Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.3 MB
2020-12-21 18:14:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
316
679
Rövid leírás | Teljes leírás (305.66 KB)

Kanizsa 2015. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

centrum
w AUTOSISKOLA U
■ '' ■
KRESZ TANFOLYAM AKÁR 1 NAP ALATTI
azernályautá (fi) I 6,5 Ávea kortól j'' motor (Al. A2, A) crr—t
segédmotor (AM) 13,5 ívoj kortól pViíVr
2015-01.20-án (kedden) 17 fira 2015-02.03-án (kedden) 17 óra
I IN ©íií SNESI
8800 Nagykanizsa, Csenqery u 4 Tel.: 06-93/314-496, 06-30/2261-760
^fSH^
VOKSH Oktatási Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu,nagykanizsa@voksh.hu Nyt szám: 20-0214-05
Tanfolyamaink:
2015-ben is várjuk szaktanfolyamainkra TAVALYI ÁRON!
Január 17. (szombat) 14.00 óra OKJ-s Targoncavezető, emelőgéprakodókezelő tanfolyam indul
(vizsga: február hónapban) Január 26. (hétfő) 08.00 óra ADR tanfolyam (jelenkezési határidő: január 23.) Január 29. (csütörtök) 16.00 óra Személygépkocsi vezető Január 27. (kedd) 16.00 óra Tehergépkocsi- és nehézpótkocsi, B+E kategória
Érdeklődni a megadott elérhetőségeken, Beke Ivett irodavezetőnél lehet.
25 ÉVE KÉPEZZÜK A VEZETŐKET!

(Stat.2014-3-4 né. VSM: "B" E: 74,57-79,17%. F: 71,437-75%. "C" E: 83,337-100%. ÁKÓ: "B" Gy: 108,247-130,05%. "C" Gy: 100,697-101,72%)
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam I. szám 201S. január IS.
Kormányzati támogatás "érkezett" a városnak, vagyis kormányhatározat nyomán Nagykanizsa feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 500 millió forintot kap - fogalmazott bevezetőjében Dénes Sándor polgármester a sajtótájékoztatóján.
- Ehhez köszönetet kell monda- :§ nunk a mellettem helyet foglaló 3 Cseresnyés Péter országgyűlési ]& képviselőnek is, hiszen nagy sze- t repe volt abban, hogy arra a támo- §
S00 milliós támogatás Kanizsának
gatottak fontos listájára városunk felkerült - folytatta a városvezető, akitől aztán az említett vette át a szót.
- Azt nem mondhatjuk, hogy egyedi lenne ez, hiszen 3-4 alkalommal már a közelmúltban is voltak ilyenfajta kedvező döntések városunkra nézve, de egyfajta karácsonyi szép ajándéknak felfoghatjuk a kormányzattól, melyet, ha tudtuk
is alapjában véve egy ideje, mit rejt, de most bontottunk ki -így Cseresnyés Péter. - Ez tulajdonképpen annak a munkának is az elismerése, melyet a város elvégzett a téren is, hogy gazdálkodását rendben tartsa.
Az összeg fejlesztésre és működtetésre, vagyis összefoglalóan feladatellátásra fordítható, s ahogy a két elöljáró fogalmazott, lesz helye a költségvetésben, és nagyjá-
ból a helyi büdzsé öt százalékát teheti ki.
Újságírói kérdésre, mely azt firtatta, nagy csata volt-e a megyei városok körében e pénzekért, Cseresnyés Péter úgy fogalmazott: nem is magáért a pénzekért, inkább arra vonatkozólag voltak intenzívebb viták, mennyi legyen az az annyi jó néhány település esetében...
P.L.
Új helyszínen a Tourinform irodája
Korábbi, Csengery úti székhelyéről a belváros szívébe, az Erzsébet tér 21-be költözött a Tour-inform iroda.
- Tájékoztatás, értékesítés, szervezés és kapcsolatépítés. A tízesztendős
Tourinform iroda Nagykanizsa és a környező térség életében egyaránt fontos szerepet tölt be - fogalmazott a megnyitó ceremónián Dénes Sándor polgármester. Beszédében az iroda kulcsfontosságú szerepét taglalva elmondta - sok más mellett - azt, hogy
a turizmus fejlődését is elősegítheti. Amelyen - mint a polgármester hangsúlyozta - az önkormányzattal közösen dolgozik a Tourinform csapata.
Bali Vera irodavezető szavaival elsőként köszönetét fejezte ki „a város adta lehetőségért", melynek köszönhetően új helyére, a Zalai Hírlap korábbi fiókszerkesztőségébe költözhettek.
- Csakúgy, mint eddig, a jövőben is a minőségi munkára törekszünk -emelte ki Bali Vera. Feladataikat ismertetve szólt arról, amellett, hogy a Kanizsára érkező turistákat és az utazni vágyókat is ellátják információval. A jövőben bővíteni kívánják a jegyértékesítést, és a különböző ajándéktárgyak árusítását, számos helyi, illetve környékbeli kézműves, termelő munkáival.
Sz.Zs.
2
Kanizsa - Krónika
2015. január IS
Több mint 68 millió forintot kap a Kanizsai Dorottya Kórház az OEP-től
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közzétette az idei kasszamaradvány intézmények közötti felosztásának szempontjait, s az egyes kórházaknak jutó összegeket.
„A Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 2014. évi maradványának felosztására - írja az OEP honlapján a főigazgató — az alábbi szempontok alapján kerül sor:
Miniszteri keret terhére meghatározott intézményi kör számára várólista csökkentésre történik kifizetés.
A miniszteri keret maradványából a 2013. évi konszolidációs támogatás visszafizetésére kötelezett intézmények számára likviditásuk megőrzése érdekében előlegként, továbbá meghatározott intézmények számára egyéb ellátási érdekből történik kifizetés.
A maradvány fennmaradó részéből a GYEMSZI által átvett, korábban nonprofit gazdasági társasági formában működő kórházak dolgozóinak járó jubileumi jutalmak fedezetéül, az alapellátásban finanszírozott iskolaorvosi és fogászati praxis számára egységesen, praxisonként 10S.000 forint összegben, az aktív fekvőbetegszakellátásban TVK-val rendelkező szolgáltatók 100-104%-os degressziós sávban elszámolt teljesítménydíj 100%-os alapdíjon történő kiegészítésére (a 2014. augusztusi kifizetések figyelembe vételével) történik kifizetés.
További kifizetés történik az aktív fekvőbeteg-szakellátásban TVK-val rendelkező szolgáltatók számára, a maradvány fennmaradó részének teljesítményarányos felosztásával, azzal, hogy szolgáltatói szinten a megállapított összeget a várólista csökkentésére meghatározott összeggel (de maximum a megállapított összeg erejéig) csökkenteni kell" - írja dr. Sélleiné Márki Mária.
oep.hu-Kanizsa
IMEDIA
„Halis 160" a Halisban
Év elejétől a Halis István Városi Könyvtár nagyszabású internetes szolgáltatása, a Nagykanizsát sokrétűen bemutató hol-mi.nagykar.hu újabb frissítése vált elérhetővé. Ennek érdekességeit és hasznosságát mutatta be Czupi Gyula igazgató és Tarnóczky Attila, valamint ismertették a Halis év programjait.
Az internetes szolgáltatás története visszanyúlik a város életében fontos épületekre kihelyezett táblákhoz, amelyek egy kis füzetben már megjelentek. A táblákra azonban kevés információ fért el. Az adatokat 2003-ban kezdték el gyűjteni Kunics Zsuzsa muzeológussal társulva. Mivel az eligazodás nem könnyű az anyagban, Tarnóczky Attila tervezett hozzá
név- és tárgymutatót. Továbbá képgyűjteménnyel tette teljesebbé. Összesen 1848 oldalon mutatja be a kanizsai házakat, így 12S névmutató és 4700 cím található benne.
Ezt követően Czupi Gyula elmondta, idén ünneplik névadójuk, Halis István 160. születésnapját, majd ismertette az ünnepi évre tervezett programokat. Idén az életművét teszik ismertté. Céljuk könyveinek és cikkeinek teljességre törekvő elektronikus közzététele.
V.M.
Halis István 18SS. augusztus 21-én született Nagykanizsán. Apja Halis Ferenc (földműves), anyja Andri Julianna (háztartásbeli). A szülők kilencedik gyermeke.
Iskolai tanulmányait a nagykanizsai római katolikus Elemi Főta-
nodában kezdte, majd a nagykanizsai római katolikus gimnázium első osztályában folytatta az 186768. tanévben. Itt az első hat osztályt végezte el. A hetedik osztályba Pécsre a ciszterekhez iratkozott be.
1876-ban Budapesten a Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Jogi Karára iktatták be a nyári szakra, hol a diplomáját 1880-ban szerezte meg. Tanulmányai befejezése után Halis István mindvégig Nagykanizsa szolgálatában állt. Különböző városi tisztségeket töltött be. 1896-tól árvaszéki ülnök, majd hosszú ideig városi tanácsos, polgármester-helyettes. 1913-tól a város könyvtárosa és a létrehozandó múzeum vezetője. A város törté-
netének lelkes kutatójaként régi okiratok gyűjtésével és régészettel is foglalkozott.
írói tevékenysége rendkívül sokrétű: népszerűek történeti munkái, elbeszélései, színművei, romantikus regényei. Leginkább maradandóak a város történetével foglalkozó tanulmányai, könyvei, újságcikkei. (Wikipédia)
Virágcsokorral, ajándékcsomaggal, ajándékutalvánnyal és emléklappal köszöntötte Dénes Sándor polgármester Szegi Márk Józsefet, a „201S. év első nagykanizsai újszülöttje" cím ifjú birtokosát, egyben Zala Megye első kisbabáját a Kanizsai Dorottya Kórházban. Márk 201S. január 1-jén 0.13 perckor látott napvilágot J 33S0 grammal és SS centiméterrel. g A Rózsa utcában lakó szülők már ■g, nagyon várták első kisgyermekü-| ket, akinek testvérkéket is ter-™ veznek - árulta el az anyuka Noé £ Bernadett.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. január 15
Kanizsa - Újévi üdvözlet
3
Dénes Sándor polgármester újévi köszöntője
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok!
„Kinyitjuk a könyvet. A lapok üresek. Magunk írjuk a szavakat. A könyv címe "Lehetőség" és az első fejezete "Újév"."
Edith Lovejoy Pierce, angol költőnő szavai egy régi fogalmat juttatnak eszembe, melyet itt az ó- és az új esztendő küszöbén érdemes felidézni. Ez a kifejezés a Tabula Rasa - azaz a tiszta lap. Minden esztendő, melybe belépünk közösen a jövő irányába, mindig egy újabb esélyt, egy új lehetőséget jelent mindannyiunk számára. A most kezdődő év szintén egy új lehetőség, mely megadatott nekünk, hogy szebbé és jobbá tehessük a saját, a családunk és közösségünk életét. így éjfél elmúltával, átlépve a 201S-ös esztendőbe, elsőként engedjék meg, hogy boldog új esztendőt, sikerekben, szeretetben és lehetőségekben gazdag új évet kívánjak önöknek!
Kívánom, hogy mindannyian találják meg azokat a célokat, amelyek elérése kihívást és egyben örömöt is jelentenek önmaguk, családjuk és környezetük számára. Legyen sok olyan pillanat az életükben, melyek fényükkel beragyogják a mindennapjaikat, emlékezetessé és fontossá téve a 201S-ös évet is. Hogy elmondhassák, valóban élményekkel és értékekkel teli lapot, egy igazi történetet adhatnak át az időnek, mert élni tudtak azzal az
eséllyel, melyet a most kezdődő esztendő tiszta lapjai kínálnak fel.
Kedves Kanizsai polgárok!
Ismerjük már gyermekkorunk óta e fenti igazságot, miszerint minden új év egyben új lehetőség is, mellyel érdemes, sőt kell is élni, hogy valóban jelentős sikereket legyünk képesek elérni.
De mindez csak akkor válhat valóra, ha közben számot tudunk vetni a múlttal, az elmúlt év küzdelmeivel és eredményeivel. Mert nem feledhetjük, hogy bármennyire is egy új lappal indul a most kezdődő év, a közös könyvünk korábbi oldalain már vannak szavak és mondatok, melyek ott csengenek a fülünkben, miközben tervezzük a jövőt. És ezek a szavak irányt szabnak tollunknak, meghatározzák cselekedeteinket, mert jelentésük értékkel bírnak a számunkra.
Ezért is engedjék meg, hogy a város polgármestereként a közösségünk ezen eredményeit és a jövőben ránk váró feladatokat megosszam önökkel, hogy ezzel is segítsem az új év közös céljait megfogalmazni és ezáltal elérni.
A legfontosabb eredmény talán az, hogy elmondhatjuk, az idei év megteremtette a folyamatosság, a sikeres jövő folytatásának esélyét. Mindez önöknek köszönhető, hiszen önök voltak azok, akik hittek az elmúlt időszak elért
eredményeiben, és hitték, hogy ennek a munkának a folytatása jelenti Nagykanizsa városának, az itt élő embereknek a biztos fejlődését.
Hitték és tudták, hogy az elmúlt évek talán legfontosabb újdonsága annak a szemléletnek kialakítása volt, mely a város jövőjét meghatározó új stratégiában nyerte el igazi formáját. E szemlélet lényege, hogy figyelembe veszi Nagykanizsa hagyományát, a földrajzi és gazdasági pozícióját, a meglévő és lehetséges adottságokat. Vagyis Nagykanizsa a térség és a határmente adta elhelyezkedésére, polgári kultúrájának, oktatásának erőforrásaira és szolgáltatásaira építve érvényesüljön. Hiszen városunk olyan miliőt, olyan adottságokat és gazdag szakmai hátteret képes mozgósítani, amely találkozóhellyé, gazdasági, szolgáltatói és turisztikai centrummá teheti, amennyiben meglévő erényeit fejleszti. Ez a gondolkodás- és cselekvésmód hosszú távon képzeli el a város életét, biztos alapokra támaszkodik, és így egy sikeres és saját értékeire épülő jövőt biztosít.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ilyen hosszútávra szóló értékeknek említhetném akár az elmúlt évek csatorna-beruházását, a Kanizsai Dorottya Kórház felújítását, a megújult utakat és játszótereket, a város gyönyörű főterének átváltozását. Melynek folytatásaként elindult a városrekonstrukció második fázisa és Ligetváros megszépülése is, aminek révén városunk számos pontja válik valóban csodálatossá.
Fontos közös értékünk az is, hogy sokak segítségével számtalan új munkahely létesült városunkban. A munkahelyek teremtése és megőrzése a legfontosabb kérdés számunkra, így örvendetes tény, hogy minden nehézség ellenére az elmúlt időszakban összességében mintegy 1000 új munkahely létesült és ugyanennyit sikerült megvédeni városunkban. A közeljövőben szándékaink szerint további több száz fő találhat hivatást Kanizsán, folytatva a
számos megkezdett beruházás sikerét.
De nem feledhetjük a jövő felé tekintve, hogy éppen most fejeztük be a megvalósítását annak a komoly, több száz milliós fejlesztésnek, ami négy várost, Nagykanizsát, Kaproncát, Csáktornyát és Zalakarost összekötő kerékpárút-ról szólt. így megépültek a kerékpáros bázisok és útvonalak e területen, ugyanakkor Nagykanizsán, a Csónakázó-tónál létrejött egy XCO kerékpáros pálya is, ahol nemzetközi versenyeket tudunk lebonyolítani, felemelve a Csó-tó értékeit és szépségét.
Köszönhetően e pályázatnak is, mára szinte állandó partneri kapcsolat és együttműködés alakult ki a gazdasági és turisztikai fejlesztésekben a horvát és szlovén partnerekkel. Meggyőződésem, hogy e kezdeményezésekkel olyan úton indultunk el, amely a siker lehetőségét hordozza, hosz-szú kitartó munkával megalapoz-
Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Mára valóban egy erős közösséggé kezd válni városunk, ami az összefogás eredménye. Azé az összefogásé, amely munkánkat más területen is jellemzi.
Kérem, erre legyenek büszkék önök is. Mert összességében elmondhatjuk: Nagykanizsa 2014-ben nagyot lépett előre a fejlesztések, beruházások területén, előrelépett a gazdaságfejlesztésben, a munkahelyteremtésben, és ezzel olyan alapot teremtettünk, amelyre építhetünk, amely lehetőséget teremt a további fejlődésre.
Erre az alapra épült az önök szavazatai által megerősített programom is, mely egy igazi csapatmunka eredménye. Ennek egyik fő pillére a további munkahelyteremtés, melynél kiemelt feladatunk, hogy a vállalkozás- és gazdaságfejlesztő forrásokból minél többet megszerezzünk az itt élő emberek és vállalkozások számára.
Fontos elem még a város- és közlekedésfejlesztés, melyek mindannyiunk biztonságérzetét és hangulatát határozzák meg, és a város megtartó erejét erősítik. A közlekedési felületek, a parkok, a
3
Kanizsa - Városháza
A közgyűlésen történt
csatornahálózat, a közvilágítás, a hulladékgazdálkodás, a víz- és szennyvízszolgáltatás, a tömegközlekedés és városi létünk megannyi fontos alapfeltétele tartozik e feladataink körébe.
Ugyanígy a közrend, a közbiztonság, a bűnmegelőzés kérdései, az egészségügy és a szociális ellátás területei is kiemelkedő fontosságúak, mivel ezek színvonalának megőrzése és fejlesztése városunk vonzerejének és a lakónépesség növekedésének egyik fontos ösz-szetevője.
Mint ahogy a szívemnek oly kedves oktatás és kultúra is. Amelyek biztosíthatják, hogy Nagykanizsa továbbra is kiemelt szerepet töltsön be a térség, a régió közoktatási feladatainak ellátásában. Mert fontosnak tartjuk Nagykanizsa kultúr- és iskolaváros jellegének megtartását, erősítését, a „tanuló város" kihívásnak való megfelelést. Nem feledve azt a célunkat sem, hogy városunk kulturális életében mindenki megtalálja a számára legvonzóbb kikapcsolódási lehetőséget.
És ma már alapvető célunk az is, hogy Nagykanizsa turisztikai vonzerejét is erősítsük, melyet csak térségben gondolkodva képzelünk el. Gyújtópontban a programturizmus, a kulturális turizmus és az aktív turizmus állnak, ugyanakkor a gazdasági fellendülés okán szerepet kell, hogy kapjon az üzleti és konferencia turizmus is.
De mindezeket a célokat és feladatokat csak közösen tehetjük valósággá. Csak közösen írhatjuk tele városunk jövőjének tiszta lapjait, mert én a közös munkában hiszek, a közös gondolkodás erejében. Hiszen együtt könnyebb és hatékonyabb minden kihívás megoldása.
Kedves Kanizsai Polgárok!
Sok feladat áll előttünk, de önökkel közösen dolgozva, minden területen tovább közelíthetünk az általunk megálmodott kanizsai jövőkép felé.
Ehhez azonban, úgy ahogy eddig, közös munkára, összefogásra van szükség, hiszen Nagykanizsa sikere mindannyiunk érdeke.
Ehhez kívánok a város minden polgárának erőt, egészséget és egy sikeres új esztendőt! Boldog új évet Nagykanizsa!
Kanizsa
Közszolgáltatási szerződés a Zala Volánnal
Elfogadták a közgyűlésen a Zala Volán Zrt. - Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ-tal (ÉNYKK) kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására vonatkozó javaslatot.
Az önkormányzat a Zala Volán Zrt.-t bízta meg a város közigazgatási területén helyi, autóbusz-szal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásával január 1-jétől a hatályos menetrend és járatok felülvizsgálatát követő pályázati eljárás lebonyolításáig, legfeljebb 2016 decemberéig, továbbá a helyi tömegközlekedés 2015. évi veszteség finanszírozásához szükséges, a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott fedezetet 122 millió forintot a 2015. évi költségvetésben tervezi.
Meghosszabbítják a folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásának határidejét
A közgyűlésen elfogadták a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosz-szabbítására vonatkozó javaslatot.
A közbeszerzésekről szóló jogszabály alapján lefolytatott eljárás eredményeként 2007 decemberében határozatlan időtartamú számlavezetési, pénzforgalmi és egyéb banki szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött egy hitelintézettel, mely bank pénzforgalmi szolgáltatásként folyószámlahitelt (600 millió forint) nyújt az önkormányzat részére. Erre a hitelösszegre az önkormányzatnak 2013-ban és 2014-ben ezidáig nem volt szüksége azonban a következő időszakra meghosszabbítják a rendelkezésre tartást 2015. december 31-ig.
„Tréninglakás" marad
Ujabb öt esztendőre meghosszabbította a testület azon két, Fő úton lévő ingatlan bérleti szerződését, melyben az újnéppusztai Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete úgynevezett tréninglakásokat működtet.
A magyarszerdahelyi otthonnal még 2009-ben kötött az önkormányzat bérleti szerződést az említett lakásokra. Az öt évre kötött megállapodás idén lejárt, ezért volt szükséges a meghosz-szabbítása. Az erre vonatkozó előterjesztésből tudható, hogy a Fő úti lakások - mint az intézethez tartozó külső férőhelyek - a fogyatékkal élők lakóotthonaiként működnek. Amiben általában nyolc-tizenkettő pszichiátriai beteg, fogyatékos személy, valamint szenvedélybeteg rehabilitációja, szükséges ellátása történik. Oly módon, hogy a betegeknek lehetősége nyílik - sok más mellett - az önmegvalósításra, illetve a társadalmi integrációjukat szintén segítik a „tréninglakások".
Átalakítják a gazdasági társaságokat
A közgyűlésen elfogadták a Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára elnevezésű pályázathoz kapcsolódó döntések keretében a gazdasági társaságok működtetésére vonatkozó javaslatot.
A gazdasági társaságok átalakítása napirenden van továbbra is, azonban, ahogy az előterjesztésben olvasható, azt javasolják előbb beszámolóval zárják le a 2014-es gazdasági évet, majd a további működtetés legoptimálisabb formájának kialakítását ezt követően valósítsák meg. Ennek értelmében az Kanizsa Tv és a Kanizsa Újság ügyvezetőinek megbízatását meghosszabbítják az átalakítás lebonyolításáig, április 30-ig.
2015. január 15.
2018 év végéig él a Netta-Pannonia folyószámlahitele
A közgyűlésen elfogadták a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot.
A Nagykanizsai Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. lerakó bővítésének finanszírozásához 80 milliós beruházási típusú hitelt, valamint 20 millió folyószámlahitelt vettek fel december 20-ig. A beruházási hitel visszafizetésének határideje 2018 decembere, míg a vállalkozói folyószámlahitel szerződés 2014. december 15-ig tartott, így ez a szerződés lejárt. A hitelek felvételéhez ingatlanfedezetek nyújtása volt szükséges.
A folyószámlahitelt 2015-ben is igénybe kívánja venni, melyhez szintén fedezetre van szükség.
2015-ben készíthetik elő további játszóterek építését
Még az előző önkormányzati ciklusban vetette föl közgyűlési interpellációjában Bene Csaba -akkor még önkormányzati képviselő, azóta a megyei közgyűlés alelnöke - a Dózsa György út 115., 117. és a Mészáros Lázár utca környékén élők mozgási, sportolási lehetőségével kapcsolatos kérdéseit. Megjegyezte, a környéken nincs sem játszótér, sem sportpálya, és az előző önkormányzati ciklusban már szó volt arról, hogy a Thury sporttelepen kialakítanak valamilyen sportolási, játszási lehetőséget az ott élő gyerekek számára.
A közgyűlésen a képviselő az alábbi választ kapta a kérdésére: a Dózsa és a Mészáros utca környékén lévő önkormányzati területeket feltérképezi a hivatal, és áttekintik, melyek lehetnek alkalmasak sportolási lehetőség biztosítására, illetve játszótér kialakítására. A polgármesteri tájékoztatóban az is szerepelt, hogy a „Kiemelt Projekt Felhívás a Nyugat-dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs té-
2015. január 15
Kanizsa - Városháza
5
májú kiemelt projektjavaslataihoz Városközpont rekonstrukció II. ütem" elnevezésű projekt keretében az Eötvös téren megépítésre kerül egy minden igényt kielégítő játszótér.
A tapasztalatok összegzését követően, továbbá a 2014-2020 programozási időszakra tervezett fejlesztések véglegesítése után, várhatóan 201S-ben tudnak visszatérni további játszóterek építésének előkészítésére, a szükséges fedezet biztosítására, illetve jóváhagyás céljából a közgyűlés elé történő előterjesztésre. Nagykanizsa 2014-es költségvetése nem tartalmazott forrást további játszótér építésének finanszírozására, ezért 2014-ben csak a helyszín kijelölésére vonatkozó vizsgálat elvégzésére volt lehetőség.
Kalmár utcai gyalogátkelőről, játszótérről kérdezett Tóth Nándor
A választókörzetében élő lakosság kérését tolmácsolva gyalogátkelőhely létesítéséhez és játszótér kialakításához kérte közgyűlési interpellációjában a polgármester támogatását Tóth Nándor.
Mint azt elmondta, gyalogátkelőhely hiányában vagy szabálytalanul, vagy csak nagy kerülővel lehet áttérni a nagy forgalmú Lékay és a Kalmár utca kereszteződésében egyik utcából a másikba.
Megkérdezte, van-e arra lehetőség, hogy a Kalmár utca 7. szám előtti ház délnyugati sarkánál gyalogátkelőhelyet alakíttasson ki az önkormányzat. Másik felvetésében a belvárosban - a Báthory, a Magyar, a Király és a Vásár utcákban, valamint az Erzsébet tér környékén -, élők játszótér iránti igénye szerepelt.
Válaszában Dénes Sándor polgármester megerősítette: a Kalmár utca 7. számú ház délnyugati sarkánál és a Lékay Gyula utca keresztezésében lévő körforgalmú csomópont gyalogos átvezetései valóban nincsenek maradéktalanul megoldva, ami az ott található társasház megközelítését rendkívül megnehezíti, és balesetveszélyessé teszi. A kijelölt gyalogos átkelőhely létesítését indokoltnak tartja a közgyűlés és támogatja a megvalósítását. Az önkormányzat által 2012-ben készíttetett gyalogátke-
lőhely terve még 201S végéig érvényes jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A kivitelezési munkát a polgármesteri hivatal mind a 2013., mind pedig a 2014. évi közlekedésfejlesztési programjának előkészítése során figyelembe vette, azonban a közgyűlés által jóváhagyott beruházások között egyik évben sem szerepelt. Ennek ellenére a kérést továbbra is számon tartják, és a jövő évi javaslat ismételten tartalmazni fogja.
A játszótér kialakításával kapcsolatban az alábbi választ adta a városvezető: a Városközpont rekonstrukció II. ütem" elnevezésű projekt keretében az Eötvös téren megépítésre kerül egy minden igényt kielégítő játszótér.
A tapasztalatok összegzését követően, továbbá a 2014-2020-as programozási időszakra tervezett fejlesztések véglegesítése után, várhatóan 201S-ben tud visszatérni az önkormányzat további játszóterek kialakítási lehetőségének megvizsgálására, előkészítésére, a szükséges fedezet biztosítására, illetve jóváhagyás céljából a közgyűlés elé történő előterjesztésre. A város önkormányzatának ez évi költségvetése nem tartalmaz forrást további belvárosi játszótér építésének finanszírozására - összegezte a polgármester.
Lakó-pihenő övezet lehet a Berzsenyilakótelep
A Berzsenyi utcai lakótelep lakó-pihenő övezetté nyilvánításának lehetőségét vetette fel közgyűlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselő.
A képviselőnek adott válaszában Dénes2 Sándor megerősítette: az önkormányzati utak kezelője, a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. egyetért a kéréssel. A forgalmi rend módosításának szakhatósági egyeztetéseit ez év első negyedévében lefolytatják, és azt követően elvégezhető a jelzőtáblák elhelyezése.
Jövő év tavaszára elkészül a palini utasváró
Közgyűlési interpellációjában a palini, Alkotmány utcai buszváró ügyében érdeklődött dr. Erdős László, a terület önkormányzati képviselője.
A kérdésére adott válaszában Dénes Sándor polgármester kitért az utasváróval kapcsolatos előzményekre is: az Alkotmány utca 177. szám előtti autóbuszmegálló eredeti utasvárója az 1990-es évek elején épült, ma már ismeretlen körülmények miatt idegen területre. Az ingatlantulajdonos 2008-ban jelezte az önkormányzat felé az építmény elhelyezésének jogszerűtlenségét, és kérte a mielőbbi eltávolítását.
Az önkormányzat a felépítményt 2009. tavaszán elbontotta. Az utazóközönség kiszolgálása érdekében azonban szükség volt egy új utasváró felépítésére, de a rendelkezésre álló közterületi hely nem volt erre elegendő. Lehetőséget akkor csak egy, a kerékpárút fölé benyúló, konzolos esőbeálló jelentett. A polgármesteri hivatal ezt megterveztette, és az engedélyeztetés lefolytatása után, jogerős határozat birtokában felállíttatta. Az elhelyezést követően a lakosságtól több panasz érkezett a területi képviselő felé, melyek szerint az új váró messze nem elégíti ki az igényeket, jóval nagyobbra és zártabbra lenne szükség.
Megoldásra akkor nyílt lehetőség, amikor a szomszédos ingatlan tulajdonosa felajánlotta a telkének egy részét egy nagyobb utasváró elhelyezésére. Az önkormányzat az ingatlanrészt megvásárolta és tervet készíttetett egy nagy és zárt utasváróra. A felépítmény 2011-ben kapott építési engedélyt. A megvalósításhoz szükséges forrást (2.780 ezer Ft) ugyanakkor sem a 2011., sem a 2012. évi költségvetés nem tartalmazta, ezért a kivitelezésre nem kerülhetett sor.
A város 2013-ban pályázatot nyújtott be a közösségi kerékpáros közlekedés fejlesztésére, aminek a műszaki tartalmába beépítették az autóbusz utasváró megépítését is. A pályázat sajnos nem nyert, csupán tartaléklistán tartották számon. Az önkormányzat, figyelembe véve a lakosság igényét, saját erőből kívánta megoldani a problémát úgy, hogy egy kisebb utasvárót helyez el a területen. Ennek az alapja a 2013-as év végére el is készült térkő burkolatból. Mielőtt azonban sor került volna a felépítmény beszerzésére, és elhelyezésére, döntés született a pályázatról és kiderült, hogy az önkormányzat elnyerte a támogatást a munkálatok elvégzéséhez. Ez egyben azt is jelentette, hogy ily módon sokkal kedvezőbb feltételekkel lehet
megvalósítani az építést, hiszen a projekt 100 százalékos támogatottságú. Ráadásul a pályázatban szereplő utasváró is jóval nagyobb, mint ahogyan anélkül megvalósítható lett volna. Mindezt figyelembe véve az önkormányzat mérlegelt a lehetőségek és az indokok alapján („olcsóbban jobbat") -, és úgy döntött, hogy az utasvárót a pályázati beruházás keretében valósítja meg. Ez az oka annak, hogy a váró még nem került elhelyezésre - indokolta a városvezető.
A közösségi kerékpáros projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzés előkészítése megtörtént, az eljárás elindul. A munkálatok ennek lezárulását követően kezdődhetnek meg, azaz a buszváró legkésőbb 201S. tavaszán fel fog épülni. Dénes Sándor ismételten hangsúlyozta: a felépítmény elhelyezésének az említett projektben való szerepeltetése a palini lakók érdekében történt, és egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy a kérésüknek megfelelően az utasváró valóban felépüljön.
A palini zajvédő fal építéséről kérdezett dr. Fodor Csaba
Az M7-es közelében élő palini-ak kérését tolmácsolva, zajvédő fal megépítését szorgalmazta közgyűlési interpellációjában Dr. Podor Csaba önkormányzati képviselő.
Válaszában Dénes2 Sándor polgármester megerősítette: az M7 autópálya palini szakasza melletti zajvédő fal elhelyezését az önkormányzat már az út elkészülte óta szorgalmazza. A megépítése azonban nem a város feladata, hanem a beruházóé vagy az üzemeltetőé lenne.
Ezt figyelembe véve számos levelet írtak az illetékes szerveknek, többek között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, valamint a szakminisztériumnak és az államtitkárnak. A válaszlevelekben minden alkalommal azt a tájékoztatást kapták, hogy a szükséges zajméréseket elvégezték, és azok alapján a védőfal kiépítése nem indokolt. Ezzel természetesen a városvezetés nem értett, és most sem ért egyet, ezért a jövőben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy képviseljék a városrész lakóinak az igényét.
(folytatás a 6. oldalon)
6
Kanizsa - Városháza
2015. január 15
(folytatás az 5. oldalról)
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium legutóbbi tájékoztatása szerint a közelmúltban hirdettek meg egy zajárnyékoló falak telepítését célzó programot. Ennek a jelenlegi projektlistája már lezárt, és sajnos a nagykanizsai szakaszt nem tartalmazza. Várhatóan a középtávú programidőszakban ismét sor kerülhet hasonló beruházásokra, amelyek keretében lehetőség nyílhat a palini probléma orvoslására is - jegyezte meg a polgármester. A megoldás érdekében az is felmerült, hogy az önkormányzat a saját költségén valósítja meg a zajvédő falat - tette hozzá. A polgármesteri hivatal szakosztálya megvizsgálta a lehetőségeket és kalkulációt készített a várható költségekre, melyek becsült összege azonban olyan magas - 100-150 millió Ft -, hogy azt a város önerőből jelenleg nem tudja felvállalni. Mindezek ellenére bíznak benne, hogy a város folyamatos és egyre nyomatékosabb kérése a közeljövőben eléri célját, és teljesíteni tudják a palini lakosok jogos igényét - zárta a válaszát Dénes Sándor polgármester.
Uszodai bérletesek kompenzációjáról kérdezett Horváth Jácint
Az uszodai bérletesek kompenzációjáról érdeklődött közgyűlési interpellációjában Horváth Jácint önkormányzati képviselő.
Mint mondta, 2014. szeptember elsejével részlegesen bezárt az uszoda a fizető vendégek előtt. Régóta tudott, hogy az úszásnak nemcsak stressz csökkentő hatása van, hanem a túlsúly, valamint egyes mozgásszervi és keringési betegségek megelőzésére is kiválóan alkalmas. A bérletesek a fenti célok elérése céljából, valamint annak tudatában vásárolták meg az éves bérletüket, hogy hétköznap 6.00-9.00 valamint 14.00-19.45 között nemcsak az uszodát, hanem a fedett úszómedencéket is rendszeresen használhatják.
Válaszában Dénes Sándor polgármester elöljáróban felhívta a figyelmet arra, hogy az uszoda felújítási munkálatai jelenleg az önkormányzat beruházásában a „Kiemelt projekt Felhívás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz (szociális célú városrehabilitáció)" projekt keretében folynak. A munkálatok
jellege, a munkaterület biztosítása miatt a kivitelezést nem lehet működő próbaüzem alatt elvégezni, ezért vált szükségessé erre az időszakra a korlátozás. A polgármester hangsúlyozta: a 2014. évre váltott uszoda bérletek 2015. évre vonatkozó meghosszabbítására született már javaslat - amely összhangban a képviselő javaslatával -, komplexen kezeli a látogatói kör felvetéseit.
Az uszodában jelenleg 8 főnek van éves bérlete szauna használattal, 6 főnek éves bérlete és egy főnek éves szauna bérlete, így összesen 15 főt érint az interpelláció. Abérletesek közül 14 főnek várhatóan a felújítás után, egy főnek 2014. 09.08-án járt le a bérlete. Ezen bérlettulajdonosok 2014.09.01. és 2014.11.16-a között összesen 237 alkalommal vették igénybe az uszodát. Az egyeztetett javaslat az, hogy ezen bérlettulajdonosok az uszoda felújítását követő teljes körű megnyitása után 4 hónap időtartamban, a bérletük lejártát követően meghosszabbítást nyerjenek függetlenül attól, hogy mennyit vették igénybe az uszodát. A tíz alkalmas bérletek - szauna-, infra kabin-, kondi terem bérletek - esetében az a javaslat, hogy amelyek 2014. 09.01. és a felújítás befejezése között jártak, járnak le, de nem kerültek felhasználásra, a fel nem használt részük az uszoda felújítását követő, teljes körű megnyitás után, mindennemű külön igénylés nélkül a nyitást követő 30 napon belül felhasználhatóak legyenek.
A sportolói bérletesek (ezen bérlettulajdonosok tudták használni a strandi medencét és 17 óra után az uszodát 2014.09.01. és 2014.10. 17-e között, valamint 2014.11.16-ig a strandi medencét) számára az a javaslat, hogy 2015-ben a 8.000 Ft-os bérletet, a mindenkor érvényes bérlet ár 75 százalékáért vásárolhassák meg. Tehát a 2015-ös évre egy negyedévet nem kell kifizetniük. Ha nem kívánnak 2015-ben sportolói bérletet váltani, úgy 2015.03.31-éig legyen érvényes a bérletük. A sportolók 2014.10.28-ig rendszeresen használták az uszodát. Ez a látogatói közösség meghaladta a 200 főt.
