Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.04 MB
2020-12-21 16:21:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
590
930
Rövid leírás | Teljes leírás (472.46 KB)

Kanizsa 2014. 008-011. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

XXVI. évfolyam 8. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. március 6. Kanizsa
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
„A kommunizmusban semmi
sem az, aminek nevezik. Népi demokrácia.
Köszönöm a fölnevetést.
Egy ilyen fölnevetésért már
börtön járt fiatal koromban” –
reagált dr. Raffay Ernő a BLGben
tartott rendhagyó történelemórán,
majd Wittner Mária
véleményét osztotta, aki szerint a
hosszú Kádár korszak nagyobb
kárt tett a Rákosi évek terrorjánál.
Lelkileg tette tönkre a magyar
társadalmat, kimosta a
nemzettudatot. Hajdani szegedi
tanítványaival, a mai batthyánys
történelemtanárokkal történt beszélgetése
után belvárosi sétát
tett, meglátogatta a Nagy-Magyarország
emlékművet is.
A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján városunkba érkezett
történész, az Antall-kormány honvédelmi
államtitkára Kiss Dénessel
együtt alapította annak idején a Trianon
társaságot. A beszélgetés során
felmerült – utóbb Cseresnyés
Péter polgármester beszédében is
elhangzott – gondolattal (A mi
1100 éves történelmünk igenis sikertörténet,
mert nem tudtak elpusztítani.)
mélyen egyetértve helyeselte,
hogy Trianon évfordulóján
búsongás helyett a nemzeti
összetartozás álljon a középpontban.
Visszaemlékezett, amikor
gyermekkorában Lispeszentadorjánban
olajipari segédmunkásként
dolgozó, eredetileg honvédtiszt
nagyapjától bebuszoztak Kanizsára,
a maival ellentétben milyen lepusztult
arcát mutatta nekik a város.
A 48. gyalogezred Deák téri
emlékműve után a megújult Erzsébet
teret ejtette útba. – Milyen jó,
hogy nem Kádár-szürke a kőburkolat
– figyelte meg, a növényzet és a
Szentháromság-szobor egyaránt elbűvölte,
s az is tetszett neki, hogy
élettel, üldögélő, beszélgető emberekkel
telnek meg a padok. Örömmel
értesült a közgyűlés határozatáról,
hogy gróf Bethlen István miniszterelnök
egészalakos szobrot
kap a téren. A Rozgonyi utcán a
könyvtár felé sétálva lefényképezte
jelenlegi kutatási területének, a
szabadkőművességnek egyik kanizsai
emlékét, a Munka páholy épületét.
A K’arc kulturális műsornak
adott interjú után pedig az idősebbekkel
és fiatalokkal megtelt
könyvtári előadóban vett részt a
Város és az NPE közös megemlékezésén.
Szentmihályi Szabó Péter
Térdre, magyar! című versét Jerausek
István szavalta a Himnusz közös
eléneklését követően.
„A kommunizmus megbukott,
mindenféle értelemben – kezdte
köszöntőjét Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, Nagykanizsa
polgármestere, majd folytatta:
– De a kommunistáktól nehéz lesz
megszabadulni, mert senki nem
olyan konok és veszedelmes, mint
egy bukott eszme haszonélvezője,
aki már nem az Eszmét védi, hanem
meztelen életét és a zsákmányt”
– olvashattuk a kiállításon
Márai Sándor 1967-ben írott, jövőbe
látó szavait.
Valóban, ez adja megemlékezéseinknek
fokozódó időszerűségét: a
kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni.
Ahogy a minap hallottuk a
(folytatás a 2. oldalon)
Széttört címer vagy
rendőrbakancs nyoma a trikolóron?
(folytatás az első oldalról)
miniszterelnök úr évértékelőjében:
„Négy év távlatából már látjuk,
hogy 2010-ben valójában rendszerváltás
történt. Húsz év alatt a második.
Leváltottuk azt a politikai és
gazdasági rendszert, amely a kommunizmus
megdöntése után épült
föl. …1998-ban azt hirdettük meg,
több mint kormányváltás, kevesebb,
mint rendszerváltás. Ennyire futotta.
Nem a szándékból, nem a bátorságból,
nem is az eszünkből, hanem
az erőnkből. Visszajöttek a kommunisták,
illetve a szocialisták és az oldalkocsis
liberálisaik. Visszajöttek,
és 2010-re tönkrevágták az országot.
Pénzügyi összeomlás, gazdasági
zuhanás, elúszó nyugdíjak és fizetések,
IMF-mentőkötél és egy
egész ország lélegeztetőgépen. Ide
jutottak a nagy ívű tervek, a fényes
álmok és a szárnyaló remények. Elnyelte,
megőrölte és felemésztette a
nagy posztkommunista bendő.” Ám
az én feladatom a mai napon a
posztkommunisták gazdasági kártételei
helyett inkább azokról a morális
rombolásokról szólni, melyet a
meghívónkon így olvashattak: Ahol
a hatalomnak a közösség veszélyforrás,
ott meginognak a családok,
elerőtlenednek a vallási közösségek,
és recsegnek-ropognak a legnagyobb
szerves csoport, a nemzeti
közösség kötelékei.
Pár napja Letenyén a maihoz hasonló
rendezvényen vettem részt.
Dr. Veres András szombathelyi
püspök atya volt a vendégünk, aki
Mindszenty bíboros ma is nagyon
aktuális gondolataihoz kapcsolódott.
Nagyon elegánsan, talán attól
is vezettetve, egyesek azt sem érdemlik
meg, hogy a nevüket kiejtsük,
a katolikus iskolák ellehetetlenítését,
az erkölcstan vagy hittan
iskolai oktatásának eltörlését célzó
ellenzéki felvetésekről szólva leszögezte:
ez azért lehetséges, mert
ettől egyesek szavazatokat remélnek.
Ám, mint mondta: „nem a
nemzet javát akarja, ha valaki távol
akarja tartani a gyermekeket a
hittan és erkölcstan oktatástól.”
Ajelenlévő letenyeiek nagy megkönnyebbülésére
– végre valaki kimondja
– azt is leszögezte: „Azt a
lelkiismereti kötelességet senki nem
háríthatja másra, hogy a hívő embernek
Isten országa mellett kell
döntenie. Ha olyan erőket támogat,
akik ez ellen vannak, az bűn, ezt ki
kell mondani.” – És újra megerősítette
azt a nyilatkozatát, melyért,
mint fogalmazott, kapott hidegetmeleget,
de változatlanul így hiszi:
„A 2006-os választási eredménybe
sajnos belejátszott nem kevés hívő
ember szavazata is.”
És hadd folytassam az 1990 utáni
évtizedek balliberális kártételeinek
– korántsem teljes – felsorolását.
Nem a magyarság volt az
egyetlen, akire a negyvenévnyi
kommunizmus alatt erőteljes
elnemzettelenítő nyomás nehezedett.
Ám mi vagyunk az egyetlenek,
akiknek a kormánya 2004. december
5-én teljes apparátusával
szembefordult saját nemzetével.
Ekkor veszítettük el a nemzeti önbecsülésünket.
Nem a magyar állam
az egyetlen a térségben,
amelyre 1990 után erőteljes globalista
nyomás nehezedik, de a mi
előző kormányunk volt az egyetlen,
amely az elmúlt években a
leginkább kiszolgáltatta állampolgárait.
Ha nem eszméltünk volna
2010-ben, elveszíthettük volna lényegében
az országunkat is.
Pár hete ennek a mai megemlékezésnek
a meghívóján töprengtünk,
a társrendező NPE vezetésével.
Az Önök által megismert végleges
változat – a magyarságunkat
jelképező kőbefaragott címer, széttörve
– előtt felmerült egy másik,
sokkoló képi megjelenítés is. Egy
magyar zászló, rajta rendőrbakancs
nyoma.
Bizonyára sokan kitalálják, mit
idéz. Igen, 2006 véres őszét. A napokban
felkerült az internetre, amit
már akkor sejtettünk. Maga az akkori
miniszterelnök volt a kiszivárogtató.
Talán egyszer még azt is megtudjuk,
mekkora szerepe volt a randalírozók
utcára vezénylésében, hogy
ezek ürügyén rászabadíthassa a békés
tiltakozókra, ünneplőkre a rendőrséget.
És azt a magából kivetkőzött
egyenruhást, aki a saját nemzete
zászlaját megtaposta. A zászló gazdája,
a zalai, keszthelyi származású
jezsuita szerzetes, Vértesaljai atya
utóbb megrendítő esetről számolt be.
Pár héttel később egy lengyel forgatócsoport
készített vele interjút 2006.
október 23-ról. Amikor meglátták
szobája falán azt a magyar zászlót,
amelyen félreismerhetetlenül ott éktelenkedett
a rendőrbakancs nyoma,
a lengyelek (!) sírva fakadtak.
A mi történelmünk látszólag vereségekkel
van tele. Június 4-én,
október 6-án, november 4-én és a
mai emléknapon irtózatos áldozatokat
veszünk számba. Ám –
ahogy a nemrég városunkban járt
Bayer Zsolt újságíró barátunk fogalmazott
– A mi 1100 éves történelmünk
igenis sikertörténet, mert
nem tudtak elpusztítani. Hát ne tegyük
meg nekik azt a szívességet,
hogy belülről elpusztítjuk magunkat.
– fejezte be nagy tapssal fogadott
köszöntőjét Cseresnyés Péter.
– Akár a kommunizmus bűneit,
akár mindössze a magyarországi áldozatait
kellene elsorolnom, nem
férne bele abba az időbe, amely számomra
adatott. – kezdte mondandóját
dr. Raffay Ernő. Majd a megemlékezés
kezdetén felcsendült Himnuszra
utalva felidézte, mindkét alkalommal,
amikor ezt megváltoztatni
próbálták, a balosok tették. Egyszer
a vérkommunisták, másszor a
szélső liberálisok. Egyik alkalommal
sem sikerült. Nem mindegy hát,
hogy mi történik április 6-án. – aktualizált
a történész. A 19-20. század
három eszmetörténeti irányzatát vázolta:
konzervativizmus, liberalizmus
és kommunizmus. A világtörténelem
ura, a Jóisten – aki az emberi
lelkeken keresztül hajtja végre akaratát
- persze érthetetlen a két utóbbinak.
Aliberalizmus azt mondja, mindent
csak nekem, a többiek nem érdekelnek.
A kommunista embernek
is van lelke, van is erre bizonyítékom.
Csakhogy a sátán kezében van.
Kádár és Rákosi egyformán gyilkos,
csak az egyiknek volt haja, a másiknak
nem. Aszegedi egyetemen a 80-
as években egyszer nyaknélküli kopasz
banditának neveztem Rákosi
elvtársat, másnap már ott volt a
III/III-as politikai rendőrség, Zs.A.
főhadnagy elvtárs. Mondtam neki,
két évvel járt fölöttem az egyetemen.
– Volt haja? – Nem volt. – Volt nyaka?
– Nem volt. – Bandita volt? – Az
volt. – Akkor miért vagy itt? Viszszatérve
a bizonyítékomra, hogy a
kommunistának is van lelke, az az,
hogy Kádár János a halálos ágyán
papot kért. A kommunizmus 40 éve
után Magyarországon a neoliberalizmus
nyert teret, nemsoká a kommunizmus
elsőfokú unokatestvére mellett
vagy ellen szavazunk, ez ilyen
egyszerű. A Rajk (fölakasztották),
Kádár (megkínozták), Zöld Sándor
(családja kiirtása után magát is főbe
lőtte) belügyminiszteri sor sorsát elbeszélve
szemléltette, ahogy a kommunisták
saját elvtársaikkal is bántak
– hogy bántak akkor azokkal, akik
nem a barátaik, merült fel a hallgatóban.
1994-ben összenőtt, ami összetartozik,
a kommunisták és a liberálisok.
Átalakultak, pufajka helyett
többszázezres öltönyben járnak, elnéztem
őket a minap a Parlamentben,
amikor a könyvtárban jártam.
Az órájuk egymilliós, de lehet, hogy
kettő. Használják ők a demokrácia
öntetet és a haladás szószt. Csak éppen,
ha hatalomra kerülnek (akár 19-
ben, akár 48-ban, akár 94-ben) Magyarország
mélyrepülést vesz. De
nem azért, hogy utána magasabbra
tudjon fölszállni. Még mélyebbre
megy. Erről szól április 6-a. Akkor
adhatjuk meg a méltó választ április
4-re. – zárta gondolatait dr. Raffay
Ernő.
A megemlékezés az NPE 7. alkalommal
megrendezett középiskolás
vetélkedőjének eredményhirdetésével
folytatódott:
Megosztott negyedik helyezést
ért el a két cserhátis csapat – felkészítőjük
Farkas Tünde: Abonyi
Mátyás, Bordás István, Marton
Róbert, Németh Csaba, Németh
Marcell és Baráth Dániel, Battyán
Dániel, Kiss Máté, Parély Ákos,
Pál Marcell; a mezős Horváth
Bence, Horváth Viktória, Lekszikov
Dóra, Lekszikov Kitti és
Zakál Nikolett – felkészítőjük Magyar
Sándor; valamint Dósai Attila
piarista tanítványai: Fellner Dávid,
Oláh Norbert, Sárvári Dóra,
Szabó Klára és Szipola Dávid.
Harmadikak lettek a batthyánys
Tüske Judit tanítványai: Bakon
Bence, Csalló Tamara, Csordás
Balázs, Molnár Veronika és Tóth
Tibor.
Második helyezést ért el a BLG
Pécsi László által felkészített legénysége:
Bajsz Norman, Bálint
Gábor, Cseke Dániel, Hajas Tamás
és Tukszár Balázs.
Ugyancsak batthyánysok végeztek
az első helyen az NPE VII. középiskolás
vetélkedőjén, Horváth
Gábor „lányai”: Horváth Fanni,
Kremzner Noémi, Kurucz Alexandra,
Samu Bianka és Varga Daniella.
Valamennyien oklevelet kaptak,
a dobogósok szép összegű
könyvutalványban részesültek.
Kanizsa
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. március 6.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Főhajtás
Kanizsa – Főhajtás 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 6.
Az Élet Menete Alapítvány
Holokauszt Vándorkiállítása
2007 márciusa óta járja az országot,
egy-egy hétre megállva
egyes településeken. Hatvanegyedik
helyszínként városunkba
is elérkezett a kiállítás, mely
megnyitójára a minap került sor
a nagykanizsai vasútállomáson.
– Oly'' sok évszázadon keresztül
hitte a világ és az emberiség nagy
része, hogy valóban az ember,
mint erkölcsi lény a maga rejtett és
teremtett tehetsége révén minden
eredendő bűnével együtt a tökéletesedés
irányába halad, hogy legyőzheti
önmaga ősi démonjait –
kezdte emlékező beszédét Cseresnyés
Péter polgármester. A 20. század
borzalmai ezen belül a
holokauszt embertelen szörnyűsége
ezt a hitet zúzta szét, alapjaiban
döntötte meg. Ezen történelmi trauma
ténye minden addigi cselekedetet
és történést értelmetlenné
tesz, és a múlt értelmezését felülbírálásra
kényszeríti, mert képtelen
arra a kérdésre válaszolni: ez
miként történhetett meg? Miképpen
válhatott mindez egyáltalán lehetségessé?
– A holokauszt eltörölte az európai
történelem és szellemtörténet
folyamatosságát, olyan traumát jelentett,
amely mindmáig válaszokat
vár és kérdéseket tesz fel önmagunk
múltja, jelene és jövője
szempontjából – folytatta a polgármester.
Kiemelte, e 20. századi trauma
napjaink traumája is egyben,
hiszen olyan megmagyarázhatatlan
és értelmezhetetlen tényként
van jelen, melyre mégis magyarázatot
kell találni. Erkölcsi kötelesség,
hogy egy olyan eseményt értelmezzünk,
amely értelmezhetetlen,
mert a legmélyebb szinten értelmetlen
és embertelen. Hozzátette,
az emberségünk és az önképünk,
de legfőképpen az áldozatokra
való emlékezés is végleg elveszne,
ha mindezt nem tennénk
meg. Azt sem szabad elfelejtenünk,
hogy az áldozatok emlékének
megőrzése és újabb generációk
felnövekedésével újból és újból
arra kötelez minket, hogy megtanítsuk
a fiataloknak, és természetesen
önmagunknak is, hogy mi az,
ami soha többé nem történhet meg.
– De hogyan lehet elmondani az
elmondhatatlant, hogyan lehet értelmezni
az értelmezhetetlent? Azt
hiszem, erre a válasz az, hogy sehogy,
de mégis meg kell tenni,
mert erkölcsi kötelességünk ez. Ez
az ellentmondás adja a holokausztról
való folytonos párbeszéd
erkölcsi és emberi feladatát. A
vándorkiállítás azt a célt tűzte ki,
hogy megtörje a csendet, tanuljunk,
tanítsunk és emlékezzünk
oly’ méltón, ahogy tőlünk, emberektől
telik – zárta beszédét Cseresnyés
Péter.
Dr. Székely István, a Nagykanizsai
Zsidó Hitközség elnöke egy
korabeli újságban 1945-ben megjelent
cikket olvasott fel. A világtörténelem
legkegyetlenebb tragédiájáról
tudósít, mely akkor még
javában tartott. Ezt követően Forgács
János holokauszt túlélő idézte
fel az ő személyes történetét.
Ahogy elmondta, gödöllői születésű,
és tizenhat éves volt, amikor elhurcolták.
Ekkor még nem is sejtették,
hogy mi vár rájuk. A koncentrációs
táborokbeli fogságban
töltött összesen egy év alatt számtalan
szelekción mentek keresztül,
nem tudhatták, hogy öt perc múlva
még élnek vagy sem.
Totha Péter Joel rabbi emlékbeszédében
egy olyan időszakot idézett
fel, ahol „porig égett az emberiség
és maga az ember is”. – A hatodik
parancsolat megszűnt létezni és
kifordulva önmagából vált valósággá.
A humánummal telített Európa
fölé a gyűlölet dermesztő fellegei
kerültek. Fogalommá lett a szó:
holokauszt – emlékeztetett a rabbi.
Novák Ilona múzeumpedagógus,
a vagonkiállítás megálmodója
egy időutazásra invitálta az érdeklődőket.
Kiemelte, a kiállítás egy
mementó is. Szeretnék, ha mindenki
megállna egy kicsit, és emlékezne
a Nagykanizsáról elhurcoltakra.
A tárlat a gyűlölet ellen
tanít és felhívja a figyelmet, hogy
minden körülmények között embereknek
kell maradnunk. Emberségre
próbálnak tanítani képekkel,
tárgyakkal a három élettörténet bemutatásával.
A kiállítást minden nap 8-17
óráig tekinthetik meg az érdeklődők
díjmentesen egészen március
7-ig. Atárlatvezetéseket a Batthyány
Lajos Gimnázium diákjai tartják.
V.M.
Holokauszt Vándorkiállítás a vasútállomáson
Fotó: Varga Mónika
A fenti címmel faültetési akció
elindítását megelőző tájékoztatójára
került sor a Halis István
Városi Könyvtárban, ahol a tervezett
program célját, résztvevőit
és előzményeit ismertették, valamint
átadták az intézmények
képviselőinek a fákat.
Ahogy Lengyák István elmondta,
a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület (NKCE)
megalakulása óta segíti városunk
természeti és épített értékeinek
megőrzését, melyet számos
program fémjelez, így többek
között a Sétakert takarítási akció
és a kórház parkjának a megújítása
is. Az egyesület e tevékenységéért
kapta meg tavaly a
Forster Gyula Örökségvédelemért
Emlékplakettet.
– A tervezett program célja, a
nagykanizsai oktatási intézmények
hallgatóinak, diákjainak,
gyermekeinek, és Nagykanizsa
polgárainak közreműködésével –
a Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepkörének eseményeihez
kapcsolódva – faültetési akcióval
segíteni Kovács Gyula erdész
példaértékű, áldozatos munkájával
a történelmi Magyarország
területén összegyűjtött ősi magyar
gyümölcsfa fajták, és neves
magyar történelmi személyek
emlékéhez köthető haszonfák
megőrzését, tovább örökítését, és
a program kereteihez kapcsolódóan
a magyar kertészet történelmébe
való betekintést. Az elültetett
fák örökbefogadásával hoszszú
távra megoldható azok gondozása,
védelme, továbbszaporítása,
és a velük együtt élő történelmi
emlékek, legendák megőrzése
– hangsúlyozta Lengyák István.
Február elején Szabó Gabriella
kereste meg ötletével az
NKCE-t, hogy segítséget kérjen
a program megvalósításához, így
lett a faültetési akció három szervezője
Kovács Gyula pórszombati
erdész, az ősi magyar gyümölcsfák
gyűjtője és átörökítője,
a Kossuth Téri Zöld Óvoda, valamint
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület. A programra
már a meghirdetés napján számos
intézmény jelezte részvételi
szándékát, akiknek a képviselői
Kovács Gyulától vehették át a fákat.
Kovács Gyula szinte az egész
Kárpát-medence területéről
gyűjti az őshonos gyümölcsfákat,
sok más mellett olyanokat,
amelyek az 1200-as évekből
származnak. Azért küzd, hogy
ezeket a sokszor elfeledett gyümölcsfatípusokat
újra „életre
keltse”. Munkája nyomán országos,
sőt európai mozgalom indult
a gyümölcsfák megőrzéséért,
azért is, mert ezek a fajták
tökéletesen alkalmazkodtak a
környezetükhöz, ellenállóak, és
általában nem igényelnek vegyszeres
kezelést.
V.M.
„Hagyd örökül a fákban”
Kanizsa – 4 Kitekintő 2014. március 6.
25 éves városi jubileumát ünnepelte
Letenye a hétvégén. Az
ünnepség díszvendége Dr. Kövér
László, a Magyar Országgyűlés
elnöke volt, aki ünnepi beszédében
párhuzamot vont a rendszerváltozás
és Letenye várossá
válása között
A vendégeket Letenye Város Fúvószenekara
fogadta térzenéjével a
Fáklya Művelődési Központ előtt a
Farkas Károly plébános által celebrált
szentmisét követően. A beköszöntőt
Halmi Béla, Letenye polgármestere
mondta, aki kiemelte, a város
a rendszerváltással egyidős. Ezt
követően pedig az azóta megvalósult
eredményeket ismertette a polgármester:
megépült az M7-es autópálya,
az M70-es autóút, a Murán átívelő
Zrínyi-híd. Tavaly elkészült a
települést átszelő négyes és ötös
számjegyű útvonal 2,6 kilométeres
szakasza, mellyel teljessé vált a belterületi
utak aszfaltburkolat-megerősítése.
Megújult a Templomtér, korszerű
technológiával működik a
szennyvíztelep, és megépült a mentőállomás
az orvosi ügyelettel.
Eközben pedig megőrizték hagyományaikat,
emberi kapcsolatokat
kerestek a más országokban élőkkel.
– Akormányzat az elmúlt évben a
közigazgatást átszervezte. Az évek
során elért eredmények hozzájárultak
ahhoz, hogy Letenye 2013. január
1-jétől ötödik alkalommal járási
székhellyé válhatott. Huszonhét
település lakosságának az egészségügy,
oktatás, szociális és államigazgatás
terén nyújt elérhető szolgáltatásokat
– mondta Halmi Béla. Majd
hozzátette, a kormány év végére
konszolidálta az önkormányzatokat,
államigazgatási feladatokat vett át a
kormányhivatalokon keresztül. Az
állam az elvárt kötelező feladatok
után teljes körű támogatást biztosít,
így az önkormányzat településfejlesztéssel
és -rendezéssel tud foglalkozni.
Az adósság átvállalása után,
24 év óta először, az önkormányzat
a 2013-as évet pozitívan zárta, így a
másfél milliárd forintos költségvetés
felét fejlesztésre fordíthatják.
Ahogy a polgármester elmondta,
elkészítették már a 2014-2020 közötti
időszak integrált településfejlesztési
stratégiáját, melynek elsődleges
célja a munkahelyteremtés,
melyet a város kijelölt gazdasági
övezetein belül valósítanak meg.
Bővítik az Ipari Parkot, logisztikai
központ létesítését tervezik, fejlesztik
a termálfürdőt és sportcsarnokot
építenek. Támogatják a
gyógynövény és gyümölcstermesztés
helyi termékek értékesítését.
– Hullatja a levelét az idő vén fája.
A letenyei kastélykert nevezetes
platánjának szomszédságában,
amely jó 150 esztendeje tanúja
mindannak, ami az itt élőkkel történik
– kezdte ünnepi beszédét
Arany János verssorait idézve Dr.
Kövér László. Hangsúlyozta, 1989
az ország és Letenye történetében
egyaránt lépcsőfok volt. Az ország
rálépett a rendszerváltozás hosszú
lépcsősorának első fokaira, míg
Letenye fejlődésének addigi legmagasabb
lépcsőfokára, a városi fejlődés
útjára lépett. Letenye korábbi
története során együtt emelkedett és
süllyedt az ország történetével, a haza
sorsával. Letenye a rendszerváltoztatás
előestéjén lett város, városi
léte így a szabadsághoz kapcsolódik.
De a magunk mögött hagyott
25 év sem volt könnyű időszak. Új
utakat kellett találni az országnak és
a benne élő minden közösségnek. A
béke ideje magával hozta a polgári
erények érvényesülését. Az országban
elsőként itt állítottak Kossuth
szobrot, mely mindennél többet elmond
arról, hogy mit gondoltak a
letenyeiek a szabadságról.
– A délszláv válság ideje komoly
veszélyeket és feszültséget hozott,
újra meg kellett találni a csődbe
Letenye városi léte a szabadsághoz kötődik
Fotó: Varga Mónika
– Az volt az elképzelésünk,
hogy ne csak a farsangolni vágyók
jöjjenek ma, hanem minden életkor
képviselje magát a rendezvényen,
a legkisebb gyermektől az
idősebb generációig. Ez nagyon
jól sikerült, szinte minden második
lakónk itt van. A mai napnak
előzménye is volt. Az étel, amit a
szép számban megjelent vendégeink
elfogyasztanak, egy igazi, a
helyi polgárőrök kezdeményezésére
egy hete, hagyományos, sajnos
már majdnem elfeledett fával
és szalmával pörzsölt disznóvágás
előzte meg és ma ebből készítettünk
finomságokat az ünneplőknek,
amely ételek „főszakácsa”
Horváth László alpolgárpester
volt. Vele együtt a közösségünk
apraja nagyja segített abban, hogy
ez megvalósuljon.
Rendezvényünket színesíti még
a szomszéd falubeli Vejer Béláné
festménykiállítása, aki csodálatos
képeit volt szíves és elhozta nekünk,
így kanizsai kiállítása után
mi is láthatjuk és gyönyörködhetünk
munkáiban. A csattanó pedig
mert így kerek a világ, ő és férje a
Tüttő János Nótaklub tagjai, akik
örömmel jöttek és adják a jókedvet
dalaikkal a közönségnek, zenéikkel,
hogy valóban emlékezetes
legyen ez a hagyományteremtő
este.
Az eseményünkre a környező településeken
lakók is sokan kíváncsiak
voltak, jöttek Hosszúvölgyről,
Fűzvölgyről, Magyarszentmiklósról,
Magyarszerdahelyről és
Kanizsáról is. Rég nem látott cimborák,
ismerősök találkoztak össze
ismét és jó látni, hogy gyermekek,
az ifjúság és felnőttek együtt mulatnak
nálunk február utolsó napján.
F.T.
Farsangi mulatság és Generációk
Találkozása Homokkomáromban
Péntek este megtelt a homokkomáromi Faluház, jöttek más
községekből is, akik úgy gondolták, ki szeretnének kapcsolódni
és egy kicsit beszélgetni nem csak a saját, hanem más korosztályú
emberekkel is, hiszen annyira ritka az alkalom már a mai világban,
hogy különböző életkorú emberek össze jöjjenek és igazi
közösséget építsenek a maguk örömére. E kezdeményezésről
beszélt Bodó Tamás a falu polgármestere:
Fotó: Farkas Tibor
Kanizsa – 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 6.
ment gazdaság helyett azokat a lehetőségeket,
amelyekből élni lehetett.
Meg kellett találni a kinyíló
határok okozta előnyök megmaradásának
és hátrányok kiküszöbölésének
módozatait. Önök elvégezték
ezt a munkát és keményen dolgozó,
így gyarapodó várossá tették otthonukat
– mondta Kövér László.
Kiemelte, az elmúlt négy évben
a választópolgárok felhatalmazása
alapján átépítették a magyar államot,
annak érdekében, hogy legyen
egy ország a világban, ahol a
magyar emberek érdekei a legfontosabbak
és minden más érdeket
megelőznek. A mindennapjainkat
meghatározó különböző társadalmi
rendszereket átalakították az
élet minden területén, azért hogy a
gazdasági világválság körülményei
között is bebizonyítsák, a magyar
állam minden magyar ember
érdekét kívánja szolgálni, az ő érdekeiket
képviseli külföldön és
nem a külföldi érdekeket hazánkban.
– Sikerült Magyarország 2002
és 2010 közötti térvesztését megállítani
és az országot ismét emelkedő
pályára állítani. Napjainkban
Magyarország már nem zsákmányszerző
területe senkinek, hanem
olyan ország, ahol kölcsönösen
előnyös gazdasági ügyeleteket
lehet kötni és többé nem hagyja
kihasználni magát. A múlt arra tanít
minket, hogy kemény munkával,
összekapaszkodva, a fontos
dolgokat szem előtt tartva alakítanunk
kell a saját jövőnket. Meg
kell tartanunk szabadságunkat és
végig kell járnunk a boldogulás
ösvényeit – zárta beszédét Kövér
László.
A jubileumi ünnepségen átadták
Májer Péternek a Letenye Város
Díszpolgári kitüntető címet,
melyet augusztus 20-án egészségügyi
okok miatt nem tudott átvenni.
Aváros 25. jubileuma alkalmából
emlékplakettet vehetett át
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, városunk polgármestere,
Pintér László országgyűlési
képviselő, Rigó Csaba Zala Megyei
kormánymegbízott, Dr. Sifter
Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, Szendrődi
Gabriella, a Letenyei Járási Hivatal
vezetője, Dubravko Bilic Ludbreg
polgármestere, Josip Cikac
és Rudolf Matakovic Letenye
díszpolgára, Vadas János és Rostonics
László, a város egykori polgármestere.
V.M.
Farsangi álarckészítő pályázat
alkotásaiból nyílt kiállítással
vette kezdetét péntek délután a
VI. Országos Farsangi Fánkfesztivál.
A rendezvényt egyben a kiállítást
Kámánné Szép Terézia, a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház igazgatója és Balogh
László, az önkormányzat Oktatási,
Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságának
elnöke nyitotta
meg a Kanizsa Centrumban.
A gyerekeknek szánt programsorozat
a Fortissimo együttes zenés kavalkádjával
és jelmezes felvonulással
folytatódott. A sportbemutatókat a
szintén nagy izgalmakkal járó fánkevő
verseny szakította félbe. Afinom
fánkért, és természetesen a bajnoki
címért tizenegy versenyző lépett a
dobogóra. Küzdelmüket megnehezítette,
hogy a tányéron lévő süteményekhez
nem nyúlhattak hozzá a kezükkel.
A fánkevő bajnokság Plasku
Dzsenifer, Csetneki Barni és Kaspián
Gréta győzelmével zárult.
A fánkfesztivál szombat délelőtt
fergeteges maszkás felvonulással
folytatódott. Az Erzsébet térről induló
menet élén barantások, lovas
huszárok, gólyalábasok haladtak, a
szekereken vidám maszkások énekeltek,
táncoltak. A zenei kíséretet
a Nagykanizsai Fúvószenekar pörge
bajszú zenészei szolgáltatták.
A kétnapos eseményen, mellyel az
intézmény csatlakozott a Kultúrházak
éjjel-nappal elnevezésű országos
programsorozathoz –, a helyi lakosság
mellett hazai és külföldi turistákkal
együtt, több mint tízezren látogatták
meg. A fesztivál ismertségét az is
jelzi, hogy az MTV1 Magyarország
szeretlek című szórakoztató műveltségi
vetélkedősorozatának szombati
műsorában a kanizsai fánkfesztiválhoz
kapcsolódott a döntő kérdés.
A fánkfesztivált – melyen 28 csapat,
több mint 40 fajta fánkkal szállt
versenybe –, Kámánné Szép Terézia
igazgató, a fesztivál főszervezője, háziasszonya
nyitotta meg. Ünnepi köszöntőt
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő és Vólentné
Sárvári Piroska, a MÁV Zrt. Pályavasúti
Üzemeltetési Főigazgatóságának
főigazgatója mondott. A fánkcsapatok
versenyét Elekes Zoltán, a Magyar
Fesztivál Szövetség alelnöke, a
szakmai zsűri elnöke indította útjára.
Cseresnyés Péter beszédében utalt
arra is, hogy ezekben a napokban a
nagykanizsai fánkfesztivállal egy
időben tartják Budapesten az Utazás
Kiállítás nemzetközi turisztikai rendezvényt,
amelyen Nagykanizsa városa
az idei évben – a korábbiakhoz
képest kivételes módon –, központi
és frekventált területen mutatkozott
meg a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesülettel közös standon.
E sikeres meg-, és bemutatkozás
bizonyos tekintetben szimbóluma lehet
városunk elmúlt években a gazdaságbővítéssel,
turizmussal és a
rendezvényekkel kapcsolatos stratégiájának,
hiszen azt jelzi, hogy a térséggel,
a határmente településeivel
és lakóival közösen Nagykanizsa elkezdte
tudatosan építeni tradíciójának
felidézésével a saját egyedi arculatát
– hangsúlyozta a polgármester.
De ezen felül azt is jelenti ez a részvétel
– tette hozzá, hogy van mivel
büszkén és egyenes derékkal kiállnunk
mások elé, hogy léteznek olyan
hagyományaink és értékeink, melyeket
érdemes, sőt szükséges a nagyvilág
elé tárnunk. Azért, hogy mindenki
lássa mindazt, amit a felmenőink leleményessége
és tudása oly’ gondosan
átörökített nekünk, és hogy a saját
identitásunkat és közösségünket ennek
segítségével újra meg tudjuk teremteni,
és hosszú távon fenntartani.
És mindez azt is jelenti – folytatta
a városvezető –, hogy városunk
és a térség az elmúlt években
felkerült az ország gazdasági és turisztikai
térképére.
E minden kanizsai ember számára
fontos sikerhez nagyban hozzájárul
az Országos Farsangi Fánkfesztivál,
amely a farsangi időszak „legízletesebb”
eseménye, és az egyik olyan
értékünk, ami a mi hagyományainkhoz,
az itt élő emberek múltjához – és
köszönhetően a szervezőknek –, immáron
hatodik alkalommal a jelenéhez
is tartozik.
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház által rendezett országos
hírű esemény fesztiváldíját a tapolcai
Batsányi János Vasutas
Nyugdíjas Klub csapata nyerte el.
Az Elekes Zoltán vezette szakmai
zsűri értékelése alapján ők készítették
a legkülönlegesebb fánkot.
A zenés szórakoztató műsorokkal
tarkított kanizsai farsangi karneválon
számos fánkcsodát – köztük az
amerikaitól kezdve különböző európai
nemzetét –, megkóstolhatott a
közönség. Afánksütő versenyben 28
csapat mérte össze ügyességét. A
zsűrinek több mint 40 fajta fánkból
kellett kiválasztani a legjobbakat.
Kategória eredmények: Amatőr hagyományos
helyben sütött: 1. helyezett:
Pécs - Nett Nagyik, 2. helyezett:
Topperware Csillagai, 3. helyezett: Piroska
és a Farkas. Amatőr hozott hagyományos:
1. helyezett: Bölcsődei
menyecskék, 2. Székesfehérvár – Po-
Fánk, 3: Tyúkanyók. Amatőr hozott
különleges kategória: 1. VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Ház MAMIK
csapata, 2. Turisták, 3. Dunakeszi
csapata. Helyben sütött profi kategória:
1. Kanizsa Pékség. Hozott különleges
fánkokkal profi kategória: 1.
Becsehely – Zami cukrászda.
Közönség díj: Farsangoló Retro
és olvasókör – Belezna. Legszebb
stand díj: Eszteregnye őszirózsa
csapata. 2014 Fesztivál díjasa: Tapolcai
Batsányi János Vasutas
Nyugdíjas Klub. Tájegységi ízek
különdíj: Zalakaros. Legtöbb fajta
fánkért járó különdíj: Kanizsa
Trend Nyugdíjas Klub. Az ötcsillagos
Sárvári Spirit Hotel különdíját
a Bölcsődei menyecskék nyerték el.
B.E.
A fánkfesztivál hatodszor
Fotó: Bakonyi Erzsébet
támogatásával
Kanizsa 6 – Kampány 2014. március 6.
Csökkent a regisztrált álláskeresők
száma az elmúlt egy évben
Zala megyében. A legfrissebb
adatok szerint január végén a
megyében 28 százalékkal kevesebb
álláskeresőt regisztráltak,
mint tavaly ilyenkor. A pozitív
tendencia városunk mutatóiban
is megmutatkozik. Ezt és a
konkrét számokat részletezte
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, polgármester.
– Magyarország jobban teljesít a
foglalkoztatásban, mint korábban, és
mint más európai országok általában.
Ez a tendencia megyénkben is
érvényesül, hiszen a legfrissebb adatok
szerint január végén 13.871 álláskeresőt
regisztráltak, ami az egy
évvel korábbinál 5.400-al, vagyis 28
százalékkal kevesebb – kezdte a tájékoztatót
Cseresnyés Péter.
Az országos adatokat tekintve, a
2010-es kormányváltáshoz képest
255 ezerrel dolgoznak többen, és
folyamatosan nő a foglalkoztatottak
száma. – Örömteli és pozitív,
hogy a kormányzati szándéknak
megfelelően egyre többen élnek
segély helyett munkából – hangsúlyozta
a polgármester. Ezt követően
pedig adatokkal alátámasztva
elmondta, a megállapítás Zala megyére
is igaz.
Megyénkben minden korcsoportnál
megfigyelhető a csökkenés. A
pályakezdő álláskeresők száma közel
20 százalékkal lett kevesebb a
tavaly januárihoz képest, a szakképzetlenek
száma 33,5, míg a diplomásoké
29,5 százalékkal mérséklődött.
Zala minden településén érezhető
ez a hatás, az egy évvel korábbihoz
képest minden térségében kevesebb
az álláskereső. Zalaszentgrót
és Letenye térségében közel 40
százalékkal csökkent a számuk.
– Mindez azt tükrözi, hogy az
országos foglalkoztatási tendenciának
megfelelően Zalában egyre
többen dolgoznak. A nyilvántartott
álláskeresők aránya január végén
10,6 százalékos volt a megyében,
ami az egy évvel korábbinál 3,9
százalékkal kevesebb – emelte ki a
város első embere.
Ezt követően tért ki Cseresnyés
Péter Nagykanizsára. Ahogy elmondta,
csökkent a városunkban is
a munkanélküliség. Ha összevetjük
a tavaly és a most januári adatokat,
akkor 2,5 százalékkal csökkent a
munkanélküliség, ugyanis a 9,69
százalékról 7,01 százalékra csökkent
a munkanélküliségi ráta. Egy
év alatt 783 fővel lett kevesebb a
nyilvántartott álláskeresők száma
Nagykanizsán. Biztató továbbá,
hogy az országos átlagnál jóval nagyobb
mértékben nőtt Zalában és
ezen belül hangsúlyozottan Nagykanizsán
a nem támogatott foglalkoztatások
száma. Az országos átlagnak
ez körülbelül a duplája.
– A foglalkoztatás nőtt, a munkanélküliség
csökkent. Ezzel párhuzamosan
tavaly infláció fölött
nőttek a nettó bérek Magyarországon.
2013 egészében közel öt százalékkal
nőttek a nettó keresetek
és 3,4 százalékkal a reálkeresetek
az országban. E mellett a rezsicsökkentésnek,
az adócsökkentésnek,
az alacsony adókulcsnak és a
gyed-extrának köszönhetően még
több pénz marad a családoknál
idén is. Továbbá azért is bizakodóak
lehetünk, mert a további foglalkoztatási
programok és a tartós
gazdasági növekedés segíteni fogja,
hogy még több ember találjon
munkát – zárta a tájékoztatót a polgármester.
Amint már tudósítottunk róla, a
Zala megyei 03-as számú országgyűlési
egyéni választókerületben
Molnár Istvánt, a Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség jelöltjét
hivatalosan is nyilvántartásba vette
a helyi választási bizottság. ő
mutatkozik most be:
35 éves, két kislány édesapja vagyok.
Nagykanizsán lakom. Az
Országos Mentőszolgálat Letenyei
Mentőállomásán dolgozom 12
éve. Nagyon szép és küzdelmes,
alulfizetett, de gyönyörű hivatás az
enyém. Mentősként, családapaként
a legigazabb élet, legsűrűbb
valóságában élek és dolgozom.
Egy éve vezetem a Gyermekeinkért
és a Szebb Jövőért Szervezetet,
mely beteg gyermekeket nevelő
családokat támogat. Ismerem
az egészségügy és a fiatalok problémáinak
velejét és tüneteit.
Úgy érzem részt kell vegyek
nem csak az egyén, hanem a társadalom
betegségeinek feltárásában,
gyógyításában. Nagykanizsa térségében
élő emberekkel sajátos, személyi
kapcsolatom van, ritka az
olyan ház ahol nem fordultam volna
már meg.
Napóleon mondta: A lelkesedés
általában automatikusan jön, ha
valaki megtalálja a hozzá leginkább
megfelelő feladatot és ott van
ahol leginkább szükség van rá.
Az utóbbi időszakban immár
másodízben látogatott városunkba
– országjáró körútja részeként
– Szigetvári Viktor, az
Együtt 2014-PM szövetség társelnöke.
A csütörtöki, kanizsai vizit
apropóján sajtótájékoztatót
is tartott a politikus: rendhagyó
helyszínen, a Deák téren vázolta
az „Összefogás 2014” közös jelöltjével,
Göndör Istvánnal, a
párt kormányváltásra vonatkozó
terveit.
Mindezt megelőzően Szigetvári
Viktor azonban még visszakanyarodott
ahhoz az októberi eseményhez,
amikor nyilvánosan bejelentette
– a Nagykanizsai Demokratikus
Koalícióval történt együttműködési
megállapodás eredményeként
–, hogy az (egykoron) szocialista
országgyűlési képviselő Bajnai
Gordon pártjának színeiben indul
a tavaszi választásokon. Később
aztán a teljes ellenzéki összefogás
közös jelöltje lett Göndör
István, aki az elsők között gyűjtötte
össze az induláshoz szükséges
kellő számú aláírást. Szerda reggelre
2000-nél is több szignót tartalmazó
ajánlóívet sikerült leadnia
az „Összefogás 2014” közös, Zala
megyei, 3-as számú választókerületi
jelöltjének – hangsúlyozta az
Együtt 2014-PM társelnöke.
– Tette mindezt egy olyan vidékén
az országnak, Nagykanizsán,
ahol erős támogatottsága van a
balközép, kormányváltó erőknek.
A„kicsit” feudális világban, ahol a
Fidesz megpróbálja elnyomni a
vele szemben érvelőket, próbálja
elhallgattatni azokat a közalkalmazottakat,
vállalkozókat és civileket,
akik nem azt gondolják, amit
ők. Ám ezek az emberek mégis
felvállalták aláírásukkal, hogy
Göndör Istvánt támogatják, és ez
bennünket is reményekkel tölt el,
hogy április 6-án, a kormányváltásra
és az ellenzéki összefogásra
szavazók lesznek a legtöbben.
Szigetvári ezután már Orbán
Viktor csütörtöki, Ózdi látogatásával
kapcsolatban szólt. Ahol a miniszterelnöknek
„volt képe azt
mondani egy sajtótájékoztatón,
hogy továbbra is a teljes foglalkoztatottságra
törekszenek”.
– Ez egyébként azért probléma,
mert a Fidesz úgy kampányol,
hogy nincs is választási programja.
Míg más pártok nyilvánossá tették
mindezt, addig a Fidesznek semmije
sincs. Ennek ellenére már 10
éve beszélnek a teljes foglalkoztatottságról.
Az Együtt 2014-PM társelnöke
szerint ma, Magyarországon azért
nő a foglalkoztatottság, mert manipulálják
a statisztikát: nem létező
helyekre közmunkásokat alkalmaznak,
külföldön pedig többen
dolgoznak. Szigetvári állította: az
elmúlt évek során mindössze néhány
ezer álláshely keletkezett.
Cseresnyés Péter:
Zala megye és
Nagykanizsa
foglalkoztatási
helyzetéről
Bemutatkozik
Molnár István, a
JESZ országgyűlési
képviselőjelöltje
Kivonulás a Deák
térre; Szigetvári újra
Kanizsán
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 6. Kanizsa – Kampány 7
– Ezen pedig változtatni kell.
Orbán Viktornak 10 év után nem
teljes foglalkoztatottságról kellene
álmodnia, hanem le kellene mondania,
illetve átadnia a kormányzást,
hogy ezáltal több állás keletkezhessen.
Nem pedig statisztikát
kellene hamisítania.
Ha pedig Nagykanizsát nézzük
– tekintett körbe a Deák térről Szigetvári
– csupa üres, kiadó üzletek
vannak. Ennek pedig az lesz a vége,
hogy kiürülnek a városok, az
aktív korúak pedig kénytelenek
lesznek elmenni Győrbe, Bécsbe
vagy akár Londonba – zárta mondandóját
a politikus.
Majd e gondolattal egyetértésben
Göndör István vette át a szót.
– A városban elég csak végigsétálni
és látni lehet, hogy csökkent a
lélekszám is, ahogy más városoké
is – ezt pedig meg kell állítani. Az
apróbb falvak a városoktól várnak
lehetőséget a fejlődésre, életben
maradásra, de velük abszolút nem
törődnek. Mint Miklósfa esetében,
ahol Cseresnyés Péter nem restellte
leírni, hogy a településrészen lévő
Mindenki Házát azért nem támogatják,
mert a városban ingyenesen
biztosított a kultúra a miklósfaiak
számára is.
Göndör István a sajtótájékoztatót
követően a Kanizsa Hetilapnak
elárulta – még az aláírásgyűjtés
kapcsán – hogy nem várják meg a
március 3-i határidőt, hanem pénteken
leadják az összes szignót és
az üres íveket is.
Aláírásgyűjtés a Deák téren
A sajtótájékoztató előtt és közben
is további, Göndör István támogató
aláírásokat gyűjtöttek a
helyi Együtt-PM-es aktivisták.
Köztük a 80 esztendős, helybéli lakos,
Szabó Imréné Magda, aki –
saját bevallása szerint – azért támogatja
társadalmi munkájával
Göndört, mert az „ő politikájával
ért egyet”, valamint, mert „a mostani
kormányt le kell váltani, nehogy
az legyen, mint a Horthykorszakban”.
A néni ezzel kapcsolatban
fiatalkori emlékeit elevenítette
fel, amikor éheztek és nincstelenek
voltak – csakúgy, mint
most. Bár az idős hölgy azt még
megemlítette, neki teljesen mindegy,
ki győzedelmeskedik a választásokon,
pontosabban, csak ne
Orbán, vagy ne a Fidesz nyerjen.
Ahogy az említett pártot nem szereti,
úgy Cseresnyés Pétert sem a
kanizsai nyugdíjas. A polgármestert
egyébként azért nem, mert
nem ért az irányításhoz…
A baloldali összefogás miniszterelnök-
jelöltjének pénteki,
nagykanizsai látogatására reagált
a Fidesz. Ugyanazon a helyen
– a Kanizsai Dorottya Kórház
Sürgősségi Osztályának bejáratánál
– ahol nem sokkal később
Mesterházy Attila is sajtótájékoztatót
tartott, Karádi Ferenc
alpolgármester és Bizzer
András önkormányzati képviselő
mondták el pártjuk véleményét
a baloldal anno, „egészségügyet
kivéreztető tevékenységéről” is.
Elöljáróban Karádi Ferenc alpolgármester
elmondta, hogy a
kormány a rendszerváltás óta a
legnagyobb, 300 milliárd forintos
fejlesztést indította el az egészségügyben,
ennek egyik végeredménye
tapasztalható a Kanizsai Dorottya
Kórházban is. Mára pedig
az egészségügy talpra állt, és béremelést
kapnak az ápolók, orvosok,
szakorvosok, háziorvosok,
mentőorvosok, fogorvosok, rezidensek,
gyógyszerészek, a védőnők
és a házi gyermekorvosok is.
– Ugyanez a kormány mentesítette
a várost adósságállománya
alól is, valamint az egészségügyben
is megtette azt, amire szükség
volt a hosszútávú és biztonságos
működése érdekében. A kórházak
adósságállományát is csökkentette,
és a már említett béreket is rendezte
– szögezte le az alpolgármester.
Majd Bizzer András fideszes önkormányzati
képviselő folytatta.
Mégpedig azzal, hogy a nagykanizsaiak
is 24. napja várják a választ
arra a kérdésre, hogy Mesterházy
Attila mit tud arról, hogy honnan
vannak volt helyettese, Simon Gábor
eltitkolt százmilliói?
– Arra is kíváncsiak vagyunk,
miről egyeztetett Mesterházy Attila
Simon Gáborral, amikor négyszemközti
tárgyaláson beszéltek
erről az ügyről? - tette fel a kérdést
Bizzer András, továbbfűzve: ha
Mesterházy Attila pénteki, nagykanizsai
látogatása kapcsán „nem
önt tiszta vizet a pohárba” ez ügyben,
akkor tudomásul kell venni,
hogy ő is elgyurcsányosodott.
