Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.17 MB
2020-12-21 16:20:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
479
950
Kanizsa 2014. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Kövessen minket
okostelefonján is!
XXVI. évfolyam 1. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. január 16. Kanizsa
Az adósságkonszolidáció keretében,
több ütemben összesen
mintegy hétmilliárd forint adósság
alól mentesült városunk,
melynek az utolsó lépéseként
több mint kétmilliárd forintos
megmaradt tartozást vállalt át
az állam. Ez óriási könnyebbséget
hozott Nagykanizsának, hiszen
idén 640 millió forintot kellett
volna erre költeni. Az így
felszabaduló forrásokat pedig
fejlesztésekre fordíthatják.
Dr. Bitay Márton Örs, a Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára
elmondta, az önkormányzatok
gazdaságában a hanyatlás
2002. után indult, amikor az állam
a kötelezően ellátandó feladatokhoz
nem biztosított forrást
és a gazdaság folyamatos lassulásával
az önkormányzatok saját
bevételei is apadni kezdtek. Ennek
eredményeként 2010-re 1200
milliárd forintra emelkedett az
önkormányzati adósságállomány,
melyek jelentős mértékben fejlesztéseket
takartak. Ezen kívül,
2010-et megelőzően az önkormányzati
törvény is kaotikus
rendszer képét mutatta.
– Akormányváltás idején, 2010-
ben a kormány felismerte ezt a
helyzetet és azt, hogy változtatni
kell. Ekkor indult meg egy nagyfokú
átszervezés. Az országgyűlés
2011 év végén elfogadta az új önkormányzati
törvényt, ennek értelmében
a kötelező és az önként vállalt
feladatokat egyértelműen szétválasztották,
valamint határoztak
arról, hogy több ütemben átvállalja
az adósságokat – részletezte az
államtitkár.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációja
először az ötezer fő
alatti településekkel kezdődött, melyek
teljes adósságát elengedte.
Második ütemben a megyei önkormányzatokét,
ezt követően az ötezer
feletti lélekszámúaknál 50-70
százalékig kívánta a hitelt átvállalni
a kormány. Majd végül a maradék
fejlesztések finanszírozására használt
adósságállományt is átvette.
– Reméljük, hogy a teher, amitől
megszabadult Nagykanizsa
további lendületet ad a városnak,
hiszen a felszabadult összeget a
gazdaság fejlesztésére fordíthatják
– zárta az államtitkár.
Cseresnyés Péter polgármester
kapcsolódva az államtitkár által
elmondottakhoz kihangsúlyozta,
a városnak működési hitele nem
volt és a város költségvetése még
soha nem volt ilyen stabil. A következő
időszakban azt a felelős
gazdálkodást folytatják, amely az
elmúlt három évet jellemezte.
Fejlesztések, tervek, koncepciók
mentén költik el azt a pénzt, amelyek
felszabadulnak az átvállalásnak
köszönhetően.
Az elkövetkezendő évek nagyobb
fejlesztései közt említette a
város első embere többek között a
leromlott utak felújítását, az ipari
park bővítési lehetőségének biztosítását
és infrastruktúrájának fejlesztését.
Ezeken kívül a jelenlegi
uniós költségvetési ciklus elképzelései
közt szerepel egy konferenciaés
wellnessturizmusra alkalmas
szálloda létesítése, valamint kerékpárutak
megvalósítása, és egy déli
elkerülő út- és vasútfejlesztés is.
V.M.
Hétmilliárdos adósságtehertől
szabadult meg Nagykanizsa
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Egy 2 évszázad 2014. január 16.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Virágcsokorral, ajándékkosárral
és emléklappal köszöntötte
100. születésnapja alkalmából
kisfakosi otthonában
özvegy Domján Lajosnét Cseresnyés
Péter polgármester. A
jeles eseményen részt vett Jerausek
István, a városrész önkormányzati
képviselője és
Nagy József György, a Fakosért
Városrész Szépítő Egyesület
elnöke.
Margit néni 1913. december 25-
én született Budapesten, és amikor
születése után hamarosan meghalt
az édesanyja, Beleznára került, ott
nevelték fel a nagyszülei. Férje is
arról a vidékről származott. Közös
életüket Nagyfakos „fölött”, a bánomi
majorban kezdték, majd ’68-ban
házat vettek Kisfakoson. Öt gyermeket
neveltek fel. Férje már 40 éve
meghalt. ő 60 évesen még napszámba
járt kapálni, dolgozni. Kilencven
éves koráig rendszeresen
bebuszozott a városba és 96 évesen
ő volt a falu harangozója. Nyolc
unokája, 10 dédunokája és 2 ükunokája
született. Egy éve már nem jár
ki az utcára, csak az ablakból nézelődik,
s két éve a falunap rendezvényeit
sem látogatja, pedig számítottak
rá, hiányolták. Anapjait sétálgatással
tölti el a ház udvarán. Gyógyszert
sosem szedett, nem diétázott, a
paraszti ételeket kedvelte egész életében,
és most is – jegyezte meg a
menye, Margit.
Születésnapján jókedvűen fogadta
a gratulációkat és jó egészséget,
boldog újévet kívánt ő is mindenkinek.
A pezsgős koccintás
után azonban megviccelte egy kicsit
a polgármestert és a vendégeket:
– Most leszek 90 éves – újságolta
huncut mosollyal Margit néni.
– Egy hölgy esetében teljesen
természetes, ha letagad tíz évet az
életkorából – helyeselt nem kis derűt
kiváltva Cseresnyés Péter.
B.E.
Boldog 100. születésnapot Margit néni!
Fotó: Bakonyi Erzsébet
100. születésnapja alkalmából
köszöntötte Szabó Imre nyugalmazott
erdészt Cseresnyés Péter
polgármester és Jerausek István
önkormányzati képviselő a sánci
városrészben.
Szabó Imre 1913. december
29-én született Orosztonyban.
Megjárta a doni harcmezőt, ahonnan
hazatért, majd ismét behívták.
1944. november 13-án Soltnál
esett hadifogságba, ahonnan
Szibériába vitték, egy azbesztbányába.
1948. június 29-én szabadult.
A zalavári apátság erdőiben
kezdett el dolgozni, s a nagykanizsai
erdészettől vonult nyugdíjba.
Imre bácsit három gyermeke, hét
unokája és három dédunokája
szeretete veszi körül a hétköznapokban.
Mindennapjait Látóhegyen tölti
egykori családi házukban. Reggelente
tüzet rak, s megmelegíti magának
az ételt. A napot tejivással
folytatja, majd rádiót hallgat, tévét
néz, újságot és könyveket olvas.
Alkoholt sosem fogyasztott,
a pezsgő helyett narancslével
koccintott a polgármesterrel és a
vendégekkel. A hosszú őszt, és az
enyhe telet kihasználva öt évre
elegendő gyújtóst készített elő a
befűtéshez. Míg el nem törött a
lába – 98 éves koráig –, megkapálta
telkükön a szőlőt és a fenyvest.
Fiával, unokájával rendszeresen
kisétál egykori munkahelyére,
az udvarából is látható Alsóerdőre.
Hosszú ideje ő kíséri el
Imre fiát gyermekkora kedves
helyszínére, az orosztonyi szőlőhegyre.
S amíg a fia kaszál, ő is
igyekszik hasznosítani magát.
Karácsonykor szentmisén vett
részt és születésnapján ünneplőben,
erdész egyenruhában fogadta
a köszöntőket. Imre bácsi jó
egészségnek örvend, memóriája
vetekszik a fiatalokéval.
B.E.
Száz éves Szabó Imre erdész
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Idén már harmadik alkalommal
indult az Erzsébet-program,
mely újdonsága, hogy ezúttal
az üdülési lehetőségen túl
fürdőbelépőkre is jogosít a kiírás,
mely az országban jelenleg
60, megyénkben pedig 5 fürdőhelyszínen
vehető igénybe. Ezen
pályázatok elkészítésében és beadásában
nyújt segítséget az önkormányzat
Idősügyi Tanácsa.
A szociális üdülési vagy fürdőbelépő
pályázatra azon nyugdíjasok
jelentkezhetnek, akik öregségi
nyugellátásban részesülnek, 60.
életévüket betöltötték már és rendszeres
havi teljes összegű ellátásuk
nem haladja meg a 147.000 Ft-ot,
valamint további adóköteles jövedelemmel
nem rendelkeznek. Apályázat
benyújtásakor csatolni kell a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
a pályázó nevére kiállított 2013.
évi, havi nyugellátás megállapítását
tartalmazó igazolást, valamint
az adóazonosító jelet is, így kérik,
ezeket mindenki vigye magával.
Az adminisztrációs tevékenységet
a polgármesteri hivatal Erzsébet
tér felől nyíló ügyfélszolgálati
helyiségében végzik január
21-én, 23-án, 28-án és 30-án 9-
16 óra között. Telefonos ügyfélszolgálatot
dr. Szabados Gyula
bonyolítja, akit a 20/3990726-os
érhetnek el.
– Szeretném felhívni minden
nyugdíjas figyelmét, hogy vegyék
igénybe ezt a lehetőséget, ugyanis
az a szakmai háttér, mely lehetővé
teszi a biztos pályázat benyújtásának
lehetőségét, rendelkezésre áll
az önkormányzatnál. Tavaly már
az Idősügyi Tanács segítségével
közel száz nyugdíjas vehetett részt
az Erzsébet-program pályázatán.
2014-ben a múlt évhez hasonlóan,
a maximális támogatást biztosítani
fogjuk – mondta Cseresnyés Péter
polgármester a témával kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatóján.
V.M.
Az Erzsébetprogram
pályázatainak
benyújtásánál
segít az
önkormányzat
– A Nagykanizsai Polgári
Egyesület hívására ma már a tizenkettedik
alkalommal jöttünk
ide, az ő szavaival szólva:
„Hogy életünket és szabadságunkat
megtartsuk.” Január 1-
je Kanizsán a szabadságunkért
való kiállás megkerülhetetlen
alkalmává vált. Egy köztiszteletben
álló ember úgy fogalmazott:
ez a mi Békemenetünk –
köszöntötte a Deák téren, Petőfi
szobránál az ünneplőket a
házigazda egyesület nevében
Kóré Péter.
A születésnapos költő versével
köszöntötte a hallgatóságot Dénes
Sándor alpolgármester, majd a hazaszeretetről
szólva II. János Pál
pápa szavaival folytatta. Egy piarista
diák énekét követően lépett a
mikrofonhoz Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselőnk, Nagykanizsa
polgármestere, hogy a Házelnök
úrnak erre az alkalomra írott
levelét megossza:
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Kedves Kanizsaiak!
Petőfi Sándorra emlékezni az új
esztendő első napján jó jel. Azt
szokták mondani, hogy amilyen az
év első napja, olyan lesz a többi is.
Köszönöm Önöknek, hogy minden
évben, a „legzegernyébb” január
elsejéken is eljönnek, hogy - Babits
szavával szólva - Petőfi szemébe
nézzenek, s hogy merik
meglátni, merik idézni igazi arcát.
Felidézésével a költő visszatér, a
költőt visszaengedik a szívükbe.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Nekünk két okunk van vitézeknek
lennünk: hogy életünket és
szabadságunkat megtartsuk, és
hogy ne piruljanak miattunk a
másvilágon őseink, kik hajdan
naggyá és tiszteltté keresztelék
szívök vérével a magyar nevet!” -
írta 1849 januárjában az akkoriban
még kétségbeejtő hadi helyzet miatt
csüggedők buzdítására. Sokan
voltak, akik Petőfivel együtt hitték,
hogy a hazáért és a szabadságért
érdemes küzdeni és érdemes
dolgozni. Közös erőfeszítésük
után a hadihelyzet megfordult, s a
világ egyik legjobb hadseregét az
ország csaknem egész területéről
ki tudta verni a szinte a semmiből
megszervezett honvédsereg.
Az új esztendő kezdetén mondhatnánk-
e ennél szebbet és igazabbat
mai helyzetünkre? Nekünk is
vitézeknek kell lennünk, mert minden
nap meg kell küzdenünk a magyar
szabadságért, hogy rólunk
nélkülünk senki ne hozhasson döntést.
Nekünk is meg kell küzdenünk,
és meg kell dolgoznunk az
életünkért - a magunk, családunk
életéért, a nemzet megmaradásáért
és gyarapodásáért.
Küzdelmes esztendőnek nézünk
elébe. Mérlegre kerül mindaz,
amiért az elmúlt három és fél évben
dolgoztunk.
Átvágtuk a nemzet életét szorongató
ördögi béklyók jelentős
részét. Az egyszerűsített honosítással
500 000 magyar kapott újra
állampolgárságot, s vele visszakapták
a választójogot is. Kiterjesztettük
a közteherviselést az eddig
kiváltságos helyzetet élvező
külföldi tulajdonú cégekre és bankokra.
Megkezdtük az államot, önkormányzatokat,
családokat szorongató
adósságcsapda szétfeszítését,
mely csapdát az előző kormányzat
hagyott hátra maga után.
Megkezdtük a Magyar Honvédség
megújítását, újjáépítve az önkéntes
tartalékos rendszert.
Új, szilárd erkölcsi talapzaton
nyugvó Alaptörvényt hoztunk létre,
amely méltó őseink alkotmányához,
s ezzel egyidőben megújítottuk
a teljes magyar jogrendet.
Mindeközben rendbe tettük az államháztartást,
stabilizáltuk az ország
pénzügyeit, megteremtettük a
gazdaság s vele a jövedelmek
emelkedésének lehetőségét, megvédtük
a nyugdíjakat, s a nemzet
jövőjének biztosítása érdekében
újjáépítettük a családtámogatási
rendszert.
Bár nagyon nehéz helyzetből indultunk,
nagyot haladtunk. Mégis,
csak az út kezdő lépéseit tettük
meg. Az igazi változásoknak a lelkekben
kell megtörténniük, s 2014
majd megmutatja, mire volt elég
mindaz, amit megtettünk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Petőfinek minden magyar szívében
van egy tisztaszobája” –
mondja Móra Ferenc, s igaza van.
Mindannyiunkat megérint az a
minden áldozatot vállaló elkötelezettség,
a maga életét nem számító
bátorság és odaadás, amivel a költő
hozzáadta a maga részét a nemzet
újjászületéséhez. Időről időre
be kell lépnünk ebbe a tisztaszobába,
hogy fejünket felemelve, szívünket
megtisztítva éljük az életünket
igaz módon, bátran és egyenesen,
egymás javára és örömére.
Azt kívánom mindannyiunknak
az új esztendőre, hogy – egymáshoz
és a hazához hűek maradva –
méltóak tudjunk lenni Petőfihez.
Tisztelettel és barátsággal köszönti
Önöket:
Kövér László
2013. december havában
Legyen a közösen mondott
Nemzeti dal a mi válaszunk a Házelnök
úr levelére. – szólt az egyesület
előző elnöke. A közel száz
résztvevő – köztük fiatalok, gyerekes
családok – egy emberként
mondta a „Talpra magyar”-t. A
2014-es Petőfi ünnep ezután az
immár hagyományos gyertya, mécses
elhelyezéssel folytatódott.
Dobri Lajos hagyományőrző huszárjai
– akárcsak az ünnep elején
a Himnuszt – a záró Szózatot és
Székely himnuszt is tiszteletadással
illették, majd a Klapka induló
hangjaira vonultak el:
Kanizsa
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 16.
Január 2-án 12.58 órakor született
az újév első nagykanizsai babája,
Bedő Bianka. A kisbaba koraszülött,
1900 gramm súllyal és
48 centiméter hosszúsággal látott
napvilágot. Biankát, és anyukáját,
Józsa Mónikát Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
virágcsokorral és 10 ezer
forintos ajándékutalvánnyal köszöntötte
a Kanizsai Dorottya
Kórházban. Mindketten jól vannak,
a baba sokat alszik és jó az étvágya.
Az apuka és a nagyszülők
türelmetlenül várják őket haza, a
szabadhegyi otthonukba.
B.E.
Bedő Bianka az újév első kanizsai babája
„Hogy életünket és szabadságunkat megtartsuk.”
Az újesztendő a polgármesteri
hivatal életében több változással
„köszöntött be” azáltal, hogy
megváltozott a hivatal szervezeti
felépítése. Az átalakítást – sok
más mellett – elsősorban az áttekinthetőbb,
gazdaságosabb működés
és a költséghatékonyabb
munkavégzés elősegítése indokolta.
Megváltoztak az önkormányzatok
által ellátott feladatkörök. Több
olyan feladatot már a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központban és
a járási hivatalban végeznek, amelyek
korábban az önkormányzatok
feladatkörébe tartoztak.
Ezért a polgármesteri hivatal
szervezeti struktúrájában is szükséges
(volt) a változtatás. Arról,
hogy mindez Nagykanizsa esetében
mit jelent, dr. Gyergyák Krisztina,
városunk jegyzője adott tájékoztatást.
– Olyan osztályok kerültek öszszevonásra,
amelyek korábban
önállóan működtek, emellett pedig
több szervezeti egységet is át kellett
alakítani. Az új hivatal négy
főosztállyal, ezen belül csoportokkal
működik.
A Polgármesteri Kabinetbe tartozik
a Polgármesteri szervezési csoport
(feladata sok más mellett a városmarketing,
nemzetközi és civil
kapcsolatok, rendezvényszervezés,
kommunikáció) és az önkormányzati
tanácsadók is, és novumként e
kabinetbe épült be a Főépítészi-,
valamint a Pályázati csoport – ezek
korábban önálló osztályok voltak.
A Jegyzői Kabinet változatlan
formában működik, ugyanakkor
feladatkörük bővült a közbeszerzésekkel.
Harmadik szervezeti egység a
Gazdálkodási Osztály, melynek keretein
belül három csoport működik.
APénzügyi, Költségvetési csoport –
amely korábban a Gazdálkodási
Osztály volt –, a Vagyongazdálkodási
és Városüzemeltetési csoport –
ami az egykori Városfejlesztési Osztályt
„jelenti”, és ide tartozik az
Adóügyi csoport is – ez utóbbi „régen”
szintén önálló osztály volt.
A negyedik szervezeti egység a
Humán és Hatósági Osztály. Ennek
része a Közterület Felügyelet, az
Építésügyi csoport, a Közigazgatási
csoport és a Humánigazgatási
csoport. Ez utóbbi a Szociális osztály,
valamint a Művelődési- és
Sport osztály összevonásának eredménye.
Fontos még kiemelni azt, hogy a
hivatali szervezeti átalakításra pályázat
útján 40 millió forintot nyert
az önkormányzat.
Személyi kérdések
– Korábban tizenegy osztályvezetővel,
három osztályvezető-helyettessel
és egy irodavezetővel működött
a hivatal, az átalakítás után pedig
négy osztályvezető és tizenegy csoportvezető
látja el az adott feladatokat.
A kétszintű vezetés ugyan megmaradt,
de a vezetői struktúra átalakult.
Az átalakítás nem járt létszámleépítéssel,
sőt több pozícióra jelenleg
is pályázatot írunk ki – hangsúlyozta
dr. Gyergyák Krisztina.
A Polgármesteri Kabinet egyelőre
vezető nélkül működik. Az ide tartozó
Főépítészi csoportot Deák-Varga
Dénes, a Polgármesteri szervezési
csoportot Janzsóné Strobl Krisztina,
a Pályázati csoportot Rodekné Hederics
Erika irányítja. A Jegyzői Kabinetet
dr. Termecz Marianna aljegyző
vezeti. A Gazdálkodási osztályt
Kunics György irányítja, ezen belül a
Pénzügyi, költségvetési csoportot
Jónásné Szőke Krisztina, a Vagyongazdálkodási
és Városüzemeltetési
csoportot Tárnok Ferenc, az Adóügyi
csoportot Somogyi Ottó vezeti.
A negyedik szervezeti egység a
Humán és Hatósági Osztály, melyet
Bagarus Ágnes megbízott vezető
irányít, aki egyidejűleg a Humánigazgatási
csoport vezetője is.
Az Építésügyi csoportot Szamosi
Gábor, a Közterület Felügyeletet
Bakonyi Tamás, a Közigazgatási
csoportot pedig dr. Borka Beáta
Marianna vezeti.
Az Erzsébet téri hivatalon belül
járt „némi” költözködéssel a szervezeti
átalakítás. A földszinten található
a Gazdálkodási Osztály; a Főépítészi
Csoport és a Pályázati Csoport.
A Polgármesteri szervezési csoport
és a Jegyzői Kabinet maradt az első
emeleten. Amásodik emeleten pedig
a Humán és Hatósági Osztályt helyezték
el. AKözterület Felügyelet –
ami szintén ezen osztályhoz tartozik
– viszont továbbra is a Király utca
47. szám alatt (a Rendőrség épületével
szemben) látja el feladatait.
Szabó Zsófia
Kanizsa – Közgyűlési 4 sorok 2014. január 16.
A polgármesteri hivatal átalakításának
célja a (költség)hatékony munkavégzés
Egy épületben
(majd’) minden
osztály és csoport
A belváros lakói nagy többségének
örömére szolgál, hogy elkezdődik
a kanizsai városrehabilitáció
második üteme, a belvárosi
élet újjáélesztése. Ebben
azonban jelenleg még nincs hivatalos
helye a most raktárban
lévő Török-kút másolatának –
mondta közgyűlési interpellációjában
Balogh László önkormányzati
képviselő, az OKISB
elnöke, aki arra kérte Cseresnyés
Péter polgármestert, hogy
még időben, a rekonstrukció
megkezdése előtt tegyen lépéseket
annak érdekében, hogy az
alkotás méltó helyre kerüljön.
A városatya véleménye szerint
jobb lenne, ha a Kossuth térre kerülne,
ugyanis ott a Szentháromság-
szoborcsoport elszállítása egy
kevésbé látványos foghíjat, üres
teret hagyott maga után. A Deák
téri elhelyezés ráadásul a belvárosi
rekonstrukció második ütemének
újratervezését és engedélyezését
tenné szükségessé.
Cseresnyés Péter egyetértett
Balogh László javaslatával, hiszen
ő is fontosnak tartja, hogy mielőbb
megtörténjen az országos viszonylatban
is az egyik legrégebbi díszes
köztéri kút felállítása.
A város 1879-ben állíttatta fel a
köztéri alkotást Geiszl Mór építész
tervei alapján a Deák tér közepére,
ahonnan 1934-ben helyezték át az
Erzsébet tér északi, parkosított részére,
mivel a ’48-as gyalogezred
emlékműve került a helyére. Az
évek során az erősen megrongálódott
kutat a Városvédő Egyesület
kezdeményezésére 1994-ben áthelyezték
egy védőtető alá a múzeum
udvarában, s a helyére egy újrafaragott
alkotást állítottak. Az új
Török-kút: az új
helyéről még
egyeztetnek
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Közgyűlési sorok 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 16.
kút lebontására és ideiglenes raktárba
helyezésére az Erzsébet tér
2012. évi rekonstrukciója keretében
került sor, miután tervezői javaslat
és közgyűlési döntés alapján
a Szentháromság-szobrot szállították
a helyére.
A Török-kút legmegfelelőbb elhelyezésének
kérdése még nem
dőlt el. A 2007-2008-ban készült
városrehabilitációs terv szerint a
Deák térre kerülne vissza, de a Petőfi
szobor miatt nem az eredeti
helyére, hanem a tér északkeleti
részére, ahol jelenleg az ivókút áll.
A 2014-ben esedékes városrekonstrukció
II. ütemében a Deák
tér belső térfelületének felújítása –
a pénzügyi korlátok miatt – még
nem szerepel. További probléma,
hogy nem igazán érvényesülne a
tervezett helyen. Az ottani elhelyezése
inkább esetleges, és esztétikailag
vitatható.
2011-ben már felmerült a kút
Kossuth téri elhelyezésének a gondolata,
mivel már tudott volt a
Szentháromság-szobor költöztetésének
terve.
Válaszában a polgármester kitért
arra is, hogy Dr. Károlyi Attila
ÜJKB-elnök a májusi soros közgyűlésen
előadott interpellációjában
a Török-kút eredeti helyén, a
Deák téren történő újrafelállítását
javasolta. De a véleménye aggályokat
vetett fel egyrészt a szobor
áthelyezésének költségvonzata,
másrészt a lakosság kegyeleti érzésének
megsértése miatt.
Tájékoztatását Cseresnyés Péter
azzal fejezte be, hogy 2014 elején
egy külön egyeztetés összehívását
tartja kívánatosnak az érdekelt személyek,
a város szakemberei és a
városrehabilitáció tervezőinek bevonásával.
Közgyűlési interpellációjában
a Camping utcai beruházás, a
javító-nevelő intézet eddigi költségeiről
kért tájékoztatást Gábris
Jácint önkormányzati képviselő
Cseresnyés Péter polgármestertől.
A Camping utcai beruházással
kapcsolatban a közgyűlés a 2012/
236. számú határozatával döntött
arról, hogy a 4918/10 helyrajzi
számú ingatlant az Emberi Erőforrások
Minisztériuma debreceni javítóintézete
rendelkezésére bocsátja
javítóintézet céljára, földhasználati
jog alapításával – emlékeztetett
válaszában a polgármester.
– Az erről szóló megállapodás
alapján – folytatta Cseresnyés Péter,
az önkormányzat kizárólag azt
vállalta, hogy az ingatlan telekhatáráig
saját költségén biztosítja a
beruházás megvalósításához és
működtetéséhez szükséges közmű-
csatlakozási lehetőségeket
(gáz, víz, szennyvíz).
A létesítmény beruházója azonban
nem az önkormányzat, hanem
a debreceni javítóintézet, és ennek
alapján az önkormányzatnak a fent
említetteken kívül semmilyen más
költséget nem kellett és nem kell
viselnie sem az előkészítés (tervezés,
engedélyezés), sem a leendő
kivitelezés kapcsán.
A vállalt közműcsatlakozások
közül a gáz és a villany tekintetében
az önkormányzatot nem terhelte
költség, így csak a
víziközművek kiépítése jelentett
kiadást a városnak. A közgyűlés
döntése alapján ez az 51 millió forint
a vízmű által megvalósítandó
2013. évi fejlesztési terv költségei
között szerepelt. Azonban még ez
az összeg is csökkent, mivel az
előkészítés során felmerült igénynövekedés
miatt a beruházó, kompenzációként
17 millió forinttal
több földhasználati díjat fizet. Így
az önkormányzat összes valós
költsége 34 millió forintra csökkent.
Emellett tudni kell még azt
is, hogy az önkormányzat számára
kiadást jelentő víziközmű építések
nemcsak a javítóintézet érdekeit
szolgálják. Úgy tervezték, hogy
azok alkalmasak legyenek a szomszédos
önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ellátására is.
Közgyűlési interpellációjában
két térfigyelő kamera elhelyezéséhez
kérte Cseresnyés Péter polgármester
segítségét Bicsák Miklós
önkormányzati képviselő.
Sok nemkívánatos személy járja
a palini új városrészt, félnek az ott
élő fiatalok, idősek – hívta fel a figyelmet
a városatya. Egy hónapon
belül öt családi házba törtek be. A
legutóbbi két betörés szombati napon
délután 16-18 óra között történt,
egyiküknél már három alkalommal
is jártak. A képviselő elmondta,
bejelentésükre a rendőrkapitány
azonnal segített a paliniaknak,
azóta rendszeresen járőröznek
a területen a rendőrök. Ennek
ellenére szükség lenne térfigyelő
kamerák elhelyezésére is az új városrész
két főbejáratnál, mert így a
rendőrség ellenőrizni tudná a beés
a kimenő járműveket. A lakosság
is megtesz minden tőle telhetőt,
polgárőrséget szerveznek a hasonló
bűncselekmények megelőzése
és városrészben élők biztonságérzetének
növelése érdekében.
Bicsák Miklós észrevételét Cseresnyés
Péter polgármester továbbította
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
vezetőjének, melyben
arra kérte Dr. Molnár József alezredest,
hogy a jelzett problémával
szemben fokozott ellenőrzéssel, illetve
rendszeres járőrözéssel lépjenek
fel.
Továbbá tájékoztatta a képviselőt
arról is, hogy az önkormányzat
a korábbi években, több ütemben,
összesen 13 darab térfigyelő kamerát
telepített a város területén. A
kiépített kamerahálózatot megállapodás
keretében a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság figyeli. Ahálózat
bővítésére több igény is felmerült.
Jelenleg a kamerahálózat fejlesztési
program előkészítés alatt
van, melynek során vizsgálni kell
a bővítés beruházási- és a későbbi
üzemeltetési költségeket is.
Amennyiben a 2014. évi költségvetési
rendelet biztosít fedezetet a
bővítésre, úgy a kért térfigyelő kamerák
elhelyezése megoldható
lesz ebben az évben.
Régóta tartó problémát oldott
meg városunk önkormányzata a
Munkás utca 5-7. szám alatti társasházaknál,
ahol a parkoló utak
kikötésével mintegy 5 millió forint
értékű fejlesztés valósult meg.
Már nem jelent gondot sem a
parkolás, sem az autók ki- és behajtása
a lakótelepen, igaz, hogy
mindehhez Bizzer András közbenjárása
is szükségeltetett. A Keleti
városrész önkormányzati képviselőjét
a Munkás utcában élő lakók
keresték fel a problémájukkal,
hogy nehézséget jelent(ett) számukra
a gépjárművel történő zavartalan
közlekedés a házak közvetlen
közelében. Bizzer András
minderről személyesen is meggyőződött,
és a városvezetéshez fordult
segítségért, biztosítsanak
anyagi támogatást a parkoló kikötésére.
Mindez meg is történt, sőt,
még a szükséges munkálatok is elkészültek
decemberben, melyek
során a szegélyeket elbontották,
majd a járdaszakaszt süllyesztették
le, illetve a növényzetet is meg
kellett ritkítani azért, hogy az autósok
jobban beláthassák az útkereszteződést.
A fejlesztések sorozata a Keleti
városrészben azonban nem reked
meg ennél a pontnál, ugyanis
Bizzer András lapunknak elárulta,
hogy a Munkás utcai társasházaknál
további parkolók kialakításához
megpróbál anyagi támogatást
szerezni.
Egyébként a már említett városrészben
nem ez volt az egyedüli
beruházás az elmúlt három évben,
hiszen – többek között – a Hevesi
ABC és a Hevesi Óvoda között új
járdaszakasz, a Hevesi Iskolában
pedig egy teljesen új sportpálya
épült, és még egy játszótér köré is
sikerült védőkerítést felhúzni.
A közgyűlésen elfogadták az
önkormányzat, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. között kötendő
megállapodást, a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményének
állami átvételét.
Január 1-jétől állami tulajdonba
kerültek a szociális és gyermekvédelmi
intézmények. Az integrált
intézmények, melyek ugyanazon a
telephelyen látnak el önkormányzati
és az állam ellátási kötelezettségébe
kerülő feladatot – városunkban
a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye – nem kerültek állami
fenntartásba. Ebben az esetben
az állam a feladat-ellátási kötelezettségének
az intézménnyel,
illetve annak önkormányzati fenntartójával
kötött ellátási szerződés
vagy feladat ellátási megállapodás
útján tett eleget.
Az intézmény profiltisztítása az
űrhajós u. 6/A szám alatti ingatlan
(folytatás a 6. oldalon)
Térfigyelő kamerákat
kérnek Javító-nevelő intézet: a paliniak
csökkentek a várost
terhelő költségek
Újabb fejlesztés
a Keleti városrészben
A Fogyatékkal
Élők Integrált
Intézményének állami
átvételéről
Szomorú hír jött Balatonboglárról,
Hajdu Sándor, Nagykanizsa
Város Vegyeskarának
Örökös Karnagya, zeneszerző,
zenész 2013. december 30-án
11.30-kor örökre elment.