Abban az esetben, ha a szauna előbb megnyithatóvá válna, mint a teljes uszoda, az a javaslat, hogy a szaunához ne kelljen belépő, csak látogató jegyet kelljen váltani. Zárógondolatában Dénes Sándor hangsúlyozta: bízik benne, hogy a munkálatok elvégzésével az uszoda műszaki állapota, komfortja jelentősen javul, továbbá a javaslatok véglegesítését követően a bér-
letesek kompenzációja megnyugtatóan rendeződik.
Friss információkért kattintson az uszoda honlapjára.
A Dózsa György utcai kaszárnya és a Lazsnaki kastély helyzetéről kérdezett Gábris Jácint
A Dózsa György utcai egykori kaszárnya, valamint a Lazsnaki kastély aktuális helyzetéről érdeklődött közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselő.
Válaszában Dénes Sándor polgármester emlékeztetett arra is, hogy a Dózsa György út 73-75. szám alatti épületegyüttesben eredetileg 98 darab önkormányzati bérlakás volt melyek fokozatos kiürítéséről közgyűlési határozat született.
A 73-as számú épületrészben szerződés alapján a Vöröskereszt hajléktalan ellátást végez. Az elmúlt négy évben 84 lakás kiürítése történt meg a lakók más önkormányzati bérlakásokba való elhelyezésével.
A kiürített lakások bejárati ajtaját az illegális beköltözések elkerülése céljából az ingatlant kezelő Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. ideiglenesen befalaztatta, ezáltal az üres lakások őrzése egyszerűbbé és olcsóbbá vált.
Mostanra mindössze 14 bérlakásban laknak, a lakók közül 6 ellen régóta húzódó kilakoltatási eljárás zajlik, aminek eredményessége - figyelemmel a decembertől március 13-ig tartó kilakoltatási moratóriumra - legkorábban áprilisban várható. A rendezett jogviszonnyal rendelkező 8 lakásbérlő elhelyezésére várhatóan a jövő év második felére lesz lehetőség, aminek eredményessége nagyban függ attól is, hogy milyen arányban és hol üresedik meg a jelenlegi lakásbérlőknek megfelelő cserelakás.
Az épületegyüttes teljes kiürítése érdekében az ott lévő 24 garázsbérleményt is meg kell szüntetni, valamint a Vöröskereszt által működtetett Hajléktalan Szálló Ellátóhely elhelyezését is meg kell oldani.
A teljes kiürítést megelőzően azonban dönteni kell az épület-
együttes további sorsáról, azonban előzetes becslések szerint bármilyen funkció működtetése céljából legalább 2 milliárd forintos ráfordítás szükséges a rendeltetésszerű használatához. Ilyen mértékű felújítási összeg önkormányzati forrásból nem áll rendelkezésre, míg vállalkozói beruházói érdeklődés, vagy pályázati forrásból való finanszírozási lehetőség jelenleg nincs. Az épületegyüttes kiürítését követően célszerű egyrészt a jövőbeni funkciójának a kiválasztása, másrészt a megvalósításához kapcsolódó pályázati, finanszírozási lehetőségek megtalálása. A koncepció és a hasznosítási alternatívák kidolgozása a kiürítést megelőzően, az akkori ingatlanpiaci helyzet és pályázati lehetőségek ismeretében lesz aktuális, a döntést a közgyűlés fogja meghozni.
A Lazsnaki kastély ügyében az alábbi választ adta a polgármester: az Alkotmány utca 160. szám alatti helyi védelem alatt álló Lazsna-ki kastély 3000 négyzetméter területű része az udvari melléképületei mentén - a főépület és az azt övező közlekedési terület kivételével -, egy szabadidősportot működtető vállalkozás részére van bérbe adva 30 napos felmondási idő kikötésével. Az épület őrzéséről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. négyóránkénti megtekintéssel őrző-védő cég útján gondoskodik.
Az ingatlan értékesítésére a kiürítését követően több kísérlet is történt, melyek közül egy alkalommal megkötött adásvételi szerződést kellett felbontani az autópálya építés kapcsán felmerült területigény miatt bejelentett érdekmúlás alapján. A többi alkalommal a versenytárgyalások eredménytelenek maradtak.
A 2014-2020-as programozási időszakra szóló, a közgyűlés által a közelmúltban elfogadott -Akcióprogram, az Akcióprogramot megalapozó Településfej -lesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia -, az ingatlanon található park nagy részét az ipari parki bővítésre alkalmas területek feltárását és a vasúti közlekedésbe történő bekapcsolását lehetővé tevő iparvágány létesítésének helyszínéül jelölte ki. Ezért a jövőbeni értesítés esetén vagy olyan vevőt kell találni, aki a park részt nem kívánja megvásárolni, és a
2015. ianuár15.
Kanizsa - Városháza
f
tervezett létesítmény működése nem zavarja, vagy meg kell vizsgálni az iparvágány áthelyezésének lehetőségét.
Amennyiben a közeljövőben nem sikerül elidegeníteni az ingatlant a fentiek szerinti kötöttségekkel, úgy szükséges a hasznosításra vonatkozó koncepció kidolgozása. A felújításhoz azonban szintén indokolt a pályázati források igénybevétele.
Balogh László a
közvilágításról
kérdezett
A Dózsa György út, valamint a Rákóczi utca közvilágítása ügyében interpellált Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke.
Lakossági megkeresésre megkérdezte, van-e lehetőség a Dózsa György út S9., 61., 61/a előtti beszögelésben kandeláber vagy villanyoszlop elhelyezésére. A Rákóczi utcai lakosok kérését közvetítve felvetette, hogy a 76. szám előtt ugyan van villanyoszlop, de az hónapok óta nem működik.
A képviselő interpellációira adott polgármesteri válasz az alábbiakat tartalmazta: a közvilágítás fejleszté-
sére a 2014. évi költségvetés 2S millió Ft előirányzatot tartalmazott. A konkrét műszaki tartalom meghatározásához a polgármesteri hivatal több előzetes egyeztetést folytatott, amelyek során felmérték a lakossági igényeket és a szakmai javaslatokat. Mindezek figyelembevételével kidolgozás alatt van a végleges fejlesztési program, melynek során lehetőség nyílik arra, hogy figyelembe vegyék mindkét utca lakóinak kérését is. Bíznak benne, hogy a fejlesztés megvalósulásával kielégítő megoldást kap mindkét helyszín.
B.E.-Sz.Zs.-V.M.
Szervezetfejlesztés főszerepben
Lezárul a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése elnevezésű pályázat. Az elért eredményeket és az önkormányzatok számára a projekt során kidolgozott új megoldásokat szakmai bemutatón ismertették.
Tárnok Ferenc elmondta, a 2013-ban az Új Széchenyi Terv Allamreform Operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázat keretében több eredményt, hatást is elértek. A változtatásokra azért volt szükség, mert egyes rendelkezések értelmében megváltozott az önkormányzatok feladatköre, mely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokat tett és tesz szükségessé. A cél az volt, hogy felmérjék, megtervezzék és megvalósítsák a szükséges változásokat
Többek között megváltozott a feladat-ellátási rendszer optimalizálása, új hivatali szervezeti struktúrát alakítottak ki, valamint az önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékony működési struktúrájának kialakítása is megvalósult a megfelelő feladatellátási modell kidolgozásával. A települési közszolgáltatásokat úgy alakították ki, hogy figyelembe vették az állampolgári igényeket. Bevezették az integrált, költségvetés tervezésre és vezetői döntéselemzésre alkalmas eszközöket. Térségi feladat-ellátási modellt alakítottak ki, meghatározták a funkcionális tevékenységet. Elkészítették az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyénak fenntartása érdekében a megtakarítási, a hatékonyságnövelési forgatókönyveket. Lakossági felméréseket végeztek és a vélemények figyelembe vételével hangolták össze a közszolgáltatásokat.
Kanizsa
Kanizsa - Krónika
2015. január 15
Köszönet Napja - díjátadással
Évről-évre a Köszönet Napján, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Önkéntes és Tehetséggondozó Pont ünnepi rendezvényén mond köszönetet a civil szervezet azon polgártársainknak, civil közösségeknek, intézményeknek, vállalatoknak, akik önkéntes munkájukkal gazdagabbá, szebbé tették városunkat és környezetét, adakozásukkal segítséget nyújtottak a rászorulóknak.
A Halis István Városi Könyvtár konferenciatermében megjelenteket Lengyák István, az egyesület soros elnöke köszöntötte, majd az erkölcsi elismerésben részesülők munkáját megköszönve Dénes Sándor polgármester szólt az egybegyűltekhez: „Mások boldogságában keresni önmagunk boldogságát, a közös boldogulásért élni és dolgozni a humán értékek közül talán a legfontosabb. Mert ez a szemlélet és az ilyen motivációval végzett segítő és teremtő munka ösz-szegzi magában mindazt, ami emberré tesz minket, ami egyértelmű választ ad arra a kérdésre, hogy mi dolgunk e világon. Hiszen a segítő-
A Hevesi Sándor Kulturális Központ színháztermében rendezték meg a hagyományosnak tekinthető Ujévi Gálakoncertet. A szervező Krátky István Zenei- és Kulturális Egyesület két blokkból álló műsort állított össze ez alkalomból. A rendezvényt Nagykanizsa Város polgármestere, Dénes Sándor ünnepi köszöntője vezette fel.
A „Háromnegyedben" címet viselő gála már előre sejtetni engedte, hogy a műsorban keringők és balettzenék lesznek a meghatározóak. Nyitószámként Kodály Zoltán, Háry
készségben, a közös értékeinket támogató, másokért tenni akaró hivatástudatban benne van az önzetlenség, az erkölcsi tartás, az értékek védelme, a hagyományok elismerése és elsősorban a mások iránti tisztelet és szeretet. Mivel olyan példával szolgálnak, amely az identitásunkról szól, a hosszú távú gondolkodásról, az értelem és az értékek elsőbbségéről, szemben az érdekek vezérelte gondolkodással." A pol- J gármester beszédét követően Prek- J sen László, a König Kft. képviselő-
s
je osztotta meg gondolatait a társadalmi felelősségvállalásról, és arról, miként értelmezik a cégnél ezt a fontos munkát.
Budavölgyi Kálmán, NCKE ügyvezető elnöke évértékelőjében beszámolt a nagykanizsai iroda és civil közösségei által végzett tevékenységről. Megjegyezte: - fontosnak tartjuk az ilyen találkozókat, hiszen ilyenkor lehetőségünk van a számvetésre, s egy oldottabb, felemelő hangulatú környezetben a körülmények is jobbak a kapcsola-
János című daljátékából az Intermezzo hangzott el. Ezt a verbunkost Lehár Ferenc Arany és Ezüst keringője, majd ifjabb Johann Strauss Kék Duna keringője követte. A műsorban a keringők mellett elhangzott a közkedvelt Mennydörgés és villámlás polka, valamint a Monti csárdás klarinét szólóra épülő változata. A szimfonikus zenekar mellett helyet kaptak a Nagykanizsai Fúvós Zenekar és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola balett-tanszakának növendékei.
A balett blokkban Delibes, Sylvia balettjének Pizzicatojára Pulai Dor-
tok kialakítására, továbbfejlesztésére, tervek generálására. Ezért itt is kérem, hogy akinek ötlete, elképzelése van munkánk fejlesztésére, új civil programok kialakítására, ha teheti, keressen fel bennünket a civil irodában is, ami a könyvtár épületének alagsorában található, ahol mindig szívesen látjuk önöket!
A díjak átadása előtt a díjazottakat a Honvéd Kaszinó Városi Di-
ka és Pulai Gábor táncolt. A növendékek Csajkovszkij Csipkerózsika című művére mutatták be produkciójukat. Természetesen a kötelező újévi koncertek programjából nem hiányozhatnak az operák sem. így került bemutatásra Rossini, A Sevillai borbély sikerdarabjának nyitánya és Mascagni Parasztbecsületének In-termezzo-ja. A műsort lezáró Radet-zky-mars igazi sikerszám, annak el-
lenére, hogy létrejöttének körülményei, évszáma (1848) és Radetzky tábornok személyes életútja, magyar vonatkozásait tekintve nem éppen pozitívak.
A gálaműsort összegezve, elmondhatjuk, hogy kellemes este volt. Ami a közel 60 tagú Nagyka-
ákszínpadának tagjai köszöntötték műsorukkal. Az év civil embere idén Fehér Imre, civil önkéntese Zsoldos Tamás pedagógus, civil közössége a Honvéd Kaszinó, civil fiatalja Pávlicz Erika, civil mecénása a Zalai Hírlap, civil szponzora a König Kft. lett az egyesület kuratóriumának döntése alapján.
B.E.
nizsai Szimfonikus Zenekart profin irányító karmester Sándor János, a repertoárt összeállító Balogh Tünde zenetanár, Vida Tamásné koncertmester és a Nagykanizsai Fúvós Zenekart dirigáló Tatár Csaba érdeme is. Nem feledkezhetünk meg azonban Pulai Viktória és Pulai Dorka által betanított balettprodukciók hangulatos légköréről, a műsort levezető Cseszkóné Borovics
Melinda szakszerű „idegenvezetéséről." Végül, de nem utolsósorban mindkét zenekar tagjait dicséret illeti összjátékukért, amit az értő, jó közönség többször is vastapssal jutalmazott.
H.Gy.
Újévi Gálakoncert
2015. január 15
Kanizsa - Hagyomány
9
Nagyszabású fesztivál színes programokka
Január 24-én immár a XV. Répafőző Fesztivált rendezi meg a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület, a tulajdonában lévő Mindenki Házában.
Ez a ház, az egyesületen belül működő Nyugdíjas Klub, a dr. Kot-nyek István Kertbarát Kör, a MiNők Klubja, a fiatalok Zumba Klubja és az októberben indult, Vajda Margit zenepedagógus által vezetett Kerekítő foglalkozás, a kisbabáktól és szüleiktől kezdve valamennyi korosztály számára nyújt hasznos időtöltési lehetőséget, kikapcsolódást. Köteles Józsefnét, az egyesület tavaly megválasztott elnökét az idei év terveiről kérdeztük.
Most a répafőző versenyre koncentrálunk - bocsátotta előre az elnök. - Idén több változást is bevezettünk, ezek közül a díjtalan belépés a legjelentősebb, de jelentkezési lapot sem kell kitölteniük a versenyzőknek, mert csak felesleges tortúrát jelentett eddig is a jelentkezőknek.
I. kategóriában: Hagyományos „egytál" répaétel savanyított répából, II. kategóriában: Répából készült ételkülönlegességek, III. kategóriában: Répás rétes és répás édességek szerepelhetnek. A meghirdetett versenyre az ételek leadási határideje január 24. 10.30 - 13 óra közti időszak lehet. Eddig kettő kategória volt, de mára már ez kevésnek bizonyult a versenyző ételek sokféleségének köszönhetően.
A további tudnivalókról elmondta, hogy az érdeklődők a répafőző fesztivál részleteiről a média mellett az egyesület honlapjáról (www.miklos-fa.hu), valamint a megjelentetett plakátról és a facebook közösségi oldalán szerezhetnek tudomást. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a
miklósfai répafesztiválnak már országos híre van, és fogadni tudják a messzi tájról érkező versenyzőket, érdeklődőket is. Minden versenyző oklevelet kap, megörökítve és megköszönve a részvételét.
A kóstolóért nem, de a répavacsoráért fizetni kell - jegyezte meg az egyesületi elnök. Egy tál helyben főzött paradicsomos, babos, húsos répa S00 forintba kerül, míg az édes, vagy sós ízesítésű répás rétesért 300 forintot kell fizetni. A zsűrizett ételek kóstolója természetesen ingyenes, hiszen ez alapján dől el, ki kapja a közönségdíjat. Aki szereti a miklósfai asszonyok híres, régi receptje alapján készült füstölt csülkös, babos, vagy a húsos répát, látogasson el 24-én a Mindenki Házába, melynek udvarán három nagy üstben, mintegy 300 adag ételt főznek a vendégek számára.
A program 9 órakor a hagyományos „öregfiúk" futballmérkőzéssel veszi kezdetét a miklósfai iskola tornatermében. A 16 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitót a Tüttő János Nótaklub műsora követi, Major Lajos vezetésével. Ezt követően, Tatár Csabával az élen, a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar szórakoztatja a közönséget. - Idén ők lesznek a mi sztárvendégeink - magyarázta lelkesen Köteles Józsefné, Aranka. - Lokálpatrióta szemlélet alapján elsődleges szempontnak tartjuk a helyi, és természetesen a kanizsai tehetségek bemutatását.
A zsűrizett ételek kóstolója 18 órától lesz, a répavacsorára fél órával később, 18.30-tól nyílik lehetőség. A verseny hivatalos része 19.30-tól az eredményhirdetéssel és a díjak átadásával zárul. Kategóriánként az 1-3 helyezettet díjazza a Rákhely Árpád gasztronómiai sza-
koktató által vezetett zsűri. Az éjszakába nyúló mulatásról, a jó hangulatról Aranyi Tibor és Vivien, valamint Major Lajos gondoskodik.
Az év további programjairól szólva az egyesületi elnök elöljáróban elmondta: megoldódott a régi gondunk, már nem kell azon töprengnünk, hogy miért nem járnak be a miklósfai fiatalok az intézménybe. Öröm látni, hogy jól érzik magukat a Házban.
A hagyományokkal nem szakítunk, legjelentősebb rendezvényeink közé tartozik a pálinkafőző verseny, a nyugdíjasok maszkabálja, a nőnap, a borverseny borlovagok részvételével. Augusztusban lesz a Nagyboldogasszony napi búcsú, a falu legnagyobb ünnepe, szeptemberben szüreti rendezvényt tartunk, és december 6-án a település névadóját, Szent Miklós napját ünnepeljük meg.
Bemutatkozási lehetőséget fogunk biztosítani a helyi tehetségeknek is. Szeretnénk könyvet megjelentetni Kotnyek István fotóművész alkotásaiból, melyek a ''70-es évektől kezdve örökítették meg miklósfát, az itt élő embereket az utókor számára. Hogy a terveinket meg tudjuk valósítani, sikeresen kell szerepelnünk pályázatokon - tette hozzá. - A könyv kiadásához a miklósfai iskolával történő megállapodás alapján nyújthatunk be az FM-hez pályázatot és szerezhetünk támogatást. Lehetőségünk lesz az önkormányzat kulturális alapjára is pályázni. A jövőt illetően, több pályázati lehetőség nyílik meg előttünk, ha a miklósfai kerekrépa szerepel a helyi értéktárban. Ennek elindításához ígért segítséget egyesületünknek Karádi Ferenc alpolgármester úr -összegezte a terveiket Köteles Józsefné elnök.
Bakonyi Erzsébet
Hurka, kolbász és egyéb finomságok a palini focipályán
A fotó egy 1939-es disznóvágáson készült
A Palini Sport és Kulturális Egyesület nevében Kuti László elnök január első hétvégéjén hagyományőrző disznóvágásra invitálta Palin, no és persze Kanizsa apraja-nagyját.
Az érdeklődők immáron harmadszor élhették át a hagyományos disznóölés hangulatát a pali-ni futballpályán. A két áldozatot, a 1S0 és 230 kilós sertést a nap folyamán Bacsi István böllér szakszerű munkája változtatta át mindenféle disznótoros finomsággá. Amik (és a szervezők lelkesedése) láttán aztán megfogalmazódott, a hagyományt folytatni kell. Ezt a gondolatot erősítette meg Dr. Erdős László, a városrész önkormányzati képviselője is.
Kanizsa
Családgondozót keresnek
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.
Benyújtási határidő: 2015. február 02.
Részletes információk:
https://kozigallas.gov.hu; www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu; www.surd.hu
Kanizsa - Városháza
2015. január 15
Utcák, terek és parkok új elnevezései Nagykanizsán
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes utcák, terek és parkok elnevezésére vonatkozóan a 258/2Ol4.(XI.27.) számú határozatával az alábbiakról döntött:
1. Hatályon kívül helyezi a Szabadhegyen adott alábbi közterület-neveket: Patak utca, Betyár utca, Harang utca, Kőkereszt utca.
2. Hatályon kívül helyezi a Szabadhegyen adott alábbi közterület-neveket: Ba-rátos utca, Déva utca, Gelence utca, Kovászna utca,
3. Hatályon kívül helyezi a Délkeleti városrészben (városi köztemetőtől keletre) adott alábbi közterület-neveket: Aradi vértanúk tere, Aulich Lajos utca, Dessewffy Arisztid utca, Kiss Ernő utca, Knézich Károly utca, Lahner György utca, Lázár Vilmos utca, Leiningen-Westenburg Károly utca, NagySándor József utca, Pöltenberg Ernő utca, Schweidel József utca, Török Ignác utca.
4. Hatályon kívül helyezi az Észak-keleti városrészben („Téglagyári lakópark") adott alábbi közterület-neveket: Bilkei utca, Füzértekercs utca, Kék Csillag utca, Eszterházy Pál utca, Medgyaszay István utca, Stern tér.
5. Hatályon kívül helyezi a Thury városrészben (volt Thury laktanya területén) adott alábbi közterület-neveket: Berkes József utca, Dandár utca, Orbán Nándor utca, Cseke Ferenc utca.
6. Hatályon kívül helyezi a Palin városrészben adott alábbi közterület-nevet: Lovarda utca.
7. Hatályon kívül helyezi a Látóhegyen adott alábbi közterület-nevet: Látóhegyi út.
8. A Közgyűlés a lentebb felsorolt közterületeket az alábbi névvel jelöli meg:
Palin: 0570, 0592, 11775 hrsz-ú utak: Basakúti út. 4394/13 hrsz-ú magánút:
Körsánc utca. 4394/27 hrsz-ú magánút: Gyurgyalag utca. 4120 hrsz-ú közút: Nefelejcs utca. 4089 hrsz-ú közterület: Kétárok utca. 4291/8 hrsz-ú közút: Juharfa utca. 4072 hrsz-ú út: Kastély köz. 4056/1 hrsz-ú út: Lovarda utca. 4693 hrsz-ú közterület: Borostyán park.
Kiskanizsa: 5930 és 5931 hrsz. út és 6043 hrsz-ú közterület: Szokol utca. 7379 hrsz-ú út és 5943 hrsz-ú közterület: Hidegkúti utca. 6140 hrsz-ú gyalogút: Árvácska sétány. 5791 hrsz-ú tér: Vidos József tér. 6512 hrsz-ú közterület: Libolca tér. 6586/3 hrsz-ú közterület északnyugati része: Sáska tér. 7255/2 hrsz-ú közterület: Tölgyfa tér. 5562 hrsz-ú út: Mánta utca.
Bajcsa: 40175/3, 40134/2 és 40033 hrsz-ú közterületek: Országzászló tér. Északi városrész és Ipari park: 360/53 hrsz-ú közterület: Napraforgó tér. 4382 hrsz-ú közterület: Kálvária tér. 635/6 hrsz-ú saját használatú út: Kolostor utca. 649/113 hrsz-ú út: Kovászna utca. 649/62 hrsz-ú Csáktornya utca nyugati végének dél felé vezető ága: Puchheim utca, az ebből délkelet felé kiágazó utca: Akko utca. 649/89 hrsz-ú Lendva utca nyugati része: Csáktornya utca. 649/89 hrsz-ú Lendva utca keleti kiágazása: Gelence utca. 649/62 hrsz-ú Csáktornya utca keleti végén DNY felé és a 649/18 hrsz-ú út észak felé ágazó útszakaszai: Gleisdorf utca. 649/37 hrsz-ú Magyarkanizsa utca NY-i végén észak felé kiágazó második (keleti) utca: Salo utca. 649/57 hrsz-ú út keleti része: Medgyaszay István sétány. 4378/53 hrsz-ú út: Fiume utca. 1839/114 hrsz-ú út: Zala György utca. 654/2 hrsz-ú Virág Benedek utca északi vége: Vámház utca.
Sánc és Szabadhegy: 13544/7 hrsz-ú magánút: Hold utca. 13425/12 hrsz-ú út: Kerekes utca. 054/3 hrsz-ú közterület: Csónakház sétány.
Belváros: 2059/3 hrsz-ú tér: Szent József tér. 2059/5 hrsz-ú közterület északi része: Tandor Ottó sétány. 1961 hrsz-ú ingatlan: Aradi udvar. Az Arany János utca keleti folytatásaként a Királyi Pál utcáig tartó új utca: Arany János utca. A Királyi Pál utca keleti irányú meghosszabbításaként (1420 hrsz és 1363/52 hrsz. északi része) a Petőfi utcáig tartó új utca: Királyi Pál utca. A Zrínyi utca keleti irányú meghosszabbításaként a Teleki utcáig kiépített új utca: Színház utca. A Dózsa utcából dél felé nyíló 1721/1 hrsz-ú utca: Kamara utca.
Keleti városrész és volt Thury laktanya területe: 3046/10 hrsz-ú utca: Farkas Ferenc utca, 3053/5 hrsz-ú közterület: Bille tér.
Katonarét: 3461/7 hrsz-ú tér: Jázmin park.
Déli városrész: 3756/1-2, 3758 hrsz-ú út: Kerektó utca. 3765 hrsz-ú út: Leányvár utca. 0195 hrsz-ú út: Csákány utca. 1960/2 hrsz-ú közterület: Bécsi korzó. 0159, 3923/2, 3921/5 hrsz-ú út: Potyli utca.
Nyugati ipartelep: 4930/4 hrsz-ú út: Üveggyár utca. 0407/1-2-3, 4924/8-9 hrsz-ú út: Kemping utca. 4918/6 hrsz-ú közterület: Ifjúsági park.
Bagola és Kisfakos városrész: 01051 hrsz-ú út: Fakosi út. 01021 hrsz-ú út nyugati része, 01022/5 és 20107 hrsz-ú út: Angyalhegyi utca.
Miklósfa városrész: 02185, 30259/1 hrsz-ú út: Répa utca. 30219/6 hrsz-ú magánút: Csikó utca.
Szentgyörgyvári-hegy I. hegyhát: 02202 és 32610 hrsz-ú utak a Szentgyörgyvári-hegy nyugati szélén: Szekér út. 32501 és 02203/1 hrsz-ú út a Kishegyi úttól nyugatra: Gólya út. 32612/13 hrsz-ú út a Kishegyi úttól nyugatra: Seregélyes út.
Szentgyörgyvári-hegy II. hegyhát: 32140 hrszú, a Szent György út és Romlottvári út közti út: Cinege út. 32034 hrsz-ú, a Romlottvári útból nyíló zsák-út: Pinty út. 32037 hrsz-ú, a Romlottvári útból nyíló zsák-út: Harkály út. 02215 és 31926 hrsz-ú, Miklósfától a Romlottvár felé vezető út: Cseke Ferenc út.
Hegyalja út - Édenkert út - Nagybagolai út közti terület: 31729/11 hrsz-ú, a Nagybagolai útból észak felé nyíló zsák-út: Kökény út. 31703 hrsz-ú, a Hegyalja út és Kis Éden út közti út: Szent Donát út. 31663/2 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletere nyíló zsák-út: Életfa út. 31655/4 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletere nyíló zsák-út: Fügefa út. 31651 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletre nyíló zsák-út: Mandulás út. 31646 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletere nyíló zsák-út: Körtefa út. 31644/2 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletere nyíló zsák-út: Almafa út. 31594 és 31601 hrsz-ú, a Kis Éden útból nyíló zsák-út: Barackfa út. 31609/1 hrsz-ú, a Kis Éden útból nyíló zsák-út: Szilvafa út. 31675 hrsz-ú zsák-út: Málnás út. 31686 hrsz-ú zsák-út: Eperfa út. 31692 hrsz-ú zsák-út: Szamócás út. 31599 hrsz-ú, az Édenkert utcából nyugatra nyíló zsák-út: Szedres út. 31557 hrsz-ú, a Szőlőskert útból délre nyíló út: Ádám út. 31567 hrsz-ú, a Kútvölgyi és Édenkert közti út: Éva út.
Édenkert út - Keresztfai út - Nagybagolai út közti terület: 31425 hrsz-ú, a Hegyalja útból délre nyíló zsák-út: Nyest út. 31474 hrsz-ú, az Édenkert útból keletre nyíló zsák-út: Menyét út. 31489 hrsz-ú, a Keresztfai útból nyugatra nyíló zsák-út: Sün út. 31496/5 hrsz-ú, az Édenkert és Keresztfai út közti út: Mókus út. 31500/4 hrsz-ú, a Keresztfai útból nyugatra nyíló zsák-út: Egres út. 31510/5 hrsz-ú, a Nagybagolai útból keletre nyíló zsák-út: Ri-bizke út.
Romlottvári út - Nagybagolai út - Rigó út által határolt tömb: 31750/3 és 31749/6 hrsz-ú, a Nagybagolai úttól délre húzódó út: Fácános út. 31749/6 hrsz-ú út déli része: Gém út. 32707/3 hrsz-ú, a Nagybagolai útból délre nyíló zsák-út és a 31736/1 hrsz-ú út leválasztandó északnyugati része Foglyos út. 31736/1 hrsz-ú, a Nagybagolai útból délre nyíló zsák-út keleti része: Fürjes út. 31758/6 hrsz-ú, a Nagybagolai úttól délre lévő zsák-út: Bíbic út 80. 32715 és 31750/10 hrsz-ú a Barátgödöri útból keletre és a 31780 hrsz-ú, a Nagybagolai útból nyugatra nyíló zsák-utak: Szalonka út 82, 83, 84. 31786/4 hrsz-ú út: Fülemüle út. 32721/2 hrsz-ú, a Romlottvári úttól keletre lévő zsák-út: Fecske út. 32744 és 31839 hrsz-ú út a Barátgödöri és Rigó út között: Vörösbegy út. 31911 hrsz-ú, a Rigó útból keletre nyíló zsák-út: Kakukk út. 31808/3 hrsz-ú zsák-út: Veréb út. 31810/4 hrsz-ú zsák-út: Gerle út. 31911 hrsz-ú, a Rigó útból keletre nyíló zsák-út: Karvaly út.
Kisbagolai-hegy: 0129 és 0130 hrsz-ú út (a vasút mentén): Darvas út. 0128/14 hrsz-ú út: Atya út. 20783 hrsz-ú, a Kisbagolai úttól északkeletre húzódó út: Kócsag út. 20756/3 hrsz-ú, a Kisbagolai útból nyugatra nyíló zsák-út: Varjas út. 20797/2 hrsz-ú, a Kisbagolai útból keletre nyíló zsák-út: Holló út. 20819 és 20824 hrsz-ú, a Kisbagolai útból keletre nyíló zsák-út: Sólyom út. 20830/4 hrsz-ú, a Kisbagolai útból keletre nyíló zsák-út: Szarka út.
Nagybagolai-hegy: 20961 hrsz-ú, a Szőlősgazda és Kerekalja út közti út: Vincellér út. 20947/6 hrsz-ú, a Szőlősgazda útból nyugatra nyíló zsák-út: Lugas út. 20941/2 hrsz-ú, a Szőlősgazda útból nyugatra nyíló zsák-út: Fürt út. 21005 hrsz-ú, a 61. útról nyugatra nyíló zsák-út: Barázda út. 21029 hrsz-ú, a 61. útról nyugatra nyíló zsák-út: Nyitnikék út. 21042 hrsz-ú, a 61. útról nyugatra nyíló zsák-út: Venyige út. 21056 hrsz-ú, a 61. útról nyugatra nyíló zsák-út: Kordon út. 21060/1 és 21067/6 hrsz-ú, a 61. útról nyugatra nyíló zsák-út: Iccés út. 21072 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsák-út: Kádár út. 21092 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsák-út: Aszok út. 21108 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsák-út: Korsó út. 21136/4 és 21120/2 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsák-út: Vessző út. 21148/7 és 21147/6 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsák-út: Kulacs út. 21257/5 hrsz-ú, a Présház útról keletre nyíló zsák-út: Cimbora út. 01043 hrsz-ú út (61. főközlekedési út): Szentpéteri út. 01036/16 hrsz-ú, a Szőlősgazda útból keletre nyíló zsák-út: Sarló út. A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplő 1303 és 1288 hrsz-ú, helyesen 21303 és 21288 hrsz-ú Vasvilla út északkelet felé elágazó 21288 hrsz-ú része: Taliga út.
Látóhegy: 0118/1-2, 0120 hrsz-ú, a Csónakázó-tóhoz vezető út: Majális út. 13025 hrsz-ú Látóhegyi út neve az út egységes kezelése érdekében: Rizling út. 21591 hrsz-ú, a Kilátói útról nyugatra nyíló zsák-út: Furmint út. 21805/22 hrsz-ú, a Kilátó útból délre nyíló zsák-út: Izabella út. 21805/6 hrsz-ú, a Kilátó útból délre nyíló zsák-út: Tramini út. 21879/4 hrsz-ú, a Hegyháti útból délre nyíló zsák-út: Kékfrankos út. 21873 hrsz-ú, a Hegyháti útból délre nyíló zsák-út: Zöldszilváni út. 21869 hrsz-ú, a Hegyháti útból délre nyíló zsák-út: Veltelini út. 21867 hrsz-ú, a Hegyháti útból délre nyíló zsák-út: Burgundi út. 21856/1 hrsz-ú, az Oportó útból délre nyíló zsák-út: Rozé út. 21854/9 hrsz-ú, az Oportó útból délre nyíló zsák-út: Leányka út. 21850/7 hrsz-ú, az Oportó útból délre nyíló zsák-út: Cabernet út. 21842/4
2015. január 15
Kanizsa - Hirdetés
11
hrsz-ú, az Oportó útból délre nyíló út: Cserszegi út. 21711/4 hrsz-ú, a Kilátó útból délre nyíló út: Csabagyöngye út. 21830 hrsz-ú, a Kilátó útból keletre nyíló zsák-út: Szent Bertalan út. 21538/3 hrsz-ú, a Kilátó útból nyugatra nyíló zsák-út: Törköly út. 21414 hrsz-ú, a 61. útból keletre nyíló zsák-út: Pálinkás út. 21403/6 hrsz-ú, a 61. útból keletre nyíló zsák-út: Merlot út. 13098/1, 13077/4 hrsz-ú, a 61. útból keletre nyíló zsák-út: s.h. út: Szamorodni út. 13067 hrsz-ú, a Boroskupa útból keletre nyíló zsák-út: Juhfark út. 13059/11-12 hrsz-ú, a Boroskupa útból keletre nyíló zsák-út: Szüret út. 13059/19 hrsz-ú, a Boroskupa útból keletre nyíló zsák-út: Óbor út.
Förhénc-hegy: 11849 hrsz-ú, az Öregförhénc útból keletre kiágazó út: Lejtő út. 11904 hrsz-ú, az Öregförhénc és Újförhénc-hegy közti völgyben haladó út: Völgy út. 11994 hrsz-ú, az Újförhénc-hegyre felvezető út: Domb út.
9. A Közgyűlés az alábbi közterület-elnevezésekről szóló határozatait módosítja, mivel egyes helyrajzi számok nem egyeznek a tényleges ingatlannyilvántartási állapotokkal:
a) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatában szereplő 2433 hrsz. helyesen 32433 hrsz., és nem a Nagybagolai út, hanem a Kishegyi út része
b) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplő 1925/1 hrsz. helyesen 31925/1 hrsz., és nem a Nagybagolai út, hanem a Rigó út része
c) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplő 1528 hrsz. helyesen 31528 hrsz., önálló telek és nem része az Édenkert útnak,
d) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplő 1531 hrsz. helyesen 31531 hrsz., önálló telek és nem része a Hegyalja útnak,
e) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplő 527 hrsz. helyesen 31527 hrsz., a Hegyalja út része
f) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplő 1529 hrsz. helyesen 31629 hrsz., a Kis Éden út része
g) A 114/2003.(IV.23.) kgy. határozatban szereplő 1599. hrsz-ú Kilátói út helyesen 21598 hrsz.
h) A 114/2003.(IV.23.) kgy. határozatban szereplő 13078 hrsz-ú Boroskupa út helyesen: 13078/3 hrsz.
i) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplő 1899 hrsz-ú Barátgödöri út helyesen 31899 hrsz., és kiegészül a 32742, 31857, 31899, 32782 és 32032 hrsz-ú út megosztás utáni déli végével
j) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplő 2433, 1731, 1525 és 1925/1 hrsz-ú Nagybagolai út helyrajzi számai helyesen: 31731, 31525, 20719 k) A 127/2000. (IV. 25.) kgy. határozatban szereplő 1580 hrsz-ú Kútvölyi út helyesen 31580 hrsz, és kiegészül a 32549 hrsz-mal.
l) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplő 1495 és 1614 hrsz-ú Kövidinka út helyesen 21495 és 21614 hrsz, mely kiegészül a 01045 hrsz-mal,
m) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplő 991 hrsz-ú Szőlősgazda út helyesen 20991 hrsz, mely kiegészül a 13236 hrsz-mal,
n) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplő 904 hrsz-ú Kerekalja út helyesen 20904 hrsz, mely kiegészül a 20857, 01029/6 és 13527 hrsz-ú utakkal,
o) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplő 733 hrsz-ú Keresztfai út helyesen 20733 hrsz, mely kiegészül a 31503/1 és 20772 hrsz-ú utakkal, valamint a 31925/1 hrsz-ú Rigó út leválasztandó északkeleti szakaszával,
p) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplő 1640 hrsz-ú Othelló út helyesen: 21640 hrsz., mely kiegészül a 21611/11 és 21612 hrsz-ú utakkal.
