Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.7 MB
2020-12-21 18:22:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
475
892
Rövid leírás | Teljes leírás (388.64 KB)

Kanizsa 2015. 027-030. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

\ ííyúllefaetoi vtatasservtzésbei),,.
2015. szeptember 17-23. (5 éj)
Körutazás Székelyföldön...
Részvételi díj: 30.000 ft/fő 55150 (/fö
2015. október 1- (3 éj)
A természet varázsa a Balkánon
Banfa Luka - Jajce • Mostar - Medjugorje • Mostar -Dubrovnik - Mostar - Szarajevó
Részvételi díj: 45.900 Ft/fő
Az úr tartalmazza, az utazás, idegenvezetés, szállás költségét félpanziós ellátással. Az ár nem tartalmazza a belépőket és a BBPárűt
2015. szeptember 12.
Vártúra és zarándoktat
Graz - Briíck art űer Mur - Kapfenberg - Maríazelt
Részvételi dij: 6.700 Ft/fő 2015. szeptember 19.
Bled - Bohinj -Vintgar szurdok
Részvétei dij: 8.100 Ft/fő 2015. szeptember 19.
Klttsee - Dévény - Pozsony hajókirándulás
Részvételi díj: 6.900 Ft/fö 2015. szeptember 26.
OSZTRÁK DUNAKANYAR
Részvételi díj: 6.700 Ft/fő
2015. szeptember 26.
XII. Őrségi Tökfesztivál
Részvételi dí|: 3.900 Ft/fő 2015, szeptember 27.
Klagenfurt - Minimundus ésaWörthl-tó
Részvételi dfj: 8.900 Ft/fő he Ivett 8.500 Ft/fö 2015. szeptember 20,, október 10.
Postojna - Predjama ■
Ljubljana
Részvétei dij: 8.200 Ft/fő
2015. október 4.
Barangolás a Villányi-hegységben
Máriagyüd • Siklós - Nagyharsány - Villány
Részvételi díj: 5.900 Ft/fő
2015. október io,
Trieszt - Mlramare - kastély
Részvétei dij: 6.900 Ft/fő helyett 0.500 Fl/fo
A résvétell fii] tortalmaaa artltorteés WQertvmteí költségéi, A <t<J<í*<b dliwvlartalwaiiaa belépőt ís a GBP hitUStMS 4Íf Jt.
Nagykaniísa, Rozgonyi j. i/B
í Web: www.lovaszbusz.hu || Tel.: 06 (30) 277 53 20
E-mall: lnfo@lovászbusí.hu
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 27. szám 2015. szeptember 3.
A NAKKIK elnöksége által meghatározott célokat dr. Polay József ismertette. A tervek között szerepel az EU-s pénzek gazdaságba áramlásának és a városi és céges fejlesztések összehangolásának a segítése. Szeretnék ösztönözni és támogatni a városban és a környékén a befektetéseket, így az Ipari Parkba a cégek betelepülését, a speciális munka-speciális emberek vagy szervezetek létrehozását, valamint a szakképzés és mérnökképzés számának és színvonalának emelését. Tervezik a nagykanizsai kis- és középvállalkozások számának a növelését és működési feltét-
Megalakult a Nagykanizsai Város és Gazdaságfejlesztési Tanács
Alakuló ülését tartotta a Nagykanizsai Város és Gazdaságfejlesztési Tanács, mely az önkormányzat és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara közti megállapodás eredményeként jött létre. A hatfős tanács tagjai Kanizsa fejlődését tartják szem előtt, mely elősegítése érdekében több célt is kijelöltek.
Az alakuló ülést követően Dénes Sándor polgármester, a tanács elnöke, dr. Polay József, a kanizsai kamara elnöke és a tanács alelnöke, valamint Cseresnyés Péter, országgyűlési képviselő, a tanács másik alelnöke ismertette a gazdaságfejlesztési tanács céljait és alakulásának kö-
rülményeit. Ahogy Dénes Sándor elmondta, a kamara és az önkormányzat közötti megállapodás eredményeként jött létre a tanács. Hozzátette, a cél az, hogy az iparkamarával együtt dolgozva a város a jövőjét alapozza meg, melyhez a gazdaság fejlesztése elengedhetetlen. Ehhez azonban a cégek, a vállalkozók segítsége is szükséges. A kis- és középvállalkozásokat pedig az iparkamara tömöríti, összesen 4100-at. Apol-gármester hozzátette, a tanács további tagja Wilhelm Gábor, a Kanizsa Trend Kft. ügyvezető igazgatója, Borsos Krisztina, a Hidrofilt Kft. minőségügyi vezetője, és Pápai József, a Pápai József és Társa Bt., Bosh szerviz ügyvezetője.
eleinek a javítását, valamint ösztönözni szeretnék markáns idegenforgalmi látványosság megteremtésének elindítását.
- Ez a kezdeményezés egy információs csatorna, hiszen javaslattevő szerepet tölt be. A kamara által képviselt vállalkozói körök a képviselőkön keresztül juttatják el az információkat, amelyek szerintük érdemesek arra, hogy a város fejlődése érdekében felhasználják - tette hozzá Cseresnyés Péter. Kiemelte, a tanács megalakulása keretet adott az információk áramlásának és már az alakuló ülésen olyan témákat érintettek és olyan ötletek merültek fel, melyek megfontolandóak.
V.M.
2
Kanizsa - Közgyűlési sorok
2015. szeptember 3
Korszerűsítenék a Hevesi iskolát
A Hevesi Sándor Általános Iskola energetikai modernizációját KEOP-támogatásból valósítanák meg.
Az erre vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött a testület. A pályázott összegből több mindent felújítanának az intézményben. Többek közt a tornatermet, és teljes egészében az intézmény főépületét is. így, a nagy volumenű munkálatok végett a maximálisan igényelhető összegért, 150.000.000 Ft-ért nyújtott be a városvezetés pályázatot. Az előkészítéshez szükséges előzetes önrészt, hat millió forintot pedig a céltartalékok sorából biztosítják.
A volt Dózsa - Thúry laktanya területén épülhet meg a sport-és rendezvénycsarnok
A közgyűlésen elfogadták a multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházási programjáról és rendezési tervének módosításáról szóló javaslatot.
Ahogy az előterjesztésben olvasható a csarnokot a volt laktanya nyugati területén valósítanák meg. A sport- és rendezvénycsarnok kormánytámogatással épülne meg összesen 3,2 milliárd forintból és háromezer fő befogadására lenne alkalmas. Első lépésként azonban szükséges a területre érvényes előírásokat módosítani. A terület előkészítésének költsége 50 millió forint körül alakul majd, az épület kivitelezése nettó 2,3 milliárd, míg a szabadtéri sportpályák kialakítá-
sa 150 millió lehet. Továbbá létesítenek egy közel 800 személyautó befogadására képes parkolót is. A létesítmény várható éves fenntartási költségét 90-125 millióra becsülik.
A csarnoknak számos funkciót szánnak. A küzdőtér kialakítása megfelel majd a nemzetközi elvárásoknak is.
Szobrot kap Bethlen István Kanizsán
Eldőlt, Gera Katalin készíti el IS millió forintért, Bethlen Istvánról azt a szobrot, ami majd az Erzsébet tér északkeleti részét fogja ékesíteni. A városvezetés az alkotók pályaművei közül voksolt nagy többséggel a kaposvári szobrászművész alkotására.
Már jó ideje tudható - mivel korábban döntött arról a képviselőtestület - hogy Bethlen István, volt miniszterelnökről, aki négy éven
át, a második világháború kezdetéig Nagykanizsa országgyűlési képviselője is volt, szobor készül. A „beruházás" költségét - a mintegy 15 millió forintot - a város tavalyi költségvetésében el is különítették. Kérdés tehát már csak az volt, ki legyen az a művész, aki életre is kelti majd a néhai politikust, szobor formájában. Erre vonatkozóan pályázatot írt ki a grémium.
Érkeztek is makettek, több művésztől: volt, amelyik széken elmélkedve ábrázolta az ország egykori miniszterelnökét, volt, amelyik egy glóbusz forgatása közben, illetve olyan is, amin, egy emelvényen szónokol Bethlen István.
Dénes Sándor polgármester elmondta: a Művészeti Tanács - aki javaslatot tett a szobor küllemére, formája és alkotójára - a beérkezett munkák közül leginkább a „lépcsőn lefelé haladó miniszterelnök"- verziót, aztán pedig a „pulpitus mellett szónokló" változatot támogatta.
Balogh László, a Humán Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő felhívta a testület figyelmét: úgy nézzenek a kiválasztandó alkotás makettjeire, hogy az sokáig lényegi látványelem lesz a város központi terén.
Farkas Ferenc és Gera Katalin műve maradt végül terítéken. Balogh László annak adott hangot, utóbbi művész szobra szerethe-tőbb, az előzőé pedig figurális -így mindkettő mellett nyomós érvek szólnak.
- Mi, a városlakók meghosszabbított szíve és kezei a szubjektivitásunkra kell, hogy hagyatkozzunk a szobrok tekintetében. Lelki többlet fogja ezt eldönteni. Ha másutt pedig a fanyalgók megszólalnának, nekik annyit mondanék, nincs túlságosan sok szobor a városban. így nyugodtan lehet még egy-kettő - fogalmazott az önkormányzati képviselő. Hozzátéve: a humán bizottság az említett két alkotás mellett voksolt korábban.
Dr. Erdős László szintén egyetértett a Művészeti Tanács javaslatával a szobrok ügyében, maga szavazatát pedig - hangsúlyozta -a pulpitusos Bethlen István szobor mellett teszi le. Részletesen kifejtette ennek okát is. A céltudatosság, a dinamizmus, melyet a makett sugall, híven tükrözi a néhai politikus személyiségét, munkásságát.
Ezek után meghozták a döntést a városatyák, Gera Katalin művész alkotása mellett.
Ugyanezen az ülésen más napirendi pontokról is szó esett. Módosították a hulladék-gazdálkodási rendeletet. Aminek jóvoltából „házhoz menően" gyűjtik majd a szelektált hulladékot, szemetet. Az ominózus rendelet nem mellesleg arra kötelezi a kanizsaiakat, hogy az effajta szemetet elkülönítetve kell majd összegyűjteniük, zsákban, vagy a kihelyezett gyűjtőedényben.
A villamos energia közbeszerzési eljárás elindításáról is döntöttek a képviselők. Mivel jövő februárban lejár az eddigi szolgáltatóval a szerződés, ezért újat kell találni.
Hasznosíthatják a geotermikus hőenergiát
A közgyűlésen elfogadták a Kanizsa közigazgatási területén belül megvalósítandó geotermikus hőenergia biztosításához kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést.
Ahogy az előterjesztésben olvasható, városunk az elmúlt évtizedekben sokat foglalkozott azzal, hogy a környezetében lévő megújuló energiaforrásokat megfelelőképpen hasznosítsa. Megyénk és a város közvetlen környezetének geotermikus energia-forrásadottságai ismertek. A geotermikus energia hasznosítása sok lehetőséget rejt magában. Nagykanizsa fejlesztési céljai közt szerepel ezen innovatív és alternatív energiatermelésben és felhasználásban rejlő lehetőségek kiaknázása.
Városunk környezetében kedvező geotermikus adottságok vannak, melyek lehetőséget adnak az energiagazdálkodási és környezeti problémák lokális megoldására. Európában és hazánkban több, a nagykanizsaihoz hasonló projekt tervezése, kivitelezése van folyamatban lényegesen kedvezőtlenebb természeti adottságokkal. A Kanizsa környéki területen az óvatos becslések szerint 1800-2500 méter körüli mélységben 90-130 Celsius fokos hőmérsékletű víz található. Potenciális fogyasztók lehetnek az intézmények, az ipari park és a lakosság. A geotermikus energia kinyerését és hasznosítását, valamint az ehhez szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítését és használatba vételét a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kell elvégezni. Ehhez volt szükséges a közgyűlés döntésére, hogy lefolytathassák a szakmai előkészítést és a közbeszerzési eljárást.
- KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. szeptember 3
Kanizsa - Közgyűlési sorok
3
Emelik az étkezési díjakat
A közgyűlésen elfogadták a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
A döntés értelmében az élelmezési nyersanyagnorma egy ellátottra jutó napi összegét 9 százalékkal megemelik. Az előterjesztésben olvasható indoklás szerint azért szükséges az emelés, mert szeptember 1-jén lép hatályba a korszerű, egészségesebb táplálkozás követelményére vonatkozó rendelet. Ez maga után vonja a minőségileg jobb alapanyagok felhasználását, melyek beszerzése többletköltséget jelent. Az előírások betartását szeptembertől ellenőrzik, így a korszerű alapanyagok beszerzésének pénzügyi fedezetét is szükséges megteremteni.
A módosítás érinti az egész napos ellátást is, ahol a napi három étkezés mellett biztosítják a továbbiakban a tízórait és az uzsonnát, mint kisétkezési formákat. Az ebéd nyersanyagnormáját külön meghatározzák.
Ezeken túl szeptember 1-jétől a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 százalékát normatív kedvezményként kell biztosítani. Az intézmények a szülői nyilatkozat alapján állapítják meg az ingyenességet.
Emlék a néhai nemzetőrparancsnoknak
Ujabb szoborral gazdagodik hamarosan városunk. Az alkotás egyfajta tisztelgés Orbán Nándor, egykori kanizsai „példaember" munkássága előtt, akinek
köszönhető volt többek közt az is - hangsúlyozta Balogh László önkormányzati képviselő - hogy ''56-ban „nem történt sok véres esemény" helyben.
- Orbán Nándor megjárta a hadak útját - fűzte tovább a legutóbbi soros ülésen az OKISB elnöke, aki egyúttal közelképet adott az egykori kanizsai elöljáró életének egy-egy mérföldkövéről is. Elmondta, sok más mellett azt is, hogy nem „csak" vitéz volt a valamikori nemzetőrparancsnok, hanem a sportban is jeleskedett: öttusázóként részt vett a berlini olimpián.
A közgyűlésen elhangzott: a városban amúgy sincs sok szobor, és Orbán Nándor mellszobra amúgy sem monumentális alkotás lenne. A műre - amelynek pontos helye egyelőre nem tisztázott - egyébként 4 millió forintot különítettek el. A szobrot Stamler Lajos művész, a Batthyány Lajos Gimnázium pedagógusa készíti majd el. Neki - szerzői tiszteletdíj gyanánt - 1 millió 430 forintot szán a város.
Arról pedig, hol fogják felállítani a tervek szerint október 23-ig el is készülő szobrot, egyelőre kérdéses. Felmerült az ''56-os Emlékkert egyik része helyszínként, ám mindez pusztán egy lehetséges alternatíva maradt. A szeptemberi soros ülést követően konkretizálják a fix helyszínt.
Vezető kerestetik
Az Egyesített Bölcsőde élére keresnek új intézményvezetőt.
A régi vezető megbízatása és közalkalmazotti jogviszonya ugyanis július 15-i határidővel megszűnt. A magasabb vezetői posztra pedig pályázatot ír ki a közgyűlés. Az új vezető feladatai közé tartozik majd többek közt a bölcsőde szakmai programjában foglaltak megvalósítása, annak szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása, ellenőrzése. A pályázatot szeptember 10-ig teszik közzé - október 22-i benyújtási határidővel - a város és a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, valamint a Kanizsa Újságban. November 30-ig pedig el is bírálják majd a beérkezett pályázatokat. A munkakört „legkorábban" 2016. január elsejétől töltheti be az új vezető.
A kiválás nem zökkenőmentes
Ujra terítékre került a legutóbbi soros közgyűlésen az önkormányzat „kilépésének" ügye a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásból. Mint köztudott, jó ideje húzódó dologról van szó.
Amiatt döntött korábban a kiválás mellett a város önkormányzata, mivel egy módosított megállapodás értelmében 2020 végéig a társulást - amelynek Kanizsa szintén tagja, sőt, a benne lévő másik 20 településsel együtt alapítója is -fenntartási kötelezettség terheli. Azaz, terhelte volna. A városvezetés azonban júniusban elhatározta
- a közgyűlésen meg is vitatta -hogy a módosított társulási megállapodást nem fogadja el, és december 31-i határidővel kilép a Zalais-pából. Ám olyan „kiskapuval" hozta meg ezt a döntést az önkormányzat, hogy a kiválás során felmerülő elszámolási és egyéb viszonyok tekintetében újratárgyalhatja a dolgot. Mindennek határidejét augusztus 31-ben határozták meg a képviselők.
Mindezek értelmében tájékoztatta
- még június 30-án - Dénes Sándor polgármester a Zalaispa elnökét, Dékány Endrét a város kiválásáról a hulladékgazdálkodási társulásból, valamint az iránt érdeklődött Kanizsa első embere, hogy a kiválásnak milyen kötelezettségei, jogai vannak. Válaszlevél érkezett is előbbi kérdésre válaszul a társulási elnöktől, július 3-án: a levélben arra kérte Dékány Endre a kanizsai önkormányzatot, hogy a kötelezettségek, követelések elszámolása hosszabb időt vesz igénybe, emiatt türelmet kér. Azonban a másik kérdésre már nem érkezett érdemleges magyarázat.
Jött viszont egy levél augusztus 3-án Dékány Endrétől az önkormányzathoz, amelyben leírja a társulás elnöke, hogy Dénes Sándor részére „október 15-ig" köteles választ adni. Mindez pedig a Zalaispa Operatív Bizottságának döntése.
Újabb levélváltás következett, amelynek „eredménye" - pontosabban következő lépcsőfoka - az, hogy Nagykanizsa polgármestere, miután minderre fel is hatalmazta a közgyűlés, állásfoglalást kér a megyei kormányhivataltól, hogy a társulás kiválással kapcsolatos intézkedése és tevékenysége megfelel-e egy adott törvény, illetve a társulási megállapodás előírásainak, továbbá annak működésére vonatkozó szervezeti és működési szabályoknak. Ezeken felül szeptember 7-i határidővel, a majdani állásfoglalás ismeretében, a kormányhivatalnál kezdeményezzen a Zalaispával szemben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.
Az elfogadott napirend másik pontja pedig rögzíti, hogy a Zalaispa Operatív Bizottsága által a kiválásra
létrehozott munkacsoportba „saját" jogi és pénzügyi munkatársat delegál.
Megmentik a
Blumenschein-palota
kerítését
A Sugár út 12. azaz a Blumen-schein-palota kisajátított udvara kerítésének sorsa felől érdeklődött közgyűlési interpellációjában Balogh2 László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke.
A városatya megjegyezte: az udvar sorsa talán a belvárosi rekonstrukció II. ütemében megoldódik, viszont a telek Rozgonyi utcára néző patinás kerítése lassan bedől, de legalábbis esztétikailag nagyon kifogásolható állapotban van. A kerítés a város tulajdona, tehát nekünk kell jobb állapotba hozni -jegyezte meg, és arra kérte Dénes Sándor polgármestert, segítsen az előbbre lépésben.
írásban adott válaszában a polgármester megerősítette: a kerítés helyi védelem alatt áll, és az állapota valóban indokolttá teszi a felújítását. A Fő út - időközben elkezdődött - rekonstrukciójához kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozási terv tartalmazza a Múzeum tér Rozgonyi utcára történő ideiglenes kikötését. Ez részben érinti a kerítést is oly módon, hogy a kilátás érdekében egy rövid szakaszát le kell bontani. Az ideiglenes út kiépítésének előkészítésével párhuzamosan tárgyalások folynak a Sugár utca 12. számú társasház tulajdonosaival az udvar egy részének megvásárlásáról. Ennek eredménye jelentősen befolyásolhatja a kerítés felújításának kérdését is, hiszen az egyeztetések tárgyát képezi az is, hogy ez kinek a feladata, és hogyan számítják be a vételárba. Az önkormányzat feladatai az egyeztetések lezárulását követően határozhatók meg - olvasható a válaszban.
Módosul a Bajcsy-Zsilinszky - Pivári utcai csomópont forgalomszabályozása
A Pivári utca bejáratával kapcsolatban kért szót közgyűlési interpellációjában dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő.
(folytatás a 4. oldalon)
T_ Kanizsa - Közgyűlési sorok
2015. szeptember 3.
(folytatás a Q. oldalról) Az ottani kerékpárút átvezetését balesetveszélyesnek és sokakkal együtt indokolatlannak tartja.
Azért tartja értelmetlennek, mert igazából pont ez a szakasz nem kerékpárút, hiszen a kerékpárútnak vége van a Pivári utcánál. Kint is van a kerékpárút végét jelző és az elsőbbségadás kötelező tábla. Majd folytatódik a kerékpárút a Varasdi utca felé. Tehát az úttesten átvezető szakasz nem minősül ke-rékpárútnak, mivel mindkét felét lezárják az útjelző táblák. Egy forgalomlassító helyzetet is létrehoztunk azzal, mondta a képviselő, hogy kiemelésre került ez a szakasz, ami egyébként nem kerékpárút a kitáblázások szerint. Ez azért gond, mert a befordulásnál oly mértékben lelassítja a forgalmat, hogy közben feltorlódik a kocsisor a Bajcsy-Zsilinszky úton. Azt kérte Dénes Sándor polgármestertől, hogy nézzék meg annak lehetőségét, hogy vissza lehet-e bontani az utcarészt.
írásban adott válaszában a polgármester kiemelte: a Vár utcai kerékpárút csomóponti átvezetéseinek megoldását az érintett szervek határozták meg a közlekedésbiztonság figyelembe vételével. A Bajcsy-Zsilinszky - Pivári utcai csomópontban látható kiemelést is ennek alapján alakították ki, és -nagyon helyesen -, valóban a sebesség csökkenését szolgálja. Ezt azonban még véletlenül sem tartják problémásnak, balesetveszélyesnek pedig még kevésbé. A célja éppen az, hogy a járműveket kisebb sebességre ösztönözze, biztosítva ezzel, hogy időben észleljék a kerékpárosokat, és szükség esetén biztonságosan meg tudjanak állni.
Dénes Sándor polgármester válaszában az is szerepel, hogy a képviselő észrevétele jogos, hiszen a kerékpárút megszakítását jelző táblák valóban hibásan kerültek a helyükre. Ez a műszaki átadáskor elkerülte mind a hatóság, mind pedig az érintett szakhatóságok figyelmét. A forgalomba helyezési eljárás során azonban már észlelték, és a polgármesteri hivatal már fel is vette a kapcsolatot a kivitelezővel annak érdekében, hogy a hibát korrigálják. Mindezek alapján a csomópont forgalomszabályozása rövidesen módosulni fog abban a tekintetben, hogy a kerékpárút nem lesz megszakítva. Ugyanakkor a kiemelt átvezetés megmarad, azt nem kívánják megszüntetni. Apol-
gármester még hozzátette: a beruházás pályázati forrásból valósult meg, és a fenntartási időszakban ebből a szempontból sincs lehetőség a kiemelés visszabontására.
Jogszerű a parkoási dí
A vásárcsarnok közelében lévő két kereskedelmi egység parkolójának vasárnapi fizetőssé tételével kapcsolatban a vizsgálat folytatását kérte közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselő. A városatya saját tapasztalata és sokak felháborodása alapján kérte Dénes Sándor polgármester segítségét az ügy felderítése érdekében.
Arra volt kíváncsi, mi alapján vezette be és üzemelteti vasárnaponként fizetős parkolóként az érintett területeket a két kereskedelmi egység. Úgy tudja, az egyik zárva tart vasárnaponként, a másik pedig részlegesen, mivel bizonyos részei a lakosság rendelkezésére állnak. Amennyiben nincs zárva, és csak részlegesen üzemel, rendelkeznek-e megfelelő engedéllyel és jogosultsággal ahhoz, hogy a köz számára nyitott pakolójuk használatáért pénzt szedjenek.
Tóth Nándor alpolgármester a Volán pályaudvartól északra eső kereskedelmi egység parkolójáról - mivel évekig a cég alkalmazásában állt -, a kérdés elhangzása után az alábbi választ adta a közgyűlésen: az ellenőrzésre jogosult szervek közül sokan ellenőrizték a fizetős parkoló működését, és mindent rendben találtak. A vasárnapi zárva tartás értelmében március 15-től vasárnaponként nincs nyitva az áruház. Véleménye szerint a másik kereskedelmi egység esetében is hasonló a helyzet. Magántulajdonban van, és a tulajdonosnak, amikor az üzlete nincs nyitva, jogában áll lezárni a parkolót, illetve ha kinyitja, akkor pénzt szedhet érte.
Dénes Sándor polgármester válaszában többek között szerepel: a jogszabály alapján a két kereskedelmi egység várakozási területei közforgalom elől el nem zárt ma-gánútnak minősülnek, a közlekedési felügyelet határozata is ekként nevesíti a területet. A képviselő felvetésével kapcsolatban egyeztetést folytatott a hivatal a közlekedési hatósággal, illetve kigyűjtöttek néhány nagyobb bevásárlóközpont parkolási rendjére vonatkozó szabályozást. A dokumentumok szerint a bevásárlóközpontok szinte mind-
egyike a kiskereskedelmi napokon is várakozási díjat szed a várakozási terület igénybevételéért. A polgármester írásban adott válasza a bevásárlóközpont illetve a kereskedelmi egység parkolási rendjét is tartalmazza. Ennek alapján a bevásárlóközpont parkolója egész területén a parkolás ingyenes, kivételt képez ez alól a vásári napokon reggel 5.00-14.00 óráig terjedő időszak, amikor a parkoló használata díjköteles, de csak azok részére, akik nem a bevásárlóközpont szolgáltatásait veszik igénybe. A másik kereskedelmi egységnél is ingyenes a parkolás, kivétel ez alól az általános zárva tartási időszak. A parkolók üzemeltetése mindkét esetben magánjogi szerződés alapján történik. A rendelkezésre álló információkat és dokumentumokat figyelembe véve megállapítható, hogy a parkolási díj szedése jogszerű - áll a polgármester tájékoztatásában.
A Nagy-Magyarország Emlékmű felújításáról
Egyetértett Dénes Sándor polgármester Balogh László önkormányzati képviselő Nagy-Magyarország Emlékművet érintő interpellációjával. A városatya véleménye szerint kanizsaikumunk, a Trianon-emlékmű eszmeiségének is tartozunk a felújítással.
Válaszában a polgármester utalt rá: ő maga is fontosnak tartja ezt. Egyetért azzal, hogy az emlékmű, annak környezete, illetve világítás rendszere megérett az átfogó felújításra.
A folyamatos karbantartás részeként megtörtént az északi lépcsőfok javítása, és hasonló módon még az idén sor kerül a déli lépcsőfok kimozdult sarki elemének javítására. A földfelszínre telepített fényvetők üvegburkolatát pedig folyamatosan tisztítják.
A polgármester emlékeztetett rá: a város közigazgatási területén lévő köztéri szobrok, illetve környezetük karbantartása a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. feladata, melyet a költségvetés által biztosított forrásból folyamatosan ellát.
A belváros-rekonstrukció II. ütem nem tartalmazza az emlékmű felújítását. Amennyiben a közgyűlés biztosít rá fedezetet a 2016. évi költségvetésében, úgy megteszi a hivatal a szükséges előkészítéseket - fogalmazott a polgármester.
B.E - Sz.Zs. - V.M.
Helyi
értékvédelem támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft -vissza nem térítendő támogatás (amely 2016-ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2015. október 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2015.
A kiíró a beérkező pályázatokat 2015. novemberi soros ülésén bírálja el 2015. november 30-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága
2015. szeptember 3
Kanizsa - Hirdetés
5
12. KANIZSAI BOR-
ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL PROGRAMJA
2015. SZEPTEMBER II. (PÉNTEK)
14.00 15.00 16.00
17.15 19.00 21.00
Iskolai néptánccsoportok, népdalénekesek Kanizsai Horvát Tamburazenekar Ünnepélyes megnyitó: A fesztivált megnyitja Dénes Sándor polgármester, Cseresnyés Péter Nagykanizsa és környéke országgyűlési képviselője. Közreműködik: SZAN-DIAFSC Margaret Island Kistehén Zenekar Irie Maffia
2015. SZEPTEMBER 12. (SZOMBAT)
18.15 Kelemen Kabátban 20.00 Anna and the Barbies 22.15 Babel
KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
♦ Mindkét napon: kézműves kirakódóvásár, borházak kínálata - Erzsébet tér.
♦ Mindkét napon: gyermekjátékok (óriáscsúszda, ugrálóvár, népi körhinta) - Kiskatély udvara.
♦ Szombaton: dödölle és tájjellegű ételek országos főző-versenye - Erzsébet tér.
♦ Szombaton: egészségügyi tanácsadás (testzsír, vércukor. vérnyomás mérés) - Erzsébet tér
♦ Szombaton: LatiNívó Salsa Klub Nagykanizsa bemutatója - Erzsébet tér
♦ Szombaton: kutyás bemutató - Kiskastély udvara
♦ Szombaton: Thúry Baranta Közösség és Vitézlő Oskola és a Kanizsa íjász Egyesület bemutatója 13.00-18.00 óráig - Kiskastély udvara
♦ Szombaton: a HSMK Szövő- és Hímző Műhelyének, valamint a Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének bemutatója 13.00-18.00 óráig - Kiskastély udvara
♦ Szombaton: véradás a Polgármesteri Hivatal alagsorá-
10.00 Szüreti felvonulás ban
10.45 Zalagyöngye Táncegyüttes A FESZTIVÁLON MEGJELENŐ BORHÁZAK:
11.05 Főzőverseny megnyitása
11.10 Mamik Hagyományőrző Dalkör
11.30 Bajcsai Rezedák Hagyományőrző Dalkör Szilágyi Pincészet - Tokaj-Hegyalja
12.00 Tüttő János Nótaklub Dániel Pincészet - Szekszárd
12.45 Zalaszentbalázsi Népdalkör Egyesülete Vylyan Pincészet - Villány
13.15 Kanizsa Táncegyüttes Brazsil Családi Pincészet - Balatonfüred-Csopak
13.45 „Hajnal" Művelődési Egyesület Gyertyános - Dezsics Pincészet - Zala
Magyar Népdalkör Strázsai Pincészet - Zala
14.15 Árvácska Dalkör Rádi Pincészet - Zala
14.45 Őszirózsa Dalkör Eszteregnye Papp Családi Pincészet - Zala
15.10 Tungsram Nyugdíjas Klub Énekkara Bezerics Borászat - Zala
15.30 Rozmaring Népdalkör és Citerásai Sápifruitwines Kft.
16.00 Főzőverseny eredményhirdetés
16.30 Szalonna és Bandája A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Gyógyszertári ügyelet - szeptember
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idő
201S. szeptember 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 22:00-07:00
201S. szeptember S. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2 93/S16-280 21:00-08:00
201S. szeptember 6. BENU TÁBORHELY U. 4. 93/S10-13S 08:00-06:00
201S. szeptember 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
201S. szeptember 8. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
201S. szeptember 9. BENU ROZGONYI U. 1. 93/311-S31 22:00-06:00
201S. szeptember 10. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
201S. szeptember 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/S36-620 22:00-07:00
201S. szeptember 12. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 21:00-08:00
201S. szeptember 13. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/S36-610 08:00-06:00
201S. szeptember 14. BENU TÁBORHELY U. 4. 93/S10-13S 22:00-06:00
201S. szeptember 1S. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 22:00-06:00
201S. szeptember 16. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/S16-280 22:00-06:00
201S. szeptember 17. BENU ROZGONYI U. 1. 93/311-S31 22:00-06:00
201S. szeptember 18. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-07:00
201S. szeptember 19. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 21:00-08:00
201S. szeptember 20. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 08:00-06:00
201S. szeptember 21. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
201S. szeptember 22. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/S36-620 22:00-06:00
201S. szeptember 23. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
201S. szeptember 24. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/S36-610 22:00-06:00
201S. szeptember 2S. BENU TÁBORHELY U. 4. 93/S10-13S 22:00-07:00
201S. szeptember 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 21:00-08:00
201S. szeptember 27. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/S16-280 08:00-06:00
201S. szeptember 28. BENU TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
201S. szeptember 29. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
201S. szeptember 30. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
Rendkívüli gázmérő-leolvasás az E.on ügyfeleinél
A zavartalan átadás-átvétel és a pontos elszámolás érdekében rendkívüli gázmérő-leolvasásra számíthat az E.on földgázszol-gáltását igénybe vevő lakossági ügyfelek egy része az év hátralevő időszakában.
A cég csütörtöki közleményében emlékeztet, hogy 2016. január 1-jétől az E.on Energiaszolgáltató Kft. egyetemes piacon kiszolgált földgázfogyasztó ügyfélkörét a Főgáz Zrt. veszi át.
A szeptemberben induló rendkívüli leolvasási időszakban elsősorban azokat az ügyfeleit keresi fel a területileg illetékes elosztó társaság, ahol az éves leolvasás a szolgáltatóváltást megelőző nyolc hónapnál régebben, azaz 201S áprilisa előtt volt. A rendkívüli leolvasást nem követi számla, a célja az, hogy pontosabbá váljon az átadás időpontjában készített elszámolás.
Emellett az előre fizetős mérőket is leolvassák és átállítják a szolgáltató munkatársai, igazodva a januári átadás-átvétel feltételeihez.
A rendkívüli leolvasásban érintett mintegy 37 ezer ügyfelet a leolvasás várható hónapját megelőző napokban előzetesen, írásban tájékoztatja a szolgáltató - hívták fel a figyelmet a közleményben.
A szolgáltatóváltás előtt a mérővel rendelkező ügyfeleknek lehetőségük lesz óraállásukat bediktálni a 201S. december 1. és 31. közötti időszakban, erről szintén időben tájékoztatják majd az ügyfeleket.
A szolgáltató munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják magukat, és kizárólag a mérő gyári számát, valamint az aktuális óraállást rögzítik kézi adatrögzítő készülékkel, készpénz-befizetéseket nem kérnek és nem fogadnak el - emelte ki az E.on.
A szolgáltatóváltás nem érinti az E.on csoport árampiaci ügyfeleit, sem a lakosságit, sem a versenypiacit, és a gáz versenypiaci ügyfeleit sem, nekik a vállalatcsoport az eddigiek szerint biztosítja a szolgáltatást.
MTÍ - Kanizsa
6
Kanizsa - Fejlesztés
2015. szeptember 3
Modern eszközök és gépek a szociális foglalkoztatóná
futottak. Az egyik program a nyelvi és informatikai képzést segítette elő, melyre 23 millió forintot fordítottunk - hangsúlyozta az ügyvezető.
Hozzátette, a másik pályázaton, melyen 49 millió forintot nyertek, ötven megváltozott munkaképességű dolgozó vett részt. A képzés különféle kompetenciák fejlesztésére irányult. A képzésben részt vevők megismerkedtek a személyiség, önismeret kialakulásával, fejlődésével, az érzelmek és viselkedések szabályozásával, a kommunikáció fogalmával, szabályszerűségével, továbbá foglalkoztak a konfliktus fogalmával is, illetve azzal, hogyan tudják azt elkerülni. Szó volt továbbá a munkahelyi légkör kialakításáról, a csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályairól, az önálló gondolkodásról.
Ezeken túl a bérköltség-támogatásból több mint 9 milliót eszközbeszerzésre fordítottak. Ebből kilenc speciális munkaasztalt, két szabászasztalt, két tisztázó varrógépet, egy fedőző varrógépet, hőprést és egy lamináló gépet vásároltak.
- A Nemzeti Rehabilitáció és Szociális Hivatal egy egyszeri támogatásban részesítette a szociális foglalkoztatót, melyből integrált vágónyomtatót vásároltunk. Ez a gép képes már nagyformátumú nyomtatásra is, így SO méter hosszban és 1,6 méter szélességben tudunk nyomatokat készíteni. Ezen túl lecseréltük az ötven éves tűzőgépet is egy újra - mondta végezetül Lérántné Mátés Valéria ügyvezető.
Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a foglalkoztatónál
nincsen olyan nyomdaipari szolgáltatás, amire ne lennének képesek, a könyvkötészetet és a diplomamunkákat is beleértve. A Petőfi utcába pedig a közeljövőben költöznek. A műszaki átadás már megtörtént, az engedélyek megszerzése és a projektzárás van hátra. Az új telephely a megváltozott munkaképességű emberek igényei szerint lett kialakítva.
V.M.
Terv szerint halad a rekonstrukció
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számára sikeresen indult az év, hiszen pályázatok révén számos új eszközt szereztek be, továbbá a dolgozók képzésére is jelentős összeget fordítottak. Az engedélyek beszerzését követően pedig hamarosan egy teljeskörűen akadálymentesített, tágas telephelyre költöznek a Petőfi utca S. szám alá.
- Az idei év első felében közel 38 millió forint pályázati pénzt tudtunk eszközbeszerzésre fordítani, melynek egy részét a Nemzeti Rehabilitáció és Szociális Hivatal munkahelyteremtő pályázata révén kaptunk - mondta Lérántné Mátés Valéria ügyvezető.
A létszámot nyolc fővel bővítették, valamint beszereztek egy digitális nyomdagépet, egy vágógépet, négy gyorsvarrógépet és speciális munkaasztalokat is vásároltak. Utóbbiak kimondottan a megváltozott munkaképességűek speciális igényeihez készültek. A magasságuk motorral állítható egy pedál megnyomásával.
- Ezzel párhuzamosan a dolgozók képzésére vonatkozó pályázatok is
A város több rehabilitációval érintett szakaszán életbe léptek a forgalmi rend változások, amely mind az autósoktól mind a gyalogosoktól figyelmesebb közlekedést kívánnak. A belváros-rekonstrukció munkálatai miatt a városvezetés és a kivitelező a lakosság türelmét kéri.
Mint Horváth István projektmenedzser elmondta, jelenleg a bontá-
si munkák folynak. Az Erzsébet tér déli részén található járdát, illetve a Fő utcán a leendő csatorna- és vízvezeték nyomvonalát készíti elő a kivitelező, valamint az Ady utca és Csengery utca közötti déli járdaszakasz bontása is elkezdődik. Hamarosan elindul a Múzeum előtti járdaburkolat feltörése is, melyet a rendőrség előtti járda bontása követ majd. Ez egyben azt is jelenti, hogy
a Városháza előtti útszakasz zsákutcaként funkcionál a munkálatok ideje alatt, de az ezen részt érintő kivitelezés végeztével ismét megnyílik a Kalmár utca felé.
Jelentős változás a múlt héthez képest, hogy az Ady Endre és Zrínyi utcai kereszteződés jelzőlámpás csomópontként működik, ahol a balra kanyarodás folyamatosan biztosítva lesz a déli és keleti irányból érkező autósok számára.
A munkálatok folytatódnak az Eötvös téri Járási Hivatal előtt is, ahol jelenleg szintén bontás, valamint az Eötvös téri játszótér munkálatainak előkészítése folyik.
- A kivitelezés a terv szerint halad. Időben befejeződött a Múzeum tér kikötése, amely így a Roz-gonyi utca felől megközelíthető. Mivel ez zsákutca, a térről kifordulni is ezen az úton lehet. A kivitelező tájékoztatása szerint a belváros rehabilitáció első szakaszának befejezése október végére várható. Ekkor már térburkolatos járdával találkozhatnak az erre közle-
kedők. Ezt követi majd a második szakasz, amely a Sugár utca és Hunyadi utca közötti lezárást érinti, s melynek folyamán egy átmeneti időszakra a teljes Fő utca lezárásra kerül. A kivitelezés ideje alatt a korábban említettektől eltérően, néhány helyen nem a járdaburkolaton, hanem az útburkolaton biztosítunk közlekedési lehetőséget az ingatlanok és üzletek megközelítésére - mondta Horváth István.
Az iskolakezdéskor megnövekedett autós forgalommal kapcsolatban a projektmenedzser kiemelte: jelentős változás, hogy a Fő út lezárása miatt a Zrínyi utca forgalma meg fog növekedni. Ezért arra kérik a szülőket, hogy a környező nagyobb belvárosi parkolókat használják, és gyalogosan közelítsék meg az intézményt a Szent Imre utca felől, hogy a Zrínyi utcai megállással ne akadályoznák a forgalmat. Egyébként - mint azt a projektmenedzser elmondta - folyamatosan friss információkkal jelentkeznek az összes helyi hírcsatornán, az önkormányzat valamint saját honlapjukon illetve a Facebook-on létrehozott oldalon is.
Kanizsa
2015. szeptember
Kanizsa - Hit
„Hadd járhassak óvodába, ilyen csudás palotába"
Értelmünknek az igazságot, szívünknek a békét, akaratunknak a végső szabadságot adja meg ez az iskola - könyörögte áldó imádságában Bálás Béla megyéspüspök, maga is piarista öregdiák a 250 éves nagykanizsai iskola tanévkezdő, Veni Sancte miséjét követően. Amikor - a múltba révedés helyett az örökös megújulás bizonyítékaként - a közeli években korszerűsített fiúkollégium és alsó tagozatos épület után a most elkészült modern óvoda megáldására is sor került.
Isten mióta szeret minket? - a 250 év eltörpül e mellett az időtávlat mellett. - És mi mivel válaszo-
lunk? - Lelkiismeretünk vizsgálatára indító gondolatokkal kezdte a szentmisét a főpásztor. Együtt misézett a piarista atyákkal - a helybeliek mellett Labancz Zsolt tartományfőnökkel, Nagy Attila kecskeméti igazgatóval és a kanizsai születésű, iskolaindító Perendy Lászlóval -, helynökével, valamint a városi és városkörnyéki papokkal.
A bevonulás alatt felhangzó Kalazanci-himnuszt - Szent nyomaidban vívja nemes harcát/ Ifjú magyarság. /Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz - a sokasággal együtt énekelte a Magyarország Kormányának képviseletében jelen lévő Rétvári Bence parlamenti államtitkár (EMMI) is. A kaposvári megyéspüspök felidézte az egy-
kori tanári kérdést: - Tudjátok-e a Himnuszt? - Kívülről! - volt a válasz. - És belülről? Ne csak idejárjunk, pavlovi reflexeket ápolva. Kaland lesz, nem unalom a tanulás, ha beleereszkedünk, hogy belső felfedezés legyen. Két piaristát, Övegest és Schützöt hozta példaként. így lesz magolás helyett megoldás. „Jézus életem, erőm, békém. Jézus társam, örömöm" -az áldozás utáni hálaadást a Mathia kórussal együtt énekelte nem egy koncelebráló pap.
A szentmisét követően a Maci csoport nagy tapssal fogadott műsorát két 1992 utáni „öregdiák" óvónő, Paucsáné Titz Eszter és Takács Orsolya tanította meg az apróságoknak. Ha Kormos István klasszikusát, a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, híres, neves, nevezetes, piszén pisze kölyök-mackó, Vackor óvodába érkezését magában együtt mondta a hallgatóság, a rá következő Kicsiny kis fényemmel-t a gimnazista Mathia kórus lányai se röstellték a kicsikkel együtt énekelni. Az ünnepség után az új óvodában a vendégek a Maci csoporté mellett a Süni, a Katica és az új Méhecske csoportszobáját is megtekintették.
Labancz Zsolt tartományfőnök nehezen is szólalt meg az óvodások után. Nem könnyed sikertörténetként, de szép és áldott időszak-
ként jellemezte ezt a 250 évet. Hálát mondott a rendalapítóért, az iskolaindítókért, a 1992-es újraindí-tókért és a jelenlegi pedagógusokért. Köszönetet mondott a szülők bizalmáért, arra hívott, forduljunk a jövő felé, segítsük egymás munkáját. A remény és az élet hordozói legyünk! - szólított fel.
Rétvári Bence államtitkár felidézte Nyeste Pál fizikaóráit, Perendy László angolóráit, melyeket a pesti piarista gimnáziumban módja volt hallgatni. Azt az erős közösséget, amely a kirándulásokon, túrákon edződött. Nem hiszi - szögezte le -hogy van ehhez hasonló másik iskola. Beleolvasott a nagykanizsai iskola történetébe. Ott olvasta, a kommunista hatalomátvétel után hogyan hordták erre az udvarra a tablókat és könyveket elégetni. A múltat végképp eltörölni - énekelték azok az emberek. És hol vannak már ők? Mi pedig itt vagyunk. A hatalom az, amit nem vehetnek el tőled. A tudás az ilyen, nem vehetik el tőled. A sokat emlegetett közös európai értékekről szólva felismerhetjük, azok mind keresztény gyökerűek. Ha ma tanúi lehetünk, milyen veszély fenyegeti Európát, akkor rádöbbenhetünk, mekkora a jelentősége, hogy ezelőtt 250 évvel négy szerzetes megalapította ezt az iskolát.
Kanizsa
Kápolna- és keresztszentelés Bagó-hegyen
Teljesítette önmagának tett fogadalmát Kálcsics László. A kiskanizsai Sarlós Boldogasz-szony Plébánia egyházközségi képviselője két évvel ezelőtt határozta el, hogy számba veszi a szőlőbirtoka környékén lévő felújításra váró útszéli kőkereszte-ket.
A legelső, melyet az M7-es autópálya építése miatt el kellett szállítani eredeti helyéről, az ipari park közelében lévő, saját földterületén áll. Aztán - mint ahogy lapunkban nem egyszer beszámoltunk róla -, sorra került a többi feszület is. Összesen hét szépült meg a családja, Bem Tiborné Klári és a hegyi gazdák összefogásának, valamint az önkormányzat támogatásának köszönhetően. Időközben megörö-
költe elődjétől, hajdani Mátés Lászlótól a Bagó-hegyi kápolna gondozói feladatát. Amikor elfogadta, jól tudta, bőven lesz javítani való az épületen. Az idei búcsúra megtörtént a vihar által megrongált épület tetőzetének felújítása, a lefagyott belső vakolat cseréje, festése, és elkészült az új előtető is, melytől néhány lépést megtéve látni lehet a Badacsonyt, a Szentgyörgyhegyet, Szigligetet és tiszta időben a segesdi templom tornyát is. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, a kápolna búcsúmiséjén áldotta meg dr. Páhy János, a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templom plébánosa a legújabbakat, így a Bagóhegyi kápolnát, illetve az előtte álló keresztet, amely magasságával kiemelkedik valamennyi
közül, valamint az előbb említett ipari parknál lévő és a vajdacserfői fogadalmi kereszteket. Az egyházi ünnepségen megjelent Dénes Sándor polgármester és Tóth Nándor alpolgármester.
Példáját követve időközben hét újabb vallásos jelkép szépült meg Kiskanizsán. Amikor e nemes munkába kezdett, azt tartotta legfontosabb célkitűzésének, hogy ne maradjon egyetlen elhanyagolt kőkereszt sem a környéken. Örömmel tölti el, hogy a kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak és elsősorban szívügyüknek tekintették, nem pedig feladatnak ezt a munkát. Az érdeklődést jelzi, hogy még a napokban is felkereste egy szőlősgazda azzal a felajánlásával, hogy szívesen felújí-tatna egyet ő is. Jóleső érzéssel nyugtázta azt is, hogy városunk
önkormányzatának köszönhetően megkezdődött a Petőfi utca és Honvéd utca találkozásánál lévő út menti kereszt rendbetétele is. A kör azonban, - mint ahogyan eltervezte -, még nem zárult be, mert a minap Virág-hegyről is kapott egy üzenetet. Állítólag egy régi, még a nagyszülei által emeltetett kereszt is felújításra vár. Szülei, nagyszülei példája nyomán haladt végig az úton. Az elkészült keresztek közötti utat bejárva megállapíthattuk, nem egy bőbeszédű ember. De szólt helyette a munkája, a hibátlanul megművelt szőlőbirtoka a tőkéken roskadozó szőlőfürtökkel, és a hófehér falú tágas hegyi pince a zöld zsalugáteres, muskátlis ablakaival.
B.E.
8
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember 3
Angyalok tánca
Tisztelt nagykanizsai polgárok!
Nagykanizsa Megyei jogú Város Önkormányzata 2011-től teljesen új alapokra helyezte időspolitikáját, az elfogadott Idősügyi Koncepciójában pedig legfontosabb feladatként határozta meg az időskorú lakosság számára az aktív és minőségi időskor biztosítását, valamint a generációk közötti együttműködés kiszélesítését. Az Idősügyi Tanácsunk folyamatosan szem előtt tartja a nemzetközi és hazai stratégiák, koncepciók prioritásait, az idősbarát önkormányzati politika működtetését. Folyamatosan nyomon követjük a magyarországi jó gyakorlatokat és az egymástól való tanulás jegyében a helyi sajátosságok figyelembe vételével be is vezetjük azokat.
Felelős önkormányzatként programjainkban, intézkedéseinkben az elért eredményekre, az Önökkel való együttműködésre építünk.
Önkormányzatunk, mint a „Magyarországi önkormányzatok együttműködési keretmegállapodás a helyi és országos szintű idősügyi helyzet javításáért" dokumentum aláírója és aktív támogatója, hagyományteremtő szándékkal - csatlakozva Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat országos felhívásához - megszervezi az „Angyalok Tánca" táncverseny helyi elődöntőjét.
,,A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be." Cesare Negri
Kérem azon nagykanizsai szeniorokat, akik szívesen és örömmel táncolnak, hogy vegyenek részt a táncversenyen a mellékelt nevezési lap visszaküldésével.
Dénes Sándor polgármester
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat és Idősügyi Tanácsa - együttműködve az Eraklin Táncklub Egyesülettel - „Angyalok Tánca" címmel táncversenyt hirdet
A táncversenyen Nagykanizsa város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 60 év feletti szépkorú vehet részt. Arendezvény időpontja: 2015. szeptember 15 (kedd) 17.00 óra. Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.) A verseny célja: a szépkorúak tánctudásának, táncszeretetének bemutatása egy színvonalas találkozó keretében.
Nevezési határidő: 2015. szeptember 14. (hétfő) 15.00 óráig. Versenyszámok létszáma és időtartama:
Standard társastánc: egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos). Latin amerikai tánc: egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos). Páros 1.00 - 2.00 perc. Csoport 2.00 - 4.00 perc.
Zene: CD lemezen - melyen csak egy produkció zenéje lehet (felcímkézve: rajta a név, időtartam, stb.), a színpadra kerülés megkezdése előtt 30 perccel a szervezőnél kell leadni.
Díjazás: az összes induló emléklapot kap, a dobogós helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. Pontozóbíró: Lekszikov Csaba .
A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon, az alábbi elérhetőségek szerint lehet
eljuttatni: postai úton/ személyesen a Nagykanizsa MJV Önkormányzat Idősügyi Tanácsa (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) címre. A borítékra kérjük ráírni: „Angyalok Tánca". E-mail: szabados.gyula@nagykanizsa.hu. További információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 06 20-849-2309.
A versenyre versenykönyvvel nem rendelkező táncosok nevezhetnek. A helyszínen a megadott időpontban a regisztráció kötelező.
Sok sikert k''vánunk a felkészüléshez és a versenyzéshez!
Dénes Sándor polgármester, az Idősügyi Tanács elnöke
Nevezési lap „Angyalok Tánca" táncversenyre
Táncverseny időpontja: 2015. szeptember 15. (kedd) 17 órától Nevezési határidő: 2015. szeptember 14. (hétfő) 15 óráig Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
A Nevező/Kapcsolattartó
Név: ........................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................
Cím: ........................................................................................................................
Tel.: ........................................................................................................................
Tánckategória Standard Latin Amerikai
Táncfajta angol keringő cha cha cha
(kérem választását aláhúzással bécsi keringő samba
jelölje) tangó rumba
slowfox paso doble
quickstep jive
Kategória páros páros
(kérem választását aláhúzással csoport csoport
jelölje)
Csapattagok neve
1.............................
2.............................
3.............................
4.............................
5.............................
6.............................
7.............................
Nagykanizsa, 2015. .
1. . 2. .
3. .
4. .
5. .
6. . 7. .
versenyző/kapcsolattartó

