYKANIZSAI FELNŐTT FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE (volt Olajbányász) Vezényel: ÁMON ISTVÁN. Belépődíj. 400 Ft
REQUIEM, MÁSODSZOR
Bravó és Hála Istennek! A nagykanizsai Városi Szimfonikus Zenekar a Városi Vegyeskarral, Németh Renáta karnagy vezetésével tartották magukat az egy évvel ezelőtt tett ígéretükhöz: az idén is Halottak Napja alkalmából kirukkoltak egy nagyszerű művel. Gábriel Faúré Gyászmiséje volt az október 31-i koncert műsora. Jó volt látni, hogy hívő és nem hívő szép számmal jött el a rendezvényre, így hamar megtelt a Felsővárosi Templom. Nem tagadom, Faúré műve számomra a Requiemek egyik legkiválóbbika, méltán híres társa Mozart, Verdi, vagy Dvorak hasonló témájú műveinek. Magam is énekeltem már, így érthető felfokozottsággal ültem helyemen, és vártam, hogy felcsendüljenek a franciás könnyedséggel megírt mű harmóniái.
A szólókat Gergely Hajnalka szoprán és Kertész András bariton énekelték Pécsről. A fiatal tehetségek szép tónusban, jól megformálva, átélten énekelve adták elő a tételeket. A vegyeskar jól intonálva, nagy ihletettséggel kezdte a művet, méltóan az eseményhez. Jó volt hallani a zenekar tiszta stílusos játékát. Kiválóan helytálltak a mélyvonósok és a rezek. A szimfonikusoknál kilenc fiatal gimnazista is debütált ezen az estén, kiválóan szerepelve. A jó kezdet csak fokozódott a további tételekben. Gergely Hajnalka szép, kifejező, átélt énekével a Pie Jesu tételben tényleg közelebb hozta mindenkihez Isten Fiát, könnyítve az elvesztett hozzátartozóinkon érzett bánatunkon. Hiszen mondjuk ki bátran: a szervezők nem titkolt vágya, hogy enyhítsenek a Halottak Napi bánaton, magányon a zene erejével, szépségével. Látva az emberek arcát, megindító volt az átszellemülés, az elmélyülés. Mindenki élvezte az előadók, Faúré, és a közönség nagy találkozását. Méltán kaptak vastapsot a két szólista és az együttesek.
Remélem jövőre is lesz Halottak Napi koncert. Ilyenkor a zene erejével, támaszával együtt éljük meg ennek a napnak a misztériumát. Hátha még többször hallhatnánk a város eme két kiváló együttesét közös koncerten! Keressük hozzá az alkalmat, és persze a támogatókat!
Cseke József karnagy
#''1 DECEMBER 8.
SZERDA 19 ÓRA
OLÁH IBOLYA
ibolya KONCERTJE
wn »-J Belépődíj: 1.200 Ft
^_
2004. november 16.

FOISKOLASOK ÚTJA
A felsőfokú oktatási intézmények jövőjét nagymértékben befolyásolják külföldi kapcsolataik. E kapcsolatrendszer fontos láncszeme az a program is, melyen Magyarországot egyedül képviselve, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyének öt hallgatója vett részt a közelmúltban - foglalta össze sajtótájékoztató keretében Birkner Zoltán, a kanizsai intézmény oktatási igazgatója. A háromhetes diáktalálkozó részleteiről dr. Keller Krisztina egyetemi adjunktus - mint a program helyi szervezője és lebonyolítója - valamint Szekeres Georgina és Vörös Ferenc, a delegáció tagjai számoltak be. Mint mondták, ez volt az első alkalom, hogy magyar diákok részt vehettek a saarbrückeni Union Stiftünk háromhetes, hat országot érintő tanulmányútján. A német, lengyel, cseh és magyar hallgatókból álló 20 fős delegáció^, tagjai szeptember végén Lengyelországban találkoztak, majd néhány nap ottlétet követően Csehországgal ismerkedtek. Innen Németországba utaztak, aztán útjuk Franciaországba vezetett, míg a találkozó utolsó napjait Luxemburgban és Brüsszelben töltötték. A fiatalok így értékelték a programot:
- A három hét elérte célját: barátságok szövődtek, kultúrák, vélemények és nézetek találkoztak. Mindez arra alapozva, hogy a sztereotípiákat legyűrve egy még egységesebb Európát alkossunk, hogy megtanuljunk Európában európaiként gondolkodni.
ARANYÉRMÉS KIRAKATRENDEZŐK
A Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola három szakmunkás tanulója, Lakics Ágnes, Závár Tímea és Cziczelli Viktória aranyérmet szerzett október 21-én Kaposváron, a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola fennállásának 50. évfordulójára rendezett kirakatrendezői versenyen - jelentette be sajtótájékoztatóján Csor-dásné Láng Éva, az intézmény igazgatója.
Az iskola minden szakán az utolsó évfolyam ad lehetőséget dekorációs ismeretek elsajátítására. A tantárgyat Tóth Jánosné tanítja, ő készítette fel a versenyre is a tanulókat. A diákok elmondták, érdekes volt a verseny, jól érezték magukat, nemcsak a zsűrinek, hanem a többi résztvevőnek is tetszett a munkájuk. A lányok megítélése szerint minden versenyző kirakata szép volt, éppen ezért nem számítottak ilyen győzelemre. A zsűritagok elismerően értékelték a kanizsai diákok
munkáját, véleményük alapján az elkészített kirakatok bárhol helyt állnának. A sajtótájékoztatón megkérdeztük Tóth Jánosnétól, szakmai szemszögből milyennek látja a kanizsai kirakatokat.
- A kirakatkultúra vesztett igényességéből az utóbbi időben, melyet nemcsak városunkban hanem országosan is tapasztalhatunk, pedig az imázs a kereskedelem elengedhetetlen része. A privatizáció után nemcsak a cégeknél, hanem a magánvállalkozók-
nál is ott spórolnak ahol tudnak, magasak a vállalkozók költségei, és a minimumra veszik le kirakati költségeket. A kereskedőképzésben felhívjuk a tanulók figyelmét a kirakat fontosságára, a kereskedő nemcsak egy eladó, hanem egy reklámember. Őneki az árú ajánlásával, kihelyezésével, egyáltalán a modorával, a viselkedésével egy imázst kell képviselnie. Fel kell emelnie a kereskedelmet arra a helyre, ami megilleti.
B. Zs.
DIÁKFÓRUM A BLG-BEN
A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola iskola vezetése és diákönkormányzata ebben az évben is megrendezte hagyományos diákfórumát. A diákok kérdéseit Leveli Katalin tolmácsolta az iskola vezetésének.
Nyolc, különféle problémával foglalkozó kérdés került terítékre. A diákok felvetették, hogy jó len-
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete november 26-án pénteken tartja klubfoglalkozását a kórház tanácstermében. Előadó: dr. Mihalecz Károly orr-fül-gégész adjunktus. Az előadás címe: A szénanátha és kezelése napjainkban.
BETLEHEM-KÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
A Hevesi Sándor Művelődési Központ a Pannonium Rt.-Nagyka-nizsa támogatásával karácsonyi Betlehem-készítő pályázatot hirdet magánszemélyek és közösségek részére, akik érdeklődnek a népi kismesterségek iránt, de nem hivatásos népművészek. Nevezni lehet különböző természetes anyagokból (pl. fa, csuhé, nemez, termések, stb.), maximum 40x40 cm-es méretben készült alkotással.
Beadási határidő: 2004. december 15. (a HSMK információs szolgálatánál, munkanapokon 8-18 óráig).
ne, ha újra üzembe helyeznék az iskolában a popcorn automatát. A könyvtárban lévő számítógép megérett a cserére, mert már nem tudja kielégíteni a megnövekedett információs igényeket. A nagy tornateremnél lévő edzőterem eszközfejlesztését is szorgalmazták, illetve hogy létesüljön egy klubhelyiség.
Természetesen az állandó gondot jelentő menza, az iskolai bulik befejezésének időpontja, valamint a mellékhelyiségek állapota is napirendre került. Az utóbbiért persze nemcsak az iskola felelős, hanem a diákok is.

A ZSIGMONDY
VILMOS ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA
PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOT TART
a 8. általános iskolát végzett tanulók részére
2004. NOVEMBER 18-ÁN 15 ÓRAKOR
Helye:
Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.

THURY GYÖRGY KERESKEDELMI, VENDEGLATO ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor u. 2. Tel.: 93/509-590; Fax: 93/509-599
MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt és barátait a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 2004. november 27-én 1900 órakor kezdődő alapítványi báljára.
Jegyek 4.000 Ft-ért vásárolhatók intézményünkben.
Csordásné Láng Éva igazgató
12
VSO
2004. november 16.
November 16. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:05 Kachorra 16:00 Telitalálat 16:50 Jelfák 17:05 Maradj velünk! 17:15 Katolikus krónika 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:56 Sporthírek20:10 Önök kérték! 21:10 T.Akta 22:00 Kedd este 22:30 Híradó 22:40 Rakott 23:35 Kárpáti krónika 23:50 A 61-es főút 01:35 Végtelen nyár
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 09:50 Teleshop 11:20 Szeretők és riválisok 12:15 Képzelt bűnök 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 A nagy alakítás 21:25 Csendes terror 23:35 Tények és tanúk (X): 10 Szeret, nem szeret 00:25 Jó estét, Magyarország! 00:55 Propaganda 01:30 Kvartett
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub (ism.) 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó -Déli kiadás 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Barracuda 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Vészhelyzet 21:50 Vírus Pusztító idegen 23:40 Találkozások 23:55 Bűnös szándékkal 01:25 Fókusz
November 17. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Hrvatska krónika 13:30 Ecranul nostru 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Kormányváró 15:30 Fogadóóra 16:00 Telitalálat 16:50 Nemzeti értékeink - Kőszegi hegység 17:05 Református ifjúsági műsor 17:15 Az utódok reménysége 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 A tévé ügyvédje 21:10 Titkos küldetésben 22:15 Szerda este 22:40 Híradó 22:55 Magyar Elsők 23:15 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:40 Kárpáti krónika 23:55 Törlesztés 01:20 Végtelen nyár
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 09:50 Teleshop 11:20 Szeretők és riválisok 12:00 A Rózsaszín Párduc 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 Megasztár 22:00 Kommandósok 23:50 Cinematrix 00:20 Jó estét. Magyarország! 00:50 Vörös lagúna
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 A kívánság bajjal jár 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:50 Málta-Magyarország 23:00 XXL század - a legendák velünk élnek 23:30 Találkozások 23:50 Az elnök emberei 00:40 Antenna 01:10 Fókusz
November 18. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Slovenski Utrinki 13:30 Együtt 14:00 Kívül - Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Kachorra 16:00 Telitalálat 16:50 Út a mennyországba 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Vérvörös nyár 21:10 Az igazi Sherlock Holmes rejtélyes esetei: A csontok birodalma 22:45 Csütörtök este 23:10 Híradó 23:25 VilágKép 00:05 Kárpáti krónika 00:20 Azok az édes férfiak 01:45 Végtelen nyár
06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 09:55 Teleshop 11:20 Csajok 11:40 Szeretők és riválisok 12:40 Julius Caesar 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Áll az alku 21:20 Nyerő páros 23:15 Harmadik típusú emberrablások 00:50 Jó estét, Magyarország! 01:15 Y-akták
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 09:55 Teleshop 11:20 Csajok 11:40 Szeretők és riválisok 12:40 Julius Caesar 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 Egértanya 22:25 Szülőszoba 23:25 Fastlane -Halálos iramban 00:20 Jó estét. Magyarország! 00:50 Drága testek
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Palimadarak 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A Kísértés 22:20 Vad vágyak 00:20 Találkozások 00:35 Pekingi kapcsolat 02:30 Fókusz (12
November 20. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Egy vízcsepp kalandjai 09:35 A 10. királyság 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 A nők csak azt akarják 13:45 A szánhúzó szemével 14:20 Delta 14:50 Századunk 15:25 Junior Judo Világbajnokság 15:55 Quizfire 16:30 Ragyogás a fűben 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Poénról poénra 21:05 Ámítás 22:55 Híradó este 23:05 Táncos a sötétben 01:20 Pénz. pénz, pénz
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Szelíd pisztoly 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Esti Showder Fábry Sándorral 22:40 Alias 23:35 Találkozások 23:45 Moziklub 00:20 Az elnök emberei 01:10 Pont hu 01:40 Fókusz
November 19. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 11:10 A sivatag szerelmesei 2:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Körzeti magazinok 13:55 Kívül - Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:05 Kachorra - az ártatlan szökevény 16:00 Telitalálat 16:50 Út a mennyországba 17:45 Híradó 17:48 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Vérvörös nyár 21:05 Az igazi Sherlock Holmes rejtélyes esetei: Sakk a fehér futótól 22:40 Péntek este 23:10 Híradó 23:20 Bestseller 23:50 Kárpáti krónika 00:00 Queimada 01:50 Végtelen nyár
18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este 19:55 Új Szuperbuli 20:55 Halihó, Európa! 21:45 Friderikusz 22:40 Híradó este 22:45 Határtalan emberek 23:15 Héthatár 00:00 Reménysziget 00:50 Az X-csapat
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:00 Egyről a kettőre 10:30 Norbi 11:00 Stahl konyhája 11:35 A szupercsapat 12:30 Waikiki páros 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kobra 15:25 Pacific Blue 16:25 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Titanic 22:10 Backbeat 00:10 Mansfield Park
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:00 Dinoszauruszok 11:00 Viva S Club 11:30 Laktérítő 12:05 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:25 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:15 Titanic 22:05 Stephen King: Macskaszem 00:00 Virgonc Vili kalandjai 00:10 Hamis hit
06:00 Airwolf 06:50 Kölyökklub 09:15 Inuyasha 09:40 Vasárnapi Receptklub 10:35 Labdarúgás - Arany Ászok Liga 11:10 Labdarúgás - Arany Ászok Liga 13:40 Tequila és Bonetti - Egyik kopó, másik zsaru 14:35 Vadnyugati fejvadász 15:30 A bohóc 16:00 Hatoslottó-sorso-lás 16:35 Elveszett legendák kalandorai 17:30 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Csúcsformában 2. 21:40 A cápa 00:05 Fókusz Portré 00:35 Országház 01:00 Maffiózók
November 22. hétfő
05:35 Hajnali gondolátok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 09.40: Hol-mi? 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Roma Magazin 13:25 Domovina 13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:50 Kachorra 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:40 Út a mennyországba 17:35 Híradó 17:38 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók 17:55 Uniós pályázati kalauz 17:57 Közeli 18:03 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:20 Gyerekhíradó 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Kékfény 21:10 Titkos küldetésben 22:20 Hétfő este 22:45 Híradó 23:00 Görgey Gábor: Wiener Walzer 23:50 Kárpáti krónika 00:05 A testrablók támadása 02:00 Végtelen nyár
06:00 Airwolf 06:45 A világ meséi 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney-rajzfilmek 10:25 Újabb titkok nyomában 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-320 13:15 Autómánia 13:50 Bette 14:15 Papás-ma-más 14:40 Az elveszett világ 15:40 Segítség, kutyául vagyok! 17:30 Rendőrakadémia 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor - A sziget II. 20:10 Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag 22:35 Heti hetes 23:45 Élő fegyver 01:20 Újabb titkok nyomában
November 21. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Főtér - A titokzatos Budapest 09:55 Magyar Elsők 10:15 Marsbéli krónikák 11:05 " így szól az Úr!" 11:15 Lelkészek tanácsa 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Salvador Dali különös világa 12:45 EU Parlamenti Napló 13:40 Mindentudás Egyeteme 14:35 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Kilátás a Nagy-Kopaszról 16:25 Quizfire 17:00 Kórház a pálmák alatt
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 10:00 Teleshop 11:20 Csajok 11:50 Szeretők és riválisok 12:50 Az elveszett ékkövek titka 14:25 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 Banánhéj 21:25 Beverly Hills-i zsaru 2. 23:30 Jó estét, Magyarország! 23:55 TopSport 00:30 Gyerekjáték 3. 02:00 A zsaruk királya 2
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Dzsungelrománc 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs -Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! vetélkedő műsor 20:20 Barátok közt 20:55 Törésvonal 22:40 Fogságban 00:20 Találkozások 00:30 Autómánia 01:05 Az elnök emberei 01:55 Fókusz
2004. november 16.
MÉDIA

I
MŰSORA
november 17-töl november 22-ig
november 17. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 09:10 Jelkép
- katolikus 09:20 Mese: Csipike a gonosz törpe 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Akarj élni! A környezet- és természetvédelem magazinja 18:00 Krónika 18:10 Mese: A sárga gólya 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Fekete halál - német katasztrófafilm
november 18. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: A sárga gólya 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hazán belül 18:00 Krónika 18:10 Mese: Papucsok 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Sport 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Fekete halál 2. rész - német katasztrófafilm
november 19. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:10 Jelkép - református 09:20 Mese: Papucsok 09:25 Krónika 0?:35 Videoklip 17:30 Hír-vidék 18:00 Krónika 18:10 Mese: A próba 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép
- katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Hírháló 21:00 Angyalok vagyunk-Börtönmadarak - olasz akcióvígjáték sorozat
november 20. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zala magazin 07:25 Mese: A próba 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónik 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Maksavízió -Maksa Zoltán és barátai kabaréműsor 10:00 Hegy-
csúcsok - természetfilm 10:30 Alexebbek - nosztalgia slágerlista Alex Tamással 11:00 Ingatlan magazin 11:30 Thalassa - természetfilm 17:30 ussiness-mix magazin 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi 20:05 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
november 21. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Válogatás a hét műsoraiból 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Akarj élni! 10.00 Thalassa - a tengerek világa 10:30 Kuplung. Autós magazin 11:00 Hegycsúcsok 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hegycsúcsok 18:30 Tv mozi 20:15 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Raptor -amerikaithriller 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show
november 22. hétfő
07:30 Krónika 08.00 Tv mozi 09:36 Sajt 17.30 Balatoni barangolások 18.00 Krónika 18.13 Mese 18.18 Videoklip 19.00 Krónika 19.13 Karc 19.25 Jövő 7 19.37 Jelkép 19.50 Krónika 20.00 Zalai magazin 20.30 Hírháló 21.00 Film
Hirdessen nálunk! Kedvezményes hirdetéseivel 21.000 háztartásba jutunk cl!
VIRÁG VÉGKIÁRUSÍTÁS HOLLANDIÁBÓL!!
November 23-án kedden Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban
SZOBAFENYŐ 990 Ft YUCCA PÁLMA 690 Ft SZOBAPÁFRÁNY 690 Ft CSEREPES VIRÁGOK 290 Ft-tól
MIKULÁSVIRÁGOK, ÉS MÉG SOK MÁS !
„Móricz" Kamaraszínház! sorozat 2004-2005.
Dodo Gombár: ÉG ÉS NŐ KÖZÖTT
Komédia két részben - Thália Színhház előadása Szereplők: Eszenyi Enikő, Milán Mikulcik Ahány hónap van az évben, itt és most, annyiszor találkozik a Férfi és a Nő. Meztelenek és tiszták, ahogy az Úr megteremtette őket. így lépnek ki a színek és a hangok világába, hogy bölcsen és fáradtan még egyszer átöleljék egymást, mielőtt meghalnának. Csakhogy megértsék: arcuk annyiféle, ahány csillag van az égen, és hogy Vénusz és Mars mindig keresztezik egymás útját.
Slawomir Mrozek: MULATSÁG
A Bárka Színház előadása. Szereplők: Szikszai Rémusz, Mucsi Zoltán, Scherer Péter „A hihetetlenül nehéz egyensúlyozás vaskos realitás, poénkodás-ra csábító humorizálás és a poétizált, filozofikus metanyelv-használat között sikerül. Röhögni kell és sírni: ahogy abban a színházban kellett, amiről már majdnem elfeledkezünk." (Budai Katalin -Critikai Lapok)
Pozsgai Zsolt: LISELOTTE ÉS A MÁJUS
Tragikomédia két részben - A Komédium Színház előadása Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter, Görög László Egy nő - hét találkozás. Hét kétségbeesett kísérlet a kapcsolatteremtésre... Liselotte a sorozatos kudarcok után Fekete özvegynek kezdi hinni magát, aki mindenkit felfal maga körül, akiben csak egy kicsit is reménykedhet... és közben nevethetünk is, de csak addig, amig nem ismerünk végül önmagunkra.
Aldo Nícoiai: HÁRMAN A PADON
Színmű. Szereplők: Avar István, Schubert Éva, Makay Sándor Rendező: Acs János
Moliere: A FÖSVÉNY
Komédia két részben - A Forrás Színházi Műhely előadása
Szereplők: Dörner György, Pintér Gábor, Tizedes Anita, Szitás Barbara, Krizsik Alfonz, Szinovál Gyula, Horváth Zsuzsa, Horváth György, Horváth László, Csukárdi Sándor. Moliere vígjátékának hőse, a pénzéhez betegesen ragaszkodó Harpagon úgy dönt, kiházasítja gyermekeit - fiának egy gazdag özvegyet szán, lányát pedig egy idős nemes úrhoz kívánja adni. Ő maga is nősülni készül: vénember létére egy fiatal lányt akar feleségül venni...
Az előadásokat a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében tartjuk. A bérlet ára: 6.000 FI. Diákoknak, nyugdíjasoknak: 5.500 Ft A tavalyi bélietek hosszabbítása: november #-22-ig. t j bérletek vásárlása: november 23 - december 6-ig.
JAZZ KLUB a Móricz Zsigmond Művelődési Házban
2004. november 23-án
19.00 órakor DRESCH QUAR I ÉT KONCERTJE
Dresch Mihály - szoprán és-tenorszaxofon. Kovács Ferenc
hegedű, Szandai Mátyás bőgő, Baló István - dob
Belépőjegy ára: 700 Ft
A rendezvény támogatói: A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram Kulturális Alap agykanizsa
Móricz Kamaraszínházi Sorozat (elmaradt előadás) 2004. december 2.19.00 óra
Carlo Goldoni CHIOGGIAI CSETEPATÉ Komédia két részben Az ÚJ SZÍNHÁZ előadása Szereplők: Dengyel Iván. Bánsági Ildikó. Nagy-kálózy Eszter. Bubik István, Hirtling István, Gáspár Sándor, Ráckevei Anna, Kecskés Karina, Tóth Auguszta, Kissfalussy Bálint, Vass György, Eperjes Károly. Jakovics Péter, Mayer Albert
Helyszín: HSMK színházterme Belépőjegy ára: 1.600 Ft
Információ:
93/319-202 * 30-396-86-78
14 ———— HIRDETES ~ 2004. november 16.
Sony Ericsson T230 Dominó csomagban
KA 1 q onn Ff
www.t-mobile.hu
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nk-i illetve balatonparti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 m!-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (5409K)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 m -es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázshasználattal eladó, vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529 (5413K)
Nk-Sánc, Kaposvári úton felújításra szoruló családi ház nagy telekkel, melléképületekkel eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Érd.: 20/519-5285 (5420K)
Nk belvárosában felújított, 58 m;-es, I. emeleti, 2 szobás, fürdőszobás (irodának és rendelőnek is kialakítható) lakás eladó. Érd.: 30/284-2290 (5428K)
Jankapusztán. Nk-tól 12 km-re, 60 m2-es, egyszobás, fürdőszobás, családi ház 2000 m2-es telken eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5429K)
Nk-án a Szepetneki út 35. szám alatt 2 szobás, kis családi ház, kis telekkel eladó. Érd.: 93/700-150 (5432K)
Nk-Sánc Új Élet utcában 389 négyszögöl. 1400 m! belterületi, közművesítetlen, megosztható telkek sürgősen eladók. Érd.: 70/366-2111 (5433K)
Kiskanizsán eladó 200 m2-es, 3 szintes, 3 különálló lakássá alakított családi ház 2db garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.: 20/460-2310 (5434K)
Betegség miatt 3 szobás családi ház nagykanizsai házra, lakásra cserélhető. Irányár 8 millió Ft. Érd.: 30/270-8592 (5435K)
BÉRLET
Nk belvárosában igényes, bútorozott, kétszobás lakás irodának is kiadó. (számlaképes) Érd.: 30/369-5352 (5436K)
Nk-án Király u. 9-1 l-ben hosszútávra garázs bérbeadó. Érd.: 30/857-2186 (5437K)
Takarék utcában garázs kiadó. Érd.: 312-874 (5430K)
JÁRMŰ
Opel Astra, 1,4-es, 5 ajtós, fehér, központi zár, szervízkönyvvel,
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
OKTATÁS
r-\
December hónaptól beás nyelvtanfolyamot indítok Nagykanizsán 8-10 fő résztvevő esetén. Nyelvvizsgalehetőség áprilisban.
Részletes információ: Kalányos Terézia nyelvtanár 30/2957-694 (5443K)
V__
Nagykanizsa, %J 0 ék K f 0 ¥ 1 £. , Tel.: (93) 310-460, (30) 9009-026
• Az afcoó 20C4 decwifew 31 éig fart fes csak hálózaton befci kukton WMSekfe émrtnyes. MMS képeslap Mdésére nem vonaikoz*. FtesttZBácié a 1777-es szásnon!
Az aoniat 2004 november a fcészkt erefog tart. To»ább» feMtefefc az üzletekben. ktuvéúb. 1230 i a T-MotoSe Magyarország Rt hátazatátoó1 díjmerseser, Hnrbaojj, 06-1/265-921 a A veszdéfc csak a TMaMe Uattvarcszag R:. elöfcetói •aryajAvai használható.
■ e-mail kliens
T ■ -Mobile- ■ ■
Jobb veled a világ
Vége a novemberi szürkeségnek!
Színeskijelzős Sony Ericsson T230 felvidítóan alacsony áron
Ha Oominós vagy, akkor most egy csúcskészülékkel színesebbé teheted az idei őszt! Az MMS fogadásra alkalmas, szineskijelzős Sony Ericsson T23&íis novemberben mindössze 13 900 forintodba kerül!
Havi 5 db ingyen MMS Dominósoknak!*
» színes kijelző « többszólamú
csengőhangok • MMS
100.000 km-rel eladó 1,050 eFt-ért. Érd.: 30/288-5620 (5405K)
Kétütemű, keveset használt SOLO kapálógép eladó. Érd.: 18 óra után a 93/321-734-en (5438K)
Babaholmik, modern, többfunkciós babakocsi, babahordozó, etetőszék, mellszívó, tejmelegítő készülék alig használtan eladók. Nagykanizsa, Olaj u. 8. Tel.: 93/326-516 (5431K)
2 db nagyméretű szőnyeg (bordó illetve pasztell sárga) valamint 4 db
nádroló eladó. Érd.: 30/588-9018 (5439K)
Poron mosógép és Hajdú centrifuga eladó összesen 10.000 Ft-ért. Érd.: 18 óra után a 317-800-on (5440K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Tel.: 30/641-7375 (5441K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal. Érd.: 70/503-9407, 93/322-109, 30/6398-825 (5442K)
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselemzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)
2004.november 16.
SPORT
15
NYITOTT TORNATEREM
( • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK •
RETZ MAGYAR KUPA
KOMLÓI FIASKÓ
Idegenben lépett pályára az IZZÓ SE férfi kézilabdásai a bajnokság IX. fordulóján. A hazai Komló KC otthonában 36-22-re verte kanizsai csapatot. IZZÓ SE: Kálóczy László-Farkas Gábor (5), Musits Norbert (1), Baranyai Norbert (1), Kiss Gergely (4), Pálos Gábor (4), Tóth András. Cserejátékosok: Fata Tamás-Kiss József (4), Tompek Alajos, Nagy Balázs, Bukta Roland (2), Farkas Miklós (1). Ezzel a vereséggel a kieső, tizenkettedik helyre került az IZZÓ SE.
KOSÁRLABDA VERESÉG
Soproni Ászok SMAFC - Kanizsa KK DKG EAST 99 - 60 (28 - 8, 32 - 16, 22 - 15, 17 - 21) Sopron, 100 néző. Vezette : Tóth, Surányi. Kanizsa KK DKG EAST : Sági (2), Boldizsár (3/3), Domonkos (5/3), Koma (26), Miilei (3). Csere: Simon (8/3), Zsámár (8), Kákonyi, Murvai (5/3), Kiss V. Edző : Silló Zsolt
A mérkőzés első felében, az enerváltan játszó kanizsaiak ellen tetemes előnyt szereztek a hazaiak. A folytatásban a vendégeknek sikerült rendezni soraikat, igy a második félidő kiegyensúlyozott játékot hozott.
VÍZILABDA HÍREK
A felnőtt OB I/B-ben a CWG Kanizsai a Tatabánya csapatát fogadta idehaza. A találkozó 10-3-ra ért véget a vendég tatabányai pólósok javára. CWG Kanizsa: Golecz Tamás, Szili Attila, Szabó Dénes, Karácsony Tibor (2), Szabó Szilárd, Hartai Mátyás, Dávid Szabolcs. Csere: Cserti Róbert. Magyar Gábor (1), Dobos Attila, Kalmár András. Szőlősi Csaba edzői véleménye hogy az eddig mérkőzésről-mér-kőzésre látható előrelépés most nem sikerült. A csapat 85 százalékát kitevő ifik nagyonkikap-tak, így nehéz lelkesen játszani, de aki vízilabdában eredményt akar, annak szembesülnie kell a játék keménységével.
A serdülő csapat a Vasi Aligá-tor és a Pápa ellen mérkőzött. CWG Kanizsa-Vasi Aligátor 8-6. CWG Kanizsa: Horváth Pál, Simon Dániel (1), Oláh Bence, Dobos Attila (5), Molnár Regő (1),
Múlt heti lapszámunkban a nyitott tornaterem akció eddigi tapasztalatairól szóltunk. Az általános iskolák tornatermeiben szombat délutánonként továbbra is várják a szabadidősport kedvelőit. Most arról szeretnénk tájékoztatást adni, melyik iskolákban, mikor van még szabad hely.
November 20-án a Bolyai János Általános Iskolában és a Zrínyi Miklós Általános Iskolában 14.00-15.30-ig, a Körösi Csorna Sándor Általános Iskolában 14.00-18.00 óráig várják a sportolni vágyókat.
November 27-én a Bolyai János Általános Iskolában 14.00-15.30-ig, a Körösi Csorna Sándor Általános Iskolában 14.00-15.30-ig valamintO 17.00-18.00 óráig, a Zrínyi Miklós Általános Iskolában pedig 14.00-17.00 óráig van lehetőség a testmozgásra.
Ezekre az időpontokra a helyszínen is lehet jelentkezni, a programszervezők ügyeletet tartanak
Mindenkinek jó sportolási, kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Október utolsó napjaiban rendezték meg a Retz Magyar Kupa IDF Nemzetközi Ranglista versenyt Pápán. A táncversenyen Kanizsát a Honvéd Kaszinó Modem tánccsoportja képviselte.
- A felnőtt korcsoporttal indultunk a versenyen, ahol harmadik helyet értünk el a régi produkciónkkal. Előkelőbb hely reményében indultunk a versenyen, de a rendelkezésünkre álló két perc sajnos nem úgy jött össze, ahogy szerettük volna - mondja Szécsényiné Kápolnás Edina a csapat edzője.
- Mivel foglalkoznak, milyen megmérettetésre készülnek mostantól?
- Tavasszal Győrben kerül sor arra a válogató versenyre, amely a szakmában igazán számít, mert onnan lehet eljutni a világbajnokságra. Erre készül az új koreográfiánk, a ruháink, ehhez tervezik a frizuránkat, a sminkünket új segítőink, Kónya Zsuzsanna és Balogh Tímea. Ez azért fontos, mert a sminknek, a hajnak illeszkednie kell a produkcióhoz, ezt is pontozza a zsűri. Erre a versenyre már készítem a fiatalabb korcsoportot is. Szeretném, ha az utánpótlás számára is megnyílna a versenyzés lehetősége, ha a fiatalabb táncosok is rutint, ismertséget szerezhetnének.
- További tervek?
- Szeretném, ha tovább növelhetnénk a tánccsoportok létszámát, keresünk jó mozgású, jó kiállású, a tánchoz kedvet érző fiatal lányokat.
- Hol láthat benneteket a közönség legközelebb ?
- A felkészülés ideje alatt kisebb fellépéseket vállalunk csak, például alapítványi bálokat, egyéb kulturális programokat.
-dé-
Gáspár Dániel (1), Tegzes Ádám. Csere: Berkenyés Tamás, Banka Dániel, Steinhardt Norbert, Kovács Károly, Marton Dávid, Fekete Ramon, Virt Mátyás. A nagy küzdelemben megérdemelten nyertek a kanizsai serdülők.
CWG Kanizsa-Pápa 23-3. Gól-
lövők: Dobos 5, Oláh 3, Berkenyés 3, Marton 3, Banka 2, Virt 2, Kiss 1, Kovács 1, Steinhardt 1. Tegzes 1, Molnár 1. Karácsony Tibor edző szerint szakmailag ekkora különbségű győzelmet nehéz értékelni, mindenki megfelelően játszott.
Nagykanizsáról a Tri-Co Triatlon Klub versenyzői a Keleti Szél elnevezésű csapattal immár második alkalommal indultak a Bécs-Budapest közötti országúti futóversenyen. Az október 19-23-án megrendezett verseny távja 351 km volt, amit a sportolóknak öt nap alatt kellett teljesíteniük. Az Acs László, Biharvári József, Csögör Marcell, Kász Ferenc, Lukácsi István alkotta csapatot Molnár Ferenc vezette. A fél-maratonon mindenkinek célba kellett érnie, ami az összidőhöz volt szükséges. A versenyen 115 csapat adta le nevezését, a kanizsai gárda a 28 óra 53 perc 36 másodperces idejével a 26. helyezést érte el.
A PETRÓ GALÉRIA 5 ÉVES JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA
A festmények a kiállítás ideje alatt 10% kedvezménnyel megvásárolhatók.
A kiállítás november 13- tói 27- ig tekinthető meg.
PETRÓ ^^ GALÉRIA
Nagykanizsa, Fő út 19. Tel: 30/ 9939 940 • e-maili petrogaterla®mail.datanet.hu web:: www.petrogalerIa.hu Nyitva: hétfő - pe»tek 10-17.30. szombat 10-12.30
CSOKI IANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
■ MCTí&iLEMl^''
Megérkeztek a szaloncukrok az alábbi ízekben!
i l
Zselés Kókuszos Kakaó-rum ízű Gesztenyés Diós Konzum Mákos Gumicukros Eper-tejszíni ^Csoki-tejszínei "^Alma-fahéjas Banán ízű Tejkaramella Vajkaramella Marcipán ízű Diabetikus

