Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.2 MB
2020-12-21 16:22:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
461
883
Kanizsa 2014. 012-015. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

XXVI. évfolyam 12. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. április 3. Kanizsa
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
Cseresnyés Péter és dr. gróf
Bethlen István szerkesztésében a
fenti címmel megjelent kiadvány
országos bemutatójára került
sor a nagykanizsai Vasemberház
Dísztermében. Ahogy elhangzott,
a gazdaságpolitikai kiadvány
a 2013-as, a dél-zalai városban
lezajlott magyar-horvát gazdasági
konferencia előadásaira
felkért neves szakemberek tanulmányait
tartalmazza.
Nagykanizsa polgármestere, Cseresnyés
Péter elmondta, annak idején
a Magyar Páneurópai Unió elnöke,
dr. gróf Bethlen István ötlete
volt egy gazdasági konferencia
lehetősége, mely 2013-ban meg is
valósulhatott. Ez is azon történések
láncolatához tartozott, amely Nagykanizsának
az elmúlt években fontos
feladatot adott és magának a településnek
is iránymutatást nyújtott.
Egyben az ilyen irányú gondolatok
magukban foglaltak egyfajta
történelmi visszatekintést is, ami
teret adott egy olyan időszak feltárására,
mint például gróf Bethlen
István miniszterelnökségének ideje
1921-1931 között. Azok az évek
példaként is szolgálhatnak a mában
és a mának is, hiszen egy terület
tekintélyes részét, államkasszáját
vesztő ország tudott talpra állni
abban az évtizedben. Magyarország
akkori vezetése, mint kiderült,
alkalmas volt a felemelkedési
folyamat végrehajtására úgy, hogy
végül a világ jegyzett gazdaságává
is tette a magyart a 1930-as évek
közepére.
A kiadvány-bemutatón dr. gróf
Bethlen István hangsúlyozta, az
utóbbi esztendő folyamán Nagykanizsa
valóban a szívéhez nőtt, s
ahogy fogalmazott, bizony, aki a fa
mellett él, nem láthatja, hogyan is
nő az a fa. Így ő maga is, amikor a
városban jár, látja igazán a fejlődés
mértékét. Amint aztán azt a Magyar
Páneurópai Unió elnöke megjegyezte,
kevés unalmasabb dolog
van, mint konferencia-jelentéseket
utólag olvasgatni, a mostani kiadvány
viszont igazodva a mai kor
szelleméhez, az akkori előadók átírt,
kibővített témáit tartalmazza.
Hogy a prezentáció során teljesen
aktualizálják a helyzetet, a
szerkesztők kifejtették: Nagykanizsa
és térsége valóban olyan földrajzi
egységben fekszik, mely feljogosítja
az igazán nagy lehetőségei
kiaknázására és ilyen helyzetben
a sajtónak is óriási szerepe van
abban, hogy miként áll ki egy jó
ügy mellett. Az elhangzottak alapján
azt pedig már fölösleges is külön
nyomatékosítani, hogy a közeli
horvát, szlovén, olasz területek,
térségek a közös munka terén is kiemelt
súllyal bírhatnak.
Így példának okáért Nagykanizsa
vezető szerepet tölthet be abban
a folyamatban is, mely újra
felfedezi a magyar gazdaságnak a
horvátországi Fiume (Rijeka) kikötőjét,
de nem csupán ebben járhat
élen, hanem a szlovéniai Koper
és az olasz Trieszt felé irányuló
kapcsolatok kiépítésében is.
P.L.
Gazdasági fejlődés
és határon átnyúló kapcsolatok
A Zala Megyei Fejlesztési Konferenciára,
a Széchenyi Programiroda
a megyei település és területi
tervezést támogató kiemelt koordinációs
projektje Zala megyei rendezvénysorozatára
került sor városunkban,
a Medgyaszay Házban.
A megjelenteket Manninger Jenő,
a Zala Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte.
Ahogy elmondta, a térségnek
komoly logisztikai szerepe lett és
2011 óta pozitívan alakulnak a jövedelmek,
az iskolázottsági és a foglalkoztatási
adatok egyaránt. Nagykanizsán
rendelkezésre áll a szakképzett
munkaerő. – Nagykanizsa térségi
szerepe erősödik, melynek elsősorban
a korszerű szakképzés az alapja.
Remélhetőleg egy olyan fejlődés
előtt áll a város, amelyet láthattunk az
ország északnyugati részében, Győrben
– mondta Manninger Jenő.
Cseresnyés Péter polgármester a
Zala Megyei Közgyűlés elnöke által
elmondottakhoz kapcsolódva kiemelte,
Nagykanizsa térségi szerepének
erősítése érdekében megtesznek
mindent, hiszen így városunk lehet
Nyugat-Európa második kapuja. –
Nagyon fontosnak tartjuk, annak feltárását,
hogy ez a térség mit tud, mit
adhat az itt levő vállalkozóknak és
azoknak, akik befektetésben, beruházásban
gondolkodnak ezen a területen.
A vidékre gondolva, a vidékkel
együtt tervezzük a saját jövőnket.
Nagykanizsán térségben gondolkodva
szabad csak gazdasági fejlesztésről
beszélni. A térségben való gondolkodás
pedig nem csak határon belül,
hanem határon túlra is igaz –
A II. világháború áldozatainak
tiszteletére megemlékezést
tartott az önkormányzat a
városi köztemetőben. A városvezetés
nevében Cseresnyés Péter
polgármester, a térség országgyűlési
képviselője koszorút
helyezett el a II. világháború
valamennyi áldozatának
emléket állító Rétfalvi Sándor
alkotásnál. Míg a most 100 éve
kitört I. világháború rengeteg
katonai áldozatot követelt, a
második abban is más volt,
hogy a civil áldozatok száma is
óriási lett. A II. világháborúval
kapcsolatban egyébként egészen
1989-ig Magyarországon
csak a szovjet katonáknak volt
emlékműve.
A Himnusz elhangzását követően
Cseresnyés Péter polgármester
ünnepi megemlékező beszédében
többek között kiemelte: azért vagyunk
ma itt a hagyományteremtésen
kívül e II. világháború áldozatainak
emléket állító műalkotásnál,
mert fontosnak érezzük, hogy 24
évvel a demokrácia megszületése
után kimondjunk fennhangon
olyan igazságokat, melyek évtizeden
keresztül csendben és suttogva
bújtak meg közösségünk mélyén,
erodálva annak erejét és identitását.
70 esztendeje Magyarország a
megszállás áldozatává vált, elvesztve
addig is bizonytalan lábakon
álló szuverenitását, majd rá
egy esztendőre újra évtizedekre
rabbá vált saját hazájában, csak
immár a „felszabadítás” címkéjét
aggasztva a szabadságunk bilincsére
– emlékeztetett a városvezető.
Megint csak elvesztve a
szuverén létezés esélyét, mely
oly sokszor fordult elő, belesodorva
hazánkat a függőség, a mások
megszabta szolgaság szerepébe.
Egész újkori és modern korunk
arról a játszmáról szólt, hogy kinek
válunk alattvalójává, ki diktálja
nekünk a történelmünk és az
életünk menetét, tollba mondva
valamely elvtelen alattvalójának a
sorsunkat.
És nemcsak az elmúlt századok,
de az elmúlt évtizedek és
évek is, e kimondatlanság okán
arról szólt, hogy miképp tudunk
mégis a saját lábunkra állni, akár
a belső korrupcióval szemben is,
és egyenes derékkal kiállni a saját
éltünkért, jövőnkért és múltunkért.
Mert sokan voltak e múltban
olyanok is, akik hittek annak közös
voltában, akik értették, hogy
egy közösség csak és kizárólag
értékek mentén, szuverén módon,
a saját hagyományát követve lehet
igazi, jövőbe mutató Magyarország.
Ezért tartom fontosnak,
hogy megálljunk ezen emlékmű
előtt, és kimondjuk azt, hogy
azok az áldozatok, akiknek emléket
állít e műalkotás, nem ellenünk
harcoltak, nem másokat
szolgáltak, nem fasiszta eszmék
követői voltak, hanem a mi közös
és szuverén hazánk, a mi közösségünk
bátor tagjai, akik kiálltak
a számukra fontos értékekért.
Olyan civilek, akik a korábbi világégések,
jellemzően katonai áldozataival
ellentétben a hétköznapok
hősei, anyák, gyermekek
és apák voltak. Ez az 1989-ben
állított emlékmű az egyedüli itt
Nagykanizsán, amelyik e valódi
áldozatokra, és nem megcímkézett
ismeretlenekre emlékszik
méltó módon, egyesítve a közösségünk
tagjait.
Az áldozatokra való emlékezés
egy értékközpontú közösség, egy
identitással rendelkező társadalom
fundamentuma, hiszen az áldozatok
szembesítenek minket újra
és újra azon értékekkel, bátor
kiállással és cselekedetükkel, melyek
ezen identitás szívét és lelkét
adja meg.
A felejtés és a közöny önmagunk,
a múltunk és ezáltal a jövőnk
felejtését és feladását is jelentené,
amit nem engedhetünk
meg, hiszen akkor kiszolgáltatottá
válunk a világ erőinek, olykor érték-
és közösségromboló törekvéseinek
– zárta gondolatait a polgármester.
B.E.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. április 3.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Gazdaság
Konferencia Zala megye jövőjéről Fotó: Bakonyi Erzsébet
Koszorúzás a II. világháború áldozatainak tiszteletére
Kanizsa – Gazdaság 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 3.
hangsúlyozta Cseresnyés Péter.
Manninger Jenő a konferencia szünetében
tartott sajtótájékoztatón elmondta,
Nagykanizsa fejlesztése két
részről történik, egy célrendszerből
programokat állítanak össze, a másik
oldalról pedig már konkrét beruházási
javaslatokat is vizsgálnak, és ebből
állítják össze a fejlesztési koncepciót.
– Nagykanizsán az elmúlt évek fejlődésére
és jelenségeire alapozva
mondhatjuk, hogy komoly jövő előtt
áll a város. Amegyei célrendszer csúcsán
a szakképzett munkaerő áll, mint
legfontosabb tényező, és itt komoly
lépéseket tett a város. Jó adottságai
vannak, és megvannak az első eredményei
is – mondta az elnök.
Cseresnyés Péter az elhangzottakhoz
hozzátette, hasznos, hogy a rendezvénysorozat
Nagykanizsára érkezett,
mert bemutatathatják a várost, az
elképzeléseiket, valamint az elkövetkező
időszak lehetőségeit. Kiemelte,
nem csak a város gondolkodik térségben,
hanem ezt a segítséget a megyétől
is megkapta Nagykanizsa. Először
készült egy olyan terv, amely az egész
megyére vonatkozik, mely az előttünk
lévő európai uniós pénzügyi ciklus
miatt, hiszen nem mindegy, hogy
a tervek, célok kitűzésével, elkészítésével
ebből a pénzből megyénk mennyit
tud megszerezni területfejlesztésre,
gazdaságfejlesztésre és ezen belül
foglalkoztatásra. Kiemelte, térségben
gondolkodnak, akkor is, amikor a
város fejlesztését a következő hét
éves európai uniós pénzügyi ciklusban
tervezik.
A konferencián szakmai előadásokat
hallhattak a részvevők. Alföldy –
Boruss Márk, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Klíma- és Energiaügyért
Felelős Államtitkárság Stratégiai és
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály
Fenntartható Fejlődési Osztály osztályvezetője
a megújuló energiatermelésről
és hasznosításról, mely az önkormányzatok
és a magyar lakosság egyik jövőbeli
útja lehet, tartott előadást. Dr.
Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának igazgatója
a megyénkben rejlő lehetőségeket
vázolta fel. A hátáron átnyúló együttműködési
programokat dr. Szűcs Márton,
a Magyarország-Horvátország
Határon Átnyúló Együttműködési
Program Közös Technikai Titkárság
titkárságvezetője ismertette, míg a városunkra
vonatkozókat Rodekné Hederics
Erika, az önkormányzat pályázati
csoportjának csoportvezetője. Nagykanizsa
gazdaságfejlesztési irányairól
pedig Bajnai László, Városfejlesztés
Zrt. vezérigazgatója szólt.
V.M.
Jó évet zárt tavaly, és sikeres
pályázatokkal indult az idei év a
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztatónál.
A 2012-es évi közel
84 millió forintos árbevételt, 104
millió forintra sikerült növelni
2013-ban. Köszönhető ez annak,
hogy megfelelő árképzéssel, és
marketingtevékenységgel komoly
eseti megrendeléseket sikerült
elnyerniük.
– Pályázati tevékenységünk is
aktív volt – mondta Lérántné Mátés
Valéria ügyvezető. Az összes
közül talán az önkormányzat által
benyújtott TIOP-os pályázat a legjelentősebb,
melyen 100 millió forintot
nyert az önkormányzat az
autista és megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásának
elősegítésére. A Sabján
Gyula utcai épületet egyrészt kinőttük,
másrészt szerkezeti kialakítása
kapcsán sem alkalmas gazdálkodó
tevékenység végzésére.
Az elnyert összeget az önkormányzat
a Petőfi utca 5. szám alatti
volt leánykollégium átalakítására
fordítja, ahova várhatóan év végén,
vagy 2015 elején költözhet át
a Foglalkoztató. A munkálatok során
megtörténik az épület szerkezeti
átalakítása, a közfalak bontása,
új munkatermek kialakítása,
valamint az épület teljes körű akadálymentesítése.
Beépítenek egy
liftet, szociális blokkokat alakítanak
ki, míg a régieket felújítják. A
pályázat keretében minimum 17
fős létszámbővítést is kellett vállalni.
A létszámbővítés 40 százalékában
az 5. év végére autista személyeket
kell foglalkoztatni. Ez
egyrészt felelősségteljes, másrészt
komoly szakmai kihívást jelentő
feladat számunkra. Az autizmussal
élők a megváltozott munkaképességűeken
belül is többszörösen
hátrányos helyzetű csoportot képviselnek.
Foglalkoztatásuk eddig
egyáltalán nem volt megoldva
Nagykanizsán és környékén, így
egyben hiánypótló szolgáltatást is
nyújtunk ezzel. Az autizmus sajátos
tünet-együttesei miatt szakemberek
döntik majd el, kik vonhatóak
be közülük a foglalkoztatásba,
ezen kívül - szintén szakemberek
bevonásával – fejlesztő foglalkozásokat
is tervezünk számukra.
Atársaság minden évben szerepel
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal pályázatán – ismertette
az ügyvezető a saját pályázataikat
is. A megváltozott munkaképességűek
bértámogatására tavaly 83
millió forintot nyertek el, idén 86
milliót, melyet a dolgozók létszámának
alakulásától függően használhatnak
fel. ősszel a Nemzetgazdasági
Minisztérium kereskedelemfejlesztést
támogató pályázatán szerepeltek
sikeresen. Az 5.810 ezer
forintból eszközöket, illetve tehergépjárművet
szeretnének beszerezni.
Szintén az NRSZH munkahelyteremtő
pályázatán nyert 3.976 ezer
forintból egy színes digitális nyomdagép
beszerzését tudták megoldani,
egyúttal két új álláshellyel is bővítették
a foglalkoztatottak számát.
Elbírálási szakaszban van az a
TÁMOP-os pályázat is, melyben a
társaság 50 fő megváltozott munkaképességű
személy alapképzését
vállalta, elsősorban a nyílt munkaerőpiacon
történő elhelyezkedésük
segítése céljából.
– Ugyanis a hatályos törvények
szerint minden állami bértámogatásban
részesülő munkáltatónak
feladata, hogy minél több megváltozott
munkaképességű embert
visszavezessen az elsődleges munkaerőpiacra.
Akik rehabilitálható
minősítést kapnak a komplex felülvizsgálat
során, őket három éven
belül, vagy legkésőbb a harmadik
év végéig kell visszasegíteni az elsődleges
munkaerőpiacra. Illetve
még a pályázatban azt is vállalnunk
kellett, hogy a nem rehabilitálhatók
közül – akik rokkantsági ellátásban
részesülnek –, lehetőség szerint
tranzitáljunk a munkaerőpiacra
munkavállalókat – összegezte
Lérántné Mátés Valéria, a Szociális
Foglalkoztató ügyvezetője.
B.E.
Pályázott, nyert, költözik a
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató
A Nagykanizsai Inkubátorház
a Széchenyi Programirodával
közösen tartott vállalkozói
tájékoztatót hétfőn a foglalkoztatáshoz
igénybe vehető támogatásokról.
Számtalan fórumon lehet hallani
és olvasni azt, hogy 2013-ban lezárult
egy EU-s költségvetési ciklus és
ezzel egy időre a támogatásokat is
nélkülözni kell a vállalkozásoknak.
A hír csak részben igaz és erre szerették
volna felhívni a vállalkozók
figyelmét a rendezvény szervezői.
Amint azt Cserti Csilla, az Inkubátorház
vezetője köszöntőjében
elmondta, az önkormányzat
támogatásai az uniótól függetlenül
élnek és várják a jelentkezőket.
Ezen túl pedig vannak még
olyan EU-s programok is, amelyek
nem futottak ki 2013-ban.
Az előadók két ilyen lehetőséget
mutattak be a tájékoztatón. Cserti
Csilla az önkormányzat foglalkoztatás
bővítési támogatásáról szólt
pár szóban. Minden olyan kanizsai
cég, amely legalább egy éve működik
városunkban, 500.000 Ft-ot
kaphat új munkahelyenként. Természetesen
a pályázókat további adminisztratív
feltételek is kötik, amelyről
a Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Csoportja tud tájékoztatást adni.
A másik bemutatott konstrukció
egy már tavaly elindított EU-s
pályázat, a „gyakornoki programként”
elhíresült felhívás. Martinecz
Aranka, a Széchenyi Programiroda
koordinátora elmondta,
hogy nevével ellentétben nem iskolások
foglalkoztatásáról szól ez
a lehetőség, hanem már végzett,
szakképzett munkavállalók felvételéről.
Mégis azért hívják „gyakornoki
programnak” mert olyan
fiatalok munkába állását támogatják,
akik még nem dolgoztak a
szakképzetségüknek megfelelő
pozícióban. A támogatás nem
csak azért egyedülálló lehetőség,
mert a 9 hónapos kötelező foglalkoztatás
idejére akár 100%-os
bértámogatást nyerhet a pályázó,
hanem mert a pályázó által megnevezett
mentor, aki segíti a fiatal
szakmai fejlődését, szintén bértámogatásban
részesülhet, sőt még
eszközöket is beszerezhet a kedvezményezett.
Vannak még támogatási lehetőségek
a foglalkoztatás finanszírozására
4 Kanizsa – 2014. április 3.
1. MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
2. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
3. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
4. FÜGGETLEN KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI PÁRT
5. ÚJ DIMENZIÓ PÁRT
6. FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG,
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
7. SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
8. LEHET MÁS A POLITIKA
9. JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
10. ÚJ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
11. MAGYAR MUNKÁSPÁRT
12. SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA
13. KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT
14. EGYÜTT 2014 PÁRT
15. ZÖLDEK PÁRTJA
16. ÖSSZEFOGÁS PÁRT
17. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, EGYÜTT -
A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ,
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT,
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT
18. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Barna Magdolna
Közösség A Társadalmi
Igazságosságért Néppárt
Járási István
A Haza Nem Eladó
Mozgalom Párt
Piskor Zoltán
Összefogás
Párt
Göndör István
A Kormányváltó Erő
(MSZP, DK, PMP, MLP)
Bogdán Zoltán
Magyarországi
Cigánypárt
Kucséber Ervin
Független
Kisgazdapárt
Sándor József
Seres Mária
Szövetségesei
Pásztori Patrícia
Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt
Cseresnyés Péter
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
Marton Krisztián
Aquila
Párt
Somogyvári László
Magyar Republikánus
Politikai Párt
Tringer Ferenc
Lehet Más
a Politika
Gayer András
Nép Oldali
Párt
Domokos Zsolt
Elégedetlenek
Pártja
Molnár István
Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség
Zakó László
Jobbik Magyarországért
Mozgalom
A Zala megye 03. számú
Országgyűlési Egyéni
Választókerület
Nagykanizsa központú jelöltjei
Országos listát állító pártok a szavazólapon lévő sorrend szerint:
x
„A közelgő választás ugyanis
az egyéni jelölteken dől el… Mi
Dávidként küzdünk Góliát ellen”
– fogalmazott az Együtt-PM
Szövetség vezetője, aki három
hónap elmúltával, kedden újra
Nagykanizsára érkezett és „A
Kormányváltó Erő” helyi indulójával,
Göndör Istvánnal közösen
lakossági fórumot tartott a
Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Mindezt megelőzően, sajtótájékoztató
keretében a megjelent médiumok
munkatársainak zalai kampánykörútján
szerzett tapasztalatairól
is beszélt Bajnai Gordon. Elmondása
szerint ez a megye jobb
sorsra lenne érdemes és többre is
képes, ám mégis rosszabbul teljesít.
– Elszegényedett falvakban, elszegényedő
emberekkel beszélgettünk,
olyanokkal, akiknek nem nagyon
van kilátása jobb életre, mert
nincs munka. Zalában az elmúlt 4
évben jelentősen csökkent a munkalehetőség.
A politikus példaként
hozta fel a zalaegerszegi Flextronics
gyárat, ahol a „6000 feletti
létszámról mára alig több, mint
1000 főre” redukálódott a munkaerő,
illetve, a „mezőgazdaságban
is beszűkült lehetőségeket”.
– Sokaknak már csak a néhány
hónapig tartó közmunka maradt –
fűzte tovább. Hozzátéve még azt,
sokan indulnak el a térségből nyugatra,
fiatalok és középkorúak is,
hogy „előreléphessenek az életben”.
Az Együtt-PM szövetség vezetője
a megye által kínált lehetőségek
kiaknázására is felhívta a figyelmet,
illetve, miért fontos a kisebb
települések felzárkóztatása. –
Arra van szükség, hogy az új kormány
beindítsa a gazdasági növekedést
az egész országban. Kiemelt
figyelmet fordítva a kistelepülésekre,
amiket szintén be kell
kapcsolni a vérkeringésbe – hangsúlyozta
Bajnai.
A munkahelyteremtés fontosságára
is rávilágított beszédében,
csakúgy, mint hogy az „országnak
jó kormányzásra van szüksége;
olyanra, ami nem pusztán a maga
hasznát nézi.” Utalt – többek között
– Nagykanizsa vonatkozásában arra
a „néhány beruházásra, ami megvalósult”,
kiemelten a javító-nevelő
intézetre, melynek munkálatait „nagyobb
részt debreceni cégek végzik,
míg az itteni kisvállalkozóknak nem
marad semmi.”
Áttérve az április 6-i választásokra,
azt jelentette ki az Együtt-PM
vezetője, „egy hosszú ideig vissza
nem térő esély jön arra, hogy változtassunk
az ország szekerén,
visszafordítsuk keletről nyugatra.”
– Ez a választás nagyon egyszerű
lesz. Ukrajna vagy Ausztria?
Melyik irányba akarunk haladni? –
tette fel a kérdés Bajnai. Szerinte a
jelenlegi kormányzat – médiapropagandával,
törvényekkel – megnehezíti
azoknak a dolgát, akik
változtatni akarnak.
– Az emberek pedig azért fogják
leváltani a kormányt áprilisban,
mert átverik, meglopják és megfélemlítik
őket. Ez utóbbit pedig félre
kell tenni a választásokkor és el kell
menni szavazni, mert ha nem teszik
meg, újra félelemben fognak élni. A
18 pártlistából 17 Orbán Viktor maradását
jelenti, csak egy van, ami
valódi kormányváltást hoz – mégpedig
a kormányváltó szövetség.
A voksolásokkal kapcsolatban
Bajnai még elmondta – a helyi viszonyokra
vonatkozóan – hogy országgyűlési
képviselőjelöltjük, Göndör
István már bizonyított, mégpedig
számos „kézzel fogható, helyben
látható dolgon kívül azzal, ő valóban
ezért a térségért dolgozik.”
- Ezt tudják is a Fideszben, éppen
ezért ők tartanak is Göndörtől
– így Bajnai. Majd arra buzdított
mindenkit, szavazzanak „A Kormányváltó
Erő” jelöltjére.
Fórum: Cseresnyésről, Orbánisztánról
és Paks 2-ről (is)…
Elsőként Göndör István szólalt
fel a teltházas lakossági fórumon.
Beszédében a helyben, illetve környéken
történő, „felháborító” dolgokra
hívta fel a figyelmet.
– Nagykanizsa lejjebb csúszott a
városok rangsorában Magyarországon.
Mindezt Orbán Viktor és hitszegő
kormánya, a Fidesz hozta létre –
szögezte le Göndör. Közlése szerint
Kanizsa és a környező térség csak
akkor tudott fejlődni, amikor a szocialisták
voltak hatalmon. A jelenlegi
polgármester, amilyen fejlesztésekről
beszél, azokat mind örökölte. A
szennyvízcsatorna-projektet, a kórházfejlesztést,
a belváros-rekonstrukciót
is. Ami nekem még személyes
büszkeségem, az a könyvtár, a
megmentett régi mozi, a Rozgonyi
iskola, a Bolyai Iskola… – sorolta
„AKormányváltó Erő” helyi jelöltje.
Majd Cseresnyés Péterhez intézett
kérdést, miszerint „mikor számol
el arról a 35 milliárd forintról,
amiről a szavahihető miniszterelnök
azt mondta, 4 év alatt ennyi fejlesztési
forrást küldött a városnak. Hol
van mindez? Szeretnénk látni!” –
így Göndör. – Csak a klánhoz tartozók
gazdagodnak, csak ők jutnak
munkához, egyébként meg nő a városban
a munkanélküliség. Cseresnyés
Péter gyenge polgármester,
gyenge képviselő, és hihetetlenül
gyenge lobbierővel rendelkezik – állította
a kormányváltók jelöltje. Szóvá
téve még az, hogy „Simicska és a
Közgép” kapott meg több, nagykanizsai
beruházási munkát, valamint pesti
cégek – még a közétkeztetést, marketinget
sem helyiek végzik.” – Én
nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a
parlamenti választásokat követő három
hónap múlva – a háromhavi
(folytatás a 6. oldalon)
Kanizsa – 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 3.
Földes Anita, Átéltem egy évszázadot
címmel megjelent
könyvének nagykanizsai bemutatóját
a Thúry György Múzeumban
rendezték meg a héten. A
Fejtő Ferenc portréját felvázoló
könyvről az interjúkötet szerzője,
Fekete Vali újságíró és dr. Kovács
Lóránt, a Fejtő Ferenc Alapítvány
elnöke beszélgetett.
A Nagykanizsán született Fejtő
Ferenc ezer szállal kötődött Nagykanizsához.
Szerette szülővárosát
és talán az sem véletlen, hogy halálos
ágyán is Kanizsáról mesélt.
Zala megye és Nagykanizsa Város
díszpolgára, a helyi Piarista Gimnázium
tanulója majd egy évszázad
alatt háborúkat, forradalmakat,
diktatúrákat és demokratikus rendszereket
is átélt. Az európai irodalom,
a történetírás és a politikai
elit mellett jó kapcsolatot ápolt
egyházi vezetőkkel is. A XX. század
tanújaként a magyar irodalom
aranykorszakának több képviselőjével
tartott szoros barátságot.
Ugyanakkor hazánk sorsfordító
pillanatairól is hiteles képet alkotott.
A kötet jól körülhatárolható
témaköröket ölel fel. Az irodalmi
élet, a történelem, a politika, a hit
és a magánélet történéseit átszövi
Fejtő hitvallása, az egyetemes emberi
értékek vállalása és képviselete.
A mai szélsőségesen polarizált
politikai helyzetben szinte idealistának
hat Fejtő konzervatív, liberális
és szocialista értékrendje. Egy
azonban biztos, hogy polgárként
messzemenően tisztelte beszélgetőtársait,
tudott és szeretett más elveket
vallókkal is párbeszédet
folytatni. Esendő emberként elfogadta,
hogy nincsenek tévedhetetlenek
és képes volt saját tévedéseit
belátni. A „fejtői titok”, a varázs,
amit sokan kutattak, intellektusából,
a mások iránti őszinte kíváncsiságából
és tiszteletéből fakadt.
A hiánypótló könyv azoknak szól,
akik kíváncsiak városunk híres
szülöttére, azoknak a nyitottságra
képes embereknek, akiket érdekel
egy optimista szemléletű, hazáját
szerető európai polgár életútja. Az
objektivitásra törekvő, szívvelszeretettel
írott könyv élvezetes olvasmány.
H.Gy.
Ismeri Ön Fejtő Ferencet?
Fotó: Halász Gyula
Bajnai:
„Ha Göndör helyben
nyer, kormányváltás
lesz…”
x
6 Kanizsa – 2014. április 3.
(folytatás az 5. olalról)
munkanélküli segély után – hol
helyezkedik el Cseresnyés Péter? –
tette fel a kérdést Göndör.
Ezután már a kitörési lehetőségeket
vázolta. Mint mondta, az „új
kormányzat” kiemelt figyelmet
szándékozik fordítani a térségre.
A rezsicsökkentésről és a nyugdíjemelésről
szintén szólt Göndör.
Átfogóan akként adott jellemzést
ezekről, hogy a „rezsicsökkentéssel
megsimogatták az arcukat, a
nyugdíjemeléssel pedig kaptak
egy nagy fenékberúgást.”
A választások kapcsán – beszédét
bezáróan – egy „mozgalom elindításáról”
beszélt Göndör István.
E szerint arra kérte a megjelenteket,
hogy győzzék meg arról legalább
10 ismerősüket, menjenek el
szavazni, és voksukat a kormányváltókra
adják.
Ezután immár Bajnai Gordon
mondott beszédet. Hangsúlyt adva
annak, hogy a mostani, egy „rendkívüli
választás lesz”, hiszen eldől,
milyen jövőt választunk.
– A jelenlegi rendszer folytatása
azt jelenti, hogy tartósan egy olyan
pályára kerülünk, ami ebből az országból
Orbánisztánt csinál, egy
posztszovjet utódállamot, melynek
fővárosa Felcsút lesz. Ez szimbóluma
annak az akarnok kormányzásnak,
amelyik azt hiszi: neki
minden jár – fogalmazott Bajnai. –
A paksi beruházás pedig tökéletes
példája annak a három legfontosabb
dolognak, amiket ugyan megígért,
ám amikben mégis hazudott
a kormány. Ugyanis az atomerőmű
bővítése után kétszer olyan drága
lesz az áram – ezért hívjuk Paks 2-
nek – mint most. Ehhez a beruházáshoz
akarnak 3 milliárd forint
hitelt felvenni; továbbá annak a
szintén 3 milliárd forint magánnyugdíjpénztári-
megtakarításnak
is nyoma veszett, amiket még a
ciklus elején elvettek a nyugdíjasoktól.
Ez azt jelenti, hogy a kormány
az államadósságot is növelte,
közel 10 milliárd forinttal. A
harmadik pedig, hogy Orbán négy
éve azzal foglalkozik, hogy ádáz
csatát vív Brüsszel ellen, amihez
mi szabad akaratunkból csatlakoztunk.
S pont tőlük félti a szabadságunk.
Pedig Moszkvával írt alá
egy 60 évre szóló szerződést – így
Magyarország áramellátása döntően
tőlük függ. Ebben az ügyben
azért nem mer megszólalni a miniszterelnök,
mert félti saját érdekeit.
Pedig ez rossz üzlet az országnak.
Ez a beruházás megmutatja,
nincs olyan épeszű érv, ami
azt mondatja, a Fidesz kormányzás
folytatására kell szavazni…
– Nekik csak egy ígéretük van: a
rezsicsökkentés – folytatta az
Együtt-PM vezetője. – „Szanaszét
járják az országot a rezsihuszárok,
aközben tudják, semmilyen tartalék
nincs ezt fenntartani, hisz nem
lesz miből elvenni. Majd a végén
rezsiadót vezetnek be…” Másik
jövőkép kell az embereknek,
olyan, amit az összefogás csapata
képvisel. A mi ajánlatunk egy normális,
békés, megújuló Magyarország
– állította Bajnai, akinek beszéde
után kérdéseket tehettek fel
a fórumon megjelentek.
A „Kormányváltó Erő” országgyűlési
képviselőjelöltje ezúttal
azt elemezte szokásos sajtótájékoztató
sorozatának pénteki állomásán,
hogy „Nagykanizsa és
térsége a szocialista kormányok
idején gyorsabban fejlődött.”
„Kedden azt állítottam – kezdte
Göndör István –, hogy Nagykanizsa
és térsége a szocialista kormányok
idején gyorsabban fejlődött.
A kampányban hiába kezdeményeztem
vitát Cseresnyés Péterrel
az eredményekről, a jövőről, a város
és térség fejlesztéséről. Válasz
helyett a felolvasó önkormányzati
képviselők figyelemelterelő, a valóságot
figyelmen kívül hagyó,
durva sárdobáló akcióinak se vége
se hossza. A kérdések között számos
volt, amire ők is válaszolhattak
volna, hogy bizonyítsák, Orbán
Viktor igazat mond. Vélelmezem,
erre nem volt előre megírt központi
tájékoztató, amit fel lehetett volna
olvasni.
Íme a lista arról, amit a város, a
térség kapott a szocialisták közreműködésével
(nem egy esetben a
Fidesz-kormány ellenében):
A város megkapta ingyen a laktanyákat,
hozzá infrastruktúra fejlesztésre
forrást. Új városi könyvtár.
A szocialista kormányok alatt
elérte a várost és térségét az M7
autópálya. 2005-ben Brüsszelben
elfogadták a csatorna projektet 10
milliárdot meghaladó összegben.
Kórház E és B épület. Fogyatékkal
élők otthonának megépítése: 350
millió. Plakátház: 208 millió. Panelfelújítás
több mint 100 lakás,
amihez a városi kiegészítés: 1 milliárd.
HSMK rekonstrukció: 550
millió. Mozi, Medgyaszay Ház:
450 millió. Hulladéklerakó, válogató,
hulladékudvar: 200 millió.
Szabadhegyi leágazó: 110 millió.
Belvárosi rekonstrukció megkezdése:
100 millió. 56-os, Holokauszt
és II. Világháborús Emlékmű
építésének megvalósítása, illetve
támogatása együttesen: 50
millió. A strandon gyermekmedence:
50 millió. 50 db bérlakás vásárlása:
230 millió. Bérlakásépítés Ligetváros:
400 millió. Fűtésrekonstrukció
30 intézményben. Thúry
Laktanya területelőkészítés, benne
a sportcsarnok előkészítése: 450
millió. Ipari Park elkerülő út építése:
420 millió. Egyetemnek Úttörőház
átadása, évi 25 milliós támogatás,
a beruházás önálló költségvetési
tétel a magyar költségvetésben.
74-es elkerülő út. 61-es elkerülő
út. Palinban iskola felújítás.
Rozgonyi, Bolyai iskola. Csapi iskola,
kollégium, szakképző. Murakeresztúron
iskola, tornaterem,
kultúrház, szennyvízcsatorna. Liszó
záportározó és csapadékvíz elvezetés.
Becsehely iskola. Tótszerdahely
kavicsbánya, autópálya
építésbe beszállítás, kerékpárút,
orvosi rendelő, Fedák kúria.
Szepetnek sportöltöző. Letenye
strandfürdő. Teskánd Óvoda uszodával.
Surd gázvezeték, tájház,
óvoda, művelődési ház, TISZK,
park fejlesztés, öltöző. Belezna
szennyvíz beruházás, TISZK. Nemespátró
közösségi tér, labdarúgó
pálya, gázvezeték. Zalasárszeg vis
major források az árvíz ellen.
Kerkabarabás szennyvízberuházás.
Újudvar polgármesteri hivatal.
Fűzvölgy templom. Gázközmű
vagyonból részesedés: 1 milliárd.
Türje iskola. Tornyiszentmiklós
szennyvíz beruházás.
Sajnálom, hogy sem Cseresnyés
Péter sem önkormányzati képviselői
kísérletet sem tettek arra, hogy
elszámoljanak az orbáni 35 milliárd
forinttal. Az elmúlt napokban
csak a mézet kenték a madzagra,
próbálták elterelni a figyelmet 4 év
semmittevéséről. Remélem, a választók
a valós teljesítmény és nem
a sárdobálás alapján fognak dönteni
április 6-án.
Orbánnak és az őt kiszolgáló valamennyi
két lábon járó szavazógépnek,
így Cseresnyés Péternek
is mennie kell! Nagykanizsának és
a Zala megye 3-as választó körzetében
tartozó településeknek nincs
újabb négy évük, mert a további
hanyatlás már visszafordíthatatlan
folyamattá válhat. Ez a térség is
megérdemli a várva várt fejlődést,
melynek jelenleg egyetlen akadályozó
tényezője van: ez pedig a
maffia Orbán-kormány és az őt vakon
kiszolgáló vazallusai. Az itt
élőknek nincs elpazarolható újabb
négy évük. A térségnek el kell indulni
a felemelkedés útján, melynek
egyetlen lehetősége, ha április
hatodikán mindenki elmegy szavazni,
és Göndör István neve mellé,
és a 17-es lista alá teszik az ikszeket.
A kormányváltás esély
mindenkinek. Kérem, vegyenek
részt a szavazáson, kell a szavazata,
mert Orbánnak mennie kell.”
„A hatalom éhsége és megragadása
helyett pártunknak az
emberek szolgálata a legfontosabb.
Mindehhez pedig Istentől
kapunk támogatást" – hangzott
el az egy esztendeje alakult
Aquila Párt pénteki, jelöltbemutató
sajtótájékoztatóján.
Elöljáróban a párt elnöke, Varga
Péterné elmondta, hogy ők egy sokáig
közhasznúként működő szervezetből
lettek „keményen katolikus
keresztény párt”. Akik „minden
más pártól különböznek,
ugyanis nem vették fel a kampánytámogatásért
járó egy millió forintos
támogatást”.
„Tudjuk, hogy mi sosem leszünk
tömegpárt, ugyanakkor minket
senki sem fizetett le soha” –
hangsúlyozta az elnök.
Majd áttért cselekvési tervükre,
amiről azt emelte ki, hogy részletes
programtervvel rendelkeznek,
amelyben – elsősorban – a munkához,
az egészségügyi ellátáshoz és
a megfelelő nyugdíjas élethez való
jog megteremtését tűzték ki célul.
Göndör: Ismét
propaganda
és valóság
Aquila Párt:
„Mindent a tiszta,
hazugságmentes
életért…”
x
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 3. Kanizsa – 7
Ám ezek mellett még a háromkulcsos
adórendszer kialakítására, a
kultúra, valamint a mezőgazdaság
stabilizálására, támogatására is
nagy hangsúlyt fektetnének,
amennyiben bejutna a parlamentbe
a 8 jelölttel induló párt.
Ezután Marton Krisztián, az
Aquila Párt Zala megyei 3. számú
választókerületének országgyűlési
képviselőjelöltje kapott szót, aki –
saját bevallása szerint – ugyan
nem helyi lakos, de ezer szállal kötődik
Kanizsához. Mint mondta,
éppen ezért tisztában van azzal,
hogy „Nagykanizsának hiányzik a
megtartó ereje”, azaz, sokan elvándorolnak
a városból. Így – amenynyiben
az emberek neki szavaznak
bizalmat a város képviseletéért –
akkor a már említett megtartó erőt
növelné, munkahelyteremtés, illetve
különböző szakterületek támogatása
révén.
A sajtótájékoztatón elhangzott
továbbá az is a szervezet részéről,
hogy konstruktív békét szeretnének
megteremteni a pártok között,
illetve mindent meg kívánnak tenni
a szociális és humánusan érzékeny
parlament működéséért.
Az Aquila Párt elnöke és választókerületi
képviselőjelöltje kiemelték
azt is, hogy pártjuknak – azaz,
nekik – szentek a példaképeik, sok
más mellett Pió Atya, vagy Prohászka
Ottokár, Szent Teréz. S ők
inkább templomot építenek, ahelyett,
hogy acsarkodnának. Egyöntetűen
hangsúlyozták még, hogy
pártjuk mindent maga teremt elő
„Isten segítségével”, és azon más
szervezetek, akik sok pénzzel rendelkeznek,
azok „megkenődtek”…
Járókelőknek osztogattak termőföld
csomagokat múlt pénteken
a Független Kisgazdapárt
tagjai a Deák téren. Mindeközben
pedig programtervüket vázolta a
párt választókerületi képviselőjelöltje,
Kucséber Ervin a megjelent
médiumok munkatársainak.
A „szimbolikus földosztás” apropója
az volt – mint a sajtótájékoztatón
Kucséber Ervintől megtudtuk
–, hogy felhívják az emberek
figyelmét a harminc nap múlva
lejáró, (magyar) földvásárlási moratóriumra.
– A kisgazdapárt ugyanis célkitűzésének
tartja, hogy a jelenlegi földtörvény
helyett egy újat kell alkotni.
Minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy a május elsején lejáró moratóriumot
meghosszabbítsák – szögezte
le Kucséber Ervin, hozzátéve,
amennyiben bejutnak a parlamentbe,
mindent megtesznek azért, hogy
új földtörvényt hozzanak létre.
Majd áttért szervezetük ismertetésére
a kisgazda országgyűlési képviselőjelölt.
Elmondta, pártjuk az
„egyetlen történelmi párt” Magyarországon,
amelyik „106 év múlttal
és tapasztalattal” rendelkezik.
– 12 év után újra sikerült országos
listát állítanunk, 50 egyéni jelölttel
– emelte ki Kucséber Ervin.
Pártprogramjukat pedig két szóban
vázolta: „kiszámíthatóbb élet” – erre
törekszenek a független kisgazdák.
– Azt valljuk, hogy erős vidék
nélkül nincs erős ország. Ugyanakkor
mi olyan tengelypárt vagyunk,
amelyik mind városban élőnek,
mind pedig tanyasinak tud hiteles
programot adni. Törekednénk arra,
hogy a fiatalokat itthon marasztaljuk,
és még az átlagbéreket is közelebb
vinnénk az uniós átlagokhoz –
mondta a 29 éves független kisgazda
jelölt, aki Szentliszlón született,
majd a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végzett.
Sokak véleménye szerint Göndör
István nem egyenes ember, a
heti sajtótájékoztatóin elmondottakat
nem szabad elhinni. Göndör
Istvánt még az övéi is kitaszították
miután sikerült szétvernie
a saját MSZP-s alapszervezetét.
Göndör István tehát nemcsak a
szavazóknak, hanem a helyi szocialista
pártnak sem kell. Ezért
kényszerül most arra, hogy Bajnai
csapatába bekönyörögve magát,
jó Gyurcsány tanítványként
mocskolja azokat, akik valójában
dolgoztak, tették a dolgukat.
Göndör Istvánnak lételeme a
csúsztatás, a valótlanságok összehordása,
a mások munkájának kisajátítása
és a más tollával való ékeskedés,
hiszen a minapi sajtótájékoztatóján
„lobbierejét” bizonygatva
olyan dolgokat sorolt föl általa
kijárt beruházásként, amihez semmi,
vagy vajmi kevés köze volt. Ráadásul
némelyike nem előnyként
jelent meg a fenntartó önkormányzatoknál,
hanem további terhet rótt
azokra.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy
a szocialisták kizárólag óriási hitelek
felvételével voltak képesek finanszírozni
azokat a fejlesztéseket,
amelyek a város szintentartásához
voltak elegendőek a szocialista kormányzás
idején. Ez nem dicsőség,
hanem a jövő felélése. A szocialisták
abból a hitelből finanszírozták
Nagykanizsa fejlesztését, amit a jelenlegi
kormány vállalt át a várostól.
Nagykanizsa 6,3 milliárd forintos
adósságcsapdából szabadult
meg, amely a város jövőbeli dinamikus
fejlődését teszi lehetővé.
Emellett az elmúlt négy évben minden
korábbinál nagyobb támogatás
érkezett Nagykanizsára és a térségbe,
amelynek köszönhetően olyan
nagy volumenű fejlesztések valósulhattak
meg, mint a csatorna-beruházás,
a belváros rekonstrukciója,
a kórház fejlesztése, illetve a munkahelyteremtést
segítő egyéb fejlesztések
és támogatások.
Ezek a megvalósult eredmények,
hiába készítették elő azokat a tervek
és a papírok szintjén néhány
esetben már a szocialista kormányok
idején, nem jöhettek volna létre,
ha a szocialisták maradnak kormányon
2010 után, hisz olyan
csődközeli helyzetbe juttatták Magyarországot,
hogy könnyen Görögország
sorsára juthattunk volna.
Ami azt jelenti, hogy minden nagyobb
fejlesztést le kellett volna állítani
Magyarországon a kormányzati
pénzhiány miatt. Így azokat is,
amelyek az elmúlt négy évben valósultak
meg Nagykanizsán és a
térségben. A Fidesz kormány által
végrehajtott gazdaságpolitikai intézkedések
nélkül a túlzottdeficiteljárás
alól sem kerülhetett volna ki
Magyarország, amely szintén az
európai uniós támogatások és így a
nagykanizsai fejlesztések megvalósulását
akadályozta volna meg.