A határozat teljes terjedelmében a nagykanizsa.hu oldalon található meg.
Változtak a párlatfőzés szabálya
Tájékoztató a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségről.
2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása több tekintetben is változott.
2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Tehát, aki 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell benyújtani, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
A bejelentésről és az adóbevallásról szóló nyomtatványok a polgármesteri hivatal adóügyi csoportjánál megtalálhatók.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
^ Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi időpontokban és helyeken szervez véradást:
2015.01.15.
Vöröskereszt 10:00 - 13:00, Belezna 14:30 - 16:30
2015.01.20.
Perfect Med 12:00 - 13:30, Miháld 15:00 - 17:30
2015.01.22.
Eszteregnye 12:00 - 14:00, Becsehely 15:00 - 18:00
MAJOR
Az Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú Egyesület sok szeretettel
meghívja:
A program az Új Széchenyi terv keretében, európai uniós támogatásból megvalósuló NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002 számú, a „ligetváros szociális célú rehabilitációja" című Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata áltat a város rehabilitációs projekt keretében elkülönített programalapból 1.351,700 Ft támogatásban részesült.
Vitéz László
bábelőadásra.
Időpont: 201S. január 17. IS.00 óra Helyszín: VOKE Kodály Zoltán Művelődi Köjpont Nagykanizsa, Csengery út 6 J
A belépés Ingyenes. J
A bábelőadást kötetlei isiros kenyeresieadt
2015. január 15
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Január 18. 17:OO SICC PSZT! - zenés mesejáték, a Hakapeszínház előadása 2-10 éveseknek, a Kemény Henrik Emlékturné keretében. Belépődíj: elővételben 1 000 Ft, az előadás napján 1 200 Ft. Január 19. 17:OO „A VÍZ ÚTJA" - film a Kis-Balatonról. Maros Sándor és Czigóth Sándor filmjének bemutatása. A belépés DÍJTALAN! Január 2O. 19:OO Színház - Hevesi bérlet Neil Simon: MEZÍTLÁB A PARKBAN - komédia. A Körúti Színház előadása. Főbb szereplők: Pikali Gerda, Kautzky Armand, Koncz Gábor, Oroszi Tamás, Frajt Edit. Belépődíj: 3500 Ft.
Január 21. 17:OO
Én hobbim sorozat
„ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK" -
id. Bűcs Lajos sportbélyeg gyűjteményének bemutatása. Megnyitja: Horváth László. Megtekinthető: február 15-ig Január 22. 17:3O Öko-kör - ENERGIATAKARÉKOSSÁG A CSALÁDOKNÁL. MIT TEHETÜNK A HATÉKONYABB ENERGIA FELHASZNÁLÁSÉRT (FŰTÉS, HŐ, VÍZ...)? Előadó: Nagy Tibor, mérnök. A belépés DÍJTALAN!
© Kg" §0
Január 15. 19:OO
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
Cseh Tamás emlékest - kávéházi, gyertyafényes hangulatban a Vodku fiai zenekarral, különleges kávé és teafogyasztási lehetőséggel. Belépődíj: elővételben 1200 Ft, a helyszínen 1600 Ft. Információ: 0693/510-011. Január 17. 18:OO KANIZSA BIG BAND - 1O éves jubileumi koncert Belépődíj: 1 000 Ft. Információ: Vámos Béla, 06/30-9949-185. Honlap: www.kbb.hu
Művelődést Haz Kozpwi
Január 15. 18:OO DJANGO FESZTIVÁL
2015 január 23-án 105 éve született a django szwing szülőatyja, Django Reinhardt. Az évforduló alkalmából kerül megrendezésre a fesztivál. Január 2O. 9:OO NETEZZ TOVÁBB NAGYI! -KLUB.
Minden csengőnek lelke van
resztül tudja majd kiszorítani a benne maradt levegőt az üreget kitöltő sárgaréz. Az egyik részben lesz a henger pozitív, míg a másikban a negatív formája - mutatja be a folyamatot. Ezt követően újra összerakja a formákat sablon nélkül, ebbe folyik a közel ezer fokos olvadt réz. A kihűlt csengőket ezek után még alakítani kell, le kell csiszolni a sorjákat, fényesíteni és gravírozni szokták és beleépítik az ütőt.
Horváth István azt mondja, nincsen két egyforma csengő, mindegyiknek saját lelke van, de sajnos mára már csökkent a jelentősége. Régebben a karácsonyfák elengedhetetlen dísze volt, valamint az állatok legeltetésénél és őrzésénél nélkülözhetetlen volt a csengő és a kolomp. Leginkább öreg vagy már meddő kancát választottak ki, mely szabadban nem szalad előre, így összetartja a ménest. Ezt csak a háznál vagy tanyán nevelkedő csikóra használták. A csengettyű szavát a kanca ugyanúgy megjegyzi, mint csikója nyerítését, annak hangja alapján keresi. A szépen szóló csengő büszkeség volt. Használói megkülönböztettek siví-tós, jajgatós, rezgős vagy dongó-szavú csengőket, mely egyben a csengő nagyságát is jelzi. A fogatok esetében télen a csengők hozzájárultak ahhoz, hogy a fogatok egymásba ne rohanjanak. Ahogy Horváth István kiemelte, a gazdák és pásztorok a csengettyűket országos vásárokon szerezték be.
V.M.
Fokos, juhászkampó és csengettyű: ezen eszközök készítésével alig tíz ember foglalkozik az országban. Horváth István köztük van. Közel tizenöt éve gyakorolja ezt a mesterséget, szívvel-lélekkel.
hoz, akitől ellestem ennek a mesterségnek a fogásait. Ez már több mint tíz éve volt - emlékezett visz-sza a csengettyűöntő.
Azt mondja, a csengettyűöntés nagyon hosszadalmas folyamat és óriási az energiafelhasználása. A csengőöntés nagy ügyességet és türelmet igénylő munka, és rengeteg részmozzanatból áll. A csengőhöz több nyersanyag szükséges, így a réz, a homok, a fa, a szénpor, valamint bizonyos szerszámok. Ahogy a mester elmondta, a téli időszak nem megfelelő a csengettyűkészítésre, mert a réz hamar hűl, és megfagy. - Amint a tűzről az ember leveszi, annyit veszít a hőjéből, hogy zárványos lesz a csengő, mire az ember megönti -mondta. A mesternek több méretű és hangú sablonja van, melyekbe a
- Óriási a szenvedélyem a lovak iránt. Tartok is otthon lovakat, most születnek majd csikók. Innen eredeztethető a csengettyűöntés az én életemben. A csikók nyakában ugyanis csengő van - mondta Horváth István. A tévében látta a csengettyűöntés folyamatának a bemutatását, ekkor határozta el, ha hazánk északkeleti részében jár, mindenképpen ellátogat Hodossy Gyulához. Így is lett.
- Körülbelül tizenöt éve Miskolc környékén nyaraltunk. Míg a család Kassán volt, addig én ellátogattam Edelénybe Gyula bácsi-
sárgarezet önti. Öntőszekrényt, egy kettévágott műanyag csövet használ, melynek az egyik felét kvarchomokkal tölti meg. Ezt jól összetömöríti. Ebbe helyezi bele az öntősablont, és ráhelyezi a sablon másik felét, és szintén nedves homokkal tölti meg.
- A felső rész homokjában marad egy apró rés, ez lesz a csengő fogantyúja. Mellette pedig kialakítok másik két lyukat. Ezeken ke-
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - január 15.- január 31-ig
2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015.
január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. január 20. január 21. január 22. január 23. január 24. január 25. január 26. január 27. január 28. január 29. január 30. január 31.
KIRÁLY KALMAR U. 4. REMÉNY GARAY U. 14. SALVIA RÓZSA U. 6. BENU TÁBORHELY U. 4.
93/536-620 93/314-967 93/536-610 93/510-135
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402
KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620
REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967
KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620
BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
22:0022:00 20:00 19:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 20:00 19:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 20:00
06:00 07:30 08:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:30 08:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:30 08:00
2015. január 15
Kanizsa - Ez+Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Ács, állványozó szakirányú megegyezés szerint
Irodai adminisztrátor érettségi megegyezés szerint
Autóbusz vezető szakirányú megegyezés szerint
Benzinkúti eladó középfokú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Operátor 8 általános megegyezés szerint
Edző, testnevelő szakirányú megegyezés szerint
Targoncás szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos betanított munkás 8 általános megegyezés szerint
Fűrészüzemi dolgozó középfokú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Faipari segédmunkás 8 általános megegyezés szerint
Kerékpár szervizelő 8 általános megegyezés szerint
Gyártósori összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -csütörtök: 8:OO -16:OO óra, péntek: 8:OO - 13:OO óra.
Kövessen minket okostelefonján is!
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
•^f III.21.-IV.19. Kos
Szélsőséges eseményekre, napokra számíthat, melyekjelentősen befolyásolják érzelmi életét. Ajánlatos lenne keresnie valakit, akivel minél előbb megbeszélhetné a gondjait. A partneréhez ne csak ilyen esetben ragaszkodjon.
/.2O.-V.2O. Bika
Az eddigieknél sokkal jobban figyeljen oda a környezetére. Pozitív kisugárzásával többet segíthet a családjának, mintha elvégezne helyettük valamilyen munkát. Ha így tesz, mindenki jól jár.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Nyugodtan engedhet a kísértésnek, ha netán meglát egy habos édességet valamelyik cukrászda kirakatában. A bolygóállások szerint a téli hónapokban nem lesz fogékony a hízásra.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Fogékonyabb lesz minden érzéki élményre, mint az elmúlt hónapban. Új, kisebb csodákat fedez fel a környezetében, melyek kihatnak hangulatára is. Vidáman telnek a napjai, ha nem is süt a nap.

yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Ne maradjon folyton a realitások talaján. Merjen álmodozni még akkor is, ha nem lát semmi esélyt a dolgok jobbra fordulására. Legyen nyitottabb, szókimondóbb és keresse új barátok társaságát.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Amilyen energikusan kezdte el az újévet, olyan lesz a folytatás is egészen tavaszig. Az időjárási frontok nem lesznek hatással sem az éjszakáira, sem a nappalokra. Bármibe sikeresen belefoghat.
^IX.23.-X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint hamarosan elérheti azokat a céljait, amelyeket már az elmúlt évben kitűzött magának. Készüljön fel testben és lélekben a farsangi időszakra, mert romantikus estékre számíthat.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Meghívásokban bővelkedő időszakra számíthat még a januári hideg napokban is. Különösebb kihívásokra nem kell számítania, jó humorával túlteszi magát a nehezebb feladatokon is.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Lehetőleg ne hozzon elhamarkodott döntéseket ezekben a hetekben. Higgyen jobban önmagában, és ennek megfelelően határozottan döntsön az érzelmi életét érintő kérdésekben.
11
XII.22.-I.20. Bak
Pozitív hozzáállással könnyedén túlteszi magát a nehezebb feladatain is. Ha netán anyagi dolgait érintő félreértések történnek a családjában, minél előbb öntsön tiszta vizet a pohárba. Ha kell, harcoljon az igazáért.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Hogyha nem foglalkozik mások véleményével, akkor jól teszi. Ha egy kicsit elgondolkodik, úgyis rájön, mi a jó önnek. Minél előbb szánja rá magát az anyagi helyzetét javító lépésekre.

II.2O.-III.2O. Halak
Szenvedélyes vitákkal telhet el a hétvégéje. Hirtelen azt sem tudja majd eldönteni, hogy komolyan vegye-e a munkaajánlatot, vagy sem. Ha kell, kössön kompromisszumot, de az ajánlatról ne mondjon le.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. január 15
Előzték a Halit, de a Paksra figyeltek
Szigetszentmiklós (10.) -Aquaprofit-Nagykanizsai TSK (1.) 1:11
NB l-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 4. forduló. Tököl.
Eredmények (elöl a hazaiak): Szalánczy - Jefimenko 0:1, To Nhat Minh - Balogh Cs. 0,S:0,S, dr. Kahn - Ivanisevics 0:1, Grimm - Márkus 0,S:0,S, Kerek Cs. - Pro-hászka 0:1, Kerek K. - Ribli 0:1, Dombai - Pintér J. 0:1, Lantos -Bánusz 0:1, Hidegh - dr. Flumbort 0:1, Tamássy - Kántor 0:1, Benkovics - Krutti 0:1, Czumbel -Gara T. 0:1
A kanizsaiak a tulajdonképpen egy decemberről - teljesen - elhalasztott forduló keretében mérkőztek a Szigetszentmiklós sakkcsapatával Tökölön. Négy hete a Haladás lejátszotta meccsét a Dunaharaszti ellen, amivel időlegesen át is vette a vezetést a tabellán, ugyanakkor a Nagykanizsa, mint az kiderült, inkább figyelt az ASE Paks csapatára, mely a másik újonccal, a HÜSI SC gárdájával mérkőzött - szintén idegenben.
A dél-zalaiak semmit sem bíztak a véletlenre a szentmiklósiakkal szemben, hiszen elhozták a meccsre az ukrán Zahar Jefi-menkót az első táblára, de asztalhoz ült a szerb Ivan Ivanisevics is. A siker nem is maradt el, hiszen a vendégek végül 11:1 arányban nyertek a tököli helyszínen.
- Rögtön azt figyeltük, hogy a Paks mit játszott, s mivel ők is nagy arányban, ugyancsak 11:1-re
Péntektől Kanizsa Szabadics Kupa...
A közelmúltbeli hévízi, évről-évre rangos mezőnyt felvonultató teremlabdarúgó Kerub Kupán az együttesek között természetesen kanzsai csapatot is találhattunk az MP Kanizsa Szer. révén és a sárga-feketében pompázó dél-zalaiak (képünkön) végül a harmadik helyet szerezték meg a keszthelyi Café Róma (soraiban a nagykanizsai Szőke Ádámmal), valamint a zalaegerszegi Windoor FC mögött, illetve a negyedikként zárt keszthelyi (amúgy a szintén kanizsai Cs. Horváth Gábort is keretében tudó) Victoria előtt.
A témának külön aktualitást ad, hogy január 16-án, pénteken már a
IV. Kanizsa Szabadics Kupa keretében rúgják a lasztit, így a kérdés az volt, hogy az MP Kanizsa csapatát is láthatja-e a helyi közönség a Zsigmondy-csarnokban a vasárnap estig tartó kupán?
- Biztosan ott leszünk, de nem egy legénységet alkotva, hiszen általában a vidéki tornákra állunk össze az MP-vel - kezdte Nagy Tamás, a sárga-feketék egyik alapítója. - A Kanizsa Kupán a címvédő RMP-Földinél játszom, ahogy a „hévízi" csapattársam, Rákhely Martin is, vagyis az MP Kanizsa gárdája nem azonos az RMP-vel.
A focisták közül jó néhányan tehát jönnek-mennek az egyes csapatok között, de az MP Kanizsa
számára nem a fürdővárosi volt az egyetlen fellépés az idei téli szezonban.
- Keszthelyen voltunk például a Z+D Kupán, de ott kiestünk a nyolc között, ahogy a kaposvári „Táncsicson" is eljutottunk a nyolc közé - folytatta az Ausztriában futballozó játékos. - A zalaegerszegi Csarnok Kupán viszont harmadik helyen végeztünk, ahogy legutóbb Hévízen is. Tulajdonképpen ez a társaság mindig a téli időszakra áll össze, így például a kispályás szezonban is több különböző csapatban rúgjuk a bőrt.
Az alkalmi legénység története ráadásul már nem is olyan rövid időszakot ölel fel.
- Négy éve én voltam az első alapító tag Pál Attilával. Az egész úgy kezdődött, hogy ő és barátai Murakeresztúrra jártak ki telente, majd idővel hívtak engem is, menjek, aztán én szóltam többeknek, így alakult ki ez a társaság. Kezdetben a környékbeli kupákon vettünk részt, majd jöttek a még komolyabb tornák. A hévízi tornával szezonunk az MP-vel zárult, de ismétlem, más együttesekkel még nem ért véget a téli idényünk.
P.L.
győztek, megmaradt köztünk a három pont távolság - fogalmazott Papp Nándor, a Kanizsa csapatvezetője. - Azt hiszem azt nem kell mondanom, hogy győzelmünk igencsak biztos lett, aminek örülünk is a történések ismeretében. Az mindig nagy szó, ha egy mecs-csen 10 győzelmet könyvelhet el egy csapat, mi most ezt hajtottuk végre.
Az Aquaprofit-NTSK tehát -3S,S pontja van - visszavette a vezetést a tabellán a Szombathelytől, s úgymond húzta magával az ASE Paks legénységét is, mivel az „atomvárosiak" pedig feljöttek a második pozícióba. A január 2S-i forduló azért lesz érdekes a nagykanizsaiak számára, mivel akkor a jelenleg negyedik Pénzügyőrrel mérkőznek a se-
reghajtó Szigetszentmiklóssal játszik. Bár a három pont előny nem kevés, nagy a valószínűsége, hogy a verseny élesedhet, ugyanakkor az még a teljes képhez tartozik, hogy Balogh Csabák előtt még van egy HÜSI SC elleni meccs is a márciusi nyolcadik körben...
P.L.
Sírhelyek és urnafülkék megváltása
A nagykanizsai köztemetők üzemeltetőjeként tájékoztatjuk a sírhelyek felett rendelkezni jogosultakat, hogy a Tripammer utcai, a kiskanizsai, bajcsai, sánci, bagolai, fakosi, miklósfai, palini, korpavári temetőkben 1990-ben megváltott sírhelyek és a 200S-ben megváltott urnafülkék megváltási ideje 201S-ben lejár.
Kérjük, hogy a sírhelyek és urnafülkék megváltásáról szíveskedjenek gondoskodni.
Elérhetőségeink: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Temetőgondnokság: Nagykanizsa, Tripammer u. 3. Tel: 0693/311-S30, e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu.
I
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mik-róját, hűtéjét, gáztűzhelyét, stb. valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723 (7688K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó
István (Nagykanizsa), telefon: 0630-S97-1S30 (7690K)
VEGYES
Vázákat, kaspókat, falitálakat, nippeket, valamint régi iratokat, fotókat, képeslapokat veszek. Tel.: 0630-3328-422 (7689K)
Adja fel nálunk apróhirdetését!
Eladná ingatlanját, autóját vagy feleslegessé vált tárgyait? Bérbe adná lakását? Társat keres? Kiegészítő munkát vállalna? HA KERES, HA KÍNÁL,
LAPUNKBAN BARÁTSÁGOS ÁRAKON TEHETI.
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (másodiktól és Kanizsai Kártyával
600 Ft). Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft (másodiktól 800 Ft).
2015. január 15
Kanizsa - Sport
15
Mozgalmas itthoni tavasz előtt állnak
A Kanizsa Vízilabda SE-nél ismét készülnek a sportolók és trénereik, ahol az OB I B-s együttes mellett az OB II-es csapat is gyűjtögeti a pontokat, illetve számos utánpótlás-csapat is verseng az egyes bajnoki pontvadászatokban.
Ahogy azt Balázs László elnöktől megtudtuk, mivel az OB I B-s csapat gyakorlatilag a múlt ősz folyamán végig idegenben játszott a
kanizsai uszoda felújítási munkálatai végett, így a tervek szerint nem is lesz szinte „szabad" hazai hétvégéjük a tavasz folyamán, vagyis az alapszakasz végéig itthon játszik a KVSE.
Simonka Ferenc, az OB II-esek edzője szerint a harmadik vonal és az utánpótlás szempontjából nagyon fontos volt 2014-ben is, hogy minél több fiatalt tudjanak integrálni egyesületük csapataiba és a serdülő, valamit a gyermek kor-
osztályban is értek el szép sikereket növendékeik a félszezon során.
A Kanizsa VSE Németh Zsolt által irányított OB I B-s együttese 8 mérkőzés után öt győztes és három vesztes meccsel áll, de egy elmaradt találkozó maradt még őszről, aztán jöhet a nagy hazai sorozat, hiszen valamennyi játéknapon a KVSE hazai környezetben fogadhatja ellenfelét. A cél a felsőház, s így a kilátások arra vonatkozólag nem roszszak, főképp úgy, ha még azt is hozzátesszük, hogy jelenleg a közvetlen az élboly mögött a negyedik helyen tanyáznak. A folytatás amúgy február 12-én következik, a Kőér utcában a Honvéd UVKSE ellen pótolják a halasztott bajnokit...
A klub elöljárói külön is köszöntötték ifjú tehetségeiket, akikre a folytatásban még szintén sok nagy és izgalmas meccs várhat.
Képünkön: Többek mellett Szirtes Botond (balról) és Csarankó Botond (jobbról) is a szorgalmukat elismerő oklevelet kapott.
P.L.
Gálájukkal zárták a múlt esztendőt
December közepén látványtáncosok, valamint kötélugrók izgatott zsivajától volt hangos a HSMK, hiszen a 2O14-ben huszonöt esztendős Szan-Dia FSC immár a 22. Kanizsa Pékség Fit-ness Fesztiválját rendezhette.
A teljes program ezúttal is kétszer volt soron, s mindkettőn szépszámú közönség foglalta el a nézőteret. A város részéről Dénes Sándor polgármester köszöntötte a „ne-
gyed évszázados" fitneszeseket, majd következhetett a fellépők sora
- elsőként rögtön a már számtalan alkalommal elismert Egyiptom hercege formációval. Amit egyben utoljára is adtak elő, hiszen amellett, hogy új számok jönnek a sorban, a táncosok közül többen a továbbtanulás vagy éppen az érettségi végett - ha nem is véglegesen, de
- elköszöntek a versenyszerű sportolástól. Így talán még felszabadultabb lehetett a teljes produkció, de
az új formációk, így például a 101 kiskutya, a Dzsungel könyve, vagy éppen az Éden vehetik át a korábbiak szerepét.
- Úgy érzem, roppant jól sikerült mindkét előadásunk - hangzott Felső Brigitta (képünkön) örömmel teli mini-értékelése, aki a májusi világbajnokságukon és az egész év során nem egyszer érdemelt ki első helyezést.
Volt az estnek persze sztárfellépője is, hiszen Bardóczy Ilka rúd-tánc világbajnoknak is tapsolhatott a közönség és immár a dél-amerikai irányvonal sem ismeretlen a dél-zalai városban, hiszen a brazil Livia Delgado is megmutathatta tudását a színpadon.
- Rióból érkezett hozzánk és egy ideje segít a táncok megkom-
Biztos győzelem a megyei rangadón
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Hévíz SK (8.) 14:4
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 10. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Mógor Evelin 4, Tóthné Szász Kinga 4, Bicsák Bettina 2, Ladányi Dóra 2, Újházi Csilla 1 és a Ladányi-Tóth-né páros
A női asztaliteniszezők NB I-es zalai rangadóján a kanizsaiak gyakorlatilag minden nehézség nélkül győztek a hévíziek ellen. Az egyik párost elvesztették ugyan a házigazdák, de gyorsan javítottak, s ezúttal ugyan Ladányi Dóra teljesítménye egyesben nem volt makulátlan, de Mógor és Tóthné hozta a négy nyert meccses szériát.
A folytatásra február közepéig kell várni a hölgyeknek, akkor a Kanizsa Sörgyár SE a Komló együttesével játszik, szintén hazai környezetben.
P.L.
ponálásában is - hallhattuk Brigitta útba igazítását e témában és a közös munkának máris vannak eredményei.
Persze, a gálán bemutatott új produkciókon még sokat fognak csiszolni: lassan három hónapja kezdték őket, s igazán élesíteni később kell majd őket.
- Az első előadásunk volt igazán remek, akkor még a picik is frissebbek voltak, de nincs ezzel semmi gond, hiszen a szezon kezdetéig, vagyis márciusig kell a topszintet elérnünk, ugyanakkor azt hiszem, a növendékeink ezúttal is remekül szerepeltek - fogalmazott Tóthné Vágó Alexandra tréner. - Tavaszig összecsiszolódik minden, s akkor már minden tökéletesen fog működni, még jobbak leszünk.
Polgár László
Hagyományt teremtenének
Első alkalommal került megrendezésre az UFC Kupa teremfoci torna az U7 és U8 korosztályok számára a Cserháti-csarnokban. A házigazda UFC Nagykanizsa csapatai a kaposvári együttesek mögött végeztek. U7: 1. Bene Akadémia Kaposvár, 2. UFC I, 3. FC Ajka, 4. UFC II. U8: 1. BeneAkadémia, 2. Kaposvári Kölyökcsapat, 3. UFC I, 4. UFC II, 5. FC Ajka, 6. Hévíz SK.
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. január 15
VII. Országos Farsangi Fánkfesztivál
A farsang elengedhetetlen kelléke a farsangi fánk. Magyarországon a fánk a 19. században terjedt el széles körben. Hazánkban a fánksütés hagyománya a Dunántúlról indult és vált egyre több helyen szokássá, hogy a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangkor az asztalra kerül ez a finom édesség. Bizonyítani szeretnénk, hogy olyan egyszerű népi ételt, mint a fánkot, többféle módon és milyen gazdag ízvilággal képesek még ma is elkészíteni településeink, falvaink háziasszonyai.
A rendezvény hagyományainak öregbítése érdekében felhívással fordulunk a MÁV Zrt. a MÁV csoportok, a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület tagintézményeihez, az ország valamennyi önkormányzatához és annak intézményeihez, kistérségi társulásokhoz, szállodákhoz, vendéglátó-ipari egységekhez, civil szervezetekhez, valamint a fánk készítésében jártas háziasszonyokhoz. Jelentkezzenek minél többen a VII. Országos Farsangi Fánkfesztiválra, ezáltal kiderülhet, az ország mely részén készülnek a legfinomabb és legdíszesebb farsangi fánkok.
A fesztivál szervezője: a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház. Helyszín: Kanizsa Centrum (Nagykanizsa, Táborhely u. 4.)
Nevezési feltételek:
A versenyre nevezni minimum 3-5 fős csapattal, PROFI és AMATŐR, ezen belül HOZOTT és HELYBEN készített HAGYOMÁNYOS és KÜLÖNLEGES fánk kategóriákban lehet. A jelentkezéseket írásban, személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben várjuk.
Cím: VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 67.), telefon/fax: 06/93-311-195, mobil: 06/30-945-5915; 06/30-945-5598, e-mail: kodalymk@chello.hu, web: www.kodalymk.hu.
Nevezési határidő: 201S. február 2.
Nevezési díj: 1500 Ft/csapat
A nevezési díjat postai rózsaszín csekken, átutalással az alábbi számlaszámra: 14100134-40102049-01000005 vagy személyesen lehet befizetni, a fenti címen. A nevezési laphoz mellékelni kell a befizetést igazoló csekk másolatát.
A feltételekről bővebb tájékoztatást a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház elérhetőségein lehet kérni.
A „Batthyány Lajos Középiskoláért" Alapítvány Kuratóriuma
2015. január 24-én, szombaton 19 órától
rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
- immár 22. alkalommal.
W
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
Mit gondolsz, átmennél a nyelvvizsgán? Gyere el, tedd próbára tudásodat!
INGYENES ANGOL ÉS NÉMET
(Tele, City&Guilds, Goethe)
PRÓBANYELWIZSGA
Január 24-én B2 és Cl szinten.
MENJ BIZTOSRA!
Jelentkezés: január 20-ig a www.dialognk.hu weboldalon
Belépőjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán személyesen, levélben vagy telefonon igényelhetők. Cím: Nagykanizsa, Rozgonyi 23. Telefon: (0693) 311-239 ■ i.
A bál helyszíne: István
F°gadó, Sormás
Kedvező ár, minőségi munka
Leveli Attila
látszerész mester
8800 Nagykanizsa. Deák tér ó. (93)312-011,(30)3352570
Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. január 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
OPTIKA
\il.ik.\mvi |i] a :|K [,
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: díalog@dicilognk,hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04
- JÜUQVroUTOKOK
6 és 12V-os 2-2 25Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhoz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16 Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
£ Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi időpontokban és helyeken szervez véradást:
201S.01.27. (kedd)
FitPoint 12:00 - 14:30 Vöröskereszt 16:00 - 18:00 201S.01.29. (csütörtök)
Csapi 12:00 - 14:00 Vöröskereszt 1S:00 - 17:30
Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is.
www. kanizsaujsag. hu
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 2. szám 2015. január 22.
Fejlesztési tervekről az Ipari Parkban
A Nagykanizsai Ipari Park-és Logisztikai Központ fejlesztési terveiről tartottak sajtótájékoztatót a Nagykanizsai Inkubátorházban. A sajtótájékoztató keretén belül bemutatásra került egy új kiadvány is, amely az itt található vállalkozásokról szolgál információval.
A sajtótájékoztatón megjelenteket Mihovics Zoltán, a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ vezetője köszöntötte. Ezt követően Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő összegezte az Ipari Park területén az elmúlt négy év fejlesztéseit. Amint azt kiemelte, az önkormányzati rendelet módosítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a befektetni szándékozók kedvezőbb feltételek mellett tudjanak itt letelepedni. Ennek hatására
több vállalkozás vásárolt az Ipari Parkban területet. Mára az itt található vállalkozások száma meghaladja a 115-öt. Az elmúlt ciklusban 3 milliárd forint értékben valósult meg beruházás, míg a területek eladásából 300 millió forint bevétele származott az önkormányzatnak. Önkormányzati részvétellel 620 milliós fejlesztés jött létre - hangzott el.
Dénes Sándor, Nagykanizsa város polgármestere az Integrált Területi Program többlépcsős bővítését vázolta, majd az Ipari Park közlekedésfejlesztési terveiről számolt be. Ezek alapján járdával, kerékpárúttal és kerékpárkölcsönzővel (kerékpár dokkoló) javítják az Ipari Park közlekedési lehetőségeit. A tájékoztatóból kiderült az is, hogy folyamatban van a fejlesztési terület bővítése és az ehhez kapcsolódó közműhálózat kialakítása is. Ezeket pá-
lyázati pénzekből és önkormányzati forrásokból kívánják megvalósítani.
Kámán László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója a területértékesítések mellett kiemelte, hogy a tavalyi évtől az itt dolgozók számára az autóbuszos közlekedés is igénybe vehető. Ezzel több mint 100 ember munkába járása biztosított. A befektetni szándékozó 9 beruházó profiljáról elmondta, van közöttük vízkezeléssel, gépiparral, építőiparral és logisztikával foglalkozó cég is. A most elkészült Ipari Parkos kiadványról szólva kiemelte, hogy ez a betelepült vállalkozások profilja mellett a legfontosabb információkat is tartalmazza, amely alapján könnyebben alakíthatnak ki üzleti kapcsolatokat, együttműködéseket.
H.Gy.
I Kanizsa - Pályázat_2oi5_ ianuár 22
Társasházi energiahatékonysági pályázat indul
Folytatódik az Otthon melege program, amelynek következő eleme 10 milliárd forintos kerettel egy új társasházi energiahatékonysági pályázat lesz - jelentette be Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára kormányszóvivői sajtótájékoztatón.
Szabó Zsolt kiemelte, hogy a 460 lakásos panel és tégla társasházak pályázhatnak március 9-től, a támogatási intenzitás pedig S0 százalékos lesz. A pályázat nemcsak a szigetelés, és a nyílászárók, hanem akár a fűtési rendszer korszerűsíté-
A Batthyány Lajos Gimnázium (BLG) diákjai ismét részesei voltak egy nagyszerű élménynek a most futó Comenius projekt keretében. Az erről szóló beszámolót alább olvashatják:
A Batthyány Lajos Gimnáziumban második évéhez érkezett az Európai Unió által támogatott „WATER, a Treasured European Resource" nevet viselő, vízzel foglalkozó Comenius projekt. Az első projektév az ismerkedésről és a szakmai munka megkezdéséről szólt, aminek folytatásaképpen 2014. november 30. és december S. között került sor Máltán a harmadik projekttalálkozóra, ahol ismét öt nemzet diákjai mutathatták be egymásnak munkájuk eredményeit.
séhez és a megújuló energiából álló melegvíz-ellátás, és fűtéskorszerűsítésre is igényelhető lesz. A tízmilliárd forintos keretösszeg egy-egy lakás esetében 3S0 és 6S0 ezer forint körüli támogatást jelent majd. A cél, hogy az érintett ingatlanok energiahatékonysága legalább két kategóriát tudjon javulni - mondta.
Tájékoztatása szerint a folyósítás két ütemben történik majd, 95 százalékos és S százalékos kifizetéssel. Az 5 százalék utólagos folyósításához az energia-megtakarítást fogják ellenőrizni - közölte. A pályázat tartalma már szerdán felkerül a kormány és a tárca honlapjára, digitálisan lehet minden ada-
A találkozóra tíz 10., illetve 11. évfolyamos diákot (Perger Kitti, Salamon Kata, Bene Barbara, Lovkó Luca, Novak Eszter, Jeszenői Réka, Erdős Márton, Benedek Tamás, Varga Bence és Tóth Kristóf) delegált a gimnázium - a máltai, belga, francia és olasz résztvevők az ő közvetítésükkel ismerkedhettek meg az iskolában zajló, a projekthez kapcsolódó munkával. Őket tanáraik, Zieger Krisztina projektkoordinátor, valamint Salamonné Lackner Henriett és Blasszauer János kísérték el.
A projekttalálkozóra való felkészülés ezúttal is változatos tevékenységekkel párosult. Ezúttal a már feltérképezett és bemutatott két nagykanizsai vízterület, a Principális-csatorna és a Csónakázó-tó vízminőségét kel-
tot feltölteni. A keretösszeget régiónként, a szakmai szervezetek által megadott panel és társasházi lakások arányában osztják majd le. Kitért arra is, hogy szakmai előkészítés alatt áll a 60 lakás feletti társasházakra vonatkozó új program is. Kovács Zoltán kormányszóvivő emlékeztetett arra, hogy az új program a 2014 szeptemberében újragondolt Otthon melege program része, összesen 20 ezer lakás, háztartás energetikai korszerűsítését célozza. A projekttel szeretnék elérni, hogy tovább mérséklődjön a háztartások energiafelhasználása, a lakosság rezsikiadásai tovább csökkenjenek, illetve az ország a nemzetközi fórumokon tett klíma-
lett megvizsgálni és az iskolában található teszteket elvégezni, az adatokat feldolgozni és bemutatni. Kérdőíveket kellett készíteni, melyek rávilágíthatnak a területekben rejlő gyengeségekre, erősségekre, bemutathatják a környéken élők véleményét és azt, hogy ők hogyan oldanák meg a problémákat, hogyan látják a vízterületek jövőjét. A kérdőíveket természetesen kitöltették a diákok a környéken élő kanizsai lakosokkal, és az azokból nyert adatokat gyönyörű prezentáció formájában ki is értékelték.
A projekt művészeti vonalát követve dalszövegírásra és zenés-táncos bemutatóra került sor. A BLG diákjai azt a feladatot kapták, hogy az Európai Unió himnuszának dallamára írjanak vízzel kapcsolatos dalszövegeket, amelyekből a legjobbnak Bunics Erika (11.F) kompozíciója bizonyult. A dal előadásra került a többi nemzet által prezentált dalszövegekkel együtt a máltai partnerintézményben. Minden ország a saját nyelvén énekelt, de született egy angol nyelvű változat is. Ezenkívül a diákok készültek egy olyan produkcióval is, amely megismertette a résztvevőket hazájuk egy népszerű dalával. Nagy sikert aratott ez az énekes-táncos délelőtt is, melyet izgalmas ráhangoló feladatokkal vezettek be a házigazdák.
politikai vállalásoknak is meg tudjon felelni - mondta. Közölte, hogy a rezsicsökkentés, a közszolgáltatások díjának csökkentése társadalompolitikai célkitűzés, az energiaárak csökkentésével, az energiahatékonysággal folyamatosan a kormány figyelmének középpontjában van. Szabó Zsolt szavai szerint a mintegy 4,3 milliós magyarországi lakóingatlan-állomány 70 százaléka energetikailag nem megfelelő állapotban van, ezek nagy részét a következő 3 évben szeretnék felújítani. A kazán, hűtőgép, és nyílászáró-programok sikerrel lezárultak, jelenleg tart az elbírálásuk.
