Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.59 MB
2020-12-21 16:26:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
590
973
Kanizsa 2014. 037-040. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Ne hagy— ki!
Nóvum
Spatium
Október 18-ától fogadja a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. új „NOVUM SPATIUM" lakástextil üzlete a látogatókat az Erzsébet tér 1. szám alatt. Mint azt Lérántné Mátés Valéria, a kft. ügyvezetője elmondta: - Az első hetek tapasztalatai kedvező képet mutatnak, hiszen nem csak a kínálat gyarapodott, hanem a vásárlók száma is megnövekedett.
Az üzlet ajánlatairól lapunk 7. oldalán olvashat bővebben.
A Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.
FELVÉTELT HIRDET az alábbi munkakörökbe:
gyártmányfejlesztő gépészmérnök, informatikus, elektromos szerelőműhely vezető, műszerész
Részletek a weboldalon: www.hidrofilt.hu
HIDROFILT
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVI. évfolyam 37. szám 2014. november 6.
Sikeres próbaüzem után átadták a nagykanizsai szennyvíztelepet
8B00 Nagykanizsa. Magyar u, 191. PfJP.O.SoK 139. Tel/Phone:+36 93 536-500 Fai:+36 33 310-648 Web :www. hidrolilt.hu
Fontos állomásához érkezett a Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt. A nagykanizsai szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai befejeződtek, a próbaüzem lezajlott. A nemzeti színű avatószalag átvágásával dr. Nemcsok Dénes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke, valamint Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója hivatalosan is átadta a beruházást.
A megjelenteket Tóth Nándor köszöntötte. Beszédében kiemelte, az elmúlt évek legnagyobb Zala megyei projektje nemcsak a mai kor, hanem az elkövetkező 30-50 év követelményeinek is megfelel, hiszen a szolgáltató korábban bírságot fizetett a kibocsátott szennyvízért, ma pedig az élővízbe kike-
rülő szennyvíz minősége kis túlzással mondva majdnem ivóvíz minőségű.
Dr. Nemcsok Dénes azt hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel csökken a környezet terhelése, ezáltal jelentősen javul az itt élő emberek életminősége. Előrebocsátotta azt is, hogy a kormány továbbra is támogatja a környezetvédelmi beruházásokat és a hasonló projekteket, melyek megvalósítására is biztosít forrást a következő időszakban.
Kovács Tamás kihangsúlyozta: a kivitelezés 2 és fél éves időtartama alatt több mint 50 ezer köbméter földet mozgattak meg és közel 6 ezer köbméter betont építettek be. A korábbi egy medencés tisztítás helyett, növelve a tisztítás biztonságát, két medence került kialakításra, illetve egy olyan biogáz égető üzemet hoztak létre, amely a komposztálás során fölszabaduló metán felhasználásával a telep fűtését oldják meg, illetve a maradék energiával elektromos áram is előállítható.
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik együttműködtek és részt vettek a beruházásban, közöttük a mindenkori önkormányzatoknak, hiszen a tervezés, és a tényleges szervezőmunka már ciklusokkal ezelőtt elkezdődött. Nem utolsósorban a köszönet a kormánynak is szólt, mert az önerő finanszírozásával nagyban segítette a munka eredményes befejezését. Az összesen 11,1 milliárd forint bekerülési összegből közel három milliárdot költöttek a szennyvíztelep korszerűsítésére, amely Nagykanizsa mellett a most csatornázott 12 település szennyvizét is tudja fogadni és megnyugtató módon tisztítani.
A csatornázási projekt - amelynek záró „fejezete" a szennyvíztisztító mostani rekonstrukciója - a Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé a város még csatornázatlan
@''folytatás a 2. oldalon)
AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAM AKÁR 1 NAP ALATTI
személyautó (B) 16,5 éves kortól motor (Al, A2t A) SCraí
segédmotor (AM) 13r5 éves kortól
2014.11.11-én (kedden) 17 ára 2014.11.25-én (kedden) 17 óra
II N©inE§N
8800 Nagykanizsa. Csengery u 4 Tel ; 06-93/314-496, 06-30/2261-760
AJÁNLATUNK:
Kanizsa - Főhajtás
2014. november 6.
(folytatás a címlapról)
területei, valamint a környező települések, Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs tartoznak. A beruházás tervezett összköltsége - a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt - nettó 11,1 milliárd forint.
A technológiai fejlesztés révén a telep alkalmassá vált a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. A keletkező fölösiszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárást vezettek be, amellyel lehetőség nyílik a tisztítás során termelődő biogáz hasznosítására, valamint a komposztálásra is.
A szennyvíztisztító telepre, a Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció csatornahálózattal már rendelkező településeiről (Nagykanizsa, Nagyrécse, Pogányszentpéter, Iharosberény, Iharos, Inke), valamint a projekt keretében újonnan ellátandó 12 településről érkezik a szennyvíz. így a telepen összesen 18 település szennyvizét kezeli az üzemeltető, az érintett önkormányzatok 100 %-os tulajdonában lévő Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.
A fejlesztés révén - a korszerű iszapkezelésnek köszönhetően -jelentősen csökkenthető a környezet terhelése. A beruházással javul a tisztított vizet befogadó felszíni víz - a Dencsár-árok - és közvetve a Principális-csatorna vízminősége.
A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium végezte el a tervezett határidőre, nettó 2.892.000.000 forintért. A Konzorcium vezetője az EuroAszfalt Kft., a konzorcium tagja a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. A technológiai fejlesztés mellett új kezelőépület, egy gépjárműtároló és egy raktár is épült, a korábbi üzemviteli épületet laboratóriummá alakították, és a régi garázsépületet is felújították.
Kanizsa
Válasz utak - kiállítás a VOKE-ban
Holokauszt emlékest keretében nyitották meg a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban a Válasz utak című kiállítást, melyet az Elet Menete Alapítvány önkéntesei készítettek levéltári kutatások alapján.
Az emlékezőket Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgatója, majd dr. Székely István, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte. Az elnök felidézte a márciusi vagonkiállítást, mely helyszíne a nagykanizsai vasútállomás volt. Kiemelte, fontos, hogy reális képet adjunk a múltról. Ezt követően második generációs túlélő hozzátartozóként beszélt a zsidóság történetéről, a deportálásokról és a munkaszolgálatokról.
A tárlatot Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány elnöke nyitotta meg és mutatta be az általa vezetett alapítványt. - Beszélnünk kell róla. A holokauszt megtörtént, és mi más akadályozhatná meg, hogy újra megtörténjen, ha nem az oktatás és a felvilágosítás. Fontosnak érezzük, hogy mindenki hiteles képet kapjon ennek a kornak a pusztításairól, megismerve a tényeket, az antiszemita és rasz-
szista érzelmeket kirekessze a szívéből - emelte ki az elnök.
Hangsúlyozta, az alapítvány három önkéntese (Hédi Fanni, Klacsmann Borbála, Laszák Ildikó) készítette a Válasz utak című kiállításon bemutatott tablókat, melyeken korabeli fényképek és források találhatóak a vonatkozó történelmi háttérrel. Ezeket az alkotók levéltári kutatásai adják. Atörté-netek elrendezése lehetővé teszi, hogy a látogató akár véletlenszerűen kiválasztott dokumentumok elolvasásával is betekintést nyerhessen a döntéshelyzetek mélységéről és sokféleségéről.
Ezt követően interaktív beszél-
getés következett Forgács János holokauszt túlélővel a zsidóság múltjáról. Forgács János felidézte személyes történetét, és részleteket kiemelve mesélt a borzalmakról, a szelekciókról. A gödöllői születésű férfi tizenhat éves volt, amikor elhurcolták. Ekkor még nem is sejtették, hogy mi vár rájuk, azt gondolták dolgozni viszik őket édesapjával, édesanyával és tizenegy éves öccsével együtt.
Akiállítás november 13-ig látogatható.
V.M.
Széchenyi-kopjafát avattak
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: C3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
tősége van az iskola életében az alkotásnak, valamint miért Zsigmondyt és Széchenyit választották az intézmény névadóinak.
- Ilyenkor kapunk képet arról, hogy honnan indultunk, milyen utat tettünk meg, és hová tartunk. Az iskola fennállása óta, úgy gondolom, reform intézménynek számít, hiszen igyekezett az események, a kor elébe menni története során -emelte ki Marosi Attila. Hozzátette, aki hazája fejlődését óhajtja, annak arra kell törekednie, hogy az ifjúság nevelése tökéletes legyen. Ezért a névadók köteleznek.
A kopjafát Wegroszta Zoltán készítette.
V.M.
- Alig egy éve avattuk a Zsig-mondy-kopjafát. A mai, november 3-ai avatásra azért ezen a na-
M
£ ■C c
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsig-mondy-Széchenyi Tagintézményének udvarán Széchenyi-kopjafát avattak, mellyel méltó emlékhelyet állítottak az iskola névadójának.
pon kerül sor, mert ez a Magyar Tudomány Napja. 1825-ben a pozsonyi országgyűlésen határoztak úgy a rendek, hogy létrehozzák a Magyar Tudományos Akadémiát (MTA). Ezen a napon ajánlotta fel gróf Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét az intézet megalapítására. Ez úgy gondolom, egy korszakalkotó tett volt - mondta Bene Csaba főigazgató. Hozzátette, nem véletlen, hogy 1996-ban úgy döntöttek, hogy ezt a napot a Magyar Tudomány Napjának nevezik el, melyet 1997 óta ünnepelünk.
Marosi Attila pedagógus arról beszélt, hogy milyen jelen-
2014. november 6
Kanizsa - Krónika
3
Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete pénteken városunkba látogatott. Elsőként a Polgármesteri Hivatalt kereste fel a francia nagykövet, akit Dénes Sándor polgármester, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Gerencsér Tibor külkapcsolati referens fogadott a polgármesteri irodában.
Dénes Sándor köszöntőjében bemutatta Nagykanizsát, mint „Zala legszebb városát", egyúttal tájékoztatást is adott a város és az önkormányzat aktuális helyzetéről. Kanizsa első embere beszélt a nagyobb multinacionális vállalkozásokról, amik a városban működnek. Példaként felhozta a GE- t, illetve a két francia érdekeltségű céget: a Ventacid Hungária és a Ruget Magyarország Kft-t.
Mondandójában Dénes Sándor polgármester kiemelte Nagykanizsa régiós szerepét, valamint a határközelség előnyeit. Érintette a kereskedelmi, kulturális és oktatás irányvonalakat is. Utóbbival kapcsolatban a BLG és a franciaországi Hirson-i középiskola közti, valamikori szilárd összeköttetésről tett említést. Üdvözlő gondolatai végén hangsúlyozta: - a jövőben szeretnénk széle-
síteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat Franciaországgal. Ebben kérjük a nagykövet úr segítségét.
Ezt követően Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő üdvözölte Roland Galharague-t. Beszédében először arra emlékeztetett, hogy egy fogadáson találkozott először a nagykövettel, akit azután invitált is Nagykanizsára. Mivel - hangsúlyozta az országgyűlési képviselő -a francia kultúrának Nagykanizsán hagyománya van, továbbá francia cégek is jelen vannak a városban. Majd arra kérte a nagykövetet, ha a „jövőben francia cég keres helyet,
Nagykanizsán járt a francia nagykövet
ajánlja Nagykanizsát". Mint mondta, az elmúlt években az észak-olasz iparvidékről komoly érdeklődés volt Kanizsa iránt. Egyfelől innét könnyen elérhetőek a Közép-keleteurópai és a Nyugat-európai piacok, másrészt a kanizsai munkaerő jól képzett vagy „multicégeknél szerzett munkakultúrával" rendelkezik.
A francia nagykövet megköszönte a meghívást - magyar nyelven. Ezutá,n immár franciára váltva, a munkájáról beszélt.
- Franciaország magyarországi nagyköveteként fontos, hogy néha
elhagyjam Budapestet. Hiszen csak úgy tudom végezni a munkámat, ha megismerem és bejárom az országot - jelentette ki Roland Gal-harague. Majd - még a beszélgetés sajtónyilvános részén - affelől érdeklődött, milyen gazdasági stratégiája van Nagykanizsának, illetve milyen irányba akarják mindezt folytatni, valamint a megyében és a városban hogyan használják fel az uniós alapokat és az EU- előnyeit.
A tárgyalást követően a jövő generációjával találkozott a nagykövet. A Batthyány Gimnázium fran-
cia nyelvet tanuló diákjai, Dr. Gálné Dénes Tünde francia szakos tanárnő kíséretében a Polgármesteri tárgyalóban beszélgettek Roland Galharague-val.
Aki eztán a belvárosban tett sétát Dénes Sándor polgármesterrel és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel közösen, melynek során megtekintette Fejtő Ferenc szülőházát is. Végezetül pedig a Kanizsán működő francia cégeknél vizitált a nagykövet.
Sz.Zs.
Állampapír értékesítési pont nyílt Nagykanizsán
A Magyar Államkincstár huszonnégy új állampapír forgalmazási ponttal bővíti hálózatát, hogy az ügyfelek részére egyre több helyen legyen elérhető. Városunkban tizedikként nyílt meg az iroda a Csengery út 2. szám alatt. Itt többek között Start-értékpapírszámlát is lehet majd nyitni, amelyre Babakötvényt vásárolva alapozhatják meg a szülők gyermekeik jövőjét.
A Magyar Államkincstár városunkban nyíló kincstári állampapír értékesítési pontjának avató-ján dr. Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke elmondta, tavaly tíz értékesítési pontot nyitottak és ennek a folytatásaként az országban még huszonnégy helyen szeretnének közelebb kerülni az ügyfelekhez. Ezt követően az állampapír előnyeit részletezte. Kiemelte, a lakossági ügy-
feleknek azért érdemes Magyar Állampapírt vásárolni, mert a biztonsága semmivel nem vetekedhet, hiszen száz százalékban mind a tőke, mind a hozamok után garanciát vállalnak a kifizetésre.
Céljuk az, hogy a külföldiek tulajdonában lévő papírok százalékos aránya csökkenjen. Napjainkban már több mint 50 százalékban hazai intézményi és lakossági befektetők kezében vannak az állampapírok.
- Ez azt bizonyítja, hogy a lakosság bízik a magyar államban, és az általa nyújtott szolgáltatásokban - emelte ki az elnök, majd hozzátette a termékkör széles, ez is elősegíti, hogy az emberek abban gondolkodnak, hogy állampapírt vásárolnak.
- Nagykanizsa egy olyan hely, ahol 110 - 120 ezer embert érhet el a központ. Városunk speciális helyzetben van, hiszen tőlünk hét kilométerre már egy másik megye kezdődik, mely megye közeli városai itt érnek el bizonyos szolgál-
tatásokat - vette át a szót Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
Dénes Sándor polgármester azt hangsúlyozta, hogy az állampapír értékesítési pont megnyitása egy lehetőség, mellyel egy megyei jogú városnak élnie kell.
Szabóné Mileji Ágota, a Zala Megyei Igazgatóság megyei igazgatója kiemelte, megyénkben is dinamikus nőt az állampapírok forgalmazása. A tavalyi évhez képest 12,5 milliárdról 15 milliárd forintra emelkedett az állomány. A lakossági ügyfelek száma idén több mint ezer fővel emelkedett, így Zala megyében lassan elérik a 3500-as ügyfélszámot.
A nagykanizsai állampapír értékesítési pont a Csengery u 2. szám alatt található. Hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig, míg szerdán 8-18 óráig várják az ügyfeleket az iroda munkatársai. A következő pontot Keszthelyen nyitják.
V.M.
Kanizsa - Közgyűlési sorok
2014. november 6.
Fejlesztések Bagolán
Újjáépül a Művelődési Ház udvarán lévő játszótér és a Csalogány köz és a labdarúgó pályához vezető út is.
Idén két év fejlesztéseit végzi el az önkormányzat Bagolán - egy szerződés értelmében, amit még a Bagolai Városszépítő Egyesülettel kötöttek 10 esztendővel ezelőtt. Ebben a megállapodásban azt is rögzítették, hogy 2013-2014-re vonatkozóan közel 11 millió forint értékben valósulnak meg felújítások a településrészen. Melyből a legtöbbe - több mint 8 millió forintba - a játszótér kerül.
A két, említett útszakasz felújítására már régóta van igény. Az erre szánt 1 millió 750 ezer forintból mindez meg is valósul várhatóan még az idén.
Jövőre több pénz jut a hajléktalan-ellátásra
6 millió 500 ezer forinttal járul hozzá a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan-ellátáshoz és a Családok Átmeneti Otthonának fenntartásához a kanizsai önkormányzat.
Még 2000-ben az önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében a vöröskereszt biztosít a szociálisan rászorulók számára több szolgáltatást. Többek között a szervezet feladatai közé tartozik a hajléktalanok étkeztetése, az utcai szociális munka, a hajléktalanok átmeneti elhelyezése, illetve a gyermekjóléti alapellátások - a gyermekek átmeneti elhelyezése - szintén a vöröskereszt hatáskörébe tartozik.
Az ellátások működtetésére pedig az önkormányzat a vöröskereszt részére szolgáltatási díjat fizet, ami 2015-ben az ideinél fél millió forinttal több, azaz 6.5 millió forint lesz.
Ösztöndíj program a PEN-en
A közgyűlésen elfogadták a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán (PEN) a hallgatói ösztöndíjprogram működtetésére vonatkozó javaslatot, melyet a 2014/15-ös tanév első félévében a költségtérítéses harmadéves turizmus-vendéglátás szakos köz-
Közmeghallgatás köszönetekkel, jókvánságokkal, kérésekkel és kritikákka
gyűjtő edények áthelyezését, a nem körültekintően végzett Petőfi utcai járdaépítést, gyalogátjáró felfestését a Dózsa György utcában, a város sportéletét, a sportlétesítmények kihasználtságának növelését, az autóbusz-pályaudvar és a vásárcsarnok közé aluljáró építését, a Principális csatorna tisztítását, a gyalogosok számára balesetveszélyt jelentő járdán történő kerékpározást, a takarítás hiányát például a Posta környékén és a Zárda utcában, a Király út 31 és a csavarbolt által határolt terület megoldatlanságát, az épülettömb G. és H. lépcsőháza előtt hagyott szeméthegyek miatti áldatlan állapotokat és parkolási gondokat, a förhénci vízi közmű körüli anomáliákat, a tűzgyújtási rendeletet, a biohulladék gyűjtést, a Rákóczi utcát, melyet az ott élők a város szégyenfoltjának tartanak a mások által elszórt szemét miatt.
A köszöneteket, jókívánságokat, kéréseket és kritikákat tartalmazó hozzászólásokra 15 napon belül írásban kapnak választ a polgármestertől az érintettek.
A soron kívüli közgyűlést követően közmeghallgatásra várta a lakosságot az önkormányzat október 12-én megválasztott testülete. A közérdekű ügyekben megjelent nagyszámú érdeklődőt Dénes Sándor polgármester köszöntötte.
A mikrofonhoz lépő Rodek Györgyné, Ferincz Jenő, Palotás Tibor, Szabó Dénes, dr. Kovács Angéla, Jáger László, Kiss György, Takács Zoltán, Zámbó Tibor, Sab-ján Arnold, Szokol József, Ország József, Hajdú István és Kiss Lás-
zlóné sok gondot, problémát, megoldásra váró feladatot mondott el a közgyűlésnek. A felszólalók között voltak olyanok, akik köszönetet mondtak az eddig elért eredményekért a korábbi testületnek, és eredményes munkát kívántak az új városvezetésnek.
Többek között érintették az egykori kiskanizsai óvoda meszelését, a hulladék elszállítás költségét, a koldulók helyzetét, a tavaly felállított kettős kereszt környezetének gondozását, kivilágítását, a vásárcsarnok felújítását, a gyalogjárdák használatát, a szelektív hulladék-
B.E.
gazdász és gépészmérnök szakos hallgatók körében indítanak.
Az önkormányzat már a 2012/2013-as tanévben is működtetett ösztöndíjprogramot a PEN-en tanuló hallgatók számára, melynek célja az elsőéves közgazdász és gépészmérnök szakos, költségtérítéses képzésen tanuló helyi- és környékbeli diákok költségtérítésének finanszírozása.
A 2014/15-ös tanév első félévében a költségtérítéses harmadéves turizmus-vendéglátás szakos közgazdász és gépészmérnök szakos hallgatók körében indítják a programot. A tandíj összege gépészmérnök szakon 325 ezer forint félévente, míg a turizmusvendéglátás szakos közgazdász hallgatóké 150 ezer forint. A pályázatok elbírálásáról a polgármester dönt, mely előtt kikéri a feladatkör szerinti illetékes bizottság véleményét.
A hallgatók legkésőbb november 20-ig adhatják le - a város
honlapjáról is letölthető adatlap kitöltését követően - pályázatukat a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján.
Reális esély van a 74-es főút felújítására
Manninger Jenő (Fidesz) a 74-es főút Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti szakaszának felújításáról érdeklődött. Szavai szerint az út burkolatát a nagy teherforgalom megrongálta, s olyan technológiára van szükség, ami hosszabb időn át bírja a nagyobb igénybevételt.
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: a nyomvonal az európai közúthálózat része. Ismertette: a 2014 és 2020 közötti uniós ciklusban reális esélye van a felújításnak, ami 2015 végére megvalósulhat.
Kanizsa
<l>
CANDINO
NAGYKANIZSA, F0 UT 8. BAZARUDVAR TEL.: (93) 326 997
2014. november 6
Kanizsa - Krónika
5
Ajándékot kaptak a legjobb parlagfűgyűjtők
Kihirdették az önkormányzat, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. közös szervezésében meghirdetett parlagfű gyűjtési akció és a „parlagfű mentesítés" rajzpályázat eredményét.
A pályázattal a kiírói a gyermekeken keresztül akarták felhívni a családok figyelmét az allergia és az allergén gyomnövények, különösen a parlagfű terjedése elleni küzdelemre, az allergiát okozó té-
nyezők elleni fellépésre és a környezettudatos magatartás erősítésére, valamint a megelőzés fontosságára.
Az Egészségügyi Alapellátási Intézményben megrendezett ünnepségen a díjazottakat Dénes Sándor polgármester köszöntötte, majd Stimeczné dr. György Ber-nadette intézményvezetővel átadta a jutalmakat. Idén huszonhár-man gyűjtöttek parlagfüvet, ösz-szesen 1138 csomagot. A kiírás szerint a parlagfüvet gyökerestől, virágzás előtt 100 szálas csoma-
gokban lehetett leadni a környezetvédelmi Kft. által kihelyezett konténerben. Az első helyezett Révfi István 505 csomagot gyűjtött, eredményes munkájáért egy táblagépet kapott jutalmul. A többiek a leadott mennyiséggel arányos értékű vásárlási utalványban részesültek. Idén újdonság volt az általános iskolások körében meghirdetett rajzpályázat. A 25 iskolás rajzát 3 kategóriában díjazták. A kiemelkedően szép rajzokat Kiss Bence, Sinkovics Kristóf (7 éves), Kollár Viktória (8-9 éves), valamint Horváth Melitta és Várfalvi Eszter (10-12 éves korosztályból) készítette. Jelképes ajándékokkal valamennyi rajzoló fáradozását díjazták.
B.E.
Referenciaintézményi műhelymunka
Gyakorlatorientált referenciaintézményi műhelymunkára hívták a pedagógusokat az Edu-catio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) második szakasz kiemelt projekt keretében. A minősített referenciaintézmény címet a Nagykanizsa Központi Rózsa Ovoda Attila Tagóvoda birtokolja.
A rendezvénysorozat, mely szakmai műhelymunkából áll a minősített referenciaintézmény címet elnyert intézmények közreműködésével valósul meg. A sikeres közoktatás-fejlesztése érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes intézményekre. A műhelymunka-sorozatban elméleti felvetések és gyakorlati megoldási lehetőségek egyaránt megjelennek. Ahogy Kovács Jánosné pro-
jekmenedzser elmondta, az intézményi jó gyakorlatok és módszerek változatos kínálati rendszerének megismerése segítséget nyújt ahhoz, hogy a részvevő intézmények megfelelően felkészülhessenek az új tartalmak átadására és beépítésére.
A műhelymunkát Papp László közoktatási szakértő nyitotta meg
Farkas Róbertné, az Attila tagóvoda vezetőjének köszöntőjét követően. Majd a megjelentek tájékoztatást hallhattak arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek az újjáéledő óvodakertben és hogyan lehet a tudatos vásárlói szokásokat kialakítani a gyermekekben.
V.M.
Hallgattassanak meg a hegyi gazdák is!
November tizenötödikén, szombaton tizenkét órai kezdettel összejövetelre invitálja a Szentgyörgyvári hegyi gazdákat a Miklósfai Polgárőr Egyesület a „Hegyi ABC-hez".
Az eszmecsere célja - mint azt az egyesület elnöke, Bóha János elmondta - elsősorban
az, hogy meghallgassák a hegyi gazdák problémáit. Amikből valóban nincs hiány: már lapunk is foglalkozott a Szentgyörgyvári hegyen gyakorta előforduló ingatlanfeltörésekkel, terménylopásokkal, melyeket a huszonhárom tagú polgárőrség például folyamatos járőrözéssel is igyekszik visszaszorítani.
- A közelgő találkozón nemcsak a polgárőrség ad választ a gazdák felmerülő kérdéseire. A rendőrség és a Polgármesteri Hivatal részéről is lesznek meghívott vendégek - hangsúlyozta Bóha János.
A „fórum" végeztével pedig közös ebédre várják a résztvevőket.
Sz.Zs.
Az első 4torony workshop
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza a Magyar-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 keretében megvalósuló Four towers című projekt helyi termelői workshopjára került sor, ahol tapasztalatcserére és hasznos információk begyűjtésére volt lehetőségük a résztvevőknek.
A rendezvény célja, hogy a projekt keretében megszólított helyi termelők számára átfogó marketing, termékfejlesztési, fenntarthatósági ismeretekkel szolgáljon, továbbá lehetőséget teremtsen a jó gyakorlatok bemutatására és átadására. A program keretében három workshopot bonyolítanak le. A tervek szerint a 4 torony egyben márkanév is lesz a helyi termékek készítői számára. A rendezvényeken kívül térképeket és egyéb kiadványokat, mobil alkalmazásokat hoznak létre, de útjelzők és információs táblák is készülnek. A határ menti projektben négy város Kaposvár, Nagykanizsa, valamint a horvátországi Kapronca és Csáktornya vesz részt.
Az első rendezvényen mézzel, savanyúságokkal, lekvárokkal, szörpökkel és kecskékkel foglalkozó helyi termelők vettek részt. A projekt keretében lehetőségük nyílt a tapasztalatcserére, továbbá előadást hallgathattak a Four towers projektről, marketing ismeretekre tehettek szert, tájékozódhattak a szolgáltatási és helyi termék marketing jellegzetességeivel kapcsolatban és segítséget kaphattak egy önálló marketingterv elkészítésében.
V.M.
6
Kanizsa - Krónika
2014. november 6
Drogprevenciós összekötők Zalában
A Pathológiai osztály 60 esztendeje
Néhány évtizede, az ''50-es évek elején, még a körzeti laboratóriummal közösen működött, mára pedig modern, önálló és jól felszerelt osztályként látja el feladatait a Kanizsai Dorottya Kórház Pathológiája, melyet idén éppen 60 esztendeje alapítottak.
A jubileum alkalmából kedden tudományos ülést szerveztek az intézményben. Dr. Németh László orvosigazgató ünnepélyes köszöntője után Dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgatója tartott előadást. Szavaival amellett, hogy az egészségügyi intézmény fejlődésének főbb mérföldköveit felidézte, a pathológiai osztály, közismertebb nevén a kórbonctan történetéről is beszélt.
Elmondta, önálló osztályként 1954-től funkcionál Kanizsán patológia, amely azóta többször költözött új helyre a kórházon belül.
Legutóbb idén januárban: az új sürgősségi osztály földszintjén, a kórház épületének egyik központi részén kapott helyet, ahol európai színvonalú körülmények közt illetve feltételek mellett működik. Feladatai nagy részét - az említett bonctermi munkákon túl - a szö-
vettani diagnosztika teszi ki.
A főigazgató előadása után Dr. Szekeres György, Dr. Baranyay Ferenc, Dr. Milics Margit, Dr. Bali Ottília számolt be egy-egy „érdekesebb" kutatási eredményről.
Sz.Zs.
Ovónői konferencia
A tanév kezdetével a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén négy bűnmegelőzési szakember „harcol" az iskolai drogfogyasztás ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint országos szinten az elmúlt négy évben a középiskolás diákok körében közel ötven százalékkal nőtt az amfetamin-származékok fogyasztása.
A rendőrség 2014 szeptemberében új drogprevenciós programot indított a fiatalkorúak kábítószerfogyasztásának visszaszorítása érdekében, amely kezdeményezésben kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja, hogy a fiatalok családtagjai közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről.
Ennek jegyében Zala megyében négy, úgynevezett drogprevenciós összekötő tiszt kezdi meg tevékenységét. Valamennyi rendőrkapitányságon elérhetők a program helyi közvetítői, akik a széles körű tájékoztatás érdekében elektronikus üzenetben, előadásokon, fórumokon, havonta egy alkalommal fogadóórán, illetve kéthetente telefonos ügyelet útján segítik tanácsokkal, információkkal az őket felkereső szülőket.
Nagykanizsa: Bali Miklós rendőr főhadnagy, e-mail: drog-pervencio.nagykanizsark@zala.po lice.hu, tel.: 0670/44-30-874
A programban részt vevő rendőrök elérhetőségeiről, a fogadóórák és az ügyelet rendjéről a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drog-prevencios-osszekotok oldalon, továbbá az érintett iskolák, szervezetek épületeiben kihelyezett tájékoztatókból, és a helyi sajtóból értesülhetnek a szülők, családtagok - olvasható a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság honlapján.
Kanizsa
„ Játssz a gyermekkel, hogy szívét megnyerd..! „címmel óvónői konferenciát szervezett a nagykanizsai Piarista Óvoda a város és a környező falvak óvodapedagógusainak az óvodáskorú gyermekek játéktevékenységéről, játékáról.
Nyeste Pál igazgató atya kedves köszöntése utána a Süni csoportos gyermekek népi játéka fogadta a vendégeket. Sifter Józsefné óvodavezető a játékot, mint a gyermek
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2015 szeptemberétől a régió felsőoktatási kínálatában hiánypótló Kereskedelem és marketing szakot indít nappali és levelező tagozaton Nagykanizsán és Veszprémben, melynek tanulmányi ideje hat félév és egy félév szakmai gyakorlat - tudtuk meg dr. Szabó Lajos, a Gazdaságtudományi Kar dékánja, valamint dr. Birkner Zoltán, a nagykanizsai kampusz igazgatója által a dél-zalai városban tartott sajtótájékoztatón.
Az új alapképzési szakot azoknak ajánlják, akik a marketing legújabb
megismerésének, személyiségfejlődésének leghatékonyabb nevelési eszközéről beszélt.
A gyermekek játéka ma átalakulóban van, mert a korunk technikai vívmányai átrendezik a hagyományos játékról alkotott képünket. Márton Mártonné kaposvári óvodavezető, szaktanácsadó előadásában arról beszélt, hogy a gyermeki spontaneitásból kialakuló szabadjáték hogyan válik később szándékos tanulássá. Egy óvoda akkor jó és gyermekközpontú, ha a gyerme-
irányzatait szeretnék megismerni, szeretnének betekintést nyerni az online marketing világába, a reklám és PR rejtelmeibe, vagy éppen reklámszakemberként, márkamenedzserként szeretnének elhelyezkedni.
A szak majdani hallgatói olyan tárgyakat is tanulnak az Európai uniós ismeretektől az üzleti szaknyelvekig bezárólag, mely elengedhetetlen az ilyen irányú tanulmányokhoz, melyek keretében például különböző kutatásokba is bekapcsolódhatnak nemzetközi hírű oktatók vezetésével.
A munkaerőpiaci visszajelzések azt igazolják, hogy a Kereskede-
kek szabadjátékát helyezi előtérbe és az óvodai napirendben a legtöbb idő a szabadjátékra fordítódik. A játéktevékenységben a gyermekek megértésére, a felnőttek empátiájára, beleélő képességére van szükség, hogy különböző játékhelyzetekben megtaláljuk a segítségnyújtás és a bekapcsolódás legkedvezőbb módját. Az óvónő pedig akkor érti meg a gyermekek játékát, ha maga is szeret játszani.
A konferencia az óvodapedagógusok szakmai tapasztalatcseréjével zárult.
Kanizsa
lem és marketing alapszakon megszerzett tudást számos más vállalati területen is jól lehet hasznosítani.
Az alapképzési szakon végzettek elhelyezkedhetnek kis- és középvállalatoknál, ahol akár szervezhetik és irányíthatják is a kereskedelmi és marketing tevékenységet.
- Ezzel is elősegíthetjük azt, hogy Nagykanizsa az úgynevezett délnyugat-dunántúli gazdasági erőtérben még erősebb pozíciókra tehessen szert - fűzte hozzá mindehhez dr. Birkner Zoltán, a kanizsai kampusz igazgatója.
P.L.
PEN: új alapképzési szak indul
P014 novemberfi
Kanizsa - KrónikJT
Novum Spatium - új lehetőség, új hely
Október 18-ától fogadja a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. új „NOVUM SPATIUM" lakástextil üzlete a látogatókat az Erzsébet tér 1. szám alatt. Mint azt Lérántné Mátés Valéria, a kft. ügyvezetője elmondta: - Az első hetek tapasztalatai kedvező képet mutatnak, hiszen nem csak a kínálat gyarapodott, hanem a vásárlók száma is megnövekedett. A dicsérő szavaknak és pozitív visszajelzéseknek köszönhetően napról napra több új partnerre teszünk szert. A már megszokott termékeink (függönyök, valamint pamut, flanel, és krepp felnőtt- és gyermek ágyneműk) mellett egyre népszerűbbek a hímzéssel, pamutcsipkével díszített damaszt ágyneműhuzatok. Ezek a magas minőségű, prémium kategóriás termékek újdonságként a foglalkoztató által most kerülnek bevezetésre a piacon, s az exkluzív igényeket is kielégítik.
Az üzlet kialakítását is ehhez az elváráshoz igazították, hiszen a látogató azonnal érzékel-
heti, hogy a gondosan kialakított kirakat mellett, odabent udvarias kiszolgálás és szebbnél szebb termékek várják. A textíliák mellett találunk még kézzel festett kerámiákat - teás, kávés csészéket, kisebb tálakat, tányérkészleteket -, amelyeket szintén megváltozott munkaképességűek készítenek. A régi termékeik között továbbra is kaphatók konyharuhák, kötények, illetve egy specialitásuk, a duplateflonos terítő, ami attól különleges, hogyha ráborul az étel vagy a folyadék, le lehet itatni, nem szívja magába az
anyag. Akinek már a mutatós kirakat is felkeltette a kíváncsiságát, lépjen be az üzletbe, mert így karácsony közeledtével, sok hasznos dologgal lephetjük meg hozzátartozóinkat.
Az ágyneműk márkaneve SPATIUM, az üzlet neve NOVUM SPATIUM, mely új lehetőséget, új helyet jelent. A kft. vezetése élni kíván ezzel a lehetőséggel. Céljuk, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának növelése és a vásárlók minél szélesebb körű kiszolgálása.
Az egyesület várja az ajánlásokat
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület december 19-én 8. alkalommal rendezi meg a Társadalmi Felelősségvállalási Konferenciát és a Köszönet Napját, melynek keretein belül idén is szeretnék elismerni a legkiemelkedőbb munkát végző, a közösségeket legaktívabban támogató emberek, szervezetek példamutató tevékenységét.
A kiválasztásukhoz támogatói ajánlásokat kérnek, melynek részle-
teit Budavölgyi Kálmán és Lengyák István ismertette. A javaslatokat hat kategóriában várják. Lehet szavazni az év civil emberére, az év civil szervezetére, az év civil fiataljára, az év civil önkéntesére, a civilek szponzorára és mecénására.
Ajelöléseket december S-ig várják. Ezt követően a beérkezett javaslatokat az elnökség tagjaiból álló kuratórium bírálja el. A díjakra az S éven belül már díjazott személyek, intézmények, és a bíráló kuratórium tagjai nem jelölhetőek.
Hamarosan nagykoncert...
A Tüttő János Nótaklub november lS-én, fél öttől tartja jubileumi, immár 10. koncertjét a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében. A zenésdalos estre - természetesen -idén is számos meglepetéssel invitálják a közönséget.
Az esemény részleteiről hétiőn a nótaklub elnöke, Major Lajos számolt be sajtótájékoztatón. Elmondta: népdalok, magyar nóták, operettek, filmslágerek és musicalek is felcsendülnek majd rendezvényen a klub dalárdáinak előadásában, akiket ez évben is Szalai Antal prímás és cigányzenekara kísér.
A javaslatokat az alábbi módon juttathatják el az egyesülethez:
Személyesen az egyesület irodájában, a Halis István Városi Könyvtár alagsorában. Postai úton: Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér S. Telefonon: 0620/931-30SS (Budavölgyi Kálmán), 0620/SS4-SSS4 (Lengyák István). A civiliroda.eu honlapon. A 0693/999-697-es fax számon. Az egyesület facebook oldalán.
V.M.
- Erdős Melinda, a Magyar Állami Operaház énekművésze is elkápráztatja a nézőket, de rajta kívül az „ifjú generáció" egyik érdemes tehetsége szintén a pódiumra lép - fogalmazott Major Lajos.
A három órás, „Nem tudom, hogy szeretem-e?" című nagykoncertre jegyek szerdától kaphatóak - korlátozott számban - 2200 Ft-os áron, a HSMK pénztárában.
Big Band, Big Sound
Mindig nagy öröm tehetséges fiatalokat látni, hallgatni, főleg, ha kötődésük is van Nagykanizsához. így volt ez szombaton a Magyar Plakát Házban, ahol a Kanizsa Big Band vendégeként Horváth Cintia jazz-énekes lépett a pódiumra.
A jazz területén eddig főleg a szaxofonosok és a ritmikai hangszereseknek sikerült hazai és nemzetközi sikereket elérni, de nem feledkezhetünk meg Gayer Mátyás zongorista sikereiről sem. A jazz énekesek közül Vámos Janka és Horváth Cintia pályája indult ígéretesen. Horvát Cintiát énektudása, intellektuális előadásmódja abszolút alkalmassá teszi a zenei pályára. Érdeklődési körében békésen megfér a jazz és a Wind
Singersben az a capella éneklés. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakának első éves hallgatója belépőként a Fever című slágerrel kezdte meg műso-rát,majd egy közismert Michel Legrand szerzemény következett. A Kanizsa Big Band műsora a jól begyakorolt számokra épült, de mint ahogyan ez szokásos egy-két új szám is elhangzott. Különösen jól sikerült ezek közül a Gordon Goodwin Backrow Politics kompozíció. Cincita kellemes altján jól jöttek le a klasszikus jazz örökzöldek a Cheek to Cheek, az All of Me és a God Bless the Child. Ajö-vőre 10 éves évfordulóját ünneplő Kanizsa Big Band ezúttal is hangulatos estével ajándékozta meg lelkes közönségét.
H.Gy.
8
Kanizsa - Történt még.
2014. november 6
Tökfaragó nap a sánci óvodában
Az első tökfaragó nap kedvező fogadtatásán felbuzdulva, egy újabb hagyományt kívánnak meghonosítani a Kertvárosi Óvoda sánci egységében.
A városközponton kívül elhelyezkedő intézmény ugyanazzal a követelményrendszerrel és feladatkörrel működik, mint a város többi óvodája. Családias légkörben és egy vegyes korosztályú csoportban fogadják a környéken élő családok gyermekeit. Az óvoda a megszokott nyílt napok mellett az őszi szünetben, egy újabb rendezvényre hívta a gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket. Ezúttal meghívást kaptak az óvoda ölelő karjaiból a nyáron kikerült, s szeptembertől már iskolába járó egykori ovisok is. Szüleik kíséretében örömmel lépték át újra óvodájuk kapuját a kis elsősök, és megosztották iskolai élményeiket is az óvoda dolgozóival. A kellemes hétvégi délelőttön összekovácso-lódott a régi és az új csapat, őszi díszeket, lámpásokat készítettek, muffint, sütőtököt sütöttek és kóstoltak. A tökfaragó nap közös játékkal, és izgalmas versennyel zárult.
A Parlamentben jártunk
Október 17-én a Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Altalános Iskola Székhelyintézményének 4. évfolyama Budapestre látogatott.
„Pár nappal a kirándulás előtt nagy előkészületek zajlottak az osztályokban: szorgalmasan gyűj-
töttük az érdekességeket Budapest nevezetességeiről, míg tanítóink az utazásunkat készítették elő. Szüleink pedig aggódva figyelték az időjárás jelentést, nem is alaptalanul.
Pénteken reggel nagy izgalommal érkeztünk a vasútállomásra. A hosszú vonatút tele volt vidámsággal. Miután megérkeztünk fővárosunkba, kezdetét vette a budapesti kaland. A Vérmezőn át a hosszú lépcsősorokon felkapaszkodva értünk a Mátyás templomhoz. A kapun belépve elénk tárult a belül is szépen felújított épület. Ezt követően a Halászbástyáról csodáltuk meg a város panorámáját. Röviddel ezután leszakadt az ég, így nem úsztuk meg szárazon a kirándulást. Hála nevelőinknek, míg csillapodott az eső, a Zsolnay múzeumban találtunk menedéket. Negyed óra elteltével már sétálhattunk is le a Várhegyről a Lánchídon át a Parlamenthez, érintve a Sándor Palotát és a Budavári Siklót. Gyors ebéd és biztonsági ellenőrzés után beléphettünk az Országházba. Gyönyörű aranyozott lépcsősorokon és termeken át vezetett utunk a Királyi koronához. Az idegenvezetőtől sok érdekességet tudhattunk meg, miközben a Koronaőrség őrségváltásának is tanúi lehettünk. Fárasztó túra után a rakparton fényképezkedtünk József Attila szobránál. Az idő gyorsan elrepült, mire észbe kaptunk már a hazafelé tartó vonaton ültünk.
Számunkra nemcsak a Parlamentlátogatás, a metrózás és a városban való bolyongás jelentett nagy élményt, hanem az is, hogy egy vidám, eseménydús napot töltöttünk együtt." - számoltak be lapunknak a 4.a és 4.b osztály tanulói.
Őszi nagytakarítás a Péterfyben
A Kőrösi Csoma Sándor -Péterfy Sándor Altalános Iskola Péterfy Sándor Tagintézményében második alkalommal rendezték meg a szülők és a gyerekek közreműködésével az őszi nagytakarítási akciót.
Reggel több mint félszáz szülő a lehullott levelek gereblyézésével, az iskola udvarának takarításával kezdte a munkát, majd kibővítették az iskola előtti kerékpártárolót és új növényeket is ültettek a tetőterasz korlátjára, valamint a bejá-
ratnál található hatalmas virágládákba. Amíg a szülők dolgoztak, addig a nyolcadikos lányok paprikás krumplit készítettek.
Zalakarosba kirándultak a pedagógusok
Őszi programjaként a Nyugdíjas Pedagógus Klub 2S tagja látogatást tett a zalakarosi gyógyfürdőbe. Lapunkkal is megosztva élményeiket Gerencsér Györgyné klubvezető beszámolt az udvarias fogadtatásukról is.
Vetített képes előadást követően körbevezették őket a fürdő területén, melynek minden helyiségét megmutatták. Tájékoztatást kaptak a nyugdíjasok számára nyújtott szolgáltatásokról és a kezelések igénybevételéhez szükséges beutalókról. A kiránduló pedagógusok többsége fürdéssel töltötte el a délutánt, míg azok, akik nem vittek magukkal fürdőruhát, dotto kisvonattal körutazást tettek a városban. Ezúton is köszönik a fürdő vezetőségének a szívélyes fogadtatást és a lehetőséget, hogy betekinthettek a fürdő életébe. Mindamellett, hogy kedvezményes áron vásárolták meg a belépőjegyet, többüknek külön élményt jelentett a Zalakaroson eltöltött idő, hiszen a település közelsége ellenére most jutottak el első alkalommal az európai hírű gyógyfürdőbe.
Szépkorúak a hegyen
A szokásos jó hangulatban telt a kiskanizsai Szépkorúak kirándulása - az esős, csöpörgős időjárás ellenére kiváló hangulatú kirándulást és pikniket tudhatnak immár a hátuk mögött.
A Móricz Művelődési Házban működő Szépkorúak Társasága mintegy negyven fővel látogatott el a „Bagó-hegyi fenyves erdő aljába" - ahogy'' a dalban mondják. A Szokol-birtokra - a Kanizsai Kulturális Központ anyagi segítségével - különbusszal érkeztek, ahol nagy kondérban készült a fi-
nom gulyás, de magyaros köszöntő ital, pálinka, valamint vendégváró falatként kakaós kalács is várta őket. Az ezüst-generáció tagjai maguk is sok finom süteménnyel lepték meg társaikat, de gesztenyét is sütöttek.
Sem az eszem-iszomban, sem a mulatozásban nem hátráltatta a csapatot az el-eleredő eső, egész nap együtt daloltak a Dankó Rádióval - egészen az esti hazaindulásig.
Vigyáztak rájuk (is) az Égiek
Mindezért szentmisén mondott köszönetet a H-Turul Motoros Klub Egyesület.
A motorosok nagy családjánál hagyomány, hogy a szezon végeztével (s persze kezdetén is) szentmisén adnak hálát a „felsőbb hatalomnak" amiért útjaikon óvta őket s vigyázott rájuk. így történt az elmúlt hétvégén is: a Felsőtemplomban tartott istentiszteletet Fiiszár Károly főesperes-plébános celebrálta.
Ami pedig az egyesület hétköznapjait illeti- a hideg beköszöntével csak a kétkerekűek kerülnek pihenőpályára, a klub vezetősége ugyanis a téli hónapokat a jövő évi terveken, túrákon való ötleteléssel és szervezéssel tölti.
Egy nap, ami nem a munkáról, hanem az ünneplésről szólt
Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte fennállásának 2S. évfordulóját a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület nemrégiben. A Mindenki Házában megtartott eseményen a nosztalgiázás és a felhőtlen mulatozás is szerepet kapott.
A rendezvénnyel azok előtt is tisztelegtek, akik jóvoltából negyedszázada megalakult az egyesület, illetve azokat a miklósfaiakat is méltatták, akik támogatásukkal és munkájukkal hozzájárul-
2014. november 6
Kanizsa - Történt még...
9
tak a Mindenki Háza létrejöttéhez - hangsúlyozta gála-nyitó beszédében Köteles Józsefné a Közművelődési és Városszépítő Egyesület elnöke. Dömötörffy Sándor, korábbi elnök szavaival a közösség összefogásának és akaratának erejét emelte ki. Majd Dénes Sándor, városunk alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.
A beszédek után - ahogy ezt a miklósfaiaktól megszokhattuk - a kultúra, a gasztronómia, az ének és a tánc vette át a stafétát. Pódiumra lépett estébe nyúlóan számos művészeti csoport: hol dalra fakadtak, hol pedig elhúzták a közönség nótáját a fellépők. A vacsora sem maradhatott el a mulatozástól, jó hangulattól „megittasult" mulatozóknak és a megjelenteknek: bendőjüket répás étellel tömhették teli. A rendezvényt „hajnalig" tartó bál zárta.
B.E. - L.I. - Sz.Zs. - V.M.
A megvalósult ígéret
Örömmel tájékoztatom a kedves kanizsai zenekedvelő és művészetpártoló közönséget, hogy áprilisban tett ígéretemhez híven, sikerült életre hívni a Krátky István Zenei és Kulturális Közhasznú Egyesületet.
Az egyesület célja messze túlmutat azon, hogy megteremtse, és hosszú távon biztosítsa mind a Nagykanizsai Szimfonikus Zene-kar,mind pedig a tavasszal megalakult Fentős Ferenc Kamarazenekar munkájához szükséges számos feltételt,anyagi erőforrást.
A jövőben nem csak a régi koncertlátogató közönséget szeretnénk visszahódítani a koncerttermekbe, de igazi sikernek azt gondolnánk, ha a helyi fiatalokat mind nagyobb számban tudnánk bekapcsolni a város zenei életébe.
Azon túl, hogy koncerteket, koncert sorozatokat, fesztiválokat, kurzusokat, konferenciákat szerveznénk, a társművészetekkel és társműfajokkal is sokkal szorosabb együttműködést szeretnénk kialakítani.
Oszintén várjuk, és minden erőnkkel segítjük a leginnovatívabb civil kezdeményezéseket az értéket képviselő zenei, képzőművészeti, táncos vagy akár színházi események megvalósításához. A lehetőségeket nem csak vendégművészek előtt nyitnánk meg, hanem a helyben élők, itt alkotók is több lehető-
séget kaphatnának. Azt szeretnénk, ha a város kulturális színvonala néhány év múlva méltó vetélytársa lehetne Szombathelynek, Veszprémnek vagy akár Zalaegerszegnek.
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a tehetséges gyermekek segítésének, támogatásának, akár anyagi, akár tárgyi eszközökkel érhető az el. Szeretnénk egy ösztönző, inspiráló jutalmazási szisztémát működtetni, ami a kitartó munkát, kreativitást ösztönözné a gyermekek körében.
Ahogy anyagi erőforrásaink lehetővé teszik szándékunkban áll egy kifejezetten zenei díjat, elismerést is létrehozni, amit egy kiváló zenész, zenei produkció, rendezvény, kezdeményezés kaphatna meg minden évben.
Mint látható tervekkel nem vagyunk híján, s ennek a rövid írásnak a keretében nincs is mód mindenről beszélni. De az év hátralévő három hónapjában a következő három esemény bizonnyal megvalósul.
Elsőként a november első hetében tervezett barokk hangversenyre invitálom önöket, amit a Felső Templomban a Városi Vegyeskarral közösen kívánunk megrendezni Vivaldi és Bach művek bemutatásával.
A második esemény december közepén várható a Református Templomban, ahol a karácsony közeledtének okán jótékonyági előadást tervezünk. Ennek teljes bevételét a szegény sorsú családok, gyermekek részére kívánjuk eljuttatni.
Az év utolsó, és egyben a 2015-s év nyitórendezvénye pedig az Újévi Gála Hangverseny, amin leginkább gyönyörű romantikus zenéket hallhatnak majd Csajkovszkijtól, Dvorzaktól, Strausstól, Rossinitől,
Sosztakovicstól, és még számos nagyszerű szerzőtől. Ha előbb nem, majd akkor koccintunk egy kis pezsgővel a kezdeményezés sikeréért!
Ha itt is lesz lehetőségem bő tíz évet dolgozni, mint a Cserfő Jazzfesztivál egyik létrehozója és sikerre vivőjeként, sok nagyszerű eseményt ígérhetek Nagykanizsának a tizenkét alapító egyikeként!
Szeretettel várja önöket a jövőben izgalmas és különleges előadásainkra, eseményeinkre Balogh Tünde, egy optimista és elszánt, nem csak a klasszikus zenét pártoló zenetanár.
Hetvenéves Béres Sándor
Kézilabdában, kosárlabdában, úszásban, fociban és atlétikában is szép sikereket ért el. Edzőként és felkészítő tanárként is maradandót alkotott.
Nagykanizsán született 1944. október 29-én. Csodálatos gyerekkora volt: úszott a Principálisban, korcsolyázott a Gépgyár mögött, síelt a Szent-Györgyvári hegyen és szánkózott a Kisfaludy utcában. A városi úttörő válogatott focikapusa volt Pécsett, kézilabdás Székesfehérváron, négytusás a Margit-szigeten az Úttörő Stadionban. Nyolcadikosként megnyerte a városi általános iskolás távolugró versenyt, aztán a megyeit, majd az országost. így indult az atlétikai pályafutása. Több mint száz Zala megyei bajnoki címet szerzett az évtizedek alatt futó, ugró és dobó számokban, összetett versenyeken. A Nagykanizsai Dózsa atlétáival elő-
kelő helyen álltak az országos rangsorban, de volt a Gazdász kézilabda csapatának legjobb góllövője is. ATestnevelési Főiskolára a legmagasabb pontszámmal hármat vettek fel, köztük Ot. Főiskolás bajnokságot nyert hármasugrásban és kosárlabdában. Tízpróba magyar bajnokságon ötödik lett, a kosárlabda NB-I-ben játszott. A főiskola elvégzése után, édesanyja helyére, a dr. Mező Ferenc Gimnáziumba nevezték ki.
Edzette az atlétákat az Olajbányászban, országos bajnokságot is nyertek magas csapatban. Kosaras középiskolás lányokkal is volt országos döntőkben. 1979-ben a Vasút női NB-I-es csapatának edzőjévé nevezték ki, 1982-ben hét év után újra NB Il-be jutott a férfiakkal, ahol játékos-edző volt, majd az Olajbányász férfi kosarasok edzője lett. A KIOSZ kispályás focicsapatával három bajnokságot, és Téli Kupát is nyert, egyszer gólkirály is lett.
A következő húsz évben veterán atlétikában több mint száz magyar bajnokságot nyert, öt világbajnokságon (Melbourne, Turku, Miyazaki, Buffalo, Durban) és négy Európa- Bajnokságon (Verona, Budapest, Athén, Cesenatico) indult, és szerzet 4. és 5. helyezéseket, 110m-es gátfutásban, távolugrásban és hármasugrásban.
- Amit csináltam, sosem éreztem munkának, az mindig szórakozás volt a mai napig is. Nem is lettem felnőtt, tiszta versenyszellemben nőttem fel és nem is értem ezt a mai világot. Csodálkozva, sajnálkozva, felülről nézem és csak nevetek rajta. - összegezte pályafutását Béres Sándor
Kis János
Elszálltuk, hát elszabtuk
utólag már szattrmjuk!"
A Thury György Muzeiim tis meghívja Önt, kedves családját és
2014. november 11-én, 16.30 órára az
,,Előre a szocializmus útján...
ígv ellünk a hetvenes éveimen
e(iriü kiállítása megnyitójára.
Avendágekettoszorrtl: | Balogh László
Nagykanizsa Ktegyal Jogú Vátos Humán Btottságár^jWBfe Száraz Csilla míeaumlgazgató
A kiállítást megnyitja; Zalavári Gyula
a Hgnbsí Sándor Mwelödásl Kdj&tM-nyugalmazott igazgatója
Helyszínt Nagykanizsa, Fő út 5. Megtekinthető: 2015. február 28-ig
10
Kanizsa - Hirdetés
2014. november 6
f \ „Idősekért Nagykanizsán" ünnepi hét
2014. november 12-15.
Tisztelt Idős Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idős polgárait a 2014.11.12-15-ig tartó „Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi Hét programjaira.
Dénes Sándor polgármester
Programok
November 12. szerda - Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady u. 7.) 10.00 óra Idősügyi Kerekasztal Konferencia. A Magyar Karitász szervezet tevékenysége Nagykanizsán. A rendezvényt megnyitja: Bagarus Ágnes osztályvezető. Háziasszony: Büki Pálné és Meszes Renáta. November 13. csütörtök - Batthyány Lajos Gimnázium tornaterme (Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.)
8.4S óra Idősek sportnapja. A rendezvényt megnyitja: Balogh László önkormányzati képviselő, Humán Bizottság elnöke. Házigazda: Horváthné Hegyi Erzsébet és Horváth Péter. November 14. péntek - Hevesi Sándor Művelődési Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9.)
1S.00 óra Ünnepi Gála. Köszöntőt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere. Gálaműsor: Lehoczky Judit előadóművész, valamint Baj Bianka versmondó közreműködésével. Műsorvezető: Dr. Dömötör László. Háziasszony: Horváthné Gelencsér Edit. 17.00 óra Fogadás. Pohárköszöntőt mond: Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. 17.30 óra Idősek bálja a Party Duó közreműködésével.
Nagykanizsa városrészek rendezvényei
November 12. szerda - Nagykanizsa-Palin (Palini Általános Iskola) 14.30 óra Egészségügyi szűrések az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkatársainak közreműködésével. 1S.00 óra Idősek napja. Köszöntőt mond: Dr. Erdős László önkormányzati képviselő. Általános Iskola és Ovo-da, valamint a Palini Nyugdíjas Klub ünnepi műsora. Ünnepi vendéglátás. November 12. szerda - Nagykanizsa-Miklósfa (Mindenki Háza) 17.00 óra Idősek napja. Köszöntőt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere, Karádi Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő, Köteles Józsefné, az Idősügyi Tanács tagja. Ünnepi műsor a Miklósfai „Szírének Kórusa" előadásában. Ünnepi vendéglátás. November 13. csütörtök - Nagykanizsa-Bagola (Kultúrház) 17.00 óra Egészségügyi szűrések az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkatársainak közreműködésével. 18.00 óra Idősek napja. Köszöntőt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere, Jerausek István önkormányzati képviselő. Tüttő János Dalkör műsora. Ünnepi vendéglátás. November 13. csütörtök - Nagykanizsa-Bajcsa (Kultúrház) 18.00 óra Idősek napja. Köszöntőt mond: Tóth Nándor alpolgármester, önkormányzati képviselő. Fatima operett műsora. Ünnepi vendéglátás. November 14. péntek - Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Nagykanizsa, Hajgató út 1.)
18.00 óra Idősek napja. Köszöntőt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere, önkormányzati képviselő. Fatima operett műsora. Ünnepi vendéglátás. Nóta és tánc Zsohár Zsolt zenész közreműködésével. November 1S. szombat - Nagykanizsa-Pakos (Kultúrház) 17.00 óra Idősek napja. Köszöntőt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere. Jerausek István önkormányzati képviselő. Ünnepi műsor. Ünnepi vendéglátás.
A rendezvény fő támogatója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A rendezvény támogatói: Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Hevesi Sándor Művelődési Központ, Horváth Balázs, Honvéd Kaszinó, Idősügyi Tanács, Idősügyi Klubok, Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény, McDonalds Nagykanizsa, Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. A rendezvény szervezői: Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény, Idősügyi Tanács, Idősügyi Klubok.
v_/
Ruhakuckó
Hetente újuló akciókkal!
Gyermek és felnőtt használt ruhák ELÉRHETŐ ÁRON! Cipők, lakástextil, gyermek kiegészítők. Bizsu és egyedi készítésű ékszerek.
Nagykanizsa, Kinizsi u. 7. - Nyitva: H-P: 8-17 óra, Szo: 8-12 óra
Kedvező ár, minőségi munka
1 í V111
OPTIKA
YM.Ík.lM/.SA DEÁK II. R r,
8800 Nagykanizsa, Deák tér 6, (93)312-011,(30)38525/0
Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. november 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
f
MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. és 8. osztályosait, valamint kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium beiskolázási rendezvényeire!
8. osztályosoknak szóló nyílt napunkat 2014. november 10-én (hétfőn) 16.30 órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról, illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre. 4. osztályosoknak szóló nyílt napunkat 2014. november 1S-én, szombaton 9 órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról, illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola végigjárására.
Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskolakaput", s lehetővé tesszük az érdeklődő diákoknak és szülőknek, hogy bepillanthassanak a tanórákba is.
Várjuk a 8. osztályosokat 2014. november 11-én 8.1S-től a kis- és nagyaulába, ahonnan elindulhatnak a különböző osztálytermekbe, a különböző tanórákra. Két tanóra megtekintésére lesz lehetőség. Várjuk a 4. osztályosokat 2014. november 17-én 8.1S-kor rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különböző osztálytermekbe, a különböző tanórákra. Három tanóra megtekintésére lesz lehetőség.
BLG - Iskolavezetés
2014. november 6
Kanizsa - Hirdetés
11
SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL DOHÁNYZÁS LESZOKÁS TÁMOGATÓ PONTOK KIALAKÍTÁSA VALÓSULT MEG A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ TÜDŐGONDOZÓJÁBAN
2014.10.31.
Kanizsai Dorottya Kórház
A Kanizsai Dorottya Kórház 3.447.420.-Ft uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0017 „Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Nyugat-dunántúli régióban Zala megyében" című pályázati kiíráson. A program során a Tüdőgondozó Intézetben dohányzásról való leszokást segítő csoportos tanácsadást bonyolítottunk le. A csoportos tanácsadáson kívül tájékoztatjuk a szakmát és a helyi lakosságot a dohányzásról való leszokás társadalmi hasznáról. Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben működő Országos Dohányzásleszokás Támogatási Módszertani Központ támogatásával folyamatosan biztosítjuk azokat a továbbképzési programokat, melyeken a csoportos tanácsadást nyújtó szakorvosok, szakdolgozók, pszichológusok elsajátíthatják a tevékenység végzéséhez szükséges ismereteket, ezáltal a folyamatos szakember utánpótlás rendelkezésre áll. Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa Telefon: 93-S02-086 Email: titkarsag@nkkorhaz.hu
November 9. 8-14 óra ORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓ
A Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai csoportja meghívja Önt és családját a Hadi és polgári kitüntetések és érdemrendek Magyarországon című kiállítására, érem- és bélyegbörzéjére. Ideje: 2014. november 9. (vasárnap) 9 óra. Helye: HSMK előcsarnoka.
Megnyitja: Dr. Zsoldi Zoltán - gyűjtő.
A rendezvény védnöke: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa Megyei Jogú Város országgyűlési képviselője. A rendezvény támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala; Kanizsai Kulturális Központ; Kanizsa Hetilap.
Információ:
Telefon: 06-30/981-3907, E-mail: mee.nagykanizsa@gmail.com Weblap: meenagykanizsa.hupont.hu
Nagykanizsa, 2014.10.30.
NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERES VOLT A PRÓBAÜZEM, BEFEJEZŐDÖTT A NAGYKANIZSAI SZENNYVÍZTELEP FELÚJÍTÁSA
A Nagykanizsát és térségét érintő csatorna-beruházás elért az utolsó állomására: a csatornázási munkákat követően sikeres próbaüzemmel befejeződött a szennyvíztelep rekonstrukciója is - hangzott el csütörtökön a beruházás ünnepélyes átadásán. Az összesen 11,1 milliárd forint bekerülési összegből közel három milliárdot költöttek a szennyvíztelep korszerűsítésére, amely Nagykanizsa mellett a 12 most csatornázott település szennyvizét is fogadni és megnyugtató módon tisztítani képes.
A csatornázási projekt - amelynek záró „fejezete" a szennyvíztisztító mostani rekonstrukciója - a Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé a város még csatornázatlan területei, valamint a környező települések, Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs tartoznak. A beruházás tervezett összköltsége - a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt - nettó 11,1 milliárd forint.
A nagykanizsai szennyvíztelepen befejeződött munkálatok eredményképpen - a technológiai fejlesztés révén - a telep alkalmassá vált a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra, folyamatos üzem mellett. A keletkező fölösiszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárást vezettek be, amellyel lehetőség nyílik a tisztítás során termelődő biogáz hasznosítására, valamint a komposztálásra is. A szennyvíztisztító telepre a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció csatornahálózattal már rendelkező településeiről (Nagykanizsa, Nagyrécse, Pogányszentpéter, Iharosberény, Iharos, Inke), valamint a projekt keretében újonnan ellátandó 12 településről érkezik a szennyvíz. így a telepen összesen 18 település szennyvizét kezeli az üzemeltető, az érintett önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. A fejlesztés következtében - a korszerű iszapkezelésnek köszönhetően - jelentősen csökkenthető a környezet terhelése. A beruházás eredményeképpen javul a tisztított vizet befogadó felszíni víz - a Dencsár-árok - és közvetve a Principális-csatorna vízminősége.
A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium végezte el a tervezett határidőre, nettó 2.892.000.000 forintért. A Konzorcium vezetője az EuroAsz-falt Kft., a konzorcium tagja a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. A technológiai fejlesztés mellett új kezelőépület, egy gépjárműtároló és egy raktár is épült, a korábbi üzemviteli épületet laboratóriummá alakították, és a régi garázsépületet is felújították.
További információ:
Csabai Anna 06-30-S69-7371
12
Kanizsa - Kutya(jó)világ
2014. november 6
November 9. 8-14 óra ORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓ
Erem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás. 9 óra Hadi és polgári kitüntetések és érdemrendek Magyarországon - kiállítás. Megnyitja: Dr. Zsoldi Zoltán - gyűjtő. Szervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja és a Kanizsai Kulturális Központ. Információ: telefon: 06-30/981-3907, E-mail: mee.nagykanizsa@gmail.com ; Weblap: meenagykanizsa.hupont.hu November 10. 17 óra „A lélek rejtelmei" előadássorozat. „KAMASZKOR"
Dr. Vekerdy Tamás pszichológus előadása. Belépődíj: 1S00 Ft. November 11. 19 óra DALOK RÉGRŐL ÉS NEM RÉGRŐL - PRESSER GÁBOR SZERZŐI ESTJE
Vendég: Szabó Tamás és Falusi Mariann. Belépődíj: SS00 Ft. Ajegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában. Online jegyvásárlás: www.gagprodukcio.hu. November 13. 10 és 11 óra KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft. November 1S. 16 30 óra NEM TUDOM, HOGY SZERETEM-E? - a Tüttő János Nótaklub 10. Jubileumi koncertje Vendégművész: Erdő Melinda, Bartók Béla - Pásztory Ditta díjas, a Magyar Állami Operaház énekese. Meglepetés vendég: az ifjú generáció tagja. Kísér: a Liszt Ferenc-díjas Szalay Antal és világhírű cigányzenekara. Ajegyek korlátozott számban kaphatók 2014. november S-től a HSMK pénztárában. November 16. 19 óra Színház - Rátkai bérlet FRANK SINATRA - A HANG -
egy életmű táncban és dalban (musical). Az ExperiDance Produkció és a békéscsabai Jókai Színház koprodukciója. Főbb szereplők: Vastag Tamás, Szomor György, Gubik Petra, Palla Szabina. Belépődíj: 4S00 Ft.
November 7. 20 óra ISMERŐS ARCOK KONCERT
Vendég: HUNGARICA együttes Kapunyitás: 19:30. Belépődíj: elővételben: 2 S90 Ft, a helyszínen: 2 990 Ft. Információ: 93/S10-011
November 7. 18 óra IFJ. SÁNTA FERENC ÉS CIGÁNYZENEKARA
Közreműködik: Galambos Lívia operett énekes, Káldi Kiss András operaénekes. Belépődíj: elővételben: 1 200 Ft, előadás napján: 1S00 Ft. November 1S. 16.30 óra TÁNCHÁZ
Kerekítő, gyermek-táncház, kézművesfoglalkozás, kiállítás megnyitó, Moldvai táncház a Pásztoróra zenekarral. Belépődíj: S00 Ft, mellyel mindegyik program látogatható.
Tizenhét kutyus indult útnak egyszerre az új családjához Németországba
Lassan két esztendő is eltelt azóta, hogy Zénó, a nagykanizsai állatotthon legrégebbi lakója elindult első gazdájához Németországba.
Az öreg kutyus még egy teljes évet élhetett a csodaszép bajor hegyek között, míg egy késő esti órán gazdája szerető karjaiban örökre elaludt. Azóta a bajor állatvédők rendszeresen visszajárnak, hiszen nemcsak a menhely vezetőivel, de Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel is kitűnő munkakapcsolatot alakítottak ki. Sabine Thümmig vezetésével, október végén ismét városunkba érkezett a Tierheimleben In Not, mindjárt két gépkocsival. Ugyanis, az állatotthon történetében először, egyszerre 17 örökbefogadott kutyust vittek ki Bajorországba. Állatmentő tevékenységüknek hála, már volt olyan német állatbarát, aki családjával együtt, maga jött el a kiválasztott ebért. így járt Tamás is, aki szinte kölyökként, 2007 tájékán került be a menhelyre. Hamar a menhely egyik kedvencévé vált, különösen Gallai Zoltán állatgondozó szerette. A világhálón figyelt fel rá az a család, akik DélNémetországból, a cseh határ közeléből érkeztek. Amíg elkészültek a szükséges engedélyek és állatútlevél, az új gazdik közel egy teljes napot vele töltöttek, és délután már látszott: megtalálta a helyét. Boldogan ugrálta körül a család nőtag-jait, majd, mielőtt beszállt az autóba, hogy elinduljon Germániába, még egyszer visszafordult, és farkcsóválva búcsúzott Gallai Zolitól,
aki bizony elérzékenyült a búcsú pillanataiban...
Orvosi vizsgáló és új parkoló is épül az állatmenhelyen
Ismét nagy a sürgés-forgás a menhely háza táján. Új parkoló és egy kis épület is készül - tudtuk meg dr. Papp Attilától, az állatotthon sajtóreferensétől.
- Hamarosan elkészül egy 15 négyzetméter alapterületű téglaépület, amely a menhely orvosi vizsgálója és műtője lesz - mondta a referens. - Mögötte egy kölyökkutya-kennel, előtte pedig egy parkoló és új híd is épül, amellyel kiegészül majd a karantén-épületünk, és így végre minden feltétel teljesül ahhoz, hogy hivatalosan is ebrendészeti teleppé válhassunk. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnkkel és Dénes Sándor polgármesterrel is egyeztetve, az
engedélyezési eljárások után, előreláthatólag a jövő év nyarára -Zala megyében elsőként - szerezhetjük meg az „ebrendészeti telep" minősítést.
Az állatmenhelyen hasznosul a városban keletkezező nyesedék gally
A VIA Kanizsa Zrt. kiskani-zsai telephelyén időről-időre jelentős mennyiségű faág, gally és nyesedék halmozódik fel. Ezen gallyak és kisebb faágak sorsa a legtöbbször a ledarálás és elégetés.
Azonban Gáspár András, a Zrt. vezetője és dr. Papp Attila, az állatotthon sajtóreferense együttgondolkodásának köszönhetően most fontos feladatott kapott az addig szinte használhatatlan nye-sedék. A menhelyen dolgozó közmunkások a faágakat módszeresen legallyazták és megszabadítják a falevelektől, majd pedig feldarabolják azokat. Az így keletkezett faanyagot a menhely gépkocsija az állatotthonba szállítja, és több köbméter téli tüzelőhöz jut így az árva állatokat istápoló szervezet, amire szükség is van. A téli időszakban egy tucatnyi közmunkás alkalmazott dolgozik majd a menhelyen, akiknek az öltözőjét és melegedőjét ezzel fűtik fel és az állatoknak is naponta fognak meleg ételt főzni.
Kanizsa
m i h Á
lEIIETÖlÉG, ÍIÖYEKEDÉJ, SIKER!
(lc^ykonivai lnhifbótorhó|ói jh Bővebb információi nwráelA/ Központ
2014. november
Kanizsa - z
1
meghívó
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Tisztelettel meghívjuk Önöket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében megvalósuló „POLGÁRMESTEREK KLUBJA" elnevezésű rendezvényünkre.
Fontosnak tartjuk, hogy az itt élő polgárok számára egy kötetlen beszélgetés keretében lehetőség teremtődjön arra, hogy a város vezetésével, illetve egy országosan is elismert vendéggel párbeszédet folytathassanak különböző, közösségünk számára fontos témakörökben. A jövő építése céljából számítunk az Önök véleményére és mindazokéra, akik értékes gondolataikkal hozzá tudnak járulni városunk további fejlődéséhez.
Időpont: 2014. november 13., csütörtök 18,00 óra Helyszín: Corner Irish Pub
Téma: Hogyan tovább Nagykanizsa? Hogyan tovább Magyarország?
Meghívott vendégünk: Mráz Ágoston Sámuel politológus, a Nézőpont Intézet igazgatója.
Tisztelettel:
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Dénes Sándor polgármester
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Gördülékenyen, és minden problémától mentesen telnek a napjai. Ha úgy akarja, bőven lesz ideje a nosztalgiázásra is. Ha netán eszébe jut egy olyan hely, ahol valamikor jól érezte magát, induljon útnak és térjen vissza.