Tősgyökeres kanizsai volt, önmagát
mindig Hunyadi utcai gyereknek
mondta. Bár korán elkerült
városunkból, mégis ezer szállal
kötődött hozzánk. Ide kötötték
diákévei, első „szerelmei”, szülei
a kanizsai temetőben nyugszanak
és élete utolsó nyolc évében a Városi
Vegyeskar vezetőjeként
számtalan szép művel, feldolgozással
és koncerttel véste be magát
minden zeneszerető kanizsai
emlékezetébe.
Középiskolai tanulmányait a
győri Zenei Gimnáziumban kezdte
zongora, trombita és zeneszerzés
szakokon, majd a budapesti
Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában
zeneszerzést tanult. Elvégezte
a Liszt Ferenc Zeneakadémia
karnagyképzőjét, mindig
büszkén beszélt tanáráról, Kodály
Zoltánról.
1962-ben korrepetitor a Színművészeti
Főiskolán és a Budapest
Táncegyüttesnél, majd karnagy
a Ganz-Mávag Férfikarnál, a
KISZ Központi Kórusnál és a
Filmgyárban. 1967-től a Bergendy
együttes zeneszerzője,
trombitása, sok örökzöld sláger
szerzője. 1986-tól karmester
Kecskeméten, 1989-től Békéscsabán,
1992-2005-ig a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház zenei vezetője,
egyben a zalaegerszegi
Vegyeskar vezetője. 2005 év elején
vette át Nagykanizsa Város
Vegyeskarának vezetését. Nemzetközi
fesztiválokon vettek részt
Szardinián és a lengyelországi
Bielsko-Bialában, felléptek szerte
az országban, 2010 májusában a
KÓTA minősítő hangversenyén
„Hangversenykórus” címet értek
el. Misét, gyászmisét komponált,
kanizsai költők verseit zenésítette
meg, népdalokat dolgozott fel,
amelyeket kórusával rendszeresen
elő is adott. Munkásságát a város
vezetése „Nagykanizsa Kultúrájáért”
kitüntető címmel ismerte el
2012-ben.
Az egészségi állapota romlása
és az októberi szívműtétje után
december 22-én tért vissza kórusához,
a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
templomban adott
koncerten vezényelte saját karácsonyi
feldolgozásait.
Ez volt az utolsó vezénylése.
Csatlakozott nagy elődeihez, tanáraihoz,
szerzőtársaihoz.
Életműve, szeretetteli egyénisége
mindörökre velünk marad.
Nagykanizsa Város
Vegyeskara
Hajdu Sándort 2014. január 5-
én Balatonbogláron helyezték
örök nyugalomra.
Kanizsa – Közgyűlési 6 sorok 2014. január 16.
Fotó és szöveg: Kálovics Ferenc
Hajdu Sándor: Requiem - Requiem Hajdu Sándorért
(folytatás az 5. oldalról)
társasházzá történő alakításával
valósult meg. Így az 1. ajtó
alatti intézmény kizárólag állami
feladatot, míg a 2. szám
alatti kizárólag önkormányzati
feladatot lát el, és a Nagykanizsa-
Surd-Zalakomár Szociális
és Gyermekjóléti Társulása által
fenntartott Nagykanizsa
Egyesített Szociális Intézmény
önálló telephelyeként működik
tovább.
A közgyűlés döntése alapján
új ravatalozó épülhet a kiskanizsai
temetőben, mely első ütem
kivitelezésének kezdését ez év tavaszára
tervezték be. Ennek idejére
kiépített külső ravatal helyet
alakítanak ki. Amunkálatok
befejezése jövő év augusztusára
tehető.
A Kiskanizsa városrész temetőjében
található, többször átépített ravatalozó
felmérését követően, a koncepció
kidolgozása után a tervező a
felmenő szerkezet elbontására tett
javaslatot, így a meglévő alapok
megtartásával, azok kibővítésével
alakítanák ki a ravatalozót. Az épület
új koszorút és fedélszerkezetet kapna.
Az épület tartószerkezetét teljesen
átépítenék, így felmerült annak a
lehetősége is, hogy a meglévő és a
tervezett alapokat talpkoszorúval,
vasalt aljzattal összefogva egy teljesen
új épület készülne, mely nem
szükségszerűen követi a régi épület
tartószerkezeti kialakítását. Az épület
akadálymentesítve lenne.
Az építési engedélyezési eljárás
és a kiviteli terv elkészítése folyamatban
van. A közbeszerzési eljárás
megindítására az engedély és a
tervek birtokában van lehetőség. A
megvalósításhoz 38 millió forint
szükséges, melyet a 2014. évi költségvetés
rendeletében biztosítottak.
A Sugár út 32. számú lakóház
problémáját már több alkalommal
felvetette közgyűlési interpellációjában
Balogh László önkormányzati
képviselő, az OKISB elnöke.
Ezúttal a ház kerítésének a
rendbe hozása érdekében kért intézkedést
Cseresnyés Péter polgármestertől,
mivel véleménye
szerint ez az önkormányzat feladata.
A hiányos kerítés miatt az ott lakó
idős házaspárt gyakran éri inzultus
a szomszédos hajléktalan szálló
felől, és a házhoz tartozó gyümölcsöskertből
is több éve eltűnik a
gyümölcs – indokolta kérését a városatya.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester emlékeztetőül kiemelte,
hogy az ingatlan kerítésének
ügyében legutóbb májusban tájékoztatták
a képviselőt. Akkor leírták,
hogy az említett, többször megrongált
drótfonatos kerítést az
Arany János utca építése közvetlenül
nem érintette. Az út megnyitásával
azonban szabaddá, és a Sugár
utca 30. számú ingatlan (hajléktalan
szálló) területén keresztül megközelíthetővé
vált, és így állandó
rongálásnak lett kitéve. Megoldást
jelentene egy új kerítés kiépítése az
út mellett, erre azonban forráshiány
miatt nem került sor. Amennyiben
2014-ben biztosított lesz rá a szükséges
előirányzat, akkor elvégezhetőek
lesznek a munkálatok.
Közgyűlési interpellációjában
Dr. Károlyi Attila, az ÜJKB elnöke
arra kérte a polgármestert, mondjon
köszönetet a testület Dr. Nádor
Lászlónak, a Zala Megyei Vadászkamara
elnökének és Gémesi Tamás
preparátornak, az egykori
Szarvas Szálló homlokzatán található
szarvasfejcégér rekonstrukciójában
való részvételükért.
Cseresnyés Péter polgármester értékelve
a képviselő figyelemfelhívását,
megjegyezte: az önkormányzat
nevében mindkettejüknek megköszönte
az Erzsébet tér 17. számú épület
homlokzatán lévő cégér önzetlen
munkával felvállalt rekonstrukcióját,
Új ravatalozó épülhet
Kiskanizsán
Új kerítést sürget
Balogh László
képviselő a Sugár utcai
hajléktalan szállóhoz
Köszönet
a szarvasfejcégér
önzetlen
helyreállításáért
amellyel városunk főterének megszépüléséhez
hatékonyan hozzájárultak.
A lakosság megkeresésére a
Templom téri felújításokról kért
tájékoztatást közgyűlési interpellációjában
Gábris Jácint önkormányzati
képviselő Cseresnyés Péter
polgármestertől. A városatya
véleménye szerint félreérthető volt
a sajtóban megjelent tájékoztatás a
40 millió forintos beruházásról, mivel
egyelőre térkövezés történt ott,
mintegy 4-5 millió forint értékben.
Válaszában a polgármester kiemelte:
a Templom tér részleges felújítása a
közelmúltban fejeződött be. Afejlesztés
műszaki tartalma a tervezés időszakában
lett meghatározva. A 2013. évi
költségvetés erre a célra eredetileg 4
millió forint előirányzatot tartalmazott,
és a tervezési feladatot ennek megfelelően
írta ki az önkormányzat. A megbízás
is ekkora összegű felújítás megtervezésére
vonatkozott.
A konkrét tartalom meghatározása
érdekében a tervező nagy vonalakban,
több változatban is kidolgozta az
egész tér rekonstrukcióját, melynek
teljes körű megvalósítása az egyes
változatoktól függően 40 millió forintba
kerülne. A megvalósított részfeladatokat
a rendelkezésre álló forrás
figyelembe vételével választották ki,
ami három járdaszakasz felújítását,
parkosítást, kerékpártárolók és köztéri
bútorok elhelyezését jelentette. Akivitelezésre
beérkezett árajánlatok alapján
a megvalósítás végül 7,5 millió forintba
került. A tervező által készített,
az egész térre vonatkozó koncepció
következő ütemének megvalósítására
közgyűlési döntés alapján kerülhet sor
az elkövetkező években.
A tavaly év végén hagyományteremtő
céllal útjára indított Vásár(
olj) Kanizsán! elnevezésű rendezvényt
azzal a céllal hozták létre,
hogy támogassák a helyi kistermelőket,
népszerűsítsék a termékeiket, és
a magas minőségben előállított helyi
termékek vásárlására buzdítsák a
kanizsai és környékbeli lakosságot.
Mint azt a helyszínen, a vásárcsarnokban
tartott sajtótájékoztatóján Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő bejelentette, az első vásár
sikerén felbuzdulva, a közreműködőkkel
a folytatásról döntöttek. Minden hónap
elején, a keddi nagyvásárt követő
szombaton a csarnok munkatársai segítségével
megrendezik a termelői vásárt.
Avásárlók, a termelők és a kereskedők
összefogásának jó példáját mutatja
az is, hogy egy új attrakcióval készülnek,
melyet a következő alkalommal
jelent be a polgármester.
Mivel a novemberi közgyűlésen
eredménytelenül zárult a Thúry
György Múzeum magasabb vezetői
tisztségére vonatkozó pályázati
eljárás, így új(ra) pályázatot kellett
kiírnia a városvezetésnek a
múzeum igazgatói státusztára.
Atisztséget egyébként december 31-
ig a jelenlegi vezető, Száraz Csilla látja
el, akinek megbízatását – mivel érdemi
döntést nem tudott hozni a városvezetés
a „múzeumigazgatói székre” vonatkozóan
– január egytől (legkésőbb) június
30-ig meghosszabbították. Ennek lejártáig
azonban az új igazgatói álláshoz
szükséges pályáztatást le kell bonyolítani.
Atisztség betöltéséhez szükséges feltételekről
az előterjesztésből és a már ismert
helyekről is tájékozódhatnak: többek
között honlapunkon, a megyei újságban
és Nagykanizsa város weboldaláról
is. Apályázatok benyújtási határideje
január 30., döntés pedig – várhatóan
– a február 28-i közgyűlésen születik
majd a (leendő) múzeumigazgató
személyéről, akit 5 évre neveznek majd
ki az intézmény élére a városatyák.
B.E. - Sz.Zs. - V.M. NAGYKANIZSÁRÓL A
LEGFRISSEBBEN! –
www.kanizsaujsag.hu
2014. január 16. Kanizsa – Közgyűlési sorok 7
A hagyomány
megteremtődött,
folytatódik a vásár
Múzeumigazgatót
keresnek
A Templom téri
felújításokról kérdezett
Gábris képviselő
8 Kanizsa – Hirdetés 2014. január 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező
pályázók részére:
Szociális és költség alapon:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 14.148 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2014. január 23., 14.30-15.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/A. I. lh. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.188 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2014. január 23., 14.00-15.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. A. lh. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 20.128 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező
időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. január 23., 13.00-
14.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 16.286 Ft. A lakás állapota: részben helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező
időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. január 23., 13.00-14.00
óráig.
5. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2014. január 23., 9.00-10.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 40.400
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2014. január 23., 10.00-11.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. B. lh. IV. em. 4.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
21.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2014. január 22., 10.00-11.00 óráig.
8. Nagykanizsa, Magyar u. 71. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 18.252 Ft.
A lakás állapota: helyreállítás a bérlő feladata. A bérleti szerződés időtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2014. január 23. 15.00-16.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. VIII. em. 52.
A lakás alapterülete: 64 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
26.240 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2014. január 22., 15.00-16.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó)
lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 31.
Pályázat üres önkormányzati bérlakások bérleti jogára
Kanizsa 2014. január 16. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Mostantól a lakosokon a sor!
A Murakeresztúri Plébánia nemcsak sikerrel pályázott az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának
keretében, de a projekt megvalósítása is eredményesen zárult.
„Tudatos és környezetbarát életmód Murakeresztúr
és Fityeház háztartásáiban (szemléletformáló, informáló
és képzési rendezvénysorozat)”
2013/12/31
Sajtóközlemény
Sokszor halljuk azt, hogy rendkívül fontos környezetünk védelme
és a fenntarthatóság megteremtése. A Murakeresztúron és
Fityeházon 2013. januártól pályázati forrásból megvalósuló
programsorozat szervezői is ezt a témát kívánták hangsúlyozni,
azonban mindezt azzal a céllal, hogy ne csak a mindennapos
frázis maradjon meg az emberek fülében, de hosszú távú
cselekvésre is buzdítsák őket.
5 rendezvényen 5 környezetbarát téma került bemutatásra, így
különböző szemléltető módszerekkel a hatékony hulladékkezelésre,
a természetes anyagok használatára, a tudatos közlekedésre,
a helyi értékek megismerésére és az energiatakarékosság
jelentőségére hívták fel a figyelmet a szervezők. Az események
közös nevezője a jó hangulat volt, hiszen mind a gyerekeket,
mind a felnőtteket színes programok várták. Az interaktivitás, a
társasjátékok és a nyílt beszélgetések pedig eredményesnek bizonyultak
ugyanis lehetett hideg őszi idő, vagy napsugaras nyár
a résztvevők minden alkalommal érdeklődő arccal és néha fogós,
de logikus kérdésekkel fordultak az aktuális téma szakértőihez.
Innentől kezdve pedig a környék lakosain a sor, hogy a gyakorlatban
is alkalmazzák a rendezvények során megszerzett ismereteket, így
csökkentve költségeiket és egyben óvva környezetüket. A kialakult
szemléletet – a maga színes csodáival megőrzött világunkkal együtt
– pedig már ők maguk adják tovább a következő generációnak.
Murakeresztúri Plébánia
(Római Katolikus Egyházközség)
H-8834 Murakeresztúr, Dózsa György utca 1.
Mobil: 0630 824 1075, E-mail:
polgar.robert@murakereszturiplebania.hu
Honlap: www.murakereszturiplebania.hu
2014. január 16. BENU GYÓGYSZERTÁR
KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 20:00-06:00
2014. január 17. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-07:30
2014. január 18. ZSÁLYA , BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00-08:00
2014. január 19. BENU GYÓGYSZERTÁR
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19:00-06:00
2014. január 20. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 20:00-06:00
2014. január 21. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 20:00-06:00
2014. január 22. KATONARÉTI, TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00-06:00
2014. január 23. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 20:00-06:00
2014. január 24. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-07:30
2014. január 25. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 20:00-08:00
2014. január 26. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 19:00-06:00
2014. január 27. BENU GYÓGYSZERTÁR
KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 20:00-06:00
2014. január 28. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 20:00-06:00
2014. január 29. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00-06:00
2014. január 30. BENU GYÓGYSZERTÁR
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 20:00-06:00
2014. január 31. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-07:30
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - január
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
Január 21-én 16 órakor
személyautó, motor
Január 22-én 16 órakor
C, D, C+E és B+E
Január 20-án 16 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
A 02.15.-i GKI vizsgára
jelentkezési határidő: 02.04.
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés.
Január 17, 31. 10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit (30/6160-847). Részvételi
díj: 700 Ft/család.
Január 16. 19 óra
Dumaszínház Nagykanizsa
DUMA JAM - fellépnek: Aranyosi
Péter, Kovács András Péter,
Badár Sándor. Belépődíj: 2
500 Ft. A jegyek megvásárolhatók
a Nagykanizsai Tourinform
Irodában (8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 1-3.), valamint a
dumaszinhaz.jegy.hu
weboldalon.
Január 20. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Pataky-Gömöri-Oravecz: EDDA
MUSICAL - A KÖR. A
szigetszentmiklósi Sziget Színház
előadása. Szereplők: Pintér Tibor,
Tunyogi Bernadett, Békefi Viktória,
Tóth Attila, Bencze Sándor,
Koós Réka, Janza Kata, Szabó
Dorottya, Makrai Pál, Buch Tibor.
Dalszöveg szerző: Pataky Attila.
Zeneszerző: Gömöri Zsolt.
Rendező: Pintér Tibor. Belépődíj:
3500 Ft.
Január 21. 14 óra
NAGY GÁSPÁR VERSMONDÓ
VERSENY
„Emlékezni, látni, megnevezni és
sohasem félni”
Nagy Gáspár emléke, emberi és
művészi nagysága előtt tisztelegve
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ vers- és prózamondó találkozót
szervez.
Január 22. 18 óra
„HEGYEK, VÖLGYEK,
DOMBOK KÖZT...” - a Kanizsa
Fotóklub tagjainak kiállítása
Megtekinthető: február 25-ig.
Január 22. 19 óra
A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
Ünnepi gálaműsor nagykanizsai
előadók és művészeti csoportok
részvételével. Köszöntőt mond:
Cseresnyés Péter polgármester.
A belépés díjtalan.
Január 18. 19 óra
BETHLEN-BÁL
Szervező: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
További információ:
Janzsóné Strobl Krisztina
Polgármesteri Kabinet,
06-20/849-2308.
Kanizsa 10 – Hirdetés 2014. január 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai tömb
rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. és az AOD Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/20012. (XI. 8.) korm. rendelet 29. § felhatalmazása
alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a
97/2013. (III. 28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi
egyeztetéséről.
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül
sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez
címzett és a főépítészhez eljuttatott, szövegszerű, indoklással ellátott levélben
tehetik meg a közzététel lejártáig.
Afentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. február 10-ig kifüggesztjük
a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítás
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart – a szokottól eltérően –
2014. január 20-án 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. január 20-án (hétfőn) 16 órától
17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18
órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail: sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta a 9. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart – a
szokottól eltérően – 2014. január 20-án (hétfőn) 17 órától a Zrínyi Miklós Általános
Iskolában (Zrínyi M. u. 38.). Tel.: 0630/301-8185, e-mail: szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 62.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató.
Amagasabb vezetői megbízás időtartama: 2014. március 1-től 2019. február 28-ig
tartó 5 év.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet (Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései
az irányadóak.
Ellátandó főbb feladatok:
Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavállalók
felett a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény
alapító okiratában meghatározott tevékenységek ellátását. Vezetőként biztosítja
az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését a fenntartó önkormányzat
elvárásainak megfelelően. Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi és
polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen
legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló
igazolás bemutatásával,
- a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
- kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (főiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló
okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretet hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázati feltételként előírt öt éves szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő
igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen
előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői
megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. a 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget
vállalja.
3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő
oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
6. a pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a
nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb
a döntést előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 6.
Apályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „Pályázat a Thúry György
Múzeum igazgatói beosztására”.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. előírásainak
megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő
szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója
dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.A pályáztató
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő
szakmai bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2014. február
28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sport
Osztályának vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-
2333. Az osztályvezető biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Apályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati
Személyügyi Központ) Internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat a Thúry György Múzeum
igazgatói beosztására
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 16.
A „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése”
elnevezésű TIOP-2.2.2-08/22009-0005 regisztrációs
számú pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával
megvalósuló beruházáshoz kapcsolódóan 9.963.608,-Ft + áfa
összegben új bútorzat került beépítésre az épületrészben.
Beépítésre kerültek a bútorok a Sürgősségi
Betegellátó Osztály új épületrészébe
2014/01/08
Sajtóközlemény
Kanizsai Dorottya Kórház
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Tel.: 0693/502-092, fax: 0693/502-064
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
A Sürgősségi Betegellátó Osztály a felújítását és kibővítését
követően a már leszállított új orvos-technológiai eszközök mellé
új bútorzattal is gazdagodott.
A közbeszerzési eljárás során nyertes ZÁÉV Építőipari Zrt. által
leszállított egészségügyi bútorzat között többek között kórtermi
székek, szekrények, polcok, várótermi székek, fertőtlenítőszer
adagolók találhatóak. Az épületrész új irodai bútorzatokat
is kapott, így öltöző szerények, fotelek, fogasok, értékmegőrző
szekrény, függönyök leszállítása is megtörtént.
Az új berendezésekkel ellátott Sürgősségi Betegellátó Osztály
2014. január 27. napon, 7:00 órakor kezdi meg működését az
új épületszárnyban.
ZSIGMONDY-SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY
8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.
Szakközépiskolai képzések
􀂉 Bányászat ágazat (Fluidumkitermelő technikus kimenet).
􀂉 Egészségügy ágazat (Gyakorló ápoló kimenet).
􀂉 Informatika ágazat (Informatikai rendszergazda, CAD-CAM inf. kimenet).
􀂉 Rendészeti képzés. 􀂉 Szépészet ágazat (Gyakorló fodrász kimenet).
􀂉 Vegyész ágazat (Vegyipari technikus kimenet).
􀂉 Arany János Kollégiumi Program.
Szakiskolai képzések
􀂉 Asztalos (ösztöndíjas szakma). 􀂉 Ács (ösztöndíjas szakma).
􀂉 Épület- és szerkezetlakatos (ösztöndíjas szakma).
􀂉 Festő, mázoló, tapétázó. 􀂉 Hegesztő (ösztöndíjas szakma).
􀂉 Járműfényező. 􀂉 Karosszérialakatos. 􀂉 Kárpitos.
􀂉 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő.
􀂉 Kőműves és hidegburkoló. 􀂉 Női szabó (ösztöndíjas szakma).
􀂉 Számítógép-szerelő, karbantartó.
􀂉 Szociális gondozó és ápoló (ösztöndíjas szakma).
􀂉 Villanyszerelő (ösztöndíjas szakma).
􀂉 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő.
CSERHÁTI SÁNDOR TAGINTÉZMÉNY
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/A.
Szakközépiskolai képzések
􀂉 Gépészet ágazat (Gépgyártástechnológiai technikus vagy Mechatronikai technikus
kimenet). 􀂉 Közlekedésgépész ágazat (Autószerelő vagy
Autóelektronikai műszerész kimenet).
􀂉 Autószerelő ill. Autóelektronikai műszerész végzettség
megszerzése után Autótechnikus szakképzés válaszható.
􀂉 Villamosipar és elektronika ágazat (Elektronikai technikus kimenet).
Szakiskolai képzések
􀂉 Gépi forgácsoló (ösztöndíjas szakma). 􀂉 Ipari gépész
NAGYKANIZSAI MűSZAKI SZAKKÉPZő
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
tervezett képzései a 2014-2015. tanévre
PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOK
Zsigmondy-Széchenyi Szh.int. Cserháti Sándor Tagint.
2013. 11. 14. 9.00-15.00 2013. 11. 16. 9.00-12.00
2013. 12. 05. 9.00-15.00 2013. 11. 23. 9.00-12.00
SBO: Költözés miatt zárva!
AKanizsai Dorottya Kórház tájékoztatja a betegeket,
hogy a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO)
2014. január 16. 7 órától január 27. 7 óráig költözik
át a kórház új épületszárnyába. Ezen időszak alatt a Sürgősségi
Betegellátó Osztály betegellátása szünetelni fog – tájékoztatta
lapunkat dr. Brünner Szilveszter főigazgató főorvos.
A hivatkozott időszakban a kórház egyéb, szakirányú osztályai veszik át az
SBO feladatait. Ezen belül az urológiai betegek ellátása a sebészeti osztály
ügyeletesének a feladata, a szemészeti betegek elirányítását a baleseti osztály
ügyeletese végzi, a fül-gégészeti betegek ellátásáról és sz.e. szakorvosi
konzíliáriusa értesítéséról az intenzív terápiás osztály orvosa intézkedik. Ha valaki
beutaló nélkül, vagy az SBO-nak címzett beutalóval érkezne, akkor a megerősített
szolgálattal működő belgyógyászati osztály ambulanciáján fog elsődleges
ellátást kapni.
A gördülékeny ellátás érdekében azonban megkérjük a még beutalóval nem
rendelkező akut betegeket, hogy a célzott ellátás mielőbbi megkapása érdekében
elsődlegesen háziorvosuknál, illetve rendelési időn kívül a háziorvosi ügyeleti
szolgálatnál jelentkezzenek. Ha az alapellátás bármelyik résztvevője sürgős szakellátást
lát szükségesnek, akkor a kiállított beutalóval a fentebb részleteknek megfelelő
módon tudnak a betegek mielőbb szakellátáshoz jutni. Aszakorvosi vizsgálatot
követően a kórházi kezelést nem igénylő betegek hazaszállítása a betegszállító
szolgálatok, illetve a családtagok igénybevételével a korábbihoz hasonló módon,
de a különböző kórházi osztályok ambulanciájáról lesz megoldható.
Az átköltözött Sürgősségi Betegellátó Osztály indulásának időpontja:
2014. január 27. 7 óra.
Afentiekről a kórházban kihelyezett tájékoztató táblákon, illetve a portaszolgálat
útján is tájékozódhatnak.
Kanizsa 12 – Hirdetés 2014. január 16.
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2014. január 30-ig érvényes.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése
2014-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
következő kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím
- „Paizs Ferenc Díj” közigazgatási kitüntető cím
- „Szekeres József Díj” az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai
székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot.
A többi kitüntető cím cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és
egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri
Hivatal portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapon részletes indoklással
legkésőbb 2014. január 27-ig nyújtsák be Cseresnyés Péter polgármesternek
címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett Word
fájlban, e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.
Kitüntetések adományozása
Tisztelt Nyugdíjasok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 2014-
ben is segít a szépkorúak számára hirdetett Erzsébet-program szociális
üdülési (szállás vagy fürdőbelépő) pályázatainak internetes regisztrációjában,
beadásában.
Pályázati feltételek:
A pályázatot az az öregségi nyugdíjellátásban részesülő, hatvanadik életévét
betöltött személy adhatja be, akinek rendszeres, havi teljes összegű ellátása
nem haladja meg a 147.000 Ft-ot és további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
A kérelem benyújtásához szükség van a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
(NYUFIG) által a pályázó nevére kiállított, 2013. évi, havi nyugellátás
megállapítását tartalmazó igazolásra, valamint az adóigazolványban szereplő
adóazonosító jelre. Kérjük, hogy ezen dokumentumokat hozzák magukkal!
Munkatársaink az alábbi időpontokban végzik a pályázattal összefüggő
adminisztrációs tevékenységet: 2014. január 21-én (kedd), 23-án (csütörtök),
28-án (kedd) és 30-án (csütörtök) 9-15 óra. Helye: az Erzsébet tér felől nyíló
ügyfélszolgálati helyiség.
A pályázatokról részletesen a www.erzsebetprogram.hu oldalon is tájékozódhatnak.
Cseresnyés Péter polgármester, az Idősügyi Tanács elnöke
Segítség az időseknek a szociális
üdülés regisztrációjában
A Fabak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek az Új Széchenyi Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Vállalati IKT megoldások bevezetése a Fabak Kft-nél” című,
GOP-2.2.1-11-2012-505 jelű pályázatát a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt. 2013. január 3. napján 4.097.913 Ft összegű
támogatásra (50%) érdemesnek ítélte. A projekt 2013.05.01. –
2013.11.30. napjáig tartott, az Európai Unió támogatásával és az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Vállalati IKT megoldások bevezetése a Fabak
Kft.-nél – Projektzárás
2013. november 30.
Sajtóközlemény
FABAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Sörgyár u. 5.
E-mail: ceo@fabak.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
2013. november 30. napján befejeződött Nagykanizsán a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program (GOP) keretén belül megvalósuló "Vállalati
IKT megoldások bevezetése a Fabak Kft.-nél" című projekt.
A program során lehetősége nyílt a faipari vállalkozásnak különböző informatikai
eszközöket beszerezni, valamint vállalatirányítási rendszerük
fejlesztését megvalósítani. A bevezetésre került vállalatirányítási
rendszerrel a Fabak Kft. olyan információs és kommunikációs technológiai
megoldásokat tud már alkalmazni, melyek által a versenyképesség
erősíthető és a jelenlegi munka hatékonysága növelhető.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 16.
Horoszkóp
Hogyha még nem tett újévi fogadalmat, pótolja
be sürgősen. Amit mindenképpen teljesíteni
kell, azt ne kötelességként kezelje.
Szemlélje pozitívan a világot, és csak megvalósítható
változtatásokat tervezzen.
Az elhivatottság jellemzi továbbra is a munkáját.
Az újévi fogadalmai között szenteljen
időt arra is, hogy alaposan átgondolja, vajon
elegendő időt töltött el a családja körében?
Ha teheti, idén többet legyenek együtt.
Visszafogottabban közeledik a barátaihoz,
mint ahogyan korábban tette. Ez a
kimért viselkedés szerencsére nem tart
önnél sokáig. Ahétvégén akár egy kerékpározás
is jót tesz a hangulatának.
Ha a kíváncsiságára hagyatkozik, egy különleges
kaland szereplőjévé válhat egy hétvégi eseményen.
Fogadja el a meghívást és tekintse kihívásnak
az ottani történéseket. A csillagok
szerint nem számíthat nyugalmas percekre.
Aközeli napokban anyagi nehézségek akadályozhatják
tervei megvalósítását. Ne reagálja
túl a pillanatnyi gondokat és ne mondjon le
rögtön a saját igényeiről. Erősítse meg magát
és folytassa ott a teendőit, ahol abbahagyta.
Úgy lépett át az újévbe, hogy nem kellett felülvizsgálni
a pénzügyeit. Nyugodtan fektetheti
energiáit újfajta tevékenységekbe. Emberi
kapcsolatait semmiféle krízis nem fenyegeti,
tegyen úgy mindent, ahogy az elmúlt évben.
A tavasz előjelei felerősítik romantikus
érzelmeit, és nemcsak új szint, hanem új
korszakot hoznak érzelmi életébe. Nyugalma
érdekében óvakodjon a felületes
kapcsolatoktól.
Nyugalmát és érzelmi életét felborzolhatja
egy váratlan találkozás. A folytatásban –
különösen így farsang idején –, próbára teheti
az illetőt. Hogyha merész célokat tűz
ki maga elé, azok is megvalósulhatnak.
Az újévben új ösztönzéseket keres magának.
Egy közeli farsangi összejövetelen olyan személlyel
találkozhat, akiről eddig azt hitte,
csak a képzeletében létezik. De nem így lesz,
kézzelfogható valósággá válnak álmai.
Örömteli eseményekre számíthat a közeljövőben.
Ahhoz azonban, hogy megvalósuljanak
az álmai, többet kell tennie. Gondolja
át az elmúlt években történteket, és
idejében tanuljon a korábbi hibáiból.
A munkájában is történhetnek változások
még az év elején. Pozitív hozzáállásának
köszönhetően szerencsére könnyedén veszi
az akadályokat. A családja is megnyugodhat,
amibe belefog, azt be is fejezi.
A játékosság és a vidámság lesz jellemző
önre a hétvégén. A napsütéses idő felerősíti
tavaszváró hangulatát és új erőre kap
a vállalkozó kedve. Késztetést érezhet
még a szerencsejátékokhoz is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. január 16.
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620-510-
2723 (7620K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István,
tel.: 0630-597-1530 (7621K)
ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.
Vasutas Kertbarát Klub előadás
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban Szobanövények ápolása és gondozása
címmel videó előadásra kerül sor. Időpontja: január 21. kedd 15 óra.
Kékfarkas éve Hun
horoszkóp falinaptár 2014
800 Ft
Megrendelhető:
0670-597-0103
AKanizsa Kajak-Kenu Klubnál
tartott évzáró keretében összegezhették,
hogy a sportklub életében
nem szokványos esztendőt zártak,
hiszen a tavasz folyamán sikerült a
szakmai stábjukhoz csábítani Sári
Nándor olimpiai bajnokokat is felkészítő
mesteredzőt. A kajakosok
összejövetelén már jól érzékelhető
volt a „fejlesztés” gyümölcse, mivel
sok kis fiatal fogadhatta a jutalmazó
gratulációkat – többek között
Ábrahám Attila olimpiai bajnoktól,
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
főtitkárától.
