Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.05 MB
2020-12-21 16:26:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
349
627
Rövid leírás | Teljes leírás (487.16 KB)

Kanizsa 2014 032-036sz október

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

JAVÍTÁS ÉRTÉKESÍTÉS SZERVIZ
NAGYKANIZSA FÖ ÚT 8. BAZÁRUDVAR TEL.: (93) 326 997
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVI. évfolyam 32. szám 2014. október 2.
Kövessen minket okostelefonján is!
A pedagógusi pálya nemcsak munka, szellemiség is
Idén is nagyszabású rendezvényen köszöntötték a pályakezdő és a nyugdíjba vonuló pedagógusokat. A Medgyaszay Házban tartott ünnepség tisztelgésül szolgált azon tanárok, óvónők előtt „akik gyermekeink tudását gyarapítják, erkölcseit csiszolják, tisztességes, becsületes, ismeretekben gazdag embert nevelnek belőlük."
- E napon együtt van a példa és a jövő, a tapasztalat és a tudásvágy, a
megérkezés és az elindulás. A legnemesebb feladatra a pedagógusok vállalkoztak, akik a fiatalokat tudásra, szívbéli jóságra tanítják. Ebben rejlik az önök óriási felelőssége - köszöntötte a megjelenteket Tomity Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerületének igazgatója.
Beszédét követően három, pályakezdő pedagógus tett ünnepi esküt. Gerics Diána, Szalai Viktória és Horváth Amarilla az idei tanévtől dolgozik pedagógusként városunk-
ban. Az esküokmányokat Bagarus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály vezetője adta át a hivatásukat megkezdő fiataloknak. Majd a nyugdíjba vonuló pedagógusok vehettek át emléklapot több évtizedes, kimagasló munkájukért Balogh László, OKISB elnöktől és Tomity Máriától.
A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvodából 10-en részesültek oklevélben: Bogyay Lászlóné, Újházi Györgyné, Tóth Tiborné, Gódor
(folytatás a 2. oldalon)
ö o
ó tí-
Lukács és Fia Kft,
Tetöíed frs, lapoatetü m ) t I r. r r ■. b.''.tlDgrjamunV jk, [rlDanyay
8800 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 36/a Tel./Fax: 93/319 64B. 20/9319 640 E-mail: luhacsesfia@cheltD.hu, tukacsesfia@gTnail.com
TEGOLA bitumenes zsindelyek gazdag minta- és színválasztékkal
COLOR színes szigetelő lemez (bontás nélküli palafelújításhoz) és bitumenes szigetelő lemezek
.■-ÜJ.HJJJJLJ.S. 1-c.s széles választékban lapostetökhtíz.
CREATON^Í ■
told halyslt mondd: BRAMAC ggg^^ ■■■
BSS3'' Em KLÖBER
Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- és bádogos munkák vállalása több évtizedes gyarkolattal.
TEGOLA££
vnaaicii> k
Villás
2
Kanizsa - Oktatás
2014. október 2
(folytatás a címlapról) Istvánná, Kovács Jánosné, Zoltánné Nagy Mária, Sziva Ferencné, Kocsis Piroska Mária, Nyerkiné Csiszár Veronika, Szabó Mária, a Piarista Altalános Iskola, Gimnázium, Kollégiumból pedig Járnecz Józsefre.
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet három nyugdíjba vonuló tanár kapott: Leitgeb Ferencné, Novák Endréné és Horváth Zsuzsánna. A már nyugállományban lévő Bar-barics Galina és Kocsisné Ori Éva kimagasló oktatói munkáját szintén Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel köszönték meg.
A rendezvényen ezúttal is sor került a díszdiplomák átadására. Diplomája megszerzésének SO. évfordulója alkalmából aranydiplomával ismerték el Bánovics Lászlóné, Bányai Jánosné, Baráth Béla, Dominik Sándorné, Dr. Tarjányi Gyuláné, Hóbor Gyuláné, Lázár Józsefné, Meggyes Ferenc, Miha Tamásné, Németh Józsefné, Szebenyi Mária, Tomasics Lászlóné, Virág Klára több évtizedes, kimagasló pedagógusi munkáját. Gyémánt díszdiplomával Jászberényi Zsombornét, Liplin Ferencnét, Odor Rudolfnét, Rózsás Györgyöt, Szatmári Lászlót, Tüske Tibort, vitéz Pápa Jánost, vas díszdiplomával - diplomaszerzésük 6S éves jubileuma alkalmából - Dr. Nagy Lászlónét, Jesch Aladárnét és Koller Józsefet köszöntötték.
Az átadók után Dénes Sándor mondta el ünnepi beszédét. Felhívván a figyelmet arra, hogy a pedagógusok felelősségteljes hivatást választottak: újabb és újabb korosztályok felnevelését, oktatását és kiművelését.
- Egy pedagógus örök kihívásként arra teszi fel az életét, hogy mások emberré válásának küzdelmes lépcsőfokainál méltó módon, vagyis mesterként helyt tudjon állni - fogalmazott az alpolgármester. Hangot adván még annak, hogy a nevelésben és az oktatásban összetalálkoznak egymással a generációk, egy közösség összes tudása, tapasztalata és szeretete.
A pályakezdő pedagógusoknak is „sikeres és gyümölcsöző szakmai és emberi életet" kívánt Dénes Sándor.
- Kívánom, hogy váljon hivatássá a munkájuk és a tudásuk, és a tudás átadása mellett igyekezzenek a becsületre, a tisztességre, a jóra és a szeretetre nevelni az önökre bízott gyermekeket.
A zenei-kulturális motívumokkal is átszőtt rendezvény állófogadással zárult.
Sz.Zs.
A rövidített idejű szakképzésről
A rövidített idejű szakképzés gördülékeny bevezetését segítette elő a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban az a 4S millió forintos projekt, aminek ünnepélyes zárórendezvényét tegnap tartották az intézményben.
Elsősorban az új kerettantervi képzés könnyebb adaptálását célozta meg az említett pályázat, ám emellett - többek között - új oktatási módszerek kidolgozására is sor került az el-
„Kéznél enni"
A fenti címmel rendezett szak-
múlt másfél évben a Szakképző Iskola székhelyintézményében és tagegységeiben. A megvalósított célokat és az elért eredményeket Bene Csaba főigazgató-projektmenedzser és Anda Zoltán főigazgató-helyettes, szakmai vezető összegezte a projektzárón. Elhangzott, 34 pedagógus dolgozott több munkacsoportban azon, hogy a fiatalok számára minél tel-jeskörűbbé tegyék a rövidített, azaz a három éves képzés során elsajátítható ismereteket, elméleti-gyakorlati sí-
kon egyaránt. Ennek érdekében tizenhét munkacsoportot alakítottak ki: az egészségügytől, a közlekedésgépészeten át - sokféle szakmatípusban, mindebbe pedig 11 iskolai osztályt vontak be. Partnerként a Dr. Mező Ferenc-Thúry György Gimnázum és Szakközép Iskola és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara is közreműködött.
A pályázat keretében - sok más mellett - különféle rendezvényeket (is) szerveztek a diákoknak, amik a hatékonyabb pályaválasztást- és, orientációt szorgalmazták, a résztvevő pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, új oktatási módszereket dolgoztak ki, de informatikai eszközökkel is gazdagodott az intézmény a támogatás jóvoltából.
Ami a tapasztalatokat illeti - elég „vegyesek", arra értendően elegendő-e a három év a szakma megszerzésére a fiataloknak. Ugyanakkor tény, hogy a gyorsított - tehát a 4 év helyetti 3 éves - képzés jóvoltából hamarabb kezükbe kerülhet egy piacképes mesterség, ami a munkaerőpiacon a könnyebb elhelyezkedést biztosítéka lehet.
mai konferenciát a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a Vasemberház Dísztermében. Ez alkalom-
mal mutatták be a szakemberek-
nek a „Láss a felszín alá 2.0" című egészségügyi kiadványt is.
A vendégeket Gellén Melinda, a szakszolgálat főigazgatója üdvözölte. A rendezvényt megnyitó beszédében Dénes Sándor alpolgármester megköszönte a könyv megjelentetésében résztvevők munkáját, valamint a Szabadics család, Szabadics-né Rádi Éva és Szabadics Zoltán támogatását, akik a történetüket azért tették közzé, hogy sokaknak segíthessenek - jegyezte meg az alpolgármester.
A kiadványt a szerkesztője, Lehota János, a polgármesteri kabinet vezetője mutatta be. A hiper-aktív gyerekek előtt álló két útról
£
a
c ^í
p=
■q c
sok más mellett egy súlyos mondat is olvasható a füzetben: vagy egy kreatív nagyvállalat vezetője lesz, vagy börtönbe járnak hozzá látogatóba. Hogy melyik utat fogja felnőtt korában járni a gyerek, az a szülőkön múlik. S hogy rátaláljanak a kivezető útra, ahhoz nyújt segítséget a kiadvány.
A szakmai konferencián Cs. Nagyné Sipos Edit klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjú-
sági szakpszichológus, Fábry Zoltán klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, integratív gyermekterapeu-ta, Bodrogi Rita tanácsadó szakpszichológus, Liszákné Jakab Renáta gyógypedagógus, valamint Bogdán Marianna, Kovács Akos és Farkas Andrea tartott előadást a hiperaktivitásról, a hiperaktív gyerekekkel való bánásmódról és a tanításukról.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: O693/312-3O5. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: C3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2014. október 2
Kanizsa - Hirdetés
3
AOTL&K&l fesztivál
Hevesi Sándor Művelődési Központ Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
2014. OKTÓBER 10-11.
OKTÓBER 10. PÉNTEK
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-ŐSZE ANDRÁS GALÉRIA
18 ÓRA „JA22 FEELINGS" - KIÁLLÍTÁS WALTER GÁBOR EMLÉKÉRE
HEVES SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - SZÍNHÁZTEREM 19 ÓRA KAROS I JÚLIA QUARTET 20.30 ÓRA JUHÁSZ GÁBOR TRIÓ 21.45 ÓRA HORVÁTH KORNÉL-ÁTVÁLTOZÁSOK 23 ÓRA OMAR BASHIR. A LANT HERCEGE
OKTÓBER 11. SZOMBAT
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - SZÍNHÁZTEREM
19 ÓRA BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET
20.30 ÓRA „MONK MOODS" KVARTETTE (SVÉD0RS2ÁG)
22 ÓRA DÉS LÁSZLÓ - BALÁZS ELEMÉR QUARTET ÉS A VOCES4 ENSEMBLE
23.30 ÓRA NÉMETH FERENC GROUP (USA)
Belépődíj: 3 900 FV nap; kétnapos bériét: 7 000 Ft www.kjruzüjikulturj hu , www.kanizsaj3zzfesitival.hLi
A műsorvákeretatás jogát fenntartjuk!
Fő támogatók:
■^JJj'''' AnUriatii
SZÍNHÁZBÉRLET 2014/2015
KanízaarKultijráNi: Közpöm, Kagykantisa
Bródy bérlet
Hevesi bérlet
RÓBERTJAM ES VALLER.
A SZÍV HÍDJAI színmű
(O''fla i. fe íc£s'' Ircciíf
MÁRAI SÁNDOR'' ESZTER HAGYATÉKA
■ feH megemlékezés .e9?íégzfcen .[Sfjífi Szírifífc, Budapest NEIL SIMON: MEZÍTLÁB A PARKBAN Iwrieto
ftftÉ&íiház, Budapest) JŰSEPH STEIN-JERRY BOCK-
SHELDON MARNICK: HEGEDŰS A HÁZTETŐN ■ musical (Paniiön Vársaitóz/Yeázprém] WtLLIAM SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉil ÁLOM ■ v§S%. (Nemasti Színház, Budapest)''
Az előas®3S a Hövesí''Sanöof Bűvelődéií§3ipoít lífiXj''Nagytáanizsa, ■SaéeRé.nyi.té''i''. ö;.9.) BÉRLETÁRAK MINDHÁROM BÉRLETTÍPUSNÁL: i. hely: 15.900,- Ft ■ II. hely: 15.500,- Ft Kanizsa Kártyával: I. hely: 12.720,- Ft ■ II. heiy: 12.400,- Ft
A RÉGI BÉRLETEK MEGÚJÍTÁSA: diűberS-EMÖ • ÚJ BÉRLEI tK VÁSÁRLÁSA: olMter 13-14. naponta&-13 IS W--T8iMig
Fiz^thé['':SZEP ■ : és Usíulösi valamirtt Miff-Pay, Tiskal Eíilturaá Sport
Utalvánnyal ás-Szatsadídá Erzsébat Utalvánnyal is. * A bérietek töt részben ís megvásásolhstőft.a második részlet ncwBmber 15-ig IS] taegyenlteni.
További információ; www.kanizsaikulturst.hu
PAUL BLAKE: RÓMAI VAKÁCIÓ színmű $3ilat Produkciás Iroda); AU\N ANCKBOURN: MESE HABBAL vigJÉ|c Hűti Színház, Budapest}
VAJDA ANIKÓ: SZERELMEK AZ ÉGBŐL
■ remantite komédia {IpiritSa''nház, 3idapest) REJTŐ JENŐ PISZKOS FRED, A KAPITÁNY - zen® játéfejBudsfgaff Bulvárszínház) JARQSLW HAS EK: SVEJK - komédia (Ha/ásí ^rűöf''Sa''Rház, ;Bslgé§ei:S2ég y
RÁTKAI bérlet
BILL''MANHÜFF. BAGOLY ÉS CICA Színmű
priai Produkötífe iroöa) MARCELASHARD
A BOLOND LÁNY - komédia
[Körúti Sa''nbáz, Budapest) SQMERSET MAUGHAM CSODÁLATOS VAGY, JÚLIA
- zsnég színház két reszbgty (Spirit Színház, Budapest) A HÁROM TESTŐR ■ kalandjSiSfegM/él (Pannon Várszínház, Vé$zprérri) FRANK SINATRA - A HANG ■ rriústeal fEkperiDarteé ProdukMág a békéscsabai Jókai Szííiház kopróduhsefa)
Kanizsa - Közgyűlési sorok 204. október 2
?
Soron kívül ülésezett az önkormányzat
Új járatok a 8-as vonalán
A közgyűlés döntése értelmében módosítják a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrendet.
A módosított, illetve a megszűnésre kerülő járatokkal kapcsolatban a szolgáltatóhoz több lakossági észrevétel, kérés, panasz érkezett. Ezek kivizsgálását követően a menetrend változtatásának bevezetését a szolgáltató október 1-től javasolja.
A módosítások értelmében 8-as jelzéssel (Napraforgó tér - Ligetváros - Miklósfa, Szentendrey Edgár utca között) a Napraforgó térről 17 órakor, míg a Szentendrey Edgár utcától 17.20-kor indul az új járat, melyek a Kalmár utca és a Szentendrey E. utca között közlekednek.
Anyagilag (is) hozzájárulnak
A soron kívüli közgyűlésen tárgyalt a városvezetés arról a javaslatról, amely az Idősek Hete programsorozat anyagi támogatására vonatkozott.
Az említett rendezvényt idén is az Egyesített Szociális Intézmény bonyolítja le. A szépkorúak számára szervezett eseményt ez évben -várhatóan - november első hetében rendezik meg. A programok ezúttal sem csak a belvárosban, hanem a peremkerületi városrészekben is zajlanak majd. Mivel városi rendezvényről van szó, ennek megrendezését - a közgyűlési döntés értelmében - 900 ezer forinttal támogatják.
Pályázat Európa és a polgárok közötti kapcsolat kialakítására
A közgyűlés döntése alapján a város benyújtja a pályázatát a Városok hálózatai komponensre az Európa a polgárokért (Europe for citizen) program keretében.
A program szerepe az igazi kapcsolat kialakítása Európa és a polgárok között. Ennek érdekében a projekt támogatja a különböző or-
szágok állampolgárainak és szervezeteinek az együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetben. Közben szeretnék segíteni a polgárokat az unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzik őket.
A programban részt vesz Horvátország, Szlovákia, Románia, Lengyelország és Magyarország (Csömör, Harkány, Nagykanizsa). Városunk a Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel keretében a Városok hálózatai című komponens vonatkozásában két rendezvény megszervezésével pályázik. Az egyik egy üzletember találkozó, melynek célja gazdaságfejlesztési közös programok kidolgozása, a határokon átívelő hálózatosodás megalapozása. A második pedig az Európai kavalkád Nagykanizsán, mely egy kulturális rendezvénysorozat. Ennek során a résztvevő országok települései és kulturális egyesületei bemutatkoznak a nagyközönség számára, gasztronómiai és sportrendezvényekkel kiegészítve.
Támogatás -„szükség" esetére
A városvezetés döntött arról, hogy vis maior támogatási kérelmet nyújt be a belügyminisztériumhoz.
A belügyminiszter által kiírt pályázatból a helyi önkormányzatok anyagi támogatást igényelhetnek, vis maior esetére. A financiális segítség célja, az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel ösz-szefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzati tulajdonban lévő építményekben vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatása.
Arról, hogy az igénylő önkormányzat részesülhet-e anyagi segítségnyújtásban, maga a belügyminiszter dönt, a pályázat beérkezésétől számított 90 napon belül.
Városunk a Principális-csatorna közelmúltban bekövetkezett áradá-
sa miatti védekezési munkálatok költségének fedezéséhez igényel vis maior támogatást. Az előzetesen becsült védekezési költségigényt 3 millió forint volt, amelyből megítélés esetén 2 millió 100 ezer forint támogatást ítélhetnek meg a pályázat jóvoltából, a fennmaradó 900 ezer forint összeget céltartalékából biztosítja az önkormányzat.
Gördülő Fejlesztési Terv
A közgyűlésen elfogadták az önkormányzat víziközmű-fej-
lesztésre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.
A törvény értelmében a vízközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében vízközmű-szolgáltatási ágazatként 1S éves időtávra (201S-2029) Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni az ellátásért felelősnek. Az önkormányzat, mint ellátásért felelős elfogadta a tervet és megbízta a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, mint vízközműszolgáltatót, hogy jóváhagyásra nyújtsák be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Sz.Zs. - V.M.
9
SZÉCHÉNYI TERV
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT A HIDROTREND KFT. NAGYKANIZSAI TELEPHELYE
2014/09/20
„A HIDROTREND Kft. nagykanizsai telephelyfejlesztése" c. projekt 2014.08.31-én befejeződött. S0 százalékos támogatási intenzitás mellett a vállalkozás több mint 79,3 millió Ft EU és magyar költségvetési forrást nyert el az NYDOP-2011-1.3.1/D. pályázati kiíráson. Ezzel együtt korszerű telephely létesült a Nagykanizsai Ipari Parkban és immáron saját gyártókapacitással fejleszthetik termékeiket.
A projektgazda Hidrotrend Kft. 2012-2014 nyara között valósította meg az NYD0P-1.3.1/D-11-2011-00S4. beruházást, amelynek keretében elkészült egy modern, 108S négyzetméteres gyártócsarnok szociális helységekkel és beszerzésre került egy Basic 31S V1 típusú hegesztőgép teljes befogósorozattal. A projekttel megvalósult a Hidrotrend Kft. új telephelyének kialakítása, technológiafejlesztése, ezáltal a vállalkozás üzleti környezetének javítása, hozzájárulva a cég versenyképességének fokozásához a foglalkoztatottság jelentős javítása mellett. Ezzel megvalósult a Hidrotrend Kft. kapacitásbővítése, közvetve új piacok szerzése, amelyek sikere már rövidtávon újabb fejlesztéseket és létszámbővítéseket indukálhatnak.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
MAGYARORSZAG MEGUJUL
Hidrotrend Kft. ■
Cím: 8800 Nagykanizsa, Só utca 6. m
E-mail: hidrotrend@hidicitrend.hu ■bbh
Honlap: www.hidrcitrend.hu Efl9 "íj," ,
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívás
2007-ben jelent meg a Büki - Dezső szerzőpáros riportkönyve „A XX. SZÁZAD TANÚI NAGYKANIZSÁN" címmel. A szerzők emlékülés keretén belül szeretnének találkozni a könyv szereplőivel. Kérik, hogy október 31-ig az alábbi telefonon szíveskedjenek jelentkezni a még élő riportalanyok (házastársak, gyerekeik, unokáik, barátaik), hogy felvehessék velük, vagy a hozzátartozókkal a kapcsolatot. Büki Pálné: 0693 / 315 - 559 (naponta 19-20 óráig), Dezső Ferenc: 0693 / 312 - 737 (naponta 17-18 óráig)
2014. október 2
Kanizsa - Krónika
5
Indiai diákok látogatása Kanizsán
Indiai csereprogram keretében Geeta Rajan tanár, az Újdelhi Szent Márk Középiskola globális kapcsolatokért felelős koordinátora vezetésével 14 fős, középiskolásokból álló delegáció látogatott el városunkba. A patinás iskolával már nyolc éve van munkakapcsolata a Batthyány Lajos Gimnáziumnak. A diákok az ASEFklassnetCN (Ázsia - Európa Alapítvány Iskolahálózata) projekt keretein belül már számos alkalommal dolgoztak együtt. A program a Duna és a Gangesz találkozik címet viseli, és az iskolák közötti kapcsolat, barátság elmélyítését szolgálja.
A küldöttséget fogadta hivatalában Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő. Köszöntő szavaiban a városvezető kiemelte,
azért is örül a találkozásnak, mert az elmúlt években jó kapcsolat alakult ki Nagykanizsa és az indiai nagykövetek között, ami érzelmileg közel hozta a kanizsaiak szívéhez az önök országát. Aki megismerke-
dett Sass Brunner Erzsébet és Brun-ner Erzsébet festőművészek munkásságával, és képet alkothatott a talán magyar „követként" végzett tevékenységükről, az még közelebb érezheti magához Indiát. Ugyanezt
a célt - az indiai kultúra bemutatását - szolgálják városunkban az évente megrendezett Indiai Napok is. Az ifjúság látogatásának legalább annyira örül - jegyezte meg a polgármester, mint egy nagyköveti látogatásnak, mert akik most itt vannak, ugyanúgy vihetik Nagykanizsa és Magyarország jó hírét Indiába, mint ahogyan a nagykövetek tették.
Az ajándékcserét követően Geeta Rajan elmondta, nagy örömet, és feltöltődést jelentett számukra a Képzőművészetek Házában látott kiállítás, melyről több mint egy oldalas bejegyzést írt a vendégkönyvbe. Az időjárástól függetlenül nagyon jól érezték magukat Nagykanizsán. A polgármesteri hivatalban tett látogatás után még egy indiai-magyar táncház várta a BLG-ben a diákokat. Az éjszakát családoknál töltötték el, ezt követően Szlovénia, Velence szerepelt az úti céljuk között.
B.E.
A 100 éves Lékai Gusztávot köszöntötték
Lékai Gusztáv nagykanizsai polgárt köszöntötte 100. születésnapja alkalmából Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő és Bizzer András, a terület önkormányzati képviselője.
Az önkormányzat nevében ajándékkosarat és emléklapot adtak át, további életéhez jó erőt és egészséget, sok boldogságot kívántak.
A városvezetőnek maga az ünnepelt, Lékai Gusztáv nyitott ajtót, s a kézfogást követően máris beszélgetésbe kezdett. - Ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy csinálta! Hát én sem tudom! - Úgy csinálta, hogy megérte! - egészítette ki a polgármester. - Orvoshoz nem sokat jártam - vette vissza a szót Guszti bácsi, aztán egy-egy szó erejéig felidézte a háborút, a Don kanyart. Még a mai napig sem tudja megmagyarázni, hogy élte túl a fogságot, de az Isten segítsége is kellett hozzá, mint mondta.
Balatonkeresztúron született, s mivel vasutas édesapját két hónap múlva Kanizsára helyezték, itt nőtt
fel a Csányi László utcában. Négy gyermeke, öt unokája és hat dédunokája van. 40 évig dolgozott az olajiparban. Tisztviselőként kezdte a munkát Bázakerettyén, majd 197S-ben, statisztikusként vonult nyugdíjba a DKG-ból. Pedagógus felesége két hónapja hunyt el, azóta egyedül él. Anna keresztlánya gyakran látogatja, míg az ország különböző pontjain élő gyermekei telefonon tartják vele a kapcsolatot. Napjai olvasással telnek, a város közéletét rendszeresen figyelemmel kíséri. Elújságolta azt is, előző nap felhívták telefonon és jelezték, a miniszterelnök úr is emléklappal fogja köszönteni születésnapja alkalmából.
Új esély, új remény a fedél nélkül élő embereknek
A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 42 millió forint pályázati támogatásból a közterületeken, valamint az intézményben élő hajléktalanok reintegrációjába kezdett, Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A két városban összesen harminc, (idáig) fedél nélkül élő embert juttatnak lakáshoz.
A projekt részleteiről Szász Károlyné, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete Utcai Szociális Szolgálatának koor-
dinátora adott tájékoztatást újságunknak. Mint elmondta, az átfogó, komplex program jóvoltából Nagykanizsán és Zalaegerszegen egyaránt 1S-1S hajléktalan ember társadalomba való visszailleszkedését segítik, egy esztendőn keresztül. Ez idő alatt támogatást kapnak a lakáshoz jutásban, a lakókörnyezetbe illeszkedéshez, az önálló lakhatás fenntartásához szükséges képességek, készségek újraépítésében, a munkaerő-piacon való elhelyezkedésben és állásuk megtartásában, továbbá egészségi-mentális állapotuk feltérképezésében, javításában. Mindebben egy szakmai „stáb" nyújt segítséget az újrakezdőknek: addiktológus, pszichiáter és szociális munkások (is) támogatják az „Új remény" projektbe bevont embereket, még az esetleges szenvedélybetegségeik leküzdésében, illetve alapvető készségeik feltárásában is.
Megújult
a PEN kollégiuma
A Pannon Egyetem és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány Kollégiuma felújításának záró etapjának befejezését koronázták meg az ünnepélyes szalagátvágással, melyet a felsőoktatási intézmény vezetése és Cseresnyés Péter polgármester ejtett meg a diákszálló földszintjén.
Ahogy az elhangzott a PEN irányítói és a városvezető részéről is:
egy évtizeden is túlnyúló együttműködés újabb állomásán vannak túl, s reményeik szerint ez biztosan nem a közös munka utolsó mérföldköve. Prof. Dr. S. Nagy Katalin, az alapítvány kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott - egyben a jelenlévő hallgatók felé is fordulva -, hogy minden emberi alkotó folyamat közben a cél kijelölése roppant fontos, amelyhez viszont mindig a következő lépés megtétele a leglényegesebb. Dr.2 Pintérné Grundmann Frida kuratóriumi elnökhelyettes röviden kitért a felújítás tételeire is, melyek alapján az önkormányzat 6,S millió forintos támogatásával megújulhatott az egyes helyiségek padozata, sor kerülhetett belső nyílászárók cseréjére, tanulószobák kialakítására.
Teljesedjenek ki a kerékpáros turizmus lehetőségei
A nagykanizsai Tourinform Iroda megnyitásának 10. évfordulója, egyben a Turizmus Világnapja alkalmából a Medgyaszay Házban rendeztek konferenciát, melynek keretében kiemelten foglalkoztak a dél-zalai város „kerékpár-turizmusba" történő folyamatos integrációjáról.
Bali Vera irodavezető tömören ismertette tíz esztendős fennállásuk (folytatás a 6. oldalon)
6
Kanizsa - Krónika
2014. október 2
(folytatás az 5. oldalról)
főbb eredményeit, melyek alapján szégyenkezésre nincs okuk, hiszen kilenc évben is kiváló minősítést kapott a Tourinform működése, s kiadványaik is széles közönségnek szólhattak az eltelt esztendők során. Hazánk egyébként 2011-ben csatlakozott a Turizmus Világnapja kezdeményezéshez, s azóta a kanizsaiak is jelen vannak ezen a színtéren. Az idei esztendő tematikájához, a turisztikai közösségépítés címszava alatti kezdeményezésben természetesen az itteniek is jelen vannak.
Dénes Sándor alpolgármester köszöntőjében részletesen kitért arra, hogy Nagykanizsa életében az Erzsébet tér rekonstrukciója, a Csónakázó-tó ismételt „felfedezése" mellett még számos megvalósulás előtt álló elképzelés van arra, hogy elérjék a közeli jövőben azt: igenis érdemes legyen megállni Nagykanizsán, de ha úgy tetszik, jöjjenek át Zalakarosról a fürdővárosba érkező kedves vendégek.
Tama István, mint a Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója már a kerékpáros turizmus további lehetőségeiről szólt, mely a fenntartható turizmus-fejlesztés eszköze is lehet a nyugat-dunántúli régióban. Ez magában foglalja azt is, hogy a hozzánk érkező (külföldi) turisták már egyre inkább azt is megtervezik, miként, milyen mértékben lehet a helyi(ek) kínálta dolgokat igénybe venni. További fontos kitörési pont lehet a szezonhosszabbítás is a kerékpár-turizmus esetében és már az is jól érzékelhető, hogy például a német nyelvterületről érkezők régiónkban már nem csupán a gyógyfürdők adta, hanem a kerékpáros lehetőségeket is keresik.
Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető a nagykanizsai kerékpáros projektekről, fejlesztésekről tartott ismertetőt, majd Benedek Miklós klímavédelmi megbízott, Jankovics Ferenc kerékpáros tréner is szólt a kerékpáros turizmus termál-térségbeli lehetőségeiről, míg Lehota János, a polgármesteri hivatal kabinetvezetője az
idei év idegenforgalmi „slágeréről", témájáról, a turizmuson belüli közösségépítés szerepéről beszélt előadásában.
Tiszta hegyek napja -a környezetvédelem fontosságáról
Szeptember 26. a Tiszta hegyek napja. Ez a nap a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet számos más világnap mellett.
E nap kapcsán a hulladékgazdálkodásról, a hulladékok gyűjtéséről, a tudatos vásárlásról tartottak játékos foglalkozást a Piarista Ökollégium „Játsszunk zöld lapokkal!" elnevezésű projektjének rendezvényén. Ezúttal a Bolyai és a Péterfy iskolából érkezett tanulók kapcsolódhattak be Szemmelveisz Ildikó környezetmérnök szakember interaktív előadásába.
Autómentes nap -az egészség és az életminőség javításáért
Az európai mobilitási hét és autómentes nap keretében egész napos programra várták a szervezők a kanizsaiakat. Az autómentes nap célja ezúttal is az volt, hogy rávegye a rendszerint autóval munkába, iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe.
Az 1990-es években több nyugat-európai országban mozgalmak jöttek létre, amelyek a motorizált közlekedés hátrányaira hívták fel a
figyelmet. 2002-ben az autómentes nap mellett - annak kísérőrendezvényeként - egy új, tematikus napokból álló rendezvénysorozat jött létre, az európai mobilitási hét.
Az eseményt minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg.
Az eső ez alkalommal nem kedvezett a szervezők elképzeléseinek, így az Erzsébet térre tervezett programok jelentős részének a HSMK adott helyet. Az ovisokat délelőtt a Kakaó Együttes mozgatta meg, míg délután az általános iskolások utcai futóversenyen mérték össze ügyességüket a Fő út és a Rozgonyi utca között kialakított pályán. A város más pontján is dacoltak az időjárással. A Hevesi ABC-nél a Kulcs egyesület igyekezett népszerűsíteni az autómentes napot. A gondolat népszerűsítésében nem maradtak el a Piarista iskola diákjai sem.
Magyar Dráma Napja a Mezőben
A Magyar írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint, hogy ösztönözze az író-
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - október
2014. október 1. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/S36-620 22:00-06:00
2014. október 2. REMÉNY GARAYU. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2014. október 3. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/S36-620 22:00-07:30
2014. október 4. BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/S10-135 20:00-08:00
2014. október S. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 19:00-06:00
2014. október 6. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/S16-280 22:00-06:00
2014. október 7. BENU GYÓGYSZERTÁRROZGONYI U. 1. 93/311-S31 22:00-06:00
2014. október 8. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2014. október 9. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2014. október 10. BENU GYÓGYSZERTÁR TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-07:30
2014. október 11. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 20:00-08:00
2014. október 12. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/S36-620 19:00-06:00
2014. október 13. REMÉNY GARAYU. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2014. október 14. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/S36-610 22:00-06:00
2014. október 1S. BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/S10-135 22:00-06:00
2014. október 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 22:00-06:00
2014. október 17. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/S16-280 22:00-07:30
2014. október 18. BENU GYÓGYSZERTÁR ROZGONYI U. 1. 93/311-S31 20:00-08:00
2014. október 19. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-06:00
2014. október 20. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2014. október 21. BENU GYÓGYSZERTÁR TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2014. október 22. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2014. október 23. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/S36-610 08:00-07:30
2014. október 24. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/S36-620 20:00-07:30
2014. október 2S. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 20:00-08:00
2014. október 26. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/S36-610 19:00-06:00
2014. október 27. BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/S10-135 22:00-06:00
2014. október 28. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 22:00-06:00
2014. október 29. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/S16-280 22:00-06:00
2014. október 30. BENU GYÓGYSZERTÁR ROZGONYI U. 1. 93/311-S31 22:00-06:00
2014. október 31. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-08:00
2014 október 2
Kanizsa - VálasztásBT
kat újabb alkotások létrehozására.
A Magyar Dráma Napját ünnepelte idén is a Mezős Irodalmi Kör. Ez alkalomból hétfőn Háy János író, költő, szerkesztő, drámaíróval és műveivel ismerkedtek az iskola diákjai - tudtuk meg K. Gerő Jusztina beszámolójából.
Az irodalmi kör tagjai Dónay Beatrix tanárnő vezetésével Háy János Gézagyerek című művéből adtak elő jeleneteket, amely 2002-ben elnyerte a Legjobb magyar dráma díjat. Azóta a magyar színházi repertoárok rendszeresen visszatérő darabja, külföldön is számos színházi és felolvasószínházi bemutató készült belőle.
Népmese napja a Kiskastélyban
Idén második alkalommal rendezték meg a Thúry György Múzeum szervezésében a Magyar Népmese Napját. A nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapjára emlékezve rendhagyó módon mesékkel, zenével, meglepetésekkel, interaktív játékkal várták a gyerekeket a Kiskastélyba.
Ahogy Kálovicsné Lebár Edit, a múzeum művelődésszervezője elmondta, a népmese napja alkalmából a Kiskastélyban a Vabababa Művészeti Iskola és Gyerekszínház tanárai interaktív mesés délutánt tartottak a gyerekeknek. Az Aranyszőrű bárány történetét játszották el nekik. Ezt követően pedig a múzeum tárgyai közül fel kellett ismerniük, hogy melyek szerepeltek az előadásban.
A Magyar Népmese Napját 2005 óta a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére ünnepeljük Benedek Elek születésnapján (szeptember 30.), aki mint mese-
író, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője volt. A kezdeményezéssel a társaság célja az volt, hogy a népmesék, az abban élő bölcsességek fennmaradjanak és továbbhagyományozódhasson az új generációkra. Szerették volna, ha ezen a napon a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok, a meseszerető gyerekek és felnőttek megkülönböztetett tisztelettel fordulnának mind a magyar, mind más népek meséi felé. Kortól függetlenül helye van az életünkben.
Ülésezett az állatvédő szolgálat
Egyeztető ülést tartott az Állatvédő és Állatmentő Szolgálat nagykanizsai vezetősége valamint a város önkormányzatának képviseletében Dénes Sándor alpolgármester, Gyalókai Zoltán és Bizzer András önkormányzati képviselő.
A találkozó céljával kapcsolatban az alpolgármester kiemelte: „Bármibe fogunk bele, csak akkor működik jól, ha összefogunk. Nemcsak önök és az önkormányzat, a Közterületfelügyelet, az állatorvosok, a városban működő „kutyás" egyesületek, hanem a városban élő polgárok segítségére is szükség lesz ahhoz, hogy az önkormányzat 2012-ben megalkotott, felelős állattartásról szóló programjában előre tudjunk lépni."
A szolgálat megalakulásának előzményeit, illetve jogszabályi hátterét dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, az egyeztető ülés levezető elnöke ismertette, majd bemutatta a hét fős vezetőség tagjait és az önkormányzati kapcsolattartókat. A szolgálat szervezeti struktúrájának, a kapcsolattartás formáinak elfogadását követően megvitatták az év hátralévő hónapjaira szóló munkatervet. A kitűzött feladataik között szerepel a támogatói körök és az egyes csoportok létszámbővítése, honlap létrehozása, telefonos csatlakozás az önkormányzati flottához. Együttműködési megállapodások kiszélesítése az Állatorvosi Kamarával, állategészségüggyel, hatósággal, rendőrséggel, külföldi támogató civil szervezetekkel. Továbbá a felelős állattartással kapcsolatos oktatás elindítása az általános iskolákban és óvodákban, valamint szakmai kiadvány, oktatási anyag előkészítése és szerkesztőség kialakítása.
B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
Önkormányzati választások 2014. október 12.
Hivatalos polgármesterjelöltek
Bodó László
DK - Együtt-PM
Dénes Sándor
Fidesz - KDNP
Dr. Fodor Csaba
MSZP
y*
Gábris Jácint
Jobbik
Marton István
ÖN-ért
Vizvári József
Független
NEMZETISEGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRA EDDIG NYILVÁNTARTÁSBA VETTEK NEVSORA

Horvát Vargovics József Arpádné MGHE-MHE-OM - HBT
Horvát Havasiné Andrasek Magdolna MGHE-MHE-OM - HBT
Horvát Fekete Zsuzsánna MGHE-MHE-OM - HBT
Horvát Proszenyák Zsolt István MGHE-MHE-OM - HBT
Német Wittmann Károly NNOVZMSz
Német Dr. Lancsák Eszter NNOVZMSz
Német Lancsák József Ferenc NNOVZMSz
Roma Nagy József György LUNGO DROM
Roma Lakatos Ferenc LUNGO DROM
Roma Horváth János LUNGO DROM
Roma Lendvai Ferenc ANOSZTRU Egyesüle
Roma Orsos Vendel LUNGO DROM
Roma Horváth János ANOSZTRU Egyesüle
Roma Horváth Zoltán LUNGO DROM
Roma Váradi Istvánné ANOSZTRU Egyesüle
Roma Teleki Lászlóné ANOSZTRU Egyesüle
8
Kanizsa - Kampány
2014. október 2
„Mindent Kanizsáért és a kanizsaiakért" -Bemutatkozott Vízvári József és Ferincz Jenő
Közös sajtótájékoztatót tartott múlt kedden a közelgő választásokon Nagykanizsa polgármesteri címére bejelentkező Vízvári József és a (szintén) független „színekben", önmagát önkormányzati képviselőként megmérettetni készülő Perincz Jenő. A médiumok képviselőinek - sok egyéb más mellett - programjukat vázolták, ám ezen túl a 3. számú választókörzetben induló Ferincz Jenő nyílt vitára is invitálta „körzete" többi jelöltjét.
Elsőként Ferincz Jenő köszöntötte a megjelent újságírókat, akitől eztán Vízvári József vette át a szót. A független polgármester-jelölt mondandójában rögvest előrebocsátotta: olyan politikamentes várost szeretne, ahol a pártok az emberek érdekeit képviselik, nem pedig a sajátjukat. Ezt pedig - Vízvári József szerint - nem kis munka lenne Nagykanizsán megvalósítani.
- Ami működik a városban, az pártérdekek, illetve döntések alapján történik - állította. Ennek pedig az a következménye, hogy semmit sem támogatnak, azaz nem kap elegendő pénzt a sport, a kultúra, az ifjúság vagy a szórakozás „kérdése".
- Kardinális probléma még a munkanélküliség is, bár a városvezetés azzal dicsekszik, hogy néha sikerül pár száz munkahelyet létrehozni.
Felsorolásában Vízvári megemlítette még a város gócpontjaiként az „enyészetre ítélt épületeket" is -a kanizsai „kastélyokat", a helyi „sportcsarnokokat".
- Amikkel szintén kezdeni kell valamit - mondta a polgármesterjelölt. Egyúttal ígéretet téve arra, hogy amennyiben a választók neki szavaznak bizalmat, „feltétlenül megtudja, miből is gazdálkodik a város és mekkora összegeket lehetne voltaképpen rááldozni akár az említett dolgokra, vagy a kanizsai polgárok életminőségét javító körülményekre."
- Az új önkormányzatnak bőven lesz tennivalója, hogy a várost olyan élhetővé, széppé tegye, mint amilyen eddig volt - jelentette ki zárszavában Vízvári József.
Majd Ferincz Jenő, a „baloldali szociáldemokrata értékrendet" val-
ló képviselőjelölt (aki ugyanabban a körzetben indul, mint Szőlősi Márta/Fidesz, Baj József/Önért, Palotás Tibor/független, Hofstetter Gábor/MSZP, Balogh Tünde/ Együtt-DK és Leveli Attila/Jobbik) szólalt fel. Mindjárt leszögezvén -magáról információként - hogy már eddig is többször szóvá tette, sőt jogi lépéseket is fontolgatott és/vagy véghezvitt azokban az ügyekben, amiknél törvénytelenséget sejtett, tapasztalt - az önkormányzat részéről. Ezt pedig a közeljövőben is így teszi majd, különösen, ha a 3. számú választókerületből őt „javasolják" a választók a helyi grémiumba.
Ám nemcsak ezeket a dolgokat, elképzeléseket váltaná tettekre Ferincz Jenő - hanem többi, 12. (program)pontját is...
- Többek közt jó gazda módjára őrködnék a város közpénze felett; a fiatalkorúak számára épülő javítóintézet helyett zöldségfeldolgozót alakítana ki Kiskanizsán, vizsgálatot kezdeményezne, mivel ez a vesszőparipája emelte ki, a Széchenyi-Cserháti iskolák összevonása tárgyában, tenni szeretne azért, hogy az önkormányzat a város érdekeit tartsa szem előtt, és ne a kormányzat végrehajtója, kiszolgálója legyen.
Azt is akarom, hogy Nagykanizsa végre élhető várossá váljon. Végül pedig, nem mellesleg - a környezetvédelem szempontjait is érvényre fogom juttatni, mivel környezetvédő vagyok - összegezte, mottójával búcsúzván a tájékoztató végén, mellyel a választóknak üzent, miszerint: „Ha rá szavaznak, akkor azt nem bánják meg..."
Átlátható
önkormányzatot akar Bodó László
Az Együtt-DK közös polgármesterjelöltje ennek mikéntjét múlt pénteki sajtótájékoztatóján vázolta.
Állítása szerint a Fidesz állami szintre emelte a korrupciót és politikailag irányított médiarendszert hozott létre és letört maga felett minden kontrollt.
- A legfontosabb, amit a Fidesz elvett tőlünk, annak a lehetősége, hogy a polgárok tudhassák, kik és milyen döntéseket hoztak meg az ő pénzükből - jelentette ki Bodó László.
- Nézzenek körül - mondta az Együtt-DK polgármesterjelöltje -miből gyarapszanak olyan szépen egyes képviselők?
Állítása szerint legtöbbször fogalmunk sem lehet arról, hogy „azok az emberek, akik minket képviselnek, és ezért a mi adóforintjainkból kapják a fizetésüket, miből tettek szert a vagyonukra."
- Mi ezen a rendszeren változtatni akarunk. Azt akarjuk, hogy a nagykanizsaiak hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz. Mert a hatalom legnagyobb ellensúlya a nyilvánosság, ahhoz pedig átláthatóságra van szükség. Ha egy rendszer átlátható, akkor abból nem lehet lopni - fogalmazott.
Hangsúlyozván azt is, amennyiben többségét szereznek a kanizsai önkormányzatban, vállalják, hogy a jelenlegi törvényi szabályozásnál szigorúbb szabályokat fognak alkalmazni az önkormányzati korrupció visszaszorítása miatt. Ennek érdekében csak olyan céggel kötnének szerződést, amelynek „működő, a cég tulajdonosi hátterét pontosan bemutató honlapja van." Továbbá - sok más mellett - az önkormányzati nagyberuházásokba civil ellenőröket is bevonnának és a világhálón követhetővé tennék a képviselőtestület üléseit is.
Bodó László mondandója után az Együtt-DK képviselőjelöltje, Horváth Jácint szólalt fel. Annak vonatkozásában, hogy „lesznek-e nemzeti italboltok, vagy sem?"
- A Demokratikus Koalíció ráfeküdt erre a témára. Ugyanis nem szeretnénk látni, hogy több család megélhetését tönkreteszik a ki-szervezéssel. Éppen ezért e témát illetően nyílt levélben kértük fel Dénes Sándort, a Fidesz polgármesterjelöltjét egyértelmű állásfoglalásra.
ÖNért:
Marton István vitázna
Sajtótájékoztatóm célja, mondta Marton István, hogy a nyilvánosság előtt vitára invitáljam a Fidesz polgármesterjelöltjét.
Természetesen amennyiben a Fidesz jelöltje ragaszkodna hozzá, a többi polgármesterjelölt részvételétől sem zárkózom el, de talán nem véletlen, hogy ez a kezdeményezés tőlünk indult.
Meggyőződésem szerint
ugyanis az Összefogás Nagykanizsáért Egyesület jelenleg az egyetlen olyan szervezet, amely-
nek tagjai és képviselőjelöltjei képesek felmérni a város valós problémáit, és arra a kellő felhatalmazás birtokában megoldással is tudnak szolgálni.
ÖNért:
Parkolási gondok a Keleti városrészben
Az Összefogás Nagykanizsáért Egyesület három képviselő-jelöltje és Marton István polgármester-jelölt pénteki sajtótájékoztatóján a Keleti városrész parkolási „problémáit" vette górcső alá.
A Kazanlak körúton megtartott sajtótájékoztatón Csizmadia Tibor, a 7. számú választókerület ÖNért képviselőjelöltje hangot adott annak, hogy az említett városrész nagy részében egy kiadós esőzést követően járhatatlanok a járdák és a parkolókban is nagy a víz. A lépcsőházakat pedig nem lehet megközelíteni.
- Logikátlan a mostani felújítás. Hiszen a munkálatokat megelőzően jártak a Kazanlak körút melletti nagyparkolóban szakemberek és beaszfaltozták a gödröket. Most felmarták és közel 12 millió forintért újra aszfaltozták. Nem a felújítást sérelmezem, csak a logikátlan, ésszerűtlen helyszínek kiválasztását. A körzet ebben az évben sem kapja meg a járható városrész címet, ugyanis a járdákat sem újítják fel idén. Abban is látom a hiányosságok okát, hogy a városrész önkormányzati képviselőjelöltjei keveset tartózkodnak a körzetükben.
Horváth István, 5-ös választókörzeti ÖNért-es képviselő-jelölt szerint szintén minősíthetetlen állapotúak a parkolók a Keletiben. A Hevesi út-Rózsa utcai kereszteződés ugyancsak problémás, már ami a közlekedési szempontokat illeti. Az önkormányzati képviselő-jelölt mondandójában érintette a munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés fontosságát is, amikre kiemelten fókuszál megválasztása esetén.
Táborfi Károly, 6. választókörzet (LMP) képviselőjelöltje Csizmadia Tibor gondolataihoz csatlakozván a járdák, parkolók „problémáival" kapcsolatban emelte fel szavát.
Marton István, az Önért polgármesterjelöltje pedig a 61-es úttal kapcsolatban mondta el véleményét, kitérvén egyesülete/saját programjára is.
2014. október 2
Kanizsa - Választás 2014
9
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2014. október 12. ZALA megye - Nagykanizsa
polgármesterjelöltek Somoskeőy István EGYÜTT-DK 7 Jerausek István Péter
8 Karádi Ferenc Gyula
Jelölt neve Jelőlő csoport 06. számú választókerület 9 10 Szőlősi Márta Piroska Tóth Nándor
Dénes Sándor FIDESZ-KDNP Bizzer András FIDESZ-KDNP 11 Boa Sándor
Marton István ÖNÉRT Táborfi Károly ÖNÉRT 12 Dr. Matoltsyné
Orooo Imro püggotlon jolölt (olutaaitva) Vlasics Tamás JOBBIK Dr. Horváth Ágnes Éva
Vizvári József Független jelölt Bárdosi Gábor Jenő EGYÜTT-DK
Gábris Jácint JOBBIK Dr. Fodor Csaba MSZP ONERT jelöltjei
Bodó László Sándor EGYÜTT-DK
Dr. Fodor Csaba MSZP 07. számú választókerület 1 2 Marton István Baj József
egyeni r r Gyalókai Zoltán Bálint FIDESZ-KDNP 3 Csizmadia Tibor
„ Csizmadia Tibor ÖNÉRT 4 Polai József
választókerületi Kovács József JOBBIK 5 Horváth István
jelöltek Korpics Krisztián MSZP 6 Táborfi Károly
Bogár Ferenc EGYÜTT-DK 7 Glavák Zoltán József
Bicsák Miklós
Jelölt neve 01. számú választókerület Jelőlő csoport 08. számú választókerület Karádi Ferenc Gyula FIDESZ-KDNP 9 10 11 Vass István Kisgyura János András Szakács János
Vass István ÖNÉRT 12 Kulik István Zsolt
Dr. Erdős László FIDESZ-KDNP Piskor József Zoltán Független jelölt
Bicsák Miklós ÖNÉRT Sajni József Független jelölt MSZP jelöltjei
Tüttő István MSZP Berta Krisztián JOBBIK
Tóth László EGYÜTT-DK Oraoa Imro püggotlon jolölt 1 Dr. Fodor Csaba
Molnár Gyula JOBBIK 2 Böröcz Zoltán
Őri Sándor MSZP 3 Gondi Zoltán János
02. számú választókerület Szányiné Kovács Mária EGYÜTT-DK 4 Tüttő István
Balogh László FIDESZ-KDNP 09. számú választókerület 5 6 Törökné Mihályfi Izabella Kalmár István
Kisgyura János András ÖNÉRT 7 Őri Sándor
Benedek Tamás Vilmos JOBBIK Tóth Nándor FIDESZ-KDNP 8 Domján András
Vincze Ferenc MSZP Polai József ÖNÉRT 9 Váradi Istvánné
Horváth Jácint EGYÜTT-DK Lengyel Miklós JOBBIK 10 Korpics Krisztián
Gondi Zoltán János MSZP
03. számú választókerület Bodó László Sándor EGYÜTT-DK EGYUTT-DK jelöltjei
Szőlősi Márta Piroska FIDESZ-KDNP 10. számú választókerület 1 Horváth Jácint
Baj József ÖNÉRT 2 Bogár Ferenc
Hofstetter Gábor MSZP Dénes Sándor FIDESZ-KDNP 3 Bodó László Sándor
Balogh Tünde EGYÜTT-DK Szakács János ÖNÉRT 4 Bárdosi Gábor Jenő
Leveli Attila JOBBIK Gábris Jácint JOBBIK 5 Szányiné Kovács Mária
Palotás Tibor János Független jelölt Domján András MSZP 6 Somoskeőy István
Ferincz Jenő Független jelölt Mészáros Miklós Lajos EGYÜTT-DK 7 Balogh Tünde
04. számú választókerület települEsi 8 9 Mészáros Miklós Lajos Tóth László
Jerausek István Péter FIDESZ-KDNP kompenzációs JOBBIK jelöltjei
Glavák Zoltán József ÖNÉRT listák jelöltjei
Finta Máté JOBBIK 1 Gábris Jácint
Kalmár István MSZP 2 Lengyel Miklós
Gelencsér Andrea EGYÜTT-DK Jelölt sorszáma Jelölt neve 3 Berta Krisztián
0S. számú választókerület Bedő György FIDESZ-KDNP FIDESZ-KDNP jelöltjei 1 Dénes Sándor 4 5 6 7 Molnár Gyula Finta Máté Benedek Tamás Vilmos Kovács József
Dr. Károlyi Attila József Független jelölt 2 Balogh László 8 Vlasics Tamás
Horváth István ÖNÉRT 3 Bedő György 9 Varga László
Habjánecz Györgyné Független jelölt 4 Bizzer András 10 Leveli Attila
Varga László JOBBIK 5 Dr. Erdős László 11 Merencsics Gábor
Böröcz Zoltán MSZP 6 Gyalókai Zoltán Bálint 12 Bali Lászlóné
10
Kanizsa - Városháza
2014. október 2
Bursa Hungarica "A" és "B"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Az "A" illetve "B" típusú részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
Ügyfélfogadási szünet a hivatalban
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2014. október 13-án (hétfőn) az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük! Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
„Ménlegenda-Múzeumok Őszi Fesztiválja"
2014. okt. 10. Péntek
Időpont Program (színhely)
9:00 óra A rendezvény, kiállítás megnyitása
a Honvéd Kaszinóban
Résztvevők: Bőrdíszművesek, fafaragók, szövők, hagyományőrző
csoportok
10:00 óra Kincskereső játék a Thúry György Múzeum termeiben
és udvarán (lépcsőzetesen, korosztályok szerint)
Résztvevők: Óvodások, általános és középiskolás tanulók
Mesterségek bemutatása, játékok
(patkoló verseny, patkó hajigálás, kovács mesterség, stb.)
Résztvevők: Elsősorban óvodás és iskoláskorú népesség
13:30 óra Non Stop vetítés a Kaszinó tükörtermében
14:00 óra Történelmi divatbemutató a Honvéd Kaszinóban
Énekesek zenészek (virágénekek) bemutatása.
Résztvevők: Középiskolások, felnőtt és időskorú civilszervezetek
14:30 óra Várkisasszonyok és nagyasszonyok játékos vetélkedője
(Honvéd Kaszinóban)
Résztvevők: Idősügyi klubok tagsága (1+3 fő)
16:00 óra Vívók és hagyományőrző együttesek bemutatója
a múzeum udvaron
16:30 óra Jelmezesek átvonulása, a Kaszinóból a Múzeum udvarába
( útvonal: Ady-Fő út-Múzeum tér
Résztvevők: Korhatár nélkül
17:00 óra A program ünnepélyes zárása. Értékelés, díjkiosztás
(patkófal előtt). A Múzeum Barát egyének és csoportok
ünnepélyes felvétele. Újabbpatkók felhelyezés.
N OVU M Sjx^yitn^
Lakástextíliák
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Non profit Kft.
UJ LAKASTEXTIL UZLETet™t
2014. október t8-án!
Nyitási akciók!
Helye: Nagykanizsa, Erzsébet tér l. (Vasemberház)
Képviselői fogadóórák
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában. Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. október 6-án (hétfőn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvoda előtti téren, 17 órától 18 óráig a Vé-csey Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselőj e fogadóórát tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com. Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. október 6-án (hétfőn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.2S.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Alkotmány u. 89/A. fsz. 3., 2. Bartók B. u. 6. I. em. 5., 3. Bartók B. u. 7/D.
I. em. 2., 4. Csengery u. 88. I. em. 24., 5. Csengery u. 117/11/C/8., 6. Csengery u. 117/18/E/2., 7. Csokonai u. 6/A. fsz. 1., 8. Erzsébet tér 1. I. em. 2., 9. Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 3., 10. Fő u. 9. II. em. 10., 11. Király u. 37. I. em. 4., 12. Munkás u. 2/B. fsz. 1., 13. Zemplén Gy. u. 11/A. fsz. 5., 14. Fő u. 8. II. lh.
II. em. 5., 15. Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 1S.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
Hetente újuló akciókkal!
Gyermek és felnőtt használt ruhák ELÉRHETŐ ÁRON!
Cipők, lakástextil, gyermek kiegészítők. Bizsu és egyedi készítésű ékszerek.
2014. október 2
Kanizsa - Hirdetés
11
IVfffffffffffVffffffffVVffffffffVW
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Megnyitottuk fűrészáru kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
IEIIET01EG. flOYEKEDEJ. SIKER!
Inkubátorba! ét Innováció/ Központ
Bővebb információ:
iHH.iikvbalenk.hv
A hallás nem játék
Sokan csak legyintenek egyet, amikor a hallásproblémákról olvasnak. „Vannak ennél fontosabb dolgok, most ez a legkisebb problémám. Valahogy megvoltam eddig is, megleszek valahogy ezután is" - gondolják magukban. Aztán egyszer csak megtörténik a baj. A hallásproblémák kezelését ugyanis nem lehet halogatni.
Korábbi kutatások szerint a lakosság 10%-ának valamilyen mértékű halláscsökkenése van - és ez a szám folyamatosan növekszik -, míg az érintetteknek csupán a 10-25%-a fordul hallásspecialistához és kezelteti a problémáját valamilyen formában. „Jó hír, hogy a hallókészülékek elfogadottsága érezhetően javult az elmúlt években" - mondja Dr. Rácz Andrea fülorr-gégész és audiológus szakorvos. A társas kommunikációban jelentkező kellemetlenségeken kívül sokkal nagyobb problémák is adódhatnak a nem kezelt halláspanaszok miatt. A megnövekedett és felgyorsult járműforgalom következtében napjainkban az autóvezetés és gyalogosként való közlekedés egyaránt maximális odafigyelést igényel. A járdáról lelépve érzékelnünk kell, hogy milyen irányból jönnek az autók, a buszok vagy éppen a kerékpárosok. Ahhoz, hogy ezt meg tudjunk állapíta-
Dr. Rácz Andrea
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos
ni, működnie kell az úgynevezett irányhallásunknak. Ennek alapvető feltétele pedig az, hogy mindkét fülünkkel jól halljunk. Tény: számos kisebb-nagyobb baleset elkerülhető lenne, ha a hallásproblémák kezelve lennének. „Nem szabad, hogy valaki azért döntsön úgy, hogy nem használ hallókészüléket, mert szégyelli azt. Ahallás nem játék, a hallásproblémákat komolyan kell venni, és minél hamarabb kezelni kell őket" - hívja fel a figyelmet a szakember.
Anagykanizsai Amplifon Hallásközpontban a teljeskörű, ingyenes hallásvizsgálat mellett lehetőséget biztosítanak arra, hogy a világ vezető hallókészülék gyártóinak a termékeit kipróbáljuk, és akár otthoni környezetben teszteljük. A vizsgálatokra nem kell várni, hiszen mindenki időpontot kap, és személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni!
Bejelentkezés: 06 93 313 500
Október A LÁTÁS
HÓNAPJA!
Ml EZ ITT...
LAZAC VAGY MALAC?
Variíux multifokális lencsékkel minden távolságra éles képet kapunk és az apró betűk sem jelentenek többé gondot
Egy pár Varilux multifokális lencse vásárlása esetén egy másik pár Varilux lencsét odúnk ajándékba.
VIZSGÁLTASSA SZEMÉT ÜZLETEINKBEN: Nagytanig, Platán sor 1.
\/rrílu/
A Maximális Látásélmény
ingyenes haüásszürést szervezünk és hallókészülék kipróbálást lehetőséget biztosítunk Zala megyei lakosok számára 2014. szeptember 29-tőL október 17-ig a nagykanizsai Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja a 06-93 313-500-as telefonszámot.
amplifon
AHALLASNEMJATEK
Amplifon Hallásközpont Nagykanizsa, Fő u. 6. amplifon.hu
A hallásspecialista
12
Kanizsa - Igaz mese
2014. október 2
"KEKEK ODAATROL...." -
Ágh Töttő Edit festőművész (Keszthely) kiállítása. Megtekinthető: október 3-ig. Október 2., 9., 16., 30. 10 és 11 óra KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft. Október 4. 18 óra AZ ORFF ÜTŐEGYÜTTES 20
Eves jubileumi
KONCERTJE
Belépődíj: felnőtt 700 Ft, diák S00 Ft. Szervező: a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola.
Október 6. 10 óra Aradi Udvar ÜNNEPI műsor AZ aradivErtanúk tiszteletEre
Október 6. 16 óra
mit tegyEl, hogy ne fAj-jon kezed-lAbad, tes-
TED-LELKED!?
Előadó: Jakabfy Sándorné természetgyógyász, terapeuta Szervező: a Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ. A belépés díjtalan. Október 8. 17.30 óra
termEszetgyogyAszat Es a hagyomAnyos gyogyAszat együttmű-
KÖDESE? (ELSŐ A BETEG Erdeke?) - Ferenczy László természetgyógyász, hypnoterapeuta és tréner előadása. Belépődíj. S00 Ft. Október 10-11. KANIZSA NEMZETKÖZI jazz- Es vilAgzenei FESZ-tivAl
Október 2. 9-17 óra A NAGY HABORÚ ZALAI HŐSEI Es HATORSZAGA - tudományos emlékülés. Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter, Nagykanizsai Megyei Jogú Város polgármestere, országgyűlési képviselő, valamint Száraz Csilla a Thúry György Múzeum igazgatója. Szervező: a Thúry György Múzeum és a Zala Megyei Levéltár. További információ: Száraz Csilla 20/226-S210. Október 4. 9 óra FOTO WORKSHOP - FENY Es mozgAs
Vezeti: Eifert János fotóművész. Szervező: Kanizsa Fotóklub és a Kanizsai Kulturális Központ.
Október 4. 1S óra BAJCSAI FALUNAP
Fellépők: Bajcsai Dance Csapat, Bajcsai óvodások, Rezedák Hagyományőrző Dalkör, Esztereg-nyei őszirózsa Dalkör, Fityeházi asszonykórus, Bajcsai Zumba csoport, Molnári tánccsapat. Sztárvendég: Merienn és Fekete Norbi.
Gazdira talált a kis bice-bóca
Gazdit kerestem. Meg egy meleg helyet. Meg egy bögre tejet. Jó, jó, tudom, eleve hátrányból indultam, hiszen csak három lábam van. Ezt az emberszabásúak a''szem úgy nevezik: fogyatékkal élő, vagy valami ilyesmi. Elmesélem a történetemet.
Nemrég még anyuhoz bújva aludhattam. Úgy szerettem, mindig nyalogatott, és volt tej bőven. Játszottunk a tesóimmal: vadászosat, anyu valami olyasmit mondott, hogy meg kell tanulnunk egeret fogni, bár fogalmam sincs, mi fán terem ez az egér.
Egyik este összebújtunk megint a tesóimmal, anyukám meg mellénk feküdt. Ezek az éjjelek egyre hidegebbek... Aztán hirtelen arra ébredtem, hogy jött egy ilyen kétlábonjáró emberszerűség. Nyakon ragadta anyut, és messzire hajította. Még jóformán fel sem ébredtünk, és már egy zacskóba tettek minket. Hallottam anyukámat, hogy mennyire sír utánunk, én is nyávogtam neki, hogy gyere anya, segíts, szeretlek, veled akarok maradni! De nem volt segítség, pár pillanat, és már egy négykerekű valamiben találtuk magunkat. Még egyszer hallottam anyát, ahogy sír, aztán nem láttam többé. Zötykölődtünk valamennyit, aztán ez a kétlábú fogta a szatyrot, amelyben egymás hegyén-hátán feküdtünk, és bevágott minket a bozótosba.
Nagyon megütöttem magam, mikor földet értünk, megsérült a bal hátsó lábacskám. A tesóim elszaladtak,
én is próbáltam, de nem értem őket utol. Elbicegtem egy fogadószerűségig, ahol viszont kedves kétlábúakkal találkoztam. Megsimogattak és tejet is kaptam, csak a lábam fájt borzasztóan. Anyu jutott az eszembe, hogy vajon mi lehet vele. Aztán jött megint egy ilyen négykerekű valami, az volt ráírva: nagykanizsai állatmenhely. Betettek egy dobozkába, és vittek egy nagy házba, ahol egy fehér köpe-
állt ott, és szomorúan néztek rám. Meg akartam nyalogatni a fájós lábamat, de már nem volt mit. Hát ez történt velem. Másnap egy egész jó helyre kerültem, volt ott egy csomó macsek. Néha jöttek emberek, meg embergyerekek, és magukkal vitték egy-egy lakótársamat. Olyankor any-nyira boldog volt mindegyikük, én meg csak itt szomorkodtam. Mert persze én nem tudok úgy ugrándozni, mint ők. Csak bicegek. Pedig én is tudok ám gombolyagot gombolyítani, én is tudok dörgölőzni meg hízelegni, és isten bizony, hogy megpróbálkozom azzal az egérfogással is, ha engem is magával visz valaki - fogadkoztam. Csak jönne már az én gazdim is - mondogattam magamban -, itt várok rád, minden nap, az állatmenhelyen, Nagykanizsán.
Aztán ma mintha csoda történt volna. Korán reggel jött egy bácsi, és se szó, se beszéd magával vitt egy hosszú útra. Hol elbóbiskoltam, hol csak nyávogtam, mert ugye még nem is reggeliztem. Aztán látok ám egy táblát: Zákány, ez volt rá kiírva. Hamar megálltunk, egy szép házacskánál. Kijött elénk egy csinos néni, és azt mondta: szia, én leszek az anyukád. Jaj, én úgy megörültem, hát, még mikor megláttam az új lakótársaimat: Füles, Mimi és Pehely várt rám. És képzeljétek, Füles és Mimi kutyák, de nem kergettek ám meg, hanem ked-
nyes bácsi matatott rajtam valamit. Egyszerre csak elálmosodtam, majd azon kaptam magam, hogy már nem fáj a lábam, és nyargalok egy nagy mezőn, és anyuék integetnek felém, én meg csak szaladok, szaladok. Aztán hirtelen egy nagy bögre, meleg tejet tettek elém, és azt szürcsöltem és lefetyeltem, egészen addig, amíg tele nem lett a bendőm. Aztán hangokat halottam, és megint elkezdett fájni. Felnéztem, és a fehérköpenyes bácsi
vesek voltak hozzám. Mimi azóta is itt van velem, vigyáz rám. Na, csak ezt akartam elmesélni, hogy most már jó helyen vagyok. Van külön kis dobozkám is, kibélelve, meg saját kistálam meg ivóedényem, az új anyukám - úgy hívja a többi kétlábú, hogy Kriszti - pedig egész nap össze-vissza dögönyöz meg simogat, úgyhogy mit is kívánhatnék még? Miaúúúúúú..
Dr. Papp Attila
2014. október 2
Kanizsa - Ez+Az
13
állás - állás - állás
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Angol nyelvtanár
Gyártás előkészítő
Gyógymasszőr
Faipari technikus, gyakornok
Adminisztrátor
Bútorasztalos, gyakornok
PLC programozó
CNC programozó technológus
Asztalos
Faesztergályos
Preparátor
Varrómunkás
Takarító
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú vagy
8 általános
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés ált. megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^ff III.21.-IV.19. Kos
Újabbnál újabb kívánságaival a párja megnehezítheti a mindennapjait. Fogadja el ezt a helyzetet és tegyen a kedve szerint, mert hamarosan minden megváltozik. Abéke érdekében minél előbb jussanak közös nevezőre.