IV.20.-V.20. Bika
Sűrű programokra számíthat ezen a hétvégén is. Se szeri, se száma a baráti invitálásoknak. A sorozatos kialvatlanság miatt ingerültsége azonban fokozódik. Vigyázzon, hogy a családja ne lássa kárát mindennek.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Szerencsés napokra számíthat. Jókedvének és bátorságának köszönhetően nemcsak a szomszédjait győzi meg az elképzeléseiről, hanem a párj át is. Lehengerlő módon és megnyugtatóan zár le minden felmerülő vitát.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Mostanában azon töpreng, milyen alkalmakon tudná bemutatni a legújabb ruhakölteményeit. Nem kell sokáig várakoznia, hiszen hamarosan kezdődik a báli szezon, és mindemellett a színházi előadások sorozata.

yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Békére és harmóniára vágyakozik egy ide-j e, de nehezen sikerül nyugvópontra jutnia a környezetében élőkkel. Ne legyen túlságosan nagyravágyó, fogadja el kellő tisztelettel mindazt, amivel megajándékozzák.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
A bolygóállások szerint mostanában ne adjon semmiféle tanácsot a kedvesének, mert szókimondását nagy valószínűséggel nem koronázza siker. Nyugodtan álmodozzon tovább, és várjon a megfelelő alkalomra.
^IX.23.-X.22. Mérleg
A sok sétának köszönhetően jókedve és energiája határtalan magasságokba ívelt az elmúlt napokban. Tartsa ezt a formáját továbbra is, hallgasson sok zenét, falatozzon finom ételeket, és ne vesse meg az édességet sem.
W
X.23.-XI.22. Skorpió
Ideje, hogy vigyen egy kis romantikát a magánéletébe. Bár tisztában van azzal, hogy sokan megcsodálják a kellemes külsejét, ön ennek ellenére mégis elégedetlen. Hallgasson az érzéseire, és ruccanjon ki valahova a hétvégén.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Mostanában még azzal sem tudják ismerősei kihozni önt a sodrából, ha azt mondják, felszedett magára néhány kilót. A kritikák miatt sohase fájjon a feje. Ha netán kihízta valamelyik ruhadarabját, vásároljon helyette újat.

XII.22.-I.20. Bak
Ha kedvetlennek és fáradtnak érzi magát, töltse a hétvégét a természetben. Használja ki a késő ősz minden percét. Aztán megújult erővel ismét belevetheti magát a munkába. A hobbiját azért ne szorítsa háttérbe.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha a családjában valaki számon kéri öntől az ígéretét, válaszoljon diplomatikusan. Úgy is tisztában vannak vele, hogy nem feledkezett meg semmiről, csak a szükséges anyagiak hiánya nehezíti a megoldást.

IL20.-IIL20. Halak
Gördülékenyen telnek a napjai, elmélyült munkájából nem zökkenti ki ezekben a napokban senki sem. Használja ki a kellemes, napsütéses novembert, és élvezze a szabad pillanatokat.
Kanizsa - Sport/Apró
2014. november 6.
Védik vezető pozícióikat
Kaposvári AC (7.) - GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) 8:10
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 4. forduló. Kaposvár.
Kanizsai győztesek: Tóthné Szász Kinga 4, Ladányi Dóra 3, Bicsák Bettina 2 és a Tóthné-Ladányi páros
A Kaposvár-Nagykanizsa mérkőzések mindig rangadónak számítottak, bár az utóbbi időben mindig kanizsai sikerrel zárultak.. A Kaposvári AC az Ausztriából visszatért Körmendi Orsolya visz-szatérésével megerősödött, de így is a vendégek voltak esélyesebbek.
A párosok után egál volt az eredmény, majd az egyéni mérkőzések során végig a kanizsaiak (képünkön) vezettek, de néhány váratlan győzelemmel felzárkóztak a kaposváriak. A végére már nagyon „döntetlen-szagúra" alakult a találkozó, de az utolsó három meccsen csak vendégsiker született. Négy mérkőzésen négy győzelemmel így
a tabella élén lehetett holtversenyben a nagy rivális Szekszárd AC II együttesével a sörgyári csapat.
Egyénileg értékelve Tóthné Szász Kinga a Kaposvár ellen is hibátlan maradt, egyéniben és párosban sem talált legyőzőre. Ladányi Dóra első vereségét szenvedte el a szezonban, mutatója azonban így is sem romlott gyakorlatilag. Bicsák Bettina váratlan vereséget szenvedett Magyarcsik Laurától, de a végén bravúrgyőzelme Körmendi ellen nagyban hozzájárult a sikerhez. Újházi Csillának a papírforma alapján legalább egy győzelmet kellett volna hoznia és Baksa ellen nagyon közel volt már ehhez, de a végjátékban sajnos ellenfele fordított.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) - Fastron Asztalitenisz Club Tolna (4.) 12:6
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz mérkőzés, S. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Ladányi Dóra 4, Tóthné Szász Kinga 3,
Bicsák Bettina 2, Újházi Csilla 2 és a Tóthné-Ladányi páros
Biztos kanizsai győzelem született a mérkőzésen, melyen már az elején elhúztak Ladányi Dóráék (7:3). A hátralévő mérkőzéseken tovább növelték különbséget a vendéglátók, így a vártnál is biztosabb győzelmet könyvelhetett el a sörgyári csapat. Ladányi Dóra és Tóthné Szász Kinga most is vezéregyéniségei voltak az együttesnek, mellettük Bicsák Bettina és Újházi Csilla is jól teljesített.
Dunaújvárosi Főiskola Ősi I (3.) - Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) 8:10
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 4. forduló. Dunaújváros.
Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 3, Kahotek Kristóf 3, Szuhanyik József 2 és a Berdár-Szuhanyik, Horváth D. - Kahotek páros.
Dunaújvárosban rangadót nyertek a kanizsaiak, egyben talán a legnehezebbet, hiszen az újvárosiak tűntek az eddigi eredmények alapján a legnagyobb riválisnak. Jakab Gábor személyében egy valóban remek játékossal is rendelkeznek, mellette Mayer Tamás is kellemetlen ellenfélnek számított és talán a két „hátsó" játékosuk tűnt gyengébbnek. A két párost a kanizsaiak nyerték, majd az egyéni mérkőzések után is biztosan vezettek a vendégek. Két váratlan győzelemmel aztán feljöttek a vendéglátók, a győzelem pedig az utolsó mérkőzésen dőlt el, Szuhanyik „húzta be" azt 3:2-vel.
A vendégcsapatban Berdár Norbert hozta remek teljesítményét, hozzá hasonlóan a szezon legjobb játékát nyújtotta Kahotek Kristóf, aki a három győztes mérkőzésén
még szettet sem veszített. Szuhanyik Józsefnek ezúttal nem ment annyira, váratlan vereséget is szenvedett, de az utolsó meccsén vesztes állásból fordított, ami a győzelmet is bebiztosította. Horváth Dávid remekül játszott a páros mérkőzésen, egyéniben is jól játszott, „már csak" győznie kellene megtanulni. Győzelmével két pontos előnnyel állt az élen a kanizsai csapat.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) - Dunaújvárosi ASE I (3.) 9:9
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz mérkőzés, S. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek Kristóf I
Legutóbb a másik dunaújvárosi csapatot fogadták a nagykanizsaiak a szintén rangadónak számító összecsapáson. A Dunaújvárosi ASE is erősödött, így nem volt egyszerű találkozóra kilátás és nem is a legjobban kezdődött, hiszen a párosokat a vendégek nyerték. Ez már elővetítette, hogy szoros mérkőzés lesz és vezettek is vendégek úgy végig, hogy a hazaiak mindig csak egyenlíteni tudtak. Az utolsó két párharc előtt 8:8 volt az állás, aztán Kahotek Kristóf nyerte mérkőzését és Horváth Dávid sem volt messze a sikertől, végül azonban maradt az igazságosnak mondható döntetlen.
Berdár Norbert és Szuhanyik József a rangadón is hibátlannak bizonyultak egyéniben, párosban több mint kétéves veretlenségi sorozatuk szakadt meg. A két fiatal, Kahotek Kristóf és Horváth Dávid ezúttal kevésbé tudtak a két éljátékoshoz felnőni.
rl7
INGATLAN
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közművesített telek bontandó kicsi házzal.
Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)
VEGYES
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival.
tén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, család-
tagnak várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)

