Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.48 MB
2020-12-21 16:24:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
491
953
Kanizsa 2014. 025-026. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

PEKSEGi
AKCIÓ!
július 07-X3-ig sajtos pálca hatlapos coca-cola, fanta spríte 0,33 I
Újdonság!
Szakfclé&inkben
( \i'' i pi s jo^h n rtok
kaphiitúk!
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Centrum
^ AUTOSISKOLA <
■■i c.) 1,(.OT Wl-gfl ff ''fl .,„
KRESZ TANFOLYAM AKÁR 1 NAP ALATTI
azemíEyautó (B) lű,5 kortól : műtor (A! A2, A) SCnet
segídmotor (AM) 13,Sévss kortól
2014.07.08-án (kedden) 17 óra 2014.07,22-én (kedden) 17 óra

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 4. Tel.: 06-93/314-496, 06-30/2261-760
IMEDIA
Kan izsa
Tornaszobát avattak a Bóbita bölcsődében
Ünnepélyesen felavatták a Szent István terv-keretében megvalósuló, közösségi összefogással felépített tornaszobát a Belvárosi Bóbita Bölcsődében.
Böjté Csaba ferences szerzetes 2011 februárjában - Szent Istvánterv néven - nyilvánosság elé tárta a Kárpát-medencében élők fizikai és szellemi megújulását elősegítő tervezetét, amelynek középpontjában a közösségi kezdeményezésekből kiinduló felelős gyermekvédelem, a környezet- és tájkultúra, az otthonteremtés és a népművelés áll. Csaba testvér közösség-, ország- és nemzetépítő munkára szólító felhívásának az első pillanattól kezdve számos támogatója akadt határon innen és túl egyaránt. A fokozódó érdeklődés pedig hamar felszínre hozta a közös gondolkozás iránti igényt. Ennek az igénynek a felismerése ösztönözte „A mi ügyünk" elnevezésű
szakmai konferencia szervezőit arra, hogy teret adjanak és lehetőséget biztosítsanak a nemzetépítő program megvalósításának lehetőségeiről szóló eszmecserére.
Körmendi Viktória, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde vezetője köszöntő szavaiban kiemelte: „A Mi ügyünk" konferenciát követően elkészítették a Szent István-tervüket, melynek középpontjában az a célkitűzés állt, hogyan tudják a közösségi összefogást erősíteni az emberi kapcsolatokban, hiszen e nélkül nem lehet közös célokat kovácsolni.
Az intézményvezető szavait követően Lukács Erika, a Bóbita bölcsőde vezetője felvázolta az élményekben gazdag közös munka megvalósulásának lépcsőfokait. A Belvárosi Bölcsőde Gyermekmosoly alapítványa 2012-ben kezdte meg a működését, és az eltelt évek során segített a sószoba kialakításában, játékeszközök vásárlásá-
ban. Az összefogás segítségével egy régi álmot sikerült megvalósítaniuk a bölcsődében. A fejlesztő eszközökkel és játékokkal felszerelt tornaszoba kapuit a sószo-bához hasonlóan a szülők előtt is megnyitják. A Zöld Bölcsőde program keretében pedig nemcsak a gyermekekre figyelnek - jegyezte meg a bölcsődevezető -, fontos számukra az is, hogy a dolgozóik milyen miliőben tevékenykednek. Egy felajánlásnak köszönhetően 100 ezer forint értékben sport- és rekreációs eszközöket tudtak vásárolni az ő részükre is.
A tornaszobát Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő „vette" át és megköszönte valamennyi támogató hozzájárulását, mellyel elősegítették az intézmény gazdagodását. Hisz egy cél vezérelt mindenkit: az, hogy a jövő nemzedéke minél kevesebb gonddal növekedjen fel, és lehetőleg olyan útravalót kapjanak már kis korukban a gyerekek, ami nagy kihatással lehet későbbi életükre, felnőtt korukra.
Az avatás ünnepélyes pillanata, az avatószalag átvágása előtt még (folytatás a 2. oldalon)
Kövessen minket okostelefonján is! --/
Kanizsa - A mi ügyeink
2014. július 3.
Megújult a kórház Pszichiátriai Osztálya
A „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió Egészségügyi Intézményeiben" elnevezésű projekt jóvoltából fejlesztették a pszichiátriai ellátás „körülményeit" a kanizsai kórházban. Az átadó ünnepségen Dr. Brünner Szilveszter, az intézmény főigazgatója felidézte a közelmúltban végbement nagy volumenű fejlesztéseket. Hangsúlyt helyezve a „legfrissebbre", aminek eredménye a korszerű pszichiátriai osztály és egy új részleg, ahol nappali ellátás keretében gyógyítják a betegeket.
- Régi, nagy vágyunk volt Nagykanizsán, hogy olyan pszichiátriai szolgáltatást építhessünk fel intézményünk szellemiségének megfelelően, amely nyitott a külvilágra, a társadalmi kirekesztettség helyett a visszatérés, a befogadás kézzel fogható eredményeit szimbolizálja. Olyan ellátásra alkalmas kórtermeket, betegvizsgálatra, egyéni, csoportos szocio- és pszichoterápiákra alkalmas helyiségeket hoztunk létre, amik szakítanak a beidegződött rosszízű, kórházi imázzsal.
Majd a projekt részleteit ismertette a főigazgató. Elmondta, a pszichiátria fejlesztésének első ütemeként tavaly nyáron kezdték el a 29 betegágyas osztály felújítását, amit mintegy 800 négyzetméteren korszerűsítettek is. A beruházás során ezen egység komplex rehabilitációt segítő, akadálymentesített környezetté vált.
- Emellett beszereztünk különböző orvosi műszereket, eszközöket. Továbbá az osztály bútorzata is megújult, ahogy az informatikai felszereltség - mondta Dr. Brünner Szilveszter, áttérve a fejlesztés második ütemének ismertetésére is.
- A volt nővérszálló háromszintes épületének földszintje szintén felújításra került. Ebben az egységben történnek a rehabilitációs kezelések és különböző foglalkozások. Kialakításra került munkaterápiás szoba, a tankonyha, a tor-
Ők lesznek a Fidesz-KDNP jelöltjei a helyhatósági választásokon
(folytatás a címlapról) egy feladatra kérte fel Körmendi Viktória a polgármestert. A Szent István-terv követőiként, a hazánkat jelképező piros-fehér-zöld színű lufikat engedett útra egy bátor bölcső-dés fiatalember közreműködésével. A kisfiú „jelképesen" megkapta a tornaterem kulcsát is.
A tornaszobát Váron István plébániai kormányzó, Bartha Attila református és Deme Dávid evangélikus lelkész áldotta meg.
Az ünnepi műsorban Matyovszky Márton és Matyovszky Péter, a zalakarosi Móra Ferenc Altalános Iskola diákjai zalai botos legénytánccal, míg Herle Zsófia és Herle Kristóf, a nagykanizsai Piarista Altalános Iskola diákjai nyári dalcsokorral köszöntötték az avatóünnepség résztvevőit és a bölcsis apróságokat.
B.E.
A GE önkéntesek ismét feltűrték az ingujjukat
A General Electric Nagykanizsai Fényforrásgyár önkéntesei felújítási munkálatokat végeztek a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvodában.
A Minőségbiztosítási Szervezet 22 fős csapata lecsiszolta és lefestette az óvoda udvarán álló fából készült játékvonatot, majd a lelkes csapat az óvoda bejárati oldala felőli vaskerítéssel folytatta. A gyerekek másnap már birtokba is vehették a megszépült udvari játék-vonatot.
Nemsokkal később ismét visszatértek, hogy befejezzék az elkezdett munkát, és újra ecsetet ragadjanak az ovikerítés befejezéséhez. Sajnos a szakadó eső félbehagyatta a munkálatokat, azonban a lámpagyáriak hamarosan befejezik a felajánlásban vállalt felújítást.
Természetesen a szükséges anyagokat a gyár ajándékba adta az óvodának.
N.B.Gy.
Az elmúlt héten került sor a Kanizsai Dorottya Kórház modernizált Pszichiátriai Osztályának és az egykori nővérszálló földszintjén kialakított pszichiá-tria-addiktológia rehabilitációs részlegének avatására. A korszerűsítés több mint 220 millió forint uniós támogatásból valósult meg.
Dénes Sándor polgármesterjelölt megnevezése után, a város választókörzeteiben indítandó egyéni jelöltekre is javaslatot tett a FIDESZ nagykanizsai alapszervezete Cseresnyés Péter választókerületi elnök számára.
Az előzetes egyeztetések során Dr. Csákai Iván és Kovács János jelezték, hogy nem kívánják újra megmérettetni magukat. Kérték, hogy helyettük más jelölteket ál-
lítsanak a helyi szervezetek. Bene Csaba pedig a város és térsége további fejlődését jelentősen befolyásoló pozíció elérését tűzte ki célul az elkövetkező önkormányzati ciklusban. Döntésüket tiszteletben tartva módosult a jelenlegi testület többségét alkotó FIDESZ-KDNP szövetség személyekre szóló jelölése a nagykanizsai körzetekben.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város esetében a IS fős testület 2014
naterem és a közösségi-, valamint a kiszolgáló helyiségek mellett. A részleg a rehabilitáción túl a betegeket reszocializációját, azaz a társadalomba való visszailleszkedését is segíti.
Összegezvén az intézmény vezetője úgy fogalmazott, megteremtődtek az alapjai annak, hogy a magas színvonalú pszichiátriai ellátáson túl egy speciális terület -az addiktológiai rehabilitáció - is felépüljön a kórházban.
Dr. Brünner Szilveszter előrebocsátotta beszédében azt is, hogy a nappali ellátást a jövőben tovább szeretnék fejleszteni, továbbá az épületrész további szintjeit - majdan szintén pályázati forrásból -fejleszteni kívánják, az addiktoló-giai betegek gyógyításának érdekében.
Sz.Zs.
októberétől 10 egyéni körzetben megválasztott, 4 listás helyről bekerült képviselőből és a polgármester személyéből fog állni.
Ennek megfelelően a 10 körzet FIDESZ-KDNP jelöltjei a következő személyek lehetnek: 1. Dr. Erdős László, 2. Balogh László, 3. Szőlősi Márta, 4. Jerausek István, S. Bedő György, 6. Bizzer András, 7. Gyalókai Zoltán, 8. Karádi Ferenc, 9. Tóth Nándor, 10. Dénes Sándor.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/5006216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2014. július 3.
Kanizsa - A mi ügyeink
Ünnepség és elismerések a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek
A Köztisztviselők Napja alkalmából bensőséges hangulatú ünnepségen köszönte meg a hivatalban dolgozók munkáját Cseresnyés Péter polgármester. A Medgyaszay Házban pénteken megtartott rendezvényen több köztisztviselőnek is kitüntetést adott át városunk első embere és Dr. GyergyákKrisztina jegyző.
A ceremónián Cseresnyés Péter köszöntőjében elismerését, egyben köszönetét fejezte ki a hivatali kollektíva munkájáért. A polgármester az elmúlt esztendőt értékelvén arra is utalt, hogy egész évben zökkenőmentesen, gördülékenyen végezték feladatukat a dolgozók.
A szóbeli hálán túlmenően a polgármesteri hivatal valamennyi köztisztviselője - a tartósan távol lévők és a város politikai vezetőinek kivételével - egységesen bruttó S9 ezer forint jutalomban részesült - hangzott el az eseményen.
Az idei Köztisztviselők napi ünnepségen „a közszolgálatban végzett ki-
emelkedő munkája elismeréseként címzetes vezető tanácsos címmel" tüntették ki Havasi Péter, az Adóügyi Csoport ügyintézőjét, szintén e titulust adományozták Kreiner-Kálcsics Veronikának, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport beruházási ügyintézőjének, Petrényi Anettnek, a Pénzügyi, Költségvetési Csoport kontrolling ügyintézőjének. „Címzetes fő-
tanácsos" lett Horváth Tamás, az Építésügyi Csoport építésigazgatási ügyintézője, „címzetes főmunkatárs" pedig Lukácsi Zsuzsanna, a Humán és Hatósági Osztály/Közterület Felügyelet szervezési ügyintéző-titkárnője.
Az ünnepséget pezsgős koccintás zárta.
Sz.Zs.
Vasutas nyugdíjas klubok találkozója
XI. alkalommal rendezte meg a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház a dunántúli vasutas nyugdíjas klubok találkozóját. Ez alkalommal két napra érkeztek, szombaton egy kellemes drávai hajókiránduláson vettek részt.
A rendezvényt Kámánné Szép Terézia, az intézmény igazgatója nyitotta meg. A találkozó jelentőségéről kiemelte: a mai kulturális és baráti találkozó azért nagyon fontos, mert az összefogásról, a szeretetről, a baráti kapcsolatok ápolásáról szól.
A városvezetés nevében Dénes Sándor alpolgármester köszöntötte Székesfehérvár, Sopron, Celldömölk, Tapolca, Pécs és természetesen Nagykanizsa egykori vasúti dolgozóit, vasutasait. „Fontosak ezek a találkozók, hiszen mesélnek az elmúlt évtizedekről, a máról, és előjön sok szép emlék. Önök nagyon sokat tettek ezért az országért, a nemzetért, a családjukért, a vasútért, és erre mindannyian büszkék lehetnek." S hogy Nagykanizsa miként segíti idősödő polgárait, arra példákat is hozott fel az alpolgármester.
Horváth László, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke elöljáróban elmondta, szívesen jönnek Nagykanizsára, mert a szereteten, a megbecsülésen kívül mindig érzik azt, hogy a nyugdíjas társadalom is valakinek számít.
Majd megfogalmazta, hova jutottak el napjainkig, és merre tartanak a jövőben a nyugdíjasok.
Horváth László tevékeny szerepet játszik az országban működő vasutas nyugdíjas klubok összefogásában, nagy hangsúlyt fektetve a vasutas hagyományok ápolására, valamint a klubok és a Vasutas Országos Egyesület tagintézményei közötti jó kapcsolat kialakítására. Nem feledkeztek meg a névnapjáról sem a kanizsaiak. Igaz, nem vonatot, síneket vagy építőköveket kapott, hanem egy jelképes „aranyrögöt" pezsgővel.
A gálaműsorban Kárász Tímea nóta és operett énekes, valamint a művelődési ház Kodály Zoltán Énekkara köszöntötte előadásával a Dunántúlról érkezett vendégeket.
B.E.
„Határtalanul" erdélyi kiránduláson a Palini Általános Iskola
A Palini Általános Iskola 7. osztálya a „Határtalanul" pályázat keretében hat napos erdélyi kiránduláson vett részt. Az út során először a nagyváradi Püspöki Székesegyházat tekintették meg, majd kolozsvári és marosvásárhelyi városnézés következett. Segesváron felsétáltak az Unesco világörökségén szereplő középkori várnegyedébe. Az intézmény két tanulója verset szavalt a fehéregyházi Petőfi-szobornál.
Megcsodálták a felújított tordai sóbányát. Egy napos túra keretében tekintették meg a lélegzetelállító Békás-szoros mészkőszikláit, az 1837-ben keletkezett Gyilkos-tavat és felmásztak az 1344 méteres Kis-Cohárd csúcsra, ahonnan gyönyörű kilátásban volt részük. Helyi barlangászokkal izgalmas túrát tettek a Súgó-barlang járataiban. Gyergyószentmikló-son a helyi általános iskola diákjaival találkoztak és egy meccs keretében focitudásukat is összemérhették a gyerekek. A parajdi sóbányába helyi autóbusszal utaztak le. Szovátán körbesétálták Európa egyetlen helioter-mikus tavát, a Medve-tavat, és megcsodálták a fürdőváros régi arisztokrata épületeit. Korondon pedig lehetőséget kaptak, hogy a helyi mesterek fazekas munkáiból vásárolhassanak -tudtuk meg Lőrincz Jánostól.

