Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.42 MB
2020-12-21 18:22:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
495
977
Kanizsa 2015. 026. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 26. szám 2015. augusztus 27.
Egy helyütt, a szakképzés minden területe
Ez év július 1-től városunkban is megalakult - a szakképzés átalakítása után - a Nagykanizsai Szakképzési Centrum, melynek tárgyi, személyi feltételeit, illetve képzésben, oktatásban, sőt még az elnevezésében bekövetkező változásokat ismertette az intézmény vezetősége.
Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója elöljáróban elmondta: az átalakítást helyben is, csakúgy, mint más intézmények esetében is az országban, alapos előkészítő munka előzte meg. Majd a személyi változásokat ismertette.
- A nemzetgazdasági miniszter gazdasági főigazgató-helyettesnek Szekeres Mariannát, főigazgatónak pedig engem bízott meg. Szakmai főigazgató-helyettesnek Anda Zoltánt kértem fel - összegezte Bene Csaba, aki hozzátette: a Centrum
székhelye egyelőre a Hunyadi utcában, a korábbi nevén Nagykanizsa Műszaki Szakképző főépületében van, ám a későbbiekben a TISZK Erdész utcai intézményébe fogják átköltöztetni.
A Centrum tagintézményeinek (hivatalos elnevezése és tagintézmény-vezetőinek bemutatása) kapcsán Bene Csaba elmondta: a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Műszaki Szakképző Iskoláját Laukó Emőke, a Nagykanizsa Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskoláját és Kollégiumát Péterváriné Kiss Sarolta, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Szakképző Iskoláját Rábavölgyi Attila vezeti. Megbízásuk egy évre szól.
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója kitért arra is, az elmúlt másfél hónapban megtörtént a pedagógusok, technikai
dolgozók átvétele is, valamint előkészítették a vagyonhasználati szerződés átvételét, a centrum szervezetének kialakítását.
- Mindezek mellett az intézményekben IS millió forint értékben történtek felújítások, a város önkormányzatának köszönhetően, melyekért szeretnék ez úton is köszönetet mondani a képviselőtestületnek és Dénes Sándor polgármesternek - hangsúlyozta Bene Csaba.
Megtudtuk, a Műszaki Szakképzőben a tornacsarnok került lelak-kozásra, a kollégiumban az ötödik szinten újították fel a szobákat, a Cserhátiban a homlokzati nyílászárókat cserélték ki. Ám ezeken felül a Centrum is biztosít a tagintézményei részére több mint I millió forintot a kisebb karbantartásokra, felújításokra.
Részletezte azt is, hogy folyamatban van jelenleg is a TISZK vagyonának vagyonkezelésbe vétele, továbbá azon feladatok is a Nagykanizsa Szakképzési Centrumhoz kerülnek, amik a TISZK szervezeti keretein belül kerültek megvalósításra.
- A felnőttképzés átkerül hozzánk, ez még egy kis időbe telik, az akkreditáció miatt. Összegezve: a szakképzés minden más területe is a Nagykanizsai Szakképzési Centrum égisze alatt működik.
Anda Zoltán szakmai főigazgató-helyettes tájékoztatójában közölte: a nappali képzésben ugyan nem, a felnőttoktatás-, emellett a felnőttképzés terén viszont lesz
változás. Ez utóbbi, nem iskolarendszerű, és nem is állami finanszírozású képzés keretében végezhető képzések akkreditációjának előkészítését - mint már korábban utaltunk rá - megkezdték.
- Ezzel a lépéssel a középfokú szakképzés teljes palettáján jelen leszünk. Szeretnénk kiszolgálni a régió vállalatainak, vállalkozóinak szakember szükségletét, együttműködve a kamarákkal - fogalmazott Anda Zoltán.
Az állami finanszírozású felnőttoktatás kapcsán összegezte: átveszik azokat a képzéseket, amiket eddig a TISZK folytatott, sőt, újakat is indítanak. Mint Anda Zoltán utalt rá: e téren kedvezőek a jogszabályi változások. Többek közt, aki ilyen vonalon tanul, az ingyen szerezheti a második szakmáját is, sőt, még tanulószerződéssel is foglalkoztatható egy külsős cégnél. Ám ezek mellett még számtalan kedvezménnyel, előnnyel jár a felnőttoktatás.
- Az országnak jól képzett szakemberekre van szüksége, ezt segítik elő a szakképzési centrumok -mondta zárszavában Bene Csaba, ahogy azt is, egyik helyi, húsipari cég már jelezte, hogy részt venne a képzésben, oly módon, hogy tanműhelyt hoznának létre, hogy kitermelje magának a szakembereket: a henteseket, húscsontozó-kat...
(A felnőttoktatás keretében induló szakképzések lapunk II. odalán.)
Sz.Zs.
2
Kanizsa - Szent István
2015. augusztus 27
Augusztus 20-a ünnepe nekünk, magyaroknak a bátorságot, egyben a megújulás lehetőségét jelenti
Augusztus 20-a Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. E nap tiszteletére rendezett hagyományos városi ünnepségünk Deák téri helyszínére a Nagykanizsai Fúvószenekar térzenéje csalogatta délelőtt a városlakókat.
Az ünnepélyes zászlófelvonáson közreműködtek a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Huszárjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség vitézei a történelmi zászlósor felvonultatásával.
A zászlófelvonást követően a menet az Erzsébet térre vonult, ahol Dénes Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket.
- Augusztus 20-a nemzetünk, magyarságunk legjelentősebb ünnepe, mely azt hivatott felmutatni, hogy több mint 1000 éve itt él egy közösség, egy kultúra, egy eltökélt nép Európa szívében. Augusztus 20-a annak méltó tanúsága, hogy bármilyen kíméletlen viharokat is kell ki-állnunk a történelemben, bármenynyire is kétségbe vonható az emberi döntés, mi magyarok egy évezrede igenis meghatározó részei vagyunk az európai és az emberi kultúra egészének. Ugyanakkor nemzeti ünnepeink között azért is különleges e nap - emlékeztetett az ünnepi szó-
nok -, mert olyan eseményt emel a jelenünkbe, amely nem a veszteségeinket, elbukásra ítélt szabadságharcaink árnyékát idézi fel, hanem történelmünk ragyogó dicsőségét.
Augusztus 20-ának nincs párja -folytatta a gondolatmenetét Dénes Sándor, mert nem a kegyelettel teljes, bús emlékezést jelenti számunkra, hanem a dönteni tudás, a keresztény Európához tartozás és a megújulás, vagyis a jövőbe vetett hit maradéktalan diadalát. így ez a nap azért válhatott az egyik legnagyobb ünnepünkké, mert ezt a nagyszerű tényt emeli ki az idő végtelen folyamatából.
István király történelmi érdeméről szólva a polgármester rámutatott: felismerte, hogy a népvándorlás korszakát le kell zárni, és el kell indulni egy kulturális egység felé, felvéve a kereszténységet, különben eltűnünk a történelem olvasztótégelyében, ahogy az előttünk lévő, itt a Kárpát-medencében élő népek. Hittel és erővel, de beillesztette hazánkat az európai államok sorába.
Ennek köszönhető - jegyezte meg, hogy több mint 1000 éve vagyunk itt államiságunkat megőrizve a Kárpát-medencében, többször is megvédve az európai értékeket és kultúrát, feltartóztatva a ránk özönlő népek hadát.
Szent István királyunk annak ellenére kiállt valami mellett, amiben hitt, amit jónak tartott, hogy a
népe egy része ellene volt. Sík Sándor drámájában e benső küzdelemről tanúskodnak István király szavai: „Akarom, hogy éljenek, még ha ők maguk nem akarják is. Megépítettem az én nemzetemet, az én nemzetem ellenére is. Ezért állított ide az Úristen."
Azt üzenik szent királyunk szavai és tettei, hogy tiszteljük a hagyományunkat, és merjük felvállalni a küzdelmet a saját értékeink és döntéseink érdekében - fogalmazott a városvezető.
Szent Istvánnak köszönhetjük azt a sziklaszilárd alapot - nyomatékosította, amely a legnehezebb nemzetet próbáló időkben is nekünk magyaroknak megmaradt. Amelyre a nemzet mindig újra és újra építkezhetett, mint ahogyan ma is újraépítkezik. Szent királyunk műve tehát jelenkori létünk alapja. István király keresztényi, emberi, államfői kiválósága mellett a szentsége is példa. Kivételesen nagy volt abban, hogy hivatásnak és szolgálatnak tekintette a királyi feladatot, hősi szinten gyakorolta a megbocsátást, türelemmel viselte élete keresztjét. Fia elvesztése ellenére, erős hittel ajánlotta fel Nagyboldogasszony napján a Boldogságos Szűz Máriának a koronát és az országot.
Szent István alapító tette és erkölcsi tanácsai egy korábbi korszak lezárását, és egy új korszak
kezdetét jelképezik. Műve egy olyan embert állít elénk, aki képes volt túltekinteni önnön élete keretein, és olyan döntést tudott hozni, amely egy egész nép sorsát alapozta meg.
Augusztus 20-a ünnepe ezért nekünk, magyaroknak ezt a bátorságot és egyben a megújulás lehetőségét jelenti. Ez a pillére a megtörhetetlen előrehaladásnak, a munkának, amely elhozza az aratást, és ezzel együtt a testünket tápláló új kenyeret is, mely ünnepünk egyik jelképe - zárta gondolatait Dénes Sándor.