PER GER
_<ir m_
KÉPKERETEZÉS
Vászonra nyomtatott fotóképek vakrámázása.
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. (az udvarban) Tel.: 06-93-314-013, www.pergerimre.hu
Nyitva: hétfő-péntek: 8-17 óra
lEIIETOlGG. ÍI0YEKEDEJ, ilKER!
Ikgykoftii/ai Inkubotorhóijé,
Bővebb információ:
óció/ Központ
2015. szeptember
Kanizsa - Hirdetés
2015 | 08| 25
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJTÓKÖZLEMÉNY
FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN ÉS A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUMBAN
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több mint 32 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a KEOP-2014-4.10.0/N-2014-0316 azonosítószámon nyilvántartott projekt megvalósítására. A projekt keretében a két intézményre telepített napelemes rendeszerek kerültek felszerelésre, a napelemes villamosenergia-termelés és hasznosítás érdekében.
A projekt 201S. május 30-án indult, azzal a célkitűzéssel, hogy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. A legfőbb cél az intézmények költséghatékony üzemeltetése, a felhasználói, fogyasztói magatartás megváltoztatása. A szemléletformálás elsődleges célcsoportjai az érintett intézmények dolgozói, valamint a több korcsoportot felölelő intézményi szolgáltatásokat igénybe vevők köre.
A két intézményben összesen S4 KW csúcsteljesítményű napelemek kerültek kihelyezésre. A Polgármesteri Hivatalra telepített napelem:22,S kW (ami kb. 180 m2 napelemet jelent), míg a Batthyány Lajos Gimnázium épületére kihelyezett napelem 31,5 kW (ami kb. 250 m2 napelemet jelent). A két rendszer együttesen évente 62.600 kWh villamos energiát termel. A napelemes rendszer üzemeltetésével évente a Polgármesteri Hivatalban 1.176.700 Ft, a Batthyány Lajos Gimnázium kb. 1.645.600 Ft megtakarítás érhető el.
A projekt hozzájárult ahhoz, hogy az intézmények villamos energiafogyasztásának nagy része megújuló energiaforrásból származzon, ezáltal hozzájáruljon a környezetvédelemhez, valamint az intézmények működési költségeinek csökkentéséhez.
AtlasProfilax
V. • l / Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nya-
ki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-9S9-3080
\_J
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4918/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 69066 m2 alapterületű ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2O15. szeptember 15. 10 óra OO perc A versenytárgyalás eredménytelensége esetén: 2015. szeptember 17. 10 óra 00 perc 2015. szeptember 22. 10 óra 00 perc
2015. szeptember 22. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 8. számú tárgyalóterem. Kikiáltási ár: 54.500.00 Ft + ÁFA, azaz bruttó 69.215.000 Ft. Információ kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330, 0620/849-2328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között, legfeljebb 45 perc időtartamban biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKTETŐKNEK / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.
ggü 25 EVES A VOKSH OKTATASI KFT
induló tanfolyamaink
Nyári akciónkat* ősszel is folytatjuk!
MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI kedvezményes* tanfolyamainkra jelentkezési időpontok: GKI TANFOLYAM INDUL vizsga: 201S.09.26-án, tanfolyamra jelentkezési határidő: 09.16. OKJ TARGONCA - EMELŐ - FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐ VIZSGA jelentkezési határidő: 09.14.
: szeptember 9. (szerda) 16.00 óra 201S.09.21. 13.00 órakor,
* Részletekről érdeklődjön irodáinkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-S16-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-70S1. E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
(Stat.: 2015-2 né. VSM: "B" E: 63,247, F: 607 - "C" E: 84,387. ÁKÓ: "B" Gy: 126,857 "C" Gy: 102,307)