– Évek óta hazudik arról, hogy
megújulást akar az MSZP-ben, pedig
a baloldali összefogás címén
visszahozza azokat a politikusokat,
akik tönkretették az országot
és a családokat is. Nem szabad
hinni a szocialistáknak, mert ők
azok, akik kivéreztették az egészségügyet
és a kórházi dolgozókat,
valamint a betegeket is. Arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a szocialista
kormányok idején a kórházak
adósságban úsztak és 6 ezer
egészségügyi dolgozó hagyta el a
pályát vagy akár az országot is,
mert annyira kilátástalanná vált ez
az életpálya – hangsúlyozta Bizzer
András. Hozzátéve, hogy azért
sem lehet elhinni egy szavát sem a
szocialistáknak, mert, ha a
Gyurcsány-koalíción múlna most
is kórházi napidíjat és vizitdíjat
kellene fizetni.
– Anagykanizsaiak nem kérnek a
szocialisták hiteltelen ígéreteiből –
zárta a tájékoztatót Bizzer András.
Országjáró kampány-körútjának
pénteki, nagykanizsai állomásán
Mesterházy Attila, a baloldali
összefogás miniszterelnök-jelöltje
a pártszövetség egészségügyi
programját ismertette. Tette
mindezt a Kanizsai Dorottya
Kórház sürgősségi osztályának
bejáratánál, ugyanazon a helyszínen,
ahol néhány perccel korábban
még a Fidesz tartott sajtótájékoztatót.
A szocialisták elnöke bő egy esztendő
elmúltával látogatott újra városunkba.
Ezúttal tüntetők is „várták”
Mesterházy Attilát a kórháznál.
Mintegy húsz fő, akik közül többen
táblákkal érkeztek, melyeket „Hol
bújkáltál Attila?”, „Gyurcsány bábja
vagy”, „Ati, honnan van a 240
millió?”, „Hallásvizsgálat a korszerű
audiológiai laborban” feliratokkal
láttak el.
Az összefogás miniszterelnök-jelöltje
egyébként már a nyíltszíni sajtóeseményt
megelőzően megtekintette
a kórházban történt fejlesztéseket,
amivel kapcsolatban – immár a
tájékoztatóján – elmondta, azért példaértékű,
mert anno a szocialista
kormányok idején kezdődött el, és
mostani működése alatt fejeződött
be.
– Az ötmilliárd forint összértékű
beruházás pedig kiemelkedő – ismerte
el Mesterházy Attila. Elmondása
szerint, ha minden magyar kórházban
ezt a projektet véghez lehetne
vinni, ilyen informatikai- és műszertechnológiai
fejlesztéssel, akkor
a betegek jobb és gyorsabb ellátást
kapnának. – Viszont további pályázatok
most is folyamatban vannak,
amik még tovább növelik és segítik
a helyben, illetve a környéken élő
emberek ellátását.
Majd áttért a baloldali összefogás
egészségügyi programtervének ismertetésére.
Ami – mint ki is hangsúlyozta
– e téren nagyon egyszerű,
ugyanis tudomásul kell venni, hogy
több pénzt kell az egészségügybe
tenni. Bár, korábban ez a kormány
is ígérte a magasabb összegeket, a
több forrást, de – ennek ellenére –
éves szinten százmilliárd forintot
vettek ki innét.
– Ezt pedig pótolni kell, ám
mindemellett még azt is tudomásul
kell venni, hogy az egészségügy
olyan innovatív ágazat, ahol mindig
több pénzre lesz szükség. Ugyanis
idősödik a társadalom, nő az emberek
átlagéletkora, és folyamatosan
újabb technológiák és gyógyszerek
jelennek meg, melyek költsége mindig
drágább – bocsátotta előre a politikus.
Kiemelte továbbá azt a három
szakterületet is, amelyekre koncentrálnának.
A gyermekegészségügyet,
a rákos-, valamint a szív- és érrendszeri
betegségek gyógyítását és
megelőzését emelte ki a szövetség
egészségügyi programjának fő
szegmenseiként.
Illetve az „elviselhetetlenül”
hosszú várólistákról is szólt, amiket
– Mesterházy szerint – csökkenteni
kell, ha lehetne nullára. Sok esetben
mindez finanszírozási és szervezési
kérdést is jelent – fűzte tovább. A
Kanizsai Dorottya Kórházban
egyébként a várólisták hoszsza messze
az országos átlag alatt van, ami
másutt 12-14 hónap.
– A következő kormányzati ciklusban,
első intézkedéseink között,
(folytatás a 8. oldalon)
Fidesz kontra
Mesterházynak
Mesterházy az
egészségügyről és
a kanizsai kórházról
8 Kanizsa – Kampány 2014. március 6.
(folytatás a 7. oldalról)
a hosszú várólistákkal kell kezdenünk
valamit.
Majd újságírói kérdésekre válaszolt
Mesterházy Attila. A Hír Tv riportere
az iránt érdeklődött, egyetért-
e azzal a pénteken napvilágot látott
sajtóhírrel, amely Gyurcsány
Ferenc (illetve a Demokratikus Koalíció)
azon javaslatát taglalja, hogy
törvénybe kellene iktatni a homoszexuálisok
házasodási és örökbefogadási
lehetőségét.
Válaszában Mesterházy elmondta,
ők ezt a lépést ilyen formában
nem támogatják, bár már korábban
tudtak róla.
– Ebben vita van az összefogás
pártjai között. A regisztrált élettartási
viszonyt ugyanakkor támogatjuk.
Ezekben a kérdésekben egyébként a
társadalmi tudatformálást is fontosnak
tartjuk, mert nem lehet egyik
pillanatról a másikra olyan lépéseket
megtenni, amik a többség számára
nem elfogadottak. Még úgy sem, ha
Európa egyik része ebbe az irányba
halad. Mindez egyébként sem tartozik
az összefogás programelemei
közé, sőt, Gyurcsány Ferenc is úgy
fogalmazott, ez a Demokratikus Koalíció
saját javaslata, és ha ők dönthetnének
mindebben, akkor egy
ilyen irányba mennének. Nekünk –
erről – más az elképzelésünk.
Akövetkező kérdés az őszödi beszéddel
volt kapcsolatos. Miszerint,
ez ügyben, Gyurcsány Ferenc
„meglehetősen markánsan” fogalmazott:
e tekintetben az Orbán-kormányt
tenné felelőssé, és még egy
televíziót is feljelentettek.
Erre pedig úgy reagált a politikus,
számára az egyetlen új információ
ebben a történetben az, hogy a Fidesz
beismerte, hogy tudott az őszödi beszédről,
és meg is szervezte a kiszivárogtatását.
Ami pedig hozzájárult
azokhoz a „zavargásokhoz, amik
Budapesten 2006-ban kitörtek”.
– De ez már a múlt, én pedig a jövőről
akarok beszélni. Arról, hogy
milyen Magyarországot képzelek el
és miben hiszek.
Az MTVA tudósítója az iránt érdeklődött,
hogy Mesterházy, aki
2006-ban kommunikátora volt az 5
%-os áfa csökkentésnek, tudta-e akkor
azt, hogy mindezt később viszszavonják?
Mire a pártelnök: „Honnét
tudtam volna?”…
Pénteki vizit-körkép
A sajtótájékoztató után a baloldal
miniszterelnök-jelöltje – dr. Fodor
Csaba, Göndör István és Lelkó Tamás
társaságában – a Surdon megrendezett
polgármester-találkozóra
ment. Délután pedig Zalaegerszegre,
ahol a vállalkozóknak, majd a
helyi lakosoknak tartott fórumot.
Mesterházy zalai kampánykörútja a
Nagykanizsán múlt pénteken megrendezett
szocialista „Szegfű bállal”
fejeződött be.
Győzni szeretnénk április 6-án,
és nem lépünk koalícióra egyik
párttal sem – jelentette ki a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
elnöke, Vona Gábor szombaton,
Nagykanizsán. A politikus a Hevesi
Sándor Művelődési Központban
megtartott sajtótájékoztatóján,
majd teltházas lakossági fórumán
a Jobbik részletes programtervét
ismertette.
Még a fórumot megelőzően békés
demonstrációt is szervezett a
párt az eseménynek otthont adó művelődési
intézmény előtt, „kiállva a
devizahitelesek mellett”. Közel félszáz
ember hallgatta végig – két alapító
tag tolmácsolásában – a Jobbik
állásfoglalását és cselekvési tervét
ez ügyben.
Más területeken megtett és még
megvalósításra váró intézkedéseket
immár a sajtótájékoztatón ismertette
Vona Gábor, Zakó Lászlóval közösen.
A Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje,
megyei választmányi elnöke
elöljáróban azt emelte ki, hogy a 4 évvel
ezelőtti választások során a Dunántúl
legjobb eredményét Zalában érték
el, és ezt most is folytatni szeretnék.
– Nagykanizsára mindig nagy
örömmel jövök, a színvonalas programokon
túl mindig nagy érdeklődés
kíséri a rendezvényeinket – vette
át a szót Vona Gábor, kiemelve az
országjáró körútjain megtapasztalt
felfokozott érdeklődést a Jobbik
iránt, amely leginkább a fiatalok körében
érzékelhető, bár a középkorosztály
és az idősebbek szimpátiája
is egyre jobban, „mondhatni látványosan”
erősödik.
– Számunkra az internet és a lakossági
fórumok jelentik a találkozási
lehetőséget az állampolgárokkal,
ugyanis mi országos médiahálózat
híján vagyunk.
Majd áttért a Jobbik részletes
kampányára, aminek a miniszterelnök-
jelölt elmondása szerint három
fő szlogenje van: a megélhetés, a
rend és az elszámoltatás.
– Ugyanis az országnak és a magyar
embereknek erre van leginkább
szüksége. Ez az a három terület,
amit az elmúlt 24 év nem tudott
megadni – állította Vona Gábor. Pedig
a Fidesz arra hivatkozik, hogy
20 éve nem volt ilyen foglalkoztatottság
és rend Magyarországon –
ez nem más, mint statisztikai bűvészkedés.
A foglalkoztatottsági
mutatókat úgy tudja feljavítani a Fidesz,
a jelenlegi kormány, hogy abba
beleszámítja a közmunkásokat és
a külföldre elvándoroltakat is.
– A mi munkahelyteremtési koncepciónk
a 7 Vezér Terv, ami nem
közmunkaprogramokra épül, vagy
külföldre vándorlásra, hanem tisztességes
bérre, Magyarországon,
magyar embereknek, magyar munkahelyekre
–így Vona.
A rendteremtés tekintetében pedig
azt hangsúlyozta ki, hogy a szabálysértési
értékhatárt 50 ezer forintról
5 ezer forintra csökkentenék.
Az elszámoltatásról – azaz harmadik
fő szlogenjükről – Vona Gábor
elmondta, mindjárt ezzel kezdenek,
ha kormányra kerülnek.
– El fogjuk számoltatni az elmúlt
24 évet. Eltöröljük a mentelmi jogot,
és bevezetjük az országgyűlési képviselők
számára a dupla büntetés elvét.
Ennek értelmében, aki törvény alkotóként
törvényt sért – az duplán vétkezett.
Továbbá fel fogjuk oldani a
titkosításokat, mert nincs nagyobb
nemzetbiztonsági kockázat egy ország
számára, minthogy gazemberek
irányítják – szögezte le a politikus.
Saját pártprogramja után pedig
már azt vázolta Vona Gábor, hogy
sem a Fidesznek, sem az MSZP-nek
nincs választási programja. Az említett
két párt miniszterelnök-jelöltjét,
Orbán Viktort és Mesterházy Attilát
is közös vitára invitálja a Jobbik prominensre,
ugyanis – véleménye szerint
– a magyar emberek elsöprő
többsége igényelne egy ilyen vitát.
Aki pedig ilyen vitára nem hajlandó,
az elvtelenül viselkedik és „szembeköpi”
saját szimpatizánsait is.
A sajtótájékoztató végén pedig,
az áprilisi választások kapcsán azt
emelte ki Vona, hogy győzni akarnak,
és nem mennek bele úgy egy
„csatába”, hogy a második, vagy a
harmadik hely megszerzése lenne a
cél.
– S hogy ennek mi a realitása, azt
a magyar emberek fogják eldönteni.
Tény, hogy a Jobbik támogatottsága
növekvő tendenciát mutat, ezért optimistán
tekintünk a választások elé.
Viszont koalíciót senkivel nem kötünk,
ugyanis mi épp azokat az embereket
akarjuk képviselni, akiknek
a Fideszből is, az MSZP-ből is elege
van.
Lakossági fórum, szót ejtve a
magyar politika „bronzbikáiról”,
a parlamenti „agyelszívásról”, a
közelgő választásokról is…
Több száz fős hallgatóság előtt zajlott
a Jobbik lakossági fóruma, ahol
Zakó László országgyűlési képviselőjelölt
is szólt a szimpatizánsokhoz.
Beszédében amellett, hogy az elmúlt
4 év során végzett munkájáról, terveiről
és a választásokról szólt, annak is
hangot adott, hogy „vannak olyanok –
mint a DK-sok – akik lenácizzák” a
pártot, vagy a velük szimpatizálókat.
Amagyar föld „elherdálásáról”, a trafiktörvényről,
az „átverő” rezsicsökkentésről,
a „világbajnok” áfáról és a
„félkarú rablókról”, a szerencsejátéktörvényről
is megosztotta saját és
pártja nézeteit is Zakó. Hozzátéve azt
is, a Fidesz mindent úgy tett, ahogy
„politikai krédójának megfelelt.”
Pörzse Sándor, a Barikád magazin
főszerkesztője már azzal kezdte
beszédét, hogy: „soha többé kétharmadot
Magyarországon. Még akkor
sem, ha a Jobbik nyerne. Ugyanis ez
„eltorzítja a politikát.”
A választások kapcsán azt emelte
ki, hogy „elképesztő” személyek
bukkantak fel, akiket a magyar politika
bronzbikáiként nevezett meg:
Bokros „Luigit”, Fecót, azaz Gyurcsány
Ferencet, Kuncze Gábort és
Fodor Gábort is. Ezen felül még
szólt pártja számára visszásságot kiváltó,
politizálni szándékozó emberekről:
például a 4K vetkőző jelöltjéről…
Meg még arról is, milyen viselkedés
zajlik a parlamentben, ahol
„verbálisan durva dolgokat” mondanak
egymásnak a képviselők, az
egész pedig inkább egy zsibvásárhoz
hasonlítható. „Csönd csak akkor
van, amikor Vona Gábor beszél,
akit – még ha tudat alatt is – de elismer
a parlament – mondta Pörzse.
– A magyar országgyűlés tényleg
szörnyű – vette át a szót a Jobbik
miniszterelnök jelöltje – ahol szinte
a lehetetlennek, a 2/3-os többség ellen
kellett politizálnunk. Egy cinikus,
gátlástalan kormány ellen, akik
a legaljasabb, leggátlástalanabb eszközöket
használják…
Vona ezek mellett részletes választási
programjáról beszélt. Arról
Vona Gábor:
„Megélhetést, rendet,
elszámoltatást!”
Kanizsa 2014. március 6. – Kampány 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
is, hogy az élet szinte minden szegmensére
vonatkozóan változtatásokra
van szükség – ezt bővebben is
kifejtette a pártelnök, majd – ezt követően
– az interaktív fórum végén
a résztvevők kérdéseiket is feltehették.
Kövér László házelnök szombat
délután a Fidesz választmányi elnökeként
köszönte meg a könyvtár
3. szintjét megtöltő jelenlévők
– többségüket 2002 óta ismeri –
kormányt segítő fáradhatatlan
munkáját, azzal „keserítve” őket,
arra a jövőben is szükség lesz. –
Kezdünk már hozzászokni – azaz,
még nem dőlhetünk hátra. Majd
számba vette a Fidesz kormány
erőfeszítéseit társadalmi – gazdasági
téren egyaránt. Kiemelve, a
nagy átalakítások közt is „meg
tudta őrizni arcát”, azaz nem bukott
meg, mint Antall József
kamikáze kormánya (gyakorlatilag
már 1990-ben, a taxis blokád
idején). Sőt, a Békemenettel azt
üzenhette a világnak, a Fidesz
kormánynak akkora a támogatottsága,
hogy nem érdemes vele kukoricázni.
Utalt az Orbán Viktort
akár polgárháború árán is megbuktatni
tervező Charles Gátira:
ha tőlünk keletre nézünk, nem is
olyan elképzelhetetlen terv az
övé... Hívta is a jelenlévőket a következő,
március 29-i Békemenetre.
És amiről kevesebb szó esik,
pedig a leglényegesebb: a népesedési
gond – folytatta. – Minden
azért van, hogy mi legyünk, a
gyermekeinkben és az unokáinkban.
Gyermektelenséggel, elöregedésssel,
fogyással küzdenek
a nálunk gazdagabb országok is,
ez tehát nem kizárólag gazdasági
probléma. Azok a kormányzati
lépések, amelyeket a javulás érdekében
tettünk – a családi adókedvezmény,
a gyermekvállalást
követően a munkába visszatérés
segítése, a gyes/gyed kiterjesztése
– abban segíthetnek, hogy a
közgondolkodásbeli fordulat létrejöjjön.
Enélkül egyszer csak eltűnünk
a térképről. Mindeközben
a világ népessége növekszik,
vannak jelentkezők, kül- és belföldön,
akik az általunk üresen
hagyott területre jönnek. Egyre
jelentősebb az illegális migráció.
Vagy komolyan vesszük ezt, vagy
nem foglalkozunk vele, mivel mi
úgysem érjük már meg. Egy szerzetestől
tanultam, hogy a kommunisták
azok, akik nem hisznek
az örökkévalóságban. Tehát nekik
nem érdekes, hogy mi történik
utánuk. De mi nem ezek vagyunk,
mi szeretnénk a gyermekeinkre,
unokáinkra olyan világot
hagyni, amely a szó szoros értelmében
élhető. A következő négy
év legfontosabb feladata tehát itt
van, nem csak gazdaságilag. A
közgondolkodásban – iskolában,
médiában, családban – egyaránt
fordulatra van szükség ennek érdekében.
A Kéthly Annát idéző (szívesen
vállalja a vádat, hogy ő jobboldali
szociáldemokrata, ha a fantaszták
és a fizetett ügynökök baloldaliak)
kérdésre válaszolva a hajdani
Ellenzéki Kerekasztalban
hallott meghatározásra emlékezett:
A liberálisok a gazdasággal
törődnek, az emberek másodlagosak.
A szociáldemokraták az emberekkel,
úgy, hogy a gazdaság is
működjön. Sok értelme nincs –
már Kéthly Anna megmondta –
ennek a jobb- és baloldal felosztásnak,
ha összevetjük a mi hozzáállásunkat
az előző kormányéval.
1990 után azok kezdték szociáldemokratáknak
nevezni, akik
sem szociáldemokraták, sem baloldaliak
nem voltak. Akik
legrútabbul árulták el a rájuk szavazó
kisembereket. Majd ezt folytatták,
azt a trükköt alkalmazva –
egyre kevésbé sikeresen –, hogy a
legrászorultabbakat nem a felső
tízezer – melynek ők is tagjai –
rovására, hanem a munkájuk révén
éppen csak kicsit jobban élőket
megnyomorítva kívánták segíteni.
Nem törődve azzal, ha az országot
fenntartó középosztályt
tönkreteszik, az ország is vele
megy, a felső tízezernek sem lesz
kiktől elvenni, akár tovább is állhatnak.
Kéthly Annára visszatérve
méltatta őt. – Nemsoká szobrot
is kap a Parlament közelében, ha
már 12 év kormányzásuk alatt erre
nem futotta a szocialistáknak.
A határon túli magyar szervezetek
egy részének – de idehaza sem
ismeretlen ez a jelenség – baja,
hogy konfliktus nélkül akarják
megúszni az életet. Miközben
igényt tartanak azokra a jogokra,
amelyekre joggal tartanak igényt.
Nem fegyveres konfliktusra gondolok,
de arra a kiállásra, mint a
több mint 100 éves felvidéki aszszonyé,
aki nem adja fel, elmondja
mindenütt, hogy neki szülőföldjén
maradva – hiába került más állam
fennhatósága alá – joga van a
magyar állampolgárság visszanyerése
után is szlovák állampolgárnak
lenni. Alaptörvényünk már
nem azt mondja, hogy a magyar
állam felelősséget érez, hanem:
felelősséget vállal a külhoni magyarokért.
Ehhez az érdekérvényesítéshez
erős állam kell, nem
egy Gyurcsány által páriává legyöngített.
A veszélyeztetett kárpátaljai
magyarság kapcsán előkerült
ukrán fejleményekről megjegyezte:
Ukrajna adja a világ kínálati
gabonapiacának 10%-át,
ugyanakkor a GDP-je 40%-ig van
csak eladósodva, van még hová
eladósítani.
Az egyik hallgató gratulált ahhoz
a nyugalomhoz, ahogyan az ellenzék
parlamenti és azon kívüli provokációira
reagál. Kövér László válaszában
világossá tette, csak az ő
malmukra hajtotta volna a vizet, ha
a CNN és más televíziók egyes országokban
már megszokott botrányos
jeleneteket, erőszakot mutathattak
volna. A Sándor-palota erkélyére
való fölmászás azonban más:
nem jelent jót az állam működőképességét
próbára tenni. Ez az elmúlt
húsz év terméke, s visszautalt a titkosszolgálatok
nem csak bűnös félrenézése
folytán zavartalanul folyt
roma-gyilkosságokra. Ez a „minél
rosszabb, annál jobb” cinikus logikájára
épült.
Cseresnyés Péter elköszönőben
a legközelebbi három eseményt
hirdette: március 11-én, kedden 18
órakor Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke,
március 21-én, pénteken 18
órakor pedig többek közt Fazekas
Sándor miniszter és Fónagy János
államtitkár lesz a vendége a
HSMK-ban. És a legnagyobb érdeklődést
kiváltó: a kórház felújítását
avató Orbán Viktor miniszterelnök
március 10-én, hétfőn 10.30-
kor érkezik a Városházához, 11-
kor az SBO-hoz. Mindkét helyszínre
hívta ünnepelni a város és
környéke lakóit.
Kanizsa
Minden azért van,
hogy mi legyünk,
a gyermekeinkben
és az unokáinkban
AKanizsa Hetilap megkeresésére
a helyi választási bizottság közölte,
hogy a Zala megyei 03. számú
országgyűlési egyéni választókörzetben
február 28-ig az alábbi
szervezetek és jelöltjeik igényeltek
ajánlóívet. Hogy kik kerülnek
nyilvántartásba hivatalos jelöltként,
várhatóan csütörtökön
(lapzártánk után) válik jogerőssé.
BARNAMAGDOLNA– Közösség
A Társadalmi Igazságosságért Néppárt.
BOGDÁN LÁSZLÓ – MCF Roma
Összefogás Párt. BOGDÁN ZOLTÁN
– Magyarországi Cigánypárt. CSERESNYÉS
PÉTER - Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt. DOMOKOS ZSOLT– Elégedetlenek
Pártja. FARKAS CSABA –
Kisgazdapárt, Magyar Igazság és Élet
Pártja. FELDE KATALIN ZSUZSANNA
– Magyar Demokratikus Unió.
GAYER ANDRÁS RIKÁRD – Nép
Oldali Párt. GODAGERGELY– Megoldás:
Egyiksem! Civilkontroll Párt.
GÖNDÖR ISTVÁN – Magyar Szocialista
Párt, Együtt – AKorszakváltók Pártja,
Demokratikus Koalíció, Párbeszéd
Magyarországért Párt, Magyar Liberális
Párt. HORVÁTH FERENC HENRIK
– Szociáldemokraták Magyar Polgári
Pártja. HORVÁTH LÁSZLÓ – Szabad
Választók Pártja. HORVÁTH SÁNDOR
– Új Magyarország Párt. HOZBOR
ÁDÁM – Új Dimenzió Párt. JÁ-
RÁSI ISTVÁN – A Haza Nem Eladó
Mozgalom Párt. KAJTÁR DÁVID PÉ-
TER – Európai Roma Keresztények
Jobblétéért Demokratikus Párt. KECSKEMÉTI
IVÁN – Keresztény Magyarok
Szövetsége. KELE NÓRA – Magyarország
Jövője Párt. KISS ENDRE –
Független jelölt. KUCSÉBER ERVIN –
Független Kisgazda – Földmunkás és
Polgári Párt. MARTON KRISZTIÁN –
Aquila Párt. MOLNÁR ISTVÁN – Jólét
és Szabadság Demokrata Közösség.
MÓCZ GERGő DÁNIEL – Rend,
Szabadság, Jólét Párt. Dr. PÁSZTOR
JÓZSEF – Határon Túli Magyarok Pártja.
PÁSZTORI PATRÍCIA– Sportos és
Egészséges Magyarországért Párt.
PISKOR JÓZSEF ZOLTÁN – Összefogás
Párt. SÁNDOR JÓZSEF – Seres
Mária Szövetségesei. SOMOGYVÁRI
LÁSZLÓ – Magyar Republikánus Politikai
Párt. SZABÓ ISTVÁN – Társadalmi
Béke Párt. SZÜCS MÁRIA – Szabad
Magyarok Pártja. TRINGER FERENC
PÉTER – Lehet Más a Politika.
VAJDA LÁSZLÓ – Új Generációk
Pártja. ZAKÓ LÁSZLÓ – Jobbik Magyarországért
Mozgalom.
Újabb három jelölt,
eddig 33
Kanizsa – Mindenki 10 Háza 2014. március 6.
Dömötörffy Sándor, a Közművelődési
és Városszépítő Egyesület
elnöke és Sajni József önkormányzati
képviselő sajtótájékoztatót
tartottak, melynek témája
a nagykanizsai fideszes vezetés
részéről a Miklósfai városrész és
az egyesülettel szemben gyakorolt
diszkrimináció volt.
A Miklósfai Mindenki Házában
tartott tájékoztató aktualitását egy
nemrég kapott levél jelentette. Az
elnök kiemelte, a társadalmi igazságosság
érvényesítéséért vívott
harcot békésen szeretné érvényesíteni.
Meggyőződése, hogy az ország
előre haladását csak jobb és
bal együtt tudja szolgálni.
A levél értelmében, ahogy azt
Dömötörffy Sándor ismertette, az
önkormányzat nem köt megállapodást
a városrésszel további feladatok
ellátása céljából, mivel a városban
az önkormányzat fenntartásában
működő közművelődési intézmények
biztosítani tudják az egész város
lakossága számára a közösségi
színtereket. – Már évek óta harcolunk
azért, hogy a város kössön velünk
közművelődési megállapodást.
Az egyesület 1995-ben vette át a
Mindenki Házát, és azóta az önkormányzat
fősoron támogatta az egyesületet
egészen 2010-ig. Ezt követően
eltűnt a Marton Istvánnal, az akkori
polgármesterrel kötött egyezmény
a hivatalból. Ez pontosan rögzítette
az egyesület feladatait, annak
jogát és a támogatás mértékét is. Továbbá
azt, hogy fősoron kapjuk a támogatást,
nem pedig polgármesteri
keretből, vagy a kulturális alapra való
pályázás lehetősége révén – ismertette
az előzményeket az elnök.
Ezt követően kérték a megállapodás
újbóli megkötését, mivel azzal
jobban tudnák az évet tervezni,
de három éve nem történt az ügyben
változás. Fontos lenne, számukra,
hiszen átkerültek jelenleg a
kulturális alapba, így pedig tavaly
már működési költségre sem tudtak
pályázni.
– 2010-ben 3,9 milliót, egy évvel
később 3,3 milliót, míg 2012-
ben 2,5 milliót kaptunk. 2013-ban
a polgármesteri keretből, a közbenjárás
hatására 1,5 millió forintot
juttattak számukra októberben
– mondta Dömötörffy Sándor.
Ahogy hangsúlyozta, innentől
csak a kulturális alapra pályázhatnak,
melyből finanszírozhatják a
rendezvényeiket. Így működési
költség, támogatás híján a művelődési
centrumot áprilistól be kell
zárniuk. Az alkalmazottakat pedig
fizetés nélküli szabadságra kellett
küldeniük.
Összehasonlításképpen, a diszkrimináció
érzékeltetésére említette,
hogy a kisebb lakosságszámú
Iharosberény 12 milliót, Kiskanizsa
pedig 20 millió forintot kap működésre,
míg a városban működő
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház 3,5 milliót.
A közművelődési megállapodás
azért lenne fontos, hogy fősoron
kapják a támogatást márciusban,
mert így nem lehet tervezni az éves
működtetést. És rengeteg pályázati
lehetőségtől a szerződés hiányában
elesnek. Utolsó lépésként az elnök
nyílt levelet küld Cseresnyés Péter
polgármesternek, a jegyzőnek és
Orbán Viktor miniszterelnöknek.
Ezt követően Sajni József önkormányzati
képviselő két szlogenre
emlékeztetett: „annyian vagyunk,
hogy azt csinálunk, amit akarunk”
valamint a „Miklósfát ezért a választási
eredményért megbüntetjük”.
Utóbbi egy kanizsai politikus
szájából hangzott el. – Ha ezt a kettőt
egymás mellé teszem, ennek az
eredménye a mai helyzet. Az országban
és Nagykanizsán is úgynevezett
”kézből etetés” működik –
mondta a képviselő. Emlékeztetett,
Dömötörffy Sándor mandátuma
március 27-én jár le, és a pozíciót
olyan ember kapja meg, akit „tovább
lehet kézből etetni”.
– Ha folytatódik a diszkrimináció,
feltételezem polgári engedetlenség
is lesz a városrészben. De nem hiszem,
hogy erre sor kerülne… – zárta
a tájékoztatót Sajni József.
Kanizsa
Dömötörffy, Sajni: Diszkrimináció Miklósfán
A miklósfai Mindenki Háza épülete a hozzá tartozó földterülettel
együtt, 1995. aug. 25-én kelt megállapodás alapján, térítésmentesen
került átadásra Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
részéről a Közművelődési és Városszépítő Egyesület számára.
Az akkori megállapodás 7. és 8. pontja a következőket tartalmazza:
7. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az ingatlan fenntartásával kapcsolatos
költségek a birtokba adás napjától őt terhelik, annak költségeihez
önkormányzati támogatás kötelezően nem jár.
8. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az épületben a közösségi
funkciókat megtartja, illetve önkormányzati rendezvényekhez a kért
helyiséget térítésmentesen biztosítja.
Önkormányzatunknak – a mindenkori politikai hovatartozástól függetlenül
– fontos volt a helyi közösségek támogatása.
A megállapodás tartalmával ellentétben az alábbi mértékben támogatta
a házban működő egyesületet Nagykanizsa Megyei Jogú Város költségvetése
2006. óta:
2006-ban 2 830 000 Ft Képviselő: Sajni József
2007-ben 2 210 870 Ft Képviselő: Karádi Ferenc
2008-ban 2 335 000 Ft Képviselő: Karádi Ferenc
2009-ben 7 700 000 Ft Képviselő: Karádi Ferenc
2010-ben 12 498 000 Ft Képviselő: Karádi Ferenc
2011-ben 3 495 000 Ft Képviselő: Sajni József
2012-ben 3 150 000 Ft Képviselő: Sajni József
2013-ban 2 730 000 Ft Képviselő: Sajni József
Összesen: 36 948 870 Ft.
Természetesen a saját bevételek és az egyéb, a városvezetés által kezdeményezett
vállalkozói támogatások nincsenek a felsorolt tételek között,
amelyek további 12-13 millió Ft-ot tehetnek ki hozzávetőlegesen
2006 óta.
Aközel 50 millió forint bevétel ellenére, az egyesület jelenlegi elnökének
Dömötörffy Sándornak folyamatosan az a követelése, hogy az általa
folytatott, vélhetően felelőtlen gazdálkodás hiányait, esetenként a fedezet
nélküli kötelezettségvállalások adósságait rendezze a város. Most, 2014
év elején újra pénzhiányra hivatkozva próbálhat zsarolni minden döntéshozót
a ház bezárásának lebegtetésével.
Jól látható a fenti számok alapján, hogy minden tekintetben megalapozott
a városvezetésnek az az elvárása az egyesület vezetése felé, hogy a
közpénz elköltésének, esetenként felelőtlen és következmények nélküli
módja, a milliós nagyságrendű jogerősen kiszabott bírsággal együtt, nem
folytatható tovább Miklósfán. Minden tekintetben meg kell felelni az egyesület
mindenkori vezetőjének annak a feltételnek, hogy az elszámolások a
támogatói szerződésekben leírt időben és tartalommal kerüljenek benyújtásra,
valamint egyesület gazdálkodása és pénzkezelése minden szempontból
legyen átlátható és feleljen meg a vonatkozó jogszabályoknak.
Ha ezeket a szempontokat az egyesület képviselője személye elleni támadásként,
vagy az egyesület belső életébe történő beavatkozásként értékeli,
magánemberként megteheti, de azokat a képtelen állításokat, amelyekkel a
jelenlegi városvezetőket Miklósfa ellenségeinek szeretné feltüntetni, kategorikusan
visszautasítjuk. Egy civil egyesület elnöke a tagság nevében ilyen,
nyilvánvalóan politikai indíttatású, valótlan nyilatkozatokat nem tehet.
Cseresnyés Péter polgármester úr a 2014. febr. 12-én kelt levelének végén
az alábbiakat írta válaszként a legutolsó, személyeskedésektől sem
mentes elnöki ultimátumra:
„A Közművelődési és Városszépítő Egyesület 2014. évi szakmai programjainak
megvalósításához a 2014. évi kulturális keretből igényelhet támogatást,
amelyre biztatom. 2013-ban is az önkormányzati támogatások
tették lehetővé, hogy a Mindenki Házát egész évben sikerült működtetniük,
ami az önkormányzatnak is úgy érdeke, mint az egyesületüknek."
Az önkormányzat továbbra is partnernek tekint minden civil szervezetet,
amely az egyesület alapszabálya szerinti tevékenységet végez Nagykanizsán.
Azon szervezet, amelynek vezetője fő feladatának a zavarkeltést, vagy a politikai
állásfoglalást tekinti az egyesület nevében tett nyilatkozatai során, sokak
véleménye szerint nem méltó közpénzekből nyújtott támogatásra.
Amennyiben a Közművelődési és Városszépítő Egyesület választott
vezetője a jövőben nyitott egy higgadt, előremutató beszélgetésre, ahol
az esetleges vitatott kérdések, problémák feltárhatók és az egyesület céljainak
szellemében megfogalmazható hosszú távú működés biztonságáról
egyeztetés folytatható, az önkormányzat illetékes képviselője készen
áll egy higgadt álláspont kialakítására.
Karádi Ferenc alpolgármester
Nagykanizsa, 2014.02.28.
Közlemény a Mindenki Háza közösségi
tér önkormányzati támogatása ügyében
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 6.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a
foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán
való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető teljes terjedelmében a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.
***
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése,
a munkanélküliek számának csökkentése.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető teljes terjedelmében a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.
Pályázati felhívások
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe
az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük
másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán
és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2014. március 14-ig juttassák
el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági
Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) vagy telefonon (+36 20 8492334 ).
Díszdiplomához szükséges iratok:
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSőFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA
Pedagógus díszdiplomák igénylése
Az akció a megjelenéstől május 31-ig tart.
A „Napfény” Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai Egyesülete köszöni eddigi támogatásukat.
Kérjük, hogy ez évben is segítsék adójuk 1 %-val
egyesületünk munkáját. Adószám: 18967621-1-20
Üzemlátogatási lehetőség gyerekeknek
Négy nagykanizsai vállalkozás vezetője felajánlja óvodásoknak, általános
iskolásoknak, hogy gyáraikban a régi idők mintájára üzemlátogatáson
vehetnek részt. Tesszük mindezt azért, hogy különböző
szakmákkal ismerkedhessenek meg, lássanak be kicsit a gyárkapuk
mögötti életbe.
Ajelentkezni a következő címen lehet: uzemlatogatas2014@freemail.hu
A jelentkezés ideje: 2014. március 17-21. között. A látogatás ideje:
2014. április 10-11. 8.00-11.30 és 12.30-14.30
közötti időben.
A vállalkozó szelleműek:
- Fabak Kft.
Sörgyár u. 5. ( bútorgyártás) – Németh Pál
- Metal-Tech Expert Kft.
Teleki u. 23. ( fémipar ) - Varga Endre
- Metamorf ’90 Kft.
Csengery u. 111. (műanyagipar, fröccsöntés ) – Hajba Ottó
- Nilfisk-Advance Kft.
Csengery u. 119. (ipari mosó- tisztítóberendezések) – Kalocsai Norbert
Kérjük a jelentkezéskor megadni, mely időpont lenne a megfelelő
és mely céget (cégeket) látogatnák meg szívesen.
Tisztelettel: Németh Pál
Szerkesztőségünk arra kéri a Zala megyei 03. számú országgyűlési
egyéni választókerületben induló jelölteket, hogy szerkesztőségünk
címére juttassák el a kampány során hivatalosan használt fotójukat
(képformátumban: jpg, tiff, bmp, stb.), illetve tájékoztassanak bennünket
kampányrendezvényeik időpontjáról és helyszínéről. Cím: 8800
Nagykanizsa, Király u. 47., e-mail: kanizsahetilap@chello.hu.
Tisztelettel: Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
Felhívás hivatalosan is országgyűlési képviselő
jelöltek részére
Esedékes a 2014. évi kamarai hozzájárulás
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2014. évi 5000 Ft-os
kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: 2014. március 31.
Aki tavaly regisztrált, annak idén csak a kötelező kamarai hozzájárulást
szükséges befizetnie. Ha a nyilvántartott adataiban változás történt, akkor az
internetes felületen vagy személyesen szolgáltató irodánkban szíveskedjen javítani
és pontosítani a nyilvántartott adatokat. A befizetés történhet átutalással a
Sberbanknál vezetett 14100134-12287549-13000004 számlaszámunkra, adószám
feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatunkon a pénztárba történő befizetéssel.
Aki a 2012. vagy 2013. évi hozzájárulás megfizetését elmulasztotta,
még pótolhatja. Egyeztetés a 93/516-670-es telefonszámon lehetséges. A tartozásokat
a NAV hajtja be, ha lejár a határidő!
További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu
Kanizsa 12 – Magazin 2014. március 6.
Március 7. 16 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3 éveseknek.
Vezeti: Vajda Margit (30/6160-
847). Részvételi díj: 700 Ft/család.
Március 8.
MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC KUPA
- IDF VILÁGBAJNOKI VÁLOGATÓ.
Szervező: SZAN-DIA Fitnesz FSC.
Március 11. 17 óra
„A LÉLEK DOLGAI” - előadássorozat
III. „Szavak egymáshoz” – Rambala
Éva erőszakmentes kommunikációs tréner
előadása. Belépődíj: 1200 Ft.
Március 12. 14 óra
"Egészséges táplálkozás művészete"
előadássorozat. VEGYEM, NE VEGYEM?
- az étrend kiegészítők és az
egészség kapcsolata - előadó: Dr.
Buzás Judit járási tiszti főorvos.
Március 12. 14 óra
A BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA.
Március 14. 18 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
„TOGETHER - EGYÜTT” - Képzőművészeti
Társaság kiállítása. Megtekinthető:
április 1-ig.
Március 14. 20 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
QUIMBYTEÁTRUM 2 - KONCERT.
Belépődíj: 3800 Ft, 19-20-dik sor 3500 Ft.
Március 15. 10 óra
EMLÉKMűSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
166. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő.
Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium
diákjai. Műsoruk címe: „A nő kezében
zászló – a férfi kezében kard” –
Márciusi hölgyek az ifjak oldalán. Szerkesztette:
Hámori Zsoltné és Gaál Mercédesz.
A belépés díjtalan.
Március 6. 16 óra
„EGÉSZSÉGES CSALÁD” – kiállítás
montázsokból és rajzokból. Megtekinthető:
március 14-ig
Március 6. 16.30-18 óra
ANagykanizsai Családsegítő Központ
„Segíts, hogy segíthessünk” Alapítványa
projektzáró rendezvénye. „ÚTRAVALÓ”
– ünnepi gálaműsor a pályázaton
résztvevő iskolák tanulói
részvételével.
Március 12. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! - KLUB.
Téma: Fájlkezelés a gyakorlatban
Március 13. 17.30 óra
Népszerűbb zalai gyümölcstermő
növényeink kártevői és az ellenük
való védekezési lehetőségek. Előadó:
Keresztes Balázs agrármérnök, növényorvos
szakmérnök.
Március 15. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál. TÁNCHÁZ
- Közreműködik: a Zrínyi Tambura
Zenekar (Murakeresztúr). A táncot tanítja:
Novák Henriett. Belépődíj: 500 Ft.
Lehetne szokványos a fiatal
festőpalánta, Kiss Éva Krisztina
élete, ám mégsem az. A
K.É.K. művésznéven alkotó zákányi
hölgy tesz azért, hogy
példaképeihez – Gustav
Klimthez és Egon Schieléhez –
hasonlóan megreformálja mindennapjait.
Amik, természetesen,
nem múlhatnak el anélkül,
hogy ne táncoltatná meg ecsetét
a vásznon. Épp ez jelenti a
lélekdonort az egykori, kaposvári
egyetemistának, ha a sokszor
nyers és jellegtelen valóságból
kiszakadva saját világát
jelenítheti meg. Ami aztán tele
van vitalitással.
Nomen est omen, avagy a név
kötelez – tartja a közmondás. Kiss
Éva Krisztina „K.É.K.” monogramja
a gimnáziumi évek alatt művésznevévé
kovácsolódott, a fiatal lány
azóta is tartja magát eme színes elnevezéshez.
Ugyan nem abban,
hogy csupa kék képet fest, hanem
azzal, hogy mindegyik alkotásba
önmagából ad egy szeletet. Mivel –
elmondása szerint – ő olyan ember,
aki soha nem hajlandó másokat mímelni,
azért, hogy megszeressék lényét,
vagy a festményeit.
– Ha valaki megkérdezné tőlem,
hogy kezdődik a „művészet”, biztosan
nem tudnék rá válaszolni, mert a
művészet folyamatos, s a történelem
alakítja, paradigmaváltások mindig
is lesznek. E szenvedély már gyermekkoromban
megmételyezett, de
nyilván azt még nem lehetett alkotásnak
hívni, a legtöbb időt az egyetemi
évek alatt tudtam szentelni a rajzolásnak,
vagy az ecsettel történő
zsonglőrködésnek – utazott vissza a
nem is annyira távoli régmúltjába
K.É.K. beszélgetésünk kezdetén.
Amit aztán meg is szakított rövid
időre, meg sem várva a következő
kérdést, hogy miket, kiket festett anno,
ugyanis szemeivel körbepásztázott
a szerkesztőségben, és közölte:
neki túl unott, semleges és üres az
egész helyiség. Éppen ezért képtelen
festeni tereket, vagy olyan dolgokat,
amikben nincs élet.
– Engem, mindig is, az emberek
érdekeltek. Nem is igaziból külcsínük,
hanem az, hogy mit rejthetnek
belül. Külsőleg is hordoz minden
ember nagyon különleges vonásokat,
amitől karakteres lesz egy arc, egy figura,
és ez egyébként nagyban utal a
belső személyiségjegyekre is. Minden
modellemben van valami rendkívüli,
és magával ragadó. Általában
mindenkit lefestenék. Illusztrációkat
is készítek, amit épp annyira szeretek,
mint akrillal festeni. Sokat olvasok,
így jó pár téma ad ihletet, legyen az
szépirodalom, vagy verseskötet.
– Így volt ez már a csurgói református
gimnázium, majd az egyetem
művészeti karán is. Kaposváron sokszorosító
grafikai szakon tanultam,
eredetileg a grafika tűnt az erősségemnek,
majd az üvegművészetbe is
belekóstoltam egy esztendőre. Aztán
vettek fel az egyetemre, nem is tétlenkedtem
az ott töltött három év során:
elkezdtem megismerkedni a festészettel,
ami eleinte idegen volt a
sokrétű finom vonalakkal érzékeltető
grafikai technikák után, de végül
megbarátkoztunk. Ehhez nagyban
hozzásegített az élénk színek szeretete,
és mesterem: Illés Balázs.
Viszont az államvizsgám óta eltávolodtam
a festészettől, vagyis
inkább kevesebb mértékben az
életem része, hisz „civilnek” álltam
egy kis időre, de vissza szeretnék
térni az iskolapadba az alkotást
szolgálatába állva.
– Akkor olyan (is) vagy, mint egy
kaméleon. Mindig ahhoz a környezethez
igazodsz, amiben lenned kell.
– Valójában sodródom az árral,
ugyanakkor tudom, mit akarok, és
ez – mint mindenkinél – egyre jobban
kikristályosodik.
– A „kocsmazajos” tárlatod
kapcsán is…
– Nőnap előestéjén, március 7-én,
pénteken, 19 órakor a nagykanizsai
Robinson Pizzeria & Pub-ban nyílik
meg második egyéni kiállításom. A
roppant hangulatos szórakozóhely
varázsa és a kultúra szélesebb körben
való elterjesztése reménnyel tölt el.
Egyébként a megnyitóra minden érdeklődőt
szeretettel várunk: jómagam,
egy kedves költő barátom, aki a
kiállítást megnyitja – az ő vehemenciája
hasonló szellemet tükröz, mint
az enyém, illetve a pub menedzsmentje
is, akiknek ezúton is köszönöm
a sok segítséget, támogatást.
Kanizsa
K.É.K. képei
2014.03.11. (kedd) 10:00 – 16:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.03.13. (csütörtök) 17:00 – 18:30 MagyarVöröskereszt, Nk. Sugáru. 28.
Véradás - Vöröskereszt
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 6.
Horoszkóp
Ne ragaszkodjon a régi szokásaihoz, mert
unalmassá válhat a barátai körében. Ápolja
tovább a kapcsolatait, és szánjon rájuk
az eddigieknél több időt. Ez a kis befektetés
hasznos lehet mindenkinek.
Ha akarja, ha nem, a tavasz felpezsdülést
hoz a magánéletébe. Még masszőrhöz sem
kell elmenni, elég, ha egy nagyot sétál a természetben.
Ha ezután még szórakozásra is
vágyakozik, üljön be egy cukrászdába.
Ha sok az otthoni teendője, akkor se
mondjon le a szórakozásról, a nosztalgiázásról.
A hétvégi böllér bemutatón például
lehetősége nyílik az egykori disznóölés
hagyományainak felidézésére.
Kavargó energiáját újabb sikerek eléréséhez
is felhasználhatja. Így könnyedén
vesz minden útjába kerülő akadályt, még
akkor is, ha a titkai iránt kitartóan érdeklődik
valaki.
A hétvégén lehetőleg kevesebbet foglalkozzon
a lelki dolgaival. Szabadidejét inkább
töltse ki más foglalatossággal. Egy újabb
fesztivál részese lehet, és újabb ismerősökkel
találkozhat, ha kilátogat a vásárcsarnokba.
Kedvező változások érik a családját, s
ezek hatásai kihatnak az ön kedélyére is.
Más, ismeretlen tájak meghódítására vágyakozik,
de sajnos az utazásig még várnia
kell néhány hónapot.
Nyugalmas hetek következnek az ön számára,
semmiféle konfliktustól nem kell
tartania. Ha netán lehetősége nyílik egy
szép utazásra, fogadja el a meghívást, mert
sok szép élménnyel gazdagodhat.
Romantikus hétvégére számíthat, ha meglátogatja
a böllérfesztivált a vásárcsarnokban, hiszen
ez jó lehetőség az ismerkedésre. Vizsgálja át időben
a ruhatárát, és most ne a kényelemre fektesse
a fő hangsúlyt, hanem a vidám színekre.
Szokatlan lépéseket fontolgat magában. Bár
nem szeret veszélyesen élni, száguldozni,
most mégis legszívesebben egész nap szelné a
kilométereket. Bátran megteheti, utazhat, csak
figyeljen oda a közlekedési szabályokra.
Ne ígérjen a családtagjainak többet annál,
mint amennyit teljesíteni tud. Hogy maradjon
ideje az ellazulásra, törekedjen a
konfliktusok megoldására, és vonzzon be
annyi D vitamint, amennyit csak tud.
Ne kérdőjelezze meg, és ne kritizálja folyton
a párja kitartását. Csak olyan teljesítményt
várjon el tőle, amekkorára képes.
Ha erőteljesebb változást akar, vértezzék
fel magukat vitaminokkal.
Számtalan feladatra számíthat az elkövetkező
hetekben. Jókedvét nem szegi semmi
sem, és már az is felvidítja, ha mindezt
zeneszó mellett teheti. Az esetleges kritikákat
engedje el a füle mellett.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Projekt asszisztens felsőfokú megegyezés szerint
Faipari művezető középfokú megegyezés szerint
Vasúti pályamester szakirányú megegyezés szerint
Raktári adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Áruforgalmi ügyintéző középfokú megegyezés szerint
CNC csőhajlító szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Recepciós szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Targoncaszerelő szakirányú megegyezés szerint
Felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
Marós-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. március 6.
Nk-án a Zárda u. 9-ben 76 m2-es,
II. emeleti, cirkó fűtéses lakás beépített
fa bútorokkal (konyha, előszoba)
eladó. Két szoba, konyha-nappali,
wc, fürdő, kamra, előszoba, gépkocsibeálló.
Irányár: 13,4 millió Ft.