Gondozását, szükség ese-
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u, 5,
Tet.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán, a Zemplén úti Randevú presszóban szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almaié kapható AKCIÓS áron.
2014. november
Kanizsa - o
1
Hazai siker a városi rangadón
UFC Nagykanizsa (9.) -Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (14.) 5-1 (2-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. 12. forduló. Nagykanizsa, 250 néző. Vezette: Huszár (Hegedűs M., Csóra). G.: Bene @3.), Szalai D. (32.), Grudics (53.), Völgyi D. (85.), Mulasics (86.), illetve Kálcsics F. (21.)
Nagykanizsa: Gyulai A. -Schuller, Rákhely, Hollender, Nagy M., Tislér (Pál M., 83.), Völgyi D., Grudics (Zsirai A., 64.), Rittinger (Mulasics, 72.), Bene G., Szalai D. Vezetőedző: Gyulai Csaba.
Kiskanizsa: Kovács Zs. - Molnár T. (Kálovics, 57.), Csordás, Piecs, Horváth G. - Ganzer (Gerencsér A., 79.), Kósa (Holló, 64.), Kovács B. (Somogyi, 70.), Dolmányos, Földesi (Gaál Ö., 75.), Kálc-
sics F. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Múlt vasárnap nem csupán Manchesterben, de Nagykanizsán is városi derbit rendeztek, s a dél-zalai városban ezúttal még jóindulatú felkerekítőnek sem kellett lenni, hogy kétszáznál is több kilátogató nézőt konstatáljunk. A mérkőzés is úgy indult, ahogy egy rangadóhoz illik, mivel egy távoli (megpattanó) Bene-gólra idővel remek ballábas Kálcsics-találat volt a válasz, hogy az első félidő hajrájában egy Sza-lai-féle lapos erős jobb alsó sarkos szabadrúgás eredményezze az ismételt hazai vezetést.
Szünet után aztán jött egy mintaszerű Grudics-fejes, s onnan mintha másik találkozó kezdődött volna, legalábbis ami az iramot illeti. A két csapat közötti tekintélyes különbségről aztán egy sakk-matt Völgyi-
fejes, majd csere-gól határozott, melyet Mulasics jegyzett (5-1).
Vasárnap kora délután Nagykanizsán tehát labdarúgó városi derbit rendeztek, az UFC Nagykanizsa (képünkön sárga-feketében) fogadta a Kiskanizsai Sáskák (piros-feketében) legénységét a megyei I. osztályban. Nos, a két csapat pályája közt nem egy park (Liverpool FC; Everton), vagy éppen néhány utca (mint a belgrádi CZ és a Partizan, illetve a pozsonyi - egykori - Téglamező - Slovan Bratislava - és Legelő - Inter Bratislava - esetében) található, hanem legalább 3 kilométer, de az Olajbányász-stadion megszokott 80-100 fős nézőszáma azért csak-csak felugrott vagy kétszázötvenre a húsleves gyors otthoni be-kanalazása után - délután fél kettőtől. A városi rangadóhoz persze kanizsai játékvezető is dukált, amit például Gyulai Csaba, az UFC szakvezetője nem a legkedvezőbb előjelnek vett, s a találkozó 15. percében ez nyilvánvalóvá is vált, amikor számon kérte a sporit egy buktatás után: „Józsi, ezért nehogy ne adj már lapot...!" - kiáltással. A bíró, Huszár József így nem tehetett mást, a gyakorlattól kissé eltérő módon ki is sétált a kispadhoz, hogy megbeszélje Csabával a történteket. Ezt követően maradt a hajtós első félidő és a kissé egyoldalú második játékrész, végül pedig biztos, 5-1-es hazai siker született.
Ismét az NB-s kosár színterén
Treff 07 SE Erd - Kanizsa KK 102-65 (23-16, 31-12, 28-22, 2015)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkőzés, 1. forduló. Érd, 50 néző. Vezette: Nepp, Stánicz.
Kanizsa KK: Horváth G. (14), Lovas D. (17/6), Dávidovics (14/3), Csizmadia (3/3), Erdélyi (8). Csere: Becze (3/3), Rácz B.. (4), Ombódi (2). Edző: Silló Zsolt.
Gyakorlatilag két és fél év után ismét visszakerült az NB-s kosárlabda térképre a Kanizsa Kosárlabda Klub, a férfi NB II-ben rajtoltak a kanizsaiak. A Silló Zsolt vezette együttes a Nyugati csoport nyitányán Érden kezdett, és a csapat körüli érdekesség kategóriájába mindenképpen beletartozik, hogy is-
mét van a nagykanizsai együttesben Lovas családnevű kosaras, csak most már Péter öccse, Dávid pattogtat a Kanizsa KK színeiben. A mérkőzést végül biztosan nyerték a hazaiak.
Kanizsa KK (8.) - Casino-Soproni Tigrisek (2.) 84-91 (1415, 24-25, 21-24, 25-27)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkőzés, 2. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Benedek, Dombay.
Kanizsa: Becze (13/3), Lovas D. (23/21), Horváth G. (21), Erdélyi (4), Hartai R. Csere: Imre (19/9), Dávidovics (4), Rácz B. Edző: Silló Zsolt.
Ha arról az oldalról nézzük, hogy a múlt szezonban a Tigrisek együttese még az NB I B-s tagsá-
gért is ment, a végeredmény nem ad okot szégyenkezésre kanizsai oldalon. A hazai fiatalok jól mentek, erre a teljesítményükre a jövőben akár alapozhatnak is.
Kissé megtorpantak
TFSE (2.) - Kanizsai Vadmacskák SE (4.) 86-44 (23-14, 15-6, 23-7, 25-17)
Női amatőr NB I Nyugat csoport kosárlabda-mérkőzés, találkozó az 5. fordulóból. Budapest, 100 néző. Vezette: Goda, Lövei.
Kanizsa: Fekete (2), Fuisz (14/3), Hegyi (5), Herman A. (7/3), Kardos (8). Csere: Horváth E. (4), Nagy D. (2), Karancz, Székely, Buti. Edző: Zsámár Krisztián.
Az első osztály mellett természetesen az alsóbb ligákban is javában tart a szezon, már azokban is az ősz hajrájába fordultak a csapatok.
Megyei III. osztály, Déli csoport, 10. forduló: Sandi SE (7.) -Miklósfa SE (1.) 1-2 (0-0). G.: Verebélyi (47. - öngól), illetve Hala-jkó (51.), Verebélyi (59.). Kiállítva: Fekete (90., Sand). Palin FC (12.) -Pogányszentpéteri STE (3.) 1-2 (01). G.: Csetei (65.), illetve Pál N. (42., 81.). Nagykanizsa-Bagola VSE (2.) - Bajcsa SE (15.) 5-3 (12). G.: Kisharmadás G. (30., 57.), Gether (78.), Szigeti (83., 85.), illetve Baa (37. - öngól), Pókec (40.), Balázs D. (48..). 11. forduló: Bajcsa SE (13.) - Letenye SE II (15.) 5-2 (0-1). G.: Pókec (48., 88.), Marczin (63.), Balázs D. (73., 79.), illetve Pordán (20., 55.). Eszteregnye SK (12.) - Palin FC (11.) 0-1 (0-1). G.: Horváth G. (15.). Miklósfa SE (1.) -Bázakerettye SE (8.) 3-1 (1-0). G.: Béli K. (27.), Németh T. (64.), Hala-jkó (83.), illetve Bakon (60.). 12. forduló: Letenye SE II. (15.) -Nagykanizsa-Bagola VSE (2.) 0-14 (0-6). G.: Kisharmadás (9., 18., 45., 55., 58., 75..), Szélig (8., 20.), Millei Z. (38., 52., 85.), Szabó Zs. (42.), Gelencsér L. (60., 70.). Palin FC (11.) - Sormás SE (5.) 2-3 (0-2). G.: Bársony Sz. (58.), Laczó (81.), illetve Vörös K.. (4., 73.), Figler (37.). Petrivente SE (13.) - Bajcsa SE (14.) 4-3 (2-1). G.: Novinics (38., 73.), Varga Z. (43.), Horváth K. (68.), illetve Szekeres (5.), Pókec (52.), Balázs D. (89.)
P.L.
Az első negyed közepéig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a hazaiak sikeres távoli dobásaikkal kicsit jobban elhúztak, amit a vendégek csak csökkenteni tudtak. A második játékrészben kevés kosár esett mindkét oldalon, de a kanizsaiak közép-távoli és távoli dobásai rendre célt tévesztettek, így nőtt a különbség az együttesek között.
Nagyszünet után a KVSE gyenge dobószázaléka tovább tartott, valamint védekezési hibáikat is kihasználta az egyetemi csapat. A záró tíz percre már el is dőlt a találkozó és mindkét fél sokat cserélt annak jegyében, hogy mindenki játéklehetőséget kaphasson.
Zsámár Krisztián: ,,A játék minden elemében fölénk nőtt a TFSE, főleg dobásbiztonságban és a lepattanó labdák megszerzésében maradtunk alul."
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2014. november 6
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Megnyitottuk fűrészáru kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
GUMI-SZERVIZ
Téli gumiabroncs akció!
(2014. október 23. - november 30.)
Nyitvatartás:
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig. Szambát: 8-14 áráig
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u 146/A Tel /fax: +36 (93) 315-259 * mobil: +36 (30) 586-1997 e-mai! kb.guiniszerviz@treemail.hu
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás. futómű beállítás
d o
ó tí-
Lukács és Fia Kft,
Tetöíedfrs, lipftitHi r.rí fíl r\ bud ngr>Mnu nV dl, [rlDanyay íargalmaxii
8800 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 36/a Tel./Fax: 93/319 64B. 20/9319 640 E-mail: luhacsesfia@chelko.hu, Eukacsesfia@gmail.com
TEGOLA bitumenes zsindelyek gazdag minta- és színválasztékkal
COLOR színes szigeteié lemez (bontás nélküli palafelújításhoz) és bitumenes szigetelő lemezek
-1"r-imti«»i» széles választékban lapostetökhtíz.
CREATON^Í WM7JM m
told holyott mondd: BRAMAC ^B^g ■ » ■
BSS3'' E3EE3 klöber
Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- és bádogos munkák vállalása több évtizedes gyarkolattal.
TEGOLAHS
iraaiiEii t
Villás,
Kan izsa
XXVI. évfolyam 38. szám 2014. november 13.
Millenniumi fejlesztési célok érdekében
TAXI
Hk ^Ma I
» JÜUQVTOUTORQR
> wwmciáM!
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
Nagykanizsa 2013 januárjától vesz részt projektpartnerként a „Local Authorities acting for the MDGs - Europe for more devel-opment" „Helyi szervezetek a millenniumi fejlesztési célok érdekében - Európa további fejlesztése" elnevezésű programban, ezen belül kiemelten a fenntartható fejlődés megismertetését, népszerűsítését kitűző Európai Uniós projektben.
A világ vezetői, valamint képviselői 2000 szeptemberében fogadták el az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célokat, melyek alapjául nyolc cél szolgál. Ezek megvalósítási határidejéül a 201S-ös év végét szabták meg.
A millenniumi célokat megismerve városunk önkormányzata is elkötelezettnek érezte magát arra, hogy olyan projekthez csatlakozzon, amely hosszú évekre
meghatározza a város fenntartható fejlődését. A jövőt is érintve, a projekt eddigi tevékenységéről sajtótájékoztató keretében tájékoztatta Nagykanizsa polgárait Dénes Sándor polgármester, Benedek Miklós, a város környezetés klímavédelmi megbízottja, Böjti Istvánné, a Központi Rózsa Óvoda vezetője és Musits Róbert projektmenedzser.
Tájékoztatójában Dénes Sándor kiemelte: lezajlott az európai klímaszövetség vezető partnerségében indult projekt második éves tevékenysége. A környezetvédelem, a környezettudatos életmód nemcsak a város, hanem mindannyiunk életében fontos, s erre már kicsi korban kell megtanítani a gyermekeinket. Otthon a családban, majd a bölcsődében és az óvodában. Ezt a célt szolgálták az elmúlt időszak programjai: 2013-ban többek között négy böl-
csődében tartottak családi vetélkedőt a környezettudatosság jegyében. Idén kilenc óvodában valósultak meg hasonló rendezvények. Ajövő évi tervek között pedig szerepel egy regionális konferencia szervezése még az év első felében. Bevonják az általános iskolásokat is, ők kétfordulós vetélkedőn vehetnek részt, míg a középiskolások körében fotópályázatot, fotókiállítást szerveznek. A terveik között szerepel rövid filmek készítése is Nagykanizsa törekvéseiről a fenntartható fejlődés jegyében. Természetesen, ahogy a városunk eddig is tette, a jövőben is támogatni szeretné ezen célok megvalósítását, mert a környezetvédelem mindannyiunk számára nagyon fontos - zárta gondolatait Dénes Sándor polgármester.
B.E.
2
Kanizsa - Krónika
2014. november 13
Gazdasági
környezet,
vállalkozói
környezet,
forrásteremtés,
foglalkoztatás,
érdekérvényesítés
Ezek voltak a minapi Életmeder Alapítvány által tartott előadás témái a Voke Kodály Zoltán Művelődési Házban. Az érdeklődők hasznos, a mindennapjaikat erőteljesen befolyásoló témákban kaphattak újfent tájékoztatást. A jó hangulatú beszélgetős rendezvényen látszott, hogy korosztálytól függetlenül, mindenkit húsbavágóan érint az adó és járulék kérdése és ezek összefüggése az egészségbiztosítással és a nyugdíjjal.
Az előadó az információ, a tájékozottság hasznosságra helyezte a hangsúlyt. Elmondta, a világ és benne a gazdasági környezet bonyolult, folyamatosan változik, ezért fontos minél jobban megértenünk a bennünket érintő rendelkezéseket, törvényeket, és folyamatosan tájékozódnunk kell, hogy újabb és újabb ismereteket szerezzünk. Ez ugyanis a legfontosabb összetevője annak, hogy érdekeinket érvényesíthessük. Ennek jegyében hallgathattak a megjelentek a címben már említett témák alapvető fogalmairól, működésének rendszeréről.
A nagy érdeklődésre számot adó programsorozat a „Ligetváros szociális célú rehabilitációja" (NYDOP-3.1.1/B2-13-K2-2013-0002) projekt jóvoltából valósulhatott meg.
IMEOIA
Hatékony Ház Napok az Inkubátorházban
a Nagykanizsai Inkubátorház és Innováriós Központ a GreenDependent Intézet felhívására 2013-ban csatlakozott a Hatékony Ház Napok rendezvénysorozatához. Idén a nagykanizsai programok társszervezője a környezetvédelemmel foglalkozó IMRO DDKK Kft. volt. A szakmai közönségnek szánt szerdai programon építésztervezők, épületgépészek, közös képviselők és gazdasági szakemberek vettek részt az Inkubátorházban.
A házigazda szerepében Mihovics Zoltán, az Inkubátorház vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd előadások hangzottak el. Elsőként Lenkovics László műsza-
ki oktató, laborvezető a PTE PMMIK Épületgépész tanszék részéről adott tájékoztatást a törvényi változásokról, és a szabványokban történt módosulásokról.
Szakmai előadását többlakásos lakóépületek felújítására, az energiaszámításokra és az energia tanúsítványokkal kapcsolatos teendőkre építette fel, melyet kanizsai példákkal is illusztrált. Másodikként dr. Markó Balázs DLA dékán, a Szent István Egyetem Építéstudományi Karáról a tervezés, a városépítés és az energiahatékonyság összefüggéseit vette górcső alá. Előadása az építészet és az energia-hatékonyság „zöld" szempontjait helyezte fókuszba, felhívva a figyelmet a városkép alakításában részt vállalók felelősségére. A Nyugat-európai példák ismertetésével, egyfajta pozitív irányú szemléletmód változásra helyezte a hangsúlyt. A záró előadást Varga Zoltán szakközgazdász az IMRO DDKK képviseletében tartotta. Az energiatudatos rekonstrukciók gazdaságossági szempontjaira tért ki országos és regionális kutatások eredményeit összegezve. Az előadásokat követően kötetlen beszélgetésre került sor.
H.Gy.
A város önkormányzata által havi rendszerességgel szervezett „Vásár(olj) Kanizsán!" termelői vásár célja Magyarország, és ezen belül a kanizsai térség értékeinek népszerűsítése, a vidék ízeinek és a népi élet jellegzetességeinek bemutatása - hangsúlyozta Dénes Sándor polgármester az Advent jegyében tartott termelői vásár sajtótájékoztatóján, a vásárcsarnokban.
„Vásár(olj) Kanizsán!" az Advent jegyében
- Mindannyiunk számára fontos a helyi termékek megismerése, a lokálpatrióta szemlélet elsajátítása. Ezen belül elsődleges célunk az, hogy a kanizsai és környékbeli embereknek minél inkább szívügyévé váljon a helyben előállított kiváló minőségű termékek megvásárlása, amiket vásárlás előtt meg is lehet kóstolni. Ezek az alkalmak a város és a „falu" kapcsolatát is erősítik. Az Advent időszakában különösen
£
a
c ^í
p=
■c c
fontos - tette hozzá a polgármester, hogy minél többen találkozhassunk egymással, együtt várva az ünnepeket. A mostani vásár
ezért született az Advent hangulatában.
B.E.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2014. november 13
Kanizsa - Krónika
3
Múlt csütörtökön találkozott 19 középiskolás fiatal a városi könyvtárban a Nagykanizsai Polgári Egyesület rendezvényén. A hatodik alkalommal megrendezett Ötvenhatos Versünnep vendége Könnyüd Ilona volt, akit három éves korában hurcoltak el a Hortobágyra, kényszermunkatáborba.
- Kodály Zoltán 1966-ban, tíz évvel a forradalom vérbefojtása után kezdte el utolsó, már félbe maradt kórusművét - hangzott el a köszöntőben. - Ady Endre Az Isten harsonája című versét tervezte megzenésíteni, joggal tekinthetjük hát e sorokat a Mester végső üzenetének: Aki csak élt mások köny-nye árán, /Rettenetes, rút véggel pusztul. /Sírban, mában, ágyékban, ki zsarnok, /Dögként fog elhullni, csapatostul: /Rettenetes, rút véggel pusztul. Mert megbocsátani csak azt lehet, amit megbántak. Ám a most felhangzó versekben hallható bűnöket úgy folytatják, hogy abba se hagyták. - utalt 1956 szabadságharcának időszerűségére.
Még szerencse, hogy néha-néha, /egy-egy smasszer, foglár /szem-bejön velem az utcán,... Különben azt hihetném, /idekünn vagyok. -hallhattunk Bella István 1996-ban született Önéletrajzában a köztünk élő tettesekről.
Az egy zenemű tételeiként egymásra következő versek sorát a vendég, Könnyűd Ilona keresetlen pár szava követte, melyet pár évvel idősebb sorstársa Tóth Bözsi is kiegészített.
írhatott-e 56-os verset Ady Endre?
- Édesapám alig, hogy hazajött a háborúból, éppen hogy csak kicsit föllélegezhetett, eljött 1950. június 23. Amikor éjjel felvertek minket az ávósok. Én három éves voltam, a bátyám nyolc. Lezárt marhavagonokban két napig szállítottak minket a Hortobágyra. Azért nem Szibériába, mert Sztálin azt mondta Rákosinak, van elég szemetem nekem is, oldjátok meg magatok. így jöttek létre azok a birkahodályok, ahová, zárt táborokba mi megérkeztünk. -Magukkal fogjuk felzsírozni a földet. - fogadtak. Tizenkét tábor volt ott, a férfiak a két kezükkel kaparták föl a mocskot az istállóból. Majd kaptunk egy kis marék szalmát, hogy lefeküdhessünk, mint a heringek. A szüleim soha nem mertek erről beszélni, úgy megfélemlítették őket. Ott voltunk három év három hónapot, csak Sztálin halála után szabadultunk. De senki nem mehetett vissza oda, ahonnan elhurcolták. A kommunisták elosztották maguk között azokat a házakat, amelyeket tőlünk elvettek. Kiskanizsán laktunk albérletben, majd a fűzvölgyi malomban kaptunk lakást. Apámnak már a nagyapja is molnár volt. A bátyám Hosszúvölgyön járt iskolába. Szegény még halálos ágyán is emlegette, mert annyira fájt neki: Südi tanár szemen köpte őt. - A nép ellensége -mondta a gyereknek. Ezután Bö-
zsi néni vette át a szót. Emlékezett arra a fiúra, akit minden éjjel úgy megvertek az ávósok, hogy véres lett a fal. A kommunisták úgy hazudtak, mint most is -idézte fel azt, hogy báróknak, grófoknak mondták őket. Aratáskor csodálkoztak is a brigádvezetők, hogy'' tudnak dolgozni - hiszen kemény munkához szokott munkásemberek voltak ők. Amikor hazajöttünk, sokáig nem tudtunk elhelyezkedni, utánunk jött a papír: kitelepítettek. Sokáig hordtuk ezt a bélyeget. - Itt megy az a diverzáns lány - hallottam magam mögött. Máig se tudom, mit jelent az, hogy diverzáns? Osztályidegen?
Nem volt kerek befejezése a két asszony visszaemlékezésének, és alighanem így van ez jól. Amit év-
Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban
A tanulás, tudás és az innováció
Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban címmel rendezett előadás- és vitasorozatot a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GT-TSZ), az önkormányzat, a Pannon Egyetem, a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. és a GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiója a Magyar Tudomány Napja alkalmából.
A szakmai fórum témája ezúttal a tanulás, tudás és az innováció volt. A megjelenteket Mérksz Andor, a Nagykanizsa és Térsége TISZK ügyvezető igazgatója köszöntötte. Kiemelte, azért november 3-án ünnepeljük a Ma-
gyar Tudomány Napját, mert 1825-ben gróf Széchenyi István ezen a napon adományozta az országgyűlés ülésén birtokainak egy éves jövedelmét a Tudós Társaság céljaira. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) létesítését kimondó törvényt két évvel később szentesítették, az akadémia szervezését pedig öt évvel később fejezték be.
- A mai alkalom megpróbál hozzájárulni ahhoz, az országos rendezvény-sorozathoz, melyet november 3-án az MTA elnöke nyitott meg. A program-sorozat egy hónapig tart, melyen keresztül az azóta elért eredményeket szeretnék bemutatni - mondta az ügyve-
zető igazgató.
- Széchenyi felajánlása egy olyan folyamat csírájává, olyan serkentő erővé tudott válni, aminek köszönhetően megteremtődhetett egy új korszak a magyar tudományos közéletben, a politikai gondolkodásban, vagyis lényegében a magyar történelemben -mondta megnyitójában Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, reformkorként ismerjük ezt a virágzó és termékeny periódust, melynek egyik fő jelentőségét az adja, hogy az értelmet és az értéket helyezte a középpontba. Azokat a tényezőket, melyek minden stratégiai döntés alapját kellene, hogy képezzék. Ezek az értékek
tizedekig el kellett hallgatni, azt nem lehet jól szerkesztetten előadni.
Az ötvenhatos versünnepe-sek: Halász Szelina Ramóna, Szabó Aliz, Kopcsik Dorina Friderika, Molnár Emma, Szilajka Ferenc, Kopár Antal, Fodor Eszter, Bogdán Cintia, Cziráki Zsolt, Dombóvári Vivien, Kósa Dániel, Máté Milán, Horváth Patricia, Orsós Tibor, Baj Bianka, Göncz Norbert, Micsinai Dominik, Gerencsér Csaba és Soós Annamária, Könnyűd Ilona kézfogása után vették át jutalmukat, az ajándék könyvutalványt. A Szózat közös éneklése után pedig csoportképre álltak össze.
Kanizsa
egy új mentalitás megszületésének a kezdetét jelentették, melyek felkavarták hazánk akkori állóvizét.
Ezt követően előadásokat hallgathattak a résztvevők. Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár után dr. Héjjas István aranydiplomás gépészmérnök, irányítástechnikai szakmérnök beszélt a környezetvédelemről és innovációról, Kocsis Katalin nyugalmazott zenei könyvtáros ismertette a magyar tudomány és a zene kapcsolatát, majd dr. Virág Zsolt szakállatorvos tájékoztatta a hallgatóságot az állattartás és az állatgyógyászat kihívásairól.
A konzultációt követően Janzsó Antal, a GTTSZ Nyugat-dunántúli Régió elnöke zárta a fórumot.
V.M.
J Kanizsa - Krónika
2014. november 13.
Felhívás: Volt a viágon egyszer
Karitatív akciót indítottak az Amszterdamban tragikus körülmények közt elhunyt 20 éves Pálfl Roland családjának a megsegítésére. Ennek keretében jótékonysági kulturális rendezvényt szerveznek november 14-én 17 órától a Honvéd Kaszinóban.
Lengyák István, Nikolics Zsan-na, a Mit Tehetnék Érted Karitatív Ifjúsági Közösség vezetője és Horváth Tiborné, a Nagykanizsai Kőrösi Csoma Sándor Altalános Iskola Péterfy Sándor Tagintézményének vezetője azt mondták, a ,,.. .Volt a világon egyszer" című kulturális rendezvénnyel a város több oktatási intézményében elindult adománygyűjtéshez csatlakoznak azért, hogy a végtisztesség megadásához Pálfi Roland családjának támogatást nyújthassanak. Pálfi Roland, a Hevesi Sándor Altalános Iskola és a Dr. Mező Ferenc Gimnázium egykori diákja 2014. október 24-én hunyt el. Özvegy édesanyja, Pálfi Lász-lóné, a Péterfy tagintézmény pedagógusa, a család nehéz anyagi körülményei miatt egyedül nem képes finanszírozni gyermeke hamvainak a hazahozatalával és a temetésével kapcsolatos költségeket.
A karitatív akciót a Nagykanizsai Kőrösi Csoma Sándor Altalános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye, a Hevesi Sándor Altalános Iskola, a Dr. Mező Ferenc -Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület, és a Mit Tehetnék Érted Karitatív Ifjúsági Közösség indította. A műsorban közreműködnek a felhívást közreadó intézmények diákjai, a Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada, a Hevesi Sándor Versmondó Kör, a Magic Ritmo Tánccsoport, a Mit Tehetnék Érted Karitatív Ifjúsági Közösség és Horváth István Radnóti-díjas versmondó.
V.M.
Hamarosan bővül a honlap
Az időseknek szánt 60plus.hu weboldalt a közeljövőben kibővítik több magyar nagyváros önkormányzatának együttműködése jóvoltából. Minderről a szerdai, idősügyi konferencián döntöttek.
Közös idősügyi hírportálként működeti az említett honlapot 9 város - többek közt Szolnok, Nagykörős, Ferencváros, Óbuda, Zugló, Angyalföld, Pusztama-gyaród -, köztük Nagykanizsa is. Ennek eredményeit Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó,
idősügyi referens ismertette. Elmondta, arról már márciusban döntöttek a résztvevő önkormányzatok, szülessen ilyen jellegű oldal, ezúttal pedig az együttműködés részleteiről tanácskoznak az érdekeltek. Helyi szinten pedig arról, hogy a továbbfejlesztik a kanizsai „idősek" honlapját, így az eddigieknél jóval több, akár sok százezer embert is elérhetnek.
Dénes Sándor polgármester amellett, hogy az idősekkel való kiemelt törődés és szeretet fontosságát emelte ki, ünnepélyes kö-
szöntőjében a honlap-bővítéséről is szólt. A konferencián ezt követően a „közös", nagy portál tartalmi elemeit is egyeztették, valamint szakmai műhelymunka keretein belül az oldal tartalmi elemeiről is eszmét cseréltek a megjelent városok képviselői. Döntöttek arról, hogy kollektív tudásbázist hoznak létre, s hasznos információkkal látják el a résztvevő önkormányzatok az oldalt. Mindezt természetesen az idős emberek érdekében.
Kanizsa
Zalai árvízkárosult a fővárosban
Négy, Zala megyei árvízkárosult család tölthet el egy hosszú hétvégét Budapesten, a Rómaiparton november 14-16. között.
Az Egyesület a Római-partért a Holiday Beach Hotellel közös felajánlásában háromnapos kikapcsolódásra látja vendégül a családokat, biztosítják az utazásukat, a szállást és az ellátást. A program-
ban budapesti városnézés és szentendrei kirándulás is szerepel, emellett a Fővárosi Allat- és Növénykert, valamint a Fővárosi Nagycirkusz kedvezményes jegyekkel támogatta a kezdeményezést, így ilyen szórakozásra is lehetőségük nyílik a családoknak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a megkeresésre három zalaszombatfai és egy-egy
szijártóházai és letenyei, az elmúlt időszak áradásai által sújtott családot ajánlott az egyesület figyelmébe. Egy család kivételével valamennyien elfogadták a meghívást, így a jövő hétvégén utazhatnak pihenni - közölte honlapján a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Kanizsa
Megérkezett a akókonténer az álatmenhelye
- Még a kutyák is rácsodálkoztak arra a hatalmas darura, ami nem egészen egy óra alatt a helyére emelte városunk állatmenhelyének legújabb „szerzeményét", egy tágas lakókonténert - mondta el lapunk érdeklődésére dr. Papp Attila sajtórefe-
- Az állatotthont üzemeltető Élettér egyesület vezetősége és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnk, Nagykanizsa előző polgármester eredményes együttműködésének köszönhetően már a 2013. évtől jelentős számú közfoglalkoztatott dolgozhat a menhelyen - hangsúlyozta a referens. - Idén nyáron 18 fő, míg a most következő téli időszakban 12 fő kapott munkát nálunk. Ezek az emberek 6, illetve 8 órában foglalkoztatottak, így elérkezett az idő, hogy az ő megfelelő, európai uniós munkakörülményeikről is gondoskodjunk. Nemrégiben új vizesblokkokat alakítottunk ki -mosdó, zuhanyzó, illemhelyiség -, most pedig egy tágas lakó-
konténert sikerült beszereznünk. így a közmunkásaink modern körülmények között tudnak majd melegedni, pihenni, illetve az ebédjüket elfogyasztani. Azonban a közmunkásaink, állatgondozóink kényelmét célzó beruházásoknak még koránt sincs vége. Néhány napja egyeztettünk Dénes Sándor polgármesterrel és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel, akik az állatotthon további, folyamatos támogatására tettek
ígéretet. így a vezetőség úgy döntött, hogy egy további, úgynevezett vizesblokk-konténert is be fog szerezni a közmunkások kényelme érdekében - zárta mondandóját dr. Papp Attila, aki a beszélgetés végén azt is elárulta: a német partnerszervezet támogatásának köszönhetően a gondozott állatok száma jelentősen csökkent, mintegy 130 kutya él jelenleg a menhelyen.
Kanizsa
2014. november 13
Kanizsa - Oktatás
5
Tekergő túra Miklósfán
A Miklósfai Óvoda udvara izgatott gyerekzsivajtól volt hangos 2014. november 5-én, melyről Geröly Krisztina tagóvoda-vezető számolt be lapunknak.
Tekeregni indultak a miklósfai apróságok. Az első alkalommal megrendezett túra hagyományteremtő szándékkal indult, melyet minden évben szeretnénk újra megszervezni, s vendégül látni a város többi óvodájának érdeklődő csoportjait is.
A közeli Parkerdő kedvelt kirándulóhelye óvodásainknak. Gyakran látogatunk ide, hogy megfigyeljük a természet változásait, az erdő élővilágát, s élvezzük a környezet szépségét. Már napokkal korábban lázasan
készülődtünk a versenyre. Megalakultak a csapatok, készültek a jelvények, lázasan gyakorolták a csatakiáltásokat a gyerekek. Megismertettük őket az erdő illemszabályaival, ami feltétele volt annak, hogy egy-egy csapat bejuthasson a gyönyörű székely kapun a Parkerdőbe. Könyvekből, internetről, állatlábnyomokat gyűjtöttünk, s ismerkedtünk a térképpel is. Indulásnál minden csapat kapott egy „Tekergő térképet", s a kijelölt útvonalon kellett a célhoz, az erdei pihenőhelyhez megérkezni. Útközben az állomásokon változatos feladatok várták a lelkes túrázókat. Átkelés a „szakadék" felett, tobozgyűjtés, célba dobás, nyomkeresés, állatkeresés, állathangok felis-
merése tette próbára az erdőben barangoló kicsiket.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen a gyönyörű késő őszi napsütésben, kellemes volt a séta mindannyiunknak. A kirándulás szervezésében, lebonyolításában a szülők, s óvodánk nyugdíjas dolgozói is aktívan részt vettek. A közös élmények, a játékos tapasztalatszerzés jó lehetőséget biztosított egymás megismerésére, az óvoda és a család együttműködésének elmélyítésére.
A megfáradt túrázókat a pihenőhelyen pattogó tűz, virsli, szalonna és meleg tea várta. S persze az ajándék sem maradhatott el, hiszen mindenki egy nagyítót kapott emlékül. Rögtön ki is próbálhatták, vizsgálgatták a talajt, leveleket, és jókat kacagva egymást. A visszaindulás előtt nótáztunk, s nagyokat szaladgáltunk az erdei tisztáson.
Valamennyien vidáman, élményekkel gazdagodva tértünk vissza az óvodába, ahol délután lelkesen idézték fel a számukra legemlékezetesebb eseményeket.
„Harmóniában a természettel" óvodánk nevelési gyakorlatának megnevezése. Ehhez kapcsolódóan igyekszünk, hogy gyermekeink minél közelebb kerüljenek a természethez, a pedagógusok, szülők példamutatásán keresztül a természet szeretete, védelme már egészen kicsi korukban kialakuljon bennük.
Kanizsa
Varga György kiállítása a palini iskolában
Ebben a tanévben második alkalommal nyílt kiállítás a Palini Általános Iskolában. Az intézmény dolgozói a tárlatokkal példaképeket szeretnének állítani a gyerekek elé, hogy nyitott, értékes embereket neveljenek belőlük. A Magyar Távirati Iroda (MTI) fotósának, Varga Györgynek a fotói és munkássága méltó ehhez az elképzelésekhez. Nyitottságával, maximalizmusával és egyedi gondolkodásmódjával példaképe lehet a fiataloknak és inspirálhatja őket abban, hogy mindig többek, és jobbak akarjanak lenni.
- Az MTI fotóriporterének lenni egy rang. Ez a kiállítás bizonyíték arra, hogy Kanizsán is élnek olyan emberek, akik a munkájukkal, az életvitelükkel vívták ki a tiszteletet. Varga György képeiből most csak egy nagyon kis szeletet látha-
tunk. De ez a kis szelet is bizonyítja azt, a készítőjük maximalista, igényes ember, aki figyel arra, hogy milyen munkát ad ki a kezéből - mondta elöljáróban Magyar Ferenc igazgató. Majd hozzátette, szerencsés ember, hiszen a munkája a hobbija, abból él, amit szeret. Ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról.
A tárlatot Szakony Attila fotóriporter nyitotta meg. Elmondta, a képeken a város egy-egy ismert pontját, valamint az élet egy-egy ismert momentumát, ahogy a villámlás is, láthatják.
- De ezek a fotók azért különlegesek, mert készítőjük úgy próbálja megmutatni nekünk az általunk is jól ismert, nap mint nap megtapasztalt dolgokat, ahogy mi még nem láthattuk. Különleges pillanatában kapja el ezeket a momentumokat. Megnézhetjük az Erzsébet teret, Erzsébet királynő szobrát más pers-
pektívából. Ehhez alázat, igényesség és rengeteg munka kell - méltatta a képeket Szakony Attila.
Varga György a kezdetekről és a képek születéséről mesélt. Elmondta, az Adrián nyaraltak, amikor meglátta a tengert és szerette volna lefényképezni édesapja gépével, de ő rászólt, hogy csak a fényképészek tudják lefotózni. Ekkor kezdődött minden. Meg szerette volna mutatni, hogy ő is képes rá.
- Mindig mást szerettem volna csinálni, mint amit mások tettek, és amit lehetett. Soha nem elégedtem meg azzal, ami éppen volt -emelte ki. Hozzátette, az MTI szabad kezet ad neki abban, hogy egy témán akár több napot is dolgozzon.
A kiállítás november közepéig tekinthető meg a Palini Általános Iskolában.
V.M.
Történelem jeles a BLG-seknek
Tislérné Tóth Zsuzsanna, a Batthyány Gimnázium igazgatóhelyettese ezúttal egy történelmi témájú versenyeredményről számolt be lapunknak.
A Rákóczi Szövetség 2014-ben 19. alkalommal hirdette meg Kárpát-medencei középiskolások számára Gloria Victis elnevezésű történelmi vetélkedőjét, melynek évente más-más a témaköre. Idén „Az első világháború története. Szarajevótól Piave-ig" címmel került meghirdetésre. Az első fordulójában részt vevő közel 200 háromfős csapat közül a legjobb 61 kapott meghívást a második fordulóra, amelyet a Rákóczi Szövetség egy háromnapos ifjúsági találkozó és 1956-os emlékünnepség keretében Budapesten, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett meg.
Az október huszonkettedikei írásbeli fordulóra meghívott hatvanegy csapat közül negyvenkilenc magyarországi, nyolc felvidéki, két erdélyi és két kárpátaljai középiskolát képviselt.
A Batthyányból két csapat jutott be a középdöntőbe: az Illés Patrik (11.B), Kenyeres Imre (11.B), Kovács Márton (11.B) összetételű csapat, illetve a Kara-vidaj Edita (11.B), Nagy Diána (12.A), Gál Gábor (11.B) alkotta trió. A csapatok felkészítő tanára Alexa Péter.
A középdöntőbe jutott csapatok az írásbeli fordulóban mérték ösz-sze tudásukat, ahonnan a legeredményesebb tíz csapat jutott tovább a szóbeli döntőbe. A neves szakemberekből álló zsűri előtt írásbeli és szóbeli feladatok során alakult ki a végső sorrend, amely szép batthyánys sikert hozott.
A Karavidaj Edita, Nagy Diána, Gál Gábor összetételű csapat végül a harmadik helyet szerezte meg a döntőben, amivel jogot szerzett arra, hogy jövő tavasszal részt vegyen egy lengyelországi utazáson, ahol az I. világháború emlékhelyeit fogják meglátogatni.
Kanizsa
6
Kanizsa - Krónika
2014. november 13
A királyi ház bajnokig
Más
nemzetek nyelvéről, kultúrájáról
Angol, német szavalóversenynyel és a diákok előadásaival kezdődtek meg hétfőn az idegen nyelvi napok a Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Altalános Iskola Székhelyintézményében.
A több mint egy héten át tartó, hagyományos programsorozaton a tanulók számot (is) adnak az angol, német nyelvórákon megszerzett tudásukról. Mint azt Kokainé Hámorszki Éva, az intézmény
A hétfői sajtóbeszélgetésen a Zala Megyei Közgyűlés társadalmi alelnöki tisztségét betöltő Bene Csaba amellett, hogy köszönetet mondott a választópolgároknak, ismertette a megyei önkormányzati munkájával kapcsolatos törekvéseit.
- Az októberi választásokon a zalai választópolgárok szavazata-
inak jóvoltából a megyei közgyűlés tagja lettem - mondta elöljáróban Bene Csaba. Egyúttal háláját is kifejezte mindezért a választópolgároknak, a sajtó, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági társaságok munkatársainak, valamint az ellenzéki képviselőknek is.
- Sok dolog van, amire büszke vagyok a 12 év alatt, amit a helyi
- Természetesen biztosan lehetett volna többet, jobban vagy másként - emelte ki Bene Csaba majd hozzátette, a megyei közgyűlésben mindazon tapasztalatokat, és tudást fogja kamatozatni, amit az elmúlt években megszerzett.
- Segíteni szeretném dr. Pál Attila, a közgyűlés elnökének munkáját, és a hármas számú választókerület - azaz, Nagykanizsa és környékének - terület és vidékfejlesztési érdekeit szem előtt tartva végzem teendőmet a megye önkormányzatánál. A várostól azonban a továbbiakban sem szakadok el: részt veszek a Humán Bizottság munkájában, s amennyiben Dénes Sándor polgármester úr és a frakció igényli, szívesen mondom el véleményemet, javaslataimat - segítve munkájukat - zárta mondandóját Bene Csaba.
Kanizsa
„A hármas választókerület érdekeit szem előtt tartva"
politikában eltöltöttem - hangsúlyozta. Példaként említve - többek között - a csatorna-beruházást, a kórház és a Csótó-fejlesztését, az Ipari Park rendbe tételét, a javítónevelő intézetet, a belvárosi üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentését.
igazgatója a rendezvény hétfői, ünnepélyes megnyitóján elmondta: nemcsak az idegen nyelvek elsajátítása fontos, hanem az is, hogy ezáltal más nemzetek, népek kultúráját is minél alaposabban megismerje a jövő generáció. A beszédet követően erről tanúbizonyságot is adott az alsó tagozat: a német és angol nyelvi csoportok verses-táncos-énekes műsort adtak, továbbá a gyerekek plakátversenyre készített munkáiból kiállítás is nyílt a nap folyamán.
Kedden ország ismereti vetélkedőn vesznek részt a nebulók. Szintén e napon a Hevesi Sándor Színház művésze, Ecsedi Erzsébet az „irodalom gyöngyszemeit" fedi fel a felsősöknek, az alsó tagozatosok pedig egy vásári bábjátékot tekinthetnek meg. Szerdán ismét a megmérettetésé lesz a főszerep, ahogy csütörtökön is. Am vár még a fiatalokra filmvetítés, teadélután, illetve - jövő kedden, valamint csütörtökön - magyar népzene és népdalbemutató, továbbá versmondó verseny. A nyelvi napok november huszonegyig tartanak.
Sz.Zs.
A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja soros őszi kiállítását, egyben börzéjét tartotta vasárnap, s ezúttal a „Hadi és polgári kitüntetések, valamint érdemrendek Magyarországon" tematikája köré szerveződött az összejövetel a HSMK-ban. A kiállított, nem egy esetben igencsak magas rangú kitüntetések sorozata négy - ahogy köreikben szokás nyilvántartani -anonim gyűjtőtől származtak, s a témát ecsetelve a megnyitót dr. Zsoldi Zoltán tartotta.
Hogy a különböző kitüntetések és érdemrendek világában valamelyest eligazodhassunk érdemes feleleveníteni konkrétan egyet: éppen 2S0 esztendeje annak, hogy Mária Terézia a Magyar Királyságon belül létre hozta a Szent István Apostoli Királyi Rendet, mely soraiba 100, három osztályba sorolt rendtagot fogadhatott. A rend adományozásával a királyi ház iránt tett
£
a
c ^í
p=
■c c
érdemeket kívánták nyilvánosan elismerni és magyar jellege a Habsburg Birodalmon belül mindvégig megmaradt, ami elöljáróinak személyében is kifejezésre jutott. Később, már a monarchia felbomlása után a Szent István-rend átmenetileg megszűnt, Horthy Miklós kormányzó azonban az 1938-as Szent István-év alkalmából megújította és újra adományozta, mint a királyság legmagasabb rangú kitüntetését. A rend 194S-ben meg-
szűnt, majd 2013-ban ismét adományozták az immár másodszor újra alapított kitüntetést, melynek első kitüntetettjei Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszónő és Lámfalussy Sándor közgazdász voltak. Idén Rubik Ernőnek, az idei esztendőben 40 éves Rubik-kocka feltalálójának és Kertész Imre Nobel-díjas írónak adományozták a kitüntetést.
P.L.
2014. november 13.
Kanizsa - HirdetésJT
Gyerekruha és Játékbörze a Medgyaszay Házban
Novum Spatium - új lehetőség, új hely
A nagy érdeklődésre való tekintettel, november 22-én szombaton, hosszú szünet után ismét „Bababörzét" rendez a Medgyaszay Ház (volt régi mozi). Az intézmény délelőtt 9-13 óráig várja tárt kapukkal az érdeklődőket.
Lehetőséget szeretnének biztosítani ahhoz, hogy legyen egy olyan hely a városban, ahol anyukák egymás közt adhatnak-vehet-nek, cserélhetnek kinőtt, megunt, használt gyermekholmikat.
Mindenki örül és elégedett, ha olcsóbban tudja beszerezni a babakelengyét vagy éppen a feleslegessé vált gyermekholmiktól roskadozó gardróbszekrényét tudja kiüríteni. A szezonális ruhacsere nem feltétlenül kell, hogy összedöntse
a családi költségvetést. Akik kilátogatnak a börzére a jó minőségű, melegebb kabátokat, overallokat, cipőket, csizmákat is töredék áron beszerezhetik, nem is beszélve a játékokról, amin a közelgő ünnepekre gondolva, szintén sokat spórolhatunk.
Nem titkolt szándéka a börze szervezőinek, hogy hagyományt teremtsenek, és a kanizsai anyukák biztosan számíthassanak rá, hogy akár szezononként eladhatják - beszerezhetik a gyerekholmikat.
Szeretnék erősíteni a szülők közötti összefogást városi szinten is, hiszen jövőre a börzék mellett gyermekprogramokkal, koncertekkel, ismeretterjesztő előadásokkal is várják az érdeklődőket a Medgyaszay Házban.
2014.10.31.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A FABAK KFT. TELEPHELYFEJLESZTESE -PROJEKTINDÍTÁS
A FABAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Új Széchenyi Terv Nyugatdunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A FABAK Kft. telephelyfejlesztése" című, NYDOP-1.3.1/DE-13-2013-0072 jelű pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. 2014. április 8. napján támogatásra alkalmasnak ítélte. A FABAK Kft. S7,42 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért" című pályázaton. A 114,84 millió forint összköltségvetésű beruházásból egy háromszintes csarnoképület kerül megépítésre, valamint belső úthálózat kerül kialakításra. A projekt 2014.0S.1S.-201S.04.1S-ig tart, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Vállalkozásunk a nyertes pályázat segítségével ingatlan beruházási projektet valósít meg a Kft. telephelyén. A projekt keretén belül egy háromszintes csarnoképület kerül megépítésre (melyben a földszinten bútorgyártás és összeszerelés, az első szinten bevonóanyag szabászat, a legfelső szinten pedig a fejlesztési és adminisztratív feladatok kerülnek ellátásra). A belső úthálózat kialakításával egy praktikus forgalmi rendet tudunk megvalósítani, lehetőséget biztosítva az anyagok, termékek gyorsabb fel- és lerakására. Mindez egy rendszert alkot a meglévő gyáregységeinkkel, így teljessé téve a gyártási folyamatunkat, emelve a már meglévő részek hatékonyabb kihasználását is. A beruházás tárgyát képező ingatlan: Nagykanizsa, Sörgyár u. S., 3808. hrsz.
sabb korosztálynak ajánlják. Ezeket az ágyneműket a legfinomabb összetevőket tartalmazó pamutszatén alapanyagból készítik, melyen a fantáziadús minták és színek harmóniája az alvást élmény-nyé varázsolja minden vásárló
számára.
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Novum Spatium lakástextil üzlete október 18-tól várja a látogatókat az Erzsébet tér 1. szám alatt. Megnövekedett kínálattal, így a megszokott termékek mellett (függönyök, valamint pamut, flanel, és krepp felnőtt- és gyermek ágyneműk) hímzéssel, pamutcsipkével díszített damaszt ágyneműhuzatok és kézzel készült kerámiák is kaphatóak.
- Mint, ahogy azt már a múlt héten megjelent cikkben is olvashatták, régi termékeink mellett újak egyaránt megvásárolhatóak a Szociális Foglalkoztató üzletében, így
A Spatium Aeternus márkanevű ágyneműk értékét a 100%-ban tiszta damaszt anyag adja, melyet a pamut csipke szépsége emel a luxus kategóriába. Eze-
továbbra is kaphatóak matrózblúzok, csipkével díszített női lenvászon blúzok és hagyományos asztalterítők. Ezek mellett bővítettük is a kínálatot - mondta a kft. ügyvezetője, Lérántné Mátés Valéria.
Az új termékek körébe tartozik a duplateflonos terítő, melyet több színben és akár egyedi méretben is elkészítenek vásárlóik részére. A Novum Spatium lakástextil üzletben kaphatóak ágytakarók, díszpárnák, lepedők, valamint töltött paplanok és párnák is. Az ágyneműk között a pamutvászon, a krepp és a flanel ágyneműk mellett újdonságként megjelentek a pamutszatén és a damaszt alapanya-gúak is.
A Spatium Solmne márkanéven kínált ágyneműket a fiatalo-
ket az ágyneműket a klasszikusabb stílus kedvelőinek ajánlják, melyeket még különlegesebbé, egyedibbé tesznek az egyes termékeken megjelenő hímzések.
- Az emberek életük egyharmadát az ágyukban töltik, ezért nem mindegy, hogy milyen ágyneműt választanak, milyenben hajtják álomra a fejüket - hangsúlyozta Lérántné Mátés Valéria.
Az üzletben a készleten lévő függönyök mellett mintasálakból is választhatnak a vásárlók, melyeket egyedi kívánságaiknak megfelelően rövid határidőn belül méretre elkészítenek.
A kézzel készült kerámiák is újdonságnak számítanak. Minden darabjuk egyedi. Különböző motívumokkal kaphatóak teás- és kávéskészletek, vázák, egyéb kerámia tárgyak. A vásárlók válogathatnak a többféle macskás, bárányos és a levendulás díszítés között. A fiatalok körében is nagyon kedveltek ezek a termékek, különösen a szerelmes macskás motí-vumúak.
Az üzletben kapható termékek mind csodás ajándékok lehetnek akár karácsonyra, vagy bármely más alkalomra, hiszen a kínálatban minden korosztály találhat magához illő darabot.
(X)
Kanizsa - Hirdetés
2014. november 13.
(őntfrieiitcil®
SEMPERIT V
OUMI-SZERVIZ
Teli gumiabroncs akció!
(2014. október 23. - november 30.)
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek; 8-17 óráig, Szombat: 8-14 áráig
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 146/A Tel /fax: +36 (93) 315-259 * mobil: <-36 (30) 586-1997 e-mail. kb.guiniszerviz@treemail.hu
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréklárcsák értékesítése kerékszerelés, centirozás. futómű beállítás
Nagykanizsa, 2014.10.30.
NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS
SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERES VOLT A PRÓBAÜZEM, BEFEJEZŐDÖTT A NAGYKANIZSAI SZENNYVÍZTELEP FELÚJÍTÁSA
A Nagykanizsát és térségét érintő csatorna-beruházás elért az utolsó állomására: a csatornázási munkákat követően sikeres próbaüzemmel befejeződött a szennyvíztelep rekonstrukciója is - hangzott el csütörtökön a beruházás ünnepélyes átadásán. Az összesen 11,1 milliárd forint bekerülési összegből közel három milliárdot költöttek a szennyvíztelep korszerűsítésére, amely Nagykanizsa mellett a 12 most csatornázott település szennyvizét is fogadni és megnyugtató módon tisztítani képes.
A csatornázási projekt - amelynek záró „fejezete" a szennyvíztisztító mostani rekonstrukciója - a Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé a város még csatornázatlan területei, valamint a környező települések, Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs tartoznak. A beruházás tervezett összköltsége - a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt - nettó 11,1 milliárd forint.
A nagykanizsai szennyvíztelepen befejeződött munkálatok eredményeképpen - a technológiai fejlesztés révén - a telep alkalmassá vált a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra, folyamatos üzem mellett. A keletkező fölösiszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárást vezettek be, amellyel lehetőség nyílik a tisztítás során termelődő biogáz hasznosítására, valamint a komposztálásra is. A szennyvíztisztító telepre a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció csatornahálózattal már rendelkező településeiről (Nagykanizsa, Nagyrécse, Pogányszentpéter, Iharosberény, Iharos, Inke), valamint a projekt keretében újonnan ellátandó 12 településről érkezik a szennyvíz. így a telepen összesen 18 település szennyvizét kezeli az üzemeltető, az érintett önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. A fejlesztés következtében - a korszerű iszapkezelésnek köszönhetően - jelentősen csökkenthető a környezet terhelése. A beruházás eredményeképpen javul a tisztított vizet befogadó felszíni víz - a Dencsár-árok - és közvetve a Principális-csatorna vízminősége.
A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium végezte el a tervezett határidőre, nettó 2.892.000.000 forintért. A Konzorcium vezetője az EuroAsz-falt Kft., a konzorcium tagja a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. A technológiai fejlesztés mellett új kezelőépület, egy gépjárműtároló és egy raktár is épült, a korábbi üzemviteli épületet laboratóriummá alakították, és a régi garázsépületet is felújították.
További információ:
Csabai Anna 06-30-569-7371