IV.20.-V.20. Bika
Némi gondok jelentkezhetnek a pénzügyeiben. Törekedjen arra, hogy minél előbb visszakapja a kölcsönadott pénzét. Legközelebb alaposan gondolja meg, hogy kit segít ki a bajból.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Megfázás, egészségügyi probléma nem zökkenti ki mostanában a munkájából. Ne nehezítse meg többletmunkával az életét, inkább töltődjön fel egy kellemes kiránduláson, vagy gyalogtúrán.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Egy ismerősének köszönhetően jó anyagi lehetőségekkel kecsegtető munkaajánlatot kap. Elfeledheti az egyhangú hétköznapokat, élhet a hobbijának, a kedvtelésének. Atitkait lehetőleg ne ossza meg mostanában senkivel.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A bolygóállások szerint ismét szerelmes lesz egy régi kedvesébe. A találkozást egy kellemes álom előzi meg, mely szinte megalapozza a folytatást. Kiegyensúlyozott és boldog hónapokra számíthat.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Vásárlási ügyekben szerencsés fordulatra számíthat. Szinte ki sem kell mozdulnia otthonról, az „ölébe" hullik mindaz, amire eddig vágyakozott. Emelj e meg a mércét, mert mint a mesében, önnek is teljesül a kívánsága.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Bár ingatlannal kapcsolatos tervek foglalkoztatják mostanában, a szerelem terén váratlan látogatója érkezik. A látogatót zöldszemű szörnyetegnek, féltékenységnek hívják. Szabaduljon meg tőle gyorsan.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
A nyári álmodozásának most meglett az eredménye. Az önmegvalósítás terén sikerrel járt minden kezdeményezése, már csak kitartásra lesz szüksége. Ez könnyen fog menni, mert egy jó barát segítségére mindig számíthat.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha elfogad egy meghívást, a hétvégéje úgy telik el majd, mint egy romantikus filmben. Szinte a mosoly országában érzi magát, ahol mindenki az ön kedvében akar járni. Fogadja el minden kritika nélkül a helyzetet.

XII.22.-I.20. Bak
Használja ki a felkínált lehetőségeket még akkor is, ha némi konfliktussal járnak. Ha kikapcsolódásra vágyakozik a mindennapos munka után, most kedvére válogathat a jobbnál jobb színházi előadások, koncertek közül.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Gondja lehet hétvégén az irigykedő ismerőseivel. Magyarázza el nekik, kövessék ők is az ön példáját. Tanuljanak, szerezzenek új szakmát a munka mellett. Az a legfontosabb, hogy a párja kitartson ön mellett.

II.20.-III.20. Halak
Abolygóállások szerint mostanában nem számíthat a barátai segítségére, egyedül kell megoldania a dolgait. A munka végeztével ne feledkezzen meg az ünneplésről sem. A hosszú hétvégét töltse párjával egy szép helyen.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2014. október 2
A Csónakázó-tó mellett kialakított pálya adott otthont a fogathajtók megyei döntőjének, ami egyben bajnoki forduló is volt, így annak keretében más megyéből érkezők is próbára tehették tudásukat.
Tucatnyi volt a nevezők létszáma, s a versengés keretében az is kiderült, hogy kik azok a zalai fogathajtók, akik továbbléphettek az országosra.
Kettesfogathajtás. Vadászhajtás: 1. Lebics István (Zalalövő és környéke Lovas Sport Egyesület), 2. Szájer József (Katafai Lovas SE),
3. Horváth Zoltán (Kanizsa Lovasklub). Kétfordulós akadályhajtás: 1. Nagy Róbert (Lukácsházi SE), 2. Lebics István, 3. Varga Szilárd László (Skublics Imre LK). A Zala Megyei Kettesfogathajtó Bajnokság végeredménye: 1. Lebics István 29 pont, 2. Török Gyula (Kanizsa Lovasklub) 24, 3. Sántha Krisztián (Zalavölgye Lovas Egyesület) 13.
A három utóbbi versenyző képviselheti majd megyénket a C-kategóriás kettesfogathajtó bajnokság országos döntőjében október 4-én, Jászfényszarun.
Kurucz Levente második helyével
Az elsők mehetnek az országos C-döntőre
Sukorót már mint a kanizsai kajakosok egyik legfontosabb idei célállomását könyvelhettük el, és a Kolonics György Emlékverseny, Serdülő, Gyermek, Kölyök Kajak-Kenu Országos Síkvízi Bajnokságról sem tértek haza üres kézzel.
Sári Nándor, a Kanizsa KajakKenu Klub elnökének és mesteredzőjének 18 tanítványa indult a több mint 1000 korosztályos versenyző között.
A KKKK sportolói közül a legjobb eredményt Kurucz Levente (képünkön) érte el, aki MK-1 fiú gyermek I. korcsoportban 2000 m-en második helyezettként ért célba. Az MK-1 gyermek fiú 4x500 m-es váltó Molnár SimonBaranya Dominik-Soós BenceKassa Kovács Kolos összeállítás-
ban harmadik helyezettként ért célba.
Kaposváron már az őszi idényt nyitó úgynevezett kajak duatlon versenyt rendeztek, melyen a déldunántúli régió egyesületei vettek részt: hat klub indította összesen 180 versenyzőjét, akik 1000 méter kajak, 900 m futó, majd ismét 1000 m kajakos versenytávot teljesítettek.
A Kanizsa Kajak Kenu Klub harminc sportolóval képviseltette magát az eseményen, akik közül többen is először indultak versenyen. A mezőny ezúttal erős volt, hiszen gyakorlatilag nem volt olyan futam, melyben ne lett volna korcsoportos országos bajnok vagy bajnoki dobogós. Sári Nándor elnök-mesteredző és Varga Péter tréner tanítványai 23 éremmel, köztük 5 arannyal térhettek
haza. A kezdő sportolók is alaposan kitettek magukért, hiszen a 9 kajakos közül 8 gyermek is éremmel térhetett haza.
Vígh Sándor Emlékverseny Kajak Duatlon, Kaposvár (1000 m kajak-900 m futás-1000 m kajak). Eredmények. K1 kölyök leány, III. korcsoport: 2. Varga Viktória. Mk1 kölyök leány, III. kcs.: 2. Gerencsér Adrienn, 3. Kém Veronika.. Mk1 gyermek fiú, II. kcs.: 2. Süle Tamás. Mk1 gyermek fiú (2003 születésűek), I. kcs.: 2. Kurucz Levente. Mk1 gyermek leány (2003 születésűek), I. kcs.: 2.Kálovics Adél. Mk1 gyermek leány (2004 szül.), I. kcs.: 1. Riczu Nóra. Mk1 gyermek fiú (2004 szül.), I. kcs.: 3. Baranya Dominik. Mk1 kezdő leány, 2002 szül : 1. Anda Rebeka. Mk1 kezdő fiú, 2002. szül.: 2. Tuboly Roland. Mk1 kezdő leány,
2004 szül.: 1. Kiskó Réka. Mk1 kezdő leány, 2005 szül.: 3. Szom-mer Héra. Mk1 kezdő fiú, 2005 szül.: 1. Markotán Gergő, 3. Tuboly Dániel. Mk1 kezdő fiú, 2006 szül.: 1. Magura Benedek.

ingatlan
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693-351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Sand központjában 3 szobás családi ház telekkel, melléképületekkel, konyhakerttel családi körülmények változása miatt sürgősen eladó. Tel.: 0693-325-619 (7667K)
Galamboki halastó közvetlen közelében eladó 2x45 m2 (két szintes), 350 négyszögöles telken lakható ingatlan garázzsal, csónaktárolóval, saját stéggel eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 0630-332-8422 (7669K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közművesített telek bontandó kicsi házzal. Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)
szolgáltatás
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)
Leinformálható nyugdíjas hölgy idős emberek gondozását vállalná napi 24 órában is, akár ottalvással. Tel.: 0620-236-8714 (7671K)
Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens vizsgára felkészítés indul
Nagykanizsán részletfizetéssel. Tel.: 0630-637-4083, 0620-423-7877. (7663K)
állás
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA (CÍMKÉZÉS, KÉSZLETEZÉS), KERESÜNK DIÁKOKAT, FIATALOKAT, LETENYEI RAKTÁRBA! Munkavégzés: hétfőtől-szombatig, délelőttös, dél-utános ill. éjszakás műszakban. Kultúrált, tiszta munkakörülmények, rugalmas munkarend, korrekt bér! Közlekedés: ingyenes céges buszjárattal! Érdeklődni: tel: 0620/913-71-10; 0630/983-33-87, email: diakmelo@diakmelo.hu vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Aütóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.; 06-70-50S-7810, 06-70-518-5385
vegyes
Porcelánok, régi újságok, berendezési tárgyak vétele készpénzért Nagykanizsán és környékén. Tel.: 0630-332-8422 (7672K)
Pecsenyekacsa, élő, háztájiból rendelhető, 3 kg feletti, leszállítva Boglárról 1550 Ft/db. Tel.: 0630-9899-754, 0630-399-3991 (7661K)
Q Véradás
Legközelebbi véradások időpontjai:
2014. október 7. (kedd) 09:00 - 14:00 óra Kanizsa Plaza 2014. október 9. (csütörtök) 10:30 - 13:00 óra Vöröskereszt 14:30 - 17:00 óra Hevesi Óvoda V_/
2014. október 2
Kanizsa - Sport
15
Trénerének szeretettel
Spárta kanizsai hősei
Múlt szombaton reggel még arra sem kellett várni, hogy a mezőny nagy része beérjen a görögországi Spartathlon ultramaratonin, és hivatalossá váljon: a nagykanizsai Lubics Szilvia - tavalyi címét megvédve - a nőknél elsőként ért célba 245 km után Athén és Spárta városa között.
Lubics Szilvia (képünkön a dobogó tetején) a nőknél harmadszor szerezte meg a bajnoki címet 2011 és 2013 után, időeredménye 26:53:40 óra volt. Ez esetben nem csupán tényszerűen közöljük az adatot, hiszen egyben „pályacsúcsról" is beszélünk a hölgyek eseté-
ben. A kanizsai fogorvos abszolútban sem lehet elégedetlen teljesítményével, hiszen a népes mezőnynyel rajtoló híres ultramaratoni kilencedik helyezett futója lett.
Nem szabad azonban megfeledkezni a Kanizsa Futóklub másik tagjáról, Sznopek Józsefről sem, aki immár kétszeres spártai hőstett, mivel másodszor teljesítette a távot - ezúttal 33:52:58 órás teljesítménnyel - és a 98. helyen ért célba.
Leónidász spártai király szobránál tehát két dél-zalai futó is fogadhatta a gratulációkat a nem mindennapi teljesítményük apropóján.
P.L.
„Szervezetfejlesztés Nagykanizsa Város Önkormányzatánál"
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében kérdőív kitöltésével legyen közvetlen részese annak a törekvésünknek, hogy városunk tovább fejlődjön, komfortosabb és élhetőbb legyen! A kérdőív elektronikusan megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlapon, illetve kitöltve személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portáján elhelyezett gyűjtőládába.
Köszönjük segítő közreműködésüket!
Budapest junior férfi kardozó Héraklész Világkupának adott otthont és a nagy létszámú (166 induló) mezőnyben 22 magyar léphetett pástra, köztük a Nagykanizsai TE 1866 vívója, Dobó István is.
Dobó kiválóan kezdett, csoportjában az összes asszót megnyerte, így a táblán hatodik helyen rangsorolva a legjobb 128-ba került. Ott elsőként a 64 közé jutásért belga ellenfelét 15:4-re verte, a 32-be kerülve lengyel vívót győzött le 15:11-re. Alegjobb 16-ért már olasz riválisát verte -magabiztosan - 15:11-re. A nyolcas döntőbe jutás ugyan nem sikerült, a későbbi ezüstérmes orosz Bucskovszkijtól szenvedett vereséget, de legjobb magyarként a 10. helyen végzett.
- Dobó István minden szempontból az elvártak felett teljesített
- kezdte edzője, Piecs Adrienn, aki versenyzőjétől születésnapi meglepetésként is fogadhatta a helyezést.
- A verseny előtt aláírtuk volna ezt az eredményt, bár készültünk nagyon az első megmérettetésre és arra is, hogy előbb-utóbb valamelyik Világkupa-állomáson kimagaslót kell nyújtani ahhoz, hogy a válogatottság közelében maradjon. Az idei korcsoport váltása nem volt mindig zökkenőmentes, hiszen nála 2 évvel idősebb ellenfelekkel is meg kell már küzdenie. 17 évesen, első éves juniorként zárt legjobb magyarként a fővárosban, ezzel át is vette a vezetést a korcsoport magyar ranglistáján.
P.L.
Házigazdaként védték meg címüket
Múlt vasárnap a hazai négy legjobb softball-csapat csatázhatott a bajnoki címért az Olajbányász-sporttelepen. A házigazda Röntgen Kanizsa Ants bajnoki címvédőként fogadhatta az Erd Wild Cats, a Hungarian Astros, valamint az Obuda Amazons együttesét. Az első elődöntőben a vendéglátó kanizsaiak 33:0-ra győztek az óbudaiak ellen, majd az Erd - Astros találkozón 11:4-es végeredmény született az érdiek javára.
A harmadik helyet az Astros simán szerezte meg az Óbuda ellen (16:1), majd következhetett a finálé, melyben a Röntgen Kanizsa Ants és
az Érd Wild Cats mérkőzhetett egymással. A hazaiaknak (képünkön) nem ment rosszul, hiszen végül 14:9-es sikert könyvelhettek el, amivel megvédték tavalyi bajnoki címüket.
- Lehet, hogy a bajnokság során picit később kaptuk el a fonalat, de akkor győztünk, amikor a leginkább kellett - fogalmazott a csapatvezető Gyimes Magdolna. - A szezon elején az érdiek jobbak voltak, hiszen nagyon jó együttesük van, de most sikerült föléjük kerekednünk. így ezúttal fölösleges lenne bárkit is kiemelnem, mint csapat voltunk egységesek és gratulálok a csajoknak.
P.L.
16
Kanizsa - Fizetett politikai hirdetés
2014. október 2
10. választókörzet
FIDESZ
CSAK A FIDESZ
Dr. Erdős László képviselőjelölt 1. választókörzet
Balogh László képviselőjelölt 2. választókörzet
Szölösi Márta képviselőjelölt 3, választ ókörze
Jerausek István
képviselőjelölt 4. választókörzet
Bedö György képviselőjelölt 5. választókörzet
EúYUTT
VAGYU N K
ERŐSEK
Bizzer András
képviselőjelölt 6. választókörzet
Gyalókai Zoltán képviselőjelölt 7. választókörzet
Karádi Ferenc
képviselőjelölt 8. választókörzet
OKTOBER12
Tóth Nándor képviselőjelölt ?. választókörzet
©
VOKSH Oktatási Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/S16-634 Mobil: 06-30-491-70S1
www.voksh.hu,nagykanizsa@voksh.hu Nyt szám: 20-0214-0S
Tanfolyamaink:
Október IS. (szerda) 17.00 óra személygépkocsi vezető „B" Ha nincs ideje bejárni, E-learning képzésünkre is várjuk jelentkezését!
OKJ-s gépkezelői vizsga: október 29.
(Jelentkezési határidő október 20.)
GKI - teher és személyszállító vizsga: november 8.
(Jelentkezési határidő október 30.)
Részletfizetés!
Várjuk szíves jelentkezését a fenti időpontokban!
PÁR-KÉP
a Mecseki Fotoclub
(Pécs) vendégkiállítása Megiekininetí-naponta, 9.00-20.00 Óra között
Kanizsa Fotóklub Galéria .
FOTÓKLUB
Kövessen minket okostelefonján is!
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVI. évfolyam 33. szám 2014. október 9.
Tízmillió eurós beruházással bővíti gyárát Kanizsán a Honeywell
Tízmillió eurós beruházással bővíti nagykanizsai gyártóüzemét az amerikai Honeywell - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.
A kormány úgy döntött, hogy a vállalat 10 millió eurós (mintegy 3 milliárd forint), 109 új munkahelyet teremtő beruházását 761 millió forinttal támogatja - mond-
ta a külgazdasági és külügyminiszter.
A 12 ezer négyzetméteren működő gyár területe 5 ezer négyzetméterrel nő, az új egységben elektromechanikai alkatrészeket gyártanak majd - tette hozzá.
Szijjártó Péter ismertetése szerint a Fortune 100-as listáján is szereplő vállalatnak világszerte 132 ezer alkalmazottja van, Magyarországon nagyjából 550 em-
bert foglalkoztat Budapesten és Nagykanizsán.
Közlése szerint tárgyalnak arról is, hogy a magyar kis- és középvállalatok számát növeljék a beszállítók között.
Elmondta: a Honeywell gyárbővítése a magyar-amerikai gazdasági együttműködés újabb sikere, a vállalattal 2013 márciusa óta tárgyaltak, míg 5 tárgyalási fordulót @''folytatás a 2. oldalon)
f
V
i L
r
k" > \
%
ÉN MEGMONDTAM, HOGY A KATEDRÁBA MENJ NYELVET TANULNI \
SzBinilyTi sí ab ott tjiffp:iy>mah Hityfam bEaliala nylwtaga
fmrditmi, Lajmicmlii
nm v nm mmúDió = katedra*
WO H^ovKanlW. l P. t.
n^-Miyv''nr llii-^h-ni ■ ■ I- .il.-i.v i i-.]^ .1 l''A Ah A i-"MI rclA''űn 3D 3P.3 4913'' -36 E3 TBS
hí.il^ilM''lH"- F.
■ 1-jIíIii.iivi M-iíiurln l.''l ''ni b^mul|iii< J(|
2
Kanizsa - Krónika
2014. október 9
(folytatás a címlapról) követően az idénjúliusban aláírták a megállapodást.
Szijjártó Péter kiemelte: a kormány célja az, hogy Magyarország, az export GDP-hez mért arányát tekintve, az első legyen az Európai Unió (EU) tagállamai között. További célok között említette, hogy az ország legyen a külföldi működő tőkebefektetések első számú célpontja Európában, és minél több kutatás-fejlesztési beruházás és innovációs kapacitás jöjjön az országba.
Kifejtette, a magyar külpolitikának újabb eszközöket kell használnia annak érdekében, hogy minél több beruházást tudjon az országba vonzani. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar kormány politikája sikeres, míg 2012-ben csökkentek a beruházások, 2013-ban már 7
százalékkal nőttek, jelenleg a negyedéves adatok több mint 20 százalékos növekedést mutatnak -mondta.
Az ország iránti érdeklődés nem csökken, a befektetési ügynökség jelenleg 20 projektet kezel - közölte. Ehhez gyorsabb, hatékonyabb, rugalmasabb beruházásösztönző rendszert kellett kialakítani - tette hozzá.
Arthur Simonetti, a Honeywell európai, közel-keleti és afrikai kormányzati kapcsolatok osztályának alelnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak, hogy támogatta a projekt megvalósulását. Nagykanizsa a fejlesztéssel a cég stratégiai központja lesz.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa polgármestere arról beszélt, hogy a cég közel 20 éve telepedett a vá-
rosba, s a munkavállalóinak példamutató körülményeket biztosít. Az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a Honey-well a munkahelyeket is teremtő beruházását Nagykanizsán valósítsa meg - közölte.
Lapunk érdeklődésére hozzátette, a városvezetésnek nagyon jó kapcsolata van a cég management-jével. Ezt mutatja, hogy 2010-ben a cégvezetés segítséget kért az önkormányzattól, melynek eredménye az lett, hogy a jogszabályi kereteken belül helyi szabályokat változtattak és munkahelyteremtő támogatást is biztosítottak számukra. A polgármester elmondta, a cég vezetői a beszélgetések során kiemelték, a város vezetésének hozzáállása, a munkahelyteremtő politikája is hozzájárult ahhoz,
meg.
MTI - Kanizsa
Október közepén indul a szociális célú városrehablitáció
Erdész utcától a vasúti átjáróig S80 méter hosszban. A területen térfigyelő kamerákat helyeznek el, valamint közösségi programokat is szerveznek. A komplex beruházás a területen és a városban élők életkörülményeinek a javulásához járul hozzá.
Dénes Sándor alpolgármester kihangsúlyozta, ez a program is városunk fejlődését bizonyítja és
még élhetőbbé teszi bizonyos városrészek életét. Javítja a városlakók komfortérzetét, melynek folytatása lesz.
- A következő ciklusban is szeretnénk minden olyan lehetőséget megragadni, amellyel ezt folytatni tudjuk - zárta a tájékoztatót az alpolgármester.
V.M.
Aláírták a Ligetvárosban megvalósuló szociális célú rehabilitációs építési beruházás kivitelezői szerződését. A fejlesztésre a megbízást a Z-Pannon Kft. és a Szabau Invest Kft. nyerte el. A közel 335 millió forint összköltségű beruházást október közepén kezdik el több helyszínen párhuzamosan és a csúszás ellenére időre, január 30-ra be is fejezik azt.
Cseresnyés2 Péter polgármester elmondta, egy hosszú eljárás végén vannak, és kis csúszással bár, de az építési területet október 17-én adják át a kivitelezőnek, ekkor indul meg a száz százalékban támogatott projekt kivitelezése. Nem csupán néhány lakás újul meg a ligetvárosban, hanem az uszodát, az óvodát és a köztereket is fejlesztik, mely az ott élő emberek életét könnyíti meg.
Horváth István, a projekt menedzsere a program keretében megvalósuló feladatokat részletezte. A Csengery utca 117./4-6. szám alatt található 24 szociális bérlakás megjelenésében és ener-
getikailag is megújul, így tovább csökkenhet az itt élők rezsije is. Megújul a városi uszoda, ahol a déli és az északi ablakszerkezetet, a medence melletti burkolatot és a padlófűtést cserélik ki. A ligetvárosi óvoda épületét szigetelik, kicserélik a nyílászárókat, valamint felújítják a fűtési rendszert. A kerékpárutat meghosz-szabbítják a Csengery utcában az
Végső búcsú dr. Csákai Ivántól
A család, és mindazok, akik ismerték és tisztelték, múlt héten vettek végső búcsút a 71 éves korában elhunyt dr. Csákai Ivántól, az önkormányzat képviselő-testületének tagjától, a Kanizsai Dorottya Kórház egykori főorvosától.
„Elbúcsúzni jöttünk, búcsút inteni egy család szeretett tagjának, egy barátnak, a város elismert polgárának, egy szerethető és bölcs embernek - hangsúlyozta a ravatalánál mondott beszédében Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő. - Attól búcsúzunk, aki egy volt közülünk, aki része volt életünk és közösségünk mindennapjainak. Egy olyan ember ment el közülünk, akinek fontos volt a közösség. Olyan ember volt, aki fogékony volt mások emberi problémáinak meglátására, és képes volt mások nehézségének megoldására. Egy tiszta és bölcs ember volt, akire csak nagy büszkeséggel és szeretettel gondolunk." A volt munkatársak szerető emlékezésével dr. Knausz József főorvos köszönt el az elhunyttól.
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
hogy a fejlesztés Kanizsán valósul
2014. október 9
Kanizsa - Főhajtás
3
Közös történelmünk tisztelete kell, hogy jelentse a megingathatatlan talapzatot
Iustitia est regnorum fundamentum. A jog az országok talpköve - hangsúlyozta a 48-as gyalogezred felújított emlékműve talapzatának átadásán Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő.
„A mai napon azért találkozunk -folytatta ünnepi beszédében a városvezető -, mert jelképesen ezzel az ünnepséggel kívánjuk leleplezni a 48-as gyalogezred emlékművének megújult talapzatát, és hogy egyben méltó módon megemlékezzünk közös múltunk hőseinek tetteiről.
Mert mi itt mindannyian fontosnak tartjuk, hogy a megérdemelt helyükre kerüljenek az életünket alapjaiban meghatározó értékek, a múlt elismerése és annak jelenünkbe való integrálása. Mert valljuk, hogy mindazok, akik emlékeznek, képesek csak meghallgatni elődeik tanácsait, meghallgatni a saját múltjuk üzenetét.
Az emlékezés ezáltal az alapját jelenti minden közösségi létmódnak, hiszen csak az őseink nagyságának tudatában, az ő vállukra támaszkodva láthatunk messzire, a jövő irányába mi magunk is.
És ahogy egy posztamens fel kell, hogy emelje és alátámassza a történelem nagyjainak művészien megmunkált alkotását, ahogy az alapzat ereje szükséges egy épület stabilitásához, úgy a társadalmunk és a nemzetünk számára is az értékeink, a hagyományunk és a hőseink, vagyis a közös történelmünk tisztelete kell hogy jelentse a megingathatatlan talapzatot."
Ezt az érzést Jules Verne örökbecsű megfogalmazásában idézte a pol-
gármester: „Elmúlhatunk, de cselekedeteink nem tűnnek el nyomtalanul, örökké élnek az örökké tartó eredményekben és következményekben. Vándorok vagyunk, de lépteink nyomát nem fújja el a szél, semmi sem történhet, ami nem a múlt következése lenne, hiszen a jövő is csak a múlt folytatása." E nélkül a szemlélet nélkül nem lehetséges, hogy közösségünk hosszú távon, évszázadokon, sőt évezredeken keresztül fennmaradjon, és olyan értékeket teremtsen, mellyel nyomot hagyhat a jövő generációi számára is. E nélkül nem lehetséges, hogy az ég felé tekintve biztosan megvethessük lábunkat a világban, és kiállhassunk egyenes derékkal olyan értékekért, mint amikért a 48-as gyalogezred is küzdött a Nagy Háború folyamán."
„Nem feledhetjük - fogalmazott Cseresnyés Péter -, hogy a sikeres jövő lehetősége is mindig azon áll, hogy mennyiben vagyunk képesek a múlt örökségét, erkölcsét és hagyományát beépíteni az idő folyamatába, a mindenkori jelenünk értelmezési keretrendszerébe. Mert ha egy közösség nem tud, vagy nem akar emlékezni múltjára, megtagadja alapjait, szellemi talpkövét, akkor annak a közösségnek az lesz a sorsa, hogy megismételje e múltat. Azok, akik hátat fordítanak a történelemnek, előbb-utóbb ismét szembekerülnek vele. És jól ismerjük a történelmünket, annak feldolgozását és emlékezetpolitikáját az elmúlt évtizedekből. Pontosan tudjuk, hogy alig volt olyan időszak, amikor ne a hamisítás vagy az elhallgatás lett volna az uralkodó, eltorzítva múltunkat és
örökségünket. Darabokra zúzva téves ideológiák és eszmék segítségével identitásunkat, és ezzel bele-kényszerítve Nagykanizsa polgárait abba a gyökértelen körforgásba, melynek révén újra és újra szembe találtuk magunkat a saját történelmünkkel.
Ideje volt tehát annak, hogy Cseh Tamás szavait idézve: a feje tetejéről a talpára állítsuk egész hagyományunkat, városunk és közösségünk történelmi örökségét, ezzel is újraalapozva a sikeres jövőnk esélyét - tért rá az ünnepi szónok a mai nap egyfajta szimbólumára -, hiszen a mai ünnepi emlékezéssel és közös avatóval példát mutatunk arra, hogy igenis lehetséges megújítani az alapjainkat, és újjáteremteni ezáltal közösségünk életét és jövőbeni reményeit. Hogy igenis lehetséges kiegyenesíteni az időt, és a múltból a jelenen át a jövő irányába haladni. Csak bátor szembenézés és elkötelezettség kell hozzá.
Ahogy az elmúlt évek is ezt az akaratot és szemléletet mutatják fel, aminek következtében erőssé vált Nagykanizsa jövőjének a talapzata is. így valóban megnyílt a lehetőség arra, hogy erre a szilárd és megbízható talpkőre felépítsük a jövőnket, tanulva és meghallgatva egész történelmünk és múltunk, a 48-as gyalogezred üzenetét és igazságát.
A ma célja tehát az, hogy folytassuk a jövőbe vezető út lépéseit. Az elkezdett közös terveket és munkát elvégezzük, már ami a mi generációnknak, a mi mai Nagykanizsánknak feladatként megadatott. Mert, Balla D. Károly kárpátaljai magyar író megfogalmazásában: „Az időnek nincs lábnyoma. Jelet te hagysz a járt időben." E gondolatokkal fejezte be avatóbeszédét Cseresnyés Péter, melyet Jerausek István szavalata, majd a történelmi egyházak képviselőinek áldása zárt.
B.E.
J Kanizsa - Főhajtás_2014. október 9.
lett értékek jelentik egész modern történelmünk alapját, belőlük származik a bátorságunk és a ránk oly jellemző kitartás és kiállás. Belőlük származik az identitásunk is, akár a gyümölcs a magból - világított rá példájukra János evangéliumának soraival az ünnepi szónok: „Bizony, bizony mondom néktek: ha a földbe esett búzamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem." -Vértanúink azok, akik életüket áldozva elültettek egy magot, amelynek gyümölcseiből mi magunk is szakíthatunk, mert dönthetünk életünk és jövőnk alakulásáról, beleszólhatunk a világ sorsának menetébe, és kiállhatunk szuverén nemzeti létünk és hagyományunk értékeiért.
Előttük kívánunk ma fejet hajtani, köszönetet mondva az utókor nevében. Hiszen minden folyamatosság, minden tradíció, mint egy fa, a saját gyökérzetéből fejlődik és bontakozik ki. Erőt, táptalajt és hitet adva az ágaknak és a lombnak, mely a fény és az ég felé törve így képes csak gyümölcsöt teremni. Am ha ezen ágak, a generációk sokasága megfeledkezik saját gyökérzete létezéséről, ha elfelejti hőseit, akkor nem lehet méltó a szabadság és a kiteljesedés lehetőségére sem. Nem lehet méltó, hogy szuverén és erkölcsös közösségként a világ elé álljon, és büszkén hirdesse függetlenségét és különlegességét.
Emlékezzünk tehát méltón -szólította fel az egybegyűlteket ünnepi beszédének zárógondolataként Dénes Sándor alpolgármester -, mert erre tanít minket a történelem, az emberi közösséghez való tartozás kötelessége, és a hűség. És, legfőképp, erre tanít minket emberségünk ténye és igazsága, az erkölcsi törvény."
Az ünnepi műsor a hagyományőrző huszárok közreműködésével, koszorúzással zárult az Aradi udvarban.
A hagyományoknak megfelelően délután a Székely kertben folytatódott a megemlékezés. A hagyományőrző huszárok nyomában 14 órakor indult el a Hevesi iskola és a Keleti városrész menete a Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében a Székely kertbe. A nyergestetői szabadságharcosok emlékfenyvesénél szintén Dénes Sándor alpolgármester mondott ünnepi beszédet.
B.E.
Időseket köszöntött a városvezetés
Az ENSZ I991-ben rendezte meg először az Idősek Világnapja programsorozatát. Azóta bolygónk különböző országaiban, így Magyarországon és Nagykanizsán is minden év október elsején ünneplik meg különböző rendezvényekkel az Idősek Világnapj át. A szervezet célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszain-tegrálásának kérdését.
E jeles nap alkalmából látogatást tett a Kodály Zoltán utcai Idősek Klubjában Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő és Dénes Sándor alpolgármester. Az eseményen részt vettek a Corvin és a Zrínyi utcai klubok, valamint az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona és Gondozóháza képviselői.
A városvezetők nem érkeztek üres kézzel, az emléklap mellé ajándékot is kaptak tőlük az idősek. Cseresnyés Péter azt is megemlítette, polgármesteri minőségében ez alkalommal jött hozzájuk utoljára, egyúttal ígéretet tett rá, országgyűlési képviselőként ezután is ugyanúgy ellátogat hozzájuk egy-egy beszélgetésre, mint ahogyan az elmúlt években tette. A város közösségének fontosak az idősek - hangsúlyozta, akik azt az utat építették nekünk, amin most mi járunk.
Dénes Sándor köszöntőjében kiemelte: a legtöbb szeretetet a gyermekeink, és idősödő társaink, szüleink, nagyszüleink érdemlik. Jól eső érzéssel tölt el bennünket, ha megadhatjuk a tiszteletet azoknak az idősödő polgártársainknak, akik életüket végig dolgozva megalapozták a mi jövőnket, és szeretnék a napjaikat békében, szeretetben, boldogságban tölteni. Hogy ez sikerüljön, abban van feladata a városnak, a városvezetésnek. Végül azt kívánta, adjon az Isten mindannyiuknak sok-sok erőt, egészséget, és szeretetben eltöltött sok szép évet. A megjelenteknek a Hétszínvirág óvoda kicsinyei műsorral kedveskedtek.
Emlékezzünk méltón!
Erre tanít a történelem, az emberi közösséghez való tartozás kötelessége és a hűség
Október 6-a van, az aradi vértanúk gyásznapja. Ma azokra a hősökre és áldozatokra emlékezünk, akik az egész magyar történelem során életüket adták a mi jövőnkért, azokra a vértanúinkra és mártírokra, akik életüket, fiatalságukat adták a magyar szabadságért. Az 1848/49-as forradalom és szabadságharc hősi halottainak tiszteletére rendezett városi megemlékezésen immár hagyományosan a Hevesi Sándor Altalános Iskola diákjai adtak műsort az Aradi udvarban. Ünnepi beszédet Dénes Sándor alpolgármester mondott.
„Kiss Ernő, földesúr, Vécsey Károly, gazdag főúr, Leiningen-Westerburg Károly, elszegényedett német arisztokrata, Damjanich János, szerb nemzetiségű hivatásos katona, Nagysándor József, republikánus demokrata, Lázár Vilmos, vasúti főtisztviselő, Schweidel József, osztrák nemességet kapott őrnagy, Török Ignác, mérnök, Dessewffy Arisztid, magyar nemes, Láhner György, iparszervező, Poeltenberg Ernő, az osztrák felsőközéposztály tagja, Knezic Károly, egy horvát határőr sarja, Aulich Lajos, egy pozsonyi fogadós gyermeke, Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke.
Olyan emberekre emlékezünk a mai napon, akik 16S évvel ezelőttig a saját álmaikat álmodták, egyéni sorsukat követték, a számukra legfontosabb értékek mentén élték az életüket. Olyan emberekről szólunk ma, akik kü-
lönböző nemzetek és nemzetiségek tagjai voltak, más nyelveket beszéltek és más kultúrában gyökereztek. Saját életüket és jövőjüket úgy tervezték, ahogy azt családjuk és származásuk, lehetőségeik és álmaik engedték nekik, ahogy az ő egyéni indíttatásuk vezérelte őket. Bizonyára megvolt a maguk életére vonatkozó céljuk, létezett egy olyan, a saját életüket meghatározó elképzelésük, amely sikeressé és elismertté tette volna őket személyes létezésükben - hangsúlyozta ünnepi gondolataiban Dénes Sándor, majd így folytatta: azonban ezt már soha nem tudjuk meg. Mert a számos érték és jellemvonás közül, amely egyénivé, vagyis teljesen különböző egyéniséggé alakít mindannyiunkat, így e kiváló férfiakat, a számos teljességgel eltérő karakterjegy és vonás között volt egy kiemelkedő, amely őket mégis eggyé, így közös sorsúvá tett. Victor Hugo szavaival, ami megmutatta a pillanatnyi emberben az örök embert. Ez a szabadság, a függetlenség eszméje, a magyar szabadság és a magyar függetlenség kivívásának vágya volt. Azok az értékek, amelyek lehetővé tették, hogy ma, mi mint a magyar közösség tagjai, mint a magyar nemzet polgárai itt lehetünk - emlékeztetett. - Itt állhatunk, és tervezhetjük a jövőnket, álmodhatjuk személyes és együttes álmainkat, hogy létezhetünk szabadon és függetlenül.
E kiváló férfiak, e hősök és az áldozatukkal, a mi igazságunkká
2014. október 9
Kanizsa - Városháza
5
NaGESZ: Átláthatóbb működés, költséghatékony feladatellátás
A közgyűlés még áprilisban döntött arról, hogy július elsejétől létrehozza a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetet, (ma már) közismertebb nevén, a NaGESZ-t. A költségvetési szerv megalakítását a városvezetés részéről elsősorban az indukálta, hogy az önkormányzat által működtetett intézmények gazdasági tevékenységét ellássa: a korábbinál átláthatóbban és költségha-tékonyabban. Mint azt az elmúlt majd'' 3 hónap is igazolja, a NaGESZ „olajozottan" végzi kötelező feladatköreit, amik a közeljövőben tovább bővülhetnek az innovatív vezetői szemléletnek köszönhetően. A szervezet öt esztendőre kinevezett igazgatója, Horváth István ugyanis nemcsak a napi „rutinmunkákra" fókuszál, hanem - mint az a vele folytatott beszélgetésből is kiderül - az általa vezetett intézmény „jövőjét" is konkrét tervekkel kívánja biztosítani.
Am még mielőtt ezekről szólnánk, ismerkedjünk meg jobban a szervezet mindennapjaival, felépítésével.
- Alapvetően három részre bontható a NaGESZ feladatellátása. Egyrészt ellátjuk egyes intézmények teljes működtetését, a gazdálkodási-pénzügyi, karbantartási,
beszerzési és a közétkeztetés pénzügyi feladatait. Ezek az általános iskolák, a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészet Iskola, a Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium, és a Nagykanizsai Szivárvány EGYMI. Vannak olyan intézmények, amik esetében az előbb felsoroltak közül a működtetés már nem hozzánk tartozik, ilyenek többek között a bölcsődék, óvodák, kulturális és szociális intézmények. A harmadik részbe azok az intézmények tartoznak, ahol mi csak a közétkeztetés pénzügyi „ügyvitelét" biztosítjuk. Ezek a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz) által fenntartott Nagykanizsai Dr. Mező Ferenc-Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola és a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium.
- Munka tehát akad bőven, mindezt milyen „formában" látják el?
- Különböző szervezeti egységekkel, amik növelik a feladatellátás hatékonyságát, gördülékenysé-gét. Egyik a gazdasági részleg, amelybe beletartozik a pénzügyiszámviteli és az intézményfenntartói csoport. Külön „egységként" dolgoznak a „közvetlen" irányításom alá tartozó munkatársaim, és szintén önálló csoportot képeznek a
karbantartók, akik korábban a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-hez tartoztak. Összesen 127-en dolgoznak a NaGESZ-ben, ugyanakkor nem mindenki a Bazárudvarban lévő irodánkban végzi a feladatát. Többen a működtetett intézményeinkben dolgoznak, példának okán az iskolákban, óvodákban dolgozó pénzügyi munkatársak, pénztárosok valamint a technikai személyzet - a takarítók, karbantartók - sem székhelyünkön látják el munkájukat.
- Miként értékeli az elmúlt időszakot? Sikerült mára elérni, hogy - miként korábban tervezte is -„szinte észrevétlenül" működjön a szervezet?
- A visszajelzések immár ezt igazolják, számunkra ugyanis a nyári időszak volt az első „éles bevetés", amikor a kötelező karbantartási feladatokat - legyen az festés vagy más munka - végezték el kollégáink a különböző intézményekben. Természetesen a nyár más tekintetben sem telt tétlenül. Sok más mellett ugyanis felülvizsgáltuk a szolgáltatói, beszállítói szerződéseket, valamint „átvilágítottuk" a hozzánk tartozó intézményeket információgyűjtés végett. Azért, hogy később egységes beszerzési forrást választhassunk ki (például) a higiéniai eszközök, az irodaszerek beszerzésére, az épületek távfelügyeletére és szá-
Újragondolnák a közösségi közlekedést
Az önkormányzat ÁROP-szer-vezetfejlesztési projektje lehetőséget ad arra is, hogy a helyben élők igényeit szem előtt tartva új utakat nyissanak az autóbuszos-, és a kerékpáros közlekedésben. Ennek kapcsán szerveztek hétfőn szakmai, lakossági fórumot.
A 40 milliós pályázati támogatás jóvoltából a hivatal szervezeti struktúráját már az év elején átalakították, létrehozták a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetet, a NaGESZ-t, illetve a jövőben - a tervek szerint - az önkormányzat kötelékében álló gazdasági társaságok működtetését is (költséghatékonyabbá teszik. Mindezek mellett a projekt kitételei közt szerepel az is, hogy újrafejlesszék a közszolgáltatást, jelen esetben a közösségi közlekedést, amelyhez elengedhetetlen a lakosság megkérdezése - mondta a rendezvényen Rodekné Hederics Erika pályázati cso-
portvezető, Horváth István, a fórumot szervező KULCS Egyesület alelnökének köszöntő beszéde után.
Lakner István, a Zala Volán Zrt. személyközlekedési üzletágának nagykanizsai üzemvezetője a helyi autóbuszos közlekedésről adott általános tájékoztatást. Összegzőjében szólt arról is, annak ellenére, hogy évente 8 millió utas veszi igénybe - helyben - a járatokat, csökkenő tendenciát mutat a busszal utazók száma: nagyobb hangsúlyt kap az egyéni és a kerékpáros közlekedés. Ugyanakkor a diákok, a munkába járók és a nyugdíjasok körében változatlanul népszerű az autóbuszozás, tekintve, hogy az utoljára 200S-ben átszabott buszhálózat lefedi a város területét.
Szálka Miklós és Dulicz László a Pro Urbe Kft. közlekedésszervező mérnökei szerint „nem rossz" a közösségi közlekedés Nagykanizsán, ám a belváros belső részének és a GE környékének buszos le-
fedettsége még hagy maga után kívánni valót. A jobb kiszolgálás pedig - mint hangsúlyozták - csakis struktúraváltással érhető el. Illetve, a városszerkezeti átalakulásokat követnie kell a közlekedéspolitikának is, fejlesztések, esetleges átalakítások révén. Amik nemcsak a tömegközlekedésre vonatkoznak, hanem - sok más mellett - a városban lévő parkolóhelyek számának felülvizsgálatára is.
Tárnok Ferenc, a vagyongazdálkodási és városüzemeltetési csoport vezetője a közeljövőben kiépítésre kerülő közösségi kerékpárkölcsönző rendszerről beszélt előadásában. Elöljáróban utalt arra, hogy az önkormányzat jelentős beruházásokat hajt végre a kerékpáros közlekedést illetően. Pályázati támogatásból valósul meg három kerék-párút-fejlesztési koncepció is, melyből egy az Ipari Parkba történő eljutást biztosítja majd kétkerekűn, továbbá 10 kerékpárdokkoló, 200 beállóval és majdan 80 bérelhető kerékpárral népszerűsítené, illetve „egyszerűsítené" a biciklivel való közlekedést.
mítástechnikai eszközök karbantartására.
- Egy egységes beszerzési forrás szintén a költséghatékony működést segítené elő?
- Pontosan. Mivel jómagam -ahogy több ízben hangsúlyoztam is - globálisan nézem az önkormányzati költségvetést (is), hiszen nemcsak a hozzánk tartozó intézményeket szeretném jól működtetni. Éppen ezért van „talonban" az is, hogy a NaGESZ külső vállalkozási tevékenységet végezhessen, így más forrásból bevételhez juthasson.
- Emellett még más, konkrét tervekkel, kihívásokkal tekint az elkövetkezendő időszak elé.
- Főként arra törekszem, hogy minél kisebb bürokráciával „működjünk", s egyszerűbben, gyorsabban dönthessünk. Kihívás még bőven akad, mostanság - október elsejétől - a közétkeztetés banki befizetéssel (csoportos beszedési megbízással) történő kiegyenlítésére állunk át. Ezt a munkát ugyanis korábban a gazdasági ügyintézők látták el az intézményekben, ám mindez nagy teherrel, felelősséggel járt.
Szintén terveink között szerepel, hogy a közeljövőben a gazdasági vezetővel körbejárjuk az intézményeket, személyes tapasztalatgyűjtésre. Valamint a 15 fős karbantartói csoportot mobilizálni szeretném: annak függvényében, mikor, hol s milyen munka adódik. Summa summarum: a különböző feladatokat átszervezni, átstruktúrálni fogom az elkövetkezendő időszakban, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet ezután is ugyanolyan jól, mi több, még jobban működhessen...
Szabó Zsófia
6
Kanizsa - Cikluszáró
2014. október 9
Négy éve lendületben a Nyugat kapuja
Értékelt a városvezetés
A hétfői külgazdasági és külügyminiszteri bejelentés apropóján - mely szerint a kormány 761 millió forinttal támogatja az amerikai Honeywell nagykanizsai gyártóüzemének mintegy 3 milliárd forintos beruházását -, tartott sajtótájékoztatót a múltról és jelenről Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő. Míg Dénes2 Sándor alpolgármester a jövőről beszélt.
Cseresnyés Péter előrebocsátotta: négy évvel ezelőtt a város vezetésének átvételekor a munkahelyteremtés volt a legfontosabb teendőm Nagykanizsán, mint ahogy egész Magyarországon is ez a probléma volt a legnagyobb kihívás. Számomra így a legfőbb célkitűzést a munkahelyek teremtése és megtartása jelentette, és jelenti ma is, mivel olyan válságos állapotot örököltünk a balliberális kormányzat 8 éves és a megelőző polgármester katasztrofális regnálásának köszönhetően, ami városunkat súlyosan érintette.
Ha emlékeznek még - idézte fel - , a ciklus elején azzal a sokkal kellett szembenéznünk - a város új vezetésének és egész Nagykanizsának -, hogy a térség egyik legnagyobb munkáltatója, a General Electric csoportos létszámleépítést jelentett be. Azonban a kitartó munkának, a rengeteg küzdelemnek és a kanizsai lehetőségek erősítésének köszönhetően sikerült elérni a kormányzat segítségével, hogy az akár súlyos következményekkel is járó tömeges elbocsátásokra végül nem került sor. Ezáltal körülbelül nyolcszáz munkahelyet
mentettünk meg. Azóta a GE stabil, városunk több mint kétezer főt foglalkoztató cégévé vált, és a nagykanizsai üzem a LED lámpagyártás európai központja lett. És ne feledjük, hogy ezzel újabb beruházások célpontjává vált városunk.
Fontos lépésünk volt az is - tette hozzá a városvezető, hogy megvásároltuk az osztrák hulladékgyűjtő céget, a Saubermacher Pannóniát, amelynek köszönhetően több mint száz embernek lett biztos a munkahelye. 2013 márciusa elején pedig az a hír járta be a sajtót, hogy a Car-Inside Kft. zalai és nagykanizsai érdekeltségeinek feladásával mintegy 600 ember veszíti el munkahelyét. A hír fölrep-penését követő 10 napon belül viszont már az volt a szenzáció, hogy sikerült megőrizni a 634 munkahelyet, ugyanis a támogatásunkkal a dolgozókat átvette egy másik cég, amely azóta is sikeresen folytatja a termelést. Vagyis visszahoztunk egy komoly céget Nagykanizsára, ami több száz ember munkahelyének megvédését jelentette. Mert fontos számunkra minden ember munkája, hiszen az extraprofitot hajszoló gondolkodással szemben csak a munkaalapú társadalom az egyetlen kiút, ami a rezsicsökkentések alapját is jelenti.
Ugyanakkor fontos megemlíteni azt is - fogalmazott Cseresnyés Péter, hogy az ipari parkban a helyi, vagy a négy év alatt Kanizsára költöző kis és közepes vállalkozások újabb százötven munkahelyet teremtettek a támogatásunkkal, igazolva a gondolkodásunk helyességét, s közben új külföldi be-
fektetők is megtalálták városunkat. Köztük az egyik kiemelkedő beruházás a háztartási szivattyúk gyártásával foglalkozó olasz DAB cégé volt, amely tavaly ősszel nyitotta meg új S000 négyzetméteres csarnokát és gyáregységét. Ezzel újabb százötven embernek munkát adva, és persze további reményt is az újabb és újabb fejlesztésekre és bővítésekre. Hiszen, megint csak nem felejthetjük, hogy a DAB például opciós jogot kért egy újabb terület megvásárlására, ami további munkahelyek létrejöttét szavatolják - jelentette ki a polgármester, majd utalt az Eme Kft. jelenlétére, amely szintén olasz befektetőként érkezett Nagykanizsára, és elsősorban villamos motor állórészeket gyárt, ugyancsak számos fontos munkahelyet teremtett városunkban.
A város első embere fontosnak tartotta megemlíteni azt is, hogy a város és a térség beruházásai az elmúlt években számos helyi vállalkozásnak és beszállítónak jelentettek megrendeléseket, további 100 embernek biztosítva munkát, munkahelyet.
A Honeywell vállalata pedig a minap jelentette be - utalt vissza Cseresnyés Péter a sajtótájékoztató apropójára -, hogy a nagykanizsai gyárában a kormány támogatásával 10 millió eurós (nagyjából 3 milliárd forintos), 109 új munkahelyet teremtő beruházást hajt végre. Ezáltal a 12 ezer négyzetméteren működő gyár területe S ezer négyzetméterrel nő.
Összegezve a városvezető úgy fogalmazott: összesen tehát körülbelül ezer munkahelyet teremtettünk, és újabb 1000 ember munkahelyét őriztük meg az elmúlt ciklusban, ami mind e stratégiai, előrelátó gondolkodásnak köszönhető. Vagyis elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére Nagykanizsa a munkahelyteremtés és a munkahelyek megóvása területén igenis jól teljesített, amit folytatni kell a jövőben is.
A jövőbeni folytatásról Dénes Sándor alpolgármester osztotta meg gondolatait a sajtó képviselőivel: természetesen ezt az eredményes munkát és küzdelmet szeretném én magam is folytatni a következő években, szorosan együttműködve térségünk országgyűlési képviselőjével. Hiszen pontosan látnia kell mindenkinek, hogy a gazdaságélénkítés és a munkahelyteremtés olyan összetett és kiemelkedő feladat, amit egy város
az országos politikai kapcsolatai nélkül nem képes hatékonyan megvalósítani. Minderre kiváló példa a tegnapi Honeywell bejelentés is. így a terveink és a céljaink nem lehetnek mások, mint hogy újabb munkahelyek teremtését és megőrzését segítsük, együttműködve a jövőben is. Ez a legfőbb törekvés.
Dénes Sándor fontosnak tartotta kiemelni, hogy nemsokára átadásra kerül a fiatalkorúak javító és nevelőintézete, amely beruházásnak köszönhetően százhúsz új munkahely is létesül, és olyan végzettségű emberek, pszichológusok, pedagógusok kapnak lehetőséget, akik egyébiránt nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni. És nem kell elfeledkezni arról sem, hogy a térségben élő beszállítók, helyi vállalkozások számára is nagy lehetőség az intézmény megvalósítása és működése.
„Emellett tervezzük a közeljövőben, hogy gazdasági konferenciát szervezünk észak-olaszországi cégek számára, hogy ezzel is tovább szorgalmazzuk a sikeres beruházások, így újabb munkahelyek létrejöttének számát. Mert elmondhatjuk, hogy egyre inkább érdeklődnek új befektetők, elsősorban az Észak-olasz iparvidék komoly vállalatai városunk iránt. És mindez azt jelzi, hogy Nagykanizsa hosszú távú fejlődése biztosított.
A munkanélküliségről pedig elmondható, hogy Nagykanizsán az elmúlt négy év alatt 746 fővel lett kevesebb a nyilvántartott álláskeresők száma, ami a kilábalást mutatja a szocialista kormányok kártékony regnálása után.
Vagyis a statisztikai adatok is jól mutatják, hogy az országéhoz hasonlóan Nagykanizsán is beindult a munkahelyteremtés. A város gazdaságpolitikája meghozta a gyümölcsét, mivel az elmúlt négy évben számos befektető érkezett Nagykanizsára, vagy növelte jelenlétét, ami kiváló visszajelzés az örökölt problémák megfelelő kezelésére. A tények megerősítik, hogy az elmúlt négy év alatt a 2010 októberében relatív munkanélküli mutató 8.S%-ról 6.36%-ra csökkent, és négy év alatt az említett 746 fővel lett kevesebb a nyilvántartott álláskeresők száma Nagykanizsán, köszönhetően ezeknek a fejlesztéseknek is - foglalta össze a múlt és a jelen eredményeire épülő jövőbeni feladatokat Dénes Sándor alpolgármester.
2014. október 9.
Kanizsa - Hirdetés
Felelőtlen ígérgetések helyett, a felelős gazdálkodás folytatása a célunk október 12. után is
A választási kampány során a politikai szereplők többnyire, a régi reflexeknek megfelelően nyilatkozva, ígérgetések sokaságával igyekeznek a választók figyelmét önmagukra irányítani -kezdte Karádi Ferenc alpolgármester a városvezetés részéről tartott sajtótájékoztatón.
- Számunkra viszont a tényszerű adatok és a város által reálisan elérhető lehetőségek ismeretében megfogalmazható stratégia határozhatja meg a közeljövő aktuális feladatait. Pontosan ismerjük, hogy Magyarország kormánya 2012 évtől napjainkig, közel 6 milliárd 400 millió forintos városi adóssághalmaz átvállalásával és a működéshez, valamint a pá-
- Ha mégis ígérni kell valamit, akkor az nem lehet más, mint az, hogy ugyanígy folytatva a kormánnyal, Cseresnyés Péterrel, a FIDESZ-KDNP frakcióval közösen az elérhető pályázati lehetőségeket igénybe véve megsokszorozzuk azokat a forrásokat, amelyeket iparterület fejlesztésére, innovációra, munkahelyteremtésre, utak, járdák felújítására és jóléti célok támogatására fordíthatunk - vette át a szót Dénes Sándor alpolgármester. Továbbra is elsőbbséget fognak élvezni azok a feladatok, amelyek a városban működő gazdasági szereplők, valamint a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara részéről kerülnek megfogalmazásra. Ennek a munkaadó szektornak az erősítése, a jelenleg is működő ingatlanvásárláshoz és új munkahelyek teremtéséhez kötött készpénzes támogatása több száz munkavállalónak teremtette meg eddig is a biztos megélhetést városunkban. Minden felelősen gondolkodó nagykanizsai lakos figyelmét fel szeretnénk hívni arra, hogy becsüljük meg
Felhívás
2007-ben jelent meg a Büki - Dezső szerzőpáros riportkönyve „A XX. SZÁZAD TANÚI NAGYKANIZSÁN" címmel.
A szerzők emlékülés keretén belül szeretnének találkozni a könyv szereplőivel. Kérik, hogy október 31-ig az alábbi telefonon szíveskedjenek jelentkezni a még élő riportalanyok
(házastársak, gyerekeik, unokáik, barátaik), hogy felvehessék velük, vagy a hozzátartozókkal a kapcsolatot.
Büki Pálné: 0693 / 315 - 559 (naponta 19-20 óráig), Dezső Ferenc: 0693 / 312 - 737 (naponta 17-18 óráig).
Kedvező ár, minőségi munka
OPTIKA
VIGt UMZíi.S ütik iíK i
Leveli Attila
látszerész mester
8800 Nagykanizsa, Deák tér 6. (93)312-011,(30) 3852570
Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. október 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
lyázati önerőhöz nyújtott mintegy 2 milliárd 640 millió forint készpénzes támogatással, 9 milliárd forinttal javította Nagykanizsa város költségvetését. A fejlesztések, a feladatok, a célok és a működtetés összehangolása területén kimagaslóan eredményes városvezetés, következetesen együtt dolgozva a képviselőkkel, határozottan foglalt állást minden aktuális kérdésben. Mindennek az eredményeként a mai napon, 3324 millió forint készpénz található a város kasszájában. Természetesen ebből a forrásból, az előre tervezett elvégzendő feladatokat a költségvetés tartalmazza.
értékeinket, becsüljük meg közösen elért eredményeinket és ne térjünk le arról a megkezdett útról, amelynek a lényegét Orbán Viktor miniszterelnök kanizsai látogatása alkalmával elmondott szavait értelmezve, így összegezhetjük: Ez a város, ezen az úton haladva, fejlődésre van ítélve -fejezte be mondandóját Dénes Sándor alpolgármester, akihez kapcsolódva Karádi Ferenc alpolgármester még hozzátette, hogy a fent elmondott adatok ellenőrizhetőek a gazdálkodási osztályon.
B.E.
AHALLASNEMJATEK
Ingyenes hallásszűrést szervezünk és hallókészülék kipróbálást lehetőséget biztosítunk Zala megyei lakosok számára 2014. szeptember 29-től október 17-ig
a nagykanizsai Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja a 06-93 313-500-as telefonszámot.
Amplifon Hallásközpont Nagykanizsa, Fő u. 6. amplifon.fuj
amplifon
A hallásspecialista
IMUMZSa
8
Kanizsa - Városháza
2014. október 9
Veszélyes hulladékgyűjtési akció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszí-
neken:
Péntek:
október 17. 13.30-13.40 Kisfakos, buszmegálló
október 17. 13.50-14.00 Bagola, buszforduló
október 17. 14.15-14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
október 17. 14.55-15.20 Katonarét, Táncsics tér
október 17. 15.30-16.10 Hevesi u. ABC
október 17. 16.20-16.50 Zemplén u. ABC mögött
október 17. 17.00-17.30 Rózsa u. kispiac
október 17. 17.40-18.10 Kazinczy u.
október 17. 18.25-18.40 Alsótemplom előtti parkoló
Szombat:
október 18. 08.00-08.40 Palin, Szálfa u.
október 18. 08.50-09.20 Napraforgó tér
október 18. 09.35-10.00 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
október 18. 11.30-12.15 Kiskanizsa, Templom tér
október 18. 12.30-12.40 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
október 18. 12.55-13.30 Nagyrác utcai (volt) iskola
október 18. 13.55-14.20 HSMK parkoló
október 18. 14.30-14.55 Miklósfa, ABC
október 18. 15.05-15.30 Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
„Szervezetfejlesztés Nagykanizsa Város Önkormányzatánál"
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében kérdőív kitöltésével legyen közvetlen részese annak a törekvésünknek, hogy városunk tovább fejlődjön, komfortosabb és élhetőbb legyen! A kérdőív elektronikusan megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlapon, illetve kitöltve személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portáján elhelyezett gyűjtőládába.
Köszönjük segítő közreműködésüket!
Bursa Hungarica "A" és mB"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Az "A" illetve "B" típusú részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
N OVU M Sjx^yitn^
Lakástextíliák
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
uj lakastextil uzletet™t
2014. október 18-án!
Nyitási akciók!
Helye: Nagykanizsa, Erzsébet tér l. (Vasemberház)
Ügyfélfogadási szünet a hivatalban
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2014. október 13-án (hétfőn) az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Konténermosás
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. munkatársai 2014. október 14-én, lS-én és 16-án (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.2S.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
I. Alkotmány u. 89/A. fsz. 3., 2. Bartók B. u. 6. I. em. 5., 3. Bartók B. u. 7/D. I. em. 2., 4. Csengery u. 88. I. em. 24., 5. Csengery u. 117/11/C/8., 6. Csengery u. 117/18/E/2., 7. Csokonai u. 6/A. fsz. 1., 8. Erzsébet tér 1. I. em. 2., 9. Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 3., 10. Fő u. 9. II. em. 10., 11. Király u. 37. I. em. 4., 12. Munkás u. 2/B. fsz. 1., 13. Zemplén Gy. u. 11/A. fsz. 5., 14. Fő u. 8. II. lh. II. em. 5., 15. Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 1S.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
2014. október 9
Kanizsa
Kampány
9
Jobbik - Gábris Jácint: programismertető és válasz
A Jobbik polgármester/képviselőjelöltje két témában osztotta meg gondolatait a sajtó képviselőivel.
Elsőként szervezete nevében (is) reagált arra a „gyűlöletkampányra", amit - elmondása szerint - a Fidesz és annak szócsöve folytat városunkban.
- A ferdítéseket, rágalmakat nem kommentáljuk, mivel azok nem érik el az intelligenciaszint alsó küszöbét sem. Ugyanakkor felszólítjuk a fideszes vezetőket, hogy figyeljenek oda jobban bér-tollnokaik eszement megnyilvánulásaira, mert írásaik minden tisztességes emberben undort és félelmet keltenek - fogalmazott Gábris Jácint.
Ezt követően áttért szakmai programjának ismertetésére, amelynek főbb pontjai a munkahelyteremtés, a kiüresedés megállítása, a korrupció felszámolása, a városfejlesztés, az innováció előmozdítása, a közbiztonság javítása és az oktatásügy rendezése.
- Mi kimondjuk és meg is oldjuk a problémákat - jelentette ki.
Együtt-DK - Varju László a nemzeti italboltokról és Kanizsa jövőjéről
Több témát érintett kanizsai látogatása alkalmával a Demokratikus Koalíció pártigazgatója. Az általa tapasztalt gazdasági visszaélésekről, a készülő megszorításokról egyaránt megosztotta gondolatait.
A fórumon elsőként Horváth Jácint, az Együtt-DK önkormányzati képviselőjelöltje szólalt fel. Beszédében annak adott hangot, hogy „Kanizsán olyan hatalmi struktúra épült fel a demokrácia leépítésével egy időben, ami csak a tűzhöz közel állóknak ad lehetőséget a városban."
- A jelenlegi városvezetés plusz beruházásokat sem tudott megvalósítani. A kórház, az Erzsébet tér és a szennyvíz-beruházás is a Gyurcsány és a Bajnai kormány idején dőlt el - állította.
Ezt követően Varju László, a DK elnökségi tagja, országgyűlési képviselő vette át a szót. A médiának még a fórumot megelőzően beszélt az állítása szerint hamarosan létrejövő nemzeti italboltokról. Amikkel kapcsolatban - a politikus szerint - a kormány egyelőre sumákol, ám a választások után államosítja majd az italárusítást is, mint a dohányét vagy a szerencsejátékét.
- Aztán majd megint a Fidesz közeliek járnak jól - szögezte le Varju, kitérvén arra is, hogy a kormány nemcsak erre, hanem kétszeres Bokros-csomag méretű megszorításokat is talonban tart.
A sajtó nyilvános eseményen pedig már pártja bemutatására és törekvéseire helyezte a hangsúlyt.
- A Demokratikus Koalíciónak 128 helyen van szerte az országban olyan polgármesterjelöltje, akit támogat. 2500-nál több képviselőjelöltünk is van - fogalmazott, hozzátéve, hogy 19 megyében és a fővárosban is állítottak listát. Kiemelte, hogy a kanizsaiak érdekeiért is küzdenek, s mindehhez nagyban hozzájárulna, ha Bodó Lászlónak az Együtt-PM-DK közös polgármester-jelöltjének szavaznának bizalmat a helyeik.
Majd Bodó László mutatta be választási programját. Mint elmondta, nem az álmot, hanem az európai valóságot szeretnék Kanizsán létrehozni.
Nagy Zoltán, a DK megyei listavezetője pedig úgy fogalmazott, a „Zala megye a leszakadt régióhoz tartozik, hiszen nem történt gazdasági növekedés." Rávilágított, kitörési pontot jelentene, ha „nyugat felé" épülnének ki olyan utak, amik előremozdítanák a fejlődést.
Önért - Schiffer és Marton: Kanizsa jövőjére fókuszálva
Marton Istvánnal, az Önért polgármesterjelöltjével tartott közös sajtótájékoztatót Schiffer András, az LMP elnöke.
- A fideszes korifeusok azzal bolondítják az országot, hogy akkor lesz fejlesztés egy városban, ha hozzájuk hűséges döbrögiket választanak. Túl azon, hogy az ilyen útszéli zsarolás mennyire súrolja a büntetőtörvénykönyv határait, és mennyire aljas, Nagykanizsán még nevetséges is -mondta elöljáróban Schiffer. Kijelentve még azt is, hogy mivel az elmúlt négy évben fideszes vezetés volt a városban, így nem sok jót láthatott Kanizsa.
- Nagykanizsa fejlődése Marton István polgármester úrhoz kapcsolódik - hangsúlyozta, azt is, hogy ők „nem a szalagátvágásokra''", a „presztízsberuházásokra koncentrálnának, hanem - többek közt - a fenntartható közösségi közlekedésre, az infrastruktúrára és az életkörülmények jobbítására.
- Nagykanizsán másnak kell lennie a politikának - vette át a szót Marton István, hozzátéve: lényegi változás szükséges ahhoz képest, mint ami az elmúlt négy évben volt.
Majd azt vázolta az Önért jelöltje, a korábbi esztendőkben mennyi pénz jött a városba. Ami -elmondása szerint - jóval több, mint ami mostanság jön.
MSZP: Szakmai program helyett Cseresnyést támadta Fodor, Gondi 3000 főt befogadó sportcsarnokot ígér
- Szakmai programomat akartam a nyilvánosság elé tár-
ni, ám az önkormányzat működése mindezt felülírta - jelentette ki Dr. Fodor Csaba, az MSZP polgármesterjelöltje szerdai sajtótájékoztatóján, melynek során bemutatkozott szocialista képviselőtársa, Gondi Zoltán is, választási törekvéseivel.
Elsőként Dr. Fodor Csaba szólalt fel. Mint elmondta, Cseresnyés Pétert formálisan is be kellene költöztetni majd a hivatal épületébe Dénes Sándor mellé, hogy a jelenlegi alpolgármester mindig szem előtt legyen.
- A város ''98 óta biztosít önálló irodát az egyéni országgyűlési képviselőinek a Rozgonyi utca 1-ben, így Cseresnyés esetében is. Azonban ez a helyiség messzebb van a polgármesteri irodától és feltűnő is lenne, nap mint nap bemennie Cseresnyés Péternek - a választások után - Dénes Sándorhoz, utasításokat osztogatni - hangsúlyozta Fodor Csaba.
Majd Gondi Zoltán, a 9. választókörzet szocialista képviselőjelöltje szólt, s mutatta be programját. Elmondta, három területre fordítana kiemelt figyelmet, amennyiben a grémium tagja lesz.
- Nagykanizsán egy 3000 fős tornacsarnokot építtetnék, egyúttal fel is újíttatnám a korábban bezárt sportlétesítményeket. Továbbá a városi strandfürdő területét egy termálmedencével bővíteném. Valamint - ami a legfontosabb -mindig, mindenben képviselném a választók érdekeit. Nem „Néma Leventeként", mint a két jelenlegi kiskanizsai önkormányzati képviselő - szögezte le Gondi Zoltán.
Dénes Sándor
az együttműködésre törekszik
A megszólítottság okán lapunk megkérdezte a jelenlegi városvezetést, hogy mi a véleménye a sajtótájékoztatón elhangzottakról. Karádi Ferenc alpolgármester így összegezte mondandóját:
- Nem látják, nem tudják, így aztán nem is érthetik Dr. Fodor
(folytatás a 10. oldalon)
10
Kanizsa - Kampány
2014. október 9
(folytatás a 9. oldalról)
Csabáék, hogy a kanizsai FIDESZ-KDNP frakció négy éves városvezetésének minden eleme a nyugodt, kiegyensúlyozott és célratörő munkát hivatott szolgálni. Nincs küzdelem, nincs veszekedés, de van építő csapatmunka, amelyet pontosan így szeretnénk továbbfolytatni városunkban. Bebizonyosodott az elmúlt időszakban, hogy ennek a szemléletnek van a legnagyobb támogatottsága a város polgárai részéről és az is kézenfekvő, hogy a leghatékonyabb érdekérvényesítés is ezzel a módszerrel érhető el a várospolitikai elképzelések támogatása érdekében kormányzati szinten. Dénes Sándor polgármesterjelölt nem harcolni akar a választókörzet országgyűlési képviselőjével, Cseresnyés Péterrel, mint ahogy azt a szocialisták szeretnék, hanem együttműködve, ha kell a segítségét igénybevéve képzeli el a következő évek városvezetését.
Dr. Fodor Csaba elképzeléseibe lehet, hogy nehezen illeszthető be ez a szemlélet, de bízunk abban, hogy a város választópolgárai a FIDESZ-KDNP jelöltek szándéka szerinti, a nyugodt építkezés mellett fognak dönteni október 12-én.
Fidesz-KDNP: Egy kívülálló számára nem lehet kétséges a váasztások kimenetele
A fenti kijelentést a Dénes Sándor polgármesterjelölt mellett kampányoló Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke tette azon a sajtótájékoztatón, amelyet Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, polgármesterrel, valamint Dénes Sándorral közösen tartottak az önkormányzati választásokkal kapcsolatban.
Köszöntő szavaiban Cseresnyés Péter elmondta, mind az országgyűlési, mind az európai par-
lamenti választásokon nagy sikert ért el a Fidesz-KDNP Szövetség, és azt szeretnék, hogy ez a jó eredmény október 12-én folytatódna. Arra kérik a Kanizsaiakat, szavazataikkal is bizonyítsák, ha fontosnak tartják, hogy ez a kurzus vigye tovább a négy éve elkezdett munkát.
A Dénes Sándor polgármesterjelölt mellett kampányoló Bánki Erik elöljáróban megjegyezte, egy kívülálló számára nem lehet kétséges a választások kimenetele, mert a város egy fantasztikus fejlődésen ment át az elmúlt négy évben. Elég az Erzsébet térre, a több milliárdos kórházfelújításra, és a munkahelyeket biztosító ipari park fejlesztésére gondolni. Az elmúl 4 év sikereiben közrejátszott az is - tette hozzá, hogy Cseresnyés Péter személyében olyan polgármestere volt a városnak, aki országgyűlési képviselőként megtalálta az utat a kormány valamennyi miniszteréhez, és kapcsolatrendszerével eu-s és központi költségvetési támogatást tudott hozni a fejlesztésekhez. Az teszi jól, aki a folytatásra szavaz -hangsúlyozta, mert Dénes Sándor polgármesterségével egy olyan új öt éves ciklus nyílhat meg a város előtt, amelyre büszkén emlékezhetnek a lakói.
Az elmúlt időszakban, 2010 után még a Gyurcsány kormány által összerakott fejlesztési terv mentén tudtak haladni. Sajnos Brüsszel nem járult hozzá az érdemi változtatásokhoz, és így történhetett meg az a csúfság, hogy hét év alatt, a közel 8 ezer milliárd forintból mindössze 16 százalék forrás fordítódott vállalkozásfejlesztésre, munkahelyteremtésre. Ezen a nemzeti együttműködés kormánya változtatott, és most egy olyan program áll Magyarország előtt, amelyben 60 százalékkal szerepel ez a kiemelt terület. Mindemellett duplájára nőtt a kutatás-fejlesztési források köre, ami olyan technológiák telepítésének felgyorsítását teszi lehetővé, amely a teljes magyar gazdaság versenyképességét hivatott javítani a következő években. Természetesesen szükség van a klasszikus ipari termelésre is. Magyarország kifejezett célja a következő 7 éves időszak fejlesztéseivel, hogy - a lakosság arányához számítva és a mezőgazdasági szintjéhez mérten -, Európa legerősebb ipari termelését tudja adni. Ennek a jelei ma is jól láthatók. Nagyon sikeres 7 éves időszak előtt állunk, melyben kulcskérdés,
hogy a kormány mellett milyen önkormányzati vezetők vannak. A megyei jogú városoknak önálló fejlesztési keretük van, ami Nagykanizsa esetében 7,S milliárd forint, s elköltését saját maga határozhatja meg. A következő önkormányzati ciklusban egy olyan fejlesztési időszak jöhet a város történetében, melyre büszkén emlékezhetünk vissza valamennyien.
Az elhangzottakhoz Dénes Sándor hozzátette: folytatni
szeretnék az elmúlt években elkezdett munkát, de ezt csak úgy lehet, ha megnyerik a választást Nagykanizsán. Reméli, minél több pénzt lehet megszerezni a kormánnyal, a megyével, a képviselőkkel és az itt élő emberekkel együtt, mert abban az esetben munkahelyeket tudna teremteni a város, melyet programjában első helyre tett Dénes Sándor polgármesterjelölt.
Hivatalos polgármesterjelöltek
Bodó László
DK - Együtt-PM
Dénes Sándor
Fidesz - KDNP
Dr. Fodor Csaba
MSZP
A
Gábris Jácint
Jobbik
Marton István
ÖN-ért
Vizvári József
Független
NEMZETISEGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRA EDDIG NYILVÁNTARTÁSBA VETTEK NÉVSORA