MTI - Kanizsa
Számos érdekes program gazdagította még a szakmai munkát, melyek között volt poszterkészítés, meghívott környezetvédelmi szakember előadásának meghallgatása és egy tengerpart menedzsmenttel foglalkozó alapítvány felkeresése is. A három, munkával töltött nap mellett természetesen nem maradhatott el Málta és a szomszédos Gozo szigetének felfedezése sem. A jó hangulatú kirándulásokat még szebbé varázsolta az, hogy Máltán az évszakhoz képest is enyhe tavaszi idő fogadta a csoportot.
A rengeteg élmény és tapasztalat mellett említést érdemel az is, hogy máltai házigazdáinkkal immár a második Comenius projektben dolgozunk együtt szoros baráti kapcsolatokat ápolva. Ezúttal is rengeteg dicséretet kapott diákjaink teljesítménye, kulturált viselkedése és kiváló angolnyelv-tudása, mely méltán tölthet el minket büszkeséggel.
A folytatás is izgalmasnak ígérkezik, hiszen 2015 márciusában a Batthyány Lajos Gimnázium ad otthont a projekt záró rendezvényének, a 4. nemzetközi projekttalálkozónak, melyet az iskola minden polgára nagy lelkesedéssel vár. Egyelőre a máltai találkozón történtek feldolgozása és széles körben való terjesztése van folyamatban, a következő szakasz feladatai az új esztendő beköszöntével várnak a résztvevőkre.
Zieger Krisztina projektkoordinátor
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP-
Vizes" projekttalálkozó Máltán
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. január 22.
Kanizsa - Pályázat
Erzsébet-program
Segítenek a pályázatok beküldésénél az önkormányzatnál
mélyek vehetnek részt, akiknek rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 ezer forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek.
Dr. Szabados Gyula idősügyi referens hozzátette, a pályázat benyújtásához csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a pályázó nevére kiállított 2014. évi, havi nyugellátás igazolását, valamint szükség van az adókártyára és a személyi igazolványra is. Pályázni február 9-ig lehet.
A kedvezményes fürdőbelépők 2S00 forintos önrész befizetése után az ország 76 gyógyfürdőjében lehet S, de akár 33 alkalommal is igénybe venni. A szociális üdülési lehetőségek közül S000 forintos önrész befizetése után az ország 34 üdülőjéből lehet választani, ahol 4-6 napot lehet eltölteni.
A pályázattal összefüggő adminisztrációs tevékenységet minden kedden és csütörtökön végzik 8.00-16.30-ig az Erzsébet tér felől nyíló ügyfélszolgálati helyiségben.
V.M.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elindult az Erzsébetprogram. Az önkormányzat Idősügyi Tanácsa 201S-ben is segít a nyugdíjasoknak meghirdetett program szociális üdülési (szállás vagy fürdőbelépő) pályázatainak internetes regisztrációjában.
- Az Erzsébet-program keretében a nyugdíjasoknak szóló kedvezményes fürdőbelépők és üdülési pályázatok kiírásra kerültek. A nyugdíjasoknak a segítése és támogatása eddig is fontos felada-
tunk volt. Ezt szeretnénk most folytatni azzal, hogy segítünk a nyugdíjasoknak az elektronikus pályázatok leadásánál - mondta Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány hatmilliárd forintból hirdetett pályázatokat. A pénzből hárommilliárdot fordítanak a nyugdíjasok, a fogyatékosok pihenésére, valamint ugyancsak hárommilliárd forintot szánnak a gyermekek táboroztatására. A programban azon belföldi, öregségi nyugdíjellátásban részesülő, 60. életévüket betöltött sze-
Pályázati Pont idén is a Halisban
- Elindult az Erzsébet-program, és a múlt évhez hasonlóan idén is működteti Erzsébetprogram Pályázati Pontját a Civil iroda - mondta a témában tartott sajtótájékoztatón Budavölgyi Kálmán, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal ügyvezető elnöke.
Az elnök kiemelte, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány hatmilliárd forintból hirdet pályázatokat. A pénzből hárommilliárdot fordítanak a nyugdíjasok, a fogyatékosok pihenésére, valamint ugyancsak hárommilliárd forintot szánnak a gyermekek táboroztatására. A program a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódást segíti elő, a nyugdíjas pályázók üdülésének és fürdőbelépőjének támogatásával.
- A programban azon belföldi, öregségi nyugdíjellátásban részesülő, 60. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akiknek rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 ezer forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek - emelte ki Budavölgyi Kálmán.
A pályázat benyújtásához csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a pályázó nevére kiállított 2014. évi, havi nyugellátás igazolását, valamint szükség van az adókártyára és a személyi igazolványra is. Pályázni február 9-ig lehet, de az elnök azt mondja, aki teheti, minél előbb jelezze szándékát, mivel a források elfogytával felfüggesztik a lehetőséget.
A kedvezményes fürdőbelépők 2S00 forintos önrész befizetése után az ország 76 gyógyfürdőjé-
ben lehet S, de akár 33 alkalommal is igénybe venni. A szociális üdülési lehetőségek közül S000 forintos önrész befizetése után az ország 34 üdülőjéből lehet választani, ahol 4-6 napot lehet eltölteni.
A Nagykanizsai Civil Iroda újra segítséget nyújt a kanizsai és környéki nyugdíjasoknak a pályázatok elkészítésében és benyújtásában. A pályázati pont a Halis István Városi Könyvtár kávézójában található, a könyvtár nyitva tartásához igazodva. (Hétfő-szerdapéntek 13.00-16.00, kedd-csütörtök 9.00-12.00)
V.M.
A babák és a mamák is jól érezték magukat a Baba-mama klubban
Elérte célját az Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú Egyesület Baba-mama klubja és játszóháza szervezésében összeállított klubfoglalkozás sorozat. Ha néhány órára is, kimozdulhattak otthonról a Ligetvárosban élő családok. Megismerkedhettek egymással, és a későbbiekben, önsegítő csoportot képezve tovább működtethetik a Baba-mama klubot.
Ahat foglalkozásnak és a január 17-én sorra kerülő zárórendezvénynek helyet adó VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban számtalan program várta a Ligetvárosban élő kismamákat és kisgyermekeiket. Míg a kisbabák játszadoztak, az anyukák hasznos előadások részesei lehettek. Több alkalommal volt a klubfoglalkozások vendége Heizlerné Horváth Mária védőnő, aki többek között a babamasszázsról, a fogamzásgátlásról, az otthoni baleset-megelőzésről, a nevelőszü-lőségről, a munkába való vissza-helyezkedésről osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel. Az Autista Alapítvány érzékenyítő foglalkozása és a családtámogatási rendszer ismertetésétől kezdve minden olyan aktuális kérdésről kaphattak információkat, amelyek érdekelték a szülőket -mondta Kiss Ágnes, az egyesület vezetője.
A program az Új Széchenyi terv keretében, európai uniós támogatásból valósul meg, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Ligetváros szociális célú rehabilitációja" című - NYDOP-3.1.1B2-13-K2-2013-0002 azonosítószámú város rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalapból nyert 1.3S1.700 Ft ösz-szegű támogatás felhasználásával.
B.E.
Kanizsa - Városháza 2015. január 22
1
A közgyűlésen történt
Kilenc százalékkal drágul a koszt
Soron kívüli közgyűlésen született döntés az élelmezési nyersanyagnormák emeléséről.
Ami egyet jelent azzal, hogy a helyi bölcsődékben, óvodákban, iskolákban és a szociális intézményekben az év elejétől mintegy 9 százalékkal többe kerül a reggeli, az ebéd, illetve a vacsora.
A drágítást azzal indokolták, hogy a közétkeztetők számára az aktuális EMMI rendelet elég szigorú szabályokat fogalmaz meg. Egészségesebb, minőségileg jobb, korszerűbb alapanyagokból kell az ételeket előállítani. Ezek a nyersanyagok pedig jóval drágábbak is, beszerzésük a közétkeztető cégek számára pedig többletköltséggel jár. A rendelet alapján biztosítaniuk kell naponta tejet, tejterméket, friss zöldséget, gyümölcsöt, hal és vadételeket, valamint teljes kiőrlésű pékárut.
Ha az általános iskolai menza árát nézzük, a tavalyi 215 forint helyett idén már 234 forintot kell fizetni az ebédért. Míg a középiskolás diákok korábbi 244 forintos ebédje immár 266 forintba kerül.
Eladó a Lazsnaki kastély
Zárt ajtók mögött döntött a képviselőtestület a Lazsnaki kastély értékesítéséről. A leromlott állapotú ingatlanhoz, amely jelenleg egy paintball klub terepéül szolgál, információink szerint 47 millió forint plusz áfáért lehet hozzájutni.
Intézményvezetőhelyettesi pályázatról döntöttek
A soron kívüli közgyűlés a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola EGYMI intézményvezető-helyettesi munkakörének betöltésére Horváth Piroskát javasolta.
Ahogy az előterjesztésben olvasható a pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ írta ki. A Szivárvány Óvoda, Altalános Iskola, Speciális Szakiskola
EGYMI intézményvezető-helyettesi munkakörére egy pályázatot nyújtottak be. Horváth Piroska pályázata az előírt feltételeknek mind formailag, mind szakmailag megfelelt.
Sánci és kisfakosi felújításokról kérdezett Jearusek István
A sánci és a kisfakosi ravatalozó felújításához, valamint a kisfakosi kultúrházat szegélyező járda elé korlát építéséhez kérte a polgármester segítségét közgyűlési interpellációjában Jera-usek István önkormányzati képviselő.
A képviselő ravatalozókkal kapcsolatban feltett kérdéseire a helyszíni bejárásokon tapasztaltak alapján az alábbi tájékoztatást adta Dénes Sándor polgármester: a sán-ci ravatalozó ''90-es évekbeli építésekor az épület villamos hálózata (külső, belső világítások, dugal-jak) elkészült, azonban az új ravatalozó áramellátásának kiépítése elmaradt. Az utcai 0,4 KV-os hálózat a temető kerítése mellett húzódik, ezért amennyiben a közgyűlés a 2015. évi költségvetésében fedezetet biztosít a kivitelezésre, úgy a ravatalozó villamos energia ellátása műszakilag megoldható.
A kisfakosi ravatalozó tetejének hullámpala fedése a tetőgerinc záróelemeinek viharkáros sérülései miatt sürgős javításra szorulnak. A tetőjavítással egyidejűleg az elülső homlokzat ereszcsatorná-
inak cseréjéről is intézkednek. A ravatalozó épület minden helyiségében - beleértve a 2004-ben létesült „új" vizesblokkot is -, 2015. II. negyedévében felújító festést, mázolást terveznek - jegyezte meg a polgármester.
Jerausek István a harmadik, korlát kiépítését szorgalmazó felvetésére azt a választ kapta a pol-
gármestertől, hogy a kisfakosi kultúrház előtti járda mellett húzódó árok mélysége és a járdához való közelsége valóban indokolja a korlát megépítését. A felvetéssel egyetértenek és a megvalósítását szakmailag támogatják.
A korlát elhelyezésére 2014-ben forráshiány miatt nem került sor, de a jogos igényt a polgármesteri hivatal szakosztálya továbbra is számon tartja. A 2015. évi költségvetés előkészítése jelenleg folyamatban van, a tervezet a korábbi évekhez hasonlóan tartalmaz egy közlekedésbiztonsági beavatkozásokat célzó előirányzatot is. Amennyiben a költségvetés elfogadását követően rendelkezésre áll ez a forrás, akkor annak keretében a kivitelezhető lesz a kérés.
Felmérik, jegyzékbe veszik a város nagyjainak síremlékeit
A Tripammer utcai városi köztemetőben lévő értékes sírok felméréséhez és helyi, önkormányzati védelem alá helyezéséhez kérte közgyűlési interpellációjában Balogh László képviselő Dénes Sándor polgármester támogatását.
A városatya javaslata szerint Deák-Varga Dénes városi főépítészt kellene megbízni ezzel a feladattal. Tudomása szerint szakértő civilek egy olyan füzetet készülnek kiadni, mely tartalmazná a temetőkert neves halottainak sírem-
lékét, közöttük a 48-as hősökét, irodalmárainkét és más hírességekét. A képviselő véleménye szerint az általános és középiskolák közösségi szolgálatának méltó feladata lehetne ezen sírok ápolása.
A régi síremlékek megóvása érdekében feltett kérdésével Balogh László egy régóta fennálló problémára világított rá - jegyezte meg a polgármester. - Sajnos sok régi síremlék gondozatlan, megrongált illetve pusztulófélben van, ami az egyébként szép és gondozott temető látványát negatívan befolyásol-
A temetők rendjének biztosítása elsődlegesen a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt., ezen belül pedig a temetőgondnokság feladata. A régi síremlékeknek a városi főépítész által történő felmérésére és jegyzékbe vételére irányuló javaslattal egyetértett a városvezető, azonban tekintettel a munka jellegére és a téli időjárásra, e munka befejezési határidejét április végére javasolta kitűzni. Megjegyezte: a városi főépítész felméréséhez kiindulási alap lehet a zrt. által, az előző önkormányzati ciklusban készített állapot-felmérés, mely a ''48-as szabadságharc hősi sírjai mellett külön foglalkozik a város nagyjainak XVIII-XX. századi sírhelyeivel, valamint a díszpolgárok síremlékeivel.
Ezt követően lenne célszerű kellő körültekintéssel meghatározni a jövőbeli feladatokat, hiszen vizsgálni kell azt is, hogy mely sírhelyek tulajdonjogának megváltása rendezett, illetve melyeké járt le, továbbá azt is, hogy mekkora erőforrásokat tudna az önkormányzat e síremlékekre fordítani. Célszerű lenne megvizsgálni azt is, hogy a diákok kötelező közérdekű munkái körébe beilleszthető-e egyes kijelölt síremlékek megtisztítása -hangzott el a polgármester válaszában.
Sírhelyek és urnafülkék megváltása
A nagykanizsai köztemetők üzemeltetőjeként tájékoztatjuk a sírhelyek felett rendelkezni jogosultakat, hogy a Tripammer utcai, a kiskanizsai, bajcsai, sánci, bagolai, fakosi, miklósfai, palini, korpavári temetőkben 1990-ben megváltott sírhelyek és a 2005-ben megváltott urnafülkék megváltási ideje 2015-ben lejár.
Kérjük, hogy a sírhelyek és urnafülkék megváltásáról szíveskedjenek gondoskodni.
Elérhetőségeink: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Temetőgondnokság: Nagykanizsa, Tripammer u. 3. Tel: 0693/311530, e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu.
2015. január 22
Kanizsa - Múltidéző
5
Változóban a Teleki utca
A belvárosi rekonstrukció részeként lebontották a Teleki utca 4-6-8-10. számú telkeken lévő régóta lakatlan, romos épületeket. A bontást hamarosan követi a terület rendezése és kitakarítása.
Az utca elnevezésének régmúltba nyúló történetéhez tartozik, hogy 1772-ben még Szigeti utcának hívták. Ezt követően a Sopron (Soproni), majd a Pécsi nevet viselte, de volt egy időszak, amikor párhuzamosan is használták ezeket. Például 1870-ben még Sopronyi utca néven is említik. A Pécs felé vezető út hajdani, logikusnak nem tűnő elnevezését ifj. Makoviczky Gyula azzal magyarázta, hogy erre fuvarozták áruikat (Pécs felé) a soproni kereskedők.
Az utca ma az 1861-ben meghalt Teleki László gróf nevét viseli.
A gróf halála után, az arcképe megfestetéséhez a helybéliek az anyagiakat adakozással szándékoztak előteremteni. A megemlékezés tiltva volt, így a rendőrséggel mulatságként engedélyeztették a Zöldfa fogadóban tartott népes összejövetelt. A bevétel megfelelő volt, a festmény elkészült.
Ha eddig semmit sem tudott a rendőrség a történésekről, ekkor már igen, mert a képet elkoboztatta Szakonyi rendőrkapitány, és a
lakásán tartotta a kiegyezésig, amikor aztán - sokak meglepetésére -a hivatalában függesztette ki. Sőt! Maga javasolta, hogy a Pécsi (Soproni) utcát Teleki Lászlóról nevezzék el. 1873-ban ez meg is történt. A Teleki utca elnevezést 1900-ban Teleki útra változtatták.
B.E.- Sz.Zs. - V.M.
A Don-kanyarban elesettekre emlékeztek
Gyertyagyújtással emlékezett a doni harcokban elhunyt áldozatokra a Gerencsér József által elnökölt Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének Nagykanizsai Civil Társasága a temetőben lévő Doni emlékműnél.
A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg kilenc könnyű hadosztállyal, egy páncélos hadosztállyal és egy repülőkülönítménnyel vett
részt a hadműveletben, s a 3. hadtest 9. hadosztályában, a 17. és 47. gyalogezredben voltak a zalai katonák és tüzérek. Őket elsőként mozgósították és küldték ki a frontra, de utolsóként törtek ki és térhettek haza. Éppen a 9. hadosztály szenvedte el a legnagyobb veszteséget, a katonák közel 80 százaléka odaveszett.
Harcz Lajos, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület egykori elnöke a 2004. január 20-ai lapszámunkban így emlékezett a doni át-
törésre: „1943. január 12-én 9 óra tájban 35-40 fokos hidegen indított erős támadást az ellenség Sztorozsevoje-Uriv hídfőből kiindulva. A magyar, gyenge, súlyképzés nélküli védővonal nem jelentett komoly akadályt a támadóknak. A testileg-lelkileg legyengült magyar katonák igyekeztek becsülettel ellenállni a tüzérséggel, harckocsikkal, repülőkkel támogatott támadóknak. Sajnos ez csak ideig-óráig sikerült. Leküzdve, megsemmisítve gyenge technikánkat, áttörték a vonalat, s ezzel óriási veszteséget okoztak. A magyar arcvonal északi szakaszán a nagykanizsai 17. gyalogezred katonái a végsőkig kitartottak a Rudkino térségében lévő védőállásaikban, biztosítva a Voronyezst kiürítő német csapatokat, és az utóvédek utóvéd-jeként csak január 27-én vonultak vissza. "
A szövetség nagykanizsai tagjai május 9-én, a Hősök Napján találkoznak legközelebb.
B.E.
Széttépték és elégették igazolványukat
Még éppen hogy csak ellobbantak a költő január 1-jei születésnapját ünneplő mécsesek a Petőfi szobor talapzatán, a szervező Nagykanizsai Polgári Egyesület (NPE) már a következő feladata után nézett. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára készülve a Halis könyvtár kávézójában rendezi meg a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak sorsát felvillantó kamara kiállítását. Az egy hónapig látogatható tárlatot január 28-án, szerdán 17 órakor Balogh László, városunk Humán Bizottságának elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Köztük annak a szép számú középiskolásnak, akik ekkor jut nak hozzá az NPE Facebook oldalán a kiállításhoz kapcsolódó vetélkedő feladatlapjához. Az eredményhirdetésre a február 25-i, a várossal közös megemlékezésen kerül majd sor.
„Péntek volt és 23 / Hajnal volt és negyed három / Felriadtunk rendőr szóra / Pakolni kell a nagy útra." - 1950-ben ezzel kezdődött
közel tízezer ember hároméves kálváriája. Kelet felé vitték őket a marhavagonok, rettegtek, Szibéria lesz a végállomás. „Megköny-nyebbülésükre" Hortobágyon megállt a vonat, s miközben tíz körmükkel kaparták föl a juhho-dály alját, ahol nyugovóra (?) térhettek, kint őreik széttépték és elégették a rabok igazolványát. Megszűntek állampolgári jogaik. „Magukkal fogjuk megzsírozni a földet!" - gúnyolódott táborparancsnokuk. Víz helyett sarat húztak a kútból, azt ülepítették. Bűnük? Rossz helyre születtek, határsávba; vagy kellett valakinek a házuk, földecskéjük. A kommunisták harácsolásának esett áldozatul évtizedek szorgos munkájának eredménye. A szülőföldjükről kiszakítottak nem véletlenül kerültek erre a vidékre. Éghajlata a legszélsőségesebb, lakói gyökeresen más mezőgazdasági kultúrával rendelkezők. Itt kísérletezett egy szörnyállam a természet átalakításával is - ismerjük, milyen végkimenettel... Bár a hatalom célja a kitelepítettek és a helybeliek egymás ellen fordítása volt,
ehelyett egymás megértése következett be és életre szóló barátságok születtek. A zárt táborok lakói pedig láthatatlan szállal összekötődő nagy családdá váltak. A semmiből, vagy majdnem semmiből táplálékot, ruhát varázsló édesanyákra, az erős és igaz értékeket felmutató idősekre ma is hálával gondolnak vissza az akkor még gyermek- vagy tizenéves korban elhurcoltak. Sztálin váratlan halála ugyan lassú szabadulást jelentett nekik, ugyanakkor még harmincöt év másodrendű állampolgárságot is. Az egyre kevesebb túlélő fájdalommal látta ''90 után is a történészi ferdítéseket. Hogy ennek vége legyen, az NPE ezért igyekszik tenni, immár nyolcadik ilyen kiállításával és vetélkedőjével.
- „A magukat magyarnak valló kommunisták által a magyarságnak okozott sebek a legfájdalmasabb magyar sebek közé tartoznak" - szögezte le a táborok feloszlatásának 60. évfordulóján Kövér László házelnök.
Kanizsa
6
Kanizsa - Krónika
2015. január 22
Államvizsga a PEN-en
Januárban a vizsgáké a főszerep a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán. Ilyenkor érkezik el az a pillanat is, amikor a hallgatók a végső megmérettetésen, az államvizsgán adnak számot tudásukról.
Múlt csütörtökön négy mérnökinformatikus (BSc) alapszakos, valamint hat Master of Business Administration (MBA) mesterszakos hallgató állt a vizsgáztatók elé, akiket most hétfőn tizenhárom Turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató követett az államvizsgázók sorában. A sikerrel járók egy, a munkaerőpiacon elismert diploma birtokosai lehetnek.
Sikeres vállalkozásokat díjazott
a nemzetgazdasági miniszter
A november hónap beruházója elismerést a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. kapta, a hónap kis-és középvállalkozója kategóriában a Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. vehette át a díjat, a hónap induló vállalkozása pedig az Indivizo Kft. lett. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: a díjat másfél évvel ezelőtt azért hozták létre, hogy elismerjék azoknak a vállalkozásoknak a teljesítményét, amelyek kiemelkedő eredményükkel hozzájárulnak a gazdaság teljesítményének növekedéséhez.
A magyar gazdaság abban a helyzetben van, hogy nem az a kérdés, kell-e díjazni valakit, hanem
hogy kit díjazzon a szakmai zsűri -hangsúlyozta Varga Mihály.
Képünkön: Borsos Ferenc, a Hidrofilt Kft. ügyvezetője, a hónap kis- és középvállalkozása díj nyertese, Illés Kata, az Indivizo Kft. alapítója, a hónap induló vállalkozása díj nyertese, a díjátadó Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Mesich Gábor, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. cégvezetője, a hónap beruházója díj nyertese a Díj a sikeres vállalkozásokért elismerés ünnepélyes átadása után a Nemzetgazdasági Minisztériumban. MTI Fotó: Illyés Tibor.
Diplomamentő program - Egy évvel meghosszabbítják a programot
Egy évvel meghosszabbítják a diplomamentő programot, január 12-től ismét lehet jelentkezni a képzésekre, amelyek februárban indulnak - mondta Pákozdi Szabolcs, a programot megvalósító Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) ügyvezető igazgatója az MTI-nek.
Pákozdi Szabolcs emlékeztetett, hogy az érdeklődők 2014. december 31-ig adhatták be jelentkezésüket a konkrét képzésekre. A határidő közeledtével az új regisztrálók száma jelentősen, mintegy 1500-zal nőtt, a 2015 január és februárban induló képzésekre 3284-en adták be jelentkezésüket.
A szintfelmérőkön azonban kiderült, hogy a jelentkezők jelentős része nem rendelkezik azzal az elvárt alapszintű nyelvtudással, amellyel a 240 órás képzést követően sikeres nyelvvizsgát tudna tenni. Erre tekintettel az OFA, annak érdekében, hogy minél több érintettnek biztosítson lehetőséget a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvtudás elsajátítására, arról döntött, hogy január 12-től ismét lehet jelentkezni a februárban induló képzésekre.
Pákozdi Szabolcs elmondta: márciustól magasabb óraszámú nyelvtanfolyamok is indulnak azoknak, akiknek 240 órás képzéssel nem biztosítható a sikeres nyelvvizsga.
Hozzátette: azokon a településeken indulnak márciustól a képzések, ahol az eddigi tapasztalatok alapján még mindig jelentős az igény. 120 és 180 órás képzések
márciustól nem indulnak, mivel kevés az a potenciális résztvevő, aki rendelkezik az ehhez szükséges előzetes nyelvtudással, de a regisztráció és a képzésre jelentkezés továbbra is folyamatosan igénybe vehető.
Közel kétszázezer forint gyűlt össze egyetlen helyen az árva állatoknak
Egy éve helyeztek ki a nagykanizsai Tesco hipermarketben található Kedvencek.net állateledel szaküzletbe egy nagyméretű gyűjtőurnát. Az előzőt ellopták, de aztán mégis jó vége lett a történetnek...
- Tavalyelőtt, karácsonykor lopták el lelketlen emberek a Győrfy Éva eladó vezetésével gyűjtött pénzt - árulta el a részleteket lapunk érdeklődésére dr. Papp Attila, az állatmenhely sajtóreferense. - Nem hagytuk annyiban a dolgot, és egy esztendeje új urnát helyeztünk ki a szaküzlet elé, amit a Tesco is támogatott. Persze megtettük a megfelelő óvintézkedéseket, „lopásgátló" eszközökkel, és lánccal is biztosítottuk a gyűjtőedényt. Meg is lett az eredménye, a tolvajok messze elkerülték azt. Közel kétszázezer forintot sikerült összegyűjteni az állatotthon javára, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni az állatbarát szülőknek, gyerekeknek. Az eladók néha nagyon aranyos történetekről számoltak be. Például egy kisgyerek a régóta gyűjtött, több kilónyi ötforintosait dobálta be az edénybe, máskor megintcsak a gyerkőc figyelmeztette anyukáját, hogy dobjanak be az árva kutyusoknak is -sorolta a sajtóreferens. - Köszönjük, és a gyűjtés természetesen folytatódik, reményeink szerint jövőre is hasonlóan szép eredményről tudunk majd beszámolni.
Pátkai Józsefet köszöntötték
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöksége 70. születésnapján köszöntötte Pátkai Józsefet, nyugalmazott iskolaigazgatót, a város és környéke diáksportjának máig fáradhatatlan szervezőjét.
Pátkai Józsefet Cserti Tibor elnök és Papp Ferenc alelnök kö-
szöntötte. Az alelnök a méltatásban elmondta, Pátkai Ferenc több évtizeden keresztül Nagykanizsa és a környékének általános iskolái és középiskolái diáksportjának fáradhatatlan és felkészült szervezője, irányítója volt.
1967-ben a pécsi tanárképző főiskolán szerzett biológia, földrajz és mezőgazdasági ismeretek szakon diplomát. Hét évig tanított Zalakomárban, majd 1987-ben került a nagykanizsai Zemplén Győző Altalános Iskolába. Az intéz-
mény 2003-as megszűnéséig pedagógiai tanácsadóként, tanárként, illetve öt éven keresztül igazgatóként dolgozott. 2004-ben vonult nyugdíjba.
- Pátkai József lelkiismeretes szakmai - pedagógiai munka mellett a kezdeti évektől tevékenyen részt vett és vesz a szabadidős diák-és versenysportban. Rendszeresen szerepelt atlétikai, labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz és sakk sportágban körzeti és megyei versenyeken. Ezek mellett sportköri elnök, és labdarúgásban, kézilabdában edző is volt - hangsúlyozta az alelnök.
Jelenleg a Zala Megyei Diáksport elnökségének tagja. Nagykanizsán a megyei és országos diákolimpiai versenyek versenybizottsági elnöki teendőit is ellátja.
Az egyesület megköszönte a város és a járás diáksport életének szervezésében, irányításában végzett elkötelezett, munkáját. Több generáción keresztül elősegítette a gyermekek és fiatalok ezreinek a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód kialakításának az igényét.
Alapítványi bál a „Batthyányiért 22. alkalommal
201S. január 24-én, szombaton rendezi a Batthyány-gimnázium a „Batthyány Középiskoláért" Alapítvány bálját az István Fogadó (Sormás, 7-es főútvonal, 21S-ös kilométerkő) bálteremmé varázsolt nagytermében.
Immár hagyománnyá vált ez a rendezvény, mert huszonkettedik
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a Díj a sikeres vállalkozásokért elismeréseit Budapesten.
2015. január 22,
Kanizsa - Krónika
f
alkalommal vehet részt az iskola sok támogatója a jótékonysági célzatú zártkörű estélyen. A vendégsereg minőségi és hangulatos ellátását az István Fogadó szolgálja.
A bál elején Balogh László igazgató és Doucha Ferenc kuratóriumi elnök köszönti a közönséget. Segítségükre lesz Katona Noémi konferanszié. A bált megnyitja és pohárköszöntőt mond: Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Dénes Sándor polgármester. Majd a Héliosz Tánczenekar szórakoztatja a közönséget, a BLG Táncegyüttes nyitótánca színesíti a programot. Az étkek is különlegesek lesznek. A műsorban fellép az Orff Ütőegyüttes. Tisztelt Vendégeink jóérzéséhez meglepetésekkel is hozzájárulunk.
A bevétel segítségével az alapítvány az iskola tanulóinak külföldi és belföldi tanulmányútjait, a tehetséggondozást és az eszközfejlesztést támogatja.
A bál igényességével, minőségi színvonalával jó példa arra, hogy 22. alkalommal is lehet a jótékonysági célt megfelelő módon szolgálni. A bál egyben ünnepi eseménye lesz a 2S0 éves kanizsai gimnázium jubileumi évének is!
Megyénkben is gyógyítanak a mesék
Egyszer volt, hol nem volt... Ez a mondatkezdés mintegy 250 alkalommal hangzott el az elmúlt évben a K&H gyógyvarázs mesedoktorai szájából a nagykanizsai kórházban.
A program 201S-ben is folytatódik - időpontokat már március végéig lehet foglalni a www.khgyogy-varazs.hu honlapon. Akezdeménye-zés webes ágában pedig a megye másik két intézménye, a keszthelyi és a zalaegerszegi kórház is részt vesz, így az ott fekvő kis betegek bármikor felvidulhatnak a K&H gyógyvarázs mesevideóinak segítségével.
A K&H gyógyvarázs mesedoktorai immár másfél éve gyógyítanak személyesen a kórházakban, egy évvel ezelőtt pedig elindult a
program webes ága is. A kedves történetek eddig közel 30 000 alkalommal csempésztek örömet a kis betegek életébe. Jelenleg országszerte 44 kórházban van személyes meseolvasás, a webes programhoz pedig 30 intézmény csatlakozott.
Zala megyében három intézménybe jutnak el a gyógyító történetek: a nagykanizsai kórház kis betegeit rendszeresen látogatják személyesen az önkéntesek, míg a keszthelyi és a zalaegerszegi kórházban a K&H gyógyvarázs Youtube csatornáján keresztül mesevideókat nézhetnek a kicsik, hogy ettől is gyorsabban gyógyuljanak.
„A mesék megmozgatják a gyermekek fantáziáját, képzelőerejét, segítségükkel kicsit kizökkenhetnek a kórházi környezetből" -mondta el Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója. „Lelküknek sokat segít, hogy a mesék főszereplői is legyőzik a gonosz boszorkányt, a hétfejű sárkányt, ebből pedig ők is erőt merítenek, hogy felvegyék a harcot betegségükkel. A bonyolult világ leegyszerűsítésével a történetek segítik a problémamegoldást, az élethelyzetek kezelését."
A nagykanizsai kórház legifjabb betegeit eddig 80 alkalommal látogatták meg a mesedoktorok. A programra azonban a jövőben is jelentkezhet minden segíteni vágyó, mesét szerető önkéntes, hiszen a www.khgyogyvarazs.hu honlapon már egészen 201S. március 31-ig foglalhatók a meseolvasó időpontok.
Aki pedig - az idő vagy a távolság miatt - nem tud személyesen részt venni, weben keresztül is küldhet mesét, melyet az ország 30 kórházának - köztük a keszthelyi és a zalaegerszegi kórház - kis betegei bármikor megnézhetnek a K&H gyógyvarázs Youtube csatorna közvetítésével. A történeteket ráadásul akkor is élvezhetik, ha járványidőszakban látogatási tilalmat rendelnek el. Az eddig feltöltött több mint 200 mesét eddig több mint 21000 alkalommal nézték meg a gyerekek országszerte.
Vitéz László vs ördög 1:0
Gyermekkacagástól volt hangos szombat délután a Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház színházterme. Köszönhetően az Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú Egyesület által szervezett, a Ligetváros szociális célú rehabilitációja által támogatott
bábelőadásnak és Pályi János bábelőadónak.
Az egyesületnek nem ez volt az első rendezvénye, a projekt több mint egymillió forintos támogatásának köszönhetően, mellyel tagjaikat és a területen élő családokat kívánták kimozdítani otthonaikból, örömet lopni mindennapjaikba. Nem titkolt céljuk az volt, hogy egyfajta igényt alakítsanak ki a további, hasonló összejövetelek öntevékeny szervezésére, no meg, hogy színt lopjanak a mindennapok szürkeségébe.
Vitéz László és „mozgatója", Pályi János bábszínész ezzel a küldetéssel érkezett, és nagy sikerrel nevettette meg a Nagykanizsáról és környékéről érkezett nevelőcsaládok tagjait, valamint a Ligetvárosból jött érdeklődő felnőtteket és gyermekeiket. Az önfeledt öröm mellett jó volt látni, hogy ha csak a
tője elmondta, e jeles rendezvényükkel a kicsikben a meseszere-
képzeletünkben is, de létezik egy olyan szerethető alak, egy „vitéz", aki legyőzi azokat, akik rosszat tesznek velünk s a világgal. Ezt adta nekünk Pályi János, aki számos nemzetközi és hazai fesztiválon a legjobb bábjátékos díját nyerte el alakításával.
A délutánt kötetlen beszélgetéssel egybekötött zsíroskenyerezés és teázás zárta.
Több tarisznya mese, mondóka
Idén is mesével, verssel - és még vagy tucatnyi programmal -ünnepelte az Attila (név)napot az Attila ovi apraja-nagyja.
Immáron tizenegy esztendeje, minden januárban valóságos mesevilággá alakul az intézmény, névadója nevenapján. Mint azt Farkas Róbertné, a tagóvoda veze-
tetet és a magyarságtudatot kívánják megerősíteni. így, természetesen, a nap során sok-sok mesét, regét hallhattak az apróságok óvónőiktől, szüleiktől és a meghívott vendégektől. Kardos Ferenc könyvtáros, néprajzkutató játékkal, és Attila hun királyról szóló legendákkal, Novath Katalin drámapedagógus mondókákkal lepte meg az Attila oviba járó gyerekeket. Akikhez a délelőtt folyamán ellátogatott Bagarus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály vezetője, Hartainé Bobay Éva óvodavezető helyettes is, délután pedig Vörös András, a Thúry Baranta Közösség részéről. A hagyományőrző csoport vezetője a nagycsoportosoknak tartott íjászati bemutatót. Ám a kisebbek sem maradtak ki semmi jóból, ugyanis ők (is) az ovi tornaszobájában felállított „Mesesátorba" belépve a mesék szereplőivé, sőt főhőseivé váltak.
Játékos sportverseny
A városi fordulót követően került sor a játékos sportverseny diákolimpia megyei döntőjére a Zsigmondy-csarnokban, ahol hét csapat mérte össze ügyességét és gyorsaságát tíz versenyszámban.
A játékos versenyen az első három helyezett csapatot éremmel díjazták, míg a többiek oklevelet vehettek át. A legjobb eredményt elért két csapat pedig továbbjutott az országos döntőre, melyet februárban rendeznek Somogy megyében. A végső sorrendet az időeredmények és az esetleges büntetések miatt kapott pontok alapján döntötték el.
B.E. - H.T. - Sz.Zs. - V.M.