Mindezek alapján arra kérjük
Göndör Istvánt, hogy mások számonkérése
helyett számoljon el azzal
a nyolcéves szocialista kormányzással,
amikor az ő szavazatainak
segítségével is tönkretették és
a csőd közelébe kormányozták az
országot.
Göndör István adjon magyarázatot
a tetteire a devizahiteleseknek,
azoknak a nyugdíjasoknak, akiktől
elvették a 13. havi nyugdíjat, azoknak
a közalkalmazottaknak, akiktől
elvették a 13. havi bért, és azoknak
a családoknak is, akiktől elvették a
családi adókedvezményt és a kedvezményes
lakáshitelt.
Göndör István már rég nem politizál,
csak másokat sároz és intrikál,
ezért arra kérjük, hogy inkább kérjen
bocsánatot az eddigi képviselői munkája
miatt és vonuljon nyugdíjba.
Fidesz Nagykanizsai
Alapszervezete
A Magyarországi Cigánypárt
(MCP) szerint földosztást kell hirdetni
a cigányságnak és a nincstelen
parasztságnak, aminek a béketeremtő
szerepe is fontos, mert
közösen dolgoznának, hogy legalább
magukat ellássák – közölte
hétfőn Nagykanizsán Horváth
Aladár, az MCP listavezetője.
Horváth Aladár a párt zenés, megyei
kampányrendezvénye előtt arról
beszélt újságíróknak: a többségnek
meg kellene érteni, hogy „nem
lehet félmillió embert eltartani, de
kiirtani sem”, ezért iskolát, munkát
kell nekik adni. A többség így láthatná
azt, hogy vannak, akikkel érdemes
együttműködni, mert „kitartóak,
elhivatottak, szakemberek,
tisztakezűek”.
Hozzátette: nem a parlamenti
képviselet a lényeg, mert olyan
programot akarnak, amely akár az
állam nélkül is megoldható, de ezen
a területen lenne szükség európai
uniós pénzekre, „nem a műkörmösöknek
és a gázszerelőknek”.
Horváth Aladár kifejtette: az országgyűlési
képviselő-választásra
61 jelöltet állító MCP a cigányoknak
és minden „elnyomorítottnak, megalázottnak”
a pártja, ezért a legalább
másfél-két millió emberért készült a
programjuk. Ez a program „a szegény,
leszakadt világ felzárkóztatására,
talpra állítására” készült, illetve
(folytatás a 8. oldalon)
Független
Kisgazdapárt:
akció a magyar föld
védelméért
Fidesz:
Göndör nemcsak a
szavazóknak, a helyi
szocialistáknak sem kell
Magyarországi
Cigánypárt: földosztásra
lenne szükség
x
(folytatás a 7. oldalról)
azt szolgálja, miként lehetne kihúzni
a mocsárból a cigányság legszegényebbjeit.
Olyan törvényeket kell hozni, amelyek
meggátolják, hogy éhezzenek a
gyerekek. Legalább 300 ezer gyerekről
van szó, akiknek csak a fele cigány
– jelentette ki a roma politikus.
Úgy vélekedett, hogy a „szegénypolitikai”
kérdés arról a másfél millió
emberről szól, aki leszakadt, és „arról
a megint másfél millióról, aki a
leszakadás veszélyével néz szembe”.
Egy cigánypártnak az a dolga,
hogy új alapelveket fogalmazzon
meg, ezért a költségvetést sem úgy
kell tervezni, mint eddig. Először
meg kell nézni, mennyibe kerül,
hogy a gyerekek ne éhezzenek,
hogy normális iskola legyen, a szegénytelepen
tanító pedagógusok
pedig több pénzt kapjanak – sorolta
Horváth Aladár.
Mint mondta, a 2014-2020-as uniós
költségvetési periódusban félre
kellene tenni ezermilliárd forintot,
ezt a pénzt önálló operatív program
keretében az ezer leszakadt falunak
kellene adni közvetlen támogatásként.
A legszegényebb falvakban iskolára,
infrastruktúrára, munkalehetőségre
van szükség, nem a kistérségi
centrumokba kell juttatni a pénzt,
mert azok „elszívják a támogatást”.
Az eseményen bemutatták a Zala
Megye 03. számú egyéni országgyűlési
egyéni választókerületi
képviselőjelöltjét, Bogdán Zoltánt.
A Kormányváltó Erő országgyűlési
képviselőjelöltje ezúttal
„Magyarország április 7.” címmel
tartott sajtótájékoztatót, melyen
a választások utáni „megújuló”
országról – egyúttal Nagykanizsáról
– vizionált.
– Örülünk, hogy túl vagyunk a
rendszerváltás utáni legmocskosabb
választási kampányon. Örülünk,
hogy az egyoldalú választási
játékszabályok ellenére sikerült
nagy többséggel megválasztani a
győztest. A vesztes nem teremt polgárháborús
helyzetet. Demokratikus
és demokrácia szabályait tiszteletben
tartó kormány alakul – kezdte
tájékoztatóját Göndör István.
Majd így folytatta: „elkezdődik a
társadalom nagy többsége számára
elfogadható új alkotmány kidolgozása.
Akinek pedig nincs semmije,
számíthat a közösség szolidaritására.
Újra demokratikusan működik
az államgépezet. A tisztviselők a
köz ügyei iránt elkötelezett emberek
lesznek, akik a teljesítményük és
nem a kapcsolataik alapján nyerik el
hivatalukat. A közhivatalokban hozzáértő
emberek ülnek, akik kellő
empátiával intézik az állampolgárok
ügyeit. Megszűnnek az adóforintjainkat
felzabáló haszontalan intézmények.
A társadalmunkban a tudást,
az ipart követi a sport. Stabil
adórendszer, ami megerősítheti a
befektetői bizalmat. A politika, a
közmédia végre rólunk, emberekről
szól, nem az agymosásról, a hamis
sikerpropagandáról. A kormány
nem veri át az állampolgárokat áthárított
különadókkal, a nyugdíjasokat
az inflációval. Tisztes ellátást
biztosít a nyugdíjba vonult embereknek,
megteremti a rugalmas
nyugdíjba vonulás rendszerét. Magas
színvonalú egészségügyi ellátást
biztosít polgárainak. Csökkenti
a várólistákat, javítja a minőségi
gyógyszerellátást. Olyan adórendszert
alakít ki, hogy a munkájukból
élő kis keresetű embereknél több
pénz maradjon. A közmunka is biztosít
emberhez méltó megélhetést.
Nem nyúlja le a megtakarításainkat,
a munkával szerzett javainkat.
Újra lehetővé teszi a korábbi trafikok
számára a tevékenység folytatását,
a termőföldet és földalapú támogatást
azok kapják, akik művelik a földet.
Az emberek nem félnek, nyilvánosan
merik elmondani véleményüket,
segítve ezzel a közélet tisztaságát.
Nagyszülők, szülők bízhatnak
gyermekeik jövőjében. A külföldön
munkát vállalóknak érdemes lesz
hazatérni. Az oktatás újra ingyenes
lesz, megszűnik a hallgatói hozzájárulásra
keresztelt tandíj.
Az oktatás a tudás a fejlődés
mozgató rugójává válik. Az új kormány
kiszabadul az orosz medve
fojtó öleléséből. Avádlottak padjára
ül a kormányzati maffia és Fidesz
cégvilág. Nyugodtan készülünk az
európai parlamenti és az önkormányzati
választásra, a közös ügyeinket
szolgálatként intéző képviselőket
és polgármestert választunk.
A mindennapjaink a teljesítményekről
a munkában való versenyről
és nem a propagandáról szólnak.
A városunk elindul a kutató
fejlesztő innovációs központtá alakulás
útján. A városunkban előbb
épülnek játszóterek, majd ezt követően
műfüves pályák. A város a helyi
munkaerőnek munkát adó helyi
vállalkozásoktól gazdagodik. A választók
számára ez egy új időszak
kezdete” – zárta mondandóját a
„Kormányváltó Erő” jelöltje.
„Egyre inkább azt érezzük,
hogy a választópolgárok világosan
látják, a régi politikai elit kudarcot
vallott a közös nagy problémáink
– a foglalkoztatási-krízis, az elszegényedés
és a korrupció – megoldásában-
fogalmazott a Lehet
Más A Politika (LMP) társelnöke,
Szél Bernadett a múlt keddi, nagykanizsai
látogatása alkalmával
tartott sajtótájékoztatóján.
A párt Erzsébet téri kitelepülésével
egy időben az LMP cselekvési
stratégiáját is vázolta a politikus.
Mint Szél Bernadett elmondta,
programjuk egy megújuló ország
megvalósítására fókuszál.
– 21. századi szintre vinnénk végre
az országot – hangsúlyozta. Ahogy
azt is, hogy az LMP „arra szerződött
le a választópolgárokkal, hogy megújítják
a politikát és a közéletet, illetve,
továbbra is ragaszkodnak az elveikhez.
– Az elmúlt négy évben is ez
okozta sikereinket – szögezte le Szél
Bernadett. Példaként említve olyan
„ügyeket”, amik „mellett ki tudtak
állni” – mint a NAVvizsgálóbizottsági
ügye és a paksi atomerőmű kapcsán.
Majd arra kérte az embereket,
„támogassák továbbra is küzdelmüket”.
– Reményeink szerint ugyanis
2018-ban nem választási programot,
hanem kormányprogramot fogunk írni.
Éppen ezért nagyon fontosnak
tartjuk, hogy április 6-án mindenki
menjen el szavazni, s juttassanak be
minket a parlamentbe. Hiszen ez az
ország jobbat érdemel annál, minthogy
Orbánék, Vona Gáborék,
Gyurcsányék vitatkozzanak a jövőnk
felett. Az LMP az utolsó esély arra,
hogy az ország kijusson az oligarchák
fogságából – állította az LMP
társelnöke.
Ezt követően a párt 3-as számú választókerületi
országgyűlési képviselőjelöltje
mutatkozott be. A huszonhárom
éves Tringer Ferenc elöljáróban
arra adott választ, miért ilyen fiatalon
kezdett el politizálni. – Fontosnak
tartom, hogy a fiatalok foglalkozzanak
a politikával – jelentette ki.
Amellett, hogy a fiatalok érdekképviseletét
is kiemelt feladatának tartja.
Tringer Ferenc önéletrajzából kiderül,
hogy párjával 2010 óta Zalakaroson
él, az LMP-vel pedig nagybátyja
révén került kapcsolatba. „S mivel
megtetszettek neki a párt vidékfejlesztéssel
kapcsolatos elképzelései, úgy
döntött, segíti a párt munkáját.”
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő a választások
előtt öt nappal tartott sajtótájékoztatóján
arra kérte az embereket,
hogy mindenképp menjenek
el szavazni, és ne osszák
meg szavazataikat. Szavazzanak
a Fidesz-KDNP-re és annak jelöltjére,
személy szerint rá.
„Öt nap múlva Magyarország, így
Nagykanizsa és a térség polgárai is a
választási urnák elé járulhatnak, hogy
meghozzák két választási szavazatukon
keresztül azt a döntésüket, amely
az utána következő négy esztendőben,
sőt akár a következő évtizedekre
meghatározza mindannyiunk életét
és jövőjét. Aváros és a térség, és természetesen
Magyarország jövőjét.
Sokan gondolják azt, hogy döntésüknek
nincs különösebb jelentősége.
Ezt szeretném megcáfolni. Emlékezzünk
2002-re! Magyarország felemelkedő
pályán volt, útban a sikeres
európai világ felé, megállíthatatlanul
haladt azon a pályán, melyre
mindannyian ebben az országban
vágytunk. De a szavazatmegosztás, a
saját egyéni döntés súlyának félreértelmezése
akkor néhány százalékkal
eldöntötte hazánk évtizedes sorsát. A
mai balliberális ellenzék győzött és
ezzel nem egy visszaváltható terméket,
egy lecserélhető kávéfőzőt vesztettünk
el, hanem Magyarország jövőjét,
emberek millióinak esélyét ar-
8 Kanizsa – 2014. április 3.
Göndör szerint
ilyen lesz az élet
április 6-a után
LMP: „Átvinni az
országot a tű fokán”
Cseresnyés Péter:
Egy a tábor, egy a
zászló, csak a Fidesz!
x
Avárosunkban december végéig
2,2 milliárdból megépülő, 125
fő számára új munkahelyet teremtő
javítóintézet ünnepélyes
alapkőletételére került sor. Az 5
ezer négyzetméteres intézményben
108 fiatalkorú számára teszik
lehetővé a társadalmi normák és
egy szakma elsajátítását, később
pedig a beilleszkedésben és az elhelyezkedésben
is támogatják a
bíróság által javítóintézeti nevelésre
utalt 12-21 éves fiúkat.
– Minden változás egy tervvel
kezdődik, annak sikere pedig,
hogy egy terv megvalósulhasson,
számos dologtól függ, így az elkötelezettség
mélységétől, a terv
iránti szenvedélytől, az új irány elfogadásától
és az akadályok legyűrésébe
fektetett elhivatottságtól. E
mai nap jelképezi azt a kitartó
munkát, amelyet az elmúlt években
megtettünk a kormányzattal
szoros együttműködésben Nagykanizsáért
és a térségért – kezdte
megnyitó beszédét Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési
képviselő a Himnuszt követően.
Majd hozzátette, kétféle gondolkodás
létezik, az egyik létrehozza a
problémákat, a másik pedig megoldja
azt. Így a megoldások pártján
állva, egy tervvel kezdték meg a
problémák felszámolását és az
építkezést. Kiemelte, a közös elhivatottság
mélysége és a célok iránti
szenvedély tette lehetővé, hogy a
hosszú távra tervezett jövőkép első
sikerei, első alapkövei a helyükre
kerülhetnek, legyőzve az új irány
elé gördített akadályokat.
– Elmondható, hogy Nagykanizsa
és a térség az ország egyik fontos
kapujaként nagyot lépett előre
a sikeres és fenntartható fejlődés
irányába – emelte ki a polgármester.
Ahogy emlékeztetett, megújult
a belváros, a közmű infrastruktúra,
a korház, a játszóterek, és az intézmények
egy része is.
Az alapkőletétellel kapcsolatban
kiemelte, szimbolikus esemény
egy új épület, egy új intézmény első
darabját, fundamentumának első
elemét elhelyezni, tudva, hogy
felépül majd egy sok-sok ember
jövőjét és életét befolyásoló létesítmény.
Egyrészről egy olyan intézet
születik, mely sok fiatal számára
az élet egészébe, egy közösség
értékrendjébe való beilleszkedés
fontos esélyét adhatja meg.
Olyan fiataloknak, akiknek az életét
befolyásolhatják a jövőben a
velük foglalkozó pedagógusok és
pedagógiai asszisztensek, akik az
elkötelezett munkával arra fognak
törekedni, hogy a fiatalok lelkében
épülő reménynek és értékeknek
utat nyissanak, hogy ezáltal ők is a
társadalom hasznos és fontos tagjai
lehessenek minden elkövetett
hibájukkal együtt.
– E ponton lelhető meg e szimbolikus
esemény másik oldala,
amely az itt élő emberek, az itt élő
közösség életét érinti leginkább.
Mivel a több mint két milliárd forintos
beruházás valóban a nagykanizsai
vállalkozások és kivitelezők,
pedagógusok, nevelők, rendészek,
irodai dolgozók, összesen
mintegy 125 ember és családjaik
életét fogja befolyásolni. Remélhetőleg
azáltal, hogy minél sikeresebb
szakmai és emberi munkát
tudnak itt elvégezni – hangsúlyozta
a polgármester. Majd hozzátette,
lehetőséget kapnak arra, hogy biztos
jövedelmet és jövőképet kaphassanak,
és biztos jövőképet
nyújthassanak családtagjaiknak is.
Összegzésképpen kiemelte, ez az
alapkőletétel több mint egy épület,
több mint egy intézet létrejöttének
első lépése. Az alapkőletétel munkahelyek
megtartásának, munkahelyek
és ezen keresztül családok
álmainak létrejöttét is jelenti. Felmutatva
egyben Nagykanizsa elismertségét
és sikerét is, amellyel a
beruházás lehetőségét elnyerte.
Kiemelte, Kanizsa az ország
délnyugati kapuja, amelyen érdemes
átlépni és befektetni, beruházni,
mert egy élő és élni akaró világot,
élő és élni akaró közösséget
tár fel. – Emiatt dolgozunk négy
esztendeje, mert hisszük azt, hogy
itt léteznek a nagy álmok, a nagy
lehetőségek, amit úgy hívnak:
Nagykanizsa – zárta ünnepi beszédét
Cseresnyés Péter.
Soltész Miklós, az EMMI Szociális
és Családügyért felelős államtitkára
beszéde elején emlékeztetett,
érdemes mindenkinek belegondolnia,
hogy a gyermekek és
fiatalok érdekében rengeteg dolgot
kell tennünk. Hiszen a gyermekvédelem
rendszerébe bekerülő, a társadalom
peremére sodródott 21 év
alatti fiatalok száma egy százaléknyi
létszámot tesz ki.
– Amegelőzés, a védelembe vett
fiatalok mindennapjai, és a felnőtté
válásuk érdekében tettük meg ez
alatt a kormányzati ciklus alatt az
elmúlt évtizedek talán legnagyobb
átadásait, és legnagyobb szabású
beruházásait – hangsúlyozta Soltész
Miklós. Ahogy elmondta, a
jogszabályi környezetet is megváltoztatták,
családközeli ellátást erősítették,
és a beruházások megindítása
jellemezte az elmúlt három és
fél évet.
(folytatás a 10. oldalon)
Kanizsa – Esélyegyenlőség 2014. április 3. 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Új beruházás Kanizsán: Esély, hogy a
fiatalkorúak elkerüljék a börtönt
„...nem büntet, hanem tanít, oktat, nevel, munkát ad, utat mutat,
viszszailleszt a társadalomba.”
ra, hogy beváltsuk a reményeinket,
és igazi sikereket érhessünk el.
Egy kormányt nem lehet visszacserélni,
annak megválasztása mindannyiunk
sorsát, boldogulását és jövőjét
befolyásolja. Ezért fontos, hogy
olyan kormányt válasszunk, amely
már kétszer bizonyította, hogy képes
a problémákkal megküzdeni, kiállni
a magyar érdekekért bárkivel szemben,
hogy képes az ország lakóinak
boldogulását szolgálni. Egyszer viszont,
2002-ben nem sikerült a folytatás,
mert nem voltunk elegen. Kevesen
vették komolyan, hogy az életük
minősége, az otthonuk és a munkahelyük
kerülhet veszélybe, mert
egy olyan pártra vagy pártokra szavaznak,
mely ígérgetésben jelesre
vizsgázott, de a tetjesítésben és a komoly,
felelős kormányzásban megbukott.
És vele együtt mi mindannyian,
az egész ország bukott. Ma ennek
a veszélye ugyanúgy fennáll, ha nem
vagyunk egységesek, ha megosztjuk
szavazatunkat, bízván, hogy nem a
miénk fog számítani. Pedig igen. Aki
megosztja a szavazatát, egységet
bont. Aki egységet bont, hazardíroz.
Az elmúlt időszakban én magam
is 82 települést jártam be, találkoztam
az itt élő, e térségben a jövőjüket
és boldogulásukat kereső emberekkel.
Számos fórumon, beszélgetésen
vettem részt, megismertem a
települések vezetőin és lakóin keresztül
e vidék problémáit, és megismertem
azokat a gondolatokat is,
melyek egy virágzó jövő, egy virágzó
város és térség alapját jelentheti.
Ezt a beszélgetést és eszmecserét
szeretném folytatni a következő
időszakban is, rendszeressé tenni,
mert úgy gondolom, így találhatjuk
meg a további sikeres utat. Ehhez
viszont arra is szükség van, hogy
mindenki menjen, és felelősen gondolkodva
adja meg az erős felhatalmazást
a jelenlegi kormánynak és a
Fidesznek. Mindkét szavazatával,
mert a jobboldalnak olyan kormányt
kell adni, amely a kitűzött
célokat képes eredményesen képviselni,
ehhez pedig sok voks kell és
nagy támogatás. Minél erősebb
lesz a következő kormány, minél
többen állnak mögötte, annál merészebb
és nagyszerűbb dolgokat tud
megvalósítani.
Ne feledjék a választási küzdelem
első törvényét: egységben az
erő. Egy a tábor, egy a zászló, csak
a Fidesz! Mindkét szavazattal! Azaz,
szavazzanak rám, és a Fidesz-
KDNP listájára, mely a szavazólapon
a 6.!”
Kanizsa
(folytatás a 9. oldalról)
Ahogy kifejtette, a 12 év alatti
gyermekek már csak kivételes
esetben kerülhetnek gyermekotthonba,
vagy lakásotthonba, mivel
a jogszabályi keretek előírják,
nevelőszülőkhöz, családközeli
ellátásba kell kerülniük.
Ez igaz a három év alatti, már
otthonokban levő gyermekekre
is. Nagy többségük ebben az évben,
jövőre a három és hat év közöttiek,
2016-ban pedig 12 éves
korig a gyermekek családközeli
ellátásba kerülnek.
– Éppen ezért megerősítettük a
nevelőszülői hivatást, melyet már
jogviszonyban végez több mint
5500 nevelőszülő. Mindemellett
megerősítettük abban is őket, hogy
az Új Széchenyi Terven keresztül
1800-an tanulnak több mint ötszáz
órán keresztül, mely végén OKJ-s
bizonyítványt kapnak.
Kiemelte, fontosnak tartja azt a
több mint 100 millió forintot, melyet
javítóintézetekben szerte az
országban azon fiataloknak az oktatására,
a képzésére fordítottak,
akik a legnehezebb helyzetben
vannak. Mindezt azért, ha kikerülnek
az intézet falai közül, visszakerülhessenek
a normális életbe.
Ezt követően a beruházásokról
beszélt. Az elmúlt években és az
elkövetkezendő hónapokban
napkollektorokat, illetve napelemeket
helyeznek el 12 nevelőotthonban
közel 400 millió forint
értékben. Április végén indul az
a 600 millió forintos beruházás,
mely jóvoltából a Norvég Alapból
segítik a gyermekeket és nevelőotthonokat,
hogy a felnőtt
évekre is felkészítsék őket, és
szakmát tanulhassanak. Az Új
Széchenyi Terv támogatásával a
gyermekjóléti és -védelmi otthonokat
újítottak fel, illetve 3,5
milliárd forintért 20 helyszínen
építenek újakat. Továbbá a debreceni
javító-nevelő intézetben is
bővítést hajtottak végre, így 36
férőhellyel bővült 280 millió forintból.
– Az ottani tudás, tapasztalat,
munkára nevelés legalább olyan
fontos, mint csak őrizni a fiatalokat.
A debreceni tapasztalatok pedig
azt erősítik, hogy a helyszínnek
a környezete sokkal biztonságosabb
lesz. A társadalom peremére
szorult fiatalok visszatérhetnek
a társadalomba, annak hasznos
tagjai lehetnek – zárta beszédét
Soltész Miklós.
– A projekt hosszú előkészítés
után jutott el idáig, amikor elindul
a fizikai megvalósulás, az építkezés.
Ez a folyamat már három éve
tart, és a kormány, valamint az Európai
Unió támogatásával a gyermekvédelem
óriási lehetőséget kapott.
A projekt során ugyanis nem
csupán felépítünk egy intézetet,
hanem megteremtjük annak szakmai
és módszertani alapját – ezt
már Magyari László, az EMMI
Debreceni Javítóintézet igazgatója
mondta.
Emlékeztetett, hogy 1878-ban
lépett életbe az új büntetőtörvénykönyv,
mely a fiatal elkövetők részére
javítóintézetek felépítését
rendelte el. Az út így több mint
100 éves szakmai múltra tekint
vissza és az alapját tekintve küldetése
szellemisége semmit nem változott:
javítani az intézetbe került
fiatalokat. A javítóintézeti munkának
a nevelési eszme, a pedagógiai
munka jelenti az alapját, nem
büntet, hanem tanít, oktat, nevel,
munkát ad, utat mutat, visszailleszt
a társadalomba.
– Anagykanizsai intézet létrehozásával
szakmai közösségünk hatalmas
felelősséggel járó kihívás
előtt áll. A gyermekvédelmi szakma
javítóintézeti ellátást biztosító
közösségének összefogásával korszakos
európai szintű fizikai és
szakmai szintű fejlesztést hajtunk
végre. Európában is egyedülálló
modellt dolgoztunk ki és működtetünk.
A projekt során ezt a felhalmozott
tudást és tapasztalatot
rendszerezzük, rendezzük, aktualizáljuk
oly'' módon, hogy a célok
teljesülése érdekében megteremtünk
egy fenntartható, több együttes
funkciót is ellátni képes intézményt
– összegezte a feladatokat
Magyari László.
Ifj. György Zoltán, a DH-Szerviz
Kft. ügyvezetője mutatta be a
beruházást. – Nagyszerű feladat és
egyben rendkívüli kihívás számunkra
ez az építési beruházás.
Nagyszerű feladat, mert zöldmezős
beruházásról beszélünk és egy
ilyen területen felépíteni egy intézményt
számunkra mindig
öröm. Kihívás is azonban, mellyel
akkor szembesültünk, amikor elkezdtük
az előkészítő munkálatokat,
hiszen sokakban az a gondolat
merül fel, hogy bűnözőket hoznak
ide. A mi felelősségünk is óriási,
hiszen a lehető legtöbb helyi vállalkozást
és munkavállalót szeretnénk
bevonni az építésbe, így talán
könnyebb lesz majd a magukénak
érezniük – hangsúlyozta az
ügyvezető.
Kiemelte, ezért már le is szerződtek
mintegy tucatnyi helyi vállalkozóval,
és a munkaügyi központtal
is felvették a kapcsolatot,
ahonnan már 10 embert vettek fel
és továbbiak alkalmazását tervezik.
Ezt követően került sor az ünnepélyes
alapkőletételre, az emlék
elhelyezésére az utókornak, melyet
Cseresnyés Péter, Soltész
Miklós, Magyari László és György
Zoltán helyezték el.
V.M.
Az alapkőletételt és az azt
követő tájékoztató fórumot távollétével
és közleményben ellenezte
dr. Etler Ottó (ÖNért), Gábris
Jácint (Jobbik), Marton István
(KKE) és Sajni József (független)
önkormányzati képviselők. – a
szerk.
Kanizsa – Esélyegyenlőség 10 2014. április 3.
Kötelező a horgászvizsga
A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége a Zala Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságával létrejött megállapodás
alapján, Zalaegerszegen és Nagykanizsán megkezdi horgászvizsgáztatási
tevékenységét.
Az állami horgászvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A horgászvizsga díja
3.500 Forint, melyet a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége OTP Banknál
vezetett 11749008-20027014 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni.
Amegjegyzés rovatba a vizsgázó nevét és a választott vizsgahelyet kérjük feltüntetni!
Ajelentkezések a vizsgadíj és a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében kerülnek
figyelembe vételre. Ameghirdetett létszámkeretet meghaladó jelentkezőket a
májusi vizsgaidőpontokra sorolják át.
2014. ÁPRILISI VIZSGAIDőPONTOK, HELYSZÍNEK:
Vizsgaidőpont - Vizsgahely - Jelentkezési és befizetési határidő - Létszám (fő)
2014. április 14. 14.00 óra írásbeli, 15.00 óra szóbeli – Zalaegerszeg. Jelentkezési
és befizetési határidő: 2014. április 7. Létszám: 30 fő.
2014. április 16. 14.00 óra írásbeli, 15.00 óra szóbeli – Nagykanizsa. Jelentkezési
és befizetési határidő: 2014. április 9. Létszám: 30 fő.
2014. április 23. 14.00 óra írásbeli, 15.00 óra szóbeli – Zalaegerszeg. Jelentkezési
és befizetési határidő: 2014. április 16. Létszám: 30 fő.
2014. április 24. 14.00 óra írásbeli, 15.00 óra szóbeli – Nagykanizsa. Jelentkezési
és befizetési határidő: 2014. április 17. Létszám: 30 fő.
Zalaegerszegi vizsgahelyszín: Zalaegerszeg, Belvárosi Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Petőfi Sándor Székhelyiskola (Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 17-21.). Nagykanizsai vizsgahelyszín: Nagykanizsa, Zrínyi
Miklós – Bólyai János Általános Iskola, (Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.)
Jelentkezési lap megtalálható a horgászboltokban vagy letölthető a szövetség
weboldaláról. A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva a szövetség címére (8900
Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17/A.) kell eljuttatni vagy beszkennelve a
horgaszvizsgaztatas@gmail.com e-mail címre elküldeni. A jelentkezési lapon
feltüntetett e-mail címre visszaigazolják a jelentkezést és a vizsga időpontját.
A vizsga anyaga, rendje, valamint a jelentkezéssel és a vizsgával kapcsolatos
további információk megtalálhatóak a www.zalaihorgasz.hu weboldalon.
A vizsgázónak a vizsgára magával kell vinnie a személyazonosító okmányait
és a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást!
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége – A szolgáltató szövetség
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 3.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014. évi kulturális
keret felhasználására. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a
www.nagykanizsa.hu honlapon Felhívások menüpontban.
Kulturális keret
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa város területén működő verseny és élsport támogatására. A részletes
pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon Felhívások
menüpontban.
Verseny- és élsport támogatás
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Választópolgárokat, hogy Nagykanizsa város szavazóköreinek
utcajegyzéke megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon Választás
2014. menüpontban.
Választás 2014.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. április 7-én 17 órától
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. április 14-én (hétfőn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi
M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. április 7-én (hétfőn)
18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai
iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Afenti témában beszélgettünk
Szilágyi Szilvia, coach és mediátorral.
– Honnan származik és mit jelent
ez a két kifejezés, mely sokunk számára
még elég idegenül hangzik?
– A coaching egy személyre szabott
tanácsadási módszer, mely fejlesztő,
támogató tevékenység. A
kifejezés a coach szóból származik,
ami edzőt jelent magyarul.
Maga a coaching Amerikában indult
el, célja: az ügyfelet, megismerve
erősségeit és gyengeségeit, egy általa
meghatározott cél eléréséhez segíteni.
A mediáció a mediare szóból
származik, melynek eredeti jelentése
a közvetíteni, békéltetni, egyeztetni
hűen kifejezi a tevékenység lényegét.
Amediátor különböző konfliktuskezelési
módszereket alkalmazva
két vagy több fél vitájában,
közös döntésük alapján semleges
harmadikként jár el. Célja mindkét
fél nyertes pozíciójának elérése.
– Mit takar a nyertes-nyertes pozíció?
– Mindannyiunk életében jelen
vannak a konfliktusok, nézőpontkülönbségek,
érdekellentétek.
– Mivel különböző személyiségek
vagyunk, természetes a nézetek
eltérése is.
– Akonfliktus hosszú távú rendezetlensége
és kiéleződése rejti azt a veszélyt
magában, hogy a további együttműködés
a felek között lehetetlenné válik.
Ha bírósághoz fordulnak, a meghozott
ítélet alapján nyertes és vesztes félként
távoznak, sok időt, energiát és
pénzt rááldozva igazuk bizonyítására.
A mediáció célja és feladata nem
annak eldöntése, ki a hibás. Amediátor
a felekkel (férj-feleség, főnök-beosztott,
orvos-páciens, ügyfél-szolgáltató,
stb.) külön is egyeztetve megkeresi
azt a pontot, amit mindketten el
tudnak fogadni anélkül, hogy vesztesnek
éreznék magukat.
A közös találkozás alkalmával
már csak a mindenki számára elfogadható
megoldás kerül szóba, hibáztatás
és indulatok nélkül. Az
egyezség aláírásakor a két fél nem
ritkán kezet is tud nyújtani egymásnak
és a nyertes érzésével távozik.
A bírósági tárgyalások, várakozások
és az esetleges hátrányos döntés
sokáig nyomot hagy az emberekben
és megnehezíti mindennapjaikat. A
mediáció azonban csak akkor működőképes,
ha mindezeket felismerve,
mindkét fél a megegyezést keresi.
– A coaching és a mediáció öszszefügg
egymással vagy két teljesen
különböző területet érintenek?
– Aterület azonos, hiszen az emberek
jóllétének növelése és életminőségének
javítása a cél. Míg a coaching
hozzásegíthet önmagunk megismeréséhez,
elfogadásához és megszeretéséhez,
a mediáció segítséget nyújthat
az életünket mérgező konfliktusok
gyors és hatékony rendezéséhez.
A megegyezést azonban nagyban
elősegíti a felek kellő önismerete.
Pármediációk alkalmával a személyes
beszélgetésekkor a coaching
eszközeit használva segítem
hozzá a feleket önmaguk feltérképezéséhez.
Egy önmagával harmóniában
élő ember – aki elfogadja
hiányosságait és felismeri erősségeit
– kompromisszumkészebb és
kapcsolata a külvilággal is harmónikusabb.
– Sokunk számára még ismeretlen
tevékenységek ezek, bár bevallom,
felkeltette érdeklődésemet.
Hogyan tudnám eldönteni nekem
való-e ?
– A coaching mindenki számára
alkalmas, hiszen a személyes együttműködés
alatt az egyénnek legjobban
megfelelő módszerekkel dolgozunk.
Vannak azonban olyan esetek
(súlyos betegségek, mentális zavarok),
ahol orvosi segítségre van
szükség, és ebben az esetben tovább
is irányítom az ügyfelet a megfelelő
szakemberhez. A mediáció sikere
pedig nagyrészt a két fél együttműködési
hajlandóságától függ.
A tevékenységek bemutatására
egy ingyenes bemutató foglakozást
tartunk, ahol bepillanthatnak
a mindennapi életünkben felbukkanó
magunkkal vagy másokkal
vívott harcaink, konfliktusaink
megoldását elősegítő gyakorlati
módszerekbe. Ez az első alkalom
természetesen csak arra alkalmas,
hogy ízelítőt tudjunk adni, de aki
szeretne, egy öt alkalmas tréningsorozatban
részt véve együtt dolgozhat
velünk az alábbi témákban:
játékos önismeret, én és a bennem
élő nő /férfi, én és a párkapcsolatom,
én és a sikeres énem, én mint
szülő.
A játékos önismeret az alapelem,
hiszen enélkül egyetlen témában
sem tudunk előrehaladni, a
többi önállóan is látogatható.
COACHING ÉS MEDIÁCIÓ
az önismeretért és a konfliktuskezelésért
Kanizsa 12 – Színes 2014. április 3.
Április 1.
10 óra Mazsola bérlet, 13 óra Hápi bérlet,
14.30 óra Tapsi bérlet.
Április 2.
10 óra Táltos bérlet, 14 óra Manó bérlet
MIRKÓ KIRÁLYFI – népmese. A Magyar
Népmese Színház előadása. Belépődíj:
700 Ft (Jegyek korlátozott számban
kaphatók).
Április 4. és 18. 16 óra; 11. és 25. 10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3 éveseknek.
Vezeti: Vajda Margit 0630-6160-
848. Részvételi díj: 700 Ft.
Április 5. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAESTJE
A műsorban közreműködnek a Premier
Táncklub óvodás, utánpótlás I. junior és
felnőtt csoportjának táncosai, versenyzői.
Vendégfellépő: a Gála Társastáncklub
(Zalaegerszeg). Belépődíja. I. hely
1000 Ft, II. hely 800 Ft.
Április 7. 9.30 óra
GYÓGYNÖVÉNYTÚRA
GYÓGYNÖVÉNY SZAKÉRTőVEL
Indulás: 9.30 óra, Autóbusz-állomás (10-es
járat). Találkozási pont: 10 órakor a Csónakázó-
tó parkolójában. Túravezető: Göncz
József és Pálfy Mira. Atúra rossz idő esetén
elmarad. Szervező: ASzívbetegekért Egyesület.
További információ: 06-70/3646-278.
Április 7. 17 óra
SZOBANÖVÉNYEK ÉS
BALKONVIRÁGOK ÜLTETÉSE
GONDOZÁSA. Előadó: Kunics Éva.
Április 9. és 12.
ARANYMETSZÉS MűVÉSZETI
NAPOK - A Tehetséghónap keretében
Április 9. 17 óra - Képzőművészet Napja
- Kiállítás-megnyitó.
Április 12. 16 óra - Tánc Napja
Szervező: a Tehetségtanács és a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti
Iskola. A belépés díjtalan.
Április 11-13.
CSALÁDI HÉTVÉGE. Részletes program
megtekinthető a www.kanizsaikultura.
hu honlapon.
Április 3. 18 óra
BAGDI BELLA EST. Belépő: elővételben:
2000 Ft, a rendezvény napján a
helyszínen: 2500 Ft.
Április 7. 17 óra
„SZABAD-É DALOLNI…?” – zenés
színházi est. Fellép: Valter Ferenc, a Magyar
Állami Operaház magánénekese. Belépődíj:
diák, nyugdíjas 500 Ft, felnőtt 700 Ft.
Április 8. 16.30 óra
TAVASZVÁRÓ SZALVÉTA-KIÁLLÍ-
TÁS (TAVASZI ASZTALDÍSZEK KÉSZÍ-
TÉSE ÉS SZALVÉTACSERE)
Április 10. 16 óra
KANIZSA KULTURÁLIS KINCSEI
TEHETSÉGKUTATÓ (10-18 ÉVES
KOROSZTÁLY) DÖNTőJE)
Jelentkezni lehet az info@kanizsaikultura.
hu e-mail címen, vagy személyesen a
HSMK és a Medgyaszay Ház információs
szolgálatánál. A jelentkezési lap letölthető
a www.kanizsaikultura.hu weboldalról
Április 11.
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA. Belépő:
elővételben: 1000 Ft, előadás napján a
helyszínen: 1500 Ft.
Április 9. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! - KLUB
Török Bettina nem az átlag
kamaszok életét éli. Egyik percben
még a Batthyány gimi padjait
koptatja, a következő pillanatban
már a városi tévé képernyőjén
jósol hol borús, hol derűs
időt, a „feles” szabadidejében
pedig szépségversenyekre jár,
ahol nemcsak küllemével brillírozik
az őzikeszemű tini. Hanem
lokálpatriotizmusával is, hiszen
a 16 éves kanizsai lány – mint
egy két lábon járó marketingkampány
– városunk hírnevét
„öregbíti” azokon a nívós rendezvényeken,
„szépség-mustrákon”,
ahol a világbéke helyett
inkább a helyi fesztiválokról
szónokol. Mint a legutóbb márciusban
megrendezett országos
szépségversenyen, a Miss Alpok-
Adrián…
Még nincs egy esztendeje, hogy
Bettina feltűnt a megyei szépségpalettán.
Augusztusban a nagymúltú
Zala szépe választáson az
előkelő harmadik helyet szerezte
meg a bájos lányka, onnéttól pedig
– ahogy ő is mondta – kedvet és
kellő biztatást kapott ahhoz, hogy
megmérettesse külcsínét más versenyeken
is.
– Sokan azt gondolják, egyébként
tévesen, hogy ezek az események
csak arról szólnak, hogy a lányok
végigrohannak egy kifutón,
ahol magukat mutogatják, és enynyi.
Pedig a széleskörű tudás, a
nyelvismeret és a kisugárzás is
éppoly fontos, mint az esztétikus
megjelenés. Ha pedig összeáll ez a
kép, és mindezt persze a közönség
soraiban ülő (szak)emberek is észreveszik,
akkor ebből többet lehet
„profitálni” mint a korona, vagy
egy hangzatos helyezés. A kapcsolati
tőke nagyon sokat ér – állította
Bettina, aki ennek köszönhetően
„került kapcsolatba” a Miss Alpok-
Adria gálával is.
Na, erről kicsit bővebben. Azt
már eddig is tapasztaltuk, hogy
időről időre képviseltetik magukat
csinos és bájos helybéli lányok az
1988-ban Olaszországból indult
versenyen. Hol kevesebb, hol pedig
több sikerrel, az elmúlt években
például némelyek még a rendezvény
országos döntőjének dobogós
címeinek „bezsebelésén”
túl kijutottak még a határon túli finálékra
is.
– Ennek a versenynek tényleg
nem kis tétje van. Talán ez csábított
engem is, hogy megmutassam
magam a Miss Alpok-Adrián is.
Az előválogató térségi részét épp
Nagykanizsán tartották, s a zsűri
épp engem talált méltónak arra,
képviseljem Zala megyét az országos
versenyen, amit nemrégiben a
Miskolc melletti Tarcalon lévő ötcsillagos
Andrássy-rezidencián
tartottak.
– Még alig kóstoltál bele a szépségiparba,
hisz’ ez a második nagyobb
versenyed volt. Mik a tapasztalataid:
ökölharc, hajtépés
vagy jó hangulat? No és milyen
eredményekkel tértél haza?
– Már maga a helyszín is csodálatos
volt, hisz’ egy luxusszálló
adott otthont a versenynek. A 16
lány társaságában, akik mind más
megyét képviseltek, nagyon jó
légkörben telt a felkészülés, és
maga az „éles megmérettetés” is.
Én egyébként soha nem tapasztaltam
a versenyeken semmi
„belharcot” a lányok között, hanem
inkább segítséget, támogatást,
biztatást, plusz – ha kellett –
„noszogattuk” egymást. Persze,
én nem voltam amúgy sem „egymagamban”:
édesanyám ezúttal
is – mint mindig – végig mellettem
volt, és féltőn óvott. Szükség
is volt a patronálására, hiszen a 3
nap felkészülés a döntőig bizony
nem volt könnyű. Tanulni a színpadi
koreográfiát, közben „észnél
lenni”, hogy minden léptünket,
gesztusunkat figyelik, bizony sok
energiát szívott ki az emberből.
Bár a fáradtság abban a percben
el is múlt, amint színpadra léptünk
az ismert celebekből álló
zsűri előtt. A szokásos bikinis,
szponzorpólós, valamint a, „palotás”
viseletben történő felvonulás
után pedig immár szóbeli feladatot
kaptunk. Jómagam azt, mutassam
be a megyét, ahonnét érkeztem.
Mivel én – elsősorban – a
városomat, Nagykanizsát képviseltem,
kapva kaptam az alkalmon,
hogy a nevezetességek mellett
a színvonalas kulturális eseményekről
is meséljek. Autentikus
magyar öltözetben, a kanizsai
dödöllefesztiválról beszéltem az
ítészeknek és a nagyérdeműnek…
– Ami pedig a döntő végeredményét
illeti: nem értem el dobogós
helyezést, viszont nem vagyok
csalódott. Úgy fogom fel, minden
egyes verseny közelebb visz a koronához.
Addig is tapasztalok, új
embereket ismerek meg, így nem
vagyok „vesztes”. Természetesen
elsősorban az iskolai teendőimre
koncentrálok – bár a tanulásban
nincs restanciám, hisz majd’ kitűnő
vagyok – de emellett azért készülök
a soron következő szépségversenyemre
is. Hogy melyikre?
Hamarosan kiderül…
Szabó Zsófia
A szépség, aki nem a világbéke, hanem
a kanizsai dödölle mellett korteskedik
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 3.
Horoszkóp
Továbbra is legyen nyitott és barátságos
a szomszédjaival, de a családi titkokat
azért ne tárja ki előttük. Ha kevés a szabadideje,
akkor is szenteljen néhány órát
a szakmai ismeretei felfrissítésére.
Ha netán feszültté válna a légkör a vasárnapi
ebédnél, oldja fel a helyzetet egy egyszerű
trükkel. Adjon mindenben igazat a párjának,
s meglátja, egy-kettőre elül, sőt igazán
ki sem bontakozik a vihar az asztal körül.
Egy hétvégi összejövetelen nagy népszerűséget
arat legújabb ötletével. Ha egy
bizonyos témában kikérik a véleményét,
ne mondja meg rögtön az igazat. Várakoztassa
meg egy kicsit a kérdezőt.
Remek alkalma nyílik a hétvégén a vásárlásra.
A termelői vásáron is felfedezhet újdonságokat,
nemcsak az áruházak divatosztályán.
Figyeljen oda az egészségére, és
vásároljon vitamindús készítményeket.
Bizonyára ön is tisztában van azzal, a szerencse
forgandó. Acsillagok állása szerint rokoni
segítséget kap a hitelei jelentős részének
kifizetéséhez. Ha visszafogja a költekezését,
hamarosan megkönnyebbülhet.
A bolygóállások szerint újabb kihívásokra
számíthat a közeljövőben. Nem kell
nagy tettekre gondolnia, egy szép sütemény,
vagy torta sütésével már határtalan
sikert arathat a környezetében.
Jól tenné, ha kevesebbet féltékenykedne a
párjára, és megbízna benne akkor is, ha gyakran
elutazik hazulról. Kikapcsolódásként
nosztalgiázzon gyakrabban a barátaival, és
idézzék fel a régi szép emlékeket.