Tel.: 0620-950-9527. (7627K)
Cserfőn 1300 négyszögöl szőlő
pincével, gyümölcsössel eladó. Érd.:
0693-324-219 (7631K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7629K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, tel.:
0630-597-1530 (7632K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7630K)
ELőNEVELT
CSIRKE
a Boglári Baromfikeltetőből!
Szép, oltott állomány, vörös vegyeshasznosítású
(külön tojó is)
és fehér húshibridek rendelhetők.
Házhoz szállítva 440 Ft/dbtól.
Tojótyúk 680 Ft/db-tól.
Kacsa, liba, táp termelői áron.
ÉRDEKLőDNI:
06/85-353-200, 06/30-9-899-754
(Más telefonszámon nem mi hirdetünk.)
Jeruzsálemben rendezték a vívók
kadet Európa-bajnokságát,
melyre a magyar válogatott színeiben
a Nagykanizsai TE 1866
kardozója, Dobó István (képünkön)
is kijutott. Először a kontinensviadal
harmadik napján lépett
pástra Dobó az ötven indulót
felvonultató egyéni férfi kard
mezőnyében.
A kanizsaiak sportolója végül a
12. helyet szerezte meg, s a honi
erősorrend az izraeli helyszínen is
visszaköszönt, hiszen a magyarok
közül a legelőkelőbb helyezést érte
el. Csapatban a magyar válogatott
tagjaként ő is részese volt annak,
hogy a nyolc közé kerülésért
legyőzték a belgákat kadet korcsoportos
kardozóink. A négybe jutásért
aztán az oroszok jobbnak bizonyultak.
Jöhetett a 5-8. helyről
döntő találkozók sora: a lengyelektől
kikaptak Dobók, viszont a
7. helyért vívva legyőzték az ukránokat.
P.L.
Dobó 12.
az Európabajnokságon
A Nemzetközi Táncszövetség
(IDF) nemzetközi vb-válogató
versenyét rendezték Moszkvában,
melyen Felső Brigitta (képünkön),
a Szan-Dia Fitness SC
látványtáncosa is indult egyéni
számokban. Edzői Vágó Alexandra
és Vágó Diána egyben
pontozóbírókként is közreműködtek
az oroszországi helyszínen.
A versenyről mindenekelőtt azt
érdemes tudni, hogy IDF-pontgyűjtő
megmérettetés volt a szervezet
pulai világbajnokságára, melyet
május végén rendeznek a horvátországi
városban.
– Egy sok éves, 2010 óta tartó
baráti kapcsolat kiteljesedése volt
az, hogy végre elmehettünk Moszkvába
– kezdte Vágó Diána, Brigitta
trénere. – Természetesen nem ez az
első alkalom, hogy külhoni válogatón
igyekszünk minél több pontot
gyűjteni a világbajnoki szereplésért,
de talán elmondhatjuk, hogy
eddig ez volt a legrangosabb és legnívósabb
megmérettetés.
No, és lássuk Felső Brigitta szereplését.
A kanizsai sportklub aktuális
üdvöskéje igencsak ott volt a
topon, hiszen nem talált legyőzőre
kategóriáiban.
– Két számban indultam, s most
már a felnőtt korcsoport free show
solo és a disco free style solo, tehát
egyéni kategóriáiban léptem a zsűri
elé – vette át a szót Felső Brigitta.
– Olyannyira jól ment, hogy
mindkét esetben engem hirdettek
ki végül győztesként.
Brigitta szempontjából a moszkvai
megmérettetés érdekessége
volt, hogy Oroszországra még a
régi gyakorlatait tartogatta, viszont
ezek már nem biztos, hogy hosszú
életűek lesznek...
– A most hétvégi válogatón már
az új produkciókkal rukkolok elő –
folytatta a nemzetközi kupa két kategóriájának
győztese. – Remélem,
ezekkel is hasonlóan jól szerepelek
és a világbajnoki indulás
most már valóban nem lesz kérdéses
e számokban.
S ha már érintőlegesen rátértünk:
nos, a következő, vagyis nagykanizsai
(hazai) válogatóra március 8-
án kerül sor a HSMK-ban. A versengés
szombaton reggel 8 órától
kezdődik, s a szervezők előzetesen
legalább 800 indulóval számolnak,
az IDF hazai szövetségének égisze
alá tartozó versenyzők krémje tehát
itt lesz Kanizsán...
P.L.
Moszkva után, Kanizsa és Pula előtt
Kecskeméten ifjúsági birkózó
szabadfogású válogató versenyt,
egyben női felnőtt válogatót rendeztek,
melyen a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület is képviseltette
magát versenyzőivel.
Az ifjúságiaknál 46 kg-ban
Németh Márton szerzett elsőséget,
s 50 kg-ban szintén nyert
Egyed Balázs. A felnőtt női mezőnyben
Egyed Zsanettet legyőzte
bírói döntéssel Kőrösi
Kitti és egy finn versenyzőtől is
kikapott 7:5-re.
Egyed Zsanett ennek ellenére
a felnőtt női válogatott kerettagjaként
múlt pénteken utazhatott
el Svédországba, ahol a rangos
Klippan Lady Open nemzetközi
versenyén birkózhatott. Egyed
súlycsoportjában, vagyis az
olimpiai számnak számító 53 kgban
huszonketten neveztek, ráadásul
valamennyien a felnőtt
korosztályhoz tartoztak. Kanadai
és orosz ellenfelével nem bírt, de
a skandináv verseny kiváló lehetőség
volt tapasztalatszerzésre.
A kanizsai sportolónak a világjárása
ezzel nem ért véget, hiszen e
hét szerdáján már irány – szintén a
felnőtt válogatott kerettagjaként –
Tokió, ahol a március 15-i hétvégén
egy úgynevezett csapat világkupát
rendeznek – tudtuk meg Szatmári
Zsolttól, Egyed Zsanett edzőjétől.
Japánba a KBSE még csupán junior
korú birkózója a hat fős válogatott
tagjaként utazhat, és a
mezőny a távolkeleti helyszínen
sem lesz könnyebb...
P.L.
Egyed Zsanett: Tokióig meg sem állt
Kanizsa 2014. március 6. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Szepetnek SE (6.) – Nagykanizsai
LE (12.) 1-1 (0-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
16. forduló. Szepetnek,
100 néző. Vezette: Kondákor.. G.:
Luki (72.), illetve Grudics (74.)
NLE: Gyulai A. - Hollender,
Pozsgai, Kocsis D., Szép D., Nagy
M. (Rittinger, 64.), Völgyi (Turóczi,
64.), Grudics, Tislér (Anger, 82.),
Szalai D., Szabó I. (Mulasics, 80.).
Edző: Gyulai Csaba.
Nagy taktikai küzdelmet hozott a
megyei elsőosztályú labdarúgó bajnokság
tavaszi nyitófordulójának
mérkőzése. Az első félidőben a hazaiak
szerezhettek volna vezetést, a másodikban
viszont az NLE veszélyeztetett
többet a vendéglátók vezető
góljáig. Két perc múlva aztán egyenlítettek
a vendégek, hogy onnantól
kissé az indulatoké legyen a főszerep
a végül döntetlenre végződött találkozón.
Szombaton, március 8-án hazai
pályán is bemutatkozik a Nagykanizsa,
hiszen a Napred legénységét
fogadja Gyulai Csaba legénysége. A
meccs felvezetése sem akármilyen,
hiszen a kanizsai klub elöljáróinak
megkeresésére az egyik népszerű közösségi
portálról igencsak jól ismert
személy, „Tipszmiksz” Csabi invitálja
meccsre a nagykanizsaiakat – a világhálón
is már jó néhány napja. Afiatalok
nagy kedvence, a szóban forgó
„futball-tudor” információink szerint
a találkozón is ott lesz, szóval a foci
poénos elemzésében és a tuti tippek
adásában nem lesz hiány az Olajbányász-
pályán...
Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) – Zalaszentgróti
VFC (4.) 2-5 (1-1).
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
16. forduló. Kiskanizsa,
100 néző. Vezette: Vizi. G.: Kálcsics
F. (6.), Horváth Zs. (70.), illetve
Németh A. (28.), Éder (54.),
Komoróczi B. (60., 66.), Ferenczi
(92.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Molnár T.
(Korpics K., 71.), Kálovics, Piecs, Horváth
G., Zborai, Dolmányos, Kovács
B., Horváth Zs. (Gerencsér A., 71.),
Földesi, Kálcsics F. Edző: Sneff Ferenc.
A hazaiak szereztek vezetést, jól
is mentek a találkozó folyamán, de a
szentgrótiaké jobb csapat, így a vendégek
zsebelték be a három pontot.
A Palinból Kiskanizsára visszatérő
Horváth Zsolt, ha kissé szerencsésen
is, de góllal mutatkozott be és
ismét egy csapatban szerepelhet öccsével,
Horváth Gergővel.
P.L.
Jöhet a hazai NLE-bemutatkozás...
Ez itt a reklám helye: drága szurkoló, ne maradj otthon, menjél Kanizsára!
A Kanizsai Vadmacskák SE
az alapszakasz utolsó mérkőzésen
Budapesten lépett pályára
az MTK II csapata ellen
a női kosárlabda amatőr NB
Nyugati csoportjában és a
második negyed utolsó négy
percében nyújtott gyengébb
játékával alulmaradt az erősebb
fizikumú fővárosiak ellen.
MTK-Budapest II (2.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (6.) 60-49
(17-13, 17-6, 14-13, 12-17)
Női amatőr NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, 18. forduló.
Budapest, 50 néző. Vezette: Vida,
Sentényi.
Kanizsa: Fekete (17), Kardos
(4), Hegyi (6/3), Jurkó (15),
Oros (2). Csere: Nagy D. (4),
Herman (1), Bernáth, Karancz,
Horváth E., Gutai. Edző: Gábor
Erzsébet.
Az első negyed közepén egypontos
hazai vezetésnél több támadásukat
is pontatlanul fejezték
be a vendégek, így nem fordítottak,
hanem nyolc egységnyi hátrányba
kerültek, amit Fekete Csilla
tudott kosaraival csökkenteni. A
15. percig jól tartották magukat a
kanizsaiak, onnan azonban a vendéglátók
egy 12-2-es sorozattal
léptek el.
Nagyszünet után továbbra is
hullámzó volt a Vadmacskák játéka,
de nem tudta növelni előnyét
az MTK II, mi több, az utolsó
negyedet hozták is Gábor Erzsébet
tanítványai. Az alapszakasz
ezzel a KVSE számára is
befejeződött – kilenc-kilenc győzelemmel
és vereséggel a hatodik
helyen zárt a Nyugati csoportban
– és következhet számukra
a rájátszás a Keleti csoport
csapataival.
Egyelőre a sorsolás még nem
ismert az együttesek előtt, de az
biztos, hogy még számos találkozó
vár a Vadmacskákra is – kicsit
távolabbi helyszínekkel.
Gábor Erzsébet: „A mérkőzés a
második negyed utolsó négy percében
dőlt el, akkor nem koncentráltunk
megfelelően.”
P.L.
Vereség az
alapszakasz
végére
Újszászon nyitottak a lábtollasok
az Eb-válogató és országos
rangsoroló kupasorozat keretében.
A tornára 6 egyesület 99
versenyzője nevezett, egyébként
a résztvevők az öt állomásból álló
sorozat keretében döntik el,
hogy ki képviselheti a magyar
színeket a július 10-13. között, a
lengyelországi Pustkow-Osiedleben
rendezendő VI. Lábtoll-labda
Európa-bajnokságon.
A csapatverseny során a kanizsai
lányok – Kunics Réka, Morvai Noémi,
Vlasics Dalma – győztek. Sikerük
16 pontot jelentett számukra, amit
legközelebb március 15-én, az válogató
második állomásán, Nagykanizsán
növelhetnek. A férfiaknál kanizsai
háziversenyen döntöttek a bronzérem
sorsáról, amit végül a Takács
Endre vezette csapat szerzett meg.
Egyéniben a cserszegtomaji Mile
Alexandra 2:1 arányban nyert a nagykanizsaiak
legjobbja, Kunics Réka ellen.
Kanizsai dobogós eredmények.
Női csapat (12 induló):
1. Kunics Réka, Morvai Noémi,
Vlasics Dalma (Zemplén SE
Nagykanizsa). Női egyéni (30 induló):
2. Kunics Réka (Zemplén
SE). Férfi csapat (17 induló): 3.
Arany Bálint, Huszár Emil, Lukács
Benedek, Lukács Márton, Takács
Endre (Zemplén SE).
Újszászon egyben köszöntötték a
2013. év legjobb lábtoll-labdázóit és
a címeket az MLTSZ (Magyar Lábtoll-
labda Szövetség) főtitkára Fehér
János, és elnöke Veres Pál adta
át a kiemelkedő eredményt elért
versenyzőknek. A megszerezhető
10 kategória (gyermek, serdülő, ifjúsági,
felnőtt és szenior korcsoport,
férfi-női kategória) felén nagykanizsai
játékosok végeztek az élen.
Azt év játékosai. Ifjúságiak:
Lukács Márton és Morvai Noémi
(Zemplén SE Nagykanizsa). Serdülők:
Kunics Réka (Zemplén
SE). Szeniorok: Takács Endre és
Baloghné Munkácsi Andrea
(Zemplén SE).
Ranglista díjazottak. Férfi hármas:
3. Huszár Emil, Lukács Benedek,
Lukács Márton, Takács
Endre (Zemplén SE). Női hármas:
2. Kunics Réka, Morvai Noémi,
Vlasics Dalma (Zemplén SE). Vegyes
páros: 3. Lukács Benedek,
Morvai Noémi (Zemplén SE).
Kanizsán rendezték a megyei
diákolimpiát. Az első helyezettek:
V. korcsoport: leány egyéni 1. Balogh
Eszter (Dr. Mező), fiú egyéni
1. Kunics Bence (Batthyány). VI.
kcs: leány csapat 1. Morvai Noémi,
Balogh Eszter, Tüske Boglárka,
Vlasics Dalma (Dr. Mező), fiú
csapat 1. Baranyai Benett, Kunics
Bence, Kunics Réka (Batthyány),
fiú egyéni 1. Baranyai Benett (Batthyány).
VII. kcs: fiú csapat 1. Farkas
Balázs, Bencsik Martin, Horváth
Gergő, Büki Bernadett (Cserháti),
fiú egyéni 1. Farkas Balázs
(Cserháti).
Kanizsai győzelem a lábtollas Eb-válogatón
Gyermekkori álmukat váltották
valóra, amikor 16 éve a két testvér
megalapította a Miha & Miha
Nyelvstúdiót. Először német nyelvet
oktattak, majd később az angol
nyelvvel bővítették a palettát, ma
pedig már németül, angolul, franciául,
olaszul és oroszul tanulhatnak
a hozzájuk beiratkozók.
A Katedra Nyelviskola Hálózathoz
2011 szeptemberében csatlakoztak,
amelynek köszönhetően a
felnőttképzéshez elengedhetetlen
magas szakmai háttérrel rendelkeznek.
Nyelvi programjaik akkreditáltak,
és nyelviskolájuk jelenleg
az új Felnőttképzési Törvény értelmében,
a városban egyedülállóként
oktathat intézményi formában
idegen nyelvet cégeknek és magánszemélyeknek.
2012 ősze óta
akkreditált nyelvvizsgahelyükön
németből és angolból, általános és
gazdásági nyelvvizsgatípusokban
adhatnak számot tudásukról a diákok.
Nyelvoktatást már négy éves
kortól vállalnak, szeretettel várják
az óvodásokat, kisiskolásokat,
de a középiskolásoknak és a
felnőtt korosztálynak is egyaránt
kínálnak normál és intenzív ütemezésű
tanfolyamokat. Fő profiljuk
a kiscsoportos képzés, amely
keretében maximum 6 fős csoportokban
folyik az oktatás szakképzett
tanárokkal, a belvárosban,
a könyvtár közvetlen közelében,
modern, fiatalos környezetben.
Tanfolyamokat folyamatosan
indítanak, igény szerint akár
rugalmas időbeosztással is.
Nagykanizsa felnőtt lakosságának
egy része az utóbbi időben az
általuk is bonyolított államilag
támogatott TÁMOP 2.1.2-es
nyelvtanfolyamokon sajátíthatta
el a német, angol és orosz nyelv
alapjait. A nyelvoktatáson kívül
még tolmácsolást és a fordítást is
vállalnak, vagyis nincs megállás
az ügyfélszolgálaton.
A Magyar Franchise Szövetség
az ország egész területén figyelemmel
kíséri a csatlakozó franchise
cégek munkáját, ezért a díj
elnyerése hatalmas elismerés és
megtiszteltetés a nyelviskola minden
tagjának, és ami a legfontosabb,
hogy franchise cég lévén a
gazdasági eredményesség itt helyben,
nagykanizsai adó formájában
jelenik meg.
És végül: minek tulajdonítja
Miha Márta és Miha Sarolta – a
két ügyvezető – a rangos elismerést?
Saját bevallásuk szerint országos
sikerük titka a minőségi
munkába vetett hitük, a piaci
helyzethez való állandó alkalmazkodás
és a kiváló csapatmunka.
V.M.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. március 6.
Maestro Étterem és Pizzéria (Nk, Rózsa u. 6.) 􀂊 www.maestrokanizsa.hu
Nyitva: hétfőtől-csütörtökig: 11.00 - 22.00, péntek-szombat: 11.00-24.00, vasárnap: zárva
Rendelés: 0693/516-919, 0630/975-1367, 0670/360-0040
2014. március 10. – március 14. 11.00 óra - 14.00 óráig
Menü éthordóban: 750 Ft, csomagolva: 850 Ft
Állandó menü: 850 Ft, csomagolva: 950 Ft
Pizzák, frissensültek, saláták
www.maestrokanizsa.hu
Rendezvényeket 80 főig vállalunk!
HÉTFő: Zöldséges gombaleves A: Zöldborsós sertésszelet, krumplipüré B: Carbonaras rakott
tészta KEDD: Szárnyas raguleves A: Mexikói tokány rizzsel B: Lencsefőzelék debrecenivel
SZERDA: Babgulyás A: Kókuszos rizsfelfújt szederöntettel B: Káposztás nudli
CSÜTÖRTÖK: Zöldbableves A: Mediterrán szárnyas tokány, rizzsel B: Pikáns sült oldalas,
hagymás tört burgonya, párolt káposzta PÉNTEK: Francia hagymaleves A: Fűszeres csirkefalatok
görögsalátával, sült krumplival B: Sült kolbász tepsis burgonyával, almapaprikával
Rangos elismerés a nagykanizsai Katedrának
Városunk nyelviskolája, a Miha & Miha Nyelvstúdió Kft. néven
ismert Katedra Nagykanizsa rangos elismerésben részesült. Az év
fiatal sikeres franchise átvevője címet ítélték oda a nyelviskolának,
amelyet Budapesten ünnepélyes keretek között vehetett át a cég két
tulajdonosa Miha Márta és Miha Sarolta. A franchise hálózatok
között kihirdetett országos díjat tavaly elért eredményei – innovatív
tevékenysége, gazdasági eredményessége, hallgatói létszáma, illetve
a sikeresen szervezett nyelvvizsgák alapján érdemelte ki a
nagykanizsai Katedra.
XXVI. évfolyam 9. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. március 13. Kanizsa
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
A Kanizsai Dorottya Kórház
történetének legnagyobb felújítását
lezáró ünnepélyes átadóra
került sor a Sürgősségi Betegellátó
Osztály előterénél. A két fejlesztési
program zárásaként tartott
avatón Magyarország miniszterelnöke,
Orbán Viktor is
részt vett.
Az intézmény az elmúlt években
a Kanizsai Dorottya Kórház
sürgősségi ellátásának korszerűsítése
és a Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban elnevezésű
projektek keretében zajló
munkálatok ellenére mindvégig
folyamatos betegellátást biztosított
a város és a térség lakói számára.
– Érdemes egy pillanatra megállnunk
és számot vetnünk az elmúlt
évek feladataival, megvalósult
terveivel, hogy mindebből töltekezve
kitűzhessük a közös jövőnk
céljait és a további fejlődésünk
lépéseit. A mai nap egy ünnepnap
a számunkra, amikor lehetőségünk
nyílik összegezni mindazt,
amit eddig megtettünk, hogy
az elvégzett munka örömeit közösen
élhessük át azokkal, akik a
munkában segítettek bennünket –
kezdte ünnepi beszédét Cseresnyés
Péter, országgyűlési képviselő, városunk
polgármestere. Ahogy elmondta,
a lezárult kórházi felújítás
időszaka a város, a térség és az ország
ünnepe is. A városé és a térségé,
mivel több mint százezer ember
egészségének és élete jobb minőségének
jelent garanciát, ami egyben
biztonságot és stabilabb jövőképet
jelent. Ünnep az ország egészének
is, hiszen egy újabb erős bástyája
született az egészségügynek.
Hangsúlyozta, Nagykanizsa hazánk
egyik olyan erős kapuja,
amely nyitva áll mindazok előtt,
akik polgári hagyományait, értékeit
kívánják gyarapítani. Olyan kapu
városunk és a térség, amely óriási
lehetőséget kínál, ahol kiaknázható
tudás és akarat létezik évszázadok
óta, és amely összekötő kapocs hazánk
és a déli területek között.
– A kórház megújulása, közös
megújulásunk bizonyítéka, amely
megkoronázza azt a kitartó munkát,
azt a stratégiát, amely az elmúlt
éveket jellemezte és elindította
térségünket egy hosszútávú fejlődés
útján – folytatta a polgármester.
A sikerek közt említette a
csatornaberuházás lebonyolítását, a
belváros rekonstrukcióját, a százmilliós
nagyságrendű viziközmű
fejlesztéseket, az intézményi felújításokat,
a játszóterek egy részének
fejlesztését, a hulladékdepó fejlesztését
és a műfüves pályák
(folytatás a 2. oldalon)
Orbán Viktor:
Magyarországnak ismét van jövője, mely
felett kizárólag saját maga rendelkezik
(folytatás a címoldalról)
építését, valamint a munkahelyteremtést.
Ennek a csúcspontja a
mintegy négymilliárd forintos beruházással
a kórház megújulása,
amely az együttműködés jelképe.
Az elmúlt évben Nagykanizsa
több alkalommal kapott támogatást
a kormányzattól, mely biztosította
a város működését és fejlesztését
lehetővé tette, hogy a 2013-as
valamint 2014-es városi költségvetés
olyan stabil lehessen, mely
alapot adhat az új célok kitűzésére
és a sikeres továbblépésre.
– A mai nap olyan jelentős nap
számunkra, mely méltó az elismerésre
és méltó arra is, hogy kihúzva
magunkat büszkén álljunk meg
egy pillanatra és ünnepeljük a közösen
megteremtett értékeinket.
Mert ne feledjük: Nagy álmok,
nagy lehetőségek, Nagykanizsa –
zárta beszédét a polgármester.
A kórházban lezajlott fejlesztések,
projektek eredményeit dr.
Brünner Szilveszter, a Kanizsai
Dorottya Kórház főigazgató főorvosa
mutatta be. Kiemelte, hosszú
előkészítés, segítő szándék és jóindulat
eredményeként négymilliárd
forintból valósult meg az intézményben
a fejlesztés. A Sürgősségi
Betegellátó Osztály 900 négyzetméter
alapterületű jól szervezett
egységbe költözött. A közös fogadóhely
megteremti a lehetőségét
annak, hogy a legsúlyosabb állapotban
lévő betegek is időveszteség
nélkül a legmagasabb színvonalú
ellátásban részesüljenek a nap
24 órájában. Teljesen megújult a
központi műtőblokk, az intenzív
osztály, a szülészeti egység, valamint
egy új urológiai endoszkópos
labor kezdte meg a működését.
Kuriózumnak számít az intézményben
a mikrobiológia, amely
szintén új helyre költözött, ahogy a
kórbonctan is. Megújult a főépület
központi lépcsőháza, automata
tűzoltó rendszert építettek ki, és az
elektromos hálózatot is fejlesztették.
Ezeken kívül komoly szakmai
és informatikai fejlesztéseket is
végrehajtottak és az épület arculata
is megújult. A kormány a megvalósítást
a kivitelezés fázisában
több mint 400 millióval támogatta.
– Ezek a fejlesztések alapjaiban
járulnak hozzá ahhoz, hogy javuljon
a hozzánk tartozó több mint
százezer ember egészségügyi ellátásnak
a színvonala, javuljanak a
megbetegedési és halálozási adatok
és javuljanak azon végső eredménymutatók
is, mint az ellátáshoz
való hozzáférés vagy a betegelégedettség.
Ma már elmondhatjuk,
hogy a megújult kanizsai kórház
felnőtt ezekhez a feladatokhoz
– mondta a főigazgató főorvos.
A jövő hónapban pedig befejezik
a rehabilitációs szolgáltatásokat
fejlesztő projektjüket, és további
két pályázatot koordinálnak.
A fejlesztések vonzásában, valamint
a bevezetett rezidensi ösztöndíjprogram
eredményeként soha
nem tapasztalt számú orvos dolgozik
az intézményben.
Orbán Viktor miniszterelnök először
azon több száz embert köszöntötte,
akik azért érkeztek a kórházhoz,
mert úgy érzik, hogy április 6.
fontos nap lesz az életükben. Nekik
azt mondta, hogy az elmúlt négy
évben a nemzeti kormány azzal töltötte
az idejét, azt tartotta a legfontosabb
feladatának, hogy megvédje
a magyar embereket. Egyben pedig
köszönetet is mondott a kanizsaiaknak,
és rajtuk keresztül minden magyar
polgárnak, mert ők meg a kormányt
védték meg.
– Ahhoz, hogy mi megvédhessük
az embereket szükség van arra,
hogy az emberek megvédjék a
kormányukat. Ezért hálásak vagyunk
és köszönünk minden bíztatást,
jó szót, amellyel az elmúlt
négy esztendőben tartották bennünk
a lelket, hogy mi is tarthassuk
önökben a lelket. Magyarország
a szakadék szélén állt, de sikerült
visszarántani. Magyarország
ma jobban teljesít – hangsúlyozta
a miniszterelnök.
Ezt követően szólt a felújított
épület átadásáról. Arra emlékeztette
a kanizsaiakat, hogy március 1-jétől
új időszámítás kezdődött Nagykanizsán,
mert a kormány a korábban
felhalmozott 6,3 milliárd forintos
adósság alól a várost teljes egészében
kiváltotta, továbbá az elmúlt
négy évben 35 milliárd forintnyi
fejlesztés érkezett Kanizsára.
– Az utóbbi két-három évben Magyarországon
szinte szokásossá vált,
hogy gyárakat és új üzemegységeket
avathatunk fel. Ez így van rendjén,
mert 2010-ben azt vállaltuk, hogy
talpra fogjuk állítani a magyar gazdaságot.
Azonban azt is vállaltuk,
hogy az összeomlás szélére sodort
magyar egészségügyet meg fogjuk
menteni. Ezért különösen örömteli
az, hogy ma itt egy kórházfelújítást
adhatunk át – mondta.
Hozzátette, a kórház átfogó rekonstrukciójára
több mint 20 éve
nem került sor. Aberuházással megújították
és lehetővé tették, hogy az
ellátás színvonala javuljon. A fejlesztés
eredményeképpen a kor technológiai
színvonalának megfelelő
optimálisan kihasználható, költséghatékonyan
működtethető egészségügyi
intézmény jött létre. A kórház
működését is konszolidálták, a
kórházi dolgozók pedig bérfejlesztésre
összesen közel fél milliárd forintot
kaptak tavaly és tavalyelőtt.
– Ennek a munkának az alapjait
együtt teremtettük meg, amikor
2008-ban közösen mondtunk nemet
arra, hogy a magyar egészségügyi
rendszerből üzletet csináljanak.
Nemet mondtunk arra a politikára,
amely emberek ellátásáért
felelős intézményeket profitorientált
üzleti cégeknek akart odaadni
– emlékeztetett Orbán Viktor.
Arról számolt be, hogy a magyar
egészségügyi rendszert biztos
alapokra helyezték. A kórházak
adóssága négy évvel ezelőtt 120
milliárd forint volt, ezt egynegyedével
sikerült csökkenteniük.
Több mint 300 milliárd forintot
meghaladó fejlesztés történik, és
közel 400 egészségügyi fejlesztési
program fut az országban. 22 új
mentőállomást építettek és 60 új
mentőállomást újítottak meg, valamint
200 új mentőautót állítottak
szolgálatba. A felújításokhoz szükséges
forrásokat nem más területekről
vonták el, hanem népegészségügyi
termékadóból befolyt öszszegekből
teremtették elő.
Orbán Viktor mindenkit arra
kért, tekintsenek vissza a mögöttünk
hagyott négy évre, és vegyék
számba, hogy mit értünk el együtt.
Gondoljanak, a munkanélküliség
csökkentésére, a rezsicsökkentésre,
a gazdasági növekedés megindítására
és a családoknak adott
kedvezményekre is.
– Magyarország a jövő felé fordult,
a maga útját járja és ismét van
jövője, olyan jövője, ami felett kizárólag
saját maga rendelkezik. Ne
engedjék, hogy bárki visszafordítsa
Magyarországot abba a félhomályos
zsákutcába, ahol csak hatalmas
erőket mozgósítva sikerül
megtalálni a kiutat – zárta beszédét
Orbán Viktor.
Ezt követően szentelték fel és
áldották meg a megújult Kanizsai
Dorottya Kórházat. A jelképes átadás
szimbólumaként Orbán Viktor
miniszterelnök a kórház címerét
ábrázoló emléktáblát adományozott
a kórháznak, így a város és
a térség lakóinak, melyet az új osztály
előterében helyeztek el. Majd
a felújítás által érintett, átadott
épületrészeket tekintették meg az
állófogadás előtt, ahol pohárköszöntőt
Szócska Miklós, egészségügyért
felelős államtitkár mondott.
Az avatón többek között jelen
volt Lázár János Miniszterelnökséget
vezető államtitkár, Szócska
Miklós egészségügyért felelős államtitkár,
Török Krisztina, a
Gyemszi főigazgatója, Manninger
Jenő országgyűlési képviselő, valamint
Rigó Csaba kormánymegbízott,
a Zala Megyei Kormányhivatal
vezetője is.
V.M.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. március 13.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Kórház
Kanizsa – Gazdaság 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 13.
ANyugat-dunántúli Régió Kereskedelmi
és Iparkamaráinak
Szövetsége Nagykanizsán tartotta
regionális gazdasági évnyitóját.
A szövetség képviselőit,
Győr-Moson-Sopron-, Vas- és
Zala megye képviselőit, Nagykanizsa
vállalkozóit, a régiónk államigazgatási
intézményeinek,
szervezeteinek vezetőit, képviselőit
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő és
Dr. Polay József, a házigazda
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke köszöntötte
a Medgyaszay Ház konferencia
termében.
Cseresnyés Péter beszédében
kiemelte: néhány esztendeje,
2008-ban, amikor kitört a modern
kor egyik legjelentősebb és legmélyebb
gazdasági világválsága,
Magyarország a legnagyobb
vesztesek közé tartozott. Ahogy
akkor Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
fogalmazott: „lúzerországgá
változtunk, és annak tekintettek
minket külföldön is, mert nem
volt önbizalmunk, és közgazdasági
értelemben mérhetetlenül kiszolgáltattuk
magunkat”. És kérdem
én magam is – tette fel a kérdést
a polgármester, melyet meg
is válaszolt: hogy is lehetett önbizalmunk
egy olyan felelőtlen korszak
közepén, amikor a nemzeti
és gazdasági szuverenitásunk
szétfoszlóban volt, minden alapot
nélkülözött, hiszen rábízta magát
a piac mindenhatóságára, arra az
illúzióra, hogy az államnak, a
kormányoknak nincs szerepe a
gazdaság szervezésében. Ennek a
folyamatnak és szemléletnek a
súlyos vesztesei voltak még azok
a kis- és középvállalkozások is,
melyek jó esetben egy ország
vagy egy régió stabilitását és fejlődését
szolgálják, miközben az
itt élő emberek létbiztonságát és
jövőjét alapozzák meg. A történelemből
tudjuk, egy erős ország az
ott élő emberek tudására és szorgalmára
kell, hogy építsen, és ehhez
partneri szövetséget kell
hogy kössön a vállalkozásokkal
és a vállalkozásokat képviselő
szervezetekkel.
Köszöntő szavainak befejezéseként
arra kérte a jelenlévő vendégeket,
hogy a jövőben is segítsék,
támogassák azokat a vállalkozásokat,
amelyek az ország és a régió
felemelkedését szolgálják.
Dr. Polay József a Nyugat-dunántúli
Kamarák Szövetségének
soros elnökeként beszédében kiemelte:
– Az elmúlt években, de különösen
az elmúlt két évben a nagykanizsai
kamara egyre aktívabb lett.
Ennek oka, hogy közel vagyunk a
vállalkozásokhoz, így jobban ismerjük
igényeiket és gyorsan tudunk
reagálni a felvetésekre. Sok
rendezvényünk volt, ahol csak tavaly,
közel háromezer vállalkozás
képviseltette magát. Ezek megszervezéséhez
nagy segítségünkre
voltak az NGM pályázatai, amelyeket
a MKIK-n keresztül tudtunk
igénybe venni.
Bíznak benne – folytatta –,
hogy ez a folyamat nem szakad
meg, és tovább tudnak lépni a városunk
számára fontos iparágaknál,
idén például a vízkezeléssel
kapcsolatos területen, mely szintén
a város egy fontos kitörési
pontja lehet.
Köszöntője végén az elnök többek
között megjegyezte, szeretnének
Észak-Olaszország felé is
nyitni, és nemsokára jön Nagykanizsára
a Magyar Nemzeti Kereskedőház,
mely lehetőséget ad a kis
és közepes válallkozásoknak az
export elindításához.
Csepreghy Nándor, a miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelős helyettes
államtitkára Fejlesztéspolitika
2014 után címmel tartott előadást.
Beszédében arra is kitért,
hogy az uniós fejlesztéspolitikai
célokkal összhangban Magyarország
2020-ra szeretné elérni a
munkaképes korúak 75 százalékos
foglalkoztatottságát, 10 százalékra
mérsékelné azok számát,
akik korán elhagyják az iskolát,
illetve 450 ezerrel csökkentenék
a szegénységben élők számát. Kiemelte:
növelni kell a megújuló
energiák használatát és az energiahatékonyságot,
továbbá 650
milliárd forintra kívánják emelni
a kutatás-fejlesztésre felhasznált
forrás összegét. Tervezhetőbb pályázati
rendszerre van szükség, a
nyerteseknek egy állami alap garanciájával
előleglehívási lehetőséget
kellene biztosítani. A pályázatíróknak
kifizetett összegeket a
mostani 15-20 százalékról 10-15
százalékra mérsékelnék azzal,
hogy egyszerűbbé, bizonyos pályázatoknál
pedig normatív alapokhoz
köthetően szinte automatikussá
tennék a források lehívását.
Dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Előttünk a holnapután címmel
tartott előadást. Beszédében
emlékeztetett arra, hogy a válság
kitörésétől, 2008 óta a német és a
magyar gazdaság együtt zuhant,
de a németek 2010-re elérték a
válság előtti gazdasági szintet.
Véleménye szerint Magyarországon
azért lassúbb a növekedés,
mert a magyar kis- és középvállalkozások
hatékonysága alacsonyabb,
a válság utáni intézkedésekben
pedig magas volt a
„transzformációs veszteség”, sokáig
elmaradtak a strukturális reformok,
illetve több elrontott
gazdaságpolitikai lépés is történt.
A transzformációs veszteség szerinte
abból származott, hogy a
2010-ben alakult kormány a gazdaság
számára hosszú távon helyes
döntésekről határozott, amelyek
azonban rövidtávon lassítást
eredményeztek. Hangsúlyozta,
hogy nagy szükség volt az átfogó
reformokra például az oktatási
rendszerben vagy a közigazgatásban,
ami mind a versenyképesség
javítását hivatott segíteni. Ugyanakkor
úgy vélte, hogy az igazságszolgáltatásban
a legkisebb eredményt
érte el e kormányzat a gazdaság
szempontjából, ott sokkal
erősebb ellenállásba ütközött.
Nekünk teljesen mindegy, hogy
ki fog kormányozni, de az nem
mindegy, hogyan - zárta gondolatait
Parragh László, hozzátéve, a
strukturális reformokat végig kell
vinni, elfogadhatatlan lenne a
visszarendeződés.
A regionális gazdasági évadnyitó
díjak, elismerések átadásával fejeződött
be.
Az „Év Vállalkozója” díjat Hohl
László egyéni vállalkozó, az „Év
Vállalkozása” díjat az Aquaprofit
Zrt., az Addinol Hungaria Kft. és a
Murasóder Kft. kapta. A „Kiváló
Gyakorlati Képzőhely” díjban
Novinics József egyéni vállalkozó,
a Villtek Kft. és a Pápai József és
Társa Bt. részesült.
B.E.
Regionális Gazdasági Évnyitó
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Vásár(olj) 4 Kanizsán! 2014. március 13.
Jeles eseményhez érkezett, az
I. Kanizsai Böllér Bemutatóval
folytatódó az önkormányzat által
tavaly októberben útjára indított
„Vásár(olj) Kanizsán! –
Termelői Vásár” rendezvénysorozat.
Míg szombat reggel a vásárcsarnok
nyüzsgő forgatagában kedvenc
termékeiket, és elárusítóikat
keresték fel a vásárlók, a parkolóban
felállított sátraknál hosszú sorban
várakoztak az emberek. A
disznóperzselés mellett lehetőség
nyílt disznótoros ételek kóstolására,
sőt a disznóvágás elmaradhatatlan
mozzanataként pálinkakortyolgatásra
is. Ez nem csak a gyomornak
tett jót, hanem kissé felmelegítette
a várakozókat az egyre hűvösebbre
fordult délelőttön.
Ahivatalos megnyitó előtt sajtótájékoztatót
tartott V. Németh Zsolt
vidékfejlesztésért felelős államtitkár,
a rendezvény fővédnöke és
Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési
képviselő, a rendezvény
védnöke.
Cseresnyés Péter összefoglalóként
elmondta, olyan meglepő
eredménnyel zárult már az első alkalommal
megrendezett vásár,
hogy nem lehetett abbahagyni,
aminek nagyon örültek, hisz’ az
egészséges magyar élelmiszerre
mindenkinek szüksége van.
– Odáig jutottunk ebben a pár
hónapban, hogy újabb szektort
kellett megnyitni a termelőknek,
illetve még azok is mellénk álltak,
akik kezdetben bizalmatlanul fogadták
a kezdeményezést, és egyre
lelkesebben kérdezik, mikor lesz a
folytatás. Kimondottan azoknak a
kezdeményezésére és segítségével,
akik itt a vásárcsarnok területén értékesítenek,
vagy értékesítési helyet
bérelnek maguknak, eljutottunk
odáig, hogy egy böllér fesztivált
is meg tudunk rendezni. Meg
tudjuk mutatni a hagyományainkat,
a téli szokásainkat azoknak a
városi gyerekeknek, akik még nem
láttak disznóölést.
A Termelői Vásár külön színfoltjaként
beléptünk azon települések
sorába, akik a hagyomány bemutatása
céljából egy-egy disznóölést
is bemutatnak. Nagyon-nagy
hangsúlyt kell fektetnünk arra,
hogy a magyar élelmiszernek legyen
piaca, minél egészségesebb
élelmiszert kapjanak a magyar emberek,
s ehhez kormányzati szándék,
és segítség is van. Akormányzati
szándék az, hogy az elmúlt
húsz évben gyalázatos helyzetbe
került élelmiszeripar talpra álljon.
V. Németh Zsolt államtitkár a
vidékfejlesztés témakörében adott
tájékoztatást a sajtó képviselőinek.
– Egyedileg különleges a nagykanizsai
rendezvény – kezdte tájékoztatóját
az államtitkár –, de hála Istennek
a országban nagyon sok helyen
történik hasonló. Nagykanizsának
olyanok a vásári hagyományai, amelyek
nyilván segíttették ezt a folyamatot.
Egészen biztos vagyok abban,
ha visszanézünk néhány évtized
múltán erre a néhány esztendőre,
elmondhatjuk azt, hogy ez volt az
az időszak, amikor a helyi termékeknek
tapinthatóan érezhettük mi vásárlók
is a felfutását. Nagyon sokféle
mutatóval lehetne jellemezni magát
az agrárium teljesítményét,
azonban nagyon fontos, hogy megnézzük
milyen hatással van ez a vidékre,
a vidék megtartó képességére.
Hogy vajon képes-e a magyar
agrárium megtartani azokat a színeket,
ízeket, illatokat, amelyek a vidék
karakterét adják. Intézkedések
egész sorával segítettük, hogy élénküljön
az érdeklődés a helyi termékek
iránt. Például a jogszabályalkotással,
a kistermelői rendelettel,
amely lehetővé tette, hogy 40 kilométeres
körzetben a helyi termékek
szabadabban eljussanak egy egyszerűsített
feltételrendszerben. Így akár
az állati alaptermékek, a tej, a nyershús,
a tojás, vagy éppen a feldolgozott
termékek, a sajt, a lekvár vagy
éppen a füstölt kolbász. Ugyancsak
pályázati forrásokkal segítettük, ha
kisméretben is élelmiszeripari vállalkozások,
feldolgozók létesítését –
fogalmazott az államtitkár. Éppen a
napokban hirdetjük ki az egyik pályázat
eredményét, ahol a technológia
fejlesztésére nyújthattak be pályázatot
a kistermelők, de nagyon sikeres
volt a vágópontokra vonatkozó
pályázat is. Több tucat vágópont
épül most az országban akkor, amikor
egy-egy megyében alig van néhány
vágóhíd. Ennek révén érhettük
el azt is, hogy egyre-másra alakulnak
a termelői piacok, vannak olyanok
is, amelyekhez szintén tudtunk a
vidékfejlesztési alapból, a Darányi
Ignác tervből támogatást nyújtani.
Ez az a terület egyébként, ahol egészen
biztosan nem kell az EU-nak
feszülnük, hiszen egyeznek a törekvéseink
az eu-s elvárásokkal, lehetőségekkel,
és maga az EU is támogatja
a helyi termékek piacra jutását.
Hiszen ennek révén nemcsak a vidék
karaktere marad meg, segíti a
falvaink fenntartását, hanem a környezetvédelmet
is szolgáljuk azzal,
ha nem szállítjuk a termékeket több
száz kilométerre, vagy éppen kontinenseken
keresztül.
Éppen ezért ebben az évben induló
eu-s periódusban egy úgynevezett
rövid ellátási lánc tematikus
programot is indítunk, amelynek
egyik eleme a piac. Jelentős forrásokat
fordítunk arra, hogy a helyi
termékek hálózata összeálljon,
megteremtjük a kapcsolatot a városokkal
is, ezért örülünk a kanizsai
példának, mert nélkülük ezt nem lehet
megtenni. A vidékfejlesztési
program a vidéki, falusi térségekre
fókuszál, sőt szinte kivétel nélkül
ott lehet a forrásait felhasználni.
Emiatt fontos, hogy a tervezésnél
például a városokat is be tudjuk
vonni az együttműködésbe. Ez a
termelői piac, és a hagyományt teremtő
böllér fesztivál vélhetően
még jobban felkelti a termékek
iránti érdeklődést, ami már így sem
csekély – fejezte be gondolatait V.
Német Zsolt, vidékfejlesztésért felelős
államtitkár.
A sajtótájékoztatót követően
Cseresnyés Péter polgármester és
az államtitkárt végigsétált a standok
között, s Nőnap lévén, a polgármester
stílusosan virágmagokat
ajándékozott a hölgyeknek. Megnyitó
szavaikat követően Varga
Antal böllér hozzáfogott a várvavárt
disznóperzselésnek. Az első
hívó szóra mindjárt segítői is akadtak.
Közülük a legbátrabb, és a
legkitartóbb Heiszter Bálint, második
osztályos Kőrösi iskolás tanuló
volt, akihez idén még nem
mert csatlakozni a 4 éves Hanna
húga, aki azt ígérte, jövőre már ő
segíteni fog a tesójának.
Az I. Kanizsai Böllér Bemutatóval
párhuzamosan a Zalagyöngye
Táncegyüttes, a Rezeda Dalkör, a
Napsugár Együttes, a Nagykanizsai
Horvát Tamburazenekar és a
Csillag Citera Együttes szórakoztatta
a közönséget.
B.E.
Böllér bemutató kóstolóval, muzsikával, tánccal
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A város önkormányzatának
Idősügyi Tanácsa (IT) a közösségi
szolgálatos diákok közreműködésével
ingyenes alapfokú,
30 órás számítógépes tanfolyamot
indított a város időskorú
lakossága részére. A március
17-én kezdődő, Digitális Esélyegyenlőségért
Program keretében
meghirdetett Ezüstnet Kanizsa
tanfolyamra 223-an jelentkeztek.
A Medgyaszay Házban
tartott nyitórendezvényen
megjelentek a képzésben részt
vevő idősek, az őket oktató diákok,
valamint a középiskolák
vezetői, képviselői.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter
polgármester, az IT elnöke kiemelte:
a mai nappal jelentős állomásához
érkezett a 2012-ben,
az EU által meghirdetett Generációk
együttműködésének évében
megkezdett munka. Az IT akkor
határozta el, kihasználva azt a
törvény által nyújtott lehetőséget
– melyben 50 óra társadalmilag
hasznos munka elvégzéséhez kötötte
az érettségi bizonyítvány
megszerzését a diákok számára
–, hogy együttműködést ír alá a
középiskolákkal. Ennek az eredménye
a számítógépes tanfolyam.
Azt kívánta a fiataloknak,
a munka során érezzék, mennyire
fontos a generációk együttélése,
hiszen egymásra lesznek utalva.
A diákok az idősek tanácsaira, az
idősek pedig a fiatalok megszerzett
tudására.
Tomity Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nagykanizsai
Tankerületének igazgatója
beszédében többek között elmondta:
– Maga a tény, hogy az idősek
és a fiatalok között egy úgynevezett
digitális szakadék tátong,
önmagában kimondva még nem
ráz meg senkit. Azt gondolhatnánk,
hogy legfeljebb a fiatalok
többet játszanak és interneteznek,
mint a szüleik, nagyszüleik.
Pedig a digitális világ
nem csupán erről szól, hanem
segítséget nyújt bizonyos területeken,
mint például az egészségügyben,
tehát alkalmazása és
alapszintű ismerete, képesség a
használatára, lassan alapkövetelmény
lesz.
Érdekességként az igazgató
megemlítette, Isten ajándékának
nevezi az internetet Ferenc pápa
a Vatikán által kiadott közleményben.
A katolikus egyházfő
szerint az internet segíthet a különböző
embercsoportok közt lévő
falak lebontásában azáltal,
hogy lehetővé teszi a szabad beszélgetést
köztük. „A párbeszéd
azt jelenti, elhisszük, hogy a másiknak
van valami értékes mondanivalója.”
Ferenc pápa szerint
az internet óriási lehetőséget kínál
arra, hogy a sajátunktól eltérő
kulturális és vallási háttérrel
rendelkező emberekkel beszélgessünk.
Ez a valami, egy igazán
jó, értékes dolog, Isten ajándéka,
de természetesen azt is hozzátette,
hogy ez a fajta kommunikáció
a valódi kapcsolatokat nem
pótolhatja.
Megköszönve a szervezőknek,
a munkában résztvevőknek
a nagyszerű kezdeményezést,
az elmondottakhoz hozzátette:
– Ma egy olyan tanulási folyamat
kezdetének vagyunk tanúi,
amikor is a közösségi szolgálat
keretein belül, ha nem is családtagok,
de diákok fogják tanítani
az időseket internetezni, számítógépet
használni. Biztos vagyok
abban, hogy nemcsak az idősek
fognak tanulni, hanem a fiatalok
is sokat fognak kapni, mégpedig
érzelmi többletet, sok-sok pozitív
visszajelzést, sikerélményt, barátságot.
A tanfolyam lebonyolításáról, a
legfontosabb tudnivalókról dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadó
adott tájékoztatást. Elmondta,
február végéig kétszászhuszonhárom
időskorú, közöttük százötvennyolc
nő és hatvanöt férfi iratkozott
be, akiket különböző helyszíneken
huszonhárom diák vezet be
az internet világába. Közülük két fő
50 év alatti hallgató, huszonhét fő
50-59 év, százhuszonhét fő 60-69,
ötvenhét fő pedig 70-79 év közötti
„tanuló”. Nem maradtak le a 80 évnél
idősebbek sem, ők tízen képviselik
korosztályukat az Ezüstnet
Kanizsa tanfolyamon.
B.E.
Kanizsa – Szépkorúak netre fel! 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 13.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Ezüstnet Kanizsa – internetezni tanulnak az idősek
Kanizsa 6 – Kampány 2014. március 13.
Eképp minősített több, „maffiaszerű”,
Fideszes intézkedést az Országgyűlés
alelnöke múlt szerdai,
nagykanizsai látogatásán, melynek
alkalmával sajtótájékoztatót
és lakossági fórumot is tartott.
Ujhelyi István bírálta azokat a
kormányzati döntéseket, amiket a
hétköznapi emberek mindennapjaival,
a gazdasággal, valamint a demokráciával
kapcsolatban hozott
meg a Fidesz. A párt számlájára
rótta az új választási törvényt is,
amellyel „nevetséges cirkusszá”
tették a magyar választásokat.
– Így nem lehet normális és demokratikus
döntéseket hozni – jelentette
ki a honatya a sajtótájékoztatón.
Ahogy pedig „belenyúltak”
ebbe a törvénybe, az nem egyszerűen
„kétbalkezésség” volt, hanem
„szándékoltan gazemberség”.