Horvát Vargovics József Arpádné MGHE-MHE-OM - HBT
Horvát Havasiné Andrasek Magdolna MGHE-MHE-OM - HBT
Horvát Fekete Zsuzsánna MGHE-MHE-OM - HBT
Horvát Proszenyák Zsolt István MGHE-MHE-OM - HBT
Német Wittmann Károly NNOVZMSz
Német Dr. Lancsák Eszter NNOVZMSz
Német Lancsák József Ferenc NNOVZMSz
Roma Nagy József György LUNGO DROM
Roma Lakatos Ferenc LUNGO DROM
Roma Horváth János LUNGO DROM
Roma Lendvai Ferenc ANOSZTRU Egyesület
Roma Orsos Vendel LUNGO DROM
Roma Horváth János ANOSZTRU Egyesület
Roma Horváth Zoltán LUNGO DROM
Roma Váradi Istvánné ANOSZTRU Egyesület
Roma Teleki Lászlóné ANOSZTRU Egyesület
2014. október 9
Kanizsa - Választás 2014
ii
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2014. október 12. ZALA megye - Nagykanizsa
polgármesterjelöltek Somoskeőy István EGYÜTT-DK 7 Jerausek István Péter
8 Karádi Ferenc Gyula
Jelölt neve Jelőlő csoport 06. számú választókerület 9 10 Szőlősi Márta Piroska Tóth Nándor
Dénes Sándor FIDESZ-KDNP Bizzer András FIDESZ-KDNP 11 Boa Sándor
Marton István ÖNÉRT Táborfi Károly ÖNÉRT 12 Dr. Matoltsyné
Orooo Imro püggotlon jolölt (olutaaitva) Vlasics Tamás JOBBIK Dr. Horváth Ágnes Éva
Vizvári József Független jelölt Bárdosi Gábor Jenő EGYÜTT-DK
Gábris Jácint JOBBIK Dr. Fodor Csaba MSZP ONERT jelöltjei
Bodó László Sándor EGYÜTT-DK
Dr. Fodor Csaba MSZP 07. számú választókerület 1 2 Marton István Baj József
egyeni r r Gyalókai Zoltán Bálint FIDESZ-KDNP 3 Csizmadia Tibor
„ Csizmadia Tibor ÖNÉRT 4 Polai József
választókerületi Kovács József JOBBIK 5 Horváth István
jelöltek Korpics Krisztián MSZP 6 Táborfi Károly
Bogár Ferenc EGYÜTT-DK 7 Glavák Zoltán József
Bicsák Miklós
Jelölt neve 01. számú választókerület Jelőlő csoport 08. számú választókerület Karádi Ferenc Gyula FIDESZ-KDNP 9 10 11 Vass István Kisgyura János András Szakács János
Vass István ÖNÉRT 12 Kulik István Zsolt
Dr. Erdős László FIDESZ-KDNP Piskor József Zoltán Független jelölt
Bicsák Miklós ÖNÉRT Sajni József Független jelölt MSZP jelöltjei
Tüttő István MSZP Berta Krisztián JOBBIK
Tóth László EGYÜTT-DK Oraoa Imro püggotlon jolölt 1 Dr. Fodor Csaba
Molnár Gyula JOBBIK 2 Böröcz Zoltán
Őri Sándor MSZP 3 Gondi Zoltán János
02. számú választókerület Szányiné Kovács Mária EGYÜTT-DK 4 Tüttő István
Balogh László FIDESZ-KDNP 09. számú választókerület 5 6 Törökné Mihályfi Izabella Kalmár István
Kisgyura János András ÖNÉRT 7 Őri Sándor
Benedek Tamás Vilmos JOBBIK Tóth Nándor FIDESZ-KDNP 8 Domján András
Vincze Ferenc MSZP Polai József ÖNÉRT 9 Váradi Istvánné
Horváth Jácint EGYÜTT-DK Lengyel Miklós JOBBIK 10 Korpics Krisztián
Gondi Zoltán János MSZP
03. számú választókerület Bodó László Sándor EGYÜTT-DK EGYUTT-DK jelöltjei
Szőlősi Márta Piroska FIDESZ-KDNP 10. számú választókerület 1 Horváth Jácint
Baj József ÖNÉRT 2 Bogár Ferenc
Hofstetter Gábor MSZP Dénes Sándor FIDESZ-KDNP 3 Bodó László Sándor
Balogh Tünde EGYÜTT-DK Szakács János ÖNÉRT 4 Bárdosi Gábor Jenő
Leveli Attila JOBBIK Gábris Jácint JOBBIK 5 Szányiné Kovács Mária
Palotás Tibor János Független jelölt Domján András MSZP 6 Somoskeőy István
Ferincz Jenő Független jelölt Mészáros Miklós Lajos EGYÜTT-DK 7 Balogh Tünde
04. számú választókerület települEsi 8 9 Mészáros Miklós Lajos Tóth László
Jerausek István Péter FIDESZ-KDNP kompenzációs JOBBIK jelöltjei
Glavák Zoltán József ÖNÉRT listák jelöltjei
Finta Máté JOBBIK 1 Gábris Jácint
Kalmár István MSZP 2 Lengyel Miklós
Gelencsér Andrea EGYÜTT-DK Jelölt sorszáma Jelölt neve 3 Berta Krisztián
0S. számú választókerület Bedő György FIDESZ-KDNP FIDESZ-KDNP jelöltjei 1 Dénes Sándor 4 5 6 7 Molnár Gyula Finta Máté Benedek Tamás Vilmos Kovács József
Dr. Károlyi Attila József Független jelölt 2 Balogh László 8 Vlasics Tamás
Horváth István ÖNÉRT 3 Bedő György 9 Varga László
Habjánecz Györgyné Független jelölt 4 Bizzer András 10 Leveli Attila
Varga László JOBBIK 5 Dr. Erdős László 11 Merencsics Gábor
Böröcz Zoltán MSZP 6 Gyalókai Zoltán Bálint 12 Bali Lászlóné
12
Kanizsa - Kultúra
2014. október 9
Október 9., 16., 30. 10 és 11 óra
KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft.
Október 10-11. KANIZSA NEMZETKÖZI JAZZ- ÉS VILÁGZENEI FESZTIVÁL Október 10.
18.00 „Jazz feelings" - kiállítás Walter Gábor emlékére. Megnyitja: Wilheim Gábor, design-er. Megtekinthető október 30-ig. 19.00 Karosi Júlia Quartet 20.30 Juhász Gábor Trió 21.4S Horváth Kornél
- Átváltozások
23.00 Omar Bashir, a lant hercege Október 11. 19.00 Bágyi Balázs New Quartet
20.30 "Monk Moods" Kvartette (Svédország)
22.00 Dés László - Balázs Elemér Quartet és a Voces4 Ensemble
23.30 Németh Ferenc Group (USA)
Belépődíj: 3 900 Ft/nap. Kétnapos bérlet: 7 000 Ft www.kanizsaikultura.hu www.kanizsajazzfesztival.hu Fő támogatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap. Október 13. 18 óra "POKOLI TÖRTÉNETEKMENNYEI TÖRTÉNETEK, AVAGY KÉT ÓRAALATT A FÖLD KÖRÜL VUJITY TVRTKOVAL" Belépődíj: elővételben 1 200 Ft, az előadás napján 1 S00 Ft. A jegyek megvásárolhatók a HSMK pénztárában Október 16. 1S óra
- Városi Diákiroda MIT TUD AZ UJJAM? kézműves foglalkozás. Szobrok, plasztikák készítése hulladék anyagokból.
Október 17. 18 óra ZALA MEGYEI PRÍMA PRIMISSIMA DÍJKIOSZTÓ GÁLA
Október 1S. 10 óra NETEZZ TOVÁBB NAGYI!-KLUB - Évadnyitó
Jazzfesztiválról és őszi programokról
A 41. évébe lépő Kanizsa Nemzetközi Jazz- és Világzenei Fesztivál eseményeiről, valamint a Kanizsai Kulturális Központ őszi-téli programjairól tartottak sajtótájékoztatót a HSMK-ban. Kovácsné Mikola Mária igazgató többek között elmondta, a hagyományok mentén igyekeznek a fiatalokat is bevonni a jazz műfaj bűvkörébe.
Terveik között szerepel a középiskolások felkeresése, akiket ajándékjegyekkel csábítanak el a fesztiválra. Az intézmény őszi-téli programajánlatáról szólva kiemelte: bőséges és színvonalas kulturálódási, művelődési lehetőségeket biztosítanak a téli estékre.
A fesztivál szervezője, Gödinek Ibolya művelődésszervező az október 10-11-én zajló jazzfesztivál koncertjei sorából kiemelte: pénteken 18 órakor „Jazz feelings" címmel, a közelmúltban elhunyt Walter Gábor festőművész emlékére nyílik kiállítás. Az alkotó a Ludvig Művésztelep rendszeres résztvevőjeként gyakran látogatta a festői témával is szolgáló fesztivált. Az est 19 órakor a Karosi Júlia Quartet műsorával folytatódik. 20.30 órakor a Juhász Gábor Trió, 21.4S órakor Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész lép színpadra. Átváltozások címmel egy különleges világkörüli útra hívja a közönséget kitűnő zenésztársaival, Lantos Zoltánnal (hegedű), Orosz Zoltánnal (harmonika) és Dörnyei Gáborral (dobok). A napot Omar Bashir, a lant hercege fejezi be a koncertjével.
1-jén, szombaton 19 órakor Bágyi Balázs, a magyar jazzélet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen koncertező művészének NEW Quartetje lép fel. Őket
20.30 órakor a Norvégiából érkező „Monk Moods" Kvartette követi. Az 1992-ben alakult kvartett tenor szaxofonosa a nagykanizsai születésű Vincze Zoltán. 22 órakor a Dés László - Balázs Elemér Quar-tet és a Voces4 Ensemble lesz a fesztiválozókkal. A jazzhétvégét 23.30-kor Németh Ferenc Group (USA) zárja. Az új formáció teljesen új zenével érkezik Kanizsára. A belépőjegy ára 3900 Ft, a két napra szóló bérlet kedvezményesen 7000 forintba kerül.
Az őszi programokról Marics Zsuzsanna művelődésszervező elmondta, október 13-án 18 órakor Pokoli történetek - Mennyei történetek címmel Vujity Tvrtko médiaszemélyiség két órás „Föld körüli" utazásra viszi a hallgatóságát. A belépőjegyek ára elővételben 1200, míg a helyszínen 1S00 Ft. A felnőtt színházi bérleti ajánlatok között minden műfaj megtalálható. A régi klasszikus sikerfilmek a színpadon is megállják helyüket. Ilyen lesz A szív hídjai és a Római vakáció színmű, valamint a Csodálatos vagy Júlia zenés színház két részben. A Hevesi bérletben A szív hangjai mellett Márai Sándor Eszter hagyatéka című érzéki megemlékezés, Neil Simon Mezítláb a parkban című komédia, a Hegedűs a háztetőn musical, és Shakespeare Szentivánéji álom című vígjáték várja a közönséget a Nemzeti Színház előadásában.
A Bródy bérletben a Római vakáció mellett a Mese habbal vígjáték, Szerelmek az égből romantikus komédia, Piszkos Fred a kapitány és a Svejk szerepel.
A Rátkai bérletben a Csodálatos vagy Júlia mellett a Bagoly és Cica színmű, a Bolond lány komédia, A három testőr zenés kalandjáték, valamint az ExperiDance Produk-
ció és békéscsabai Jókai Színház produkciója: Frank Sinatra - A hang című musical látható neves színészekkel.
Az Ifjúsági bérlet előadásain Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Maurice Maeterlinck A kék madár és Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című művét láthatják az érdeklődők. A jegyek és bérletek vásárlásához a Kanizsa mellett sokféle szabadidős kártyát és utalványt fel lehet használni.
A gyermekszínházi előadások kínálatát Horváthné Gelencsér Edit művelődésszervező ismertette. A bérletek ára nem emelkedett idén, talán ennek is köszönhető, hogy szinte már alig kapható. Az első előadás november 4-S-én Csukás István -Bergendy István Süsü, a sárkány című zenés mesejátéka lesz a budapesti Fogi Színház előadásában.
A népszerű Családi hétvégét idén is megrendezi az intézmény október 24-2S-én, valamint december 13-14-én. Októberben kézműves foglalkozások és kiállítás, gyermek és felnőtt táncház, OPEN Friday party, népzene és az Alma Együttes várja a KKK három intézményébe a családokat.
A lélek rejtelmei címmel három -családról, kapcsolatokról, önfejlesztésről szóló - előadást tartanak a HSMK-ban. November 10-én dr. Vekerdy Tamás pszichológus a Kamaszkor körül? című előadását hallgathatják meg a téma iránt érdeklődők. Decemberben dr. Buda László orvos, pszichológus, míg januárban dr. Almási Kitti pszichológus lesz a vendége az intézménynek.
November S-én indul útjára az I. világháború 100. évfordulójával kapcsolatos rendezvénysorozat, melynek programjait a Városi Diákirodával közösen állították ösz-sze. A programok sorában lesz huszártörténeti kiállítás, rendhagyó történelemóra dr. Tőkéczki Lászlóval, az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékének vezetőjével. A Kákics népzenei együttes „Ferenc Jóska fújatja a trombitát" címmel katonadalokat ad elő. A sorozatot vetélkedő zárja a középiskolás tanulók számára. November 11-én 19 órakor Dalok régről és nemrégről címmel Presser Gábor szerzői estjén Szabó Tamással és Falusi Marian-nal is találkozhatnak a rajongóik.
B.E.
2014. október 9
Kanizsa - Ez+Az
13
állás - állás - állás
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Óvodapedagógus szakirányú megegyezés szerint
Gyártás előkészítő középfokú megegyezés szerint
Értékesítő szakirányú megegyezés szerint
Faipari technikus, gyakornok szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Bútorasztalos, gyakornok szakirányú megegyezés szerint
PLC programozó középfokú megegyezés szerint
CNC programozó technológus szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Faesztergályos szakirányú megegyezés szerint
Preparátor középfokú megegyezés szerint
Varrómunkás szakirányú vagy 8 ált. megegyezés szerint
Takarító 8 általános megegyezés szerint
Szennyvízcsatorna építő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
romAn-francia [ró (eugene) tv-kellék kapa-oohany
japAn közmondás 21 T TARTÓ rendszeres szerviz ilyen sapka is van
pajtás kezdeti bók! belgium autójele adriai horvát sziget
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ k
öltözetetAt. vizSgAlö ▼ ► gyerünk! auto. angolul ► 1
► sp konkvisztádor sopron része ► f
mozi id szóval ► portugál [ró volt ► T
í német nekesnű zenei STlLUS
némAn Átoson? bíbelődik ► ordas német kapus (olivér) táhgyrag fecsegés >
► ▼ kannában van! • szén és oxigén
gyomnövény orosz repülög.
csonttöredék! ► görög betű ► T bács-k m. község '' T
húz félig SIET!
FÉLSZ! ► legendás hazai punkbanda oarabol ► RÉGI ivóedény ► ▼
tasli csendes
► T híres musical c.o. ►
folyadék vlzi sport
ipari növény ► régi sülymért. helyez, rak ▼
avilag .tetejr romai 650
iglö ceotkumw ► évszak sport. szermárka ► f mohácsiszigeti helység élenAlló T ►
szalagcsokor
▼ ÉOESVlZI hal részben lenövesztf ► ▼
azonnal. népiesen ► ▼ félvAlli KIS Vfz- folyAs betegség jele fordítva -vA pArja
balzsa-mozás ▼ somogyi helység Atmérö jele
Mn l e T római 1000 ►
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Ha nincs megelégedve a teljesítményével, nem kell azonnal másra kacsintgatnia, és mástól várni mentőövet a saját gondjai megoldására. Szálljon magába, és némi önkontroll alapján fogjon hozzá a teendőihez.

IV.20.-V.20. Bika
Nem kell mindjárt drága ajándékokra gondolnia, ha meg akarja örvendeztetni a szeretteit. Egy nyugalmas, szép nappal is meg lehet lepni őket. Ne feledje, a szeretet a legfontosabb.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Sokan becsülik családjában a kitartása miatt. A türelmére azonban fokozottabban szüksége lesz a közeljövőben, mert a pénzügyi gyarapodásra várnia kell néhány hetet. Avárako-zási időt üsse el humorosan, mert megéri.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Egy hosszantartó románc folytatását ígérik a csillagok. Kerüljön el minden idegességgel járó eseményt, hisz minden földi jóval elárasztják az égiek, és megengedhet magának minden fényűzést.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha úgy érzi, zátonyra futott a kapcsolata, és nem érez semmiféle motivációt a folytatásra, minél előbb váljanak el útjaik. Történjen mindez harag nélkül, békésen, és keresse tovább a boldogságot.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Elképzelhető, hogy a hétvégén próbára teszi valaki a kitartását. Hárítsa el magától a tréfás, ám mégis bosszantó trükköket, és tegyen úgy, mintha semmi sem történt volna. Fogyasszon sok gyümölcsöt, és fagylaltozzon kedvére.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Ha egyhangúan telnek a napjai, ne csak a párjától várjon megújulást. Legyen ön a kezdeményező fél, és hívja meg például egy cukrászda teraszára, ahol mód nyílhat egy tartalmas beszélgetésre is.
W
X X.23.-XI.22. Skorpió
Szívügyi problémák nem nehezítik meg a mindennapjait. Nem lesz egyetlen szabad órája sem a hétvégén. Mozgáshiányra sem lesz panasza, mert ha akarja, a család apróságaival önfeledten hancúrozhat.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
A változékony időjárás feszültséget okozhat magánéletében. Nem árt, ha ellenőrzi, mit végzett el eddig, és még mit kell megtennie a rossz idő beálltáig. A bolygóállások arra ösztönzik, keresse a kalandos éjszakákat.