VOKSH Oktatási Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/S16-634
OKÉVnyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Gyorsított tanfolyam indul személyautó kategóriában
július 8-án rendkívüli kedvezménnyel: gyakorlati vezetés: 2400 Ft/óra
Július 7. 16 óra
gépkezelő (targonca, emelőgép és földmunkagép) Július 10. 16 óra
C, D, C+E és B+E
Az augusztus 2.-i GKI vizsgára jelentkezési határidő: július 22.
Kanizsa - Közgyűlési sorok_204. 3
3
Kutató központot állítanak fel Kanizsán
A közgyűlés döntése értelmében a város, a Pannon Egyetemmel (PE) és a Hidrofilt Kft.-vel közös együttműködésben a víztisztítás, a vízkezelés területén kutatás-fejlesztési és oktatási tudásközpontot hoznak létre Nagykanizsán. A kutató központ felállításának várható időpontja szeptember 1-je.
Ennek érdekében első lépésként a PE, a Mérnöki Kar és a Nagykanizsai Kampusz a Hidrofilt Kft. bevonásával több 10 millió forint pályázati támogatás felhasználásával megalapította a Víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot, mely szaknak az oktatása már az idei évben megkezdődhet Nagykanizsán. A szak angol nyelvű indítását is tervezik, mivel a Hidrofilt Kft.-nek előrehaladott tárgyalásai vannak ezen a területen Indonéziában és Sri Lankán.
Az eddigi közös munka nyomán tervezik egy jóval nagyobb lépés előkészületeit is, miszerint a város bevonásával a három partner alapít egy kutató központot, ahol nemzetközi szintű kutatásokat folytathatnak a víztisztítás és a vízkezelés területén. A központ PE szervezeti keretein belül, a mérnöki kar egy speciális csoportjaként jön létre. Két telephelyen működne, az alapkutatások a PE Nagykanizsai Kampusz A épületében, míg az alkalmazott kutatások, a kísérleti fejlesztések, a labor feladatok a Hidrofilt Kft. telephelyén, illetve Veszprémben.
A kutató központ keretében foglalkoztatható kutatók közé tartozik a vegyészmérnök, a kutatóvegyész, az anyagmérnök, az elektrokémi-kus, a gépész műszaki fejlesztő, az elektronikai fejlesztő mérnök, a programozó és a biológus vagy bio-mérnök. A fejlesztési eredményeket hasznosítani lehet az ivóvíz kezelési, az ipari vízkezelés, a kertészeti és az öntözővíz kezelési, az uszoda vízkezelési és a gyógyszeripari és az infúziós oldat technológiánál, továbbá a vezérlési eljárások hatékonyságának javításánál és a szürkevizek újrahasznosításánál.
Ahogy az előterjesztésben olvasható, a központ indításához elegendő lenne néhány szakember, így 3-4 főállású kutató és fejlesztő, valamint 2-3 doktorandusz hallgató, illetve egy pályázati felelős ve-
zető. Ezen kívül szeretnének megnyerni egy országos szaktekintélyt a kutatási központ irányítására.
A kutatási központ stabil anyagi hátterének megteremtése érdekében az önkormányzat a PE Nagykanizsai Kampusza számára 20 millió forint támogatást ad. A működés támogatására, a fejlesztések irányának meghatározására, illetve a menedzser munkájának a megítélésére a három érintett fél létrehoz egy döntéshozói fórumot.
Energiagazdaságosabb iskoláért projektelnek
A benyújtandó pályázatból a Hevesi Sándor Altalános Iskola épületét korszerűsítenék.
A Környezet és Energia Operatív Program keretein belül az önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztésekre pályázhatnak - méghozzá olyan formában, hogy az adott korszerűsítéseket megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálják.
Városunkban mindez a Hevesi iskolában valósulhat meg a pályázott támogatás összegéből, és a 10 százaléknyi - ez esetben mintegy IS millió forint - önerőből. Számszerűsítve, maga a teljes beruházási költség több mint ISI millió forint, az igényelt, vissza nem térítendő finanszírozás pedig közel 136 millió forint. A projekt által nyújtandó finanszírozásból oldanák meg az épület hőszigetelését, teljes nyílászáró cseréjét, gépészeti korszerűsítését, ugyanakkor a pályázat által megszabott követelmény az is, hogy korszerű energiaforrás is hasznosításra kerüljön a felújításkor. Ami a Hevesi iskola esetében napelemes rendszer kiépítését is jelenti.
Módosították a háziorvosi ügyeleti díjakat
A közgyűlés döntésének értelmében módosították a háziorvosi ügyeleti díjakat, 500, illetve 200 forinttal emelték azokat. A hozzájárulás tervezett összege ezzel közel 2,5 millió forinttal nőtt.
Városunkban a felnőtt- és gyermek háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeletet az Egészségügyi Alapellátási Intézmény működteti az OEP-el kötött finanszírozási szerződés értelmében, mely 2012. március 1-jétől Központi Ügyelet-
ként működteti az Országos Mentőszolgálattal egységes irányítási rendszerben a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében.
A Központi Ügyelet Nagykanizsa és öt környező település -Liszó, Újudvar, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Homokkomárom - lakosságát, közel S2 ezer fő ellátását biztosítja hétköznap 16.00 - 7.30 óráig, hétvégén péntek 16.00-tól a következő munkanap 7.30 óráig, míg ünnepnap 7.30 - 7.30-ig.
Az ügyeleti ellátás biztosításában a Nagykanizsán területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok, három nyugdíjas orvos és két rezidens vesz részt. Jelenleg az ügyelet vonatkozásában kettős finanszírozási rendszer érvényesül. Az OEP által nyújtott finanszírozást az önkormányzat a költségvetésből ügyeleti díj hozzájárulás címén kiegészíti. A 2014. évre az ügyeleti díj hozzájárulás tervezett összege közel 30 millió forint. Az orvosok azonban kérték a 2002. óta érvényben lévő díjak 10001000 forinttal történő növelését.
A környező településeken érvényben lévő díjak figyelembe vételével úgy határoztak, hogy a jelenlegi díjakat S00, illetve 200 forinttal emelik. Ennek értelmében az orvosok munkanapi ügyeleti díja 2S00 forint, a hétvégi 2700, míg az ünnepnapi díj 3000 forint/óra lesz.
Az iparfejlesztés és ezen ágazat adta munkahelyek létrehozása a cél
Röviden így lehetne megfogalmazni azt az önkormányzati „szándékot", amelynek célkitűzése Nagykanizsán a jövőben létesítendő ipari területek majdani fejlesztése. Minderről a legutóbbi közgyűlésen esett szó.
Az „ipari területek fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv" kidolgozásáról szóló előterjesztésben olvasható, a város fenntartható fejlesztése érdekében elsőrendű kihívás a gazdaság fejlesztése, a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás növelése. Ugyan Nagykanizsa amúgy is rendelkezik már eleve számos olyan adottsággal, amik további kamatoztatásával még több lehetőséghez lehet jutni - jelen esetben az
ipar fejlesztésével kapcsolatban. Az ágazat pedig újabb munkahelyeket teremthet Kanizsán, ám mindezek megvalósításához elengedhetetlen olyan ipari területek létrehozása (az Ipari Park folytatásaként akár), ami - értelemszerűen - rendezett, alapinfrastruktúrával ellátott és további beépítésre alkalmas. Mint amilyen például az említett Ipari Park, ugyanakkor ennek a komplexumnak a rendelkezésre álló, beépítetlen szabad területe már nem elégíti ki a követelményeket, hiszen a város fejlődése és az elmúlt években történt beruházások eredményeként „betöltötték" ezeket a helyeket.
Az újabb ipari területek kialakításához finanszírozás szükséges, és ez az időszak „kedvezőnek" is mondható e szempontból - ugyanis mostanság indul az EU új költségvetési időszaka, és a 2014-2020 közt felhasználható támogatási forrásokból jelentős összegek megszerzésére nyílik lehetőség.
Nagykanizsa az elsők közt kezdte meg - ennek érdekében - Integrált Területi Beruházásainak meghatározását és Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozását, amiknek keretében előzetes városfejlesztési akcióterv is készült az ipari területek fejlesztésére. A kérdéses esetben egy S20 hektáros területről van szó. A határozati javaslat mindkét részét, pontosabban a terv kidolgozására és további költséget taglaló javaslatot elfogadta a képviselőtestület.
Napelemmel termelnék az energiát
A „Fotovoltaikus rendszerek kialakítására" vonatkozó KEOP-pályázat keretében a Polgármesteri Hivatalra és a Batthyány Lajos Gimnáziumra telepítenének olyan rendszert, aminek segítségével napelemes villamosenergia-termelés és hasznosítás valósulhat meg.
A hivatal esetében ez a korszerűsítés kicsivel több, mint 14 millió forintba kerülne, ám erre közel 11,5 millió forintos támogatást igényelnek az említett pályázaton. A BLG-ben a napelemes villamos energia termelést 20 millió forintból építenék ki, a projekt ehhez 16 millió forinttal hozzá is járulna, így az iskolának 4 milliójába kerülne mindez. Ezekről is tárgyaltak a legutóbbi soron kívüli ülésen, továbbá el is fogadták a pályázat benyújtásáról szóló napirendi pontot a városatyák.
Sz.Zs. - V.M.
2014. július 3
Kanizsa - Időutazás
5
Felújítják a Petőfi-szobor talapzatát
Az „Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása" címmel pályázatot hirdetett a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete a közelmúltban.
A 48. gyalogezred I. világháborús emlékműve, közismert nevén a Petőfi-szobor talapzatának felújítására benyújtott pályázaton városunk 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez 500.000 Ft önerőt biztosított.
A szobor bronzból öntött figurális részét 2008-ban tisztították meg, és időközben esedékessé vált a mészkőtömbökből összeállított alépítmény felújítása is. A hét elején megkezdett bontási munkálatok közben a kivitelező cég szakemberei egy fémhengert, időkapszulát találtak, melyet a Thúry György Múzeumba szállítottak. A tervek szerint július végére már új betonalapzaton áll az emlékmű.
Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész Deák téren felállított alkotása az ezred első világháborúban elesett hősi halottainak állít emléket. Az egykori elképzelések szerint a város a 20-as honvéd gyalogezred és a 48-as gyalogezred elesetteinek emlékére egy közös emlékművet szeretett volna felállítani, ám a volt 20-as honvédek és családtagjaik nagyarányú gyűjtést szerveztek, s ennek eredményeként 1930. június 1-jén külön emlékművet avattak fel az Erzsébet téren. A 48-as emlékmű avatására 1934-ben kerülhetett sor, miután a Deák térről az Erzsébet térre helyeztek át a Török kutat, s
ennek helyére kerülhetett a 12 ezer hősi halott emlékműve. A kompozíció Petőfi Sándort ábrázolja egy első világháborús kézigránátos magyar katonával. Az 1798-ban, Veronában alakult ezredben szolgált ugyanis Petőfi is 1839 és 1841 között 18 hónapig. A bronz szobor talapzatán a költőtől származó alábbi idézet szerepel: „És mi nem hagyjuk magunkat, Míg lesz egy kéz és egy kard! Fogadom azt, hogy megbánja, Aki bántja a magyart." Ugyanitt megörökítették a gyalogezred 1799-1918 közötti nevezetesebb fegyvertényeit is. Leleplezésére 1934. szeptember 2-án került sor. A terv szerint József főherceg adta volna át a szobrot, de fontos közügyek távol tartották, ezért megbízásából Pacor József nyugalmazott altábornagy, egykori ezredparancsnok mondta az avató beszédet. Az ünnepségen részt vett az alkotó, Kisfaludi Strobl Zsigmond is.
Felnyitották az időkapszulát
A Thúry György Múzeumban felnyitották azt az időkapszulát, melyet a 48. gyalogezred I. világháborús emlékmű talapzatának bontási munkálatai közben pár nappal ezelőtt találtak. A cinnel lezárt fémhenger nyitásán részt vett Száraz Csilla igazgató, Kunics Zsuzsa muzeológus, Pulai Attila restaurátor, Benke Lajos múzeumi munkatárs és Cseresnyés Péter polgármester.
A felújítás miatt elbontott talapzat alól előkerült időkapszula, mely 1934-ből származik, egy üveghengert, borítékba csomagolt korabeli fémpénzérméket, a szobor alapítóle-
velét, a gyalogezred kitűzőjét és az ünnepélyes avatás meghívóit rejtette magában. Az alapító okirat szövege így szól: „Az itt elhelyezett emlékmű az 1798. évben felállított és az 1918. évben megszűnt cs. és kir. 48. gyalogezred hősi halált halt katonáinak emlékét örökíti meg. Az ezred katonáit 120 éven keresztül Zala vármegyéből sorozták. A szobor azt ábrázolja, hogy Petőfi Sándor hazánk nagy költője, aki ennek a »zöld haj-tókás sárga pitykés« ezrednek az 1839—1840. években közkatonája volt, jobb kezében az ezred zászlaját tartva lelkesíti a támadásra kész kézigránátos 1914—1918. évi világháborús katonát, miközben baljával a jugoszlávok által elszakított Muraköz felé mutat. A művet a Zalavármegye alsórajki születésű Kisfaludi Strobl Zsigmond tanár szobrászművész alkotta, melynek költségét az ezred volt tisztjei és legénysége áldozatkészségéből, Nagykanizsa város és Zalavármegye közönségének támogatásával sikerült előteremteni. Az avatás ünnepsége vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzása, Gyömörey György főispánsága, dr. Krátky István polgármestersége idején 1934. szeptember hó 2. napján ment végbe. Az emlékmű létrejöttének munkájában az ezred következő volt katonái fejtettek ki eredményes tevékenységet: Zsivkovics Sándor tábornok, Schöfl Rezső ezredes, Bremser Gusztáv alezredes, Finta József alezredes, Szathmáry Béla százados, Kunstadter Andor tartalékos főhadnagy, dr. Pottyondy József tartalékos hadnagy, Antal Sándor tartalékos zászlós és vitéz Tóth Béla tartalékos törzsőrmester." A hengerbe, bár beszivárgott a talajvíz, a korabeli dokumentumokban nagy kárt nem okozott.
A Strobl Zsigmond által készített szobor ünnepélyes avatására 1934. szeptember 2-án került sor, az alapkőletételt pedig augusztus 23-án végezték el. Az új alapzat letételekor az új kapszulában a most talált dokumentumok szkennelt változatát helyezik el.
A Petőfi-szobor talapzatának felújítására az Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítás elnevezésű pályázaton városunk öt millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez 500 ezer forint önerő biztosítása szükséges.
Üzenet a jövőnek: új időkapszula kerül a Petőfi-szobor felújított talapzatába
Karádi Ferenc alpolgármester átadta Száraz Csillának, a Thúry György Múzeum igazgatójának azt az időkapszulát, amelyet egy helyi vállalkozó készített el és ajánlott föl, hogy a 48. gyalogezred I. világháborús emlékművének talapzatában helyezzenek el. Az alpolgármester kérésére készített ötven cm magas és tíz cm átmérőjű saválló acélból hermetikusan záródó időkapszulában biztosan helyet kap majd az eredeti 1934-es fémhenger tartalmának reprodukciós változatai (az eredetiek a múzeum gyűjteményében kapnak helyet). E mellett bizonyosan bele kerülnek a mai újságok, pénzérmék és egy dokumentum a mostani felnyitás időpontjáról és körülményeiről, valamint a jelenlegi önkormányzat „üzenete" az utókornak.
B.E. - V.M.
6
Kanizsa - Krónika
2014. július 3
Nyárindító parti a CSÁO-ban
Közös programokkal indította a nyarat a nagykanizsai Családok Átmeneti Otthona (CSAO).
Június 24-én csocsóverseny, horgászat, pingpong verseny, sátorépítés, libikókázás, kézműves foglalkozás és közös főzés várta a gyermekeket, majd az ebédet követően mindenki jégkrémmel hűsíthette magát - tudatta lapunkkal Turi Renáta szakmai vezető.
Az otthon dolgozói próbálják a nyarat tartalmas tevékenységekkel megtölteni, ennek jegyében június 15-től 20-ig a serdülő gyermekek a Zalaháshágyi Ifjúsági Táborban töltöttek el egy izgalmas hetet az Euroszínvonal Alapítvány szervezésében. A nyáron lesz még az otthon szervezésében közös kirándulás, sok-sok közös főzés, kézműves foglalkozások és tervezik egy nagyobb medence beszerzését is, hogy azok a gyermekek is élvezhessék a pancsolás örömeit, akik nem juthatnak víz közelébe, a standra vagy a Balatonhoz.
A programokra a Remény program keretében kerül sor, amelyet a Velux Alapítvány, valamint a magyar és dán Vöröskereszt finanszíroz.
Táncos érmek Budapestről
A Premier Táncklub növendékei az elmúlt hétvégén országos megmérettetésen vettek részt Budapesten. A versenyen 1600 versenyző lépett színpadra, 250 produkcióval 4 kategóriában, 3 korcsoportban. A Premieres lányok 5 produkcióval neveztek a megmérettetés-
Mini duó színpadi látványtánc kategóriába a Barbie Girls című koreográfia - Gelencsér Hanna és Hegedűs Dóra előadásában - 3. helyezést érdemelt ki.
A gyermek formáció is kitett magáért, hiszen az ő kategóriájukban indult a legtöbb produkció a nap folyamán, és a kitartó munkának köszönhetően a Hajrá csajok című produkcióval a dobogó legfelső fokára állhattak fel az ifjú táncosok. A csapat tagjai: Czim-mermann Fanni, Weisz Csenge, Navinszky Réka, Puskár Lili, Donáczi Emese, Tomasics Réka, Szabó Cipriána, Gelencsér La-rissza, Völgyi Virág, Horváth Szófia, Horváth Luca, Kiss Dzsenifer. Felkészítő: Németh Petra.
A gyerekeken kívül a felnőtt csapat is megmérettette magát 3 produkcióval. Felnőtt duóban a Round the World koreográfiával -Sipos Eszter és Vékási Dorottya -2. helyezést szereztek. Felnőtt csapat kategóriában az Együtt című produkció táncosai - Böjti Blanka, Takács Anna, Németh Petra, Papócsi Petra, Bunczom Evelin, Kománovics Kyra, Somogyi Nóra, Vékási Dorottya, Sipos Eszter, Lovkó Luca - 3. helyezést érdemeltek ki, míg szintén felnőtt kategóriában a Premier Táncklub formációja a Party Time 2. helyezést ért el a nehéz mezőny ellenére. A felnőtt formáció tagjai: Takács Anna, Németh Petra, Papócsi Petra, Bunczom Evelin, Kománovics Kyra, Somogyi Nóra, Vékási Dorottya, Sipos Eszter, Lovkó Luca, Bunczom Fanni, Varga Petra. Felkészítőjük: Salamonné Kuzma Renáta.
Thúrys diákok opatijai gyakorlata
A Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry Tagintézmény és két opatijai iskola közt évek óta fennálló cserekapcsolatnak köszönhetően a horvát és a magyar diákok is két-két hetet tölthettek el Nagykanizsán illetve Opatijá-ban.
A minap a horvát diákok beszámolóját olvashatták honlapunkon, azonban már a magyar diákok is megérkeztek Horvátországból. Pincérek, cukrászok és szakácsok, összesen hatan tölthették Opatijá-ban a kéthetes gyakorlatukat. A kísérő tanáraik Sinkovics Tamásné
cukrász szakoktató és Behmné Pethő Hona tagintézményvezetőhelyettes voltak, akik egy-egy hetet töltöttek kint a diákokkal. A tanulókat egy, az iskolán belül kiírt pályázat segítségével választották ki, melyhez tanári ajánlásokat is csatolniuk kellett, továbbá figyelembe vették a tanulmányi eredményeiket és a viselkedéskultúrájukat is a döntésnél.
Ahogy Soós Elvira elmondta, munkavédelmi szempontok szigorúbbak Horvátországban, hajukat teljesen a sapka alá kellett tűrniük és ékszert sem viselhettek. Horvát ételeket készítettek, de őket cukrászokat megkérték, hogy készítsenek magyar süteményt. Egy tradicionális dobostortát sütöttek, mely nagyon ízlett az ottani szakácsoknak, cukrászoknak.
Szalai Barbara, aki horvát anyanyelvű és Papp Viktória hozzátették, Opatijában sokkal kényelmesebb a munkatempó. Szabadidejüket kirándulással töltötték, jártak Rijekában (Fiume) és az Ucka hegynél is. Fürödni azonban nem tudtak, mert hideg volt a víz.
Ismét kortárs-újoncok a Kistolmácsi-tó partján
Huszonnégy „újonccal" ültek jubileumot, hiszen immár tizedik alkalommal, ismét a Kistol-mácsi-tónál rendezte meg hagyományos, Kortárssegítő-képző bűnmegelőzési táborát a Nagykanizsai Rendőrkapitányság.
A tábort vezető Bükiné Papp Zsuzsanna, a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője leszögezte: meggyőződése, hogy a táborozó gyerekek a későbbiekben egy kinyújtott kezet jelentenek majd a rendőrségnek, a rendészeti szerveknek.
- Itt nincs technika, televízió, számítógép vagy internet, szó szerint a természet kebelében vagyunk a gyerekekkel - hangsúlyozta az alosztályvezető. - Amikor 2005-ben először megrendez-
tük a kortárs-segítő tábort, pont ilyen 10. jubileumban reménykedtünk. Az elmúlt években 250 gyereket képeztünk ki arra, hogy szükség esetén segíteni tudjon: kortársainak, önmagának, bárkinek. Ezek a kamaszok egy kapcsot jelenthetnek a rendészeti szervek és a fiatalok, tulajdonképpen a felnőttek és gyerekek között. Jó pár esetet fel tudnék sorolni, mikor a Kistolmácson „nevelkedett" kortárs-segítőből rendőr, szociális munkás, katasztrófavédő vagy éppen tűzoltó lett. A Nagykanizsáról és környékéről érkezett kamaszok a táborban eltöltött egy hét alatt nem csupán jól érezhetik magukat, hanem komoly ismeretanyagot szerezhetnek, és nem mellesleg beleszámít az itt eltöltött idő az 50 órás közösségi szolgálatuk idejébe is. Egy ismerkedési est után erdei túrák, önismereti tréningek, elsősegély, kommunikációs és kapcsolatépítő órák, büntetőjogi és drogprevenciós előadások, valamint különböző bemutatók várnak rá-
juk. Érkeznek majd a kábítószer poklából szabadult fiatalok is elmesélni szomorú történetüket, de jönnek előadók a büntetés-végrehajtásból is, hogy rádöbbentsék őket arra: milyen következményei lehetnek egy-egy meggondolatlan hétvégi bulinak - sorolta Bükiné Papp Zsuzsanna. - A tábor végén szóbeli vizsga következik, majd a nyár folyamán a kamaszok bűnmegelőzési őrjáratokon vesznek részt a kanizsai és a zalakarosi strandokon, illetve később más rendezvényeken is. Mi a cél? Ha a táborozó gyerekek csak egyszer tudnak majd segíteni az itt tanultaknak köszönhetően osztály- és embertársaiknak, vagy „csupán" saját maguknak, akkor azt hiszem, már megérte a belefektetett munka.
A Péterfy iskolából érkezett, nyolcadikos Tukszár Kitti épp a golyóálló mellényt próbálta magára: - Először vagyok itt, néhány osztálytársammal érkeztem. A kíváncsiság miatt jöttem, és az éjszakai túra tetszett a legjobban, még rókát is láttunk. Ha alkalmam adódik, szeretném hasznosítani az itt
2014 július 3
Kanizsa - KrónikaBT
megtanultakat. Egyébként ősszel a Zsigmondy egészségügyi szakán folytatom a tanulmányaimat, gyógymasszőr szeretnék lenni.
Szintén osztálytársakkal érkezett a Zsigmondy 9/C osztályából Csonka Mihály, aki ottjártunkkor a géppisztoly összeszerelését és tisztítását gyakorolta: - Én a honvédségnél szeretnék majd dolgozni, katona akarok lenni. így nem lehetett kérdés, hogy kipróbáljam a tábort. Elsősorban azok az előadások vannak rám nagy hatással, amikor rádöbbentenek minket, hogy egy-egy diákcsínynek induló hülyéskedésnek akár életre szóló következményei is lehetnek.
Majd ötven technikus vehette át oklevelét
Június 24-én délután a Nagykanizsai Műszaki Szakk-képző Iskola Cserháti tagintézménye technikus oklevélátadó ünnepséget szervezett, ahol négy szakmában összesen 45 oklevelet adtak át, amelynek majdnem a fele jeles eredményű. Tíz autószerelő, öt autó technikus, 18 elektronikai technikus, 12 gépgyártástechnológiai technikus lehet büszke az elért sikerére.
Marton László tagintézmény-vezető köszöntő beszédében kitért a szakma helyzetére. Kiemelte, hogy a most végzett diákokra, a jól képzett szakemberekre a munkaerő piac
jében, közülük 19 országos szintre is eljutott.
A jeles eseményen Anda Zoltán főigazgató helyettes, Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK ügyvezető igazgatója, valamint Vajda Tibor, a DKG tanműhelyvezetője is részt vett. Az okleveleket Marton László igazgató, Pálfi Tamás, Kránicz Zsolt, Angyalost András valamint Kovács Attila osztályfőnökök adták át a végzősöknek.
Gurul a Hevesi!
A jó, a szép, a hasznos és a kellemes, mind a négy feltétel egyszerre adatott meg a Hevesi iskola diákjainak, akik immár másodszor vehettek részt a testi erejüket is jól igénybe vevő biciklitúrán.
Május 19-én reggel 40 kisdiák és 5 elkötelezett pedagógus ülte meg vasparipáját, hogy nekivágjon a közel 30 km-es távnak. A tervezett útvonalunkon szervezetten, fegyelmezetten tekert a több méteres „karaván", a város forgalmasabb pontjain a Közlekedési Rendőrség segítségével tudtunk zökkenőmentesen haladni.
Szepetnek csodás zöldövezetében, a horgásztó környékén telepedtünk le egy kis pihenőre. Az
időjárás is kedvezett programunknak, lubickoltunk a kellemes napsütésben, és élveztük a szél lágy simogatását. A madarak énekét egy határozott füttyszó szakította félbe, jelezve, hogy itt az ideje a továbbindulásnak. Fáradtságnak, elcsigázottságnak nyoma sem volt, ugyanis már a következő állomásunkra gondoltunk, a sormási István Fogadóra, ahol finom ebéd várt ránk. Az elfogyasztott étek után a fogadó természetbarát környezetben játszhattunk, beszélgethettünk. Legfőbb témánk az volt: Milyen kár, hogy hamarosan vége ennek a szuper programnak.
15 óra körül az iskolavezetés nagy tapssal fogadtak bennünket, nagyon örültek, akár mi szervezők is, hogy épen, egészségesen tértünk haza a túránkról.
(folytatás a 8. oldalon)
igényt tart, hiszen hazánkban az autógyártás fellendülőben van. Csak az elmúlt évben 2600 új munkahelyet teremtett négy autógyártó, az Audi, a Mercedes, az Opel és a Suzuki. Ugyanebben az évben több mint 313 ezer autót és 2 270 000 motort gyártottak Magyarországon. Helyi szinten is reménykeltő az a tény, hogy Nagykanizsa csatlakozott a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központhoz, negyedik városként az alapító Szombathely, Szentgotthárd és Zalaegerszeg után.
Az igazgató kitért az elért tanulmányi eredményekre is. Eszerint 54 cserhátis tanuló ért el szép eredményt országos, regionális vagy megyei tanulmányi verseny döntő-
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.( Tel: 0693/516-796)
Közhasznúsági jelentés 2013. évről
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2013.év
Kimutatás a célszerinti juttatásokról 2013. év
Cél szerinti juttatás nem volt.
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Közhasznú tevékenység bevétele 11 658 3 422
2. B. Egyéb alaptevékenység bevétele 38 513 4 278
3. C. Vállalkozási célú tevékenység bevétele - -
4. D. Összes bevétel (A+B+C) 50 171 37 700
5. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 50 998 37 610
6. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -
7. G. Összes ráfordítás (E+F) 50 998 37 610
8. H. Vállalkozási tevékenység eredménye - -
9. I. Adózás előtti eredmény -827 90
10. J. Adófizetési kötelezettsé - 1
11. K. Tárgyévi vállalkozási adózott eredmény - -
12. L. Tárgyévi alaptevékenység adózott eredmény -827 89
13. M. Mérleg szerinti eredmény -827 89
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök 283 528
02. I. Immateriális javak - -
04. II. Tárgyi eszközök 283 528
09. B. Forgóeszközök 13 849 14 618
11. II. Követelések 20 -
16. IV. Pénzeszközök 13 829 14 618
17. C. Aktív időbeli elhatárolások 397 17 736
18. Eszközök összesen 14 529 29 882
19. D. Saját tőke 10 124 10 213
20. I. Jegyzett tőke 5 000 5 000
23. III. Tőketartalék 122 122
24. IV. Eredménytartalék 5 829 5 002
25. V. Lekötött tartalék - -
29. VII. Mérleg szerinti eredmény -827 89
31. F. Kötelezettségek 4 018 19 073
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 018 19 073
37. G. Passzív időbeli elhatárolások 387 596
38. Források összesen 14 529 29 882
8
Kanizsa - Krónika
2014. július 3
(folytatás a 7. oldalról) A lehetőséget a Hevesi Sándor Altalános Iskola nyertes Innovatív iskolák fejlesztése elnevezésű pályázatának köszönhetjük - számoltak be a hevesi iskolások.
Az anyakönywezetés története a Medgyaszay Házban
Az anyakönyvvezetés története 1895 - 1924-ig - Tisztelgés a múlt előtt címmel nyílt kiállítás a Medgyaszay Házban. A tárlat apropója, hogy a közigazgatási reform keretében az idei évtől az elektronikus anyakönyvvezetés kerül bevezetésre, így rögzítik majd életünk meghatározó eseményeit.
Ahogy Lehota János elmondta, a kiállítás, mely a papíralapú anyakönyveket mutatja be, tisztelgés a múlt előtt. A tárlat ötletgazdája Zsámár Józsefné. Ezt követően Cseresnyés Péter polgármester nyitotta meg a kiállítást, ahol születési, házasságkötési, halotti anyakönyvek tekinthetőek meg. Kiemelte, fontos adathalmazzal bővül Kanizsa múzeumi gyűjteménye, melyek segítségével bepillantást nyerhetünk a múltba, megvizsgálhatjuk, hogy az anyakönyvvezetés és az írás területén milyen változás történt.
- Elbúcsúzunk egy kortól, amikor minden hivatalos ügy papíralapon történt, áttérünk egy új módszerre, amelyiknek a végét, a kutathatóságát még nem tudjuk. Ez a néhány könyv megmutatja nekünk a kor sajátosságán túl azt, hogy maga a könyv is menynyire fontos, hiszen annak illata, súlya van - emelte ki Cseresnyés Péter.
A kiállítás dokumentumait Matyola Péterné anyakönyvvezető mutatta be.
Kiadvánnyal bővült a postakocsis paletta
Elkészült a 5 Postakocsi turisztikai projekt legújabb GPS-(kincskereső) brosúrája, mely
egyben a térség jelentősebb turisztikai állomásainak ismertetőjét is tartalmazza szlovén-magyar viszonylatban. Felnőtteknek és gyermekeknek külön is készült a kiadványból, melyet a magyar fél a szlovéniai Mo-ravske Toplice közösségével együtt adott ki.
Amint azt Gyarmati-Litter Tímea projektasszisztenstől megtudtuk, a kiadvány szlovén és magyar, illetve német és angol nyelven került kiadásra, s már a koperi nemzetközi utazási kiállításon be is mutatkozott, helyben pedig a nagyrécsei központ mellett a kanizsai Tourinform Irodában is hozzá lehet jutni. Elhangzott továbbá az is, hogy a turisztikai program keretében az úgynevezett pajta-építés feladatát Kerkaszentkirály helyett Magyarszerdahely vette át, így a 20 millió forintos beruházást a Nagykanizsához közeli település vállalhatta be.
„Nyugalmat keresve"
„Semmi a világon nem hasonlítható a természet nyújtotta békéhez és megnyugváshoz." Ekképp vall művészetéről és magáról Patrick Maung Yay festőművész, akinek munkáiból minap nyílt kiállítás a HSMK Ősze András galériájában.
A burmai születésű Patrick M. Yay Valkonyán lelt otthonra: e vidék szépségeiből merít ihletet a festéshez a (nem mellesleg) gyermeksebész-pszichiáter végzettséggel (is) rendelkező alkotó. A „nyugalmat kereső" címet viselő „legfrissebb" tárlata pedig már a harmadik önálló kiállítása Magyarországon, aminek keretében a természettel és a kaotikus 21. századdal kapcsolatos érzéseit, benyomásait láttatja - festmények formájában, melyek az impresszionizmus, az expresszionizmus és a futurisztikus szimbolizmus jegyeit tükrözik.
- A béke keresése során a természetben találtam meg az igazi megnyugvást - vallja kis univerzumáról a buddhista művész, akinek hétfői kiállítását Lehota János esztéta, egyetemi tanár ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
A kiállítás július 18-ig tekinthető meg.
B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
Szabályozási Terv és Helyi Építési ^ Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a nagykanizsai Sörgyár tömb ( Erdész utca-Határőr utca-belterületi határvonal-Sörgyár utca-Csengery út által határolt tömb) rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Kft. készített el. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet 29.§ felhatalmazása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 97/2013. (III.28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi egyeztetéséről. A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez címzett és a főépítészhez eljuttatott, szövegszerű, indoklással ellátott levélben tehetik meg a közzététel lejártáig.
A fentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. július 26-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
Lakossági tájékoztató - kerékpárút
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában, pályázati forrásból 2014. július-augusztus-szeptember hónapokban kerékpárút-építési és javítási munkák zajlanak Nagykanizsán. A projekt Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az érintett helyszínek a következők:
- A Király és Vár utcákban a Zrínyi utcai körforgalomtól a Varasdi u. csomópontig a déli oldali járda nyomvonala;
- A Teleki utcában az Eötvös tértől a Hevesi utcai körforgalomig az északi oldali járda nyomvonala;
- A Petőfi utcában a Huszti tértől a Dózsa Gy. utcáig a nyugati oldali járda nyomvonala;
- Javítási munkák a Bagola-Galambok összekötő úton.
A kivitelezési munkákból adódó esetleges kellemetlenségek miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviselői fogadóórák
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Bene Csaba, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József, Szőlősi Márta önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen időszakban Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu e-mail címen, vagy a 0620/2653-889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu e-mail címen, Szőlősi Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmail.com e-mail címen, vagy a 0630/3018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati képviselő a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu e-mail címen, vagy a 0630/367-4461-es telefonszámon, Dr. Etler Ottó az oetler@cmlabor.hu e-mail címen állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. július 7-én (hétfőn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Pályázat - falfirkák eltűntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft. Pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
2014. július 3
Kanizsa - Városháza
9
Pályázat - autóbuszos személyszállítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/8492300; Fax: 06/93-500-730. Kapcsolattartó: Cseresnyés Péter polgármester, email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában, közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés
4. A szerződés időtartama: kiíró a szerződést határozott időtartamra - 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig - 5 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2015. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2014. november 20. 10.00 óra.
10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2014. december 01.
11. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
12. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a Pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + ÁFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyarországi Sberbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra között a következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. - Gazdálkodási Osztály -Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport. A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.
Pályázat - helyi védelem
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem térítendő támogatás (amely 2015-ben kerül kiutalásra). A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is. A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők. A pályázatokat 2014. október 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2014. A kiíró a beérkező pályázatokat a 2014. novemberi soros Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2014. november 30-ig.
Álláspályázat - Polgármesteri Kabinet kabinetvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet vezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a polgármester feladatellátását segítő szervezési, pályázati és főépítészi tevékenységek ellátásának irányítása a csoportvezetők operatív közreműködésével. A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport, Főépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fő. Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV. 04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kommunikációs szintű idegen nyelvismeret, szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet (Titkárság) / Önéletrajz minta szerint). Motivációs levél. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként előírt felsőfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozott gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/61/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Polgármesteri Kabinet vezető". A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Apályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).
Kanizsa - Hirdetés
2014. július 3.
9
SZÉCHÉNYI TERV
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A NAGYKANIZSAI PIARISTA GIMNÁZIUM ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
A Piarista Rend Magyar Tartománya 149.024.640 forintos visz-sza nem térítendő uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv KEOP-4.10.0/E, „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" című pályázati konstrukció keretében.
A Piarista Rend Magyar Tartománya 2014. március 24-én visz-sza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program pályázatának keretén belül. A projekt közvetlen célja a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda intézmény épületegyüttesének fenntarthatóbb üzemeltetése, mindezt az energiafelhasználás csökkentésével. Ennek érdekében az általános iskola épületét külső oldali szigeteléssel, külső nyílászáró cserével, fűtési/használati HMV korszerűsítésével újítják meg. A gimnázium épületére továbbá napelemes és napkollektoros rendszer is telepítésre kerül.
Az intézményben több mint S00 fő tanul, melyből adódóan egész évben nagy az iskola kihasználtsága. A projekt fő célja az iskola fenntartható üzemeltetésének megteremtése az energiafelhasználás csökkentésével. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően az üvegházhatások, illetve az energiaköltségek is csökkeni fognak a jövőben A beruházás előkészítési szakasza során az intézmény energetikai felmérése megvalósult.
2014.06.17-én kezdetét vette a kivitelezés. Várhatóan 2014.12.07-én a munkálatok befejeződnek. A pályázat megvalósulásával a Piarista Rend Magyar Tartománya környezettudatos hozzáállásról biztosítja a lakosságot. Példát mutat, hogy a közhasznú intézmények is működhetnek gazdaságosan és nem utolsó sorban környezetkímélően.
A beruházások az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósulhattak meg.
MAGYARORSZAG MEGÚJUL
A pirpjpki''cfc Európai Unni táenoga1.a&ávaL vaLosulflak me-g.
Kedvező ár, minőségi munka
11 v E11 Levei Attila
OPTIKA
látszerész mester
m* m ~ ; 8800 Nagykanizsa Deák tér ó.