Konyakmeggyes Konyakmeggyes fenyődísz Meggy-Cherry Cherry-Bon Malibu
Alkoholos szilvás Alkoholos vilmoskörtés Alkoholos gesztenyés Alkoholos mogyorókrémes Alkoholos marcipánkrémes Capuccinokrémes Tiramisu Vadász ét
Vadász-feketeerdő tej Földimogyorós Nuss Riese Nuss Riese fenyődísz Erdei mogyorókrémes
k
Eper
Kókuszlikőrös, Tojálikőrös
Mikulás zacskó 7 Ft-tól, Mikulások 19 Ft-tól, Virgács 70 Ft Mikuláscsomagok már 199 Ft-tól Adventi csokoládénaptárak 199 Ft-tól 400 g-os családi vegyes szaloncukor 299 Ft, Meztelen szaloncukor 500 g-os 299 Ft Születésnapra, névnapra tábla csokoládék, desszertek, sütemények nagy választékban kaphatók! Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény! Nyitva: Hétfő - Csütörtök: 9.00 -17.00 t szombat: 9.00-12.00
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE és PITMAN
EU-s és ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2004. december 11. ANGOL: 2004. december 18.
Jelentkezési határidő: november 19. A vizsgák sikerességi aránya 89% I
A VIZSGADÍJ 30%-A VISSZAIGÉNYELHETŐ!
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 05 84
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-maii: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
Nagykanizsán, a Király-udvarházban
eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 nm-es I. emeleti kétszobás, nagyer-kélyes, összkomfortos lakás, illetve 72 nm-es 2 + 2 félszobás tetőtéri összkomfortos lakás azonnali költözéssel, továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 nm-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással. Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás,áfa- visszaigénylés, illetékmentesség.
4 lakásos belvárosi, kertes, ősfás társasház
földszintjén (Kisfaludy u. 2/a), eladó 1 db 65 nm-es 3 szobás, illetve 1 db 71 nm-es 3 szobás összkomfortos teljesen felújított lakás, bruttó 179.900 Ft/nm áron, továbbá eladó 1 db 17 nm-es személygépkocsi tároló bruttó 1.690.000 Ft-ért. Átadás: 2005. év eleje
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. l.em.
Tel./fax: 93/ 516 715
Balassa Béla építész vezető tervező.
Tel.: 30/901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető:
members.cheilo.hu/balassab
Dél-Zalai Hetilap
n
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA

XVI. évfolyam 41. szám • 2004. november 23. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
EPÜLHET!
A város vezetői, az önkormányzati képviselők jelenlétében dr. Bodnár Zoltán, a beruházó Nemzeti Autópálya Rt. elnök-vezérigazgatója, és Lerner György, a kivitelező Betonút Szolgáltató és Építő Rt. vezérigazgatója, november 17-én ünnepélyesen aláírták az M7-es autópálya Beesehely - Nagykanizsa közötti szakaszának kivitelezői szerződését Vasemberház Dióssy termében .
- Nemcsak Kanizsának, hanem az egész térségnek nagy ünnep, hogy eljutottunk eddig a pillanatig. A fejlődésünk egyik kulcsa az autópálya megépítése - hangsúlyozta köszöntőjében Litter Nándor polgármester.
Göndör István országgyűlési képviselő kiemelte, hogy ezzel a Letenye-Becsehely közötti szakasz befejezése után tovább folytatódhat az autópálya építés, és az új szakasz-szal párhuzamosan megvalósul a 61-es és a 74-es út ösz-szeköttetése az autópályával. Már a földterület megszerzésénél tart a munka. Mindenütt a világban az tapasztalható, ahol az autópálya megvalósul, az adott térség bekapcsolódik a gazdasági vérkeringésbe. A következő cél, hogy folytatásként a Nagykanizsa és Balatonkeresztúr közötti szakasz is megépüljön. Ha az autópálya társaság megteremti a továbbépítés feltételeit, van esély arra,
hogy 2008. tavaszán befejezhető, átadható, és végigjárható legyen az M7-es autópálya egészen az Adriáig.
Kiss Bódog Zoltán a megyei közgyűlés elnöke örömmel említette, hogy sikerült a Dél-alföldi, a Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli Régiónak közös projektként együttműködni, a megállapodást aláírni, egymást segíteni, és nem egymás ellen küzdeni. Dr. Bodnár Zoltán, a NA Rt. elnök-vezérigazgatója hozzászólásában bevallotta, hogy a helyi erők jól és hatékonyan lobbiztak, amikor az év végi kormányhatározatba „becsempészték" az M7-esnek ezt a szakaszát. A mai szerződéskötéssel visszafordíthatatlanná válik a folytatás. Folyik a területszerzés, a régészeti feltárás, szakaszosan adják át a munkaterületet. A helyi hatóságok közreműködésével gyorsan el tudják végezni a hátra lévő teendőket annak érdekében, hogy a kivitelező márciusban, ha az időjárás engedi, el tudja kezdeni az építést. A következő, Nagykanizsa-Balaton-keresztúr közötti szakasz tervezése, területszerzése még folyik, 2005. végén hirdethetik meg a kivitelezési, építési pályázatot, és 2006. közepén elkezdődhet az építkezés. Ez lesz az első autópálya Magyarországon, amelyik a fővárostól az országhatárig ér.
2004. november .
NEPSZAVAZAS
Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a korábban közzé tett 2004. december 5-én sorra kerülő országos népszavazással kapcsolatos hirdetményünk a következőkkel egészül ki:
A Magyar Köztársaság Elnökének 1-1/3544/2004. számú határozata alapján a választópolgároknak alábbi kérdésben is dönteniük el.
„Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényi alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelmére • magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. §-a szerinti Magyar igazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?"
Dr. Kelemen Marcell jegyző, a Választási Iroda Vezetője
LAKOSSAGI FORUMOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a közeljövőben több lakossági fórumot tart a városi stratégiával kapcsolatban. 2004. november 25-én, csütörtökön 18 órakor a Hevesi S. Művelődési Központ Felnőtt Klubjába várják a lakosságot, ahol az alábbi témákban tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők: humán erőforrás fejlesztés, kultúra, szabadidő, idegenforgalom, egészségügy és szociális ellátás, településfejlesztés, városüzemeltetés.
2004. december 7-én, kedden 17 órakor ugyancsak a HSMK Felnőtt Klubjában rendeznek fórumot. Téma: informatika, környezetvédelem, önkormányzati gazdálkodás, gazdaságfejlesztés, épületgazdálkodás, társadalmi kapcsolatok, városmarketing.
A fórumokon Litter Nándor polgármester és az adott témákat érintő munkacsoportok vezetői várják a lakosság kérdéseit, felvetéseit. A városi stratégia a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálható. A lakossági fórumon javasolt módosítások bekerülnek az előterjesztésbe, melyet 2004. december 14-én tárgyal Nagykanizsa Közgyűlése.
KÖZÉRDEKŰ PANASZOK
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban
- a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének / Alpolgármesterének / Jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén
- A bokan_peter@nagykanizsa.hu
vargae va @ nagykanizsa.hu bodzai_tiborne @ nagykanizsa.hu fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címen.
A törvény részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
KIADVANY PALYAZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet nyomdai kiadványok készítésére. A pályázat célja olyan nyomdai termékek készítése, melyekből a hivatal reprezentációs alkalmakra meghívó küldése céljára vásárolhat. Pályamunkát adhatnak be nagykanizsai cégek, képzőművészek, egy pályázó több alkotással is pályázhat.
A pályamunkákat a Polgármesteri Kabinetbe (Erzsébet tér 7. II. em. 12.) kell benyújtani 2004. december 20-ig a nyomdai termék példányszáma, készítője, postai címe feltüntetésével, valamint a meghívó darabonkénti eladási árának megjelölésével. Az alkotónak nyilatkoznia kell, hogy a sokszorosítást vállalja, illetve hozzájárul. A hivatal nem vállal kötelezettséget valamennyi benyújtott munka megvásárlására.
KEPVISELOI FOGADOORAK
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. december l-jén, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Altalános Iskolában és minden hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője éves beszámolóját munkájáról 2004. december l-jén 18 órától tartja a Pálma étteremben (Magyar u. 80.). Vendégeim lesznek: Litter Nándor polgármester úr és a szakbizottságok képviselői.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Altalános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Altalános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Altalános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím:l lvk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. december 1-jén, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
PAPRIKA-UGY
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Zala Megyei Intézete elkészítette a megvizsgált és forgalomba hozható és felhasználható fűszerpaprika őrlemények és készítmények listáját.
Tájékoztatjuk a város lakóit, a kereskedelmi és vendéglátó egységek, közétkeztetést végző, egészségügyi intézmény, szociális otthon üzemeltetőit, hogy a lista a Polgármesteri Hivatal nyilvántartási ideje alatt a portáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Eötvös tér 16.) megtekinthető.
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztály
''56. EMLEKE
2006. október 23-án ünnepeljük az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is méltóképpen szeretne emléket állítani városunk hőseinek.
Ahhoz, hogy megfelelő döntést hozhassunk, szükségünk van az Önök véleményének ismeretére. Ezért kérjük, hogy a leendő emlékmű helyére, művészeti tartalmára, szellemiségére, formájára vonatkozó javaslataikat 2004. december 15-ig írásban szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.).
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
INFORMATIKA A GAZDASAGBAN
GYÓGYÍTÓ" INFORMATIKA
99
Napjainkban már elengedhetetlenül szükséges az informatika az egészségügyi intézmények működtetésében. így van ez a kanizsai kórház esetében is, ahol öt évvel ezelőtt fejeződött be az integrált informatikai rendszer kiépítése. A rendelőkben, az osztályokon és az irodákban mindenfelé számítógépeket látunk. Elég egyszer, egy helyen megadni adatainkat, s máris megjegyeznek bennünket az okos masinák. A rendszer működéséről kérdeztük dr. Szabó Csaba igazgató főorvost.
- Egy ekkora intézményben hogyan lehetett megtervezni ezt a rendszert? Volt előzetes tapasztalatuk?
- A magyar egészségügyi intézményekben a 90-es években gyorsult fel az informatika felhasználása. Egy világbanki pályázatnak köszönhető, hogy az ország 12 kórházában, köztük Nagykanizsán is elindult a rendszer kidolgozása. Ténylegesen nem pénzt kaptunk, hanem nagyon komoly szakmai segítséget ahhoz, hogyan
célszerű kiépíteni ezt a rendszert úgy, hogy a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban működjön. 1999-re fejeződött be a munka, összesen 240 számítógépes végpont található nálunk egyugyanazon hálózatba kötve.
- Mi mindenben segíti a munkájukat ez az integrált rendszer?
- Először is kiszolgálja a gyógyítást: az ezzel kapcsolatos minden adat gépre kerül, ami aztán bármelyik, a kórház területén funkcionáló számítógépen előhívható, később újabb adatokkal, vizsgálati eredményekkel bővíthető. Amikor azt mondom: minden adat, nemcsak számokra és szöveges információkra gondolok. Kórházunkban ugyanis a képeket is fel tudjuk dolgozni a számítógépeken. Ez azt jelenti, hogy például nem kell ma már röntgen -filmet előhívnunk, hanem képernyőn jelenik meg vizsgálat során készült felvétel, ami az értékelést követően tárolásra kerül a rendszerben. Az így kapott lelet évek múlva sem avul el, nem sárgul
meg, bármikor újra előkereshető, és a világ bármely pontjára néhány másodperc alatt továbbítható, bármely más adattal együtt. Mindezeken kívül az általunk használt program a rendelkezésükre bocsátott információkból automatikusan kiszámolja a betegre fordított költségeket, képes mindenféle gazdasági, műszaki számítás elvégzésére és rajta keresztül történik a kórház anyagbeszerzése is.
- Mennyire számít korszerűnek ma Magyarországon ez a rendszer?
- Hadd említsek erre válaszként egy példát: az elmúlt két évben folyamatos munkakapcsolat alakult ki kórházunk és a Veszprémi Egyetem egészségügyi területen dolgozó kutatói között. Az egyetem informatikai tanszékének háttérintézménye > lettünk, nálunk dolgoznak az egészségügyi informatikaifelsőfokú végzettség megszerzése után a tudományos fokozatra minősített kutatók.
Sz. M.
I r-é^