– Aszavazófülkébe szinte be sem
fog férni az a lepedőméretű szavazólap,
amin meg kell, hogy találja a
választópolgár a képviselőjelöltjét,
illetve az országos listáját.
Ujhelyi szerint mindezt azért
tették így, mert a Fidesz tudja,
hogy „jelentős kisebbségbe szorult
támogatóival”.
– Ugyanis1,8 millió főt számlál
az ő szavazóbázisuk, míg az országban
körülbelül 8 millió választópolgár
van – így a Fidesz érdeke
az, hogy minél kevesebben menjenek
el szavazni.
Április 6-án viszont meg kell kérdezni
az emberektől, hogy „egyetértenek-
e a trafikmutyival”, valamint
azzal, hogy „Putyin gyarmata lett
Magyarország”. Egyetértenek-e azzal,
hogy ma az országban a foglalkoztatottság
egyet jelent a 48 ezer
forintos közmunkával, a szétvert
oktatási rendszerrel, illetve, hogy
egy vállalkozó napjainkban csak akkor
számíthat jövőre, ha belép a Fidesz
helyi alapszervezetébe.
– A magyar társadalom viszont
ráébredt arra, hogy nem kér a Fidesz
hatalmából. Ezért áprilisban,
remélhetőleg, új kormányra fognak
szavazni – mondta. Ahogy azt
is: az ellenzéki összefogásnak van
választási programja, addig a Fidesznek
nincs.
– Felkészültünk arra, hogy az elkövetkező
években mi fogunk kormányozni
– így Ujhelyi.
Lakossági fórum a választások
tétjéről, az esélylatolgatásról,
a Simon-ügyről…
A parlament alelnöke elöljáróban
a választási törvényekről
szólt a Hevesi Sándor Művelődési
Központba szervezett fórumán.
Ezzel kapcsolatban – sok más
mellett – azt emelte ki, hogy „elképesztő”,
amit Orbán Viktor és
„csapata” művelnek. Viták helyett
inkább arra koncentrálnak, minél
több botrány legyen – ez a kampánystratégiájuk
Ujhelyi István
szerint.
A politikus taglalta még azt is,
hogy a Fidesz hogyan uralja a médiát
is. Mindenhonnan az ő propagandájuk
folyik, bár erre futja nekik,
hiszen sok pénzt harácsoltak
össze a Simicska-birodalomban.
Majd a választásokra vonatkozóan
azt mondta, mindez kétféleképpen
alakulhat. Vagy jelentős
győzelmet arat a baloldali összefogás,
vagy marad az apátia, pontosabban,
az emberek nem mennek
majd el szavazni.
– Ennek pedig az lehet a vége,
hogy különösen nagy parlamenti
többséget fog alkotni Orbán Viktor
pártja. Ettől mentse meg az országot
a sors!
Állampolgári felvetésre a Simonügyről
is elmondta véleményét. „Ez
káros és rosszkor jött katasztrófája
a szocialista pártnak, ám az MSZP
példásan rendezte el ezt az ügyet,
hiszen 3 nap után minden tisztségétől
megfosztották.”
– De a Fidesz abban az esetben,
ha saját polgármesterei követtek el
közönséges bűncselekményeket,
hasonlóan cselekedett-e…?
Akormányváltó baloldali koalíció
képviseletében Bodó László
tartott pénteken sajtótájékoztatót,
melyen azokról a kanizsai
„lehetőségekről” esett szó, amik
a börtön beruházással kapcsolatosak.
Elöljáróban az aktivista a csütörtöki
közgyűlésen történtekre
tért ki. Elmondta, a legutóbbi soros
ülésen az okozta a legnagyobb
vitát, hova állítsanak szobrokat –
különösen Bethlen Istvánét, aki
talán egy alkalommal járt annak
idején városunkban. Majd Bodó
László áttért mondanivalójára,
amit az alábbiakban változtatás
nélkül közlünk. „A javító-nevelő
intézet hivatalos honlapján látható
a 2014-re tervezett beruházásokra
vonat-kozó közbeszerzési terv. A
lejárt határidejű projektelemek teszik
ki a beruházás mintegy 80
százalékát. A feladatok 20 százalékára
kiírt közbeszerzési eljárás
még folyamatban van. A dokumentum
nyilvánosságra kerülése
előtt, januárban és februárban számos
ajánlat-tételi lehetőség lezárult,
például az építésre, a kivitelezési
tervdokumentációra, a tájékoztatásra,
honlap készítésre vonatkozó
feladatokra, ahogy projektmenedzsernek,
pénzügyi aszszisztensnek
is csak eddig az időpontig
jelentkezhettek, pályázhattak
azok, akik tudtak a lehetőségről.
Megrázó tapasztalatot szerezhet,
aki megnézi az eddigi nyertesek
listáját: a megvalósíthatósági
tanulmány készítője: Opus Team
Üzleti Tanácsadó Kft., Debrecen;
az engedélyes terv készítője: Gold
Acél Kft., Debrecen; a kiviteli terv
készítője: Gold Acél Kft., Debrecen;
a rehabilitációs szakmérnöki
feladatokat: Egberstone Kft. Debrecen;
a tervellenőri (tervezői művezetői)
feladatok ellátása: PRC
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Debrecen; a független mérnöki
feladatok ellátása: IT Specalist
Mérnöki Kft. Debrecen; építésügyi
szakértői feladatok ellátása:
KEM-BER Kft., Debrecen; nyilvánosság
biztosítása: Center Consulting
Marketing és Pénzügyi
Kft. Debrecen; szakmai vezetői
feladatok: Magyari László, egyéni
vállalkozó, Debrecen (a javítóintézet
igazgatója); pénzügyi vezető
és asszisztense: Jbm Team Bt.
Debrecen; tervezői, művezetői
feladatok: Egberstone Kft., Debrecen;
könyvvizsgálói feladatok:
Dr. Nagy László egyéni vállalkozó,
Debrecen; műszaki ellenőr:
KIMA Stúdió, Budapest.
Több száz millió forint, amire
Nagykanizsán is lehetett volna találni
vállalkozókat. Ha mást nem,
az úti költséget megtakaríthatták
volna. Így lehet Cseresnyés – Kósa
módra herdálni a közpénzt és kizárni
a kanizsai vállalkozásokat.
Acca. 20 százalékra még van lehetőség
pályázni. Most nem sorolom
fel, de ajánlom a kanizsai vállalkozások
figyelmébe a javítónevelő
intézet honlapját.”
Talán sokan emlékeznek a következő
szó szerinti idézetre:
„Az ifjúsági nevelőintézet építésével
kapcsolatos felvetésére tájékoztatom,
hogy arra vonatkozóan,
mely vállalkozókat vonnak be az
építtetők a beruházás során, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
sem hatásköre,
sem pedig ráhatása nincs.”
Ezek után a kanizsaiak akarata
ellenére megvalósított börtönberuházás
csak teher a városnak, ebből
sem a városnak, sem a helyi vállalkozóknak,
de még a munkavállalóknak
sem lesz bevétele.
„Cseresnyés-Kósa és a Fidesz
jobban teljesít!” – állította Bodó
László.
Majd Bogár Ferenc, Göndör István
kampányfőnöke az elhangzottakkal
kapcsolatban még tett két kiegészítést.
Miszerint a térfigyelő
kamerák bővítéséről is tárgyalt a
közgyűlés, ám ezekből egy sem jut
a javító-nevelő környékére, pedig
Cseresnyés Péter megígérte, hogy
mindent megtesz az intézet környékén
élők biztonsága érdekében.
Ahogy az ottani munkahelyeket
sem a kanizsaiak kapják, ugyanis a
környéken nincs olyan szakképzett
ember, aki ilyen intézetben dolgozhatna.
A javító-nevelő étkeztetését
sem helyi munkaerővel oldják meg,
hanem – mint Bogár Ferenc hangsúlyozta
– majd azzal a
közétkeztető céggel, ami az országban
több helyen – például városunkban
– is ellátja ezt a feladatot.
Bizzer András és Jerausek István,
a helyi Fidesz-frakció tagjai,
önkormányzati képviselők
tartottak sajtótájékoztatót A
baloldal egyik trójai falova
címmel, mely, ahogy elmondták,
jól jellemzi Göndör Istvánt.
A Kormányváltó Erő:
„Szándékoltan
gazemberség…” –
állítja Ujhelyi István
A Kormányváltó Erő:
Propaganda
és valóság
Fidesz – KDNP:
Göndör István a
szocialistáknak sem kell
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 13. Kanizsa – Kampány 7
– Göndör István nem kellett Kanizsának,
és Kanizsa nem kellett
Göndör Istvánnak! Most, a hatalom
érdekében, mégis úgy tesz, mintha
érdekelné a város, és annak sorsa,
fejlődése – fejtette ki bővebben
Bizzer András. Hozzátette, a sors
furcsa fintora és ordító ellentmondása,
hogy az elmúlt 8+4 évvel leszámolni
készülő Együtt-PM nagykanizsai
jelöltje pont az a Göndör
István, aki ebben az időszakban
mindvégig az MSZP országgyűlési
képviselője, és nyolc évig az országot
a csőd közvetlen közelébe juttató
baloldali hatalom kiszolgálója és
működtetője volt.
Göndör István és az Együtt-PMmel
szövetkező baloldali-liberális
Gyurcsány-koalíció hitelességéről
talán többet nem is kellene mondani,
hiszen a kanizsaiak pontosan
tudják, hogy Göndör István hányszor
váltott pártot, szervezetet és
eszmét: pontosan úgy és annyiszor,
ahogyan és ahányszor a saját önös
érdekei diktálták.
Göndör István a pénzért és a hatalomért
mindenre képes. Erre hívta
fel a közelmúltban a figyelmet az
egyik országos internetes portál.
– Érdemes megismerni, hogyan
látják mások a baloldal kanizsai jelöltjét.
Most ebből az írásból idézek:
„Az MSZP-től elcsábító támogatójának
szívesen biztosít önmagán
ingyenes reklámfelületet akár
ízléstelen módon. Nagykanizsán
hatalmas felháborodást váltott ki,
hogy a Holokauszt emlékév jegyében
megnyitott Wallenberg kiállításon
a protokollszabályokat felrúgva
az Együtt-PM nagyméretű pártjelvényével
a mellén jelent meg. Politikai
pályafutását elnézve valószínű,
ha valamelyik régebbi zakóját
kapta volna ki a szekrényből, seregnyi
jelvény közül választhatott volna.
A kemény diktatúrát felvonultató
Kádár korszak szekértolójaként
emlegetett politikustól furcsa lépés,
hogy egy liberális párt szociáldemokrata
jelöltje.” – idézett az írásból
Jerausek István, majd folytatta.
– Eddig az idézet, de a kanizsaiak
is jól ismerik Göndör Istvánt.
Tudják jól, hogy ő már a helyi baloldalnak
sem kellett. Maga Szigetvári
Viktor, az Együtt-PM társelnöke
ismerte el a jelöltet bemutató sajtótájékoztatón,
hogy Nagykanizsán
az MSZP nem Göndör Istvánt indította
volna. Vagyis a kanizsai szocialisták
is kiismerték – és kiábrándultak
belőle.
ő azonban ügyes trükkel, ideigóráig,
visszalopta magát a közéletbe,
és úgy tesz, mintha a baloldal őt
támogatná. Pedig ez, mint a tények
bizonyítják, nem így van.
És arról sem szabad elfeledkezni,
hogy Göndör István lemondott Kanizsáról.
Nem itt lakik, és másik
szocialista alapszervezetbe lépett
be. Most pedig azt próbálja elhitetni,
hogy a tényektől függetlenül
fontos számára Nagykanizsa. De a
tények makacs dolgok: Göndör Istvánt
csak a hatalom és a pénz érdekli.
Otthonunk, Nagykanizsa
csak eszköz számára mindehhez –
zárta a sajtótájékoztatót Jerausek
István.
Néhány perccel a miniszterelnök
látogatása előtt tartott sajtótájékoztatót
az Erzsébet téren az
„Összefogás 2014” közös jelöltje,
Göndör István – kampányfőnökével
közösen.
Bogár Ferenc bevezetőjében a
következőket mondta el.
„Kiborulhatott a mézes csupor,
vagy mi indokolja, hogy a Fidesz
Nagykanizsán eddig sosem, vagy
csak 8 évente előforduló vezetői
úgy rajzanak a városba, mint lépes
mézre a barna medve. Mi az oka
annak, hogy ma Orbán, majd a hadováló
Kósa, a harácsolt vagyonától
oly’ értékes Lázár is megérkezik
a városba?
Erősíteni kell, mert veszni látszik
a Néma Levente uralkodása?
Nem hisznek a városban az üres és
gyenge Bizzer-Karádi-Jerausek-
Bene négyes heti sajtófintorgásainak?
Kevesek a fiúk, s most súlyt
hoznak a városba? Nem súly kell
ide, hanem hozzáértő és nem a saját
zsebét tömni kívánó városvezetés.
A városért és nem a haverjaiért
dolgozó, nem a kedves vezetőnek,
hanem a választóinak megfelelni
kívánó képviselőre van szükségünk.
Cseresnyést kistafírungozni
négy év alatt nem sikerült.
Három hét alatt már nem lehet.
Nagykanizsa a Fidesz állatorvosi
lova, ahol Orbán uralkodásának
összes betegsége fellelhető, s terjed,
mint a pestis. Nagykanizsa lakosságának
elege van az orbáni
hatalomból, s azt kiszolgáló
cseresnyési mélységből és szolgalélekből.
Orbán ma jön, de bő három
hét múlva Cseresnyés megy.
Így volt ez 2006-ban is. Orbán
Viktor ma jön, de még most nem
hoz semmit, nyolc év után újra
üres kézzel jött – hangsúlyozta a
Bogár Ferenc, majd Göndör István
vette át a szót.
– Orbán Viktor látogatása nem
feledteti a dél-zalai térség lecsúszását.
Mit hozott Orbán Viktor?
Beruházást, munkahelyeket?
Nem. De újra eljött a szavazatainkért.
Mit kapott a város a szocialistáktól?
Laktanyák, M7 autópálya,
14 milliárdos csatorna program,
Régi mozi, Rozgonyi és Bolyai
Iskola, Hevesi Művelődési
Ház, könyvtár, folyamatos kórház
rekonstrukció, gyermekkórház,
pszichiátria, belgyógyászat, kardiológia,
SBO.
Akanizsai kórházban Cseresnyés
úrnak mindössze egy pártkatona
igazgatóra futotta. Mikor számol el
azzal, mekkora kárt okozott ezzel a
gyógyulni vágyó kanizsaiaknak?
Hibádzik a politikai kultúra is.
Az avatásra most sem hívják meg
azt, akinek oroszlánrésze volt a
lobbiban. Így is lehet lopni, embereket
megtéveszteni. Csak a Fidesz.
Orbán – Cseresnyés avatni tud,
de mit avat majd a következő nemzedék?
Orbán mit hagy maga után? Államilag
támogatott tolvajlást, állami
szintre emelt korrupciót, diktatúrát,
félelmet, kiszámíthatatlan jövőt.
Nagykanizsán minden eladó, kiadó,
csak a csókosok gazdagodnak, de
azok törvényileg szentesített-pofátlan
módon.
A kis keresetűek elvesztették az
adókedvezményüket, cserébe átverték
őket a családi kedvezménnyel.
Mi van a fiatalokkal, vagy a gyermekeiket
már útra bocsátókkal? A
kis keresetűek, a nyugdíjasok még
szegényebbek lettek, nőt az éhező
gyermekek száma.
Az ország jobban teljesít. Akkor
hol van a 13. havi nyugdíj és a
korrekt inflációt követő nyugdíjemelés?
Az Orbán-rezsim elhazudja
a valóságot. Az egykori antikommunista
Orbán olyan mohósággal
kobzott el magánjavakat,
hogy arra még az ötvenes évek
padlássöprői is elismeréssel csettintenének.
Orbán Viktor legjobb
tanítványa lett azoknak, akiknek
valaha a legharcosabb ellenfele
volt. Rákosi Mátyás után ma ő a
nagy orosz testvér leghűségesebb
szövetségese. Többpártrendszerben
is meg tudta csinálni a diktatúrát.
Orbán a rendszerváltás utáni
magyar történelem legnagyobb államosítója.
Aválasztások előtt egy
szót sem szólt arról, hogy elveszi
majd 3 millió ember magánnyugdíj-
megtakarításait, államosítja a
tanárokat és az iskolákat. Amire
az Orbán-rezsim rátette a kezét, az
tönkrement. Az államosított tankönyvellátásnak
az lett a vége,
hogy néhány diáknak előbb lett
félévi bizonyítványa, mint teljes
(folytatás a 8. oldalon)
A Kormányváltó Erő:
Orbán Viktor
látogatásának
margójára
2014.03.18. (kedd) 09:00 – 13:00 Dr. Mező Ferenc Gimnázium,
Nagykanizsa, Platán sor 2.
Véradás - Vöröskereszt
8 Kanizsa – Kampány 2014. március 13.
(folytatás a 7. oldalról)
tankönyvcsomagja. Az iskolák
még krétát sem vehetnek az állami
vízfej, a KLIK engedélye nélkül. A
gáztározók konganak az ürességtől,
az ukrán válság azzal fenyeget,
hogy az oroszok elzárják a csapokat.
Aközműcégek veszteségeit pedig
kizárólag az adónkból tudja pótolni
az állam, vagyis a rezsicsökkentésből
a választások után rezsiadók
lesznek? Orbán Viktor rossz
gazdája az ügyeinknek: kormányzása
ráfizetés az országnak, ráfizetés
a családoknak. Aforintárfolyam
és a benzin ára az egekben, és még
várható az orosz uzsorakamat. A
többszöri devizahiteles mentő csomag
ellenére ma 160 ezerrel többen
vannak kilátástalan helyzetben,
mint a kormányváltáskor. (60 ezer
volt.) Történelmi csúcson az államadósság.
Orbán Viktor adósa a magyar
államnak, a magyar állampolgároknak.
Jön nekik 3000 milliárd
forintjukkal, mert az államadósság
elleni harcra hivatkozva kobozta el
a nyugdíjpénzeiket. Az államadósság
nem csökkent, hanem nőtt. Orbán
Viktor letette a fegyvert az államadósság
elleni háborúban. Az
államadósság újra rekordszinten
van, már a 2013-ban eljátszott költségvetési
trükkök sem tudják elfedni.
Hol a pénz, kit gazdagít a 3000
milliárd forint Miniszterelnök úr?
Javasoljuk, tegye vissza szépen
oda, ahonnan elvette. A teljes foglalkoztatás:
a fele sem igaz. Orbán
Viktor 1 millió új munkahelyet
ígért, ebből félmillió Németországban,
Angliában és Ausztriában valósult
meg. A többi pedig papíron.
A siker sztoriként bemutatott foglalkoztatottsági
statisztikák csak
kozmetikázzák az elkeserítő valóságot:
a valódi, piaci munkahelyek
száma az elmúlt 4 év során érdemben
nem emelkedett. Sőt, az
unortodox gazdaságpolitikával az
Orbán-kormány elűzte a munkahelyteremtő
befektetőket. Ma kevesebb
és bizonytalanabb az emberek
kenyérkereseti lehetősége, mint
4 éve volt. Orbán-Matolcsy páros
megbukott – nem érdemelnek még
egy esélyt! Nem támogatjuk a Fidesz
család további gazdagodását,
a kis keresetűek kisemmizését!
Nem engedjük, hogy elvegye az
emberektől 27% áfával és különadókkal
a pénzt, a jövőt! Avelejéig
romlott, kizárólag saját zsebre dolgozó
Orbán kormánynak mennie
kell!” – zárta mondandóját Göndör
István.
Kanizsa
Mind a 18 országos lista nyilvántartásba
vételéről szóló határozat
jogerőre emelkedett hétfő
délután, miután nem érkezett
jogorvoslati kérelem ellenük.
A Nemzeti Választási Bizottság
(NVB) 18 pártlistát és 13 nemzetiségi
listát vett nyilvántartásba az
áprilisi országgyűlési választásra,
az utolsó 12 pártlistát és 2 nemzetiségi
listát múlt pénteken. Utóbbiak
ellen is három napon belül lehetett
bírósági felülvizsgálati kérelemmel
fordulni a Kúriához, ám
hétfőn 16 óráig egy ilyen beadvány
sem érkezett.
Ez azt jelenti, hogy jogerőssé
váltak a nyilvántartásba vételekről
szóló NVB-határozatok, és
április 6-án egy 18 pártlistát tartalmazó
országos listás szavazólapot
kapnak a választópolgárok
az egyéni képviselők szavazólapja
mellé.
A listán a következő sorrendben
szerepelnek a pártlisták: Magyarországi
Cigánypárt, A Haza Nem
Eladó Mozgalom Párt, Seres Mária
Szövetségesei, Független Kisgazda-
Földmunkás és Polgári
Párt, Új Dimenzió Párt, Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség-
Kereszténydemokrata Néppárt,
Sportos és Egészséges Magyarországért
Párt, Lehet Más a Politika,
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség,
Magyar Demokratikus
Unió, Új Magyarország Párt, Magyar
Munkáspárt, Szociáldemokraták
Magyar Polgári Pártja, Közösség
a Társadalmi Igazságosságért
Néppárt, Együtt 2014, Zöldek
Pártja, Összefogás Párt, Magyar
Szocialista Párt-Együtt – A korszakváltók
Pártja-Párbeszéd Magyarországért
Párt-Demokratikus
Koalíció-Magyar Liberális Párt és
a Jobbik Magyarországért Mozgalom.
A nemzetiségi választóként regisztráltak
saját nemzetiségük országos
nemzetségi listáját és az
egyéni képviselőjelöltek szavazólapját
kapják kézhez, miután valamennyi
országos nemzetiségi önkormányzat
is állított listát. Ha
legalább egy érvényes szavazat érkezik
a nemzetiség országos listájára,
a nemzetiség – szavazati joggal
nem rendelkező – szószólót
küldhet az új országgyűlésbe, de
ha a megfelelő számú szavazatot is
megkapja a lista, akkor kedvezményes
mandátummal akár szavazati
joggal rendelkező képviselőt is
küldhet az országgyűlésbe.
MTI - Kanizsa
Jogerősek az országos listák
A Zala Megyei 03. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság öszszesen
558 250 (ötszázötvennyolcezer-
kétszázötven) forintnyi
bírságot szabott ki az illetékességéhez
tartozó jelölő szervezetekre.
Köztük a Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Néppárt jelölő
szervezetre 50.750 Ft, azaz ötvenezer-
hétszázötven forintot, a
Magyarországi Cigánypárt jelölő
szervezetre 101.500 Ft, azaz egyszázegyezer-
ötszáz forintot, az
Új Magyarország Párt jelölő szervezetre
101.500 Ft, azaz egyszázegyezer-
ötszáz forintot, az Új Dimenzió
Párt jelölő szervezetre
50.750 Ft, azaz ötvenezer-hétszázötven
forintot, az Európai
Roma Keresztények Jobblétéért
Demokratikus Párt jelölő szervezetre
152.250 Ft, azaz egyszázötvenkettőezer-
kettőszázötven
forintot, az Összefogás Párt jelölő
szervezetre 50.750 Ft, azaz ötvenezer-
hétszázötven forintot, a
Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő
szervezetre 50.750 Ft, azaz ötvenezer-
hétszázötven forintot.
A büntetések oka az volt, hogy
a jelölő szervezet a rendelkezésére
bocsátott ajánlóíveket nem teljes
számban adta át az OEVI részére,
így a bizottság minden be
nem nyújtott ajánlóív után a kötelező
legkisebb munkabér havi
összegének felének megfelelő
összegű bírságot szabott ki. A kiszabott
bírság meg nem fizetése
esetén adók módjára behajtandó
köztartozásnak kinősül, amelyet
a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére
az állami adóhatóság
szed be.
A határozatok ellen a Nemzeti
Választási Bizottságnak címzett,
de a Zala Megyei 03. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi
Választási Bizottságnál
előterjesztendő fellebbezéssel
lehetett élni úgy, hogy az legkésőbb
2014. március 6. nap 16
óráig megérkezzen az OEVBhez.
Forrás: www.nagykanizsa.hu
Kanizsa
Több mint félmillió bírságot
szabott ki a helyi választási bizottság
Szerkesztőségünk arra kéri a
Zala megyei 03. számú országgyűlési
egyéni választókerületben
induló jelölteket, hogy szerkesztőségünk
címére juttassák el a
kampány során hivatalosan használt
fotójukat (képformátumban:
jpg, tiff, bmp, stb.), illetve tájékoztassanak
bennünket kampányrendezvényeik
időpontjáról és
helyszínéről. Cím: 8800 Nagykanizsa,
Király u. 47., Pf.: 154, email:
kanizsahetilap@chello.hu
Tisztelettel: Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap
Felhívás, hivatalosan is
országgyűlési képviselő jelölteknek
Kanizsa 2014. március 13. – Kampány 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket,
hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 2014. június 30. – 2014. augusztus
15. között a Rózsa Bölcsődében (Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) biztosít ügyeletet
valamennyi igénylő számára.
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket,
hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó
jelentkezéseket 2014. március 31-én és április 1-én 8-17 óra között
fogadja az intézmény Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok letölthetők a bölcsőde honlapjáról: http://egyesitett-bolcsode.
mlap.hu. A bölcsődei felvételekről a jelentkezést követően az intézmény
vezetője értesíti a szülőket.
Abölcsődei beiratkozáshoz kapcsolódóan 2014. március 29-én, szombaton délelőtt
9-12 óráig „Bölcsődenyitogató” keretében az intézmény az érdeklődő családok
részére lehetőséget biztosít az egyes tagbölcsődék (Belvárosi Bóbita Bölcsőde
- Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Meseház Bölcsőde - Nagykanizsa, Attila
u. 7., Napraforgó Bölcsőde - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsőde -
Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a) megtekintésére, megismerésére.
Tájékoztatás bölcsődei felvételről
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a
tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk.
A lomtalanítási akció április 01-től május 06-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 21-től április 18-ig, munkanapokon
13.00-16.00-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 93/537-380-as telefonszámán
lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen
jelenthetik be a cég Vár u. 5. sz. alatt lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a Szolgáltató a lim-lom mennyiségétől és összetételétől
függően az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítős hulladékszállító
járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként történő
lomtalanításra van lehetőség (04.05., 04.12., 04.26., 05.03.). Aháztartásban keletkezett
lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni
a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.
Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek
kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék kerül
elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket,
kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió),
illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomot.
AVár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen adhatók
le a háztartásokból származó szelektíven gyűjtött hulladékok és a lakossági veszélyes
hulladékok, valamint háztartásonként 5 db autógumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható
csomagolási hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz,
italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hanem használják a kihelyezett
szelektív szigeteket és a hulladékudvart!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres hulladékszállítás
bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű, illetve
díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai
ellenőrzik és szankcionálják! A háztartásoknak, társasházaknak lehetősége van fenti a
lakossági lim-lom akciótól eltérő időpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni
a Szolgáltatótól. Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.
Lomtalanítás 2014.
A SZABADTÉRI TűZESET MEGELőZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK
FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELőÍRÁSOK BETARTÁSÁRA:
1) Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység, melyet legalább 24 órával a megkezdés előtt be kell jelenteni a
105-ös segélyhívó számon.
2) Amennyiben a helyi önkormányzat nem rendelkezik avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó helyi rendelettel, úgy a nyílt téri hulladékégetés szigorúan tilos!
3) A bejelentésben közölni kell az égetés pontos helyét, időpontját és terjedelmét.
4) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen, ennek érdekében a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély
esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.
5) Atevékenység befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni.
6) Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására,
miszerint égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni,
vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent
leírt utasítások, előírások teljesülésére. Amennyiben a jövőben jogsértést tapasztalunk,
intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.
Szabadtéri tűzesetek megelőzéséért
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a
foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán
való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető teljes terjedelmében a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.
***
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése,
a munkanélküliek számának csökkentése.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető teljes terjedelmében a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.
Pályázati felhívások
Az akció a megjelenéstől május 31-ig tart.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2014. március 31-ig érvényes.
Kanizsa 10 – Vízmű 2014. március 13.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 13.
Kanizsa 12 – Kultúra 2014. március 13.
Március 14. 18 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
„TOGETHER - EGYÜTT" - Képzőművészeti
Társaság kiállítása. Közreműködik
Nagykanizsa Város Vegyeskara
Vámos Ivett vezényletével. Megtekinthető:
április 1-ig.
Március 14. 20 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
QUIMBYTEÁTRUM 2 - KONCERT.
Belépődíj: 3800 Ft, 19-20-dik sor 3500 Ft.
Március 15. 10 óra
EMLÉKMűSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
166. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium
diákjai. Műsoruk címe: „A nő
kezében zászló - a férfi kezében kard"
- Márciusi hölgyek az ifjak oldalán.
Szerkesztette: dr. Hámori Zsoltné és
Gaál Mercédesz. A belépés díjtalan.
Március 15. 15 óra
„MESÉL A VÁROS" - városnéző
séta Ferencz Judit idegenvezetővel.
További információ: 06-30/600-1954.
Március 17. 17 óra
AGYÓGYNÖVÉNYEK AGASZTRONÓMIÁBAN.
Előadó: „Sárkányfűves”
Csillag Vilmos. Abelépés díjtalan.
Március 20. 10 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Tamási Áron: SZEGÉNY ÖRDÖG -
vidám zenés bábjáték. A zalaegerszegi
Griff Bábszínház előadása. Belépődíj:
500 Ft.
Március 18. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
MOLNÁR GYÖRGY LYRA-DÍ-
JAS HARMONIKAMűVÉSZ ÉS
KONCERTZENEKARÁNAK Mű-
SORA. Belépődíj: 1800 Ft, nyugdíjas,
diák 1500 Ft.
Március 13. 17.30 óra
NÉPSZERűBB ZALAI GYÜ-
MÖLCSTERMő NÖVÉNYEINK
JELENTőSEBB ÁLLATI
KÁRTEVőI ÉS AZ ELLENÜK
VALÓ VÉDEKEZÉSI LEHETő-
SÉGEK.
Előadó: Keresztes Balázs agrármérnök,
növényorvos szakmérnök, Pannon
Egyetem, Georgikon Kar Keszthely,
Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi
Állattani Osztály.
Március 15. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
TÁNCHÁZ
Közreműködik: a Zrínyi Tambura Zenekar
(Murakeresztúr). A táncot tanítja:
Novák Henriett. Belépődíj: 500 Ft.
Március 17. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Jevgenyij Griskovec:
HOGYAN ETTEM KUTYÁT?
monodráma
Előadja: Gál Tamás. Rendező:
Czajlik József. Belépődíj: 1 200 Ft.
Le a kalappal a Kanizsa Big
Band vendégművésze, Ámon István
szaxofonos előtt. A korát tekintve
„hetvenkedő” zenész Magyar
Plakát Házban elhangzott
produkciója azt bizonyítja, hogy
a zene fiatalon tart. Kivételek
persze lehetnek, de Ámon István
és kortársai közül többen, még
mindig korrekten lenyomnak
egy-egy koncertet.
A kellemes hangulatú koncertet
Miles Davis egyik legnépszerűbb
számával a Solarral indította a Kanizsa
Big Band. Ezt követően Halász
Gyula mutatta be és méltatta az est
vendégművészét Ámon István zenészt.
A nosztalgia programban szépen
sorjáztak egymás után a leghíresebb
örökzöldek. John Coltrane Blue
Trainje, Billy Strayhorn szerzeményei
és Kozma József/Joseph Kozma
jazz-klasszikusa a Hulló levelek. A
tavaszköszöntő koncertbe még belefeledkezni
sem tudtunk igazán, olyan
gyorsan véget ért a Swing Time. Ez
persze csak arra utal, hogy még órákig
el tudtuk volna hallgatni a kellemes
melódiákat. A zenekarból mindenképpen
ki kell emelnünk Ámon
Istvánt, aki valamennyi számban szólót
játszott. Mellette Hír Mihály és
Buzsics László rövid improvizációi
okoztak kellemes perceket.
Ámon István pályája kezdetén
harsonán majd klarinéton tanulta
meg a zene alapjait. Ifjú korában
azonban szaxofonra váltott. A
jazz-zel való kapcsolatában döntő
szerepe volt az Egyetemi Színpad
koncertjeinek és a Gellért Szálló
jazz programjainak. Példaképei
ekkor Benny Goodman és Artie
Shaw klarinétosok voltak. Hivatásos
katonazenészként 1968-ban
került Nagykanizsára. Alkalmi fellépések
után dr. Beke Árpáddal és
Pálfi Attilával megalakították a
Kanizsa Jazz Együttest, amely az
1972-ben létrejött nagykanizsai
jazz klub házi zenekara is volt. A
15 évig működő zenekarban olyan
hírességek is megfordultak, mint
Esze Jenő, Süle László, Folk Iván
és Gróf Zoltán. Ámon István legjelentősebb
szerepe a Kanizsa Jazz
Együttesben a repertoár összeállítása
és a sorkatonai szolgálatra bevonuló
zenészeknek a helyi jazzéletbe
való bevonása volt. A Dunántúlon
koncertező zenekarról a
Magyar Rádió és a Magyar Televízió
is készített felvételt. Dr. Beke
Árpád és Pék Pál mellett elévülhetetlen
érdemei vannak a jazz népszerűsítésében,
valamint a kanizsai
jazz második korszakának megalapozásában.
Zenei pályája során
játszott a Nosztalgia zenekarban és
a hévízi Rogner szálló zenekarában
is. Az Olajbányász Fúvós Zenekar
vezetőjeként majd egy évtizedig
irányította, szervezte a fellépéseket.
Számtalan tanítványa közül
a fiatal generációból Imrei
Marcellt és Varga Dánielt ismerheti
jobban a közönség.
H.Gy.
Kanizsa Big Band és a
„hetvenkedő” szaxofonos
Fotó: ifj. Ámon István
Ámon István és a jazz
Növendékeik szép versenyeredményeiről
kaptunk hírt a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskolából.
XII. Sistrum Regionális Zenei Versenyen,
Szombathelyen elért eredmények:
Arany oklevél: Tuhári Richárd -
harsona (felkészítő tanára Kéthelyi Kornél),
Baticz Dominik - kürt és Szente Tamás
- harsona (felkészítő tanára Tatár
Csaba). Ezüst oklevél: Schey Máté
András - kürt, Kovács Viktória - furulya
(felkészítő tanára Kéthelyi Kornél),
Schey Luca, cselló (felkészítő tanára Balogh
Tünde). Bronz oklevél: Molnár
Csaba - tenorkürt (felkészítő tanára Tatár
Csaba). Kollonay Zoltán a legjobb
korrepetitor díjban részesült.
A Balaton Körüli Megyék Vonós
Találkozóján, Siófokon Schey
Luca csellista növendék 3. helyezésben
részesült (felkészítő tanára
Balogh Tünde).
A VI. Országos Zeneiskolai
Ferenczy György Zongoraversenyen
Vida Ágnes dicséret díjban
részesült (felkészítő tanára Dr. Erdős
Lászlóné).
A „Rév Lívia” II. Dél-Dunántúli
Regionális Zongoraversenyen
Visnyai Zoltán 3. díjban részesült
(felkészítő tanára Gerócs Erzsébet),
Balázs Enikő (felkészítő tanára
Cseszkóné Borovics Melinda) és
Kollonay Zoltán (felkészítő tanára
Nyizsnyikné Nándori Etelka) különdíjban
részesültek – tudtuk meg
Novinics Kármen igazgató-helyettestől.
Kanizsa
Ifjú zenészeink sikerei
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 13.
Horoszkóp
Ha sikertelen próbálkozások nehezítik meg
napjait a munkahelykeresésben, ne adja fel.
Kilincseljen tovább, és hallgassa meg a
szomszédjai tanácsát, ötletét is. Vigyázzon az
egészségére, táplálkozzon mértékletesen.
Ha eddig a karrier volt az elsődleges szempont
az életében, továbbra se tegyen másként.
Amint azonban fel tud mutatni jelentősebb
eredményeket, lassítson, még akkor
is, ha igazi célja a családja boldogulása.
Gyertyafény és zene, a kettő együtt mozgósíthatja
energiáit. Ne vonja meg magától
a mindezekkel járó jó érzéseket, hanem
ossza meg hasonlóan gondolkodó
partnerekkel, barátokkal.
Érdekes tapasztalatokkal gazdagodhat a hétvégén,
ha nem marad otthon, hanem csatlakozik
egy erdőt-mezőt járó kiránduló csoporthoz.
A bolygóállások szerint elégedett
lesz önmagával és a környezetével is.
Egyre gyakrabban jutnak eszébe régi ismerősei,
barátai és a fiatalsága. Bátran
nosztalgiázzon, ha jól esik. Ha úgy érzi,
legszívesebben elengedné magát, mint
egy lázadó kamasz, tegye meg.
A párja kérése, kívánsága szerepel mindennapjai
középpontjában. Csak kérnie
kell valamit, s ön máris teljesíti. Lehet,
hogy ennek nincs semmi különösebb
oka, mint az, hogy itt a tavasz.
Acsillagok állása szerint ezekben a hetekben tudja
leginkább kamatoztatni tapasztalatait és éleslátását
a vállalkozásában. Egyik pillanatról a másikra,
szinte varázsütésre változik meg anyagi helyzete.
Még az egészségére sem kell ügyelnie.
Minden munkával gördülékenyen halad,
amit csak betervezett magának. Ne vesse el a
hirtelen jött ötleteit, mert azokat is kamatoztathatja
valamilyen módon. S ha közben
megdicsérik, ne legyen túlságosan szerény.
Erősnek és határozottnak látják mostanában
az ismerősei. Ez nemcsak a bolygóállásoknak
köszönhető, sokat tesz érte ön
is. Mozgással, sporttal, egy húron pendülő
baráti közösséggel.
Vajon betartotta újévi fogadalmait? Ha fáradtnak
és feszültnek érzi magát, lazuljon
el, és hamarosan megérkezik a válasz. Ha
nincs megelégedve magával, fektessen nagyobb
figyelmet a táplálkozására.
Lépjen fel diplomatikusabban a munkahelyén,
ha el akar érni valamit. Közben
ügyeljen az öltözködésére, mert a csalóka
kora tavaszi időjárás megfázást okozhat,
ami akadályozhatja a munkavégzésben.
Mozgalmas napokra számíthat. Nemcsak a
családja, hanem a munkatársai is az ön segítségében
bíznak. Tudják, amit megígér, azt
teljesíti is. Ha közben a téli virgoncságát
meg akarja őrizni, néha pihennie is kell.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. március 13.
Nk-án a Zárda u. 9-ben 76 m2-
es, II. emeleti, cirkó fűtéses lakás
beépített fa bútorokkal (konyha,
előszoba) eladó. Két szoba, konyha-
nappali, wc, fürdő, kamra, előszoba,
gépkocsibeálló. Irányár:
13,4 millió Ft. Tel.: 0620-950-
9527. (7627K)
Cserfőn 1300 négyszögöl szőlő
pincével, gyümölcsössel eladó. Érd.:
0693-324-219 (7631K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7629K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7630K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István,
telefon: 0630-597-1530
(7632K)
ELőNEVELT CSIRKE
a Boglári Baromfikeltetőből!
Szép, oltott állomány, vörös vegyeshasznosítású (külön tojó is) és fehér
húshibridek rendelhetők. Házhoz szállítva 440 Ft/db-tól. Tojótyúk 680
Ft/db-tól. Kacsa, liba, táp termelői áron.
ÉRDEKLőDNI:
06/85-353-200, 06/30-9-899-754 (Más telefonszámon nem mi hirdetünk.)
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca,
Rózsa utca 14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2014. március 28-án
(pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa,
Hevesi út 2.).
Képviselői fogadóóra
A Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének Nagykanizsai Csoportja meghívja
Önt és kedves családját az Emlékezés a Nagy Háborúra
1914-2014 Hadifoglyok tábori pénzek, érdemrendek, kitüntetések,
bélyegek című kiállításra.
Megnyitó: 2014. március 16. (vasárnap) 9 óra.
Helyszín: a Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi
előcsarnoka.
A kiállítást megnyitja: Farkas István MÉE Nagykanizsai
Csoport titkár.
Nyitva tartás: március 16-án 15 óráig.
Az éremgyűjtő találkozó programja: kiállításmegnyitó, éremcsereérembörze,
a programon belül ingyenes árbecslés és szaktanácsadás.
A rendezvény védnöke: Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere. A rendezvény támogatói:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsai Kulturális
Központ, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap. Meghívó
Nagykanizsán már az úszók
XXVI. Kanizsa Kupáját rendezték,
melyen a külhoniak mellett
számos dunántúli egyesület indította
sportolóit. A házigazda
Délzalai Vízmű SE végül 20
arany-, 6 ezüst- és 9 bronzérmet
szerzett.
A verseny érdekessége ezúttal is
a Csillagszóró-verseny volt, melyben
a legjobbaknak ötször kellett
teljesíteni az 50 m-es távot, hiszen
ebben a versenyszámban az a szabály:
minden egyes ötven méter
után az utolsó kiesik. Az első és a
második helyet is kanizsai úszó,
Molnár Flóra és Zámodics Márk
szerezte meg és nyerték így el az
ezzel együtt járó pénzdíjat is.
A kanizsaiak érmesei: Zámodics
Márk (1997) - 4 arany (100 m
gyors, 100 m mell, 100 m hát, 200
m vegyes), 1 ezüst (100 m pillangó).
Molnár Flóra (1998) - 5
arany (100 m gyors, 100 m mell,
100 m hát, 100 m pillangó, 200 m
vegyes). Harangozó Mátyás
(2000) - 1 arany (100 m mell), 1
ezüst (100 m gyors). Doszpoth
Csenge (2001) - 1 arany (100 m
mell), 1 ezüst (200 m vegyes), 1
bronz (100 m gyors). Kantó Loretta
(2001) - 4 arany (100 m
gyors, 100 m hát, 100 m pillangó,
200 m vegyes), 1 ezüst (100 m
mell). Tóth Benett (2001) - 1
bronz (100 m pillangó). Kálovics
Noémi (2002) - 1 arany (100 m
pillangó), 1 ezüst (100 m gyors),
2 bronz (100 m hát, 200 m vegyes).
Szörcsök Enikő (2002): 3
arany (100 m gyors, 100 m hát,
200 m vegyes), 1 bronz (100 m
pillangó). Kiss Eszter (2003) - 1
bronz (100 m gyors). Nagy Anna
(2003) - 1 ezüst (100 m mell).
Kantó Marcell (2005) - 1 bronz
(50 m gyors). Vaska Barnabás
(2005) - 2 ezüst (50 m gyors, 50
m mell), 2 bronz (50 m hát, 50 m
pillangó).
Az egyesület „top-úszóinak” következett
aztán a berlini nemzetközi
verseny (ISM Berlin 2014), ahol
kéttucatnyi ország legjobb (utánpótláskorú)
sportolói indulhattak.
Mint kiderült, végül 114 egyesületéből
neveztek úszók a németországi
kupára, melynek keretében a
Délzalai Vízmű SE-től Zámodics
Márk és Molnár Flóra (képünkön
edzőjükkel, Polgár Sándorral) lépett
rajtkőre különböző számokban.
Molnár Flóra leltárja a következőképpen
festett: egy-egy arany- és
bronzérmet szerzett 50 m (26,36),
valamint 100 m (57,68) gyorson. Elért
időeredményei egyben új megye
csúcsokat is jelentettek, az 50 m
gyorson úszott eredménye pedig csak
néhány századmásodperccel maradt
el az országos évjáratos rekordtól.
A német fővárosban tudták meg
azt a kanizsaiak, hogy Molnár
Flórát eredményei alapján meghívták
a korosztályos válogatottba egy
májusi nemzetközi úszóversenyre
időzítve. Zámodics Márk eredményei
közül a 200 m gyorson úszott
ideje (1:57,44) szintén új megyecsúcs
lett.
P.L.
Berlinből a korosztályos válogatottba
Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
Kalocsai KC (2.) 34-28 (17-9).
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 14. forduló.
Csurgó, 100 néző. Vezette: Rozina,
Szászfai. Izzó SE: Tóth Á. - Füle 2,
Kiss G. 7, Zsigmond 6/4, Tompek 1,
Szabó G. 11, Csató 4. Csere: Kovács
B., Senger 2, Musits N., Sziva 1,
Nagy B. Játékos-edző: Kiss Gergely.
A kanizsai legénység ezúttal
vendéglátóként a pályaválasztó-jogot
nem élvezhette, hiszen a találkozót
Csurgón rendezték és a csapatban
négy hónap után szerepelt
ismét Szabó Gergely, akinek, mint
kiderült a győzelemben meghatározó
szerepe volt a maga 11 góljával.
Az úgymond vendég, egyébként
a meccs előtt listavezető kalocsaiak
csak az első tíz percben tudtak lépést
tartani az Izzóval (5-5). A 17.
percben már négy gól volt az előny
(9-5), a 25.-ben pedig már hattal
mentek (14-8). A 47. percre a
Nagykanizsa kilenc találatra növelte
előnyét, amivel gyakorlatilag el
is döntötte a találkozó sorsát. Tóth
Ákos kapus ezúttal is remekül védett,
kétszer büntetőt is hárított.
P.L.
Idén eddig
négyből négy
Kanizsa 2014. március 13. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Múlt pénteken hivatalosan is
megnyitotta kapuit a Nagykanizsai
Botos András Ökölvívó Akadémia.
Dr. Csötönyi Sándor, a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség elnöke
Cseresnyés Péter polgármester
és Draskovics Szilárd, a Kanizsa
Box Klub első emberének társaságában
vágta át az avató-szalagot
az ökölvívás sportszakmai központjának
dél-zalai helyszínén.
Nagy volt a sürgés-forgás már a
megnyitó pillanatait megelőző
percekben is, s a megjelentek már
akkor megcsodálhatták az akadémia
„szerkezeti”, vagyis épületi
felépítését, melyet a Petőfi Sándor
utca 5. szám alatt alakítottak ki. A
két ring és számtalan homokzsák
árulkodik arról, hogy a jövőben,
egészen az évtized végéig itt a lehetőség
valami igazán nagyot alkotni
(nem csupán...) a helyi ökölvívás
számára. Az eltökéltség nem
kicsi, szóval e nemes sportág mellett
a voksukat letevő fiatalok számára
adottak lesznek a körülmények,
hogy a kötelek között kiteljesedjen
vagy legalábbis elinduljon
sportpályafutásuk.
Egy olyan őszinte sportág, mint
az ökölvívás érkezett el mérföldkövéhez
Nagykanizsán, s nem csupán
a bokszolók világában élők, de
maga a város, annak sportszerető
közvéleménye is sokat remélhet az
akadémia működésétől – fogalmazott
Cseresnyés Péter nagykanizsai
polgármester.
Medvegy Iván, a Magyar Olimpiai
Bizottság sportszakmai főmunkatársa
köszöntőjében röviden vázolta,
hogy egy teljes sportfejlesztési program
2012-ben fogant meg az illetékesek
fejében, s már tavaly év végén
az első támogatások számos sportág,
így az ökölvívás számára meg is érkeztek.
Ahogy Medvegy kiemelte, a
nemzetközi sportéletben ellenfeleink,
riválisaink bizony sok esetben
készülnek jobb feltételek mellett, de
az olyan központok, mint amilyen a
kanizsai is, segíthetnek abban, hogy
ezen különbségeket csökkentsük, leküzdjük...
S persze hozzájáruljon ahhoz
is, ami mostanáig sem lehetett
kétséges: a magyar sport a világ élvonalához
tartozik, meg aztán ott is
maradhasson. Persze azt is hozzátette
a sportvezető, a kormány utóbbi
években tett erőfeszítéseivel reményeik
szerint a hazai sportélet él, nem
pedig visszaél.
Dr. Csötönyi Sándor beszédében
méltatta a névadó, az ünnepségen
természetesen szintén részt vevő
Botos András sportpályafutását, s
röviden kitért az ökölvívás itthoni
életére is.
– A bokszolók világa nálunk
úgy működik mint egy nagy család,
ha veszekszünk is, higgyék el,
azt nem egymás ellen, hanem egymásért
tesszük – indított a sportági
szakszövetség első embere. –
Hosszú és nagy munka van abban,
hogy az ökölvívás is a támogatott
sportágak sorába emelkedhetett,
de hála Istennek, itt lehetünk, most
egy újabb akadémia avatásának
pillanatában.
Nagykanizsa a nyolc pályázó
helyszín közül került be végül abba
a négyesbe, mely akadémiát
vallhat magáénak.
– Többek között azért, mert
Nagykanizsa nagyon sokat tett a
sportágért eddig is és az itt dolgozók,
sportolók révén mindig is lojális
volt a sportághoz – hangsúlyozta
Csötönyi. – Ezzel nem csupán
ennek a sportnak, hanem az
országnak is sokat adott.
S hogy ne felejtsük, a szövetség
elnöke, akit rendszeresen láthatunk
az MTK labdarúgóinak mérkőzésein,
egy személyes történetével
is előállt, ha már Kanizsának
ezúttal valóban főszerep jutott...
– Talán sokan nem is tudják, hogy
miért dobban nagyobbat a szívem,
ha városuk nevét hallom... Nos,
1963-ban itt lettem első egy korosztályos
vidék országos bajnokságon
súlycsoportomban, s gyakorlatilag
akkor dőlt el, hogy a bokszot választom,
nem pedig a labdarúgást...