Határtalan lelkesedéssel fogadja baráti körének
meghívását. Némi vita azonban
mégis kialakul önök között. Nem tudják
eldönteni, moziba menjenek a hétvégén,
vagy a kanizsai vásárba pénzt költeni.
Baráti kapcsolatainak köszönhetően
nemcsak új ismerősöket, hanem pénzt is
vonz magához. Ezzel sajnos az irigyei
számát is növelni fogja. Ennek ellenére
fogadja nyitottan az elismeréseket.
Mostanában a kelleténél érzékenyebben reagál
a családtagjai sikertelen próbálkozásaira, mint
ahogyan korábban tette. Lehetőleg ne lombozódjon
le, hanem kellemes zenével hangolódjon
rá más témákra, például a kertészkedésre.
Ha eddig még nem sikerült, próbálja megszerettetni
magát legújabb ismerőseivel is. Ne
anyagi szempontok alapján alkosson jó, vagy
rossz véleményt róluk, hanem fogadja el őket
olyannak, amilyennek mutatják magukat.
Vidám hangulatban lesz a hétvégén, szerencsére
jókedve átragad a környezetére is.
Valamire azonban mégis vigyáznia kell.
Ne keressen semmiféle kibúvót, ha a társa
egy hosszú gyalogtúrára hívja meg.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. április 3.
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-
es bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló kis házzal a Pápai u. 22/a.
szám alatt. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0620-388-4056 (7633K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját,
hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint
összegyűjtött reklám újságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7629K)
Keresek megvételre herendi,
zsolnay vázákat, figurákat, dísztárgyakat.
Tel.: 0630-332-8422
(7635K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7636K)
Adja fel nálunk apróhirdetését!
Lakossági apró esetén 15 szóig, egy alkalommal 800 Ft (Kanizs Kártyával 600
Ft), a másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft).
2014.04.08. (kedd) 09:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt
2014.04.10. (csütörtök) 09:00 – 13:00 Batthyány Lajos Gimnázium, 14:30 –
16:30 Magyar Vöröskereszt
Véradás - Vöröskereszt
SZOLGÁLTATÁS
Nagykanizsa Idősügyi Tanácsának
rendezésében, valamint
az Aquaprofit Nagykanizsai
TSK lebonyolításában a HSMKban
Országos Szenior Egyéni
Rapid Sakkbajnokságot hoztak
tető alá szeptember 4-5-ére a
dél-zalai városban.
Ahogy azt Cseresnyés Péter
polgármestertől a sajtótájékoztatón
megtudtuk, ez is egy együttműködési
szerződés részeként valósulhat
meg, de nem csupán az
országos mezőny vendégül látása
lesz feladat majd az őszi hónap
elején, hanem május 16-án egy,
úgymond helyi válogatót is szerveznek
a rendezők a Helyi Szenior
Sakkbajnokság keretében a sakk
klubban.
Papp Nándor, az Aquaprofit
NTSK csapatvezetője szakmai
szempontból foglalta össze az előzetes
tudnivalókat az ob-ról, így
például azt is elárulta, hogy elméletileg
az egész ország területéről
akár 450 sakkozó is érkezhet, de
kezdésként egyelőre 150-200 indulóval
számolnak. Ebben a mezőnyben
a 60 év felettiek között
már nagymesterek és nemzetközi
mesterek is asztalhoz ülhetnek, így
szakmailag a színvonalra biztosan
nem lesz majd panasz. Természetesen
ez azt is magával hozza,
hogy 2-3 nemzetközi bíró meghívása
is szükséges lesz. Mindenesetre
a májusi nagykanizsai selejtezőből
három sakkozó biztosan
kvalifikálhatja magát az országosra.
Szabados Gyula, az Idősügyi
Tanács referense mindezekhez
hozzáfűzte, szeptember 4-5-én
semmi akadálya nem lesz annak,
hogy – akár a legnagyobb létszámmal
számolva is –valamennyi induló
elhelyezése, versenyeztetése
megoldott legyen.
P.L.
Szeniorok országosa Nagykanizsán
Fotó: Polgár László
Balatonalmádiban rendezték
meg a kardozók diákolimpiáját
II-III., valamint a VI. korcsoportban
és a Nagykanizsai TE
1866 vívói ezúttal iskoláikat
képviselték. A kanizsaiak jobb
eredményei. II. korcsoport, férfi
kard (22 induló): 2. hely Kiss
Gergely (Rozgonyi Általános Iskola).
III. kcs. férfi kard (46 induló):
3. Dobó Ádám (Kőrösi
Csoma Általános Iskola), ... 5.
Horváth Gergő (Zrínyi Általános
Iskola). III. kcs. női kard (22
induló): 5. Kozári Dóra. Csapatban
1. Palini Általános Iskola).
VI. kcs., női kard (11 induló): 2.
Vernyel Sára, 3. Flumbort Sára
(mindketten Batthyány Lajos
Gimnázium).
Gödöllőn már az utánpótlás
kardvívók Gerevich-Kovács-
Kárpáti Reménység Körverseny
sorozatának negyedik állomását
bonyolították, melyen az NTE
1866 színeiben vívó növendék is
szerzett érmet. Gyermek férfi
kard (2001 és utána születettek;
79 induló): 3. Dobó Ádám. Serdülő
férfi kard (1999 és utána
születettek; 29 induló): 8.
Milassin Mór. Gyermek női kard
(2001 és utána születettek; 42 induló):
5. Mádé Réka.
Dobó István ez idő alatt már
Tatán készült a korosztályos válogatottal
a bulgáriai kadet világbajnokságra,
melyre a kanizsaiak
kardozója és edzője, Piecs Adrienn
április 2-án utazott el Plovdivba.
P.L.
Dobó
már plovdivi
vb-n
A budapesti Vasas-csarnok
adott otthont a 16-17 éves kadet
korosztály birkózó leány és
fiú válogató versenyének. A viadalon
számos hazai klub mellett
a Kanizsai Birkózó SE szabadfogású
fiataljai is szőnyegre
léptek. Az ifjú kanizsai tehetségek
két arany-, valamint
egy-egy ezüst- és bronzéremmel
gazdagabban térhettek haza.
A kadet birkózók Európa bajnokságát
május 6-11. között a
bulgáriai Szamakovban rendezik,
melyen kizárólag azok a szerepelhetnek,
akik súlycsoportjukban
a három válogató versenyből
kettőn aranyérmet nyertek. Onnan
az első és a második helyezettek
jogot szerezhetnek az II.
Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon
való indulásra is, mely augusztus
16-án kezdődik a kínai
Nanjingban.
Az első kecskeméti kvalifikáción
46 kg-ban Németh Márton és
50 kg-ban pedig Egyed Balázs első
helyet szerzett. Ezúttal a fővárosi
helyszínen ismételtek a fiatalok,
ugyancsak aranyérmet bezsebelve.
A második válogatón
egyébként már csak azok indultak
el, akik beleszólhattak a címeres
mezért folyó csatába, ezért Némethnek
ezúttal egyetlen, újpesti
ellenfelét kellett legyőznie,
Egyednek viszont négy mérkőzésen
is bizonyítania kellett – végül
mindegyiken technikai fölénnyel
győztek.
A kanizsaiak közül szintén kiválóan
szerepelt 58 kg-ban Faludi
Máté, aki két győztes meccsel, és
egy vereséggel harmadik lett, míg
a lányoknál Szabó Jázmin három
nyertes találkozóval ezüstérmes
lett.
P.L.
Egyed Balázs és Németh Márton utazhat
Kanizsa 2014. április 3. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Magyar Látványtánc Szövetség
(MLTSZ) által rendezett
kvalifikációs versenyre volt hivatalos
a SZKES Honvéd Kaszinó
tánccsoportja. Magyarországon
amúgy négy helyszínen (Kaposvár,
Hajdúböszörmény, Kapuvár
és Budapest) zajlanak,
zajlottak a minősítő versenyek.
A kvalifikáción pontokat kapnak
a csapatok, melyek alapján eldöntik,
hogy ki jut tovább a szövetség
magyar bajnokságára, melyet
május 16-18. között a fővárosban
rendeznek. Az országos szintű
megmérettetésről majd az Európa
bajnokságra lehet kijutni, azt június
27-29. között Székelyudvarhelyen
rendezik.
A SZKES a kaposvári kvalifikáción
tíz számban indult, a mezőny öszszességében
107 műsorral rukkolt elő.
SZKES-eredmények. Látványtánc
gyerek formáció: 3. Bűbájos
Boszorkák. Hip Hop felnőtt csoport:
1. Do my dance. Látványtánc
junior csoport: 1. Életre kelt kódexek.
Junior duó: 1. Fever (Friskó
Zsófia- Németh Larina). Mini
solo: 1. Indiánlány (Szommer Héra).
Hip hop csoport mini: 2. Kövess
engem! Felnőtt solo: 1. My
passion (Tófalvi Alexandra). Látványtánc
junior formáció: 1. Reneszánsz
udvar. Látványtánc mini
csoport: 1. Szülinapom van! Látványtánc
felnőtt csoport: 1. Támadnak
a bacilusok!
Akanizsaiak valamennyi formációja
továbbjutott az országosra,
mi több, a Támadnak a bacilusok!
című koreográfia különdíjat is kapott
a kvalifikáció során.
P.L.
Valamennyi produkciójuk továbbjutott
Barcson rendezték a cselgáncsozók
dél-dunántúli regionális
rangsorversenyét, melyen a 16
egyesület között a Nagykanizsai
Judo Klub-Röntgen Kanizsa és a
Nagykanizsai TE 1866 is ott volt,
előbbi tizenegy, utóbbi nyolc benevezett
fiataljával.
Az NJK eredményei az egyes korcsoportok
súlycsoportjaiban. Aranyérmes:
Sólyomvári Dávid (serdülő;
45 kg) Ezüstérmes: Kovács Domonkos
(diák D; 39 kg), Mozsolics Mátyás
(diák A; 38 kg), Cziczeli József
(diák A; + 66 kg), Sólyomvári Dávid
(ifjúsági; 45-50 kg összevont mezőnye),
Huszár Máté (Kaposvári Sportiskola
és az NJK kettős igazolásújaként
ifjúsági; 60 kg). Bronzérmes:
Nagy Olivér (diák C; 45 kg), Szabó
Mátyás (Ifjúsági; 45-50 kg összevont).
5. helyezett: Kovács Mátyás
(diák B; 41 kg). 7. helyezett: Karádi
Barnabás (diák C; 36 kg), Márton
Dominik (serdülő; 40 kg), Németh
Ádám (serdülő; 50 kg).
Az NTE eredményei az egyes korcsoportok
súlycsoportjaiban. Diák C
(2004 évben születettek) korcsoportban
Kovács Zoltán 30 kg-ban a 7. helyen
végzett. Köveskáli Regő 36 kgban
a harmadik fokára állhatott fel,
míg Kovács Olivér három győzelemmel
és egy vereséggel lett az első.
Kőrösi Balázs 45 kg-ban szintén élete
első versenyén ötödik lett. Diák Bben
(2003 évben születettek) Varga
Zoltánnak 45 kg-ban két győztes és
egy vesztes meccsel a 3. helyig jutott.
A Diák A-s (2002 évben születettek)
mezőny 45 kg-jában Varga Dániel
másodikként zárt. Serdülő (2000-
2001 évben születettek) korosztályban
Paizs Mercédesz a 38-41 kg öszszevont
súlycsoportjában két győzelemmel
lett első. Jankó Krisztofer a
10 cselgáncsozót felvonultató 50 kgban
a 3. helyet szerezte meg.
– Varga Dániel visszatérésének örülünk,
bár úgymond önbizalomgyűjtésére
még szüksége lesz. Varga Zoltán teljesítménye
jó volt a küzdelem szempontjából
– kezdte értékelését Mester
Józsefné edző –, viszont vereségét hibásan
végrehajtott technikából szenvedte
el, amivel önmagát verte meg. Köveskáli
Regőnek még sok versenyen
kell küzdenie, hogy egyenletes koncentrált
teljesítményre legyen képes. Kovács
Olivér jól teljesített, egy vereséget pedig
a döntőben vissza is vette ellenfelétől. A
versenyeredménnyel összességében
elégedettek vagyunk.
A barcsi versenyen – hagyományosan
– a régió előző évi, legeredményesebben
szereplő diákjait is jutalmazták,
és Varga Zoltán, az előző
év Diák C korosztály diákolimpiai
bajnok cselgáncsosa lett az elismert.
P.L.
Számos korosztály bizonyított a tatamin
Az NTE 1866 legfiatalabbjai is készen állnak a versenyzésre
Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
Kiskunmajsai SE (9.) 39-30 (22-
15)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 70 néző. Vezette:
Kovács T., Mándli.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 6,
Kiss G. 9/3, Zsigmond 5, Tompek
3, Békési 6, Csató 6. Csere: Dencs
Balázs (kapus), Kovács B. 1,
Musits N. 1, Senger 1, Marton 1,
Nagy B. Játékos-edző: Kiss Gergely.
A hazai csapat gyors és lendületes
támadásokkal – melyek során
Csató Dávid rutinja is számított –
már az 5. percben három gólos
előnyre tett szert az Izzó SE (4-1),
a 10.-ben pedig már 10-4 volt az
eredmény.
Amásodik félidő elején a hétgólos
vezetés gyorsan kettőre olvadt,
ekkor talán már újabb győzelem
sejlett fel a fejekben. A Nagykanizsa
játéka kapkodóvá vált, eladott
labdák sora és a védekezés nem
kellő hatékonysága jelezte, hogy
gödörbe került a hazai együttes
(22-20). Ráadásul abban a periódusban
Kiss Gergely még büntetőt
is hibázott, a durva játékot kiállításokkal
honorálták a játékvezetők,
Tóth Ákos pedig a kapuból volt
kénytelen elhagyni a játékteret. A
helyére beállt Dencs Balázs aztán
gyorsan fogott két lövést, s onnantól
a hullámvölgyből is kikecmergett
a vendéglátó csapat. Egy csapásra
minden szép és jó lett úgymond,
ha lehet egyáltalán ilyet írni:
a kapus a közönségnek védett,
a Nagykanizsai Izzó SE pedig biztosan
hozta végül azt a meccset,
mely akár nehezebben is alakulhatott
volna.
A kanizsaiak továbbra is őrzik
szezonbeli hazai veretlenségüket,
sorozatban a hatodik győzelmüket
könyvelhették el, s ha a tavaszi
tabellára tekintünk, az Izzó
abban az összevetésben listavezető.
A kilencedik megszerzett siker
azt is jelentette, hogy a csapat
mutatója összességében pozitívba
fordult...
P.L.
Pozitívba
fordult a
mérlegük
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. április 3.
Milka
100 gr
199 Ft-tól
1990 Ft/kg
Toffifee
125 gr
399 Ft
3192 Ft/kg
Merci
desszert
250 gr
899 Ft
3596 Ft/kg
Tchibo
kávé
250 gr
369 Ft
1476 Ft/kg
Zselérózsa
40 gr
150 Ft
3750 Ft/kg
Csokiparány
barackmag
500 gr
450 Ft
900 Ft/kg
Pattogós
cukor
tattoval
1 gr
25 Ft/db
Töltött
tojás
20 Ft/db-tól
Szaloncukor
400 gr
198 Ft
495 Ft/kg
Kinder
tojás
20 gr
199 Ft
9950 Ft/kg
Tejcsoki
nyuszi, csibe
bárány
12,5 gr
60 Ft
4800 Ft/kg
Nápolyi
100 gr
360 Ft
720 Ft/kg
Teekanne
tea
50 gr
495 Ft
9900 Ft/kg
Bolero
italpor
8 gr
49 Ft
6125 Ft/kg
Étolaj
299 Ft/l
Az akció a megjelenéstől május 31-ig tart.
A nagykanizsai Alapítvány az Autista
Gyermekekért az Autizmus Világnapja
alkalmából meghívja Önt és családját
Auti Ice Party rendezvényére.
2014. április 12. 10.00 - 14.00 óra, Eszkimó Fagyizó
(Nagykanizsa-Miklósfa, Bem J.u.13.)
A rendezvény célja az autizmusban érintett családok közösséggé szervezése, az
alapítvány megismertetése az érintettekkel, szakemberekkel és a város nyilvánosságával.
Arendezvényen a fagylalt autizmussal érintettek és közvetlen hozzátartozók
számára ingyenes (a visszaélések elkerülése végett a helyszínen dokumentummal
kérjük igazolni az érintettséget). A rendezvény bevétele az alapítvány céljaira
kerül felhasználásra.
Részvételi szándékát a következő telefonszámon kérjük jelezni: 30/256-9995
Meghívó
Kövessen minket
okostelefonján is!
XXVI. évfolyam 13. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. április 10. Kanizsa
2012-2015 között mintegy 180
millió forintból újulnak meg városunkban
óvodák, iskolák és szociális
intézmények konyhai létesítményei,
a Pensio Minőségi
Közétkeztetés Kft. jóvoltából. A
központi óvoda konyháját, a sánci
ovi tálalóját és a Hevesi Iskola
főzőkonyháját már korszerűsítették,
így ezer óvodás és hatszáz iskolás
gyermek már az intézményében
készített friss ételeket fogyaszthatja.
Mint az a Hevesi Sándor Általános
Iskola konyhájának csütörtöki,
ünnepélyes átadásán az intézményben
elhangzott, az eredeti
tervekhez képest gyorsabban zajlik
a nagykanizsai közintézmények,
óvodák, iskolák konyháit,
tálalóit és kiszolgáló létesítményeit
érintő modernizációs program.
Az avató-ceremónián Cseresnyés
Péter, városunk polgármestere elmondta:
még két évvel ezelőtt –
hosszú előkészítő folyamat eredményeként
– döntött úgy az önkormányzat,
hogy átadja a közétkeztetést egy
olyan cégnek, amelyik profi módon
dolgozik, s amely az ország többi részén
is kiváló minőségű ételeket készít,
valamint kiemelt figyelmet fordít
az egészséges életmód támogatására.
– Anno, a szerződés aláírása után
elkezdődött a közös munka a Pensio
Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel:
azaz, elindult egy olyan gyümölcsöző
együttműködés, aminek eredményeként
azok a gyermekek és felnőttek
jártak jól, akik a közétkeztető
cég által készített ételeket fogyasztják
– szögezte le. Majd – a konyhafelújítások
kapcsán – kiemelte, az
önkormányzat ezzel is sok pénzt
tud megtakarítani, hogy az említett
felújítások nem a város kasszáját
terhelik.
A beruházásokat teljes egészében
finanszírozó és végző Pensio
Minőségi Közétkeztetés Kft. szakmai
igazgatója, Vargáné Achátz
Zsuzsanna beszédében közelképet
adott arról, hogy – a fejlesztések
során – modernizálták a speciális,
nagyüzemi technikai eszközöket,
zsámolyokat, melegen tartó pultokat,
valamint lecserélték a konyhagépeket
is, illetve a burkolatok és
falfelületek is megújultak.
– Afelújítási folyamatok több ütemben
zajlanak, és immár be is fejeződtek
több intézményben – utalt a két
óvoda tálaló- és konyhahelyiségére,
szintúgy a Hevesi Iskoláéra. A szakmai
igazgató hangsúlyozta, hogy az
önkormányzattal kötött megállapodás
értelmében a város összes konyháját
– legyen az főző-, melegítő-,
vagy tálalókonyha – korszerűsítik
majd az elkövetkező években. Elmondása
szerint a beruházások igazi
nyertesei a gyermekek és az idős ellátottak
lesznek, hiszen egészségesebb,
rostokban gazdagabb étel kerül
az asztalukra. – Afelújított konyhák,
étkezők, az új gépek és berendezések
pedig, a szerződés lejárta után
az önkormányzat tulajdonában maradnak
– jelentette ki Vargáné
Achátz Zsuzsanna.
A beszédeket követően, Süllős
Gyuláné, a Pensio Minőségi Közétkeztetés
Kft. ügyvezetője és Cseresnyés
Péter polgármester – az ünnepélyes
szalagátvágással – „hivatalosan”
is átadta a Hevesi iskola teljes
egészében felújított konyháját.
Sz.Zs.
Átadták a Hevesi Sándor
Általános Iskola új főzőkonyháját
A múlt hónapban böllérbemutatóra,
ezúttal pedig palántavásárra
hívták a kanizsaiakat és a
környéken élőket a vásárcsarnokba.
Az önkormányzat által kezdeményezett
rendezvénysorozat arra
hivatott, hogy a kistermelőket támogassa
és népszerűsítse a termékeiket,
felhívja a figyelmet a magas
minőségben előállított helyi
zöldségfélék, gyümölcsök vásárlására.
A kora délelőtt tartott sajtótájékoztatóján
Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
kiemelte, minden alkalommal
megvolt az oka a termelői vásárok
előtt tartott sajtótájékoztatóknak,
e mostaninak időszerűségét
az adja, hogy eljött a palántázás
ideje. Ezzel kapcsolatban bejelentette,
idén újra indul a Legszebb
konyhakertek elnevezésű
verseny, s ezúttal is arra kérte a
kiskerttel, birtokkal rendelkező
lakosságot, jelentkezzenek minél
többen, hogy ismét el lehessen
mondani: Nagykanizsáról neveztek
be legtöbben az országos versenyre.
A megmérettetésen túl
azonban más hozadéka is lehet a
versengésnek. őszre akár megszaporodhat
az eladók száma a
vásárcsarnokban, hiszen a termékeiket
itt el is tudják adni.
Atermelői vásárok céljáról a városvezető
így fogalmazott: a kormányzatnak
és az önkormányzatnak
legfontosabb feladata napjainkban,
hogy a termelők, a földet
művelők megtalálják a számításukat.
A gazdasági lehetőségeink közül
kiemelkedik a mezőgazdaság
fejlesztése, az ott termelt árucikk
piacra juttatása, és ebben segítenek
a termelői piacok. Végül ismételten
arra biztatott mindenkit a polgármester,
hogy látogassanak ki –
vevőként, vagy termelőként – a piacra,
a nagykanizsai vásárcsarnokba.
A sajtótájékoztatót követően
aztán a város első embere is vásárolni
indult a feleségével.
Az egyik elárusító helyen Tóth
Józseffel (képünkön), egy zalaegerszegi
vásárlóval találkoztunk.
Pénteki napokon évek óta idejár,
mert szép árut kap Kanizsán. Két
kertjük is van a ságodi városrészben.
Saját maguk is nevelnek palántákat,
ezen kívül nyulászattal is
foglalkoznak. Mivel a Zalaegerszegre
járó kanizsaiaktól megtudta,
hogy szombaton palántavásár
lesz Kanizsán, hát buszra ült, és
ide utazott. Csak saját fogyasztásra
termelnek, de most a korai paradicsompalántából
a szomszédoknak
is visz, mert tudják, hogy jó minőségű
árut kap. Amíg várni kell a
buszra, mindig besétál a városba.
Az Erzsébet térről egyszerűen az
volt a véleménye, hogy gyönyörű,
de „feljebb” is nagyon szép a város
– jegyezte meg. – Most is marad
ideje egy kis sétára, de délután már
palántáznak.
Kora reggel érkezett Sneffné
Marika Kiskanizsáról a portékájával.
Már 50 éve árusítja a piacon a
családja segítségével megtermelt
zöldségfélét, virágpalántát. Szereti,
tiszteli a vevőit, amit ők is viszonoznak.
Bizonyára ennek köszönhető,
hogy 10 óra után már
alig maradt eladnivaló retek, zöldség
zöldje és virágpalánta az asztalon.
A 72 éves Marika néninek otthon
mindenki besegít a kertészkedésbe,
a legkisebb unokától, Patríciától
a legnagyobbig. Ültetnek,
gyomlálnak, öntöznek, leszedik a
termést, az első szóra szót fogadnak
és teszik a dolgukat. Tavaly a
15 éves Benjámin egy alkalommal
még a piacon is helyettesítette, epret
árult a nagymamája helyett.
B.E
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. április 10.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Krónika
Befejeződött az Élettér Állatés
Természetvédő Egyesület által
működtetett állatotthon többlépcsős
fejlesztésének első üteme,
átadták a 6,4 millió forintból
megépült karanténsort, ahol tizennégy
napot töltenek majd el
megfigyelés alatt az állatok a bekerülésüket
követően.
Ahogy dr. Papp Attila, az egyesület
sajtóreferense elmondta, négyezer
kutya van a városban, így 15
ezer, 20 ezer embernek közvetlen
kötődése van a kutyákhoz. Ebből is
látszik, nagyon sok embernek fontos,
hogy mi történik az állatokkal.
Ezt figyelembe véve a közgyűlés tavaly
februárban határozott arról,
hogy az állatotthont egy többlépcsős
fejlesztés során térségi ebrendészeti
teleppé kívánja fejleszteni, melyhez
a szükséges fejlesztéseket is meghatározták.
Ennek egyik eleme volt a
karanténsor kivitelezése, mely a városlakók
összefogásával valósulhatott
meg, hiszen az ebadóból épült. A
karantén modern stílusú építményét
a ZÁÉV Zrt., aki koordinálta az épület
kivitelezését és a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola tanulóinak
és állatszerető emberek segítségével
valósították meg.
Ezt követően leplezte le Cseresnyés
Péter polgármester a táblát,
melyre azon támogatók, hozzájárulók
neve került, akiknek szerepe volt
abban, hogy megépülhetett a karanténsor.
Elmondta, két éven belül egy
olyan telep alakul ki, amely a város
bizonyos kötelező feladatait el tudja
látni, és térségi szerepet is be tud tölteni.
– Akkor, amikor a gazdaság, az
oktatás, az egészségügy területén a
város szerepének térségi szerepet
szánunk, akkor az állatotthon esetében
is a térségi szerepet kell kihangsúlyoznunk.
E téren is kötelessége
van a városnak a kisebb települések
tekintetében. Köszönöm mindenkinek
a munkáját, aki szabadidejét és
pénzét áldozta fel, hogy a telephely
ilyen sokat fejlődhessen – mondta a
polgármester.
Az átadót követően a karanténsort,
majd az egységes képet mutató
telepet Maros Sándorné az
egyesület titkára mutatta meg a sajtó
képviselőinek, köztük a fedett
trágyatartót, valamint azt az önkormányzat
által megvásárolt részt,
mellyel az állatotthon területe a
duplájára nőtt. Az újonnan vásárolt
részen egy minden szabványnak
megfelelő állati tetem-megsemmisítő
berendezés megvalósítása történik
majd, továbbá egy macskaházat
és egy kutyafuttatót is kialakítanak.
V.M.
Átadták a karanténsort az állatotthonban
Vásár(olj) Kanizsán! Termelői piac és palántavásár Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Legszebb kert 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – csatlakozva Kovács
Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– meghirdeti helyi „A legszebb konyhakertek” című versenyt.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki, és termesszen maga és családja
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: az illető a programhoz önként
kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel,
ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított. Mini: 10-50 m2.. Normál: 50 m2 felett. Zártkert
1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és
gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2014. április 25. Jelentkezés módja: AJelentkezési
lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhető: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/1.
és I/4. számú irodájában, vagy a szabados.gyula@nagykanizsa.hu emailen,
illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkről.
Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Polgármesteri Kabinet I.
emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis
István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) kölcsönző pultjánál
nyitvatartási időben.
Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését
a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett,
3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének
megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően
gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett
Permetezési napló.
7. Előnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esővíz használata.
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát: található benne madáretető,
madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
A kertek megtekintése: két alkalommal (május-június illetve júliusaugusztus
hónapban) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Helyi eredményhirdetés: 2014. szeptember első felében, ünnepélyes keretek
között. Díjazás: kategóriánként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje
lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása, döntése alapján. Országos díj: bronz
kisplasztika – Győrffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas karcagi
szobrászművész alkotása, valamint oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával
a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő, kertművelő jelentkezését!
Nagykanizsa, 2014. március 14.
Cseresnyés Péter polgármester
Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
..................................................................................................................
Születési név:
..................................................................................................................
Címe:
..................................................................................................................
Telefon: .............................. E-mail: ......................................................
Minősége: 􀂈 Tulajdonos 􀂈 Megművelő
A benevezett konyhakert címe:
..................................................................................................................
Nevezési kategória:
􀂈 Balkon: erkélyen kialakított 􀂈 Zártkert 1.: zöldséges
􀂈 Mini: 50 m2-ig 􀂈 Zártkert 2.: gyümölcsös
􀂈 Normál: 50 m2 felett 􀂈 Zártkert 3.: vegyes
􀂈 Közösségi: csoportok, szervezetek
Fotót várhatunk-e a kertről?
􀂈 igen 􀂈 nem 􀂈 még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
..................................................................................................................
Nagykanizsa, 2014. ...................................
...................................
Jelentkező aláírása
„A legszebb konyhakertek”
A jelentkező és a balkon/kert/udvar/telek/földterület megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja,
hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 2014-es programban önként
vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai – előzetes
időpont egyezetetés után – két alkalommal (május 1. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék.
FONTOS: Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült.
Bírálatnál előny: öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetőleg csapadék- vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és
odú). Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Kanizsa – 4 Választás 2014. április 10.
A Nemzeti Választási Iroda
honlapja szerint az adatok 97,18
százalékos feldolgozottsága mellett
a Zala megyei 03. számú választókerületében
Cseresnyés Péter
a Fidesz-KDNP jelöltje kapta a
szavazatok 40,18 százalékát, s ezzel
egyéni mandátumot szerzett.
Eredmények az adatok 97,18
százalékos feldolgozottsága
után: 1. Cseresnyés Péter (Fidesz-
KDNP) - 40,18 százalék,
17.482 szavazat. 2. Zakó László
(JOBBIK) - 27,46 százalék,
11.949 szavazat. 3. Göndör István
(MSZP-Együtt-DK-PM-MLP) -
25,53 százalék, 11.109 szavazat. 4.
Tringer Ferenc Péter (LMP) - 3,06
százalék, 1.373 szavazat. 5. Pásztori
Patricia (SEM) - 0,61 százalék,
274 szavazat. 6. Bogdán Zoltán
(MCP) - 0,55 százalék, 249
szavazat. 7. Járási István (A HAZA
NEM ELADÓ MOZGALOM
PÁRT) - 0,47 százalék, 211 szavazat.
8. Kucséber Ervin (FÜGGETLEN
KISGAZDAPÁRT) - 0,43
százalék, 193 szavazat. 9. Sándor
József (SMS) - 0,40 százalék, 180
szavazat. 10. Barna Magdolna
(KTI) - 0,37 százalék, 168 szavazat.
11. Molnár István (JESZ) -
0,36 százalék, 163 szavazat. 12.
Piskor József Zoltán (ÖP) - 0,20
százalék, 92 szavazat. 13. Marton
Krisztián (AQP) - 0,15 százalék,
68 szavazat. 14. Domokos Zsolt
(EP) - 0,14 százalék, 64 szavazat.
15. Somogyvári László (MRPP) -
0,05 százalék, 23 szavazat. 16.
Gayer András Rikárd (NOP) - 0,04
százalék, 16 szavazat.
Az új országgyűlés összetétele
97,21 százalékos feldolgozottság
mellett: Fidesz-KDNP 66,83%
133 mandátum, MSZP-Együtt-
DK-PM-MLP 19,1% 38 mandátum,
Jobbik 11,56% 23 mandátum,
LMP 2,51% 5 mandátum.
A fent közölt adatok tájékoztató
jellegűek.
Nagykanizsa térsége csak
együttműködésben tapasztalhatja
meg a gazdasági fejlődést - jelentette
ki az MTI-nek Cseresnyés
Péter (Fidesz-KDNP), aki a
zalai 3. számú választókerületben
a legtöbb szavazatot gyűjtötte
be a vasárnapi országgyűlési
választáson.
A voksok 98,59 százalékának
feldolgozása alapján a jelenlegi
nagykanizsai országgyűlési képviselő
és polgármester a szavazatok
39,88 százalékát kapta meg a választóktól.
Mögötte a Jobbik jelöltje
27,44 százalékos, a harmadik
helyen a baloldali összefogás képviselője
25,83 százalékos szavazati
arányt ért el.
Cseresnyés Péter kifejtette: sikerének
egyik oka, hogy a kormány
nagyon jól végezte a munkáját,
ami kivívta a társadalom többségének
elismerését, a másik oka
pedig a Nagykanizsán és környékén
elért eredmények.
Hozzátette, az önkormányzati
választásig hátralévő hónapokban
azt a munkát szeretné folytatni,
amit elkezdett, vagyis Nagykanizsa
térségi központi szerepének,
gazdasági fejlődésének erősítését,
a környékbeli települések vezetőivel
közösen munkálkodva.
„…a bizalmat, hogy szavazatával
megtisztelt bennünket:
nemcsak Nagykanizsán, hanem
az egész választókörzetben.” E
gondolatok jegyében fejezte ki
háláját szavazóinak hétfői sajtótájékoztatóján
Cseresnyés Péter,
a Fidesz-KDNP 3. számú körzetének
országgyűlési képviselője.
– Támogatóink bizalmával pedig
élni fogunk, és ugyanolyan eredményesen
fogjuk végezni a munkánkat,
országosan és helyben egyaránt,
mint ahogy ezt eddig is tettük
– szólt elöljáróban Cseresnyés
Péter. Továbbfűzvén elmondta, a
kormány támogatásával, odafigyelésével
Nagykanizsa és környéke
„soha nem látott fejlődésen ment
keresztül az elmúlt négy évben.”
– Mindez pedig látszik a megkapott
szavazatokban is, hiszen
az emberek értékelték mindezt.
Éppen ezért adták meg a bizalmat
a Fidesz-KDNP pártszövetségnek
a következő négy esztendőre is.
Ami – mint sokan várják – Magyarország
és a térségünk felemelkedését
hozza majd – hangsúlyozta
az országgyűlési képviselő.
Cseresnyés Péter tájékoztatója
végén - amellett, hogy újfent megköszönte
mindenkinek a szavazatát,
akik a Fidesz-KDNP győzelméhez
voksukkal hozzájárultak –
ígéretet is tett arra, hogy „ezt a bizalmat
meg fogom, meg fogjuk
szolgálni.”
A leadott szavazatok 98,86 százalékának
összesítése után a következő
képviselők kerültek a parlamentbe
a Nemzeti Választási
Iroda adatai szerint.
Fidesz-KDNP (133 mandátum):
Ágh Péter (Vas megye 2.
vk.), Dr. Aradszki András (Pest
megye 1. vk.), B Nagy László
(Csongrád megye 2. vk.), Balla
György (országos lista), Balla
Mihály Tibor (Nógrád megye 2.
vk.), Balog Zoltán (országos lista),
Bánki Erik (országos lista),
Bányai Gábor Elemér (Bács-Kiskun
megye 5. vk.), Bartos Mónika
Éva (országos lista), Becsó
Zsolt (Nógrád megye 1. vk.),
Bencsik János (Komárom-Esztergom
megye 1. vk.), Dr. Bene
Ildikó (Jász-Nagykun-Szolnok
megye 1. vk.), Bíró Márk (országos
lista), Bodó Sándor (Hajdú-
Bihar megye 5. vk.), Boldog István
(Jász-Nagykun-Szolnok megye
4. vk.), Bóna Zoltán (Pest
megye 8. vk.), Dr. Budai Gyula
(országos lista), Czerván György
(Pest megye 9. vk.), Dr. Czomba
Sándor (országos lista), Czunyiné
Dr. Bertalan Judit (Komárom-
Esztergom megye 3. vk.),
Csenger-Zalán Zsolt (Pest megye
2. vk.), Cseresnyés Péter (Zala
megye 3. vk.), Csizi Péter (Baranya
megye 1. vk.), Csöbör Katalin
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye
1. vk.), Dankó Béla (Békés
megye 2. vk.), Demeter Zoltán
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4. vk.), Dunai Mónika (Budapest
14. vk.), Farkas Flórián (országos
lista), Farkas Sándor (Csongrád
megye 3. vk.), Dr. Fazekas
Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok
megye 3. vk.), Firtl Mátyás Sándor
(Győr-Moson-Sopron megye
4. vk.), Dr. Fónagy János Vilmos
(Budapest 3. vk.), Font Sándor
(Bács-Kiskun megye 3. vk.), Földi
László (Pest megye 12. vk.),
Dr. Galambos Dénes (Fejér megye
4. vk.), Gelencsér Attila (Somogy
megye 1. vk.), Dr. Gulyás
Gergely Győző (országos lista),
Gyopáros Alpár Ádám (Győr-
Moson-Sopron megye 3. vk.),
Győrffy Balázs (országos lista),
Hadházy Sándor (Pest megye 3.
vk.), Halász János (országos lista),
Dr. Hargitai János György
(Baranya megye 3. vk.), Harrach
Péter Pál (Pest megye 4. vk.), Dr.
Hende Csaba Károly (Vas megye
1. vk.), Hirt Ferenc (Tolna megye
3. vk.). Dr. Hoffmann Rózsa
Margit (országos lista), Dr. Hoppál
Péter Tamás (Baranya megye
Cseresnyés Péter ismét
egyéni országgyűlési képviselő
Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP):
együttműködésben
a gazdasági
fejlődésért
Cseresnyés Péter:
„Minden
támogatónak
köszönöm...”
Az Országgyűlés
összetétele pártonként
a szavazatok
98,86 százalékának
összesítése után
Kanizsa – Választás 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 10.
2. vk.), Horváth István (Tolna
megye 1. vk.), Horváth László
Dezső (Heves megye 2. vk.), Dr.
Hörcsik Richárd (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 5. vk.), Jakab
István (országos lista), Kara
Ákos (Győr-Moson-Sopron megye
2. vk.), Dr. Kerényi János
(országos lista), Dr. Kontrát Károly
(Veszprém megye 2. vk.),
Kósa Lajos (Hajdú-Bihar megye
1. vk.), Dr. Kovács József Dezső
(Békés megye 3. vk.), Kovács
Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 5. vk.), Dr. Kovács Zoltán
(Veszprém megye 4. vk.), Kövér
László (országos lista), Kubatov
Gábor (országos lista), Kucsák
László (Budapest 15. vk.), L. Simon
László (országos lista),
László Tamás (Budapest 12. vk.),
Lasztovicza Jenő (Veszprém megye
3. vk.), Dr. Latorcai János
Miklós (országos lista), Dr. Lázár
János (Csongrád megye 4.
vk.), Lezsák Sándor István
(Bács-Kiskun megye 4. vk.),
Manninger Jenő Vilmos (Zala
megye 2. vk.), Mátrai Márta (országos
lista), Dr. Mengyi Roland
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. vk.), Dr. Molnár Ágnes (országos
lista), Móring József Attila
(Somogy megye 3. vk.), Dr.
Nagy István (Győr-Moson-Sopron
megye 5. vk.), Dr. Navracsics
Tibor (Veszprém megye 1.
vk.), Németh Szilárd István (országos
lista), Németh Zsolt Attila
(országos lista), Dr. Nyitrai
Zsolt Péter (Heves megye 1. vk.),
Orbán Viktor (országos lista),
Pánczél Károly (Pest megye 11.
vk.), Dr. Papcsák Ferenc (országos
lista), Dr. Pesti Imre (országos
lista), Petneházy Szabolcs
Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 1. vk.), Pócs János (Jász-
Nagykun-Szolnok megye 2. vk.),
Pogácsás Tibor János (Pest megye
10. vk.), Dr. Pósán László
(Hajdú-Bihar megye 2. vk.),
Potápi Árpád János (Tolna megye
2. vk.), Rácz Róbert (országos
lista), Dr. Répássy Róbert
(országos lista), Dr. Rétvári Bence
Máté (országos lista), Riz Gábor
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye
3. vk.), Rogán Antal (Budapest
1. vk.), Dr. Rubovszky
György (országos lista), Dr.
Salacz László (Bács-Kiskun megye
1. vk.), Dr. Selmeczi Gabriella
(országos lista), Semjén
Zsolt (országos lista), Dr.
Seszták Miklós István (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 3. vk.),
Dr. Simicskó István (Budapest 2.
vk.), Dr. Simon Miklós (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 6.
vk.), Simon Róbert Balázs
(Győr-Moson-Sopron megye 1.
vk.), Simonka György (Békés
megye 4. vk.), Soltész Miklós
(országos lista), Szabó Zsolt
(Heves megye 3. vk.), Szabolcs
Attila (Budapest 18. vk.), Szászfalvi
László (Somogy megye 2.
vk.), Szatmáry Kristóf (Budapest
13. vk.), Szijjártó Péter (országos
lista), Dr. Szűcs Lajos (Pest megye
7. vk.), Tállai András László
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye
7. vk.), Dr. Tapolczai Gergely József
(országos lista), Tasó László
(Hajdú-Bihar megye 3. vk.), Tessely
Zoltán Károly (Fejér megye
3. vk.), Dr. Tiba István Csaba
(Hajdú-Bihar megye 6. vk.), Tiffán
Zsolt (Baranya megye 4.
vk.), Dr. Tilki Attila (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 4. vk.),
Törő Gábor (Fejér megye 2. vk.),
Dr. Turi-Kovács Béla (országos
lista), Dr. Tuzson Bence Balázs
(Pest megye 5. vk.), V.Németh
Zsolt (Vas megye 3. vk.), Vantara
Gyula (Békés megye 1. vk.), Varga
Gábor (Fejér megye 5. vk.),
Varga József (országos lista),
Varga Mihály (Budapest 4. vk.),
Vargha Tamás János (Fejér megye
1. vk.), Dr. Vas Imre (Budapest
6. vk.), Vécsey László József
(Pest megye 6. vk.), Dr.
Vejkey Imre (országos lista),
Vigh László (Zala megye 1. vk.),
Dr. Vinnai Győző (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 2. vk.),
Dr. Vitányi István József (Hajdú-
Bihar megye 4. vk.), Dr. Völner
Pál (Komárom-Esztergom megye
2. vk.), Witzmann Mihály (Somogy
megye 4. vk.), Dr. Zombor
Gábor Zoltán (Bács-Kiskun megye
2. vk.), Zsigó Róbert Vilmos
(Bács-Kiskun megye 6. vk.).
MSZP-EGYÜTT-DK-PMMLP
(38 mandátum): Bajnai
Gordon (országos lista), Bangóné
Borbély Ildikó (országos
lista), Dr. Bárándy Gergely Péter
(országos lista), Dr. Botka László
István (országos lista),
Burány Sándor (Budapest 9.
vk.), Demeter Márta (országos
lista), Dr. Fodor Gábor (országos
lista), Gúr Nándor László (országos
lista), Gyurcsány Ferenc (országos
lista), Harangozó Gábor
István (országos lista), Dr. Harangozó
Tamás Attila (országos
lista), Heringes Anita (országos
lista), Dr. Hiller István (Budapest
16. vk.), Hiszékeny Dezső
(Budapest 7. vk.), Dr. Józsa István
(országos lista), Kiss László
(Budapest 10. vk.), Kiss Péter
(Budapest 11. vk.), Kónya Péter
(országos lista), Korózs Lajos
(országos lista), Kunhalmi Ágnes
(országos lista), Dr. Legény
Zsolt (országos lista), Lukács
Zoltán Géza (országos lista),
Mesterházy Attila (országos lista),
Dr. Molnár Csaba István (országos
lista), Dr. Molnár Zsolt
Krisztián (országos lista), Dr.
Oláh Lajos (Budapest 5. vk.),
Szabó Sándor (Csongrád megye
1. vk.), Dr. Szabó Szabolcs (Budapest
17. vk.), Szabó Timea
(országos lista), Dr. Szakács
László (országos lista), Teleki
László (országos lista), Tóbiás
József (országos lista), Dr. Tóth
Bertalan (országos lista), Tóth
Csaba János (Budapest 8. vk.),
Tukacs István (országos lista),
Dr. Vadai Ágnes (országos lista),
Dr. Varga László (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 2. vk.), Velez
Árpád (országos lista).
JOBBIK (23 mandátum):
Ander Balázs (országos lista), Dr.
Apáti István (országos lista), Balczó
Zoltán György (országos lista),
Bana Tibor (országos lista),
Dúró Dóra (országos lista), Egyed
Zsolt (országos lista), Farkas Gergely
(országos lista), Gyöngyösi
Márton Balázs (országos lista),
Dr. Gyüre Csaba (országos lista),
Hegedűs Lóránt Gézáné (országos
lista), Kepli Lajos (országos lista),
Kulcsár Gergely (országos lista),
Magyar Zoltán (országos lista),
Mirkóczki Ádám (országos lista),
Novák Előd Attila (országos lista),
Sneider Tamás (országos lista),
Dr. Staudt Gábor (országos lista),
Szávay István (országos lista),
Szilágyi György (országos lista),
Vágó Sebestyén (országos lista),
Volner János (országos lista),
Vona Gábor (országos lista),
Zsiga-Kárpát Dániel Gábor (országos
lista).
LMP (5 mandátum): Ikotity
István (országos lista), Sallai Róbert
Benedek (országos lista),
Schiffer András (országos lista),
Dr. Schmuck Erzsébet (országos
lista), Dr. Szél Bernadett (országos
lista).