töm/M!
Uj lakások Nagykanizsán az északkeleti városrészben
már 185,000 Ft/m2 ártól!
Csendes, parkos környezet! Használt lakását beszámítjuk!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés! Áfa-visszatérítés, szocpol támogatás igénybevehető!
VÁROSKAPU)
YsL
BALUSITRAD
U MlTO MAMDtK
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 132/B. www.balusztradingatlan.huvaroskapu@balusztradingatlan.hu
KAMARAI TERVEK
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara négy éves programjáról, a várossal és a megyei kamarával való együttműködésről tartott sajtótájékoztatót Kovács Antal, a helyi kamara elnöke. Terveik között szerepel az önkormányzattal végzett egyéves munka folytatása, az új kamarai tagok megismertetése a szervezeti felépítéssel. A jelentős megosztottságot hordozó megyei és a kanizsai kamara jövőbeni együttműködéséről az elnök így fogalmazott:
- Jó lenne, ha ez a kapcsolat normalizálódna. A kamara jelentsen egy olyan intézményhez tartozást, amelyben érdemes áldozni a kamarai szolgáltatásokért. A helyi változásokat érintő helyi rendeletek megalkotása előtt szeretnénk, ha a városvezetés kikérné a kamara véleményét. A november 30-i Kamarai Napot információs jelleggel rendezzük meg, elsősorban a közgyűlés tagjaival kívánjuk megismertetni a munkánkat. -fejtette ki Kovács Antal.
„CEGVEZETO" SZÁMÍTÓGÉP
A DKG-EAST Rt-nél komoly informatikai bázis áll a szakemberek szolgálatában. Gazdag Árpádot, a rendszerüzemeltetési osztály vezetőjét kértük arra, mutassa be a számítógépes hálózatot.
- Az informatikát rendkívül széles körben alkalmazzuk a társaságnál. Egy olyan termelésirányítási rendszerrel rendelkezünk, ami teljesen átszövi a vállalat tevékenységi körét, integrálva az összes terület adatbázisát. Az integrált rendszer gyakorlatilag az ajánlat adástól egészen a termék kibocsátásáig végigköveti a gazdasági, termelési, fejlesztési, technológiai és pénzügyi tevékenységünket. Ebből is látszik, hogy teljes integráció alatt van a vállalat, ami a korszerű információ áramlásnak az alapfeltétele. A mai gazdasági helyzet rákényszeríti a vállalatokat arra, hogy a lehető leggyorsabban nyerjék ki az információt a területeikről annak érdekében, hogy minél gyorsabban létrejöjjön az a bizonyos döntés, ami kell például a konkurenciával szemben.
Az egyedi gyártásban kevés vállalat rendelkezik jól működő gyártásirányítási modullal, aminek bevezetése nagy kihívás volt annak idején a DKG-EAST számára, de azon kevesek közé tartoznak, akik komoly összeget áldoztak annak érdekében, hogy versenyképesek maradhassanak, hiszen az informatika a mai korszerű vállalatirányítás elengedhetetlen eszköze.
- Gyakorlatilag minden felhasználó és vezető egyugyanazon adatbázisból dolgozik, ugyanazokat az adatokat, értékeket látja jogosultságtól függően, mini a többiek vezető, így elkerülhető az egymás melletti elbeszélés, hiszen mindenki ugyanazokból az adatokból táplálkozik, a döntéseket is ugyanazokból az adatokból hozzák meg a vezetőink, illetve a felhasználóink is látják az előző és következő területeken lévő információkat a rendszeren keresztül. Igazi, XXI: századnak megfelelő gépparkkal és az ehhez tartozó szoftverekkel rendelkezünk - összegezte Gazdag Árpád.
4
HIRDETÉS
2004. november 23.
MÍM HOLDOSI
FÉM KOT.
kiskanizsai telepe
ÚJ VEZETŐVEL, MÉG MAGASABB ÁRAKON
VÁSÁROL VAS- ÉS FÉMHULLADÉKOT (RÉZ, ALUMÍNIUM, ÓLOM, SAVÁLLÓ HORGANY). GÉPKOCSI KAROSSZÉRIÁKAT, ÜLÉS ÉS KÁRPIT NÉLKÜL ÁTVESZÜNK! VASSZERKEZETEK SZAKSZERŰ BONTÁSA A HELYSZÍNEN. 4-5 TONNÁIG 20 KM-ES KÖRZETBŐL INGYEN BESZÁLLÍTÁS! HELYBENI MÉRLEGELÉS. AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS!
TELEPHELY: KISKANIZSA, KISMEZŐ U. 2/A. NYITVA: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8-18 ÓRÁIG, SZOMBATON 8-12 ÓRÁIG.
TELEFON/FAX: (93) 319-041 MOBIL: (20) 337-16-15
MI A LAKOSSÁGOT ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLJUK!
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! xXfwlwu
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet! ^tOVAfy
^z aiándék film a Dremier és erotikus filmek kivételével!) — " J
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
DROGTANYA
1981 közepén 4 embert kegyet- ~ m <<,■ lenül megölnek Los Angelesben, TfW
s a legmegdöbbentőbb, hogy mtode^7<;.21.ig John Holmest, a híres pornószínészt gyanúsítják. Holmes akkor már lecsúszott, kábítószeres volt. Feleségével és, de tizenéves barátnőjéért rajong. Hanyatlása során helyi drogkereskedőkkel kerül barátságba, és drogtanyának nevezett házában tartanak partikat. A banda markában vergődő Holmes nyakig ül a bajban.
sál Jó hallani!
Ingyenes hallásmérés, szakorvosi vizsgálat, hallásgondozás
Korszerű megoldások fülzúgás megszüntetésére
Digitális és analóg hallókészülékek kiadása, közgyógyellátásra is
Tartozékok, elemek értékesítése
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P9-17h. Orvosi rendelés: 13-17H.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
évi fix kamat
a két hónapra lekötött, min. 3 millió forint összegű lakossági betétekre, de már 1 millió forinttól is
9,95%!
NAGYKANIZSA, Csengery u. 10. 93/314-268
AEB BANK RT.
1
2004. november 23.
VÁROSPOLITIKA
5
A TÉNYEK MAKACS DOLGOK, AVAGY LEHET-E
ALAPOZNI A FELEJTÉSRE!
A hét végén magas rangú vendégei voltak városunknak. Az országos horvát nap ünnepségeit megtisztelte a horvát és magyar államelnök. A délelőtti 100 fős gazdasági fórum után fergeteges kulturális programnak lehettünk részesei.
A kiemelt rendezvény árnyékában - de érdemes rá felfigyelni - a Civil Klub meghívta az Orbán-kormány miniszterét Matolcsy Györgyöt, aki Nagykanizsával kapcsolatosan arról híresült el, hogy az ipari park közműépítésére vonatkozó nyertes pályázatunkat törölte a támogatottak közül.
A rendezvényeken felszólalt városunk egy másik odaadó híve, Szalai Annamária megyei Fidesz vezető, aki parlamenti szavazataival, az M7-es késleltetésével, és minden egyéb módon sokat tett azért, hogy az elmúlt négy év városunk történetében ne sikeres periódusként kerüljön az emberek tudatába. Szalai Annamária abban a könyvtárban szólalt meg, amelynek építését ellenezte, szavazatával nem támogatta.
A nagykanizsaiak nem felejtenek.
Nem hagynak örülni azoknak a sikereknek, amelyek a miénk, nem az önkormányzaté, a városé. Az ipari park fejlesztései, a csökkenő munkanélküliség, a két év alatt megszerzett 4,5 milliárd forint állami támogatás, pályázati forrás, szemben a négy év alatt elért 1,5 milliárd forinttal, vagy a városhoz közelítő autópálya.
A Fidesz helyi követőinek a tények nem számítanak, ők azt gondolják, hogy négy éves sikertelenség után azt kell elhitetniük, nem változik semmi, de a nagykanizsaiak megmutatják, keményen dolgozva európai város lesz otthonunk.
Litter Nándor polgármester
A Civil Klub szervezésében november 13-án, a Halis István városi Könyvtárban megrendezett I. Nagykanizsai Civil Szabadegyetem témája a globalizá-ció és a nemzetstratégia témakörét járta körül. A rendezvény délutáni programja Terítéken címmel a kanizsai születésű Schrammel Imre keramikusművésszel és Rózsás János íróval folytatódott. A beszélgetés szóvivője, Pörzse Sándor arról kérdezte őket, mi jut eszükbe a globalizációról.
Rózsás János író az uniformizálástól, a besorolástól tartott. Nemzeti értékein, nemzeti sajátosságaink felmutatásának lehetőségét féltette. Schrammel Imre egy internacionális szakmát művel, formákkal, anyagokkal próbálja a gondolatait elmondani, ami nem kötődik a nyelvhez. Következésképpen a tárgyai mindenütt előfordulnak a világon, legkevésbé talán itthon ismerik a munkáit. Benne van egy olyan művészi világfolyamat-
ban, ahonnan nézve nem tudja elválasztani a globalizációt és a nemzetet. Véleménye szerint minden művészeti tevékenység egyfajta gondolatközlő nyelv. Ha bármilyen gondolatot szeretne közölni, nemzetközi nyelven kell megfogalmaznia, ugyanakkor a gyökerekből táplálkozik a tevékenysége. Azokból a gyökerekből építkezik, amit itt Kanizsán, a gyermekkorában szedett fel. Pontosan követhető a művészek munkája alapján, honnan
szívták azokat az energiákat, amelyekből kiteljesedett az életművük. Mi Magyarország földjén tudjuk megtalálni azt, amit keresünk - hangsúlyozta.
A család összetartó erejét, a példaképek fontosságát, és azt emelték ki a következő előadók - Bakay Kornél történész, Dr. Magyar Gábor, Simó József és Mikola István hogy csak az a nép tud igazán erős lenni, amelyik önállóan egzisztáló személyekből áll.
KOZSZOLGALATISAG AZ ÍROTT SAJTÓBAN
Az I. Nagykanizsai Civil Egyetem meghívott vendége volt Szalai Annamária az ORTT tagja, Tömegtájékoztatás és közszolgálatiság címmel tartott előadást, amelyben az elektronikus médiumok közszolgálati szerepéről, feladatteljesítéséről beszélt. Lapunk az írott sajtó kapcsán kérdezte őt ugyanerről.
- Mivel definiálatlan a törvényben, arra kérem, fogalmazza meg, mit is jelent a közszolgálatiság?
- A közszolgálitáság értékközvetítést jelent. Fogalmát nehéz megalkotni, de a tartalmát nagyjából meghatározza a médiatörvény. Azt gondolom, újra kellene gondolni a közszolgálatiság fogalmának tartalmát, és meg kell teremteni ennek finanszírozását. Egy felelős állam köteles a köz szolgálatát kiterjeszteni a tájékoztatás világára is. Ha hosszútávon a közösség, a nemzet értékeit meg akarja őrizni, akkor ehhez megfelelő forrásokat is mellé kell rendelni. A nyomtatott sajtó világát tekintve egy nagyon elavult törvénnyel találkozhatunk. Meggyőződésem, hogy a tartalmat egységes rendben kellene szabályozni, ami alkalmazható a nyomtatott sajtó és az elektronikus médiumok világára is, hiszen felerősödött a technológiák keveredése. A tartalom fontossága szerintem elsődleges, szemben a háttértechnológiai küzdelmekkel. Ha újra meg kell fogalmazni a közszolgálatiság mibenlétét, akkor az a nyomtatott sajtóra ugyanúgy kell hogy vonatkozzon. Egy felelős kormánynak a nyomtatott sajtóban és minden más területen is, az általa meghatározott értékeket támogat-
nia kell. Meg kell határozni ezeket az értékeket, és meg kell találni azokat a médiumokat, amelyek ezt közvetítik, és ehhez forrást kell biztosítani.
- Lehet-e a közszolgálatiságot úgy vizsgálni, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az értékközvetítés, a közszolgálatiság szerepel, míg a másik serpenyőben a reklámidő, a reklámfelület van?
- Külön kell a kettőt választani. Vita van arról, hogy szükség van-e a közStolgálati médiumokban a reklámra. A reklámpiacból bevételeket szereznek a médiumok, ám ez nem jelent függetlenségewt is. A reklámpiacból elsősorban a kereskedelmi médiumok részesülnek kilencvenszázalékos arányban, a maradék tízen osztoznak a közszolgálati orgánumok. A nyomtatott sajtóban is az tapasztalható, hogy amellé rendelhető kereskedelmi bevétel, ahol nem az érték elsődleges, hanem a példányszám. Nem kell a közszolgálatot kitenni a versenynek, más finanszírozási formákat kell találni.
- Az a hír járja, hogy a FIDESZ a nyomtatott sajtó piacán, a helyi lapok terén is terjeszkedni kíván.
- A FIDESZ ebbéli szándékait nem ismerem. Azt tartanám szerencsésnek volt politikusként, és a médiahatóság tagjaként, ha kiegyensúlyozottabb lenne a média világa, mint a jelenlegi. A polgári oldalnak is több lehetősége van a nyilvánosságra, több teret kap, nyilván a társadalom kettéosztódásának következményeként is bekövetkezett ez, de még mindig nem megfelelően egyensúlyos ez a helyzet.
CIVILEK A GLOBALIZACIOROL
VÁROSPOLITIKA
2004. november 23.
BERLAKASROL,
// //
PARLAGFŰRŐL, PARKOLASROL
Az év végéhez közeledve sorra keressük fel városi képviselőinket, megkérdezve őket, mi újság körzetükben. Ezúttal dr. Csákai Iván önkormányzati képviselőt faggattuk arról, hogy milyen kérdésekkel keresi fel őt a lakosság.
- Az utóbbi időben főleg a szociális bérlakások hiánya jelent problémát. Mint a Szociális Bizottság tagját, a bérlakásokkal kapcsolatban keresnek fel a legtöbben. Sajnálatos módon a bérlakás építési akció leállt a városban, erre a kevés lakásra nagyon sok a jelentkező, igazságosan dönteni nagyon nehéz.
- Mint orvostól, milyen gondok megoldására várnak választ öntől?
- Részben mint or\>ost, részben mint a volt 5-ös számú választókörzet képviselőjét, a parlagfűvel kapcsolatban és a rendezetlen környezet miatt keresnek meg. Nagyon sok fiatal költözött az utóbbi években az Észak-keleti városrészbe, sok gyermek él a környéken, és allergizáló tényezőként a parlagfű ott van. Az uralkodó szélirány befújja ezekbe a lakásokba a pollent. Van aki azt mondja, hogy szépen van "nyírva" a város és környéke! Hát ki kellene menni a Dózsa György útra. Az utóbbi időben a Környezetvédelmi Felügyelőség munkájával kapcsolatban is megkerestek. Nehezen tud az ember bármit is válaszolni a panaszukra. Nagykanizsaiakat, személyautósokat büntetnek. Van akinek a 10 ezer forint nem pénz, de az emberek nagy részének igen. Ha vásárolnak valamit, és amíg fölviszik a lakásba a háztartási gépet, azalatt a rövid idő alatt már "rálopják" a büntetési cédulát az autóra!. Ugyanakkor az a tapasztalatuk, hogy a kamionosokkal pedig nem törődnek. Ahogy a Dózsa György úton, az áruház mellett állnak, az balesetveszélyes. Az Ipari Park betelepítésével kapcsolatban is többször elmondták észrevételeiket. A vállalkozók véleménye szerint nincs összhangban a polgármester és az alpolgármester nyilatkozata azzal, amit a vállalkozóknak mondanak, és nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy a városból kiviszik a vállalkozásukat.
PIARISTA HETVEGE
November utolsó hétvégéjén sok éves hagyományának megfelelően idén is kétnapos rendezvényt szervez a Piarista Iskola. A rendalapító, Kalazanci Szent József atyai pártfogásának tiszteletére megrendezésre kerülő programsorozat november 26-án 8 órakor Vereb Zsolt igazgató tájékoztatójával indul, majd az iskola bemutatása következik. Ezt követően a gimnazista osztályok harmadik és negyedik tanóráját látogathatják az intézmény iránt érdeklődő nyolcadikosok és szüleik. A nyílt nap az iskola vegyes karának, táncszínházának, gregorián szkólájának a bemutatójával folytatódik. Megismerkedhetnek a látogatók a gitáros miséken egyházi könnyűzenei szolgálatot adó diákokkal is. Az ünnep előkészületeként a diákság lelki programon vesz részt Török Csaba atya vezetésével. Szombaton 9.30 órakor a Felsőtemplomban ünnepi szentmisére kerül sor, majd 11 órától a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében az iskola diákszínpada Simái Kristóf XVIII. századi piarista szerző Igazházi című darabját adja elő. APiarista Kápolnában 17 órától ünnepélyes adventi gyertyagyújtással egybekötött szentmisére kerül sor, végül 18 órától Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér, a Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet vezetője tart előadást. Valamennyi program ingyenesen látogatható, tudtuk meg Kanizsainé Rezsek Mária tanárnőtől.
BOCSKAI-FELKELÉS TISZTELETÉRE
A Bocskai-felkelés 400. évfordulójának tiszteletére szervezett programsorozatot a múlt héten az önkormányzat és a Hevesi Sándor Művelődési Központ. AThury György Szakközépiskolában kedden, a dr. Mező Ferenc Gimnáziumban szerdán valamint a Batthyány Lajos Gimnáziumban pénteken a tudományos diákkonferencia felolvasó ülései zajlottak, míg csütörtökön a HSMK-ban emlékeztek meg az 1604-es eseményről. Itt Göncz Ferenc, Baliné Zalavári Ágota és Novics Erika előadását hallhatták az érdkelődők. A többnapos program a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával valósult meg.
HELYZETKEP AZ I. SZAMU VALASZTOKERULETROL
- Jó érzés, hogy 1994. óta folyamatosan, egyéni körzetben megválasztott képviselőként a lakosság, illetve a választóim bizalmát újból elnyertem, ezért igyekszem a feladatoknak megfelelni. Gondok mindig vannak, mint például utak, járdák, szociális intézmények, autóbusz-közlekedés, autóbuszvárók. Ezek mind problémák az első számú választókörzetben, a Garay utca északi részétől Korpavár településig. Büszkén mondhatom, hogy a fogadóórámra sokan jönnek, ez jó, viszont azt jelenti, hogy gondok és problémák is vannak. A Kinizsi utcai bélyegzőüzemnél, a GE környékéről 8-12 fő, Palinban 10-20 lakos keres fel a fogadóórámon -mondta elöljáróban Bicsák Miklós önkormányzati képviselő.
- Milyen problémákat sikerült orvosolni eddig?
- Az északi városrészben a 2002-es választások óta napjainkig sikerült megvalósítani, hogy
az Űrhajós utcában, a Hársfa, Ifjúság utca jobb oldalán 250 m hosszú járda elkészült, ami utcánként 1,6 millió forintba került. Az Űrhajós utca Magyar utca közötti forgalmas részen a járda építésére is megvan a pénz, de az időjárástól függően a munkálatok kitolódhatnak tavaszra. Súlyosabbak a csatornák állapota, hiszek ezek régen, magánakcióban készültek. Sűrűn fordulnak elő dugulások, melyek megszüntetésében partner a VÍZMŰ. Palinban a buszmegállók kérdése került előtérbe. Több éven át tartó interpellációm utána idén a közgyűlés hozzájárult a palini gyógyszertár előtt egy buszmegálló megépítéséhez. A képviselői keretemből mikulás vagy karácsonyi ajándékként a lakóknak az Űrhajós utcában és Palinban egy-egy modern, az EU előírásoknak megfelelő buszmegálló építésére kerül sor. így Palin kettő, az Űrhajós utca egy faszerke-
zetű buszmegállóval gyarapodik. Közel egymillió forintba kerül egy-egy buszmegálló felállítása. Hosszú évek óta küzdöttem, hogy a modern Palini Altalános Iskola - amely egyben a szombathelyi és a kaposvári főiskola kihelyezett gyakorló iskolája is - mellett lévő szomorú, elhanyagolt, vizes óvoda megújuljon. A közgyűlés támogatásának köszönhetően 35 millió forintból felújításra került az óvoda épülete, amit már november elején az óvodások birtokba is vehettek. A teljes szigeteléstől, a belső munkálatokig, a padozattól a fűtéstechnológiáig, a bútorokig szinte minden felújításra került az EU-előírásainak megfelelően. Az óvoda konyhája megszűnt, ezért egy korszerű tárolóra volt szükség.
- Tervek, elképzelések a jövőt illetően?
- Elképzelések vannak a 2006-ig lejáró mandátumomig. Szeretném megvalósítani Korpavár
csatornázását. A törvény szerint 2005. után nem dolgozhat két háziorvos egy rendelőben. A háziorvosi szolgálat közel 50 éves épületben működik. Önálló képviselői indítványom tartalmazza, hogy egy Alkotmány utcai ingatlan megvásárlásával, felújításával megvalósulhatna a törvényi előírás. Maradék képviselői keretemet az óvoda külső rendezésére, parkosítására fordítanám. A jövőben pályázatot nyújtanánk be a palini játszótér és kerékpárút korszerűsítésére. A König Kft-től ígéretet kaptam, hogy a szálloda megépítését követően a szálloda környéket rendbe teszik, beleértve a járdát is, segítségüket előre is köszönöm. Igyekszem a december 8-i új helyi és helyközi autóbuszok menetrendjének kialakításakor a körzetemben felmerült igényeket képviselni. Bízom benne, hogy jövőre a Nemzedékék Házára az önkormányzat újból benyújtja pályázatát.
2004. november .
ESELYEGYENLOSEG
GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT
Az Országgyűlés tavaly fogadta el a Társadalmi Bűnmegelőzés nemzeti stratégiáját, amely alapelvként deklarálja, a helyi bűnmegelőzés helyi közügy, a helyi társadalmi bűnmegelőzés koordinátora az önkormányzat. A nagykanizsai önkormányzat már 1999-től nagyszabású rendezvénysorozattal biztosította a legveszélyeztetettebb korosztály, a 14-18 évesek felvilágosítását, s ennek egy régi-új állomása volt az a program is, amely a múlt héten hétfőn kezdődött a HSMK-ban.
Naponta 18, összesen 59 középiskolai osztály 1800 tanulója vett részt a programban. Kilenc különböző állomás várta a versenyző osztályokat, volt droggaléria, szó esett a másságról, az előítéletekről, a bulijáratról, a diszkóbalesetekről. A résztvevőknek levetítették a Marita halála című filmet, amely sokkoló képeivel egy drogos sorsát kíséri nyomon. Egy másik állomáson a fiatalkorú bűnözésről hallhattak a diákok, a következőn a biztonságos szexről esett szó. A védőnők tanácsokkal látták el a fiatalokat, hová forduljanak, ha baj van, melyik weblapokat érdemes tanulmányozni akkor, ha valaki a kérdéseit nem meri személyesen feltenni. Pénteken a Zsigmondy-Széchenyi sportcsarnokában az eredményhirdetést, katasztrófavédelmi bemutató és a Szan-Dia Fitness Center latin partija követte.
- A program szervezésében az önkormányzat mellett a Rendőrkapitányság és az Egészségügyi Alap-
ellátási Intézmény vett részt, célja a bűnmegelőzés, az egészségnevelés, és a közösségi élet fejlesztése volt. Évfolyamonként az első helyezett 50 ezer, a második 30 ezer, a harmadik helyezett 10 ezer forintot nyert, amelyet közösségi célokra fordíthatnak. Az első helyezettek kaptak egy vándorkupát is, amelyet tovább kell adniuk, illetve ők képviselik a várost a megyei versenyen. A helyezést el nem érő osztályok a részvételről fényképes tanúsítványt kaptak - tudtuk meg Simáimé Mile Évától a Szociális Osztály vezetőjétől, az ötlet gazdájától.
A tizedik évfolyamosok versenyében harmadik lett a Thury SZKI Jómadarak nevű csapata (10.E), második a Zsigmondy-Széchenyi SZKI Ma született ördögök névre hallgató csapata (10.C), első helyen a BLG The Best Team-je végzett (10.H). A tizenegyedikesek versenyében harmadik lett a Mezősök Marketing ÁSZai nevű csapata (11 .E), másodikak a cserhátis Sördögök (ll.B), első a BLG-s Intenzív Osztály (ll.B). A résztvevők elmondták, hogy eredendően valami unalmas fejtágításra számítottak, ám a végére kiderült, nem is olyan rossz buli ez. Miközben állomásról állomásra haladva az élet komoly és nagy kérdéseiről számot adva vették az akadályokat, sok érdekeset, megfogadható tanácsot, ötletet hallottak. Most még csak játék volt, de remélhetőleg élesben is működik majd a dolog.
-dé-
CSILLAGASZATI SZABADEGYETEM
A Csillagászati Szabadegyetem idei első programjaként tartott előadást a HSMK-ban kedden A Merkúr és a Vénusz átvonulása a Nap előtt címmel Mizser Attila, Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára. A diavetítéssel egybekötött tájékoztatón kronológiai sorrendben haladva nyerhettek bepillantást a hallgatók e bolygókról összegyűjtött ismeretekről, s gyarapíthatták ismereteiket a különböző korok legnevesebb tudósairól, csillagászairól. A rendezvénysorozatot ezúttal is a TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület és a HSMK szervezi közösen.
Szerda délelőtt a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola aulájában került sor az iskola csáktornyai társintézményének, a Graditeljska Skola művészeti kiállításának megnyitójára. A csáktornyai iskola tanulóinak egyedi kerámia alkotásai korongozással és hurkatechnikával készültek, melyek egyszerű díszítésére fémet és fonalat használtak. Az iskola igazgatója, Zorán Pazman elmondta: a tárgyak megmutatják, hogy náluk is létezik a vágy, hogy megőrizzék tradícióikat, hagyományaikat. Az érdeklődök 10 napig tekinthetik meg a tárlatot a Zsigmondy iskola főépületében.
VARGA: IGENT!
A Nagykanizsai Polgári Egyesület felkérésére tartott előadást a Honvéd Kaszinóban kedden este Varga Mihály volt pénzügyminiszter. Előadásán szólt az előttünk álló decemberi népszavazásról. Mint mondta, helytelenül gondolkodnak azok, akik a kettős állampolgárság ügyét anyagi oldalról közelítik meg, holott az elsősorban erkölcsi kérdés.
A kórház-privatizációról szólva véleménye szerint fel kell tenni azt a kérdést: milyen országot akarunk: ha olyat, ahol először azt nézik, ki mennyi pénzt fizetett be az Egészségbiztosító számlájára, sokan maradnak megfelelő egészségügyi ellátás nélkül. Márpedig privatizáció után a vállalkozók a befektetett tőkéjüket minél előbb, minél nagyobb haszonnal szeretnék visz-szakapni.
Szó esett a kormány jelenlegi és jövő évre tervezett gazdaságpolitikájáról is, így többek között arról, hogy az oktatásra is egyre kevesebb pénz jut. Pedig a szellemi tőkénk lehetne a jövőnk - hangzott Varga Mihály előadásán.
JOTEKONYSAGI GÁLAEST ÉS BÁL
Tavaly decemberben került sor először a város által szervezett jótékonysági bálra. A hagyománytermő rendezvény folytatásaként városunk önkormányzata, sikeres pályázata alapján a Hevesi Sándor Művelődési Központ, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete idén jótékonysági gálaestet és bált szervez.
A rendezvény bevételéből a tervek szerint az asztmás és allergiás gyermekek életminőségét javítandó sóbarlangot alakítanak ki az uszodában, illetve a betegek otthoni önkontrolljához szükséges segédeszközöket szereznek be, életmód tábort szerveznek. A beérkezett összegeket a Nagykanizsa és vonzáskörzete sérült gyermekeiért alapítvány céljaira ajánlják fel a szervezők, s az alapítvány maga is részt vesz a program előkésztésében, bonyolításában.
A gálára december 11 -én a HSMK-ban kerül sor. A színházi gálaműsorban fellépnek Koós Réka, Tunyogi Bernadett, Csengeri Attila és Varga Miklós. A vacsora alatt a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar biztosítja a zenét, míg a bálon a FOCUS nosztalgia zenekar játszik. Belépőjegyek, támogató jegyek vásárolhatók a HSMK pénztárában, a Vöröskereszt irodájában és a kórház Gyermekosztályán. A befizetet összegek után igényelhető adókedvezmény érvényesítéséhez a Városi Vöröskereszt igazolást állít ki. A gála keretében lesz tombolasorsolás is, ehhez tárgyak felajánlását várják a rendezők - mondta el Antal Istvánné a Városi Vöröskereszt titkára a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón.
Dr. Baranvi Enikő az alapítvány nevében tudatta, hogy a kialakítandó sóbarlang része egy megelőző, rehabilitációs, életminőség javító programnak. Társrendezvényként a bál napjának délelőttjén, a Kiskastélyban Allergia, asztma címmel egy mos-dósi professzor előadását hallgathatják meg az érdeklődők. A városi gála hírére elkezdődött egy asztmás klub szerveződése, amelynek a bál eredményessége komoly lendítő erőt adhat.
INFORMATIKA A KOZERDEKBEN
ISKOLAPADBAN A FELNŐTTEK
Az általános műveltséget adó képzés során a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolából nem kerül ki olyan tanuló, aki legalább két éven keresztül heti két órában ne tanulna informatikát. A témaköröket úgy állították össze, hogy minden olyan tudnivalót elsajátítsanak a diákok, amellyel a mindennapi életben az informatikát, mint munkaeszközt használni tudják.
- Iskolánkban 10-15 fős csoportban folyik az oktatás. Akik érettségit szeretnének tennni a tárgyból, a 10. évfolyam után választhatják az informatikai szakmacsoportos képzést. A 11-12. évfolyamon heti 5 órában van informatika képzés. Ha érettségi tantárgynak választják, akkor ez a két év elegendő a felkészülésre, a megszerzett tudásukkal lehetőséget kapnak az OKJ-s alapfokú számítógép-kezelői vizsga, vagy a nemzetközi ECDL bizonyítványt megszerezésére - fejtette ki Mérksz Andor, az iskola igazgatója.
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola három szakmában végez szakmai jellegű informatikai képzést. A szakiskolai ágon tavaly indították el az informatikai hálózattelepítő szakmát. Egyre jobban előtérbe került azáltal, hogy a számítógépes hálózatok egyre jobban elterjednek.
- A 10. évre épülő szakmáknál nem volt informatikai terület, ez egy zsákutca lehetett azoknak a gyerekeknek, akik szakiskolába jártak, de mégis az informatika irányában szerettek volna továbbtanulni.. Beléptünk a CISCO- távoktatási rendszerbe, így két év után olyan nemzetközi bizonyítványt kapnak a tanulók, amellyel a világ bármely országában a szaktudásukat elismerik - mondta az igazgató.
Az informatikai rendszer szervező és a térinformatikus képzés érettségire épül. A szakképző iskola a város és környéki felnőttek informatikai oktatásával is foglalkozik, mint ECDL vizsgaközpont. 10-15 fős csoportokban heti kétszer négy órában indítanak a felnőttek részére alapfokú számítógép-kezelői, valamint szerverkezelői tanfolyamokat. Tizenegy egyetemi végzettségű informatika tanár végzi az iskolában az informatika oktatást. A technikai hátteret 300 számítógép biztosítja, melyeket folyamatosan korszerűsít az intézmény a szakképzési alapjából. Eves szinten több millió forintot fordítanak a fejlesztésre.
Tele extrákkal,
tele élménnyelSEAT Toledo
! 1,118 000 11 tói
SKAT Leon
s 0'')''; ooo u tói
SEATCordoba
'' !<>•/ 1100 rt-tól
SEATIbi/n / 000 II-tói

i t " *
A formát nem nehéz megszeretni. És ami ránézésre nem látszik: kiemelkedően gazdag felszereltség • akár 5 év garancia*
• ajándék CASCO** • akár 22% kedvezmény
• 12 év átrozsdásodás elleni garancia
További részletek a márkakereskedésünkben. Ajánlatunk a késztet erejéig érvényes. A képen látható autók extra felszereltséget tartalmaznak.
• Megváltható teljes értékű garancia.
•* Megfelelő akciós Porsche Bank hitel igénybevétele esetén.
Átlagfogyasztás: 6,0 l 7,01./100 km, C0. kibocsátás: 144-168 g/km
SEAT - A versengés a vérünkben van
seat.hu
Autó Lábodi Kft.
8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. t. 8800 Nagykanizsa, Magyar út 79. Tel.: 92/598-272 ■ Fax: 92/598-273 Tel.: 93/536-437 E-mail: seat@autolabodi.hu ■ www.autolabodi.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-12 óráig nyitva tartunk!