Nos, amint azt olvashattuk, a délzalai
város tulajdonképpen egy
sportos karrier induló állomásaként
is szolgált... Remélhetőleg ezt idővel
számos, most még csak szárnyait
a nagykanizsai ökölvívó akadémián
bontogató fiatal öklöző mondhatja
el majd magáról egyszer, a nem is
oly'' távoli jövőben...
P.L.
Megnyitotta kapuit a Nagykanizsai
Botos András Ökölvívó Akadémia
Fotók: Polgár László
Nagykanizsai LE (11.) – Műszer
Autómatika FC Napred
(10.) 3-0 (0-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
17. forduló. Nagykanizsa,
450 néző. Vezette: Dencs
(Lancz, Ács). G.: Szalai D. (52.),
Mulasics (72.), Nagy M. (90.)
Az első tavaszi forduló az Olajbányász-
sporttelepen, remek ellenfél,
elfogadható időjárás... Mi kell még
ahhoz, hogy a szokottnál több néző
jöjjön ki egy megyei foci meccsre?
Hát, például Orbán „Tipszmiksz”
Csabi, aki (nem csupán) a kezdőrúgást
elvégezni érkezett a találkozóra.
Az internet által a tinik abszolút
kedvencévé avanzsált fiatalember a
meccs folyamán is elvegyült a nézők
között, és a beszólásoknak ezúttal
sem volt híján... Ahogy nem hiányozhatott
már az ellenfelek közötti
lelki hadviselés sem...
– Azt kellene megírni, hogy kissé
értetlenül állt a szentmártoni
klub azon tény előtt, hogy a mérkőzést
a házigazdák áttették a
nagy pálya mögé, a műfüvesre –
mondta egy szuszra parolázás közben
a kanizsai és a horvátsági labdarúgás
jól ismert alakja, Svélecz
László. – Tudják nagyon jól a kanizsaiaknál,
hogy a Tótszentmárton
játékosai kevésbé vannak az
ilyen talajhoz hozzászokva... Na, a
mezükről meg ne is beszéljünk...
– Ami a nyomdafestéket elbírja, na
szóval, Sveca barátom valóban hívott
minket a találkozó előtt a héten és valóban,
úgy döntöttünk, hogy a műfüves
pályára visszük az összecsapást –
replikázott Kovács József, az NLE elnöke.
– Amagyarázat egyszerű, amellett,
hogy a center játéktér talaja még
nem a legjobb, nos, mi ikszeltünk
múlt héten Szepetneken, a Szentmárton
viszont remek futballal nyert a Galambok
ellen, így nyugodtan állíthatom,
tarthatunk a meccstől... Az pedig
igaz, a szerelésünket valóban kritizálta
Laci, szerintem viszont annak egyáltalán
nem rossz a színe...
Ebben maradtak, majd fellépdeltek
a kakasülőre, hogy közösen
megnézzék a középmezőnybeli
rangadót... A mérkőzésen egyébként
a második félidőben már kidomborodott
a hazaiak fölénye és
biztos sikert könyvelhettek el.
P.L.
Remek
körítés lelki
hadviseléssel
Kanizsa – Húsvét a 16 Múzeumban 2014. március 13.
Húsvéti nefelejcs – A tavaszi
ünnepkör Nagykanizsa környékén
címmel nyílt időszaki kiállítás
a Thúry György Múzeumban
hamvazószerdán, mely május
közepéig látogatható.
A kiállítást Gyanó Szilvia, néprajzkutató
(Balatoni Múzeum,
Keszthely) rendezte. Akiállított tárgyak
nagy része a nagykanizsai
múzeum gyűjtéséből való, míg néhány
a Balatoni Múzeum tulajdona.
A vendégeket Száraz Csilla múzeumigazgató,
majd Balogh László,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke köszöntötte.
– Hogy kerülhet a tavasz a múzeumba?
Úgy, hogy nem feledjük a
hagyományt és őrizzük, ápoljuk, így
ilyenkor márciusban a tavaszi ünnepkörrel
törődünk – kezdte köszöntő
beszédét Balogh László.
Hozzátette, a múzeum nem csupán
megtartó erő, hanem továbbléptető
értékes valóság. Atéltemető, tavaszköszöntő
időszak a hamvazószerdával
kezdődik, a böjttel folytatódik és
húsvét szent ünnepével zárul. Ennek
aranymetszésében hamvazószerdán,
a gasztro élmények után
immár az egyéb kulturális értékekre
koncentrálunk. A farsang lármája
után a böjti csend következik, húsvét
beteljesülésére tekintünk.
– Jó megmerítőzni a város múzeumának
gazdag néprajzi gyűjteményében.
Láthatók itt kincsek a
nagyböjthöz, a virágvasárnaphoz, a
nagyhéthez kapcsolódóan. Vannak
itt több mint százhúsz éves hímes
tojások is, amelyek szecessziós remekművek.
Ne feledjük, a húsvét a
kereszténység legnagyobb ünnepe
– mondta Balogh László.
Kiemelte, gazdag vidék a környékünk.
Lehet, hogy a tárgyak kopnak,
de a múzeum vigyáz rájuk és többek
között ezért sem kopnak ki a szokások
a húsvéti ünnepkörből, a szívünkből,
lelkünkből. Gazdag hagyományvilágunkból
máig megmaradt
a húsvéti locsolás, a hímes tojás, az
ajándékozás, a jellegzetes húsvéti
ételek és a húsvéti rokonlátogatás
szokása, valamint a nagypénteki
böjt. Ahogy elmondta, a múzeumok
létérdeke, hogy közösségi találkozóhelyekké
is váljanak. A múzeumok
jövője a többféle kiállítástípus egymás
mellett élése. Aváros múzeuma
nem szimpla kiállítóhely, hanem ki
tudta vívni a kerületi besorolást is.
Ez és a zökkenőmentes fenntartó
váltás igazi szakmai siker.
– A Thúry György Múzeum kanizsai
értéktárunk legfőbb őrzője.
A nyitott, aktív közösségben erő
lakozik. Legyen a mi múzeumunk
pártolóinak köre baráti közösségi
erő mindig – zárta Balogh László.
A kiállítást Hauptman Gyöngyi
etnográfus, a Nagyatádi Városi
Múzeum vezetője nyitotta meg,
aki a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó
szokásokat elevenítette fel. A
megnyitón közreműködtek a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskola népzene
tagozatos növendékei.
V.M.
A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó kiállítás a múzeumban
Kövessen minket
okostelefonján is!
XXVI. évfolyam 10. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. március 20. Kanizsa
Tavaszias időben, térzenével,
majd ünnepélyes zászlófelvonással
vette kezdetét az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 166.
évfordulója alkalmából szervezett
ünnepi program a Deák téren.
Közreműködött a Nagykanizsai
Fúvószenekar, a Kanizsa Lovasklub
hagyományőrző huszárjai, a
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága Vitézei és a
Thúry Baranta Közösség. A zászlófelvonást
követően az utókor háláját
kifejezve, a forradalom és
szabadságharc hőseinek tiszteletére
koszorút helyeztek el a város
vezetői, intézményei, a pártok, civil
szervezetek, rendvédelmi szervek
vezetői, képviselői a 48-as
gyalogezred emlékművénél.
Az ünnepi program a Hevesi
Sándor Művelődési Központ színháztermében
Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
köszöntőjével folytatódott:
– 1848 – példa. Annak a példája,
hogy sok egyformán gondolkodó
magyar ember, mint azt a történelem
már oly sokszor bebizonyította,
képes tenni az országért, a nemzetért,
a hazáért.
Az 1848. márciusi események
sorsfordítóak voltak. Megalakult
az első független és felelős magyar
kormány. A márciusi ifjak kihirdették
a 12 pontot, békét, szabadságot
és egyetértést akartak. Jogokat
követeltek és sajtószabadságot,
felelős minisztériumot, országgyűlést
és törvény előtti egyenlőséget.
Bár az első független magyar kormány
mindössze fél évig állt országunk
élén, nevükre, tetteikre
mindig emlékezni fogunk.
Az általuk hozott törvényeket, tevékenységüket
nemzetünk sikertörténeteként
tarthatjuk számon, annak
ellenére, hogy végül a magyarság
szabadságharcát vérbe fojtották.
A kivívott szabadságot idegenek
verték le, cselszövéssel, megfélemlítéssel
és túlerővel.
Az 1848-as forradalom azonban
nem ért véget. Minden márciusban
megszületik a szívünkben – emelte
ki máig ható jelentőségét a polgármester,
majd így folytatta:
– Emlékezünk elődeink hőstettére,
hogy fegyvert fogtak szabadságukért.
A ’48-49-es hősök nevét
csak töredékesen ismerjük, azt
(folytatás a 2. oldalon)
Az 1848-as forradalom
nem ért véget: minden márciusban
újra megszületik a szívünkben
(folytatás a címoldalról)
azonban tudnunk kell, hogy az
akkor még csak ideiglenes szabadságot
nem egy arctalan tömeg vívta
ki. A szabadságot az alkotni képes,
a közös célokért tenni tudó és
akaró egyének teremtették meg. A
polgári forradalom lehetőségét és
esélyét az egyes emberek összefogása
teremtette meg.
Akaratukat összekovácsolta,
erejüket megsokszorozta, hogy
tudták: nagy dolgokra képesek, ha
összefognak.
ők is bebizonyították: „egynek
minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.” A nemzet összetartozásának
tudata 1848 óta a leggazdagabb
erkölcsi, szellemi és érzelmi
erőforrásunk. Ezzel válnak máig
érvényessé Petőfi szavai: „Bárkié
is a dicsőség, a hazáé a haszon.”
A nemzeti összetartozás máig
élő ereje biztosította, hogy az elmúlt
négy évben Magyarország
megújult – tért rá a városvezető
napjaink feladataira, eredményeire.
És nemcsak fizikai, hanem
szellemi és lelki értelemben is.
A 2010-re felhalmozódott keserűség
teremtő erővé változott, és
közös munkánk gyümölcseként,
akárcsak 1848-ban, Magyarország
2010 után is új útra lépett.
Senki sem vonja kétségbe, hogy
Magyarország ma már a jövőbe tekint,
a maga útját járja, és erősebb,
mint az elmúlt évtizedekben bármikor.
Pedig nagyon nehéz és hosszú
utat kellett megtenni idáig, hiszen
egy csőd szélén tántorgó, morális
és gazdasági válságba süllyedt országot
kellett új, reményteli pályára
állítani. A kiutat megtaláltuk, és
ezt most már Európában is egyre
több helyen a magyar útnak nevezik.
Hiszen megvédtük magunkat
a bankokkal, a monopol pozícióban
lévő szolgáltatókkal, sőt, még
a brüsszeli bürokratákkal szemben
is.
Mindezt közösen, egymást támogatva.
Mi sem arctalan tömegként,
hanem alkotni képes, a közös
célokért tenni tudó és akaró egyének
közösségeként.
Példát merítve 1848-as hőseink
erejéből, bátorságából. Mi, mai
magyarok ugyan nem foglaltuk 12
pontba a legsürgetőbb, legfontosabb
teendőinket, mert 2010-ben
mindaz, amit tenni kellett, nem is
volt összefoglalható 12 pontban.
De pontokba foglalás nélkül: megmentettük
a nyugdíjrendszert, és
emeltük is a nyugdíjakat. Elértük,
hogy megszűnt Magyarország ellen
a túlzottdeficit-eljárás. Több
százezer devizaadósnak segítettünk,
kiszabadítottuk az adósságcsapdából
a kórházakat és az önkormányzatokat,
emeltük a pedagógus
béreket, és ami talán a legfontosabb,
növekvő pályára állítottuk
a gazdaságot, amelynek eredményeként
ma már több mint négy
millióan dolgoznak, és folyamatosan
csökken a munkanélküliség.
Mindehhez nullához közeli infláció
társul. És lehetne sorolni az
eredményeket tovább.
És Kanizsa is jól teljesít – hangsúlyozta
a polgármester. – Ma már
mi, kanizsaiak is optimistán tekintünk,
tekinthetünk a jövőbe, hiszen
a közösen végzett munka eredményeként
Nagykanizsa egy folyamatosan
fejlődő, épülő város lett.
Sok-sok apró lépés, beruházás
teszi világossá azt a stratégiát,
amely mentén haladva a város elindult
a hosszú távú fejlődés útján.
Ilyen például a csatorna-beruházás,
a belváros rekonstrukciója, a
százmilliós nagyságrendű víziközmű-
fejlesztés, több intézményi felújítás,
a hulladékdepó fejlesztése.
A lajstrom nagyon hosszú, de ki
kell emelni még a bölcsőde és óvoda,
valamint a játszóterek egy részének
felújítását és a műfüves pályaépítést
is. Mindezek következtében
is, Nagykanizsa kezdi viszszanyerni
azt az európai rangot,
amely évszázadokon keresztül a
sajátja volt. Városunk és térsége
ma már gazdasági szempontból is
vonzó terület, hiszen tudásunk,
munkakultúránk, logisztikai és
ipari adottságaink valamint hagyományaink
ötvözete megteremtette
ennek alapját.
Munkahelyteremtő beruházások
biztosítják, hogy Nagykanizsán is
egyre többen élnek segély helyett
munkából, és egyre erősebb, stabilabb
és nagyobb az a polgári réteg,
amely a várost előre viszi.
További terveink megvalósításához,
az elkövetkezendő évek
munkájához is erőt meríthetünk
1848-ból. Az összefogás, a közös
akarat példája adott, és azt is látjuk:
együtt nagy dolgokra vagyunk
képesek.
Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor
ezt nemcsak büszkeséggel teszszük,
hanem erős reménysugárral is
a szívünkben. Mert reméljük, hogy
azt a lelkesedést – ami mozgatója,
motorja minden forradalomnak, így
az 1848-asnak is az volt –, visszanyerhetjük,
és újra átéljük.
És erre a lelkesedésre szükségünk
van a jövő építéséhez, az
előttünk álló, nagy feladatokhoz is.
Ahogyan Széchenyi István mondta:
„Múlton nyugszik a jelen, s
azon a jövendő.” Ezt szem előtt
tartva kell mindig visszanyúlnunk
elődeink hős tetteihez, hogy azzal
a lelkesedéssel dolgozzunk a jelenben
a jövőnkért, Nagykanizsa, az
ország és a nemzet jövőjéért.
Ha jelenünket a múltunkból fakadó
tudással éljük, nem kell félnünk
a jövőtől. Erre tanít minket
Széchenyi István, és erre tanít
minket az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc ünnepe. Szerencsésnek
mondhatjuk magunkat,
mert a magyar nemzet polgáraiként
büszkén nézhetünk a múlt
tükrébe, és erőt meríthetünk belőle
a jövő kihívásaihoz. Ha erősen él
bennünk egy szebb, szabadabb jövő
reménye, és képesek vagyunk
együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni
a megvalósításnak,
akkor méltók lehetünk 1848 örökségéhez.
Ebben segít nekünk minden évben
március 15-dike, ez ad értelmet
az ünnepségeknek, megemlékezéseknek.
Ezt jósolta meg már két
nappal a forradalom kitörése után
Jókai Mór, amikor azt írta: „Míg
magyar él, míg szabad ember él e
honban, kegyelettel fognak visszagondolni
ez évre, annak történelmére
és történetalkotó alakjaira!”
Így teszünk mi is, a sikeres jövőbe
vetett erős hittel! Készen a további
munkára, Nagykanizsa és
Magyarország további építésére –
zárta gondolatait az ünnepi szónok.
A polgármesteri köszöntőt követően
a Batthyány Lajos Gimnázium
diákjai léptek a színpadra „A
nő kezében zászló – a férfi kezé-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. március 20.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – ‘48
Dr. Áder János Magyarország
köztársasági elnöke az 1848/49-
es Forradalom és Szabadságharc
Évfordulója, március 15-
e alkalmából a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést
adományozta Szabadics
Zoltánnak, a Szabadics
Közmű és Mélyépítő Zrt. elnökének.
Szabadics Zoltán a vidéken
élők életminőségének javítását
szolgáló több mint húsz éves
szakmai és vezetői munkája, a
vidékfejlesztéshez kapcsolódó
programok támogatása, valamint
karitatív és szociális tevékenysége
elismeréseként vehette
át Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési minisztertől a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést.
Lovagkereszt Szabadics Zoltánnak
Kanizsa – Gazdaság 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 20.
ben kard.” – Márciusi hölgyek az
ifjak oldalán című műsorukkal,
melyet Dr. Hámori Zsoltné és
Gaál Mercédesz szerkesztett.
– Nekem március 15-éről a fiatalság,
a tavasz, a szabadság és a szerelem
jut eszembe – foglalta össze az
előadás fő motívumait a pedagógus.
– Atörténelemben mindig is, minden
férfi mögött ott állt egy nő. Talán újszerű
a műsorban az, hogy most a
nők szemszögéből nézzük végig a
történelmet. Ezt a címe is elárulja.
Ha a férfi kezében kard, a nő kezében
zászló, akkor a győzelem bizonyos.
A napjaink március 15-éjére is
üzenetet hordozó kulcsmondatok pedig
a műsorunk végén hangzanak el.
Az egyik legfontosabb az, hogy vane
még abból a hitből, van-e még abból
a vágyból? A másik fontos gondolat:
szép ez a tánc, de majd a hétköznapokban
dől el minden. És őrizzük
a hagyományokat…
A kora délutáni órákban a Kossuth
téren találkoztak az ünneplők,
ahol elődeink hőstetteire emlékezve
koszorút helyeztek el Kossuth
Lajos szobránál a Zrínyi Miklós –
Bolyai János Általános Iskola tanulóinak
közreműködésével. A
Kossuth térről 15 órakor a városi
köztemetőbe indult a menet, ahol
főhajtás kíséretében virágot helyeztek
el az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hőseinek
sírjánál. A városi ünnepség fáklyás
emlékező sétával zárult. A résztvevők
este 18 órakor indultak el Deák
Ferenc Sugár úti emléktáblájától
a Rozgonyi út, Erzsébet tér,
Aradi vértanúk emlékműve, Ady
Endre út vonalán, hogy aztán visszatérjenek
a kiindulási pontra, a
Deák térre.
Az állandó és az időszaki kiállításokon
túl tavaly év végétől egy
rendszeresen megújuló mini tárlat
is megtekinthető a Thúry György
Múzeumban. Legutóbb egy hetési
lakodalmi „menyasszonytörölközőt”
tekinthettek meg az intézményben,
most pedig az 1848-
1849. évi forradalom és szabadságharcban
használatos honvédtiszti
szolgálati öv látható.
A nemzeti színű szalagból készült
honvédtiszti öv szolgálati jelvényül
szolgált. Díszöltözetben a
derékra övezetten, tábori öltözethez
a jobb vállon átvetve vállövszerűen
viselték. Az öv mindkét végén fa
bojttartó található, melyeket zöld
szövettel vontak be, és a koronás
kiscímert hímezték rá. Gazdag bojtjai
nemzeti színű, sodrott szálakból
készültek. Az egyik bojttartó alján
kézzel írott felirat olvasható: „Emlék
a szabadság harczból 1848.
Wéber Antalé. főhadnagy.”
Wéber Antal 1808-ban született
a Baranya megyei Nádasdon. A
szabadságharcban főhadnagyi
rangban vett részt, erről tanúskodik
tiszti övszalagja és a nagykanizsai
köztemetőben található síremlékének
felirata. Tényleges tevékenysége
azonban nem ismert. A
családi hagyomány szerint a szabadságharc
leverése után évekig
raboskodott Olmützben. 1849 után
Nagykanizsán telepedett le magánzóként,
és alapított családot.
1886. március 18-án 78 éves korában
hunyt el. A szolgálati övet
1968-ban özvegy Wéber Antalné –
a hajdani tulajdonos leszármazottja
– ajándékozta a múzeumnak.
Kanizsa
Honvédtiszti szolgálati
öv a múzeumban
ANemzeti Külgazdasági Hivatal,
a Magyarországi Olasz Kereskedelmi
Kamara és az önkormányzat
szervezésében, Olaszország
Budapesti Nagykövetségével
és az Olasz Külkereskedelmi
Intézettel együttműködésben
rendezték meg Nagykanizsán az
első olasz-magyar üzleti napot.
– Az olasz-magyar üzleti napot
az élet követelte ki. Büszkén
mondhatjuk ugyanis, hogy a két
nemzet gazdasági kapcsolatai dinamikusan
fejlődnek, és ennek az
együttműködésnek egyik hazai
zászlóshajója Magyarországon talán
Nagykanizsa lehet, amelyet
több olasz vállalkozás választott
befektetési helyszínül – ezekkel a
szavakkal köszöntötte Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő,
polgármester a megjelenteket.
Majd hozzátette, a város, fekvéséből
adódóan, kiváló logisztikai lehetőségeket,
gépipari hagyományokat
és kultúrát, fejlett és rugalmas
oktatási struktúrát kínál.
Ezekre a tényezőkre alapozva pedig
erős gazdaság alakítható ki,
amelyben ma már nagyon fontos
szerepe van az olasz tulajdonú vállalkozásoknak
is. Egy másik fontos
szempont városunk határ menti
elhelyezkedéséből adódóan,
hogy nem kizárólag a városban,
hanem annak szűkebb és tágabb
térségében gondolkodva határozták
meg gazdasági stratégiájukat,
és nagy hangsúlyt fektetnek az
olasz-magyar kapcsolatokra, amelyet
a földrajzi közelség is indokol.
– Nagykanizsa tulajdonképpen
kapu, amely összeköti az Észak-
Olasz régiót Közép-, Kelet- és
Észak-Európával, és ez a szerepe
egyre erősebben, dominánsabban
érezhető. Nagykanizsa és térsége
egy olyan kapu, amely óriási lehetőségeket
kínál, ahol kiaknázható
tudás, akarat és évszázados munkakultúra
létezik, amely számos
vállalkozás sikerét alapozta meg,
biztosította a múltban, és mi bízunk
abban, hogy biztosítja a jövőben
is – emelte ki a polgármester.
Mindezekre alapozva, ahogy
Cseresnyés Péter elmondta, az
együttműködésben hisznek, és ez
alapján szeretnék meghatározni a
térség gazdasági fejlődésének útját,
irányát, és erre szeretnék felhívni
a hazai és a nemzetközi gazdasági
közvélemény figyelmét. Integrált
területi beruházást segítő
koncepciót készítenek, amely a
térség lehetőségeit tárja fel, megteremtve
az alapot arra, hogy a
2014 és 2020 közötti uniós tervezési
ciklusra már kész projektötletek,
tervek álljanak rendelkezésre,
mivel a város fejlesztése, a megfelelő
gazdasági környezet kialakítása
elsőrendűen fontos.
A stratégia eredménye például a
jelentős csatorna-beruházás, a belváros
rekonstrukciója, a százmilliós
víziközmű-fejlesztés, több intézményi
felújítás és a héten átadott,
közel 4 milliárd forintos
kórház-felújítás és bővítés. Ezeken
kívül tervezik az Ipari Park bővítését,
annak érdekében, hogy az érdeklődőknek
a letelepedéshez helyet
tudjanak biztosítani.
– Nagykanizsa tehát dinamikusan
fejlődik, és kezdi visszaszerezni azt
a rangot, amely korábban a várost
évszázadokon keresztül jogosan
(folytatás a 4. oldalon)
Olasz- magyar üzleti
nap városunkban
Fotó: Hohl Zoltán Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 4 – Gazdaság 2014. március 20.
(folytatás a 3. oldalról)
megillette – nyomatékosította a
város első embere.
Ahhoz pedig, hogy további
terveik ne csak álmok maradjanak,
szükség van arra, hogy
megmutassák a térség erejét.
Azt például, hogy mennyi ember
él itt, milyen komoly munkakultúrával,
szakembergárdával és
iskolarendszerrel rendelkezik a
város, amely azonnal ki tudja
elégíteni a felmerülő munkaerőigényt.
A konferencián erre is
lehetőség kínálkozott, és a polgármester
beszámolójában is
részletesen kitért erre. A rendezvényen
arra is mód volt, hogy az
olasz gazdasági élet szereplői
elmondják magyarországi tapasztalataikat.
– A mai konferencia célja tehát
kettős. Egyrészt szeretnénk
megmutatni eredményeinket,
céljainkat, lehetőségeinket, bemutatni
a térség gazdasági potenciálját
és az itt formálódó
együttműködést. Másrészt előadóink
jóvoltából szeretnénk
megismerkedni olasz partnereink
elképzeléseivel, és megtalálni
azokat a közös pontokat,
amelyekre alapozva Nagykanizsa
és a térség gazdasága tovább
erősödhet, tovább fejlődhet,
továbbá azt hogyan alakulhat
ki hasznos együttműködés –
zárta köszöntőjét Cseresnyés
Péter.
Dr. Fabrizio Centrone, a Magyarországi
Olasz Kereskedelmi
Kamara elnöke köszöntőjében kiemelte,
a rendezvénysorozat célja,
hogy kiaknázzák a helyi lehetőségeket
és az érdeklődés a fővároson
kívüli területekre is összpontosuljon,
hiszen eddig azok
irányultsága Budapest központú
volt.
Kokas Tamás, a Nemzeti Külgazdasági
Hivatal Befektetésösztönzési
Főosztály helyettes
vezetője hangsúlyozta, fontos,
hogy azok a cégek, melyek itt
vannak Magyarországon és eredményesen
működnek itt, azoknak
is tudjanak inspirációkat, ötleteket
adni és támogatást a tevékenységükhöz,
hogy újra és újra
itt fektessenek be és munkahelyeket
teremtsenek. Ahogy elmondta,
a rendezvénysorozat első
állomása városunk, és még további
három helyszínen rendezik
meg a konferenciát. A Nemzeti
Külgazdasági Hivatal jelenleg 97
projektet kezel, de remélik, hogy
ezek a találkozók még legalább
tíz százalékkal növelik a projektek
számát.
Az előadások sorát Maria
Assunta Accili Olaszország magyarországi
nagykövete nyitotta.
Elöljáróban kiemelte, Magyarország
az olasz vállalkozások számára
mikrovállalkozásoktól a
multinacionális cégekig vonzó
terület, hiszen kiváló kondíciókkal
rendelkezik. Ezek között említette,
hazánk jó fekvését, a
szakképzett fizikai és szellemi
munkaerőt. Hazánkban jelenleg
több mint kétezer olasz vállalkozás
van, mely tükrözi, felismerték
hazánk pozitív tulajdonságait.
A nagykövet a gyártást javasolja
hazánkban befektetési területként.
Dr. Fabrizio Centrone kiemelte,
a gazdasági válságból kilábalva
hazánk lehet az az ország,
mely a térségből a leginkább fejlődésnek
indulhat. Magyarországon,
mely az ötödik legfontosabb
partnere Olaszországnak, az
olasz cégek összesen több mint
25 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak,
és ez még tovább növekedhet.
Cseresnyés Péter előadásában
Zala megyét, részletesebben pedig
Nagykanizsa és környékét
mutatta be, és azon tényezőkre
irányította a figyelmet, melyek
fontosak lehetnek a vállalkozások
számára. Hangsúlyozta,
Nagykanizsáról Szlovénia, Horvátország
és Ausztria egyaránt
jól elérhető, illetve utóbbin keresztül
Németország, továbbá
Kelet- és Közép-Európa irányába
is kitűnő kapcsolatot jelent.
A legjelentősebb pedig az, hogy
az olasz határ alig 400 kilométeres
távolságban van. A magyar
autópálya rendszerén túl a vasúti
teherszállítás is kedvező. A
jelentős ipari hagyományokkal
rendelkező Nagykanizsától a
sármelléki repülőtér 30 kilométerre
található. Ezt követően
mutatta be a városunkban található
vállalatokat, majd az Ipari
Park szerepére, a helyi támogatásokra,
a városunk agglomerációjában
rejlő lehetőségekre és a
képezhető, multinacionális cégnél
szerzett tapasztalattal rendelkező
szakemberekre hívta fel
a figyelmet.
V.M.
Az egyik projekt keretében
megépült és korszerűsödött az új
sürgősségi betegellátó osztály, az
infrastruktúrára vonatkozó pályázat
jóvoltából pedig a kórház
bizonyos részeit modernizálták,
illetve eszközellátottságát színvonalasították
– 4 milliárd forintot
meghaladó értékben. A lezárult
uniós fejlesztésekről kedden
– a múlt hétfői, miniszterelnök
jelenlétével megtartott hivatalos
avatót követően – számoltak be
sajtótájékoztatón.
Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai
Dorottya Kórház főigazgatója a sürgősségi
ellátás korszerűsítésével
kapcsolatban elmondta, több mint
900 négyzetméteres területű (sürgősségi)
osztályon történik a betegellátás.
Ennek érdekében kialakítottak
több vizsgálóhelyiséget, 8+2 betegággyal
rendelkező fektetőt, az esetleges,
azonnali beavatkozásokra műtőt,
sokktalanítót, valamint – egymástól
elkülönítve – belgyógyászati
és baleseti ellátó egységet is létrehoztak.
Továbbá korszerűsítették az
orvosi és informatikai berendezéseket
is. Afőigazgató ezen projekt több
éves előkészítési, tervezési és kivitelezési
munkálatainak ismertetése
kapcsán szólt arról is, hogy az eredetileg
650 millió forintos beruházáshoz
a tavalyi év során a kormány további
130 millió forinttal járult hozzá.
(Mint ismeretes, a kórházakat korábban
az önkormányzat tartotta
fent, majd átkerültek az államhoz.)
Majd áttért a másik, infrastruktúra-
fejlesztésre vonatkozó projekt ismertetésére,
melynek keretében
megújult az intenzív terápiás osztály,
a (képalkotó) központi diagnosztikai
tömb, a központi műtő, az
urológiai, endoszkópos labor, a patológia
és a mikrobiológiai osztály,
a sterilizáló és a szülészeti-nőgyógyászati
osztály is. Az említett
osztályok közül a mikrobiológia és
a kórbonctan költözött új helyre –
ez utóbbi régi épületét kórlaptárolónak
alakították ki. Továbbá a kórház
főépületébe beépítettek öt új liftet,
valamint korszerűsítették az áramhálózatot,
illetve a tűzoltó rendszert.
Az említett, struktúraváltozást támogató
fejlesztő-beruházás összértéke
3.5 milliárd forint.
A főigazgató a jelenleg futó pályázatokról
és további fejlesztési
szándékaikról is szólt. Ez utóbbival
kapcsolatban azt emelte ki, hogy
egy MR készülék beszerzését is
tervezik. Ilyen egyébként Nagykanizsához
legközelebb Zalagerszegen
és Kaposváron van. A250 milliós
MR berendezéssel pedig teljessé
válna a diagnosztikai ellátás.
További terv még, hogy a megújult
sürgősségi osztályra beköltöztetik
a háziorvosi ügyeletet.
Akórházban jelenleg is zajlanak
különböző fejlesztések, fél milliárd
forint értékben. Az elkövetkezendő
hónapban fejeződik be a
pszichiátria rehabilitációs részlegének
megújítása, a „Stroke centrumként”
(is) funkcionáló neurológián
(már most is) csúcstechnikájú
eszközökkel történik a betegellátás,
emellett pedig még különböző
fejlesztéseket ( többek között
nagyobb subintenzív osztály) is
véghezvittek, 80 millió forintból.
Asszisztensek képzésére szintén
nyert a kórház támogatást: 38 dolgozót
képeznek át szakasszisztenssé,
valamint felvettek 5 új orvost is.
Sz.Zs.
Kórház:
Két fejlesztés már lezárult...
Fotó: Szabó Zsófia
Kanizsa – Közgyűlési sorok 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 20.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel
idén is csatlakozik városunk
„A legszebb konyhakertek”
országos programhoz.
Mint ismeretes, az akciót még
tavaly hirdette meg Karcag városa,
melyhez idővel Nagykanizsa is
csatlakozott. A helyiek aktivitását
méltán jelzi, hogy országos szinten
városunkból érkezett a legtöbb nevezés
a versenyre. A többfordulós
megmérettetésen a 101 helyi és
környékbeli kerttulajdonosból kerültek
ki az országos versenyen –
több kategóriában – az abszolút első
helyezettek is. Így a számos induló
közül több kanizsai büszkélkedhet
azzal, hogy övé a legszebb
zártkerti gyümölcsös, zöldséges
vagy épp balkonkert.
Időközben a programot a 2014-
es évre is meghirdették, amihez
Nagykanizsa ez évben is csatlakozik
– az ehhez szükséges együttműködési
megállapodás aláírása végett
került terítékre a közgyűlésen az erre
vonatkozó határozati javaslat. Az
előterjesztés bevezetőjében említésre
került a „Kanizsai Tündérkertprogram”
is, amelynek keretében
számos eseményt is tartanak majd a
közeljövőben. Ide tartozik – sok
más mellett – az eddig több ízben
megrendezett „Vásár(olj) Kanizsán!”
termelői vásár is, ám hobbi
konyhakertész képzéseket is fognak
szervezni, csakúgy, mint kertvetélkedőt
kanizsai viszonylatban,
mindezek mellett pedig a helyi médiában
(újságban, tv-ben) még
„Tündérkert” rovattal is rendszeresen
találkozhatnak az érdeklődők.
Elfogadták a közgyűlésen a
Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) idei munkatervét, mely
tartalmazza a nagyrendezvények,
a művészeti nevelés és értékközvetítés,
a szórakoztató,
népzenei rendezvények, a bemutatók,
valamint a közösségfejlesztési
programok tervezetét is.
A KKK közművelődési intézményként
folytatja tovább a működését,
és magába foglalja a Hevesi
Sándor Művelődési Központot, a
Medgyaszay Házat, a Móricz Zsigmond
Művelődési Házat, valamint
öt peremterületi közösségi teret
(Sánc, Bagola, Bagola-Fakos,
Nagyrác út, Bajcsa). Az intézmény
célkitűzései között szerepel a közművelődési
alapellátás színvonalas
megvalósítása, a kulturális munkában
érintett és érdekelt társintézményekkel
való mind teljesebb együttműködés,
a város és kistérsége polgárai
kulturális és szabadidős igényeinek
megfelelő kielégítése, valamint
folyamatos és konstruktív
együttműködés az oktatási intézményekkel
és a civil szervezetekkel.
A nagyrendezvények között szerepelnek
az állami, helyi ünnepek és
évfordulók megtartása. A fesztiválok
között a Tavaszi Művészeti
Fesztivál (március 14-29.), az Igricfesztivál
(június 13-14.), a Kanizsa
Nemzetközi Jazz- és Világzenei
Fesztivál (október 10-11.), valamint
a Hagyományok Napja és Kiskanizsai
búcsú (július 5-6.). ANépművelők
Országos Vándorgyűlését május
14-16-ig rendezik meg a Népművelők
Egyesülete szervezésében. Az
intézmény feladata továbbra is a
színházi funkciók ellátása, így idén
is három bérlettípus váltható. Megrendezik
a Nagy Gáspár versmondó
versenyt és a Csengey Dénes Kárpát-
medencei vers-, prózamondó és
verséneklő versenyt. Tanfolyamokat,
zenei esteket, emléknapot, Helyi
Kézműves Vásárt, családi hétvégét,
musical-estet és Szent Iván éji vígasságot
tartanak.
A közgyűlésen elfogadták a
Thúry György Múzeum 2014.
évi munkatervét. A rendelet tartalmazza
az intézmény költségvetési
keretszámait is, melyek a
szakmai munka finanszírozásának
alapjául szolgálnak.
Év elejétől a Thúry György Múzeum
két telephellyel bővült, így a
múzeum székhelye és kiállítóhelye,
a Magyar Plakát Ház, Képzőművészetek
Háza, valamint a Régészeti
Raktárbázis alkotják az intézményt.
A területi múzeum kritériumainak
megfelelően a kibővített
intézménynek is biztosítani kell a
heti öt nap, hétvégét is magába foglaló
nyitva tartást, így a Fő úti múzeumépületben,
a Kiskastélyban és
a plakát házban egyaránt.
A szervezeti keretek személyi
változásokkal is járnak. AKanizsai
Kulturális Központ Kötelékéből a
dolgozók a múzeumhoz kerültek.
A betöltött álláshelyek száma 14,5
fő helyett jelenleg 11,5 fő.
Március 1-jétől az intézmény kinevezett
igazgatója Száraz Csilla
lett. A szakmai gárda az integrációval
párhuzamosan egy történészmuzeológussal,
Kőfalvi Csillával
bővült. Idén is heti egy napot tölt
majd az intézményben Gyanó Szilvia,
a Balatoni Múzeum néprajzkutató
muzeológusa.
A közgyűlésen támogatták a
Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) érdekeltségnövelő pályázatának
benyújtására vonatkozó
javaslatot, mellyel közösségi
színtereik, technikai, műszaki
eszközállományuk, berendezési
tárgyaik számát gyarapíthatják.
A pályázat benyújtási határideje,
az önkormányzati fenntartású közművelődési
intézményeknek március
25. A KKK igazgatója Mikola
Mária kérése alapján az önkormányzat
több mint hatmillió forint értékben
nyújt be pályázatot az intézmény
tagintézményei részére, az ott elhasználódott,
tönkrement eszközök pótlására
és korszerűsítésére. Az intézményvezető
kérése, hogy a megpályázni
kívánt összeg önrészét, több
mint hárommilliót a közgyűlés önkormányzati
forrásból biztosítsa.
Hét olyan belvízelvezetést
szolgáló vízfolyás üzemeltetését
és fenntartását ajánlották fel a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(NYUDUVIZIG) részére,
amik önkormányzati tulajdonban
vannak.
Mindezt a vízgazdálkodásról szóló
törvény legutóbbi módosítása teszi
lehetővé. Az önkormányzatnak pedig
a (január elsejei) hatálybalépéstől
számítva három hónap áll rendelkezésére,
hogy az említett felajánlást
megtegye. Mindez érinti a Miklósfai
árok, a Vágóhídi árok, a Jadai árok,
Ségerckerti árok, a Mántai patak, a
Cseszkó árok és a Palini csatorna
nagykanizsai ingatlanon, illetve ingatlanokon
átvezető szakaszait.
Mivel ezen vízfolyások egy része,
valamint további szakaszai már a
NYUDUVIZIG tulajdonában, kezelésében
vannak, a javasolt átadásokkal
immár a teljes vízfolyás az igazgatóság
kezelésébe kerül. Az erre vonatkozó
határozati javaslatot támogatták
a városatyák.
ADózsa György és Petőfi út kereszteződésének,
valamint a
HSMK előtti parkoló hiányos
közvilágítását vetette fel közgyűlési
interpellációjában Bene Csaba
önkormányzati képviselő, a
Pénzügyi Bizottság elnöke. Véleménye
szerint, ha az útkereszteződésben
a villanyoszlopok belső
felére is kerülne lámpa, akkor
meg lehetne világítani azt a háromszöget,
ahol este teljes sötétségben
közlekednek a gyalogosok,
és bizony félnek. A HSMK előtti
parkolóban a színházi előadások
és a rendezvények után, szintén
sötétben kell botorkálni az embereknek
a járművek között.
A képviselő interpellációira az
alábbi tájékoztatást adta Cseresnyés
Péter polgármester:
A Dózsa György – Petőfi utca
csomópont gyalogos átvezetésének
problémája ismert a hivatal előtt.
Nemcsak a közvilágítás hiánya okoz
itt gondot, de kijelölt gyalogos átkelőhely
sincs kialakítva, ezért az átkelés
balesetveszélyes. Apolgármesteri
hivatal szakosztálya által nyilvántartott
közlekedésfejlesztési igények
között ennek a problémának a megoldása
is szerepel, és tartalmazza az
éves fejlesztési javaslat előkészítő
anyaga is. Amegvalósításhoz a közgyűlés
döntése szükséges.
A gyalogátkelőhely létesítésétől
függetlenül is fontos lenne a csomópont
környezetében a közvilágítás bővítése.
Nemcsak az utak átvezetésénél,
hanem a Petőfi utca 84. számú
társasház előtti területen is. A város
közvilágításának fejlesztésére a 2014.
évi költségvetés-tervezet tartalmaz
előirányzatot. Ennek konkrét műszaki
tartalma még nincs meghatározva, de
a javaslat előkészítése során figyelembe
vesszük a felvetett igényt is.
Ugyanez mondható el a HSMK
előtti parkoló területéről is. A közvilágítás
megoldását a 2014. évi fejlesztési
javaslatban tudjuk szerepeltetni. Erről a
térről ugyanakkor tudni kell, hogy terv
szinten szerepel a Városközpont rekonstrukció
II. ütemében, de forráshiány
miatt a támogatási szerződésnek
nem lett része, így a megvalósítása az
idei évben nem várható – olvasható a
polgármesteri tájékoztatóban.
B.E. - Sz. Zs. - V.M.
Konyhakertek,
tündérkertek
A KKK programjai
2014-ben
Két telephellyel
bővült a múzeum
Korszerűsíthetik
a KKK eszközparkját
Vizes kérdésekben
is döntött a közgyűlés
Közvilágítási problémák
megoldását
szorgalmazta Bene
Csaba képviselő
Kanizsa 6 – Kampány 2014. március 20.
Barna Magdolna
Közösség A Társadalmi
Igazságosságért Néppárt
Járási István
A Haza Nem Eladó
Mozgalom Párt
Piskor Zoltán
Összefogás
Párt
Göndör István
A Kormányváltó Erő
(MSZP, DK, PMP, MLP)
Bogdán Zoltán
Magyarországi
Cigánypárt
Kucséber Ervin
Független
Kisgazdapárt
Sándor József
Seres Mária
Szövetségesei
Pásztori Patrícia
Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt
Cseresnyés Péter
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
Marton Krisztián
Aquila
Párt
Somogyvári László
Magyar Republikánus
Politikai Párt
Tringer Ferenc
Lehet Más
a Politika
Gayer András
Nép Oldali
Párt
Domokos Zsolt
Elégedetlenek
Pártja
Molnár István
Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség
Zakó László
Jobbik Magyarországért
Mozgalom
A Zala megye 03. számú
Országgyűlési Egyéni
Választókerület
Nagykanizsa központú jelöltjei
Szerkesztőségünk arra kéri a Zala
megyei 03. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületben induló
jelölteket, hogy szerkesztőségünk
címére juttassák el a kampány
során hivatalosan használt fotójukat
(képformátumban: jpg, tiff,
bmp, stb.), illetve tájékoztassanak
bennünket kampányrendezvényeik
időpontjáról és helyszínéről.
Aki a lapunkban többször megjelent,
illetve a www.kanizsaujsag.
hu-n folyamatosan olvasható
felhívásunk ellenére sem bocsátott,
vagy bocsát a jövőben rendelkezésünkre
fotót, annak neve és jelölő
szervezete fölött üres, szürke négyzet
jelenik meg. Ezt elkerülendő,
kérjük, a megjelenés hetében, illetve
az azt követő hétfőn 16 óráig az
alábbi címre juttassák el anyagaikat:
8800 Nagykanizsa, Király u.
47., Pf.: 154, e-mail: kanizsahetilap@
chello.hu
Tisztelettel: Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap
Felhívás, hivatalosan is országgyűlési
képviselő jelöltek részére
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 20. Kanizsa – Kampány 7
„Először Összefogásnak, most
meg kormányváltóknak hívják
magukat a szocialisták, akik biztosan
a valamikori Wartburg- és
Trabant tulajdonosok nosztalgiájára
alapoznak, mert azokban
volt kormányváltó.” Ezt jelentette
ki a Fidesz ügyvezető alelnöke,
keddi, nagykanizsai látogatásán,
ahol a „baloldal identitásválságán”
kívül párja kampánytémáit
is ismertette.
A lakossági fórumot megelőző
sajtótájékoztatón Kósa Lajos elöljáróban
elmondta, Cseresnyés Péter
invitálására érkezett városunkba.
Majd hozzátette azt is, hogy a
napokban indult a Fidesznek azon
kampányszakasza, amikor országszerte
300 fórumot tartanak közel
100 politikus részvételével.
– Ugyanis azt látjuk, hogy az
emberekhez közvetlenül kell eljutnunk
– szögezte le a politikus,
aki eztán áttért a Fidesz „világos
kampánytémáira”. Elsőként az
eredménykampányra, amely
nagyrészt az „elmúlt három-négy
év vitathatatlan, ellenfeleink által
is elismert tényeit rögzíti.” Példaként
hozta fel Kósa a nyugdíjrendszer
megmentését, a nyugdíjak
emelését, az ország elleni túlzottdeficit-
eljárás megszüntetését,
a devizahitelesek megsegítését,
az adósságkonszolidációt az
önkormányzatok és az egészségügy
esetében, a pedagógus életpályamodellt,
a növekvő gazdaságot
és beruházási kedvet, a
csökkenő munkanélküliséget, a
növekvő foglalkoztatást. Ez utóbbival
kapcsolatban még azt is kiemelte,
hogy „átlépte a négymilliós
álomhatárt.”
Tovább folytatva pártja érdemeit,
a „nulla infláció” mellett az
„igazságos és egyenlő közteherviselés”
megteremtéséről szintén
szót ejtett, melynek értelmében a
válság költségeit nemcsak az átlagemberek
fizetik, hanem a bankok,
a multik, valamint a híradással-
kommunikációval foglalkozó
cégek is.
A családi adókedvezményt, a nők
a munkába való visszatérésére vonatkozó
kedvezményeket – a munkahelyvédelmi
programot a védett
korosztályoknak – a pályakezdőknek
indított programokat, a Gyed
extra bevezetését, a nőknél a 40 éves
munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségét
is eredményeikhez sorolta.
Majd áttért a Fidesz másik kampánytémájára,
a rezsicsökkentésre.
– A magyar családokon így lehet
jobban segíteni – hangsúlyozta a
honatya. Eközben az ellenfélnek
mi a kampánya? – tette fel a kérdést
Kósa Lajos, mindjárt meg is
válaszolva, hogy „furcsa módon az
ő kampánytémáik nem holmi választási
programok, nincs is nekik
ilyen, mert a baloldaliak szervezetei
– akiket nevezzünk katyvasznak
– egymástól különálló programokat
szoktak közölni.”
– Most épp Mesterházy Attila
jelentett be valami programszerűséget,
amivel az Együtt 2014 programja
tételesen nem stimmel, a
DK is mást mond. Ez nem más,
mint reményvesztett emberek kétségbeesett
próbálkozása – állította
Kósa. Szerinte, ami igazán foglalkoztatja
a szocialistákkal kapcsolatban
az embereket, az őszöd
(amit nem sokkal később a szocialisták
ősbűneként aposztrofált), a
Simon-ügy és a Zuschlag-ügy.
– A kampányban indulók magukat
is kell, identifikálják, meg még
az ellenfeleiket is meg szokták nevezni.
Mi, erre a baloldali katyvaszra
azt szoktuk mondani, hogy ez
maga a Gyurcsány-koalíció. A lista
első helyezettjei egyébként a valamikori
kormány tagjai, illetve az akkori
többség meghatározó emberei,
akik bennünket sem tudtak elnevezni
sehogy, de még önmagukat se –
hangsúlyozta a Fidesz alelnöke, azt
is, hogy a baloldalnál „óriási a zavarodottság.”
Utalva arra, hogy először
Összefogásnak, most meg Kormányváltóknak
hívják magukat. Azzal
pedig, hogy az utolsó hónapban
elnevezést váltottak, a szavazók teljes
megtévesztése volt a céljuk –
szögezte le a politikus.
– Rengeteg még a tennivalónk
ahhoz, hogy magunk mögött hagyjuk
azt a gödröt, amibe a szocialisták
beletaszították az ország szekerét
– fejezte be mondanivalóját
Kósa Lajos, egyúttal biztatott mindenkit:
menjen el szavazni.
Telt házas lakossági fórum a
HSMK-ban: a szocialista ősbűnről,
a baloldal maffiaszerű bűnözőjéről,
az „önmagáért beszélő
Simon-ügyről”…
Sok más mellett a Fidesz eredményeire
épülő kampányon túl, a
kormányzat eddig elért sikereiről,
a választások tétjéről, de még a cívisváros
Debrecen focicsapatáról,
a Lokiról is beszélt Kósa Lajos.
Ahogy azokról a megszorításokról,
amiket regnálásuk alatt vezettek
be még a szocialisták.
Kiemelte a baloldal több jelenlegi,
illetve egykori politikusát – Zuschlag
Jánost is, a „baloldal maffiaszerű bűnözőjét”.
Az elhíresült ügyre vonatkozóan
azt mondta, hogy két eset áll
fent. Vagy valóban nem tudott arról
Mesterházy és Gyurcsány, miket
ténykedett anno Zuschlag, de ha tudtak
róla, akkor mégis kié a felelősség?
A napokban az országos sajtóban
egyre gyakrabban jelenik meg
hír az egykori szocialista politikusról,
Kósa egyben utalva a „legutóbbira”…:
„ Megfogták a fenekét…
Szép dolog a férfiszerelem,
csak ne legyen kötelező…”
Az őszödi-beszédről: Kósa szerint
ez buktatta meg jó pár éve a baloldalt,
bár nem ez volt az első átverésük,
ugyanakkor az ominózus beszéd
– amit maga Gyurcsány Ferenc
adott ki – volt számukra az ősbűn.
– Más, amikor Ali baba a negyven
rabló előtt beszél, meg más,
amikor a bagdadi piacon – fűzte
hozzá.
Afórumon résztvevők – a politikus
beszéde után – kérdéseket tehettek
fel. Záró momentumként
pedig Cseresnyés Péter egy közelgő
eseményre hívta fel a megjelentek
figyelmét. Március 21-én, pénteken,
18 órai kezdettel a Hevesi
Sándor Művelődési Központban
dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter, Fónagy János, nemzeti
fejlesztési államtitkár, Fodor
Csaba politológus és Lanczendorfer
Erzsébet országgyűlési képviselő
tart előadást.