8
Kanizsa - Kultúra
2015. január 22
Itt a farsang, a Farsangi Táncház
Az újév beköszönte után nem sokkal ismét kezdetét veszi egy újabb ünnepi szezon, mely nem más, mint a farsang. Ilyenkor számos farsangi bált, maszkabált szerveznek országszerte. Ez nincs máshogy a mi városunkban sem, hiszen Nagykanizsán is kedvünkre válogathatunk számos farsangi program közül. A farsang népi gyökereiről, hagyományairól kérdeztük Tóth Istvánt, a Móricz Zsigmond Művelődi Ház intézményegység vezetőjét.
- Mindenki számára ismert, hogy az év elején a farsang, a jelmezbál szezonja következik. De vajon mi is az a farsang? Milyen ha-
gyományokhoz nyúlunk ilyenkor vissza?
- A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, de a falusi ember számára kiemelkedő időszaknak számított.
A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon", mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt.
A hagyomány őrzéseként szervezzük meg mi is január 31-én Farsangi Táncházunkat a kiskaniz-sai Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Mint azt fentebb elmondtam, a falvakban a farsangi időszakban szervezett báloknak elsősorban a fiatal leányok és legények körében volt szerepe. Ma már ez nem csak így van, hiszen a farsangi bál szokása minden korosztályt érint az óvodásoktól a nyugdíjasokig. Éppen ezért mi is átfogó programmal várjuk a Farsangi Táncházba a részvevőket. A legkisebbeket Kerekítő foglalkozással, vala-
mint Farsangi álarc készítéssel, majd gyermek táncházzal várjuk, végül pedig a felnőtteket invitáljuk táncra, ahol a Bojtár Népzenei Együttes fogja húzni a talpalávalót.
- A farsangi szezonnal szorosan összekapcsolódnak, de mikor van húshagyó kedd, hamvazószerda, és mit jelentenek ezek?
- Ehhez először a húsvét időpontját kell meghatározni. Az első niceai zsinat 32S-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, ez pedig legyen a keresztény húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap.
A húsvétot előzi meg a nagyböjt. A nagyböjt időtartama 40 nap. (A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. Lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is.)
A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap a keresztény egyházi évben, azaz a
hamvazószerda előtti nap.
A hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi időszak utáni első nap, a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás).
- A farsang kapcsán mindenkinek a jelmez, a maszk ugrik be először. Hogyan kerül a farsangi időszakba az álarc?
- A farsangi időszak valójában télbúcsúztató szokás is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. De nagyon sok helyen ismert szokás volt a maszkázás, vagy maszkurálás is.
Húshagyókedden a legények beöltöztek maszkának: mindenféle ruhát, bőrt vettek magukra és az arcukat is eltakarták, hogy ne ismerjék fel őket. Házról házra jártak, táncoltak, jókívánságokat mondtak, cserébe farsangi fánkot kaptak. Úgy kellett viselkedniük, hogy ne ismerjék fel őket. Sok helyen valamilyen bábut készítettek szalmából (például kiszebáb), azt felöltöztették, s énekszóval kivitték a faluból, ott a patakba dobták vagy elégették. Ezzel jelképesen a telet temették el. Ez a téltemetés szokása. Ezt követően nagy mulatsággal, bállal zárták a farsangot.
LA
A természet kincsei festményeken
Papp János festőművész tájképei csodálhatóak meg a kórház Erdős László galériájában.
A bemutatott alkotások az inotai születésű művész számára oly kedves helyeket örökítik meg. A magyar tenger szemetgyönyörködtető vidékét vagy a Bakony lábainál megbúvó természeti kincseket egyaránt vászonra varázsolta Papp János. Művésztársa, Nagy Gyula ekképp ír a plan air stílusban alkotó festőről:
- Vonzódása a festészet iránt már gyermekkorában felfedezhető volt. Később Újhelyi Gá-
bor művész tanár vezette szakkörben alapozta meg rajz és festő tudását. Szakkörön belül városi, megyei és országos kiállításokon szerepelt 1973-ig. Ezen időszak között a Veszprém megyei alkotótáborok résztvevője volt. Ezután a 2002-ig terjedő időszakban külföldi munkavégzés miatt, a festészetre kevesebb ideje jutott. 2002-től már itthoni alkotótáborok résztvevője, 2004-től tagja az Országos Képző és Iparművészek Társaságának. Több egyéni, és társas kiállítás résztvevője az utóbbi években, mivel a nyugdíjas évek több
időt engednek számára, hogy kedve szerint alkothasson.
Alkotásait, olaj pasztell és akvarell technikával készíti, mindig a hangulatától függően. Természethű festőnek tarja magát, igyekszik fejleszteni a tudását, és elismerésnek érzi, ha
résztvevője egy-egy szép kiállításnak, vagy nemzetközi tábornak.
A művész alkotásai január végéig tekinthetők meg a kórház Erdős László galériájában.
Sz.Zs.
2015. január 22
Kanizsa - Kultúra
9
Fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából adott koncertet Nagykanizsán a Kanizsa Big Band. A Medgyaszay-ház zsúfolásig megtelt termében csaknem 2S0 ember ünnepelt együtt a Vámos Béla vezette zenekarral. A zenekar presztízsét jól mutatja, hogy több barát, kolléga és jazz-kedvelő érkezett Keszthelyről és Zalaegerszegről.
A koncertet az alapító Vámos Béla rövid szaxofonszólója vezette fel, majd Balogh László a nagykanizsai önkormányzat Humán Bizottságának elnöke köszöntötte a zenekart. Születésnapi köszöntőjében megemlékezett a jazzről, mint a szabadság zenéjéről és a Kanizsa Big Band városunk zenei életében betöltött szerepéről. Ezt követően kezdetét vette egy zenei időutazás, amely során a Kanizsa Big Band elmúlt 10 évének állomásait, fellépőit és kedvenc számait ismerhettük meg. Imponáló az a számsor, amely tükrözi a BIG
Az újév első, hagyományos bemutatkozásaként a Mű című kiállításával lepte meg a fotózást kedvelő közönségét a Kanizsa Fotóklub. A tagok ötlete nyomán erre a címre építették fel a kiállítás témáját. Annyi volt csupán a kikötés - jegyezte meg Molnár Tibor klubvezető, hogy a fotó címében szerepelnie kellett e szónak. Ennek megfelelően a paravánokra került 63 kép mindegyike tükrözte a tárlat címét. Balogh Krisztián, Dolmányosné Balogh Éva, dr. Simán László, Goór Gábor, Gyertyánági István, Horváth Zoltán, Kiss Nándor, Kotnyek István, Kovács Krisztián, Lipódi László, Makrai Márton, Molnár Tibor, Peterman Károly, Tollár Eszter, Török Tibor, Varga Szilárd és Zágon László művészi szándékkal létreho-
Django tour-
A Belgiumban született világhírű jazz-gitáros Django Reinhardt tiszteletére csak nem fél évszázada rendeznek a nevét viselő fesztiválokat koncerteket Európában és az Egyesült Államokban.
Az idei év különleges, hiszen a gipsy-jazz méltán ikonikus alakja 10S évvel ezelőtt született. Az autodidakta művészre hazánkban is egy fesztivállal emlékeznek, s ennek részeként lépett fel a kanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Swing a la Django és a Pankastic formáció. A koncert hangzásával a 40-es évek swing korszakát idézte első-
A Mű - fotóklubosok kjálírtása a HSMK-ban
mix a Móriczban
sorban a Belgiumban és a legendás Párizs-i Le Hot Club de France adott koncertek varázslatos világát. A sajátosan európai zenekar másik nagyágyúja a hegedűs Stéphane Grapelli volt. Ahattagú Swing a la Django zenekar ebből a korszakból szemezgetett. A korabeli improvizatív tánczenéket idézve jól megfért a bossa-nova, a gipsy-zene és a jazz. Ezt a zenei vonalat követve a műsor második részében az együttes Pálmai Panna énekesnővel kibővülve, immár a Pankastic repertoárjából adott ízelítőt. Ez műfaját tekintve inkább a pop és a lakodalmas zenék világát ötvöz-■= te a Django-i zenei örökséggel. Arra g majd az idő ad választ, hogy ez g mennyire lesz életképes.
1 rqy
szólisták sorában Buzsics László, Cseke Dániel, Dér Dávid, Gayer Mátyás, Varga Dániel és Vámos Janka. A tanári kart és a középgenerációt Tatár Csaba és Hír Mihály képviselte egy-egy szólóval. A koncertet két ráadás szám és a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány ajándékának átadása zárta. Köszönjük az elmúlt 10 év koncertjeit Vámos Bélának, a Kanizsa Big Band tagjainak, támogatóinak és segítőinek! Végezetül tanúságként elmondhatjuk, hogy óvatosan kell bánni az ötletekkel, azok közzétételével, különben az ötletadón marad annak megvalósítása, akár csak Vámos Bélán a Big Band létrehozása. Hála neki, mi ezzel csak jól jártunk!
H.Gy.
Tíz éves a Kanizsa Big Band
koncertek, Big Band találkozók), 26 Vendégségben a Kanizsa Big Band-nél (hazai jazz-élet kiválóságaival), S millió forint árbevétel. Ezen kívül
számtalan szakmai elismerés, minősítés. A koncert felemelő, katartikus élménye mellett kihagyhatatlan az a közösségteremtő, tehetséggondozó, értékteremtő és profi promóciós csapatmunka, amelynek eredménye a telt házas minőségi koncertek. Az a színvonal, amelynek megteremtése mögött számtalan próba és akadály leküzdése áll.
Az ünnepi koncert is egy jól felépített koreográfia szerint zajlott, ahol a fúvóskórusok és a ritmusszekció éppen úgy változott akár egy jégkorongcsapatnál. A fiatal
£
a
c ^í
p=
■c c
zott műalkotásait Babati Csaba művésztanár tárta a műértő közönség elé. A kiállítás február 11-ig tekint-
hető meg, hétköznap 9-17 óráig.
Band működését: SS tag, 91 fellépés (koncertek, fesztiválok, minősítő-
Kanizsa - Kitekintő
67 millió kárelhárításra
Szeptember közepén rengeteg eső zúdult Letenyére, melynek következtében a Béci-patak kilépett a medréből, a vízelvezető csatornák megteltek és óriási víztömeg hömpölygött az utcákon. Kerteket és házakat öntött el a víz. Az önkormányzatnak több millió forintos kára keletkezett. A katasztrófa híre Kolon-tárba is eljutott, ahonnan bútorokat, háztartási eszközöket és cementet szállított teherautóval Letenyére. Most egy belügyminiszteri döntés eredményeképpen 67 milliós vis maior támogatásban részesül a dél-zalai város.
Farkas Szilárd polgármester elmondta, a támogatásból a villámárvíz következtében megsemmisült két hidat állítják helyre a Béci-patakon, folytatják az árkolási munkákat, hogy megfelelő legyen a csapadékvíz elvezetése, továbbá utak, ár- és belvízvédelmi létesítmények helyreállítását valósítják meg.
- A belügyi tárca vezetője 70 százalékos támogatásban részesítette városunkat. A szükséges 30 százalékos önrészt Letenye saját költségvetéséből fedezi - hangsúlyozta Farkas Szilárd.
Pálinkaház lesz Becsehelyen
Március végére készül el a becsehelyi polgármesteri hivatal tetőterében a pálinkaház, mely versenyeknek, tanfolyamoknak és kiállításoknak ad majd helyet.
Németh Géza elmondta, a fejlesztés egy nemzetközi projekt keretében valósul meg. A Leader-szervezetek számára kiírt pályázaton 46 millió forintot nyertek. Partnerük pedig a székelyföldi testvértelepülésük, Korond.
A közös projekt keretében két tanulmányutat szerveztek, és kiadásra kerül egy oktatóanyag a házi pálinkafőzésről. Januárban és februárban pedig tanfolyamot bonyolítanak le. A polgármester kiemelte,
tárgyi emlékeket is gyűjtöttek a pálinkafőzéshez kapcsolódóan, melyből kiállítást szerveznek.
A pálinkaház március végére készül el, ahol oktatóterem, kiállítóhely és iroda kap helyet.
Csaknem ötödével bővült a sármelléki repülőtér forgalma
A sármelléki Hévíz-Balaton Airport utasforgalma csaknem ötödével, 33 ezerre bővült tavaly a 2013-as évhez képest, döntően az orosz vendégeknek köszönhetően - mondta a reptér ügyvezető igazgatója az MTI megkeresésére.
Benkő Attila arról számolt be, hogy a 2013. évi 28 ezer után 2014-ben 33 ezer utas fordult meg a Balatonhoz is közeli repülőtéren.
Az érkezők és indulók nagyobb része, közel 28 ezer ember a charter- és menetrend szerinti járatokat vette igénybe, mintegy ötezer utas pedig a néhány utast szállítani képes kisgépeket.
I '', A I
Tavaly a vendégek túlnyomó része, 27 ezer utas orosz, illetve német volt, mintegy másfélszer any-nyi orosz vendég fordult meg Sármelléken, mint ahány német utast regisztráltak. De igénybe vették a leszállóhelyet csehek, valamint -főleg a kisgépekkel - horvátok, osztrákok és svájciak is.
Az ügyvezető elmondta: az elmúlt évben nagy bizonytalanságot eredményezett az orosz-ukrán konfliktus és a rubel gyengülése, ami jelentősen befolyásolta az utasok számának alakulását. Ezek a politikai és gazdasági gondok a repülőtér idei terveit is befolyásolják, bár a pravoszláv karácsonyi ünnepek idején, vagyis január első hetében a tavalyihoz képest alig volt kevesebb orosz utas az idén.
A 2015-re vonatkozó tervekben egyelőre bizonytalan, hogy a tavaly már menetrend szerint közlekedő moszkvai járat a tervezettek szerint március végén újra elindul-e, ez csak az orosz partnereken múlik. Az azonban már biztos,
hogy a már bejelentett törökországi, antalyai charterjáratok júniusban elindulnak, illetve az eddigi német nagyvárosok mellett a svájci Zürich is az új úti célok között lesz - mondta.
Benkő Attila jelezte: az orosz helyzet miatt egyelőre pesszimistább terveket készítenek az idei évre. A tavalyi növekedésnél valamivel alacsonyabb szintű bővülést remélnek, de 2015-ben így is legalább 36 ezer utasra számítanak a Hévíz-Balaton Airporton.
Útfelújítások a komáromi hegyen
Az elkövetkezendő időszakban több úthibát javítanak ki a homokkomáromi hegyhátakon.
A szőlősgazdák - no és a pincékhez igyekvők - már régóta reménykedtek abban, hogy a sokszor gödör-méretű kátyús utak előbb-utóbb felújításra kerülnek. Számukra jó hír, hogy az önkormányzat kasszájában immáron megvan erre a fedezet, ami legalábbis arra elég, érdemi munkát tudjanak végezni e tekintetben. A pénzből száz köbméter tömítőanyagot és aszfaltot vásárol a falu vezetése. Ebből kezdik el javítani az utakon lévő kátyúkat, de pályázati támogatásban is bízik a testület. Csakúgy, mint abban, hogy a pincetulajdonosok összefognak a tekintetben, hogy ingatlanjaik környezetének rendbetételéhez szükséges anyagokat vásárolnak: az összeg felét az önkormányzat fizetné, a másik részét pedig ők maguk.
Négycsillagos szálloda épül Lentiben
2014. év legfontosabb eseményeit összegezte Lenti várossá nyilvánításának 36. évfordulóján a város polgármestere, Horváth László.
A fontosabb történések közt említette azt, hogy a közeljövőben megkezdik egy négycsillagos szálloda megépítésének a projektjét - olvasható a város honlapján. A projekt a város történelmének legnagyobb és legjelentősebb három milliárd forint értékű beruházása lesz. Ezt követően tette hozzá, hogy a fedett fürdő bővítését is elkezdik. Kiemelte, hogy a beruházás a városban élők érdekeit, boldogulását szolgálja, hiszen a
2015. január 22.
város egészére kedvező hatással lesz.
Börzönce horgásztavat épít vendégházzal
Az egyik kistelepülésen - kihasználva az adottságokat - EU-s támogatásból, festői környezetben horgásztavat és vendégházat építenek.
Reméljük, hogy nemsokára ezáltal sokan megismerik ezt a szép környezetben fekvő települést, és hamarosan lesznek olyanok is, akik hosszabb időre is le akarnak telepedni ebben a faluban, amit úgy hívnak, hogy Börzönce - írja facebook oldalán Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
Javaslom, hogy aki szeret biciklizni, akár már tavasszal tegyen arra egy egyébként erőt is próbáló kerékpár túrát - fejezi be figyelem felhívó bejegyzését a képviselő.
Kanizsai érem a Rozé borok országos versenyén
A rozéborok XVI. Országos versenyét ebben az esztendőben is Kunszentmiklóson rendezték, ahol 144 borászat összesen 240 bora került a bizottság elé. A dr. Kállai Miklós professzor által vezetett zsűri összesen 39 arany minősítést osztott ki. Ebben az évben igazi szakmai kihívás volt jó rozé bort készíteni. A szakmai zsűri örömmel állapította meg, hogy ennek a szép feladatnak sokan maradéktalanul eleget tettek. A borok színe és illata csodálatos volt, ízekben azonban az évjáratra jellemző viszonylag markáns savak karakteres jelleget adtak. Az elsődleges szőlőillatok még inkább kiemelték a rozék üdeségét és frissességét.
Az országos megmérettetésen zalai borászatok is képviseltették magukat és jó eredményt értek el,
2015. január 22
Kanizsa - Hirdetés
ii
hiszen a Kányaváry Borbirtok Kft. 2014-es évjárat legjobb magyar
borászatának cabernet sauvignon rozé bora kitüntető címet a Gál
rozé bora ezüstérmet kapott, míg Szőlőbirtok és Pincészet zweigelt
Kápolnás Zoltán Nagykanizsa- rozé bora érdemelte ki. Förhénc hegyi zweigelt rozéja bronz minősítésben részesült. A
MTI - Kanizsa - Sz.Zs. - V.M.
1 Ruhakuckó

Hetente újuló akciókkal!
Gyermek és felnőtt használt ruhák ELÉRHETŐ ÁRON! Cipők, lakástextil, gyermek kiegészítők. Bizsu és egyedi készítésű ékszerek.
IEIIETOJEG. flOYEKEDEf. SIKER!
fiogykoniz/ai Inkubátorhcix ét Innováció/ Központ
Rövebb információi
I
itolmfc.to
Újévi fogadalom: A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb, teljesebb életet fognak élni. Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal inkább odafigyelünk hallásunk épségére?
Hallásunk csökkenése komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel élő emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, idővel befelé fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem értik meg pontosan, hogy mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy gyakran vissza kell kérdezniük" - meséli nekünk Dr. Rácz Andrea fül-orr-gégész, a nagykanizsai Amplifon Hallásközpont audiológus szakorvosa. Az érintettek számára a halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza magával, amely súlyosabb esetben akár depresz-szióhoz is vezethet.
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék segítségével a legtöbb esetben orvosolhatóak. A szakember nem győzte hangsúlyozni, milyen fontos, hogy időben eljussunk egy
hallásspecialistához. „Az agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak régen a különböző hangok. Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz, és a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A hangok valóban hangosabbak lesznek, de az érintett ennek ellenére sem fogja érteni a beszédet." - világított rá a probléma lényegére a szakember.
Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kampányának köszönhetően most lehetősége van arra, hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körű hallásvizsgálaton. Kérjen időpontot most!
Bejelentkezés: 06 (93) 313 500
12
Kanizsa - Könyvajánló
2015. január 22
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Január 22. 17:30 óra
Öko-kör
ENERGIATAKARÉKOSSÁG A CSALÁDOKNÁL.MIT TEHETÜNK A HATÉKONYABB ENERGIA
FELHASZNÁLÁSÉRT (FŰTÉS, HŐ, VÍZ...)?
Előadó: Nagy Tibor, mérnök A belépés DÍJTALAN!
Január 27. 14:30
Színház - Ifjúsági bérlet Móricz Zsigmond: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
A Körúti Színház előadása
Január 27. 19:00
Színház - Rátkai bérlet Marcel Ashard: A BOLOND LÁNY - komédia
A Körúti Színház előadása Főbb szereplők: Kautzky Armand, Koncz Gábor, Pikali Gerda, Galambos Zoltán, Oroszi Tamás. Belépődíj: 3500 Ft
Január 28. 14 óra Hétköznapjaink Klímaváltozása vetített képes előadás
Előadó: prof. Dr. Fejér László A belépés díjtalan
Február S. 17:30
Világjárók Klubja IRÁN, A NÉGY ÉVSZAK ORSZÁGA / DÁRIUSZ KINCSE - vetített képes úti élménybeszámoló. Előadó: Böröcz Zsolt tanár.A belépés DÍJTALAN!
Művelődést Haz Kozpwi
Január 31.
FARSANGI TÁNCHÁZ
16:30 Kerekítő foglalkozás (3 éves korig) Vezeti: Vajda Margit 17:00 Gyermek táncház Vezeti: Tóth István "Csonti" 18:00 Kézműves foglalkozás Hábli Olga - karácsonyi díszek 19:00 Felnőtt táncház (moldvai táncok) a Bojtár Népzenei Együttessel
Táncokat tanít: Tóth István, "Csonti"
Belépődíj: 500 Ft, mellyel mindegyik program látogatható.
Almok asszonya
Megjelent Kamarás Klára új kötete
Kamarás Kláráról már többször olvashattak lapunkban új kötetei, irodalmi estjei és legutóbbi díja kapcsán. A Horváth - Hoitsy Edit irodalmi - művészeti díj 2014. évi díjazottja Bokrosné Kamarás Klára lett. 2006-óta már számos kötete jelent meg és most ismét újabbal kedveskedik olvasóközönségének a nyugdíjas pedagógus, festő, író.
- Azt hiszem, mindenki ismeri a régi közmondást: Nem mind arany, ami fénylik. Ez az emberekre, emberi kapcsolatokra sokszorosan igaz. A szerelmes férfi - vagy nő - rózsaszín szemüvegen keresztül látja partnerét és nehezen tisztul ki a látása. Röviden erről szól a regény - mondta röviden az Almok asszonya című írásáról Klári néni.
Az Almok asszonya a HetedHéthatár Kiadónál jelent meg 2014-ben. L. Csépányi Katalin, így ír a könyvről: „Kamarás Klára fordulatokban gazdag új kötetében Bálint és Anna történetét olvashatjuk. Néhol mintha tükörbe néznénk. Aztán a végén megköny-nyebbülünk, hogy mégse velünk esett meg."
Klári néni versei sokáig csak a fiók alján lapultak, azonban a számítógépnek köszönhetően a széles
közönség elé tárhatta költeményeit. Kiadót a Heted-Héthatár magazinban megjelent A pohár című novellája révén talált. Ezután folyamatosan, az irodalmi folyóirat minden lapszámában olvashatóak voltak írásai. A nyomtatott kiadvány később megszűnt, de weblapjuk az interneten most is működik. Időközben barátság alakult ki az író és a kiadó, L. Csépányi Katalin között, aki személyesen is felkereste az írót. Ekkor ajánlotta fel, hogy kiadja a verseit, majd prózáit. Az újabb kötet is ennek a kiadónak a jóvoltából jelenhetett meg.
V.M.
Kamarás Klára eddig megjelent kötetei:
Arcok a múltból (elbeszélések) 2006., Ólomból szőni pilleszárnyat (versek) 2006., Almok útján 2008., Anica (kisregény) 2009., Pepita füzetek (regény) 2010., Fúzió (válogatott versek Timár Zoltán rajzaival) 2010., Mint fák a szélben (összegyűjtött versek) 2010., Derült égből. (összegyűjtött kispró-zai művek) 2011., Utak és évek (regény) 2011., Orchideák (elbeszélések, versek) 2012., Cinka cica és Kandúr Karcsi kalandjai 2012., Kutyául érzem magam (versek) 2012., Figyeljetek gyerekek, Klári néni mesél 2013., Miből lesz a cserebogár! 2013., Napraforgók 2014, Almok asszonya 2014.
Dózsa parasztjaitól a „hideg napokig"
Dózsa parasztjaitól a „hideg napokig" - Jogi tanulmányok egy városi hetilapban. E címmel jelent meg lapunk gondozásában és kiadásában dr. Papp Attila külsős munkatársunk legújabb könyve. A kötetet a 1S. Kanizsai Antológia ünnepségen mutatta be a délzalai verselőknek és íróknak Lehota M. János esztéta, a Polgármesteri Kabinet vezetője. Alábbiakban a Kanizsa Hetilapnak adott interjúját olvas-hatj ák.
- Az író-újságíró, jogász szerzőt azt hiszem, nem kell az irodalom, a kultúra barátainak bemutatni, hiszen így vagy úgy, de szerintem mindenki olvasott már tőle - kezdte a kötet ismertetését Lehota János. - Legújabb kötetét tartom a kezemben, amely, hasonlóan az antológiához, szintén egy városi kiadvány, hiszen az önkormányzat, illetve Szabadics Zoltán vállalkozó támogatásával jelent meg.
Attila minden évben jelentkezik valamilyen nagyobb lélegzetvételű írással, idén ennek jó apropója is volt: a városi hetilap 25 éves jubileuma. A kötetet át-
lapozva rögtön szembeötlik az igényes külalak, és a számos fotóanyag és grafika alkalmazása. Persze ez sem cél nélküli, hiszen így az embert szinte csábítja a következő oldal, oldalak elolvasására. A tanulmánykönyv átfogó, két értelemben is. Egyrészt a szerző Kanizsa Hetilapban megjelent jogi, történészi, jogtörténeti munkái közül válogat, másrészt pedig a magyar történelmet, mondhatni, az elmúlt ezer esztendőnket öleli át. Szó van benne a középkori városok jogáról és joganyagáról, az Anjou királyaink időszakáról, Károly Róbert posadai küzdelméről. Aztán Dózsa parasztjainak harcait kísérhetjük végig, majd a 20. század magyar vonatkozásait ismerhetjük meg. Itt el kell mondanom, hogy talán ez a múlt századunkat érintő tanulmánycsokor a legmélyebben vizsgálódó: rendészeti szervek Horthy, majd Rákosiék alatt, a Don-kanyar jeges pokla, a német, majd szovjet megszállás, mikor hadműveleti területté vált hazánk, és a „hideg napok". Ez utóbbira a legbüszkébb talán Attila, hiszen elmondta nekem, hogy szerb felmenői miatt erre az írásra fordí-
totta a legtöbb figyelmet. Atte-kintettem, és valóban kimerítő. Ír a délvidéki magyar bevonulásról, 1941 őszének partizántámadásairól, majd arról a szörnyű, 1942. januári napokról, hónapról. De nem áll itt meg, hiszen tovább vizsgálódik: hallhatunk a szerb bosszúról is, 1944 őszéről, mikor az ártatlan magyar szenvedte meg a néhány évvel korábbi, magyar katonai túlkapásokat. A kötetnek nagyon komoly lektora „akadt": Dr. Tilk Péter (PhD), a Pécsi Tudományegyetem docense, alkotmányjogi tanszékvezetője ajánlja azt az olvasó figyelmébe. Dr. Papp Attila kötetét kereskedelmi forgalomban ugyan nem lehet megtalálni, de minden nagyobb könyvtárban - törvényszékek, Alkotmánybíróság, Országgyűlés, Kúria, Legfőbb Ügyészség, megyei könyvtárak -, és természetesen a kanizsai Halis Istvánban is elérhető és kölcsönözhető. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom: olvassa el, forgassa bátran, lehet tanulni belőle - zárta a könyv ismertetését a polgármesteri kabinetvezető.
Kanizsa
2015. január 22
Kanizsa - Ez+Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Autószerelő szakirányú megegyezés szerint
Autóvillamossági szerelő szakirányú megegyezés szerint
Logisztikai ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Pénzügyi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Bolti pénztáros, eladó szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Operátor 8 általános megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos betanított munkás 8 általános megegyezés szerint
Fűrészüzemi dolgozó középfokú megegyezés szerint
Faipari segédmunkás 8 általános megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Gyártósori összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
Gyümölcsfa metsző 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket okostelefonján is!
Hl
95.6 mh;
Az Ön rádiója Kanizsán
CSŐVEZETÉK SZEM ES KÁLIUM SZILÁRD ÉPÍTMÉNY OSZTRÁK AUTŐJEL PÁRATLAN GÉSA! ▼ BORFAJTA PAPP LACI EDZŐJE VOLT (ZSIGMOND)
SIKERF SZERELMI USA-ROCK-MLIZSA BANDA VASI KÖZSÉG MÉRTANI TEST
21 ▼ ► ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ L 1
... HEEP (ANGOL ROCKZENEKAR) T ► HAL 80SZ-SZU JA ► 1
RÉGI SÚLYMERT.
KÉMIAI ELEM ► Y KIFEJLETT ►
SZLOVÁK
ROSSZ KlVANSÁG ► T ... HACSA-TURJÁN ►
APEH-UTÖD
PJNOT ... (VÖRÖSBOR) ► ANTAL BECÉZVE ▼ RÉSZBEN MELLÉÁLL!
HALPETE TARTOZÁSA VAN
NÉVELŐ ► NITRŰŰÉN. NIKKEL ► ▼ FÉLNÖTA! HADSEREG TAGJA! ► T
KÖZÉPKORI SZERV VICSORÍT NAGYON S2ÉRÉT
DÉLAMERIKAI TEVEFÉLE ► ▼ ▼ KÉPMAGNÓ ► .......T.....
TÍZSZER SZÁZAN
MAUNA... (VULKÁN) ► KÖZÉPEN SERCEGŐ'' GOROG BETŰ T KOMOR ►
DUPLÁN: ÜTŐHANGSZER
BETŰRÉSJELZÉS
L ▼ OLASZ AUTŐJEL HIVATALOS PAPÍR ►
ÖLTÖNY RÉSZE ► PARTI UMt VÁROS INDlTÉK
FÉRFINÉV IDŐRŐL-
AZ EZÜST vtGTJtLt TÁGAS HELYISÉG német NŐI NÉV ► ▼ FÉL AFRIKA!
izraeli légitArs
ROSSZ EMLÉKŰ SZERZŐDÉS ► ▼ NŐI NÉV ► *
AGRÁRESZKÖZ
ANGOL FÉRFIAK! ► DOROG HATÁRAI! ► ÜTTORÖ kOSzOnÉS ► W
HELY RAG PLAFON KÖZEPE!
HATÁS ▼ SZÁNDÉK ► ''
KELVIN
Mn L N ▼
Horoszkóp
•^f III.21.-IV.19. Kos
Ha új irányba akarja kormányozni az életét, már az első lépéseket is határozottan, ambiciózusan tegye meg. Ne torpanjon meg mindjárt az első kudarcnál, hanem vértezze fel magát vitaminokkal.

IV.20.-V.20. Bika
Váratlan problémák nehezíthetik meg a nap-j ait. Ne keressen bonyolult megoldási lehetőségeket, mert azokkal csak tetőzi a bajt. Hallgasson zenét, beszélgessen ismerőseivel és maguktól megoldódnak a gondok.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Hamarosan olyan vágya teljesülhet, amelyről régóta álmodozott. Megváltozhat a véleménye olyan dolgokról is, amelyeket eddig jónak és követhetőnek hitt. Anyagi téren nem lesz oka semmi aggodalomra.
^ VI.22.-VII.22. Rák
A bolygóállások szerint nem várt akadályok nehezítik meg a hétvégére tervezett kikapcsolódását. Némi erőfeszítéssel és ismerősei segítségével legyőzheti a nehézségeket, és önfeledten szórakozhat tovább.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Nemcsak a családja inti takarékosságra, hanem a csillagok is. Az elmúlt hónapban kissé túlköltekezte magát, ezért figyelnie kell minden kiadott forintra. Ha túllép a januáron, a február már könnyebb lesz.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Átalakulások várhatóak az otthonában. Lehet, hogy megunta már a bútorait, de az elképzelhető, hogy erős késztetést érez hétvégén az átrendezésükre. Ennek megtörténte csak a bolygóállásoktól függ.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Ha végzett minden feladatával, látogasson ki a hétvégén a miklósfai répafőző fesztiválra. A főzőverseny izgalmai mellett adott lesz minden a szórakozáshoz, sőt, új ismerősökre is szert tehet.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Testi és lelki kiegyensúlyozottságával nem lesz semmi gondja sem a hétvégén. Bármilyen tettet véghez vihet, ha akar. Tisztánlátását nem zavarja sem nátha, köhögés vagy influenza.
^XI.23.-XIL21. Nyilas
Felejthetetlen élményekben lesz része, ha a hétvégén ellátogat a miklósfai répafőző fesztiválra. Nemcsak ínycsiklandó ízek kóstolójára számíthat, a vendéglátók más meglepetéssel is készülnek.
^XII.22.-I.20. Bak
Ápolja a régi baráti kapcsolatait, és közeledjen ugyanolyan szeretettel hozzájuk, mint ahogyan ők teszik önnel. A kirakatok nézegetésével viszont hagyjon fel, mert anyagi kiadás lehet a következménye.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
Minél előbb erősítse meg a baráti kapcsolatait. Könnyebben elérheti a céljait, ha nem egyedül és ismeretlenül fut neki a „nagyvilágnak". Ha tisztában van a lehetőségeivel és az értékeivel, máris nyert ügye van.
<>11.20.-111.20. Halak
Ne engedje ki a kezei közül az irányítást még akkor sem, ha autót kormányoz vagy éppen kalapácsot tart a kezében. Hallgassa meg higgadtan mások véleményét is, de cselekedjen a saját belátása szerint.
Kanizsa - Sport/Apró
2015. január 22,
Törökországba készül...
Néhány hete elérkezett az NB-s labdarúgó oztályokban is a téli holtidény felkészülési időszaka, melynek keretében az első osztályú csapatok is sorra játsszák (nem csupán hazai ellenlábasok ellen) előkészületi mérkőzéseiket. Egy, erre az időszakra összeállított versenynaptárból is kiderülhet, mely együttesek azok, melyek Kanizsa közelében mérkőznek.
Néhány napja például a szlovén baj -nok, egyben múlt őszi Bajnokok Ligája-résztvevő NK Maribor legénységével éppen az a Dunaújváros PASE meccselt Lendván, melynek keretéhez tartozik a nagykanizsai Burucz Barna (képünkön) is. Amikor a fiatal labdarúgó származására terelődött a szó, a Dunaújváros szakmai igazgatója, a Videotonnal 198S-ben UEFA Kupa-döntős Csongrádi Ferenc meg is jegyezte: „Kanizsa? Hát akkor Fuisz Laci...", s így máris oldottabb volt a hangulat a lendvai stadion öltözőfolyosólyán, majd kint a műfüvesen.
Barna mindeközben már csapatával készült a pályán, igaz, még nem vetették be a szlovénok kirakatcsapata ellen.
- A szakmai és egészségügyi stáb úgy látta jónak, hogy még ne futballozzak a találkozón, de az edzéseket már teljes intenzitással a srácokkal végzem - mondta a 27 esztendős belső védő. - Sajnos, a tavaly tavaszi keresztszalag- és porcsérülésem után jött ismét egy porcos sérülés, ezért is kellett ilyen sokat kihagynom. Az újvárosiakkal január 6-án kezdtük a felkészülést, így sajnálatomra még szur-
Nyolcszámjegyű összeggel...
Az Aquaprofit Zrt. és az Aquaprofit-Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub eddig is gyümölcsöző együttműködését koronázták meg a felek hétfőn reggel egy újabb lépéssel, vagyis Nádasi Tamás klub-, egyben cégelnök írt alá támogatói szerződést Takács Zoltán klubbeli elnökhelyettessel, valamint Papp Nándor egyesületi szakosztályvezetővel.
A névadó, valamint főszponzor cég már - eddig az időpontig is -hosszú ideje a sakk klub támogatója, ezúttal a 201S. évi penzumának juttatását tették hivatalossá a felek.
- Az idei működésünket tette abszolút biztossá ez a szerződés -fogalmazott elöljáróban Takács Zoltán, a klub elnökhelyettese. -Ugy gondoljuk, az egyesületnél a tudás és menedzselés adott és az anyagi háttér biztossá tételével valóban fent tudjuk tartani tartósan is országosan vezető helyzetünket.
A gárda a most folyó idényben sem hazudtolta meg magát, hiszen négy forduló után vezeti az NB I-es táblázatot, igaz, a bajnoki -amúgy nyolcadik - elsőséget még nem adnák oda maguknak.
- Az NB I-ben az eddigi majd'' 9 pontos átlagunk roppant jónak mondható, egy tízcsapatos mezőnyben ez akár pontcsúcsot is jelenthet a szezon végére - mondta Papp Nándor csapatvezető. -
kolóként sem tudtam a teremfoci Kanizsa Kupán résztvenni. Ha minden jól alakul, akkor a Dunaújváros keretével nem is oly'' soká én is utazhatom a törökországi edzőtáborba. Nem ez lenne az első alkalmam ott, hiszen a piros-fehérekkel már tavaly is voltam az ottani „kiképzőtáborban" és annak idején a másodosztály válogatottjával is megjártuk Antalyát, ahol ezúttal is kemény ellenfelekkel mérkőzhetnénk.