ROBOTZSARU ES TARSAI
A mai magyar rendőrség teljes egészében az informatikára, a számítástechnikára támaszkodik, tulajdonképpen minden munkafolyamatukat számítógépen végezik, legalábbis ezt derült ki dr. Molnár József alezredessel, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetőjével készített beszélgetésünkből.
- Egyre többet, és egyre komolyabban használjuk a számítógépet, bár egy-egy új program bevezetésekor még van ellenérzés a kollégákban, de aztán hamar felismerik az informatika nyújtotta előnyöket. A számítógépes parkok 3-4 évente elavulnak, cserére, bővítésre szorulnak, ám ez egyelőre financiális okokból nem megoldható. Igyekszünk azonban azokra a terültekre nagy teljesítményű, jó minőségű gépeket biztosítani, ahol ez fontos.
- Mire használják konkrétan e technikát?
- Használjuk többek között jegyzőkönyvek felvételére, adatrögzítésre. A teljes iktatásunk számítógépen folyik, a beérkező anyagokat számítógépes nyilvántartási rendszerbe visszük fel, és az alapján folyamatosan nyomon követhető az irat sorsa. Működik egy belső levelezési rendszer a rendőrségen belül, ez hatékony, olcsó megoldás.
- Milyen szoftverekkel dolgoznak?
- Minden területre külön programokkal rendelkezik a rendőrség. Ezek a kapitányságok által kifejlesztett, az ORFK által engedélyezett, speciális programok. Ezeket alkalmazzuk a helyszínbírság behajtására, a szabálysértési feljelentések során a szabálysértésekfeldolgozására, külön program létezik az engedélyügyekre, fegyver-, személy- és vagyonőr engedélyek kiadására. Nagyon fontos program a Robotzsaru 2000 elnevezést viselő integrált ügyviteli rendszer. Tulajdonképpen ez a lelke az egész rendszernek, az iktatásunk és a bűnügyi munka is ehhez kapcsolódik. Ebben kerül iktatásra a járőr jelentése épp úgy, mint a kihallgatási jegyzőkönyve. A programot öt éve használja a rendőrség, adatbázisa folyamatosan töltődik fel. Sok keresési lehetőséggel rendelkezik
a program, és azt is lehetővé teszi, hogy a földrajzi értelemben vett legtávolabbi kapitányságon lezárt vagy folyamatban lévő ügyre is rálátása legyen a kanizsai kapitányság munkatársának. Információkat gyűjthet, adatokat szerezhet annak érdekében, hogy a munkáját hatékonyan végezze. Kapcsolatban állunk a BM adatfeldolgozó hivatalával és az ottani nyilvántartásokat is a számítógépek segítségével érjük el.
-Külföldi adatbázisok is hozzáférhetők az önök számára?
- Nem, amennyiben külföldi adatbázisokban tárolt adatokra van szükségünk, megkereséssel fordulunk az ORFK-hoz..
- A hétköznapi ember milyen tapasztalatokat szerezhet arról, hogyan hasznosítja az informatikát a rendőrség?
- Mi még nem tartunk ott, mint a gazdaságilag fejlettebb államokban dolgozó kollégáink, hogy a gépjárművekben tudnánk az okmányokat ellenőrizni. Igazoltatáskor a rendőr felveszi a kapcsolatot az ügyelettel és az ügyeletes tiszt a számítógépes nyilvántartásban ellenőrzi az adatokat. Az Okmányirodákból a központi adatbázisba kerülő adatok számunkra hozzáférhetők, és összeegyeztethetők az adott okmányba foglaltakkal.
2004. november .
N
( november 16.)
Amerikában jártam
A Kodály Zoltán Művelődési Házban „Amerikában jártam" címmel tartott úti élménybeszámolót november 16-án Ferincz Lászlóné.
( november 18.)
IV. Geotudományi ankét
A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-dunántúli Területi Szervezete és a Magyar Geofizikusok Egyesületének Zalai Csoportja Geotudományi ankétot szervezett a Halis István Városi Könyvtár konferenciatermében. A poszterkiállítással kísért rendezvényen előadások hangzottak el többek között a Natura 2000 területekről és azok bányászati lehetőségeiről, a középkori Mohi geoelektromos módszerekkel történt vizsgálatának eredményéről, a kővágószől-lősi radon problémáról, a magyarországi olajipari emlékekről, illetve a különböző méretű kozmikus testeknek a Holdra és a Földre történt becsapódásáról.
Katasztrófavédelmi gyakorlat
Kiemelt katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a tűzoltók és a katasztrófavédelmi szakemberek a GE Nagykanizsai Fényforrásgyárában. Az újudvari Töltőüzem mellett a GE a másik olyan cég a városunkban, ahol a veszélyes anyagok meghaladják a felső küszöbértéket, ezért kiemelten fontos a biztonsági előírások betartása.
nyílt napot tartott november 20-án. A nap programjában volt csoportos bibliatanulmányozás, foglalkozás a gyerekeknek, vegetáriánus ételkóstoló, és az Adventista Egyház bemutatása.
Nemzetközi Könnyűmotoros
Repülőverseny A Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület és a város önkormányzata Nemzetközi Könnyűmotoros Repülőversenyt rendezett november 20-án a nagykanizsai repülőtéren. A verseny célja volt többek között a Dráva-Mura Eurórégió területén működő repülőklubok együttműködésének elősegítése, pilótabarátságok és a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, a sportág népszerűsítése és a hagyományok ápolása.
c
előzetes)
( november 19.)
Részönkormányzat
A Sánc szomszédságában lévő szabadhegyi városrész lakói részönkormányzatot terveznek létrehozni. Ezzel kapcsolatban tartottak megbeszélést november 19-én a sánci kultúrházban.
( november 20.)
Nyílt nap
A Hetednapi Adventista Egyház nagykanizsai gyülekezete
Baráti találkozó
A közelgő - a kettős állampolgárságról szóló - ügydöntő népszavazás előtt és okán szeretnénk megismerkedni egymással, mindazokkal, akik vagy őseik: Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Partiumból, Délvidékről, Muraközből, Muravidékről, Burgenlandból vagy távolabbról származnak mai Nagykanizsaiként. A találkozóra november 26án 18 órakor a Református Gyülekezeti Terembnen kerül sor.
Karácsonyi tárlat Csak tiszta forrásból... címmel nyílik meg Prokné Tirner Gyöngyi köszöntőjével november 25-én a Hevesi Iskola galériájában Séllei Katalin keramikus népművész és Bereczky Csaba fafaragó és bútorkészítő népi iparművész kiállítása.
Attila öröksége November 24-én (szerdán) este 18.30 órakor A Magyar Szent Királyok, Attila Öröksége címmel folytatódik a a művészettörténeti előadássorozat a Piarista Iskolában. Előadó: Szántai Lajos művelődéskutató.
A PARTELET HÍREI
FÉLIDŐS ÉRTÉKELES Két évvel ezelőtt tett esküt az önkormányzat. A félidő eredményeit értékelte Rost János alpolgármester és Halász Gyula, az SZDSZ frakcióvezetője a november 18-án tartott sajtótájékoztatón. Röst János abból az alaphelyzetből indult ki, hogy 2002. végén egy csődközeli állapotot örököltek a Fidesz többségű önkormányzattól, több mint egymilliárdos hitelállománnyal és egy teljesen lerobbant infrastruktúrával. Első intézkedésként a szocialista és szabaddemokrata városvezetés kidolgozott egy intézkedési tervet a takarékosságra és egy szigorú költségvetésre. A 2003-as év a stabilizáció és az irányváltás éve volt. 2004-re kezelhető hitelállomány alakult ki, jelenleg a város nincs eladósod-va. A 2004-es év az előkészítés és a lépésváltás éve volt, 2005. pedig az érzékelhető sikerek és a gyorsítás éve lesz. Az alpolgármester beszámolóját kiegészítve Halász Gyula frakcióvezető hangsúlyozta: az önkormányzat lobbyképessége jelentős sikereket tudhat magáénak, melyben Kovács Kálmán informatikai miniszter, Teleki László romaügyi államtitkár, és Göndör István frakcióvezető-helyettes munkája is jelentős volt, a pályázati sikerek a városvezetéssel együtt részben nekik is köszönhető. Az SZDSZ továbbra is a koalíció fenntartásában érdekelt.
A FŰTÉSREKONSTRUKCIÓRÓL Az MSZP elnöksége november 17-én ismét áttekintette a intéz-
KATALIN NAPI
ÉKSZER - AKCIÓ! a BRILIÁNS
ÉKSZERüzletben!
20 ezer Ft felett vásárlók között arany nyakéket sorsolunk ki december 4-én Aranyékszerek 2900 Ft/gr áron a készlet erejéig.
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
;
ményhálózat fűtésrekonstrukciójával kapcsolatos eljárás során történt szabálytalanságok következtében kialakult helyzetet, megvizsgálta, hogy a szocialista képviselőcsoport a korábban tett elnökségi állásfoglalás nyomán milyen intézkedéseket tett - jelentette be sajtótájékoztatóján Böröcz Zoltán, az MSZP helyi elnöke. Az elnökség írásban felkérte Litter Nándor polgármestert, hogy a jogellenes eljárás után készített vállalkozási szerződés tervezetet semmiképpen ne írja alá. E héten a kezdeményezésükre hét szocialista képviselő soron kívüli önkormányzati ülés összehívását kérte, amelynek napirendjeként fegyelmi bizottság felállítását nevezte meg.
TÉMA A NYUGDÍJ A 2005-ös költségtervezet alapján a Fidesz Nyugdíjas Tagozata szomorúnak tartja, hogy az időseket megillető, nekik járó életkörülmények biztosítása helyett a Gyurcsány-kormány még többet kíván elvenni a nyugdíjasoktól - kezdte szerdai sajtótájékoztatóját Schüller Róbertné, a Fidesz Nyugdíjas Tagozatának megyei alelnöke, így folytatva: a kormány ígéreteivel szemben 2005-ben sem teszi ingyenessé a szív- és csontritkulásos betegségben szenvedők gyógyszereit. A kórházprivatizáció kapcsán Schüller Róbertné elmondta: ez azt jelentené, hogy véglegesen szétválik Magyarországon a szegények és a gazdagok egészségügyi ellátása.
IGAZSÁGTALAN
KÖLTSÉGVETÉS Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő pénteki sajtótájékoztatójában a jövő évi költségvetést vette górcső alá. A pedagógusokra vonatkozó szabályozás törvénybe iktatása újabb feladatok ellátását teszi elrendelhetővé. Cseresnyés Péter beszélt az oktatási normatívák csökkenéséről, a kis iskolákat, és az egyházi intézményeket sújtó költségvetési megszorításokról, szó esett a versenysport támogatásának csökkentéséről, és arról, hogy az egészségügyi dolgozók mindmáig nem kapták meg hűségjutalmukat a szocialistáktól.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
INFORMATIKA A KULTÚRÁBAN
INFORMATIKA A GRAFIKÁBAN
- Nélkülözhetetlen, mindennapossá vált a számítógép használata a reklámgrafikában. Ebben a szakmában nem dolgoznak informatikai eszközök használata nélkül - kezdi mondandóját Ludvig Dániel grafikus. - A szakmát tíz évvel ezelőtt kezdtem el tanulni, akkor már kóstolgattuk a számítógépet, jelen voltak a grafikai szoftverek. Amióta a szakmában dolgozom, folyamatosan használom.
A számítógép minden téren lerövidíti a munkafázisokat, a tervezést. A tervezésben több lehetőség van a korrigálásra, egy terv elfogadtatása sokkal egyszerűbb.
- Amióta van internet, napokat, heteket spórolhat meg az ember. Kiadványok készítésénél is lényegesen rövidebb idő alatt juthat el a nyomdába egy alkotás. A képgrafika vagy a festészet területén az internet sokkal nagyobb teret biztosít a megnyilvánulásnak. Ha egy alkotó munkái láthatók az interneten, sokkal könnyebben elérik, szélesebb képet látnak az emberről, nagyobb lehetőség van kapcsolat teremtésre, akár a galériákkal, vagy a megrendelőkkel.
- De az alapokra továbbra is szükség lesz?
- A szakmát a klasszikus módszerekkel meg kell tanulni! A számítógép a ceruzát, az ecsetet helyettesíti. Mindenfajta elő képzettség nélkül nem elég egy szoftvert használni.
20 KM VEZETEK A HALISBAN.
Gondolta volna valaki, hogy a Halis István Városi Könyvtár épületének falai mögött mintegy 20 km hosszú vezetékrendszert bújik meg? S azt, hogy az intézményben több mint 60 számítógép áll használóik szolgálatában? Czupi Gyula igazgatóval arról beszélgettünk, mindez a házban működő informatikai rendszerrel párosulva mi mindenben tud segítséget nyújtani a könyvtárba betérőknek és az ott dolgozóknak valamint az internettel rendelkezőknek -bárhol is kapcsolódnak a világhálóra -.
- A könyvtárba látogatók milyen - számítástechnikával kapcsolatos - szolgáltatásokat tudnak maguk igénybe venni?
- A gépparkunk egyharmada az olvasóink rendelkezésére áll. Vannak gépek, melyeken annak tudnak utána nézni, az általuk keresett kötet megtalálható-e a katalógusunkban, s ha igen, van - e belőle kölcsönözhető példány az adott időpontban. Más gépeinken heti két órában ingyenes internetezési lehetőséget tudunk biztosítani olvasóinknak, s van néhány olyan gép is, amely az elektronikus úton történő levelezések lebonyolítására szolgál.
- Milyen eszközök állnak rendelkezésükre a könyvtár dolgozóinak ahhoz, hogy segíteni tudjanak a hozzájuk fordulóknak?
- Minden munkatársunk előtt, minden tájékoztató ponton ott a számítógép, az általunk használt információs rendszerrel, internet lehetőséggel és sok-sok általunk előfizetett elektronikai adattárral és adatbázissal. Intézményünk országos és nemzetközi kapcsolatát a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program biztosítja, melynek működése a szolgáltatókéhoz hasonlítható. A felmerülő kérdésre megpróbálnak a kollégák helyben vagy a világhálón választ találni. A fiatalok körében manapság oly divatos chat nálunk is működik, hiszen a gyors információáramlás egyik fontos eszköze. A felmerülő kérdéseket tároljuk, mert komoly támpontot adhatnak ahhoz, hogy például a honlapunkat milyen irányban fejlesszük tovább. Az általunk használt informatikai rendszert is sokkal több mindenre tudjuk
használni, mint amire eredetileg a fejlesztő szánta: nyomon követhetjük a napi forgalmat, látjuk, a kölcsönzések hogyan alakulnak, illetve hányan felejtették időben visszahozni a könyveket, s arra is választ kapunk például, melyik iskolákból látogatják a legtöbben illetve a legkevesebben intézményünket.
- Beszéljünk egy kicsit a könyvtár honlapjáról is!
- A legfontosabb célunk, hogy a világ bármely pontjáról is keresik fel honlapunkat, a lehető legtöbb, városunkkal és környékével kapcsolatos információhoz jusson az internetező. Ez tehát azt jelenti, hogy a könyvtárral szorosan összefüggő információkon kívül rengeteg más is megtalálható oldalainkon: a város térképétől a jellegzetes épületekig, vagy a kulturális eseményekig sorolhatnánk hosszasan. Érdekességként szeretném megemlíteni, hogy például a Zalai Közlöny 1900-as évekbeli számainakjelentős része elérhető a honlapunkon. Letölthető a vándorgyűlési kiadványunk, bemutatjuk a környék könyvtárait és ismertetjük Magyarország valamennyi könyvtárát többféle csoportosításban, hasznos információkkal szolgálunk az Európai Unióval kapcsolatban. A könyvtári szolgáltatás terén a legfontosabb a honlapunkról elérhető on-line katalógusunk, amelyen jelenleg 130 ezer könyvet tartunk nyilván. Ez még nem a teljes gyűjteményünk, de azon vagyunk, hogy mielőbb bekerüljön minden kötet a katalógusba. így is sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatásunkat, sok-sok időt megspórolva maguknak az esetleg felesleges utazással - hiszen a már listán lévő könyvekről néhány pillanat alatt kideríthető, érdemes-e érte befáradni a könyvtárba . A statisztikai adatok azt mutatják, hogy egyre többen keresik fel a honlapunkat.
Ma azt mondható, hogy míg két olvasó betér a könyvtárba, addig egy harmadik érdeklődő fellép a könyvtár honlapjára. Az egyre növekvő érdeklődés azt jelzi, hogy jó úton haladnak, érdemes és szükséges a további fejlesztés, az információk tárházának bővítése - és ez nem csak a honlapra értendő, hanem minden általuk nyújtott szolgáltatásra.
ZENE SZÜLETIK A SZÁMÍTÓGÉPEN
A Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában 2000 óta van hivatalosan számítógépes zenei tantárgy - kaptuk a tájékoztatást Baráth Zoltántól, az intézmény igazgatójától. A gyerekek egy meghatározott kortól, két év elő képzettség után kezdhetik el ezt a tantárgyat. A számítógép segítségével komponálnak, hangszerelnek, hangfelvételeket készítenek. Megismerik a számítógépes zenei alkalmazásokat, ami lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek fiatalabb korban komponáljanak, improvizáljanak, hangszereljenek. A számítógép kezeléshez semmilyen elő képzettségre nincs szükségük, pillanatokon belül tudják kezelni a gépet. Ez egy csodálatos lehetőség a számukra.
- Közönség előtt bemutatták már a tudásukat?
- A növendékeink szerveztek már önálló koncertet. Két évvel ezelőtt különdíjat szereztek a Mindszenti akusztikai versenyen a hangkomponáló növendékeim. Ebben az évben pedig fődíjat hoztak el a szintetizátor kamara csoporttal, a zeneszerzősök pedig különdíjat kaptak. Tavaly indult az első Kreatív Fesztivál, az országos rendezvényen nagy meglepetést okozott négy tanulónk a szimfonikus zenekarra komponált művével a zsűrinek. Emlékeztetni szoktam a gyerekeket, hogy Bach-
nak bizony le kellett írnia a kottába a partitúrát, utána a szólamokat, a számítógéppel mindez sokkal gyorsabb.
- Terveznek-e fejlesztést a közeljövőben?
- Az 1996-ban elindított képességfejlesztő programunkban szeretnénk előbbre lépni, szponzori segítséget már kaptunk a szolfézs órákhoz.
- Más zeneiskolákban is hasonló a helyzet?
- Nagyon minimális mértékben. Ez egy új dolog, a zenészektől kicsit távol áll ez a terület, hiszen a számítógép kezelését a felnőtteknek meg kellett tanulni. A zenészek akusztikus hangszerekhez kötődnek, arra készültek rá. Mindig problémát jelentett a zongorakíséret, nem tudjuk állandóan odahívni a zongorakísérőt az órára. Ha elkészült a zongorakivonat, csak megnyomjuk a billentyűt a számítógépen, és máris játszhat a gyerek akár egy zenekari kísérettel is. Nagyon jó lehetőség a számítógép.
- Mi a sorsa a számítógépes zeneoktatásról írt tankönyvének?
- Volt egy próbapályázat, aminek tankönyv írás volt a célja. A tankönyvet elkészítettem, elfogadták, most már az kellene, hogy kiadják. Tudom, nem gazdaságos kiadni, mert az országban öt-hat tanár tanítja csak... Ez az év áttörést jelent, többen kértek tőlem.
INFORMATIKA AZ OKTATÁSBAN---
INFORMATIKA MINDEN TÁRGYBAN
A Cserháti Sándor Szakközépiskolában a képzés iránya a nyolcvanas évektől az európai- és a vonzáskörzet igényeinek megfelelően alakult, beiskolázásukat, profiljaikat állandó változás jellemezte. Elsők között ebben az intézményben kezdődött informatikai oktatás (1991 Információ és számítástechnikai technikus képzés bevezetésével), s ennek lassan két évtizede. Az iskola igazgatójával, tanáraival arról beszélgettünk, hogyan kezdődött, s mára hová fejlődött az informatika oktatása, s mire használják ezt a viszonylag fiatal tudományt.
- Folyamatosan figyelembe veszzük a munkaerőpiac igényeit, s annak megfelelően alakítjuk a képzés struktúráját. Fontos, hogy az iskola lehetőséget adjon már menet közben különböző szakmai végzettségek megszerzésére. Elengedhetetlennek tartom a technikai fejlesztéseket, a feltételek folyamatos javítását. Iskolánkban az informatika, a számítástechnika eszközeivel nemcsak a tárggyal foglalkozó órákon találkoznak a diákok, hanem a közismereti tárgyak oktatása során is igyekszünk bevonni a számítástechnikát. Diákjaink nyelvi laborban tanulnak, de a nemrégiben kapott zsúrkocsi segítségével szinte bármelyi tárgy oktatásában részt vehet az informatika. A kollégiumban kialakítottuk két számítógéptermet, ennek egyik előnye az, hogy a nappali oktatás lehetősége tovább bővült, de e két terem részét képezi a kollégisták esti felkészülésének, és a szabadidős programjaiknak is. Ma már egyetlen korszerű berendezés működtetése sem képzelhető el informatikai ismeretek nélkül. Iskolánk felszereltségével, és a megszerzett idegen nyelvi, informatikai, szakmai tudással mind a munkaerőpiac képviselői, mind a hallgatóink, mind a fenntartónk elégedettek - mondja Johanidesz István, a Cserháti SZKI igazgatója.
Az iskola kezdeti profilja a mezőgazdasági és ipari képzés volt, de az alapozó és szakmai tárgyak mellett már a nyolcvanas évek közepétől minden diákjuk tanult kettőtől-négy évig informatikát.
- Ma már informatikai, számítástechnikai eszközök és tudás nélkül egyik oktatási intézmény sem létezhet, hiszen a naprakész közismereti és szakmai is-
Tíz éves a tagozat
1995-től működik a Cserháti SZKI falain belül a Gábor Dénes Főiskola. Az idén tizedik tanévét kezdte meg Nagykanizsán a műszaki informatikai képzést folytató, távoktatási módszerekkel dolgozó intézmény. Nagykanizsán több éven keresztül számítógép alkalmazói és műszaki menedzser szakirány választási lehetőséggel működött a GDF, tavaly a képzés a gazdasági informatika szakiránnyal bővült. Végzett hallgatóik a visszajelzések alapján, jól megállják a helyüket, megbízható tudást szereznek. Sokan már eleve úgy jelentkeznek ide, hogy tanulásukat a munkahelyük támogatja. Minden diákjuk megkapja azt a távoktatási csomagot, amely alkalmas önálló tanulásra, önellenőrző fejezetek, kérdések vannak a multimédiás oktatócsomagban. Heti egy-egy alkalommal konzultációra várják a hallgatókat.
meretek oktatása a pályázatfigyelés és a pályázatkészítés megkívánja ezt. A legsikeresebb pályázati évünk 2003. volt, amikor 48 millió forintot tudtunk eszközökben és programokban az oktatásunkba beépíteni. Az idén központi, decentralizált és megyei pályázatokkal eddig 8,4 millió forintot nyertünk. Az eszközfejlesztés terén az egyik célunk, hogy minden diák hálózatba kötött külön számítógéppel dolgozzon. A közháló-program lehetővé teszi, hogy az iskolák egymás között, valamint a fenntartóval kommunikálhassanak - teszi hozzá Sárváry László műszaki igazgatóhelyettes.
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar
A képzés négy évfolyamon történik, levelező jelleggel, félévenként hat alkalommal. Egy-egy alkalommal pénteken délután, szombaton egész nap és vasárnap délelőtt vannak órák, melyeket a Miskolci Egyetem tanárai tartják, kivéve a számítástechnikát, melyet Pálfi Tamás, az iskola mérnöktanára tart. A végzés után a jelenlegi negyedikesek logisztikai és környezetvédelmi mérnökök lesznek. A mostani harmadik évfolyam logisztikai mérnök és gyártástechnológiai mérnök lesz.
A kezdeteket a Primo és a Commodore korszaka jelentette. 1984-től már megjelent a diákok tantervében a számítástechnika, mint tantárgy, igaz akkor még a környezetvédelemmel összevontan.
- Ma már minden osztály tanul informatikát. Az idei évtől az elsősök heti három órában tanulják a tárgyat, a másodikosok heti két órában. Akik emelt szinten szeretnének érettségizni a tárgyból azoknak 3-4. osztályban emelt órában tanulhatnak, szakmai tárgyból, és alap órában is tanulják heti hét órában programozás és informatikát. Diákjaink negyede egyébként komoly tudással, jó képességgel rendelkezik. Akik ide jönnek, azok általában érdeklődnek az informatika iránt, és azért választják áz iskolát, mert hosszú évekre visszanyúló hagyománya van az oktatásnak, és a számítástechnika hatékony használatra tanítjuk diákjainkat. Az informatika műszaki vonalon mindenütt jelen van, nélküle ma már a modern ipar, mérnöki munka elképzelhetetlen - mondja Győrfi Endre tanár úr az informatikai munkaközösség vezetője.
Többféle számítógépes szimulációs programot használnak az oktatásban a gépészet, az elektronika területén. Tanulóik tanulnak Autocad, Orcád használatot, számítógépes tervezést. Évente 70-80 diák szerez Autocad-ből műszaki rajzolói végzettséget.
- Az automatizáláson belül az informatikai ismeretek is jelen vannak. Diákjaink tanulnak pneumatikus, hidraulikus és elektropneumatikus és hidraulikus vezérléseket, és ehhez illeszkedik a PLC vezérlés. Ez egy programozható logikai vezérlőt jelent, melynek a programozása egy számítógépes szoftver segítségével számítógépen keresztül valósul meg. Ezt a programot áttölti PLC-be, amellyel a berendezéseket, folyamatokat irányítja. Itt jelenik meg a számítástechnika az automatizáláson belül -fejezi be Németh Zoltán tanár.
JÓ JÁTÉK!
A Hevesi Óvoda a nevelési programjában a mozgásra, a játékra fekteti a hangsúlyt. Új játéklehetőségnek adtak otthont hat éve azzal, hogy a nagycsoportos ovisok birtokba vehették az óvoda alapítványa által vásárolt két számítógépet.
- Hogyan jött az ötlet?
- Voltak olyan gyerekek, akik környezetében nem volt számítógép, az esélyegyenlőség megteremtését tartottuk szem előtt. Kezdetben a nagyobb gyerekek átjártak az akkor még működő Zemplén iskolába, ahol heti egy alkalommal ismerkedtek a gépekkel az informatika tanár segítségével. Mivel a gyerekek élvezték, ezért a helyi feltételek megteremtésére törekedtünk - mondta Kiss Ernőné, a Hevesi Óvoda vezetője.
- Miben segíti elő a gyermekek fejlődését?
- Az óvónők olyan módszert dolgoztak ki, hogy egy-egy asztaltársaság melyik nap veheti birtokba a reggeli játékidőben a gépet. A gyerekek között többnek volt otthon számítógépe, ők vették birtokba először, a többiek figyelték őket, folyamatosan tanultak. Egy-két matematikai oktatóprogram, de leginkább játékprogramok segítik a gyerekeket a térirányok megtanulásában, a fel, le, jobbra, balra irányok gyakorlásában, a koncentrálásban, a reakcióidejük gyorsaságának növelésében. Az egér-és a billentyűzethasználat során fejlődik a kisgyerekek finommozgása, a számítógép be-illetve kikapcsolása, a játék kiválasztása pedig a figyelmükre hat, emlékezőképességüket fejleszti, az értelmi képességüket megdolgoztatja. Egyszerre két gyerek ülhet a gépnél, az egyik játszik, a másik figyeli, így a gyerekek egymástól is sokat tanulnak. Segítséget nyújtanak egymásnak, örülnek egy-egy csoporttársuk sikerének. Megtanulnak alkalmazkodni a társukhoz, hogy fegyelmezetten kell várniuk, egyfajta szabálytudat is kialakul bennük, amely iskolai életre felkészítésben fontos. A szülők a gyerekek élményei alapján örömmel konstatálták ezt az új lehetőséget, az óvónőknek viszont az informatikai tudását kellett bővíteniük.
12
VSO
2004. november .
November 23. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Srpski Ekran 13:25 Unser Bildschirm 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Kachorra 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:50 Kívül - Belül 16:54 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:35 Híradó 17:38 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók 17:55 Uniós pályázati kalauz 17:57 Közeli - Kulturális híradó 18:03 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:20 Gyerekhíradó 19:27 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Önök kérték! 21:15 Életképek 22:00 Kedd este 22:25 Híradó 22:40 Rakott 23:30 Kárpáti krónika 23:50 Hat potyautas 01:25 Végtelen nyár
iCTl
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 10:00 Teleshop 11:20 Csajok 11:40 Florida Lady 12:50 Az elveszett ékkövek titka 14:25 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 A nagy alakítás 21:25 Időzsaru 23:25 Szeret, nem szeret 23:40 Jó estét, Magyarország! 00:05 Propaganda 00:35 A Szent Lőrinc folyó lazacai
I : * M m
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Barracuda 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs -Szembesítő-show 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Vészhelyzet 21:50 Kék acél 23:50 Találkozások 00:05 A hegy hatalma 01:50 Fókusz
November 24. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Hrvatska krónika 13:25 Ecranui nostru 13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:50 Kormányváró 15:20 Fogadóóra 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:50 Református ifjúsági műsor 17:00 Útmutató 17:35 Híradó 17:38 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók 17:55 Uniós pályázati kalauz 17:57 Közeli - Kulturális híradó 18:03 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:20 Gyerekhíradó 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 A tévé ügyvédje 21:10 Titkos küldetésben 22:20 Szerda este 22:45 Híradó 22:55 Magyar Elsők 23:15 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:45 Kárpáti krónika 00:00 Magyar Filmműhelyek -Cameofilm 00:15 Kisvilma - Az utolsó napló 02:05 Végtelen nyár