(93)312-011, (30) 3852570
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. július I-31-ig érvényes.
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
a Hevesi Sándor Művelődési Központban
2014. JÚLIUS 15. 20 ÓRA
Szántó Armand - Szécsén Mihály - Fényes Szabolcs: PAPRIKÁSCSIRKE, AVAGY STEX ÉS NEW YORK
zenés vígjáték két részben A Gergely Theáter előadása
Főbb szereplők: Csomur Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Laurinyecz Réka, Heller Tamás Rendezte: Gergely Róbert Belépődíj: 3 000 Ft
Az előadás az UMPA ügynökség engedélyével kerül bemutatásra.
[átveszünk!

vétel éti
Közületek és magánszemélyek jelentkezését várjuk!
Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk:
Vas-;, réz-, alumínium-, horgany-, saváNó'' hulladékokat,
akkumulátorokat, v > I. Sj^"*" i i IWhm:
KMTOhIII — Íj. j''lyy^^^vas szerkeze te kltaonta sátLt
^r^y^MalJUlVp - terítésme^^^^áHjj^S
)} l
Jíj j
Színe/fém- és vashulladék felvásárlás
Mindent-a-tisztább környezetért!
vállalunk beszállítást nagyobb mennyiség esetén (2t)
Nagykanizsa, Garay u. 21. Ipari Park (volt Kossuth laktanya) Nyitva; H-P: 7.30-16,00 óra, 07.01-09,01-ig a szombati nyitvatartás szünetel
Tel.ffax: (93) 31l>947; Mobil: +36 (30) 947-4490 E-mail; horvathrnehájmaíldatanethu, Web: www.horvathmeh hu
2014. július 3
Kanizsa - Vidéki mesék
11
Kígyó(zó)zóna
Avagy a homokkomáromi „csúszómászó nehézfiúk''
Idilli környezet, tipegő lábasjószágok, postáskergető kutyák -szinte mindenkinek ez a kép ugrik be, ha egy kis falura gondol. Kívülről ilyen az erdők-szőlőhegyek ölelésében megbúvó Homokkomárom is, egészen addig, amíg írásunkban le nem rántjuk a leplet a falu góréjának sötét titkáról. A település első embere, Bodó Tamás ugyanis nem tyúkokat vagy kacsákat tart, mint a hétköznapi falusi földi halandók, hanem kígyókat: a két méteres Fantát, Kukacot és Kapucsí-nót... íme a 21. századi modern komáromi keménylegények története.
Persze, élet írta mese elejét kezdhetném a falu valamikori, kultikus arcainak felsorolásával, ám a (kétlábú) hegylakó Bogesz, az örök álmát alvó Bunda, valamint az éltében németül (még józanul is) perfektül beszélő Csirkés Karcsi tököslegény pozícióját már új arcok vették át. Köszönhető ez Homokkomárom polgármesterének, Bodó Tamásnak is, aki egy igazi csodabogár: hiszen irányítja a kis község életét, vezeti gyertyaöntő műhelyét, a piarista iskolában mindenesként dolgozik, közben kattintgatva építi fotós vállalkozását és mindennek betetőzéseként még S gyermek édesapja is. A különc polgármesternek természetesen a hobbija sem kutya, hanem kígyó. Pontosabban, a gabonasiklók szerelmese a fura, ám csupaszív és szeretet Bodó, vagy ahogy mindenki hívja, Fantomasz. Aki a falu elején lévő kis otthonában lakik - családján kívül - három olyan bűnbakkal, akik még
Ádámot, Évát is belevitték a rosszba a Biblia szerint. Tamás mégis a keblén melengeti őket...
- Én nem értem miért utálja mindenki a hüllőket. Különösen Zalában ódzkodnak tőlük - sopánkodott beszélgetésünk kezdetén a polgármester. Az egykori alföldi, később pesti srác nyilván tudja mi a dörgés hüllőrettegés-ügyileg a lokálpatrióta zalaiakban, hiszen sok embert ismer.
- A gabonasiklóimat viszont mégis egy zalai, pontosabban miháldi embernek köszönhetem. Mégpedig Bengyák Vincének, az említett település plébánosának. Az atya nepperkedte nekem az első gabonasiklómat, Kukacot, még 7-8 esztendővel ezelőtt. Amit aztán úgy adtam elő otthon, hogy a gyerekem akarja. Pedig én vonzódom a hüllőkhöz már kiskorom óta.
Aztán Bodó Tamás - miután hazaállított Vince atyától bizniszelt kígyójával - mégsem lett kidobva a családi házból, hiszen a népes Bodó-família, élén a tündéri édes-anyával-feleséggel, Erzsikével, is megszerette, vagy legalábbis elfogadta az akkor még kicsi jövevényt. Akiről - meg úgy unblock az effajta kígyókról - tévedés azt hinni, hogy a mérges fajták közé tartoznak. Hiszen az Amerikából származó gabonasiklók békés, ám mégis fickós állatok. Rágcsálókkal táplálkoznak, így sem Bodóék, sem a falubeliek nincsenek veszélyben. Bár ott jártunkkor már három hete nem kapott enni a kígyó-család, de gazdájuk megnyugtatott: még soha senkit nem ettek meg. Meg különben is, több mint 100 darab fagyasztott egér van számukra félre téve az e célra
fenntartott frigóban.
- Az étvágyukkal sincs gond. Mondjuk, hamarosan az etetés következik, ezért kissé izgágábbak a kelleténél - mondta Tamás, miután a rémült újságíróra kapacitálta a kígyó-kolónia vezéregyéniségét.
E ponton álljunk is meg egy pillanatra. Ugye, mint már írtam, minden Kukaccal kezdődött, aki leginkább ma már egy túlméretezett „kőtt rétesre" hajadzik. Aztán később jött a kakaóscsiga formájú Kapucsínó - ők ketten a hímnemű keménymag, akiket a narancslekvár színű hölgyemény, Fanta tart kontroll alatt. így élnek ma már ők hárman a kétszintes terráriumban, amit Bodó úr saját kezűleg készített. Impozáns üvegpáholyuk felső emeletét pedig egy fain görögteknős foglalta el, aki időről-időre szabadságra megy: azaz, kereket old legeltetés közben.
- Na, a kígyókkal ilyen gond nincs, hiszen gyakorlatilag nonstop napoznak és alszanak, bár néha úszkálnak is. Mondjuk, arra volt már példa - talán egy ízben -hogy valamelyikük megpattant szálláshelyéről, de igazából nem gyakran fordult elő - mesélte Tamás arra válaszként, mivel telnek a furcsa kommunájukban élő kígyók mindennapjai. No, meg persze burkoltan az is érdekelte a kezdetben egyébként kígyóiszonyos saj-tóst, vajon jobb-e kígyót tartani, mint méregdrága riasztót szereltetni, vagy vadorzó kutyát csaholtatni a hívatlan betolakodók ellen.
- Tény, hogy vannak olyanok, akik még a lábukat sem merik betenni hozzánk, amikor megtudják, kikkel osztjuk meg otthonunkat. Persze, a kígyók iránti félelem sokszor azért van az emberekben, mert nem ismerik őket. Egyébként nem büdösek vagy koszosak, nem kaparnak, nem hullajtják a szőrüket, meg nem is nyüszítenek - csendben élik mindennapjaikat.
Tamásnak a kígyók körül -akármennyire is igénytelen állatok - azért akadnak egyéb apróbb teendői: hiszen az etetés és a terrári-um tisztántartása nem kis meló, ebben a nem mellesleg Országos Gabonasikló Klubot is vezető édesapának Dani nevű csemetéje segít.
Apropó, leszármazottak. Persze, nem Bodóék családfájának elemzésébe bocsátkozunk, hiszen az értelmes, főiskolai hallgató leány és a négy okos, életrevaló fiúgyermek tisztességesen, példamutatóan
éli mindennapjait. Sokkal inkább a kígyó-banda, a hölgy és két párjának esetleges hármasai érdekeltek. Viccet félretéve, nem a szó szoros értelmében, hanem azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán szövődött-e valaha szerelmi viszony a tejhatalmat élvező Fanta és a kegyeit kereső vezérhím Kukac, illetőleg a latin amorózó szerepét betöltő Kapucsínó közt?!
- Természetesen voltak már kiskígyóink - felelte nevetve Tamás, aki sokkal inkább bábáskodott, apáskodott az újszülöttek körül, mint maguk a hímnemű felmenők. Azaz, ennyire nem csinálok tréfát a dologból, hiszen Fanta a többi kígyóhoz hasonlóan tojásokat rak, amikből idővel kiskí-gyók bújnak ki. Szóval tévedés a férfiúkat vádolni bármivel is, kígyóéknál.
- Egyszer rekordszámú, IS kiskígyó született. Persze, úgy keltettem ki őket, de nagyon nagy munkával járt mindez: megfelelő hőmérsékleten tartani a tojásokat, a környezetükre kiemelten figyelni nem kis feladat - állította Tamás. Különösen, amikor azt firtattuk, várható-e szaporulat a jövőben. Nevetve mindössze annyit válaszolt: sosem lehet tudni.
- így igaz, hisz egyikünk sem lát a jövőbe - kontráztam beszélgetésünk utolján - de abban azért biztos vagyok, bőven elég ez a három nehézfiú, hogy hozzátok sose törjenek be - mondtam a górénak. Jó helyre tettétek őket, mindjárt az ajtó mellé és kilátnak az ablakon is: azaz, szemmel tartanak mindent. Meg mindenkit.
- Tény, hogy a mi otthonunkba még sosem törtek be. A faluban is viszonylag béke honol, a hegy már más kérdés, persze. Lehet, hogy ki kellene írnunk: kígyóval védett övezet. Oszt aki elolvassa és rosszban sántikál, máris félni kezd. Lényegtelen, hogy veszélytelenek.
- Akkor Tislér Zolit és szuperszimat kutyáját - a helyi körzeti megbízott csapatot - felváltják kígyók rend őrzőnek Homokkomáromban?
- Dehogy! Ok nagyon jól végzik a munkájukat. Tisztelik Zolit az emberek, meg rendet is tart.
Aztán egy csöppöt mégis elgondolkodik Bodó Kígyótulaj Tamás.
- Hmm. Nem is rossz ötlet. Akkor biztos megilletné a furafalu jelzőt a település. Hisz kígyók nem mindenhol csendőrködnek.
Szabó Zsófia
12
Kanizsa - Te is megteheted
2014. július 3
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
"NYUGALMAT KERESVE" -PATRICK MAUNG YAY FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megtekinthető: július 18-ig Július 2. 19.30 óra Erzsébet téri Zenepavilon Nyáresti Szerenád A NAGYKANIZSAI FÚVÓS ZENEKAR NYÁRI KONCERTJE TATÁR CSABA VEZETÉSÉVEL Július 11. és augusztus 8., 22. 10.1S óra
KEREKíTŐ - mondókás félóra 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-848. Részvételi díj: 700 Ft. Július 1S. 20 óra Kanizsai Nyári Színház Szántó Armand - Szécsén Mihály -Fényes Szabolcs: PAPRIKÁSCSIRKE, AVAGY STEX ÉS NEW YORK - zenés vígjáték két részben. A Gergely Theáter előadása. Főbb szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Laurinyecz Réka, Heller Tamás, Némedi-Varga Tímea, Szabó Máté, Pelsőczy László. Rendezte: Gergely Róbert. Belépődíj: 3000 Ft. Az előadás az UMPA ügynökség engedélyével kerül bemutatásra.
Július 10. 20 óra
Zenés, Táncos Est a Gesztenyefák Árnyékában NYÁRI UTCABÁL a Zero zenekar közreműködésével.
Móric;íZtíqmond « jgg-Művelődési Haz Közponi
Július S-6. Hagyományok Napja Búcsú 2014 Július S. 21 óra Búcsúi Bál -
Zene: Mura Band Június 6.
16 óra Árvácska Dalkör
17 óra ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES
18 óra OPERETT EST
Fellépnek: Galambos Lívia operaénekesnő, Káldi Kiss András operaénekes, Pohly Bogi szub-rett, Kollár Péter Erik táncos-komikus. Zongorán kísér : Neu-mark Zoltán zongoraművész .
19 óra KUTYAKÖLYKÖK 20.30 óra CSIPA ÉS A KISAMERIKA
Tagok: Ördög ''Csipa'' Tibor - ének, Varga Tibor- szaxofon, Pintér Zoltán -zongora, Szili Róbert - gitár, Adamecz József - dob, Radics József - nagybőgő.
Kreatív, egyedi ajándékok saját kezűleg
Legyen az születésnap, évforduló, karácsony, évzáró vagy esküvő, a letenyei Parkasné Deres Andreának mindig van kreatív, egyedi ötlete, hogy személyes és egyben praktikus is legyen a különböző technikák segítségével elkészített meglepetés.
- A szalvétatechnika a nagy szerelmem. Körülbelül 10 évvel ezelőtt ismertem meg, mikor a kislányommal voltam terhes. Akkor az interneten böngészve találtam rá. Nagyon megszerettem - idézte fel a kezdeteket Andi. Ahogy folytatta, azóta mindig csak újítgatja, csinosítja, variálja a net segítségével elsajátított fogásokat. A fórumok is rengeteg ötletet adnak számára. Innen gyűjti a tanácsokat, az információkat a legújabb divatötleteket.
- A szalvétákat nagyon régóta gyűjtöm, közel négyszáz darab van már. Egy hatalmas dobozban tárolom őket. így van miből válogatni a szalvétatechnikával készült dolgokhoz. De mindig rendelek, cserélek újabbakat, találok szebbeket, aktuálisabbakat a régieknél - tette hozzá.
Andi először gipszképeket készített, majd inkább már csak fával dolgozott, mert az maradandóbb és nem törik össze. A natúr fatermékeket, képalapanyagokat, kézműves, kreatív hobbiboltokban lehet megvásárolni. Ezeket turbózza fel, igazítja azok személyiségéhez, akiknek szánja azokat.
- Egy ilyen hableányos óra elkészítéséhez - mutatja az órát, mely lánya szobája falát díszíti - szükség van egy mutatóval rendelkező óraműre, szalvétára, speciális ragasztóra, falapra és pasztellkrétá-ra. A háromrétegű dekorszalvétát szétválasztjuk és csak a felső, színes réteget használjuk, melyből
M
£ ■C c
ebben az esetben kivágtam az alakot. A lapot lefestjük fehérre, majd ráragasztjuk a szalvétaformát. Ezt követően árnyaljuk pasztellkrétá-val, hogy a hableány jobban kiemelkedjen, majd a keretet erősebben kihúzzuk. Aki szereti, az használhat még egyéb kiegészítőket is, így ragaszthat rá csillámport, flit-tereket, gombokat vagy festhet rá. Ezt követően helyezzük bele az óraszerkezetet - mutatta be a folyamatot. De nem csak új dolgokat készít, a régi, megunt kopott tárgyakat is így újítja, dobja fel.
- Amit itt látsz - mutatott az asztalra kikészített különböző tárgyakra - csak töredéke annak, amit eddig készítettem. A többi tárgyat elajándékoztam - mondta. Ahogy sorolja, változatos dolgokat készít szalvétatechnikával: fogast, órát, teás- és ékszerdobozt tükörrel vagy idézettel, papír zsebkendő-, ceruzatartót, ajtódíszt. De nemcsak ezt, más technikákat is kipróbált már.
Filccel körülbelül egy éve kezdett el foglalkozni, ezt is az interneten látta meg. Ahogy elmondta, filcből rengeteg dolgot lehet készíteni. Karácsonyra díszeket varrt a fára, de a húsvéti nyuszi sem dekoráció nélkü-
li házba vitte az ajándékokat.
- Most a bagoly a divat, ezeket ajándékba adom, megszemélyesítve úgy, kire mi illik. Az alapanyag a filc. Ezzel dolgozom. Ha valami megtetszik, megrajzolom magamnak, vázlatot készítek és utána varrom meg.
Ezzel a módszerrel varrt nagyobb fiának okostelefonos, lányának pedig sellős jelmezt farsangra. De a még most is használt kedvencek az ujjbábok. Andi megvarrta gyermekeinek A három pillangó meséjének szereplőit, továbbá mivel nagyon szeretik az állatokat, így készített nekik kutyabábokat és pöttyös labdát is. De a lánya füzetét sem egyszerű füzetborító fedi, hanem filcből készített rá egyedi bekötőt, melyen természetesen bagoly díszeleg.
Tapasztalatait, ötleteit, munkáit az internet segítségével népszerűsíti. -A Facebookon van egy profilom, melyet Kreatív Mindennapok néven találhatnak meg. A munkáimat is ide töltöm fel csoportosítva, kategorizálva. Ugyanilyen címmel van egy blo-gom is (http://kreativmindennapok-.blogger.hu/). Itt azonban már nemcsak az én munkáim vannak, hanem máshonnan vadászott kreativitással kapcsolatos videók, kézműveskedés vagy a takarítással kapcsolatos ötletek - mondta lelkesen.
A visszajelzések pedig pozitívak. Mindenkinek nagyon tetszik, amit csinál, hiszen próbál nemcsak porfogókat, hanem hasznos, használható tárgyakat készíteni. De azt is bevallotta, három gyer-kőc mellett nehéz szabadidőt csenni. Néha azonban ők is besegítenek a vágásnál, ragasztásnál, válogatásnál.
- Szeretném, ha később a hobbim, a hivatásom lehetne - zárta a beszélgetésünket Andi.
V.M.
.inhMboloHik.hM
2014. július 3
Kanizsa - Ez+Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Szakfordító felsőfokú megegyezés szerint
Termelés vezető középfokú megegyezés szerint
Raktárvezető felsőfokú megegyezés szerint
Területi szervíztechnikus középfokú megegyezés szerint
Ügyfélszolgálatos középfokú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Építő ipari technikus szakirányú megegyezés szerint
Festő szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Marós szakirányú megegyezés szerint
Pék szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Amit betervezett a hétvégére, tartsa is ahhoz magát. Kényelmi szempontból ne engedje lebeszélni magát egy kis plusz munkáról, ha családja érdekei úgy kívánják. A fizikai fáradtságot amúgy is könnyű kipihenni.

IV.20.-V.20. Bika
Még akkor se panaszkodjon a családtagjainak, ha ki sem lát a munkából. Ha mindenképpen így kell tennie, akkor ossza meg a munkája „gyümölcsét" a szeretteivel. Készüljenek a nyaraláshoz jókedvűen.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Szórakoztató hangulatban lesz a hétvégén. Találjon ki olyan foglalatosságot magának, amivel könnyedén feldobja a barátait is. Ne legyen mértéktartó semmiben, lelkiismeret furdalás nélkül habzsolhatja az édességeket.
^ VI.22.-VII.22. Rák
A bolygóállások szerint nem történnek kimagasló események ön körül a hétvégén. Ha azonban még van olyan vágya, ami nem teljesült, most valóra válhat. A fagyizás és a városnézés helyett nyújtózzon el kedvére a Csónakázó-tcnál.

yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Egy családi esemény miatt nem tervezett kiadásokra számíthat a nyáron. Ne vitatkozzon senkivel sem és fogadja el ezt a helyzetet. Meglátja, hamarosan rendeződnek a pénzügyei is.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Minden megnyilvánulása azt jelzi, hogy elégedett a mindennapjaival, az életével. Karrierjével kapcsolatban biztató előjeleket mutatnak a csillagok. Megfázástól sem kell tartania, bátran fürdőzhet akár a strandon is.
^IX.23.-X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint rámenős hangulatban lesz a nyári szabadsága ideje alatt. Akár „madarat" is lehetne fogatni önnel. Ahóna-pok során felgyűlt energiái levezetéséhez jó alkalmat nyújtana egy tengerparti fürdőzés.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Adjon szabad teret a véletleneknek, hagyj a, hogy csak úgy történjenek a dolgok maga körül a szabadsága alatt. Aztán ha kipihente magát, és ellazult, jöhetnek a csillagfényes éjszakába nyúló beszélgetések.

XI.23.-XII.21. Nyilas
A nyáron a társkapcsolatok terén is valóra válthatja legféltettebb álmait. Az utóbbi hetekben összegyűlt feszültségeket most könnyedén feloldhatja egy közeli tóban vagy tengerben.

XII.22.-I.20. Bak
Kalandozásra vágyakozik, de nincs hozzá elég bátorsága. Gyűjtsön erőt hozzá bátran. Induláshoz az is elegendő, ha felfedezi a környezetében lévő szépségeket, s aztán vállalkozhat hosszabb felfedező útra is.