P.L.
Ugyanakkor a tabella nagyon szétszakadt, az első négy-öt helyezett ellépett a többiektől, de ez egyben arra is figyelmeztet, idén nem hiszem, hogy az utolsó forduló előtt eldőlhet a bajnokság sorsa, amikor végül 11 ponttal nyertük a versengést. Ráadásul most éppen egy kemény meccs előtt állunk, vasárnap az ötödik helyen álló Pénzügyőrt fogadjuk. Az NB I B-ről annyit, hogy az utolsó helyen állunk, de eddig játszottunk már az első osztályból kiesett két legénységgel, ami talán azt mutatja, hogy az NB I B nyugati „szekciója" erősebb, mint a keleti. Bízunk a jobb folytatásban, egyben abban, hogy nem kieső helyen fejezük be a pontvadászatot.
Ahhoz persze, hogy NB I-es bajnokcsapata lehessen egy klubnak, a
pénzügyi feltételeknek is adottnak kell lenniük, nos, ezt „tették rendbe" az egyesületnél 201S-re...
- Majd tíz esztendős az az együttműködés, melynek keretében az Aquaprofit támogatja az egyesület működését - vette át a szót Nádasi Tamás cégvezető, egyben egyesületi elnök. - Először a 2007/2008-as idényben írtunk alá aztán főszponzori támogatásról szóló szerződést, s annyit a mostaniról elárulhatok, hogy nyolcszámjegyű összegről van szó, de mindenki megnyugtatása végett, a szám egyessel kezdődik... Mindenesetre úgy gondolom, szégyenkeznünk nem kell, az elképzeléseink töretlenek arra vonatkozólag, hogy a helyi sakk egyesületet támogassuk.
P.L.
Alpolgármesteri fogadónap, képviselői fogadóóra
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 201S. január 28-án (szerdán) tartja 8,30-12,00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 201S. január 30-án (pénteken) 17.00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
VEGYES
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtéjét, gáztűzhelyét, stb. valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723 (7688K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó
István (Nagykanizsa), telefon: 0630-S97-1S30 (7690K)
Vázákat, kaspókat, falitálakat, nippeket, valamint régi iratokat,
fotókat, képeslapokat veszek. Tel.: 0630-3328-422 (7689K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
A CUKORBETEGSEGROL
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében 2015. január 30.-án 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében előadás lesz, A kettes típusú cukorbetegek kezelésének irányelvei címmel. Minden érdeklődőt várunk!
2015. január 22
Kanizsa - Sport
15
IV. Szabadics Kanizsa Kupa
A Fix Bomba legénysége a győztes!
Két és fél napon át zajlottak a IV. Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna küzdelmei a Zsig-mondy-csarnokban, ahol múlt pénteken a 24 csapatos mezőny F-csoportjának mérkőzéseivel kezdődött a teremfocisok rendezvénye. Vasárnap aztán kiderült, hogy a címvédő RMP-Földi nem jutott a dobogó legfelső fokáig, a kupagyőztes pedig a Fix Bomba gárdája (képünkön) lett.
Ugyan a mérkőzés-sorozat kezdése kicsit csúszott, de azt követően felvette pörgős ritmusát a kupa rendezvénye (a találkozók egyszer húsz percesek voltak, köztük szünet gyakorlatilag nem is volt) és lassan a gólok is potyogni kezdtek. Viszont még nem a nyitó találkozón, hiszen a lenti Team Belucci 0-0-ra végzett a Curacao gárdájával. A további történések külön érdekessége volt, hogy a Kanizsa Kupa első találatát a Tip-Top színeiben éppen az a Gór Miklós szerezte, aki a szervezésben is tevékeny részt vállalt...
Az F-csoport további eredményei: Tip-Top - FC Kau 5-0, Team Belucci - FC Kau 3-0, Tip-Top -Curacao 2-1, Team Belucci - Tip-Top 1-3, FC Kau - Curacao 0-1. Az F-csoport végeredménye: 1. Tip-Top 9 pont, 2. Team Belucci 4 (43), 3. Curacao 4 (2-2), 4. FC Kau 0.
Szombaton már reggeltől pattogott a labda és öt csoportban döntöttek arról, melyik az a két-két csapat mely továbbkerülhetett a legjobb 12 közé.
A csoporttalálkozók első felében meglepően nagy volt az érdeklődés a meccsek iránt és az esélyesek nagy hányada tovább is lépett a következő körbe.
Nem múlt el azonban konfliktus nélkül sem a torna, szombat délelőtt az Elit - Old School ki-ki mérkőzés
végetérte után a csarnok nézőtere mögötti folyosón alakult ki csetepaté, melyben információink szerint nem csupán játékos(ok) vettek részt.
- Versenybizottságunk összeült és az amúgy győztes együttes Old School kapusát a további küzdelmek során egy találkozóról eltiltottuk - fogalmazott az esettel kapcsolatban már a játéknap végén Lánc-zos Attila a szervezők részéről. -Azért is szomorú ez, mert nem csupán focisták vették ki részüket az esetből, márpedig a pályán kívüli történésekre, mindenki tudja, nem egyszerű még külön is figyelni ilyen helyzetben. Úgy gondolom, ezzel még mindig méltányos döntést hoztunk, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a nézők részéről is korrekt hozzáállásra van szükség egy-egy ilyen torna során...
Visszatérve a játéktéren történtekre, az F-csoportbeli továbbjutókhoz, a Tip-Tophoz és a Team Beluccihoz még tizen csatlakoztak, köztük a címvédő RMP-Földi, a kanizsai kispályás bajnok Szokol-Budai Pack, illetve a megerősödött Fix Bomba legénysége is.
IV. Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna, szombati csoportkör eredmények. A-csoport: Elit -Galatasaray 4-0, Old School - Mu-Vill 1-2, Elit - Muvill 0-2, Old School - Galatasaray 5-0, Mu-Vill -Galatasaray 4-0, Elit - Old School 0-1. Az A-csoport végeredménye: 1. Mu-Vill 9 pont, 2. Old School 6, 3. Elit 3, 4. Galatasaray 0.
B-csoport: RMP Földi - Szuper-infó 4-1, Brazil Gépsor - Black-burry 2-0, RMP-Földi - Blackbur-ry 1-1, Brazil Gépsor - Szuperinfó 6-0, Blackburry - Szuperinfó 2-1, RMP-Földi - Brazil Gépsor 3-2. A B-csoport végeredménye: 1. RMP-Földi 7, 2. Brazil Gépsor 6, 3. Blackburry 4, 4. Szuperinfó 0.
C-csoport: Dunántúli Postás SE -Arizona 1-0, Zalai Zergék - Fix Bomba 0-2, DPSE - Fix Bomba 00, Zalai Zergék - Arizona 5-0, Fix Bomba - Arizona 3-0, DPSE - Zalai Zergék 1-3. A C-csoport végeredménye: 1. Fix Bomba 7, 2. Zalai Zergék 6, 3. DPSE 4, 4. Arizona 0.
D-csoport: Szokol-Budai Pack -Dynamic 1-2, Viktória - Szemere-PEN 0-1, Szokol-Budai - Szemere-PEN 3-1, Viktória - Dynamic 0-1, Szemere-PEN - Dynamic 2-1, Szokol-Budai - Viktória 2-1. A D-csoport végeredménye: 1. Szokol-Budai 6 (6-4), 2. Dynamic 6 (4-3), 3. Szemere-PEN 6 (4-4), 4. Viktória 0.
E-csoport: Lap Land - Rózsa Presszó Palin 3-0, Budapest 17 -Prelog (horvát) 1-1, Prelog - Rózsa Presszó 1-5, Budapest 17 - Lap Land 0-3, Budapest 17 - Rózsa Presszó 0-0, Lap Land - Prelog 50. Az E-csoport végeredménye: 1. Lap Land 9, 2. Rózsa Presszó 4, 3. Budapest 17 2, 4. Prelog 1.
A középdöntő csoportbeosztásai a következőképpen alakultak. G-csoport: Mu-Vill, Dynamic, Brazil Gépsor. H-csoport: Fix Bomba, Team Belucci, Rózsa Presszó. I-csoport: RMP-Földi, Zalai Zergék, Tip-Top. J-csoport: Lap Land, Old School, Szokol-Budai. A csoportok harmadik és negyedik helyezettjei a Tisztelet Kupa keretében folytatták a Cserháti-csarnokban.
Középdöntő. G-csoport: Mu-Vill - Dynamic 0-0. Brazil Gépsor -Mu-Vill 1-2. Brazil Gépsor -Dynamic 4-3. A G-csoport végeredménye: 1. Mu-Vill 4, 2. Brazil Gépsor 3, Dynamic 1. H-csoport: Fix Bomba - Team Belucci 1-0, Rózsa Presszó - Fix Bomba 0-1, Rózsa Presszó - Belucci 2-2. A H-csoport végeredménye: 1. Fix Bomba 6, 2. Team Belucci 1 (2-3), 3. Rózsa Presszó Palin 1 (2-4). I-csoport: RMP-Földi - Zalai Zergék 2-1, Zalai Zergék - Tip-Top 0-2, Tip-Top -RMP-Földi 3-3. Az I-csoport végeredménye: 1. Tip-Top 4 (5-3), 2. RMP-Földi 4 (5-4), 3. Zalai Zergék 0. J-csoport: Lap Land - Old School 3-0 (Old School nem állt ki), Old School - Szokol-Budai 0-3 (Old School nem állt ki), Lap Land -Szokol-Budai 1-0. A J-csoport végeredménye: 1. Lap Land 6, 2. Szokol-Budai 3, 3. Old School 0.
A középdöntő szakaszából a legjobb nyolc közé a Mu-Vill, a Team
Belucci, a Szokol-Budai, a Tip-Top, az RMP-Földi, a Lap Land, a Brazil Gépsor és a Fix Bomba legénysége került.
Negyeddöntő: Mu-Vill - Team Belucci Lenti 0-3, Tip-Top -Szokol Budai 3-1, Fix Bomba -Brazil Gépsor 3-1, RMP-Földi -Lap Land 1-0.
A negyeddöntő színvonalában, küzdelmében és presztízsében már tartogatott igazi párharcokat. Ekkor már adott volt, hogy a lenti Beluccinak - végre - kijön a lépés Kanizsán, a Fix Bomba mind jobban belelendült, míg az RMP-Földiből éppen hogy hiányzott a kellő lendület.
Az elődöntő két meccse aztán talán a torna két legjobb párharcát hozta, hiszen a Fix Bomba Béli Milán duplájával ütötte el a finálétól a címvédő RMP-t, míg a Belucci - Tip-Top azért lett különösen izgalmas, mivel ott hetesek döntöttek 1-1 után a Lentiből (és Csesztregről...) érkezettek javára.
Elődöntő: Fix Bomba - RMP Földi 2-1, Team Belucci - Tip-Top 1-1, büntetőkkel 4-3.
A Tisztelet Kupa résztvevői kezdték a helyosztóikkal a záró szakaszt, melynek keretében a 3. helyért a Blackburry 2-2-re végzett az FC Kauval, majd hetesekkel nyert (2-1), a fináléban pedig a Dunántúli Postás SE 2-0-ra győzött a Curacao ellen.
Jöhetett aztán a két „főági" helyosztó, mintegy 500 néző előtt a bronzérmet végül az RMP Földi szerezte meg a Tip-Toppal szemben 1-1 után büntetőkkel, a döntőben pedig a Fix Bomba 1-0-s sikert, így a kupa elhódítását könyvelhette el a Belucci ellen. Érdekesség, hogy a Kanizsa Kupa nyitómeccsén a Belucci ugyanúgy érdekelt volt, ahogy az utolsón, s egyiken sem tudott gólt szerezni, de a győztes mellett ők is remek szériát futottak.
A 3. helyért: RMP-Földi - Tip-Top 1-1, hetesekkel: 2-1. Döntő: Fix Bomba - Team Belucci 1-0.
IV. Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna, végeredmény: 1. Fix Bomba, 2. Team Belucci Lenti, 3. RMP-Földi, 4. Tip-Top. Tisztelet Kupa: 1. Dunántúli Postás SE, 2. Curacao, 3. Blackburry, 4. FC Kau. Különdíjasok, legjobb játékos: Boros Zoltán (Tip-Top). Legjobb kapus: Horváth Gábor (RMP-Földi). Gólkirály: Béli Milán (Fix Bomba).
Polgár László
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. január 22
rémkere/kedcimi ét mó/odlogo/ nyer/any ogokal érték eifte ét honno/ílo Kft. &flRVÁTH*MÉH
Vállalunk beszállítást nagyobb mennyiség esetén (2t). Közületek és magánszemélyek jelentkezését várjuk!
^liegnTágasabb napi áron, azonnali ,ítészpénzfizetéssel vásárolunk: vas'', réz-, falumímuimi, horgany-, saválló hulladékokat'' Akkumulátorokat,

: csomagolási :h u i ladeko^JekMmas
be re n d ezése k ;át vétfíéta f''.-.fJ_?* -náhÉH

DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
Nagykanizsa, Garay u. 21. Ipar! Park Nyitva: H-P: 7.3H6.00 óra, Szombat: 7.00-12.00 aráig
Tel /fax: (93) 310-947; Mobil: +36 (30} 947-4490, e-mail: horvathmeh@nnaii.dat3net.hu,
Web: www.horvathmeh.hu
FIGYELEM!
Iskolánkban a következő
NEMET
(Goethe) nyelvvizsga időpontja:
FEBRUÁR 27.
(jelentkezés: január 26-ig)
A vizsga előtt 20 órás speciális felkészítő tréning, vizsgáztató tanárokkal,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04

VOKSH Oktatási Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu,nagykanizsa@voksh.hu
Nyt. szám: E-000883/2014.
201S-ben is várjuk képzéseinkre a
TAVALYI ÁRON!
Személygépkocsi vezető tanfolyam Február S. (csütörtök) 16.00 óra GKI és ADR tanfolyam Február 16. (hétfő) 13.00 óra Vizsga: február 21. (szombat) (jelenkezési határidő: február 12.)
OKJ-s gépkezelő vizsga Február 2S. (szerda) 16.00 óra (jelenkezési határidő: február 2.)
Érdeklődni a megadott elérhetőségeken, Beke Ivett irodavezetőnél lehet.
25 ÉVE KÉPEZZÜK A VEZETŐKET!
(Stat.2014-3-4 né. VSM: "B" E: 74,57-79,17%. F: 71,437-75%. "C" E: 83,337-100%. ÁKÓ: "B" Gy: 108,247-130,05%. "C" Gy: 100,697-101,72%)
KRESZ TANFOLYAM AKÁR 1 NAP ALATT!
személyautó (B) 16,5 éves kortól motor (Al, A2, A) SCnet
segédmotor (AM) 13,5 éves kortól p«nn.r
2015.02.03-án (kedden) 17 óra 2015.02.17-én (kedden) 17 óra
lIlNgtfiffilSllSl
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 4. Tel.: 06-93/314-496, 06-30/2261-760
Kövesse híreinket honlapunkon
www. kanizsaujsag. hu
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 3. szám 2015. január 29.
Átadták a Kerékpáros Látogatóközpontot a Csónakázó-tónál, mely a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult projekt részét képezi.
- Amikor azon gondolkodtunk, hogy mivel lehetne Kanizsát egy térségi központtá tenni, akkor azon túl, hogy a munkahelyteremtés prioritásként említettük, a másik fő feladatként azt határoztuk meg, hogy a várost turisztikai központtá is kellene tenni - mondta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Kiemelte, a turizmus jó marke-
Átadták a látogatóközpontot a Csó-tónál
ting eszköz. A pályázatok erre nyújtanak alternatívát, hiszen jelentős beruházási lehetőséget adtak a kerékpáros turizmus fejlesztésére Nagykanizsán és térségében egyaránt. Ennek az egyik része volt az a pályázat, amelynek a segítségével összesen közel 300 kilométer kerékpárutat sikerült kijelölni és építeni. Ennek segítségével két ország szűkebb területén
négy várost kötöttek össze. A látogatóközpontot a Csónakázó-tó mellé építették. Ennek segítségével még nagyobb életet tudnak hozni a tó partjára.
Dénes Sándor polgármester hozzátette, a projekt újabb kerékpárutak megépítésére ad majd lehetőséget az Ipari Park irányába. Kiemelte, bízik abban, hogy a város lakói is szívesen jönnek majd
le a Csó-tóra, pattannak kerékpárra, és élnek a látogatóközpont adta lehetőségekkel.
A történelmi egyházak képviselői Fiiszár Károly főesperes és Hella Ferenc református lelkész felszentelték és megáldották a központ épületét, melyet az ünnepélyes szalagátvágás követett.
V.M.
Egymilliárd forint támogatást kapnak az önkormányzati múzeumok
Csaknem egymilliárd forint múzeumi célú állami támogatásról döntött az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a pénzt az egykori megyei múzeumi szervezetek önkormányzati fenntartásba került tagintézményei kapják - közölte a tárca az MTI-vel. A kanizsai Thúry György Múzeum több mint 27 millió forintot kap.
A megítélt összeget az érintett önkormányzatok működési célokra használhatják fel. A 985 millió forint összértékű támogatás csaknem 50 millió forinttal haladja meg a tavalyi évben folyósított állami hozzájárulást -
olvasható a tárca közleményében.
A dokumentum felidézi, hogy a vidéki múzeumi hálózat életében 2012, illetve 2013 eleje nagy változásokat hozott, megváltozott a fenntartói kör és a finanszírozási háttér is.
Ilyen léptékű átalakulások utoljára fél évszázada, 1962-1963-ban zajlottak le a múzeumi szférában -emlékeztetett a tárca, felidézve, hogy a megyei feladatokat ellátó megyei múzeumokat 2013-tól a megyeszékhelyek vették át, míg a megyei múzeumi szervezetek vidéki tagintézményei a területi elhelyezkedés szerint illetékes települési önkormányzatokhoz kerültek.
„Az átszervezés célja az volt, hogy megerősödjön a muzeális intézmények lokális szerepe, ezáltal aktívabban vegyenek részt a helyi kulturális életben" - olvasható a közleményben.
A szervezeti átalakítás az állami forrásbiztosítás korszerűsítésével is együtt járt, az állami támogatás meghatározására az ellátott feladatokhoz igazítva, szakmai szempontok alapján kerül sor. A támogatás összegének növelése a látogatószám emelkedését, illetve a gondos gyűjteményi munkát igazolja vissza - áll a dokumentumban.
MTI - Kanizsa
2
Kanizsa - A Magyar Kultúra Napja
2015. lanuár 29
Városunk művészeivel, művészeti és alkotói együtteseivel ünnepeltük a Himnusz születésnapját
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Városunk iskoláiban, közművelődési intézményeiben már e nap előestéjén elkezdődtek a megemlékezések. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban Kámánné Szép Terézia igazgató üdvözlő szavait követően Dénes Sándor polgármester mondott ünnepi köszöntőt. A 192 esztendeje íródott nemzeti Himnuszunkra emlékezve beszédében a városvezető e szimbolikus ünnepünkről többek között azt emelte ki, azért fontos mindannyiunknak, mert ez hazánk egyik alapvető szellemi és lelki pillérének a születésnapja, mellyel egyben a modern magyarságunk is megszületett.
„Hiszen a közös fohászunk létrejötte mellett a magyar nemzet és a múltját, hagyományát komolyan vevő és azt ápoló közösség kivi-rágzását is e naphoz kapcsolódóan köszöntjük. Nem feledhetjük,
hogy amikor Csekén Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt, a magyar kultúra és gondolkodás talán legerősebb és legjelentősebb hatású művét alkotta meg, mely mindmáig kifejezi a világhoz, a hazához és a közösséghez kötődő identitásunk és érzéseink lényegét."
A megemlékezésen közreműködött a VOKE „Mamik" Hagyományőrző Dalkör, a Pántlika Néptánc Csoport, a VOKE Kodály Zoltán Énekkar, valamint dr. Vass Veronika versmondó.
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinóban e napon irodalmi esttel és könyvbemutatóval ünnepelték a Magyar Kultúra Napját. A közönséget Schmidt István Radnóti-díjas rendező köszöntötte. Pál Péter Radnóti-díjas versmondó, lendvai költő kötetét dr. Bence Lajos költő, újságíró mutatta be. Közreműködtek: Baj Bianka, Perenc Grega, Pál Laura és Szőke Krisztina.
A Honvéd Kaszinóba még egy rendezvényre hívták a kanizsaiakat a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Január 23-án IS órakor vette kezdetét „Kanizsai utca" címmel a nagykanizsai kórusok hagyományteremtő találkozója. Fellépésével -a Honvéd Kaszinó Énekkara, a Honvéd Kaszinó Hölgyklub Énekkara, a Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska Dalköre, a Tungsram Nyugdíjas Klub Énekkara, a Viola Népdalkör, a VOKE Kodály Zoltán
sünk a 192 esztendeje íródott nemzeti Himnuszunkra. Arra a költeményre, amely mindannyiunk lelkében ott él, és Istenhez szóló fohászával megteremti azt az alapot, amelyre felépítettük, és újra és újra felépítjük közösségünket, városunkat és nemzetünket. - Azt mondhatjuk - folytatta az ünnepi szónok -, hogy a Himnusz a magyar emberek számára, számunkra, egyenértékű a kultúra fogalmával, mert magában foglalja azokat az értékeket és iránymutatást, amely nélkül a vad természet foglyai volnánk. Hiszen a kultúra az, ami ismerőssé teszi az ember számára idegent, ami arra serkent minket, hogy ápoljuk és gondozzuk környezetünket, hogy műveljük magunkat és a közösségünket, és ezen keresztül meglássuk saját arcunk jellegzetességeit és személyes, egyéni vonásait.
Egy kiváló pedagógus megfogalmazását idézve a városvezető rámutatott: - a kultúra lényegében nem más, mint a természet vad erőinek megszelídítése. Vagyis kultúra mindaz, amit az emberi szellem a természet - akár az emberi termé-
szet - zabolázatlan, vad erőinek megszelídítésével alkot, létrehoz.
Az emberi ösztönöket, a lélek mélyéről feltörő ősi érzelmeket is megszelídíthetjük, hogy kifejezzük és megörökítsük a szépségeket, amikor képeket festünk, szob-
Művelődési Ház Kodály Zoltán Énekkara és a VOKE „Mamik" Hagyományőrző Dalkör -, nyújtott kellemes kikapcsolódást. Közreműködött a Bojtár Népzenei Együttes és parkas Milán harmonikás.
A Halis István Városi Könyvtár az intézmény szolgáltatásait bemutató kiállítással csatlakozott a kultúra-napi programokhoz. A feb-_ ruár 21-ig látható tárlatot január | 22-én délelőtt 11 órakor Czupi éá Gyula igazgató nyitotta meg. E ki-| állítással indították el a 160 éve n született Halis István életművének | bemutatását.
s
A Thúry György Múzeum a képzőművészeti gyűjteményéből ösz-szeállított időszaki kiállítással lepte meg közönségét. A vendégeket Dénes Sándor polgármester és Száraz Csilla múzeumigazgató köszöntötte a Magyar Plakát Házban.
A többek között Z. Soós István, Sass-Brunner Erzsébet, Schéner Mihály, Kustár Zsuzsa, Hikády Erzsébet, Szemenyei Ferenc, Balogh Gyula, Fónyi Géza és Erdős László alkotásait felvonultató tárlat megnyitóján megjelent Z. Soós István fia, Barnabás is.
Köszöntő beszédében Dénes Sándor polgármester kiemelte: egy olyan különleges tárlaton vagyunk ma, amely a Thúry György Múzeum képzőművészeti gyűjteményének alkotásaiból állt össze, azért, hogy méltó módon emlékezhes-
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. január 29
Kanizsa - Kultúra
3
rokat faragunk, verset írunk, vagy zenét komponálunk.
Minden emberre, minden közösségre jellemző, hogy miképpen szelídíti meg a természetet, s hogyan hagyományozza ezt át nemzedékről nemzedékre. Ezek a hagyományok kötik össze, tartják egybe és teremtik újjá a közösségeket, így városunk polgárait is. E kiállítás pedig egy gyűjteményen keresztül bepillantást enged nekünk, hogy e nemzedékről nemzedékre való áthagyományozás-
a rendszerváltás óta része e nap közéletünk jeles eseményeinek, jelképezve nemzetünk lelki megújulását. Hiszen tudjuk, a kultúra azt jelenti egy közösségnek, mint amit a gyökérzet jelent a fák, a növények számára. Egyrészről a legfontosabb kapaszkodó, amely biztosítja a stabilitást, amelyhez vissza lehet nyúlni, ha körülöttünk a viharos változások tépázzák értékeinket. Ugyanakkor a kultúránk adta biztonság azt is lehetővé teszi, hogy kísérletezhetünk,
ról képet kapjunk, és érezzük a felelősséget a jövővel, a jövőnkkel kapcsolatosan - zárta köszöntőjét Dénes Sándor polgármester.
A magyar vidéki táj és élet színei a 20. században - című tárlat egyediségét és különlegességét kiemelve, Lehota M. János esztéta ajánlotta a megjelentek figyelmébe az alkotásokat. Közreműködött a Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranymetszés Művészeti Iskola szaxofonos triója.
A Kanizsai Kulturális Központ a Medgyaszay Házban tartotta kultúra-napi rendezvényét. Az ünnepi gálaműsort Ortrun Czinki festőművész A kultúra virágai című kiállításának megnyitója előzte meg. Az alkotót és műveit Stamler Lajos művésztanár mutatta be a szépszámú érdeklődőnek. Az estet Németh Ferenc hegedűművész és Orsós Ferenc versmondó előadása színesítette.
A kiállítás megnyitót követően nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét az ünnepi gálaműsor.
Beszédében Dénes Sándor polgármester hangsúlyozta: nemzeti Himnuszunkra méltó módon - városunk kiemelkedő művészeivel, művészeti és alkotói együtteseivel -, kívánunk emlékezni, mert a Himnusz születésnapját és ezzel együtt a nemzeti öntudatunk és a modern magyar kultúra ébredését is ünnepeljük. -Ezért szimbolikus, hogy 1989, tehát
újíthatunk, vállalhatunk a jövőnkért kockázatokat, mert mindig vissza tudunk térni a mi közös kultúránk ölelő karjaiba. Hiszen mindez olyan helyet is jelent, ahol otthonra találhatunk, mert évezredes múltú gyökérzetből itt e földön, e tájékon nőttek és virágoztak ki a mi értékeink és hagyományaink.
- A mai napon, a Magyar Kultúra Napján tehát önnön értékeinket, hagyományainkat és történelmünket, táncainkat, dalainkat és anyanyelvünket emeljük magasba, tudván, hogy ezek nélkül hontalanul bolyonganánk a világban - hívta fel a hallgatósága figyelmét a szónok. Mert a saját kultúránk jelenti számunkra azt az eligazodási pontot, amely összeköt minket, és ez jelenti azt a sajátosságot is, ami alapján kijelenthetjük, hogy egyediek vagyunk a Föld népei között.
E mai nap tehát a közös büszkeségünk napja, amikor városunk kultúrájának építő és teremtő személyiségei együttesen mutatják meg, hogy él és virul Nagykanizsa, hogy nemcsak gazdag múltja, de dús jelene és jövője is van -zárta gondolatait Dénes Sándor.
Az est ünnepi hangulatát Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Kanizsa Rozmaring Táncegyüttes műsora, valamint versmondásával Partics Krisztián tette teljessé.
B.E.
Kaán Károly erdőmérnök, akadémikus, az Alföld átfogó fásításának megindítója 7S éve, 1940. január 28-án halt meg.
Nagykanizsán született 1867. július 12-én polgári családban. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a piaristáknál folytatta, majd 188S-től a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémia hallgatója volt, erdészoklevelét 1890-ben szerezte meg. 1889 végétől a besztercebányai erdőigazgatóságnál dolgozott, 189S-től erdészként.
1898-ban ösztöndíjjal a karlsruhei műegyetemen és a baden-schwarzwaldi erdőgazdaságban tanult, majd Ausztriában és Németországban tett tanulmányutat. Hazatérése után, 1901-től főerdész, majd 1907-től erdőmester volt. 1908-tól a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott. Előbb a kincstári erdők gazdálkodásával és igazgatásával foglalkozott, 1914-től kormánybiztosként, 1919-től helyettes államtitkárként, 1924-192S-ben címzetes államtitkárként irányította az erdőigazgatást. A trianoni békeszerződés következtében az erdőterületek több mint nyolcvan százaléka került az új határokon túlra, emiatt figyelme egyre inkább az Alföld fákban szegény területeire irányult. Kaán Károly kezdeményezte az Alföld átfogó fásításának megindítását, és fáradozásai nyomán született meg 1923-ban az Alföld-fásítási törvény. Noha elképzelései csak részben valósulhattak meg, a telepített erdők így is jelentősen megváltoztatták az Alföld arculatát.
Tudományos munkáiban is nagy figyelmet szentelt az Alföldnek. 1927-ben jelent meg A magyar Alföld című könyve, majd két év múlva Az Alföld problémája. 1939-ben adták ki legátfogóbb művét Alföldi kérdések - Erdők és vizek az Alföld kérdéseiben címmel.
192S-ben nyugalomba vonult, és az Alföld mellett a természetvédelem elméleti kérdéseinek szentelte életét. Ez utóbbiról szól a Természetvédelem és a természeti emlékek (1931) című munkája, amelyben a korszerű természetvédelemmel kapcsolatos nézeteit fejtette ki. Tevékenységének, elméleti munkásságának nagy szerepe volt abban, hogy 193S-ben elfo-
gadták az erdő- és természetvédelemről szóló törvényt, amely meghatározta a védelem alatt álló növény- és állatfajok körét, valamint a természeti értékek védelmében a kármegelőző állami kisajátítást is lehetővé tette.
Nyugdíjas éveiben gazdaságpolitikai kérdésekkel is foglalkozott, amelyekről az 1936-ban kiadott Gazdaságpolitikai feladatok című könyvében fejtette ki nézeteit. 1924-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, székfoglalóját Változások a Nagy Magyar Alföld képén címmel tartotta. 1920-ban alapító tagja és alelnöke volt az Országos Erdészeti Egyesületnek, 1938 és 1940 között az Országos Természetvédelmi Tanács elnöki tisztét töltötte be. 1934-ben a finn erdészettudományi társaság tiszteleti tagjává választotta, 1938-ban a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karának tiszteletbeli doktora lett.
Budapesten hunyt el 1940. január 28-án. Emlékére az Országos Erdészeti Egyesület a nevét viselő díjat alapított. A Pilisben és a Bükkben forrás őrzi nevét, és róla nevezték el a szentgyörgyhegyi turistaházat és a Nagy-Hárshegyen épült kilátót is. Emléktáblája van Budapesten, szobra Püspökladányban, Mezőtúron és Nagykanizsán is. Emlékére az általános iskolák S. és 6. évfolyamosai számára évente megrendezik a Kaán Károly országos természet- és környezetismereti versenyt. Munkásságát 2012-ben Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.
MTI - fataj.hu - Kanizsa
75 éve halt meg
Kaán Károly
T_ Kanizsa - Esélyegyenlőség
2015. január 29.
A Város Tanácsa
jegyzőkönyvei
1690-1800
A Magyar Kultúra Napja rendezvényéhez kapcsolódva a Magyar Plakát Házban mutatta be Száraz Csilla múzeumigazgató a Kanizsa Város Tanácsának elmúlt évben restaurált jegyzőkönyveit. A három kötetet - melyek 1690-1800-ig rögzítik a városi tanács üléseinek jegyzőkönyveit -, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően sikerült megújítani.
A későbbiekben a digitalizálásuk is szerepel a múzeum terveiben.
Az igazgatónőtől megtudtuk: a 90 éves török uralom után 1690. június 16-án alakult meg Kanizsa Város Tanácsa, mely a város igazgatásán kívül a bíráskodást is gyakorolta. Alakosság nagy része magyar, 20 százaléka német, 18 százaléka délszláv volt, de a város vezetésében évtizedeken keresztül a németek voltak túlsúlyban. A jegyzőkönyveket is kezdetben németül vezették. Az első ülésről készített jegyzőkönyvvel kezdődő városi tanácsi jegyzőkönyvi kötetek a legfontosabb források a város török alóli felszabadulást követő időszakának történetében. Gazdag tárházai a város múltjáról szóló adatoknak. Részletesen tudósítanak a fennálló társadalmi, gazdasági viszonyokról, közállapotokról, betekintést nyújtanak a város 1690 és 1800-as évek közötti életébe.
A kötetek ülési, kihallgatási jegyzőkönyveket, többek között a polgárok esküszövegét tartalmazzák. Ezen kívül az I. kötetben olvashatók a város által alkotott és általa szem előtt tartott statútumok is. Ezek tárgya a legkülönfélébb, mint például önkormányzati választások, az iskolai oktatás nyelve, tűzvédelmi rendelkezések, bormérés. A kötetek - régi pecsétjük, jelölésük alapján - 1926 előtt kerülhettek a Városi Múzeum gyűjteményébe. Értéküket emeli, hogy Nagykanizsa város levéltára a II. világháború végén csaknem teljesen elpusztult a Városháza leégésekor, így a rendelkezésre álló források száma jelentősen megcsappant.
B.E.
Egyenlő esélyekkel Nagykanizsán is
Több mint 3000 magyarországi település, köztük Nagykanizsa is elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi programját. Az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása" című kiemelt projekt keretén belül a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésében a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EM-MI) felnőttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok számára mentori szolgáltatás és szakmai képzés formájában nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte egységes elvek mentén készítették el programjaikat.
Nagykanizsa Helyi
Esélyegyenlőségi
Programja
Nagykanizsa Város Önkormányzata fontos feladatnak tekinti lakossága életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyeinek biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmények illetve egyéb szervezetek összefogásának erősítését tűzték ki, ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Dénes Sándor polgármester lapunknak az alábbiakat nyilatkozta:
,,Az Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program megírása so-
rán részletes helyzetelemzést készített, ezáltal alaposabb információkkal rendelkezünk a célcsoportok helyzetéről, szükségleteiről valamint a problémák megoldásának lehetőségeiről. Az intézkedési tervben olyan célok kerültek megfogalmazásra, amelyek megvalósításával a lakosság életkörülményeit javítani tudják. Városunkban a munkanélküliség jelenti a legnagyobb problémát, amely közvetve kihat a gyermekekre is. Ennek megelőzése illetve mérséklése érdekében több közfoglalkoztatási programba is bekapcsolódtunk, amelyek keretében elsősorban a GYES-ről visszatérő nők, a gyermekeket nevelő családok és a mélyszegénységben élők kerülnek foglalkoztatásra. A fogyatékkal élők valamint a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedését két programmal is segítjük, számukra az önkormányzat intézményeiben biztosítunk munkahelyeket.
A Ligetvárosi szegregátumban lakók számára is szeretnénk jobb életkörülményeket biztosítani, már megkezdtük a környék szociális célú rehabilitációját, amelynek során bérlakásokat újítunk fel, korszerűsítjük az óvodát, illetve a közösségi szolgáltatások is elérhetőbbé válnak.
Próbáljuk az idősödő korosztály elmagányosodását megelőzni, támogatjuk a képzési és közművelődési programokat valamint a foglalkoztatási lehetőségeket számukra."
Mik azok a Helyi
Esélyegyenlőségi
Programok?
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az AROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.
A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre - a TKKI közreműködésével - a helyi civil szervezetekkel,
egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.
A Türr István Képző és Kutató Intézet
A TKKI fő célkitűzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az intézet. Ma Magyarországon ebben a témában a legkompe-tensebb szereplők között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI térítésmentes felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának elősegítése érdekében.
A projekt részeként 2013 szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal rendeztek meg szakmai work-shopokat, műhelybeszélgetéseket. A rendezvények lehetőséget teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.
Országos célok
A helyi esélyegyenlőségi programok célkitűzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenlő bánásmódban részesüljön. így történelmi jelentőségű eredmény, hogy a TKKI mentorhálózata segítségével az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.
Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetővé teszik, hogy országosan is nyomon követhető legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.
2015. január 29.
Kanizsa - Gazdaság
Ligetváros szociális célú rehabilitációja
Szinte teljesen megújult a városi uszoda
Február elején birtokba vehetik az úszást kedvelők a szinte teljesen megújult városi uszodát. A kivitelezés még tavaly októberben kezdődött és közel száz millió forintot költhettek a Ligetváros szociális rehabilitációja elnevezésű projekt részeként a felújításra.