IvíHlíg >'' Nagykanizsa, V-K . Zrínyi Miklós utca 7/4. Telefon: 06-70-577-8560 bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00
10
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.) INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) beosztásának betömésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től -2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.
Az intézmény közfeladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, idősek otthona, idősek gondozóháza.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti felsőfokú képesítés,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
7. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával -véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2015. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Zalakomár Nagyközség honlapja (www.zalakomar.hu), Surd Község honlapja (www.surd.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
FELHÍVÁS „Az én hobbim"
Az „Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét" szervezőbizottsága a programsorozat keretén belül ismét KIÁLLÍTÁST rendez.
A kiállításon bemutatkozhat Nagykanizsa város bármely időskorú lakója saját készítésű tárgyaival vagy gyűjteményének darabjaival.
Témák:
1. Kézimunkák (bármilyen stílusú és technikájú) 3-4 db (Lehetnek ruhadarabok is!)
2. Különleges párnák (3-4 db)
3. Babák (5-6 db)
4. Porcelán vagy üvegtárgyak (4-5 db)
5. Magyar és külföldi népi díszítőművészetet, turisztikai látványosságot bemutató tárgyak. (4-5 db)
6. Fafaragások (4-5 db)
7. Festmények (Csak kisebb méretűeket tudunk fogadni!) 2-3 db
8. Fotók (Csak feldolgozva, szöveggel ellátva, bekeretezve, üveg alatt) 2-3 db
9. Érmék (Téma megjelöléssel) 4-5 db
10. Bármilyen más látványos, kiállításra alkalmas tárgy (2-3 db)
Leadás: szeptember 28. (hétfő) és 29. (kedd) 9-15 óráig, a
HSMK információs szolgálatánál. (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Megnyitó: 2015. október 2. 14 óra - Hevesi Sándor Művelődési Központ (Kérjük, hogy a kiállítók 4-5 fővel szíveskedjenek képviseltetni magukat!)
A kiállítási tárgyakat csak rendezve (csomagolva) az alábbi kísérőlappal tudjuk elfogadni:
Kiállító neve:
Címe:
Telefonszáma:
A kiállított tárgyak megnevezése, felsorolása:
1./......................................
2./......................................
3./......................................
4./......................................
5./.....................................
Mióta foglalkozik ezzel a hobbi tevékenységgel?
Büki Pálné, Horváthné Gelencsér Edit
2015. szeptember
Kanizsa - Hirdetés
11
FELHÍVÁS Idősek Sportnapja
VERSENYKIÍRÁS
201S. OKTÓBER 01.
1. A verseny célja: Nagykanizsa város időskorú lakosságának szabadidősport esemény szervezése, a szabadidősport népszerűsítése, az aktív pihenésre való ösztönzés.
2. A verseny ideje: 2015.10.01. (csütörtök)
3. A verseny helyszíne: Batthyány Lajos Gimnázium tornaterme, Roz-gonyi út 23.
4. A sportnap programja: 8.30-ig beérkezés a verseny helyszínére. 8.40-ig szabályok ismertetése. 8.45 ünnepélyes megnyitó. 9.00 versenyek. 13.00 eredményhirdetés.
5. A versenybizottság: Szervezőbizottság tagjai. Ügyességi verseny, kosárra dobó verseny: Horváthné Hegyi Erzsébet, Horváth Péter. Asztalitenisz: Jakabfi Imre.
6. A versenyszámok
Nők: Ügyességi verseny (5fős csapat). Klubonként 2 csapat nevezhető. Asztalitenisz (egyéni). Kosárra dobás (egyéni).
Férfiak: Asztalitenisz (egyéni). Kosárra dobás (egyéni). Sakk (egyéni).
7. Nevezés: a mellékelt nevezési lapon. Nevezési határidő: 09.21. Leadás: Honvéd Kaszinó, Ady út 7.
8. Díjazás: minden versenyszám 1-3. helyezettje oklevél díjazásban részesül. Különdíjat kap a legidősebb résztvevő, és a legtöbb versenyzőt nevező klub.
9. A díjak átadása: 2015.10.02.-én pénteken a Gála műsor előtt a HSMK-ban lesz.
A tornaterembe csak tornacipőben szabad belépi.
NEVEZÉSI LAP IDŐSEK NAGYKANIZSAI SPORTNAPJA
201S. október 01.
A ........................................
klub benevezi tagjait az idősek sportnapjára az alábbiak szerint:
Női versenyszámok:
Ügyességi: ..................csapat
Kosárra dobó.....................fő
Asztalitenisz......................fő
Férfi versenyszámok:
Asztalitenisz......................fő
Kosárra dobó.....................fő
Sakk................................fő
Nevezési határidő: 2015.09.21.
Csapatvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.) INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) beosztásának betömésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézménye (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I.1. pontja, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja szerinti foisko-lai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés.
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2015. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Zalakomár Nagyközség honlapja (www.zalakomar.hu), Surd Község honlapja (www.surd.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
Kanizsa - Dödölle
2015. szeptember 3.

Medgyaszay Ház
r\UILUIitllí
Központ
Kanizsai Kulturális
Szeptember 4. 9.30 óra ANYATEJES VILÁGNAP
A programra olyan édesanyákat várnak csecsemőjükkel együtt, akik 6 hónapos korig kizárólag anyatejjel táplálták gyermeküket, biztosítva ezzel az egészséges életkezdetet. Külön köszöntik az anyatejet leadó édesanyákat. A szakmai program mellett műsor (zene, tánc), Kerekítő foglalkozás, babamasszás, arcfestés várja az érdeklődőket. Fellép: A Napsugár együttes. Szervező: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Magyar Védőnők Egyesülete Nagykanizsai Szakosztálya A belépés díjtalan! Informá-ció:Stimeczné Dr. György Ber-nadette 06/30/268-3271. Szeptember 10. 17óra SZÍV ÉS ÉRRENDSZER Egészségvédő előadás sorozat I. rész. Előadó: Molnár Richárd. Szervező: az Unicornis Trade Kft. Információ: 06-20-777-2748 Szeptember 13. 9-13 óra ŐSZI GYEREKRUHA - JÁTÉK BÖRZE
Gyerekruha, bébi kiegészítők, felszerelések, kismamaruhák, játékok (014 éves korig). Belépés ingyenes!
Dödöllefesztivál tizenkettedszer
Idén immáron 12. alkalommal rendezik meg városunkban a Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivált szeptember 11-én és 12-én az Erzsébet tér és környékén. A főzőversenyre a nevezéseket szeptember 4-ig a Tourinform nagykanizsai irodájában adhatják le vagy elküldhetik postai úton a Kanizsa Turizmusáért Egyesület címére.
- A dödölle köthető Zalához és Kanizsához egyaránt. Ha dödölle, akkor mellé jó bor is kell, így született meg a Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál, mely városunk egyik legnagyobb ünnepe -mondta Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a fesztivál alkalom arra, hogy az idelátogatók elfelejtsék minden gondjukat. A fesztivál gasztronómiai és turisztikai szerepe jelentős, városunk hírét vitte országszerte és a határon túlra is.
- A környező településekről is várjuk Kanizsára a fesztiválra látogatókat, hiszen Nagykanizsa a térség központja és mi mindig térségben gondolkodunk - kapcsolódott a polgármester által elmondottakhoz Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Ezt követően a hamarosan induló Muraprogramot említette, mellyel Nagykanizsa bizonyíthatja a gya-
korlatban, hogy a térség felelős legnagyobb települése. Városunk segítségével pedig ez a rész egy nagyon komoly fejlődés irányába fordítható.
Borda Attila konyhafőnök kiemelte, a főzőversenyre idén három kategóriában lehet nevezni, így dödölle, tájjellegű étel és bográcsban készített étel kategóriákban, melyeket egy négyfős zsűri értékel majd. A versenyt a Magyar utcán a körforgalomig terjedő szakaszon rendezik meg.
Ahhoz, hogy a legjobb minőségű ételek készülhessenek, a legjobb minőségű alapanyag szükséges. A dödölléhez felhasznált burgonyát a csapatoknak főszponzorként a Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központja biztosítja, ösz-szesen egy tonnát.
- A Démon nevezetű fajtát biztosítjuk a csapatoknak, mely a legjobb dödölle készítésére alkalmas fajta. Továbbá a fesztiválra elláto-gatók vásárolhatnak is a központ által nemesített fajtákból - mondta dr. Polgár Zsolt, a központ igazgatója. Az intézet 60 éve működik, és olyan fajtákat nemesítettek például, melyek hámozás után sem barnulnak meg.
A dödölle mellett borokat is kóstolhatnak a résztvevők. Olyan borházak jelennek meg, melyek
méltón képviselik a rendezvényt. A borházak kétharmada zalai lesz. Érkeznek borok BalatonfüredCsopak, Szekszárd és TokajHegyalja borvidékekről is. A hagyományoknak megfelelően idén is megválasztják a rendezvény borát.
A fesztivál két napjának programkínálatát Magyar Ferenc, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület elnöke foglalta össze. A programok sora péntek délután veszi kezdetét. Kiemelte, pénteken este a Kistehén Zenekar és az Iron Maffia lép majd a közönség elé.
A fesztivál második napján kerül sor a hagyományos szüreti felvonulásra, mely után táncegyüttesek és dalkörök veszik birtokba a színpadot. Este Szalonna és Bandája, Kelemen Kabátban, Anna and the Barbies és a Babel szórakoztatja a közönséget. A kísérő programok közt szerepel a kézműves kirakodóvásár, a borházak kínálata és a gyermekjátékok a Kis-kastély udvarán. A fesztiválon, 11 -én 11 órai kezdettel hirdetik ki A legszebb konyhakertek program győzteseit is, akik a Vasemberház Dísztermében vehetik át díjaikat.
Szeptember 13-án, vasárnap nemzetközi kerékpárversenyre várják a közönséget.
V.M.
SASHALMI
inni/n
Jhiivií
Gyermekeink zavartalan tanulmányi előmenetele és egészséges szellemi fejlődésének feltétele a jó látásélesség. Gyakran a fejfájás, olvasási és tanulási nehézségek, koncentráló képesség hiányának hátterében különböző fokú fénytörési hibák állnak. Különös probléma a kancsalság kialakulása, mely a legtöbbször tompalátással párosul. Ez utóbbi nagyon súlyos népegészségügyi probléma, mert elszenvedője látszólag minden külsérelmi nyom és betegség nélkül veszíti el egyik szemének a látását, mely a későbbiek folyamán pályaválasztásában és munkavégzésében is hátrányosan befolyásolja.
A betegség korai felismerése nélkül a kezelés megoldhatatlan, mert a tompalátás sikeresen csak 6-7 éves korig kezelhető, a már kialakult tompalátás nem gyógyítható. Az időben végzett pupillatágítás nélküli szemvizsgálat döntő fontosságú. Kivitelezése annál nehezebb, mivel a gyermekek figyelmét csak igen rövid ideig lehet lekötni. Most már a Sashalmi Optikában is lehetőség van arra, hogy pár másodperces vizsgálat alapján megállapíthassuk, fennáll-e a kancsalság és a tompalátás veszélye. A speciális vizsgáló berendezés (Plusoptix) másik óriási előnye, hogy már fél éves kor fölött akár a babakocsiban ülő gyermek szeméről is pontos adatokat mérhetünk.
IDŐPONT EGYEZTETÉS:
Nagykanizsa, Sugár u. 1. tel.: 06-93-789-962,
Nagykanizsa, Platán sor 1. tel.: 06-93-310-644
Keressen bennünket, hogy segíthessünk Önnek!
Nagykanizsa, Platán sor 1. Tel.: 0693-310-644 • Sugár u. 1. Tel.: 0693-789-962 ♦ www.sashalmioptika.hu
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szeptember 12. FALUNAP BAJCSA
2015. szeptember
Kanizsa -
1
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Ált. iskolai tanár szakirányú megegyezés szerint
Élelmezés vezető szakirányú megegyezés szerint
Szociális munkás szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Vasúti Pályamester szakirányú megegyezés szerint
Minőségellenőr szakirányú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Tehergépkocsi vezető szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Varró szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
•^f III.21.-IV.19. Kos
Mindenkivel jót tenne a családjában, ha kiszámíthatóbb lenne az eddigieknél. Ez nemcsak az anyagiakra, a kötelezettségeire vonatkozik, hanem az ígéreteire is. Ne ígérjen olyasmit, amit nem tud teljesíteni.

IV.20.-V.20. Bika
Családjában most önre várhat az a feladat, hogy kibékítse egymással a haragos feleket. Ha megértően, türelmesen közeledik mindkét félhez, biztosan sikert arat. Mindezzel kivívja a párja elismerését is.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Olyan titokzatos eseményt jeleznek ön számára a bolygók, melynek pozitív hatását hamarosan érezni fogja. Előtérbe kerülnek, és egyre fontosabbá válnak a nyári szabadsága alatt szőtt tervei.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Hirtelen változásokra és viharos vitákra számíthat a hétvégén. A való világ eseményei helyett a misztikus történetek kötik le leginkább a figyelmét. Érzelmi életét a harmónia és a megnyugvás jellemzi.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Munkája során célszerű lenne a diplomáciai készség elsajátítása. így sokkal többet érne el, mint a hirtelen, éppen ezért meggondolatlan döntéseivel. A párját a kritika helyett dicsérettel illesse.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Hiába próbálják befolyásolni a családjában, nem enged semmit sem az elképzelésiből. így van ez például a fogyókúrázás, vagy éppen az autóvezetés esetében. Párkapcsolatára az egyensúly és a megértés a jellemző.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Egyre gyakrabban érez vágyat egy kiadós, igazi beszélgetéshez. Anyagi téren szerencsét hoznak önnek a csillagok, de ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen az érzelmi élete, azért önnek kell tennie.
w
X X.23.-XI.22. Skorpió
A sok munka után engedjen meg magának néha egy kis fényűzést is. Ezzel még nem esik csorba az anyagi biztonságán, ellenben sokkal jobban érzi magát. Érzelmi életére a harmónia lesz a jellemző.
^XI.23.-XIL21. Nyilas
A korábbi nyughatatlanság helyett a megnyugvás, a kiegyensúlyozottság jellemzi továbbra is a mindennapjait. Apár-kapcsolatában ügyeljen arra is, hogy ne mindig öné legyen az irányító szerep.

XII.22.-I.20. Bak
Valaki hamarosan próbára teszi a türelmét. Készüljön fel minden eshetőségre, és amikor döntenie kell, bátran hallgasson a hatodik érzékére. Hétvégére pedig tervezzen magának több szabadidős programot.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Fantáziájának köszönhetően időnként kiszámíthatatlannak tűnik. Akik a környezetében élnek, tudják, hogy ez nem így van. Legyen határozott, s mindjárt más véleményt alkotnak önről.

II.20.-III.20. Halak
ítélőképessége kiváló, a jelenleginél akár magasabb beosztásban is megállná a helyét. Gondolkodjon el ezen, s ha lehetősége adódik rá, cselekedjen. Érzelmi élete hullámvölgytől mentes lesz továbbra is.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. szeptember 3
Kurucz Levente bajnoki címet szerzett
Sukorón rendezték az utánpótlás korú (gyermek, kölyök, serdülő) versenyzők részére kiírt kajak-kenu magyar bajnokságot. Az eseményre 76 egyesület 1800 versenyzője érkezett, a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub 26 versenyzőt indított a versenyen.
Sári Nándor elnök-vezetőedző kanizsai színekben két és fél évvel ezelőtti érkezését követően első magyar bajnoki címét könyvelhette el, az aranyat pedig az egyesület tehetséges kajakosa, Kurucz Levente (képünkön) szállította U12 fiú 2000 méteren.
A kanizsaiak több versenyzője is kitett magáért, hiszen további érmes helyzések is születtek és a KKKK eddigi legeredményesebb bajnoki szereplését sikerült elérniük, tájékoztatták lapunkat az egyesülettől.
Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny, Sukoró. Kanizsai eredmények: Mk1 gyermek fiú U12 2000 m: 1. Kurucz Levente. Mk1 gyermek fiú U12 4xS00 m: 2. Németh Dávid-Molnár Simon-Tótpeti Attila-Szakonyi Máté. Mk1 gyermek lány U12 4xS00 m: 2. Kálovics Adél-Varga Lili-Riczu Nóra-Gyergyák Róza. Mk4 gyermek lány U12 2000 m: 3. Kálovics Adél-Varga Lili-Riczu Nóra-Gyergyák Róza. Mk1 gyermek fiú U10-11 4xS00 m: 3. Baranya Dominik-Markotán GergőKassa Kovács Kolos-Vertarics Bence. Mk1 kölyök fiú U13 3x200m: 3. Kurucz LeventeCsászár Péter-Süle Tamás. Mk2 gyermek fiú U11 2000 m: 4. Baranya Dominik-Kassa Kovács Kolos. Mk4 gyermek fiú U12 2000 m: 4. Németh Dávid-Molnár Simon-Tótpeti Attila-Szakony-iMáté, S. Németh Lajos-Soós Bence (+2 Kaposvári versenyző). Mk1 kölyök fiú U13 2000 m: 4. Süle Tamás. Mk1 gyermek vegyes 4xS00 m: 4. Kiskó Réka-Németh Lajos-Soós Bence-Oláh Ivett. K2 serdülő U1S lány 4000 m: S. Ács Gabriella-Kém Veronika. K1 serdülő lány U1S-16 3x200 m: S. Kém Veronika-Ács GabriellaGerencsér Adrienn. K1 serdülő U1S-16 2x200 m: S. Süle GergőGerencsér Máté-Várnagy Bálint. Mk2 gyermek lány U10-11 2000 m: 6. Kiskó Réka-Oláh Ivett.
P.L.
INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 06-20-328S-766, 06-93-323-737 (7730K)
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-S10-2723 (7710K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Te!.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
A Kanizsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat horvát nyelvtanfolyamot indít. Érd.: 06-30-3SS-307S (7731K)
ALLAS
Újudvari töltőüzembe hosszú távra keresünk betanított dolgozókat. Érdeklődni lehet 8-16 óra között a 0630/63-9S-403-as telefonszámon.
Alláspályázat - Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8. A kft. fő tevékenysége: a Kanizsa Televízió működtetése Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
- APolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint
- a Kanizsa TV szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a műsorpolitika kialakításában.
A megbízás időtartama, formája, díjazás: az ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 201S. november 1. naptól kezdődően 2020. október 31-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap. A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább S év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:11S. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. október 12. A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 201S. októberi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
2015. szeptember
Kanizsa - rt
1
Molnár Flóra: junior vb-5. 50 m gyorson!
KSImm
Szingapúrban rendezték az 5. Úszó Junior Világbajnokságot, melyen a magyar válogatott tagjaként a távol-keleti helyszínen állhatott rajtkőre Molnár Plóra (képünkön), a Délzalai Vízmű SE versenyzője, úgymond jól időzítve, csattanóként a világesemény hajrájában ért el ötödik helyezést.
Flóra elsőként a női 100 m gyorson indulhatott és a középdöntőben csupán hét századdal maradt le a döntőről. Eredménye, vagyis az SS,SS másodperces idő összesítésben a kilencedik helyet jelentette számára. Utána következhetett az S0 m pillangó, amit egyéni csúcs-
csal tudott le, s a 27,30-as ideje a 12. pozícióig vitte.
A világbajnokság utolsó előtti napján jöttek aztán a kanizsai sportoló fő számának, az S0 m gyorsnak az előfutamai és középdöntői. Ahogy azt a sportág szövetségi honlapjának közösségi oldalán írták, Molnár Flóra a futamok alkalmával igencsak begyúj -totta a rakétákat, és holtversenyben a 4. idővel (2S.S4) lett a szám finalistá-ja. Úgy alakult tehát minden, ahogy nem csupán ő, de a szakmai stáb is tervezte, vagyis múlt vasárnap lett még „elfoglaltsága" Flórának - egyenesen a fináléban...
így, időrendben tehát tovább haladva, egyben a világverseny utol-
só napjára is jutott feladat a Délzalai Vízmű SE sportolójának. Mi több, Flóra nem is akárhogyan teljesített, hiszen a női S0 m gyors fináléjában végül holtversenyben ötödik helyezettként csapott célba.
Polgár Sándor edző tanítványának ideje a fináléban 2S,S9 másodperc volt és ugyanúgy azzal a kínai úszóval zárt holtversenyben ötödikként, akivel együtt - és azt már említve, szintén holtversenyben (2S,S4-gyel) -, negyedikként kerültek a döntőbe.
Döntő futama után sikerült megszólaltani a kanizsai úszót, bár erre nem egyből kerülhetett sor. Ennek pedig roppant prózai oka volt...
- A verseny után doppingteszten voltam, s ez egy picit elhúzódott, hiszen két órán át tartott - vázolta a helyzetet Molnár Flóra. - Persze, minden rendben és örülök az itteni szereplésemnek. Magam is meglepődtem azon, hogy hány embernek szereztem örömet, mivel rengetegen gratuláltak már eddig is eredményeimhez. Azt hiszem, most jól jön egy kis lazítás.
Azt láttuk - ugyancsak - a népszerű közösségi portálon, hogy volt, aki Szingapúr látványosságait ajánlotta Flóra figyelmébe, hogy aztán azokra mennyi energia és idő jutott, családja és baráti köre bizonyosan megtudja.
Polgár László
Ismét Zágrábban a futball BL
Az információink nem csalnak, vagyis már most számos kanizsai futballimádó (is) készül a nemzetközi futballőszre, melynek az is oka, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája ismét Zágrábba „érkezik". A Dinamo Zagreb együttese 2011 és 2012 után ismét a versengés főtáblájára jutott és ellenfelei közül az Arsenal és a Bayern München kimondottan nézőcsalogató alakulat...
Az angolokkal szeptember 16-án, míg a bajor sztárcsapattal december 9-én mérkőznek a zágrábiak hazai pályán, vagyis a Maksimir-stadionban (képünkön). Az nem garantálható, hogy ezúttal olyan lesz a helyzet, mint három éve a PSG ellen, amikor BL-meccsen talán tízezren sem voltak a lelátókon, vagyis a jegyek ezúttal lényegesen jobban fogynak majd.
Talán ezért is érdemes tudni, hogy a bilétákat először úgymond csomagban (az Arsenal, Olym-piakosz, Bayern találkozókat egybevéve) dobják piacra, s ha marad ezekből a pakettekből, akkor le-het(ne) a belépőket külön-külön is megvenni egy-egy összecsapás-
ra. A klub tájékoztatása szerint a jegyárakat pénteken hozzák nyilvánosságra, akkor derül ki, hogy a 3S ezres stadionban az egyes szektorok helyárai mennyibe kerülnek.
P.L. (Zágráb)
Tovább küzdenek
Szabadkán a birkózó kadet Európa-bajnokságot, Szarajevóban pedig a korosztály világbajnokságát rendezték a nyár folyamán. A Kanizsai Birkózó Sportegyesület két szabadfogású sportolója, Egyed Balázs és Németh Márton is ott volt a magyar válogatott színeiben.
A szabadkai Eb-n az S4 kg-os Egyed Balázs a 10., míg az S0 kg-os Németh Márton 14. lett. Augusztus végén Szarajevóban a kadet világbajnokságon sem ment túlzottan jól a kanizsai sportolóknak, hiszen elsőként Németh Mártont, majd Egyed Balázst sem vitte tovább első ellenfele a vigaszágra, így helye-zetlenül zártak.
Képviselői fogadóórák
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2015. szeptember 11-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.). Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.). Karádi Ferenc a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője 2015. szeptember 7-én (hétfőn) 16 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd azt követően 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Kápolna tér 2.).
Szőlősi Márta a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. hétfőjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, email: szolosi.marta@fidesz.hu, szmar-ta25@hotmail.com.
Alpolgármesteri fogadónap
Karádi Ferenc alpolgármester 2015. szeptember 9-én (szerdán) 8.30 órától 12 óráig fogadónapot tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
1
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember
n
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
20% vagy 10.000 Ft* KEDVEZMÉNY
a szeptemberi tanfolyamokon!
0
ANGOL, NEMET és OLASZ
csoportos vagy egyéni képzések minden tudásszinten H Vizsgafelkészítő tréningek {angol, német) Érettségire felkészítés {angol, német) GARANTÁLT NYELVVIZSGA (angol, német) KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓKNAK (angol, német) Cégeknek kihelyezett oktatás
ORIASI, egyéb KEDVEZMENYEK szinte MINDENKINEK
8800 Nagykanizsa, Kinizsi ul 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
* Részletek; ugyiéhzolg ál al un kon □ www.dialognk.hu oldalunkon.
F.Esz: E''001 1 M/2015
Kiskanizsai MÉH-telep
(volt Holdosí-Fém telephelye)
KANIZSA ASZFALT KKT.
Nyitva: H-P8.00-16.00-ig, Szombaton 8.00- 12.00-ig
8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), Kis mező u. 17. Telefon: 0693-510-133, 0693-510-134, 0630-362-7156 E-mail: postmaster@kariizsaaszfalt.t-online.hu Tájékozódjon még: zalainfo.com
Ne a szemétbe és a szelektívbe tegye!
♦ Pénzt kap érte, hozza el hozzánk! Magas ár! KÉSZPÉNZ!
♦ Iskoláktól, boltoktól és cégektől ingyen beszállítjuk a nagyobb mennyiséget!
Erdetiődjön!
* Vásárolunk vas- és fémhulladékot
(saját tulajdonra nem kell engedélyt kérni)
♦ Vállalunk földmunkát, térkövezést, aszfaltozást, mederlapozást, épületbontást kivitelezéssel. (Ingyenes helyszíni felmérés!)
Műanyagok: petpalack (összenyomva is), ládák, kerti bútorok, vödrök, fóliák. Papírok: újság, karton, színes újság, könyvek. Üvegek: háztartási, ablaküveg, autószélvédö Aludobozok: sörös, kólás (összenyomva is).
Agykontroll tanfolyam Nagykanizsán!
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
(Kujgiiló Sándor u. \ )
IdiífKitit
Szeptember 26-27.. Október S-t.
Biiglj''as Cyiírgy
a helyszínen Gödinek Ibolyánál (Hajgató Sándor u 1,. tel.: 0663-319-202. 0630-530-0253
(Pedagógusoknak ós egészségügyi szakdolgozóknak akkreditáll}
Vegye kezébe a sorsát, gyógyítsa önmagát, valósítsa meg álmait és tanulja meg levezetni a mindennapok feszültségét. Jöjjön el négynapos agykontroll tanfolyamunkra!
www.agykontioll.hu,faccbook.com/agykontroll
6
Véradás - Vöröskereszt
201S.09.06. (vasárnap) Kiskanizsa 08:30 - 13:00 óra. 201S.09.08 - Kedd Vöröskereszt 12:00 - 14:00 óra. Fityeház 1S:30 - 18:00 óra. 201S.09.12 -Szombat Dödölle Fesztivál 14:00 - 19:00 óra.
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP készem
93) 666-666
Kan izsa
ki Sportpályáján a két műfüves pálya, amelyeket azóta nagyon sokan használtak és használnak. Ezután következett a Keleti-városrészben az egyik iskola udvarán lévő, majd utána jöttek azok a futballpályák, amelyek Nagykanizsa falusias városrészeiben valósultak meg: Kiskanizsán, Palinban és most Miklósfán. Jó időzítéssel, pontosan a tanévkezdésre tudja átadni a polgármester úr ez utóbbiakat. Amikor a mozgás fontosságáról beszélünk, és tudjuk azt, hogy törvénybe iktatta a Parlament a mindennapos testnevelést, sokan azon töprengtek, miként lehet ezt megvalósítani. Miklósfán ez már megoldódott azzal, hogy a fedett tornaterem mellett az időjárási viszontagságoknak kevésbé kitett pálya is a tanulók rendelkezésére áll. A honatya kifejezte abbéli reményét
Miklósfa: Tanévnyitó műfüves pályaavatóval
Kettős ünnepet ültek a Miklósfai Általános Iskolában. A tanévnyitó mellett az iskolakezdés előtti napon a tanulók, a tanárok és a szülők részesei lehettek a nyáron elkészült műfüves focipálya felavatásának is.
Beszédében Dénes Sándor polgármester arra a bölcs mondásra hívta fel a figyelmet, mely szerint a legjobb befektetés az, amely az ifjúságunkat, a gyerekeinket szolgálja, mert akkor az a jövőnket szolgálja. - Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Magyar Labdarugó Szövetség 70, valamint az önkor-
mányzat 30 százalékos finanszírozásával készült el a világítással, térkövezéssel, lelátóval, kerítéssel együtt a 22x42 méteres pálya. A testedzés, a mozgás, a testnevelés elengedhetetlenül fontos - jegyezte meg a polgármester. A diákok számára minden nap van testnevelés óra az iskolákban, de ehhez meg kellett teremteni a feltételeket. A megvalósításban Nagykanizsa város vezetése mindig partner volt az elmúlt időszakban. Mostantól a késő őszi napokban, amikor átázik a talaj, akkor is lehet testnevelési órákat tartani. De nemcsak a diákok, az itt lakók is igénybe vehetik
a focipályát időpont egyeztetésével - tette hozzá a polgármester.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője kiemelte, nemcsak Miklósfa, hanem a környék lakossága is ünnepelhet a mai napon. Hisz akkor, amikor Nagykanizsa város jó néhány éve elhatározta, hogy abban az esetben, ha műfüves pálya építésére lesz lehetőség, mindig pályázni fog rá, akkor egy koncepciót is megfogalmazott magának - emlékeztetett a politikus. - Ebben először a tömegsport támogatása szerepelt. Ezért épült meg először a Minden-
is, hogy a rendszeresen sportolni kívánó felnőttek is lehetőséget kapnak akár az esti órákban egy jó futballmérkőzés lebonyolításához.
Amiklósfai iskolai ünnepet a diákok szavalata és az énekkar előadása színesítette. A nemzeti színű avatószalagot Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Dénes Sándor polgármester, Karádi Ferenc alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője, Szmodics Józsefné igazgató és Bakonyi Józsefné megbízott igazgató vágta át.
B.E.