1.21.-II. 19. Vízöntő
A saját vágyait most lehetőleg helyezze háttérbe, s adjon elsőbbséget a szerettei kívánságainak. Az aggódás helyett adjon nagyobb szabadságot és önállóságot nekik, és tartson ki az elvei mellett.
<>11.20.-111.20. Halak
Nyaralás közben mérsékelje a kávéfogyasztását, és élj en egészségesen. Ha úgy érzi, alkotómunkájához szüksége van kihívásokra, akkor látogasson el különböző kiállításokra. Intuíciója így sem hagyja cserben.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2014. július 3
Házigazdák győzelmekkel
A Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet rendezte a 2014. évi Regionális Kupa negyedik fordulóját. A zalaegerszegi, pécsi, dunaújvárosi fordulók után következett a több éves hagyományokkal rendelkező versenysorozat kanizsai állomása. A többféle lég- és robbanófegyveres versenyszámokban a kiírásnak megfelelően ifjúsági, felnőtt női és férfi, valamint 60 év feletti korcsoportokban nevezhettek a versenyzők és kilenc egyesület több mint negyven sportlövője hetven fölötti versenyszámra adott le nevezést.
Kanizsai eredmények. Légpuska 20 lövéses, ifjúságiak: 5. Domján Zsombor (PSLE Nagykanizsa) 123 kör. Légpuska 20 lövéses, férfiak: 2. Horváth Károly (PSLE Nk.) 177. Légpisztoly 20 lövéses, férfiak: 6. Birkás György (PSLE Nk.) 176. Kispuska 30 lövéses, nők: 1. Pölöskeiné Hertelendi Erika (PSLE Nk.) 256. Kispuska 30 lövéses, férfiak: 2. Horváth Szilárd (PSLE Nk.) 273, ... 4. Horváth Károly 265, ... 7. Szobolics János (PSLE Nk.) 246, ... 9. Pintér Attila (PSLE Nk.) 234. Standard puska 30 lövéses, nők: 1. Domaföldi Andrea (PSLE Nk.) 277, 2. Papp Bernadett (PSLE Nk.) 273. Standard puska 30 lövéses, férfiak: 1. Obermaier Nándor (PSLE Nk.) 287, 2. Szobolics János 286. Sportpisztoly 20 lövéses, férfiak: 11. Horváth Szilárd 162.
A Regionális Kupa július 5-én, Keszthelyen folytatódik, egyben zárul is. Az lesz az utolsó verseny az idei Sportlövő Országos Bajnokság előtt, mely Budapesten kerül megrendezésre július 19-20-án.
Két év után tér vissza a mezőny
Ugyan tavaly elmaradt, idén azonban ismét megrendezésre kerül a nagykanizsai military verseny a Csónakázó-tónál, mely a sorban már a tizenhetedik lesz, időpontja pedig: július 4. és 6. között, mindhárom nap 9 órától.
Dobri Lajos, a megyei lovasszövetség elnöke bevezetőjében kiemelte, nagyon nagy szükség van erre az eseményükre.
- Egy kimondottan jó minőségű, mondhatni a lovastusára született pályán rendezhetünk ismét rangos, nemzetközi military versenyt - fogalmazott a Dobri Lajos (képünkön balról). - Másrészt úgy vélem, jó ez Nagykanizsának, a Kanizsa Lovasklubnak is és abban bízom, hogy a néhány évvel ezelőtti itteni amatőr Európa-bajnokság szintjéig ér fel az esemény. A nevezések számából ugyan azt szűrhetjük le, bizony érezhető, hogy a múlt évi alkalom kimaradt, de a színvonal nem lesz alacsonyabb a már megszokottnál. Az itteni lovasklubnak pedig előnyére válik, hogy olyan
versenyzőt indíthat, mint Egyed László...
A lovasról és nemzetközi eredményeiről picit később, egyelőre maradjunk a lovastusa verseny információinál.
- Hatvanhat versenyző nevezett, s mivel nemzetközi a megmérettetés, a magyar lovasok mellett érkeznek Ausztriából, Franciaországból, Szlovákiából és egy délkoreai induló is leadta nevezését -vette át a szót Végh Csaba, a Kanizsa Lovasklub elnöke. - Tíz kategóriában teljesíthetik a feladatokat, melyek közül kettő lesz nemzetközi. A pálya kialakítása ezekben a pillanatokban is folyik és bőven lesznek új elemek, akadályok
a teljesítendő pályákon. A versenyzőket szerda estétől fogadtuk, pénteken a díjlovaglással kezdünk, szombaton jön a tereplovaglás, míg vasárnap a díjugratás lesz soron. A pályákat egyébként Jobbik Akos és ifjabb Dobri Lajos alakítja ki a Csónakázó-tó mellett.
S akkor a Kanizsa Lovasklub színeiben induló Egyed László (képünkön jobbról) teljesítményéről, melyet a lengyelországi Strze-gom településén futott meg.
- Kétszáznegyven ló indult hat kategóriában és a CNC hosszú három csillagos kategóriában szereztem olyan minősítést, mely jogot ad a normandiai lovas világjátékok mil-itary mezőnyében az indulásra -mondta Egyed László. - A díjlovaglás nem sikerült valami túl jól, akkor a 32 indulóból voltam a 24. Következett a tereplovaglás, s a kombinációkkal teli pálya teljesítése után összesítésben feljöttem a 14. helyre, a díjugratást követően pedig a kilencedik helyen fejeztem be versenyt. Ugyanakkor nem is kimondottan a pozíciókon volt a hangsúly, hanem azon, hogy a normandiai kiküldetéshez szükséges szintet teljesítettem.
Franciaország a lovas világjátékoknak egyébként augusztus 23. és szeptember 7. között ad otthont.
P.L.
£ Vöröskereszt - Véradás
2014.07.08. (kedd) 10:00 - 13:00 Becsehely, IKSzT, 14:30 -16:30 Belezna, IKSzT. 2014.07.10. (csütörtök) 10:30 - 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk Sugár u.28., 14:30 - 16:30 Magyarszerdahely, IKSzT
INGATLAN
Levente út 4. szám alatt 67 m2-es, hőszigetelt, karbantartott, kétszobás családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió Ft-os irányáron eladó. Időpontegyeztetés: 0630-988-5957. (7646K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, a városhoz közel, lakható épülettel, gyümölcsössel, teljes felszereléssel telek eladó. (Vezetékes víz, kút, villany van.) Ar megegyezés szerint. Érd.: 0630-4943-470 (7645K)
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszo-
bás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693-351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Akció! Balatonfenyvesen a vízparttól hat percre 150 négyszögöl, 90 m2-es, kétszintes nyaraló 10,9 millió Ft-ért eladó. Érd.: 0630-250-3828 (7648K)
Elcserélném Nk-i, 44 m2-es, 1,5 szobás, felújított, gázas, önkormányza-
„Áutóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tet.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
ti lakásomat egy egyszobás, gázas önkormányzatira. (7655K)
SZOLGÁLTATÁS
Tanulj meg úszni! Bizonytalan vagy a mélyvízben, nem jó az úszástechnikád? Megoldjuk. Már öt éves kortól, nemcsak gyerekeknek. Tel.: 0693-312-798, 0630-319-7662 (7649K)
Fáj a lába, dereka, esetleg a nyaka? Segít a problémáján, gyógymasszáz-
TechniKa| F
SS T
cmuhúvíhkhuhm
Technika Autósiskola
Felnőttképzési nyilv, szám: 20-00-8805
Nagykanizsa. Király u. 47 Tel.: 93/312-394 technika5ul1nK@gmarf.com
zsal várom. Tel.: 0693-312-798, 0630319-7662 (7650K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: 0630-597-1530 (7658K)
Leinformálható nyugdíjas hölgy több éves gyakorlattal gondozást, bevásárlást, egyéb munkákat vállal. Tel.: 0620-236-8714 (7659K)
VEGYES
Lakberendezési tárgyakat, porcelánt, falitálakat, képet, réz, bronz tárgyakat, valamint papírrégiségeket (képeslap, fotók, levél, stb.) készpénzért vásárolok. Tel.: 0630-332-8422 (7657K)
Kis- és nagyméretű tégla eladó Csurgón. Tel.: 0620-486-6598 (7656K)
2014. július 3
Kanizsa - Sport
15
Érmekkel bizonyítanak
A győri Mosoni-Duna ágon rendezték a Graboplast Kajakkenu Maraton Magyar Bajnokságot, melyen a Kanizsa KajakKenu Klub versenyzői két bronzérmet nyertek. A résztvevő csapatok száma hetvenhat volt, ami ezer versenyző nevezését takarta.
A nagykanizsai egyesület utánpótlás korosztályú versenyzői edzőjük, Sári Nándor vezetésével első alkalommal vettek részt ilyen hosszú távú versenyen és kitettek
magukért, hiszen a 2003-ban születettek között (47 induló) MK-I
fiú S000 m-en az első és második helyezettel vívott nagy csatát követően, Kurucz Levente állhatott fel a dobogó 3. fokára. Alig maradt el tőle teljesítményben Süle Tamás, aki a 2002-es születésű fiúk között (62 induló) MK-I S000 m-en lett negyedik és tekintve, hogy az I-III. korosztályban az első 6 helyezett kap érmet, az ő nyakába is bronzérmet akasztottak. Értékes helyeken végeztek még - így bajnoki pontot hoztak klubjuknak -az egyaránt 8. helyen záró Varga Viktória Dalma (MK-I 10 km-en III. korcsoportos 2001-ben született) és a Kálovics Adél-Varga Lili páros (MK-2 S000 m-en 2003-ban született I. korcsoportosként).
Sukoró adott otthont a 2014. évi kajak-kenu országos diákolimpia döntőjének. A népes mezőnyben (az ország összes kajak-kenu klubjának versenyzői ezúttal iskoláik színeiben részt vett az eseményen, ami több mint 1000 versenyzőt jelentett), a Kanizsa Kajak-Kenu Klub 23 kajakossal képviseltette magát.
Sári Nándor vezetőedző tanítványai végül négy éremmel gazdagították a klub idei eredménysorát. A legjobb eredményt az MK-2 gyermek korosztály leány 2000 m-en I. korcsoportban a Kálovics Adél (Rozgonyi Általá-
nos Iskola)-Varga Lili (Zrínyi Általános Iskola) egység (képünkön) érte el, akik ezüstéremmel térhettek haza.
Harmadik helyen futott be MK-2 fiú gyermek 2000 m-en I-II. korcsoportban a Kurucz Levente (Körösi Általános Iskola)-Süle Tamás (Rozgonyi) duó, valamint a K-4 gyermek leány 2000 m-en a III-IV. korcsoportban az Acs Gabriella (Bolyai Általános Iskola)-Varga Viktória (Körösi)-Gerencsér Adrienn (Körösi)-Kém Veronika (Becsehelyi Általános Iskola) négyese. Az MK-1 gyermek leány 2000 m-en az I. korcsoportos Riczu Nóra az ötödik helyezéséért szintén bronzérmet kapott.
PL
Hatodikok a második vonalban
Heat Group Kanizsa VSE (6.) - Miskolci VLC (2.) 5-7 (1-3, 1-2, 2-1, 1-1)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, felsőházi rájátszás az 1-6. helyért, találkozó a 2. fordulóból. Budapest. Vezette: Füzesi, Mucskai.
Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry, Bakó 1, Virt M., Kéri 3, Kaszper G., Kádár. Csere: Bencz, Cserdi, Gulyás, Szilvasán 1, Kis Zs., Klie. Edző: Németh Zsolt.
Halasztott mérkőzését a fővárosban játszotta le a kanizsai együttes, hiszen több játékosa így inkább helyben érezhette magát. Nem volt gólgazdag a találkozó, de akár úgy is fogalmazhatunk, hogy védekezésben mindkét együttes jól teljesített, csak éppen a miskolciak támadásban valamivel jobbak voltak.
Németh Zsolt: „Hétköznap, munka után a csapatnak nem sikerült felpörögni. Védekezésünk gyakorlati-
lag tökéletes volt, támadásban ugyanakkor nagyon passzívak voltunk."
PANNERGY-Miskolci VLC (2.) - Heat Group Kanizsa VSE (6.) 12-9 (4-2, 2-2, 3-4, 3-1)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, felsőházi rájátszás, találkozó az S. fordulóból. Miskolc, 100 néző. Vezette: Csizmadia, Marnitz.
Kanizsa: Bóta - Kádár 3, Szilvasán, Kéri, Virt M. 2, Gulyás 1, Fábry. Csere: Bakó, Cserdi, Kis Zs., Kaszper G. 1, Klie 2. Edző: Németh Zsolt.
Gyors egymásutánban kétszer is találkozott a miskolci és a kanizsai vízilabda-együttes és a szerdai után a múlt szombati találkozón is a borsodiak győztek. Ráadásul úgy, hogy az MVLC már javában készülhetett az osztályozóra, hiszen a Szentes ellen július 1-én mérkőztek először az OB I-be jutásért.
Ennek megfelelően a hazaiaknak a Kanizsa VSE-vel szembeni találkozó egyben jó felkészülési meccs is volt a továbbiakra, a vendégek pedig az OB I B ötödik helyéért mentek. Nem indult számukra jól a mérkőzés, hiszen a Miskolc két góllal is ellépett, igaz, utána Németh Zsolt tanítványai igyekeztek a vendéglátók nyomában maradni.
Hétvégén cirkálnak a kis motoros hajók a Csótón
Nagyszabású nemzetközi modellező versenynek ad otthont július 5-6-án a Csónakázó-tó, ahol az úgynevezett FSR kategóriájú hajók fognak versenyezni. Ahogy azt Lekszikov Zsolt, a Canissa Modellező Sportegyesület elnöke elmondta, a kanizsai gyakorlatilag az utolsó hazai esemény lesz a németországi világbajnokság előtt.
Az előfutamok július S-én, szombaton már reggel kilenc órától indulnak a túrahajós modellezők számára, akik előreláthatólag Bulgáriából, Horvátországból, Olaszországból, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából érkeznek. Természetesen a házigazda kanizsaiak és magyarok mellett. A hajóépítők négy kategóriában mérhetik össze tudásukat, s az egyes csoportok döntő futamait vasárnap, szintén reggel kilenc órától kezdik.
Ahogy a korábbi esztendőkben, úgy idén is nagy csatákra van kilátás, hiszen az ilyen kis járgányok amilyen szelídnek tűnnek, olyan „harapósak" teljesítményben, így a vízfelszínen nem egy esetben koccanásokat is képesek produkálni, ami nem szerencsés, viszont nagyon látványos.
P.L.
A negyedik negyed elején aztán 9-9-re sikerült is egyenlíteniük, utána viszont a fordulópontokból jobban jöttek ki a miskolciak és biztosan nyerték az összecsapást. Ezzel a 2013-14-es idény a Kanizsa VSE számára véget ért és az OB I B hatodik helyén fejezte be a pontvadászatot a felsőházi, hat fordulós rájátszásban egy-egy győzelmet és döntetlent jegyezve.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2014. július 3
Pályázati felhívás -technikusi munkakörre
A pályázatot meghirdető szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.), tel.: (93) 311-468, fax: (93) 310 465. Meghirdetett munkahely: technikus. Munkakörbe tartozó főbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ - Hevesi Sándor Művelődési Központ intézményegységében a hang- és fénytechnikai berendezések, számítástechnikai eszközök, egyéb technikai eszközök kezelése, felügyelete. Technikusi feladatait az intézmény más intézményegységeiben, telephelyein, valamint szabadtéri rendezvényeken is el kell látnia. Képesítés és egyéb feltételek: technikum, műszaki. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hang- és fénytechnika, villanyszerelés, számítástechnika, angol nyelvből alapfokú A tipusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás, ECDL. Pályázathoz csatolandó: önéletrajz, bizonyítványok és oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Állás elfoglalásának ideje: a július 25-ei elbírálást követően azonnal. Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18. Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Kérjük a borítékon feltüntetni: SZI/R/303/2/2009 technikus.
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Megnyitottuk fűrészáru kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.06.30-ig) Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
ö o
ó tí-
Lukács és Fia Kft,
Tetöíedfrs, Iflpostetfi )r: r .rí r< - r-. biidngoMnunV.il, [rlDanyay „ / „\
8800 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 36/a Tel./Fax: 93/319 64B. 20/9319 640 E-fnail: luhacsesfia@chelto.hu, Eukacsesfia@gTnail.com
TEGOLA bitumenes zsindelyek gazdag minta- és színválasztékkal
COLOR színes szigetelő lemez (bontás nélküli palafelújításhoz) és bitumenes szigetelő lemezek
33 mimiienSE széles választékban lapostetökhtíz.
CREATON^, flgEHEHB ■
told holyott mondd: BRAMAC mj^g ■ » ■
BSS3'' E3EE3 klöber
Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- és bádogos munkák vállalása több évtizedes gyarkolattal.
TEGOLAHS
iraaiiEii t
Villás,
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
FIGYELEM!
Iskolánkban a következő
ANGOL és NÉMET
nyelvvizsgák időpontjai:
ANGOL (City); augusztus 8. (jelentkezés: július 11-íg) ANGOL (Talc): augusztus 9. (jelentkezés: július 7-ig)
NEMET
(Goethe); augusztus 15. (jelentkezés: július 13-ig)
A vizsgák előtt 20 órás speciális felkészítő tréning, vizsgáztató tanárokkal
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
www.temesigranit.hu
Előzetes időpont-egyeztetés telefonon!
[TE
KO
SIREMLEKEK
Mosdópultok, lépcsők,
ablakparkanyok, korlatok
UF^7TTrQP'' gránitból, márványból IVLaObl 1 LiOL és mészkőből
Nagykanizsa-Miklosfa
Szentendrei u. 65.
Tel,: 93/318-003
Mobil: 30/267-66-27
30/3399497
te niesigianit((í:teint siginuit.hu
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk,hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04
KANIZSA
PEKSEG
AKCIÓ
július 14-20-ig
virslis kifli
csokis isler
naturaqua ásványvíz
Újdonság1
Szaküzleteinkben
( \< r|n s j(>f>bu rtok
kuphiiluk!
AJANLATUNK
Ingyenes belten játszóház
2-12 eves gyermekeknek
Több. mint bevásárló központ!
Kan Izsa
A szakképzés dilemmáit Is górcső alá vették
A kétpólusú oktatási rendszer iskolai-vállalati szegmenséről és a jövő generáció megfelelőbb pályaorientációjáról egyaránt szó esett azon a rendezvényen, amit a Kanizsa TISZK és a Nagykanizsa Kereskedelmi és Iparkamara szervezett - Bihall Tamás, a MKIK szakképzésért és oktatásért felelős alelnökének meghívásával - a helyi szakképzésben érdekelt vezetőknek.
A megjelenteket Mérksz Andor Kanizsa TISZK ügyvezetője és Dr. Polay tózse/Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte.
Ezt követően Bihall Tamás kapott szót. Felvezetőjében utalt a szakképzésben életbe lépő/lépett jelentős változásokra, különös tekintettel a középfokú oktatásban -a duális képzésre vonatkozóan.
- Altalános tendencia, hogy a szakképzésbe még mindig maradványalapon kerülnek gyerekek. Felkészületlen diákokkal pedig komoly szakmákat tanítani nem lehet. A KLIK működését a szakképzés irányába kellene átgondolni - fogalmazott.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzésért, oktatásért felelős alelnöke szerint elsősorban a közoktatást kell megvizsgálni.
Előadásában az intézményekbe történő felvételi kérdését is elemezte a szakember. Amely a gimnáziumokba lépés alapfeltétele, ugyanakkor a szakmunkásképzőkben szintén kivitelezhetnék ezen eljárást a jövőben.
Bihall Tamás szerint arra is fókuszálni kellene, hogy a felsőoktatás és a szakképzés kicsit össze legyen kötve. Nem csak az átjárhatóság, hanem az esetleges visszalépés miatt.
Példaként említve egy első-másodéves mérnök szakos hallgatót, akiről már ideje korán látszott, nem lesz belőle diplomás mérnök. Viszont - a hangoztatott visszalépés kapcsán - jó technikus még válhatna belőle.
- Mi a jó erős technikusképzést preferáljuk - hangsúlyozta.
Továbbá a minőségi képzőhelyek biztosításának is hangot adott (/olytatás a 2. oldalon)
IMEDIA
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy lapunk nyomtatott változata július 10. és augusztus 27. között nem jelenik meg. A SZÜNET UTÁNI ELSŐ, 27. LAPSZÁMUNKAT AUGUSZTUS 28-ÁN OLVASHATJÁK. ADDIG IS kattintsanak folyamatosan frissülő weblapunkra: WWW.KANIZSAUJSAG.HU3
2
Kanizsa - Krónika
2014. július 10
(folytatás a címlapról)
mondandójában: tervként említve az üzemen kívüli képzőhelyek létesítését. Ugyanakkor - mint Bihall Tamás rávilágított - a kamarák feladata a minőségi képzőhelyek biztosítása.
Előadása után Cseresnyés Péter polgármester mondta el gondolatait e témákban. A városvezető szerint elsődleges szempont az, van-e képezhető vagy éppen képzett szakmunkás.
- Sajnos, napjainkban a manuális munkának nincs presztízsértéke. A jó tanulókat pedig nehéz beterelni a szakképző intézményekbe. Értéket kell felmutatni nekik és ösztönözni kell a jövő generációt ahhoz, hogy kétkezi munkát válasszanak hivatásul. Nem utolsó sorban pedig anyagilag is meg kell fizetni a jó szakmunkást. Azonban manapság sajnos maradék elven kerülnek gyerekek szakmunkásképzőkbe. Az értékes iparos munkaerő pedig a szomszédban talál munkát, így ez ellen tenni kell - szögezte le a polgármester.
Majd Dénes Sándor alpolgármester utalt arra, egy jó szakma felér egy diplomával.
- A gyakorlatban megtapasztaljuk, nehéz jó iparost találni, éppen az imént taglalt okok miatt. A pályaorientáció nagyon fontos, melyben az általános iskoláknak és a családoknak szintén kiemelt szerepe van. Ez utóbbi azonban inkább gimnáziumba orientálja a gyereket, hogy később diploma legyen a kezében - állította az alpolgármester - s nem pedig szakmunkásképzőbe.
Bene Csaba, a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatója a szakképzéssel kapcsolatban kijelentette:
- A tudatformálás fontos, de addig is vannak feladataink. Ami pedig a helyi viszonyokat illeti, nem történtek olyan döntések, amik a kanizsai szakképzést befolyásolták volna. Amúgy pedig az országnak (is) érdeke, hogy jól képzett szakmunkások kerüljenek ki az iskolákból.
A rendezvény során a többi résztvevő szintén elmondhatta észrevételeit, tapasztalatait az elméleti-gyakorlati képzéssel kapcsolatban.
Sz.Zs.
Búcsúi forgatag Kiskanizsán
tatta a talpalávalót. Vasárnap aztán a sátorok között kedvére vásárolhatta mindenki a búcsú fiát, vagy a kicsiket a felültethette a ringlispilre, esetleg beszállhatott a dodzsembe.
A kulturális programok sem hiányozhattak természetesen a palettáról, vasárnap délután a helyi Árvácska Dalkör énekelt a Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvarán, majd a Zalagyöngye Táncegyüttes fellépését népszerű operett dalok felhangzása követte többek között Galambos Lívia előadásában. A Kutyakölykök formáció táncbemutatója után pedig Csipa és a Kisamerika rockos, jazzes zenéje zárta a zenés programokat a kiskanizsai Hagyományok Napján már jócskán az estébe nyúlóan.
PFLT
Idén is megrendezésre került Kiskanizsán a Hagyományok Napja és ez a búcsúi hagyományokhoz kötött rendezvény immár a hetedik volt a sorban 2008 óta.
A városrész apraja-nagyja igazán a vasárnap folyamán sajátította ki magának a Templom teret, de a mulatság igazából már szombat esete megkezdődött a Búcsúi Bállal, melyen a Mura Band szolgál-
Az elődöntőket követően szeptember 4-én és S-én kerül sor 62 versenyző részvételével az Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságra az Idősügyi Tanács és az Aquaprofit NTSK szervezésében a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A bajnokság részleteit Cseresnyés Péter polgármester, Papp Nándor, az Aquaprofit NTSK csapatvezetője és dr. Szabados Gyula idősügyi referens ismertették.
Országos szenior sakkbajnokság Kanizsán
- Első alkalommal kerül megrendezésre ez a verseny, melyet sokan támogatnak. Ez hatalmas siker. A későbbiekben szeretnénk népszerűbbé tenni az idősek és a küldő önkormányzatok körében ezt a bajnokságot - mondta Cseresnyés Péter.
Ahogy dr. Szabados Gyula kiemelte, a két megyei, a nyolc megyei jogú város, a nyolc város és a kilenc fővárosi kerületi önkormányzatban lebonyolított elődöntőt követően, 62-en neveztek be a nagykanizsai országos bajnokságra. Versenyzők érkeznek Győrből, Pécsről, Szolnokról. A legidősebb versenyző 1930-ban született, de többen vannak még, akik betöltötték már a 80. életévüket. A ver-
j* ■c
S
M
£ ■q
c
senyzők és kísérőik elszállásolását városunkban oldják meg.
Az idősügyi referens a részleteket ismertetve elmondta, szeptember 4-én 12 órától lesz a regisztráció, majd a megnyitót és 14 -18.30-ig négy fordulót bonyolítanak le. Másnap pedig 9-től 13-ig öt fordulóra kerül sor, melyet az állófogadás és az ünnepélyes eredményhirdetés követ.
Papp Nándor hozzátette, egy emblematikus személy, a 80 éves Ivanics Frigyes - aki Kanizsán a szervezett sakkélet területén kiemelkedő munkát végzett a 70-es évek elején -is részt vesz a versenyen. A versenybíró Fazekas György lesz.
V.M.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/5006216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2014. július 10
Kanizsa - Semmelweis-emlékérem
3
Maximális hivatástudattal, szakmája, kollégái és betegei iránti szeretettel dolgozik immár 46 és fél éve biológusként Bálint István. A hivatalnoki precizitással, ugyanakkor mély empátiával (is) rendelkező sokoldalú szakember a Kanizsai Dorottya Kórház Mikrobiológiai Osztályát vezeti - csak hogy ismét a számoktól berzenkedjünk - közel három évtizede. Magas kvalitását, teljesítményét nemrégiben az egészségügyi intézmény vezetése a kórházi dolgozóknak adható legmagasabb kitüntetéssel, Semmelweis-emlékéremmel ismerte el.
- Nagyon meglepődtem, ugyanakkor, természetesen, örültem az említett címnek - bocsátotta előre beszélgetésünk kezdetén Bálint István. Majd rögvest hozzáfűzte, meglehetősen szerényen: ő semmi különöset nem tett, csak a munkáját végezte.
De mi is biológusként, pontosabban mikrobiológusként a feladata? Leegyszerűsítve, egy kis magyarázatul, a mikrobiológia az imént hangsúlyozott tudomány mikroorganizmusokkal foglalkozó tana. Ezek a kis organizmusok pedig emberi szemmel nem láthatóak - gyakorlatilag velünk, bennünk és környezetünkben élnek - és sajnos sokszor betegségeket is okoznak. Ilyenek, példának okán, némely baktériumok, vírusok, de ott vannak egyes gombák, paraziták - és még sorolhatnám. No, ezeket vizsgálja alfától-omegáig (számos más dologgal együtt) a mikrobiológus.
- Tény, elég összetett szakma a miénk. Ha csak azt nézzük, több százezer fajta kórokozónak a képét, rendszertani helyét kell fejben tartanunk. Igaz ugyan, nem mindig lehet rutinból végezni ezt a munkát, hiszen a klasszikus mikrobiológia is sokat fejlődött (a rendszertanról nem is beszélve) az elmúlt évtizedek alatt, a technikai fejlődés óriási - állította.
- De miben is keresi a kórokozókat maga a mikrobiológus?
- Sok más mellett vizelet, vér, seb-, torok-, orrváladék, köpet, liquor, genny, széklet vizsgálatát végezzük, ám antigén/antitest kimutatással, termékenységi, valamint gyógyszer érzékenységi vizsgálattal is foglalkozunk. Munkánk a gyakorlatban úgy fest
- bár valamelyik vizsgálatban biztos, sokaknak volt része élete során - hogy beérkezik hozzánk az ezekből levett minta, amit háziorvos vagy klinikai osztály orvosa küld be elemzésre. Ugyanakkor nagyobb részt, betegforgalmunk majd 90 százalékában, mi szoktuk levenni osztályunkon a páciensektől a majdan vizsgálandó anyagokat.
Amikből aztán nincs hiány: ha csak azt nézzük, hogy ISO ezer, Kanizsa és vonzáskörzetében élő ember ellátását kell biztosítania a Mikrobiológiai Osztálynak, mindebből évente 60 ezren meg is for-
A (mikrobiológus, aki látja mindazt, ami a szemnek láthatatlan...
dulnak a részlegen, ami napra lebontva mintegy félezer beteget jelent.
- Tény, elég mozgalmasak a hétköznapok, a hétvégék és az ünnepnapok egyaránt - mert mi az osztályon akkor is dolgozunk. A beteg és a betegség miattunk nem várhat - ezt mindig szem előtt tartom.
Bálint István különben is mindig egészségorientált volt, anno épp ezért, no, meg a természetszeretetéért lett biológus. Szegeden és Pécsett végezte egyetemi tanulmányait, majd később az alföldi klinikáról hozta vissza szülővárosába elméleti-gyakorlati tudását. 1986-tól áll a kanizsai kórház mikrobiológiai részlegének élén. Az intézmény elmondhatja magáról: van saját mikrobiológiája.
- Tudja, e téren is szerencsések vagyunk. Más kórház, ahol nincs ilyen osztály, arra kényszerül, utaztassa a páciensektől levett mintákat távolabbi helyekre, hogy meg tudják vizsgálni őket. Pedig, ha épp affajta kórokozót keresnek a levett váladékban, nem célszerű utaztatni őket, mert akkor máshogy viselkednek, vagy nem lehet kimutatni meglétüket. Bár, olyanok is vannak, amiket éppen transzportálni kell a jobb eredmény/láthatóság érdekében. A legfontosabb pedig, az alaposságon túl a gyorsaság: nálunk a mintavétel és a feldolgozás közt átlagban 10 perc telik el, így a kórokozók kimutathatósága is jóval magasabb. A vizsgálat eredményét amúgy befolyásolja
a mintavétel megfelelősége. Mi a személyes mintavételt preferáljuk, mert így a beteggel közvetlenebb kapcsolatot tudunk kialakítani, mindannyian: munkatársaim, a mikrobiológiai szakasz-szisztensek, a szakorvos kolléganő, a biológus hölgyek, és nagyon fontos a kisegítő személyzet precizitása is.
Tizenöten dolgoznak a majd'' 800 négyzetméteres, tematikusan kialakított, újonnan épített, nívós mikrobiológiai részlegen, ami (ma már) a kórház központi diagnosztikai tömbjében, a Radiológia tőszomszédságában és a Pathologia felett kapott helyet. Nem véletlenül: az említett osztályok alfái a gyógyításnak, hiszen e helyeken derülnek ki az adott betegségek. Amiket aztán más kórházi osztályokon kezelnek. Érdekes láncfolyamat mindez.
- Ahogy a mi osztályunk felépítése is hasonlítható egy lánchoz. Mivel mi különböző kórokozókkal is dolgozunk, kiemelten fontosak a higiéniai intézkedések, valamint bizonyos tekintetben az egymástól elszeparált helyiségek. Aparaziták vizsgálata is így történik, hogy kizárt legyen a fertőzés. Van olyan egységünk, amiben kicsit magasabb ezen kockázat. Az sem mindegy, némely organizmust milyen hőmérsékleten tartjuk. Van, amelyik a szaharai-hőséget kedveli, van, amelyik a normál hőfokot - minden közegben máshogy viselkednek. Sőt, fagyasztóink is vannak, amikben többjüket tároljuk, későbbi elem-
zés, illetve az Országos Epidemiológiai Központba küldés végett. Külön öröm számomra, hogy korszerű berendezéseink vannak, amik garantálják a professzionális betegellátást. Birtokunkban van olyan több tízmillió forint értékű eszköz, amiből az országban mindössze két darab van. Mint említettem, részlegünkön több külön helyiség/egység van előírásnak megfelelően kialakítva, mindegyiknek megvan a maga rendeltetése. A legnagyobb rész a bakteriológiai laboratórium, ahol a baktériumok tenyésztése, mikroszkópos elemzése történik. Amiket, példának vegyük most a baktériumokat (de egyébként mindegyik mintát) megfelelő táptalajon kitenyésztünk. Ezt pedig úgy „főzzük" a táptalajkonyhán. Azonban mivel egyik munkafolyamat következik a másikból, az átjárhatóság is megoldott az egyes helyiségek közt, persze legszigorúbban betartva a higiénés előírásokat.
- Sokat emlegettünk különböző kórokozókat. Milyen típusúakkal találkoznak leggyakrabban?
- Mint köztudott, a légtér tele van mindenféle organizmusokkal, de magunkon, magunkban is hordozunk többet. Az már más kérdés, van számunkra szükséges és kártékony is, ami betegséget okoz. Ha különleges kórokozókat kellene e térségben megnevezni, amikkel leggyakrabban találkozunk, akkor a házi kedvencek, kutyák-macskák által okozott fertőzéseket emelném ki. De az állatokról, növényekről
(folytatás a 4. oldaon)
Kanizsa - Hirdetés
2014. július 10.
(folytatás a Q. oldalról)
az élelmiszerekbe jutott kórokozókat szintén kihangsúlyoznám, és a kullancsok által terjesztett Lyme-kór kórokozóját szintén. Am ott vannak még a juhokban lévő paraziták: amik az ivóvízbe jutva okoznak fertőzést az embereknél.
- A beszélgetésünkből (is) valóban látszik: nincs hiány munkából.
- Ezért vagyunk, ezért dolgozunk. Szerencsére, a biológusi/szakasszisztensi munka iránt sok fiatal érdeklődik, ezt tapasztaljuk nyaranta: amikor a NyugatMagyarországi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem e szakos hallgatói nálunk töltik hathetes gyakorlatukat. így az utánpótlás biztosítottnak tűnik. Részt veszünk még nemzetközi gyógyszerkipróbálási studykban, kutatási munkákban. Jómagam pedig különböző konferenciák, hazai és nemzetközi kongresszusok rendszeres résztvevője és előadója is vagyok. Képzem magam, ahogy munkatársaim mindegyike.
- Adódik a kérdés: ennyi munka mellett mikor van ideje pihésre?
- Számomra az igazi kikapcsolódás a családom. Bár, otthon sem tudok a hivatásomtól teljesen elszakadni. Feleségem belgyógyászháziorvos, kisebbik fiam, István Bence pedig sebész szakorvos. Máté fiam választott más pályát: ő ügyvédként dolgozik.
Azonban a „szakma" mindig utolér, legyek akárhol. Ha kell, munkaidőn túl is a hivatásomnak élek és bármikor, bárhogyan mindent megteszek azért, hogy továbbra is tartsam ezt a magas szakmai színvonalat, ami osztályunkat jellemzi.
Szabó Zsófia
; UMHOUTMQK UUUtCUtMU
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16.
Nyitva: H-P: 8-17; Szo.; 8-12 óráig
Kanizsai Uszoda és Strandfürdő Miért jó nekem?
Alig, hogy beköszöntött a július, a hőmérők higanyszála az egekig szökött. A perzselő napsütést és a tomboló forróságot pedig - azt hiszem, ezzel mindenki egyetért - egy helyen lehet leginkább elviselni: mégpedig árnyékban és víz közelben. Ráadásul ezért még ki sem kell tennünk a lábunkat a belvárosból, ugyanis a Kanizsai Uszoda és Strandfürdő üdítő oázisként várja a látogatókat a hét minden napján, reggeltől-estig, 9-től 20 óráig.
De miért (lenne)jó - nekem - a városi fürdőn/strandon kikapcsolódni? Érvek sokaságát vonultatta fel a létesítmény régi törzsközönségén túl az ügyvezető, Horváth Vencel, aki folyamatosan arra törekszik, hogy minél tartalmasabbá tegye a fürdővendégek kikapcsolódását.
Nézzük a medencéket... Mindegyik 16S0 méter mélyről jövő, alsó és felső Pannon termálvízzel töltött, ami több mint S00 mg/l ásványi sót tartalmaz, már eleve garancia a felfrissülésre. Csakúgy, mint az árnyékos fák, az esztétikus, rendben tartott környezet adta harmonikus légkör.
Am mindezeken túl még sportra is - akár egy jó kis strandröplabdára vagy láb-tengóra, asztaliteniszre - van lehetőség a városi strandon a belépő árában.
- Igyekszünk minden korosztály igényeinek eleget tenni: ge-
nerációktól függetlenül. Az időseknek éppúgy, ahogy például a kisgyermekes családoknak. Számukra - terveink szerint - programokkal is készülünk a nyár folyamán. Viszont addig sem kell unatkozniuk a legkisebbeknek: a strand területén lévő játékok, többek között a hinta, a vár
nőttek, sőt, ebben még bennfog-laltatik az uszoda látogatása is. A részletes árlistát honlapunkon megtalálják, de azzal sokat elárulok, hogy 2 felnőtt három 14 év alatti gyermekkel 1900 Ft belépési díjért fürdőzhet álló nap. Erre közeli-távolabbi fürdőhelyeken sincs példa - állította az ügyvezető, hozzátéve: Szép-kártyával és bankkártyával is ki lehet egyenlíteni a beugrót.
Majd azzal folytatta, mi mindennel készülnek az elkövetkezendő időszakra, vendégcsalogatóul.
- Július 6-tól várhatóan augusztus 19-ig a strandon, rossz idő esetén pedig az uszodában ajándék vízi fitnesz lesz, szakképzett oktató közreműködésével. Keddenként 17 órától a szenior-korosztálynak tartunk foglalkozást, míg vasárnaponként a fiatalabbaknak latinos jellegű tornát, természete-
vagy a népszerű kötélpályán múlathatják az időt, természetesen az úszásra alkalmas vagy az attrakciós gyermek medencékben történő fürdőzés mellett -mondta Horváth Vencel.
Ráadásul ezért a sokoldalú kikapcsolódásért nem kell csillagászati összegű belépődíjat fizetni.
- Ugyanis az önkormányzati támogatásnak köszönhetően rendkívül jó ár-érték arányban tudjuk biztosítani a fürdő területére történő bejutást. Sokat elmond, hogy nálunk mindössze 800 Ft-ért strandolhatnak a fel-
sen vizes közegben. Továbbá, mint minden nyáron, idén is közeleg a Strandok Éjszakája: egyelőre még legyen rejtély a széles nyilvánosság számára mivel/hogyan lepjük meg azokat, akik e napon a kanizsai strandot választják feltöltődésük helyéül.
Lehet, hogy indokok sokaságát vonultattuk fel, amik valóban a kanizsai fürdő mellett szólnak, ám a legcélszerűbb, ha minderről személyesen is meggyőződnek. Töltsenek el egy napot a városi strandon! Utána garantáltan nem mennek máshova.
Kanizsa
2014. július 10
Kanizsa - Hirdetés
5
A NYELVVIZSGÁK ERTEKE
avagy miért jó, ha bizonyítvánnyal is tudjuk igazolni a nyelvtudásunkat
Városunk legnagyobb és legrégebbi nyelviskolájában, a DIALÓG NYELVISKOLÁBAN már majdnem 15 éve lehet nemzetközi érvényességű, államilag elismert nyelvvizsgát tenni angol és német nyelvből. Ennek apropóján a vizsgák elismertségéről beszélgettünk Móric Józseffel, a Dialóg Nyelviskola vezetőjével.
Milyen nyelvvizsgát érdemes tenni? Melyik a „jó" vizsga? Vannak „elismertebb" vizsgák?
Magyarországon az ezredfordulóig csak a „Rigó utcai" mostani nevén az Origó vizsga volt az egyetlen lehetőség. Ma már az államilag elismert nyelvvizsgák között is többféle választási lehetőség van. Ezek között vannak ismertebb és kedveltebb nyelvvizsgák akár a német, akár az angol nyelv tekintetében! A világ minden táján ismert és elismert GOETHE, TELC, City & Guilds nyelvvizsgán szerzett bizonyítványt mindenhol elfogadják és értékelik, mert korszerű, valós és versenyképes tudást igazol. Iskolánkban a DIALÓGBAN, csak ilyen vizsgákat lehet tenni angol és német nyelvből.
Kérem mutassa be a DIALÓG Nyelviskolában tehető nyelvvizsgákat!
Iskola és vizsgacentrumunkban angol és német nyelvből is két-két választási lehetőséget biztosítunk az érdeklődők számára. Német nyelvből a GOETHE Institut és a TELC vizsgái, angol nyelvből pedig a City á Guilds illetve a TELC vizsgái tehetők le helyben. A GOETHE vizsga a német nyelvterület állami nyelvvizsgája és köztudottan a legszínvonalasabb. Mint említettem, ez a vizsga a Német Al-
lami Nyelvvizsga is, ezért a németországi, svájci vagy ausztriai egyetemre vagy főiskolára jelentkező külföldieknek a bejutás feltétele vagy az időközbeni letétele a GOETHE közép- vagy felsőfokú vizsga! TELC nyelvvizsga német és angol nyelvből is tehető. A TELC vizsga is Európa leginkább ismert és elismert nyelvvizsgája, hiszen csak Európában több, mint 3.000 vizsgahelye van. A City & Guilds angol nyelvvizsga a közkedvelt PITMAN nyelvvizsga jogutódja. A City & Guilds nyelvvizsgáinak ismertsége a világon az első számú, hiszen a City & Guilds a világ egyik legrégibb (több mint 160 éves) és legnagyobb nyelvi és szakképző intézménye. A City & Guilds angol nyelvvizsga Európa több országában államilag elismert angol nyelvvizsga. Akinek tehát GOETHE vagy City & Guilds illetve TELC nyelvvizsga bizonyítványa van, nem lehet gondja munkavállaláskor, vagy egyetemre vagy főiskolára történő jelentkezés esetén.
Van különbség a nyelvvizsgák között?
Elvileg nincs, hiszen mindegyik vizsga az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően a négy legfontosabb készséget méri: az olvasott szöveg értését + nyelvtani ismereteket, az írott szöveg értését, a hallás utani értést és a beszédkészség ismereteit. Gyakorlatilag azért mégis csak van különbség. Ez abból adódik, hogy az egyes vizsgák különböző készségekre helyeznek nagyobb hangsúlyt, tehát a hasonló feladatok között az egyes készségek jó megoldásai több vagy kevesebb pontot érnek. Az is különbség az egyes vizsgák között, hogy az egyik vizsga szabályzata az írásbeli vizsgán megengedi a szótár használatát, a másik viszont nem. Szintén különbség, hogy van olyan vizsga is, ami lehetőséget biztosít részvizsga (csak írásbeli vagy csak szóbeli) külön letételére, és van amelyik mindezt csak komplex módon engedi.
A nemzetközileg is érvényes vizsgákon nehezebb megfelel-
Dehogy, éppen ellenkezőleg! A statisztikai adatok is jól bizonyítják ezt. A magasabb sikerességi arány abból is adódik, hogy a nemzetközi érvényességű vizsgákon teljesen hétköznapiak, életszerűek a feladatok, és egészen más szemléletű, mondhatnám "emberközpontú" a vizsgáztatás folyamata. Nagyon lényeges szemléletbeli különbség az, hogy vizsgáztatók arra kíváncsiak, hogy a vizsgázó mit tud. Lényeges és fontos tudni, hogy - a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően - a vizsgázóknak minden lehetséges és szabályszerű segítséget meg kell adni a sikeres vizsga érdekében.
Csakis ott, ahol jól ismerik a vizsgarendszert. A hatékony felkészülés érdekében szakítani kell a hagyományos "poroszos" nyelvoktatási szemlélettel. A nemzetközi érvényességű vizsgák tematikájukban lényegesen eltérnek a hagyományos vizsgáktól, ezért a célirányos és hatékony felkészítéshez átfogóan ismerni kell a vizsgarendszert. Ezekkel a speciális szakismeretekkel nem csak iskolánk vizsgáztató tanárai, hanem minden dolgozója rendelkezik. A tanárok már kezdő szinten is úgy foglalkoznak a hallgatókkal, hogy a majdani vizsgán köny-nyen megfeleljenek a követelményeknek. Az is tény, hogy aki a DIALÓG-ban készül fel a vizsgákra, valóban sikeresebb, mint aki máshol tanul. Ez azért van, mert iskolánk minden egyes tanára maximálisan felké-
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Köztudott, hogy a DIALÓG Nyelviskolában tett angol és német, államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsgákat itthon is és külföldön is nagyra értékelik. Nagyon sokat tesznek Önöknél sikeres nyelvvizsgát.
Igen, nálunk vizsgázik majd mindenki a város és vonzáskörzetéből, sőt a megyén túlról is. A DIALÓG Nyelviskola és Vizsgacentrumban tett GOETHE, City & Guilds vagy TELC nyelvvizsgáknak valóban nagyon magas az elismertségük és sikerességük. Mindegyik vizsga nemzetközileg és államilag is elismert. Aki nálunk vizsgázik, egy lépésben nemzetközi és állami érvényességű nyelvvizsga bizonyítványt is szerez. Nagyon fontos a mai világunkban, hogy a nyelvvizsgát ne csak hazánkban, hanem külföldön is elfogadják.
Hogyan és hol lehet felkészülni leggyorsabban a vizsgákra?
szült, jól ismeri a vizsgarendszert, annak minden egyes elemét, buktatóit, valamint rendszeresen továbbképzésen kell résztvenniük a vizsgaközpontokban. Ez bizony nem mondható el nagyon sokakról, akik például otthon vállalnak felkészítést vizsgákra.
Evente hány alkalommal lehet vizsgázni a Dialógban?
Évente 7-8 alkalommal szervezünk nyelvvizsgákat angol és német nyelvből. Minden egyes vizsgaidőpont előtt 20 órás intenzív felkészítő tréninget is tartunk. Az érdeklődőknek ajánlom figyelmébe internetes honlapunkat, melynek címe: www.dialognk.hu. Itt a vizsgaidőpontokról és a vizsgákról is minden fontos információ megtudható. Természetesen iskolánk ügyfélszolgálata telefonon vagy e-mail-ben is szívesen tájékoztat minden érdeklődőt.
Van egy olyan érzésem, hogy nagyon szerencsés vagyok és kegyeltje vagyok az égnek. Az érettségi után mindjárt felvételiztem az Iparművészeti Főiskolára, és szerencsémre pont abban az évben indult cipőtervező szak, így elsőre fel is vettek. Már akkor is úgy gondoltam, hogy a pályám nagyobb ívet rajzol le, mint a cipőtervezés. A főiskola után közvetlenül férjhez mentem és ezt követően sorban jöttek a gyerekek. Velük voltam itthon, majd mintegy természetes átmenetként szabad pályára kerültem. Az indítékom tehát az volt, hogy a szakmát magasabb fokon műveljem. Éreztem magamban olyan adottságokat és lehetőségeket, amelyeket ki tudtam bontani. Hozzátenném, hogy mindkét nagyapám és a dédnagyapáim is iparos emberek voltak, a kézügyesség tehát családi örökség. Az, hogy én művészi pályára léptem, egyéni vágy volt, amit aztán a lehetőségekhez mérten meg is tudtam valósítani. Óriási lélekvezetést és szellemilelki erőt adtak az álmaimban felbukkanó útmutatások. Amikor nagyobb feladatokat éreztem közeledni az életemben, akkor az álmaim és a céljaim ismeretében könnyebben meg tudtam valósítani azokat.