06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Diótörő 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz Közszolgálati magazin 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Pénzvonat 23:05 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:35 Találkozások Sztármagazin 23:50 így készült: - Godsend - A teremtés klinikája Werkfilm 00:05 Az elnök emberei (amerikai filmsorozat, 1999) 45'' Beiktatás 2. 00:55 Antenna Euro-atlanti magazin 01:25 Fókusz
November25. csütörtök
Uniós pályázati kalauz 17:57 Közeli - Kulturális híradó 18:03 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:20 Gyerekhíradó 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Vérvörös nyár 21:10 A jog vadorzói 22:45 Péntek este 23:10 Híradó Időjárás-jelentés 23:20 A Mester 00:15 Kárpáti krónika 00:30 Georgia barátai
06:00 Propaganda Kulturális magazin 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:55 Teleshop 11:20 Florida Lady 12:20 A Rózsaszín Párduc újra lecsap 14:25 Játékidő Telefonos vetélkedő 15:30 Beverly Hills 90210,16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények Hírműsor, Skan-dinávlottó sorsolás 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:25 Megasztár 22:10 Piszkos alku 00:20 Cinematrix 00:50 Jó estét. Magyarország! 01:15 A terror csapdájában
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Rondó 13:50 Kívül - Belül 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:40 Út a mennyországba 17:35 Híradó 17:38 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók 17:55 Uniós pályázati kalauz 17:57 Közeli - Kulturális híradó 18:03 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:20 Gyerekhíradó 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Vérvörös nyár 21:10 A világ második legjobb gitárosa 22:50 Csütörtök este 23:15 Híradó 23:30 VilágKép Nemzetközi kitekintő 00:10 Kárpáti krónika 8'' 00:25 A latin szerető 02:00 Végtelen nyár
íTW
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinműsora 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:55 Teleshop 11:20 Florida Lady 11:55 Egy hölgy és a herceg 14:25 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények Hírműsor 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 Az iker bajjal jár. avagy az óvóbácsik visszatérnek 22:00 Szülőszoba 23:00 Fastlane - Halálos iramban 00:00 Strucc 00:30 Jó estét, Magyarország! 00:55 Drága testek
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli Információ, zene, sztárok és humor -minden hétköznap reggel! 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Botrány és szenvedély 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Meseautó 22:50 Alias 23:45 Találkozások Sztármagazin 23:55 Moziklub 00:30 Az elnök emberei 01:20 Pont hu 01:50 Fókusz
November 26. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 09.40: Hol-mi? Szabadidős programajánló műsor 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Körzeti magazinok 13:50 Kívül - Belül 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:40 Út a mennyországba 17:35 Híradó 17:38 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók 17:55
06:00 Strucc Esélyegyenlőségi magazin 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:55 Teleshop 11:20 Florida Lady 12:20 A tao harcosai 14:25 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Áll az alku 21:20 Sporttolvajok 23:00 Harmadik típusú emberrablások 01:00 Jó estét, Magyarország! 01:30 Y-akták 06:00 Ármány és szenvedély
f:* i ^
mTa
06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád - Nemzetiségi műsor 12.40 Ünnepnaptár - Vallási műsor 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Legenda 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs -Szembesítő-show 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A Kísértés 22:20 8 mm 00:40 Találkozások Sztármagazin 00:55 Éjféli ügynök 02:25 Fókusz
November 27. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Egy vízcsepp kalandjai 09:35 A 10. királyság 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Testvérháború 13:45 Stílus 14:10 Delta 14:40 Századunk 15:10 Unokáink sem fogják látni 15:40 Quizfire 16:10 30 másodperc Tokió fölött 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Életem zenéje 21:10 Vadászat a Vörös Októberre 23:25 Híradó este 23:35 Halál Velencében 01:40 Végtelen nyár
az Úr!" 11:00 "Ezt cselekedjétek az én em-lékezetemre!"12:01 Hírek 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Az utókor ítélete 12:40 Úton 13:10 PoliTour 13:40 Mindentudás Egyeteme 14:35 Csellengők 15:00 Örömhír 26'' 15:35 Örök Tévések 16:30 Quizfire 17:00 Kórház a pálmák alatt 18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este 19:55 NÉVshowR 21:45 Friderikusz 22:50 Híradó este 23:00 Határtalan emberek 23:15 Héthatár Külpolitikai magazin 00:15 Reménysziget 01:05 Az X-csapat
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 07:50 Fox Kids 09:50 Egyről a kettőre 10:20 Csak egy kis para 10:55 Stahl konyhája 11:30 A szupercsapat 12:30 Waikiki páros 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Trükkös halál 15:25 Pacific Blue 16:25 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G. 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Irigy Hónaljmirigy 21:00 Az utolsó erőd 23:40 Félelem és reszketés Las Vegasban
06:00 Tv2 matiné 07:50 Fox Kids 09:50 Dinoszauruszok - A Föld urai 10:55 Viva S Club 11:25 Laktérítő 12:00 TotalCar 12:35 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:25 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:15 Csaó Darwin! 22:25 Stephen King: Ezüst pisztolygolyók 00:25 Virgonc Vili kalandjai 00:30 Bűvölet
I :li J m
06:00 Airwolf 06:45 Kölyökklub 09:10 így készült: - Hihetetlen család 09:35 Walt Disney-rajzfilmek 10:25 Újabb titkok nyomában - Duracell a kutatásért 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-320 13:15 Autómánia Autósmagazin 13:45 Tengerjáró 14:15 Papás-mamás 14:40 Az elveszett világ 15:40 Két tojás száz bajt csinál 17:30 Rendőrakadémia 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor -A sziget II
November 28. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér - Az év települése 10:00 Magyar Elsők 10:20 Bécs - Budapest Szupermaraton 10:50 " így szól
06:00 Airwolf 06:45 Kölyökklub 09:10 Inuyasha 09:40 Vasárnapi Receptklub 10:35 Arany Ászok Liga Összefoglaló 10:10 Arany Ászok Liga 13:40 Tequila és Bonetti 14:35 Vadnyugati fejvadász 15:30 A bohóc 15:55 Hatoslottó-sorsolás 16:35 Elveszett legendák kalandorai 17:30 Cobra II 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Heti hetes 20:00 Dr. Dolittle 21:30 RTL Boksz Klub 22:45 Bázis a Holdon 00:25 Fókusz Portré 00:50 Országház 01:20 Maffiózók
November 29. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:03 Napi mozaik 09.40: Hol-mi? 09:53 Panorama Europe 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Roma Magazin 13:25 Domovina 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:51 Panorama Europe 15:00 Kachorra 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:30 Panorama Europe 16:35 Út a mennyországba 17:27 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli 18:00 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 Gyerekhíradó 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Kékfény 21:05 Bangkok Hilton 22:00 Hétfő este 22:28 Panorama Europe 22:35 Híradó 22:45 A magyar kultúra éve az Egyesült Királyságban 23:15 Kárpáti krónika 23:35 Nyomorultak 01:00 Végtelen nyár
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 09:50 Teleshop 11:20 Florida Lady 12:25 Hosszú az út hazáig 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 Német pite 22:20 Szulák Andrea Show 23:20 Nyom nélkül 00:20 Dolce Vita 00:50 TopSport 01:20 Jó estét. Magyarország! 01:45 A zsaruk királya
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 Buffalo Bili visszatér 13:50 06-81-320-320 15:05 Mese 15:35 Sue Thomas 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Hirtelen halál 22:55 Supemova 00:30 Találkozások 01:10 Az elnök emberei 02:00 Fókusz
2004. november .
MÉDIA


November 24-tól November 30-ig
November 24. szerda
07:30 Krónika 07:43 Storyboard 07:57 Videoklip 08:06 Házban ház körül: Borsfai kápolnagaléria. Béli Jánosné lakodalmi szakács, Kukorica aratás, gyümölcsfaszezon, K vitamin, Gazdit kereső kutyák 08:30 Krónika 08:43 K''arc: 5. éves a Petró Galéria, Erdély-Székelyföld fotóalbuma 08:55 Jövő 7: Költségvetési értelmező szótár 09:08 Jelkép - katolikus 09:18 Csipikében kétségek támadnak 09:25 Krónika 09:36 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:13 Egér Kázmér óvodába kerül 18:15 Rally TV 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Jövő 7 19:25 Kamarai percek - A Német-Magyar KIK 19:37 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Az ötödik támadás - dráma
November 25. csütörtök
07:30 Krónika 07:43 Rally TV 1. rész 08:06 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:43 Házban ház körül 09:07 Jelkép - evangélikus 09:17 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videóklip 17:30 Biztonsági Zóna 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 K''arc - A Zarán-doknő - színház, Ajánló 19:25 Sport -Sport az iskolában 19:37 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:17 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Senki gyermekei - dráma
November 26. péntek
07:30 Krónika 07:43 Storyboard 07:57 Videoklip 08:06 K''arc: A Zarándoknő - színház. Ajánló 08:18 Sport 08:30 Krónika 08:43 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 09.07 Jelkép - református 09:17 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Tér-Erő. Vidékfejlesztési magazin 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Rally TV 2.rész 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Nyugat magazin 19:37 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:13 Sport 20:30 Hírháló 21:00 Angyalok vagyunk - Végre elrepülünk - olasz akció sorozat
November 27. szombat
06:30 Krónika 06:43 Rallye TV 07:01 Nyugat magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:43 Jelkép - katolikus 07:53 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Maksavízió 10:00 Hegycsúcsok 10:30 Alexebbek 11:00 Épi-Tech 11:30
Thalassa 17:30 Brill 20. Vállalkozásról mindenkinek 18:00 Alexebbek 18:30 Ballagás 20:05 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda 3. - Tengeri zsaruk - akció thriller 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
November 28. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Vállogatás a hét műsoraiból 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassa 10:30 Trendline 11:00 Hegycsúcsok 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hegycsúcsok 18:30 Titkos világ - magyar film 20:15 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 A város kissé bogaras - katasztrófa film 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show.
November 29. hétfő
07:30 Nyugat - Régió 08:00 TV mozi 09.36 Válogatás a hét műsoraiból 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:08 Mese 18:15 Háziorvosok 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép
- adventista 19:50 Krónika 20:00 Nyugat - Régió 20:30 Hírháló 21:00 Holdfény az öböl felett - filmdráma
November 30. kedd
07:30 Krónika 07:40 Háziorvosok 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Nyugat - Régió 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Szegedi szemeszter - magazin 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 19:00 Krónika 19:10 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről VAGY Házban ház körül. Krónika, Karc 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Mary Higgins Clark: Ha kimondod a nevem
- angol-kanadai film
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
A polgári körök által útnak indított
Ifl
L 1UROPAHO&"
kulturális műsorral egybekötött országos rendezvénysorozat
Nagykanizsán
2004, november 30«án, kedden
kezdettel kerül megrendezésre a
Műsorvezető:
a FIDESZ Országos Választmányának elnöke a Polgári Körök koordinátora
Szász Jenő
Székelyudvarhely polgármestere
Varga Miklós, Csurka László, Amriskó Anett, Kovács Zsuzsa, Makrai Pál, a Kormorán együttes és még sokan mások
A belépés díjtalan!
| Padló
PARKETTA* PVC •SZŐNYEG
Laminált PL*.
padló I. oszt. HDF alapú
7 MM vastag $
1590 v
Ft/m2-tól I
14
HIRDETES
2004. november 23.
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 700 nr, társasház építésére alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072 (5446K)
Nk-án a belvárosban 126 nr-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nk-i illetve balatonparti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 m2-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (5409K)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 nr-es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázshasználattal eladó. vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529 (5413K)
Kiskanizsán 2 szobás, kis családi ház, kis telekkel eladó. Érd.: 93/700-150 (5432K)
Nk-Sánc Új Élet utcában 389 négyszögöl, 1400 m'' belterületi, közművesítetlen, megosztható telkek sürgősen eladók. Érd.: 70/366-2111 (5433K)
Betegség miatt 3 szobás családi ház nagykanizsai házra, lakásra cserélhető. Irányár 8 millió Ft. Érd.: 30/270-8592 (5435K)
Kiskanizsán központi helyen, kétszintes családi ház eladó. Ár.: 18 millió Ft. Érd.: 30/3515-347 (5444K)
Jankapusztán, Nk-tól 12 km-re 60 nr-es, egyszobás, fürdőszobás családi ház 2000 m- telken eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5445K)
VEGYES
Babaholmik. modern, többfunkciós babakocsi, babahordozó, etetőszék, mellszívó, tejmelegítő készülék alig használtan eladó. Érd.: Nk, Olaj út 8. 93/3265-516 (5450K)
2 db nagyméretű szőnyeg (bordó illetve pasztell sárga) valamint 4 db nádroló eladó. Érd.: 30/588-9018 (5439K)
Poron mosógép és Hajdú centrifuga eladó összesen 10.000 Ft-ért. Érd.: 18 óra után a 317-800-on (5440K)
Eladó használt Hévíz bojler és F8-as konvektor. Érd.: 20/519-5305 (5451K)
Fenyőgally feldolgozva (luc és normann keveréke), valamint 3 hónapos szuka németjuhász kiskutyák eladók. Érd.: 20/345-5102 (5452K)
Ezüstfenyő és tujaág eladó. Érd.: 20/516-5285 (5453K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Tel.: 30/641-7375 (5441K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal. Érd.: 70/503-9407, 93/322-109, 30/6398-825 (5442K)
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselemzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)
BERLET
Nk belvárosában igényes, bútorozott, kétszobás lakás irodának is kiadó. (számlaképes) Érd.: 30/369-5352 (5436K)
Jókai úton garázs hosszú távra kiadó. Érd.: esti órákban 329-505 (5447K)
Kiskanizsán 4 szobás családi ház albérletbe kiadó. (Albérlőtárs is érdekel) Tel.: 30/602-9487 (5448K)
JÁRMÚ
Opel Astra, 1,4-es, 5 ajtós, fehér, központi zár, szervízkönyvvel, 100.000 km-rel eladó 1,050 eFt-ért. Érd.: 30/288-5620 (5405 K)
Eladó 1996-os Suzuki Sedan GC típusú személygépkocsi 79 ezer km-rel, friss műszakival, első tulajdonostól. Irányár: 920.000 Ft Érd.: 30/378-9296 (5449K)
EGESZSEGUGYI FOISKOLA DIPLOMÁS ÁPOLÓI SZAKÁN VÉGZETT ÁPOLÓT KERESÜNK
a magyarszerdahelyi FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIÓS INTÉZETE ÉS OTTHONÁBA.
A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kérünk csatolni. Személyes találkozásra időpont egyeztetés a 06/30/979-2588 vagy a 93/556-900 telefonszámon.
INGYENES SZOLÁRIUM - SZAUNA ^ HASZNÁLATI BON
Minden kedves vendégünk részére, aki nálunk gyászt, ennek a BON-nak felmutatásával ingyen használhatja szolárium és szauna szolgáltatásunkat.
ÉTTERMÜNKBEN MINDEN SZOMBATON ÉLŐZENE!
Cím: Kőnig Panzió - Étterem
1K ÜL''jo
:•.-.:, it; 1.1 i. i i Nagykanizsa-Fűzvölgyi elágazó (74-es főút mellett) Tel.: 93/556-033 (telefonos egyeztetés)
OKTATAS
December hónaptól beás nyelvtanfolyamot indítok Nagykanizsán 8-10 fő résztvevő esetén. Nyelvvizsgalehetőség áprilisban. Részletes információ: 30/2957-694 Kalányos Terézia nyelvtanár.
MEGHÍVÓ
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezésében csáktornyai virágkötők mutatkoznak be, amelynek keretén belül az általuk készített adventi koszorúk, karácsonyi díszek megvásárolhatók. A vásár helyszíne: Vasemberház, I. emelet.
Időpont: 2004.11.25. 15 óra
FÉRFI FODRÁSZÁT NYÍLT!
Nagykanizsa, Fő út 10. (Húsáruház udvarában) Nyitva: H-K-P: 7-13 óra, Sz-Cs: 13-19 óra
Várom régi és új Vendégeimet (Erzsébet téri fodrászüzletből)
ERZSI
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 - 9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14- 18 óráijí
NOVEMBER 26. PÉNTEK 18 ÓRA
A NAGYKANIZSAI FELNŐTT FÚVÓSZENEKAR Olajbányász) ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYE Vezényel: ÁMON ISTVÁN Belépődíj. 400 Ft
NOVEMBER 29 -DECEMBER 4.
NAGYKANIZSAI MÉZES NAPOK Mézkóstoló és vásár naponta 9-17 óráig. Szaktanácsadó: Dr. Kustán László és Gaál Kálmán
NOVEMBER 29. 19 ÓRA
VÁGY A SZILFÁK ALATT dráma - Budaörsi Játékszín
HEVESI-BÉRLET Főbb szerepekben: Konc?. Gábor, Gregor Bernadett, Farkas Zoltán, Szűcs Sándor Belépődíj (pótszék) 1500 Ft
NOVEMBER 30. 19 ÓRA
VÁGY A SZILFÁK ALATT dráma RÁTKAI-BÉRLET
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
J&ÉMliiMÉt^SL ^ Vállalati étkeztetést vállalunk f^ Étkezési jegyet elfogadunk
< * Havi étlap: www.konigmenu.hu
DECEMBER 8. 19 ÓRA
OLÁH IBOLYA KONCERTJE
Belépődíj: 1200 Ft
SPORT ES INFORMATIKA
15
C
SPORTHÍREK
)
SÚLYOS VERESEGEK
November 7-én a Fehérvár KC gárdáját fogadta a Kanizsa KK DKG EAST. Az NB I/B-s bajnokság ötödik fordulóján a vendég Fehérvár 111-88-ra verte a kanizsai kosarasokat. Kanizsa KK DKG EAST: Sági (12/3), Boldizsár (11/3), Domonkos (17/15), Koma (20), Miilei (22). Csere: Matus, Zsámár (3/3), Kákonyi (2), Kiss V., Széplaki (1). A gyenge napot kifogó kanizsaiaknak semmi esélyük nem volt, a játék minden elemében jobb vendégekkel szemben.
Veszprémi Egyetem SC-Kanizsa KK 86-77. Kanizsa KK: Miilei (11), Koma (14), Domonkos (20/18), Sági (15/12), Boldizsár (4). Csere: Zsámár (10), Simon (5/3).
XI. YNET KANIZSA KUPA
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség, a Király Ingatlanügynökség Kanizsa Sörgyár SE, a Nagykanizsai Városi Asztalitenisz Szövetség és a Nagykanizsa MJV. Polgármesteri Hivatal Sportirodája a nagy hagyományokkal rendelkező országos versenyt, amely a csáktornyai sportolókkal nemzetközivé bővült. A kétnapos versenyen 23 számban közel 300 versenyző indult.
Kanizsai eredmények: Újonc leány kcsp.: 3. Biliege Barbara, serdülő fiú kcs.: 1. Tóth Dániel, serdülő leány páros: 1. Ladányi D.-Tóth I., serdülő fiú páros: 1. Tóth D.-Fülöp R., 2. Szmodics B.-Bedő B. Női egyéniben 1. Óber Andrea, 3. Szász Kinga, női párosban 1. Bízó M.-Csuti É., 2. Szász K.-Ober A. Vegyes párosban 3. Varga Zs.-Óber A. NB III-ban férfi egyéniben 3. Jakabfi Imre. Ifjúsági leány egyéniben: 2. Szász Kinga, 3. Flander Anita, ifj. leány párosban: 2. Szász K.-Flander A., ifj. fiú párosban: 3. Bedő B.-Szmodics B.
NŐI LABDARÚGÁS
AGSF Páterdomb-Avantgarde Kanizsa N. F. E. 0-1. Küzdelmes mérkőzésen Szekeres Katalin góljával nyert a kanizsai csapat. Avantgarde Kanizsa N. F. E -Botfa SE 16-0. megérdemelten győztek a kanizsai lányok gólzá-
port ontva a másik csapat kapujába. Góllövők: Baloghné 4, Somogyi 4, Torma 3, Szekeres 3, Leveli 1, Rácz 1.
KANIZSAI BIRKÓZÓK SIKEREI
220 fő részvételével rendezték meg Pápán a Legenyei Kupa nemzetközi birkózóversenyt gyermek és diák korcsoportban. A Kanizsai Birkózó Sportegyesületben aranyérmet nyert Tern Krisztián 41 kg-ban, ezüstérmet Bolf Attila 60, Egyed Balázs 22, valamint Egyed Zsanett 28 kg-ban. Bronzérmes Steinhardt Márk 28 kg-ban. Czanik Máté 37, Farkas András pedig 41 kg-ban szerezte meg a negyedik helyet.
Esztergomban, a serdülő kötöttfogású birkózó országos bajnokságon a kanizsai +85 kg-os Tóth Árpád a negyedik, míg Volykovics Máté az 59 kg-os mezőnyben nem került be a legjobb nyolc közé.
BESZÉLŐ SAKK
A sakkozás ősidők óta ismert játék. Ma már az informatika megérintette ezt a sportágat is, csakúgy mint életünk bármely területét. A számítógépes sakkprogramok háttérbe szorították a klasszikus sakktáblát, új világot teremtettek számára. A sakkprogram ma már a mindennapok számítástechnikai terméke, közülük sok nyújt segítséget a világ sakkrajongóival, sakk-klubjaival való kapcsolatteremtésben. játszmaelemzésekben, a taktikai tréningekben, a sakkadatbázisok elérésében.
- 2000-ben kaptuk meg a sakk-termiinket, következő lépésünk volt, hogy a mai kor követelményeként számítógéppel rendelkezzünk, hogy számítógéppel is sakkozzunk. A feltelepített adatbázisok és játékprogramok könnyítik meg a felkészüléseket az egyes versenyekre, így nagyon sok játszmát elemezhetünk. Az adat-
bázisok az ellenfeleinkről adnak információkat, illetve a világ legjobb játékosainak a partijait tartalmazza - mondta Bagonyai Attila, a NTSK szakedzője.
Az Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub német programokkal dolgozik. Az idősebb sakkozók nem veszik igénybe a legújabb technikát. Ma már munkaeszköznek számít a verseny sakkozóknál, felváltotta a több bőröndnyi sakk-könyveket. A gyerekek otthoni számítógépükön oldják meg az edzéseken adott házi feladataikat a kezdők, haladók részére kifejlesztett különféle szoftverek segítségével. Rendkívül széles a skála, megnyitás, középjáték, végjáték, mindent lehet tanulni. Az elemző programokon edzői opciók is vannak. A számítógép segít megtalálni a legjobb lépés. Van, amelyik a hibákat is kijavítja, vagy beszél.
A GYENGEBB IS GYŐZHET
Johanidesz Gábor wing tsun instruktor vezetésével a Bolyai Általános Iskola alagsori tornatermében tartja edzését pénteken 16-18 óra és vasárnap 15-17 óra között a Csengeri Wing Tsun Harcművészeti Egyesület kanizsai csoportja. A tavaly szeptemberben alakult csoport decembertől egy plusz időpontban, szerdán is tart majd edzést. Sikeres volt az idei tagfelvételük, az instruktornak 20 tanítványa van, de többen is jelezték, hogy szeretnének tréningre járni. Már 10-12 éves kortól fogadják az érdeklődőket, felső korhatár nincs.
- A wing tsun kungfu egyszerű és gyakorlatias stílus, nem tartalmaz bonyolult és felesleges mozdulatokat, könnyen és gyorsan elsajátítható - mutatja be Johanidesz Gábor a sportágat. -Technikája és filozófiája révén esélyt ad arra, hogy a gyengébb is győzhessen egy erősebb felett. A legendák szerint Ng Mui, egy Shaolon apáca fejlesztette ki 250 éve, aki korábban a Shaolin kung fu egyik nagymestere volt. Mivel tudta, hogy erővel erő ellen nem sok esélye van, ezért összeszedte az általa ismert kung fu stílusok leghatékonyabb technikáit és eze-
ket új, hatékonyabb harci taktikák alapján alkalmazta. Figyelembe vette az emberi test erőforrásait. A technikára, az ügyességre, a gyorsaságra helyezte a hangsúlyt. Egy nő, vagy egy gyengébb fizikumú férfi csak úgy győzhet egy erősebb felett, ha logikusan és ésszel küzd. A wing tsun gyakorló a gyenge pontokat: szem, halánték, torok, here támadja a test minden fegyverével: ököl, tenyér, kézéi, könyök, térd. Gyakorlásához nincs szükség hajlékonyságra, erőre, csak elszántságra és kitartásra. A gyakorlás révén sportos fizikumot, jó állóképességet és önbizalmat lehet szerezni.
- Milyen tervei vannak?
- Az újabb technikák tanulása mellett azt is tanulom, hogyan lehet átadni hatékonyan a tudást. A technikáknak a mester vérévé kell válnia. Budapestre, vagy Győrbe járok továbbképzésre Csengeri Zsolt mesterhez, aki 14 éve foglalkozik wing tsun-nal, és Magyarországon az elsők között tette le a mestervizsgát. Továbbra is szeretném tanítani ezt a harci technikát, és szeretném a tanítványaimat instruktori szintre kiképezni, hogy ők is taníthassanak.
Q K#MÁ7
Nagykanizsán, a Király-udvarházban
eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 nm-es I. emeleti kétszobás, nagyer-kélyes, összkomfortos lakás, illetve 72 nm-es 2 + 2 félszobás tetőtéri összkomfortos lakás azonnali költözéssel, továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 nm-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással. Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás,áfa- visszaigénylés, illetékmentesség
4 lakásos belvárosi, kertes, ősfás társasház
földszintjén (Kisfaludy u. 2/a), eladó 1 db 65 nm-es 3 szobás, illetve 1 db 71 nm-es 3 szobás összkomfortos teljesen felújított lakás, bruttó 179.900 Ft/nm áron, továbbá eladó 1 db 17 nm-es személygépkocsi tároló bruttó 1.690.000 Ft-ért. Átadás: 2005. év eleje
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em.
Tel ./fax: 93/ 516 715
Balassa Béla építész vezető tervező.
Tel.: 30/901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető:
members.chello.hu/balassab
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a város egyetlen államilag minősített nyelviskolája
arra kéri mindazokat, akik
2004. január 1-je után iskolánkban VIZSGÁT TETTEK VAGY TANULTAK, hogy a
30 %-OS VISSZATÉRÍTÉS
igényléséhez szükséges adatokat
legkésőbb december 3-ig közölje.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
ífc

CSOKI I ANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Wm^MLEMi
Megérkeztek a szaloncukrok az alábbi ízekben!
Zselés Kókuszos Kakaó-rum ízű Gesztenyés Diós Konzum Mákos Gumicukros Eper-tejszínül Csoki-tejszíne^ Alma-fahéjas Banán ízű Tejkaramella Vajkaramella Marcipán ízű Diabetikus Eper
Kókuszlikőrös, Tojáslikőrös

Konyakmeggyes Konyakmeggyes fenyődísz Meggy-Cherry Cherry-Bon Malibu
Alkoholos szilvás Alkoholos vilmoskörtés Alkoholos gesztenyés Alkoholos mogyorókrémes Alkoholos marcipánkrémes Capuccinokrémes Tiramisu Vadász ét
Vadász-feketeerdő tej Földimogyorós Nuss Riese Nuss Riese fenyődísz Erdei mogyorókrémes
é
Mikulás zacskó 7 Ft-tól, Mikulások 19 Ft-tól, Bolero italporok 38 Ft, Virgács 70 Ft, Bolero pezsgőtabletta 199 Ft, 500 gr-os nápolyi 199 Ft, Mikuláscsomagok már 199 Ft-tól Adventi csokoládénaptárak 199 Ft-tól, 400 g-os családi vegyes szaloncukor 299 Ft, Meztelen szaloncukor 500 g-os 299 Ft
Születésnapra, névnapra tábla csokoládék, desszertek, sütemények nagy választékban kaphatók!
Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény! Nyitva: Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 17.00 t szombat: 9.00-12.00
Kerámiát karácsonyra
a Petró Galériából!
| á % f ^
Keressen fel bennünket karácsonyi díszeket, kerámia dísztárgyakat, figurákat, kávés, teás készleteket, tálakat, gyertyatartókat kínálunk már 400Ff-tól. 20,000Ft felett részletfizetés kamat ós kezelési költség nélkül. Ingyenes díszcsomagolás.
Petró Galéria Fő út 19 Tel./fax: 333-744, 30/9939-940 (ÉL Ét ^ www.petrogaleria.hu ^BHI frfadf Nyitva:hétfő-péntek: 10-17,30 szombat: 10-12,30 ''49B''
1
M
C HONOS
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
XVI. évfolyam 42. szám • 2004. november 30. • Megjelenik 21.000 példányban _http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
iíia ír
Városunk vendége volt az amerikai nagykövet. Bakonyi Zsóka felvételén a Halis Könyvtárban középiskolás diákok körében látható George Herbert Walker.
(Tudósításunk lapunk 3. oldalán)
NAGYKANIZSA, ERZSEBET TÉR 23. (CENTRÁL HOTEL)
INF0TEL.: (+36) 30611061 f3 INTERNET; WWW.C1.HU
A műsorváltozás jogét fenntartjuk! i
2004. november .
NEPSZAVAZAS
A Köztársasági Elnök 2004. december 5. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki, melynek során az alábbi kérdésről kell a választópolgároknak dönteniük:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?"
valamint a Magyar Köztársaság Elnökének 1-1/3544/2004. számú határozata alapján
„Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelmére - magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LX1I. törvény 19. §-a szerinti Magyar igazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?"
A népszavazás során a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a 92/2004.(IV.29), valamint a 241/2004.(X.27.) számú határozatával a népszavazás lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságot megválasztotta.
A szavazatszámláló bizottság névsora megtekinthető a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) I. emelet 12-es irodában.
A népszavazás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a szavazás technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el. Vezetője: Dr. Kelemen Marcell jegyző. Címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefonszáma: 500-706
A Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot (VISZ) működtet, melynek feladata: a választópolgárok, jelölő szervezetek tájékoztatása a népszavazásra vonatkozó jogszabályokról, a választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, különös tekintettel a külföldön történő szavazásra, az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről, beadványok átvételek és továbbítása, az eljárás során használandó különböző nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük el-magyarázása, stb., a népszavazással kapcsolatos adatok szolgáltatása.
VISZ elérhetőségei:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.1. 12. 500-752, 500-930, jegyző @ nagykanizsa.hu, acsjaszlone @ nagykanizsa.hu
2. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti iroda 500-898, 500-807 deak_tamas @ nagykanizsa.hu
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol van, igazolást kérhet a tartózkodási helyén történő szavazáshoz személyesen, vagy meghatalmazott útján 2004. december 3-án 16.00 óráig. Külföldön a magyar nagykövetségeken lehet szavazni. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 36. számú szavazókör Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa Erzsébet tér 9. szám alatt szavazhatnak.
Közérdekű panasz bejelentése
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143 §-aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban:
♦ a 06-80/200/848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon
♦ Nagykanizsa MJV polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címen
♦ a bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu, bodzai_tiborne @ nagykanizsa.hu, fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
KEPVISELOI FOGADOORA
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak (Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) december 4-én (szombaton) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST ÉS BÁL
az asztmás és allergiás gyermekek életminőségének javítására, 2004. december 11-én 19 órától
a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Program: - Ünnepi gálaműsor a színházteremben KOÓS RÉKA, TUNYOGI BERNADETT, CSENGERI ATTTILA, VARGA MIKLÓS előadásában
- Zenés vacsora a Centrál Kft felszolgálásában - Bál a FOCUS Nosztalgia Zenekar közreműködésével Belépőjegyek, támogatójegyek kaphatók a HSMK információs szolgálatánál (311-468) a Városi Vöröskereszt irodájában (311-322) és a Kórház gyermekosztályán (502-011) A támogató összegek után adókedvezmény igényelhető. Kérjük a magánszemélyeket, vállalkozásokat és intézményeket, hogy csatlakozzanak a jótékonysági gálához az asztmás és allergiás gyermekek megsegítése érdekében. Tisztelettel hívja és várja Önöket: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítvány a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete és a Hevesi Sándor Művelődési Központ
IFJÚSÁGI ÜGYINTÉZŐ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet Ifjúsági ügyintéző köztisztviselői munkakör betöltésére. Ellátandó fő feladat: a városi ifjúság helyzetének elemzése; a városi ifjúságpolitikai koncepció figyelemmel kísérése, aktualizálásának kezdeményezése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a cselekvési terveknek megfelelően; ifjúsági koordinátori tevékenység; kapcsolattartás a diák önkormányzatokkal és munkájuk segítése.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(11.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./12. Művelődési és közoktatási feladatok I. besorolási osztályában felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike; közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni. A munkakör betöltése vonatkozó (legfeljebb 2 oldal) szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázathoz csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképesítést (nyelvvizsgát) igazoló okiratok másolatát, és a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat beérkezési határideje: 2005. január 10. 16,00 óra, melyet dr. Kelemen Marcell jegyző részére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 93/500-708,) kell benyújtani. A benyújtott pályázatok elbírálására 2005. január 31-ig kerül sor. A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni lehet: 93/500-710 vagy 93/500-780
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. november .
GSG