Ahogy Dénes Sándor polgármester elmondta, az uniós forrásból megvalósuló fejlesztés keretében kicserélték a medencetér melletti padlóburkolatot, az épület
északi és déli homlokzati nyílászáróját és a padlófűtést is felújították. Az uszodát akadálymentesítették, így mozgáskorlátozott wc-vel, rámpával, betegemelővel egészült ki az épület. A beruházás során építettek egy személyzeti öltözőt is. Az önkormányzat támogatásából felújították a medencetér lép-csőkorlátait, iroda és raktár helyiségeit, a falburkolatokat, a rajtköveket, az uszodai lelátón lévő széksorokat és a padlóburkolatot, valamint megvalósult a gyermekmedence statikai megerősítése is.
Az uszoda kapui először január 26-án nyílnak meg, majd február 2-án a nagyközönség is használatba veheti.
- Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akinek munkája van az uszoda felújításában, az uszoda vezetésének, az ott dolgozóknak egyaránt. Nagy elismerésem mindazoknak, akik uszodába járnak és türelmesek voltak, vártak, mert velünk együtt hittek abban, hogy majd néhány hónap múlva egy felújított uszodában tölthetik el a szabadidejüket. Köszönöm mindenkinek a megértést! - mondta a polgármester.
Ezt követően Horváth István projekmenedzser, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divízió vezetője kiemelte, a ligetvárosi terület felzárkóztatását célzó pályázat keretében nem csak az uszoda épülete újul meg. A szociális célú rehabilitáció révén összesen 412,5 millió forintból újítják fel a városi uszodát, a ligetvárosi óvodát, kiépítik az Erdész utcai járdát és közvilágítást létesítenek, térfigyelő kamerákat helyeznek el és felújítják a Csengery 117. szám alatt található 24 lakást.
Együttműködési megállapodást kötöttek a megyei jogú városok és az MKIK
Együttműködési megállapodást kötött a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) a térségi gazdasági fejlesztés, valamint a megyei és helyi foglalkoztatási helyzet javítása érdekében, a megállapodást a két szervezet elnöke, Szita Károly és Parragh László írta alá a sajtó jelenlétében Budapesten.
Szita Károly elmondta, a megyei jogú városok ebben az európai ciklusban - a múlt heti euró árfolyamon számolva - 387 milliárd forinttal rendelkeznek majd csak a területi operatív programban. Ezt szeretnék úgy elkölteni, hogy erősítsék a gazdaság versenyképességét, és minél több embernek adja-
nak munkát. Ebben számítanak a kamara segítségére - közölte.
Parragh László kifejtette: az a kormányzati politikai cél, miszerint az uniós források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre, 10 százalékát pedig kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítják, teljesen egybecseng az elvárásaikkal, megvalósulása esetén ez a gazdasági növekedés komoly záloga lehet. Az MKIK el szeretné érni, hogy kezdődjön párbeszéd a területi kamarák és az egyes városok vezetése között az adott város gazdaságfejlesztéséről - mondta.
Az MKIK elnöke szerint mindenhol meg kell találni azokat a kitörési pontokat, amelyek illeszkednek az adott térség iparszerkezetéhez, amelyek magukkal hozhatják az ottani klaszterek erősödését, és
amelyekhez hozzá kell rendelni az oktatás különböző területeit valamint a kutatás-fejlesztés-innovációt is, bevonva a kutatási intézményeket.
Az MJVSZ-t 23 nagyváros alkotja, amelyek Budapest és a megyei jogú városok agglomerációjával együtt a magyar GDP 80 százalékát adják. A szövetséghez tartozó településeken 2,3 millió ember él, ott dolgozik a több mint 4,2 millió munkavállalóból 1,2 millió, továbbá ezekben a városokban tanul az egyetemisták, főiskolások 48 százaléka, és a megyeszékhelyeken található a legtöbb szakképző intézet is - ismertette az MJVSZ elnöke.
A megállapodás célja, hogy erősödjék a nagyvárosi térségek európai mérvű versenyképessége, ami-
Az épületekben a bontás már befejeződött. Most a végső kialakításhoz szükséges falszerkezetek, nyílászárók, külső szigetelés, villamos és gépész, vakolatjavítási szakipari munkák zajlanak. A három épületben 24 szociális bérlakás felújítását követően kisebb energiaköltséggel, nagyobb komfort fokozaton üzemeltethetők majd a lakások.
A projekt keretén belül megvalósul a ligetvárosi óvoda felújítása is, ahol jelenleg a bontási munkák zajlanak. Itt az épület szigetelésére, a kültéri nyílászárók cseréjére, villamos hálózat felújítására, fűtési rendszer felújítására kerül sor.
A Ligetváros szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt során 127 méteres szakaszon járdát, valamint a Csengery utcában az Erdész utcától a vasúti átjáróig 580 méter hosszban kerékpárutat építenek. Ezeken kívül tíz térfigyelő kamerát helyeznek ki.
A projekt ideje alatt a ligetvárosban élők számára számos közösségfejlesztő és ismeretterjesztő programot szerveztek és szerveznek a jövőben is. A beruházás teljes befejezése 2015. év közepére várható.
V.M.
nek egyik eszköze a nagyvárosok körüli tudásintenzív, innovációorientált befektetési zónák kialakítása. Ebben számítanak a nagyvárosi polgármesterek a kamara segítségére.
Az MKIK megkap tőlük mindent, akár területfejlesztésről, akár jogi eszközökről van szó, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt közösen el tudják érni - hangsúlyozta Szita Károly.
Az együttműködési megállapodás szerint a két szervezet elő kívánja segíteni a magyar tulajdonú vállalatok belső piaci megerősödését és az exportban is versenyképes termékeket előállító vállalkozások külpiaci terjeszkedését. Mindkét fél kiemelten kezeli a terület- és településfejlesztési, valamint gazdaságfejlesztési források allokálását, a növekedési zóna program megvalósítását, és közösen jelennek meg a kapcsolódó partnerségi és kommunikációs akciókban.
MTI - Kanizsa
6
Kanizsa - Krónika
2015. január 29
Kotorják a Principáliscsatorna medrét
Taggyűlés a Nagykanizsai Honvéd Egyesületnél
A Principális-csatorna áradása rengeteg gondot okozott az elmúlt évek során. A problémát a csatorna medrének benőttsége, feliszapolódása és a védművek kiépítésének hiánya okozta. Ezt szeretné megszüntetni az intézkedésével a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
Ahogy az igazgatóság közleményében olvasható, az elvégzendő feladatokat két szakaszra osztották, melyekkel megakadályozhatók a csapadékok hatására kialakuló hirtelen árvízi elöntések.
- Az elmúlt években beérkező -önkormányzati, egyéni, és gazdálkodók által benyújtott - panaszok miatt sürgőssé, halaszthatatlanná vált a kotrási munkák elvégzése -fogalmaz Gaál Róbert igazgató. Éppen ezért a probléma megoldása érdekében az igazgatóság fokozta a fenntartási munkákat, kotrási tervet készíttetett, és lépéseket tett a munkák pénzügyi fedezetének biztosítására.
A Principális-csatorna tizennégy kilométeres felső szakaszán, Magyarszerdahely és Felsőrajk között már elkezdték a kiviteli munkálatokat. Időjárástól függően várhatóan tavasszal végeznek, és közel 34 millióba kerül.
A csatorna kilenc kilométeres alsó szakaszán, a kiskanizsai városrész és Bajcsa közötti részen, folyamatban van a kotrási munkák előkészítése. A terület helyszíni bejárása, a költségek pontos meghatározására már megtörtént. A teljes rekonstrukció költségvetése, mely meghaladja a 100 milliót, jelenleg a jóváhagyás stádiumában van. A jóváhagyás után a munkák azonnal elkezdődnek. A szakaszon szintén növényzetirtási és kotrási munkákat fog végezni az igazgatóság. A mederben levő növényzetet, valamint iszapot távolítják majd el. Ahogy a közleményben olvasható, a munkák elvégzése után Nagykanizsa térségében is biztosítva lesz az árvizek akadálymentes lefolyása.
Kanizsa
A hétvégén megrendezett répafőző versenyre összesen 12 nevező, 23 féle étellel nevezett. A kiosztott 11 díjból 8 maradt Miklósfán, 3 díj pedig vidékre került.
A verseny díjazottai:
Hagyományos répás étel kategóriában a Palini Általános Iskola füstölt csülkös, babos répával 1., húsos babos répával a Miklósfai Mindenki Háza 2., míg ugyanezzel az étellel a Miklósfai Kertbarát Kör 3. helyezést ért el.
Répás ételkülönlegesség kategóriában: aranyérmet kapott füstölt csülök, tejfölös tárkonyos árpagyöngyös húsgombócával a Pannon Egyetem varázskonyhája. A dobogó második fokára jutott Imrei Zsuzsanna a raguval készült répás rakott palacsintával, míg harmadik
helyezett lett a MI-Nők Klubja húsos habart savanyú répája.
A répás desszertek kategóriában a dobogó csúcsára került a Miklós-fa Mindenki Háza csapata által készült répás áfonyás rétes. A harmadik díjat is ők szerezték meg a répás szilvás rétesükkel. A második helyet Lesták Eszter és Lesták
voltak a nőnapi köszöntés, a kerek évfordulós tagok köszöntése, a megemlékezés a Honvédelem Napjáról, a Honvédbál, a libator és a bagolai disznótor. A legemlékezetesebb kirándulások közt említette
András nyerte el a répás kelyhével.
Szakmai különdíjat kapott Lesták Eszter és Lesták András körtés, diós répalevese. A közönségdíjat a Pensio Kft. nyerte el füstölt csülkös babos répájával. A szervező egyesülettől a versenyben kezdetektől résztvevő Drávecz Lászlóné kapott ajándékot.
A Nagykanizsai Honvéd Egyesület ünnepélyes évértékelőt és tisztújító közgyűlést tartott a Honvéd Kaszinóban, ahol tisztségviselőket választottak és a 2011. januári taggyűlés óta eltelt időszakról is beszámoltak.
Az elmúlt négy év áttekintését és az idei év feladatait Tarr Ernő nyugállományú ezredes, az egyesület elnöke ismertette. Ahogy elmondta, az évek alatt szervezeti és személyi változások egyaránt történtek. 2011 -ben a kilenc tagú elnökséget még a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállo-mányúak Klubjának tagsága választotta meg. 2012 novemberében rendkívüli taggyűlésen döntöttek a klub
M £
ií •q
c fa.
átalakulásáról, és a következő év elejétől Nagykanizsai Honvéd Egyesület néven működnek. Ezen a taggyűlésen mondott le Poprádi Zoltán elnök, így Tarr Ernőt bízták meg az elnökségi feladatok ellátásával. Az elnök kiemelte, a következő években további személycserék következtek, de ennek ellenére az elnökség gördülékenyen végezte a feladatait.
Ataglétszám a négy évvel ezelőtti 205-ről 135-re apadt, de még így is az egyik legnagyobb közösségnek számítanak a városban. Az egyesület rendezvényeit évente előre megtervezték, és az előző évet záró taggyűlésre már minden tag megkapta a következő év programját. A legsikeresebb rendezvényeik
Budapest, Herend, a Káli medence meglátogatását, valamint a horvátországi és a szlovéniai utazást.
Az egyesület évente részt vesz az Idősek Hete rendezvényein. Kapcsolatot tart a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével, a Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodával, a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvánnyal, valamint a kovásznai és más idősügyi szervezetekkel.
A taggyűlésen elfogadták az elnöki beszámolót, majd Bődör László ismertette a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetét. A taggyűlés jóváhagyta a 2014. évi mérleget, a pénzfelhasználást, és elfogadta a 2015. évi költségvetést.
Az egyesület elnökévé a következő négy évre a 2018. évet záró közgyűlésig Tarr Ernő nyugállományú ezredest választották. A titkári pozíciót ezentúl Hajdú Zoltán nyugállományú őrnagy tölti be, míg a kilenc fos elnökség tagjai: Bődör László nyugállományú mérnök százados, Harangozó László nyugállományú rendőr alezredes, Darab Lajos nyugállományú törzsőrmester, Ivá-nyi Miklós, Gőcze Istvánné, Varga Gyuláné és Bődör Gyuláné. A megválasztott elnök rövid tájékoztatást adott a 2015. évi teendőikről.
V.M.
2015. január 29.
Kanizsa - Jogszabály_|T
Ekáer: Nem mindegy, hogy mit és hova szállít
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerről (ekáer) szóló tájékoztatót szervezett szerdán a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara.
Novembertől hatályos, azaz immár több hónapja „élesben" működik az ÁFA visszaélések, valamint a fizetések nyomon követése végett bevezetett ekáer, úgyis mint az adózásról szóló törvény - jelenlegi - „legösszetettebb" változása. Amely meglehetősen sok embert érint: gyakorlatilag mindenkit, aki vállalkozás irányításában érdekelt. A pontos tudnivalókról és a cégeket terhelő kötelezettségről dr. Lázár József, a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságának osztályvezetője számolt be.
Elmondta, maga az ekáer szabályozás a közúton történő fuvarozásokra vonatkozik, amik bejelentési kötelezettséggel járnak - ezekhez kell ekáer számot igényelni. Pontosabban csak az fuvarozhat árut közúton egy ideje, aki rendelkezik ilyen azonosító számmal - tehát az adóhatóság előtt nem lehet „elsumákolni" az áruszállítást. Ugyan-
akkor ez nem magát a fuvarozót terheli, hanem azt, aki fuvaroztat.
Ahány termékegységet (árut) szállít valaki, annyi ekáer szám szükséges. Viszont egyféle termékegység, több típusú termékegységet is magában foglalhat...
Gyakorlati példával alátámasztva az osztályvezető elmondta: ha Győrbe szállítunk többféle terméket, akkor egy bejelentés szükséges a NAV felé.
- Azokban az esetekben kell bejelentési kötelezettséggel élniük a vállalkozásoknak, ha az Unióból Magyarországra hoznak be, vagy fordítva, tőlünk visznek ki árut egy EU-s országba. Valamint, adóköteles termékértékesítés esetén. Viszont, ha nem EU-s országba - legyen az Ukrajna, Kína, stb. - megy ki az áru, akkor nem kell ekáer-szám - hangsúlyozta dr. Lázár József.
Sok más mellett kitért még arra is, hogy amennyiben valaki nem adóköteles tevékenységet űz -ilyen például a bérmunka is - akkor nem kell ekáer szám. Továbbá akkor sem, ha „jómagam" viszonteladó vagyok: mivel mindig az el-
ső, adóköteles termékértékesítés jár ekáer számmal.
A mezőgazdaságban érdekeltek esetében, mondjuk, ha egy búzatermelő eladja a felvásárlónak a búzát, az előbbinek nem kell „regelnie" magát, cégét, hanem az utóbbira hárul ez a teher. Mivel a mezőgazdász amúgy is fizet kompenzációs felárat.
A rendszer megkülönbözteti a különböző, szállított terméktípusokat is: aszerint, mi minősül kockázatosnak, és mi nem. Azaz, melyek után és pláne mennyi ekáer számot kell igényelni.
Egy ekáer szám egyébként tizenöt napig érvényes. Az elektronikus rendszerbe pedig a NAV oldalán kell bejelenteni a fuvarozandó, „kockázatos" árut.
Az ekáerre vonatkozóan egyébként január végéig türelmi időt kaptak a vállalkozások. Azonban amennyiben elmulasztják a bejelentési kötelezettséget az érintettek, a NAV szankciókat ró ki. Az ekáer-ről teljes tájékoztató, illetve a sok adminisztrációval járó kötelezettségekről, a szabályozás részleteiről a NAV oldalán szerezhetnek további információt az érdekeltek.
Ingyenes Ibósági ügyéértesíő rendszer indul január végén
''/I/ i A ff
Meghosszabbították az ekáer próbaüzemét március elsejéig
Március elsejéig meghosszabbította a kormány az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) próbaüzemét a piaci szereplők javaslataira figyelemmel - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel csütörtökön.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai, pénzügyőrei az év első két hónapjában is ellenőriznek, de február 28-ig csak tájékoztatnak.
Az adóhatóság munkatársai a mulasztókat figyelmeztetik, de március 1-ig nem szabhatnak ki mulasztási bírságot, a vállalkozások pedig a próbaüzem végéig mentesülnek a kockázati biztosíték megfizetése alól - közölte az NGM.
/ f /
Január végén ingyenes bírósági ügyfélértesítő rendszer indul, amellyel sok időt és energiát takaríthatnak meg a jogkeresők és a bírósági dolgozók egyaránt -mondta Kékedi Szabolcs, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) bírósági főosztályának helyettes vezetője az MTI-nek.
A szolgáltatás részeként a bíróság a peres fél regisztrációja után egyfelől sms, illetve e-mail üzenetben küld értesítést, ha az ügyben két tárgyalás között történt valami jogilag releváns esemény. Ilyen lehet, hogy iratok érkeztek a másik féltől vagy például a szakértőtől, valamint figyelmeztető üzenetet küld a közelgő tárgyalásról, másfelől lehetővé teszi, hogy a felek egyes, az eljárással kapcsolatos adatoknak maguk is utánajárhassanak - ismertette a szakember.
A tárgyalásra a kitűzött időpont előtt nyolc nappal figyelmeztető sms-hez joghatás nem fűződik, továbbra is akkor szabályszerű például egy idézés kézbesítése, ha azt
hagyományos postai úton vették át - tette hozzá.
Az ügyfelek nemcsak jelzéseket kaphatnak a bíróságtól, hanem maguk is utánanézhetnek webes felületen az eljárásaikkal kapcsolatos egyes információknak, ez azonban egyelőre még nem jelenti azt, hogy az iratokba is betekinthetnek elektronikus formában, ez a fejlesztés a távlati tervekben szerepel.
Ezeket a szolgáltatásokat csak az veheti igénybe, akinek a bíróságon peres ügye van, az ahhoz kapcsolódó ügyszám például nélkülözhetetlen a szolgáltatás igénybevételéhez. Szükséges továbbá regisztrálni az ügyfélkapun, másrészt pedig egy ízben be kell mennie az ügyfélnek vagy a jogi képviselőnek arra a bíróságra, ahol a peres ügye zajlik, a személyazonosítás érdekében. Amikor egy ügy átkerül egy másik bíróságra vagy fellebbezés folytán másik bírósági szintre, újra kell regisztrálni személyesen is - mondta Kékedi Szabolcs.
Minden bírósági szinten, a járásbíróságtól a Kúriáig a polgári, gaz-
dasági, közigazgatási, munkaügyi és büntető perek túlnyomó többségében igénybe vehető ez a szolgáltatás.
Az új szolgáltatás várhatóan lényegesen csökkenti majd az ügyfelek és a bírósági dolgozók idejét, energiáját felemésztő személyes vagy telefonos kapcsolatfelvételeket, hiszen a perekkel kapcsolatban az ügyfelek számos technikai információhoz hozzájuthatnak az interneten - magyarázta a szakember.
Egy másik új, webes felületen igénybe vehető szolgáltatás a pertartam-kalkulátor, amely egy-egy ügytípusban egy-egy bíróságon előre jelzi az eljárás várható időtartamát a rendelkezésre álló adatok átlaga alapján.
Ez a szolgáltatás polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási perekben vehető igénybe. Jelentősége, hogy az olyan ügyekben, amelyekben több bíróság is illetékes, és közülük a peres fél választhat, a kalkulátor segítségével az ügyfél a várhatóan hamarabb döntést hozó, vélhetően kevésbé leterhelt bíróságon indíthatja meg például kártérítési perét vagy
házassági bontóperét. A kalkulátorból kiderül például, hogy az egyik legleterheltebb magyar helyi bíróságon, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy válóper átlagosan 184 napig tart, ugyanakkor a Gyulai Járásbíróságon csupán 116 napig - ismertette az OBH munkatársa.
Induláskor a 2013. évi érdemben befejezett ügyek adatainak statisztikai átlagából számított pertartamok láthatók a rendszerben, amely évről évre frissül majd. Természetesen a szolgáltatás arra is figyelmezteti az ügyfeleket, hogy az átlagtól jelentősen eltérhet egy-egy konkrét per hossza például a bizonyítás nehézségei, a peres felek száma vagy más körülmény miatt.
Az elektronikus felületeken lehetőség lesz továbbá panaszkezelésre is, a bírósági vezetőknek címzett ilyen jellegű beadványokat elsősorban ott várják majd az ügyfelektől.
Mindezek a január végén működésbe lépő szolgáltatások díjtalanok - mondta Kékedi Szabolcs.
MTI - Kanizsa
8
Kanizsa - Oktatás
2015. január 29
Süssünk munkát -lezárult a projekt
Lezárult a Süssünk munkát elnevezésű projekt. A záró rendezvényre a Piarista Általános Iskola rendezvénytermében került sor, ahol bemutatták a programot, és összegezték a megvalósítási időszak tapasztalatait.
- Sikeres volt ez a kezdeményezés, hiszen ebben a térségben a tartósan munkanélküli embereknek volt esélye pék OKJ-s képzésen részt venni, elméleti és gyakorlati tudást szerezni. Arra is lehetőségük volt, hogy fél éves gyakorlatot szerezzenek a Kanizsa Pékségben - köszöntötte a megjelenteket Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, 2013 nyarán indult a program a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. jóvoltából.
- Egy szakma elsajátítása, nem csak azt jelenti, hogy kaptunk egy lehetőséget arra, hogy egy adott szakmában el tudjunk helyezkedni, hanem arra is lehetőséget biztosít, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy alkalmasak vagyunk a szakismeretek megtanulására - vette át a szót, és nyitotta meg a rendezvényt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Ha pedig az adott szakmában nem tudunk elhelyezkedni, akkor tudunk alkalmazkodni más helyzethez. Ez egy fontos üzenete az ilyen jellegű pályázatoknak, főleg akkor, amikor
ilyen alacsony Magyarországon a foglalkoztatás. Csupán S1 százalék körül mozog.
A programot Illés Gabriella projektvezető mutatta be. Kitért a munkavégzés fontosságára és a projekt előzményeire is. A pék OKJ-s képzés tapasztalatait dr. Borosán Gyula, a FEPIH Kft. ügyvezetője összegezte. Pauska-Németh Angélát követően pedig Lérántné Mátés Valéria beszélt a projektről.
„Negyedévezredes a mi iskolánk"
Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 250. esztendejét a legnagyobb múltú „Kanizsai Gimnázium", mai nevén a Batthyány Lajos Gimnázium.
A részletes programokról Balogh László, az intézmény igazgatója számolt be sajtótájékoztatóján. Elsőként azonban a gimnázium múltjának, történetének egy-egy érdekes momentumát emelte ki. Elmondta, a piarista gyökerű intézményt 176S júniusában alapította gróf Batthyány Lajos.
- Annak idején a „mi" iskolánk volt Vas, Zala és Somogy megye első, no és egyetlen középiskolája -így Balogh László. Aki mondanivalójában felidézte az iskola többszöri névváltását. Az S0-es évektől Irányi Dániel Altalános Gimnáziumnak, 19S7-től Landler Jenő Gimnáziumnak hívták, 1990-től pedig Batthyány Lajos Gimnáziumként ismerik (és el is ismerik) az intézményt.
A 2S0 éves jubileum jóvoltából szinte egymást érik az események -egész évben - az intézményben. Többek között öt dunántúli gimnázium kórusának részvételével hangversenyt tartanak, de lesz még 2S0 körös váltófutás is a sportpályán. Gyermeknapon a BLG-sek 2S0 cipősdoboznyi ajándékkal lepik meg a rászorulókat. Az alapítás napján, június S-én, 19 órától a HSMK-ban jubileumi BLGén-kulturális kavalkád lesz, majd másnap maga az ünnepség. Am jelenik meg jubileumi évkönyv, megújul az iskola honlapja, az érettségi tablók pedig felkerülnek a világhálóra: 1948 és 201S között végzett osztályokkal.
Zenével, énekkel, tánccal
A Péterfy Sándor Tagintézményben idén is megünnepelték a Magyar Kultúra Napját.
Az iskola apraja-nagyja délutánba nyúlóan vett részt különböző programokon. Reggel rádiós meg-
emlékezéssel kezdődött az ünneplés, majd kétórás táncházzal folytatódott. Végül az alsó tagozatos gyerekek bábjátékkal, népdalénekléssel szenteltek néhány órát a kultúrának.
Szombaton a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket várták, délelőtt az intézménybe. Az OviSuli programon nemcsak a tanító nénikkel ismerkedhettek a jövő Péterfysei, hanem különböző sportprogramokon, ügyességi játékokon is részt vehettek.
Elismerésben részesült Molnár Levente és Tislér Bence Tisza Istvánról írt tanulmánya
Dicsérő oklevelet vehetett át Tisza Istvánról írt pályamunkájáért a napokban Molnár Levente és Tislér Bence, a Batthyány gimnázium két végzős tanulója, illetve felkészítő tanáruk Pécsi László.
Apályázatot „Tisza István politikai törekvései az I. világháborút megelőző két miniszterelnöksége időszakában, tevékenysége a világháború alatt, meggyilkolásának bel- és külpolitikai okai és következménye" címmel a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete hirdette meg középiskolások részére. (A tanulmányt azonos címmel honlapunkon olvashatják.)
Képviselői fogadóóra
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 0630/2040865, balogh.lasz-lo61@chello.hu.
Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2014. november 28-án (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője a palini és korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától 18 óráig a Palini Altalános Iskolában. Aznap 18.30 órától 20.00 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) az alábbi utcák (utcarészek) lakosainak tart fogadóórát: Garay utca páros és páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca, Lámpagyár utca, Magyar utca 124. számtól az utca végéig folyamatos házszámok, Űrhajós utca, Akácfa utca, Bethlen Gábor utca, Cserfo hegy, Cserfo út, Dózsa György utca 1-től 95/A-ig páratlan házszámok, Dózsa György utca 2-től 114/8-ig páros házszámok, Egry József utca, Kinizsi utca 74-től az utca végéig páros házszámok, Kinizsi utca 91-től az utca végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor utca.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Altalános Iskolában.
Marton István önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap utolsó szerdáján 16 órától 18 óráig a Halis István Városi Könyvtár kávézójában.
Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
v Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésű ingatlanát.
Aversenytárgyalás ideje: 2015. február 4. 10 óra 00 perc. Aversenytárgyalás eredménytelensége esetén: 2015. február 5. 10 óra 00 perc. 2015. február 10. 10 óra 00 perc. 2015. február 12. 10 óra 00 perc. 2015. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda)
Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.690.000 Ft. Információ kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330, 0620/849-2328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK, és FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKTETŐKNEK / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.
2015. január 29
Kanizsa - Kitekintő
9
Két éve zárva a gelsei termálfürdő
2007 utolsó napjaiban nyitották meg a Gelsei Termálfürdőt. Viszont már több mint két éve zárva van. Talán akkor rendeződik a fürdő sorsa, ha a Magyar Fejlesztési Bankhoz kerül az épület. A helyiek már akkor is örülnének, ha úszásoktatásra lehetne használni a fürdőt.
2012. november 20-án volt utoljára nyitva a Zala megyében található Gelsei Termálfürdő. Hiába rendelkezik a kis falu közel 40 Celsius-fokos, magas jódtartalmú termálvízzel és egy modern fürdőépülettel, egyelőre nem tudni mikor nyithat meg újra a fürdő - írja Heszler Róbert a termalonline.hu-n megjelent cikkében.
A gelsei termálprojekt még 15 évvel ezelőttre nyúlik vissza, a szomszédos Pölöskefővel összefogva akkor alakították át termál-kúttá a már meglévő, korábbi sikertelen olajkutatás után hátramaradt 900 méter mély kutat. A fürdő megépítésére jó néhány évet várni kellett, s igazából a mostani problémák gyökerét az akkori döntés jelenti, ugyanis a létesítmény építéséhez szükséges egymilliárd forintot döntő részben hitelből teremtette elő a település.
A termálfürdőt végül 2007 karácsonyára nyitották meg. Azonban nem tett jót nekik a 2008-ban érkező válság, de az sem, hogy a környéken több fürdő is működik. Az már csak hab a tortán, hogy jelentős szálláskapacitás sem volt a településen.
Az adósságteher miatt 2010-ben gyakorlatilag csődöt jelentett a település. Egy idő után a fürdőt is be kellett zárniuk, s ugyan 2012-ben újra meg tudták nyitni, de az év végén megint be kellett zárniuk.
A Zalai Hírlap most utánanézett, hogy mi a helyzet a Gelsei Termálfürdővel. A rossz hír az, hogy az önkormányzat önmagában nem tudja „feltámasztani" a fürdőt, hiszen egy új szabályozás miatt veszteséges tevékenységet nem folytathatnak, márpedig a fürdő soha nem termelt nyereséget. El-
adni pedig a meghirdetett 940 millió forintos áron nem sikerült. Az épület emiatt az adósságrendezési eljárás végén a fürdőépítéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bankhoz (MFB) kerülhet.
Márpedig az MFB nem először kerül olyan helyzetbe, hogy az ölébe hullik egy termálfürdő, ugyanez történt az egerszalóki Saliris Resort szálloda és fürdő esetében is, amit már évek óta működtetnek. Nagy kérdés, hogy adott esetben meglépnék-e ugyanezt a gelsei fürdőnél is.
A Zalai Hírlap cikke szerint egyébként az önkormányzat már jó ideje abban lát menekülési utat a fürdő számára, hogy tanuszodaként nyissák meg újra, amihez elvileg lehetne támogatást szerezni. Pláne, hogy így Gelsén megoldható lenne a helyi és a környékbeli gyerekek úszásoktatása, egyelőre azonban pénz helyett csak ígéreteket kaptak ehhez.
A jó hír egyébként az, hogy az épületet karbantartja az önkormányzat, így az állagromlásnak semmi jele. Elvileg minimális beruházással bármikor újra ki lehetne nyitni a Gelsei Termálfürdőt.
Az SZDSZ mintafaluja
A fával burkolt, lapos tetős épület letisztult, minimalista stílusával, hatalmas üvegablakaival olyan hatást kelt, mintha egy osztrák vagy svájci alpesi fürdőhelyen járnánk. A tervező, Karácsony Tamás a Szépművészeti Múzeum elvetélt föld alatti bővítési tervének alkotójaként vált országosan híressé. Bent feszített víztükrű, úszóversenyek megrendezésére is alkalmas nagymedence, három kisebb masszázsmedence jakuzzival, szauna és nedves gőz, sókamra és még két kisebb medence. A medencéből egyenesen a szelíd, zöld zalai dombokra látunk.
A gelsei fürdő létjogosultságát Nagykanizsa közelsége adja, a vendégek 60 százaléka innen érkezik. A sokkal több szolgáltatást nyújtó Zalakaros szintén közel van, de Gelsén majdnem ezer forinttal olcsóbb a belépőjegy. (Forrás: gelsetermalvolgy.com)
Kerekasztal beszélgetés Nagyrécsén a Magyar Kultúra Napján
A dél-zalai településen első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendeztek ke-
rekasztal beszélgetést a Magyar Kultúra Napján. Mint azt az ötletgazdától, a helyi kulturális szervezőtől, Salamon Lászlónétól megtudtuk, a nemrégiben felújított Inkey kastély adott otthont az összejövetelnek, melyre a helyi és környékbeli kulturális és művészeti élet képviselőit hívták meg.
így a beszélgetésben a nagyré-csei Ritmus Kórus vezetője, Ernszt Katalin kulturális menedzser, az ugyancsak helyi Radnóti-díjas Horváth István versmondó, a ré-csei festőművész és galéria tulajdonos Kárpáti Sebestyén valamint
a kendlimajori művésztelep kigon-dolói és szervezői Ludvig Klára és Ludvig Zoltán vetette össze gondolatait, mely eszmecserét a Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Kardos Ferenc moderált. A szép számmal összegyűlt hallgatóság a Horváth István által elszavalt Himnusz után nemcsak azt tudhatta meg, hogy a beszélgetés részvevői mikor és milyen indíttatásnak köszönhetően találtak rá az általuk képviselt művészeti vonalra, de meséltek külföldi művészeti élményeikről is. Egybehangzó véleményük szerint a külföldön élő magyaroknak nagy igényük van a magyar kultúra iránt, de más népek hazánkba látogató képviselői is igen fogékonyak kultúránk iránt. Ezért is fontos annak hagyományainak őrzése, ápolása és továbbvitele.
Az est sikerén felbuzdulva a szervezők elhatározták, hogy a húsvét alkalmával a hit és a vallás témakörét járják hasonlóan körül.
Hévíz Bécsben
Véget ért a régió legnagyobb szabadidős és utazási vására, a Ferienmesse Bécsben, a négynapos seregszemlén Magyarország 24 hazai társkiállítóval vett részt. Megyénket Hévíz képviselte.
Az idei vásáron a Magyar Turizmus Zrt. főleg az egészségturizmushoz köthető turisztikai ajánlatokat és szolgáltatásokat, valamint
a magyarországi fesztiválokat népszerűsítette. A szemlén képviseltették magukat a nagy fürdővárosok, vagyis Sárvár, Hévíz, Hajdúszoboszló és Bükfürdő is. Külön standdal volt jelen az Aquaworld Resort Budapest, amely tavaly decemberben partnerséget kötött a Vamed Vitality World nevű osztrák céggel, amely Ausztria számos kiemelt szállodájának és fürdőjének üzemeltetését is végzi.
Atéli vendégforgalom növelésére a Budapest Winter Invitation kampány keretében kínálnak programlehetőségeket a Magyarországra utazóknak.
A 120 négyzetméteres magyar standon külön helyet kaptak a kelet-magyarországi szolgáltatók, a régióból többek között a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület képviseltette magát.
Kovács Balázs, a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképviseletének vezetője az MTI-nek hangsúlyozta: az osztrák piacra megéri befektetni, hiszen a jól irányzott kampányok és akciók hamar meghozzák a kívánt és jól mérhető vendégforgalmat.
Az osztrák turisták évente 800 ezer vendégéjszakát töltenek Magyarországon, vagyis Ausztria a nyolcmilliós lakosságszámra vetítve a legdinamikusabb turisztikai piaca hazánknak. Az osztrákok évente 120 milliárd forintot költenek el Magyarországon, ebből 90 milliárd forint a turisztikai célú költés, amelynek az áfatartalma nagyjából 20 milliárd forintot tesz ki.
Ajanuár 15. és 18. között tartott vásáron csaknem 70 országból 700 kiállító vett részt. Az idei rendezvény partnerországa Thaiföld, a partnerrégió Tirol tartomány volt.
Távozik a Zala megyei főrendőr
Áder János köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára január 27-től megszüntette Szukics Perenc Zala megyei rendőrfőkapitány hivatásos szolgálati jogviszonyát - tudta meg az Origó.
Nothoff Ingrid, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az Origónak azt mondta, hogy a főkapitány elérte a nyugdíjkorhatárt, ezért jövő héttől már a jól megérdemelt pihenését tölti.
L.T.-MTI-origo.hu--termalonline.hu
Kanizsa - Múltidéző
2015. január 29,
A „nagy háború" időszakában már nélkülözhetetlenné vált a szervezet
■ f
Vöröskeresztesek a tevékeny hazaszeretet zsoldjában
A söjtöri származású Kovács Tibor szegény családból származik, és három testvérével együtt, apa nélkül nevelkedett. Talán a gyerekkori élmények hatására is, de a másoknak való segítés határozta meg későbbi életét. Történelemtanárként nevelte és tanította a megyeszékhely fiatalságát, majd Lentibe sodorta az élet, ahol két évtizeden át szintén az ifjúságot gardírozta KlSZ-tit-kárként. Mikor visszatért Zalaegerszegre, élete utolsó, „aktív" évtizedében kötelezte el magát a Vöröskereszt mellett: 1987 és 1997 között a segítő szervezet megyei titkáraként dolgozott. Nyugdíjba vonulása után sem hagyta el a „köteléket": azóta is a megyei alelnöke annak.
A Vöröskereszt históriájának feldolgozása iránti vágya talán a történelemtanári évek hatásaként is felfogható. Már nyugdíjasként kezdte el kutatni a szervezet magyar történetét, hazai vonatkozásait. Az első világháború kitörésének századik évfordulóján a magyar Vöröskereszt világégés alatti, zalai vonatkozásai felől érdeklődtem a kutatótól. Alábbiakban Kovács Tibor hetilapunknak adott interjúját olvashatják.