XII.22.-I.20. Bak
Ha teheti, járjon többet társaságba, és szórakozzon. Viselkedjen úgy, ahogyan a szíve diktálja. Legyen önmaga, és ne foglalkozzon azzal, hogy miként tud megfelelni mások elvárásainak.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Ne csak a Vénusz bolygótól várja el, hogy meghozza önnek a boldogságot. Ha nem megy minden gördülékenyen ön körül, és hiányzik a családi tűzhely melege, nézzen körül. Vegye észre a szép dolgokat.
<>11.20.-111.20. Halak
Ha szükségét érzi, változtasson az otthoni napirendj én. Ha netán elront valamit, j avít-sa ki minél előbb. A munka, a tevékenykedés helyett fogadjon vendégeket és lazítson. Idézzék fel a közös sikereiket.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2014. október 9
U23-as bajnoki cím a klub arany oldalaira
Az Újpesti TE judo-csarnoka adott otthont az U23-as korosztály cselgáncs magyar bajnokságának és a Nagykanizsai Judo KlubRöntgen Kanizsa színeit Mihovics Szabina képviselte 63 kg-ban.
A súlycsoportba összesen hatan mérlegeltek és Szabina (képünkön a dobogó tetején) erőnyerőként rögtön a döntőbe jutásért küzdhetett, ahol ellenfelén egy waza-ari értékű dobást hajtott végre, ami elég is volt a mérkőzés megnyeréséhez. A fináléban küzdelmes mérkőzésen sikerült felülkerekednie ellenfelén, így a nap végén megérdemelten került aranyérem a nyakába.
- Szabina teljesítményével elégedett vagyok, harciasan küzdött és fejben is nagyon összeszedett volt ezen a napon - fogalmazott edzője, Hóbár Péter. - Büszkék vagyunk rá és nagyon örülünk, hogy egyesületünkben történelmet írva megszerezte sportolónk az első magyar bajnoki címet.
A Zala Megyei Díjugrató Bajnokság újabb nagykanizsai fordulóját, egyben döntőjét bonyolítot-
Jól vették az akadályokat
ták a Csónakázó-tónál. A verse-
Köszöntötték Lubics Szilvát A kanizsai sportotó tulajdon
képpen megvédte a női mezőnybeli elsőségét, hiszen 2011 után 2013-ban is győzött a majd 2S0 kilométeres távon Athén és Spár-ta városa között. A köszöntés
után következhetett egy kötetlen beszélgetés élménybeszámoló formájában, melyből kiderülhetett, hiába a rutin, a megmérettetés könnyebb attól nem lesz a verseny, mindig egy újabb kihívás a rajtolók számára.
Lubics Szilvia számára olyannyira, hogy az idei verseny zárultával már az ő elért idő-
nyen S7 start volt, 2S lovas nevezett 30 lóval, 12 egyesületet képviselve.
A záró kanizsai forduló eredményei. B/0 nyitott: 1. Agg Béla (Olympic nevű lován; Katafai Lovas SE), 2. Balogh Dániel (Bob Herceg Tifani n.l.; Várkapitány LTE), 3. Bujtor Roland (Sóhaj n.l.; Pro Equus Lovas Klub). B/Ia stílusverseny kezdő lovasok: 1. Dömötör Doren (Twist n.l.; Pro Equus LK), 2. Papetti Daniella (Camel n.l.; Várkapitány), 3. Vörös Gergő (Szandra n.l.; Gyűrűs-Gidrán Egyesület). B/Ic nyitott: 1. Balogh Dániel (Bob Herceg Tifani n.l.), 2. dr. Bartos Ádám (Rita n.l.; Kinizsi SK Gyenesdiás), 3. Németh Hajnalka (Sába n.l.; Pro Equus).
B/2 ifjúsági: 1. Kovács Georgina (Clintus n.l.; Pro Equus), 2. Novin-szky Petra (Lux n.l.; Kinizsi SK). B/2 nyitott: 1. Németh Hajnalka (Florens n.l.), 2. Finta Géza (Dorka n.l.; Kinizsi SK), 3. Takács Viktória (My Lord n.l.; Toledo LE). B/4 nyitott: 1. Balogh Alexandra (Scarlet n.l.; Kerka-menti Ifjúsági és Szabadidő Egyesület), 2. Agg Viktória (Lauretta n.l.;
Ünnepélyesen is köszöntötték városunk vezetői, Cseresnyés Péter polgármester és Dénes Sándor alpolgármester a görögországi ultramaratoni verseny, a Spartathlon idei női győztesét, dr. Lubics Szilviát.
eredményét tüntethetik fel a legjobbként a hölgyek mezőnyében.
P.L.
Katafai LSE), 3. Bujtor Roland (Diamond du Rouet n.l.). Derby: 1. Bujtor Roland (Clintus n.l.), 2. Finta Géza (Csabi n.l.), 3. Egyed László (Dalco-ria n.l.; Kanizsa Lovasklub).
A 2014. évi megyei díjugrató bajnokság végeredménye. Kezdő lovasok bajnoksága: 1. Dömötör Doren
Hajnalka (Sába n.l.), 2. Györe Alexandra (Gidrán Széplány n.l.; Gyűrűs-Gidrán Egyesület). Ifjúsági lovasok bajnoksága: 1. Novinszky Petra (Lux n.l.), 2. Kovács Georgina (Clintus n.l.). Felnőtt lovasok bajnoksága: 1. Bujtor Roland (Diamond du Rouet n.l.), 2. Finta Géza (Csabi n.l.),
(Twist n.l.), 2. Borzai Melitta (Dolli n.l.; Gyenesdiási Lovassport Egyesület), 3. Vörös Gergő (Szandra n.l.). Kezdő lovak bajnoksága: 1. Németh
3. Kovács Emese (Koheilan Karsaly n.l.; Gyűrűs-Gidrán Egyesület).
P.L.
ingatlan
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693-351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közművesített telek bontandó kicsi házzal.
Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)
szolgaltatas
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)
Gombaismereti tanfolyam indul a Kanizsa és Környéke Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület szervezésében 2014. október 18-án. Bővebb információ. Tel: 06-20-9208-568 (7675K)
allas
Mosonszolnoki járműalkatrész gyártó megbízónk részére keresünk mechanikai gépösszeszerelői (operátori) munkakörbe dolgozózat főállású munkaviszonyban, azonnali kezdéssel. Ajánlatunk: versenyképes jövedelem, bérenkívüli juttatás, szállás térítésmentesen, utazási költség térítés, hosszútávú, biztos megélhetés. Érd.: 0620-929-7356 (7674K)
Q Véradás
2014.10.14. (kedd) 10:30 - 13:00
Vöröskereszt - Nagykanizsa Sugár u 14:30 - 17:00 Rózsa óvoda Nk. 2014.10.16. (csütörtök) 08:3013:00 Batthyány Lajos Gimnázium
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autó üveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5, Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
2014. október 9
Kanizsa - Sport
15
Kitartóak voltak
Múlt vasárnap a IX. Kanizsai Futófesztivál keretében 10, 21, valamint 50 km-es távon indultak futók a kiskanizsai Szent Flórián térről, hogy teljesítsék a maguknak kitűzött célt bajcsai, fityházi, illetve murakeresztúri fordulókkal.
Eredmények. S0 km, férfiak: I. Rudolf Tamás 3:39:54 óra, 2. Fe-
hér László 3:47:33, 3. Hegyháti Máté 4:20:03. Szenior: I. Ács László 4:03:59.
10 km, férfiak: I. Vránics Álmos 39:26 perc, 2. Vránics László 40:15, 3. Szabó-Thomka Dániel 40:31. Nők: 1. Dér Katalin 50:59, 2. Pölcz Adrienn 52:21, 3. Vránicsné Deák Ildikó 53:04. Férfi szenior: 1. Lelkó Attila 39:26, 2. Benedek János 47:35, 3. Millei József 54:36. Női
szenior: 1. dr. Vásárhelyi Éva 49:12,
2. dr. Rácz Erika 49:24, 3. Olaszné Slánicz Anikó 57:23.
21 km, férfiak: 1. Kovács Tamás 1:26:39, 2. Vaska Kálmán 1:30:36,
3. dr. Imreh András 1:35:46. Nők:
1. Németh Lilla 1:38:45, 2. Bor-sosné Nagy Mónika 1:51:48, 3. Krihó Zsuzsanna 1:52:11. Férfi szenior: 1. Varga László 1:49:04,
2. Kővágó Károly 1:56:10, 3. Jagarics istván 2:01:10. Női szenior: 1. Paál Éva 2:03:04, 2. Spillen-berg Éva 2:18:28, 3. Horváth Judit 2:18:47.
50 km, férfi páros: 1. Csili Team 3:50:07, 2. Csisztrárok 5:10:48. Női páros: 1. Páratlan páros 4:36:17.
Alsós: Rozgonyis kiscsajok 26:38, 2. Sáska fiúk 29:21, 3. Fürge Mókusok 30:56. Kis felsős: 1. Ligeti futók 23:23, 2. Keresztúri reménységek 24:55, 3. Rozgonyis csajok 25:52. Nagy felsős: 1. Kiskanizsai csajok 27:50. Nyílt: 1. Bandi és a csajok 27:26, 2. Keresztúri nagyasszonyok 27:40, 3. ManaGEment 27:44.
P.L.
Még veretlenek a focista hölgyek
Nagykanizsai TE 1866 (7.) -Pécsi MFC (6.) 2 -2 (2-2)
NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, 1. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Lakics P. (Csóra, Husz G.). G.: Hozlár (13., 40.), illetve Csötönyi (28.), Eigner (32.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa D., Somogyi, Szabó Zs., Horváth E., Kanizsai D., Tarsoly K., Takács D., Buczkó, Szollár, Hozlár (Halász, 46.). Vezetőedző: Benedek József.
Az előző idénybeli hatodik nagykanizsaiak a „nyugatiak" bronzérmesét fogadták, s bátran kezdtek, amit jelzett, hogy Hozlár Edina révén a vezetést meg is szerezték. Utána is ígéretesen szövögették támadásaikat a hazaiak, bár a megszerzett előny mintha őket zavarta volna meg jobban. Az élvezetes meccsen a vendégek sem spóroltak az energiájukkal, két találatukra azonban Hozlár válaszolni tudott még az első félidő hajrájában. A második játékrészben Benedek József együttese valamelyest visszaállt, de ellencsapásokkal továbbra is veszélyesek tudtak lenni. Ugyan a vezérelv az volt, az egy pont jobb, mint a semmi, a találkozót végül a jól szűrő kanizsa-
iak is megnyerhették volna.
Soproni FAC (10.) - Nagykanizsai TE 1866 (4.) 2-3 (2-1)
Női NB II Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 2. forduló. Sopron, 100 néző. Vezette: Kozári (Pék, Locsmándi). G.: Szőke (25.), Sabján (27.), illetve Buczkó (8.), Hozlár (52.), Szollár (69.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa D., Kanizsai D., Takács D. (Halász, 58.), Szollár, Somogyi, Hozlár, Tarsoly K., Szabó Zs., Buczkó, Tarsoly A. (Vittman, 46.). Vezetőedző: Benedek József.
A hosszú utazás nem tett jót a vendégek játékának, hiszen nehezen vették fel a ritmust, s ez még akkor is igaz, ha viszonylag korán meg is szerezték a vezetést. Nem volt tehát meggyőző a dél-zalaiak produkciója, igazán folyamatos futball nem alakult ki részükről és a hazaiak két pontrúgásból fordítottak is a félidő derekára. A második játékrészben Benedek2Józsefszerkezetet is váltott együttesénél, kompaktabb, egységesebb játékot kért labdarúgóitól, így futott aztán végig két olyan kontra is Szollár Bernadettéktől, mellyel megfordították a találkozó állását és ér-
tékes három ponttal gazdagodott az NTE.
Nagykanizsa TE 1866 (3.) -DAC Unió FC (6.) 3-0 (2-0)
Női NB II Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, meccs a 4. fordulóból. Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Varga P. (Sipos K., Molnár K.). G.: Szollár (4.), Hozlár (13., 66.)
NTE: Balassa Sz. - Tarsoly K., Balassa D., Takács D. (Vittman K., 87.), Somogyi, Szabó Zs., Kanizsai D., Buczkó, Horváth E., Szollár, Hozlár (Tarsoly A., 75.). Vezetőedző: Benedek József.
A múlt szezonban mindkétszer vereséget szenvedett az NTE a győriektől, de így is a három pont megszerzése volt a cél hazai oldalon. Jobban nem is kezdhették volna a meccset a vendéglátók, hiszen Szollár Bernadett már a 4. percben vezetést szerzett, amit Hozlár Edina röviddel később meg is duplázott. Jobbak voltak a hazaiak, akiknek mégis jól jött a szünet. A második játékrészben már inkább a biztonságon volt a hangsúly az NTE részéről, Hozlár második gólja azonban végleg eldöntötte a találkozó sorsát.
P.L.
Határozottak voltak
Mecseknádasdi Spartacus SE (9.) - Nagykanizsai Izzó SE (8.) 21-28 (12-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 3. forduló. Mecseknádasd, 50 néző. Vezette: Fogl, Tomkovics.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 6, Molnár L. 1, Musits N. 10, Tom-pek 2, Kiss G. 5, Csató. Csere: Kovács B. 2, Senger D. 1, Nagy B. 1. Edző: dr. Woth Péter.
A vendégek már az elején tudatosították, csak a győzelem elfogadható számukra az előző szezon bronzérmesének otthonában és jó védekezéssel, valamint gyors támadásokkal operáltak. A mecseknádasdiak a félidő végére zárkóztak fel és a második játékrész derekáig tartották magukat.
Az utolsó negyedórára aztán az Izzó megemberelte magát, Tóth Ákos a kapuban remekül teljesített, az ellenfél lövéseit sorra hárítva dobta támadásba csapattársait, akik értékesítették is a lehetőségeket. A 48. perctől a kanizsaiak zsinórban lőtt 9 góljára a hazaiak csak kettővel tudtak válaszolni.
Dr. Woth Péter: „Az első félidőben kiegyenlített játék folyt, felváltva vezettek a csapatok, mi támadásban hibáztunk többet. A második játékrész elején volt néhány bizonytalanság még játékunkban, de fokozatosan felőröltük ellenfelünket, és szebbnél szebb találatokkal végül biztosan szereztük meg a győzelmet."
Jól sikerült kezdés
Tatai SE - Kanizsai Vadmacskák SE 56-112 (22-36, 11-26, 1430, 9-20)
Amatőr NB Nyugati csoport női kosárlabda-mérkőzés, 1. forduló. Tata, 100 néző. Vezette: Sentényi, Konrád.
Kanizsa: Fekete Cs. (27/9), Fuisz (9/3), Nagy D. (12), Hegyi (16/9), Kardos (4). Csere: Horváth E. (13), Bernáth (8), Herman (17/3), Karancz (2), Székely (4), Buti. Edző: Zsámár Krisztián.
Fekete Csilla és Hegyi Vivien hárompontosaival már az első negyed közepén tetemes előnyre tett szert a Vadmacskák SE. A második negyedben is folytatódott a sorozat (Horváth Enikő és Herman Aliz volt ponterős), így fokozatosan nőtt a különbség a két együttes között. A mérkőzés teljes egészében érvényesült a kanizsaiak fizikai és technikai fölénye, így biztosan nyerték a találkozót a vendégek.
Kanizsa - Fizetett politikai hirdetés
2014. október 9.
/ ■
1


4 * 111
Dr. Erdős László képviselőjelült 1. választókörzet
Jerausek István képviselőjelölt U. választókörzet
Bizzer András képviselőjelölt 6. választókörzet
&
Karádi Ferenc képviselőjelölt 8. választókörzet
y/DÉNES SÁNDOR
polgármesterjelölt képviselőjelölt 10. választókörzet
FIDESZ
CSAK A FIDESZ
Szőlősi Márta képviselőjelölt 3. választókörzet
Balogh László képviselőjelölt 2. választókörzet
BedŐ György képviselőjelölt 5. választókörzet
Gyalókai Zoltán képviselőjelölt 7. választókörzet
Tóth Nándor képviselőjelölt 9. választókörzet
OKTOBER12
AJANLATUNK
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVI. évfolyam 34. szám 2014. október 16.
Horváth Jácint Marton István
EGYÜTT-DK ÖNért
kompenzációs lista kompenzációs lista
■dor a FIDESZ -tt Nagykanizsa ú
Dr. Erdős László
FIDESZ-KDNP I. választókerület
Balogh László
FIDESZ-KDNP 2. választókerület
Szőlősi Márta
FIDESZ-KDNP 3. választókerület
Jerausek István
FIDESZ-KDNP 4. választókerület
Bedő György
FIDESZ-KDNP S. választókerület
Bizzer András
FIDESZ-KDNP 6. választókerület
Gyalókai Zoltán
FIDESZ-KDNP 7. választókerület
Karádi Ferenc
FIDESZ-KDNP 8. választókerület
Tóth Nándor
FIDESZ-KDNP 9. választókerület
Dénes Sán jelöltje lett
Nagykanizsán minden egyéni választókerületben a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje nyert a hétvégi önkormányzati választásokon. Dénes Sándor, eddigi alpolgármester szintén befutó lett a polgármesterjelöltek között. A lapzártánkkor még nem hivatalos eredmények szerint a polgármester mellett kilenctagú egyéni képviselőkből álló frakció fog működni. Ok körzetek szerint Dr. Erdős László, Balogh László, Szőlősi Márta Piroska, Jerausek István Péter, Bedő György, Bizzer András, Gyalókai Zoltán Bálint, Karádi Perenc Gyula és Tóth Nándor. A tizes számú körzetet Dénes Sándor nyerte, de polgármestersége miatt csak e tisztségében szavazhat, körzeti képviselőként nem. A tizennégy tagú testület tagja lehet még a kompenzációs listákról dr. Podor Csaba (MSZP), Gábris Jácint (JOBBIK), Horváth Jácint (EGYÜTT-DK) és Marton István (ÖNért).

1 Kanizsa — Gazdasag_2014. október is
Megindult a szakmérnöki képzés a PEN-en
tott csak meg a képzés. A tematika kidolgozásában ipari szakemberek is részt vettek, az oktatók figyelembe veszik az elvárásaikat. A szakmérnök képzésre alap műszaki diplomával vagy természettudományi diplomával rendelkezőket vártak és várnak a jövőben is. Kreativitást, műszaki gondolkodást, csoportban való dolgozás képességét várják el a diákoktól. A képzés két féléves és ez idő alatt 60 kreditet kell teljesíteniük. A szakmérnöki képzést pedig az államvizsgával és a szakdolgozat védésével zárják.
Borsos Ferenc kiemelte, a cég versenyképességének megteremtéséhez mindenképpen szükség van arra, hogy magas műszaki színvonalú termékeket készítsenek, és magas szinten nyújtsanak szolgáltatást. Ennek gyakorlati megvalósításához pedig jó szakemberekre van szükség.
Kiemelte, részben a szak bemutatására és népszerűsítésére korábban már szakmai konferenciát szervezett az egyetem által vezetett pályázati konzorcium, ahová az ország minden részéről érkeztek az érdeklődő szakemberek. A szak magyar nyelvű elindulása után a partnerek komolyan megfontolják annak a lehetőségét, hogy angol nyelven is meghirdessék ezt a nagyon speciális képzést, különösen annak a tükrében, hogy a Hidrofilt Kft.-nek előrehaladott tárgyalásai vannak ezen a területen Indonéziában és Srí Lankán.
Cseresnyés Péter polgármester az elmondottakhoz kapcsolódva
Képviseleti irodát nyitott városunkban
A lezárult felvételi után 21 hallgató iratkozott be az országosan és nemzetközileg is egyedülálló víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök képzésre a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán. A stratégiai együttműködést és a képzés részleteit Cseresnyés Péter polgármester, dr. Szálai István, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dékánja, dr. Birkner Zoltán, a nagykanizsai kampusz igazgatója és Borsos Perenc, a Hidrofilt Kft. ügyvezető igazgatója ismertette.
Dr. Szalai István elmondta, egy nagy ívű cél érdekében az önkormányzat támogatásával, a Pannon Egyetem - a Mérnöki Kar és a Nagykanizsai Kampusz szakmai tudására alapozva - a Hidrofilt Kft. bevonásával több 10 millió forint pályázati forrás felhasználásával megalkotta a Víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot. Az országosan és nemzetközileg is egyedülálló képzés 21 fővel már az idei évben indul városunkban.
A múlt csütörtökön nyitotta meg kapuit városunkban - a Fő utca 9-es szám alatt - a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felügyelt EXIM nyugat-dunántúli képviselete. Azzal a céllal, hogy a kormány exportösztönző stratégiájával összhangban az állami pénzintézet hatékony finanszírozási és biztosítási konstrukciókat szolgáltasson a magyar exportőrök számára, ezáltal támogassa külpiacra lépésüket, exporttevékenységüket, így segítve elő a munkahelyek megőrzését, valamint a foglalkoztatás növekedését.
Mint a megnyitó ünnepségen elhangzott, az ország külgazdasági stratégiájában kiemelt helyet foglal el a magyar export támogatása, vala-
- Ennek fontosságát alátámasz-sza az, hogy vízkészleteink korlátozottak. A jövő egyértelműen a vízről fog szólni globálisan is. Nagy problémákat okoz az ivóvíz hiánya - mondta a dékán.
A szakkal kapcsolatban kiemelte, az akkreditálást követően indulha-
mint az új exportpiacok felkutatása, annak érdekében, hogy a versenyképes magyar árukat és szolgáltatásokat kínáló kkv-k tovább növeljék külpiaci jelenlétüket. Az EXIM stratégiai partnerségben a hazai hitelintézetekkel a kedvezményes forrásokat minél szélesebb körben kívánja eljuttatni a vállalkozások számára. Az exportfinanszírozási konstrukciók ismertségének növelése és hatékony rendelkezésre bocsátása érdekében az EXIM Budapesten kívül több nagyvárosban nyit kirendeltséget a közeljövőben. így a vállalkozók a működési helyükhöz közelebb és hamarabb kaphatnak információt az EXIM nyújtotta exportfmanszíro-zási lehetőségekről
A kanizsai képviselet nyitó ünnepségén beszédet mondott Cse-
resnyés Péter, Nagykanizsa polgármestere.
- Nagykanizsán - az ország egyik legfontosabb nyugati kapujaként - az elmúlt években stratégiai célként tűztük ki annak a térségi központi szerepnek az újbóli elérését, amit már a XIX-XX. század fordulóján betöltöttünk, a nyugat-európai országok piacaival való kiváló kapcsolat révén. Ebben a törekvésünkben kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak azok a bankok és pénzintézetek, amelyek fő profilját elsősorban az jelenti, hogy támogassák és segítsék a hazai, és a városunkban, a térségünkben működő külföldi, vállalatokat termékeik és szolgáltatásaik külpiacokra való eljuttatásában, piacszerzésében. Az EXIM-bank nagykanizsai megjele-
kiemelte, a városnak érdeke, hogy ez a megállapodás. Ugyanis jó hírét viszi Kanizsának szerte a világban. Hozzátette, a cég együttműködése az egyetemmel megvalósítja azt a kormányzati célt, hogy a szakképzés hangsúlyozott legyen a szakképzés területén is. A szakemberek elsősorban a munkahelyen szerezzék meg a gyakorlati ismereteket és ne az iskolapadban. Végül példamutatónak nevezte az egyetem és a cég együttműködését.
V.M.
az EXIM
nésének külön örülünk, hiszen úgy gondolom, céljaink alapvetően közösek, így bizonyosan kiváló partneri viszonyt tudunk kialakítani a jövőben. - hangsúlyozta.
Fejérvári Levente, az EXIM vezérigazgató-helyettese pedig kiemelten szólt arról, hogy „az EXIM kedvezményes finanszírozást, rugalmas és kiszámítható forrást közvetít a hazai exportőröknek, elsősorban a kkv szektornak. Az idei év során összesen kilenc nagyvárosban nyitunk képviseletet, amelynek köszönhetően még több exportképes magyar vállalkozást tudunk elérni és támogatni."
A nagykanizsai képviselettel együtt az ősz folyamán összesen kilenc helyszínen nyílnak majd EXIM képviseleti irodák.
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2014. október 16
Kanizsa
Beruházás
3
Átadták az új ravatalozót Kiskanizsán
Közel 40 millió forint beruházási, és hozzá kapcsolódó 7 millió forint útfelújítási költséggel elkészült az új ravatalozó a kiskanizsai temetőben.
Az épület ünnepélyes átadásán Cseresnyés Péter polgármester, or-
szággyűlési képviselő, Dénes Sándor alpolgármester, Tóth Nándor, a városrész önkormányzati képviselője és Jáger József, a kivitelező Kanizsa Bau Kft. ügyvezetője vágta át az avatószalagot.
- E ravatalozó az ősöket, elődeinket, az ő nagyrabecsülésüket is
jelképezi. És az a közösség, amely áldoz a felmenő nemzedéknek a méltó búcsúztatására, megbecsülésére, az a közösség erős. Mert mindig az által méretik meg egy közösség, hogy miként tekint vissza, miként bánik és viseltetik tagjai és azok emléke iránt - hangsúlyozta köszöntőjében Dénes Sándor alpolgármester.
Az elkészült, mintegy 200 négyzetméter alapterületű létesítményt Tárnok Ferenc, a polgármesteri hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjának vezetője mutatta be, majd a történelmi egyházak képviselői, dr. Páhy János plébános, Deme Dávid evangélikus és Hella Ferenc református lelkész szentelték fel, illetve áldották meg a temető központjában az új ravatalozót.
B.E.
Kutyafuttatót adtak át a Péterfai utcában
Nem túlzás azt írni, a kutyás társadalom évtizedek óta várta ezt a napot. Ma valósággá vált a kutyások régi óhaja: végre birtokba vehették kedvenceikkel Nagykanizsa első kutyafuttatóját. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, városunk polgármestere, a szintén kutyás gazdi Dénes Sándor alpolgármester és Bizzer András, a Keleti városrész önkormányzati képviselője közösen vágta át a nemzetiszínű szalagot, és adta át a futtatót a szép számmal összegyűlt „első próbálkozóknak".
- Számos egyeztetésre, de mindenekelőtt erős lobbi-tevékenységre volt szükség ahhoz, hogy a mai napon a kutyás gazdik birtokba vehessék kedvenceikkel a Péterfai utca szomszédságában megépült, ezer négyzetméteres futtatót, Nagykanizsa első kutyafuttatóját - idézi fel a „létesítmény rövid történetét Bizzer András, a körzet önkormányzati képviselője. - A tervezés folyamatában még nem volt egyértelmű, hogy egy ekkora futtató fog épülni, de én az egyeztetések során folyamatosan a minél nagyobb alapterületért szálltam síkra. A végén megérte a belefektetett munkám, hiszen a Fidesz frakció támogatá-
sával elkészülhetett ez a 2,7 millió forintból megvalósult beruházás. Ez az összeg teljes egészében az ebrendészeti hozzájárulásból lett elkülönítve, ugyanis a város vezetése tartja a kutyás társadalom felé tett azon ígéretét, hogy a beszedett hozzájárulást az utolsó fillérig az állatok jólétére, a kutyatartók komfortjának növelésére fogja fordítani. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy már a tervezést is lakossági fórumok előzték meg, és a több lehetséges helyszín közül így került kiválasztásra a Péterfai utca eleje. Meghallgattam választóim azon kérését is, hogy lehetőleg minél nagyobb legyen a futtató alapte-
rülete, hiszen a kutyák így érzik igazán jól magukat. Fontosnak tartom kiemelni, hogy mind a Keleti városrész területén, mind Nagykanizsán folytatni fogjuk a kutyafuttatók építését és kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezését, amennyiben Nagykanizsa lakosságától, Fideszes képviselőtársaimmal együtt bizalmat kapunk a munkánk folytatására. Számos tervem áll készen a kutyafuttatók számának növelésére, játszóterek kibővítésére, járdák felújítására és a közvilágítási problémák megoldására - zárta mondandóját Bizzer András.
Dr. Papp Attila
Uj parkolók a keleti városrészben
Negyvenhét megújult parkolóhely a Rózsa utca 22-ben, húsz vadonatúj a Munkás utca S-7. szám alatt, 33 millió forintos beruházás: ez az idei évi mérlege a Keleti városrész parkolási helyzetének. Bizzer András, a választókörzet önkormányzati képviselője tájékoztatta lapunkat a 33 millió forintos költséggel megvalósított, a gépkocsi tulajdonosok egyik fő gondját-baját nagymértékben enyhítő beruházásokról.
- A Rózsa utca 22. szám alatti gépkocsi parkoló régebben buszmegálló funkciót töltött be - idézi fel Bizzer képviselő. - Nagyon sok lakossági visszajelzés érkezett a körzetemből, hogy legyen végre rendbetéve ez a parkoló. És ez persze nem csak egyszerűen a beállóhelyek kijelölését és felfestését, hanem az egész parkoló új-raaszfaltozását is jelentette. Sőt, mivel a mellette lévő autóbuszmegálló gyalogjárdája keskeny volt, azt is kiszélesítettük, illetve ezt a járdaszakaszt meg is hosz-szabbítottuk a lakossági kérésnek megfelelően. így most a következő járdaszakaszra teljes egészében rácsatlakozó gyalogjárdával is büszkélkedhetünk. Az emberek kívánságára láttam neki a most elkészült parkoló kilobbizásának. Fideszes képviselőtársaim támogatásával állhattunk neki a parkoló megépítésének, ami 1S,3 millió forintos összköltséggel készült.
A Munkás utca S-7. számú házcsoportnál további 20 vadonatúj parkolóhely került kialakításra, sőt, fel sikerült újítani a házat körülölelő parkoló utat is: teljesen új aszfaltréteg került rá. Itt 16,8 millió forintos beruházásról beszélünk. Amennyiben felhatalmazást kapok a Keleti városrész lakóitól a képviselői munkám folytatására, akkor további, nagy értékű beruházások megvalósulását ígérhetem. Számos tervem áll készen a kutyafuttatók számának növelésére, játszóterek kibővítésére, járdák felújítására és a közvilágítási problémák megoldásá-
P.A.
J Kanizsa - Választottunk_?m4. október it
Dénes Sándor polgármester:
Jövőt építünk, a múlt értékeire alapozva
Nagykanizsa jó úton indult el az elmúlt években. Megtalálta vízióját és céljait, mert azokra az erényeire és erősségeire támaszkodott, amelyek a sajátjai, amelyek a hagyományából fakadnak. Ezért fontosnak tartom, hogy e szemléletmód által kialakított munka folytatódjon a jövőben is, a sikeres jövőnek ez lehet a garanciája a városunkban - mondta el Dénes Sándor, Nagykanizsa társadalmi megbízatású alpolgármestere, a Fi-desz-KDNP nagykanizsai polgármesterjelöltje, azóta már ténylegesen megválasztott polgármestere, a Demokratának, hangsúlyozva, hogy a fenti szemlélet konkrét fejlesztésekben is kézzelfoghatóvá vált.
- Alpolgármester úr, mit tart a városvezetés legnagyobb erényének, legfontosabb vívmányának az elmúlt években?
- Számomra az elmúlt négy év jó példája bebizonyította, hogy akkor működik eredményesen egy városvezetés, ha nyugodt légkörben folyik a tervezett munka és hosszú távú, stratégiai gondolkodás jellemzi. Úgy gondolom, hogy egy város életében, mint akár a családok életében is, a legfontosabb az, hogy igazi közösségként tudjon létezni. Vagyis legyen tisztában a múltjával, identitását abból az erőből merítse, amit mások számára nyújtani tud, és ismerje azokat a képességeit, amire támaszkodva építheti a közös jövőt. Persze fontos előfeltétel, hogy szülessen meg ez a közös jövőkép is, természetesen az említett értékekre alapozva.
- És úgy véli, Nagykanizsa ilyen város?
- Sok érdeme van ennek a városnak, és sajnos sok gátló tényezőt hordoz magában. De látom azt a fejlődést, ami a pozitív irányba viszi, mert ténylegesen ezen érdemekre épít, köszönhetően az elmúlt évek megváltozott városvezetői szemléletének. Korábban sokszor azért szerepelt Nagykanizsa a médiában, mert sikertelen volt, vagy egyes botrányok feszítették a kedélyeket. Ma sokkal inkább a beruházások, a megújulás és a fejlesztés okán kerülünk a nyilvánosság elé, ami a Kanizsán élők lelkületére is gyógyír. Az érdemeink, a hagyomány öröksége, értékei pedig a stratégiai gondolkodásnak köszönhetően egyre több ember számára világlik ki. Gondolok itt a helyi termékek és kézműves termékek felértékelődésére, a munka szeretetére, a határon átnyúló történelmi, kereskedelmi és kulturális kapcsolataink újjáéledésére, a térségi logika elismerésére. Mindez a mi múltunkból fakad, mint ahogy a város polgári és kulturális értékei is. Ha ezek szóhoz tudnak jutni, ha teret kapnak, valóban virágozni kezdenek. Ez történt nálunk is. Újra indult a híres kanizsai piacon a környékbeli helyi és kézműves termelőket helyzetbe hozó vásár, a Vásár(olj) Kanizsán! Ennek célja az itt élő emberek munkájának megbecsülése, az itt megtermelt termékek előnyben részesítése. Mert egészségesebb, és mert ide fordítódik vissza az elköltött kereset. Vagy gondolok itt azokra a sikeres pályázatokra és együttműködésekre,
amelyek a hátáron átnyúló horvát és szlovén városokkal együtt, de a térség településeit is helyzetbe hozva valósultak meg. Akár a kerékpáros fejlesztést, akár a turizmus más aktív területeit említhetem itt, mindegyik elindított egy sikeres pályát, amit fontosnak tartok, hogy folytatódjon.
- Milyen fejlesztések lendítették előre a város és a környék gazdaságát?
- Az elmúlt években több, a városban és a térségben élő polgár életét pozitívan érintő beruházás történt. 1,S milliárd forintból megszépült a városunk főtere, az Erzsébet tér, mely méltó helyszíne több nagyszabású rendezvénynek és fesztiválnak. Többek között a Város Napja és a Bor- és Dödöllefesztivál talált otthonra ezen a helyszínen, amely utóbbi remélhetőleg bekerül a Magyar Értéktár gyűjteményébe is. Kanizsa belvárosa tehát látványossággá, turisztikai értékké vált, amit az itt élők is újra megszerettek. Sokan sétálnak le a térre, beszélgetnek, de a környékbeli szolgáltatók is éledezni kezdtek emiatt, új lehetőséget lát-
va a felújításban. így tágabb értelemben, akár még gazdaságfejlesztési célokat is szolgál ez a rehabilitáció. Emellett elkészültünk egy nagyszabású csatorna beruházással, amit tizenkét, a városunkhoz közeli településsel együtt valósítottunk meg, és a szennyvíztelep rekonstrukciója is megtörtént. Jelentős összegből, 4 milliárdos fejlesztéssel korszerűsítettük a Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátását. Utóbbi fejlesztések alapjaiban járulnak hozzá ahhoz, hogy
javuljon a hozzánk tartozó több mint százezer ember egészségügyi ellátásának a színvonala. Három műfüves pálya épült, melyek a gyermekek és a felnőttek egészséges életmódját szolgálják, a mindennapos testnevelést is segítik. Persze a felsoroltakon kívül az intézményeink, útjaink, kerékpárútjaink, járdáink és játszótereink is megújultak. Ennek a munkának az elismeréseként értékelem így azt is, hogy október folyamán az Eximbank Nagykanizsán kíván új irodát nyitni, amit a fejlődésünkbe vetett hitük jelének látok.
- A beruházásokon túl nagyon fontos a munkahelyek teremtése és megőrzése, ezen a területen mi történt az elmúlt ciklus idején?
- Az elmúlt években több száz munkahely jött létre Nagykanizsán. Az ipari parkba betelepülő mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett ki kell emelni az olasz tulajdonú DAB Production Hungary Kft. vízszivattyúkat gyártó üzemét, mely ISO főt foglalkoztat. A kanizsai, új munkahelyeket teremtő vállalkozásokat - saját programunk alapján - támogatással és
telekár kedvezménnyel segítjük. A következő öt évben fontos lenne folytatni a megkezdett sikeres munkát, hiszen a célunk, hogy Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi és kulturális központ, vonzó valamint befogadó város legyen Magyarország délnyugati kapujában. Ezeket kizárólag közös munkával, a kormánnyal, a parlamenti képviselővel, a megyével, az önkormányzattal és Nagykanizsa polgárainak együttműködésével tudjuk elérni.
,
2014. október 16
Kanizsa - Városháza
5
- Milyen feladatok és folyamatok a jövő legfőbb célkitűzései?
- Az egyik legfontosabb, hogy a következő uniós ciklusban a vállalkozásfejlesztő és gazdaságfejlesztő forrásokból minél többet sikerüljön megszereznünk, ezáltal a városunk fejlődését elősegíthetjük. Ez év tavaszán fogadta el a közgyűlésünk a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, ennek mentén szeretnénk haladni, bevonva a vállalkozásokat a tervezésbe is, természetesen az itt meglévő szakmai értékekre és hagyományokra építve. Csak akkor lehetünk sikeresek, ha a pályázatok az itteni igényekkel összhangba kerülnek kiírásra. Ez döntő tényező. De ne felejtsük, hogy kedvező földrajzi elhelyezkedésünk és közlekedési csomópont mivoltunk kö-
telezően logisztikai központnak kínálja Nagykanizsát. Ehhez viszont komoly infrastruktúrával ellátott, beépítésre alkalmas ipari területeket kell kialakítanunk, mivel a meglévők lassan elfogynak. Azonban figyelnünk kell arra is, hogy megfelelő létszámban álljon rendelkezésre szakképzett munkaerő, így a szakképzés megerősítése is hosszú távú kérdés. És mivel Nagykanizsa fejlődését a térségben gondolkodva képzeljük el, hiszen városunk egy olyan ipari övezet része, amely összekapcsolja a dél-németországi, ausztriai és észak-olaszországi iparvidéket, ezért nyitott gondolkodással fordulunk lehetséges partnereinkhez, ismerve erősségeinket, munkálkodva a gyengeségeinken. A céljaink eléréséhez azonban elengedhe-
tetlen az eddigi munka folytatása. Csak így tehetjük lehetővé, hogy Nagykanizsa otthont teremtsen minél több polgár számára, akik munkát, megélhetést találnak,
„Egető"problémák
- nem kell füstölögnünk más tüze miatt
Kertészkedés vagy épp lakókörnyezetünk rendbetétele során rengeteg növényi hulladékot halmozunk fel, legyen az fű, avar vagy gallyak. Az „élelmesebbek" (újra)hasznosítják a „zöld javakat" komposztálással, a legtöbben viszont rögvest megválnak tőle, például kukába tömik vagy elszállítják. A legbeváltabb módszer viszont a zöldhulladék helyben történő elégetése. Azaz, abban az esetben, ha mindez jogilag engedélyezett.
Elöljáróban leszögezhetjük: tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
Köztudott, hogy bárminemű égetés során a levegőbe szennyező-anyagok kerülnek, melyek súlyosabb esetben - szmogot okozhatnak. Ennek megelőzése érdekében született meg a levegő védelméről szóló központi jogszabály, amely egyértelműen megtiltja egész évben bármely anyag nyílt téren engedély nélkül történő égetését.
A szabály megszegőire tetemes bírságot ró ki a kormányrendelet, melynek mértéke bizonyos esetekben 100.000, de akár 300.000 Ft is lehet.
Am nemcsak a levegő védelméről szóló kormányrendelet foglalja
keretek közé az égetés tilalmát. Mivel a jogszabályaink lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok részére az avar és kerti hulladék égetés további szabályozására, a város közgyűlése egyik rendeletében az avar és a kerti hulladék égetési rendjét szabályozta helyben - mondta Bakonyi Tamás, a Közterület Felügyelet csoportvezetője, akit az említett önkormányzati rendelet közérthető részletezésére kértünk.
Tettük mindezt azért, mert beköszöntött az október, mely időszaktól kezdődően lehetőség nyílik a növényi hulladékok elégetésére.
Október 6-án és 7-én már lehet eltüzelni az imént említett növényi hulladékokat. Azonban nézzük át részletesebben a fenti szabályozást. Altalánosan érvényes valamennyi városrészre, hogy közterületen bármilyen hulladékot égetni egész évben tilos. További általános szabályként alkalmazza a rendelet mind a külterületi, mind a belterületi ingatlanokra vonatkozólag, hogy minden év május 1. napjától kezdődően egészen szeptember 30. napjáig tilos a növényi hulladékok égetése.
Látóhegy, Förhénc, Cserfő, Szentgyörgyvári-hegy, Kis és Nagybagolai hegyen, valamint a további külterületnek számító ingatlanok esetében október 1-
től lehetőség nyílik, egészen a jövő év április 30. napjával bezárólag, hogy bármely munkanapon és munkaszüneti napon a növényi hulladékot elégethessék.
- Mi a helyzet a belterületi ingatlanok esetében?
- Ez esetben szigorúbb szabályozás van érvényben, a város központjában azonban még szigorúbb. A Király utca mindkét oldala - Kalmár utca mindkét oldala - Magyar utca páros oldalán a 26. házszámtól délre eső ingatlanok - Garay utca páros oldala - Petőfi utca mindkét oldala - Huszti tér - Eötvös tér -Kórház utca - Kossuth tér - Liget utca - Tripammer utca - Erdész utca mindkét oldala - Ady Endre utca páros oldala a 80. házszámtól északra és a páratlan oldala a 83. házszámtól északra - Nagyváthy utca és Zárda utca mindkét oldala, valamint a Zrínyi utca mindkét oldala által határolt területen belül két időszakban, március 1-30. között és október 1-30. között lehet növényi hulladékot égetni. Pontosabban ezen két rövid időszakon belül is csak a hét első két munkanapján. Az engedélyezett napokon reggel 8 óra és este 18 óra között lehetséges az égetés, és az emberi tartózkodásra szolgáló épületektől legalább 25 méteres távolságban.
gyermekeket nevelnek és gyarapítják a várost. Ez a sikeres jövő garanciája.
Magyar Demokrata
A városközponttól kívül eső, belterületi ingatlanok esetében hasonló a szabályozás, azonban itt a jogszabály hosszabb időszakot jelöl meg a növényi hulladékok elégetésére. Az engedélyezett időszak január elsejétől április 30-ig, valamint október 1-től december 31-ig tart. A hét első két munkanapján reggel 8 órától este 18 óráig szabad égetni, szintén az emberi tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 25 méteres távolságra.
A Közterület Felügyelet csoportvezetője szerint az állampolgárok nagyobb része ismeri a szabályozást, alkalmazkodtak is hozzá. Az elmúlt években ugyan több alkalommal fordult elő szabályszegés, mára mindez fokozatosan csökkent. Leginkább lakossági bejelentést követően indult eljárásban tartottak ellenőrzést. -A helyszínen a közterület felügyelet munkatársai mérlegelnek, ekkor helyszíni bírság kirovását, vagy közigazgatási eljárás lefolytatását kezdeményezhetik. Csekély mértékű szabálysértés esetén figyelmeztetéssel is élhetnek.
Ha pedig valaki gumit, kábelt, vagy más hulladékot éget el nyílt téren, abban az esetben már a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el, nagyobb bűzkibocsátás esetén pedig a Járási Hivatal. E két hatóság jóval súlyosabb szankcióval tudja büntetni az elkövetőket.
Kanizsa
6
Kanizsa - Pályáz(z)atok.
2014. október 16
A tudatos vásárlásról
Emellett pedig a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítésről hallhattak előadást csütörtökön az érdeklődők a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban.
A „Ligetváros szociális célú rehabilitációja" (NYD0P-3.1./B2-13-K2-2013-0002) programsorozat keretében, az Eletmeder Alapítvány szervezésében megrendezett eseményről Szókéné Hajdúk Andrea főszervező adott tájékoztatást. Elmondta, a projekt jóvoltából november végéig kéthetente tartanak különböző előadásokat, több témakörben: az egészséges életmódtól, a klímaváltozáson keresztül számos szakterületet érintenek majd.
Ezúttal a fogyasztói érdekekről, és a körültekintő vásárlásról adott tájékoztatást fogyasztóvédelmi szakember. Horváth Marianna arra is felhívta a megjelentek figyelmét, hogy a netes vásárlásnak milyen „veszélyei" vannak, amik miatt körültekintőnek kell lenni. Az üzletben történő vásárlás kapcsán pedig a szavatossági időre, és a különböző fogyasztói jogokra is rávilágított.
Legközelebb, két hét múlva csütörtökön a vállalkozói foglalkoztatás témájában szerveznek előadást, amire mindenkit szeretettel várnak.
A hagyományápolás hídjain keltek át
A Magyar Népmese Napja alkalmából „Ruca-ruca kukorica" címmel hagyományőrző családi játszódélutánra hívta a családo-
kat - a városrehabilitációs projekt Programalapjának keretében nyert támogatás jóvoltából -
a Belvárosi Bóbita Bölcsőde Mindszent havának 9. napján, azaz október 9-én. A hagyományőrző nap szakmai műhely-lyel kezdődött, ahol kisgyermeknevelők, és óvodapedagógusok kutatták a hiteles hagyományápolás útjait dr. Józsa Éva egyetemi docens, művészetpedagógus vezetésével.
Varázslatos időutazásra invitálták a nagy számban megjelent kicsiket és nagyokat, amelynek első állomása egy egykori használati tárgyakat felvonúltató kiállítás volt. Dénes Sándor alpolgármester megnyitója útán népi játékok, és régies ízek várták az érdeklődőket. A Honvéd Kaszinó tükörtermében, a színes játszóházban mesesarok, kúkoricamorzsolás, csigafúttatás, babzsákkal célbadobás, lovacská-zás, csúhéfigúra készítés és egyéb, a témához kapcsolódó szórakozási lehetőség színesítette a szülők és gyermekeik délútánját.
A program a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város fúnkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterületi terv II. ütem" (NYDOP - 3.1.1/B1-13-k-2013-0006.) című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatásával került megrendezésre. „Hagyományápolás hídjai -múlt, jelen, jövő" NYDOP -3.1.1/B1-13-k-2013-0006-PA-S jelű pályázat.
Két keréken a jövő felé
Finisébe érkezett Cycle in a Network elnevezésű nemzetközi projekt, melynek keretében workshopot tartottak a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban. A Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló Együttműködési Program keretében két magyar és két horvát település önkormányzatai, szervezetei fogtak össze a kerékpáros és a turisztikai fejlesztésekért. A közel 2 millió eurós költségvetésű pályázat fele Nagykanizsán valósul meg.
Az október 7-én tartott work-shop első előadója Breznovits István, a Nyugat-Dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója volt. Prezentációja bő áttekintést adott régiónk és Zala megye kerékpáros terveiről. Ot Magyar
Zsuzsanna, a Magyar Turizmus Zrt. Belföldi Igazgatóságának termékmenedzsere követte, aki a hazai aktív turizmus jelenlegi helyzetéről és jövőjéről tartott előadást. A Horvátországot érintő kerékpáros turizmus fejlesztési lehetőségeiről Rudi Grula, a Muraköz Megyei Turisztikai Hivatal irodavezetője adott tájékoztatást. A nemzetközi pályázat projektmenedzsere, Holczinger Melinda a 2013 márciusától 2014 október végéig tartó projekt eredményeit mutatta be, melyek között kerékpárutak építé-
se, közutak burkolatának részleges felújítása, trekingpálya és látogatóközpont kialakítása is szerepel. Ezt egészítik ki a kerékpáros útvonalak tájékozódási, információs pontjai, marketing anyagok, valamint fesztiválok és rendezvények a kerékpáros turizmus jegyében. A pályázat gyümölcseit nem csak Nagykanizsa, Zalakaros, Kapron-ca és Csáktornya lakói, de a hozzájuk látogatók is élvezhetik eztán.
A tartalmas rendezvény levezetője dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kam-puszának igazgatója volt. A turisztikai és önkormányzati szakemberek mellett szép számban megjelentek kerékpáros szervezetek képviselői is, akik szakmai egyeztetésével zárult a workshop.
A határokon átnyúló
egyMttműködés
jegyében
Az Európai Bizottság, valamint az INTERACT Program kezdeményezése által az Európai Együttműködés Napját az egész kontinensen rendezvények sorával ünnepelték. Ennek keretében nálunk sem maradhatott el a „Közös határon, közelebb
egymáshoz" jelmondatának jegyében több, a határon átnyúló együttműködési program. így a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala, amely a Szlovénia-Magyarország 20072013 közötti programidőszakban az Irányító Hatóság szerepét tölti, töltötte be, Falusi Turisztikai Napot szervezett Magyarszerdahelyen.
A szlovén és magyar résztvevők megtekinthették a házigazda települést, ahol a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala az S Postakocsi és a Kézműves Akadémia 2 című projektek partnereivel együttműködésben egész napos programot szervezett. A résztvevők, érdeklődők többek között megmérettethették magukat az úgynevezett paraszt-olimpián, részt vehettek különböző kézműves mesterségek bemutatóján, megtekinthették a falut lovaskocsin, fotó-szafarin versenyezhettek és igazi, helyi specialitásokkal spékelt helyi ebédet kóstolhattak cigányzene kísérettel.
Sikeresen zárult a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház egészségvédelmi programja
Tíz hónapon át tartó programsorozat valósult meg a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház szervezésében, melynek célja a résztvevők egészséges életvitelének megőrzése és megreformálása volt.
A TÁM0P-6.1.2-11/1-2012-091S azonosítóval rendelkező „A VOKE Kodály Zoltán Művelődési „Ház az egészségért!" Egészségvédelmi programja" című pályázat keretében 9 696 680 forint támogatásban részesült a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Háza. A több mint 400 résztvevő egészségtudatos életmódját ösztönző projekt megvalósítására 2013 szeptemberétől 2014 augusztusáig volt lehetőség. A programok - többek között Szendi Gábor egészséges étkezésről tartott előadásának köszönhetően is - rendkívül sikeresek és népszerűek voltak. Az előadások során, a pályázat keretén belül beszerzett konyhai eszközök
2014 október 16
Kanizsa - Pályáz(z)atok...iT
segítségével, készíthették el a résztvevők az ételeiket.
Az 1993-ban alakult VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház legfontosabb feladata az, hogy segítséget nyújtson az országos vasutas rendezvények szervezésében, pénzügyi lebonyolításában. 2004-ben a MÁV Rt. a szakszervezetek, valamint a VOKE közös stratégiai elképzeléseinek nyomán egy közművelődési, oktatási, és szabadidős tevékenységeket ellátó regionális központi szervezet jött létre, amely az egész ország területén dolgozó aktív, nyugdíjas vasutasok és családtagjaik számára elérhető, minőségi, szórakozást, tanulást, pihenést és érdekképviseletet segítő szolgáltatási rendszert hozott létre.
A rendezvénysorozat a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósításával foglalkozó előadásokat, valamint az egészséges táplálkozást, illetve energiaegyensúly megtartását magába foglaló egészségnapokat jelentette. Ezen alkalmak során az egészség védelmében vett ételek szerepéről, az étkezés és a betegség kapcsolatáról, valamint a cukorbetegség megelőzéséről és helyes étrenddel való kezeléséről nyújtottak az előadók mélyebb betekintést. A csoportfoglalkozások keretén belül részletesen foglalkoztak különböző önfejlesztő módszerekkel, erőszakmentes kommunikációval, alternatív pszichés módszerek gyakorlásával, továbbá örömfejlesztő jógával is - tájékoztatta lapunkat Kovácsné Hajdú Csilla.
„Kontroll-Lájk" -Biztonságban a hátrányos helyzetű gyermekek
A Zöld Élettér Egyesület 200S. január lS-én kezdte meg működését Nagykanizsán. Lacken-bacher Szilvia elnök az egyesület céljáról többek között elmondta: az emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javításához, a roma népesség integrációjához.
- Egyesületünk a lehetőségeihez mérten mindig próbál pályázatokat benyújtani. így valósult meg a TANDEM Fejlesztési Alap
támogatásával a Kontroll-Lájk elnevezésű, biztonságos internetezési szokások kialakítását segítő programsorozatunk is. A projekt fő célkitűzései között az is szerepel - részletezte az elnök, hogy a kreatív, ismeretbővítő, figyelemfelhívó programok során ismereteket nyújtsunk az internet lehetőségei mellett, annak veszélyeiről is a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és szüleik számára A program komplex módon kívánja kezelni az internetfüggőség és a nem biztonságos használatának témakörét.
Ennek érdekében az egyesület kliensi köréhez tartozó, eddigi szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek és felnőttek számára prevenciós jellegű foglalkozásokat tartunk. Ezzel párhuzamosan, szeptemberben és októberben a három legjelentősebb hátrányos helyzetű tanulói mutatóval rendelkező általános iskolában közreműködünk a prevenciós órákon.
A Biztonságos Internet Sátor című rendezvényt szeptember 12-én tartottuk a Dödölle Fesztivállal párhuzamosan. Sátrunk internet hozzáférési pontként is üzemelt, kereshettek bennünket szülők, nagyszülők, kamaszok, kisgyermekek és kisgyermekes családok is. A személyes tanácsadás mellett hostesseink készséggel segítettek a kérdések megválaszolásában.
A projekt az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programja, valamint a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul/valósult meg.
Hulladékot és PET palackot gyűjtöttek
Második, egyben záró szakaszához érkezett a Piarista Okol-légium „Játsszunk zöld lapokkal!" projektjének rendezvénysorozata, mely 2014 szeptembere és 201S februárja között zajlik.
Ebben a programszakaszban valamennyi előadás, foglalkozás egy-egy ökológiával kapcsolatos világnaphoz illeszkedik. Az autómentes nap alkalmából dr. Klein Akos biológus, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány képviselőjének előadását hallgatták meg a Dr. Mező Ferenc Gimnázi-
um diákjai. Míg a hulladékgyűjtés nemzetközi napja alkalmából a piarista iskola tanulóival megtisztították intézményük környékét, egyben erre a napra szervezték a PET palackgyűjtő akciójukat is.
Ujabb fejlesztések a
magyarszerdahelyi
Fogyatékosok
Rehabilitációs
Intézetében
Európai Uniós forrásból és a Magyar Állam támogatásából újabb fejlesztésre kerül sor a magyarszerdahelyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetében.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a magyarszerdahelyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona fenntartója pályázatot nyújtott be Zalai Autista Farm létrehozása elnevezéssel. A benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, így 2014.07.1S-én már meg is kötötték a támogatási szerződést. A nyertes projekt összköltsége 66.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100 százalékos.
A pályázat egyik célja, hogy az intézmény ne csak a munkaerő teremtésében szolgálja a környék fejlődését, hanem az állami intézményi önellátás, önnfenntartás területén is hasznosítsa ezt az új tevékenységet.
Az uniós pályázatnak köszönhetően 80 négyzetméter alapterületű üvegház épül a zöldség és növénypalánták számára, továbbá hagyományos falusi udvar, pajta, baromfiudvar, konyhakert, sertés telep kerül kialakításra. Új eszközök beszerzésére is sor kerül és nagy hangsúlyt fektetnek a komplex akadálymentesítésre is. A fejlesztés várható eredményeként összesen 11 munkahelyet hoznak létre, ebből öt munkahelyet az autisták számára, a közeli településeken élő megváltozott munkaképességű személyeknek pedig hat új nyolcórás munkahelyet hoznak létre. A TI0P-3.2.4-13/1-2013-0010 azonosítószámú projekt várható befejezésének időpontja: 201S.0S.31.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térí-
tendő támogatással valósul meg.
A természeti katasztrófákról
A „Játsszunk zöld lapokkal!" szlogent viselő kezdeményezés keretében jövő év február végéig 7S zöld megoldásokat ismertető rendezvényen vehetnek részt az érdeklődők a Piarista Okollégium-ban.
Ezúttal a Természeti katasztrófák csökkentésének világnapja adta apropóját annak az előadásnak, melyet Óvári Miklós biológus, a Zöld Zala képviselője tartott az intézmény falai között. A vendégek a Rozgonyi úti iskola nyolcadikos osztályai voltak, akik az elmúlt időszak erre rímelő történéseiről és azok hatásairól, megelőzésének lehetőségeiről hallhattak ismertetőt.
Fórum a „Zöld energia" jegyében
A Pannon Egyetem kanizsai kampuszán a múlt hét vége a zöld energia jegyében telt. Fórum zajlott azzal a céllal, hogy teret adjon az ezt érintő újkeletű fejlesztések témának, valamint lehetőséget biztosítson az ebben jártas vezető szakemberek együttműködésére. Minderre egy támopos projekt adott lehetőséget a „Zöld Energia" - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén címmel.
Bevezetésként a projekt főirányvezetője, prof. dr. Mizsey Péter beszélt a Tudásklaszter létrehozásáról, melyet több, a témába vágó angol nyelvű előadás követett három szekcióban, Német Andrea, Lídia Cucek és dr. Petar Sabev Varbanov elnökletével, hazai és külföldi előadókkal.
Az egész projekt, illetve a nap távolba mutató célja, egy, a zöld energia ágazatban érdekelt szervezetek összefogásával működő versenyképes szakmai hálózat létrehozása. Egy olyan szervezeté, amely egy bázisba összpontosítja a zöld energiatudást, s mindezt továbbfejleszti a hazai és külföldi akadémiai szféra szereplőinek közreműködésével és az ipari partnerek igényeinek figyelembevételével. Tehát a terv az ágazati kutatás-fejlesztés hálózatosítása, a képzési portfóliók specifikálása és a kapcsolódó hallgatói szolgáltatások továbbfejlesztése.
8
Kanizsa - Oktatás
2014. október 16
Edlitzi diákok Szepetneken
Az ausztriai edlitzi iskolából érkeztek diákok a szepetneki Királyi Pál Altalános Iskolába. A 13 és 14 év közötti gyerekek magyar és német órákat látogattak, kipróbálták a lábtoll-labdát, magyar dalokat és néptáncot tanultak. Ezzel is erősítve egy már fennálló, két évtizede tartó kapcsolatot.
Egy Európai Uniós, Grimmen-stein egykori polgármestere által koordinált pályázat keretében edlitzi diákok érkeztek Szepetnekre, a Királyi Pál Altalános Iskolába. Ahogy a község polgármestere, Vlasicsné Fischl Tímea elmondta, Grimmenstein és Szepetnek húsz éve már, hogy testvér-települések - innen ered a kapcsolat az iskolák között is. Évente három-négy alkalommal szerveznek közös programokat, így e sokrétű kapcsolat keretében diákok már korábban is érkeztek az intézménybe, illetve a szepetneki iskola tanárai és diákjai is tettek már látogatást náluk.
Most az edlitzi diákok utaztak ide egy napra. Az iskolában magyar és német órákon vettek részt, megismerkedtek a lábtoll-labda alapjaival, a helyben tanulókkal közösen énekeltek magyar és német dalokat és ízelítőt kaptak a magyar néptánc alapjaiból is.
- Kitüntetett helyzetben vagyunk ezzel a kapcsolattal, és megtisztelve érezzük magunkat, hogy van olyan közösség és iskola Ausztriában, ahol idegen nyelvként a magyart választották. Az iskolaigazgató és az egykori polgármester - akik most elkísérték az edlitzi gyerekeket - szintén tanulnak magyarul - vette át a szót a szepetneki iskola igazgatója, Dobri Katalin.
Az igazgatónő kiemelte: a mostani látogatáshoz az alapot az szolgáltatja, hogy a szepetneki Királyi Pál Altalános Iskola német nemzetiségi nyelvet oktató intézmény, ahol heti öt, illetve hat órában tanulnak a gyerekek németül. A
nyelvoktatás mellett pedig a helyben élő német nemzetiség hagyományaival, szokásaival és kultúrájával is megismerkednek az intézmény tanulói, mellyel a német nyelvoktatást egészítik ki.
- A mostani látogatás azért is jó a gyerekeknek, mert a személyes kapcsolatokkal egy más síkra helyezhető a nyelvtanulás, magasabb szintre emelhető a nyelvtudás -hangsúlyozta az igazgatónő.
Középpontban a tehetséggondozás
A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány több mint 20 éve zászlóshajóként vállal szerepet a hazai tehetséggondozásban. E tevékenység körében majd egy héten keresztül, október 8-11. között akkreditált továbbképzés tartottak a Pannon Egyetemen a középiskolai kistérségi matematikai tehetséggondozás témakörében.
A szakma jeles képviselői iránymutatást adtak az iskolai tehetséggondozó szakkörök feladatsorainak összeállítására és versenyszintű feladatok megoldására. Ahogy azt dr. Pintér Ferenc, az alapítvány elnöke hangsúlyozta, a rendezvény fontossága elvitathatatlan az oktatási rendszerben, pedagógusok, szülők és gyermekeik közös ügye, ezért fontosnak tartják, hogy a térségben élők folyamatosan tájékoztatva legyenek.
Indul az ezüstnet és az angol tanfolyam
Az önkormányzat és az Idősek Tanácsa által az esélyegyenlőségért program keretében meghirdetett Ezüstnet Kanizsa számítógépes képzés, és a Szenior Közösségfejlesztési program részeként kiírt Bevezetés az angol nyelvbe ünnepélyes megnyitójára került sor a Medgyaszay Házban. A tanfolyamokra összesen több mint kétszázan jelentkeztek.
A megnyitón Cseresnyés Péter polgármester köszöntötte a jelent-
kezőket és majdani tanáraikat. Elmondta, a kezdeményezésnek köszönhetően, melyet egy ötlettől vezérelve vittek véghez, már több százan ismerkedtek meg a net világával. Az idősek és a fiatalok pozitív tapasztalatokat szereztek és barátságok is köttettek ebben a munkafolyamatban.
Dénes Sándor alpolgármester kiemelte, generációk találkoznak egymással és a padból kilépő gyerekek tanárokká válnak. - Ha örömet tudunk okozni egymásnak, annál nagyobb boldogság nincsen és a gyerekeknek öröm lesz, hogy önökkel dolgozhatnak. A tanulás oda-vissza működik, gyerekek is tanulnak majd önöktől - mondta az alpolgármester.
Pácsonyi Imre, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének igazgatója a kötelező közösségi szolgálat részleteit ismertette. Kiemelte, abban bízik, hogy azok a diákok, akik vállalták az oktatói szerepet, talán a tanári hivatás felé is kacsintgatnak, hiszen szükség van a jó nevelőkre. A tapasztalat, amit ilyenkor szereznek a diákok nagyon értékes, különösen a mai világban, amikor a többgenerációs családok száma egyre kevesebb.
Ezt követően a tanfolyamok lebonyolításának részleteit dr. Szabados Gyula, a program koordinátora ismertette, majd bemutatta a diákokat, akik közül a Dr. Mező Ferenc-Thúry György Gimnázium és Szakközépiskola Mező Ferenc Tagintézményéből tízen, a Batthyány Lajos Gimnáziumból pedig tizenketten teljesítik így az S0 órás közösségi szolgálatot.
Állatok Világnapja a Sétakertben
A Kertvárosi Óvoda már több mint tíz éve minden októberben megszervezi az Allatok Világnapi rendezvényét, amikor a város óvodáinak nagycsoportosai töltenek el együtt egy délelőttöt. Közel SS0 gyermek játékos formában gyűjtötte be az információkat, melynek központi témája az állatvilág volt.
Az intézmény elnyerte az örökös Zöld Óvoda címet és ennek jogán rendezték meg az Allatok Világnapi ünnepséget. Ahogy a Kertvárosi Óvoda vezetője, Hartainé Bobay Éva elmondta, mozgásos feladatokkal várták a város óvodásait a Sétakertbe. Öt állomáson,
különböző vicces, játékos feladatokat kellett megoldaniuk, melyekkel a természet- és az állatvédelem iránti elkötelezettséget szeretnék a gyermekekbe oltani.
Délután pedig a pedagógusok és a dadák ünnepelték meg az Allatok Világnapját a Kertvárosi Óvodában, ahol szintén a játéké, a jó hangulaté és a természeté volt a főszerep.
Miért jó „palini diák"-nak lenni?
A nyári vakáció után, hogy könnyebben vegyük az akadályokat, érdekes programokkal színesítettük hétköznapjainkat -kezdte beszámolóját Magyar Pe-renc, az intézmény igazgatója.
- Egy délelőtt ellátogatott hozzánk iskolánk volt tanulója, Hóbár Péter, aki cselgáncsozó tanítványaival látványos testnevelés órát tartott az alsó tagozatos gyerekeknek. Mivel ÖKO ISKOLA címmel rendelkezünk, idén is szerveztünk papírgyűjtést. Nagy küzdelemben az első és a nyolcadik osztály győzött holtversenyben. A befolyt összeg a diákönkormányzat működését segíti.
A hónap közepétől Balogh István Péter festőművész színes képei láthatók aulánkban. A kiállítást a harmadik osztályos tanulók versekkel, dalokkal nyitották meg. A nyolcadik osztályosok csapata ezzel egy időben a Vasemberke Kupa tizenkét órás akadályversenyen vett részt, ők a dobogó második fokára állhattak fel.
Megemlékeztünk Benedek Elekről és a népmese napjáról, ahol tanító és gyermek együtt mesélt és dalolt, valamint Kosztolányi Dezső színes tintákról álmodott. Mi, itt a Palini Altalános Iskolában a színes programokat nem csupán megálmodjuk, hanem meg is valósítjuk.
2014. október 16
Kanizsa - Krónika
9
Fidesz-KDNP: Köszönet a választóknak
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Dénes2 Sándor polgármester sajtótájékoztató keretében összegezte a választások eredményeit, valamint megköszönték, hogy vasárnap a szavazóurnákhoz járultak a választópolgárok.
- Szeretnénk köszönetet mondani minden egyes választónak, aki elment vasárnap és leadta a voksát a Fidesz-KDNP jelöltjeire. A pártszövetség soha nem látott győzelmet aratott Nagykanizsán, hiszen a tíz körzetből, tíz képviselője nyert - kezdte a tájékoztatót Cseresnyés Péter.
Hozzátette, a hétvégi eredmény annak a munkának az elis-
merése, amit az elmúlt nyolc évben végeztek, kiemelve az utolsó négy évet, amikor polgármestert és képviselőtestületi többséget is adott a kormánypárt. A mostani választás pedig egy folyamat része volt, a tavaszi országgyűlési választási kampánytól az EP- választáson keresztül egészen a mostaniig, mely nem lett volna sikeres a képviselők, a segítők és a választópolgárok nélkül. Kiemelte, az emberek az elmúlt négy évben végzett nyugodt munkát is értékelték.
- Most már a térség országgyűlési képviselőjeként és választókerületi elnökként is szeretnék gratulálni a polgármester úrnak és a mellette dolgozó kilenc kép-
viselőnek - mondta Cseresnyés Péter.
- Hadd köszönjem meg képviselőtársaim és a magam nevében is minden választónak, hogy eljöttek október 12-én szavazni. Minden kanizsai polgár polgármestere szeretnék lenni, és szeretném folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk - vette át a szót Dénes Sándor.
Újságírói kérdésre a polgármester elmondta, már jövő héten sor kerül az alakuló közgyűlésre és két alpolgármesterrel szeretne dolgozni a jövőben, akiknek a nevét később közlik.
Kanizsa
Szüreti mustra a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban
Hagyományteremtő szándékkal tartottak Szüreti mustra címmel Bor- és pálinka kiállítást a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban. A rendezvény célja, hogy ápolja és bemutassa a magyar vidékek tradícióját, a pálinka, mint hun-garikum kultúráját, felvonultatva azt a prémium kínálatot, amely az Interspar és a Gastro Vino üzleteiben is megvásárolható.
A kiállítók között nemcsak a Nagykanizsa környéki borásza-
tok kaptak helyet, hanem a dunántúli borvidékekről Neszmély, Villány, a Balaton felvidék tájegységeinek képviselői is jelen voltak.
A kézműves termékek vásárán a borkóstolás melletti főszerep a különféle válogatott sajtkülönlegességeké volt. A látogatók többek között megízlelhették az őrségi ínyesmester kecskesajtjait valamint a kerecsenyi Réti tanya juh, kecske- és tehéntejből készült termékeit.
A tökmagolajok, szörpök és aszalt finomságok kedvelői a Hun-garikum Delicatessen standjánál csemegézhettek a szüreti mustrára kilátogató érdeklődők.
Három nemzetiségi önkormányzat lesz Kanizsán
Az október 12-én megtartott nemzetiségi választások eredményei alapján a Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint horvát, német és roma települési nemzetiségi önkormányzat alakulhat városunkban.
A horvát nemzetiségi önkormányzatba Fekete Zsuzsánna, Havasiné Andrasek Magdolna, Proszenyák Zsolt István és Vargo-vics József Arpádné kerültek. A német nemzetiségi önkormányzat tagjai lesznek: Dr. Lancsák Eszter, Lancsák József Ferenc és Wittmann Károly. A roma nemzetiségi önkormányzatot Horváth János, Lendvai Ferenc, Teleki Lászlóné és Váradi Istvánné alkotják majd. (Az eredmények még nem jogerősek.)
A Zala Megyei
Közgyűlés
összetétele
A megyei közgyűlés mandá-tumránya a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Zalában az alábbiak szerint alakult:
FIDESZ-KDNP - 9 mandátum: Bene Csaba, Dr. Fekete Zoltán Iván, Martinecz Aranka, Nagy Kálmán, Dr. Pál Attila Ferenc, Pintér László József, SáringerKenyeres Tamás János, Strázsai Zoltán, Vajda László. DK - 1 mandátum: Nagy Zoltán JOBBIK - 4 mandátum: Nagyné Csizmadia Valéria Éva, Selmeczy Zsuzsanna, Völgyi Zoltán, Zakó László. MSZP - 1 mandátum: Góra Balázs
(Az eredmények még nem jogerősek.)
10
Kanizsa - Hirdetés
2014. október 16
A látás hónapja a Sashalmi Optikában
Idén ismét megrendezésre kerül a Látás Hónapja elnevezésű kampány országszerte. Ennek keretében Nagykanizsán, mint kijelölt üzletben, a Sashalmi Optikában is jelentkezhetnek ingyenes látásellenőrzésre és szaktanácsadásra az érdeklődők. Mindezt két helyen is megtehetik, egyrészt a Sugár út 1. szám alatt, másrészt a Platán sor 1-ben. A kampány ideje alatt az oda látogatókat diplomás op-tometrista vizsgálja meg.
A látás hónapja a Magyar Látszerész Szövetség és az optika szakma által közösen létrehozott kampány. A szervezők célja, hogy kialakítsák és fejlesszék a magyar lakosság látáskultúráját, ezáltal elősegítsék a megfelelő látásélességgel elért biztonságosabb közlekedést és a teljesebb életet.
Magyarországon közel 1,S millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, pedig látásunk az egyik legfontosabb érzékszervünk, a szemünk állapotával mégis érdemtelenül keveset foglalkozunk. A látásvizsgálat során nem csak egy esetleg később súlyossá váló szembetegség, de például a cukorbetegség, vagy akár magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők. A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka több esetben lehet az éles látás és a dioptriakorrek-ció hiánya, vagy nem megfelelő látásjavító eszköz használata. S ezekben a problémákban szinte minden korosztály érintett, mert az élet- és munkakörülmények változásával egyre több embernek, és egyre fiatalabb korban van szüksége korrekcióra. Ebben a hónapban ez a térítés nélküli szolgáltatás ingyenes látásellenőrzésből és szaktanácsadásból áll.
- Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy egyszerűen csak kíváncsi, hogy milyen a látásélessége, keressen fel minket a már megadott helyek egyikén, ahol szemész szakorvosok és látszerész áll rendelkezésükre. Nálunk a szak-
értelem párosul minőséggel, az ízléssel és a korrekt árakkal, így a széles választékból, a legújabb vizsgálati eljárásokkal tökéletesen személyre szabott szemüveget tudunk készíteni, s mindezért akár Szép kártyával vagy Erzsébet utalvánnyal is fizethetnek - mondta Sashalmi Erika látszerész mester.
Napjainkban a szemüveg, már nem csak egyszerű látásjavító eszköz, hanem megjelenésünk egyik legmarkánsabb kiegészítőjévé vált, ezért hasznossága mellett az is fontos, hogy néz ki. A Sashalmi Optikában a tökéletesen személyre szabott szemüveg készítése a megyében egyedülálló módon, egy csúcstechnológiás VisiOffice készülék pontos mérései alapján történik. Az így készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Ez a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és lencse kiválasztásánál a lehető legjobban döntsön. Egyedülálló mérési módszerekkel - mint az eyecode szemforgáspont mérés és a domináns szem figyelembevétele - készül el a tökéletesen személyre szabott szemüveg. A másik újdonság a Varilux S 4D, amely egy új generációs eszköz, melyet az Essilor, egy a szemüveglencse gyártásban világvezető cég fejlesztett ki. Áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait, és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít.
A Sashalmi Optikában a most, a kampány keretében ingyenes látásvizsgálat mellett lehetőség van szürkehályog és glaucoma szűrésre, egyénre szabott kontaktlencsék rendelésére, napszemüvegek vásárlására, munka- és védőszemüvegek készítésére, illetve egyéb kiegészítők (nagyító, hőmérő, szemüvegtokok, stb.) vásárlására is. Speciális készülék segítségével már kisgyermekek szemét is tudjuk vizsgálni, pupillatágítás nélkül. Az üzletben a kampányidőszakon kívül is lehetőség van szemorvosi vizsgálatra, amely feladatot Dr. Joós Mária szemész adjunktus hétfőnként 1S.30-16.30 óráig, míg Dr. Czigány Róbert szemész főorvos szerdánként 1S-17 óráig lát el.
Változatlan lendülettel
Sok szeretettel és immár 2S éves tapasztalattal várjuk a vezetni vágyó jelentkezőket!
A Technika Kft. (Autósiskola) két hónap híján, immár 25 éve változatlan tenniakarással szervezi és oktatja a leendő gépjárművezetőket a balesetmentes és kulturált közlekedésre. Megkérdeztük az intézmény ügyvezetőigazgatóját, Kovács Tibort, hogyan értékeli ezt a kiváló teljesítményt.
- Az idei évben oktatóink rengeteg hallgatót képeztek ki és az év vége felé közeledve is egyre több igénynek kell megfelelniük - válaszolta Kovács Tibor. - Az Autósiskola Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben, Zalalövőn, a Somogy megyei Marcaliban és Siófokon is jelen van, de számos egyéb településen is tartunk kihelyezett elméleti oktatásokat. Irodáinkban folyamatos az ügyfélfogadás, tanfolyamaink, melyek kéthetes rendszerességgel indulnak, kedveltek.
A legnagyobb árbevételt produkáló és legtöbb hallgatót oktató kirendeltségük a nagykanizsai, ahol a kirendeltségvezető, Csobot Beatrix a szakma jó ismerője. Nemcsak
az adminisztrációs feladatokat látja el, hanem elméleti és gyakorlati szakoktató is. A hallgatók ügyesbajos dolgait szinte azonnal és szakavatottan orvosolni tudja, egyben segíti őket az elméleti siker gyors elérésében. A folyamatosan szigorodó képzési rendeleteknek való megfeleltetés, a vezetési órák precíz, pontos betartatása, a kötelezően előírt vezetett kilométerek ellenőrzése szintén feladatkörébe tartozik.
Mint azt az ügyvezető hangsúlyozta, oktatásukba beépítik a konkrét tapasztalatokat és azok ok-okozati összefüggéseit, segítve ezzel a közös célt, a balesetmentes közlekedést. Természetesen ez a kiemelkedő teljesítmény csak egy jól felkészült, tapasztalt és empatikus oktatói gárdával valósulhatott meg.
- Munkatársaink olyannyira ismertek és kedveltek a vezetni tanulók körében, hogy hallgatóink nagy része már induláskor tudja, hogy melyik oktatónkhoz szeretne járni a gyakorlati képzés során -hívta fel a figyelmet kollégáira az ügyvezető.
Felhívás
2007-ben jelent meg a Büki - Dezső szerzőpáros riportkönyve „A XX. SZÁZAD TANÚI NAGYKANIZSÁN" címmel. A szerzők emlékülés keretén belül szeretnének találkozni a könyv szereplőivel. Kérik, hogy október 31-ig az alábbi telefonon szíveskedjenek jelentkezni a még élő riportalanyok (házastársak, gyerekeik, unokáik, barátaik), hogy felvehessék velük, vagy a hozzátartozókkal a kapcsolatot.
Büki Pálné: 0693 / 315 - 559 (naponta 19-20 óráig), Dezső Ferenc: 0693 / 312 - 737 (naponta 17-18 óráig).
2014. október 16
Kanizsa - Hirdetés
11
í m,Ml Mai/l
(DrL<3,
DÍSTANCE
(DEDIKÁL A I I''Í.I.I IM''S ITÁ1V)
21.00 L0IJ1) AND 1ÍLKK
21.45 ZINGlül
Ez év október 29-én immár 60 éve lesz, hogy 19S4-ben a Zrínyi Miklós Általános Iskola 8/b osztályos tanulói végeztünk. 10 évvel ezelőtt már egyszer megünnepeltük ennek évfordulóját.
Sajnos a hosszú idő nagyon megrostálta osztályunkat, mégis szeretném, ha ezen a napon vagy az ehhez közel eső hétvégén - ami a Mindenszentek illetve a halottak ünnepe is - néhányunk, akik még élünk, találkozhatnánk. Egy kávé mellett pár szót válthatnánk egymással, talán nem utoljára.
Helyszínnek javaslom például az Eötvös téren lévő Fradi Presszót, mert gondolva az elhunyt osztálytársakra, az közel van a temetőhöz is. Kérlek benneteket, még élő „játszótársak", hogy jelezzétek felém részvételi szándékotokat. Telefonon elérhettek a 0630/742-4113 vagy a 0682/319-786-os számon. Kérek mielőbbi javaslatokat és hívjatok!
A viszontlátás reményében: Kaponya Ottó
Kedves ''54-ben végzett Zrínyis 8/b-sek!
Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város Polgárait, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2014. munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul:
2014. október 18. (szombat) - munkanap (pénteki munkarend) az ügyfélfogadás szünetel.
2014. október 23. (csütörtök) - nemzeti ünnepnap. 2014. október 24. (péntek) - pihenőnap.
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Bursa Hungarica "A" és "B"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Az "A" illetve "B" típusú részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
„Szervezetfejlesztés Nagykanizsa Város Önkormányzatánál"
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében kérdőív kitöltésével legyen közvetlen részese annak a törekvésünknek, hogy városunk tovább fejlődjön, komfortosabb és élhetőbb legyen! A kérdőív elektronikusan megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlapon, illetve kitöltve személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portáján elhelyezett gyűjtőládába.
Köszönjük segítő közreműködésüket!
Október 21-én búcsúztatják Ponori Thewrewk Aurélt
Az október 8-án elhunyt Ponori Thewrewk Aurél csillagász, egykori kanizsai diák temetése október 21-én, kedden lesz a történelmi Zala megye túlsó végén. A családi kötődésű Paloznak római katolikus templomában a gyászmise 14:15-kor kezdődik, melyet a temetés 15 órakor követ a r. k. temetőben.
12
Kanizsa - Kultúra
2014. október 16
„JAZZ FEELINGS"
kiállítás Walter Gábor emlékére. Megtekinthető október 3O-ig Október 16. IS óra - Városi Diákiroda
MIT TUD AZ UJJAM? -
kézműves foglalkozás.
Szobrok, plasztikák készítése hulladék
anyagokból.
Október 17. 18 óra
ZALA MEGYEI PRÍMA
PRIMISSIMA DÍJKIOSZTÓ
GÁLA
Október 20. 19 óra DUMASZÍNHÁZ ROAST ELŐADÁS
Szereplők: Ganxsta Zolee, Kormos Anett, Dombovári István, Benk Dénes, Kovács András Péter, Kiss Ádám. Belépődíj: 3 5OO Ft. A jegyek elővételben megvásárolhatók a nagykanizsai Tourin-form Irodában és a dumaszínház.jegy.hu weboldalon.
Október 21. 1S óra MENTSÜK MEG A FÖLDET
KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ
4 fős csapatok nevezhetnek (csak általános és középiskolás korúak) Jelentkezni lehet a helyszínen is. Október 23. 10 óra ÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ 19S6-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC S8. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Október 24. - Hevesi Sándor Művelődési Központ 14.30 Az „Én hobbim" sorozat keretében. Némethné Rádi Éva quilling (papírcsík) technikával készített munkáinak bemutatása. Megtekinthető: november 8-ig. 1S.00 Pöttöm Kuckó Játszóház keretében arcfestés (2-6 éveseknek). Kézműves Játszóház (őszi ablak és ajtódísz készítése, papírcsík technika bemutatása)
17.00 Az Alma Együttes vidám, interaktív koncertje. Belépődíj: elővételben gyermek 1 2OO Ft; felnőtt 1500 Ft; a koncert napján gyermek 15OO Ft; felnőtt 18OO Ft.