Nagykanizsa, Garay u. 21. ipari Park (volt Kossuth laktanya) Nyitva: H-P: 7.30-16.00 óra, Szombat: 7.00-12.00 óráig
Tel /fax: (93) 310-947; Mobil: +36 (30) 947-4490 E-mail: horvathmeh@mail-datanethu, Web: www.horvatftmeh_hu
''''j&f/^jMh" Jí/i,
Színe/fém- ét vo/hu llodck felvásárló/
Mindent a tisztább környezetért!
Vállalunk beszállítást nagyobb mennyiség esetén (2t) Közületek és magánszemélyek jelentkezését várjuk!
2014. november 13
Kanizsa- Hirdetés
9
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa, Garay u. 21.)
nyílt versenytárgyalást hirdet
a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló
helyiségek BÉRBEADÁSÁRA
1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. - 76 m2 iroda
1.200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető : 2014. november 17. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 8.30. Megjegyzés: volt MSZP iroda.
2. Csengery u. 4. - 87 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 17. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 8.40. Megjegyzés: volt OTP Garancia Biztosító iroda.
3. Csengery u. 4. - 1S2 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 17. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 8.50. Megjegyzés: volt Groupama Garancia Zrt.
4. Csengery u. 1-3. - 61 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 17. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 9.00. Megjegyzés: volt Maraton Lapcsoport Kft.
5. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. - 36 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 17. 15.30-16.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 9.10. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.
6. Erzsébet tér 10. - 76 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 18. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 9.20. Megjegyzés: volt festékbolt.
7. Erzsébet tér 21. - 20 m2 üzlet
2.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 3.175 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 18. 14.00-14.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 9.30.
8. Erzsébet tér 20. - S9 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 18. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 9.40.
9. Erzsébet tér 20. 1. em. - 27 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 18. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 9.50.
10. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. - 48 m2 iroda
1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. S1 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 18. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 10.00.
11. Rozgonyi u. 1. 1. em. 14. - 23 m2 iroda
1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 10 m2 galéria. 450Ft/m2/hó+ÁFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 33 m2. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 18. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 10.10.
12. Sugár u. S3. - 108 m2 üzlet
600 Ft/m2/hó+ÁFA = 762 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár: 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 381 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 150 Ft/m2/hó+ÁFA = 191 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 18. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 10.20. Megjegyzés: volt élelmiszer bolt.
13. Thury György tér - 56 m2 üzlet
800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 17. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 10.30. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.
14. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2 alapterületű üzletek kiadók.
(Bérleti díj 300Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2014. november 18. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 10.40.
15. Fő u. 2. - 67 m2 üzlet
2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2540 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 10 m2 raktár. 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 77 m2. Abérlemény megtekinthető: 2014. november 17. 14.00-14.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. november 19. 10.50.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. Emelet). Érdeklődni a 93/311-241, 30/2273-192 számú telefonszámokon.
10
Kanizsa - Múltidéző
2014. november 13
Ifjúsági emléknapok az I. világháború 100. évfordulója emlékére
Két kiállítással vette kezdetét a HSMK-ban a Kanizsai Kulturális Központ által szervezett „Az élet él és élni akar" című Ifjúsági Emléknapok rendezvénysorozata. A Huszárság 500 éve címmel a tököli Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület kiállítását november 9-ig látogathatják a téma iránt érdeklődők, míg Sasvári Tiborné, Az I. világháború emlékezete című képeslap gyűjteménye a hónap végéig látható a színházi előcsarnokban.
A három napos programsorozat nyitóeseményén Dénes Sándor polgármester Ady Endre szavaival köszöntötte a megjelenteket. „Or-zők, vigyázzatok a strázsán, Az élet él és élni akar..."
„Örömömre szolgál, mint a város választott vezetőjének, de a mai napon inkább mint évtizedek óta gyakorló pedagógusnak, hogy egy ilyen rendezvénysorozat ötlete megfogant és megszületett -hangsúlyozta. - Az intézmény a két különleges kiállítással közös történelmünk és hagyományunk azon pillanatairól és jeleneteiről kíván megemlékezni, melyek identitásunk alapszövetét és pilléreit jelentik. Tanárként én magam is számtalanszor tapasztaltam meg azt az ősi, a kultúránk gyökerét is jelentő élményt, miszerint a generációk, vagyis az idősebbek és a fiatalok találkozása egyben két világ találkozása is. És e találkozás sokszor fájdalmas, konfliktusokkal és esetlegesen tragédiákkal terhelt, mivel az
emlékezés és a felejtés drámáját vetik fel.
Az emlékezését, amely egy jövőre orientált fiatal nemzedéknek oly sok esetben nem a legfontosabb, hiszen a saját életút építése, az önmagukban rejlő tehetség és lehetőség kibontása válik lényegessé."
Beszéde végén ismét a rendezvénysorozat különlegességét hangsúlyozta a polgármester: -azért különleges, mert részévé kíván válni az emlékezés kultúrájának, a generációk találkozásának, hozzáadva egy értékes követ közösségünk szellemi hídjának a pilléreihez. Mindez pedig a hagyomány megőrzését és fenntartását jelenti, az egyetlen utat, mely a jövőbe vezet.
A kiállítást Száraz Csilla, a Thury György Múzeum igazgatója nyitotta meg. Kiemelkedően fontosnak tartotta a hagyományőrző egyesületek munkáját, hiszen a kiállítás is azt bizonyítja, hogy komoly, a tudomány eredményeire építő háttérrel rendelkező, a múltat hitelesen bemutatni kívánó emberek közössége értékes, példamutató, a múltban gyökerező, de a jövő generációinak is utat mutató dolgot tud létrehozni.
Majd a huszár szó keletkezésről szólt a hallgatóságának, mely véleménye szerint a történelem homályába vész. - A legvalószínűbb elméletek szerint - folytatta az igazgatónő, a húsz szóból származik, amikor Mátyás király elrendelte, hogy húsz-húsz jobbágytelek után egy katona állíttassék a király seregéhez. Valószínűleg
eredeti jelentése húsz telektulajdonos költségén kiállított katona. Feltételezhető, hogy ez a katonaállítási rendszer, illetve a fogalom már hamarabb is ismert volt, mivel egy 1403-ban kelt latin nyelvű okmány említ egy huszárkapitányt.
Mátyás király egy 1481-ben írt latin levelében a fekete seregén belüli könnyűlovasságot már huszároknak nevezi. Mátyás király huszárjai, korabeli német és olasz írók szerint: nemes ifjak és urak által vezényelt tizedeket, századokat és ezredeket képeztek, és fürge, apró, de rendkívül kitartó és edzett lovakon, másfél ember hosszúságú kopjákkal, szablyákkal és foko-
1602-ben a törökök által meg nem szállt magyarországi megyék 1000, a véghelyek 2000 és Erdély 3000 huszárt küldtek a király seregeihez. A huszárok tehát a török elleni harcokból is kivették a részüket, a 16. század legnagyobb huszárkapitánya Thúry György volt, akinek Kanizsa nagyon sokat köszönhet.
A Rákóczi-szabadságharc alatt mind Rákóczi, mind a vele szemben álló I. József felállított huszárcsapatokat részben magyar katonákból, amelyek azonban a háború befejezése után feloszlottak. Bercsényi László, Rákóczi testőrszázadosa viszont Franciaországban saját, máig fennálló huszárezredet hozhatott létre, és később megszervezte az egész francia könnyűlovasságot, eljutva a Franciaország marsallja címig. A huszárok részben már a 17. század vége felé, részben a 18. század
sokkal harcoltak. Mátyás király huszárcsapatai a jobbágytelkek után kiállított, telek-katonák, tehát nem zsoldos katonák, hanem földműves családok fiai voltak. A Habsburg-családból származott későbbi királyaink alatt is folytonosan harcoltak magyar huszárcsapatok a német és olaszországi hadszínhelyeken, és igen sokszor ki is tüntették magukat, ezek a csapatok már nem telek-katonákból, hanem zsoldba fogadott harcosokból álltak.
Rudolf király alatt, a 16. században ilyen emberekből szervezett huszár-csapatok közül különösen a Pálffy-, Forgács- és Nádasdy-féle huszár-testületek tüntették ki magukat. A zsoldba fogadott huszárcsapatokon kívül azonban az ország is állított még folytonosan huszárokat a hazát védő seregekhez; így például
elején a kopja helyett karabélyt és pisztolyokat kaptak. 1771-ben rendelték el, hogy valamennyi lovasezred harcosai a gyalogharcra is legyenek kiképezve. A huszárok különben már a 17. század óta igen gyakran harcoltak gyalog is, ha a terep- vagy egyéb viszonyok azt szükségessé tették.
A huszárság történetét felvázolva a múzeumigazgató kiemelte: a huszárság szempontjából igen jelentős és meghatározó volt az 1848-49-es magyar szabadságharc. A külföldön állomásozó huszárok hazaverekedték magukat országuk védelmére, bizonyítva áldozatos hazafiassá-gukat. A felállítandó haderőt júliusban 200 ezer főre tervezték, ebből az év végére 18 huszárezred állt fel, és harcolta végig önvédelmi háborúnkat. Később az Osztrák-Magyar Monarchia ide-
2014. november 13
Kanizsa - Érdemesek
ii
jén a monarchia közös hadseregének huszárezredei békében 2 osztályból álltak. A huszárság lovassági karddal, ezenkívül az altisztek és a törzsszakaszok legénysége forgópisztollyal, a többi pedig hátultöltő karabély-lyal volt felfegyverezve. Az utász-szakasz utászszerszámokat és robbanószereket vitt magával.
Az I. világháború kitörésekor az osztrák-magyar hadvezetés kétfrontos háborúra készült. A lovasságot teljes egészében az orosz hadszíntérre szánták. Hasonló logika szerint tervezett azonban az orosz hadvezetés is. A Monarchia ellen felvonultatott orosz csoportosításban is jelentős lovas erők voltak, vagyis mindkét hadvezetés számított nagyobb lovas összecsapásokra. Az oroszok ellen felvonultatott osztrák-magyar lovas erőket, kikémlelendő az orosz erőcsoportosításokat, szinte teljes létszámban távolfelderítésre vetették be. Váltakozó sikerrel folytak ezek a felderítési akciók, kezdetben egyes hadosztályok hihetetlen távolságokig hatoltak előre Oroszország belseje felé. Az első lovashadosztály két nap alatt közel 500 kilométert tett meg, noha igen nagy veszteségeket is szenvedett. Az egyik legnagyobb s egyben a legtragikusabb lovasroham Gorodoknál esett meg, ahol magyar királyi honvéd huszárezredek szenvedtek rettenetes veszteségeket az orosz géppus-katűzben.
A háború első két évében az Osztrák-Magyar Monarchia lovassága, mint fegyvernem, lényegében felmorzsolódott. Az emberveszteség mellett hatalmas volt a lóveszteség is, amelyet a hadvezetés valójában már nem is tudott pótolni. A hajdani lovasság lövészárkokba kényszerült. Vitéz Mikecz Kálmán - a kiállítást szervező tököli hagyományőrző egyesület méltó névadója is -, az I. világháborúban tűnt ki vitézségével és lépett előre fokozatosan a ranglétrán.
A megnyitó ünnepséget I. világháborús katonadalok csokrával színesítették a Muravidéki Nótázok élükön vitéz Cseke József művészeti vezetővel.
--. További képek láthatóak
Afr * * a www.kamz3aujsag.hu
USi galériájában.
B.E.
Hella Ferenc: „Jelen lenni az emberek életében a bölcsőtől a sírig"
Nemrégiben adták át a 2014-es év Zalai Prima Díjait. A közművelődés kategóriában Hella Perenc vagy, ahogy a gyerekek és a felnőttek is egyöntetűen hívják, Tiszi vehette át a Kincsem emlékszobrot. A nagykanizsai református lelkész szerénységét és szolgálatkészségét mutatja, hogy azt mondja, ez a díj egyben a munkatársainak az áldozatos munkáját is elismeri.
- Egyik nap felhívtak telefonon, hogy ráérek-e 17-én, mert a Zalai Príma Díj jelöltjei közt szerepelek és részt kellene vennem az átadón. Nagyon meglepődtem. Már maga a jelölés is óriási megtiszteltetésként ért. Elérzékenyültem, hogy a három kitüntetett közül az egyik én lehetek. Az ember végzi a mindennapi munkáját, és nem azért tesszük a dolgunkat, hogy bárki is megveregesse a vállunkat, de pozitív visszajelzés volt számomra az elismerés és az emberek reakciója egyaránt - kezdte Hella Ferenc. Kiemelte, a díjjal nem csupán az ő áldozatos munkáját ismerték el, hanem a munkatársaiét, a gyülekezeti tagokét is. De benne van ebben a kitüntetésben a hely, ahonnan indult, a családi hajlék, az édesanyja, a testvére, a nagyszülei, a magyartanára, aki a színjátszó körbe hívta, és megtanította arra, hogy az ember hangja olyan lehet, mint egy zenekar.
- Részesei ennek az elismerésnek a gyermekeim, a feleségem, a feleségem családja, akik mindenben mellettem állnak, és segítik ezt
a szolgálatot. Egyedül ezt nem lehetne végezni - emelte ki Hella Ferenc.
A szolgálathoz elköteleződés szükséges, mely végigkísérte az elmúlt majdnem húsz éves lelkészi munkáját. Azt mondja, otthonról hozhatta magával ezt az elköteleződést, hogy nem csak a templomon belül kell szolgálnia, nem csak a templomba belépő embereknek kell az értéket közvetítenie, hanem azon kívül is.
Hella Ferenc a kolozsvári, a lábodi, a bajánsenyei szolgálat után 2009-ben érkezett Nagykanizsára.
- Szolgálni az emberek felé, mutatni, közvetíteni az értékeket, mindenütt jelen voltak a cselekedeteimben ezek a törekvések -hangsúlyozta, majd hozzátette pályázatában is ezeket az értékeket emelte ki a gyülekezetépítés mellett. Az érmihályfalvi lelkipásztor hamar és nagyon könnyen beilleszkedett, és a nagykanizsai gyülekezethez tartozó települések szórvány reformátusságát is sikerült bekapcsolnia a hitéletükbe. Letenyén már közel ötvenen vannak, közülük sokan bejárnak a nagykanizsai alkalmakra is, mely régebben nem volt szokás.
A gyülekezeti misszió célja a család, valamint az emberek segítése abban, hogy megtalálják a helyüket a világban. Ezt korosztály-
Utóbbi a társadalom minden rétegéhez szól, és fontos gondolatokat megfogalmazó előadókat hívnak meg, akik értékeket közvetítenek, és olyan kérdésekre keresik a hallgatósággal együtt a választ, amelyek a társadalom felemelkedését szolgálják. Bibliaórát és kóruspróbát tartanak fiataloknak és időseknek, és jelen vannak a gyermekek életében is.
- Hagyományőrző táborokat szervezünk, Alpha-kurzust tartunk, melyen már közel nyolcvan ember vett részt. Az egyik kurzus ebből Letenyén volt. A kurzus nem elsősorban a gyülekezeti tagoknak szól, hanem olyanoknak, akik érdeklődnek a vallás iránt. Pályázatoknak köszönhetően pedig egészségmegőrző programokat szerveztünk - részletezte.
A szükséges forrásokat pályázati pénzekből biztosítják, valamint a gyülekezeti tagok egyházfenntartói járulékával, illetve adományozásával oldják meg. így próbál a Nagykanizsai Református Egyházközség jelen lenni a kanizsaiak életében. Ahogy elmondta, igyekszik tisztában lenni azzal, hogy Isten milyen talentumokat adott számára és próbál is élni ezekkel az adottságokkal.
- A nagykanizsai református gyülekezet értékteremtő, értékközvetítő szolgálatot végez. Azzal, hogy igyekszünk ott lenni a csalá-
ok szerinti rétegalkalmak szervezésével érte el. Jelen vannak az óvodás korú gyermekek, az ifjúság és az idősebbek mindennapjaiban egyaránt a programjaikkal.
Baba- mama kört, Kanizsai Esték előadássorozatot szerveznek.
dok mellett, jelen lenni az emberek életében a bölcsőtől a sírig, mely az egyik jelmondatom is és a jövőben is erre törekszünk - zárta Hella Ferenc.
Varga Mónika
12
Kanizsa - Kultúra
2014. november 13
i Hevesi Sándor jg^
Művelődést Központ J^j<özpont
November 13. 10 és 11 óra KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda. Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft. November 16. 19 óra Színház - Rátkai bérlet FRANK SINATRA - A HANG - egy életmű táncban és dalban (musical). Az ExperiDance Produkció és a békéscsabai Jókai Színház koprodukciója. Főbb szereplők: Vastag Tamás, Szomor György, Gubik Petra, Palla Szabina. Belépődíj: 4 500 Ft. November 17. 17 óra ŐSTERMELŐI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ÚJFAJTA NÖVÉNYI BETEGSÉGEK Előadó: Imrei Ferenc, falugazdász. November 17. 17.30 óra "KONZERVÁLT TRADÍCIÓK -INDIA" - Dr. Simán László fotóművész kiállítása. Megnyitja: Frimmel Gyula grafikusművész. November 17. 19 óra Színház - Hevesi bérlet Stein-Bock-Harnick: HEGEDŰS A HÁZTETŐN - musical. Közreműködik: a Pannon Várszínház egész társulata, valamint a Budapest Klezmer Band. Főszerepben: Gazdag Tibor. Belépődíj: 3500 Ft. November 19. 19 óra Színház - Bródy bérlet Jaroslav Hasek: SVEJK - komédia. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása. Főbb szereplők: Be-senczi Árpád, Farkas Ignác, Herte-lendy Attila, Kiss Ernő Czegő Teréz , Wellmann György. Belépődíj: 3500 Ft. November 20. 17.30 óra MAGYAR-FINN EGYHÁZI KAPCSOLATOK - előadó: Deme Dávid evangélikus lelkész. November 20-21. "VIRTUÁLIS ÉGI KALANDTÚRA ÉS 3D CSILLAGÁSZATI KÉPKIÁLLÍTÁS" A "3D képkiállítás" folyamatosan megtekinthető, az előadásokra előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni Gazdag Attilánál a +36-30-305-0794-es telefonszámon lehet.
z Kir- jfcg
November 15. 17 óra 15 ÉVES A NÉPZENE ÉS NÉPTÁNCOKTATÁS A FARKAS FERENC ZENE-ÉS ARANYMETSZÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN - Jubileumi koncert
Móric;tZUamond S^S Muvefodési Haz ^k Központ
November 15. 16.30 óra
TÁNCHÁZ
Kerekítő. Gyermek táncház. Kézműves foglalkozás. Kiállítás. Moldvai táncház a Pásztorhóra zenekarral. November 19. 9 óra NETEZZ TOVÁBB NAGYI! November 20. 10 és 14 óra Gyermekszínházi sorozat 1. rész A KÉT ERDEI MANÓ - A Stúdió Színház műsora.
„Botlábú" ember márpedig nincs
Mindenkiben ott lüktet a ritmus
A felvételen Lekszikov Csaba és Balassa Júlia látható.
Nem táncos filmekből ragadtuk ki a címben szereplő, első hallásra némileg közhelynek tűnő szavakat. Köze nincs a „Flashdance" vagy a „Dirty dancing" egy-egy momentumához a fenti gondolatoknak. Ugyanis az élet kanizsai valóságára, azaz a város kulturális és sportéletének szerves részét képező, a majd'' negyed évszázados Eraklin Táncklub Egyesületre tényleg igaz: ők aztán bárkit meg tudnak tanítani a standard vagy a latin táncokra.
Mindenhol ott vannak, ahol nagy volumenű rendezvény zajlik. „Eraklinék" nélkül nem múlhat el fesztivál, nívós esemény, táncverseny. Persze, a hétköznapi ember „csak" a „géppuskalábú" és méltóságteljes tartású táncosokat látja, amint egy-egy habos-babos ruhában tovasuhannak a parketten. Azonban emögött mérhetetlenül sok munka, kitartás és szakmai alázat lakozik - amivel nincs híján Lekszikov Csaba, az Eraklin Táncklub Egyesület vezető edzője, elnöke.
O ugyan beszélgetésünk kezdetén mindjárt leszögezte: nem az az érdekes, mit tesznek mindezért Balassa Júliával, az egyesület másik edzőjével nap, mint nap. Annak adott hangot, mit adhat a tánc, s maga a klub kortól függetlenül mindenkinek. Meg annak, hogy kellő elszántsággal és rengeteg erőfeszítéssel bárki a pódiumon találhatja magát idővel. Akár olyan rangos megmérettetéseken is, mint amiket a 25 esztendős klub fémjelez.
- A Kanizsa Kupa nemzetközi meghívásos tíztáncversenyt mindig nagy érdeklődés övezi. Amikor 2010-ben sikerült újra „felélesztenünk", már 35 éve nem rendeztek Kanizsán ilyent - mesélte Lekszikov Csaba. Pedig a kora ''70-es években a város művészeti életének szerves részét képezte a rangadó, ahol nemcsak hazánk, hanem a környező országok neves táncosai is képviseltették magukat. Csakúgy, mint mostanság - de fontosabb a jó hangulat és a légkör,
ami belengi a Kanizsa Kupát. Ez igaz az Eraklin Kupára is, amit szintén csapatunk szervez meg évente. A klubközi pontszerző versenyre bárki nevezhet: szerencsére nincs hiány táncosokból és nézőközönségből sem.
Van még egy táncos rangadó, ami nagyon fontos minden „Eraklinosnak": a Cséplő Dániel Emlékkupa. Egy csodálatos és rendkívüli táncosunk - aki sajnos már nincs velünk - tiszteletére alapítottuk a versenyt. Cséplő Dani nagyon sokat jelent nekünk mind a mai napig... A róla elnevezett rendezvényekre a korábbi tánciskolás versenyek oldott, laza hangulatát varázsoljuk - vallotta be a vezetőedző.
E pontnál meg is ragadtam az „alkalmat", hogy a jó táncos receptúrája iránt érdeklődjek. Ugyanis az elmúlt évtizedek alatt több száz táncost kinevelt az Eraklin Táncklub.
- Ha valaki profi szinten akar táncolni, úgyis tenni fog ezért, a már sokat emlegetett kitartással. Én azt szoktam mondani mindazoknak, akik átlépik az Ady utca 1-ben székelő klubunk kapuit: a lényeg, hogy érezd magad jól a táncolástól. Meg azt is, ha tényleg meg akarsz tanulni táncolni, mi mindenképp megtanítunk. Nagyon sok kezdő táncosunk van, meg persze, már „profi" versenyzőnk is. Igazi nagy családként élünk, közel 70 főt számlál egyesületünk.
- Apropó, egyesület - amit nem a profit orientál...
- Valóban, hisz'' önállóan gazdálkodunk. Működésünkhöz a „betevőt" a tagdíjakból, pályázatokból, önkormányzati támogatásból s a fellépti díjakból teremtjük elő. Azt szoktam mondani, tréfásan: nálunk több a szív, mint a pénz. Viszont erre nagyon büszkék vagyunk. Összetartunk és segítjük egymást, amiben csak kell.
- Kicsit nézzünk a jövőbe! Eseménytelennek nem lesz mondható az elkövetkezendő időszak sem.
- Jövőre szeretnénk megünnepelni nagyszabású gálával klubunk fennállásának 25 éves jubileumát. A negyedévszázados születésnapunk alkalmából a közelgő báli szezonban segíteni szeretnénk alapítványok és más civil szervezetek, iskolák munkáját azáltal, hogy báljainak nyitótáncát, műsorát kedvezményesen elvállaljuk. Mindeközben persze különböző megmérettetésekre is készülünk tanítványainkkal. Sőt, 2015-ben mi rendezhetjük a Magyar Táncsport Szakszövetség két kiemelt versenyét: az E osztályos Országos Bajnokságot, illetve az U21-es korosztály Tíztánc Magyar Bajnokságát. Ezek mellett pedig mindannyian folyamatosan táncolunk, mert táncolni nagyon
Aki még nem kóstolt bele, jöjjön el hozzánk, szeretettel várjuk!
Szabó Zsófia
6
Véradások
Legközelebbi véradásaink időpontjai a következők: 2014.11.18. (kedd) 08:30 - 13:00 óra Cserháti S. SzKI 14:30 - 16:30 óra Palin, Általános Iskola 2014.11.20. (csütörtök) 10:00 - 12:30 óra Galambok 14:00 - 16:30 óra Pannon Egyetem 2014.11.07. (péntek) 10:00 - 12:30 óra Zalakomár 14:00 - 16:30 óra Zalaszabar
2014. november
Kanizsa - z
1
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Csőszerelő szakirányú megegyezés szerint
Értékesítő szakirányú megegyezés szerint
Gépkocsivezető szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Cukrász középfokú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Varró szakirányú megegyezés szerint
Raktáros szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Betanított hegesztő 8 általános megegyezés szerint
Fűrészüzemi dolgozó 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket okostelefonján is!
Az Ön rádiója Kanizsán
düh jelzője kérdö-szócska köztársaságé elnökünk (jánosi
nick gond raw szokásos létezni képes mert T félvalu taljAn egy ügy l]-vé tesz étkezőasztalra való
olata 21 ▼ ► T ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ o 1
kovadarabok ► * estée ► i
bambul " eeeee! átmérő jele
▼ V német hetilap freüolin lóg ►
► arab állam kén. ittrium. bőr
leskelődik ► keletkezik ► ▼ a tárgy ragja piros. angolul ► dres tok!
ligahang e helyre jegyez magasba
► ▼ évszak dunántúli városlakó ▼ retteg befejezett ► T
al... (szaúdi focics.i verdi -opera .....▼..... békabeszéd edénvt tisztít ▼
▼ nöi név japán őslakói ► newton kezdetben ►
új hónap kezdete ► pest m. község ► T költöi kötöszó ► helyrag
spanyol autó jel J< sporteszköz kétes! menü
az mtk edzője (józsef) ► ▼ a tönk 1zzö-mArka ► f ▼
közepes egység! kémiai kötés út fasorral ► .turner (médiamágnás) ezévi ►
gózautó ► ▼ perec jelzője irIdium és jód londoni
része! mario ... monaco amáj váladéka macska!
füszinij ▼ konyhaszekrény ► ▼ ▼
katonai szállAs magad
l ▼ ásvány-viz-márka roma] 50 ►
L D T
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Acsaládjának sehogy sem tetszik a jelentős pénzkiadással, ingatlanvásárlással kapcsolatos elképzelése. Várjon egy kedvezőbb alkalomra a döntésével például tavaszig. Akkor már tisztábban látja a lehetőségeit.

IV.20.-V.20. Bika
A családi munkamegosztásban ha tetszik, ha nem, önnek is ki kell vennie a részét. Senki sem szeret más helyett dolgozni, még otthon sem. Ha megfelel a saját elvárásainak, abból nem lesz semmi baj.
^V.21.-V1.21. Ikrek
A bolygóállások szerint egy kissé ingerült lesz a hétvégén. Ne a munkára koncentráljon, hanem iktasson be pihenést is magának. A teljesítményét nem méri senki sem a családban, emiatt nem kell aggódnia.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Ne kételkedjen a kitartásában. Abolygóállá-sok szerint egy új projekt van a láthatáron, melynek kivitelezésénél csillogtathatja minden tehetségét. A kedvese is örülni fog a sikerének, s önnek ez lesz a legfontosabb.

yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha nyugodtan szeretne felkészülni az ünnepekre, minél előbb tisztázza párjával a nézeteltéréseket. Az elképzeléseiről ne mondjon le semmiképpen, de hallgassa meg a másik fél érveit is.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Nagy lendülettel veti be magát hétvégén az otthoni munkákba. Arra azonban vigyázzon, hogy a nagy sürgés-forgás közben meg ne fázzon. Nyugalomra, pihenésre, szerencsére később sem lesz szüksége.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Egy új ismerősétől olyan jótékony energiákat kap, hogy szinte rá sem lehet majd ismerni önre. Nyugodtan bízhat benne, hogy ez a jó érzés kitart egészen az ünnepekig. Utána pedig az ajándékok vidítják fel.
W
X.23.-XI.22. Skorpió
Mint ahogyan időnként érzékeli, valaki folyamatosan nehéz helyzetbe akarja hozni. Magabiztosságával szerencsére legyőz minden akadályt, és lelkesedése ismét a régi lesz. Minden tervét zökkenőmentesen megvalósítja.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Sokféle munkát elvállal mostanában, arra azonban nem gondol, hogy ideje lenne vallomást tennie a szívéhez közelálló személynek. A külön utak hosszú távon nem tesznek jót egy kapcsolatnak sem.

XII.22.-I.20. Bak
Egy komoly, fogyókúrás időszak vár önre még az ünnepek előtt. A felszedett kilóktól az egészsége érdekében meg kell szabadulnia minél előbb. Fogadja meg minden téren egy közeli jó barátja tanácsát.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Nemcsak álmosan, hanem mindenféle izgalmas esemény nélkül telnek mostanában a napjai. Kisebb pénzügyi nehézségeket is le kell még győznie a hónap végéig. Ne hangolódjon le, decembertől minden megváltozik.