- Az álomfejtés hogyan kapcsolódik a művészetéhez?
- Tavaly dolgoztam egy nagyobb megrendelésen, Budapest belvárosában, az Aranytíz Művelődési Központban csináltam padlómozaikot. Ezt egy korábbi, 1987-ben állami megbízásra készített padlómozaikom felújítása volt. A Zodiákus Névadó Világtükröm alapján készítettem, amelyet körülbelül öt évvel ezelőtt egy belső átalakítás miatt tönkretettek. Hatalmas kegyelem volt a sorstól, hogy újból elkészíthettem ezt a munkát. A mozaik a magyar népművészetben fellelhető huszonnyolc állatjelképet ábrázoló zodiákus gyűrű megjelenítése. Ez a fekete-fehér padlómozaik arról szól, hogy amennyiben az ember tudja, milyen energiákkal jött a vi-
2014. július 10
lágra, akkor jobban ki tudja teljesíteni önmagát. Alapvetően nincs benne az iskolai tanítási gyakorlatban az önismeret megtanítása. A gyerekeknek rengeteg olyan tananyagot kell megismerniük, ami idegen a létüktől. Úgy gondolom, hogy már óvodában el kell kezdeni előmozdítani az önmegismerés folyamatát. Ha tudja a gyerek, hogy milyen indulatokkal jött a világra, akkor meg is tudja oldani az ebből fakadó problémáit. A kellő pillanatban képes megfegyelmezni magát, így önuralmat szerez. Ezáltal már kiegyensúlyozottabbak a társadalmi kapcsolatai, jobban tudja hasznosítani önmagát az emberi közösségben. Ez az egyik fő üzenete ennek a mozaiknak. Van néhány alkotásom, amelyek mandalák is egyben. A mandala egy belső világrend, ugyanakkor a külvilág rendje is, és a kettőnek összhangban kell lennie. Az ember egy kozmikus lény, és ahogy a csepp része a tengernek, úgy része a tenger is a cseppnek. Az egyes ember is magában hordozza a világegyetem minden adottságát. Erről is szólnak ezek a művek.
- Az Ön munkáival kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a művészet és a transzcendencia öszsze-fonódik, éltetik egymást.
- Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szabad pályán vagyok, szellemi és lelki síkon egyaránt, és ezzel a szabadsággal messzebbre is el lehet kalandozni. Mivel végtelen képzeletvilágom van, ezért megengedhetem magamnak ezt az óriási szellemi szabadságot. Valószínűleg a dolgom is ez, hiszen belső, jó érzést okoz. Sokszor többet elmélkedem, mint dolgozom, de igyekszem megtartani az egyensúlyt.
- Volt alkotói életének olyan periódusa, amikor úgy érezte, hogy nem tud továbbhaladni a munkában, nem volt képes megvalósítania az elképzelését?
- Amikor az ember kidolgozza magát, akkor vákuum van a lelkében. Ez természetes jelenség. Ilyenkor az ember azt se tudja mihez kezdjen, és ilyenkor jönnek a segítő álmok. Ez egy fajta kereső, bizony-
A mesék és az álmok világában való jártasság kevés embernek adatik meg, Kustár Zsuzsa iparművész viszont azon alkotók közé tartozik, aki nemcsak érti, hanem képekbe is önti álmainak üzeneteit. Vele beszélgettünk művészetének fő motívumairól, az alkotás és a transzcendencia közötti összefüggésekről, a magyar néphagyomány által közvetített ősi bölcsességről, amely át-meg átszövi műveinek többségét.
- Minek a hatására döntött úgy, hogy az Iparművészeti Főiskolára jelentkezik? Volt a családjában művész?
- Falusi származású, hétgyerekes családba születtem. Kiskorom óta nagyon szerettem rajzolni. Mégis úgy alakult, hogy a Képzőművészeti Gimnáziumba nem vettek fel, mert nem volt olyan felkészítő tanárom, aki kellőképpen elmagyarázta volna a rajzolás alapvető szabályait. A perspektivikus ábrázolást például nem is tudtam akkoriban megtanulni. A sorsom az volt, hogy nyolcadik osztály után Budapestre, a Ruha- és Cipőipari Technikumba kerültem, mert szüleink arra gondoltak, hogy valamilyen szakma kell a kezünkbe. A technikum alatt is rajzoltam, egyfajta belső késztetést éreztem erre. A felvételire úgy készültem, hogy rajzszakkörre jártam. Van még egy titkos háttere is ennek a dolognak, méghozzá az, hogy én tizenhárom éves koromban megnéztem a tenyeremet, és az úgynevezett művész vonalam egy rendkívül kedvező állást mutatott. Ennek ismeretében erős belső öntudattal vágtam neki az összes feladatnak, amit kaptam az élettől.
Elbúcsúztatták Kustár Zsuzsa iparművészt
Életének 72. évében elhunyt Kustár Zsuzsa iparművész. Utolsó útjára kedden a pesterzsébeti temetőben kísérték művésztársai, tisztelői és rokonai. Városunkat Dénes Sándor alpolgármester képviselte a búcsúztatáson. A Nagykanizsához szorosan kötődő művészre a Kanizsa Hetilapnak adott utolsó, 2010 szeptembében készült interjújával emlékezünk.
A mesék és az álmok világában való jártasság kevés embernek adatik meg, Kustár Zsuzsa iparművész viszont azon alkotók közé tartozik, aki nemcsak érti, hanem képekbe is önti álmainak üzeneteit. Vele beszélgettünk művészetének fő motívumairól, az alkotás és a transzcendencia közötti összefüggésekről, a magyar néphagyomány által közvetített ősi bölcsességről, amely át-meg átszövi műveinek többségét.
- Minek a hatására döntött úgy, hogy az Iparművészeti Főiskolára jelentkezik? Volt a családjában művész?
- Falusi származású, hétgyerekes családba születtem. Kiskorom óta nagyon szerettem rajzolni. Mégis úgy alakult, hogy a Képzőművészeti Gimnáziumba nem vettek fel, mert nem volt olyan felkészítő tanárom, aki kellőképpen elmagyarázta volna a rajzolás alapvető szabályait. A perspektivikus ábrázolást például nem is tudtam akkoriban megtanulni. A sorsom az volt, hogy nyolcadik osztály után Budapestre, a Ruha- és Cipőipari Technikumba kerültem, mert szüleink arra gondoltak, hogy valamilyen szakma kell a kezünkbe. A technikum alatt is rajzoltam, egyfajta belső késztetést éreztem erre. A felvételire úgy készültem, hogy rajzszakkörre jártam. Van még egy titkos háttere is ennek a dolognak, méghozzá az, hogy én tizenhárom éves koromban megnéztem a tenyeremet, és az úgynevezett művész vonalam egy rendkívül kedvező állást mutatott. Ennek ismeretében erős belső öntudattal vágtam neki az összes feladatnak, amit kaptam az élettől.
talan, nyugtalan állapot, amiben keresi az ember a következő dolgát. Ilyenkor még a morzsa-szerű álomnak is meg szoktam örülni.
- Melyik az Ön által legjobban kedvelt iparművészeti technika?
- Szenvedélyes, lobbanékony a természetem, és mindig azt szeretem a legjobban, amit éppen csinálok. Ha azt lelkesen tudom csinálni, akkor abból jó munka születik, ha csak ímmel-ámmal, akkor inkább abbahagyom, mert abból nem lesz semmi. Most a mozaik tetszik a legjobban, ezt csináltam legutóbb. A főiskola után olajképeket is festettem, de ebben a műfajban nem művelem magam. Az energiáimat eddig sem ebbe tettem bele, sokkal inkább a nemez-munkákba. Csakhogy a nemez kevésbé állja az időt, ezeket valószínűleg majd megfestem olajképnek is.
- Honnan ered technikai sokoldalúsága?
- Valószínűleg a gyerekkoromban szerzett önbizalom és bátorság segített az elképzeléseim megvalósításában. Volt bátorságom több technikát kipróbálni, és valószínűleg ennek köszönhetem azt, hogy semmibe nem buktam bele. Amikor más-más technikát kívánó feladatnak álltam neki, akkor alaposan utánanéztem annak, hogyan kell kivitelezni, mit enged az adott anyag. Az anyagszerűséggel és a technikával való ismerkedésnek köszönhetően csinálom meg a műveimet.
- Voltak/vannak tanítványai?
- Van egy kis növendékem, Szőke Veronikának hívják. Mély, szeretetteljes barátság alakult ki közöttünk. Látva az ő rendkívüli tehetségét, bátorítottam és tanítgattam, de szerencsére ő egy olyan tehetség, akivel veleszületett minden olyan adottság, ami a képzőművészethez kell. Inkább csak irányvonalakat adtam neki. Rajta kívül Szilágyi Csillát készítettem fel az Iparművészeti Főiskolára. Ezen kívül Jármai Zsuzsa tanárnővel tanítottam építész karra felvételiző fiatalokat. Az én dolgom a rajzok stílusának megtanítása volt. Sajnos egyre kevesebb időt adnak a gyerekeknek a felvételire való felkészülésre. Vannak ugyan őstehetsé-gek, de a művész pályán ötven szá-
Kegyeltje vagyok az égnek
Kanizsa - In memoriam
6
2014 július 10
Kanizsa - HirdetésBT
zalék szorgalom, ötven százalék tehetség szükségeltetik. Én nem is akartam soha tanító lenni, csak rajzszakkört vezettem. Nem tudok fegyelmezni, mert a gyerekeket azonnal barátságomba fogadom, és a kisgyerekek ezzel viszszaélnek. Csak egy embert tudok tanítani.
- Kanizsán kívül hol voltak még kiállításai?
- A múlt év nagyon gazdag volt kiállításokban. Egy életmű-kiállítás keretein belül Mosonmagyaróváron, Sopronban, Kőszegen, Kalocsán, Letenyén állították ki a munkáimat. Nemrég egy pályázat segítségével tudtam egy, a műveimet összegző katalógust kiadni.
- Hogyan tudná összefoglalni művészetének lényegét, legmarkánsabb jegyeit?
- Ez nagyon nagy kérdés, így csak rögtönzött választ tudok adni. Jobban kéne ismernem önmagamat, az önmegismerésen fáradozom most is. Amennyiben önmagamat megértem, akkor szeretőbb és megbocsátóbb tudok lenni a többiekkel szemben is. Gyerekkoromban elhittem magamról, hogy alkalmas vagyok erre a pályára, és ezzel a hozzáállással sikerült is megvalósítanom, amit szerettem volna.
- Volt olyan szellemi társa, aki segítette élete során?
- Egy megérzés révén rájöttem, hogy nekem a magyar hagyományban és jelképvilágban kellene komoly tudást szereznem. Pap Gábor művészettörténész előadásaira jártam Pestre, neki köszönhetem a szellemi örökségünk iránti mély tiszteletet. Azon fáradozom, hogy művészetem révén ezt másoknak is közvetíthessem.
- A művészetét illetően volt olyan mestere, akinek az útmutatásait követte?
- Technikai szempontból sok mindent köszönhetek volt férjemnek, Haraszti László festőművésznek.
- Milyen módon alkotja meg képeit?
- Nem vagyok az a típus, aki egyben látja a képét, mielőtt megcsinálja. Kereső vonalakkal találom meg a végső megoldást. Engem inkább a gondolat irányít. Ha megvan a kompozíció, akkor beleteszem valamilyen technikai megoldásba. A végeredményt magamból kell kibányásznom, nem látom magam előtt az ideális kész képet. Ez magányt igénylő feladat.
- Mit gondol, mi a művészet célja vagy funkciója?
- Ezt csak úgy fogalmazhatom meg, hogy a magam számára mi a funkciója. Számomra mindig egyfajta gondolatiság, nem csak forma. Ez a saját belső realitásom. Képeim összhatásában a harmóniára, a béke, nyugalom, öröm kifejezésére törekszem, és ha ez átjön a képen, akkor megvalósítottam a saját művészi célomat.
- Jelenleg dolgozik valamilyen munkán?
- Most a vákuumot élem meg. Figyelek az álmaira és próbálom megérteni őket, hogy segítségükkel alkotni tudjak. Most azzal foglalkozom, hogy a saját sorsfordító álmaimról mandala-szerű rajzokat készítek Az álmok megfejtéseit is közlöm, a képeket és az írásokat pedig olvasókönyvbe szeretném szerkeszteni.
- Mi a véleménye napjaink művészetéről?
- Azt gondolom, hogy szellemi és lelki szabadság révén a mai művészet nagyon sokféle üzenetet hordoz. A kíváncsi érdeklődő vagy tanul, vagy kap valami pluszt a kiállításokon, de el is utasíthatja a látottakat, ez jogában áll. Szeretek kiállításra járni, de valójában az okoz örömöt, ha pozitív élményekkel gazdagodom. Pont emiatt a gyerekrajz-kiállításokat kedvelem a legjobban. Egyszerűen csoda, amiket a gyerekek művelnek! Nagyon sok művész a maga kríziseit éli meg, tárja fel a művein keresztül. Teljesen hangulat dolga, hogy erre mennyire vagyok vevő. Ugyanakkor nagyon sok tehetséges ember is van. A világ meglehetősen széteső, ugyanakkor mindig képes újrarendeződni. Van olyan művész, aki képes arra, hogy közvetítse a rendezettségét, van aki ezt nem is akarja, így csak a káoszt sokasítja. Próbálom megemészteni, amit egy kiállítástól kapok. Ami meghökkentő, az szíven üt, de tudomásul kell venni, hogy van ilyen valóság is. Az, hogy egy kiállítástól mit kapok, az teljesen a pillanatnyi érzelemvilágomtól függ, hogy mit tudok beengedni magamba. A világ mindig két oldalú. Az emberséget én abban látom, hogy az életet és az életigenlést közvetítsük. Van aki ezt másképp látja, a kiállítást ilyenkor úgy veszem, hogy étel vagy nem étel a számomra. Egy csöppet sem hasonlítunk egymásra, és ez a tény ekkor bontakozik ki legerőteljesebben.
Ziegler Anita
FELHÍVÁS
Felhívás kistermelői, kézműves és előadói adatbázisba való jelentkezésre. fi HUHRV1101/123/0016 kódszámú, a
Magyarország-Horvátország IPA Határon ÁlnyulÉ együttműködési Programban megvalósuló Nég> Torony című projekt keres Nagykanizsa és 30 km-es körzetéből kistermelőket, kézműveseket, előadókat, akik szeretnének szerepelni és részt venni a kialakításra kerülő, határon átnyúló adatbázisunkban és programjainkon. A csatlakozás semmilyen kötelezettségekkel nem jár.
A felhívásról bővebben az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
telefonszám: +36/20/849-2341 e-mail: victoria.balogh@gmail.com
2014* JÚLIUS 15. 20 ÓRA
Szántó Armand - Széesén Mihály - Fényes Szabolcs: PAPR1KÁSCSIRKE, AVAGY STEX ÉS NEW YORK zenes vígjáték kél részben A Gergely Tbcátcr előadása
2014. AUGUSZTUS 14.19 ÓRA Rado-Ragni-Macdermot: HAIR -musical A Roxínház Kaposvár előadása
8
Kanizsa - Közgyűlési sorok
2014. július 10
Szemléletváltás lesz a városok irányításában
Lázár János szerint szemléletváltás lesz a városok irányításában a jövőben; a régi adottságok, régi axiómák nem működnek úgy, mint korábban, új megoldásokra van szükség.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter Makón, a helyi képviselő-testülettel folytatott konzultáción azt mondta: a következő négy évben az önkormányzatok feladata a korábbiaktól eltérően nem a települések üzemeltetése lesz, hanem munkahelyek megteremtése és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás.
Ez azt jelenti, hogy a helyi közösségeknek is rendelkeznie kell helyi gazdaság-fejlesztési elképzelésekkel. Ehhez szeretne a kormány forrásokat hozzárendelni. A pályázati lehetőségek a tervek szerint augusztus végén nyílnak meg -tette hozzá.
A politikus beszélt a következő uniós ciklus forrásainak felosztásáról is. Üdvözlendőnek nevezte, hogy azoknak az önkormányzatoknak, melyek közfeladat ellátásra igénylik a forrást, például óvodafejlesztésre, alanyi jogon jár majd a támogatás. Ennek kapcsán megjegyezte: kiemelt feladatának tartja a pályázati rendszerből a pályázatírók és a projektmenedzserek kivonását, akik az előző uniós ciklusban a 8400 milliárdból 1200 milliárdot vittek el.
Melyik szolgáltatótól vegye a város az áramot?
Közbeszerzési eljárás útján keres új villamosenergia-szolgáltatót az önkormányzat. Ezt egyébként minden évben így teszik: azért, hogy olcsóbban jussanak áramhoz.
Mint a soros ülésen elhangzott, az áram piaci beszerzése céljából az előző években is folytatott közbeszerzési eljárást a városvezetés -mivel minderre már akkor is törvény adta lehetősége volt. Az említett eljárás akkor sikerrel zárult, és az egyetemes szolgáltatás díjainál kedvezőbb versenypiaci árakkal sikerült eredményt hirdetni. A nyertes Magyar Áramszolgáltató Kft.-vel kötött szerződés azonban
ez év utolsó napján lejár. Éppen ezért indokolt új eljárás kiírása: amennyiben mindez eredménnyel zárul, úgy az önkormányzat 12 hónapra köt a leendő nyertessel szerződést áramszolgáltatásra. Ezen felül még arról is döntött a legutóbbi közgyűlésen a testület, hogy az eljárás finanszírozásához szükséges előirányzatot a 201S-ös költségvetésben biztosítják.
Népszerű a Kanizsa Kártya, bővül az elfogadóhelyek köre
A Kanizsa Kártya programmal kapcsolatban kért tájékoztatást közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselő. Arra volt kíváncsi, mennyibe került ez idáig a városnak, hány darab fogyott el, menynyi újrahitelesítés történt, bővült-e az elfogadóhelyek száma és a kedvezmények mértéke, valamint sikerült-e kedvezőbb megegyezést kötni a cégekkel.
Válaszában Cseresnyés Péter polgármester utalt arra, hogy a 2010. március 1-jétől bevezetett
Kanizsa Kártya koordinátori, értékesítői feladatait a Tourinform Iroda végzi. A forgalmán és a bevételén jelentősen segített az az önkormányzati döntés, amely szerint a város intézményeinek és gazdasági társaságainak alkalmazásában álló közalkalmazottak, valamint a kórház dolgozói a cafetéria juttatás helyett Kanizsa Kártyát kapnak. Jelenleg 4427 darab kártya van forgalomban. Ebben az évben június 16-ig 116 új kártyát igényeltek, és 684 darabot érvényesítettek, melyekből 417 volt közalkalmazotti, 267 pedig egyéb „fizetős". 2013-ban 449 új kártyát igényeltek, míg 1422 darabot újból érvényesítettek.
A kártya érvényességi ideje -nem naptári évben van meghatározva - az igényléstől számított egy év, így folyamatosan történik az aktualizálásuk. Az elfogadóhelyek köre is állandóan bővül, jelenleg 78 elfogadóhelyen részesülhetnek különböző mértékű kedvezményekben a kártyatulajdonosok. Emellett foglalkoznak újabb vállalkozások bevonásával is, de a korábban csatlakozott elfogadóhelyek által nyújtott engedmény mértékében nem történt változás. A legnépszerűbbek közé tartoznak továbbra is az önkormányzati intézmények, a Kanizsai Kulturális Központ, a Kanizsa Uszoda és a Zala Volán Zrt. Ezen intézményeknek a kedvezmény nyújtásából adódó bevételkiesés miatt az önkormányzat kompenzációt fizet.
A kiskanizsai temető gondjairól kérdezett Tóth Nándor
Két, kiskanizsai temetővel kapcsolatos problémát érintett közgyűlési interpellációjában Tóth Nándor önkormányzati képviselő.
A nyár eleji vihar kidöntött egy elkorhadt törzsű fát a temető kerítése mellett, de szerencsére nem tett kárt a síremlékekben. A képviselő azt kérte, vizsgálja meg a VIA Kanizsa Zrt. a többi négy-öt fa állapotát, mert szemmel láthatóan azoknak is elkorhadt a törzse és a gyökere. Hogyha nem életképesek, akkor vágják ki azokat is.
A temetővel kapcsolatos másik kérdését már korábban felvette a városatya. A temető dél-keleti sarkán található kaput és kisajtót híd hiányában csak egy a mély árkon keresztül lehet megközelíteni, ami azonban állandóan zárva van. A kerítést ezért kibontották a temetőbe járó emberek, de ez nem jelenthet végleges megoldást az idős, beteg temetőbe járók számára. Azt kérte a képviselő a polgármestertől, vegye górcső alá a város egy gyaloghíd kiépítésének a lehetőségét és a kisajtó is legyen nyitva napközben hogy itt is be lehessen jutni a temetőbe.
A képviselő első kérdésére adott válaszában Cseresnyés Péter polgármester megerősítette: a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. mun-
Új ravatalozó épül Kiskanizsán
Új ravatalozó épül a kiskani-zsai városrészi temetőben. A kivitelező cég szakemberei ma kezdik el a közel ISO négyzetméter alapterületű épület falazását.
A város önkormányzata még az elmúlt év végén határozott arról, hogy új ravatalozót építtet a régi helyén. A városatyák döntésével a kiskanizsaiak régi vágya teljesül. Az építkezés időtartamára ideiglenes ravatalozót alakítottak ki a temető központi, jól megközelíthető részén.
B.E.
2014. július IP.
Kanizsa - Közgyűlési sorok
katársai a májusi viharos időjárást követően a temetőkerítés mellett kidőlt koros fa feldolgozását és elszállítását elvégezte. A közvetlen közelében lévő balesetveszélyesnek tűnő fákat pedig július végéig kivágják. A kerítés melletti többi fa kivágásáról vagy visszavágásáról a második félévben esedékes vizsgálat után döntenek.
A második kérdésre válaszolva a városvezető utalt arra, hogy a kiskanizsai temető hátsó részén néhány évvel ezelőtt készült el a kapu. Többek igényét elégítenénk ki - jegyezte meg, ha ehhez kiépítenénk a gyalogos vagy gépjármű bejárót az árok lefedésével, - mivel az érintett útszakasz állami tulajdonú -, a beruházást előzetesen jóvá kell hagyatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, -mint kezelővel, amihez viszont tervet kell készíttetni. Az igényt a polgármesteri hivatal számon tartja és az éves fejlesztési program előkészítése során, az összesített listán rendszeresen szerepelteti. A 2014. évi beavatkozásokról áprilisban döntött a közgyűlés, a határozat azonban nem tartalmazza a bejáró kiépítését. Amennyiben a testület az elkövetkező években biztosítja rá a szükséges forrást, akkor elvégezhető lesz a feladat.
Jövőre készülhet el a 61-es főút befejezetlen elkerülő szakasza Nagykanizsán
Ha a még idén nyáron kiírandó új közbeszerzési eljárás eredményes lesz, ősszel folytatódhat, és jövőre lezárulhat a 61-es főút nagykanizsai elkerülő szakaszának évek óta befejezetlen építése - derült ki a nagykanizsai közgyűlés csütörtöki ülésén.
Az írásos polgármesteri beszámolóban szereplő tájékoztatás szerint a még 2009-ben kezdett építkezésnek 2010 októberéig kellett volna befejeződnie, a kivitelezés azonban leállt, ami gazdasági, turisztikai és közlekedésbiztonsági szempontból is komoly hátrányt jelent Nagykanizsa számára. Cseresnyés Péter polgármester (Fidesz-KDNP) tájékoztatást kért a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-től, amelynek válasza szerint több eredménytelen közbeszerzési eljárás után júniusban vagy júliusban újat írnak ki.
A NIF levele felidézi, hogy az ENV 61 konzorciummal 2009-ben írták alá a kivitelezői szerződést, de ezt 2013 nyarán felbontották. Ezt követően, tavaly júniusban írtak ki a befejezésre közbeszerzési eljárást, amelyre két ajánlat is érkezett, de ezek mintegy S0 százalékkal meghaladták az előzetesen becsült és rendelkezésre álló összeget.
Az eljárás eredménytelenül zárult, s miután a kormány megemelte a beruházásra szánt támogatási összeget, tavaly decemberben új eljárást hirdettek, amelyre két ajánlattevő jelentkezett. Ezt a pályázatot azonban idén májusban újból eredménytelennek kellett nyilvánítani, mert az Európai Bizottság vizsgálata kifogásolta azokat a kiírásokat, amelyekben S0 kilométeres körzeten belüli aszfaltkeverő üzemet követeltek meg a jelentkezőktől.
A mostani tervek szerint júniusban vagy júliusban teszik közzé az új közbeszerzési eljárást, s ha eredményes lesz, őszszel írhatják alá a szerződést a nyertessel. A 61-es főút Nagykanizsát elkerülő szakaszának befejezési munkálatai így idén folytatódhatnak és jövőre fejeződhetnek be - áll a NIF levelében.
Szúnyogirtásról, levegőszennyezettségről kérdezett Gábris képviselő
A városkörnyéki szúnyogirtásról és levegőszennyezettséget mérő készülék beszerzéséről érdeklődött közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselő.
Válaszában Cseresnyés2 Péter polgármester arra emlékeztetett, hogy az elmúlt IS évben egy alkalommal történt földi szúnyogirtás, mely az egyszeri beavatkozás és az alkalmazott technika miatt kis hatékonyságúnak bizonyult. A város teljes területére kiterjedő - az árajánlatok szerint több milliós költségű szúnyogirtásra - az önkormányzati költségvetésben nincs fedezet, de amennyiben a helyzet romlik, meg fogják tenni a szükséges intézkedést.
A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. ez évi növényvédelmi és kártevőirtási feladatai között szúnyogirtásra nincs elkülönített forrás.
A képviselő egy korábban felvetődött témáról is érdeklődött. Megkérdezte, történt-e előrelépés a levegőszennyezettséget mérő készülék rendszeresítése ügyében, ugyanis egyre többen panaszolják a peremterületeken, hogy nemcsak hétfőn és kedden, hanem gyakorlatilag minden nap égetnek városszerte, s több esetben káros anyagokat is a légtérbe juttatnak. A száradásra kitett ruhák percek alatt átveszik az égett műanyag kellemetlen szagát.
A polgármester válaszából kiderül: a levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség gyakorolja. Magyarországon, a központi rendszeren kívül - eseti megbízások alapján - környezetvédelemmel, környezetvédelmi mérésekkel foglalkozó cégek végeznek különböző méréseket. Ezek közül a hatósági eljárások alkalmával csak az akkreditáció-val rendelkező vállalkozók jöhetnek szóba, melyek mérési eredményei akár a bírósági eljárások során is helytállóak. A levegőtisztasági, illetve a gáznemű anyagok mérése nem egyszerű feladat, sokszor több különböző mérőműszer együttes használata szükséges a kívánt eredmény eléréséhez. A laboratóriumok felszerelése, hordozható eszközök beszerzése jelentős összegbe kerül, a polgármesteri hivatal nem rendelkezik ilyen mérőeszközökkel.
A városvezető megjegyezte: a Közterület-felügyelet felé évente néhány esetben érkezik be levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos panaszbejelentés. Ezek
többsége önkormányzati rendeletben szabályozott avar és kerti hulladék égetésére és ritkább esetben a hulladék nyílt téren történő égetésére vonatkozik.
Megduplázódott a lakásépítési engedélyek száma Zalában
Zala megyében több mint a duplájára emelkedett a kiadott lakásépítési engedélyek száma az első negyedévben az elmúlt évhez képest - közölte a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal vezetője az MTI-vel.
Lengi Zoltán elmondta: a KSH felmérése szerint az első negyedévben 39 épületben 67 lakás építésére adtak ki engedélyt, míg az elmúlt év első három hónapjában a kérelmek alapján 26 épületben 29 lakás kialakításához járultak hozza.
Az adatok azt mutatják, hogy a térségben az építkezés fellendülése mellett jelentősen megnövekedett a többlakásos, új lakóépületek (társasházak) építése is.
A megyén belül a legnagyobb növekedés a keszthelyi, letenyei és a zalaszentgróti járás területén tapasztalható, míg a zalaegerszegi és a nagykanizsai térségben a tavalyi adatokhoz hasonló eredményeket értek el.
Az építésügyi hivatal által végzett felmérésből az is kitűnik, hogy a magánerős beruházások bővülnek. A korábbi években az építőipari kivitelezések döntő hányadát európai uniós támogatásokból finanszírozták, az idén viszont a költségvetési ciklusváltás miatt (a régi pályázatok már lejártak, az újak még nem kezdődtek el) az engedélyek többségét hazai forrásokból megvalósuló beruházásokra kérték - hangsúlyozta Lengl Zoltán.
Szólt arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokat támogató kormányzati intézkedések eredményeként 29-ről 43 százalékra emelkedett a vállalkozások által épített lakások aránya, a magánszemélyek által építetteké viszont 70-ről S6 százalékra csökkent.
B.E. - MTI - Sz.Zs.
10
Kanizsa - Városháza
2014. július 10
Parlagfű gyűjtési akció
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. közös szervezésével parlagfű gyűjtési akciót hirdet 2014. július 14-18-ig.
KERESSE MEG! HÚZZA KI TÖVESTŐL! GYŰJTSE ÖSSZE! HOZZA EL NEKÜNK ÉS MEGNYERHETI FŐDÍJUNKAT, EGY TÁBLAGÉPET.
Szeretettel várjuk Önöket az akció megnyitójára, 2014. július 11-én 10 órára a Halis István Városi Könyvtárba, ahol megtekinthetnek egy parlagfűvel kapcsolatos kiállítást, dr. Buzás Judit járási tisztifőorvos tart előadást a parlagfű egészségre gyakorolt hatásáról, valamint légzésfunkciós vizsgálaton vehetnek részt. A parlagfüvet gyökeresen eltávolítva, 100 szálas csomagokban várjuk. Leadás helye: Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. Nagykanizsa, Tripammer u. 1. Leadás időpontja: a gyűjtési időszakban 8.30-11.30 és 13.00 - 15.30 óra között a leadási helyszínen kihelyezett konténernél a Netta-Pannónia Környezetvédelmi Kft. szakemberének. Leadáskor kérjük nevét, címét, telefonszámát megadni szíveskedjen. Értékelés: leadott mennyiség alapján. Az eredményhirdetés várhatóan szeptember elején lesz. Díjazás: táblagép. Minden résztvevő jutalomban részesül.
Parlagfű-mentesítés" rajzpályázat
Nagykanizsa MJV Önkormányzata megbízásából az Egészségügyi Alapellátási Intézmény népegészségügyi, prevenciós céllal „Parlagfű-mentesítés" Rajzpályázatot hirdet a nagykanizsai általános iskolások számára.
„Az egészség nem minden. Egészség nélkül minden semmi."
A pályázat célja felhívni a gyermekeken keresztül a családok figyelmét, az
allergia és az allergén gyomnövények, különösen a parlagfű terjedése elleni
küzdelemre, az allergiát okozó tényezők elleni fellépésre és a környezettudatos
magatartás erősítésére, valamint a megelőzés fontosságára.
Pályázni lehet A4, A3-as méretű bármilyen technikával készült képpel. A képek
alján kérjük feltüntetni a gyermek nevét és életkorát, hátulján a szülő
elérhetőségét.
A művek leadhatók az Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Nagykanizsa, Petőfi utca 5.) irodájában 2014. augusztus 2S-ig, naponta 8-12 óráig. Telefonon érdeklődni a 0620/323-5925 számon lehet.
A rajzpályázat eredmény hirdetésére 2014. augusztus 29-én (pénteken), a Medgyaszay Házban, az Anyatejes Világnapi rendezvényünk keretében kerül sor, ahol az alkotásokból készült kiállítás is megtekinthető lesz.
Pályázat - falfirkák eltűntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
Atámogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft. Pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.) vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Képviselői fogadóórák
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Bene Csaba, Dénes Sándor, dr. Etler Ottó, dr. Károlyi Attila, Sajni József, Szőlősi Márta önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen időszakban Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője a bcsa-ba@nagykanizsa.hu e-mail címen, vagy a 0620/2653-889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu e-mail címen, Szőlősi Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmail.com e-mail címen, vagy a 0630/3018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati képviselő a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu e-mail címen, vagy a 0630/367-4461-es telefonszámon, dr. Etler Ottó az oetler@cmlabor.hu e-mail címen állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Pályázat - pécsi kollégiumi férőhelyek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú helyi rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 9 pécsi kollégiumi férőhely elnyerésére.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 9 kollégiumi férőhelyére pályázhat az a hallgató, aki:
a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik,
b.) magyar állampolgárságú,
c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felsőoktatási képzés keretében nappali tagozaton folytatja tanulmányait,
d.) az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, és
e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek kollégiumi férőhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították
A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülők vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlap benyújtása az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 2S. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága bírálja el 2014. augusztus 30-ig, döntéséről levélben értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlapot az abban meghatározott igazolásokkal együtt. A kollégiumi férőhely iránti kérelem elutasításáról szóló dokumentum - jelen pályázat benyújtási határidejét követően, de legkésőbb 2014. augusztus 30-ig - pótlólag is benyújtható. A pályázati adatlap beszerezhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-ügyintézés, letölthető nyomtatványok, Humánigazgatási csoport oldalról letölthető. Bővebb felvilágosítás kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási csoport (telefon: 0620/849-2334).
Pályázat - önkormányzati bérlakás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.2S.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Bartók B. u. 5. C. lh. I. em. 2.
2. Erzsébet tér 11/A. fsz. 4.
3. Eötvös tér 8. I. em. 2.
4. Csengery u. 14/A. I. em. 2.
5. Liszt F. u. 1. A. lh. II. em. 1.
6. Városkapu krt. 14/C. II. em. 1.
7. Maort u. 24-26. B. lh. III. em. 3.
8. Fő u. 8. I. lh. I. em. 3.
9. Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
10. Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
11. Kossuth tér 3. fsz. 6.
II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. augusztus 1S.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
2014. július 10
Kanizsa - Városháza
ii
Pályázat - verseny- és élsport működésének, illetve a működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására.
1. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport 2014. évi támogatása.
2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
3. A működési célú támogatás nyújtásának feltételei:
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 12 000 E Ft. Az egyes sportágak részesedési arányáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményének figyelembe vételével a polgármester dönt a rendeletben meghatározottak szerint: az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelőző év költségvetésének a nem önkormányzati forrásból biztosított bevételénél magasabb mértékű is lehet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás:
- 500 E Ft-ig egy összegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül;
- 500 E Ft felett két részletben:
- első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon belül,
- második részlet legkésőbb szeptember 30-ig.
4. Támogatandó célok:
Verseny- és élsport működésének támogatása. A verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének támogatása. Sportrendezvények támogatása.
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2014. augusztus 04. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.
6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejűleg - pályázati feltételként csatolni kell: bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonatát és egyesületi alapszabályának hitelesített másolatát; az utolsó bankszámlakivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerződés másolatát; pályázati adatlapot; a pályázati cél részletes leírását; (pályázati adatlap 1. számú melléklet). A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét (Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból és melyekre igényel önkormányzati támogatást); (pályázati adatlap 2. számú melléklet). A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat; pályázó nyilatkozatát köztartozás mentességről; pályázó nyilatkozatát a részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások összes támogatástartalmáról.
Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig mellékelni kell: 30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítéséről (a pályázónak nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).
7. Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke (1) bekezdésének valamennyi feltétele teljesülése esetén a pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5.
o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
A hivatásos sportszervezetek részére nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. Az utánpótlás-nevelés támogatása nem minősül az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. (A hivatásos sportszervezet fogalmát a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (16) bekezdése tartalmazza.)
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor a kedvezményezett részére az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvántartásáról szóló 2008. augusztus 6 - i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet. HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére - a megkeresésben megjelölt határidőn belül - információt kell szolgáltatni.
8. A támogatásnyújtást kizáró feltételek, a támogatás alapján megkötött támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Nem kaphat sporttámogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv) szerint végelszámolási, csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban;
b) az a sportegyesület, amelynek működését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek megszüntetésére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. szerinti eljárás van folyamatban;
c) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csődeljárás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerősen elrendelte.
d) az a sportegyesület, amely a meghatározott időpontig nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének.
A támogatást nyújtó a támogatási szerződéstől köteles elállni, ha a támogatott szervezet:
a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) köztartozása a szerződés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott,
c) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel.
9. A pályázati útmutató és adatlap átvehető, elérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 06/20/849-2333, 06/20/849-2332)
10. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt benyújtási határidőt követő 15 napon belül.
Kanizsa - Városháza
2014. július 10.
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött több tömb rendezés alá vonásáról, amelyet az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft.-vel készíttet el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. § felhatalmazása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 97/2013. (III.28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi egyeztetéséről. A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül sor a lakosság és az érdekképviseleti szervek bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez címzett és a főépítészhez eljuttatott, szövegszerű indoklással ellátott levélben tehetik meg a közzététel lejártáig.
A módosítások a következők:
Különleges oktatási területen megengedett beépítettség módosítása. Táncsics tér keleti oldalán egy új kiszolgáló út szabályozása. Tervezett délnyugati elkerülő út nyomvonalának módosítása. Hunyadi tér szabályozásának módosítása. Ipari Park területén az előkertek szabályozásának felülvizsgálata. Palini buszforduló közlekedési területként történő szabályozása. Téglagyári u. végén a 3465/2. hrsz.-ú út külterületbe csatolása. A Kaán Károly u. - Teleki u. - Tég-
lagyári u. - téglagyári garázsváros által határolt tömbökben a beépítési % megemelése. Vámház u. - 649/89. és 649/62. hrsz.-ú utak által határolt tömb területén az övezeti szabályozás megváltoztatása. A HÉSZ-ben a hulladékok kezelésére vonatkozó egyes szabályok megalkotása. Varasdi u. (6087. hrsz.) -Munkácsy M. u. (6634. hrsz.) - Bajcsy-Zsilinszky E. u. (5191/2. hrsz.) -Templom tér (5271/7. hrsz.) - Hajgató S. u. (6033. hrsz.) által határolt tömbben a Bajcsy-Zsilinszky utcai telkek beépítési módjának módosítása. Palin városrészben Alkotmány utca - Kalász utca - belterületi határvonal által határolt tömb szabályozásának módosítása. Vasútállomás - Erdész utca - Csengery u. -3779/3. hrsz.-ú út által határolt tömbben az övezeti szabályozás módosítása. Romlottvár út - Barátgödöri út közti tömb szabályozásának módosítása. Petőfi utca folytatása - 7. sz. főút - Raktárház utca keleti irányú folytatása által határolt tömbben a tervezett tömbfeltáró utak törlése és a tömbnek a 03/1. hrsz.-ú moto-cross pálya kivételével egységes Gip-e-4-sz övezetbe történő sorolása. A 2012-es jóváhagyott szabályozás beintegrálása a jelenleg hatályos szabályozási tervbe.
Részletesebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) igényelhető ügyfélfogadási napokon.
A rendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatok Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába a városi főépítésznek címzett levélben tehetők.
Álláspályázat - Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet - igazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2O/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (székhelye: 88OO Nagykanizsa, Fő u. 8.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2014. október 1-től 2019. szeptember 30-ig szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A2014. július 1-től létrehozott Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) irányítása az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően. így különösen az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények részére pénzügyi és számviteli szolgáltatás, az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátása. Intézményi karbantartási tevékenység. Ennek során főbb feladatai: gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek ellátását, vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően, közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, "B" kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. Előnyt jelent: az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (Ávr.)12. §-ban a gazdasági vezetőre meghatározott feltételeknek való megfelelés, a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz.
- az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen előéletnek, valamint annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a:
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt,
4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly'' módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
6. pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a döntést előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. október 1. napjától tölthető be.
Apályázat benyújtásának határideje: 2O14. augusztus 8.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ), vagy személyesen benyújtva Cseresnyés Péter polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 7. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „NaGESZ Igazgató".
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2014. szeptember 15.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2014. július 10
Kanizsa - Városháza
13