Medgyaszay Ha;
J-f—l r\unui»i; Központ
Kanizsai Kulturális
Október 24. 20 óra OPEN FRIDAY PARTY
Fellépők: Children Of Distance, Zinger Együttes, Loud and Balck Belépődíj: elővételben 1 2OO Ft, a koncert napján 1 5OO Ft. A jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában és a helyszínen.
Október 2S.
A Családi Hétvége keretében 16.30 Kerekítő - mondókás móka O-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus. 17.00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István néptáncpedagógus. 18.00 Kézműves foglalkozás - Fonalgrafika. Vezeti: Hábli Olga. 19.00 Felnőtt táncház. Közreműködik a Bojtár Népzenei Együttes.
Belépődíj: 5OO Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható.
Jazz- és világzenei fesztivál Nagykanizsán
■ f
■ r
Jazz feelings című festménykiállítással kezdődött pénteken a hagyományos Kanizsa Nemzetközi Jazz- és Világzenei Fesztivál Nagykanizsán. A Walter Gábor kecskeméti festőművészre emlékező kiállítás egyben nyitánya is volt a kétnapos zenei seregszemlének. A fesztivált Dénes2Sándor Nagykanizsa város alpolgármestere, míg a kiállítást Wilheim Gábor designer nyitotta meg. A kiállítás megnyitó zenei aláfestéséről Vámos Béla zenetanár és tanítványa Billege Barnabás gondoskodott. A programsorozat a Karosi Júlia Quartet koncertjével kezdődött a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében.
A fiatal muzsikusokból álló zenekar műsora a nemrég megjelent Hidden Roots albumra épült. A jazz és a magyar népzenei hagyományok egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak a modern felfogású kompozíciókban. Karosi Júlia lírai éneklését jól egészítette ki Bögöthy Adám (bőgő) és Varga Bendegúz (dob, ütőhangszerek) ritmusszekciója. A quartet zongoristájának Tálas Aronnak, különösen kifinomult, érzelem gazdag játéka jól harmonizált Karosi Júlia balladisztikus előadásmódjával. Az est további részében a világzene dominált. Juhász Gábor triója a hazai jazz és világzenei élet egyik legizgalmasabb formációja. Nem csoda, hiszen Lukács Miklós (cimbalom) és Szalai Péter (ütőhangszerek) világszínvonalon szólaltatják meg hangszereiket. Juhász Gábor pedig nem csak hangszeres tudásával, hanem zeneszerzői kvalitásaival is lenyűgözte a közönséget. A nyitónap
koncepciójához jól illeszkedett a folytatásban Horváth Kornél - Átváltozások projektje. A különleges koncert első részében duó produkciók hangzottak el. Horváth Kornél első partnere az indiai zenei kultú-
található zenei kultúrákból. Frenetikus élmény volt a magyar zenészekből álló együttes koncertje. A fesztivál első napja zenei szempontból egyértelműen magas színvonalú volt.
A fesztivál második napját a post-bop zenét játszó Bágyi Balázs quartet kezdte. Az előzetesen meghirdetett összeállításhoz képest változás történt, így a bőgőnél Novák Csabát hallhatta a közönség. A combóban Avéd János szaxofonokon játszott, a zongoránál a kivételes tehetségű Oláh Dezső, míg a doboknál a zenekarvezető Bágyi Balázs lépett színpadra. A zenekar Bágyi Balázs szerzeményeit adta elő. Ez a fesztivál több különleges meglepetést tartogatott. Ilyen volt a Dés László-Balázs Elemér Quartet és a Voces4 Ensemble közös produkciója. A jazz kompozíciók egy-
ra egyik hazai reprezentánsa Lantos Zoltán volt. A duó produkcióban a nemzetközileg is egyre felka-pottabb Dörnyei Gábor dobos következett. Igazi ütős bemutató volt ez mindkét értelemben. Ot Orosz Zoltán harmonikaművész követte, kinek világszínvonalat képviselő játéka ezúttal is óriási sikert aratott. A koncert második blokkja a quar-tet közös játékával zárult.
Az arab lant-zene egyre népszerűbb az európai koncertpódiumokon. Elég, ha csak Rabih Abou Khalil, Dhafer Youssef vagy Anouar Brahem szerepléseire gondolunk. A sorba jól illeszkedik a Budapesten született Omar Bashir, aki egy iraki lantgeneráció legfényesebb csillagaként egyre több zenei díjat és elismerést tudhat magáénak. Koncertjük egy zenei kaleidoszkóp volt az arab, a török és a Földközi-tenger medencéjében
egy gregorián betéttel kiegészülve fantasztikus, szép hangzással szólaltak meg. Csalódást okozott viszont a „Monk Moods" Kvartette műsora. Akanizsai születésű Vincze Zoltán (szaxofon) vezette csapat Monk kevésbé ismert, nehezebben emészthető darabjait játszotta, nagyon alkalmi zenekar benyomását keltve. A maga módján persze mindenki jól játszott, de az összhatás elmaradt a várakozástól. Egészen más volt a fesztivált záró Németh Ferenc Group műsora, amely végig magas színvonalú, igényes jazz zenét nyújtott. Különösen a gitáros Lionel Louke és Németh Ferenc játéka volt nagyon kiérlelt. A basz-szusgitáros Daniele Camarada profi módon játszott alá Louke és a szaxofonos Chris Cheek improvizációinak.
_H.Gy.
2014. október 16
Kanizsa - Ez+Az
13
állás - állás - állás
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Óvodapedagógus szakirányú megegyezés szerint
Gyártás előkészítő középfokú megegyezés szerint
Értékesítő szakirányú megegyezés szerint
Faipari technikus, gyakornok szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Bútorasztalos, gyakornok szakirányú megegyezés szerint
PLC programozó középfokú megegyezés szerint
CNC programozó technológus szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Faesztergályos szakirányú megegyezés szerint
Preparátor középfokú megegyezés szerint
Varrómunkás szakirányú vagy 8 ált. megegyezés szerint
Takarító 8 általános megegyezés szerint
Szennyvízcsatorna építő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
A bolygóállások szerint a leglehetetlenebb helyzetből is könnyedén ki tud mászni a hétvégén. Lelkesítő szavakra még akkor sem lesz szüksége, ha kissé elfárad a nagy hajtásban.

IV.20.-V.20. Bika
Próbálja meg úgy irányítani az életét, a mindennapjait, hogy anyagilag ne fusson „zátonyra". Ha emiatt le kell mondania netán valamilyen luxuscikkről, ne fájjon a feje. Néhány hónap múlva lesz ideje bepótolni mindent
^V.21.-VI.21. Ikrek
Némi bonyodalmat jeleznek előre önnek a csillagok, de mivel tisztában van vele, hogy mi a jó önnek, könnyedén tudja kezelni a helyzetet. Ha szükségét érzi, készítsen listát a teendőiről, és keressen örömöt a hétköznapokban is.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Tervezzen romantikus hétvégét magának és a párjának, még akkor is, ha emiatt elmarad valamilyen feladatával. Tudja, a munka megvárja, míg a kellemes, őszi napsütés elillanhat egy pillanat alatt.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A szokásától eltérően, ezekben a napokban visszafogottan szemléli az ön körül zajló eseményeket. Az sem zavarja, hogy anyagilag semmit sem jutott előre. Pihenjen, lazítson, és várja ki a szebb napokat.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Nem lesz könnyű dolga annak, aki meg akarj a lepni önt valamivel. Jó emberismerő készségének köszönhetően szinte olvas egyes emberek gondolatából. Saját érzéseiről azonban továbbra sem beszél szívesen.
^IX.23.-X.22. Mérleg
A bolygóállások nagy tettek véghezvitelére ösztönzik hamarosan. Rejtett képességeket is előhozhatnak önből a csillagok. Minden jel arra mutat, hogy meg kell erősítenie a kapcsolatát, és érzelmi életét.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
A harmónia megteremtésében minden elképzelése valóra válik. A hétvégén nem lesz más dolga, mint bezsebelni a környezetében élőktől az elismerő szavakat. Zavartalan, romantikus órákat tölthet el a kedvesével.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Egy igazi harcos képében mutatkozik be hamarosan ismerősei körében. Mindenki a nagy változás okairól kérdezi, de ön elhárít minden kíváncsiskodót maga körül. A humor fegyverével elkápráztat mindenkit.

XII.22.-I.20. Bak
Ha úgy érzi, kedveskednie kellene valamelyik családtagjának, akkor a szokásos édesség helyett lepje meg például egy színházjeggyel. Vezessen be új szokásokat, amivel színesítheti az otthon töltött estéit.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Hamarosan rá fog döbbenni, hogy milyen fontos a családja számára. Nemcsak a segítségére számítanak folyton, hanem fontosnak tartják a véleményét is. Adjon ez erőt önnek a nehéz időszakokban is.
<>11.20.-111.20. Halak
Bár nem nagymester a sakkozásban, hamarosan minden lépése bejön, vagyis sikerrel jár a vállalkozása. Feltalálja magát a különböző helyzetekben, és azonnal, gondolkodás nélkül lép, ha a helyzet úgy kívánja.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2014. október 16
Ultramaratonista köszöntése - Spártai hős a Törökvári utcából
Küzdelmes meccsen újabb két pont
Remek hangolás a vasárnapi rangadóra
Pécsi VSK (8.) - Nagykanizsai TE 1866 (3.) 0-S (0-2)
NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, találkozó a 3. fordulóból. Pécs, S0 néző. Vezette: Horváth Gy. (Horváth B., Karcagi). G.: Halász (7.), Halász (9.), Horváth E. (72., 74.), Szollár (89.)
NTE: Balassa Sz. - Halász (Tarsoly K., 46.), Balassa D., Somogyi Zs., Szabó Zs., Kanizsai, Buczkó, Horváth E., Szollár, Hozlár, Tarsoly A.. (Takács P., S6.). Vezetőedző: Benedek József.
A kanizsaiak rögtön igyekeztek a papírformát érvényesíteni, hiszen már a mérkőzés 10. percében vezettek 2-0-ra. A jó kezdés meg is nyugtatta a csapatot és a játék képén meg is mutatkozott a vendégek dominanciája. Ebbe idővel bele is lassultak, kényelmesen szövögették játékukat. A helyzeteik megvoltak, de azokat csak a találkozó hajrájában használták ki, igaz, azzal fölényessé is tették egyben sikerüket. A három győzelemmel és egy döntetlennel álló NTE legközelebb október 19-én, vasárnap lép pályára, hazai környezetben 14 órától a listavezető Győri ETO FC-t fogadják a kanizsaiak.
Sznopek Józsefet, a Spartathlon görög ultramaratonit szintén teljesítő nagykanizsai futót is köszöntötte Cseresnyés Péter polgármester, Karádi Ferenc alpolgármester és Tóth Nándor városrészi képviselő. A Kanizsai Futóklub tagja abszolútban a 98. helyen ért célba és az ultrama-ratonista elmondta, a fizikai igénybevétel mellett legalább akkora volt a lelki is. Azt már Sznopek is elmondhatja magáról, hogy nem először teljesítette a Spartathlont, hiszen ez volt a második célba érkezése. A Kanizsai Futóklub tagjaként még teljesítette az idei távot Járosi Tamás és Palásthy István is.
Nagykanizsai Izzó SE (7.) -Kiskőrösi KSK (8.) 23-21 (14-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 4. forduló. Nagykanizsa, 120 néző. Vezette: Akácsos, Nagyvizeli.
Izzó SE: Tóth A. - Tompek 1, Molnár L. 3, Füle 3, Kiss G. 9, Musits N. 2/2, Senger D. 2. Csere: Dencs Balázs (kapus), Csató 1, Nagy B., Kovács B. Edző: dr. Woth Péter.
A hazaiak az első percekben kétgólos előnyre tettek szert (S. perc 31), s ez az előny meghatározta a to-
vábbiakra is a találkozó menetét. Ugyan, volt amikor a vendégek egyenlítettek (16.p.: 7-7), de az első félidő végére visszaállt két egységnyi fór.. Kiss Gergely a hátán vitte a csapatot az első félidőben, a játékrész végén azonban sajnálatos arcsérülést is összeszedett és az a második 30 percre rá is nyomta bélyegét. A hazaiak a 40. percben mégis már néggyel mentek (18-14), a hajrában viszont a kiskőrösiek voltak eredményesebbek, így a találkozó végére visszaállt a kétgólos hazai előny és jöhetett az újabb két bajnoki pont.
Dr. Woth Péter: „Végig hatalmas küzdelmet láthatott a közönség, s ugyan a játék színvonala nem volt magas, de a csapatok az első perctől az utolsóig keményen mentek minden egyes gólért. Sok lehetőséget hagytunk ki, ezért nem tudtunk jobban elhúzni, sőt a védekezésbeli figyelmetlenségeink miatt az utolsó percekig nyílt volt a találkozó kimenetele. A végjátékban szerencsére sikerült megfelelően koncentrálnunk és megszereznünk a győzelmet."
P.L.
ingatlan
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693-351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közművesített telek bontandó kicsi házzal. Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)
szolgaltatas
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7677K)
oktatas
Gombaismereti tanfolyam indul a Kanizsa és Környéke Kulturális és Hagyományőrző Egyesület szervezésében 2014. október 18-án. Bővebb információ. Tel: 06-20-9208-568 (7675K)
allas
Mosonszolnoki járműalkatrész gyártó megbízónk részére keresünk
Q Véradás
2014.10.21. (kedd) 08:30-13:00 óra
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
mechanikai gépösszeszerelői (operátori) munkakörbe dolgozózat főállású munkaviszonyban, azonnali kezdéssel. Ajánlatunk: versenyképes jövedelem, bérenkívüli juttatás, szállás térítésmentesen, utazási költség térítés, hosszútávú, biztos megélhetés. Érd.: 0620-929-7356 (7674K)
vegyes
Pecsenyekacsa, élő, háztájiból rendelhető, 3 kg feletti, leszállítva Boglár-
PREM1ER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók
i -fffblffJ Prémium
i WWW^WW^^ i i> '' ............... minőségű
német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, Liszt Ferenc u. 2. (a Hevesi Iskolával szemben) Tel,; 0693/114-260, 0630/760-2536 info@premieroblDk.com
ról 1550 Ft/db. Tel.: 0630-9899-754, 0630-399-3991 (7661K)
1 db barna textilbőr sarokkanapé (ággyá alakítható) 110.000 Ft-ért, 1 db BECK porszívó 15.000 Ft-ért eladó. Érd.: 0693-326-840 (7676K)

UKOMUTMOK MtMCláttU
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig.
átlagos és különlegesen magas indítoáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Rozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
2014. október 16
Kanizsa - Sport
15
Két arany- és öt bronzérmet szereztek a Kanizsai Birkózó SE és a Zsigmondy-Winkler DSE birkózói (képünkön) a Ladislav Mlynek mesteredző tiszteletére rendezett szabadfogású emlékversenyen a szlovákiai Trencsénben, míg a kanizsai veterán birkózók a belgrádi világeseményükön jártak.
A magyarok mellett szlovákok és csehek - összesen 180 versenyző -több korcsoportban mérték össze tudásukat Szlovákiában. A Kanizsai Birkózó SE edzője, Szatmári Zsolt elégedett lehetett az elért eredményekkel.
Emlékversenyen bizonyítottak
Aranyérmes lett Buder Emil 26 kg (diák II. korcsoport) és Kalmár Kristóf 31 kg (diák I.), míg bronzérmet akaszthattak Ladányi Benedek 28 kg (diák II.), Zaka Zénó 30 kg (diák II), Bogdán Dávid 32 kg (diák II), Kalmár
Benedek 40-kg (diák I.) és Polai Kristóf 6S kg (serdülő) nyakába.
A dél-zalai szeniorok a belgrádi kötöttfogású veterán világbajnokságon léptek szőnyegre. A korábbi bronzérmes, 69 kg-ban induló Fata
József kiesett, míg a 76 kg-os dr. Kalmár István a „B"-kategóriában, vagyis a 41-4S évesek mezőnyében a hetedik helyen végzett.
P.L.
Tavaszra jöhetnek a nagy nevek...
Ha minden a papírforma szerint alakul, izgulnia nem „szükséges" új idénye végett a bajnoki címvédő, egyben hétszeres bajnok Aquaprofit-Nagykainzsai TSK sakk-csapatának, de előre nem innának a medve bőrére persze a 2014/15-ös NB I-es bajnoki évad kapcsán.
Papp Nándor csapatvezető szavai a bevezetőben foglaltakat erő-
sítették a múlt vasárnap sorra került, Dunaharaszti MTK elleni szezonnyitójuk előtt.
- Tavaly szintén a harasztiak ellen nyitottunk, igaz, akkor mi játszhattunk hazai környezetben, illetve most reméljük, e párosítás kapcsán azért más is különbözni fog az előzőtől: ez pedig a győzelmi arány - elevenítette fel az elmúlt esztendő szeptemberét a kanizsai első számú együttes vezető-
Duna-vidéki érmek kajakban
Az ausztriai Ottensheim városában rendezték a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség égisze alatti úgynevezett masters kajak-kenu (világ)versenyt, melyen a nagykanizsai Varga Gábor is vízre szállt.
S nem csupán szimplán indult, hiszen ezen túl remek eredményekkel térhetett haza Felső-Ausztriából, a Duna ottani vidékéről.
Kajak 2000 méter egyesben aranyérmet szerzett és szintén az első helyen végzett egység tagja volt 2000 m párosban, valamint K4 200 méteren. 200 m párosban ezüstérmet szerzett, 200 m egyesben pedig bronzérem lett teljesítményének jutalma.
je. - Akkor 7,S:4,S lett ide, ezúttal viszont abban bízhatunk, hogy ennél jobban megy majd a játék.
Azért van, amiben nem olyan rossz az állandóság fennmaradása.
- A játékoskeret gyakorlatilag ugyanaz maradt, mint a tavalyi, annyi különbség mutatkozik, hogy mint az ismert, Polgár Judit visszavonult a csapatbajnoki szinten történő sakkozástól.
Az idei naptári évben négy NB I-es forduló kerül lebonyolításra a tízcsapatos pontvadászatban, azok keretében a már említett Dunaha-rasztin kívül az MLTC, a Budapesti Titánok, valamint az újonc Szigetszentmiklós lesz soron. Hogy aztán következhessen a 201S-ös esztendő...
- ... ne menjünk még a dolgok elébe, de valóban, van olyan határozott elképzelés, hogy Viswa-nathan Anand és Alexei Shirov is asztalhoz ül majd bajnokin - a klub színeiben természetesen. Az időpont kérdéses, de márciusi és április játéknapok jöhetnek leginkább szóba.
Vagyis akkor, amikor például már az egyesület második számú csapata is javában benne lesz a küzdelmekben.
- Az NB I B-s legénységünknek azért nem lesz egyszerű dolga, hiszen mindkét NB I-es kieső a mi csoportunkba került - folytatta Papp Nándor, aki az Aquaprofit-
NTSK II színeiben asztalhoz is ülhet majd a bajnokságban. - Ráadásul rögtön az egyikkel, a Deccsel kezdünk idegenben, hogy utána folytathassuk a másikkal, vagyis a Csutival... Mit mondjak, nem tűnik egyszerűnek, s ennek fényében is mondom, hogy célunk a bennmaradás a második vonalban ...
Dunaharaszti MTK (10.) -Aquaprofit-NTSK (1.) 3:9
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 1. forduló. Dunaharaszti.
Eredmények (elöl a hazaiak): Nguyen - Jefimenko 0,S:0,S, Hoang - Balogh Cs. 0,S:0,S, Faragó - Ivanisevics 0:1, Popovics -Márkus 0,S:0,S, Horváth D. - Ribli 0:1, Tompa - Lupulescu 0,S:0,S, Bérczes Cs. - Bánusz 0:1, Lóránd -dr. Flumbort 0,S:0,S, Dőry -Galyas 0:1, Végh E. - Kántor 0:1, Pirisi - Bodó 0:1, Grimm - Gara T. 0,S:0,S
- Számos légióst, így az ukrán Zahar Jefimenkót is asztalhoz ültette együttesünk, mivel a hazai kerettagok nem tudtak jönni, de az eredményből kitűnhet, ez nem alakult rosszul - fogalmazott Papp Nándor csapatvezető. - A legtöbb parti az ötödik órában dőlt el, vagyis keményen meg kellett dolgozni az első fordulóbeli sikerért. A lényeg azonban, hogy a győzelmi arány sem mutat rosszul, s ez jó kiindulópont lehet a továbbiakra.
P.L.
INGYENES
látásellenőrzés
és szaktanácsadás
Komplett szemüvegek
már 7900 Ft-tól
Nagykanizsa, Platán sor 1. Tel.: 0693-310-644 Sugár u. 1. Tel.: 0693-789-962 www.sashalmioptika.hu
16
Kanizsa - Hirdetés
2014. október 16
''VfffVfffffJJJJfffffJJfffffJfffffVQ
£. FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Megnyitottuk fűrészáru kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
Ingyenes hallásszürést szervezünk és hallókészülék kipróbálási lehetőséget biztosítunk Zala megyei lakosok számára 2014. október 13-tól 31-ig a nagykanizsai Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja a 06-93 313-500-as telefonszámot.
Amplifon Hallásközpont Nagykanizsa, Fő u. 6. amplifon.hu
amplifon
A hallásspecialista
A HALLÁS NEM JÁTÉK
[e''lékt nem KűslKe ren dezésekTátvéteiét
» i