II.20.-III.20. Halak
Egy kétértelmű megjegyzés a hétvégén kissé felborzolja a kedélyeit, de hamarosan megnyugszik. A kollégái jó tanácsait a későbbiekben is fogadja el mindenképpen. Afelesle-ges idegeskedés nem tesz jót senkinek.
Kanizsa - Sport/Apró
2014. november 13.
Nagyot
küzdöttek
amazonjaik
A nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémia csapata két korosztályos országos bajnokságról arany- és ezüstérmekkel tért haza.
Botos András vezetőedző tanítványai a szigetszentmiklósi junior országos bajnokságon három ökölvívóval szerepeltek, közülük legjobban Virth Rajmund szerepelt. A kanizsai bokszoló 46 kg-ban a döntőig jutott, ahol egy kaposvári fiatallal mérkőzhetett. Hiába küzdött nagy elánnal Virth, ezúttal kikapott, így ezüstérmes lett.
Eger a női serdülő, junior, ifjúsági és felnőtt országos bajnokságnak adott otthont. A kanizsai akadémisták közül a serdülő 46 kg-os Benkő Klaudiának a döntőben egy kőszegi sportoló állta az útját, pontozásos vereségével második lett. A szintén serdülő, 48 kg-os Kondákor Emília viszont megállíthatatlannak bizonyult, hiszen a döntőben harcos bokszolással nagy riválisát, egy szintén kőszegi lányt győzött le - országos bajnoki címet szerezve. A junior 48 kg-ban indult Károlyi Gabriella szintén kiválóan öklözött az az aranyért, debreceni ellenfelét leléptették, amivel a kanizsai akadé-mista érdemelte ki a bajnoki címet. A Nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémia küldöttsége az egri viadalon remek formában volt, hiszen csapatversenyben a második helyet szerezte meg.
P.L.
Rövid pályáról hozott ezüstöt
Molnár Plóra, a Délzalai Vízmű SE úszójának elmúlt hete a százhalombattai rövidpályás országos bajnokság jegyében telt, s a kanizsaiak úszója ahogy a nyári felnőtt ob-ról, így innen is igencsak előkelő helyezésekkel térhetett haza.
Kezdésként S0 m gyorson Flóra Hosszú Katinka mögött lett második 2S,47-es idejével, mely egyben új korosztályos csúcs is ebben a számban.
A kanizsai jó szereplése további számaiban sem maradt el, hiszen 100 m gyorson 7. helyezést ért el (S6,48), majd „idegen" úszásnemében meglepően remekül állt helyt, mivel S0 m mellen S. lett (32,SS). Következhetett még az S0 m pillangó,
ott negyedikként csapott a célba (27,S6).
- Úgy érezzük klubunknál, hogy Flóra fejlődése töretlen, hiszen minden számában egyéni csúccsal zárt Százhalombattán - fogalmazott a DZVSE edzője, Polgár Sándor.
Az elmúlt hetekben Hajdúszoboszlón, majd Grazban is edzett Molnár Flóra következő versenye a december 20-21-én megrendezésre kerülő maribori gála lesz Szlovéniában.
P.L.
Reménységeik remekeltek
Mozgalmasak voltak a Nagykanizsai TE 1866 vívói számára a legutóbbi napok, hiszen a szezon első reménység körversenyét rendezték a Vasas SC-nél, míg a juniorok a bulgáriai Plovdivban és a lengyelországi Sosno-wiecben Világkupa fordulók keretében léptek pástra.
A Lengyelországban megrendezett junior női kard Világkupára a 12 fős magyar küldöttséggel utazott a kanizsai Osvald Anna is. A 120 indulós versenyen Osvald 2 győzelemmel és 4 vereséggel nem jutott tovább és a 98. helyen fejezte be a versenyt.
A bolgár helyszín junior férfi kard Világkupáján Dobó István a magyar
válogatott tagjaként léphetett pástra és csoportjában 3 győzelmet és 3 vereséget ért el. A 64 közé kerülés már nem sikerült neki, 1S:12 arányban alulmaradt olasz ellenfelével szemben és a 90. helyen végzett.
A csapatverseny során Dobóra helyosztók alkalmával számítottak, azon összecsapások eredményei már nem alakultak rosszul, Magyarország végül a 9. lett.
Helyosztók: a 9-16. helyért: Magyarország - Fehéroroszország 4S:34 (Bancsics +6, Dobó +3, Kossuth +2). A 9-12. helyért: Magyarország-Kuvait 4S:31 (Kossuth +9, Bancsics +7, Dobó -2). A 9. helyért: Magyarország-Görögország 4S:36 (Bancsics +6, Kossuth +S, Dobó -2).
A fővárosi Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Reménység Körversenyre 200 feletti indulólétszám gyűlt össze, melyen a hazai utánpótlás 12-14 éves korosztályú vívói léptek pástra, köztük az NTE reménységei, akik 1 arany-, 1 ezüst-és 2 bronzéremmel tértek haza.
A jobb kanizsai eredmények. Gyermek férfi kard (2002 és utána születettek; 60 induló): 1. hely Horváth Gergő. Újonc férfi kard (2000; 43): 2. Dobó Adám, 3. Horváth Gergő. Serdülő férfi kard (36): 11. Dobó Adám. Gyermek női kard (42): 3. Kozári Dóra. Újonc női kard (29): 6. Mádé Réka.
P.L.
INGATLAN
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: S,S millió Ft. Érd.: 0693-3S1-S86, 0630-209-0S46 (7647K)
bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)
Betegápolást, idősgondozást vállalnék gyakorlattal. Tel.: 0620236-8714 (7680K) Kidobásra szánt televízióját,
SZOLGALTATAS
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel,
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u, 5,
Tet.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
mikróját, hűtéjét, gáztűzhelyét, stb. valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723 (7681K)
m>
ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán, a Zemplén úti Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható AKCIÓS áron.
VEGYES
Négyfajta szárazbab eladó! Érd.: 0620-437-8948 (7679K)
PREMIER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók
I ''fllff J Prémium
i WWW^WW^^ • " '' ............... minőségű
német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, Lilit Ferenc u. 1. (a Hevesi Iskolával szemben) Tel.; 0693/114-268, 0630/760-3536 iofo@premieroblok.com
2014. november
Kanizsa - o
Tart a miklósfai „százszázalék"
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (14.) - Olajmunkás SE Gellénháza (4.) 0-3 (0-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 13. forduló. Nagykanizsa, 60 néző. Vezette: Kondá-kor (Papp Á., Marton). G.: Nik-itscher (3.), Papp T. (60.), Horváth T. (69.)
Kiskanizsa: Kovács Zs. - Ganz-er, Csordás, Németh R. (Molnár T. 74.), Horváth G., Kósa (Holló, 60.), Kovács B., Kálovics Á., Dolmányos, Kálcsics F., Földesi. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
A Gellénháza az első osztály élcsapata és ezúttal sem hazudtolta meg magát, vagyis aktuális ellenfelét nem tömi ki rúgott góljaival, s ez gyakorlatilag Kiskanizsán is érvényesült. Gyorsan megszerzett vezetésük alapvetően határozta meg a meccs képét és további menetét, így a nézőtéri zrikák több alkalommal szolgáltattak témát, mint maga a játék. A második játékrész derekára aztán végleg eldőlt a találkozó, viszont a Kiskanizsának (képünkön fekete-pirosban) sokat izgulnia nem kellett, hiszen jöttek a hírek a Szentmárton és a Letenye vereségéről, így 14. helyét „biztosan" tartja az első osztályban.
Szerszámsziget-Zalalövői TK (7.) - UFC Nagykanizsa (9.) 1-1 (0-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 13. forduló. Za-
lalövő, 150 néző. Vezette: Kubic-sek (Czifra, Dencs G.). G.: Kaszás (87.), illetve Völgyi D. (59.)
Nagykanizsa: Gyulai A. -Schuller, Rákhely, Kotnyek I., Tis-lér R., Rittinger, Grudics (Zsirai A., 32.), Völgyi D. (Szép D., 79.), Nagy M., Szalai D. (Mulasics, 46.), Bene G. (Zsirai P., 80.). Vezetőedző: Gyulai Csaba.
Zsinórban negyedik mérkőzésén maradt veretlen a Nagykanizsa, egyben megszerezte szezonbeli első döntetlenjét Gyulai Csaba együttese. Ami talán győzelembe is hajlott már inkább, de a hazaiak végül egyenlíteni tudtak.
Megyei III. osztály, Déli csoport, 13. forduló: Murak-eresztúr SE (4.) - Palin FC (11.) 3-1 (1-1).
G.: Novák (37.), Szabó I. (62.), Kele (65.), illetve Horváth G. (42.). Újudvar SE (8.) - Miklósfa SE (1.) 2-3 (1-2). G.: Tombor (15., 55.), illetve Hammer (33.), Pon-grácz (39.), Németh T. (58.).
Nagykanizsa-Bagola VSE (2.) -Petrivente SE (13.) 7-1 (5-0). G.: Kisharmadás G. (3., 12., 36., 87.), Szigeti (27.), Tímár (40.), Millei Z. (69.), illetve Novinics (66.)
Egy házzal arrébb, a női labdarúgók jó szériája az NBII Nyugati csoportjában a bajnokság őszi zárására kipukkadni látszik, hiszen becsúszott három vereség, ráadásul az NTE1866 kapusa, Balassa Szabina a Videoton FC ellen Székesfehérváron súlyos arcsérülést is szenvedett.
P.L.
Valamennyi
címüket
megvédték
Kunics Réka és Bence, a Zemplén SE lábtoll-labdázói összesen 4 bajnoki címet szereztek a 18. ifjúsági országos bajnokságon, melyet Nagykanizsán rendeztek. A Zsigmondy-csarnokban 7 egyesület 72 versenyzője nevezett csapat és egyéni kategóriában. A kanizsai Zemplén SE gárdája mind a négy versenyszámban címvédőként indult.
Az ob-n a fiúk hármasa, Baranyai Benett, Bencsik Martin, Kunics Bence valamennyi mecs-csét nagy csatában nyerte, bajnoki címet szerezve. A zem-plénes lányok Balogh Eszter, Kunics Réka, Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma ugyanúgy az elsőségig meneteltek és végső sikerüket ünnepelhették.
Kunics Bence fiú egyéniben elsőséget könyvelhetett el, ahogy testvére, Kunics Réka is a lányoknál. Réka öt találkozón, többek közt legnagyobb ellenfeleivel szemben bizonyíthatta, hogy korosztályának a legjobbja. A dobogó harmadik fokára is egy kanizsai állhatott, Vlasics Dalma személyében.
P.L.
A múlt sportsikereiről Ismét pozitívba fordultak
így éltünk a 70-es években címmel a Thúry György Múzeumban nyílt kiállítás, mely Nagykanizsa négy évtizeddel korábbi mindennapjait dolgozza fel. Ebből természetesen nem hiányozhat a város akkori sportéletének taglalása sem - az autó- és motorsporttól a különböző labdajátékokig. A gyűjtemény jövő év február 28-ig tekinthető meg.
Kanizsai Vadmacskák SE (4.) - CMB CARGO UNI Győr II (9.) 74-69 (13-17, 8-16, 27-20, 2616)
Női amatőr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 6. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Söjtöry, Koncsek.
Kanizsa: Fekete (6), Hegyi (9/3), Fuisz (20/3), Kardos 9, Bernáth 5. Csere: Nagy D. (4), Herman A. (19/9), Horváth E. (2). Edző: Zsámár Krisztián.
A győriek jutottak előnyhöz középjátékosaik révén a szoros első tíz perc végére és a második negyedben továbbra is pontatlanul támadtak a hazaiak: távoli, középtávoli dobásaik rendre célt tévesztettek, így félidőre is maradt a vendégelőny.
Nagyszünet után védekezést váltott a KVSE, átálltak az egész pályás letámadásra és a 25. perctől meg is kezdték a felzárkózást Herman Aliz sikeres hármasaival. A záró etap kezdetén már náluk volt az előny, jelentősen feljavult a támadójátékuk, valamint a büntetőket is jó hatásfokkal értékesítették. A meccs végjátéka így is izgalmasan alakult, de a kanizsaiak az előnyüket meg tudták tartani.
Zsámár Krisztián: „A második félidőben feljavultunk támadásban és így értünk el sikert az amúgy fordulatos, izgalmas találkozón."
A Kanizsai Vadmacskák vasárnap még jobban megerősítheti pozitív mérlegét, hiszen 16 órától az egyik újonc BKG DSE-t fogadja a Cserháti csarnokban.
P.L.
KAN11SA KUPR
MQ10CRQSS
verseny
Kanizsa - Hirdetés
2014. november 13.
2014. november 22.
MOZDULJ KANIZSA!!!"
IFitpoínt program:
13.00 Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
ünnepélyes megnyílója
13:10 NTE 186& Judo szakosztáfy bemuiatoia
14:00-14.25 Fnpotni Mozgásközpont Grandup óra
14:30-15:00 Filpwni Mozgáskozpont PowerStep öra
15:10-16:00 Pentek Enikő ZOna Edzés
16:10-17:00 Talarek Rezsó trón Boksz
17,10-17 30 Fiipo«rn Mozgásközponi Gyerektorna apróknak
17:30-17:50 Füpoint Mozgásközpont Akrobatikus gyerektorna
17:50-18:10 Fitpo<ni Mozgáskozpom Gyerekaerobic
17:10-17,50 Fiipcunl Mozgáskozpom HighErtergy alakformáló
18D0-ia,45 BuGkú Katalin BodyART - nyúpas 19:00 órától ^^esiForm Eletmódprogram ünnepélyes zarasa
Biocentrum program: *
13:00 Ünnepélyes megnyitó .^^^fc^^i
13:15 Beszélgetés a testépítés mesterével: Vörös Zolwanfin5rtfi?Jta^_
kidolgozott izmokért és a supeMes! koronázod és.JioíD''i^^W^Ste Sipöcz EluvaJ, és Simon Szimonettával ^l^vl^HjjH^H
14:00 Edzés a testépítés Scitec nagyjaival
14:30 Kozos íotózkodás. seltie készítés, tanacsadás kezdő és haladó testépítők™ Közben folyamatosan Scitec termek kóstoJás, fehérje turmix spéci keverógepböl a Scitec segítségével 15:00 Fekve nyomó erófoogtatás lanyoknak. fiúknak - a zalai 2015-ös
verseny előkészítése Köván Ervinnel E rembemutató a zalai Scitec fogyasztó versenyzők részéről
Közben
17:00 Nagykanizsai Vivűszovetség bemutató edzése
17:00 -19:00 Seg«vay Kincskereső túrázás - díjmentes próbaút lehetóseg
Egész délután Egészségmegőrzés a vitaminok segítségével Egészségmegőrzés a tudatos táplálkozással
Tanácsadás a fenti témakörökben a Biocentrumban meghívott szakértő orvossal
Nyereményjáték 100,000 Fi összértékű (3X 33.500 Ft) Scitec táplalek-kiegészttő és vitamin termefcekért
Nagy, csaiáúi láreasfálékazás a szombati sportnapon 10-18 óráig a Játétól® bejáratánál Sícreleacl rtnrt rmodén tocsi és nagy gyerekei! k játékok dynenieseri lusználtatóati a he) segítségéve* és éieo ■ napon kedreflnénnyei megvásárothalúak! Jácéfcbcn éi Örülni tagsí!
CATHERINE CALLAGHER PRESEMTS
MICHAEL JACKSON
ALIVE
HIS MUSIC II! DANCE
Egy eddig még sosem látott produkció, amelynek premierje november elején lesz, igy a nagykanizsai közönség az elsők közt lehet részese.
A JACKSON LEGENDA
A világon több millióari rajonganak ei pop-királyén, akinek 2009-es halála óta is töretlen a népszerűsége. Az elmúlt öl évben több mint 13 millió (SrteztEKltakel.s övezeti a legtöhbet kereső elhunyt hírességek toplistáját a Forbes magazin szerinl. A Micliael Jackson ALIVE egy korszakalkotó show, hiszen egyedüli módon keveredik az Ir sztepp és Micliael Jackaori kultusza, kiemelkedve a világszerte szerveződő emlékkoncertek és rendezvények közül.
A TÁNC KIRÁLYNŐJE ÉS A POP KIRÁLYA
A Qiieen ol the Dance produkció miatt Catherine Gailaghert egész Európa ismeri, mint az ir sztepp királynőt. Élihez a friss, dinamikus és pezsgő személyiséghez párosul Michael Jackson, a King of the Pop
időiálló stílusa. Az ALIVE cím ü mega-show két olyan karizmatikus, lehengerlő és feledhetetlen egyéniség közös produkciója. amelyet az eurőpai közönség még sohasem látott.
ÁTÁRSULAT
A lársulat tagjai mind magasan kval ilikárt. sokoldalú művészek, akik nemcsak az ir tancmüvészetben mozognak otlhonosan, hanem a balett, az akrobatikus shcw-tánc. a társastánc műfajait is kiemelkedően magas szinten űzik.
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVI. évfolyam 39. szám 2014. november 20.
szágos gazdasági mutatókkal kapcsolatban.
Dénes Sándor kérdései érintették az ország gazdaságát, teljesítőképességét, a munkahelyteremtést, a foglalkoztatást, a közmunkát, a szakképzett munkaerő számát, az internetadó körüli félreértéseket, a kormány devizahitelekkel kapcsolatos intézkedéseit. A politológus szerint, ha sikerül elérni a devizahitelek forintosítását, a béklyó megszűnik, a középosztály fellélegezhet, megerősödhet, és újra elkezdhet fogyasztani, amivel hozzájárulhat a
(KLIK) siker-e vagy kudarc, mivel lehetne a pedagógusok megbecsülését, motiváltságát visszaállítani, mit lehetne tenni, hogy a fiatalok külföldről hazajöjjenek, lehet-e bármely településen kormánytámogatás nélkül is ipart telepíteni. Szó esett továbbá az előfinanszírozásról, a bankok iránti elvárásról, valamint egy Kiskanizsát érintő kérdésről, hogy tervez-e a városvezetés az Alsómajor iparterületén fejlesztést, mert megjelentek a vállalkozók. Szám szerint hét működik ott víz, gáz és szennyvízcsatorna nélkül.
- Valóban megjelentek a vállalkozók, és ennek természetesen örülünk is. Közel van a városi vízvezeték, sőt a szennyvízcsatorna is, ugyan tervekről nem tudok, de utánanézünk - ígérte Dénes Sándor. A jelenlévők kérdései sorában utolsóként felolvasott még egy jó ötletet a polgármester. A javaslattevő szerint a polgármesteri hivatal alakítson ki a honlapján is egy olyan felületet, ahol tájékozódni
Polgármesteri Klub: az ország és a város dolgairól
Számos, mindennapjainkat érintő kérdésre kaphattak választ az önkormányzat szervezésében megvalósult Polgármesteri Klub első rendezvényén az érdeklődők.
A kötetlen beszélgetés helyszínén, a Corner Irish Pub klubbá átalakult helyiségében Lehota János kabinetvezető köszöntötte a meg-
jelenteket, közöttük az est meghívott vendégét, a Budapestről érkezett Mráz Ágoston politológust, a Nézőpont Intézet igazgatóját, Dénes Sándor polgármestert és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőt.
Nemcsak jó, hanem kellemetlen kérdést is fel lehet tenni - biztatta a jelenlévőket a politológus, aki őszinte kritikát is mondott az or-
gazdaság növekedéséhez. - De nemcsak ebben, hanem valamennyi felvetett kérdésre adott válaszban egyetértett a polgármesterrel, aki az ország dolgaival párhuzamosan górcső alá vette azt is, hol tart ma és mit tervez városunk ezen a téren.
Többek között elhangzott, hogy az oktatásban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
lehet az alkalmi munkalehetőségekről, a cégek munkaerő igényéről.
A másfél órás kötetlen beszélgetés a résztvevők szerint hasznosnak bizonyult, a következő polgármesteri „klubfoglalkozásra" is várják az érdeklődőket a szervezők.
B.E.
JAGUAR
cxaofrvf ív moEcsiiQHAt
Lftllos;
ffINDOLA
(, rijiEjJ _\jJt
hw£zkopf| A 15 OVV ''-fALFARAR
Nagykaniisa. Zrínyi Miklös u. 7J4. Telefon: 06-70-577-8560, e-mail: bel la .fod raszcikK@gmail.com Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00
2
Kanizsa - Krónika
2014. november 20
Cserháti napok - 20 éve indult az elektronikai képzés
A November Festivities elnevezésű rendezvénnyel vette kezdetét, a már hagyománnyá vált Cserháti napok rendezvénysorozat a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézményében. Fotókiállítással, érdekes szakmai előadásokkal, vetélkedőkkel, szakmai generációk találkozójával várták az iskola tanulóit, pedagógusait és az érdeklődőket.
A rendezvénysorozatot Marton László igazgató nyitotta meg, aki elmondta az idei Cserháti napoknak külön aktualitása van, hiszen húsz évvel ezelőtt, 1994-ben indult az elektronikai képzés az intézményben. Ezt követően pedig friss adatokkal támasztotta alá az igazgató, hogy az iskolában oktatott szakmák birtokában a fiatalok nagy eséllyel tudnak elhelyezkedni.
Kiemelte, a járműiparban foglalkoztatottak létszáma kilenc százalékkal nőtt, így hazánkban idén 6S00-al többen építik a kocsikat, mint egy évvel ezelőtt, és további bővülésre lehet számítani. Ahogy mondta az igazgató, többször emlegetik, hogy Magyarország az autóipar fellegvára, már több mint 17 ezer ember dolgozik járműgyártó cégeknél, mely most is rengeteg állást kínál. Hangsúlyozta, adott az előrelépés lehetősége, továbbá a gépgyártásnak és
a hozzá kapcsolódó elektronikai és mechatronikai szakmáknak biztosított a jövője.
- Azonban ehhez nem elég felvételt nyerni a Cserhátiba, ehhez bizony keményen küzdeni kell, teljesíteni kell a követelményeket. Tisztában kell lennetek a céljaitokkal, akarni kell azokat elérni! Ez az iskola mindenkit képes eljuttatni egy olyan szakmához, egy olyan képzettséghez, mellyel majd kiválóan
//
boldogul az életben - mondta a tanulókhoz fordulva Marton László.
Kiemelte, a Cserháti napok rendezvénysorozatnak négy fő célja van. Az első, hogy a diákoknak hasznos és fontos lehetősége legyen arra, hogy megismerjék a diáktársaik szakmai munkáit, melyet kiállítás segítségével biztosítanak. A második az, hogy megismerkedhessenek azzal, hogy az iparban milyen szerepet tölt be az intézményben tanult szakmai ismeret, és hová és hogyan lehet eljutni a szakmában. Ehhez nyújtanak segítséget az előadások és az üzemlátogatások. A harmadik, hogy emlékezzenek az iskola múltjára, ezért iskolatörténeti fotókiállítást szerveztek. A negyedik cél, hogy emlékezzenek az iskola névadójára a XIX. század második felében és a XX. század első évtizedeiben alkotó Cserháti Sándorra. A tudós tanárra, aki a múltban pontos és megbízható iránytű volt az iskola fejlesztése és működése tekintetében, a he-
lyes irány megválasztásában. Ezt követően adta át Marton László a Cserháti-díjat Tuleziné Kond-ricz Bernadettnek.
A Cserháti napok keretében nyitották meg a Hobbim az elektrotechnika, elektronika című bemutatót a tanulók munkáiból., majd szakmai előadásokat hallgathattak a diákok a hálózatokról, a korszerű energiagazdálkodásról. Este pedig sor kerül a szakmai generációk találkozójára, ahol egykori és jelenlegi diákok, tanárok beszélgetnek az elektronika múltjáról és jövőjéről.
Csütörtökön Ecce Toulou török egyetemista tartott előadást, melyben bemutatja hazája iskolarendszerét. Tomán Edina - beszélgetés életről, futásról címmel tartott rendhagyó irodalomórát. Pénteken a kilencedikes és a tízedikes diákok gyárlátogatáson vettek részt. Míg a 11-13. osztályosok szakmai előadásokat hallgathattak. A rendezvénysorozatot a gólyaavató zárta.
V.M.
Együttműködnek, mert együtt működnek
Hétfőn a média jelenlétében Együttműködési megállapodást kötött a Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület és a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban elhangzottak szerint közös cél a vállalkozások segítése, az ingyenesen igénybe vehető tanácsadás adó-és számviteli területen, valamint a közösen szervezett rendezvények révén a könyvelői kultúra erősítése.
A sajtótájékoztatót Mihovics Zoltán, az Inkubátorház vezetőjének mondatai vezették fel. Ebben az intézményvezető kiemelte, hogy az együttműködés Nagykanizsa és környéke vállalkozásait kívánja szolgálni. Ezen belül az Ipari Park és az Inkubá-
torház vállalkozásait kiemelt partnernek tekintik. Ez egy hosz-szú távú együttműködés kezdete - hangsúlyozta Harkai István, a Minőségi Könyvelők Klubja Egyesületének elnöke. Az elnök beszélt a közeljövő tervezett rendezvényeiről, melynek része az Egyesület klubjának működtetése az Inkubátorházban, valamint egy Kisvállalkozói Nap közös megrendezése. Harkai István elmondta, hogy a klub tagjait rendszeresen információval látják el és közös konzultációkra is sor kerül. A vállalkozások részére pedig garanciát jelent az Egyesületük által nyújtott szolgáltatások.
Kámán László vezérigazgató rövid hozzászólásában az Ipari Park vállalkozásairól beszélt, kiemelve, hogy a könyvelők milyen fontos
- KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP -
szerepet töltenek be egy vállalkozás életében.
Az Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírását követően egy frissen megjelent kiadványt mutattak be, amely elsősorban a vállalkozások számára lehet hasznos. Olyan ismeretanyagot tartalmaz, amely segít a könyvelők kiválasztásában és a velük való együttműködésben. A kiadvány rövidesen elérhető lesz az Inkubátorházban is.
A Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület a kora délután tartotta helyi alakuló klubfoglalkozását. Mint azt megtudtuk a helyi klubot Szommer Tímea, a Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület felügyelő bizottságának tagja vezeti.
H.Gy.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2014. november 20
Kanizsa - Krónika
3
Idősügyi Kerekasztal Konferenciával vette kezdetét az „Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi hét idei rendezvénysorozata. A Honvéd Kaszinóban megtartott tanácskozáson Halmos Ildikó intézményigazgató üdvözlő szavait követően Bagarus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály vezetője nyitotta meg a rendezvényt, melynek háziasszonyi teendőit Büki Pálné és Meszes Renáta látta el.
Beszédében az osztályvezető érintette azokat a változásokat, amelyek az év elején történtek a hivatalban. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy azok az idős emberek, akik nyugdíjba vonulásukat követően még különféle közösségekben tevékenykednek, és minél tovább maradnak szellemileg, fizikálisan is aktívak, sokat tesznek egészségük megőrzéséért.
Előadásában dr. Barbarics Józsefné, a Magyar Karitász nagykanizsai szervezetének helyi csoportvezetője felvázolta a Kaposvári Egyházmegyéhez tartozó, nyolc éve működő szervezet tevékenységét, majd szó esett az öt éve alakult Kerekasztal továbbfejlődésének lehetőségeiről, útjairól. Végezetül az idősügyi klubok képviselőinek közérdekű kérdéseire a meghívott szakemberek adtak választ.
Az ünnepi hét programsorozata a Batthyány Lajos Gimnáziumban az Idősek sportnapjával folytatódott. A rendezvényt Balogh László
„Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi hét
önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke nyitotta meg.
Az ünnepi hét városi rendezvénysorozatát gálaműsor zárta a HSMK-ban. Az ünnepelt időseket Dénes Sándor polgármester köszöntötte, majd műsorával Le-hoczky Judit előadóművész és Baj Bianka versmondó szórakoztatta. A bált megelőző fogadáson Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt.
Nagykanizsa városrészein is vendégül látták és műsoros rendezvényekkel köszöntötték az időseket, a szépkorúakat.
Szerdán, a paliniak egészségügyi szűrésen is részt vehettek az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkatársainak jóvoltából az általános iskolában. Az oktatási intézmény, valamint a Palini Nyugdíjas Klub előadásával színesített délutánon Tóth Nándor alpolgármester, önkormányzati képviselő és dr. Erdős László, a terület önkormányzati képviselője üdvözölte az egybegyűlteket.
Ugyancsak szerdán ünnepeltek a miklósfaiak. Őket Köteles Józsefné, az Idősügyi Tanács tagja, Dénes Sándor polgármester, Karádi Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszöntötte a
Mindenki Házában. A vendéglátást a Miklósfai Szírének Kórusának előadása fűszerezte. Az esten nagy sikert aratott a trükkös lopásokról szóló vetített képes előadásával Bellák Sándor rendőr zászlós
A bagolai Kultúrházban csütörtökön fogadták a városrész idősödő polgárait. Jerausek István önkormányzati képviselő köszöntőjét megelőzően ők is részt vehettek egészségügyi szűrésen. Szórakozásukról sokszínű dalcsokor ösz-szeállításával a Tüttő János Nótaklub gondoskodott.
Ugyancsak csütörtökön ünnepelt Bajcsa városrész idős lakossága. Őket Tóth Nándor alpolgármester, a terület önkormányzati képviselő-
je köszöntötte, majd a Fatima operett műsora szórakoztatta.
A kiskanizsai időseket péntek este ünnepelték a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Dénes Sándor polgármester, önkormányzati képviselő köszöntő szavai után a Fatima operett műsorral kedveskedett, végül Zsohár Zsolt zenész közreműködésével nóta és tánc zárta az összejövetelt.
Az „Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi rét programja szombat délután, a fakosiak köszöntésével zárult. Őket Jerausek István önkormányzati képviselő és Nagy József György, a Fakosért Városrész Szépítő Egyesület elnöke üdvözölte.
B.E.
Szent Márton napi vigadalom a Meseház Bölcsiben
Roskadásig díszített vásári sátrak sokasága fogadta a Meseház Bölcsőde által szervezett Szent Márton napi vigadalomra érkező bölcsődéseket és szüleiket a Halis István Városi Könyvtár konferenciatermében.
A Szent Márton napi vásárt Körmendi Viktória, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde vezetője nyitotta meg. A város képviseletében Horváth István, a nagykanizsai városfejlesztési divízió vezetője a rendezvény létrejöttéről
elmondta, a városrehabilitációs projekt ("A fenntartható belváros" - NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006-PA-4) keretében kiegészítő események rendezésére is nyújt támogatást az Európai Unió. A városrehabilitációs program keretében elkülönített programalap felhasználásával 7 és fél millió forintra lehetett pályázni, mely összeget a belvárosi helyszínen történő projektek megvalósítására kell felhasználni. Ebből közel 1,3 millió forintot nyert a bölcsőde alapítványa. Horváth István arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövőben is lesznek hasonló, sokak örömére szolgáló pályázati kiírások.
A megnyitó ünnepség részeként Váron István plébániai kormányzó mondott asztali áldás, végül Szalai Ferenc, a Meseház Bölcsődéért Alapítvány kuratóri-
umának elnöke üdvözölte a vendégeket.
Míg az apróságok elsajátították a báb, a gesztenyefigurák, a csuhé-baba és fenyőtoboz-baglyocska készítés tudományát a hozzáértőktől, a Zalagyöngye Együttes vitte fergeteges táncba a felnőtteket. Se vége, se hossza nem volt a vigadalomnak. A terülj-terülj asztalkámon - akárcsak a mesében - megannyi finomság, sült libacomb puliszkaágyon, sült alma és tök, krumpliprósza, mézeskalács, libatepertős kenyér savanyú káposztával és lilahagymával - csábította falatozásra a megjelenteket. A bölcsisek örvendezhettek még a "Va-ba-ba" vásári színház mulatságainak, a kaptár kukucska mellett kóstolhattak mézet, és kézzel készített vásárfiával térhettek haza.
B.E.
Kanizsa - A város ügyei
2014. november 20.
Kezdődik az önkormányzati képviselők képzése
Kezdődik az önkormányzat képviselők képzése, egyebek mellett az önkormányzati törvény legfontosabb előírásaival ismertetik meg az érintetteket - tájékoztatta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az MTI-t.
A mintegy 17 ezer képviselőnek az új önkormányzati törvény írja elő, hogy megválasztásuk után három hónapon belül vegyenek részt a kormányhivatalok által szervezett képzésen. Ezen megismerhetik a jogszabályi környezetet és segítséget kapnak napi munkájukhoz - ismertette az államtitkár.
Pogácsás Tibor jelezte: a tárca által összeállított tematikában a többi között a képviselő-testület és a bizottságok működése, a hivatalok és társulások, a képviselői jogok és kötelezettségek, valamint az önkormányzati feladatok és gazdálkodás szerepelnek.
Az egynapos képzések teszttel zárulnak, a tananyag pedig a Belügyminisztérium által készített Nagy önkormányzati kézikönyvre épül.
Őszi virágosítás
Az elmúlt hetekben került sor a város közterületein lévő virágágyások újbóli beültetésére, így az őszi városképet közel 18 ezer tő árvácska színesíti. A színpompás növények 650 négyzetméter felületet borítanak be és a tél beálltáig díszítik majd városunkat.
Szintén kiültetésére került 15 ezer darab különböző színű tulipán hagymája, mely növények virágzásában tavasszal gyönyörködhet majd a lakosság és a Nagykanizsára látogató.
Teleki utcai faápolási munkák
2014. november 18-tól megkezdődött a Teleki utcai hársfasor gallyazása. A gallyazás
Felkészültek a télre
Gépszemle a Netta-Pannonia telephelyén
Téli gépszemlét tartottak a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. telephelyén. Az eseményen részt Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
Köszöntő szavaiban Horváth Balázs ügyvezető kiemelte, nem volt egyszerű számukra az önkormányzat egy évvel ezelőtt hozott azon döntése, amikor kiadta a cégnek a hóeltakarítási feladatokat, mert ezt nem lehet igazán jól, mindenki megelégedésére elvégezni. De úgy érzi, munkájukkal megszolgálták a bizalmat. Kaptak elismerést a rendőrségtől, a Zala Volán Zrt.-től és a lakosságtól is.
A 2013-14-es szezon tapasztalatairól és a 2014-15-ös év várható
feladatairól Molnár-Rodek Bernadett projektmenedzser adott tájékoztatást. A síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatokat a közutak osztályba sorolása szerint végzik el. Az elsőbe tartoznak az átkelési szakaszok, a négysávos utak és a tömegközlekedési útvonalak. A másodikba az egyéb főutak, belvárosi utcák, majd a feladatok sorrendje szerint a gyűjtő utak, a mellékutcák és a hegyi utak következnek.
Összesen 294 tonna szóróanyagot - só, dolomit és karbonát -használtak fel, ami 2209 óra kézi munkaerőt és gépi munkát vett igénybe.
A hóeltakarítás és síkosságmentesítés fokozatai szerint a hétvégétől, november 15-től, feláll az
állandó vezetői szintű készenlét. Extrém időjárás esetén alvállalkozókat is berendelnek. Az előkészületek között szerepelt a térképek és utcák egyeztetése a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. munkatársaival a városban folyó járdamunkálatok, illetve az előző szezon tapasztalatai alapján. A környezetbarát szóróanyag-pótlás, a sofőrök oktatása és a gyakorlás, az útvonalak bejárása hóeltakarító gépekkel és az alvállalkozói szerződések megkötése megtörtént. A szóróanyag tárolókat kihelyezték.
Dénes Sándor polgármester értékelő szavaiban kiemelte annak jelentőségét, hogy Nagykanizsa a saját cége segítségével tudja megoldani a városban a „hóhelyzetet", a síkosságmentesítést. De nekünk városlakóknak is tisztában kell lenni azzal, hogy van feladatunk, a házunk előtti járdát nekünk kell takarítani.
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a polgármester szavaihoz csatlakozva megköszönte a cég elmúlt évi tevékenységét és azt kérte a kanizsaiaktól, abban az esetben, ha keményebb telünk lesz a tavalyinál, és az időjárás több munkát ad a cégnél dolgozó embereknek, várjanak türelemmel, hiszen a jó és sok munka elvégzéséhez időre van szükség.
B.E.
célja a Teleki utca közlekedésbiztonságának javítása, a közvilágítási lámpák fénycsóváiban lévő, valamint a buszok, teherautók közlekedését zavaró növényi részek eltávolítása. A munkát a Via Kanizsa Non-profit Zrt. szakvállalkozóval végezteti el.
A gallyazáson túl kivágásra kerül a Teleki utca - Tavasz utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely melletti egy-egy hársfa. A fakivágást indokolja, hogy e fák balesetveszélyt jelentenek a közlekedőkre, mivel esetenként kitakarják az átkelni szándékozó gyalogosokat.
A munkavégzés ideje alatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az út egyes szakaszain.
Még három hónapig dolgozhatnak
Három hónappal meghosz-szabbították a megváltozott munkaképességű, rehabilitálható munkavállalók támogatott foglalkoztatásának határidejét - jelentette be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatói tanácsadója.
Popovics Réka tájékoztatása szerint a hosszabbítás után a projekt támogatási szakasza 2015. július 31-ig tart, amelyre még közel 500 millió forint áll rendelkezésre. A projektben a munkaerőerő-piac bármelyik foglalkoztatója, illetve a költségvetési szervek is részt vehetnek, bérköltség-támogatást igényelve. Elmondta, az eddig kötött szerződések teljes összege 4,8 mil-
liárd forint. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatóknak a projekt 100 százalékos támogatást nyújt.
A rehabilitációs ellátásban vagy járadékban részesülők elsődleges munkaerő-piacra való visszavezetését támogató intézkedéssorozat keretében az ország 94 pontján várják az érintetteket, új ügyfelek bevonására az év végéig van lehetőség. A munkabér mértékét a foglalkoztatás 4, 6, vagy 8 órás időtartama határozza meg, havi 100, 150, illetve 200 ezer forintos maximális értékben.
A projekt munkatársai eddig 16 ezer megváltozott munkaképességű emberrel vették fel a kapcsolatot és 11 ezernél több együttműködési megállapodást kötöttek. Különféle képzéseken eddig 1972 ember vett részt, túlnyomó többségük már sikeresen befejezte az elhelyezkedésüket segítő tanfolyamot.
2014. november 20
Kanizsa - Projekt
5
Ismét Magyassedaheysn „álOmásozott" az „5 Poslakocsi"
Ismét aktív turisztikai napot tartottak Magyarszerdahelyen, a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül. A keddi rendezvény jóvoltából a térségben várható pályázati lehetőségekről tájékozódhattak a megjelentek, akiknek mindeközben lehetőségük nyílt a településen kialakított, úgynevezett „Turisztikai pihenőpajta" épületének megszemlélésére is.
A két nemzet közti együttműködés által támogatott S Postakocsi Program elsődleges célja - sok más mellett - az, hogy a helyben adódó természeti, kulturális értékeket az idegenforgalom serkentésére hasznosítsa. A projektben több település vesz részt szlovén és magyar oldalról egyaránt. Magyarszerdahely is e községek közé sorolható, ahol a projektnek - a turizmust ösztönző programokon túl - „kézzel" fogható eredményei is vannak. Egy pihenőhely és egy kilátó, amiket két esztendeje adtak át, illetve a hamarosan felavatásra kerülő, 20 millió forintból felépített turisztikai „pajta". A komfortos létesítmény - mint azt
Gyarmati-Litter Tímea projektasz-szisztens elmondta - különböző rendezvényeknek és a településre érkező turistáknak biztosít lehetőséget pihenésre.
Marczin György, Magyarszerdahely polgármestere ünnepélyes köszöntőjében arra hívta fel a résztvevő önkormányzatok képviselőinek és a turizmusban érdekelteknek a figyelmét, hogy mind a falusi turizmus, mint pedig a vendéglátás területén a közös gondolkodás, települési összefogás megteremtése további utakat nyithat meg.
Odor László, az Innovatív DélZala Vidékfejlesztési Egyesület elnöke a vidékfejlesztést érintő pályázati opciókat vázolta. Úgy fogalmazott, a településeknek - elsősorban - nem arra kell pályázniuk, amire lehet, hanem azokra a dolgokra, amit megvalósítani akarnak, s amelyekre szükségük van. Előadásában kiemelte a térségben rejlő lehetőségeket is.
- Az agroturizmusra, a kerékpárturizmusra, illetve a gyógy-és egészségturizmusra érdemes építeni - így Odor László.
Beszédében összegzést adott még arról, hogy a térségben jobbára a helyi attrakciók és a falusi tu-
rizmus fejlesztéséhez fontos pályázati úton többlettámogatást szerezni. Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület elnöke szerint ki kell küszöbölni azokat az alap infrastrukturális hiányosságokat is, amik több településen is tapasztalhatóak s melyek nem éppen „turista-csalogató" erővel hatnak. Mindezeket pedig a jövőben pályázati pénzből is ki lehet „pótolni".
Támogatásból jutott a közelben található Porrogra is, ahol Madarász Zoltán lekvár, szörp és savanyúság előállító üzemet léte-
Egy csésze kávé - rendőrökkel
Police Coffee néven lakossági fórumot szervezett városunkban is a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a CBA Kereskedelmi Kft.-vel közösen. A Kanizsa Plazában lévő CBA bolt előtti helyszínen várták egy csésze kávéval felsőbb rendőri vezetők és a rendőrkapitányság munkatársai a hozzájuk forduló embereket.
Még az esemény kezdetét megelőzően tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a Nagykanizsán megrendezett „roadshow" - jellegű Police Coffee tavaly indult útjára. Éppen azért, hogy a rendőrséget - helyi szinten - segítsen összehozni a lakossággal, akik így közvetlenebb módon mondhatják el problémáikat, panaszaikat a rendőrségnek.
- Azóta több mint 3S00 beszélgetésen vagyunk túl - közölte dr. Garamvölgyi László rendőr dandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója. Elmondta azt is, elsősorban közlekedési és közbiztonságot érintő ügyekben kereste fel a lakosság a rendezvényt, kisebb részben pedig bűnügyi gondokkal.
- Leszögezhetjük: azon problémák nagy része, amit egy csésze kávé közben megosztottak kollégáimmal az állampolgárok, megoldást nyertek - fogalmazott.
Hozzátéve, hogy a helyi problémákat helyben kell megoldani, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzete is növelhető.
Dr. Garamvölgyi László szerint e rendezvény segít áthidalni a szakadékot a rendőrség és az emberek közt.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere szavaival a kanizsai rendőrkapitányság és az ön-
sít. A vállalkozó saját pályázati sikeréről a rendezvényen beszélt. Keléné Molnár Melinda, a Széchenyi Programiroda munkatársa a „Széchenyi 2020" kínálta forráslehetőségekről, míg Rodekné Hederics Erika, a Nagykanizsai Polgármesteri Hivatal pályázati csoportjának vezetője a „Cycle in a network", kerékpáros-projektről tájékoztatott, illetve ennek összekapcsolási lehetőségeiről a szerdahelyi turisztikai pajtával.
Sz.Zs.
kormányzat közti együttműködés fontosságát is érintette, valamint mindazon törekvéseket, tetteket, amik jóvoltából városunk közbiztonsága „jóként" értékelhető.
- A közbiztonságot tovább javítja a térfigyelő kamerarendszer jövőbeni bővítése - jelentette ki Dénes Sándor.
Szabó Pál alezredes, a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi helyettese szintén elismerését fejezte ki Kanizsa közbiztonsága iránt.
- Folyamatosan javuló tendenciát mutatnak ezek az adatok, azonban problémák mindig vannak. Különösen az állampolgárok egyéni, egyedi esetei, gondjai érdemelnek kiemelt figyelmet, ezeken mielőbb segíteni kell. Remek lehetőség erre a rendezvény is - állította.
Az „egy csésze kávé a bűnmegelőzésért" nyílt napon a helyi rendőrkapitányság vezetője, dolgozói is várták a hozzájuk fordulókat.
Sz.Zs.
6
Kanizsa - Múltidéző
2014. november 20
Homokkomárom éke lett a kicsi kuckó
A fa
lelkének ismerői
Fafaragók munkáiból nyílt kiállítás a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a hétvégén, s a vitrinekben több, a fával remekül bánó lelkes alkotó munkáit tekinthetik meg az érdeklődők.
Dávidovics László, Horváth Ferenc és Török János hosszú évek óta foglalkozik a fával, s azt köszöntőjében Dénes Sándor polgármester külön is kiemelte: földijei nagyon jól ismerik a fa lelkét, melyre bizonyítékul szolgálhatnak alkotásaik.
A megnyitót követően az egyes munkák elkészültének körülményeiről is hallhattunk érdekes történeteket, majd kötetlen beszélgetés zárta az estét a Móriczban.
Az elmúlt időszakban szorgos kezek dolgoztak nap, mint nap azon, hogy új életre keltsék a falu szívében álló, sokáig pusztulásra ítéltetett házat. Az erőfeszítés természetesen - a község vezetésének, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak s persze nem utolsó sorban a közösségi összefogásnak köszönhetően - meghozta a kívánt eredményt: a kívül-belül megújult épületet, amely immár tájházkuckóként funkcionál Homokkomáromban.
Az orvosi rendelő tőszomszédságában lévő s a faragott Szent Orbán szoborral szemközti ház hosz-szú évtizedek óta lakatlanul há-
nyódott, kitéve magát az égiek ké-nyének-kedvének. Amióta tulajdonosa, a néhai „Csirkés Karcsi" a szőlőhegyi „turnéit" s persze a kis zugát „áthelyezte" a „felhők" fölé, az ingatlan voltaképpen állandó gazda „nélkül", pontosabban üresen maradt. így az állaga folyamatosan romlott, s nem éppen szép látvány nyújtott a faluba érkező vagy a hegyre igyekvő embereknek. A falu önkormányzata ez ellen sokáig nem tudott mit tenni, hisz a ház nem a község tulajdonában állt.
- Amikor azonban lehetőség adódott rá, éltünk az elővásárlási jogunkkal. Először azzal a céllal, hogy lebonthassuk az épületet, ám mindez többe került volna, mint a
renoválás. Éppen ezért kissé „továbbgondoltuk", továbbszőttük a házacska sorsát - számolt be hetilapunknak Bodó Tamás, Homokkomárom polgármestere.
- Ebben - az anyagiakban és a munkában - is„partner" volt a helyi Német Nemzetiség Önkormányzat - hangsúlyozta a település első embere. Elmondván még azt is, hogy összesen 1.2 millió forintból újították fel a házat, a tetőszerkezettől, a szigeteléstől, a vakoláson keresztül, az új nyílászárókon át, gyakorlatilag a-tól z-ig. A munkálatok dandárját elsősorban közmunkások végezték, ám a helyi lakosok közül többen is közreműködtek a házacska építésé-ben-szépítésében.
- A felújítás ideje alatt jött a gondolat, hogy valamilyen funkciót, rendeltetést sem ártana találnunk az épületnek. Ekkor született az ötlet, legyen „táj(ház)kuckó", ahol a népi értékek, használati tárgyak, komáromi kincsek egy helyütt találhatóak meg. Segítséget nyújtott ebben szinte a falu apraja - nagyja: volt, aki kézműves remekeit adta oda jó szívvel, volt, aki sparhelttel vagy épp falvédővel gazdagította a kis zugot. Ami a jövőben időszaki kiállításoknak ad majd helyet, teret.
Szabó Zsófi
Kádár-korszak ABBA-val és Boney M-mel
„Előre a szocializmus útján..." - így éltünk a ''70-es években címmel nyílt kiállítás a Thúry György Múzeumban, melynek gyűjteménye 201S. február 28-ig tekinthető meg az intézmény emeletének berendezett szobáiban.
A megnyitó keretében Száraz Csilla múzeumigazgató és Balogh László, városunk Humán Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket.
„Nem szeretnék hetvenkedni és nem érzem, hogy fiatal koromat elszabtam volna - fogalmazott utóbbi a ''70-es évek életmódját feltáró anyag apropóján -, az viszont nyilvánvaló, hogy a Kádárkorszak a szabadságelvételt bizonyos mértékű fogyasztás engedésével próbálta palástolni mintegy négy évtizede."
Ahogy az elhangzott, a kort komoly hazugság mételyezte meg és sokakban ennek a kornak az úgynevezett illúziója ébreszthet nosztalgiát. Viszont ennek az időnek is vége szakadt az 1979-es esztendővel, hiszen akkor már a regnáló hatalom sem tudta kivédeni azt, hogy a társadalomra hárítsa létbiztonságot ígérő építményének „járulékos költségeit".
De hogy ne csupán a politika- és gazdaságtörténeti elméleteket vegyük górcső alá, a megnyitó alkalmával felhangzottak például az ABBA és Boney M., az akkori eurodis-co zenei irányzat két talán legnagyobb riválisának slágerei is. Az 1970-es évek magyarországi fiatalsága (szintén) már ezen stílus(ok) jegyében (is) szocializálódott, s ez még akkor is igaz, ha a zene bizony Nyugatról, a központilag „megvetett" kapitalista berendezkedés minta-álla-
maiból, a svédektől, illetve a nyugatnémetektől érkezett, s mind többször például már a magyar utakon is nyilvánvalóvá vált, mi is a különbség a saját környezetükben ismert gépjárművek, valamint egy-egy Opel vagy
Volkswagen között... Hogy aztán a továbbiakban a rendszeren milyen újabb repedések mutatkoztak, az már egy másik történet részét képezte.
P.L.