SZÉCHÉNYI TERV
SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE VALÓSULT MEG A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FEKVŐ ÉS AMBULÁNS PSZICHIÁTRIAI, ADDIKTOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI TERÜLETÉN NYDOP-S.2.1/C-11-2012-0001 PROJEKTZÁRÁS
A Kanizsai Dorottya Kórház a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében NYDOP-S.2.1/C-11-2012-0001 - „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben" címmel konzorciumi partnerként 220.477.6S6 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A fejlesztési terület: fekvő és ambuláns pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció.
A támogatási összeg felhasználásával a rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés javult, a földrajzi és szakmai egyenlőtlenségek csökkentek, a rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése révén szolgáltatásaink színvonala erősödött.
A projekt keretében a kórház "B" épületének 2. emeletén működő pszichiátriai osztály rehabilitációs részlege megújult, mely bruttó 796 m2 alapterületen komplex pszichiátriai rehabilitációt segítő, akadálymentes környezetet eredményezett. A beruházás a magas színvonalú pszichiátriai tevékenység ellátásához kedvező és barátságos környezetet teremtett meg, mely során orvosi műszerek, mobiliák és fejlesztő eszközök is beszerzése kerültek az informatikai háttér fejlesztése mellett. A projekt második fázisában a pszichiátriai osztály épületével szomszédos, a beruházás kezdetén még üzemen kívül álló 3 szintes épület földszintjének egy jelentős részét újítottuk fel, mely a pszichiátriai rehabilitációs céloknak és alapelveknek megfelel. Itt végzik az osztály kezeléseit, foglalkozásait modern, tágas, felszerelt környezetben. Kialakításra került egy munkaterápiás szoba, tankonyha, tornaterem, közösségi és kiszolgáló helyiségek. A korszerű szemléletű fejlesztés megfelel későbbiekben a nappali ellátási forma feltételeinek is.
Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa Telefon: 0693-S02-086 Email: titkarsag@nkkorhaz.hu
£ Vöröskereszt - Véradás
2014.07.15. (kedd) 12:00 - 16:30 Rendőrség.
2014.07.17. (csütörtök) 13:00 - 18:00 Magyar Vöröskereszt, Nk Sugár u.2 8. (RETRO).
2014.07.18. (péntek) 09:30 - 12:30 TESCO
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a nagykanizsai Sörgyár tömb (Erdész utca-Határőr utca-belterületi határvonal-Sörgyár utca-Csengery út által határolt tömb) rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Kft. készített el. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet 29.§ felhatalmazása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 97/2013. (III.28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi egyeztetéséről. A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez címzett és a főépítészhez eljuttatott, szövegszerű, indoklással ellátott levélben tehetik meg a közzététel lejártáig.
A fentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. július 26-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
^ Pályázat - mezőőri munkakör
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.
Munkáltató: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője. A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkajogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, illetmény megállapításra és juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásai az irányadók.
A munkavégzés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő Szentgyörgyvári-hegy 31301-32903 hrsz. és Mórichely 3080131172 hrsz. területe.
A munkakörbe tartozó feladatok: a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény és a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.(IV.30.) FM rendelet által szabályozott mezőőri feladatok ellátása. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a 2012. évi CXX. Tv. 5. § (2) - (3) bekezdésében előírtaknak megfelelés, cselekvőképesség, B kategóriás jogosítvány, jó egészségi és fizikai állapot. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: mezőőri vizsga, a 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben a rendészeti feladatot ellátó személyeknek meghatározott vizsga, helyismeret Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai tapasztalat, sörétes fegyverhasználati engedély, lovagolni tudás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, munkatapasztalatok (eddigi munkahelyek) ismertetése, igazolása, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, fegyverhasználati engedély és jogosítvány fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV tv. 3./A §-nak megfelel, továbbá nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező és elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, nem áll cselekvőképességében teljes vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.
Apályázat beérkezésének határideje: 2014. augusztus 15. péntek 12:00 óra. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a „mezőőri pályázat" megjelölést.
Bővebb felvilágosítás Bakonyi Tamástól, a Közterület-felügyelet csoportvezetőjétől kérhető a 0620/8492486 telefonszámon. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29. A benyújtott pályázati dokumentáció alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője dönt. A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírás közzétételének helye: www.nagykanizsa.hu, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
14
Kanizsa - Városháza
2014. július 10
Pályázat - autóbuszos személyszállítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/8492300; Fax: 06/93-500-730. Kapcsolattartó: Cseresnyés Péter polgármester, email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában, közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama: kiíró a szerződést határozott időtartamra - 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig - 5 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2015. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2014. november 20. 10.00 óra.
10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2014. december 01.
11. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
12. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a Pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + AFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyarországi Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, illetve pénteken 8-12 óra között a következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. - Gazdálkodási Osztály - Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport. A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.
Pályázat - helyi védelem
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg S millió Ft - vissza nem térítendő támogatás (amely 201S-ben kerül kiutalásra). A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is. A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők. A pályázatokat 2014. október 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2014. július 4. Akiíró a beérkező pályázatokat a 2014. novemberi soros Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2014. november 30-ig.
Álláspályázat - Polgármesteri Kabinet kabinetvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 4S. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet vezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a polgármester feladatellátását segítő szervezési, pályázati és főépítészi tevékenységek ellátásának irányítása a csoportvezetők operatív közreműködésével. A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport, Főépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fő. Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kommunikációs szintű idegen nyelvismeret, szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet (Titkárság) / Önéletrajz minta szerint). Motivációs levél. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként előírt felsőfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozott gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/61/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Polgármesteri Kabinet vezető". A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).
2014. július IP.
Kanizsa - Portré
Akiben az élet apró örömei összeadódtak...
Gerócs Éva énekesnő előadását hallgatva egy közvetlen, életvidám, kiegyensúlyozott hölgy személyisége rajzolódik ki előttünk, akinek minden megnyilvánulása pozitív hatással van mások lelkére. Az ember úgy érzi, rendelkezik mindazzal a hátországgal, ami a dalok által közvetített érzelmek átadásához elengedhetetlenül szükséges. Vagyis egy boldog ember. így van ez?
- Igen. Mindenki így látja. Ez nem színészet, nálunk ez van. Ezért mindent megteszünk, az egész családom ilyen. Éppen a napokban olvastam, nem az a boldog ember, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni. Én örülök a virágzó mezőnek, a naplementének, egy szép felhőnek, azt hiszem, mindenben meg kell látni a szépséget, s mivel erre nem mindenki képes, ezért nagyon sok ember boldogtalan. Hál'' Istennek tényleg rendbe jött a családi életünk, és a gyerekeim is nagyon boldogok. Az elmúlt évek során én is sokszor voltam boldogtalan, de amikor elkezdtem énekelni, mindent elfelejtettem. Valószínűleg ez teszi kiegyensúlyozottá az életemet. Ha énekelhetek a közönségnek, és látom a szemük csillogásában az örömöt, az mindennél többet jelent számomra.
Tehát aki rosszkedvű, bátran hallgassa Gerócs Éva énekét. Szabadhegyen él, mindentől távol, a világ végén. Ez persze a fővárostól, Budapesttől mérve értendő. Véleménye szerint innen nem le-
het, vagy nagyon nehezen lehet befutni.
-Akkor hogy-hogy mégis itt maradt?
- Elsősorban a szakmám volt a legfontosabb számomra. Világéletemben fodrász, vagy énekesnő akartam lenni, három gyermeket akartam, és ikreket. Minden álmom teljesült. Egyszerűen itt ragadtam. Itt születtek meg a gyerekeim, itt kezdtem nevelni őket, itt alakult ki egy vendég- és ismerősi köröm. A kapcsolataim nagyon sokat jelentenek nekem, és van egy biztos pont az életemben, a családom. Képtelen lennék távol lenni tőlük, tudniuk és érezniük kell bármikor, bármiben számíthatnak rám. Egyébként már nagyon sokszor kerültem olyan élethelyzetbe, hogy na, most fogom magam és elmegyek, de valahogy mégis úgy hozta a sors, hogy megoldódtak a problémáim és nem kellett elköltöznöm. A gyerekeim felnőttek, őket kell útnak eresztenem. Át kell adnom a stafétabotot, hiszen az egyik lányom ugyanúgy énekel, mint én, van egy zenekara Budapesten, szeretném átadni neki tudásomat, repertoáromat. Elképzelhető, hogy még a fodrász szakmámat is folytatja valamelyikük. Fiam most végzett a rendőrtiszti főiskolán, hamarosan nyomozóként fog dolgozni. Az ikerlányok jövőre, meg azután fejezik be a tanulmányaikat. Van mellettem egy nagyon jó társ, aki mindenben támogat és büszke arra, amit csinálok. Nagyon szeretek Szabadhegyen élni. Bár sokat kell dolgozni a házban és körülötte, hogy igazán jó érzés legyen az ottlét, megéri a fáradtságot. Barátaink gyakran mondják, hogy hoznak minden hozzávalót, ételt, italt, csak ott lehessenek nálunk.
- Ilyenkor gondolom közkívánatra, rögtönöz egy házi-koncertet is.
- Persze. Fodrászkodás közben is mindig énekelek, s ha eljönnek hozzánk a zenészkollégáim, karaokét is rendezünk az udvarban.
Követésre méltó példaképet nem említett Éva, a családjukban édesapja szeretett énekelni, aki nagyon féltette őt, ezért gyermek és tinédzser korában nem támogatta a próbálkozásait, csak akkor
állt mellé, amikor felnőtt, gyermekei születtek és itt-ott elkezdett fellépni. Nem kocsmákban és falusi bálokban éjszakázott, megadatott számára, hogy exkluzív helyeken, szép környezetben, elegáns ruhákban, kedvére való zenéket adjon elő. Azokat, amelyeket imádott, és ez boldoggá tette. Sokat tanult a zeneiskola egykori, sokak által szeretett tanárától, Szentendrei Zsuzsa nénitől, majd évekig a fővárosban gyarapította ének-tudását. Jelenlegi képzettsége által bárhol megállja a helyét a világban.
- Hogyan telik el egy napja?
- Most elég zsúfolt az életünk. A főiskolán nyári szünet van, a gyerekek még itthon tartózkodnak. Egyik lányom Angliába, a másik Zalakarosba megy nyári gyakorlatra, fiam pedig Veszprémben kezdi el a munkáját. Amíg itthon vannak, addig nagy az átjáró-ház nálunk. Jönnek a barátok, sokat sütünk, főzünk, játszunk közösen. Jól be kell osztani az időmet és közben a házat, a kertet is rendbe kell rakni. Imádok barkácsolni, a fűrészelés, fúrás, faragás az én teendőm a családban. A gyerekeim is ügyesek, mindenhez nagyon gyakorlatiasan állnak hozzá. Most készül a második CD lemezem, amelyen kedvenceim lesznek hallhatók. Saját számaim sajnos nincsenek, de a kedvenceimet nagy átéléssel, érzelmekkel dúsítva adom elő. A Fantazy zenekar tagjaival mostanában találtunk egymásra. Teljesen más jellegű zenéket játszunk velük, mint amiket eddig szoktam, hiszen rockot korábban nem nagyon énekeltem, most pedig ebből is van elég. Szerencsére a badacsonyi, sármelléki, keszthelyi, zalakarosi és kanizsai zenészekből álló zenekar mindegyik tagja örömzenész, jó érzés velük együtt dolgozni.
- Hogy alakul a nyári programja. Jut idő a nyaralásra?
- Nem utazunk el sehova. Az otthoni környezetünkben töltött idő is nyaralásnak vehető. Van egy kis szabadtéri kiülőnk és medencénk, s ha egy-két napig nem teszek semmit, már az is felér egy nyaralással. Egy festőművész barátnőm meghívásának köszönhetően augusztusban Romániába utazom, és kilátásban van egy németországi fellépés is. Szerencsésnek
mondhatom magam, mert sok rossz után jött jó is az életembe. Mindig erősnek kell lenni. Az én életem sem habostorta. Számos nehézségem adódott, de nem adtam fel, mert ott voltak a gyerekeim, akiket látni akartam felnőni. Mindenkinek van miért élnie, terveznie és mindig kell, hogy legyen valamilyen célunk. Én is folyton újabbakat tűzök magam elé, amiért élni és dolgozni akarok.
- Nem mindenkinek adatik meg az, hogy énekelhet a saját esküvőjén. A neten keresztül sokan részesei lehettünk annak a két évvel ezelőtti családi eseménynek, ahol a hagyományos nászinduló helyett a menyasszony interpretációjában hangzott el Cserháti Zsuzsa gyönyörű dala, az Én leszek. „Nélküled, számomra sincs értelme semminek. Akard, hogy én legyek a mindened, és én leszek". Hogyan tudta könnyek nélkül átadni a dal üzenetét a párjának?
- A kedvenc számom. Magam sem tudom, hogyan sikerült megoldanom. Hetekig készültem rá, meglepetésnek szántam, nem árultam el senkinek, még a gyerekeimnek sem.
- Beszélgetésünk elején elmondta, minden álma teljesült. Ennek ellenére feltételezem, van újabb álma, vágya is.
- Van vágyam, mint minden zenésznek, mégpedig, hogy nagyszámú közönség előtt énekelhessek. Amikor egy nagy tömeg előtt, egy egész színházat megtöltve énekelhet valaki, az fantasztikus érzés lehet. De ha eddig nekem nem jött össze, azt kívánom, legalább a lányomnak sikerüljön. Ha átadom neki a stafétabotot, és rendesen kitanulja a szakmát, akkor folytassa ő, élje meg azt az élményt. De hát még ki tudja. Annyi minden történhet az életben. Bár ha az ember egy ilyen helyzetbe kerül, megváltozna az egész élete, én pedig nem tudnám a mostanit semmiért sem feladni.
Kis rábeszélésre megosztotta velünk titkos vágyát az énekesnő, amit egy operettszínházi fellépés jelentene a számára. Évente egyszer-kétszer meghallgatnak ott egy-egy előadást, s elárulta, talált néhány, hozzá közel álló szerepet
Bakonyi Erzsébet
16
Kanizsa - Portré 100+
2014. július 10
azokat bérbe kiadnom. A férjem hét évi bujkálást követően fogságba került, pedig tündéri ember volt. Szabadulását követően a férjem a vasútnál kapott munkát, de egy betegség 55 éves korában elvitte. Ahalá-lát követően újra férjhez nem tudtam menni, két gyerekkel maradtam özvegyen, kifosztva mindenből, egyedül - folytatta.
Ezt követően nem volt más választása, mint „kereket oldani" Nemesvidről. Ekkor költözött Nagykanizsára. A gyermekek is osztályidegennek számítottak, így az iskolákban csellel helyeztette el őket. A fiatalabbik fia Fehérvárra ment a Vi-
Százon túl is fiatalosan, szeretetben élni
Pétervári Jánosné Margit néni nemrégiben ünnepelte 1OO. születésnapját, azonban koráról csak az anyakönyve árulkodik. Éveinek számát meghazudtoló mód'' éli mindennapjait, műveli kertjét, takarít és mászik gyümölcsért a fára. Annak ellenére, hogy az élet nagy megpróbáltatások elé állította, soha nem vesztette el jó kedvét, tartását és a mások iránti nyitottságát.
- Nemesviden születtem több mint 100 éve, 1914-ben az első világháború idején. Nem sokan bírták ki, akik ebben az időszakban voltak fiatalok. Kiálltam mindent, de újra nem élném végig. Volt abban az időszakban minden, csak jó nem -idézte fel gyermekkorát Manci néni. Vagyonos iparos családban nőtt fel, édesapja Németországban volt katonatiszt, míg varrónő édesanyja nemesi családból származott. Saját bevallása szerint, az volt a szerencséjük, azért bírtak ki mindent, mert hatan voltak testvérek, és vallásos családjukban nagy szigor, rend és fegyelem volt. Esténként mindig be kellett számolniuk arról, hogy telt a napjuk, milyen jegyeket kaptak az iskolában.
- Elvárták és megkövetelték a szüleink a szófogadást. Megszabták számunkra azt is, hogy kikkel barátkozhatunk. Apám mindig azt mondta: mondd meg ki a barátod, megmondom ki vagy. Igaza volt. Nem volt szabad eljárnunk otthonról, de én mindig megszöktem. Elmentem minden lakodalomba, szerettem a menyasszonyokat nézni. Ezért apám mindig megbüntetett, kukoricán térdeltem, amíg a többiek vacsoráztak - folytatta mosolyogva Manci néni.
Ennek is köszönhető, hogy mind
a hat gyermeknek volt szakmája és tudása. Egyik a MÁV-nál dolgozott mérnök-főtanácsosként, míg a másik Pest főépítésze lett. Az ő közbenjárására járt a férje érdekében a képviselői irodaházban, vagy, ahogy akkor hívták, a Fehér Házban. Csendőr férjét ugyanis hét évig bújtatta, akit ezt követően hamis váddal bebörtönöztek.
- Jómagam mestervizsgázott varrónő voltam, de elvették tőlem a bizonyítványomat. Ezt követően a csermajori közgazdasági és tejipari szakiskolában tanultam ki a tejipari szakmát. Itt világhírű, drága sajtokat készítettek, melyeket szinte kizárólag csak külföldre szállítottak - mondta.
A vizsgát követően vett két tejcsarnokot, egyet Légrádon, egyet pedig Beleznán. A pénzt lányok tanításából gyűjtötte össze. Azonban az államosítás miatt, a magánüzemek megszüntetése idején minden felszereléssel együtt elkobozták tőle a légrádi csarnokot. A beleznait még időben sikerült eladnia a kanizsai tejgyárnak, azonban később ez is megbukott. Majd gyümölcsfelvásárló lett és külföldre szállította a termést. Később pedig földeket vett és egyedül művelte azokat saját marháival, mivel férje, akkoriban került börtönbe.
- 28 évesen mentem férjhez egy csendőrtiszthez. Az első vőlegényem meghalt a háborúban, a másik pedig az esküvőm előtti éjjel jött meg, de akkor már be volt jegyezve a házasságkötésünk - idézte fel Manci néni.
- Rengeteg álmom volt, de a háború mindet tönkretette. Semmi nem lett belőlük. A mestervizsgámat elvették, az egyik tejcsarnokomat államosították, a másikat el kellett adnom, a földjeimet szintén államosítani akarták, de sikerült
deotonhoz, az idősebbik vasúti technikumban tanult Pesten. így sikerült megalapoznia az életüket, sikerült őket emberré nevelnie, pedig abban az időben sokan elkallódtak. Időközben az iparengedélyét is visszakapta és varrni kezdett. Ahogy elmondta, akkoriban az összes menyasszonyt ő öltöztette és közben lakodalmakon is főzött. Tartotta a vasúttal is a kapcsolatot, estélyeket szervezett. Velük máig nagyon jó viszonyt ápol, rengeteg kellemes emléket őriz, mely sok erőt ad neki. A rendszerváltás idején teljes erővel a munkába vetette magát. A KDNP alapító tagjai között tartják számon. 2011-ben pedig nagy megtiszteltetés érte, férje megkapta az 56-os emlékérmet a helytállásáért.
- Soha nem hagytam magamat, akármilyen helyzetbe kerültem, megmaradtam annak, aminek születtem. Volt bennem tartás és önbecsülés. Soha nem lettem megalkuvó, és a gyermekeimet is erre tanítottam. Mindeközben pedig mindenkit szerettem, talán ezért is értem meg a 100. születésnapomat. Persze volt, akit nem kedveltem, de ezt soha nem mutattam ki. Ehhez művészet és megbocsátás is kellett - mondta Manci néni.
Bevallotta, mindig odafigyelt, hogy megtartsa alakját, modorát, kedvét. Világéletében társasági ember volt. Sokat kellett alkalmazkodnia, bármerre vitte a sorsa igyekezett, hogy elfogadják. Azt javasolja mindenkinek, bízzanak Istenben, hiszen aki bízik, nem csalatkozik. Ahhoz, hogy az utunkon haladni tudjunk, és közben megmaradjunk embernek, Isten segedelmére van szükségünk.
-Nagy boldogság volt a 100. születésnapomra szervezett ünnepély (melyért a család köszönetet mond a VOKE Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Ház
igazgatónőjének és minden dolgozójának az ünnepség szervezésében és lebonyolításában végzett önzetlen munkájáért és segítségéért.)
Jó érzés volt a szeretteim körében lenni. Úgy érzem a tisztelet és a szeretet megmaradt. Most írják jóvá azt, amit végigszenvedtem. Büszke vagyok rá, hogy a rengeteg rossz dolog ellenére sikerült megtartanom a karakteremet, a tartásomat és ember tudtam maradni. Bárki szemébe szemrebbenés nélkül belenézek, és nem tartozom senkinek magyarázattal. A fiaimat is egészséges lelkületű-eknek sikerült nevelnem és bátran engedtem őket a nagyvilágba - zárta Manci néni.
Arra a kérdésre pedig, hogy hogyan telnek a mindennapjai, csak ennyit válaszolt nevetve: - Hol a kertben vagyok, hol pedig a lakást takarítom. Nagy kertem van, ott szoktam szórakozni és a szomszédokkal beszélgetni.
Varga Mónika
„NYUGALMAT KERESVE" - PATRICK MAUNG YAY FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 18-ig. Július 1S. 2O óra Kanizsai Nyári Színház Szántó Armand - Szécsén Mihály - Fényes Szabolcs: PAPRIKÁSCSIRKE, AVAGY STEX ÉS NEW YORK zenés vígjáték két részben. A Gergely Theáter előadása. Főbb szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Laurinyecz Réka, Heller Tamás, Némedi-Varga Tímea, Szabó Máté, Pelsőczy László, Szabó Zsófi. Rendezte: Gergely Róbert. Belépődíj: 3 000 Ft. Az előadás az UMPA ügynökség engedélyével kerül bemutatásra. Július 17. 19.3O óra - Erzsébet téri Zenepavilon Nyáresti Szerenád FRISS ÉS SZERELMES NÓTACSOKOR A Tüttő János Nótakör előadása Major Lajos vezetésével.
Július 1O. 2O óra Zenés, Táncos Est a Gesztenyefák Árnyékában NYÁRI UTCABÁL
A Zéró zenekar közreműködésével.
2014. július 10
Kanizsa
Ez+Az
17
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Szakfordító felsőfokú megegyezés szerint
Termelés vezető középfokú megegyezés szerint
Fúrómester középfokú megegyezés szerint
Területi szervíztechnikus középfokú megegyezés szerint
Fúrómester segéd középfokú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Építő ipari technikus szakirányú megegyezés szerint
Berendezési villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Berendezési adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Kulcsos szakirányú megegyezés szerint
Fúrási betanított munkás középfokú megegyezés szerint
Motorkezelő szakirányú megegyezés szerint
Marós szakirányú megegyezés szerint
Festő szakirányú megegyezés szerint
Összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Fogalmazza meg egyértelműen az elképzeléseit, mert könnyen félreérthetik. Ha netán nem értenek egyet önnel, nem kell mindenkire megharagudnia. S ha már nyár, dobja fel izgalmas ötletekkel a nyaralást!