Kanizsa - r
2015. szeptember 1
Szoptatás és a munka - legyen összeegyeztethető!
Az anyatejjel történő táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet csütörtökön a Magyar Védőnők Egyesülete Nagykanizsai Szakosztálya és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény által szervezett Szoptatás Világnapi rendezvényen.
Az eseménynek otthont adó Medgyaszay Ház szinte minden négyzetméterét szebbnél-szebb, karonülő, a mászással még csak ismerkedő, vagy már tipegő apróságok vették birtokba. Ok, lévén pi-curkák, a rendezvény program-kavalkádjából - a szórakoztató táncos, énekes műsorokból, a szűrővizsgálatokból, tanácsadásokból -még vajmi keveset érzékeltek: ellentétben anyukáikkal, akiknek tartalmas nappal nyújtottak kikapcsolódást a szervezők.
- A kicsiket simogatni, babusgatni és szeretgetni kell. Az édes-
anyák ezt mindennél jobban tudják. Tisztelet, elismerés, és megbecsülés jár nekik - sok más mellett azért - amit a családjaikért nap, mint nap tesznek - fogalmazott üdvözlő beszédében Karádi Ferenc, Nagykanizsa alpolgármestere. - A gyerekek pedig olyanok, mint a madarak. Szükségük van fészekre, hogy repülni tanuljanak. Ez is az édesanyáknak köszönhető, akik stabil és szilárd hátteret biztosítanak nekik - tette hozzá az alpolgármester.
Az életkezdéshez szükséges táplálás, a szoptatás nélkülözhetetlenségét Dr. Kovács Andrea házi gyermekorvos hangsúlyozta előadásában. A számos előny ismertetésén túl - több más mellett - beszélt arról is, milyen lehetőségeik, sőt, jogaik vannak az édesanyáknak ahhoz, hogy akár a munkahelyükön is tudják szoptatni csemetéiket.
A rendezvény keretein belül köszöntötték a legtöbb anyatejet leadó anyukákat. Péntekné Balázs Edit, Katona Mária, Mol-nárné Németh Andrea, Bago-nyainé Tersztenyák Zsuzsa, Vámosiné Németh Erzsébet, Fabricsek Anita, Sós- Valentin
Ferencné és Varga Éva az elmúlt egy év folyamán hat kisbabán „segítettek" azáltal, hogy tejüket - összesen mindnyájan, 202770 ml-t - leadták a Petőfi utcai Anyatejgyűjtő Állomáson.
Sz.Zs.
Köszönet a nyugdíj-kiegészítésért Elindult az építkezés
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
megkapják nyugdíj-kiegészítésüket a hadiárvák. A tagságot tájékoztatta arról, hogy az önkormányzat Idősügyi Tanácsától 50 ezer forint támogatást kapnak. A 40 fős tagságukból 35 fő hadiárva.
A hivatalvezető elmondta, a beérkezett 387 kérelemből több mint 200-at feldolgoztak, és mindössze J 8 elutasító határozatot kellett hoz-| ni. Még kérik az ügyfelek türelmét ''jj az ügyiratok elhúzódó egyeztetése ij miatt. Az 1949. január 1-je előtti ■ö nyilvántartásba vétel nagyon fontos dátum, mert ezt az időpontot
Mint arról már hírt adtunk lapunkban, a hadirokkantak és a hadiözvegyekhez hasonlóan ismét kapnak nyugdíj-kiegészítést a hadiárvák. A támogatás mértéke a mindenkori minimál-nyug-díj 30 százaléka, azaz 8850 forint, amit a jogosult élete végéig kap.
A Nagykanizsai Hadigondozottak Klubjának összejövetelén részt
vett Dr. Józsa Zsanett, a Nagykanizsai Járási Hivatal hivatalvezetője és Simánné Mile Éva ügyintéző.
Gerencsér József, a klub vezetője megköszönte mindkettejük segítségét, hiszen - Magyarországon elsőként indították el a kérelmek feldolgozását, az ellátás megállapítását -, és sokat tettek azért, hogy a törvény rendelkezése alapján zökkenőmentesen
kell figyelembe venni a kérelmek benyújtásánál. Zárásként Gerencsér József elmondta, a nyugdíjkiegészítést szeptembertől várhatják a hadiárvák. A klub tagjai legközelebb október 1-jén találkoznak, amikor időseket érintő kérdésekről hallhatnak előadást a rendőrségtől.
B.E.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara zártkörű tájékoztató fórumot tartott a városrehabilitációs munkálatokkal kapcsolatban az érintett vállalkozásoknak. Horváth István proj ektmenedzser tájékoztatójában elmondta, a burkolat bontási munkái mellett hamarosan megkezdődnek az építési tevékenységek is a Fő úton. A területen a csatorna és a közvilágítási hálózat építését elkezdte a kivitelező, amit a járda burkolat szegélyének építése kísér majd a napokban. A biztonságos gyalogos közlekedést a munkafoly a-matokhoz illeszkedően, folyamatosan figyelemmel kíséri mind a beruházó mind a kivitelező. Az üzletek megközelítése biztosított, így a Fő úti vállalkozók továbbra is várják a vásárlóikat. A projektmenedzser felhívta a figyelmet arra is, hogy a kivitelezéssel párhuzamosan a villamos energia és a gázszolgáltató is munkálatokat végez a területen, ami további fokozott figyelmet kíván a közlekedőktől.
2015. szeptember 10
Kanizsa - r

Z—lai rendőrök elismerése
Kimagasló munkájáért elismerést és tárgyjutalmat vehetett át a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől, Dr. Sípos Gyula rendőr vezérőrnagytól tíz rendőr és egy közalkalmazott kolléga.
Az országos rendőr-főkapitány az 1996. április S-én Csapi településen elkövetett emberölés elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy felderítése során nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elisme-
nyomozása során nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Vizlendvay József rendőr alezredes, Séfer József rendőr alezredes, továbbá Dénes László rendőr alezredes. Kovács Gergely címzetes rendőr törzszászlós 201S. július 10-én a keszthelyi rendőrkapitányságon szolgálatellátása során tanúsított kiemelkedő helytállásáért tárgyjutalomban részesült.
Az ünnepségen dicséretben és jutalomban részesült Dr. Molnár
Ügyészségi szakmai nap a Nagykanizsai Javítóintézetben
201S. szeptember 3-án, szakmai nap keretében, „A javítóintézeti ellátásban érintett szervezetek tájékoztatása" program-elem kapcsán, a kanizsai intézetbe látogattak az ügyészségi konferencia résztvevői.
Bezárt a Bűnmegelőzési Iroda Zalában
réseként tárgyjutalomban részesítette Dr. Jandó Zoltán rendőr alezredest, Dénes László nyugalmazott rendőr alezredest, valamint Lelkes Endre címzetes rendőr főtörzszászlóst.
Tárgyjutalmat vehetett át a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől a fent említett emberölés
i f f
József rendőr ezredes, Anti András rendőr alezredes, Nagy Zoltán rendőr alezredes, valamint Császár Heléna közalkalmazott - olvasható a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság honlapján.
Kanizsa
■ f
Tizenegyedik alkalommal segítették középiskolás diákok a rendőrség munkáját a nyári turisztikai szezonban a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság, valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szakmai vezetésével.
Strandokon figyelmeztették az autóban vagy a közterületen értékeket hagyó embereket, ezen kívül állatvédelmi feladatot is elláttak,
ugyanis akadt olyan turista, aki a kocsiban hagyta házi kedvencét.
A diákokat Dénes Sándor Nagykanizsa polgármestere és Dr. Molnár József a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője köszöntötte és értékelte munkájukat. Mindketten kihangsúlyozták, hogy jelentősen növelte a nyaralók biztonságérzetét a rendőrök és a gyerekek jelenléte a strandokon.
Bányásznap Kanizsán
ELET AZ ELET UTAN
Miért pozitívak a halálközeli élmények? filmvetítés, majd beszélgetés
R. KÁRPÁTI PÍTER
színművésszel
A 6S. Magyar Bányásznap alkalmából koszorúzási ünnepséget tartottak az Olajbányász Emlékműnél.
A megemlékezés koszorúit a MOL Bányász Szakszervezet elnöksége, a MOL dunántúli üzemek, a Rotary Zrt., az Országos Magyar Bányászati, Kohászati
Egyesület, a Magyar Földgáztároló Zrt., az OT Industries Zrt. gazdasági, szakszervezeti vezetői, valamint Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója, a megyei közgyűlés alelnöke helyezték el a Huszti téren lévő emlékmű talapzatánál.
BE.
2015. SZEPTEMBER 22. 18 ORA
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Az előadást követően könyv vásárlási és dedikálást lehetőség.
Belépődíj: 1200 Ft
A
Kanizsa - Közérdek
2015. szeptember 10.
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS!
A 2015. évi XII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál programjai miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások várhatók az Erzsébet téren és környékén: PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- szeptember 10. (csütörtök) 15:00 - szeptember 13. (vasárnap) 12:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között.
- szeptember 10. (csütörtök) 18:00 - szeptember 13. (vasárnap) 06:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és a Bolyai Ált. Iskola előtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar utca között.
- szeptember 11. (péntek) 08:00 - szeptember 11. (péntek) 16:00-ig a városközpontban a fizetőparkolók ingyenesen vehetők igénybe.
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- szeptember 10. (csütörtök) 18:00 - szeptember 13. (vasárnap) 05:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi utca között, az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és az Arany János út között (Polgármesteri Hivatal - Bolyai Ált. Iskola előtt), az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar utca között, a Vásár utcában a Báthory utca Erzsébet tér között (forgalom terelése a Báthory utca felé). Az útlezárások területére a fenti időpontok alatt csak a lakók, a vásárosok -vendéglátósok, a fellépők és a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított behajtási engedéllyel - ez alól kivétel a Magyar utca teljes lezárása szeptember 12-én (szombaton) 8:00 - 22:00 óráig a főzőverseny miatt, amikor a lakóknak sem engedélyezett a gépjármű forgalom. FORGALMIREND-VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- szeptember 10. (csütörtök) 18:00 - szeptember 13. (vasárnap) 05:00-iga Kinizsi utca forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom megfordul a Rozgonyi utca és az Arany János utca közötti viszonylaton. Az Arany János utcában jobbra fordulási tilalom a Kinizsi utca felé, valamint a Kinizsi utcában balra fordulási tilalom az Arany János utca felé lép érvénybe, valamint a Kinizsi utcában megállási tilalom a Rozgonyi utca felől 50 m-en. Ezen időszakban a Sugár utca felől a 7,5 t feletti gépjárművek balra történő kanyarodása a Rozgonyi utcába tilos. IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- szeptember 12. (szombat) 10:00 - 11:00-ig az szüreti felvonulás idejére az Erzsébet tér irányában a HSMK - Fő út - Sugár út - Rozgonyi utca szakasza felvonulás elhaladásának ideje alatt.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük T. Utazóközönséget, hogy a XII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál programjai miatt szeptember 10. (csütörtök) 18:00 - szeptember 13. (vasárnap) 05:00-ig lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar utca között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8 Y-os jelzésű helyi járatok Napraforgó tér - Miklósfa viszonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem érintik a Királyi Pál út sarok, Vörösmarty út sarok és a Rozgonyi utca sarokmegállóhelyeket. A megállóhelyek, ahol a járatokat igénybe vehetik: Zrínyi utcai ideiglenes megálló, Kalmár utca, Magyar utca 60., Kenyérgyár. A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. szeptember 17. 15.00-16.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. szeptember 17. 15.00-16.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők. Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 28.
Válaszút előtt a kanizsai horgászok
Megalakult a Horgászegyesületek Dél-Zalai Szövetsége Nagykanizsa elnevezésű szervezete városunkban. A szövetség 4 tagegyesületből, a Zrínyi-, a Vasutas-, a Kőolajipari Dolgozók- és a Thúry Horgászegyesület mintegy 1200 fős tagságából tevődik össze. Az alakuló ülésen a tagság Szépligeti Perencnek, a Zrínyi Horgász Egyesület alelnökének szavazott bizalmat az elnöki teendők ellátására.
A szövetség megalakításáról, indokáról az elnök elmondta: december 31-én lejár az a 15 éves szerződés, amelynek keretein belül, a Zala Megyei Horgász Szövetség kapta meg 2001-ben a Csónakázó-tó halászati jogát. Mivel a következő döntés valószínűleg ismét 15 évre szól, lehetőséget kapott a kanizsai horgásztársadalom ennek a jognak a megszerzésére.
Két alternatíva jöhetett számításba a cél elérésének érdekében.
2015| 09 | 04 TÁJÉKOZTATÓ
"NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS FUNKCIÓBOVITO FEJLESZTÉSE - BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETI TERV II. ÜTEM"NYDOP-3.1.1/B1-13-K-2013-0006
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterületi terv II. ütem" című, NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006. azonosítószámú pályázattal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a következő héten az alábbi munkavégzés történik a Fő úton a Sabján Gy. u. - Sugár u. közötti szakaszon: AVasember ház előtt a járdaszegély és a járda alap építése várható. Az Erzsébet tér Fő út kereszteződésében a tervezett közbenső járdasziget építése, és a kerékpárút csatlakozások építése folyik majd. A Fő úton az egyesített csatorna és a víz gerinc és bekötő vezetékeinek építése várható a Múzeum térig. Az északi oldalon a fal mellett ideiglenes járda kerül kialakítása kb. 1,5 méter szélességben. A déli oldalon tovább folyik a járda burkolat bontása, a faltól kb. 1,5 méteres járda szakasz meghagyásával. Ezt követi a bontott járda szakasz ideiglenes helyreállítása, amellyel együtt az épületek mellett jelenleg meglévő kb. 1,5 méter szélességű járda is elbontásra kerül. Az ingatlanok megközelítését a munkafolyamatok alatt folyamatosan biztosítani kívánjuk. A projekttől független villamos hálózat építése is megkezdődik a Centrál Hoteltől a Fő út irányába. A kivitelezési munkálatok ideje alatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
További információk:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divízió 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8., tel.: 06-20-320-3994. E-mail: varosfejlesztes@nagykanizsa.hu, Web: fejlesztes.nagykanizsa.hu Facebook: Varosrehabilitáció - Nagykanizsa értünk szépül
2015. szeptember 10
Kanizsa - rde

Vagy a Zala Megyei Szövetség kötelékében maradnak, vagy szétválnak a megyei szövetségtől, és önálló szervezetként kezelik a jövőben a tavat. Egyeztetés céljából összehívták a kanizsai egyesületeket, melyek közül a négy egyesület tagsága úgy döntött, hogy szövetségre lép egymással, és megpályázza a nagykanizsai Csónakázó-tó halászati jogát 2016. január 1-től.
Az érintett egyesületek megtartották a közgyűléseiket, az akarat egységes közöttük: felkészültek a Csónakázó-tó halászati jogának a kezelésére. Ennek azonban előfeltétele az, hogy jelezzék ezt a szándékukat a város Önkormányzata felé. Lépésüket a Csónakázó-tó jelenlegi állapota is indokolta - magyarázta az elnök. - Aki arra jár, láthatja a vízbe nyúló 10-1S méteres nádfalat, a kis- és a nagyöböl, valamint a tó különböző területét,
ahol a sűrű vízi növényzet miatt szinte megközelíthetetlenek a horgászhelyek. A tapasztalat azt mutatja, hogy a megyei szövetség tervei csak tervek maradtak. Kevés dolog valósult meg eddig belőlük a Csónakázó-tónál, ami egyfajta elégedetlenséget váltott ki az egyesületi tagok körében. Ezek az egyesületek régen alakultak, a horgászok a ''80-as években részt vettek a Csónakázó-tó újraélesztésében, és a mai napig elhivatottak a Csónakázó-tóval kapcsolatban.
- Úgy érezzük, cselekednünk kell a tó horgászjövője érdekében, és rendezni kell a jelenlegi állapotát, mert megítélésünk szerint horgász szempontból, egy kicsit gazdátlannak tűnik a terület - folytatta gondolatait az elnök. - Rendelkezünk a megfelelő civil kapcsolatokkal a helyi cégek körében, továbbá megfelelő erővel, energiá-
val, a feladat megvalósítása érdekében. Feltérképeztük a tavat, elkészítettünk egy egységes, összefoglaló fejlesztési koncepciót, amit szakemberekkel véleményeztettünk. Sikeres pályázat esetén ezeket a feladatokat magunkénak tekintjük.
- Hogy kié a Csónakázó-tó? -vetődhet fel a kérdés. A tulajdonos az önkormányzat, de igazából a tó mindannyiunké. S hogy ez így is maradjon a jövőben, a horgászokat arra szeretnénk kérni, gondolkodjanak el azon, hogy milyen megoldás mellett lehet biztosított a jövője. Helyi szinten kezeljük, tehát az ő általuk befizetett tagdíjak, és területi jegyek ára itt marad a helyi szövetségnél, vagy maradunk egy tőlünk S0 km-re lévő megyei szövetségben melynek, az apparátusának költségeit, részben a nagykanizsai Csónakázó-tó bevételeiből
finanszírozza a Zalaegerszegen székelő szövetség.
- Mi lehet a jobb a horgászoknak. Az, amikor a helyi vízterület a nagykanizsai, elhivatott, megfelelő tudással rendelkező régi és új szakemberek kezében van, vagy a tótól S0 km-re lévő, másterületeken is érdekelt szervezet kezében. Miután a tagság által befizetett forintok a nagykanizsai Csónakázó-tónál maradnak, ettől kezdve a kanizsai horgászok egy kicsit tulajdonosává is válhatnak a tónak és a jó gazda gondosságával fogják a rájuk háruló feladatokat megoldani.
Szépligeti Ferenc még elmondta: mivel alapító tagjai a megyei szövetségnek, ott az egyesületek vagyonnal is rendelkeznek, melynek az elszámolását a jogszabályok alapján kívánják rendezni.
B.E.
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(S) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás S év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 2S7/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1S/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. 2.A pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
- legalább S év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén ameny-nyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény ve-
zetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (S) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1S. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. S. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde intézményvezető". A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 201S. november 30. A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.

Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember 1
PENTEK"1 SZOMBAT«
Erzsébet tér
1400 ISKOLAI HÉPTÁNCCS0P0RT0K,
NÉPDALÉNEKESEK 15.00 KANIZSAI HORVÁT
Erzsébet tér
10.00 SZÜRETI FELVONULÁS 10.45 ZALAGYOMGYE TÁNCEGYÜTTES 11.05 FŐZÖVERSENY MEGNYITÓ
16.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
17.15 ÉÉtET ISLAND
19.00 KÍSTÉN ZENEKAR
2100 IRIE MAFFIA
11.30 BAJCSA! REZEDÁK HAGYOMÁMYORZÖ
O
o o
%A
s—mm
v,
• kézműves kirakód óvásár, borházak kínálata - Erzsébet tér
• gyermekjátékok (óriáscsúszda, ugrálóvár, népi körhinta) - Kiskastély udvara
• dödölle és tájjellegű ételek országos íSzőversenye -Erzsébettér
■ egészségügyi tanácsadás (testzsfr, vércukor, vérnyomás mérés) - Erzsébet tér
■ Lati Nívó Salsa Klub Nagykanizsa bemutatója - Erzsébet tér
■ kutyás bemutató - Klskastély udvara ■Thúry Baranta Közösség és Vitézlő Oskola és a Kanizsa íjász Egyesület bemutatója 13,00-18,00 óráig -Kiskastéiy udvara
. a HSMK Szövi- és Hímzó Műhelyének, valamint a Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének bemutatója 13,00-18,00 óráig -Kiskastéiy udvara
■ véradás a Polgármesteri Hivatal alagsorában

ír ♦
m TÜTTÖ JÁNOS NÓTAKLUB
M5 ZALASZENTBALÁZSI NÉPDALKOR
EGYESÜLETE
13.15 KANIZSA TÁNCEGYÜTTES
13.45 _HAJHAL" MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET GYERTYÁNOS-MAGYAR NÉPDALKÖR
14.15 ÁRVÁCSKA DALKOR
14.45 ŐSZIRÓZSA DALKÖR ESZME
15.10 TUNGSRAM NYUGDÍJASKLUB ÉNEKKARA
15.30 ROZMARING NÉPDALKOR ÉS CITEiSAI
16.00 FÖZÖVERSEMY EREDMÉNYHIRDETÉS
16.30 SZALONNA ÉS BANDÁJA
18.15 KELEMEN KABÁTBAN
m ANNA AND THE BARBIES
tó BÁBEL
™.»''tr........ "-^fA.Ktkisít- hidrofilt Kanizsa ~
SARNAP"
Csónakázó tó
10.00 MEGNYITÓ
10.00 KÉTKERÉKRE KANIZSA!
10.15 KERÉKPÁRVERSENY INDÍTÁS
10.20 DJ LADA
14.00 MAGYAR CINTIA ÉNEKES
15.00 MOZDULJ KANIZSA!
15.30 ERAKLIN TÁNCKLUB EGYESÜLET
16.00 HORVÁTH LAURA ÉNEKES
17 00 EREDMÉI*

JJACfltANIZSA
« *
www. kanizsafest. hu
vm
MKCHES
■irti fiMaEJs] B
7
"Hóikon
1ecshk \KAnr
**<»" ""í ftj i M1
- i f£% I-^ta
0° Honeywell
l W I
í SZERVEZŐK i HÍSOtVÍlIOZÍÍItó JOÍÍI ÍTMrt
mootaulo

E
2015. szeptember 10.
Kanizsa - Történelem
Fejtő Ferenc-emlékház nyílt Kanizsán
MTI-Kanizsa
nus Xavér orgonaművész úgy fogalmazott: „életszilánkok" láthatók a tárlaton. Felidézte jó néhány közös személyes emlékét hosszas beszélgetésekről vagy éppen a halála előtti utolsó, kórházi találkozásukról, hozzáfűzve, hogy ezek a beszélgetések mindig olyannyira tartalmasak voltak, hogy „beszűkült mellette az idő".
Fejtő Ferenc író, történész személyes tárgyai, bútorai, könyvei mellett magyar, francia és osztrák állami kitüntetései is helyet kaptak abban az emlékházban, amelyet szülővárosában, Nagykanizsán alakítottak ki és vasárnap nyitottak meg.
A Zsidó Kulturális Fesztivál idei programsorozatának záró
rendezvényeként Fejtő Ferenc öröksége címmel szervezett konferenciát a nagykanizsai Fejtő Ferenc Alapítvány. Mások mellett Agárdi Péter, Heller Ágnes és Párizsból Kende Péter tartott előadást az 1909-ben a dél-zalai városban született és 2008-ban Párizsban elhunyt újságíró, történész emléke és öröksége előtt tisztelegve. A rendezvényen részt vett többek között Károlyi György, Ma-
gyarország párizsi nagykövete, akinek fehérvárcsurgói családi kastélyában helyezték el Fejtő több mint hatezer darabos könyvtárát.
Az alapítvány és a névadó fia, Charles Fejtő jóvoltából került Nagykanizsára számos olyan személyes tárgy, irat és fotó is, amelyből a Nagykanizsai Zsidó Hitközség épületében most megnyitott emlékházat berendezték. Az érdeklődőket Fejtő íróasztala és rajta az írógépe fogadja, majd számos családi fotó, valamint felesége, Hilmayer Róza több festménye kíséri tovább. Az egyik helyiségben könyvespolcai és számos könyve mellett helyet kaptak díjai, kitüntetései és adományozásuk dokumentumai, így például a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje, a Francia Becsü-| letrend lovagi címe vagy az Oszt-J rák Köztársaság Becsületrendje és | budapesti, nagykanizsai díszpol-« gári címei.
| A kiállítás és az emlékház meg-á nyitóján egykori barátjaként Var-
telenor
viLLFimQYors /nrerner OTTHOfi, kábeiek néLküu
Hipemer Home s
539Ö~FT,HÓ
«a Yerr
2 év tarifamegtartással ■ 0 Ft-os wifi routerreí
20% kedvezménnyel Nagykanizsán!
30 nnpos visszavásárlási QFimnciRVfíu
A kedvezményes ajánlat 2015. december 31-ig vagy visszavonásig érvényes, lakossági előfizetőknek, 2 év tarifamegtartással, e-Komfort csomaggat, a készlet erejéig vehető igénybe, személyenként egy alkalommai. A tarifacsomag belföldön, a szerződéskötéskor megadott címen biztosít internetkapcsolatot, A wifi router sérülésmentes visszaszolgáltatásával a vásárlás helyszínén felmondható a szerződés 30 napon belül, Szerződéskötéskor meg kell fizetni az előfizetés első havi díjából 990 Ft-ot. ami nem kerül visszatérítésre abban az esetbon sem. ha az előfizető él a visszavételi garancia lehetőségével. További részletek; 1220, telenor.hu, facebook.com/telenorhungary

Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember 1
Angyalok tánca Tisztelt nagykanizsai polgárok!
Nagykanizsa Megyei jogú Város Önkormányzata 2011-től teljesen új alapokra helyezte időspolitikáját, az elfogadott Idősügyi Koncepciójában pedig legfontosabb feladatként határozta meg az időskorú lakosság számára az aktív és minőségi időskor biztosítását, valamint a generációk közötti együttműködés kiszélesítését. Az Idősügyi Tanácsunk folyamatosan szem előtt tartja a nemzetközi és hazai stratégiák, koncepciók prioritásait, az idősbarát önkormányzati politika működtetését. Folyamatosan nyomon követjük a magyarországi jó gyakorlatokat és az egymástól való tanulás jegyében a helyi sajátosságok figyelembe vételével be is vezetjük azokat.
Felelős önkormányzatként programjainkban, intézkedéseinkben az elért eredményekre, az Önökkel való együttműködésre építünk.
Önkormányzatunk, mínt a „Magyarországi önkormányzatok együttműködési keretmegállapodás a helyi és országos színtű idősügyi helyzet javításáért" dokumentum aláírója és aktív támogatója, hagyományteremtő''szándékkal - csatlakozva Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat országos felhívásához - megszervezi az „Angyalok Tánca" táncverseny helyi elődöntőjét.
,,A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be." Cesare Negri
Kérem azon nagykanizsai szeniorokat, akik szívesen és örömmel táncolnak, hogy vegyenek részt a táncversenyen a mellékelt nevezési lap visszaküldésével.
Dénes Sándor polgármester
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat és Idősügyi Tanácsa - együttműködve az Eraklin Táncklub Egyesülettel - „Angyalok Tánca" címmel táncversenyt hirdet
A táncversenyen Nagykanizsa város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 60 év feletti szépkorú vehet részt. Arendezvény időpontja: 201S. szeptember 1S (kedd) 17.00 óra. Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.) A verseny célja: a szépkorúak tánctudásának, táncszeretetének bemutatása egy színvonalas találkozó keretében.
Nevezési határidő: 201S. szeptember 14. (hétfő) 1S.00 óráig. Versenyszámok létszáma és időtartama:
Standard társastánc: egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos). Latin amerikai tánc: egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos). Páros 1.00 - 2.00 perc. Csoport 2.00 - 4.00 perc.
Zene: CD lemezen - melyen csak egy produkció zenéje lehet (felcímkézve: rajta a név, időtartam, stb.), a színpadra kerülés megkezdése előtt 30 perccel a szervezőnél kell leadni.
Díjazás: az összes induló emléklapot kap, a dobogós helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. Pontozóbíró: Lekszikov Csaba .
A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon, az alábbi elérhetőségek szerint lehet
eljuttatni: postai úton/ személyesen a Nagykanizsa MJV Önkormányzat Idősügyi Tanácsa (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) címre. A borítékra kérjük ráírni: „Angyalok Tánca". E-mail: szabados.gyula@nagykanizsa.hu. További információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 06 20-849-2309.
A versenyre versenykönyvvel nem rendelkező táncosok nevezhetnek. A helyszínen a megadott időpontban a regisztráció kötelező.
Sok sikert kívánunk a felkészüléshez és a versenyzéshez!
Dénes Sándor polgármester, az Idősügyi Tanács elnöke
Nevezési lap „Angyalok Tánca" táncversenyre
Táncverseny időpontja: 201S. szeptember 1S. (kedd) 17 órától Nevezési határidő: 201S. szeptember 14. (hétfő) 1S óráig Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
A Nevező/Kapcsolattartó
Név: ..........................................
E-mail: ......................................
Cím: ..........................................
Tel.: ..........................................
Tánckategória
Táncfajta
(kérem választását aláhúzással jelölje)
Kategória
(kérem választását aláhúzással jelölje)
Csapattagok neve
1............................................................ 1.
2............................................................ 2.
3........................................................................................................................3.
4........................................................................................................................4.
5........................................................................................................................S.
6........................................................................................................................6.
7........................................................................................................................7.
8........................................................................................................................8.
Nagykanizsa, 201S.
versenyző/kapcsolattartó
Standard
angol keringő bécsi keringő tangó slowfox quickstep
páros csoport
Latin Amerikai
cha cha cha samba rumba paso doble jive
páros csoport
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA iátszerész mester
5 8800 Nagykanizsa, Deák tér 6.
\,„........J V........./ (93)312-01 1,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. szeptember 30-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
2015. szeptember 10
Kanizsa - Hirdetés

Álláspályázat - Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8. A kft. fő tevékenysége: a Kanizsa Televízió működtetése Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
- APolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint
- a Kanizsa TV szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a műsorpolitika kialakításában.
A megbízás időtartama, formája, díjazás: az ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 201S. november 1. naptól kezdődően 2020. október 31-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap. A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább S év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:11S. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
Apályázat benyújtásának határideje: 201S. október 12. A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díj azásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterj esztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 201S. októberi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem! AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére. KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban, többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását is vállaljuk fűrészüzemünkben. Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is. Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es főút mellett)
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4918/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 69066 m2 alapterületű ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 201S. szeptember 1S. 10 óra 00 perc A versenytárgyalás eredménytelensége esetén: 201S. szeptember 17. 10 óra 201S. szeptember 22. 10 óra
201S. szeptember 22. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 8. számú tárgyalóterem. Kikiáltási ár: S4.S00.00 Ft + ÁFA, azaz bruttó 69.21S.000 Ft. Információ kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330, 0620/849-2328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 1S óra között, legfeljebb 4S perc időtartamban biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKTETŐKNEK / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.
A Szívbetegekért Egyesület kiállítók jelentkezését várja
A Szívbetegekért Egyesület 201S. szeptember 28-án (hétfő) „A Szív Világnapja" rendezvényére várja a helyi kézműves termékeket (méz, lekvár, szörp, aszalt gyümölcs, őrlemények, olajok, szárított fűszer- és gyógynövények) előállító, és/vagy forgalmazókat, egészségmegőrző, betegségeket kezelő szolgáltatást nyújtókat, akik szívesen részt vennének termékeikkel és szolgáltatásaikkal a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartandó rendezvényen. Ingyenes helyet biztosítanak a részükre! Jelentkezni 201S. szeptember 14-ig lehet a következő számon: 0670-364-6278 V_/
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember 10
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.) INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) beosztásának betömésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(S) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás S év határozott időre, 2016. január 1-től -2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.
Az intézmény közfeladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, idősek otthona, idősek gondozóháza.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 2S7/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti felsőfokú képesítés,
- legalább S év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (S) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
7. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. S. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával -véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 201S. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Zalakomár Nagyközség honlapja (www.zalakomar.hu), Surd Község honlapja (www.surd.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
FELHÍVÁS „Az én hobbim"
Az „Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét" szervezőbizottsága a programsorozat keretén belül ismét KIÁLLÍTÁST rendez.
A kiállításon bemutatkozhat Nagykanizsa város bármely időskorú lakója saját készítésű tárgyaival vagy gyűjteményének darabjaival.
Témák:
1. Kézimunkák (bármilyen stílusú és technikájú) 3-4 db (Lehetnek ruhadarabok is!)
2. Különleges párnák (3-4 db)
3. Babák (5-6 db)
4. Porcelán vagy üvegtárgyak (4-5 db)
5. Magyar és külföldi népi díszítőművészetet, turisztikai látványosságot bemutató tárgyak. (4-5 db)
6. Fafaragások (4-5 db)
7. Festmények (Csak kisebb méretűeket tudunk fogadni!) 2-3 db
8. Fotók (Csak feldolgozva, szöveggel ellátva, bekeretezve, üveg alatt) 2-3 db
9. Érmék (Téma megjelöléssel) 4-5 db
10. Bármilyen más látványos, kiállításra alkalmas tárgy (2-3 db)
Leadás: szeptember 28. (hétfő) és 29. (kedd) 9-lS óráig, a
HSMK információs szolgálatánál. (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Megnyitó: 2O1S. október 2. 14 óra - Hevesi Sándor Művelődési Központ (Kérjük, hogy a kiállítók 4-5 fővel szíveskedjenek képviseltetni magukat!)
A kiállítási tárgyakat csak rendezve (csomagolva) az alábbi kísérőlappal tudjuk elfogadni:
Kiállító neve:
Címe:
Telefonszáma:
A kiállított tárgyak megnevezése, felsorolása:
1./......................................
2./......................................
3./......................................
4./......................................
5./.....................................
Mióta foglalkozik ezzel a hobbi tevékenységgel?
Büki Pálné, Horváthné Gelencsér Edit
2015. szeptember 10
Kanizsa - Hirdetés
11
FELHÍVÁS Idősek Sportnapja
VERSENYKIÍRÁS
2015. OKTÓBER 01.
1. A verseny célja: Nagykanizsa város időskorú lakosságának szabadidősport esemény szervezése, a szabadidősport népszerűsítése, az aktív pihenésre való ösztönzés.
2. A verseny ideje: 201S.10.01. (csütörtök)
3. A verseny helyszíne: Batthyány Lajos Gimnázium tornaterme, Roz-gonyi út 23.
4. A sportnap programja: 8.30-ig beérkezés a verseny helyszínére. 8.40-ig szabályok ismertetése. 8.4S ünnepélyes megnyitó. 9.00 versenyek. 13.00 eredményhirdetés.
5. A versenybizottság: Szervezőbizottság tagjai. Ügyességi verseny, kosárra dobó verseny: Horváthné Hegyi Erzsébet, Horváth Péter. Asztalitenisz: Jakabfi Imre.
6. A versenyszámok
Nők: Ügyességi verseny (Sfős csapat). Klubonként 2 csapat nevezhető. Asztalitenisz (egyéni). Kosárra dobás (egyéni).
Férfiak: Asztalitenisz (egyéni). Kosárra dobás (egyéni). Sakk (egyéni).
7. Nevezés: a mellékelt nevezési lapon. Nevezési határidő: 09.21. Leadás: Honvéd Kaszinó, Ady út 7.
8. Díjazás: minden versenyszám 1-3. helyezettje oklevél díjazásban részesül. Különdíjat kap a legidősebb résztvevő, és a legtöbb versenyzőt nevező klub.
9. A díjak átadása: 201S.10.02.-én pénteken a Gála műsor előtt a HSMK-ban lesz.
A tornaterembe csak tornacipőben szabad belépni.
NEVEZÉSI LAP IDŐSEK NAGYKANIZSAI SPORTNAPJA
2015. október 01.
A ........................................
klub benevezi tagjait az idősek sportnapjára az alábbiak szerint:
Női versenyszámok:
Ügyességi: ..................csapat
Kosárra dobó.....................fő
Asztalitenisz......................fő
Férfi versenyszámok:
Asztalitenisz......................fő
Kosárra dobó.....................fő
Sakk................................fő
Nevezési határidő: 201S.09.21.
Csapatvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.) INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) beosztásának betömésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(S) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás S év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. S1.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézménye (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. S1.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 2S7/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1S/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I.1. pontja, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet S. pontja szerinti foisko-lai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
- legalább S év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés.
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (S) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1S. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. S. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 201S. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Zalakomár Nagyközség honlapja (www.zalakomar.hu), Surd Község honlapja (www.surd.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
1
Kanizsa - es
2015. szeptember 1

Medgyaszay Ház
Kanizsai Kulturális
r ■ i- nuuuiflii! Központ
Szeptember 13. 9-13 óra ŐSZI GYEREKRUHA JÁTÉK BÖRZE
Gyerekruha, bébi kiegészítők, felszerelések, kismamaruhák, játékok (014 éves korig). Belépés ingyenes! Szeptember 20. 16 óra BRUB - EGY ZOKNI, AMINEK PÁRJA NINCS
Zenés, bábos, kalandos, interaktív mese. Abudapesti Szamárfül project előadása. Belépődíj: 800 Ft.
nabást és Horváth Krisztinát. Marosvásárhelyről Fülöp Magor és Nagy Krisztina érkezett. Fiatal koruk ellenére az ő játékuk is üde színfoltja volt a műsornak. Ahogyan azt a növendékek közül többen elmondták, külön élmény volt a Márkus Tibor által tartott improvizációs órák, ahol a jazz világából kaptak ízelítőt a művészpalánták. Hasznosnak ítélte meg a kurzust a Lentiből érkezett Berkes Marcell is, aki kifejezetten a jazz tanulás miatt jött Nagykanizsára. A jazz örökzöldek tolmácsolásán azért érződött, hogy többen még csak most ismerkedtek meg a műfajjal.
Gálakoncerttel zárult a tehetséggondozó zongoratábor
Szombaton gálakoncerttel zárta kapuit az I. Farkas Ferenc Zongoratábor és Mesterkurzus Nagykanizsán. A helyi zeneiskola koncerttermét zsúfolásig megtöltötték a növendékek családtagjai, az érdeklődők és a zenetanárok. A koncerten világhírű zeneszerzők klasszikus és jazz műveit adták elő a fiatal tehetségek.
A csaknem egy hétig tartó kurzust elsőként Mihalcsics László, a Pianó Bébi Alapítvány elnöke értékelte és köszönetét fejezet ki, hogy a város és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola helyet adott ennek a képzésnek. Ezután Baráth Zoltán igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a névadó Farkas Ferenc zeneszerző fiát Farkas
András karmestert, aki már napokkal ezelőtt bekapcsolódott a kurzus programjaiba. Az igazgató elmondta, öröm és megtiszteltetés, hogy intézményük ilyen rangos rendezvénynek adhatott helyet. Zárszavában pedig elmondta, hogy a jövő évben is szívesen látnák a zongoratábor tanárait és a növendékeket. Eckhardt Gábor, a képzés művészeti vezetője a tőle megszokott rövid és humoros bevezetőjével indította útjára a gálát. A táborba különböző zenei képzettséggel érkeztek a fiatalok. Ennek megfelelően állították össze a képzési tervet és a gálán elhangzó műsorszámokat. Öröm volt látni, hogy a kanizsai növendékek milyen jól szerepeltek ebben a nemzetközi mezőnyben. Dicséret illeti kiváló játékáért Fata Flórát, Kovács Marcellt, Klaszán Bar-
Döntően azonban a klasszikus zene határozta meg a repertoárt. Nagyon színvonalas volt a Budapesten élő Alfredo Van de Munt és a kínai Zhang Zhong Shi előadása. Külön fejezetet érdemelne Karakas Benedek, aki mind Farkas Ferenc, mind Liszt Ferenc egy-egy művének tolmácsolásával nagyon magasra tette a lécet. A fiatalok felkészítésében dr. Erdős Lászlóné (Nagykanizsa) és Bujdosóné Csáki Edit (Kecskemét) is részt vett. Elmondásuk alapján a növendékek nagyon élvezték a reggeltől estig tartó hangszeres órákat, gyakorlásokat és az előadásokat. A kétrészes gála az emléklapok átvételével és közös fotók készítésével zárult.
H.Gy.
A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezésre kerül a Bababörze a Medgyaszay Házban szeptember 13-án. Ahogy már megszokhattuk, minden évszak kezdetekor lehetőség nyílik rá, hogy a kismamák, anyukák beszerezzék az aktuális szezonhoz szükséges kellékeket, ruhákat a csemetéknek.
,,Ez alkalommal is hatalmas volt az érdeklődés, hiszen pillanatok alatt elkelt minden asztal, amit az árusításhoz lehet bérbe venni. így eladó baba és gyermekholmikban biztosan nem lesz most sem hiány" - mondta el Kiss Zsanett, a Bababörze szervezője.
Újítás, hogy ez alkalommal nem szombaton, hanem vasárnap kerül megrendezésre a Bababörze, melyet az anyukák javaslatára tettek át a hét utolsó napjára. így még több anyukának lehetősége nyílhat a börzén beszerezni az őszi szezonra a gyermekruháza-
Ismét Bababörze a Medgyaszay Házban
tot, hiszen már a hétvégi bevásárlással sem esik egybe, mivel vasárnap zárva tartanak az üzletek.
Aki nem tudja otthon, felügyelet mellett hagyni gyermekét an-
nak sincs akadály, hiszen a Bababörzén játszóházban tölthetik idejüket a gyermekek, míg anyukájuk megtekinti a Bababörze kínálatát.
Szeptember 12. FALUNAP BAJCSA Szeptember 19. 16.30 óra ÉVADNYITÓ TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítő foglalkozás (3 éves korig). Vezeti: Vajda Margit 17.00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István „Csonti" 18.00 Kézműves foglalkozás 19.00 Felnőtt táncház - Sárközi táncok. Táncokat tanítanak: a Zalagyöngye Táncegyüttes táncosai. Belépődíj: S00 Ft, mellyel mindegyik program látogatható.
2015. szeptember 10
Kanizsa -
1
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Ált. iskolai tanár Élelmezés vezető Szociális munkás Eladó
Vasúti Pályamester
Minőségellenőr
Pultos
Tehergépkocsi vezető
Kárpitos
Asztalos
Varró
szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Kövessen minket a Facebookon is!
Horoszkóp
Az Ön rádiója Kanizsán
^f III.21.-IV.19. Kos
Kiegyensúlyozottan kezdi a hetet, élvezi az élet minden apró-cseprő örömét. A családjáért is fáradhatatlanul dolgozik, bármit képes értük megtenni. Használja ki ezt a jó időszakot a pihenésre is.

IV.20.-V.20. Bika
Ha jól akarja érezni magát, ne vesse el a süteményevést. A koplalás, a fogyókúrázás a bolygóállások szerint most nem tesz jót az idegeinek. Egyéb ügyeiről se döntsön elhamarkodottan.
^V.21.-VI.21. Ikrek
A hétvégén akkora lendülettel fog a munkához, hogy nem tudja követni a legügyesebb családtagja sem. Ha szüretelni, vagy egyéb kerti betakarítási munkához hívják segíteni, jól járnak önnel.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Semmi oka sincs az aggódásra. Érzelmileg ugyan változást hozhatnak életébe az elkövetkező napok, mégsem elégedett. Ha bevallja magának, ha nem, a szíve régóta dobog egy bizonyos személyért.

yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Nem lesz semmi oka sem arra, hogy rosszkedvű legyen ezekben a napokban. Ha nem figyel a pletykákra, nem rontja el semmi sem a hangulatát. Még a munkába se kell különösebben bevetnie magát.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Nem tud nyugton maradni, egy helyben megülni tétlenül. Szeretné, ha a magas ívű elképzeléseit rögtön megvalósítanák a környezetében, ehhez azonban idő kell. Legyen türelmes és segítőkész, ha úgy adódik.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Elvárja, hogy mindig felnézzen önre a társa, ön azonban hajlamos megfeledkezni a hasonló gesztusok kinyilvánításáról. Nem hízelgésről lenne szó, egyszerűen csak érzelmi bőkezűségről.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Bátorsága a héten vetekedni fog egy oroszlánéval. Ha így folytatja tovább, rá sem ismernek önre a barátai. A szerelemre szánt idejével azonban ne fukarkodjon, hagyja magát elsodorni.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Mozgalmasan telnek mostanában a napjai. Lelkesen és fáradhatatlanul dolgozik. Kalandvágya enyhült az utóbbi időben, dinamikus viselkedésével a párja hosszú távra le tudja kötni a figyelmét.

XII.22.-I.20. Bak Izgalmas napokra számíthat mostanában. Fogja erősebb kézzel azt a bizonyos kor-mányrudat, ha nem akar lemaradni a barátaitól. Ennek érdekében vesse be magát ha kell, akár egy új sportág elsajátításába.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Komoly átalakulás várható érzelmi életében. Mivel előbbre szeretne jutni a ranglétrán, egyre inkább nélkülözi párja jelenlétét a mindennapokban. Ennek természetesen lesz előnye és hátránya is.