MTI - NVI - Kanizsa - Sz.Zs.
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - áprilisban
Dátum Gyógyszertár neve címe tel.száma Időpont
Kanizsa – 6 Beruházás 2014. április 10.
Nyitórendezvénnyel egybekötve
ünnepélyesen átadták Nagykanizsa
kerékpárforgalmi hálózatának
fejlesztése, kötött gyűjtésű
automata kerékpárkölcsönző
rendszer kialakítása elnevezésű
projekt támogatási szerződését.
Az önkormányzat által benyújtott
pályázatot a közreműködő
szervezet érdemesnek ítélte a támogatásra,
így Nagykanizsa a
kerékpárforgalmi hálózatának
fejlesztésére 223 millió forint 100
százalékos intenzitású vissza nem
térítendő Európai Uniós támogatásban
részesül.
A projektet Cseresnyés Péter
polgármester és Breznovits István,
a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezető
igazgatója mutatta be a Vasemberház
Tükörtermében.
– Mindezzel egy újabb terv és
álom megvalósítása kezdődik el.
Az álom jelen esetben pedig az,
hogy kerékpárutakat alakítunk ki
annak érdekében, hogy minél több
embert ösztönözzünk az autók és a
tömegközlekedés használata helyett
egy egészségesebb és
környezetbarátabb életmódra. A
fejlesztés során 950 méter kerékpárút
építése, 5 autóbusz-megállóhely
felújítása, 10 automata kerékpárkölcsönző
dokkoló egység kihelyezése,
valamint 80 darab kerékpár
beszerzése valósul meg. A
három fejlesztés megkönnyíti a
kerékpár használatát, és jelentősen
javítja Nagykanizsa közösségi
közlekedését, ami egy újabb bizonyíték
lesz arra, hogy Nagykanizsa
a jövőt építi – hangsúlyozta
köszöntőjében Cseresnyés Péter.
B.E.
Kerékpárút építés,
buszmegállók
felújítása és
automata
kerékpárkölcsönzők
telepítése
Az elmúlt hetekben, hónapokban
négy játszótér újult meg városunkban.
Kiskanizsán a Szent
Flórián téren és a Bornemissza
utcában, valamint a belvárosban
a Herman Ottó és a Berzsenyi Dániel
utcákban. Az önkormányzat
tervei szerint hamarosan elkészül
majd egy közös felnőtt és gyermekjátszótér
is a városban.
A Szent Flórián téri játszótér
avatásán Cseresnyés Péter polgármester
emlékeztetett rá, már a korábbi
években elkezdtek gondolkodni
arról, mi legyen a város játszótereivel,
hisz sok felett eljárt az
idő. Egy-egy játszótér teljes megújítása
nagyon sok pénzbe kerül,
tízmillió forintokban lehetne mérni
a költségeket. Két választási lehetőség
közül kellett választaniuk.
Vagy komplett játszótereket építenek,
vagy a meglévőket fokozatosan,
az anyagi lehetőségek szerint
újítják fel új játékelemek kihelyezésével.
Végül ez utóbbi mellett
döntött az önkormányzat, az elmúlt
évek nagyberuházásaiban részt vevő
vállalkozók támogatásának köszönhetően.
Közöttük a SADE Magyarország
Kft., a Közgép- és a
Szabadics Zrt. nevét emelte ki a
polgármester, akik nem kevés
pénzt ajánlottak fel erre a célra.
Végül azokat a játszótereket újították
fel, amelyeket nagyon sokan
használnak, de a kiválasztásnál figyelembe
vették a szülők véleményét
is. A vállalkozóktól kapott 10
millió forintot az önkormányzat kiegészítette,
így összesen több mint
20 játékelemet, hintát, mászókát,
csúszdát, libikókát sikerült kihelyezni
a négy játszótérre.
Cseresnyés Péter azt is bejelentette,
az elkezdett munka még idén
folytatódik. A keleti városrészben
egy szabadtéri konditermet építenek,
és az Eötvös téren, a belvárosi
rekonstrukció keretében egy új
komplett játszótér épül fel. Fontosnak
tartják, hogy a jövő nemzedéke
egy boldog nemzedék legyen.
Befejezésül Kodály Zoltán gondolatait
felidézve – és abban bízva,
hogy a mi gyermekeink itt, Nagykanizsán
és az országban is boldogan
nőjenek fel –, adta át a négy
játszóteret a nagykanizsai gyerekeknek.
A kiskanizsai Pipitér Óvoda és a
Kiskanizsai Általános Iskola műsorát
követően Cseresnyés Péter polgármester
és Dénes Sándor alpolgármester
közreműködésével kisiskolások
vágták át a nemzeti színű
avatószalagot. Az avatási ceremónia
után a fiúk és a lányok azonnal
birtokba vették a játékokat.
Ducha Ferenc, a kivitelező
munkákat elvégző Word 2000 Kft.
igazgatója arra is emlékeztette a
jelenlévőket, hogy az elmúlt pár
évben sok minden megújult a városban,
s ezek között a gyerekekre
is gondolt az önkormányzat. Örültek
a lehetőségnek, hogy a vállalkozásuk
nyerte el a kivitelezési
munkákat, melynek eredményeként
a korszerűtlen játszóeszközöket
modern, a biztonsági feltételeknek
megfelelőkre cserélték ki.
Ezt követően az avató ünnepség
résztvevői megtekintették a másik
három játszóteret is. A Bornemiszsza
utcaiban a játékok mellett piknik
padokat is kihelyeztek a felnőttek
számára. A Herman utcában régi,
a lakóparkban élőknek tett ígéretét
teljesítette az önkormányzat. Itt
Cseresnyés Péter polgármester
Balikó Gyulán keresztül köszönte
meg a szülők, nagyszülők jelentős
társadalmi munkáját, melynek folyományaként
az önkormányzatnak
a megrendelések lebonyolításán kívül
nem maradt más teendője.
A játszótér-avató negyedik állomásán,
a Berzsenyi lakótelepen az
önkormányzat három, három és fél
éves ígérete valósult meg, amit
egy parkoló építés miatt néhány
méterrel távolabb kellett kialakítani
az eredeti helyszíntől. Az anyagi
források azonban itt is korlátot
szabtak a lehetőségeknek. Balogh
László, a terület önkormányzati
képviselője is sokat tett a játszótér
kialakításáért, és ezúttal is megköszönte
a Berzsenyi „falu” nevében
a várostól kapott ajándékot. A
sajtónyilvános esemény végén
Cseresnyés Péter kiemelte, hogy a
vállalkozók jó minőségben végezték
el a munkájukat, s örül, hogy
áldoztak ilyen célra is. A cégek
mellett köszönet illette még a hivatal
dolgozóit, a munkákat koordináló
VIA Kanizsa Kht.-t és mindazokat,
akik tettek a játszóterek
megújításáért.
B.E.
Négy megújult játszóteret
avattak a városban
Fotók: Bakonyi Erzsébet
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 10. Kanizsa – Krónika 7
Egy példaértékű együttműködés
eredményeként márciustól
elindult a szervezett autóbuszközlekedés
az Ipari Parkba. Cseresnyés
Péter polgármester, a három
gazdasági társaság és a Zala
Volán képviselői sajtótájékoztató
keretében ismertették a
részleteket.
– Az Ipari Park indulásakor
problémát jelentett, hogy az itt
dolgozó munkavállalók hogyan
jutnak el munkahelyükre. Ugyanis
a helyijáratos buszok végállomása
nagyon messze volt, így a dolgozóknak
gyalogolniuk kellett vagy
autót használniuk. Ezért indult el
egy tárgyalás a Vagyongazdálkodási
Zrt., a Gartner Intertrans Hungária
Kft., a Ruget Magyarország
Kft. és a DAB Pumps Hungary
Kft. között, melynek eredményeként
sikerült egy partnerségen alapuló
személyszállítási szolgáltatást
beindítani – foglalta össze az
együttműködés lényegét Cseresnyés
Péter. Hozzátette, a Gartner
és Ruget Kft.-k együttműködésében
működtetett, három műszakos
buszjáratra alapoztak és egészítették
ki azt járatokkal a normál munkarendben
dolgozók igényeihez
igazodva. A Zala Volán Zrt. -
ÉNYKK közreműködésével pedig
kidolgozták az új menetrendet és
kijelölték az új megállókat.
Az új partnerekkel és járatokkal
bővült szolgáltatás március elején
indult el az együttműködők megosztott
költségviselése mellett. Az
ingyenes munkába járásra több
mint 500-an jogosultak. A városközpont
és az Ipari Park között
közlekedő buszokat a három cég
dolgozói és az inkubátorház bérlői
speciális bérlet birtokában, melyeket
ezekre a járatokra készítettek,
díjmentesen használhatják. A városvezetés
és az Ipari Parkot működtető
Vagyongazdálkodási Zrt.
kiemelt célja, hogy a jövőben további
partnereket vonjanak be és
tovább bővítsék a járatok számát,
valamint azok irányát. Továbbá
emlékeztetett a polgármester, hogy
jelentős pályázati pénzekből és városi
hozzájárulásból kerékpárút is
épül a közeljövőben a területen, és
kölcsönözhető kerékpárokat is elhelyeznek..
– Tárgyalással, együttműködéssel,
együttműködésre való törekvéssel
minden problémát meg lehet
oldani – zárta a tájékoztatót
Cseresnyés Péter.
Böjte Csaba atya felhívásához
csatlakozva Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén a bölcsődék
dolgozói és szülői közössége platánfákat
ültetett a Platán sori
Vackor Óvodával közösen a Platán
soron.
Tegyük tündérkertté szülőföldünket!
– című üzenetében Böjte
Csaba többek között megfogalmazta:
népünk fák iránti tiszteletét
nagyon szépen jelzi, hogy a mi
Urunk, Jézus Krisztus fogantatásának
titkát, az Égnek a Földdel való
eggyé válását őseink Gyümölcsoltó
Boldogasszony néven ünnepelték,
és ehhez az ünnephez kötődött
a facsemeték kiültetése, oltása,
szemzésének szép szokása is. A
csíksomlyói ferences testvérekkel
azt tervezték, hogy e szép ünnepet,
és a hozzá kötődő népi szokásokat
tudatosan fel kellene eleveníteni,
amit a fák, az erdők iránti tisztelet
jegyében tovább gondolnának. Az
Ezer Székely Leány Napja ünnepéhez
hasonlóan az erdészek, kertészek,
ácsok, asztalosok, a fával
foglalkozó emberek ünnepévé tennék,
ha elnyerik a szakemberek és
a politikusok támogatását.
A Gyümölcsoltó Boldogasszony
napján azt kívánták elérni, hogy ezt
a szép ünnepet ne csak Csíksomlyón,
hanem Erdélyben, sőt az
egész Kárpát-medence minden
templomában, térségében hasonlóképpen
rendezzék meg, és minden
család, közösség ültessen el egyegy
facsemetét, vagy kisebb ligetnyi
fát. „Fontos, hogy ez az ünnep
tudatosítsa bennünk, hogy létünkben,
fennmaradásunkban mennyire
rá vagyunk utalva az erdőkre, a
gyümölcsöt termő fáinkra, bokrainkra,
hiszen aki fát ültet, az bízik a
holnapban, hisz a megmaradásban!
Ültessünk fákat, erdőket, tegyük
tündérkertté szülőföldünket!” –
szólt Böjte Csaba felhívása.
A VIA Kanizsa Zrt. által rendelkezésre
bocsátott platánfákat a
megáldásuk után az apróságokkal
közösen ültették el a felnőttek.
Szín – Vonal
A fenti címmel szerteágazó
művészeti tevékenységéből mutatott
be egy szeletet a Rozgonyi
Iskola a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. Alkotó Ifjúság
Galéria és Kávéházában.
A diákok alkotásait bemutató
tárlat megnyitóját a tavaszt, a
virágzást megidéző dalok, versek
kísérték.
A kiállításról Jeszenői Csaba
igazgató mondott bevezetőt. A falakon
látható anyag másik részét
ma adtuk postára – tette hozzá az
igazgató.
– Az énekkar és a versmondók
négy napot töltenek el a határon
túl, Magyarkanizsán, ahol leendő
testvérvárosi iskolájukkal karöltve
egy művészeti fesztiválon mutatkoznak
be.
Az igazgató még elmondta, a kis
énekkart Dávidovics Lászlóné
munkájának köszönhetően sokfelé
ismerik a városban, de számtalan
kellemes élményt okoztak fellépésükkel
az iskolai ünnepségeken is
az intézmény 400 diákjának. Hogy
miért fontos a művészet a mai világban?
– Erre a kérdésre Tóth Árpád
Lélektől lélekig című versének
néhány szavával válaszolt az igazgató:
mert ez „…út, lélektől, lélekig.”
A TISZK képviseletében Árvainé
Kartai Csilla szervező apró
ajándékokkal kedveskedett a tanulóknak,
megköszönve, hogy szereplésükkel
gazdagították a 2011-
ben létrehozott mintabolt galériájának
programsorozatát.
A miklósfai iskolások népes,
gólyalábas csapatának társaságában
szerdán avatták fel a
Halis István Városi Könyvtár
legújabb látványosságát, egy
napórát, amely már a tavalyi év
végétől ékesíti a bibliotéka falát.
Az esemény „apropója” emellett
az volt, hogy épp e napon vette
kezdetét a könyvtár legújabb, „Olvasni
jó” programsorozata, aminek
jóvoltából öt általános iskola (a
Palini, a Rozgonyi, a Miklósfai, a
Kiskanizsai és a Zalakomári intézmény)
diákjai látogatják majd
rendszeresen a könyvtárat, s vesznek
részt olvasásnépszerűsítő foglalkozásokon.
– Az egyéves projekt célja pedig
elsősorban az, hogy minden iskolás
gyermek legalább egyszer jöjjön el
hozzánk, illetve, hogy megszerettessük
– már kiskorban – az olvasást
a jövő generációval – mondta
Kardos Ferenc, a könyvtár igazgatóhelyettese.
Kiemelve továbbá azt
is, hogy a jelképes óraavató nem
csak ezt a programot, hanem az
AZOLO-ként ismert „olvasás órája”
elnevezésűt is szimbolizálja.
Az említett órát egyébként egy
helyben élő „időmester”, Martin
Géza készítette.
Bővült az Ipari
Parkba közlekedő
járatok száma Fát ültettek
a bölcsődések
és az óvodások
Olvasni jó!
8 Kanizsa – Krónika 2014. április 10.
Az Autizmus világnapja alkalmából
kelt újra életre a helyi
autistákat segítő alapítvány,
mely 1995-ben Nagykanizsán
jött létre, és most, néhány évi kihagyás
után, többségében új kuratóriumi
tagokkal folytatja a
munkát.
Az Alapítvány az Autista Gyermekekért
névvel működő szervezet
céljai között szerepel, egy
autista csoport létrehozásának,
működési feltételeinek fejlesztése,
családjaik érdekvédelme, társadalmi
integrációjuk, esélyegyenlőségük,
rekreációjuk elősegítése. Teszik
ezt családsegítő tevékenységgel,
programok szervezésével,
szakmai információk gyűjtésével
és megosztásával. Fontos számukra
a kapcsolattartás és együttműködés
bel- és külföldi szervezetekkel;
közös programok, projektek
kidolgozása és megvalósítása.
Az autizmus napjainkra már
nem elszigetelt, szűk réteget érintő
probléma, hiszen világszerte 67
millió, hazánkban százezer autista
személy él.
– Nagykanizsán és környékén az
érintettek száma ismeretlen, ezért is
célunk egy összefogás kialakítása
Dél-Zalában, hogy megfelelően
képviselhessük az ezen fogyatékossági
csoportba tartozó embereket.
Az Alapítvány az Autista Gyermekekért
azért folytatja munkáját, hogy
a kiszámítható, biztonságos jövő ne
csak álomkép legyen az autizmussal
élők és családjaik számára. – mondta
el lapunknak Győrfy Anikó.
Az alapítványról bővebb információkkal
szolgál Győrfy Anikó
(Nagykanizsa, 0630-238-5242, email:
gya@freemail.hu), Bors Katalin
(Kistolmács, 0630-534-3901,
e-mail: bors.katalin@freemail.hu),
valamint a zalakarosi összekötő a
0630/256-9995-ös telefonszámon.
A nemrégiben újonnan alakult
Kanizsai Oldtimer Kerékpáros
Szövetség (KOKSZ) hívta
találkozóra a kerékpárosokat,
akik úgymond egy évnyitó keretében
örülhettek annak, hogy a
tavasz beköszöntével végérvényesen
előkaphatták sok esetben
nem is oly’ szokványos bringájukat.
Mintegy száz kerekes kerekedett
fel az Erzsébet térről a szemerkélő
esőben, hogy onnan a kiskanizsai
Puncs Fagyizó felé vegyék az
irányt. A majd’ 4 kilométeres táv
után (na jó, onnan még haza is kellett
érni...) tehát a jól megérdemelt
fagylalt várta a mini túra résztvevőit,
köztük az „oldtimeres” drótszamarakkal
hasítókat.
Az igazi szenzáció persze közülük
is az egyik korhű modell kipróbálása
volt, nos, maradjunk annyiban,
egy 19. századi kétkerekűn a
mai kor emberének újra meg kellene
tanulnia a pedálokkal, no meg a
kormánnyal bánnia... Megnyugtatás
végett, azért van, akinek Kanizsán
ez már nagyon jól megy.
A Kertvárosi, az Attila, a Rózsa,
a Vackor, a Hétszínvirág, a
Kossuth, a Hevesi, a Rozgonyi és
a Pipitér óvodák ovisaival, valamint
a városi és városkörnyéki
iskolák tanulóival együtt 93
versmondó részvételével zajlott
le az Arany János Versmondó
Verseny a Rozgonyi Iskolában.
Eredmények: 1-2. évfolyam: 1.
Valentin Jázmin – Bolyai-Zrínyi
Iskola, 2. Horváth Kata – Gelse,
3. Lehota András – Rozgonyi Iskola.
Különdíj: Kerek Gréta – Palin.
3-4. évfolyam 1. Németh Dániel
– Hevesi, 2. Abonyi Bence –
Murakeresztúr (Zrínyi), 3. Kovács
Viktória – Murakeresztúr (Zrínyi).
Különdíj: Tatár Máté – Palin,
Szántó Bendegúz – Hevesi. 5-
6-7-8. város környéke: 5-6. évfolyam:
1. Opra Rebeka (Zalakomár),
7-8. évfolyam: 1. Németh
Zsófia (Nagyrécse), 2. Simon Nikoletta
(Murakeresztúr - Talentum).
3. Váradi Veronika Rozália
(Galambok). 5-6-7-8. város: 5-6.
évfolyam: 1. Silló Kinga – Batthyány,
2. Szőlősi Csaba – Piarista,
3. Molnár Bernadett – Zrínyi-
Bolyai, 3. Bakos Fanni – Rozgonyi.
7-8. évfolyam: 1. Micsinai
Dominik – Zrínyi-Bolyai, 2. Vugrinecz
Alex – Kiskanizsa, 3. Horváth
Miklós – Rozgonyi.
A megyei Zrínyi Miklós szavalóversenyre
Németh Zsófia, Silló
Kinga, Szőlősi Csaba, Molnár
Bernadett, Micsinai Dominik és
Vugrinecz Alex jutott tovább.
A Miklósfai Iskola életében az
idei tanév kétszeresen is jubileum.
Az 35. tanévet kezdték idén
a jelenlegi iskolaépületben, és a
miklósfai városrészben 245 évvel
ezelőtt indult az oktatás. Ennek
alkalmából számos olyan program
zajlott és zajlik majd, mely
érdeklődésre adhat számot.
Aktuálitása Gyümölcsoltó Boldog
Asszony ünnepének volt nemrégiben,
s ennek alkalmából a tanulók
és pedagógusaik 25 gyümölcsfát
ültettek el az iskola udvarán.
A Vidékfejlesztési Minisztérium
támogatásával minta tankert
kialakítására is sor kerül még a tavasz
folyamán, melynek ez volt az
első lépése.
Az iskola Pedagógiai programjának
fő célkitűzései és az ÖKO iskolai
cím is arra ösztönzi az intézményt,
hogy megerősítsék a környezettudatos
szemléletet tanulóikban.
Mint azt az iskola igazgatója,
Szmodics Józsefné kiemelte,
fontosnak tartják a helyi közösség
gazdálkodásának, népszokásainak,
hagyományainak ismeretét és azok
ápolását.
A 2008 óta működő Magic
Ritmo tánccsoport sikeresen szerepelt
első rangosabb megmérettetésén.
A Lentiben megrendezett II.
Amatőr Táncversenyen két koreográfiával
szerepelt a csapat nem
kis sikerrel. Színpadi show táncban,
junior korcsoportban 3. helyezést
értek el Broadway Ritmo
módra című koreográfiájukkal, valamint
Open kategóriában felnőtt
korcsoportban arany minősítéssel
értékelte a zsűri Tűztánc című produkciójukat.
A csapat további tervei közt szerepel
még két megmérettetés az
idei tanév során, az egyik Keszthelyen,
a másik Budapesten kerül
megrendezésre.
A versenyzők: Balassa Dominika,
Farkas Dóra, Gelsei Zsófia, Simon
Zina, Szabó Aliz, Antal Gergő,
Fási Barnabás, Gellai Sándor,
Szabó Marcell, Takács Alex. A koreográfiákat
készítették: Nikolics
Zsanna, Antal Alexandra.
Hőlégballonból örökíti meg a
természet csodáit Horváth Valéria
fotóművész, akinek munkáiból
minap nyílt kiállítás –
„Ahogy én látom” címmel – a
Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola Zsigmondy-Széchenyi
Tagintézményének galériájában.
A művész – mint a tárlat megnyitóján
elhangzott – nemcsak a
légifotózás szerelmese, hanem a
„földön járva” is lencsevégre kapja
a különleges környezeti kincseket,
legyen az egy szép táj, egy
élőlény, vagy egy különleges növény.
Horváth Valéria munkásságát,
egyedi világlátását Ritecz Rita
pedagógus köszöntője után, Angyal
László fotóművész, író és
„aviátor” – amolyan „mindenkori
repülős ember” – méltatta. Elmondta,
az alkotó – aki a fotózás
és a repülés szerelmese – „új világot
teremt” fotói révén, hiszen,
utalva a magasból készített felvé-
Alapítvány az autista
gyermekekért
Régi idők
kerékpárjai
25 gyümölcsfával
gazdagodott a
Miklósfai Iskola
Arany János
szavalóverseny
– közel száz
résztvevővel
Sikeres
bemutatkozás az
első megmérettetésen
Légből (is) kapott
pillanatok
telekre, fentről valóban minden
máshogy látszik…
A kiállítás oktatási napokon tekinthető
meg a tagintézmény galériájában.
A fenti címmel immár harmadik
alkalommal rendezett fotókiállítást
a Demokratikus Roma
Vezetők Szövetsége. A február
elejére meghirdetett fotópályázatra
18 fotós 92 képet küldött
be. A felvételek témái – a kiírás
szerint –, a roma tehetség sokszínűségét,
a gazdag és a szegény
roma társadalom ellentétes arcát
tükrözték.
Az országos, sőt határon túli érdeklődést
is kiváltó pályázat anyagából
rendezett tárlatot Nagy József
György, a szövetség elnöke
nyitotta meg a Zrínyi utcai iroda
előadótermében. Varga György
MTI-s fotóriporter elnökletével a
zsűri az alábbi döntést hozta: 1.
Seres Gábor (Kétsoprony), 2. Pintér
László (Várpalota), 3. Csóka
Boglárka (Balatonőszöd). Közönségdíjat
Csikós László (Sarkad)
kapott.
Lezárult a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal eddigi legsikeresebb,
VÖDÖR – avagy a Vidéki
Önkéntes Döntések Rendszere –
nevet viselő projektje, melynek
keretében háromszázhatvan foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban
(FHT-ben) részesülő ember
dolgozott önkéntesként.
A program célja – mint azt a
sajtótájékoztatón Budavölgyi Kálmán
projektmenedzser elmondta
– elsősorban az volt, hogy az önkéntességet
elterjesszék a konvergencia
régiók területén, jelen
esetben Nagykanizsa járásában,
illetve, hogy a közhasznú önkéntes
munka útján minél több, szociálisan
hátrányos helyzetű embernek
biztosítsanak jogosultságot
az FHT-ra.
– Együttműködő partnereink, a
nagykanizsai önkormányzat valamint
a megyei munkaügyi központ
FHT-s ügyfeleket irányítottak az
Önkéntes Pontra, illetve a Zala
Megyei Rendőr Főkapitányság és
a Kanizsai Dorottya Kórház. Ez
utóbbi intézményben a kórházi önkéntes
segítő szolgálatban és a
kórházgaléria munkájában vettek
részt az FHT-ben részesülő önkéntesek,
míg a rendőrség esetében -
közbiztonsági programban – szakmai
anyagot, szórólapokat kézbesítettek
lakhelyükön – összegezte
Budavölgyi Kálmán.
Majd tételezve a megvalósított
programokat elmondta, (sok más
mellett) az Adományközpont működtetése,
a kanizsai gőzös felújítása,
a „Köszönet Napja” konferencia
is a projekt megvalósult
programelemei között szerepelt.
Budavölgyi Kálmán szólt arról
is, hogy több olyan fogadó hely
csatlakozott a programhoz, akik
folyamatosan fogadnak közérdekű
önkéntest.
– Nagykanizsán 14 civil szervezet
és intézmény fogadhat hivatalosan
közérdekű önkéntest. A jelentkezők
90 %-a a Nagykanizsai
Önkéntes Ponton keresztül lett
foglalkoztatott – így a projektmenedzser,
aki azt is kiemelte, hogy a
járás területén – sok más mellett -
több település és szervezet is partnerükké
vált.
Az egy éves programsorozatra
egyébként húsz millió forint támogatást
nyert az NCK.
A10. évfolyamos pincér, szakács
és cukrász tanulók számára tartottak
szintvizsgát a Dr. Mező Ferenc
– Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola Thúry Tagintézmény
tanéttermében és tankonyhájában
a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara rendezésében.
Ahogy Kovács Edina Zita tagintézmény-
vezető helyettes elmondta,
a szintvizsga célja, hogy a három
szakma tanulóinak gyakorlati
ismereteit a képzés felénél felmérjék.
A diákokat nem a saját oktatójuk
vizsgáztatja, hanem a kamara
által delegált vizsgaelnökök vezénylik
le a vizsgát. A szintvizsga
megléte arra jogosítja a tanulókat,
hogy szakmai vizsgára jelentkezzenek
jövő májusban.
A próbavizsgán 28 szakács, 14
pincér és 7 cukrász diák vett részt.
A szakácstanulóknak négy óra állt
rendelkezésükre, hogy elkészítsék
háromfogásos menüjüket, a pincéreknek
eszközfelismerési, terítési
és felszolgálási ismereteikről kellett
számot adniuk, míg a cukrászoknak
svájci kiflit kellett sütniük.
A Nagykanizsai Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Péterfy
Sándor tagintézménye az idei
tanévben is megrendezte a „Most
mutasd meg mennyit érsz!” játékos
ügyességi versenyét nagycsoportos
óvodásoknak. A versenyen
vegyes csapatok indultak,
öt versenyszámban, melyek végén
a legjobb nyerte el a Péterfy
Serleget.
– A rendezvény jól szolgálja a
környékbeli óvodákkal való kapcsolattartást,
a sportbarátság elmélyítését,
s egyben jó lehetőséget
nyújt a sportban tehetséges gyermekek
előzetes szűrésére is. A
„Most mutasd meg mennyit érsz!”
játékos ügyességi verseny, OVISULI
programsorozatunk záróakkordja
– mondta Horváth Tiborné
tagintézmény-vezető.
A vetélkedőn a következő eredmények
születtek: 1. Rózsa Óvoda,
2. Hevesi Óvoda, 3. Attila Óvoda.
Az előttünk álló hétvégén kezdődik
s hat napig tart majd a
„Testvérvárosi Művésztelep”,
ahol tizenhat, Nagykanizsa különböző
testvérvárosaiból érkező
alkotó fog együtt dolgozni a
kendlimajori Ludvig Nemzetközi
Művésztelepen.
Városunk önkormányzata immár
negyedik alkalommal hívta
meg a testvárosaiban élő művészeket
egy közös alkotói-találkozóra:
elsősorban azért, hogy ismerkedjenek
egymással, Nagykanizsával
és környékével, építsék
kapcsolataikat, illetve, együtt alkossanak.
Az ideire, immár a negyedik
művésztelepi találkozóra hét testvérváros
alkotói fogadták el a
meghívást Kisrécse-Kendlimajorba,
ahol a rendezvény nyitónapján,
április 13-án, Dénes Sándor alpolgármester
köszönti őket.
A művésztelep „terméseit”, az
elkészült alkotásokat pedig az ünnepélyes
zárókiállításon, április
18-án 19 órai kezdettel tekintheti
meg a nagyközönség.
B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
Kanizsa 2014. április 10. – Krónika 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. április 14-én (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját – a szokottól eltérően – 2014.
április 23-án (szerdán) 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójában.
Polgármesteri, képviselői fogadóóra
Tisztelt kiskanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ez évben tervezi a ravatalozó
felújítását a kiskanizsai városrészben. Tisztelettel meghívom Önt az ezzel kapcsolatos
lakossági tájékoztatóra 2014. április 11-én (pénteken) 19 órakor a Kiskanizsai
Általános Iskolába.
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok.
Tisztelettel: Cseresnyés Péter polgármester
Fórum Kiskanizsán az új ravatalozóról
Az érem
harmadik oldala
Több száz embernek
adtak elfoglaltságot
Ezúttal kanizsa
testvárosaiból
érkeznek alkotók
Kendlimajorba
Szakácsok, pincérek,
cukrászok
Kicsik versenye
a nagyoknál
Kanizsa 10 – Hirdetés 2014. április 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0009 azonosítószámú pályázatot a
közreműködő szervezet 223.076.113 Ft, 100% intenzitású vissza
nem térítendő Európai Uniós támogatásra érdemesnek ítélte.
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának
fejlesztése, kötött gyűjtésű automata kerékpárkölcsönző
rendszer kialakítása”
2014. április 3.
Sajtóközlemény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Web: www.nagykanizsa.hu
Projekt célja
Jelen projekt célja Nagykanizsa Megyei Jogú Város közösségi
közlekedésének fejlesztése, annak biztonságosabbá tétele, a városi vagy
a városban történő közlekedésre jelenleg gépjárművet használók számának
csökkentése, egyúttal ezen felhasználók bevonása a közösségi
közlekedés rendszerébe.
Az automata kerékpárkölcsönző rendszer fő célcsoportja a településen
és a környéki agglomerációban élő lakosság. A kölcsönző rendszer
ugyanakkor választható közlekedési lehetőség a városba érkező turisták
részére is. A közösségi kerékpár alacsony költségű és könnyen hozzáférhető
eszköz városnézésre.
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek
A jelen projektből fejlesztendő tevékenységek az alábbiak szerint három
különálló fő részre bonthatóak: kerékpárút építés, városi autóbuszmegállók
felújítása, automata kerékpár kölcsönző.
Aprojekt keretében Nagykanizsa belterületén 950 m kerékpárút megépítése, 5
db autóbusz megállóhely felújítása, 10 db automata kerékpárkölcsönző dokkoló
egység kihelyezése, valamint 80 db kerékpár beszerzése valósul meg.
A kölcsönző rendszer tovább segíti a kerékpározás, mint városi közlekedési
eszköz elfogadottságának növekedését, és a tapasztalatok szerint az egyéni
kerékpáros közlekedés részarányának növeléséhez is jelentősen hozzájárul.
A Kanizsai Kulturális Központ használatában lévő
személygépjárművet kínáljuk megvételre
Suzuki Wagon R+ 1.2 GL: HDC-886, 2000 évi 01. havi, 1171 cm3, színe: zöld,
km óra állása: 241390, lejárt műszaki vizsgával (2014.01.14.), 4 személy szállítására
alkalmas, jelenleg forgalomból ideiglenesen kivont, javításra szoruló
sebességváltóval, jobb elején sérült karosszériával, az ajtóküszöbök erősen korrodáltak,
az ablaktörlő kapcsolója üzemképtelen, az első rendszámtábla sérülés
miatt nincsen rögzítve, a gépjármű eredetileg japán gyártmány, melyhez
kizárólag autóbontóban lehet alkatrészhez jutni, hiányzó téli gumi garnitúra.
Kérjük Önöket, amennyiben igényt tartanának a fent említett gépjárműre,
legkésőbb 2014. április 30-ig szíveskedjenek jelezni felénk.
A vételi árajánlatokat zárt borítékban, ajánlott küldeményként kérjük postai
úton, „KKK AUTÓ” jeligével a Hevesi Sándor Művelődési Központ címére
eljuttatni: 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Személyes megtekintés előzetes időpont egyeztetéssel lehetséges az alábbi
elérhetőségen: Kanizsai Kulturális Központ - Kis Ildikó: 0630-429-5271
KANIZSAI MAJÁLIS - kézműves kirakodók,
népi játékkészítők jelentkezését várják
Idén is megrendezésre kerül a Kanizsai Majális a Hevesi Sándor Művelődési
Központ környékén (Széchenyi tér, Eötvös tér), melyre elsősorban kézműves
kirakodók és népi játékkészítők jelentkezését várjuk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy sem eszközöket (asztal, sátor), sem áramot nem
tudunk biztosítani. Kérjük a bérelt terület méretének szigorú betartását.
Jelentkezési határidő: április 25. 16 óra. A határidő lejárta után nem áll
módunkban további jelentkezéseket elfogadni.
Jelentkezni lehet: a Kanizsai Kulturális Központ telefonszámain: 06-93/310-
465, 06-93/311-468, vagy személyesen a Kanizsai Kulturális Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Szervező: Kanizsai Kulturális Központ
Beltéri szemüveglencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. április 1-30-ig érvényes.
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 10.
Az akció a megjelenéstől május 31-ig tart.
A Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI / SZÁMLÁZÓ munkatársat.
Középfokú pénzügyi-számviteli végzettséggel,
hosszútávon gondolkodó, megbízható személyt keresünk,
aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással,
jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
Mérlegképes könyvelői végzettség, hasonló területen
szerzett tapasztalat a felvételnél előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét
igazoló bizonyítványok fénymásolatát
2014. április 25-ig juttassa el címünkre:
Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft. 8800 Nagykanizsa,
Vár u. 5. – Munkaügy
Kanizsa – Könyvajánló 12 2014. április 10.
Vértes Judittal, a Batthyány
Lajos Gimnázium 1957-ben végzett
IV.A osztályos örökdiákjának
legutóbb megjelent Emlékek
nyugágyon című könyvével
ismerkedhettek meg az érdeklődők
a Halis István Városi
Könyvtárban.
A szerző hosszú évek óta kutatja
édesapja emlékét, melynek eredményeként
három könyve született édesapjáról,
a Tanító örökségéről. Ez a negyedik
is szól a tanítóról, azonban bátrabban
mutatkozik meg benne a lány,
az anya, a dolgozó nő, az unokáit imádó
nagymama. Megkereste a tanítványait,
hogy megtudja, hogyan emlékeznek
egykori pedagógusukra. Mivel
az őt legjobban foglalkoztató kérdésekről
meg is írta egykoron a gondolatait,
most „csak” össze kellett gyűjtenie
ezeket az írásokat, verseket. Az emlékek
felidézését korabeli szövegek hitelesítik,
a díszítést a könyvbe szerkesztett
rajzok, ábrák és képek adják.
– Kanizsára, mint öreg, örök diák
térhetek vissza. Akkoriban itt élt a
családom, később pedig Egerszegen
– kezdte a beszélgetést Vértes Judit.
Az a 11 év a mostani Ady Endre Általános
Iskolában és Gimnáziumban
nehéz és boldog időszak volt. Azokkal
az osztályokkal, akikről beszélek
a könyvecskében, nagyon jó kontaktus
alakult ki, sokat köszönhetek nekik
azért, hogy az életüket a mai napig
végigkísérhettem. Iskolánkban a
városi és iskolai ünnepélyekre mindig
nagy ügybuzgalommal, lelkesedéssel
készültünk. Minden évfordulót,
műsoros rendezvényt gyermekcentrikusan,
közösen oldottunk meg:
időnként az egész várost „felforgattuk”,
mozgósítottuk.
Ennek érzékeltetésére megosztott
egy történetet is a hallgatóságával:
– Ahetvenes évek elején például –
több száz gyerekkel – eljátszottuk az
1848-49-es szabadságharc egyik
győztes csatáját, a Pákozdit, Ságodi
csata címmel, számháborúval fűszerezve.
Az előkészületek igen alaposak
voltak. Az alaki kiképző és a harci
gyakorlatok – melyeket a honvédség
segítségével bonyolítottuk –
nagyszerűen sikerültek. A legteljesebb
egyetértésben készült a tantestület,
a gyerekek „hadserege”, a szülők
és még sokan mások. Lelki és
egyéni ráhatást igényelt, hogy ellenségnek
is jelentkezzenek a tanulók.
Amárciusi ifjak és a hős hadvezérek
szerepéért pedig közelharc folyt, vérre
és nem babra ment a játék. Hatalmas
viták, egyezkedések zajlottak a
háttérben, az iskola legkisebb zugában
is. Hagytuk. Az alsó tagozatosok
is kaptak hazafias tettekre sarkalló
feladatokat: rajzolás, zászló-, csákódísz-
és jelvénykészítés, madártollgyűjtés.
Ez utóbbival majdnem tele
lett egy tanterem. A teljes harci felszerelést,
a korabeli öltözéket, a
számháború kellékeit a tanulók és a
szüleik készítették, és eljött a nagy
nap! Vonult a honvédsereg harsogó
énekszóval. Mögöttük a „hadtáposok”
húzták, tolták a sok szendvicset.
A fél város az ablakokban lógott, a
másik fele sorfalban állt az utcán. A
harci elszántság, a lelkesedés óriási
volt. Nagy-nagy küzdelem folyt
minden hídfőállásért, minden talpalatnyi
földért. A fület és eget repesztő
üvöltésben röpködtek a katonai
vezényszavak: fogd meg, rúgd meg,
kapd el, adj neki, azannyát, azapját!
Győztünk! Kiabált mindenki, leghangosabban
az „ellenség”.
Késő délután indultunk hazafelé.
Az iskola udvara, a tornaterem
hamar megtelt a kellékekkel, a
harci eszközökkel. Lassan-lassan
minden elcsendesedett. Egy, csak
egy kicsi legény állt az udvaron,
izzadt kezében hatalmas csomag.
„Hát te mire vársz, kiskatona? –
Én… én… a Petőfit kerestem,
mert… mert… oda akartam neki adni
a szendvicsemet, mert… mert jó
ember, szereti a…” – nem tudta befejezni,
elsírta magát. „Kicsi” hős
Ady-s katona! Vajon most hol vagy?
Merre jársz? Bárcsak megtalálnálak,
a szívemre ölelnélek. Küldöm neked
édesapám egyik versét, hátha elér
hozzád: A Tollra Költők (Zalai íróknak,
költőknek Petőfi szavaival).
Vértes Judit megismételte kívánságát
a nagykanizsai könyvtárban
is. Szavai talán eljutnak az
egykori kis Ady-s katonához is.
– Soha nem gondoltam, hogy író
vagy költő vagyok, vagy azzá lettem
– vallja magáról Vértes Judit. – Pedagógusnak
vallom magam, még akkor
is, ha sok-sok kitérőt tettem. Úgy érzem,
minden más irányú vállalkozásomba
vittem magammal a pedagógiát
– a szónak mindig is szélesebb
értelmében –, a változtatás, az újrakezdés
örömét, tiszta szándékát. Természetes
is, hogy írogattam. A szakma,
a hivatásérzet ezt kívánta. Írogattam,
mert én is, testvéreim is erős inspirációt,
örökséget kaptunk a szüleinktől.
Talán-talán ma is édesapám
vezeti a kezem. Azt közlöm, ami lelkemből,
a tudatalattimból elemi erővel
tör fel. Megosztom szeretteimmel,
barátaimmal azokat az élményeket,
eseményeket, amelyek írásra
ösztönöztek, sokszor kényszerítettek.
Bevallom, egész eddigi életemmel,
az írásokkal is annyira, de
annyira szerettem volna valamit letenni
a közös asztalra. Úgy érzem talán
sikerült, hiszen 75 év van már
mögöttem. Ezért is örülök nagyon,
hogy karácsonyi ajándékként megszületett
az Emlékek nyugágyon.
Küldöm hát a könyvet régi és új barátaimnak,
mindazoknak, akik munkám
során fegyelmezték érzelmeim
túláradását, akik segítettek talpra állítani
az emlékeket. Szívembe zártam
mindnyájukat, hiszen szinte naponta
együtt dolgoztunk, így lett az öröm
közös, a könyv pedig – gyengéivel
együtt is – könyvünkké érlelődhetett.
Vértes Judit elárulta, a 4. kötetével
nem fejezte be a munkát, folytatja az
írást. S hogy miért ezt a címet adta
legutóbbi könyvének, arra egyszerű a
magyarázat. „Mindenkit arra bíztatok,
hogy vegyen egy karosszéket,
egy nyugágyat, és eressze el magát,
lazítson! Ettől lett ez a cím és a korom
miatt, meg hogy öreg, örök diák
maradtam.”
B.E.
Emlékek nyugágyon
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Április 10. 12 és 13.30 óra
Ifjúsági filharmónia – A VUJICSICS
EGYÜTTES KONCERTJE
Magyarországi, szerb, horvát és macedón
népzene. Szervező: Filharmónia Budapest
Nonprofit Kft.
Április 11-13.
CSALÁDI HÉTVÉGE
„Jön a tavasz! Jön bizony! Itt lépked a
pázsiton.” (Gazdag Erzsi)
Április 12.
CSALÁDI TÚRA
Útvonal: őrtilos - Szentmihályhegy - Zrínyi
Újvár - Asszonyvár - Szentmihályhegyi
templom - Mura torkolat. Táv: 12 km.
Túravezető: Kiss László (Kul-Túra Egyesület).
Indulás: A vasútállomásról (Nk.)
őrtilosig 11.15 órakor induló vonattal.
(Találkozás 11 órakor a vasútállomáson,
retúr jegyet kell vásárolni, célszerű elővételben).
Hazaérkezés: kb. 17.32 órakor.
Április 12. 14 óra - Medgyaszay Ház
HAGYOMÁNYőRZő NÉPI
KULTÚRA NAPJA
Városi és városkörnyéki hagyományt
ápoló csoportok találkozója a Kanizsai
Kulturális Központ és a Csillag Citera
Együttes közös szervezésében. További
információ: Lakatosné Ónondi Erzsébet,
+36-30/295-1730.
Április 12. 15 óra - Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ - Asztali díszek
készítése Kunics Éva virágkötővel
Április 13. - Hevesi Sándor Művelődési
Központ
14 óra JÁTSZÓPARK - egyedi készítésű,
készségfejlesztő, húsvéti hangulatú
óriás fa játékok. A belépés díjtalan
15 óra HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ.
Közreműködnek a Pipitér Óvoda Nagyrác
úti tagóvodásai húsvéti népszokások
bemutatásával. Mármarosi Mária tojásfestő
népi iparművész hímes tojásainak
bemutatása. Játszóház - húsvéti ajándékok
és tavaszi dekorációk készítése
(Főtt vagy kifújt tojást hozni kell!).
A részletes program megtekinthető a
www.kanizsaikultura.hu weboldalon. Információ,
jegyárusítás: 93/311-468-as telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Április 14. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Tamási Áron: VITÉZ LÉLEK - színmű.
A Nemzeti Színház előadása.
Főbb szereplők: Trill Zsolt, Martinovics
Dorina, Mécs Károly, Reviczky Gábor,
Nagy Anna, Tóth Auguszta. Rendező:
Vidnyánszky Attila. Belépődíj: 4000 Ft,
pótszék: 3500 Ft.
Április 15. 18 óra
100 NAP ÉSZAKON - vetített képes
úti élménybeszámoló. Előadó: Lantos
Gábor, a Magyar Rádió riportere. Az
előadást követően az előadó dedikálja a
könyvét. Szervező: a Magyar-Finn
Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ.
Április 17-18.
GYERMEK AGYKONTROLL
TANFOLYAM - Vezeti: Kelemen Gyula
Jelentkezni lehet: a 06-30/929-9752-es
telefonszámon.
Április 11.
A költészet napja alkalmából
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA
Lemezbemutató koncert
Belépő: elővételben: 1000 Ft, előadás
napján a helyszínen: 1500 Ft
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 10.
Horoszkóp
Ha teheti, ne akadályozza meg a párját
tehetségének kibontakoztatásában. Vegyen
le valamennyi terhet a válláról,
hogy az otthoni teendői mellett ő is sikeres
legyen a hivatásában.