IV.20.-V.20. Bika
Ha teheti, a saját elképzelései szerint válasszon a nyaralási lehetőségek közül. Töltse nyugalomban és békességben a szabadságát, hiszen ezekben a hónapokban nem kell bajlódnia senkivel sem.
^V.21.-VI.21. Ikrek
A családját folyamatosan elkényezteti, de ezt a helyzetet még mindig lehet fokozni. Nem kerül túl nagy erőfeszítésébe, ha megpróbál még jobban a kedvükben járni. Ennek gyümölcseként hamarosan megajándékozzák valamivel.
^ VI.22.-VII.22. Rák
A sok munka mellett önre is ráfér egy kis nosztalgiázás a nyáron. Ha távoli utakat nem tud betervezni magának, látogasson el például egy falusi búcsúba. Kellemes kikapcsolódást nyújthat egy ilyen esemény hangulata is.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A hétvégén kevésbé számíthatnak önre a barátai. Csak magával lesz elfoglalva, a környezete és a ruhatára szépítésével, rendezgetésével. Szórakozottsága úgy tűnik tartós lesz, de emiatt ne bánkódjon.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Ha netán kritika érné a főzési tudományát az otthoni kerti partin, ne kedvetlenedjen el. Adja át előzékenyen a kritikusoknak a fakanalat, és pihenjen egyet. Mutassák meg ők, hogy mit tudnak ezen a téren.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Egy percig sem lesz képes nyugton maradni a hétvégén. Utazásra vágyakozik, de még nem tudja eldönteni a magas hegyeket, vagy a tenger hűs hullámait válassza-e úti célul. Egy jó tündér azt súgja önnek, válassza mindkettőt.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
A nyarat lehetőleg ne tanulással és tapasztalatok szerzésével töltse el. Kerülje a fárasztó tevékenységeket, és csak olyasmivel foglalkozzon, ami szórakoztatja. A lelkileg megterhelő gondolatokat zárja ki az életéből.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha netán bal lábbal kel fel a hétvégén, abból sem lesz semmi baj. Nem kell vitatkoznia senkivel, és a határidőnaplója sem jelez fontos eseményeket. Számtalan lehetősége adódik egy kis kiruccanásra.