Az AQUILA Párt Zala megye
03. számú országgyűlési egyéni
választókerületi (Nagykanizsa és
körzete) képviselőjelöltjének bemutatkozása:
Lakhely: Érd (munkahely: Budapest),
születési hely és idő:
Nagykanizsa, 1974. Oklevéllel záruló
végzettségek: a Cserháti Sándor
Mezőgazdasági és Gépészeti
Középiskolában érettségiztem,
majd technikusi vizsgát tettem. A
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán
szereztem magyar szakos
tanári diplomát 1999-ben. Az ELTE
magyar szakos egyetemi képzését
végeztem és tehetségfejlesztési
szakértő lettem.
Jelenlegi foglalkozásom: Budapesten
14 éven át dolgoztam pedagógusként,
először általános iskolában,
majd gimnáziumban egészen
2013 szeptemberéig.
Szakmai tapasztalatom: munkám
során elsősorban speciális nevelési
igényű (hiperaktív, tanulási
problémákkal, részképesség-zavarokkal
küzdő) gyerekekkel foglalkoztam.
Jelenleg pályázati asszisztensként
dogozom. Az AQUILA
Egyesület, majd AQUILA Párt
munkájában 10 éve veszek részt
önkéntesként.
Politizálás: a vallási tevékenység
után lelkiismereti okokból (Istenhitem
miatt) kezdtem el politizálni,
így személyes ambícióim/
céljaim nincsenek, csak az emberekért
való szolgálat a fontos.
Nem kívánom a politika mai arculatát
magamévá tenni, hanem azt a
társaimmal ahhoz a szinthez szeretnénk
felemelni ahol, és ahogyan
mi élünk.
Az AQP szegény párt, és a szegényekért
van. Meggyőződésünk,
hogy a korrupció és a hazudozás
fokozatos és teljes kiszorítása nélkül,
semmit sem lehet elérni.
Szavahihetőség: az Istennek tett
fogadalmas éltünk a bizonyíték a
szavahihetőségünkre, a hazugságot
kitiltottuk az életünkből. Meditáló
lelki életet élünk, az AQUILA
=SAS csoport 24 éve létezik. Célunk,
hogy ígéretünk szerint a mi
elkötelezett, tisztességes és embercentrikus
szemléletünket kamatoztassuk
az ország lakosainak egy élhető,
humánus, egyenlőség mentén
haladó, de kötelességeket is
(folytatás a 8. oldalon)
Kósa Lajos az
eredménykampányról
és a „baloldali
katyvaszról”
Bemutatkozik
Marton Krisztián,
az Aquila Párt jelöltje
8 Kanizsa – Kampány 2014. március 20.
(folytatás a 7. oldalról)
mindenkire kiterjesztendő élet
megvalósulásáért.
A jelölésem oka: Nagykanizsa
(és környéke) fiatalkorom meghatározója
volt, amitől ma sem szakadtam
el, rokonaim, szüleim is itt
élnek. Nyaranta hazajárok a kerti
munkákba is segíteni.
Problémák: észlelem a fejlődést
és a bajokat is. Ez utóbbiakban szeretnék
hathatós segítségére lenni e
szép településnek. Afiatalok elvándorlása
nagyfokú, a határ közelsége
és munkanélküliség együtt nagy
csábítás. Erősíteni kell Dél-Zala
megtartóerejét. Ezért elsődleges
fontosságú feladatomnak tekintem
a munkahelyteremtést a térségben.
Turizmus, falusi- és horgászturizmus
fejlesztése és támogatása a
dél-zalai területen, a pályázati lehetőségek
megragadásával. A terület
természeti értékeinek jobb kihasználása,
tavainak, fürdőinek és
környezetük fejlődésének támogatása;
a nagykanizsai Csónakázó-tó
„rehabilitációja”. A megélhetési
politikusok belharca, állóháborúja
mára a fejlődés egyik legnagyobb
gátjává vált. Itt az ideje a változtatásnak!
A fiatalság számára is kedvező
kulturális és szellemi környezet
biztosítása (játszóterek, parkok
rendbetétele, kialakítása, kulturális
élet erősítése, a meglévő szellemi
tőke támogatása), 61-es út elkerülő
szakaszának befejezése.
Célunk az együttműködés. Meg
fogjuk hallgatni a helyi szakembereket,
a lakosságot, hogy a saját
gondjaik megoldásról mit gondolnak.
Az információkat a város képviselőivel
egyeztetve, a mi dolgunk
a Parlamentben fokozottan
képviselni ennek a feladatnak a
megoldását/megvalósítását.
Kérem Önöket, Nagykanizsa és
körzetének tisztelt lakóit, hogy
szavazataikkal támogassák az
AQUILA Pártot, és az én jelölésemet
is.
Választási törekvéseivel és országgyűlési
képviselő-jelöltjeivel
városunkban is bemutatkozott a
Seres Mária Szövetségesei
(SMS) párt.
Acsütörtöki, nyíltszíni sajtótájékoztatón
az SMS elnöke, Seres
Mária elöljáróban pártjuk megalakulásáról
beszélt. Elmondta,
ugyan új szervezetről van szó, ám
5 évvel ezelőtt a (későbbi) párt
több tagja már bekerült a köztudatba:
mégpedig azzal, hogy aláírásokat
gyűjtöttek. Tették mindezt annak
érdekében, hogy népszavazás
döntsön a honatyák költségtérítésének
elszámolásáról.
– A négy évvel ezelőtti választásoknak
pedig már sikeres résztvevői
voltunk – tért át Seres Mária
szervezetének bemutatására – hiszen
akkor már listát tudtunk állítani.
A legkisebbek voltunk ugyan
a többi párthoz képest, de mégis
nagyon eredményesek. Hozzátéve,
a parlamentbe viszont azért nem
kerültek be, mert nagyon kevés
körzetben tudták összegyűjteni a
750 kopogtatócédulát.
– Mivel akkor még más választási
rendszer volt, az ország hetedében
tudtak csak ránk szavazni.
Ha le tudtuk volna fedni az országot,
akkor bejutottunk volna az országgyűlésbe
mi is. Az új választási
rendszer jóvoltából viszont az
országos listát állító szervezetekre
már mindenhol lehet szavazni –
hangsúlyozta.
Ahogy azt is, aktív tevékenységüknek
köszönhetően abban bíznak,
átlépik az 5%-os küszöbhatárt,
és civil-, felelős gondolkodásukkal
képviselhetik a hétköznapi emberek
érdekeit. Seres Mária kiemelte
még azt is, hogy az emberekpolikusok
közti kölcsönös gondolkodásban,
eszmecserében hisznek
– hiszen csak így érhető el változás,
ha valami nem működik jól.
Majd áttért az SMS párt jelöltjeinek
bemutatására. Tóth István
Jánosné Németh Ágnes, Teskánd
polgármestere a Zala megyei 1.
számú választókerületben indul,
Sándor József pedig a 3.-ban.
– E körzet képviselőjelöltje tapasztalt
vállalkozó, a gyógy-és
egészségturizmusban érdekelt.
Kapcsolati tőkéjét pedig jól kitudná
aknázni az egész megye – szólt
a szervezet elnöke Sándor Józsefről.
Tovább fűzve, hogy épp e területekre
kívánnak nagyobb figyelmet
fordítani, ötvözve a hitturizmussal.
A helyi Fidesz nevében Bizzer
András önkormányzati képviselő
és Karádi Ferenc alpolgármester
tartott sajtótájékoztatót „Göndör
István nem érdekelt a Simon-
ügy tisztázásában” címmel.
A megjelent sajtóorgánumok
képviselőinek köszöntése után
Bizzer András így kezdte mondandóját:
– Az elmúlt időszak egyik legnagyobb
botrányának Magyarországon
a Simon-ügy nevezhető,
amely a Kormányváltó összekapaszkodás,
vagy miként is nevezik
magukat a baloldali-liberális
Gyurcsány-koalíció tagjai, valódi
arcát és valódi szándékait hozta
nyilvánosságra. Megmutatta, hogy
miként is működik ez a maffiaszerű
szerveződés az ártatlannak
mutatkozó felszín alatt, hogy miként
próbálják meg az emberek jövőjét
tönkretenni – vetette fel
Bizzer András.
Ahogy hangsúlyozta, Simon Gábor
külföldi útlevelével és külföldi
bankban tartott 240 millió forintjával
máig nem számolt el, máig nem
tudhatjuk, hogy honnan és mire
kellett ez az óriási vagyon. Pedig
lett volna, és lenne módja rá, hogy
beszámoljon e gyanús pénz eredetéről.
Csak meg kellett volna jelennie
az országgyűlés mentelmi bizottsága
előtt, és bemutatni a bizonyítékait,
ha persze vannak ilyenek.
Vagy Mesterházy Attila pártelnök
állhatott volna a bizottság
elé, mivel Simon Gábor volt MSZP
elnökhelyettes úr előzetesben van,
és ezáltal nincs ideje efféle teendőkre.
De ő sem tette meg. Mit is
várhatnánk tőlük, ha Göndör István,
a nagykanizsai összekapaszkodás
jelöltje sem tesz eleget kötelességének,
aki pedig a mentelmi
bizottság tagja, és mint kiderült,
ebben az évben még egyszer sem
jelent meg a bizottság ülésein.
Immáron ötödik alkalommal
nem ért rá Göndör úr arra, hogy
tisztázza kollégája gyanús 240
millió forintos vagyonát. Holott
ezért kapja a fizetését. Akkor bezzeg
sokat tud beszélni a parlamentben,
amikor senki sem hallgatja
meg, sokat tud szónokolni mások
pocskondiázásával, de amikor a
tettekre, a becsületre kerülhetne
sor, akkor bezzeg valódi Néma Leventeként
hallgat, szabotálja az
igazság napfényre kerülését Göndör
István.
– Ebből csak arra következtethetünk,
hogy Göndör István el kívánja
sikálni sok pártja közül az egyikben
lévő társának botrányát. Vagy
esetleg arról van szó, hogy ő maga
is parkoltat pénzeket valamelyik
külföldi bankban, vagy abban az
egyetlen ingatlanban, a garázsában,
amelyik városunkhoz köti?
És persze eközben éhező gyermekeinek
kér kenyeret álszent módon
egy maroknyi tüntető élén, akkor,
amikor Orbán Viktor miniszterelnök
úr éppen a kórház megújulása
ünnepén szólal fel.
Ezért is kérdezzük Göndör István
képviselő urat, miért nem jelent
meg egyszer sem a mentelmi
bizottság ülésén, miközben ez a
kötelessége? Mi köze van neki Simon
Gábor 240 milliós eltitkolt
pénzéhez? Mennyit részesül e vagyonból?
És valóban éheznek a
gyermekei? Mert akkor kérhetne a
párttársaitól és az érdekszövetségeseitől
egy kis pénzt kenyérre abból
a bizonyos – Zuschlag által
emlegetett – széfből – mondta
Bizzer András.
– Mindezekre a kérdésekre választ
várnak a kanizsaiak. E helyett
azonban mit kapnak? Szórólapot,
amely tele van csúsztatással, ígérgetéssel.
Azt reméljük, hogy ezek
már nem kapnak táptalajt a kanizsaiak
körében, és nem hiszik el
azt, amit Göndör István szórólapján
terjeszt – zárta a sajtótájékoztatót
Karádi Ferenc.
Göndör István folytatta korábban
elkezdett sajtótájékoztató-sorozatát.
Ezúttal Orbán Viktor hét-
Seres Mária:
„Az ország nem a
politikusoké, nem a
pártoké, hanem a
miénk”
Fidesz – KDNP:
Választ várnak
a kanizsaiak
A Kormányváltó Erő:
Újabb „Propaganda
és Valóság”
Kanizsa 2014. március 20. – Kampány 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
fői, nagykanizsai látogatására reagált,
de Cseresnyés Péterről is szólt
mondandójában „A Kormányváltó
Erő” országgyűlési képviselője.
Aki tájékoztatóját azzal kezdte,
hogy a miniszterelnök március 10-én
a szavazatainkért jött, ám közben felavatta
a Bajnai-kormány idején eldöntött,
uniós forrásból megvalósuló
kórházi fejlesztés aktuális ütemét.
– Mélyen hallgatott arról, hogy
Cseresnyés úrnak milyen szerepe
van a csúszásban. Erről Marton
polgármester úr hosszan tudna beszélni
– állította Göndör István.
Hozzátéve: „a kampánybeszéddé
silányított avató hevületében azt állította,
csökkent a kórházak adósságállománya,
ez lehet igaz is, de a
tény, hogy mindig nagyon magas
az adósságállomány és a költségvetések
tanúsága szerint 100 milliárdokat
vontak ki az egészségügyből,
csak erről hallgatni kell.”
„A Kormányváltó Erő” jelöltje
szerint sokkal súlyosabb kijelentés,
hogy „az elmúlt négy évben 35
milliárd forintnyi fejlesztési forrás
érkezett a városba, azaz a kanizsaiak
jó üzletet kötöttek a mostani
kormánnyal.” Göndör tovább fűzve
ezzel kapcsolatban azt mondta,
a mondat első fele is hibádzik, de a
második végképp.
– Amennyiben Orbán Viktor
igazat mond, márpedig ő csak azt
tud mondani és soha nem blöfföl,
vagy hazudik, akkor, polgármester
úr, hol a pénz? Polgármester úr
nem kicsi a felelőssége, az ön válaszán
múlik a miniszterelnök szavahihetősége.
Ki mond igazat? –
tette fel a kérdést Göndör István.
– Hiszem, hogy a saját és a város
érdekében megszólal és elmondja,
megmutatja azt, amit a kanizsaiak
nem látnak. Ha ennyi pénz érkezett
a városba, miért zárnak be üzletek?
Végre, egy olyan kérdés, amelyre a
Néma Levente helyett az éppen
ügyeletes önkormányzati debattőr
is válaszolhat. A felelősségük közös.
Kérem, a 61-es, 74-es utakat,
talán az M7 autópályát és a letenyei
határátkelőt, a katasztrofális csatorna
beruházás milliárdjait ne vegyék
figyelembe, mert azt még Litter
polgármester úr idején készítették
elő, ami a szocialista kormány idejére
esik.
Cseresnyés úrnak a hazudozások
helyett választ kellene adnia arra is,
miért vették ki a kis településeket a
nagy csatorna projektből? Miért
nem lobbizott, hogy a regionális
forrást ne vigyék el Liszó és Surd
orra elől? Milyen magyarázata van?
Tájékoztatom, hogy Illés és Fónagy
államtitkár urak a parlamenti patkóban
ígéretet tettek a felülvizsgálatra
a forrás átcsoportosításra. Ha felemelte
volna a szavát, ma nem kellene
Néma Leventének neveznem,
dupla fizetést felvevőnek az évi 14
perces teljesítményéért. Nem kellett
volna többet, mást tennie, mint amit
én Belezna csatorna ügyében tettem.
Cseresnyés úr, ha nem jött volna
rá, a kanizsaiak már tudják, hogy
az ellenükre épülő javító-nevelő intézet
milliárdjai sem Kanizsát gazdagítják,
hanem a debreceni vállalkozásokat,
növelve a város helyi
adóját. Mondhatnám, ügyes trükk,
kétszer lehet eladni ugyanazt. A baj
csupán annyi, hogy ezzel a kanizsai
embereket alaposan átverte saját
polgármesterük, képviselőjük – így
Göndör, majd zárva a sajtótájékoztatót,
a következőket mondta: –
Avatni tudnak, lenyúlni tudnak, de
arról nem beszélnek, mit hagynak a
következő kormányra, önkormányzatra
és az itt élő emberekre? Nem
engedjük tovább átverni magunkat.
A Fidesznek és Cseresnyés Péternek
mennie kell! Ön a jobboldali
szavazókat is átverte.
Kanizsa
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
(Gothe)
2014.
március 29-én
szombaton
11 órakor
Nagykanizsán
a Kórház
Kápolnában
Engesztelő
Szentmisével
emlékezünk
szeretett osztályfőnökeinkre:
Soponyai Józsefné 􀀼2004
Baranyai Géza 􀀼1989
Molnár Tibor 􀀼1985
Járosi Károlyné 􀀼2009
Tóth Miklósné 􀀼2010
tanárainkra:
Laskai Ferencné 􀀼2010
Popellár Jenő 􀀼2009
osztálytársainkra:
Dara Melinda 􀀼1980
Sneff Katalin 􀀼1998
Szépházi Júlia 􀀼2001
Vidmann Ilona 􀀼2003
Szívünkben örökké éltek!
Szeretettel emlékezünk:
a Kiskanizsai Általános
Iskolában 1955-1963-ban végzett
VIII.A és VIII.B osztály tanulói
2014.03.25. (kedd) 10:00 – 13:00 Zalakomár – IKSZT, Petőfi u. 9.
14:30 – 16:30 Miháld – Műv. ház, Fő u. 8.
Véradás - Vöröskereszt
Kanizsa – 10 Városháza 2014. március 20.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal
házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.2725.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 12.780
Ft. Alakás állapota: helyreállított. Aszálláshasználati szerződés időtartama: maximum
60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 12.780
Ft. Alakás állapota: helyreállított. Aszálláshasználati szerződés időtartama: maximum
60 hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2014. március 31. 14.00-15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó)
lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 9.
Bérlakáspályázat - Garzonház
Tisztelt Szülők/Gondviselők!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 254/2012.(IX.04.) számú határozatával
elfogadta és a 8/2010.(II. 17.) számú rendeletével szabályozta, hogy a
Nagykanizsa közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen
a városban lakó, az adott évben 14. életévüket betöltő (2014. évben
2000. január 1. és 2000. december 31. között született) leánygyermekek részére
a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök (HPV 6,11,16,18 ) elleni, 3 oltásból álló
védőoltás-sorozat költségét az önkormányzat átvállalja, amennyiben a szülők/
gondviselők kérik leánygyermekük számára a 3 oltás beadását.
A HPV okozta megbetegedésekről, a védekezés módjáról, a védőoltási programról
részletes tájékoztatást adunk az érintett lakosság számára 2014. március
26-án (szerdán) 17.30 órakor a Vasemberház Dísztermében (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 2.), amelyre tisztelettel meghívom Önöket és Gyermeküket!
A fórumra meghívott szakember: Dr. Orosházi Attila szülész - nőgyógyász, osztályvezető
főorvos.
Aszülők/gondviselők beleegyező nyilatkozata, illetve az életvitelszerű együttélést
igazoló hatósági bizonyítvány végső leadási határideje 2014. április 15. Leadni az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény irodájában (Nagykanizsa, Petőfi u. 5.) lehet
munkanapokon 8.00-16.00 óráig, kivétel péntek 8.00-12.30 óráig, vagy a lakossági
tájékoztatón. Az oltási programról érdeklődni ugyanitt, vagy a 0620/324-0954
telefonszámon lehet. Az oltások tervezett időpontja: I. oltás: április, II. oltás: június,
III. oltás: október.
Kérem, a témával kapcsolatban kövesse figyelemmel a helyi médiumok (rádió, újság,
www.nagykanizsa.hu). A HPV-ről információkat kaphat a www.hpvinfo.hun,
a 4 komponensű védőoltásról (Silgard) a www.ogyi.hu-n.
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető
Tájékoztató a HPV elleni oltásról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett önkormányzati bérlakások
bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok
elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati
rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 9.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. A licitálás időpontja: 2014. április
14. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma: 1
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.232 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+1
fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetők: 2014. március 31. 14.00-16.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a
lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni,
a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített
állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra
alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati
lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján
(Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet,
melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra
kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A
licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7. 2 000 000 Ft, 2.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg
50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott
adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Bérlakáspályázat - Nyugdíjasház
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket,
hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó
jelentkezéseket 2014. március 31-én és április 1-én 8-17 óra között
fogadja az intézmény Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok letölthetők a bölcsőde honlapjáról: http://egyesitett-bolcsode.
mlap.hu. A bölcsődei felvételekről a jelentkezést követően az intézmény
vezetője értesíti a szülőket.
Abölcsődei beiratkozáshoz kapcsolódóan 2014. március 29-én, szombaton délelőtt
9-12 óráig „Bölcsődenyitogató” keretében az intézmény az érdeklődő családok
részére lehetőséget biztosít az egyes tagbölcsődék (Belvárosi Bóbita Bölcsőde
- Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Meseház Bölcsőde - Nagykanizsa, Attila
u. 7., Napraforgó Bölcsőde - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsőde -
Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a) megtekintésére, megismerésére.
Tájékoztatás bölcsődei felvételről
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 20.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014. évi kulturális
keret felhasználására
I. A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól
szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
II. Pályázat tárgya:
A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári,
a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra
lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére,
digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai
és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;
d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával
kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos
tevékenységekre;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő
szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek
által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
III. A pályázók köre:
Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány),
költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája:
A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális
mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja
meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-
ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton
elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
V. Pályázati feltételek:
1) Atámogatási keretből csak kiegészítő támogatás nyújtható, olyan pályázónak, amely a
pályázott cél teljes költségének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkezik.
Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól
kapott támogatásból.
2) Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhető. Nem kaphat támogatást olyan pályázó,
amely a tárgyévben már három keretből kapott támogatást.
3) A pályázónak a pályázatban ki kell térnie, hogy az önerőn és a megpályázott összegen
felül szükséges forrásokat miként tervezi biztosítani.
4) Atámogatást kérőnek nyilatkoznia kell, hogy: a megjelölt támogatási célhoz milyen összegű
saját és egyéb forrással rendelkezik; a tárgyévben melyik önkormányzati keretből, milyen
címen, milyen összegű támogatást igényelt, illetve kapott; a tárgyévet megelőző évben milyen
címen milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az előző
évben támogatott volt, elszámolt - e a támogatással és mikor nyújtotta be az erről szóló dokumentumokat;
a támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait,
helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs, a
pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel bontásban
(a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket).
5) Pályázni csak a polgármester által közzétett pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat
a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani.
6) Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek vagy ezen pályázati
kiírásnak nem megfelelő, továbbá határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással
jár.
7) Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
a pályázót legfeljebb 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás
elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
8) A kulturális keretből kapott támogatás kifizetése kizárólag támogatási szerződés alapján
lehetséges.
9) A támogatott a támogatást csak a rendeletben a pályázati felhívásban és a támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatja fel.
VI. Az elszámolás módja:
1) A kulturális támogatási keretből támogatásban részesítettek a támogatási szerződésben
megszabott határidőre kötelesek a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támogatás
felhasználásáról - a felhasználást bizonyító számlák és egyéb bizonylatok hitelesített másolataival
- elszámolni a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport felé. Atámogató
joga, hogy az elszámolásban benyújtott számlamásolatok eredeti példányait ellenőrizze.
Atámogatási szerződésben rögzített, támogatott feladatok, kötelezettségek teljesítését követően
- a szerződésben meghatározott határidőn belül - a támogatottak beszámolót készítenek,
amelynek fő részei: szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás és kapcsolódó mellékletek.
2) A támogatás felhasználása során az egyes felmerülő kiadásokat az elszámolás szabályait
figyelembe véve megfelelően kell dokumentálni. A támogatott csak abban az esetben
jogosult az önkormányzattól újabb támogatás elnyerésére, ha beszámolási és elszámolási
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
3) A beszámolási kötelezettség teljesítése során dokumentumokkal igazolni kell, hogy a
támogatás rendeltetésszerűen, a szerződésben rögzített feladatokra került felhasználásra.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes - szerződés
szerinti - összegével el kell számolni.
Afelvett támogatás mértékénél kisebb összegű elszámolást benyújtó támogatott elesik az
el nem számolt támogatástól - a fel nem használt összeget a rendeletben foglaltak szerint
köteles visszafizetni.
A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a rendeletben foglaltak szerint a támogatott
a teljes támogatási összeget köteles visszafizetni az önkormányzatnak, és 3 évig az
önkormányzattól támogatásban nem részesülhet.
4) Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester
legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott
az elszámolási határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően kéri.
VII. Szakmai beszámoló kritériumai:
A szakmai beszámoló a pályázati anyagban és a támogatási szerződésben vállalt feladatok
megvalósulását és a támogatás felhasználását mutatja be, és a szerződésben felsorolt
szakmai feladatokkal azonos szerkezetben készül. A szakmai beszámolóban felsorolt,
megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjében
szereplő sorokhoz, az abban megjelenő számlákhoz, bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen
bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célkitűzés részeként
használta fel a pályázó a támogatást, milyen eszközt, tárgyat, szolgáltatást vásárolt.
Amennyiben a szakmai beszámoló nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból
világosan nem tűnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható el.
VIII. A pénzügyi elszámolás kritériumai:
1) A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerződő
fél) nevére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor harmadik
felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott
pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és
a felmerült költségeket milyen mértékben fedezték a szerződés szerinti támogatásból.
2) Csak azok a számlák fogadhatók el, melyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek, különös
tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek. Amennyiben
a számla nem felel meg a fenti kritériumoknak nem fogadható el elszámolásként.
3) Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében,
minden olyan más dokumentumot csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplő
bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a kifizetés alapjául szolgáló szerződések, teljesítés
igazolások, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok (bankkivonat, naplófőkönyv).
az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvevényt stb. szintén
csatolni kell.
4) A számlák és bizonylatok keltezési dátumai az adott elszámolási időszakba kell, hogy
essenek. Ezen időszak kezdete legkorábban 2014. január 01. végső dátuma a támogatási
szerződésben meghatározott elszámolási határidő.
IX. Az elszámolás menete:
Aszámlákat, bizonylatokat állítsa olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek
a beszámoló logikájának.
A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz
a pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, kiadási pénztárbizonylatokat.
Ezt követően vezesse rá valamennyi számla és bizonylat eredeti példányára a következő
szöveget: "A 2014. évi Kulturális támogatási keret felé elszámolva ……. Ft." Csak ezután
fénymásolja a számlát, bizonylatot! Csak ilyen záradékkal ellátott számlák, bizonylatok
fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató azt kéri, a támogatott köteles
az elszámolásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenőrzésre
bemutatni.
Az elszámolás fő dokumentuma az Elszámoló lap, kötelező mellékletei a számlaösszesítő
jegyzék és a számlák és bizonylatok hitelesített másolatai. Az elszámoló lap a támogatási
szerződés mellékletét képezi.
Az azonosíthatóság és a kereshetőség végett a számlaösszesítő (egynél több számla vagy
bizonylat csatolása esetén használandó) sorait sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal
kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja, hogy a támogatás megvalósulását
ellenőrző szerv egyértelműen meg tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a
szerződésben vállalt feladatoknak való megfelelést.
Minden számlaösszesítő végén az összegeket össze kell adni.
Aszámlaösszesítőben felsorolt számlákon és bizonylatokon szereplő adatoknak meg kell
egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok adataival. A támogatott, illetve
a képviseletre jogosult a számlaösszesítő valamennyi oldalát lássa el kézjegyével.
X. Állami támogatási szabályok:
Az európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EMUSZ) 107. cikk (1)
bekezdése alapján a pályázati felhívás II. pontjában foglalt tevékenységek az EMUSZ
107. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti kulturális célú támogatásnak minősül, amely az
Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával összhangban nyújtható.
XI. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
XII. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletek:
1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 12. ajtó),
egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2014. április 10.
3) A pályázat kötelező mellékletei: a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem
régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
szóló nyilatkozat. (1. melléklet)
Kulturális keret 2014.
Kanizsa 12 – Kultúra 2014. március 20.
Március 20. 10 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Tamási Áron: SZEGÉNY
ÖRDÖG - vidám zenés
bábjáték
A zalaegerszegi Griff Bábszínház
előadása.
Belépődíj: 500 Ft.
Március 21. 13.30 óra
A VÍZ VILÁGNAPI
RAJZKIÁLLÍTÁS
MEGNYITÁSA
Megtekinthető: április 2.
Március 22. 18 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
A TűZMADÁR
MOZGÁSSZÍN
GÁLAMűSORA
Vendég: TEUTA Táncszínház
(Csáktornya).
Belépődíj: 500 Ft.
Március 24. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
NEM TUDHATOM
RADNÓTI ÉS KORUNK
Közreműködők: Mácsai Pál, Dés
László, Fullajtár Andrea, Dés
András és Lukács Miklós.
Belépődíj: I. hely: 2600Ft, II.
hely: 2200 Ft.
Március 27. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Filharmónia bérlet
VOCES8
"Eventide - Esti dallamok" - az
egyik legkiválóbb Grammy-díjas
angol énekegyüttes előadásában.
Műsorukban reneszánsz madrigálok,
motetták, romantikus kórusművek,
népszerű feldolgozások
váltogatják egymást.
Belépődíj: 2600 Ft.
A Filharmónia Magyarország
Nonprofit Kft. és a Kanizsai Kulturális
Központ közös rendezvénye.
Március 29.
Tavaszi Művészeti Fesztivál
IV. THÚRY PORTYA
18.óra: TÉLBÚCSÚZTATÓ
ÉS TAVASZKÖSZÖNTő
SZERTűZ
a Nagy Thúry György tiszteletére
(a Medgyaszay Ház előtti téren)
20 óra: KONCERT
Fellépők: FankaDeli, Varga B.
Tamás, Kátai Zoltán, Regős
Sziránszki József.
Belépődíj: felnőtt 2000 Ft, diák:
1000 Ft, 14 év alatt ingyenes.
A Thury Baranta Közösség és a
Kanizsai Kulturális Központ közös
rendezvénye.
Március 15-én Nyitott műterem
napot tartottak Kendlimajorban.
A hagyományos szezonnyitó
napon ismét egy kamara
kiállítással várták a látogatókat,
ahol a Ludvig Nemzetközi Művésztelepeken
készült alkotásokból
mutattak be egy szeletet.
Az érdeklődők tájékozódhattak
a 2014-es év programjairól. A házigazdák
elmondták, március 21-
től tíz napos művésztelepen vesz
részt a kendlimajori művész csoport
Bad Zwischenahnban (Németország),
ahol Siegmar Schmidt
második alkalommal ad helyet a
szimpóziumnak. Április 13-tól 19-
ig bonyolítják a 4. alkalommal
szerveződő Testvérvárosi Művésztelepet,
ahova Nagykanizsa testvérvárosaiból
érkeznek alkotók.
A Nagykanizsa közelében található
Kendlimajorban 1998 óta működik
egy művészeti központ. Az
ott folyó szakmai munkát Ludvig
Zoltán és Ludvigné Tihanyi Klára
irányítja és szervezi. Az évek során
a nemzetközi alkotótábor festő, kerámia
és tűzzománc kurzusokkal
gazdagodott, amelyre gyermekek
és felnőttek is jelentkezhetnek.
A nyári Ludvig Nemzetközi Művésztelep
a kortárs képzőművészet
egyik külföldön is jegyzett centrumává
nőtte ki magát, ahová négy földrészről
jönnek alkotók. ők egyértelműen
az ideális helyet és a jó közösségi
szellemet tartják a művésztelep
erősségének. Nem csoda, hogy évrőlévre
szívesen jönnek vissza. Idén június
1-től - június 14-ig huszonkettedik
alkalommal szervezik a Ludvig Nemzetközi
Művésztelepet. A kurzusukat
szervező Kendlimajori Művészeti
Szabadiskola idén is profi művészek
bevonásával szervezi a kurzusait, ahol
a figuratív és nonfiguratív festészettel,
annak technikáival ismerkedhetnek
meg a jelentkezők. Az év első felében
Erdős János, Ludvig Zoltán, Székács
Zoltán és Pósa Ede kurzusát tartják
meg. Nyáron művészeti tábort szerveznek
gyermekeknek, ahol a festészet,
a kerámia és a tűzzománc készítés
technikáit sajátíthatják el a résztvevők.
Többen közülük elmondták,
hogy titkos vágyuk volt, hogy kipróbálják
magukat, csak hiányzott a bátorság
és a szakmai irányítás. Vannak,
akik egyfajta közösségépítő tréningre
jönnek Kendlimajorba és a végén saját
alkotásaikkal felpakolva térnek haza.
A szervezők nem titkolt szándéka,
hogy az emberekben rejlő kreativitást
felszínre hozzák, és sikerélményhez
segítsék a kurzusok tagjait. Trendi a
misztikus dolgokkal való ismerkedés,
a meditációs technikák, melyet
Bereczki-Kossack Katalin keramikus
vezetésével sajátíthatnak el az érdeklődők
az év második felében.
A művésztelep honlapja megújult.
Friss, fiatalos, átlátható
struktúrájú, emellett informatív is.
Azoknak, akik a képzőművészettel
ismerkednének, közösségi élményre
és kötetlen kikapcsolódásra
vágynak: irány Kendlimajor.
H.Gy.
Gazdag programkínálat Kendlimajorban
Fotó: Halász Gyula
Az akció a megjelenéstől május 31-ig tart.
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
Március 24-én 14 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
Március 24-én 16 órakor
B+E
Március 25-én 14 órakor
árufuvarozó és személyszállító
GKI (vizsga: április 5.)
Március 28-án 16 órakor
C, D, C+E,
Április 3-án 16 órakor
személyautó és motor
ELMÉLET CSAK 5000 Ft!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 20.
Horoszkóp
Mostanában sokféle elvárásnak kell megfelelnie
a családjában, de ne kapkodjon, ne veszítse
el rögtön a fejét, gondolja át, mit tud
közülük teljesíteni. Amire nincs megoldási
javaslata, napolja el, tegye félre egy időre.
Ne vállaljon kockázatos kiadásokat meggondolatlanul
ezekben a napokban. A párja
ezzel kapcsolatos véleményét még véletlenül
se tekintse bóknak, hanem éles kritikának,
amit érdemes lesz megfontolnia.
Tervezzen be egy lazább hétvégét, ne tegyen
semmit, csak figyelje és élvezze a
nyüzsgést maga körül. Ha váratlanul meglepi
egy régi ismerőse, ne ijedjen meg tőle,
mert jó szándékkal közeledik önhöz.
Egy kellemes sétának köszönhetően olyan
belső nyugalom szállja meg, hogy akár madarat
is lehetne fogatni önnel. A megoldhatatlannak
tűnő feladatokon egy-kettőre túlteszi
magát, és máris jöhet újra a lazítás.
Nyugodtan, kiegyensúlyozottan telnek a napjai.
A házimunkákat könnyedén befejezi, így
átadhatja magát a vendégvárásnak, a rokoni
látogatásoknak. Az is megeshet, hogy a párjával
új sütemény recepteket próbálnak ki.
Könnyedén vitába keveredhet a környezetével.
Ha úgy érzi, igaza van, álljon ki a véleménye
mellett. Abolygóállásoknak köszönhetően
a tettvágya határtalan lesz, bátran belefoghat
akár egy új vállalkozásba is.
Hangolódjon rá mások lelkivilágára, és
mindjárt érdekesebbnek, szórakoztatóbbnak
találja a környezetében zajló eseményeket.
Ápolja kitartóan új kapcsolatait, mert barátokkal
könnyebb lazulni, kikapcsolódni.
A stresszhelyzetek nem tesznek jót
senkinek, így önnek sem. Ha mégis így
adódik, töretlen lelki egyensúllyal
könnyedén kimászhat az idegesítő
helyzetekből.
Intenzív lelki életet él az elkövetkező napokban,
hetekben. Másképp, szórakoztatóbbnak
látja a maga körül zajló eseményeket.
Sőt, vonzó újdonságokat fedez fel egy
eddig közömbösnek tartott ismerősében.
Ismerősei folyamatosan felkeresik önt a problémáikkal,
s észre sem veszik, hogy ez időnként
önnek is nehezére esik. Egészsége érdekében
törődjön magával is, és rendszeresen
tervezzen be kellemes hétvégi programokat.
A gondjaiból, problémáiból kivezető utat
gyorsabban megtalálja, ha segítségül
hívja sikeresebb, tapasztaltabb barátait.
Számíthat jó tanácsaikra, hiszen hasonló
helyzetben ön sem zárkózott el előlük.
Készüljön fel rá, mit lépne, ha valami komoly
változás történne az életében. Minden esetre
alkalmazkodjon a kihívásokhoz, és ne hátráljon
meg semmi előtt. Az újszerű szakmai feladatokat
pedig fogja fel jó előjelként.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
Középiskolai fizika tanár felsőfokú megegyezés szerint
Töltőállomás kezelő középfokú megegyezés szerint
Kertész szakirányú megegyezés szerint
Felszolgáló, pultos szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Vasbeton szerelő szakirányú megegyezés szerint
Marós-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Építőipari segédmunkás 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
INGATLAN
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. március 20.
Cserfőn 1300 négyszögöl szőlő
pincével, gyümölcsössel eladó.
Érd.: 0693-324-219 (7631K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló kis házzal a Pápai u. 22/a.
szám alatt. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0620-388-4056 (7633K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-
2723 (7629K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7630K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István,
telefon: 0630-597-1530 (7632K)
Otthon végezhető munka! Termékcsomagolás,
egyebek. Tel.: 06-90-
603-607, www.mediafonebt.webnode.
hu, 635 Ft/perc, 06-20-910-4517,
06-1-222-8397 (7634K)
ELőNEVELT CSIRKE
a Boglári Baromfikeltetőből!
Szép, oltott állomány, vörös vegyeshasznosítású
(külön tojó is)
és fehér húshibridek rendelhetők.
Házhoz szállítva 440 Ft/dbtól.
Tojótyúk 680 Ft/db-tól.
Kacsa, liba, táp termelői áron.
ÉRDEKLőDNI:
06/85-353-200, 06/30-9-899-754
(Más telefonszámon nem mi hirdetünk.)
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 28-án, pénteken
15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében beszámoló közgyűlést
tart. A klubtagok szíves megjelenését kérjük!
Minden érdeklődőt várunk!
1%A Nagykanizsai
Cukorbetegek
Egyesülete tisztelettel
kéri Önöket, hogy jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával
az egyesületet támogatni szíveskedjenek.
Adószám: 18955912-1-20
Számlaszám: 11749015-20005519
Köszönjük az egyesület nevében:
Medgyesi János
elnökhelyettes
Ha készítünk egy speciális leltárt,
a következőre juthatunk:
az utóbbi hónapokban szállt
meg több, európai kupában érdekelt
férfi kézilabda-csapat is –
Csurgóra tartván – Kanizsán,
jöttek, szintén kézisek Prelogból
a dél-zalai városba, néhány hete
egy muraközi portál ugyancsak
horvátországi, alsóbb osztályú
focicsapat itteni három napjáról
számolt be, a napokban pedig a
stájerországi USV Dechantskirchen
focistái készültek Nagykanizsán.
Az osztrák vendégek múlt pénteki
ottjártunkkor éppen edzést tartottak
az Olajbányász-műfüvesen,
ugyanakkor nem véletlen, hogy a
„sógorok” nálunk kötöttek ki, hiszen
a hatodik vonalbeli klubnál a
nagykanizsai Bene Gábor a játékos-
edző.
– Astájer Unterligában játszunk,
s a csapatban rajtam kívül még két
kanizsai, Boros Zoltán és Rácz
Szabolcs is futballozik – kezdte az
egykor számos másodosztálybeli
mérkőzést számláló támadó. – Az
együttest amúgy túlnyomórészt
helyi fiatalok alkotják, igaz, tavaszra
igazoltunk mi is például
szlovákiai labdarúgót.
Persze, akármilyen osztályról is
beszélünk, külhoniként tréneri feladatot
nem dobálnak csak úgy az
ember után.
– Hetedik szezonom ez már
Ausztriában, egyébként három éve
vagyok ennél az egyesületnél, s teljesítményemmel
bizonyára kivívtam
valamekkora tiszteletet, hogy
számítottak rám – folytatta Gábor. –
A mostani helyzethez természetesen
kellett az is, hogy gárdánknak
nem ment az ősszel, három meccsel
a félszezon vége előtt elköszöntek
az akkori edzőtől, s így kerültem
képbe én. Ugyan az utolsó helyen
teleltünk, de a két hét múlva folytatódó
pontvadászatban nem is lehet
más a célunk, mint a 14 csapatos
mezőnyben bent maradni.
Egyfajta összetartásképpen
ezért sem jött rosszul az úgynevezett
mini-edzőtábor Nagykanizsán.
– Ugyan többen is hiányoznak
az első keretből, de itt van a
második számú garnitúránk is,
szóval mozgalmas napokat
szerveztünk. Több tréninget is
beiktattunk a programba, de az
egyhangúságra nem panaszkodhattak
a srácok. Idővel, az elkövetkezendő
napokban aztán élesítünk
majd, hiszen a bajnokság
nem gyenge. Az ellenlábasoknál
számos légiós szerepel: horvátok,
szlovénok, brazilok, magyarok
futballoznak osztályunkban
is, nem kevesen első- és másodosztályú
tapasztalattal. De
állunk a feladatok elébe, melyek
lesznek bőségesen.
Polgár László
Osztrákok foglalták el az Olajbányász-műfüvest
Fotó: Polgár László
A hagyományos Víz Világnapi
Kupájával készült a Heat Group
Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda
együttese a bajnokság folytatására.
Nos, a házigazda a négycsapatos
nemzetközi tornán végül a
második helyet szerezte meg.
A kupán az ellenfelek között a
Ceglédi Vasutas, az Érd-MAFC, valamint
a horvát VK Zagreb szerepelt.
– Jó erőfelmérő volt ez együttesünk
számára, hiszen a téli szünet amúgy is
hosszú ilyenkor – vélekedett Németh
Zsolt tréner. – Elsőként a zágrábiakkal
mérkőztünk, s a fiatal ellenlábas ellen
nyertünk 11-7-re. Második meccsünkön
aztán sok hibánk előjött, pedig
fordulatos találkozót vívtunk, de végül
a Cegléd nyert 11-10-re, míg az
Érd MAFC ellen igazi gólfesztivált
rendezve győztünk 28-7-re.
Tanulsággal szolgált a három találkozós
sorozat, amit a szakvezető
nem is mulasztott el kivesézni.
– Számunkra valóban a legfontosabb
értékmérő az ugyancsak második
vonalbeli ceglédiek elleni mérkőzés
volt, s a 2-7-es nyitányunkra nem
lehettünk büszkék. Ami utána történt,
arra már inkább, igaz a végén.
Vezetésünket nem sikerült megtartanunk.
A legfőbb tanulság az volt,
hogy bemelegítés nélkül nem szabad
vízbe szállnunk. Úgy gondoltuk,
hogy a horvátok elleni győzelem
után lendületből lehozzuk a másodikat
is, de ez nem jött össze.
A tornát így a CVSE nyerte, a
Kanizsa, a VK Zagreb és az Érd
MAFC előtt. A torna legjobb játékosa
Polovic Krisztián (Cegléd),
kapusa Kiss Csaba (Kanizsa VSE)
lett, míg a gólkirályi címet Kaszper
Gábor hódította el 13 találattal.
P.L.
Már a bajnokságra hangoltak
Kanizsa 2014. március 20. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Az elmúlt hétvégén Kecskeméten
rendezték a cselgáncsozók
felnőtt országos bajnokságát,
melynek keretében tatamira
lépett a hölgyek 63 kg-os mezőnyében
Mihovics Szabina, a
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen
Kanizsa dzsúdósa is.
Nem gyenge mezőnyben küzdhetett,
hiszen súlycsoportjában végül
a sokak által várt, egyben
álomdöntőként is emlegetett Karakas
Hedvig – Gercsák Szabina
finálé jött össze, előbbi győzelmével.
Ami azonban kanizsai szempontból
igazán örömteli, hogy a
dobogó harmadik fokára Mihovics
Szabina állhatott fel (képünkön a
győztesek emelvényén jobbról),
vagyis 2010-es aranya és két esztendővel
ezelőtti ezüstje után már
bronzérme is van országos bajnokságról
az NJK cselgáncsozójának.
Emellett is zajlik persze az élet
az egyesületnél, hiszen a horvátországi
Samoborban is járt a Nagykanizsai
Judo Klub cselgáncs csapata
és a nemzetközi kupán a délzalai
judokákon kívül horvát, szlovén,
szerb, bosnyák, szlovák, ukrán,
francia, lengyel, osztrák,
orosz, olasz klubok sportolói is indultak.
Négy NJK-s tanítványnak (Bazsó
Patrik, Kovács Mátyás, Németh
Ádám, Cziczeli József) ez volt az első
versenye, mindezt népes nemzetközi
mezőnyben tehették. Hóbár
Péter edzőjük vezetésével a
nagykanizsai sportolók közül a torna
U 16-os korosztályában Szabó
Mátyás a 42 kg-osoknál a harmadik
helyen végzett, míg Márton
Dominik – szintén az U16 42 kilogrammosai
között – ötödik lett. 46
kg-ban Sólyomvári Dávid ugyancsak
begyűjtött egy ötödik helyet,
majd az U18 46 kg-osainál Sólyomvári
egy ezüstéremmel tért haza.
P.L.
Mihovics Szabina bronzérmes az ob-n
A Kanizsa Box Klub akadémistái
kétnapos versenyen vettek
részt a Somogy megyei
Nagyberkiben a Nemzetközi
Szalacska Kupán, melyen számos
remek eredményt könyvelhettek
el.
Így Kovács László 52 kg-ban,
Baranyai József 65 kg-ban, Virbán
Gábor 50 kg-ban, Gazda Péter 60
kg-ban nyert aranyérmet korosztályában,
Mátés Patrik 41 kg-ban,
Virth Rajmund 46 kg-ban ezüstérmes
lett, Szukics Dominik és Székely
Ádám pedig 48 kg-ban szerzett
korcsoportjában bronzérmet.
Megrendezték emellett az ökölvívók
Lelle Kupáját is – ugyancsak
Somogyban –, melyen a kanizsai
akadémia és a Kanizsa Box
Klub öklözői szintén indultak.
Mátés Patrik a serdülők 41 kgos
súlycsoportjában nyert, és ebben
a korosztályban Baranyai József
is győzött 63 kg-ban. A junioroknál
Virbán Gábor 50 kg-ban,
Kovács László pedig 52 kg-ban
vette sikeresen az akadályt. Gazda
Péter kezét pedig az ifjúsági 60
kg-ban emelhették magasba.
Somogyban
osztották a pofonokat
A Tesco Ülőröplabda Magyar
Bajnokság rájátszásának első
tavaszi fordulója került sor Tatabányán,
a pontvadászat alsóházi
mérkőzésein érdekelt Hamburger
SE háromszor mérkőzött.
A kanizsaiak eredményei: Hamburger
SE Nagykanizsa - Magyar
női válogatott 3:0 (25:10, 25:10,
25:15), Humanitás SE Tatabánya -
Hamburger SE Nagykanizsa 3:0
(25:19, 25:16, 25:19), Halassy
Olivér SC Budapest - Hamburger
SE Nagykanizsa 3:0 (25:18,
25:11, 25:18).
Három mérkőzést játszottak,
tehát a kanizsaiak, egyet nyertek,
kettőt elveszítettek. Teljesítményét
az év eleji formával
magyarázhatta a Miklós Viktor,
Sztuhár Gábor, Földi József,
Varga István, Balogh Imre,
Kövesdi Katalin, Melles Lívia,
Taródi József, Kálovics Ferenc
és Máté Jenő felállásban szereplő
együttes.
Az alsóházi rájátszásuk
kezdődött
Az elmúlt hétvégén Nagykanizsán
rendezték a látványtáncosok
Nemzetközi Táncszövetsége
(IDF) alá tartozó Magyar Kupa
küzdelmeit, mely egyben világbajnoki
válogató (egyik állomása)
is volt a szervezet horvátországi
világbajnokságára. Ebben
az esztendőben (is) május végén
kerül sor a seregszemlére, a
helyszín ezúttal Pula lesz.
A rendező nagykanizsai Szan-
Dia FSC számos kategóriában indította
versenyzőit, közülük például
a néhány héttel ezelőtti moszkvai
nemzetközi válogatón két
számban is első Felső Brigitta már
kvalifikálta magát az isztriai helyszínre.
A dobogón végzett egyéni
indulók, csoportok, formációk esélyei
szintén nem rosszak a vb-re.
A kanizsaiak eredményei. Mini
korcsoport. Disco Freestyle Solo:
1. hely Ujj Viktória. Free Show
Duo: 1. Aladdin és Jázmin (Varga
Fanni-Solymos Vivien). Fantasy
Solo: 2. Pumukli (Ujj Viktória).
Fantasy Duo: 1. A hercegnő és a
béka (Mátyás Ninetta-Nyakas
Emese). Fantasy Formáció: 2.
Candy Shop.
Gyerek. Fantasy Solo: 13. Kiscsibe
(Dobrádi Réka). Fantasy Solo: 7.
Postás (Gerlinger Laura). Fantasy
Duo: 7. Jégvarázs (Darázsi Laura-
Kepe Klaudia). Fantasy Formáció:
1. Tarzan, ... 3. Mickey Mouse Clubhouse.
Fantasy Kiscsoport: 1.Bábuk
és a dobókocka (Tatai Zsóka, Gerlinger
Laura, Darázsi Laura, Kepe
Klaudia, Ujj Viktória, Tárnok Viktória),
... 3. Hupikék Törpikék (Horváth
Gréta, Zsohár Fanni, Taródy
Csenge, Avas Liliána, Varga Kata
Luca, Lakner Dorina, Magyar Dorina).
Disco Freestyle Duo: 1. Tatai
Zsóka-Gerlinger Laura.
Junior. Disco Freestyle Solo: 1.