AMERIKAI ÉRDEKLŐDÉS
Városunkba látogatott november 23-án George Herbert Walker, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete. A diplomatát és kíséretét irodájában Litter Nándor polgármester és Teleki László romaügyi államtitkár fogadta. A polgármester megköszönte a nagykövetnek, hogy a nyári, USA-ban tett tanulmányútját támogatta, majd tájékoztatást adott a város és térsége helyzetéről.
A délelőtt során a nagykövet ellátogatott a General Electric Nagykanizsai Fényforrásgyárába, ahol a gyárlátogatás során Hermán Miklós igazgató bemutatta az üveggyárat és kompakt fénycsőgyárat. Délután a Halis István Városi Könyvtárban középiskolás diákokkal beszélgetett a nagykövet, majd a Cigány Kisebbségi Közösségi Házban Teleki László romaügyi államtitkár és Váradi Istvánné adott tájékoztatást működésükről.
Rögtönzött sajtótájékoztató keretében Litter Nándor polgármester elmondta, fontosak számunkra
az amerikai kapcsolatok, hiszen a ''30-as években az olajipar, napjainkban pedig a General Electric és a Honeywell cégek jelentik a gazdasági kapcsolatot Amerikával. A kapcsolat továbbfejlesztését szeretné elérni, melyhez ez a találkozás jó kiindulási pontot jelent. A hétvégén USA több városát látogatja meg a nagykövet Particia Gonzalez-zel, a kereskedelmi kapcsolatok vezetőjével, aki január 6-án egy befektetői fórumot tart Nagykanizsán. ígéretük szerint magukkal viszik Nagykanizsa befektetői anyagait, melyek tartalmazzák a város által nyújtott előnyöket, kedvezményeket.
A nap folyamán George Herbert Walker megismerkedett Nagykanizsa szegénység elleni programjával, beszéltek a Habitat házépítési programról, és a nagykövetség által kiírt American Corner pályázatról, amire szeretné a polgármester, ha a város pályázna. A program a gazdasági és kulturális kapcsolatok erősíté-
sét szolgálná. A nagykövet megköszönte a meghívást, nagyon hasznosnak ítélte a találkozást, Nagykanizsa lehetőségeit kedvezőnek tartotta, de azt is elmondta, hogy az amerikai üzletemberek döntésén múlik, hogy melyik régióban fektetnek be.
VÁROSI STRATÉGIA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a közeljövőben több lakossági fórumot tart a városi stratégiával kapcsolatban. 2004. december 7-én, kedden 17 órakor a HSMK Felnőtt Klubjában rendeznek fórumot.
Téma: informatika, környezetvédelem, önkormányzati gazdálkodás, gazdaságfejlesztés, épületgazdálkodás, társadalmi kapcsolatok, városmarketing.
A fórumon Litter Nándor polgármester és az adott témákat érintő munkacsoportok vezetői tisztelettel várják a lakosság kérdéseit, javaslatait, felvetéseit.
A városi stratégia megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Kabinetben (Erzsébet tér 7. II. em. 12.).
VÍZ-ÜGYEINK
A 2005. év üzleti tervéről tárgyalt a Vízmű Rt. közgyűlése a HSMK-ban. A tulajdonos önkormányzatok megszavazták a jövő évi díjemelésre tett javaslatot, amelynek megállapításánál figyelembe vették a jövő évre várható 4,5 százalékos inflációt, az idei év egy százalékos inflációtöbbletét, valamint az évközben várható energiaár-emelés hatását.
A javaslat szerint jövőre 7 százalékos díjemeléssel kell számolni, ez a lakossági díj esetében köbméterenként 19 forintos, míg a közületi fogyasztók estében 23 forintos vízdíj többletet jelent. A tavalyi évben bevezetett köbméterenkénti öt forintos csatornahasználati díjat duplájára kívánják emelni. A közgyűlés döntését követően az önkormányzatok külön-külön is döntenek majd a 2005-ben érvényes díjakról.
INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG
Regionális Innovációs Ügynökség létrehozására benyújtott pályázatról tartott sajtótájékoztatót november 26-án Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgármester. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinálásával létrejött Konzorcium által a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kiírásában megjelent Regionális Innovációs Ügynökségek programra benyújtott pályázatot.
A cégek által befizetett mintegy 50 milliárd forint innovációs járulék egy része kutatóhelyekre, másik része régiókra kerülne felosztásra, erősítve a régiókban az innovációs tevékenységet. A pályázatról még az idén döntés születik. Kedvező elbírálás esetén Győrben valamint Nagykanizsán kialakításra kerülne az iroda, melynek projekt generáló, kutatást, fejlesztést támogató tevékenysége pozitív hatással lenne Nagykanizsa gazdaságára és jövőjére, valamint emelkedne a magasabb képzettséget igénylő munkahelyek száma is. Az irodát a tervek szerint a Király út 47. számú épületben alakítanák ki.
A Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helyével közösen a város dolgozik egy Turisztikai Innovációs Központ létrehozásán is. Litter Nándor polgármester beszámolt arról is, hogy a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntése értelmében 36,3 millió forint értékű hulladékszállító gépjárművel gazdagodik Nagykanizsa. A Saubermacher céggel kötött megállapodás szerint a gépet - melyhez a pályázati önrészt a cég finanszírozta - bérbe adják a társaságnak. Szintén a környezetvédelemmel összefüggően a polgármester elmondta, hogy a kistérségek polgármestereivel egyeztetve, megkezdik a stratégiai tervben szereplő hulladéklerakó pályázatának az előkészítését. Röst János alpolgármester hangsúlyozta: az elmúlt két évben beadott, több mint 70 sikeres pályázat összege meghaladta a 4,5 milliárd forintot.


htom m1
Uj lakások Nagykanizsán az északkeleti városrészben
már 185.000 Ft/m2 ártót!
Csendes, parkos környezet! Használt lakását beszámítjuk!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés! Áfa-visszatérítés, szocpol támogatás igénybevehetö!
n n n ni ne n n rl .

VAROSKAPU
BALUSZTRAD
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 132/B. www.balusztradingatlan.huvaroskapu@balusztradingatlan.hu
HIRDETES
2004. november 30.
Köszönetünket fejezzük ki
városunk polgárainak, hogy a „Globalizáció és nemzetstratégia" című I. Nagykanizsai Civil Szabadegyetemen több mint négyszázan vettek részt, végig nagy érdeklődéssel.
ivíl Klub
Alapítva Nagykanizsa, 2004. április
Örömmel vettük, hogy városunk vezetői is figyelemmel kísérték a rendezvényünket.
A nagy sikerre való tekintettel a jövő évben is megrendezzük a második szabadegyetemünket, amelyre mindenkit újra nagy szeretettel várunk.
Nagykanizsai Civil Klub
I
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig.
December 1.17 óra CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
Digitális felvételi technika a csillagászatban Előadó: Dr. Hegedűs Tibor, csillagász Belépődíj: 100 Ft
December 4.15 és 18 óra MIKULÁS KONCERT
A Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar műsora Belépődíj: 600 Ft
December 6. 18 óra „CSENDES KÉPEK" Peterman Károly fotókiállítása. Megnyitja a Mikulás. Megtekinthető: 22-éig és 2005. január 3-15-éig
December 8. 19 óra KÖZKÍVÁNATRA! „EGY SIMA, EGY FORDÍTOTT" OLÁH IBOLYA
koncertje Belépődíj: 1200 Ft"
AKCIÓS BETET
évi fix kamat
a két hónapra lekötött, min. 3 millió forint összegű lakossági betétekre, de már 1 millió forinttól is
9,6%!
NAGYKANIZSA, Csengery u. 10. 93/314-268
M
ÁÉB BANK RT.
2004. november .
OS

NINCS ÚJ PÁLYÁZAT!
NÉGY NAPIREND
Négy, a november 30-i közgyűlésen szereplő napirendi pontot tárgyalt a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat ülésén. Horváth Jánosné napirend előtti felszólalásában megemlítette a Szent Flórián téri játszótér karbantartását. A településrészi önkormányzat tagjai elfogadták a távközlési célú antennák, antenna tartó szerkezetek, bázisállomások és műtárgyak elhelyezését és a Nagykanizsa MJV Közgyűlésének az állattartás szabályzásáról szóló rendeletének módosítását. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálása, a 2005. évi közszolgálati díj megállapítását tartalmazó előterjesztésben a 4 százalékos díjemelést és a három éves időtartamú szerződés javasolja a KTÖ. A helyi tömegközlekedési közszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés és a 2005. évi díj megállapítása napirend esetében a tagok az alacsonyabb díjemelési mértékre tették le voksukat.
Az önkormányzat intézményeinek fűtésrekonstrukciójával összefüggésben kiírt pályázatra érkezett beadványok bírálatának, és a bírálat körülményeinek vizsgálata volt a javasolt első napirendi pontja a november 24-ére összehívott rendkívüli közgyűlésnek, melyet hét szocialista képviselő kezdeményezett.
Dr. Kolonics Bálint képviselő kérte, hogy a közgyűlés az ügyet zárja le. Ha a jogszabály valamit kötelezően előír, azt be kell tartani, a jogsértő magatartást fel kell tárni. Hangsúlyozta, amint olyan javaslatot tapasztal, hogy hunyjanak szemet a jogsértés felett, feláll, és elmegy. Dr. Fodor Csaba képviselő hozzászólásában kifejtette: az a cél és feladat, amit a közgyűlés elfogadott, helyes volt, viszont úgy gondolja, hogy a közgyűlés többsége alul informált volt az eljárás során. 2003. márciusában hozattak egy döntést a testülettel, majd az eljárás kicsúszott a látókörükből. Itt az ideje, hogy nyíltan nézzenek szembe a tényekkel, követett-e el hibát valaki, és orvosolható-e a hiba. Az volt az álláspontja, hogy nincs döntés, mert nem az arra hivatott hozta meg. Tóth László, az ÜJKB elnöke ismertette a bizottság aznap hozott határozatát, melyben többek között szerepel, hogy GVB által felkért személyek felhatalmazás nélkül átvették a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozó bíráló bizottság szerepét, ezzel nemcsak a helyi rendeletet, hanem az önkormányzati törvény szabályát is megsértették, és közgyűlési felhatalmazása nélkül jártak el a közbeszer-
zési eljárás során. Egyértelműen megállapítható a személyi felelősség, ezért a bizottság fegyelmi eljárást kezdeményez. Az ÜJKB felszólította a jegyzőt, hogy kezdeményezze az ügyészségnél a közbeszerzési eljárás törvényességi felülvizsgálatát, és hamis tanúzás bűncselekményének alapos gyanúja miatt tegyen büntető feljelentést. Dr. Szabó Csaba képviselő kiegészítésében rávilágított a kérdés másik oldalára, miszerint ha az eljárást semmissé teszik, akár 100 millió forintos igényt fogalmazhat meg a nyertes pályázó, hiszen a nyertes neve megjelent a közbeszerzési közlönyben. Röst János alpolgármester elmondta, az eljárás folyamatának megismerése mindenki számára biztosított volt. A bizottsági javaslatot június 30-án elfogadták, július 5-én a döntési jegyzőkönyvet aláírta, ami másnap kihirdetésre került. A jogsértés tényét a jegyző július 9-én jelezte. A kihirdetett közbeszerzési döntésnél törvényi kötelezettsége állt fel az aláírást illetően. Dr. Fodor Csaba megjegyezte, a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha az eljárást semmisnek tekintenék. Halász Gyula frakcióvezető hozzátette: fél évig senki nem fedezett fel jogsértést, vajon miért nem? Öt perces szünet után négy határozati javaslatról szavaztak a városatyák. Elfogadták a közbeszerzési rendelet megalkotására előterjesztett javaslatot, a közbeszerzési bizottság ügyrendjének elkészítését, és elutasították a pályázat érvénytelenségére, valamint az új pályázat kiírására előterjesztett javaslatot.
TÁRGYALTÁK A BIZOTTSÁGOK
A GVB ELŐTT A VOLÁN SZERZŐDÉS A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság november 22-ei ülésén újabb nyolc évre szóló szerződést kötött a Zala Volánnal a tömegközlekedési közszolgáltatás ellátására és megállapították a 2005-re vonatkozó díjak 6,9 százalékos emelését. A kéményseprőipari közszolgáltatást a következő tíz évben is a Füstfaragó Kft. fogja elvégezni. A bizottság elfogadta a HSMK rekonstrukciójához végleges címzett támogatási igény benyújtását. Az épület teljes felújítása a következő évben indulna el és a 611 milliós beruházáshoz 543 milliót az állam, 68 millió forintot pedig az önkormányzat biztosít. A GVB támogatja a Kámán László által benyújtott javaslatot a Dózsa György utcai ingatlanban - közismert nevén a Citromsziget - kialakítandó közfürdővel kapcsolatban. A hatvanegy komfort nélküli lakást tartalmazó épületben mosodát is szeretnének létesíteni. Módosították az állattartás szabályairól szóló, a város közgyűlése által lét-
rehozott, 27/2000. sz. rendeletet. Ezentúl a rendelet nem csak a haszonállatok, hanem a hobbiállatok, a kutyák, macskák, tartását is. szabályozza. Eldőlt, hogy a Csónakázó-tó melletti zöld tábor teljes körű kihasználása érdekében tornapálya és erdei tanösvény létesül, továbbá, hogy épül egy modem játszótér a városban. Halász Gyula önálló képviselői indítványát a hobbikertek bérleti díjának eltörléséről a bizottság nem fogadta el. A GVB támogatja a Batthyány Gimnázium tornatermének 28 millió forintos fejlesztését és Csordásné Láng Éva és Polai József önálló képviselői beadványát a Kiskanizsai Ravatalozó újjáépítéséről. A Bajcsai Kultúrház felújításáról nem született döntés.
AZ OKISB A NYÁRI TÁBOROK MUNKÁJÁRÓL November 23-án soros ülését tartotta a Vasemberházban az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság. Elfogadásra került a Zöldtábor és a balatonmáriai tábor szakmai munkájáról szóló beszámoló, a Nagykanizsa MJV Önkor-
mányzata 2004. évi költségvetésének I-m. negyedévi végrehajtását tartalmazó tájékoztató, valamint a HSMK rekonstrukciójához végleges címzett támogatási igény benyújtása. A Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2005. évi költségvetés koncepciójának javaslatát tárgyalásra alkalmasnak találta az OKISB. A bizottsághoz benyújtott négy támogatási kérelmet pénzforrás hiányában elutasították. Az ülés tagjai támogatták a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság előtt is napirendre került új utca elnevezéseket.
PÁLYÁZATOK A KÖZBESZERZÉS ELŐTT Négy napirendi pontot tárgyalt a november 24-ei ülésén a Közbeszerzési Bizottság. Elsőként az Egyesített Szociális Intézmény számára, ételszállításra alkalmas tehergépkocsi beszerzésére érkezett ajánlatok közül döntöttek. Az Erzsébet tér 1. szám alatt található Dióssy terem felújítására két jogcímen is terveztek forrást a költségvetésben, azonban a beérkezett ajánlatok összege négy millió fo-
rinttal meghaladta a keretet. Ezért a bizottság csak egy feltételes döntést tudott hozni, kiválasztották a négy ajánlattevő közül az önkormányzat számára legkedvezőbbet. A döntés akkor lesz eredményes, ha a soron következő közgyűlésen a képviselő testület biztosítja a többletforrást, bizottság megtárgyalta az IHM-ITP-18-as jelű informatikai pályázat közbeszerzési előkészítését. Az önkormányzat 10 millió forint önrész vállalása mellett 29,9 millió forintot nyert informatikai rendszer fejlesztésére. így közel 40 millió forintból valósítható meg a köztéri információs terminálok beszerzése és üzembe állítása, az e-learning rendszer kialakítása és a városi információs web-portál fejlesztése. A bizottság arról döntött, hogy a fejlesztéshez szükséges eszközök nagy része a központosított közbeszerzés keretében beszerezhetőek, a többire helyi pályázatokon indulnak. A város közterületein elhelyezésre kerülő útbaigazító közérdekű táblák és a turisztikai táblarendszer tervezésére beérkezett ajánlatok közül egy győri céget bíznak meg a tervezéssel.
A XX. SZAZAD TANÚI
2004. november 30.
Dezső Ferenc
A RUBINOKLEVELES TANÍTÓNŐ
Kovács Józsefné Gitta néni a beszélgetőtársam. S én iszom szavait, mert élete bővelkedett fordulatokban, tragédiákban. Két világháborút élt át, bár a küzdés maga nem látszik meg rajta. S nem látszik a 91 év sem. Szelleme friss, stílusa kifinomult, a megpróbáltatások nem keserítették el, kitartóbbá, helytállóbbá edzették. A legtragikusabb helyzetekben is megőrizte nyugalmát, hitét, optimista természete mindig talpra állította. Mi adta az erőt? Mi adta e pozitív gondolkodást? E kérdések kavarodtak bennem. Hiszem, hogy a beszélgetés végére kiderül. - Milyen érzések, gondolatok kavarogtak Önben a rubinoklevél átvételekor?
- Őszinte leszek, nem szeretem az ünneplést, ettől is tartottam, de amit a városi önkormányzat rendezett az oklevelet átvevő nyugdíjasoknak, valamint a pályakezdőknek, felemelő és megható érzés volt. Mint egy film, pergett le életem egy pillanat alatt, úgy éreztem ez egy kárpótlás volt minden eddigi fáradozásomért. A jó szó, az ember megbecsülése erőt ad, hitet. Hát, most megkaptuk, s ez örömmel töltött el.
- Tekintsünk vissza a múltba, hogyan is kezdődött, milyen volt a gyerekkor a neveltetés?
- Bakonyszentivánon születtem, édesapám Réb Antal a falu tanítója volt. így hát korán megismerkedtem az iskolával, a renddel, a fegyelemmel, de a szeretet sem hiányzott. Sajnos testvéremmel hamar árvaságra jutottunk, mert édesapánk az első világháborúban hősi halált halt. Özvegy édesanyám Tapolcán a postahivatalban dolgozott, és féltő gonddal nevelt bennünket, de az apa hiány nemcsak a gyermekkorban, hanem örökre elkísért. Az elemi és középiskolát Tapolcán végeztem. Mindig édesapám pályáját és példáját akartam követni. Már gyerekkoromban tanító szerettem volna lenni, ez a cél lebegett előttem. így kerültem Kecskemétre, az Angolkisasszonyok Tanítóképző Intézetébe, ahol 1933-ban tanítói oklevelet szereztem.
- Mit kapott az Intézetben? Hogyan alakult tovább a pályája?
- A gyermekkor és az Intézeti élet jól kiegészítette egymást. Folyamatos készülést jelentett a tanítói pályára. Már a szüleimtől megtanultam a rendet, a fegyelmet és a legfontosabb munkát, a tanulást. E követelmények az Intézetben egyre jobban tudatosultak bennem. A fő feladatunk a tanulás volt. Tanáraink magas követelményt állítottak elénk. Együtt éltek velünk - hiszen nem volt családjuk -, életüket a tanítás, nevelés töltötte be. Minekünk az ismeretet, erényt, hivatástudatot igyekeztek átadni. Bennünk a tanulás, rendszeretet, a munka, a közösségi tevékenység a nevelés során szükségletté, igénnyé vált. A kezdeti nehézségeken átlendülve már nem volt teher a teljesítés. E tudatos tevékenység a siker egyetlen forrása lett. így oltódott belénk a hivatásszeretet, amely végigkísért egész pályámon.
- Mi várta a tanítói oklevél megszerzése után? Milyen elhelyezkedési lehetőségek voltak?
- Végzett tanítónő lettem, állás nélkül maradtam, munkanélküliként kezdtem az életet. Hogy megélhetésemet biztosítsam, magántanulók tanítását vállaltam. Változást jelentett, hogy 1935-ben férjhez mentem, és Pacsára költöztem, de egyelőre csak feleség voltam. Hét év munkanélküliség után 1941-ben választottak meg tanítónak. Szívesen fogadtam, hogy úgy mondjam „üde színfolt" voltam a csupa férfiből álló tantestületben. Hamar bekapcsolódtam a munkába, tanításon kívül énekkart vezettem, pásztorjátékot tanítottam. Közben két lányom született, munkámat meg kellett osztani az iskola és a család között. Ez a férjem segítségével sikerült is.
- Hogyan élte át az újabb világháborút?
- Ahogy visszagondolok, nehezen, hiszen újabb megpróbáltatások jöttek. Férjemet behívták katonának, kikerült az orosz frontra. Részt vett a Doni harcokban, segített sebesült bajtársai mentésében. Menekültek a pokolból gyalog, szekéren, szánkón, ki hogy tudott.
- Mennyiben változott meg élete a háború után?
- A háború után férjem csak 1946-ban nagy betegen érkezett haza. Mivel kántortanító volt, állami iskolában nem taníthatott. így újabb munkahelyünk Tilaj lett. Majd 2 év után a következő állomás Zalaudvarnok volt, ahol igazgatónak neveztek ki. Sok minden mellett egy régi pajtából két tantermet hoztunk létre. így megszűntettük a délutáni tanítást. Munkámért megkaptam az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést. 1959-ben férjem betegsége miatt Nagykanizsára kerültünk. Sajnos hamarosan, 52 éves korában meghalt.
- Hogyan folytatódott a pályája?
- Nagykanizsán kisegítő iskolában kaptam munkát, ahol bizony hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető gyerekekkel foglalkoztam. De türelemmel és szeretettel végzett munka meghozta a gyümölcsét. Elismerték munkámat. Innét is mentem nyugdíjba 55 évesen.
- Hogyan telnek napjai, s milyen tanácsokkal látná el a ma fiataljait?
- „Fiatal" nyugdíjasként rám nehezedett a háztartás vezetése, az unokák - 4 volt - nevelése, segítése. Most az olvasás, a televízióban egy-egy jó film, s egy kis séta kötik le az időmet. Nagyon jó érzés a régi pacsai tanítványokkal való találkozás. A rubinoklevél átadásáról értesülve személyesen vagy telefonon sokan köszöntenek, gratulálnak.
Gitta néni ma is csupa temperamentum. Sugárzik. Vidám természete is kellett ahhoz, hogy a sok megpróbáltatást elviselje. Két világháború, a szerető apa, férj elvesztése, egyedül taníttatni a lányait, ehhez akarat, kitartás kellett. S ezt igyekezett pedagógiai pályája, nevelése során továbbadni. Véleménye szerint a nevelő, szülő legyen példa, de legyen példa a dicső múlt is. Legyünk igaz magyarok, és tegyünk is érte. Csak a cselekvő ember lehet igaz hazafi. Ezt üzeni Kovács Józsefné Ráb Margit rubinokleveles tanítónő. Élete, személyes sorsa, tanítása példa lehet mindannyiónknak.
2004. november .
ESELYEGYENLOSEG
IGEN, IGEN
A nagykanizsai Civil Klub tagjai a nemrégiben megrendezett I. Nagykanizsai Civil Szabadegyetem eseményeiről valamint a december 5-i népszavassal kapcsolatos állásfoglalásukról adtak tájékoztatást. Kozma Péter elnök bevezetőjét követően dr. Varga Imre, a szabadegyetem főszervezője először a nagyszabású program sikeréről, s annak tervezett folytatásáról szólt, majd a Civil Klub egészségügyi intézmények privatizációjára vonatkozó állásfoglalását ismertette. Mint mondta, az egységes és mindenki számára elérhető egészségügy megőrzése érdekében nem szabad megengedni, hogy a kórházakat magánkézbe adják, mert a befektetés profitját minden bizonnyal a betegeknek kell fizetni. A kettős állampolgárság ügyéről a Kárpátalján született Balogh László és a székelyföldi születésű Bartha László beszélt. Mint mondták, az anyaországtól elszakított honfitársainknak kötelességünk újra megadni azt az állampolgárságot, amelyről ők sohasem mondtak le. A kettős állampolgárság egy tiszta demokrácia gesztusa. A december 5-ei népszavazásra minden, az ország sorsáért felelősséget érző választópolgárnak el kell mennie, s mindkét feltett kérdésre támogató igennel kell szavazni.
Idén második alkalommal nyílt lehetősége a csáktornyai Gospodarska Skola virágkötőinek a bemutatkozásra. A helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezésében a Vasemberházban mutathatta be tudását a hat diák, akik adventi koszorúkat, karácsonyi díszeket készítettek.
- A természetből vett alapanyagokat magunk gyűjtjük és szárítjuk. Leginkább a pasztell színeket használjuk, de a lényeg, hogy összhangot mutasson egy-egy kompozíció. Nálunk sok ilyen kiállítást rendeznek az iskolák. Szívesen látogattunk el ismét Nagykanizsára, hiszen tavaly is nagy sikert arattak a tanulóink által készített karácsonyi díszek -mondta Ljiljana Skobar szakoktató. A nagy érdeklődést igazolja, hogy valamennyi kompozíció gazdára talált.
NYITOTT TORNATEREM
Akinek ideje engedi, az esztendő utolsó hónapjában is betérhet szombatonként a város némelyik általános iskolájának tornatermébe egy kis testmozgásra. December 4-én a Bolyai János iskolában 14-15.30 óra között, a Körösi és a Péterfy iskolában 14-15.30-ig valamint 17-18 óra között, a Zrínyi iskolában 14-17 óráig várják a mozogni vágyókat. December 11-én a Bolya iskolában 14-15.30 óra között, a Körösi iskolában 14-18 óra között, a Zrínyi iskolában 14-17 óráig, míg a Péterfy iskolában 14-15.30-ig valamint 17-18 óra között lehet edzeni. December 18-án a Bolyai iskolában 14-17 óra között, a Körösi iskolában 14-18 óra között, a Zrínyi iskolában 14-17 óráig, míg a Péterfy iskolában 14-15.30-ig valamint 17-18 óra között szabad a tornaterem.
A KETTŐS ALLAMPOLGARSAGROL
A december 5-i országos népszavazáson a kórházprivatizáció mellett a kettős állampolgárság kérdésében is döntenünk kell. Ebben a témában kerestük meg dr. Karagics Mihály horvát konzult és Vargovics Józsefnét, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökét.
Dr. Karagics Mihály: - Természetesnek tartom a kisebbségi sorsban élők anyanemzetünkhöz való tartozás érzését, mert ez egyfajta lelki egyensúlyt és biztonságot ad. A magyarországi horvátoknak biztosított a magyar-horvát kettős állampolgárság felvétele. A hazai horvátok elsősorban érzelmi indíttatásból kérik a horvát állampolgárságot, hiszen a magyar útlevélnek, különösen most az EU-ban nagyobb gyakor-
lati értéke van. Eddig nem sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Romániának nagy esélye van, hogy a következő bővítési körben csatlakozzon az EU-ba, Horvátországnak szintén. Tehát előreláthatólag 2008. után az Ukrajnában és Szerbia-Montenegróban élő magyarokon kívül minden magyar egy közös európai országban találja magát. A jó érzés határát súrolja a politikai pártok csatározása e kérdés kapcsán. Véleményem szerint jóval a december 5-i referendum előtt ki kellett volna dolgozni egy konszenzuson alapuló törvényt a kettős állampolgárságról. Remélem, hogy december 5-e után a határon túli magyarok nem kerülnek politikai konfliktusba a velük egy országban élő többségi nemzetekkel.
Vargovics Józsefné: - Természetesen igennel szavazok, mert ez nem kegy, amit mi adunk egy tragikus körülmények között szétdarabolt új országhatárokon túli magyar testvéreinknek, hanem az egyetlen lehetséges gesztus, amit értük tehetünk. Ez kötelességünk megtenni, hiszen nem önszántukból hagyták el az országot, keserves 80 évet éltek le. A kettős állampolgárság intézménye több országban létezik, ami részben az anyaország civilizációs fokmérője is. Ezt a kérdést nem szabad pénzügyi oldalról megközelíteni, sokkal fon-tosabb az, hogy ez egy erős lelki támaszt is jelentene a határon túl élő magyaroknak, arról nem is beszélve, hogy az ügy fontosságát a magyarságtudat megerősítése, a közös nemzethez tartozás adja.
OSSZEFOGAS A CÉLÉRT
Tavasszal alakult meg a Bajcsai Kulturális Egyesület, melynek fő célkitűzése, hogy összefogja Bajcsa városrész lakosságát, számos programot kínáljon fiataloknak, időseknek egyaránt szabadidejük eltöltésére. Az egyesület elnöke Vinkó Lajosné lett, a titkári teendőket pedig Tóth István látja el. A nyár folyamán rendeztek gyereknapot, sportnapot. Az Idősek Hete programsorozatba is bekapcsolódott a közelmúltban alakult egyesület. Nagy sikert aratott a rendezvény, hiszen több mint 100-an látogattak el a kulturális egyesület által szervezett rendezvényre, ahol a gulyás, pogácsa mellett az óvodások és a Tüttő János Nótakör műsora is melegséggel töltötte el a résztvevőket. Jelenleg mintegy 50 taggal rendelkezik a szervezet, a 14-15 évesektől egészen az idősekig. A fiatalok a maguk szervezte bál bevételét a bajcsai egyesületnek ajánlották fel. A közeljövőben a gyerekeknek Mikulás, a felnőttek részére Szilveszteri Bált kívánnak szervezni.
- Nagyon sok segítséget kapunk a Móricz Zsigmond Művelődési Háztól, az időseknek szó-tó programot az önkormányzat is támogatta, de az egyesület tagjai is partnereink, legutóbb a meghívókat ők hordták ki. Jelenleg a tagdíjakból tartja fenn magát az egyesület, de a jövőben szeretnénk minél több pályázatot írni. A távlati terveink között szerepel a Bajcsai Falunap, az EU-val kapcsolatos rendezvények megrendezése, hiszen az embereket érdekli, minél többet szeretnének megtudni az Európai Unióról. Igényként jelentkezett az idősek körében egy egynapos kirándulás gondolata, szervezés alatt áll az aerobik tanfolyam. Hamarosan számítógépek kerülnek kihelyezésre a művelődési házban, melyhez szükséges lenne egy felügyelő személye is, így akár a könyvtár is többet lehetne nyitva - mondta el Vinkó Lajosné.
N. K.
8
K
2004. november .