IL2O.-IIL2O. Halak
Törődjön a saját álmaival is, és ne csak a kötelességét tartsa mindig szem előtt. Nem kell már semmiért sem megküzdenie, a hétvégén jöhet a romantika, ami nem is olyan távoli öntől.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. szeptember 10
Érmekkel gazdagodó sáikányhajósok
Az olaszországi Auronzo di Cadore-ban rendezték meg -először - az ICF Klubcsapatok és Nemzetek közötti Sárkányhajó Európa-bajnokságot junior, szenior, valamint masters korosztályban és az eseményre a magyar válogatott tagjaként a Nagykanizsai Vízisárkányok SE 6 fős küldöttsége is utazhatott, mi több, a magyar csapat színein belül számos érmet is szerzett.
A kanizsaiak mellett a nemzeti együttesben többek között a tatai Old Lake Dragons, a győri GYVSE, illetve a Balatonfüred csapatának tagjai is szerepeltek, végül a magyar egység az ukránok és az olaszok előtt az éremtáblázat élén végzet 15 arany-, 14 ezüst- és 8 bronzéremmel. A magyaroknál is hosszas felkészülés előzte meg a versenyt, melyen a kü-
lönböző egységek 200, 500, 2000 méteren 10 és 20 fős hajókban mentek - szenior, mas-ters korosztályokban női, férfi és vegyes kategóriákban.
ICF Klubcsapatok és Nemzetek közötti Sárkányhajó Európabajnokság, Auronzo. Kanizsai eredmények. Szenior kategória (40 év alatt): Ilyés Eszter a 10 fős hajók 500 méteres távján bronzérmes lett, a 20 fős vegyes hajók 200 méteres szintén bronzot szerzett csapatában, a 20 fős hajók 200 méterén pedig aranyérmes egység tagja volt. Masters kategória (40 év felett): Mihalylovics Natália a 20 fős vegyes hajók 500 méteres távján arany, a 10 fős hajók 500 méteres távján ugyancsak arany, a 10 fős vegyes hajók 500 méteres távján bronzérmet szerzett, ahogy tette azt a 10 fős hajók 500 méteres távján is. Jónás László a 20 fős vegyes hajók 500 méterén arany, a 20 fős hajók 200
INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 06-20-3285-766, 06-93-323-737 (7730K)
Nagykanizsai I. emeleti belvárosi, 72 m2-es, új építésű lakás eladó. Megtekinthető: kanizsailakas.ini.hu. Érd.: 0670-779-1773 (7732K)
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyaga-
it elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-510-2723 (7710K)
VEGYES
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Te!.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
A Kanizsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat horvát nyelvtanfolyamot indít. Érd.: 06-30-3SS-307S (7731K)
Újudvari töltőüzembe hosszú távra keresünk betanított dolgozókat. Érdeklődni lehet 8-16 óra között a 0630/63-9S-403-as telefonszámon.
méterén ezüst, a 10 fős hajók 200 méterén bronz, míg a 10 fős vegyes hajók 500 méterén ugyancsak bronzérmet nyert egység tagja volt. Jónásné Szőke Krisztina a 20 fős hajók 500 méterén aranyéremmel lett gazdagabb. Simon Gyula a 10 fős vegyes hajók 500 méterén bronzot, a 20 fős vegyes hajók 500 méterén aranyat, a 20 fős hajók 200 méterén ezüstöt, a 10 fős hajók 200 méterén pedig bronzot nyert. Godinek Péter a 20 fős vegyes hajók 500 méterén aranyérmet, a 20 fős hajók 200 méterén ezüstérmet, a 10 fős hajók 200 méterén bronzérmet, a 10 fős hajók 200 méterén bronzérmet, illetve a 20 fős vegyes hajók 200 méterén bronzérmet nyert egységeivel.
A képen látható kanizsai küldöttség (balról): Mihalylovics Natália, Godinek Péter, Jónásné Szőke Krisztina, Simon Gyula, Ilyés Eszter, Jónás László
P.L.
Németországi helyezések
A Németországban megrendezésre került kötélugró ifjúsági Európa-bajnokságon több kategóriában is érdekeltek voltak a Szan-Dia FSC tanítványai.
A 12-14 éves versenyzőkre épülő vegyes csapatok küzdelmében 9 együttesből a csapat gyorsaságit tekintve a Hegedüs Zsófia, Gerlinger Laura, Kovács Bence és Szabó Péter összetételű együttes 315,5-tel az 5. helyen végzett. Páros gyakorlatban Hegedüs Zsófia és Szabó Péter hetedikként zárt, formációs gyakorlatban pedig a Hegedüs Zsófia, Gerlinger Laura, Kovács Emese, Szabó Péter négyese 8. lett, egyköteles összetettben pedig 7. pozíciót értek el.
A 12-14 évesek fiú mezőnyében 13 indulóból Kovács Bence 30 másodperces futásban 3., három perces futásban 5., gyakorlatban 9. lett, ami az összetettben 5. helyezést ért. Szabó Péter 30 mp futásban hatodik, három perces futásban 4., gyakorlatban 8., ösz-szetettben pedig hatodik lett.
2015. szeptember 10
Kanizsa - rt
1
Kunics Réka remekelt a római vb-n
Az elmúlt héten Rómában rendezték a 8. Lábtoll-labda Világbajnokságot 12 ország (Ausztria, Franciaország, Hong Kong, India, Kína, Lengyelország, Magyarország, Makaó, Németország, Tajvan, Olaszország, Vietnám) játékosainak részvételével. A magyar válogatott női szakágát a kanizsai Kunics Réka, Morvai Noémi és Vlasics Dalma alkották, akik összesen 4 versenyszámban (női csapat, páros, egyéni és vegyes páros) voltak érdekeltek.
A világbajnokság első számában, a vegyes párosban bronzérmet szerzett a magyar egység. A magyar párost a rutinos, Tóth Gábor (Újszászi VVSE) és az ifjúsági Kunics Réka (Nagykanizsa ZSE) alkotta (képünkön balról a magyar egység). A magyar duó az első fordulóban kiemelt volt, a másodikban 2-0- ra verte a franciákat, az elődöntőben 2:0-ra kikapott a vietnamiak párosától. A harmadik helyért a makaói kettős volt az ellenfél. Az első játszmát egy vitatható játékvezetői ítélettel nyerték a makóiak. Kunics Réka értékes mentéseivel, valamint Tóth Gábor védhetetlen talpalásaival a második játszmában egyenlítettek. A harmadik
szettben izgalmas játékkal a magyar párosé lett a bronzérem. Kunics Réka élete első világbajnoki harmadik helyezését érte el, társa Tóth Gábor pedig ötödik vb-bronzérmét gyűjtötte be.
Egyéniben Kunics Réka a 4. helyen végzett, a bronzmeccsen a makaói Tam Chi Kin a 2007-es vb női egyéni világbajnoka győzte le a a Zemplén SE lábtollasát.
A folytatásban a női csapat (Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlasics Dalma ZSE és Kapás Ágnes Újszászi VVSE) a 4. helyen zárta a küzdelmeket, a bronzmecs-csen úgyszintén nem bírtak a makaói lányokkal.
A női párosoknál Kunics Réka és Morvai Noémi kettős az S helyen végzett. (A 17 fős magyar válogatott szakmai stábjában a kanizsai Takács Endre szövetségi kapitányként, míg Budavölgyi Kálmán női szakág-vezetőként lehetett ott az olasz fővárosban.)
A vb során a nemzetek versenyét Vietnám csapata nyerte Kína előtt, míg a harmadik helyen Magyarország végzett 3 bronzéremmel, 3 negyedik, és 1-1 ötödik és hatodik helyezéssel, ezen belül nagykanizsai szemszögből a Zemplén SE válogatott lányai hozták a tőlük elvárt eredményeket.
P.L.
Most jó a tabellára tekinteniük
Nagykanizsai TE 1866 (2.) -Pécsi VSK (5.) 5-1 (2-1)
NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, 1. forduló. Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Husz (Szabados, Zlatár). G.: Szol-lár (13., 20., 60.), Takács D. (S6.), Hozlár (6S.), illetve Iván V. (7.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa D., Szabó Zs., Balassa A., Horváth E., Takács P., Halász (Balogh E., 46.), Szollár, Takács D. (Vittman, 87.), Hozlár (Szekeres, 66.), Somogyi Zs. Vezetőedző: Benedek József.
A női labdarúgó NB II Nyugati csoportjának szezonrajtján Benedek József edző ősz hajszálait tanítványai már a találkozó elején szaporíthatták, hiszen a vendégek gyorsan vezetéshez jutottak, melytől a kanizsai hölgyek játéka kissé összekuszálódott.
Ugyanakkor nem telt sok időbe, míg a hőség és a pálya talaja okoz-
ta nehézégek mellett rendezték soraikat úgy, hogy a vezetést is átvegyék. A már sokkal jobb foci a vendéglátók részéről a második félidőben kezdődött, akkor már nem csupán az eredménnyel, de a mutatott teljesítménnyel is elégedett lehetett a kanizsai tréner.
Nagykanizsai TE 1866 (1.) -DAC Unió FC (5.) 4-3 (2-2)
Női NB II Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 2. forduló. Nagykanizsa, S0 néző. Vezette: Huszár (Tóth T., Rádi). G.: Szollár (11., S7.), Balassa A. (41.), Szekeres K. (62.), illetve Frank (8.), Sárossy (32.), Poleczki (89.)
NTE: Balassa Sz. - Takács P., Somogyi Zs., Veres, Balassa D., Balassa A., Szollár, Szabó Zs., Horváth E. (Takács D., 46.), Hozlár (Balogh E, 67.), Halász (Szekeres K., S6.). Vezetőedző: Benedek József.
Hét gól, melyből négy kapushibából esett, igaz, azok testvériesen elosztva történtek... Ez persze, a kanizsaiak érdemeiből mit sem von le, vagyis a dél-zalaiak két nyert meccsel állnak jelenleg a bajnokságban. A góltermés azt feltételezné, hogy jó meccs volt az NTE-pályán, de a vendégek nem nagyon erőltették a kombinatív játékot, védekeztek becsülettel.
Ugyanakkor kontrákból mégiscsak képesek voltak megindulni a kisalföldiek, amit két góljuk is jelez. A kanizsaiak akaratukat képtelenek voltak a győriekre kényszeríteni az első játékrészben, a másodikban azonban el tudtak két góllal is lépni, s ez a győzelmükhöz már elegendő volt. A 3. fordulóbeli ellenfelük vélhetően már nehezebb feladat elé állítja a kanizsaiakat, hiszen a Videoton vendégei lesznek.
P.L.
Dobogós hely az Eb-jükről
Saját kategóriájukban az íjászok idei két legrangosabb versenyét rendezték a közelmúltban, hiszen a Magyar Bajnokságon, valamint a horvátországi Pakrac városában rendezett IAA 3D Európa-bajnokságon is bizonyíthattak.
A két versenyen a Kanizsa Íjász Egyesület is képviseltette magát, mi több, remek eredményekkel térhettek haza. Az országos bajnokságon Sipos Sándor a kvalifikáció megszerzése után a kategóriájában az első he-
lyen végzett. Az IAA 3D Európa-bajnokság keretében a kanizsaiak közül többen már Horvátországban, Pakrac városában ragadhattak íjat.
A kontinensviadalon nagy küzdelem után Horváth István (képünkön jobbról, a dobogó harmadik fokán) mindössze egy ponttal lemaradva az elsőtől bronzéremmel térhetett haza. A dél-zalaiak közül a többiek sem panaszkodhattak saját teljesítményükre, hiszen Hermánn István a negyedik, Németh Gábor az ötödik helyen végzett, míg Ma-rits Bálint csigás íj (3D) kategóriában a 12. pozícióban zárt.
XCO kerékpárverseny a Csónakázó-tónál
A Csónakázó-tónál és a tó melletti parkerdőben kialakított kerékpáros XCO-pályán terepkerékpáros versenyre kerül sor a 201S. szeptember 12-én és 13-án. 12-én, szombaton pályabejárásra, a délutáni órákban edzésekre kerül sor, 13-án, vasárnap 9-17 óráig különböző kategóriájú és korcsoportú versenyek lesznek. A verseny ideje alatt a Csónakázó-tó öböltől északra lévő partszakasza és a sziget útlezárás miatt csak gyalogosan és kerékpárral megközelíthető.
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember 10.
ö o
ó tí-
Lukács és Fia Kft,
Tetöíedfrs, Iflpostetfi Migctcjc^ its r-. b.''ítl Dgrjamu nV jfc, [rlDanyay
8800 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 36/3 Tel./Fax: 93/319 64B. 20/9319 640 E-mail: luhacsesfia@chelio.hu, iukacsesfia@gTnail.com
TEGOLA bitumenes zsindelyek gazdag minta- és színválasztékkal
COLOR színes szigeteié lemez (bontás nélküli palafelújításhoz) és bitumenes szigetelő lemezek ■ mimiienSE széles választékban lapostetökhtíz.
CREATON^, m
told holyotl mondd: BRAMAC ^B^g ■ » ■
BSS3'' E3EE3 klöber
Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- és bádogos munkák vállalása több évtizedes gyarko lattal.
TEGOLA
viaiiEii ^ E
Villás
n
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
HIHETETLEN KEDVEZMENY*
a szeptemberi tanfolyamokon!
0 ANGOL, NEMET ES OLASZ
csoportos vagy egyéni képzések minden tudásszinten 121 Vizsgafelkészítő tréningek (angol, német)
0 Érettségire felkészítés (angol, német) 0 GARANTÁLT NYELVVIZSGA (angol, német) 0 KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓKNAK (angol, német) 0 Cégeknek kihelyezett oktatás
ORIASI, egyéb KEDVEZMENYEK szinte MINDENKINEK
jmua n Vágat a elektromos!
Vállalunk beszállítást nagyobb mennyiség
jelentkezését várjuk!
Pscptefe®] Cstoeeű
.UMfj I
Regisztrált Autóbontó! 7 7\
Gépjárművekhez bontási *L f&A
igazolás kiállítása, forgalom- [ff bjól^való végleges kivonáshoz.
^egjiiagasabb napi áron, azonnali^ [kézpénzfizetéssel vásárolunk: vas-, réz-, jjSumtnlum-, horgany-, saválló hulladékokat, a kíöi mulató ro ka t
i^íjgOBgfe
llorrólh-méh Kft.
fém kereskedelmi és másodlagos nyersanyagokat
rváth-méh |
értékesítő es nasxnositó Kft
esetén (2t). Közületek es magánszemélyek
(gseösCöféfflOCmg
Nagykanizsa, Garay u. 21. Ipari Park
Nyitva: H-P; 7.30-16.00 íra, Szombat: 7.00-12.00 óriig
Tel./fax: (93) 310-947; Mobil: +36 (30) 947-4490, e-mail: horvathmeh@mail.datanet.hu Web: www.horvathmeh.hu
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk,hu, Web: www.dialognk.hu
■ Részletek; ügyféhzolgálníunkon □ www.dialoflnk.hu oldalunkon. F.E.sz. E-001 1 14/2015
Figyeljünk a trükkös csalókra!
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban több eset történt, amikor ügynökök azzal keresték meg főként az idősebb állampolgárokat, hogy ablakszigetelést végeznek. A munka elvégzésére árajánlatot is tettek, viszont több esetben irreális összeget számláztak ki felmérés címén.
Az ablakszigetelést végző cégek legálisan működnek, elérhetőségük is van. Az ügynökök vállalkozási szerződést is adtak a megrendelőnek. A munkáról való megegyezéseket követően az üzletkötők előleget kértek az elvégzendő munkálatokra a megbízóktól, ami 60000 és 7S000 forint között mozgott, viszont ez az összeg a kiállított számlán felmérési költségként szerepelt, ami a munkadíjba nem számított bele. A felmérési költséget panasz esetén nem térítettek vissza.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy vigyázzanak az ilyen jellegű házalókkal, ha úgy érzik, hogy a teljesítési határidő hosszú, akkor éljenek a gyanúperrel. Kizárólag olyan személynek, vállalkozásnak adjanak csak megrendelést, akit vagy amit ismernek, helyben van és mindig elérhető.
Kérjük, minden hasonló esetben fogjanak gyanút, tudakozódjanak vagy értesítsék a Rendőrséget az ingyenesen hívható 06-80-S5S-111/140 „Telefontanú" zöld számán (hétfőtől csütörtökig: 8-16, pénteken: 813), valamint a 107, vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 29. szám 2015. szeptember 17.
Bor- és Dödölle Fesztivál - akár hungarikum is lehet a kanizsai dödölle
Iskolai néptánccsoportok és népdalénekesek, a Kanizsai Horvát Tamburazenekar muzsikája, valamint a SZAN-DIA TSC műsora csalogatta az érdeklődőket az Erzsébet térre, a XII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megnyitójára.
Városunk egyik legnagyobb fesztiválja ez - ahogy megnyitó beszédében fogalmazott Dénes Sándor polgármester. A megjelenteket, és a közönséget köszöntötte: Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, köztük a „Legszebb konyhakertek - Magyarország legszebb konyhakertjei" országos program nagykanizsai rendezvényére érkezett Szakáli István Lorándot, a Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkárát, valamint Kovács Szilviát, Karcag város alpolgármesterét, az országos program ötletgazdáját, miniszteri koordinátorát.
- A hagyományainkat ápolni kell! Ezt tették elődeink és ez a mi feladatunk is - hívta fel a figyelmet a polgármester a dödöllefesztivál jelentőségére, hisz többek között ez a gasztronómiai ünnepünk is e nemes célt szolgálja. A mindannyiunk által ismert és szeretett népi ételünkről egy újabb titkot is elárult, mely szerint a legjobb dödöllét a démon nevű krumpliból lehet készíteni - de természetesen minden más fajtával is próbálkozzanak -ösztönözte a jelenlévőket. Elmondta, a dödöllét a kanizsai fesztivállal egy időben zajló Budavári Borfesztiválon is megkóstolhatják a fővárosban. Kifejezte abbéli reményét is, hogy talán a hungarikumok sorába is bekerülhet hamarosan e kedvenc étkünk, s ennek megvalósulásához kérte az államtitkár támogatását.
Kapcsolódva a Dénes Sándor által elmondott hagyományőrzéshez @''folytatás a 2. oldalon)

Kanizsa - de
2015. szeptember 17
(folytatás a címlapról)
és annak tiszteletéhez, a továbblépés kapcsán köszöntőjében Cseresnyés Péter megjegyezte: akik valamikor kitalálták a dödölle fesztivált, nem is gondolták, hogy ezzel egy missziót, egy küldetést vállal fel Nagykanizsa városa. Hiszen nemcsak megőriztünk egy nagyon régi hagyományos ételt a térségben, hanem távoli vidékekre is el tudjuk vinni akár főételként, akár köretként. Az elmúlt 12 évben kezdett széles körben ismertté válni. Láthatták, kóstolhatták az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari kiállításon, és több alkalommal Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléjén, a Budapesten megrendezett Utazás kiállításon ahol Nagykanizsa és térsége is bemutatkozott tájjellegű ételeivel.
Köszöntő szavaiban Szakáli István Loránd is megerősítette a Cseresnyés Péter által elmondottakat: a Kanizsai Dödölle Fesztivál eddigi szervezői nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy a Kárpátmedencében, sőt még azon túl is ismert gasztronómiai érték legyen a döddölle. A Hungarikum Bizottság titkáraként az a véleménye, a dödölle már így is nemzeti érték. Felajánlotta, a minisztérium részéről minden segítséget megadnak azért, hogy a javaslat a döntéshozók asztalára kerüljön. Ha „úgy" döntenek, elképzelhető, jövőre már azt mondhatjuk: a karcagi birkapörkölt mellett a dödölle is a hungarikumok tárát gazdagítja. S ha eszünk, akkor innunk is kell! -jegyezte meg a helyettes államtitkár. - Büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy Nagykanizsa nemcsak a finom étkek terén tud kivételes értékeket nyújtani, hanem az italok, ezen belül a borok terén is.
Kovács Szilvia karcagi alpolgármester megosztotta a jelenlévőkkel a dödöllekóstolással kapcsolatos élményét. Mint lapunkban is hírt adtunk róla, a kanizsaiak elvitték a karcagi birkafőző fesztiválra is a kanizsai dödöllét, amit addig sokakkal együtt csak a népszerű gyermekdalból ismertek. S miután megkóstolta, elmondhatja, isteni finom volt. Barátságok is szövődtek a karcagiak és a kani-
zsaiak között, melyről meg is győződhetünk szombaton. Mint mondta a legjobb birkapörköltet főző csapat érkezik Kanizsára. Azt kérte végezetül, fogadják olyan lelkesedéssel a karcagi birkapörköltet, mint ahogy Karcagon fogadták a dödöllét.
A megnyitó ünnepség közben kisütött a Nap, szórakoztató programjaikkal együttesek váltották egymást késő estig a színpadon.
Szombaton már pirult a dödölle is
fő eseménye a gasztronómiai versenyek eredményhirdetése volt. A fesztivál fehérbora a sátoraljaújhelyi Szilágyi Pincészet 2003-as Tokaji Fordítása lett, a vörösborok győztese pedig egy 2009-es Mon-tenuovo Cuvée, melyet a kis-harsányi Vylyan Pincészet hozott el.
Nagy várakozás övezte a főző-verseny eredményhirdetését, hiszen a zsűri 22 csapat mintegy 60-féle ételét kóstolta. A kategóriagyőztesek serleget kaptak, így a Lótusz Team bográcsosáért, az Eszteregnyei Őszirózsa
dák Dalkör és Nyugdíjasklub dödölléje lett az első. A legszebb főzőhellyel a nagyrécsei hagyományőrzők büszkélkedhettek. Az Eszteregnyei Őszirózsák egyébként arattak szombaton, hisz ők lettek a fesztivál abszolút győztesei is. „Szívből-lélekből jött ez az egész, úgy gondoltuk, hogy tényleg mindent beleteszünk, ami ebbe a dödöllébe való, ami erre a napra kívánatos. Továbbra is ugyanezt fogjuk csinálni, sőt, eddig is nagy szívünk volt, de most még nagyobb szívvel fogjuk csinálni" - mondta el stábunknak Bogatin Sándorné, az Eszteregnyei Őszirózsa Dalkör tagja. Erről azok is meggyőződhettek, akik a finomságok miatt látogattak le a térre, ahol a programoknak köszönhetően minden korosztály talált kedvére való elfoglaltságot. A délutáni-kora esti koncertekre már meg is telt az Erzsébet tér látogatókkal. „Ha ezt a fesztivált kibővítjük, olyan programokat tudunk adni, amik az emberek érdeklődésére számot tartanak, és megfelelően reklámozzuk, marketingeljük az országos sajtóban, óriásplakátokon, akkor arra kell számítani, hogy a főteret, a főutcát is ki fogjuk nőni, mert olyan sokan jönnek el a fesztiválunkra" - vélekedett Cseresnyés Péter, országgyűlési képviselő.
B.E. - H.T. - KTV
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Szombat délután sem unatkoztak azok, akik ellátogattak az Erzsébet térre. Kulturális kavalkád, könnyed zenei szórakozás, finomabbnál finomabb borok és persze dödölle várta a fesztiválozó kanizsaiakat - számolt be az eseményről a Kanizsa Televízió Híradója.
A 12. Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál második napjának egyik
Dalkör tájjelegű étkéért, s a pontszámok alapján a bajcsai Reze-
Újraélesztés az „Életben maradni" hangjaira
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete a Dödöllefesztiválon az Országos Mentőszolgálat munkatársaival karöltve vállalkozó kedvű osztályokat várt az Erzsébet térre. Egy rövid bemutatót követően a fiataloknak lehetőségük volt, hogy maguk is kipróbálhassák a látottakat, mely tapasztalatukat az életben is kamatoztathatják majd, ha úgy adódik. A szemerkélő eső apró kellemetlenségéért pedig az „újraélesztés kísérőjeként is elhíresült" Bee Gees dal, a Stayin'' Alive taktusai nyújtottak kárpótlást.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. szeptember 17
Kanizsa - Legszebb
konyhakert
3
A mi kertjeink a legszebbek az országban
Szűk pátriánkban ezt eddig is tudtuk, de erről már „papírja", pontosabban díja is van öt helyi földbirtokosnak. A „Magyarország legszebb konyhakertjei" országos versenyen ugyanis - miként tavaly - taroltak a kanizsai kertművelők: a sáska ovisoktól egészen a felnőtt korosztályig, több kategóriában.
Minderre a „Legszebb konyhakertek" program pénteki kanizsai rendezvényén derült fény, melynek keretében a helyi-környéki verseny helyezettjei vehették át díjaikat. A ceremóniát megelőzően Dénes Sándor polgármester idézte fel a három esztendeje Karcagról indult „megmérettetés" értékközvetítő mivoltát. Egyúttal szólt arról is, hogy már a kezdetekkor is sok -majd'' száz kanizsai kertművelő -nevezett a versenyre, amit városunk önkormányzata is meghirdetett.
- Aki a termőföldjét megműveli, értéket állít elő - mondta Dénes Sándor.
- A helyben termelt élelmiszer bizony finomabb, megbízhatóbb, mint a hipermarketekben kapható termékek - ezt már Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hun-garikumokért felelős helyettes államtitkár mondta. Előadásában, amellett, hogy elismerését fejezte ki a „legszebb kert" program iránt, a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeiről, illetve a helyi termékek, hungarikumok szerepéről beszélt.
Elmondta: a helyben történő gazdaságfejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha egészében a helyi értékekre épül, természetesen a lakosság bevonásával. Egyúttal jelezte: biztosítani kell a lehetőséget - bár ezzel Nagykanizsa vonatkozásában
nincsenek problémák - hogy a helyi termékek eladhatóak legyenek: akár helyben, mondjuk piacon.
- A helyi szintű jövedelem plusz munkát, ezáltal plusz pénzt jelent
tatta, melyek a helyi értékek megőrzésére, valamint a vidékfejlesztésre irányulnak. Kitért - sok más mellett - a Tanyafejlesztési és a Termőfalu programokra, továbbá a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiára.
- Sajnos, még napjainkban is sok az elhanyagolt termőföld. Vannak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak gazdálkodni a már meglévő kincseinkkel - így Kovács Szilvia, Karcag polgármestere, a „Legszebb konyhakertek" program ötletgazdája. Leszögezte: éppen ezért fontos, minél kisebb korban tudatosítani a jövő generációban a kertművelés fontosságát. Ugy nevelni őket, hogy a későbbiekben is kedvvel, szeretettel kertészkedjenek, illetve felnővén maguk termeljék a zöldséget, gyümölcsöt. Bár, a kiskanizsai ovisok ezt már most is tudják - jegyezte meg Kovács Szilvia.
az ittenieknek. A háztáji gazdaságokban előállított termékek pedig valóban magyarok - fogalmazott Szakáli István Loránd.
Mint elmondta, az idei esztendő a „helyi termékek éve", amelynek elsődleges célja, minél több helyi termék kerüljön az asztalra.
- A helyi értékek kiteljesedésére, hasznosulására - összegezve, a vi-dék-és agrárfejlesztést - a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Allam-titkársága kiemelten figyelmet fordít - jelezte a helyettes államtitkár.
Előadásában utalt arra is, hogy vannak olyan értékek, amikre minden közösség büszke lehet, s amikre a gazdaságfejlesztés is tud építkezni. Ilyenek a hungarikumok is, amik alapjaikban, annak idején még csak egy adott településen voltak ismertek. Ma viszont már országosan is elismerik, keresik őket.
Szakáli István Loránd azokat a kormányzati programokat is bemu-
Dr. Szabados Gyula programkoordinátor, önkormányzati tanácsadó beszédében értékelte az idei versenyt, majd egy-egy díjazott előadását hallhatták a résztvevők.
A rendezvényen a helyben hirdetett verseny helyezettjei vehették át jutalmukat. Kovács Szilvia ötletgazda a ceremónián bejelentette: öt helyi kertművelő az országos versenyen is első helyezést ért el.
- Közösségi kategóriában a Pipitér Tagóvodáé, normál kategóriában Bányai Ferencnéé, Mikocsics Györgyé és feleségéé, Murai Anikóé, zártkert I. zöldséges kategóriában Salamon Józsefné, zártkert II. gyümölcsös kategóriában pedig Trojkó Tamásé a legszebb kert az egész országban.
Az ünnepélyes díjátadót szeptember 27-én tartják az OMÉK-en, ahol a díjazottak Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől vehetik át elismeréseiket.
Sz.Zs.
Veszélyes is lehet a szüreti időszak
Ha ősz, akkor szüret, ha szüret, akkor pedig kezdetét veszi a borkészítés is, amelynek jellemző veszélyforrása a gyakran emberéletet is követelő mustgáz. Évente körülbelül egy tucatszor riasztják a tűzoltókat mustgáz miatt és sajnos nem múlik el év úgy, hogy valaki ne veszítené el az életét mustgáz okozta balesetben.
A mustgáz nem más, mint a must erjedése során keletkező szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb, zárt térben a levegőt kiszorítva, a padlótól fogva tölti fel a helyiséget. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt, oxigénhiányos állapotba kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Ez szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül pedig fulladásos halált okozhat.
A mustgázzal kapcsolatos pincebalesetek egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek. A borospincét üzemeltetők gondoskodjanak a pincék szellőztetéséről, a hordókat pedig, ha lehet, igyekezzenek nagy térben elszórva elhelyezni. A legjobb megoldás a balesetek megelőzésére a borospincékbe szén-dioxid-érzékelők telepítése.
Mindemellett alkalmazható a jól ismert gyertyás módszer is, csak nem a közhiedelemben ismert változatban. Ha a pincében a szén-dioxid-koncentráció eléri a tíz százalékot, már eszméletvesztést, később pedig fulladásos halát okozhat. A gyertyaláng ezzel szemben csak tizennégy százalékos mustgáz-koncentrációnál alszik ki. Ezért az égő gyertyát ne kézben tartva, hanem egy rúdhoz rögzítve, derékmagasság alatt tartva menjenek le a pincébe. Ha a gyertya lángja kialszik, nincs elegendő oxigén a helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét, mert életveszélyes ott tartózkodni.
Mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél kizárólag sűrített levegős lég-zőkészüléket viselő ember segítsen, mivel anélkül a segítő is áldozattá válhat. A különböző gázálarcok, gázmaszkok viselése nem nyújt védelmet. Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet a 10S-ös segélyhívó számon -olvasható a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
Kanizsa
Kanizsa - Közérdek
A járási hivatalok adják a jövőben az építési engedélyt, újra lesznek típustervek
?
■ ■■ rtf
Jövő év végéig kiürítik a Petőfi utcai bérlakásokat
A Petőfi utca 42-ben található komfort nélküli bérlakások felszámolási folyamatának felgyorsítása felől érdeklődött közgyűlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke. Se WC, se fürdő nincs a lakásokban, az ott lakó elkeseredett emberek ösztönözték az ismételt felszólalásra.
Válaszában Dénes2Sándor polgármester emlékeztetett rá: az ingatlanon 10 bérlakás található, melyből 3 kisebb és 2 nagyméretű lakás (55 és 30 m2) kiürítésre került. Jelenleg 5 bérlővel áll az önkormányzat jogviszonyban, akik a külső, közös használatú WC miatt komfort nélküli lakbért fizetnek. A 2000-es évek elején megvizsgálták a lakásokban a WC kialakításának lehetőségét, azonban a lakások kis alapterülete és beosztása miatt eltekintettek tőle. A bérbeadónak sem érdeke a közös használatú külső WC fenntartása, mivel az üzemeltetése, kezelése (dugulások, rongálások javítása) komoly ráfordítást igényel.
Irásban adott válaszában a polgármester kitért arra is, hogy a lakások bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet alapján a félkomfortos és komfort nélküli lakások bérleti díja közti különbség 130 Ft/m2/hó. Ismerve az ingatlanban lakó bérlők többségének szociális helyzetét, más komfortos lakásba történő elhelyezésük esetén a jövedelmi viszonyaik feltételezhetően nem teszik lehetővé a komfortos lakbér kifizetését.
Az önkormányzat 2016. december 31-ig tervezi a jelenleg lakott 5 bérlakás - cserelakás felajánlásával - történő kiürítését, majd azt követően az ingatlan hasznosítását.
B.E.
2015. szeptember 17.
A jegyzők helyett a járási hivatalok adják ki az építési engedélyt, a családi házak építéséhez elegendő lesz a terv hatóság általi tudomásul vétele és újra lesznek típustervek is - egyebek mellett ezeket tartalmazza az építésügy átalakításáról szóló kormányhatározat, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.
Az érintett minisztereknek jövő év március végéig kell a kijelölt feladatokról elkészíteniük a jelentésüket. A Miniszterelnökséget vezető miniszternek pedig az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását 2017. október utolsó napjáig kell jelentenie a kormánynak.
A határozat mellékleteként szereplő intézkedési terv azzal indul, hogy - az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében - az általános építésügyi hatósági hatáskört a jegyzőtől a járási hivatalba kell in-
tegrálni. Ennek a jogszabályi hátterét jövő év végéig kell megteremteni.
A legfeljebb 160 négyzetméter hasznos alapterületű, pince, földszint és tetőtérből álló lakóépületnél az építésügyi hatóság "tudomásulvételi eljárást folytat le", amennyiben nem kell bonyolult szakkérdést eldöntenie. Ilyen eljárást eddig a használatbavételnél alkalmazott a hatóság.
A lakosság a jövő év végétől Nemzeti Mintaterv-katalógusból választhat lakástervet. Ezek a tervek tájegységi karaktert hordoznak, a kormány 100 millió forintot irányoz elő ezek elkészítésére. A mintatervek tételes anyag- és munkaidő ráfordítást is tartalmaznak majd. A rendszerváltásig az Építésügyi Tájékoztató Központ (ÉTK) adott ki típusterveket, amelyeket csak a telekre kellett adaptálnia az építésznek. Ezek engedélyezése gyorsított eljárásban történt.
Az intézkedési tervben szerepel az is, hogy az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőkre és az építőipari kivitelezőkre vonatkozó felelősségbiztosítási keretrendszert. A reális költségbecslési adatok támogatása érdekében pedig - az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával - ki kell dolgozni és üzemeltetni kell a kötelező, tételre bontott költség-adatszolgáltatást.
Szerepel a határozatban az is, hogy a külterületeken élő családok és ott működő családi gazdaságok és vállalkozások segítése érdekében ki kell dolgozni a Magyarországi tanyák és zártkertek programot. Emellett a külterületi építkezések jelenlegi rendezetlen állapotát - komplex módon - szabályozással és támogatással kell keretek közé szorítani.
MTI - Kanizsa
Félidejénél tart a gátépítés a Murán
Félidejénél tart a Mura magyarországi szakaszán az a több mint kétmilliárd forintból megvalósuló gátépítés, amelyet az elmúlt egy évben rekordokat döntő vízállások miatti árvízveszély indokolt - mondta el a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője a csütörtöki helyszínbejáráson Murakeresztúron.
Gaál Róbert kifejtette: a júliusban kezdődött építkezést mindössze négy hónap alatt kell befejezni, s ez idő alatt a Mura mentén 5 kilométer, az ott betorkolló Principális-csatornánál pedig 4,4 kilométer hosszan magasítják és szélesítik a meglévő gátat.
A bruttó 2,2 milliárd forintba kerülő beruházás a félidejénél tart, de novemberre befejeződik, megvédve ezzel a két vízfolyás miatt két oldalról is veszélyeztetett Mura-keresztúr mintegy 1500 lakosát.
Az igazgató elmondta: a Mura bal partján, vagyis magyarországi oldalán 48 kilométernyi gát magasodik jelenleg, ennek a legdélebbi, de egyben a nagy lakosságszám miatt a legveszélyeztetettebb pontja a murakeresztúri szakasz, ahol
nemzetközi vasútvonalat is védeni kell.
A Széchenyi 2020 program keretében európai uniós forrásból megvalósuló munkálatok során a 9,4 kilométernyi gátat háromról négyméteresre szélesítik, a magasságát a korábbi árvizek szintje fellett még egy méterrel növelik. Megemelik a zsilipek magasságát is, illetve szivárgásgátló és a buzgárok feltörését megakadályozó elemekkel is kiegészítik a töltéseket.
Mintegy 265 ezer köbméter földet, illetve a két vízfolyás találkozásánál még 10,5 ezer köbméter követ használnak fel az építkezéshez, a mennyiség mintegy 90 szá-
zalékát már beépítették. A szinte példátlan munkatempó mellett novemberre tervezik befejezni a gátépítést.
Kovács Tamás, a kivitelező Sza-badics Zrt. vezérigazgatója hozzátette: naponta 100-120 emberrel és 50-70 géppel dolgoznak a területen, ahol eddig a jó idő is segítette a gyors munkát.
A tavaly szeptemberi áradásokkal összefüggésben Murakeresztúrnál 584 centiméteres vízállási rekordot mértek a Murán, megdöntve ezzel az 1972-es 568 centiméteres magasságot.
MTI - Kanizsa
Megtekinthető az M9-es engedélyezési dokumentáció
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen 0KTF-KP/9265/2015. számon az M9 gyorsforgalmi út Vasvár Nagykanizsa közötti szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére. Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció elektronikus úton megtekinthető a http://www.orszagos-zoldhatosag.gov.hu/hirdetotabla2015.php weboldalon.
A fenti eljárással kapcsolatos részletes hirdetmény az alábbi linken elérhető: http://nagykanizsa.hu/up_image/OKTF M9 közlemeny.pdf és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható.
2015. szeptember 1
Kanizsa - rde