Csányi Csilla. Disco Freestyle Solo:
2. Skanecz Sára. Disco Freestyle
Duo: 1. Skanecz Sára-Poszovecz
Hanna. Free Show Solo: 1. Afrika
(Tizedes Renáta). Fantasy Duo: 2.
Black Swan (Nándori Réka-Horváth
Dóra). Fantasy Kiscsoport: 5. hely
Tengerparti Tinimozi (Magdics Maya,
Kátai Lora, Kovács Patrícia, Fodor
Lídia). Fantasy Formáció: 1. Rómeó
és Júlia, 2. Anasztázia.
Felnőtt. Free Show Duo: 1. Tizedes
Renáta-Felső Brigitta. Free
Show Solo: 1. Felső Brigitta. Fantasy
Duo: 1. Harc a trónért (Felső
Brigitta-Horváth Barbara). Fantasy
Formáció: 1. Egyiptom hercege.
P.L.
Nem kevés versenyzőjük láthatja az Adriát
ANagykanizsai TE 1866 női focistái
két teremtornán is részt vettek
a felkészülés jegyében Zalaegerszegen,
ahol csapatuk a Landorhegyi-
iskolában és a Kölcseygimnáziumban
vett részt egy kupán.
Az NB II-es kanizsai együttes a
megyei igazgatóság által szervezett
utóbbi, amúgy kilenc csapatos
tornán veretlenül lett első a
Police-Ola LSK, valamint a
Zalaapáti előtt.
A Benedek József edzette győztes
együttes tagjai Balassa Szabina, Balogh
Krisztina, Horváth Eszter,
Vittman Kitti, Tarsoly Alexandra,
Bársony Letícia, Balogh Eszter,
Kunics Réka, Takács Dalma, Szollár
Bernadett és Halász Dóra voltak.
Az NB II-es pontvadászatra készülvén...
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. március 20.
A Sashalmi Optikában kapható
Crizal Prevencia szemüveglencse
a káros kék fény és az UV
sugárzás ellen nyújt védelmet.
Amegelőzés jelenti napjainkban
az első védelmi vonalat a világszerte
problémákat okozó időskori
makuladegeneráció és szürkehályog
megbetegedések ellen. Ezek a
betegségek jelenleg több mint 350
millió embert érintenek és számuk
az elkövetkező 30 évben megduplázódhat
a népesség öregedésével.
Anapsütés és különböző mesterséges
fényforrások (LED lámpák,
számítógépek, okostelefonok) által
kibocsátott kék fény – a látható
fény spektrumának 380-500 nm
hullámhossz közé eső része – jótékony
hatással van az emberi szervezetre,
különösen annak belső biológiai
órájára. Ugyanakkor a
szemre káros lehet ennek a fénynek
bizonyos hullámhossza.
A Crizal Prevencia lencsék
használatával csökkenthető az
időskori makuladegeneráció és a
szürkehályog kialakulásának
kockázata.
Emellett kiemelkedő hatásfoka
van, s kifejezetten ajánljuk a nanotechnológiával
készült Lutein ivóampullát,
melynek köszönhetően
idős korban is garantált a 100 %-os
hatóanyag felszívódás, így lassítva
a makuladegeneráció kialakulását,
további romlását. Ez az étrendkiegészítő
készítmény Nagykanizsán
csak a Sashalmi Optikában
kapható. Kaphatók ugyan lutein
kapszulák, de azok nem tartalmaznak
olyan mennyiségű hatóanyagot,
vivő segédanyagokat, viszont
tartalmaznak tartósítószereket, melyek
a szervezetre káros hatással
vannak.
Kétéves kutatói munka eredményeként
a Essilor kifejlesztette a
Crizal Prevencia szemüveglencséket,
melyek kiszűrik azokat a hullámhosszú
fénysugarakat, melyek
a retinasejtek elváltozásáért felelősek,
miközben a kék fény jótékony
hatású sugarait átengedik. Mindezt
a Light Scan technológia segítségével
sikerült elérni, mely a fényszűréseket
szelektíven végzi: a kék
fény jótékony sugarait átengedi,
kiszűri a káros kék és ibolya sugárzást,
melyek az időskori makuladegeneráció
kialakulásához vezethetnek,
valamint kiszűri a
szürkehályog megbetegedések
egyik legfőbb okozóját, az UV sugárzást
is miközben a szemüveglencse
tökéletesen átlátszó marad.
A visszafordíthatatlan szembetegségekkel
vívott harc az egész
populációt érinti, de legjobban azt
az 1,3 milliárd gyermeket, akik
sokkal érzékenyebbek a kék fényre
és az UV sugárzásra, hiszen
gyerekkorban a szem védelme
még alacsonyabb mértékű, és ezért
minden látható fényt és az UV sugárzás
nagy részét is átengedi a retináig.
Ugyanúgy veszélyes korosztály
a 45 év feletti felnőtteké,
esetükben ugyanis a szervezet és
így a szem természetes védekezőképessége
az idő múlásával fokozatosan
csökken.
Keressen bennünket az alábbi
elérhetőségeken, hogy segíthessünk
Önnek és gyermekének:
8800 Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.:
0693-310-644, Sugár u. 1., tel.: 0693-
789-962, www.sashalmioptika.hu.
Tartós védelem a szem egészségéért
Milka
100 gr
199 Ft-tól
1990 Ft/kg
Toffifee
125 gr
399 Ft
3192 Ft/kg
Merci
250 gr
899 Ft
3596 Ft/kg
Tchibo
kávé
250 gr
369 Ft
1476 Ft/kg
Zselérózsa
40 gr
150 Ft
3750 Ft/kg
Intimnyalóka
180 gr
199 Ft
1106 Ft/kg
Nápolyi
500 gr
360 Ft
720 Ft/kg
Töltött
tojás
20 Ft/db-tól
Szaloncukor
400 gr
198 Ft
495 Ft/kg
Mini
cukor
70 gr
99 Ft
1414 Ft/kg
Tejcsoki
nyuszi, csibe
bárány
12,5 gr
60 Ft
4800 Ft/kg
Macskanyelv
több íz
100 gr
395 Ft
3950 Ft/kg
Teekanne
50 gr
495 Ft
9900 Ft/kg
Bolero
italpor
8 gr
49 Ft
6125 Ft/kg
Étolaj
299 Ft/l
XXVI. évfolyam 11. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. március 27. Kanizsa
A Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése projekt
keretén belül városunkban és
Szabadhegyen befejeződtek a kivitelezési
munkák és a próbaüzem
is sikeresen lezajlott. A felújított
központi szennyvíz-átemelő
és az elkészült csatornarészek
jelképes átadó ünnepségére
a minap került sor, melyen
Rogán Antal is részt vett.
A köszöntő szavakat követően
Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke ismertette
a projekt részleteit. Elmondta,
a projektet négy ütemben végezték
el, mely három eleme már elkészült,
városunk szennyvíztisztító rekonstrukciója
pedig a próbaüzeménél
tart, amely júliusra fejeződik be.
A teljes beruházás terv szerinti összköltsége
a kanizsai szennyvíztisztító
telep fejlesztésével együtt 11,1 milliárd
forintba került. Ebből épült ki a
teljes regionális rendszer a 12 érintett
agglomerációs településen, melyek
korábban ellátatlan területek voltak,
valamint Nagykanizsa-Bajcsa és
Nagykanizsa-Korpavár városrészen.
A összköltség 72 százaléka európai
uniós támogatásból származik, 12
százaléka magyar állami forrásból, a
fennmaradó rész pedig a 13 település
és az ott élők önrésze. Ez mintegy
1,7 milliárd forintot tett ki eredetileg,
de ehhez egymilliárdot nyertek a települések
az önerőalapból.
Kiemelte, a fejlesztés része a
nagykanizsai szennyvíztisztító telep
korszerűsítése is. Tavaly nyárra a
meglévő szennyvíztelepet technológiai
fejlesztéssel közel 3 milliárd forintért
alkalmassá tették a nagyobb
hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is
megvalósító biológiai tisztításra. A
fejlesztések révén a települések
szennyvize sokkal kisebb mértékben
terheli majd a környezetet.
– A projektátadó ünnepség bizonyítéka
annak, hogy a települések
fejlesztésében, a magyar önkormányzatok
támogatásában Magyarország
egyértelműen jobban teljesít
– kezdte beszédét Rogán Antal, az
Országgyűlés Gazdasági és Informatikai
Bizottságának elnöke. Majd
hozzátette, soha ennyi fejlesztési
forrást, mint a mostani ciklusban, a
települések nem kaptak és nem tudtak
felhasználni. Az előző és a mostani
kormányzat logikája közt fontos
különbség van. Az előző kormányzat
hitelfelvételre kényszerítette
a településeket, ha fejleszteni
akartak, hiszen 40-60 százalékos
önrésszel kínáltak fejlesztési forrásokat,
ahol az önrészt a települések
kénytelenek voltak hitelből finanszírozni,
mely az eladósodásukhoz
és működésképtelenségükhöz vezetett.
A mostani kormányzat ezzel a
logikával szakított, hiszen nemcsak
fejlesztési forrásokat, de önrésztámogatást
is felkínált a települések
túlnyomó többségének.
(folytatás a 2. oldalon)
11 milliárdos beruházással
gazdagodott Nagykanizsa és környéke
Tisztelt
nagykanizsai
Polgárok!
Tisztelettel felkérjük Önt,
hogy egy sikeres pályázati projekt
keretében kérdőív kitöltésével
legyen közvetlen részese annak
a törekvésünknek, hogy városunk
tovább fejlődjön, komfortosabb
és élhetőbb legyen! Akérdőív
elektronikusan megtalálható
a www.nagykanizsa.hu és a
www.kanizsaujsag.hu honlapokon,
illetve kitöltve személyesen
leadható Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
portáján elhelyezett gyűjtőládába
2014. március 31-ig.
Köszönjük segítő közreműködésüket!
(folytatás a címlapról)
– Mire közeledik ennek az uniós
ciklusnak a vége, Magyarország
azon országok között lesz az
unióban, akik a leghatékonyabban
tudják felhasználni az Európai
Unióból érkező fejlesztési forrásokat
– összegezte Rogán Antal.
Ahogy kiemelte, az is nagyon
fontos, hogy a fejlesztések költségei
ne terheljék elviselhetetlen mértékben
a településen élő embereket.
Nagyon fontosak a közműfejlesztések,
de a magyar lakosságnak csak a
legszükségesebb mértékű terheket
szabad megfizetni a díjakban és az
árakban. Ezek együtt teszik azt lehetővé,
hogy hazánkban a települések
infrastruktúrájának a fejlesztése úgy
valósuljon meg, hogy az valóban
célszerű, ésszerű és hasznos legyen.
– Fejlődés és rezsicsökkentés számunkra
együtt jár. Ha valaki csak az
egyiket hangsúlyozza, annak következményei
vannak. Nem szabad elszakadni
a megfizethető mértékű díjaktól
– zárta beszédét Rogán Antal.
Ezt követően Cseresnyés Péter, országgyűlési
képviselő, polgármester
szólt. Kiemelte, az átadás lehetőség
arra, hogy összefoglaljuk, hogy egy
adott időszakban mi történt a városban.
Ezek között említette a kórházberuházást,
a csatorna-beruházás lebonyolítását,
a belváros rekonstrukcióját,
a százmilliós nagyságrendű víziközmű-
fejlesztéseket, az intézményi
felújításokat, a játszóterek egy részének
fejlesztését, a hulladékdepó fejlesztését
és a műfüves pályák építését,
valamint a munkahelyteremtést.
– Egy nagyon élénk időszakot éltünk
meg az elmúlt négy évben,
mely többek között annak köszönhető,
hogy a kormány által biztosított
önerőalap nem csak a településeknek,
hanem a nagyobb városoknak
is rendelkezésére állt – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter. Majd hozzátette,
az ünnepek sorozata nem
fejeződik be, mert a városban folytatódnak
a fejlesztések, a belvárosrekonstrukció,
valamint az építkezések,
a beruházások sora. Végezetül
megköszönte az eddig végzett
munkát és a lakosság türelmét.
Kele Sándor Zsolt, a kivitelezői
konzorcium képviselője, a SADEMagyarország
Mélyépítő Kft. ügyvezető
igazgatója ünnepi beszédében
kiemelte, közel 40 kilométer
csatorna, 10 átemelő-állomás és
több ezer bekötés valósult meg.
Ezt követően került sor a központi
átemelő átadására, a szalagátvágásra
és a pohárköszöntőre.
V.M.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. március 27.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Gazdaság
Március 21-én, az Erdők Nemzetközi
Napján ültették el az idei
év fáját, a mezei juhart a nagykanizsai
Csónakázó-tónál, folytatva
ezzel azt az időspirált, melyet tavaly
ilyenkor indított útjára a
Zalaerdő Zrt. A programot verses,
énekes műsorral színesítették
a Zrínyi Miklós Általános Iskola
tanulói. Szintén e jeles nap alkalmából
avatta fel Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
és Rosta Gyula vezérigazgató
azt az egy kilométert meghaladó
Madárerdő tanösvényt, mellyel
a kiránduló gyerekeknek és
felnőtteknek szeretne kedvezni a
zrt.
A faültetést megelőzően beszédében
Rosta Gyula kiemelte: a 22 állami
erdőgazdaság a Magyar Fejlesztési
Bank tulajdonosi joggyakorlása
során megvalósított költséghatékony
gazdálkodása keretében
megtermelt többletjövedelemből
közjóléti beruházásokat valósít meg.
Az egyik ilyen a Madárerdőnk is,
mely további fejlesztéseken esik
majd át a jövőben. További madárodúkat,
kültéri bútorokat, pihenőket
helyezünk ki. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy Magyarország egy
kiváló erdőgazdálkodási politikával
rendelkező ország, mellyel példát
mutat Európában. Erdőterületei folyamatosan
nőnek, minőségük töretlenül
javul. Nálunk nincs erdőrablás,
erdőirtás, okszerű, célszerű fakitermelés
történik a fenntarthatóság jegyében.
Élnünk kell a természet
adományaival és használnunk is kell
azokat – tette hozzá. Tudvalevő –
folytatta a vezérigazgató, egyre nagyobb
a kereslet Európában és szerte
a világon a természetes anyagok
iránt, melynek következményeként
elengedhetetlen és szükséges a megtermelt
jó minőségű faanyag kitermelése
az erdeinkből.
Rosta Gyula elmondta, az Országos
Erdészeti Egyesület 1996 óta
minden évben megválasztja az év
fafaját. Az Év Fája mozgalom célja,
az adott őshonos fafajjal kapcsolatos
figyelemfelhívás, ismeretterjesztés
mind az erdész szakemberek, mind a
nagyközönség körében. Szinte az
egész országban megtalálható, gazdasági
szempontból általában gyomfaként
kezelt, de a klímaváltozás miatt
nagyobb figyelemre érdemes fafajt,
a mezei juhart választotta az év
fafajának idén az egyesület. A19. alkalommal
megválasztott év fájának
ebben az évben nagyobb figyelmet
szentel az erdészeti szakma és kutatás,
bemutatása az erdei iskola programok
és az erdészeti ismeretterjesztés
kiemelt témája.
Miután a vezérigazgató Cseresnyés
Péter polgármesterrel elültette a
fácskát, a jelenlévők tovább sétáltak
az erdőbe, ahol a nemzeti színű szalag
átvágásával felavatták a mintegy
1300 méteren létesült Madárerdő tanösvényt.
Az ösvényen 11, színes interaktív
elemekkel felszerelt tábla mutatja
be a környék madárvilágát. Az
egy óra sétával végigjárható erdei
úton egy nagyméretű madáretető
(dúcetető) is található. Rosta Gyula
elmondta, négy fajta odútípus kihelyezésével
a környékre jellemző madarakat
megtelepítik, melyhez várják
a madárvilág iránt érdeklődő iskolások
részvételét, közreműködését.
Még elmondta, további fejlesztéseket
is terveznek pályázati pénzből önállóan,
valamint közösen a várossal.
Erről Cseresnyés Péter polgármester
osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel,
egyben egy jó hírt is közölt.
Mint mondta, már évekkel ezelőtt beszélgetett
a vezérigazgató úrral arról,
miként tudná az erdőgazdaság jobban
szolgálni a kanizsai polgárok érdekeit
amellett, hogy rendelkezésre bocsátja
az erdőt, és pihenő, tanuló övezetté
nyilvánítja a területet. A cégnek
köszönhetően az egy ideje nem használható
kilátótorony meg fog újulni -
hangsúlyozta, az önkormányzat pedig
pályázati pénz segítségével kerékpáros
beruházást valósít meg négy
város – Kapronca, Csáktornya,
Zalakaros és Nagykanizsa – együttműködésével.
A parkerdő területén,
két olyan mountain bike pálya megépítése
áll előttünk, amelyet a versenyzők
és a kerékpáros sport szerelmesei
is használhatnak. A létesítmény
Kanizsa jó hírét viszi majd tovább
azáltal, hogy alkalmas lesz
nemzetközi versenyek rendezésére,
míg a Zalaerdőét az, hogy megmutatja,
miként kell egy parkerdőt művelni,
és mire lehet használni, milyen lehetőséget
tud nyújtani a pihenni vágyó
emberek számára. Az erdőgazdaság
és a város együttműködése – köszönhetően
a vállalatnak – jó példával
szolgálhat mások számára is, hiszen
az a közös cél, hogy az itt élő
emberek kikapcsolódását, pihenését
segítse.
B.E.
Juharfa ültetés és Madárerdő
tanösvény avatás a Csónakázó-tónál
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Esélyegyenlőség 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 27.
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége és a Reményt a
Gyermekeknek Közhasznú
Egyesület a fenti címmel konferenciát
szervezett a Kiskastélyban.
Dimitris Yannakakis, a Görög
Köztársaság magyarországi
nagykövete fővédnökségével
fémjelzett tanácskozást Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő és Nagy József
György, a Demokratikus Roma
Vezetők Szövetségének elnöke, a
rendezvény házigazdája nyitotta
meg.
A köszöntőket követően Dr.
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság
Hatóság elnöke a gyermekek internetezési
szokásairól és a rájuk leselkedő
veszélyforrásokról tartott
előadást.
Beszédében kiemelte, a hatóság
az elmúlt évben egy kiadványt jelentetett
meg Kulcs a net világához
címmel. A két részből álló
könyv szól a pedagógusokhoz, a
szülőkhöz és a gyerekekhez. Felhívja
a figyelmüket az internetes
jogsértések lehetséges formáira és
tartalmazza azt is, hova fordulhatnak
a sérelmet elszenvedett gyermekek,
illetve egy teszt kitöltésével
maguk is meggyőződhetnek
arról, hogy mennyire biztonságos
internet felhasználók. A kiadványuk
szerencsésen találkozott a
kormány azon szándékával, melyben
egy kampányt kezdtek szintén
a gyerekek biztonságos internet
felhasználása érdekében. A fiatalkorúak
figyelmét különböző
drámapedagógia módszerekkel
hívják fel az iskolákban. A rendelkezésre
álló kutatási adatok szerint,
akik fiatal korban használják
az internetet, általában kíváncsibb,
érdeklődőbb személyiségek lesznek.
Ugyanakkor azt is megállapították,
hogy az „online világban”
élő gyermekeknél könnyen kialakulhat
kettős értékrendszer. Ezek
a személyek gyakran zaklatják
társaikat és visszaélnek mások
személyes adataival. Hiányzik belőlük
az empátia, az arcról olvasás
képessége. A hatósághoz fordulók
számtalan esetben maguk
töltik fel azokat a képeket, amelyekkel
a későbbiekben visszaélnek.
Sajnálatos módon az is előfordul,
hogy a szülő tölti fel a
gyermekéről a képet, nem gondolva
arra, milyen sérelmet okozhat
ezzel neki, milyen zaklatásnak
teszi ki őt.
Az előadások sorában arról is
képet kapott a hallgatóság, hogyan
látja a gyermekekre leselkedő
online veszélyeket egy pszichológus
és egy jogász. Az online világ
megszelídítését taglaló konferenciát
kerekasztal beszélgetés és gála
zárta.
B.E.
(Internet)biztonságban a gyermekek
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Down-szindróma Világnapja
alkalmából az elmúlt évihez
hasonlóan idén is megrendezték
az Esélyegyenlőségi délutánt
a Kanizsa Plazában. Nem
véletlenül választották március
21-ét. A nap a 21. kromoszómát
jelöli, az év harmadik hónapja
pedig ennek a kromoszómának
megháromszorozódását, vagyis
azt a rendellenességet, ami a
Down-szindróma kialakulásához
vezet. Ezért lett a világnap
az év harmadik hónapjának 21.
napja.
A rendezvénnyel, a fogyatékkal
élő embertársainkra, egymás nagyobb
elfogadására, az egymás
iránti toleranciára szeretnénk felhívni
a figyelmet – mondta köszöntőjében
Vámos Zsolt üzemeltetési
igazgató. Az ünnepséget látogatásával
megtisztelte Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő, valamint a
résztvevő intézmények vezetői,
képviselői.
Horváth Istvánné, a Szivárvány
Fejlesztő Központ igazgatója köszöntő
beszédében többek között
kiemelte, az első világnapot 2006-
ban tartották Svájcban. Hasonlóan
a fogyatékossággal és az autizmussal
élők világnapjához, e napnak
is az a célja, hogy ráirányítsa
a figyelmet a fogyatékkal élő gyerekek,
felnőttek problémáira. Véleménye
szerint a társadalom
egyik legnagyobb adóssága – bár
történtek előrelépések –, hogy
még mindig nem kapják meg azt a
jogos segítséget, amit állapotuk
megkíván.
A köszöntő szavakat követően a
Szivárvány Fejlesztő Központ, az
Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékkal
Élők Napközi Otthona, a
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
és a ZMGYK Nagykanizsai
Gyermekotthona csoportjai mutatkoztak
be színes műsorukkal a bevásárlóközpont
színpadán. Verses,
táncos, játékos előadásukat nagy
tapssal jutalmazta a közönség.
B.E.
A Down-szindróma Világnapja:
esélyegyenlőségi délután a Plazában
A BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: április 2-ig.
„TOGETHER - EGYÜTT” Képzőművészeti
Társaság kiállítása.
Alkotók: Claudine Pots képzőművész
(B-H), Josef Hasenöhrl festőművész (DH),
Gerd Messmann festőművész (D-H),
Balogh István Péter festőművész (H),
Angelo Minuti szobrászművész (I-H).
Megtekinthető: április 15-ig.
Március 27. 19 óra - Tavaszi Művészeti
Fesztivál
Filharmónia bérlet - VOCES8
„Eventide - Esti dallamok” - az egyik legkiválóbb
Grammy-díjas angol énekegyüttes
előadásában. Műsorukban reneszánsz
madrigálok, motetták, romantikus kórusművek,
népszerű feldolgozások váltogatják egymást..
Belépődíj: 2600 Ft. A Filharmónia
Magyarország Nonprofit Kft. és a Kanizsai
Kulturális Központ közös rendezvénye.
Április 1.
Gyermekszínház
10 óra Mazsola bérlet, 13 óra Hápi
bérlet, 14.30 óra Tapsi bérlet.
MIRKÓ KIRÁLYFI - népmese. A
Magyar Népmese Színház előadása.
Belépődíj: 700 Ft (Jegyek korlátozott
számban kaphatók).
Április 2.
Gyermekszínház
10 óra Táltos bérlet, 14 óra Manó bérlet.
MIRKÓ KIRÁLYFI - népmese.
A Magyar Népmese Színház előadása.
Belépődíj: 700 Ft (Jegyek korlátozott
számban kaphatók).
Április 4. és 18. 16 óra; 11. és 25.
10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
30/6160-848. Részvételi díj: 700 Ft.
Április 5. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAESTJE
Aműsorban közreműködnek a Premier Táncklub
óvodás, utánpótlás I. junior és felnőtt csoportjának
táncosai, versenyzői. Vendégfellépő:
a Gála Társastáncklub (Zalaegerszeg). Belépődíja.
I. hely 1000 Ft, II. hely 800 Ft.
Március 29. - Tavaszi Művészeti
Fesztivál
IV. THÚRY PORTYA
18.óra: TÉLBÚCSÚZTATÓ ÉS TAVASZKÖSZÖNTő
SZERTűZ a
Nagy Thúry György tiszteletére
(a Medgyaszay Ház előtti téren)
20 óra: KONCERT. Fellépők:
FankaDeli, Varga B. Tamás, Kátai
Zoltán, Regős Sziránszki József. Belépődíj:
felnőtt 2000 Ft, diák: 1000
Ft,14 év alatt ingyenes. A Thury
Baranta Közösség és a Kanizsai Kulturális
Központ közös rendezvénye
Április 3. 18 óra
BAGDI BELLA EST
Életformáló pozitivitás. Avagy miért vannak
problémáink és hogyan oldjuk meg
őket jól? Belépő: elővételben: 2000 Ft, a
rendezvény napján a helyszínen: 2 500
Ft. Jegyek megvásárolhatók a Medgyaszay
Házban. További információ:
+36-93/510-011, +36-30/206-2908.
Kanizsa 4 – Kampány 2014. március 27.
Göndör István országgyűlési
képviselő büntetőfeljelentést tett
aljas indokból nagy nyilvánosság
előtt elkövetett rágalmazás
miatt Karádi Ferenc alpolgármester
és Bizzer András önkormányzati
képviselők, valamint
három sajtóorgánum ellen a
Nagykanizsai Rendőrkapitányságon,
melyet követően sajtótájékoztatót
tartott a rendőrség
épülete előtt.
Ahogy Göndör István elmondta,
a három sajtóorgánum – a Pannon
Lapok Társasága, a Kanizsa Hír és
a Kanizsa Hetilap – automatikusan
szerepel a feljelentésben, hiszen
megjelentették, terjesztették a szóban
forgó cikket, melyben a képviselők
rágalmazzák őt. Kérdésre
válaszolva hangsúlyozta, a Kanizsa
TV-t azért nem citálja törvény
elé, mert nem látta az adást.
– Azért háborít fel a cikk, mert
az nem másról szól, mint arról,
hogy hogyan tudják a kampányban
befolyásolni a választópolgárokat
és lejáratni engem, mint jelöltet.
Cseresnyés Péter nem hajlandó kiállni
a város elé, elszámolni a parlamentben
töltött négy évéről, számot
adni arról, hogy miért tart itt a
város, miért élnek rosszabbul az
emberek. Ezért mindig más önkormányzati
képviselőket kér fel,
azonban legutóbbi sajtótájékoztatójával
Bizzer és Karádi önkormányzati
képviselők átlépték azt a
küszöböt, ami a jó ízlés határát súrolja
– indokolta a feljelentést Göndör
István.
Újságírói kérdésre elmondta,
többek között azt a feltételezést kifogásolta,
hogy részesült-e a 240
millióból, valamint, hogy miért takargatja
Simon Gábor ügyét. Akérdések
kapcsán a fideszes képviselők
azt a záró következtetést vonták
le, hogy a képviselő szórólapjai
nem szavahihetőek és a választók
félrevezetését szolgálják. Hozzátette,
a Simon-ügyben a mentelmi
bizottságnak már nincsen illetékessége,
azt már az ügyészség és a
rendőrség vizsgálja.
Az Összefogás Párt 2014-ben
biztos nem fog kormányt alakítani,
de új eszmevilágot szeretne
megjeleníteni a parlamentben és
a magyar közéletben.
Az országban élő emberek érzik,
tudják, azokat a problémákat, amelyeket
sürgősen meg kell oldani, és
ez a párt szeretné közvetíteni a parlamentbe
az embereknek ezt a kívánságát,
és együtt megoldást találni
a gondokra. A választások
előtt minden párt megjelenik a saját
programjával, és ahogyan látják
az emberek, mindent megígérnek,
de semmit sem teljesítenek. Mi
nem akarunk így nyerni, mi nem
ígérünk hangzatos programokat,
nem ígérjük meg, hogy több pénzük
lesz az embereknek. Aki bármit
ígér a választások előtt, az egyszerűen
csak nyerni akar. Az Öszszefogás
párt nem akar hazug párt
lenni, nem akarunk hazug választási
ígéretekkel választást nyerni.
Amennyiben az Összefogás Párt
bejut a parlamentbe az emberek jóvoltából,
az már magában is óriási
fegyvertény lesz. Szepessy Zsolt, a
párt elnöke elmondta, azt ígérik,
hogy a parlamentbe kerülve részt
kívánnak venni az emberek hétköznapjaiban,
az “emberek szeme,
füle és szája leszünk”. Az eredményeink
máris biztatóak!
Szepessy Zsolt szerint ahhoz,
hogy Magyarországon komoly változások
legyenek, például a közbiztonság,
az egészségügy, az oktatás,
vagy a megélhetés területén,
legalább 10-15 év és széles körű
társadalmi összefogása szükséges.
Az Összefogás Párt szerint az embereknek
igazat kell mondani, az
állampolgároknak pedig el kell
dönteniük, hogy akarnak–e egy
olyan erőt, amelyik nem a parlamenthez,
hanem az emberekhez
kötődik. A mostani nagy politikai
csatározásnak meggyőződésünk,
hogy a mi pártunk lesz a nyertese,
hisz az emberek hamarosan rá fognak
döbbenni, hogy akik eddig
képviselték őket, azokat csak a hatalom
megszerzése érdekelte, de
ami ennél is rosszabb, kiárusították
az országot és az embereket nyomorba
hajszolták. Minden ígéretük
ellenére folytatódik az ország eladósodása,
és ami a legnagyobb tragédia,
egyre több ember hagyja el a
hazáját, megélhetést keresve.
Ennek a pártnak nagykanizsai
jelöltje Piskor Zoltán, aki a párt érdekeinek,
értékeinek méltó képviselője
lesz. Több évtizedes szakmai
gyakorlattal a háta mögött és
olyan élettapasztalattal, amelyet a
mai közéletben nem igen fedezhetnek
fel az emberek. A magyar politikai
gyakorlat teljes megújulására
van szükség. Becsületes, köztiszteletben
álló emberek kellenek a parlamentbe,
akik az esküjük megszegése
esetén azonnal visszahívhatók
lennének. Az Összefogás párt az
igazságosság a becsület és a tisztesség
pártja akar lenni, akiken számon
lehet kérni tetteiket.
Ehhez a munkához kérjük mindazon
magyar állampolgárok támogatását
az április 6-i választásokkor,
pártunkra és jelöltjeinkre, akiknek
elég volt az eddigi politikusok
semmittevéséből. Köszönjük.
Piskor Zoltán
országgyűlési képviselőjelölt
A rezsicsökkentésről, az új
földtörvényről, a Paksi Atomerőműről
és aktuálpolitikai kérdésekről
egyaránt szó esett a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) országjáró rendezvényének
nagykanizsai állomásán,
melyen részt vett dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter,
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium parlamenti államtitkára
és Fodor Csaba politológus,
a Nézőpont Intézet vezető
elemzője.
A „Döntsünk a jövőnkről: Mégse
engedj, Uram, félúton megállni!”
című kerekasztal-beszélgetést
megelőző sajtótájékoztatón Lanczendorfer
Erzsébet, a győri KÉSZ
tiszteletbeli elnöke, a rendezvény
moderátora elmondta, szervezetük
immár 18 éve látogat folyamatosan
az ország különböző pontjaira –
választási kampánytól függetlenül.
– A rendezvényeinken mindig
aktuális, közérdeklődésre számot
tartó témákról beszélgetünk – szögezte
le – amibe, ezúttal a közelgő
választás is beletartozik, ahol a jövőnkről
döntünk.
Éppen ezért az igazságra és a tényekre
kell felhívni az emberek figyelmét
– hangsúlyozta.
Nem úgy, mint a balliberális oldal,
akik mindig az „ellenkezőjét
tették, mint amit ígértek”. A politikus
megemlített számos olyan intézkedést,
amiket még anno a szocialisták
vezettek be regnálásuk
alatt – pedig kampányidőszakban
még épp az ellenkezőjéről „hitegettek”:
ilyen volt az adótörvény, vagy
a gázáremelés is.
– Mi pedig számtalanszor megkaptuk
tőlük a rezsicsökkentés
kapcsán, miért nem 2010-ben vezettük
be a jóléti intézmények foganatosítását.
Azért, mert 8 év alatt
a szocialisták brutálisan eladósították
az országot, és négy éve még
államcsőd szélén álltunk. Azonban,
ahelyett, hogy Orbán Viktor államcsődöt
jelentett volna, inkább megkezdtük
az ország átalakítását. Az
akkori államcsődöt híven igazolják
a számok és az a „munkamegosztás”,
ami a szocialisták és a Fidesz-
KDNP között van: a szocialisták
felveszik az IMF-hitelt, mi meg
törlesztettük s végül kifizettük –
hangsúlyozta Lanczendorfer Erzsébet,
hozzátéve azt is, hogy ezt a
„meglehetősen hatalmas” összeget
amúgy számos más területre, fejlesztésre
lehetett volna fordítani.
– Így még csak félúton tartunk, de
folytatni szeretnénk – ismerte el a
képviselő – majd arra buzdított, mindenki
menjen el szavazni, és voksát a
Fidesz-KDNP-re és a párt képviselőjére,
Cseresnyés Péterre adja.
Bevezetője után Lanczendorfer
Erzsébet vázolta a kerekasztal-beszélgetés
témáit, melyek tükrében
nem sokkal később a rendezvény
meghívott vendégei megtartották
előadásukat.
Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet
vezető elemzőjével arra kerestek
választ, vajon létezik-e más uniós
országban arra példa, hogy valaki
saját nemzetére támad? Példaként
felhozva a Tavares-jelentést, amit a
szocialista EP képviselők is megszavaztak
(„hiszen – mint kiderültők
írták”), valamint Mesterházy
Göndör István
büntetőfeljelentést tett
2018-ban
gondolkodik
az Összefogás Párt!
KÉSZ kerekasztalbeszélgetés
közéletet
érdeklő témákban
Kanizsa – Kampány 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 27.
Attila által véghezvitt „támadást”
is, amikor is kijelentette a baloldali
politikus, hogy pártja feljelenti a
magyar kormányt az Európai Bizottságnál
az EON gázüzletágának
visszavásárlása miatt. Pontosabban
azért, mert „drágábban vásárolták
vissza, mint amilyen annak valós
értéke”.
A baloldal „gyűlöletkampányról”,
a „hisztériakeltésről” is szólt a
politológus, ahogy a pártszimpátiaelemzések
legfrissebb eredményeiről
is. Fodor Csaba kijelentette, a
Fidesz-KDNP jelenleg is őrzi az
előnyét a többi pártéhoz képest, így
jó esélye van arra, hogy újra stabil
többséget szerezzen.
– Amit pusztán két dolog hátráltat:
ha a jelenlegi kormányzat
szimpatizánsai elbízzák magukat,
és úgy gondolják, nincs szükség a
voksukra, hisz biztos a győzelem,
vagy ha megosztják szavazataikat.
Ezzel pedig a baloldal visszatérését
növelik. Egy olyan baloldalét, ami
nem alkalmas a kormányzásra, hiszen
egy látszatkoalícióról van szó.
ők egyébként a választásokig gyűlöletkampányt
folytatnak, és mindent
megígérnek támogatóiknak –
hangsúlyozta Fodor Csaba.
„A rezsicsökkentésnek három
nagy ellensége van: Brüsszel, külföld
és a baloldal” – állította
Lanczendorfer Erzsébet, átadva a
szót Fónagy János államtitkárnak,
aki e témában elmondta, hogy amikor
2010-ben a Fidesz átvette az
ország vezetését, azzal szembesült,
ellehetetlenültek a magyar családok.
Így – gyors intézkedésként –
először befagyasztották az energiaköltségeket,
ennek köszönhetően
pedig több pénz maradt a családok
zsebében.
– A kormány pedig látva a pozitív
alakulást, úgy döntött, 2013 elejétől
csökkenti a háztartási költségeket.
Mindezt idén további mérséklések
követték, illetve követik. A földgáz
árát április elsejétől 6.5 %-al, a villamos
energia árát szeptembertől
5.7%-al, a távfűtés árát pedig október
elsejétől további 3.3%-al csökkentjük.
Amagyar családok mellett a
kis-és középvállalkozások számára
is olcsóbbá tesszük az energiaárakat.
Ezeket az intézkedéseket a baloldal
–ami „meg van zavarodva”- egyhangúlag
támadja – mondta Fónagy János.
Majd áttért „Paks-kérdésére”.
– Az erőmű az ország villamosenergia-
ellátásának 45 %- át adja,
és ez az egyetlen olyan erőmű, ami
magyar kézben van, az országban a
legolcsóbban, mindössze 12 forintért
állít elő 1 kilowatt áramot – ellentétben
más erőművekkel, melyek
jóval drágábban. Éppen ezért
(is) kell Paks bővítését támogatni,
ebben pedig mindig konszenzus
volt a pártok között, még a szocialisták
is mellette voltak, ám választások
előtt mégis ellene vannak.
A földtörvényről már Dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter
beszélt. Elmondása szerint ennek
Zala megyében külön aktualitása
van, hiszen olyan területről
van szó „ami zsebszerződés szempontjából
különösen fertőzött”,
ugyanis spekulánsok próbáltak így,
vagy úgy területhez jutni.
– Ezért úgy döntöttünk, olyan
földtörvényt fogadunk el, ami
megvédi a magyar termelőket, a
magyar gazdákat, garantálva, hogy
helyben lakó gazdák vásárolhassanak
földet. A btk. pedig szigorúan
bünteti az olyanokat, akik csalárd
módon akarnak földhöz jutni. A
földtörvényt számos támadás éri,
országon belül – különösen
Gyurcsányék részéről – illetve
osztrák oldalról – ami ékes bizonyítéka
annak, hogy valóban a magyar
tulajdonosokat védi. Bokros
Lajos meg azt hangoztatja, hogy
magyarok helyett hollandoknak és
más külföldieknek kellene biztosítani
a földvásárlás lehetőségét. Mi,
azonban, a magyar gazdák mellett
vagyunk – szögezte le a vidékfejlesztési
miniszter, aki ennek alátámasztásául
két kormányzati programot
hozott fel. Elsőként a „földet
a gazdáknak” programot: az állami
tulajdonban lévő földeket helyben
élő földművesek, családi gazdálkodók
részére hirdették meg állattartási
kötelezettséggel, pályázati
rendszerben.
– Míg 2010-ben a 600 ezer hektár
állami termőföldre mindössze
600 szerződés volt, ma 250 ezer
hektárra már lezárult a pályázat és
6000 gazda jutott földhöz. 10-szer
annyi, mint annak idején, s ráadásul
legtöbbjük fiatal gazda.
Majd a tanya-programról szólt –
amire korábban nem volt példa,
ugyanis „inkább rombolást tapasztalhattunk
annak idején.” Pedig több
mint 300 ezer ember él tanyákon,
akiket az államnak támogatnia kell.
A számukra meghirdetett kormányzati
program pedig egyrészt segíti
az ott élő embereket, a gazdálkodásuk
fejlesztését és termékeik piacra
jutását is. Míg más tekintetben a tanyákra
vezető úthálózat felújítását,
felépítését, tanyavonat-illetve buszhálózat
létesítését és a villamosítást.
– E programban közel 1000
nyertesünk van, 5.8 milliárd forint
értékre vonatkozóan. Ebben az évben
egy 300 millió forint értékű pályázatot
bonyolítunk le. Hiszen az
a célunk, minél többen boldoguljanak
vidéken.
A nagy közérdeklődésre számot
tartó Kishantosi-ügyről is beszélt
Dr. Fazekas Sándor.
– Kishantos egy politikai csetepaté,
egy álbotrány. Tele volt vele a
sajtó, mindenkit érdekelt. Utána kiderült,
hogy nem egy üzemközpontról
van szó, hanem az Élőlánc
Magyarországért Párt központja.
Ez a párt egyébként nem indul a
választásokon, pusztán beolvadt
valahova…Így el is halt ez a botrány,
ám további jogi eljárások
vannak folyamatban, hogy a magyar
állam az őt megillető tulajdonosi
jogait gyakorolni tudja.
A fenti címmel tartott sajtótájékoztatót
Bizzer András és Jerausek
István fideszes önkormányzati
képviselő. A kormánypárti
képviselők kérdései középpontjában
az országos visszhangot kiváltó
Simon-ügy állt, amelyről
immár Göndör István A Kormányváltó
Erő országgyűlési
képviselőjelöltje is 45 napja hallgat,
válasz helyett rendőrségi feljelentést
tesz az őt kérdezők, illetve
az azt közlő médiumok ellen.
– A szocialisták és köztük Göndör
István – aki még mindig a szocialista
frakció tagja –- a mai napig
titkolóznak a Simon-ügy kapcsán.
Még mindig nem tudjuk, hogy honnan
van Simon Gábor volt MSZP-s
elnökhelyettes eltitkolt 240 milliója
– kezdte mondandóját Bizzer András,
majd így folytatta: - Immár 45.
napja tart a titkolózás, a megbeszélés,
miközben újabbnál újabb megdöbbentő
bűncselekmények bukkannak
fel. Már nemcsak Simon
Gáborról, hanem több szocialista
politikusról szólnak a hírek.
– Ezért arra kérjük Göndör Istvánt,
hogy végre valljon színt –
hangsúlyozta Bizzer –, és az alaptalan
feljelentgetés helyett inkább
válaszoljon a kanizsaiakat is érdeklő
kérdéseinkre.
– Mit tud arról, hogy még hány
szocialista politikus rendelkezik
hamis afrikai útlevéllel és titkos
bankszámlával? Kik ezek a szocialista
politikusok? Göndör úr, ön
mit tud ezekről az ügyekről? – sorolta
kérdéseit Bizzer András.
– Kérjük, amennyiben van valamilyen
információja, inkább ebben
az ügyben forduljon a rendőrséghez
és ne azért, mert önnek nem
tetsző kérdéseket tesznek fel – jelentette
ki Bizzer András.
– Tudjuk, hogy rendkívül kínos
az ön számára a Simon-ügy, de a
vagdalkozás helyett inkább világos
válaszokat adjon a mostani és a korábbi
kérdéseinkre is, hisz ez segítene
tisztázni a helyzetet – folytatatta
Jereausek István.
– Azt is ajánljuk, hogy a mentelmi
bizottság munkájában ismét vegyen
részt, és beszélje rá Mesterházy
Attilát is a megjelenésre, hisz
a szocialisták távolléte a mentelmi
bizottság munkájától, azt a gyanút
veti fel, hogy a szocialista párt rejteget
valamit a Simon-ügy kapcsán.
– Sajnálatos módon, ahogy mindenki
láthatja, fenn áll annak a veszélye,
hogy a kampány egyre inkább
eldurvul a szocialisták botrányai
miatt. Ugyanis ahelyett, hogy
a szocialisták magyarázatot adnának
az újabbnál újabb botrányokra,
például a Simon-botrányra, vagy a
Zuschlag-botrányra, inkább a kormánypárti
politikusokat vádolják
meg alaptalanul. Ahogy a kanizsai
példa mutatja, akár alaptalan feljelentgetés
formájában is – mutatott
rá Jerausek István. Ez újra Ron
Werber gyűlöletkampányát hozza
el, hiszen a baloldalon semmi sem
változott, a Gyurcsány-koalíció ma
is hazudik reggel, délben, meg este,
Göndör István pedig a hatalomért
mindenre képes.
„Nem olyan országban akarunk
élni, ahol a szélsőségesség és a
radikalizmus kap hangot” – jelentette
ki a Közösség a Társadalmi
(folytatás a 6. oldalon)
FIDESZ:
Göndör István végre
valljon színt a Simonügyben!
Szili Katalin:
Három kulcsos
SZJA, garantált
alapnyugdíj, devizahitelesek
gondjainak
megoldása
(folytatás az 5. oldalról)
Igazságosságért Néppárt (KTI)
elnöke, Dr. Szili Katalin hétfőn,
országjáró kampánykörútjának
nagykanizsai állomásán. Alátogatás
alkalmával pártjának választókerületi
jelöltjét és a szervezet
programját is bemutatta, amely –
mint kihangsúlyozta – a „méltó
emberi élethez” fűződik.
A vizit kapcsán szervezett sajtótájékoztatón
az egykori házelnök
elöljáróban pártja jelöltjeiről adott
tájékoztatást. Kiemelte, hogy egyéni
jelöltjeik közt, illetve, az országos
listán is több mint 30 %-ban
nők szerepelnek.
– Ugyanis a 21. század olyan jelentős
kihívásokkal állítja szembe
az embereket, amik miatt szükség
van a női empátiára, érzékenységre
– szögezte le a politikus. Hozzátéve
indoklásul, „a mostani választási
kampányban és az elmúlt esztendők
politikában, közéletben kialakult
gyűlöletstruktúrájában csak
egymás megsemmisítése, eltüntetése
a cél” – éppen ezek ellentételezése
miatt fontos lenne a nők által
képviselt politikai stílus.
– Ahhoz, hogy az ország óriási
problémáját, a négymillió leszakadó
állampolgár felzárkóztatását
megoldjuk, szükség lenne az
együttérzésre, ami ma nem igazán
jellemzi a közéletünket. Pedig a társadalom
tagja érző emberek – állította
Dr. Szili Katalin. Példaként
említve az elmúlt napok kapcsán
tett tapasztalatait, miszerint találkozott
olyanokkal, akik több éve villanyvilágítás
nélkül élnek és olyanokkal
is, akik „vagy a rezsit fizetik,
vagy esznek”, így megélhetésre
alig pár ezer forintjuk marad.
– Tehát valós adat, hogy többmillióan
élnek szegénységben,
nélkülözésben. Ezért a KTI olyan
programot állított össze, amely
különbözik minden más politikai
erőétől, a kormánypártoktól, a
balliberálisoktól – akik éppen, aktuálisan
kormányváltóknak nevező
politikusoktól – és mindazoktól,
akik demagóg módon közelítik
meg ezeket a kérdéseket.
A politikus pártja programjáról
elmondta, mindent tartalmaz, ami a
„méltó emberi élethez” és a „civil
demokráciához” fűződik.
Ugyanis, „hosszútávon nem
tartható, hogy kényszervállalkozók
és közmunkások képezzék az
ország dolgozóinak gerincét”, hiszen,
ha ők néhány év múlva
nyugdíjba mennek, az katasztrófához
fog vezetni. Mert nekik 25-
30 ezer forintos nyugdíjuk lesz,
ami az éhenhaláshoz is kevés.”
– Ezért a KTI 60 ezer forintos garantált
alapnyugdíjat biztosítana
azoknak, akik ellehetetlenül helyzetbe
kerültek – így Dr. Szili Katalin.
Programtervük kapcsán szólt a
fiatalok számára a munkába állást
megelőző egyéves gyakornoki
lehetőség bevezetéséről; a devizahitelesek
problémáinak megoldásáról;
valamint a tervezett
háromkulcsos adórendszerről is.
Erre vonatkozóan ismertette,
hogy a legalsó adókulcs 5% lenne,
a 16%-ot megtartanák, és kialakítanának
egy 20%-os-os kulcsot is.
– Ugyanis ma, az országban
egyetlen politikai erő sem képes úrrá
lenni a szociális problémákon. A
rendszerváltáskor a régi és az új elit
megkötötte a maga megállapodását,
és három dolgot ígért a társadalomnak:
Európa elhozza a szabadságot,
a piacgazdaság a jólétet, a
többpártrendszer a demokráciát. S
ha már „valakik” az mondták, hogy
senkit nem hagynak az út szélén,
akkor tegyék is meg. Nem lehet kizárólag
rezsicsökkentéssel segíteni
– kell ez is – de leginkább átfogó
intézkedésrendszer kell. Ami különbséget
tesz azok között, akik
dolgozni akarnak és akik – életformájukból
adódóan – nem. A magyar
társadalom nagy része azonban
munkahelyet és megélhetést
akar – jelentette ki.
A sajtótájékoztató végén a KTI
Zala megyei, 3. számú választókerületének
országgyűlési képviselőjelöltje
mutatkozott be. Barna
Magdolna jelenleg Zalakaroson
él gyermekével, akit egyedül nevel
és eredeti szakmájától, az idősek
gondozásától „távolabb”, a
vendéglátóiparban dolgozik.
Zalai vagyok. Ezek között a
dombok között születtem és nőttem
fel, e vidék tanított meg a kitartó
munkára, a természet szeretetére
és egymás megbecsülésére.
Kanizsa 6 – Kampány 2014. március 27.
Barna Magdolna
Közösség A Társadalmi
Igazságosságért Néppárt
Járási István
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
Göndör István
A Kormányváltó Erő
(MSZP, DK, PMP, MLP)
Bogdán Zoltán
Magyarországi Cigánypárt
Kucséber Ervin
Független Kisgazdapárt
Pásztori Patrícia
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Cseresnyés Péter
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
Somogyvári László
Magyar Republikánus Politikai Párt
Gayer András
Nép Oldali Párt
Domokos Zsolt
Elégedetlenek Pártja
A Zala megye 03. számú
Országgyűlési Egyéni
Választókerület Nagykanizsa
központú jelöltjei
Szüleimtől azt tanultam, hogy legyek
mindig szorgalmas, legyen
hitem, és akkor bármit is szeretnék
az életben, el fogom érni.
Mostanában viszont azt látom,
hogy az embereknek egyre kevesebb
a hite, nem találják a kiutat:
kevés a munkahely – különösen a
falvakban elkeserítő a helyzet; a
közbiztonság romlik, az emberek
kiszolgáltatottnak érzik magukat.
Célom az, hogy szűkebb pátriámnak,
a dél-zalai régióban élő embereknek
visszaadjam a hitet, enyhítsek
a gondjaikon, mindent megtegyek,
hogy kiszámítható életük legyen.