Jxíne/fém- c/ vo/hullodék (elvó/órló/
Vallalunk beszállítást nagyobb mennyiseg eseten (2t)
Közületek és magánszemélyek jelentkezését várjuk!
Nagykanizsa, Garay u. 21. Ipari Park (volt Kossuth laktanya) Nyitva: H-P: 7.30-16.00 óra, Szombat: 7.00-12.00 óráig
Tel/fax: (93) 310-947; Mobil: +36 {30J 947-4490 E-mail: horvathrnehíSmail-datanethu, Web: www.horvathmeh.hu
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
FIGYELEM!
Iskolánkban a következő
ANGOL
nyelvvizsgák időpontjai:
Tele: november 22. (jelentkezés: oki 20-íg) City & Guilds: november 29. (jelentkezés: okt. 31-ig)
A vizsgák előtt 20 órás speciális felkészítő tréning, vizsgáztató tanárokkal INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a
Telefon: (93) 326-413 - Mobil: (30) 400-5253 E-moil: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-01 29-04
Tavasszal indul a belváros megújításának második üteme
Mintegy 750 millió forintos támogatás révén tavasszal a második ütemével folytatódhat a nagykanizsai belváros rehabilitációja, amelynek révén a polgári hagyományokra épülő, promenád hangulatú városközpontot alakítanak ki - írja a Magyar Nemzet.
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy az első ütemben teljesen felúj í-tották a központi Erzsébet teret, illetve két új összekötő út is épült. A következő fejlesztési fázis ennek folytatásaként a Fő utca teljes korszerűsítésével, valamint az Ady utca belvárosi szakaszának lezárásával és átalakításával jár együtt.
A Fő utcát az Erzsébet tértől a Hunyadi utcáig teljes szélességében korszerűsítik, nemcsak a felszíni burkolatokat, hanem a mélyben húzódó közművezetékeket is újra cserélik - mondta. A felújítás után a kétszer két forgalmi sávból csak egy-egy marad az autósoknak, ezzel egyidejűleg a kerékpárutat szélesítik, illetve vendéglátóipari teraszokkal bővítik az árnyas gyalogoszónát.
Az Ady utca első szakaszát végleg lezárják, ott sétálóutca lesz. Felújítják az Eötvös teret és a parkot is, melynek területén új játszótér épül, valamint egy „utcai konditerem", vagyis a felnőtteknek sporteszközöket telepítenek.
A munkával 201S közepére készülnek el, s már előre türelmet kért a városlakóktól, amiért - hasonlóan az első ütem építkezéseihez - közlekedési nehézségekkel jár majd a beruházás. Az eredeti elképzelésekkel ellentétben a Deák és a Széchenyi tér felújítása nem szerepel a mostani tervek között. Ezt a későbbiekben az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően valósítják meg - tette hozzá.
mno.hu - Kanizsa
^anUsa Ptazéb,
X V I /
M*9l*?*l+i Itím;
* DELFINES KALAND 2 *
Október 25. (szombat) 13.00 óra
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVI. évfolyam 3S. szám 2014. október 23.
Szakképzési Akadémia
A szakképzés szhvonaláról és az innovácóról
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. valamint a GTTSZ Nyugatdunántúli Régiója által szervezett Szakképzési Akadémia októberi előadásán ezúttal azokat az innovatív gondolatokat tervezték közkinccsé tenni, melyeket az európai hírű multinacionális cégek nemzetközi tapasztalatok alapján felhalmoztak.
A megjelenteket Janzsó Antal, nyugalmazott címzetes igazgató, a GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiójának elnöke üdvözölte. Köszöntőjében Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő arra utalt, talán a magyar gazdaság egyik legfontosabb problémáját tűzte napirendjére a mai tanácskozás, ugyanis a gazdasági fejlődés egyik alappillére a szakképzés. Fontos, hogy milyen mély és mennyire megalapozott az az iskolai rendszer, amely a jövő nemzedékének szakképzését látja el. Térségünk fejlődéséhez szükség van arra is, hogy a szakképzés megfeleljen a mai kor kívánalmainak és a gazdasági élet elvá-
rásainak. Elmondhatjuk - hangsúlyozta -, Nagykanizsán kialakult egy ilyen szakképzési rendszer, és a középszinttől egészen a felsőfokig jelentős eredményeket, teljesítményeket tudunk felmutatni. Fontos feladat a jövő nemzedékének megfelelő oktatása, nevelése mellett az is, hogy a változáshoz illeszkedő szakképzés lehetősége mindig rendelkezésre álljon a térségben.
Dénes Sándor polgármester a jelen kihívásához történő alkalmazkodásra hívta fel a figyelmet, ami jelenthet bizonyos fokú bizonytalanságot, az ismeretlentől való félelmet, szorongást is. Vagyis a változás menedzselése, az újdonság fokozatos bevezetésének tanulási folyamatára késztet majd mindannyiunkat, minden szereplőt. Ezért a mai nap egy igazi tapasztalatokból eredő segítséget nyújthat. A tanulás pedig a leglényegesebb válasz minden kihívásra, változásra a mai világban is.
Dr. Polay József, a NAKIK elnöke a tanácskozás két témájára, a szakképzés színvonalára és az in-
novációra utalva megjegyezte, ezen a kettőn fog múlni az elkövetkező időszak magyar gazdaságának a teljesítménye. A nyugati cégek ma azt a kérdést teszik fel, ha beruháznak, van-e elég szakképzett munkaerő. Mindent megelőz ez a kérdés. Ha erre nem tud az adott országrész megfelelő választ adni, akkor tovább lépnek. Ugyanilyen fontos az innovációi is, de nem csak a multiknak, hanem a kis- és középvállalkozóknak is.
A szakmai fórum további részében Javier González Pareja, a Budapest központtal működő Robert Bosch Kft. igazgatója a cég kutatásban és fejlesztésben betöltött szerepéről, valamint az innovációk gyakorlati fontosságáról tartott magyar nyelven előadást. Örömmel osztotta meg hallgatóságával, hogy 17 évvel ezelőtt járt először városunkban, mert a felesége kanizsai lány volt. Hozzáfűzte, külön örül annak, hogy újra itt lehet, jó napot kívánhat, és nemcsak a magyarországi fejlesztésekben részt vevő mérnökök, szakemberek szerepéről, hanem a jövő önműködő járművéről is megoszthatja a gondolatait. Többek között elmondta, a világ csaknem minden országában jelen vannak több mint 282 ezer kollégával. A Bosch-világon belül is Magyarország kitüntetett szerepet tölt be, hiszen az egyik legnagyobb ipari munkaadója országunknak. A németországi után a Budapesten működő központjuk a cégcsoport legnagyobb fejlesztőbázisa Európában. Büszkék rá, hogy évről-évre növelni tudják a dolgozóik létszámát. Tavaly 700 új munkahelyet teremtettek Magyarországon, és ma már elmondhatják, hogy 10 ezer embernek biztosítanak munkahelyet. Budapesten kívül még hat városban, és ki tudja, bármikor Nagykanizsán is.
Krihó Zsuzsanna, a HEAT-GAZGÉP Kft. gazdasági vezetője a humán erőforrással szembeni követelményeket vázolta fel a kft. tevékenységének és innovációjának tükrében.
B.E.
2
Kanizsa - Gazdaság
2014. október 23
„Hiszem, ha látom!" - Horvátországot
Zárul
a Remény projekt
Novemberben lezárul a 2011. óta a zajló Remény program a Családok Átmeneti Otthonában. A magyar és dán Vöröskereszt, valamint a Velux Alapítvány által finanszírozott program rendkívüli lehetőséget teremtett az intézményben dolgozók számára, hogy az itt élők mindennapi életét színesebbé tegyék, hogy az önálló élet megteremtésének esélyeit növeljék és a gyermekeket fejlesz-szék Ezen felül három család kapott esélyt, hogy albérlet támogatással önálló életet kezdjen.
- Az otthonban élő valamennyi gyermek intézményes (oktatási-nevelési) ellátása biztosított, az intézményekkel való kapcsolat mind a szülők, mind az otthon részéről rendszeres és megfelelő. A felnőttek SO százaléka jelenleg dolgozik, 35 százaléka GYES-en vagy GYET-en lévő nő, egy fő leszázalékolása folyamatban van és egy fő álláskereső - számolt be Túri Renáta szakmai vezető. - A program zárásaként októberben és novemberben is folytatódnak a szabadidős programok, kézműves foglalkozások és sütésfőzések. Tegnap, október 16-án sor került a pedagógus érzékenyítő tréningre is Ábrahám Angéla pszichológus vezetésével, amelyre valamennyi, az otthonban élő gyermek kapcsán érintett oktatási-nevelési és gyermekvédelmi intézmény pedagógusai meghívást kaptak. Ez volt a negyedik, egyben utolsó tréning a program során. Szintén ez a projekt biztosította a kollégák képzését augusztusban, szeptemberben és októberben elsősegélynyújtás, munkaerőpiaci kompetencia fejlesztés, gyermekvédelmi ismeretek és csecsemőgondozás témakörökben.
A szakmai vezető a jövőbeli programok kapcsán kiemelte, november 14-én a Kanizsa Centrumban kerül sor az utolsó Nyitott ház rendezvényükre, amelynek keretében az érdeklődők ötletes, érdekes dísztárgyakat alkothatnak őszi termésekből, s nem maradhat el az ilyenkor szokásos tökfaragás sem.
Kanizsa
A kis- és középvállalkozók határon túli üzleti érvényesülését szorgalmazta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett konferencia.
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi Iparkamara támogatásával megvalósult rendezvényen elsősorban olyan nagykanizsai és térségben működő vállalkozások vettek részt, amelyek már meglévő, horvát üzleti kapcsolattal rendelkeznek, vagy pedig a kö-
Október 16-án újabb szemléletformáló délutánra került sor az Életmeder Alapítvány szervezésében a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban.
Ezúttal a globalizáció hatásai, az energiagazdálkodás, az energia hatékonyság a családokban, helyi közösségekben, valamint a megújuló energiák (nap-, szél-, geotermikus -, biomassza energia, stb.) használata volt a téma. A kapacitásokkal való jó gazdálkodás elengedhetetlen, hiszen a fosszilis energiahordozók csökkenésével, valamint ezek káros hatásának kiküszöbölése érdekében a megújuló energia-
zeljövőben ez irányú törekvéseik vannak.
A konferencián elsőként Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. Szavaival üdvözölte azokat a törekvéseket -a kamara által szervezett programokra vonatkozóan - amik a horvát piacra történő kilépésekre ösztönöznek.
- A rendezvény remek lehetőség az üzletemberek közti eszmecserére, ráadásul mindezért nem a fővárosba kell utazni, hanem mindez helyben van - fogalmazott. Utalva még a határon átnyúló együttmű-
források arányának növelése és az energiatakarékosság jelenthetik a megoldást.
A nagyszámban megjelent érdeklődők nemcsak elméleti, hanem számos, jól használható gyakorlati tanácsot is hallhattak a témában.
Például választ kaptak arra a kérdésre, milyen megújuló energiákat használhatunk otthonunkban, s hogyan takarékoskodhatunk. Tehetjük ezt többek között hőszigeteléssel, a nyílászárók cseréjével vagy utólagos szigetelésével, fűtéskorszerűsítéssel, passzív napenergia-hasznosítással. A kisebb költségvetéssel rendelkezők alkalmazhatnak sötétítő függönyöket, hővisszaverő fóliá-
ködés megszilárdításának fontosságára is, ami - mint hangsúlyozta - újabb eredményeket hozhat.
Dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megnyitó beszédében pedig annak adott hangot, hogy a jövőben további, hasonló rendezvényeket szerveznek majd.
- Mivel minden tájékoztatást meg kell adni a kis-és középvállalkozásoknak ahhoz, hogy merjenek S Horvátországban érvényesülni. 2 Ezt támasztották alá azok a he-
-Q
£ lyi, üzleti szereplők is, akik Leho-f ta János kabinetvezető-moderátor
közreműködésével - a horvát piacon való tapasztalataikról számoltak be.
A külpiacra történő eredményes lépésről pedig Radicsi Milán attasé, külgazdasági szakdiplomata, Magyarország Horvátországi Nagykövetségéről adott tájékoztatást.
A konferencia részét képezte még kerekasztal jellegű megbeszélés is, amire horvát üzleti kapcsolatrendszerrel és nyelvtudással rendelkező szakembereket invitált a kamara.
Sz.Zs.
kat, illetve sokat segíthet a ház körüli növényzettelepítés. Ha az elektromos energiával kívánunk takarékoskodni, lecserélhetjük hagyományos izzóinkat energiatakarékos fénycsövekre vagy LED-es világítótestekre, de hasznos helyi megvilágítást alkalmazni. Ha elektromos berendezések beszerzése előtt állunk, legoptimálisabb „A" energiaosztályúak vásárlása.
A programsorozat a „Ligetváros szociális célú rehabilitációja" (NYDOP-3.1.1/B2-13-K2-2O13-OOO2) projekt Programalapjának jóvoltából valósulhat meg.
Kanizsa
IMEDIA
-KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: O693/312-3O5. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 88O1 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +363O/5OO-6216. Megjelenik: 21OOO példányban. ISSN 0865-3879
Energiatudatossággal a klímaváltozás ellen
2014. október 23
Kanizsa - Krónika
3
Átadás-átvétel a hivatalban
~ ■ íi m^m 1 ™ 1
\ \
Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter leköszönő polgármester, országgyűlési képviselő aláírta az átadási-átvételi jegyzőkönyvet a polgármesteri hivatalban.
- A mai átadási-átvételi eljárás lezajlott. Jogszabály írja elő azt, hogy a volt polgármester és az új polgármester, a jegyző által el-
készített dokumentumokat a kormánymegbízott jelenlétében aláírja - mondta múlt pénteken Rigó Csaba, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője. Hozzátette, ez a jegyzőkönyv öt példányban készült és mindent rendben találtak az eljárás során. Kiemelte, Nagykanizsa és az itt élő emberek továbbra is számíthatnak a Zala Megyei Kormányhivatal
szakmai támogatására. Ezen túl bejelentette, hogy jövő év június 30-ig a Nagykanizsai Járási Hivatal átesik egy energiara-cionálási eljáráson, és így a Fő útról ide költöztetik a kormányablakot.
Cseresnyés Péter ehhez hozzátette, hogy az Eötvös téri épület előtti teret is felújítják. Ezt követően jó munkát kívánt a testületnek.
- Folytathatjuk azt a munkát, amit közösen végeztünk az elmúlt időszakban. Szeretném megköszönni Cseresnyés Péternek a munkáját, mely egy olyan pályára állította városunk működését, melyet folytatni szeretnénk és ezzel Nagykanizsa további sikereket érhet el - emelte ki Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, csak együtt lehet sikeresen dolgozni, így folytatják az együttműködést a kormányzattal, a kormányhivatallal és a zalai településekkel egyaránt.
Kanizsa
Az otthon ékei-díszei egy helyen
Az Erzsébet tér I-ben, a TISZK tanbolt szomszédságában lakástextíliákat forgalmazó üzletet nyitott a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonpro-fit Kft.
Többek között függönyök, damaszt, pamut, szatén és hímzett ágyneműk, paplanhuzatok, konyharuhák, törülközők, blúzok, kötények közül válogathatnak a vásárlók a „Novum Spatium", prémium kategóriás termékeket forgalmazó mintaboltban.
A pénteki megnyitó ünnepségen elsőként Lérántné Mátés Valéria, a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, az üzlet „létrehozását" leginkább az indokolta, hogy a megváltozott munkaképességű embereknek a jövőben is stabil munkahelyet tudjanak biztosítani.
Dénes Sándor polgármester beszédében azt emelte ki, hogy kiváló minőségű, szép termékek, textíliák kaphatóak a mintaboltban. Városunk első embere annak is
hangot adott, hogy könnyen elérhető, megközelíthető helyen - a belváros szívében - található az üzlet.
Majd arról beszélt, hogy a Szociális Foglalkoztatót jelenlegi helyéről, a Sabján Gyula utca 3-ból -a közeljövőben, egy pályázat keretében - a Petőfi utca S-be költöztetik.
- így komfortosabb körülmények közt dolgozhatnak majd megváltozott munkaképességű embertársaink - mondta a polgármester.
Szólván még arról is, hogy a szociális foglalkoztató közel ötven millió forintot nyert pályázati úton eszközfejlesztésre és a dolgozók képzésére.
A Piarista Altalános Iskola, Gimnázium, Kollégium Schola Gregoriana Calasanctiana kórusának műsorát követően Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő átadta az üzlet kulcsát Léránté Mátés Valériának, a Szociális Foglalkoztató ügyvezetőjének.
Kanizsa
A Fehér Bot napján
Nagy létszámban gyűlt ösz-sze a Honvéd Kaszinóban szerdán a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete, hogy hangulatos rendezvény keretében idén is közösen ünnepeljék a Fehér Bot napját, így hívván fel egészséges társaik figyelmét a látássérült emberek nehéz helyzetére.
Az egyesület minden évben nagyszabású ünnepséget szervez e nemzetközi nap időszakának környékén. Az érdeklődés ezúttal sem volt kicsi a tagok részéről. Ugyanis a megye több pontjáról érkeztek látássérült emberek, hogy közösen töltsék a napot.
Amegjelenteket - Gazda Zoltán egyesületi tag szavalata, a Honvéd Kaszinó Énekkarának és Diákszínjátszóinak műsora után - Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszöntötte. Beszédében kiemelten szólt arról, hogy az egészséges embereknek sérült társaik felé nagyobb figyelemmel kell lenniük.
Molnár Béla, a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnöke pedig a szervezet elmúlt esztendejét értékelte. Hangsúlyozván, szervezetük a társadalmi kapcsolatok ápolására is nagy hangsúlyt fektetett. Ennek egyik ékes példája, hogy más egyesületekkel is sikerült szorosra fűzniük az együttműködést.
Az üdvözlő beszédek után Könczöl Csaba, a megyei Kormányablak helyi kirendeltségének vezetője tartott előadást a látássérültek által igényelhető támogatásokat is érintve.
A nap folyamán a résztvevők különböző segédeszközökkel is megismerkedhettek, amik nagyban megkönnyítik a mindennapjaikat. Ilyen - például - a kivilágított, kézi nagyító is. Illetve, eszmecserére is nyílt lehetőségük a grazi székhelyű, Steinmarki Vakok és Gyengénlátók Szövetségének tagjaival, akik 10 fős delegációja szintén részt vett a rendezvényen.
Sz.Zs.
Kanizsa - Bíróság_204. október 23
1
Javítva változtatna
a Nagykanizsai Járásbíróság új elnöke
A járásbíróság nemrégiben kinevezett elnökéről azt tartják: karakán, vezetésre termett, kemény nő, szigorú, de igazságos bíró. A Landler Jenő - a mai Batthyány - Gimnáziumba, nyelvi tagozatos osztályba járt, amelynek mai napig tartó „hatásaként" érti és beszéli a franciát, az oroszt és a német nyelvet is. Dr. Hajdú Ildikó ennek még ma is hasznát veszi, ugyanis feltöltődés és kikapcsolódás gyanánt sokszor választja az utazást, más földrészek és kultúrák megismerését.
- A gimnáziumban kezdtem a jog iránt érdeklődni, ezért a továbbtanuláson morfondírozva, a felvételi lapon végül is a Pécsi Tudományegyetem jogi karát jelöltem meg. A nővéremet azonban a gazdasági élet érdekelte, ő pénzügyi szakemberként dolgozik. A „városi legendával" ellentétben nem azonos a névrokon háziorvossal - fogott hozzá életútja ismertetéséhez a Nagykanizsai Járásbíróság új elnöke. - Pécsett harmadéves joghallgató voltam, mikor eldöntöttem: bíró szeretnék lenni. Egy frissen diplomázott jogász szerencsés helyzetben volt akkortájt, hiszen a nagykanizsai bírói kar - átlagéletkorát tekintve - már nem volt a legfiatalabb, így kerestek fiatal, jó képességű fogalmazókat. Nem lehetett kérdéses: az egyetem után hazajövök. Két év múlva elbúcsúztam Pécstől, és munkába álltam a nagykanizsai bíróságon fogalmazóként, ekkor 1987-et írtunk.
- Két év múlva letettem a jogi szakvizsgát is, és rögvest bírósági
titkár kinevezést kaptam Nagykanizsára. A mai napig szívesen emlékszem vissza ezekre a hetekre, hónapokra. A fővárosban eufórikus hangulat uralkodott, 1989 októberében, a rendszerváltás kellős közepén jártunk. Azon kevesek közé tartozom, akinek a bírói kinevezési okmányát Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök írta alá. A következő év tavaszán, március elsején kezdtem el bíróként tevékenykedni. Talán egy picikét közelebb állt a szívemhez a büntetőjog, így örültem, mikor büntetőbírói feladatkört kaptam. Akkoriban két büntető ügyszakos bíró dolgozott Nagykanizsán az elnökön kívül, ma már hatan látjuk el a büntető igazságszolgáltatást. Sőt, nemcsak bíró, hanem közjegyző is lettem egyszerre, körülbelül fél év időtartamra, akkortájt ugyanis még más volt a jogi környezet. Egyik nap közjegyzői munkát láttam el, majd másnap büntetőbírói talárt öltöttem. A bírói munkát végzem azóta is, idestova 24 éve... Hogy van-e olyan ügy, amelyik kitörölhetetlen nyomot hagyott bennem, a lelkemben? - kérdez vissza az elnökasszony. - Persze, bár szerintem nincs olyan bíró, akinek ne lenne egy-egy ilyesfajta ügye. A 90-es évek közepén történt. Egy 12 éves kislányt próbált meg egy hasonló bűncselekmény elkövetése miatt korábban már elítélt, és frissen szabadult férfi megerőszakolni. A gyermek lélekjelenlétének köszönhetően szerencsére kísérleti szakban maradt a férfi cselekménye, de mégis mély hatást gyakorolt rám az ügy. A kislány a bírói
tanácsunk előtt is nagyon talpraesetten viselkedett, és döbbenetes részletekre emlékezett: például, hogy római számlapos volt az elkövető órája. A vádlott tagadott, de felhozattam a lefoglalt órát, ami valóban római számlapos volt. Az egyéb bizonyítékok is egyértelműen bizonyították a bűnösségét, így szigorú büntetést szabtunk ki. Egyébként az ítészi hivatás pont az a munka, amelyet nem lehet bennhagyni a munkahelyen. Én fejben mindig dolgozom az éppen aktuális ügyeimen, és néha a legváratlanabb pillanatokban jövök rá a megoldásra.
- Akkor talán nem csak városi legenda az, hogy Ön a szigorú, de „fair" bírák közé tartozik? - teszem fel a kérdést dr. Hajdu Ildikónak. - Én is hallottam már róla, hogy az ügyfelek így jellemeztek, de ezt nem kívánom kommentálni, hiszen ez szubjektív megítélés az egyéntől. Az ítélkezésemben elsősorban a törvényesség megtartására figyelek, illetve arra, hogy az általam meghozott büntetőítélet igazságos, és egyben nevelő célzatú is legyen. Felnőttek esetében jó példa erre a nevelő célzatra a középmérték alkalmazása, mely lehetőség a bíró számára, hogy a valóban bűnöző életmódot folytató elkövető esetét - az ítélkezés során is - el tudja különíteni az először megbotló állampolgárétól. Utóbbinál enyhébb büntetést célszerű kiszabni, nevelő célzattal, míg ezek a szempontok egy többszörös vagy különös visszaeső esetében már nem elégségesek.
- Az elkövetkező évekre számos megvalósítandó tervem van a Nagykanizsai Járásbíróság működésével kapcsolatban, talán a „javítva változtatni" Deák Ferenchez köthető gondolat fejezi ki legjobban az általam elérendő célt. Az ügyteher arányosítása - vagyis a bírák közti ügyek megfelelő kiosztása - kiemelten fontos, hiszen ezáltal válik színvonalassá és időszerűvé egy bíróság ítélkezése. Mert ha ez rendben van, a bíráink nem lesznek leterheltek, és így színvonalas munkavégzésre képesek, amely pedig az ügyfelek és a társadalom elégedettségét eredményezi. Igyekezetem oda hat, hogy mi-
nél nagyobb hangsúlyt fektessek a bíróság nyitottabbá tételére mind a társadalom felé, mind pedig az azt tájékoztató média irányába is -szögezi le a járásbíróság elnöke. -Rövid időn belül „ötletládát" és „ügyfél-elégedettséget mérő ládát" helyezünk majd ki a bíróság folyosóján, utóbbihoz kérdőívek is tartoznak majd. Ez a megye valamennyi bíróságán megvalósuló új kezdeményezés. Nyitottak vagyunk minden jobbító szándékú ötletre, javaslatra, vagy csak egyszerűen a problémák felvetésére. Odafigyelünk ezen kívül a honlapunkra is, folyamatosan frissítjük, hiszen az internet világához, a technika fejlődéséhez a bíróságoknak is alkalmazkodnia kell. Kiemelkedően fontosnak tartom a tanúgondozást, amely lehetőséggel a tanúk - a tapasztalatok alapján -rendre élnek is. Egy-egy bírósági tárgyalás fontos „kelléke" a tanú, akinek minden segítséget meg kell adni, hogy állampolgári kötelességét nyugalommal teljesíthesse. A Nagykanizsai Járásbíróságon bármely tanú bizalommal fordulhat a tanúgondozást végző munkatársamhoz is, gondjaival, problémáival. Meghallgatunk és komolyan veszünk minden kérést vagy jelzést, hiszen a bizalom a kulcsszó ezekben az esetekben. Az elnöki félfogadáson segítséget nyújtok a hozzám fordulóknak. A cél: a bíróság a működését tekintve egy tiszta és átlátható képet adjon magáról a laikus érdeklődő számára is.
- A kollegáim képzése az, amire még kiemelt figyelmet kívánok fordítani: elsősorban arra, hogy képzettsége és végzettsége szerinti munkát végezzen mindenki, hiszen csak így várható el tőle minőségi munka - hangsúlyozza dr. Hajdu Ildikó. - Nemcsak bíráink, de az igazságügyi alkalmazottak is folyamatos képzéseken vesznek részt, az ügyviteli alkalmazottak közül sokan főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Mindezt munka mellett teszik, és a bíróság elnökének feladata az, hogy a megfelelő munkarenddel ezt segítse, illetve, hogy az ítélkezés mindezek mellett gördülékenyen folyjék. És ezért is mondtam korábban, hogy nagyon alapos tervezés szükséges az ügyek elosztásánál, hiszen az nemcsak a bírákra, hanem az ő munkájukat segítő igazságügyi alkalmazottakra sem kevés terhet ró. Még egy dolgot megemlítenék, ami véleményem szerint egyértelműen beváltotta a hozzá fűzött reménye-
2014. október 23
Kanizsa - Múzeum
5
ket: a „nyitott bíróság" programot. Fiataloknak, középiskolásoknak tesszük lehetővé, hogy rendkívüli osztályfőnöki óra keretében eljöhessenek egy-egy nyilvános tárgyalásra. Meglepően fogékonyak, érdekli őket az itt folyó munka, mondhatom, hogy az osztályok sorban állnak az időpontokért. Nem egy esetben történt már meg, hogy hiába lett volna vége az osztályfőnöki órának, a gyerekek nem akartak hazamenni, és megvárták a délutáni ítélethirdetést is. Ennek a „nyitott bíróság" programnak két nagyon fontos célja van: az egyik, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük az igazságügyi pálya iránt, másrészt viszont, saját maguk láthatják és tapasztalhatják, milyen véget is érhet egy bulinak, jó poénnak induló cselekedet. Általában a könnyen átlátható, érthető és tanulságos büntetőügyekre engedjük be őket, nem egyszer olyan esetre, amelyben a vádlott már előzetes letartóztatásban van. Egy-egy tárgyalás után pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy kérdéseket tegyenek fel az ítélkező bírónak, és átbeszéljék az ügyet, a tanulságokat. Rendkívül fontosnak tartom ezt a felnövekvő ifjúság nevelése szempontjából, főleg Nagykanizsán. A nagykanizsai járás sajnos eléggé fertőzött területnek számít a fiatalkorúak által elkövetett bűn-
cselekmények számát tekintve.
- Két éve tárgyalhatjuk a fiatalkorúakat érintő büntetőügyeket, addig csak a megyeszékhelyen található városi bíróságnak volt joga erre. Milyen tapasztalataim vannak eddig? A családi háttér egyértelműen meghatározó, de legalább ilyen fontos a baráti társaság is, hiszen a fiatalok esetében a társas elkövetés a leggyakoribb - nyomatékosítja az elnök. - És tulajdonképpen ők, a kisebb-nagyobb bűncselekményeiket általában nem az anyagi haszonszerzés motivációjával követik el, hanem egyszerűen egy jó balhét látnak benne a legtöbb esetben, amivel fel tudnak vágni a barátok előtt, a lányok előtt. Át sem gondolják, hogy akár az egész életüket tönkretehetik egy szombat estével... A Nagykanizsai Járásbíróságon kialakult bírói gyakorlat egyértelműen a nevelés irányába ható ítéletek kiszabására törekszik. Tehát rádöbbenteni a fiatalt a tettére, annak súlyára és következményeire. Megrovás és próbára bocsátás az elsődlegesen velük szemben alkalmazott büntetési forma, illetve van még egy fontos eszköz: a javító-nevelő intézet. A fiatalkorúak börtönét csak a többszörös visszaeső vagy kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményt elkövető fiatalok esetében alkalmazzuk. Ezért is tekintek várakozások-
kal a Nagykanizsai Javítóintézet felé. Egyrészt rendkívül megköny-nyíti majd mind a bíróságok, mind a társszervek munkáját, hiszen a fogva levő személyeket például nem Aszódról vagy Kalocsáról kell majd előállíttatni egy-egy tárgyalásra, kihallgatásra. Másrészt pedig, egy megfelelően működő javító-nevelő intézet a bíró munkáját, illetve annak eredményességét fogja növelni: javít és nevel, ami által remélhetőleg csökken majd a bűnismétlő, vagy visszaeső fiatalok száma. A cél pedig mindenképpen ez.
- Azonban nemcsak a Nagykanizsai Járásbíróság szervezetét és belső igazgatását, hanem a bíróság Erzsébet téri épületét érintő változásokról is be tudok számolni. Régóta megoldatlan épületünk biztonsági beléptető rendszerének kérdése, pontosabban annak hiánya. Ez a probléma várhatóan egy hónapon belül megoldódik, ugyanis beléptető kaput és csomagvizsgáló készüléket kapunk - mondja dr. Hajdu Ildikó. - Ez feltétlen magával hozza a bejárat átépítését is, illetve a rendészet számának 1-2 fővel való növelését. Az új beléptetés módjáról még nem döntöttünk, bár több alternatíva is van. Természetesen a polgármesteri hivatal igényeit is figyelembe kell vennünk, ezért a beléptetésről a hi-
vatallal közösen fogunk majd határozni. Egyébiránt, mióta az ügyészség a Rozgonyi úti, új épületébe költözött, teltházzal ugyan, de viszonylagos kényelemmel elférünk. Ha nem változik drasztikusan az ügyteher, akkor az Erzsébet téri épület általunk használt szárnya továbbra is elég lesz a feladatunk ellátására. Én pedig megmaradok ítélkező bírónak is, heti egy napot mindig tárgyalok. Most éppen a bíróság vezetését és az ítélkező tevékenységem összehangolását tanulom, illetve magát a vezetést, hiszen, mint az életben mindenbe, úgy ebbe is bele kell tanulni.
- És hogyan pihen egy bíró? -kérdezem, amire dr. Hajdu Ildikó rögtön felel: a családdal. - Férjemmel és lányommal - aki gimnazista és a későbbiekben az állatokkal szeretne foglalkozni, talán állatorvos lesz majd - gyakran felkerekedünk, és nekiindulunk a világnak. Utazás, túrázás, új tájak, emberek és kultúrák megismerése: ez az, ami engem fel tud tölteni lelkileg. Na meg a kutyánk, egy néha kajla, de mindig szeretnivaló, keverék golden retriever és a három koromfekete macska, akik nálunk szintén családtagnak számítanak.
Dr. Papp Attila
ülésezett a Kanizsai Múzeumért Alapítvány
-s V
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriumi ülését követően dr. Polay József elnök ismertette az alapítvány terveit, az előttük álló feladatokat a Thúry György Múzeumban.
- A kuratórium három témával foglalkozott a mai ülésen. Érté-
keltük az előző kuratóriumi ülés óta eltelt időszak eseményeit, meghatároztuk az előttünk álló feladatokat és az újonnan felálló önkormányzat felé a javaslatainkat - kezdte a tájékoztatót az elnök. Az eltelt időszak tevékenységei közül kiemelte, az idén átadott díjakat és Vándor László előadását. Elkészült a várat ábrá-
zoló képeslap és az alapítvány támogatásával megjelent a Kanizsa képekben kiadvány is. A fejetlen fehér mén legendájának népszerűsítése érdekében több lépést is tettek: érettségizők és PEN végzős egyetemisták tanulócsoportonként egy patkót vertek fel a falra, valamint Tarnóczky Attila és Büki Pálné szervezésében lebonyolították a Ménlegenda rendezvényt.
Ahogy az elnök elmondta, a jövőben két újfajta szerencsepatkót is árusítanak. Az egyiken a Kanizsa felirat olvasható majd, míg a másik a házaspárok patkója lesz. Szerveznek egy előadást is, ahol a vár, a várkastély és Kanizsa család történetének egy-egy részletét mutatnák be. Ajándéktárgyakon megjelenítik a várkastély valószínűsíthető képét.
- A kuratórium gratulál a megválasztott polgármesternek és a képviselőknek - mondta dr.
Polay József, majd hozzátette három javaslatot terjesztenek be az újonnan felálló önkormányzati testület elé.
Javaslataik között szerepel, hogy a Fő utca 7. szám alatt álló épület emeleti részét kapja meg a Thúry György Múzeum, ugyanis ott lehetőség lenne a helyi értékek kiállítására és egy előadóterem kialakítására. A bécsi levéltár anyagából a város történelmére nézve sok új és érdekes anyag kerülhet elő. A megvalósításához azonban pályázati pénzre vagy kutatási keretre lenne szükségük.
- Javasoljuk, hogy az önkormányzat az alapítvánnyal együttműködve a több mint hatszáz éve épült Kanizsa várkastélynak találjon egy impozáns, lenyűgöző és turisztikailag hasznosítható megjelenési formát - zárta a tájékoztatót az elnök.
V.M.
6
Kanizsa - Krónika
2014. október 23
Szüreti felvonulás Palinban
Személy- és lovaskocsik, hintók, kis- és nagytraktorok, kíváncsiskodó helyiek és városiak népesítették be szombat délután a palini sportpályát. A hazaiakon kívül jöttek lovasok a bocskai lovasiskolából is a szüreti felvonulásra.
Izgatottan várta mindenki az ünnepélyes megnyitót. Három, kalapos ifjú legény - akárcsak nagyapáik hajdanában -, a mögöttük
sugdolózó lányokról diskurált. A lányok-asszonyok nemzeti színű szalagot, s bokrétát tűztek a járművekre, kalapokra.
Az iskolás kislányok a festőművész ecsetjére kívánkozó paripák közelébe merészkedtek, s megsimogatták arcukat. Az ünnepélyes megnyitó a Nagykanizsai Fúvószenekar indulójával vette kezdetét. Az induló ritmusa rögvest lendületet adott a város déli széléről érkező Dobri Lajos Szigony névre
hallgató lovának. Jobb lábával mindaddig dobolta a ritmust, amíg a zenekar el nem hallgatott.
Az emelvényre lépve Kúti László, a Palini Sport és Kulturális Egyesület elnöke, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és dr. Erdős László, a városrész újonnan megválasztott önkormányzati képviselője köszöntötte az érdeklődőket.
Cseresnyés Péter azt kívánta, legyen a mai nap igazi ünnep mindenki számára. Dr. Erdős László önkormányzati képviselőként első alkalommal szólt a városrész lakóihoz. Elmondta, legszentebb kötelességének tartja a palini városrész érdekeinek képviseletét az önkormányzatban. Megígérte, a problémák megoldása érdekében lelkiismeretesen és a legjobb tudása szerint jár el, ehhez azonban kéri a segítségüket és a türelmüket. Hangulatos műsorával a Rozmaring Táncegyüttes és a Palini Általános Iskola néptánc csoportja, valamint a Palini Nyugdíjas Nótaklub műsora tette emlékezetessé a napot.
A vidám menet végignótázva a palini főutcán a Herkules utcai ját-
szótérnél állt meg. Útközben számtalan kíváncsiskodó kísérte végig biciklivel a menetet. A játszótéren már várták a jókedvű társaságot. „Lányok, lányok, lányok a faluban, faluvégén szépen szól a muzsika" - csalogatták közelebb a lakókat már messziről a fúvósok. A lelkesedés a kisbíró mondandójának végén csúcsosodott ki igazán, amikor világgá kiáltotta: „Éljen Palin város népe!" S erre rögvest koccintott is egy nótázóval. A fellépők itt is sikert arattak műsorukkal. Hangjukat még az Oz utca végén is lehetett hallani. S akinek maradt még estig ereje, az a Mura Band zenéjére a palini általános iskolában megtartott szüreti bálban folytathatta a mulatságot.
A szőlőlopás kalandos perceire azonban hiába vártak az ifjak. Bár Kuti László tartalékolt a birtokán néhány fürtöt erre az alkalomra, de a madarak megelőzték. Oket, lecsipegették, s belakmározták a szüreti mulatságra szánt édes szőlőszemeket.
B.E.
Bolyai Sportnap: a kitartás és elszántság bajnokával
Az évek során harmadszor sorra kerülő Bolyai Hét keretében a kedd a sport napja (volt) az oktatási intézményben, így az általános iskolások találkozhattak például Mányo-ki Attila zalaegerszegi hosszútávúszóval is, akinek élménybeszámolóját diákok tucatjai hallgatták, miközben a lányok zumbázhattak (képünkön) az iskola tornatermében a délelőtti órákban.
A kezdetekről az úszásban ultratávokra „szakosodott" sportoló elmondta, annak idején ő is versenyszerűen sportolt, 6 éves korában kezdte az úszást, s az 198O-as években igazolt versenyző volt a megyeszékhelyen a medencés versenyzés területén. Aztán kísérletező kedve nem ismert határokat, először a Balatonfüred-Siófok viszonylatában kezdte a Balaton átúszással, a ''9O-es évek pedig már az úgynevezett szabad-vízes úszás jegyében telt életében. Akkor az olimpia programjában még nem is szerepelt a hosz-
szútávúszás, igaz, főhősünk számára bőven annak 1O kilométeres távja fölött kezdődött és azóta is kezdődik a teljesítendő távok sora.
El is értünk addig a témakörig, hogy mi is az igazán nagy kihívás a több tíz kilométeres penzumok teljesítésében. Nos, Attila előadásában elmondta, sportos pályafutásában gyökeres fordulat állt be azzal, amikor görög edzőjével kezdte el a közös munkát.
Egyfajta gondolat-átprogramozás következett be nála fejben, mely egy nagyon komoly csapatmunkával juthatott el olyan szintig, melyet most is képvisel az egerszegi hosszútávúszó. Az első igazán nagy mérföldkő 2OO8 júliusában a Balaton hosszanti átúszása volt BalatonkeneseKeszthely között megállás, bocsánat - kapaszkodás nélkül. A 8O kilométert 26 óra alatt sikerült teljesítenie...
- Egy ekkora távnál különösen fontosak a környezet emberi testre gyakorolt hatásai, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni - mondta Mányoki. - Egy idő után roppant lényeges annak követése is, hogy a szervezet miként reagál bizonyos behatásokra. Ezen a bizonyos hat évvel ezelőtti balatonin például az utolsó órában leállt a gyomorműködésem, vagy éppen pattantak el erek a szememben. Ugyanakkor pontosan az ilyen tapasztalatok begyűjtéséért fontos minden egyes alkalom, melyet hosszútávon úszhatok, hiszen így tudjuk, hogy mikor és mi következhet be, de gyorsan teszem hozzá - esetleg. Lévén minden egyes alkalom más és más, ahogy nincs két egyforma nap sem, amilyen tehát maga az élet...
Eközben az iskola tornatermében a testmozgást zumbán keresztül gyakorolhatták a fiatalok, akik akár nagy slágerekre is ugrálhattak kedvükre.
P.L.
2014 október 23 _Kanizsa - Prima Primissima
Nagykanizsán adták át a Zalai Prima Díjakat
nagykanizsai református lelkész, zeneművészet kategóriában Varga Endre, a hévizi Musica Anti-qua Együttes művészeti vezetője vehette át. A közönség díját szintén Kiss István kapta.
szegi néptáncoktató, közművelő- Díj olyan közülünk való, a minden-dés kategóriában Hella Perenc napjainkban jelen lévő emberek és
vállalkozók elismerését szolgálja, akik munkásságukkal kivívták mások tiszteletét, akik hivatásukban példamutató módon hozzájárultak és hozzájárulnak a megye és így e
Kendlimajor Művészeti Szabadiskola, tudomány kategóriában prof. dr. Bátorfi József sebész főorvos, sajtó és média kategóriában a Helikon Rádió, a sportban a ZTE-
lokális kultúra fejlődéséhez, értekeinek gyarapodásához.
Köszöntőjében Doucha Ferenc, a VOSZ Zala Megyei Szervezetének elnöke arra emlékeztetett, hogy a Prima Primissima Magyarországon a díjak díja, így a területi Prima díjak a lokális maximumok elismerései. Büszkék rá, hogy Zalában is vannak jelet hagyó, közösségükért dolgozó példaemberek. - Ha életünk nem jó hangulatú, nincsenek példaképeink, közösségeink, akkor nem élhetünk boldog életet. Ezért is fontos a kiválóságok Prima Díja, mert koncentráltan fókuszál a helyi példaemberekre, példaközösségekre, mondhatjuk nyugodtan a zalaikumra, és egy igazi zalaikum egyben hungarikum is - zárta beszédét a megyei elnök.
A Prima Díjak jelöltjei - irodalom kategóriában Fa Ede költő, színművészetben Both Gábor színművész, képzőművészetben a
ZAÉVNői Tekeszakosztálya - voltak. A vállalkozók támogatásának köszönhetően valamennyien értékes ajándékban részesültek.
A hagyományoknak megfelelően ez alkalommal adták át az Év Zalai Vállalkozója Díjakat is. Kiemelkedő munkájáért az Irodaplusz Kft., a Murasóder Kft., a Kanizsa-Bau Kft., a Metál-Légtechnika Kft., Simon Péter ortopéd cipészmester, a László Pincészet, az M. T.E. Gépjárműalkatrész Kft., a Spiller 2000 Kft., a Tóth 95 Kft. valamint az Eurowild Kft. vehetett át elismerést.
A díjátadó gálán a modern táncosok mellett fellépett a Nagykanizsai Fúvószenekar, Scháb Be-reniké, Gölles Martin, Both Gábor és a Príma-díjas Benkó Dixieland Band, akik sorrendben a 108S0 koncertjükkel köszöntötték a HSMK közönségét.
B.E.

■c c
Átadták a 2014-es év Zalai Prima Díjait. A rendezvénynek helyet adó HSMK-ban a Prima-díjat - a Kincsem-emlékszobrot -, Schrammel Imre Kossuth-díjas iparművész (aki Kanizsán járt gimnáziumba) alkotását, és a vele járó egy-egy millió forintot oktatás és közművelődés kategóriában Kiss István zalaeger-
A szavazók között is kisorsoltak egy díjat. Agh Töttő Edit festőművész alkotását Kovács László kiskanizsai szavazó vihette haza.
Köztudott, Demján Sándor és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által alapított Prima Primissima Díjhoz hasonlóan - hagyományteremtő módon - a megyei szervezet elnöksége a művészet, a tudomány, a kultúra, az oktatás és a média régiónkban élő kimagasló képviselői számára díjat hozott létre.
Dénes Sándor polgármester beszédében kiemelte:
- Örülök, hogy a Demján Sándor által két esztendeje megfogalmazott „magyar Toszkána", azaz Zala megye kilencedik alkalommal megrendezett ünnepségének újra városunk lehet a házigazdája. A Prima
8
Kanizsa - Hirdetés
2014. október 23
Közmeghallgatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2014. október 30-án (csütörtök) 16.00 órára k ö z m e g h a l l g a t á s
céljából összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u.5.) A közgyűlésre tisztelettel meghívom.
Dénes Sándor polgármester
Munkatársat keres a Thúry György Múzeum
Thúry György Múzeum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Thúry György Múzeum történész (segéd)muzeológus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az igazgató közvetlen vezetésével a területi múzeum céljainak megfelelő módon, annak gyűjtőterületén történész szakmai feladatokat végez, gondozza és lehetőség szerint gyarapítja a kezelésére bízott gyűjteményeket, ellátja a gyűjteményekkel kapcsolatos adminisztratív munkát, tudományos kutató és feldolgozó tevékenységet végez, rendszerezi az intézmény régészeti állatcsont-anyagát. Gyűjteményi feladatai mellett közművelődési feladatokat lát el.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: egyetem, történelem szakos bölcsész és tanár. Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, múzeumi gyűjteményi tevékenység - 1 év alatti szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú képesítés, geoarcheológus, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), archeozoológiai tanulmányok, pedagógiai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: tudományos tevékenység. Előnyt jelentő kompetenciák: csapatszellem, szervezőkészség, jó kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok hitelesített másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. december 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Száraz Csilla nyújt, a +36202265210 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Thúry György Múzeum címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 278/2014/K , valamint a munkakör megnevezését: történész (segéd)muzeológus. Személyesen: Száraz Csilla, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően az igazgató bírálja el, majd a fenntartó véleményét is figyelembe véve bízza meg a (segéd)muzeológust munkakörének betöltésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 27.
Kedvező ár, minőségi munka
LEÜLI Leveli Attila OPTIKA látszerész mester
IIE''ik''IIR * , 8800 Nagykanizsa, Deák tér ó.
(93)312-011,(30)3852570
Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 7
Az akció 2014. október 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
„Szervezetfejlesztés Nagykanizsa Város Önkormányzatánál"
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében kérdőív kitöltésével legyen közvetlen részese annak a törekvésünknek, hogy városunk tovább fejlődjön, komfortosabb és élhetőbb legyen! A kérdőív elektronikusan megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlapon, illetve kitöltve személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portáján elhelyezett gyűjtőládába.
Köszönjük segítő közreműködésüket!
IDŐSÜGYI TANÁCS
Függetlenség - Részvétel - Gondoskodás - Önmegvalósítás - Méltóság
www.60plus.hu
Bursa Hungarica WA" és B"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az "A" illetve "B" típusú részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
2014. október 23
Kanizsa - Hirdetés
9
Tudta Ön, hogy....?
A Föld hőmérséklete folyamatosan emelkedik?
A globális felmelegedés napjaink egyik legnagyobb problémája, melynek legfőbb oka maga az ember. Hatása komoly következményekkel járhat, mint pl.:
♦ árvizek
♦ gyakori aszályok
♦ szökőárak
♦ jégsapkák olvadása
♦ élőlények kipusztulása
♦ tengerek elsavasodása
♦ elsivatagosodás
a környezetbarát közlekedési
Mit tehetük ellene?
♦ részesítsük előnyben módokat
♦ gyűjtsük szelektíven a szemetet, ez által nő az újrahasznosítás lehetősége
♦ ültessünk fát
♦ váltsunk energiatakarékos izzóra
Mit gondol, átlagosan hány kg fára van szükség I tonna papír előállításához?
A kérdés megválaszolásával értékes nyereményeket nyerhet!
Az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. 1.266.000 Ft vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006-PA-4 azonosítószámú „A fenntartható belváros" címmel.
A projekt keretében részt vettünk a két napos Dödölle fesztiválon, ahol a „zöld sátrunkat" meglátogatók egy TOTÓ kitöltésével, illetve az újságban feltett kérdés megválaszolásával a hónap végén sorsoláson vehetnek részt.
Az Autómentes Világnap alkalmából egy rajzpályázatot hirdettünk az általános iskolák közt, továbbá az Éghajlatvédelmi Világnap alkalmából mini-konferenciát szerveztünk a családok számára.
A helyes megfejtéseket az imroddkk@gmail.com e-mail címre kérjük beküldeni 2014. október 28-ig.
u
V ii

• ^m<
■ .V,
Dalok régről és
k, nrí
nemregrol

tv V,''
Szabó Tamás Falusi Mariann

mss Nf
C 7 C D 7A 1 r C T I C
SZERZŐI ESTJE
NOVEMBER 11. 19 ORA
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
NAGYKANIZSA
Jegyek válthatók: Nagykanizsa Hevesi Sándor Művelődési Központ Jegypénztára 14-18 óra körött, Online jegyvásárlás: www.gagprodukcio.hu
10
Kanizsa - Kamara
2014. október 23
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 8800 Nagykanizsa, Ady u. 1. Telefon: 93/516-670, 93/516-671 Mobil: 0630/754-3616 E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu
Ülésezett az elnökség
Kamaránk elnöksége október 13-án tartotta soron következő ülését, melyen dr. Polay József elnök beszámolt az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, dr. Balogh Imre szakképzési tanácsadó pedig tájékoztatta az elnökséget a tanulószerződések és a szakképzés jelenlegi helyzetéről kamaránknál.
Az elnökség tárgyalt a NAKKIK és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megújításáról, valamint egyéb aktualitásokról.
Hiszem, ha látom! -
avagy személyes tapasztalatok a határon túli üzleti érvényesülésről
Kamaránk október 16-án rendezvényt tartott a helyi kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának, nemzetközi kapcso-
latépítésének, valamint a külpiacról történő információszerzésének elősegítése érdekében a Medgyaszay Házban.
A rendezvényt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd dr. Polay József elnök köszöntötte a résztvevőket. A program szakított a konferenciák megszokott koncepciójával és a megnyitót követően egy nyilvános beszélgetéssel vezették fel a külpiacra lépés jellegzetes kérdéseit. A beszélgetésben olyan magyar cégek képviselői vettek részt, amelyek már megtették az első lépéseket tevékenységük nemzetközi szintre emelése érdekében. Ezt követően Magyarország Horvátországi Nagykövetségének külgazdasági szakdiplomatája, Radácsi Milán adott tájékoztatást arról, hogy miként tudják segíteni a cégeket, saját munkájukon keresztül. Majd a program a jelenlévő vállalkozások kerekasztal beszélgetésével zárult.
A külgazdasági programjaink az NGMSZERZ/102/1/2012 számú szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztériúm támogatásával valósulnak meg.
Szakképzési Akadémia
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a Kanizsa TISZK és a GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiója „Szakképzési Akadémia" címmel tartott előadást október 16-án a Vasemberházban.
A rendezvényen Janzsó Antal, a GTTTSZ elnöke, Cseresnyés Péter önkormányzati képviselő, Dénes Sándor polgármester és dr. Polay József, kamaránk elnöke
köszöntötte a résztvevőket. A megnyitót követően Javier González Pareja, a Robert Bosch Kft. igazgatója tartott előadást „Magyarországi új Robert Bosch fejlesztések és további kooperációk a járműipar és a felszíni közlekedés területén" címmel, majd Krihó Zsuzsanna, a HEAT-GAZGÉP Kft. gazdasági vezetője „A humán erőforrással szembeni követelmények a HEAT-GAZGÉP Kft. tevékenységének és innovációjának tükrében" című előadását hallgatták meg a résztvevők.
Jelentős magyar szakmunkás sikerek a szakmák Európa-bajnokságán
Október 2-4. között, Lilleben került megrendezésre a szakmák európai versenye, az EuroSkills, ahol Magyarország 20 érmet nyert.
A magyar versenyzők az épületasztalos, ICT specialista, karbantartó tisztító specialista, valamint tisztítási technológiák szakmában lettek aranyérmesek, míg ezüstöt a faipari technológiák és mechatronikus szakmában nyertek. Bronzérmet öt szakmában -bútorasztalos, ács, virágkötő, faipari gépkezelő, valamint ápolás és gondozás - érdemelt ki Ma-
gyarország, utóbbiban először vett részt magyar versenyző. A részt vevő 25 európai ország rangsorában Magyarország a kiemelkedő 6. helyen végzett, és ezzel végérvényesen az európai élvonalba került. Magyarország a szakmák olimpiájának is nevezett WorldSkills versenyeken 2OO7, a EuroSkills-en 2OO8 óta vesz részt. A magyar kormány és az MKIK között 2O1O-ben kötött szakképzési keret-megállapodás értelmében 2O11-től a WorldSkills és a EuroSkills versenyekkel kapcsolatos feladatokért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a felelős. A következő versenyt 2O16-ban Göteborgban, a 2O18-as versenyt pedig Budapesten fogják rendezni. Kamaránkat dr. Balogh Imre szakképzési tanácsadó képviselte a rendezvényen.
Oszi pályaorientációs programjaink
Az új tanév első félévének feladata a nyolcadik osztályos tanulók továbbtanulási döntésének elősegítése. Kamaránk a munkaügyi központokkal és a pedagógiai szakszolgálattal együttműködve azon dolgozik, hogy minden gyerek megtalálja az érdeklődésének, adottságainak leginkább megfelelő középiskolát.
Szolgáltatásaink:
- Osztályfőnöki órákon a szak-
Ingyenes módszertani felkészítő szakoktatók részére!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 60 órás módszertani felkészítést szervez „Dolgozva tanulj!" című projekt keretében a képzőhelyek gyakorlati oktatói részére.
A képzésen részt vehetnek azok, akik együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói. Előnyben részesül az a jelentkező, aki nem mesterszakmában oktat.
A képzés 1OO%-ban támogatott, önerő nem szükséges.
A képzésre a jelentkezési lap letölthető a www.nakkik.hu oldalról, illetve személyesen átvehető a kamara szolgáltató irodájában (Nagykanizsa, Ady u. 1. )
További információ: telefon: O693/516-67O; mobil: O63O/585-O925; e-mail: nakkik@nakkik.hu.
A módszertani felkészítés a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú „Dolgozva tanulj!" című program keretén belül valósul meg.
2014. október 23.
Kanizsa - Kamara
képzés új rendszerét mutatjuk be, különös tekintettel az ösztöndíjjal támogatott hiány-szakképesítésekre.
- Szülői értekezleten bemutatjuk az új szakképzési törvényből adódó változásokat, továbblépési lehetőségeket.
- Üzemlátogatásokat, műhelylátogatásokat szervezünk annak érdekében, hogy a gyerekek minél többet tudjanak meg a szakmákhoz tartozó munkakörülményekről.
Az új tanévben csatlakozni szeretnénk a KLIK Fejlesztési Főosztálya által koordinált TAMOP 3.I.4.B. számú Köznevelés az iskolában projekt Partnerség és háló-zatosodás moduljához, melyben általános iskolák számára kínálunk pályaorientációs programokat.
Kamaránk pályaorientációs feladatai az NFA-KA-NGM-11/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Új vitarendezési lehetőség az építésügyben
A 2013 júliusában létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik, tevékenységét központi költségvetésből biztosított forrásból, támogatási szerződés alapján végzi.
A TSZSZ-t azért hozták létre, hogy az építőipari vitás ügyek nagy része lehetőleg a bíróság elkerülésével, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően megoldódjon. A TSZSZ feladata, hogy a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó kérelme alapján adjon szakvéleményt a teljesítésigazolás kiadhatóságával összefüggő vitás ügyekben. A szervezet alig egyéves működése során eddig 8S esetben született szakértői vélemény, az összes ügyet tekintve a vitatott összeg meghaladta a 3,3 milliárd forintot.
A szervezet eljárása a vitás építkezés helyszíne szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhető. A kérelmek beadásról, az eljárás rendjéről kamaránk az érdeklődők részére ingyenes információt nyújt.
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2014. évi előirányzott terhére (NGM_ SZERZ/88/2014)
Gyakorlati képzés -tanulószerződéssel a munka világában
Kamaránknál számos diák fordul meg a tanulószerződések nyilvántartásba vétele céljából.
Elsődleges cél, hogy a tanulók gyakorlati képzése tanulószerződéses jogviszony keretében valósuljon meg. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy a jelenleginél is több vállalkozás vállaljon szerepet a képzésben. Ennek érdekében a kamara szakképzési tanácsadója folyamatosan felkeresi azokat a potenciális gyakorlati képzőhelyeket, akik a szakképzésre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve alkalmasak a gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódásra. A tanulók gyakorlati képzése gazdálkodó szervezeteknél, a tanuló és a szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik, melyet a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara tart nyilván. A tanulószerződés tartalmazza a szakképző iskola, a gazdálkodó szervezet és a tanuló adatait, a képzés helyszínét, a képzési időt, a tanulónak járó pénzbeli és egyéb juttatásokat, illetve a szervezet és a tanuló kötelezettségeit. A tanulószerződés tanuló részére biztosított előnyei közül többek között a szolgálati időbe való beszámítás, a társadalombiztosítási szempontból való biztosítottság és a rendszeres havi jövedelem emelendő ki. A gazdálkodó szervezet számára lehetőség van a saját munkaerő kinevelésére, emellett a képző gazdálkodó szakképzési célú támogatásra is jogosulttá válik.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben kiadta „Tanulószerződéssel és Együttműködési megállapodással a munka világában" című kiadványát, mely jelentős segítséget nyújthat a gazdálkodó szervezetek számára. A kiadvány részletesen tartalmazza azokat a hasznos és fontos tudnivalókat a gyakorlati képzés rendszeréről, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakképzést érintő változásokról naprakész ismeretekkel ren-
delkezzenek a képzésben érintett felek. A kiadvány kamaránk szolgáltató irodájában átvehető, illetve a www.nakkik.hu kamarai honlapról letölthető. További információkkal kamaránk szakképzési tanácsadója áll rendelkezésre.
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-11/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Programelőzetes
Előzze meg a lánctartozásokat tájékoztató előadás
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tájékoztató előadást tart az építőipari kivitelező vállalkozások részére.
A rendezvény témái:
♦ a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájának bemutatása,
♦ az elektronikus építési napló vezetésének gyakorlati tapasztalatai, felmerült problémák,
♦ a kivitelezői szerződések buktatói.
Időpont: 2014. november 19. (szerda) 14.00 óra
Helyszín: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara (8800 Nagykanizsa, Ady u. 1. )
Előadó: Csermely Gábor, a TSZSZ vezető-helyettese
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezési határidő: 2014. november 17. (hétfő)
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2014. évi előirányzott terhére (NGM_ SZERZ/88/2014).
Pályaválasztási Kiállítás
2014 - Nagykanizsán
A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja november 20-21-én rendezi meg a már hagyományossá vált Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató rendezvényét. A pályaválasztási kiállítás célja, hogy elősegítse a fiatalok megalapozott pályaválasztási döntését, amely után nagyobb eséllyel találják meg az érdeklődésükhöz és képességeikhez, valamint a gazdaság igényeihez illeszkedő szakmát-munkát, és vál-
nak sikeres munkavállalókká a munkaerőpiacon.
A Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató rendezvényéhez kapcsolódóan kamaránk feladata, hogy a nulladik napon, november 19-én cég-, műhely- és üzemlátogatásokat szervezzen a diákoknak. A kiállítás két napján kamaránk munkatársai a helyszínen tájékoztatják az érdeklődő diákokat, pedagógusokat és szülőket a hiány-szakképesítésekről és az ezeket támogató ösztöndíjrendszerről. Kamaránk pályaorientációs feladatai az NFA-KA-NGM-11/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Mesterképzés 80 7-os támogatással -Eljött a szakemberek ideje!
A Szakképzési törvény előírása szerint 201S. szeptember 1-től külső képzőhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az adott szakmában mesterlevéllel. Annak elősegítése érdekében, hogy ezt az előírást teljesíteni lehessen, elindult a TAMOP 2.3.4. B. pályázati projekt a mesterlevéllel nem rendelkező gyakorlati oktatók számára, akik pályázhatnak 80%-os vissza nem térítendő támogatásra. így 60.000 Ft-os önrész befizetésével juthatnak mesteri képesítéshez. A felkészítő tanfolyamok 2014. október hónapban indulnak.
Az eddigi jelentkezések alapján alábbi szakmákban tervezünk tanfolyamot indítani ebben a pályázati ciklusban: autószerelő, karosszérialakatos, járműfényező, cukrász, szakács, pincér, gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, hegesztő.
A támogatási programon kívül még fodrász szakmában indul mesterképzés kamaránk szervezésében.
A mestervizsga program a TAM0P-2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú, Dolgozva tanulj! projekt keretén belül valósul meg.
12
Kanizsa - Kultúra
2014. október 23
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
"Jazz feelings" - kiállítás Walter Gábor emlékére. Megtekinthető október 3O-ig Október 29. 19. óra Színház - Hevesi bérlet Márai Sándor: ESZTER HAGYATÉKA - érzéki megemlékezés egy részben. A Spirit Színház előadása. Főbb szereplők: Huszárik Kata, Zsurzs Kati, Király Attila Belépődíj: 3 SOO Ft. Október 30. 10 és 11 óra KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek
Vezeti: Vajda Margit O6-3O/616O-847. Részvételi díj: 7OO Ft. Október 30. 15 óra - Városi Diákiroda
HALLOWEEN-PARTY
Töklámpás faragás, kézműves foglalkozás (halloweeni álarcok, kellékek készítése) vetélkedő, álarcos bál.
^ Klz"
Október 23. 10 óra ÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 58. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
0 Hevesi Sándor 2Í.ISS Művelődési Központ KazptH1,
Október 24-25. Családi Hétvége
Október 24. - Hevesi Sándor Művelődési Központ 14.30 Az "Én hobbim" sorozat
keretében. Némethné Rádi Éva quilling (papírcsík) technikával készített munkáinak bemutatása. Megtekinthető: november 8-ig. 15.00 Pöttöm Kuckó Játszóház keretében arcfestés (2-6 éveseknek). Kézműves Játszóház (őszi ablak és ajtódísz készítése, papírcsík technika bemutatása). 17.00 Az Alma Együttes vidám, interaktív koncertje. Belépődíj: elővételben gyermek 1 2OO Ft; felnőtt 1SOO Ft; a koncert napján gyermek 1SOO Ft; felnőtt 18OO Ft.
© KI?"
Október 24. 20 óra OPEN FRIDAY PARTY
Fellépők: Children Of Distance, Zinger Együttes, Loud and Black Belépődíj: elővételben 1 2OO Ft, a koncert napján 1 SOO Ft. Ajegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában és a helyszínen.
Müvelödési Ház ^^ Közpor!iS
16.30 Kerekítő - mondókás móka O-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus. 17.00 Gyermek táncház. 18.00 Kézműves foglalkozás - Fonalgrafika. 19.OO Felnőtt táncház. Közreműködik a Bojtár Népzenei Együttes. Belépődíj: 5OO Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható.
Lélek Sándorné Ekpafat: A lélek húrja
Lélek Sándorné Ekpafat: A lélek húrja című kisregényét a minap mutatták be Református Templom gyülekezeti termében. A könyv soraira Hella Perenc lelkipásztor köszöntője után Szoló''si Márta hívta fel a megjelentek figyelmét.
Az első lapon Hoffmann Rózsa oktatáspolitikus ajánlását olvashatjuk: „Igen, azt hiszem, így kell megélni az öregséget. Mobil telefonnal, laptoppal, kedves humorral, sugárzó szeretettel! Felemelő a befejezés is: jön az újabb nemzedék, amelyet a hely összeköt soha nem látott dédnagymamájával. Tetszik a könyv áttekinthető szerkezete is, a rövid, olvasmányos kis történeteket elmesélő fejezetek. És az egész életet átható hit szinte észrevétlenül végigkíséri az oldalakat, természetesen, minden erőlködés nélkül. Érződik, hogy aki írta, valóban Krisztussal él."
A regény azzal kezdődik, hogy Ilona, az idős hősnő elindul valahova. Még nem tudjuk, hova. Ül egy autóban - melyet unokája vezet -, mereng kifelé, és emlékképek tolulnak elé. A kisregény cselekményein egy-egy fejezet felolvasásával utaztatta végig Szőlősi Márta a hallgatóságot, majd kitért a valamennyiünknek tanulságul szolgáló, elgondolkodtató történetekre. Megítélése szerint az a fajta szeretet, gondoskodás, felelősségvállalás, összetartozás, ami a sorokból kiviláglik, nagyon kevés könyvben található meg. A kötetnek jó pár szereplője van. Figyelemre méltó például az, hogyan tudja a főhős elengedni mindazokat az anyagiakat, amiket
élete során a párjával, családjával együtt összegyűjtött. Továbbá az a fajta önzetlenség, ami nem azt mutatja, hogy megöregedtem, és most gondoskodásra szorulok, lásson el a családom, hanem azt mondja: csak éljétek az életeteket, én még most is, amit tudok, azzal benneteket segítelek. Az egész könyv alapgondolata a másik ember iránti alázat és tisztelet. Akár az olyan személyekkel szemben is - akinek egyébként a könyv soraiból olvashatóan nem igazán pozitív a szerepe. Az írónő tollából a megbocsátás és a másik ember tisztelete és elfogadása olvasható ki.
Olvasás közben feltehetjük magunknak azt a kérdést is: félinformációból hogyan va-
gyunk képesek nap, mint nap -akár jók vagyunk, akár rosszak -, olyan messzemenő következtetéseket levonni, ami alapján pillanattok alatt el illetve meg tudunk ítélni embereket, aztán jön a szomorú valóság, amit gyakran nehéz beismerni. A kisregény a továbbiakban is hol emlékképekből, hol álomképekből me-rítkezik. A szöveg minden szavából a szeretet, a megértés, a segíteni akarás árad, valamint annak az egyszerű felismerésnek a gondolata, hogy a lélek nyugtalansága legtöbbször testi bajok formájában ölt testet. A kötet utolsó harmadában egy elgondolkodtató tanmese olvasható - jegyezte meg Szőlősi Márta. - Kivételesen nem emberekről szól a történet, hanem magáról a természetről. Egy kispatakról, a benne élő élőlényekről, a partján magasodó fákról és bokrokról, de mégis úgy érezni, rólunk, emberekről szól annak ellenére, hogy egyetlen lélekkel sem találkozunk ezeken az oldalakon. A könyv utolsó lapjai pedig egy varázsütésre a jövőbe vezetnek el bennünket. S hogy erről mit üzen számunkra a szerző, Lélek Sándorné? Megtudjuk, ha elolvassuk A lélek húrja című könyvét.
B.E.
Nagykanlzsa, Zrinyl Miklós ti. 7/4. Telefon: 06-70-577-8560. e-mail: bel la .fodras;dlik@9 mail.com. Nyitva lartás: H-P 8.30-17,00 Szombat a. 30 -12.00
'' JAGUAR
Loncía
l/INDOLA
Ptaustvnv műFf«iQN«4
Vellow
i l hm vrmir ^iv''ji
hwarzkopi
2014. október 23
Kanizsa - Ez+Az
13
állás - állás - állás
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Irodavezető szakirányú megegyezés szerint
Csőszerelő szakirányú megegyezés szerint
Gyártás előkészítő szakirányú megegyezés szerint
Értékesítő szakirányú megegyezés szerint
Postai dolgozó középfokú megegyezés szerint
Hálózatszerelő szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Faesztergályos szakirányú megegyezés szerint
Fűrészgép kezelő középfokú megegyezés szerint
Fűrészüzemi dolgozó 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Használj a ki gyümölcsözőbben a kapcsolatait és a képességét. Ne szerénykedjen, fogadja el bátran mások közeledését, hiszen így is, úgy is jól jár. Tetterejét használja jó célokra, és ne mások bosszantására.