Szabadidejében készítsen egy rövid számvetést
arról, hogyan teljesítette az év elején
tett fogadalmait. Ha nincs megelégedve eddigi
eredményeivel, akkor kapcsoljon nagyobb
sebességre, és segítsen önmagán.
Húsvét előtt semmiképpen se kezdjen el
fogyókúrázni, mert nem lesz eredménye.
Pénzügyeit érintő kiadások miatt nem kell
aggódnia. A bolygók szerint a vágyairól se
mondjon le, azokat is megvalósíthatja.
Használja ki a tavasz minden szép pillanatát,
és alakítsa kapcsolatát az álmai szerint.
Az anyagiasság ne szabjon gátat terveinek.
Nézzen körül és gondolja át, ki az a személy,
aki segíthet egyengetni az életét.
Gondoljon arra, hogy a tavasz mást is hozhat
az ember életébe, nemcsak kerti munkát,
ültetést, kapálást. Szenteljen időt érzelmei
kinyilvánítására is, és teljesítse a
társának tett valamennyi ígéretét.
A hétvégén a megszokottnál beszédesebbé
válhat otthon, s ezzel jelentősen felkorbácsolja
a hozzátartozói kíváncsiságát.
Hogy mi lehet ennek az oka, annak
titkát húsvétkor mindenki megtudhatja.
A csillagok állása szerint váratlan kiadás
érheti húsvét előtt. Az is elképzelhető,
hogy egy kissé túltervezte a költekezését.
Számoljon újra, és ajándékvásárlásnál ne
hagyja ki saját magát sem a sorból.
Elképzelhető, hogy a hétvégén egy
egészségügyi probléma miatt vissza kell
fognia magát az édességek habzsolásától.
Türelemmel gyorsan átléphet ezen
az időszakon, és bepótolhat mindent.
Acsillagok állása szerint eseménytelenül alakul
a hétvégéje. Hogy ne így legyen folyamatosan,
tegyen érte ön is valamit. Csodálkozzon
rá a természet szépségeire, a nyíló virágokra,
és hessintse el a komor gondolatait.
Ha úgy érzi, túlteng magában a közlésvágy, és
mindenképpen el kell mondania valakinek a világról
alkotott véleményét, akkor tegye meg, ne
feszengjen tovább. Ha megnyugszik végre,
folytassa agytornával, például rejtvényfejtéssel.
Ellentmondásokba keveredik hétvégén a családtagjaival.
Keressen minél előbb új megoldásokat
a pénzügyei rendbetételére, mert
csak így tud nyugodt légkört elérni. Astreszszes
napokat vészelje át például olvasással.
A csillagok állása szerint áldozatkészségének
hamarosan meg lesz az eredménye. Jelentős
népszerűségre tesz szert baráti környezetében,
és egy családi eseménynek köszönhetően
kivívja a párja elismerését is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. április 10.
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7629K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7636K)
54 éves férfi várja korban hozzáillő
hölgy jelentkezését. Leveleket a
Szerkesztőségbe: „Egyedül nehéz,
ketten könnyebb” jeligére kérek.
Dajka és pedagógiai asszisztens
vizsgára felkészítés indul Nagykanizsán
részletfizetéssel. Tel.:
0630/6374083, 0620/4237877,
0670/3928943 (7637K)
A Kanizsai Vadmacskák SE
női amatőr NB-ben, a honi bajnoki
rendszer második vonalában
szereplő kosárlabda csapata
megkezdte rájátszásbeli küzdelmeit,
az első fordulóban Szegeden
lépett pályára.
Szegedi KE – Kanizsai Vadmacskák
SE 72-61 (19-15, 17-14,
23-16, 13-16)
Amatőr NB női kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 9-16. helyért, 1.
forduló. Szeged, 50 néző. Vezette:
Bogárdi, Földi.
Kanizsa: Fekete (12), Kardos
(7), Hegyi, Jurkó (27), Oros (2).
Csere: Nagy D. (3), Herman (10),
Karancz, Horváth E, Bernáth, Gutai.
Edző: Gábor Erzsébet.
Két esztendővel ezelőtt még a
második vonal döntőjének keretében
látogatott a Vadmacskák Szegedre,
ezúttal a középmezőny rájátszásának
első fordulója volt soron
Gábor Erzsébet tanítványai számára.
Az első negyed 5. percében
Jurkó Noémi pontjaival vezetett is a
Kanizsa, de aztán a hazai csapat felzárkózott
– átvéve a vezetés is. A
második tíz percben a hazaiak
ugyan elhúztak kilenc ponttal is, de
a vendégeknek sikerült feljönniük
Jurkó és Fekete Csilla kosaraival.
Nagyszünet után továbbra is a
szegediek dobtak pontosabban, a
lepattanókat is jobban szedték,
így nem is engedte közelebb a
KVSE-t. Az utolsó percekre továbbra
is pontatlanok maradtak a
kanizsaiak, Herman Aliz és Jurkó
pontjai csak a különbség csökkentésére
voltak elegendőek.
Gábor Erzsébet: „Összességében
dobásbiztonságban és lepattanó
labdák megszerzésében maradtunk
alul a szegedi csapattal szemben.”
A szegedi vendégjátékot követően
a kanizsai együttes hazai környezetben
fogadta a Bajai NKK
csapatát és a második félidőben
feljavult játékával szerezte meg a
győzelmet.
Kanizsai Vadmacskák SE
(3./11.) – Bajai NKK (4./12.) 72-
57 (14-8, 16-23, 16-10, 26-16)
Női Amatőr NB kosárlabdamérkőzés,
rájátszás a 9-16. helyért,
2. forduló. Nagykanizsa, 50
néző. Vezette: Németh S., Dombay.
Kanizsa: Fekete (20/6), Kardos
(5), Jurkó (24/3), Nagy D. (5),
Herman. Csere: Hegyi (7/3), Oros
(11/3), Horváth E., Bernáth, Gutai,
Karancz. Edző: Gábor Erzsébet.
Kellő odafigyeléssel rajtoltak
játékban a hazaiak és ismét
Jurkó Noémi pontjai jelentették
a vezetés magukhoz ragadását –
elsősorban –, majd a negyed végére
Fekete Csilla hármasa is jól
jött az eredményhez. A második
10 percben a bajaiak aztán a
szellős védekezést kihasználva
fokozatosan zárkóztak és előnynyel
is vonulhattak a nagyszünetre.
A pihenő után jó ritmusban
kezdte a kosárlabdát a hazai csapat
és egy 8-0-s etappal már biztosan
vezettek is Gábor Erzsébet
tanítványai. A védekezésváltásnak
is köszönhetően a megszerzett
labdákból könnyű kosarakat
tudtak dobni a vendéglátók, így
pedig 5 ponttal kerültek a Bajai
NKK elé. A záró felvonásban továbbra
is koncentráltan játszott a
Kanizsai Vadmacskák SE, Fekete
és Oros Laura sikeres dobásaival
már tíz pont fölé is emelkedett
a két együttes közötti különbség.
Gábor Erzsébet: „A játék minden
elemében jelentősen feljavultunk
és fokozatosan elhúztunk a
találkozón és a rájátszásbeli első
győzelmünket a második félidőben
nyújtott remek teljesítményünkkel
értük el.”
Jöhetett a MAFC elleni, szintén
kanizsai találkozó, melyet harminc
perc alatt döntött el a KVSE.
Kanizsai Vadmacskák SE
(2./10.) – MAFC (3./11.) 71-59
(23-10, 28-21, 18-6, 2-22)
Női amatőr NB kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 9-16. helyért. 3.
forduló. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Bálind, Koncsek.
Kanizsa: Fekete (15/3), Kardos
(6), Hegyi (2), Jurkó (24/3), Oros
(3/3). Csere: Herman (16/3), Nagy
D. (5), Bernáth, Horváth E. Edző:
Gábor Erzsébet.
Az első negyed 4. percétől fokozatosan
léptek el a hazaiak az
egyetemi csapattól, hiszen jó ritmusban
támadtak, dobásaik pontosak
voltak. A mérkőzés ezen
szakaszában Jurkó Noémi és Fekete
Csilla nyitott ismét jól pontjaikat
tekintve. A második tíz
percben is koncentráltan kezdett a
KVSE és a negyed közepén már
18 pontos előnyre tett szert Herman
Aliz és Nagy Dóra pontos
dobásaival.
A harmadik játékrészben egy
13-2-es eredményt produkált a
Vadmacskák együttese, a különbség
pedig már 30 fölé emelkedett.
Mint kiderült, erre az utolsó negyedben
szüksége is volt Gábor
Erzsébet tanítványainak, mivel elveszítették
támadásaik ritmusát,
dobáskísérleteik pedig célt tévesztettek
a vendégek zóna védekezése
ellen.
Gábor Erzsébet: „Az első három
negyedben nyújtott remek játékkal
hoztuk a kötelező győzelmet.”
P.L.
Hozták a hazai meccseiket
Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Mecsek Takarék SE (3.) 30-24
(14-10)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 18. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Baranyai N., Baranyai Zs.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 2, Kiss
G. 4/1, Csató 3, Tompek 3, Szabó
G. 13/1, Senger. Csere: Dencs Balázs
(kapus), Musits N. 4, Kovács
B., Sziva, Felde, Korcsmáros B.,
Nagy B. 1. Edző: dr. Woth Péter.
Az alaphangulatot már a juniorok
megadták, akik 29-27-re győztek
a Mecseknádasd hasonló korú
együttese ellen. A kanizsaiak legjobb
góllövői Korcsmáros Barna
(9) és Beck Gábor (7) voltak.
Ahazai felnőtt csapat óvatosan, de a
győzelem reményében lépett pályára
és ennek megfelelően is játszott. Az első
öt perc után (2-2) fokozatosan léptek
el ellenfelüktől az izzósok (10. p.:
6-3; 20. p.: 10-4). Kapusuk, Tóth Ákos
is remekelt, gyakorlatilag lehúzta a rolót
a hálója előtt. Amásodik játékrészben
tovább nőtt a vendéglátók előnye,
az utolsó negyedórára fordulva már 9
találat volt a különbség (30-21). Ekkor
már a juniorok (Dencs Balázs, Korcsmáros
Barna) és a „kevésbé juniorok”
(Nagy Balázs, Sziva Tamás, Felde István)
is pályán voltak, s velük ugrott a
tabellán kettőt felfelé az Izzó SE. Atalálkozó
(egyben a tizedik szezonbeli
hazai győzelem) a lelkes közönség
vastapsával zárult.
Dr. Woth Péter: „Küzdelmes
mérkőzésen, fegyelmezett csapatunk
időnként látványos gólokat
szerzett. Játékával ezúttal Musits
Norbert, Csató Dávid, Szabó Gergely
és Tóth Ákos emelkedett ki
az együttesből.”
Tartottak tőlük,
majd biztosan
nyertek
Kanizsa 2014. április 10. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A nagykanizsai teniszezők
(nem csupán) helyi fedett pályás
záró, hetedik pontszerző amatőr
nyílt páros versenyére került sor,
melyen 26 induló mérte össze tudását
– zárásképpen dupla pontokért.
Újra nagykanizsai győzelem született,
hatalmas csatában győzött a Halász
Dávid-Vukics Balázs duó (képünkön)
a Nagy Csaba-Kovácsik Rudolf
(Nagykanizsa-Budapest) páros ellen.
A szervezők fedettpályás sorozatának
több éves történetében sor került
az ezredik meccsre is legutóbbi
versenynapjuk alkalmával.
A záró forduló végeredménye:
1. Halász Dávid-Vukics Balázs
(Nagykanizsa), 2. Nagy Csaba-
Kovácsik Rudolf (Nagykanizsa-
Budapest), 3. Bernát Emil-Gál
Gábor (Nagykanizsa) és Szakács
Attila-Minor Levente (Zalaegerszeg-
Nagyatád).
Avigaszág végeredménye: 1. Ombódi
Károly-Baranyás Zoltán (Nagykanizsa),
2. Pápa Sándor-Pápa Valentin
(Nagyatád), 3. Péntek István-Vukics
György (Nagykanizsa) és Aracsi
Zoltán-Boros László (Nagykanizsa).
A szezon pontversenyének
végeredménye hét forduló után:
1. Halász Dávid 155 pont, 2.
Vukics Balázs 150, 3. Nagy
Csaba 128, 4. Minor Levente és
Szakács Attila 110-110, 6.
Perendy Tamás és Bernát Emil
82-82.
P.L.
Zárták a fedett pályás idényük
Idén Hódmezővásárhely adott
otthont a XVIII. Rövidpályás Vidék
Bajnokságnak. A Délzalai Vízmű
SE úszói közül Molnár Flóra
volt a legeredményesebb a maga
három ezüstérmével (50 m gyors –
25,88; 50 m pillangó – 28,98; 200
m gyors - 2:06,89) és négy bronzával
(100 m mell – 1:12,15; 100 m
gyors – 57,02; 400 m gyors –
4:29,18; 200 m mell – 2:39,23).
Flóra 50 m gyorson elért eredménye
ugyan ifjúsági Eb szint, de
ezt az eredményt majd a hosszabb
medencében kell elérni. A Szörcsök
Enikő, Kálovics Noémi, Nagy
Anna, Kiss Eszter összetételű
4x100 m gyorsváltó (képünkön)
szoros küzdelemben végül a második
helyet szerezte meg.
Molnár Flóra
belehúzott
Az UltraMilano-Sanremo 282
km-es, Európa leghosszabb ultramaratoni
versenyének titulált erőpróbáján
indult a Kanizsa Futóklub
tagja, Lubics Szilvia is. A
nagykanizsai futó a nők között elsőként
és végül egyedüli nőként (a
mezőnyben még öt hölgy indult)
az abszolút 8. helyen – 40:17:47
órás időeredménnyel – ért célba.
Lubics Szilvia tehát a nők között
elsőként teljesítette a 282 kilométeres
versenyt (mely a versenykerékpárosok
számára is egy
jól ismert útvonal). Március 29-én,
szombaton reggel 5-kor indult és
másnap este fél tízkor ért célba,
abszolút 8. helyen, egyedüli nőként,
mint már említettük,
40:17:47 óra alatt. A verseny extra
keménységéről mindent elárul,
hogy az 53 indulóból mindössze
tizennyolcan futottak célba. A
küzdelem természetesen nagyon
extrém volt a távval, és a Spartathlon
2011-es és 2013-as női
győztese az UltraMilano-Sanremo
versenyt is – a hölgyek között – elsőként
abszolválta.
Melyen még a
kerékpárosok is
megszenvednek...
Zajlanak javában a labdarúgó
megyei bajnokság küzdelmei, például
a harmadik vonal Déli csoportjában
szinte egymást érik a
kanizsai városrészek legénységeinek
csatái. Így az előttünk álló
hétvége sem marad derbi nélkül,
hiszen április 13-án, vasárnap
15.30 órás kezdéssel kerül sor a
Bagola SE – Miklósfa SE találkozóra.
Mint az a helyezésekből is
kitűnik, mindkét csapat számára
fontos mérközés lesz a szomszédvári
rangadó. A meccs végén még
tombolasorsolás is lesz értékes
nyereményekkel és a csapatok reményei
szerint szépszámú nézősereg
előtt mérkőzhetnek majd a
bagolai sportpályán.
Megyei labdarúgó I. osztály:
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák
(14.) – Galambok SC (13.) 1-1.
Kiskanizsai g.: Piecs. Zalaszentgróti
VFC (3.) – Nagykanizsai LE
(11.) 1-1. Kanizsai g.: Nagy M.
Kiskanizsa (15.) – Nagykanizsa
(10.) 0-4. G.: Rittinger, Szalai D.,
Szabó I. Galambok (13.) – Nagykanizsa
(10.) 1-2. Kanizsai g.:
Völgyi D., Szalai D. Femat
Csesztreg SE (7.) – Nagykanizsa
(10.) 2-1. Kanizsai g.: Turóczi.
Letenye SE (12.) – Kiskanizsa
(15.) 2-1. Kiskanizsai g.: Zborai.
Megyei labdarúgó III. osztály, Déli
csoport: Letenye II (9.) – Miklósfa
SE (2.) 1-5. Miklósfai g.: Halajkó
(2), Béli K., Völgyi M., György Zs.
Bagola SE (4.) – Palin FC (3.) 3-1.
G.: Kalamász, Jekisa, Kocsis R., illetve
Millei Z. Eszteregnye SE (13.)
– Bajcsa SE (11.) 0-3. G.: Balázs, Bíró,
Pap A. Sandi SE (4.) – Bajcsa SE
(12.) 3-0. Miklósfa SE (2.) – Sormás
SE (8.) 5-1. Miklósfai g.: Halajkó,
Völgyi M., Krajcsovics, Németh T.,
György Zs. Palin FC (3.) – Zalakaros
SE (1.) 0-5.
Nagykanizsai TE 1866 (7.) –
Pécsi VSK (8.) 5-1 (2-1)
NB II Nyugati csoport női labdarúgó-
mérkőzés, 11. forduló.
Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Freischmid
Zs. (Deák, Bácskai). G.: Tarsoly
K. (22.), Szollár (35., 77.),
Halász (63.), Horváth E. (67.), illetve
Derkács (36.). NTE: Balassa Sz. -
Balassa D., Tarsoly K., Somogyi,
Horváth E., Szollár, Halász (Balogh
E., 83.), Szabó Zs., Tarsoly A. (Dudás,
55.), Hozlár, Takács D. (Vittman, 75.).
Edző: Benedek József.
A kanizsaiak a Videoton elleni
4:3-as veresége után a vendégek
kezdek lelkesebben az NTE pályán,
de nem jutottak el a hazai kapuig. A
mérkőzés ezen szakaszában már a
középpályán igyekeztek szűrni a
vendégek támadásait, majd azokból
próbált kontrázni az NTE, de több
kidolgozott akcióból sem sikerült
gólt szerezniük.
A 22. percben majd'' 40 méteres
szabadrúgásból szerzett vezetést
Tarsoly Klaudia révén Benedek
József csapata (1-0), s onnantól
magukra találtak a vendéglátók. A
35. percben Szollár Bernadett
középen vitte el védői mellett a
labdát, a kapus mellett is elhúzta
azt, majd a bal alsó sarokba
helyezett (2-0). Akét gólos vezetés
talán túlzottan megnyugtatta az
NTE-t és a kanizsaiak figyelmetlenségét
ki is használta a pécsi
együttes (2-1).
A második félidőben rendezte
sorait a kanizsai csapat, türelmesen
játszottak, miközben végig kontrollálták
a mérkőzést. A pécsi fiatalok
kezdtek fáradni, így egyre gyakrabban
kerülhettek kapujuk elé Hozlár
Edináék. Ugyan a helyzetkihasználás
továbbra is hagyott
kívánni valót maga után, de Halász
Dóra, Horváth Eszter és Szollár
Bernadett további találataival 5-1-
re nyerték a meccset.
P.L.
Készülnek a bagolai rangadóra
A felzárkózás
első lépése lehet
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. április 10.
Milka
100 gr
199 Ft-tól
1990 Ft/kg
Toffifee
125 gr
399 Ft
3192 Ft/kg
Merci
desszert
250 gr
899 Ft
3596 Ft/kg
Tchibo
kávé
250 gr
369 Ft
1476 Ft/kg
Zselérózsa
40 gr
150 Ft
3750 Ft/kg
Csokiparány
barackmag
500 gr
450 Ft
900 Ft/kg
Pattogós
cukor
tattoval
1 gr
25 Ft/db
Töltött
tojás
20 Ft/db-tól
Szaloncukor
400 gr
198 Ft
495 Ft/kg
Kinder
tojás
20 gr
199 Ft
9950 Ft/kg
Tejcsoki
nyuszi, csibe
bárány
12,5 gr
60 Ft
4800 Ft/kg
Nápolyi
500 gr
360 Ft
720 Ft/kg
Bolero
italpor
8 gr
49 Ft
6125 Ft/kg
Macskanyelv
100 gr
395 Ft
3950 Ft/kg
Étolaj
299 Ft/l
2014.04.15. (kedd) 08:30 – 12:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.04.17. (csütörtök) 10:00 – 12:30 Hahót – IKSZT, Deák F. u. 5.
14:00 – 17:00 Zalaszentbalázs – Művelődési ház, Kossuth u. 92.
Véradás - Vöröskereszt
XXVI. évfolyam 14. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. április 17. Kanizsa
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
Az önkormányzat és a Nagykanizsai
Egyesített Bölcsőde közös
szervezésében került sor a
Bölcsődék napja alkalmából a
Paradigmaváltás a bölcsődei
környezeti nevelésben elnevezésű
szakmai konferenciára a
Halis István Városi Könyvtárban.
A megjelenteket Körmendi Viktória
intézményvezető köszöntötte.
Ezt követően Cseresnyés Péter
polgármester köszöntőjében
elmondta, nem köszöntőt mondana,
hanem inkább köszönetet, hiszen
polgármesteri minőségében
a jövőben már nem lesz jelen az
intézmény rendezvényein. Így
megköszönte az intézmény dolgozóinak
az elmúlt négy-öt évben
végzett tevékenységüket, és azt
kívánta, hogy hasonló odaadással
és szeretettel végezzék továbbra
is a munkájukat, ahogyan ezt eddig
tették. – Azt a nemzedéket
nevelik önök, amelyen a mi nemzetünk,
országunk sorsa múlik.
Ezzel a felelősségtudattal végezték
eddig is a munkájukat és remélem,
ezzel a felelősséggel végzi
majd az önök után következő
nemzedék is – hangsúlyozta a
polgármester.
Böjte Csaba OFM ferences rendi
szerzetes ezt követően a szeretet
és a családok összezárásának,
összetartásának fontosságát hangsúlyozta.
Majd kiemelte, hogy a
demográfiai kérdés az egyik legégetőbb
problémája a magyar
nemzetnek. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy 1990-ben 150
ezer gyermek született egy évben,
míg napjainkban ez a szám 60
ezerrel kevesebb. Évente ennyivel
kevesebb gyermek születik, és három
év múlva ennyivel kevesebb
gyermek megy óvodába és ennyivel
kevesebb ember éli át a szülői
lét örömeit. A gyermekek nevelésénél
és a mindennapi kapcsolatoknál
pedig elhanyagolhatatlan a
szeretet és a türelem. Ezt követően
pedig egy dévai gyerekekből
álló csoport az általuk megzenésített
versekből adott elő egy csokrot.
A szakmai konferencián előadást
tartott dr. Soós Zsolt, a Nyugat-
magyarországi Egyetem docense,
oktatási dékánhelyettese,
Benedek Miklós, az önkormányzat
klímavédelmi megbízottja és
Hella Ferenc református lelkész.
A 2014. évi bölcsődei kitüntető
címet Németh Ildikó kisgyermeknevelő,
a Napraforgó Bölcsőde
megbízott szakmai vezetője kapta
meg.
V.M.
Bölcsődék napja Nagykanizsán
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. április 17.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Krónika
Április 17-18.
GYERMEK AGYKONTROLL
TANFOLYAM
Vezeti: Kelemen Gyula
Jelentkezni lehet: a 06-30/929-
9752-es telefonszámon.
Április 23. 13.15 óra
Föld Napja alkalmából
„Földünk kincsei” – a kékbolygó
növény és állatvilága
bélyegeken Gelencsér Gábor
gyűjteményének bemutatása +
természetfilm vetítése. Megnyitja:
Benedek Miklós a Kaán
Károly Egyesület elnöke.
Április 23. 19 óra - Alsóvárosi
templom
ORGONAHANGVERSENY
– az Alsóvárosi templom
felújított orgonáján. Orgonál:
Szoliva Gábor (fr. Gábriel
ofm.). Közreműködik:
Földi Gábor - hegedű. A műsorban
J. S. Bach, Fischer,
Liszt, Messiaen és Dubois
művek hangzanak el. Szervező:
A Szent József Plébánia. A
belépés díjtalan.
Április 25. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások
műsora óvodásoknak
Szervező a Központi Rózsa
Óvoda - Vackor Óvoda tagintézménye.
Április 25.
KANIZSAI KÉPZő- ÉS
IPARMűVÉSZEK KIÁLLÍ-
TÁSA
Megnyitja: Balogh László, az
OKISB elnöke. Megtekinthető:
május 25-ig.
Április 26. 16 óra
SZKES GÁLA
Szervező: Szécsényiné Kápolnás
Edina (06-70/776-1407).
Belépődíj: 1 000 Ft (elővételben
kapható a Honvéd Kaszinóban).
Április 23.
JELEN ÉS MÚLT
NAGYKANIZSÁN
Kiállítás a nagykanizsai Thúry
György Múzeum gyűjteményéből
Aköltészet napját József Attila
születésnapjára emlékezve 1964 óta
minden évben április 11-én ünnepeljük
Magyarországon. Az oktatási és
művelődési intézményekben irodalmi
előadóestekkel, költőtalálkozókkal,
könyvbemutatókkal tisztelegnek
e napon a magyar líra előtt.
AHonvéd Kaszinó költészet napi
rendezvényén Halmos Ildikó intézményigazgató
köszöntőjét követően
Dénes Sándor alpolgármester osztotta
meg gondolatait a költészetről.
– Mi a költészet titka? – tette fel a
kérdést. – Talán az, hogy a gondolatot
megtestesítő írás képes arra,
hogy tapasztalatainkat és tudásunkat
áthagyományozzuk az újabb generációkra,
a gyermekeinkre, az
unokáinkra. A költészet képes arra,
hogy évezredes múltat, évezredes
értékeket tegyen jelenlévővé, elénk
tárva mindazt, amit elődeink megteremtettek,
gondoltak és éreztek.
Mindent, amit fontosnak véltek.
Az alpolgármester szavait követően
Baj Bianka, Gellai Sándor,
Kocsis Edit, Simon Zina, dr. Vass
Vera, Vida Dorián és Vugrinecz
Kinga versmondók idézték meg
egy-egy versén keresztül a költőket.
A szavalatok után megzenésített
versek hangzottak el a budapesti
Honvéd Férfikar előadásában.
A Batthyány Lajos Gimnázium,
a Halis István Városi Könyvtár,
a Kanizsai Kulturális Központ
és a Takács László Irodalmi
Kör (TALK) közös verses programjára
került sor a Medgyaszay
Ház előtt, az 56-os emlékkertben.
A megnyitót követően verseket,
verssorokat olvastak fel, verses játékokat
mutattak be, versritmusra
elsétáltak a könyvtár napórájához,
majd a Halis István Városi Könyvtárba,
ahol felolvasandó verset választhattak
az intézmény kínálatából,
majd verses ajándékidézetet
vehettek át a könyvtártól.
Április 11-én, a költészet napján
sikeresen lezajlott a hagyományteremtő
céllal szervezett I.
Pék Pál szavalóverseny, melynek
a Halis István Városi Könyvtár
adott otthont – tájékoztatta lapunkat
Dávidovics Mária szabadidőszervező.
A befogadó intézmény részéről
Kardos Ferenc és Czupi Gyula üdvözölte
az egybegyűlteket, majd
Szermek Zoltán nyitotta meg az
eseményt, amelyen 16 lelkes tehetség
mérte össze tudását, s szavalt el
egy-egy szabadon választott Pékverset.
Ezt követően a Kardos Ferenc
- Lukács Dávid - Szántó Gábor
által alkotott zsűri döntött a helyezéseket
illetően, valamint értékelte,
méltatta a meghallgatott produkciókat.
Eredmények: I. helyezett: Szekeres
Anett (Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola Dr. Mező Székhelyintézmény),
II. helyezett: Varga Döníz
(Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
Dr. Mező Székhelyintézmény),
Vugrinecz Alex (Kiskanizsai Általános
Iskola), III. helyezett: Orsós Tibor
(Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézménye),
Szabó Aliz (Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Cserháti Tagintézmény).
Végül a résztvevők átvonultak a
könyvtár Pék Pál termébe, ahol
megemlékeztek iskolánk egykori
tanáráról, a kortárs költészet kiemelkedő
alakjáról.
Takáts Gyula (1911-2008) Kossuth-
díjas költőre, íróra, kritikusra,
tanárra, a Nyugat harmadik
nemzedékének jeles képviselőjére
emlékezve a fenti címmel
rendeztek kiállítást és azt követően
konferenciát a Batthyány Lajos
Gimnáziumban.
A program Balogh László intézményigazgató
köszöntőjével kezdődött
az iskola Hyány Galériájában,
ahol Takáts Gyuláról készült
munkákból, gyermekkori rajzokból,
a szenzitív, világra figyelő ember
megszületésének állapotáról
nyílt kiállítás. A házigazda, Stamler
Lajos művésztanár kalauzolásával
a diákok és a meghívott vendégek
megtekintették az író életművét dokumentáló
kiállítást a Tüskés Tibor
Iskolai Könyvtárban.
A délutáni órákban záruló program
a Medgyaszay Házban folytatódott,
ahol a költő felnőttkori grafikáiból,
becehegyi meditációs rajzaiból
nyílt kiállítás. A konferencián Horváth
János Milán művészettörténész
előadása Takáts Gyula ifjúkori mesterének,
Rippl-Rónai Józsefnek és a
körülötte felnövő fiatal képzőművészeknek
(Balázs János, Raksányi
Lajos, Halvax Gyula, Martyn Ferenc
és Takáts Gyula) a kapcsolatáról,
barátságáról, szakmai együttműködéséről,
a képzőművészeti egymásra
hatásokról szólt. Az előadások
sorában Stamler Ábel egyetemi
hallgató a költő irodalmi barátságairól,
kapcsolatrendszeréről osztotta
meg ismereteit a hallgatósággal,
A Magyar Költészet
Napján
Vers téri TaLálKozás
Szavalóverseny
Pék Pál emlékére
Utak és ösvények
Pannónia, Árkádia
és Drangalag között
– Takáts Gyula
emlékezete
majd Szemes Péter, a Pannon Tükör
főszerkesztő-helyettese a Pannon tájat
idézte meg Takáts Gyula költészetében.
A konferencia zárásaként
Parill Orsolyával, Takáts Gyula
unokahúgával, jogutódjával, valamint
az irodalmi hagyaték kutatójával,
Stamler Ábellel beszélgetett a
rendezvény házigazdája, Stamler
Lajos művésztanár.
A 25. alkalommal rendezték
meg Erdélyben, Nagykanizsa
testvérvárosában, Kovásznán a
Kőrösi Csoma Sándor Napokat,
mely egyrészt tudományos konferencia,
másrészt tavaszi kulturális
fesztivál is egyben.
Városunkból a Kanizsa Táncegyüttes,
Delyné Csere Andrea szavalóművész,
Vukics József, a pénzügyi
bizottság tagja, dr. Károlyi Attila
bizottsági elnök érkezett a több napos
rendezvényre, valamint Stamler Lajos
művésztanár, aki a kanizsai képzőművészek
válogatott képzőművészeti
alkotásaiból rendezett kiállítást.
Az április 9-i, kedd esti indulást követően,
szerdán kora délután érkeztek
meg a XXV. Kőrösi Csoma Sándor
Napokra. Másnap este a Turisztikai
Központban a kiállítást Stamler Lajos
nyitotta meg, melyen a kovásznai polgármester
is részt vett. Delyné Csere
Andrea működött közre a megnyitón.
Ezt követően Stamler Lajos és Delyné
Csere Andrea koszorúztak a Csoma
szobornál, Kovásznán.
Pénteken a Kanizsa Táncegyüttes
délelőtti kétórás nyilvános próbáját
két fellépés követte, mely
nagy sikert aratott. Másnap a csomakőrösi
istentiszteletet követően
dr. Károlyi Attila és Vukics József
koszorúzott, majd az ünnepséget
követően indultak haza. Két erdélyi
festőművész is a küldöttséggel tartott
Kanizsára, a Kendli majorba. A
segítőknek, Orbán Sándornak, a
Mimi Étterem vezetőjének, és Gazda
Józsefnek a város ajándékát adták
át – tudtuk meg a Kovásznát
megjárt delegáció vezetőjétől, dr.
Károlyi Attila önkormányzati képviselőtől.
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes a nagyböjti időszakban
ismét ellátogatott Kanizsára, a
Piarista Iskolába és a kápolnába.
Nyeste Pál igazgató köszöntő szavait
követően a diákok szokásos
lelkigyakorlatának egyik előadójaként
a békéről és a békétlenségről
osztotta meg gondolatait.
Különböző történeteken keresztül
mutatta be, mennyire vagyunk
békességesek a környezetünkkel,
önmagunkkal és hogyan tudunk a
teremtett világgal békében élni.
Legyünk békességhordozók. Ahol
békétlenség van, oda békét vinni
nagyon szép feladat – tanácsolta,
majd felidézte Assisi Szent Ferenc
imáját, mely szintén a békéről
szól: „Uram, tégy engem a te békéd
eszközévé, hogy ahol gyűlölet
lakik, oda szeretetet vigyek, ahol
sértés, oda a megbocsátás szellemét,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet…”
Csaba atya nem érkezett egyedül,
magával hozta a dévai otthon
ének- és zenekarát, melynek vezetője
20 évvel ezelőtt szintén az otthon
lakója volt, most pedig ugyanott
nevelőtanár. Azenekar Kányádi
Sándor Kossuth-díjas erdélyi magyar
költő általuk megzenésített
verseiből adott elő egy tavaszi
„csokrot” a piarista diákoknak.
Pedro Aguado generális atya
látogatott el Nagykanizsára, a
Piarista Iskolába, ahol találkozott
az óvodásokkal és a diákokkal,
valamint részt vett egy vezetőségi
megbeszélésen.
Április 2-től 16-ig tartózkodik
Magyarországon Pedro Aguado.
Ez idő alatt az összes piarista rendházat,
intézményt és templomot
megtekinti. A látogatásának célja
ezen intézmények működésének,
rendtárasainak és a világi kollégáknak
a mélyebb megismerése. A
rendházak, az oktatási intézmények
és a plébániák működésének
ellenőrzése, hogy az a rendi és az
egyházi előírásoknak megfelelően
történik-e.
A generális atya 2012 óta folyamatosan
látogatja az összes rendtartományt.
A lelkipásztori látogatáson
túl hivatalos, kánoni vizitációt
is végeznie kell a hat éves megbízatása
alatt mindenhol, így 34
országban minimum egyszer.
Városunk intézményében az
óvodások pünkösdi műsorral készültek
a generális atya fogadására,
majd a negyedik osztályosokat
látogatta meg matematika órán,
ahol beszélgetett a diákokkal. Ezt
követően került sor a vezetőségi
megbeszélésre, ahol a Pedro
Aguadon túl jelen volt a Piarista
Iskola vezetőségi közössége, az
óvoda, az alsó tagozatért, a kollégiumért
és a két gimnáziumért felelős
személyek, valamint Nyeste
Pál igazgató is.
Idén is átadták a Patkó-díjat
azoknak, akik a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány tevékenységét
és céljait kiemelkedően támogatták.
Ezúttal a Kanizsa Trend
Kft. és Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata részesült
az elismerésben, és szegelhette
fel az ünnepélyes átadót
követően a patkókat.
A megjelenteket dr. Polay József,
a kuratórium elnöke köszöntötte
és adta át a 2014. évi díjakat.
A Kanizsa Trend Kft. és az önkormányzat
az érdemeiket tanúsító
okirat mellé megkapták a Kanizsai
Fejetlen Fehér Mén elhullatott,
szerencsét hozó patkóinak egyikét.
A korábbi évekhez hasonlóan az
elismerésben részesülők maguk
szegezték fel patkójukat az intézmény
kapujára, hogy évtizedek
múlva is olvashassák nevüket az
arra sétálók.
Ötletelés felsőfokon
A Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán zajlott az ország
első nemzetközi kreatív ötletversenye,
a PEN Hackathon,
melynek mibenlétről számoltak
be az abban résztvevő elbírálók,
valamint a felsőoktatási intézmény
és a város vezetői.
Az esemény előtti sajtótájékoztatón
már egy olyan ötletelő is
részt vett Varga Tamás személyében,
aki eredeti ötletével például
elérte már azt, hogy kockázati tőkét
is vonzott elképzelései megvalósításához.
Kreatív kezdeményezések tehát
a világ minden szegletében vannak,
de hogy ezek meg is találják a
megvalósításukhoz szükséges forrásokat,
nos, arra valók például az
olyanfajta közösségi irodák, melyet
Dehelán Gábor mutatott be.
Elmondta, a legfontosabb, hogy
ötletbörzéjükön magához egy-egy
ötlethez támogatást lehessen találni,
s ebben tudnak ők segíteni. Irodájukat
egy brit és egy olasz vezetővel
csinálják közösen, ahol megpróbálják
a kapcsolatok, tőke, tudás
hármasának jelszavával a startup
vállalkozásokat beindítani.
Turcsán Tamás Péter, mint startup
és kommunikációs tanácsadó
röviden szólt a PEN-en az elmúlt a
napokban zajlott startup versenyek
szervezéséről, egyáltalán a startup
világáról, melynek Budapesten is
nagy lehetőségei adódhatnak
olyan városok után, mint London,
New York, Tel-Aviv vagy éppen a
Szilícium-völgy.
A Hackathon, vagyis a Kreatív
Ötletgyár be kellett, hogy menjen
úgymond a felsőoktatási intézményekbe,
hiszen rengeteg tehetséges
és ötletgazdag fiatal van, akiket ha
nem fedeznek, vagy éppen karolnak
fel, egyszerűen kikerülnek a látókörből.
Ahogy az elhangzott a továbbiakban,
ráadásul az ötlet csak ez első
dolog, sokkal nehezebb azt megvalósítani
és arra majdan számos más
(folytatás a 4. oldalon)
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 17.
Kovásznán járt
a kanizsai küldöttség
Böjte Csaba – békéről,
békétlenségről
Pedro Aguado
generális atya
Nagykanizsára
látogatott
Patkó-díj a Kanizsa
Trendnek és az
önkormányzatnak
(folytatás a 3. oldalról)
dolgot építeni – főképp globálisan
akár.
Ahogy aztán azt Cseresnyés Péter
polgármester kiemelte, a város nyitott
az ilyen kezdeményezésekre, főképp,
ha az ilyenfajta ötletelés akár térségi
központtá is teheti Nagykanizsát.
Dr. Birkner Zoltán kampusz-igazgató
pedig azt hangsúlyozta, szeretné,
ha a PEN adhatná, biztosíthatná a
környék startup és innovációs központját,
melyet idővel a környékbeli
cégek is felfedeznének maguknak.
Az Országos Baleset-megelőzési
Bizottság az általános iskolás
gyerekek elméleti és gyakorlati ismereteinek
emelése érdekében
Kerékpáros Iskola Kupa versenyt
rendezett, melynek városi fordulóját
Nagykanizsán tartották.
A 22. Kerékpáros Iskola Kupa
városi döntőjét dr. Molnár József
rendőr alezredes, kapitányságvezető
nyitotta meg a Péterfy Sándor
Általános Iskola udvarán.
– A mai nap alkalom arra, hogy
felmérjétek, milyen a KRESZ ismeretetek,
illetve szembesüljetek
azzal, hogyan tudjátok gépeiteket,
bringáitokat kezelni az akadálypályán.
Ezúttal elméleti és gyakorlati
vizsgára kerül sor, a szerelési versenyszám
idén kimarad. Kijött a jó
idő, egyre többen ugratok fel a biciklire.
Nagyon fontos, hogy sérülésmentesen,
baleset nélkül, épségben
érjetek haza, és ezért a legtöbbet
nektek, a kerékpárral közlekedőknek
kell tenni – figyelmeztetett
a kapitányságvezető, s végezetül
azt kívánta: legyen ez a mai nap
egy jó verseny, egy jó szórakozás
és tapasztalatszerzés. Amit elhibáztatok,
nézzétek át újra, mert
biztonságosan csak a szabályokat
betartva lehet közlekedni.
A Nagykanizsai Városi Balesetmegelőzési
Bizottság rendezésében
lebonyolított városi vetélkedőre
az általános iskolák felső tagozatos
diákjai nevezhettek, intézményenként
4 fiú és 4 leány alkotta
csapattal. A városi „rangadón” a
lányoknál két zrínyis végzett az
élen: 1. Salamon Enikő, 2. Salamon
Emese. A kategória harmadik
helyezettjének járó díjat Bársony
Virág, hevesis tanuló vihette haza.
A fiúk közül két palini iskolás vitte
a pálmát, közülük 1. Baj Barnabás,
2. Kozári Gábor lett, míg a
harmadik helyen Ámon Viktor végzett
a Kőrösiből.
A helyi megmérettetésről továbbjutó
versenyzők április 23-án,
a Zalaegerszegen megrendezésre
kerülő megyei versenyen mérhetik
össze tudásukat az elméleti és gyakorlati
téren legfelkészültebb zalai
diákokkal. Az országos döntőt május
27. és 29. között Baranya megyében,
Pécsett rendezik meg.
Winkler kémiaverseny
Idén is szép számmal neveztek
a helyi- és környékbeli intézményekben
tanuló diákok a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézményében
szervezett Winkler Lajos kémiaversenyre.
A tagintézmény kémia és környezetvédelem
tanári közössége által
rendezett versenyen az általános iskolák
7-8. évfolyamos tanulói mérhették
össze tudásukat a háromfordulós
elméleti és gyakorlati feladatsorokból
álló megmérettetésen. A
megjelent mintegy 26 diákot Bene
Csaba intézményvezető köszöntötte.
Kiemelte, a kémia egy olyan tantárgy,
amely egész életüket átszövi,
és olyan tudásra tehetnek szert a segítségével,
amely a mindennapokban
is használható az élet legtöbb területén,
a konyhában, a háztartásban
egyaránt. Azt kívánta, még inkább
köteleződjenek el a kémia iránt.
Az első fordulóban egy számítási
feladatsort kellett megoldaniuk a
tanulóknak, majd egy elméleti feladatlapot
kitölteniük. Ezt követően
az utolsó, gyakorlati fordulóba
már csak a hat-hat legjobb eredményt
elért diák jutott be a délutánba
nyúló versengésen.
A Batthyány Lajos Gimnáziumban
az intézmény egykori diákja,
az Országos Meteorológia
Szolgálat nemrégiben kinevezett
vezetője, dr. Radics Kornélia tartott
rendkívüli földrajzórát a jövő
generációnak. Az interaktív
tanítási órán természetesen munkájáról
is beszélt a szakember.
Mindezt megelőzően azonban
még Balogh László, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatója köszöntőjében
kitért Radics Kornélia
pályafutásának főbb mérföldköveire.
Elmondta, a szép karrierrel büszkélkedhető
meteorológus 1991-ben
végzett a BLG-ben, tanulmányait
pedig az ELTE Meteorológus szakán
folytatta: csillagász-és meteorológus
diplomát is szerzett. Ösztöndíjasként
pedig a világ számos pontján
– még Brazíliában is – mélyítette
tudását, valamint több országban
részt vett különböző szakmai konferenciákon.
Legfontosabb kutatási
témája a szélenergia. Az OMSZ élére
pedig fél éve nevezték ki – hangzott
el a korántsem szokványos tanítási
órán, amit megelőzően Radics
Kornélia a nagykanizsai meteorológia
állomást is bemutatta a gyermekeknek.
Munkájáról pedig már
„tanóra” keretein belül mesélt a diákoknak,
mindemellett pedig a globális
felmelegedésről is kiemelten
szólt, gyakorlati, közérthető példákon
keresztül vázolva.
Április 13-án megnyitotta kapuit
a 4. Testvérvárosi Művész-
Kanizsa 4 – Krónika 2014. április 17.
22. Kerékpáros
Iskola Kupa
Kicsit a
meteorológiáról
és kicsit
a meteorológusról
Megnyílt
a 4. Testvérvárosi
Művésztelep
telep Kisrécse-Kendlimajorban.
Hat testvérvárosból 16 művész
jelezte részvételét a csaknem egy
hétig tartó képzőművészeti találkozóra.
A megjelent művészeket és a
művésztelep támogatóit Dénes
Sándor, Nagykanizsa város alpolgármestere
köszöntötte. Tamási
Áron gondolatait idézve szó esett
Kendlimajor szellemiségéről, az
itt kötött barátságokról. Arról a
közös nyelvről, amely látásmódunkat
formálja, s ami kreativitást
sugároz. Az alpolgármester
végezetül köszönetet mondott a
szervezőknek (Ludvig Zoltán,
Páli László és Wilheim Gábor
családja), valamint Gerencsér Tibornak,
Nagykanizsa város külkapcsolati
referensének. A művészeknek
tartalmas időtöltést, maradandó
alkotások létrehozását és
sok-sok baráti beszélgetést kívánt.
A művésztelep április 18-án
(péntek) 19 órakor tartandó kiállítással
zárul, ahová minden érdeklődőt
várnak.
Minden a csinos ruhák körül
forgott a Hölgyklub által immár
harmadízben megrendezett „Divatnapon”.
Természetesen, ha már az
esztétikus külső megformálása
került górcső alá, nem maradhatott
el az előnyös hajviselet kérdésének
taglalása, vagy épp a ruhatervezés
sem. A Hölgyklub ezúttal is a külcsín
ragyogtatásának mikéntjére
igyekezett rávilágítani, csakúgy,
mint az elmúlt években. Hiszen,
mint a klub elnöke – Büki Pálné
elmondta –, időskorban is lehet
csinosan öltözni és kreatívan élni.
Ez utóbbiról tanúbizonyságot is
tettek a szép számban megjelent
résztvevők: sokuk egyedi ruhamintákat
skiccelt papírra, míg
többen divat-jártásságukat mérték
fel totó-kitöltésével.
Valamint azzal, hogy retro, sőt
nagyon régi üvegeket is összegyűjtöttek
a rendezvényre, ugyanis
a divatnap keretein belül egy
„mini” üveg-tárlatot is rendeztek:
ezen anyagból készült dísztárgyakkal,
még valódi pintesüveggel
is lehetett találkozni. Illetve – ha
már a régi stílus dominált – házi
abroszokkal, szőttesekkel is – a
rendezvény egyik szponzorának
jóvoltából.
A program „csúcspontja” pedig
a divatbemutató volt, ahol a
Hölgyklub tagjai vonultak fel a
„vörös szőnyegen”, csinosan,
divatosan. A legidősebb „alkalmi”
modell, a 82 éves Buti Erzsike néni
szerint legyen akárhány éves az
ember, soha ne a divatot kövesse,
ne azt, ami „menő”, hanem ami az
egyéniségéhez illik.
B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 17.
Hölgyek a kifutón
A Thúry György Múzeum (Fő
út 5.) szeretettel vár minden kis
és nagy gyermeket, felnőttet április
19-én 10 és 16 óra közötta
múzeum udvarán nyíló játszóházba.
Programok: nyuszi kiállítás és
nyuszi simogató, tojásfestés, húsvéti
díszek készítése, locsolóvers tanulás,
népi gyermekjátékok. Akinek
kedve támad táncra is perdülhet.
A rendezvényre
a belépés díjtalan.
Húsvéti Játszóház
a múzeumban
Olvasandó:
Máté evangéliuma 28,1-8
Szinte magam előtt látom,
ahogy az asszonyok kimentek
az első húsvét reggelén a sírhoz.
Szívükben félelem, aggodalom,
vajon ki hengeríti el a nagy követ?
Aztán meglátják, hogy a kő
nincs a sír száján. Aztán hallják
a bizonyságtételt, hogy ne keressék
a holtak között az élőt,
mert nincs itt, hanem feltámadott.
Majd az angyali biztatásra
vissza futnak a városba és örvendező
hírmondókká lesznek.
Képzeljük most el, hogy mi vagyunk
azok, akik az első húsvét
reggelén oda mennek Jézus sírjához!
Engedjük, hogy az angyal nekünk
is szóljon, nekünk is mutassa
meg az üres sírt, a mi szemünket is
nyissa meg, és nekünk is adjon igazi
húsvéti örömöt! Érezzük meg,
hogy Jézus miérettünk: érted, értem
is szenvedett és halt meg azon
az első nagypénteken és támadt fel
az első húsvét reggelén.
Ebben az időszakban szinte átérezzük
a tanítványok, az asszonyok
fájdalmát, gyászát, és látjuk
szomorúságukat a veszteség miatt,
amely érte őket. Szinte fülünkbe
cseng elkeseredett szavuk,
ahogy megosztják egymással
gondolataikat.
Csodálatos tudni azt, hogy Jézus
Krisztus nem hagyja ebben a
kilátástalannak tűnő helyzetben
az övéit, melléjük szegődik, odaáll
és vigasztalást nyújt.
Milyen jó az, hogy a mai ember
is ilyen fontos Krisztus számára,
hogy ma is odaáll azok mellé,
akiknek félelemmel, szomorúsággal
van tele a szíve.
Megszólítja az embert, a földre
csüggesztett tekintetet felemeli és
megmutatja számára, hogy van
kiút a kilátástalanságból, a félelmekből,
és a gyászból. Örvendetes,
hogy nem hiábavaló a reménység.
Húsvét ünnepén érezzük át, lássuk
meg munkáját az életünkben.
Milyen jó, hogy nem kell megállnunk
a nagypénteknél, hogy van
húsvét és ennek köszönhetően
megtalálhatjuk a választ az életünk
legfontosabb kérdéseire.
Nagypéntek és húsvét elválaszthatatlanul
egybetartozik. A kereszt
és a feltámadás együtt teszi
Jézust Krisztussá, Szabadítóvá.
„Nagypéntek húsvét nélkül abszolút
csőd. Húsvét nagypéntek
nélkül pogány theofánia” írja Ravasz
László. A feltámadás hitelesíti
a keresztet.
Kedves Olvasó!
Engedd, hogy a Feltámadott
Krisztus az életed minden útján
melléd álljon, veled menjen, hogy
mindenkor legyen benned erő, hajlandóság
a hitünkről, a húsvéti örömünkről
szóval és cselekedetekkel
bizonyságot tenni.
Az első húsvétkor az asszonyoknak
el kellett menni a tanítványokhoz,
a Jézust megtagadó
Péterhez és többiekhez, és elmondani,
hogy menjenek Galileába,
majd ott meglátják Jézust.
Mit jelent ma ez a buzdítás,
hogy menjetek el, és meglátjátok
Jézust?
Isten azt akarja, hogy ne csak a
templomokban ünnepeljünk, ne
csak a gyülekezet közösségében
legyen valóság, hogy feltámadott
Urunk van, hanem mindenütt.
Menjetek el – vigyétek a jóhírt,
Jézus feltámadásának jóhírét!
Vigyétek el a szívetekben! Vigyétek
a családotokba! Vigyétek a
betegekhez! Vigyétek el a bajban
levők közé! Vigyétek oda, ahol az
emberek sírnak! Vigyétek oda,
ahol reménytelenség van!
Meglátjátok őt! Jézust ma is
meg lehet látni. Ahol engedik,
hogy ő munkálkodjon, ott ő jelen
van és meglátjuk őt Lelke által,
szeretete által, az ő erejével.
Ahogy feltámadása után kézzelfoghatóan
megjelent tanítványainak,
úgy lesz ezen a húsvéti ünnepen
közöttünk.
Hogyan várod ezt a húsvétot?
Az ige mindnyájunkat megszólít,
azt aki erőtlen a hitében, azt megerősíti.
Aki erős a hitében, azt
még erősebbé teszi. Mindnyájunkat
buzdít és erősít. Az első húsvétkor
az asszonyok még félve futottak
haza. Nekünk nem kell félni.
A húsvét híre, a feltámadás híre,
az az igazi örömhír. Krisztus
feltámadott, bizonnyal feltámadott!
Így legyen áldott és örvendező
a mi ünnepünk!
Hella Ferenc
református lelkipásztor
Félelem helyett öröm
Húsvéti gondolatok
Kanizsa – 6 Városháza 2014. április 17.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló VIA
Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság
jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok
ellátása.
Amegbízás időtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyűlés határozott
időre, 2014. július 1. naptól kezdődően 2019. június 30-ig tartó öt évre választja
meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával
megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási
Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási, műszaki,
beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115.
§ (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető
tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra
tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati
eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra
hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken,
illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt
ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be
kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat
a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával
véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében,
a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014. májusi soros ülésén hozza
meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.
Álláspályázat: VIA Kanizsa
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
A 2014. évi Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások, - vezérigazgató
forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások várhatók az
Erzsébet tér és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 24. (csütörtök) 15:00 - április 27. (vasárnap) 12:00-ig az Erzsébet tér
keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között,
- április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 06:00-ig az Erzsébet tér
nyugati útszakaszán a Fő út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és
a Bolyai Ált. Iskola előtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi
út és a Magyar út között,
- április 25. (péntek) 20:00 - április 26. (szombat) 11:30-ig a Deák téren, valamint
a Széchenyi tér É-i oldalán (Felsőtemplom oldalsó bejárata mellett),
- április 25. (péntek) 08:00 - április 25. (péntek) 16:00-ig a városközpontban
a fizetőparkolók ingyenesen vehetők igénybe!
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 05:00-ig:
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között,
- az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca között a Fő
úton (a Fő út forgalma az Ady utcába terelve a kereszteződésnél; a Zárda
utca forgalma terelésre kerül a Király út felé a Fő út kereszteződésénél;
a Király út felőli forgalom terelése a Sabján Gy. utcába a kereszteződésnél),
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és az Arany J. út között (Polgármesteri
Hivatal - Bolyai Ált. Iskola előtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgony út és a Magyar út között,
- a Vásár utcán a Báthory utca - Erzsébet tér között: forgalom terelése a Báthory
utca felé.
Az útlezárások területére a fenti időpontok alatt csak a lakók, a vásárosok, vendéglátósok,
a fellépők és a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított
behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 05:00-ig a Kinizsi utca
forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom megfordul a
Rozgonyi utca és az Arany J. utca közötti viszonylaton. Az Arany J. utcában
jobbra fordulási tilalom lép érvénybe a Kinizsi utca felé, valamint a Kinizsi utca
nyugati oldalán megállási tilalom a Rozgonyi utca felől 50 m-en.
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 26. (szombat) 10:00 - 10:30 az Erzsébet tér - Fő út - Huszti tér - Petőfi
utca - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig tartó futóverseny
miatt szakaszosan,
- április 26. (szombat) 10:00 - 11:00-ig az ünnepi felvonulás és zászlófelvonás
idejére a Balatoni út irányába az Erzsébet tér - Fő út (Deák tér északi oldal) szakasza,
valamint a Csengery út a Fő út és a Zrínyi utca közötti szakasza, valamint
az Erzsébet tér irányába a Huszti tér - Fő út - Erzsébet tér szakasza (kivétel
a Huszti tér irányából a belváros irányába közlekedő menetrend szerinti autóbusz
járatok, visszairányban a Király körforgalom - Zrínyi út - Széchenyi
körforgalom - Felsőtemplom - Fő út terelőúton közlekednek az autóbuszok a
Deák tér megállóhely kihagyásával). A Széchenyi tér - Fő út közötti szakasz (a
Deák tér keleti oldal a Felsőtemplom előtti része) a huszárok elvonulási idejére
lezárásra kerül.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt
április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27 (vasárnap) 05:00-ig:
- lezárásra kerül az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca
közötti szakasza. A Dél-Zalai autóbusz megállót ezen idő alatt a járatok nem
érintik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésű buszmegállópár áthelyezésre kerül a
Zrínyi utcába, az E.on székház elé,
- lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldala a Rozgonyi út és a Magyar út
között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8 Y-os jelzésű helyi járatok Napraforgó
tér - Miklósfa viszonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem
érintik a Királyi Pál út sarok, Vörösmarty út sarok és a Rozgonyi utca sarokmegállóhelyeket.
A megállóhelyek, ahol a járatokat igénybe vehetik: Kenyérgyár,
Magyar út 60., Kalmár utca, Zrínyi utcai ideiglenes megálló.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük
megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
Város Napja forgalmirend-változás
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 17. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán
és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör
határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Király u. 47.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I/13. pontja
szerinti Közterület-felügyelői feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként működő Közterület Felügyelet hatáskörébe
utalt közterület felügyelői feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügyelők
munkájának operatív irányítása.
A közterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti
feladatok; járőrszolgálat; a közterületek jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának
védelme; közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot
és más állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintő intézkedések,
kényszerítő intézkedések végrehajtása. Avárosi rendezvények szükség szerinti biztosításában
való közreműködés.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közterület
Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, a
2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterület-felügyelői feladatkör I.
besorolási osztályra meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike, "B" kategóriás
gépjárművezetői engedély, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, közigazgatási vagy
jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés (ennek hiányában a pályázó
nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi),
felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat, kommunikációs szintű idegen nyelvtudás, jó konfliktuskezelő
és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza
a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal
(www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet
/ Önéletrajz minta szerint), motivációs levél, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
amely annak igazolását tartalmazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget,
szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. Apályázó által a pályázatban hivatkozott
szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai,
hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szemben
nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. június 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző
nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/63-7/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterület
Felügyelet csoportvezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét
követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést
megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő
kikötésével történik. A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. A munkáltatóval
kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu )
Álláspályázat: Humán és Hatósági
Osztály Közterület Felügyelet
(csoport) - csoportvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában az igazgatóság
jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyűlés határozott
időre, 2014. július 1. naptól kezdődően 2019. június 30-ig tartó öt évre választja
meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával
megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a zrt. Javadalmazási Szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, műszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási
és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők
általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány
eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatói
pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat
elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági
vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014.
májusi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Álláspályázat: Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zrt.
- vezérigazgató
8 Kanizsa – Hirdetés 2014. április 17.
Az akció a megjelenéstől május 31-ig tart.
Iharosberény Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Program keretében sikeres pályázatot
nyújtott be, így a település támogatást nyert a területén
elhelyezkedő sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis
diagnosztikai, ellenőrző vizsgálatára. A projekt 100%-
ban támogatott, összköltségét, a 35,4 millió forintot az Európai
Unió Kohéziós Alapja teljes mértékben finanszírozza. A korszerű
vízbázis ellenőrző rendszer segítségével hosszútávon
kontrollálható a területen a talajvíz és rétegvíz minősége.
Korszerű vízbázis ellenőrző
rendszer épült ki Iharosberényben
Afelszín alatti ivóvízbázis állapotának vizsgálata azért nagyon fontos,
hogy minden, a vízmű által ellátott háztartásban tiszta és az uniós
normáknak megfelelő legyen az ivóvíz. A projekt legfőbb célja, hogy
képet adjon az iharosberényi vízbázis sérülékenységéről, javaslataival
segítsen megóvni a vízbázist attól, hogy a területen található potenciális
szennyezések a felszín alatti rétegekbe szivárogva elérjék a
vízadó réteget.
Az iharosberényi vízbázison végzett diagnosztikai vizsgálatok a vízbázis
állapotának felmérésével kezdődtek: a szakemberek összegyűjtötték
az archív vízföldtani naplókat és meteorológiai adatokat,
majd sor került a mintavételi helyszínek és a monitoring kutak helyeinek
pontosítására is. A következő lépésben meghatározták a
vízműkutak környékének földtani jellemzőit, majd feltárták a lehetséges
szennyezőforrásokat, illetve sikerült megvizsgálni a sekélyebb és
mélyebb vízadó rétegek egymásrahatását.
A szakemberek kidolgozták a vízbázis biztonságba helyezését, védelmét
szolgáló intézkedési javaslatokat is. A Nyugat-dunántúli Vízügyi
Hatósághoz benyújtották a biztonságba helyezési tervet, amelynek
érvénybelépését a Hatóság várhatóan 2014 nyarán védőterületi
határozatban rögzíti.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében április
25-én, pénteken 15.30-kor Dr. Bazsó Judit főorvos Érbetegségek, mint
a diabétesz szövődményei címmel tart előadást a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Pályázati felhívás művelődésszervező
munkakör betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Tel.: (0693) 311-468, Fax:
(0693) 310 465.
Meghirdetett munkahely: művelődésszervező.
Munkakörbe tartozó főbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ
- Medgyaszay Ház intézményegység kulturális rendezvényeinek szervezése,
valamint a Kanizsai Kulturális Központ más intézményegységei
programjainak lebonyolításában való részvétel.
Képesítés és egyéb feltételek:
- főiskola, egyetem művelődésszervező,
- művelődésszervezésben eltöltött - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: angol nyelvből alapfokú C típusú
általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, ECDL, B kategóriás
jogosítvány.
Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló szintű kommunikációs készség, szervezőkészség,
- kiváló szintű pontosság, precizitás, megbízhatóság, kreativitás,
- kiváló szintű együttműködő készség.
Pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok
és oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, referencia igazolás.
Állás elfoglalásának ideje: az április 30-ai elbírálást követően azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: SZI/R/303/2/2009 művelődésszervező.
A megbízás határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidővel.
2014.04.22. (kedd) 13:00 – 15:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.04.22 (kedd) 16:00 – 18:30 Szepetnek – IKSZT, Petőfi .u 57.
2014.04.24. (csütörtök) 08:30 – 13:00 Thúry György SZKI, Ady u. 29.
2014.04.26. (szombat) 14:00 – 18:30 Város Napja - Városháza
Véradás - Vöröskereszt
Kanizsa 2014. április 17. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Queen of the Dance az ír
sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből
álló társulat. Szólótáncosa
és koreográfusa az ír nemzeti
bajnok és többszörös világbajnok
Catherine Gallagher, aki tagja
volt a világhírű Riverdance
együttesnek és megannyi vezető
társulatnak, akik eme jeles műfajban
szórakoztatják a közönséget.
Fantasztikus, hogy egy ilyen
tehetség áll a szuperprodukció
élén, ami már csak amiatt is kivételes,
mert a világon egyedüliként
koreografál és vezet nőként
ír sztepp tánctársulatot. Az előadás
egyszerre tartalmaz autentikus
ír elemeket és Catherine izgalmas,
újszerű, modernebb zenei
alapokra helyezett koreográfiáját.
A Queen of the Dance egy
új különleges színfolt az ír tánc
és a táncművészet világában,
amelyet frenetikus dallamok kísérnek.
A géppuskalábú táncosok
lábdobpergésének hangja szinte
extázisba hozza a közönséget.
Catherine dinamikus, szenzációs
és lélegzetállító szólókat táncol.
Szabad szemmel szinte alig követhető,
ahogyan a profi táncművészekből
álló társulat elképesztő
sebességgel szteppel a színpadon.
Catherine öt évesen kezdett táncolni.
Tehetsége hamarosan nyilvánvalóvá
vált, minden idők legfiatalabb
ír sztepp táncosaként
tüntették ki az Írország Nemzeti
Bajnoka címmel.
A nevével fémjelzett előadás
fantasztikus kikapcsolódást nyújt.
A produkció májusi, angliai premierje
után a nagykanizsaiak saját
maguk győződhetnek meg arról,
ahogy a géppuskalábú táncosok
másodpercenként valóban tizenötöt
koppantanak lábukkal, amit
csak Catherine Gallagher tud felülmúlni.
A gyönyörű fellépőruhák,
fergeteges ritmusok, új és modern
koreográfiák mellett az
előadás részét képezik az akár
önálló koncerttel is felérő ír
dallamok.
Írország Hercegnője látogat a hazai közönséghez!
JEGYEK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN KAPHATÓK:
􀂊􀂊 Hevesi Sándor Művelődési Központ
8800 Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9., tel: 0693 311-468
􀂊􀂊 Tourinform Iroda
8800 Nagykanizsa, Csengery út 1-3., tel: 0620 298-2618
􀂊􀂊 Neckermann Iroda
8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 3., tel: 0693 516-668
􀂊􀂊 Zalai Hírlap Ügyfélszolgálati Iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21., tel: 0693 310-226
Valamint az irishdance.hu és az INTERTICKET országos üzlethálózatában.
Mindenképpen elsöprő erejű élményre számíthat az,
aki megnézi a Catherine Gallagher vezette ír sztepptánc
produkciót, 2014. MÁJUS 9-ÉN (PÉNTEK), a
nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ
színpadán.
Kanizsa – Legszebb 10 kert 2014. április 17.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – csatlakozva Kovács
Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– meghirdeti helyi „A legszebb konyhakertek” című versenyt.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki, és termesszen maga és családja
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: az illető a programhoz önként
kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel,
ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított. Mini: 10-50 m2.. Normál: 50 m2 felett. Zártkert
1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és
gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2014. április 25. Jelentkezés módja: AJelentkezési
lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhető: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/1.
és I/4. számú irodájában, vagy a szabados.gyula@nagykanizsa.hu emailen,
illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkről.
Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Polgármesteri Kabinet I.
emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis
István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) kölcsönző pultjánál
nyitvatartási időben.
Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését
a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett,
3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének
megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően
gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett
Permetezési napló.
7. Előnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esővíz használata.
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát: található benne madáretető,
madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
A kertek megtekintése: két alkalommal (május-június illetve júliusaugusztus
hónapban) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Helyi eredményhirdetés: 2014. szeptember első felében, ünnepélyes keretek
között. Díjazás: kategóriánként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje
lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása, döntése alapján. Országos díj: bronz
kisplasztika – Győrffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas karcagi
szobrászművész alkotása, valamint oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával
a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő, kertművelő jelentkezését!
Nagykanizsa, 2014. március 14.
Cseresnyés Péter polgármester
Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
..................................................................................................................
Születési név:
..................................................................................................................
Címe:
..................................................................................................................
Telefon: .............................. E-mail: ......................................................
Minősége: 􀂈 Tulajdonos 􀂈 Megművelő
A benevezett konyhakert címe:
..................................................................................................................
Nevezési kategória:
􀂈 Balkon: erkélyen kialakított 􀂈 Zártkert 1.: zöldséges
􀂈 Mini: 50 m2-ig 􀂈 Zártkert 2.: gyümölcsös
􀂈 Normál: 50 m2 felett 􀂈 Zártkert 3.: vegyes
􀂈 Közösségi: csoportok, szervezetek
Fotót várhatunk-e a kertről?
􀂈 igen 􀂈 nem 􀂈 még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
..................................................................................................................
Nagykanizsa, 2014. ...................................
...................................
Jelentkező aláírása
„A legszebb konyhakertek”
A jelentkező és a balkon/kert/udvar/telek/földterület megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja,
hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 2014-es programban önként
vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai – előzetes
időpont egyezetetés után – két alkalommal (május 1. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék.
FONTOS: Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült.
Bírálatnál előny: öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetőleg csapadék- vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és
odú). Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Kanizsa – 20. Város Napja 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 17.
Az Erzsébet tér és környéke
ad otthont az április 25-
26-án megrendezendő Város
Napi rendezvénysorozatnak.
A kétnapos programdömpinget
ezúttal is sok helyi fellépő,
amatőr és profi művészeti
csoport műsora színesíti
majd, ám országosan ismert
és elismert előadók is pódiumra
lépnek.
A közelgő fesztivál kapcsán
tartott pénteki sajtótájékoztatón
Magyar Ferenc, a fesztivált szervező
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
elnöke adott részletes tájékoztatást
a programokról, amikkel
minden korosztálynak – legyen
szó kicsikről, fiatalokról,
felnőttekről és az idősebbekről –
igyekeznek tartalmas időtöltést
nyújtani a rendezvényforgatagban.
– Április 25-én, pénteken reggel
9 órától egészen 13 óráig az
iskolásoké lesz a nagyszínpad:
az intézmények diákjai különböző
produkciókkal mutatkoznak
be a nagyközönség előtt. Szintén
a Város Napján kerülnek megjutalmazásra
azok a fiatalok, akik
a tanulás, illetve a sport területén
kimagasló eredményt nyújtottak.
Intézményenként 3-3 tanulónak
ad át elismerő, névre
szóló oklevelet Cseresnyés Péter
polgármester – mondta Magyar
Ferenc.
Az egyesület elnöke hangsúlyozottan
szólt arról, hogy az idei
fesztivál szervezésekor gondoltak
a fogyatékkal élőkre is: a rendezvény
nyitónapján a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézménye két műsorszámmal
mutatkozik be a nagyszínpadon.
– Nem lesz hiány zenés, táncos,
énekes műsorszámokból sem
– folytatta a sort Magyar Ferenc,
ugyanis pénteken a Premier
Táncklub, a Napsugár Együttes, a
Rozgonyi Általános Iskola énekkara,
a Szkes Dance Tánccsoport
alapozza meg kora délutánba
nyúlóan a jó hangulatot. Majd,
negyed öttől, Cseresnyés Péter,
városunk első embere mondja el
köszöntőjét, ezt követően pedig a
Pannonia Allstars Ska Orchestra
zenekar, a Fitpoint Mozgásközpont
műsora és salsa bemutató
hangolja a nagyérdeműt a 20.30 –
kor kezdődő Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar nagykoncertjére.
– Szombaton 10 órától kezdetét
veszi a hagyományos, ünnepi
felvonulás, amely idén valóban
méltó lesz a két évtizedes
fesztivál-jubileumhoz: ugyanis
ez idáig 300-an jelezték, hogy
részt vesznek az utcai „karneválon”.
Szintén e napon, 11 órai kezdettel
a Kanizsai Fúvószenekar
„húzza a talpalávalót”, őket a
Tüttő János Nótaklub, a Kanizsa
Táncegyüttes, Jónás Tamás bűvész,
a Kakaó Együttes, a Szan-
Dia Fitness Sport Club, Nagykanizsa
Város Vegyeskara és az
Eraklin Táncklub követi a színpadon.
17 órától Tóth Gabi, este
20 órától pedig Charlie és Tóth
Vera ad élőkoncertet – az
Abrakazabra Zenekar kíséretével.
ők muzsikálnak a 22.05
perckor kezdődő tűzijáték utáni
utcabálon is.
Természetesen idén is tömérdek
kísérőprogram színesíti a
fesztivál kavalkádot. Lesz – sok
más mellett – rendőrségi-, tűzoltó-,
és kutyás bemutató is. Az idei
fesztivál mindkét napján, 11-től
20 óráig, az Erzsébet téren felállítandó
gyermekjátékokat – mászófal,
légvár, népi körhinta stb. – ingyenesen
vehetik igénybe a legkisebbek.
A város peremkerületeinek
iskoláiba járó gyermekek pedig
a Zala Volán jóvoltából ingyenesen
eljutnak a rendezvényre,
így ők sem maradnak ki a forgatagból
– hangzott el a sajtótájékoztatón.
Csakúgy, mint az,
hogy a fesztiválon – több más
mellett a vendéglátás területén
is – a helyi vállalkozások kapnak
szerepet.
Magyar Ferenc továbbá köszönetét
is kifejezte a városvezetésnek,
illetve a szponzoroknak azért
a támogatásért, aminek jóvoltából
színvonalas Város Napját tudnak
szervezni.
Cseresnyés Péter polgármester
már annak adott hangot mondanivalójában,
hogy a 20 éves jubileumát
ünneplő Város Napján más
„újítások” is lesznek. Mégpedig,
hogy az Ünnepi Közgyűlés – amelyen
minden évben kitüntetéseket
adnak át az arra érdemeseknek –
nem péntek este, hanem délelőtt 11
órakor lesz a Medgyaszay Házban.
A díjazottakat pedig – egyúttal –
bensőséges hangulatban fogják
köszönteni.
– A rendezvénysorozat valóban
méltó lesz a 20. Város Napjához –
így a polgármester.
Cseresnyés Péter egyúttal invitált
is mindenkit, látogassanak el a
kétnapos fesztiválra.
A rendezvény miatt egyébként
ezúttal is lesznek forgalomkorlátozások,
útlezárások, amelyekről
a hatodik oldalon olvashatnak
részletes tájékoztatást. Ezen
kívül erről – csakúgy, mint a
fesztivál részletes programjairól
– a Kanizsa Hetilap weboldaláról
is hamarosan informálódhatnak
az érdeklődők.
Sz.Zs.
Hamarosan Város Napja – immár
„20 éve a hagyományok mentén”
Fotó: Szabó Zsófia
Város Napja
Program
2014. ÁPRILIS 25.
(PÉNTEK) ERZSÉBET TÉR
09:00 Iskolai előadások
13:00 Premier Táncklub
13:40 Fogyatékkal Élők
Integrált Intézményének műsora
14:10 Napsugár Együttes
15:00 Rozgonyi Úti Általános
Iskola énekkara
15:45 Szkes Dance Tánccsoport
16:15 Polgármesteri köszöntő
17:30 Pannonia Allstars Ska
Orchestra
19:10 FITPOINT
Mozgásközpont műsora
19:30 Salsa bemutató
20:30 Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar koncertje
2014. ÁPRILIS 26.
(SZOMBAT)
ERZSÉBET TÉR
10:00 Ünnepi felvonulás
11:00 Kanizsai Fúvószenekar
műsora
12:00 Tüttő János Nótaklub
13:15 Kanizsa Táncegyüttes
13:45 Jónás Tamás bűvész
14:00 Kakaó Együttes
15:15 Szan-Dia Fitness Sport
Club műsora
16:00 Nagykanizsa Város
Vegyeskara
17:00 Tóth Gabi élő koncert
18:30 Eraklin Táncklub
Együttes
20:00 Charlie - Tóth Vera élő
koncert, kísér: Abrakazabra
Zenekar
22:05 Tűzijáték
22:30 Utcabál az Abrakazabra
Zenekarral
A szervezők a műsorváltozás
jogát fenntartják!
További információ: ww.nagykanizsa.hu
Kanizsa 12 – Portré 2014. április 17.
A „radiológia” szót meghallván
sokaknak elsőként különböző
vizsgálati módszerek, képek,
szövegszerű leletek jutnak eszébe.
Igaz, hogy az orvostudomány
e szakterülete nem kimondottan
a betegágyhoz köthető, ám egy
jó diagnózis felállítása – legyen
szó bármilyen betegségről –
bizony alapvető szempont a további
kezelésben. Viszont ami
talán ennél lényegesebb, hogy
minden egyes kórisme „mögött”
érző ember van, akikkel a személyes
kapcsolat kialakítása is
éppoly fontos – legalábbis dr.
Milics Margitnak, a Kanizsai Dorottya
Kórház Központi Radiológiai
Osztályát vezető főorvosnőnek.
Avele készített interjú során feltűnt,
hogy a több mint két évtizede
radiológus szakorvosként és emlődiagnosztaként
dolgozó doktornőnek
szinte minden egyes mondatában
ott a betegeim szó. Dr. Milics
Margit jelleme és személyisége
ugyanis így azonnal rácáfol arra a
– talán téves – sztereotípiára, miszerint
a radiológusok „képleolvasó
orvosok”, így velük közvetlen
orvos-páciens kontaktus ritkán
alakul ki. A főorvosnőnek azonban
tényleg szenvedélye a hivatása,
amit – a szakmája iránt viseltetett
szeretet és hű alázat mellett –
csakis a betegekért végez. Azért,
hogy a lehető legtöbbet segíthessen
rajtuk. Hiszen, állítása szerint,
épp ezért lett radiológus …
– Pécsett, az Orvostudományi
Egyetem negyedik évfolyamán
hallgattunk radiológiát. Már akkor
felkeltette figyelmemet e
szakterület… Aztán, amikor általános
orvosi tanulmányaim befejeztével
1986-ban a zalaegerszegi
kórházba kerültem, pályaválasztásomban
meghatározó személyiség
dr. Gasztonyi Vince radiológus
főorvos volt, aki középiskolásként
is tanított – őt példaképemnek
tekintem mind a mai napig.
– Apropó szakma. Mivel foglalkozik
valójában a radiológus?
– A betegekkel, mint minden orvos,
azonban – egyszerűen és viccesen
szólva – mi „belelátunk” a
páciensekbe. Anno egyszerű röntgenberendezésekkel,
a 70-es évektől
ultrahang-készülékkel is vizsgáltak
betegeket. Értelemszerűen,
míg utóbbi a lágy részekre, előbbi
pedig legtöbbször csontszerkezet
(pl. törések) analízisére vonatkozik,
de ide tartozik a rtg is. Aztán
idővel jött a CT, az MR, a PET-CT
– ezek már a képalkotó-diagnosztika
szakterületéhez sorolhatóak.
Ahogy a mammográf-berendezések,
melyekkel specifikusan az
emlők vizsgálatát végezzük. Leegyszerűsítve:
a radiológus ezek
jóvoltából „képet kap” a betegről –
akár az egész testéről, A-tól Z-ig –,
amiből aztán felállít egy személyre
szabott diagnózist. Ugyanakkor ez
nem egy puszta pillantásból áll, hiszen
sajnos még ugyanaz a betegség
is mutathat más és más arcot.
Éppen ezért fontos a beteggel történő
kommunikáció és személyes
összeköttetés, csakúgy, mint a kezelő
orvosokkal is konzultálni. Addig
megyek, illetve addig járok
utána a dolgoknak, amíg nem kapok
érthető, pontos és nyilvánvaló
képet a betegségről. Ha kell, még
más kórházakból is bekérek leleteket,
képeket, előzményeket. Fontosnak
tartom még a páciensek további
sorsának figyelemmel kísérését
is. Ebből szintén sokat tanulhatok.
– Van két szelete a radiológiának,
amik különösen a szívügyei,
és amik további karrierjét is meghatározták…
– Bő húsz éve foglalkozom
emlődiagnosztikával. Már szakorvosként
dolgoztam a Zala Megyei
Kórházban, amikor – a ''90-
es évek elején – kialakítottuk a
Nyugat-dunántúli régió modern,
mammográfiás laborját, melynek
a kezdetektől részlegvezetője is
voltam. A klinikai mammográfiás
tevékenység mellett az országban
elsők között indítottunk el Zalaegerszegen
a szervezett mammográfiás
szűrést panaszmentes
nők számára. Ekkortájt már az
Onko Teamben is dolgoztam –
közel 20 évet töltöttem el a daganatos
betegek egyénre szabott kezelésével
foglalkozó orvos csoportban
– mint vezető radiológus
konzultáns. A két szívügyem tehát
az emlődiagnosztika és az
Onko-team, de a radiológia minden
területén van gyakorlatom,
(CT , MR,UH-). Ami pedig még
az emlővizsgálatokra vonatkozik:
az ezredfordulótól számítva tovább
folytattuk a népegészségügyi
szűrőprogramot a zalai megyeszékhelyen,
de még a szombathelyi
Markusovszky Kórház is
felkért mindennek ottani megszervezésére,
elindítására. Ennek
a szűrőteamnek mind a mai napig
tagja vagyok. 1998-ban beválasztottak
a Magyar Radiológus Társaság
Emlődiagnosztikai Szekció
vezetőségébe, amely az emlődiagnosztika
szakmai irányelveit,
protokolljait dolgozza ki és határozza
meg Magyarországra vonatkozóan,
illetve az emlődiagnosztikával
foglalkozók vizsgáztatását
is végzi.
2005-től bevezettük Zalaegerszegen
az emlők mágneses rezonancia
(MR) vizsgálatát is. Komplex
jártassági vizsga emlődiagnosztikából,
majd a folyamatos
bel-és külföldi továbbképzéseknek,
kongresszusoknak és oktatói
tevékenységemnek köszönhetően
még több ismeretet szereztem,
amit a mindennapi munkám folyamán
kamatoztathatok, betegeim
érdekében.
– Adjunktusi, majd főorvosi kinevezés
Zalaegerszegen, illetve nívós
szakmai díjak. Ezekről viszont
még nem tett említést.
– Mert a betegeim fontosabbak,
bár a vezetői-címek és a különböző
elismerések azért arról tanúbizonyságot
adnak, hogy jól végzem
a munkámat – a „tágabb” szakma
szerint. 1999-ben kaptam meg a
főorvosi kinevezést; a mammográfiás
labor részlegvezetője voltam.
Ami pedig a díjakat illeti: legbüszkébb,
talán, a 2007-ben elnyert Lányi
Márton-díjra és szintén az orvosszakma-
elismerését fémjelző
„Astellas, Év orvosa” díjra vagyok.
Azonban szintén melegséggel
tölti el a szívemet, hogy 2008-
ban az akkori egészségügyi miniszter
elismerő oklevélben,
egyúttal kitüntetésben részesítette
a szombathelyi kórház mammográfiás
részlegének kollektíváját, s
jómagamat, mint radiológus tanácsadó
konzultánst. Az a főigazgatói
dicsérő oklevél is sokat jelent,
amit még tavaly vehettem át a
zalaegerszegi kórház vezetőjétől.
– 27 évet töltött a megyei kórházban,
majd hivatástudata Nagykanizsára
szólította, ahová célokkal,
tervekkel érkezett.
– AKanizsai Dorottya Kórház vezetősége,
csakúgy mint én, a színvonalas
betegellátást tartja legfontosabb
küldetésének. Erre törekszünk
mi is a nagyon korszerű betegvizsgálati
eszközökkel ellátott, gépparkjában
megújult Radiológiai Osztályon:
munkatársaimmal, a 8 szakorvos
kollégával és az asszisztensekkel
közösen. Emellett az Onkológia
Team tevékenységének kibővítését
is szeretném szorgalmazni. Azon
vizsgálatok igénybevételéhez pedig,
melyek nem állnak rendelkezésre a
kanizsai intézményben, a megyei
kórházzal való jó szakmai kapcsolat
nyújt segítséget.
– Méltán adódik a kérdés, hogy
egy orvos, aki ennyi területen áll
helyt, mint ön, el tud-e vonatkoztatni
szabadidejében – egy kicsit –
a szakmájától? Egyáltalán mikor
tud pihenni?
– Még a kórházi munkáim mellett
is az egészségügyben dolgozom,
mint életmód tanácsadó. S arról
nemcsak másoknak beszélek
miért fontos a testi-lelki állapot
megóvása, eszerint élünk mi is,
családommal együtt. Az egészséges
táplálkozásra kiemelt figyelmet
fordítok. Kiskertemben saját
magam termelem meg azokat a
zöldségeket, amiket otthon fogyasztunk.
Számomra a kertészkedés
jelenti az aktív kikapcsolódást,
a lélekbeli feltöltődést pedig a szeretteim.
A férjem, és a csodálatos,
történésznek tanuló leányom. A
nyugodt családi háttér jóvoltából
tudom teljes odaadással végezni a
munkámat. Már megint a hivatásomnál
tartok… De egy igazi orvos
nemcsak munkaidőben él a betegeiért,
hanem azon kívül is…
Szabó Zsófia
„Mély szaktudással, emberséggel,
empátiával segíteni másokon…"
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 17.
Horoszkóp
Acsillagok állása szerint keményen meg kell
dolgoznia ezután is a sikerért. Bár szereti átgondolni
a döntéseit, most ne mérlegeljen, hiszen
a családjáért fáradozik. Atűrőképessége
is határtalan lesz a húsvéti ünnepek alatt.
Tudja, hogy változtatnia kellene valamit a
rokoni kapcsolataiban, csak azzal nincs
tisztában, hogyan fogjon hozzá. A közelgő
ünnepek most jó alkalmat adnak ehhez is,
csak vegye át a kezdeményező szerepet.
Bár a húsvéti készülődéssel kellene elfoglalnia
magát, önnek fontosabb lesz a nosztalgiázás,
hiszen egy régóta nem látott, régvolt
hódolóval még bevásárlás közben is
fel lehet eleveníteni a régi, szép emlékeket.
Aváltozékony időjárás ugyan keresztül húzza
a számítását, de új ötletekben nem lesz hiánya.
Némi szervezőmunkának köszönhetően
a húsvéti ünnepek ugyanolyan kellemesen
telnek el, mint ahogyan eltervezte.
A bolygóállások szerint kedvező helyzetbe
kerül a héten. Öröme azonban ne legyen
teljes, mert a bolygó arra is inti, hogy ne
költse el minden pénzét még akkor sem, ha
szüksége van a kiszemelt holmikra.
A párja szerint egy titkos erő lakozik önben,
amit szükség esetén mindig ki is használ.
A közeljövőben ismét élnie kell ezzel
az erővel, csak elmélkedjen el a dolgokon
és máris megkapja az iránymutatást.
Egy kellemes, meglepetésekkel tarkított
hétvégére számíthat. Új ismeretségekre is
szert tehet, de a barátság kezdetén forduljon
hozzájuk kellő türelemmel. őrizze meg
optimizmusát, és biztosan sikert arat.
Jó alkalma nyílik a közeljövőben személyes
kapcsolatainak ápolására. Egyre jobban
érzi magát barátai társaságában, és
még az is előfordulhat, hogy bekapcsolódnak
egy vidám hangulatú locsolóbálba.
Úgy tűnik, unalmasan telnek a napjai, mert
szinte éhezik a kihívásokra. Az ünnepek
előtt gyorsan túlteszi magát a rutinfeladatokon,
de unatkozni mégsem lesz ideje. Számoljon
váratlanul betoppanó vendégekre is.
Bízzon jobban a saját erejében, ha el akar érni
valamit. Acélkitűzései, a kívánságai ne rugaszkodjanak
el túlságosan a valóságtól, még akkor
sem, ha egy csekély húsvéti ajándékról van
szó. Ne szomorkodjon, még kaphat valamit.
Izgalomra vágyakozik, és nem csendre
meg nyugalomra. Vegyen bátorságot, és
értesse meg a párjával is ezt az óhaját.
Önnek is lehetnek elvárásai, még akkor
is, ha rendben mennek a dolgaik.
Változatlanul szereti, ha körberajongja a párja,
mielőtt megkéri valami munkára. Most, a
nagy húsvéti készülődés idején sem zökkenti
ki a gondolatmenetéből semmivel, és álmatlan
éjszakákat sem okoz a kívánságaival.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Termelésvezető szakirányú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási manager szakirányú megegyezés szerint
Raktári műszakvezető középfokú megegyezés szerint
Műszakvezető szakirányú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási munkatárs felsőfokú megegyezés szerint
Boltvezető helyettes szakirányú megegyezés szerint
Bolti eladó szakirányú megegyezés szerint
Marós-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Raktári adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Raktári dolgozó 8 általános megegyezés szerint
Csomagoló 8 általános megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
TÁRS
VEGYES
ÁLLÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikróját,
hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint
összegyűjtött reklám újságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7629K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7636K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István,
telefon: 0630-597-1530 (7632K)
A Nagykanizsai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ pályázatot
hirdet családgondozó munkakör (1
fő) betöltésére. Benyújtási határidő:
2014. május 5. Részletes információk:
h t t p s : / / k o z i g a l l a s . g o v. h u ;
www.nagykanizsa.hu; www.surd.hu;
www.zalakomár.hu (7638K)
A Nagykanizsai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ családgondozó
asszisztenst (1 fő) keres. Benyújtási
határidő: 2014. május 5.
Részletes információk: www.nagykanizsa.
hu; www.surd.hu; www.zalakomár.
hu (7639K)
Lakberendezési tárgyakat: porcelánt,
falitálat, képet, réz, bronz tárgyakat,
valamint papírrégiségeket
(képeslap, fotó, levél, stb.) készpénzért
vásárolok. Tel.: 0630-
3328422 (7640K)
54 éves férfi várja korban hozzáillő
hölgy jelentkezését. Leveleket a
Szerkesztőségbe: „Egyedül nehéz,
ketten könnyebb” jeligére kérek.
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. április 17.
Apróhirdetés: tizenöt szóig 800 Ft, a
másodiktól 400 Ft. Kanizsa Kártyával
az első 600 Ft, a másodiktól 300 Ft.
Dajka és pedagógiai asszisztens
vizsgára felkészítés indul Nagykanizsán
részletfizetéssel.
Tel.: 0630/6374083, 0620/4237877,
0670/3928943 (7637K)
1%A Nagykanizsai
Cukorbetegek
Egyesülete tisztelettel
kéri Önöket, hogy jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával
az egyesületet támogatni
szíveskedjenek. Adószám:
18955912-1-20. Számlaszám:
11749015-20005519
Elhunyt a Nagykanizsai Torna
Egylet 1866 egykori kiváló
elnöke Péter Ferenc. Péter Ferenc
több cikluson keresztül volt
a sportegyesület elnöke. Az ő
vezetése idején épült az Ady út
68. szám alatti sportcsarnok, valamint
az Ady út 78. szám alatti
labdarúgó és súlyemelő komplexum.
Munkásságát Nagykanizsa
város, Nagykanizsa Megyei
Jogú Sportjáért kitüntető címmel
ismerte el. Péter Ferenc 92
évet élt. Emlékét megőrizzük.
Kiss György,
az NTE 1866 elnöke
Elhunyt Péter
Ferenc, az NTE
egykori elnöke E héten szerdán kezdődött és
egészen szombat délutánig tart
Nagykanizsán az ökölvívók serdülő
és junior korcsoportos diákolimpia
döntője. A négy napos
eseménynek a Cserháti-Russay
csarnok ad otthont az elkövetkezendő
napokban.
– Tulajdonképpen koncepciónk
szerint a kanizsai akadémia megnyitása
után a feladatunk az, hogy
minden évben valamilyen országos
méretű versengést a városba
hozzunk, ez most a serdülők és juniorok
diákolimpiájának országos
döntője – fogalmazott Draskovics
Szilárd, a Kanizsa Box Klub elnöke,
akit a közelmúltban már a honi
szövetség elnökségébe is beválasztottak.
– Igazán népes és színvonalas
mezőnnyel számolhatnak
a sportolók és a reményeink szerint
mind nagyobb számban kilátogató
érdeklődők.
A szervezők előzetesen 200-250
fiatal öklözővel számoltak – öszszesen
– a két korosztályban, s köztük
persze a kanizsai ökölvívó akadémia
növendékei is ott lesznek.
– Április 16-án délután kezdődtek
a küzdelmek és folytatódnak
17-én a selejtezőkkel, pénteken az
elődöntők, míg április 19-én,
szombaton délelőtt a döntők következnek
– árult el részleteket a
lebonyolításról a klub első embere.
– Ez egyben a sportág hazai
utánpótlás krémjének olimpiája
úgymond, melyen természetesen
jó eredményeket várunk – ezt már
az egyik tréner, a dél-zalai akadémia
névadója, Botos András
mondta. – Sajnos vannak sérültjeink,
akik nem tudtak indulni, ettől
függetlenül sikeres párharcokra
számíthatunk a mieink részéről.
– A serdülőknél 38,5, valamint
40,5 kg-ban, míg a junioroknál 46,
50 és 52 kg-ban lesznek egyesületünknek,
akadémiánknak és a sportolók
helyi iskoláinak indulói – fűzte
az elhangzottakhoz Korpics Miklós,
a fiatalok másik edzője. – Akanizsai
oktatási intézmények közül a
Rozgonyi- és Kőrösi-iskola, valamint
a Zsigmondy-Széchenyi középiskola
nevezett bokszolókat.
P.L.
Országos diákolimpiával nyitottak
A közelmúltban Nagykanizsán
megrendezett kötélugró diákolimpia
országos döntője egyben
a nyári, Hongkongban megrendezésre
kerülő világbajnokság
válogatójának utolsó köre is
volt.
A kanizsai iskolákat képviselő,
illetve a kanizsai klubban sportoló
versenyzők közül (képünkön)
Szabó Péter, Kalmár Benedek,
Kovács Bence, Kovács Emese és
Hegedűs Zsófia szerepelt remekül,
mint kiderült később, közülük
a magyar válogatott tagjaként
Szabó Péter és Kalmár Benedek
képviseli a Szan-Dia FSC-t a július
27. és augusztus 5. között megrendezésre
kerülő hongkongi világbajnokságon.
Addig is gőzerővel készülnek a
távol-keleti megmérettetésre a
klub versenyzői.
P.L.
Mehetnek a vb-re
Kanizsa 2014. április 17. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Javában tartanak a vízilabdázók
OB I B-s pontvadászatának
csatározásai, köztük a Kanizsa
VSE is a felsőház felé igyekszik
csoportjában.
Hódmezővásárhelyi VSC (5.)
– Heat Group Kanizsa VSE (3.)
19-17 (5-5, 3-4, 5-7, 6-1)
OB I B B-csoport férfi vízilabda-
mérkőzés, 11. forduló. Hódmezővásárhely,
50 néző. Vezette:
Pásztor, László G.
Kanizsa: Kiss Cs. - Kádár 2,
Fábry 3, Kéri 1, Virt M., Kaszper
G. 1, Vitári. Csere: Bencz, Cserdi
2, Gulyás 5, Szilvasán 2, Kis Zs.,
Bakó 1. Edző: Németh Zsolt.
Ahogy az a nagykönyvben meg
van írva, úgy vízilabdáztak a vendégek
a középmezőnyhöz tartózó
Hódmezővásárhely ellen. Gólokban
gazdag volt a találkozó, idővel
azonban a két csapat védelmének
rövidzárlatai után a kanizsaiak jöttek
ki jobban a fordulópontokból.
Mindez az utolsó negyedig volt
érvényes, amikor a már megnyertnek
hitt meccsen elemi hibákat vétettek
Németh Zsolt tanítványai.
Számos mérkőzés-szituációban hibázott
a Kanizsa VSE, s az is igaz,
hogy amit és amikor a vásárhelyiek
kapura lőttek, az hálóba is vágódott.
Az utolsó felvonásban
Kaszper Gáborék önmagukat verték
meg, ezzel fontos pontot, pontokat
veszítve idegenben.
Heat Group Kanizsa VSE (3.)
- Szolnok II (6.) 13-9 (4-1, 3-2, 2-
3, 4-3)
OB I B B-csoport férfi vízilabda-
mérkőzés, 12. forduló. Nagykanizsa,
30 néző. Vezette: Lázár, Juhász.
KVSE: Kiss Cs. - Szilvasán 3,
Kaszper G., Kéri 2, Virt M. 1, Kádár
3, Gulyás 2. Csere: Cserdi 1,
Fábry 1, Bencz, Vitári, Kis Zs.
Edző: Németh Zsolt.
Információink szerint a klub vezetése
sem ment el szótlanul a
hódmezővásárhelyi vereség mellett,
s már ezért is hajtotta a bizonyítási
vágy a kanizsai csapat tagjait,
akik nem is kezdtek rosszul, s
eredményes játékukat a második
negyedben is folytatni tudták. A
hazaiak küzdöttek, hajtottak, s ez
még akkor is igaz, ha a harmadik
harmadtól jelentkezett is némi
holtpont Kaszper Gáboréknál.
Mindez a negyedik játékrészben
csúcsosodott, hiszen az utolsó
nyolc perc elején 9-7-re is feljöttek
a szolnokiak. Akkor aztán egy kiadós
gólcsend következett, de ezt
átvészelve a Kanizsa VSE biztosan
hozta a találkozót.
Németh Zsolt: „Úgy érzem, a
csapat összeszedte magát és bizonyította,
hogy kisiklás volt az előző
fordulóbeli eredmény. Ezúttal
valóban kellő koncentrációval
szálltak vízbe a srácok és egy jó
Szolnokot sikerült felülmúlni.”
Debreceni CPVSE (9.) - Heat
Group Kanizsa VSE (3.) 3-20 (0-
3, 0-8, 0-5, 3-4)
OB I B-s férfi vízilabdamérkőzés,
B-csoport, 13. forduló.
Debrecen, 30 néző. Vezette:
Madarasi, Sándor.
Kanizsa VSE: Kiss Cs. - Szilvasán,
Kaszper G. 4, Fábry, Virt
M. 1, Kádár 5, Gulyás 4. Csere:
Bencz, Maár, Cserdi, Kéri 1, Kis
Zs. 2, Bakó 3. Edző: Németh
Zsolt.
Az eredmény sok mindenről
árulkodik, többek között arról,
hogy nem volt a kicsi a különbség
a két együttes között. Ezen túl a
vendégek három negyedet is lehoztak
kapott gól nélkül, maguk pedig
kedvükre érhették el találataikat.
Az utolsó játékrész eredménye
valamivel szorosabb állást hozott,
de a Kanizsa VSE így is gólfesztivált
rendezett összességében.
P.L.
Útban a felsőház felé
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(1.) – Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp SK (9.) 7,5:4,5
NB I sakk csapatbajnoki mérkőzés,
8. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Ivanisevics - Horváth Á. döntetlen,
Erdős - Szabó G. döntetlen, Lenic -
Czebe 1:0, Ribli - Varga Z. döntetlen,
Pintér J. - Mészáros T. döntetlen,
Bánusz - Tésik 1:0, Prohászka -
Almási 0:1, dr. Flumbort - Horváth T.
döntetlen, Galyas - Horváth Gy. döntetlen,
Kántor - Mádl 1:0, Bodó - Dobos
1:0, Gara T. - Csiszár döntetlen.
Egy megyei rangadó mindig is
megyei rangadó marad, akármilyen
célokért is küzdjön az összecsapás
két együttese. Így volt ez ezúttal is
a Nagykanizsa – Zalaegerszeg sakk
csapatbajnoki mérkőzés alakalmával
is. Ha azt vesszük, akkor két
hatszoros bajnokcsapat feszült egymásnak,
csak a hazaiak a bajnoki
címért, míg a vendégek a kiesés elkerüléséért
szerezték a pontokat.
Maga a találkozó nem kis küzdelmet
hozott, amiről a nem kevés
döntetlen is árulkodott.
– Azt kell mondjam, nagyon nagy
meccs volt – kezdte rögtön összegzésképpen
a kanizsai együttes csapatvezetője,
Papp Nándor. - Az
egerszegiek minden megpróbáltak,
jól is tartották magukat, s ugyan nem
az én tisztem ezt mondani, de nem is
értem egy ilyen találkozó után, hogy
miképpen állhatnak a kieséstől fenyegetve
a tabellán. Mi viszont ismét
fontos sikert jegyeztünk a találkozón.
***
Egy megyei rangadón, vagyis az
Aquaprofit Nagykanizsai TSK –
Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
SK mérkőzésen szerezte meg hetedik
NB I-es sakk csapatbajnoki
aranyérmét a kanizsai együttes. A
7,5:4,5-ös hazai sikerrel záruló partik
után néhány perccel vált biztossá,
hogy a dél-zalaiak megvédve címüket,
hetedszer lettek az NB I bajnokai.
Sorozatban hatodszor.
– Amérkőzés egy óra játék eltelte
után kezdte azt a régi, igazi „megyei
rangadós” hangulatot idézni –
értékelt Papp Nándor, a Kanizsa
csapatvezetője. – Tényleg derbit
játszottunk, s csak ismételni tudom
önmagam: amely csapat így tud
játszani, mint tette azt ellenünk a
Csuti, nem létezik, hogy a kiesés
ellen kell hogy küzdjön.
Apárosítás úgymond három, illetve
négy szereplős lett idővel, hiszen
nem sokkal a nagykanizsai párharc
után derült ki, hogy a Paksot otthonában
7:5-re győzte le a Budapesti
Titánok, ami egyben azt is jelentette,
hogy az Aquaprofit-NTSK megszerezte
a 2013/14-es szezon bajnoki
címét, mivel a tabellán 12 pontra
nőtt előnye a Duna-partiak előtt.
– Amikor mindez kiderült, a játékosaink
már úton voltak, s email-
en is gyorsan tájékoztattam
őket – folytatta Papp Nándor. –
Ahogy alakultak a történtek, arra
tényleg nem számítottunk, de úgy
érzem, nem kis dolog ilyen rövid
bajnokságban egy fordulóval a vége
előtt a címet ünnepelni.
Bár, még egy forduló a bajnokságból
hátra van, azért az ilyenkor
szokásos értékelés is előkerült természetesen
a tárból.
– Kántor Gergely a nálunk a
nyolc meccsen szerzett 6,5 pontos
teljesítményével messze kiemelkedik,
s nincs kizárva, hogy az NB I
legjobb pontszerzője lesz – mondta
Papp Nándor. – Gyakorlatilag nem
is volt gyenge teljesítményünk, sakkozóink
majd mindegyike 50 százalék
feletti mutatóval bír. Az ukrán
olimpiai bajnok Zahar Jefimenko
úgymond beugróként veszített sajnos
egyetlen meccsén, illetve ha a
csapatot nézem, akkor a Dunaharaszti
elleni kezdés volt kissé nehézkes,
utána azonban egyenesbe jöttünk.
No, meg a Paks is elég korán
elhitte, hogy nem sok keresnivalója
lehet... A bajnoki cím megszerzésével
egyben az is eldőlt, hogy a vidéki
klubok között csúcstartók lettünk
a megszerzett aranyérmek tekintetében.
Mi hétnél tartunk, az
egerszegiek hatot számlálnak, s a
Miskolcnak van négy elsősége.
P.L.
Nyolcadik fordulóban jött a hetedik
Az elmúlt napokban a Kanizsa
Lovas Klub két remek sportolója
is szép eredményeket ért
el az egyes lovas versenyeken.
Iván Hanna, az egyesület fiatal
és nagy reményű lovasa – aki az
idén tette le a rajtengedély vizsgát
díjlovaglásból – máris szép eredményeket
ért el, hiszen a szlovákiai
Dunatőkésen nemzetközi versenyen
lett bronzérmes.
Egyed László (képünkön) pedig
a bábolnai országos CNC* military
versenyen két lovával is kiváló
eredményt ért el: Viking nevű
lovával (képünkön) első helyezett
lett, My Wein nevű négylábújával
pedig harmadik helyezést ért el.
P.L.
Rangos
versenyekről
hoztak érmeket
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. április 17.
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját – a szokottól eltérően
– 2014. április 23-án (szerdán) 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri
Hivatal 1. emeleti tárgyalójában.
Polgármesteri fogadóóra
XXVI. évfolyam 15. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. április 24. Kanizsa
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
Két fontos újdonságról, a Web-
Doktor, valamint a könyvfutár
szolgáltatás indításáról tartott
sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter
polgármester, az Idősügyi Tanács
(IT) elnöke. Az eseményen
részt vett dr. Brünner Szilveszter,
a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója,
Czupi Gyula, a Halis
István Városi Könyvtár igazgatója,
dr. Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó és Herman
József pedagógus.
– Ismét újat tudunk nyújtani az
IT szervezésében, de nemcsak az
idősek, hanem a városban élő fiatalok
jelentős részének is – kezdte
tájékoztatóját Cseresnyés Péter
polgármester, IT-elnök, majd viszszautalt
az előzményekre.
Nagykanizsa önkormányzata
mindig is kiemelt feladatának tekintette,
hogy tevékenyen segítse
az idős emberek boldogulását, társadalmi
aktivitásuk megőrzését,
szükség esetén a róluk való gondoskodást.
E törekvések része a honlap
létrehozása is, amely az idősebb generáció
tájékoztatásán túl a digitális
esélyegyenlőségüket is biztosítja. A
60plus.hu azokról az eseményekről,
hírekről és jogszabályokról ad
tájékoztatást, amelyek fontosak lehetnek
az életükben, és mindennapjaikat
befolyásolják.
2013 márciusában megtörtént a
Város Idősügyi Stratégiájának
egyik alappilléreként a Digitális
Esélyegyenlőségért Program elfogadása,
mellyel azt kívánták elérni,
hogy minél több nagykanizsai idős
ember tudja használni az internetet.
Erre alapozva indították el a kórház
hathatós közreműködésével a
WebDoktor honlapot, amely segítségével
tájékozódhatnak az emberek
az egészségüket érintő kérdéseikben.
Következő lépésként a háziorvosokat
is szeretnék bevonni a
WebDoktor-szolgáltatásba – hangsúlyozta
a városvezető.
A polgármester szavait követően
dr. Brünner Szilveszter kiemelte, ez
a kezdeményezés nagyon jó példája
annak, hogy a nagykanizsai városvezetés
a 2012-es tulajdonosváltás
óta is szívügyének tekinti a város és
a városkörnyéki betegek ellátását,
és ezzel a lépéssel is támogatja az
egészségügyi intézmény működését.
Fontosnak tartotta megjegyezni,
a mai egészségügyben szakítaniuk
kell az évszázados paternalisztikus
gondolattal, és párbeszédet kell
folytatniuk a betegekkel, illetve a
betegeknek az egészségügyi dolgozókkal.
Továbbá enyhíteniük kell az
egészségügyben dolgozók és a betegek,
illetve a hozzátartozóik között
fennálló információs aszimmetriát.
Ezeknek a céloknak is megfelel a
WebDoktor felület létrehozása
Nagykanizsa város honlapján.
(folytatás a 2. oldalon)
WebDoktor, könyvfutár
a generációk szolgálatában
Város Napja – Részletes programok és információk lapunk 4-5. oldalán.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. április 24.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Krónika
(folytatás a címlapról)
Természetesen örömmel álltak
szakemberkollégáival a megvalósítás
mögé – tette hozzá, és mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy közelebb kerüljenek a
betegekhez, a hozzátartozóikhoz,
esetleg orvos az orvoshoz.
A honlap működésével kapcsolatban
Herman József elmondta, a
belépéshez regisztrációra van szükség.
A bejelentkezett felhasználók
keresési lehetőséggel tudnak élni
az orvosok neve, különböző címkék,
kereső szavak, témák, valamint
szakterületek szerint. Kérdezhetnek,
hozzászólhatnak a témákhoz,
melyekre választ is kapnak.
Dr. Szabados Gyula az elmondottakhoz
hozzáfűzte: az Idősügyi Tanács
honlapján működtetett Web-
Doktor már élesben működik, bárki
számára rendelkezésre áll és elérhető
a www.nagykanizsa60plus.hu, vagy a
www.webdoktor.60plus.hu domain
címen is.
Asajtótájékoztató másik részében
a könyvfutárszolgálat bevezetéséről
adott tájékoztatást Cseresnyés Péter.
A szolgáltatás elindításáról együttműködési
megállapodás jött létre az
önkormányzat Idősügyi Tanácsa
(IT) és a Halis István Városi Könyvtár
között. A keretmegállapodást a
város első embere, valamint Czupi
Gyula könyvtárigazgató írta alá a
sajtó képviselőinek jelenlétében.
Az aláírás előtt Cseresnyés Péter
emlékeztetett rá, hogy 2013. november
14-én együttműködési keret-
megállapodást írt alá az iskolai
közösségi szolgálat közös lebonyolításáról
a város három közép-, hét
alapfokú oktatási intézménye, valamint
hét fogadó szervezet. A megállapodásban
az IT, mint fogadó
szervezet vállalta, hogy biztosítja a
„Könyvfutár szolgálatot” a város
időskorú lakossága számára. Az IT
több tevékenységet is felvállalt. Az
Ezüstnet képzés már elindult, most
rajtol a Könyvfutár, amit harmadikként
az idősügyi klubok kapcsolattartói
és weboldalszerkesztői hálózatának
kialakítása követ.
A könyvtár pedig, az iskolai közösségi
szolgálat keretében vállalta
a könyvfutárszolgálatot azon idősek,
egyedülállóak számára, akik fizikai
állapotuk miatt nem képesek
eljutni az intézménybe. A könyvkölcsönzés
mellett ezáltal lehetőség
nyílik a generációk egymás közötti
kommunikációjára és nem utolsósorban
a diákok megismerhetik az
idősek gondolatvilágát.
B.E.
A korábbi évekhez hasonlóan,
húsvéti ajándékkal és köszöntővel
idén is ellátogatott Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő az Idősek Otthonába.
A jókívánságok jelképesen
az Egyesített Szociális Intézményhez
tartozó Idősek Klubjának
valamennyi klubtagjához is
szóltak.
őket az ünnepek után látogatja
meg a polgármester. A város első
embere nemcsak az önkormányzat
nevében köszöntötte az időseket,
és kívánt áldott, békés ünnepeket,
hanem a legifjabb generáció nevében
is. Az üdvözlőlapokat ugyanis
a húsvéti gondolatok és vers mellett
a Hétszínvirág Óvoda apróságainak
dedikált rajzai díszítették.
Az intézményből a polgármester
sem távozott üres kézzel. Hálájuk
jeléül saját készítésű húsvéti ajándékcsomaggal
viszonozták az otthon
lakói a városvezető kedvességét.
B.E.
Húsvéti ajándék időseknek
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy – Széchenyi Tagintézményének
11. és 12.-es diákjai
a Fő úti Zsinagógától a teherpályaudvarig
tartó sétával emlékeztek
arra a több mint háromezer
zsidó emberre, akit 1944 áprilisában
hurcoltak el városunkból.
Ahogy Lévai Péterné Ibolya, a
Nagykanizsai Zsidó Hitközség alelnöke
a Zsinagógában elmondta,
a Holokaust emléknaphoz kapcsolódó
emlékező menet célja, hogy
felhívják a fiatalok figyelmét a
sorsközösség vállalásának fontosságára,
és arra, hogy az utókornak
nem szabad elfeledni a magyar zsidóság
ellen elkövetett borzalmakat.
Ezt követően egy tanuló Pauk Anna
könyvéből, visszaemlékezéséből
olvasott fel egy részletet. Pauk Anna
egykoron városunk megbecsült zenepedagógusa
volt. Auschwitzba
hurcolták, majd megmenekült. A
visszaemlékezésből megtudtuk,
hogy milyen rettenetes erőfeszítést
igényelt a túlélés. A koszorúzást követően
a diákok a teherpályaudvaron
lévő, deportáltak emlékére állított
tábláig sétáltak Marosi Attila pedagógus,
szervező vezetésével, ahol
elhelyezték koszorújukat.
V.M.
Emlékező séta a Kanizsáról
elhurcoltak emlékére
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
Április 28-án 16 órakor
személyautó és motor
Április 29-én 16 órakor
B+E, C, D, C+E
Április 30-án 14 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
A 2014.05.10-i GKI vizsgára
jelentkezési határidő: 04.28
Diákokak diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 24.
Nagyszabású gálaműsorral
kettős évfordulóról emlékeztek
meg a Miklósfai Általános Iskolában.
A jelenlegi épületben 35 évvel
ezelőtt, míg a településrészen
245 évvel ezelőtt kezdődött meg
az oktatás. Az eseményt megtisztelte
jelenlétével Dénes Sándor és
Karádi Ferenc alpolgármester. A
városvezetés nevében Dénes Sándor
mondott köszöntőt. A meghívott
vendégek mellett jelen voltak
az intézmény jelenlegi és volt tanítványai,
pedagógusok, szülők,
az elmúlt 35 év alatt és jelenleg is
ott dolgozó munkatársak. Az est
fellépői mindnyájan a miklósfai
iskola falai között töltötték diákéveiket,
vagy jelenleg is az intézmény
tanulói.
„Az iskola világítótorony. A
jövő fényjele! Száz meg száz
kis magot tartalmazó gubó, amiből
meg fog születni az új, a
jobb, a bölcsebb.” – írta egyik
novellájában Arthur Conan
Doyle. Ezt a világítótornyot közel
130 tanuló köszöntötte színes
műsorával.
Szmodics Józsefné iskolaigazgató
jubileumi ünnepi beszédében a
múlt, a jelen és a jövő lépcsőfokait
emelte ki:
– Az évfordulók mindig különleges
helyet foglalnak el az életünkben.
A mai programunk az
idei tanév rendezvényeinek megkoronázása.
Ezen az eseményen
megnyitjuk a múlt kapuit és a jelen
lépcsőfokain előre haladunk a jövőbe,
határozott elképzelésekkel,
tervekkel. Tisztelettel fejet hajtok
azok előtt, akik részesei voltak az
intézmény 245 és a közelmúlt 35
évének.
Már elődeink, Horváth Antal,
Dömölky László, Simon Lajos,
Szily Károly, Steinhardt László,
Szendrői Lajos, Imics Lászlóné
igazgatók is tisztában voltak azzal,
hogy egy település életében a legfontosabb
intézmény az iskola –
folytatta gondolatait az iskola egykori
irányítóinak felsorolásával. –
ők már nincsenek közöttünk, de
ahogy Dosztojevszkij írta: „Az
igaz ember eltávozik, de a fénye
megmarad.” Ezt a fényt adták át
utódaiknak Dr. Kotnyek Istvánné
és Sajni József igazgatóknak, hogy
tovább öregbítsék a miklósfai iskola
jó hírnevét. S én, a kollégáimmal
együtt igyekszem ezt lánggá
alakítani.
1768-tól napjainkig nagy változások
időszakait élte meg az intézmény,
mindig új tervekkel és
reményekkel. Az 1978. szeptemberében
átadott iskolaépület új
távlatokat nyitott az oktató-nevelő
munkában. Generációk sokasága
repült ki ez idő alatt az intézmény
falai közül – tért rá a tanítványok
sikereire az igazgatónő. –
Az oktató-nevelő munka minőségét
mi sem bizonyítja jobban,
mint a volt tanítvány, Berta Dénes
„Az Év Zalai tehetsége 2006.” címe.
Az Országos Curie Környezetvédelmi
Csapatverseny VI. és
az Országos Balogh János Környezet-
és Egészségvédelmi Csapatverseny
IX. helyezése (Flumbort
Sára, Karavidaj Edita, Molnár
Dóra). Nem beszélve a sport,
a művészet és a tanulmányi versenyeken
elért további szép helyezésekről.
Orvosok, közgazdászok,
művészek koptatták iskolánk padjait,
de vannak a tudás alapjait itt
megszerző kiváló szakmunkások
és példás családanyák, családapák,
akik már unokáikat, gyermekeiket
íratják a Miklósfai Általános
Iskolába. Bizonyára azért,
mert elégedettek voltak tanítóik
munkájával.
Elismerés illeti a már nyugdíjba
vonult kollégákat – Dr. Kotnyek
Istvánnét, Szendrői Lajosnét, Kiss
Józsefnét, Kiss Józsefet, Koncz
Tivadarnét, Bázár Elemérnét,
Balassáné Szakáll Rózsát, Molnárné
Borsos Györgyit és Sajni Józsefet
–, akik időnként meglátogatnak
bennünket, a példamutatásért,
a helytállásért és hogy a tudásuk
legjavát átadták tanítványaiknak.
S hogy ez milyen jól sikerült
a következő számadat bizonyítja:
tantestületünk 19 tagjából 7-en az
iskola tanulói voltak és többségük
itt telepedett le a családjával. S
hogy jövője van az iskolának, erre
garancia a mindig megújulni akaró
fiatal tantestület, a szülőktől felénk
áradó bizalom, a tanítványaink
szeretete, a visszatérő felnőtt diákjaink
helyállása a mindennapi életben.
Az ünnepség résztvevői egy történeti
kiállítást is megtekinthettek,
mely áttekintést adott az egykor
önálló település és a mostani településrész
oktatásáról.
B.E.
Kettős jubileumot ünnepeltek Miklósfán
A Vasemberház Dísztermében
ünnepélyes keretek között
vette át megbízólevelét Cseresnyés
Péter (Fidesz-KDNP) polgármester,
országgyűlési képviselő.
Az eseményen a meghívott
vendégek mellett jelen
voltak önkormányzati képviselők,
valamint Dénes Sándor
és Karádi Ferenc alpolgármester.
Tájékoztatójában dr. Varga
Eszter, a Zala Megyei 3. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Bizottság (OEVB) elnöke
kiemelte: a 2014. április 6-án
megtartott országgyűlési képviselők
választása fegyelmezetten,
problémamentesen és törvényesen
lezajlott. A jogerős végeredmény
alapján az induló 16 jelölt
közül, a 46.189 érvényes szavazatból
18.279 szavazattal, vagyis
a szavazatok 39,57 százalékával
Cseresnyés Péter, a Fidesz-
KDNP közös jelöltje lett a Zala
Megyei 3-as számú Országgyűlési
Egyéni Választókerület megválasztott
országgyűlési képviselője.
A választási bizottság nevében
gratulált Cseresnyés Péternek,
munkájához jó egészséget,
sok sikert kívánt, majd átadta a
megbízólevelet a régi-új országgyűlési
képviselőnek.
Cseresnyés Péter köszönetét
fejezte ki a bizottság, valamint a
polgármesteri hivatal minden
dolgozójának, akik a választás
zavartalan lebonyolításában
részt vettek. Megköszönte az önkormányzati
képviselők munkáját
is, mellyel segítették az országgyűlési
teendőinek ellátása
idején. A politikus elmondta, rövid
idő múlva elköszön az önkormányzattól.
Egyben megígérte,
abban az esetben, hogyha egy
együttműködő önkormányzat
alakul októberben, akkor ugyanolyan
zavartalan lesz a működésük,
mint amilyen az elmúlt
négy évben volt. Mert azon az
úton, amelyen az elmúlt években
elindult Nagykanizsa, csak így
tud még látványosabban előrejutni.
B.E.
Átvette mandátumát Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő
Kanizsa – Város 4 Napja 2014. április 24.
A 2014. évi Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások,
forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások várhatók az
Erzsébet tér és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 24. (csütörtök) 15:00 - április 27. (vasárnap) 12:00-ig az Erzsébet tér
keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között,
- április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 06:00-ig az Erzsébet tér
nyugati útszakaszán a Fő út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és
a Bolyai Ált. Iskola előtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi
út és a Magyar út között,
- április 25. (péntek) 20:00 - április 26. (szombat) 11:30-ig a Deák téren, valamint
a Széchenyi tér É-i oldalán (Felsőtemplom oldalsó bejárata mellett),
- április 25. (péntek) 08:00 - április 25. (péntek) 16:00-ig a városközpontban
a fizetőparkolók ingyenesen vehetők igénybe!
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 05:00-ig:
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között,
- az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca között a Fő
úton (a Fő út forgalma az Ady utcába terelve a kereszteződésnél; a Zárda
utca forgalma terelésre kerül a Király út felé a Fő út kereszteződésénél;
a Király út felőli forgalom terelése a Sabján Gy. utcába a kereszteződésnél),
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és az Arany J. út között (Polgármesteri
Hivatal - Bolyai Ált. Iskola előtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgony út és a Magyar út között,
- a Vásár utcán a Báthory utca - Erzsébet tér között: forgalom terelése a Báthory
utca felé.
Az útlezárások területére a fenti időpontok alatt csak a lakók, a vásárosok, vendéglátósok,
a fellépők és a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított
behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 05:00-ig a Kinizsi utca
forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom megfordul a
Rozgonyi utca és az Arany J. utca közötti viszonylaton. Az Arany J. utcában
jobbra fordulási tilalom lép érvénybe a Kinizsi utca felé, valamint a Kinizsi utca
nyugati oldalán megállási tilalom a Rozgonyi utca felől 50 m-en.
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 26. (szombat) 10:00 - 10:30 az Erzsébet tér - Fő út - Huszti tér - Petőfi
utca - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig tartó futóverseny
miatt szakaszosan,
- április 26. (szombat) 10:00 - 11:00-ig az ünnepi felvonulás és zászlófelvonás
idejére a Balatoni út irányába az Erzsébet tér - Fő út (Deák tér északi oldal) szakasza,
valamint a Csengery út a Fő út és a Zrínyi utca közötti szakasza, valamint
az Erzsébet tér irányába a Huszti tér - Fő út - Erzsébet tér szakasza (kivétel
a Huszti tér irányából a belváros irányába közlekedő menetrend szerinti autóbusz
járatok, visszairányban a Király körforgalom - Zrínyi út - Széchenyi
körforgalom - Felsőtemplom - Fő út terelőúton közlekednek az autóbuszok a
Deák tér megállóhely kihagyásával). A Széchenyi tér - Fő út közötti szakasz (a
Deák tér keleti oldal a Felsőtemplom előtti része) a huszárok elvonulási idejére
lezárásra kerül.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt
április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27 (vasárnap) 05:00-ig:
- lezárásra kerül az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca
közötti szakasza. A Dél Zalai autóbusz megállót ezen idő alatt a járatok nem
érintik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésű buszmegállópár áthelyezésre kerül a
Zrínyi utcába, az E.on székház elé,
- lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldala a Rozgonyi út és a Magyar út
között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8 Y-os jelzésű helyi járatok Napraforgó
tér - Miklósfa viszonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem
érintik a Királyi Pál út sarok, Vörösmarty út sarok és a Rozgonyi utca sarokmegállóhelyeket.
A megállóhelyek, ahol a járatokat igénybe vehetik: Kenyérgyár,
Magyar út 60., Kalmár utca, Zrínyi utcai ideiglenes megálló.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük
megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
Város Napja forgalmirend-változás
Város Napja
Program
2014. ÁPRILIS 25.
(PÉNTEK) ERZSÉBET TÉR
09:00 Iskolai előadások
13:00 Premier Táncklub
13:40 Fogyatékkal Élők
Integrált Intézményének műsora
14:10 Napsugár Együttes
15:00 Rozgonyi Úti Általános
Iskola énekkara
15:45 Szkes Dance Tánccsoport
16:15 Polgármesteri köszöntő
17:30 Pannonia Allstars Ska
Orchestra
19:10 FITPOINT
Mozgásközpont műsora
19:30 Salsa bemutató
20:30 Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar koncertje
2014. ÁPRILIS 26.
(SZOMBAT)
ERZSÉBET TÉR
10:00 Ünnepi felvonulás
11:00 Kanizsai Fúvószenekar
műsora
12:00 Tüttő János Nótaklub
12:30 Kanizsa Táncegyüttes
13:15 Orff Ütőegyüttes műsora
13:45 Jónás Tamás bűvész
14:00 Kakaó Együttes
15:15 Szan-Dia Fitness Sport
Club műsora
16:00 Nagykanizsa Város
Vegyeskara
17:00 Tóth Gabi élő koncert
18:30 Eraklin Táncklub
Együttes
20:00 Charlie - Tóth Vera élő
koncert, kísér: Abrakazabra
Zenekar
22:05 Tűzijáték
22:30 Utcabál az Abrakazabra
Zenekarral
A szervezők a műsorváltozás
jogát fenntartják!
További információ: ww.nagykanizsa.hu
Az Országház tervezésében,
építésében és Steindl Imre halála
után a befejezésében játszott
nagy szerepet Tandor Ottó nagykanizsai
származású építészmérnök,
akinek nevét műemlékmentési
program viseli Zalában. A
Zala Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala arról tájékoztatta az
MTI-t, hogy a műemléki világnap
alkalmából útjára indította a
Tandor Ottó Műemlékmentési
Programot. Ennek keretében a
közvélemény és a lelkes helyiek
segítségével mérik fel a megye
épített környezeti értékeit, illetve
rögzítik és dokumentálják azok
állapotát.
A program során az országos
védelem előtérbe helyezése mellett
a helyi értékmentés fontosságát
is hangsúlyozzák, ezért a zalai
önkormányzatok főépítészeit
is szeretnék bevonni munkájukba.
Az örökségvédelmi hivatal
Mentsük meg örökségünket
címmel általános és középiskolások
számára megyei rajz- és
fotópályázatot is hirdet, amellyel
a fiatalokat kutatómunkára is
ösztönzi, hogy felfedezzék a lakóhelyükhöz
közeli védett építészeti
értékeket.
A zalai örökségvédelmi hivatal
közleménye arra emlékeztet,
hogy a megye kedvező kulturális
adottságai, a települések építészeti
képe országos viszonylatban
is kiemelkedő jelentőségű.
Közel félezer országos védelem
alatt álló műemléképület található
a megyében, köztük például a
Festetics-kastély vagy a kallósdi
kerektemplom, de a zalai műemlékek
közel 20 százaléka veszélyeztetett
állapotban van.
MTI-Kanizsa
Műemlékmentés
Tandor Ottó nevével
fémjelezve
Kanizsa – Város Napja 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 24.
Kanizsa – Közgyűlési 6 sorok 2014. április 24.
Az akció a megjelenéstől május 31-ig tart.
A közgyűlésen elfogadták a
Humán Papilloma Vírus (HPV)
elleni védőoltási program kiterjesztésére
vonatkozó javaslatot.
Ennek értelmében a Nagykanizsán
állandó lakhellyel rendelkező
13 éves leánygyermekek részére
alanyi jogon biztosítják a
négykomponensű védőoltást.
A kormány döntése értelmében,
2014. évben bevezetik az oltási
rendbe a HPV elleni védőoltást kötelezően
ajánlott formában a 12.
életévüket betöltött, de a 13. életévüket
be nem töltött leánygyermekek
körében. Erre a 2014-2015-ös
tanév első félévében kerülhet sor. A
szabályzás értelmében az idén 13
éves, a 2001-ben született 206 lány
nagy része kimaradna mind a szeptemberben
induló nemzeti oltóprogramból,
mind az idén lezáruló
önkormányzati programból.
A védőoltáshoz szükséges mintegy
8 millió forintot az önkormányzat
rendelkezésre bocsátja a
2014. évi költségvetésben.
Megalakul a NaGESZ
A közgyűlés elfogadta a Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet
(NaGESZ) létrehozására
vonatkozó javaslatot, így az önkormányzat
július 1-jén költségvetési
szervezetet hoz létre.
A szervezet főbb feladatai közé
tartozik jelenleg a polgármesteri hivatalban
történő intézményi pénzügyi,
számviteli feladatok ellátása,
az önkormányzat által működtetésre
átvett köznevelési intézmények
technikai személyzetének munkáltatása
és az intézményi működtetés
feltételeinek biztosítása, az intézményi
közfoglalkoztatás szervezése és
az intézmények műszaki karbantartási
feladatainak az ellátása.
A NaGESZ igazgatói beosztására
benyújtott pályázatok véleményezésére
háromtagú szakértő bizottságot
hoznak létre, mely véleményezi
a beérkezett pályázatokat.
A bizottság írásbeli véleményének
polgármesterhez történő leadását
követően a bizottság külön intézkedés
nélkül megszűnik. A bizottság
feladatainak ellátásával a közgyűlés
Dénes Sándor alpolgármestert,
Bene Csaba PB elnököt és
Kunics György gazdálkodási osztályvezetőt
bízta meg.
A közgyűlésen elfogadták a
2014. évi közlekedési létesítmények
fejlesztésére vonatkozó
programot, így 80 millió forintból
utakat újítanak fel és járdákat
építenek.
Az önkormányzat a beruházási
felújítási program keretében minden
évben fejleszti a közlekedési
létesítményeket. Az adott évi beavatkozások
műszaki tartalmáról a
közgyűlés dönt a képviselői és lakossági
igények, valamint a szakmai
javaslatok alapján.
A 2014. évi költségvetés 80 millió
forint előirányzatot tartalmaz a
közlekedési létesítmények fejlesztésére.
Ennek figyelembe vételével
meghatározták a legfontosabb feladatokat,
amelyek ebben az évben
megvalósíthatók. A javaslatok alapján
felújítják a Rózsa utca 22. számú
társasházzal szemközti parkolót,
a Kisberki utcai parkolóból vezető
lépcsőket, a Március 15. tér –
Gördövényi utcát, a Munkás utca 5-
7. számig a parkoló utcát, a Bajcsai
utcában a járdát, a Principális csatorna
közúti hídját és a Bagolai sor
útburkolatát. Új járdát építenek a
Bajcsy-Zsilinszky E. utca végénél
és a Városkapu krt. déli végén.
Közeleg a jó idő és ezzel együtt
a szabadtéri rendezvények sokasága.
Amik a kihangosítás miatt
alkalomadtán sokak „hallásküszöbét”
súrolják, pedig önkormányzati
rendelet szabályozza
már régóta a zaj- és és rezgés elleni
védelem szabályait.
Ezt a rendelkezést egyébként módosítani
is kellett a legutóbbi soron
kívüli közgyűlésen jogszabályi változások
miatt. Azt ugyan külön szabályozza
kormányrendelet, mik
azok a létesítmények, tevékenységek,
amik környezeti zajt vagy rezgést
okozhatnak. Viszont e rendelet
hatálya nem terjedt ki többek között
a közterületi rendezvényekre.
Arról önkormányzati rendelkezés
gondoskodik, hogy szabadtéri, jelentős
zajkibocsátással járó események
kapcsán milyen szabályok
mérvadóak. Ebbe nem tartozik bele
– sok más mellett – az önkormányzat
és szervezetei által rendezett események,
családi rendezvények
kihangosítása, vagy például a vagyonvédelmi
célokat riasztó berendezések
által generált hanghatás,
még akkor sem, ha ezen berendezések
teljesítményei meghaladják a
megengedett 2000 Watt elektromos
összteljesítményt. Természetesen
ezeket az eseményeket is be kell jelenteni
„előzetesen”… Ahogy a többi
is: szintén az engedélyezési kérelemben
kell feltüntetni, több „paramétert”.
Mint (például) a helyszínrajzot,
vagy útvonaltervet, a tevékenység
időpontját, a hangosítás
módját, megnevezését, a berendezés
teljesítményét és a zajkibocsátásért
felelős személy megnevezését.
Idén is több önkormányzati
tulajdonban lévő intézményben
végeznek felújítási munkálatokat,
melyek „végleges” listáját a
legutóbbi soros ülésen konkretizálták.
Sok óvodában, iskolában, illetve
más intézményekben történnének
majd kisebb-nagyobb javítások.
Ezek „előzményeiről” tudható, hogy
a tavaly október végi közgyűlésen
döntöttek a városatyák az intézmények
2014-es felújítási programjáról,
pontosabban arról, hol s milyen
javítások szükségesek. Erről készült
egy tételes tervezet, amely az előterjesztésben
is olvasható. Szintén ebből
derül ki, hogy összesen több
mint 279.6 millió forint kellene ahhoz,
ha az említett intézményekben
minden helyreállítási-renoválási
munkálatot elvégeznének.
Idén pedig 80 millió forint jut a
szükséges felújításokra. Ebből
megvalósul a Rózsa Bölcsőde nyílászáróinak
cseréje (legalábbis ennek
első üteme), a Kossuth ovi lapostető-
terasztető szigetelése, a
Hevesi Általános Iskolában tetőszigetelés
és nyílászáró korszerűsítés,
a Kőrösiben a fűtésrendszert
modernizálják, a Miklósfai iskolában
a tornacsarnok ereszét. A
BLG-ben a C épület nyílászáróit, a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központnak a tetőhéjazatát cserélik,
a Szivárvány Egységes
Gyógypedagógia Módszertani Intézmény
pedig új homlokzati nyílászárókkal
gazdagodik.
Sz.Zs. - V.M.
Ingyenes HPV elleni
védőoltás
Fejlesztik a kanizsai
közlekedési
létesítményeket
Nem lehet
a „kelleténél”
hangosabb…
Több helyütt
renoválnak majd
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 24. Kanizsa – Hirdetés 7
Document for completion and publication by the Contracting Authority.
1. Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1007-2
2. Eljárás: helyi (nemzeti) nyílt eljárás.
3. Program: Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013
4. Finanszírozás: HUHR/1101/1.2.2/1007
5. Ajánlatkérő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
SZERZőDÉS JELLEMZőI
6. A szerződés meghatározása: közút felújítása és kerékpárút építése. Nagykanizsa
kerékpárutat épít négy különböző helyszínen a 7-es pontban meghatározottak
szerint.
7. A részek száma, megnevezése:
1. részajánlat: Kerékpárút kivitelezése a Nagykanizsa, Király és Vár utcákban
- Tervszám: 3013. Tervező: Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi
J. u. 9.).
2. részajánlat: Kerékpárút kivitelezése a Nagykanizsa, Petőfi utcában - Tervszám:
3113. Tervező: Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J.
u. 9.).
3. részajánlat: Kerékpárút kivitelezése a Nagykanizsa, Teleki utcában - Tervszám:
377-U/2011. Tervező: Profi-copy ''99 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hegyalja
u. 14.).
4. részajánlat: 6832-es számú összekötő út burkolatjavítása - Tervszám: 4013
Tervező: Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.).
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
8. Alkalmassági és származási szabályok: a részvétel egyenlő feltételek
mellett nyitott az Európai Unió tagállamaiból és egyéb, a szerződés finanszírozásának
keretéül szolgáló program speciális eszközei által meghatározott
és/vagy engedélyezett térségek országaiból és területeiről származó
minden, akár egyénileg, akár csoportosulás (konzorcium) keretében részt
vevő jogi személy előtt (lásd még az alábbi 22. pontot). A jelen szerződés
hatálya alá tartozó valamennyi munkának, szolgáltatásnak, árunak ezekből
az országokból kell származnia. A részvétel megengedett nemzetközi szervezetek
számára. A természetes személyek részvételét a szerződés finanszírozását
jelentő programra vonatkozó speciális eszközök közvetlenül szabályozzák.
9. Kizáró okok: az ajánlattevőknek az Ajánlati Nyilatkozat Építési Munkákhoz
formanyomtatvány részét képező aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk
annak igazolására, hogy esetükben nem áll fenn az EU külföldi
szerződésekre vonatkozó Gyakorlati Útmutató (Practical Guide to Contracts
Procedures for EU External Actions) 2.3.3. pontjában felsorolt kizáró
okok.
10. Ajánlatok száma: az ajánlattevők minden részajánlatra kötelesek ajánlatot
adni. Az ajánlattevők részajánlatonként csak egy ajánlatot nyújthatnak be. Egy
rész (lot) valamely részére benyújtott tendereket nem lehet figyelembe venni.
Bármely ajánlattevő jelezheti ajánlatában, hogy engedményt ad abban az esetben,
ha ajánlata egynél több részben nyerne. Az ajánlattevők több változatú ajánlatot
nem nyújthatnak be.
11. Ajánlati biztosíték: az ajánlattevők az ajánlat benyújtásakor 8000 euro öszszegű
ajánlati biztosíték nyújtására kötelesek. A biztosíték a sikertelen pályázóknak
az eljárás befejezésekor, a nyertes ajánlattevőnek pedig a szerződés valamennyi
fél általi aláírásának időpontjában kerül visszatérítésre.
12. Teljesítés-garancia: nem releváns.
13. Konzultáció és/vagy helyszíni bejárás: ajánlatkérő (opcionális) helyszíni
bejárást nem szervez.
14. Ajánlati kötöttség: az ajánlatoknak a benyújtási határidő lejártától számított
90 napig kell érvényesnek lenniük.
15. A szerződéses időtartam: a kivitelezést legkésőbb 2014.09.30-ig be kell fejezni.
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS BÍRÁLATI SZEMPONTOK
16. Kiválasztási szempontok részajánlatonként
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság.
a) Az ajánlattevő teljes nettó forgalma az elmúlt 3 évben érje el a 200 000
EUR-ot (Kérjük, adja meg a számításkor alkalmazott átváltási árfolyamot!).
b) Az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye nem lehet negatív az előző 3 lezárt
üzleti évben.
Műszaki-szakmai alkalmasság
a) Az ajánlattevő legalább 3 db, a beszerzés tárgyát képező munkával azonos
munkát (pl. út, kerékpárút, utca, járda felújítása vagy kivitelezése) végzett el
az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben melynek értéke elérte a nettó 300
000 EUR-t.
17. Értékelési szempont: legalacsonyabb ár.
AJÁNLATTÉTEL
18. A tenderdokumentáció beszerzése: a tenderdokumentáció a Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. földszint 10-es irodában érhető el. A dokumentációba
történő betekintés lehetősége az ajánlatkérőnél a felhívás 5. pontjában megjelölt
elérhetőségen lehetséges. Az ajánlatokat a tenderdokumentációban
szereplő formátumnak és instrukcióknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
Ajánlattevők kérdéseikkel írásban fordulhatnak: Horváth Annamária,
biovikiinvest@gmail.com (az 1. pontban szereplő hirdetményi azonosító
feltüntetésével) legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző
21 napig.
Az ajánlatkérő minden ajánlattevő kérdésére köteles válaszolni legkésőbb 11
nappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt.
A tisztázó válaszok, helyesbítések legkésőbb az ajánlatok benyújtását megelőző
11. napig kerülnek közzétételre a Közbeszerzési Hatóság honlapján:
http://kozbeszerzes.hu/mutat/1286/.
19. Ajánlattételi határidő: 2014. május 23. 10:00 óra.
A határidő lejártát követően benyújtott ajánlatok nem kerülnek értékelésre.
20. Az ajánlatok bontása: 2014. május 23. 10:00 óra.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet, tárgyaló
21. Az eljárás nyelve: az eljárással és a szerződéssel kapcsolatos minden írásos
kommunikáció angol nyelvű.
22. Jogalap: a Tanács 1085/2006/EK Rendelete az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz (IPA) létrehozásáról.
A Bizottság 718/2007/EK Rendelete a Tanács 1085/2006/EK Rendeletének végrehajtásáról.
Gyakorlati Útmutató az EU külső akcióiban érvényes szerződéskötési eljárásokhoz
(Practical Guide to contract procedures for EC external actions, PraG).
WORKS CONTRACTNOTICE - Kerékpárút építés és közútfelújítás Nagykanizsa, Magyarország
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. április 1-30-ig érvényes.
8 Kanizsa – Hirdetés 2014. április 24.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán
és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör
határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Király u. 47.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I/13. pontja
szerinti Közterület-felügyelői feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként működő Közterület Felügyelet hatáskörébe
utalt közterület felügyelői feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügyelők
munkájának operatív irányítása.
A közterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti
feladatok; járőrszolgálat; a közterületek jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának
védelme; közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot
és más állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintő intézkedések,
kényszerítő intézkedések végrehajtása. Avárosi rendezvények szükség szerinti biztosításában
való közreműködés.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közterület
Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, a
2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterület-felügyelői feladatkör I.
besorolási osztályra meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike, "B" kategóriás
gépjárművezetői engedély, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, közigazgatási vagy
jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés (ennek hiányában a pályázó
nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi),
felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat, kommunikációs szintű idegen nyelvtudás, jó konfliktuskezelő
és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza
a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal
(www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet
/ Önéletrajz minta szerint), motivációs levél, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
amely annak igazolását tartalmazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget,
szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. Apályázó által a pályázatban hivatkozott
szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai,
hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szemben
nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. június 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző
nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/63-7/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterület
Felügyelet csoportvezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét
követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést
megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő
kikötésével történik. A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. A munkáltatóval
kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu )
Álláspályázat: Humán és Hatósági
Osztály Közterület Felügyelet
(csoport) - csoportvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában az igazgatóság
jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyűlés határozott
időre, 2014. július 1. naptól kezdődően 2019. június 30-ig tartó öt évre választja
meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával
megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a zrt. Javadalmazási Szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, műszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási
és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők
általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány
eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatói
pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat
elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági
vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014.
májusi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Álláspályázat: Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zrt.
- vezérigazgató
Kanizsa 2014. április 24. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Zaláért Egyesületnek az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Közösen a kanizsai Paktumért” című, TÁMOP-1.4.5-12/1-
2012-0001 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatóságának vezetője 2012. november 30. napján
56.000.000 Ft összegű támogatásra (100%) érdemesnek ítéltre.
A projekt 2013. január 1. napjától 2014. április 30. napjáig tart.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Projektünk célja volt a nagykanizsai és a zalaegerszegi kistérségben
élő hátrányos helyzetű munkanélküli, álláskereső személyek foglalkoztathatóságának
javítása, munkaerő-piaci integrációjuk segítése
mentorálással, foglalkoztatásuk támogatása, valamint a munkáltatók
foglalkoztatásának bővítésére, hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására
való felkészítés. A "Közösen a kanizsai Paktumért" program
a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum céljait figyelembe
véve valósult meg, célunk volt a Paktum szereplőinek összehangolt
szükségleteire való hatékony reagálás és a paktum tagok által
megfogalmazott projektek megvalósítása a helyi munkaerőpiac
fellendítése érdekében.
Projektünk keretén belül 20 fő kompetenciafejlesztésben (digitális
írástudás képzés), majd pék képzésben vett részt 2013. március 1-
től, majd ezt követően 2013. augusztus 26-tól 14 fő a Kanizsai Pékség
Zrt. nagykanizsai, 6 fő pedig a zalaegerszegi üzemben került elhelyezésre
támogatott foglalkoztatás keretén belül. Programunk során
a térségben élő 100 fő álláskereső folyamatos felkészítése történt
a tartós munkavállalásra egyéni fejlesztési terveknek megfelelően.
Március hónapban 30 fő vett részt vállalkozóvá válást segítő tréningen.
A program keretén belül továbbra is folyamatos volt a paktum
partnerség erősítése, valamint célcsoportunk munkaerő-piaci esélyeinek
javítása érdekében a partnerségben résztvevő szervezeteknél
kapacitás-, illetve kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés történt.
Projektünk konzorciumi partnerségben valósult meg a Zaláért Egyesület
(főpályázó), a Kanizsa Pékség Zrt. és Szepetnek Községi Önkormányzat
együttműködésében.
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete legközelebbi
véradásának időpontja a következő:
2014.04.29. (kedd) 9:00 – 13:00 Cserháti Sándor SzKI, Kollégium
aula
Véradás - Vöröskereszt
KÖZÖSEN A KANIZSAI PAKTUMÉRT - PROJEKTZÁRÁS
2014 / április / 30.
Zaláért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 4-8. II/215.
Telefon: +36 (30) 552-9104
E-mail: zalaert.egyesulet@gmail.com
Honlap: www.zalaertegyesulet.hu
www.kanizsapaktum.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló VIA
Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában az igazgatóság
jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok
ellátása.
Amegbízás időtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyűlés határozott
időre, 2014. július 1. naptól kezdődően 2019. június 30-ig tartó öt évre választja
meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával
megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a zrt. Javadalmazási
Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási, műszaki,
beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115.
§ (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető
tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra
tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati
eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra
hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken,
illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt
ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be
kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat
a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával
véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében,
a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014. májusi soros ülésén hozza
meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.
Álláspályázat: VIA Kanizsa
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
- vezérigazgató
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében kérdőív
kitöltésével legyen közvetlen részese annak a törekvésünknek, hogy városunk
tovább fejlődjön, komfortosabb és élhetőbb legyen! A kérdőív elektronikusan megtalálható
a www.nagykanizsa.hu és a www.kanizsaujsag.hu honlapokon, illetve kitöltve
személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
portáján elhelyezett gyűjtőládába. Köszönjük segítő közreműködésüket!
FODRÁSZKLUBUNK
IDEI ELSő TALÁLKOZÓJA
Április 7-én tartotta idei első
foglalkozását kamaránk Fodrász
Szakmai Klubja, Takács Tibor
fodrászmester vezetésével. A
klubfoglalkozás témái az új irányzatok,
új divatfrizurák voltak. A
következő foglalkozás időpontja
május 5. 16.00 óra, amelyre szeretettel
várjuk a szakma újdonságai
iránt érdeklődő fodrászokat.
TÁJÉKOZTATÓ
A SZÉCHENYI
KÁRTYA PROGRAMRÓL
A VOSZ Zala Megyei Szervezete,
a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a KAVOSZ
Zrt. április 15-én tájékoztató
rendezvényt tartott a Széchenyi
Kártya Programról és a 2014.
évi adótörvény változásokról. A
rendezvényt Karádi Ferenc alpolgármester
nyitotta meg, majd
Doucha Ferenc, a VOSZ Zala
Megyei Szervezet elnöke, Mazzag
Ferenc, a ZMKIK elnöke, dr.
Polay József, a NAKKIK elnöke,
Perlusz László, a VOSZ ügyvezető
igazgatója és Süle Katalin a
NAK Zala Megyei elnöke köszöntötte
a résztvevőket. A 2014.
évi adótörvény változásokról Dr.
Lázár József, a NAV osztályvezetője,
a Széchenyi Kártya Program
elemeiről pedig Opris Ildikó, a
KAVOSZ Zrt. operatív igazgatója
tartott előadást.
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
A VÁROSREHABILITÁCIÓ
II. ÜTEMÉVEL
KAPCSOLATBAN
Kamaránk elnökének, dr. Polay
Józsefnek a felkérésére, Kálovics
Ferenc alelnök úr végigjárta a Fő
úton működő vállalkozásokat. A
cél az volt, hogy a kamara összegyűjtse
a felújítás miatt érintett
vállalkozások véleményét, és azokat
továbbítsa az illetékesek felé.
A projekt műszaki-szervezési
egyeztetésén elnökünk képviselte
a kamarát, ahol ismertette a kapott
észrevételeket. Kamaránk a kapott
észrevételek alapján levélben
fordult az IKI vezérigazgatójához,
hogy vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy a felújítás alatt milyen
módon szükséges csökkenteni a
bérleti díjakat. A levélben leírtuk,
hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara indokoltnak
tartja a forgalom várható jelentős
visszaesése miatt a bérleti díj mérséklését.
Az érdekelt vállalkozások részére
április 23-án fórumot rendeztünk
a Vasemberházban, ahol
Horváth István, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. projektmenedzsere tájékoztatta
a résztvevőket a legfontosabb
tudnivalókról az áru feltöltések
megoldásával és a felújítás
alatti zavartalan működéshez
szükséges feltételek biztosításával
kapcsolatosan.
SZAKKÉPZÉSI HÍREINK
Vizsgabizottsági elnökök
és tagok komplex szakmai
vizsgája
Kamaránk március-április hónapban
moduláris rendszerű szakmai
vizsgáztatásra készítette fel a
vizsgabizottsági elnököket és tagokat.
A vizsgakövetelményeknek
80 elnök és tag felelt meg, akiket
a kamara a szakirányú vizsgákra
delegál.
Szintvizsgák
Február elején megkezdődtek
az idei tanév szintvizsgái. Ez egyfajta
minőségbiztosítás a gyakorlatigényes
szakmák körében,
megbízható információkat ad a
gyakorlati képzés eredményességéről,
a felkészülés-felkészítés további
feladatairól tanulónak, tanárnak,
oktatónak, kamarának
egyaránt. A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében
eddig, 21 szakmában 460
tanuló vett részt a szintvizsgákon.
Üzemlátogatás a König
Cukrászüzemben
A gelsei Weöres Sándor Általános
Iskola nyolcadik osztálya
Kiss-Plánder Krisztina osztályfőnök
vezetésével február 20-án a
König Cukrászüzembe látogatott.
Siposné Gerencsér Henriett vezetésével
betekinthettek a cukrász
szakma rejtelmeibe. Tájékoztatást
kaptak a cukrászat szépségeiről,
nehézségeiről, a szakmai fejlődés
lehetőségeiről.
Látogatás a SkillsHungary
döntőjére
Március 5-én a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola szakoktatói
és végzős diákjai közül 46
fő utazott velünk Budapestre a
SkillsHungary Nemzeti Döntő
versenyeire. Az első alkalommal
megrendezett verseny az SZKTVhez
hasonlóan a Hungexpo Budapesti
Vásárközpont területén volt.
A döntőn hegesztő, villanyszerelő,
asztalos, ács, fodrász, ápolás és
gondozás, karbantartó tisztítóspecialista,
felülettisztító specialista
szakmából válogatták azokat a tanulókat,
akik hazánkat képviselik
Franciaországban, Lille városában
a „Szakmák Európa Bajnokságán”.
Informatikai hálózati
rendszeradminisztrátor és festő,
díszítőfestő szakmákban a brazíliai
Sao Paulo városban rendezendő
„Szakmák Világ Bajnokságára”
utazó diákok válogató versenyét
is ekkor rendezték. A versenyzők
mellett az előző világversenyen
indulási jogot szerzett tanulók kőműves,
mechatronika, szépségápoló
és virágkötő szakmákban
bemutatókat tartottak.
Nagykanizsai siker a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2014-ben hetedik alkalommal
rendezte meg a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyt. A verseny
országos döntőjét április 14-
16 között rendezték meg Budapesten
a Hungexpo Vásárközpont
Kanizsa 10 – Kamara 2014. április 24.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Pályázati felhívás
Gyakornoki program, akár 100%-os bér- és járuléktámogatással
A TÁMOP-2.3.4.B-13/1 kiírás keretében azok a képzőhelyek, akik
tanulószerződés keretében tanulót képeznek, és azt továbbfoglalkoztatni
szándékoznak, vagy másnál végzett tanulót foglalkoztatnak
pályakezdőként, jelentős támogatást kaphatnak. A pályázatok
benyújtása 2014. április 30-ig, elektronikusan. Bővebb információ:
http://palyazat.gov.hu/doc/3975.
A gyakornoki és mestervizsga program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt keretén belül valósul meg.
területén. A verseny célkitűzése a
gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák
– beleértve a ráépülő, magasabban
kvalifikált szakmákat is –
társadalmi presztízsének és vonzerejének
növelése, azok népszerűsítése
volt. A verseny és a fesztivál
szlogenje: „A jó szakma felér
egy diplomával!”
A kárpitosok versenyében
Huller Zsolt, a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi tagintézményének
tanulója első helyezést
ért el. Gratulálunk Zsoltnak
és felkészítő tanárának,
Angyalosi Miklósnénak.
Kamaránk az elmúlt évekhez hasonlóan
két buszt indított az országos
döntő meglátogatására. A fesztiválra
pályaválasztás előtt álló általános
iskolás diákokat vittünk el,
segítve ezzel a pályaválasztásukat.
Atanulók a gyakorlati versenyeken
túl előadások, bemutatók megtekintésével
is bővíthették a szakmákról
meglévő ismereteiket.
Kamaránk szakképzési és pályaorientációs
feladatai az NFAKA-
NGM-11/2013/TK számú pályázati
támogatásból valósulnak
meg. Atámogatást az NFAterhére
Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.
EXPORTSEGÍTő
KAMARAI
SZOLGÁLTATÁSOK
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2013-ban több fontos,
a külgazdasági munkát elősegítő
fejlesztést valósított meg. Megújult
az MKIK külpiaci tevékenységgel
foglalkozó honlapja, ahol
sok hasznos információ és tartalom
elérhető. Figyelmükbe ajánljuk
az ország tanulmányokat, melyek
16 kiemelt célországról adnak
részletes tájékoztatást magyar
exportőrök számára. Elkészült az
Export Directory of Hungary
online verziója, ahová a vállalkozások
maguk regisztrálhatnak, bővíthetik,
frissíthetik adataikat.
Megszületett az „Exportkalauz”
című online tudástár kezdő exportőr
vállalkozások számára. Célja
az exportőrök önálló tájékozódásának
elősegítése, továbbképzése
a külpiacokon való sikeres fellépés
érdekében. www.mkik.hu
INNOVATÍV KEZDő
VÁLLALKOZÁSOK
MENTORÁLÁSA
A Nemzeti Innovációs Hivatal
tavaly februárban indította el Mentor
Programját. A program révén
fiatal ötletgazdáknak, lehetséges
jövőbeni startup, illetve meglévő
vállalkozói tevékenységüket innovációs
vonalon bővíteni szándékozó
cégeknek kívánnak lehetőséget
biztosítani a növekedéshez azáltal,
hogy gyakorlott, sikeres vállalatvezetők,
szakemberek mentori segítségét
nyújtják számunkra.
Aprogram keretében a mentorok
önkéntesen, a társadalmi felelősségvállalás
szellemében szakmai támogatást
nyújtanak az innovatív kezdő
vállalkozásoknak. Szeretnék, ha
minél többekhez eljutna a program
híre. A program egy éves indulása
óta számos sikertörténet született,
mára közel 100 mentor és 100 mentorált
csatlakozott a programhoz,
emellett idén kibővítettük a programot
coaching szolgáltatással is.
KAMARAI REGISZTRÁCIÓ
– LEJÁRT A 2014. ÉVI
KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
MEGFIZETÉSI HATÁRIDEJE
Ne várjon a NAV behajtásra, ha
még nem fizette meg, sürgősen
pótolja! Számlaszám: 14100134-
12287549-13000004 A közleményben
kérjük megadni az adószámot.
Regisztrálni a vállalkozás alakulásakor
kell. Kamarai hozzájárulásként
évente 5.000 Ft-ot kell
fizetni a székhely szerinti kereskedelmi
és iparkamarának. A regisztráció
nem jelent kamarai tagságot.
Az adatváltozásokat át kell
vezetni a KAMREG adatbázison.
A tartozásokat a NAV szedi be, ha
lejár a határidő! Aki a 2012. vagy
2013. évit elmulasztotta, még pótolhatja.
Egyeztetés a 93/516-670-
es telefonszámon lehetséges.
NYITOTT LABOR
Már működik az első szabad
K+F aktivitásokat kiajánló weboldal,
a www.nyitottlabor.hu. Az
MKIK és a területi kamarák 2013
év végén indították el országos lefedettséggel
a Nyitott Labor kezdeményezést,
melynek legfőbb célja
az, hogy a kutatóközpontokban valamint
K+F-fel foglalkozó vállalkozásoknál
felmerülő szabad kutatói
és eszközkapacitásokat kiajánlják.
Aregisztráló intézmények és vállalkozások
profilokat tölthetnek fel,
melyek között a K+F szolgáltatások
iránt érdeklődő „vevők” kereshetnek.
A kapcsolatfelvétel biztonságát
a kamarák garantálják, amelyek
megkeresés esetén közvetítői szerepük
révén biztosítják a profil tulajdonosát
a megkeresés komolyságáról.
Az oldalon minden olyan kutatóintézet
és vállalkozás regisztrálhat,
amely szeretné, hogy kihasználatlan
kapacitásai más számára
hasznosulhassanak, ezáltal bevételt
generálva saját magának. Bővebb
információ a NAKKIK ügyfélszolgálatánál,
valamint a www.nyitottlabor.
hu oldalon. Kamaránk innovációs
tevékenysége az
NGM_SZERZ/102/1/2012/Nagykanizsa
számú pályázati támogatásból
valósul meg.
SEGÍTSÉG AZ ÉPÍTőIPARI
TARTOZÁSOK KEZELÉSÉRE
Az iparági lánctartozások viszszaszorítását
célzó törvénymódosítások
kapcsán létrehozott Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv eljárása
a Magyarországon történő
építési beruházásokra terjed ki.
Segít a TSZSZ, ha a teljesítésigazolást
visszatartják, ha a vitát bíróságot
elkerülve kívánják rendezni,
de ha mégis a bíróság elé
kerül az ügy, a keresetet benyújtó
fél részére már rendelkezésre áll
egy olyan szakvélemény, amelyre
a bíróság az ítéletét alapozhatja.
Féléves működésük alatt, már
65 db kérelmet nyújtottak be a
szervhez. A benyújtott kérelmek
többsége magasépítési kivitelezés,
de akad közöttük tervezési és
mélyépítési munka is. A TSZSZ
által lezárt ügyek közül már több
eljutott a bírósághoz és van olyan
ítélet is , amely a szakértői tanács
által megállapított összeget teljes
mértékben megítélte a kérelmezőnek.
Az ország minden részéből
érkeznek ügyek a TSZSZ-hez, az
első nagykanizsai helyszíni szemle
után a szakértők a kamarában
tanácskoztak. A TSZSZ eljárása
az illetékes területi kereskedelmi
és iparkamaránál vagy az MKIKnál
kezdeményezhető. A kérelem
és mellékletei benyújthatóak lehetőség
szerint elektronikusan az
MKIK részére a kerelem@mkiktszsz.
hu e-mail címre. A TSZSZ
működését a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatja.
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 24.
Szerezzen mesterlevelet
80%-os támogatással!
A támogatást tanulószerződéssel diákot foglalkoztatók vehetik
igénybe. 2015. augusztus 31-től csak mestervizsgát tett gyakorlati oktatók
képezhetnek szakmunkás tanulókat a mesterszinttel rendelkező
szakmákban.
A mestervizsgára jelentkezés általános feltételei:
􀂊 megfelelő szakképesítés(ek),
􀂊 meghatározott szakmai gyakorlati idő
(többnyire a bizonyítvány megszerzésétől számított 5 év),
􀂊 jelentkezési lap kitöltése.
„Lépjen ma, tegyen mestervizsgát holnap!”
A részletekről, személyre szabott lehetőségekről várjuk érdeklődését.
A program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú, Dolgozva tanulj! című
projekt keretén belül valósul meg.
Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a
népszerű hiteleket!
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel
várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
Kanizsa 12 – Hirdetés 2014. április 24.
FÖLDÜNK KINCSEI- a kékbolygó
növény és állatvilága bélyegeken.
Gelencsér Gábor gyűjteményének
bemutatása. Megtekinthető:
május 10-ig
Április 25. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások műsora
óvodásoknak
Szervező a Központi Rózsa Óvoda
- Vackor Óvoda tagintézménye.
Április 25.
KANIZSAI KÉPZőÉS
IPARMűVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA
Kiállító művészek: Ambrus Márta,
Bekő Veronika, Földvári Zsuzsa,
Horváth Fanni, Horváth Györgyi,
Hosszu Laura, Járási Ildikó, Kassainé
Szarjas Gertrúd, Kotnyek István,
Kovács Liliana, Kustár Zsuzsa,
Ludvig Dániel, Ludvig Zoltán,
Melega István, Palotás Tibor, Rákhely
Zsófia, Röszler Mária, Stamler
Lajos, Szabó Gabriella, Szekeres
Emil, Tiborcz Dávid. Megnyitja:
Balogh László, az OKISB elnöke.
Megtekinthető: május 25-ig.
Április 26. 16 óra
SZKES GÁLA
Szervező: Szécsényiné Kápolnás
Edina (06-70/776-1407). Belépődíj:
1 000 Ft (elővételben kapható
a Honvéd Kaszinó irodában).
Május 1.
KANIZSAI MAJÁLIS
Helyszín: Széchenyi tér, Eötvös
tér.
JELEN ÉS MÚLT
NAGYKANIZSÁN
Kiállítás a nagykanizsai Thúry
György Múzeum gyűjteményéből.
Április 27. 15 óra
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
Bálint Ágnes zenés bábjátéka eredeti
bábokkal. Belépő: 1400 Ft.
Április 30. 20.30 óra
NEMZETKÖZI JAZZNAP
Fellép a
BERKI TAMÁS TRIÓ
Berki Tamás - ének, Balogh Roland
- gitár, Horváth Plutó József
- basszusgitár, nagybőgő.
„A Nemzetközi Jazznap az első
olyan ingyenes és egész országra
kiterjedő rendezvény, aminek elsődleges
célja a műfaj népszerűsítése.
2011-ben Herbie Hancock
javaslatára az UNESCO április
30-át Nemzetközi Jazznappá nyilvánította.”
A belépés díjtalan!
A Kanizsai Kulturális Központ 2012-ben 25 000 000 forint uniós támogatást nyert a TÁMOP 3.2.13-
12/1-2012-0339 „Hol nem volt városi színház” – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli feladatok
ellátásában - című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében.
A kivitelezés ideje: 2013.04.15. -2014.04.15.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Kanizsai Kulturális Központ
évek óta kiemelkedő tevékenységet
végez a települések erősítésében,
a közösségi programok
létrehozásában, a hagyományok
ápolásában, kulturális
és közösségi rendezvények létrehozásában,
rendszeres megtartásában.
Az intézmény a projektben
folytatott tevékenysége
kapcsán kiemelt feladatának tekintette,
hogy a település eddigi
közművelődési szolgáltatási kínálatát
bővítse. A projekt révén,
olyan tanórán kívüli programokat,
lehetőségeket nyújthattak a
Kanizsai Kulturális Központ –
Medgyaszay Ház tagintézményében,
illetve az együttműködő
közoktatási intézményekben,
amelyekre eddig nem volt
lehetőség.
Afejlesztés célja az volt, hogy új
komplex művészeti programokkal
gyarapítsa az intézmény jelenlegi
kulturális szolgáltatói
profilját, és ezzel hatékonyan
megszólítsa a gyerekeket és a
fiatalokat is. Az interaktív drámafoglalkozások
során megelevenedtek
az egykor színháznak
épült, majd filmszínházként működő
patinás intézmény múltja.
résztvevők megismerték az
épület kulturális hagyományait,
életre keltették a homlokzaton
látható irodalmi ábrázolásokat.
A projekt ráirányította a fiatalok
figyelmét a helyi értékekre,
ugyanakkor saját színházi produkciók
létrehozásával lehetőséget
kínált számukra az élményszerű
tanulásra, a kreativitásra
és a sokoldalú művészi
önkifejezésre. A szakkörök
összeállítása helyi igények
alapján történt, ezzel is biztosítva
a minél nagyobb arányú
részvételt. A projekt során hat
oktatási-nevelési intézménnyel
– Batthyány Lajos Gimnázium,
Nagykanizsai Műszaki Szakközépiskola
és Kollégium Cserháti
tagintézménye, Palini Általános
Iskola, Kőrösi Csoma Sándor-
Péterfy Sándor Általános Iskola,
Rozgonyi úti Általános Iskola,
Lurkó Kuckó Óvoda, őrtilos
– együttműködve, 52 alkalommal,
12 különböző tematika
(havi szakkör, témanap, témahét,
vetélkedő) valósult meg,
összesen 985 részvétellel. A
foglalkozások megvalósításában
a közművelődési és közoktatási
szakemberek közösen
vettek részt.
A programok két fő helyszínen
zajlottak, mivel a tematikák két
különböző irányból közelítettek
ugyanahhoz a tárgyhoz: a népi
kultúrához, illetve a dualizmus
és a két világháború közötti korszakhoz.
A vizsgálódás egyik
helyszíne a budapesti Néprajzi
Múzeum gyűjteménye és állandó
kiállítása, másik pedig a
nagykanizsai Medgyaszay Ház
színháznak épített népi szecessziós
épülete volt, amelynek
kulturális vonatkozásrendszerében
szintén megjelenik a népi
kultúrához való viszonyulás,
legyen szó építésének történelmi
hátteréről, építészeti jellemzőiről,
díszítéséről, vagy az
épület használatának történetéről.
Aprojekt szintén kiemelt feladatának
tekintette a közművelődés
eszközeinek felhasználásával
a közoktatási rendszer
hatékonyságának javítását,
melyek az egész életen át tartó
tanuláshoz, valamint a sikeres
életvezetéshez elengedhetetlen
kulcskompetenciák fejlesztésében
segítik a közoktatási
intézmények munkáját. A projekt
legfontosabb tapasztalata,
hogy a közösségépítés, a különböző
kreatív módszerek alkalmazása,
az új élményszerű
tanulás biztosítása milyen sokat
jelentett a résztvevő fiatalok
számára. A projekt során a
komplex művészeti nevelés
eszközeivel magukat, egymást
és a tágabban értelmezett világot
is jobban megismerhették,
sikerrel szerepelhettek közönség
előtt. A programok elősegítették
az egyéni képességek
felismerését, kifejezését, kibontakoztatását,
valamint a csoport
tagjainak változatos, örömteli
együttműködését, az egymásra
való odafigyelést. Az iskolák részéről
kedvező együttműködési
hajlandóság prognosztizálható
a projekt végrehajtása során,
mely lehetőséget teremt a tanórán
kívüli feladatok, szabadidő
szervezés, tehetséggondozás
kérdéskörének újragondolására,
pedagógiai programok bővítésére.
A foglalkozásokhoz készült
módszertani és foglalkoztató
anyagok elősegítik a szakmai
munkatársak kompetenciáinak
fejlesztését és a programok
hosszú távú fenntarthatóságát.
Kaszás Ottóné
projektmenedzser
LEZÁRULT A KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT „HOL NEM VOLT VÁROSI SZÍNHÁZ”
ELNEVEZÉSű, AZ OKTATÁST, NEVELÉST TÁMOGATÓ ÉS KIEGÉSZÍTő INNOVATÍV
SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAMJA
Zaláért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 4-8. II/215.
Telefon: +36 (30) 552-9104
E-mail: zalaert.egyesulet@gmail.com.
Honlap: www.zalaertegyesulet.hu , www.kanizsapaktum.hu
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0339 „Hol nem volt városi színház”
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. április 24.
Horoszkóp
A munkahelyén lehetőleg ne foglalkozzon
mások magánéletével. Ha mindenképpen el
akarja mondani a véleményét, azt tegye meg
jó szándékkal, és visszafogottan. Ha másképpen
tesz, haragot válthat ki a mondandójával.
Egy komoly szóváltás van kialakulóban
a családja körében. Hogy ki lesz a szópárbaj
győztese, az csak az ön hozzáállásán
múlik. Mielőtt kimondja a végső
szót, alaposan gondolja át a lépését.
Acsillagok állása szerint az elkövetkező hetekben
legszívesebben mindenkinek megmondaná
a családjában, hogy mit tegyen, és
mit ne az egészsége érdekében. Bár jót akar,
jobb lenne, ha változtatna a vérmérsékletén.
A természetjárás helyett a hétvégét töltse a
Város Napja szórakozást kínáló rendezvényein.
Vidám környezetben a komor gondolatok
is elkerülik. Választhat zenét, táncot
vagy akár tűzijátékot a kedve szerint.
Abolygóállások szerint új oldaláról mutatkozik
be önnek a párja. A hétvégére betervezett
programjukat teljesen keresztülhúzza
szenvedélyes közeledésével. A béke és
a harmónia lebegi be otthonukat.
Szinte gyermekként tud lelkesedni, ha
akár egy szál virággal lepik meg a szerettei.
Az elkövetkező hetekben sem lesz ez
másként. Ha mégis ellentmondásba keveredne
velük, humorral zárja le a vitát.
Ha örömet okoz az a hír önnek, hogy valaki
anyagilag is elismeri a munkáját, akkor önfeledten
örülhet. Hogy kinek köszönheti az elismerést,
azt hamarosan meg fogja tudni.
Addig azonban legyen a csillagok titka.
Szép események részese lehetett a közelmúltban.
Az eltelt órák kellemes hangulata még
tovább kíséri a mindennapjaiban. Fogyókúrázást
nem kell beterveznie a jövőben, és a jókedvét
a napsütés még inkább fokozza.
Ne fogja vissza magát, ha sportról esik szó a
környezetében. Hozza mozgásba fantáziáját
és izmait a hétvégi Város Napja valamelyik
programján. Mit szólna egy salsa bemutatóhoz
mindjárt az első napon?
Életkedve ismét a régi, nem viselték meg
egészségét a húsvéti ünnepek. A hangulatát
egyelőre csak a napsütés dobhatja fel még jobban,
és nem az a személy, akire ön számít. Ne
bánkódjon emiatt, hanem mosolyogjon többet.
Az elkövetkező napokban érdemes lesz elgondolkodnia
azon, milyen mértékben bízhat meg a
barátaiban. Ha nem akar csalódni, ne beszéljen
egyelőre a terveiről senkinek, de minél előbb
döntse el, ki a szeretni való személy a közelében.
Hogyha új ismeretségeket szeretne kötni, kiváló
alkalma nyílik rá a hétvégén. Szinte semmit
sem kell tennie érte. Látogasson el szombat
délelőtt a Város Napja rendezvényére, és
legyen részese az ünnepi felvonulásnak.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Termelésvezető szakirányú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási manager szakirányú megegyezés szerint
Raktári műszakvezető középfokú megegyezés szerint
Műszakvezető szakirányú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási munkatárs felsőfokú megegyezés szerint
Boltvezető helyettes szakirányú megegyezés szerint
Bolti eladó szakirányú megegyezés szerint
Marós-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Raktári adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Raktári dolgozó 8 általános megegyezés szerint
Csomagoló 8 általános megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
TÁRS
ÁLLÁS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7629K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7636K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, telefon:
0630-597-1530 (7632K)
Lakberendezési tárgyakat: porcelánt,
falitálat, képet, réz, bronz tárgyakat,
valamint papírrégiségeket
(képeslap, fotó, levél, stb.) készpénzért
vásárolok. Tel.: 0630-
3328422 (7640K)
Termő citromfák (1 m) olcsón
eladók. Érd.: 0630-722-8375
(7641K)
A Nagykanizsai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ pályázatot
hirdet családgondozó munkakör (1
fő) betöltésére. Benyújtási határidő:
2014. május 5. Részletes információk:
h t t p s : / / k o z i g a l l a s . g o v. h u ;
www.nagykanizsa.hu; www.surd.hu;
www.zalakomár.hu (7638K)
A Nagykanizsai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ családgondozó
asszisztenst (1 fő) keres. Benyújtási
határidő: 2014. május 5.
Részletes információk: www.nagykanizsa.
hu; www.surd.hu; www.zalakomár.
hu (7639K)
54 éves férfi várja korban hozzáillő
hölgy jelentkezését. Leveleket
a Szerkesztőségbe: „Egyedül nehéz,
ketten könnyebb” jeligére kérek.
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. április 24.
Dajka és pedagógiai asszisztens
vizsgára felkészítés indul Nagykanizsán
részletfizetéssel. Tel.: 0630
/6374083, 0620/4237877, 0670/392
8943 (7637K)
Múlt szerda délután kezdődött
és négy napon át tartott a
város Cserháti/Russay-csarnokában
a serdülő és junior korosztályú
ökölvívók országos diákolimpia
döntője, a 2014. Évi
Utánpótlás Korú Ökölvívók Országos
Seregszemléje.
Az előzetesen várt 200-250-es
nevezési létszám végül felkúszott
háromszázháromig, vagyis a verseny
léptékére nem lehet panasz a
szervezők és a házigazdák részéről.
A torna megnyitójának keretében
a városvezetés részéről Balogh
László, az önkormányzat Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának
elnöke köszöntötte a mezőnyt,
majd Draskovics Szilárd, a
Kanizsa Box Klub elnöke üdvözölte
a csarnok nézőterét gyakorlatilag
megtöltő sportolókat és felkészítőiket.
– Bizonyára közületek sokak
számára nem ismeretlen a város,
Nagykanizsa, hiszen már számos
ökölvívó eseményen vehettetek itt
részt – nyitotta meg hivatalosan a
KBK első embere, egyben a Botos
András Ökölvívó Akadémia részéről
is az események sorát. – S
ahogy már elhangzott, igen, az
ökölvívás technikai vagy éppen
technikás sport is. Meg amellett
észjáték is, teszem hozzá. Tulajdonképpen,
mint a sakk. Csak éppen
itt gyorsabb a játék...
E szavak után már kezdődhettek
a ringbeli történések: az ifjú sportolók,
reménységek, kellően ki
voltak éhezve arra, hogy szorítóba
léphessenek. Nem is egybe, hanem
kettőbe: az egyik a serdülő, a másik
a junior korosztály számára
volt felállítva. S hogy a kanizsai
erőfelmérőnek milyen nagy jelentősége
volt, a seregszemle információk
szerint olyan válogatóként
is szerepelt a versenynaptárban,
melyen a jó eredmény akár a serdülő
és junior nemzetközi versenyekre
is adhat kiküldetést...
Városunkat az itteni egyesületek,
így a nagykanizsai KBK, a
VHO is képviselték és a mezőny
szakmai felkészítésében szerepet
vállalók között a sportág olyan hazai
nagyságát is felfedezhettük,
mint a WBO és a WBA profiboksz-
szervezetek egykori nagyközépsúlyú
világbajnoka, Balzsay
Károly. ő ezúttal nem a rivaldafényben
mozgott, inkább a rábízott
fiatal öklözőket terelgette fejére
húzott baseballsapkájában...
Az első napon 91 pár mérkőzött,
köztük volt természetesen jó néhány
kanizsai – immáron akadémista
– bokszoló is.
A serdülőknél 38,5 kg-ban
Ignácz Dominik az első fordulóban
Bernáth Richárdtól kikapott, így
nem folytathatta a küzdelmeket,
míg a másik Botos-akadémiás versenyző,
Mátés Patrik ma lép a
ringbe először.
A junioroknál már több nagykanizsai
akadémista mérkőzött szerda
délután és az este folyamán, így
a 46 kg-ban induló Virth Rajmund
pontozással ment tovább. Szintén
46 kg-ban Demeter Krisztofer 3:0-
ra nyert ellenfele ellen, Székely
Ádám ugyanakkor vereséget szenvedett.
Virbán Gábor technikai
KO-val lépett tovább az 50 kgosok
mezőnyében, csakúgy mint
Kovács László 52 kg-ban. A másik
kanizsai egyesület, a VHO részéről
az 57 kg-ban induló Károly
Csaba Dominik elbúcsúzott a további
küzdelmektől.
A csütörtöki negyeddöntők
programjában öklöző kanizsai
akadémisták közül végül Mátés
Patrik (serdülő 41,5 kg) és Virbán
Gábor (junior, 50 kg) lépett a
következő körbe. A harmadik napon
már célegyenesébe fordultak a
küzdelmek, akkor már az elődöntők
jöttek a szorítókban.
Azok keretében a legjobbak csatázhattak
egymással, így például a
kanizsaiak részéről a serdülők 41,5
kg-os súlycsoportjában Mátés Patrik,
valamint a juniorok 50 kg-os
mezőnyében Virbán Gábor. A Botos
Akadémián pallérozódó fiatalok
közül mindkettő döntő fölénnyel
vette párharcát, így az első
helyért mérkőzhettek múlt szombaton,
az első helyekről döntő sorozat
keretében.
Péntekre már a honi szövetség
elnöke, dr. Csötönyi Sándor is
megérkezett a Cserháti-csarnokba,
Ökölvívás: két finalista, két győzelem
Fotók: Polgár László
Kanizsa 2014. április 24. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Miért nevezik Catherine Gallagher-t Írország hercegnőjének?
Mindenképpen elsöprő erejű élményre számíthat az, aki megnézi a Catherine Gallagher vezette ír sztepptánc
produkciót, 2014. MÁJUS 9-ÉN (PÉNTEK), a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ színpadán.
Atörténet igazán mesébe illő: Catherine
hét évesen indult el első eseményén. Senki
nem ismerte, igazán, még koreográfiája
sem volt, utcai ruhában lépett fel,
szinte improvizált műsort adva. Senki
nem tartotta esélyesnek, mégis továbbjutott
az első ötvenbe.
Egy évvel később, a következő versenyén
már felkészülve, szép ruhában, koreográfiával
indították a bajnokságon. Nyolc
éves kislányként kitalálta, hogy koronával
a fején fog táncolni. Szülei és tánctanára
hevesen tiltakoztak, mondván: „Ez egy komoly
verseny, nem jelmezbál. Szó sem lehet
róla!”
Catherine titokban, egy perccel a kezdés
előtt mégis feltette a fejére a koronát. Mindenki
megdöbbenésére így versenyzett, s
ebben az évben a 2500-as mezőny győztese
lett. A következő évben az összes versenyző
lány koronával a fején állt a színpadra.
A bírák is behódoltak a jelenség előtt és
az ír sztepp tánc világbajnokság versenyszabályzatában
kötelezővé tették a hölgyek
számára a korona fejdísz használatát.
Catherine, így valójában divatot teremtett,
ezért hívja mindenki Írország hercegnőjének,
mivel ő volt az első „az eredeti”, aki
koronával lépett ír sztepp tánc színpadra.
JEGYEK KORLÁTOZOTT
SZÁMBAN KAPHATÓK:
􀂊􀂊 Hevesi Sándor Művelődési Központ
8800 Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.,
tel: 0693 311-468
􀂊􀂊 Tourinform Iroda
8800 Nagykanizsa, Csengery út 1-3.,
tel: 0620 298-2618
􀂊􀂊 Neckermann Iroda
8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 3.,
tel: 0693 516-668
􀂊􀂊 Zalai Hírlap Ügyfélszolgálati Iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.,
tel: 0693 310-226
Valamint az irishdance.hu és az INTERTICKET
országos üzlethálózatában.
az utánpótláskorúak parázs mecscseket
is jócskán tartogató seregszemléjére.
A serdülők 41,5 kg-os súlycsoportjában
a nagykanizsai Botos
Akadémiáról Mátés Patrik, valamint
a szintén akadémista Virbán
Gábor (junior, 50 kg) volt érdekelt.
Szombaton délelőtt aztán az is kiderült,
hogy az utolsó versenynapon
érdekelt két kanizsai döntős
közül mindkét öklöző megnyerte
súlycsoportját.
A kanizsai Mátés Patrik döntőjében
az ajkai Sinka Brendont legyőzve
állhatott a dobogó legfelső
fokára, míg a Heves megyei, de
immár a dél-zalai Botos Akadémián
nevelkedő Virbán Gábor a Paksi
SE színeiben versenyző Zsiga
Zsoltot múlta felül az aranyéremért
vívott csatában.
A serdülők 17, valamint a juniorok
14 súlycsoportjába nevező 303
bokszoló egyesületei közül a pontversenyt
a Madárfészek Boksz
Akadémia nyerte a Győri Akadémia,
valamint a Debreceni VSC
előtt.
– Úgy éreztük az edzőimmel,
hogy jól felkészülten várhatom a
versenyt és nagyon élveztem is a
bunyót ezalatt a néhány nap alatt –
mondta vidáman Mátés Patrik a
döntők után, immár a ring mellett.
– Számítottam is arra, hogy megnyerhetem
súlycsoportom versenyét,
meg különben is, ha már
megígértem Miki bának, hogy
nyerek, akkor azt be is kellett tartanom.
Nos, ha már Miki bá''-nak, vagyis
Korpics Miklós szóba került,
az ő véleményére is kíváncsiak
voltunk egyfajta mini-értékelés
keretében.
– Egy edző soha nem lehet elégedett,
így én sem, hiszen előzetesen
a két győzelmünk ellenére
négy éremben azért reménykedtem
– fogalmazott a Botos Akadémia
trénere. – Ugyanakkor a népes
mezőnynek, mint a házigazdák
képviselője, én is roppantmód
örültem. Persze, azt is tudjuk,
hogy egyelőre országosan is az
akadémiai képzés beindulásának
elején járunk, melynek eredménye
reményeink szerint az lesz, hogy
az évtized végére az igazolt felnőtt
ökölvívók száma elérheti a
hatszáz főnél is többet. Amúgy a
mostani seregszemle után sincs leállás,
hiszen következnek a régiós
versenyek, melyeken akadémiánk
és klubunk ismét bizonyíthat.
P.L.
A kanizsai Szan-Dia FSC látványtáncosai
14 arany-, 3 ezüst-,
és 4 bronzérmet szereztek az Üllőn
megrendezésre került IDF
(Nemzetközi Táncszövetség)
Magyar Bajnokságán. Ez a torna
egyben a három kvalifikációs
megmérettetés utolsó köre is volt
a világbajnokság előtt.
Végül a „szandiások” 106 versenyzője
jutott ki a pulai világbajnokságra,
a 27 koreográfiájukból
26 kvalifikálta magát és ezzel a
magyar csapat legnépesebb szekciójaként
vehet részt a nagykanizsai
a horvátországi IDF vb-n.
– Büszkék vagyunk a gyerekeinkre,
hogy ilyen erős mezőnyben helytálltak,
és reméljük a világbajnokságon is
sikeresek lesznek, mely május 21-25-
ig kerül megrendezésre a horvátországi
Pulában – fogalmazott a felkészítők
nevében Vágó Alexandra..
Száznál több versenyzőjük Pulában
Komlói Bányász SK II (8.) –
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 4:14
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-
mérkőzés, találkozó a 17.
fordulóból. Komló. Kanizsai győztesek:
Berdár Norbert 4, Szuhanyik József
4, Kahotek Kristóf 4, Szőllősi
Márk 1 és a Berdár-Szuhanyik páros.
Ezen a mérkőzésen újra Szőllősi
Márk szerepelt Horváth Dávid helyett
és megszerezte első NB II-es
győzelmét. Atöbbiek biztosan hozták
a tőlük elvárható hibátlan teljesítményt.
A mérkőzés egyben jó ráhangolás
volt a Mohács elleni rangadóra.
Mohácsi TE I (3.) – Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 6:12
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkőzés, találkozó a
15. fordulóból. Mohács. Kanizsai
győztes: Szuhanyik 4, Berdár 3,
Kahotek 3, Horváth D. 1 és a
Berdár-Szuhanyik páros
Csak nevében volt rangadó a találkozó,
pedig a második szerepelt
a harmadik helyezett otthonában.
A kanizsaiak a legerősebb összeállításukban
szerepeltek, vagyis a
Berdár, Szuhanyik, Kahotek, Horváth
négyes ragadott ütőt és biztosan
nyertek is idegenben.
Hozták a rangadójukat is
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. április 24.
,