Akajakozással most ismerkedő nebulók
között találkoztunk egy kevésbé
szokványos esettel is – s ha igazán
a sportághoz hűen szeretnénk fogalmazni
–, van olyan család szűkebb
pátriánkban, ahol a vasárnapi ebéd
melletti téma valóban a lapátolásról
szólhat, mi több, a gyerekek egyszerre
még egy kajak négyesből is kiszorulnának,
lévén mind az öt testvér már
a KKKK színeiben szeli a habokat...
Íme, hát a kajakozás tömegesítésének
egyik módja, s nem véletlenül
„nyúltunk bele” így a szakmázásba,
hiszen ahogy a szövetségi főtitkár is
fogalmazott, a kajak-kenu felfuttatásának
is egyik legfontosabb kérdése,
miként sikerül űzésébe bevonni –
nem csupán – a fiatalokat.
– A sportág jövője túlmutat szigorúan
csak az eredményeken,
legalább ilyen fontos annak társadalmi
beágyazottsága is – fogalmazott
Ábrahám Attila. – Szeretnénk
eljutni oda, hogy ne csupán
az olimpiák idején a fotelból szurkolva
legyen fontos a kajak-kenu
az emberek számára, hanem szívesen
csábítanánk ki őket a vízhez is,
hogy ha csupán hobbi szinten is,
de üljenek bele a hajókba.
Ahogy az 1988-ban kajak négyesben
olimpiai bajnok elöljáró
fogalmazott, ennek egyik első lépése
az, melyet Nagykanizsán az
utóbbi időben tapasztalhattak.
– S amit látunk, az megérett a bizalomra,
így különösen nagy érdeklődéssel
figyeljük, ami itt történik –
folytatta Ábrahám Attila. – Nem
mostanában volt, amikor errefelé jártam,
egykor még egy vidékbajnokság
keretében a Rába ETO színeiben kajakoztam
Kanizsán 1981-ben, azóta
bizony rengeteg idő telt el, s most ismét
fel lehet itt futtatni valamit. Nem
véletlen tehát, hogy szövetségünk vízitelep-
fejlesztésre 15 millió forintot
juttatott az ittenieknek és eszköztámogatásra
is el tudtunk különíteni 3
millió forintot. Ezzel nyugodtan kijelenthetjük,
hogy a kanizsaiak a támogatottak
elit körébe kerültek.
S hogy milyen fejlesztések zajlanak,
illetve már valósultak meg a
dél-zalai kajak-kenus életen belül,
arra Sári Nándor külön is készített
részletes kimutatást.
– Bár ez az első ilyen alkalom
edzői pályafutásom során, hogy nekem
kell kiállnom a hallgatóság elé,
de elmondhatom, nagyon sok mindent
hozott ez az év – kezdte a mesteredző.
– Az előző évekhez viszonyítva
is látható az előre lépés, a magyar
bajnoki pontversenyben például
a nagykanizsai egyesület 73 pontjával
a előző évi hatvanadikról az 51.
helyre lépett előre és a felnőtt férfiak
mezőnyében válogatott kerettaggal is
büszkélkedhetünk Németh Ádám
személyében. Nem csupán a sportszakmai
vonalhoz, eredményekhez
kapcsolódva mondanám el azt, hogy
tizenöt esztendőre kaptuk bérbe ingyenesen
a Csónakázó-tó melletti
5000 négyzetméteres területet a várostól
egy együttműködési megállapodás
keretében, s ez hatalmas segítség
az egyesület számára. Egy 15
millió forintos beruházást jelentő új
hajótároló kialakításának munkálatai
januárban kezdődnek, ami új stég és
épület elkészültét is magában foglalja
reményeink szerint a május 31-i sárkányhajó
road-show verseny keretében
történő átadásig. Az előzetes terveink
szerint igazán komoly versenyeket
2015-ben szeretnénk idehozni,
viszont jövő ilyenkor már szándékunkban
áll a helyi kajakos díjunkkal
kirukkolni, mellyel a legeredményesebb
felnőtt és utánpótláskorú versenyzőinket
jutalmaznánk.
Ahogy a mesteredző fogalmazott,
örül, hogy Nagykanizsát választotta
tréneri pályafutása legújabb
helyszínéül, s a szülők és az
edzői stáb mellett sokat számított a
polgármesteri bátorítás is. Az egyesület
részéről nem maradhatott el a
kajakos növendékek köszöntése
sem, illetve Héder István, valamint
Szendrői Ottó személyében a kajak-
kenu klub két örökös tiszteletbeli
tagot is választott soraiba.
P.L.
Fejlődési pályára álltak
Adja fel nálunk apróhirdetését!
Lakossági apró esetén 15 szóig, egy alkalommal 800 Ft (Kanizs Kártyával 600
Ft), a másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft).
Egész napos program keretében
pattogott múlt szombaton a
labda a Zsigmondy-csarnokban,
ahol az V. Deme Richárd Emléktorna
teremlabdarúgó kupa
küzdelmeit rendezték 12 csapat
részvételével. Az együtteseket
két hatos csoportba sorsolták, s
azok első helyezettjei mérkőztek
a torna első helyéért.
Ateremfocisok közül aztán az FC
Oporto és a Zalaszentbalázs jutott az
időben kissé megcsúszott fináléig,
melyben előbbiek 4-0-ra nyertek. A
harmadik helyet a Dunántúli Postás
SE szerezte meg, negyedikként pedig
a Young Boys Budapest zárt.
A torna gólkirálya Nagy Tamás
(FC Oporto) lett 8 találattal, a legjobb
kapusnak járó elismerést megosztva
érdemelte ki Freischmid Roland
(Zalaszentbalázs) és Vass
Győző (FC Oporto), míg a legjobb
játékosnak Markotán Dezsőt (Zalaszentbalázs)
választották.
P.L.
A nagy csaták
végére sima
döntő
Teremfoci:
Mind nagyobb
presztízzsel
Kanizsa 2014. január 16. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Az elmúlt esztendő végén a
Kanizsa Box Klub elnöke, Draskovics
Szilárd aláírta az ölölvívó
szakszövetséggel azt a kontraktust,
mely zöld utat biztosít a
nagykanizsai box-akadémia létrejöttének.
– Hosszú hónapok munkája érett
be azáltal, hogy jogot nyertünk a
nagykanizsai akadémia alapítására
– fogalmazott az egyesület első embere.
– Számos város pályázata közül
Budapest, Győr, Hajdúszoboszló
és mi nyertünk, mely úgy gondolom,
nem mindennapi dolog városunk
ökölvívósportjának életében.
Innentől az utánpótlás versenyeztetésére
és képzésére is kiemelten
koncentrálhatunk a jövőben. A Petőfi
utcai egykori Hámán Kató Kollégium
épületében 550 négyzetméteres
területen alakíthatjuk ki bázisunkat
két állandó ringgel, konditeremmel,
valamint többek között
tanulószobával.
A szakmai háttér kialakítása
sem maradhat ki a sorból, az ökölvívó
egyesület elnöke szerint már
minden elgondolás gyakorlatilag
szárba szökkent.
– Az 1972-es olimpián harmadik
Botos András szinte a nagy elképzelésünk
végett költözött
Nagykanizsára és ne feledkezzünk
meg Korpics Miklósról sem, aki
majd'' két évtizede a sportág helyi
életben tartója, de mellettük lesznek
még szakemberek – folytatta
Draskovics Szilárd. – A helyi iskolákkal
is van már együttműködési
megállapodásunk, s kezdésképpen
húsz tehetség felvételével számolunk,
akiknek tanulmányi előmenetele
sem lesz mellékes.
Az utánpótlásképző központ neve
hivatalosan Nagykanizsai Botos
András Ökölvívó Akadémiaként
hangzik, ahová nem csupán a
régióból, de már Gyöngyöstől Salgótarjánig
is jönnének a fiatalok.
Akik, mint sportolók a dél-zalai
központ elnevezése alatt versenyeznek,
az úgynevezett klubranglistás
pontjaikat viszont szintén
gyarapíthatják.
– Szerzett pontjaikat ugyanis
anyaegyesületüknek viszik majd a
színeinkben ringbe lépő nebulók.
A cél természetesen a majdani Európa-
és világbajnokságok sora, illetve
az olimpiai szereplés lehetősége,
de az igazán lényeges az,
hogy az ökölvívók képzése mostantól
sokkalta jobb körülmények
között történhet, melyhez az anyagi
források évente akár tízmilliós
nagyságrendben is adottak.
A sajtótájékoztató keretében
Cseresnyés Péter polgármester is
szólt a helyi ökölvívók életében valóban
nagy mérföldkőnek számító
„akadémia-létesítő” állomásról.
– Ez az itteni szakmai munka és
a város elismerése is, és azzal is
tisztában kell lennünk, hogy a
sportági oktatáshoz kimondottan
nevelő tevékenység is társul majd,
mely az oktatási intézmények a város
és az ökölvívó klub együttműködésének
eredményeképpen valósulhat
meg – fűzte hozzá a délzalai
város első embere.
Az akadémia kialakítása már el
is kezdődött, a munkálatok február
végi befejeződésével számolnak a
terv megálmodói.
Polgár László
Mérföldkő a kanizsai ökölvívásban
Fotó: Polgár László
Péntektől már javában pattog
a labda a Zsigmondy csarnokban:
immár harmadik alkalommal
rendezik meg az Intersport
Kanizsa Kupa teremlabdarúgó
tornát Nagykanizsán.
A sajtótájékoztatón elhangzottak
szerint a huszonnégy csapatos torna
nevezési listája pillanatok alatt megtelt
– természetesen a szervezők legnagyobb
örömére. Mi több, legalább
5-6 legénység még a „vészindulók”
csoportjában várja, hátha
lesznek esetleg visszalépések, s akkor
a szerdai sorsolás időpontjában
az ő nevüket is kihúzhatták...
– A Zsigmondy-csarnokban január
17-én 17.30-tól rajtolnak a küzdelmek,
szombaton és vasárnap is
egész napos lesz a meccsdömping a
nevezett helyszínen, a hét utolsó
napján aztán a vigaszág találkozóinak
a Cserháti-csarnok ad otthont –
fogalmazott a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület részéről Gór Miklós.
Ahogy azt megtudtuk, a számos
kanizsai – elsősorban kispályás –
csapat mellett résztvevők érkeznek
majd a tornára a fővárosból, Zalaegerszegről,
Lentiből, de a közeli
horvát és szlovén településekről is.
– Amivel a nevezőket igazándiból
meg tudtuk nyerni, az a minimális nevezési
díjért vívható nem kevés mérkőzés
lehetősége, a díjazás mértéke, no
meg a játékvezetés minőségére is nagy
figyelmet fordítunk – vette át a szót
Lánczos Attila – Ilyenkor persze az is
kiderül, hogy a kanizsai kispályás bajnokság
remek alap egy ilyen kupához,
illetve már a torna híre is olyan, hogy be
is kalkulálják az indulók a naptárukba.
Ha már a bíráskodás szóba került,
a hat négyes csoportban induló küzdelmek
egy-egy mérkőzésén ketten
„felügyelik” majd a pályán történteket,
a játékidő pedig egyszer húsz
perc lesz – futóórával. A meccs-sorozat
vasárnap délutánra fordul célegyenesébe
a negyeddöntőkkel,
majd a finálét előreláthatólag 17.25
órakor kezdi a két legjobb együttes.
Természetesen a címvédő kanizsai
RMP-Földi is ott lesz az indulók
között, de számos trónkövetelővel
számolhatnak Cs. Horváth
Gáborék a mezőnyben.
P.L.
Vasárnap a regnáló világbajnok
magyar vízilabda-válogatott Benedek
Tibor szövetségi kapitány
vezérletével tartott edzést a kanizsai
uszodában. Rögtön tegyük
hozzá, nyilvános tréninget vezényelt
az egykori olimpiai bajnok,
ami meg is látszott a létesítmény
nézőterének aktuális helyzetén...
Kezdjük ott, hogy nosztalgiázásnak
ezúttal nem volt helye! Pedig lett
volna miért, mivel tíz esztendeje annak,
hogy a magyar nemzeti együttes
tagjai a dél-zalai városban szálltak
vízbe, hogy egy bemutató mérkőzés
keretében meccseljenek a kanizsai
együttessel. Nem kevés néző előtt,
ugyanakkor leírhatjuk, a mostani
még az akkori érdeklődést is felülmúlta.
A félezres nagyságrendhez
közelített a tegnapi „érdeklődéshullám”,
s ez azért korántsem megszokott
Nagykanizsán – főleg egy edzés
apropóján. Tudjuk, persze, hogy
mégiscsak egy világbajnok együttesről
van szó, valamint vélhetően a történésekbe
belejátszott az is, hogy a
csapat oszlopos tagja a nagykanizsai
származású Bedő Krisztián is.
Gyakorlatilag éppen ő zárta a válogatott
tagjainak sorát, amikor a csapat az
edzés kezdete előtt fél órával megérkezett
a vizes objektumba. Természetesen
ahogy már említettük, Benedek Tibor
vezérletével és a csapattagok között például
a világ legjobb pólósának néhány
napja megválasztott Varga Dénessel.
Néhány perc múltán a játékosok
már az előzetes instrukciókat hallgathatták
a víztükör feletti galérián.
A legénység egyébként a
Horvátország elleni, idegenben
megrendezésre került Világliga
csoportmeccsre tartván állt meg
Nagykanizsán.
Bizonyára sokan gondolkodtak
úgy, a látvány megfizethetetlen, mi
sem mennénk bele abba, hogy milyen
szakmai támpontok alapján
„úszkáltak és hajigáltak” a válogatott
kerettagok, maradjunk annyiban,
vélhetően jó néhány szurkolónak
jelentett nagy élményt a válogatott
nagykanizsai fellépése...
P.L.
Óriási érdeklődés a válogatott edzésén
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. január 16.
A „Batthyány Lajos Középiskoláért”
Alapítvány Kuratóriuma
2014. január 25-én, szombaton
19 órától rendezi hagyományos
(immár 21.) ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
A bál helyszíne: István Fogadó (Sormás)
Belépőjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben vagy telefonon igényelhetők. Cím:
Nagykanizsa, Rozgonyi 23. Telefon: (93) 311-239.
A bál elején Balogh László igazgató és Doucha Ferenc
kuratóriumi elnök köszönti a közönséget. Segítségükre lesz
Katona Noémi konferanszié.
A bált megnyitja és pohárköszöntőt mond: Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő.
Majd a Magton Tánczenekar szórakoztatja a közönséget, a
BLG Táncegyüttes nyitótánca színesíti a programot. Az
étkek is különlegesek lesznek.
A műsorban fellép: a „Kutyakölykök” tánccal és Németh
Bálint (11.B) énekkel.
Vendégeink jóérzéséhez meglepetésekkel is hozzájárulunk.
2014.01.21. (kedd) 10:00 – 13:00 Perfect Med Gyógycentrum, Nk.
Erzsébet tér 8. 2014.01.21. (kedd) 14:30 – 16:30 Molnári IKSZT, Petőfi
u. 45. 2014.01.23. (csütörtök) 10:00 – 13:00 Becsehely IKSZT,
Ifjúság u. 67. 2014.01.23. (csütörtök) 14:30 – 16:30 Eszteregnye
Faluház/Óvoda, Petőfi u. 1.
Véradás - Vöröskereszt
XXVI. évfolyam 2. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. január 23. Kanizsa
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
Az Élettér Állat- és Természetvédő
Egyesület, a Tierheimleben In
Not (TIN) német állatvédő egyesület,
valamint az önkormányzat által
a tavaly év végén hirdetett ivartalanítási
akció eredményeiről számoltak
be a minap a szervezetek képviselői.
Ezt követően Cseresnyés Péter
polgármesterrel közösen ismertették
a 2014. év elképzeléseit.
Az akció keretében városunk közigazgatási
területén a szuka kutyák
tulajdonosai 5 ezer, míg a nőstény
macskák gazdái 3 ezer forint megfizetése
ellenében ivartalaníttathatták
kedvencüket. Ahogy Maros Sándorné
titkár elmondta, a kísérleti jelleggel
indított kezdeményezés keretében
tavaly ősszel 57 kutya és 104
macska vehetett részt a részben önköltséges
programban a szervezők
által megállapított feltételek szerint.
Az akció összköltsége 1.851.080 forint
volt, melyhez az önköltségen túl
a TIN 2 ezer euróval, az önkormányzat
pedig 300 ezer forinttal járult
hozzá. Az ezen felüli összeget a
nagykanizsai egyesület biztosította.
Varga Károlyné elnök hozzátette,
jól sikerült az akció, hiszen a programnak
köszönhetően a kutyáknál
és a macskáknál is egyaránt közel
ezer kölyök nem születik meg az elkövetkező
egy évben. Ennek fényében
remélik, a következő programra
is minél többen jelentkeznek majd.
Aprogram eredményeinek ismertetését
követően került sor egy informális
beszélgetésre, ahol a város
első embere megköszönte Sabine
Thümmig elnök és Petra Bönelt hathatós
segítségét. A következő fél év
feladatai közt említette dr. Papp Attila
sajtóreferens és Cseresnyés Péter
a menhely lakóinak németországi
örökbe adásának elősegítését, az
elkészült karantén átadását, a terület
bővítését, egy macskaház létesítését,
egy orvosi szoba megépítését,
valamint a betonozást. Utóbbit a tervek
szerint a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi Székhelyintézményének
diákjai készítik majd
el. Továbbá a menhely fejlesztése
mellett, a kutyatulajdonosok lehetőségeit
is bővítenék.
V.M.
Kanizsai és német állatvédők
egyeztettek a jövőbeni
együttműködésről a polgármesternél
A helybéli asszonyok 240 adag
babos-csülkös répalevesén és a
14, óriás tepsi rétesén kívül már
csak „hab volt a tortán” a
kókuszos-áfonyás-répás csiga
vagy épp a szarvas kolbásszal
házasított, répaágyon tálalt vaddisznógerinc.
Ebből is látszik,
hogy a szombaton immár 14. alkalommal
megtartott Miklósfai
Répafőző Fesztiválon nem volt
hiány hagyományos és egyedi
módon elkészített répás étkekből
sem.
Csakúgy, mint testmozgásból,
ugyanis a helyi, és persze a környékbeli
„öregfiúk” már kora
délelőtt rúgták a bőrt az iskola
tornatermében, a fesztiválnak
szintén részét képező Répa tornán.
A focimeccsekkel egy időben
pedig már gyülekeztek a versenyzők
– répás ételeikkel egyetemben
– az gasztro-murinak otthont
adó Miklósfai Mindenki Házában.
Természetesen képtelenség felsorolni
azt a 32 féle ételt, mellyel
a hobbi, illetve a profi szakácsok
igyekeztek lenyűgözni a nagyérdeműt
és a szervezőket. Még a
Miklósfai Közművelődési és Városszépítő
Egyesületet és a szakmai
értékelést segítő Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesületet
is meglepte, mekkora menynyiségű
és ráadásul milyen ötletes
étkekkel rukkoltak elő a „répafőzők”.
Répás réteseket, fánkokat,
(krém)leveseket, húsokat, tortákat
egyaránt kóstolhatott – a fesztivál
vendégserege mellett – a nyolctagú
zsűri.
– Idén a versenyzők valóban kitettek
magukért. Nemcsak az ételek
külcsínére, hanem a belbecsére
is nagy hangsúlyt fektettek –
mondta Prikryl József mesterszakács,
a gasztronómiai egyesület
elnöke, hozzátéve: az elmúlt
évekhez képest ezúttal több répás
levest és desszertet ízlelhettek
meg.
A Mindenki Házának intézményvezetője,
Lakatos Katalin
szerint a 14. répafesztivállal valóban
minden korosztály érdeklődését
igyekeztek megcélozni.
– Elmondhatjuk, mindez sikerült
is, hiszen a mostani rendezvényen
szép számmal képviseltették
magukat fiatalok. Az is tény, hogy
a fesztiválra nemcsak Miklósfa
szűkebb vonzáskörzetéből érkeztek
vendégek.
Ahogy versenyzők sem, ugyanis
Csányi Dénes és párja Fajszról,
Bács-Kiskun megyéből érkezett
Zalába.
– Vaníliás répatortával készültünk
a megmérettetésre. Otthon
ugyan nem gyakran készítjük el
ezt az édességet, viszont gyakran
főzünk a kertünkben termesztett
kerekrépából levest. A rendezvény
hírét hozzánk, az Alföldre, a (helybéli)
népes Imrei család egyik tagja,
Imrei György hozta el – hangsúlyozták.
– Afesztivál igazi lényege, hogy
mindenkivel megszerettessük a répát.
Azt hiszem, sikerült is – ezt
már Dömötörfy Sándor, a Miklósfai
Közművelődési és Városszépítő
Egyesület elnöke mondta köszöntőjében.
Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa polgármestere is üdvözölte
a megjelenteket. Beszédében
– amellett, hogy a hagyományápolás
fontosságáról szólt –
köszönetét is kifejezte azoknak a
„lelkes embereknek”, akik munkájának
köszönhetően a rendezvény
Miklósfa „határain” túlra is kinőtte
magát.
Majd művészeti csoportok és a
sztárvendégek fellépése alapozta
meg az est további jó hangulatát.
Nagy érdeklődés kísérte Leblanc
Győző operetténekes és párja, Tóth
Éva dalos-táncos műsorát.
A kulturális műsorok után az
össznépi ételkóstoló, majd az
eredményhirdetés következett.
Hagyományos, „egytál”répaétel
kategóriában első a Pensio Minőségi
Közétkeztetés Kft. csapata
lett zalai füstölt babosrépájával, a
második a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza füstölt
húsos, tejfölös, hajdinás húsgombóccal
dúsított répájával, harmadikak
pedig a Miklósfai Postás
Lányok tejfölös, csülkös répájukkal.
Imrei György répás, almás krémese
vitte el a „pálmát” a répás
rétesek és ételkülönlegességek
kategóriában, a Mindenki Háza
gárdája a második helyet érdemelte
ki meggyes, aszaltszilvás
és fahéjas, darás, répás rétesével,
őket követte Imrei Mária kolbászos,
répás töltelékkel ízesített
kiflijével.
A zsűri szakmai különdíjával
Lesták Eszter és Lesták András
desszerttál variációit jutalmazta. A
közönség szerint pedig a Pensio
Minőségi Közétkeztetés Kft.
babosrépája lett a legízletesebb,
így a közétkeztető cég két elismerést
is bezsebelt a fesztiválon. A
rendezvény – ezúttal is – táncos
mulatsággal zárult.
Sz.Zs.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Gasztrotúra 2 Miklósfán 2014. január 23.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Szabó Zsófia
Kerekrépa így is, úgy is…
Január 27. 17 óra
Hétköznapjaink klímaváltozása
sorozat keretében
ERDőK SZEREPE
AKLÍMAVÁLTOZÁSBAN
Dr. Fejér László nyugalmazott
egyetemi tanár előadása.
A belépés díjtalan.
Január 30. 18 óra
Világjárók Klubja
KANADA-SZIKLÁS
HEGYSÉG - AZ
IDőTLEN CSODA
Böröcz Zsolt vetített képes
előadása.
A belépés díjtalan.
Január 31. 10 óra
FICÁNKOLÓ
óvodások műsora óvodásoknak.
Szervező: Központi Rózsa
Óvoda, Vackor Óvoda intézményegysége.
Februári előzetes:
Február 1. 15 óra
FARSANGI
JÁTSZÓHÁZ
Farsangi népszokások
- közreműködnek a Pipitér
Óvodások
Farsangi álarckészítés.
Február 3. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Avery Corman:
KRAMER KONTRA
KRAMER
Az Orlai Produkció (Budapest)
előadása.
Főbb szereplők:
Nagy Ervin, Péterfy Bori, Házi
Zsombor. Rendező: Rába Roland.
Belépődíj: 3 500 Ft.
Február 4. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Dan Gordon:
ESőEMBER - színmű
Az Orlai Produkció (Budapest)
előadása.
Szereplők:
Kulka János, Nagy Ervin, Nagy
Viktor, Cseh Judit, Urbanovits
Krisztina, Simicz Sándor.
Rendező: Anger Zsolt.
Belépődíj: 3 500 Ft.
Lezajlott a város társasági életének
egyik fontos eseménye, a
III. Bethlen-bál. A Magyar Országgyűlés
elnöke, dr. Kövér
László fővédnökségével és Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő védnökségével
jegyzett eseménynek ismét
a Medgyaszay Ház adott otthont.
Az önkormányzat a bál bevételével
a Nagykanizsai Újszülöttekért
Alapítvány eszközfejlesztéséhez
járul hozzá.
A ház bálteremmé alakított nagytermében
hagyományőrző császárhuszárok
köszöntötték a vendégeket,
köztük a hölgyeket, akiknek rózsával
kedveskedtek. A bált Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg:
– Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagyon rövid leszek, többek között
azért, mert nem szeretnék abba a hibába
esni, hogy 2014-ben – bár egy
ilyen alkalommal mindig az elmúlt
év eredményeit és az előttünk álló
év terveit szoktam ismertetni –, bármiféle
kampánybeszéddel megvádoljanak,
úgyhogy csak köszönteni
szeretném önöket. Szeretném megköszönni,
hogy eljöttek immár harmadik
alkalommal a Bethlen-bálra.
Arra a bálra, amit egy városi rendezvénynek
szántunk, és szánunk,
és remélem, hogy ennek lesz folytatása
is. Azt hiszem, hogy egy akkora
város, mint Nagykanizsa, amelyik
megyei jogú város státusszal
rendelkezik, kell, hogy rendelkezzen
egy olyan rendezvénnyel, amikor
a város közintézményeinek képviselői,
a köztisztviselők és a cégek
vezetői összejönnek. Megmutatják
azt, hogy nemcsak dolgozni tudnak
nap, mint nap a városért, hanem egy
kötetlen, kellemes este alkalmával
tudnak együtt szórakozni és gondolatokat
cserélni. Ezért találtuk ki ezt
a bált, és azért, mert volt egy olyan
képviselője ennek a városnak a 30-
as években, Bethlen István, aki Magyarországot
– melynek tíz évig
volt a miniszterelnöke –, egy nagyon
szomorú időszakban, a nulláról
Európa, sőt azt lehet mondani, a
világ 15. iparilag legfejlettebb államává
tette.
És ha már egy ilyen jeles politikusa
volt Kanizsának, akkor ki más
lehetett volna egy polgári rendezvénynek
a névadója, mint ő. Azzal
kívánok önöknek ma este jó szórakozást,
hogy a jövő évben egy hasonló
Bethlen-bál keretein belül
érezhessük jól magunkat. Legyen
mindig olyan ember a városban, a
város hivatalában, aki ezt fontosnak
tartja és megszervezi. Azért,
mert ha tradícióink, hagyományaink
vannak, akkor van jövőnk, mert
a múltra építkezve lehet jövőt építeni.
Ezzel kívánok önöknek a mai
napra jó szórakozást, és azt kívánom,
hogy jövőre újra találkozzunk,
aztán két év múlva, három év
múlva… Köszönöm megtisztelő figyelmüket,
és még egyszer mindannyiuknak
nagyon jó szórakozást
kívánok – zárta beszédét Cseresnyés
Péter polgármester.
AIII. Bethlen-bál fővédnöke, dr.
Kövér László más kötelezettsége
miatt nem tudott részt venni a bálon,
így levélben köszöntötte a
megjelenteket.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sajnos munkám másfelé szólít,
így nem lehetek Önökkel. Engedjék
meg, hogy ezzel a pár sorral
köszöntsem Önöket ezen a nagyszerű
találkozáson, és kívánjak így
az ünnepek múltával, a farsang közepén
boldog új évet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagykanizsa jól döntött, amikor
egykori országgyűlési képviselőjét,
gróf Bethlen István miniszterelnököt
választotta példaképnek. A
XX. század egyik legnagyobb formátumú
magyar politikusa, a trianoni
tragédia után, a területének
kétharmadát elvesztő, súlyos gazdasági
válságban és lelki letargiában
élő országból, egy saját erejéből,
a maga munkájából élő modern
Magyarországot épített. Gazdaság-
és oktatáspolitikája stabilitást
teremtett, és az európai nemzetek
történetében ritkán látható
fejlődést hozott. Aki az ő szellemiségében
dolgozik, egészen biztosan
jó úton jár.
A ma esti találkozás is az ő nevét
viseli: a közös szórakozás polgári
hagyománya jegyében. A Bethlenbál
mostanra fontos része a város
társasági életének: aktív közösségi
élet nélkül nem jöhet létre fejlődés
az élet más területein sem.
Azok báloznak együtt, akiknek
– így vagy úgy – közös az életük.
Azok, akik közösen élik mindennapjaikat,
akik tudnak együtt dolgozni
és tudnak együtt örülni is.
Azok báloznak együtt, akiknek
van mondanivalójuk egymás számára.
A Bethlen-bálon azok vesznek
részt, akik Nagykanizsa fejlődéséért,
gyarapodásáért dolgoznak.
A Bethlen-bál tehát fontos és
nagyszerű esemény!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az idei esztendő komoly feladatot
hoz minden magyar polgár számára:
döntenünk kell a jövőnkről.
Döntenünk kell arról, hogy kik és
milyen módon képviseljék a nemzetet
az Országgyűlésben és a kormányban,
az európai parlamentben
és az önkormányzatokban.
Dolgozzunk azért mindannyian
együtt, hogy a lehető legjobb döntést
hozzuk, a lehető legtöbben, a
lehető legbölcsebben. Legyen az
idei esztendőben is a demokrácia,
a szabadság és a magyarság nagy
ünnepe mindhárom választás!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kívánom Önöknek, hogy érezzék
nagyon jól magukat a mai estén
és ebben az új esztendőben,
érezzék magukat nagyon jól otthonukban
és egymás társaságában,
nagyszerű városukban, közös
hazánkban és abban a közösségben,
amit magyar nemzetnek nevezünk.
Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel: Kövér László."
A pezsgős koccintást követően
az Eraklin Táncklub nyitótáncával
kezdetét vette a bál, amelynek
sztárvendége Zséda volt. A zenét a
Helios Zenekar szolgáltatta.
B.E.
Kanizsa – Bethlen-bál 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 23.
Harmadik Bethlen-bál a nagykanizsai újszülöttekért
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Lapunkban többször hírt adtunk
arról, hogy a helyi- és környékbeli
zártkerti ingatlanokat
gyakorta fosztogatják illetéktelenek,
még a fokozott rendőrségi
és a polgárőri járőrözések ellenére
is. Éppen ezért városunk
önkormányzata a mezőőri szolgálat
bevezetését tervezi, természetesen
nem önkényesen, hanem
az ingatlantulajdonosok véleményének,
javaslatainak figyelembe
vételével.
Az októberi soros ülésen a képviselőtestület
már tárgyalt a mezőőrség
létrehozásáról szóló javaslatról,
amit egyébként támogattak
is a városatyák. A dolog azonban
nem rekedt meg ennél a pontnál,
ugyanis az ingatlantulajdonosok és
a hegyhátakon tevékenykedő polgárőr
csapatok elöljáróinak részvételével
már megtartották az első
lakossági fórumot. Cseresnyés Péter
polgármester, Karádi Ferenc és
Dénes Sándor alpolgármesterekkel
közösen a mezei őrszolgálat
bevezetéséről szükséges tudnivalókat
vázolta.