A szervizúton már gépjárművel is elérhető a Csónakázó-tó
Elkészült a szervizút aszfaltburkolata a 61-es főút Nagykanizsát elkerülő Csónakázó-tói szakaszán, így e héttől már ezen az úton keresztül érhető el a tó gépjárművel is, várhatóan október elejéig, a körforgalmú csomópont kiépüléséig.
A körforgalmú csomópontban már leterítették a fagyvédő javító-és védőréteget, a CKT alapréteget, illetve elkészült a kiemelt szegélyek nagy része. Ezen a héten kezdődik az aszfaltozás. Október elején félpályás forgalomterelések várhatók ebben a körforgalmi csomópontban, illetve az elkerülő út városba vezető lecsatlakozó ági csomópontjának végleges kialakítási idejére, mintegy 23 hétig.
A vasút feletti híd végleges híd-sarúkra emelése befejeződött, megépült a híd háttöltése is. A két
Tubosider (hullámosított acéllemez) előfej részeit kibetonozták. A patak átvezetése a végleges terv szerinti mederburkolással megtörtént, és az elkerülő út 90 százalékán elkészült az aszfalt alap és kötőréteg. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így határidőre le-
zárulhat a beruházás, illetve a forgalomba helyezés is megtörténhet idén - kaptuk a tájékoztatást Lop-pert Dánieltől, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatójától.
B.E
Előadás
cukorbetegeknek
A cukorbetegek helyes táplálkozása címmel tart előadást Simonné Kutfej Eszter dietetikus 2015. SZEPTEMBER 25-ÉN 15 ÓRA 30-KOR, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében, a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete által szervezett felvilágosító beszélgetésen.
Minden érdeklődőt várnak!
www. kanizsaujsag .hu
Kövesse híreinket honlapunkon is
Kennel macska-mamáknak, Uszkár-díj és 20. évforduló
Nemrégiben készült el a nagykanizsai állatotthonban a legújabb „készség": immár külön kennelbe várják a macskamamákat a kölykeikkel, de volt 20. évfordulós ünnepség és Uszkárdíjátadó is. Egyszóval: ünnepeltek az Életteresek...
A kanizsai állatmenhely a német partnerszervezetük, a Tierheim-leben In Not támogatásával külön kennelt épített a kölykeiket nevel-gető „macska-kismamáknak". Igaz, hogy nemrégiben átadtak egy macskaházat, de szükségesnek mutatkozott az egészen pici kö-
lyökcicák elkülönítése a felnőtt macsekoktól, elsősorban a fertőzésveszély miatt. A német szervezet segítségével sűrűn font vashálók segítségével kerítettek le egy biztonságos részt a kölyköknek, amely kennelhez még egy kis kifutó is épült. így az állatotthon reményei szerint a kismacskák eléggé védett körülmények között lehetnek addig, amíg meg nem erősödnek, és ezáltal képesek lesznek a fertőzések elkerülésére is.
Azonban a tegnapi nap nem csak a legújabb macskakennel átadása, hanem egy jeles évforduló miatt is jeles volt az állatotthonnak. Húsz
éve alakult meg ugyanis a menhelyet üzemeltető Élettér Állat és Természetvédő Egyesület. Az évforduló alkalmából egy kis ünnepségre várták a tagokat, valamint a múltbéli és jelenlegi támogatókat a Honvéd Kaszinó Tükörtermébe. Az ünnepség során a városi televízió archív anyagaiból készült rövidfilm segítségével emlékeztek vissza az elmúlt két évtizedre, amely felidézése során Maros Sándorné egyesületi titkár kiemelte: az elmúlt 20 évben közel 6000 kutyát és S00 cicát juttattak gazdához, illetve több száz gazda talált rá elkóborolt kutyájára, elveszett cicájára a menhelyben.
Az elmúlt S évben 10 millió forint feletti összeget fordítottunk a nagykanizsai és a város környéki településeken élő állatok ivartalanítá-sára, megelőzve ezzel a nem kívánt szaporulatot - sorolta a titkár. - Ebben nagy segítséget nyújtott és nyújt most is a Tierheimleben In Not német partnerszervezetünk folyamatos támogatása. Nekik köszönhető az az állapot is, hogy a menhelylakók száma jelentős mértékben csökkent. Az elmúlt években benyújtott pályázataink 70 %-ban mondhatók sikeresnek. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően több alkalommal
nyertünk 700 ezer és 1 millió forint közötti összegeket működési céljainkra: így szervezhettünk 2011-ben ingyenes ivartalanítási akciót 2,S millió forintnyi összegből, így sikerült 2014-ben 12 ezer kilogramm száraztápot nyernünk kutyáink és macskáink számára és néhány hónapja így nyerhettünk meg egy 300 ezer forintos ivartalanítási pályázatot is. Jelenleg 116 kutya és 20 cica ellátásáról gondoskodunk. A létszámunk folyamatosan változik. Abban reménykedünk, hogy talán évek múlva elérjük azt, hogy jó irányban megváltozik az emberek nagy többségének hozzáállása, és majd arra fogunk panaszkodni, hogy kevés a munkánk - mondta nevetve Maros Sándorné.
A Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának előadásában Nikolics Zsanna: „Élet a kutyák szemével" című írását hallgathatta meg a közönség, majd pedig az idei Uszkárdíjak átadására került sor. A délzalai térségben élő, elkötelezett segítőkön kívül Uszkár-díjat vehetett át a német Tierheimleben In Not szervezet vezetősége is, mely után az ünnepséget állófogadás zárta.
Dr. Papp Attila
6
Kanizsa - Ismeretlen világ
2015. szeptember 17
gyümölcsöt. Bár ahogy az időjárás változik, lehet, hogy előbb-utóbb ez lesz a „fő exportcikkünk". Minden esetre az övék már a garázsukat is túlnőtte.
- Meglepődtünk, mikor észrevettük a virágokat a fán, eddig még sosem virágzott. Már vagy 1S éve megvan, egy kollégámtól kaptam. Az elején, amíg még kicsi volt a gyökere, minden ősz végén kiástuk, cserépbe tettük és bevittük a lakásba. Most már akkora, hogy kiásni sem tudjuk. Ezért ha jön a hűvösebb idő, visszavágjuk körülbelül egy méteres magasságig, aztán lefedjük falevéllel és sással, majd lefóliázzuk. Tavasszal kibontjuk, hogy újra ilyen hatalmasra fejlődjön. Remélem egyszer gyümölcs is lesz rajta - mondja büszkén Felső János.
(A szakmai pontosság okán ide -írjuk, bár mi fának nevezzük: a banán (Musa x paradisiaca) a trópusokon elterjedt és termesztett egyszikű, lágy szárú, bár gyakran fa-termetű növény - a szerk.)
Sz.V.
Kiskanizsán is virágzik már a banánfa
Az országos ismertséget szerzett Rózsa utcában található banánfa után virágba borult a kiskanizsai Pelso Jánosék banánfája is.
Tudni kell, a banánfa virágzásához tartósan a 26-28 °C közötti hőmérséklet az optimális, fejlődéséhez a folyamatos 29-30 °C szükséges.
Mivel már változékony és őszies az időjárás, ezért ért váratlanul a látvány, amikor Kiskanizsán, Felső Jánosnál és családjánál jártunk, aki egy hatalmas banánfát mutatott, amin gyönyörű, a szár körül spirálisan fejlődő virágok találhatóak, 10-es, 20-as csoportokban, amiket zöldes-sárgás színű „burok" fedett.
A tulajdonos elmondta, ennek a növénynek állandóan nyirkos talajra van szüksége, amire ő rendszeresen oda is figyel. Fontos azonban, hogy a növény alatt sose legyen „tocsogós" a talaj. Ha növényünk termőfajta, akkor a virágzástól a szüretig - fajtától függően - mintegy 80-180 nap telik el. Akkor kezdhetjük el leszedni a gyümölcsöt, ha az még zöld, de már elérte a végső vastagságát, nagyságát. A termési ciklus elég hosszú, több mint egy év. Sajnos a hazánkban nevelt banánok közül általában csak fedett, trópusi klímában gondozott növényről várhatunk
Mindent a kéznek, semmit a szemnek
- Bátran gyere csak, fogom a kezedet. Ne félj, nem lesz semmi baj. Hagyatkozz az illatokra, a hangokra és a tapintásra. így fogsz csak boldogulni. Ugye, nem is olyan nehéz? Én születésemtől fogva vak vagyok. Semmit sem látok, mégis mindent érzékelek.
Ezeket a gondolatokat remélhetőleg több százan hallották olyan emberektől, akik a külvilágból szemükkel vajmi keveset tudnak feltérképezni. Hiszen vakok, valamint látássérültek. Mégis ők tartottak tárlatvezetést a Medgyaszay Házban. Egy olyan kiállításra, mi több, interaktív utazásra vittel el sokakat a kulturális intézményben, ami teljes sötétségbe burkolózott. Amelyre, hebrencs szóhasználattal, azt lehetne mondani: „Nem látni semmit!"
Azonban ha olyan emberek vannak segítségedre, akik szeme világukat korán, vagy idővel veszítették el, „láthattad" mindazt az érintéseddel, az orroddal és hangok útján, amit ők, látásuk híján.
Különleges kiállítás volt a „Láthatatlan tárlat", melyet a fővárosból invitált városunkba a Vakok és
Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete.
Jobbára azért, hogy bemutassák: „nincs vége a világnak azáltal, hogy ők nem látnak." No, és persze amiatt is, hogy kicsit „bepillanthassanak" a látó embertársaik abba a világba, amelyben élnek.
- Nézd csak, Zsófi, mennyi dolog áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy könnyebben boldoguljunk a mindennapokban - mutat számtalan „kütyüt", segédeszközt tárlatvezetőnk, Kovács Margit. Aki -amellett, hogy Európát már körbekerekezte sportolóként - két egyetemista gyermek édesanyja. És 46 esztendeje vak. Azaz, volt... De erről kicsit később.
Szóval, ami a különböző eszközöket illeti. A kiállítás látható részében „beszélő dolgokkal", hétköznapi tárgyakkal találkozhattunk, melyeket a vak és látássérült emberek használnak a mindennapi élet során. Ilyen például - sok más mellett - az okostelefonokra telepíthető pénzfelismerő program. A papírpénzt ugye mi, látjuk, a látásukban korlátozottaknak viszont -hang segítségével - az említett program „olvassa" le, milyen ösz-szegű bankót is tart a kezében.
- Most viszont készülj fel arra, hogy hamarosan semmit sem fogsz látni. A jobb kezed tartsd magad előtt mellmagasságban, a balt majd fogom én. Minden rendben lesz - és már vezetett is be Kovács Margit a vaksötét kiállító terembe. Mit ne mondjak, valami félelmetes volt első blikkre a koromfekete közegben botorkálnom.
- Ülj le szépen arra a székre. Tapogasd ki, mi van előtted az asztalon. Használd az orrod - így Margit, mire én - és képzeljék, ez nem okozott nehézséget - tégelyekbe csempészett illatokat szagolgattam. Atel-lenben pedig már szobrokat „néztem" meg: bevallom, sajtós kollégáimmal ellentétben, egy „híres" alkotást sem sikerült felismernem. Bizonyára túl felületesen tapintunk, simogatunk, mi látó emberek.
A láthatatlan ebéd viszont ízlett. A következő asztalnál már forgótányérról nassolhattunk, igaz, nem láttuk, mit eszünk. Viszont éreztük az étkek ízét. Mindezt szintén, mint már annyiszor mondtam: teljes sötétségben tettük.
Közben pedig hallgattuk tárlatvezetőnket, Margitot, akiről már korábban írtam. Tudják: az édesanya, sportember.
- Estél valaha kétségbe, Margit, hogy nem látsz?
- Soha. Akkor sem, amikor elvesztettem a férjem és egyedül kellett felnevelnem a gyerekeimet. Megtanultam: soha nem szabad feladni, mert a „soha" után is mindig jön valami: az élet meg megy tovább. Nem volt időm sajnálni soha önmagam.
- Mennyit látsz a külvilágból?
- Pár hónapja - egy operációnak köszönhetően - 1S százalékban látok. Látom az arcod, a formákat a világból, a fényt, több mindent. Persze most még csak tanulok. Közel fél évszázadig voltam vak.
- Buta kérdés: de milyen érzés látni?
- Félelmetes. Először azt mondtam: sokkal jobb volt teljes sötétségben élni. Rengeteg mindent kell most megtanulnom. Sok az inger. Sok az információ. De, ahogy mint mindig az életem során, boldogulni fogok.
Budapesten 2007-óta több ezren már látták ezt a rendkívüli kiállítást, amely - és tényleg túlzások nélkül - segít megérteni, nem csak a vak emberek „más világát". Hanem, miként Margit is mondta, hogy mindig, minden helyzetben lehet boldogulni. Csak tudni kell, hogyan.
Szabó Zsófi
2015. szeptember 17.
Kanizsa - KézművesJT
Kanizsai Mustár: Minőség megfizethető áron
Csemege és csípős magos, fokhagymás, tárkonyos, medvehagymás, erdész és diabetikus -ez a hét féle mustár szerepel a Kanizsai Mustár egyre bővülő palettáján. A készítők filozófiája, hogy minőséget adjanak megfizethető áron. Ezt szem előtt tartva termékeik nem tartalmaznak tartósítószert, adalékanyagot, színezéket.
- Az előző tulajdonosokat jól ismertük, amikor pedig úgy döntöttek, hogy eladják a céget, éltünk a lehetőséggel és azonnal megvásároltuk tőlük. Jó lehetőségnek gondoltuk, mert már akkor nagy mustárfogyasztók voltunk. Átvettük a céget és új név alatt folytattuk a gyártást. Ugyanazon a telephelyen, ugyanazzal a receptúrával készítjük a mustárokat, de azóta már vannak újabb receptjeink is - mondta Kulcsár Norbert cégtulajdonos, aki Szolnok Ferenccel közösen vásárolta meg a Kanizsai Mustárt.
A mustárokat a cég tulajdonosai sajátkezűleg állítják elő a kanizsai üzemben egy több mint kétszáz éves ősi magyar receptúra alapján. Négy alapreceptjük volt a magos, a fokhagymás, a tárkonyos és a medvehagymás mustár. Ezeket fejlesztették tovább és pikánsabbá tették őket. Igy készítették a diabetikus, a csípős magos és az erdész mustárt.
- Az erdész mustárban több fűszer dominál egyszerre és ettől különleges az ízvilága. Nekünk ez a kedvencünk, ezt fogyasztjuk előszeretettel. Ebben gombák vannak, főként vargánya, csipkebogyó valamint boróka is. Mindenkinek ajánljuk, hogy kóstolja meg ezt a különleges ízvilágot - hangsúlyozta Kulcsár Norbert.
Kiemelte, a diabetikus termékük különleges, hiszen az Európai Unióban nem találni más diabetikus mustárt. A cukor káros hatásait ki-küszöbölendően nyírfacukrot használnak, melynek alacsony a glikémiás indexe. Ennek köszönhetően a vércukor-szintet stabilizálja, egyenletesen alacsonyan tartja, így a cukorbetegeknek kifejezetten hasznos.
- A mustáraink legfőbb alapanyaga a fehér mustármag, amely a boltban kapható mustároktól eltérően száz százalékos válogatott mustármag. Ez azt jelenti, hogy nem található közte gyommag. Ennek köszönhetően a mustár nem vizesedik el, állagát és jótékony hatásait megőrzi - vette át a szót Szolnok Ferenc.
Kiemelték, hogy a só kivételével magyar gyártók, előállítók, beszállítók termékeit használják fel alapanyagként. A fűszereket Nagykanizsáról szerzik be. A megválogatott alapanyagoknak köszönhetően a mustárok fogyaszthatóságát a gyártást követő egy évig szavatolják úgy, hogy a Kanizsai Mustár nem tartalmaz tartósítószert és adalékanyagot.
A mustárok gyártási időszaka hosszas. A mustármagot először ledarálják és ecetes sós vízben érlelik két-három hónapig. Az érlelést követően pedig ízesítik az előállítani kívánt típusnak megfelelően.
A mustárnak számtalan jótékony hatása van. Hosszú ideje tudományosan is bizonyították, hogy a mustár a nyálkahártyát kiválóan oldja, így a megfázá-
sos időszak idején nagy segítség.
Aki Kanizsai Mustárt szeretne vásárolni városunkban, az a Kanizsa Centrumban ott is a hun-garikumokat forgalmazó boltban, a Kanizsa Hús 2000 Kft. (Penny melletti húsboltban) üzleteiben, a Centrum Burgerben, a Szúnyog Büfében és a Magneticben találhatja meg a termékeket.
- A pesti, a horvát és az ausztriai piacokon is megtalálhatóak a Kanizsai Mustár termékei. Sokat dolgozunk azon, hogy minél szélesebb körben megismerjék az emberek az általunk előállított mustárokat. Ezzel párhuzamosan pedig egy új ízen dolgozunk, az aszaltszilvás mustáron - zárta a beszélgetést Szolnok Ferenc.
V.M.
Autók a Javából!
www.kanizsaautoudvar.hu - Nagykanizsa, Balatoni út 33. I
IENCÍE VMA""....„lí''i
Látásunk 40 éves kor felett változik...
Egészséges életmóddal és különböző kozmetikai kezelésekkel jelentősen csökkenthetjük az öregedés látható jeleit. Szemünk romlását azonban sajnálatos módon nem tudjuk megállítani. 40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti természetes alkalmazkodóképességét, az apró betűk összemosódnak és az olvasnivalót egyre távolabb kell tartanunk a szemünktől, hogy élesen láthassuk. Ez egy teljesen természetes folyamat, amely előbb-utóbb mindenkinél bekövetkezik és presbyopiának nevezzük.
SZERENCSÉRE ERRE A PROBLÉMÁRA MÁR VAN MEGOLDÁS.
A látáskorrekció legkorszerűbb módja 40 év felett a multifokális (progresszív) szemüveg, melyet több mint 50 éve a piacvezető Essilor fejlesztett ki Varilux márkanéven. Ez az első olyan szemüveglencse, amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet minden távolságra: közelre, munkatávolságra (számítógép előtt) és távolra egyaránt. Ma a Varilux család 7. generációját köszönthetjük az optikai piacon, a Varilux S szériát, amely már a személyre szabás tekintetében is forradalmi újításnak számít.
SASHALMI OPTIKA
E Gf

