Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.48 MB
2020-12-21 16:24:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
272
654
Rövid leírás | Teljes leírás (243.65 KB)

Kanizsa 2014. 025-026. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

PEKSEGi
AKCIÓ!
július 07-X3-ig sajtos pálca hatlapos coca-cola, fanta spríte 0,33 I
Újdonság!
Szakfclé&inkben
( \i'' i pi s jo^h n rtok
kaphiitúk!
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Centrum
^ AUTOSISKOLA <
■■i c.) 1,(.OT Wl-gfl ff ''fl .,„
KRESZ TANFOLYAM AKÁR 1 NAP ALATTI
azemíEyautó (B) lű,5 kortól : műtor (A! A2, A) SCnet
segídmotor (AM) 13,Sévss kortól
2014.07.08-án (kedden) 17 óra 2014.07,22-én (kedden) 17 óra

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 4. Tel.: 06-93/314-496, 06-30/2261-760
IMEDIA
Kan izsa
Tornaszobát avattak a Bóbita bölcsődében
Ünnepélyesen felavatták a Szent István terv-keretében megvalósuló, közösségi összefogással felépített tornaszobát a Belvárosi Bóbita Bölcsődében.
Böjté Csaba ferences szerzetes 2011 februárjában - Szent Istvánterv néven - nyilvánosság elé tárta a Kárpát-medencében élők fizikai és szellemi megújulását elősegítő tervezetét, amelynek középpontjában a közösségi kezdeményezésekből kiinduló felelős gyermekvédelem, a környezet- és tájkultúra, az otthonteremtés és a népművelés áll. Csaba testvér közösség-, ország- és nemzetépítő munkára szólító felhívásának az első pillanattól kezdve számos támogatója akadt határon innen és túl egyaránt. A fokozódó érdeklődés pedig hamar felszínre hozta a közös gondolkozás iránti igényt. Ennek az igénynek a felismerése ösztönözte „A mi ügyünk" elnevezésű
szakmai konferencia szervezőit arra, hogy teret adjanak és lehetőséget biztosítsanak a nemzetépítő program megvalósításának lehetőségeiről szóló eszmecserére.
Körmendi Viktória, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde vezetője köszöntő szavaiban kiemelte: „A Mi ügyünk" konferenciát követően elkészítették a Szent István-tervüket, melynek középpontjában az a célkitűzés állt, hogyan tudják a közösségi összefogást erősíteni az emberi kapcsolatokban, hiszen e nélkül nem lehet közös célokat kovácsolni.
Az intézményvezető szavait követően Lukács Erika, a Bóbita bölcsőde vezetője felvázolta az élményekben gazdag közös munka megvalósulásának lépcsőfokait. A Belvárosi Bölcsőde Gyermekmosoly alapítványa 2012-ben kezdte meg a működését, és az eltelt évek során segített a sószoba kialakításában, játékeszközök vásárlásá-
ban. Az összefogás segítségével egy régi álmot sikerült megvalósítaniuk a bölcsődében. A fejlesztő eszközökkel és játékokkal felszerelt tornaszoba kapuit a sószo-bához hasonlóan a szülők előtt is megnyitják. A Zöld Bölcsőde program keretében pedig nemcsak a gyermekekre figyelnek - jegyezte meg a bölcsődevezető -, fontos számukra az is, hogy a dolgozóik milyen miliőben tevékenykednek. Egy felajánlásnak köszönhetően 100 ezer forint értékben sport- és rekreációs eszközöket tudtak vásárolni az ő részükre is.
A tornaszobát Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő „vette" át és megköszönte valamennyi támogató hozzájárulását, mellyel elősegítették az intézmény gazdagodását. Hisz egy cél vezérelt mindenkit: az, hogy a jövő nemzedéke minél kevesebb gonddal növekedjen fel, és lehetőleg olyan útravalót kapjanak már kis korukban a gyerekek, ami nagy kihatással lehet későbbi életükre, felnőtt korukra.
Az avatás ünnepélyes pillanata, az avatószalag átvágása előtt még (folytatás a 2. oldalon)
Kövessen minket okostelefonján is! --/
Kanizsa - A mi ügyeink
2014. július 3.
Megújult a kórház Pszichiátriai Osztálya
A „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió Egészségügyi Intézményeiben" elnevezésű projekt jóvoltából fejlesztették a pszichiátriai ellátás „körülményeit" a kanizsai kórházban. Az á...