IV.20.-V.20. Bika
Jó, hogyha tudomásul veszi, nemcsak mások követnek el hibát a környezetében, hanem ön is. Javítsa ki minél előbb, amit elrontott, mert a folyamatos zsörtö-lődéssel nem ér el semmit.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Továbbra is szívesen foglalkozik baráti körének a problémáival. Mivel mindenre tud gyógyírral, megoldással szolgálni, ezért kérnek szívesen öntől tanácsot. Ha ez nem jelent fáradságot, akkor tegyen így tovább.
^ VI.22.-VII.22. Rák
A csillagok azt jelzik, hogy figyelnie kell az egészségére. Bár eleget sportol, valami mégis hiányzik a bolygók szerint. Talán többet kellene táncolnia? Erre a kérdésre csak ön tud választ adni.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Szeretné új területen, új szakmában kipróbálni magát, de nincs meg a kellő bátorsága még az első lépéshez sem. Ilyenkor tudja igazán hasznát venni a jó barátoknak. Hívja el őket kávézni, s közben beszélhetnek a gondokról is.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Teendői oly'' mértékben lefoglalják a hétköznapjait, hogy észre sem veszi környezetében a bosszantó dolgokat. Igaz, ezzel nem veszít semmit sem. A kikapcsolódáshoz pedig elég csak bekapcsolnia otthon a tévét.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Mostanában új kihívásokra vágyakozik. A sok lehetőség közül azonban szinte választani sem tud. Az esti órákat töltse sétával, mert összefuthat egy olyan személlyel, aki segíti mindenben.
W
X.23.-XI.22. Skorpió
Ezekben a napokban olyan ismerősökkel találkozhat, akik társaságában szívesen tölti el a szabadidejét. Anyagi téren nyugodt hetekre számíthat, váratlan kiadás miatt nem kell aggódnia.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha nincs semmihez sem kedve, előbb tegye túl magát a könnyedén, szinte rutinból elvégezhető feladatain. Azután fogjon hozzá a több türelmet igénylő dolgokhoz. Ajó munka után jöhet a megérdemelt lazítás.
^XII.22.-I.20. Bak
Úgy tűnik, megoldódhatnak végre a magánéleti problémái. Ha energiára van szüksége, álljon ki este az erkélyre, vagy az ajtóba, és érezze át a csillagok jótékony hatását Meglátja, másnapra megváltozik az életszemlélete.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
A családja megélhetése érdekében köte-lességtudóan elvállal minden feladatot. Ha teheti, ne terhelje túl magát, ossza meg a teendőket, mert az egészsége látja kárát erőfeszítéseinek.
<>11.20.-111.20. Halak
Ne vegye túlságosan komolyan az ön körül zajló eseményeket, mert a problémák úgyis megtalálják, ha akarja, ha nem. Akellemet-lenségekkel ne törődjön, mert a bolygóállások szerint szép napokra számíthat.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2014. október 23
Remekül kezdtek
Pécsen kezdte 2014/1S-ös idénybeli szereplését a Heat Group Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda-együttese a PVSK-PSN ellen. A múlt szezonban a hatodik helyen végzett a KVSE, mely trénerük szerint - főleg a harmadik forduló után értékelve -merész terveket is szövögethet.
Nem rossz azon vízilabdázóik sora, akiket igazoltak a kanizsaiak, mivel a játékosok előző klubjaikban nyújtott teljesítményeit nézve meccsrutinnak nincsenek híján. Bóta Krisztián helyett a kapuba -Kiss Csaba mellé - érkezett Miskolcról Nébald Olivér, az YBL WC csapatától jött Cserdi Péter, míg Besenyei Richárd az OB I-es PVSK-Füszérttől, Baj Marcell pedig a KSI SE-től igazolt a Kanizsa VSE-hez. Kádár Bence ugyanakkor a távozók szűk listáját gazdagította, nála azonban gerincsérvet diagnosztizáltak és ez akár további sportolói pályafutását is befolyásolhatja.
- A felsőházi rájátszás a minimális elvárás, de nem lesz egyszerű dolgunk a fővárosi csapatokkal már az alapszakaszban sem - fogalmazott Németh Zsolt edző. -Titkon a fejemben azért még egy dobogós helyezés lehetősége is felsejlett, de addig tényleg hosszú út vezet, ráadásul sorsolásunkat a kanizsai uszoda felújítása miatt úgy próbáltuk alakítani, hogy a pályaválasztást ősszel felcseréltük, vagy hazai meccseinket egy ideig a fővárosban rendezzük.
Pécsi VSK-PSN Zrt. - Kanizsa VSE 8-9 (0-3, 1-4, 2-1, S-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabdamérkőzés, 1. forduló. Pécs, S0 néző. Vezette: Mucskai, Homonnai.
Kanizsa VSE: Nébald -Besenyei 1, Gulyás 2, Kéri 4, Baj 1, Kaszper G. 1, Bakó. Csere: Virt M., Bencz, Cserdi I., Kis Zs., Fábry. Edző: Németh Zsolt.
A kanizsaiak gyakorlatilag a mérkőzés elején olyan mértékben uralták a találkozót, hogy az is be-
SMAFC-NYME (9.) - Kanizsai Vadmacskák SE (1.) 47-95 (1S-21, 14-20, 16-24, 2-30)
Női Amatőr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 3. forduló. Sopron, S0 néző. Vezette: Tóth K., Németh A.
Kanizsa: Fekete (14), Fuisz (21/3), Nagy D. (3), Hegyi (19/9), Kardos (8). Csere: Bernáth (6), Horváth E. (7), Herman A. (6),
lefért, hogy a végére a kanizsaiak fáradsága miatt a hazaiak feljöttek. Bakó Csaba a vendégektől ráadásul sérülten vállalta a találkozót, s a negyedik negyedben 4-8-ról jöttek fel a pécsiek, tehát volt előny, melyből a Kanizsa VSE gazdálkodhatott.
Németh Zsolt: „Sokat voltunk emberhátrányban, három játékosunk is kipontozódott, így még értékesebb a megszerzett győzelem."
Kecskeméti SI (9.) - Kanizsa VSE (4.) 10-19 (1-4, 2-6, 5-4, 2-5)
OB I B-s A-csoport vízilabdamérkőzés, 2. forduló. Kecskemét, S0 néző. Vezette: Bors, Torda.
Kanizsa: Nébald - Besenyei 1, Bakó 4, Virt M., Kéri 3, Kaszper G. 2, Cserdi P. 1.. Csere: Kiss Cs. (kapus), Bencz, Cserdi I. 1, Gulyás S, Klie 1, Kis Zs. 1, Fábry. Edző: Németh Zsolt.
Játékban nem volt olyan nagy különbség, amint azt az eredmény mutatja, bár a vendégeknek túlzottan izgulnia azért nem kellett. Góljaikat tetszés szerint érték el és a harmadik negyed valóságos gólszüretet hozott.
Karancz (3), Székely (6/6), Buti (2). Edző: Zsámár Krisztián.
Nehezen lendültek játékba a vendégek, de az első negyed utolsó három percében a 1S-2-es eredmény sokat segített... A folytatáshoz ez megadta a kellő alaphangot, jól dobtak a kanizsaiak távolról és közép távolról is.
Nagyszünet után Hegyi Vivien vezérletével továbbra is sikeresek vol-
Németh Zsolt: „A találkozó jó felkészülés volt a MAFC elleni pénteki, harmadik fordulóbeli rangadónkra."
MAFC (7.) - Kanizsa VSE (1.) 5-9 (0-2, 0-3, 1-2, 4-2)
OB I B-s A-csoport vízilabdamérkőzés, 3. forduló. Budapest, Szőnyi út, S0 néző. Vezette: Muc-skai, Horváth Cs..
Kanizsa: Nébald - Besenyei 2, Bakó 3, Baj, Kéri, Kaszper G., Cserdi P. Csere: Virt M 1, Bencz, Cserdi I., Gulyás 2, Klie 1, Kis Zs. Edző: Németh Zsolt.
Egy jó játékosállománnyal rendelkező MAFC ellen szállhattak vízbe a kanizsai csapat tagjai, akiktől edzőjük egységes, fegyelmezett játékot kért. Nos, ezt játékosai be is tartották, hiszen kellő komolysággal, jó mentalitással álltak a mérkőzéshez, ráadásul három negyed alatt kaptak összesen egy gólt a vendégek...
Németh Zsolt: „Egyik kulcsa győzelmünknek a fegyelmezett védekezés volt és örülök is annak a játéknak, melyet a srácok nyújtottak."
PL
tak a dél-zalai dobások és tovább nőtt a különbség a két együttes között. A záró negyedben aztán védekezést váltott a KVSE, az egész pályás letámadás során érvényesült a fizikai fölényük és 28 pontos különbséggel nyerték az utolsó tíz percet.
Zsámár Krisztián: „Örömteli volt a találkozó során, hogy mindenkinek lehetőséget adhattam és a cserejátékosok is hozzátettek a csapat győzelméhez."
P.L.
Bronz az Atomkupáról
A Nagykanizsai Torna Egylet 1866 cselgáncsozói Pakson a XXXIII. Atom Kupa dzsúdóversenyen több korcsoporotban is jól szerepeltek. Diák "C"-ben a 39 kg-osok között Kovács Olivér lett harmadik helyezett, 30 kg-ban Kovács Zoltán pedig 7. Serdülő 40 kg-ban Paizs Mercédesz negyedikként zárt, 55 kg-ban Ludnik Máté szintén egy 7. pozíciót könyvelhetett el magának.
Sikeres soproni látogatás
ingatlan
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693-351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közművesített telek bontandó kicsi házzal. Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)
szolgaltatas
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül.
Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7677K)
BECK porszívó 15.000 Ft-ért eladó. Érd.: 0693-326-840 (7676K)
Keresek régi újságokat (1960-ig bezárólag) porcelánokat, kerámiákat, készpénzért Nagykanizsán. Tel.: 0630332-8422 (7678K)
PREMIER állás ■ ABLAKVILÁG
Mosonszolnoki járműalkatrész gyártó megbízónk részére keresünk mechanikai gépösszeszerelői (operátori) munkakörbe dolgozózat főállású munkaviszonyban, azonnali kezdéssel. Ajánlatunk: versenyképes jövedelem, bérenkívüli juttatás, szállás térítésmentesen, utazási költség térítés, hosszútávú, biztos megélhetés. Érd.: 0620-929-7356 (7674K)
vegyes
1 db barna textilbőr sarokkanapé (ággyá alakítható) 110.000 Ft-ért, 1 db
fa- és műanyag nyílászárók
l/ÜÍQSi Prémium ..lm.......... minőségű
német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, Liszt Ferenc u, 2. (a Hevesi iskolával szemben) Tel.: 0693/114-260, 0630/760-2536 lnfo@premierablak.com
ELŐADÁS
CUKORBETEGEKNEK
Terápiás életmód a cukorbetegségben: A cukorbetegek gondozása - témákról tart előadást Dr. Késmárki Nóra főorvos asz-szony 2014. október 31-én pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében, minden érdeklődőt vár a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete.
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-50B-7810, 06-70-518-5385
2014. október 23
Kanizsa - Sport
15
Duatlonos elsőség
A Somogy megyei Rádpusztán rendezték a duatlon országos diákolimpia-döntőt, melynek keretében több dél-zalai sportoló -iskoláikat képviselve - is rajthoz állhatott, míg a Puskás-stadionban az ügyességi csapatbajnokság fináléja zajlott.
Somogyban az I. korcsoportosok (2006-2008-as születésűek) B-kategóriás (vagyis a szövetségnél nem igazoltak mezőnye) versenyében az S00 méter futást, 2 kilométer kerékpározást, majd ismét 2S0 m futást tartalmazó penzum teljesítése után Kele Soma Benjámin (Kiskanizsa) a 6., Pirbus Domonkos (Kőrösi-Péterfy) a 7., míg Kiskó Márk (Miklósfa) a 9. helyen végzett 76 indulóból. Fiú csapatban a Kőrösi-Péterfy (Zámbó Mihály,
Villámrajtot vettek
Pirbus Domonkos, Tóth Kleon, Pölcz Máté Ákos) 4., a Kiskanizsa (Kele Soma Benjámin, Varga Bendegúz, Kollár Erik, Lenkovics Lóránt) pedig 6. helyzést ért el. A lányoknál a Kőrösi-Péterfy (Cseke Nóra, Gelencsér Hanna, Horváth Katalin, Horváth Dorina) egy S., míg a Kiskanizsa (Godinek Míra, Kolarics Natasa, Somogyi Diána, Bódi Kata Georgina) egy 6. hellyel lett gazdagabb.
II. korcsoportban (2004-200S; I km futás, 4 km kerékpározás, S00 m futás) a lányoknál Kiskó Réka (Miklósfa) a negyedik, míg Kertész Noémi (Rozgonyi) a hetedik lett. III. korcsoportban (20022003) a fiúk 83 fős mezőnyében Kurucz Levente (Kőrösi-Péterfy; képünkön a dobogó tetején) elsőséget ünnepelhetett, míg Süle Ta-
Komló Sport (10.) - GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) 7:11
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 2. forduló. Komló.
Kanizsai győztesek: Ladányi Dóra 4, Tóthné Szász Kinga 4, Mógor Evelin I, Újházi Csilla I és a Ladányi-Tóthné páros.
Folytatta győztes sorozatát a kanizsai együttes a jól erősítő Komló ellen, hiszen sikerrel vette idénybeli első rangadóját. Ladányi Dóra és Tóthné Szász Kinga remek játékával már az elején elhúztak a délzalaiak, így már 7:2-re is vezetett a KSSE. Innen már nem lehetett veszíteni, győzelmük nem is forgott veszélyben. Egyénileg Ladányi és Tóthné újra hibátlan teljesítményt nyújtott, veretlenek maradtak. Mógor Evelin is jól játszott, Újházi Csilla pedig hozta a kötelezőt.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) - Mohácsi TE (10.) 18:0
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Ladányi Dóra 4, Bicsák Bettina 4, Horváth Anna 4, Salamon Sára 4 és a Ladányi-Horváth, Bicsák-Salamon páros.
A kanizsai csapat Tóthné Szász Kinga, Újházi Csilla és Mógor Evelin nélkül állt fel a Mohács elleni mérkőzésen. A mohácsi fiatalok még megszorítani sem tudták a ha-
zaiakat. A két kanizsai fiatal hibátlan teljesítménye dicséretes, Ladányi Dóra és Bicsák Bettina (akinek a pekingi mozgássérült világbajnokság után ez volt az első fellépése) számára ez kötelező feladat volt.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE - Zalakomár Egyetértés SE I 12:6
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, I. forduló. Nagykanizsa.
Győztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek Kristóf 3 és a Berdár-Szuhanyik páros, illetve Csapó Árpád 2, Léránt Zsolt I, Tóth István I, Novotny Gábor I és a Csapó-Léránt páros
Az NB II-es férfi asztaliteniszezőknél zalai rangadóval kezdődött a bajnoki évad, a vendégektől azonban két kulcsjátékos hiányzott, így a hazaiak sima győzelmet arattak. A párosok csatájában a Berdár-Szuhanyik, valamint a Csapó-Léránt páros nyert, majd az egyéni mérkőzések során a Berdár, Szuhanyik, Kahotek trió kanizsai oldalon hozta a tőlük elvárható teljesítményt. A két KSSE-s fiatal kissé halványabban teljesített.
Bonyhád Vasas AC I (6.) -Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (3.) 4:14
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 2. forduló. Bonyhád.
Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek
más (Rozgonyi) második lett. Alá-nyoknál Varga Laura (Rozgonyi) negyedikként zárt. Lány csapatban a Rozgonyi (Varga Laura, Varga Nóra, Kálovics Adél, Vörös Vanda Boglárka) bronzérmet szerzett. V. korcsoportban (1998-1999; 2,S km futás, 10 km kerékpár, 1,S km futás) Bertók Olivér (Mező-Thúry) a fiúknál kilencedik lett.
Az ügyességi csapatbajnokság diákolimpia döntője a Puskás-stadionban zajlott, ahol a palini iskolások jól szerepeltek, hiszen a fiú III-IV. korcsoportban magasugrásban ezüstérmet szereztek (Tislér Valter, Kozári Gábor, Káldi Levente, Leposa Dávid, Markulia Martin, felkészítő: Góber Csabáné), míg távolugrásban (Kozári Gábor, Zso-hár Patrik, Tislér Valter, Németh Kornél, Borsos Attila, testnevelőfelkészítő: Góber Csabáné) hatodik helyezettek lettek.
P.L.
Kristóf 3, Horváth Dávid 1 és a Kahotek-Horváth, Szuhanyik-Ber-dár párosok
Sima győzelmet aratott idegenben a kanizsai együttes (képünkön), főképp, hogy legjobb összeállításában is állhatott asztalhoz. Mindkét párost magabiztosan nyerték a vendégek, Berdár Norbert és Szuhanyik József az egyéni mérkőzéseken is veretlen maradt, Kahotek hozta a papírformát, viszont Horváth Dávid játékában benne volt még legalább egy győzelem. A hazaiak megszorítani sem tudták a kanizsaiakat.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) - PTE-PEAC III (4.) 12:6
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek Kristóf 3 és a Berdár-Szuhanyik páros
Harmadik mérkőzését is biztosan nyerte a kanizsai csapat, a vendég pécsiek két rutinos és két tehetséges fiatallal álltak ki a mérkőzésre. Már az elején elhúztak a házigazdák, sikerük egyértelmű volt. A Berdár-Szuhanyik-Kahotek trió újra remekelt, így még az is belefért, hogy Horváth Dávid és a helyette beálló Szollosi Márk nem nyertek meccset. A fiúk is a hölgyekhez hasonlóan veretlenül, három győzelemmel álltak a csoport élén.
P.L.
Eraklinos éremeső
Az Eraklin Táncklub Egyesület sikerekben gazdag hétvégét tudhat maga mögött. Az október 19-én megrendezett szombathelyi ISIS Open Szabadidősport Táncversenyről számos érmet hoztak haza az eraklinos versenyzők.
- Nagy büszkeség, hogy a nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület mind a versenysport, mind a szabadidősport területén ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújt. A táncklub nagy jelentőséget tulajdonít a tánc minél szélesebb körben való megszerettetésének, de a versenyzők, sportolók felkészítésének egyaránt - számolt be a Kanizsa Hetilapnak Lekszikov Csaba, az egyesület vezetője.
A szombathelyi verseny eredményei. Gyerek abszolút kezdő latin kategóriában a nyolc induló páros közül a dobogó mind három fokára eraklinos páros léphetett: 1. hely: Lekszikov András Zsigmond
- Sipos Dorka, 2. hely: Birkás Mihály - Darabos Anna, 3. hely: Angyalosi Mátyás - Illés Karolin. Gyerek abszolút kezdő standard: hét induló párosból az első helyen holtversenyben eraklinosok végeztek: Birkás Mihály - Darabos Anna,Lekszikov András Zsigmond - Sipos Dorka. Gyerek kezdő standard kategóriában 11 páros közül is hetes döntőbe jutottak: 2. hely: Lekszikov András Zsigmond
- Sipos Dorka, 4. hely: Birkás Mihály - Darabos Anna, 7. hely: Bíró Gergő - Bécs Fanni. Gyerek kezdő latin: 17 párosból hatos döntőbe jutottak és a következő eredményeket érték el: 3. hely: Lekszikov András Zsigmond -Sipos Dorka, 4. hely: Angyalosi Mátyás - Illés Karolin, S. hely: Birkás Mihály - Darabos Anna. Gyerek haladó latin kategóriában hét páros közül Bíró Gergő - Bécs Fanni páros ezüstéremmel térhetett haza.
16
Kanizsa - Hirdetés
2014. október 23
GUMI-SZERVIZ
(ftntínenlal9
SEMPERIT S
Bű»mnO
Téli gumiabroncs akció!
(2014. október 23. - november 30.)
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig, Szombat: 8-14 óráig
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u. 146/A. Tel /fax: +36"(93) 315-259 f mobil: +36 (30) 586-1997 e-mai; kb gumiszeíviz@treemail hu
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centirozás, futómű beállítás
ÉN MEGMONDTAM,
HOGY A KATEORABj
MENJ NYELVET TANÚ LM!
j:emM yri siabaR íjnrül^amak
nrivpui MtMlMta nyalwtag

farditM, istmiEKHi
HíHA Sc HíHA NVBÖ&Ú0IÓ =
aiLrln Kbv^Lrvi.rui
un
WOQ N^Mnlzu. Kö*cwy L * |, #m*!ri
|i!*Jjiiywl,lr ilii ''.kiITi ülÉJibdra. liijlp * HS AH l4Ui\
T*lú''ün +j5 3D aap itl S-3 70S
nj^^nlíMflKJEBdíAhiii; ivwto.fcaimfci.lfu
HurnrWIiUlK T.
irtaid lulufli >LáfiUul|uiv 4J|

Nagykanizsán készül Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb ivóvízkezelő ultraszűrő rendszere
A Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.-t 1990-ben alapították magyar szakemberek, ivóvíz kezelési, technológiai vízkezelési és ipari szennyvíz kezelési feladatok megoldására. 2000-re a cég sikeresen működő középvállalattá nőtte ki magát, jelenleg pedig több mint 100 főt foglalkoztat, akik közül több mint 30 fő felsőfokú, elsősorban mérnöki végzettséggel rendelkezik. Közép-Európa egyik legnagyobb vízkezeléssel foglalkozó szakcége.
A Hidrofilt Kft. egyik fő profilja az ivóvíz kezelés:
Az ivóvíz kezelés egyik legkorszerűbb eljárása az ultraszűrés. Az ultraszűrő miközben minden káros anyagot és vírust kiszűr a vízből, az emberi szervezet számára fontos ásványi anyagokat megtartja a szűrt vízben.
A nagykanizsai üzemcsarnokából a napokban került elszállításra, Miskolc városának az ultraszűrés technológiával működő vízkezelő rendszerének a részegységei, amely a város lakosai számára 36.000 m3 kiváló minőségű ivóvizet szolgáltat majd naponta. Az új vízkezelő rendszer próbaüzeme hamarosan indul Miskolcon.
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191. Pf./P.O.Box. 139. Tel/Phone:+36 93 536-500 Fax:+36 93 310-648 Web:www. hidrofilt.hu
HIDR 9ss FILT
De nem ez az egyetlen különleges vízkezelő berendezés, amelyet a Hidrofilt Kft. gyártott az idei évben. A Richter Gedeon Nyrt. számára egy gyógyszergyári méretekben nagynak számító, több mint 1.000 m3/nap "purified water" tisztaságú vizet előállító berendezést terveztek és gyártottak a kanizsai szakemberek. A rendszer különlegessége, hogy a Hidrofilt Kft. által kifejlesztett szanitálási technológiával készült, valamint hogy a gyártáshoz kötődő korrózióálló acél munkákat teljes mértékben a cég egy éve alakult inox divíziója végezte. Az elektropolírozásnak köszönhetően a berendezés külső megjelenésre is látványos, ahogy az a fényképen is látható.
A cég a közeljövőben több fejlesztést is szeretne megvalósítani. A laboratórium bővítése és akkreditációja folyamatban van. Egy elektromos szerelőműhely kialakítása és egy érdi telephely is szerepel a tervek között.
//III csak magyarnak lenni végre hagyják"
Ötvenhatos Versünnepet tart a Nagykanizsai Polgári Egyesület, immár hatodik alkalommal. November 6-án, csütörtökön 17 órakor a Malis István Városi Könyvtár ruhatár melletti előadótermébe érkeznek városunk középiskoláinak versmondó diákjai. Az egyesület minden érdeklődőt szeretettel vár.
Az esemény vendége Könnyűd Ilona, akit kislányként családjával egyűtt hurcoltak el a hortobágyi kényszermunkatáborba. Ott tapasztalta meg saját hazájában a rabszolga létet. Lesz mondanivalója róla, mi vezetett ''56-hoz... „Gimnasztyorkás kiskatonák helyett illatos, vasalt pénzemberek. Mögöttük is óriás áll. O is ránk spekulál, nekűnk diktálna. Ez is harc, mint az előző. Valamiért nagyon fontosak vagyunk azoknak ott. A zabolázatlan ország mindig fontos." - ők is tudják, mi is tudjuk, az 1956-os szabadságharc folytatódik.
PS éve együtt az olvasókkal!
VOKSH Oktatási Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/S16-634 Mobil: 06-30-491-70S1
www.voksh.hu,nagykanizsa@voksh.hu Nyt szám: 20-0214-05
Tanfolyamaink:
November 6. (szerda) 16.30 óra
személygépkocsi vezető „B" November 10. (hétfő) 16.00 óra
tehergépkocsi és nehézpótkocsi vezető
GKI - teher és személyszállító vizsga: november 29.
(Jelentkezést folyamatosan elfogadunk november 20-ig)
Részletfizetés!
Várjuk szíves jelentkezését a fenti időpontokban!
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVI. évfolyam 36. szám 2014. október 30.
Megalakult Kanizsa új közgyűlése
Alakuló közgyűlésre került sor a Vasemberház Dísztermében, ahol az újonnan megválasztott polgármester, a tizennégy fős képviselőtestület, az alpolgármesterek és a bizottságok tagjai letették esküjüket, valamint aláírták a megbízási szerződéseket.
A választási bizottság elnökének, dr. Nemes Pálnak a tájékoztatása szerint a választásra jogosultak 30 százaléka ment el szavazni október 12-én, és a szavazattal élő polgárok több mint fele Dénes Sándorra voksolt. Az alpolgármestereket titkos szavazáson választották meg. A polgármester főállású alpolgármesternek Karádi Ferencet, míg társadalmi megbízatásúnak Tóth Nándort javasolta. A képviselőtestűlet támogatta Dénes Sándor javaslatát.
A közgyűlés döntése alapján négy bizottságot állítottak fel. A hét fős Pénzügyi Bizottság élén Bizzer András áll és a szintén hét tagú Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vezetője dr. Erdős Lász-
ló. A Humán Bizottság és a Városfejlesztési- és üzemeltetési Bizottság kilenc-kilenc taggal állt fel, előbbit Balogh László, míg utóbbit Gyalókai Zoltán vezeti.
A polgármester programja:
Nagykanzsát szolgáljuk
E program készítésének célja, hogy kijelölje azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzat a következő időszakban a legfontosabbnak tart, aminek a megvalósításán dolgozni kíván. Programom az egyéni elképzelés mellett egy csapatmunka eredménye. Nézzűk meg azokat a célokat fő vonalakban, amelyeket az elkövetkezendő öt évben szeretnénk elérni.
Munkahelyteremtés:
Kiemelt feladatunk, a vállalkozás- és gazdaságfejlesztő forrásokból minél többet megszerezni, ezáltal a munkahelyteremtést elősegíteni. A tőkebefektető vállalkozá-
sok idetelepűlését kiemelten kell kezelni. Az itt befektetni szándékozóknak látniuk kell, hogy Nagykanizsa várja őket, viszont minden esetben körűltekintően, a város vagyonát nem kockáztatva kell eljárnunk. Alapvető érdekűnk a helyi gazdálkodó szervezetek és vállalkozások támogatása. Törekedni kell a helyi vállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartásra és jelzéseik, javaslataik, észrevételeik meghallgatására. Mindeközben minden lehetséges módon elő kell segíteni a helyi kis - és középvállalkozói szféra megerősödését, hiszen csak ez teremtheti meg a tartós és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés biztonságos alapjait. Az új befektetők letelepedéséhez infrastruktúrával ellátott, beépítésre alkalmas ipari terűleteket kell kialakítanunk, mivel a meglévők lassan elfogynak. Ugyanakkor figyel-nűnk kell arra is, hogy megfelelő létszámban álljon rendelkezésre szakképzett munkaerő, melyhez elengedhetetlen a piaci igényekhez (folytatás a 2. oldalon)
Kanizsa PS - Közgyűlés
Tóth Nándor és Karádi Ferenc alpolgármesterek
(folytatás a címlapról) alkalmazkodó szakképzési struktúra.
A szakképzett munkaerő folyamatos biztosíthatósága érdekében az önkormányzatnak továbbra is kiemelt szerepet kell vállalnia a munkaadók, a kamarák és a szakképző intézmények közötti együttműködés hatékonyságának növelésében. Felelősséggel kijelenthető, hogy Nagykanizsára a magas hozzáadott értéket képviselő, s ennek következtében felkészült szakembereket igénylő gazdasági társaságokat kell letelepíteni.
Városfejlesztés, közlekedés:
Mindannyiunk biztonságérzetét és hangulatát határozzák meg, a város megtartó erejét erősítik, azok a szolgáltatások, amelyek a városüzemeltetés és fejlesztés területét érintik. A közlekedési felületek, a parkok, a csatornahálózat, a közvilágítás, a hulladékgazdálkodás, a víz- és szennyvízszolgáltatás, a tömegközlekedés és városi létünk megannyi fontos alapfeltétele tartozik e feladataink körébe.
Az úthálózat fejlesztése az elkövetkező időszak terveinek egyik sarkalatos pontja, ezért erre a területre is igen nagy hangsúlyt kell fektetni. Nagyon fontos azonban, hogy ezek a munkák szabályos műszaki tervek alapján, szakszerűen készüljenek el. Az új utak építésén kívül az önkormányzat kezelésében lévő burkolt utak karbantartása, kátyúzása elkerülhetetlen. A kerékpárút hálózat további fejlesztése is
indokolt a város bel- és külterületén egyaránt. A lakótelepi környezet játszóeszközeinek, kerti bútorainak, zöldterületeinek karbantartása, fejlesztésére is figyelni fogunk. Minden lehetőséget megragadunk, hogy intézményeink felújításában, energetikai megújításában sikereket érjünk el. Célunk Kanizsa természeti, építészeti, közösségi értékeinek különös odafigyeléssel való megbecsülése. Fontos, hogy gyermekeink biztonságos és európai színvonalú körülmények között tudják eltölteni a szabadidejüket. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy új játszóterek épüljenek városunkban. Folytatjuk a játszóterek EU-s szintű játékokkal való felszerelését, a régi, korszerűtlen játékelemeket lecseréljük. A felszíni csapadékvíz elvezetését biztosító árkok, csatornák rendszeres tisztítása elodázhatatlan feladatunk lesz. Mindent megteszünk azért, hogy a Principális csatorna medrének mélyítése, a 61-es elkerülő út megépítése a leggyorsabban megtörténjen. A Csengery utca egész hosszában található iparterületek vállalkozásainak jelentős munkahelyteremtő fejlesztései indokolttá teszik, hogy a zóna közlekedési feltételeinek javítása a délkeleti elkerülő út mielőbbi megépítésével megoldott legyen. Ezzel a beruházással a Zrínyi Miklós, az Ady Endre, a Szemere Bertalan, a Kisfaludy Sándor és a Csengery utcák teherforgalma jelentősen csökkenthető lenne.
Közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés:
Mindannyiunk biztonsága érdekében lépéseket kell tennünk közbiztonságunk megerősítéséért. A rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet a közrend letéteményesei, így nagy szükség van a szervezett együttműködésre. A bűnmegelőzési tevékenység érdekében a pályázati rendszer maximális kihasználásával tervezzük még több térfigyelő kamera elhelyezését, mellyel még inkább megelőzhetőek lesznek a szabálysértések és a bűncselekmények. Tapasztalatok szerint, ezek visszatartó ereje magas fokú. A szükséges területeken bővítjük a közvilágítást.
Egészségügy, szociális ellátás:
Az ellátás színvonalának megőrzése és fejlesztése városunk vonzerejének és a lakónépesség növekedésének egyik fontos összetevője. Kötelességünk az egészségügyi és szociális ellátó rendszer fejlesztése, hogy városunk támogassa az itt élőket, a betegeket, a rászorulókat, a fiatalokat, az időseket és a családosokat egyaránt. Folytatjuk az alapellátás egységeinek korszerűsítését és a város által fenntartott orvosi rendelők felújítását, melyek szolgálják a betegek gyógyítását és az egészségügyi dolgozók munkafeltételeinek javulását. Önkormányzatunk a jövőben is kiemelt feladatának tekinti, hogy tevékenyen segítse az idősügyi klubok, szervezetek működését, az idős emberek boldogulását, társadalmi aktivitásuk megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodást.
Oktatás:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város továbbra is kiemelt feladatot kíván betölteni a térség, a régió közoktatási feladatainak ellátásában. Fontosnak tartjuk Nagykanizsa iskolaváros jellegének megtartását, erősítését, a „tanuló város" kihívásnak való megfelelést. Nagykanizsa elkötelezett amellett, hogy anyagi és szellemi erőforrásait hatékonyan használva, eredményesen szolgálja a gyermekek és fiatalok fejlődését, személyiségük gazdagodását és az egész életen át tartó tanulásra való felkészü-
2014. október 30
lést. Biztosítjuk bölcsődéinkben, óvodáinkban és iskoláinkban a működésükhöz szükséges feltételeket. Különösen fontos a szakképzési rendszer megújítása, a munkaerőpiac kínálati és keresleti oldala egyensúlyának a megteremtése. Az egyik legfontosabb versenyképességi mutató a szakképzett munkaerő megléte. A stratégiai cél megvalósítása érdekében javítani kell az iskolák és a gazdasági irányítók közötti információáramlást, erősíteni a képzők és a gazdaság szereplői közötti kapcsolatot.
A Kanizsa TISZK küldetése a város és a régió képzéseinek, szakmacsoportjainak összehangolása, a szak- és felnőttképzés integrált fejlesztése. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszával továbbiakban is szoros együttműködésre törekszünk az oktatás, a tehetséggondozás és a jövő gazdaságát meghatározó kutatás-fejlesztés és innováció területén.
Kultúra:
Alapvető feladatunk, hogy Nagykanizsa kulturális életében mindenki megtalálja a számára legvonzóbb kikapcsolódási lehetőséget. Fontos, hogy a Kanizsai Kulturális Központ a város és térsége legnagyobb közművelődési intézményeként egész évben minőségi programokat nyújtson az itt élőknek, az idelátogató vendégeknek. Azon dolgozunk, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be a város művészeti életébe, legyen az színház, képzőművészet, zene vagy tánc. A Thúry György Múzeum páratlanul gazdag helytörténeti, képzőművészeti, néprajzi, régészeti gyűjteményét minden kanizsai gyermek ismerje meg a tanulmányai során. A felnőttek felelőssége abban van, hogy a diákok milyen élménnyel gazdagodnak, és visz-szatérnek-e később, lesz-e belőlük múzeumlátogató, művészetek iránt nyitott felnőtt. A Halis István Városi Könyvtár sokrétű információ-és kultúraközvetítő szolgáltatásait szintén gyermekkorban kell megismertetni, és segíteni a fiataljainkat abban, hogy rájöjjenek arra, hogy nem kell, hanem jó a könyvtárba járni. Támogatjuk azon civil szervezetek közösségformáló, kul-
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2014. október 30.
Kanizsa 91 - %56
túraépítő tevékenységét, akik munkájukkal hozzájárulnak városunk szellemi életének sokszínűségéhez. Segítjük és támogatjuk a történelmi egyházak szolgálatát, karitatív munkájukhoz, fejlesztési törekvéseikhez anyagilag is hozzájárulunk.
Sport:
A sport az egészségmegőrzés egyik legfőbb eszköze, a közösségi élet egyik legfontosabb területe. Lehetőség szerint növeljük a Sport Alapot a helyi sportegyesületek támogatására, működési feltételeinek javítására. Patronáljuk a tömegsportot és az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvényeket. Kiemelt támogatást biztosítunk az óvodai és iskolai sporttevékenységek működéséhez, pályázatokat nyújtunk be a létesítményi feltételek folyamatos javítására, egyben örömmel jelentem be, hogy a 2014. évben megpályázott 4 darab ovifoci pálya a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával még ebben az évben megépül.
Turizmus:
Nagykanizsa turisztikai vonzerejét is erősíteni szeretnénk, melyet csak térségben gondolkodva képzelünk el. Gyújtópontjában a programturizmus, a kulturális turizmus és az aktív turizmus állnak, ugyanakkor a gazdasági fellendülés okán szerepet kell, hogy kapjon az üzleti és konferencia turizmus is. Támogatjuk a színvonalas szállodai kapacitás fejlesztését és ezáltal a konferencia turizmus feltételeit is megteremtjük. Tovább kell bővíteni a kialakult turistatájékoztató táblarendszert, turistabarát, színvonalas kiadványokat kell kiadni minden évben a jobb tájékoztatás érdekében. Át kell gondolnunk a Városi Uszoda és a Sétakert fejlesztésének koncepcióját, pályázati forrásból történő bővítésének lehetőségét. Városunk hírnevét öregbítik a Csónakázó tónál szervezett rendezvények. A tó és környezete nagyon sok kanizsai polgár pihenését, tartalmas kikapcsolódását, sportolását szolgálja, ezért fejlesztése odafigyelést érdemel.
Közös munka:
Hiszek a közös munka, a közös gondolkodás erejében. Együtt könnyebb és hatékonyabb. Sok feladat áll előttünk, de Önökkel közösen dolgozva, minden területen tovább közelít-
hetünk az általunk megálmodott kanizsai jövőkép felé. Azért dolgozunk nap, mint nap, hogy városunk dinamikusan fejlődő, példaértékű település legyen, melyre valamennyi itt élő büszke lehet. Csak így tehetjük lehetővé, hogy Nagykanizsa otthont teremtsen minél több polgár számára, akik munkát, megélhetést találnak, gyermekeket nevelnek és gyarapítják a várost. Célunk, hogy Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi, oktatási és kulturális központ, vonzó és befogadó város legyen. Ezen célokat csak közös munkával, a kormánnyal, a parlamenti képviselővel, a megyével, az önkormányzattal és Nagykanizsa polgáraival együttműködve tudjuk elérni. Nekünk Nagykanizsa egyszerre a múlt, a jelen és a jövő, a biztos pont. Küldetésünk: szeretett városunk szolgálata, e szolgálathoz kívánok sok erőt, jó egészséget és kérem Isten áldását.
Döntöttek az önkormányzat bizottságairól és azok tagjairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alakuló ülésén elfogadta a közgyűlés mellett működő bizottságokat és azok tagjait.
Pénzügyi Bizottság
Elnök: Bizzer András. Belső tagok: Szőlősi Márta, Bedő György, Gábris Jácint. Külső tagok: Vukics József, Fertig István, Bárdosi Gábor Jenő.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Elnök: Dr. Erdős László. Belső tagok: Jerausek István, Gyalókai Zoltán, Horváth Jácint. Külső tagok: Dr. Varga Eszter, Bánkutiné Dobri Noémi, Kulik István Zsolt.
Humán Bizottság
Elnök: Balogh László. Belső tagok: Bizzer András, Dr. Erdős László, Szőlősi Márta, Marton István. Külső tagok: Bene Csaba, Nagy József György, Papp János, Gondi Zoltán.
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
Elnök: Gyalókai Zoltán. Belső tagok: Balogh László, Bedő György, Jerausek István, Dr. Fodor Csaba. Külső tagok: Dervalits Balázs, Kovács János, Dr. Polay József, Berta Krisztián.
Kanizsa
Nincs hatalmasabb erő, mint az emberi közösség
Ünnepi térzene, valamint a hagyományőrző huszárok, vitézek és barantások közreműködésével zászlófelvonás előzte meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulóján rendezett városi ünnepséget a Deák téren.
Az ünneplők a térről az S6-os emlékkertbe, a koszorúzás helyszínére vonultak, ahol a Nagykanizsai Fúvószenekar és a huszárok közreműködésével elhelyezték az emlékezés koszorúit a hősök emlékművénél, amelyet a forradalom és szabadságharc S0. évfordulója tiszteletére Taubert László szobrászművész alkotott.
Majd az 19S6-os forradalom és szabadságharc nagykanizsai áldozataira emlékezve koszorúkat helyeztek el annál a kopjafánál, amelyet 1989. október 23-ára, a forradalom első szabad ünneplésére állítottak. A koszorúzási ünnepség Orbán Nándor, a kanizsai nemzetőrség egykori parancsnoka emléktáblájánál zárult.
A Medgyaszay Ház színháztermében, az 19S6-os forradalom és szabadságharc S8., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 2S. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi emlékműsor helyszínén Dénes Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet.
Skerlágh Józsefné, Kocsis József, Ungor Károly, Balázs László, Tóth Mária, Marcs Ferenc, Horváth Ferenc, Korotki István - a városvezető elöljáróban néhány nevet, néhány életet sorolt fel azok közül, akik itt Nagykanizsán felkeltek a szabadságunkért, és jelet hagytak. Néhány ember, hatalmas tűz.
Majd Márai Sándor gondolatait idézte fel: „Van egyfajta tűz és indulat, melyet nem a pillanat varázsa fűt, nem az érzékek és a kíváncsiság, nem az önzés és a becsvágy szítanak, nem. Van egyfajta végzetes parázslás az emberi életben, melyet nem oltanak el megszokás és unalom, nem olt ki a beteljesülés, nem tud eloltani a világ, igen, mi magunk sem tudunk eloltani."
Az író, költő szavaiban felviláglik az az eredendő igazság, mely minden emberben ősidők óta ott rejlik, és ott lobog: hogy nincs hatalmasabb erő az egész univerzumban, mint a szabadság utáni vágyunk. Ezt az erőt sem kormányok, sem zsarnokok vagy hadseregek nem győzhetik le. Márai e szavai azt a visszavonhatatlan hitet is visszhangozzák a lelkünkben, hogy nincs hatalmasabb erő, mint az emberi közösség, mely akár a vízcseppek sokasága, a szabad lelkek egyesülése révén képes a megingathatatlan birodalmakat is legyőzni. Hogy függetlensége kivívásáért képes jelet hagyni a jövőnek, biztosítva az emlékezésen keresztül az értékek fennmaradását, és a folyamatosságot.
És ezért váltunk, válhattunk büszke emberekké - hangsúlyozta Dénes Sándor. Mert rádöbbentünk, hogy minden béklyó, ami gúzsba köti életünket, ami próbálja elfedni a bennünk parázsló szabadságvágyat, mindig porba hull a közösségi akarat előtt. 19S6 októberének forradalma ennek a közösségi szabadságvágynak a kiteljesedése, és egyben egy birodalom porba hullásának első világraszóló bizonyossága is.
(folytatás a 4. oldalon)
K— nÍ7£— PS-\Sfi_2014. október 30
3
(folytatás a 3. oldalról)
Hiszen 19S6. október. 23-án 13 napra felhasadt a történelem zászlajának szövete. Megszakadt az idő folyásának fonala, és megadatott, hogy e kizökkenésben felvirradjon, megvilágosodjon, hogy mi az ember, az emberség lényege.
19S6-ban Magyarországon és itt Nagykanizsán is hús-vér történelemmé vált Dávid és Góliát bibliai példázata, tanúságot tett a bennünk rejlő nagyszerűség, az erő és az akarat diadala. 19S6-ban farkasszemet nézett egymással az emberben rejlő óriás, és az óriásban megbúvó embertelen-ség, találkozott az erkölcs és az erkölcstelenség. Magyarország, köztük a kanizsai emberek közössége Dávidként nézett farkasszemet a szovjet birodalommal és csatlósaival, hogy meglelje az önmagában élő óriást, hogy elvesse a magját egy új világ, egy új időszámítás reményének.
Azt mutatta fel e néhány nap hősies kiállása - emlékeztetett a polgármester, hogy nem lehet elfojtani senki büszkeségét, hagyományait és lelkületét, hogy nem lehet elpusztítani egy nemzetet. A világ tanulta meg akkor, hogy erkölcs nélkül lehetetlen a létezés, és hogy nincs olyan hatalom, amely képes ellenállni az összefogásnak, a közösségi együvé tartozás erejének.
Mert 19S6 forradalma és szabadságharca a szabad lelkek egyesülésének a tanúságtétele, a közösségi akarat és a szabadságvágy megtestesülése, az emberi tűz és parázslás, vagyis az emberség szimbóluma. És ez nemcsak itt, a mi hazánkban, a mi városunkban, az identitásunkat adó történelmünkben, hanem mindenütt a világon azt jelenti, hogy e letörhetetlen erő és akarat ott lobog minden emberben.
De ezt a lobogást a magyar nemzet fiai és lányai, köztük a kanizsai hősök mutatták meg az egész világnak - érintette ismét városunk nevét beszédében az ünnepi szó-