I^''^Vi VOKSH Oktatási Kft.
{pHip®¥bv.S - Nagykanizsa, Ady u. 30
% te/^J^ Tel/fax: 93/516-634
^fk^'' Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu,nagykanizsa@voksh.hu
Nyt. szám: 20-0214-05
2014. november 20
Kanizsa - zns
Tanfolyamaink:
Halakkal telt meg a Csótó
November 24. (hétfő) 16.00 óra
tehergépkocsi és nehézpótkocsi vezető December3. (hétfő) 16.30 óra személygépkocsi vezető „B" GKI - teher és személyszállító vizsga: december 13. (Jelentkezést folyamatosan elfogadunk december 3-ig)
Érdeklődni a megadott elérhetőségeken, Beke Ivett irodavezetőnél lehet.
IV. Tortafesztivál
Az édesség
A hétvégén immár negyedik alkalommal rendeztek Tortafesztivált a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban.
Az esemény népszerűségét nem csak a csapatok évről évre növekvő száma, hanem a látogató közönség érdeklődése is jelezte. Az elkészített alkotások esztétikuma a laikus szemlélő számára és a szakmai zsűri számára is magával ragadó volt. Változatos, ötlet- és részletgazdag kifinomult, mondhatni művészi alkotásokban hosszú órák-napok munkája köszönt vissza.
A versenyzők méltán lehetnek büszkék munkáikra, melyek között találkozhattunk gyönyörű grillázs kosarakkal és virágokkal, a mesepalotán át a régi időket idéző idős házaspárral, a puszta vidékét megelevenítő tájkép tortába formázásával, az elmúlt évek ország torta kollekciójától a Barbie és King-Kong figurájával. Sok más mestermunka mellett kitűnt annak
művészete
az amatőr hobbi cukrásznak a munkája, aki arra vállalkozott, hogy minden alkotóelemében ehető, sőt több mint tíz ízből álló torta kompozícióba formázta a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont makettjét. Elsorolni sem lehet a finomabbnál finomabb krémes és házi jellegű sütemények színes vidám kavalkádját, amivel a kóstolókat fogadták.
A résztvevők szórakozásáról vidám zenés táncos produkciók sora gondoskodott. Az édességfüggőségről színpadi beszélgetést tartottak, e mellett jótékonysági megmozdulás keretében a Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona számára szerveztek adománygyűjtést.
A versenyzők bebizonyították, hogy tortát készíteni, formálni belőle bármit, csak a képzelet, a kreativitás szabta határokban értelmezhető és a Tortafesztivál valóban az édesség művészetét tárja elénk.
A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége megkezdte az őszi haltelepítést. November elején 6300 kg III. nyaras ponty, valamint 3300 kg keszegféle került a tóba - tájékoztatta lapunkat Makovecz Tamás, a szövetség elnöke. A telepítés után egy hetes általános horgászati tilalom lépett
Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a Kreszt otthoni tanulással!
életbe, így a horgászok november 11-én 6-órától vehették ismét birtokba a Csótó partját a jó fogás reményében. Az ősz folyamán még 1000 db I. nyaras süllő kihelyezésére is sor kerül. A 2-4 kg-os poty-kák már a Csótóban uszkálnak.
Kanizsa
Szent Cecília
1 1 kórustalálkozó
Kiskanizsán
A nagykanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia szeretettel hív mindenkit 2014. november 23-án, Krisztus Király vasárnapján, az esti 6 órai szentmise után tartandó templomi kórusok találkozójára,
amelyet Szent Cecília, a szent
''0. _
zene égi patrónájának tiszteletére ajánlunk fel.
Vendégeink: Jézus Szíve templom énekkara, Tótszerdahelyi énekkar, Miklósfai plébánia énekkara, Piarista Iskola énekkara, Kiskanizsai templom énekkara.
Ruhakuckó
Hetente újuló akciókkal!
Gyermek és felnőtt használt ruhák ELÉRHETŐ ÁRON!
Cipők, lakástextil, gyermek kiegészítők. Bizsu és egyedi készítésű ékszerek.
Nagykanizsa, Kinizsi u. 7. - Nyitva: H-P: 8-17 óra, Szo: 8-12 óra
8
Kanizsa - Oktatás
2014. november 20
Erasmusc program megvalósítása a Thúryban
Tagintézményünk sikeresen pályázott az ErasmusC programnak a szakképzést támogató KAI, azaz mobilitási projektben való részvételre A pályázat hosz-szú előkészítő munka eredményeként (Erasmus+ KA1-SZA-217-1/2014; 2014-1-HU01-KA102-000399) valósulhatott meg. Összesen 11.373 Euro támogatást kaptunk. A szakképzés fejlesztése céljából nyolc pályázó 97 hét napot tölthet Bécsben és az opatijai partnerintézményben továbbképzés keretein belül.
Az őszi szünetben Bekéné Pados Ivett és Kovácsné Tóth Ildikó német szakos kollégák egy hetes tanári továbbképzésen vett részt az osztrák fővárosban, Bécsben. A szeminárium részvevői a világ minden tájáról érkező német nyelvtanárok voltak: Dánia, Hollandia, Bulgária, Oroszország, Mexikó, USA és az említett 2 pedagógus Magyarországról. A sokszínű program célja Ausztria megismerése volt gasztrokulturális szempontból, ami sokoldalú feladatkitűzéssel valósult meg. Ízelítő a gyakorlati feladatokból: Bécs kávéházainak, piacainak felkutatása, tanulmányozása, a tapasztalatok prezentálása, bécsi almás rétes sütése, tökfesztivál, koncert látogatása. Az elméleti képzést színvonalas előadások alapozták meg, olyan témakörökkel, mint az étkezés, táplálkozás megjelenése az irodalomban és a művészetekben, kiegészítve a speciális osztrák szókinccsel. A gazdag programkínálatban szerepelt egy bécsi városnézés és egynapos burgenlandi kirándulás is, amely során több helyszínt kerestek fel: Eisen-stadt-ban az ORF tv- és rádióstúdió került bemutatásra, ahonnan az ott élő magyar kisebbség számára is sugároznak műsorokat. A gólyák által is nagyon kedvelt Rust városában a környék borkultúrájával és a város nevezetességeivel ismerkedhettek meg. A napot hangulatos borkóstoló zárta Zagersdorfban egy pincészetben. A tanulságos hetet a tapasztalatok összegzésével és a tanítási gyakorlatban megvalósítható ötletek bemutatásával, valamint a bécsi opera koncertjével zárták.
Ugyanekkor Kamondi Ágnes angol szakos kolléga az opatijai
Hotelijersko-Turisticka Skola intézményében töltött el egy hetet, ahol lehetősége nyílt bepillantást nyerni az ottani nyelvoktatásba, nyelvórák látogatása által. Elmondása szerint tanulságos és hasznos volt megfigyelni az ott alkalmazott módszereket, összehasonlítani a két intézmény/oktatási rendszer nyelvi képzésre vonatkozó követelményeit, illetve képet kapni a horvát diákok nyelvtudásáról.
A pályázat megvalósítása 201S-ben folytatódik számolt be lapunknak Rábavölgyi Attila tagintézmény-vezető.
FRESH A.I.R - Új szelek a környezeti nevelésben: 30 pedagógus vehette át oklevelét
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. projektpartnerként vesz részt az Ausztria - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló elnevezésű projektben. A programban megvalósuló képzések mindegyikének középpontjában az innovatív környezeti nevelés és természeti oktatás áll.
A projekt keretében 2013. április S-én egy két éves pedagógus képzés indult el Train The Trainer címmel, mely az óvodai és általános iskolai pedagógusokat célozta meg. A képzés ideje alatt az egyes szakmai workshopokon a pedagógusok új ismereteket szereztek a környezeti nevelés területén. A tréningek Magyarországon, valamint Ausztriában kerültek lebonyolításra.
A két éves képzést sikeresen elvégző pedagógusok számára a csömödéri és grofi enzersdorfi táborok nyújtottak lehetőséget a képzési anyag gyakorlatban történő alkalmazására. A gyerekek számára összesen S tábor kerül megrendezésre, kettő Csömödéren, három Grofi Enzersdorfban a Camp Lobau Nemzeti Parkban.
A projektben közel S0 fő vett részt a Nyugat-dunántúli régióból. A mai oklevél átadó ünnepségen 30 pedagógus vehette át oklevelét, mely tanúsítja, hogy környezeti nevelési programok vezetéséhez szükséges kompetenciákat szerzett.
A FRESH A.I.R projekten belül a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. együttműködésével indult el az országban elsőként a „Zöld bölcsődék" kezdeményezés, amely egy környezeti nevelési programkoncepció kidolgozása. A képzés alapvető küldetése, hogy a „Zöld Bölcsőde" filozófiája és alapelvei eljussanak minél több szakemberhez.
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő szakemberek elsajátítják mind az elméleti, mind a gyakorlati elemeit a Zöld bölcsőde" hálózatnak, amellyel képessé válnak intézményükben különböző folyamatok tervezésére és végrehajtására. A képzés célcsoportja a bölcsődében dolgozó pedagógiai szakemberek és munkatársak, de más érdeklődők számára is adott a lehetőség. Az akkreditálás folyamatban van.
A „mi múzeumunk"
A Kőrösi iskola diákjai szerdán visszautaztak a kelta korba, maguk készítette lándzsákkal, pajzsokkal felvértezvén magukat. Tették mindezt a Thúry György Múzeumban, ugyanis az intézmény a közelmúltban több mint 17.S millió forintot nyert pályázati úton. A támogatásból régészeti, történeti témájú foglalkozásokat szerveznek jövő júniusig.
A „Mi múzeumunk" - pályázat jóvoltából majd'' 300, városi és környékbeli általános iskolás látogat el több hónapon keresztül a
múzeumba, ahol aztán kézműves és játékos foglalkozásokon, helytörténeti szakkörökön és történelmi korok ihlette témanapokon vehetnek részt. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója a projektnyitó eseményen elmondta, a rendezvénytematikát az „Emberek, utak, kapcsolatok" című ál-
landó kiállításukra építették fel.
- Célunk az iskolai oktatás kiegészítésén túl az, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot, szellemi, ügyességi és játékos programok révén - hangsúlyozta Száraz Csilla.
A témanapokon sok más mellett még a dualizmus kori Nagykanizsát, az akkori helyi vásárokat, a régi piacozós időket is feltérképezik a gyerekek, a kalandtúrákon az inkák kincsére is rálelhetnek.
Különdíj tanárnak, növendéknek
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola örömmel adott hírt növendékeinek versenyeredményeiről.
A XIII. Országos Lubik Imre Trombitaversenyen három növendék is képviselte az intézményt, akik közül Horváth Bálint Máté különdíjban részesült. Tálos Gergő és Kovács Gergő színvonalas műsorukkal képviselték az iskolát, zongorán Kollonay Zoltán, az intézmény tanára működött közre. Felkészítő tanáruk, Tatár Csaba tanári különdíjat kapott.
Fotók és egyebek a Rozgonyi iskola galériájában
A napokban Lelkes András, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének fotókiállítása várja az érdeklődőket a Rozgonyi Úti Általános Iskola galériájában.
Az ünnepélyes tárlatmegnyitón alkalomhoz illő muzsikával lepte meg az iskola énekkara a megjelenteket: „Kis gyopár, kis gyopár, minden reggel, ha látlak, hófehér kis virág, látom, örülsz, hogy láthatsz." Szereplésüket méltán dicsérte meg köszöntő szavaiban Jeszenői Csaba, az intézmény igazgatója.
A fotók készítője, Lelkes András 1967-ben született, tősgyökeres zalai. Gyermekkorát a Kis-Balatonhoz közeli Orosztonyban töltötte, s ez meghatározó volt későbbi életére. A természeti környezet mindig is vonzotta, de tanárai, illetve a zalai természetvédelem egyik megalapozója, Palkó Sándor szintén hatással voltak rá. Altalános és középiskolás diákként is részt vett a nyári madarásztáborok-
2014. november 20
Kanizsa - Oktatás
9
ban, az ott szerzett élmények örök emléket jelentenek számára. Nagykanizsán érettségizett, majd a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen szerzett diplomát, ami szintén befolyásolta pályaválasztását. 1992 óta dolgozik hivatásos természetvédőként, gyakorlatilag az első munkahelyén, hiszen hét évig a Kis-Balatonon, 2000-től pedig ugyanahhoz az igazgatósághoz tartozó Mura folyó és Kerka patak vidékén, az ország egyik legnagyobb kiterjedésű őrkerületében kapott feladatokat. Tevékenységének köszönhetően tavaly megalakulhatott Dél-Zala első országos jelentőségű természetvédelmi területe, a Mura Menti Tájvédelmi Körzet, jelenleg ennek a botanikai és zoológiai értékekben egyaránt rendkívül gazdag területnek a szélesebb körű megismertetésén dolgozik. Az iskolaigazgató szavait követően szívesen osztotta meg gondolatait a természetfotózásról és a természet szeretetéről.
Vitáris József kiállítása a Batthyányban
Vitáris József festőművész képeiből nyílt kiállítás a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Hyány galériájában.
Ahogy Balogh László igazgató köszöntőjében elmondta, Vitáris József Győrben, a Leonardo Alapfokú Művészeti Intézetben tanít és Pécsre járt a tanárképző főiskolára, ahol Stamler Lajosnak a csoporttársa volt. A festőművész mottója, hogy „a művész nem tesz mást, minthogy összegyűjti, továbbvezeti azt, ami a mélyből feltör. Se nem szolgál, se nem uralkodik, csak közvetít."
A kiállítást Stamler Lajos nyitotta meg, aki elmondta Vitáris József, hosszú ideig arra kényszerült, hogy más területen dolgozzon. Kiemelte, nagyon jelentős pályafutás az övé. Ezt követően a képeket mutatta be. Hangsúlyozta, egyszerre van jelen a paligráfia és a természet a képeken. A kiállítás legfőbb mondandója, a rend megtalálása és fenntartása.
A megnyitón közreműködött Dér Dávid és Milei Bálint kongán.
Gyerekruha és Játékbörze a Medgyaszay Házban
A nagy érdeklődésre való tekintettel, november 22-én szombaton, hosszú szünet után ismét „Bababörzét" rendez a Medgyaszay Ház (volt régi mozi). Az intézmény délelőtt 9-13 óráig várja tárt kapukkal az érdeklődőket.
Lehetőséget szeretnének biztosítani ahhoz, hogy legyen egy olyan hely a városban, ahol anyukák egymás közt adhatnak-vehetnek, cserélhetnek kinőtt, megunt, használt gyermekholmikat.
Mindenki örül és elégedett, ha olcsóbban tudja beszerezni a babakelengyét vagy éppen a feleslegessé vált gyermekholmiktól roskadozó gardróbszekrényét tudja kiüríteni. A szezonális ruhacsere nem feltétlenül kell, hogy összedöntse a családi költségvetést. Akik kilátogatnak a börzére a jó minőségű, melegebb kabátokat, overallokat, cipőket, csizmákat is töredék áron beszerezhetik, nem is beszélve a játékokról, amin a közelgő ünnepekre gondolva, szintén sokat spórolhatunk.
Nem titkolt szándéka a börze szervezőinek, hogy hagyományt teremtsenek, és a kanizsai anyukák biztosan számíthassanak rá, hogy akár szezononként eladhatják - beszerezhetik a gyerekholmikat.
Szeretnék erősíteni a szülők közötti összefogást városi szinten is, hiszen jövőre a börzék mellett gyermekprogramokkal, koncertekkel, ismeretterjesztő előadásokkal is várják az érdeklődőket a Medgyaszay Házban.
Konkrét tervekkel vágnak bele az új évadba
A Honvéd Kaszinó Diákszínpad, a Magic Ritmo Tánccsoport és a „Mit tehetnék érted"? karitatív közösség ifjai az elkövetkezendő időszakot sem töltik tétlenül, ugyanis - sok más mellett -rengeteg programmal, különböző előadásokkal megörvendeztetik a nagyérdeműt.
Minderről közös sajtótájékoztató keretében számoltak be a csoportok, aminek részleteiről Ni-kolics Zsanna, a diákszínjátszók vezetője számolt be újságunknak.
A szárnypróbálgató színjátszók október-november tájékán Örkény István Tóték című tragikomédiáját varázsolják színpadra, de emellett felelevenítik Csíky Gergely egyik darabját, a Nagymamát, amit már láthattak a kanizsai színházkedvelők a fiatalok előadásában. Az idei tanévben előrukkolnak még egy Shakespeare komédiával is, a „Makrancos hölggyel", a színészpalánták, illetve még egy karácsonyi darabbal is kedveskednek nézőiknek az ünnepek környékén.
De természetesen ezek mellett számtalan fellépésnek, felkérésnek is eleget tesznek: különböző rendezvényeken, kiállítás-megnyitókon rendszeresen közreműködnek.
A Magic Ritmo tánccsoport terveiről pedig tudható, hogy októbertől már három korosztályt is képviselteti magát a csapatban, 7 éves kortól egészen a kora huszonévesekig, a mini korcsoporttól egészen a haladó szekcióig. Ez utóbbi szekcióban „tevékenykedő" táncosokkal az idei évben is kilátásban van több táncverseny, főként kortárstánccal, musical produkciókkal és színpadi show táncokkal.
Ami a „Mit tehetnék érted?" karitatív csoportot illeti: idén egy Adománygyűjtő nappal kezdik az évet, ugyanis kulturális programmal egybekötött kiárusítást terveznek a Honvéd Kaszinóban, hogy az éves tevékenységhez (pl, karácsonyi és húsvéti mosolyvarázs) legyen indulótőkéjük, valamint ezen kívül szeretnének egy „Vau Kanizsát" megrendezni, az állatmenhellyel közösen. Ezen kívül a városi középiskolákban tartanának bemutatót az IKSZ-ről (Iskolai Kötelező Szolgálat), valamint az Idősek otthonának lakóit idén is
szeretnék meglepni Anyák napi műsorral.
Ezek mellett létrehoztak egy egyesületet, amelybe" beágyazták" az összes csoportot - erről „közgyűlésükön" határoztak a fiatalok. Segítséget „teendőik" dandárjában a Nagykanizsai Civil Kerekasztal nyújt.
A csapat vezetőségi felosztását némileg átszabták a diákok. A talonban lévő sok munka miatt minden csoporthoz választottak segítőket, vezető-helyetteseket. A Magic Ritmo vezető helyettese Antal Alexandra, pási Barnabás, a színjátszókör vezető helyettese Pávlicz Erika, a" Mit tehetnék érted?" vezető helyettese Gelsei Zsófia és Varga Patrik lett.
„Álomút" a Közúttal
A Magyar Közut Nonprofit Zrt. második alkalommal hirdet rajzpályázatot 1-8. osztályos gyerekek számára „ÁLOMÚT" címmel.
A társaság várja az általános iskolás gyermekek rajzait, amelynek témája az úthoz kapcsolódik, például közlekedés, útépítés, az út és környezet kapcsolata, az úton lévők tájékoztatása (Utinform).
A zsűri döntése alapján négy kategória nyertese, (1-2. osztály, 3-4. osztály, S-6. osztály, 7-8. osztály), valamint a közönségszavazás győztese egy-egy osztálykirándulást nyer a cég Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményébe. A nyeremény tartalmazza a nyertes osztályának Kiskőrösre, a Közúti Szakgyűjteménybe történő buszos oda-vissza utaztatását, illetve a múzeumi tárlatvezetést, ahol a gyerekek interaktív formában ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a legmodernebb „szupersztrádákig", illetve az útépítéshez kapcsolódó gépekkel, eszközökkel. A gyerekek találkoznak Józsival, a „Robog az úthenger" film főszerepét játszó úthengerrel is. Az osztálykirándulásokon túl 200 darab S000 forint értékű könyvutalvány is gazdára talál.
Az alkotásokat zárt borítékban a következő címre lehet eljuttatni postán vagy személyesen: Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztály, „Álomút" gyermekrajzpályázat, 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Postára adás határideje: 2014. december 1. Részletes pályázati feltételek és további számos hasznos információ itt érhető el: http://internet.kozut.hu/La-pok/rajzpalyazat.aspx. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a kommu-nikacio@kozut.hu e-mail címen lehet.
10
Kanizsa - Hasznos
2014. november 20
Óvatosan
közlekedjenek ősszel is
Zala megyében különösen veszélyesek az úttestre „tévedő" vadak.
A megváltozott közlekedési környezet váratlan helyzet elé állíthatja a járművezetőket, éppen ezért időben fel kell készülni arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan időjárási és útviszonyokkal találkozhatunk; az őszi körülmények a nyári vezetéstechnikától lényegesen eltérnek.
Esőben, ködben a járművezető által belátott távolság csökken. A járművek körvonalai elmosódnak, a valóságosnál távolibbnak látszanak. A közlekedő járművek távolságát sokan túl-, sebességét viszont alulbecsülik. Egyes utakon számítani kell arra, hogy megjelenhetnek állati erővel vont járművek, mezőgazdasági gépek által felhordott sár, amely csúszóssá teheti az utakat!
Zala megye vadban gazdag, ezért ahol vadveszélyre figyelmeztető tábla van elhelyezve, ott nagyobb körültekintéssel és csökkentett sebességgel közlekedjenek!
Továbbá szükséges a járművek műszaki állapotának alapos átvizsgálása. A nyári gumiköpenyek tapadási tulajdonságai hideg időjárá-
si viszonyok között jelentős mértékben csökkennek. Már +7° C külső környezeti hőmérséklet alatt a téli gumiabroncsok előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a nyáriak.
Kora ősszel még sokan közlekednek kerékpárral is. A biztonságos és szabályszerű biciklizéshez elengedhetetlen a kétkerekű megfelelő felszereltsége is: elöl fehér vagy kadmium sárga lámpa, hátul piros lámpa vagy villogó és piros fényvisszaverő prizma, az első keréken pedig sárga küllőprizma megléte szükséges.
Sokba kerülhet a felelősségbiztosítás nélküli kerékpározás
Az elmúlt években növekedett a kerékpáron közlekedők száma, ennek megfelelően a biciklis baleseteké is, míg 2011-ben 1814, tavaly már 2004 személyi sérüléses balesetet okoztak a kerékpárosok, és egy-egy ilyen károkozás, biztosítás hiányában, akár több millió forintjába is kerülhet a vétkes kerékpárosnak - közölte a Genertel online biztosító az MTI-vel.
Az Eurostat korábban publikált felmérésében a 2S uniós tagállam közül Hollandia után (31 százalék) Magyarországon nevezték
meg a legtöbben (19,1 százalék) a legfőbb közlekedési eszközükként a kerékpárt.
A Magyar Kerékpárosklub adatai szerint országosan - évek óta - a lakosság 40 százaléka kerékpározik, míg Budapesten az elmúlt 3 évben 13-ról 17 százalékra nőtt arányuk. A klub felmérésében az számít kerékpárral közlekedőnek, aki két héten belül legalább egyszer biciklizik.
A számokból is kitűnik, hogy a kerékpárosok okozta közlekedési balesetek kezelésére megoldást kell találni, ennek kézenfekvő módja a felelősségbiztosítás. A magyar piacon most először a Genertel kínál ilyen kiegészítő biztosítást a kötelező gépjármű felelősségbiztosításához (kgfb-hez).
A budapesti kerékpárosok 70 százalékának, míg a vidékiek 44 százalékának van autója, ők élhetnek a lehetőséggel. Az egész családra egységesen érvényes kerékpáros felelősségbiztosítást ezer forint alatt lehet megkötni, és bármilyen kerékpár használata (így például a Bubi is) beletartozik a fedezeti körbe. Évente azonban csak egy kár térítésére használható fel a biztosítás.
Önálló felelősségbiztosítást több biztosító is kínál kerékpárosoknak.
Tűzifás trükkök -Legyünk óvatosak, ha idegenektől vásároljuk a téli tüzelőt
A hideg idő beköszöntével gyakrabban fordulhatnak elő tűzifával kapcsolatos jogsértések. Házaló kereskedők a településeket járva, internetes hirdetésekben, illetve ingyenes újságokban kínálnak megvételre olcsó tüzelőt. Előfordulhat, hogy az árus a fa valódi értékénél sokkal több pénzt kér a vásárlótól, vagy a mérés alkalmával téveszti meg a vevőt. A tűzifa bepakolásakor lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el.
A rendőrség kéri, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el, ha idegenektől vásárolnak. Figyeljék meg a kéretlen látogatókat, ha mód van rá, írják fel gépkocsijuk rendszámát.
Csak olyan személyt engedjenek be a lakásukba, akit ismernek, vagy meggyőződtek a személyazonosságáról. Ha mégis idegen megy be az ingatlan területére, sose hagyják őt magára. Értékeiket ne hagyják őrizetlenül.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, kérjük, azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon.
Elkerülhető a kéménytűz és a szén-monoxid mérgezés
A folyamatosan csökkenő hőmérséklet, hidegebb éjszakák velejárója, hogy egyre több háztartásban egyre hosszabb ideig használják tüzelő-fűtő berendezéseiket. Ezek veszélyeire, karbantartásuk fontosságára hívja föl a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a figyelmet.
Még be se köszöntött az „igazi" tél, de igazgatóságunk területén számos esetben kellett a tűzoltóknak kéménytűz vagy veszélyes koncentrációjú szén-monoxid jelenlétéhez vonulniuk. Ahogy előző lakosság tájékoztató cikkünkben is
ferfll
~JM
EGY PAR VARI LUX MULTIFOKÁLIS LENCSE VÁSÁRLASA ESETÉN
Nagykanizsán
csak a Sashalmi Optikában!
EGY MÁSODIK PAR VARI LUX LENCSÉT ADUNK AJÁNDÉKBA
1+1
Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintű szolgáltatást kap és a legmegfelelőbb szemüveget ajánljuk Önnek. Mi garantálja mindezt? Szakembereink sok éves tapasztalata, a )IK PÁR szakma iránti elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a leg-NCSÉT jobb megoldással, maximális elégedettséggel távozzanak.
Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani. 40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét.
A látáskorrekció legkorszerűbb módja a multifokális (progresz-szív) szemüveg, melyet az Essilor fejlesztett ki Varilux márkanéven. Ez az első szemüveglencse, amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet minden távolságra, még a számítógép előtt is. A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton kívül 4D szemmérést végzünk. A mérés során S paramétert vizsgálunk. Megállapítjuk az olvasótávolságot, lemérjük a szem forgásközéppontját, meghatározzuk a domináns szemet. Ez elengedhetetlen a tökéletes, személyre szabáshoz, hiszen a szemüveglencse majd ezekre az értékekre lesz optimalizálva a korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakció érdekében.
Az akció november 30-ig tart. V K.r(JTpp optika *
Keressen bennünket, hogy segíthessünk önnek és gyermekének!
Nagykanizsa, Sugár u. 1., tel.: 06-93-789-962 Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 06-93-310-644
" MESTER OPTIKA
2014
SASHALMI OPTIKA
2014. november 20
Kanizsa - Hasznos
11
hangsúlyoztuk elengedhetetlen a fűtőberendezések rendszeres, szakember általi ellenőrzése, karbantartása.
Mire figyeljen fa tüzelésnél: Tüzeléshez a nagy sűrűségű, jó pa-rázstartású faféleségeket érdemes vásárolni. A ház körül adódó gyümölcsfaféleségeket inkább vastagabb méretben keverjük a kemény tűzifához. Csak száraz tűzifát használjunk fűtésre. A tűztérbe állítva kell beraknunk a fát, kissé a hátfalnak döntve, hogy amikor elhamvad, ne az ajtó felé roskadjon. Leghátra a vastag fadarabok, majd ez elé az azoknál a vékonyabbak kerülnek, legelőre pedig a vékony gyújtószálak. Fontos, hogy a tűz-térben kellő mennyiségű, méretű és szárazságú fa égjen jó levegőellátottság huzat mellett. A kevésbé tökéletes égéskor képződő égéstermékek lerakódnak a kályha füstjáratainak a falára és a kéménybe. Ezek ragacsos, bűzös, savas, nem kitakarítható lerakódások, amelyek nagyban rontják a füstgáz és a csempefal közötti hőátadást.
Mire figyeljen gázzal való fűtéskor: Mindig legyen megfelelő levegő utánpótlás a fűtött helységben (szellőztetés). Új nyílászáróval felszerelt lakás esetén még többet szellőztessünk. Használjon szén-monoxid érzékelőt a baj korai felismeréséhez. Ha szédül, fáj a feje, rosszul érzi magát azonnal nyisson ablakot!
Mindkét esetben a kéményét KÖTELEZŐ szakemberrel évente ellenőriztetni!
A környezetegészségügyi intézet tanácsai a fűtési szezonra
A fűtési szezonban ügyelni kell a lakások megfelelő szellőztetésére, mert így elkerülhető a belső térben megtalálható allergének, valamint a szén-dioxid és a szén-monoxid okozta egészségkárosodás.
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) által összeállított tájékoztató szerint télen - a kevesebb szellőztetés miatt - a lakás levegőjében felhalmozódik a vízpára, ami a lehűlt falakon és ablakokon lecsapódik. A nedvesség penészgombák és poratkák megjelenésével, ezáltal különböző légúti megbetegedésekkel jár. Többnyire asztmát, illetve allergiát okoz. Az OKI ezért azt javasolja, hogy ha
nincs az ablakokban légbevezető rés, mielőbb építtesse be a tulajdonos. Egyes esetekben arra is szükség lehet, hogy a friss levegő beszívását valamilyen gépi berendezéssel oldják meg.
Ha ez nem lehetséges, akkor naponta többször valamennyi ablakot sarkig ki kell tárni, és így rövid ideig, de intenzíven szellőztessenek; e rövid, párperces idő alatt a párás, szennyezett meleg levegő kitódul a lakásból, és helyette száraz, friss, tiszta levegő áramlik be.
A fűtés megkezdése előtt fontos a portalanítás is - figyelmeztet az OKI. A bútorokon, a szőnyegekben, kárpitozott bútorokon megült porban sok, nyáron leülepedett pollen halmozódik fel, ezek a fűtésnél felkavarodnak, lebegnek, és légzőszervi panaszokat okoznak. E szennyeződések lerakódhatnak a fűtőtesten, vagy a helyiséget meleg levegővel ellátó klímarendszerben is. Ezért a fűtési szezon előtt javasolt kitakarítani a fűtőtestet, illetve kitisztíttatni a klímarendszert.
Az OKI tájékoztatójában olvasható továbbá, hogy a lakás levegőminősége légtisztítókkal is javítható. A légtisztítók elsősorban a por, a pollen, a dohányfüst és a baktériumok szintjét csökkentik a lakótérben, egyes típusaik a vírusok és az illékony vegyületek, szagok kiszűrésére is alkalmasak. Penész és atkaszennyeződés megszüntetésére nem alkalmasak, mivel ezeknél a kiváltó okot, vagyis az épületanyag nedvesedését kell megakadályozni.
Fűtési szezonban az ajtók-ablakok általában zárva vannak, a gyengén szellőztetett helyiségekben a szén-dioxid koncentrációja általában magasabb az ajánlott értéknél. Egészségkárosító hatása csak igen magas koncentráció esetén van ugyan, de rontja a belső térben tartózkodók közérzetét, koncentrálóképességét.
A nem megfelelő szellőztetés, az elégtelen légcsere következtében a szén-dioxid mellett a belső térből származó egyéb légszeny-nyező anyagok mennyisége is feldúsul. Ezért azt ajánlják, hogy a lakás megfelelő szellőztetését biztosítsák légtechnikai rendszerek kiépítésével és nyitott ablak melletti takarítást javasolnak.
A fűtési szezon kezdetével megszaporodnak a szén-monoxid-mérgezések, ennek megelőzésére ajánlatos szakemberrel átnézetni a fűtő és tüzelőberendezéseket. Sen-
ki ne járassa a gépkocsi motorját zárt térben, különösen, ha lakáshoz közvetlenül kapcsolódó a garázs, és a nagyobb biztonság érdekében célszerű CO-érzékelőt beszerezni minden olyan helyiségbe, ahol nyíltlángú berendezés van. Érdemes olyan készüléket választani, mely tanúsítottan megfelel az EN 50291:2001 szabvány előírásainak.
A szervezet ellenálló-képességének biztosítása érdekében télen nagy szükség van a vitaminok pótlására. Az intézet azt is javasolja, hogy naponta legalább fél órát tar-
tózkodjunk a szabadlevegőn, ha lehet, használjuk ki a napsütéses időszakokat, hiszen a napsugárzás feltétlenül szükséges a D-vitamin képződéséhez.
^ Véradások
Legközelebbi véradásaink időpontjai a következők:
2014.11.28. (péntek) 09:00 - 11:00 Vöröskereszt -Nagykanizsa Sugár u. 12:00 - 1S:00
Városi Könyvtár - Nagykanizsa
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIK \ látszerész mester
mv*«,m „.„ m , 8800 Nagykanizsa Deák tér 6.
(93)312-011,(30) 33525/0
Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. november 30-ig érvényes. Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése -Belvárosi akcióterületi terv II. ütem, NYDQP-3.1.1/B1-13-K-2013-0006
A támogatás összege: 72S.000.000 Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
12
Kanizsa - Kultúra
2014. november 20
November 20-21. "VIRTUÁLIS ÉGI KALANDTÚRA ÉS 3D CSILLAGÁSZATI KÉPKIÁLLÍTÁS" Immár 3. alkalommal kerülnek megrendezésre a HSMK-ban a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület és a szegedi Partiscum Csillagászati Egyesület mobil planetáriumának előadásai, valamint anaglif technikával készült 3 dimenziós csillagászati felvételek kiállítása.
Programok időpontjai: 2014. november 20-án csütörtökön 09:00-17:00-ig valamint 2014.november 21-én pénteken 08:00-16:00-ig. A„3D képkiállítás" folyamatosan megtekinthető, az előadásokra előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni Gazdag Attilánál a +36-30-305-0794-es telefonszámon lehet.
November 22. 17 óra ALAPÍTVÁNYI KONCERT
Közreműködnek: a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI együttesei, tanárai és növendékei. Belépődíj: 800 Ft. Szervező: Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI November 27. IDŐSEK HATÁROKON ÁTÍVELŐ KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KI-MIT-TUD? VETÉLKEDŐJÉNEK ZALA MEGYEI FORDULÓJA November 28. 19 óra Catherine Gallagher''s Michael Jackson: ALIVE A popkirály zenéje és az ír sztepp tánckirálynő, Catherine Gallagher koreográfiája egy színpadon! Belépődíj: 4 900 Ft és 5 900 Ft. November 29. ADVENTI JÁTSZÓHÁZ dekoráció készítése November 29. 17 óra ZALA MEGYEI NÉPTÁNC ANTOLÓGIA 2014 A Zala megyei felnőtt néptánc együttesek bemutatója 17.00 Köszöntőt mond: Dénes Sándor polgármester 17.20 Bemutatók 1. rész 18.40 Bemutatók 2. rész 20.00 Szakmai értékelés a vezetőknek és a résztvevőknek Táncház.
Zene: Bojtár Népzenei Együttes
November 20. 10 és 14 óra Gyermekszínházi sorozat 1. rész A KÉT ERDEI MANÓ
A Stúdió Színház műsora Bérlet ára: 2.000 Ft Jegyek előadásonként: 800 Ft
A Világhírű Kiev City Balett Közép Európában!
Hattyúk tava - A balett történelem legnagyobb klasszikusa Nagykanizsán
A Kiev City Balett számos elismerést tudhat magáénak. A közel kétszáz évvel ezelőtt megalakult Kijevi Állami Színház kiváló táncművészei évről évre kiemelkedő és profi produkciókkal örvendeztetik meg a közönséget.
A méltán híres társulat Magyarországra látogat és a Balett történelem legnagyobb klasszikusában a Hattyúk Tavában láthatjuk kiteljesedni a felülmúlhatatlan táncművészek tánctudását. A több mint 40 főből álló csapat ebben az évben közel 50 alkalommal lép fel Közép Európában.
Az együttes egy rövid bemutatkozás erejéig már 2012-ben látható volt Magyarország öt nagyvárosában, de a hatalmas sikernek köszönhetően most újra megtisztelnek minket jelenlétükkel. A táncművészek szakmai tudását mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Oroszország és Ukrajna legjobb mestereinek tanítványai alkotják a csapatot, akik csak egy hosszas előválogatás után lehettek tagjai ennek a neves együttesnek.
A tánctársulat hazai szereplői mellett a külföldről (Japán, USA, Grúzia,) érkezett legkiválóbb táncos szólisták közreműködnek az együttesben, akik nívós nemzetközi balett versenyeken is bizonyították rátermettségüket.
A balett együttes élén 1998-tól -2005-ig Valery Kovtun majd a későbbiekben Victor Litvinov állt. Jelenleg a híres, kitüntetett ukrán
táncművész Tatjana Borovik igazgatja a világhírű társulatot.
A nemzetközi palettán is óriási sikert aratott együttes fesztiválokon, és Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Svájc, az Egyesült Királyság, Szlovénia, Románia, Japán, Kanada legnagyobb színpadai
után most Magyarországon teszi ismét tiszteletét. Biztosak lehetünk abban, hogy nem mindennapi, hagyományőrző, eredeti klasszikus balettelőadás részesei lehetünk, ahol a legjobban képzett táncművészek kalauzolnak el minket a Hattyúk tava varázslatos birodalmába.
Szereposztás
Odetta/Odilia - Balaban Khristi-na, Bondarenko Oksana, Naga-sawa Mie.
Zigfrid (prince) - Lagunov Evgeny, Sukhorukov Nikita
Rotbard - Sukhorukov Nikita, Sinyavsky Mikhail.
Pas-de-trois - Kawasaki Akari, Nagasawa Mie, Voronova Alisa, Balaban Khristina, Bondarenko Oksana, Lagunov Evgeny, Tristan Vladimir, Sinyavsky Mikhail.
Kanizsa
:S,\JKOVSZK[J
2014. november 20
Kanizsa

1
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Ács szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Betanított varrómunkás 8 általános megegyezés szerint
Fémipari betanított munka 8 általános megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Varró szakirányú megegyezés szerint
Cukrász szakirányú megegyezés szerint
Gyártósori összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
Gépkocsivezető szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Húsipari munkás 8 általános megegyezés szerint
Raktáros szakirányú megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Ha úgy érzi, némi önfegyelemre van szüksége a karácsonyi ajándékozás tervezése során, akkor tegyen ennek megfelelően. Ne foglalkozzon azzal, hogy mi az élet értelme, hanem szerezzen örömet másoknak.
$NV.20.-V.20. Bika
Vegye komolyan a párja kívánságait is, ha tervez valamit. Nagy célokat a másik segítsége nélkül nem lehet elérni egy családban. A szélsőséges megnyilvánulásokat pedig célszerű az ajtón kívül hagyni.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Az elkövetkező napok eseményeihez is szüksége lesz türelemre, és a jó kommunikációs készségére. A csillagok szerint önvizsgálatra is szüksége lesz ahhoz, hogy megfelelően értékelni tudja a múlt történéseit.
^ VI.22.-VII.22. Rák
A hangulatváltozás lesz jellemző önre ezekben a napokban. Lelke mélyrétegeibe még az sem láthat bele, akit a legközelebb enged magához. Hol titokzatos, érzéki, hol teljesen magányos estékre számíthat.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Kissé lobbanékony hangulatban lesz a hétvégén. Bár örül az új beosztásának, ez azonban egyelőre mégsem jár anyagi gyarapodással. Várjon még néhány hónapot türelmesen.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Ha akarja, bármilyen útjában álló nehézséggel meg tud birkózni. Nem lesz szüksége semmiféle önvizsgálatra ahhoz, hogy egy új dologba kezdjen. Felgyülemlő energiáját akár sportolással is levezetheti.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Értékes tapasztalatait most a kedve szerint hasznosíthatja. Használja ki ezt a lehetőséget, és erősítse meg, építse újra a kapcsolatait, ha szükséges. A bolygóállások szerint most kedvezően változtathat életén.
w
X X.23.-XI.22. Skorpió
Nyugodtan kibontakoztathatja sokoldalúságát a barátai előtt. Irigykedő vetélytársakkal nem kell számolnia az év utolsó hónapjaiban, de a jövőtől sem kell félnie. Ha mindenre felkészült, nem éri csalódás.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
A legtitkosabb vágyai valósulhatnak meg az év utolsó hónapjában, ha nem zárkózik el a külvilágtól, és lelkileg is közelebb engedi magához az ismerőseit. Ha elsöprő érzések kerítik a hatalmukba, bátran sodródjon az árral.

XIL22.-I.20. Bak
Jobban is hasznosíthatná ezt a szép, ünnepváró tél eleji időszakot. Ha el akar érni valamit, koncentráljon jobban az önben lévő erőre, és akkor, ha nehézségek árán is, eléri a célját.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Most, az ünnepek közeledtével a családi harmónia megteremtése a legfőbb célja. Mindent megtenne azért, hogy boldognak lássa a szeretteit. Gondolatban készítsen egy leltárt, és cselekedjen a meglátása szerint.

II.20.-III.20. Halak
Ezekben a napokban bátran hozhat szokatlan döntéseket. Ne féljen attól, hogy emiatt jelentősen megváltozik az élete. A jót könnyen meg lehet szokni, még akkor is, ha az elején sok áldozatvállalással jár.
14 Kanizsa - Sport/Apró_2014. november 20.
Kanizsa küzdősportosok: bajnokságról-bajnokságra
Sorra rendezik a küzdősportok különböző válfajainak bajnokságait - erről szólt a közelmúlt a nagykanizsai karatékák berkeiben.
A III. Berlini Shotokan Kupa németországi versenyére voltak hivatalosak a magyar csapat tagjaként a Sensei Sáfár Shotokan Karate Egyesületének tagjai is, akik két küzdőtéren, hét nemzet képviselőivel, összesen 110 karatékával mérhették össze tudásukat - egészen pontosan 12 éves kortól és kék öves fokozattól kezdődően.
A kanizsaiak Berlinben elért dobogós eredményei: Mészáros Martin 15-17 éves kata - 1. hely, kumite - 2. hely. Losonczi Mária 13-14 éves kata - 3. hely, kumite -1. hely. Tóth Tamás veterán kata -3. hely, kumite - 3. hely.
A Budo Karate of Hungary Szövetség Keszthelyen rendezte meg első nyílt országos bajnokságát. Bár a kanizsai Ippon SE nem kimondottan verseny-centrikus, a szövetség alapí-
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693-351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Kisrécsén 52 m2-es családi ház központi helyen, reális áron eladó. Tel.: 0630-354-4602 (7682K)
tó tagjaiként természetesen részt vettek a megmérettetésen. Az egyesület 9 versenyzővel, három bíróval és több segítővel is képviseltette magát a rendezvényen, ahol szép eredményeket is értek el a dél-zalaiak. A verseny arra is jó lehetőség volt számukra, hogy a hétköznapi edzésekből kilépve Béres János edző vezetésével lemérhessék, hol állnak tudásban, felkészültségben.
Az Ippon SE eredményei. Fiú kata (formagyakorlat): 1. hely Horváth Csongor. Lány kata: 2. Bukovecz Emma. Fiú kata: 1. Septei Richárd. Fiú kata: 2. Farkas Máté. Fiú kata: 1.. Finta Gergő. Fiú kata: 2. Septei Dávid. Lány kata 1. és lány kumite (küzdelem) 2. Borsos Lilla Emőke. Férfi kata: 4. Flumbort Csaba. Női kata 2. és női kumite 1. Vásárhelyi Barbara.
A napokban került megrendezésre a Magyar Tradicionális Kungfu és Wushu Magyar Bajnokság, melynek keretében az előző két országos bajnokság helyezettBútorozott szoba egy fő részére kiadó. Érd.: 0670-541-1102, 0693318-357 (7683K)
SZOLGÁLTATÁS
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)
Betegápolást, idősgondozást
jei mérhették össze tudásukat kategóriánként. A Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa SE 6 versenyzővel, 14 kategóriában indult és több eredménnyel is büszkélkedhetnek.
Küzdelmi kategóriák: Joha-nidesz Gábor, felnőtt férfi "SANDA" (full contact) +90 kg 2. hely, Jakabfi Zoltán, felnőtt férfi "light contact", -90 kg, 3.hely, Szever Krisztián, serdülő fiú, "light con-tact", -52 kg, 4. hely.
Wing Chun formagyakorlat kategóriák: Johanidesz Gábor, felnőtt férfi Chum Kiu, 1. hely, Karai Gergő, felnőtt férfi Chum Kiu, 3. hely, Johanidesz Gábor, felnőtt férfi Bil Jee, 1. hely, Johanidesz Gábor, felnőtt férfi Bart Cham Dao, 2.hely, Karai Gergő, felnőtt férfi Siu Lim Tao, 1 .hely, Kolarics Zsanett, felnőtt női Siu Lim Tao, 1 .hely, Kolar-ics Zsanett, felnőtt Chum Kiu, 2 .hely, Mátrai Loretta, serdülő lány Siu Lim Tao, 1. hely, Mátrai Loret-
ta, serdülő lány Chum Kiu, 2. hely, Szever Krisztián, serdülő fiú Siu
vállalnék gyakorlattal. Tel.: 0620236-8714 (7680K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtéjét, gáztűzhelyét, stb. valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-5102723 (7681K)
Lim Tao, 1. hely, Szever Krisztián, serdülő fiú Chum Kiu, 1. hely.
A 2014. évi A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Országos Bajnokság ke-
retében a kanizsai Sensei Sáfár Sho-tokan Karate-Do Sportegyesület sportolói is indultak a fővárosban és számos remek eredményt értek el.
A kanizsaiak egyéni eredményei. Gángó Zoltán: 11-12 év fiú kata 1. hely. Kassa Aron: 11-12 év fiú kata 3. hely és 11-12 év fiú kumite 2. hely. Czinki István: 1314 év fiú kata 3. hely. Tóth Viktória: 13-14 év leány kata 2. hely. Kovács Norbert: 15-17 év fiú kata 2. hely és 15-17 év fiú kumite 3. hely. Kucskó Zsófia: 15-17 év leány kata 1. hely. Mészáros Martin: 15-17 év fiú kata 1. hely és 15-17 év fiú kumite 1. hely. Tóth Tamás: 36 év feletti férfi kata 1. hely. Csapat eredmények: Kucskó ZsófiaMészáros Martin-Kovács Norbert: 15-17 év fiú csapat kata 1. hely.
P.L.
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630-597-1530 (7684K)
VEGYES
Négyfajta szárazbab eladó! Érd.: 0620-437-8948 (7679K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u, 5. Tet.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
^BHalma^
VÁSÁR
Nagykanizsán, a Zemplén úti Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!
Képviselői fogadóóra
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2014. november 28-án (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens vizsgára felkészítés indul Nagykanizsán részletfizetéssel. Telefon: 0620/4237877, 0630/6374083.
PREMIER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók
|/ ''ÜJfáÉ Prémium ............... minőségű
német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, Liszt Ferenc u. 2. (a Hevesi Iskolával szemben) Tel.: 0Ó93/3M-2Ó8, DÓ30/760-253Ó rnfo@premieroblok.coni
I
INGATLAN
Nyolcfajta alma és almalé kapható AKCIÓS áron.
2014. november 20
Kanizsa - o
Kanizsai birkózó-arany Norvégiából
Nagy Lajos és Szatmári Zsolt női utánpótlás válogatott edzők irányításával az ifjúsági (15-17 évesek) és junior (18-20-évesek) női keret Norvégiában vett részt a nemzetközi birkózó szövetség, valamint a norvég szövetség által rendezett „Kolbotn Kupa 2014" küzdelmein.
A nyolc fős női együttes tagja volt a junior korcsoportú 48 kg-os kanizsai Egyed Zsanett (képünkön) is. A KBSE sportolója, Zsanett magabiztosan, technikai fölénnyel győzte le két norvég valamint svéd ellenfelét, így megérdemelten állhatott a dobogó legfelső
fokára. A magyar különítmény végül a csapatkupát is „bezsebelte".
Egyed Zsanett következő versenye december 5-én lesz a lengyelországi Czarny Bor-ban, ahol egyben elkezdődnek számára a válogatók is a jövő évi junior törökországi Európa-bajnokságra, és a brazíliai világbajnokságra.
- A közepes erősségű mezőnynyel megfelelő felmérő volt ezen időszakra a norvégiai-- fogalmazott Szatmári Zsolt. - Zsanett végig fegyelmezetten és magabiztosan küzdött, ami biztató a jövőre nézve.
P.L.
Második fordulójuknál tartanak
A Kanizsa Teniszcentrumban a Célpont Fehérnemű nyílt amatőr páros 2. pontszerző teniszversenyt rendezték, a húsz induló harmincegy mérkőzést vívhatott végül családtagjaik lelkes támogatása mellett.
A második pontszerző verseny végeredménye: 1. Halász Dávid-Minor Levente (Energia Szabadidősport klub-Nagyatád), 2. Nagy Csaba-Kovácsik Rudolf (Röpte TC-Budapest), 3. Perendy Tamás-Dr. püle Lajos (Energia Szabadidősport Klub) és Péntek István-Vukics József (Kanizsa TC-Energia Szabadidősport Klub).
Vigaszág végeredménye: 1. Ombódi Károly-Horváth Szalai István (Röpte TC), 2. Baranyás Zoltán-Baranyás Bence (Energia
Szabadidősport Klub), 3. Dolezsár Bence-Kiss László (Röpte TC) és Mátó Elemér-dr. Köppel Szilárd (Energia Szabadidősport Klub-Röpte TC). A pontverseny állása 2 verseny
után: 1. Nagy Csaba 45 pont, 2. Péntek István 29, 3. Ombódi Károly 26, 4. Halász Dávid 25 és Minor Levente 25.
P.L.
Győzelmeik fölénye szakadt meg
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK (2.) - MLTC (5.) 7:5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 2. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak): Balogh Cs. - Medvegy Z. 0,5:0,5, Lenic - Kosics 1:0, Márkus - Aczél 1:0, Prohászka - Sipos 0,5:0,5, Ribli - Izsák 0,5:0,5, Pintér - Ilinc-sics 1:0, Bánusz - Fogarasi 0:1, dr. Flumbort - dr. Medvegy N. 0,5:0,5, Galyas - Szieberth 0,5:0,5, Kántor - Horváth A. 1:0, Bodó -Lőrincz 0,5:0,5, Gara T. -Krstulovics 0:1
Az előző bajnoki szezonok tendencia azt sugallta, hogy az Aquaprofit-NTSK együttese a sakk NB I-ben fölényes győzelmet arathat az MLTC ellen vasárnap délután, ezúttal azonban a fővárosiak megnehezítették a házigazdák dolgát.
- Amitől tartottam, az be is következett, sorozatunk megszakadt ellenfelünk ellen, mivel az MLTC alaposan megnehezítette dolgunkat - mondta Papp Nándor, a kanizsai sakkozók csapatvezetője. - Voltak fájó vereségeink, amilyen például
Bánusz Tamásé és Gara Tíciáé is, előbbi játékosunk egyszerűen valamit elnézhetett partija során. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg remek győzelmeinkről sem, melyek közül a szlovén Luka Lenicé egyszerűen parádés volt, de Márkus Róbert és Kántor Gergely is kitett magáért.
A kanizsaiak két forduló után másodikak a tabellán, 16 pontjuknál másféllel gyűjtöttek kevesebbet mint az éllovas Haladás.
P.L.
Először nyertek az első osztályban
A napokban zárultak a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság küzdelmei, s ahogy tavaly az RMP-Földi együttese, úgy az idén győztes Szokol-Budai Pack is először mondhatja el magáról, hogy először győzött az első osztályban.
A Szokol-Budai Pack éppen a címvédő RMP-Földit előzte meg, míg harmadik helyen a „tűz közelében" szintén gyakran ott tartózkodó Oportó zárt a tavaszi-őszi lebonyolításban zajló bajnokság legmagasabb osztályában.
- Régóta várt sikert értünk el, s tényleg csak azt mondhatom, végre kijött a lépés számunkra -fogalmazott a csapat részéről Budai Lajos. - Az évek óta együtt focizó gárdánk tulajdonképpen adott volt, időközben a Vácra távozott kapusunk, Szekeres Péter helyett került a csapatba Varga Zsolt. A keretünk roppant fiatal, hiszen a magam 29 esztendejével szinte korelnök vagyok, s ennek az együttesnek az összetartásában nagy szerep jutott Szokol Pali bá''-nak, aki a hosszú évek óta mindig a csapat mellett áll.
A történethez tartozik, hogy az ősz folyamán nagy csatában voltak a tabella első helyéért a már említett RMP-vel, szenvedtek is el tőlük vereséget, de a Szokol-Budai Pack legénysége végre elmondhatja magáról: sikerült megnyerniük a városi kispályás labdarúgó bajnokság I. osztályát.
A pontvadászat második vonalában a győztes az FC Teke Presz-szó legénysége lett, a harmadik vonalban a NIMFAS CO zárt győztesként. A negyedik liga küzdelmeiben az FC Chemotox-é az elsőség. A senioroknál az első osztályban a MU-VILL lett az első, a Senior II-ben a Flamingo FC volt a legjobb, míg a Senior ''45-ben a Gelka-Hírtech ''45 csapata szerezte meg az elsőséget.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2014. november 20
<1
csommA
- ^ Jl
J
Nagykanizsa, Király út 31/H. Tel.: 06-30/936-3923
(A buszpályaudvarig! símben, a rtasaszin négyemeletes héjban, a Pécsenyéténya mögött-)
A Csokitanya ajánlata (a készlet erejéig)
Bailey''s likőr capuccino likőr tojáslikőr meggylikőr kókuszlikőr rumpuncslikőr konyakmeggy trüffel krémes madártej krémes banánkrémes csokikrémes marcipán krémes tejkrémes kávékrémes tiramisu krémes erdei gyümölcs krémes pisztácia krémes jagermeister ízű
mogyorókrémes gumicukros zselés, tejkaramell vajkaramell kókusz, marcipán gesztenye, alma-fahéj tiramisu, banán diabetikus gesztenyekrémes vadász feketeerdő tej vadász étcsokoládés vadász Kid tejkrémes vadász Kid epres Haribo gumicukros konzum hagyományos konzum kétrétegű: (kakaó-narancs, kakaó-kókusz,
kakaó-rum, eper-vanília) tojáslikőrös függelék Brandy orange függelék kávékrémes függelék Delice függelék marcipános függelék mogyorós függelék pisztáciás függelék Toffee függelék konyakmegyes függelék 72%-os étcsokis függelék
sztracsatella függelék rizses-csokis függelék fehércsokis, kókusz-krémes függelék