A tájékoztatón elhangzott, hogy
két, rendészeti feladatot ellátó mezőőrt
alkalmaznának, akik aztán a
Nagykanizsa közigazgatási területeihez
tartozó hegyhátakon látnák
el feladatukat, amely – elsősorban
– az állampolgárok magántulajdonának
védelmét jelenti.
Bakonyi Tamás, a Közterületfelügyelet
osztályvezetője ehhez
kapcsolódóan elmondta, jelentős
állami támogatás jár az egyébként
közel 7 millió forintos költséggel
járó mezőőri szolgálat létrehozásához.
Az őrök munkabéréhez és felszereléséhez
(autó, fegyver, ruházat,
orvosi vizsgálat…) a kormányzat
hozzájárul, ám városunk
önkormányzata is jelentős részt
vállal a szolgálat kialakításához
szükséges anyagiak terén, mivel –
mint Cseresnyés Péter ki is hangsúlyozta
– „mindezt az összeget az
önkormányzat be tudja és be is
fogja vállalni”.
S ami pedig az ingatlantulajdonosokra
hárulna, az a mezőőri járulék,
ami egyébként minimális,
mindössze havi 200-300 forintjába
kerülne a gazdáknak.
A mezőőri szolgálat bevezetésével
leginkább azt szeretnék elérni,
hogy visszatartó erővel hasson a
sajnálatos módon elharapódzott,
sokszor trükkös tolvajlások ellen.
Ugyanis, ahogy a város első emberei
és a Közterület-felügyelet vezetője
elmondták, a mezőőrök a polgárőröknél
több jogkörrel lesznek
felruházva. Igazoltathatnak, autót
állíthatnak meg, elvehetik a szállított
árut – amennyiben úgy ítélik
meg, hogy lopott, bilincselhetnek
és be is kísérhetik a gyanús személyt
a rendőrségre. Természetesen
a leendő két mezőőrnek nagy
segítséget nyújtanának a polgárőr
csapatok, akik – a cserfői, bagolai,
főrhénci, Látó- és Szentgyörgyvári
hegyhátak védelméért már eddig is
sokat tettek. A városvezetés abban
kérte a fórumon részt vett polgárőr-
vezetőket, mérjék fel a saját ellenőrzési
területükön élő ingatlantulajdonosoknál,
igénylik-e a mezei
őrség bevezetését. A tapasztalataikról
pedig az év elején, a témában
tartandó újabb fórumon be
is számolhatnak.
A belvárosban szabálytalanul
közlekedő kerékpárosok ügyében
kért intézkedést közgyűlési
interpellációjában Bicsák Miklós
önkormányzati képviselő Cseresnyés
Péter polgármestertől.
Tapasztalata alapján a Fő úton, a
NAV épületétől az Erzsébet térig
szabálytalanul, nem a kijelölt kerékpárúton
közlekednek a kerékpárosok.
Nem veszik figyelembe a
cukrászdák előtt szüleikkel fagylaltozó
kisgyerekeket, a szűk járdaszakaszon
sem szállnak le a bicikliről,
sőt agresszívan válaszolnak
vissza, ha netán a járókelők erre
kérik őket. A képviselő azt javasolta,
a kerékpározók közlekedjenek
a Fő út déli oldalán, ahol kijelölt
kerékpárutat festettek fel a számukra.
Cseresnyés Péter a közgyűlésen
elhangzottakról értesítette a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság vezetőjét,
Dr. Molnár József rendőr alezredest,
aki az alábbiakról tájékoztatta
a városvezetőt:
– A városban zajló kerékpáros
közlekedés problémáival tisztában
vagyunk. Az utóbbi években a személyi
sérüléssel járó közlekedési
balesetek száma csökkenést mutat,
ezzel ellentétben a kerékpárosok
által okozott, illetve a részvételükkel
bekövetkező balesetszám nem
változott, sőt csekély mértékben
növekedett.
Ajelzett útszakaszon történő kerékpározás
elsősorban a gyalogosokra
jelent veszélyt, és a gyalogos
közlekedést akadályozza, gátolja.
Egy esetben történt személyi sérüléssel
járó baleset a Deák téri sza-
Kanizsa – Közgyűlési 4 sorok 2014. január 23.
Hónapok óta szándékomban
volt reagálni a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap XXV. évfolyam 27.
száma 2013.08.29-i cikkére (a
Szentgyörgyvári-hegy fosztogatóival
kapcsolatban), de csak most
késztetett „Olvasói levél” megírására
a gyakori és rendszeresen
visszatérő tolvajlásokat megoldó
„FAGYÁLLÓS GAZDA” esete.
A fosztogató és romboló gazemberek
határtalan telhetetlensége
ellen – a mai törvénykezés betartásával
– a védekezés lehetetlen.
Az én esetemben is így van,
és ma már én sem mernék kíséret
nélkül a Szentgyörgyvári házamhoz
ellátogatni, ott tartózkodni,
mert életveszélyes volna.
A Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton lévő telkünket édesanyám
1942-ben vásárolta, 22 ezer
pengőért. Ez nagy pénz volt, nagy
érték, de sokkal jelentősebb érték,
rang, tisztesség volt a hegyi gazdák
közösségébe tartozni, ami egyúttal
elkötelezettséget, felelősséget, feladatot
jelentett a hegy ázsiójának
megtartásához, a „varázsához”,
hangulatához. Tökéletes volt a közés
vagyonbiztonság. Ezt a normát
az 1950-es években – a felparcellázott
nagybirtokok révén – nagyon
sok új tulajdonos is átvette, akik becsületesen
kertészkedtek szabadidejükben,
telkeiken. A probléma a
gazdák öregedésével, elhalálozásával
és az „alkalmi” munkavállalókkal
kezdődött, akik többnyire alkoholbarát,
munkakerülő, ügyeskedő
férfiak voltak, és megtetszett nekik
a kötetlen életmód, a helyzet adta
olcsó megélhetési, gyarapodási,
szórakozási lehetőség. Megvetették
lábukat, telkeket is vettek, baráti
köröket alkottak
és a számuk egyre
nőtt. Az elmúlt kb.
5 évben pedig a tömeges állandó lakóként
bejelentkezettek megpecsételték
a hegy sorsát.
Ami telkünk elpusztítása az 1990-
es években kezdődött, először csak
terménylopásokkal. 2003-tól a kerítések
ellopása következett, 2005-ben
ellopták a 3 méter széles fagerendákra
szerelt, kovácsoltvas pántokkal, fagerendákból
összeállított bejárati kaput.
2006-ban kivágták és az utolsó
gallyig ellopták, (főleg a szomszédok)
a képen látható, kb. 200 éves
szelídgesztenye fánkat. 2009-ben betörtek
a házunkba is és sok tárgyat,
bútorokat, szerszámokat elloptak és
az ott tartott pót-tartalék kulcsokat.
Ezt követően kényelmesen, gyakran
jártak be. 2012-ben a szőlőművelés
eszközeire került sor (szőlőprés, daráló,
hordók, stb.). 2013-ban, vagyis
tavaly nyáron észleltük, hogy már
csak a falak és az odahordott szemét
van ott. Ellopták a vaskályhákat,
„sparheltet”, vas üstházat üsttel, a
szobában pedig elbontották, elvitték
az értékes, nagyon szép cserépkályhánkat
és amit még találtak.
Üzenem a Szentgyörgyvári
hegy tulajdonosainak, addig védjék
értékeiket, amíg nem késő,
amíg még megvannak, és olyan
hatásos módon, ami véget vet a
tolvajkodásoknak.
Tisztelettel:
egy öreg, beteg
ingatlantulajdonos
Tisztelt Szerkesztőség!
A mezőőrség
visszaszorítaná
a lopásokat
A belvárosban
szabálytalanul
kerékpározók
ügyében szólt
Bicsák Miklós
kaszon, ahol a buszról lelépő személynek
ütközött egy kerékpáros.
További problémát jelent – folytatta
a kapitányságvezető –, hogy a kerékpárosok
egy része nincs tisztában
az alapvető közlekedési szabályokkal.
Mint ahogy a közgyűlésen említett
esetben is, nem veszik figyelembe,
hogy gyalogjárdán alapvetően tilos
kerékpározni, és amennyiben az
út mellett kerékpárút van kijelölve,
akkor azon kell közlekedniük. Márpedig
a Fő út déli oldalán van kijelölt
kerékpárút. Tapasztalataink szerint
azzal sincsenek tisztában, hogy gyalogos
átkelőhelyen nem hajthatnak át
kerékpározva, és a behajtani tilos tábla
rájuk is vonatkozik. Azt sem tudják,
milyen kötelező tartozékokkal
kell felszerelni a kerékpárokat, és
még fel lehetne sorolni mást is.
Ezt felismerve, a kerékpáros és
gyalogos közlekedés ellenőrzésére,
a baleset megelőzési szempontok
előtérbe helyezésével kidolgoztunk
egy feladattervet, melyben a kerékpározás
fokozott ellenőrzése szerepel
a Fő úton. Az ebben foglalt feladatokat
2013. szeptember végétől
folyamatosan hajtjuk végre.
A kapitányságvezető számokban
is kifejezte a fent leírtakat: a rendőrség
2013. október 1-jétől november
15-ig csaknem 300 kerékpárost
ellenőrzött a városban. A különböző
szabályszegések, hiányosságok
miatt a kerékpárosok jelentős részét
valamilyen módon szankcionálniuk
kellett, melyet nem vettek jónéven.
Szabályismereti hiányosságukat,
szándékos szabálysértéseiket azzal
próbálták magyarázni, hogy a városközpontban
nem lehet normális
keretek között szabályosan kerékpározni,
ami természetesen nem felel
meg a valóságnak.
Mindemellett dr. Molnár József
kitért arra is, hogy remélhetőleg a
városközpont forgalomcsillapítási
terv II. ütemének megvalósítása
erre a problémára is megoldást fog
jelenteni, s a gyalogos és kerékpáros
közlekedés biztonságosabb
lesz városunkban.
Avásárcsarnok környéki áldatlan
állapotokra hívta fel a figyelmet
közgyűlési interpellációjában
Dr. Csákai Iván önkormányzati
képviselő, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke.
Nemcsak vasárnap a bolhapiac
idején, hanem hétköznap is sok gondot
okoznak a környékbelieknek a
szabálytalanul parkoló gépjárművek.
Megállnak a parkolást tiltó táblánál,
a kapubejárónál, és följárnak a
járdára. Az ott lakók nem tudnak bejárni
autóikkal az udvarba és kijárni
sem tudnak onnan. Mi lesz akkor, ha
valaki rosszul lesz, hogyan viszik be
a kórházba? – kérdezte intézkedést
sürgetve Cseresnyés Péter polgármestertől
a városatya. Megjegyezve
azt is, hogy a kihívott rendőrjárőr tájékoztatása
szerint, a tilosban parkoló
autót csak akkor szállíthatják el,
ha a vezetője jelen van.
Válaszában Cseresnyés Péter kiemelte:
a rendőrségről, valamint a
közterület-felügyeletről szóló törvények
megteremtik mind a rendőrség,
mind a közterület-felügyelet
számára a szabálytalanul elhelyezett
gépjárművek elszállításának lehetőségét.
Ennek előfeltétele azonban a
közgyűlés szabálytalanul elhelyezett
gépjárművek elszállításának szabályairól
szóló rendelete. Jelenleg csak
a rendszám nélküli, üzemképtelen és
roncs gépjárművek elszállítására vonatkozóan
alkotott jogszabály van
érvényben január közepéig.
AKRESZ szabályainak megsértése
esetén a gépjármű elszállítható,
amennyiben a közgyűlés erre
vonatkozóan rendeletet alkot és
pályázat útján, a jogszabályban
előírt feltételeknek megfelelő közreműködő
jelentkezik a feladat ellátására.
A polgármester még tájékoztatta
Dr. Csákai Ivánt arról is,
hogy a közterület-felügyelet januárban
fokozottan ellenőrzi a bolhapiac
ideje alatt a problémás területet.
A felügyelők a szabálysértést
elkövető gépjárművezető jelenlétében
és távollétében is szabhatnak
ki helyszíni bírságot.
B.E. - Sz.Zs.
Kanizsa – Közgyűlési sorok 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 23.
A magyar nép nemzeti megszentelt jelképe a kettős kereszt ott magasodik
a jelentős útkereszteződés középpontjában, a Balatoni úti és a Hevesi
úti körforgalom dombján.
Tavaly december 21-én az ökumenikus szertartás és áldás a két évig tartó
egyeztetés, engedélyeztetés szívet melengető befejezése és csúcspontja
volt. Ott áll immár véglegesen a 8 méter magas, fémből készült csodálatos
kereszt, selymes fénye még éjszaka is – egyedi megvilágítás nélkül is
–, meglepő és megható szeretettel köszönti az arra közlekedőket.
A bizánci származású kettős kereszt a XIII. századtól szerepel a magyar
királyok címerében, mint a keresztény királyi hatalom jelképe. A
kettős kereszt a több ezer éve használatos ősi magyar rovásírás GY betűje,
aminek jelentése „Egy az Isten” és egy a nemzet. A kettős kereszt vízszintes
ágai eredetileg egyenlő hosszúak voltak. Az alsó vízszintes vonal
a test, a felső vízszintes vonal a gondolat (ész), a függőleges vonal az érzés
(lélek) jelei.
A magyar nép, nemzeti jelképeink alapján: az egyetemes értékű tudás
népe, a felemelő, a legnemesebb érzéseket hordozó tudás népe. (Forrás:
Magyarságtudományi tanulmányok 329. old.).
A kettős kereszt állításnak nagyjából egy évtizedes hagyománya van, és
döntő többségben mobil fakeresztek, melyek advent elejétől vízkereszt
utáni első vasárnapig állnak előzetes egyeztetés és engedélyeztetés alapján.
Hazánkban csak néhány településen, például Tatán, Budaörsön, Pomázon,
Pécelen áll állandó kereszt, melyek különböző méretűek, formájúak és
anyagúak, a megrendelő elképzelése és anyagi lehetőségei szerint.
Örömmel fogadtam el két évvel ezelőtt a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Nagykanizsai Szervezetének felkérését egy 8 méter magas,
fémből készülő kettős kereszt megtervezésére, melyet itt Nagykanizsán,
egy forgalmas útkereszteződés (körforgalom) középpontjában terveztek
véglegesen felállítani.
A kereszt tervezése izgalmas feladat volt, mert nincs egységes elképzelés,
vagy kötelezően meghatározott forma, s a kivitelezhetőséget,
a statikai szempontokat is figyelembe kellett venni. Rendkívül
boldog vagyok, hogy a kereszt kivitelezése a centiméterre megtervezett,
országosan is követhető formában valósult meg a kiváló mester,
Kara Zoltán keze által, de van még tennivaló a mintaértékű befejezésig.
Nem tudtunk világítást tervezni és kivitelezni a későbbiekben folyamatosan
felmerülő energiaköltségek finanszírozási hiánya miatt, de hitem
szerint csak meg kell várni a szíves támogatást, aki a költséget felvállalja.
Az eljárások elhúzódása és a kiszámíthatatlan téli időjárás miatt a kereszt
lábához tervezett hármas halom kialakítása még megoldásra vár,
ami egyébként is érdekes feladat a már meglévő kúszófenyő növények
praktikus felhasználhatóságának figyelembe vételével.
Talán nem fölösleges, ha megemlítem még, hogy a kereszt iránya azért
45 fokban elfordított, hogy az útkereszteződés mind a négy irányából
szinte azonos láthatóságú legyen az autóval érkezők számára.
Tisztelettel:
Palotás Tibor okleveles építőmérnök
Kettős kereszt Nagykanizsán
Parkolási gondok
a vásárcsarnok
környékén
Kanizsa 6 – Krónika 2014. január 23.
A Klubvezetők Tanácsával közösen,
kibővített ünnepi ülést
tartott az Idősügyi Tanács (IT). A
napirendek sorában szó volt a
generációs együttműködésről, az
együttműködési keret-megállapodásról,
és a programok ütemezéséről.
Az időskorúak informatikai
képzéséről Boa Sándor alelnök,
a Közösségfejlesztési Munkacsoport
elnöke osztotta meg a
tudnivalókat a résztvevőkkel.
Mint azt hangsúlyozta, a technika
kezelésére ugyan az ifjúság tanítja
meg az időseket, de az időseknek
is tartani kell a kapcsolatot
a fiatalokkal, hisz’ nem mindegy,
milyen gyerekeket „hagyunk” magunk
után a világra, a városra és az
országra. Ezt a generációs kapcsolattartást
rögzíti, foglalja magában
az együttműködési keret-megállapodás.
Az IT szociális, illetve közösségi
területen folytatható tevékenységeknél
tudja igénybe venni
a diákok segítségét. Például a
könyvfutár szolgálattal lehetőség
nyílik számukra könyvek kölcsönzésére,
vagy elkísérik otthonuktól
a templomba azokat az időseket,
egyedülállókat, akik fizikai állapotuk
miatt nem képesek egyedül elmenni
az egyházi eseményekre, illetve
igény szerint beszélgetnek a
magányos idősekkel. Segítséget
nyújtanak a nagyrészt magatehetetlen
idős embereknek a ház körüli
és házimunkák végzésében, továbbá
bevásárolnak és kiváltják a
gyógyszereket.
Dr. Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó, idősügyi referens a
30 órás alapfokú informatikai képzésről
elmondta, a klubok és a városban
élő idősek már beadhatják a
jelentkezésüket. A tanfolyam tematikája
január végére elkészül, a 60
év feletti kanizsaiak február végétől
már elkezdhetik a Halis István
Városi Könyvtár földszintjén kialakított
oktatóteremben a tanulást.
Az idősügyi referens felhívta a
klubvezetők figyelmét az Erzsébet
utalványok felhasználásával kapcsolatos
változásokra is, melynek
értelmében 2014-től az üdülési
szolgáltatás mellett fürdőbelépőt is
lehet igényelni.
Újévi köszöntőjét követően
Cseresnyés Péter polgármester, az
IT elnöke elismeréseket adott át
két leköszönő klubvezetőnek. A
közösségért végzett munkájukat
megköszönve virágcsokrot és oklevelet
kapott Varga Gézáné, a Pedagógus
Nyugdíjas Klub-, és
Harasztosi Vincéné, a Kanizsa
Trend Nyugdíjas Klub vezetője.
Cseresnyés Péter külön köszönetet
mondott Büki Pálnénak, az IT alelnökének
az elmúlt 12 évben végzett
aktív szervezőmunkájáért, valamint
Balogh Istvánnak.
Cseke Zoltán nyugalmazott
középiskolai igazgatót, az Identitás
Szabadegyetem volt vezetőjét,
a Kreatív Klub elnökét köszöntötte
70. születésnapja alkalmából
a Nagykanizsai Városvédő
Egyesület (VVE) elnöksége.
A Halis István Városi Könyvtár
kávézójában tartott összejövetelen
Papp Ferenc, a VVE alelnöke gratulált
elsőként az ünnepeltnek. Egyesületük
tevékenységére utalva kiemelte:
az építészeti értékek védelme,
a köztéri alkotások sorsa, a kiadványok
megjelentetése mellett fontosnak
tartják egy-egy kiemelkedő
munkát végző polgár születésnapjának
megünneplését, aki nemcsak főállásban,
de azon túl is sokat tett és
tesz a közösség szellemi, kulturális,
civil vagy éppen gazdasági életében.
Cseke Zoltán nyugalmazott középiskolai
igazgató eddigi munkálkodásában
a szűkebb és tágabb közösség
érdekében tevékenykedett –
részletezte. Az 1994-95-ös tanévtől
2005-ig a Thúry György Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakképző
Iskola igazgatói feladatait látta
el. Amikor odakerült – a nagy múltú
felsőkereskedelmi iskolát tekintve
példának –, az volt a célja, hogy
az intézményt a régi rangjára emelje.
Fáradozása eredménnyel járt,
néhány év alatt népszerű, keresett
iskola lett a Thúry. A félfőiskolai
képzés 5-6 éven keresztül sikeres
volt, beindult a logisztika-, nemzetközi
szállítmányozási képzés,
amely teljes körű akkreditációt kapott.
Cseke Zoltán kinevezésekor
850 diákja volt az intézménynek,
amikor nyugállományba vonult,
már 1100 tanuló járt oda.
Nagy felelősséggel végzett megyei
matematikai szakfelügyelőként
hét éven keresztül sok segítséget
adott a fiatalabb kollégáinak.
Ötletgazdája és fő szervezője volt
a nagyhírű Identitás Szabadegyetemnek.
Meghívására 1992-től
2005-ig országos hírű szakemberek
érkeztek városunkba előadást
tartani. 1995-ben kezdeményezte a
Kreatív Klub megalakítását a római
klub mintájára. Arra törekedett,
hogy a város szellemi ereje
együtt gondolkodjon Nagykanizsáért,
településünk fejlődéséért. A
mintegy 30-40 fős klub jelenleg is
működik, rendszeresen szerveznek
találkozókat a nagyközönséget is
bevonva. Munkásságát, közéleti
tevékenységét Zala Megye Közgyűlése
a Zalai Pedagógus Díj kitüntetéssel,
a minisztérium pedig a
Kiváló Munkáért elismeréssel köszönte
meg. Megkapta az Év Kreatív
Embere címet is.
Cserti Tibor, a VVE elnöke köszöntőjében
utalt a két civil szervezet
közötti hosszabb távú együttműködésre,
stratégiai megállapodásra, mely
napjainkban is érvényesül. Végül a 70
éves korában is a jövőért munkálkodó
klubvezetőnek az egyesület nevében
könyvutalványt adott át.
Czupi Gyula könyvtárigazgató
azokra a Cseke Zoltán által szervezett
utakra irányította rá a figyelmet,
melyeken szinte a fél város járta be
vele Európa egy jelentős részét.
Mindig szellemi kezdeményezőként
lépett fel, és mindig valamiféle idea
élt a fejében arról, hogy a világ
jobbá tehető – tette hozzá a könyvtárigazgató.
A születésnapi köszöntőt
pezsgős koccintás zárta.
A Nagykanizsai Kutatók tudományos
Egyesülete idei első ülését
tartotta a HSMK-ban. Ezúttal
Kovács László tartott előadást
„Inkey László báró országgyűlési
beszéde az 1872-es választások
tükrében” címmel.
Atanár úr először Inkey báró életéről
beszélt, aki 1827-ben született,
1848-as honvédhadnagy volt, és
élete nagy részét Nagyrécsén töltötte.
1872-ben a Függetlenségi Párt és
a Balközép közös képviselőjelöltje
lett a nagykanizsai választókörzetben,
s ellenzéki képviselőként be is
jutott az országgyűlésbe.
Ezt követően Kovács László
Inkey László kilenc pontból álló politikai
programját ismertette, amely
foglalkozott – többek között – az
oktatással, a vallással, az igazságszolgáltatással,
a nemzetiségiek
helyzetével, az ipar, a kereskedelem
és a mezőgazdaság fejlesztésével,
valamint a közigazgatási reformmal.
A KULCS Egyesület egy sikeres
pályázat jóvoltából ezer, lakótelepen
élő családot szeretne öszszetartó
közösséggé kovácsolni,
mégpedig különböző programok,
rendezvények és szolgáltatások
révén.
Ahelyi, értelmiségi fiatalokból álló
KULCS Egyesület neve sokak
számára ismerősen csenghet, ugyanis
a szervezet már több ízben hallatott
magáról társadalmi eseményekben
való aktív szervezőmunkája,
vagy akár a kórház kis betegeinek átadott
karácsonyi ajándékok kapcsán.
Az egyesület aktív tevékenysége
az elkövetkezendő 14 hónap során
minden bizonnyal még intenzívebb
lesz, ugyanis a közelmúltban 28
millió forintot nyertek egy, civil
szervezetek számára kiírt projekten.
A „Miénk itt a tér – Lakóközösségi
programok kezdeményezésének támogatása
Nagykanizsán” elnevezésű
pályázat lehetőséget biztosít 14
rendezvény, 14 fórum és 70 klubfoglalkozás
megtartására, valamint
egy úgynevezett Lakóközösségi Információs
és Szolgáltató Iroda
(LISZI) kialakítására, illetve a dr.
Mező Ferenc téren egy öt elemből
álló felnőtt játszótér megépítésére is
– mondta az egyesület elnöke,
Lehota M. János a sajtótájékoztatón.
Hozzátéve, a programok városunk
önkormányzatával szoros
együttműködésben valósulnak meg.
Idősügyi Tanács
a generációk
együttműködéséről
70. születésnap –
Cseke Zoltánt
köszöntötték
Inkey László báróról
A lakótelepeken élő
családokat segítenék
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 23. Kanizsa – Krónika 7
– Amár említett iroda, a LISZI az
egykori Leánykollégium épületében,
a Petőfi utca 5. szám alatt várja
heti 5 napon át a lakótelepen élő
embereket. Sok más mellett több,
mindennapi életet érintő-segítő
klubfoglalkozásokkal. Emellett pedig
e helyszínen gyűjtjük össze, valamint
rendszerezzük a mások által
önzetlenül felajánlott szolgáltatásokat
is – legyen az akár egy grátisz
órakorrepetálás – amelyet igénybe
is vehetnek mindazok, akiknek erre
önerőből nem telne.
A kialakítandó felnőtt játszótérrel
pedig – ahol erő-, kondi- és fitness
gépeket helyeznek majd el – szintén
a társadalmi kohézió megszilárdulását
szorgalmazná a KULCS Egyesület,
akiknek munkáját Cseresnyés
Péter is méltatta.
– Habár nehezen alakulnak ki közösségek
a lakótelepeken, az egyesület
– a pályázat jóvoltából is – közelebb
hozza egymáshoz az embereket.
A Számítógép a mindennapi
társ 6 elnevezésű, az Országos Informatikai
Programiroda pályázatának
köszönhetően nyolc számítógépet
kapott a város, melyeket
a Halis István Városi Könyvtárban
helyeztek el. Ezek segítségével,
a diákok közreműködésével
szeretnék bevezetni a nyugdíjasokat
az informatika világába.
Cseresnyés Péter polgármester
sajtótájékoztatóján emlékeztetett,
hogy az Idősügyi Tanács (IT) életében
az elmúlt három évben jelentős
változás indult meg, hiszen nem
csupán a programok szervezésével
és helyzetfelméréssel foglalkoznak,
hanem törekednek arra is, hogy
proaktív módon a problémák elébe
menjenek. Ezért is hozták létre a különböző
munkacsoportokat az IT-on
belül, így segítve az idősebb és a fiatalabb
korosztály összekötését, valamint
a nyugdíjasok közösségi létbe
való bevonását. Ezt a nemrég
életbe lépő törvény is motiválta, miszerint
a diákok csak úgy kaphatnak
érettségi bizonyítványt, ha előtte valamilyen
társadalmilag hasznos
munkát végeznek a törvény által
meghatározott 50 órában.
A nyertes pályázatnak köszönhetően
pedig újabb lehetőséget tudnak
biztosítani az időseknek, akik a
könyvtárban bővíthetik számítógépes
ismereteiket. A tájékozódást pedig
a diákok segítik majd a februártól
induló órákon, melynek részleteiről a
hónap végén adnak részletesebb tájékoztatást
a Nagykanizsa és vonzáskörzetében
élő nyugdíjasoknak.
– Ne csak az újságon keresztül tájékozódjanak
a világ dolgairól, bátran
keressék fel a könyvtárat is az
ingyenes szolgáltatás keretében –
zárta a polgármester.
Az előzetes híradásoknak megfelelően
január 19-én Ludvig Zoltán
festőművész a Magyar Kultúra
Lovagja címet vette át Budapesten.
Prof. Gadányi Károly és
Lengyák István mellet immár ő a
harmadik, aki ebben a rangos elismerésben
részesült térségünkből.
A Magyar Kultúra Napján és azt
megelőzően is számos megemlékezést,
programot tartanak országszerte
és határainkon kívül nemzeti
himnuszunk születésére emlékezve.
Minden évben ez az első alkalom,
amikor a kultúra, az oktatás és a
művészeti élethez kapcsolódó kitüntetéseket
átadják. A Falvak Kultúrájáért
Alapítvány 1998-ban döntött
a Magyar Kultúra Lovagja cím
alapításáról, mely cím a kiemelkedő
művészeti, irodalmi és közművelődési
tevékenység elismerését hivatott
jutalmazni. A Falvak Kultúrájáért
Alapítvány négy földrészen ápol
kapcsolatokat, de fő tevékenysége a
Kárpát-medence országaira terjed
ki. A kitüntető címre jelölést civil
szervezetek és önkormányzatok tehetnek.
Tavaly 177 személyre érkezett
javaslat. A cím odaítélése előtt
az Alapító Lovagok, a Magyar Kultúra
Lovagrendje 14 országból felkért
95 tagja értékelte a beérkezett
jelöléseket, majd ezután a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma
hozta meg a végleges döntést. E
döntés alapján Ludvig Zoltán „A
kortárs magyar képzőművészetért,
és a nemzetközi kapcsolataink fejlesztéséért”
részesült elismerésben.
E címmel oklevél, ezüst kitűző és
nyakban viselhető medál jár. Az idei
22 díjazott között Kányádi Sándor
költő-műfordítót és Sass Sylvia
énekművészt is kitüntették. A
Corinthia Hotel dísztermében a
XVIII. Magyar Kultúra Napja Gálán
az Egyetemes Kultúra Lovagja,
a Magyar Kultúra Lovagja, a posztumusz
Magyar Kultúra Lovagja címet
és az Örökség serleget (ifjúsági
díj) is átadták.
– Ha nagycsoportos óvodás,
küldesse el a jelentkezési lapját
január 31-ig az óvó nénivel a Piarista
Iskolába! – válaszolta meg
rögtön Ámonné Csizmadia Hedvig
tanítónő, az idén 10. alkalommal
meghirdetett Mesemondó Találkozó
szervezője, amikor a február
8-án, szombaton 9.30-kor megvalósuló
kedves eseményről beszélgetünk.
– Milyen gyerekeket várnak?
– Szereplést szívesen vállaló, mesemondást
szerető palánták jöjjenek.
Itt lehetőségük lesz a bemutatkozásra,
egymás megismerésére.
Átélhetik a mesemondás és mesehallgatás
semmi mással nem helyettesíthető
közös élményét.
– A mesével kapcsolatban van-e
valamilyen megkötés?
– Csak az időtartam felső határa.
Kérjük, hogy 5 percnél ne legyen
hosszabb az előadás. Népmesét és
ismert szerző által írt mesét egyaránt
szívesen hallgatunk. Jubileumi
rendezvényünk mottója: Kedvenc
mesém. Aszülők és az óvó nénik
bizonyára szívesen segítenek a
legkedvesebb történet kiválasztásában
és megtanulásában.
– És a legügyesebbek jutalma?
– Minden kedves vendégünknek
bábelőadással, szeretetvendégséggel
és apró meglepetés ajándékkal
kedveskedünk. A különdíjasok mesélését
a Kanizsa TV később rögzíti.
őket nézve, hallgatva sok gyermek
szenderülhet majd álomba.
Január 29-én, szerdán 17 órakor
a Halis könyvtár kávézójában
nyitja meg dr. Rétvári Bence,
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára
azt a kiállítást, mellyel az
NPE a kommunizmus áldozatai
előtt kíván fejet hajtani. Köszöntőt
városunk polgármestere, Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
mond. A megnyitót követően
a fiatal kereszténydemokrata
politikus előadást is tart.
Hetedik alkalommal rendez az
Emléknap előtt kiállítást és ráépülő
középiskolás vetélkedőt a
Nagykanizsai Polgári Egyesület.