A megfiatalodott Független Kisgazdapárt
jelöltjeként ezért esélyt
akarok teremteni: a családoknak,
minden vidéken élőnek, minden éhező
iskolásnak és nyugdíjasnak, minden
jövőjét tervező fiatalnak, minden
utcára került dolgozónak.
Az FKgP az egyetlen történelmi
párt Magyarországon,
amely 106 év tapasztalatával és
szakértelmével a vidéki emberek
érdekeit hivatott szolgálni.
Kérem, április 6-án tiszteljenek
meg bizalmukkal: 7. X
Kucséber Ervin,
Zala, 03. OEVK
Bemutatkozik a
Független
Kisgazdapárt jelöltje,
Kucséber Ervin
Szerkesztőségünk arra kéri a Zala
megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületben induló jelölteket,
hogy szerkesztőségünk címére juttassák
el a kampány során hivatalosan használt
fotójukat (képformátumban: jpg, tiff,
bmp, stb.), illetve tájékoztassanak bennünket
kampányrendezvényeik időpontjáról
és helyszínéről.
Aki a lapunkban többször megjelent,
illetve a www.kanizsaujsag.hu-n
folyamatosan olvasható felhívásunk ellenére
sem bocsátott, vagy bocsát a jövőben
rendelkezésünkre fotót, annak
neve és jelölő szervezete szürke sávban
jelenik meg. Ezt elkerülendő, kérjük, a
megjelenés hetében, illetve az azt követő
hétfőn 16 óráig az alábbi címre
juttassák el anyagaikat: 8800 Nagykanizsa,
Király u. 47., Pf.: 154, e-mail:
kanizsahetilap@chello.hu
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
Felhívás országgyűlési
képviselő jelöltek részére
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 27. Kanizsa – Hirdetés 7
Piskor Zoltán
Összefogás Párt
Sándor József
Seres Mária Szövetségesei
Marton Krisztián
Aquila Párt
Tringer Ferenc
Lehet Más a Politika
Molnár István
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
Zakó László
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Sajtóközlemény
Csatornahálózat Nagykanizsának
közel hárommilliárd forintért
300 millió forintért újult meg a központi szennyvíz-átemelő
Sikeresen befejeződött a próbaüzem, megtörtént a létesítmények birtokbaadása, megkezdte
működését az új csatornahálózat Nagykanizsán. Szalagátvágással egybekötött átadóünnepséget
rendeztek a város központi szennyvíz-átemelőjénél, amely mintegy 300 millió forint értékben
újult meg a fejlesztés keretein belül. A kanizsai belváros csatornahálózatának bővítése
és rekonstrukciója mellett a korábban ellátatlan szabadhegyi városrész is csatornát kapott
az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatott környezetvédelmi fejlesztési projektben.
Mint a rendezvényen elhangzott, a beruházás kanizsai munkálatait az S-E Nagykanizsa Konzorcium
(a Sade Magyarország Mélyépítő Kft. és EuroAszfalt Kft.) végezte el közel három milliárd forint
értékben (a bekerülés költsége egészen pontosan 2.970.267.316 forint volt). A kivitelezési
munkák, beleértve a hathónapos próbaüzemet is, 1042 napot vettek igénybe. A végleges üzembe
helyezési eljárással megkezdődött a 60 hónapos garanciális időszak.
Az uniós támogatás révén megvalósult fejlesztés része a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési
agglomeráció korábban ellátatlan területeit lefedő, 12 agglomerációs települést érintő
beruházásnak. Ebben a nagykanizsai bővítés és rekonstrukció mellett Bocska, Eszteregnye, Fityeház,
Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác,
Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs jutott csatornához.
A rendezvényen elmondták: a teljes beruházás terv szerinti összköltsége a kanizsai szennyvíztisztító-
telep fejlesztésével együtt nettó 11,1 milliárd forint. Ebből épült ki 2013-ra a teljes regionális
rendszer a 12 érintett agglomerációs településen, valamint Nagykanizsa-Bajcsa és Nagykanizsa-
Korpavár városrészén. A próbaüzem ott már tavaly lezajlott, az átadás szeptemberben megtörtént.
Tóth Nándor, a Regionális Szennyvíztársulás elnöke kiemelte: a projektben eddig sikerült minden
határidőt betartani, és belül maradni a költségkereteken. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő,
Nagykanizsa polgármestere beszédében megköszönte a város lakóinak a forgalomkorlátozással
járt építési munkálatokkal szembeni türelmét és megértését. A rendezvényen részt vett Rogán
Antal, az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának elnöke is, aki arra hívta fel a figyelmet,
hogy a hasonló infrastrukturális fejlesztések előnyeit a lakosság akkor élvezheti igazán,
ha a használat díja megfizethető, és nem ró aránytalan terhet az érintettekre.
A fejlesztésnek része a nagykanizsai szennyvíztisztító telep korszerűsítése is. 2013 nyarára a
meglevő szennyvíztelepet technológiai fejlesztéssel közel 3 milliárd forintért alkalmassá tették a
nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. A fejlesztés révén kiépítették
az ún. iszapvonalat, melynek eredményeként a települések szennyvize sokkal kisebb
mértékben terheli majd a környezetet – tisztább víz jut a befogadó Dencsár-árokba, és közvetve
a Principális csatorna vízminőségi állapota is javulni fog. A telep egyéves próbaüzeme ez év júliusáig
tart: ezt követően válik teljessé a szennyvízkezelés rendszere Nagykanizsán és környékén.
A most átadott kanizsai csatornahálózat nagy lépés a város életében: egyaránt növekszik a település
komfortja és az itt lakók életminősége, és nem szennyeződnek tovább a környék természeti
erőforrásai.
Az S-E Nagykanizsa Konzorcium által megépített, Nagykanizsa városát érintő csatornahálózat
főbb mennyiségei:
􀂊 22 kilométernyi gerincvezeték
􀂊 11 kilométer csővezeték a házi bekötésekhez
􀂊 6 kilométer hosszú nyomóvezeték-hálózat pedig
􀂊 10 átemelő-állomás
􀂊 859 ingatlan bekötésének megépítése, átépítése
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
www.kanizsacsatorna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
8 Kanizsa – Városháza 2014. március 27.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok,
illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.2725.) önkormányzati rendelete
alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakások megtekintésének időpontja: 2014. március 31. 14.00-15.00 óráig
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 9.
A pályázatokról bővebb tájékoztató a www.nagykanizsa.hu/Felhívások, illetve a
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/19013/berlakaspalyazat-garzonhaz-/ linken olvasható.
Bérlakáspályázat - Garzonház
TVI - 3386/2014/PF/1/01
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
rendelet) alapján a 2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport
működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának,
működtetésének, sportrendezvények támogatására.
1. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport 2014. évi
támogatása.
2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő,
hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, az önkormányzat
által támogatott, testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó
szervezetek.
3. A működési célú támogatás nyújtásának feltételei:
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 50 000 E Ft.
Az egyes sportágak részesedési arányáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményének figyelembe vételével
a polgármester dönt a rendeletben meghatározottak szerint:
Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelőző év költségvetésének a
nem önkormányzati forrásból biztosított bevételénél magasabb mértékű is lehet.
Atámogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 500 E Ft-ig egy összegben a megállapodás
aláírását követő 30 napon belül; 500 E Ft felett két részletben: első részlet a
megállapodás aláírását követő 30 napon belül, második részlet legkésőbb szeptember
30-ig.
4. Támogatandó célok:
Verseny- és élsport működésének támogatása, a verseny- és élsport működéséhez szükséges
létesítmény fenntartásának, működtetésének támogatása, sportrendezvények támogatása.
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes
körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2014. április 15. napjáig kell eljuttatni
a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és
Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.
6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejűleg - pályázati feltételként csatolni
kell:
Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonatát és egyesületi alapszabályának hitelesített
másolatát; az utolsó bankszámlakivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámlaszerződés
másolatát; pályázati adatlapot; a pályázati cél részletes leírását; (pályázati adatlap
1. számú melléklet). A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés
tervezetét (Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból és melyekre
igényel önkormányzati támogatást); (pályázati adatlap 2. számú melléklet). A2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat; pályázó nyilatkozatát köztartozás mentességről;
pályázó nyilatkozatát a részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások összes támogatástartalmáról.
Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig mellékelni kell: 30 napnál
nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítéséről (a pályázónak nincsen köztartozása,
illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).
7. Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107.
cikke (1) bekezdésének valamennyi feltétele teljesülése esetén a pályázati felhívás
alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül.
Ahivatásos sportszervezetek részére nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése
szerinti állami támogatásnak minősül. Az utánpótlás-nevelés támogatása nem
minősül az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. (A hivatásos
sportszervezet fogalmát a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 4. § 43. pontja, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
26. § (16) bekezdése tartalmazza.)
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor a kedvezményezett
részére az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt
csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmának összegét kell figyelembe
venni.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában
nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvántartásáról szóló 2008. augusztus 6 - i
800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet. HL L 214.,
2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére
- a megkeresésben megjelölt határidőn belül - információt kell szolgáltatni.
8. A támogatásnyújtást kizáró feltételek, a támogatás alapján megkötött támogatási
szerződés megsértésének szankciói:
Nem kaphat sporttámogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv) szerint végelszámolási, csőd- vagy felszámolási
eljárás van folyamatban;
b) az a sportegyesület, amelynek működését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek
megszüntetésére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. szerinti eljárás van folyamatban;
c) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csődeljárás
van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása
céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerősen elrendelte.
d) az a sportegyesület, amely a meghatározott időpontig nem tett eleget korábbi támogatásokra
vonatkozó elszámolási kötelezettségének.
A támogatást nyújtó a támogatási szerződéstől köteles elállni, ha a támogatott szervezet:
a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) köztartozása a szerződés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott,
c) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel.
9. A pályázati útmutató és adatlap átvehető, elérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági
Osztály Humánigazgatási Csoport (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 06/20/849-
2333, 06/20/849-2332)
10. A pályázatok elbírálása:
Apályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt benyújtási határidőt követő
15 napon belül.
Pályázat verseny- és élsport működésének, működéséhez szükséges létesítmény
fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály
Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 9.
A pályázatokról bővebb tájékoztató a www.nagykanizsa.hu/Felhívások, illetve a
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/19014/berlakaspalyazat-nyugdijashaz/ linken olvasható.
Bérlakáspályázat - Nyugdíjasház
Kanizsa – 2014. március 27. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014. évi kulturális
keret felhasználására
I. A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól
szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
II. Pályázat tárgya:
A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári,
a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra
lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére,
digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai
és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;
d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával
kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos
tevékenységekre;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő
szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek
által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
III. A pályázók köre:
Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány),
költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája:
A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális
mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja
meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-
ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton
elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
V. Pályázati feltételek:
1) Atámogatási keretből csak kiegészítő támogatás nyújtható, olyan pályázónak, amely a
pályázott cél teljes költségének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkezik.
Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól
kapott támogatásból.
2) Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhető. Nem kaphat támogatást olyan pályázó,
amely a tárgyévben már három keretből kapott támogatást.
3) A pályázónak a pályázatban ki kell térnie, hogy az önerőn és a megpályázott összegen
felül szükséges forrásokat miként tervezi biztosítani.
4) Atámogatást kérőnek nyilatkoznia kell, hogy: a megjelölt támogatási célhoz milyen összegű
saját és egyéb forrással rendelkezik; a tárgyévben melyik önkormányzati keretből, milyen
címen, milyen összegű támogatást igényelt, illetve kapott; a tárgyévet megelőző évben milyen
címen milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az előző
évben támogatott volt, elszámolt - e a támogatással és mikor nyújtotta be az erről szóló dokumentumokat;
a támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait,
helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs, a
pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel bontásban
(a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket).
5) Pályázni csak a polgármester által közzétett pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat
a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani.
6) Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek vagy ezen pályázati
kiírásnak nem megfelelő, továbbá határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással
jár.
7) Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
a pályázót legfeljebb 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás
elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
8) A kulturális keretből kapott támogatás kifizetése kizárólag támogatási szerződés alapján
lehetséges.
9) A támogatott a támogatást csak a rendeletben a pályázati felhívásban és a támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatja fel.
VI. Az elszámolás módja:
1) A kulturális támogatási keretből támogatásban részesítettek a támogatási szerződésben
megszabott határidőre kötelesek a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támogatás
felhasználásáról - a felhasználást bizonyító számlák és egyéb bizonylatok hitelesített másolataival
- elszámolni a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport felé. Atámogató
joga, hogy az elszámolásban benyújtott számlamásolatok eredeti példányait ellenőrizze.
Atámogatási szerződésben rögzített, támogatott feladatok, kötelezettségek teljesítését követően
- a szerződésben meghatározott határidőn belül - a támogatottak beszámolót készítenek,
amelynek fő részei: szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás és kapcsolódó mellékletek.
2) A támogatás felhasználása során az egyes felmerülő kiadásokat az elszámolás szabályait
figyelembe véve megfelelően kell dokumentálni. A támogatott csak abban az esetben
jogosult az önkormányzattól újabb támogatás elnyerésére, ha beszámolási és elszámolási
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
3) A beszámolási kötelezettség teljesítése során dokumentumokkal igazolni kell, hogy a
támogatás rendeltetésszerűen, a szerződésben rögzített feladatokra került felhasználásra.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes - szerződés
szerinti - összegével el kell számolni.
Afelvett támogatás mértékénél kisebb összegű elszámolást benyújtó támogatott elesik az
el nem számolt támogatástól - a fel nem használt összeget a rendeletben foglaltak szerint
köteles visszafizetni.
A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a rendeletben foglaltak szerint a támogatott
a teljes támogatási összeget köteles visszafizetni az önkormányzatnak, és 3 évig az
önkormányzattól támogatásban nem részesülhet.
4) Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester
legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott
az elszámolási határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően kéri.
VII. Szakmai beszámoló kritériumai:
A szakmai beszámoló a pályázati anyagban és a támogatási szerződésben vállalt feladatok
megvalósulását és a támogatás felhasználását mutatja be, és a szerződésben felsorolt
szakmai feladatokkal azonos szerkezetben készül. A szakmai beszámolóban felsorolt,
megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjében
szereplő sorokhoz, az abban megjelenő számlákhoz, bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen
bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célkitűzés részeként
használta fel a pályázó a támogatást, milyen eszközt, tárgyat, szolgáltatást vásárolt.
Amennyiben a szakmai beszámoló nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból
világosan nem tűnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható el.
VIII. A pénzügyi elszámolás kritériumai:
1) A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerződő
fél) nevére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor harmadik
felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott
pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és
a felmerült költségeket milyen mértékben fedezték a szerződés szerinti támogatásból.
2) Csak azok a számlák fogadhatók el, melyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek, különös
tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek. Amennyiben
a számla nem felel meg a fenti kritériumoknak nem fogadható el elszámolásként.
3) Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében,
minden olyan más dokumentumot csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplő
bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a kifizetés alapjául szolgáló szerződések, teljesítés
igazolások, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok (bankkivonat, naplófőkönyv).
az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvevényt stb. szintén
csatolni kell.
4) A számlák és bizonylatok keltezési dátumai az adott elszámolási időszakba kell, hogy
essenek. Ezen időszak kezdete legkorábban 2014. január 01. végső dátuma a támogatási
szerződésben meghatározott elszámolási határidő.
IX. Az elszámolás menete:
Aszámlákat, bizonylatokat állítsa olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek
a beszámoló logikájának.
A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz
a pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, kiadási pénztárbizonylatokat.
Ezt követően vezesse rá valamennyi számla és bizonylat eredeti példányára a következő
szöveget: "A 2014. évi Kulturális támogatási keret felé elszámolva ……. Ft." Csak ezután
fénymásolja a számlát, bizonylatot! Csak ilyen záradékkal ellátott számlák, bizonylatok
fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató azt kéri, a támogatott köteles
az elszámolásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenőrzésre
bemutatni.
Az elszámolás fő dokumentuma az Elszámoló lap, kötelező mellékletei a számlaösszesítő
jegyzék és a számlák és bizonylatok hitelesített másolatai. Az elszámoló lap a támogatási
szerződés mellékletét képezi.
Az azonosíthatóság és a kereshetőség végett a számlaösszesítő (egynél több számla vagy
bizonylat csatolása esetén használandó) sorait sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal
kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja, hogy a támogatás megvalósulását
ellenőrző szerv egyértelműen meg tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a
szerződésben vállalt feladatoknak való megfelelést.
Minden számlaösszesítő végén az összegeket össze kell adni.
Aszámlaösszesítőben felsorolt számlákon és bizonylatokon szereplő adatoknak meg kell
egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok adataival. A támogatott, illetve
a képviseletre jogosult a számlaösszesítő valamennyi oldalát lássa el kézjegyével.
X. Állami támogatási szabályok:
Az európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EMUSZ) 107. cikk (1)
bekezdése alapján a pályázati felhívás II. pontjában foglalt tevékenységek az EMUSZ
107. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti kulturális célú támogatásnak minősül, amely az
Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával összhangban nyújtható.
XI. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
XII. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletek:
1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 12. ajtó),
egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2014. április 10.
3) A pályázat kötelező mellékletei: a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem
régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
szóló nyilatkozat (1. melléklet).
Kulturális keret 2014.
REGIONÁLIS GAZDASÁGI
ÉVNYITÓ
A Nyugat-Dunántúli Régió
Kereskedelmi és Iparkamaráinak
Szövetsége március 3-án
Nagykanizsán tartotta Regionális
Gazdasági Évnyitóját.
A program a Thúry György
Múzeumban kezdődött, ahol az
MKIK és a régiós kamarák elnökei,
valamint a meghívott vendégek
elhelyezték szerencsepatkójukat
a múzeum patkófalán.
A Medgyaszay Házban folytatódó
rendezvényt Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg,
majd dr. Polay József, kamaránk
elnöke, a szövetség soros elnöke
köszöntötte a résztvevőket. Agazdasági
fórumon Csepreghy Nándor,
fejlesztéspolitikai kommunikációért
felelős helyettes államtitkár
a következő uniós pénzügyi
ciklus forrásainak felhasználásáról
tartott előadást. Ezt követően
dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke
előadásában az elmúlt évek gazdasági
történéseit elemezte. Az
előadásokat követően Kovács Vince,
a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke vette át soros
elnöki tisztet és a régió jelképes
kulcsát dr. Polay József elnöktől.
A regionális gazdasági évnyitó
díjak, elismerések átadásával fejeződött
be. Az „Év Vállalkozója”
díjat Hohl László egyéni vállalkozó,
az „Év Vállalkozása” díjat az
Aquaprofit Zrt., az Addinol Hungária
Kft. és a Murasóder Kft.
kapta. A „Kiváló Gyakorlati Képzőhely”
díjban Novinics József
egyéni vállalkozó, a Villtek Kft.
és a Pápai József és Társa Bt. részesült.
VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK
ÉS TAGOK FELKÉSZÍTÉSE A
KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁZTATÁSRA
Kamaránk március 11-én továbbképzést
tartott a komplex
szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII.28.)
korm. rendelet alapján a vizsgabizottsági
elnökök és tagok számára.
A következő felkészítés időpontja:
2014. április 3. 14:00 óra. Helyszín:
Nagykanizsa és Térsége
TISZK (8800 Nagykanizsa, Erdész
u. 30.). Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-
11/2013/TK számú pályázati támogatásból
valósulnak meg. A támogatást
az NFAterhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
OLASZ - MAGYAR ÜZLETI NAP
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal és a Magyarországi
Olasz Kereskedelmi
Kamara március 12-én Olasz-
Magyar Üzleti Napot tartott a
Medgyaszay Házban a magyar
és az olasz gazdasági kapcsolatok
erősítése érdekében.
A rendezvényen Maria
Assunta Accili, Olaszország
magyarországi nagykövete, Dr.
Fabrizio Centrone, a Magyarországi
Olasz Kereskedelmi Kamara
elnöke, valamint Dr. Enrico
Barbieri, az Olasz Külkereskedelmi
Intézet igazgatója köszöntötték
a résztvevőket. Cseresnyés
Péter polgármester bemutatta
Nagykanizsa gazdasági
helyzetét a térségben, Kokas
Tamás, a Nemzeti Külgazdasági
Hivatal befektetésösztönzési
főosztályának helyettes vezetője
a hazai befektetési környezetről,
illetve az állami támogatásokról
tartott előadást. Dr.
Polay József, kamaránk elnöke,
az olasz vállalkozások és a kamarák
együttműködéséről beszélt.
AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
HATÁSA A GAZDASÁGI ÉLET
SZEREPLőIRE
A Polgári Törvénykönyv 2014.
március 15-én hatályba lépő, vállalkozásokat
érintő változásairól
tartott Kamaránk tájékoztató rendezvényt
március 12-én a Vasemberház
Dísztermében. A rendezvényen
dr. Tihanyi Zsuzsanna, a
csoportvezető és dr. Lendvai Mária
cégbíró tájékoztatta a résztvevőket
a változásokról.
ÚJ PIACOK, ÚJ LEHETőSÉGEK
A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK
ELőTT!
Kamaránk március 25-én export
tanácsadási fórumot tartott a
Vasemberházban. A programot dr.
Polay József elnök nyitotta meg,
majd Dr. Kerekes György, a Magyar
Nemzeti Kereskedőház Zrt.
vezérigazgatója beszélt az MNKH
tevékenységéről. Az MKIK külpiaci
szolgáltatásairól és a Magyar-Kínai
Tagozat munkájáról Nádasi Tamás,
a tagozat elnöke tájékoztatta a
résztvevőket. Ezt követően, Marosfalvi
László, a Budapest Bank kiemelt
ügyfélkapcsolati menedzsere
és Balogh Csaba, az OTP Bank fiókigazgatója
mutatta be a Magyar
Nemzeti Bank Növekedési és Hitelprogramját.
A rendezvény résztvevői
megtekintehettek egy 3D-s
nyomtatót működés közben.
SZAKKÉPZÉS HÍREINK
􀂊 SZKTV előválogatóra
bejutott versenyzők
A Dr. Mező Ferenc - Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola Thúry Tagintézményéből
Gyertyánági Edit Ilona cukrász és
Domsa Rudolf szakács szakmában,
a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium-
Kanizsa 10 – Kamara 2014. március 27.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Esedékes a 2014. évi kamarai hozzájárulás
megfizetése
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2014. évi 5000
Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: 2014. március
31. A befizetés történhet átutalással a Sberbanknál vezetett 14100134-
12287549-13000004 számlaszámunkra, adószám feltüntetésével, valamint
ügyfélszolgálatunkon a pénztárba történő befizetéssel. Aki a
2012. vagy 2013. évi hozzájárulás megfizetését elmulasztotta, még pótolhatja.
Egyeztetés a 0693/516-670-es telefonszámon lehetséges. A
tartozásokat a NAV hajtja be, ha lejár a határidő! További információ,
online regisztráció: www.nakkik.hu
ból Zsigmondy - Széchenyi Tagintézményéből
Gazdik Dávid bútorasztalos,
Fórizs János gépgyártástechnológiai
technikus, Huller
Zsolt és Nagy Rita kárpitos és Ács
Dániel Csaba szerkezetlakatos
szakmában jutott az előválogatóba.
Gratulálunk a diákoknak és az
őket felkészítő tanároknak, szakembereknek!
Sok sikert kívánunk
az előválogató versenyekhez!
Az országos döntőre "VII. Szakma
Sztár Fesztivál" elnevezéssel április
14-16. között Budapesten, a Hungexpo
Vásárközpont területén kerül sor.
􀀾 SKILLSHUNGARY
NEMZETI DÖNTő
Március 5-6-án került sor az I.
SkillsHungary Nemzeti Döntőre,
amelyen azokat a fiatal szakembereket
keresték, akik Magyarországot
képviselhetik az EuroSkills Lille
2014 a „Szakmák Európa Bajnokságán”,
majd a 2015-ben, a brazíliai
Sao Paulóban rendezendő – a
„Szakmák Olimpiájának is nevezett”
WorldSkills Sao Paulo 2015
világversenyeken.
A versenyt Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter és dr. Parragh
László, az MKIK elnöke nyitotta
meg. A döntőben 49 fiatal
szakember versengett, akik közül
16-an utazhatnak majd a magyar
csapat tagjaként a versenyekre.
Kamaránk szervezésében a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
38 diákja utazott a versenyre.
􀀾 SZINTVIZSGÁK
Február elején megkezdődtek
az idei tanév szintvizsgái. Ez egyfajta
minőségbiztosítás a gyakorlatigényes
szakmák körében.
Megbízható információkat ad a
gyakorlati képzés eredményességéről,
a felkészülés-felkészítés további
feladatairól tanulónak, tanárnak,
oktatónak, kamarának
egyaránt. A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében
eddig, 14 szakmában 211
tanuló vett részt a szintvizsgákon.
Kamaránk szakképzési feladatai az
NFA-KA-NGM-11/2013/TK számú pályázati
támogatásból valósulnak meg.
Atámogatást az NFAterhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
SEGÍTSÉG AZ ÉPÍTőIPARI
TARTOZÁSOK KEZELÉSÉRE
Az iparági lánctartozások
visszaszorítását célzó törvénymódosítások
kapcsán létrehozott
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv eljárása a Magyarországon
történő építési beruházásokra
terjed ki. Segít a
TSZSZ, ha a teljesítésigazolást
visszatartják, ha a vitát bíróságot
elkerülve kívánják rendezni,
de ha mégis a bíróság elé kerül
az ügy, a keresetet benyújtó
fél részére már rendelkezésre áll
egy olyan szakvélemény, amelyre
a bíróság az ítéletét alapozhatja.
Féléves működésük alatt, már 65
db kérelmet nyújtottak be a szervhez.
A benyújtott kérelmek többsége
magasépítési kivitelezés, de akad
közöttük tervezési és mélyépítési
munka is. A TSZSZ által lezárt
ügyek közül már több eljutott a bírósághoz
és van olyan ítélet is ,
amely a szakértői tanács által megállapított
összeget teljes mértékben
megítélte a kérelmezőnek. Az ország
minden részéből érkeznek
ügyek a TSZSZ-hez, az első nagykanizsai
helyszíni szemle után a
szakértők a kamarában tanácskoztak.
A TSZSZ eljárása az illetékes
területi kereskedelmi és iparkamaránál
vagy az MKIK-nál kezdeményezhető.
A kérelem és mellékletei
benyújthatóak lehetőség szerint
elektronikusan az MKIK részére a
kerelem@mkik-tszsz.hu e-mail
címre. ATSZSZ működését a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatja.
NYITOTT LABOR
Már működik az első szabad
K+F aktivitásokat kiajánló weboldal,
a www.nyitottlabor.hu. Az
MKIK és a területi kamarák 2013.
év végén indították el országos lefedettséggel
a Nyitott Labor kezdeményezést,
melynek legfőbb
célja az, hogy a kutatóközpontokban
valamint K+F-fel foglalkozó
vállalkozásoknál felmerülő szabad
kutatói és eszközkapacitásokat kiajánlják.
A regisztráló intézmények
és vállalkozások profilokat
tölthetnek fel, melyek között a
K+F szolgáltatások iránt érdeklődő
„vevők” kereshetnek. Akapcsolatfelvétel
biztonságát a kamarák
garantálják, amelyek megkeresés
esetén közvetítői szerepük révén
biztosítják a profil tulajdonosát a
megkeresés komolyságáról. Az oldalon
minden olyan kutatóintézet
és vállalkozás regisztrálhat, amely
szeretné, hogy kihasználatlan kapacitásai
más számára hasznosulhassanak,
ezáltal bevételt generálva
saját magának. Bővebb információ
a NAKKIK ügyfélszolgálatánál,
valamint a www.nyitottlabor.
hu oldalon. Kamaránk innovációs
tevékenysége az
NGM_SZERZ/102/1/2012/Nagykanizsa
számú pályázati támogatásból
valósul meg.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS -
GYAKORNOKI PROGRAM,
AKÁR 100%-OS BÉRÉS
JÁRULÉKTÁMOGATÁSSAL
A TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírás
keretében azok a képzőhelyek,
akik tanulószerződés keretében
tanulót képeznek, és azt továbbfoglalkoztatni
szándékoznak,
vagy másnál végzett tanulót foglalkoztatnak
pályakezdőként, jelentős
támogatást kaphatnak. A
pályázatok benyújtása 2014. április
30-ig lehetséges, elektronikus
úton. Bővebb információ:
http://palyazat.gov.hu/doc/3975
ONLINE KASSZÁK:
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK
A HATÁRIDőT
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara javaslatára, a kormány
a visszavont engedélyű
pénztárgépet forgalmazó cégek
(Alt Cash Kft. és Japán Cash Kft.)
és az eltűnt cég (Patkós Cassa
Kft.) ügyfeleinek, 2014. április
30-ig meghosszabbította a kaszszák
cseréjéhez nyújtott 50 ezer
forintos állami támogatás igénybevételére
nyitva álló üzembe helyezési
határidőt.
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 27.
Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a
népszerű hiteleket!
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel
várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
Szerezzen mesterlevelet
80%-os támogatással!
A támogatást tanulószerződéssel diákot foglalkoztatók
vehetik igénybe.
2015. augusztus 31-től csak mestervizsgát tett gyakorlati oktatók képezhetnek
szakmunkás tanulókat a mesterszinttel rendelkező szakmákban.
A mestervizsgára jelentkezés általános feltételei:
- megfelelő szakképesítés(ek),
- meghatározott szakmai gyakorlati idő (többnyire a bizonyítvány
megszerzésétől számított 5 év),
- jelentkezési lap kitöltése.
„Lépjen ma, tegyen mestervizsgát holnap!”
Arészletekről, személyre szabott lehetőségekről várjuk érdeklődését.
A program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú, Dolgozva tanulj!
című projekt keretén belül valósul meg.
Kanizsa 12 – Hirdetés 2014. március 27.
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a
Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadására
1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje:
2014. április 2. 8.30 óra.
2. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2014. április 1. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje:
2014. április 2. 8.40 óra. Megjegyzés: volt kisposta.
3. Csengery u. 1-3.
144 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 pince. 500
Ft/m2/hó+ÁFA = 635 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA
= 127 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 8.50 óra. Megjegyzés: volt használtruha-üzlet (A bérlemény
csak kis- és középvállalkozások részére, kereskedelem
és vendéglátás céljára adható ki.)
4. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje:
2014. április 2. 9.00 óra. Megjegyzés: volt OTP Garancia
Biztosító iroda.
5. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje:
2014. április 2. 9.10 óra Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási
üzlet.
6. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 15.00-15.30. A versenytárgyalás
ideje: 2014. április 2. 9.20 óra. Megjegyzés: volt festékbolt.
7. Fő u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria.
1.000Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 84 m2 raktár galéria. 800
Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen: 271 m2. A bérlemény
megtekinthető: 2014. március 31. 10.00-10.30. A versenytárgyalás
ideje: 2014. április 2. 9.30 óra. Megjegyzés: volt
Sopron Bank.
8. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450
Ft/m2/hó+ÁFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA
= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 9.40 óra.
9. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 14.00-14.30. A versenytárgyalás
ideje: 2014. április 2. 9.50 óra
10. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550
Ft/m2/hó+ÁFA = 699 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA =
64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó.
Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2.
A bérlemény megtekinthető: 2014. március 31. 8.00-8.30. A
versenytárgyalás ideje: 2014. április 2. 10.00 óra. Megjegyzés:
volt élelmiszer bolt.
11. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 10.10 óra. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.
12. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42
m2 alapterületű üzletek kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500
Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, őrzés-védés, szemétszállítás
költségek várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcső: 50
Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 10.20 óra.
13. Fő út 2.
48 m2 üzlet. 2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2540 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014.
március 31. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. április 2.
10.30. Megjegyzés: A bérlemény csak kis- és középvállalkozás
részére, kereskedelem és vendéglátás céljára adható ki.
14. Fő u.2.
15 m2 üzlet. 2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2540 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 7 m2 raktár. 1000
Ft/m2/hó+ÁFA= 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA
= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 22 m2. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 10.40. Megjegyzés: A bérlemény csak kis- és középvállalkozás
részére, kereskedelem és vendéglátás céljára adható
ki.
15. Fő u.2.
67 m2 üzlet. 2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2540 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 10 m2 raktár. 1000
Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA
= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 77 m2. A bérlemény megtekinthető:
2014. március 31. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014.
április 2. 10.50. Megjegyzés: A bérlemény csak kis- és középvállalkozás
részére, kereskedelem és vendéglátás céljára adható
ki.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló
I. emelet. Érdeklődni a 93/311-241, 30/2273-192 számú
telefonszámokon.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. március 27.
Horoszkóp
Kontrollálja az érzelmeit, és ne vigye haza
munkahelyéről az idegességet. A hétvégén
korzózzon egyet a Fő utcán, s
meglátja, rég látott ismerősei megnyugtatják,
s új tettekre ösztönzik.
Ahétvégi hangulatváltozásait még saját maga
is nehezen tudja majd kezelni. Mindezeket
sajnos nem csak az időjárás-változás
váltja ki önnél. Ha megértőbb lesz a környezetében
élőkkel, önnek is jobb lesz.
A hétvégén könnyen megvalósítható változtatásokat
tervez be otthonában. Nyugodtan
tegye meg, mert jó kommunikációs
készségének köszönhetően más téren
behozza majd ezt a váratlan kiadást.
Ne vonuljon el a világ zajától. A bolygóátvonulások
arra biztatják önt is, hogy a hétvégén
keljen útra, és keresse a kellemes emberek
társaságát. Használja ki az alkalmat egy
jó beszélgetésre, élménybeszámolóra.
Fogadja nyitottabban az újdonságokat, és
akkor nem marad le a barátaitól. Amit ők
el tudnak érni családi boldogulásuk terén,
az adott önnek is. Éljen a lehetőségekkel,
és ne hátráljon meg semmitől.
Akedvező bolygóállások most arra biztatják,
bátran valósítsa meg régi álmait. Az
időjárás változás ugyan némi ingerültséget
válhat ki önből is, de ez nem tart sokáig,
mert a párja megnyugtatja.
Szívügyeit érintő témák foglalkoztatják a
hétvégén, és emiatt kevés időt fordít más
foglalatosságra. Pénzügyi téren azonban
kellemes meglepetések érik, ajándékot
kap egy közeli hozzátartozójától.
Pozitív kisugárzásának köszönhetően még
az influenzával sem kell megbirkóznia, mert
néhány csésze citromos teával elkerülheti a
bajt. Az önből sugárzó nyugalom és harmónia
ragadós, átveszik a közelében élők is.
Ne akarjon mindjárt lelépni a térképről, ha
olyan ismerősökkel találkozik az utcán, akiket
nem kedvel. Egy váratlan találkozás
szerencsét hozhat önnek, csak figyeljen, és
ne hagyja elszaladni az alkalmat.
Próbálja meg úgy elmondani a véleményét,
hogy azzal ne bántson meg másokat. Ha korábban
félreértések adódtak a családjában,
igyekezzen minél előbb tisztázni azokat, és
borítson fátylat a rossz emlékekre.
őszinteséggel sokkal több mindent elérhet,
mint a titkolózással. Nagy megkönynyebbülést
jelent a párjának, ha elmondja
neki mit miért tett, és ezek közül mi
okozhatott kudarcot a kapcsolatukban.
Aközép és hosszú távú tervei megvalósításába
most bátran belekezdhet. A bolygóállások
ugyan érzelmi életének színesítésére
ösztönzik, de ezért nem kell fáradoznia,
mert megteszi a természet.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. március 27.
Cserfőn 1300 négyszögöl szőlő
pincével, gyümölcsössel eladó. Érd.:
0693-324-219 (7631K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es közművesített
építési telek 30 m2-es bontandó,
vagy teljes felújításra szoruló kis
házzal a Pápai u. 22/a. szám alatt. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0620-388-
4056 (7633K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7629K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat, valamint
teljes hagyatékot. Tel.: 0620-
555-3014 (7630K)
Keresek megvételre herendi,
zsolnay vázákat, figurákat, dísztárgyakat.
Tel.: 0630-332-8422
(7635K)
Otthon végezhető munka! Termékcsomagolás,
egyebek. Tel.: 06-90-603-
607, www.mediafonebt.webnode.hu,
635 Ft/perc, 06-20-910-4517, 06-1-
222-8397 (7634K)
ELőNEVELT CSIRKE
a Boglári Baromfikeltetőből!
Szép, oltott állomány, vörös vegyeshasznosítású
(külön tojó is)
és fehér húshibridek rendelhetők.
Házhoz szállítva 440 Ft/dbtól.
Tojótyúk 680 Ft/db-tól.
Kacsa, liba, táp termelői áron.
ÉRDEKLőDNI:
06/85-353-200, 06/30-9-899-754
(Más telefonszámon nem mi hirdetünk.)
2014.04.01. (kedd) 09:00 – 14:00 Kanizsa Pláza, Nk. Európa tanács u. 2.
2014.04.03. (csütörtök) 11:00 – 17:00 Letenye – Művelődési ház, Szabadság tér 15.
Véradás - Vöröskereszt
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
2014. április 1-től megváltozik Humán és Hatósági Osztály Közigazgatási csoportjának
ügyfélfogadási rendje. Kedden és csütörtökön 8.00- 12.00 és 13.00 -
16.30 óráig a Polgármesteri Hivatal alagsori ügyfélfogadójában történik.
Továbbá ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2014. április 7-én (hétfőn)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás
szünetel.
Megértésüket köszönjük: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Ügyfélfogadás-változás a Hivatalban
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól–164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól–183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2014. március 28-án (pénteken)
17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út
2.).
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját – a szokottól eltérően – 2014. április
16-án (szerdán) 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójában.
Képviselői, polgármesteri fogadóórák
A Nagykanizsai TE 1866 vívó
közül többen a reménység kard
körversenysorozat negyedik állomásán
léphettek pástra az UTE
vívó-központjában.
Az újonc fiú kard (37 induló)
mezőnyében Milassin Mór az
első helyet szerezte meg, majd
gyermek fiú kardban (65 induló)
Horváth Barna a harmadik,
Dobó Ádám a kilencedik, Horváth
Gergő pedig a tizenhetedik
pozícióban zárt. A serdülő fiú
kardozóknál (35 induló)
Milassin Mór hatodik, míg
Krasznai Kristóf huszadik helyet
könyvelhetett el magának.
Gyermek női kardban (43 induló)
az alábbi jobb nagykanizsai
eredmények születtek: 9. Mádé
Réka, ... 13. Kozári Dóra.
Az olaszországi Bolzanóban
nemzetközi gyermek korcsoportos
leány kardversenyt rendeztek (párhuzamosan
a felnőtt női kard Világkupa
sorozattal), melyen Mádé
Réka, az NTE 1866 vívója a 8. helyen
végzett.
A valamivel idősebbek számára
Nemzetközi Veterán Budapest
Bajnokságot bonyolítottak tőr
fegyvernemben és a 40-60 esztendős
korig behatárolt korosztályban
indult Pataki Zoltán (Nagykanizsai
TE 1866) is – 30 másik vívó társaságában.
Két – kiesés nélküli – rangsoroló
körrel kezdtek az indulók,
ezek keretében Pataki vereség
nélkül és ami még lényegesebb,
nyolc győzelemmel kezdett. Ezt
követően az 50 év felettieket (tízen
voltak) külön vették, az
egyenes kieséses táblán a dél-zalai
sportolót pedig a harmadik
helyre rangsoroltak az első két
forduló alapján.
Így a 16 közé nem, csak a 8 közé
jutásért kellett – a szombathelyi
Málics Róberttel – nehéz asszót
vívnia, s hosszabbításban
nyert a kanizsai 10:9 -re. A négy
közé jutásért a szlovákiai Farkas
Attilával vívott és kapott ki 10:5-
re, mellyel – legjobb magyarországiként
– az 5. helyen zárt két
orosz, egy román és a szlovákiai
versenyző mögött.
P.L.
Fiatalok, veteránok a páston
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) – Decs 1990 (10.) 10:2
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés,
7. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények: Balogh Cs. -
Popovics 1:0, Ivanisevics - Pap Gy.
döntetlen, Erdős - Roganovics döntetlen,
Márkus - Tóth E. 1:0, Pintér
J. - Pataki 1:0, Bánusz - Papp T.
1:0, dr. Flumbort - Veszprémi 1:0,
Galyas - Kiss R. 1:0, Kántor - Szabó
R. 1:0, Bodó - Tóth S. 1:0, Gara
T. - Váradi 1:0, Hajas - Nagybíró
0:1.
A sereghajtó decsiek csapata ellen
ült asztalhoz a listavezető kanizsai
együttes a sakk NB I-ben, így
gyakorlatilag a táblázaton elfoglalt
helyezések közötti különbség tükröződött
a találkozón.
Talán csak az utolsó táblás Hajas
Tamás öröme lehetett kisebb,
de a négyes és tizenegyes tábla között
zsinórban a hazaiak csak győzelmeket
könyvelhettek el.
P.L.
Kilenc hely különbség, nyolcpontos siker
Kanizsa 2014. március 27. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Siklóson rendezték a cselgáncs
ifjúsági korosztályos országos
bajnokságot, melyen a Nagykanizsai
Judo Klub-Röntgen Kanizsa
versenyzői közül Huszár Máté
(a somogyi KASI kettős igazolású
cselgáncsosaként) bronzéremnek
örülhetett.
55 kg-ban Huszár Mátéval
(képünkön a dobogón jobbról az
első) együtt 15 judoka mérlegelt, és
a kanizsai sportoló első éves ifistaként
egy waza-ari, azaz hét pont
értékű dobással kezdett, továbbjutva
ezzel a tabellán. Második mecscsén
kikapott a későbbi első helyezettől,
így ezt követően a vigaszágra
került. Harmadik összecsapásán
magabiztos ipponnal nyert, ezzel
mehetett a harmadik helyért. Annak
keretében egy yuko (5 pont) értékű
dobását követően leszorította ellenfelét,
s ipponnal nyert – megszerezve
a súlycsoport bronzérmét.
Ezt követően Szlovéniában és
Horvátországban volt a kanizsai
dzsúdósok újabb versenyhelyszíne
és jegyzett eredményeket is értek
el az NJK sportolói.
A szlovéniai Lendván a Nagykanizsai
Judo Klub-Röntgen Kanizsa
versenyzői közül az U16-os
korcsoport 46 kg-os mezőnyében
Sólyomvári Dávid második, míg
60 kg-ban a „kettős igazolású” Huszár
Máté harmadik helyet szerzett.
Zágrábban Huszár Martin (Kaposvári
Sportiskola-NJK) 73 kgban
lett kilencedik helyezett az ifjúsági
Európa-kupán. Súlycsoportjában
77 induló volt összesen
és Martin elsőként a lengyel
Mikolaj Subát verte, majd második
mérkőzésén a szlovén Peter
Kranjc Pozarral küzdött. A szlovén
cselgáncsozó ezúttal jobbnak
bizonyult nála és mivel egészen a
dobogó harmadik fokáig menetelt,
így Martin a vigaszágon
küzdhetett tovább. Az osztrák
Gabriel Lukanovicot magabiztosan
verte, majd következhetett a
német Janosch Hunfeld – győzelemmel
abszolválva. A holland
Jan Reijntjens aztán többet tudott
készülni az utolsó összecsapásra,
és ezt (is) kihasználva legyőzte
Martint.
P.L.
Harmadik hely az ifjúsági ob-ról
Nagykanizsán tartották a Zala
Megyei Lovasszövetség közgyűlését,
melyen egyben számos kérdésben
is döntöttek a küldöttek.
Dobri Lajos, a megyei szövetség
elnöke elmondta, a megyei
díjugrató bajnokság június 8-án
rajtol, de lesznek fogathajtó versenyek
és az utánpótlásra is fókuszálva,
gyermek bajnokságok.
Nagykanizsa 2012 után ismét (a
hagyományoknak megfelelően)
otthont adhat – július elején – a
Kanizsa Lovas Klub military versenyének,
s azon már az egyesület
új igazolása, a zalai illetőségű
Egyed László is indulhat.
A rutinos és eredményes lovas
idén leginkább a Franciaországban
rendezendő világbajnokságra koncentrál,
ehhez pedig remek felkészülési
alkalom lehet az olyan verseny
is, mint például a nagykanizsai.
Visszatér Kanizsára
a military mezőnye
Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
Kiskőrös KSK (7.) 35-27 (21-15)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 16. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző.. Vezette:
Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Tóth Á. -
Füle 4, Kiss G. 8/3, Zsigmond 8,
Tompek 4, Szabó G. 6, Senger 4.
Csere: Dencs Balázs (kapus),
Csató 1, Musits N., Kovács B.,
Sziva, Felde, Marton. Edző: dr.
Woth Péter.
Az egész szezonban eddig hazai
pályán még veretlen Izzóval a Kiskőrös
csak az első hét percig tudta
tartani a lépést (6-6) és fegyelmezett
védekezésüknek köszönhetően
a kanizsaiak fokozatosan tudták
növelni előnyüket (20. perc: 16-9).
A kapuban Tóth Ákos ezúttal is
büntetőt hárított és a csurgói igazolások
is jó formában kézilabdáztak.
A második játékrészben még jelentősebb
fölénybe került a Nagykanizsa
(43. p.: 30-19), Kiss Gergely
ezúttal biztosan értékesítette a
büntetőket, Tompek Alajos pedig
látványos gólokat lőtt. Az újdonsült
tréner, dr. Woth Péter az eredmény
ismeretében már játéklehetőséget
adott mind az idősebb
(Felde, Sziva), mind a fiatalabb
generáció (Marton, Dencs Balázs)
tagjainak is. A kanizsaiak sikere a
zsinórban szerzett ötödik győztes
mérkőzésük volt.
Ki állítja
meg őket?
A japán fővárosban, Tokióban
rendezték meg a női birkózó csapat
világbajnokságot, hivatalosan
Világ Kupát, melyen a magyar
birkózás történetében először
szerepelhetett a női válogatott.
A keret tagjaként hatalmas
lehetőséghez jutott az 53 kg-osok
között a Kanizsai Birkózó SE
versenyzője – képünkön jobbról
a negyedik –, Egyed Zsanett is.
A magyar különítmény az A csoportba
került, az előző évi győztes Kína,
az Amerikai Egyesült Államok és a
házigazda Japán társaságában. Akvartettet
Japán nyerte, Kína, az amerikaiak,
valamint Magyarország előtt. Így a
hetedik helyért a magyarok Ukrajnával
csaptak össze – a küzdelem 4:4-es döntetlennel
zárult. A szabályok szerint,
mivel több tus-győzelme volt a mieinknek,
a hetedik helyen végeztek.
A 18 éves Egyed Zsanett ugyan
minden mérkőzésén alul maradt, ám
olyan klasszisoktól kapott ki, mint a
japán (tizenegyszeres világbajnok és
háromszoros olimpiai bajnok) Szaori
Josida, az amerikai világbajnoki
ezüstérmes amerikai Helen Maroulis,
a junior világbajnoki második, a kínai
Zhong Xuechun, vagy éppen a kétszeres
Európa-bajnok és világbajnoki
második ukrán Julija Blahinya.
– Kisebb csodaként tartom számon,
hogy az apró vidéki műhelyünkből
ilyen közegbe juthatott,
edzőtáborozhatott és versenyezhetett
Egyed Zsanett – mondta Szatmári
Zsolt, a Kanizsai Birkózó SE edzője.
- Csak remélni tudom, hogy az eredmények
nem lehangolták, inkább
feldobták versenyzőnket. A mezőnyt
látva Zsanett szembesülhetett azzal,
hogy mekkora szakadékot kell átugrania
kemény és verejtékes munkával
ahhoz, hogy egyszer ő is majd
olimpián szerepelhessen.
P.L.
Klasszisokkal birkózott Tokióban
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. március 27.
Milka
100 gr
199 Ft-tól
1990 Ft/kg
Toffifee
125 gr
399 Ft
3192 Ft/kg
Merci
250 gr
899 Ft
3596 Ft/kg
Tchibo
kávé
250 gr
369 Ft
1476 Ft/kg
Zselérózsa
40 gr
150 Ft
3750 Ft/kg
Intimnyalóka
180 gr
199 Ft
1106 Ft/kg
Pattogós
cukor
tattoval
1 gr
25 Ft/db
Töltött
tojás
20 Ft/db-tól
Szaloncukor
400 gr
198 Ft
495 Ft/kg
Kinder
tojás
20 gr
199 Ft
9950 Ft/kg
Tejcsoki
nyuszi, csibe
bárány
12,5 gr
60 Ft
4800 Ft/kg
Macskanyelv
több íz
100 gr
395 Ft
3950 Ft/kg
Teekanne
50 gr
495 Ft
9900 Ft/kg
Bolero
italpor
8 gr
49 Ft
6125 Ft/kg
Étolaj
299 Ft/l
Az akció a megjelenéstől május 31-ig tart.
Beltéri szemüveglencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. április 1-30-ig érvényes.
Meghívó
Kedves Szülők!
Tisztelettel meghívjuk a Családokat, a Nagykanizsa
Központi Rózsa Óvoda székhely intézményébe (Nagykanizsa
Rózsa u. 7.) „ÓVODANYITOGATÓ” programra.
􀁡 2014.április 4-én pénteken 17 órakor a szülőket várjuk.
Megismerhetik a Nevelési programunkat, bemutatjuk az óvodát.
􀁡 2014. április 5-én 9:30 - 11:30-ig a gyermekeket várjuk együtt
játszásra.
Mindenkit szeretettel várunk:
Rózsa óvoda nevelőtestülete