Mikulások, mikuláscsomagok, mikulás zizi kapható!
Viszonteladóknak kedvezmény!
Születésnapra, névnapra, táblacsokoládék, desszertek, ajándékcsomagok nagy választékban kaphatók! Diabetikus és gluténmentes szaloncukor is kapható!
Nyitva - hétfőtől-péntekig: 7.30- 17.00, szombaton: 8.00- 12.00, vasárnap: zárva
N* *
L 1 J^
í A''t
M1HA St H1HA NYBLMÚWÓ = KATEDRA
ÉN MEGMONDTAM, HOGY A KATEDRÁBA MENJ NYELVET TANULNI!
STimityrt iiifaat! unM^inak llrtybír titalwla nyuhnrin^ [íj*IIVI*I((iLIÍCJI fvditn. tnbnienlii

mm hwhjnliw, Kalífiy l ft i. #mtlíi
i x ^ijjnyv!iü ilin-i.-ITi nli. i''it^ii . ■ ju^ iK EVI ftH t« — iB ihiliillaiiai l''iínirla lulúFVl k ^ ;>uul|ui! ±<|
lUatav Jí rtíiílí; *3Í 93 Í3&;
vn''ü-i"'' ihlfs ifihJtkdrj !"■-. ■ iT^-''^im v _
(ontinenlal®
SEMPERIT S I©
GUMI-SZERVIZ
Téli gumiabroncs akció!
(2014. október 23. - november 30.)
Nyitvatartás:
Hétfő -Péntek: 3-0 óráig, Szombat: 8-14 óráig
ilri^if
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 146/A. Tel /fax: +36 (93) 315-259 ♦ mobil: +36 (30) 586-1997 e-mail: kb.gumiszerviz@freemail.hu
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás, tutómű beállítás
ÍRORSZÁG HERCEGNŐJE ÉS A POP KIRÁLYA
November 28-án Nagykanizsára érkezik az új szuperprodukció, a Catherine Gallagher''s Michael Jackson: ALlVE, a közép-európai turné keretén belül. Milyen műsort rejt ez a kecsegtető név? Hogyan képzelhetjük el az ír sztepp és a halhatatlan pop fúzióját?
A Queen of the Dance produkció után Catherine Gallaghert egész Európa úgy ismeri, mint az ír sztepp királynőt. Ehhez a friss, dinamikus és pezsgő személyiséghez párosul Michael Jackson időtálló stílusa és zenéje.
A show a pop-király emléke előtt tiszteleg. Az önmagában is lebilincselő táncot a professzionális látvány- és hangtechnika teszi feledhetetlenné. A tánc és a zene mellett fontos szerepet kap a film, hiszen a színpadi LED-falon a megszokott grafikus és animált anyagokon túl kisfilmeket is láthatnak majd a nézők. Ha hasonlítani lehet valamihez a produkciót, olyan ez, mintha néző egy 4D moziba ülne be, de az extra hatások nem technikai megoldások által jutnak el a nézőkhöz, hanem valóban a szemük előtt játszódik le a film.
Ez egy olyan élmény, amit egyszer mindenkinek látnia kell. A hangulat, a látvány, az érzés, ami ilyenkor a nézőtéren tapasztalható, egyszerűen hihetetlen. Ilyen előadást garantáltan nem találni itthon egyetlen színház repertoárjában sem.
Catherine Gallagher - Michael Jackson: ALIVE: 2014. november 28. Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Központ
Jegyek már kaphatók: HSMK, Tourinform iroda, Kanizsa Travel - Necker-mann Partner, Alexandra Könyváruház.
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVI. évfolyam 40. szám 2014. november 27.
Növelni kell a szakképzési rendszer vonzerejét, vissza kell adni a kétkezi munka becsületét
A munkaerő száma és képzettsége a legfontosabb a gazdaság számára. A magyar gazdaság fejlődésének legnagyobb lehetősége a megfelelő számú és minőségű munkaerő megléte, hiánya azonban gátolhatja a fejlődést -mondta dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiaci és képzési államtitkára a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által szervezett pályaválasztási kiállításon és szakmabemutatón a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola Zsig-mondy-Széchenyi Székhelyintézményében. Kiemelte: a Magyarország iránt érdeklődő külföldi befektetőknek ma már mindig az az első kérdésük, hogy van-e elég és jól képzett munkaerő.
Borsos József, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója és Czomba Sándor bevezető gondolatait követően Cseresnyés Péter, a térség or-
szággyűlési képviselője az immár sokadik alkalommal megrendezett pályaválasztási kiállítás, tudásátadás, szakmabemutató jelentőségéről azt hangsúlyozta, hogy meg kell
hozni a fiatalok kedvét ahhoz, hogy kétkezi munkát, jó szakmát válasz-szanak maguknak, olyan munkát, amiből a későbbiekben meg tudnak élni, egy alkotótevékenységet tudnak folytatni. Amikor alkotómunkáról beszélünk - tette hozzá, sokszor az jut eszünkbe, amit a tudósok, művészek végeznek. Ha körülnézünk a kiállításon, tulajdonképpen láthatjuk, hogy minden egyes jó szaktudással rendelkező ember alkotómunkát is végez. Csak meg kell nézni egy autót, egy autóalkatrészt, ami egy gyönyörű alkotás is egyben. Talán ezzel lehet igazán az egyes szakmákhoz meghozni a pályaválasztás előtt álló fiatalok kedvét. Az ilyen bemutatók helyettesítik azt a hagyományt, amikor egy-egy vállalkozó a saját gyermekének adta át a tudást azzal, hogy a gyerek bement a műhelybe megnézni, hogy mit csinál az apja. Megtetszett neki, megjött hozzá a kedve, és ott, az apja, a mesterember mellett sajátította el a szakmát. Azonban nem mindenkinek áll rendelkezésére ez a lehetőség manapság, ezért az iskolák vagy éppen a kamarák által rendezett kiállítások, bemutatók, nyílt napok biztosítanak lehetőségeket a fiataloknak erre. Az országgyűlési képviselő véleménye szerint azok a fiatalok, akik pályát választanak, és ebben a térségben képzelik el a jövőjüket, óriási lehetőséget kapnak. Az államtitkár szavait folytatva ismertette a kanizsai példákat, lehetőségeket. Nem oly régen számolták ösz-sze Dénes Sándor polgármesterrel, hogy ebben az időszakban 6-800 (folytatás a 2. oldalon)
imraiiMEiMÉSMsmi
2
Kanizsa - Szakképzés
2014. november 27
(folytatás a címlapról) munkahelyet tartottak meg, vagy teremtettek. Azok a beruházók - emlékeztetett, akik új munkahelyeket teremtettek, keresik a jó szakmunkásokat, azokat az embereket, akik dolgozni akarnak. Olyan embereket, akik megfelelő tudással rendelkeznek, és ezt a tudást az iskolákban és a munkahelyeken lehet elsajátítani. Hogy mekkora érték a tudás, azt egy Henry Ford idézettel fejezte be Cseresnyés Péter: Ha csak a pénz jelenti számodra a függetlenséget, soha nem éred el. Az egyetlen igazi biztonságot, amit elérhet egy ember az életben, azt a felhalmozott tudás, tapasztalat és képesség jelenti. Mert a siker annyit tesz, hogy az ember épp azokkal a képességekkel rendelkezik, amelyekre egy adott pillanatban szükség van. Ehhez kell a jó pályaválasztás, és annak érdekében, hogy jó szakemberré váljon valaki, nagyon sokat kell tanulni. Ehhez kívánt a pályaválasztási kiállítás és a szakmabemutató kapcsán a fiataloknak jó tapasztalatszerzést Cseresnyés Péter.
Dénes Sándor polgármester a szakembereknek, a pedagógusoknak szóló rendezvényen, ahol Czomba Sándor államtitkár „Új irányok a szakképzésben címmel tartott előadást, kiemelte: egy város jó működéséhez elengedhetetlen, hogy jól működő gazdasága legyen. Mert ha működik a gazdaság, akkor sok mindenre lesz pénz a városban, de ehhez munkahelyek kellenek, a munkahelyekhez azonban - amit ma már sokszor hallottunk -, elengedhetetlen a szakképzett munkaerő megléte. A fiataljainkat is időben, korán kell megszó-
lítanunk. Segítsük őket a döntésben - hangsúlyozta a polgármester. A szülőket partnerként kell kezelni, mert az ő véleményük meghatározó a gyermekek irányításában. A mai nap rendezvényei is ezt szolgálják, és itt Nagykanizsán is egyre többen lesznek azok a gyerekek, akik szakmát választanak, mert ebben látják a jövőjüket.
Előadásában Czomba Sándor többek között kifejtette: a tervek szerint 201S szeptemberétől azért kerülne az NGM-hez a szakképzés, mert meg kell akadályozni a munkanélküliség újratermelődését, aminek egyik legfontosabb záloga a szakképzés.
Az államtitkár szólt arról is: egyszerre jellemzők Magyarországon az osztrák vagy a görög foglalkoztatottsági adatok, vagyis az ország nyugati felén egyes térségekben alig néhány százalék, míg a keleti országrészben akár 20 százalékot is meghaladja a munkanélküliek aránya. A 400 ezernél kevesebb regisztrált álláskeresőből 260 ezren nem rendelkeznek szakképzettséggel, de ma már egy érettségi is kevésnek bizonyul a munkaerőpiacon - tette hozzá.
Kitért arra is, hogy 1990-ben még 174 ezren végeztek az általános iskolákban, tavaly azonban már csak 120 ezren. A tanulói létszám tehát harmadával csökkent, de ez a hiány 90 százalékban a szakiskolákat érintette, a létszám azokban csökkent leginkább.
Elmondta: a hazai munkaerőpiacon egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány.
Több szakmunkásra és technikusra lenne szükség, hiányzik a jól ké-
pezett és megbízható, széles körű ismeretekkel rendelkező munkavállaló, ugyanis a gazdálkodók ma már nem az olcsó betanított munkásokat keresik. Előnytelen a képzési struktúra, bizonytalan a szakmai tudás, gyenge a képzettség - sorolta a bajokat. Ennek megoldásaként növelni kell a szakképzési rendszer vonzerejét, vissza kell adni a kétkezi munka becsületét, biztosítani kell a képzési rendszeren belül az átjárhatóságot, hogy többen válasszák a szakképzést. Úgy vélte, szükség van a duális képzés erősítésére a képzőhelyek és a képzési lehetőségek bővítésével, illetve a résztvevők arányának növelésével, a középfokú oktatás sikeressége azonban az alapfokú oktatás minőségén múlik. „Ha funkcionális analfabéták kerülnek a szakiskolákba", akkor sikertelen lesz a szakmák oktatása, az általános iskolából érkezőknél a kettes osztályzatnak „valóban elégséges tudást kellene tükröznie" - fogalmazott Czomba Sándor. Az államtitkár szólt arról is, hogy a tervek szerint az iskolai rendszerű nappali szakképzésben kitolnák a jelenlegi 21 éves korhatárt, az ösztöndíjrendszer finomhangolásával pedig szeretnék a hiányszakmát választókat jobban támogatni. A felnőttoktatásban a gyakorlatorientált szakmákra is kiterjesztenék az ösztöndíjat, és lehetővé tennék a kisebb óraszámú szakmaoktatást is.
A jelenlegi 48 ezerről 2018-ra 70 ezerre kívánják növelni a tanulószerződéses fiatalok számát, s a szakközépiskolákban is szeretnék bővíteni az így tanuló diákok arányát. A kamarák közreműködésével több gyakorlati képzőhelyet kívánnak bekapcsolni a duális képzési rendszerbe, a jelenlegi 8 ezerről 20 ezerre növelnék a résztvevő gazdálkodó szervezetek számát.
Az NGM 201S szeptemberétől homogén szakképzési intézményrendszert képzel el, vagyis a gimnáziumok elkülönülnének a szakképző iskoláktól. Tervezik a szakképzőkben dolgozó pedagógusoknak is életpálya modell kialakítását, és már a tanárképzésbe beépítenék a szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó ismereteket -fejtette ki Czomba Sándor.
MTI - Kanizsa
Comenius projekt a Cserhátiban: Utazás Európában képregény formájában
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Sándor Tagintézményében lengyel, szlovák és olasz partneriskolák tanárait és diákjait fogadták az Egész életen át tartó tanulás Comenius iskolai együttműködések alprogramja keretében.
A 2013-ban indult, EU által támogatott Utazás Európában képregény formájában című projektben Magyarországot a Cserháti tagintézmény képviseli. A program célja, hogy a résztvevő diákok és pedagógusok minél többet megtudjanak egymás kultúrájáról, történelméről, hagyományairól, mindennapjairól. Szeretnék bátorítani a diákokat az idegen nyelvek használatára, a projekt esetében az angolul való kommunikációra, továbbá szeretnék felkelteni a képregény készítése iránti kedvet is. Azon vannak, hogy elősegítsék az országok diákjai közti kommunikációt, fejlesszék a diákok és a tanárok körében az IKT-k használatát, illetve bemutassák a saját országukat filmek, képregények, bemutatók és kiállítások segítségével.
A projekt keretein belül szeretnének létrehozni egy, a négy országot bemutató útikalauzt, amely négy fejezetből áll. Az első fejezet az életkörülményeket, a második a látványosságokat, természetvédelmet, a harmadik a híres embereket, a jogot és szórakozást, míg a negyedik a lakosságot mutatná be.
Az iskolában a lengyel (Czesto-chowa), a szlovák (Turany) és az olasz (Rionero in Vulture) partner-
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2014. november 27.
Kanizsa - Kerékpárbarát
iskolák tanárait és diákjait Faludi Zoltán projektkoordinátor, valamint a tagintézmény igazgatója Marton László köszöntötte. Ezt követően mutatták be a saját országukat bemutató kisfilmeket, képregényeket. A prezentációkat követően az Orff Ütőegyüttes szórakoztatta a vendégeket, majd a Kanizsa íjász Egyesület bemutatója következett. A rendezvény zárása előtt pedig egy vetélkedőn vegyes csapatokban mérhették össze a diákok a tudásukat.
Mi leszel ha nagy leszel?
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - a megyei kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával -„üzemlátogatásokat" szervezett szerdán a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. Több mint háromszáz, 7-8. osztályos diák nagykanizsai és zalakarosi cégeknél, illetve intézményeknél kaphatott közelképet egy-egy adott szakmáról.
Az üzemlátogatások célja - mint Csiszár Ildikó, a megyei kamara pályaorientációs tanácsadója elmondta - elsősorban az, hogy a fiatalok elsősorban szakképzésben gondolkodjanak továbbtanulásuk kapcsán.
- Jobbára a hiányszakmák felé orientáljuk őket - hangsúlyozta a Csiszár Noémi.
A fürdővárosban több hotelbe is ellátogattak a gyermekek: e helyszíneken a szálloda- és vendéglátóipar szakmacsoportjaival ismerkedtek meg, a gyakorlatban. Azok pedig, akik az egészségügyi pálya iránt érdeklődnek, a Kanizsai Dorottya Kórházat keresték fel pedagógusaik kíséretében. A kórházban a tanulókat Péter Zsuzsanna ápolási igazgató fogadta: köszöntőjében a kórházi élet mindennapjaiba avatta be a diákokat, de emellett az ápolói, illetve az egészségügyi hivatások szépségeire is felhívta a jövő generáció figyelmét. Az iskolások a tájékoztatót követően a kardiológiai szakrendelésen, a rehabilitációs részlegen és a sürgősségi osztályon tettek látogatást. Ottjártunkkor a zalakarosi és a murakeresztúri általános iskolák tanulóinak a sürgősségi osztály sokktalanítóját mutatta be Marosfalvi Viktória, osztályvezető főnővér.
Sz.Zs. - V.M.
Kerékpárosbarát város lett Nagykanzsa, a munkahelyek közt hasonló címet kapott a NagykanZsa Vagyongazdálkodási Zrt.
Harminc település nyerte el idén a „Kerékpárosbarát" címet. A kormány továbbra is elkötelezetten támogatja a környezetbarát közlekedési formák térnyerését, így a kerékpározás népszerűsítésében is aktívan részt vesz - jelentette ki Hegmanné Nemes Sára vagyon-politikáért felelős helyettes államtitkár a Kerékpárosbarát Település és Munkahely elismerő címek idei díjátadó ünnepségén pénteken, Balatonkenesén -tájékoztat közleményében a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
A kormány tervei szerint a 2014 és 2020 közötti időszakban további jelentős beruházások várhatóak ezen a téren. Az EuroVelo 6 Rajka-Budapest szakasza és a Balatoni Bringakör komplex minőségi fejlesztése, a regionális és térségi funkciót ellátó kerékpáros létesítmények telepítése és bővítése mellett lehetőség nyílik az egyes települések, településrészek kerékpárosbarát átalakítására is - jelentette ki az államtitkár.
Hegmanné Nemes Sára arról is beszámolt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minden évben több kampányt szervez, amelyek során kreatív módszerekkel igyekszik népszerűsíteni a kerékpáros közlekedést. A szükséges infrastruktúra fejlesztése önmagá-
ban nem elegendő, a közlekedési szokások megváltoztatása elsősorban a résztvevőkön múlik. A csatlakozók növekvő száma is igazolja, hogy egyre többen ismerik fel: a tudatos járműválasztás, amelyben helyet kap a kerékpározás is, számos előnyt tartogat a biciklista és környezete számára.
A Bringázz a munkába! megmozdulás minden alkalommal rekordokat dönt a résztvevők számával, egyre több önkormányzat és munkáltató jelentkezik a Kerékpárosbarát Település és Munkahely címre. A tárca kiemelt - és nemzetközi összehasonlításban is rendkívül népszerű - rendezvénye az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap. E programok mind remek lehetőséget kínálnak a résztvevők számára, hogy megmutassák, mennyire érzékenyek a környezetvédelmi problémákra: mit tettek már e téren, mit terveznek a jövőben a környezetbarát közlekedési eszközök elfogadottságának növelése érdekében - közölte az államtitkár.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttműködésben idén nyolcadszor hirdette meg a Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatokat. A tárca az elismerésekkel arra igyekszik ösztönözni az önkormányzatokat és a vállalkozásokat, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával és aktív szemléletformálással tegyék vonzóbbá a biciklis közlekedést. 2014-ben összesen 30 település és 39 munkahely nyerte el és így viselheti egy éven át a megtisztelő „Kerékpárosbarát" címet.
Az idén díjazott települések listája: Balatonkenese, Békés, Békéscsaba, Budaörs, Budapest Főváros XIX. Kerület - Kispest, Dévaványa, Gödöllő, Gyomaen-drőd, Győr, Hévíz, Hódmezővásárhely, Jászberény, Köröstarcsa, Lenti, Makó, Mezőberény, Mórahalom, Nagykanizsa, Nádudvar, Nyíregyháza, Nyírtura, Rábapa-tona, Rákosmente, Szarvas, Szom-
bathely, Tapolca, Tata, Újszen-tiván, Vác, Vásárosnamény.
Az idén díjazott munkahelyek listája: Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, BIKA Logisztika Kft., Bringohinto Kft., Budapest III. Kerület Önkormányzata, Chemium Kft., Fer-menta Kft., Hajdú-Ház Ingatlan Iroda, Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Handler Nándor Szakképző Iskola, Hewlett Packard Magyarország Informatikai Kft., Hévíz Turisztikai Deszt-ináció Menedzsment Egyesület, Jabil Circuit Magyarország Kft., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, K&H Bank Zrt., Kodály Zoltán Ének-Zenei Altalános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola, Köröstarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Köröstarcsa Község Önkormányzata Konyha, Köröstarcsa Község Önkormányzata Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda, Köröstarcsa Község Önkormányzata Alapszolgáltatási Központja, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Autóklub, Magyar Posta Zrt. Központi Szállítási Üzem, Magyar Telekom Nyrt., MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt., OBO Better-mann Hungary Kft., Paksi Atomerőmű Zrt., Pest Megyei Kormányhivatal, Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda és Bagolyvár Tagóvoda, Pusztaszabolcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ringató Körzeti Óvoda kuckó Tagóvoda, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye, Tar-namérai Szabó Sütőipari Kft., TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft., Zöldbogyóka Non-profit Kft..
OPH - Kanizsa
Kanizsa - Önkormányzat
Legszebb Konyhakertek Kiemelkedő kanizsai eredmények
A legszebb konyhakertek Magyarország program nagykanizsai versenyének győzteseit az elkészített pályázati anyagokkal az öttagú szakmai zsűri felterjesztette az országos díjra. Azóta az országos zsűri értékelte a pá-
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz, a szociális törvény pedig csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd - derül ki a jövő évi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatból, amely az Országgyűlés honlapján olvasható.
A kormány célja a rászorulók támogatási rendszerének megújítása. A módosításoknak köszönhetően az új szociális támogatási rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz, emellett elejét veszi - a korábban gyakran tapasztalt - segélyekkel való visszaéléseknek - áll a szövegben.
A tervek szerint a jövőben - az alaptörvénnyel összhangban -azok kapnak majd támogatást, akik valóban rászorulnak. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociá-
lyázatokat és meghozta döntését. Négy kanizsai kerttulajdonos vehetett át elismerést a Földművelésügyi Minisztériumban.
- A program tavaly indult a karcagi alpolgármester kezde-
lis támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz, mert a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján eldönthetik: ki jogosult támogatásra, ki nem.
A javaslat szerint az önkormányzatok szabadon dönthetnek majd a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő adóerő-képességgel nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak - olvasható a javaslatban, amely szerint az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselőtestületi hatáskörbe kerülnek.
A törvényjavaslat tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására vonatkozó javaslatokat, amelyek közül a legfontosabb, hogy elválasztják az állami szabályozási hatáskörben
ményezésével. Nagykanizsa is csatlakozott ehhez és még nagyon sokan részt vettek ebben a mozgalomban - emlékezett visz-sza Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, idén az időjárás nem kedvezett a kertészkedőknek. De ennek ellenére is sokan pályáz-
M £
nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatait.
A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély mint ellátási forma megszűnik, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé válik - olvasható a javaslatban.
A kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. A módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, de 201S. január 1-jét követően már csak
2014. november 27
tak és nagyon szép eredményeket értek el.
Ezt követően Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó ismertette a részleteket. Elmondta, normál kategóriában Bányai Ferencné, mini kategóriában Tóth Melinda, gyümölcsös kategóriában Trojkó Tamás, míg zárt kert kategóriában Nagy Attila és felesége gazdagodnak országos díjjal.
V.M.
201S. február 28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.
Ajavaslat szerint az óvodáztatá-si támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 201S. szeptember 1-jétől megszűnik.
A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthetnek.
A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg, ennek megfelelően a méltányossági közgyó-gyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a szociális törvény a javaslat elfogadása után már nem tartalmazza.
A módosítások 201S. március 1-jén lépnek hatályba. Az önkormányzatok számára a javaslat 201S. február 28-áig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására.
MTI - Kanizsa
Átalakul a szociális támogatások rendszere, a jövőben alapvetően az önkormányzatok feladata lesz
2014. november 27
Kanizsa - Oktatás
5
A középiskolások fejlesztése a középpontban
A két online fordulót követően november 28-án kerül sor a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza (PEN) által meghirdetett informatikai középiskolai versenyre, melyre az ország minden részéről jelentkeztek. A megmérettetés részleteit dr. Birkner Zoltán, a nagykanizsai kampusz igazgatója, dr. Pintérné Grundmann Prida, a Felsőoktatásért Alapítvány elnöke, dr. Jaskó Szilárd és a főtámogató Delta Services Kft. képviselője mutatta be.
- A nagykanizsai kampusz megalakulásakor eldöntöttük, hogy megteszünk mindent a siker érde-
kében - mondta dr. Birkner Zoltán. Hangsúlyozta, a mostani verseny ötletét nagyszerűnek találta és dr. Jaskó Szilárd, a PENdroid szoftverfejlesztő tehetség program vezetőjének eddigi tevékenysége biztosította abban, hogy sikeres a kezdeményezés.
A programot dr. Jaskó Szilárd mutatta be. Elmondta, a PEN indította útjára az informatikai középiskolai versenyfelhívást, ahova 2-4 fős csapatok jelentkezhettek. A tudásukat pedig az androi-dos programozás területén mérhetik össze. A verseny célja az adott korosztály fejlesztése és versenyeztetése az androidos okos telefon programozás és a já-
tékfejlesztés területén, valamint junior tagként történő becsatla-koztatásuk az egyetemen futó PENdroid programba. Ezzel is szeretnék javítani a felnövekvő korosztályok informatika iránti szeretetét és elköteleződését. A verseny lehetőséget biztosított a diákok számára, hogy szakmai iránymutatás és segítség mellett szélesítsék és elmélyítsék tudásukat az applikáció fejlesztés területén.
Kiemelte, mivel a középiskolák jelentős részében nincs Ja-va/Android oktatás, ezért fontos, hogy az előselejtező egy tanítási feladatot is ellásson, amelyet anyagokkal támogattak.
A felhívásra húsz középiskolai csapat, száz fővel jelentkezett az ország minden részéről, így Debrecenből, Nagyatádról, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Székesfehérvárról, Bajáról, Bonyhádról és Jászberényből. Két online forduló után választották ki a legjobb tíz csapatot, akik november 28-án a helyszíni döntőn mérhetik össze tudásukat. Ekkor mutathatják be saját fejlesztésű programjukat, valamint egy helyben elkészítendő versenyfeladat is vár rájuk.
Kanizsa
Fűben, fában orvosság -előadás a gyógynövényekről
Mint ismeretes, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ligetvárosban szociális rehabilitációs fejlesztést valósít meg, melynek keretében a projektben résztvevő konzorciumi partnerek tevékenységeként közösségi programok valósulnak meg. Ennek egyik állomása volt a minapi, Eletmeder Alapítvány által tartott előadás "Gyógynövények az életünkben, természet gyógyászat, gyógynövények a háznál, családban" címmel.
A programsorozat eddigi rendezvényei többek között az egészséges életmódot, a lakókörnyezet megújítását szolgáló tevékenységeket, környezet-
tudatos szemléletmódot, szemléletformáló gyakorlati képzéseket érintettek. Amostani összejövetel is nagy érdeklődés mellett zajlott a Voke Kodály Zoltán Művelődési Házban.
A meghívott előadó, Fatér Balázs István szakértő szólt többek között gyógynövény-gyógyászat történetéről, az ezek gyógyászatban betöltött szerepéről, valamint a modern gyógyászatról. Kitért a gyógyhatású növények gyűjtésére is. Hasznos tanácsokkal látta el a megjelenteket például arra vonatkozóan, mikor kell begyűjteniük az „orvosságokat": a földbeli részeket a nyugalmi időszak elején vagy végén (ősszel, tavasszal), a leveleket közvetlenül virágzás előtt, a teljes földfeletti
Gimnasztika, Attila ovi módra
A Katica csoport dalos-énekes körjátékával kezdődött hétfőn az immár hagyományos egészség hét az Attila Óvodában.
Az intézmény kis lakói, az óvónénik és persze a szülők is igazán mozgalmas napok előtt állnak. Ugyanis a rendezvény jóvoltából különböző, mozgás- és egészségtudatos programokon vesznek részt a hét során. Mint azt Farkas Róbertné, a tagóvoda vezetője hangsúlyozta: fontos, hogy minél kisebb korban elplántálják a gyermekekben, hogy a sport, a helyes táplálkozás alapvető dolog, és hozzátartozik a mindennapokhoz.
- Játékos programokkal, illetve különböző foglalkozásokkal szoktatjuk a kicsiket a későbbi tudatos életvitelre - fogalmazott Farkas Róbertné.
Az egészséghét nyitónapján sem volt hiány „mocorgós" foglalkozásokból, amibe a szülők is bekapcsolódtak. A másik csoport apróságai pedig eközben gyümölcssalátát készítettek. A hét során - többek közt - még lábtoll-labda bemutató és nyitott testnevelés órák várnak az ovi apraja-nagyjára, a szülőket pedig különböző előadásokra várják.
Sz.Zs.
részt a virágzás kezdetén, délelőtti, déli órákban, a virágokat a virágzás elején, a terméseket és a magvakat a teljes érés előtt vagy alatt a reggeli órákban. S ami talán a legtöbbeket érdekelte, hogy vajon melyik növény mire jó. Erre is választ kaphattak azok, akik a múlt heti Eletmeder előadáson részt vettek, valamint a gyógynövényekből előállított készítményeket is megkóstolhatták a jelen lévők.
A programsorozat a "Ligetváros szociális célú rehabilitációja" (NYDOP-3.1.1/B2-13-K2-2013-0002) projekt keretében valósulhatott meg.
H.T.
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
SZABASZT KERESNEK
Szakképzett, gyakorlattal rendelkező szabászt keres a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató a varrodájába.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:
nemethangela@nkszoci.hu
6
Kanizsa - VOKE
2014. november 27
15 éves jubileumát ünnepelte a Kodály Zoltán énekkar
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház nagyszabású gálaműsorral ünnepelte énekkarának IS éves évfordulóját. A megjelenteket a rendezvény háziasz-szonya, Kámánné Szép Terézia igazgató üdvözölte, ünnepi köszöntőt Dénes Sándor polgármester, valamint Horváth László, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke mondott. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
A kórus 1999-ben alakult Tánc-zos Laura vezetésével. A jelenleg 17 főt számláló énekkar a művelődési ház Nyugdíjas Klubjának tagjaiból alakult. Szülők, nagyszülők, dédszülők, mindmáig lelkes, szorgos és vidám emberek, akik együttesen mutatták meg tehetségüket a gálaműsorban. Méltón névadójukhoz, Kodály Zoltán zenetudós, zeneszerző szellemiségét követve, magas színvonalon ápolják és örökítik tovább hagyományainkat.
Az énekkar legszívesebben régi magyar dalokat énekel a XVI -XIX. századból, melyek többsége Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz Énekek című gyűjteményéből származik, illetve a régi magyar diákélet hangulatát idézik. Ugyanakkor fontosnak tartják a magyar népzene gyöngyszemeinek megőrzését, így repertoárjukban megtalálhatók a zalai és a környező tájegységek népdalcsokrai is, így például a vasi népdalcsokor Békefi Antal gyűjtéséből, vagy népdalcsokor Kodály Zoltán mátrai gyűjtéséből.
- Az énekkar története mellett azt is megkérdeztük Tánczos Lau-
rától, hogyan született meg az énekkar létrehozásának a gondolata. Egyáltalán, hogyan találtak egymásra az intézménnyel?
- Kezdő pedagógusként a szomszédos egykori Vécsey Zsigmond Általános Iskolában tanítottam ének-zenét - idézte fel az előzményeket a kórusvezető. - A művelődési ház akkori vezetője, Mónai Zsuzsanna keresett meg azzal a kéréssel, hogy szervezzünk művészeti csoportot a Vasutas Nyugdíjas Klub dalolni szerető tagjaiból. Hamarosan be is mutatkoztunk Székesfehérváron, ahonnét bejutottunk az országos döntőbe. Szolnokról pedig a zsűri különdíjával tértünk haza.
Tánczos Laura ének-zene tanárnő szakmai irányításával 1999 óta számtalan kórusversenyen vettek részt. Gyakori fellépői a város és a
környező települések kulturális műsorainak is. Többek között szerepeltek a „Tiszán innen, Dunán túl" elnevezésű kórustalálkozón, a Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából szervezett „Kodály Hetek" gálaműsoron.
Az évek során szép számban részesültek művészeti elismerésekben. Az Országos Népzenei Minősítésről 2002-ben bronz, majd 2004-ben arany minősítéssel tértek haza. 2007-ben ismét arany minősítést szereztek Gellénházán. 2011-ben pedig újra megvédték arany minősítésüket. 2011-ben a Szépkorúak Művészeti Találkozóján Murakeresztúron első helyezést értek el. 2012-ben szerepeltek a Vasutas Énekkarok Országos Találkozóján, Szolnokon. 2013-ban pedig, a Szépkorúak Művészeti Találkozóján, Gellénházán Kiváló Minősítés szereztek. A "Határokon átívelő kulturális és művészeti vetélkedő" pécsi országos elődöntőjére ének kategóriában egyedüli továbbjutó lett Zala megyéből az énekkar.
- A szakmai szempontok mellett a zsűri több alkalommal is kiemelte, hogy a kórus minden tagján látszott, szívből énekeltek. Az arcokról egyértelműen sugárzott a hagyományok iránti tisztelet és a népdalok szeretete. Egyöntetűen valljuk, hogy az éneklés „karban tartja a lelket" - ismerte el a művészeti vezető, majd megemlítette a fellépő vendégeik nevét. Jubileumi műso-
runkban az elmúlt S év legfontosabb állomásait elevenítettük fel. Közreműködött a Zalai Prima-díjas Farkas Ferenc Énekegyüttes, a „MAMIK" Hagyományőrző Dalkör, a szepetneki Nefelejcs Egyesület, a Honvéd Kaszinó Énekkara, valamint a Fűzvölgyi Dalostársak. Fafúvós hangszeren Balogh József, harmonikán Oláh János játszott.
Egy kórus életének mindennapjait meghatározzák az előttük álló feladatok. Énekkarunk tagjai hétről hétre, évről évre közösen járták a célhoz vezető utat, s igyekeztek eleget tenni a felkéréseknek. A 2011 őszén művelődési házunkban megrendezett Örmény napra 2 örmény dallal készültünk, melyet a koncerten azon tagjaink - Büki István, Vitári István és Hegedűs Józsefné (Rózsika) emlékére énekeltünk, akik már nem járják velünk ezt a közös utat. Az elmúlt esztendők munkás hétköznapjaiban ünnep volt számunkra, amikor barátaink meghívásának eleget téve dalos találkozókon énekelhetett énekkarunk. A baráti kórusok itt voltak, és közösen is daloltunk e szép ünnepen.
A népdalcsokrok, s a régi magyar dallamok mellett énekkarunk az idei évben a magyar népművészet különleges műfajához, a népballadához is szeretettel fordult. Műsorunk záró számaként két, szerelemi témájú ballada is felcsendült - foglalta össze Tánczos Laura az általa irányított énekkar 1S évét, vallva Kodály Zoltán zenéről szóló szavait: „A zene az életnek oly szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik."
B.E.
Pénztörténet bemutató kiállítás a VOKE-ban
Csütörtök késő délután nyílt és vasárnap 13 óráig volt megtekinthető a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban az „István királytól napjainkig" című pénzérme kiállítása. A tárlat anyaga Gazdag István lenti származású előadóművész kitartó munkájának az eredménye.
A megnyitó keretében Karádi Ferenc alpolgármester, Farkas István MÉE nagykanizsai csoport-titkár köszöntötte a jelenlévőket, valamint ismertette röviden a tárlat lényegét, miközben a Farkas Ferenc Zeneiskola szaxofon kvartettje szórakoztatta az érdeklődőket.
A kiállítás anyaga a magyarországi uralkodók által kibocsátott pénzeket mutatja be I. (Szent) István korától a vegyesházi királyaink
arany és ezüst dénárjain át egészen IV. (Habsburg) Károly időszakáig.
P.L.
2014. november 27.
Kanizsa - Városháza_|7
Képviselői fogadóóra
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2014. november 28-án (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2014. december 18-án (csütörtökön) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője a palini és korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától 18 óráig a Palini Altalános Iskolában. Aznap 18 órától 20 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) az alábbi utcák (utcarészek) lakosainak tart fogadóórát: Garay utca páros és páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca, Lámpagyár utca, Magyar utca 124. számtól az utca végéig folyamatos házszámok, Űrhajós utca, Akácfa utca, Bethlen Gábor utca, Cserfő hegy, Cserfő út, Dózsa György utca 1-től 95/A-ig páratlan házszámok, Dózsa György utca 2-től 114/8-ig páros házszámok, Egry József utca, Kinizsi utca 74-től az utca végéig páros házszámok, Kinizsi utca 91-től az utca végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor utca.
Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Altalános Iskolában.
Marton István önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap utolsó szerdáján 16 órától 18 óráig a Halis István Városi Könyvtár kávézójában.
Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. hétfőjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hot-mail.com
K&H okos számlacsomagok
csomagba épített ingyenes tranzakciók és szolgáltatások a számlacsomagok havi díját a feltételek teljesítése esetén visszatérítjük, EBKM: 0,01% tervezhető havi szám la költségek
a választottá 2-10 db számla- 1 0 forintos csomagtól / készpénz-i függően / felvétel
K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355 www.kh.hjbank@kh.hu a kbc csoport tagja

Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Bartók B. u. 10. E. lh III. em. 3.
2. Csengery u. 36. fsz. 4.
3. Fő u. 2. III. em. 3.
4. Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
5. Erzsébet tér 11/A. fsz. 4.
6. Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
7. Rózsa u. 15. VII. em. 5.
8. Zrínyi M. u. 37. II. em. 4.
9. Zrínyi M. u. 43. fsz. 1.
10. Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
11. Csengery u. 117/11/C/2.
II. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. december 19.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók. A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
Fogadónapok
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2014. december 3-án (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2014. december 10-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

''^""Wdiát?
Nagykanizsa, Fű út 2.
telefon: (06 93) 537 160
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termékek, szolgáltatások részletes leírását, kondícióit a vonatkozó Szerződés, az Általános szerződési feltételek, valamint a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a bankfiókokban és awww.kh.hu internetes oldalon. A feltüntetett EBKM-értékek és -díjak a 2014. július 1-jéri érvényben lévő Hirdetmény szerint kerültek megállapításra. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. A K&H okos számlacsomagok 0BA által biztosított termékek.
Kanizsa - Oktatás
2014. november 27.