A Kanizsa olvasói értesülhettek
már: az előző tárlatok témáját a 9
évig tartó fegyveres litván ellenállás,
Mindszenty József, Márai
Sándor, a Koreában hősi halált
halt amerikai katonák, az 1918-
ban meggyilkolt Tisza István, legutóbb
pedig a szovjetek által
Katyñban és más helyszíneken legyilkolt
több mint húszezer lengyel
tiszt áldozata nyújtotta. A várossal
közösen megrendezendő
február 25-i zárórendezvényen
kerül majd sor annak a vetélkedőnek
az eredményhirdetésére,
melynek feladatlapjait dr. Rétvári
Bence államtitkár, a megnyitón
tölti föl két kattintással a világhálóra.
Majd’ száz településhez hasonlóan
városunk oktatási intézményeiben
is útnak indította az Italos
Karton Környezetvédelmi
Egyesülés azt a programot,
amely – elsősorban – a kiürült
italos dobozok szelektív visszagyűjtését
és újrahasznosítását
szorgalmazza. Az összegyűjtött s
leadott dobozokért pedig pénzt
kapnak az akcióban résztvevő
óvodák, iskolák.
A programról – amely Nagykanizsán
a már említett egyesülés és a
helyi közszolgáltató tevékenységet
végző Futurus-Pannonia Nonprofit
Kft. közös szervezésében valósul
meg – szerdán számoltak be szervezők.
Horváth Balázs, a Netta-Pannonia
Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője
köszöntőjében rávilágított, fontos a
környezettudatos szemlélet átadása a
jövő generációnak. – Erre remek alkalom
nyílik a jelen program keretében
is, bár városunk több oktatási intézményében
eddig is bevett szokás
volt az italos kartonok gyűjtése –
emelte ki. Majd az Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesülés (IKSZ)
ügyvezetője, Baka Éva ismertette az
akció előzményeit, részleteit.
(folytatás a 8. oldalon)
Fiatalok tanítják a
számítógép-kezelés
fortélyát az időseknek
Ludvig Zoltán
a Magyar Kultúra
Lovagja
Gyermekem, unokám
jó mesélő, mit tegyek?
Közösségek
célkeresztben –
az államtitkár nyitja
meg a kiállítást
Dobozokba zárt érték
8 Kanizsa – Krónika 2014. január 23.
Szepetnek Községi Önkormányzat a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0006 jelű,
„SZEPETNEK-NEKTEK LESZ” című projekt keretén belül az alábbi
munkatárs jelentkezését várja: szociális munkás/esetmenedzser
munkakörbe. A projekt időtartama 16 hónap.
„SZEPETNEK-NEKTEK LESZ”
Szepetnek Községi Önkormányzat
Cím: 8861 Szepetnek, Petőfi u. 70.
Telefon: +36 (93) 381-145
E-mail: szepeonk@t-online.hu
Honlap: www.szepetnek.hu
Munkaköri elvárások:
- szociális területen szerzett végzettség,
- minimum 2 év az adott célcsoporttal egyéni esetkezelésben szerzett
szakmai tapasztalat,
- munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát (2 fő), és a
heti 40 órát (1 fő),
- foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői
jogviszony vagy megbízási jogviszony keretében történhet,
- 15 célcsoport tag ellátása.
Feladatok: a célterületen (Szepetnek település) zajló aktív, állandó (settlement
típusú) szociális munka és a célcsoport, valamint a helyi közösség minél
teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba a programban meghatározott
részletes tevékenységek alapján. Továbbá egyéni esetkezelés, felkészítés
az önálló családi életre, valamint a munkavállalói szerepre és ezek
összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák kialakítása.
Adott esetben szenvedélybetegek kezelése.
A szakmai önéletrajzokat a szepeonk@t-online.hu e-mail címre várjuk.
Beszélgetés Dr. Birkner Zoltánnal,
a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának
igazgatójával.
Már több mint egy évtizede
működik Nagykanizsán a Pannon
Egyetem kampusza, melyre
méltán lehetünk büszkék. Az elmúlt
évekről és a felvételizés
előtti megfontolt döntésről beszélgettem
Dr. Birkner Zoltánnal,
a nagykanizsai egyetemi kampusz
vezetőjével.
– Nagy szó, hogy a környékbéli
középiskolások már több mint tíz
éve akár Nagykanizsára is jelentkezhetnek
egyetemre. Mi az, amit
elsőként kiemelne, ha megkérdeznék
Öntől, hogy ma 2014-ben
mi a kanizsai kampusz legfőbb
erőssége?
– Két szóval tudnám mindezt
megfogalmazni: minőség és közösség.
Minőség, hiszen a Magyarországon
kiváló egyetemi
címmel is elismert Pannon Egyetem
lassan 14. születésnapját
ünneplő nagykanizsai kampusza
komoly sikereket ért el az elmúlt
években, melyek azáltal is igazolást
nyertek, hogy képzéseink és
diplománk olyan hasznos tudást
és biztos elhelyezkedési lehetőséget
nyújt hallgatóink számára,
mellyel valóban kitárul a világ lehetőségeinek
tárháza.
Emellett kampuszunk egyedülálló
módon minden jelentkező és
arra jogosult hallgató számára
100%-osan biztosítja a kollégiumi
elhelyezés lehetőségét, a kiscsoportos,
ingyenes nyelvtanulást,
mentorhálózat működtetésével
pedig – mely segítséget és
személyes kapcsolatot jelent tanárainkkal
és nemzetközileg elismert
vendégprofesszorainkkal –
támogatja szakmai és karrierútjukat.
Egyetemi kampuszunk magas
színvonalú információs adatbázissal
segíti a hallgatók felkészülését,
tudásának gyarapítását: ingyenes
számítógép használattal és WIFI
szolgáltatással az egyetem épületeiben,
több ezer kötetes szakmai
folyóirattal és könyvvel rendelkező
könyvtárával, valamint a hallgatótársakból
alakult önszerveződő tanulócsoportokkal.
– Mit adhat többet egy ilyen
kis kampusz a nagy létszámú
egyetemekkel szemben?
– Érdekes kérdés. Azt gondolom,
hogy a legfontosabb talán az,
hogy nálunk a sok odafigyelésnek
és a kis közösségnek köszönhetően
könnyen a felszínre bukkannak
a tehetségek, és ha ez megtörténik,
akkor sokat tudunk tenni annak
érdekében, hogy tehetségüket
megfelelően tudják kamatoztatni.
Fontosnak tartjuk, hogy a
hallgatók tudása minél inkább
megfeleljen a munkaerő piac követelményeinek
és minél közelebb
hozzuk az egyetemi képzést a vállalati
igényekhez, így néhány évvel
ezelőtt elindítottuk a PENGE
tehetséggondozó programot. A
programon belül félévente 10 hallgató
a képzésen túli, a piacon értéket
jelentő ismereteket, kompetenciákat
szerezhet és részt vehet
vállalati kutatási programokban,
projektfeladatokban.
Ezen kívül intézményünkben
mentorhálózat működik. Minden
szakterület mentora segíti az adott
karhoz tartozó hallgatókat tanulmányaik,
illetve egyetemi éveik
alatt felmerülő egyéni problémáik
megoldásában, valamint figyelmeztetik
őket a szak nehézségeire,
buktatóira, későbbiekben pedig
segítik a gyakorlati helyek felkutatását,
illetve a piacon történő elhelyezkedést.
Büszkeségünk, és a Műszaki
Informatikai Karral való szoros
együttműködésünk egyik jelképe
a kampuszunk tanára, dr. Pintér
Ferenc által vezetett Erdős Pál
Matematikai Tehetséggondozó Iskola,
melynek célja, hogy az ország
minden tájáról minél több kiváló
képességű diáknak biztosítsa
a matematikában való elmélyülést,
a kutatómunkákba való bekapcsolódást.
– Kiemelte még a közösséget
is.
– Igen, a közösség. A PEN tökéletes
helyszín a kapcsolatépítésre,
baráti társaságok kialakulására,
oktatóink pedig aktív részesei
a kis közösség, a családias és
baráti légkör megteremtésének.
Mindez számos saját rendezvényben,
öntevékeny csoportokban
és tehetséggondozásban
testesül meg. Ennek köszönhetően
végzettjeink szívesen és gyakran
járnak „haza” kampuszunkra,
ahol mindig nyílt szívvel és tárt
karokkal fogadjuk őket.
Mondhatjuk, hogy kampuszunk
kicsi, fiatal. Ám épp e
tulajdonságai teszik ilyen egyedivé,
energikussá, kreatívvá, barátivá.
Kanizsán is lehetsz PENGE!
(folytatás a 7. oldalról)
– Az erdő fájából készült papír felhasználásával
italos karton dobozt
gyártanak, és ezzel a természet egy
kis részét zárják bele az elkészült termékbe.
A kiürült dobozok szelektív
visszagyűjtésével és újrahasznosításával
ezt a „kis természetet” mentjük
meg a szeméttelepi enyészettől. Ezt a
nemes programot kínáljuk a nagykanizsai
óvodásoknak, iskolásoknak,
mindemellett pedig még fizetünk is a
visszagyűjtött dobozokért. Bízunk
benne, hogy a gyermekek felismerik
és szüleiknek is megtanítják a szelektív
hulladékgyűjtés és újrahasznosítás
fontosságát, hogy eztán egyetlen italos
karton doboz sem fogja a kukában
végezni – mondta Baka Éva.
Agyakorlatban mindez úgy működik,
hogy a Futurus-Pannonia Kft. a
részvevő intézményekben zsákokat
helyez ki, melyekbe az ovisok, iskolások
gyűjthetik a dobozokat. A közszolgáltató
heti rendszerességgel elszállítja
a megtelt tárolókat.
Atöbb italgyártó cég finanszírozásában
megvalósuló akció május 30-
ig tart. Az egyesülés az összegyűjtött
(és szétlapított) italos dobozokért –
sok más mellett üres tejes- és gyümölcsleves
kartonokért – kilogrammonként
20 forintot fizet a részvevő
intézményeknek, amennyiben az
összegyűjtött és leadott mennyiség
meghaladja a minimálisnak tekinthető
100 kg-os limitet.
Agyűjtésért járó díjazáson felül azt
az intézményt azonnali 100 ezer forinttal
jutalmazza az egyesülés,
amelynek diákjai, óvodásai 1500 kg
feletti mennyiséget gyűjtenek. Emellett
pedig országos összehasonlításban,
létszámarányosan a legtöbbet
gyűjtő óvodát és iskolát is 100-100
ezer forintos különdíjban részesítik.
Kazányi Gréta, a Futurus-Pannonia
Kft. környezetvédelmi referense
arról szólt, hogy a közszolgáltató cég
– amely egyébként eddig is együttműködött
az ötletgazda egyesüléssel
– a szállítási és logisztika támogatását
adja az akcióhoz.
Az összegyűjtött dobozokat
egyébként külföldön újrahasznosítják,
és papírtermékeket – például
kéztörlőt, írólapot – készítenek belőlük.
B.E. - H.Gy. - H.I. - Sz.Zs. - V.M.
Kanizsa – 2014. január 23. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán
és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör határozatlan
időtartamra szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I/13. pontja szerinti
Közterület-felügyelői feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként működő Közterület Felügyelet hatáskörébe
utalt közterület felügyelői feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügyelők
munkájának operatív irányítása.
Aközterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti feladatok;
járőrszolgálat; a közterületek jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának védelme;
közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot és más
állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintő intézkedések, kényszerítő intézkedések
végrehajtása. Avárosi rendezvények szükség szerinti biztosításában való közreműködés.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közterület
Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola/
egyetem: a 2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterületfelügyelői
feladatkör I. besorolási osztályra meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti
mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől
számított két éven belül azt megszerzi). Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
"B" kategóriás gépjárművezetői engedély. Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat, kommunikációs szintű idegen nyelvtudás, jó konfliktuskezelő
és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Apályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete
szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető
nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely annak igazolását tartalmazza,
hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- Apályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat
másolata,
- Apályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés
fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007.
évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
Apályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt
a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/63/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterület
Felügyelet csoportvezető.
Apályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét
követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést
megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány
eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével
történik. Akinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak
szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. Amunkáltatóval kapcsolatban
további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető. A pályázati hirdetmény
közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati
állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ).
Álláspályázat - Humán és Hatósági Osztály
Közterület Felügyelet csoportvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot
hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.)
igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő
kikötésével. Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató. Amagasabb vezetői megbízás
időtartama: 2014. március 1-től 2019. február 28-ig tartó 5 év.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet (Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az
irányadóak.
Ellátandó főbb feladatok:
Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavállalók felett
a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában
meghatározott tevékenységek ellátását. Vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
és gazdaságos működését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően.
Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében
és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább
államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal
egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
- a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
- kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (főiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló okirat(
ok) közjegyző által hitelesített másolata,
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretet hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázati feltételként előírt öt éves szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen
előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával
kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. a 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly
módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
6. a pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános
ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a döntést
előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 6.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „Pályázat a Thúry György Múzeum igazgatói
beosztására”.
Apályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: AKjt. és a Vhr. előírásainak megfelelően
a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő szakmai bizottság
- a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. Akinevezésről Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi
pályázó írásban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai bizottság
írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2014. február 28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sport Osztályának
vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. Az osztályvezető
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi
Központ) Internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat a Thúry György Múzeum
igazgatói beosztására
Kanizsa – 10 Városháza 2014. január 23.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése
2014-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
következő kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím
- „Paizs Ferenc Díj” közigazgatási kitüntető cím
- „Szekeres József Díj” az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai
székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot.
A többi kitüntető cím cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és
egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri
Hivatal portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapon részletes indoklással
legkésőbb 2014. január 27-ig nyújtsák be Cseresnyés Péter polgármesternek
címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett Word
fájlban, e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.
Kitüntetések adományozása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai tömb
rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. és az AOD Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/20012. (XI. 8.) korm. rendelet 29. § felhatalmazása
alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a
97/2013. (III. 28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi
egyeztetéséről.
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül
sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez
címzett és a főépítészhez eljuttatott, szövegszerű, indoklással ellátott levélben
tehetik meg a közzététel lejártáig.
Afentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. február 10-ig kifüggesztjük
a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán
és Hatósági Osztály Építésügyi csoport csoportvezető munkakör betöltésére.
Aközszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör határozatlan időtartamra
szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I/4. építésügyi
igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakör.
Amunkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági
Osztály Építésügyi csoportjában építésügyi igazgatási (hatósági) feladatok ellátása, a
csoportban dolgozó ügyintézők munkájának operatív irányítása.
Acsoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: elsőfokú kiemelt építésügyi
hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és önkormányzati rendeletek
alapján a 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességi
területen. Amunkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Építésügyi csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14 fő
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. Főiskola/
Egyetem: Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő
szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki
(ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr
vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon,
osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékűnek elismert szakképzettség. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118.
§ (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy
kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozattételi
eljárás lefolytatása, "B" kategóriás gépjárművezetői engedély, felhasználói szintű számítógépes
ismeret.
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: építésügyi vizsga, építésigazgatási szakmai gyakorlat,
vezetői gyakorlat, Kommunikációs szintű idegen nyelvtudás, ÉTDR rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Apályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete
szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető
nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás,
hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, vizsgát tanúsító okirat
másolata,
- Apályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- Apályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
a Kttv. 84-85. és 87. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alapján vele
szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
Apályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt
a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2/62/2014., valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi csoport vezető.
Apályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét követően
- az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Akinevezést megelőzően
a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát
legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. Adöntésről a pályázók írásban értesítést
kapnak. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével
történik. Amunkakör ellátásához a 487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésében
foglalt építésügyi vizsga kötelezettségnek 2014. december 31-ig eleget kell tenni. A munkáltatóval
kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu).
Álláspályázat - Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi Csoport vezető
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 23.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői munkakör határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet vezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a polgármester
feladatellátását segítő szervezési, pályázati és főépítészi tevékenységek
ellátásának irányítása a csoportvezetők operatív közreműködésével.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport,
Főépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012.
(IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
főiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában
a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két
éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói
szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kommunikációs szintű idegen nyelvismeret,
szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Apályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú
melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri
Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza
azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az
arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
- Apályázati feltételként előírt felsőfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító
okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő
igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom
vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele
szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya
alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi
CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina
jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/61/2014., valamint a munkakör
megnevezését: Polgármesteri Kabinet vezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő
leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra
nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására
sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a
személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásban értesítést
kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap
próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon
szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa
MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).
Álláspályázat - Polgármesteri Kabinet vezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Humán
és Hatósági Osztály osztályvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör
határozatlan időtartamra szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok: 1. melléklet I/1. Belügyi igazgatási
feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelői feladatok,
I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazgatási feladatok
ellátását végző osztály vezetése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Humán és
Hatósági Osztály osztályvezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a humánigazgatási,
általános közigazgatási, elsőfokú kiemelt építésügyi és közterület felügyeleti tevékenységek
ellátásának irányítása a csoportvezetők operatív közreműködésével.
Amunkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Humán és
Hatósági Osztály: Humánigazgatási csoport, Közigazgatási csoport, Építésügyi csoport, Közterület
Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 60 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, Főiskola/
Egyetem: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/1. Belügyi igazgatási
feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelői
feladatok, I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazgatási
feladatok ellátására az I. besorolási osztályban meghatározott iskolai végzettségek
vagy szakképzettségek valamelyike, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv.
118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi),
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jogász szakképzettség, közigazgatási szakmai
gyakorlat, vezetői gyakorlat.
Apályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete
szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal /
Letölthető nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás,
hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- Apályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata,
- Apályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri öszszeférhetetlenség
a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetőleg
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél
nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget
vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
Amunkakör betöltésének időpontja: 2014. április 1.
Apályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző
nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/60/2014., valamint a munkakör megnevezését:
Humán és Hatósági Osztály vezető.
Apályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét
követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést
megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani.
Adöntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Apályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő
kikötésével történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu).
Álláspályázat - Humán és Hatósági osztály
vezető
Kanizsa – Vidéki 12 mesék 2014. január 23.
Mindenről Zsiga, a falu „bikája”
tehet. Irigylésre méltó helyzetével
tisztában is van a snájdig kecskebak,
akit 9, tüneményes szépségű
kecskehölgy rajong körül. Zsiga
nem fukarkodik férfiúi képességei
megcsillogtatásával, ugyanis évente
tejre hozza háreme összes tagját.
Amellett, hogy alfahímnek és hármas-,
sőt még négyes ikrek büszke
édesapjának is mondhatja magát,
neki köszönhető a kecskehölgyek
által „főszezonban” produkált
több (száz) liternyi tej is, amit nem
csak a kisgidák szeretnek. Ugyanis
ebből a „kecskenedűből” készülnek
– sok más mellett – az ínycsiklandó
krémsajtok, a kekszek, a joghurthabok,
az ordakrémek, a parenyicák,
a savóalapú édesítők
vagy épp’ a fürdőbombák. Persze,
Zsiga a számos képessége mellett
arra már nem kapott felhatalmazást
a Teremtőtől, hogy mindezeket
maga készítse el. A munkát meghagyja
gazdájának, Gálné Kiss Viktóriának,
aki Magyarszerdahelyen
saját állat-birodalmát, a Héthatár
Kecskefarmot vezeti.
„Vidéki élet, nyugalom, kecskék,
finom ízek, mennyei illatok és
elviszem a hátamon az egész világot”
– így éli mindennapjait Viktória
családjával együtt, a zalai falucska
keleti szegletében. Helyzete
lehet irigylésre méltó is, ám ezért,
hogy így tölthesse napjait, térben
és időben nagy utat járt be…
Egyszer azonban hirtelen gondolt
egyet, és virágkötő vállalkozásával
párhuzamosan elkezdett lábasjószágokkal
foglalkozni. A kecskéket
mindig szerette, ekkor került a képbe
Lujzi, aki egyébként a később
létrejövő Héthatár kecskefarm „alapító”
tagjának számított.
– ő volt számomra a legkedvesebb.
Azon kívül, hogy csodálatos
édesanya volt, s élete közel 14 éve
alatt majd’30 gidának adott életet, tőle
és vele tanultam meg sok mindent.
Azt viszont még magam sem hittem
volna soha, hogy egyszer klánként
fogunk élni. Az évek viszont szapora
állományt és rengeteg új jövevényt
hoztak, mi pedig megalakítottuk a
Héthatár Kecskefarmot. Ma már valóságos
„kecskedömping” tombol az
udvarunkon, amikor kicsik születnek.
Idén sem lesz ez másként, hiszen
több várandós anyánk van, akik ellés
után nemcsak a gidákat tudják tejjel
ellátni, pláne a leválasztást követően
– mutatja büszkén az áldott állapotban
lévő kecskemamákat a gazd’aszszony,
állandó kísérőjével, a riasztóberendezésnek
is kiváló, érces hangú
kis pulival, Matyival.
A Héthatár Kecskefarm vezetője
nem „húsként” tekint állataira. Tisztában
van vele, hogy lelkük van. A
kecskéknek, Jucusnak, Zitának, Jolánnak,
Lilinek, Orsinak, Grétának,
Lucának, Sárának, Sütinek, sőt még
a „Don Huan” Zsigának is, de lovaknak,
a több száz kilós Zsaninak, a
falabella (törpeló) Panninak és a
csődör párjának, Manónak, ám érző
lény még a papírdobozban téli álmot
alvó Sün Balázs is.
– Velük élek, velük lélegzem. Kivétel
nélkül mindegyikükkel, ám
örök és soha nem múló szerelmeim
a kecskék. Akkor is, amikor takarítom
a lakhelyüket, vagy amikor játszom
velük s szeretgetem őket, illetve
amikor a tejükből készítem a sajtokat,
szappanokat, édességeket.
Mert muszáj volt – már anno is – a
sok tejet hasznosítani, így jött az ötlet
a gasztro-kézműveskedéshez.
Amit úgy kell elképzelni, mint
igazi kémia órák sorozatát, ugyanis a
több tucatnyi féle étek, desszert, ital,
kozmetikum – mielőtt mások otthonába,
vagy asztalára kerülne – komoly
kísérletezésen megy keresztül.
Mert hát kecsketejsavóból édesítőszert
készíteni, vagy a kecskesajtot
megfelelő állagúra, ízűre előállítani
nem könnyű munka. S még sorolhatnám
azt a rengeteg mindent, amit
Viktória kitalál és „elővarázsol” saját
kútfőből, szakkönyvekből és a világhálóról.
Készítményei iránt nemcsak
a megyéből érdeklődnek, hanem Németországból
és Angliából is.
– A kecsketejnek intenzív íze és
illata van. Sokan idegenkednek tőle.
Nem volt nehéz megszerettetned
az ebből készített termékeket az
emberekkel?
– Akecskék növényevő állatok és
több állattal ellentétben nem esznek
meg mindent. Így „tisztábbak” is,
bár az tény, hogy a tejük jóval erősebb,
mint például a tehéné. Ugyanakkor
ennél egészségesebb is a kecskenedű
és számos „gyógyhatása” is
van. Tény, ennek a tejnek ugyan van
jellegzetes íze, illata, ám mindezt
nem lehet egy készítményemben
sem érezni. Talán azért, mert viccesen
szólva „megboszorkányozom”
őket, aki kóstolta, az tudja. Tehát a
sajtjaimnak, a joghurtoknak, a vajaknak,
a szappanjaimnak olyan bukéja
van, amilyen fűszert épp tartalmaznak.
De ott van például a mysos,
a kecsketejsavóból készült nyalánkság.
Hogy is lehetne érezni ebben a
savóillatot, amikor szinte az egész
karamell?! Az emberek már csak
olyanok: amit nem kóstoltak, vagy
nem ismernek, arról is előszeretettel
ítélkeznek. Éppen ezért ízleltetem
meg másokkal, amit sajtolok, sütökfőzök,
előállítok. Ma már nagyon
sokan keresik, fogyasztják s használják,
amit szívvel, tudással és szeretettel
készítek. Ez nekem is hatalmas
nagy öröm, hogy az egészséges,
vidéki ízeket, vagy a különlegességeket
ilyen sokan szeretik.
– Apropó, ízek és zamatok. Semmiért
sem mész a boltba, vagy a
szomszédba. Amivel dolgozol, az
csakis háztáji alapanyag lehet. A
Gál család birtokán ezek szerint
minden megterem?
– Afűszerkertemben 44 féle fűszernövény
van, a levendulától, a rozmaringon,
a körömvirágon át (ezekből
még olajok is készülnek) minden
megtalálható nálunk. Így ami a kezeim
közül kikerül, annak csakis „hazai”
íze van. Bár, a holt-tengeri iszapos
szappanom azért kivétel ez alól.
Viccet félretéve, csakis a legjobb alapanyagokból
dolgozom. Vegyük például
az étcsokis szappant, ami a legmagasabb
kakaótartalmú csokiból készül,
a baconos parenyica meg házi
szalonnából. Ez utóbbi esetében arra
is ügyelek, mivel füstölt sajtról van
szó, csakis akácfával legyen megfüstölve.
Ami pedig a kertünket, udvarunkat
illeti, zöldség-gyümölcs egyaránt
bőségesen terem, tehát el vagyunk
látva rendesen minden földi jóval…
Van egy mondás: az vagy, amit
megeszel, ez igaz is, azonban kiegészíteném
azzal, hogy nem mindegy –
már csak magad miatt sem - mit eszel.
A termelői étkeknek pedig párja
nincs, még köszönőviszonyban sincsenek
a génkezelt, bolti produktumokkal.
– Sok mindennel foglalkozol.
Család, főzés, sütés, sajtolás, kert,
állatok és még sorolhatnám. 24
órás munka falusi embernek lenni?
– Inkább 48. Persze, aki szívvel és
szeretettel csinálja, annak nem fáradtság,
mert az állatokat nem csak szeretgetni,
gondozni is kell. Nap, mint
nap, reggeltől estig. A lovakat ugyan
a férjem és a kisebbik lányom látja el,
az állatsereg többi tagjával magam
„birkózom” meg, bár nekem ez nem
teher. Akecskéim közül többen nemsokára
anyai örömök elé néznek. Zsiga
kitett magáért tavaly is, reméljük,
idén sem lesz másként. Tejük meg
ugye csak ellés után van a kecskemamáknak,
így hát ez az időszak arra jó,
hogy ötleteljek új dolgokon, amiket
aztán majd el is készíthetek…
A tétlenséget nem nekem találták
ki. Aki falun él, vagy valaha ott élt,
az tisztában van vele, hogy, mindig
találni munkát, elfoglaltságot. Vidéken
nem tudják, mi az unalom, ezzel
én is így vagyok. Ha pedig mégis
van üres öt percem, akkor azt a kecskéimmel
töltöm és gyönyörködöm
bennük. Állatok, természet, kék ég,
határok nélküli szabadság… Így
tényleg elbírom az egész világot!
Szabó Zsófia
Kecske szerel(em)mese
Fotók: Szabó Zsófia
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 23.
Horoszkóp
Ha ideje engedi, minél előbb nézze át a családi
költségvetését. Jó ötletekkel még előnyösen
változtathat a mostani helyzeten. Abolygó átvonulások
ugyan inspirálják, de mindenképpen
nyerje el a párja együttműködését is.
Néha bizonytalan önmagában, pedig jól tudja,
hogy nem a környezetével, a családtagjaival
van problémája. Más szempontból keressen
megoldást a gondjára, mert egészségügyi
problémák húzódhatnak meg a háttérben.
Többféle elintéznivalója lesz a hétvégén.
Haditervet ugyan nem kell felállítania ahhoz,
hogy mindent megoldjon, de célszerű
lesz odafigyelnie azokra a tényezőkre,
amelyek eddig akadályokat jelentettek.
Szellemi energiája és szépérzéke segítségével
különleges magaslatokat érhet el a
magán- és érzelmi életében. Még a bolygóállások
is segítik abban, hogy közös
hullámhosszra találjon partnerével.
Gondolkodjon el azon, miként dobná fel
a szürke hétköznapjait azzal a lépéssel,
ha beiratkozna egy klubba. Ha nem menekülésnek
szánja, a párkapcsolatára is
jó hatással lesz az új foglalatossága.
Ha mély beszélgetésre szeretné valaki felkérni
a környezetében vagy a családjában,
nem lesz szerencséje. A csillagok olyan
energiával töltik fel a hétvégén, hogy képtelen
lesz reagálni a komoly dolgokra.
Az ünnepek rég elmúltak, új pihenési, kikapcsolódási
lehetőségeket kell keresnie. A hétvégén
a csillagok is segítik a válogatásban.
Kulturális és testet-lelket kényeztető programok
bőséges kavalkádjára számíthat.
Amint elvonulnak az esőfelhők és kisüt a
Nap, úgy fokozódik az életereje is. Megbízatásait
egykettőre elintézi, a bolygómozgások
szerint azonban egy bonyodalmakkal
járó találkozás is vár önre.
Ahétvégén megnő az étvágya a különleges
étkek iránt. Atáplálkozás mellett habzsolni
szeretné a sikert és a dicséretet is ismerősei
körében. Ne legyen túlságosan rámenős,
mert bonyolult helyzetbe kerülhet.
Pesszimista hangulatát a bolygómozgások
hétvégére megváltoztatják. Bőbeszédűségével
nemcsak a párja, hanem a környezete csodálatát
is kiváltja. Élvezze ezt a helyzetet, és
lubickoljon az önt körülölelő szeretetben.
Fontos elintéznivalóját lehetőleg olyan időpontra
tegye, amikor jól érzi magát, mert ingerülten
ellenszenvet válthat ki a tárgyalópartneréből.
Szabadidejében iktasson be baráti
találkozásokat, ellazító fürdőzést.
Hamarosan egy olyan erejű atmoszféra vonzásába
kerül, amely jótékony hatással lesz projektjei
megvalósítására. Mindemellett különös
dolgokat vihet végbe akár valamelyik sportágban
is, csak válassza ki az önnek megfelelőt.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Gyártáselőkészítő-művezető szakirányú megegyezés szerint
IT Minőségbiztosító szakirányú megegyezés szerint
Informatikai hálózatépítő szakirányú megegyezés szerint
Web fejlesztő szakirányú megegyezés szerint
Autószerelő szakirányú megegyezés szerint
Autófényező szakirányú megegyezés szerint
Karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Bútorasztalos szakirányú megegyezés szerint
Traktorvezető, állatgondozó szakirányú megegyezés szerint
Dagasztó szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Műszaki eladó szakirányú megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen
(8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán)
vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. január 23.
Nagykanizsán Arany János utca
7. szám alatti garázs eladó. Tel.:
0670-524-0100 (7622K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
hűtőjét, gáztűzhelyét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7620K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István,
tel.: 0630-597-1530 (7621K)
Készpénzért vásárolnék
Herendi, Zsolnay, egyéb szép
porcelánokat. Ugyanitt eladnám
tizennyolc kötetes, régi
kiadású Brehm: Az állatok világa
című könyvsorozatomat.
Érdeklődni: 0630-332-8422
(7623K)
ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.
INGATLAN
Múlt pénteken a késő délutáni
órákban indult útjára a labda a
III. Intersport Kanizsa Kupa teremlabdarúgó
bajnokság küzdelem-
sorozatán, s a program elsőként
az F-csoport mérkőzéseit
kínálta nem csupán a résztvevő
csapatok, de a Zsigmondycsarnokba
ellátogató érdeklődők
számára is.
Nos, a papírforma (egyik fele...)
igazolódott is a hat meccs során, hiszen
az FC Oportó magabiztosan
jutott a középdöntőbe. A csoport
másodikként záró Szemere-PEN focistái
picit már izgulhattak, hiszen
az utolsó FC Blackburry – Szuperinfó
összecsapáson azért kellett szorítaniuk,
hogy a párosításban elsőként
szereplő legénység ne „nyerje
agyon magát”... Nem tette, 1-1 lett a
vége, így F jelű négyes három kék
és egy piros mezes gárdájából az
égszínkék Oportó és a királykék
Szemere-PEN lépett tovább...