A PÁRTÉLET HÍREI
Hihet a szemének!
Daewoo modellek most hihetetlen áron!
• Ajándék légkondicionálóval
• Ajándék téligumi-garnitúrával
• Ajándék rádiósmagnóval
Amíg a készlet tart!
A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
- Meglepően jó alkotásokat láthatunk a meglepően fiatal, alig öt éve érettségizett fiatalembertől, Ludvig Dánieltől - e szavakkal kezdte Lehota M. János esztéta az ifjú művész első önálló kiállításának megnyitóját november 26-án a Trend Art Galériában. A megnyitón Tiborcz Iván jazz-zenész működött közre, aki a megjelenteket zenehallgatásra hívta Cserfőre.
2004. november 20.
10.10 órakor kértek rendőri intézkedést egy Erzsébet téri lakáshoz., ahol a tulajdonos távollétét kihasználva különböző műszaki cikkeket tulajdonítottak el. A járőr előállította azt a nagykanizsai férfit és élettársát, akik a bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatok. Mint kiderült, őket korábban a sértett fogadta be albérlőként.
2004. november 21.
19.53 órakor az URH járőr közúti ellenőrzés során ellenőrzött egy nagykanizsai gépkocsivezetőt. Az alkoholszonda elszíneződött, ezért vele szemben járművezetés ittas állapotban vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.
2004. november 24.
14.51 órakor kértek rendőri intézkedést egy olajipari cég Vár úti telephelyére, mivel ismeretlen tettes a portaszolgálattal őrzött telepen leállított teherautókról 4 millió forint értékben fúrásnál használt csöveket, hozzájuk tartozó szerszámokat tulajdonított el.
2004. november 25.
Egy szombathelyi lakos nyitva hagyott tehergépkocsijának utasteréből ismeretlen tettes eltulajdonította személyes iratait és 12.000 Ft készpénzét.
A FIDESZ ÖRÖME
- Őszinte örömmel fogadjuk, hogy az MSZP helyi szervezete is csatlakozott a Fidesz által beterjesztett javaslathoz, miszerint javasoljuk fegyelmi bizottság felállítását a fűtésrekonstrukcióra kiírt közbeszerzési eljárás során elkövetett jogsértések kivizsgálására -mondta a keddi sajtótájékoztatón Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője.
Dr. Kolonics Bálint hozzátette: a nagykanizsai lakosok sorra kérdezik meg tőlünk, hogy miért ragaszkodik a városvezetés a szabálytalan szerződés aláírásához. Cseresnyés Péter kifejtette: elfogadhatatlannak tartják a városvezetés magyarázkodását. Amíg egy átlagember már egy apró törvénytelenség miatt súlyos büntetésre számíthat, addig a város vezetői egy törvénysértést mindösz-sze hibának tüntetnek fel.
AZ SZDSZ A KONSTRUKTÍVITÁSRÓL
Röst János alpolgármester az SZDSZ keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a Fidesz-frakció „papagájkommandóként" hajtogatják a negatív fogalmakat, mint válság, csőd, botrány, drámai mértékű, bizonytalanság. A tények helyett valótlanságokat állítanak, a közgyűlési döntések egyharmadának megszavazásában nem vett részt. Ha valaki képviselőséget vállal, akkor azt is vállalja, hogy döntésekben vegyen részt. A Fidesz-nyilatkozatok
megsértik az önkormányzatban, intézményekben, vállalkozásokban dolgozókat, ezzel kárt okoznak, elbizonytalanítják a befektetőket, rontják a városvezetés gazdasági tárgyalásainak esélyét. Ez a fajta módszer és vádaskodás a Fidesz részéről oda vezethet, hogy a kanizsai pártoknál megszűnik a beszélő viszony, ami alapjaiban veszélyezteti a közgyűlés normális működését. Mi építünk, ők politikai rombolást végeznek.
- Mennyire etikus a Fidesz magatartása, mennyire szolgálja
Nagykanizsa város érdekeit? -tette fel a kérdést Halász Gyula önkormányzati képviselő, majd folytatta: - Felszólítjuk az ellenzék képviselőit, hogy esküjükhöz híven, konstruktív ellenzékként viselkedve a város felemelkedéséért dolgozzanak.
AZ ELLENZÉK ELLENZÉKE - Lassan nem múlik el se hét, se hónap, hogy a városvezetés ne az ellenzék ellenzékeként viselkedne. Eddig sem és ezután sem kérünk engedélyt a városvezetéstől, így az SZDSZ-es képviselő-
társainktól arra, hogy megfogalmazzuk és kinyilvánítsuk saját véleményünket. Tesszük ezt a nagykanizsai választópolgárok nevében és érdekében - mondta a pénteki Fidesz sajtótájékoztatón dr. Kolonics Bálint, majd hozzátette: - Az emberekben több kérdés is felmerül: miért szüntették meg az ellenzék számára az ellenőrzés lehetőségét a Vízmű Rt. igazgatóságában, miért érvelt 2003. nyarán az alpolgármester egy közgyűlésen az önkormányzat ellen és egy, az SZDSZ-hez közelálló vállalkozó mellett?
Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel.: 93/518-940
2004. november .
N

( november 23.)
Jazz Klub
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Jazz Klubjában, a Dresch Qartett koncertjére került sor. A programban fellépett Dresch Mihály, Kovács Ferenc, Szandai Mátyás és Baló István.
Civil találkozó A civil szervezetek és a non-profit szervezeteket fejlesztő szakemberek találkozójára került sor a HSMK-ban. Az Alapítványi Hónap jegyében szervezett program házigazdája Gyertyán-ági Endre volt.
Növendékhangverseny A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Hangversenyterme növendékhangversenynek adott otthont. Jánosiné Aitoí Zsuzsanna és Bujtor Márta ifjú növendékeit hallgathatták meg az érdeklődők. Harmincöt mű csendült fel zongorán és furulyán ezen az estén.
( november 24)
Könyvbemutató
Szótár és tankönyvbemutató tartottak a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. A szakmai bemutatón a városban és a város környékén dolgozó pedagógusok megismerkedhettek a szegedi Grimm Kiadó által forgalmazott kiadványokkal, illetve workshop keretében minősíthették használhatóságukat.
EU-s követelmények A polgármesteri hivatal Pályázati Irodája a Zalaegerszegi Európai Információs Ponttal együttműködve Ismerjük meg az EU-s követelményeket címmel pályázatírásra felkészítő képzést indított a pedagógusok és óvodapedagógusok számára. A képzésnek december 15-ig a Halis István Városi Könyvtár ad otthont.
( november 25.)
Környezetvédelmi vetélkedő
Az Alapítványi Hónap programjainak sorában játékos kör-
nyezetvédelmi vetélkedőre került sor a HSMK-ban. A programot a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület szervezte.
Adóegyetem Kétnapos adóegyetem kezdődött a Penta Unió Oktatási Centrum szervezésében. A résztvevők a jogszabályok előkészítőivel konzultálhattak, és megvitathatták, miként lehet az ország gazdasági versenyképességét fenntartani az uniós jogharmonizáció mellett.
( november 26.)
Karácsonyi ünnepség
A Vasemberház Dióssy termében tartotta karácsonyi ünnepségét a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége.
Alapítványi bál A Honvéd Kaszinóban került sor a Rozgonyi Altalános Iskola Diákjaiért Alapítvány szervezésében tartott bálra. A zenés-táncos rendezvény bevételét az iskola céljaira, a tanítás feltételeinek javítására fordítják.
( november 27.)
Bábszínház
A Quatro Mobili Bútoráruházban a Habakukk Bábszínház Kecs-kegida és a farkas című előadását tekinthették meg a legkisebbek Úszóbál A Kiskanizsai Altalános Iskolában tartotta alapítványi összejövetelét a Dél-zalai Vízmű SE, ahol a nemrégiben újjáalakult sportegyesület tagjai, versenyzői, a versenyzők szülei, és az egyesület szponzorai találkozhatnak, és fehér asztal mellett beszélgethetnek a múlt eredményeiről és a jövő terveiről.
( november 28)
Családi Est
Családi estet tartott a Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Hölgyklubja. A köszöntő és a műsor
után vacsorára, majd baráti csevegésre került sor. Később a hölgyek uraik karján táncra perdültek, később pedig tombolát sorsoltak a Tükörteremben.
c
előzetes)
Mézes napok
Az idén is lesznek Mézes Napok a HSMK-ban. A november 29. december 4. között tartó programban naponta mézkóstoló és vásár várja az érdeklődőket.
Mikulás ünnepség A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Bogdán János Kisebbségi Közösségi Házban Mikulás ünnepséget szervez 4-én 13 órakor.
Mikulás Koncert
A Nagykanizsa Ifjúsági Vonószenekar hagyományos Mikulás-koncertjére december 4-én, szombaton kerül sor.
Csendes Képek December 6-án nyílik Peterman Károly Csendes képek című fotókiállítása a HSMK galériájában.
Mikulás Kupa Az NTE 1866 MÁV Rt. Judo szakosztálya december 4-én rendezi meg a VII. Nemzetközi Mikulás Kupa Judo versenyt az NTE sportcsarnokában (Nagykanizsa, Ady E. u. 68.). Várhatóan 4 ország 200 versenyzője vesz részt a versenyen, 6-18 éves korig.
Az Alapítványi Hónap keretében került sor a Kanizsa Fúvós Egyesület évadzáró hangversenyére a HSMK-ban. Az esten vezényelt Amon István, közreműködött a Gelsei Majorette Csoport. A koncerten részletek hangoztak el a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalből, a Csillagok háborúja filmzenéjéből, hallhatták Manilow Copacobáná-ját és Löffler Dixie King-jét is.
ÖSZTÖNDÍJ ELBÍRÁLÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága elbírálta a felsőoktatási intézményekben nappali tagozaton tanuló nagykanizsai fiataloknak adható ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmeket. A beérkezett 250 pályázó közül 219 fő (205 db A típusú. 14 db B típusú pályázat) felelt meg a rendeletben előírt feltételeknek. A nyertes pályázók névsora megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon.
»• Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
LTA
2004. november .
Furcsa, színes látomás címmel rendezte meg Gazda Zoltán irodalmi estjét a Honvéd Kaszinó. Köszöntő szavaiban az est háziasszonya, Halmos Ildikó igazgatónő elmondta: Gazda Zoltán a DKG műszaki dolgozója volt. 1992-ben bekövetkezett rohamos látáscsökkenése, majd elvesztése után pszichológusa tanácsára a több felkínált lehetőség közül választotta a verstanulást. Elsődleges célja sorstársainak szórakoztatása, az ünnepségeik színesebbé tétele volt. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2001-ben tevékenységéért Louis Braille emlékérem arany fokozatával tüntette ki. 1999-ben „A szívemmel látlak téged" címmel nyugdíjas társai részére mondott verseket az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban. Ebben az évben a VI. Kárpát-medencei Csengey Dénes Vers-és Prózamondó Verseny döntőjén, a szépkorú kategóriában III. helyezést ért el. A Tükörterem telt házas közönsége nagy tapssal köszönte meg Gazda Zoltánnak a versek tolmácsolását. Az esten közreműködött Horváth István, Radnóti-díjas versmondó.
TÉMA A VERBUNKOS ZENE
A Kiskanizsai Általános Iskola adott otthont a tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Országos Zenetörténeti és Népdalénekesi Versenynek, melyen idén közel 100-an vettek részt.
- Ezt a versenyt Zala megye iskoláiban először 1993-ban hirdettük meg, minden évben egy-egy zeneszerző munkásságára emlékeztünk a versenyfeladatokkal. A zenetörténethez aztán a népdaléneklési verseny is kapcsolódott azzal a szándékkal, hogy rohanó életünkben egy kicsit visszatekinthessünk a magyar nép hagyományaira és felidézhessük elődeink életét. Pár év alatt a nagy érdeklődéssel való tekintettel a megyei versenyt országossá bővíthettük és minden évben az ország legtávolabbi pontjairól is érkeznek versenyzők. Ebben az évben a versengés témája a verbunkos zene volt. Úgy gondoltuk, hogy EU-hoz való csatlakozással kötelességünk nemzeti értékeink, kincseink megőrzése, bemutatása - fejtette ki Dávidovits Lászlóné.
Idén a helyi versenyzők mellett Balatonszemesről, Gyenesdiásról, Gyöngyösfaluról, Székesfehérvárról, Gércéről, Zákányból, Murakeresztúrról és Csurgóról érkeztek résztvevők. A zenetörténet vetélkedő két fordulóból állt. Az első fordulóban a gyerekeknek a verbunkos zene után kellett kutatniuk, a második forduló a kiskanizsai iskolában zajlott le a népdaléneklési versennyel együtt. A hat fős zsűrinek nem volt könnyű dolga a produkciók értékelésekor. A zenetörténeti versenyben második helyt sikerült megszereznie a Koósz Tímea, Medli Katalin, Nóvák Milán alkotta murakeresztúri csapatnak. A népdalénekesi versenyben a 3-4. osztályosok között második lett a murakeresztúri Koósz Zsuzsanna, harmadik a bolyais Partics Krisztián. Az 5-6. osztályosoknál második helyet a bolyais Pávlitz Erika, a harmadikat a szintén bolyais Mészáros Ágnes érte el. A 7-8. osztályosok kategóriájában második helyen végzett a kiskanizsai Laki Gabriella.
GYUFACIMKENYIMULT
Az Alapítványi Hónap programjai között volt látható a Magyar Eremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja által támogatott Magyar Gyufacímke kiállítás, amely dr. Zsoldi Zoltán gyűjteményéből nyújtott ízelítőt. Az ötvenes-hatvanas években forgalomba került gyufacímkék hűen adják vissza az akkori Magyarország hangulatát, sajátosságait, a gazdasági, társadalmi, kulturális és sportélet jelenségeit, a politika aktualitásait. Az egyes példányok a vállalatok és termékek reklámozása mellett az ismeretterjesztés eszközei is voltak. Ezekben az években a média nem rendelkezett még olyan reklámerővel, mint ma, ezért a gyufacímkék jelentősége és kisugárzása jelentősebb volt.
- Hogyan lesz valakiből gyűjtő?
- Általában kell ehhez egy szenvedély, egyfajta birtoklási vágy és a szép szeretete. Mások is, én is a gyermekkorunkból hozzuk magunkkal ezt a szenvedélyt. Jelvényeket, bélyegeket gyűjtöttem, később régi pénzeket, érmeket. Az éremgyűjtés aztán felnőttkoromra hobbimmá vált - mondja dr. Zsoldi Zoltán.
- Miként került kapcsolatba a gyufacímkékkel?
- Az Eremgyűjtő klubban a titkárunk egy komolyabb anyagot hozott be egy alkalommal. Megtetszett és megvásároltam. így kezdődött. Esténként el-elnézegettem, rendezgettem őket. Lassacskán hozzám nőttek, megkedveltem ezeket az apró képeket. Az ötveneshatvanas években készített gyufacímkék a gyermekkoromat idézik, arról az időszakról mesélnek.
- Mit mesélnek?
- Igyekeztem úgy összeállítni az anyagot, hogy ismeretterjesztő legyen, hogy kicsit visszamenjünk a segítségével az időben. Az ötvenes évekből érdekességek az úgynevezett békegyufák, a ter-
mékbeszolgáltatási kötelezettségre figyelmeztető feliratok, vagy a kolorádóbogár gyűjtésére vonatkozó felhívások. Vannak olyan címkék, amelyek az oltási kötelezettségre figyelmeztetnek, mások a Vöröskeresztet éltetik.
- Mitől voltak e címkék a maguk korában olyan érdekesek?
- Akkoriban még nem voltak képeslapok, nem voltak hangos reklámok a televízióban. Nap mint nap kézbevették a gyufásdo-bozt, nézegették, forgatták az em-
berek és a címkék üzenete észrevétlen eljutott hozzájuk.
- Milyen különlegességek vannak a gyűjteményben?
- A szocialista országokban azokban az időkben különböző sorozatokat adtak ki, sokszor kizárólag gyűjtőknek. Ezekből is akad néhány. Megfogtak azok az érdekes lenyomatok, amelyek az adott kort ábrázolják. Termékeket reklámoztak vagy az adott rendszert. Tetszett, hogy bélyegszerű-ek, hogy sok információt tartalmaznak, viszonylag szépen, esztétikusan készítették el őket. A gyűjtemény legszebb darabjai a kínai illetve az egykori csehszlovák címkék, amelyek már-már alkotás számba mennek, kis remekművek. Vannak szovjetek, németek, britek, norvégok, hollandok, tunéziai darabok. Közel 12 ezer darabból áll a három gyűjtemény.
- Melyik a kedvence?
- 1966-os Labdarúgó Világbajnokságról készített sorozat illetve az űrkutatási sorozat. Ezeket gyűjtőknek készítették, az ötvenes-hatvanas években még voltak ilyenek, ez derül ki a címkék feliratából.
A SZI VEMMEL LATLAK
sertéshizlalási
sze pzodest:
2004. november 30.
OKTATÁS
11
SZÉPÜL A PIARISTA ISKOLA
Ugyan még nem fejeződött be a piarista iskola épületeinek teljes átadása, a rend igyekszik az épületeknek jó gazdája lenni. A rend anyagi erejéhez képest máris igen sokat költött a kanizsai iskolára, az ország többi piarista intézményeitől csípve el a ráva-lót - mondta el lapunknak Vereb Zsolt, az intézmény igazgatója. A Hunyadi Iskola megszűntekor derült ki, hogy az utcai homlokzat életveszélyes, ekkor került a bejárat fölé az a deszkapalánk, amely a járókelőket védte az omlásveszélytől. Az idő múltával az állványzat korhadásnak indult, s a felújítás elodázhatatlanná vált. A felújítási munkálatokat megelőzte egy, az egész épületegyüttest (rendház- és konyhaépület, gimnázium, alsó tagozat, labor-
épület, templom) magába foglaló rehabilitációs terv elkészítése. A terveket Radványi György DLA nemzetközi hírű építész készítette. Az utcai homlokzat felújítása ennek a folyamatnak első állomása. Sor került a tetőgerendázat elkorhadt részének és a tető bádog elemeinek cseréjére, és korszerű hőszigetelést kapott az épület. Az udvari fronton még meglévő attika sajnos az utcai fronton teljesen hiányzik, így a hiányzó díszítőelemeket csak az épület színkompozíciójával sikerültjelezni.
A tervek szerint a felújítás - a szükséges anyagiak előteremtése után - talán már tavasszal folytatódni fog az udvari homlokzat felújításával és a nyílászárók cseréjével. Reményeik szerint a tör-
ténelmi épületegyüttes Nagykanizsa egyik turista csalogató büszkesége lesz. A piarista iskola szá-
KACSAMÁJPÜRÉVEL TÖLTÖTT FÜRJTOJÁS
KREATÍV KLUB
December 3-án, pénteken 17 órai kezdettel tartja ülését a Kreatív Klub a Thury György SZKI könyvtárában. Az ösz-szejövetel első része nyilvános, melyen irodalmi összeállítást hallhat a közönség dr. Márkus Ferenc vezetésével, Buli Judit tolmácsolásában.
írásaiból szemelvényeket mutat be Bakonyi Erzsébet, Büki Pálné, dr. Polgár József.
A Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskol a a Siófokon, október végén mgrendezett prózamondó, csomagolási, és gasztronómiai versenyen kiváló eredményeket ért el csapataival. A Krúdy Gyula emlékversenyen a prózamondók hatodik, és tizenkettedik helyet értek el, felkészítő tanáruk Varga Klára volt. A szakácsok, Tamás Alex és Balázs András ezüstérmesek lettek, bronzminősítést kaptak a cukrászok, Horváth Tünde és Pécsy Alexanndra, és a pincérek, Scheiber Gábor és Tó ka Szilárd. Az okleveles csomagoló-csapat tagjai Dara Yvett, Molnár Anett és Kiss Katalin voltak.
- A csapatok nagyon szép eredménnyel szerepeltek, és amire még az érmeknél is büszkébbek vagyunk, hogy tárgyi feltételeink visszafogottsága ellenére értünk el ilyen szép eredményeket. Szakács csapatunk elhozta a legízletesebb ételért járó különdíjat is -mondta bevezetőjében Csordásné Láng Éva, az iskola igazgatója.
A szakácsokat Nagy Józsefné, a felszolgálókat dr. Horváth Antalné, a cukrászokat Pálfi Zsuzsanna, a csomagoló versenyre jelentkezőket Kollár Istvánné, és Simon Zoltánné készítették fel.
- Az iskolánk negyedik éve vesz részt folyamatosan a csomagolási versenyen, az idén oklevelet kaptunk. Tetszőleges asztalt állíthattak össze a diákok, ők a hegyibuli témáját választották, borral, szőlővel, különböző dísztárgyakkal, bombonokkal díszítették fel az asztalt, Az asztalra kerülő tárgyakat be kellett csomagolni, általában különleges formájú dísztárgyak voltak ezek. A csomagolóanyagok természetes alapanyagból készülnek - mondja a versenyről Kollár Istvánné.
- A pincérek versenyére azok a vendéglátós technikusaink vállalkoztak, akik érettségi után kerültek hozzánk a kétéves technikusi képzésre. Olyan energiával, lelkesedéssel készültek, amely ritka, és mindannyian örültünk ennek. A verseny kapcsán az unió felé közeledve a zalai borok megismertetésére törekedtünk, egy zalai borászat borait mutattuk be, és eköré csoportosítottuk a kínált étrendet is. A szakácsok által készített ételsort adtuk fel vendégeinknek angol felszolgálási módban. A fiúk nagyon szépen, ügyesen dolgoztak, és olyan módszerrel, amelyet a költségessége, és az időigényes volta miatt ma már nem használnak a vendéglátósok, ám a szakma, a szakemberek el-
várják, hogy diákjaink ezzel is tisztában legyenek. Remélhetőleg az elkövetkezendő időben ezt a nagyon elegáns és nagyon visszafogott értékesítési formát alkalmazzuk, és nem merül feledésbe az angol felszolgálási mód. Bár diákjaink jól felkészültek, de az extra felszereltségű, milliós értékeket felvonultató iskolák bemutatójával, amely közül az egyik egy 1860-as évekből származó szobabelsővel készült, nem tudtunk versenyezni - mondja dr. Horváth Antalné.
- A csapatunk különleges, de hagyományos ízekkel dolgozó, zalai ételsorral készült. A Mendan főszakácsa segítette a csapatot. Az előétel kacsamájpürével töltött fürjtojás volt fűszeres pirítóssal és hagymalekvárral, ezt követte az aludttejes halleves ikrás tojáskocsonya betéttel, a főétel fonott szűzkoszorú zúzamártással, háromféle körettel. Desszertként sütőtökpűrével ízesített diókrémet adtunk karamellel díszített tésztatoronyban. Nagyon büszke vagyok a két fiúra, akik nagyon kellemes ízekkel dolgoztak, és nagyon átgondoltan, takarékosan bántak az alapanyagokkal, ez a többi csapatra nem volt jellemző - teszi hozzá Nagy Józsefné.
Dukát Éva
mára a külsőnél azonban sokkal fontosabb a belső tartalom.
B. Zs.
12
VSO
2004. november .
November 30. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe 11:00 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Srpski Ekran 13:25 Unser Bildschirm 14:00 Szerelmek Saint Trapézban, Megbocsátás 14:51 Panorama Europe 15:00 Kachorra 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:35 Kívül - Belül 16:43 Panorama Europe 16:45 Maradj velünk! 16:55 Katolikus krónika 17:25 Kívül 17:26 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli 18:00 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 Gyerekhíradó 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Önök kérték! 21:05 Bangkok Hilton 22:00 Kedd este 22:28 Panorama Europe 22:35 Híradó 22:45 Rakott 23:40 Kárpáti krónika 23:55 Nyomorultak 2. rész 01:20 Végtelen nyár
IEW
konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:50 Teleshop 11:20 Florida Lady 12:15 A Rózsaszín Párduc bosszúja 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények, Skandinávlottó sorsolás 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:30 Megasztár Elődöntő 4. 22:20 Totál Recall - Az emlékmás 00:30 Cinematrix 01:00 Jó estét, Magyarország! 01:25 Hindenburg
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Az idő fogságában 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajz-filmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Twister 22:55 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:30 Találkozások 23:45 Az elnök emberei 00:30 így készült: - Hymypoika Werkfilm 00:55 Antenna Euro-atlanti magazin 01:25 Fókusz
December 2. csütörtök
06:00 Laktérítő Otthonteremtő magazinműsor 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka, Utána: Stahl konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:50 Teleshop 11:20 Florida Lady. Kettesben egyedül 12:15 Alaszka 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara -Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 A nagy alakítás 21:25 Air America 23:40 Szeret, nem szeret 23:55 Jó estét, Magyarország! 00:20 Propaganda 00:50 Kísértések
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Barracuda - Tengeri zsaruk 4 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajz-filmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Vészhelyzet 21:45 Túszfészek 23:25 Találkozások Sztármagazin 23:40 Élő bomba 01:20 Fókusz
December 1. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe 11:00 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Hrvatska krónika 13:25 Ecranul nostru 13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:48 Panorama Europe 14:55 Kormány váró 15:20 Fogadóóra 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:38 Panorama Europe 16:45 Református ifjúsági műsor 16:55 Unitárius templomok Korond 17:26 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli 18:00 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 Gyerekhíradó 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek-20:10 A tévé ügyvédje 21:05 Bangkok Hilton 22:00 Szerda este 22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó 22:40 Magyar Elsők 23:00 Aranyláz 23:30 Kárpáti krónika 23:45 Gúzsba kötve 01:20 Végtelen nyár
gazinok 13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:48 Panorama Europe 14:55 Kachorra 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:30 Panorama Europe 16:35 Út a mennyországba 17:26 Kívül - Belül 17:27 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli 18:00 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 Gyerekhíradó 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Vérvörös nyár 21:10 Aladdin 22:50 Péntek este 23:18 Panorama Europe 23:20 Híradó 23:35 Kárpáti krónika 23:50 Teljes napfogyatkozás . 01:40 Végtelen nyár
nw
06:00 Strucc 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial -Az ősforrás 09:50 Teleshop 11:20 Florida Lady 12:25 Apokalipszis: A jelenések könyve 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara 17:30 Smallville 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Áll at alku 21:20 Deep Impact 2. - A becsapódás után 23:20 Harmadik típusú emberrablások 01:10 Jó estét, Magyarország! 01:35 Y-akták
FTP1
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe 11:05 A sivatag szerelmesei 11:54 Kívül -Belül 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Slovenski Utrinki 13:25 Együtt 26" 13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:49 Panorama Europe 14:55 Kachorra 15:45 Gyerekhíradó 15:50 Telitalálat 16:30 Panorama Europe 16:35 Út a mennyországba 17:26 Kívül - Belül 17:27 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli 18:00 Gyerekhíradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 Gyerekhíradó 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Vérvörös nyár 21:15 Amit tudni akarsz a szexről... 22:45 Csütörtök este 23:11 Panorama Europe 23:15 Híradó 23:25 VilágKép 00:10 Kárpáti krónika 00:25 Vérbosszú 02:00 Végtelen nyár
tm
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:50 Teleshop 11:15 Csajok 11:45 Florida Lady 12:45 Teledili 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara 17:30 Smallville 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 Osztály, vigyázz! 22:00 Szülőszoba 23:00 Fastlane -Halálos iramban 00:00 Strucc 00:30 Jó estét, Magyarország! 00:55 Drága testek
k t. u >a
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 Dupla platina 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Esti Showder Fábry Sándorral 22:35 Alias 23:30 Találkozások 23:40 Moziklub 00:15 Az elnök emberei 01:05 Pont hu 01:35 Fókusz
December 3. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik Benne: 9.40: Hol-mi? 09:53 Panorama Europe 11:05 A sivatag szerelmesei 11:54 Kívül - Belül 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Körzeti ma-
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 I li 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Tollas futam 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos!
December 4. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:50 Nap-kelte 09:05 Egy vízcsepp kalandjai 09:35 A 10. királyság 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Mikulás a fal mögött 13:45 Bonusz - Hogy készül a Szörnyek ebédje? 14:15 Delta 14:45 Századunk 15:15 Nagyon különleges ügyosztály 15:45 Quizfire A süllyesztő 16:20 Az utolsó part 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 "Nézz le rám, ó Istenem" Zámbó Jimmy Emlékkoncert 21:10 Szfinx 23:00 Híradó 23:10 Bonnié és Clyde
sok nyomában 11:45 Nemzeti értékeink -Lillafüred 12:01 Hírek- 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Kolumbusz hajósodrában 12:45 Eufórum 13:40 Mindentudás Egyeteme 14:35 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Nagyon különleges ügyosztály 16:25 Quizfire 17:00 Szűcs Judith gálakoncertje, sztárvendégekkel 17:55 Kórház a pálmák alatt 19:30 Híradó este 19:55 Új Szuperbuli 55'' - Ausztria 20:55 Halihó, Európa! 21:45 Friderikusz 22:50 Híradó este 22:55 Határtalan emberek 23:25 Héthatár 00:10 Reménysziget 01:00 Az X-csapat
wsvx
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:50 Egyről a kettőre 10:20 Norbi 10:55 Stahl konyhája 11:30 A szupercsapat 12:30 Waikiki páros 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Trükkös halál 15:25 Pacific Blue 16:25 Walker. a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Beverly Hills-i zsaru 3. 22:05 Angyalszív 00:15 Tágra zárt szemek
06:00 Airwolf 06:45 A világ meséi 07:00 Kölyökklub 09:35 Inuyasha 10:05 Vasárnapi Receptklub 11:00 Tequila és Bonetti 12:00 A vadak ura 13:00 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 14:35 Vadnyugati fejvadász 15:30 A bohóc 16:00 Hatoslottó-sorsolás 16:35 Elveszett legendák kalandorai 17:30 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Terminátor 3. 21:55 Traffic 00:40 Fókusz Portré 01:10 Országház 01:35 Maffiózók
December 6. hétfő
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:30 Dinoszauruszok - A Föld urai 11:00 Airtime MX Freestyle Show 11:30 Laktérítő 12:00 TotalCar 12:35 Waikiki páros 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:25 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:35 Activity show 20:15 Briliáns csapda 22:30 Stephen King: Carrie 00:30 Virgonc Vili kalandjai 00:40 Agyban nagy
06:00 Airwolf 06:45 Lisa Rajzfilmsorozat 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney-rajz-filmek 10:25 Újabb titkok nyomában 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-320 13:15 Autómánia 13:45 így készült: - Hihetetlen család 14:15 Papás-mamás 14:40 Az elveszett világ 15:35 Öri-hari 17:30 Rendőrakadémia 18:30 Híradó 19:00 Survivor - A sziget II. 20:20 Taxi 2 22:00 Heti hetes 23:05 Lidércnyomása 00:45 Az elnök emberei 01:35 Újabb titkok nyomában - Duracell a kutatásért
December 5. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Magyar Elsők 10:20 Marsbéli krónikák 11:10 " így szól az Úr!" 11:20 Világvallá-
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 09:53 Panorama Europe 11:00 Parlamenti Napló 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Roma Magazin 13:25 Domovina 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:51 Panorama Europe 14:55 Kachorra 15:45 12+ 15:50 Telitalálat 16:30 Panorama Europe 16:35 Út a mennyországba 17:25 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:52 Sporthírek 20:00 Kékfény 21:00 Bangkok Hilton 22:00 Hétfő este 22:25 Panorama Europe 22:30 Női Kézilabda BL 23:00 Híradó 23:15 Kárpáti krónika 23:30 A vallatás 01:00 Végtelen nyár
rím
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial 09:50 Teleshop 11:20 Florida Lady 12:25 Exodus 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara 17:30 Smallville 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:20 Banánhéj 21:20 Ki a Télapó 23:20 Jó estét. Magyarország! 23:55 TopSport 00:25 A rettegés autója 02:10 A zsaruk királya
rna
K t- U B
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Nem mind arany, ami fénylik 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Golyóálló 22:30 Lánglovagok 00:55 Találkozások 01:05 Autómánia 01:35 Fókusz
2004. november .
MÉDIA