XII.22.-I.20. Bak
Ha nem tud uralkodni magán a hétvégén, a feszültségét oldja fel mozgással, tornagyakorlattal. Most azonban fogadjon el egy jó tanácsot, és csapatban gondolkodjon. Együtt könnyebb még sportolni is.

1.21.—11.19. Vízöntő
Adjon nagyobb szabadságot hozzátartozóinak a nyári szabadsága idejére. Ne akarja mindenáron rájuk erőltetni az akaratát, hagyja szárnyalni őket, amerre akarnak. Lazuljon el ön is, és élvezze a napsütést.

II.20.-III.20. Halak
Egész évben egy csapásra megold minden problémát, ami felmerül otthon a ház körül. Most itt a pihenés, a lazítás ideje. Ha nem tud „belerázódni" a nagy semmittevésbe, lesse el, hogyan teszik ezt mások.
munkás (szleng i fr. forradalmár
ÖRVÉNDÉ-
_ zik _
friss ^ gramm
hanö-talan
angol wöi név
mooérn energiatároló
nick raw
aforizmája
BRAZIL FOCISTA V.
hamlet hazája
vakaró
isten héberül
cukor-gyari melléktermek
kártyajáték
rangjelző
autójelünk
rali bajnok volt (las2lói
szolgáló''
ázsiai ország
fentről szemlél
macskanév
az ensz ELSŐ FÖ-
títkAra
szelén. nitrogén
UNCLE
holland autójel
citroen-TiPUS
omszk folyója
római 500
csökken
labdat passzoló
úrhölgy
kelvin
CSOMAGOT FELNYIT
peternek a peti
HÁZŐRZŐ
amerikai költö
a jordán partján
szoknya jelzője
szerb hadúr
névelős bevonat
nóinév spanyol színész i dániel)
a jobbik elnöke
német enekesnö
zenedarab! azonos betúk
paratlan logika!
koreai gk-márka
gyomai nyomdász
narancssárga pigment
csattanó
NÉMA KÍN!
zavarodottá válik
newton
olasz autójel
18
Kanizsa - Sport + Apró
2014. július 10
Egyed László jól hangolt a világjátékokra
Múlt pénteken a díjlovaglással kezdett a háromnapos XVII. Nagykanizsai Military Nemzetközi és Országos Lovastusa Minősítő Versenye keretében a mezőny a Csónakázó-tónál.
Egyébként is felbolydult a tó környéke, hiszen a lovastusa mezőnye mellett a Csó-tó másik szeglete a modellezőket látta vendégül, s a zümmögő, időnként igencsak harapós motorok hangja már akkor sivított a kellemes szélben. A pénteki versenykezdeten tíz kategóriában, majd hetven nevezéssel rajtoló lovasok tartották kezükben a gyeplőt és vívtnak izgalmas versenyt a pontozóbírák előtt a délutáni órákig bezárólag.
A szombat már a tereplovaglás napja volt és a versenyzők technikás pályán pattanhattak nyeregbe. Egyben borítékolható volt, hogy igazi kihíváshoz érkezett a mezőny, hiszen a terepre vezényelt indulóknak lovaik nyergében kellett számot adni ügyességükről.
A Csó-tó körül kellően körülkerített pálya némely esetben a nézők által megközelíteni kívánt objektumokat is oly'' módon vette
körül, hogy nem csupán a lovastusa indulói, de a kíváncsiskodók számára is kalandtúrává alakulhatott a szombati kellemes időtöltés. Arra természetesen a rendezők és a szervezők is gondoltak, hogy a military nem éppen rizikótól mentes száma volt soron a kanizsai kirándulóövezetben, hiszen a pálya menti felügyelők is széles körű felvilágosítást kaptak arról, mi a teendő abban az esetben, ha esés és sérülés következne be a verseny folyamán. Ami információink szerint történt is, s a kissé kábult lovas hölgyet mentő szállította végül kórházba, de érdeklődésünk idején, szombaton délután öt óra előtt már éppen engedték ki az egészségügyi intézményből.
Hogy a második nap (3 kilométernél is hosszabb...) programja milyen kemény is volt valójában, arra az eredménylistákból is következtethettünk, hiszen számos lovas neve mellett nem volt értékelhető teljesítmény feltűntetve -így az indulók létszáma azzal már szűkült.
A Kanizsa Lovasklub versenyzője, Egyed László hat lovon indult végül és több kategóriában is remekül állta a sarat.
Vasárnap a lovasok díjugratással zárták a három napos sorozatot. Ugyan a legtöbb kategóriában már a megelőző két szám után kialakult sorrend realizálódott, izgalom így is maradt a záró napra az akadályok között. A kanizsai színeket képviselő Egyed is nyert, emellett igazi kuriózumként például délkorai győztesnek is gratulálhattak a díjátadók.
XVII. Nagykanizsai Lovastusa különböző kategóriáinak dobogósai. A - ifjúsági kategória: 1. Lassú Ferdinánd (Etuska nevű lován). A 0 előkezdő ló: 1. Tuska Péter (T.T. Viktória n. l.), 2. Kaizinger Balázs (Reál-Száll Zsivány n. l.), 3. Horváth Barbara (Küküllő n. l.). A 0 amatőr: 1. Nagy Mónika (Gidran Nimród n. l.), 2. Récsey Liza (Lord Larnaca n. l.), 3. Kádár Zsófia (Csillebérc n. l.). A 0 ifjúsági: 1. Divják Janka (Vadvirág n. l.), 2. Szij Viktor (Pántlika n. l.), 3. Lovas Márk Benjamin (Bóbita n. l.). A - kezdő
ló: 1.. Juhász Orsolya (Romantik Boy n. l.), 2. Móczár Vanda (Elixir n. l.), Rajz Katalin (Ikon n. l.). A nyitott: 1. Hurme Satu (Bright Eyes n. l.), 2. Somlóvári Dóra (Bob Herceg Borissza n. l.), 3. Varga István (Galatea n. l.). B
Polgár László
kategória: 1. Schaller Gábor (Kalliopé n. l.), 2. Kaizinger Balázs (Walchiria del Tiglio n. l.), 3. Egyed László (Zeffirelli n. l.). CIC *: 1. Kim Houng Hun (délkoreai, Lord Lauries n. l.), 2. Varga István (Gidran, XXIV - 120 n. l.), 3. Zuzana Smidová (cseh, Sir Charles n. l.). CNC *: 1. Michael Kager-Foltin (osztrák; Lake Tahoe n. l.), 2. Sótonyi Dóra Anna (Üstökös n. l.), 3. Schaller Gá-
bor (Principessa n. l.). CIC **: 1. Egyed László (Viking n. l.), 2. Tuska Balázs (Ben Bendegúz n. l.), 3. Kaizinger Balázs (Gidran Mózes n. l.).
INGATLAN
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693351-586, 0630-209-0546 (7647K) Akció! Balatonfenyvesen a vízpart-
tól hat percre 150 négyszögöl, 90 m2-es, kétszintes nyaraló 10,9 millió Ft-ért eladó. Érd.: 0630-250-3828 (7648K)
Elcserélném Nk-i, 44 m2-es, 1,5 szobás, felújított, gázas, önkormányzati lakásomat egy egyszobás, gázas önkormányzatira. (7655K)
0693-312-798, 0630-319-7662 (7649K)
Fáj a lába, dereka, esetleg a nyaka? Segít a problémáján, gyógy-masszázzsal várom. Tel.: 0693-312798, 0630-319-7662 (7650K)
Tanulj meg úszni! Bizonytalan vagy a mélyvízben, nem jó az úszástechnikád? Megoldjuk. Már öt éves kortól, nemcsak gyerekeknek. Tel.:
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tet.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: 0630-597-1530 (7658K) Leinformálható nyugdíjas hölgy több éves gyakorlattal gondozást, bevásárlást, egyéb munkákat vállal. Tel.: 0620-236-8714 (7659K)
TechniKa F
vm t
ciHmmivHiTO''Hims
Technika Autósiskola
Felnőttképzési nyilv, szám: 20-00-8805
Nagykanizsa, Király u. 47. Tel.: 93/312-394 technikasulink@gmail.com
2014. július 10
Kanizsa - Sport
19
Mehetnek a vb-re is
Sukorón rendezték a kajakkenu Vidék Bajnokságot, melyről a kanizsai kajakosok tizenegy éremmel, köztük két aranyéremmel térhettek haza.
Az eseményen az ország valamennyi vidéki kajak-kenu egyesülete részt vett, több mint 1000 felnőtt és utánpótlás korosztályú versenyző indult, a Kanizsa KajakKenu Klubot 28 sportoló képviselte. Összességében a kanizsaiak a két aranyérmen kívül még ezüst és bronzérmeket is hoztak haza.
A vidékbajnokságnak volt egy olyan versenyszáma, mely valamivel fontosabb volt a többinél. Szegeden ugyanis július 17-20.. között rendezik meg az U23-as és az Ifjúsági Világbajnokságot, ahol majd egy különleges bemutató is színesíti a programot. Gyermek korosztályban 1000 méteres távon az I-II. (10-12 évesek) korcsoportos fiúk és lányok (2-2 fő) alkotnak vegyes négyes csapatot és erre kilenc egység kvalifikálhatta magát: a Budapest Bajnokságról három, míg a vidékbajnokságról 6 egység, köztük a Sári Nándor edzette nagykanizsaiak is. A Kurucz Levente-Kálovics Adél-Süle Tamás-Varga Lili alkotta csapat az előfutamából a második helyen kvalifikálta magát a döntőbe és végül az S. helyet szerezte meg, ezzel biztosítva az utazást a korcsoportos világbajnokságra.
A kanizsai versenyzők jobb eredményei: MK-2 fiú gyermek I. korcsoport 2000 m: 1. helyezett (vidékbajnok) Kuzsner Mátyás-Né-meth Dávid (képünkön). MK-4 leány gyermek I-II. kcs. 2000 m: 1. Kálovics Adél-Varga Lili-Riczu Nóra-Gyergyák Róza. MK-1 fiú gyermek I. kcs. 2000 m: 2. Kurucz Levente. K-1 férfi felnőtt S00 m: 2.
Németh Ádám. MK-1 gyermek vegyesváltó I. kcs. 4xS00 m: 2. Németh Dávid-Kuzsner Mátyás-Gyer-gyák Róza-Varga Lili. MK-1 gyermek vegyesváltó II. kcs. 4xS00 m:
3. Kurucz Levente-Kálovics Adél-Süle Tamás-Riczu Nóra. K-2 női serdülő VI. kcs. 4000 m: 3. Ács Gabriella-Bednyák Boglárka. K-1 férfi felnőtt 1000 m: 3. Németh Ádám. MK-1 fiú gyermek I. kcs.4xS00 m váltó: 4. Baranya Dominik-Kassa K. Kolos-Soós Bence-Molnár Simon. MK-1 fiú gyermek II. kcs. 2000 m: S. Süle Tamás. MK-4 vegyes gyermek I-II. kcs. 1000 m: S. Kurucz Levente-Kálovics Adél-Süle Tamás-Varga Lili. MK-4 fiú gyermek I kcs. 2000 m: 6. Baranya Dominik-Kassa K. Kolos-Császár Péter János-Soós Bence. MK-1 férfi kölyök III. kcs. 3x200 m váltó: 6. Várnagy Bálint-Németh Ágoston-Császár Péter. MK-1 női kölyök III. kcs.: 3x200 m váltó: 7. Kém Veronika-Gerencsér Adrienn-Tálos Lili. K-1 női kölyök III. kcs. 4000 m: 8. Varga Viktória.
P.L.
Az első körben búcsúzott
Az elmúlt héten Keszthelyen rendezett 12. EUBC Schoolboys Ökölvívó Európabajnokságon a magyar színeket 41,S kg-ban Mátés Patrik, a Botos-akadémia növendéke képviselte.
A 13-14 évesek kontinentális seregszemléjén a nagykanizsaiak növendéke súlycsoportjában egy olasszal kezdett, s az éles találkozón végül a talján bizonyult jobbnak - 2:1-gyel őt hirdették ki győztesnek a pontozók. Má-tés így búcsúzott a további küzdelmektől.
P.L.
Már Németországra fókuszáltak
Múlt szombaton és vasárnap nemzetközi túrahajó modellező versenynek adott otthont a nagykanizsai Csónakázó-tó, melyre a közelgő németországi világbajnokság jegyében is számos hajó és építője érkezett - a hazai élmezőnyhöz erős nemzetközi csapat csatlakozott városunkban. A szombaton 9 órától rajtolt futamokon a magyarok mellett horvát, olasz, osztrák, szlovák, szlovén, szerb modellezők is versenyeztették járgányaikat a Csó-tón.
- Száz nevező hajóval számolhattunk, ez azért már tekintélyes szám - fogalmazott Lekszikov Zsolt, a házigazda Canissa Modellező Sportegyesület elnöke. -Szombaton az FSR besorolású modellek előfutamai voltak soron a különböző kategóriákban, míg a döntők vasárnap következhettek. A nevezők között világ- és Európa-bajnokokat is köszönthettünk, velük bombaerős volt a mezőny.
A modellezők az FSR besoroláson belül négy kategóriában - 3,S ccm, 7 ccm, 1S ccm és 27 ccm-ben - bizonyíthatták, hogy húsz perc alatt ki tud több kört összeszedni a kijelölt vízi pályán. Persze, hiába tökéletes előzőleg minden beállítás, ha valaki rossz napot fog ki a szerkentyűknél, akkor az a szereplése rovására mehet...
- Az első nap után klubtársunk, Boti Ferenc szereplésében bízhat-
tunk a 1S köbcentiméteresek mezőnyében, de a vasárnap már nem sikerült számára sem - értékelt Lekszikov Zsolt. - Amúgy voltak kimondottan remek versenyek a finálék során, hiszen a 27 ccm-esek döntője igazán jó, míg a 1S-ösöké pedig egyszerűen fergeteges volt.
A kanizsai verseny kimondva-kimondatlanul a németországi világbajnokság jegyében zajlott, ezért is volt jó alkalom a dél-zalai megmérettetés - a válogatott kerettagok számára is.
- Gyakorlatilag három évtizede, hogy ide járok az itteni versenyek alkalmával - ezek már Kiss2 Zsolt szavai voltak, aki a Debrecen Városi Modellező Klub színeiben érkezett Zalába. - Mivel a modelle-
ző válogatottnak én is tagja vagyok, kihasználok minden lehetőséget, amikor a géppel menni lehet. Egyébként kerettagságot adott évben mindig az előző esztendő megszerzett pontjaival lehet kiérdemelni, ami feltételezi, hogy több versenyen kell bizonyítanunk folyamatosan.
A nagykanizsai nemzetközi túrahajó-verseny eredményei. 3,5 ccm: 1. Kápolnai Attlia, 2. Krausz János, 3. Tarr Tamás. 7.5 ccm: 1. Julijan Golavsek (szlovén), 2. Kiss Zsolt, 3. Krausz János. 15 ccm: 1. Rácz Roland, 2. Kiss Barnabás, 3. Hőbe Szilveszter. 27 ccm: 1. Boros Zoltán, 2. Kápolnai Attila, 3. Szénási Ernő.
P.L.
2O
Kanizsa - Sport/Apró
2014. július 10
ITechniKaI F T
iGEPJARMUVEZETO-KEPZESi

E-LEARNING
Tanuld meg otthon a KRESZT, és hozzánk csak vezetni gyere!
2Ű.OOO Ft elméleti öij kedvezmény
kW a AIS Kfej a a 1
MOTORKERÉKPÁR TANFOLYAMAINK A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN INDULNAK

Július 17. Július 31. Augusztus 7. Augusztus 21.
Tanfolyam kezd és csütörtökönként 9 és 16 óra
Bővebb irodánkban.
Technika Autósiskola
Nagykanizsa, Király u. 47., Tel.: 0693/312-394
www technikasuttnk@gmail.com * Fnysz.: 20-0088-05
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
FIGYELEM!
Iskolánkban a következő
ANGOL és NÉMET
nyelvvizsgák időpontjai:
ANGOL (City); augusztus 8. (jelentkezés: július 18-ig)
NEMET
(Goethe); augusztus 15. (jelentkezés: július 18-ig)
A vizsgák elölt 20 órás speciális felkészítő tréning, vizsgáztató tanárokkal INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
fodr.isKtkk
JAGUAR
MNDOLA
rtABÁ!
XCWSIVEIT múMssiQNjki
Vellow
I Uv» Your Sly*c
Nagykanizsa és a Dunántúl információs weboldala Hírek - Információk -Érdekességek - Szórakozás
A legfontosabb cégek, szolgáltatások egy helyen!
Ingyenes lakossági apróhirdetés!

8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk,hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04