A pénteki játéknap az előjelek
alapján nem ígért rosszat az FC
Oportó számára, hiszen a torna
pénteki nyitómeccsén mutatkozhatott
be – tavaly éppen ilyen korai
kezdés jutott a későbbi győztes
RMP Földinek.
A szervezők egyébként a kupa
kezdetekor rögtön módosítani voltak
kénytelenek a hat négyes csoport
két beosztását is, hiszen a horvátországi
Prelog focistái csak
szombat délutánra tudták magukat
szabaddá tenni, a B-csoportbeli helyükre
a Fix Bomba kapott besorolást,
a horvátok pedig az E jelű
kvartettbe kerültek. A lényeg azonban,
hogy valamennyi együttes befutott,
Lentiből és Zalaegerszegről
is érkeztek résztvevők a tornára.
A szombat már valódi történésdömpinget
tartogatott, s az „F-csoportos”
Oportó és Szemere-PEN
mellé sorakozott fel a további tíz továbbkerült
legénység, akik várhatták
a vasárnapi, igazán éles csatákat.
Az A jelű négyesből a Tip Top és a
Brazil Gépsor, a B-ből a Fix Bomba
és a Dunántúli Postás SE, a C-ből a
Szokol-Budai és a Hosszúlépés, a
D-ből a Zalai Zergék és az Old
School, míg az E-ből az RMP Földi
és a Victoria Sport készülődhetett a
folytatásra.
Ahogy azt játékvezetői szempontból
értékelték, kimondottan
sportszerű mérkőzések követték
egymást a sorban a második játéknapon.
Természetesen egyetlen
csapatnak, tehát a továbbjutásról
lecsúszott gárdáknak sem kellett
dolgavégezetlenül távozniuk, számukra
a Tisztelet Kupa sorozata
vár a Cserháti-csarnokban, azt a
Curacao nyerte végül.
Avasárnapi középdöntő találkozóit
követően tisztult a kép, a negyeddöntő
párosítása pedig így alakult:
Tip Top – Victoria Sport (1-2), Fix
Bomba – RMP Földi (0-3), Szokol-
Budai Pack – Old School (2-0) és FC
Oportó – Zalai Zergék (3-1). A továbblépők
már az elődöntőben bizonyíthattak,
melynek keretében volt
kemény találkozó, hiszen az Oportó –
Szokol-Budai Pack (3-2) megalkuvás
nélküli küzdelmet hozott, a fináléra
pedig összejött a leginkább várt húsz
perces csata, mivel az RMP 2-0-ra
nyert a Victoria Sport ellen.
S ahogy az már lenni szokott, a
teremlabdarúgás ismét jelesre
vizsgázott Nagykanizsán, egyben
tehát a döntőre egy újabb rangadó
jutott, vagyis mintegy 350 néző
előtt rendezhették meg a mindenről
határozó RMP Földi – FC
Oportó összecsapást.
A párosítás vérbeli kupacsatát
hozott, a rendes játékidőben 1-1-re
végeztek a felek, büntetőkkel (Varga
Péter mindent eldöntő lövése
nyomán) aztán az RMP Földi zsebelte
be a III. Intersport Kanizsa
Kupa elsőségét.
III. Intersport Kanizsa Kupa
végeredménye: 1. RMP Földi, 2.
FC Oportó, 3. Szokol-Budai Pack,
4. Victoria Sport. Döntő: RMP
Földi – FC Oportó 1-1, büntetőkkel:
6-5. A 3. helyért: Szokol-
Budai Pack – Victoria Sport 2-1.
Tisztelet Kupa: 1. Curacao, 2. Rózsa
Presszó, 3. Szuperinfó, 4. Prelog.
A torna gólkirálya Nagy Tamás
(RMP) lett, a legjobb játékosnak
Szőke Ádámot (Szokol-Budai
Pack), míg a legjobb kapusnak
Tóth-Pajor Mátyást (Victoria
Sport) választották.
P.L.
Címvédés a harmadikon
A Nagykanizsai TE 1866 kadet
korú kardozói az ausztriai
Mödlingben léptek pástra, közülük
férfi kardban Dobó István,
női kardban pedig Flumbort Sára
és Vernyel Sára. A nemzetközi
versenyen, ahogy az előzőeken,
most is legfeljebb húsz magyar
vívó indulhatott fegyvernemenként.
A mödlingi állomás egyben
válogató is volt a magyar résztvevőknek.
A kanizsaiak jól szerepeltek, hiszen
férfi kardban 88 indulóból
Dobó István az előkelő 7. helyet
szerezte meg, mellyel továbbra is
vezeti korosztályában a ranglistát.
Női kardban a 61 indulóból Flumbort
Sára a 14., míg Vernyel Sára a
29. helyen végzett.
– Elégedett vagyok az elért eredményekkel,
mivel Dobó István továbbra
is őrzi első helyét a hazai
ranglistán. A lányoknál Flumbort
Sára eredménye dicsérendő, hiszen
neki még plusz egy éve van ebben
a korosztályban. Dobó István jelenlegi
ranglistás elsőségével úgy
tűnik, hogy biztosan válogatott tag
lesz a jeruzsálemi Eb-re utazó csapatnak,
és a plovdivi vb-re készülő
magyar küldöttségnek. Természetesen
a klubnál is az a célunk, hogy
a válogatott színeiben is eredményesen
szerepeljen István, de addig
is várnak rá még fontos versenyek,
többek között a korosztályos
(kadet és junior) magyar bajnokságok
– értékelt a mödlingi verseny
után Piecs Adrienn edző.
P.L.
Dobó
hetedik
Mödlingben
Fotó: Polgár László
Az MLSZ-Somogy Sportja Kupa
öregfiúk teremlabdarúgó torna
(futsal szabályok szerinti) küzdelmeire
került sor Kaposváron, melyre
kanizsai együttesek is neveztek. S
ha már ott voltak, a 14 csapatos mezőnyben
közülük a MU-VILL FC
Nagykanizsa (képünkön) bizonyult
a legjobbnak.
A számos egykori NB I-es, illetve
NB-s játékost felvonultató tornán
MU-VILL eredményei a csoportkörben
a következőképpen alakultak:
Balatoni Vasas – MU-VILL
Nagykanizsa 1-4. Kanizsai gólszerzők:
Balogh A. 2, Gerencsér, Papp
G. MU-VILL Nagykanizsa – Vése
7-0. G.: Balogh A. 2, Sneff 2,
Koller, Papp G., öngól. MU-VILL
Nagykanizsa – Bombardier Pub 2-
2. Kanizsai g.: Balogh A., Papp G.
A negyeddöntőben: MU-VILL
Nagykanizsa – Csurgó 3-1. Kanizsai
g.: Papp G., Sneff 2. Az elődöntőben:
MU-VILL Nagykanizsa
– M-Car Autókereskedés 4-1. Kanizsai
g.: Papp G. 2, Koller,
Popovics. A döntőben: MU-VILL
Nagykanizsa – Siófoki Bányász 5-
0. G.: Balogh A. 4, Papp G.
A tornagyőztes MU-VILL FC
Nagykanizsa együttesének összeállítása:
Kiss Rudolf, Hanusz Zsolt,
Berkes Tibor, Gerencsér József,
Balogh Attila, Koller Zoltán, Papp
Gábor, Sneff Ferenc és Popovics
Lajos.
Az ötös csoportjából tovább
nem kerülő Bianka Pizzéria Nagykanizsa
meccsei az alábbi eredményeket
hozták: Sántos – Bianka
Pizzéria Nagykanizsa 3-3. Kanizsai
g.: Gór 2, Szabó I. Siófok –
Bianka Pizzéria Nagykanizsa 4-1.
A kanizsaiak szerzett gólja öngól
volt. Csurgó – Bianka Pizzéria
Nagykanizsa 1-1. Kanizsai g.:
Szabó I. Bianka Pizzéria Nagykanizsa
– M-Car Autókereskedés 2-
1. Kanizsai g.: Szabó I. 2.
P.L.
Kanizsa 2014. január 23. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Nagykanizsai TE 1866 és a
közelmúltban újonnan alakult
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen
Kanizsa cselgáncsozói is tatamira
léptek a XVI. Pokal Lendava
nemzetközi dzsúdó versenyen
a szlovéniai Lendván. Akanizsaiak
számára az év hagyományosan
első versenyén hét ország
majd 300 judokája indult a
beszámolók alapján.
A verseny legkisebb korosztálya
a 10 éven aluliaké volt, a legnagyobbak
viszont már az ifjúsági B
korcsoportot képviselték. Az NTE
sportolói közül az 1999-2000-esek
korcsoportjában az 55 kg-ban induló
Ludnik Máté a hét fős mezőnyben
első ellenfelétől kikapott, a vigaszágon
viszont kétszer is nyerni tudott,
ezzel felállhatott a dobogó harmadik
fokára. Köveskáli Regő (35
kg) és Kulik Balázs (60 kg) hetedik
helyezést ért el.
Mester József, NTE-s edző:
„Több hetes pihenő után, három
edzéssel a hátuk mögött sportolóink
teljesítménye elfogadható, hiszen
mindhárman dicséretesen
küzdöttek. A folytatás január végén
következik Zágrábban.”
Mihovics Szabinától, az NJK
edzőjétől megtudtuk, hogy növendékeik
közül Sólyomvári Dávid az
U16-os korcsoport 46 kg-os mezőnyében
egy vesztes mérkőzés után
tovább küzdhetett a vigaszágon,
ahol két párharcot hatalmas küzdelemben
sikerült megnyernie. Így
mérkőzhetett a harmadik helyért,
de elsősorban fáradsága miatt nem
sikerült megszereznie a bronzérmet
és tíz indulóból az ötödik helyen
zárt.
Szabó Mátyás (U16; 42 kg) az
első mérkőzését az utolsó másodpercekben
szerzett akcióponttal
nyerte meg, majd a másodikon
vesztes pozícióból tudott fordítania
és ipponnal győzni. A döntőben
alulmaradt a nála jobb formában
versenyző horvát ellenfelénél,
ezzel hét indulóból zárt a második
helyen.
Mihovics Szabina mellett az
egyesületnél Hóbár Péter – mindketten
korábbi korosztályos országos
bajnokok – vezényletével folyik
a szakmai felkészítés, s gyakorlatilag
az egyesület első jegyzett
eredményeiről számolt be a
még mindig aktívan cselgáncsozó
hölgy.
P.L.
Érmek az év nyitányára
Kupát hoztak Somogyból
Akanizsai teniszezők körében a
Lívia Méz negyedik pontszerző
nyílt amatőr páros teniszversenyre
került sor, melyen 34 induló vívott
43 mérkőzést két pályán.
Anagykanizsai tenisztorna az elmúlt
két esztendő legerősebb versenyét tartogatta,
ráadásul az indulók harmada
nem is a dél-zalai városból nevezett.
A jó színvonalú megmérettetésen
remek versenyzéssel a Halász
Dávid-Minor Levente páros nyert,
a vigaszágon pedig zalaegerszegi
siker született Szakács Attila-
Markó Gábor révén.
A Lívia Méz páros teniszverseny
végeredménye: 1. Halász
Dávid-Minor Levente (Nagykanizsa-
Nagyatád), 2. Magyar Attila-
Rácz Attila (Nagyatád), 3. Mercigány
Róbert-Nagy Csaba (Nagykanizsa)
és Kern Lajos-Kulcsár
Zoltán (Zalaegerszeg).
Vigaszág: 1. Szakács Attila-
Markó Gábor (Zalaegerszeg), 2. Lévai
Csaba-Tóth Attila (Nagykanizsa),
3. Mátó Elemér-Polgár Tamás
(Nagykanizsa-Csurgó) és Bernát
Emil-Gál Gábor (Nagykanizsa).
A pontverseny állása 4 verseny
után: 1. Halász Dávid 85 pont, 2.
Vukics Balázs 60, 3. Nagy Csaba 58.
P.L.
Fedett pályás tenisz nagyüzem
Kialakult
felkészülésük
menetrendje
ANagykanizsai LE megyei első
osztályú labdarúgó csapata kedden
kezdte el felkészülését a
tavaszi idényre. Konkretizálódott,
hogy a csapat mikor és mely
ellenfelekkel játszik előkészületi
találkozókat. A hol kérdésre már
jóval egyszerűbben felelhetünk,
hiszen az NLE valamennyi mecscsét
a kanizsai műfüvesen, az
Olajbányász Sporttelepen várja.
Asorozat január 25-én, szombaton
kezdődik, az utolsó összecsapásra
pedig február 26-án, szerdán
kerül sor.
Az NLE programja:
2014. január 25., szombat,
10.30 óra: Nagykanizsai LE -
Femat Csesztreg SE (megyei I.
osztály).
2014. február 1., szombat, 13
óra: NLE - Berzence SE (Somogy
megyei I. o.).
2014. február 5., szerda, 18 óra:
NLE - Zalakomár ESE (megyei II. o.).
2014. február 8., szombat, 13
óra: NLE - Nagyatádi FC (NB III
Nyugati-csoport).
2014. február 12., szerda, 18
óra: NLE - Tarr Sprint Andráshida
SC (NB III Nyugati-csoport).
2014. február 16., vasárnap, 14
óra: NLE - Csácsbozsok-Nemesapáti
SE (megyei II. o.).
2014. február 22., szombat, 11
óra: NLE - Csurgói TK (Somogy
megyei I. o.).
2014. február 26., szerda, 17
óra: NLE - NLE U21.
Egy február 19-ei „játéknap”
még szabad, arra a szerdára még
elképzelhető, hogy kötnek le mérkőzést
a kanizsaiak.
P.L.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. január 23.
2014.01.28. (kedd) 13:00 – 17:00 Kanizsa Centrum, Nk Táborhely u.4.
2014.01.30. (csütörtök) 11:00 – 12:30 Csapi.
2014.01.30. (csütörtök) 14:00 – 16:30 Galambok.
Véradás - Vöröskereszt
ELőADÁS CUKORBETEGEKNEK
ANagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete január 31-én, pénteken 15 óra
30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klubfoglalkozást tart.
Téma: A vércukor önellenőrzés fontossága és eszközei.
XXVI. évfolyam 3 szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. január 30. Kanizsa
Hétfő reggel megkezdte működését
a korszerűen felújított és új
berendezésekkel felszerelt Sürgősségi
Betegellátó Osztály a Kanizsai
Dorottya Kórházban. Az intézmény
új épületrészében közel 1000
négyzetméteren zajlik az európai
szintű, színvonalas betegellátás.
Aszakrendelő-intézet keleti oldalán
került kialakításra a megújult
sürgősségi, amely létrehozását –
eredetileg- 520 millió forint uniós
támogatással kívánták megvalósítani,
ám a tavalyi évben a kormány további
130 millió forinttal járult hozzá
a fejlesztéshez – mondta Dr.
Brünner Szilveszter, a helyszíni sajtóbejárás
alkalmával. A Kanizsai
Dorottya Kórház főigazgatója szólt
arról is, hogy – a több esztendős tervezés
után – két éve kezdték meg a
tényleges építési munkálatokat.
Ezek végeredménye pedig a tematikusan
és átláthatóan kialakított
sürgősségi osztály, melyben külön
kialakítottak egy belgyógyászati
részleget (a bejárattól balra) és egy
baleseti ellátó egységet. Az új
szárnyban műtő, több különböző
vizsgáló helyiség, ultrahang, sokktalanító,
gipszelő és 8 betegággyal
rendelkező fektető is található. A
sürgősségi szakmai feladatok ellátásához
modern orvos-technológiai
eszközöket is beszereztek, megújult
az informatikai rendszer, valamint
az épület bútorzata is. Elkészült az
új mentőbejárat és megvalósult az
épület akadálymentesítése, ezen
felül pedig 17 parkolóhelyet is kialakítottak
a gépjárműveknek – öszszegezte
Dr. Brünner Szilveszter.
A főigazgató kihangsúlyozta azt
is, hogy az új épületrészben kapott
helyet (a sürgősségi osztály felett,
az emeleten) a mikrobiológiai labor,
az alagsorban pedig a patológiai
osztály. Ezen osztályok a kórház
3,5 milliárd forint értékű, korszerűsítési
projektjében kerültek létrehozásra,
melyben az orvosi eszközbeszerzés
is jelentős részt, több mint 1
milliárd forintot tesz ki.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
polgármestere, országgyűlési képviselő
az eseményen felidézte azt a sokéves
munkát, amelynek köszönhetően
ma már új képet mutat a kórház.
– 2010-ben a támogatói szerződés
aláírásával kezdődhetett meg a
tényleges munka és megvalósítás.
Azonban a sokáig önkormányzati
hatáskörökben működő kórházak
átkerültek az államhoz, így a nagykanizsai
intézmény is – emelte ki
Cseresnyés Péter. Mindemellett
örömét is kifejezte városunk első
embere, hogy minden igényt kielégítő,
modern osztály jöhetett lére.
A fejlesztések azonban még
nem fejeződtek be a Kanizsai Dorottya
Kórházban, ugyanis jelenleg
is zajlanak a diagnosztikai tömb
birtokbavételi munkálatai. Aszülészet-
nőgyógyászat, a központi műtő
és a radiológiai, valamint az intenzív
osztályok februárban költözhetnek
végső helyükre.
Sz.Zs.
A hét elejétől fogadja a betegeket
az új sürgősségi osztály
Két rendezvénnyel, fotókiállítással
és ünnepi gálaműsorral
köszöntötték a Magyar Kultúra
Napját a Hevesi Sándor Művelődési
Házban. Az ősze András
galériában „Hegyek, völgyek,
dombok közt…” címmel a Kanizsai
Fotóklub tagjainak alkotásaiból
nyílt kiállítás. A tárlatot
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő ajánlotta
a megjelentek figyelmébe.
Cseresnyés Péter beszédében
hangsúlyozta: a Himnusz megírásával
a magyar kultúra és gondolkodás
talán legjelentősebb művét
alkotta meg, mely kifejezi a világhoz,
a hazához, és a közösséghez
kapcsolódó identitásunk és érzéseink
lényegét. Mondhatjuk azt is,
hogy a Himnusz a magyar látásmód
eszenciája, amely összegzi
mindazt, ahogy közösségünk értelmezi
és összekapcsolja a világ eseményeit
és történéseit. Egy olyan
napot, a Magyar Kultúra Napját,
amikor a mű kapcsán felidézzük a
múltunkat és jelenünket, amikor a
legfontosabb célunk, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk hagyományainknak,
hogy felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket,
úgy gondolom, nem is lehetne
méltóbb és szimbolikusabb eseménnyel
ünnepelni Nagykanizsán,
mint a fotóklub kiállításával.”
Mindezt két okból gondolta a
polgármester. Az egyik, hogy a mi
kultúránkról szól, a múltunk értékeit
méltatja a jelenben, és mi más
lehetne hasonlatos ehhez a művészetek
terén, mint a fényképezés,
amely szintúgy a világ jelenségeit
örökíti meg, a múltat teszi jelenné,
és a jelent teszi múlttá.
A fotóklub 1956-ban alakult –
folytatta az ünnepi szónok. – Ez a
dátum sok szempontból is érdekes
számunkra. 1956 a magyar történelem
egyik legfontosabb és meghatározó
éve volt. Az akkori események
erőt adtak annak a nemzetnek
és nemzedéknek, példát és
irányt mutattak az utókornak. Itt
fogalmazódik meg a másik ok,
amiért a kiállítás a nap szimbóluma
is lehet. Hiszen egy olyan közösségről
van szó, amely generációk
folyamán örökíti meg, örökíti át
egymásnak a tudást, a szépséget és
a látás elsajátítását.
Az esemény Nagykanizsa Város
Vegyeskara műsorával zárult.
A kultúra-napi program ünnepi
gálaműsorral folytatódott az intézmény
Farkas Ferenc termében. A
gálaest nyitányaként egy szép magyar
táncot, palotást láthatott a
közönség a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban működő Zalagyöngye
Táncegyüttes jóvoltából.
A vendégeket Kovácsné Mikola
Mária, a Kanizsai Kulturális Központ
igazgatója köszöntötte, jelezve,
hogy ezt a különleges napot
éppen 25 esztendeje, 1989. január
22-én ünnepeltük meg első ízben
hazánkban, így a városunkban is.
Majd a Himnusz születésnapja
tiszteletére a VOKE Kodály Zoltán
Énekkar a hallgatósággal közösen
elénekelte nemzeti imánkat.
A gálaműsort Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg. Mint
mondta: a kultúra az, amely ismerőssé
teszi az ember számára az
idegent, ami arra serkent minket,
hogy ápoljuk és gondozzuk környezetünket,
hogy műveljük magunkat
és közösségünket, és ezen
keresztül meglássuk saját arcunk
jellegzetességeit és személyes
egyéni vonásait. A mai este, az ünnepi
gálaműsor, ahol a költészetünk,
zeneműveink, dalaink és a
táncaink, a magyar kultúra vívmányait
éltetik, azt mutatja, hogy a
mi múltunk és jelenünk nélkül a
világ egy otthonnal kevesebb lenne.
Egy olyan otthonnal, ahol ezen
értéket generációról generációra
átadják egymásnak az emberek, a
családok, a mesterek, a tanítványok,
és büszkék mindenre, mert a
sajátjuknak tudják mindezt. A mai
este is azt jelenti számunkra, hogy
él és létezik ez a tudás, hogy munkál
az állandó alkotásvágy, amely
hagyományaink tiszteletéből fakad,
és azt jelzi, hogy nincs megállás.
A kultúra nem öröklődik, mindig
újra és újra tenni kell érte.
A megnyitót követő gálaműsorban
szerepelt még Baj Bianka
versmondó, valamint a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai és
növendékei.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
nyílt kamarakiállítás a
Thúry György Múzeumban. A
tárlat a magyar címer vidékünk
népművészetére gyakorolt hatását
mutatja be. A megnyitón a
hónap műtárgya sorozat legújabb
tárgyát, egy hetési menyasszonyi
kendőt is az érdeklődők
figyelmébe ajánlottak.
A kiállítás megnyitójára érkező
vendégeket Száraz Csilla múzeumigazgató
köszöntötte, aki elmondta,
hogy a Magyar Kultúra
Napja egyben arra is kiváló alkalom,
hogy a múzeum helytörténeti
és néprajzi gyűjteményeire felhívják
a figyelmet.
Ezt követően Gyanó Szilvia néprajzkutató
(Balatoni Múzeum,
Keszthely) ajánlotta a kiállítást a
látogatók figyelmébe. A kiállított
tárgyak, pásztorbotok, sótartók,
kályhacsempék nagy része a nagykanizsai
múzeum gyűjtéséből való,
míg pár darab a Balatoni Múzeum
tulajdona. Ahogy a néprajzkutató
kiemelte, a 19. század közepére
tehető a címerek tömeges megjelenése,
a hazafias érzület megnyilvánulásaként
a különböző népművészeti
tárgyakon. A nemzeti
szimbólumok igazodtak az adott
tárgy színéhez, méretéhez, kialakításához
és rendkívül változatos képet
mutattak. Ez az időszak a nemzeti
reformok, a nemzetállamok
megszületésének ideje. Hazánkban
erre az időszakra tehető a parasztság
polgárosodásának folyamata
és kulturális értékhordozó szerepének
a megjelenése.
A kamarakiállításon, mely egy
hónapig látogatható, Cseke József
tanár működött közre.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
kiállítást nyitottak a
Honvéd Kaszinó Fafaragó Szakkörének
alkotásaiból és Kálovicsné
Molnár Zsuzsanna által
készített szűrrátétekből a Honvéd
Kaszinóban. A tárlat január
31-ig látogatható.
Lengyák István megnyitó beszédében
elmondta, a Magyar Kultúra
Napját 1989 óta ünnepeljük január
22-én annak emlékére, hogy Kölcsey
Ferenc ezen a napon tisztázta
a Himnusz kéziratát. A megemlékezések
alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainkra,
gyökereinkre,
nemzeti tudatunk erősítésére.
– A tudás továbbadása mindanynyiunk
felelőssége. Nagyon fontos,
hogy a fiatalok szakkörökre
járjanak, ahol megismerkedhetnek
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – A Himnusz 2 születése 2014. január 30.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A kultúráért nap mint nap küzdeni kell
Fotókiállítás és
gálaműsor a Magyar
Kultúra Napján
A címer hatása
vidékünk
népművészetére
Fafaragások és
szűrrátétek kiállítása
többek között a népművészettel és
a hagyományainkkal is – hangsúlyozta
Lengyák István.
A Stiller Gábor népi iparművész
által szervezett fafaragó szakkör
egyik sajátossága, hagyományos
mozzanata, hogy vendégalkotót
kérnek fel arra, hogy a galériában
található fafaragásokat alkotásaival
színesítse. Az idei kiállítás
vendégalkotója Kálovicsné Molnár
Zsuzsanna, aki az alkotást a
hetvenes években kezdte. Kezdetben
hímzésekkel és kerámiákkal
foglalkozott. Ezt követően egy alkotótáborban
ismerkedett meg a
szűrrátétekkel, mely az alföldi élet
egyik sajátossága volt. Az első kamara
kiállítását Pék Pál indíttatására
szervezte szűrrátétekből és
hímzésekből, majd később a
gyöngyfűzésekkel is foglalkozott.
A kiállítók Stiller Gábor népi
iparművész, szakkörvezető, dr.
Bátki Erika, Jerausek Gyula népi
iparművész, Kása Lajos, Kotnyek
Bence, Kotnyek Gábor, Mátai József,
Mónai Zsuzsanna, Novák
Nóra és Takács Gábor voltak. A
kiállítás megnyitóján Pávlicz
Erika népdalénekes működött
közre.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére
a Halis István Városi
Könyvtárban az elérhető szolgáltatások
bemutatását tekinthetik meg
az érdeklődők függőleges kiállítás
formájában.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére
Letenyén is színes programokat
szerveztek. Cservégné Farkas Zsuzsa
gravírozott üvegmunkáiból Törékeny
álmok címmel nyílt kiállítás a Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtárban. A
rendezvényen Konczér Katalin, a
Nemzeti Művelődési Intézet Zala
Megyei Igazgatója mondott köszöntőt.
Az ünnepi műsorban a Vox Varietas
Kamarakórus működött közre.
AVOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban generációk mutatkoztak
be népi gyermekjátékokkal,
tánccal, verses-énekes összeállítással
a Magyar Kultúra Napján.
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én fejezte be a Himnusz megírását,
melyre emlékezve 1989-től
ünnepeljük ezen a napon a Magyar
Kultúra Napját – hangsúlyozta
ünnepi köszöntőjében
Kámánné Szép Terézia, a művelődési
ház igazgatója.
– Különböző rendezvények emlékeztetnek
minket hagyományainkra,
gyökereinkre, múltunkra. Talán
ezen a napon sikerül felhívni a
figyelmet azokra az értékekre, amelyeket
az évszázadok alatt sikerült
megőrizni. Január 22-én nagyobb
hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények
is. Egy-egy program,
esemény kapcsán sokan, sokféleképpen
próbálnak bemutatkozni,
megemlékezni a kultúra napjáról.
Ehhez a programhoz csatlakozott
a vasutas művelődési ház is. Kámánné
Szép Terézia az alábbi Kodályidézettel
adta át a műsorban fellépő
szereplőknek a színpadot, jelezve,
fontosnak tartja az intézmény a generációk
közötti kapcsolat ápolását:
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának.”
A generációs kavalkádban a
„MAMIK” Hagyományőrző Dalkörének
tagjai, a Micimackó Óvoda
ovisai, a Zrínyi Miklós-Bolyai
János Általános Iskola, valamint a
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola Péterfy Sándor Tagintézményének
diákjai mutatkoztak be színes
műsorukkal a közönségnek.
A Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola Székhelyintézményében
is megünnepelték a kultúra
napját szerdán – tájékoztatta lapunkat
K. Gerő Jusztina, a gimnázium
munkatársa.
E jeles esemény alkalmából a
Mezős Irodalmi Kör Dónay Beatrix
tanárnő vezetésével a Himnusz
szerzőjéről, keletkezésének történetéről,
anyanyelvünk ápolásának
fontosságáról hallhattak előadást,
színvonalas műsor keretében.
A Kossuth-díjas költő emlékére
idén is versmondó versenyt
szervezett – általános- és középiskolás
diákoknak – a Kanizsai
Kulturális Központ. A rendezvény
keretében a „Kanizsához
ezernyi rokoni és érzelmi szállal
kötődő Nagy Gáspár” alkotásokban
gazdag életútját is felelevenítették.
A 2007-ben elhunyt költő fiatal
korában gyakran töltötte nyarait
városunkban, nagynénje Deák téri
házában. Nagykanizsát annyira
szerette, hogy később is visszajárt:
gyakran tartott irodalmi esteket és
a Batthyány Lajos Gimnáziumnak
is többször volt vendége.
Emlékét 2008 óta emléktábla is
őrzi az egykori, rokoni ház falán,
melyet minden évben meg is koszorúznak
tisztelői, követői, az
emlékére rendezett versmondó
versenyt megelőzően.
Idén sem történt ez másként:
a költő tiszteletére kedden a
Deák téren megemlékezést tartottak,
melynek során Papp Ferenc,
a HSMK nyugalmazott
igazgatója mondott beszédet
egykori főiskolai évfolyamtársáról.
Ezután vette kezdetét – immár
a HSMK-ban – 19 fiatal részvételével
a Nagy Gáspár versmondó
verseny. A résztvevőket Balogh
László, az OKISB elnöke köszöntötte,
beszédében méltatva a költőt,
akit „formakultúrájáért, erkölcsiségéért,
magyarságféltő közéletiségért
sokan szerettek Nagykanizsán.”
– Nagy Gáspár szerette városunkat.
Ezért írta meg Kanizsa-vár
(vissza) című kisregényét is –
hangsúlyozta Balogh László.
Majd a szavalatok következtek.
A fiatalok két korcsoportban
egy Nagy Gáspár verset vagy
prózát és (idén) egy szabadon választott
Weöres Sándor művet
adtak elő a szakmai zsűri – Ecsedi
Erzsébet színművész, Tóthné
Hegedűs Erzsébet népművelő és
Gergye Rezső, a vasvári Nagy
Gáspár Kulturális Központ igazgatója
– előtt.
A megmérettetésen legjobb
eredményt elért fiatalok képviselik
városunkat a Vasváron megrendezendő
országos Nagy Gáspár versmondó
versenyen.
A Magyar Kultúra Napját, a
verskedvelőket Fa Ede „Szövegtűzi
játék” című irodalmi estjével
köszöntötte a Nagykanizsai
Honvéd Kaszinó.
Vargovics József, a Fa Ede néven
publikáló alkotó úgy érzi, ha
egy álarc mögé bújik, mindig tud
valami újat mondani.
Az est a kultúra napjára írt A
Himnuszhoz méltó versről című
posztmodern művével indult,
majd elhangzott a Téli Tamás fölrettenése
című, melynek megírására
a Fő úton kisbabájával sétálgató
anyuka inspirálta, amikor az
a hír járta be az éter hullámait,
hogy egy kisbolygó a Földünkhöz
közelít nagy sebességgel. Az
anya és gyermeke szép látványa
az élet továbbvitelét jelzi, majd a
következő motívumban a kismama
iránti féltését összeköti a
Földanya iránt érzett aggodalmával.
Az esten elhangzottak még
haikuk és Krisztus-versek is.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
Kanizsa – A Himnusz születése 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 30.
Kiállítás a könyvtárban
a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére
Magyar Kultúra Napja
Letenyén
„Kultúrát nem lehet
örökölni…”
Mezősök
a Himnuszról
Akik Nagy Gáspárt
nem feledik…
„Szöveg-tűzi játék”
Kanizsa – 4 Mundérban 2014. január 30.