A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász 2014. november 28-án (péntek) 8.00-17.00 óráig és november 29-én (szombat) 8.00-12.00 óráig KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁRT RENDEZ a kiskanizsai templom melletti Közösségi Házban.
Bébi, gyermek, női és férfi ruhák, cipők, játékok nagy választékban,, megújult árukészlettel. Minden áru 100, 200, illetve 500 Ft-ért kapható.
A befolyt összeget és a pénzadományokat a rászorultak megsegítésére fordítjuk.
„Segíts, hogy segíthessünk!"
Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász aktivistái
IEIIET01EG. nOYEKEDEI. SIKER!
flcic|!jltcinix/c)i Inkubátorból <?/ Innováció/ Köxp
Bővebb információ:
ül vIS ; Í£ZZ
i>k»botonk,b«
2014. november 2
Kanizsa - n

Adventi gyertyagyújtás:
2014. november 30., december 7., december 14., december 21. 18.00 óra Korcsolyapálya nyílva tartás:
2014. november 30. - 17.00 órától - 20.00 óráig, 2014. december 1-jétől - 5-ig- 16.00 órától - 20.00 óráig 2014. december 6-tól - 7-ig - 10.00 órától - 20.00 óráig, 2014. december 8-tól - 11-ig 16.00 órától - 20.00 óráig 2014. december 12-én 14.00 órától - 20.00 óráig, 2014. december 13-tól - 14-ig - 10.00 órától - 20.00 óráig 2014. december 15-tól - 18-ig - 16.00 órától - 20.00 óráig, 2014. december 19.00 -én 14.00 órától - 20.00 óráig 2014. december 20-tól - 21-ig 10.00 órától - 20.00 óráig
Kanizsa - Kamara_2014. november 27
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/S16-670, 93/S16-671 Mobil: 0630/7S4-3616 E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu
Pedagógiai felkészítés kamarai szakértők számára
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az NFA-KA-NGM-11/2013/TK támogatási szerződésben vállaltak alapján október 17-én és 18-án, valamint november 7-én és 8-án, összesen 3S órás szakmai, pedagógiai és pszichológiai felkészítést tartott a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző területi kamarai szakértői számára. A felkészítés november 1S-én vizsgával zárult, melyet sikeresen teljesítők automatikusan
bekerültek a kamarai Országos Szakértői Névjegyzékbe.
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-J1/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
KAVOSZ Vállalkozói Fórum Nagykanizsán
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a KAVOSZ Zrt. és a VOSZ Zala Megyei Szervezete november 17-én vállalkozói fórumot tartott Nagykanizsán.
Városunk az egyik állomása volt annak az országos fórumsorozatnak, melynek fókuszában a kkv szektor finanszírozási lehetőségei állnak, kiemelt figyelemmel a 2014-2020-as ciklusban várható uniós forrásokra. A rendezvényt dr. Polay József elnök nyitotta meg, majd Dénes Sándor polgár-
mester és Dr. Farkas Imre, a VOSZ társelnöke köszöntötte a résztvevőket. A megnyitót követően Polgár András, a Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség vezető stratégiai tervezője beszélt a 2014-2020 közötti uniós forrásokról, majd Szép Zoltán, a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója a Széchenyi Kártya Program finanszírozási lehetőségeiről tartott előadást. Az előadók sorában üdvözölhettük dr. Par-ragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét is, aki kiemelte: Magyarország gazdasága jó úton jár, de csak rövidtávon. A tartós sikerhez további intézkedések szükségesek. A fórum végén a vállalkozók kérdéseket tettek fel az előadóknak.
Tájékoztató
az építőipari kivitelező
vállalkozásoknak
Kamaránk november 19-én tájékoztató előadást tartott az
építőipari kivitelezéssel foglalkozó nagykanizsai vállalkozások részére.
A rendezvényen Csermely Gábor, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezető-helyettese bemutatta a TSZSZ munkáját és eddigi működésének tapasztalatait, valamint beszélt a kivitelezői szerződések buktatóiról. Ezt követően az elektronikus építési napló vezetésének tapasztalatairól tájékozódhattak a résztvevők. A napló vezetésének gyakorlati tapasztalatairól Horváth Gábor, a MEGA-BER Construct Bt. üzletvezetője, a hatóság tapasztalatairól pedig Sárdi Andrea, a Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának vezetője beszélt.
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2014. évi előirányzott terhére (NGM_ SZESZ/88/2014).
Pályaorientációs programok a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál
A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központja idén 1S. alkalommal rendezte meg a Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató nevű rendezvényét, melynek a tavalyi nagysikerű rendezvény után idén is helyt adott Nagykanizsa.
A pályaválasztási kiállítás célja, hogy elősegítse a fiatalok megalapozott pályaválasztási döntését, amely után nagyobb eséllyel találják meg az érdeklődésükhöz és képességeikhez, valamint a gazdaság igényeihez illeszkedő szak-mát-munkát, és válnak sikeres munkavállalókká a munkaerőpiacon. A rendezvényen az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmacsoportok szakmáinak, standokon történő, gyakorlatias bemutatását jelenítették meg,
elsősorban Zala megye szakképzést folytató középfokú oktatási intézményei, és munkáltatók is vállalták, hogy szemléletesen bemutassák az egyes szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket. így a pályaválasztás előtt álló fiatalok bőséges elméleti ismeretet és szemléletes gyakorlati képet kaphattak az oktatott szakmákról, a képzéssel megszerezhető végzettségről, képesítésről, az iskolák képzési rendszeréről.
A rendezvény nulladik napján, november 19-én a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 12 tanulócsoport 136 pályaválasztás előtt álló diákja részére biztosította az üzemlátogatás lehetőségét. Kamaránk kiemelten a hiányszakképesítéseket mutatta be az érdeklődő diákok számára. A népszerű üzemlátogatási célpont a DKG-EAST Zrt. A tanműhely megtekintése és a gyárban folyó munka megismerése remélhetően sok fiatalt vonzott a vasas szakmák felé. A tavalyi évben is sok tanulót érdeklődött a vendéglátós szakmák iránt. Kamaránk kiemelt partnere a zalakarosi MENDAN Hotel fogadta csoportjainkat. Vendéglátóink javasolták, hogy január végén a nyolcadikos csoportból a vendéglátós szakmákat választókkal ismét keressük fel őket. Idén első alkalommal sikerült a Kanizsai Dorottya Kórházba csoportokat vinnünk. A Hevesi és a Péterfy iskola tanulói Péter Zsuzsanna ápolási igazgató kedves szavai után több osztályon is megismerkedhettek az ott folyó munkával. Reményeink szerint egyre többen választják majd hivatásukká a gyógyító tevékenységet. A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola Könnyűipari Tanműhelyébe Patonai Katalin meghívására sikerült látogatást szervezni. Az intézmény megtekintése után a diákcsoportok részletesen megismerkedhettek a bútorasztalos, kárpitos, női szabó, fodrász tan-
P014 november?7
Kanizsa - Kamara
műhelyekben folyó munkával, ki is próbálhatták magukat ezekben a szakmákban. Szakoktatók vezetésével madáretetőt készíthettek a fiúk, textil díszeket varrhattak a lányok. Bízunk abban, hogy a látogatásokat vezető remek szakemberek szakmaszeretete, lelkiismeretes munkája közelebb hozta diákjainkat a bemutatott szakmákhoz. Köszönetünket fejezzük ki minden, programunk sikerében közreműködő partnerünknek. A Pályaválasztási Kiállítás nyitó napján dr. Czomba Sándor a szakképzésért és a munkaügyekért felelős államtitkár megnyitója, Borsos József és Cseresnyés Péter köszöntője után a letenyei és a nagykanizsai járás iskolásai tekinthették meg a szakmacsoportos bontásban képzéseket felvonultató iskolák standjait. A kiállítók mindent elkövettek, hogy a diákok ízelítőt kapjanak az általuk oktatott szakmákból. Lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a tanulók a gyakorlatban is kipróbálják a bemutatott szakmákat. Kamaránk minden érdeklődő fiatalnak bemutatta a hiány-szakképesítéseket támogató ösztöndíjrendszer elő-
nyeit. A megnyitót követően a Zala megyei tankerületek és iskolák meghívott képviselői Czomba Sándor államtitkár „Új irányok a szakképzésben" című előadását hallgathatták meg. Átfogó képet kaptak a szakképzés átalakításának okairól és a szükséges lépésekről. A tájékoztató után az érdeklődőknek lehetőségük volt kérdéseik feltevésére, melyre kimerítő választ kaphattak. A program végén dr. Polay József a NAKKIK elnöke mutatta be kamaránk szakképzéssel foglalkozó területeit, tevékenységeit, feladatait. Az előadás a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében valósult meg.
"A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg (NFA-KA-NGM-ll/2013/TK)."
Gyakorlati képzés -tanulószerződéssel a munka világában
Kamaránknál számos diák fordul meg a tanulószerződések nyilvántartásba vétele céljából. Elsődleges cél, hogy a tanulók gyakorlati képzése tanulószerződéses jogviszony keretében valósuljon meg. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy a jelenleginél is több vállalkozás vállaljon szerepet a képzésben.
Ennek érdekében a kamara szakképzési tanácsadója folyamatosan felkeresi azokat a potenciális gyakorlati képzőhelyeket, akik a szakképzésre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve alkalmasak a gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódásra. A tanulók gyakorlati képzése gazdálkodó szervezeteknél, a tanuló és a szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik, melyet a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara tart nyilván. A tanulószerződés tartalmazza a szakképző iskola, a gazdálkodó szervezet és a tanuló adatait, a képzés helyszínét, a képzési időt, a tanulónak járó pénzbeli és egyéb juttatásokat, illetve a szervezet és a tanuló kötelezettségeit. A tanulószerződés tanuló részére biztosított előnyei közül többek között a szolgálati időbe való beszámítás, a társadalombiztosítási szempontból való biztosítottság és a rendszeres havi jö-
vedelem emelendő ki. A gazdálkodó szervezet számára lehetőség van a saját munkaerő kinevelésé-re, emellett a képző gazdálkodó szakképzési célú támogatásra is jogosulttá válik.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben kiadta „Tanulószerződéssel és Együttműködési megállapodással a munka világában" című kiadványát, mely jelentős segítséget nyújthat a gazdálkodó szervezetek számára. A kiadvány részletesen tartalmazza azokat a hasznos és fontos tudnivalókat a gyakorlati képzés rendszeréről, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakképzést érintő változásokról naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a képzésben érintett felek. A kiadvány kamaránk szolgáltató irodájában átvehető, illetve a www.nakkik.hu kamarai honlapról letölthető. További információkkal kamaránk szakképzési tanácsadója áll rendelkezésre.
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-ll/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
„A jó szakma felér egy diplomával" -Már lehet jelentkezni a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 201S-ben is megszervezi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV) és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), melynek kiemelt célja a magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek bemutatása.
A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai" szakmák - beleértve a ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat is - társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával" szlogen jegyében. Ezúton kérjük az iskolákat, hogy a jelentkezési határidő és az első versenynap közötti rövid idő, illetve az iskolai tanszünet miatt, a jelentkezéseket legkésőbb 2014. december 18-ig tegyék meg a www.szakmasztart.hu honlapon, és ezzel párhuzamosan adják postára azokat. A jelentkezéshez szükséges
adatok rögzítését követően a kinyomtatott jelentkezési lapot az iskola igazgatójának egyetértő, támogató nyilatkozatával együtt kell a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához eljuttatni.
Online pénztárgépek éves felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalók
A NAV közleményt tett közzé honlapján mely szerint az online pénztárgépeket az üzemeltetőknek évente felül kell vizsgáltatniuk a NAV nyilvántartásában szereplő szervizek valamelyikével.
Az éves felülvizsgálat során a szerviz elsődleges feladata az illegális beavatkozások kiszűrése és feltárása. Emellett ellenőrzi és szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység (AEE) akkumulátorát is. Az éves felülvizsgálatot első alkalommal a pénztárgép első üzembe helyezését követő egy éven belül kell elvégeztetni. A felülvizsgálatot ezt követően évente meg kell ismételni, úgy, hogy az egymást követő felülvizsgálatok között legfeljebb egy év telhet el.
E közlemény az éves felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokhoz szeretne segítséget és iránymutatást adni - üzemeltetőknek és szervizeknek egyaránt. Bővebb információ: www.nav.gov.hu
Év Fiatalbarát Vállalata Dy
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet pályázatot hirdet a Vidékünk Jövője Program keretében.
Az Év Fiatalbarát Vállalata kategóriában olyan vállakozások jelentkezését várják, akik fiatal munkavállalók vidéken maradását ösztönző és segítő önálló vállalati programot vezetett be. A program céljai között szerepel a tanulmányok után a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítása, valamint a képzett, világlátott fiatalok vidékre költözésének segítése. Az akció kiemelt célja az is, hogy a vidéki élet meghatározó szereplőit bevonjuk, ezért a vidéki önkormányzatok és vállalkozások számára olyan versenyt hirdetünk, amelyben megmutathatják, ők milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a fiatalokat segítsék a vidéken való boldogulásban. Bővebb információ: www.videkunkjovoje.hu.
12
Kanizsa - Színes
2014. november 27
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
„KONZERVÁLT TRADÍCIÓK - INDIA" - Dr. Simán László fotóművész kiállítása.
Megtekinthető: december 20-ig.
November 29. IS óra ADVENTI JÁTSZÓHÁZ -
dekoráció készítése. November 29. 17 óra ZALA MEGYEI NÉPTÁNC ANTOLÓGIA 2014 A Zala megyei felnőtt néptánc együttesek bemutatója. December 1-2 és 11. 10 és 14 óra
Gyermekszínház Szepes Mária - Bor Viktor: PÖTTYÖS PANNI - zenés mesejáték, a Szabad Ötletek Színháza előadásában. December 1.: 10 óra Táltos bérlet, 14 óra Manó bérlet December 2.: 10 óra Mazsola bérlet, 14 óra Tapsi bérlet December 11.: 10 óra Vackor bérlet, 14 óra Hápi bérlet Belépődíj: 700 Ft December 1. 17 óra SÜTEMÉNYEK, TORTÁK DÍSZÍTÉSE - előadás, bemutató. Előadó: Sinkovics Tamás-né cukrászmester, szakoktató. A belépés díjtalan. December 3. 14.30 óra Ifjúsági színház - Maurice Maeterlinck: A Kék madár - az Ivancsics Ilona és Színtársai előadása.
December 4., 11., 18. 10 és 11 óra
KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft December 4. 17 óra „A lélek rejtelmei" előadássorozat - „MIT ÜZEN A TESTED?" - Dr. Buda László orvos, pszichológus előadása. Belépődíj: 1S00 Ft. December S. 17.30 óra Világjárók klubja EL CAMINO - személyes élmények a vándorlásról, vetített képes beszámoló. Előadó: Dr. Szinku Mihály állatorvos. A belépés díjtalan
. Művelődési Ha; Közponi
December 4. 10 és 14 óra Gyermekszínházi sorozat III. rész - JÉGVIRÁG - a Marica produkció előadása. Belépődíj: 800 Ft
Fitt (nap) volt és pont
Minden - no és mindenki - a mozgás és az egészséges táplálkozás örömeitől visszhangzott a szombaton első ízben megrendezett, nagyszabású „Mozdulj Kanizsa" sportnapon. Az eseménynek otthont adó Kanizsa Centrumban - estébe nyúlóan - különböző, testet-lelket egyaránt tápláló, mi több, formáló programokon vehettek részt az aktív, sportos kikapcsolódást kedvelők.
„Megmozgatni az egész várost, a családok apraja-nagyját, s meg-
győzni az embereket arról, hogy az életmódváltás nem átok, hanem áldás " - e cél motiválta a sportnapot szervező Fitpoint Mozgásközpont csapatát és a Biocentrum vezetőségét, amikor is közösen „tető alá" hozták a rendezvényt. Ahol nem volt hiány érdekes, értékes és persze „jócskán" fit programokból. Az ünnepélyes megnyitót követően az NTE 1866 Judo Szakosztály tartott bemutatót, ezt követően pedig Csere Erzsi instruktor mozgatta meg zumba órán a női szekciót. Majd Pintér Andrea,
a szervező mozgásközpont szakmai vezetője ragadott Gymstick-et a kezébe - rengeteg hölggyel együtt - és intenzív tréningbe kezdett. így volt ez a step pados edzésen is. A sportnap második felében az ismert fitnesz edző, Péntek Enikő és a neves prezenter, Tatarek Rezső óráján izzadhattak a résztvevők. A legifjabb korosztálynak sem kellett unatkoznia, a gyer-mekaerobic és az akrobatikus torna jóvoltából. A sort még lehetne folytatni számos mozgásformával, amiket szintén kipróbálhatott a sportnap (aktív) látogatóközönsé-
1 ge.
2 Természetesen az uraknak sem
-Q
J kellett unatkozniuk: őket a testépí-
| tés koronázott, és koronázatlan ki-
fa
rályai, királynői várták. Akik meg elég muszklit és affinitást éreztek magukban, azok a fekve nyomó erőfitogatón a nagynyilvánosságnak is megmutathatták, mire képesek súlyos súlyokkal a kezükben.
Mindezeken túl még számos kísérőprogram színesítette a rendezvényt. Pintér Andrea elárulta, nem ez volt az utolsó, tömegeket megmozgató sportnap, ugyanis a közeljövőben - a nagy érdeklődésre való tekintettel - újra szerveznek hasonlóan aktív programot.
Sz.Zs.
Gyógyszertári ügyelet - november
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idő
december 1. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22:00-06:00
december 2. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280, 22:00-06:00
december 3. BENU, ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 22:00-06:00
december 4. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 22:00-06:00
december 5. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 22:00-07:30
december 6. BENU, NAGYKANIZSA KATONARÉTI, TAVASZ U. 26., 93/311-607 20:00-08:00
december 7. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 19:00-06:00
december 8. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 22:00-06:00
december 9. REMÉNY GARAY U. 14., 93/314-967, 22:00-06:00
december 10. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 22:00-06:00
december 11. BENU, KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4., 93/510-135 22:00-06:00
december 12. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22:00-07:30
december 13. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20:00-08:00
december 14. BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 19:00-06:00
december 15. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 22:00-06:00
december 16. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 22:00-06:00
december 17. BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26., 93/311-607 22:00-06:00
december 18. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 22:00-06:00
december 19. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 22:00-07:30
december 20. REMÉNY, GARAY U. 14., 93/314-967 20:00-08:00
december 21. SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610 19:00-06:00
december 22. BENU KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4., 93/510-135 22:00-06:00
december 23. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22:00-06:00
december 24. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 13:00-08:00
december 25. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08:00-08:00
december 26. BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 08:00-07:30
december 27. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20:00-08:00
december 28. BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 19:00-06:00
december 29. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 22:00-06:00
december 30. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 22:00-06:00
december 31. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 20:00-08:00
2014. november 2
Kanizsa - z
1
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Irodai ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Ovodapedagógus szakirányú megegyezés szerint
Gépésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Nyílászáró szerelő középfokú megegyezés szerint
Varró szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Faesztergályos szakirányú megegyezés szerint
Építőipari munkás 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Az Ön rádiója Kanizsán
SZEMÉLYES LAPCSO- ELHAMVAD LANÍÁN KÖNYV- KÖZTÉRI MUNKÁS ATYUKVEGE! LONDONI cl MER-
IDEÁLIS Nöl NÉV GRAMM ► T T ► T T FELÜLETÉN SÉRÜL
AL LAT RÉSZLET! IND. SZO ÁLLAT
JíS 21 ▼ ► ▼ * ▼ T T ■ N 1
LENGYEL AUTÓGYÁR ▼ ► UTOLSÓ ROHAM 1
építőJÁTÉK
▼ tAblAs jAtík ► ... PER kAbé ►
FRANCIA IRÓ AZONOS betűk
BIZAKODIK ► T 2/3 LATI ► T VANÁDIUM. OXIGÉN ÉS KÉN FÉL GUMÓ! ►
HANGHORDOZÓ .... ME TANGERE"
kűhügés-CSIL LAPÍTÓ GYÓGYSZER ► T OPEL-MODELL ▼
ÁZ ÖSSZES
AFÖLDRE SZÍNÉSZ (ATTILA} VEGYJELE: pb ► SARJ
BANKJEGY BARANYAI KÖZSÉG
Ljjí-
/ ▼ KIS MÉRTÉKBÉN ÓKORI NÉP ▼ CSALÓDÁS RÉSZE! ÖZ NŐSTÉNYE
T SEGÉD ► ▼ SZINTÉN ►
FIATAL GOMOLYOG
IGE KÖTŐ ► T IZGALOM ► T ÖZŰNLÓ VÍZ
KAROS ltJA FWRÁNY
VÍZPARTI NÖVÉNY ► T GÖRÖG BETŰ • DEHOGY!
TŰRÖK VÁROS
GAUSS ► BÜNTETŐ ► ▼ FALEVÉLSZŐNYEG ► T
HALVÁNY BARNÁS SZlN
SOMOGYI VÁROS
TILTÓ SZÓ ▼ FINNORSZ. FINNÜL RÉSZBEN REALISTA! ► ▼ VAJDASÁGI HELYSÉG tAbor- BAN VANI ►
Dl SZÍT, RÉGIESEN T DÜZZADA FOLYÓVÍZ ► ▼
HELYÉRE TEVŐ ÓCSKA DARAB!
► T ABÜZA IS EZ KÖLTÖl KÖTŐSZÓ ►
L K CSÁBI T ► T
Horoszkóp
•^f III.21.-IV.19. Kos
Mindent egybevetve sikerrel zárta ezt a hónapot, így jó hírekkel indul majd az advent. A kemény munka és kitartás jutalma is megérkezik, a dicséretek sem maradnak el, s még jobb dolgok megalkotására fogják sarkallni.

IV.20.-V.20. Bika
Jobb, ha nem húzza tovább az időt olyan ügyekben, amiket régóta a szőnyeg alá sepert. Ráadásul hétvégén már december, ideje adventi hangulatba kerülni. Azt pedig senki nem mondja, hogy mindezt egyedül tegye...
^V.21.-V1.21. Ikrek
Mindig tegye azt, amit a belső hangja diktál. Még akkor is, ha mindez gyökeres ellentétben áll a józan eszével. Ne menjen a dolgok elé, mindig azt a percet élje meg, amelyben van, hiszen ebből kell kihoznia a lehető legtöbbet.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Jó lesz a hete, kivéve, ha a rosszat keresi mindenben. Csak bátornak kell lennie. Sokkal jobban alakulnak a dolgai, mint azt remélte volna. Ahogy közeledik a hétvége, egészen kivirul. Baráti vagy szerelmi téren is áttörést érhet el.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Elég kaotikusan alakult a november, gyakran volt ideges, feszült. Am, a héten fordul a kocka, a növekvő Hold rengeteg energiát ad. Remek terv decemberre, ha megelégszik annyival, amennyit az élet az adott pillanatban felkínál.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Kellemes, pozitív élményekkel teli hét várj a. Ismerkedjen bátran, érdekes emberekkel találkozik majd. Ha viszont van olyasvalaki az életében, aki csak visszahúzza, attól szépen, békében meg kellene válnia.
^IX.23.-X.22. Mérleg
November utolsó napjai erőteljes hatással lesznek önre. Ha azt érzi, hogy a háta mögött kellene hagyni pár dolgot, akkor ehhez tegye is meg a szükséges lépéseket. Mondjuk egy új kapcsolat felé...
w
X X.23.-XI.22. Skorpió
A vártnál j obban alakulnak az ügyei, sőt, egy érdekes kihívásra is rálel, ami gyors eredményt hoz. A december kitűnő alkalcm lesz, hogy új dolgokba kezdjen szakmai és szerelmi téren egyaránt Ne hagyja ki a kínálkozó lehetségeket!
^XI.23.-XIL21. Nyilas
A heti csillagállás kedvező hatásainak segítségével a héten bármit megvalósíthat a szerelemben, ha lesz bátorsága kilépni a komfort-zónájából. Ne aggódjon, minden könnyedén és problémamentesen alakul.

XII.22.-I.20. Bak
Ezen a héten számos akadály emelkedik ön elé, amin kizárólag kitartással jut túl. Apozi-tív eredmények nincsenek távol, csupán rögösebb út vezet a célig. Addig is forduljon arccal a nap felé, így minden árnyék ön mögé kerül.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Remek napok várnak önre, csak ragadja magához az irányítást!. Csakis olyan döntéseket hozzon, amik önnek kedveznek, nem kell örökké másoknak megfelelni. Olyan lehetőségek kínálkoznak a héten, melyekre nem is számított.

II.20.-III.20. Halak
Karrierje egyengetésének kedveznek az égiek, amihez minden segítséget meg is kap, csak át kell szakítani a célszalagot. Uj kapuk nyílnak meg ön előtt, csak figyeljen, hogy ne hagyja ki a lehetőséget!
Kanizsa - Sport/Apró
Volt tízgólos játékosuk is
Kalocsai KC (1.) - Nagykanizsai Izzó SE (8.) 28-18 (16-10)
NB II Dél-Nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, S. forduló. Kalocsa, Városi Sportcsarnok, 2S0 néző. Vezette: Major G., Takács T.Izzó SE: Tóth Á. - Tompek A., Molnár L. 4, Csalló 2, Kiss G. S/1, Musits N. 2/1, Csató 1. Csere: Dencs Balázs (kapus), Kovács B. 1, Korcsmáros B. 1, Szabó Sz., Marton B., Dencs Bálint, Tóth M., Balogh B. Edző: dr. Woth Péter.
Az Izzó SE a tabella első helyén álló Kalocsai KC vendégeként lépett pályára. A jó erőkből álló alföldieket a tavalyi szezonban sikerült megverni, így erre a mérkőzésre is a két pontért utaztak a kanizsaiak. A mérkőzés elején sikerült megszerezni a vezetést, amit a 10. percig tartott az Izzó (3-S), ám ezt követően a hazaiak egymás után szerezték a gólokat és át is vették a vezetést (23. perc: 10-7), majd a szünetre hat gólos hátránynyal vonulhattak a dél-zalaiak (1610). A második félidőben tovább növelték előnyüket a kalocsaiak, és biztosan nyerték a találkozót.
Dr. Woth Péter: „Elsősorban támadásban voltak problémáink, rengeteg rossz lövés volt, amiből a kalocsaiak indulni tudtak. A felállt védelmek ellen nem látszott ekkora különbség, de nem találtuk a mérkőzés ritmusát. Amikor sietni kellett volna, lassúak voltunk, amikor lassítani kellett volna, siettünk és többször is túlbonyolítottuk a játékot."
Nagykanizsai Izzó SE (10.) -Rinyamenti KC (2.) 20-26 (12-11)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 6. forduló. Nagykanizsa, Zsigmondy-csarnok, 1S0 néző. Vezette: Fábián B., Földesi Cs. Izzó SE: Tóth Á. -Tompek 2, Molnár L. 3, Füle 3, Kiss G. 1/1, Musits N. 4/1, Csató 2. Csere: Dencs Balázs (kapus), Senger 1, Kovács B., Korcsmáros B. 2, Szabó Sz., Marton, Dencs Bálint. Edző: dr. Woth Péter.
A bajnokság 6. fordulójában a Rinyamenti KC csapatát fogadta az Izzó SE és a mérkőzés elején a vendégek gyorsan el is léptek a hazaiaktól (7. perc: 1-S). A kanizsaiaknak sikerült aztán nem csupán felzárkózniuk, de a vezetést is átvenniük (20. p.: 9-7), mely a szünetig ki is tartott. A második félidőben egészen a 46. percig tartani tudta előnyét az Izzó (16-1S), ám azt követően a vendégek megrázták magukat és egymás után szerezhették a góljaikat, majd léphettek el a házigazdáktól, akik számos helyzetet rontottak (S3. p.: 17-22). A találkozó hajrájában a nagyatádi csapat dominált és aratott biztos sikert a Nagykanizsa otthonában.
Szigetvári Kézilabda SE (11.) - Nagykanizsai Izzó SE (8.) 2224 (14-16)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 7. forduló. Szigetvár, Városi Sportcsarnok, 80 néző. Vezette: Polgár, Tiringer. Izzó SE: Tóth Á. - Tompek, Molnár L., Füle 2, Kiss G. 8/4, Musits N. 2, Csató S. Csere: Dencs Balázs (kapus), Senger D. 3, Kovács B., Korcsmáros B., Szabó Sz., Marton B.,
Dencs Bálint. Edző: dr. Woth Péter.
Az Izzó SE a legutóbbi forduló keretében a Szigetvári KSE csapatához utazott - nem titkoltan a két baj -noki pontért -, amit szoros mérkőzésen sikerült is begyűjteni. A mérkőzés elején magukhoz ragadták a kezdeményezést a kanizsaiak (13. perc: 4-6), ezt követően azonban a hazaiak fordítani tudtak (2S.p.: 1211), majd egy jó széria után újra előnyre tett szert az Izzó (14-16). A második félidőben végig vezetve, Kiss Gergely irányításával hozta a kötelezőt a kanizsai legénység.
Nagykanizsai Izzó SE (10.) -Sport 36 Komló U23 (4.) 21-27 (10-14)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 8. forduló. Nagykanizsa, Zsigmondy-csarnok, 80 néző. Vezette: Baranyai N., Baranyai Zs. Izzó SE: Tóth Á. - Tom-pek 2, Molnár L. 2, Füle Cs. 4, Kiss G. 8/1, Csató, Senger D. 1. Csere: Dencs Balázs (kapus), dr. Woth 1, Kovács B. 1, Korcsmáros B. 1, Szabó Sz.., Kovács B., Dencs Bálint. Játékos-edző: dr. Woth Péter.
A mérkőzés elején a vendégek szerezték meg a vezetést, de a kanizsaiak jól tartották magukat, kiegyenlített volt a játék (2S. perc: 99). Az első félidő végére aztán elhúzott a Komló (10-14) és ezt a hátrányt a második játékrészben már nem sikerült ledolgozni, a hazai csapat kihagyott helyzeteit kihasználták a vendégek, így tovább nőtt a különbség a mérkőzés végére (21-27).
Dr. Woth Péter: „Mivel a Komló első osztályú csapata nem játszott, így ellenfelünk a legjobb csapatával érkezett. Csató Dávid első percben történt sérülése tovább szűkítette variációs lehetőségein-
2014. november 27.
ket, ugyanakkor a csapat jól helytállt és próbáltunk tapadni az ellenfélre.. A legnagyobb problémát -ezúttal is - a helyzetkihasználásunk mértéke jelentette és a komlóiak hibáinkat keményen megbüntették."
Simontornyai KK (12.) - Nagykanizsai Izzó SE (7.) 22-28 (8-16)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 9. forduló. Simontornya, 1S0 néző. Vezette: Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Tóth Á. -Molnár L. 3, Kiss G. 6, Csonka 10, Tompek, Musits N. 4, Senger S. Csere: Dencs Balázs (kapus), Csató, Kovács B. Edző: dr. Woth Péter.
Ezúttal az Izzó SE rendelkezésére állt Csonka Zoltán, a Csurgótól kettős igazolással szereplő játékosa, aki tíz góljával a meccs legeredményesebbje lett, hiányzott viszont a gólerős Füle Csaba. A vendégek az első percektől látványos akciókkal tették le névjegyüket (10. perc: 3-6). Előnyüket a szünetig jó védekezésükkel és a kapus Tóth Akos kiváló teljesítményével tovább növelték, igaz, a második játékrészben a biztos vezetés tudata esetenként könnyelműségbe csapott át, de a kanizsai siker nem forgott veszélyben.
A szeptember 27-én megrendezett Nagykanizsai Izzó SE - Pécsi VSE II NB II-es férfi felnőtt kézilabda bajnokin a vendégcsapatban két játékos jogosulatlanul szerepelt, ezért a szövetség törölte a pályán elért - amúgy pécsi győzelmet hozó - eredményt és 10-0-s gólkülönbséggel a két pontot végül az Izzó SE kapta.
P.L.
INGATLAN
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: S,S millió Ft. Érd.: 0693-3S1-S86, 0630-209-0S46 (7647K)
Kisrécsén S2 m2-es családi ház központi helyen, reális áron eladó. Tel.: 0630-3S4-4602 (7682K)
Bútorozott szoba egy fő részére kiadó. Érd.: 0670-S41-1102, 0693-318-3S7 (7683K)
SZOLGALTATAS
Eltartási szerződést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket „Szeretet" jeligére a Szerkesztőségbe várunk. (7660K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtéjét, gáztűzhelyét, stb.
^ Véradások
2014.12.02. (kedd) 09:30 - 14:00
óra Kanizsa Pláza. 2004.12.04.
(csütörtök) 09:30 óra - 12:00
óra. Vöröskereszt. 13:30 - 1S:30
óra Kanizsa Trend.
V__
valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723 (7681K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630-S97-1S30 (7684K)
^BRalma^
VÁSÁR
Nagykanizsán, a Zemplén úti Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható AKCIÓS áron.
VEGYES
Négyfajta szárazbab eladó! Érd.: 0620-437-8948 (7679K)
Lakásdíszítő tárgyak, valamint porcelán nippek és készletek készpénzes vétele Nagykanizsán és környékén. Érd.: 0630-332-8422 (768SK)
2014. november 2
Kanizsa - o
Az utolsó negyedek nem hiányoztak
UVSE (6.) - Kanizsa VSE (3.) 10-9 (2-3, 2-2, 2-1, 4-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkőzés, 4. forduló. Budapest, S0 néző. Vezette: Mucskai, Rubos. Kanizsa: Nébald - Bakó, Besenyei 2, Cserdi I. 3, Kéri 1, Kaszper G., Cserdi P. 1. Csere: Virt M.. 1, Bencz, Gulyás 1, Kis Zs. Edző: Németh Zsolt.
Az első negyed alapján is érződött, hogy változatos és izgalmas mérkőzést vív majd a két csapat. Már három góllal is elléptek a vendégek, onnan aztán hibát hibára halmoztak Németh Zsolt tanítványai. A igazi történések a végére maradtak, amikor is egy emberhátrányt a KVSE kivédekezett, hat a hat elleni szituációban viszont fegyelmezetlenek voltak, és az ellenfél tudott gólt szerezni. Azt követően az utolsó momentumok
egyikében a kanizsaiak ismét elaludtak, labdát vesztettek és a hazaiak távoli kísérlete valahogy csak utat talált a hálóba, amivel meg is szerezték a győzelmet. A kanizsai együttes három győztes találkozója után kapott ki.
Németh Zsolt: „Sajnos, egy fegyelmezetlenség megpecsételte sorsunkat, és jöhet egy szintén nagyon kemény meccs a miskolciak ellen... "
Miskolci VLC (1.) - Kanizsa VSE 17-7 (4.) (4-0, 4-3, 4-4, 5-0)
OB I B A-csoport vízilabdamérkőzés, S. forduló. Miskolc, 100 néző. Vezette: Madarasi, Kovács Cs. T.
Kanizsa: Kiss Cs. - Bakó 2, Cserdi I. 1, Kéri 1, Cserdi P., Kaszper G. 2, Besenyei. Csere: Gulyás, Klie 1, Fábry. Edző: Németh Zsolt.
A végére Sáska-győzelem
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (14.) - Szepetnek SE (12.) 2-1 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 1S. forduló. Nagykanizsa, 130 néző. Vezette: Földszin A. (Siket, Németh I.). G.: Kálcsics F. (16.), Földesi (62.), illetve László R. (80.). Kiállítva: Földesi (86.)
Kiskanizsa: Kovács Zs. - Molnár T. (Holló, 70.), Csordás, Kálovics Á., Horváth G., Dolmányos, Németh R., Kovács B., Kósa (Somogyi, 80.), Földesi, Kálcsics F. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Jelentjük, használt Földesi Gábor előző fordulóbeli pihentetése, hiszen a támadó ezúttal a Sáskának mondhatni győztes gólt szerzett, igaz, picit aztán megizzasztotta játékostársait (képünkön a sötét me-
zes vendégek szorongatnak), hiszen néhány perccel a vége előtt második sárga lap után kiállították...
Akkor már László Roland szépítő találatán is túl voltak a csapatok, s a lefújás pillanatában azt konstatálhatták hazai oldalon, hogy nagyon kellett Kálcsics Ferenc vezetést jelentő, amúgy bombagólja az első félidő első feléből... A Sáskagyőzelem azért sem jött rosszkor, hiszen a hátsó traktus versenyfutásában a 1S. helyezett Napred is győzött a Teskánd ellen.
Hévíz SK (2.) - UFC Nagykanizsa (9.) 2-0 (2-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 1S. forduló. Hévíz, 1S0 néző. Vezette: Vincze G. (Filinger, Tánczos). G.: Horváth M.. (44.), Fisli (4S.). Nagykanizsa:
Nos, az már a mérkőzés előtt nyilvánvaló volt, hogy erősebb ellenféllel, egyben a listavezetővel találkozhatott a Kanizsa VSE Borsodban és a két együttes közötti különbség egyik alapja, hogy a profi körülmények mellett a miskolci legénység edzésmunkában is (szinte már) a felsőbb osztályt idézi. A kanizsaiak ehhez „tették hozzá" a magukét, hiszen tíz emberelőnyükből mindössze egyet használtak ki, a három ötméteresükből pedig csak egyet sikerült értékesíteniük.
Németh Zsolt: „Az adódó lehetőségeinket is elmulasztottuk a szorosabb eredmény elérésére, de remélem, hogy az elkövetkezendőkben javítani tudjuk az ilyenfajta kisiklásokat."
P.L.
Gyulai A. - Schuller, Völgyi D., Hollender, Szép D., Nagy M. (Pál M., 82.), Zsirai A. (Végh B.., 89.), Rittinger, Mulasics (Kaczeus, 46.), Bene G. (Mészáros M., 69.), Sza-lai D. Vezetőedző: Gyulai Csaba.
Nem mintha a Hévíz elleni találkozó apropóján kellene éppen valamit is számon kérni a dél-zalai csapaton, de teljesítményükből a fél szezont alapul véve hiányzott az igazi bravúr, így viszont el kell fogadni, hogy a kanizsai együttes számára a középmezőny a realitás....
Megyei III. osztály, Déli csoport, 14. forduló: Bajcsa SE (14.) - Szerdahely FC (9.) 0-3. G.: Dobos (41.), Varga I. (77.), Trojkó (83.). Kiállítva: Zelkó (88.), Hóbár (89.), Neumayer (89. - mindhárman Bajcsa SE). A végére kissé paprikás hangulat kerekedett a játéktéren, hiszen az addig gyakorlatilag nyugodt körülmények között zajló találkozón az első kiállítás utánrúgásért járt, a második az ebből fakadóan reklamálásért, míg a harmadik a nézőkkel történt veszekedésért... Nagykanizsa-Bagola VSE (2.) -Palin FC (11.) 7-0. G.: Tímár (8., 41., 71.), Kalamász (18.), Kishar-madás G. (63., 82.), MIllei Z. (83.). Kiállítva: Simon G. (80. - Palin Fc). Eszteregnye SE (12.) - Miklósfa SE (1.) 2-4 (0-3). G.: Varga K. (S0.), Kercsmarics (81.), illetve Molnár J. (23.), Halajkó (32.), Krajcsovics (40.), Verebélyi (S4.)
P.L.
Küzdeni tudásból jeles
Mohácsi TE I (9.) - GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE I (1.) 3:15.
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 6. forduló. Mohács. Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Gyöngyösi Áron 3, Kahotek Kristóf 3, Szuhanyik József 3 és a Berdár-Szuhanyik, Gyöngyösi-Kahotek páros. Biztos győzelem az utolsó előtti csapat otthonában.
Kanizsa Sörgyár SE I (1.) -Pécsi TÜKE SE (7.) 13:5.
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Berdár 4, Szuhanyik 4, Kahotek 3, Domián Dávid 1 és a Berdár-Szuhanyik páros. Ezúttal egy középmezőnybeli ellenfél volt soron, s ugyan valamivel szorosabb volt a másik baranyai legénység ellen a találkozó, de izgalomra itt sem volt ok.
Győri Elektromos Vasas SK (5.. ) - Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) 6:12.
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 6. forduló. Győr. Kanizsai győztesek: Tóth-né Szász Kinga 4, Ladányi Dóra 3, Bicsák Bettina 2, Mógor 1 és az Újházi-Mógor, Tóthné-Ladányi páros. Nem volt a győri találkozó egyszerű a kanizsaiak számára, egy-egy meccsen belül is akadtak nagy küzdelmek, a húzóemberek sikerei azonban jól jöttek a végeredmény szempontjából.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) -Szombathelyi Asztalitenisz KörSportiskola (7.) 10:8
Kanizsai győztesek: Ladányi 4, Tóthné 4, Bicsák 1 és a Ladányi-Tóthné páros.
Az éljátékosok - akik egyben küzdőszellemből is jelesre vizsgáztak - győzelmei, nagyon kellettek a sikerhez, mely előzetesen könnyebnek ígérkezett. 9:8-nál Tóthné játszott Balláné Soós Csillával és nagy csatában sikerült nyernie, így járt is a végén neki a közönség elismerése.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2014. november 27

csokiianya
Nagykanizsa, Király út 31/H. Tel.: 06-30/936-3923
(A buszpályaudvarral szemben, a rózsaszín négyemeletes házban, a Pecsenyetanya mögött)
A Csokitanya ajánlata (a készlet erejéig)
Bailey''s likőr capuccino likőr tojáslikőr meggylikőr kókuszlikőr rumpuncslikőr konyakmeggy trüffel krémes madártej krémes banánkrémes csokikrémes marcipán krémes tejkrémes kávékrémes tiramisu krémes erdei gyümölcs krémes pisztácia krémes jagermeister ízű
mogyorókrémes gumicukros zselés, tejkaramell vajkaramell kókusz, marcipán gesztenye, alma-fahéj tiramisu, banán diabetikus gesztenyekrémes vadász feketeerdő tej vadász étcsokoládés vadász Kid tejkrémes vadász Kid epres Haribo gumicukros konzum hagyományos konzum kétrétegű: (kakaó-narancs, kakaó-kókusz,
kakaó-rum, eper-vanília) tojáslikőrös függelék Brandy orange függelék kávékrémes függelék Delice függelék marcipános függelék mogyorós függelék pisztáciás függelék Toffee függelék konyakmegyes függelék 72%-os étcsokis függelék
sztracsatella függelék rizses-csokis függelék fehércsokis, kókusz-krémes függelék
Mikulások, mikuláscsomagok kaphatók!
Viszonteladóknak kedvezmény!
Születésnapra, névnapra, táblacsokoládék, desszertek, ajándékcsomagok nagy választékban kaphatók! Diabetikus és gluténmentes szaloncukor is kapható!
Nyitva - hétfatöl-péntekig: 7.30 - 17.00, szombaton: 3.00 ■ 12.00, vasárnap: zárva
,<£. FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Megnyitottuk fűrészáru kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
(ontinenM®
SEMPERIT S HosuunO
GUMI-SZERVIZ
Téli gumiabroncs akció!
(2014. október 23. - december 31.)
Nyitvatartás:
Hétfő -Péntek: 3-0 óráig, Szombat: 8-14 óráig
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u. 146/A. Tel /fax: +36"(93) 315-259 í mobil: +36 (30) 586-1997 e-mai! kb gumiszerviz@treemail hu
gépiármü gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás. tutőmü beállítás
NAGYKANIZSAI MÁRKASZERVIZ
8800 Nagykanizsa, Vámház út 19.
Tel.: 06-93/814-900, 06-20/519-S334 | E-mail: na9.muhely@scania.hu Meghosszabitott nyitva tartás: hétfő-szombat, 7-18 óra. k

SCWIIA
A haszongépjármüvek karbantartásával, javításával kapcsolatos, teljes szolgáltatási skálával várja meglévő és leendő ügyfeleit a Scania Hungária Kft. A 2009-ben indult Nagykanizsai márkaszerviz folyamatosan bővülő alkatrész és szolgáltatási kínálattal rendelkezik.
- Korszerű, a legmodernebb eszközökkel felszerelt műhely,
- Scania haszongépjárművek garanciális és garancián túli javítása, karbantartása, karambolos javítás,
- kishaszongépjármű
- négy javítóállás
- zárt mosóhelyiség
- vizsga sor.
A hét minden munkanapján a teljes nyitvatartási idő alatt:
- helyszíni műszaki vizsgáztatás és eredetiség vizsgálat,
- digitális és analóg menetírók üzem behelyezése és illesztése,
- digitális menetírók és gépkocsivezetői kártyák adatletöltése, kiértékelése, -futómű geometria beállítása,
- gépjármű kii ma javítás és töltés,
- pótkocsik felépítmény és ponyva javítása,
- futómű és fékrendszer, illetve ezek ABS/EBS rendszereinek diagnosztikai vizsgálatai és javításai,
- helyszíni kárfelvétel és teljeskörű kárügyintézés,
- típustól függetlenül balesetes jármüvek javítása,
- állóhelyi fűtés, -hűtés javítás, akár beépítés,
- kiképzett szakembergárda,
- 0-24 órás szerszámokkal és alkatrészekkel felszerelt műszaki segélyszolgálat.
Az ügyeleti rendszerben, a teljes raktárkészlet is elérhető a hét minden napján, bármely napszakban. Ügyfeleink számára az egyedi igényekhez igazodva kínálunk karbantartási, javítási szerződéseket, akár átalánydíjas megoldással, kiszámítható ütemezéssel.
Zárt rendszerű AdBlue töltőállomásunk szerződött partnereink részére akár éjszaka, vagy a hét végén is elérhető.
*kk''!°P*tront


K3