- A Vöröskereszt, mint nemzetközi szervezet Genfben alakult meg, 1863-ban. Henry Dunant, a mozgalom atyja a harctéren küzdő, sebesült katonák gyámolítása céljával hozta létre a segélyszervezetet. A megalakuló Vöröskereszt
nem volt tekintettel a katona nemzetiségére, az elv egyszerű és egyértelmű volt: ha megsérült, harcképtelenné vált, akkor segíteni kell rajta - hangsúlyozza Kovács Tibor. - A magyar vöröskeresztet két évtized múltán, 1881. május 16-án hozták létre, a „Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt Egylete" elnevezéssel. Meglepő lehet, de ekkorra Zala vármegyében már működtek fiókegyletei. Csáktornyán 1879-ben, egy évvel később Zalaegerszegen és Keszthelyen, majd 1881. január 31-én, Nagykanizsán is útjára indították a segélymozgalmat, utóbbiban „Veres-keresztes nagy-kis kanizsai fiókegylet" elnevezéssel, élén egy 22 tagú választmánnyal. A polgárság körében mindenhol támogatókra talált a nemes célt maga elé tűző szerveződés, így Sümeg, Zalaszentgrót és Tapolca is hamar „beállt a sorba". A helyi fiókszervezetek élén választmányok működtek, az ő irányításukkal élte mindennapjait a századfordulón a Zala vármegyei Vöröskereszt. Ekkortájt a fiókszervezeti munka és célkitűzés kétirányú volt: egyrészt, hogy békeidőben mit tegyenek, mivel segítsenek a tagok, másrészt pedig felkészülni egy váratlan, háborús helyzetre.
A békeidőbeli tevékenység elsősorban a rászorulók számára való adománygyűjtésben nyilvánult meg, és így nagyon hamar divatba jöttek a jótékonysági táncmulatságok és hangversenyek Zalában. Nyaranta „népünnepségeket" és perselyes gyűjtéseket tartottak a városok fás ligeteiben, és az ismertebb, korabeli szórakozóhelyeken. Hogy ezek nem voltak eredmény nélküliek, arról mi sem tanúskodik jobban, minthogy a Zalaegerszegi fiókegylet már a megalakulása utáni évben hálalevelet kapott Tirolból, amiért értékes segítséggel támogatták az ottani árvízkárosultakat. De Zala mindenhol jeleskedett, például az észak-magyarországi, Árva vármegye éhínséggel küzdő lakóit sem hagytuk segítség nélkül. Ugyanakkor megkezdődött a vöröskeresztes kisegítő hadikórházak létrehozása is. A századfordulóra a vármegye minden fiókegyletének kidolgozott terve volt
arra, hogy hol fogadják egy hirtelen kitörő háború esetén a frontról érkező, sebesült katonákat: a kijelölt 6 intézményben - „tartalékkórházak" és „betegnyugvó állomások" korabeli elnevezéssel - S97 betegágy állt készen.
Az első világégés első esztendejében - 191S. szeptember 1S. napjáig - a Vöröskereszt beváltotta ígéretét és vállalásait: a Magyar Királyság területén 102 7S2 betegágy várta folyamatosan a frontról érkező tízezreket. Zala vármegye ekkor már harminckilenc helyszínen - számos kistelepülésen is, mint Misefa, Pölöske, Palin vagy Zalaszentmihály -, 2010 férőhely-lyel állt rendelkezésére a harcok sérültjeinek. A vöröskeresztes kórházak nagyon jó felszereltséggel rendelkeztek akkoriban: a Balaton partján felajánlott nagyobb magánüdülőkben, míg Zala mélységi területein pedig kastélyokban, kúriákban helyezték el a katonákat. A Vöröskereszt mindenről maga gondoskodott a kórházaiban. Elel-miszer, gyógy- és kötszerek, orvosok, ápolónők: ezeket mind-mind a polgárok nagylelkű adományaiból finanszírozták, illetve a kórházi személyzet - például az ápolónők - önkéntesként végezte segítő feladatát. Ezek a lányok, asszonyok azonban nemcsak a vármegyék kórházaiban segítettek, de közülük 200 bátor önkéntes még a frontvonalakra is kiutazott. Csak egy testvérpár nevét említeném itt meg: a kanizsai Durgó nővéreket, Katalint és Ilonát, mindkettőjüket érdeméremmel jutalmazták a frontszolgálatért. De a megyében maradt ápolónők is hatalmas áldozatokat hoztak: volt olyan ápolónő, aki a „rendes" kórházban befejezte a munkáját, majd átment a vöröskeresztes kórházba, és ott segített tovább, mindezt teljesen ingyen, a jó szolgálatáért tette.
Az akkori közélet, a polgárság prominens tagjai élenjártak és példát mutattak az önkéntes munkában és segítségben, illetve a vöröskeresztes kórházak fenntartásában és működtetésében. A megyeszékhelyen a főispán, dr. sipeki Balás Béla és neje, valamint a város főorvosa, dr. Gráner Adolf végzett
felbecsülhetetlen értékű önkéntes tevékenységet. Herceg Festetics Lászlóné Keszthelyen létesített magánvagyonából kórházat, gróf Festetics Mária Söjtörön, míg Mester Aladárné Csáktornyán jeleskedett. A kanizsai és körmendi nagybirtokos, herceg dr. Batthyá-ny-Strattmann László pedig mind a mai napig, mint a szegények orvosa és segítője él a köz emlékezetében. Mindennek meg is lett az eredménye: egy 1916-os adat szerint S94S sebesült katona érkezett a zalai vöröskeresztes kórházakba, akikből 43S3 fő gyógyultan távozott.
A sebesült frontkatonákat istápoló Vöröskereszt kórházai és „betegőrző helyei" két forrásból táplálkoztak: a hadiköltségvetésből kapott alapösszegekből, valamint a jótékonysági gyűjtések pénz- és természetbeni adományaiból. Me-gyeszerte szlogenné vált a jelszó: „Adakozzunk a Vöröskereszt Egyletnek!", illetve megszokottá váltak a Péter-Pál napi perselyezések is. Az önkéntesek számos, ötletes jótékonysági gyűjtéssel igyekeztek újra és újra megszólítani az embereket, de nem feledkeztek meg a frontokon harcoló katonáink hadiszükségleteiről sem. Volt például „aranyat vasért", vagy „rézmozsarat vasmozsárért" akció, hiszen a háborúhoz pénz, a puskákba pedig lőszer kellett. Az önkéntesek, ha éppen nem az utcákat járták, akkor a hadba indulók ünnepélyes elkö-szöntésére is szenteltek időt: kokárdával díszítették fel a katonák zubbonyát, de Gelsén az is megtörtént, hogy a helybeli asszonyok gyümölcsös kosarakkal és pálinkával kedveskedtek a bakáknak.
Egy mai rendezvényszervező is megirigyelhetné az ötletgazdagságát a korabeli szervezőknek: például Zalaegerszegen, egy zenetanár házában hangversenyt tartottak, amely meghallgatására 60 ember, tőlük pedig 1600 korona adomány gyűlt össze. 1916 nyarán az egerszegi focisták jótékonysági mérkőzésre hívták a kanizsaiakat. A dél-zalai városból nem érkezett meg a teljes legénység, így hiányosan kezdték el a meccset. Mikor fél óra elteltével a nagykanizsaiak is kiegészültek, a megye-
2015. január 29
Kanizsa - Hirdetés
11
székhelyiek baráti gesztusként középre rúgták a labdát, és újrakezdték a játékot. A teljes jegybevételt a vöröskeresztes kórház javára ajánlották fel. Ugyanezen a nyáron, július 2-án adott koncertet a tüdővérzéses és rokkant katonák zalaegerszegi szanatóriumának megsegítéséért a megyeszékhelyen Európa leghíresebb gyermekkórusa, a „Felícián Gyermekkar" is. Másnap a Polgári Leányiskola növendékei rögtönöztek színielőadást az egyik tanáruk lakásán. A 10, 20, 30 és 40 filléres belépőkből 20 koronát gyűjtöttek össze a lányok.
A zalaegerszegi vöröskeresztes kórház a Zrínyi gimnázium épületében működött. Hogy kiválóan, azt az is bizonyítja, hogy többször is kaptak ellenőrzést a fővárosi vöröskereszt, valamint a hadügyminisztérium részéről is, és mindig, mindent rendben valónak találtak. Nagykanizsán a Szekeres család állt a vöröskeresztes kórházi kezdeményezés mögé: három is működött belőle a délzalai városban, a háború éveiben. Jótékonysági ítélőszék, egy polgárokból szerveződött, nagy bizottság osztotta el a Nagykanizsán és környékén gyűjtött adományokat. Az „aranyat vasért" mozgalom felhívására pedig 138 kanizsai család cserélte be családi ékszereit „vöröskeresztes" vasra. De megszervezték a madarak és fák napját is, amelynek a polgárság lelkének ápolása volt az egyik kiemelt feladata, hiszen ekkorra már majd minden család adott katonát a világháborús harcterekre. És akik hazajöttek,
sebesülten, rokkantan és nyomorékon, élő példái lettek a háború borzalmainak, ami megérintette az itthon maradtakat is.
Az egész vármegye összefogott. Tapolcán, 1917-ben „Csak egy virágszálat a sebesült katonák megsegítésére" akciót szerveztek a tapolcai vöröskeresztesek, amikoris járták az önkéntesek a várost, és kérték a polgárokat egy-egy szál virág árának perselybe dobásával a katonák támogatására: 302 koronát sikerült így összegyűjteniük. Keszthelyen farsangi mulatságok és színi előadások színesítették a város kulturális életét, miközben a jegyárakkal járultak hozzá a szórakozó polgárok a vöröskereszt működéséhez. A Murakeresztúrral „szemközt", ma horvát területen fekvő Alsó-domboru község is vöröskeresztes kórházat szervezett, amely „semmi kívánnivalót sem hagy maga után" - írta róla a 48. gyalogos huszárezred káplánja, mikor súlyos sebesüléséből felépülve, gyógyultan távozott a Mura és a Dráva találkozása mellett fekvő kis településről. Zalaapátiban a helyi leányiskolában létesült vöröskeresztes kórház, ahonnan 10 hónap alatt 101 sebesült katona távozott gyógyultan. A kis kórházat dr. Hanny Ödön, a keszthelyi kórház orvosa vezette szabadidejében, önkéntes munkájával. Zalaapátiban 2014. október 3-án avattak emléktáblát a vöröskeresztes választmány és kórház egy évszázados megalakításának tiszteletére és emlékére.
Dr. Papp Attila
f^TWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW*
£ FÜRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Megnyitottuk fűrészáru kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
ZSSjgBffl
Ruhakuckó
Hetente újuló akciókkal!
Gyermek és felnőtt használt ruhák ELÉRHETŐ ÁRON!
Cipők, lakástextil, gyermek kiegészítők. Bizsu és egyedi készítésű ékszerek.
Nagykanizsa, Kinizsi u. 7. - Nyitva: H-P: 8-17 óra, Szo: 8-12 óra
Kanizsa - Színes
2015. január 29.
A KISKANIZSA ALTALA-NOS ISKOLA TANULÓINAK rajzkiAllítAsa
az Ifjúsági Galériában. Megtekinthető: február 10-ig. "MŰ"
a Kanizsa Fotóklub tagjainak kiállítása. Megtekinthető: február 11-ig.
"ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK"
- id. Bűcs Lajos sportbélyeg gyűjteményének bemutatása Megtekinthető: február 13-ig. Február 2. 16 óra "AMIKOR MAR AZ ÜLÉS SEM FELÜDÜLÉS" Dr. Fliszár Mária, a Kanizsai Dorottya Kórház Reumatológiai Osztály vezető főorvosának előadása. A belépés díjtalan. Február 2. 19 óra Színház - Bródy bérlet Alan Anckbourn: MESE HABBAL - vígjáték. (Körúti színház). Főbb szereplők: Koltai Róbert, Vándor Éva, Király Adrián, Pikali Gerda. Belépődíj: 3500 Ft. Február 3. 19 óra Filharmónia - Forissimó bérlet komolyzenei sorozat
új magyar kamarazenekar
Koncertmester: Bánfalvi Béla Belépődíj: 2900 Ft. Február S., 12., 19., 26. 10:00 és 11:00 KEREKÍTŐ mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft/család. Február S. 17:30 óra Világjárók klubja. IRAN, A
négy évszak orszAga / dAriusz kincse
vetített képes úti élménybeszámoló. Előadó: Böröcz Zsolt tanár.
Január 31.
farsangi tAnchAz
16:30 Kerekítő foglalkozás (3 éves korig). Vezeti: Vajda Margit. 17:00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István "Csonti". 18:00 Kézműves foglalkozás. Hábli Olga - karácsonyi díszek. 19:00 Felnőtt táncház (moldvai táncok) a Bojtár Népzenei Együttessel. Táncokat tanít: Tóth István, "Csonti".
Belépődíj: 500 Ft, mellyel mindegyik program látogatható
Ép testben, ép lélek
Id. Bűcs Lajos 1926-ban született Partiumban és jelenleg is ott él. 1952-ben fejezte be a tanítóképzőt, és pedagógusként 38 évet dolgozott Szamoskrassón.
A bélyegekkel édesapja révén került kapcsolatba, aki segédjegyzőként dolgozott a községházán. Az oda beérkezett borítékokon látott először bélyeget. Érdekesnek tartotta őket, majd az érdeklődésből lassan szeretet, a szeretetből szenvedély lett.
Mint gimnazista a nyári szünetben helyettes tisztviselőként dolgo-
zott, és az első kereseteiből lehetősége nyílt posta-tiszta bélyegek beszerzésére is. A gyűjtemény a háború alatt eltűnt, és csak az 1950-es évek vége felé fogott hozzá ismét a bélyeggyűjtéshez. Eleinte időrendi sorrendben gyűjtötte a bélyegeket, aztán tematika szerint. Elsősorban a sport, festészet, űrhajózás, növény és állatvilággal foglalkozott.
Mint pedagógus, az iskolai évek során több bélyeggyűjtő szakkört vezetett, és számos sikeres kiállítást is rendezett az említett témakörökben. Ezt a szenvedélyt átadta a gyerekeknek, mondván: „szeressétek a bélyegeket, mert bár kicsik, de szépek, okosak és minden nyelven beszélnek hozzánk."
A Kanizsai Kulturális Központ Az én hobbim kiállítás-sorozatának legújabb állomásán bélyegeket láthatnak a téma iránt érdeklődők. Az Erdélyben élő idősebb Bücs Lajos sportbélyeg gyűjteményét Horváth László, a városi bélyeggyűjtők elnöke mutatta be a HSMK földszinti előcsarnokában.
Zenei összeállítással közreműködött Honti Sára és Bűcs Angéla. Az Ép testben, ép lélek című kiállítás február 13-ig tekinthető meg.
Színes, pompás tollazat, sivító hangzavar és büszke tenyésztők. Ezek jellemezték a múlt hétvégi díszmadár, galamb és baromfi kiállítást a Voke Kodály Művelődési Házban.
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idő
2015 február 1. BENU - ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1., 93/311-531 19:00-06:00
2015 február 2. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 22:00-06:00
2015 február 3. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2015 február 4. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2015 február 5. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2015. február 6. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-07:30
2015. február 7. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 20:00-08:00
2015. február 8. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 19:00-06:00
2015. február 9. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2015. február 10. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2015. február 11. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2015. február 12. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2015. február 13. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-07:30
2015. február 14. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 20:00-08:00
2015. február 15. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 19:00-06:00
2015. február 16. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2015. február 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2015. február 18. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2015. február 19. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2015. február 20. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-07:30
2015. február 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 20:00-08:00
2015. február 22. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 19:00-06:00
2015. február 23. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2015. február 24. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2015. február 25. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2015. február 26. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2015. február 27. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-07:30
2015. február 28. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
2015. január 29
Kanizsa - Ez+Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Óvodapedagógus szakirányú megegyezés szerint
Pszichológus szakirányú megegyezés szerint
Logisztikai ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Pénzügyi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Gyermekvédelmi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Mezőgazdasági technikus szakirányú megegyezés szerint
Műszaki adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Bolti pénztáros szakirányú megegyezés szerint
Fűrészüzemi dolgozó középfokú megegyezés szerint
Faipari segédmunkás 8 általános megegyezés szerint
Autóvillamossági szerelő szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos gyakorlattal megegyezés szerint
Gyümölcsfa metsző 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a Facebookon is!
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
angol egyház ijesztget rögtön utána
svájci város ▼ gallium. foszfor T ► T ▼ kedvelt típus
részleges agyrém! fintor névelő
megáll argentin focista némafilmkirálynő
apítása 21 ▼ ► ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ r A 1
hazánk T ►
hazai gitárosénekes
félsz!
újság körűm angolul kairói sportegy csacsihang
modell ► T tudomány azonos betűk ►
....mint
(regina) krisztus a vargát rádiusz
olasz ► dehogy! ► bizony ► T angol megszólítás ► ▼ névelő ►
autöjel jösag jelképe megterm. petesejt ékszer
fél sajt!
vasgyáros [ábrahám) ► ▼ ▼ tar pa 1 jobbágy ► ▼ szolmiz. hang
román férfinév szél-hárfa
sumer varos ilyen öra is van ► T helyet foglal T
mondat-heüi'' zorro jele
marokkói kikötö-varos T férfinév
belső rész!
hajat hullamo- slt ► ▼ drezda folyója delfinféle
kettós betű ► ritka férfinév ► T tova
jamaicai frizura élősködő rovar nemes ital
▼ zambia autójele csendes utasok! ► közepes áru! harkány centruma] óvás lesz belőle!
... gar-funkel
végzetes részlet! konyhakerti növ. ▼ ▼
innováció dátumrag
► ▼ nöi név ►
félar!
eWj L Ö ▼ királyi .bútor'' •
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Ha úgy érzi, nem tudja fejben tartani a teendőit, írja le nyugodtan. Ne ijedjen meg, nem a memóriájával van baj, csak sok a feladat. A hétvégén feltétlenül iktasson be pihenést, mert jót tesz az egészségének.

IV.20.-V.20. Bika
Ne vágyakozzon folyton olyasmi után, amit amúgy sem érhet el, vagy nem tud megvásárolni. Egyelőre szabjon határt az igényeinek és meglátja, mindjárt nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Vannak olyan napok, amikor jobb, ha az ember nem nézegeti a kirakatokat, mert az ott látottak hatására erős késztetést érez a vásárláshoz. Ezt a hetet hagyja ki, helyette szenteljen több időt a képzőművészetnek.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Vonzerejével könnyen véget vethet a leghevesebb megbeszéléseknek is a környezetében. Akár szomszédok, vagy családtagok között kerekedik vita, ön megtalálja a legjobb választ számukra.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Néhány romantikus óra mindenképpen jó hatással lenne borongós kedélyállapotára és egészségére. Ha kell, akár baráti segítséggel szabaduljon meg minél előbb a fejfájást okozó nehézségeitől.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Ha netán nem sikerül betartania újévi fogadalmait, ehhez is kérhet segítséget a családjától. Szerencsére az aprólékos feladatokon gyorsan túlteszi magát, semmi sem gördít akadályt kedvenc foglalatossága elé.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Régóta vágyakozik egy igazi lelki társra. A bolygóállások szerint hamarosan eljön az az idő, amikor teljesül a kívánsága. Fogadja el a közeledését és meglátja, jelenléte egyensúlyt hoz a mindennapjaiba.
W
X X.23.-XI.22. Skorpió
Nemcsak a szülei, hanem a csillagok is segítik önt a tervei megvalósításában. Mindemellett örömteli eseményekre is számíthat. Akár egy kellemes, édességekben bővelkedő összejövetel részese lehet.
^XI.23.-XIL21. Nyilas
Olyan sok energiával vértezte fel magát a hétvégén, hogy szinte nem tud megmaradni a bőrében. Szívesen korcsolyázna, száguldozna a Csónakázó-tónál, de erre még várnia kell egy darabig.

XII.22.-I.20. Bak
Lehetőleg ne kezdeményezzen vitát senkivel sem a hét végén. Addig még bármi megtörténhet. A jó idő is felderítheti, nem kell mindjárt versenyt futni csupán azért, hogy teljesítse a kötelességét.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Időnként úgy viselkedik, mintha nem is ezen a bolygón élne. Próbáljon meg természetesen tevékenykedni, akkor könnyebben befogadják az új munkahelyén.

II.20.-III.20. Halak
Lehet, hogy csupán a farsang az oka, de vidám légkörű összejövetelben lehet része a hétvégén. Ezekben a napokban pénzügyi tranzakciókat nem kell lebonyolítania, csupán a közeli ismerőseit kell jó tanáccsal ellátnia.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. január 29
Győztesek tornája
Örömmel fociztak
Az UFC Nagykanizsa szervezésében az elmúlt hétvégén közel száz gyerek focista szerepelt a Russay-csarnokban, s előbb a 11 évesek, majd a 12 évesek körmérkőzéses rendszerben döntöttek a helyezésekről a teremfoci UFC Kupán.
Az UFC Kupa eredményei. U11 (2004): 1. FC Ajka, 2. Bene Ferenc Akadémia Kaposvár, 3. Marcali VFC, 4. UFC Nagykanizsa II,
5. Lenti TE, 6. UFC I (a kanizsaiak edzője: Gór Miklós). U12 (2003): 1. Bene Ferenc Akadémia, 2. ZTE FC, 3. Nagyatád FC, 4. UFC Nagykanizsa I, S. Hévíz SK,
6. UFC Nagykanizsa II (a kanizsaiak edzője: Farkas József).
Visnovics László, az UFC Nagykanizsa utánpótlás vezetőjének értékelése: „Sikeres tornát rendezhettünk ismét, biztos vagyok abban, hogy a gyerekek jól érezték magukat. Láthattunk nagyszerű megoldásokat is tőlük, a helyezések tényleg csak egy-egy apróságon múltak csupán. Az UFC-s gyerekeink teljesítményével maximálisan elégedettek vagyunk. Az UFC Kupa sorozata február 14-én folytatódik, akkor az U9-es és U10-es korosztály focizhat."
UFC Nagykanizsa - Csesztreg S-2 (3-1).
Időközben a nagykanizsaiak megyei I. osztályú csapata is elkezdte tesztmérkőzései sorát a tavaszi idényre hangolódván, s elsőként a szintén megye egyes Csesztreget fogadták. A felek kimondottan hajtós mérkőzést játszottak, mindkét együttes sokat futott a kanizsai műfüvesen. A Nagykanizsa góljait Bene Gábor, Rittinger Szabolcs, Kaczeus Péter, Mulasics Balázs és Kiss Jácint szerezték.
Immár hatodik alkalommal rendezték meg a Deme Richárd Teremfoci Emléktornát, mellyel a fiatalon elhunyt egykori focistára, Deme Richárdra emlékeztek a kupán résztvevő csapatok, játékosok.
Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban tizedik alkalommal díjazták a helyi foci kiemelkedően teljesítő tagjait a Horváth János Díj keretében. A Kiskanizsai Sáskák SE futballistái gyermek, serdülő és ifjúsági kategóriában lettek díjazva, illetve a Lervencz Józsefdíjjal az előző év legeredményesebb labdarúgójának teljesítményét ismerték el annak alapítói.
Ezek alapján a gyermek korosztályban Kálcsics Marcell, a serdülőknél Horváth Bence, az ifjúságiaknál pedig Molnár Tamás érdemelte ki az elismerést. Az először két esztendeje átadásra került, immár tehát harmadik Lervencz-díj is jó helyre került, hiszen az a Kálc-sics Ferenc vihette haza és tehette polcára, illetve vitrinjébe, aki hosz-szú évek óta a Sáskák egyik gólfelelőse - már - a felnőttek között.
A Zsigmondy-csarnokbeli egésznapos meccs-folyamra 12 legénység nevezett, köztük olyan együttes is, melynek megyés gárdájában is játszhatott annak idején Richárd. Az I. csoportban végül a Zákány, DPSE, Bagola, Tintahal,
-—
"c
a.
''C c
Almalé, Szentbalázs, míg a II. csoporton belül az FC Oportó, Olajbányász, Calcio Jovis, Istiván Autó, Blackburry, Belezna sorrend alakult ki. Az helyosztókon így a két-két hatosból a Zákány, DPSE, Bagola, Tintahal HK, FC Oportó, Olajbányász, Calcio Jovis, Istiván Autó nyolcasfogat volt érdekelt.
Vigaszkupa 3. helyért: Tintahal -Istiván Autó 3-1. Vigaszkupa 1. helyért: Bagola SE - Calcio Jovis 1-S.
A torna 3. helyéért: DPSE Nagykanizsa - Olajbányász 4-1.
Döntő: FC Oportó - Zákány 2-0.
A teremfoci VI. Deme Richárd Emléktorna végeredménye: 1. FC Oportó (képünkön), 2. Zákány, 3. DPSE Nagykanizsa, 4. Olajbányász. Különdíjasok, gólkirály: Szakmeiszter János (FC Oportó). Legjobb kapus: 1. Beke Bence (Zákány). Legjobb játékos: László Roland (Dunántúli Postás SE Nagykanizsa). Legsportszerűbb csapat: Belezna.
P.L.
Horváth János foci díjkiosztó:
Kálcsicsok nagy napja
Kápolnás Zoltán, a sportegyesület osztás után nosztalgiázás és kötetelnöke pedig a Horváth János Díj len beszélgetés zárta az estét. emlékplakettjét vehette át több év- P.L. tizedes vezetői munkájáért. A díjki- _!_!
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mik-róját, hűtéjét, gáztűzhelyét, stb. valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7688K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István (Nagykanizsa), telefon: 0630-597-1530 (7690K)
VEGYES
Vázákat, kaspókat, falitálakat, nip-peket, valamint régi iratokat, fotókat,
képeslapokat veszek. Tel.: 0630-3328422 (7689K)
Nk-i, 50/180/80, fiatalos, sportos, ápolt, házias, nem dohányzó, józan életű, egyedülálló férfi komoly kapcso-
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
AutóLiveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
latra keres karcsú, ápolt, házias, nem dohányzó, kedves lányt, hölgyet. Tel.:
(—▲-^
Q Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi időpontokban és helyeken szervez véradást:
201S.02.03. (kedd) Pláza 09:00 -13:30. 201S.02.0S. (csütörtök) Rendőrség 12:30 - 16:30 V_/
0670-389-0745 Levelek: „Társ mindenben" jeligére a Szerkesztőségbe.
Polgármesteri fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2015. február 4-én (szerdán) tartja 8.3012.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
2015. január 29
Kanizsa - Sport
15
Szezonzárás után lendvai kezdés
A Nagykanizsai Torna Egylet 1866 2014-ben ötvenesztendős cselgáncs-szakosztályának tavalyi utolsó hivatalos rendezvénye a Kanizsa Bajnokság mindent eldöntő fordulója volt. A versenyen hat klub 55 résztvevője indult, a házigazda NTE mellett a Zalaegerszegi Judo Sportegyesület és a Nyakó Judo Iskola Teskánd dzsudokái is ott voltak az indulók között. Somogyból két csapat, a Nagyatádi Judo Club növendékei és a csokonyavisontai fiatalok jöttek, míg Szlovéniából - első ízben - a Lendvai Judo Klub együttese érkezett.
Cselgáncs Kanizsa Bajnokság, kanizsai dobogós eredmények (8 arany, 11 ezüst, 8 bronz): 1. Garai Emese, Nagy Adrián, Musztács Medárd, Benei-Balassa Bendegúz, Kulik Balázs, Bellák Tibor, Musztácsné Zakócs Franciska, Né-
meth József. 2. Farkas Bálint, Garai Nimród, Musztács Izabella, Csetneki Barnabás, Kovács Olivér, Kőrösi Balázs, Jankó Barnabás, Paizs Mercédesz, Ludnik Máté, Zakál Mónika, Mester Marcell. 3. Horváth Patrik, Sárközi Rajmund, Horváth Olivér, Kovács Zoltán, Köveskáli Regő, Jankó Krisztofer, Szekeres Mihály, Bellák Tibor.
A 2014. évi Kanizsa Bajnokság négy fordulójában szerzett pontszámok alapján az NTE-től a Kanizsa Bajnokai kupát Kulik Balázs érdemelte ki.
Az NTE 1866 2014. évi Kanizsa Bajnokai korosztályonként. Ovijudo, fiú: 1. Garai Nimród 30 pont, 2. Szeghy Tamás 29, 3. Nagy Adrián Vajk 27. Leány: 1. Garai Emese 31, 2. Musztács Izabella 14. Diák D, fiú: 1. Musztács Medárd 32, 2. Benei Balassa Bendegúz 30, 3. Garamszegi Bálint 26. Leány: 1. Széll Brigitta 8. Diák C, fiú: 1. Ko-
Szükség van a rutinra
MAFC (6.) - Kanizsai Vadmacskák SE (4.) 72-80 (25-22, 918, 18-17, 20-23)
Női amatőr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 11. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Gaál, Lövei. Kanizsa: Fuisz (22), Nagy D. (8), Hegyi (5/3), Fekete (27/6), Kardos (7). Csere: Herman A. (9/3), Bernáth (2), Horváth E. Edző: Zsámár Krisztián.
A vendégeknél a két igazán rutinos játékos, Fekete Csilla és Fuisz Viktória vezérlete sokat nyomott a latban...
Kanizsai Vadmacskák SE (3.) - SMAFC-NYME (9.) 105-37 (29-6, 25-12, 21-12, 30-7)
Női amatőr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Mintál, Bálind A. Kanizsa: Fekete (24/6), Fuisz (20), Herman A. (13/3), Kardos (10), Hegyi (11/6). Csere: Horváth E. (10), Bernáth (4), Nagy D. (8), Buti (2), Székely (3), Karancz. Edző: Zsámár Krisztián.
Fölényes kanizsai győzelem született a soproniak ellen.
Tatabányai KC (1.) - Kanizsai Vadmacskák SE (5.) 84-53 (2111, 28-16, 8-13, 27-13)
13. forduló. Tatabánya, 50 néző. Vezette: Józsi, Czupi M. Kanizsa: Fekete (15/3), Fuisz (8), Hegyi (5/3), Kardos (13), Nagy D. (6/3). Csere: Horváth E. (2), Székely, Herman A. (4), Karancz, Buti, Bernáth. Edző: Zsámár Krisztián.
vács Olivér 39, 2. Kovács Zoltán 32, 3. Köveskáli Regő 28. Diák B, fiúk: 1. Varga Zoltán 20, 2. Jankó Barnabás 7. Diák A, fiúk: 1. Varga Dániel 13. Serdülő, fiúk: 1. Kulik Balázs 42, 2. Ludnik Máté 23, 3. Jankó Krisztofer 20. Leányok: 1.Paizs Mercédesz 26.
AIII. Kanizsa Bajnokság összesített csapatsorrendje: 1. NTE 1866 567 pont, 2. Nagyatád 279, 3. Csokonyavisonta 113, 4. Zalaegerszeg 94, 5. Lendva 60, 7. Teskánd 40.
A NTE-sek később már a sok éves hagyományoknak megfelelően a szlovéniai Lendván indultak a XVII. Pokal Lendava/Lendva Kupa versenyén, melyre hat ország (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia és a házigazda Szlovénia) 39 csapatának 289 versenyzője nevezett, köztük az NTE-t hat versenyző képviselte.
XVII. Pokal Lendava, Lendva. NTE-s dobogós eredmények. U12, 29 kg (6 induló): 2. hely Kovács Zoltán (két győztes mérkőzését követően a döntőt veszítette el). U16, 60 kg (8): 3. Kulik Balázs (első mérkőzésén veszített, a visz-szamérkőzéseken két ipponos győzelmet szerzett).
- Versenyzőink közül eredményéért Kovács Zoltánt, technikai teljesítményéért pedig Kulik Balázst illeti dicséret - összegzett az NTE trénere, Mester Józsefné.
P.L.
Két kanizsai származásúval, egyben nevelésűvel, Horváth Biankával és Mozsolics Judittal a soraiban a Tatabánya folytatta menetelését a női amatőr NB I Nyugati csoportjában, ezúttal a Vadmacskák voltak soron... Támadásban a nagykanizsaiak passzívak voltak, Kardos Réka ugyan a palánkok alatt nagyott „birkózott", de a rutinosabb hazaiakkal szemben ez most kevésnek bizonyult. A harmadik negyedben még feljött a KVSE egyszer 12 pontos különbségre, de aztán a listavezető Tatabánya ismét elhúzott és biztosan nyerte a meccset.
Zsámár Krisztián: „Két jól teljesítő játékoshoz ha még legalább annyian felnőnek, akkor nem lett volna ekkora különbség a két együttes között."
P.L.
Antwerpeni éremkovács
Az elmúlt hetekben Győrben tréningező Molnár Flóra, a Délzalai Vízmű SE magyar bajnok úszója az elmúlt hétvégén a belgiumi Antwerpenben lépett rajtkőre, ahol nemzetközi pénzdíjas versenyen indulhatott. Flóra fő számában, vagyis 50 m gyorson második helyezést ért el végül. A verseny nívóját mutatja, hogy több magyar válogatott rajtolt, többek között Gyurta Dániel, Jakabos Zsuzsanna és Hosszú Katinka is az indulók között volt. Molnár Flóra legközelebb február elején Németországban fog szerepelni.
Rámennek a pontcsúcsra
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK (1.) - Pénzügyőr SE (8.) 10:2. NB I-es sakk csapatbajnoki-mérkőzés, 5. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak): Naiditsch - Horváth Cs. 1:0, Balogh Cs. - Balog I. 1:0, Ivanisevics - Antal G. 1:0, Erdős - Bokros döntetlen, Lenic - Hujbert 1:0, Márkus - Seres 1:0, Prohászka -Bakos döntetlen, Ribli - dr. Emődi 1:0, Pintér J. - Szamosközi 0:1, Bánusz - Magyar O. 1:0, Kántor -Medve 1:0, Gara T. - Bea B. 1:0.
A kanizsaiaknak szükségük volt a győzelemre, s ezt egy kellemetlen ellenfél, a Pénügyőr ellen kellett volna begyűjteniük...
- Azzal kezdeném, hogy a tabellán két pont előnyünk megmaradt az ASE Paks előtt, hiszen a tolnaiak 11:1-re nyertek a Szigetszentmiklóssal szemben - kezdte Papp Nándor kanizsai csapatvezető. -Szóval, óriási győzelmet arattunk! Mindezt tettük úgy, hogy a játszmákban részünkre még volt több is. Pintér Józsefnek például döntetlent ajánlottak, ő nem fogadta el, és végül nyert az ellenlábasa.
- Hogyan vette tudomásul a végeredményt a Pénzügyőr legénysége?
- Ahogy felálltunk, attól úgy érzem, már elhültek, az elért győzelmünk pedig, nyugodtan kijelenthetem, önmagáért beszél. Tettünk ismét egy fontos lépést céljaink felé, s ezúttal a tíz csapatos mezőnyre vetített pontcsúcsról is beszélek... Eddig öt kör után 45,5 pontnál járunk.
P.L.
Kanizsa - Hirdetés
2015. január 29.
II. Kanizsai Böllér Bemutató és Vásár(olj) Kanizsán! termelői vásár
2015. február 7-én második alkalommal kerül megrendezésre a Kanizsai Böllér Bemutató programunk és a már hagyománnyá vált Vá-sár(olj) Kanizsán! termelői vásár, melynek középpontjában a gasztronómiai ínyencségek állnak.
Rendezvényünket a hagyományos népi disznóvágások hangulatának felélesztése céljából indítottuk útjára. Az idelátogatók betekintést nyerhetnek a húsfeldolgozás teljes folyamatába a disznóperzseléstől a kolbásztöltésig.
Lesz malacsütés, pálinka kóstoltatás, zene, tánc, egyszóval igazi régi disznótoros hangulat. Kézműves és helyi termékek vására, színpadi programok, játszóház színesítik az eseményt, hogy a család minden tagja megtalálja a neki megfelelő kikapcsolódást.
Helyszín: Vásárcsarnok parkoló
PROGRAM
7.00 - 12.00 Vásár(olj) Kanizsán! termelői vásár
9.00 Megnyitó.
Dénes Sándor Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere, a rendezvény házigazdája, Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője, a rendezvény védnöke, V Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, a rendezvény fővédnöke, 9.1S Pipitér Óvoda
10.00 zabszalma Együttes
11.00 Zalagyöngye Táncegyüttes
11.30 Kanizsa Csillagai Együttes
Kísérőprogramok: disznóperzselés, disznótoros ételek, pálinkaházak, íjász bemutató, játszóház.
Kedvező őr, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA
\\i;vk.\M/v* 8800 Nagykanizsa Deák tér ó.
(93)312-011,(30)38525/6
Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. január 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
IEIIET01EG. flOVEKEDES. SIKER!
fiogykoniz/ai Inkubátorba! ét Innováció/ Központ
Bővebb információ:
AHALLASNEMJATEK
Amplifon Hallásközpont
amplifon
Nagykanizsa, Fő u. 6.
amptifon.hu
A hallasspecialista
Ingyenes hallásszürést szervezünk és hallókészülék kipróbálási lehetőséget biztosítunk Zala megyei lakosok számára 2015. február 2-től 20-ig a nagykanizsai Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja a 06-93 313-500-as telefonszámot.