A tűzoltók mindig ott vannak,
ahol szükség van rájuk. Hivatásukat
teljes odaadással végzik,
számukra természetes, hogy másokon
segítenek. Ahogy a „lánglovagok”
mondják: tesszük,
amit tennünk kell, cserébe pedig
nem várunk köszönetet vagy dicséretet,
még akkor sem, ha szolgálat
közben megsérülünk. Mint
a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség két tűzoltója,
Domaföldi Tibor nyugalmazott
főtörzsőrmester és Szép Szabolcs
főhadnagy, akik feladatuk teljesítése
során szenvedtek balesetet.
Hősies helytállásuk mellett
azonban nem mentek el „szó nélkül”
feletteseik: mindkettejüket elismerésben
részesítette Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter.
A „szolgálat példamutató ellátásáért”
járó oklevelet pénteken vették
át az érintettek a nagykanizsai
tűzoltó-parancsnokságon Egri
Gyulától. A tűzoltó ezredes, a Zala
Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság
igazgatója az ünnepségen
– amellett, hogy dicséretét is kifejezte
a kitüntetetteknek – elmondta:
Domaföldi Tibor 18 évig erősítette
a tűzoltóság állományát, ám
egy tűzesetnél történt felderítés
közben gerince olyan súlyosan
megsérült, hogy utána már nem tudott
tűzoltóként dolgozni. Szép
Szabolcs pedig Borsfán szenvedett
csigolyatörést még 2008-ban, ám
több mint 7 hónap rehabilitációt
követően újra visszatért munkájához.
A főhadnagynak – a tűzoltóság
mellett – családja jelenti a „lélekdonort”,
míg a nyugállományú
főtörzsőrmesternek a fafaragás.
A tűzoltók – jelen esetben a kitüntetettek
– szerénységét pedig
híven tükrözi, hogy saját bevallásuk
szerint ők teljesen átlagos emberek,
akik semmi „különöset”
nem tettek: pusztán csak a munkájukat
végezték, ahogy mások is teszik.
Azt hiszem, ilyenek a hétköznapi
hősök…
Sz.Zs.
Miniszteri elismerésben részesült két kanizsai tűzoltó
Fotó: Szabó Zsófia A
Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállományúak Klubja
ünnepélyes évértékelőt és programajánló
közgyűlést tartott a
Honvéd Kaszinóban. Ataggyűlés
a kilenc fős elnökség vezetésével
zajlott.
Az elmúlt év áttekintését és az
idei év feladatait Tarr Ernő nyugállományú
ezredes, az egyesület
elnöke ismertette, aki elmondta, az
elnökség elve szerint a tagság szolgálatára
vállalkoztak, de nem kiszolgálására.
Az elnök az év legjelentősebb
eseményei közt említette,
hogy a Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállományúak Klubja
márciusban egyesületté alakult, és
a Nagykanizsai Honvéd Egyesület
nevet viseli. A taglétszám az előző
évi 162-ről 147-re változott, de
még így is az egyik legnagyobb
közösségnek számít a városban.
Azokat, akik más klubnak és szervezetnek
a tagjai, arra kérte, hogy
tegyék élővé a szervezetek közti
kapcsolatot.
Ezt követően méltatta azok tevékenységét,
akik tavaly az egyesület
érdekében munkát vállaltak,
hogy céljaik megvalósulhassanak.
Az egyesület rendezvényeit sikeresnek
ítélte, csupán egy kirándulás
maradt el érdeklődés hiányában.
Ezeken kívül sikeresen vettek
részt sportrendezvényeken, megszervezték
a kerek születésnapos
tagok köszöntését és a Szent András
napi disznótoros vacsorát is.
Áprilisban Nagykanizsán ismeretséget
kötöttek az erdélyi testvérváros,
Kovászna küldöttségének
tagjaival, így már külföldi kapcsolatot
is ápolnak. A megyén belüli
szervezetekkel is kitűnő a kapcsolatuk.
Októberben ünnepelte a zalaegerszegi
a 45., míg a lenti klub
a 30. évfordulóját, melyen a kanizsai
egyesület képviselői jelen voltak.
Az elnök kiemelte, ezeket a
kapcsolatokat a jövőben is ápolni
szeretnék. Országos szinten tagjai
a Honvédségi Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének, a Honvédelmi
Minisztérium felé a kapcsolatot
a Zala Megyei Toborzó és
Érdekvédelmi Irodán keresztül
tartják fenn. Helyi szinten pedig az
önkormányzattal, az Idősügyi Tanáccsal,
valamint a Nagykanizsai
Honvéd Kaszinóért Alapítvánnyal
és a Honvéd Kaszinóval ápolnak
jó kapcsolatot, utóbbi ingyen biztosítja
a helyet az egyesületnek.
Tarr Ernő a 2014. év feladatai
közt említette, többek között egymás
segítését, az erdélyi testvérváros
küldöttségének a fogadását és a
Honvédelmi Nap megyei ünnepségének
megszervezését Kanizsán a
zalaegerszegi, lenti és keszthelyi
testvérklubokkal közösen.
A taggyűlésen Gőcze Istvánné,
Zsidiné Nászer Éva, Boha
Kálmánné, Boha Józsefné, Hászer
Józsefné, Leitman János és Bévárdi
Gyula részesült elismerésben.
V.M.
Taggyűlés a Nagykanizsai Honvéd Egyesületnél
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Főhajtás 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 30.
Ember az embertelenségben
címmel nyílt kiállítás a holokauszt
áldozatainak nemzetközi
emléknapján a Képzőművészetek
Házában. A Raoul Wallenberg
Egyesület és Alapítvány, az önkormányzat
és a Thúry György
Múzeum közös tárlata a Raoul
Wallenberg svéd diplomata életútját
mutatja be.
Az emlékkiállításon Száraz
Csilla igazgató köszöntötte a vendégeket,
majd Cseresnyés Péter
polgármester mondott köszöntőt.
– A magyarországi zsidóság deportálásának
70. évfordulója alkalmából
megrendezendő holokauszt
emlékévhez Nagykanizsa is csatlakozik,
emlékezve a lágerekbe elhurcolt
kanizsai, dél-zalai honfitársainkra.
A Magyar Holokauszt
Emlékév alkalmat teremt a számvetésre
is – hangsúlyozta a polgármester.
Hozzátette, a programok,
kiállítások elsősorban azt a célt
szolgálják, hogy a nagykanizsai
oktatási és közgyűjteményi, közművelődési
intézményekben idén
kiemelt szerepe legyen az emlékezésnek,
annak érdekében, hogy az
1944-es év történéseit megismerhessék
a 21. században élők, és tanuljanak
a múlt bűneiből, hibáiból.
– Raoul Wallenberg, ahogy a kiállítás
címe is érzékelteti: ember
volt az embertelenségben – emlékeztetett
Cseresnyés Péter. Bizonyítja
ezt az, hogy a svéd diplomata
a második világháború idején
Magyarországon zsidók ezreit
mentette meg a deportálástól. Magyarország
német megszállását követően
a svéd külügyminisztérium,
az Egyesült Államok stockholmi
nagykövete és a háborús menekültekkel
foglalkozó amerikai kormányszervezet
Raoul Wallenberget
kérte fel a budapesti mentőtevékenység
megszervezésére. Így lett
a svéd nagykövetség másodtitkára.
Wallenberg azonban a diplomáciai
feladatait meghaladóan küzdött az
emberéletekért. Ott volt, ahol segíteni
kellett és lehetett. Pedig ő is
védtelen és kiszolgáltatott volt,
akárcsak védencei.
Ahogy a polgármester elmondta,
a humanitárius akció 1945. január
16-i kimutatása szerint a svéd
védelem mintegy ötven épületre és
nyolcezer emberre terjedt ki. Életmentő
küldetésének teljesítése
közben Wallenberg a háború utáni
időszakra is gondolt, és az újjáépítéssel
kapcsolatos gazdasági terveket
dolgozott ki. Ezek tárgyalására
készült, amikor 1945. január 17-én
munkatársai utoljára látták. Sorsa
ettől a ponttól kezdve bizonytalan
lett. Annyit tudunk, hogy a másik
őrült és gyilkos eszme nevében
fellépő Vörös Hadsereg fogságába
esett, elhurcolták, és minden valószínűség
szerint egy szovjet börtönben
halt meg.
– A nácik karmai közül mentette
meg magyarok ezreit, és valószínűleg
a nácik ellenfelei, de hasonló
mozgatórugó alapján működő
hatalom emberei, a Szovjetunió
kommunistái, okozták halálát. Egy
borzalmas korszak fájó emléke ez,
amely jel és figyelmeztetés is egyben
számunkra. Raoul Wallenberg
nemcsak példakép, hanem történelmi
felkiáltójel is számunkra. Az
ő sorsa azt is üzeni a 21. század
Magyarországa számára, hogy nekünk
nem kell, sőt nem szabad a
nagyhatalmi érdekek kiszolgálóivá
válnunk. Wallenberg két nagyhatalom
ellen is küzdött, és mint a történelem
bizonyította, nem bízhatott
meg egyikben sem – tette hozzá
Cseresnyés Péter.
Kiemelte, ma már tudjuk: 1941
és 1945 között a magyar zsidóság
közel kétharmadát elpusztították.
Több mint félmillió ember esett áldozatul
a munkaszolgálatnak, a
nácik által megszervezett deportálásoknak,
a hatóságok brutalitásának,
a halálmeneteknek, az auschwitzi
gázosításoknak, a tömegkivégzéseknek,
a koncentrációs táborok
szörnyű körülményeinek.
Magyar zsidókat gyilkoltak az ukrajnai
hómezőkön, a budapesti utcákon,
a vidéki gettókban, német
lágerek szögesdrót kerítése mögött,
a birkenaui gázkamrákban, az
országutakon. A holokauszt minden
tizedik, a legnagyobb megsemmisítő
tábor, Auschwitz-Birkenau
minden harmadik áldozata
magyar volt.
– A holokauszt emlékév a felejtés
és a közöny ellen akar tenni.
Méghozzá úgy, hogy a megbocsáthatatlan
és jóvátehetetlen bűnöket
és bűnösöket megnevezi, az ártatlan
áldozatok mártíromsága előtt
fejet hajt. És fejet hajt azok előtt is,
akik hősiesen küzdöttek az életek
megmentésért is. A felejtés és a
közöny ellen tenni kell tehát úgy,
hogy összegyűjti, számba veszi,
leírja és kiadja, felolvassa és kimondja
minden egyes magyarországi
áldozat nevét a legkisebb falutól
a világvárosig. A holokauszt
emlékév akkor méltó a nemzet
veszteségének méretéhez, ha mindenkihez
eljut, ha minden település
és közösség a maga módján és
eszközeivel idézi fel a történteket.
Megvizsgálja és megvallja önmaga
és közösségének viszonyát a saját
múltjához. A halálra emlékezés
csak így válhat az élet menetévé –
zárta köszöntőjét a város első embere.
A kiállítást Sebestyénné Janik
Éva, az egyesület és alapítvány elnökségi
tagja nyitotta meg, aki
Raoul Wallenberg életútját elevenítette
fel. A svéd diplomata neve
napjainkra már szimbólummá vált,
egyet jelent a szabadsággal, az emberi
jogokkal és a felebaráti szeretettel.
A tárlat február 21-ig tekinthető
meg.
V.M.
A holokauszt áldozataira
emlékeztek a kanizsaiak
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az állandó és az időszaki kiállításokon
túl októbertől egy
rendszeresen megújuló mini
tárlatot is megtekinthetünk a
Thúry György Múzeumban.
Először Nagykanizsa egykori
díszlobogójának maradványát,
majd egy 1942-ben Borsfán készült
betlehemet láthattak az érdeklődők.
A kiállítás következő
elemeként egy hetési lakodalmi
„menyasszonytörölközőt” tekinthetnek
meg az intézményben,
mely a Magyar Kultúra
Napja alkalmából nyílt kamarakiállítás
témájához kapcsolódik.
A hetési lakodalmi törölköző
1911-ben készült és Lendvahídvégről
származik. A háziszőttes
kendő horgolását alul a szentkorona
és a két békegalamb díszíti.
A 19. század második felében a
hazafias érzület megnyilvánulásaként,
majd a nemzeti kultúra
védjegyeként vált elterjedtét a
nemzeti jelképek szerepeltetése a
népművészeti tárgyakon. A népművészeti
termékek, a nemzeti
ellenállás szellemében, nemzeti
jelentéstartalmat kaptak, különösen
az 1848/49-es szabadságharc
leverése után. A leggyakoribb
motívum a koronás címer volt,
mely szinte minden népművészeti
tárgyon megtalálható és a népi
díszítőművészet teljes értékű motívuma
lett.
Kanizsa
Hetési lakodalmi
törölköző
a hónap műtárgya
a múzeumban
Fotó: Hohl Zoltán
Kanizsa – Roma integráció 6 2014. január 30.
A Pécsi Tudományegyetem és
a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
(RNÖ) közötti
megállapodás bővítéseként
együttműködési szándéknyilatkozatot
írt alá dr. Németh Balázs,
a Pécsi Tudományegyetem
(PTE) Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kar
Andragógia intézetének igazgatója,
valamint Teleki László, az
RNÖ elnöke.
Atémában tartott sajtótájékoztatón
elhangzott, legalább 10 fő jelentkezése
esetén – a helyi szakemberekre
támaszkodva – ifjúságsegítő
felsőoktatási szakképzés indulhat
el a PTE nagykanizsai telephelyén
akár nappali munkarendben,
akár levelező tagozatos
formában. A szerződés szerint az
RNÖ a tantermet és a konzultációhoz
szükséges infrastruktúrát biztosítja
a saját székhelyén, míg a
PTE a kiegészítő foglalkozásokat a
szociális és ifjúsági munka felsőoktatási
szakképzés ifjúságsegítő
szakirányán.
Teleki László elmondta, a hat
éve elkezdett felsőoktatási képzéssel
eddig több mint kilencven
főnek adtak lehetőséget arra,
hogy a PTE-en szerezhessenek
főiskolai diplomát. A szűkülő
anyagi lehetőségek miatt
arra gondoltak, hogy a felsőoktatási
szakképzés irányába nyitnak,
amely úgynevezett „előszobája”
lehet a főiskolára jutásnak.
A képzés részleteit dr. Koltay
Zoltán dékánhelyettes vázolta
fel. Megerősítette, az elmúlt
években nagyon jó szakmai
kapcsolatot sikerült kialakítaniuk
a nagykanizsai partnerükkel,
és továbbra is nyitottak az
együttműködésre. A Felnőttképzési
és Emberi Erőforrás Fejlesztési
Kar által elindítottak
közül az ifjúságsegítő felsőoktatási
szakképzés keltette fel
leginkább az érdeklődésüket, de
természetesen a többi felsőoktatási
szakképzéseikre is nyitottak
lehetnek a hallgatók. A tanulmányokat
államilag támogatott
formában lehet megkezdeni, és
alacsonyabb, minimum 220
pontot kell elérni a bekerüléshez.
Aki ilyen típusú képzésben
kezdi meg a tanulmányait,
ugyanolyan teljes jogú egyetemi
polgár lesz, mint a főiskolai,
vagy egyetemi képzésben tanuló
diákok, és élvezheti annak
minden előnyét. Komoly vonzerő
lehet még az is, hogy az itt
megszerzett krediteket, tanulmányi
időt bele lehet számítani
a későbbi főiskolai képzésbe,
mellyel lerövidíthetik a főiskolai
tanulmányaikat. A képzések
gyakorlatorientáltak, és a tanulmányaik
végén oklevelet kapnak
a hallgatók. Továbbra is
nyitottak arra, hogy a főiskolai
diplomát adó újabb képzéseik és
alapképzéseik Nagykanizsán elinduljanak.
Dr. Német Balázs intézetigazgató
ismertette a Felnőttképzési
és Emberi Erőforrás Fejlesztési
Kar által gondozott képzéseket,
szakterületeket, amelyekre a tanulmányok
iránt érdeklődők jelentkezhetnek.
Ezek az andragógia
szak és szakirányai, a felnőttképzési
szervező-, a művelődésszervező-,
valamint a személyügyi
szervezői szakirány.
Továbbá az andragógia és az informatikus
könyvtáros alapszak.
Az alapszakokra támaszkodva
mester és szakirányú továbbképzések
is elérhetők. A kultúra területén
jelentős változás következik
be a közeljövőben – jegyezte
meg az igazgató. – A kulturális
kormányzat a népművelő
szakmához kapcsolódva igyekszik
megerősíteni a kulturális
szakemberképzést. Ehhez tartozik
majd egy kulturális alapszak
elindítása néhány felsőoktatási
intézményben a jövő évtől.
Mindemellett a hallgatóknak tanulmányaik
folytatására külföldi
egyetemeken is lehetősége
nyílik.
B.E.
Ifjúságsegítő felsőoktatási szakképzés indulhat városunkban
Fotó: Bakonyi Erzsébet
„A másság, a tolerancia és a
közeledés jegyében” szakmai
konferenciát és hatnapos kommunikációs
tréninget tartanak
a Kanizsai Dorottya Kórház
dolgozóinak részvételével. Az
országosan (is) egyedülálló képzéssel
– mely a Zala Megyei Cigány
Civil Szervezet szervezésében
és az egészségügyi intézmény
partnerségi közreműködésében
valósul meg – a kisebbségek
felé történő gyógyítómunka
eredményesebbé válását
remélik.
A program részleteiről, a rendezvény
nyitónapján hétfőn, sajtótájékoztatón
számoltak be a szervezők.
Dr. Brünner Szilveszter, a
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója
szerint társadalmunkban
minden olyan lehetőséget, módszert
célszerű megismerni és felhasználni,
amely hozzájárulhat a
kisebbségek – jelen esetben a romák
– életkörülményeinek javításához,
illetve az esélyegyenlőség
megteremtéséhez.
– Ehhez pedig meg kell ismerni
a cigányságot, a kultúrájukat és
múltjukat egyaránt – hangsúlyozta
Dr. Brünner Szilveszter, hozzátéve:
ezáltal akár a romák egészségügyi
hozzáférése és az orvos-beteg
kapcsolatok is javíthatóak,
csakúgy, mint a beteg-elégedettségi
mutatók. Ebben leltünk partnerre
a Zala Megyei Cigány Civil
Szervezettel, akik törekvésként
szintén ezt fogalmazták meg. A
program pedig – amit az intézményben
szervezünk – fontos részét
képezheti a Nemzeti Felzárkóztatási
Stratégiának is. Türelmesnek,
toleránsnak, és együttműködőnek
kell lennünk a kisebbségekkel
szemben. A betegágy mellett
ugyanis akár naponta előfordulhatnak
konfliktusok. A kórház
dolgozóinak pedig meg kell tudni
oldani ezeket a problémákat. A
kommunikációs tréningek keretében
pedig lehetőségük nyílik az
alternatív, konfliktuskezelési
módszerek elsajátítására is –
emelte ki a főigazgató.
Majd Szolnok Ferenc, a Zala
Megyei Cigány Civil Szervezet
elnöke szólt. Szavaival felelevenítette
szerveztük és a kórház
közti több mint egyesztendős
együttműködését, melynek
egyik mérföldköve a jelen
szakmai, kommunikációs tréning
is.
– Fontos szakterületeket ölelnek
át azok az előadások, amiket a kórház
dolgozóinak szervezünk. A roma
szokásvilággal és a cigányok
mindennapi életvitelével egyaránt
megismertetjük az egészségügyi
személyzetet.
Kardos Ferenc néprajzkutató,
Dr. Szekeres Diána főiskolai adjunktus
is beszélgetéssel egybekötött
foglalkozásokat tartott a hét
során.
– A hétfői szakmai konferencián
90 kórházi dolgozó vett részt, míg
a hét többi napján tartandó tréningeken
további 20-20-an, minden
osztályt, még az alapellátást is
érintve – válaszolta újságírói kérdésre
Péter Zsuzsanna, ápolási
igazgató.
Szolnok Ferenc a sajtótájékoztató
végén elmondta, más kórházakba
is szeretnék továbbvinni a képzést.
Sz.Zs.
„Megismerni és megérteni a romákat, nem pedig félreérteni”
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 30. Kanizsa – Hasznos 7
A gyalogosoknak – mint a
közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek
– a téli szürkületi és sötét
időszakokban való közlekedése
nagyobb kockázatot jelent,
mint az év egyéb időszakaiban.
Télen sajnálatos módon megnövekszik
a gyalogos elütések
száma. A kedvezőtlenné váló látási
és útviszonyok ugyanakkor
csak „asszisztálnak” ehhez. A balesetet
ugyanis minden esetben
emberi mulasztás, valamilyen
szabályszegő magatartás okozza.
Az utóbbi napokban jelentősen
megnőtt a gyalogos elütések és ennek
következtében meghalt személyek
száma, mivel 2014 januárjának
első három hetében 13 gyalogos
szenvedett halálos kimenetű
közúti közlekedési balesetet. Ezen
esetek bekövetkezésében jellemző
tényező volt, hogy pl. 6 esetben a
gyalogosok az úttesten szabálytalanul
kívántak áthaladni, 4 esetben
pedig az úttest szélén való közlekedésük
közben vesztették életüket.
Sajnálatos módon 1 főt kijelölt gyalogos-
átkelőhelyen, míg két gyalogost
munkavégzés közben, az úttest
mellett ütöttek el. Jellemző továbbá,
hogy a 13 tragikus halálesetből 10 a
késő délutáni, esti, illetve kora reggeli
időszakban következett be.
Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen
időjárási körülmények között a
gyalogosok általában nem elég körültekintőek
és kevésbé figyelnek a
közlekedés más résztvevőire, hiszen
a kellemetlen időben – érthető
módon – mielőbb célhoz szeretnének
érni. Ebből adódóan a járművezetők
mindig fokozott figyelemmel
és a sebesség csökkentésével
közelítsék meg a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyeket, buszmegállókat,
valamint azokat a helyeket,
ahol fokozottan kell számolni gyalogosok
megjelenésére.
Kérjük, hogy most még inkább
fokozott figyelemmel és körültekintéssel
közlekedjünk! A sebesség
csökkentésével és nagyobb követési
távolság tartásával megelőzhetők
az erre az időszakra leginkább jellemző
közlekedési balesetek.
A KRESZ a gyalogosok részére
előírja, hogy „lakott területen kívül
éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között a láthatósági
mellény (vagy ruházat) használata
kötelező!” A láthatósági – fényvisszaverő
eszközök használata
életmentő lehet lakott területen
belül is, sötétben is, és jó látási
viszonyok között is, így pl. a láthatósági
mellény viselése ajánlott
azokban az esetekben is, amikor
az éppen nem kötelező! A láthatósági
mellény mellett, vagy a helyett
a nem sötét színű, jól látható
hétköznapi ruházat viselése is sokat
jelenthet egy baleset bekövetkezésének
megelőzésében.
A gépjárművek tompított fényszórói
35-45 m távolságban világítják
meg az útfelület egy részét, mely
távolság a latyakos időben jelentősen
lecsökkenhet. A szürke-fekete
környezetbe olvadó ruházat, láthatósági
eszközöket nem viselő gyalogos
baleseti kockázata megnő, féktávolságon
belül elüthetik őket. Lakott
területen kívül a gyalogosoknak
kötelező a forgalommal szemben
közlekedni, mert így jobban látják
a szemből érkező forgalmat!
Saját közlekedésbiztonságunk
érdekében tenni kell valamit!
Ennek egyik módja a LÁTHATÓ-
SÁG növelése.
Gyalogosok! …LÁTSZANI!
Gépjárművezetők! …LÁTNI!
A balesetek nem történnek,
azokat okozzák! Figyelmetlenség,
felelőtlenség, kockázatvállalás,
nemtörődömség, a láthatóság
hiánya, a nem megfelelő világítás
használata… tragédiát okoz!
Biztonságos és balesetmentes
közlekedést kíván:
a Zala Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság
Óvd a gyalogost!
8 Kanizsa – Hirdetés 2014. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai tömb
rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. és az AOD Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/20012. (XI. 8.) korm. rendelet 29. § felhatalmazása
alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a
97/2013. (III. 28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi
egyeztetéséről.
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül
sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez
címzett és a főépítészhez eljuttatott, szövegszerű, indoklással ellátott levélben
tehetik meg a közzététel lejártáig.
Afentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. február 10-ig kifüggesztjük
a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítás
Pályázati felhívás TAKARÍTÓ munkakör
betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Tel.: (93) 311-468 Fax: (93) 310 465.
Meghirdetett munkahely: takarító.
Képesítés és egyéb feltételek: 8 általános, büntetlen előélet.
Pályázathoz csatolandó: önéletrajz, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Állás elfoglalásának ideje: a február 10-ei elbírálást követően azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 7.
Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: takarító munkakör.
A megbízás határozatlan időre szól 3 hónap próbaidővel.
Pályázati felhívás 2 db TECHNIKUSI
munkakör betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Tel.: (93) 311-468 Fax: (93) 310 465.
Meghirdetett munkahely: technikus (2 db álláshely).
Munkakörbe tartozó főbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ
számítástechnikai, egyéb technikai eszközeinek, fény- és hangtechnikai berendezéseinek
kezelése, felügyelete – a Medgyaszay Ház vagy a Hevesi Sándor
Művelődési Központ intézményegységében és külső helyszíneken.
Képesítés és egyéb feltételek:
- technikum, hang- és fénytechnikum, számítástechnika,
- hang és fénytechnika, számítástechnika – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret, hardverismeret, rendszergazdai ismeretek,
- ECDL, büntetlen előélet,
- Medgyaszay Ház technikusánál C kategóriás jogosítvány,
- Hevesi Sándor Művelődési Központ technikusánál B kategóriás jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: angol nyelvből alapfokú C típusú általános
nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, külső rendezvényeken hangosítás.
Pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok
és oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Állás
elfoglalásának ideje: a február 17-ei elbírálást követően azonnal. Pályázat
benyújtásának határideje: 2014. február 14. Pályázat címzése (postai úton):
Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: technikus – KKK-Medgyaszay Ház vagy, technikus
– KKK-Hevesi Sándor Művelődési Központ.
A megbízás határozatlan időre szól 3 hónap próbaidővel.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot
hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.)
igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő
kikötésével. Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató. Amagasabb vezetői megbízás
időtartama: 2014. március 1-től 2019. február 28-ig tartó 5 év.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet (Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az
irányadóak.
Ellátandó főbb feladatok:
Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavállalók felett
a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában
meghatározott tevékenységek ellátását. Vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
és gazdaságos működését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően.
Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében
és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább
államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal
egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
- a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
- kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (főiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló okirat(
ok) közjegyző által hitelesített másolata,
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretet hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázati feltételként előírt öt éves szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen
előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával
kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. a 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly
módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
6. a pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános
ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a döntést
előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 6.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „Pályázat a Thúry György Múzeum igazgatói
beosztására”.
Apályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: AKjt. és a Vhr. előírásainak megfelelően
a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő szakmai bizottság
- a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. Akinevezésről Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi
pályázó írásban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai bizottság
írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2014. február 28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sport Osztályának
vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. Az osztályvezető
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi
Központ) Internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat a Thúry György Múzeum
igazgatói beosztására
Kanizsa – 2014. január 30. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014.02.04. (kedd) 09:00 – 13:00 Kanizsa Pláza, Nk. Európa tanács u. 2.
2014.02.06. (csütörtök) 11:30 – 16:30 Nagykanizsa Rendőrkapitányság,
Nk. Király u. 49.
Véradás - Vöröskereszt
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.).
Elérhetőség: 0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.). Elérhetőség: 0620/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala,
Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári
utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I.
szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig
Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a Palini
Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2014. január 31-én (pénteken) 17 órától
a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. február 3-án (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. Elérhetőség:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. február 3-án 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. február 3-án (hétfőn)
17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.). Elérhetőség: 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. február 3-án (hétfőn)
17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
ANagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. „Merre visz az út?” projektjének
célja volt a TISZK keretén belül és Nagykanizsa oktatási intézményeiben tanuló
12-29 éves gyerekek, serdülők, fiatalok (különös tekintettel a hátrányos helyzetűek
és sajátos nevelési igényűek) társadalmi és gazdasági részvételének fejlesztése.
Aprogram megvalósítási időszaka: 2012. február 1. - 2014. január 31.
A KanizsaTISZK ifjúsági célú programjainak fejlesztése,
TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0153 számú „Merre visz az út?”
projekt két éves munkájáról
2014/01/29
Sajtóközlemény
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.
Tel.: 06/93/510-251, Mobil: 06 20 361 9544
Fax: 06/93/900-252
E-mail: goncz.tunde@kanizsatiszk.hu
Honlap:www.kanizsatiszk.hu
A projekt teljes mértékben kapcsolódott a TISZK céljaihoz és az alábbi fő tevékenységek
megvalósításával biztosította a fejlődési lehetőségeket. A két év
alatt a projekt munkatársai és a közreműködők 25.740 alkalommal szólították
meg az érdeklődőket, segítették őket a legjobb döntés meghozatalához.
􀂉 A tanácsadó iroda 6.573 alkalommal segített különböző területeken. Két
legnagyobb tevékenysége a pályaorientációs foglalkozások és az üzemlátogatások
szervezése volt. Mindezek mellett kétszer a Szakmák Színháza című
előadás (854 fő), kilenc alkalommal pedig képzőművészeti kiállítások szervezésére
(645 fő), valamint egyéni tanácsadásokra (2439 fő) is sor került.
􀂊 A pályaorientációs foglalkozás interaktív formában segítette a
gyerekek pályaválasztási döntésének előkészítését. Fejlesztette önismeretüket,
erősítette a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciájukat.
1.790 általános iskolai tanulónak volt lehetősége személyre szabott
tanácsadásban részesülnie.
􀂊 Az üzemlátogatások megszervezésével az iroda további célja volt,
hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók betekintést nyerjenek a szakmák
világába. Fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok a gyakorlatban is
megismerhessék az általuk elképzelt vagy kiválasztott szakmákat,
azok szépségeivel és kihívásaival együtt. Lehetőséget biztosítottunk
az iskolai tanműhelyek megtekintésére is. Az üzem- és tanműhely látogatásokon
981 tanuló vett részt.
􀂉 A mobil ifjúsági információs pont folyamatosan megjelent az iskolai
és városi rendezvényeken, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pályaválasztás
fontosságára, időszerűségére. Bemutatta az érdeklődőknek
Nagykanizsa oktatási rendszerét, a választható szakirányokat, követelményeket.
Segítséget nyújtott, hogy megtalálják érdeklődésüknek, képességeiknek
megfelelő helyet.16.960 fő kereste fel információ- vagy tájékoztatás
kérése végett az információs pontot.
􀂉 Az önkéntesek képzése során munkaerő-piaci és vállalkozói, tanácsadói,
személyes, kommunikációs, együttműködési és közösségi kompetenciák
fejlesztése történt. ők a továbbiakban a klubok és a táborok programjai
során segítették a pedagógusok, szakemberek munkáját 40 fiatal
vállalta a fejlesztést.
􀂉 A klubok elsődleges célja a fiatal korosztály megszólítása volt. Az elmúlt
24 hónap alatt a 10 általános- és 4 középiskolában 112 foglalkozás
valósult meg:
􀂊 A „Merre visz az út?” klub a pályaválasztást és a társadalomba való
illeszkedést segítette pszichológussal, klubvezetővel. Önismereti,
személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, játékos feladatok szerepeltek a
palettán (854 fő).
􀂊 Az „Együtt tovább” klub a családi kompetenciák fejlesztésére, s az
életút tervezésére irányult. Csapatépítő, társas kapcsolatokat erősítő
játékokkal fejlesztették a szakemberek a tanulókat. (889 fő)
􀂉 A táborok a klubok tematikájához kapcsolódva fejlesztették tovább
nyaranta a diákokat.