Litter Nándor polgármester Siti Eszter, a többszörös magyar válogatott kézilabdázónak, az athéni olimpián sikeresen szereplő, Nagykanizsa hírnevét öregbítő sportolónak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere kitüntetést adomá-nyozott. Jelenleg a dániai FC Koppenhága csapatának erőssége a Nagykanizsáról indult kézilabdázó.
JUBILÁLÓ TÉVÉÁLLOMÁS
December 1. szerda
07:30 Krónika 07:40 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 17:30 Képes Recept - Betegségről, egészségről 18:00 Krónika 18:10 Mese: Csipike 4. 18:15 Stroryboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7: Népszavazás - vendég: Cseresnyés Péter Fidesz MPSZ, Dr. Fodor Csaba MSZP 19:40 Jelkép
- evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül: madáretető készítés, téli gumiabroncsok, zalaszentbalázsi vidékfejlesztés, szobanövények téli ápolása, gazdit kereső kutyák 20:30 Hírháló 21:00 Sasok London felett
December 2. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Storyboard
- filmajánló 08:00 Jövő 7: Népszavazás - vendég: Cseresnyés Péter Fidesz MPSZ, Dr. Fodor Csaba MSZP 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül (ism.) 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: Csipike 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Brill 20. Vállalkozásról 18:00 Krónika 18:10 Mese: Csipike 4 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc: Kiss Endre kiállítása, 10 éves a Sormás táncegyüttes 19:25 Sport - Lábtoll-labda 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7: Népszavazás 20:30 Hírháló 21:00 Vad világ
December 3. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport - Lábtoll-labda 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 -Népszavazás 08:10 Jelkép - református 09:20 Mese: Csipike 4. 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Tér-Erő. Térségek, régiók, vidékfejlesztési magazin 18:10 Mese: Jákob története 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport
- Lábtoll-labda 20:30 Hírháló 21:00 Angyalok vagyunk
December 4. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zala magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport -Lábtoll-labda 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Maksavízió -Maksa Zoltán és barátai kabaréműsora • 10:00 Hegycsúcsok - természetfilm 10:30 Alexebbek 11:00 Lovasélet hét határon 11:30 Thalassa - természetfilm 17:30 Bussiness-mix magazin. Gazdaságról közérthetően 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi: Fekete gyémántok 20:05 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda - Tengeri zsaruk 23:00 Bence show 23:30 Különjárat. Balogh Zoltán keményzenei magazinja
December 5. vasárnap
06:30 Tv mozi: Fekete gyémántok 08:05 Válogatás a hét műsoraiból 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Képes Recept. Betegségről, egészségről 10:00 Thalassa - a tengerek világa 10:30 Kuplung. Autós magazin 11:00 Hegycsúcsok -természetfilm 11:30 Languszta -Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hegycsúcsok - természetfilm 18:30 Tv mozi: Fekete gyémántok 20:15 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Végső csapás - amerikai akciófilm 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show.
December 6. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 TV mozi: Fekete gyémántok - magyar film 09.36 Válogatás a hét műsoraiból 17:30 Vendégváró erdő 18:00 Krónika 18:13 Mese: A hegyi manó 18:18 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 K''arc 19:25 Jövő 7 19:37 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:01 Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Végveszélyben a Főid - amerikai film
December 7. kedd
07:30 Krónika 07:43 Videoklip 08:08 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:43 K''arc 08:55 Zala magazin 09:25 Mese: A hegyi manó 09:30 Krónika 09:43 Videoklip 17:30 Otthon magazin - díszek a lakásban 18:00 Krónika 18:13 Mese: Csipike 18:18 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Házban ház körül 19:37 Jelkép -katolikus 19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:13 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Szerencsés nap
Az Antenna Hungária Rt. Nagykanizsai Televízióállomása idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az újudvari tévéto-
ronyban megrendezett ünnepségen a megjelent vendégeket Kónya István állomásvezető köszöntötte. Az állomás történetét fel-
idézve elmondta: az 1974-ben indult állomásra műszakilag a televíziós és rádiós. műsorsugárzás szempontjából Zala megyében óriási szükség volt. A visszaemlékezést követően Kárpáti Rudolf, az Antenna Hungária Rt. műsorterjesztési vezérigazgatóhelyettese a jövőről, a fejlesztésekről, a technológiai váltásról, a digitális televíziózásról és rádiózásról beszélt, majd ajándékot adott át a kezdetektől ott dolgozó, nyugdíjazás előtt álló Henger Györgynek, és a szintén 30 éve az állomáson dolgozó Kónya István állomásvezetőnek. Az ünnepség zárásaként Kárpáti Rudolf, Kónya István és Dömsödi János üzemeltetési igazgató leleplezte az évforduló tiszteletére felállított emléktáblát, majd betekintést nyerhettek a megjelentek az állomás vezérlő központjába is.
Igazi karácsonyi hangulat fogadta Séllei Katalin keramikus népművész és Bereczky Csaba, a népművészet mestere címmel kitüntetett fafaragó és bútorkészítő népi iparművész karácsonyi tárlatának megnyitójára érkezőket a Hevesi Sándor Altalános Iskola galériájában. A megjelenteket Wilheim Erzsébet művelődésszervező pedagógus köszöntötte, majd az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola néptánc szakos hallgatói, az iskola versmondói és pedagógus kórusa adott műsort. A tárlatot Prokné Tirner Gyöngyi népművészeti szakreferens nyitotta meg. A kiállítás december 19-éig tekinthető meg.
14
HIRDETÉS
2004. november 30.
APROHIRDETES
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 700 m2, társasház építésére alkalmas, telek eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072 (5446K)
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nk-i illetve balatonparti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 nr-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (5409K)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 nr-es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázshasználattal eladó, vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529 (5413K)
Kiskanizsán 2 szobás, kis családi ház, kis telekkel eladó. Érd.: 93/700-150 (5432K)
Nk-Sánc Új Élet utcában 389 négyszögöl, 1400 m2 belterületi, közművesítetlen, megosztható telkek sürgősen eladók. Érd.: 70/366-2111 (5433K)
Betegség miatt 3 szobás családi ház nagykanizsai házra, lakásra cserélhető. Irányár 8 millió Ft. Érd.: 30/270-8592 (5435K)
Kiskanizsán központi helyen, kétszintes családi ház eladó. Ár.: 18 millió Ft. Érd.: 30/3515-347 (5444K)
Jankapusztán, Nk-tól 12 km-re 60 nr-es, egyszobás, fürdőszobás családi ház 2000 m2 telken eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5445K)
Nk Hermán Ottó utcában kétszobás, földszinti lakás eladó. Érd.: 30/519-3032 (5454K)
Elcserélném Nk-i egyszobás, 42 nr-es, félkomfortos, gázas, telefonos önkormányzati lakásomat kisebb, fürdőszobás, belvárosi önkormányzatira. Fizetek rá! Tel.: 93/322-537 (5455K)
etetőszék, mellszívó, tejmelegítő készülék alig használtan eladó. Érd.: Nk, Olaj út 8. 93/3265-516 (5450K) Poron mosógép és Hajdú centrifuga eladó összesen 10.000 Ft-ért. Érd.: 18 óra után a 317-800-on (5440K)
Eladó használt Hévíz bojler és F8-as konvektor. Érd.: 20/519-5305 (5451K)
Fenyőgally feldolgozva (luc és normann keveréke), valamint 3 hónapos szuka németjuhász kiskutyák eladók. Érd.: 20/345-5102 (5452K)
Ezüstfenyő és tujaág eladó. Érd.: 20/519-5285 (5453K)
Fogyatékossági segélyből élő, beteg család örülne egy színes tv-nek és élelmiszernek. Kérjük, segítsenek! Érd.: 30/652-4560 (5456K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Tel.: 30/641-7375 (5441K)
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselemzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal. Érd.: 70/503-9407, 93/322-109, 30/6398-825 (5442K)
OKTATAS
December hónaptól beás nyelvtanfolyamot indítok Nagykanizsán 8-10 fő résztvevő esetén. Nyelvvizsgalehetőség áprilisban. Részletes információ: 30/2957-694 Kalányos Terézia nyelvtanár.
Angol és német nyelvtanárokat keresünk nyelvtanfolyamok vezetéséhez. Humán Európa Szövetség, 70/2929-102 (5457K)
Tanuljon angolul másképp! (amerikai módszer) Felkészítés alap-közép-, felsőfokú nyelvvizsgára, érettségire. Érd.: 93/310-015, 70/636-5446 (5458K)
BÉRLET
Nk belvárosában igényes, bútorozott, kétszobás lakás irodának is kiadó. (számlaképes) Érd.: 30/369-5352 (5436K)
Nk-án Erdész úton, jó állapotban lévő egyszobás lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 20/9726-721 (5459K)
Jókai úton garázs hosszú távra kiadó. Érd.: esti órákban 329-505 (5447K)
VEGYES
Babaholmik. modern, többfunkciós babakocsi, babahordozó,
Keresem azt a hölgyet, aki szerda délután az Éva fodrászatban volt fiú unokájával hajat vágatni, mert én véletlenül az ő dzsekijének zsebébe tettem piros színű hallókészülékemet. Kérem, hogy adja le a fodrászatban, vagy jelentkezzen a 30/294-821 l-es telefonszámon. A készülék pótolhatatlan, nélküle nem tudok az utcára menni. Köszönöm!
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
Nagykanizsán belvárosi, 1,5 szobás, két éves, gyönyörű világos lakás, panoráma ablakokkal, igényes burkolatokkal,
beépített, új konyhabútorral eladó 9,5 millió Ft-ért.
Tel.: 70/259-3262
FÉRFI FODRÁSZAT NYÍLT!
Nagykanizsa, Fő út 10.
(Húsáruház udvarában)
Nyitva: H-K-P: 7-13 óra, Sz-Cs: 13-19 óra
Várom régi és új Vendégeimet (Erzsébet téri fodrászüzletből)
ERZSI
--/
2004. november .
SO

( SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK )
VÍZILABDA VILÁGÁBÓL
Az OB I/B-s bajnokság hetedik fordulóján Pécsre utazott a CWG Kanizsa együttese. A találkozón a hazai pálya előnyét élvezte a pécsi csapat, 13-4-ra nyertek. CWG Kanizsa: Kiss, Hartai, Karácsony, Kalmár, Magyar (1), Szabó (2), Dávid (1). Csere: Cserti, Dobos, Szili.
A Dunántúli Gyermek Bajnokság II. forduló első mérkőzésén CWG Kanizsa-Vasi Aligátorok 8-7. Góllövők: Virt 4, Tóth R. 1, Tegzes 1, Erhetics 1, Horváth P. 1. CWG Kanizsa-Győri VSE 21-4. Góllövők: Virt 6, Tóth R. 4, Kiss 2, Berkenyés 2, Tegzes 2, Bedő, Sashalmi, Horváth, Tálos, Márton l-l.
NEGYVEN PONT ELŐNY
Idegenben mérkőzött a Peugeot Kampf NTE női NB Il-es kosárlabdacsapat. A kanizsai lányok győzelemmel térhettek haza, hi-
A LOVASSPORT SZERELMESEINEK
2005-ben a Kanizsai Lovasklub életének egyik fontos eseménye lesz a jövőre tizedik alkalommal, június 3-5. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Military Bajnokság és a június 10-12-ére tervezett I. Alpok-Adria Díjugrató Gála. Mindkét versenynek a Csónakázó-tó mellett kialakított pálya ad otthont. Az első díjugrató gálát nagymértékben támogatja az Alpok-Adria Munkaközösség. Dr. Boros Imre, szerint városunk ezzel a versennyel nemcsak a Régiók kapuja, hanem a határmen-tiségéből adódóan Adria kapuja lehetne. Dobri Lajos, a Magyar Lovas Szövetség military szakágának vezetője elmondta, hogy 200 ló és lovasa érkezését várják, a versenyeket a nemzetközi stan-dardek szerint bonyolítják.
A júniusi versenyeket az önkormányzat is támogatja. Végh Csaba, a Kanizsa Lovasklub elnöke megjegyezte, hogy olyan pályát alakítottak ki, amely alkalmas más szabadidős versenyekre is. Elkezdték a pálya rendbetételét 15-20 autónyi föld felhasználásával, füvesítéssel, már készülve a jövő évi versenyekre.
szen 93-53-ra legyőzték otthonukban az Atomerőmű SE kosarasait. Peugeot Kampf NTE: Tahi (10/3), Torna (12/6), Szélessy (14), Pais (10), Muk (6). Csere: Bődör (7), Arany (9/3), Mozsolics (10), Horváth (11), Szépligeti (2), Burucz, Szajkó (2).
TOVÁBBJUTOTTAK Alapszakasz, gyermek csapat: Kanizsa DKK-Fejér Kosársuli 69-44, legjobb dobók: Fuisz 26, Vágvölgyi 24. Kanizsa DKK-Zala Volán TE 106-5, ld.: Vágvölgyi 28, Kachotek 20, Fuisz 19, Takács 10. Tatabánya KC/A-Kanizsa DKK 6-121, Tatabánya KC/B-Kanizsa DKK 9-133. Kadett csapatban: Kanizsa DKK-Zala Volán TE 98-37, ld.: Varga Zs. 36/6, Mozsolics 35, Szajkó 11. Kanizsa DKK-Fejér Kosársuli 71-45, ld.: Varga Zs. 27, Mozsolics 24. Fejér Kosársuli-Kanizsa DKK 42-87, Savária
A Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület a Dráva-Mura Euró-régió területét érintő, átfogó, Mura Kupa versenyt már rendezett 1997-ben. Azonban négy alkalom után 2000-ben ez a horvátok légtér nehézségei miatt megakadt. Ennek újjáélesztéseként november 20-án Dráva-Mura Eurórégiós Kupa Nemzetközi Könnyűmotoros Repülőversenyt rendezett a kanizsai egyesület egy teljesen új koncepció alapján. Nem a hagyományos versenyszámok, hanem kimondottan a közönség és a média számára élvezhető versenyszámok kerültek előtérbe, repülőtértől nem messzebb mint 300-400 méterre.
- Kik vettek részt a versenyen?
- A Nagykanizsai és a Zalaegerszegi Sportrepülő Egyesület, a horvátországi Roda Prelog és a szlovéniai Mavrica Lendva sárkányrepülő klubjait hívtuk meg, mindegyik csapatot két-két kétüléses gép és a hozzájuk tartozó személyzet képviselte - válaszolta Ferinc Vince, az egyesület titkára.
SC-Kanizsa DKK 25-96. Savaria SC-Kanizsa DKK 45-123, Zala Volán TE-Kanizsa DKK 42-106. A Kanizsa DKK junior és kadett csapatai tovább jutottak az Országos Középdöntőbe, melynek a rendezését is elnyerték.
NAGYARÁNYÚ GYŐZELEM A múlt hétvégén a Kanizsa KK DKG EAST gárdája 103-59-re legyőzte a vendég Flextronics KSZC Sárvár csapatát. Kanizsa KK: Sági (2), Simon (17/3), Domonkos (7/3), Koma (27), Miilei
(8). Csere: Volf (19/6), Zsámár
(9), Kákonyi (4), Murvai (4), Kiss V. (4/3).
SOPRONI EMLÉKVERSENY
A Sopronban megrendezett 26. Dr. Csík Ferenc emlékverseny eredményei: Abay Nemes Anna (''96) 33 m háton és mellúszásban 2., gyorsúszásban a 4. Zámodics Márk (''97) 33 m gyorson 4.,
- Milyen feladatokat kellett megoldaniuk a versenyzőknek?
- A hagyományos versenyekből az állított motoros célraszállást vettük ide, ez volt az egyetlen versenyszám, ahol magasabbra kellett szállni és egy adott időben kellett földet érni. Ebben csak a szlovének szereztek pontot. A többi teljesen új szám volt. Gyorsulás; célba dobás alacsonyan repülve koncentrikus körökből álló céltáblába; kacsázás, egy adott területen kellett a főfutó kerekeivel megérinteni a földet, majd a levegőbe felemelkedni. Az ötödik versenyszám festéklövő fegyverekkel célba lövészet volt. Az öt versenyszámot külön-külön értékeltük. A szlovének a célraszállásban és a kacsázásban szereztek győzelmet, az egerszegiek a célba dobás, a nagykanizsaiak a célba lövés és a gyorsulás versenyszámban jeleskedtek. Az eredmények összesítése alapján Nagykanizsa végzett az élen.
- Tervezik a folytatást?
- Igen, hiszen a versenykiírás tartalmazza, hogy vándorkupát
Karanc Aliz (''93) 100 m háton és 33 m pillében 6., 100 m mellúszásban a 4. helyen végzett. Biczó Bence (''93) 33 m pillében 2., 100 m háton és 100 m mellúszásban 4. lett. Tóth Gergőnek (''95) két 4. helyezés jutott 33 m mell- illetve gyorsúszásban. Szabadics Adrienn (''95) 100 m mellúszásban 5., Smolcz Bence (''93) 33 m gyorsúszásban a 4. hellyel büszkélkedhet.
8 INDULÓ, 4 ÉREM Nemzetközi meghívásos versenyen vettek részt az NTEjudósai nemrégiben Zágrábban. A lányok mezőnyében Mihovics Szabina 48 kg-ban I., Aczél Éva 73 kg-ban III. lett. A fiúknál +42 kg-ban Lukovics Balázs I., Szentes Péter 60 kg-ban II., Csonka Richárd (30 kg), Gaál András (55 kg) és Aczél László (73 kg) V„ míg Szentes Benjámin (36 kg) VII. helyet szerzett.
nyer a győztes csapat. Még a pontos részletek nem tisztázódtak, de a versenyt követő repülőbálon már körvonalazódott egy körverseny gondolata.
- Melyek a távolabbi tervek?
- Szeretnénk a jövő év során ezt a versenyt továbbvinni, valamint egy klasszikus versenyt is rendezni az ultrakönnyű versenysportban, akár a Magyar Nemzeti Bajnokság egyik fordulójaként. Gondolkodunk a Repülőnap és a tavaly nagy sikerrel debütált Technikai Kéttusa névenfutó verseny triatlonként való megrendezésén. A közönség számára érdekes rendezvény lesz, hiszen a 40 ultrakönnyű repülőhöz 40 ismert embert kívánunk hívni. A 2002-es EB után esetleg a 2007-es ultrakönnyű világbajnokságot kellene idehozni Nagykanizsára, de ennek jelentős gátja a repülőtér jogviszonyának rendezetlensége. Bízom abban, hogy ebben a kérdésben az önkormányzat erőfeszítései sikerrel járnak - fejtette ki Ferinc Vince.
N. K.
( ÚJJÁÉLESZTETT VERSENY )
Petró Galéria Fö út 19 T: 333-744, www.pefrogaleria.hu Nyitva:héffő-péntek: 1 0-1 7,30 szombat-vasárnap: 10-12,30
j j s
Pftefoo ^afówíáAan-
decemberi -24.
10% 20%
kedvezmény kedvezmény
festményekre, kerámiákra grafikákra
Karácsonyi díszeket, kerámia dísztárgyakat,
kávés, leás készleteket, kínálunk. Festményeket, grafikákat neves alkotóktól. 20.000Ft felett részletfizetés kamat és kezelési költség nélkül. Ingyenes díszcsomagolás.
CSOKI I ANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
t n ty n<''ii
i 4
&
Megérkeztek a szaloncukrok az alábbi ízekben!
Zselés Kókuszos Kakaó-rum ízű Gesztenyés Diós Konzum Mákos Gumicukros Eper-tejszínes jP" Csoki-tejszínes Alma-fahéjas Banán ízű Tejkara mella Vajkaramella Marcipán ízű Diabetikus '' Eper

Konyakmeggyes Konyakmeggyes fenyődísz Meggy-Cherry Cherry-Bon Malibu
Alkoholos szilvás Alkoholos vilmoskörtés Alkoholos gesztenyés Tojáslikőrös Kókuszlikőrös Capuccinokrémes Tiramisu Vadász ét
Vadász-feketeerdő tej Földimogyorós Nuss Riese Nuss Riese fenyődísz Erdei mogyorókrémes Mikulás zacskó 7 Ft-tól, Mikulások 19 Ft-tól, Bolero italporok 38 Ft, Virgács
70 Ft, Bolero pezsgőtabletta 199 Ft, 500 gr-os nápolyi 199 Ft, Mikuláscsomagok már 199 Ft-tól Adventi csokoládénaptárak 199 Ft-tól, 400 g-os családi vegyes szaloncukor 299 Ft, Meztelen szaloncukor 500 g-os 299 Ft
Születésnapra, névnapra tábla csokoládék, desszertek, sütemények nagy választékban kaphatók!
Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény! Nvitva: Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 17.00 t szombat: 9.00 - 12.00
>
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a februári ANGOL és NÉMET, EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!!!
Beiratkozás: személyesen, december 30-ig.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu