Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.22 MB
2020-12-21 16:23:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
505
890
Kanizsa 2014. 021-024. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

XXVI. évfolyam 21. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. június 5. Kanizsa
Kövessen minket
okostelefonján is!
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Gyorsított személyautó
tanfolyam indul
június 16-án és
június 25-én
rendkívüli kedvezménnyel
GYAKORLATI
VEZETÉS 2400 Ft/óra
A június 21.-i GKI vizsgára
jelentkezési határidő:
június 11.
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának szervezésében
került sor azon partnerségi
egyeztető fórumra, melynek
célja, hogy a különböző társadalmi
csoportok a projektben
történő részvételen keresztül bekapcsolódhassanak
az önkormányzat
döntési folyamatába és
a szakmai megvalósításába.
Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-
0068 Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
elnevezésű száz százalékos
támogatási intenzitású
projekt előzményeit és hátterét
Rodekné Hederics Erika, a pályázati
csoport vezetője ismertette.
Ahogy elmondta, szükségessé vált
a változás, a változtatás. A nyertes
pályázatnak köszönhetően 40 millió
forint támogatásban részesült
az önkormányzat, melyet a Magyary
Programnak megfelelően
hajtanak végre.
– Az önkormányzat feladata és
jogköre jelentős változáson ment
keresztül január elsejétől – hangsúlyozta
a csoportvezető. Hozzátette,
a projekt célja a megváltozott
feladathoz és jogkörhöz való alkalmazkodás
a fejlesztési programon
keresztül. Az önkormányzat
esetében fontos törekvés a szükséges
változtatások felmérésének,
megtervezésének, a megvalósításának
és az eredmények visszacsatolásának
a támogatása, valamint
az önkormányzat költségcsökkentésének
és a hatékonyság növelésének
a módszertani és egyben a
gyakorlati támogatása.
– A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) az önkormányzat
szervezetfejlesztési
projektjét nyomon követi, melynek
célja, hogy egy magas színvonalú
végterméket kapjon a projekt
végén az önkormányzattól. A másik
szándéka a folyamatos minőségbiztosításnak,
hogy a minisztérium
megismerhesse az egyes önkormányzatoknak
a valós fejlesztési
igényeit, illetve joggyakorlatait
– emelte ki Rodekné Hederics
Erika.
Az eddig elvégzett tevékenységekről
dr. Bodzai Tiborné, a jegyzői
kabinet személyzeti referense
adott tájékoztatást. Ahogy elmondta,
a gyakorlati munka év elejétől
kezdődött meg a polgármesteri hivatal
szervezeti struktúrájának az
átalakításával. Ajárásokat és a tankerületeket
már korábban megszervezték.
Továbbá a kórház állami
fenntartásba került és a Thúry
György Múzeumot megkapta az
önkormányzat a megyei fenntartásból.
A hivatal struktúrája január elsejétől
alakult át, mely döntésnek a
hátterében többek között a hatékonyság,
az áttekinthetőbb, gazdaságosabb
működés állt. Ennek eredményeként
a 12 önálló szervezet
(folytatás a 2. oldalon)
Partnerségi, egyeztető fórum az
önkormányzat szervezetfejlesztéséről
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. június 5.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Krónika
(folytatás a címlapról)
helyett négy főosztályon belül
szakmai csoportok működnek
gazdaságosabban, kevesebb vezetővel.
A következő időszak feladatai
közt említette dr. Bodzai Tiborné a
tanulmányokon, az elemzéseken,
a felméréseken és a képzéseken túl
a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó
Szervezet (NaGESZ) létrehozását.
A szervezet főbb feladatai közé
tartozik jelenleg a polgármesteri
hivatalban történő intézményi,
pénzügyi, számviteli feladatok ellátása,
az önkormányzat által működtetésre
átvett köznevelési intézmények
technikai személyzetének
munkáltatása és az intézményi
működtetés feltételeinek biztosítása,
az intézményi közfoglalkoztatás
szervezése és az intézmények
műszaki karbantartási feladatainak
az ellátása.
Ezt követően az elkövetkező
időszak tervezett tevékenységeit
Tárnok Ferenc, a vagyongazdálkodási
és városüzemeltetési csoport
vezetője részletezte.
V.M.
Bringás reggelivel, kaláccsal,
pogácsával, teával, lufival és
fényvisszaverő csuklópánttal fogadták
az önkormányzat munkatársai
reggel 7 és 9 óra között
a Deák téren azokat a városlakókat,
akik kerékpárral, görkorival,
rollerrel, futóbiciklivel
vagy akár kismotorral közlekednek
a városban, járnak iskolába,
óvodába, munkahelyre.
Nagykanizsa 2012-ben csatlakozott
a Polgármesterek Szövetségéhez.
A szervezet célja, hogy elérjék
és túlszárnyalják az EU által
2020-ra kitűzött 20 százalékos
szén-dioxid kibocsátás-csökkentést.
Ennek jegyében hívta harmadik
alkalommal bringás reggelire
az önkormányzat a sportos városlakókat.
Az akcióval a környezetés
klímavédelem fontosságára, továbbá
a környezetkímélő közlekedési
eszközök használatára is felhívták
a figyelmet.
B.E.
Bringás
reggeli –
harmadszor
A gyermeknap alkalmából
számtalan színes, ingyenes programmal
várta az apróságokat,
az őket kísérő szülőket, nagyszülőket
az önkormányzat a Medgyaszay
Házba és környékére.
Az eseményt Bagarus Ágnes, a
polgármesteri hivatal humán és
hatósági osztályának vezetője,
valamint Berke László rendőr alezredes,
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
vezető helyettese
nyitotta meg.
A szemerkélő eső nem szegte
kedvét senkinek, kitartóan gyakoroltak
a gyerkőcök a tűzoltó
fecskendővel, vagy éppen felszálltak
az autóbuszra abban a
reményben, hogy előbb-utóbb
ők is a kormány mögé ülhetnek.
A kéklámpás járművek mindegyike
– mentő, rendőr és tűzoltó
autó – amelyik villogott, berregett,
vagy szirénázott elnyerte
az ifjúság tetszését. Folyamatosan
„telt házzal” működött a
mentőautó, és hosszú sorban kellett
várakoznia annak a bátor
gyerkőcnek, aki meg akarta rohamozni
az „égig” érő légvárat
és óriáscsúszdát. A vár bejáratát
védő óriás csigabiga is nehezen
viselte a rohamot. Gyakran oldalára
billent a sok megpróbáltatástól.
Két felfegyverkezett „igazi”
katona is feltűnt a gyermeknapi
forgatagban. Parancsnokuk,
a Sugár úton élő nagypapa idén
is elkísérte két miklósfai unokáját,
Csongor-tábornokot és Gergő-
szakaszvezetőt. A katonák
minden ellenkezés nélkül, tisztelegve
szót fogadtak, és első szóra
elhagyták a helyszínt a parancsnokuk
utasítására.
Az eseményt többek között estébe
nyúló koncertek, bűvész
show, interaktív népzenei és
hangszerbemutató, kézműves és
interaktív foglalkozások, a Kiskanizsai
és a Palini Általános Iskola
műsora, helyi termékek vására
színesítette.
B.E.
Gyermeknap játékokkal, meglepetésekkel
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Idén éppen fél évszázada, hogy
megszólalt az első csengőszó az
egykori nagykanizsai 2. számú
gimnáziumban, amit nem sokkal
később már Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumként ismertek. Az intézmény
öt évtizedes jubileuma
előtt pénteken nagyszabású gálaműsorral
tisztelegtek.
A Hevesi Sándor Művelődési
Központ színháztermében tartott
rendezvényen felelevenítették az iskola
ötven évének legjelentősebb
momentumait. Méltatva azokat a
kiemelkedő pedagógusokat és valamikori
Mezős-diákokat is, akik az
intézmény hírnevét öregbítették.
Mint az eseményen elhangzott, a
fél évszázad alatt több mint 7000
tanuló végzett a „Mező-gimiben”:
olyanok, akik a tudománytól, a
sporton keresztül a művészetekig
minden területen jeleskednek. Az
iskola igazgatója, Szermek Zoltán
ünnepi beszédében nem csak az alma
mater múltját idézte fel, hanem
annak jövőjét is „előrevetítette.”
– Célunk továbbra is az, hogy a
korszerű nevelési, oktatási pedagógiai
programunkkal olyan tanulókat
bocsássunk ki az életbe, akik
az egyéni boldogulásuk mellett,
munkájuk révén az élet más-más
területén is hozzájárulhatnak
Nagykanizsa és vonzáskörzetének
fejlődéséhez – mondta.
Azonban arról is szólt, hogy „az
ötven éves jubileummal egy korszak
lezárul az intézmény történetében”,
ugyanis a következő tanévtől a szakközépiskolai
képzés megszűnik a falak
között. Mindez a jövőben a
Thúry-tagintézményben folytatódik.
Balogh László, az OKISB elnöke
amellett, hogy szavaival kiemelte
a „sok értéket”, ami az iskolában
„teremtődött” az elmúlt öt
évtized alatt, oklevelet is átadott az
intézmény vezetésének. Amellyel
– a város nevében – megköszönte
a tantestület kimagasló munkáját,
ami az 50 esztendő minden egyes
tanévét jellemezte. Ugyancsak elismerést
adott át a jubileum alkalmából
az intézménynek, a Nagykanizsai
Városvédő Egyesület nevében
Papp Ferenc alelnök.
Az ünnepségen szót kapott továbbá
az iskola több egykori
„emblematikus” tanáregyénisége,
illetve a valamikori és jelenlegi diákok
is.
A kulturális műsorokkal színesített
gálát követően pedig – a
színházterem előcsarnokában – a
megjelentek megtekintették azt a
kiállítást, ami többek között fotók,
újságcikkek révén ad közelképet a
„Mező-gimi” ötven esztendejéről.
Sz.Zs.
Egy napban ötven év
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 5.
Az önkormányzat támogatásával,
a Canissa Kiadó és a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány
gondozásában megjelent a
Nagykanizsa című fotóalbum. A
kötet kiadásának részleteit Dr.
Polay József, az alapítvány kuratóriumának
elnöke, Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő, valamint Magyar
Tibor, a kiadó vezetője ismertette
a Thúry György Múzeumban
tartott sajtótájékoztatón. Akötetet
Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója mutatta
be a múzeumbarátoknak,
érdeklődőknek.
Dr. Polay József örömmel számolt
be az új fotóalbum megjelenéséről.
Megjegyezte, a régi elfogyott,
a különböző rendezvények
szervezői már hiába keresték a várost
bemutató albumokat. A szép
felvételek vonzó képet adva a városról,
a Kanizsa Fotóklub tagjainak
– Belső Péter, Hohl Zoltán,
Horváth Zoltán, Kiss Nándor, Kotnyek
István, Kovács Krisztián,
Makrai Márton, Molnár Tibor,
Tollár Eszter és Varga Szilárd –
munkáját dicsérik. A kötet bevezetőjét
és a képaláírásokat Kunics
Zsuzsa történész-muzeológus írta.
Ez alkalommal két képeslapot is
megjelentettek a kanizsai várról,
mellyel nemcsak a városlakók, hanem
az idelátogatók emlékezetébe
kívánják idézni azt, hogy Kanizsa
vára hosszú évtizedeken keresztül
a „keresztény Európa” utolsó védőbástyája
volt.
Cseresnyés Péter megköszönte
valamennyi közreműködő munkáját,
hiszen e hiánypótló mű a város
mai képét mutatja be, és sétára invitálja
a lapjait szemlélőt. Megjeleníti
a másfél éve átadott Erzsébet
teret, az új színt kapott belvárosi
épületeket. – Szeretnénk, ha a városunkba
érkező vendégek egy
ilyen emlékeztető segítségével is
jó hírét vinnék Nagykanizsának –
hangsúlyozta a polgármester.
Magyar Tibor az elhangzottakhoz
hozzátette: az 1500 példányban
megjelent kötetből 150-et
ajánlottak fel az alapítvány számára,
míg a nagyközönség 2850 Ftért
vásárolhatja meg a Tourinform
Irodában, a múzeumban és a Deák
téri könyvesboltban.
– Egy a célunk: a város turisztikai
vonzerejének a növelése. Örülünk
az új kötetnek, hiszen népszerűsítő
kiadványok nélkül nincsen
turisztika – zárta a sajtótájékoztatót
Száraz Csilla múzeumigazgató.
B.E.
Új fotóalbum Nagykanizsáról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Pavilon Napok rendezvénysorozat
keretein belül rendezték
meg a Városi óvodapedagógiai
szakmai napot a
Medgyaszay Házban, melyen a
tizenkét intézményegység óvodapedagógusai
hallgathattak
előadásokat.
Ahogy Böjti Istvánné, a Központi
Rózsa Óvoda vezetője elmondta,
a Pavilon Napok rendezvénysorozat
a Kossuth téri
Óvoda programjából hét év alatt
nőtte ki magát olyan eseménynyé,
melyen már minden intézményegységből
részt vesznek
óvodapedagógusok. A rendezvénysorozatnak
kísérő rendezvényei
vannak, melyek közel
egy héten át tartanak. Elmondta,
a Városi óvodapedagógiai szakmai
napon olyan előadásokat
hallgathattak a pedagógusok,
melyek az érzelmi intelligencia
köré épülnek. Kihangsúlyozta, a
gyermekeket és a felnőtteket is a
test, lélek és a szellem egységének
kell tekinteni. Így nem csak
a testünket kell táplálnunk, hanem
a lelki és a szellemi táplálékra
is nagyon nagy szükségünk
van.
– Rengeteg káros hatás éri a
gyermekeket, ezért hatalmas felelősség
van a kezünkben, hogy
próbáljuk kompenzálni és szűrni
a negatív hatásokat. Hatalmas a
felelősségünk. Ugyanakkor olyan
gazdag kinccsel rendelkezünk,
amivel csak az óvodák rendelkeznek,
ezek az irodalmi alkotások
és a mesék – hangsúlyozta az
óvodavezető.
– A jövő nemzedék nevelésének
a legfontosabb feladata az, hogy
jó, gyermekeket szerető és hozzáértő
pedagógusok legyenek az intézményekben.
Ennek egyik alapfeltétele
a megfelelő szakmai továbbképzés
– ezekkel a szavakkal
nyitotta meg a rendezvényt Cseresnyés
Péter polgármester.
Ezt követően került sor az előadásokra.
A rajzos-dalolást Katona
Borbála mutatta be a pedagógusoknak,
majd az irodalom, a zene,
a játék jelentőségét, mely nagy
szerepet játszik az óvodás gyermekek
lelki egészségének megóvásában
Szabóné dr. Gondos Piroska
ismertette. Végül Minden a mozgás
címmel tartott előadást Hofferné
Dér Edit.
V.M.
Városi óvodapedagógiai
szakmai nap a Medgyaszayban
Több tennivaló miatt ült össze
szerdán a városi Diákönkormányzat
(DÖK) a Medgyaszay
Házban. A délelőtt a munka jegyében
telt, a délután pedig a kikapcsolódásról
szólt, amikor is
elméleti-játékos feladatokkal,
valamint különböző programokkal
a gyermeknapot ünnepelték.
A diákönkormányzat szokásos,
nyitó plenáris ülésén Osvald Anna
diákpolgármester vázolta az
ifjú „képviselőkre” váró feladatokat.
Majd Zalavári Ágota, a
DÖK munkáját segítő pedagógus
ismertette a kerekasztal-beszélgetések
tárgykörét. Mégpedig két
témában, ugyanis a szekcióüléseken
a tehetséggondozás fontosságát
és a diákiroda megnyitását
vették górcső alá a diákok. Az
előbbiben két pedagógus, Veitné
Molnár Anikó és Dr. Pintér Ferenc
volt a fiatalok segítségére,
különböző információkkal a talentumok
felkarolásáról és amolyan
„pálya-előorientációval”, a
későbbi, esetleges továbbtanulási
szándékuk kapcsán.
A diákképviselők egyébként
mindegyik ülésre javaslataikat,
számos témában észrevételeiket is
magukkal vitték, amit – mint egy
„rendes” parlamenti ülésen – meg
is vitattak.
Délután pedig már gólyalábazással,
városismereti versenynyel
pihenték ki a délelőtt fáradalmait.
Sz.Zs.
A tehetséggondozásról
és a
majdani
diákirodáról
Kanizsa 4 – Gazdaság 2014. június 5.
A bagolai hulladékdepóról
sokakban még füstölgő szeméthegy
emléke él, de azóta jelentős
változás történt a hulladéklerakás
területén. A szeméthegyet
rekultiválták és mellette
egy modern hulladéklerakó került
kialakításra. Az ottani
depóniába szállított hulladéktól
a környezetet több rétegű
szigetelésrendszer védi, amelynek
köszönhetően a közel 14
hektáros területről semmilyen
szennyeződés nem juthat ki a
környezetbe. – Szigorúak is a
környezetvédelmi előírások, s
ezeknek maradéktalanul eleget
kell tennünk – mesélte a
Nagykanizsa-Netta-Pannonia
Hulladéklerakót Üzemeltető
Kft. ügyvezetője, Szabó Norbert,
akivel – sok más mellett –
az általa irányított telep mindennapjairól,
működéséről s
egy kicsit róla is beszélgettünk…
Közgazdászi precizitással és a
rá jellemző műszaki szemlélettel
végzi immár januártól a munkáját
a gépészmérnöki és tűzvédelmi
szakmérnöki végzettségű fiatal
szakember. Kell is a sokoldalú,
több szakterületre kiterjedő
tudás ehhez a feladathoz, bár ezt
Szabó Norbert akkor is tudta,
amikor még csak kacérkodott a
gondolattal, hogy megpályázza a
Bagolai Hulladéklerakó vezetői
posztját.
– A Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt.-nél dolgoztam, amikor
olvastam a felhívást, hogy új
ügyvezetőt keresnek a telep élére.
Habár szakmailag szép öt esztendőt
töltöttem el a Vízműnél, vonzott
az új kihívás. A munkakörhöz
a kellő és a megfelelő szakmai
tapasztalat már megvolt, hiszen
mindig olyan műszaki területen
dolgoztam, ahol mérnöki
tudásomat kamatoztathattam. A
„mi” szakmánk alappillére a tervezés
és az elemzés. Jómagam az
élet minden területére konkrét
stratégiát készítek: így tettem akkor
is, amikor beadtam a pályázatomat
az ügyvezetői státuszért.
Ezzel egy időben elkezdtem ismerkedni
– tudatosan, elméletben
és gyakorlatban egyaránt – a hulladékgazdálkodás,
hulladéklerakás
működésével.
Ebben az elődöm, az akkori
ügyvezető, Kozma Péter nagy segítségemre
volt. A novemberi
közgyűlésen pedig engem nevezett
ki az önkormányzati testület
a Hulladéklerakót Üzemeltető
Kft. élére.
A munka „dandárja” aztán januártól
kezdődött: a fiatal ügyvezető
maga felel egyszemélyben a
Bagolai Hulladéklerakó minden
egyes négyzetméterének a megfelelő
„működéséért”. S hogy
mik is a feladatai? Gyakorlatilag
monológ hosszúságban lehetne
felsorolni.
– A Netta-Pannonia Kft. illetve
két közszolgáltatója, a Futurusés
a Viridis-Pannonia Nonprofit
Kft. végzi a hulladék túlnyomó
többségének beszállítását a bagolai
telepre, kivéve a veszélyes
anyagokat, a szelektíven gyűjtöttet
és az építési törmeléket. Ám
nemcsak a Netta-Pannonia Kft.
által beszállított hulladék érkezik
hozzánk, hanem számos közület
és magánszemély hulladéka, kidobásra
szánt feleslege is,
ugyanis a lakosságtól, vállalkozásoktól
is átveszünk hulladékot.
A hulladékot a beérkezés után lemérjük,
majd „felvisszük” – gépek
segítségével - a depóra és tömörítő
gépekkel tereljük a töltések
közé.
– Hogyan „fest”maga a lerakó
a valóságban?
– Egy hatalmas területet kell elképzelni
– hulladékból kialakított
dombokkal –, ahová maga a szemét
kerül. Külső szemlélőnek nem
tűnik fel, hogy egy „szeméttelepről”
van szó, mivel nagy energiát
fordítunk arra, hogy a terület esztétikus
maradjon. A hulladéklerakót
egyébként még 2013-ban bővítették,
8000 négyzetméteres területtel.
Erre azért volt szükség, mert
a 2003-ban átadott szektor betelt.
Az újonnan kialakított egység pedig
3-4 évre megoldja az elhelyezést.
– Beszéljünk arról az újításról,
ami önnek is köszönhető…
– Ez a csurgalékvíz szűrő-tisztító
berendezés, ami éppen a napokban
kezdte meg működését. A
hulladéklerakó alá egy szivárgó
csőrendszer van beépítve, ami a
depónián átszivárgó csapadékot
összegyűjti, s egy medencébe vezeti.
Ezt a szennyezett vizet sokáig
el kellett szállítani a szennyvíztisztító
telepre. Mára viszont beszereztünk
egy fordított ozmózisrendszerrel
működő technológiát:
olyan „eszközt”, ami az országban
szinte egyedülálló. A félig áteresztő
membránok molekulaszinten
képesek szűrni a vizet, így
készítenek például a sós tengervízből
is iható, édes vizet. Ez a
szennyezett csurgalékvíz esetében
kétfokozatú szűrést, teljes sótalanítást
jelent, ami után – az akkreditált
laboratóriumi vizsgálat
szerint – ivóvíz tisztaságú az elfolyó
víz.
– Ha e berendezést nézzünk,
mint amolyan nyitó-nóvumát a
munkájának, előbújik a mérnökemberi
énje. Hol köszön ez még
vissza a depó mindennapjait illetően?
– Előkészítés alatt van a fűtéskorszerűsítés
kialakítása is a telep
irodahelyiségeiben, mivel
jelenleg árammal fűtünk. A
depóniagázt 2012-től hasznosítjuk.
A hulladékból bomlás következtében
biogáz fejlődik,
amit kutakban összegyűjtenek.
Ezt a gázt pedig elégetik egy
motorban, amely áramot termel.
Mi pedig a gázmotor hulladékhőjének
a hasznosításával fogjuk
megoldani az épület fűtését,
így a teljes fűtési költséget megtakarítjuk.
– A sokat hangoztatott tervezőelemző
képessége mit tartogat még
a jövőre nézve?
– A környezetvédelem közös
ügyünk és a továbbiakban is a
modernizációra és a költséghatékony
működésre törekszem.
Saját bevételből üzemelünk, külső
működési forrást nem kapunk
az önkormányzattól. A Regionális
Hulladéklerakó egyébként
nyereséges… Mindenesetre folyamatosan
figyelemmel kísérem
a pályázatokat, lehetőségeket keresve
a telephely fejlesztésére.
Feladatom van bőven, mivel már
most elő kell készíteni a hulladéklerakó
jövőbeni területének a
bővítési lehetőségét. A munkámat
nagyon szeretem, ennek
megfelelően teljes odaadással
végzem, legyen az akár késő este
vagy hétvége. Folyamatosan tárgyalok,
egyeztetek, szakmai fórumokon,
bemutatókon veszek
részt. A környezetvédelemben,
modernizációban jártas szakemberektől
szakmai tanácsot, véleményt
kérek az általam javasolandó
műszaki megoldásokkal
kapcsolatosan. Én ezt nevezem
hivatástudatnak…
Szabó Zsófia
A környezetvédelem közös ügyünk
„Modernizáció és költséghatékonyság mindenek előtt…”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Értéktár 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 5.
A nagykanizsai Thúry György
Múzeum ősét az 1900-as évek elejétől
a piarista gimnázium „régiségtára”
alkotta. A Fő úti épület
nyugati szárnyát az 1960-as évek
végén vásárolták meg, és 1983-
ban itt nyílt meg egy új állandó
kiállítás, mely 1997 végéig volt látogatható.
Az azóta eltelt évtizedek
alatt nagy fejlődésen ment keresztül
városunk múzeuma. A hatalmas
gyűjteményről, az összevonásról,
az új telephelyek integrálásáról
és a múzeum előtt álló feladatokról,
tervekről Száraz Csilla
múzeumigazgató számolt be.
Száraz Csilla dr. Kerecsényi Editet
és dr. Horváth Lászlót követően
lett a Thúry György Múzeum igazgatója.
Idén év elején a képviselőtestület
döntése értelmében továbbra
is Száraz Csilla tölti be az intézmény
igazgatói posztját. A szentkirályi
múzeumigazgató végzettsége
szerint régész és történelem szakos
középiskolai tanár. A középiskolát
Kecskeméten, az egyetemet pedig
Szegeden végezte.
– Az egyetem elvégzése után a
nyíregyházi múzeumban kezdtem
dolgozni régészként és ott olvastam
egy múzeumi hírlevélben,
hogy Zalaegerszegen megüresedett
egy álláshely közalkalmazotti státuszban.
Ezt megpályáztam és így
kerültem Zala megyébe. Horváth
László igazgató úr nyugdíjba vonulása
kapcsán adtam be az önéletrajzomat
Nagykanizsára, a Thúry
György Múzeum vezetői pozíciójára.
2006 februárja óta irányítom
az intézményt – idézte fel Száraz
Csilla a megyébe kerülésének körülményeit.
Hozzátette, már korábban
az M7-es autópálya leletmentő
feltárásain dolgozott a megyében
egészen 2008-ig. Már ekkor kialakultak
a kapcsolatai a várossal. –
Nagykanizsa meghatározó az életemben
és szeretnék minél többet
tenni a városért. Ezen voltam 2006.
és 2013. között is és most, a következő
igazgatói periódusban is azt
szeretném, ha a múzeum a város
kulturális intézményei között egy
meghatározó intézmény maradna
és még további sikereket érne el –
mondta a múzeumigazgató. – Az
újabb igazgatói periódusomban
több fő cél mentén szeretnék haladni,
amelyeket a pályázatomban is
kihangsúlyoztam. Szeretnénk növelni
Nagykanizsa turisztikai vonzerejét
színvonalas időszaki kiállításokkal,
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal,
tudományos ismeretterjesztő
előadásokkal. Továbbá
szeretnénk növelni a családi napok
programszámát is. Célunk, hogy
Zalakarosról, Hévízről, a határ
menti és a környező városokból bevonzzuk
a turistákat, melyre egy
külön programot is kidolgoztunk –
részletezte céljait Száraz Csilla.
A Thúry György Múzeum területi
múzeum, mely megyei jogú
város területén fekszik, ebből öszszesen
öt van az országban. Gyűjteménye
pedig az ország jelentős
vidéki városaiban fekvő múzeumai
közé sorolja. A néprajzi gyűjtemény
textil-része a Dunántúl
egyik legjelentősebbje, míg a régészeti
gyűjtemény az M7 autópálya
feltárásai során előkerült gazdag
leletanyaggal elérte, sőt meg is haladta
a környező múzeumok
mennyiségét és minőségét.
A Thúry György Múzeum gyűjteménye
jelenleg közel 300 ezer
darabból áll. A régészeti gyűjteménye
jelentős, az M7-es autópálya
leletmentései is az intézménybe kerültek.
A történeti gyűjtemény számában
is jelentős, külön értéke az
itt élt polgári családoknak a hagyatéka,
melyek az intézményben vannak
elhelyezve. Ennek értékét mutatja,
hogy a Nemzeti Múzeumból
is többször a Thúry György Múzeumtól
kérnek kölcsön tárgyakat.
A néprajzi gyűjtemény dr.
Kerecsényi Edit gyűjtéseinek köszönhetően
kuriózumnak számít,
több mint 16 ezer darab tárgyat
tartalmaz és a hozzá tartozó rengeteg
leíró kartont, amelyen a tárgynak
a története és az ajándékozó
élettörténete is olvasható.
A múzeum gyűjtőterülete közé
tartozik Nagykanizsa és a környező
települések. Különleges helyzetben
van, a város fenntartásában álló,
önállóan működő szervezet, a város
támogatásával, és még fontosabb,
hogy a város polgárainak támogatásával
működik. Ugyanakkor, ahogy
a múzeumigazgató hangsúlyozta,
fontos a jó kapcsolat ápolása a zalaegerszegi,
a keszthelyi múzeummal,
hogy költséghatékonyan tudjanak
egymáshoz eljuttatni olyan kiállításokat,
olyan kulturális tartalmakat,
amire önállóan esetleg nem
lenne lehetőségük.
Év elejétől a Thúry György Múzeum
két telephellyel bővült, így a
múzeum székhelye és kiállítóhelye
mellett, a Magyar Plakát Ház, a
Képzőművészetek Háza, valamint
a Régészeti Raktárbázis alkotják
az intézményt.
– A múzeum a városban mindig
a Fő úti épület marad, itt tartjuk a
múzeumhoz kötődő központi rendezvényeket,
a történeti, régészeti,
néprajzi kiállításokat és a nagyobb
rendezvényeket. Ugyanakkor a
Magyar Plakát Házat és a Kiskastélyt
is bevonjuk a hálózatunkba –
mondta Száraz Csilla.
Az új telephelyeket azok régi
funkcióinak megtartásával integrálják.
A Kiskastély továbbra is a
Képzőművészetek Háza marad,
ezt a funkcióját szeretnék megőrizni
és az eddig a múzeumban tartott
képzőművészeti kiállításokat a jövőben
itt megtartani. A múzeumnak
is több mint 1000 darabos képzőművészeti,
jelentős festményeket
is felvonultató gyűjteménye
van, melyet az elmúlt években
csak részleteiben mutattak be, így
ezt is a közönség elé tárják a Kiskastélyban.
A Sass Brunner hagyatékot szeretnék
frissíteni, valamint itt is
múzeumpedagógiai foglalkozásokat
és ismeretterjesztő órákat tartani.
Ezen kívül pedig a városi reprezentáció
fontos helyszíne maradhat
a Kiskastély, illetve a múzeum
és a város indiai nagykövetséggel
való kapcsolatépítésében is együttműködik
és kezdeményező szerepet
vállal. Továbbá a testvérvárosokból
érkezett kiállításoknak is helyet
adhat a Kiskastély.
A Magyar Plakát Ház épületét is
szeretnék megtölteni. Itt is befogadják
az eddigi rendezvényeket is
és elképzelhető, hogy a jövőben
egyfajta hagyományok házaként
működhet, de a plakátokat továbbra
is gyűjtik és bemutatják. Az udvarban
kézműves foglalkozások,
mesterségek bemutatását szeretnék
a hagyományőrzést szem előtt
tartva. A plakátház konferenciaterme
pedig kisegíti a múzeum épületét,
ahol nincsen olyan közösségi
tér, ahol színvonalas rendezvényeket
le lehet bonyolítani.
– Szeretném elérni, hogy a minden
intézményegység saját profillal
rendelkezzen és a városban
mindenki tudja, a Magyar Plakát
Ház és a Kiskastély is a múzeumhoz
tartozik – zárta a beszélgetést
Száraz Csilla
V.M.
A Thúry György Múzeum múltjáról, jelenéről és jövőjéről
Fotó: Varga Mónika
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS pályázatot ír ki a tulajdonában álló Nagykanizsa
és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit
Kft. (8800 Nagykanizsa, Király u. 47.) ügyvezetői feladatainak
2014. július 1-től 2014. december 31-ig való ellátására.
A pályázati kiírás feltételei a www.kanizsaterseg.hu honlapon elérhetők.
Kanizsa – Thury sírja 6 nyomában 2014. június 5.
Thury György, Kanizsa hős
kapitánya halálának körülményeit
illetően a történészek és
a régészek nagyjából közös nevezőre
jutva ugyanazt írják,
sírjának helyét illetően azonban
már koránt sincs egyetértés.
Thury, aki jó szokása szerint
hivatalát elfoglalva – ugyanabban
az időben, amikor Nádasdy
Tamásné Kanizsay Orsolya a várat
szerződéssel királyi kézre adta
1568. január 24-én – azonnal
párbajra hívta ki a szigeti béget –
akit később elfogott, de királyi
utasításra szabadon kellett engednie,
annak ellenére, hogy a
béke megsértője nem Thury volt,
hanem a bég –, mondván, hogy ő
az új főkapitány és tudtával új a
szigetvári bég is.
Tehát hivatalába lépve azonnal
felszólította a Pécs és Szigetvár
körüli falvakat, hogy neki adózzanak,
mert ha így nem lesz, akkor
fegyverrel kényszeríti őket erre.
Elképzelhető, hogy az akkor
már országos, sőt nemzetközi hírű
(Thury Velencével is kapcsolatban
állt, a török mozgásáról,
szándékáról rendszeresen tájékoztatta
a tanácsot) főkapitány
Kanizsára helyezése – majd állandó,
csapataikat rendszeresen
érő zaklatásai után erős a szándék
arra, hogy a fejétől fosszák
meg a sárkányt. (Kortársai szerint
több mint 600 győztes párviadalt
vívott, Istvánffy szerint egy
hatalmas termetű török csak
azért jött Magyarországra, hogy
vele megvívjon.)
A döntés tehát magas szinten
megtörtént, majd 1571. április 2-
án, nagyhétben, Pirsus Ali bég
kiküldi Malkos agát nagy erőkkel,
és megkezdődik a rablásgyújtogatás,
amit persze Thury is
észlel, aki akkor Rajkon tartózkodik.
Ezzel a mintegy 300 lovasból
álló támadóval Thury György
megütközik – török források szerint
150 lovas és 300 gyalogos
katonája élén vette fel Thury a
küzdelmet –, majd azokat tovább
űzi - közben lépre megy, mert az
Orosztony falu melletti erdőből
Rajk és Kiskomárom között
Malkos aga vezetésével mintegy
600 lovas tör ki, a fehérvári, pécsi,
koppányi, szigeti bégek csapatai
– ez még Thurynak is sok.
Nagy balszerencséjére a hó
olvadástól és a Sár patak kiöntésétől
mocsarassá vált völgyben a lovak
előbb térdig, majd hasig süppednek
a sárba – Thury leugrik lováról,
a páncél azonban akadályozza,
és körülötte hiába vitézkednek
katonái, az új lóra felugrani nem
tud, és Jézust kiáltva gyalog, kezében
pallosával aprítja a törököt,
egészen addig, amíg azt nem észleli,
hogy élve akarják elfogni –, ekkor
leveszi sisakját, és a halált
megvetve addig küzd, amíg egy
végzetes vágás nem éri a fején.
Azt írja a krónikás: „Minden
ember Thury Györgyöt kiáltja;
kicsiny és öreg mind egyaránt
óhajtja!”
Siratja és gyászolja az egész
ország – Zrínyi György a helyszínre
megy, ahol már csak Thury
György fejétől elválasztott, kifosztott
testét találja, és a csatatéren
zokogva, Thury testére borulva
siratja, és rettenetes bosszút
esküszik a török ellen, amit később
hadjáratával be is váltott, kivívva
maga ellen a legteljesebb
királyi rosszallást.
Németországban újságok adnak
hírt haláláról és siratják,
nagy a részvét Velencében is, jó
emberük elvesztése miatt.
Nem úgy a török.
Thury György fejét összevarrják,
ma úgy mondanánk, plasztikázzák,
és Konstantinápolyba
viszik.
Rym Károly császári rezidens
jelenti, hogy Thury fejével együtt
még kilenc vitéz fejét, tizennégy
élő foglyot, három zászlót, és két
dobot vittek a díván elé, ahogy a
nagyvezír a fejet a kezébe vette,
elégedetten nézegette, és a szakállát
megsimogatta.
Később a szultán is magához
kérette Thury fejét és a két dobot.
Sem Thury fejét nem sikerül a
követeknek visszaszerezni hazájába
küldés céljából, sem a foglyokról
nincs többé szó – a követek
azt gyanítják, hogy ez azért
történt, mert Thury elfogta Arszlán
agát és őt Bécsbe küldte ajándékul.
Rym és Minquith követek szerint
a szultán azt mondta: „Thury
zsarnok és a békesség megsértője
volt."
Korban Istvánffy az, aki legközelebb
áll az eseményekhez, azt
írja, hogy „( Zrínyi György) az
halottat Kanizsán tisztességgel
eltemettette vala”, majd később,
Kanizsa 1601. évi ostrománál azt
– ami tulajdonképpen a kérdést
el is dönti –, hogy „a tábort pedig
Ferdinánd napkelet felől, azmely
kerekded formájú, puszta szentegyházhoz
közel,amelyben az híres-
neves vitéz és kapitány
Thury György temettetett, elég
széles kerülettel szállítá…” azaz
Ferdinánd főherceg táborát a várhoz
képest keleten ott ütötte fel,
ahol az a kerekded templom áll,
ahová Thuryt temették.
Istvánffy Miklósnak pedig joggal
hihetünk, hiszen Thury
Györgynek kortársa volt, mi több
hagyatékának felügyelő királyi
biztosa, amikor Thury testvérének,
Thury Benedeknek mint
gyámnak ármánykodásait vizsgálták
felül.
Takáts szerint „pompával temették
el Thury Györgyöt a kanizsai
mezőn s teste fölé szép kápolnát
emeltek.
Ez a kápolna, síremlék,
(Tumulus Georgii Thury) közel
száz esztendeig volt a törökök
kezén, de ujjal sem érintették
legnagyobb ellenségük sírját.
A török kiűzésekor azonban a
császári hadak elpusztították..”
Takáts a helymeghatározásban
„Kanizsát” és „kanizsai mezőt”
használ, azonban ha azt tudjuk,
hogy a „tumulus” szó halomsírt,
vagy – mint esetünkben – inkább
dombsírt jelöl, ez Istvánffy helymegjelölését
és alábbi álláspontunkat
támogatja.
Balogh. „Thury halála után
Miksa császár Nagy-Kanizsa főparancsnokául
ismét gróf Zrinyi
Györgyöt kéreté fel és nevezé ki;
aki Thury tetemei fölé a vártól
északra, a mai „Szűz-Bold” dombon,
hová jelenleg az Inkey család
temetkezik, díszes köralakú
kápolnát emeltetett, a vár főterén
pedig „minden magyar buzdítására”
emlékoszlopot állíttatott…”
Méri maga is erőteljesen elgondolkodott
a sírhelyet illetően,
és Istvánffy keleti orientációjára
azt veti oda, hogy „eltájolta” magát,
mint a korabeli metszetek
többsége, Ny felé 90 fokos eltéréssel
jelöli az égtájakat – az
eszébe sem jut, hogy Istvánffy
esetleg nem a metszeteket tanulmányozva
jelölt égtájat, hanem
olyan történetíróként, aki – mint
fentebb láttuk – járt is a helyszínen.
Ezért aztán ő nem is kelet felé
keresgél, hanem északra, megemlítve,
hogy a végváriak a súlyos
veszteség idején nem a
templomépítéssel voltak elfoglalva,
sőt azt nem is tehették,
mert „a város megerősített részén
kívül esett” – elfelejtvén azt,
hogy Zrínyi György, egy hatalmas
főúr építette a kápolnát, és
nem az ágrólszakadt végvári katonák…
Méri azt a körülményt is teljesen
figyelmen kívül hagyja, hogy
a török – vallási megfontolásból
– és nem a Takáts által említett
romantikus okból, ti. abból, hogy
„legnagyobb ellenfelük sírját
megkímélték” megkímélte közel
száz évig Thury sírját, mint
ahogy megkímélte a magyar is
„Nagy Szolimán sírkápolnáját
(türbe-jét) amit aztán egy császári
proviant tiszt bontott le, hogy
értékesebb részét elkótyavetyélhesse”.
Zrinyi Miklós az 1664-es hadjáratkor
védte Nagy Szolimán
türbéjét, mondván: „Nem halottak,
hanem élők ellen szálltunk
hadba…”
Zrínyi György, aki Thury
Györgyöt apjaként tisztelte, és a
kápolnát emelte, nyilvánvalóan
tudomással bírt arról, hogy a török
Nagy Szulejmánnak türbét
emel – annál inkább fontos lehetett
számára Thury György síremléke.
(Nagy Szulejmán meghalt
1566. szeptember 6-án, a mai viszonyok
szerint a Turbéki szőlőhegyen
felállított sátrában – Pap
Thury György sírja
Hatalmas a török
öröme, óriási
a magyar bánata.
És most következik az
évszázados
tanakodás Thury
György eltemetésének
helyéről.
„Minden ember Thury Györgyöt kiáltja;
kicsiny és öreg mind egyaránt óhajtja!”
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 5. Kanizsa – Thury sírja nyomában 7
Norbert professzornak köszönhetően
a Türbét is ide helyezhetjük
– Nagy Thury György meghalt
1571. április 2-án, az Orosztony
falu melletti völgyben, és a sírját
alábbi helyen kereshetjük.)
2016-ban Nagy Szulejmán halálának
450. évfordulójára emlékezünk.
2021-ben Nagy Thury
György halálának 450. évfordulójára
emlékezünk.
A különbség csak az, hogy a
szigetvári önkormányzat erre az
évfordulóra a türbe felkutatásával
minden követ megmozgat, a
szó szoros értelmében – igaz,
hogy török támogatással, de a
magyar államnak kötelessége
egyik legnagyobb nemzeti hőse
sírjának felkutatásához minden
segítséget, így az anyagit is megadni.
Visszatérve Mérire, aki említ
egy rendkívüli fontosságú, ma is
fellelhető dokumentumot:
Paradeiser György várkapitánynak
előbb szentgotthárdi kihallgatását,
majd Bécsben, a Haditanács
előtt elmondott védőbeszédét,
amiben Paradeiser arra
utal, hogy a törökök „az 1600.
évi ostromkor Palin felől nyomultak
előre, és egy kis templomhoz
értek, amit magyar és német
katonák védtek, akik a túlerő
elől a várba menekültek, és ami
nem lehetett messze a vártól,
mert Paradeiser szerint a katonáknak
a nehéz puskákat is sikerült
a várba vinniük”.
Palin irányából – vizsgálódik
Méri – Kanizsa felé három hely
jöhet e tekintetben számításba: a
régebben elpusztult Lazsnak nevű
falu „esetleg megmaradt”
temploma –, amiről azonban sem
írott, sem egyéb adat soha fel
nem merült – majd az a hely,
ahol ma is áll az Inkeyek
háromkereszti sírkápolnája, amelyet
a XVIII. században a Kanizsa
berek magas homokpartján
mesterségesen is megemelt halomra
építettek, aztán lábjegyzetben
megemlíti, hogy: „…a régi
forrásokat és a helyszínt is ismerő
néhány kutató általában ide
helyezi a Thury sírboltot.”
Végül azonban a véleményünk
szerint teljesen önkényesnek minősíthető
okfejtéssel, és a metszetek
öncélú összevetésével, a
történetírás fenti súlyos érveinek
figyelmen kívül hagyásával jut
arra az álláspontra, hogy „a sírt a
mai Ördögárok és a vágóhídi átjáró
közé eső szakaszban kereshetjük”
ami aztán a teljes tanácstalanságot
okozza fél évszázada,
és azóta is, no meg napjainkban
is erőteljesen dezinformál.
Vándor a helyszínt illetően
óvatosan fogalmaz, „(Thury) testét
egy régi kápolnában tették
örök nyugalomba” – („alte
capell”, ami egy 1664-es ostrom
metszet kinagyított képére utal,
nyilván.)
A mi álláspontunk az, hogy
Inkey Boldizsár, a Szentkereszti
kápolna 1768-as építője a Thury
György sír fölé emelt, és a történelem
viharaiban elpusztult kápolna
alapjára építkezett.
Ezt támasztja alá Istvánffy
Miklós leírása a kerekded egyházról,
és annak tájolásáról,
Takáts Sándor, aki a a sírt,
Thury temetési helyét egy
dombra helyezi a kanizsai mezőn,
egy erre a célra emelt épületbe,
Balogh János, aki a „Boldogságos
Szűz dombjára” helyezi
a sírt, oda, ahová az Inkeyek
kápolnát építettek és temetkeznek,
ezt támasztja alá Paradeiser
György várkapitány vallomása
és kihallgatási jegyzőkönyve,
aki egyértelműen Palin felől említi
a kis templomot, ahol katonái
állást foglaltak el, és magunk
úgy tudjuk, hogy legújabban
ide helyezi el Vándor László
is, aki a kanizsai polgármestertől
2013-ban ígéretet kapott
arra, hogy fedezik költségét, amiből
megkutatná Thury György
sírja miatt az Inkey kápolnát, és
ami 2014-ben remélem valósággá
válik, mert ugye az ígéret
szép szó …
2014. május hónapban a
zalaszentbalázsi, Inkey Boldizsár
által 1783-ban épített templomban
titokzatos urnákat találtak a
felújítást végző munkások, téglával
kifalazott, és a járószint alá
süllyesztett fülkében.
A leletet az teszi titokzatossá,
hogy a Historia Domus (a templomnak
a lelkész által vezetett
házi naplója) nem tartalmazza az
urnák behelyezését, és emiatt jelenben
nem tudjuk azt, hogy mikor
és ki helyezte el azokat ott.
(Megjegyzem Gőcze Rezső kizárja
a felszentelés utáni beépítést,
ennek, ha a Historia Domusban
nem is jegyezték fel, az emberi
emlékezetben szerinte nyoma
kell, hogy maradjon.)
Egy biztos: a közeljövőben természettudományos
módszerrel
megvizsgálják az urnák tartalmát,
mi több; ma élő Inkey leszármazottal
összevetik a nyert
DNS mintát, hogy kiderüljön: az
Inkey családhoz tartoznak-e az
emberi maradványok.
Amennyiben nem, akkor csak
a zalaszentbalázsi templomépítő
Inkey Boldizsár helyezhette el
azokat, titokban, és az urnák akár
Thury György földi maradványait
is rejthetik.
Inkey Boldizsár a Szentkereszti
kápolnát 1768-ban építtette,
mégpedig nem véletlenül szemelte
ki magának a helyet,
ugyanis szent hely volt előtte is:
1702-ben Umsunst János építtette
e helyre, a „háromkereszt”
nevű kálváriát, a hely szakrális
jelentősége valószínűleg az évszázadok
alatt sem kopott meg –
a Thury kápolna építése és
Umsunst kálváriaépítése között
nincs több mint hat generáció.
Abban is bízom, hogy Nagykanizsa
városa legnagyobb hőse –,
egyben egyik legnagyobb nemzeti
hősünk – halálának 450. évfordulóján
méltó megemlékezéséül
országra-világra szóló ünnepségsorozatot
rendez, és Várpalotával
összefogva 2021-et
Magyarországon a Nagy Thury
György évének nyilváníttatja.
Ehhez kívánok jó egészséget,
városi összefogást és kormányzati
akaratot.
Nagykanizsa, 2014.május 31.
Dr. Károlyi Attila
városi képviselő
Még egy fontos
információ, ami
napjaink történése.
Reményeim szerint
Thury György
sírjának helye a
közeljövőben
tényszerű
bizonyítást nyer.
Vasárnap ünnepélyes keretek
között megnyílt a 22. Ludvig
Nemzetközi Művésztelep a Kisrécséhez
tartozó Kendlimajorban.
Akilenc országból meghívott
művészek nagy része már megérkezett
és a többi alkotó is hamarosan
bekapcsolódik a szimpózium
kéthetes munkájába.
Nagykanizsa Város Vegyeskarának
műsora egyben emlékezés is
volt a művésztelep egykori résztvevőire,
azokra, akik már csak szimbolikusan
lehetnek az alkotóközösség
tagjai. Fischer György, Hajdú Sándor,
Ewa Maccuco és Walter Gábor
szellemiségét már csak alkotásaik és
fotók őrzik. A rájuk való emlékezés
után Tóth Lucia, Kisrécse polgármestere
köszöntötte a művészeket és
az érdeklődőket, kiemelve, hogy településük
életében minden évben ez
a legjelentősebb esemény.
Olyan esemény, melynek hatása
túlnő Kisrécse és Nagykanizsa határain,
amelyet egyre több helyen a
világban is jegyeznek. Hasonló
szellemben folytatta mondandóját
Balogh László, Nagykanizsa város
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságának elnöke. Megnyitóbeszéde
a tőle megszokott pátoszt
és humort is felvonultatta a
művésztelep közösségformáló és
értékteremtő szerepének bemutatására.
Ezt követően Ludvigné Tihanyi
Klára szervező ismertette azokat
a kulturális programokat, amelyek
nem csak a művészeknek, hanem
az odalátogató érdeklődnek is
kellemes kikapcsolódást ígérnek.
Az ingyenesen látogatható programok
sora június 6-án 20 órától
Kotnyek István filmjeinek bemutatásával
kezdődik. Az ezt követő
napokban két előadást is tart az egri
Pinceszínház Társulata. Június
7-én 20 órakor Színházi jelenetek
címmel interaktív előadás, míg június
8-án (vasárnap) 18 órától
Retró Zenés Színházi előadás lesz.
A Pünkösd mindkét napján Nyílt
Napot tartanak, ahol a művészekkel
is személyesen találkozhatnak
az odalátogatók. Aművésztelep június
14-én 19 órakor kiállítás keretében
zárja kapuit.
H.Gy.
Festők,
keramikusok
és szobrászok
Kendlimajorban
8 Kanizsa – Kultúra 2014. június 5.
Indiai est helyszíne volt a
Medgyaszay Ház. Avendégeket, közöttük
Umesh Kumart, az Indiai
Kulturális Központ igazgatóját a városvezetés
nevében Dénes Sándor alpolgármester
köszöntötte. Az esten a
Rajasthani Tánccsoport színpompás
előadásában gyönyörködhetett a kanizsai
közönség. Ahelyiek által adott
műsorban felléptek a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti
Iskola tanárai. Baki Andrea
fuvola és Baráth Adrienn zongorajátékában
Rimszkij-Korszakov
Hindu dala hangzott el. G. Hajnóczy
Rózsa: Bengáli tűz című regényéből
Pávlicz Erika, a Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpadának tagja olvasott
fel egy részletet.
Beszédében Dénes Sándor alpolgármester
felhívta a figyelmet
az előzményekre is:
– E találkozás immáron a sokadik
kapcsot, vagy inkább a hidat jelenti
hazánk és India, így két kultúra, két
közösség és világ között. Többször
volt szerencsénk az elmúlt években
találkozni India nagyköveteivel, a
kulturális élet nagyszerű prominenseivel.
Mint ahogy e mostani esemény
is ezt a kiváló kapcsolatot, közös
megbecsülést jelenti.
„Az a dolgom, hogy hidat építsek
a múlt és a jövendő között. És hogy
ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek
mindent, amit a múltból a jövendőbe
átvinni érdemes.” – Wass
Albert idézete nemcsak a múlt és a
jövő, de eltérő kultúrák vonatkozásában
is igaz és helytálló lehet, mert
e mai este létrejöttéhez is, amikor
két távol eső tradíció, távol eső nép
és kultúra találkozik, szükséges egy
híd felépítése, amin keresztül átvihetjük
értékeink legfontosabb mozaikdarabkáit
egymásnak. Ehhez
meg kell találni azokat a köveket,
amelyek e közös kapcsolatnak az
alapját és az erejét adhatják, meg
kell találni azt a momentumot, mely
összekötheti világaink partjait –
hangsúlyozta az alpolgármester.
– Azonban nem egy homokszem
formájában, hanem két nagyszerű
alkotó személyében és munkásságában
– tért rá a két híres nagykanizsai
születésű művész szerepére az ünnepi
szónok. – Sass Brunner Erzsébet
és lánya, Brunner Erzsébet jelenti
azt a látható kapcsot, ami öszszeköti
országainkat, amire e hidat
fel lehet építeni. Merthogy e világjáró
művészek, akik Nagykanizsáról
indultak útnak, életük döntő hányadát
töltötték Indiában. Kiváló
kapcsolatokat ápoltak a kor legnagyobbjaival.
Megfestették Rabindranath
Tagore költő, Mahatma
Gandhi, Pandit Nehru és Indira
Gandhi portréját, így munkásságuk
mára egész Indiában a nemzeti
örökség szerves részét képezi. Amit
erősít az a tény is, hogy a világon
egyedülálló nagykanizsai reprezentatív
tárlat mellett az új-delhii Indira
Gandhi Kulturális Intézet a nemzetközi
jelentőségű életmű másik fontos
bemutató pillére. Sass Brunner
Erzsébetet és lányát, Brunner Erzsébetet
India széles rétegei azért is ismerték
és szerették meg, mert ennek
a mély és gazdag kultúrának a
sajátosságait, színeit, ízeit és változatos
formáit egyénien, az ott élők
számára is hitelesen örökítették
meg. Ugyanakkor nekünk is felejthetetlen
élményt nyújtanak azáltal,
hogy úgy örökítették meg India csodálatos
világának részleteit, hogy
számunkra, európai, magyar és
nagykanizsai emberek számára is
oly’ ismerős hangulatok, színek és
formák kicsiny mozaikdarabkái jelennek
meg e távoli kultúra életéből.
Műveik azt mutatják fel, hogy minden
különbségünk ellenére milyen
sok területen találhatunk közös értékeket,
univerzális azonosságokat. A
két világjáró alkotó életével és művészetével
ezáltal egyfajta szellemi
kapcsot képez a két ország, sőt India
és Európa kultúrája között. Összekötnek
minket, és évtizedek távlatából
is hidat képeznek közöttünk,
amelynek valódi, kézzelfogható bizonysága
e mai este.
Umesh Kumar igazgató beszédében
köszönetet mondott Cseresnyés
Péter polgármesternek azért, hogy a
város támogatja a két ország közti
kapcsolatok alakulását, fejlődését.
Ami a technikai kapcsolatokat illeti,
gyakoriak a kölcsönös látogatások a
két ország között, miniszteriális
szinten küldöttségek keresik fel Indiát
és Magyarországot. Emlékeztetett
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly
októberi indiai látogatására,
amikor sor került számos egyezmény
aláírására. A politikai mellett
gazdasági kapcsolatok is a figyelem
középpontjába kerültek, például a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
valamint indiai partnere között. A
befektetés lehetőségét nyújtva meghívást
kaptak Magyarországra indiai
cégek, társaságok, és India is nagy
örömmel veszi, ha a tudomány területéről
tapasztalnak érdeklődést.
„Ezen hátteret figyelembe véve –
melynek alapjait már korábban
mindkét oldalról kölcsönösen megteremtették
–, tekintsünk a mai napra –
javasolta az Indiai Kulturális Központ
igazgatója, majd hozzátette: a
miniszterelnök tavalyi látogatásán
sor került a kulturális együttműködés
területét célzó egyezmény aláírására
is. Ezt példázza a művészek kölcsönös
látogatása a két országban.”
Ennek jegyében mutatta be műsorát
a Rajasthani Táncegyüttes. Az
élénk ruhák, a színes táncok, az elbűvölő
zene maradandó élményt
nyújtott a hallgatóságnak, a szívhez
és a lélekhez szóltak.
Az Indiai mozaikok című, Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
világát bemutató tárlatot Száraz
Csilla, a Thúry György Múzeum
igazgatója nyitotta meg. Többek között
elmondta, az alkotások témája
három csoportba sorolható: tájképek,
portrék, historikus festmények, melyeken
régi épületek, romok láthatók.
Afestmények mellett egy díszes öltözet
is bemutatásra került. 2013 októberében
érkezett haza Nagykanizsára
a két hölgy tárgyi hagyatéka, közöttük
ruhatáruk néhány darabja. Nagykanizsa
múzeumában ma már több
mint 900 műalkotás mellett Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
tárgyi hagyatéka is megtalálható.
Az igazgatónő megemlítette,
Brunner Erzsébet sokat tett, mindenekelőtt
szülővárosának, Nagykanizsának
adományozott alkotásaival a
„hazatérésért”, azért, hogy a szülőföld
immáron indiai festőként újra
megismerje és elfogadja őket. Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
képeit, melyekkel számtalan kiállításukon
mindig érdeklődést váltottak
ki és sikert arattak, ma India
legjelentősebb múzeumai őrzik.
Brunner Erzsébet nagyvonalú ajándéka
révén immáron Nagykanizsa
is gazdag kollekció birtokába jutott,
olyan kulturális örökséghez, amely
jelentőségénél fogva a kultúrák és a
hagyományok között hídként feszül
India és Magyarország között.
Az Indiai estet indiai étkekből
összeállított fogadás zárta.
B.E.
Indiai est – szívhez, lélekhez szóló zenével, tánccal
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2014. június 5. – Hírsorok 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Milena Mladenova és Ludvig
Dániel alkotóművészek munkáiból
nyílt tárlat szerdán a Batthyány
Lajos Gimnázium „Hyány”
Galériájában.
Az egyszerű, tiszta vonalvezetésű
festményeket, szobrokat Balogh
László, a BLG igazgatójának köszöntője
után Stamler Lajos mutatta
be. A pedagógus szakmai értékelésén
túl a művészek alkotói
„hátterét” is ismertette. Mint elhangzott,
a bolgár Milena Mladenova
neve, munkája – szintén–nem
ismeretlen a kanizsaiak számára,
ugyanis a Kendlimajori Művésztelepen
több alkalommal is részt
vett. Kiállítótársa, Ludvig Dániel,
pedig egyben párja is, közös életútjuk
pedig fellelhető némely alkotásukban:
ahogy az emberi lélekről
mesélnek.
A harmonikus színvilágú munkák
június 12-ig tekinthetőek meg
az intézmény galériájában.
Adni legalább akkora öröm,
mint kapni. Főleg, ha a célkitűzés
az, hogy sok-sok mosolyt és
vidámságot varázsoljunk a gyermekek
arcára.
Az idei gyereknapon arra törekedtünk
leginkább, hogy élményeket
adjunk és örömet szerezzünk
minden kisgyermeknek, a fiataloknak
és a családtagok számára, akik
betérnek a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontba.
Együttműködő partnereinkkel és
az üzletekkel közös összefogásban
olyan programelemeket állítottunk
össze, amelyben az egész piciktől a
tiniken át a felnőttekig minden korosztály
találhatott érdekes és interaktív
kikapcsolódási lehetőséget.
Fergeteges sikert aratott a Rezi
Dinó- és Kalandparkból érkezett dinoszaurusz,
aki igazi meglepetéskén
hatott, ahogy végigsétált a gyerekek
kíséretében az üzletház folyosóján.
Egymást követték a színes, extravagáns
produkciók, a 2014. nyári
trendet felvonultató divatbemutató
után a Magic Ritmo Táncegyüttes,
Zumba életérzés Andival,
majd bűvész produkció szórakoztatta
a közönséget. A gyerekek
önfeledt játékra találhattak a
Kölyökparkba, a JátékBoxba, a
Libri Könyvesboltba, az Expertbe
és a Gerő Cukrászdába betérve is,
ahol különféle kedvezményekkel,
társasjátékozással, kézműves foglalkozással
tették felejthetetlenné
az együtt töltött időt.
Hajszolt, felgyorsult életritmusú
világunkban felértékelődött a
gyermekeinkkel átélt programok
jelentősége, ezért tartjuk szem
előtt, hogy olyan élményeket
nyújtsunk, ami közelebb hozza
egymáshoz a családtagokat, lehetőséget
ad a közös kikapcsolódásra
– tájékoztatta lapunkat Vörös
Vivien, a Kanizsa Centrum marketingvezetője.
Egy éve vezeti a Nyugdíjas Pedagógusok
Klubját Gerencsér
Györgyné. A Pedagógus Szakszervezet
keretében 45 fővel működő
klub programjai azt is jelzik,
hogy az idősek is igénylik a
szabad idő hasznos eltöltését, az
együttlétet, ahol jó hangulatban,
baráti közösségben beszélgethetnek,
szórakozhatnak.
– Sokat köszönhetünk a Pedagógusok
Szakszervezetének, személy
szerint Rábavölgyi Attila települési
és járási titkárnak, aki kiemelt
figyelemmel kíséri és támogatja
programjainkat. A kulturális, ismeretterjesztő
és egészségmegőrző
tevékenységek mellett nagy hangsúlyt
fektetünk szűkebb és tágabb
hazánk, valamint a szomszédos országok
tájainak, nevezetességeinek
megismerésére – hangsúlyozta
elöljáróban a klubvezető.
A klubtagok ősszel meglátogatták
Zala megyében a garabonci
történelmi emlékparkot, a zalaszabari
Napocska tábort és kalandparkot,
Zalaváron a Balatoni Múzeumot
és a Makovecz Imre tervezte
épületet. A kirándulást a Kányavári-
szigeten tett séta, majd a
zalakarosi új templom megtekintése
zárta. Tavasszal Budapestre
utaztak, ahol megnézték a Parlament
épületét, a felújított Kossuth
teret és az Operaházat. Május elején
Homokkomáromba tettek látogatást,
a hónap végén pedig Győrbe
és Pannonhalmára indult a csapat,
ahol jól képzett idegenvezető
segítségével ismerkedtek a történelmi
nevezetességekkel, majd a
bencés főapátsággal. Programjukban
szerepel még egy gyalogtúra a
Szentgyörgyvári hegyre, amit szabadtéri
piknikkel zárnak, továbbá
egy kerékpártúra a Csónakázó-tóhoz.
A kirándulás mellett természetesen
más összejöveteleik is voltak,
mint például dr. Fekete Ágostonné
gyógynövényekről, valamint Deák-
Varga Dénes városi főépítész
Nagykanizsa múltjáról, jövőjéről
szóló előadása.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
jubileumi rendezvénysorozatának
részeként történelem háziversenyre
hívta a gimnázium
osztályainak képviselőit – számolt
be lapunknak Dávidovics
Mária szabadidőszervező.
A feladatlapok értékelésénél a
pontosság és a gyorsaság volt a
döntő szempont. A versenyt
Debreczeni Attiláné, az iskola egykori
igazgatója, történelem tanára
emlékére szervezték. Iskolalapító
igazgatóként eddig a leghosszabb
ideig állt az intézmény élén (20
évig). Munkáját kollégái és tanítványai
legnagyobb tisztelete mellett
tudta végezni, példát mutatott
emberségből, szakmaszeretetből,
tudása mindenkire ösztönzően hatott.
Személye, egyénisége máig
összeforr az iskola nevével, szellemiségével.
A verseny eredményhirdetésére
másnap, az iskola galériájában
került sor, ahol első a 11.c, második
az 1/13. Ügyviteli titkár
szakos osztály, míg a 3. és 4. helyen
a 10.a és a 11.e végzett. Az
okleveleket és a jutalmakat Szermek
Zoltán intézményvezető adta
át.
Iskolánk Magyarok nyomában
Szlovákiában című pályázatát
1.115.000 forinttal támogatta
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
feladatait átvevő Emberi Erőforrások
Minisztériuma. A támogatás
az utazási és szállásköltségünkhöz
járult hozzá, az
idegenvezetést, a múzeumi belépőket
és az étkezést kellett csak
fedeznünk.
A pályázat segítségével 43 hetedik
osztályos tanuló és 5 nevelő
léphette át a határt, fedezhette fel a
magyarlakta területeket a Felvidéken,
találkozhatott ott élő gyerekekkel
és szerezhetett életre szóló
élményeket, barátságokat a 2014.
május 6-tól 9-ig tartó kiránduláson.
Ez idő alatt hatalmas távolságokat
tettünk meg térben, időben
és lélekben.
Az országhatárt átlépve alig
éreztünk változást, hogy másik országban
járunk. Bármerre is vitt az
utunk, gyakran hallottunk ismerős
magyar szót. A magyar történelem
határon kívülre esett jelentősebb
helyszíneit, emlékeit kerestük,
nagy magyarjaink nyomait kutattuk.
Bebarangoltuk a csodálatos
Felvidéket. A Magas-Tátra hótól
csillogó hegygerincei között megbúvó
festői szépségű Csorba-tó, a
Vág völgyében vadregényes sziklákon
emelkedő középkori várak
látványa, a híres bányavárosok és
Nyitra, Nagyszombat, Pozsony
ódon, kacskaringós kis utcái, épületei
lenyűgöztek valamennyiünket.
Lépten-nyomon a magyar történelem
emlékeibe botlottunk. A
tanórákon tanultak megelevenedtek
előttünk.
Megkoszorúztuk a II. világháborúban
elesett magyar hősök
(folytatás a 10. oldalon)
Egy nő
és egy férfi lelke
A nap, ami
a gyerekekről szólt
Sokszínű
programokkal töltik
szabadidejüket
Debreczeni Attiláné
történelem
háziverseny
Magyarok
nyomában
Szlovákiában
(folytatás a 9. oldalról)
emlékhelyét Várhosszúréten, tisztelegtünk
Kodály Zoltán emléktáblája
előtt Csitáron. Bepillantottunk a Felvidéken
élő magyarság mindennapjaiba,
a felvidéki magyar gyerekek életébe.
Két magyar nyelvű iskolát is meglátogattunk:
Várhosszúréten és Gímesen.
Láttuk osztálytermeiket, beszélgettünk
a tanulókkal, a nevelőkkel iskolájuk
életéről, tantárgyaikról, osztályozási
rendszerükről, hagyományaikról,
mindenapjaikról. A gyerekek megtapasztalták,
hogy határon túli magyar
társaiknak is ugyanolyan örömeik és
gondjaik vannak, mint nekik.
A diákok rengeteg élménnyel
gazdagodva tértek haza, sokszor
elhangzott a „Maradjunk még!” és
a „Menjünk vissza!” mondat is.
Nemrég tértünk haza, de már újból
visszavágyunk.
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola székhelyintézménye
7.a és 7.b osztály tanulói
Itt az újabb közös horvát-magyar
projekt a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának a
szerepvállalásával, tudtuk meg
dr. Fehérvölgyi Beáta dekán-helyettestől.
Ezúttal, ahogy azt már
a neve is elárulja, a Campusprojekt
az egyetemi hallgatósággal
kapcsolatos.
Megtudtuk, maga a projekt horvát
ötlet, melynek Koprivnica
(Kapronca) város a főpartnere és
16 hónapos tevékenységet ölel fel
a márciusi nyitástól kezdve. Tulajdonképpen
olyan kutatássorozatot
takar, melynek a fő témája minden
olyan kérdéskör, melynek a felsőoktatáshoz
köze lehet. Így a fiatalok,
szülők és a térség cégeinek
véleményére is kíváncsiak azzal
kapcsolatosan, hogy milyen piaci
igényekhez idomuló tudásra lenne
szükség ezen földrajzi egységben.
Ezen felmérésekből akár az úgynevezett
régió felsőoktatási intézményei
(Kaproncáról, Nagykanizsáról,
Varasdról) is tudnának a későbbiekben
kooperálni elsősorban
a logisztika, turizmus, informatika
területén.
Ehhez a folyamathoz csatlakozva
népszerűsítő rendezvényeknek
is fontos szerep juthat, illetve arra
is rávilágítanának többek között,
hogy a különböző itteni cégek
mégis milyen igazán, a gyakorlatban
is hasznosítható szaktudás, ismeretek
meglétét várnák el a felsőoktatási
intézményekből kikerülő
hallgatóktól.
Az ország (Unesco)Világörökséghez
tartozó csodáit tárta fel
Koppány Miklós, a Magyar-Finn
Társaság alelnöke szerdai előadásán
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban.
Az építész a Nagykanizsai Magyar-
Finn Egyesület meghívására
érkezett városunkba. A szervezet
elnöke, Vincze József elöljáróban
elmondta, (helyben) 28 éve működő
egyesületük elsősorban a finnmagyar
nép baráti kapcsolatainak
ápolásán tevékenykedik, ugyanakkor
„nyelvrokonaink” életével,
mindennapjaival, történelmével és
kultúrájával minden érdeklődőt
szívesen megismertetnek – többek
között olyan rendezvények révén,
mint a minap tartott. Ennek keretében
érdekes történetekkel adott közelképet
az északi országról az előadó,
Koppány Miklós. Sok más
mellett arról a sziklából kirobbantott
templomról is szólt, ami Helsinkiben
található, s amelyről elmondható:
mind a főváros, mind a
finn nemzet egyik ékköve. A Magyar-
Finn Társaság alelnöke egy
régi „Suomenlinna” nevű, valamikori
haditámaszpontról is beszélt
előadásában, hiszen mint több ízben
ki is hangsúlyozta: a finn nemzet
történelme összefügg az építészetével.
– Ugyanakkor nemcsak az a
hét helyszín különleges és csodálatos
Finnországban, amik a Világörökség
részét képezik. Hanem
a víz, a sziklák és az erdők, s
persze az emberi kreativitás,
mely (akár ezekből) létrehozta az
időtálló és varázslatos építészeti
remekeket – összegezte Koppány
Miklós.
Példaként felhozva Raumát.
Észak-Európa legnagyobb és legrégibb
óvárosa fából készült, s a
házak többsége mind a mai napig
lakóházként (is) funkcionál. Az
előadó beszélt még a finnek természetközeli
életéről és kézművesség
iránti szeretetükről. Mint
elhangzott, ennek a „hobbinak”
nemcsak a nők hódoltak.
– Igaz ugyan, hogy a férfiak
nem csipkét vertek, hanem inkább
a fafaragásban remekeltek, miután
a halászatból hazatértek otthonaikba.
Így festett egy „tipikus” nap, a
régi idők Raumá-jában, Finnországban…
A Magyar Vöröskereszt 43.
Országos Elsősegélynyújtó Versenyén
15. helyezést ért el a Dr.
Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
Thúry tagintézményének 5 fős
csapata.
A Nyíregyházán megrendezett,
felmenő rendszerű országos
döntőn 63 csapat 300 versenyzője
mérte össze elméleti és
gyakorlati tudását. Közöttük a
Kanizsáról érkezett Huszár Bianka,
Mihalicz Antónia 9.A-s
kereskedő, valamint Kustánczi
Milán, Pőcze Csongor és
Richter Dávid 9.B-s vendéglátós
tanulók egészségügyi szakközépiskolákból
kikerült versenytársakkal
tették próbára ismereteiket.
A témában tartott sajtótájékoztatón
Kardos Beáta védőnő ismertette
a gyermek, ifjúsági és
felnőtt kategóriában megrendezett
verseny részleteit. Élethű szituációk
– autóbaleset, tömegkatasztrófa
– várták őket Nyíregyháza
utcáin, és úgy kellett ellátniuk
szakadó esőben, a kíváncsiskodó
járókelők gyűrűjében a „jajveszékelő
sérülteket”, mint az
életben.
A csapat kapitánya Richter Dávid
elmondta, valamennyien jól
érezték magukat és tetszett nekik
a város. ő már felsős Rozgonyis
tanulóként kedvet kapott e hasznos
tevékenységhez, hiszen ismeretei
birtokában – ha úgy adódik
–, segíteni tud bajbajutott embertársain.
A tanulók az erőpróbát követően
vizsgát tettek a Vöröskeresztnél,
ezáltal megszerezték
a jogosítványhoz szükséges
dokumentumot elsősegélynyújtásból.
Felkészítésükben
a védőnő mellett részt vett
Tanai János a Mentőállomás
vezető ápolója, valamint Dömötör
Balázs és Kováts Ákos,
a kanizsai vöröskereszt munkatársai.
B.E.- P.L.- Sz.Zs. - V.M.
Kanizsa 10 – Hírsorok 2014. június 5.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját – a szokottól eltérően – 2014. június
12-én tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalótermében.
Képviselői fogadóórák
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia Környezetvédelmi
Kft. munkatársai 2014. június 10-én, 11-én és 12-én (kedden, szerdán és csütörtökön)
zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon
biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Konténermosás
Campus-projekt: az
igazán hasznosítható
képzésekért
„Víz, sziklák,
erdők…” –
Ez Finnország
Mező – Thúry:
15. helyezés az
országos
elsősegélynyújtó
versenyen
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 5.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. június 1-30-ig érvényes.
2014. május 29-én nyílt napot
tartott a KanizsaTISZK
Felnőttképzési Általános és
Szakképző Iskola.
Az intézmény esti tagozatú felnőttoktatás
keretében több szakmacsoportban
nyújt szakmai képzést
különböző korosztályú tanulóknak.
A nyílt nap keretében az
érdeklődőknek lehetőségük volt
bepillantást nyerni a szakmakínálatba,
illetve megismerkedni az
iskola sajátos profiljával.
Az intézmény a 2013/2014. és
2014/2015. tanévben az Európai
Szociális Alap és a magyar állam
Új Széchényi Terv programja támogatásával
a nappali tagozatú
képzésből lemorzsolódott fiatalok
számára is esélyt biztosít a szakképzésbe
való visszatérésre. A tanulók
szakács és központifűtés- és
gázhálózat-rendszerszerelő képzésben
vesznek részt. Ezen képzések
mellett további szakmákban –
ápoló, egészségügyi és gyógyszertári
asszisztens, ügyviteli titkár,
pedagógiai és gyógypedagógiai
segítő munkatárs (asszisztens),
CAD-CAM informatikus, fluidumkitermelő
technikus, fodrász,
kozmetikus, pincér, cukrász – van
lehetőség a továbbtanulásra – az
idősebb korosztály számára is.
Az intézményben a következő
programbemutatóval egybekötött
- nyílt napra 2014. június 19-
én kerül sor.
Nyílt nap
a KanizsaTISZK-ben
Kanizsa – Hegyen-v 12 völgyön 2014. június 5.
Június 6., Június 20. 16 óra,
Június 13., 27. 10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra
0-3 éveseknek.
Vezeti:
Vajda Margit 30/6160-848.
Részvételi díj: 700 Ft.
Június 6. 19-21 óra
BLGén
A Batthyány Lajos Gimnázium
diákjainak Kulturális Kavalkádja.
Információ: Katona Noémi
(Batthyány Lajos Gimnázium).
A belépés díjtalan.
Június 14. 19 óra
IGRICFESZTIVÁL
19 óra Kor-Zár Együttes
20.30 óra Korpás Éva
és Zenekara
22 óra Gypo Circus
Helyszín: a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház (Nagykanizsa,
Hajgató S. u. 1.).
Belépődíj: felnőtt: 2 500 Ft;
diák, nyugdíjas: 2 000 Ft.
Június 16-20. 8-16.30 óra
Június 23-27. 8-16.30 óra
KULTÚR-KALAND tábor a
HSMK-ban, 7-12 éveseknek!
Kézműves foglalkozások (nemezelés,
gyöngyfűzés, korongozás,
szövés stb.) túra, daltanulás,
néptánc, sportprogramok,
játékos vetélkedők a Kanizsai
Kulturális Központ munkatársaival.
Részvételi díj: 5000 Ft+étkezés
Jelentkezni és érdeklődni lehet
június 6-ig, a HSMK információs
szolgálatánál 93/311-468
vagy 30/205-74-64-es telefonszámon.
Jelentkezéseket korlátozott
számban, a jelentkezés sorrendjében
tudjuk elfogadni!
2014.06.10. (kedd)
16:00 – 18:00
Nagyrécse
2014.06.12. (csütörtök)
10.30 – 13:00
Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
2014.06.12. (csütörtök)
14:30 – 17:00
Tótszentmárton
- Általános Iskola
Véradás
– A kanizsaiak szeretik a helyi
termelőket és termékeiket, sokszor
bizonyította ezt már az önkormányzat
által rendezett Vásárolj
Kanizsán! program. Június
8-án, vasárnap 14 és 22 óra
között a tavaly alakult Förhéncért
Egyesület Nyitott Pincék
rendezvényre vár mindenkit.
Miért éppen Förhénc?
– Nem kell száz kilométereket
utazni, hogy minőségi borokat
kóstoljunk – ad magyarázatot az
egyik szervező, Förhénci Horváth
Gyula. – Sok kiváló bor születik a
környéken: Homokkomáromban,
Cserfőn, a Szentgyörgyvári hegyen,
Mórichelyen, ám nálunk a
talaj, a fekvés, a mikroklíma mellett
valamiféle koncentrációja tapasztalható
a továbblépésre való
fogékonyságnak. A 80 éves borosgazda
sem röstell tanulni, beruházni.
A gyümölcsös, illatos borok divatja
technológiai átállást is igényelt.
Ha csak az elmúlt 14 évre
pillantunk vissza, hatalmas minőségi
fejlődés tapasztalható.
– Milyen fajták jellemzik
Förhéncet?
– Zömében olaszrizling, szürkebarát,
cserszegi fűszeres és muscat
ottonel, de lesz chardonnay, cuveé
borok, összesen mintegy 25 -féle.
Ami a lényeg, nem lesz zsákbamacska,
csak az előző napi, immár
14. kanizsai borversenyen legalább
ezüst minősítést elért borokkal
találkozhatunk. Az országos
zsűri összetétele garancia.
– Bár az érdeklődők ebéd után
sétálhatnak ki, a bor étvágyat is
csinál. Haraphatnak is?
– Atámogatók jóvoltából a Templomkertben
elválasztó falatok segítik
a kóstolást, s a pincékben is vendégszeretetre
számíthatnak. És jól
mondta, kisétálni érdemes. Förhénc
a Palin végi buszmegállótól 20 perces
út, ilyen helyre nem érdemes
gépjárművel menni. Kifelé több helyi
és helyközi busz között választhatunk,
hazának az utolsó 2-es busz
sajnos korán, 20.05-kor indul. Pedig
a jó hangulatról nívós népzenei banda
is gondoskodik majd.
– Nevesítsük akkor a vendéglátó
borászokat!
– Benczik Ferenc, Kápolnás
Zoltán, a Skanecz testvérek valamint
jómagam, de összesen mintegy
20 borosgazda várja Pünkösd
délutánján Önöket. Bízunk benne,
az időjárás is mellénk áll – fejezte
be beszélgetésünket Förhénci Horváth
Gyula.
Kanizsa
Miért BORangoljunk Pünkösd
délutánján éppen Förhéncre?
Szeretnénk összegyűjteni a
magyarországi képesfák lelőhelyeit,
a hozzájuk kapcsolódó történeteket,
mai és archív képeket!
Minden lelkes segítő információt
köszönünk és fogadunk!
A képes fák léte, olyan eleme
nemzeti kultúránknak, ami méltán
érdemes megkülönböztetett figyelemre.
Egyedülálló abban a tekintetben,
hogy egy-egy önmagában
is jelentős tájképi és természeti értékkel
bíró faóriást, a néphagyomány
szakrális jelentőséggel is
felruház.
A szokás eredete vélhetőleg
visszanyúlik az ősi, pogány hagyományokhoz,
de átöröklődött és beépült
a keresztény népi hitéletbe is,
...és él a mai napig. Komplex érték:
egyesíti a vallási és a természeti
értékek tiszteletét. Egy olyan
világkép megnyilvánulása, amelyben
a természet és az ember még
szoros harmóniában él.
Általános jellemzőjük, hogy egy
idős fára, vagy a fa odvába, szobrot
vagy szentképet helyeztek.
Ezek idővel a helyi közösségek
számára fontos, jelentőséggel bíró
helyekké váltak, hitéletük fontos
elemévé vált. Jelentőségüket jól
mutatja, hogy a legtöbb ilyen fát
ma is gondozzák, gyakorlatilag
mindig van körülöttük friss virág
és mécses, a környezetüket rendben
tartják, illetve szükség szerint
felújítják azokat.
A képes fák többsége zarándok-
és búcsújáró utak mentén
található, pihenőhelyként és imahelyként
szolgáltak. A néphagyomány
idővel felruházta ezeket
csodatévő erővel, vagy csodás
eseménnyel, többnyire csodás
gyógyulások emlékével (ami leggyakrabban
erdészekkel történt,
így a képes fákat erdész szakmatörténeti
értéknek is tekinthetjük).
Az általunk jelenleg ismert képes
fák:
Libickozma (Somogy megye);
Kapoly (Somogy megye); Somogyvár
(Somogy megye);
Ságvár (Somogy megye); Lentiszombathely
(Zala megye); Tüskevár
(Veszprém megye); Isaszeg
(a fa elpusztult, de emlékhelyet
állítottak a helyén); Mátraháza-
Recsk, 3 képesfa található az útvonalon;
Nagymaros, Malomvölgyi
patak völgye, (Mária kút);
Gánt (Fejér megye); Kóspallag
(Pest megye); Márianosztra (Pest
megye); Márianosztra (Pest megye);
Telki (Pest megye); Budakeszi
(Pest megye)
A létrehozni kívánt adattárba
gyűjtjük a minél pontosabb helymegjelölést
(lehetőleg koordináta),
a fafajt, a becsült kort, méreteket, a
fán elhelyezett képek (esetenként
szobor) leírását, a fa és környezetének
állapot leírását, a képesfához
kapcsolódó hagyományokat,
és/vagy az ezeket tudó, őriző emberek
nevét elérhetőségét.
Az információkat a kepesfak@
gmail.com címen várjuk!
A kezdeményezésnek facebook
oldala is van, Magyarországi
Képesfák címmel.
Dél-Balatoni Természetvédelmi
Egyesület
Magyarországi Képesfák Adattára
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 5.
Horoszkóp
Ha nem úgy alakulnak a magánéleti dolgai,
mint ahogyan eltervezte, ne csüggedjen el.
Végezze továbbra is szívvel-lélekkel a dolgát,
mert hamarosan meglesz az eredménye.
Ahétvégét lehetőleg pihenéssel töltse el.
Az egészsége érdekében ne mondjon mindenre
igent a párjának, ha úgy ítéli meg,
hogy nincs igaza. Kezdjen a hónap elején
új időszámításba, és ha kell, nyissa ki a száját.
Anyagilag gondtalan hetekre számíthat.
Kommunikációs készségével nem lesz
semmi baj a hétvégén. Könnyedén megtalálja
a közös hangot a környezetével. A
kezdeményezését mindenki támogatja,
nem kell tartania félreértésektől.
Ha azt szeretné elérni, hogy jobban alakuljanak
a magánéleti dolgai, támaszkodjon
nyugodtan a barátaira. Ha úgy
ítéli meg, van olyan, aki hátráltatja, szabaduljon
meg tőle minél előbb.
Ha úgy érzi, sok ember okozott csalódást önnek
mostanában, akkor nem jár messze az
igazságtól. Ha nem tudja kellőképpen hasznosítani
magát a vállalkozásban, ahol dolgozik,
minél előbb változtasson a helyzetén.
A bolygóállások szerint nehéz fába vágja
fejszéjét, aki vitába kezd önnel és meg akarja
változtatni a véleményét. Határidőre befejezi
a munkáját, nem marad más hátra, mint
egy fergeteges bulival letudni mindent.
A hosszú hétvégét lehetőleg töltse baráti
körben és a munka helyett a szórakozásra
összpontosítson. Ha őszintén elmondja a
véleményét a legközelebbi barátjának, biztosan
megértésre, szeretetre talál.
Ne tartson mértéket, ha testmozgásról,
szórakozásról van szó. Az esetleges
izomlázat napozás közben is fel lehet oldani,
ha a helyzet úgy kívánja. Jól tenné,
ha a hétvégén elvonulna a világ zajától.
Ha úgy érzi, pénzügyileg kellően megalapozta
a jövőjét, akkor kicsit visszavehet
a tempójából. Ajövőbeni terveit a félreértések
elkerülése érdekében egyelőre
csak családi körben ossza meg.
Próbálja meg kordában tartani érzelmeit,
ha úgy érzi, fölöslegesen idegesítik a családtagjai.
Próbáljon meg kiegyensúlyozott
maradni, kikapcsolódásként keresse
érdekes emberek társaságát.
Ne féljen a változásoktól, ne ragaszkodjon
a régi dolgaihoz, sőt még a régi ruháihoz
sem, mert azok is felidézhetnek önben
kellemetlen érzéseket. Legyen nyitottabb
az újdonságok iránt.
Ha tisztában van a teljesítményével és elégedett
a munkájával, akkor nem kell semmitől
sem tartania. Most az a legfontosabb,
hogy hozzáfogjon egy igazi kikapcsolódást
nyújtó nyaralás tervezéséhez.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Mérnök - Üzletkötő felsőfokú megegyezés szerint
Webdesigner gyakornok középfokú megegyezés szerint
Marketing asszisztens gyakornok középfokú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Irodai asszisztens felsőfokú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Varró munkás szakirányú megegyezés szerint
Konyhai kisegítő 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -
csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁINGATLAN S
Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,
hőszigetelt, karbantartott, kétszobás
családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Az időpontegyeztetés:
0630-988-5957. (7646K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton,
a városhoz közel, lakható épülettel,
gyümölcsössel, teljes felszereléssel
telek eladó. (Vezetékes víz, kút,
villany van.) Ár megegyezés szerint.
Érd.: 0630-4943-470 (7645K)
Belvárosban, de mégis csendes utcában
közel 400 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630/227-3294.
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)
Lakberendezési tárgyakat: porcelánt,
falitálat, képet, réz, bronz tárgyakat,
valamint papírrégiségeket (képeslap,
fotó, levél, stb.) készpénzért vásárolok.
Tel.: 0630-3328422 (7640K)
Lakossági apró 15 szóig: 800 Ft,
másodiktól 600 Ft.
14 Kanizsa – Sport/Apró 2014. június 5.
2014. június 12-15. között a „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Programnak” (HUHR/1101/1.2.4/0004) köszönhetően
nagyszabású négynapos kerékpáros túra-verseny indul a horvát-magyar
határ menti régiókban, öt nagyvárosban helyszíni kísérő rendezvényekkel
színesítve. A rendezvény üzenete a kerékpáros turizmus népszerűsítése az
érintett régiókban, valamint a biztonságos kerékpározás hangsúlyozása.
A kísérő rendezvényeken a gyermekeket és az érdeklődőket játékos közlekedésbiztonsági
programok és látványos kerékpáros bemutatók várják. A rendezvény
programjának összeállításában a szervezők törekednek arra, hogy a professzionális
és hobbi kerékpárosok egyaránt élményhez jussanak, aki pedig eddig nem
kerékpározott, az is kedvet kapjon ehhez az életformához.
A négynapos túra-versenyre 6 fős amatőr bringás csapatokat várnak a szervezők,
összesen 120 kerékpáros, vagyis 20 csapat vehet részt. A részletes programok a
www.dravatour.hu oldalon találhatók.
A túra-verseny útvonala:
2014. 06. 12. 1. nap: Varaždin 1,5 km-es egyéni időfutam
2014. 06. 13. 2. nap: Koprivnica - Pécs 182 km-es túra/verseny
2014. 06. 14. 3. nap: Pécs - Nagykanizsa 152 km-es túra/verseny
2014. 06. 15. 4. nap: Nagykanizsa - Hévíz 64 km-es túra/verseny
Kísérő rendezvények:
2014.06.12. Varaždin, Kapucinski trg 17.00 - 20.00
2014.06.13. Koprivinica, Zrinski trg 8.00 - 11.00
2014.06.13. Pécs, Széchenyi tér 17.00 - 20.00
2014.06.14. Nagykanizsa, Erzsébet tér 17.00 - 20.00
2014.06.15. Hévíz, Nagy parkoló 13.00 - 16.00
A rendezvényeken résztvevők között egy-egy kerékpár kerül kisorsolásra. A
részvétel mind a négynapos túrán, mind a kapcsolódó programokon mindenki
számára ingyenes!
Szervezők: TEKER Egyesület, Hévíz és BBK ASI, Varaždin, további információ:
dravatour@gmail.com.
Az esemény a „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Programnak” (HUHR/1101/1.2.4/0004) köszönhetően valósul meg.
Hét régió, öt város, négy nap –120 kerékpáros – ez a DrávaTour!
Állás a Családsegítőben
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot
hirdet alternatív napközbeni ellátást nyújtó munkakör (1 fő) betöltésére.
Benyújtási határidő: 2014. június 20. Részletes információk:
https://kozigallas.gov.hu; www.nagykanizsa.hu; www.surd.hu;
www.zalakomár.hu
Immáron hatodszor kavarták
fel a Csónakázó-tó vizét a sárkányhajósok,
akik múlt pénteken
és szombaton vették birtokukba
a tavat, hogy komoly bajnoki
helyezésekért is lapátolhassanak.
Természetesen az úgymond
amatőrök sem maradtak
futamok nélkül, s az „evezési
láz”, valamint a csapatszellem az
időnként szeszélyes időjárási viszonyok
közepette is a tetőfokára
hágott.
A VI. Kanizsa Sárkányhajó
Bajnokság a Magyar Sárkányhajó
Bajnokság második állomása
volt a kissé csonka (szintén az
elemek riogatta...) győri forduló
után, emellett a dél-zalai program
annyiban hordozott egyediséget
magában, hogy a sulisárkányok-
verseny keretében az iskolások
csatáját is szervezett keretek
közé terelte a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség. Vagyis: a régiós
szinten jól szereplő egységek
egy országos döntő keretében is
indulási lehetőséget kapnak.
Nagykanizsa mellett – még az iskolaévbe
sűrítve – Tiszaújvárosban,
Dunavarsányban, Baján és
Sopronban rendeznek selejtező
sulisárkányos-versenyeket az ifjaknak.
A Csónakázó-tavon végül 14 iskolai
együttes mérte össze tudását
a „sulisárkányok” itteni fordulójában
– mely a Batthyány-gimnázium
győzelmével zárult. A második
napon volt aztán a nagyoké a főszerep,
és premier kategóriában
dupla annyi induló volt, mint tavaly,
valamint a szabadidős friss
sárkányok mezőnye is népesnek
ígérkezett.
Persze helyi szinten igazi
presztízzsel is bírt a „premieresek”
versenye, hiszen két kanizsai
egység is lapátolt a minél
előkelőbb helyezésekért. Ezúttal
az első osztályban a Padló (képünkön)
és a NAVI versengéséből
előbbiek kerültek ki győztesen,
ugyanis ők végeztek előrébb:
divízió I. 200 méteren harmadik,
míg 2000 méteren ötödik helynek
örülhettek. A divízió II-es Kanizsa
Sárkányhajó SE pedig első
helyezést gyűjtött be a 200
méteres futamok során.
Ahogy a „kajak klubos” Varga
Péter fogalmazott nem csupán
versenyzőként, hanem a szervezésben
is szerepet vállalók részéről:
remek versenyt tudhatnak
maguk mögött, s külön dicséret
Nagykanizsa számára, hogy az
egyik „top-csapat”, a Römi csapatkapitánya
hangsúlyozta az
eredményhirdetés alkalmával,
nem csupán a versenyek, a rendezés
ugyancsak a topon volt a Csónakázó-
tavon.
Eredmények. Magyar Bajnokság,
2. forduló. Premier divizió I.:
Römy KKSK (Budapest), 2. Lapátolók
(Budapest), 3. Padló Sárkányok
SE (Nagykanizsa). Divízió
II.: 1. Kanizsa Sárkányhajó SE, 2.
Old Lake Dragons (Tata), 3. Óvári
Sárkányok (Mosonmagyaróvár).
Divízió III.: 1. Dunaújváros, 2.
Komáromi VSE, 3. Napsárkányok
(Budapest). Friss Sárkányok: 1.
Atletico, 2. SZKES, 3. Borzongató
(valamennyien nagykanizsaiak).
P.L.
Sárkányhajó: a pestiek is külön dicsérték...
Majd'' másfél százan pattantak
nyeregbe a motokrosszosok
Nyugat Kupájának harmadik
fordulójának keretében Nagykanizsán.
A mezőny nemzetköziségéből
fakadóan a magyarokon
kívül voltak osztrák, szlovén,
szlovákiai és romániai motorosok
is a beugróként „üzembe helyezett”
kanizsai pályán, illetve
egyben a hazai junior bajnokság
futamai is zajlottak a dél-zalai
katlanban.
Ahogy azt dr. Farkas Anita, a
rendező Kanizsa Motocross SE elnöke
elmondta, a számok világa e
műfajban is relatív a nevezések
kapcsán, hiszen az előző, kőszárhegyi
versenyre százhetvenen adták
le indulási szándékukat. Azért
panaszra így sem volt ok, amit az
is jelez, hogy a szervezőknek gyakorlatilag
csütörtök estétől nem
volt megállás, mivel sorra érkeztek
a csapatok az ország jelentősebb
krosszos bázisairól. Meg persze az
olyan motorosok, mint a bukaresti
Dementor Racing igazolt ifjú versenyzője,
a hét és fél esztendős Ördög
Zolika, akit szülei Kézdivásárhelyről
hoztak, oda-vissza
mintegy 1800 kilométert utazva
összesen a versenyért...
Azért persze jóval közelebbről
is jöttek a versenyzőkön kívül az
érdeklődők is, így a mintegy 3-400
fős közönség soraiban fedezhettük
fel Waltner Róbertet, a labdarúgó
NB I hat esztendővel ezelőtti gólkirályát,
aki elmondása szerint egy
barátja motorozása miatt volt kíváncsi
az eseményre.
Arra a fél napos programra, mely
tartogatta a technikai sportág savaborsát:
így az ugratások közbeni
előzéseket, a kerék kerék elleni csatákat,
s mivel a bátrak sportjáról
van szó, több esetben az eséseket is.
Motocross Nyugat Kupa és Junior
Motocross Bajnokság, 3. forduló.
MX2A: 1. Técsi László (Hell
KTM Kecskemét, KTM), 2.
Moritz Egger (osztrák, Honda), 3.
Daniel Radler (osztrák, Suzuki).
MX1: 1. Gregor Fuchs (osztrák,
Kawasaki), 2. Réz Ádám (Honda),
3. Pataki Martin (DSF Extrém SE,
Husqvarna). MX2B: 1. Jánosi Viktor
(DSF, KTM), 2. Uwe Fröhlich
(osztrák, KTM), 3. Sulán Krisztián
(Érdi Motorsport Racing, KTM),
... 6. Sabjanics Norbert (Kanizsa
Motocross SE, Suzuki). Lady (hölgyek):
1. Daniela Amtmann (osztrák,
KTM), 2. Vanessa Wagner
(osztrák, Honda), 3. Molnár Alexandra
(MAMI Team Fehér, Kawasaki).
Senior MX1: 1. Kamrás
Károly (Hell, KTM), 2. Moór András
(Kanizsa Motocross SE, Yamaha),
3. Dusan Gyergyek (szlovén,
Kawasaki). Senior MX2: 1.
Técsi László, 2. Zanócz Roland
(MAMI, Kawasaki), 3. Takács Attila
(Kőszárhegyi MC, Yamaha).
Super Senior: 1. Franz Weber
(osztrák, Kawasaki), 2. Jakli Attila
(Kőszárhegy, Honda), 3. Babarczi
Ferenc (DSF, KTM). Open Pro
MX1: 1. Czuni László (Husqvarna
MG, Husqvarna), 2. Marosi Dávid
(Hell, KTM), 3. Bódis Roland
(Hell, KTM). Pro MX2: 1. Kruss
Károly (MAMI, Kawasaki), 2.
Ragats Roland (Motoaction Team,
KTM), 3. Pergel Márk (MAMI,
Yamaha). Junior 50 ccm maxi: 1.
Béres Szabolcs (Gyulai MRT,
KTM), 2. Hateier Botond (Ácsi
Kinizsi SC, KTM), 3. Apágyi
Márk (GFS Racing, KTM). 50
ccm mini: 1. Zanócz Noel (MAMI,
KTM), 2. Németh Bálint (1WD
MSE, KTM), 3. Bódis Mátyás
(MX-CAR MSE, KTM). 65 ccm:
1. Kovács Ádám Zsolt (Hell,
KTM), 2. Jakob Kristóf (Husqvarna
Maurer Gép, Husqvarna), 3.
Pergel Bence (MAMI, KTM). 85
ccm: 1. Kiss Márk (TEAM
HTSKTM, KTM), 2. Horváth
Kristóf Zoltán (HTSKTM, KTM),
3. Kabály Tamás (MAMI, Yamaha).
P.L.
Kanizsa 2014. június 5. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról
szóló 81/2007. (XII.21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft.
Pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu
honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Pályázat - falfirkák eltűntetésére
Gólkirály a pálya szélén
Fotó: Polgár László
Az Újpesti TE vívóterme adott
otthont a gyermek, újonc, serdülő
korú (12-15 évesek) kardozók magyar
bajnokságának. Az országos
viadalon a Nagykanizsai TE 1866
kardozói is pástra léptek Dobó
Ádám, Horváth Barna, Horváth
Gergő, Milassin Mór (képünkön
edzőjével, Piecs Adriennel), Mádé
Réka, Horváth Kitti, Fata Nóra,
Abay Nemes Ádám, Krasznai Kristóf,
Fata Flóra, Kobra Virág és Bécsi
Zsófia személyében.
Eredmények. Gyermek férfi
kard (2001 és utána születettek;
74 induló): 3. hely Dobó Ádám.
Gyermek női kard: (59 induló): 3.
Mádé Réka. Újonc férfi kard
(2000 és utána születettek; 44 induló):
1. Millassin Mór. Serdülő
férfi kard (1999 és utána születettek;
31 induló): 5. Milassin Mór.
A Kanizsai Birkózó SE tanítványai
folytatták sikeres szereplésüket
a napokban, így például
a szigetszentmiklósi junior szabadfogású
és női magyar bajnokságon
48 kg-ban Egyed Zsanett
aranyérmet szerzett.
Az országos bajnokságon a leányok
és fiúk mezőnyében egyaránt
nyolc súlycsoportban 134 induló lépett
szőnyegre. Egyed Zsanett nehéz
időszakon van túl, hiszen súlycsoportot
váltott, fogyasztott, így
ezúttal a 48 kg-osok között bizonyíthatott.
A 18-20 évesek között
tökéletes birkózást bemutatva három
győztes mérkőzéssel először
nyert a junioroknál. Egyed egyébként
érdi, kecskeméti és gyöngyösi
ellenfelét is technikai fölénnyel verte.
Mostantól már a fővárosban készül
a Katowicében megrendezésre
kerülő junior Európa-bajnokságra.
Milassin Mór címvédése
Junior obarannyal
hangolt
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. június 5.
Megnyitottuk fűrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák,
OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.06.30-ig)
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
XXVI. évfolyam 22. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. június 12. Kanizsa
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Gyorsított személyautó
tanfolyam indul
június 16-án 8 órakor
június 25-én 16 órakor
rendkívüli kedvezménnyel
GYAKORLATI VEZETÉS
2400 Ft/óra
A július 12.-i GKI vizsgára
jelentkezési határidő: július 2.
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
A Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében
megvalósuló Négy Torony
– Nagykanizsa, Kapronca, Csáktornya
és Kaposvár történelmi
és kulturális hagyományaira
épülő, a városokat összekapcsoló
virtuális útvonalpályázat nyitókonferenciájára
került sor a
Medgyaszay Házban. A konferencián
a projekt céljait, tevékenységeit
és a jövőbeni közös
munkát mutatták be.
A városunk önkormányzata által
rendezett nyitókonferenciát megelőző
sajtótájékoztatón Cseresnyés
Péter polgármester a házigazda város
és a projekt egyik résztvevő településének
vezetőjeként elmondta,
nem ez az első alkalom, hogy a
város együttműködik Csáktornyával
és Kaproncával, hiszen a turisztikai,
a gazdasági és az oktatási
programjaik évek óta zajlanak. Kiemelte,
a projekt célja a régmúlt
hagyományaink és az elmúlt idők
tudásának felelevenítése az öt partner
közreműködésével megvalósuló
projekt keretein belül. Különböző
akciók segítségével szeretnék
felhívni a figyelmet a magyar-horvát
határtérség helyi termelőinek
munkájára, ezzel is megakadályozva
a hagyományok és a tradicionális
termékek feledésbe merülését.
A projektpartnerek – Nagykanizsa,
Kapronca, Csáktornya és Kaposvár
– lehetőséget biztosítanak a helyi
termelők számára, hogy az általuk
előállított termékeket itthon és a
határ túloldalán is bemutathassák
és árulhassák.
– Azon túl, hogy turisztikai célponttá
is tudunk válni, természetesen
fontos szempont az is, hogy a
helyi gazdaságot is fejleszteni tudjuk,
a helyi gazdaság résztvevőinek
helyzetbe hozásával. Ez a pályázat
jól illeszthető abba a sorba, amit
már évek óta Kaproncával és Csáktornyával
való turisztikai, kulturális
és oktatási területen együttműködéseként
elmondhatunk – mondta.
Majd e mellett a projekt mellett
kiemelte a négy várost – beleértve
Zalakarost negyedik városként –
összekötő kerékpárút fejlesztésére
vonatkozó programot, hiszen mind
a két pályázat a helyi gazdaság
megerősítéséről, a helyi értékeknek
a feltárásáról és a turisztikának a
fejlesztéséről szól.
– Elmondhatjuk, hogy a pályázati
lehetőségek igénybevételével
a térség jelentős települései egymásra
találtak és a későbbiekben
(folytatás a 2. oldalon)
Magyar és horvát hagyományokra
épülő, a városokat összekapcsoló
virtuális útvonalpályázat
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. június 12.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Krónika
(folytatás a címlapról)
közös projekteket valósíthatnak
meg – hangsúlyozta a polgármester.
Az egyik partner, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
igazgatója dr. Birkner Zoltán
kiemelte, három éve a polgármester
kezdeményezte azt, hogy
töltsék meg tartalommal a határ
menti együttműködést. Így a horvát
fejlesztési ügynökségekkel,
önkormányzatokkal és a környező
önkormányzatokkal felvették a
kapcsolatot. Tíz projektjavaslatot
dolgoztak ki közösen, melyből
hattal pályáztak a Magyarország-
Horvátország együttműködési pályázati
körbe, melyből öt nyert, ebből
egyik a Négy Torony program.
Renato Labazan, a Horvát Idegenforgalmi
Közösség kaproncai
igazgatója elmondta, Kaposvár
testvérvárosa Kaproncának, mely
többéves együttműködést takar.
Kiemelte, további magyar városokkal
is együttműködnek. Hangsúlyozta,
Horvátország és Magyarország
együttélése csaknem az első
világháborúig tartott, így évszázados
történelmi alapjai vannak az
együttműködésnek. A 16 hónapig
tartó és közel 342 ezer eurós támogatottságú
program első rendezvénye
augusztus elején Csáktornyán
lesz. A hagyományos 10 napos
rendezvényen a helyi termelők
mutathatják be termékeiket. Továbbá
létrehoznak egy olyan termelői
adatbázist, mely a helyieknek
és a látogatóknak is segít felfedezni
a helyi termelőket és az általuk
előállított termékeket.
Ezt követően mutatkoztak be a
projekt partnerei, így Nagykanizsa,
Kapronca, Csáktornya, Kaposvár
és végül a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza. Ahogy
megtudtuk, a program legfőbb célja
egy olyan termelői adatbázis létrehozása,
mely segítséget jelent a
rendezvényszervezőknek, a térségbe
látogatóknak, vagy akár a helyi
lakosoknak is, hogy könnyedén
megtalálják és felfedezhessék a
helyi értékeket. A projekt során továbbá
kialakítják a Négy Torony
márkát, mely a helyi termelők népszerűsítésében
nyújt segítséget.
Különböző kiadványokat, térképeket,
mobil alkalmazásokat, útjelzéseket
és információs táblákat készítenek
a helyi termelőket felfűző
tematikus út hirdetése érdekében.
Ezzel összekapcsolva a két ország
helyi és történelmi értékeit, ez által
is hozzájárulva a tradíciók fenntartásához
és népszerűsítéséhez, a határ
menti kulturális interakciók továbbfejlesztéséhez.
V.M.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
és a
Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete
tisztelettel
meghívja Önt
2014. június 17-én (kedden)
15.30 órára
a Nagykanizsáról
és környékéről történt
bevagonírozás
62. évfordulója
alkalmából
tartandó megemlékezésre.
Helyszín:
Nagykanizsa
Vasútállomás
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)
Meghívó
PROGRAM
􀁄 Himnusz
􀁄 Emlékező beszédet
mond: Cseresnyés Péter
polgármester,
országgyűlési képviselő
􀁄 Ének, szavalat
Közremködnek:
Paulik Flóra és
Jerausek István
􀁄 Koszorúzás
􀁄 Szózat
Eötvös Péter
elnök
Cseresnyés Péter
polgármester
országgyűlési képviselő
Több mint 170, helyben élő
idős ember végezte el azt a 30
órás számítógépkezelői tanfolyamot,
amit még márciusban indított
útjára városunk önkormányzatának
Idősügyi Tanácsa.
A Digitális Esélyegyenlőségért
program keretében meghirdetett
„Ezüstnet Kanizsa” tanfolyam
zárórendezvényét szerdán tartották
a Medgyaszay Házban,
melynek folyamán egyúttal díjazták
a Városi Senior Sakkbajnokság
legjobbjait is, emellett
pedig a készülő, 25 esztendőre
szóló Idősügyi Stratégiával is
megfogalmazhatták javaslataikat
a város szép kort megélt lakói.
Az ünnepségen megjelenteket
Cseresnyés Péter polgármester, az
Idősügyi Tanács elnöke köszöntötte.
Amellett, hogy szavaival elismerését
fejezte ki azon idősek
előtt, akik teljesítették a számítógépes-
kurzust, felhívta arra is figyelmet,
a nagy érdeklődésre való
tekintettel, ősszel újabb tanfolyamot
indítanak. Nagykanizsa első
embere kiemelten megköszönte
azoknak a közösségi szolgálatos
középiskolás diákoknak a közreműködését,
akik az idősek oktatásában
vettek részt.
Mint elhangzott, a fiatalok ezáltal
teljesítették a törvény által számukra
előírt, 50 órás társadalmi
munkát is.
Az üdvözlő után a tanulók vehették
át a városvezetőtől a tanfolyami
okleveleket, amiket majd ők
maguk osztottak ki az általuk „vezetett”
netes-csoportba járó időseknek
– a tanfolyam sikeres elvégzéséért.
Az Ezüstnet-„diploma” átadót
követően a Városi Senior Sakkbajnokság
legjobbjait díjazták. Első
helyezett Papp Nándor, második
Marosvölgyi Ferenc, harmadik
pedig Kuhár László lett. ők
képviselik a várost a szeptember
4-5-én, Nagykanizsán megrendezendő
Országos Senior Sakkbajnokságon
is – mondta dr. Szabados
Gyula. Az idősügyi referens,
önkormányzati tanácsadó – a
sakk-eredményhirdetés után tartott
fórumon – a 2015-2040-re
szóló Idősügyi Stratégia elveiről,
alappilléreiről szólt.
– Az említett koncepció az idősek
számára kedvező feltételeket
próbál teremteni a 25 éves ciklus
időtartamára. A stratégiánk célja,
hogy meghatározzák a sikeres idősödés
alapjait. Ehhez már több
pontról is döntöttek, melybe beletartozik
– többek közt – az egészségügy
fejlesztése, az idősek képzése,
a közbiztonság megteremtése
és a digitális esélyegyenlőség biztosítása.
Dr. Szabados Gyula arról is
hangsúlyozottan szólt beszédében,
hogy ősszel, a tervek szerint alapfokú
angol nyelvtanfolyamot indítanak
az időseknek. Az idősügyi
referens előadása után dr. Bajnai
László, a Városfejlesztés Zrt. Igazgatóságának
elnöke szólalt fel, a
város településfejlesztési koncepciójával
kapcsolatban. Arendezvényen
részt vevő idős emberek észrevételeiknek,
ötleteiknek is hangot
adhattak, a nyárra elkészülő
Idősügyi Stratégiához.
Sz.Zs.
Idős emberek, akik már
elboldogulnak a netes világban
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 12.
Városunk képviselőtestülete a
megemlékezés koszorúját helyezte
el a Nagy-Magyarország
Emlékműnél a trianoni békediktátum
94. évfordulóján. A koszorú
méltóképpen emlékeztet
1920. június 4-ére.
A koszorúzást követően Cseresnyés
Péter polgármester elmondta,
a júliusi közgyűlésen a
képviselőtestület elé visznek egy
határozatot, mely azt fogja javasolni,
hogy június 4-éről, a trianoni
békeszerződés aláírásának,
a nemzeti összetartozás napjának
évfordulójáról városi szinten
emlékezzenek meg a jövőben.
– Idén azért 5-én került sor a koszorúzásra,
mert a tegnapi nap folyamán
egy területfoglalási engedéllyel
rendelkező csoportosulás
nem volt hajlandó az önkormányzatnak
és a két pártnak helyet biztosítani,
hogy letegye a megemlékezés
koszorúját. Annak ellenére,
hogy az önkormányzat egész évre
területfoglalási engedéllyel rendelkezik
– mondta a polgármester.
Kanizsa
Nemzeti összetartozás napja:
Főt hajtottak a képviselők
Június 16-án, hétfőn az 1956-
os forradalom és szabadságharc
utáni megtorlás valamennyi áldozatára
emlékezünk. 17 órára a
Medgyaszay Ház előtti kopjafához
- eső esetén az előcsarnokba
- vár mindenkit a Nagykanizsai
Polgári Egyesület. Dénes Sándor
alpolgármester beszéde után valamennyi
résztvevő elhelyezheti
virágját a hősök tiszteletére.
Sok legyilkoltat a Rákoskeresztúri
Újköztemető 301-es parcellájában
földeltek el. Az ő esetükben
nem beszélhetünk a minden embert
megillető temetésről. Arccal
lefelé kaparták el őket. És hogy
sírjuknak nyoma se maradjon, a
hantokat lovasrendőrök tipratták.
Márai Sándor máig érvényesen
figyelte meg: A bolsevisták mind
gyávák. Kegyetlenségüknél csak
az ostobaságuk nagyobb.
A magyar szabadságküzdelmek
végtelen sorában újra bebizonyosodott:
győzelemre rendelt az a
nép, amelynek olyan fiai vannak,
akiknek a hamvaitól is félnek.
Ezért június 16. – hasonlóan június
4-hez – a veszteség mélyen átélt élményéből
kinövő életerő ünnepe.
Kanizsa
Akikkel nem bírtak
a rendőrlovak patái
Kanizsa – Közgyűlési 4 sorok 2014. június 12.
Július elsejétől már „élesben”
kezdi meg munkáját a Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet
(NaGESZ). A költségvetési
szerv vezetői posztjára nemrégiben
írt ki pályázatot a városvezetés,
ugyanakkor a legutóbbi
közgyűlésen mégis úgy határozott
a testület, új pályázatot írnak
ki – addig pedig Horváth István
divízióvezető látja el a szervezet
igazgatását.
Néhány hónapja egy soros ülésen
döntött arról a városvezetés,
hogy júliustól létrehozza az említett
gazdasági szervezetet. Számos
feladata lesz a NaGESZ-nek: más
mellett a polgármesteri hivatalban
történő intézményi, pénzügyi,
számviteli tennivalók ellátása, az
önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmények technikai
személyzetének munkáltatása
és az intézményi működtetés feltételeinek
biztosítása, e helyeken a
közfoglalkoztatás szervezése és az
intézmények műszaki karbantartási
feladatainak az ellátása.
A NaGESZ igazgatására – a létrehozásával
egy időben – pályázatot
írtak ki. Többen indultak a
posztért, ám az utolsó pillanatra
mégis egy pályázó maradt, mivel a
többiek visszavonták pályázatukat.
Balázs Lászlónak azonban nem
szavaztak bizalmat a városatyák,
hanem ehelyett úgy döntöttek, újrapályáztatják
a NaGESZ vezetői
posztját. Addig azonban – pontosabban
2015. június 30-ig vagy a
pályázat eredményes lezárultáig –
Horváth István, a Vagyongazdálkodás
Zrt. munkatársa irányítsa a
szervezetet.
A Via Kanizsa Zrt. és a Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatói pozíciójára
kiírt pályázatról zárt ülésen tárgyalt
a városvezetés.
A képviselőtestület döntése
szerint a továbbiakban is – azaz,
egy évig – Gáspár András irányítja
a Via Kanizsa Zrt.-t, míg a Vagyongazdálkodási
Zrt.-t Kámán
László.
A közgyűlésen elfogadták az
óvodai jelentkezésekről és a
2014/2015-ös nevelési évben indítható
óvodai csoportszámokról
szóló javaslatot, mely tartalmazza
a férőhelyek számát, a
várható összlétszámot, a csoportszámot,
valamint az álláshelyek
számát is.
A nagykanizsai önkormányzat
nevelési intézményeiben a közgyűlés
határozatának megfelelően
az óvodai jelentkezésekre április
23-án és 24-én került sor. A Nagykanizsai
Központi Rózsa Óvodába
összesen 394 gyermek jelentkezett.
A 15 tagóvodában a férőhelyek
száma összesen 1602, a
csoportszám 58, a számított létszám
1484, az iskolába menők
száma 456, míg a várható összlétszám
1407.
Legtöbben a Székhely-Intézménybe
(47), a Hevesi (46) és a
Kertvárosi Tagóvodába (36) jelentkeztek,
míg a legkevesebben a Törökvári
utcai Pipitér Tagóvodába
(2), a Csengery úti Miklósfai óvodába
(6) és a Nagyrác utcai Pipitér
Tagóvodába (11) iratkoztak be.
Az óvodába jelentkező gyermekek
száma az előző évihez képest
jelentősen nem csökkent, azonban
az egyes tagintézmények iránti érdeklődés
különböző volt. A túljelentkezést
részben tagintézményekbe
történő átirányítással, illetve
csoportszám bővítéssel lehet
megoldani.
Az Attila és a Hétszínvirág Tagóvodák
esetében a jelentkező
gyermekek száma jóval a tavalyi
létszám alatt volt. Az Attila Tagóvoda
esetében a többi intézményből
való átirányítással a
gyermeklétszám csökkenése kezelhető.
Azonban a Hétszínvirág
Tagóvodában egy csoport megszüntetésére
van szükség, mely
álláshelyek megszűnését is eredményezi.
A tagintézményekben
megváltozó csoportszámok, valamint
a három peremterületi óvoda
gazdasági ügyeit intéző dolgozó
álláshelyének igénye szükségessé
teszi a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda álláshely számainak
módosítását.
Az óvodába felvett gyermekek
csoportba való beosztásáról az
óvodavezető dönt a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének
figyelembevételével. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény
szerint az óvodai csoportok minimum
létszáma 13 fő, az átlaglétszáma
20 fő, maximális létszáma
25 fő. A következő nevelési évben
a Nagykanizsai Központi Rózsa
Óvodában összesen 58 csoportot
indítanak. A Székhely-Intézményben,
az Attila, a Hevesi és a Kertvárosi
Tagóvodában hat, a Hétszínvirág
és a Rozgonyi Tagóvodákban
öt, a Kossuth és a Bajcsy-
Zsilinszky úti tagóvodában négy,
a Micimackó, a Vackor, a Palini
és a Miklósfai (Gárdonyi u.) Tagóvodában
három, a Nagyrác úti
óvodában kettő, míg a törökvári
utcai és a Miklósfai (Csengery u.)
Tagóvodákban egy csoportot indítanak.
ANagykanizsai Központi Rózsa
Óvodában 2014. szeptember 1-től
összesen 216 álláshely lesz, melyből
92,5 nem szakmai álláshely.
A 48-as gyalogezred emlékmű
áthelyezésére vonatkozó javaslatról
ismét tárgyalt soros ülésén
a városvezetés.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő már több alkalommal
intézett kérdést – a közgyűlések
során – Cseresnyés Péter polgármesterhez,
a 48-as gyalogezred
szobor Deák térről a Kossuth
térre helyezésének ügyében,
egyúttal felvetve a Török-kút Deák
térre visszahelyezésének gondolatát
is.
A képviselői kérdésekre adott
korábbi válaszokban részben kegyeleti
okokra, részben az áthelyezés
költségeire, részben pedig
a Deák tér rekonstrukciójának későbbi
aktualitására hivatkozva
halasztották el anno az ügy érdemi
eldöntését.
A kérdéses szobor, ami a köztudatban
„Petőfi-szoborként” közismert
emlékmű, az alsórajki születésű,
Kisfaludi Strobl Zsigmond
alkotása és immár 1934 óta áll jelenlegi
helyén. Azidáig viszont –
azaz, 1934-ig – a Török-kút állt az
hangoztatott Deák téri helyszínen.
A 48-as gyalogezred emlékmű
– amely a gyalogezred 12 ezer elvesztett
katonájának emlékét őrzi
az első világháború időszakából –
áthelyezése kegyeleti kérdéseket
is felvet. Illetve, miután a szobor
Petőfit is ábrázolja, sok évtizede a
március 15-i ünnepségek helyszínéül
is szolgál. Az emlékmű
egyébként meglehetősen rossz állapotban
van, ugyanakkor az önkormányzat
5 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert a
felújításra. A munkálatokat pedig
a nyári hónapok (június vagy júliusig
elvégzik) – az előterjesztésben
taglaltak szerint.
Az emlékmű áthelyezése durva
becslés szerint 2-4 millió forintjába
került volna a városnak – becslések
szerint –, a szűkebb kivilágítás
költségei pedig a tervezett új,
Kossuth-téri helyszínen 1-2 millió
forintba. Mindezekre pedig nincs
elkülönített tétele a városnak.
A hangoztatott szoboráthelyezés
egyébként „parázs” eszmecserét
váltott ki a legutóbbi közgyűlésen.
Aminek végére az a döntés
született, hogy „minden” marad a
régiben, azaz, a gyalogezred emlékmű
nem költözik.
Nyári táborok
A közgyűlésen elfogadták a
Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági
Tábor és a Nyári Napközis
Zöldtábor 2014. évi működtetésére
vonatkozó határozati
javaslatot. Ennek értelmében a
balatonmáriai táborba eddig
összesen 454-en jelentkeztek,
míg a nyári napközis tábor június
16-tól augusztus 15-ig tart
majd.
Az önkormányzat által üzemeltetett
balatonmáriai tábor közel
30 éve nyújt nyári szervezett táborozást
általános és középiskolások
számára. A tábor működtetésének
egyik fontos indoka, hogy
a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulóknak nyaralási lehetőséget
biztosítsanak.
A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
csoport áprilisban
tett bejárást a Balatonmáriai
Gyermek- és Ifjúsági Tábor területén.
A készített jegyzőkönyv
alapján javítási, karbantartási
munkálatok elvégzése szükséges,
így többek között a betonszegély
javítása, festés, nyílászárók
mázolása, csempe burkolat
készítése és az ajtó festése. A
tábor felújítási munkálataira 3
millió forintot, míg a működtetési
költségeire 7 milliót különítettek
el.
A 2014. évi nyári tábor szervezése
már márciusban elkezdődött
és az egyes turnusokat is felosz-
Van (megbízott)
vezetője
a NaGESZ-nek:
meghatározott ideig
Maradtak posztjukon
a jelenlegi vezetők
A 2014/2015-ös
nevelési év
az óvodákban
Petőfi és a gyalogezred
emlékműve marad a
Deák téren
Kanizsa – Közgyűlési sorok 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 12.
tották az iskolák között. 2006-tól
a hátrányos helyzetű tanulók táborozását
támogatja az önkormányzat,
melyre idén 2,8 millió
forintot különítettek el. Az ingyenes
férőhelyek iskolánkénti számát
az egyes intézményekben tanuló
hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű diákok létszámának
arányában határozták meg.
A Gazdasági Osztály számításai
alapján egy főnek a részvételi díj
17.500 Ft.
Az általános iskolás korosztálynak
szervezett nyári táborozáson
kívül az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén is megszervezik
a Testvérvárosi tábort július
29. és augusztus 4. között, ahol
városunk minden középiskolája
képviselteti magát 5-5 tanulóval,
valamint a testvérvárosok
közül Magyarkanizsa és
Kovászna diákjait hívták meg.
Az idei évben Togliattiból is érkezik
delegáció 12 fővel. A
programok között csoportépítő
játékok, vetélkedők, kirándulás,
táncház és strandolás kapnak helyet.
A tábor célja az élő és az
intenzív testvérvárosi kapcsolatok
kialakítása, egymás kulturális
sokszínűségének megismerése
és az európai közös kulturális
örökség felfedezése.
Az önkormányzat az idei nyáron
is a nyári napközis tábor szervezésével
biztosítja az általános
iskolába járó gyermekek felügyeletét
június 16-tól augusztus 15-
ig. A napközis tábor a Csónakázótónál
kerül megszervezésre. A táborozás
szervezése elindult, az iskolák
kiértesítése és a táborban
feladatot vállaló pedagógusok
szervezése folyamatban van. A
napi utaztatást a Zala Volán által
biztosított különjárattal oldják
meg.
A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
csoport áprilisban
tett bejárása alapján javítási, karbantartási
munkálatok elvégzése
szükséges, melyekre 4 millió forintot
különítettek el a költségvetésben.
A tábor működtetésére pedig
6 millió forintot különítettek
el.
A Palini Óvodába járó 60-80
kisgyermek szüleinek aggodalmát
tolmácsolta közgyűlési interpellációjában
Bicsák Miklós
önkormányzati képviselő. Az
intézmény felújításával kapcsolatos
pályázat felől érdeklődött,
és Cseresnyés Péter polgármester
személyes közbenjárását
kérte az ügyben.
Válaszában a polgármester
utalt rá, az önkormányzat pályázatot
nyújtott be az óvoda bővítése,
felújítása tárgyában, de a
kormányzati honlapon közzé tett
információ szerint a projekt nem
került támogatásra. A városvezető
jelezte, az önkormányzat beruházásában
több, jelentős saját
forrás igényű fejlesztés van folyamatban,
ezért az óvodakorszerűsítés
kizárólag saját forrásból
történő finanszírozására jelenleg
nem lát lehetőséget. A
külső forrás biztosítása érdekében
folyamatosan figyelik a pályázatokat.
A felújítás tervdokumentációja
elkészült, a jogerős
építési engedély megvan, így a
forrás megteremtését követően a
munka azonnal indítható és végrehajtható.
A források áttekintésére a nagyprojektek
előkészítését és a kivitelező
közbeszerzési eljárások lefolytatását
követően nyílhat ismét
lehetőség. Az említett igényt az
elkövetkező időszak fejlesztési
tervének előkészítése során a továbbiakban
is figyelembe fogják
venni – zárta válaszát Cseresnyés
Péter.
Közgyűlési interpellációjában
Gábris Jácint önkormányzati
képviselő a Medgyaszay
Ház előtti 56-os Emlékkertben
(Károlyi kertben) tengő-lengő
diákokra hívta fel a figyelmet.
Azt kérte, hogy az önkormányzat
a Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) és egyéb ifjúsági
szervezetek bevonásával dolgozzon
ki olyan szabadidős
programokat, melyeknek kialakításában
figyelembe veszik
a diákok véleményét is. A képviselő
kérdésére az alábbi választ
adta Cseresnyés Péter polgármester:
– Az elmúlt évben többféle
módon is megtörtént mindez. A
2013. évi Diákparlament egyik
témája a diákokat érintő szabadidős
programok véleményezése
volt, ahol a küldöttek megfogalmazhatták
javaslataikat az őket
érintő rendezvényekkel kapcsolatban.
Emellett a KKK munkatervének
összeállításához szintén
kikérik az érintettek véleményét
az intézmények diákönkormányzatot
segítő tanárain keresztül.
Az elmúlt évben például külön
igazgatói értekezletek témája
volt a hasonló programok összeállítása,
melyben részt vettek a
köznevelési intézmények igazgatói,
a KKK igazgatója és a Városi
Diákönkormányzat pedagógus
képviselője is.
Városunkban számos program
áll a fiatalok rendelkezésére. A
KKK, a Nagykanizsai Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ, a
Városi Diákönkormányzat és a
Thúry György Múzeum az ifjúságot
érintő műsorok kialakítása során
figyelembe vette a különböző
fórumokon kialakított véleményeket.
Mindezeken kívül az oktatási
intézmények is számos összejövetelt
szerveznek a saját diákságuk
számára.
A polgármester megjegyezte:
„sajnos az ön által is említett fiatalok
köre számára ezek az ajánlatok
kevésbé vonzóak és nem azért
töltik szabadidejüket a Károlyi
kertben, mert a városban nincs a
fiatalok számára kulturált szórakozási
lehetőség, hanem azért,
mert ez a hely a fiatalok egyik találkozási
pontjául szolgál”.
Egy konkrét példaként Cseresnyés
Péter megemlítette, a KKK
munkatársai az elmúlt évben péntek
esténként rock koncertet szerveztek
a Medgyaszay Házban, de
ezeken alkalmanként mindössze
10-20 fő jelent meg, míg ugyanebben
az időben a Károlyi kertben
tömegek voltak jelen. A közművelődési
szakemberek kimentek a
fiatalok közé, de személyes invitálásuk
ellenére sem voltak hajlandók
a fenti programokon részt
venni.
„Természetesen a negatív tapasztalatok
ellenére sem mondhatunk
le arról – hangsúlyozta a városvezető
–, hogy a városban működő
intézmények a programok
széles skálájával álljanak az ifjúság
elé. A köznevelési intézményekben
dolgozó pedagógusok
szerepe és felelőssége pedig az,
hogy a tanulóifjúságot megismertessék
a kultúrált szórakozás lehetőségeivel
annak érdekében, hogy
igényükké váljon az ehhez hasonló
rendezvényeken való részvétel.”
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
A Palini Óvoda
felújításáról
Igényükké kell, hogy
váljon a kulturált
szórakozás
KanizsaTISZK
Felnőttképzési
Általános és Szakképző Iskola
Nagykanizsa, Erdész u. 30.
06 93/ 510-251
http://felnottiskola.kanizsatiszk.hu
Iskolai nyílt napok minden érdeklődő számára!
Következő alkalom:
2014. június 19. 10.00 óra - programbemutató
TÁMOP 3.3.9.B-12/2-2012-0004 „második esély” program
Kanizsa 6 – Oktatás 2014. június 12.
Az utazás mindig nagy élményt
jelent, új helyeket, kultúrákat
ismerhetünk meg. Még nagyobb
örömet okozhat azonban,
ha ajándékba kapunk egy ekkora
kalandot. A Rákóczi Szövetség
által kiírt pályázat megnyerésével
a nagykanizsai Batthyány
Lajos Gimnázium diákjainak
sikerült bejárniuk a Délvidék
történelmi helyszíneit.
„Osztályom számára nem ez volt
az első alkalom, hogy történelemtanárunkkal,
Andl Melinda tanárnővel
utaztunk, és azt hiszem, osztályom
nevében mondhatom, hogy
ez a kirándulás méltó befejezése
volt a gimnáziumban töltött nyolc
évünknek. A társaság természetesen
nem csak a mi osztályunkból
állt, 38 diák indult útnak Andl Melinda
tanárnő és Simon József tanár
úr kíséretével. Csapatunk tagja volt
egy zentai lány is, aki Zentára érve
találkozott családjával.
Ahosszú út és a folyamatos „Tanárnő,
mikor érünk már oda?” után
első állomásunk Szabadka volt,
ahol megtekintettük a budapesti
építészek tervei alapján, a szeceszszió
jegyében épült városházát, valamint
a Reichl Ferenc által épített
Palotát, amely egy igazi mesebeli
cifra palota.
Palicsban a kultúra mellett már a
szórakozásra is jutott idő, hiszen
mindannyian egyszerre támadtuk
meg a bringóhintó kölcsönzőjét.
Az egész partot bejártuk vele, ami
gyönyörű látvány volt. A tóparti
épületek itt is a szecesszió jegyében
épültek, a családi villák nyaraló-
stílusban készültek, ilyen például
a Lujza-villa.
Napunk zárásaként már szállásunk
és legfőképp vacsoránk felé
tartottunk Magyarkanizsára. Tiszaparti
szállásunkon sem unatkoztunk,
a laktató csevapcsicsa ill. halászlé
után a mólón való énekléssel
töltöttük az éjszaka nagy részét,
nem mindenki örömére…
Másnap reggel, mintha csak
odavalósiak lettünk volna, belevetettük
magunkat a piac nyüzsgő
életébe. A legzamatosabb epertől
kezdve a különleges őrlésű paprikáig
mindent megtaláltunk az árusoknál.
A kedvező árak miatt többen
gondolták úgy, hogy visznek
az otthoniaknak egy kis epret,
amelyről csak később a kellemetlen
szag alapján derült ki, hogy
nem szereti a meleg buszt. A piac
után iskolalátogatásra indultunk a
Beszédes József Mezőgazdasági
és Műszaki Iskolaközpontba, ahol
a sok információ mellett még röplabdáztunk
is az ottani diákokkal.
Mindannyian barátságosan fogadtak
minket, és számos dolgot árultak
el arról, mit is jelent az, hogy
szerbek és magyarok egy iskolába
járnak. A Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából ünnepi műsorral
emlékeztünk meg közös múltunkról.
Zentán elérkezett a múzeumlátogatás
ideje. A zentai csata emlékét
őrző múzeumban makett elevenítette
fel a csata fontosabb mozzanait,
a 290 lépcsőfokot megmászva
pedig ráláttunk az egész
városra.
Bár a társaságon már látszódtak
a fáradtság jelei, az utolsó állomásunkon
kapott szabadidőnek mindannyian
örültünk. A zombori sétálóutcán
pezsgett az élet, egy ünnepség
zajlott, melyet táncosok és
lufik tettek színesebbé. Számtalan
árus és nézelődő népesítette be a
teret, ahol megtaláltuk a hely leghíresebb
fagyizóját is.
Mint minden kirándulásunkról,
innen is számos élménnyel tértünk
haza, amelyért külön szeretnénk
köszönetet mondani a pályázatot
kiíró Rákóczi Szövetségnek, illetve
kísérőtanárainknak.”
Régi mesterségek – Nagyszüleink
nyomában címmel változatos
időtöltést nyújtott alsós tanulóinak
a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Péterfy Sándor
Tagintézményének vezetősége és
diákönkormányzata. Az intézményben
a ’90-es évektől hagyomány,
hogy a tanév végéhez közeledve
„erdei iskolát” szerveznek,
mely öt éve családi nappal
zárul.
A hét elején Hagyományaink
nyomában címmel a zalaegerszegi
Skanzenbe tettek kirándulást, szerdától
pedig a Csónakázó-tónál lévő
zöldtáborban várta számtalan
élmény, izgalom a gyerekeket.
Megismerkedtek a tó környékének
vízi és erdei életközösségeivel. A
kézműves napon a nemezelés, csuhézás,
bőrözés, szövés, fonás rejtelmeibe
nyerhettek betekintést a
gyerekek. Anagysikerű családi napon
a 175 diák mellett az őket kísérő
190 szülő, nagyszülő is
együttműködött a játékos feladatokban.
Régi, mozgásos játékokat
tanultak, nagymamák régi receptjei
alapján készült süteményeket
kóstoltak. Nagy érdeklődés kísérte
a régi mesterségekhez kapcsolódó
eszközökből nyílt kiállítást, és a
Pünkösdi király és fia megválasztását,
mely címet viccesebbnél viccesebb
versengéssel lehetett elnyerni.
A Comenius Iskolai Együttműködések
Zala megyében
2013-2015 címmel szakmai fórumot
tartottak a diákok és a pedagógusok
részére a Batthyány
Lajos Gimnázium rendezvénytermében.
A programon részt vevő diákokat
és pedagógusokat Balogh
László igazgató köszöntötte. Kiemelte,
egy iskolának mindig pályáznia
kell különböző programokra,
mindig kell, hogy legyen
valami plusz, ami a diákok és a tanárok
mindennapjait színesíti. A
Comenius programok tipikusan
ilyen lehetőségek. Hangsúlyozta, a
projektekben a kapcsolódás a legfontosabb.
A hálózatok az élet
minden területén jelen vannak,
melyek akkor jók, ha más hálózatokhoz
is kapcsolódnak. A projektek
legnagyobb ereje lehet, ha minél
több közösségbe tudnak szerveződni.
Jelen projekttel pedig egy
Zala megyei összefogás valósul
meg.
Zieger Krisztina projektkoordinátor,
elmondta a fórum lehetőséget
kíván adni a megye iskoláinak
a 2013-ban indult Comenius iskolai
együttműködések keretein belül
megvalósuló projektjeik bemutatására
és a tapasztalatcserére.
A rendezvényen előadást tartottak
a Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Cserháti
Tagintézmény, a zalaegerszegi
Páterdombi Szakképző Iskola, a
keszthelyi Vajda János Gimnázium,
a zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnázium és a házigazda intézmény
képviselői. Prezentációjukban,
melyek fókuszában a projektmenedzsment
volt, bemutatták az
intézményükben futó projekteket.
Ezt követően workshop zajlott a
diákok részvételével, prezentációkat,
projekttevékenységeket és
projekttermékeket mutattak be. A
gimnáziumban való sétát, az iskolamúzeum,
a Hyány Galéria és az
emlékfal megtekintését követően
kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere
zárta a délelőtti programot.
Farkas Márta, a Bolyai tagintézmény
vezetője tanulóik kiemelkedő
országos tanulmányi
sikereiről adott hírt. Köztük is
külön figyelmet érdemel Varga
Gábor két tanítványa, a rendkívül
tehetséges és szorgalmas
Traub Sándor (8.), valamint
Csermák Ádám Barna (7.), akik
kémia tantárgyból több országos
döntőre is eljutottak és kiváló
eredményeket értek el.
A Kozma László XII. Országos
Informatika Alkalmazói Tanulmányi
versenyen az iskola 7.b osztályos
csapata (Csermák Ádám Barna,
Mikola Dániel, Mikola Dávid)
a 19. helyen végzett, Vámosi Ferenc
felkészítésével.
A nyolcadikos Traub Sándor
több téren is remekelt: a Hevesy
György Kémia Verseny országos
döntőjén 9., a Mozaik Kiadó által
megrendezett Kémiaverseny országos
döntőjén 1., a „Curie” Kémiaverseny
területi fordulóján 1., a
Szakmai fórum
a BLG-ben
Az összetartozás
jegyében
Régi mesterségek –
Nagyszüleink
nyomában
Kiemelkedő,
országos tanulmányi
eredményekkel
büszkélkedhetnek
a Bolyaisok
„Curie” Kémia Emlékverseny országos
döntőjén 5. helyezést ért el.
Ugyanekkor a hetedikes Csermák
Ádám Barna a „Curie” Kémiaverseny
területi fordulóján 1., majd a
„Curie” Kémia Emlékverseny országos
döntőjén 2. lett. Felkészítőjük
Varga Gábor volt.
„A Költő hazatér” címmel Nagy
Gáspár tiszteletére megrendezett
VII. Vers- és Prózamondó Országos
Versenyen Kiss Alexandra
(7.b) a képzeletbeli dobogó legfelső
fokára állhatott, Arany Minősítésben
részesült. Felkészítő tanára
Dr. Kupóné Gasztonyi Edit volt.
Micsinai Dominik (8.b) a Kazinczyról
elnevezett „Szép Magyar
Beszéd” verseny területi fordulóján
indult, ahol 1. helyezést ért el.
Dominik – a verseny folytatásaként
megrendezett – dunántúli fordulón
nyújtott kiváló teljesítményével
a Kazinczy-jelvény Arany
fokozatát is magáénak tudhatja.
Felkészítője: Szekeresné Sztankovics
Andrea.
A Bolyai Matematika Csapatverseny
megyei fordulóján 3. helyezést
értek el az iskola csapata
Traub Sándor 8.a, Nith Balázs 8.a,
Krasznai Kristóf 8.b, Milassin
Mór 8.b összeállításban, Porpáczy
Éva felkészítésével.
A Bolyai Anyanyelvi – Magyar
Nyelv és Irodalom – Csapatverseny
megyei fordulóján 2. helyezettek
lettek: Mudry Anna Dorotytya
8.a, Nith Balázs 8.a, Tajmel
Bálint 8.a, Traub Sándor 8.a osztályos
tanulók. Felkészítőjük: Dr.
Kupóné Gasztonyi Edit.
A „Tiszán innen – Dunán túl” országos
népdaléneklési minősítő verseny
megyei döntőjén „kiemelt
arany” minősítést szerzett Czupi Réka
2.a osztályos tanuló, felkészítője:
Alpár Zoltán volt. „Arany” minősítésben
részesült: Magasdi Dóra 3.b
osztályos tanuló (felkészítője: Dr.
Alemayehuné Hegyi Helga), Reizner
Dóra 7.a és Proszenyák Laura
8.a osztályos tanulók (felkészítőjük:
Simonné Kapinya Györgyi).
A Kalmár László Matematikaverseny
megyei fordulóján Baranyai
Barnabás (3.a) 2. lett,
Ferenczi Lászlóné segédletével.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulóján Kulbencz
Levente 3.b osztályos tanuló 3. helyezett
lett, felkészítője: Horváth
Júlia.
ANemzetközi „Kenguru” Matematikaverseny
megyei fordulóján
Orbán Olivér Ferenc (5.b) 4. helyezett
lett (felkészítő tanára:
Zárainé Nagy Márta).
A Kaán Károly XXII. Országos
Természet- és Környezetvédelmi
Verseny megyei döntőjén
Bende Vivien (6.a) az 1. helyen
végzett, felkészítő tanára Lancsákné
Dukai Gyöngyi segédletével.
PENGÉs megoldások
A Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán már évek óta az
előtérbe helyezett PENge Tehetséggondozó
Program keretében
ismét nagy dolgokkal készülnek
előrukkolni a fiatalok, amit az
elmúlt időszak eredményei is hűen
bizonyítanak.
Annak idején a felsőoktatási
intézmény falai között úgy gondolták,
hogy öt közgazdász és öt
informatikus esetében mindenképp
érdemes arra fókuszálni,
hogy mind jobban elmerülhessenek
a tudományokban a szimpla
hallgatósági lét felett, tudtuk meg
Birkner Zoltán kampusz-igazgatótól.
Ezek a számok a legutóbbi
esetben már úgy alakultak,
hogy nyolc informatikus, illetve
öt közgazdász pályára készülő fiatal
vehet(ett) részt a programban.
Így a közgazdász „pengék” közül
Kántás Ádám (a PEN
Hackathon verseny résztvevője),
míg az informatikus „pengék” közül
Nyakas Zoltán Dániel (Android-
alkalmazás fejlesztő) mutahatták
be a félév során végzett, illetve
fejlesztett tevékenységüket, mely
egy olyan programot foglalt többek
között magában, ami segíthet
az emberek szabadidejének a megtervezésében
is akár.
Az 50 éves a Mező Ferenc
Gimnázium-programsorozat keretében
bemutató, egyben rendhagyó
kosárlabda és kézilabda
mérkőzéseket játszottak az iskola
jelenlegi csapatai az egykor az
intézményben tanuló kosárlabdázókkal
és kézilabdázókkal.
Aretro-csapat (hölgyek esetében
azért ezzel a jelzővel természetesen
csínján bánnánk, illetve számos,
még ma is aktív kosarast köszönthettek...)
színeiben olyan kiválóságok
pattogtattak, mint Széki
Zsuzsánna felnőtt válogatott, Hocz
Erika, Bugár Elvira, Kovács Magdolna,
Keléné Majzik Bernadett
NB I-es játékosok, Mozsolics Judit,
Fekete Csilla, Fuisz Viktória jelenlegi
NB I-es játékosok, korosztályos
válogatottak, Riba Viktória,
valamint Kötőné Fazekas Judit.
A pattogtatás eredménye: Öregdiákok
– Jelenlegi diákok 40-40.
A kosárlabda-mérkőzés után a
játékosok (képünkön) az évfordulónak
megfelelő, 50-50-es állást
mutató eredménytábla előtt is készítettek
képet magukról.
Ezután következett Fekete Zoltánné,
Ica néni testnevelő tanár emlékére
szervezett kézilabda bemutató
mérkőzés, melyet az iskola egykori
kézilabdásai és a jelenlegi diákok alkotta
vegyes csapatok (képünkön)
játszottak. Nem is elsősorban az
eredmény, hanem a játék volt ezúttal
a lényeg, mindenesetre az eredményt
megtudtuk: Mező I. – Mező II. 11-
10, vagyis győzött a Mező.
Mindkét mérkőzés játékosai emléklapot
vehettek át a középiskola
vezetőjétől az esemény emlékére,
egyben jóleső érzéssel könyvelhették
el magukban, hogy ismét szeretett iskolájukért
küzdhettek a sportpályán.
B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 12. Kanizsa – Oktatás 7
A Förhéncért Egyesület
szombaton rendezte meg immár
14. alkalommal a Vinalia
Canisa borversenyt. ARégimozi
Étteremben megtartott eseményen
ezúttal sem volt hiány jóféle,
mi több, nagyon is kiváló
nedűkből.
Ahogy nevezőkből sem, ugyanis
a boros(ok) megmérettetés(é)re
majd’ hatvanan adták le bormintáikat
a szakmai zsűrinek minősítésre.
Arról pedig, hogy a mennyiség
nem ment a minőség rovására,
híven tanúskodik, hogy a több
órányi kóstolgatás végén az ítészek
15 arany, 19 ezüst és 15
bronzérmet osztottak ki. Döntöttek
az „Év Bortermelője” és a
„Város Bora” cím birtokosának
személyéről is. A „város (vörösés
fehér) bora” kategóriában Németh
József lett a győztes „Királyleánykájával”,
valamint „Pinot
noirjával”. A miklósfai borosgazda
lett az „év bortermelője” is.
Aranyérmes borok és termelőik.
Fehér bor: „Müller thurgau” –
Kozma Gyula, Szentgyörgyvári
hegy, „Olasz rizling – zöld veltelini
cuvée” – Mátyás Ferenc,
Förhénc, „Királyleányka”- Sneff
Antal, Förhénc, „Zengő” –
Benczik Ferenc, Förhénc, „Olasz
rizling” – Sneff Péter, Förhénc,
„Zenit” – Nagy Lajos, Cserfő,
„Ottonel muskotály” - Kápolnás
Zoltán, Förhénc, „Müller thurgau”
– Kápolnás Zoltán, Förhénc,
„Ottonel muskotály, Cserszegi fűszeres”
– Kápolnás Zoltán,
Förhénc.
Vörös bor: „Merlot-Cabernet”
– Skanecz testvérek, Förhénc,
„Vegyes vörös” – Berke József,
Látóhegy, „Zweigelt-Kékfrankos”
– Molnár Miklós, Förhénc,
„Cabernet” – Horváth Miklós, Látóhegy.
Sz.Zs.
Kanizsai borban az igazság…
Csak úgy hullottak
a pontok, gólok,
kosarak
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
8 Kanizsa – Gazdaság 2014. június 12.
Bútoripari gyártóbázist épített
ki a Két-Horváth Bt. Nagykanizsán,
az Ipari Parkban. Az
európai uniós támogatással megvalósuló
fejlesztés eredményeként
14 munkahelyet teremtenek
– tájékoztatta a vállalkozás ügyvezetője
az MTI-t.
Horváth András elmondta: a beruházás
összköltsége csaknem 159
millió forint, amelynek 50 százalékát
a Nyugat-dunántúli Operatív
Program telepfejlesztési pályázatán
elnyert, vissza nem térítendő
támogatásból finanszírozzák.
A beruházás keretében a már
meglévő 435 négyzetméteres csarnoképületet
átalakították és a duplájára
bővítették, az épületben bútoripari
gyártóbázist hoztak létre.
A bútorvázépítés és -gyártás a
földszinti részen kapott helyet, az
első emeleten kárpitos műhelyt
alakítottak ki, a második emeleten
pedig a gyártásszervezéshez, irányításhoz
szükséges irodák helyezkednek
el.
A projektnek köszönhetően a
kisvállalkozás így már 16 embernek
tud munkát adni.
Az ügyvezető az MTI kérdésére
elmondta, évente 130-140 millió
forint árbevételre számít a vállalkozás.
A termékeiket jelenleg Németországban
és a hazai piacon is
értékesítik. A jövőben a belföldi
kereskedelmet szeretnék bővíteni
elsősorban.
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a napokban tartotta
küldöttgyűlését, ahol a gazdálkodáson
kívül a díjátadásé,
sőt újabb elismerések alapításáé
volt a főszerep.
Elsőként a szervezet éves beszámolóját
(26.862 eFt főösszeggel)
és mérleg szerinti eredményét
(2.310 eFt) fogadták el, majd pótolták
a megüresedett választási bizottsági
helyeket.
Átadásra került a 2013. évi „Év
vállalkozója díj” is, melyet dr. Füle
Lajosné érdemelt ki, valamint új
elismeréseket is alapított a küldöttgyűlés.
Ezentúl „Nagykanizsai
Kamarai Gazdaságfejlesztésért”
díjat adományozhatják annak a természetes
személynek, aki Nagykanizsa
gazdasági életében legalább
20 éven át vezető tisztségviselőként
vagy vállalkozóként olyan területen
dolgozott, amellyel komoly
befolyást gyakorolt a város
gazdaságának fejlődésére. „Kamarai
Életmű” díjat kaphat az a természetes
személy, aki minimum
15 évet eltöltött kamarai vezetőként,
tisztségviselőként, de 2014-
től adományozható lesz egy
„Egyetemi Kamarai” díj is annak
legjobb tanulmányi eredményt elért,
végzős, nagykanizsai lakosú
informatikus vagy mérnök hallgatónak,
aki a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán végzet.
Állást foglalt a küldöttgyűlés a
kötelező tagsággal kapcsolatban
is. Alapvetően támogatja abban az
esetben, ha ezáltal a vállalkozások
jobb helyzetbe kerülnek, ha az a
jelenlegi struktúrára épül (városi
kamarák is), ha megmarad az önkormányzatiság,
és az apparátusban
érvényre jut az egész országban
az azonos kiszolgálás, az
egyenszilárdság. Kiemelték továbbá,
fontos, hogy a kamarai változások
biztosítsák az EU-s elosztásban
valamilyen formában való
részvételt.
A Nagykanizsai Inkubátorház
pályázati tanácsadója, Cserti
Csilla az elmúlt héten a „Fiatalok
vállalkozóvá válását” támogató
pályázati programban
résztvevő, leendő vállalkozóknak
tartott workshopot az inkubátorházban.
Az intézményünk elindulása óta
fontos missziójának tartja, hogy
segítse új vállalkozások létrejöttét
és ezek közül is kiemelt prioritásként
kezeli a fiatalok elindulásához
kapcsolódó tanácsadást. Az elmúlt
év nyarán sokat emlegetett fiatalok
vállalkozóvá válását támogató
pályázati program mostanra
ért a pályázat előkészítő fázisába.
Januártól áprilisig a vállalkozó
szellemű ifjak válogatott csapata
egy képzésen vett részt, májusban
benyújtották a kiíró felé az elkészített
üzleti terveiket, most pedig a
pályázat megnyitására várnak.
Az elmúlt héten az inkubátorházban
egy workshopon mutattuk
be a résztvevőknek, hogy hogyan
tudják kitölteni saját maguk a pályázat
adatlapját és hogyan tudják
benyújtani a pályázatot. Azért tartottuk
fontosnak, hogy megmutassuk
a beadáshoz kapcsolódó operatív
teendőket, mert a fiataloknak
minden információ rendelkezésére
áll már az elkészített üzleti tervében,
ami a sikeres részvétel előfeltétele
lehet. A mintegy két órás
rendezvényen mindenki a saját
projektjéhez kapcsolódó adatlapot
tölthette ki, feltehette a projektjéhez
és az elszámoláshoz kapcsolódó
kérdéseit és konzultálhatott terveinek
megvalósíthatóságáról.
Hamarosan befejeződik a
Szomolányi-sarok, az egykori
Nagykanizsai Takarékpénztár
palotájának felújítása. A helyi jelentőségű
épület földszintjén önkormányzati
tulajdonban lévő
üzletek, míg két emeletén lakások
vannak. A tavaly októberben
megkezdett rekonstrukció keretében
a szellőzést jobban elősegítő
kőlábazatot és új színt kap a
társasház, melyen az arculattervezésnek
köszönhetően igényesen
kialakított kirakatokat láthatnak
majd a belvárosba látogatók.
A Takarékpénztár utat, a mai
Csengery utcát 1870-ben nyitották
meg. Még ugyanebben az évben elkészült
a Nagykanizsai Takarékpénztár
impozáns székházának utcai
része, de a kupolás sarokrész
csak 1879-ben épült hozzá. Aszomszédos
ház megvásárlása, átépítése,
megmagasítása után 1888-ban alakult
ki a székház ma ismert, teljes
képe. A saroképületet a kanizsaiak
Szomolányi Gyula két világháború
közt itt működő női és férfi divatáruházára
emlékezvén, Szomolányi-
saroknak is nevezik. Itt volt
üzlete ifj. Wajdits József nyomdatulajdonosnak
is, aki könyv- és papírkereskedéssel
is foglalkozott, s egy
ideig a Zalai Közlöny kiadója volt.
Aház előtt áll a Turul szobor, melynek
környéke a város kedvenc találkahelye.
Az épület előtti tér hamarosan
ismét benépesül, az ünnepi
könyvhét megnyitóinak kedvelt
helyszínén sok érdeklődő keresi fel
június elején a könyvsátrakat.
Használják, de nem értik igazán
a Facebookot a közösségi
kommunikációban érdekelt hazai
kis- és középvállalkozások (kkvk).
Joanelli Tamás, a Be Social közösségi
marketing cég ügyvezetője
szerint Magyarországon egyértelműen
a Facebook (Fb) a legfontosabb
közösségi oldal, de sok
hibát követnek el használatával a
vállalatok.
A Facebook közösségi oldalnak
4,8 millió magyar felhasználója
van, közülük 2,5 millió naponta aktív.
Óriási tömegeket lehet megszólítani,
míg a hirdetési költségek csak
a töredékét teszik ki a nyomtatott
sajtóban, a televíziós csatornákon,
vagy akár a Google oldalán való
reklámnak. A lehetőségek nagyok,
de nem minden hirdető elégedett,
mert a rosszul elvégzett munka itt se
vezet eredményre.
Joanelli Tamás a csütörtöki sajtóbeszélgetésen
elmondta, hogy
nem minden cégnek ajánlott a közösségi
média használata. Lehet,
hogy a szolgáltatás vagy a termék,
amelyet a cég ajánl, nem vonz
széles tömegeket, vagy maga a
cég értelmezi félre az Fb lényegét,
azzal, hogy egyirányú kommunikációs
csatornát akar, miközben a
közösségi oldal az interaktivitásra
épül.
Gondot okozhat a hibásan létrehozott
Fb-oldal is, például ha egy
céget személyként regisztrálnak. Ez
egyrészt tilos, másrészt nem hatékony.
Joanelli Tamás szerint több
kkv-nak nincs kommunikációs stratégiája,
mikor ellátogat az Fb-re,
csak a “lájkok” hajszolására koncentrál,
vagy tévesen eladói reklámfelületként
tekint az oldalra.
Joanelli Tamás szerint tévhit,
hogy az Fb ingyenes, valójában
csak annak látszik. Egy oldal követőinek
nagyjából 2-3 százaléka látja
keresés nélkül, ha posztolnak va-
Bútoripari
gyártóbázist épített
ki a Két-Horváth Bt.
Kanizsán
Küldöttgyűlést
tartott a kamara
Szépül
a Szomolányi-sarok
Fiatal vállalkozók
támogatása
Használják, de
nem értik igazán a
Facebookot a kkv-k
Kanizsa 2014. június 12. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
lamit. A nagyobb arányú megjelenéshez
komoly forgalmat generáló
tartalom kell, vagy fizetni kell az
Fb-nak külön, hogy az adott bejegyzéseket
gyakrabban mutassa.
A széles lefedettség fontos, mert
főszabályként az elért emberek 1
százaléka az, aki ténylegesen vásárló
is lesz.
Típushibának számít, hogy sok
kkv nem ismeri az Fb hirdetési
rendszerét, és türelmetlenek az
eredmények kivárásával. A közösségépítéshez
pénz, stratégia, kitartás,
kreativitás és idő kell, de az első
eredmények így is csak legkorábban
6-12 hónap alatt mutatkoznak
meg.
A Be Social ügyvezetője szerint
kelet-európai sajátosság, hogy Nyugat-
Európához és Amerikához képest
az Fb mellett más közösségi oldalak
(Twitter, Google+, Instagram) még
nem igazán népszerűek, ezért az Fbnak
itthon központi szerepe van a közösségi
kommunikációban. A Fb
használata azonban kifizetődő lehet,
mert olcsó, mérhetők az eredmények,
és felkészülés mellett nagyon jól
megtérülnek a hirdetési befektetések.
B.E. - Kanizsa - MTI
Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Vécsey utcában
(Babóchay u. – Csengery u. szakaszon) május 27. (kedd) 7.00 órától várhatóan
két hónap időtartamig a Délzalai Vízmű Zrt. a meglévő ivóvíz hálózatán vezeték
kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon kelet-nyugati irányban egyirányú lesz. A
munkavégzés idején az érintett helyi járatok nyugat-keleti irányban módosított
útvonalon közlekednek. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Délzalai Vízmű Zrt.
Kanizsa 10 – Dózsa 2014. június 12.
Sok kanizsai még emlékezhet a
Teleki úti volt Dózsa-Thúry laktanya
udvarán állott Dózsa-szoborra,
Kiss Kovács Gyula (1922-
1984) kétszeres Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotására. A tekintélyt
parancsoló megjelenésű
mellszobor méretei is szokatlanul
nagyok: az öntvény maga 170 cm
magas, vállszélessége 150 cm, míg
eredeti mészkő posztamense közel
3,5 m magas volt. A műalkotás a
művész fiatalkori, realista stílusú
produktuma, amelyen Dózsa
György hadvezérhez méltó módon,
páncélingben, hajadonfőtt,
határozott, komor tekintettel néz
ránk. A szobor az itteni alakulat
megszűntével sokak bánatára elkerült
Kanizsáról, jelenleg Cegléden
található. A szobor hányattatott
sorsa azonban a nagyközönség
számára nem közismert.
Az Internet „Köztérkép” című
web-oldalán Cegléd szobrai között
olvasható a szobor rövid története
Somkutas Imre nyugállományú
ceglédi ezredes tollából:
„A bronzból készült Dózsa György
mellszobor alkotója, Kiss Kovács
Gyula kétszeres Munkácsy díjas
szobrászművész 1952-1954 között a
Magyar Néphadsereg Művészeti
Stúdiójának tagja volt. Ebben az
időszakban a honvédség megrendelésére
készítette el, és eredetileg
Nagykanizsán, az akkori Dózsa
György laktanya udvarán állították
fel a monumentális mellszobrot.
A nagykanizsai laktanya felszámolását
követően 1997-ben került
Ceglédre, a Dózsa György laktanya
bejárata elé. 2001. június. 30-
án a ceglédi alakulatok felszámolása
során a laktanya bezárt.
Jelenlegi helyére a helyőrségparancsnok
javaslatára, a Honvédelmi
Miniszter engedélyével 2001. július
27.-én került, ahol ünnepélyes
keretek között adták át a városnak.
A szobor a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum tulajdona, Cegléd
Város Önkormányzata 2011-ben
kezdeményezte, hogy véglegesen a
város tulajdonába helyezzék.”
Fenti rövid ismertető azonban
így nem teljesen helytálló.
A Dózsa-szobrot ugyanis eredetileg
nem Nagykanizsán állították
fel, hanem a Pécsi Tisztképző Iskola
főépülete előtt állott. A pécsi
hadapródiskola 1898-ban épült a
Szigeti út mentén. A rendkívül díszes
eklektikus főépület főbejárata
előtt állott az iskola eredeti névadója,
Zrínyi Miklós mellszobra az
I. világháborús hősök neveivel
(alkotója Kőszeghy Gyula, 1926),
erről számos korabeli fénykép tanúskodik.
Az intézmény nevét
1945-ben Dózsa Tisztképző Iskolára
változtatták, és 1954-ben itt
állították fel a Kiss Kovács Gyula
által mintázott Dózsa-szobrot (a
bronzöntvényen olvasható az alkotó
neve), mely a Zrínyi-szobor helyére
került, ez utóbbit pedig az
épület udvarának délkeleti részére
helyezték át, azóta is ott áll. A tiszti
iskola előtt álló Dózsa-szoborról
fénykép található Romváry Ferenc
„Pécs szobrai” című 1982-ben kiadott
könyvben, bár a szerző nem
ismerte sem az alkotó művész nevét,
sem a szobor felállításának,
sem lebontásának időpontját, sőt
azt sem, hogy hová került el Pécsről.
Felállítását ugyanis „1950”
körülre, eltávolítását pedig a „hatvanas
évek végére” datálta. 1956-
ban a tisztképző iskola épületegyüttesét
átadták a Pécsi Orvostudományi
Egyetem számára, és ma
is az működik itt. Az impozáns régi
főépületet 1965-ben nagyrészt
lebontva teljesen átalakították,
modern épületté formálták. Dr.
Károlyi Attila nyomozása szerint a
Dózsa-szobor – nyilván a tisztképző
iskola megszűnése után – kerülhetett
el a POTE elől a Pécs város
déli részén (Akác u. – Táncsics u.)
működő Honvéd Kórház kertjébe.
A legújabb adatok szerint azonban
a szobor itt nem időzhetett sokáig.
Tar Ernő nyugalmazott ezredes
tájékoztatása szerint – aki
olyan idős katonatisztektől szerezte
információit, akik a nagykanizsai
Dózsa laktanyában már az 1950-es
években is szolgáltak – az itteni
alakulat 1957. áprilisában került
Tabról Nagykanizsára, és a Dózsa
szobrot ezt követően hamarosan –
1957-58 táján kapták meg. Hogy
miként sikerült azt Pécsről elhozni,
erre vonatkozóan már nincsenek
konkrét emlékek. 1969-ben egy országos
katonai bemutatóra került
sor a nagykanizsai laktanyában, és
visszaemlékezések szerint a szobor
ekkor új műkő hátfalat kapott.
A szobor a laktanya Teleki úti főbejárata
közelében állott, de itt már
nem az eredeti – pécsi – magas posztamensen,
hanem a fényképek tanúsága
szerint az eredeti posztamens
egy levágott, körülbelül egy méter
magas csonkján, így a szobor – esztétikailag
– elég szerencsétlen formát
nyert, az eredetileg a felső harmadban
lévő szobor-felirat például a
terepszint közelébe került. Később a
laktanya Thúry György nevét is felvette,
és 1992-ben Thúry György
egyik mellszobrát is felavatták a laktanyában.
1996. év végén azonban a
nagykanizsai Dózsa-Thúry laktanyát
is leszerelték. AThúry-szobor a
helyi határőr-laktanyába került,
ahonnan hosszas alkudozások eredményeként
önkormányzati tulajdonba
sikerült venni, és 2012-ben a
Thúry György nevét viselő középiskola
udvarán újra felállítani.
A Dózsa-szobor történetét 1996-
tól kezdve már jobban ismerjük Földi
László ceglédi polgármester 2010.
11.26-án kelt, Nagykanizsa polgármesterének
küldött leveléből. Eszerint
Havril András, a volt nagykanizsai
14. Thury György gépesített lövészdandár
parancsnoka, már mint a
3. gépesített hadosztály parancsnoka
1996. november 7-én kért engedélyt
dr. Holló József vezérőrnagytól, a
MH. Humán Csoportfőnökétől az
ekkor már négy évtizede Nagykanizsához
kötődő Dózsa-szobor Ceglédre
történő áthelyezéséhez. A honvédségi
eszköz-nyilvántartásban szereplő
szobor így honvédelmi minisztériumi
engedéllyel került át Ceglédre.
Aceglédi Dózsa laktanya bejárata
előtt 1997. március 14-én ünnepélyesen
fel is avatták azt.
Sajnos ekkoriban Nagykanizsa
város vezetőit egyáltalán nem érdekelte
e szobor, csupán a volt laktanya
ingatlanait igyekeztek az önkormányzat
számára megszerezni.
Pedig ekkoriban még valószínűleg
lett volna esély a Ceglédre költöztetett
szobor visszaszerzésére.
2001. július 1-én az újabb haderő-
reform következtében a ceglédi
laktanyát is bezárták. A felszámolás
folyamatában 2001. február 13-án a
hadosztály megbízott parancsnoka
hivatalos levélben kérte dr. Szabó
János honvédelmi minisztertől a
szobor Cegléd városának történő
adományozása engedélyezését,
melyhez csatolták Cegléd Város
Önkormányzatának kérelmét és az
alkotó özvegyének, Kiss Kovácsné
Tóth Emőke – az alkotóművész jogutóda
– hozzájáruló nyilatkozatát is.
2001. május 22-én Horváth József
ezredes, a HM Közigazgatási
és Vagyonfelügyeleti Főosztályvezető
tájékoztatása szerint a szobor
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
nyilvántartásába került.
2001. május 30-án a HM HIM Múzeumigazgató
átvételi elismervényen
átvette a helyőrség parancsnokától
a szobrot, majd ezt követően
a Hadtörténeti Múzeum az
Dózsa György nagykanizsai szobra
Deák-Varga Dénes
A Dózsa-szobor a pécsi
tisztképző iskola előtt
(Pécs szobrai c. könyvben)
A Dózsa szobor a nagykanizsai
laktanyában
„A szobor az itteni alakulat megszűntével
sokak bánatára elkerült Kanizsáról,
jelenleg Cegléden található.”
Kanizsa – Dózsa 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 12.
53/2001. nyilvántartási számú műtárgykölcsönzési
szerződés alapján
azt egy évre kölcsön adta Cegléd
városának azon kikötéssel, hogy a
szerződést évente meg kell újítani.
2001. július 27-én Cegléd egyik
külvárosi részén, a Füzér utcában –
a műalkotás történetében immár az
ötödik helyszínen – ünnepélyes keretek
között felavatták e szobrot és
azóta is ott áll. Aceglédiek az ajándékba
kapott szobrot ugyancsak
egy aránytalanul alacsony posztamensre
helyezték, amit bizonyosan
nem szobrászművész tervezett.
2006-ban a Hadtörténeti Múzeum
véglegesen átadta Cegléd városának
a Dózsa szobrot, azóta Cegléd
város tulajdona – állította levelében
Cegléd város polgármestere.
Akanizsaiak csak 2007. táján eszméltek
fel, amikor a polgármesteri
hivatal egyik dolgozója Wegroszta
Zoltán felfedezte Cegléd város honlapján
a Nagykanizsáról elszármazott
szobrot. A szobor tulajdonjogi
kérdésével ezután dr. Károlyi Attila
képviselő kezdett el intenzíven foglalkozni.
2010-ben személyesen is
elment kutatni Ceglédre, majd javaslatára
2010. október 7-én Cseresnyés
Péter polgármester tájékoztatást
kérő levéllel fordult Cegléd polgármesteréhez
a Dózsa szobor ügyében.
Erre érkezett a már több részletében
idézett 2010. november 26-i
válasz Földi László ceglédi polgármestertől.
Ez azonban minden kérdést
nem tisztázott, ezért Nagykanizsa
polgármestere 2010. december
20-án a HM Hadtörténeti Múzeumhoz
fordult tájékoztatásért, miért
nem kaphatta meg Nagykanizsa városa
e szobrot, miközben Ceglédnek
ezt gond nélkül átadták. E felvetésre
azonban 2011. január 27-én mindössze
egy, a kérdés lényegét megkerülő
válasz érkezett csupán.
A 2011. november 24-i közgyűlésen
dr. Károlyi Attila képviselő interpellációjában
újra felvetette a Dózsa
szobor Nagykanizsáról történt elvitelének
kérdését, és szorgalmazta,
hogy az önkormányzat tegyen lépéseket
annak visszaszerzésére, majd
2011. december 3-án a Zalai Hírlapban
megjelent „Lába kelt a szobornak?”
című cikkben hívta fel a figyelmet
a furcsa körülmények között
elvitt szoborra. A 2011. decemberi
soros közgyűlésre pedig már képviselői
előterjesztést is benyújtott fenti
tárgyban (erről született a 417/2011.
(XII. 22.) közgyűlési határozat). Ennek
folyományaként Nagykanizsa
polgármestere 2012. január 3-án hivatalos
levelet intézett a honvédelmi
miniszterhez, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum igazgatójához, az
MNV Zrt. vezérigazgató-helyetteséhez,
Cegléd polgármesteréhez és a
Képző- és Iparművészeti Lektorátus
igazgatójához, felvetve, hogy a szobor
Nagykanizsáról történt elvitele
nem volt jogszerű, egyrészt mivel
Nagykanizsa önkormányzatát erről
előzetesen nem értesítették, de legfőképpen
azért, mivel állami tulajdonú
vagyontárgy önkormányzati tulajdonba
adására a jogszabályok szerint
a HM Hadtörténeti Múzeum nem illetékes,
arra csak a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő jogosult, a jogszabályban
meghatározott eljárás keretében.
Egyúttal e levélben Nagykanizsa
polgármestere jelezte igényét a
szobor ingyenes önkormányzati tulajdonba
vételére. E megkeresésre
azonban csak a Lektorátus (2012. 01.
23.) és az MNV Zrt. (2012. 03. 09.)
válaszolt, de egyikük sem ismerte el
a korábban történt intézkedések jogszerűtlenségét.
Utóbbi levélből viszont
az is kiderült, hogy 2011-ben –
nyilván a nagykanizsai igények jelentkezését
követően – Cegléd város
polgármestere is gyorsan benyújtotta
igényét a szobor önkormányzati tulajdonba
adására, és az MNV Zrt. ezúttal
különös sietséggel az 550/2011.
(XII. 5.) IG sz. határozatában döntött
arról, hogy a szobor Cegléd város
önkormányzatának tulajdonába kerüljön,
ezután pedig Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
fellebbezését elutasítva – városunk
végleg elesett a szobor visszaszerzésének
lehetőségétől.
Ezután felmerült a szobor-másolat
elkészítésének gondolata. Tájékozódásunk
szerint az eredeti öntőforma
nincs meg, azonban léteznek
olyan eljárások, amellyel tökéletes
másolat készíthető meglévő alkotásról.
A Dózsa-szobor másolatának
elkészítéséhez sikerült beszerezni
Cegléd önkormányzatának,
mint a műalkotás tulajdonosának
hozzájárulását, ezt Nagykanizsa
önkormányzatának kérésére 2013.
május 2-án Cegléd polgármestere
megküldte. Tóth Emőke, a mű
szerzői jogutódja, Kiss Kovács
Gyula özvegye szóban és elviekben
szívesen hozzájárult a másolat
készítéséhez.
Balogh László és dr. Károlyi Attila
képviselők a 2013. október 31-
i közgyűlésen tettek sürgető javaslatot
a Dózsa szobor másolatának
felállítására, amit a Dózsa-féle parasztháború
közelgő 500. évfordulója
is indokolt. Dózsa történelmi
szerepének megítélése a történészek
feladata, de tény, hogy a magyar
történelem egyik elvitathatatlanul
jelentős alakja. A Közgyűlés
70/2014. (III. 27.) határozatával
döntött a felállítandó Dózsa szobor
helyéről a Hevesi utca Intersparáruház
előtti körforgalmú csomópontja
közelében, ami egy forgalmas
és kellőképpen hangsúlyos
helyszín, és ahol a szobor az egykori
laktanya felé tekinthetne. Kívánatos
lenne a szobrot a művész
eredeti elképzelése szerinti posztamensre
– miként egykor Pécsett
állt – elhelyezni.
Már csak Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatának
döntésén múlik, hogy mikor állíttatja
fel e több szempontból is
rendkívüli szobrot.
A Dózsa-szobor posztamense a
nagykanizsai laktanya területén
(Zalai Hírlap, 2011.12.03.)
A Dózsa-szobor Cegléden
(internet - Köztérkép)
„Már csak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának döntésén
múlik, hogy mikor állíttatja fel e több
szempontból is rendkívüli szobrot.”
A Thúry György Múzeum az
elmúlt időszakban benyújtott
programjai kapcsán több fontos
tájékoztató levelet is kapott.
Ezek szerint helytörténeti témájú
múzeumpedagógiai foglalkozás-
sorozatra, időszaki kiállításra
és három veszélyeztetett dokumentum
restaurálására nyertek
pályázati forrást.
Ahogy Száraz Csilla igazgatótól
megtudtuk, A mi múzeumunk
című Új Széchenyi terv keretében
megvalósuló pályázat a tartalék
keretből került támogatásra. Az
elnyert 17.590.280 forintból a
Kulturális intézmények részvétele
a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában című pályázati
kiírás kapcsán hat együttműködő
általános iskola és egy óvoda diákjainak
tartanak a következő
tanévben régészeti és helytörténeti
témájú múzeumpedagógiai
foglalkozás-sorozatot. A résztvevők
havi szakkör, témanap és vetélkedő
keretében, játékos, interaktív
módon juthatnak fontos ismeretekhez.
A Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjteményi Kollégiumába
két pályázatot nyújtottak be. Marokba
szőtt mesék – Népmesék és
népi kultúra Nagykanizsa vidékén
elnevezésű időszaki kiállításra
és múzeumpedagógiai
programokra ötszázezer forintot
nyertek. A kiállítás néprajzi tárgyakon
keresztül mutatja be a
klasszikus magyar népmese tárgyi
világát. Olyan kiállítást és
hozzá kapcsolódó különleges
múzeumi programot szeretnének
megvalósítani a múzeum néprajzi
gyűjteményéből, mely a Dél-
Zalában gyűjtött mesékre is ráirányítja
a figyelmet.
Ezeken kívül három különösen
veszélyeztetett dokumentum
restaurálásához szintén félmillió
forinttal járul hozzá a Nemzeti
Kulturális Alap. A pénzből Kanizsa
Város Tanácsa 1690-1800
közötti jegyzőkönyvi köteteit állítják
helyre még ebben az évben.
Kanizsa
Közel 20
milliót nyert
a múzeum
Kanizsa – Objektíven 12 át 2014. június 12.
Június 13. 10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit 30/6160-848. Részvételi
díj: 700 Ft.
Június 14. 19 óra
IGRICFESZTIVÁL
19 óra Kor-Zár Együttes
20.30 óra Korpás Éva és Zenekara
22 óra Gypo Circus
Helyszín: a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház udvara.
Belépődíj: felnőtt: 2500 Ft;
diák, nyugdíjas: 2000 Ft.
Június 16-20. 8-16.30 óra
Június 23-27. 8-16.30 óra
KULTÚR-KALAND tábor a
HSMK-ban, 7-12 éveseknek!
Kézműves foglalkozások (nemezelés,
gyöngyfűzés, korongozás,
szövés stb.) túra, daltanulás,
néptánc, sportprogramok, játékos
vetélkedők a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársaival.
Június 17-18. 10 óra
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK
IX. ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ
ÉS KÉPZőMűVÉSZETI
TALÁLKOZÓJA
Köszöntőt mond: Cseresnyés
Péter Nagykanizsa MJV Polgármestere,
Országgyűlési Képviselő.
Megnyitja: Dr. Győri
László Nyugalmazott Főorvos.
Információ: +36 20 469-5864.
Június 16-20. 13 óra
NÉPTÁNCOS TÁBOR 2014
június 16-20 között Néptáncos tábort
szervezünk a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban, elsősorban az első osztályos
tanulók számára. A táborban táncos foglalkozások
mellett kézműves foglalkozások
és egyéb programok is lesznek.
(A tábor célja, hogy a résztvevők egy intenzívebb
képzést kapjanak. A nyár folyamán
folytatnánk velük a munkát heti
rendszerességgel, majd ősztől szintén iskolai
keretek közt. Távlati cél a
Zalagyöngye Táncegyüttes utánpótlás
képzése. ősztől csoport formájában fesztiválokon,
bemutatókon való részvétel.)
Érkezés 7.30-tól. 9-11 óra néptáncos foglalkozás.
12 óra ebéd, majd kézműves
foglalkozás vagy szabadidő. 14-16 óra
néptáncos foglalkozás. 17 óráig felügyeletet
biztosítunk a gyermekek részére.
Ebédet az Ambrózia Étteremben biztosítunk.
A tábor díja az öt napra 5.000 Ft,
mely az ebédet is magába foglalja.
Jelentkezési határidő: június 13. péntek.
A tábor díját is eddig kérjük befizetni (az
ebéd megrendelés miatt).
További információ: Tóth István 30-527-
4889 zalagyongye1997@gmail.com
A fenti címmel nyílt meg
Zágon László fotókiállítása a Kanizsa
Fotóklub Kanizsa Plázában
lévő állandó galériájában.
Az egy hónapig látogatható,
nemcsak látványában szép, hanem
mondanivalójában is gazdag
kiállítást Papp Ferenc, a
HSMK nyugalmazott igazgatója
ajánlotta a megnyitóra érkezettek
figyelmébe:
– Zágon László nemcsak városunk
művészeti életének egyik
meghatározó egyénisége, de
Magyarország fotóművészetének
ismert és megbecsült személyisége
is. Beérett, kiforrott
stílusú fotóművész. A fotózáshoz
szükséges tehetsége, sajátos
látásmódja szerencsésen ötvöződik
a korunkra nem oly jellemző
lelkesedéssel, szorgalommal.
Mindig örömmel, néha túlfűtöttséggel
tud beszélni egy-egy képéről,
vagy aktuális kiállításáról.
Fotói is arról árulkodnak,
hogy számára öröm a fényképezés,
legyen az portré vagy tájfotográfia.
A képek kisugárzása,
mondanivalója, vagy éppen
szépsége nekünk laikus tárlatlátogatóknak
is pozitív élményt,
nyugalmat jelent. Olyan ember
és fotóművész, aki a lélek békéjét,
nyugalmát hordozza magában,
és ez tükröződik 19 táblaképén
is.
Papp Ferenc megjegyezte: a
galéria rövid történetében először
van táblaképeket bemutató kiállítás.
A keresztény oltárképek példája
nyomán napjainkban mind
több olyan országos pályázatot
írnak ki, ahol általában 3 fotóból
álló táblaképet kérnek a kiírók.
Ha sorozatot nem is lehet küldeni
egy-egy pályázatra, ily módon
egy képen belül akár 6 kis képet
is elfogadnak. Zágon László
mostani képei közül kiemelkedik
a Perec című fotója. Igazi szakmai
telitalálat és szellemesség,
hogy a természet adta alakzatot –
lábatlan gyík és szőlőinda – öszszekapcsolja
az ember alkotta
termékkel, egy pereccel. Szépen
megkomponált fotó, sugárzik róla
az összhang, a harmónia – tette
hozzá.
A fotóművész gazdag életpályájából
Papp Ferenc kiemelte: 1961
óta tagja a Kanizsa Fotóklubnak,
melynek 1977 és 1994 között ellátta
a vezetői teendőit is. 41 ország
fotókiállításain láthatták a képeit,
hazai és nemzetközi fotópályázatokon
pedig 1091 elfogadott és
253 díjazott fotója szerepelt. Tudását,
több évtizedes szakmai tapasztalatait
mindig megosztotta a klub
tagjaival.
B.E.
Zágon László fotókiállítása a plázában
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Erdős János képzőművész
grafikáival, tus-festményeivel,
tájképeivel találkozhat a HSMK
ősze András Galériájába lépő
tárlatlátogató.
A művész 2007-től használja a
tusrajz lehetőségeit. „Hosszan nézte
a lankás tájat és megtalálta, hogyan
olvad össze föld, víz, levegő.
Ezek nem táj-ábrázolások, hanem
emóciók, gondolatok és hangulatok,
amelyek füstösen, ködösen, fehéren,
fátyolosan, párásan, felhőszerűen
sok mindenről beszélnek.
Titokzatos életrezdülések. Különös
térhatások esetenként vörös vagy
fehér domináns elemekkel. Nagyméretű
vásznai XXI. századi gondolatok,
jelentések Pannóniából.”
– írta róla és műveiről Angyal Márta
művészettörténész.
Erdős János többek között tagja a
Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének, a Magyar Képző és
Iparművészek Szövetségének, a
Magyar Festők Társaságának. Számos
rangos külföldi és hazai művésztelep
tagja, meghívottja. Munkái
megtalálhatók magyar és külföldi
köz- és magángyűjteményekben.
A június 20-ig látogatható tárlatot
dr. Orbán György kulturális
szakértő ajánlotta a minap megnyílt
kiállítás közönségének a figyelmébe.
B.E.
Erdős János: gondolatok és hangulatok
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 12.
Horoszkóp
Némi csalódás érheti otthon a hétvégén.
Párjától a megszokottal ellentétben egyre
kevesebb dicséretet kap. Ha nem tudja ennek
okát, fordítson valamit a kialakult
helyzeten. Kezdje ön dicsérni a párját.
Anyugtalanságát még üdülés előtt csökkentheti
némi meditációval. A csendes és hűvös
nyáresti órákban lazuljon el egy kicsit, engedje,
hogy átjárja egész lényét a szeretet. Hatására
kitartó és türelmes lesz egész nyáron.
A nyár közeledtével egyre szókimondóbbá
válik, ennek ellenére nem sért meg senkit.
Elképzeléseivel minden ellenvélemény
nélkül egyetért a családja, és a munkakedve
kisugárzik a környezetére is.
A szokásosnál beszédesebbé és mozgékonyabbá
válhat a hétvégén. Energiáját akár
újabb célok eléréséhez is felhasználhatja,
ha akarja. Ha sétát tesz a Fő úton, a kirakatok
kedvező vásárlásra inspirálják.
Izgalmakra vágyakozik, a kevésbé lényeges
dolgok egyáltalán nem érdeklik. Hajlamos
lesz arra, hogy lekéssen a határidős teendőiről,
sőt még az aktuális csekkek feladásáról
is. Sportoljon, mozogjon többet.
Ha igazi pihenésre vágyakozik, idén ne a
zajos üdülőhelyeket keressék a párjával,
hanem az eldugott, csendes szállodákat.
Egy idilli környezet jótékony hatással lehet
testre, lélekre egyaránt.
Abolygóállások hatására jóra fordulhat mindaz,
amit negatívumként élt meg az elmúlt
években. Ha netán újabb inspirációkra lenne
szüksége, megkaphatja közvetlen barátaitól,
de rámenősségével is érhet el eredményeket.
Ha netán valamilyen belső feszültséget
érez önmagában, annak nem lesz más oka,
mint a kedvezőtlen bolygóhatások. Emiatt
nem kell aggódnia, kreativitásával könynyedén
átlép ezeken a napokon.
Szabad estéin, amikor akár a csillagokat, akár
a tenger hullámzását figyeli, gondoljon arra,
hogy időszerű lenne változtatni az életén. Egy
változatosságot kedvelő és értékelő társ vidámságot,
színt hozhatna mindennapjaiba.
Ne hagyja, hogy otthoni teendői elvegyék idejét
a kikapcsolódástól, kedvét a baráti találkozók,
összejövetelek szervezésétől. Abolygóállások
szerint célszerű lesz elkerülnie a szócsatákat,
a párnacsaták azonban szóba jöhetnek.
Ha a mostaninál jövedelmezőbb munkát
szeretne találni magának, akkor tudomásul
kell vennie, hogy meg kell felelni bizonyos
elvárásoknak. Ha netán nincs tisztában a
részletekkel, kérdezzen rá bátran.
Pénzügyek nem okoznak mostanában vitatémát
a családjában, sőt lakás-átalakítást sem
kell beterveznie a nyárra. Mozgékonyságának
köszönhetően még az újabb felkérésektől
sem riad vissza. Jut ideje mindenre.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Mérnök - Üzletkötő felsőfokú megegyezés szerint
Értékesítési menedzser felsőfokú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Irodai asszisztens felsőfokú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Varró munkás szakirányú megegyezés szerint
Konyhai kisegítő 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -
csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,
hőszigetelt, karbantartott, kétszobás
családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Időpontegyeztetés:
0630-988-5957. (7646K)
HIRDESSEN A KANIZSA
ÚJSÁGBAN! Lakossági apró 15
szóig: 800 Ft, másodiktól 400 Ft.
Kanizsa kártyával az első 600 Ft, a
másodiktól 300 Ft. Vállalkozási
apró 15 szóig 1600 Ft, másodiktól
800 Ft.
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. június 12.
INGATLAN
A múlt esztendei világbajnokság
házigazdája, a nagykanizsai
Szan-Dia Fitness SC indulói
ezúttal sem panaszkodhattak
az idei IDF Látványtánc
Világbajnokság keretében
nyújtott produkcióikra,
hiszen végül versenyzőik végül
nyolc aranyérmet és négynégy
második és harmadik helyet
szereztek. A horvátországi
Pulában sorra került táncos
seregszemlén 15 ország 1200
versenyzője léphetett a zsűri
színe elé.
Szan-Dia FSC eredményei a
pulai IDF világbajnokságon.
Mini korcsoport fantasy show
formáció: 2. Ács Barbara, Grabant
Nóra, Rodek Hanna,
Andróczi Rebeka, Kovács Kira,
Solymos Vivien, Borsos Eszter,
Kurucz Petra, Takács Zsóka,
Felde Zorka, Nyakas Emese,
Varga Fanni.
Mini free show duó: 3. Solymos
Vivien-Varga Fanni.
Gyermek fantasy show formáció:
2. Avas Liliána, Lakner
Dorina, Szekeres Zóra, Tóth
Jázmin, Zsohár Fanni, Horváth
Gréta, Magyar Dorina, Szép
Minea Dalma, Ujj Viktória
Zóra, Kiss Veronika, Mercz Lilla,
Szíjártó Fanni, Varga Kata
Luca, Kovács Panna, Molnár
Nóra, Taródi Csenge, Várhelyi
Hanna.
Junior fantasy show formáció:
4. Andor Fanni, Horváth
Kyra, Magdics Maya, Tóth
Bonita, Janzsó Laura, Varga
Izabella, Borsos Fanni, Kátai
Lora, Parély Petra, Fodor Lídia,
Kovács Patrícia, Spingár
Fanni.
Felnőtt fantasy show formáció:
1. Dömötör Eszter, Horváth
Barbara, Nagy Angelika,
Ruttner Sára, Tar Eszter, Felső
Brigitta, Kálovics Alexandra,
Petrás Krisztina, Sipos
Kata, Várszegi Zsófia,
Hegedüs Virág, Kovács Laura,
Polgár Borsika, Szabó Kata,
Vitári Viktória, Herjavecz Lilla,
Májer Cintia, Rózsa Luca.
Gyermek disco freestyle duó:
2. Gerlinger Laura-Tatai Zsóka.
Gyermek disco freestyle szóló:
5. Hajmási Lili.
Gyermek fantasy show formáció:
1. Darázsi Laura, Kovács
Réka, Polai Panna, Gerlinger
Laura, Lanz Tamara,
Tárnok Viktória, Kalmár Dorottya,
Molnár Lilla, Tatai
Zsóka, Kepe Klaudia, Nándori
Noémi, Váradi Luca.
Junior disco freestyle duó: 1.
Poszovecz Hanna-Skanecz Sára.
Felnőtt free show szóló: 1.
Felső Brigitta.
Mini disco freestyle szóló: 3.
Ujj Viktória.
Felnőtt fantasy show duó: 4.
Felső Brigitta-Horváth Barbara.
Mini fantasy show duó: 3.
Felde Zorka-Nyakas Emese.
Gyermek fantasy show szóló:
9. Gerlinger Laura.
Junior fantasy show kiscsoport:
6. Fodor Lídia, Kátai
Lora, Kovács Patrícia, Magdics
Maya.
Gyermek fantasy show szóló:
12. Dobrádi Réka.
Gyermek fantasy show kiscsoport:
3. Avas Liliána, Taródi
Csenge, Horváth Gréta, Varga
Kata Luca, Lakner Dorina, Zsohár
Fanni, Magyar Dorina.
Junior free show szóló: 9. Tizedes
Renáta.
Junior disco freestyle szóló:
5. Csányi Csilla.
Mini fantasy show szóló: 4.
Ujj Viktória Zóra.
Gyermek fantasy show kiscsoport:
1. Darázsi Laura, Tatai
Zsóka, Gerlinger Laura, Ujj
Viktória Zóra, Kepe Klaudia,
Tárnok Viktória.
Junior fantasy show duó: 1.
Horváth Dóra-Nándori Réka.
Felnőtt free show duó: 2. Felső
Brigitta-Tizedes Renáta.
Junior fantasy show formáció:
1. Csányi Csilla, Horváth
Dóra, Nagy Fruzsina, Sgánetz
Eszter, Czimre Alexandra, Kisgyura
Anna, Nándori Réka,
Skanecz Sára, Fodor Adél, Kiss
Szilvia, Poszovecz Hanna, Tizedes
Renáta, Glavák Sára, Lovkó
Bonita, Ribarics Laura, Szokol
Fanni.
Gyermek fantasy show formáció:
5. Csamári Anna, Hóbár
Helga, Péter Fanni, Zsohár Sára,
Dobrádi Réka, Kocsis Liliana,
Sipos Rebeka, Ribarics
Laura, Hajmási Lili, Láncos
Laura, Szép Csinszka Olívia,
Novák Tamara, Hegedűs Zsófia,
Láncos Liliána, Zsirai Dorka,
Boros Dorina.
A musical kategóriában fellépő
szandiások aratták a legnagyobb
sikert, hiszen formációjuk
elsöprő sikert aratva táncolt
a dobogó legfelső fokáig.
– Ez immár a hetedik ilyen
volumenű táncos seregszemlém
volt, egyben ez volt a legsikeresebb
is - mondta mini értékelésében
Felső Brigitta, aki három
aranya mellé egy második
helyezést is begyűjtött. – Megtettünk
mindent a csapattal, valamint
egyéniben is, hogy minél
jobban szerepeljünk és nagyon
büszkék vagyunk arra,
hogy végül sikerült is elérnünk
azt, amit alapvetően elterveztünk.
P.L.
FORGALMI Isztriai érmekkel gazdagabban
REND-VÁLTOZÁS!
A 2014 évi III. Kanizsai Sörfesztivál
és Fúvószenei Találkozó
programjai miatt az alábbi útlezárások,
forgalomkorlátozások és
forgalmi rend változások várhatók
az Erzsébet tér és környékén:
ÚTLEZÁRÁS LESZ
ÉRVÉNYBEN
􀂊 június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán
a Fő út és a Rozgonyi út között,
az Erzsébet tér déli útszakaszán
az Ady út és a Zárda utca között
a Fő úton (a Fő út forgalma az
Ady utcába terelve a kereszteződésnél;
a Zárda utca forgalma terelésre
kerül a Király út felé a Fő út kereszteződésénél;
a Király út felőli forgalom
terelése a Sabján Gy. utcába a
kereszteződésnél).
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán
a Fő út és az Arany J. út között
(Polgármesteri Hivatal - Bolyai
Általános Iskola előtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a
Rozgonyi út és a Magyar út között,
- a Vásár utcán a Báthory utca és
az Erzsébet tér között (forgalom terelése
a Báthory utca felé).
Az útlezárások területére a fenti
időpontok alatt csak a lakók, a vásárosok
– vendéglátósok, a fellépők és
a rendezőség tagjai hajthatnak be a
rendezők által biztosított behajtási
engedéllyel.
FORGALMI REND
VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
􀂊 június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig a Kinizsi
utca forgalmi iránya megváltozik.
Az utcában az egyirányú forgalom
megfordul a Rozgonyi utca és
az Arany J. utca közötti viszonylaton.
Az Arany J. utcában jobbra fordulási
tilalom a Kinizsi utca felé,
valamint a Kinizsi utcában balra
fordulási tilalom az Arany J. utca
felé lép érvénybe, valamint a Kinizsi
utcában megállási tilalom a Rozgonyi
utca felől 50 m-en.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük Tisztelt Utazóközönséget,
hogy a fesztivál rendezvényei
miatt:
􀂊 június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig
- lezárásra kerül az Erzsébet tér déli
útszakaszán az Ady út és a Zárda utca
közötti szakasza. A Dél-Zalai
Áruház közelében lévő autóbusz
megállót ezen idő alatt a járatok nem
érintik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésű
buszmegállópár áthelyezésre kerül
a Zrínyi utcába, az E.on székház elé.
A lezárások és forgalomkorlátozások
miatti esetleges kellemetlenségekért
kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa
Turizmusáért Egyesület
Kanizsa 2014. június 12. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsai LE (8.) – Lenti
TE (6.) 3-2 (2-2)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
30. forduló. Nagykanizsa,
70 néző. Vezette: Vincze G.
(Molnár Zs., Kulcsár D.). G.: Szép
D. (23.), Szalai D. (32., 73.), illetve
Kancsal (35.), Sárkány (40.)
NLE: Gyulai A. - Nagy M. (Kotnyek,
46.), Kocsis D., Völgyi, Szép
D., Rittinger (Anger, 65.), Grudics
(Baranyai Z., 70.), Turóczi, Tislér,
Szalai D, Szabó I. (Mulasics, 79.).
Edző: Gyulai Csaba.
A nagyok meccse előtt sorra került
U21-es találkozó keretében az
már biztos volt, hogy megyei bajnokcsapat
játszik, hiszen a kanizsaiak
végül öt pont előnnyel nyerték
a pontvadászatot a Letenye SE
előtt. A legjobbaknak járó érmeket
Józsi György, a megyei futball
igazgatóság vezetője adta át a délzalai
legénység tagjainak.
Nem hozott rossz játékot az első
félidő, a rekkenő hőségben hajtottak
becsülettel mindkét fél tagjai.
A 23. percben Szép Dávid remekül
csavart a kapu bal oldalába egy 22
méteres szabadrúgást, majd Szalai
Dániel fejese már a 2-0-t jelentette
az NLE-nek. Vissza is vettek tempójukból
a hazaiak, a vendégek
Kancsal Bence 11-eséből szépítettek
is, Sárkány Bence pedig egy lapos
átlövésből szerzett szép gólt
(2-2). A második játékrészben már
inkább a feleseléről szóltak a történések,
a mérkőzést pedig egy mintaszerű
fejessel döntötte el Szalai
Dániel a hazaiak javára.
A záró forduló másik kanizsai
mérkőzésén: Horváth Méh-
Kiskanizsai Sáskák SE (15.) –
Műszer Automatika Napred FC
(11.) 1-1 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
30. forduló. Kiskanizsa,
80. néző. Vezette: Vizi (Dávid, Rózsás).
G.: Horváth Zs. (3.),
Markotán (58.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Kálovics Á., Csordás, Horváth G.,
Dolmányos, Zborai, Piecs, Földesi.
Kálcsics F., Horváth Zs. (Póka,
75.). Edző: Sneff Ferenc.
Ha szigorúan a versenykiírást nézzük,
a kiskanizsai együttes búcsúzott a
megye egyes küzdelmektől, de még
nem egy kérdőjel van a következő szezon
hogyan továbbjával kapcsolatban,
így csak azt lehet tudni, hogy a Sáskák
a bajnokság 15. helyén végzett.
Megyei labdarúgó III. osztály,
Déli csoport, utolsó, 26. forduló:
Eszteregnye SE (13.) - Bagola SE
(2.) 1-7 (0-5). G.: Idai (65.), illetve
Kisharmadás G. (8., 10.), Kocsis R.
(23., 25.), Szabó Zs. (40.), Baa
(47.), Varga T. (81.). Miklósfai SE
(4.) - Pogányszentpéteri STE (3.)
1-3 (0-2). G.: Gombos (85.), illetve
Holló (20.), Ferencz (27.), Joó
(65.). Bajcsa SE (12.) - Sormás SE
(8.) 4-4 (3-3). G.: Pap A. (13.), Szekeres
I. (31.), Bíró (33.), Farkas T.
(60.), illetve Vörös K. (7., 38., 53.),
Bajor (9.). Palin FC (6.) - Bázakerettye
SE (7.) 0-4 (0-0). G.: Gresa
(62., 78., 89.), Töreki (88.).
A bagolaiak végül befutottak
a második helyre a megyei labdarúgó
III. osztály Déli csoportjában
és szükség is volt gólzáporos
győzelmükre, hiszen a
Pogányszentpéter legénysége
sikerével a Miklósfán kívül
majdnem a Bagola SE-t is lehajrázta.
A Palin FC a végére elfáradt,
így a tíz esztendős fennállásukra
egy hatodik helyezés
jött össze. Bagolán egyébként
június 15-én, vasárnap délután
kerül sor a szezonzáróra és akkor
lesz a hivatalos éremátadó
is a helyi sportpályán a második
helyezett csapat tagjainak részére.
A program kispályás foci
kupát is foglal magában és a
nap végén tombola-sorsolást is
bonyolítanak az érdeklődők
számára.
P.L.
Zártak a megyeiben szereplő focisták
Nyolcadik az NLE,
tizenötödik a Sáskák
Nagyot hajrázott
a Bagola
Női tornában az országos bajnokság
első fordulóját rendezték,
egyben a Budapest-Vidékbajnokságon
bizonyíthattak a kanizsai tornászok,
akik például ugrásban a legmagasabb
pontszámot kapták. A
budapesti seregszemle egyben a
Magyar Tornaszövetség által szervezett
„Zsebibaba” csapatbajnokság
1. fordulója is volt, vagyis óvódás
és kisiskolás korú szertornászok
versenyeztek az utánpótlás nevelésben
részt vállaló, valamennyi
neves tornaklubot felvonultató fordulóban.
A Zalaerdő TTDSE két
csapatot indított és az I. korcsoportban
a kisóvodás egységük (a 13
együttest felvonultató mezőnyben)
egyben a vidékbajnokságot megnyerve
a dobogó legfelső fokára
állhatott. A csapat tagjai – Németh
Rozália, Gelencsér Bíbor, Soós
Janka és Gémesi Vanda – talajon és
gerendán nagyszerű szerepléssel
17,8 összpontszámmal a 13 csapatból
a második helyen végeztek öszszetettben.
Az országos bajnokság
őszi fordulóját mindössze három tized
hátránnyal várhatják és a két
végpontszámot összeadva hirdetnek
majd országos bajnokot.
AII. korcsoportban 25 csapat jelent
meg és az első, valamint második
osztályos tanulókból álló kanizsai
különítmény a vidékbajnokságot
szintén megnyerte. Amire
külön büszkék lehetnek, hogy az
első forduló után vezetnek az öszszesített
országos versenyben is,
megelőzve nagymúltú klubokat. A
csapat tagjai Szommer Héra, Kobra
Fruzsina, Hosszú Szonja,
Vastagh Lili, Horváth Dorottya Júlia
és Vizlendvai Sára (képünkön)
voltak.
Akrobatikus tornában a versenyszezon
a kisebbek számára
véget ért, csak a válogatottba bekerült
nagykanizsaiaknak vannak
még hátra edzőtáborok. Az már
biztossá vált, hogy a kanizsai tanítványok,
Baksa Nikol (nyolcszoros
magyar bajnok) és Gémesi Vivien
(négyszeres magyar bajnok) utazhatnak
a nyári világbajnokságra. A
párizsi vb immár a harmadik világverseny
lehet számukra ilyen felállásban
és a világeseményen 41 ország
indulóira számíthatnak női
párosban, ami átlagosnak mondható.
A cél a nyolcas döntőbe kerülés,
de a realitás talaján maradva
már a középmezőny eleje is szép
eredmény lenne – latolgatott esélyt
előzetesen edzőjük, Vizlendvai
László.
P.L.
Alig várják a folytatást
Remek kanizsai eredmény
született a Moszkvában rendezett
nemzetek közötti úszóversenyen,
hiszen Molnár Flóra,
a Délzalai Vízmű SE úszója
50 m gyorson első helyezést
ért el.
– A 26,16 másodperces eredménye
ugyan két tizedmásodperccel
elmarad az Ifjúsági Ebszinttől,
de azt figyelembe véve,
hogy tavaly nyár óta minden
versenyén javított, joggal
lehetünk bizakodóak e tekintetben
– fogalmazott Polgár Sándor,
a DZVSE trénere. – Flóra
50 m pillangón még szerzett
egy bronzérmet is, valamint
100 m gyorson egy 4. helyezést.
Úszóink következő versenye
a jövő héten Kecskeméten
megrendezésre kerülő ifjúsági
ob lesz.
Aszlovéniai Ptujban rendezett
nemzetközi úszóverseny kanizsai
eredményei. Korosztályában
Harangozó Mátyás: 50 m
mell - 6., Molnár Flóra: 50 m
mell - 1., Kantó Loretta 5.,
Doszpoth Csenge 6. Molnár Flóra
100 m gyors - 1., Kantó Loretta
3., Doszpoth Csenge 6., Kiss
Eszter 1., Tóth Benett: 50 m pillangó
- 3., Böröcz Martin 3.
P.L.
Moszkvából első
hellyel
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. június 12.
XXVI. évfolyam 23. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. június 19. Kanizsa
Kövessen minket
okostelefonján is!
Elkezdte tényleges tevékenységét
a Kanizsai Patrióták Tanácsa
(KPT). Ennek kapcsán az
önkéntes civil tanácsadó szervezet
alakulásának körülményeit
és működését ismertette sajtótájékoztató
keretében a tanács elnöke
és annak tagjai.
– A Kanizsai Patrióták Tanácsa
hosszú előkészítő munka eredményeként
alakult meg. A Bethlen-év
jegyében 2012. október 20-án
megszervezett elszármazottak találkozóját
követően merült fel az
ötlet, hogy létrehozzunk egy szervezetet,
mely a mindenkori polgármesternek
egy tanácsadó, ötletadó
segítő testülete lesz – mondta Cseresnyés
Péter polgármester. Ezt
követően tette hozzá, a testület célkitűzése
a városhoz kötődő elszármazottak
bekapcsolása a városfejlesztés
munkájába. Ennek az első
feltétele az elszármazottak és a helyi
aktív kulturális és gazdasági
döntéshozók összefogása, valamint
a közös gondolkodáshoz,
munkához szükséges információk
biztosítása az elszármazottak számára.
Ezeken kívül pedig szükséges
az együttműködés szervezeti
kereteinek a megteremtése.
Ezt követően a KPT elnöke dr.
Járosi Márton, Nagykanizsa díszpolgára,
az Energetika 2000 Társulat
elnöke ismertette a szervezet
működésének szabályait. A KPT
operatív szerve a Szervező Bizottság,
melynek tagjait a polgármester
kérte fel. Az ügyvezető elnöke
Mérksz Andor, a Nagykanizsai
TISZK ügyvezető igazgatója, míg
további tagjai dr. Perjés Ottó,
Nagykanizsai díszpolgára, orvos
professzor, Szabó György, a MOL
egykori vezérigazgatója és Lehota
János.
Ahogy az elnök elmondta, az
alapszabályok közt lefektették,
hogy az önkormányzat rendszeresen
informálja a KPT-t a város
helyzetéről, terveiről, valamint véleményezésre
megküldi számára a
rájuk vonatkozó előterjesztéseket,
melynek eszköze a KPT-Hírlevél.
A szervezet tagjai javaslatokat tehetnek
az önkormányzatnak. A tanács
munkájának a nyilvánosságot
a város honlapján kialakított elektronikus
felület adja. A tagok életrajza,
elérhetősége és javaslatai is
ezen a felületen lesznek elérhetőek.
A KPT Szervező Bizottságának
ügyvezető elnökét javaslattételi,
tanácskozási joggal hívják meg a
testületi ülésekre. Továbbá a szervezet
a lakosság tájékoztatására
működteti a Kanizsai Civil Akadémiát,
mely havonta nyilvános előadásokat
tart. Ezeken elsősorban
az elszármazottak tartanak előadásokat.
Zárásként az elnök hozzátette,
a KPT széleskörű média
nyilvánosság mellett kívánja végezni
munkáját.
V.M.
Megkezdte munkáját
a Kanizsai Patrióták Tanácsa
A 85. Ünnepi Könyvhét és a
13. Gyermekkönyvnapok nagykanizsai
programjait Dr. Járosi
Márton, Nagykanizsa díszpolgára
nyitotta meg a Deák téren felállított
könyvsátraknál. Városunk
könyvheti eseményei azonban
már egy héttel korábban
megkezdődtek.
Polgár József Utak, tévutak… című
regényét a Honvéd Kaszinóban
mutatták be, majd Múzsák randevúja
címmel Soós József költő verseire
Németh Dezső kisplasztikáiból,
festményeiből és Kovács Zoltán fotóiból
nyílt kiállítás a Halis István
Városi Könyvtárban. Köszöntőt Balogh
László, az OKISB elnöke mondott,
a tárlatot Szemes Péter esztéta,
irodalomtörténész ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe.
A könyvhét ünnepélyes megnyitója
előtt Héjjas István Az élet megóvása
és a környezetvédelem – tények
és hiedelmek című kötetével
ismerkedhetett meg a tanulóifjúság,
valamint a téma iránt érdeklődők
szintén a Halis István Városi
Könyvtárban. A Czupi Kiadó gondozásában
megjelent kötetet Dr.
Járosi Márton, az Energiapolitika
2000 Társulat elnöke méltatta.
Héjjas István szakszerű, közérthető,
olvasmányos könyvét mindazoknak
ajánlotta, akik az életünket
jelentősen befolyásoló energetikai
és környezeti kérdésekben
valóban szeretnének természettudományos
ismeretek alapján, saját
értelmükre támaszkodva tájékozódni.
A társulatuk célja szakmai és
közéleti tevékenység a nemzeti elkötelezettségű,
környezetbarát
energiapolitika kidolgozásának segítésére,
népszerűsítésére és védelmére
a közjó érdekében. Tevékenységük
főbb területei: az energiapolitikát
megalapozó szakmai-tudományos
tevékenység folytatása, állásfoglalások
kidolgozása és közzététele,
a közvélemény tájékoztatása
energetikai kérdésekben, az
energetikai oktatás-képzés támogatása,
szervezése. Programjaiknak
fontos tartalmi eleme a tudományos
ismeretterjesztés, amely ma
szinte teljesen hiányzik a hazai
nyilvánosságból. Ezért örültek
Héjjas István kiváló kéziratának és
támogatták könyvének megjelentetését,
melyben a szerző arra keresi
a választ, hogy mik az igazi problémák,
melyek a lehetséges megoldások,
és melyek azok a gyakran
ismételgetett tévhiedelmek, amelyek
a problémák orvoslása helyett
tovább fokozhatják a bajokat. Ami
a könyvben szerepel, az már számos
alkalommal elhangzott szűk
szakmai publikációkban. Ami viszont
hiányzik, az, hogy ezek az információk
egyszerű, közérthető
megfogalmazásban eljussanak a
szakmai kérdésekben kevésbé tájékozott
szélesebb közönséghez is.
Dr. Héjjas István gépészmérnök,
irányítástechnikai szakmérnök
Kecskeméten született 1938-ban.
Kutató-fejlesztő mérnöki pályafutása
és felsőoktatási tevékenysége
során főleg automatizálással, ipari
és környezetvédelmi méréstechnikával,
számítástechnikával és lézerek
ipari alkalmazásával foglalkozott.
Két alkalommal nyerte el a
Kiváló Feltaláló Arany Fokozat kitüntetést.
Tagja több tudományos
egyesületnek, társszerzője két műszaki
szakkönyvnek, és szerzője
12 ismeretterjesztő könyvnek, melyek
témái: kvantumfizika, környezetvédelem,
energetika, ókori
délkelet-ázsiai kultúrák vallási és
filozófiai irányzatai.
A méltató gondolatokat követően
Környezetvédelem és energiapolitika
címmel vetítettképes előadást
tartott az aranydiplomás gépészmérnök,
szerző.
Könyvheti megnyitójában az olvasás
és a könyv dicséretét emelte
ki Dr. Járosi Márton, városunk
díszpolgára.
A könyv népszerűsítésére szükség
van, mert bár sok az új könyv,
a könyvek példányszáma kicsi –
jegyezte meg, majd így folytatta: –
a könyveket is piaci körülmények
között értékesítik, s a példányszámot
a kereslet befolyásolja, ami a
rendszerváltás óta nagyon visszaesett.
Ennek két fő oka van: a
könyvek viszonylag drágák, kevesebben
engedhetik meg maguknak
a vásárlást, de sajnos az olvasási
igény is jelentősen csökkent. Ebben
közrejátszik az elektronika térhódítása,
az internet elterjedése és
az elektronikus könyv megjelenése
is. Sokan vannak azonban, akik
számítógépet sem használnak és
nem is olvasnak.
Az olvasás visszaesésében – az
ünnepi szónok szerint – alapvető
ok a valódi kulturális igény hanyatlása,
ami a nevelés hiányának
és a modernizációnak a következménye.
Fontos lenne legalább
részben visszatérni az emberiség
kulturális fejlődésében kulcsszerepet
játszó olvasásra, ugyanis az olvasás
az egyik legfontosabb, nem
ránk erőltetett, hanem önként választott,
egyénileg gyakorolható
ismeretszerző, tudatformáló, önképző-
nevelő, léleképítő kulturális
tevékenység.
Beszéde végén a szülők felelősségére
is felhívta a figyelmet Dr.
Járosi Márton. A valódi kulturális
igény felkeltése, mindennapi szellemi
kenyérré való emelése elsősorban
az ő felelősségük. Ma a fiatalabb
generáció a családok többségében
még nem találkozik az olvasó
szülő példájával – jegyezte
meg díszpolgárunk, majd Vörösmarty
Mihály a könyv valódi funkciójáról
szóló gondolataival zárta a
beszédét.
Szoliva János Égig érő valóság
című kötetével a második napon
ismerkedhettek meg az irodalomkedvelők
a városi könyvtárban. A
könyvet Lehota János mutatta be,
a versek tolmácsolásában Bali Judit
és Bedő Csaba működött közre.
Pénteken Csicsek Anna Mé’ Állunk
Vazze? Vasutas anekdoták című
kötetét ajánlotta olvasásra Kardos
Ferenc, a könyvtár igazgatóhelyettese
ugyancsak a könyvtárban.
B.E.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. június 19.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Olvasni jó
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Ünnepi Könyvhét nyolcvanötödször
Az élet megóvása és
a környezetvédelem –
tények és hiedelmek
Az olvasás
és a könyv dicsérete
Eddig már több mint kétszázan jelentkeztek és vettek részt az Ezüstnet
Kanizsa tanfolyamon, melyet a város időskorú lakossága részére indítottak.
Ahogy Cseresnyés Péter polgármester sajtótájékoztató keretében elmondta,
a város önkormányzatának Idősügyi Tanácsa a közösségi szolgálatos
diákok közreműködésével ingyenes alapfokú, két hétig tartó számítógépes
tanfolyamot indított a városban élő idősek számára a Halis István Városi
Könyvtárban. Nyáron három tanfolyamot bonyolítanak le. Az első június
30-án, a második július 14-én, míg a harmadik augusztus 4-én indul. A
számítógép használatának a kiszélesítése kapcsán indított tanfolyamok
ezzel nem zárulnak le. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik el
szeretnék sajátítani az alapfokú számítógépes ismereteket.
Nyáron is indul Ezüstnet Kanizsa tanfolyam
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 19.
Elkezdődött a Legszebb konyhakertek
program 2014. zsűrizése.
Összesen 67-en pályáztak az
idei megmérettetésre. Végleges
eredmény szeptember első felében
várható. Erről tartott sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter
polgármester és dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadó.
– Aprogram fő célja a szabadidő
hasznos eltöltése, az egészséges
élelemmel való ellátottság biztosítása
és a mezőgazdasági kultúrának
a fenntartása – kezdte a polgármester.
Hozzátette, bár városban
élünk, de a föld, a földművelés
szeretete a Kanizsán élő emberek
mindennapjait képezi. Ehhez az is
hozzájárul, hogy az itt élő emberek
egy része falusi gyökerekkel rendelkezik.
Ahogy megtudtuk, balkon kategóriában
öten, miniben hatan, normálban
13-an, zártkert 1. zöldség
kategóriában tizenöten, zártkert 2.
gyümölcsben öten és zártkert 3.
vegyes kategóriában huszonegyen,
valamint két közösség nevezett az
idei legszebb kert versenyre.
– Köszönöm, hogy ilyen sokan
részt vesznek a versenyben. Remélem,
hasonló sikereket, helyezéseket
érünk el, mint tavaly – zárta a
tájékoztatót Cseresnyés Péter.
V.M.
Megkezdődött a
konyhakertek zsűrizése
Fotó: Varga Mónika
Városunk Idősügyi Tanácsa
logó pályázatot hirdetett, melynek
leadási határideje július 2. A
pályamunkák közül a legötletesebbet,
leghasználhatóbbat a
szakmai zsűri véleménye alapján
a tanács választja majd ki.
A város Idősügyi Tanácsa több
mint egy évtizede működik. 2011-
től pedig a teljesen új alapokra helyezett
időspolitikájának a legfontosabb
feladata az időskorú lakosság
számára az aktív és minőségi
időskor biztosítása, valamint a generációk
közötti együttműködés
kiszélesítése. A 2015-2040 évekre
szóló Városügyi Idősügyi Stratégia
részeként a komoly arculati
megújulást is tervezi a tanács,
amelynek fontos eleme lesz egy új
logó, ugyanis annak sokszínű tevékenységéhez
modern, kifejező,
dizájnos forma is szükséges.
Ezért hirdették meg a pályázatot.
Ahogy Cseresnyés Péter polgármester
elmondta, a logónak tükrözni
kell az Idősügyi Tanács célját és
feladatait. Alkalmasnak kell lennie
arra, hogy molinón, plakáton, szórólapon,
névjegyen, jelvényen,
elektronikus hírlevélben, internetes
megjelenések alkalmával megjeleníthető
legyen színesben és feketefehérben,
kis és nagy méretben
egyaránt. A logónak összhangban
kell lennie városunk arculati kézikönyvében
leírtakkal.
A július 2-ig beérkezett pályázatok
közül a nyertest a szakmai zsűri
véleménye alapján az Idősügyi Tanács
választja ki. A bírálati szempontok
között szerepel a megvalósíthatóság,
az eredetiség, a figyelemfelkeltés,
a kiíró céljainak történő
megfelelés, a hosszú távú használhatóság
és az arculati elemek.
A pályázati felhívást a város
honlapján és lapunkban is olvashatják
majd.
V.M.
Logó
pályázatot
hirdet az
Idősügyi
Tanács
Egész napos programra hívta a
Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége
az érdeklődőket. Délelőtt
tudományos konferencia helyszíne
volt a szövetség közösségi terme,
míg délután a VII. Országos Roma
Fesztiválnak a Honvéd Kaszinó
adott helyet a tükörteremben. Az
új ismeretek átadásában bővelkedő
napot Nagy József György, a
DRVSZ elnöke nyitotta meg.
Az első előadó, Kardos Ferenc,
a Halis István Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese néprajzi hagyományokról
szóló előadásában azt a
kérdést járta körbe, hogy van-e
egységes roma kultúra? Véleménye
szerint elemi érdeke a Magyarországon,
Európában és szerte
a világban élő romáknak, hogy
megvalósítsák a kultúra egyenjogúságát.
A további előadók sorában Lakatos
Szilvia, a PTE-BTK Neveléstudományi
Intézet Romológia
és Nevelésszociológia Tanszék
egyetemi tanársegédje a lovári
nyelv eredetéről, Orsós Vendel, az
Eurife Egyesület elnöke a magyarországi
beás cigányzene jelenlegi
állapotáról és jövőjéről
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
Az egész napos programot a
nagykanizsai Kopár Band, a Kanizsa
Csillagai, a Beás Trió, valamint
a budapesti Ternipe Együttes
és a Pécsi Csillagok színes műsora
zárta.
B.E.
Kincseink – roma történelmi, nyelvi
és kulturális tudományos konferencia
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (Klik) Nagykanizsai
Tankerületének adatai
szerint a 2014/2015-ös tanévre
április 30-ig 470 gyermek tett
eleget általános iskolai beiratkozási
kötelezettségének. Városunk
intézményeiben összesen
18 osztályt indítanak szeptemberben.
L. Nagy Edina, a Klik Nagykanizsai
Tankerület tanügyigazgatási
referensének ismertetése
szerint a Hevesi Sándor
Általános Iskolában indítják a
legtöbb osztályt, szám szerint
hármat. Két osztályt indítanak
ősszel a Kiskanizsai Általános
Iskolában, a Nagykanizsai
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola székhelyintézményében,
a Nagykanizsai Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézményében,
a Rozgonyi Úti Általános
Iskolában, a Zrínyi Miklós-Bolyai
János Általános Iskola
székhelyintézményében és a
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános
Iskola Bolyai János
Tagintézményében. Szeptembertől
egy osztályban kezdik
meg az első osztályt a Miklósfai
Általános Iskolában, a Palini
Általános Iskolában és a Szivárvány
Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézményében.
V.M.
Közel 500 gyermek kezdi meg tanulmányait
ősszel a kanizsai intézményekben
Kanizsa 4 – Krónika 2014. június 19.
2014. június 12-15. között a
„Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Programnak" (HUHR/
1101/1.2.4/0004) köszönhetően
nagyszabású négynapos kerékpáros
túraverseny indult a
horvát-magyar határ menti régiókban,
öt városban helyszíni kísérő
rendezvényekkel színesítve.
Az EU-s pályázat keretében megvalósuló
projekt célja, hogy a kerékpározáson
keresztül az esemény
fókuszába kerüljön a turizmus
a Mura-Dráva-Duna
mentén, bemutassa az érintett
régiók természeti és kulturális
értékeit a résztvevők és az érdeklődők
bevonásával. Arendezvény
üzenete a kerékpáros turizmus
népszerűsítése mellett a biztonságos
kerékpározás hangsúlyozása
volt, amelyet a gyermekek
számára rendezett játékos közlekedésbiztonsági
programokkal
kívánnak népszerűsíteni.
A négynapos túraversenyre 6 fős
amatőr bringás csapatokat vártak a
szervezők. Összesen 120 kerékpáros,
vagyis 20 csapat kerekezte végig
a túraverseny útvonalát, amely
az első napon Varazsdon (Varazdin)
1,5 km-es egyéni időfutammal kezdődött,
majd a második nap
Kaproncától (Koprivnica) Pécsig
tartó 182 km-es túra/versennyel
folytatódott. Így érkezetek 152 km
után Nagykanizsára, ahonnét a következő
nap Hévízre kerekeztek 64
km-es túra/verseny keretében.
A kísérő rendezvényeken, így
Nagykanizsán is színes programok
és látványos kerékpáros bemutatók
várták a gyerekeket és az érdeklődőket
a versenyzők megérkezéséig
az Erzsébet téren. Ezek összeállításában
a szervezők arra törekedtek,
hogy a professzionális és hobbi kerékpárosok
egyaránt élményhez jussanak,
aki pedig eddig nem kerékpározott,
az is kedvet kapjon hozzá.
A túraverseny nagykanizsai állomásán
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő köszöntötte
az Erzsébet térre beguruló kerékpárosokat,
és örömmel nyugtázta,
hogy a túra egyik állomása Nagykanizsa.
Megjegyezte, a város az elmúlt
időszakban sok pénzt fordított
a kerékpáros sport népszerűsítésére,
és a következő egy-másfél évben
több mint 200 millió forintot költ kerékpárutak
építésére. „A Csónakázótó
mellett két, versenyzésre és túrázásra
is alkalmas pálya épül. Az említett
kerékpárutak segítségével, a
négy várost – Kaproncát, Csáktornyát
(Csakovec), Nagykanizsát és
Zalakarost összekötve –, megteremtjük
annak a lehetőségét, hogy
bármelyik irányból eljuthatnak a kerékpárosok
a balatoni körpályára” –
hangsúlyozta a városvezető.
(A helyezésekről bővebben lapunk
15. oldalán olvashat.)
B.E.
DrávaTour 2014 - nagykanizsai állomással
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Dénes Sándor alpolgármester
a pedagógusok kitartó munkáját,
a kiváló felkészítést és a diákok
lelkes tanulását megköszönve
beszédében kiemelte: – Az önök
együtt végzett munkája, az elmúlt
időszak sikeres eredményei
azt bizonyítják számunkra, hogy
hozzátettek a közös épületünkhöz
egy olyan téglát, mely önöket,
és remélhetőleg mindannyiunkat
is előbbre visznek egy sikeres
jövő irányába. Éltek azzal
az eséllyel és lehetőséggel, mely
tehetségükből és szorgalmukból
fakad. Nem kímélték önmagukat
attól, hogy a könnyebb és egyszerűbb
utat járják. Példát mutattak
a világ előtt arra, hogy
nem minden esetben igaz
Thomas Edison mondása, aki
szerint: „nincs olyan eszköz,
melyhez az ember ne folyamodna,
hogy megmeneküljön a gondolkodás
fáradalmaitól. „Mai
világunkban számos helyen azt
látjuk és halljuk, azt tapasztaljuk
– folytatta az alpolgármester
–, hogy nem a gondolkodás, a
hivatástudat és a kitartó munka
a követendő. Valóban sok olyan
eszköz születik, ami megkímél
minket emberi képességeink felszínre
hozásától, a fáradalmaktól.
Sok olyan ember válik elismertté,
aki nem tett meg mindent
a siker érdekében, aki mintha
méltatlan lenne az elismerésre.
A mai nap azonban azt mutatja
fel, hogy igenis létezik az a
hit, és az az emberi vágyakozás,
mely a tehetség kibontakozásában
és a munkában látja életének
követendő útját. Ezért is külön
köszönöm a fiatal tanulóknak,
hogy mernek a hagyományos
értékek mentén példaképek
lenni.
– Mindez megnyugtató a számunkra
is – tette hozzá Dénes
Sándor – , hiszen a jelen ifjúságának
tehetsége és szorgalma a jövő
sikerének záloga is egyben. Az
oktatásban és a nevelésben találkoznak
össze egymással a generációk,
az oktatásban és a nevelésben
találkozik egy közösség
összes tudása, tapasztalata, szeretete,
és itt találkozik mester és tanítványa,
a múlt, a jelen és a jövő.
Ezért minden egyes eredményes
állomás, minden közösen
létrehozott sikeres alkotás egyben
ünnep, amikor megáll az idő
egy pillanatra. Megáll, hogy értékeljünk,
köszönetet mondjunk, és
erőt merítsünk, hiszen minden
egyes komoly teljesítmény, minden
egyes sikeres tett egy lehetőség
beteljesedése és egyben egy
Teljesítményüket elismerésekkel jutalmazták
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A kiemelkedő eredményeket elért tanulókat és felkészítő nevelőiket
köszöntötte az önkormányzat a 2013/2014-es tanév záróünnepségén a
Medgyaszay Házban. Az iskolai élet szereplőinek, pedagógusoknak és
általános valamint középiskolás diákoknak a közös munkáját ismerték
el. Azt a sikeres közös munkát, mely a tanév folyamán elkötelezett
együttműködést, erőfeszítést és kitartást követelt meg tanulótól és pedagógustól
egyaránt.
„A jelen ifjúságának tehetsége és szorgalma a jövő sikerének záloga”
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 19.
Fotó: bakkker.hu
A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje
Dénes Sándor jelenlegi alpolgármester
A Fidesz helyi szervezete – a
KDNP-vel egyetértésben – Dénes
Sándort javasolja Nagykanizsa
polgármesterének az
őszi önkormányzati választásokon.
A tagok egyhangúlag támogatták
a jelenlegi alpolgármester jelölését,
ami véglegessé akkor válik
majd, ha a párt megyei-, illetve
országos választmánya is jóváhagyja.
újabb lehetőség megnyílása is.
És ez a zálog bizonyosan jó helyen
van, láthatjuk e mostani alkalommal,
mivel sok-sok segítő:
pedagógus, felkészítő, és természetesen
szülő óvó tekintete áll
mögötte – zárta gondolatait az alpolgármester.
Tomity Mária, a Nagykanizsai
Tankerület igazgatója a pedagógusokhoz
szólva azt kérte: ajándékozzák
meg gyerekeinket ismerettel,
tudással, emberséggel,
jó példával. Mutassák meg az
utat, amely a kitartáshoz, a szorgalomhoz,
a becsületességhez,
az igazsághoz való ragaszkodáshoz
vezet. Ajándékozzák meg
őket türelmükkel, kedvességükkel,
dicséreteikkel, hisz tudják,
az „élő anyag” formálásához, nemesítéséhez
mindezek elengedhetetlen
eszközök. – Városunkban
– folytatta –, nagyon sok
szenvedélyesen lelkes pedagógus
van, akik összefogva a gyerekekkel,
kollégáikkal, számtalanszor
varázsolnak örömünnepet
mindannyiunk számára.
„Mondják, jó pedagógus csak az
lehet, aki emlékezni tud saját fiatalságára
és arra, hogy neki is voltak
nevelői. Remélem képesek erre, és
akkor biztos, jobban megértik az
önökre bízott gyerekeket is. Ki ne
emlékezne saját életéből olyan
óvónőre, tanítóra, tanárra, akit imádott,
akit ma már példaképének
tart. Talán sokan vannak úgy, hogy
e példaképekről órákat tudnának
beszélni. Emlékezve arra, miként
reagáltak csínyeinkre, teljesítményeinkre,
kudarcainkra és ma önök
alkalmazzák ezeket a módszereket.
Soha ne feledjék, hogy aktív munkájuk
során válhatnak önök is példaképekké.”
– hangsúlyozta a tankerületi
igazgató.
A kiemelkedő eredményt elért
tanulóknak Tomity Mária, Dénes
Sándor és Balogh László, az
OKISB elnöke adta át az elismeréseket.
Az ünnepséget Kósa Dániel
és Kócza Bálint, a Batthyány
Lajos Gimnázium, Kárász Krisztina
és Aczél László, a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
tanulóinak műsora, valamint a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskola
Orff Ütőegyüttesének előadása
színesítette.
B.E.
170 oktatási intézményben,
mintegy 44.000 iskolás és óvodás
gyerek összesen 58,5 tonna, vagyis
mintegy 1,7 millió darab tejes
és gyümölcsleves dobozt
gyűjtött szelektíven országszerte
az Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesülés (IKSZ) idei
gyűjtőprogramjának keretében.
Nagykanizsán 5 iskola és 8 óvoda
több mint 2.600 tanulója vett
részt az IKSZ tőprogramjában. A
városban összesen 4.700 kilogramm,
vagyis mintegy 140.000
darab tejes és gyümölcsleves dobozt
gyűjtöttek a gyerekek. A városban
a Központi Rózsa Óvoda és
tagintézményei gyűjtötték a legtöbbet,
1 tonnát meghaladó menynyiséget.
Az intézményekben szelektíven
gyűjtött italos kartondobozok
elszállítását és megfelelő
kezelését a Futurus-Pannonia Kft.
végezte.
Zalaegerszegen 4 iskola és 7
óvoda több, mint 3.200 tanulója
vett részt az IKSZ gyűjtőprogramjában.
Avárosban összesen közel 4
tonna, vagyis mintegy 120.000 darab
tejes és gyümölcsleves dobozt
gyűjtöttek a gyerekek. A városban
a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú
Óvoda ovisai gyűjtötték a legtöbbet,
982 kg-ot. Az intézményekben
szelektíven gyűjtött italos
kartondobozok elszállítását és
megfelelő kezelését a Zala-Depo
Kft. végezte.
Az Egyesülés ebben a tanévben
15 városban és 80 kisebb településen
rendezte meg szelektív hulladékgyűjtési
programját a helyi
közszolgáltatók együttműködésével.
A több hónapon át tartó országos
környezeti nevelő programot
negyedszerre indította el iskolákban
és óvodákban az IKSZ. A
program célja az volt, hogy az italos
kartondobozok szelektív gyűjtésének
fontosságát népszerűsítsék
a gyerekek és rajtuk keresztül pedig
szüleik körében. Az idei program
során összegyűjtött italos kartondobozok
tekintélyes mennyiségét
jól tükrözi, hogy ha egymás
mellé fektetnénk őket, kétszer körbeérnék
a Balatont.
Az IKSZ immár a negyedik tanévben
rendezte meg népszerű italos
kartondoboz gyűjtőprogramját.
A kezdeményezés sikerét jól
szemlélteti az a tény, hogy országos
szinten az elmúlt négy év során
több mint 200.000 gyerek vett
részt a programban, akik összesen
300 tonna tejes és gyümölcsleves
dobozt gyűjtöttek.
„A gyerekek idén is bebizonyították,
hogy a szorgalmas szelektív
gyűjtésnek kézzel fogható eredményei
vannak. Ezzel a majdnem 60
tonnát elérő szeletíven gyűjtött italos
kartondoboz mennyiséggel
ugyanis közel 300 felnőtt fa kivágását
előztük meg” - nyilatkozta Baka
Éva az IKSZ ügyvezető igazgatója.”
Meggyőződésünk, hogy a környezeti
nevelést mindig a fiatal korosztálynál
kell kezdeni, hiszen felnőttként
számukra már természetes
lesz a környezettudatos életmód és
rutin a szelektív hulladékgyűjtés” -
hangsúlyozta az igazgató asszony.
A programban résztvevő intézményeket
a gyerekek által szelektíven
összegyűjtött italoskarton
mennyiséggel arányos díjazásban,
kilogrammonként 20 forintban részesítette
az IKSZ, Mindezen
felül, minden összegyűjtött másfél
tonna tejes és gyümölcsleves
dobozért 100.000 forintos különdíjban
részesülhettek az intézmények.
Az idei iskolai és óvodai gyűjtőprogramot
15 közszolgáltató cég
együttműködésével valósította
meg IKSZ Budapesten, Debrecenben,
Egerben, Gödöllőn és térségében,
Győrött, Kaposváron,
Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsett,
Siófokon, Székesfehérváron,
Szolnokon, Tiszafüreden és térségében,
Veszprémben és Zalaegerszegen.
Az iskolai és óvodai gyűjtőprogram
részletei és a gyűjtés városonkénti
eredményei a
http://www.iksznet.hu/gyujtes
weboldalon találhatók.
IKSZ-Kanizsa
58,5 tonna italoskartont gyűjtöttek
szelektíven a gyerekek
Kanizsa 6 – Kultúra 2014. június 19.
FORGALMI
REND-VÁLTOZÁS!
A 2014 évi III. Kanizsai Sörfesztivál
és Fúvószenei Találkozó
programjai miatt az alábbi útlezárások,
forgalomkorlátozások és
forgalmi rend változások várhatók
az Erzsébet tér és környékén:
ÚTLEZÁRÁS LESZ
ÉRVÉNYBEN
􀂊 június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán
a Fő út és a Rozgonyi út között,
az Erzsébet tér déli útszakaszán az
Ady út és a Zárda utca között a Fő
úton (a Fő út forgalma az Ady utcába
terelve a kereszteződésnél; a Zárda
utca forgalma terelésre kerül a
Király út felé a Fő út kereszteződésénél;
a Király út felőli forgalom terelése
a Sabján Gy. utcába a kereszteződésnél).
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán
a Fő út és az Arany J. út között
(Polgármesteri Hivatal - Bolyai
Általános Iskola előtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a
Rozgonyi út és a Magyar út között,
- a Vásár utcán a Báthory utca és
az Erzsébet tér között (forgalom terelése
a Báthory utca felé).
Az útlezárások területére a fenti
időpontok alatt csak a lakók, a vásárosok
– vendéglátósok, a fellépők és
a rendezőség tagjai hajthatnak be a
rendezők által biztosított behajtási
engedéllyel.
FORGALMI REND
VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
􀂊 június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig a Kinizsi
utca forgalmi iránya megváltozik.
Az utcában az egyirányú forgalom
megfordul a Rozgonyi utca és
az Arany J. utca közötti viszonylaton.
Az Arany J. utcában jobbra fordulási
tilalom a Kinizsi utca felé,
valamint a Kinizsi utcában balra fordulási
tilalom az Arany J. utca felé
lép érvénybe, valamint a Kinizsi utcában
megállási tilalom a Rozgonyi
utca felől 50 m-en.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük Tisztelt Utazóközönséget,
hogy a fesztivál rendezvényei
miatt:
􀂊 június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig
- lezárásra kerül az Erzsébet tér déli
útszakaszán az Ady út és a Zárda utca
közötti szakasza. A Dél-Zalai
Áruház közelében lévő autóbusz megállót
ezen idő alatt a járatok nem érintik,
a Dél-Zalai Áruház elnevezésű
buszmegállópár áthelyezésre kerül a
Zrínyi utcába, az E.on székház elé.
A lezárások és forgalomkorlátozások
miatti esetleges kellemetlenségekért
kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa
Turizmusáért Egyesület
Az idei tanév végén is megrendezésre
került a Medgyaszay
Házban a Zrínyi – Bolyai Iskola
Művészeti Gálája, ahol a moderntánc
csoportok év záró műsorán
17 koreográfiát láthatott a közönség.
A színes repertoárban az első
osztályosoktól a hatodikos tanulókig
minden évfolyam szerepelt.
Különleges zenék, látványos, élvezetes,
csoportos és egyéni előadások
– köztük vers és mese – szórakoztatta
a nagyérdeműt.
A konferáló zrínyis Kovács Kitti
illetve Micsinai Dominik bolyais
tanuló gondoskodott a nézők tájékoztatásáról.
Faller Zoltán igazgató
elmondása alapján ez a fesztivál
több mint 120 tanuló aktív részvétel
zajlott és a megvalósításához
szükség volt a szülők és a pedagógusok
támogató, szervező munkájára
is. Ez a rendezvény is tisztelgés
a névadó Zrínyi Miklós halálának
350. évfordulója alkalmából.
Az igazgató kiemelte, ez a moderntánc
terület az intézmény profiljában
nagyon népszerű és főleg személyiségfejlesztést,
az esztétikus testképzést
a mozgásműveltség fejlesztését
célozza meg. Ezen felül szép versenyeredmények
is születtek és születnek
ezen a téren, hiszen az itt szereplő
tanulók közül több csoport is
képviseli az iskolát és Nagykanizsát
júniusban egy négy napos külföldi
Nemzetközi Tánc Fesztiválon.
„Köszönet illeti a felkészítő pedagógusokat
Fallerné Márkus Líviát
és Háriné Molnár Ágnest a
változatos, saját koreográfiákért
és az egész éves munkájukért. Reményeink
szerint a bővülő lehetőségek
még több fellépési és versenyzési
lehetőséget biztosítanak
a jövőben tánccsoportjaink, tanulóink
számára” – foglalta össze
Faller Zoltán, az intézmény vezetője.
Kanizsa
Művészeti fesztivál a tánc jegyében
A Kisrécséhez tartozó Kendlimajorban
szombaton zárult a
XXII. Ludvig Nemzetközi Művésztelep.
A két hétig tartó alkotómunka legjobb
darabjait egy zárókiállításon tárták
az érdeklődők elé. A verniszázst
Sabáli László zongoraművész hangulatos
műsora vezette fel.
Aszervezők részéről Ludvigné Tihanyi
Klára vállalkozott a lehetetlenre.
Arra, hogy összefoglalja az
idei művésztelep történéseit és értékelje
a létrejött műveket. Amint az
elhangzott, az idei művésztelep színvonalában
nagyon jónak mondható.
Értékes festményeket, szobrokat és
kerámiákat hoztak létre a művészek.
Idén az Oroszországból érkezett festők
között újoncnak számító
Vladimir Migachev és Askar Eshenov
egy performance-ban is bizonyította
kreativitását és humorát. Ez
egyben díszletéül is szolgált a zárókiállításnak.
A reggeltől estig tartó
munkát gazdag szabadidős programokkal
gazdagították a szervezők.
Így Nagykanizsán Erdős János kiállítását,
Kotnyek István filmvetítését
tekinthették meg az alkotók és az érdeklődők.
Sokan érkeztek a Nyílt
Napokra és az egri Pinceszínház
programjaira is. Péntek 13-án teliholdas
estén, hat nyelven versek
hangzottak el. Esténként a szokásos
nagy beszélgetések és a Kendlimajor
Band játéka vezette le a napot.
Alkalmi akciókban sem volt hiány.
Az első az orosz művészek és a Balogh
István Péter-Korbely István gitár
duó nevéhez kötődött. Az árnyjátékkal
indult performance vad akciófestésbe
csapott át, miközben a
gitárosok klasszikus rock számok
dallamaira improvizáltak. A XXII.
Ludvig Nemzetközi Művésztelepet
Lehota János esztéta élményszámba
menő beszéde zárta. Ahogyan tőle
megszoktuk, messziről indított és
végül megérkezett a mába. „Az esztétikai
tézisektől – Kendlimajorig című
értekezés” jól fogta meg az
egyén és a közösség kapcsolatrendszerét,
ami az ottani művésztelep titka.
Ahol a közös nyelv a művészet,
ahol a párbeszéd a kulturális különbözőség
ellenére is termékeny, ahol
az egyének – személyiségüket, művészi
sajátosságaikat megtartva –
két hétre közösségé válnak. Létezik
azonban egy másik közösség is. A
támogatók és szponzorok közössége,
akik évről-évre egy cél érdekében
adakoznak. Az elért sikerekben
így nekik is részük van.
H.Gy.
Zárókiállítás Kendlimajorban
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 19. Kanizsa – Hirdetés 7
8 Kanizsa – Szabadság Napja 2014. június 19.
„Június 16-án az 1956-os forradalom
és szabadságharc utáni
megtorlás valamennyi áldozatára
emlékezünk. Sokukat a Rákoskeresztúri
Újköztemető 301-
es parcellájában földelték el. Az
ő esetükben nem beszélhetünk a
minden embert megillető temetésről.
Arccal lefelé kaparták el
őket. És hogy sírjuknak nyoma
se maradjon, a hantokat lovasrendőrök
tipratták” – e szavakkal
vette kezdetét a Himnusz elhangzása
után a Nagykanizsai
Polgár Egyesület által szervezett
megemlékezés az ''56-os Emlékkertben.
Majd két ifjú versmondó Márai
Sándor, Bartis Ferenc és Bayer
Zsolt gondolatait idézte fel a kopjafánál.
„Márai Sándor máig érvényesen
figyelte meg: A bolsevisták
mind gyávák. Kegyetlenségüknél
csak az ostobaságuk nagyobb.
A magyar szabadságküzdelmek
végtelen sorában újra bebizonyosodott:
győzelemre rendelt
az a nép, amelynek olyan fiai
vannak, akiknek a hamvaitól is
félnek. Ezért június 16. hasonlóan
június 4-hez, a veszteség mélyen
átélt élményéből kinövő életerő
ünnepe. Ezt az életerőt az akkor
20 éves Bartis Ferenc énekelte
meg – hangosítás híján ordította
el – 1956. november 1-jén Kolozsvárott,
a zsúfolásig telt Házsongárdi
temetőben. Az érte benyújtott
számla: 10 év börtön, 19
csonttörés. "Széttépve és összetörten/
Győzelmektől meggyötörten/
Már magzatként bajba ölten/
Vándor bölcsőtemetőkben/ - És
mégis élünk.” A Hazáért olykor
tenni kell. És olykor éhes hassal
kell Himnuszt énekelni. A Hazát
néha meg kell védeni. Roppant
birodalmaktól, vagy lelküket, hitüket,
gyökereiket vesztett senkiháziaktól,
gazemberektől - látomásos
világmegváltóktól. Azoktól,
akik a fajgyilkosság után
mindjárt bevezették az osztálygyilkosságot.
A legrohadtabbja
azt gondolta titokban, jogos boszszút
áll. Internacionalizmusnak
nevezték a sehová sem tartozást.
Amelyik nép elfelejti forradalmának
mindent betöltő csöndjét,
nem is érdemli meg a szabadságot."
A versmondók után Dénes Sándor
alpolgármester állt a mikrofon
mögé. Ünnepi beszédében kiemelte:
„a mai nap immáron 25 esztendeje
nemzetünk gyásznapjaként él
közös emlékezetünkben, felidézve
az 1956-os forradalmi események
kapcsán kivégzett hősök, Nagy
Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós
emlékét. E napon kimagasló
történelmi alakjaink mellett azonban
ugyanolyan fontos, hogy emlékezzünk
a megtorlás során életüket
vesztő névtelen hősökre is,
akik halálukkal és szenvedésükkel
lehetővé tették, hogy ma egy szabad,
független és a saját hagyományait
ápoló nemzeti közösség lehetünk.
Előttük kívánunk ma fejet
hajtani, köszönetet mondva az
utókor nevében. Hiszen minden
folyamatosság, minden tradíció,
mint egy fa, a saját gyökérzetéből
fejlődik és bontakozik ki. Erőt,
táptalajt és hitet adva az ágaknak
és a lombnak, mely a fény és az ég
felé törve így képes csak gyümölcsöt
teremni. Ha ezen ágak, a generációk
sokasága megfeledkezik
saját gyökérzete létezéséről, ha elfelejti
hőseit, akkor nem lehet
méltó a szabadság és a kiteljesedés
lehetőségére sem. Nem lehet
méltó, hogy szuverén és erkölcsös
közösségként a világ elé álljon, és
büszkén hirdesse függetlenségét
és különlegességét. A felejtő, és
felejtetni kívánó ember, a felejtetni
kívánó tömeg arctalan és lelketlen.
Tulajdonságok nélküli, akinek
nincs nézőpontja, nincs véleménye
és nincs jövője sem – hívta fel
a figyelmet. – Ez a felejtés, arctalanság
és jövőtlenség jellemezte
az 1956 és 1989 közötti időszakot,
melyben ugyanilyen arctalan és
lelketlen emberek próbáltak egy
egész népet magukkal rántani,
mindannyiunkat önmaguk képére
formálni. Jeltelen sírba temették
nagyjainkat, jeltelen sírba temették
emberek ezreit, és jeltelen sírba
temették az országot. Hitték,
hogy el lehet fedni az erőt, el lehet
fedni az izzó tüzet, mely fellobbant
56-ban, és egy egész nemzetet
borított lángokba. Hitték, hogy
e láng eltiporható és kioltható, ha
a felejtés fátylát borítják rá. Lelketlen
emberek, akik azt gondolták,
nem létezik e láng izzó parazsa
egy egész közösség lelkületében,
hogy nem parázslik a vágy a
függetlenség és a szabadság iránt.
Hogy az emlékezés, és ezzel a
múlt végképp eltörölhető. És valóban.
Évtizedekre lehetett egész
társadalmi rétegeket száműzni, kisemmizni
és a háttérbe sorolni.
Mert voltak, és sajnos még ma is
vannak olyanok, akik kiszolgálják
a felejtés arctalan gépezetét, akik
képesek a legkülönfélébb idegen
címerekkel befoltozni lyukas
zászlónk közepét, csak hogy valamiféle
arccal és képmással rendelkezzenek.
Mert nekik nincs sajátjuk.
ők csak felejteni tudnak – figyelmeztetett.
– 25 esztendeje
azonban a közösségünk lelkében
izzó parázs újra fellobbant, elhozva
az emlékezés és ezzel a jövő lehetőségét
– folytatta. –Kihantoltuk
durván eltiport múltunkat a felejtés
gödreiből, és egyben kinyilvánítottuk
függetlenségünket is a
világ előtt. Felszabadultunk a lélektelenség
és az arctalanság béklyói
alól, az idegen súlyok terhétől.
Mindezt az az ember jelképezi,
aki ma Magyarország miniszterelnöke
– hangsúlyozta. – De
hosszú volt az út, míg a külső idegenek
távozása után a belső idegeneket
is sikerült háttérbe szorítani.
21 év kellett ahhoz, hogy a lelkünket
széttépő sebek begyógyuljanak,
míg a felejtést okozó üresség
helyébe az emlékezés és a hit léphetett.
De megtörtént. Valóban
rendszert váltottunk, valóban felszabadultunk,
és az emberek lelke
így a jövő felé fordulhat, mert ismeri
és elismeri múltját. Nincs lelkifurdalása
ma már e népnek, kivetette
önmagából az arctalanság
bűneit. Mindezt köszönhetjük
azoknak – jegyezte meg –, akik
mindent megtettek 56-ban és utána,
köszönhetjük azoknak, akik
mertek újra és újra szembeszállni.
Emlékezzünk ma őrájuk, emeljük
tekintetüket az ő jelképes sírjukra,
hajtsuk meg fejünket, mert nekik
köszönhetjük, hogy emlékezhetünk.
Nekik köszönhetjük, hogy
van lelkünk, arcunk és hitünk” –
zárta gondolatait az ünnepi szónok.
A megemlékezés befejezéseként
a résztvevők egy-egy szál virágot
és koszorút helyeztek el az 1956-
os forradalom és szabadságharc
utáni megtorlás valamennyi áldozata
tiszteletére az ''56-os kopjafánál.
Kanizsa
„Amelyik nép elfelejti forradalmának mindent betöltő
csöndjét, nem is érdemli meg a szabadságot”
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2014. június 19. – Hírsorok 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Pályázati felhívás technikusi munkakör
betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.), tel.: (93) 311-468, fax: (93)
310 465.
Meghirdetett munkahely: technikus.
Munkakörbe tartozó főbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ
– Medgyaszay Ház intézményegységében számítástechnikai, egyéb
technikai eszközeinek, fény- és hangtechnikai berendezéseinek
kezelése, felügyelete. Technikusi feladatait az intézmény más
intézményegységében, telephelyein, valamint szabadtéri rendezvényeken
is el kell látnia.
Képesítés és egyéb feltételek: technikum, műszaki, B kategóriás
jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hang- és fénytechnika, villanyszerelés,
számítástechnika, angol nyelvből alapfokú A tipusú
általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, ECDL.
Pályázathoz csatolandó: önéletrajz, bizonyítványok és oklevelek
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Állás elfoglalásának ideje: a július 11-ei elbírálást követően azonnal
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 9.
Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: SZI/R/303/2/2009 technikus.
Pályázati felhívás
művelődésszervező
munkakör betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Tel.: (0693) 311-468, Fax:
(0693) 310 465.
Meghirdetett munkahely: művelődésszervező.
Munkakörbe tartozó főbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ
- Hevesi Sándor Művelődési Központ intézményegység kulturális rendezvényeinek
szervezése, valamint a Kanizsai Kulturális Központ más
intézményegységei programjainak lebonyolításában való részvétel.
Képesítés és egyéb feltételek: főiskola, egyetem művelődésszervező,
művelődésszervezésben eltöltött - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: angol nyelvből alapfokú C típusú
általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.
Pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok
és oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, referencia igazolás.
Állás elfoglalásának ideje: a július 15-ei elbírálást követően azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 11.
Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: SZI/R/303/2/2009 művelődésszervező.
„A virágszerető, gazdag szegény
zalai nép.” Ma is érvényes
az írónak 1936-os útirajzában
rögzített megfigyelése. És a Keleti
városrész virágosítói valóban
zalaiak: egészséges falusi gyökereiket
mutatja, hogy nem félnek
a munkától.
A múlt pénteken elültetett 1700
egynyári mellett a Hevesi ABC árkádjai
alatt nyílt fotókiállításon
idén kedvcsinálási célból jópár
évelővel is találkozhattunk. Hiszen
nagyon sokan a programtól függetlenül
is szépítik környezetüket: rózsa,
klematisz, hortenzia avagy
margaréta, kokárdavirág, liliom
alakítja át a napenergiát virágözönné.
Apropó rózsa: a kiállítás
megnyitót követő kertészeti vetélkedő
első kérdése így szólt: Melyik
virágot szaporíthatjuk szájával
lefelé fordított befőttes üveg –
manapság inkább pillepalack –
alatt, és mikor kell ezt a dugványozást
elkezdeni? (Éppen ezidőtájt,
ismerünk is a Rózsa utcában így
létrehozott rózsakertet.)
A kertészeti vetélkedőn helyesen
válaszolóknak Bizzer András,
a Keleti városrész egyik képviselője
nyújtotta át a bolt által felajánlott
bonbonokat. Neki azt is megköszönte
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
elnöke, hogy a közgyűlésben
évek óta támogatja a palántaosztás
fedezetét.
Muzsikával és lakmározással
ünnepelték szerdán a Belvárosi
Nyugdíjas Klub tagjai, hogy egy
igazán eseménydús, élményekkel-
emlékekkel teli „munkaesztendőt”
tudhatnak maguk mögött.
A Hevesi Sándor Művelődési
Házban megtartott eseménynek
a mulatozás mellett azonban
más apropója is volt. Mégpedig,
hogy a legaktívabb, legsegítőkészebb
szépkorúak elismerésben
részesültek.
A közel 90 tagot számláló klubból
7-en vehettek át oklevelet önkéntes
munkájukért – a „generációk
közti szolidaritás elmélyítéséért”,
valamint a „rehabilitációs foglalkoztatási
program megvalósításáért
– Takács Balázstól, a nagykanizsai
Adomány Pont programfelelősétől.
A Charity Shop bolthálózat
akként került „képbe” az ünnepi
összejövetelen, hogy a nyugdíjasok
közül többen – ilyen-olyan formában
– segítették a közösségi üzletek
fejlődését, terjedését. Emellett
pedig az idősek tevékenységükkel
ahhoz is hozzájárultak, hogy az
említett üzleteket „összetartó”
Nyugat-Magyarországi Szolgáltató
és Kereskedelmi Kisszövetkezet
berkein belül – az idei esztendőtől
datálva – 9 megváltozott munkaképességű
embert és 3 közfoglalkoztatottnak
tudtak munkát adni –
hangsúlyozta Takács Balázs a kitüntetések
átadásakor, egyúttal
megköszönve a nyugdíjasklub vezetőjének,
Kovácsné Jakatics Margitnak
az együttműködését is.
Díjazottak, képünkön: Beznica
Józsefné, Horváth József Jánosné,
Páll Gergelyné, Jerausek Lászlóné,
Zsiga Ferencné, Vida Mária
és Sárvári Jenőné.
A hatvanhét fős Miklósfai
Nyugdíjas Klub ötven tagja június
7-én, ez évi hagyományos kirándulásán
a nagy múltú Rába
menti kisvárost, Sárvárt kereste
fel. A délelőtt során fő látnivaló a
Nádasdy-vár volt, mely a folyamatos
bővítések és átépítések
után a XVII. század közepén
nyerte el a ma is látható formáját.
A vár és környezete látnivalóit
követően élvezhettük a városháza
előtti Kossuth tér közepén a város és
a vizek szoros kapcsolatát idéző
szökőkút játékát, valamint a 10 perces
harangjátékot és ízelítőt kaptunk
a város aznapi rézfúvós és mazsorett
fesztiváli programjából is.
A kiadós ebéd után a gyógyfürdőben
áztattuk ki mozgásszervi bajainkat,
majd a jóleső vacsora végén
a napi programot a várudvari
(folytatás a 10. oldalon)
Már Németh László
megírta rólunk
Nyugdíjasok, akik
nem tétlenkednek
Miklósfai szépkorúak
kirándulása
Kanizsa 10 – Hírsorok 2014. június 19.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014.05.13
KÉPZÉSEK A FEJLőDÉS SZOLGÁLATÁBAN
A FA-FERI KFT.-NÉL
A „FA-FERI” Fafeldolgozó Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. a „Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások
számára a konvergencia régiókban” című pályázaton
9.656.453 Ft támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretében.
A 9.656.453 Ft összértékű, Képzések a fejlődés szolgálatában
a Fa-Feri Kft-nél című 100%-ban támogatott képzési projekt valósult
meg: Munka és egészségvédelem, Számítástechnika a
mindennapokban, Német alapok a gyakorlatban képzéseken
vettek részt munkavállalóink.
A munka és egészségvédelem képzésen 12 fő munkavállalónk
vett részt. A résztvevők megismerték a munkavédelem és a
munkavégzés kapcsolatát, a munkavédelmi elkötelezettség szerepét
az egészségmegőrzésben, a balesetek megelőzésében.
A Számítástechnika a mindennapokban képzésen 13 fő munkavállalónk
vett részt. A képzéssel azt kívántuk elérni, hogy kollégáink
megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak,
készség szinten tudják használni a számítógépet, ezáltal napi
munkavégzésük gördülékenyebb, precízebb legyen.
A Német alapok a gyakorlatban képzésen 11 fő munkavállalónk
vett részt. A képzés hozzájárult ahhoz, hogy munkatársaink képesek
legyenek németül egyszerű, hétköznapi helyzetekben
kapcsolatteremtésre, információ kérésre- és átadásra partnereinkkel
való kapcsolattartásuk során.
A projekt eredményesen bővítette a képzésben résztvevő munkatársak
ismereteit és készségeit, ezáltal tevékenységeink minősége
is jelentősen fejlődött, jobban meg tudunk felelni a piaci
elvárásoknak.
„FA-FERI” Fafeldolgozó
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 168.
info@faferi.hu
(folytatás a 9. oldalról)
rézfúvós és mazsorett produkciók
élménye zárta.
Kissé fárasztó, de tartalmas napot
hagytunk magunk mögött,
melynek megvalósulásáért a klubtagok
nevében köszönetet mondok
a támogatóknak: a helyi mezőgazdasági
zrt., valamint az élelmiszerbolt
vezetőjének. – tájékoztatta
lapunkat Sajni József klubvezető.
Újszerű programot szervezett
a Péterfy Tagintézmény a
fogyatékosság toleranciája a
mindennapokban témakör köré.
A nap keretében sérült embertársaink
nehézségeit, életvezetését
mutatták be diákjaiknak különböző
feladatokon keresztül. A
gyerekek csoportokban dolgoztak,
megtapasztalhatták a szájról
olvasást, a helyváltoztatást csörgőlabda
segítségével, lábsínnel
való közlekedést, valamint átélhették
az öltözés nehézségeit valamely
végtag korlátozásával. A
gyakorlatokon kívül elméletben
is ismerkedtek a jelnyelvvel, a
pontírással és más, fogyatékosokat
segítő módszerekkel, eszközökkel.
Mint azt Horváth Tiborné tagintézmény-
vezető kiemelte, a nap
célja a tanulók szemléletváltozásának
segítése volt, hogy a megtapasztalt
és a megélt élmények révén
alkalmasabbá váljanak a fogyatékkal
élők elfogadására és befogadására
szűkebb és tágabb környezetükben
is.
Harmincöt nevező csapat főzőcskéje
adta meg az alaphangulatot
az idei nagyrécsei falunapnak,
az ő „ínyences” versengésükkel
kezdődött a program.
Laskai Béla polgármester köszöntője
után a récsei ovisoktól az iskolások
néptáncbemutatóján, a Galamboki
Hagyományőrző Énekkar
műsorán át a zalakarosi Bottal Fogó
néptáncegyüttes előadásáig tartott a
bevezetés, majd a kanizsai Swans
Táncklub Mazsorett csapata, a Vigadó
Duó és a helyiek Ritmus Kórus
modern slágercsokra következett.
A nagykanizsai Salsa Táncklub
sem maradhatott ki a sorból, egyben
igazi alapozóként szolgált a Dömötör
Balázs és Dominika koncertjéhez,
no meg a bál hangulatához. A
zsűrizést követően az elkészült bográcsos
remekművek közül a
nagyrécsei önkormányzati képviselők
csapata által készített csülökpörkölt
került ki győztesként és a tavalyi
győztes Pannon Egyetem Nagykanizsai
Varázskonyhájától a vándorfakanál
így visszakerülhetett a faluba.
A közös gasztronómiai kalandon
és a zenés programokon kívül a
récseieket a már hagyományosnak
tekinthető, előző napi éjszakai kalandtúra
is megmozgatta. A tíz, felnőttek
és gyerekek alkotta csapat a
település nyolc különböző pontján
kellett, hogy feladatokat teljesítsen
és már ez hozzájárult a szombati
remek falunapi hangulathoz.
P.L. - Sz.Zs.
Cél az elfogadásra
nevelés
Récsei falunap:
kalandtúrától a
csülökpörköltig
Kanizsa – In memoriam 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 19.
A halál az a pillanat, amikor a véges élet találkozik
a végtelen nemlét, vagy öröklét kezdetével.
Lehet valakinek jó halála, de szép halála senkinek,
mert az mindig fájdalommal jár. S mindig erősebb a
bánat, kínzóbb a hiány, ha egy értékteremtő, közösségért
munkálkodó élet zárul le Rohrböck Jenőtől, a
fafaragó népművésztől búcsúzunk, emlékének adózunk
a kiérdemelt tisztelet és szeretet hangján.
Mozgalmas életének színterei Budapest, Németország,
Bécs, Nagykanizsa, legvégül pedig Szepetnek.
Már elmúlt 50 éves, amikor első kiállításán a
HEMO-ban, Ernszt Katalin bíztatására bemutatkozott,
majd folyamatosan gyarapodó alkotásainak a
Sörgyár, Zrínyi Iskola, az Erkel Művelődési Ház, a
szepetneki ÁMK kínáltak teret a városban és környékén.
A Bolyai Iskolában található névadóról készített
reliefje, s alatta a felirat, utalva a matematikusra.”A
semmiből egy új, más világot teremtett”.
Rohrböck Jenő is ezt tette. Árát, küzdelmeit ő
tudja legjobban. A nyolcvanas években országszerte
meggyengült a közművelődési intézmények
állami támogatása, s az anyagi csatornák szűkülése
mellett létfontosságúvá vált a működéshez
szükséges külső szponzorok megtalálása. Ebben a
tevékenységben Jenő fáradhatatlan volt, minden
törekvése arra irányult, hogy az amatőr képzőművészek
számára jöjjön létre a saját szakmai-érdekvédelmi
közösségük s táguljon azok köre akik
anyagilag is támogatják, segítik a fafaragók munkáját.
Szervező munka eredményeként így jött létre
az Alkotók Egyesülete, amelynek évtizedig elnöke,
vezetője volt. A közösség erősödését a fafaragó
táborok működtetésének sorsa is jelzi: Szank,
Bánya, Nagykanizsa, Letenye, ezek a helyiségek
mai is őrzik a táborokban dolgozó képzőművészek
alkotásait, bizonyítva ezúttal azt is, hogy a kulturális
élet romló anyagi körülményei ellenére is lehetséges
eredményesen működni, ha vannak
„megszállottak, elkötelezettek egy mozgalom, jó
ügy érdekében.”
Autodidakta, kísérletező kedvű közvetlen és barátságos
ember volt, magam is több kiállítását nyithattam
meg. Megtisztelő volt az erre való felkérése,
mert szívesen barangoltam sokszínű témaválasztásai,
parttalan érdeklődésű világában. Botra támaszkodó,
fáradtan ülő vagy éppen táncoló parasztfigurái
mindig egy valós, életszerű pillanatot örökítettek
meg. A magyar történelemből merített arcmásai
Szent István, Gizella magán gyűjtemény részei, Zrínyi
és Bolyai reliefje az e nevet viselő iskolák aulájába,
Dózsa Györgyöt ábrázoló faragása a szepetneki
ÁMK-ban látható „Isten és béke veletek, nemzedékek
őrzik majd nevetek” – áll a felirat az általa faragott
emlékművön a helyi temetőben, amit az 1989
évi temesvári események mementójaként készített.
Ennek közelében található másik munkája is a 2. magyar
hadsereg emlékére emelt kopjafa.
Szerteágazó érdeklődését mutatja a színház világa
iránti fogékonyság. Hét színházi arc egyetlen oszlopba
faragva volt a kezdet, majd egész sorozat készült
a japán színház maszkos figuráiról, akiknek jellemük
az arcuk szerepük szerint is.
Lokálpatrióta volt, az értékes, a cselekvő fajtából.
Munkáit közintézmények, iskolák, óvodák őrzik,
vagy éppen használják, mint az óvodák számára készített
játszótereit. Kitüntetési, díjai közül a „Gyermekmosoly”
díjra volt a legbüszkébb s nagyon jellemzőnek
érzem, hogy életének utolsó időszakában,
már betegen, megfáradva, két dédunokája arcmását
faragta ki.
Tevékenységének első, hivatalos elismerése Zalaegerszeg
város Nívódíja volt, érmei kitüntetései egy
vitrinben sorakoznak ma, őrzik a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének, vagy különböző
fafaragó táborok hálás megemlékezését. „Legmagasabb
szintű” elismerése „A köz szolgálatáért” érdemjel
ezüst fokozata, az önkormányzati miniszter aláírásával.
Mindig szerényen, csendes örömmel nyugtázta
az elismeréseket, bíztatásként betudva, hogy
számon tartják.
Fontos tartotta a népművésze megszerettetését, de
azt is tudta, megszerettetni valamit csak a megismerés,
próba és gyaloglás által lehetséges. Ennek szellemében
fogadta gimnazista osztályomat az akkor
még működő Alkotó-házban a Csónakázó tónál, s
vezetésével a 16-17 éves tanítványaim elmélyült élvezettel
próbálkoztak az alapfogások elsajátításával,
sípok kifaragásával. Példát kaptunk arra, hogyan lehet
élményszerűvé, személyesen átélhetővé tenni a
művészethez vezető utat.
Egyszer már meghalt a „Valahol Európában” című
film gyerekszereplőjeként. De ez csak szerepjátékból
történt. Most végleg elment. 52 évi házasságot
zárt le, űrt hagyva maga után szeretteiben, tisztelőiben.
Fákban örökített munkái emlékeztetőként velünk
maradnak.
Horvát Tamás
nyugalmazott tanár
Rohrböck Jenő emlékére
Még mindig a Honvédelmi Minisztérium
engedélyére várnak
azon pravoszláv kereszt ügyében,
amit egy orosz pópa javaslatára a
Jézus Szíve Plébánia állíttatna a
városi temetőben lévő orosz, bolgár
katonai síroknál – olvasható
Cseresnyés Péter polgármester válaszában,
mellyel dr. Etler Ottó interpellációjára
reagált.
Az önkormányzati képviselő
nemrégiben közgyűlés keretében
„ismertette” az emlékkereszt-állítás
előzményeit. Mint elmondta, a plébánia
„vezetőségét” megkereste anno
egy orosz tábori pap, aki magyar
katonáknak 25 emlékkeresztet állított
a Don-kanyar környékén. Az
említett egyházi méltóság már városunkban
is járt, ekkor látta, hogy sok
orosz katona sírját rokonaik felkeresték
és kereszteket vésettek a „fejfáikba”
– ortodox szokás szerint.
Ekkor határozta el a pópa, hogy állíttatna
ő maga egy keresztet minden
elhunyt honfitársa emlékére, a
kanizsai temetőben. Azonban a Jézus
Szíve Plébánia vezetőségi testülete
úgy döntött, mindezt átvállalják,
hogy az „ötletgazdának” ne járjon
költséggel, továbbá a szükséges engedélyeztetési-
procedúrát is lefolytatják.
Ennek azonban már jó másfél
éve, ugyanis - mondhatni, a bürokrácia
miatt – a kellő beleegyező-nyilatkozatok
még mindig nem érkeztek
meg. Így dr. Etler Ottó Cseresnyés
Péter közbenjárását kérte.
Fliszár Károly, a plébánia főesperesplébánosa
is a városvezetőhöz fordult
ez ügyben, amiatt, hogy az érintett
orosz és bolgár nagykövetség
egyetértését kérjék a kereszt felállításához.
Így a polgármester levélben
kereste fel az ügyben illetékes Honvédelmi
Minisztérium Társadalmi
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Főosztályát, hogy a megszokott diplomáciai
úton értesítse az Orosz Föderáció
és a Bolgár Köztársaság
nagykövetségét az ügyről, illetve,
egyúttal beleegyezésüket is kérje. A
kérelem már több hónapja beérkezett
az illetékes országok képviseletére,
ám a belegyezésükről még
mindig nincs hír. Ennek folytán nem
tudni, lesz-e, s ha igen, mikor, emlékkereszt.
Sz. Zs.
Memento-kereszt
a Kanizsán nyugvó
orosz és bolgár
katonáknak
Kanizsa 12 – Magazin 2014. június 19.
Egy pohárral az egészségért,
másodikkal a jókedvért, harmadikkal
az elismerésért, negyedikkel
pedig az új aszfaltért...
Szólhatna a sztori arról, hogy
(miért) gondolkodj és igyál, hisz’
„örökké a világ sem áll”, viszont
így csak egy „Keserű bordal” kerekedne
e történetből, pedig borúra
– még ha ez a kedélyállapot
további kortyolgatásra is adna
okot – nem tudunk és nem is fogunk
sorokat pazarolni az alábbi
beszámolóban. Miért is tennénk,
amikor a Vinalia Canisa borversenyről
és a Nyitott Pincék
bor(be)kóstolgató programsorozatról
fogunk regélni. Nem mással,
mint a szervezők „motorjával”
Skanecz Sándorral, aki nem
mellesleg a Förhéncért Egyesület
elnöki posztját is betölti.
Ahhoz, hogy a jó bort igazán
megismerjük, elsőként célszerű a
szőlőtőkéket górcső alá venni. Így
teszünk ebben az esetben is, mielőtt
feltárjuk a pünkösdi hosszúhétvégén,
a Régimozi étteremben
megrendezett bormustrán és másnapi
förhénci „BORangoló
vi(n)a(lia)”-n történeket. Atőke jelen
szituációban pedig nem más,
mint a Förhéncért Egyesület, ami
még a Förhénci Víziközmű Társulás
megalakulása révén jött létre.
– Talán minden magával a borversennyel
– a Vinalia Canisa-val
– kezdődött. Ugye, évente megrendezésre
kerül a helyi- és környékbeli
nedűk „éles” megmérettetése,
amit még anno Förhénci Horváth
Gyula borakadémikus ötlött ki. Az
ő „szárnyai” alatt nőtte ki magát –
ma már elmondhatjuk – nagyszabású
versennyé. Azonban a történet
nem ilyen egyszerű, már ami a
bürokráciát illeti. Hiszen idén
megváltoztak a hegyközségi jogszabályok,
emiatt pedig mi, a
„víziközmű társulatos-boros” csapat
nem tartoztunk sehova. Így
kellett egy olyan szervezet, ami
magával a hegy dolgaival foglalkozik.
Melynek – természetesen –
élen járó szerves tagja a borverseny
ötletgazdája, Förhénci Horváth
Gyula. Így felvetődött a gondolat,
hogy a szűzen létrejött egyesület
berkein belül hozzuk „tető
alá” a „dionüszosz-i”-viadalt. No,
persze nem a görög, hanem a kanizsai,
pontosabban a förhénci verziót.
Amit idén – éppen a mustra
másnapján – megspékeltünk a
„Nyitott pincék” rendezvénnyel,
ahol testközelből kóstolhatta meg
bárki, hogy nem zsákbamacska
borok kaptak kiváló minősítést,
persze, jelen esetben a förhénci
borokra értendően.
Atömör összegzés után Skanecz
Sándor beszélgetésünket rögvest a
borversenyen történtekkel folytatta.
Volt is miről beszámolnia, hisz’
ha már 60 nevező (ennek megfelelően
mintegy ugyanennyi féle/fajta
borral) érkezett a „szemlére”, az
híven tükrözi: történésekből nem
volt hiány.
– Tényleg kinőtte magát a Vinalia
Canisa. A közelből s kissé távolabbi
(városkörnyéki) hegyekről is
jöttek borosgazdák megmérettetni
nedűiket a hét tagú szakmai zsűri
előtt. Ám a mennyiség nem ment a
minőség rovására – ezt még a verseny
szakmai vezetője, Förhénci
Horváth Gyula is alátámasztotta.
Amellett, hogy 15 arany, 19 ezüst,
15 bronzminősítést osztottunk ki,
megválasztottuk a város fehér és
vörös borát, valamint bortermelőjét
is. Németh József, szentgyörgyvárihegyi
termelő nyerte el eme megtisztelő
címeket: persze, nem
„egyedül”, hanem „Királyleánykájával”
és „Pinot noir-jával”. Ami
pedig még a verseny „apropóját”
illeti: jómagam örülök annak, hogy
színvonalas rendezvénnyé fejlődött
az évek során, illetve, ezáltal közelképet
is kaphattunk arról, hogy
a kanizsai bortermelés olyan irányba
indult el, ami már bizonyos „nívókat”
megüt. Talán a fiatalságban
rejlő erő és a régi hagyományok
házasítása csodákra képes?!
Skanecz Sándor aztán a továbbiakban
sem vizet prédikált lapunknak
adott interjúja során, hanem –
e helyett – a versenyt követő másnapi
program boros emlékeit vázolta.
Ami pedig nem más volt,
mint az első ízben megtartott
„Nyitott Pincék” elnevezésű rendezvény,
Förhéncen. Ennek keretében
a hegyhátak „B-közép” keménymagja
és a jószándékú hegyi
emberek megnyitották pincéiket a
látogatók előtt. A Skanecz testvéreken,
Förhénci Horváth Gyulán
kívül Benczik Ferenc és Kápolnás
Zoltán nedűit is ízlelgethette a boros
nagyérdemű.
– Épp ez volt maga program célja:
hogy a pinceajtók szélesre tárása
révén megmutathassuk, sőt felmutathassuk
a cseppjeinkben – valamint
a förhénci környékben és
emberekben – rejlő értékeket. A
több – és persze sok(k)féle borra
igazán ki voltak „száradva” az érdeklődők.
Nem csak a forróság
miatt, hanem azért, mert a förhénci
borok kiválóak. Nótaszó, egyegy
elválasztó falat két korty közt,
andalgás egyik pincétől a másikig
– vagy, ha valakit „fejbevágott” a
hatványozódott ízlelgetés – akkor
az lovaskonflissal is mehetett a-ból
b-be kóstolgatni. Hogy csak úgy
„özönlöttek” a bor(hangulat)kedvelők
hozzánk, híven tanúskodik,
hogy este 10 órakor már elfogyott
minden bor… Egyébként Cseresnyés
Péter polgármester is tiszteletét
tette programunkon, üdvözölte
kezdeményezésünket, s biztatott
bennünket a folytatásra is.
A borról azt tartják: kis mértékben
gyógyszer, nagymértékben orvosság.
Annak pedig, hogy ennyi
elfogyott belőle a rendezvényen,
nem csak a gazdák, vagy a borfogyasztók
örültek, hanem mi magunk
is. Mégpedig amiatt (is),
hogy a bevételből, illetve magánemberek
felajánlásából mart aszfaltút
épül új Förhéncen. Eredetileg
egy 450 m-es szakasz létrehozása
szerepelt terveink közt, ám az
önkormányzattal volt egy megállapodásunk:
mely szerint amennyi
„hasznot” mi termelünk, azt ők is
ugyanannyival megtoldják. Így a
városvezetés jóvoltából további
450 m-es út épül a Förhéncen, szóval
közel 1 km-en keresztül új etap
vezet majd a hegyre. Tehát mindenkinek,
aki (nem elitta), „összeitta”
vagy „hozzáöntötte” az út árát
rendezvényünkön, annak „betonba”
folyt a pénze. Az aszfaltozás
pedig jól jön, mert a förhénci
Szent János-áldás (ami mindig az
utolsó pohár bor) után néha nehéz
az út hazafelé…
Szabó Zsófia
Förhénci-módra (bort) inni tudni kell…
Június 23. 18 óra
PATRICK MAUNG YAY
FESTőMűVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 18-ig
Június 24. 20 óra
SZENT IVÁN ÉJI
VIGASSÁGOK A KÁROLYI
KERTBEN
Közreműködik: Nagykanizsa
Város Vegyeskara és a Fantázia
Tánczenekar
22.30 Tűzugrás és játékos
vetélkedő
Június 27. 20-22 óra
ZINGER ROCK
SZABADTÉRI KONCERT
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Gyorsított személyautó
tanfolyam indul
június 25-én
rendkívüli kedvezménnyel
GYAKORLATI VEZETÉS
2400 Ft/óra
június 26-án 16 órakor
gépkezelő/targonca, emelőgép
és földmunkagép
június 27-én 16 órakor
C, D, C+E
A július 12.-i GKI vizsgára
jelentkezési határidő: július 2.
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. június 19.
Horoszkóp
Szorgalmas, egyben makacs embernek is
tartják önt a családjában. Erős, edzett fizikumának
köszönhetően egészségi
problémája nem lesz a közeljövőben.
Vállalhat akár plusz munkát is.
Az előjelekből úgy tűnik, nem számíthat
teljes kikapcsolódásra a nyáron. Akudarcok
mellett érték sikerek is, és ez biztató jelnek
számít anyagi helyzetére nézve. Akár kerti
munkából is származhat jövedelme.
Meggyőző személyiségének köszönhetően
könnyen megoldja a feladatait, és a menet
közben adódó stresszhelyzeteken is gyorsan
túl tudja tenni magát. Anyagi helyzetével nem
lesznek gondok, bátran tervezhet utazást.
A bolygóállások szerint új kalandok várnak
önre a nyáron. Oldja meg a sorjázó
feladatait, és adja át magát a teljes pihenésnek.
A nagy célokat őszig tegye félre,
és töltődjön fel energiával.
Hamarosan számtalan kihívással kell
szembenéznie. Ha lesz elég ereje hozzá,
akkor meg tudja oldani a feladatokat. Ha
úgy érzi, nem fog menni, akkor mindenképpen
kérjen valakitől tanácsot.
Jó ráérző-képességével hamar kiszűri a problémákat
a környezetében. De nemcsak kiszűri,
hanem segít is a megoldásukban. Akifáradás
ellen a bolygóállások szerint több kiruccanást
kell beterveznie magának a nyárra.
A saját dolgaira is fordítson figyelmet, ne a
másokét helyezze mindig maga elé. Legyen
merészebb, és ha vannak szerencseszámai,
most játsszon velük. Szabadidejében fordítson
több időt a párkapcsolatára.
Kedvességével biztos sikert ér el, bármihez
fog. Legyen szó virágápolásról vagy egyéb
nyári teendőről. Igyekezzen egyensúlyt teremteni
a munka és a szórakozás között, de a mérleg
nyelve lehetőleg ez utóbbira billenjen el.
Egy hétvégi heves beszélgetés során elképzelhető,
hogy két tűz közé kerül. A
kialakult helyzetet próbálja meg feszültségmentesen
kezelni, mert egy rossz
döntéssel anyagilag rosszul járhat.
Itt az ideje felülvizsgálni a ruhatárát még a
nyaralás előtt. Ha valóban fogyókúrára van
szüksége, ahhoz nem elég a belső vívódás,
tennie is kell érte. Ha egyedül nem megy,
hallgassa meg szakember tanácsát.
Ne legyen kishitű, ha egy újszerű feladattal
bízzák meg a munkahelyén. Úgyis tudja, ha
teljes erőbedobással fog hozzá valamihez,
annak meg lesz az eredménye, és a jutalma
is. Bátran tervezhet nyaralást a nyárra.
Még nincs is itt az igazi leállás, a nyári szabadság
ideje, ön máris tele van tűzzel, lelkesedéssel.
Mintha abba sem akarná hagyni a
munkát, mert nincs szüksége pihenésre. A
családja örömmel nyugtázza a szorgalmát.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Mérnök - Üzletkötő felsőfokú megegyezés szerint
Értékesítési menedzser felsőfokú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Irodai asszisztens felsőfokú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Varró munkás szakirányú megegyezés szerint
Konyhai kisegítő 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -
csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
INGATLAN
Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,
hőszigetelt, karbantartott, kétszobás
családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Időpontegyeztetés:
0630-988-5957. (7646K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton,
a városhoz közel, lakható épülettel,
gyümölcsössel, teljes felszereléssel
telek eladó. (Vezetékes víz, kút, villany
van.) Ár megegyezés szerint. Érd.:
0630-4943-470 (7645K)
Becsehelyen a Dózsa György utcában
két szoba + nappalis, egyedi
gázfűtéses + kandallós családi ház
új nyílászárókkal, szép, rendezett
udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes
kerttel, az udvarban egy különálló
egyszobás épülettel eladó
vagy nagykanizsai két szobás lakásra
cserélhető értékegyeztetéssel.
Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.: 0693-
351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Akció! Balatonfenyvesen a vízparttól
hat percre 150 négyszögöl, 90 m2-
es, kétszintes nyaraló 10,9 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 0630-250-3828 (7648K)
Tanulj meg úszni! Bizonytalan
vagy a mélyvízben, nem jó az úszástechnikád?
Megoldjuk. Már öt éves
kortól, nemcsak gyerekeknek. Tel.:
0693-312-798, 0630-319-7662
(7649K)
Fáj a lába, dereka, esetleg a nyaka?
Segít a problémáján, gyógymasszázzsal
várom. Tel.: 0693-312-798, 0630-
319-7662 (7650K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját,
hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint
összegyűjtött reklám újságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723
(7642K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. június 19.
SZOLGÁLTATÁS
2014.06.24. (kedd) 10:00 –
14:00 Letenye
2014.06.26. (csütörtök)
10:00 – 12:30 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
Véradás
Hányszor, de hányszor elhangzott
a fenti kiáltás kispályás focitornák
alkalmával – az ország
számos pontján is – harminc év
alatt az öltözőkben, pályák mellett...
Nos, a pontos számot nem
tudjuk, az viszont biztos, hogy a
harminc esztendeje alapított
TIP-TOP kispályás labdarúgócsapat
aktuális tagjai sokszor kiereszthették
csatakiáltásukat
örömükben.
Ahogy mindennek, úgy az alapításnak
is külön története volt a
kispályás kanizsai topcsapat életében,
mely különböző generációinak
tagjait invitálta a napokban
jubileumi ünnepére. S a futballisták,
focisták, hozzátartozóik csak
jöttek és jöttek, kétséget nem
hagyva afelől: ezúttal jóval többről
van szó, mint egy-egy kispályás
focimeccs néhány tucatnyi
perce – heti egy vagy két alkalommal.
Ez a közösség bizony az évtizedek
alatt fogalommá vált nem csupán
a nagykanizsai tömegsportos
berkekben, de országosan is, amiről
az 1984 óta eltelt harminc év 59
trófeája, dobogós helyezése is hűen
árulkodik. S aki valamennyire is
jártas az igencsak komoly hagyományokkal
bíró kanizsai kispályás
foci berkeiben, a futball mellett
szerzett közös élmények óriási
sztorik alapjait is képezik, melyeket
ezen sorok keretében aligha
lenne ildomos részletezni... Mindenesetre
egy biztos pontja van ennek
a három évtizedes történetnek,
melyet a fő alapító Kónya Antal
frappánsan meg is fogalmazott.
– Nézd, ha újra születnék,
ugyanezt és ugyanígy csinálnám,
ilyen egyszerű az egész – mondta
„Tóni” még azelőtt a hosszú percekig
tartó tapsvihar előtt, mely köszöntésekor
fogadta, s melyet természetesen
száraz szemmel kibírnia
nem is lehetett.
– Sorolhatnám a nagyobbnál nagyobb
meccseket, de például azt
elfelejteni nem lehet, amikor Debrecenbe
voltunk hivatalosak. Akkor
már elég jó névvel bírtunk a
kispályások világában, de mégis
nagy szó volt megverni a Bücs
Zsolttal, Dúró Józseffel, Sándor
Csabával felálló hazaiak együttesét.
Utána évekig üldöztek bennünket,
hogy visszavághassanak,
még külön tornát is szerveztek volna
rá talán, de itt mindezek mellett
a városi csatározások is hoztak hatalmas
küzdelmeket...
Na, meg ott van Beke Barnabás,
az egyik nagy barát, aki szintén
oszlopos tagja volt a csapatnak...
– Igen, igen, az alapítás után
játszottam is vagy nyolc percet –
adta elő nagy komolysággal a
társaság mókamestere –, de ez
sem akadályozhatta meg azt,
hogy a mostani emlékérmet átvegyem...
Fel is hangzott hát nem egyszer
a bűvös „tiki-taká...”, bocsánat,
pontosabban „ciki-cakis” üdvözlés,
s garantálhatjuk, az (inkább)
nyilvános események után az este
tartogatott még fordulatokat, de
hogy köszöntötték, mondhatni ittak
előre az elkövetkezendő harminc
esztendő tiszteletére, afelől
kétségünk nincs...
Polgár László
„Ciki-caki, ciki-caki, hej, hej, hej...”,
avagy három évtized a foci jegyében
Fotó: Polgár László
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (5.) – Balatonfüredi
FC (7.) 13:5
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-
mérkőzés, 21. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai győztesek:
Ladányi Dóra 4, Mógor Evelin 4,
Nagy Réka 3, Salamon Sára 1 és
Ladányi-Nagy R. páros
A tartalékos vendégek ellen a
Ladányi Dóra, Mógor Evelin,
Nagy Réka, Salamon Sára négyes
szerepelt. (Bicsák Bettina az Integrált
Paralimpiai Bajnokságon vett
részt, rajta kívül még Újházi Csilla
hiányzott). A mérkőzés izgalom
nélküli biztos hazai sikert hozott, a
kanizsaiak akkor sorozatban az
ötödik győzelmüket aratták.
Kanizsa Sörgyár SE (5.) – Győri
Elektromos Vasas SK (3.) 11:7
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-
mérkőzés, 22. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai győztesek:
Ladányi 4, Bicsák Bettina 3, Újházi
Csilla 2, Nagy R. 2.
Bravúros győzelemmel zárta a
2013/2014-es NB I-es szezont a kanizsai
együttes, hiszen a harmadik
helyen álló győri csapatot győzte
le. Az őszi mérkőzésen idegenben
biztos győri siker született és ezúttal
is a rutinos vendégek voltak az
esélyesek. A két páros meccs az
előzetesen várt eredményt tükrözte,
mindkettőt a vendégek nyerték.
Egyéniben viszont a hazaiak remekeltek,
hat mérkőzést nyertek sorozatban.
Ezután ugyan feljöttek a
vendégek, de a KSSE végig vezetve
nyerte a találkozót.
A Kanizsa Sörgyár SE női csapata
a bajnokságban végül az ötödik
helyen végzett.
Ötödik helyen
végzett a KSSE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
is csatlakozott a Magyar Úszás
Napja országos eseményhez, így
2014. június 21-én (szombat) a
Kanizsa Uszoda és Strandfürdő
egész nap a diákok és a nyugdíjasok
számára 50% kedvezményt
biztosít a belépőjegy árából.
Kanizsa 2014. június 19. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
-50%
a strandon
Négy napon keresztül zajlott a
térségben a DrávaTour amatőr
kerékpáros verseny, melynek keretében
20 egyesület 120 bringása
falta a kilométereket a horvátországi
Varasdon és Kaproncán
keresztül, Pécsen és Nagykanizsán
át Hévízig – 400 kilométeren
át.
A verseny csütörtökön a varasdi
egyéni időfutamokkal kezdődött,
majd következtek a verseny- és túratávok.
Köztük a Pécs-Nagykanizsa
közötti 152 kilométeres szakasz,
melynek keretében a zalai
TEKER Egyesület kanizsai versenyzője,
Vastag Marcell például
megnyerte a mecseki hegyi szakaszt.
A (kör)verseny befutójára végül
vasárnap kora délután Hévízen került
sor a Nagykanizsa és a fürdőváros
közötti 64 km-es szakasz abszolválásával
és a fentebb említett
nagykanizsai kerekes összetettben
a második helyen végzett. Előtte a
komáromi Brigetio kerékpárosa,
Moravek Lajos zárt, míg harmadik
Nino Berta (horvát; BK Koprivnica)
lett. Női összetettben az alábbi
sorrend alakult ki: 1. Kristijana
Pavlic (horvát; PULS1 Cakovec),
2. Tóth Éva (Kőbányai KTC), 3.
Virág Zsuzsanna (Kaposvári Zsota
Kerékpártúra Egyesület).
P.L.
DrávaTour: második a kanizsai kerekes
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kecskeméten rendezték a 86.
Országos Ifjúsági Úszó Bajnokságot,
melyen a Délzalai Vízmű
SE kiválósága, Molnár Flóra (képünkön)
új korosztályos ifjúsági
csúcsot úszott 50 m-es gyorsúszásban
25,92-vel. A kanizsai
versenyző ezzel részvételi jogot
nyert a július 9-13. között a hollandiai
Dordrechtben rendezendő
ifjúsági Európa-bajnokságra.
Molnár Flóra hosszabbik gyors
számában harmadik lett, míg mellúszásban
elért eredményével a
nyolcadik helyen csapott célba.
Ugyanezen versenyen az idősebbek
mezőnyében helyt állt Zámodics
Márk is, hiszen korábbi megyecsúcsot
adott a múltnak 100 m
gyorson – ezzel az idejével
(54,28) majd egy másodpercet faragott
a korábbin.
P.L.
Várja
Hollandia
az ifi úszó
Eb-n
Az Újpesti TE vívóterme
adott otthont a gyermek, újonc,
és serdülő korú (12-15 évesek)
kardozók csapat magyar bajnokságának.
Az országos viadalon
a Nagykanizsai TE 1866 vívó
szakosztályának kardozói is
pástra léptek 6 csapattal, melyeknek
tagjai Dobó Ádám,
Horváth Barna, Horváth Gergő,
Milassin Mór, Mádé Réka,
Horváth Kitti, Fata Nóra, Abay
Nemes Ádám, Krasznai Kristóf,
Kobra Virág, Kozári Dóra,
Kozári Gábor és Bécsi Zsófia
voltak.
Kanizsai eredmények. Gyermek
fiú kardcsapat (13 csapat): 8-ba jutás:
Nagykanizsai TE 1866 – Esztergom
45-5. 4-be jutás: NTE 1866
– Szigetszentmiklós 45-39. Elődöntő:
NTE 1866 – Újpesti TE 37-
45. Bronzmérkőzés: NTE 1866 –
Vasas 36-45. Az NTE 1866 (Dobó
Ádám, Horváth Barna, Horváth
Gergő) együttese a negyedik helyen
végzett.
Gyermek leány kardcsapat (13
csapat): 8-ba jutás: NTE 1866 I
– TFSE 45-17, NTE 1866 II –
Kertváros I 45-27. 4-be jutás:
NTE 1866 I – UTE II 45- 41,
NTE 1866 II – BVSC 7-45. Elődöntő:
UTE I – NTE 1866 I 45-
24. Az 5-8. helyért NTE 1866 II
– Veszprém 31-45. A 7. helyért:
NTE 1866 II – MTK 33-45.
Bronzmérkőzés: NTE 1866 I –
Vasas 19-45. Az NTE 1866 I
(Mádé Réka, Fata Nóra, Kozári
Dóra) a negyedik, az NTE 1866
II (Bécsi Zsófia, Kobra Virág,
Horváth Kitti) a nyolcadik helyen
végzett.
Újonc fiú kardcsapat (10 csapat):
4-be jutás: NTE 1866 –
Kárpáti Vívóklub 45-27. Elődöntő:
NTE 1866 – Vasas I 45-
43. Döntő: NTE 1866 – Kertváros
31-45. Az NTE 1866
(Milassin Mór, Dobó Ádám,
Horváth Barna, Kozári Gábor;
képünkön) csapata második helyen
végzett.
Újonc lány kardcsapat (6 csapat):
4-be jutás: NTE 1866 – Vasas
30-45. Az 5. helyért: NTE
1866 – UTE II 45-37. Az NTE
1866 (Mádé Réka Horváth Kitti,
Fata Nóra) együttese az ötödik
helyen végzett.
Serdülő fiú kardcsapat (8 csapat):
4-be jutás: NTE 1866 –
Kárpáti Vívóklub 45-41. Elődöntő:
NTE 1866 – Kertváros 26-45.
Bronzmérkőzés: NTE 1866 –
Szigetszentmiklós 36-45. Az
NTE 1866 (Milassin Mór, Abay
Nemes Ádám, Krasznai Kristóf)
csapata a negyedik helyen végzett.
P.L.
Ezüst a csapat országosukról
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. június 19.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. június 1-30-ig érvényes.
A CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI ERDEI VASÚT
KISVASÚT NAPJA
A ZALAERDő Zrt. szeretettel várja kedves
Utasait a Csömödéri ÁEV Erdei Vasút Napján
2014. június 28-án, szombaton
MENETREND:
Gőzmozdonyos járat:
Indulás Érkezés
7.45 Csömödér 9.00 Lenti
10.00 Lenti 11.05 Csömödér
13.00 Csömödér 14.15 Kistolmács
14.30 Kistolmács 15.45 Csömödér
(zenés járat)
Diesel mozdonyos járat:
Indulás Érkezés
8.30 Csömödér 9.40 Kistolmács
(kerékpáros járat)
10.00 Kistolmács 11.10 Csömödér
13.00 Csömödér 14.00 Lenti (zenés járat)
14.50 Lenti 15.50 Csömödér
16.40 Csömödér 17.40 Lenti
16.15 Csömödér 17.25 Kistolmács
17.40 Kistolmács 18.50 Csömödér
Fotós járat Mk + Nosztalgia kocsi
13.00 Csömödér 14.10 Zajda-Doboskert
14.30 Zajda-Doboskert 15.00 Csömödér
20-20 perc fotózási szünet Zajda-Doboskert
felé a Csömödéri tó utáni bevágásnál, a
Nyúldombon és a Zajdai deltánál.
(Visszaúton Csömödérig nincs megállás!)
PROGRAMOK:
8.30 Kerékpárverseny (Kistolmácsig
vonattal, onnét vissza kétkeréken.
Nevezés Csömödérben, a vonat indulása
előtt.). 11.15 Csömödér Megnyitó beszéd:
Rosta Gyula vezérigazgató. 11.25 – Vasúti
oktatókocsi bemutatása – C-50-es felújított,
tavaly bemutatott diesel mozdony
szemléltetése munka közben. 11.45 Játszótéravató,
a felújított turistaszálló bemutatása.
12.00 Rajz- és fotópályázat, illetve
a kerékpárverseny díjátadója.
Csömödéri Vasútüzem (8957 Csömödér, Vasút út 2., 0692/579-033; 0630/474-2146, 0630/474-2079
kreatív foglalkozás
arcfestés, bűvész
játszóház, géppark
bemutató
vasútmodellbemutató
www.zalaerdo.hu
XXVI. évfolyam 23. szám
2014. június LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 26. Kanizsa
A Nagykanizsáról és környékéről
történt bevagonírozás 62.
évfordulója alkalmából megemlékezést
tartott az önkormányzat
és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak
Egyesülete a vasútállomáson.
Emlékező beszédében Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő hangsúlyozta:
„az a hatalom és az az eszme,
amely kiragad gyökérzetéből egy
közösséget, amely a múltat akarja
végképp eltörölni, úgy, hogy elűzi
otthonából embertársait, az a világot
és a létezést kívánja megsemmisíteni.
A mai nap azért gyűltünk
össze újra, hogy tanúságot tegyünk
amellett, hogy a világot és a létezést
nem engedjük elvenni és eltörölni.
Azért jöttünk el, hogy kiálljunk
értékeinkért és hagyományainkért,
és fennhangon kimondjuk
közösen, hogy ez az esemény nem
történhet meg soha többé. Mert mi
úgy gondoljuk, hogy a kiállás és az
emlékezés az egyik legnagyobb
erő, amit egy közösség felmutathat
minden arctalan hatalommal
szemben, tükröt tartva neki saját
emberi együttérzésével és erkölcsével.
Ezért kell újra és újra öszszegyűlnünk
minden évben és emlékeznünk
egyszerű emberi sorsokra,
akiktől elragadták az otthonukat,
kitépték a gyökereiket, és
Hortobágyra vagonírozták őket,
meg akarván semmisíteni múltjukat
és jövőjüket – figyelmeztetett a
városvezető. – Hiszen nem feledhetjük,
hogy családok ezreit vitték
62 éve ezen a napon 12 munkatáborba
az ország nyugati és déli határvidékéről,
köztük sokakat
Nagykanizsáról – folytatta. – A kitelepítetteknek
alig egy órájuk volt
holmijuk összeszedéséhez, irataikat
elvették, s új lakhelyükön csak
mintegy fél méter széles ágyon
kaptak helyet. Kényszermunkájukat
az ottani falvak állami gazdaságaikban
végezték, egészen addig,
amíg az első Nagy Imre-kormány
1953 júliusában amnesztiát
hirdetett, és az év őszén feloszlatták
az internálótáborokat. A kárvallott,
meghurcolt családok azonban
otthonaikba nem térhettek vissza,
és csak segédmunkára vették
(folytatás a 2. oldalon)
A kiállás és az emlékezés
az egyik legnagyobb erő…
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Gyorsított
személyautó
tanfolyam indul
július 8-án
rendkívüli kedvezménnyel
gyakorlati vezetés:
2400 Ft/óra
A július 9.-ei gépkezelői
hatósági vizsgára
jelentkezési határidő:
június 30.
A július 12.-ei GKI vizsgára
jelentkezési határidő:
július 2.
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. június 26.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Egészségügy
(folytatás a címlapról)
fel őket. A rendszerellenesnek
nyilvánított elhurcoltak házát, vagyonát
így végleg elkobozták,
amivel a lakosságot kívánta a hatalom
megfélemlíteni. Mert ma már
tudjuk, hogy nem csak a tomboló
fizikai erőszak, a tomboló fizikai
diktatúra képes a megfélemlítésre,
emberek és egy egész társadalom
leigázására. Hasonlóan rettenetes a
szellemi diktatúra is – hívta fel a figyelmet
a polgármester –, amely
ravasz és aljas lépéseivel fokrólfokra
számolja fel a biztonságot,
az emberi kapcsolatok igazságát,
és sorol hátrébb egész emberi társadalmi
közösségeket, rétegeket. A
kommunista vörös ragály évtizedeken
keresztül tartó uralma ezáltal
legalább olyan pusztítást végzett
a közösségek és az értékek területén,
mint a barna terror, amely
emberek millióit pusztította el
ugyanilyen embertelen és aljas politikai
indokokkal. Emlékezni jöttünk.
Emlékezni azokra – ismételte
meg az ünnepi szónok –, akiket
a kommunista rezsim megfosztott
álmaitól, és megpróbált megfosztani
múltjuktól és jövőjüktől, vagyis
otthonuktól. Ők ezzel – szomorú
valóság – időlegesen elvesztették
a világukat és a felejtés áldozatává
váltak évtizedekre. A mai
alkalommal azonban lehetőség van
arra, hogy e felejtés homályából
újra élővé és létezővé válhassanak,
hogy valódi otthonra leljenek a mi
lelkünkben is a közös emlékezés
erejéből merítve.”
Zárógondolatában Cseresnyés
Péter kiemelte: „a mai alkalom arra
is lehetőség, hogy kinyilvánítsuk
együttérzésünket és elmondjuk,
nem felejtjük el azt a kort, és
nem felejtjük el őket sem. Kinyilvánítjuk
azt is, hogy ezzel az emléktáblával
és szóban is emlékeztetünk
mindenkit arra, kik követték
el és milyen gyalázatos eszme
zászlaja alatt az ellenük elkövetett
bűnöket. Mert emlékeznünk és
emlékeztetnünk kell. Ez erkölcsi
kötelességünk. Éljünk tehát e lehetőséggel
és tegyük kötelességünket,
hogy a jövő ne adjon alkalmat
újabb embertelenség elkövetésére.”
A megemlékezést – melyen
közreműködött énekkel és szavalattal
Paulik Flóra, valamint Jerausek
István – koszorúzás zárta.
B.E.
Minden évben eljön a nap,
amikor a Kanizsai Dorottya
Kórház dolgozói – egy feltöltődéssel
kecsegtető rendezvény
erejéig – „szögre akasztják fehér
ruhájukat”, és családias hangulatban
együtt ünnepelnek a Csónakázó-
tónál. Idén sem történt
ez másként a hagyományos,
Semmelweis-napon, amit az időjárás
ugyan kissé szabotált, ám
ennek ellenére mégis fergeteges
hangulat töltötte be a pénteki
eseményt.
A programok már kora reggel
elkezdődtek a Csótónál. Sok más
mellett főzőverseny, lovasbemutató,
foci torna gondoskodott a kórház
kollektívájának, hozzátartozóiknak
és a meghívott vendégeknek
teljes kikapcsolódásáról, mi több,
még báli zenekar is „húzta” a talpalávalót.
A Semmelweis Ignác születésének
évfordulója alkalmából megtartott
ünnep nyitányán elsőként
Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
üdvözölte a megjelenteket, köztük
Rigó Csaba megbízottat.
Beszédében pedig azokról a
nagyléptékű, mintegy 4 milliárd
forint összértékű fejlesztésekről
adott összegzést, amik az idei év
során végbementek az intézményben:
ezek eredményeként megújult
a Sürgősségi Osztály és a Központi
Diagnosztikai Tömb. A főigazgató
szólt még azokról a korszerűsítésekről
is, melyek több osztályt
érintettek.
– Azonban mindez a dolgozók
hozzáállása nélkül – ami valóban
rendkívülinek mondható – nem
ment volna zökkenőmentesen – ismerte
el Dr. Brünner Szilveszter,
egyben megköszönte példaértékű
munkájukat.
Szintén kiemelten szólt azokról
a korszerűsítésekről, melyek a közeljövőben
zárulnak le – mint a
Pszichiátriai Osztály rehabilitációs
részlegének rekonstrukciója. A
223 millió forintból megújult részleg
ünnepélyes átadását épp a
napokban tartják.
A főigazgató hangsúlyozta, a
kórházi-újítások végére még közel
sem kerül pont a hangoztatott fejlesztések
befejeztével.
Majd Dr. Reiter József Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minőség-
és Szervezetfejlesztési Intézet
főigazgató-helyettese többek közt
annak adott hangot szavaival,
hogy a Kanizsai Dorottya Kórház
az egészségügy „erős bástyája”,
mindez pedig az intézmény vezetésén
túl a dolgozók érdeme.
Ezt követően Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke mondott köszöntőt
a városvezetés nevében.
Rávilágítva a kórházi dolgozók áldozatos,
elhivatott munkájára,
amiért az egészségügyben nap
mint nap tevékenykedők tiszteletet,
megbecsülést érdemelnek. A
beszédek után került sor a kitüntetések
átadására. Főorvosi kinevezést
kapott Dr. Simon Éva (Általános
sebészet), Dr. Varga Zsuzsanna
(Neurológia), Dr. Gerócs Zsuzsanna
(Neurológia), Dr. Szalóczy
Natália (Szemészeti osztály) és
Dr. Kolonics Judit (onkológia).
A betegek szavazatai alapján
„kiváló kórházi dolgozó” címmel
Somogyiné Horváth Gyöngyi (ápoló,
Sebészeti osztály) munkáját ismerték
el. A Semmelweis-emlékérmet
idén Dr. Bálint István, a
Mikrobiológiai Laboratórium osztályvezetője
vehette át. A „Támogatói
plakettet” pedig a Szabadics
Zrt-nek ítélték.
Főigazgatói dicséretben részesült
Dr. Marada Györgyi (Higiénikus
főorvos), Bognár Csaba (osztályvezető,
Informatikai osztály),
az Üzemeltetési osztály gondnoki
csoportja, Néber Piroska (vezető
ápoló, Radiológia), Váriné Andróczi
Piroska (Intenzív therápiás
osztály), Marosfalvi Viktória (vezető
ápoló, Sürgősségi Betegellátó
Osztály), Tolnainé Gurdán Alíz
(Központi műtő), Németh Ferencné
(vezető asszisztens, Anaesthesiologia)
és Déri Gyöngyi (osztályvezető
főnővér, Szülészet-Nőgyógyászat).
Az ünnepélyes ceremónián a
főzőverseny legjobbjait is jutalmazták.
Nem volt könnyű dolga a
zsűrinek, ugyanis 25 csapat mérettetett
meg az étel-rangadón,
így (többnél több) jobbnál-jobb
„bográcsremekeket” kellett végigkóstolniuk
az ítészeknek, mire
a végeredményt „kifőzték, sütötték.”
A legízletesebb ételt a Radiológiai
osztály csapata, a legeredetibbet
a Kardiológia dolgozói,
a legkülönlegesebb, „Csótói
zűrzavar” nevű ételt a Pszichiátria
alkalmi szakácsai főzték. Legjobb
szakács Molnár János lett
nyúlpörköltjével, legjobb tálalás
címet a gyógytornászok formációja
érdemelte ki.
Sz.Zs.
Egy nap, ami nem a gyógyításról,
Fotó: Szabó Zsófia
a kikapcsolódásról szólt
Kanizsa – Esélyegyenlőség 2014. június 26. 3
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. 2007-
ben alakult át közhasznú társasággá
a támogatási feltételek változása
miatt. 2009-ben pedig nonprofit
kft.-vé alakult, melynek
ötödik évfordulóját ünnepelték
minap a Hevesi Sándor Művelődési
Központ aulájában nyílt kiállítással.
Atárlat megnyitóján a köszöntőt
Cseresnyés Péter polgármester
mondta. Arról is beszélt, hogy a kiállítás
egy politikai cél megvalósulását
is tükrözi, hiszen a 2010-ben
felálló kormány egyik célja a teljes
foglalkoztatás volt.
– Ennél a gazdasági társaságnál
csökkent munkaképességűek dolgoznak.
Ez azt mutatja, szükség
van minden ember munkájára. A
kiállítás pedig bemutatja, a csökkent
munkaképességű emberek értékes
és minőségi munkát végeznek.
Ugyanis, ha nem így lenne,
nem lennének olyan megrendeléseik,
amelyeket külföldön is értékesíteni
tudnak. Amostani kiállítás
és a cég eredményei azt mutatják,
hogy minőséget állítanak elő –
hangsúlyozta a polgármester.
Ezt követően tett említést Cseresnyés
Péter a Polgármesteri Hivatallal
közösen kidolgozott pályázatról,
melynek köszönhetően a
szociális foglalkoztató bővíteni
tudja a szolgáltatásainak körét és a
munkahelyeknek a számát. Ennek
a nyertes programnak köszönhetően
közel 96,5 millió forint támogatást
nyertek. Az Autistákért Nagykanizsán
című projektet április 1-
jén kezdték el megvalósítani és
2015. május 31-ig a tervek szerint
be is fejezik. A pályázat fő célja az
infrastrukturális fejlesztés, melynek
keretében a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft.
a Petőfi Sándor utca 5. szám alá
költözhet. A program keretében
megvalósítják a teljes fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítést.
A foglalkoztató jelenlegi
tevékenységi körét az új foglalkoztatotti
– autizmus spektrumzavarral
élő – csoport foglalkoztatásának
elősegítése érdekében új tevékenységekkel
kívánja bővíteni.
– Azzal a reménnyel mondok
ma köszöntőt, hogy a szociális
foglalkoztató tervei megvalósulnak,
folytatják a jó minőségű munkát,
amit eddig végeztek és a kft.
egyre több megrendelést kaphat és
egyre kevesebb támogatással tudja
működtetni a gazdasági társaságot,
egyre nagyobb létszámban fognak
majd dolgozni – zárta megnyitóját
a polgármester.
Boros Attila, a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal, Foglalkoztatási
Rehabilitációs Osztályának
Főosztályvezetője megnyitójában
elmondta, 2012 radikális
változásokat hozott a megváltozott
munkaképességű munkavállalók
ellátása, foglalkoztatása tekintetében.
A társaság 108 munkavállalót
foglalkoztat, melyből 78 fő megváltozott
munkaképességű. A kormány
különösen fontos szerepet
játszott abban, hogy a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása
minél magasabb szinten valósulhasson
meg. Ezt szolgálta a
támogatási rendszer átalakítása és
az, hogy évente mintegy 30 milliárd
forinttal támogatja a kormány
a megváltozott munkaképességűek
munkavállalók foglalkoztatását.
Kiemelte, a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató Nonprofit
Kft.- t a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal 2010-ben Kiemelt Tanúsítvánnyal
védett foglalkoztatóvá
minősítette. Ez azt jelenti, hogy
teljesítette a rehabilitációs foglalkoztatás
legmagasabb szintű elvárásait,
feltételeit.
A kiállítást Lérántné Mátés Valéria
ügyvezető mutatta be. Kiemelte,
a tárlat célja, hogy bemutassák, a
szociális ágazathoz tartozó intézményből,
hogyan alakulnak át, sok
irányba mutató és lehetőségeket biztosító
szervezetté a társaságnál dolgozó
megváltozott munkaképességű
munkavállalók számára. A tárlatban
egyedi kézműves termékek, az Uniós
követelményeket kielégítő a müncheni
Allianz Aréna VIP páholyába
gyártott üléshuzat, az Oktoberfesten
viselt népviseleti blúzok, illetve az
osztrák megrendelésre készített bio
ágyneműk is megtekinthetőek.
V.M.
A szociális foglalkoztató kiállítása a HSMK-ban
Fotó: Varga Mónika
A Pszichiátriai Betegek IX. Országos
Színjátszó és Művészeti Találkozójára
került sor a Medgyaszay
Házban. Atalálkozón résztvevők
két területen mutatkozhattak
be, a színjátszás és a kreatív alkotómunka
terén, ugyanis a két napos
rendezvény ideje alatt a helyszínen
megtekinthetők voltak a kliensek
alkotásai is.
A Nemzeti Együttműködési Alap
és városunk támogatásával megvalósuló
rendezvényre érkeztek többek
között Bázakerettyéről, Zalaegerszegről,
Szolnokról, Sopronból,
Szentgotthárdról, Zalaapátiból, Budapestről
és Mohácsról.
– A két nap folyamán olyan emberek
számára szerveztek minősítő
versenyt, akik a mindennapi életben
segítséget igényelnek. Számukra lehetőség
nyílik arra, hogy megmutassák,
hogy önállóan és segítséggel
milyen művészeti tevékenységre
képesek – mondta köszöntőjében
Cseresnyés Péter polgármester.
A találkozót dr. Győri László nyugalmazott
főorvos nyitotta meg. Beszédében
elmondta, már országosan
elfogadott gyakorlattá vált, hogy a
pszichiátriai betegek rehabilitációját
emberségünk alapvető motívumai a játék,
a humor, a másik ember helyzetébe
való beleélés képessége, a konfliktusok
megoldása, a jó és a rossz harca
egészítik ki. Ahogy elmondta, a kliensek
ezen kiegészítő kezelések során
egészen mások lesznek, elmúlik a szorongásuk,
a szomorúságuk, a közömbösség,
megváltozik a testbeszédük és
felfedezik a közösséghez való tartozás
örömét. Egészében levetkőzték a betegség
álarcát, újra önmaguk lettek.
– Szinte az egész országból érkeztek,
hogy megmérettessék magukat
egymás és a zsűri előtt. Nem
titkolt cél, hogy a versenyben jó
eredményeket érjenek el, de a lényeg,
hogy eljöttek, élményeket
gyűjtenek és nem bánkódnak a kudarcokon
– mondta dr. Győri László.
A színpadi produkciókat a zsűri
tagjai Bódy Éva humán szervező,
viselkedésterapeuta, Prof. Szűcs
Attila pszichiáter, Stefán Gábor
koreográfus és Perényi Balázs
rendező figyelték árgus szemekkel.
V.M.
A művészet gyógyító ereje Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Közgyűlési 4 sorok 2014. június 26.
A közgyűlésen elfogadták a
mezei őrszolgálat létrehozására
vonatkozó javaslatot. Ennek értelmében
a nyilvántartásba vételi
eljárás lefolytatását, a személyi
feltételek biztosítását, valamint a
szükséges eszközbeszerzés lebonyolítását
követően a mezőőrök
szeptember 1-jétől kezdhetik
meg a munkájukat a Szentgyörgyvári
hegyen és a mórichelyi
zártkerti ingatlanokban.
Ebben az évben lakossági hozzájárulás
nélkül.
Ahogy arról már többször olvashattak
lapunkban, azért került napirendre
a mezei őrszolgálat létrehozása,
mert a lakosság részéről
több alkalommal felmerült, hogy
szükség lenne a szolgálat bevezetésére
a terménylopások visszaszorítása
és a külterületi illegális
hulladéklerakók felszámolása céljából.
A törvényben meghatározottak
szerint a mezőőrök feladata az
önkormányzat közigazgatási területén
található termőföldek, az
azokon levő és azokhoz tartozó
termények és termékek felszerelések,
eszközök, haszonállatok valamint
mezőgazdasági építmények,
földmérési jelek őrzése valamint
védelme és ennek érdekében szükséges
intézkedések foganatosítása.
Azt remélik, hogy a fokozottabb
hatósági jelenléttel csökken a területen
elkövetett jogellenes cselekmények
száma. Erre nagy szükség
lenne, hiszen a szolgálat létrehozását
indokolják a Nagykanizsa vonzáskörzetében
lévő zártkertek bűnügyi
adatai is.
Ezzel kapcsolatban lakossági
fórumot tartottak a kiskanizsai, a
palini, a miklósfai és a bagolai városrészekben.
A Miklósfán megtartott
fórumon a Kertbarát kör
tagjai kérték, hogy Szentgyörgyvári
hegyen is hozzák létre a mezőőri
szolgálatot a terménylopások
visszaszorítása, a külterületi illegális
hulladéklerakók felszámolása
és a különböző jogszabályokban
előírt közösségellenes magatartások
ellenőrzése érdekében.
A legutóbbi közgyűlésen elfogadták
a mezei őrszolgálat létesítéséről,
a működtetéséről szóló önkormányzati
rendeletet, valamint a
szolgálat nyilvántartásba vételéhez
és működéséhez szükséges intézkedések
megtételére vonatkozó javaslatot.
Amezei őrszolgálat létrehozására,
két fő mezőőr alkalmazása esetén
2,5 millió forint szükséges. Az
állami hozzájárulás mértéke egymillió
forint. A szolgálat fenntartásánál
2,1 millió az állami hozzájárulás
költsége. Az összes kiadás 7,
9 millió. A mezőőröknek 366 hektárt
kell ellenőrizniük.
A Város Napja után az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság javaslata alapján
a 11. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivált a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület fogja szervezni.
A gasztronómiai és kulturális
eseményre szeptember 12-én és
13-án kerül sor. A rendezvény középpontjában
a zalai tájétel a dödölle
és a finom zalai borok állnak,
továbbá számos szórakoztató
programmal várják az érdeklődőket.
Aki pedig kihívásra vágyik, az
benevezhet a dödöllekészítő versenyre.
Közgyűlési interpellációjában
a felől érdeklődött Sajni József
önkormányzati képviselő, hogy
milyen terveket, előkészített projekteket
hagy a most regnáló önkormányzat
a következőre.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester kifejtette: az önkormányzat
teljes mértékben felkészült
a következő ciklus fejlesztéseinek
előkészítésére és végrehajtására,
nincs akadálya az operatív
programokhoz történő kapcsolódásnak,
a források megszerzésének
és a tervezett fejlesztések határidőben
történő megvalósításának
2014-2020 között.
A polgármester utalt arra is,
hogy a kormány a közelmúltban
áttekintette a Brüsszelnek benyújtandó,
következő hét éves eu-s
költségvetési időszak keretprogramjait
és véglegesített 8 operatív
programot. Ezekből kitűnik, hogy
a cél a közvetlen gazdaságfejlesztés
súlyának növelése, a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív
Program (GINOP), a Területfejlesztési
Operatív Program
(TOP) és Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program
(VEKOP), melyekre a rendelkezésre
álló mintegy 7500 milliárd
forintos forrás 60 százaléka jut.
A TOP jelentős változást hoz a
hazai fejlesztéspolitikában – tette
hozzá a polgármester. Míg, eddig a
centralizált döntéshozási folyamatok
lassíthatták bizonyos helyi projektek
megvalósulását, addig a
megyei döntéshozók bekapcsolásával
garantálható a helyi igények
maximális figyelembe vétele. Azaz,
a pénzek felhasználásáról mostantól
a helyi közösségek, az önkormányzatok
döntenek, csak a
központi koordináció marad a kormányzatnál.
A programhoz történő kapcsolódás
előkészítését az önkormányzat
időben megkezdte, és ütemezve
hajtja végre. Ennek keretében elkészült
a város kormányrendelet
szerinti Településfejlesztési Koncepciójának
és Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának önkormányzati
egyeztetési dokumentációja,
melyet a februári soros ülésén
tárgyalt meg és fogadott el a
közgyűlés. Az operatív programokhoz
történő kapcsolódás további
lépéseként készülhetnek el
azok a konkrét tervdokumentációk,
amik főként a gazdaságfejlesztést,
közte az Ipari Park fejlesztését
célozzák.
Jelenleg a közgyűlés döntésének
megfelelően előkészítés alatt van
az önkormányzati intézmények
energetikai korszerűsítése, továbbá
a közvilágítás fejlesztése tárgyában
a dokumentációk készítése.
Ezen felül természetesen rendelkezik
az önkormányzat jelentős
számú konkrét tervdokumentációval,
amelyek többek között az intézményi
felújítás, út- és kerékpárút
építés, út- és járdafelújítás, csapadékvíz-
elvezetés, közvilágításbővítés,
akadálymentesítés, intézménybővítés,
sportlétesítményépítés,
strand-, uszoda-, szociális
és alapellátási intézmény, valamint
közterület-fejlesztés témakörökben
készültek el.
A mórichelyi hegyen lévő telektulajdonosok
képviseletében
Kovács János és Sajni József önkormányzati
képviselő is felszólalt
a közgyűlésen. Mindketten a
liszói elágazóból elszállított
utasváró pótlása felől érdeklődtek.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester elmondta, az utasvárót
a közelmúltban tönkretette a
vihar. A széttöredezett felépítmény
jelenleg a VIA Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. telephelyén,
az Állatvásár téren található,
de a társaság tájékoztatása szerint
olyan károsodást szenvedett, hogy
nincs lehetőség az újbóli összerakására,
felépítésére. Az önkormányzat
támogatja új utasváró elhelyezését,
de ehhez nem áll rendelkezésre
a 2014. évi költségvetésben
a szükséges forrás. Az
igényt az elkövetkező évek fejlesztési
programjának tervezése során
figyelembe veszik, és megfelelő
döntés esetén telepíthető lesz a váró.
A Király utca 31. szám alatti
társasház parkolási helyzetét vetetette
fel közgyűlési interpellációjában
Tóth Nándor önkormányzati
képviselő, s kérte Cseresnyés
Péter polgármester segítségét
az ügy megoldása érdekében.
A képviselő utalt rá, hogy bizonyos
napokon, elsősorban hétvégén,
szombaton és a vasárnapi
bolhapiac alkalmával, valamint
nagyvásárok idején meglehetősen
áldatlan állapotok uralkodnak
a háztömb udvarában. Az ott
lakók nem tudják megközelíteni
a lakásaikat, nem tudnak parkolni.
A lakókkal folytatott megbeszélések
során három megoldási
javaslat született. Az első szerint
maradjon minden a régiben, ami
nem jó senkinek sem, hiszen a
változatlanság mellett döntenének.
Második megoldásként sorompóval
lezárnák az udvart, ami
vegyes tulajdonban van, hiszen az
önkormányzat is tulajdonos, a lakók
egy része is, és üzletek is találhatók
ott. A képviselő információja
szerint a lakók közül sem támogatná
mindenki a sorompóval
történő lezárást, ami értelemszerűen
azt jelenti, hogy aki nem támogatja,
az nem is járulna hozzá a
költségekhez. A harmadik megol-
Létrehozzák a mezei
őrszolgálatot
Bor- és dödölle
fesztivál
tizenegyedszer
Fejlesztésekről,
előkészített
projektekről
kérdezett Sajni József
Támogatják a liszói
elágazónál új
utasváró elhelyezését
Parkolási gondok
megoldását sürgette
Tóth Nándor
Kanizsa – Közgyűlési 2014. június 26. sorok 5
A művelődési intézmény nagytermében
megrendezett ünnepségen
először Manci néni fia, Endre
szólt az egybegyűltekhez, majd
Fliszár Károly főesperes felolvasta
Balázs Béla megyéspüspök jókívánságokat
tartalmazó levelét. A
város nevében Dénes Sándor alpolgármester
virágcsokrot és emléklapot
adott át. „Önnek a Jóisten
100 szép évet adott, amelyben biztos,
hogy voltak nehéz napok, de
volt sok szép is. Nekem meg az
adatott meg, hogy taníthatom
Ádám unokáját a gimnáziumban.”
– jegyezte meg, s végezetül a családja
körében eltöltött sok boldog
esztendőt kívánt.
Nem kellett szólásra buzdítani
Manci nénit, az alpolgármester
szavait követően mindenkinek
megköszönte a szép napot, és azt
javasolta, valamennyien kövessék
a példáját, s a 100 év eléréséhez kitartást,
erőt, megbocsátani tudást
és sok szeretetet kívánt.
A köszöntést Kámánné Szép Terézia
igazgatónő folytatta, aki 25
éve ismeri Manci nénit. Amikor
egy külső cég munkatársaként 25
évesen az intézménybe került, nagyon
sok szeretetet, energiát, biztatást
kapott tőle. Jellemző volt rá
a pozitív gondolkodás, az optimizmus.
A szomszédban lakott, és
szinte minden nap bejött hozzájuk,
tanította, nevelte őket 76 évesen.
Az igazgatónő szavait követően a
köszöntők hivatalos részét a művelődési
ház Kodály Zoltán énekkara
zárta.
A jeles nap alkalmából a Magyar
Vöröskereszt nagykanizsai
Házi Segítségnyújtó Szolgálata is
meggratulálta 100. születésnapján
ellátottját, Pétervári Jánosnét.
B.E.
A száz éves Manci nénit köszöntötték Fotó: Bakonyi Erzsébet
dás lenne Tóth Nándor szerint a
legjárhatóbb út, mely szerint fizetőparkolót
kellene kialakítani az
udvarban. A lakóknak egy kedvezményes
éves bérleti díjat lehetne
megállapítani, vagy esetleg
egy autó után akár ingyen is parkolhatnának.
A városlakók és az
idegenek számára pedig kiemelt
tarifával díjfizetőssé kellene tenni
az udvarban történő parkolást. A
képviselő arra kérte a polgármestert,
vizsgálják meg, hogy a következő
parkolási rendelet módosítás
alkalmával megvalósítható-e
javaslata.
Válaszában Cseresnyés Péter
megerősítette: a társasház belső
udvara szinte teljes egészében önkormányzati
tulajdonú közterület,
és emiatt az udvar sorompóval történő
lezárását nem támogatja. A fizető
parkolási övezet erre a területre
történő kiterjesztését a rendszer
üzemeltetőjével, a VIA Kanizsa
Városüzemeltető Zrt.-vel még
egyeztetni kell. A polgármesteri
hivatal felveszi a kapcsolatot a társasággal
és megvizsgálják a javaslat
lehetőségét – zárta válaszát a
polgármester.
Az Erzsébet téren elhelyezett
vármakett és a Kanizsa Centrumnál
lévő út, vagy éppen annak a
hiánya ismét szerepelt Dr. Károlyi
Attila önkormányzati képviselő
közgyűlési interpellációjában.
A városatya véleménye szerint
nagyobb örömet szerezne a város
az embereknek, az idelátogató turistáknak,
ha – a Kanizsa térképhez
hasonlóan – máshova helyeznék
el az alkotást.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester utalt rá, hogy a vármakett
üvegfelülete a közelmúltban
megsérült. Annak érdekében,
hogy megvédjék a további károsodástól,
a VIA Kanizsa Városüzemeltető
Zrt. OSB lapokat helyezett
rá. A kijavításának módját átgondolják,
és későbbi sorsáról egyeztetnek.
Többek álláspontja szerint
más műszaki megoldást kell alkalmazni
annak érdekében, hogy a
nagyközönség számára is jól látható
legyen a mű.
A képviselő másik kérdésére
válaszolva a polgármester megjegyezte,
a Keleti városrészt és a
Kanizsa Centrumot összekötő járda
állapota indokolttá teszi a felújítást.
Ugyanakkor számos hasonló
igény érkezik be folyamatosan
a hivatalba. A 2014. évi felújításokat
tartalmazó programban
nem szerepel a jelzett beavatkozás,
ezért az idei évben nem biztosított
hozzá a szükséges forrás.
Az elkövetkező évek fejlesztéseinek
előkészítő anyagában természetesen
ismét szerepeltetni fogják
a kérést.
B.E - V.M.
Vármakettről, járdáról
interpellált Dr. Károlyi
képviselő
Meghitt családi ünnepség helyszíne volt a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház. Pétervári Jánosnét, Manci nénit, a család szeretett
Manci mamáját 100. születésnapja alkalmából a családja, a gyermekei,
az unokái és dédunokái mellett rokonok sokasága köszöntötte.
Bensőséges, családias légkör
töltötte be a Honvéd Kaszinó
tükörtermét a „Mindenkori
Bölcsődei Dolgozók” találkozóján.
Az immár ötödik alkalommal
megrendezett ünnepségen
a kanizsai kisgyermeknevelőintézmények
közel 150, egykori
és jelenlegi munkatársa vett
részt.
A megjelenteket Körmendi Viktória,
az Egyesített Bölcsőde intézményvezetője
üdvözölte. Majd
Cseresnyés Péter köszöntötte a „jövő
generációt nevelő” bölcsődei
dolgozókat, akiknek – „felelősségteljes
munkájáért” – megjár az elismerés
és a tisztelet. Apolgármester,
országgyűlési képviselő kihangsúlyozta:
bízik abban, hogy a kormányzat
részéről a megbecsülésiszándékot
a kisgyermeknevelésben
tevékenykedők érzik.
A bölcsődei hálózat fejlesztés
fontosságának is hangot adott Cseresnyés
Péter, illetve annak, hogy a
bölcsődei dolgozók „mintát”, példát
mutatnak a következő generációnak.
– Hiszen önök azok, akik második
családjai minden egyes, bölcsődébe
járó gyermeknek. Ennek megfelelően
maradandó értékeket adnak
nekik – mutatott rá a városvezető.
Szólván az oldott hangulatú találkozó
céljáról is, amely – mint elmondta
– jó alkalom eszmecserére. – Hiszen
a nyugdíjas kollégáktól olyan
tudást, tapasztalatot sajátíthatnak el
az aktív bölcsődei dolgozók, amiket
munkájukban kamatoztathatnak –
mutatott rá Cseresnyés Péter, egyben
elismerését is kifejezve a rendezvény
létrejöttéért, értékközvetítő
mivoltáért.
Dénes Sándor alpolgármester
pohárköszöntőjében a „legszebb
hivatás” dolgozóit méltatta.
– Kisgyermekeket nevelni a legcsodálatosabb
dolog a világon.
Ugyanakkor mindez nem kis feladat,
és ezt azok a szülők is tudják,
akiknek bölcsődébe járnak a gyermekei.
Viszont az önök jóvoltából
érzik és tudják, jó kezekben vannak
csemetéik – ismerte el az alpolgármester.
A beszédek után az ünnepséget
kulturális műsorok színesítették: a
Péterfy tagintézmény felső tagozatos
kórusa, valamint a Napraforgó
Bölcsőde dolgozói közössége lépett
pódiumra.
Ezt követően Körmendi Viktória
intézményvezető tartott tájékoztatót
arról a (hiánypótló) kiadványról,
ami a nagykanizsai kisgyermekellátás
történetét mutatja
be, s amelyet hamarosan kézbe is
vehetnek az érdeklődők.
A találkozó „szeretetvendégséggel”
zárult.
Sz.Zs.
A jövő nemzedékét nevelik
Kanizsa – Fesztivál 6 2014. június 26.
Ünnepélyes sörcsapolással és
sörkóstolással vette kezdetét a
III. Kanizsai Sörünnep Nagykanizsán.
Az Erzsébet téren felállított
nagysátorban érdeklődők és
fúvószenekarok jelenlétében
Karádi Ferenc alpolgármester
nyitotta meg a fesztivált.
A közönség kérésére a szervező
Nagykanizsa Turizmusáért Egyesület
az őszi időpontról előbbre
hozta, június végére tette át a III.
Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari
találkozó időpontját. Bár
még kissé szemerkélt az eső a délutáni
megnyitó előtt, de nem kellett
eltakarni az árusoknak a színes
kerámiakacsákat, gombákat, korsókat,
ruhákat, ékszereket, és a határon
túlról, Csáktornyáról érkezett
vásározó sem rejtette el a néhány
nézelődő szeme elől az élénk
színekben pompázó kerti díszeit, a
kerámiacsigákat és békákat, a seprűn
lovagló boszorkányt, valamint
a mesébe illő madárijesztőt.
Az első fellépő, a Nagykanizsai
Fúvószenekar messzire hallatszó
pergő ritmusú muzsikájával a
nagysátorba csalogatta a téren nézelődőket.
A kétnapos rendezvényen
mintegy harminc fajta, közöttük
kézműves sört is kóstolgathatott
a látogató. Volt is mire inni,
hiszen a sörhöz kiválóan illő
gasztronómiai ínyencségekről
sem feledkeztek meg a szervezők.
A Székesfehérvárról érkezett vállalkozó
például a számtalan ínycsiklandó
finomság között pityókás
pacskerral várta a pultnál a
vendégeket.
Az iszogatás és a falatozás közben
számtalan koncert, sÖrömzene
szórakoztatta a közönséget.
Érdemes volt kimozdulni otthonról
és eljönni Nagykanizsa legfiatalabb
rendezvényére, amely méltó
folytatása a régi sörfesztiváloknak.
A rendezvény céljai között
szerepelt a kulturált sörfogyasztás
megteremtése és népszerűsítése,
Nagykanizsa város idegenforgalmi
kínálatának bővítése, a nemzetközi
kapcsolatok erősítése, valamint
gasztronómiai különlegességek
bevezetése. Továbbá színesítette
a programot a hazai, illetve
külföldről érkező fúvószenekarok
koncertje, valamint a majorettek
előadása.
Szombaton már nem lehetett panasz
az időjárásra, így több városlakó
látogatott ki a III. Kanizsai
Sörfesztivál és Fúvóstalálkozó
helyszínére, az Erzsébet térre.
A Nagykanizsai Fúvószenekar
csalogató ébresztőzenéje után elsőként
a Balaton M&K Fúvószenekarának
fúvós párbaja lelkesítette
fel a közönséget a sörsátorban.
Ismerősökre is leltünk az asztaloknál.
A városi rendezvények két állandó
résztvevője, a miklósfai
Csongor és Gergő a nagypapával
együtt már a délelőtti eseményekre
is kíváncsi volt.
A sör és fúvószene-imádókat a
Band of StreetS, az Old Mix Kartell,
a Paddy and the Rats, a
Marching Jazz Band, a Karos
Fúvósegyüttes, a Barcsi Városi
Fúvószenekar és Mazsorett Egyesület,
a Zalai Balatonpart Ifjúsági
Fúvószenekar és Mazsorett csoport,
valamint a Gerje-Party Fúvósegylet
zenéje szórakoztatta.
Nagy várakozás előzte meg a
Delta zenekar és a kanizsai fúvósok
közös koncertjét. Ajó hangulatot
még fokozta a zenekarok közös
zárókoncertje, aztán némi lélegzetvételnyi
szünet után színpadra lépett
a Loud and Black és a P. Mobil.
Valamennyien egy évre szóló
zenei élményben részesítették Kanizsa
sörünnepének közönségét.
B.E.
III. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó
Idén immáron kilencedik alkalommal
rendezték meg a Múzeumok
éjszakáját a Thúry György
Múzeumban az év leghosszabb
napjához, a Szent Iván naphoz
legközelebb eső szombat éjjel. A
programok a hagyományoknak
megfelelően az aktuális időszaki
kiállítás köré szerveződtek, így
ezúttal a szódavíz köré.
A színes családi programok sorát
már 17 órakor megkezdték,
ekkor az Erzsébet téren szódakék
lufikat eregettek a levegőbe,
majd közösen átsétáltak a Fő út
5.szám alatti épülethez, mely az
éjszakai programok helyszínéül
szolgált. A fröccs-öntödében a kicsiket
házi készítésű málnából,
míg a felnőtteket a közeli
Förhénc-hegy boraiból készült
fröccsökkel kínálták.
A gyermekeket a Kincskereső
kalandtúrával is várták, ahol a
titkos szabadalmat kellett megkeresniük
az ügyességi játék során.
A gyermekeknek lehetőségük
volt forgatható papírvirág és
óriási vízfesték falkép készítésére
ecsettel és buborékfújóval,
valamint mindenki megtervezhette
a saját, személyes szódásüvegét.
A felnőtteket fröccskóstoló (felismerő)
versennyel, fröccs- és szódatörténeti
totóval, mozgókönyvtári
szolgáltatással várták. Ezt követően
került sor a MintAgyerek
zenekar interaktív gyermekkon-
Múzeumok éjszakája a szódavíz jegyében
Fotó: Hohl Zoltán Fotók: Bakonyi Erzsébet
2014. június 26. Kanizsa – Kultúra 7
certjére, majd egy óra múlva az
Eraklin Táncklub bemutatóját tekinthették
meg, akik a 19. század
végének, a 20. század elejének első
évtizedeinek táncait vitték a
színpadra.
Az este vezérfonalát adó kiállítást
A szódavíz egy magyar
kultuszital címmel tárták a közönség
elé, mely a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum időszaki kiállításaként
nyílt meg. A vándorkiállítás
a szódavíz történetét,
feltalálását, gyártását mutatja
be. Ekkor leplezték le az Éj
műtárgyát is, melyet csak ezen
az éjszakán láthattak a látogatók.
– A Múzeumok éjszakája nagykanizsai
rendezvénye ez évben a
híres feltalálótanár, Jedlik Ányos
egy kiemelkedő és kreatív fejlesztésének,
a szódavíznek a jegyében
szerveződött – kezdte beszédét
Cseresnyés Péter polgármester
Száraz Csilla köszöntőjét követően.
Majd hozzátette, kiváló elgondolás
volt, hogy megszületett több
mint 10 éve a Múzeumok éjszakája
ötlete hazánkban is, követve az
európai nagyvárosok hagyományait,
és azt, hogy városunk csatlakozott
e kezdeményezéshez. Ez
az alkalom ugyanis lehetőséget
biztosít arra, hogy játékos, szórakoztató
és kalandos formában találkozhassunk
gazdag hagyományunk
értékeivel, és közben sokat
tanuljunk múltunkról. Továbbá lehetőséget
ad arra is, hogy találkozzunk
és tanuljunk egymástól, mely
a közösségek legfontosabb erejét
és alapját jelenti.
– A szódavíz jelképnek mondható,
hiszen e találmányban benne
foglaltatik mindaz, amit mi
magyarok identitásunk lényegének
gondolunk: a kreativitás, a játékosság,
a végsőkig való küzdelem
– mondta a polgármester. Kiemelte,
a szódavíz magába foglalja
az egyszerű, mégis oly’
nagyszerű ötletességet, a játékosságot,
amit a buborékok nevetésre
ingerlő tánca kelt, és magába
foglalja a kellemes csípősséget,
mely ránk is oly’ jellemző. De
sokoldalúsága is lenyűgöző és a
szomjat is jól oltja.
A szombati éjszaka a Honvéd
Kaszinó diákszínpadának bohózatával
és kabarétréfáival, a Kanizsa
Big Band koncertjével,
majd Szent Iván-éji tűzshow-val
zárult.
V.M.
A Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) idén is színes nyári
programokkal készül, melyeket
Kovácsné Mikola Mária igazgató,
Horváthné Gelencsér Edit intézményegység-
vezető és Ecsediné
Czinki Tünde művelődésszervező
sajtótájékoztató keretében ismertetett.
Ahogy megtudtuk, a rendezvények
sora már lapunk megjelenése
előtt elkezdődött, június 24-én a
Szent Iván Éji Vígasságok címmel,
mely ezúttal új helyszínen a
Medgyaszay Házban rendeztek
meg. A műsor a Nagykanizsa Város
Vegyeskarának fellépésével indult
20 órakor, melyet a Fantázia
Tánczenekar követett. Ahagyományos
tűzugrás pedig a rossz idő
miatt elmaradt.
A nyáresti szerenádoknak, öszszesen
négynek az Erzsébet téri
Zenepavilon ad otthont, ahol július
2-án 19.30 órától a Nagykanizsai
Fúvószenekar nyári koncertje biztosítja
a jó hangulatot Tatár Csaba
vezetésével. Július 17-én friss és
szerelmes nótacsokorral készül a
Tüttő János Nótakör Major Lajos
vezetésével. Majd ismételten a fúvószenekar
kezeskedik a jó hangulatról
augusztus 6-án, melyet a 13-
án a Bacskay Zoltán klasszikus gitárzenéje
és Tulman Géza népszerű
slágerösszeállítása követ.
A nyári időszak sem marad kiállítások
nélkül. Ahogy Horváthné
Gelencsér Edit kiemelte a XXIV.
Zalai Nemzetközi Művésztelep záró
kiállítására augusztus 7-én kerül
sor 17 órától. A tárlat kurátora Angyal
Mária művészettörténész
lesz. A következő kiállítást az augusztus
20-i ünnepkörhöz kapcsolódva
a HSMK népi hímző műhelyének
munkáiból és Tislér Zoltán
fafaragó alkotásaiból rendezik. A
Magyar Fotográfia Napja alkalmából
Kiss Nándor és Varga Szilárd
képeiből nyílik tárlat augusztus
28-án 18 órától a színházi előcsarnokban.
Ezt követően Ecsediné Czinki
Tünde ismertette a Zenés, táncos
est a gesztenyefák árnyékában elnevezésű
rendezvény részleteit, melyeknek
a Medgyaszay Ház előtti
tér ad otthont. A programok sorát a
június 27-i (20 óra) Zinger zenekar
fellépése nyitja, melyet július 10-én
a nyári utcabál követ a Zéró zenekar
közreműködésével. Augusztus
27-én pedig a Magyar Operett Orfeum
művészeinek a műsora következik
Márton Fruzsina és Sári Gábor
előadásában, akik operett, sanzon
és kuplé számokat adnak elő
Július 5-én és 6-án a Hagyományok
napi búcsúra invitálják az érdeklődőket,
melyet a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház udvarán
rendeznek meg. Első nap a búcsúi
bállal kezdenek, mely zenét a Mura
Band szolgáltatja. Másnap a 16
órától az Árvácska Dalkör lép
színpadra, melyet a Zalagyöngye
Táncegyüttes, operett est, a Kutyakölykök,
valamint a Csipa és a
Kisamerika fellépése követ.
Július 15-én a Gergely Theáter
előadását, a Paprikáscsirke, avagy
stex és New York zenés vígjátékot
tekinthetik meg az érdeklődők a
Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Augusztus 14-én a Roxinház
Kaposvár előadását élvezheti
a nagyérdemű, akik a Hair musicalt
mutatják be.
Július 30-án Szőke Niki Quartetje
szórakoztatja a közönséget a
Móricz Zsigmond Művelődési
Ház udvarán. Az est vendégművésze
Jimmy Wormworth lesz, közreműködik
Szőke Nikoletta
(ének), Szakcsi Lakatos Róbert
(zongora), Barcza-Horváth József
(bőgő) és Juhász Márton (dob).
V.M.
Nyári programkavalkád a KKK-ban
Fotó: Varga Mónika
Nemrégiben a General Electric
Nagykanizsai Fényforrásgyár önkéntesei
felújítási munkálatokat
végeztek a Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvodában. A Minőségbiztosítási
Szervezet 22 fős csapata
lecsiszolta és lefestette az óvoda
udvarán álló fából készült játékvonatot,
majd a lelkes csapat lefestette
az óvoda bejárati oldala felőli
vaskerítést. A gyerekek másnap
már birtokba is vehették a megszépült
udvari játékvonatot.
N.B.Gy.
A GE-sek a Rózsa Óvodában segítettek
8 2014. június 26. Kanizsa – Krónika
Testvérré válásról szóló dokumentumot
írt alá Nyeste Pál,
a Piarista Gimnázium igazgatója
és Joso Kokic, a zadari II.
János Pál Gimnázium vezetője.
Nyeste Pál, a Piaristák
igazgatója lapunk érdeklődésére
elmondta: két éve is elmúlt
már, hogy először találkoztak
az Adria-parti város
gimnáziumával.
– Énekkórusaink rendszeressé
váló találkozóival indult útjára
ez a mára gyümölcsözővé érett
együttműködés. Közös múlt köt
össze bennünket és közös jövő
áll előttünk. A kapcsolódási
pont, a kapocs közöttünk pedig
Krisztus – ecsetelte Nyeste Pál.
– Nem akármekkora sikerként
értékeljük ezt a most megkötött
megállapodást. Európai uniós,
közös pályázatokon való indulásban,
kölcsönös nyári gyerektáborokban,
együtt megrendezendő
szakmai fórumokban és
videokonferenciákban is gondolkodunk.
A cél pedig, azt hiszem
egyértelmű: egymás kultúrájának
minél mélyebb megismerése.
– Példamutatónak tartom ezt a
megállapodást, akár európai
szinten is – hangsúlyozta Joso
Kokic. – Mindenki profitálni fog
ebből az együttműködésből. A
horvát gyerekek megismerhetik a
Dunántúlt, míg a zalai fiatalok
pedig bebarangolhatják majd
Zadart és környékét, a gyönyörű
dalmát tengerparti vidéket. Mivel
a piaristáknál horvát nyelvű oktatás
is folyik, ezért hangsúlyos
lesz egymás kultúrájának minél
jobb megismerése. Nemcsak a
diákjainknak, hanem a tanároknak
is lehetősége nyílik a testvériskolai
továbbképzésekben való
részvételre, a nevelési elvek és
eltérő oktatási módszerek kölcsönös
megismerésére.
Kanizsa
Testvériskolai
megállapodás
a Piaristák
és egy zadari
gimnázium
között
Tévedés azt hinni, hogy a kis
faluban nem történik semmi.
Ugyanis Homokkomáromban
meglehetősen mozgalmasan telnek
a mindennapok, sőt, a nyári
hónapokban több, nagy volumenű
rendezvényt terveznek-szerveznek,
amik miatt aztán tényleg
érdemes ellátogatni a településre.
Mint például az augusztus 16.-i
falunapra, ami nem pusztán egy
sablonos közösségi-murinak ígérkezik.
Hiszen az egész napos programkavalkádot
még nemzetközi
Volkswagen-találkozó és a közkedvelt
Homoki Lovas Circus (fogathajtó-,
lovasverseny, lómustra)
is színesíti. Illetve, épp e rendezvények
hetében – azaz, augusztus
13-16 közt – tartják meg az immár
hagyományos Csingahegyi napokat,
melynek „művészműhely” keretében
a kézművesség és a fafaragás
szerelmesei gyűlnek össze
többnapos, közös alkotásra. Azt
még egyelőre nem lehet tudni, milyen
„remekművek” készülnek
majd Csingahegyen, viszont ami
már biztos, idén is egy újabb szoborral
gazdagodik a falu templomához
vezető út melletti „park”. A
szentek és példamutató magyar
hősök népes táborához csatlakozik
Szent Margit – a fafaragó művészek
idén őt „keltik életre” az alkotótáborban.
Homokkomárom polgármestere,
Bodó Tamás mindezeken felül
a falu „ilyen-olyan” történéseiről
is tájékoztatta lapunkat. Többek
közt a lezárult szennyvízberuházási-
projektről, melynek jóvoltából a
településen a-tól z-ig kiépítésre
került a hálózat. Arról is beszámolt
a falu első embere, hogy lecserélték
a falugondnoki szolgálat
(egyébként nem ósdi) buszát:
minderre pedig pályázaton nyertek
támogatást, így saját zsebbe nem
kellett nyúlniuk. A busz-cserét –
mint Bodó Tamás elmondta – elsősorban
az indokolta, hogy a „régi”
busz fenntartása gazdaságtalan
volt, tekintve, hogy kevesebb az
ovis és alsó tagozatos gyermek,
akiket iskolába kellett szállítaniuk
nap, mint nap.
S ha már a pályázatoknál tartunk,
akkor a komáromi faluház
esetében is projektel a település
testülete, méghozzá az épület külső
felújítására, nyílászáró-cserére
és napkollektorokra. A beltér teljes
festésével pedig már végeztek, így
semmi akadálya sincs annak, hogy
birtokba vegyék nyáron – táborok,
összejövetelek, rendezvények során
– a „kulcsosházként” is funkcionáló
„kultúrotthont”, melynek
még a környezete, a fekvése is garantálja
a teljes feltöltődést.
Ami a kikapcsolódást illeti,
minderre a híres komáromi templom
mellett is lehetőség nyílik a
nyár folyamán. Ugyanis a kolostorban
élő „Nyolc Boldogság” közösség
tagjai július 22-27 közt
„Tábor hegyi napokat” szerveznek
16-35 éves fiataloknak, szentmisékkel,
különböző előadásokkal,
játékokkal, fórumokkal. Mindeközben
pedig folyamatosan zajlik
a templom teljes rekonstrukciója,
jelenleg épp a szigetelési munkálatokat
végzik. A kolostort kívülről
már felújították, jelenleg a belterét
korszerűsítik – mindezekre pályázati
úton nyert finanszírozást a közösség.
Sz.Zs.
Homokkomáromi hírmorzsák
Ámon Istvánt köszöntötte szerdán
75. születésnapja alkalmából
a Nagykanizsai Városvédő
Egyesület, a Hevesi Sándor Művelődési
Központban.
Az ünnepelt városunk fúvószeneiés
jazzéletének markáns, sokoldalú
egyénisége volt négy évtizeden keresztül.
Több mint 20 évig a Nagykanizsai
Szimfonikus Zenekar szólóklarénitosaként
játszott, nevéhez köthető
a Kanizsa Jazz Zenekar és a
Nagykanizsai Nosztalgia Zenekar
megalakítása, non plus ultra az Olajbányász
fúvósokat és a Kanizsai Fúvós
Egyesület zenekarát is vezette,
nem mellesleg a Farkas Ferenc Zeneiskolában
10 évig óraadó tanárként
dolgozott Ámon István – elevenítette
fel a születésnapos gazdag
életútját laudációjában Papp Ferenc,
a Nagykanizsai Városvédő Egyesület
alelnöke. Kihangsúlyozva még –
a katonazenész, jazz-zenész (… )
életútjának további jelentős mérföldköveinek
ismertetésén túl – azt is,
hogy munkáját mindig önzetlenül,
lelkesedéssel végezte, s mindezért
nemcsak elöljárói és főnökei, de tanítványai
és zenésztársai is tisztelték.
Elhivatottságáért, tudásáért és
munkásságáért több honvédségi
elismerést is kapott, ám Ámon István
mégis arra a kitüntetésre a legbüszkébb,
amit 1998-ban vehetett
át az önkormányzattól „Nagykanizsa
kultúrájáért”.
Cserti Tibor, a Városvédő Egyesület
elnöke beszédében szintén méltatta
a születésnapos karnagyot, mely
gondolatokhoz szintén csatlakozott
Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai
Kulturális Központ igazgatója. A jó
egészségnek örvendő ünnepelt pedig
szerényen mindössze annyit mondott,
hogy amit Kanizsáért tett, azt
szívesen, szeretettel tette…
– A korom pedig nem kór, csak
egy állapot. S a zenétől még ennyi
idősen sem tudok elszakadni…
Sz.Zs.
Egy kis „nosztalgia” az „örök
fúvóskarnagy” születésnapján
Fotó: Szabó Zsófia
Kanizsa – 2014. június 26. Hirdetés 9
Nagykanizsán
csak a Sashalmi Optikában!
Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintű szolgáltatást kap
és a legmegfelelőbb szemüveget ajánljuk Önnek. Mi garantálja
mindezt? Szakembereink sok éves tapasztalata, a szakma iránti
elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a legjobb megoldással,
maximális elégedettséggel távozzanak.
Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani. 40 éves
kor felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét.
A látáskorrekció legkorszerűbb módja a multifokális (progreszszív)
szemüveg, melyet az Essilor fejlesztett ki Varilux márkanéven.
Ez az első szemüveglencse, amely látható választóvonal
nélkül biztosít éles képet minden távolságra, még a számítógép
előtt is. A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton
kívül 4D szemmérést végzünk. A mérés során 5 paramétert
vizsgálunk. Megállapítjuk az olvasótávolságot, lemérjük a
szem forgásközéppontját, meghatározzuk a domináns szemet.
Ez elengedhetetlen a tökéletes, személyre szabáshoz, hiszen a
szemüveglencse majd ezekre az értékekre lesz optimalizálva a
korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakció
érdekében.
Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Vécsey utcában
(Babóchay u. – Csengery u. szakaszon) május 27. (kedd) 7.00 órától várhatóan
két hónap időtartamig a Délzalai Vízmű Zrt. a meglévő ivóvíz hálózatán vezeték
kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon kelet-nyugati irányban egyirányú lesz. A
munkavégzés idején az érintett helyi járatok nyugat-keleti irányban módosított
útvonalon közlekednek. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Köszönet
a támogatóknak
A VIVERE Alapítvány tisztelettel
megköszöni azt a támogatást,
amit a barátok, vívótársak,
magánemberek nyújtottak az
alapítvány működéséhez. Külön
megköszöni azt a támogatást,
amit "ÖREG" barátunk Bálits
Károly emléktáblájához nyújtottak.
A nagykanizsai fiatal vívók
köszönetük jeléül Magyar
bajnoki címekkel, érmes helyezésekkel,
Európa- és világbajnoki
szereplésekkel tisztelegnek
az adományozók előtt.
Tisztelettel:
Cserti Tibor
Vivere Alapítvány elnök
Kiss György
NTE 1866 elnök
Piecs Adrienn
NTE 1866
vívószakosztály-vezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága
pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló
91/2011. (XI. 04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem
térítendő támogatás (amely 2015-ben kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése,
azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási
napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu
honlapon is. A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően
nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti
helyeken hozzáférhetők. A pályázatokat 2014. október 10-ig lehet beküldeni,
vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt
az elbírálásban. Aborítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2014.
A kiíró a beérkező pályázatokat a 2014. novemberi soros Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2014. november 30-ig.
Pályázat - helyi védelem
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B§-a alapján július 1-je az
egészségügyi- és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti
nap.
Ennek megfelelően július 1-jén az Egészségügyi Alapellátási Intézmény az
ellátást ügyelet szervezésével biztosítja az alábbiak szerint:
Felnőtt-és Gyermek Háziorvosi Ügyelet. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres
J. u. 2-8 (bejárat a Bagolai sor felől), telefon: 0692/321-000, ideje: 7.30-7.30.
Fogorvosi Ügyelet. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1., telefon:
0693/313-131, ideje: 8.30-14.30.
Megértésüket köszönjük!
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető
Július 1-je munkaszüneti nap az
egészségügyben
Kanizsa – 10 Hirdetés 2014. június 26.
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Bene Csaba, Dénes Sándor,
Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József, Szőlősi Márta önkormányzati
képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen
időszakban Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
a bcsaba@nagykanizsa.hu e-mail címen, vagy a 0620/2653-889-es telefonszámon,
Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu e-mail címen,
Szőlősi Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmail.com e-mail
címen, vagy a 0630/3018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati
képviselő a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu e-mail címen, vagy a 0630/367-
4461-es telefonszámon, Dr. Etler Ottó az oetler@cmlabor.hu e-mail címen állnak
a választópolgárok rendelkezésére.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. július 7-én (hétfőn)
18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Köztisztviselők Napja miatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. július 1-jén
(kedden) zárva tart. Szíves megértésüket köszönjük.
Július 1-jén zárva lesz a Hivatal
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései
alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási
szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/849-
2300; Fax: 06/93-500-730. Kapcsolattartó: Cseresnyés Péter polgármester,
email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendő, menetrend szerinti
helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város
vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban
foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást
meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati
kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama: kiíró a szerződést határozott időtartamra - 2015.
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig - 5 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2015. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap. 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2014. december 1.
10. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott
alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a Pályázati kiírás ellenértéke:
50.000 Ft + ÁFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró
Magyarországi Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100330-92660049-01000003
számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával
vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra
között a következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. - Gazdálkodási Osztály -
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport. A pályázati kiírás
kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az
ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás
másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az
eljárásban való részvételnek.
12. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és
átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben
vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve
magyar.
Pályázat - autóbuszos személyszállítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői munkakör határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinet vezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a polgármester
feladatellátását segítő szervezési, pályázati és főépítészi tevékenységek ellátásának
irányítása a csoportvezetők operatív közreműködésével.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport,
Főépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012.
(IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
főiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában
a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két
éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói
szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kommunikációs szintű idegen nyelvismeret,
szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai
önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti
formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető
nyomtatványok / Jegyzői Kabinet (Titkárság) / Önéletrajz minta szerint).
Motivációs levél. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként előírt
felsőfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. A pályázó
által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.
A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességében
teljesen vagy részlegesen korlátozott gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87.
§-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina
jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina
jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2/61/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Polgármesteri Kabinet vezető”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét
követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.
A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az
érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor
be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap
próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon
szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa
MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).
Álláspályázat - Polgármesteri Kabinet
kabinetvezető
Kanizsa – Hirdetés 2014. június 26. 11
Avajdasági Magyarkanizsa polgármestere 50 ingyenes kemping és fesztiválbérletet
ajánlott fel a nagykanizsai fiataloknak a Magyarkanizsán 2014. július 9. és
12. között megrendezendő KanizsaFeszt fesztiválra.
A fesztiválon fellép többek között a Nevergreen, a Beatrice, az Ossian, Aurora és Road,
az Elitni Odredu és az AS FM Party együttes. A rendezvény részletes programja a
http://www.kanizsafeszt.com/ honlapon található meg. Ajegyeket az első ötven 30 év alatti
fiatal kapja, aki nagykanizsai állandó lakos és jelentkezik a nagykanizsai Tourinform
Irodában. Jelentkezni legkésőbb július 4-ig lehet. Az utazást és étkezést a résztvevőknek
önállóan, saját költségükre kell megoldaniuk, sátorról maguknak kell gondoskodniuk.
Ingyenes belépők a magyarkanizsai
KanizsaFesztre
2014-ben is működik a
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ)
A testület feladata, hogy az építési szerződésekből eredő vitákban szakértői
véleményt adjon, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt
meg, a kiadását vitatják, vagy kiadásra került ugyan, de kifizetés nem
történt. A TSZSZ szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, ami
indokolt esetben maximum 30 nappal meghosszabbítható, így 60
napon belül minden esetben lezárul a szakértői eljárás.
Az eljárást kezdeményező fél a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál,
vagy az MKIK-nál kezdeményezheti az eljárást. Elektronikus
úton való, az MKIK-nál történő benyújtás esetén a
kérelem a TSZSZ eljárása iránt a kerelem@mkiktszsz.
hu e-mail címre küldhető meg.
Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara *8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.(
Telefon: 0693/516-670, 0693/516-671, Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa a közösségi
szolgálatos diákok közreműködésével ingyenes, alapfokú, 30 órás
(10x3 óra) számítógépes tanfolyamot indít a város időskorú lakossága részére.
A tanfolyamok tematikája: számítógépes, internetes és szövegszerkesztési
alapismeretek.
Helye: Halis István Városi Könyvtár. A tanfolyam hétfőtől péntekig, minden
nap 13 órakor kezdődnek az alábbi időpontokban: június 30 – július 11-ig, július
14-25-ig, valamint augusztus 4-15-ig. Jelentkezni egy letölthető jelentkezési
lap kitöltésével lehet, határidő: 2014. június 30. (hétfő) 11 óra. A kitöltött
jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatal portájára kell eljuttatni.
Bővebb információ: dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó (tel.: 0620/399-0726).
Segíts a nagyinak, írasd be ingyenes
számítógépes tanfolyamra!
A Tanács már több mint egy évtizede működik, a 2011-től teljesen új alapokra
helyezett időspolitikájának legfontosabb feladata az időskorú lakosság
számára az aktív és minőségi időskor biztosítása, valamint a generációk
közötti együttműködés kiszélesítése.
A2015-2040-es évekre szóló Városi Idősügyi Stratégia részeként komoly arculati
megújulást is tervezünk, aminek fontos eleme lesz egy új logó. A tanács
sokszínű tevékenységéhez modern, kifejező, dizájnos forma is szükséges. Az
Idősügyi Tanács Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett működő
konzultatív, véleményező, javaslattevő testület.
A tanács legfontosabb feladatai:
1. Az időskorú polgárok életkörülményeit közvetlenül érintő országos és helyi
jogszabályok, illetve más döntések előkészítésének szakaszában állásfoglalás
kialakítása, a tervezett intézkedések kapcsán javaslattétel.
2. Az idős polgárok érdekeinek védelme, ennek érdekében a szükségletek feltárása,
az idős korosztály problémáinak megfogalmazása. Az időskorúakat
érintő kérdésekben önálló javaslatok készítése.
3. A városban élő idősek információval való ellátása, az érintettek közötti kommunikáció
elősegítése, a megfogalmazott észrevételek továbbítása az önkormányzat
felé.
4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tájékoztatása
a városban élő idős emberek élethelyzetének alakulásáról valamint az Idősügyi
Tanács munkájáról.
5. Közreműködés az időseket érintő programok, rendezvények, események
megszervezésében.
6. Az idősek érdekében végzett tevékenységek összehangolása.
7. A városban működő idősügyi szervezettel való kapcsolattartás.
Elvárások a logóval kapcsolatban:
- a logónak tükröznie kell az Idősügyi Tanács célját, feladatait,
- a logót molinón, plakáton, szórólapon, névjegyen, jelvényen, elektronikus hírlevélben,
internetes megjelenések alkalmával is lehessen használni,
- követelmény, hogy a logó legyen színesben és fekete-fehérben, valamint kisés
nagy méretben is jól megjeleníthető,
- a logó Nagykanizsa város arculati kézikönyvében leírtakkal összhangban legyen.
Szabályok:
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Nevezési díj nincs. Pályázni csak
olyan tervvel lehet, amely szerzői jogi és egyéb személyhez fűződő jogokat
nem sért. Az ebből eredő esetleges jogsértésekért a pályázó vállalja a felelősséget.
A pályamunkákat nagy felbontású (minimum 300 dpi), jpg formátumban,
valamint pdf fájlként kell elküldeni a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mail
címre. A pályázat jeligés. A benyújtott terv hordozóin csak a jelige tüntethető
fel. A pályázó adatait – név, születési év, hónap, nap, lakcím, telefonos elérhetőség
– és nyilatkozatait külön, jeligével ellátott, lezárt borítékban kell az önkormányzat
Idősügyi Tanácsa címére elküldeni. Jelige: logópályázat. Az elkészült
pályaművek mellé minden esetben a lezárt borítékban csatolni kell a pályázó
nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail), ezek hiányában a pályázat
érvénytelen.
A nyertes logótervvel kapcsolatos minden jog az Idősügyi Tanács tulajdonába
kerül. A logók későbbi felhasználásáról az Idősügyi Tanács dönt.
További információ: dr. Szabados Gyula idősügyi referens, önkormányzati tanácsadó
(drszabados@gmail.com, 0620-399-0726).
Leadási határidő: 2014. július 2. (szerda) 24.00 óra.
Az elbírálás szempontjai:
A szakmai zsűri véleménye alapján az Idősügyi Tanács választja ki a pályaművek
közül a nyertest. Bírálati szempontok: megvalósíthatóság, eredetiség, figyelemfelkeltés,
a kiíró céljainak történő megfelelés, hosszú távú használhatóság,
arculati elemek. A nyertes, kiválasztott logó díja egy kb. 20.000 Ft értékű
„Kanizsa-csomag”.
A Tanács a pályamunkákat nem küldi vissza. A pályázó a pályamunka benyújtásával
elfogadja a kiírásban foglaltakat.
Cseresnyés Péter polgármester,
az Idősügyi Tanács elnöke
Pályázati felhívás Idősügyi Tanács
logójának tervezésére
Kanizsa – 12 Magazin 2014. június 26.
„NYUGALMAT KERESVE"
- PATRICK MAUNG YAY
FESTŐMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 18-ig.
Július 2. 19.30 óra
Erzsébet téri Zenepavilon
Nyáresti Szerenád
A NAGYKANIZSAI FÚVÓS
ZENEKAR NYÁRI
KONCERTJE TATÁR
CSABA VEZETÉSÉVEL
Június 27. 20-22 óra
ZINGER ROCK
SZABADTÉRI KONCERT
Július 10. 20 óra
Zenés, Táncos Est
a Gesztenyefák Árnyékában
NYÁRI UTCABÁL a Zéró
zenekar közreműködésével.
Július 5-6.
Hagyományok
Napja
Búcsú 2014
Július 5.
21 óra Búcsúi Bál - Zene:
Mura Band
Június 6.
16 óra Árvácska Dalkör
17 óra ZALAGYÖNGYE
TÁNCEGYÜTTES
18 óra OPERETT EST
Fellépnek: Galambos Lívia
operaénekesnő, Káldi Kiss
András operaénekes, Pohly Bogi
szubrett, Kollár Péter Erik
táncos-komikus. Zongorán kísér
: Neumark Zoltán zongoraművész
.
19 óra KUTYAKÖLYKÖK
20.30 óra CSIPA ÉS A
KISAMERIKA
Tagok: Ördög ''Csipa'' Tibor -
ének, Varga Tibor - szaxofon,
Pintér Zoltán - zongora, Szili
Róbert - gitár, Adamecz József
- dob, Radics József - nagybőgő.
Az idei szezon elején igazolt a
Kanizsa Lovasklubhoz Egyed László,
aki épp’hogy megérkezett Dobri
Lajos egyesületéhez, máris szilárd
terveket szövöget: ki akar jutni a
nyár végén Franciaországban megrendezendő
Világjátékokra.
A fiatalember szerelme a lovastusa.
Ami ugye eléggé összetett
sportág, hiszen a díjlovaglást, terepversenyt
és a díjugratást egyaránt
magába foglalja. Nos: ha valaki lóra
születik, meg nem rest éjt-nappallá
tenni azért, hogy a lovassportok legkomolyabbnak,
legnehezebbnek
tartott válfajában letegye névjegyét,
akkor az Egyed László.
– Tény, nem ma pattantam először
nyeregbe. Ahhoz, hogy egyáltalán
világbajnoki babérokra törhessek,
hosszú út vezetett – bocsátotta
előre beszélgetésünkkor a
mindössze 34 esztendős lovas, aki
a szilvásváradi színeket cserélte
kanizsaira. Mint mondta, azért épp
megyénket, pontosabban városunkat
választotta, mert tudta: Dobri
Lajos klubjában nem elaprózódik,
hanem kamatozódik a tehetség.
– Meg mindig is Zalában éltem,
szerettem volna teljes szívvel, lélekkel
e térséghez kötődni. Mivel
Pókaszepetken lakom, munkahelyem
– ami természetesen nem más,
mint egy „istálló” vezetése – pedig
Zalaistvándon van, így „kézenfekvő”
volt, hogy a megye legismertebb
s elismertebb egyesületénél
folytatom sport-pályafutásomat: így
kerültem a kanizsai klubhoz.
A beilleszkedéssel pedig semmi
gondja nem akadt, hisz lovas-berkekben
amúgy is „régi” ismerősnek
számítottak Dobri Lajos csapatával.
Azonban Egyed László
akképp gondolkodik: nem elég, ha
pusztán szakmájában ismerik, szeretne
Nagykanizsának is „bemutatkozni”.
Ezért mesélt magáról újságunknak
is, bár szó mi szó, nem
is róla szólt az interjú: hanem minden
egyes mondatában a lovakról,
és persze a lovaglásról regélt.
– Ebbe már beleszületettem, és
kiskoromtól tudom: a lovak fantasztikus
élőlények. Aztán a későbbiekben
– a főiskolai évek alatt
– a tereplovaglás mellett „döntöttem”,
ami aztán meg is határozta
pályafutásomat. Az első komoly
eredményemet Kaposvárott szereztem.
2003-ban a fiatal lovak világbajnokságára
sikerült kvalifikációt
szereznem, s a versenyen is
szépen teljesítenem. Egy évvel később
pedig Figaró nevű lovammal
felnőtt magyar bajnoki címet szereztem.
E pontnál álljunk meg egy pillanatra,
hogy hangsúlyosabban „górcső”
alá vegyük a sportoló „aduászait”,
„társait”, a lovakat. Az
említett Figaro ugyan már nyugdíjas,
ám a jelenlegi, amolyan igazi
nagyágyúja My win, ugyanis vele/
rajta tör világbajnoki babérokra
a lovas. Egy 12 éves, holstein-i tenyésztésű,
sötét pej ménnel.
– Ő bármire képes lehet – vélekedik
lováról Egyed László.
Merthogy lovaséknál nem ám
úgy dukál, hogy egy adott lovat
visznek mindenfelé, mindenféle
versenybe.
– Van, hogy akár 10 lóval is
indulunk egy versenyen, persze,
ekkora létszámmal már azért,
mert párommal közösen versenyzünk.
A megszokott „mennyiség”
– ennyivel versenyzem például a
július első hétvégéjén a Csónakázó-
tónál megrendezendő Kanizsai
Nemzetközi Military-n is – általában
8 lóval.
Ebből is látszik, a „lovaglás”
nem olcsó sport, pláne abban az
esetben, ha valaki komolyan veszi.
Mint Egyed László, aki szeret minél
több versenyen megmérettetni.
– Jelenleg is épp arra készülök.
Ennek a versenynek elég nagy
„tétje” van. Június 26-29. közt
(lapunk megjelenésekor rendezik
– a szerk.) ezt a tusát Lengyelországban,
ahol minősítést szerezhetek
a VB-re. Itt muszáj bizonyítanom,
tekintve, hogy a világ military-
krémje lesz jelen. Tavaly
Hollandiában már próbálkoztam a
kvalifikációval, ám véletlen folytán
felbuktam a lovammal egy
akadály leküzdése közben. De
felálltam, és optimistán, erőm,
teljesítményem teljében várjuk
My winnel a versenyt. Remélem,
hamarosan már arról számolhatok
be, hogy mikor indulunk a lovammal
Franciaországba. Ahol mindent
meg fogunk tenni a legjobb
eredmény elérése érdekében….
Sz.Zs.
Ló és lovasa: „My win”
nyergében Egyed László
„Vágtatás” a Vb címért
Kanizsa 2014. június 26. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Próbálja meg az ígéretéhez tartani magát, és
lehetőleg ne okozzon csalódást a családtagjainak.
Párkapcsolatában a bolygóállások szerint
hullámvölgyre számíthat, amit egy szép
nyaralással ismét harmonikussá tehet.
Ha netán fásultság jellemzi a mindennapjait,
és legszívesebben még az ágyból sem kelne
fel reggelente, itt az ideje a „leállásnak”.
Hosszabb nyaralás helyett már egy-két napos
kiruccanással is változtathat a hangulatán.
Ezekben a hetekben bátran hozzáfoghat új
ötleteinek a megvalósításához. Ha már az
elején úgy érzi, nem lesz tartós a siker, akkor
se adja fel. Tartsa kezében az irányítást,
és állítsa maga mellé a barátait.
Jól felépített terveivel biztos sikert arathat
ezen a nyáron. AMerkúr ugyan a szokásosnál
kissé beszédesebbé teszi, de a ragaszkodásával
elbűvöli minden ismerősét. Anyagi
válság nem akadályozza a nyaralását.
Párkapcsolatára néhány napig a visszafogottság
lesz a jellemző, de ez ne szegje a
kedvét. Egy munkahelyét érintő jó hír
megváltoztatja mindkettejük hangulatát
és anyagi helyzetét is.
Közvetlen, vidám természetének köszönhetően
sokan keresik a társaságát, legyen szó munkáról,
divatról vagy egyéb időtöltésről. Mindeközben
figyeljen arra, hogy maradjon elég
idő az otthoni romantikus estéknek is.
Anyári hónapokat használja ki testi, lelki regenerálódásra.
Folyamatosan vágyakozik a romantika
után, érzelmei azonban az utolsó pillanatban
gátat szabnak elképzeléseinek. Érzéseit
körültekintően vallja meg a partnerének.
Ne gondoljon semmiféle hátsó szándékra, ha
minden kérés nélkül felajánlja egy kedves ismerőse
a segítségét. Ha némi kudarc éri a ház körüli
munkában, az csak az időjárás-változásnak tudható
be, és minden jóra fordul, amint kisüt a nap.
Ha eddig még nem jutott eszébe, hogy jógázzon,
vagy meditáljon, a nyári szabadságán
bőven lesz alkalma rá. Pénz- és szerelmi
ügyek nem borzolják fel a kedélyét, nem akadályozza
senki sem a tervei megvalósítását.
Olyan eseményekre számíthat ezekben a hetekben,
amelyek megváltoztathatják a legközelebbi
barátairól alkotott véleményét. Készüljön
fel akár kellemetlen meglepetésre is,
és kezelje a helyzetet megértően.
Ha netán plusz munkába fog a nyáron,
úgy kezdjen hozzá, hogy a nap végére is
maradjon energiája. Szeszélyes hangulatán
csak a párja tud változtatni, de segíthet
magán sportolással is.
A nyári szabadsága alatt bőven lesz alkalma
az önfeledt kikapcsolódásra, szórakozásra.
Kezelje rugalmasan a legfontosabb
feladatait, és bátran változtasson a
sorrenden, ha úgy látja jónak.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Irodai asszisztens felsőfokú megegyezés szerint
Területi képviselő középfokú megegyezés szerint
Bolti eladó középfokú megegyezés szerint
Ügyfélszolgálatos középfokú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Festő szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Marós szakirányú megegyezés szerint
Pék szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -
csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,
hőszigetelt, karbantartott, kétszobás
családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Időpontegyeztetés:
0630-988-5957. (7646K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton,
a városhoz közel, lakható épülettel,
gyümölcsössel, teljes felszereléssel telek
eladó. (Vezetékes víz, kút, villany
van.) Ár megegyezés szerint. Érd.:
0630-4943-470 (7645K)
Becsehelyen a Dózsa György utcában
két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses
+ kandallós családi ház új nyílászárókkal,
szép, rendezett udvarral, fiatal
gyümölcsössel, veteményes kerttel,
az udvarban egy különálló egyszobás
épülettel eladó vagy nagykanizsai két
szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0693-351-586, 0630-209-0546
(7647K)
Akció! Balatonfenyvesen a vízparttól
hat percre 150 négyszögöl, 90 m2-es,
kétszintes nyaraló 10,9 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 0630-250-3828 (7648K)
Elcserélném Nk-i, 44 m2-es, másfél
szobás felújított, gázas, önkormányzati
lakásomat egy egyszobás, gázas önkormányzatira.
Tel.: 0630-958-7390
(7651K)
Tanulj meg úszni! Bizonytalan
vagy a mélyvízben, nem jó az úszástechnikád?
Megoldjuk. Már öt éves
kortól, nemcsak gyerekeknek. Tel.:
0693-312-798, 0630-319-7662
(7649K)
Fáj a lába, dereka, esetleg a nyaka?
Segít a problémáján, gyógymasszázzsal
várom. Tel.: 0693-312-798, 0630-319-
7662 (7650K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját,
hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint
összegyűjtött reklám újságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723
(7642K)
Lakberendezési tárgyakat, porcelánt,
falitálat, képet, réz, bronz tárgyakat,
valamint papírrégiségeket
(képeslap, fotó, levél, stb.) készpénzért
vásárolok. Tel.: 0630-332-8422
(7652K)
Televízió javítás az Ön otthonában,
kiszállással. Tel.: 0630-597-1530
(7653K)
Kis- és nagyméretű tégla eladó
Csurgón. Tel.: 0620-486-6598 (7654K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. június 26.
2014.07.02. Szerda
09:00 – 14:00 Kanizsa Pláza
2014.07.03. Csütörtök
09:30 – 12:00 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
Véradás
Heat Group Kanizsa VSE (6.)
– Esterházy Károly Főiskola (3.)
9-12 (2-4, 2-1, 2-3, 3-4)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés,
felsőházi rájátszás, találkozó a 3.
fordulóból. Nagykanizsa, 40 néző.
Vezette: Kiss A., Kovács S.
KVSE: Bóta - Szilvasán 3, Bakó
1, Kéri 1, Virt M., Kaszper, Gulyás
1. Csere: Kiss Cs. (kapus), Klie,
Bencz, Kádár 2, Cserdi 1. Edző:
Németh Zsolt.
Nem tudtak felpörögni a hazaiak,
igaz, a nyitó két negyedben
tartotta a lépést a múlt évben még
OB I-es együttessel a Kanizsa
VSE. Az egriek aztán a folytatásban
is jobban koncentráltak, illetve
az emberelőnyöket jobban használták
ki. Lefordulásból is eredményesek
voltak a vendégek, így
pedig nem is lehetett más a vége,
mint Esterházy-győzelem.
Németh Zsolt: „Lélektelenül
nem lehet mérkőzést nyerni, sajnos
el kell ismerni, nem voltunk kellően
élesek a mérkőzésre.”
Heat Group Kanizsa VSE (6.)
– BVSC-Zugló II (5.) 12-11 (3-3,
3-3, 4-2, 2-3)
OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés,
4. forduló. Nagykanizsa, 30
néző. Vezette: Mikesy, Kovács I.
KVSE: Bóta - Fábry 1, Bakó 1,
Virt M. 1, Kéri 2, Kaszper G. 1,
Kádár 3. Csere: Szilvasán 1, Gulyás
2, Klie, Bencz, Kis Zs. Edző:
Németh Zsolt.
Miközben az OB I B felsőházi
rájátszásának győztese, az
UVSE már javában letudta penzumát
és az első helynek örülhetett,
addig a többiek még
javában gyűrik egymást. Így a
Kanizsa VSE például megszerezte
rájátszásbeli első győzelmét.
Az elején ugyan ellépett
a házigazda, de a vendégek
szívósan küzdöttek, s a továbbiakban
is mindig felzárkóztak.
Olyannyira, hogy a 10-7-es
kanizsai vezetés után a „vasutasok”
visszajöttek 11-11-re és
röviddel a vége előtt Gulyás Ábel
12 méterről indított el egy bombát
– ami be is akadt, kialakítva ezzel
a 12-11-es végeredményt.
Németh Zsolt: „Nem volt egyszerű
találkozó, de a nagy izgalmak
közepette helyén volt a srácok szíve
és értékes győzelmet szereztünk.”
Esterházy Károly Főiskola-
Imola (4.) – Heat Group Kanizsa
VSE (6.) 14-14 (3-2, 4-3, 3-3, 4-6)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés,
felsőházi rájátszás, találkozó a 6.
fordulóból. Eger, 50 néző. Vezette:
Székely, Németh A.
Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry, Bakó
2, Virt M., Kéri 1, Kaszper G. 3,
Kádár 2. Csere: Bencz, Cserdi 2,
Gulyás 1, Szilvasán 2, Kis Zs. 1.
Edző: Németh Zsolt.
Rögtön az elején vezetett csupán
1-0-ra a vendégek együttese, utána
azonban végig a hazaiak mentek, s
a folyamatos zárkózás a kanizsaiak
rengeteg energiáját emésztette fel.
Virt Mátyásék sok hibával játszottak,
emberelőnyöket és büntetőket
is kihasználatlanul hagytak, ez
pedig megbosszulta magát a
találkozó folyamán. A negyedik
negyedben aztán nagy hajrát nyitottak
Németh Zsolt tanítványai és
egy pontot elhoztak Egerből.
Németh Zsolt: „Ha azt nézzük,
hogy egy tavalyi OB I-es csapat
ellen értünk el döntetlent, nem lehet
okunk panaszra, ugyanakkor
az is az igazsághoz tartozik, hogy
rengeteget hibáztunk a mérkőzésen.”
P.L.
Megismételhetik tavalyi negyedik helyüket...
A városi szabadtéri kispályás labdarúgó
bajnokság tavaszi küzdelmei
befejeződtek, a folytatás majd ősszel
következik a csapatok számára.
Az első osztályban a Szokol-Budai
zárta élen a tavaszt az Oportó MP.
Kanizsa és az RMP-Földi előtt, a
második vonalban Olajbányász FC,
FC Teke Presszó, Szemere-PEN sorrend
alakult ki. A harmadik ligában
NIMFAS CO, Hidrofilt, FC KAUPrizma
alkotja az élcsoportot, a
negyedikben pedig az 1. FC Chemotox
a Rocket Boys és a Hélium FC legénységét
előzi meg. A Senior A
osztályban a Bianka Pizzéria, az FC
Blackburry, Igazságügy, Tintahal és az
Istiván Autó, míg a Senior B-ből a
Puncs Fagyizó FC, a MU-VILL, TIPTOP,
FC Almalé, valamint a Tungsram
folytatja a Senior I. osztályban. ASenior
''45-ben a sorrend: 1. Gelka-Hírtech, 2.
FC Rekord, 3. TIP-TOP''45.
Zárták a kispályás tavaszt
Ugyan az elmúlt hétvégére
kiírt Röntgen Kanizsa Ants –
Óbuda Amazons női softball
mérkőzés elmaradt, a bajnoki
címvédő nagykanizsaiak már
két, idegenben rendezett fordulón
vannak túl.
A„Hangyák” női szekciója Sopronban
kezdett és a helyi Squirrels
ellen előbb 16:1-re, majd 16:15-re
győzött. A folytatás más nem volt
ilyen kedvező, hiszen az Érd Wild
Cats otthonában 4:3 és 12:6 arányban
kaptak ki Gyimes Magdolnáék.
A folytatás egyelőre tehát elmaradt,
a hivatalos kiírás szerint
újabb dupla mérkőzés július közepén
esedékes a kanizsaiak számára,
s mivel az Óbuda előzetesen
lemondta a mostani találkozókat,
előreláthatólag azokat még pótolják
a felek.
A bajnok felemás rajtja
Kanizsa 2014. június 26. – Sport 15
Elkészült a Kanizsa Kajak-Kenu
Klub új hajótárolója, melyet
múlt pénteken délelőtt adtak át
ünnepélyes keretek között rendeltetésének,
vagyis a fiatal kajakos
palánták már hivatalosan
is onnan hozhatják elő hajóikat
edzéseik, versenyeik alkalmával
a kanizsai Csónakázó-tó partján.
– Van már csapatunk és most már
tárolónk is – köszöntötte a szép
számban megjelenteket Sári Nándor,
a KKKK elnöke. – Nagyon
örülünk, hogy eljött ez a pillanat, és
a hazai szövetség, a helyi önkormányzat,
valamint támogatóink áldozatos
segítsége kellett ahhoz,
hogy mindez megvalósulhasson.
Persze, nem csupán az épületek terén,
de a hajóparkunk esetében is
nagy horderejű bővülésről számolhatok
be. Ahogy láthatják, most is
rengetegen vagyunk a kajakosok
telephelyén, s nem csupán tanítványaink,
de más sportágbeliek,
ezúttal például fiatal vízilabdázók
is a vendégszeretetünket élvezik.
– A gyerekek a kanizsai kajakos
klubnál olyan sportágba kóstolhatnak
bele, amiben a magyarok különösen
sikeresek, ráadásul ezt olyan
környezetben tehetik, mint az itteni
Csónakázó-tó – fogalmazott Cseresnyés
Péter nagykanizsai polgármester.
– Reméljük, hogy a nem
is oly'' távoli jövőben ilyen keretek
között a dobogós helyen végzett
versenyzőiket is köszönthetjük
majd az itteni központjukban.
– Magyarország legeredményesebb
olimpiai sportága a kajakkenu
az utóbbi húsz esztendőben,
vagyis egy igazi honi sikersportág
körülményei javultak nagy mértékben
a kanizsai egyesületnél – ezt
már Schmidt Gábor, a Nemzeti
Sportközpontok főigazgató-helyettese
mondta. – Sári Nándor neve
számunkra garancia arra, hogy itt
minőségi munka folyik a sportágon
belül, s nem is lehetett kérdéses,
hogy jó helyre került azon támogatás,
mely a hajótároló elkészültéhez
szükségeltetett.
Az Európai Unió és az állam támogatásával
15 millió forintból készülhetett
el az új kajakos épület és
a klubnál eltökéltek abban, hogy a
régi tárolót is felújítják a közeljövőben.
P.L.
Új hajótárolóval bővültek
Fotó: Polgár László
Immár a 8.Ultrabalaton futóversenyt
rendezték a közelmúltben,
melyen számos nagykanizsai
induló veselkedett neki a
Balaton körbefutásának.
Amezőny Balatonaligától indult
és egy teljes kör megtétele után
ugyanoda is ért vissza, a teljes táv
212,8 kilométer volt, 32 órás szintidővel.
A több száz lelkes részvevő között
köszönthették például a nagykanizsai
Ács László ultrafutót is
(képünkön), aki remek versenyzéssel
25:11 órás idővel teljesítette az
úgymond teljes kört, ami az abszolút
huszonegyedik helyezést jelentette
számára.
A Kanizsa Futóklubtól Bekk
Csaba is a rajtolók között volt, ő
végül 27:21:26 órás idővel lett
ultrabalatonista. Érdekesség, hogy
hozzá idővel csatlakozott dr. Lubics
Szilvia ultramaratonista is,
közel 120 kilométeren nyújtva társaságot
a Balaton-közeli vidéken.
A furóklub váltói is célba értek,
így a Kanizsai Futóklub Pasik csapata
(Fazekas András, Valgut Zoltán,
Réz Norbert, Varga Balázs,
Varga László, Molnár Zoltán)
17:54:34 órás teljesítménnyel ért
célba. Egy másik egység, a Kanizsai
UB Fanatik (dr. Molnár Zoltán,
Farkas Edit, Farkas József, Takács
Ildikó, Koller Judit) ideje pedig
19:42:26 óra volt a célban.
Pakson pedig az ULTRAmarATOM
futóversenyt bonyolították,
melynek távja – időben számolva
– hat órás volt, s ezalatt kellett
minél több métert, kilométert
összegyűjtni az indulóknak. Egy
körpályán – melynek hossza 930
méter volt – teljesítették a futók az
időtartamot, köztük Nagykanizsáról
Korcsmárosné Vig Rozália
(TRI-CO Triatlon Klub).
Az aszfalt burkolatú kijelölt
pálya kivezetett például a Duna
partra is, s a majd egy kilométeres
szakaszból teljesített a kanizsai
induló 58 kört, ami 54 kilométernél
is többet foglalt magában. A
teljesítmény pedig a női mezőny
abszolút negyedik helyét jelentette.
Nincs tehát leállás a kanizsai
ultrafutók táborában, ráadásul, ami
számukra külön kedvező, hogy
gyakorlatilag most kezdődik az
igazi szezonja a hosszú távú futásnak.
A dél-zalaiaknak biztosan az
elkövetkezendő időszakban is számos
figyelemreméltó ereménye
lesz a fiataloktól a legidősebbekig.
P.L.
Kilométerek százait teljesítve
A Csónakázó-tónál kialakított
lovas pályán kettesfogathajtó regionális
versenyt rendezett a
Kanizsa Lovasklub, melyre nem
csupán megyénkből érkeztek fogathajtók.
Köztük olyanok is,
akik előző nap még egy másik
zalai helyszínen bizonyíthattak.
A résztvevők felkészültségére
nem lehetett panasz, így színvonalas
versenyeken döntöttek arról,
kik is voltak a kanizsai mezőny
legjobbjai. A kettesfogathajtás
keretében 14, míg vadászhajtásban
13 egység tette próbára
(lovas) ügyességét.
Kétfordulós akadályhajtás,
CAN-C 2 kategória: 1. Török
Gyula (Kanizsa Lovasklub), 2. Lebics
István (Zalalövő és Környéke),
3. Varga Szilárd (Skublics
Imre LK, Sárvár). Vadászhajtás,
CAN-C 2 kategória: 1. Varga Szilárd,
2. Lebics István, 3. Tóth László
(Gyűrűs-Gidrán Egyesület).
Kanizsai fogat
is zárt az élen
Budapesten került megrendezésre
a IV. BASE Bajnokság akrobatikus
torna verseny, melyen
kilenc klub 62 egysége – több
mint száz tornász – mérte össze
tudását. A megmérettetésen a
nagykanizsai Zalaerdő TTDSE
a résztvevő klubok közül a legnagyobb
számú – 11 egységgel –
indult és szinte minden korcsoportban
és formációban a dobogón
tetején végzett, így immár
harmadszor a BASE Kupát is
hazahozhatta.
Gyermek kezdő, csapat: 1. hely
Németh Rozália, Vastagh Lili, Hosszú
Szonja, Gelencsér Bíbor, Major-
Pomozi Léda, Gémesi Vanda. Újonc,
vegyes páros: 1. Vizlendvai Áron–Németh
Rozália. Újonc, női páros: 2.
Molnár Ágnes-Kobra Fruzsina.
Újonc, fiú páros: 1. Molnár Simon–
Németh Vilmos. Gyermek, női
páros: 1. Soós Csenge–Vastagh Lili, ...
4. Vastagh Sára–Horváth Dorottya
Júlia, ... 6. Kovács Csenge – Hosszú
Szonja. Gyermek, női hármas: 2. Hajdu
Zsófia–Gémesi Vivien–Vizlendvai
Sára. Gyermek, fiú páros: 1. Vizlendvai
Máté–Tuboly Dániel. Serdülő II,
női páros: 1. Szabó Kíra–Muik Kata.
AgeGroup I, női páros: 1. Baksa
Nikol–Gémesi Vivien.
Kupagyőzelem
a fővárosból
Kanizsa – 16 Hirdetés 2014. június 26.
Megnyitottuk fűrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák,
OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.06.30-ig)
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. június 1-30-ig érvényes.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Projektadatok:
Támogatással elnyert összeg: 29 209 340 Ft
(100%-ban támogatott)
Megvalósítási időszak: 2012.11.01.-2014.06.30.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
A konzorciumi együttműködésben megvalósított projekt kedvezményezettjei:
KLIK Nagykanizsai Tankerület
 Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (főpályázó)
 Körösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola
KLIK Zalaegerszegi Tankerülete
 Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
 Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző
Iskola
Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata
 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
A projekt célja a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
biztosítása, a SNI gyermekek esélyegyenlőtlenségének
csökkentése.
A projektet a Szivárvány EGYMI kezdeményezte, hogy az integráltan
oktatott-nevelt gyermekek ellátása minél magasabb szinten
valósulhasson meg. A cél olyan együttműködési modell
létrehozása volt, amely mintául szolgál a város többi intézménye
számára is. Végső cél, hogy töretlen fejlődési ívvel,
életpálya modell tudatosításával lehetőségeket biztosítsunk a
SNI tanulók, és szüleik számára. A gyógypedagógiai intézmény
szakmai irányításával, az inklúzió területén jó gyakorlattal rendelkező
általános iskola bevonásával, team munkára alapozva
megtámogassuk azon intézmények tevékenységét, amelyek az
integráció, inklúzió folyamatának az elején járnak. A megvalósításban
kiemelt szerepet szántunk a tantestületek érzékenyítésére
tréning formájában, az együttnevelést támogató akkreditált
továbbképzésen való részvételre pedagógusi és vezetői
szinten egyaránt. Tevékenységünk (átvezetések) társadalmasítása
érdekében új szereplőket vonunk be a projekt során.
Helyi vállalkozók, civil szervezetek számára work-shopot szervezünk
a munkahelyi elvárások egyértelmű megfogalmazása
érdekében. A többségi intézményekben (óvoda, általános iskola)
szülői fórumot szervezünk, amelyeknek célja kettős: a SNI
gyermekek szüleinek aktívabb szerepvállalása a gyermek átvezetésében,
és a nem SNI gyermekes szülők szemléletének
pozitív irányú befolyásolása. Ez utóbbit erősíti a Családi nap,
ahol közösen tevékenykednek gyermekek és szüleik. Külső
szereplőként jelennek meg azok a főiskolai, egyetemi hallgatók,
akik a futamidő alatt végzik tanítási gyakorlataikat intézményeinkben.
A projektelemek szinte mindegyike team munkán alapul,
ezáltal az intézmények között olyan szakmai együttműködés
alakul ki, amelynek eredményeképpen létrejön az intézménytípusok
közötti átvezetésének protokollja Nagykanizsán.