􀂊 „Merre visz az út?” tábor a szakmai képzés színvonalának és a
szakmai tudás presztízsének növelését szolgálta.64 általános- és középiskolás
tanuló táborozhatott.
􀂊 „Élet-Stílus” tábor a családi kompetenciákat, életpálya-tervezéseket
támogatta, melyben 94diák fejleszthette önmagát.
􀂉 Honlap – www.merreviszazut.hu – folyamatos tájékoztatást nyújtott az érdeklődőknek
az elérhetőségeinkről, minden aktuális programról, lezajlott eseményekről.
A honlapot közel 2.000 alkalommal látogatták meg az érdeklődők.
Kanizsa – 10 Városháza 2014. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán
és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör határozatlan
időtartamra szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I/13. pontja szerinti
Közterület-felügyelői feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként működő Közterület Felügyelet hatáskörébe
utalt közterület felügyelői feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügyelők
munkájának operatív irányítása.
Aközterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti feladatok;
járőrszolgálat; a közterületek jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának védelme;
közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot és más
állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintő intézkedések, kényszerítő intézkedések
végrehajtása. Avárosi rendezvények szükség szerinti biztosításában való közreműködés.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közterület
Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola/
egyetem: a 2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterületfelügyelői
feladatkör I. besorolási osztályra meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti
mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől
számított két éven belül azt megszerzi). Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
"B" kategóriás gépjárművezetői engedély. Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat, kommunikációs szintű idegen nyelvtudás, jó konfliktuskezelő
és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Apályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete
szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető
nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely annak igazolását tartalmazza,
hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- Apályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat
másolata,
- Apályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés
fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007.
évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
Apályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt
a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/63/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterület
Felügyelet csoportvezető.
Apályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét
követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést
megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány
eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével
történik. Akinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak
szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. Amunkáltatóval kapcsolatban
további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető. A pályázati hirdetmény
közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati
állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ).
Álláspályázat - Humán és Hatósági Osztály
Közterület Felügyelet csoportvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán
és Hatósági Osztály Építésügyi csoport csoportvezető munkakör betöltésére.
Aközszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör határozatlan időtartamra
szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I/4. építésügyi
igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakör.
Amunkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági
Osztály Építésügyi csoportjában építésügyi igazgatási (hatósági) feladatok ellátása, a
csoportban dolgozó ügyintézők munkájának operatív irányítása.
Acsoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: elsőfokú kiemelt építésügyi
hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és önkormányzati rendeletek
alapján a 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességi
területen. Amunkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Építésügyi csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14 fő
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. Főiskola/
Egyetem: Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő
szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki
(ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr
vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon,
osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékűnek elismert szakképzettség. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118.
§ (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy
kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozattételi
eljárás lefolytatása, "B" kategóriás gépjárművezetői engedély, felhasználói szintű számítógépes
ismeret.
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: építésügyi vizsga, építésigazgatási szakmai gyakorlat,
vezetői gyakorlat, Kommunikációs szintű idegen nyelvtudás, ÉTDR rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Apályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete
szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető
nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás,
hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, vizsgát tanúsító okirat
másolata,
- Apályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- Apályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
a Kttv. 84-85. és 87. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alapján vele
szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
Apályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt
a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2/62/2014., valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi csoport vezető.
Apályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét követően
- az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Akinevezést megelőzően
a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát
legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. Adöntésről a pályázók írásban értesítést
kapnak. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével
történik. Amunkakör ellátásához a 487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésében
foglalt építésügyi vizsga kötelezettségnek 2014. december 31-ig eleget kell tenni. A munkáltatóval
kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu).
Álláspályázat - Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi Csoport vezető
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői munkakör határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet vezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a polgármester
feladatellátását segítő szervezési, pályázati és főépítészi tevékenységek
ellátásának irányítása a csoportvezetők operatív közreműködésével.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport,
Főépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012.
(IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
főiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában
a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két
éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói
szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kommunikációs szintű idegen nyelvismeret,
szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Apályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú
melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri
Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza
azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az
arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
- Apályázati feltételként előírt felsőfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító
okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő
igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom
vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele
szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya
alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi
CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina
jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/61/2014., valamint a munkakör
megnevezését: Polgármesteri Kabinet vezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő
leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra
nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására
sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a
személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásban értesítést
kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap
próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon
szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa
MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).
Álláspályázat - Polgármesteri Kabinet vezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Humán
és Hatósági Osztály osztályvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör
határozatlan időtartamra szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok: 1. melléklet I/1. Belügyi igazgatási
feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelői feladatok,
I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazgatási feladatok
ellátását végző osztály vezetése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Humán és
Hatósági Osztály osztályvezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a humánigazgatási,
általános közigazgatási, elsőfokú kiemelt építésügyi és közterület felügyeleti tevékenységek
ellátásának irányítása a csoportvezetők operatív közreműködésével.
Amunkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Humán és
Hatósági Osztály: Humánigazgatási csoport, Közigazgatási csoport, Építésügyi csoport, Közterület
Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 60 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, Főiskola/
Egyetem: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/1. Belügyi igazgatási
feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelői
feladatok, I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazgatási
feladatok ellátására az I. besorolási osztályban meghatározott iskolai végzettségek
vagy szakképzettségek valamelyike, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv.
118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi),
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jogász szakképzettség, közigazgatási szakmai
gyakorlat, vezetői gyakorlat.
Apályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete
szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal /
Letölthető nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás,
hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- Apályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata,
- Apályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri öszszeférhetetlenség
a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetőleg
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél
nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget
vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
Amunkakör betöltésének időpontja: 2014. április 1.
Apályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző
nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/60/2014., valamint a munkakör megnevezését:
Humán és Hatósági Osztály vezető.
Apályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét
követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést
megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani.
Adöntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Apályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő
kikötésével történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu).
Álláspályázat - Humán és Hatósági osztály
vezető
Kanizsa 12 – Jazz 2014. január 30.
"HEGYEK, VÖLGYEK, DOMBOK
KÖZT..." - a Kanizsa Fotóklub
tagjainak kiállítása. Megtekinthető:
február 20-ig.
Január 30. 18 óra
Világjárók Klubja
KANADA-SZIKLÁS HEGYSÉG
– AZ IDőTLEN CSODA
Böröcz Zsolt vetített képes előadása.
A belépés díjtalan.
Január 31. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások műsora
óvodásoknak. Szervező: Központi
Rózsa Óvoda, Vackor Óvoda intézményegysége.
Február 1. 15 óra
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Farsangi népszokások - közreműködnek
a Pipitér Óvodások. Farsangi
álarckészítés. A belépés díjtalan.
Február 3. 16 óra
A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE
AZ EGÉSZSÉG MEGőRZÉSÉ-
BEN. GYOMORPROBLÉMÁK
- Dr. Vizer Gábor belgyógyász,
gasztroenterológus főorvos. Szervező:
a Szívbetegekért Egyesület.
A belépés díjtalan.
Február 3. 16.30 óra
KINDERREIME - német nyelvű
ingyenes bemutató foglalkozás. Vezeti:
Pelecz Alexandra 0620/41-83-
802.
Február 3. 17 óra
Hétköznapjaink klímaváltozása sorozat
2. előadás: AZ ÉGHAJLAT
VÁLTOZÁSA GLOBÁLISAN
ÉS HELYILEG - prof. Dr. Fejér
László ny. egyetemi tanár vetített
képes előadása. A belépés díjtalan.
Február 3. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Avery Corman: KRAMER
KONTRA KRAMER
Az Orlai Produkció (Budapest)
előadása. Főbb szereplők: Nagy
Ervin, Péterfy Bori, Házi Zsombor.
Rendező: Rába Roland. Belépődíj:
3500 Ft.
Február 4. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Dan Gordon: ESőEMBER -
színmű.
Az Orlai Produkció (Budapest)
előadása. Szereplők: Kulka János,
Nagy Ervin, Nagy Judit, Nagy Viktor,
Cseh Judit, Urbanovits Krisztina,
Simicz Sándor. Rendező:
Anger Zsolt. Belépődíj: 3500 Ft.
Február 5. 16.30 óra
KINDERREIME
német nyelvű játszóház.
Vezeti: Pelecz Alexandra 20/41-
83-802. Részvételi díj: 800 Ft / alkalom.
Február 1. 12 óra
CSILLAG SZÜLETIK
külső válogatás - Nagykanizsa.
Nagy sikerrel debütált Varga
Dániel Jazz Quintet-je a Magyar
Plakát Házban. Az ifjú tehetséget
a kanizsai közönség a
Kanizsa Big Bandből ismerheti,
miközben évek óta különböző
zenekarokban is játszott. E
koncert apropóján kézenfekvő
Varga Dániel eddigi zenei pályájának,
elképzeléseinek bemutatása.
A Graz-i Művészeti
Egyetem hallgatóiból szerveződött
nemzetközi zenekar vezetőjével
még a koncert előtt
beszélgettünk.
– Mikor és hol kezdted a tanulmányaidat,
kik voltak a mestereid,
Grazban ki a tanárod?
– Furulyán kezdtem még 1999-
ben Gelsén, az általános suliban,
aztán 2000-ben beköltöztünk
Nagykanizsára és a Farkas Ferenc
városi zeneiskolába jártam. Szaxofonozni
2001-ben kezdtem
Ámon István tanár úr kezei alatt.
ő tanított meg az alapokra, hogyan
fújd, hogyan tartsd és egy
csomó alap zenei dologra. Aztán
2004 őszén elkezdtem magán órákat
is venni Tiborcz Ivántól és elkezdődtek
a jazz tanulmányaim
egy jazz-kocsmában. Iván küldött
el 2005 nyarán a Lamantin Jazz
táborba és ott találkoztam Elek
István tanár úrral és Tóth Viktorral.
Attól az évtől kezdve minden
nyáron ott voltam a táborban egészen
2011-ig. Aztán 2007-ben átkerültem
Vámos Béla tanár úrhoz
egy évre, Kanizsán a zeneiskolába,
és még a Kanizsa Big Bandbe
is bekerülhettem. 2009-től Budapesten
kaptam magán órákat Elek
István tanár úrtól, majd az ő ajánlására
elkezdtem járni Kollmann
Gábor tanár úrhoz is, aki egészen
mostanáig foglalkozott velem. Jelenleg
pedig Heinrich von Kalnein
tanítványa vagyok a grazi
egyetemen.
– Milyen hatásra kezdtél el érdeklődni
a jazz iránt?
– Nem igazán érdeklődtem a
jazz iránt, és nem is voltam tisztában
a dolgokkal 12 éves koromig.
Ekkor már 3 vagy 4 éve szaxofonoztam,
illetve szaxofonozgattam.
Ami azt jelenti, hogy néha
gyakoroltam, de nem igazán
voltam az a szorgalmas zenei géniusz,
hanem inkább lógtam az
órákról, amíg szüleim meg nem
tudták. Aztán bocsánatot kértem
a tanáraimtól, és újra látogattam
az órákat. Viszont már a kezdetektől
– a kötelezők hanyagolása
miatt – sokat improvizálgattam,
próbálkoztam otthon és élveztem,
hogy zenélek. Ez azonban még
nagyon kezdetleges volt. Édesapámnak
támadt az az ötlete,
hogy járjak el Tiborcz Ivánhoz és
tanuljak tőle jazz-t. Ez adott egy
kis löketet. Borbély Miki fiatal
szaxofonos volt az első, aki igazán
inspirált. őt 2006-ban hallottam
először a Lamantinban játszani
és utána én is úgy akartam
fújni, ahogy ő. Abban az évben
került hozzám két modern jazz
előadó lemeze, amit rongyosra
hallgattam. Az egyik Kenny Garrett
– Black Hope, míg a másik
Joshua Redman – Timeless Talesum
című albuma. Ez a két szaxofonos
a mai napig nagy hatással
van rám, mint ahogy egy másik
zenész is, akitől nagyon sokat
tanultam. ő Gayer Matyás volt. A
modális zenei világba úgymond ő
avatott be, és a mai napig is sokat
tanulok tőle.
– Milyen zenekarokban és zenészekkel
játszottál eddig együtt?
– Nagyon sok popot játszottam
és sok pop zenésszel játszottam
együtt. Az első nagyobb jazz
koncertem 2008-ban volt Budapesten
a régi Gödörben. Itt egy
Kind of Beat nevű zenekarral léptem
fel, velem egyidős srácokkal.
A zenekarban játszott Bartha
Matyi és Juhász Marci, akiket a
mai napig próbálok utolérni. Aztán
volt egy duó koncertünk a
Gayer Matyival, Nagykanizsán
2010-ben. Az ezt követő években
már csak pop zenekarokban volt
nagyobb közreműködésem. Ilyen
volt 2012-ben például az Elgos
zenekar.
– Ez az első neveddel jegyzett
formáció, amellyel koncertet adsz.
Kikkel lépsz fel, és hogyan jött létre
ez a csapat?
– A srácok az osztálytársaim a
grazi művészeti egyetemen. Ott ismertem
meg őket. Volt pár ötletem
és számom, amit ki akartam próbálni.
Először csak a Piotr Lipowicz-
t (gitár, Lengyelország) és
Mattheus Jardim-t (dob, Brazilía)
kértem meg. Belementek, élveztük
a játékot, volt „kémia”, így kezdődött.
Utána már csak meg kellett
alakítani a zenekart. Megkértem
Ivar Krizic-t (bőgő, Horvátország),
hogy jöjjön és játsszon velünk,
és természetesen Gayer Matyit.
– Példaképeid?
– Dávid király. Szeretnék úgy
játszani az emberiségnek, mint
ahogy Dávid hárfázott Saulnak.
Szeretném, ha az a zene, amit játszok,
az emberek számára megnyugvást
vagy legalábbis egyfajta
kilépést jelenthetne a hétköznapokból.
John Coltrane világával
tudnék talán leginkább azonosulni.
Nagyon tetszenek a spirituális elképzelései
a zenéről és a hozzáállása
is a zenéhez. De ma is élő személyt,
most nem nagyon tudok
mondani.
– Milyen stílusú zenét kedvelsz?
– Műfajokat nem tudnék behatárolni,
inkább zenészek és zenekarok
vannak, akiket kedvelek, és
most szívesen hallgatok. Foals,
Mutemath, Tame Impala, Nir
Felder, Matthew Stevens, Christian
Scott, Joshua Redman, Seamus
Blake, Will Vinson, Kendrick
Scott, Eric Harland, de nem sorolnám
fel mindegyiket. Talán, ami
közös bennük, az a pszihedelikus
zene. Pszihedelikus sub pop, vagy
pszihedelikus jazz.
– Ebben az évben milyen terveid
vannak?
– Van idén egy-két verseny,
amin szeretnék indulni és találkozni
még több emberrel. Sokat utazni,
turnézni a jelenlegi zenekarommal,
még több zenésszel együtt
játszani. Szeretnék valaki nagy zenésszel
is együtt játszani, a zenekarába
bekerülni és ott még többet
tanulni. Nagyjából ezek a tervek és
az álmok. Ja, és, hogy sok pénzem
legyen!
H.Gy.
Varga kvint-esszencia
Fotó: Halász Gyula
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. január 30.
Horoszkóp
Ne azokon a dolgokon lovagoljon esténként,
amit még nem tudott megoldani, hanem
örüljön annak, amit már maga mögött
tudhat. Hagyja, hogy időnként csak az érzelmeké
legyen otthon a főszerep.
Itt az ideje, hogy megalapozza a saját és
családja anyagi jövőjét. Tervbe vehet
akár munkahely változtatást, vagy egy új
szakma elsajátítását. Gondolkozzon pozitívan
és mellőzze az önsajnálatot.
Figyeljen jobban a kommunikációjára,
mert némi magyarázkodásra lesz szüksége
otthon a hétvégi foglalatosságával kapcsolatban.
Ha egy fiatal rokona tanácsot kér
öntől, jól gondolja meg, mit válaszol.
Akonyhaművészet iránti vonzalmát egyre nagyobb
siker koronázza. Ragaszkodjon továbbra
is az elképzeléseihez és ne ódzkodjon
a kihívásoktól. Ha rálel a boldogságra, vigyázzon
rá, nehogy megfakítsák a hétköznapok.
A hobbija terén új lehetőségeket ígérnek a
csillagok. Mindennapos kapcsolatát ugyan a
meghittség jellemzi a párjával, de azért engedje
őt is érvényesülni ezen a téren. Ha farsangi
bálba megy, új élmények részese lehet.
Abolygóállások szerint akadályok nehezítik
rejtett céljai megvalósítását. Emiatt ne lombozódjon
le a hétvégén, hiszen semmiről
sem fog lemaradni. Elég, ha beszed néhány
vitamint, és máris szaladhat tovább.
AVénusz bolygó azt sugallja, hogy idén mindenképpen
meg kell látnia a tengert. Lehetőleg
szerepeljen egy ilyen program is a tervei
között. Ha megmártózik a tenger hullámaiban,
más véleményt fog alkotni a világról.
Bőséges feladatot programozott be magának
az év elején, de valamennyit kézben tudja
tartani. Ha még egyedülálló, a csillagok szoros
érzelmi szálakat jeleznek. Járjon nyitott
szemmel, hogy megtudja, ki is az a nagy ő.
Hiába köszöntött be a tél, ön tele van energiával.
Egyre nagyobb késztetést érez arra,
hogy valahol végre kitombolja magát. Pénzügyi
nehézségek nem akadályozzák meg
semmiben, bátran induljon el otthonról.
Fontos kérdésekben kell döntenie hamarosan.
Bár nehezen szívleli meg mások véleményét,
most mégis jól tenné, ha változtatna
a szokásain. A siker érdekében ne legyen
túl szigorú a környezetében lévőkhöz.
Az eddigi kellemetlen érzés, ami időnként
szorongást okozott önnek, hamarosan elmúlik,
elillan, mint a tavaszi hó. Ezen kívül
még több jóra számíthat a hétvégén.
Távoli rokonok érkezhetnek.
Jól működnek mostanában a megérzései.
Ha egy ismerőse meghívja például egy
disznótoros vacsorára, ne féltse az alakját,
nyugodtan engedjen a csábításnak. Asok jó
mellett teljesülhetnek egyéb vágyai is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. január 30.
Nagykanizsán Arany János utca
7. szám alatti garázs eladó. Tel.:
0670-524-0100 (7622K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Kétszobás összkomfortos családi
ház (riasztós) eladó vagy kanizsai
kétszobás lakásra cserélném.
Tel.: 0693-386-799 (7624K)
Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620-510-
2723 (7620K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István,
tel.: 0630-597-1530 (7621K)
Készpénzért vásárolnék Herendi,
Zsolnay, egyéb szép porcelánokat.
Ugyanitt eladnám tizennyolc
kötetes, régi kiadású Brehm: Az
állatok világa című könyvsorozatomat.
Érdeklődni: 0630-332-8422
(7623K)
ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.
ELőNEVELT CSIRKE
a Boglári Baromfikeltetőből!
Szép, oltott állomány, vörös
vegyeshasznú, külön tojó is, és
fehér húshibridek rendelhetők.
Házhoz szállítva 440 Ft/db.
Tojótyúk 550 Ft-tól.
Kacsa, liba, táp termelői áron.
Érdeklődni:
06/85-353-200,
06/30-9-899-754
Tisztelettel felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy az elmúlt
időszak alacsony hőmérséklete
ellenére a téli sportolásra alkalmas
tavaink jégvastagsága
nem alkalmas korcsolyázásra,
illetve a jégen tartózkodásra.
A hét végére előre jelzett enyhülés
tovább csökkenti a keletkezett
jégtakaró vastagságát.
Ezúton szeretnénk felhívni a
lakosság figyelmét, hogy a tavakon
részlegesen kialakult
jégrétegen való tartózkodás
fokozottan élet- és balesetveszélyes!
Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Ne menjen
a jégre!
Az előző hétvégén Pakson rendezték
a VI. korcsoportos kosárlabda
leány országos diákolimpia
döntőt, melyre a nagykanizsai
Dr. Mező-Thúry Gimnázium
együttese is kvalifikálta magát
a legjobb nyolc csapat közé.
A B-csoport küzdelmeiben a kanizsaiak
elsőként a Herman Gimnázium
(Miskolc) lányai ellen játszottak, s
nyertek 65-50-re. A Vasvári Gimnázium
(Nyíregyháza) és az I. Béla Gimnázium
(Szekszárd) ellen már nem
ment ennyire jól, hiszen előbbiektől
66-59-re, míg utóbbiaktól 53-12-re
kaptak ki Nagy Dóráék. Ezzel csoportjuk
harmadik helyén zártak a mezősök,
így a torna 5. helyéért mérkőzhettek és
izgalmas meccsen maradtak alul (55-
53) a Radnóti Gimnázium (Dunakeszi)
ellen. A 6. helyen végzett Dr. Mező-
Thúry Gimnázium és Szakképző Iskola
együttesének tagjai Bársony Réka,
Bernáth Réka, Buti Nikolett, Hegyi Vivien,
Jurkó Noémi, Kuzma Cintia, Marosi
Panna, Nagy Dóra, Oros Laura,
Pál Fanni, Székely Bernadett és Tóth
Szimonetta voltak. A felkészítő testnevelőjük
Farkas József.
P.L.
Hatodik helyen végeztek
A lassan már jubiláló rendezvényen
Horváth Ferenc, az egyik ötletgazda
köszöntötte elsőként az
egybegyűlteket, s ahogy később
fogalmazott, a mostoha időjárási
körülmények ellenére jóleső érzéssel
vette tudomásul, hogy a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház kisterme
gyakorlatilag megtelt nem csupán
a jelenlegi fiatal focisták, de a
Sáskák, illetve az MSK néhány évtizeddel
ezelőtti „sztárjaival”...
Idén Horváth Balázs, a díj névadójának,
a kiskanizsaiak egykori
remek labdarúgójának fia a gyermek
korosztályúaknál őri Martin
Mihálynak, a serdülőknél Becze
Máténak, az ifjúságiaknál Kovács
Zsoltnak adhatta át az elismeréseket.
Ebben az évben nem csupán a
kupák kerültek úgymond kiosztásra,
hiszen még a labdarúgó válogatott
jelenlegi kapitánya, Pintér Attila
is postázott egykori mezei közül
egyet, melyet Becze Máté vehetett
át.
Ezzel azonban még nem volt vége
az ünnepélyes pillanatoknak, hiszen
a Lervencz József-díjat, a Sáskák
SE megyei első osztályú felnőtt
csapatában szereplő támadó,
Földesi Gábor kapta. S hogy igazi
kuriózum nélkül se maradjon a rendezvény,
Kápolnás Zoltán, a
Kiskanizsai Sáskák elnöke, egy keretezett
fényképpel lepte meg Horváth
János fiát, melyet – mint az
kiderült – a család eddig még nem
láthatott. A nagy méretben elkészített
kép különlegessége, hogy akkor
készült, amikor a kiskanizsai
futballklub öltözőépületet avatták a
Ferencváros labdarúgóinak vendégszereplésével.
A krónikások
szerint éppen 35 esztendeje, 1979-
ben, mintegy kétezer néző előtt...
P.L.
Kilencedszer jutalmaztak
Múlt pénteken kilencedik alkalommal adták át Kiskanizsa
legígéretesebb ifjú focistáinak a Horváth János-díjat, illetve a
legjobb klubbeli góllövőnek tavaly óta odaítélésre kerülő Lervencz
József-díjat.
Fotó: Polgár László
Zágrábban a helyi Judo Klub
Panda rendezésében került sor
a Zagreb Open nemzetközi
cselgáncsversenyre, melyen a
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen
Kanizsa három versenyzővel
képviseltette magát. A versenyre
a házigazda horvátokon
kívül hat országból érkeztek
judokák, Ausztria, Bosznia-
Hercegovina, Magyarország,
Montenegró, Szerbia, Szlovénia
területéről neveztek a klubok
sportolókat.
Az NJK versenyzői közül
Mozsolics Mátyás az U12-es
korosztály 38 kg-os mezőnyében
sérülés miatt nem tudta
folytatni a versenyt. Szabó Mátyás
az U14-es korosztályban
42 kg-ban indult, melyben a hat
fős mezőnyt két hármasra osztották,
és azokon belül körmérkőzést
vívtak a versenyzők.
Matyás mindkét ellenfelét magabiztosan
verte, így a csoport
legjobbjaként a döntőbe került.
A döntő mérkőzésen szlovén ellenfele
jobbnak bizonyult, így a
kanizsaiak cselgáncsozója a
második helyen végzett.
Sólyomvári Dávid az U14-esek
között, 46 kg-ban indult, ahol a
mezőny népesnek (13 fő) és erősnek
bizonyult. Első meccsén kikapott
a későbbi döntős horvát fiútól,
ezzel visszamérkőzésre volt csak
lehetősége. A vigaszágon Dávid
gyönyörű dobásokkal, három
győztes mérkőzéssel menetelt a
bronzéremig.
Sólyomvári Dávid az idősebb
(U18) korosztályban is megmérettette
magát, ahol kemény küzdelmek
után szintén a dobogó harmadik
fokára állhatott fel.
P.L.
Kanizsa 2014. január 30. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt a 2014. február 13-án (csütörtökön) 18 órakor kezdődő mezei őrszolgálat
létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín: Kiskanizsai Általános
Iskola (Bajcsy-Zs. u. 67.) Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
***
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt a 2014. február 20-án (csütörtökön) 18 órakor kezdődő
mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín:
Palini Általános Iskola (Alkotmány u. 81.)
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Cseresnyés Péter polgármester
Meghívó mezőőri fórumra
A vízilabdázók Dunántúli
Baby Bajnokságának (2003 után
születettek) első fordulóját február
2-án, Nagykanizsán rendezik.
A Kanizsa VSE utánpótlás csapatai
közül a legkisebbek kezdik
leghamarabb a bajnoki küzdelmeket.
Míg az országos és a Budapest
Bajnokságok csak február végén,
március elején folytatódnak, a
2003-ban és később született gyerekek
számára kiírt Dunántúli
Baby Bajnokság már február 2–án
elrajtol. A pontvadászat különlegessége,
hogy ilyen fiatal korosztály
számára első alkalommal
szerveznek mérkőzéseket.
A Dunántúlról (és Horvátországból)
tizenegy egyesület nevezett,
a szombathelyiek két csapattal
is, ezzel a pólós palántáknak lehetősége
nyílik arra, hogy ne csupán
az idősebbek között, hanem
saját korosztályukban is kipróbálhassák
magukat.
A résztvevőket területi alapon két
csoportba sorolták a szervezők. A
Kanizsa VSE ifjú vízilabdázói a Fehérvár
Póló SE, a Kaposvári VK, a
Dunaújvárosi FVE, a Kruna Osijek
(horvát) és a Pécsi SN Zrt. csapataival
került az A-csoportba. Acsoportellenfelek
körmérkőzések során
döntik el a helyezéseket, majd a az
1-3. helyezettek a B-csoport (szombathelyi
AVUS I és II, Tatabányai
VSE, Soproni VSE, Balaton VK,
Budafóka) 1- 3. helyezettjeivel a felsőházban
, a 4–6. helyezettek az alsóházban
folytatják a küzdelmeket.
A február 2-án, a nagykanizsai
városi uszodában sorra kerülő 1.
forduló programja: 10:00 Kanizsa
VSE – Székesfehérvár, 11:00 Pécs
– Kaposvár, 12:00 Dunaújváros –
Kruna Osijek (horvát), 13:00 Pécs
– Székesfehérvár, 14:00 Dunaújváros
– Kaposvár, 15:00 Kanizsa
VSE – Kruna
P.L.
Rajtolnak a legkisebbek
Dobogós helyek Horvátországból
Téli nagypályás műfüves felkészülési
tornát szervez az MLSZ Zala
Megyei Igazgatósága, melyen a
tervek szerint a megyei első osztály
16 együttese vesz részt a február folyamán.
Két négyes, az A- és B-csoport
küzdelmeire Nagykanizsán
kerül sor február 1-2-án, egész
napos program keretében, illetve
február 8-án (a C és D jelű kvartett
Zalaegerszegen és Hévízen futballozik),
majd a rájátszás találkozói
és a helyosztók jöhetnek február 9-
én, valamint február 15-én.
Az A-csoportba osztották a Semjénháza
SE-t, a Letenye SE-t, a Nagykanizsai
LE-t és a Galambok SC-t, míg a
B-ben a Horváth Méh-Kiskanizsa, a
Szepetnek SE, a Zalakomár ESE és a
Műszer Automatika Napred szerepel,
ők ezen a hétvégén mérkőznek.
A rájátszás programján belül
február 9-én az A- és a B-csoport
elsői és másodikjai meccselnek
egymással a dél-zalai helyszínen,
de a csoportharmadik és negyedik
legénységek is letudnak egymás
között egy találkozót.
A téli torna nagy döntője is
Nagykanizsán kerül megrendezésre,
sőt a harmadik, ötödik és hetedik
helyért is Kanizsán mérkőzhetnek
a megyés csapatok – február
15-én egy gyakorlatilag egész
napos program keretében.
Kanizsára költözhet
a megye krémje
Nemzetközi férfi kézilabda
torna helyszíne volt a nagykanizsai
Zsigmondy-csarnok, hiszen
ott rendezték a Letenye KSE
szervezésében a Cservég-Waszer
Nemzetközi Emléktornát,
melyen két, a határváros kézilabdájáért
sokat tett vezető és
játékos (Cservég György és Varga
György) előtt tisztelegtek.
Az eredmények aztán úgy alakultak,
hogy a döntőt a két horvát
együttes, az RK Prelog és a csáktornyaiak
vívták, végül a perlakiak
nyertek 24-22-re. A bronzmeccsen
a Nagykanizsai Izzó SE a keszthelyi
Georgikon DSE-vel játszott 20-
20-at, hetesekkel győztek a kanizsaiak.
Az ötödik helyről szintén büntetősorozat
határozott, a Nemesvámos
– Letenye meccsen 15-15 lett
az eredmény, majd a Veszprém megyeiek
céloztak jobban...
Perlakra került
az emléktorna kupája
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. január 30.
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2014. február 28-ig érvényes.
Maestro Étterem és Pizzéria (Nk, Rózsa u. 6.) 􀂊 www.maestrokanizsa.hu
Nyitva: hétfőtől-csütörtökig: 11.00 - 22.00, péntek-szombat: 11.00-24.00, vasárnap: zárva
Rendelés: 0693/516-919, 0630/975-1367, 0670/360-0040
2014. február 3 – február 7. 11.00 óra - 14.00 óráig
Menü éthordóban: 750 Ft, csomagolva: 850 Ft
Állandó menü: 850 Ft, csomagolva: 950 Ft
Pizzák, frissensültek, saláták
www.maestrokanizsa.hu
Rendezvényeket 80 főig vállalunk!
HÉTFő: Húsleves cérnametélt A: Párizsi csirkemell, burgonyapüré, savanyúság B: Kétsajtos
rakott tészta. KEDD: Tejfölös burgonyaleves. A: Kapros-juhtúróval töltött csirkemell rántva,
rizs. B: Tökfőzelék, sertéspörkölt. SZERDA: Gulyásleves. A: Mákos guba. B: Mexikói
pulykaragu, rizs. CSÜTÖRTÖK: Csiperkeleves. A: Kolbászos, paprikás krumpli, almapaprika.
B: Rostonsült csirkemell hentes módra, piriburi. PÉNTEK: Sárgaborsókrém leves.
A: Töltött csirkecomb, rizs, savanyúság. B: Rántott sertésmáj, tört burgonya, savanyúság.