Az új kenyeret ökomenikus szertartás keretében Szűcs Imre plébános és Deme Dávid evangélikus lelkész szentelte meg. A kenyeret Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter, városunk és a térség országgyűlési képviselője szegte meg. A kenyérből és a vörös borból a közönségnek is jutott kóstoló a Zala Gyöngye táncegyüttes táncosainak jóvoltából. Délután 16 órától még számtalan program, együttesek, zenekarok, és bűvész szórakoztatták az érdeklődőket az Erzsébet téren, egészen a 21 órakor kezdődő tűzijátékig. A Szent István-napi ünnepi szentmise este 18 órakor kezdődött az Alsóvárosi templomban. Szentbeszédet mondott: Váron István plébániai kormányzó.
B.E.
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila OPTIKA látszerész mester
NAGYKANIZSA [)F..U TÉR li
"""^r®'' 8800 Nagykanizsa, Deák tér 6.
V.......J V......../ (93)312-011,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. szeptember 30-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. augusztus 27
Kanizsa - Főhajtás
3
A holokauszt roma áldozatairól emlékeztek meg
A holokauszt roma áldozatairól emlékeztek meg a Vár úti Roma Holokauszt Emlékműnél. A beszédeket követően a meghívottak kegyeleti koszorúkat helyeztek el. A megemlékezés közös gyertyagyújtással zárult.
Ahogy Lendvai Ferenc, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, idén a holokauszt 71. évfordulójára emlékezünk.
- A holokauszt elmúlt századunk legsúlyosabb következményekkel járó tragédiája. Az a folyamat, amely egyes emberek, népek a társadalomból való törvényi kirekesztésétől a haláltá-
borok gázkamráiig szedte áldozatait, nem kímélte a magyarországi cigányságot sem - mondta az elnök. Hozzátette, a nagykanizsai Cigány Holokauszt Megemlékezés minden év augusztusának elején van, ugyanis Auschwitzban 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra több mint háromezer cigány származású embert végeztek ki a tábor felszámolása miatt.
- Gyászunk nem csak a múltnak szól, hanem a jövőnek is, hogy a rasszizmus és a fajgyűlölet ne indítson el olyan folyamatot, amely újabb emberek kivégzéséhez vezet. Soha többé! - hangsúlyozta Lendvai Ferenc.
- A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy néhány óra leforgása alatt több mint háromezer roma embert gyilkoltak meg -mondta Tóth Nándor alpolgármester. Hozzátette, erkölcsi kötelessé-
„Egy kő, egy név, egy emlék"
Emberek milliói tűntek el Európa városaiból és falvaiból 1943 és 194S között legtöbbször úgy, hogy nem maradt utánuk nyom. A botlatókövek, ezeket a hiányzó nyomokat teszik láthatóvá. Budapest és Szeged után Nagykanizsán helyezték el Gunter Demnig német képzőművész kezdeményezésével és közreműködésével az emlékezés köveit.
Városunkban összesen tizenkét helyszínen, tizenkilenc személyre emlékezve helyeztek el bot-latóköveket. A kölni művész beton kockára applikált réztáblára véste az elhurcoltak nevét, születésük, valamint meggyilkolásuknak helyszínét és időpontját. Ezt illesztették az áldozatok utolsó, még szabad akaratból választott lakhelyének bejárata előtt lévő járdába.
Dénes Sándor, városunk polgármestere Ray Bradbury író szavaival köszöntötte az emlékezőket az eseménysorozat nagykanizsai ceremóniáján, mely az „Egy kő, egy név és egy emlékezet" jelmondatot viseli.
- Olyan művészi rítus keretében szólok önökhöz, amely azoknak az embertársainknak az emlékét kívánja megőrizni, akik a második vi-
lágháború rettenete, a holokauszt tragédiája miatt nyom nélkül tűntek el közösségeinkből, így Nagykanizsáról is. Mert nincs annál szörnyűbb és embertelenebb, mint amikor még az sem lehetséges, hogy életünkről bármilyen emlék vagy nyom maradjon. Pedig nyomot hagyunk az általunk megérintett életekben, az általunk megérintett lelkekben. Minden gesztus és tett nyomot hagy maga után, minden és mindenki, akihez hozzáérünk, valamilyen módon megváltozik - hangsúlyozta a polgármester.
Hozzátette, emberi létezésünk lényegéhez tartozik, hogy hagyjunk magunk után valami jelet, ami emlékeztet másokat, amit megérinthetnek, ami életünk létéről, értelméről tanúságot tesz. Ez a különleges eseménysorozat egy lehetőség, amellyel olyan embertársainknak segíthetünk nyomot hagyni, akiknek ezt az esélyt nem adták meg, akiket ordas eszmék el kívántak az emlékezetből is törölni. Kiemelte, minden egyes kő, mely egy nevet és így egy emlékezetet jelöl, ezen eszmék és aljas tettek célját és értelmét zúzza szét. Minden lefektetett kő a maga el-mozdíthatatlan keménységével és
beágyazottságával a közösség életerejét és együttműködését jelképezi, amelyet nem lehet elpusztítani.
- Köszönet e művészi ötletért és tettért Gunter Demnig német képzőművésznek, aki minden egyes emlékezetkövet, botlatókövet maga alkot és helyez el. És köszönet önöknek, hogy itt vannak. Mert azzal, hogy ma itt állunk a minket összetartó emberi szeretet kötelékét erősítjük. És így közösséget vállalunk az áldozatokkal, életben tartva a múltunkat és a legfőbb értéket, az ő emléküket - zárta beszédét Dénes Sándor.
Az elképzelés 1993-1994-ben született, és művészi koncepciónak indult. Gunter Demnig a Stolper-steine (Botlatókő) projektért 200S-ben megkapta a német állam legmagasabb kitüntetését, a Német Szövetségi Köztársaság érdemrendet. Egy évvel később a művészt Köln díszpolgárává avatták. Mára Európa 19 országában S3 ezer botlatókő található. Abejáratok előtt láthatják az arra járók a környékükről elhurcolt szomszédok személyes történetét. Hazánkban 2007 tavaszán indult útjára az akció, akkor városunk négy pontján helyeztek el emlékkövet. A Zrínyi út 33. szám előtt dr. Winkler
günk az ő emléküket fenntartani, hogy a jövőben ilyen soha meg ne történjen.
Vajda László, a Zala Megyei Közgyűlés nemzetiségi tanácsnoka elmondta, kell beszélni a 71 éve történt „szörnyűségekről", hogy a mai fiatalok is tudjanak róla.
Teleki László, országgyűlési képviselő (MSZP) hangsúlyozta, hogy jelent és jövőt építeni csak a múlt ismeretében lehet. Az 1944-ben történtek jelzés értékűek - monda a képviselő. Hozzátette, Nagykanizsa büszkélkedhet azzal, hogy évről-évre jobb és baloldal együtt emlékezik meg a történtekről, és azt üzeni, nem ismétlődhet meg újra. Majd az aktuális kérdésekről beszélt. Ezt követően a meghívottak kegyeleti koszorúkat helyeztek el a Roma Holokauszt Emlékműnél és közös gyertyagyújtással emlékeztek.
Kanizsa
Ernő főrabbi és fia, Winkler Gábor Lajos, a Deák tér 2. szám alatt Grünhut Elemér okleveles mérnök, az Ady út 8. szám alatt dr. Goda Lipót városi tiszti főorvos, a Király út 1S. szám alatt Szabados Mátyásné Tausz Ilona, a Nőegylet vezetőségi tagjának utolsó lakhelye előtt helyezték el botlatóköveket.
Most pedig az Ady út 7. szám előtt Rotterné Deutsch Lili, a Király út 28. szám előtt özv. Lusztig Rudolfné, a Király út 1S. szám előtt Müller Jenő János, a Király út 9. szám előtt Pollák Ernő Gotzel és Pollák Ernőné, a Kinizsi út 11. szám előtt Weisz József és Weisz Józsefné, a Sugár út S0 előtt Bien Gábor és Bien Gáborné, a Batthyány út 12. szám előtt Hoffmann János és Hoffmann Jánosné, a Kisfaludy út 17/C. szám előtt Vermes Aladár ás Vermes Aladárné, a Cengery út 29. szám előtt Sas Dániel és Sas Dánielné, a Teleki út 20. szám előtt Sternberg Vilmos, az Eötvös tér 8. szám előtt Hamburg Miklós és Hamburg Jancsika, míg a Rozgonyi út 2S. szám előtt Nagy Béláné emlékére helyeztek el botlatókövet.
Rotterné Deutsch Lilire 90 éves testvére emlékezett Ady út 7. szám előtt, ahol boldog gyermekkorukat élték. Innen vitték őket Auschwitzba, ahonnan Lili soha nem tért haza.
V.M.
A
Kanizsa - Dödölle
2015. augusztus 27.
12. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál - Főzőverseny Kiírás
Nagykanizsa, a dödölle fővárosa
12. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
2015. szeptember 11-12.
Helyszín: Nagykanizsa, Erzsébet tér és környéke
A 12. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál keretében 2015. szeptember 12-én főzőverseny meghirdetésére kerül sor.
A főzőversenyre háromfős csapatok jelentkezhetnek, dödölle, tájjellegű ételek valamint bográcsban készített ételek kategóriában.
Nevezési határidő: 2015. szeptember 4.
A főzőverseny helyszíne: Nagykanizsa, Erzsébet tér és környéke.
A részletes felhívás és a jelentkezési lap letölthetők az alábbi honlapokról: www.kanizsaturizmusaert.hu, www.nagykanizsa.hu,http://tourinformnagykanizsa.hu. A nevezési lapok leadhatóak a nagykanizsai Tourin-form Irodában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.), vagy postai úton elküldhetik a Kanizsa Turizmusáért Egyesület (8800 Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/D) címére.
JELENTKEZÉSI LAP
12. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál 2015. szeptember 12.
Kérjük, hogy a versenyen való részvételi szándékát legkésőbb 2015. szeptember 4-ig (péntek) jelezni szíveskedjen az alábbi adatlap kitöltésével. A versenyen való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, aláírása és eljuttatása a szervezőknek, valamint a jelentkező csapat által kitöltött és aláírt „élelmiszerbiztonsági garancia lap" a jelentkezési lappal való egyidejű leadásával.
Ajelentkező csapat adatai: .........................................................................................................
Csapat neve (fantázianév is lehet): .........................................................................................................
Településnév (ahonnan érkeznek): .........................................................................................................
Csapat képviselő neve: .........................................................................................................
Csapat képviselő címe: .........................................................................................................
Levelezési cím: .........................................................................................................
Elérhetőség .........................................................................................................
Telefonszám: .........................................................................................................
e-mail: .........................................................................................................
Kérjük, karikázza be azokat a kategóriákat, amelyben indulni szeretnének:
"D" (dödölle) "T" (tájjellegű étel) "B" (bográcsban készített étel)
Ajelentkezési lapokat a következő címek valamelyikére lehet eljuttatni levélben, vagy személyesen: Kanizsa Turizmusáért Egyesület (csak levélben való jelentkezés) 8800 Nagykanizsa, Városkapu. u. 4/D. Tourinform Iroda Nagykanizsa (levélben és személyes jelentkezés) 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Kérjük, a borítékon szíveskedjenek feltüntetni: „12. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál". További információk: e-mail: kanizsaturizmus@gmail.hu, www.kanizsaturizmusaert.hu,www.nagykanizsa.hu, http://tourin-formnagykanizsa.hu.
Egyéb feltételek: a rendezvényre az időrendben első 30 csapat nevezését tudjuk fogadni. A rendezvényen a szervezők minden csapat részére egy 3x3m pavilont biztosítanak. Minden résztvevő csapatnak a következő eszközöket kell hoznia magával: gázpalack, érvényes tűzoltó készülék, minimum 2 garnitúra sörpad (vagy ezzel egyenértékű étel fogyasztására alkalmas garnitúra).
ÉLELMISZERBIZTONSÁGI NYILATKOZAT
Alulírott ..................................................... a ......................................................... csapat
vezetője kijelentem, hogy a 2015. szeptember 12-én megrendezésre kerülő 12. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál főzőversenyéhez felhasznált élelmiszerek élelmiszerbiztonsági megfelelőségéről meggyőződtem, és azok az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelnek.
Dátum:
aláírás
Ősztől lehet pályázni az 1200 milliárdnyi fejlesztési forrásra
Elfogadta a kormány a megyék és a megyei jogú városok által elkészített integrált területi programokat - tájékoztatott Rákossy Balázs. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára elmondta, ezzel megnyílt az út a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtása előtt, a csaknem 1200 milliárd forint fejlesztési forrásra kiírt első pályázatok ősszel jelennek meg.
A TOP célterülete Magyarország Budapesten és Pest megyén kívüli területe. A tervezési és végrehajtási folyamat decentralizált, így a 18 megye és a 22 megyei jogú város a maga által tervezett integrált területi programok alapján juthat támogatáshoz.
A kormány minden megye és megyei jogú város számára meghatározott egy keretösszeget, amelyre a helyi gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtő programjaikat tervezhették, illetve megvalósíthatják. A megyék összesen 799 milliárd forintos keretösszegre, míg a megyei jogú városok további 387 milliárd forintos keretre tervezték meg fejlesztési programjaikat - ismertette Rákossy Balázs.
A TOP elsődlegesen a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja, a megyék és megyei jogú városok saját fejlesztéseihez biztosít forrásokat - hangsúlyozta.
Az integrált területi programok azok a keretdokumentumok, amelyek a területi szereplők és az intézményrendszer között meghatározzák az együttműködés alapjait a területi operatív programok végrehajtásánál a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban.
Az integrált területi programok elfogadása az egyik előfeltétele volt a pályázati felhívások megjelentetésének. Ezeket a nemzetgazdasági tárca minden érintett területi szereplővel közreműködve készíti elő annak érdekében, hogy a TOP keretében meghirdetendő felhívások a szakpolitikai követelményeken túl a területi igényekkel összhangban jelenjenek meg - fogalmazott az államtitkár.
2015. augusztus 27
Kanizsa - Legszebb kert
5
Övék a legszebb kert!
Megfeszített tempóban dolgoztak az elmúlt hetekben „A legszebb konyhakertek" program ítészei. Nem volt könnyű és kevés dolguk, hiszen 312 kertművelő 130 kertjét kellett zsűrizniük. A végeredmény azonban megszületett, mind a hét kategóriában - a részletekről a minap számoltak be.
Mint azt Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere elöljáróban elmondta: immár harmadízben csatlakozott városunk a Karcagról indult, mára már országos szintű programhoz. Arról pedig, hogy Kanizsán és a környéken szorgos kertművelők élnek, tanúbizonyságot ad a nagy érdeklődés a verseny iránt.
- Sok volt a nyugdíjas, 60 év feletti nevező - fogalmazott Dénes Sándor. Egyúttal örömét fejezte ki az iránt is, hogy sok óvoda részt vett a megmérettetésben.
- Idén új szempontokat is figyelembe vettünk az értékelés során -ezt már Kálovics Andrea, „A legszebb konyhakertek" kanizsai zsűrijének elnöke emelte ki. Hozzáté-
ve: ugyan volt olyan „kert", ahol nem volt meg az előírt minimum öt féle zöldség, ám mégis olyan szép, esztétikus volt a „veteményes", hogy különdíjjal jutalmazták.
- A normál konyhakert kategóriában volt legnehezebb meghoznunk a döntést - ismerte el. Hiszen - utalt rá Kálovics Andrea - ezen kertek tulajdonosai, zömmel idős emberek, igazán nagy, és ahogy látszott is, hozzáértő munkát vé-
geztek veteményeseikben. - Van olyan kert, amely esetében a díjat is megosztottuk - így a zsűri elnöke.
Egyedi zöldségesekkel rukkolt elő a jövő generáció is. A kicsi ovisok - a város óvodáiból - nem csak gondozták, hanem még dekorációs elemekkel is ellátták „ültetvényeiket".
Dr. Szabados Gyula, a program koordinátora szintén elismerését fejezte ki a részt vevő tulajdonosok munkája iránt. Egyúttal szólt arról, hogy a nevezők több mint fele bajcsai és miklósfai kertművelő.
Sőt - miként ki is emelte Dr. Szabados Gyula - a 71-80 év közti korosztályban az idős földbirtokosok közel félszáz kerttel neveztek.
A kategóriák első helyezettjei -szám szerint heten - továbbjutottak az országos versenyre is. Szeptember 27-én, a fővárosban megrendezendő konferencián, az OMEK-on pedig kiderül az is, hogy a kanizsai kerttulajdonosok idén is tarolnak-e az országos rangadón.
Sz.Zs.
EREDMENYEK
„Legszebb konyhakertek"országos program nagykanizsai, 2015. évi végeredménye. I-II-III. helyezettek a szakmai zsűri döntése alapján.
Konyhakert - Balkon. I. helyezett: Bohn Ildikó és Prikryl Zoé Nagykanizsa, Király u. 31/e. II. helyezett: Kóréné Horváth Anita Nagykanizsa, Űrhajós u.4/B. II/6. III. helyezett: Tóth Afrodité Nagykanizsa, Bethlen Gábor u. 15.
Konyhakert mini. I helyezett: Szabados Józsefné, Nagykanizsa, Törökvári u. 1/1. II. helyezett: Hans Józsefné, Nagykanizsa. Szentgyörgyvári u. 32. III. helyezett: Tóth Melinda Nagykanizsa, Bethlen Gábor u. 15. Különdíj: Balassáné Tüske Ágnes, Nagykanizsa Csány Lu. 12.
Konyhakert normál. I. helyezett: Bányai Ferencné Nagykanizsa, Törökvári u. 148. és Mikocsics Györgyné, Nagykanizsa, Vöröshegyi u. 30. szám alatt található kertje. II. helyezett: Mátés László Nagykanizsa, Szentgyörgyvári u.
28. szám alatt található kertje. III. helyezett: Tihanyi Jánosné Nagykanizsa, Törökvári u. 124. és Bencze Lajos, Nagykanizsa, Szent Flórián tér 8. alatt található kertje.
Zártkert I zöldséges. I. helyezett: Salamon József, Nagykanizsa, Kaán Károly u. 2/B. Bagolai hegyen található kertje. II. helyezett: Göntér Ferencné Nagykanizsa, Szabadhegyi út 153. szám alatti lakos zöldségeskertje. III. helyezett: Halasi Pál Nagykanizsa, Nagyváthy u. 3/A. Szentgyörgyvári IV. hegyhát és Hegedűs Györgyné, Nagykanizsa, Attila u.14/D. szám alatti lakos Látóhegy, 21840 hrsz.-ú zöldségeskertje.
Zártkert 2-gyümölcsös. I. helyezett: Trojkó Tamás Nagykanizsa, Levente u. 15. Imrehegyi kertje. II. helyezett: Németh Sándor, Nagykanizsa, Parkerdő u. 7. alatt található gyümölcsöskertje. III. helyezett: Szabó Gyula, Nagykanizsa, Öregförhénci u. 176. alatt található gyümölcsöskertje.
Zártkert 3-vegyes. I. helyezett: Molnár László és Molnár Lászlóné Nagykanizsa, Kazanlak krt. 4/C szám alatti lakosok Nagy-bagolai út 96. szám alatt található kertje. II. helyezett: Lakatos József Nagykanizsa, Gárdonyi u. 43. Miklósfán található kertje. III. helyezett: Pávlicz József és Pávlicz Józsefné, Nagykanizsa, Garayu.131. szám alatti lakosok Cserfőhegyen és Salamon József, Nagykanizsa, Kaán Károly u. 2/B. Bagolai hegyen található kertje.
Közösségi kategória. I. helyezett: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda, Pipitér Tagóvoda Nagykanizsa Bajcsy Zs.u. 67. II. helyezett: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda, Attila Tagóvoda, Nagykanizsa Attila u.7. III. helyezett: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda, Pipitér Tagóvoda Nagyrác utcai telehelye, Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.
Különdíj - Legidősebb önálló kertművelő: Magyar Istvánné (80 éves), Nagykanizsa, Bába u. 16.
Sokat spór a rezsicsökkentéssel
mrm, kormány, hu
2012 óta az áram. a gáz és a távhő ára közel negyedével csökkent. Ma már náLunk a második Legolcsóbb a gáz ára az Európai Unióban. A rezsicsökkentéssel a családok évente átlagosan közel 150 ezer forintot takaríthatnak meg.
KORMÁNY Z-S- INFORMÁCIÓ
A MAGYAR REFORMOK
MŰKÖDNEK!
6
Kanizsa - Városháza
2015. augusztus 27
Helyi
értékvédelem támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg S millió Ft -vissza nem térítendő támogatás (amely 2016-ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz 1S. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 201S. október 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 201S.
A kiíró a beérkező pályázatokat 201S. novemberi soros ülésén bírálja el 201S. november 30-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.) INTÉZMÉINtVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) beosztásának betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től -2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.
Az intézmény közfeladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, idősek otthona, idősek gondozóháza.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti felsőfokú képesítés,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
7. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával -véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2015. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Zalakomár Nagyközség honlapja (www.zalakomar.hu), Surd Község honlapja (www.surd.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2015. augusztus 27.
Kanizsa - Városháza_|7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.) INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) beosztásának betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézménye (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I.1. pontja, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés.
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2015. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Zalakomár Nagyközség honlapja (www.zalakomar.hu), Surd Község honlapja (www.surd.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
Állás:
Családgondozó
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet CSALÁDGONDOZÓI MUNKAKÖRÖK betöltésére.
Benyújtási határidő: 2015. augusztus 31.
Részletes információk:
https://kozigallas.gov.hu;
www.nagykanizsa.hu;
www.zalakomár.hu;
www.surd.hu

** UKMQUTMQK UMMCláttU
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
MAJOR FERENC ÓRÁS
FESTINA
NAGYKANIZSA, FŐ ÚT 8. BAZÁRUDVAR TEL.: (93) 326 997
Kanizsa - Városrehabilitáció II. ütem
2015. augusztus 27.
Fő u. átépítés ftlezáráé ideiglenes forgalomterelés I. ütem
Rozgonyi u
Széchenyi tér
Zrínyi u
Mint ismeretes, elkezdődtek a belváros megújításával kapcsolatos munkálatok a Múzeum teret a Rozgonyi utcával összekötő ideiglenes út kiépítésével, mely csak az első lépése volt a Fő u. rekontstrukció első ütemében zajló Sabján Gyula u. - Csengery u. közötti lezárásnak. Azóta más területeken is folynak a munkálatok. Ezek ideje alatt folyamatosan néhány forgalmi rend változásra és útlezárásra van és lesz szükség. Ennek részleteiről alább olvashatnak.
♦ Forgalmi rend a Sabján Gy. u. és Csengery utca között:
A Fő úton a Huszti téri körforgalom és a Csengery utca között a forgalmirendváltozása a következő: A Fő útról a Csengery utca - Sugár úti csomópontban mindkét forgalmi sáv irányítása jobbos. A Sugár út elején két forgalmi sávról érkező járművek fogadása érdekében 6 ferde parkoló állás megszűnik és becsatlakozó sáv épül ki.
♦ A Fő úton a Kalmár utcától a Zárda utcáig a forgalmi rend változása a következő:
♦ A Fő útról, a körforgalom felől a Sabján Gyula utca felé kötelező a balra fordulás.
♦ A Zárda utca felől a Fő út felé, a körforgalom irányában kötelező a balra fordulás.
♦ A Fő út építési szakaszát kiváltandó a Zrínyi utca - Csengery utca a kijelölt forgalomterelés útvonala. Ezzel összefüggésben a Zrínyi utca teljes szakasza kétirányú lesz az Ady utca és Csengery utca között az északi oldali
parkolóhelyek megszüntetésével. A Zrínyi utca teljes szakaszán a jelenlegi áthaladási elsőbbség megváltozik, előnye teljes szakaszon a Zrínyi utcának lesz.
♦ Az Ady utca lezárásra kerül a Fő út felől. A Zrínyi utca felől csak a bentlakók, engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. A Zrínyi utcai csomópontban, utóbbi forgalmi rendjével összefüggésben megváltozik a csomópont jelzőlámpás forgalom irányítása is. A Zrínyi utcán a E-on parkolónál, mindkét oldalon ideiglenes autóbusz megálló lesz. A Zrínyi utca Csengery utcai csomópontban a Zrínyi utca nyugati iránya felől, csak az autóbuszok fordulhatnak balra.
♦ A Csengery utcán Zrínyi utcától északra autóbuszsáv létesül. A Csengery utcán a Szent Imre utca csatlakozásától délre a Kisfaludy utcától kialakuló két forgalmi sáv becsatlakozó sáv kialakításával egy sávos keresztmetszetté szűkítik össze.
♦ A Múzeum tér és Rozgonyi utca között forgalmi kapcsolat épül, tekintettel arra, hogy az építkezés idején a Múzeum tér déli, Fő úti csatlakozása megszűnik.
♦ A közösségi közlekedés útvonala a Király utca és a Huszti tér között a Zrínyi utca - Csengery utca - Fő út. Ellenkező irányban a Huszti tér felől az útvonal a teljes szakaszon kétirányú. A Zrínyi utca északi oldalán, a 12. sz. lakóház előtti parkoló felhasználásával ideiglenes autóbusz megálló épül ki.
♦ A Városháza előtti útszakasz átmenetileg zsákutca - a Fő utca rendőrség előtti munkálatainak befejezéséig.
A beruházással kapcsolatos információk:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divízió
Cím: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. Tel.: 06-20/320-3994 E-mail: varosfejlesztes@nagykanizsa.hu
Keressen minket a Facebook-on is: Városrehabilitáció - Nagykanizsa értünk szépül
WEB: FEJLE5ZTES.NAGYKANIZSA.HU
SZÉCHÉNYI
Európai Unió
Európai Regiorális Fejlesztési Alap
Magyarország Kormánya
BEFEKTETES A JOVOBE
2015. augusztus 27
Kanizsa-Városrehabilitáció II. ütem
9
"NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE - BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETI TERV II. ÜTEM"
NYDOP-3.1.1/B1-13-K-2013-0006
Polytatódik az első ütemben megvalósult belváros rehabilitáció. Az előző ütemben az átmenő forgalomtól felszabadult területek közösségi célra történő felhasználásával, valamint a 2. ütemben az akcióterület vállalkozásainak fejlesztésével, a belvárosban a gazdasági potenciál erősítésével, kihasználásával lehetőség nyílik a belváros további rehabilitációjára, megújulására. A fejlesztés 725millió forintból valósul meg, teljes egészében vissza nem térítendő támogatásból. A forrást az Európai Unió Regionális Pejlesztési Alapja és hazai költségvetés biztosítja.
A projekt közterület rekonstrukciója keretében a Pő utcát teljes szélességében és 664 méter hosszan felújítják a Sabján Gyula utcától a Hunyadi utcáig. Ennek keretében a Pő utca Erzsébet tér és Deák tér közötti szakaszának északi oldala egy forgalmi sáv terhére szélesedik, így marad 1+2 sáv. Ezen a kiszélesített sétaúton helyezkedhetnének el az egyes vendéglátó-ipari egységek teraszai. A gépjárműforgalomtól visszanyert területek után megmaradt részen kétoldali kerékpárút (1,5m+1,5m) és 2x1 forgalmi sáv (3,25m+,3,25m) létesítésére kerül sor. A Pő utca további szakaszának felújítása keretében kerékpárút épül, valamint megújul a gyalogjárda, amelyet zöld felület választ el a gépjárműforgalomtól.
Lezárásra kerül az Ady Endre utca a Pő utca és a Zrínyi utca közötti szakasz, megteremtve ezzel egy sétáló utca kialakításának, vendéglátó helyiségek teraszos megjelenésének lehetőségét. A Hunyadi utcai csomópontban jelzőlámpás kereszteződéssel és gyalogátkelőhellyel megteremtjük a Pő útról a balra kanyarodás lehetőségét. Az út teljes hosszában utcabútorok (virágtartók, kerti padok, hulladékgyűjtők, stb.), felújított zöld felületek teszik komfortosabbá a megújuló útszakaszt, amely mentén energiatakarékos közvilágítási hálózat is épül.
A projekt másik közterület rekonstrukciós eleme az Eötvös téren egy többgenerációs családi park létesítése. A téren megvalósuló korszerű, körülkerített játszópark több, a tér méretének megfelelő játékelemből áll majd. Kiválasztásuknál hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden korosztály számára szórakozást nyújthasson. Mivel az Eötvös tér a családok tere lesz, ezért a gyermekek mellett az idősebbek számára is biztosítani kell a szabadidő-eltöltési lehetőséget. Ennek érdekében a felnőtteknek szabadtéri konditerem létesül, így a gyerekek szórakozásával egy időben ők is tevékenyen hozzájárulhatnak egészségük megőrzéséhez.
Az Eötvös tér többgenerációs családi parkká fejlesztése nem csupán a helyi lakosság igényeit szolgálja, hanem a város egy egyedi turisztikai elemmel is gazdagodik. Ugyancsak a beruházás keretében a térburkolatos járdával megközelíthető területen elhelyezésre kerül egy ivókút, valamint utcabútorok, ülő felületek, illetve a zöld felületek is megújulnak.
A fejlesztésnek köszönhetően megvalósuló jó minőségű közösségi terek erősítik a kulturális tevékenységeket, a lokálpatriotizmust, míg a forgalomcsillapítás a társas, társadalmi együttlétek gyakoribbá válását, a kereskedelmi-vendéglátó egységek gazdasági fellendülését eredményezi. A megújuló belváros a gyalogosforgalom növekedésével kedvező környezetet teremt a belvárosban található üzletek és szolgáltatók számára, amit az önkormányzat az üzlethelységek felújításának támogatásával is ösztönöz. Ennek előmozdítása érdekében a második ütemben lehetőséget biztosítunk az akcióterületen működő vállalkozások számára, hogy a pályázat keretében forráshoz jussanak üzlethelységeik megújítására, bővítésére. Aprojekt jelenleg hét, a belvárosi akcióterületen belül elhelyezkedő vállalkozás fejlesztési elképzeléséhez nyújt segítséget, akik pályázati felhívást követően kerültek kiválasztásra. Támogatásuk összesen bruttó 72,5 millió forint.
A pályázatban előírtakon kívül jelen kivitelezés keretében további fejlesztések valósulnak meg:
- a Járási Hivatal (Kék Ház) előtti tér térburkolat felújítása, zöldterület rendezése a parkoló kivételével,
- a Múzeum tér kikötése a Rozgonyi utcára ideiglenes úttal,
- valamint Pő u. vízi közmű rekonstrukciója két ütemben, az Ady Endre és Sugár utca, valamint a Sugár utca és Hunyadi utca közötti szakaszokon.
A kivitelezés megkezdését követően elkészült a Múzeum tér kikötése. A lezárt Pő út alsó szakaszán az Erzsébet tér déli járdaszakasz, a vízi közű gerinchálózat kiváltás, a Rendőrség előtti járdaszakasz, továbbá a Pő u. Ady E. u - Sugár u. közötti járdaszakasz munkálatait végzi kivitelező. A gyalogos közlekedést a meglévő úttest, az ingatlanok megközelítését az ideiglenesen kialakított bekötő járdák biztosítják. Megkezdődtek a Járási Hivatal (Kék Ház) előtti térmunkálatai is.
A belváros élővé tétele, a belvárosi élet újjáélesztése Nagykanizsa gazdasági és városi fejlődését szolgálja. Ha a belváros kereskedelmi és kulturális élete fellendül, az pozitívan hat az ott működő vállalkozások gazdasági eredményeire, valamint vonzó terület a befektetőknek is.A gazdaságfejlesztési célok között az akcióterületen található kis- és középvállalkozások fejlesztése révén lesz kapcsolat.
Az építkezés ideje alatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
Kanizsa - Hirdetés
2015. augusztus 27.
AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfijás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: O63O-9S9-3O8O
MOST INDULÓ FELNŐTTOKTATÁSOK
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum
tagintézményei felvételt hirdetnek a 2015/2016. tanévben felnőttoktatás keretében induló szakképzéseikre
A tagintézményekben induló szakképzések a jelentkezések függvényében 2015. szeptemberben, vagy 2016. februárban kezdődnek. Minden képzés felnőttoktatás keretében indul, esti oktatás munkarendje szerint. Főbb jellemzők:
- iskolai rendszerű képzések (diákigazolvány, családi pótlék)
- ingyenesség (első''és második szakképzés esetén)
- felvétet a jelentkezés sorrendjében történik szükség esetén gyakorlati helyet az intézmény biztosit
- a képzés munka mellett is elvégezhető jelentkezés feltétele a betöltött 16. életév
Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolája: Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzések (2 éves):
Acs
Asztalos
Épület- és szerkezetlakatos Festő, mázoló, tapétázó Hegesztő
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Karosszérialakatos
Kárpitos
Kőműves és hidegburkoló Központ ifutés- és gázhálózat rendszerszereid Női szabó
Számitógép-szerelő, karbantartó Villanyszerelő
Viz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
Laboratóriumi technikus
Érettségire épülő szakképzések (2éve$):
Épületgépész technikus Gyakorló ápoló
Szakképesítés-rá épülések (1 éves):
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (Épületgépész technikus vagy Kö-fH/niifútés- és gázhálózat rtndszerszereiő képzettségre épül)
Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma:
Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzések (2 éves):
Gépi forgácsoló Ipari gépész
Érettségire épülő szakképzések (2 éves):
Autószerelő Automatikai technikus
CAD-CAM informatikus Elektronikai technikus
Szakképesítés-rá épülés (1 éves):
CjVC gépkezelő fGépgyártástechnotögiai technikus vagy Gépi forgácsoló képzettségre épül)
(EI1GT0IGG. DOYEKEDEf. {IKER!
(lcigykcinivoi Inkubátorház ét Innováció/ Központ Bővebb információ:
J B e
BMi.iflkgb0i0Hlk.hB
LEZÁRULT A TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0033 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ZAJLÓ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK KOMPETENCIA-FELMÉRÉSE ÉS ALAPVETŐ KÉPZÉSE
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Megváltozott munkaképességűek kompetencia-felmérése és alapvető képzése" című, TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0033 jelű pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztési és Stratégiai Helyettes Államtitkárság Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság támogatásra érdemesnek ítélte. A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft 49 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a szervezetnél dolgozó munkatársak képzésére.
Az elnyert összegből féléves képzést szerveztek, amely a megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítását segítette. A foglalkoztató 80 munkatársa kompetenciamérésen vett részt, ezen választották ki azt az S0 dolgozót, aki elvégezte a tanfolyamot.
A projekt közvetlen célja a komplex felmérésre épülő képzés megvalósítása volt, mely segítségével javítani lehet a foglalkoztatónál dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munka-erőpiaci elhelyezkedésének esélyeit. A képzésben részt vevők megismerkedtek a személyiség, önismeret kialakulásával, fejlődésével, az érzelmek és viselkedések szabályozásával, a kommunikáció fogalmával, szabályszerűségével, továbbá foglalkoztak a konfliktus fogalmával is, illetve azzal, hogyan tudják azt elkerülni. Szó volt továbbá a munkahelyi légkör kialakításáról, a csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályairól, az önálló gondolkodásról. A projekt Nagykanizsán valósult meg.
További információ kérhető:
Lérántné Mátés Valéria Ügyvezető lerantne@nkszoci.hu; 06/93/S09740
Jelentkezni a tagintézmények titkárságain lehet! A szeptemberben induló képzések jelentkezési határideje; 2015. szeptember 15.
A beiskolázással kapcsolatban további információk: Nagykanizsai SZC Miis/aki Szakképző Iskolája 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18. 93/JI8900 www.zsvszi.hu
Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor S/akkcp/ö Iskolája cs Kollégiuma NS(X> Nagykanizsa, Ady Endre út 74/a. 93/313(11(1 www.cserhali.liu
2015. augusztus 27
Kanizsa - Rólunk írták
ii
Új lehetőségek előtt áll Nagykanizsa
Kormányzati segítséggel bővül a 150 hektáros ipari park, elkerülő út épül, és fellendülhet a turizmus is a Mura-vidéken
Nagykanizsán kormányzati segítséggel jelentős beruházások várhatók, s ezek új munkahelyek létesítéséhez és az ipari jelleg megőrzéséhez járulnának hozzá - nyilatkozta lapunknak Dénes Sándor polgármester. Ugyanakkor a Mura-vidéken máig meglévő hagyományos iparágakat is felkarolnák.
- Orbán Viktor miniszterelnök látogatásakor jelentős beruházásokat ígért kormányzati segítséggel Nagykanizsán, ezek közül az egyik legjelentősebb az ipari park bővítése. Miért van szükségük kormányzati támogatásra?
- Saját erőből ezt nem tudnánk megtenni, ugyanakkor nagyon fontos, hogy új munkahelyeket hozzunk létre. Százötven hektáros ipari parkunk betelt, ha új beruházó érkezik, bajban vagyunk. Jelenleg Nagykanizsán hét, a környező településeken pedig tizenöt-húsz százalékos a munkanélküliség. A kormányfő arra tett ígéretet, hogy az állam ötszáz hektár területet vásárol, és részt vesz a közművesítésben is. A beruházás
körülbelül negyvenmilliárd forint, mi saját erőből egy-két milliárd forintot tudunk erre a célra biztosítani. Az ötszáz hektáros, autópályáról nyíló új ipari terület hat-nyolcezer új munkahely megteremtését teszi lehetővé a következő tíz évben.
- Milyen beruházások várhatók Nagykanizsán, és mennyien élnek jelenleg az iparból?
- Leginkább a gép- és fémipari, víztisztítással és logisztikával kapcsolatos beruházások a jellemzők az ipari parkban. Az iparban a munkaképes lakosság csaknem fele dolgozik Nagykanizsán és környékén. Jelenleg egy kisebb zalai város népességének megfelelő munkavállaló, hétezer-hatvankilenc ember jár be naponta dolgozni a városba. Megjegyzem ugyanakkor, fontos az újabb ipari beruházások lehetőségének megteremtéséhez az urbanizációs, élhető háttér biztosítása, éppen ezért építünk egy multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnokot is. A négymilliárd forintra tervezett beruházás és egy fedett, ötvenméteres versenyuszoda hozzájárulhat Nagykanizsa további fejlődéséhez, vonzóbbá téve a helyi polgárok és a befektetők számára is a várost.
- A rendszerváltás után, illetve a privatizációk idején megszűnt a híres kanizsai sörgyártás, az üveggyártás, több téglagyár, leépült a bútorgyártás, az élelmiszer-ipar. Hogyan tudták mégis megőrizni a város ipari jellegét?
- Sok kis cég itt maradt, bútort például jelenleg is gyártanak, de a
korábbi ezer helyett ötszáz embert foglalkoztatva. Az M7-es autópálya megépítése sokat segített, hiszen így a város könnyebben kapcsolódik az Alpok körüli fejlett régiók gazdasági központjaihoz, Velence, Milánó vagy akár Stuttgart, München, Bécs térségeihez. Ez hátrányt is jelentett, hiszen lett volna itt olyan nagybefektető is, aki már nem tudott letelepedni az ipari parkban, így gyorsan továbbállt. Problémát jelent, hogy a munkahelyek hiánya miatt egy közepes méretű város lakosságának megfelelő ember, 43 592 fő vándorolt el Nagykanizsáról az elmúlt 25 évben, a meglévő lakosságból pedig jelenleg is 3252-en ingáznak másik településre, hogy dolgozhassanak.
- Az idén elkészül a várost elkerülő új út, ugyanakkor egy másik építéséről is megállapodott a kormányfővel. Miért szükséges újabb elkerülő építése?
- Az elkerülő teremtheti meg a kapcsolatot az északi - az M7-es mellett lévő - új iparterület és a városközponttól délre, a vasúti rendező pályaudvar körül több mint száz éve kialakult hagyományos ipari terület között. Ez a közúti közlekedési kapcsolat jelenleg a városközponton keresztül működik. Az új út az ősszel elkészülő elkerülő folytatásaként épülne két részletben. Orbán Viktor arra tett ígéretet, hogy az első, négy és fél milliárd forintba kerülő szakaszt megépíti az állam 2018-ig. Emellett a tőlünk nem messze levő M70-es autóút végig 2x2 sávosra épül át.
- Közlekedés szempontjából nagyon kedvező a helyzetük, hiszen Nagykanizsa vasúti csomópont is, emellett a közelben található a Hévíz-Balaton Airport. Milyen előnyöket hoz ez a városnak?
- Nagykanizsa a vasút megépülése, 1860 óta központ, és ez nemcsak a forgalom, hanem az álláslehetőségek miatt is kedvező a városnak. A harmincegy kilométerre lévő sármelléki repülőtér nagyon hamar elérhető a városból. Ez azért is kedvező nekünk, mert a környékre érkező külföldi turistákat mi is megszólítjuk, így hozzánk is ellátogatnak.
- Turisztikailag fejlesztenék a Mura-vidéket, ennek része lenne százötven kilométer hosszú kerékpárút kialakítása. Mit várnak a programtól?
- Valóban, százötven kilométer új kerékpárutat építenénk, ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a térségben olyan, máig meglevő megélhetési formákat karoljunk fel, amelyek korábban évtizedekig biztosították a lakosság jövedelmét. Sok, értékes termékkel megjelenő kistermelő, őstermelő és kézműves vesztette el hagyományos piacait az elmúlt évek gazdasági változásainak következtében. Magyarország munkanélküliséggel leginkább sújtott térségében a turisztikai infrastruktúra fejlesztésével újabb munkahelyek kialakítására törekszünk.
Putsay Gábor/Magyar Hírlap
12
Kanizsa - Szívügyek
2015. augusztus 27
O
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Kanizsai i Kulturális Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
25. Zalai Nemzetközi Művésztelepek zárókiállítása
Megtekinthető: szeptember 7-ig. Augusztus 11. 9.30-12 óráig
Kézműves játszóház
Figurák készítése só-liszt gyurmából. Díjtalan! Augusztus 28. 18 óra A Magyar Fotográfia Napja
„Nagyvadak és békák" címmel Tollár Eszter és Simon Bernadett fotókiállítása. Megtekinthető szeptember 18-ig, a HSMK színházi előcsarnokában.

Medgyaszay Haz
Kanizsai J^f-l Kulturális
xK Központ
Augusztus 27. 20 óra ZERO Zenekar koncert
Nyári Zenei Estek a Medgyaszay Ház előtti téren. Szeptember 4. 9.30 óra Anyatejes Világnap
A programra olyan édesanyákat várnak csecsemőjükkel együtt, akik 6 hónapos korig kizárólag anyatejjel táplálták gyermeküket, biztosítva ezzel az egészséges életkezdetet. Külön köszöntik az anyatejet leadó édesanyákat.
A szakmai program mellett műsor (zene, tánc), Kerekítő foglalkozás, babamasszás, arcfestés várja az érdeklődőket.
Fellép: A Napsugár Együttes Szervező: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Magyar Védőnők Egyesülete Nagykanizsai Szakosztálya
A belépés díjtalan! Információ:
Stimeczné Dr. György Bernadette 06/30/268-3271
Élménnyel gyógyítanak
Gyógyuló Holnapocska Tábor a veleszületett szívbetegséggel élő gyermekek számára
Idén első alkalommal harminc veleszületett szívbetegéggel élő gyermek és testvéreik számára szervezett élményterápiás tábort a zalaszabari Zobori Kalan-doZoo keretében működő Hol-napocska Tábor.
Az Országos Kardiológiai Intézet vezető szakemberei és munkatársai, valamint a csatlakozó civilek önkéntes munkájával zajló terápia célja, hogy az érintett gyermekek is megtapasztalják azokat az élményeket, mint egészséges társaik, ezzel támogatva teljes rehabilitációjukat.
Kötélpályán egyensúlyozó, különleges, elsőre szinte nyaktörőnek látszó nyári szánkópályán száguldozó, vagy éppen csúszdán lecsúszva színes műanyaggolyók közé merülő gyerekek fogadták azokat az újságírókat, akik azért érkeztek, hogy találkozzanak több tucat veleszületett szívbetegséggel élő gyermekkel. De hiába keresték őket. Helyettük boldog, önfeledt lurkókat találtak, akiken egyáltalán nem látszott, hogy nemrégiben kimerítő és hosszas kórházi kezelésen estek át. A festői környezetben lévő zalaszabari kalandpark éppen ezt tűzte ki célul: a betegségükből lábadozó gyerekek számára élményekkel megmutatni, hogy ők is pontosan olyanok, mint egészséges társaik.
- A szívbeteg gyerekek kezelésében mi az orvosi segítséget adjuk, kardiológiai, vagy szívsebészeti beavatkozásokkal, de ahhoz, hogy visszakerüljenek a normális életbe, nagyon fontosak az ilyen lehetőségek. Kalandtábornak hívjuk, de valójában életmód-tábor, hiszen megmutatják számukra, ők is képesek ugyanúgy élni, mint egészséges társaik. Ennek a gyógyulásban legalább akkora szerepe van, mint
az orvosi beavatkozásoknak -mondta dr. Ablonczy László, az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központ Gyermek-kardiológiai osztályának helyettes vezetője az újságíróknak.
A végeredmény rendkívül látványos, mert kívülről nem tudjuk megmondani, melyik gyermek milyen szívsebészeti, vagy gyógyszeres kezelésen esett át, hiszen mindegyikük egyforma sebességgel rohan, mászik, küzd, és jól érzi magát - tette hozzá kollégája, dr. Prodán Zsolt szívsebész, az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központ Csecsemő- és gyermek-szívsebészeti osztályának főorvosa.
- Ezeket a gyerekeket hosszabb-rövidebb időre kiszakították a normális életből, ez a tábor pedig segít abban, hogy újra megtanuljanak nevetni, szaladni és élvezni a mindennapokat, visszatérni a hétköznapokba - foglalta össze élményeit Vereckei Akos olimpiai bajnok kajakozó, aki szintén részt vett az újságírói önkéntes napon.
- Az Erzsébet-program fennállásának első négy évében az idei évvel együtt - több mint 600 ezer ember számára nyújtott pihenési lehetőséget, ebből több mint 300 ezer a gyermek. A Holnapocska Táborral kialakított együttműködés új elem a programban, amely-lyel hosszú távra tervez a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány -hangsúlyozta Erdős Balázs pályázati programvezető.
- Az első, veleszületett szívbeteg gyermekeknek szervezett élményterápiás táborban összesen 40 gyermek vesz részt. Közülük 29-en a kórházi kezeléseket követően - ketten szívátültetésen átesve, többen pedig további műtétekre várva -üdülnek 11 kísérő testvérükkel
együtt, akik az önkéntesek mellett segítik reintegrációjukat. Ugyanazokat a kalandokat élhetik át, mint egészséges társaik: számtalan, bátorságukat is próbára tevő csúszda, kötélpálya, íjászat, óriáshinta, tram-bulinok, valamint állatsimogató, jól felszerelt ökoház és játszóterek várják őket nálunk - foglalta össze az egy hetes programot a Holnapocska Tábor alapítója, Szabadics Zoltán.
A szívbetegséggel született és szívműtéteken átesett gyermekek otthon nagyon szoros védőhálóban élnek, számukra különösen fontos, hogy kórházi harcaikat feledhessék, ehhez nagyon nagy segítség a részükre szervezett tábor. Életre szóló élményeket és barátokat szerezhetnek az itt töltött egy hét alatt. Az orvosi munka kiteljesedéseként élem meg, amikor látom, pillanatok alatt feloldódnak bennük a korábbi gátak, és állapotukat elfeledve élvezik a tábor nyújtotta élmények minden pillanatát - idézte fel tapasztalatait Dr. Tordas Dániel, aki szintén az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjának munkatársa, és a tábor önkéntes orvosa.
Az alapító Szabadics házaspár - Szabadics Zoltán és Szaba-dicsné Rádi Éva - idén hat térítésmentes tábort szervezett több mint 80 önkéntes közreműködésével. A munka anyagi hátterét részben a kalandpark bevételei biztosítják, ez évtől pedig az Erzsébet-program is támogatást nyújt a működéshez.
Kanizsa
M
A Szívbetegekért Egyesület kiállítók jelentkezését várja
A Szívbetegekért Egyesület 2015. szeptember 28-án (hétfő) „A Szív Világnapja" rendezvényére várja a helyi kézműves termékeket (méz, lekvár, szörp, aszalt gyümölcs, őrlemények, olajok, szárított fűszer- és gyógynövények) előállító, és/vagy forgalmazókat, egészségmegőrző, betegségeket kezelő szolgáltatást nyújtókat, akik szívesen részt vennének termékeikkel és szolgáltatásaikkal a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartandó rendezvényen. Ingyenes helyet biztosítanak a részükre! Jelentkezni 2013. szeptember 14-ig lehet a következő számon: 06/70/ 364-6278

2015. augusztus 27
Kanizsa - Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Alt. iskolai tanár szakirányú megegyezés szerint
Élelmezés vezető szakirányú megegyezés szerint
HR asszisztens szakirányú megegyezés szerint
Szociális munkás szakirányú megegyezés szerint
Vasúti Pályamester szakirányú megegyezés szerint
Kocsirendező MAV érettségi megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Tehergépkocsi vezető szakirányú megegyezés szerint
Nehézgépkezelő szakirányú megegyezés szerint
Mosodai munkás 8 általános megegyezés szerint
Operátor 8 általános megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Kövessen minket a Facebookon is!
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Ne legyen önmaga ellensége. Fogadja el a felkínálkozó új munkalehetőséget, és ne töprengjen folyton azon, hogy milyen sokat kell dolgoznia a pénzért. Ha elfárad pihenjen.

IV.20.-V.20. Bika
Próbálja meg testi-lelki egyensúlyát megőrizni, még akkor is, ha anyagi nehézségekkel járó hírt kap. Mivel a magánéletében minden rendben van, összefogással egy-kettőre túl lesznek a problémákon.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Hogyha nagy álmai vannak, akkor feltétlenül keressen hozzá pénzforrásokat is, mert e nélkül nem fog sikert elérni. A közben adódó váratlan eseményeket pedig kísérje figyelemmel.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Kreatív ötleteit most kedvére megvalósíthatja mind a munkájában, mind lakása csinosításában. Ha netán új vállalkozásba szeretne fogni, alaposan gondolja meg, és ne kockáztassa eddigi eredményeit.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha netán úgy érzi, hogy egzisztenciális helyzete kissé megingott az utóbbi időben, ezen ne csodálkozzon. A szabadság költekezéssel is járt, vegyen egy mély lélegzetet, és vesse be magát a munkába.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Nem kell kompromisszumot kötni családtagjaival, és nem kell semmiről sem lemondania ahhoz, hogy sikeresen megvalósítsa az elképzeléseit. Kikapcsolódásként válasszanak egy új sportágat a párjával.
^IX.23.-X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint sikeres napokra számíthat ezen a héten. A magánéletébe azonban nem ártana némi színt vinnie. Ennek érdekében minél előbb kezdje megvalósítani legújabb ötleteit.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Augusztus utolsó napjaiban is kellemes és békés napokra számíthat. Ami leginkább befolyásolja az életét, az a Hold mellett nem más, mint egy jó barát, akire mindig számíthat.
fl®XI.23.-XIL21. Nyilas
A hosszú szabadság, pihenés után már most úgy érzi, jót tenne szervezetének valami mozgás, fizikai munka. Ha nem kell fát vágnia, akkor szóba jöhet akár a kocogás, vagy a tánc is.
^XII.22.-I.20. Bak
Szerencsére még nincs vége a nyárnak. Végezze el a munkáját, és induljon felfedezőútra. Nem kell a tengerig utazni, elég, hogyha esténként figyeli a Holdat és a csillagos eget.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
Alig tette túl magát a hosszú hétvége örömein, legszívesebben már most folytatná a semmittevést. Ha nem találja sehol sem a helyét, fokozatosan fogjon a munkához. Kezdje mindjárt a ház körül.
<>11.20.-111.20. Halak
Érdekes és izgalmas kihívásokra számít munkahelyén még ebben a hónapban. Hogy sikeresen túl tudja tenni magát az új feladatokon, ne vegyen ki szabadságot mostanában.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. augusztus 27
Egerből Győrön át Szingapúrba
Qtenn
mo
jtfJ^
Molnár Flórának, a Délzalai Vízmű SE úszójának ezúttal sem sikerült rosszul a még júliusban megrendezett felnőtt úszó országos bajnokság, ráadásul úgy, hogy nem csupán SO m gyorson, a fő számában remekelt.
A 100 m gyors ugyanis nála ráadás, ugyanakkor Győrben előbb a hosszabb távval kezdett. Polgár Sándor tanítványa a döntőbe a fináléba legjobb idővel került és a döntőben nemzetközi mezőnnyel találkozott, hiszen olaszok is voltak a szám utolsó futamában.
A nyílt bajnokság végeredménye aztán úgy festett, hogy két talján mögött Jakabos Zsuzsanna, majd Molnár Flóra csapott a célba. Ez a honi összevetésben azt jelentette, hogy ob-2. lett a nagykanizsai sportoló, SS,98 másodperces eredménnyel, ami egyben azt is takarta, hogy öt tizeddel javította meg addigi legjobbját azzal, hogy bejött S6 másodperc alá.
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-510-2723 (7710K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
Következhetett ezek után az 50 m gyors, melynek fináléjába a legjobb magyar idővel került a Flóra, aki tavaly ezen a távon országos bajnoki címet szerzett. Nem is titkolta a DZVSE úszója, hogy nagyon készült a számra, talán ezért is vált valamelyest görcsössé az úszása. Végül a szintén nyílt, vagyis más nemzetek képviselőit is felvonultató fináléban negyedik lett 25,76 másodperces időeredményével, ami összességében azt jelentette, hogy a magyarok közül csak Jakabos Zsuzsanna előzte meg, így a házigazda győriek sportolója mögött Molnár Flóra ismét a dobogó második fokára állhatott fel.
Flóra később elmondta, valamelyest görcsös volt, mondhatni nem „siklott" úgy, ahogy azt eltervezte, de a megszerzett - immár második Győrben jegyzett - ezüstérme is kollekciója egyik fő helyére került.
VEGYES
Zanussi Lehel 280 literes hűtőszekrény (felül fagyasztós) jó állapotban eladó. Érd.: 0630-448-6072 (7729K)
A nyár folyamán ugorva egy hónapot aztán már egészen más síkon faggathattuk Flórát. Mindennek előzménye az volt, hogy az egri ifjúsági úszó országos bajnokság után véglegessé vált az a korcsoportos válogatott keret, mely útba ejthette a TávolKeletet... Hargitay András utánpótlás-kapitány döntése alapján ugyanis az ifjú hölgyek közül Bonecz Boglárka, Böszörményi Bettina, Federics Nikolett, Juhász Adél, Juhász Janka, Molnár Flóra, Novoszáth Melinda és Szokol Szonja utazhatott a napokban is tartó szingapúri junior úszó világbajnokságra.
***
Molnár Flóra (képünkön), a kanizsai Délzalai Vízmű SE kiválósága már jó ideje a világesemény lázában égett, bár helyesebb, ha másképpen fogalmazunk, amikor éppen erről kérdeztük augusztus közepén...
- Mikor is indulsz pontosan?
- Kedden este Budapestről - válaszolta röviden augusztus 17-én az 50 m gyorson már felnőtt országos bajnoki címmel is büszkélkedő Flóra.
- Pici izgalom azért van?
- Inkább azt mondanám, már várom.
- Hány számban mész?
- Három egyéniben és a váltók lesznek soron.
- Vagyis 50 m és 100 m gyors, valamint 50 m pillangó?
- Pontosan...
- Esélyek?
- Előre hadd ne jósoljak semmit, ott kint úgyis sok tényező
játszik majd közre szereplésemben.
***
Már Szingapúrból, az 5. Úszó Junior Világbajnokság helyszínéről is sikerült megszólaltatnunk, az augusztus 25-i rajt előtt egy nappal.
A nagykanizsai úszó augusztus 19-én landolt válogatott társaival a távol-keleti helyszínen, s rögtön edzésbe is állt. Az időeltolódás Szingapúr és Magyarország között hat óra, annyival jártak időben előrébb nálunk Flóráék, s így szükséges is volt valamelyest akklimatizálódni a helyi viszonyokhoz.
- A repülőút után egyből a szállodánkba mentünk, ahol nyomban el is foglalhattuk szálláshelyeinket - kezdte minibeszámolóját a kanizsai sportoló. - Minden rendben volt, bár egyből mentünk is aludni, hiszen azért nem volt rövid az utazás.
- Mikor úszol elsőként és melyik számoddal kezdesz?
- Szerdán lépek először rajtkőre, 100 m gyorson indulok.
- Hol készültetek, illetve tudtatok edzeni addig?
- Rendesen a vb helyszínén és a sportkomplexum valóban nagyon tetszetős.
- Versenyláz esetleg?
- A kezdeti napokban nem volt, tulajdonképpen amúgy sincs, az a lényeg, hogy ezt kikapcsoljuk és nem kell stresszelni. Nem is izgulok.
Megjelenésünk időpontjában a versenyek már javában zajlanak Molnár Flórával a medencében -egészen vasárnapig...
Polgár László
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Te!.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
PREMIER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók
i T ''fllff J Prémium .....„.-„.„„.. minőségű német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nkr Liszt Ferenc - 2, (a Hevesi iskolával szemben) Tel.: 0693/314-2Ó8, 0030/760-2534 i rtf o @ p re rr i e ro b 10 k. co m
25 ÉVES W'' A VOKSH OKTATASI KFT
induld tanfolyamaink
Nyári akciónkat* ősszel is folytatjuk!
Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyamainkra jelentkezési időpontoklR||PEjBb||E|E|llldlHBllOOEll^^^B
szeptember 2. (szerda) 16.OO óra, szeptember 9. (szerda) 16.OO óra
2O1S.O9.21i 13.OO órakor,
GKI TANFOLYAM INDUL
!O1S.O9i26-án, tanfolyamra jelentkezési határidő: 09.16.
* Részletekről érdeklődjön irodáinkban! Nagykanizsa, Ady u. 3O. Telefon: O693-S16-634. Beke Ivett irodavezető: O63O-491-7O51. E-mail: nagykanizsa@voksh!hu
(Stat.: 2015-2 né. VSM: "B" E: 63,247, F: 607 - "C" E: 84,387. ÁKÓ: "B" Gy: 126,857 "C" Gy: 102,307)
2015. augusztus 27
Kanizsa - Sport
15
Címvédés a Móriczon
Második az országoson
Kecskeméten rendezték a felnőtt cselgáncs országos bajnokságot, melyen a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa egyesület sportolója, Mihovics Szabina (képünkön jobbról) ezüstérmet szerzett 63 kg-ban.
A korábban már bajnoki címet is szerző Szabina súlycsoportjában nyolcan voltak és a nagykanizsai judoka az első mérkőzésén egy wazaari értékű dobás után leszorítva ellenfelét győzött. A második párharc már a döntőbe jutásért ment, s a fordulatos összecsapáson szintén győzni tudott az NJK versenyzője. A mérkőzésen kellemetlen sérülést szenvedett el Mihovics Szabina, s így várhatott a fináléban Szabó Franciskára (Békés Megyei Kano Judo SE), aki jelenleg az első számú dzsúdós ebben a súlycsoportban.
A döntő is úgymond a földön dőlt el, azonban akkor már nem a
Polgármesteri fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2015. szeptember 2-án (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalótermében.
Képviselői fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16,00 órától 17,00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17,00 órától - 18,00 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I. keddjén 17,00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője a palini és korpavári lakosoknak minden hónap első keddjén 17,00 órától 18,00 óráig a Palini Általános Iskolában, aznap 18,30 órától 19,30 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) tart fogadóórát.
Augusztus elején zárultak a 42. Móricz Kupa küzdelmei, a kiskanizsai utcák, terek kispályás labdarúgó tornáján a győzelmet végül a címvédő Bajcsai utca I legénysége (képünkön) szerezte meg.
Az elődöntőbeli párosításokkal indult az utolsó játéknap, melyek kere-
Nagy hévvel esett egymásnak a Bajcsai I és a Bajcsy-Zsilinszky, sőt még a nézőtéren is markolták meg egymás nyakát szurkolók, aztán a kezdeti hév alábbhagyott. 2-0-s Bajcsai I-vezetés után még szépített a Bajcsy, de a teljesen kitámadó fehér mezesek ellen végül Ganzer Szilárd gólja tett arról, hogy biztosan címvédés legyen a
kanizsai javára, hiszen a második leszorításból már nem tudott kijönni, így végül a második helyet szerezte meg. 78 kg-ban az NJK másik cselgáncsozója, Mód Jordána (képünkön balról, középen pedig a kanizsaiak edzője, Hóbár Péter) az ötödik helyen zárta a versenyt.
- Az eredményekkel összességében elégedettek lehetünk - fogalmazott Hóbár Péter, az NJK edzője. - Jordánánál elsősorban tapasztalatszerzés volt a cél tisztes helytállással, amivel nem is volt gond, hiszen szépen dolgozott. Szabina is teljesítette az elvárásokat, hiszen az előnevezések alapján a második helyre vártuk, amit gond nélkül és jó tejlesítménnyel sikerült is hoznia. Eredményének azért is örülünk, mivel a tavalyi harmadik helyénél még előrébb is sikerült végeznie.
P.L.
tében a Bajcsy-Zsilinszky 6-1-re verte a Pivárit, míg a címvédő Bajcsai I 6-3-ra a Bajcsai II-t. A két vesztes harmadik helyért vívott találkozóján a Bajcsai II 7-1-gyel lépett át a Pivárin, majd következhetett a finálé.
tornán. A csapat tagjai így a díjátadó keretében boldogan emelhették magasba ismét a Móricz Kupa serlegét.
P.L.
Változás a IV. számú háziorvosi körzetben
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény tájékoztatja a lakosságot, hogy az önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó IV. számú Felnőtt Háziorvosi Szogálatot 2015. augusztus 1. napjától Patakiné Dr. Rácz Erzsébet háziorvos működteti.
Rendelési hely: 8800 Nagykanizsa, Jókai u. 50. Rendelési idő: hétfő 7.3012.00, kedd 7.30-12.00, szerda 7.30-10.00, 14.00-18.00, csütörtök 7.30-12.00, péntek 7.30-12.00, 14.00-16.00. Elérhetőség: rendelési idő alatt 0693/311-877, rendelkezésre állás alatt 0630/958-4432.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4918/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 69066 m2 alapterületű ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2015. szeptember 15. 10 óra 00 perc A versenytárgyalás eredménytelensége esetén: 2015. szeptember 17. 10 óra 00 perc 2015. szeptember 22. 10 óra 00 perc
2015. szeptember 22. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 8. számú tárgyalóterem. Kikiáltási ár: 54.500.00 Ft + ÁFA, azaz bruttó 69.215.000 Ft. Információ kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330, 0620/849-2328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között, legfeljebb 45 perc időtartamban biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKTETŐKNEK / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.
KECSKEMÉT FÜRDŐ
< ZOLTÁN
DÓKÚZPONT
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. augusztus 27
FffffffffffffffffffffffffffffVffVT^
SL FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem! AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére. KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban, többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását is vállaljuk fűrészüzemünkben. Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is. Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es mt mellett)
ö 0
A. tí-
Lukács és Fia Kft,
Tetöíedfrs, l.postetfi )r: r .rí r< - r-. bud □go.mu nV dl, [rlD.nyay t.:.:; .1 „ / „.
8800 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 36/3 Tel./Fax: 93/319 64B. 20/9319 640 E-mail: luhacsesfia@chelto.hu, tukacsesfia@gTnail.com
TEGOLA bitumenes zsindelyek gazdag minta- és színválasztékkal
COLOR színes szigetelő lemez (bontás nélküli palafelújitáshoz) és bitumenes szigetelő lemezek ■ mimiienSE széles választékban lapostetökhtíz.
CREATON^, m
told holyotl mondd: BRAMAC ■ » ■
BSS3'' E3EE3 klöber
Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- és bádogos munkák vállalása több évtizedes gyarko lattal.
TEGOLA
viaiiEii ^ E
Villás
Márvány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékeft kiegészítők széles választéki kínáljuk: vázák, mécsese keresztek, kelyhek.

MINŐSÉG, MEQBÍZHA PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS, TAPASZTALAT, GARANCIA I
Forduljon hozzánk, legve próbára siakérielmiinket. Sokéves tapasztalatunkkal személyes konzultációval segítjük a megtelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minkéi bizalommal I
Szilvasi Sírkő-Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Körtiázu.15. Telephely: Csurgó, Poldiniut 8 Kirakat: Csurgó, Arany János u. 36.
www.siremlek.net +3630295-3048 +3630 956-5685
n
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
20% vagy 10.000 Ft* KEDVEZMÉNY
a szeptemberi tanfolyamokon!
0
ANGOL, NEMET és OLASZ
csoportos vagy egyéni képzések minden tudásszinten 0 Vizsgafelkészítő tréningek {angol, német) Érettségire felkészítés {angol, német) GARANTÁLT NYELVVIZSGA (angol, német) KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓKNAK (angol, német) Cégeknek kihelyezett oktatás
ORIASI, egyéb KEDVEZMENYEK szinte MINDENKINEK
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
* Részletek; ügyfélszolgálatunkon és □ www.dial09nk.hu oldatunkon. f [ :..'''' E-001 1 14/2015