■c c
nok, majd így folytatta: ''S6 ezért világtörténelmi csoda, ahol egy kis közösség révén megmutatkozott annak hite és reménye, hogy megrendíthető a megrendíthetetlen.
Ez a mi büszkeségünk. Ez a mi felelős örökségünk. Vállaljuk ezt az örökséget! Vállaljuk, mert vállalnunk kell! Hiszen az áldozatokra és a hősökre való emlékezés egy értékközpontú közösség, egy identitással rendelkező társadalom talpköve. Mert ők szembesítenek minket azon értékekkel, a bátor kiállással és a cselekedetükkel, melyek ezen identitás szívét és lelkét adja.
Az áldozatok és a hősök szembesítenek minket igaz valónkkal, amely védve szeretteit és értékeit, nemzetét és hagyományát, képes kiállni bármilyen erő ellen, ami veszélyezteti azt. 19S6 hőseinek cselekedete és lelkülete így a mi és a világ lelkiismeretét jelenti. Sőt, a tiszta emberi lélek nyílt felmutatását, a történelemben visszavonhatatlanul megvalósult emberség tanúságtételét. A magyar emberek ''S6-ban megmutatták az emberiségben ott rejlő és szunnyadó parázs fellobbanó lángját, beteljesítették a bennünk rejlő lehetőséget.
Ezért a felejtés és a közöny önmagunk, a múltunk és ezáltal a jövőnk felejtését és feladását is jelentené, amit nem engedhetünk meg. Mert akkor kiszolgáltatottá válunk a világ erőinek, annak olykor érték- és közösségromboló törekvéseinek - figyelmeztetett.
De azzal, hogy ma itt állunk, és emlékezünk, próbálunk méltó örökösei lenni azon hősöknek és áldozatoknak, akik hitték az országunk szabadságát és függetlenségét. És ebben közösséget vállalhatunk velük, méltó módon emlékezve, életben tartva ezt a törekvést és értéket, az ő emléküket. Fenntartva az ő hitük lángját - zárta gondolatait Dénes Sándor polgármester.
A korábbi évek hagyományától eltérően ez alkalommal kitüntetések átadá-
sára is sor került. A Magyar Politikai Foglyok Országos elnöke, Dégi András a Nagykanizsai POFOSZ elnöke felterjesztésére a polgári keresztény értékrend ápolása valamint a volt politikai üldözöttek támogatásáért, A Hazáért Arany Emlékkeresztet adományozta Cseresnyés Péternek, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselőjének.
A Magyar Politikai Foglyok Országos elnöke, Dégi András javasla-
tára, több évtizeden át végzett kiváló gazdasági munkásságáért, valamint a polgári keresztény értékrend ápolásáért, A Hazáért Arany Emlékkeresztet adományozott Vitéz Bartal György Andrásnak, a Magyar Politikai Foglyok Zala Megyei gazdasági elnökhelyettesének. A kitüntetéseket vitéz Nagy Ottó, a POFOSZ Nagykanizsai elnöke adta át.
A délelőtti ünnepség Vitéz Csap Lajos szavalatát követően a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak „Hogy legyen jel..." című emlékműsorával zárult. S hogy milyen jelet akartak műsorukkal maguk után hagyni a diákok, arról Borosné Landy Györgyi tanárnő, a műsor szerkesztője és rendezője többek között elmondta, őrizni kívánják a történelmi
hagyományokat. Annak ellenére, hogy egy emlékműsorral készültek a fiatalokkal, elsősorban a jelenhez kívántak szólni. Olyan hangsúlyos kérdésekre akarták felhívni a figyelmet, mint a nemzeti összefogás fontossága, és nem utolsó sorban arra, mit jelent magyarnak lenni, mit jelent a hazához való kötődés és a tevékeny hazaszeretet.
Kanizsa
Október 23-a alkalmából Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Életfa Emlékplakett arany, ezüst és bronz fokozata kitüntetést és miniszteri elismerő okleveleket adott át erdészeti szakterületen.
Többek mellett Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetés* ben részesült Nagy László, a | Zalaerdő Zrt. nyugalmazott vezér-''§• igazgató-helyettese, a zalai és a J magyar erdőgazdálkodás érdekéig ben fél évszázadon át végzett ki-£ emelkedő munkája elismeréseként.
MinisTteri kitüntetés Nagy Lás7lónak
2014. október 30
Kanizsa 9S - Krónika
5
Thaiföldről érkező tanárokat fogadott Dénes Sándor polgármester
Éghajlatvédelmi Konferencia a Zrínyi Miklós Általános Iskolában
vettek részt. A következő napokban megismerkedtek Nagykanizsa környékével, felkeresték a Ludvig Művésztelepet, és ellátogattak Hévízre, valamint Keszthelyre is.
B.E.
teljeskörű, akár munkaidőn túl is végzett adminisztratív és egyéb teendőit látták el. A Kanizsa Hetilap szerkesztősége pedig önzetlenül biztosított megjelenési és reklámfelületet az állatotthon eseményei, felhívásai, jótékonysági akciói számára.
Azonban ebben az évben elismerő okleveleket is átvehettek azok, akik az állatotthon elmúlt két évben lezajlott, látványos fejlesztésében önzetlenül vállaltak részt. így emléklapot vehetett át Bene Csaba, a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola igazgatója, amelynek diákjai órai munka keretében új ították fel az állatmenhely kutyaházait, illetve segédkeztek a karanténsor megépítésénél. A Polgármesteri Kabinet munkatársai is oklevélben részesültek, mert az állatotthon különböző akcióihoz, lakosságot érintő felhívásaihoz és programjaihoz járultak hozzá munkakörükbe nem tartozó feladatok elvégzésével, mint például a rendezvények lebonyolításának megszervezése, vagy a plakátok megtervezése és elkészítése. Cseresnyés2Péter polgármester pedig azért kapott elismerő okiratot az Élettér egyesület elnökségétől, mert magánemberként sok százezer forinttal, évek óta támogatja az állatotthon különböző beruházásait, például a kennelsorok vasanyagának vagy a futtatók drótkerítésének a megvásárlását.
Dr. Papp Attila
Az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. a NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006-PA-4 azonosítószámú "A fenntartható belváros" című projektjének keretében megtartotta utolsó rendezvényét is, melynek központi témája a globális felmelegedés, éghajlatunk védelme volt.
Akft. 1.266.000 Ft vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült a fenti projekt jóvoltából, mely égisze alatt „zöld sátrukkal" részt vettek a két napos dödölle fesztiválon, az Autómentes Világnap alkalmából egy
rajzpályázatot hirdettek az általános iskolák között, valamint az Éghajlatvédelmi Világnapra mini-konferenciát szerveztek a családok számára a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
Benedek Miklós, a nagyszámban megjelent érdeklődő előtt kiemelte, Földünk folyamatosan melegszik, amelyért a lakosság a felelős. Bemutatta, miként változott, olvadt a gleccser az elmúlt évtizedekben, milyen mértékben nőtt a szémonoxid kibocsátás, valamint
„Volt miről írni"
- kiosztották az idei Uszkár-díjakat
Az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány keretében - mely a Vöröskereszt után a világon a második legnagyobb önkéntes szervezet -, nyolcfős tanárcsoport érkezett Thaiföldről városunkba.
A szervezeten belül hagyomány, hogy tapasztalatszerzés céljából a tanárok és a diákok egyaránt, elutaznak a világ 80 országának egyikébe. Ezúttal három hetet töltenek el hazánkban, ebből egy hetet Budapesten, négy-négy napot Kaposváron, Nagykanizsán és Sopronban.
Városunk Európa, Ázsia és DélAmerika kilenc országából fogadott már cserediákokat, akik a Batthyány Lajos és a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban vendégeskedtek. Magyarország egyébként évek óta egyre népszerűbb a thaiföldi diákok körében. Érdeklődnek országunk kultúrája, nyelve iránt. Szí-
nes program várja a mostani tanár delegációt is.
Október 23-án fogadta őket hivatalában Dénes Sándor polgármester, majd a délutáni órákban Sztankovics Andrea és Kolongya Zsuzsanna tanárnők kíséretében hintós városnézésen
kitért a globális felmelegedés egyes állatfajokra gyakorolt negatív hatására is. Zárógondolatként elmondta, hogy éghajlatunk védelme közös probléma, amely ellen csak közös összefogással tehetünk.
Kanizsa
„Volt miről írni". így nyugtázta lapunk főszerkesztője, Dóró János a köszönő szavakat, amelyek kíséretében Maros Sán-dorné, az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület titkára átadta szerkesztőségünknek az idei Uszkár-díjat.
A nagykanizsai állatotthont üzemeltető Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület minden évben kitüntetéssel emlékezik meg azokról, akik kiemelkedő, önzetlen módon segítették az állatmenhelyen élő, elárvult

kutyák és macskák életét. Idén Dara Roland és Velencei Ferenc vállalkozók, a Kanizsa Hetilap szerkesztősége és a dél-zalai város munkaügyi kirendeltsége részesült az elismerésben. Dara Roland egy több százezer forint értékű tárolót adományozott a menhelynek, míg Velencei Zoltán, a Voter Kft. ügyvezetőjének munkagépei a karanténsor megépítésénél nyújtottak értékes segítséget.
A helyi munkaügyi központ kirendeltségének kollektívája a tavaly óta az állatotthonban tevékenykedő közfoglalkoztatottak munkába állásának
Ka ni7sa PS - Kultúra
2014. október 30.
Ha a7 Orff S7ínpadra lép, ké7 összefonva, kö7önség ülve nem marad...
Pergő ritmusok, fülbemászó dallamok, igényes előadás - igazán nehéz lenne megfejteni, mi is az Orff Ütőegyüttes sikerének titka. Tegyük még hozzá, hogy immár két évtizede nem lehet rájönni erre a „talányra". Hiszen egyszerűen csak „szeretni" és élvezni lehet azt a muzsikát, amit Bücs Angéla csapata „üt" ki a hangszerekből.
Tény: az élet folyton folyvást változik, semmi sem tart örökké. Kivétel ez alól - mint ahogy magasabb „szellemiségek" is megmondták - a zene, ami sosem kopik ki a mindennapjainkból. Vannak ugyan tiszavirág életű muzikális trendek, stílusok, illetve formációk, melyek rövid dallam-ámokfutás után tovatűnnek, viszont ha a melódia, és persze az előadói beleköltöztek a lelkünkbe, onnét sosem illannak el. Talán ezt érezhetik mindazok, akik az elmúlt évek folyamán szem- és fültanúi voltak egy (vagy sokkal több) Orff Ütőegyüttes koncertnek. Az, hogy a csapat tudja, mi kell a „népnek", teljesen biztos, ugyanis megalakulásuk óta színháztermek „százaiban", különböző rendezvények garmadájában adtak nagysikerű koncerteket. Mint legutóbb hazai pályán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban, ahol héthatárra szóló gálával ünnepelte a majd'' 60 fős ütős, zenei família fennállásának húsz esztendejét. A pódiumon muzsikával, azon túl pedig szavakkal és sztorikkal elevenítette fel Bücs Angéla, az együttes ve-
zetője 20 esztendejük legjelentősebb momentumait. Mint látni fogják, bőven volt mit...
- Mondhatni, „minden" 1994-ben indult útjára, amikor Erdélyből Nagykanizsára költöztem. Ebben az évben kezdtem el tanítani a Zeneiskolában, zongoratanárként. Bár ez megelőzően, még a „felvételin" Baráth Zoltán igazgató úr megkérdezte, van-e másodhangszerem. S, hát volt: méghozzá a xilofon. Ezt úgy nyugtázta az intézmény vezetője, hogy jó lesz még valamire. Majd, nem sokkal később Budapestre küldött továbbképzésre, hogy megismerkedjem az Orff-mód-szerrel, ami „leegyszerűsítve" egy egyedülálló pedagógiai módszer: a tánc, a beszéd, a muzsika és a mozgás együttes alkalmazása a zenei oktatásban. A tanultakat szerettem volna „kipróbálni" a gyakorlatban: a szolfézscsoportomban pedig partnerre leltem. Fogtuk hát a korábban „hányódó" faxilofonokat, és „játszani" kezdtünk, oly módon, miként Carl Orff kidolgozta. Majd egy iskolai koncert alkalmával kiléptünk a gyakorló-termünk falai mögül, ráadásul jelmezben, „kínainak" maszkírozva: voltaképpen ekkor született meg „hivatalosan" az Orff Ütőegyüttes.
Nem sokkal később már a maroknyi csapat létszáma tucatnyira duzzadt, s hát több embernek, több kéznek több hangszer szükségeltetett. Amik kezdetben még xilofonok voltak, később pedig már - ahogy Bücs Angéla mondta - „mozaikos"ütőegyüttes lett a
zenekar: zongorával, dobbal, marimbával, vibrafonnal, glock-enspiellel egészült ki hangszerállományuk.
- Ha közhellyel akarnék élni, a „nagy áttörést" ütőegyüttesünknek egy nyári tábor hozta el. A borsfai zenei vakáción mutattuk meg, hogy is muzsikálunk, „ütősökkel", ütős-módon. Ekkor szeretett bele sok fiatal az ütős hangszerekbe, és kis zenei magunk elkezdte „kinőni" magát.
- Ehhez persze az is hozzájárulhatott, hogy könnyen érthető és igazán szerethető dallamokat játszottunk, és játszunk azóta is. A magyar muzsika állandó, szerves részét képezi repertoárunknak, a tradicionális zenék, latin dallamok szintén hallhatóak koncertjeinken.
Apropó, koncertek. Mint már utaltunk rá, felsorolhatatlanul sok fellépése van/volt az Orff Ütőegyüttesnek: ország- és Európa-szerte. De nem csak koncertek százaival büszkélkedhet a csapat, hanem nagyon rangos elismerésekkel is.
- A Kreatív díj, 2000 óta folyamatos arany minősítés a Helikon Fesztiválon, a Príma Primissima díj egyaránt sokat jelent nekünk. De ezek a kitüntetések sem pusztán a „mieink": azoké is, akik sokat segítenek nekünk, mindenben. Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, az intézmény több pedagógusa, az együttes tagjainak családja egyemberként mellettünk áll, a kezdetektől. A díjak így az övéik is.
- Ha meg kellene számolnom, hány fős a mi zenei családunk, bizony nem lenne könnyű dolgom, hiszen annyian tartozunk össze. Már maga az Orff Ütőegyüttes is hétgenerációs: a legkisebbektől az idősebb korosztályig több „évjárat" fellelhető a több mint félszáz fős családunkban. Összetartozás, zene, siker, a közönség szeretete és sok munka - ez visz minket tovább az úton. Reményeink szerint még jó pár húsz esztendeig.
Szabó Zsófi
Határtalanul
Három ország, három városának három fotós közössége -a Csáktornyai, a Lendvai és a Kanizsa Fotóklub - mutatta be alkotásait a minap a Magyar Plakát Házban. A Határtalanul Dunán innen - Murán túl címet viselő, november 8-ig látogatható nemzetközi fotókiállítást Eifert János fotóművész nyitotta meg, köszöntőt mondott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
A jeles kulturális eseményt megtisztelte jelenlétével Csáktornya polgármestere és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke.
Akiállítás alapgondolata és a 120 képet album formájában is megjelenítő kiadvány ötlete Peterman Károly kanizsai klubtag nevéhez fűződik. A fotós elmondta, számtalan közös fotótúra, piknik és fotókiállítás fémjelzi a fotóklubok öt éves múltra visszatekintő baráti kapcsolatát. Most úgy érezték, a kanizsaiakon van a sor. Terveik megvalósításához sok segítséget kaptak városunk önkormányzatától, és néhány helyi vállalkozótól. így születhetett meg Nagykanizsán a három fotóklub közös munkáját bemutató színvonalas, fekete-fehér képeket tartalmazó kiadvány.
- A fényképezés a XIX. század legnagyobb találmánya, művelői számára szerteágazó, különféle témákat és műfajokat, a legváltozatosabb eszközhasználatot és technikát igénylő alkotó tevékenység - hangsúlyozta megnyitó beszédében és a kiállítást kísérő fotóalbum bevezetőjében Eifert János. - Fizika, kémia, geológia, csillagászat, anatómia, pszichológia, technika és esztétika, ember és környezete, teste és lelke, és még sok minden - bármennyire is
2014. október 30.
Kanizsa PS - KultúrJIT
- határtalan szabadságga
meglepő megállapításnak tűnik - a fotográfiában fókuszál. Akár mesterségként, művészetként, tudományként, hitként, vagy a kommunikáció eszközeként „használjuk", a világ, benne önmagunk megismerésének és megörökítésének eszközét jelenti. A Határtalanul című fotópályázat kiállítása a mai világunkat tükrözi, és a XXI. század keretébe illeszti a fényképezés sokoldalúságát. Ennek tükrében még inkább értékelendő és becsülendő a kiállítás, amelynek magas színvonala az egyén és a közösség egymásra ható - az igényességre törekvő, a szabályokat és konvenciókat bátran átlépő, az esztétikai és technikai eszközöket bravúrosan kezelő, érzékenységgel és tehetséggel megáldott művészek, gondolkodó és együtt érző alkotók - szellemiségéből következik - fogalmazott a fotóművész. Összességében elmondható, hogy jó színvonalú és érzékelteti azokat az irányzatokat és törekvéseket, amelyek a nemzetközi fotóművészeti életet, szellemi tereit jellemzik. A pályázat kiírói részéről jó ötlet volt „fekete-fehérben" gondolkodni, és az általában kötelező tematika mellőzésével a fotóművészet minden műfaját, témáját, alkalmazási területét érvényesülni engedni. A fotográfusok meg is hálálták ezt a határtalan szabadságot.
Cserébe ugyanis olyan végtelen szellemi teret adtak, ahol a néző, a kiállítást látogató a saját érzéseit és gondolatait is „beépítheti" a képekbe, miközben egyfajta párbeszéd indulhat az alkotó és a befogadó között. Divatos szóval mondhatjuk, hogy a képek ,jól kommunikálnak". Köszönet a fotográfusoknak - jegyezte meg Eifert János, akik legjobb munkáikat adták a nyilvános bemutatáshoz, és köszönet a szervezőknek, hogy a pályázat legjobb képei itt Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házában bemutatásra kerülhettek.
A kiállítók - Kovács Krisztián, Kiss Nándor, Újhelyi Zsolt, Horváth Zoltán, Makrai Márton, Miklós Kristóf, Peter-man Károly, Kotnyek István, Dol-mányosné Balogh Éva, Lipódi László, Molnár Tibor, Simán László, Tollár Eszter, Török Tibor, Varga Szilárd, Zágon László, Davor Dolencic, Mario Blaze-vic, Ivan Sardi, Dino Simek Valentina Vukadinovic, Petar Sabol, Lucija Trup-kovic, Danijel Blazeka, Marko Gotal, Petar Grozni Kovac, Nikola Hrzenjak, Zoran Kolaric, Filip Lucin, Davorin Mance, Zeljko Ovcar, Dino Simek, Dorian Sipos, Valentina Vukadinovic, Darko Vurusic, Davor Zerjav, Biserka Sijaric, Kristian Jesenovic, Igor Vucko, Miran Dominko, Igor Ternar, Danijel Blazeka, Marko Gotal, Petar Grozni
Kovac, Nikola Hrzenjak, Zoran Kolar-ic, Filip Lucin, Davorin Mance, Zeljko Ovcar, Dino Simek, Dorian Sipos, Valentina Vukadinovic, Darko Vurusic, Davor Zerjav - és mások, akik a képeiket adták. A zsűri nagy gonddal válogatott, a szervezők jól teljesítettek, a képek falra kerültek. Hogy milyen értékeket közvetítenek, hogyanjönnek át az érzések és gondolatok, milyen szépséget sugároznak, azt majd a kiállítás-látogató közönség dönti el.
Ugyancsak sok érdeklődőt - köztük húsz, Pécsről érkező alkotót -vonzott a megnyitót követő napon az Eifert János által vezetett Fotó workshop a Medgyaszay Házba, ahol lányok közreműködésével a fényt és a mozgást követhették optikájukon keresztül a fotósok.
S, hogy mennyire zajlik az élet a HSMK-ban működő Kanizsa Fotóklub háza táján, azt nemcsak az mutatja, hogy a megnyitó ünnepségen kicsinek bizonyult az érdeklődők számára a plakát ház emeleti kiállítótere, hanem az is, hogy a napokban egy újabb helyszín kínált bemutatkozási lehetőséget számukra. Október 24-én a lendvaiak szervezésében nyílt közös tárlatuk immár osztrák fotósokkal kiegészülve Szlovéniában, a gradi várban. S ha valamennyien úgy akarják, lehet, hogy néhány év múlva, már négy fotóklub barátságáról beszélhetünk...
Bakonyi Erzsébet
Gyógyszertári ügyelet - november
20: 14. november 1. BENU GYÓGYSZERTÁR, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08:00-08:00
20: 14. november 2. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 19:00-06:00
20: 14. november 3. BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
20: 14. november 4. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
20: 14. november 5. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
20 4. november 6. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
20 4. november 7. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-07:30
20 4. november 8. BENU, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 20:00-08:00
20 4. november 9. BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26. 93/311-607 19:00-06:00
20 4. november 10. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
20 4. november 11. BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
20 4. november 12. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
20 4. november 13. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
20 4. november 14. BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-07:30
20 4. november 15. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 20:00-08:00
20 4. november 16. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 19:00-06:00
20 4. november 17. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
20 4. november 18. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
20 4. november 19. BENU, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
20 4. november 20. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
20 4. november 21. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-07:30
20 4. november 22. BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 20:00-08:00
20 4. november 23. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-06:00
20 4. november 24. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
20 4. november 25. BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
20 4. november 26. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
20 4. november 27. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
20 4. november 28. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-07:30
20 4. november 29. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 20:00-08:00
20 4. november 30. BENU, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19:00-06:00
Az "Én hobbim" sorozat keretében Némethné Rádi Éva quilling (papírcsík) technikával készített munkáinak bemutatása. Megtekinthető: november 8-ig. Október 30. IS óra Városi Diákiroda HALLOWEEN-PARTY
Töklámpás faragás, kézműves foglalkozás (halloweeni álarcok, kellékek készítése) vetélkedő, álarcos bál. November 3. 19 óra Színház - Bródy bérlet Rejtő Jenő: PISZKOS FRED, A KAPITÁNY - zenés játék. AFogi-Budapesti Bulvárszínház előadása Főbb szereplők: Bezerédi Zoltán, Miller Zoltán, Vándor Éva, Balikó Tamás. Belépődíj: 3 500 Ft.
November 4-5-6. 10 és 14 óra Gyermekszínház - Csukás István -Bergendy István: SÜSÜ, A SÁRKÁNY - zenés mesejáték a budapesti Fogi Színháza előadásában. November 4.: 10 óra Mazsola bérlet, 14 óra Tapsi bérlet. November 5.: 10 óra Táltos bérlet, 14 óra Manó bérlet. November 6.: 10 óra Vackor bérlet, 14 óra Hápi bérlet. Belépődíj: 700 Ft. November 5-7.
"AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR" -
Ifjúsági emléknapok az I. világháború 100. évfordulója tiszteletére. Részletes program: November 5. 16.30 óra. "Ahuszárság 500 éve" - a tököli Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület kiállítása. Megtekinthető: november 5-9-ig. Az "I. világháború emlékezete" - Sasvári Tiborné képeslap gyűjteményének bemutatása a színházi előcsarnokban. Megtekinthető: november 5-30-ig. November 6. 11 óra Rendhagyó történelem óra középiskolás diákoknak Előadó: Paksy Zoltán fő levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára November 7. 11 óra "Ferenc Jóska fújatja a trombitát" - katonadalok a Kákics Népzenei Együttes előadásában. November 7. 15 óra Az I. Világháború diákszemmel -vetélkedő a város középiskolás tanulói számára Szervezők: a Kanizsai Kulturális Központ és a Városi Diákiroda. November 6. 10 és 11 óra KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft.
November 7. 20 óra ISMERŐS ARCOK KONCERT Vendég: HUNGARICA együttes
Kapunyitás: 19:30. Belépődíj: elővételben: 2 590 Ft, a helyszínen: 2 990 Ft. Információ: 93/510-011.
November 7. 18 óra IFJ. SÁNTA FERENC ÉS CIGÁNYZENEKARA
Közreműködik: Galambos Lívia operett énekes, Káldi Kiss András operaénekes
8
Kani7sa ps - Hirdetés
2014. október 30
Lakossági tájékoTtató - parlagfű
gyűjtési akció és rajzpályázat
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Nagykanizsa MJV Önkormányzata, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Netta-Pannónia Környezetvédelmi Kft. közös szervezésével 2014. július 14.-18. között meghirdetett Parlagfű Gyűjtési Akció és a "parlagfű-mentesítés" rajzpályázat eredményhirdetésére technikai okok miatt 2014. november 3.-án 1S.00 órakor kerül sor. Helyszín: Egészségügyi Alapellátási Intézmény (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. S.)
Minden résztvevőt szeretettel várunk és megértésüket köszönjük.
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető
A látás hónapja a Sashalmi Optikában
Idén ismét megrendezésre kerül a Látás Hónapja elnevezésű kampány országszerte. Ennek keretében Nagykanizsán, mint kijelölt üzletben, a Sashalmi Optikában is jelentkezhetnek ingyenes látásellenőrzésre és szaktanácsadásra az érdeklődők. Mindezt két helyen is megtehetik, egyrészt a Sugár út I. szám alatt, másrészt a Platán sor I-ben. A kampány ideje alatt az oda látogatókat diplomás op-tometrista vizsgálja meg.
A látás hónapja a Magyar Látszerész Szövetség és az optika szakma által közösen létrehozott kampány. A szervezők célja, hogy kialakítsák és fejlesszék a magyar lakosság látáskultúráját, ezáltal elősegítsék a megfelelő látásélességgel elért biztonságosabb közlekedést és a teljesebb életet.
Magyarországon közel 1,5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, pedig látásunk az egyik legfontosabb érzékszervünk, a szemünk állapotával mégis érdemtelenül keveset foglalkozunk. A látásvizsgálat során nem csak egy esetleg később súlyossá váló szembetegség, de például a cukorbetegség, vagy akár magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők. A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka több esetben lehet az éles látás és a dioptriakorrek-ció hiánya, vagy nem megfelelő látásjavító eszköz használata. S ezekben a problémákban szinte minden korosztály érintett, mert az élet- és munkakörülmények változásával egyre több embernek, és egyre fiatalabb korban van szüksége korrekcióra. Ebben a hónapban ez a térítés nélküli szolgáltatás ingyenes látásellenőrzésből és szaktanácsadásból áll.
- Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy egyszerűen csak kíváncsi, hogy milyen a látásélessége, keressen fel minket a már megadott helyek egyikén, ahol szemész szakorvosok és látszerész áll rendelkezésükre. Nálunk a szak-
értelem párosul minőséggel, az ízléssel és a korrekt árakkal, így a széles választékból, a legújabb vizsgálati eljárásokkal tökéletesen személyre szabott szemüveget tudunk készíteni, s mindezért akár Szép kártyával vagy Erzsébet utalvánnyal is fizethetnek - mondta Sashalmi Erika látszerész mester.
Napjainkban a szemüveg, már nem csak egyszerű látásjavító eszköz, hanem megjelenésünk egyik legmarkánsabb kiegészítőjévé vált, ezért hasznossága mellett az is fontos, hogy néz ki. A Sashalmi Optikában a tökéletesen személyre szabott szemüveg készítése a megyében egyedülálló módon, egy csúcstechnológiás VisiOffice készülék pontos mérései alapján történik. Az így készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Ez a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és lencse kiválasztásánál a lehető legjobban döntsön. Egyedülálló mérési módszerekkel - mint az eyecode szemforgáspont mérés és a domináns szem figyelembevétele - készül el a tökéletesen személyre szabott szemüveg. A másik újdonság a Varilux S 4D, amely egy új generációs eszköz, melyet az Essilor, egy a szemüveglencse gyártásban világvezető cég fejlesztett ki. At-töri a multifokális lencsék eddigi korlátait, és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít.
A Sashalmi Optikában a most, a kampány keretében ingyenes látásvizsgálat mellett lehetőség van szürkehályog és glaucoma szűrésre, egyénre szabott kontaktlencsék rendelésére, napszemüvegek vásárlására, munka- és védőszemüvegek készítésére, illetve egyéb kiegészítők (nagyító, hőmérő, szemüvegtokok, stb.) vásárlására is. Speciális készülék segítségével már kisgyermekek szemét is tudjuk vizsgálni, pupillatágítás nélkül. Az üzletben a kampányidőszakon kívül is lehetőség van szemorvosi vizsgálatra, amely feladatot Dr. Joós Mária szemész adjunktus hétfőnként 15.30-16.30 óráig, míg Dr. Czigány Róbert szemész főorvos szerdánként 15-17 óráig lát el.
IEIIET01EG. DOYEKEDEf. SIKER!
ció; Központ
Bővebb információ
2014. október 30
Kanizsa ps - Városháza
9
Bursa Hungarica „A" típusú pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (111.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 201S. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. ABursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíj pályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (111.26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
ABursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (111.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet "állandó lakóhely" fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény "lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen . Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) Afelsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására egyéb okiratok.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek:
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10.a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából - átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje:
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje:
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson:
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
Abeérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő:.....nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja:
c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja:
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban:
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Amegítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben ér-
10
Kanizsa 9S - Városháza
2014. október 30
tesíti a pályázókat. A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes ösz-szegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg. Az ösztöndíj -folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói j ogviszonya a 2014/2015. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási ösz-szegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére - a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). Abejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása:
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével):
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása:
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf.: 1418, Tel.: (06-1) 795-5600, E-mail: bursa@emet.gov.hu Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Bursa Hungarica „B" típusú pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [AKormányrendelet "állandó lakóhely" fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény "lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások: vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek: és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
Apályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására egyéb okiratok.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Jövedelem:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a
2014. október 30.
Kanizsa PS - Városháza
személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás:
10.a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából - átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje:
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje:
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson:
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. Ahiánypótlási határidő:.....nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja:
c) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja:
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban: de) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visz-szavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visz-szavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Apályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2015. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2015-ös felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. tanév első féléve. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási ösz-szeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére - a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása: tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével): tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása: személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest Pf. 1418, tel.: (06-1) 795-5600, e-mail: bursa@emet.gov.hu. Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica).
12
Kani7sa ps - Vadlesen
2014. október 30
S7envedélyes vadás7 és fordító
Augusztus végén jelent meg Siegfried Erkel harmadik olyan vadászati témájú könyve, amely magyar nyelven is kiadásra került. A két utóbbit Hopp Eszter fordította. A Zalaerdő Zrt. kanizsai központjának vadászati üzletkötője maga is szereti a természetet és korábban sokat vadászott.
Egyik őse az egyiptomi alkirály főlovásza volt (mint azt szenvedélyes családfakutató nagybátyjától egyszer hallotta), s ez frappáns válasznak tűnt, amikor az egyetemi felvételin arra kérték, nevezzen meg akár egyetlen ősét, aki nem vadász volt. De, félretéve a viccet, anyai ágon egészen Kaán Ká-rolyig, a legnagyobb magyar erdészig vezethető vissza a rokoni kapcsolat. A „tősgyökeres" magyar család amúgy apai ágon osztrák, anyai ágon német és francia vérvonalból fakad.
- Berzencén születtem, majd rövid kanizsai tartózkodás után Szentpéterföldén nőttem fel, ahol erdészetvezető édesapámat és bátyámat eleinte félve ugyan, majd egyre nagyobb élvezettel kísértem el a vadászatokra - emlékezett vissza. A lőtt vad mindennapos látvány volt az erdészeten, azt hamar megszokta, aztán amikor 18 éves korában édesapja meglövette vele Nován élete első őzbakját, azt is megtanulta, hogy milyen az, ha a vadászaton nemcsak néző valaki. Addig csak konzervdobozokra, üres üvegekre lőtt nagy ritkán.
- Nem tudtam, mi legyek. Apu nem tanácsolta, hogy nő létemre én is erdőmérnöknek tanuljak, viszont semmi máshoz nem volt kedvem. Harmadikos gimnazista koromban apu egyik munkatársa beszélt rá, hogy mégis vállaljam,
így bátyámmal szinte együtt végeztük az egyetemet. Pedig valóban nem könnyű a nőknek a férfiak közt helytállni - mondta nevetve Hopp Eszter. Példaként azt említette, hogy egyetlen egyszer lőtt egy hajtásban három disznót, és mivel nem volt több tölténye, helyet cserélt baloldali szomszédjával, aki addig még lövést sem tett. Ennek úgy ment híre: „Az Eszter megijedt és elfutott!". Egyszer pedig a baki tsz-től kért egy olyan traktort, ami összetolta volna a vágástéren a levágott ágakat. Ezt úgy hallotta vissza, hogy megsüllyedtek a Gaz kocsival az erdőben. Pedig sohasem süllyedt meg Uazzal, sőt, egyszer kihozta a kollégája által otthagyott, mély hóba csúszott autót. Erre pedig az volt a „válasz": az nem létezik!
- Első munkahelyem a csömödéri fűrészüzemben volt, onnan kerültem Bakra, ahol nagyon szerettem dolgozni és lakni. A „kertemben" kezdődött az erdő, gyakori látogatóim voltak a sünök, a pelék, róka is jött barackot lopni, őzbak is pihent az ablakommal szemben. Kanizsai munkám első évében még Bakról jártam be naponta, esténként, amikor már közeledtem, úgy éreztem: megérkeztem a béke szigetére.
Az elejtett vadakhoz visszatérve, az első őzbakot aztán több is követte. Egyszer a kislánya úgy mutatta be a lakásukat a barátaiknak, hogy karjával körbe intett: „És ezt a sok száz vadat mind anyu lőtte!"
- Biztos voltam benne, hogy még száz sincs az, de azért megszámoltam, és meglepődve jöttem rá, hogy a kerek, ünneplős, századik helyre az Afrikában lőtt kaffer-bivalyom került - mondta.
Ezen kívül lőtt már többek között nagy kudut, oryxot, jávor antilopot, sőt, siket- és nyírfajdot is. Lakásának falain alig akad már üres hely. Azonban miután megszületett a kislánya, és bekerült a kanizsai központba, egyre ritkábban jutott ki vadászni. Szabadidejében sem szeret tétlenül ülni, így telente, amikor a kertben már nem lehetett dolgozni, kézimunkázott (kötött, horgolt, hímzett), majd jött a fordítás.
- Nem tartom magamat szakfordítónak. Vadász vagyok, ismerem a vadász szaknyelvet és tudok németül - emelte ki. Németül párja révén tanult meg, aki természetesen vadász, és csak nagyon kevés szót tud magyarul. A családban csak a lányuk nem választotta a szülők hivatását, bár rengeteget járt velük vadászni.
- Amikor gyesen voltam a lányommal, akkor a bátyám német nyelvtanfolyamra járt és sokszor átjött hozzám, hogy segítsek neki. Ekkor gondoltam rá, hogy én is megpróbálom a nyelvvizsgát. Sikerült is megszereznem - mondta.
A fordítás gondolata 2003-ban vetődött fel az akkori vezérigazgató, Feiszt Ottó fejében, aki rengeteget olvas és gyűjti a könyveket. Először gróf Károlyi Lajosnak az Egy élet a vadászatért című könyve került terítékre. A gróf olyan világhírű apróvad-vadászatokat rendezett Tótmegyeren, melyeknek
eredményeit még indiai maharadzsák is számon tartották.
- Ottó azt javasolta, hogy hárman fordítsuk le a könyvet. Munka után télen, amikor a sötétben úgysem lehet kint semmit sem csinálni, igen alkalmas az idő az ilyen munkára, mert nem csak nyelvtudás kell a fordításhoz, hanem türelmes „ülőke" is: bizony, hosszú órákat kell ülni és írni. Novemberben nekiveselkedtem tehát, és egyszercsak azt vettem észre, hogy szinte az egész könyvet lefordítottam egyedül. Két férfikollégám végül nem is fordított semmit. Aztán rendszer lett belőle, hogy a Zalaerdő évente megjelentet egy könyvet. Ottó hozta az ötleteket, hogy mely könyvet kellene magyarul is elérhetővé tenni - meséli Hopp Eszter.
Azóta új vezérigazgató lett, de a fordítás maradt. Az osztrák vadásztól, Siegfried Erkeltől a Bakok! című könyvet ültette át magyarra. Idén pedig a Disznók! című kötetet fordította le alig négy hónap alatt. Ezt Sohollárban, a Zala Megyei Vadászati Évadnyitón mutatták be. A Zalaerdő Zrt. kiadásában megjelent könyv 59 fejezetben foglalja össze Siegfried Erk-ernek a vaddisznókról szerzett ismereteit, a vadászati módoktól egészen a vadhús elkészítéséig.
Most pedig ismét közeledik a tél... Reméljük Hopp Eszter újabb fordítással gyarapítja a magyarul elérhető, külföldi írók tollából származó vadászati irodalmat.
Varga Mónika
Nagykanizsa, Platán sor 1. Tel.: 0693-310-644 Sugár u. 1. Tel.: 0693-789-962 www.sashalmioptika.hu
2014. október 30
Kanizsa PS
Ez+Az
13
állás - állás - állás
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Irodavezető szakirányú megegyezés szerint
Csőszerelő szakirányú megegyezés szerint
Gyártás előkészítő szakirányú megegyezés szerint
Értékesítő szakirányú megegyezés szerint
Postai dolgozó középfokú megegyezés szerint
Hálózatszerelő szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Faesztergályos szakirányú megegyezés szerint
Fűrészgép kezelő középfokú megegyezés szerint
Fűrészüzemi dolgozó 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
•^f III.21.-IV.19. Kos
A beígért határidőket nemcsak a munkahelyén illik betartania, hanem otthon, családi körben is. Apárja érdeklődését fogadja türelemmel és válaszoljon a kérdéseire. Energiáját ne evéssel, hanem mozgással pótolja.

IV.20.-V.20. Bika
A bolygóállások szerint nem kell ráülnie a pénztárcájára ahhoz, hogy jusson is, maradjon is pénze a kiadások mellett. A szabadidejét úgy ossza be, hogy szeretteinek ne kelljen hiányolni a jelenlétét.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Ősszel lelassul a természet, lassuljon le ön is egy kicsit az egészsége érdekében, nemcsak a munkavégzés terén. A bolygóállások szerint a gyorsítás csak kocogás közben ajánlatos, autóvezetés közben nem.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Mostanában egyre határozottabban mondja ki mindazt, amire vágyakozik. A másoktól kapott ígéretek most megvalósulni látszanak, csak legyen türelmes. Addig is vértezze fel magát vitaminokkal.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A családjában továbbra sem lepődik meg senki azon, hogy vonzódik a pénzhez. Vibrálásával mindenkit megelőz a munkában is. A kifáradás ellen időnként adja át társának a tennivalókat.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Rokonok, ismerősök látogatására számít a hétvégén. Abeszélgetés során nem marad el a jó ízű nosztalgiázás sem. Ahangulat fokozása érdekében készüljön fel a vendégek fogadására finomságokkal, édességgel.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Pénzügyi gondjai ugyan nem lesznek a közeljövőben, de az egyre hosszabbodó esték, gondolkodóba ejtik. Talán fel kellene újítani a kapcsolatait azokkal az ismerőseivel, akikkel régebben jól érezte magát.
w
X X.23.-XI.22. Skorpió
Mostanában szinte vonzza az önhöz hasonló gondolkodású új ismerősök társaságát. Nekik köszönhetően harmonikus, szép napokra számíthat. Anyagi ügyek, kiadások nem zavarják meg a mindennapjait.
#^XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha független, a csillagok állása szerint nem számíthat harmonikus napokra a szerelem terén. Ha tudatosan szemléli a valóságot, és a csillagok előrejelzését csupán figyelmeztetésnek tekinti, megváltozhat minden.

XII.22.-I.20. Bak
Ha bele akar fogni valamibe, ne azzal foglalkozzon, hogy milyen következményekkel, netán kellemetlenséggel járhat. Az ismerkedés terén a csillagok új alkalmakat jeleznek. Használja ki a lehetőségeket.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Mivel mostanában jók a megérzései, kellő időben el tudja dönteni, hogy változtasson-e munkahelyet vagy sem. Ha meghozta a döntését, töltsön több időt a párjával, még mielőtt végleg ellaposodna a kapcsolatuk.
<>11.20.-111.20. Halak
Jót tesz az egészségének, ha minden gondolkodás nélkül bátran kimondja mindazt, amit gondol. Keresse gyakrabban a barátai társaságát, és az ötleteiket jegyezze meg, mert később hasznukat veheti.
14
Kanizsa 9S - Sport/Apró
2014. október 30
Tolnán maratonoztak
A legfiatalabbak is gyűjtik az érmeket
A Délzalai Vízmű SE úszói számára is javában zajlik az őszi szezon.
A fiatalabbak előbb Móron szerepeltek és 1 aranyat (Kálovics Noémi 100 m pillangó), 6 ezüstöt (Kantó Loretta 200 m pillangó, Szörcsök Enikő 100 m, 200 m gyors, 100 m, 200 m hát, Kálovics Noémi 200 m pillangó), valamint 3 bronzérmet (Kiss Eszter 100 m gyors, Kálovics Noémi 200 m gyors, Kantó Loretta 200 m gyors) szereztek. Az összesített pontversenyben Szörcsök Enikő második, míg Kiss Eszter harmadik helyezést ért el. Már a Nyugat-Dunántúli Régiós Bajnokság keretében a Délzalai Vízmű SE sportolói egy arany (Kiss Eszter 100 m gyors), egy ezüst (Doszpoth Csenge 200 m mell) és három bronzérmet (Kiss Eszter 100 m pillangó, Kan-tó Loretta 400 m gyors és 200 m vegyes) nyertek. A Hajdúszoboszlón edzőtáborozó Molnár Flóra a Debrecenben rendezett úszóversenyen szerzett 3 arany- és egy bronzérmet 100 m gyors, 200 m mell, 200 m vegyes, illetve 400 m gyors távokon.
P.L.
ingatlan
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közművesített telek bontandó kicsi házzal. Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)
szolgáltatás
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak
Az idény utánpótlás kajak-kenu záró versenyét Tolnán rendezték, ahol 16 egyesület több mint 300 versenyzője, előkészítőtől (2006-ban születettek) az ifjúsági korosztályig (1996-ban születettek) 1000 és 4000 méteres távokon mérettettek meg. A Kanizsa Kajak-Kenu Klubot 35 növendék képviselte, akik között a duatlonosokon kívül gyakorlatilag mindenki ott lehetett, aki a szezon során jól szerepelt. A tolnai versenyen is jó néhány versenyzőjük Sári Nándor és Varga Péter edzőjük vezetésével korosztályuk élmezőnyében ért célba, sőt voltak olyanok is, akik néhány óra leforgása alatt kétszer is teljesítették a kiadós távot.
Kanizsai eredmények. MK-2 gyermek fiú I. korcsoport (2004-
Kanizsai Vadmacskák SE (4.) - Tatabányai KC (1.) 71-81 (2519, 16-23, 21-20, 9-19)
Női amatőr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 4. forduló. Nagykanizsa, 80 néző. Vezette: Csabai M., Koncsek B.
Kanizsa: Fekete (16/6), Fuisz (19/6), Nagy D. (3/3), Kardos (6), Hegyi (19/6). Csere: Horváth E., Bernáth, Herman A. (8). Edző: Zsámár Krisztián.
A vendég Tatabánya soraiban több, korábban az NB I-ben is megfordult kosarassal érkezett a Kanizsai Vadmacskákhoz, köztük két nagykanizsai nevelésű-vel, Mozsolics Judittal és Horváth Biankával. Ok ketten a nyá-
várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7677K)
vegyes
1 db barna textilbőr sarokkanapé (ággyá alakítható) 110.000 Ft-ért, 1 db BECK porszívó 15.000 Ft-ért eladó. Érd.: 0693-326-840 (7676K)
Keresek régi újságokat (1960-ig bezárólag) porcelánokat, kerámiákat, készpénzért Nagykanizsán. Tel.: 0630332-8422 (7678K)
„Aütóüveg garantáltan kedvező áron"
Autó üveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Tel.; 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
2003-as születésűek), 4000 m: 4. Németh Dávid-Kuzsner Mátyás. K-1 serdülő lány V-VI. kcs. 4000 m: 5. Bednyák Boglárka. MK-1 gyermek lány I. kcs. (2003) 4000 m: 3. Varga Lili (összetettben 4.), 6. Gyergyák Róza (össz. 9.). 4000 m (2004): 2. Riczu Nóra (össz. 6.). MK-1 gyermek kezdő fiú 1000 m (47 induló), I. döntő (2006): 1. Magura Benedek (össz. 11.), 2. N. Horváth Mátyás (össz. 17.), 4. Marton Bence (össz. 22.). II. döntő, (2005): 5. Markotán Gergő (össz. 11.); (2003): 2. Szakonyi Máté (össz. 3.).
MK-1 gyermek kezdő lány 1000 m (2001-2006). 2001 szül.: 3. Lóránt Noémi; 2005 szül.: 1.
ron egyszerre érkeztek a tatabányai (főként fővárosi kosárlabdázókat foglalkoztató) együtteshez az ELTE-BEAC Újbuda „Keleti csoportos" csapatától, így ez-idáig Nagykanizsára látogatni ellenfélként gyakran nem volt alkalmuk.
Jó ritmusban kezdték a hazaiak a mérkőzést. Hegyi Vivien és Fekete Csilla sikeres távoli és közép távoli dobásaival a 7. percben már 10 ponttal is vezettek, ami a negyed végére valamelyest csökkent. A második negyedben a kanizsaiak továbbra is koncentráltan játszottak, Hegyi és Fekete kosarai tartották is az előnyt egy ideig, a ruti-
Szommer Héra (össz.: 5.), ... 4. Anda Júlia (össz.: 12.). 2006 szül.: 2. Cséplő Natasa (össz.:17.). MK-2 kezdő fiú 1000 m: 2. Borda Ákos-Vertrics Bence. K-1 női ifi VII - VIII. kcs. 4000 m: 6. Bednyák Boglárka (serdülő). K-1 kölyök lány III. kcs. 4000 m: 4. Varga Viktória, 5. Kém Veronika, 7. Gerencsér Adrienn. MK-1 kölyök III. kcs. 4000 m: 4. Németh Ágoston. MK-2 gyermek lány I. kcs. 4000 m: 2. Varga Lili-Riczu Nóra. MK-2 kölyök lány III. kcs. 4000 m: 3. Kém Veronika-Gerencsér Adrienn.
P.L.
nos vendégek azonban magas játékosaik ponterősségével egyenlítettek.
Nagyszünet után fej-fej mellett haladtak a csapatok, felváltva estek a kosarak és a harmadik negyed végén 62-62 volt az eredmény. Az utolsó etap 5. percétől a tatabányaiak magas játékosai kihasználták a vendéglátók védekezési hibáit, s onnan felzárkóznia, illetve fordítania a KVSE-nek már nem sikerült a pontatlan támadó játék és a célt tévesztő dobások miatt.
Zsámár Krisztián: „Magas színvonalú, nagy iramú, változatos mérkőzésen maradtunk alul, ahol a végjátékban érvényesült a vendégek nagyobb rutinja."
P.L.
Jogászt és családgondozó asszisztenst keresnek
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet jogász munkakör betöltésére. Benyújtási határidő: 2014. november 19. Részletes információk: https://kozigallas.gov.hu; www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu;www.surd.hu
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ családgondozó asszisztenst (1 fő) keres. Benyújtási határidő: 2014. november 19. Részletes információk: www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu; www.surd.hu
Q Véradások időpontjai és helyei
2014.11.04. (kedd) Pláza 09:30 - 14:00 óra 2014.11.06. (csütörtök) Vöröskereszt 08:30 - 13:00 óra
2014.11.06. (csütörtök) Zalaszentbalázs 14:30 - 16:30 óra
2014.11.07. (péntek) Thúry György Gimnázium 9:00 - 12:00 óra 2014.11.07. (péntek) Kanizsa Trend 13:30 - 15:30 óra
V_/
Alulmaradtak a hajrában
2014. október 30.
Kanizsa PS - Sport
Két országos bajnoki cím
Tatabányán rendezték meg az idei ifjúsági (15-17 évesek) szabadfogású birkózók országos bajnokságát. A fiúk mezőnyében 99 birkózó mérlegelt, köztük 4 kanizsai versenyző, míg a 40 fős női mezőny 56 kg-os súlycsoportjában Szabó Jázmin indult a nagykanizsai színeket képviselve.
A kadet világbajnoki ötödik helyezett Egyed Balázs (képünkön balról) új súlycsoportjában, az 54 kg-osok között birkózott. Remek rajttal, csepeli ellenfelével szembeni technikai fölénnyel kezdett a nyolc közé jutásért, majd a negyeddöntőben orosházi riválisán vett re-vánsot a tavalyi döntőbeli vereségért (10:0 - technikai tus). A döntőbe jutásért egy tatabányai sportolót győzött le könnyedén (10:0), majd a fináléban is fölényesen nyert Jász Márton (Csepeli ABI) ellen 12:2-re, mellyel megszerezte első ifjúsági országos bajnoki címét.
Szintén már egy súlycsoporttal feljebb indult az Európa- és világbajnoki résztvevő Németh Márton (képünkön jobbról) is, ő az 50 kg-osok között mérlegelt. Első ellenfélnek az érdiek kiválóságát kapta, aki az idei ifjúsági vb-n a kötöttfo-
gásúak mezőnyében bronzérmet szerzett. Németh aztán biztosan nyert (5:0), majd számára is következett a csepeli vonal, vagyis az eddig még le nem győzött Magnuc Richárddal mérkőzhetett. Sikerrel, hiszen a vége 12:2 lett a KBSE birkózójának. Márton a döntőben sem szeppent meg, 10:0-ra győzte le a püspökladányi Lovas Jánost, így megérdemelten állhatott ő is a dobogó tetejére.
A nők között az egyetlen kanizsai induló, Szabó Jázmin az 56 kg-osok között az ötödik helyen végzett.
- Nagyon sok munkánk van a versenyzők teljesítményében, ráadásul Mártonnak nem úgy sikerültek a világversenyei, ahogy szerettük volna, de sikerült átlépnie egy mentális küszöböt és így nem volt kétséges, hogy tudása alapján ilyen fölénnyel is képes megverni az itthon mezőnyt - kezdte értékelését Szatmári Zsolt (képünkön középen), a Kanizsai Birkózó SE trénere. - Balázs pedig mérkőzésről mérkőzésre javult és esélyeshez méltóan gázolt át súlycsoportján. Ha így folytatják, jövőre reális esélyük lehet a világversenyeken akár a dobogóra is felállni, persze addig még nagyon sok munkát el kell végezniük.
Idősek nagykanizsai sportnapja versenykiírás
2014. NOVEMBER 13.
A verseny célja: Nagykanizsa város időskorú lakosságának szabadidősport esemény szervezése, a szabadidősport népszerűsítése, az aktív pihenésre való ösztönzés. A verseny ideje: 2014. november 13. (csütörtök). A verseny helyszíne: Batthyányi Lajos Gimnázium tornaterme, Rozgonyi út 23.
A sportnap programja: 8.30-ig beérkezés a verseny helyszínére. 8.40-ig szabályok ismertetése. 8.45 ünnepélyes megnyitó. 9.00 versenyek. 13.00 eredményhirdetés. A versenybizottság: Szervezőbizottság tagjai. Ügyességi verseny, kosárra dobó verseny: Horváthné Hegyi Erzsébet, Horváth Péter. Asztalitenisz: Jakabfi Imre.
A versenyszámok: Nők - Ügyességi verseny 5 fős csapat, klubonként 2 csapat nevezhető. Csak 60 év feletti versenyző nevezhető asztalitenisz (egyéni) és kosárra dobás (egyéni) kategóriákban. Férfiak - asztalitenisz (egyéni), kosárra dobás (egyéni).
Nevezés: a mellékelt nevezési lapon. Nevezési határidő: 2014. november 07.
Nevezési lapot a Honvéd Kaszinó Ady út 7. címre kérjük megküldeni. Díjazás: Minden versenyszám 1-3. helyezettje oklevél díjazásban részesül. Különdíjat kap a legidősebb résztvevő. A díjak átadása: 2014. november 14-én pénteken a Gála műsor előtt a HSMK-ban lesz. A tornaterembe csak tornacipőben szabad belépni!
NEVEZÉSI LAP IDŐSEK NAGYKANIZSAI SPORTNAPJA 2014. november 13.
A ..................................................................... klub benevezi tagjait az
idősek sportnapjára az alábbiak szerint:
Női versenyszámok:
Ügyességi: .......................csapat
Kosárra dobó.....................fő
Asztalitenisz......................fő
Férfi versenyszámok
Asztalitenisz......................fő
Kosárra dobó.....................fő
Nevezési határidő: 2014. november 07.
csapatvezető
(fintiiienldl9
SEMPERIT S
fíciuj/n O
GUMI-SZERVIZ
Téli gumiabroncs akció!
(2014. október 23. - november 30.)
Nyitvatartás:
Hétfő -Péntek; 8-17 óráig, Szombat: 8-14 óráig
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u 146/A Tel /fax +36 (93) 315-259 i mobil: +36 (30) 586-1997 e-maí! kb gumiszerviz@treemail hu
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése herékszerelés, centlrozás. futómű beállítás
Hetente újuló akciókkal!
Gyermek és felnőtt használt ruhák ELÉRHETŐ ÁRON!
Cipők, lakástextil, gyermek kiegészítők. Bizsu és egyedi készítésű ékszerek.
16
Kani7sa PS - Hirdetés
2014. október 30
a Móricz Zsigmond Művelődési Házban
Közreműködik I Belépőjegy ára
Galambos Lívia elővételben:
operaénekes 1 200 Ft
Káldi Kiss András előadás napján :
operaénekes 1 500 Ft
Tovöbbi információ: 06-93-319-202. moricz@kanizsaKuftura,hu
SCANIA SZERVIZ NAGYKANIZSA
A haszongépjármüvek karbantartásával, javításával kapcsolatos, teljes szolgáltatási skálával várja meglévő és leendő ügyfeleit a Scania Hungária Kft. A 2009-ben indult Nagykanizsai márkaszerviz folyamatosan bővülő alkatrész és szolgáltatási kínálattal rendelkezik.
- Korszerű, a legmodernebb eszközökkel felszerelt műhely,
- Scania haszongépjárművek garanciális és garancián túli javítása, karbantartása, karambolos javítás,
- kis haszon gépjármű, -négy javítóállás, -zárt mosóhelyiség,
- vizsgasor.
Meghosszabbított nyitva tartás:
hétfőtőí-szombatig reggel 7 órától este 18 óráig Nyitva tartási időn kívüli assistance esetek ellátása.
A hét minden munkanapján a teljes nyitvatartási idő alatt:
- helyszíni műszaki vizsgáztatás és eredetiség vizsgálat, -digitális és analóg menetírók üzem be helyezése és illesztése, -digitális menetírók és gépkocsivezetői kártyák adatletöltése, kiértékelése, -futómű geometria beállítása,
-gépjárműklíma javítás és töltés,
- pótkocsik felépítmény és ponyvajavítása,
-futómű és fékrendszer, illetve ezek ABS/EBS rendszereinek diagnosztikai vizsgálatai és javításai,
- helyszíni kárfelvétel és teljeskörü kárügy intézés, -típustól függetlenül balesetes járművek javítása,
- állóhelyi fűtés, - hűtés javítás, akár beépítés,
- kiképzett szakembergárda,
-0-24 órás szerszámokkal és alkatrészekkel felszerelt műszaki segélyszolgálat.
Nagykanizsa Hungary 8800 Vámház út 19.
Tel.:06-93/814-900, 06-20/519-5334 E-mail: nag.muhely@scania.hu
Kedvező áron kínálunk:
- légszárító patront,
- akkumulátorokat,
- ablaktörlő lapátokat,
- fagyálló folyadékai, vagy épp téli sapkát.
Az ügyeleti rendszerben, a teljes raktárkészlet is elérhető'' a bét minden napján, bármely napszakban. Ügyfeleink számára az egyedi igényekhez igazodva kínálunk karbantartási, javítási szerződéseket, akár átalánydíjas megoldással, kiszámítható ütemezéssel. Zárt rendszerű AdBlue töltőállomásunk szerződött partnereink részére akár éjszaka, vagy a hét végén is elérhető.