LIMCSEf
IDOPONT EGYEZTETÉS: Nagykanizsa, Sugár u. I. tel.: 06-93-789-962, Nagykanizsa, Platán sor I. tel.: 06-93-310-644
ÖsSilor
Keressen bennünket, hogy segíthessünk Önnek!
Nagykanizsa, Platán sor 1. Tel.: 0693-310-644 ♦ Sugár u. 1. Tel.: 0693-789-962 ♦ www.sashalmioptika.hu
8
Kanizsa - Közös dolgaink
2015. szeptember 17
Kvassay Jenő Tefv 2015 - „A víz élet, gondozzuk közösen!"
,Y
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. közös rendezvényének egyik területi fórumára került sor Nagykanizsán Kvassay Jenő Terv 201S - A nemzeti vízstratégia bemutatása és társadalmi véleményezés címmel.
- A víz a 21. század olaja. A víz egy óriási kincs, hiszen nélküle nincs élet - ezekkel a szavakkal köszöntötte a fórum résztvevőit
M £
Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a környezetünk védelme olyan alapvető és fontos dolog, mely mindannyiunk feladata. A gyermekeket már kis korban erre kell nevelni, melynek a legjobb módja a példamutatás. A polgármester megemlítette az elmúlt év decemberében megalakult Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpontot is.
A fórumot Nádasi Tamás, az Aquaprofit Zrt. elnöke nyitotta meg. Kiemelte, a rendezvénysoro-
zat utolsó állomása a nagykanizsai. Ezt követően összegzik a véleményeket és véglegesítik a programot, majd a belügyminiszter jóváhagyását követően a miniszterelnökség elé terjesztik.
- Magyarország egyik legnagyobb programjáról van szó, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a terv elkészítésében részt vehetünk - mondta az elnök. Kiemelte, aki tud, csatlakozzon Ader János felhívásához. A klímavédelmi kampány annak érdekében indult, hogy az év végén megrendezésre kerülő párizsi klímacsúcs közel 200 országból érkező résztvevőit az éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés elleni elkötelezettebb megállapodás megkötésére ösztönözzék. A kampány kezdeményezője Al Gore amerikai alelnök, melyhez hazánk, így városunk Ader János felhívására már csatlakoztak. Erre egy honlapot hoztak létre, mely www.elobolygonk.hu címen érhető el.
A Kvassay Jenő Tervet és a nemzeti vízstratégiát dr. Ligetvári Ferenc, az Aquaprofit Zrt. üzletág
igazgatója mutatta be. Ahogy elmondta, a vízpolitikai stratégia megalkotásának fő célja a vízgazdálkodás fejlesztési irányainak illetve erre épülő céljainak meghatározása Magyarország vízügyi adottságaira és a vízgazdálkodás szakmai-szervezeti hátterére építve. A stratégia megvalósítását szolgáló intézkedések a 20142020 közötti programozási időszakban valósíthatók meg EU-s társfinanszírozásban. A Kvassay Jenő Terv alapelve, hogy csak a társadalom által ténylegesen igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő vízügyi beavatkozásokat szabad megtenni az elkövetkező években. A dokumentum az alkotmányos alapelvekhez, a hazai és EU szabályozáshoz, a már elkészített egyéb stratégiákhoz, tervekhez, programokhoz illeszkedik. Szükségesek az intézkedések, hiszen a vízkészletek korlátozottan állnak rendelkezésre. A tervet az adottságainkhoz és a nemzeti értékrendhez igazítják.
V.M.
Az esélyegyenlőséget szorgalmazzak
Városunk önkormányzata a közelmúltban sikerrel pályázott egy olyan projekten, amely elsősorban azt hivatott segíteni, hogy a nagykanizsai járáshoz tartozó településekkel, azok intézményeivel, gazdasági és civil szereplőivel karöltve megalakuljon, egyúttal működjön a Járási Felzárkóztatási Kerekasztal. Az újonnan létrejött szervezet első ülésére a napokban került sor.
Mint azt köszöntőjében Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere elmondta: a Járási Felzárkóztatási Kerekasztal céljai közt az is szerepel, hogy az önkormányzati rendszer működése javuljon. Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője pedig a projekt által támogatott program további céljaira hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozva azt az Esélyteremtő programtervet, amit a kerekasztal tag-települései közösen alakítanak ki, s amely a hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítását is elősegítheti hosszabb távon.
- Több hónapja dolgozunk már egy térségfejlesztő programon, amivel leginkább azt szeretnénk elérni, hogy értelmes munkát tudjunk ajánlani az embereknek -emelte ki Cseresnyés Péter, aki hozzátette: az említett projekt - a Járási Kerekasztal jóvoltából - térségi szinten segítené mindezt.
Fehér Ildikó szakmai koordinátor előadásában a program részleteit mutatta be. A társadalmi felzárkóztatáson túl kiemelte azt az összefogást, együttműködést, ami befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítását is támogatja a kerekasztal tag-településeinek mindegyikénél.
- A közszolgáltatások minőségének javításán is dolgozunk a program keretein belül - folytatta Fehér Ildikó. Sok más mellett utalt arra is, csakúgy, mint Cseresnyés Péter, hogy az esélyegyenlőségi hátrányok leredukálásán is dolgoznak, a kerekasztal településeivel közösen. Fókuszálva a romákra, a mélyszegénységben és a fogyatékkal élőkre, a gyermekekre, a nőkre
és az idősekre: az oktatás, a lakhatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi és szociális helyzet terén egyaránt.
- Éppen ezért a kerekasztal következő, szeptember 16-i második ülésén azokat az esélyegyenlőségi problémákat vitatjuk meg, amiket a települések saját berkeikben tapasztalnak. Amikre - ez idáig önállóan - a Helyi Esélyegyenlőségi Programterveikben is feltár-
tak - szögezte le a szakmai koordinátor.
A Nagykanizsai járás helyzetelemzéséről Bagarus Ágnes a Humán és Hatósági Osztály vezetője tartott előadást az ülésén, míg a településfejlesztés jelenéről és az aktuális pályázati forrásokról Ro-dekné Hederics Erika projektmenedzser.
Kanizsa
2015. szeptember 1
Kanizsa - Hirdetés

R. Kárpáti Péter
Élet az élet után
R. Kárpáti Péter többrészes ismeretterjesztő dokumentumfilmet forgatott a magyarországi halálközeli élmények témakörében. A filmben olyan országosan ismert és elismert emberek szólalnak meg, mint Jókai Anna, Dr. Papp Lajos, Vitray Tamás, Vágó István, Réz András és még sokan mások. A film és előadás célja, hogy a közönség elé tárja mindazt, amit ma a sokakat érintő jelenségről tudni lehet, tudományos ismeretekkel, a legfrissebb kutatási eredményekkel, szakértői háttérrel.
A film mellett könyve is megjelent R. Kárpáti Péternek Élet az élet után címmel, melynek alcíme:
Halálközeli élménynek Magyarországon.
„2013 nyarán egy társaságban beszélgettünk a halálközeli élmények jelenségköréről. Meglepő módon az irodalomban és a világhálón kevés úgynevezett hivatalos állásfoglalást találtam erről a zavarba ejtő témakörről. Ezoterikus irodalom, vallási megközelítés több is fellelhető, ám tényalapú dokumentáció nagyon kevés, holott Magyarországon is nagyságrendekkel nagyobb, semmint gondolnánk azok száma, akik átéltek már ilyen felkavaró élményt. Ezért elhatároztam, hogy egy dokumentumfilm-sorozatban megkísérlem objektíven körüljárni a témát a legújabb kutatási eredmények, az orvostudományi és vallási szakértők véleménye, közéleti szereplők gondolatai és a magyarországi átélők beszámolói alapján. E filmsorozat alapján készült a kötet." - mondja R. Kárpáti Péter
A dokumentumfilmmel és könyvével országosan ismeretterjesztő előadásokat tart, melyeken a résztvevők megvitathatják saját tapasztalataikat, véleményüket is. A nagykanizsai filmvetítés, előadás és beszélgetésre szeptember 22-én, 18 órakor a HSMK-ban kerül sor, ahol könyvvásárlásra és dedikálásra is lehetőség nyílik.
KANIZSAI KULTURÁLIS KOZPONT SZÍNHÁZBÉRLETEK 2015-2016-os évad
HEVESI-BÉRLET
Ken Kesey: SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE
színmű (Orlai Produkciós Iroda)
Hindi Brooks: KOMANCE.COM
vígjáték (Rózsavölgyi Szalon)
Agatha Christie: ÉS MÁR SENKI SEM {Tíz kicsi néger) színmű (Játékszín)
Máté Péter - S. Nagy István: EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL
musical (Pannon Várszínház)
Krusovszky Dénes: AZ ÜVEGANYA tragikomikus játék (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)
BRÓ0Y-BÉRLET
Ernest Thompson: ARANYTÓ színmű (Orlai Produkciós Iroda)
Szüle Mihály - Walter László — Harmath Imre: EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL
zenés bolondság (Pannon Várszínház)
Ward Taylor: LEGYEN A FÉLESÉGEM
vígjáték (Játékszín)
Dr. Vitéz Miklós - Vadnai László: MESEAUTÓ (Körúti Színház)
Wílder - Stewart: HELLO, DOLLY!
musical (Turay Ida Színház)
RÁTKAI-BÉRLET
Dan Goggin: APÁCAK musical (Hadart Színház)
Joe Dipietro: A FOLYÓN TÚL ITÁLIA
vígjáték (Orlai Produkciós Iroda)
Topolcsányi Laura - Berkes Gábor - Geszti Péter: CSAKAZÉRTIS SZERELEM (''lúray Ida Színház)
Ken Ludwig: BOTRÁNY AZ OPERÁBAN
komédia (Fogi - Bulvár Színház)
Soóky Margit - Galambos Zoltán: KATYI vígjáték (Körúti Színház)
Bérletárak mindhárom bérlettípusnál: I.hely: 15 900 Ft, II. Hely.- 15-500 Ft, Kanizsa Kártyával: I.hely: 12.720 Ft, II. Hely: 12.400 Ft Régi bérletek megújítása: október 7-8-9. Új bérletek vásárlása: október 12-13-
Naponta 9-13 és 14-18 óráig. További információ: www.kanizsaikultura.hu, A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
10
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember 17
Az illegálisan kivágott fát árusítókra akár többmilliós bírságot is ki lehetne vetni
Az illegális fakitermelés visz-szaszorítása érdekében S0 ezertől IS millió forintig terjedő bírságot akar bevezetni a kormány a fát értékesítőkre - az erről szóló rendelettervezet a kormány honlapján jelent meg.
2013 márciusában lépett hatályba a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeiről szóló uniós rendelet, amelyet automatikusan valamennyi tagországban alkalmazni kell. A jogszabály nemzeti hatáskörbe utalja azt, hogy milyen bírság vár az előírásokat megsértő cégekre, illetve emberekre.
Az erdőtörvénybe májusban kerültek be az új jogszabálysértések, így például az illegálisan kitermelt fa vagy az ilyen fából származó fatermékek piaci forgalomba hozatala, illetve a felhasználási és forgalomba hozatali szabályok megsértése.
A jogszabálysértésekre kiszabható bírságok tételeit kormányrendelet tartalmazza, az erdőtörvényben meghatározott egységes járulékalap szorzószámának meghatározásával. A szöveg szerint a bírság a piaci forgalomba hozatal esetén 50 ezertől 15 millióig, a felhasználási és forgalomba hozatali szabályok megsértése esetén pedig 500 ezertől 15 millió forintig terjedhet.
A szabálytalanul eljárókat a bírság mellett más szankciókkal is sújtják, így például kötelezően lefoglalják az érintett fát és faterméket, illetve azonnal felfüggesztik a jogsértő cég kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedélyét.
Az uniós rendelet preambuluma megállapítja, hogy az illegális fakitermelés nagy nemzetközi jelentőséggel bíró, általános probléma. Jelentős fenyegetést jelent az erdőkre, hozzájárul az erdők irtásához, veszélyezteti a biológiai sokféleséget, és gátolja a fenntartható erdőgazdálkodást és erdőfejlesztést. Ezért a piaci szereplőknek kellő gondossággal kell eljárniuk, amikor fát vagy fatermékeket hoznak forgalomba.
MTI - Kanizsa
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: ANagykani-zsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.
Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. 2.A pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és
(5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) ösz-szeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22. A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A
Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2015. november 30. A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2015. szeptember 1
Kanizsa - Hirdetés

Álláspályázat - Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8. A kft. fő tevékenysége: a Kanizsa Televízió működtetése Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
- APolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint
- a Kanizsa TV szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a műsorpolitika kialakításában.
A megbízás időtartama, formája, díjazás: az ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 201S. november 1. naptól kezdődően 2020. október 31-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap. A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább S év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:11S. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
Apályázat benyújtásának határideje: 201S. október 12. A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díj azásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterj esztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 201S. októberi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. szeptember 17. 15.00-16.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. szeptember 17. 15.00-16.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők. Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 28.
Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét
Tisztelt Idős Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idős polgárait a 2015.09.30-10.02-ig tartó Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét programjaira.
A részletes programokat honlapunkon és jövő heti számunkban olvashatják.
Dénes Sándor polgármester
. Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 7/4. Telefon: 06-70-577-8560 E-mail: bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00
Alpolgármesteri fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. szeptember 23-án (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában
1
Kanizsa - rté
2015. szeptember 17
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
90 évesen is
a természetbarát egyesület élén
Szeptember 17., 24. 10 óra KEREKÍTŐ
- mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család. Szeptember 22. 14 óra ALKOTÓ DIÁKOK a Dr. Mező Ferenc Gimnázium tanulóinak rajzkiállítása. Megnyitja: Szermek Zoltán intézményvezető A műsorban közreműködnek az iskola diákjai. Megtekinthető: október 15-ig. Szeptember 22. 18 óra ÉLET AZ ÉLET UTÁN R. Kárpáti Péter filmvetítéssel egybekötött előadása. R. Kárpáti Péter több részes ismeretterjesztő dokumentumfilmet forgatott a magyarországi halálközeli élmények témakörében. A filmben olyan országosan ismert és elismert emberek szólalnak meg, mint Jókai Anna, Dr. Papp Lajos, Vitray Tamás, Vágó István, Réz András és még sokan mások. Az előadást követően könyvvásárlási és dedikálá-si lehetőség. Belépődíj: 1 200 Ft. Szeptember 25. 17.30 óra FINN ZENEI OKTATÁS KODÁLY - BARTÓK ALAPOKON A világhírű Szilvay testvérek munkássága Finnországban. Előadó: Szilvay Csaba gordonkaművész Szervező: A Nagykanizsai Magyar Finn Egyesület. Abelépés DÍJTALAN! Szeptember 28. A SZÍV VILÁGNAPJA 10.00 Megnyitó 10.15 Gyerekprogramok 13.00 Iskolás gyerekprogramok 16.00 Prevenciós célú előadás

Medgyaszay Ház
lujituiitii! Központ
Kanizsai Kulturális
Szeptember 20. 16 óra
BRUB - EGY ZOKNI, AMINEK
PÁRJA NINCS
Zenés, bábos, kalandos, interaktív mese. Abudapesti Szamárfül project előadása. Belépődíj: 800 Ft. Szeptember 27. 18 óra ÚTRAVALÓ KÉNYES NEVELÉSI HELYZETEKHEZ - MESEPSZICHOLÓGIA 2. Dr. Kádár Annamária- pszichológus előadása. Belépődíj: 1 200 Ft.
Nemrég köszöntötték 90. születésnapja alkalmából túratársai Szücs Rozáliát, a nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület elnökét. A jeles évforduló kapcsán felkerestük, és egy kis múltidézésre kértük a ismert túravezetőt. Az egyesület megalapítására egy kényszerhelyzet késztette Rózsikát, a Gépgyár egykori irodai dolgozóját 54 évvel ezelőtt, 1961. március 15-én.
- A fiúk elmehettek kirándulni a Cserkész egyesülettel, de a lányokat azonban nem engedték el velük. S amint alkalom adódott rá, megragadtam a lehetőséget, és megalapítottam az egyesületet, ami vidéken nagy szó volt abban az időben. Eleinte csak olajipari dolgozókat, nyugdíjasokat hívtunk magunk közé, később már kívülállókat is befogadtunk. így a 30 fővel induló csoport létszáma hamarosan elérte a 90-et. - A természetjáró tevékenység és a vele járó szervezőmunka Rózsika élete részévé vált, hiszen előre megtervezve, minden héten mentek valahova kirándulni.
- A legelső magashegyi túránk a Magas-Tátrába vezetett, a 2499 méter magas Rysy tengerszem-csúcshoz, ahová aztán évekig visszajártunk. Ezt követték a szomszédos államok, majd kikötöttünk Szlovénia hegyeinél - mutatott is egy Júliai-Alpokban készült megkopott fényképet, melyet a 2864 méter magas gyönyörű Triglav hegyről készítettek, mindkét oldalán a 600-600 méter mély szakadékkal.
Végig járták a történelmi Magyarországot, és húsz éven keresztül visszatértek Erdély szebbnélszebb tájaira. Felsorolni sem lehet
mindazokat a felejthetetlen élményeket jelentő utakat, teljesítménytúrákat, melyeket Rózsika nyomdokaiban haladva bejárt a csoport.
A túrázást, a túrák szervezését azonban néhány hónapra szüneteltetnie kellett az egyesület vezetőjének. A tavasszal indult számítógépkezelői tanfolyam első foglalkozását sikerült csak figyelemmel kísérnie egy baleset miatt. Hazafelé tartva leesett az intézmény lépcsőjéről, és mindkét keze eltörött. Orvosa sze-
rint a magas vérnyomása okozta a bajt. A keze időközben rendbejött, főz, mos, vasal. Mindennel meg van elégedve, csak az emlékezet kihagyás miatt panaszkodik olykor. Két hete már részt vett egy erdei túrán, a Csónakázó-tó melletti Alsóerdőben. Úgy érzi, ha elmúlnak a forró nyári napok, folytatni tudja a szervezőmunkát. Ráhangolódásként lapozgatja a Magyar Természetjáró Szövetség kiadásában megjelent Kékvándor - Ösvények, utak, képek című könyvet, melyben a szerző, Burger Barna művészi fotókkal, költői és filozofikus hangvételű írásokkal mutatja be az országos kéktúra útvonalon megtett vándorlását. A kötettel 59 természetjáró köszöntötte fel születésnapja alkalmából, egy városszéli, bagolai vendéglőben.
Lélekben már útra készen áll: várják a párába burkolózó kék hegyek, a kacskaringós ösvények, a fák között beszűrődő fények, a bokrok közül felröppenő madarak és a véget nem érő beszélgetések...
B.E.
Ars l| Sacra
ARS SACRA
FESZTIVÁLÉ
TEMPLOMOK EJSZAKAJA
IDŐPONT: Szeptember26. szombat 14:30-21:00 HELYSZÍN; Szent József plébánia uJvara CA4y E. u. 15.) az alsóvárosi templom és a ferences kolostor Kb, 14:30-tól Zirci Apátsági sörkóstolö, közben vendégeink lesznek Dékány Á. Sixtus Ocist. zirci apát úr és Nagy Lénárd Ocist. atya. Beszélgetésa ciszterci lelkiségről, a sörről és mindenről, ami számít. 17:30-tól esti dicséret a templomban. 18:00 Szentmise apát űr vezetésével.
Kb. 19:15-től gyertyafényes koiostorbejárás és az alsóvárosi templom bemutatása
• A kolostori séta alkalmával betekintést kaphatunk - szerzetes atyák közreműködésével - a szerzetest életbe.
• A templomban meg is merked hetünk az egy bázmü vészét alapjaival, templomunk érdekességeivel.
• A templomban kiállítás nyílik szerzetesek által készült kézti termékekből, melyek meg is vásárolhatőak. A kolostorsétát követően pedig bizonyos
jlójára nyílik lehetőség.
részletes programok www.ars-sacra.hu
Elérhetőségek; 36-1-214-0858, ars - sacra@ars-sacra.hu
facebook corrtf ArsSacraAEapitvany
n
12.
Szeptember 19. 16.30 óra ÉVADNYITÓ TÁNCHÁZ
Belépődíj: 500 Ft. Szeptember 25.
SZÜRETI FELVONULÁS A NAGYRÁC ÓVODÁVAL Szeptember 26-27., október 3-4. AGYKONTROLL TANFOLYAM NAGYKANIZSÁN. Oktató: Baglyas György
2015. szeptember 1
Kanizsa -
1
(■-\
Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés IS szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés IS szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft. (Amennyiben hirdetés szövege meghaladja az előírt IS szót, úgy a tarifa dupláját kell fizetni.) Keretes apróhirdetés 2S00 Ft. V_/
madár mellékvese hormon
albert camus jó tanácsa 21 otthoni tevékenység ▼ félig zord! pusztít gramm közkegyelem legfőbb görög isten csendes esőzés! t hergel. BŐSZÍT
▼ ► ▼ V ▼ ▼ ▼ V ▼ ■ G
férfinév zenében. közepes ► 1
kulcsot ráfordít erös kártya
► igazol a kén vegyjele ► T
buenos... mozartopera szerepe ► T német. spanyol. svéd gk-j. kávé'' üres tok! győzköd ►
Ágas- bogas középen állói T eme szántóeszköz része ►
upőljev 3épjele ► gépkocsi része japán filmdráma ► ▼ németo. sportjele rolls royce * ▼
NÉMEi bútorgyár ► ""▼..... londoni sztrájk! ... lanka (ceylon) ▼
színész (ádám) the ... (filmvég)
hosszúkás kenyér ► T névelő ► latinos köszönés
német férfinév acélos -val.-...
spanyol AUTÓJEL ► bor egykori szlovén pénz nikkel, kálium félnóta! T havasalföldi fejedelem női név T
elárusító hely ► V ▼ közepes teher! megfelelőszámú ► " ▼ kötőszó klnai súlymérték borosta
az egri vAr VÉDŐJE ISTVÁN) ► magas szintű ▼ félsz!
középen bezár! ... louis
létezni képes zenéi félhang ▼
üres sáv! LIBAHANG
tetőfedő anyag jelenleg ► erdei foglalkozás egye! ▼
Mn if ▼ rádiusz
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
SMS
Horoszkóp
y^f III.21.-IV.19. Kos
Ha úgy érzi, félbehagyja a megkezdett munkáját, mert semmihez sincs kedve, ne tegyen így. Igaz, a lustaság fél egészség, de tegye túl magát a belülről fakadó kényszerén, és frissítse fel magát üdítővel.
$NV.20.-V.20. Bika
Egy véletlennek köszönhetően rövid időre megrendül az önbizalma. Egy segítő szándékú ismerőse ösztönzésére, szerencsére hamarosan visszanyeri a képességeibe vetett hitét.
^V.21.-VI.21.Ikrek
Uj dolgok felfedezéséhez lenne most leginkább kedve, de az őszi tennivalók nem teszik ezt lehetővé egyelőre. Foglalja el magát nyugodtan, a cselekvési ösztöne így sem, úgy sem hagyja cserben.
ffi VI.22.-VII.22. Rák
Szereti a kihívásokat és a változatosságot. Mivel ezt nem kapja meg a közvetlen környezetében, emiatt időnként feszültté válik. Ön döntsön, és ne hagyja, hogy mások döntsenek a feje felett.
4S£vII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha nap, mint nap félreértik egymást, akkor nem árt, ha újdonsült párjával beiktatnak némi türelmi időt maguknak. A feszültségét lehetőleg ne azzal vezesse le, hogy mindenkivel kiabál.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Kedveli a társaságot, a társasági életet. Ha úgy érzi, még pozitívabb irányba terelheti az életét, akkor kissé vegyen visz-sza a munkatempójából. Fordítson több időt baráti kapcsolatai ápolására.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Legyen meggyőzőbb, ugyanakkor megértőbb a társával szemben. Bármennyire igyekszik, erőszakkal úgysem tudja befolyásolni a sorsát. Kapcsolatuk érdekében gyakrabban töltsék szabadidejüket barátokkal.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Nehéz választás elé kerül a hétvégén. Emiatt gyorsan, és jól kell döntenie. Bármennyire szeretné, a kettő nem megy együtt. Munkát programozott be magának, de váratlanul egy szuperbuli lehetősége is felmerül.
fl®XI.23.-XIL21. Nyilas
Váratlan problémák kissé felkavarják az érzelmeit, de nem veszik el a kedvét a hétvégére tervezett programjától. Improvizációs készségének köszönhetően gyors és jó választ ad a felmerült kérdésekre.
^XII.22.-I.20. Bak
Néha figyeljen oda mások tanácsára, véleményére, még akkor is, ha nem a legkedvezőbb ön számára mindaz, amit hall. Szerezzen magának új ismerősöket, és az új élmények feledtetnek mindent.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
Nem indul túlságosan lendületesen ez a hete. Az sem tetszik, ha nyugalom van a környezetében, de az sem, ha váratlan események bolygatják meg a nyugalmát. Egy új pletyka mindenképpen felingerli.
<>11.20.-111.20. Halak
Nem kell mindig óvatosnak lennie másokkal szemben. Ha netán nézeteltérés adódik valamiből a munkája során, még nem dől össze ettől a világ. Tárgyalják át a dolgokat, és fedezzék fel a jó oldalát mindennek.
FACE TO FACE AUTOSISKOLA
személygépkocsi, mopeájmp''toijkeTgMag
AKCIÓS SZEPTEMBER!
INDULÓ TANFOLYAMOK:
szeptember 24. csütörtök 16:00
0 0 FACE TO FACE F0KSZ AUTÓSISKOLA
SftfKgM Nagykanizsa, Erzsébet tér 17.
S^BjSq Tel.: 93/9SMS6 www.facetof3cejogs1.hu BÍSWW E-mait: facetofacept-online.hu J
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. szeptember 17
C-;-\
Asztalitenisz NB I és NB II: jól rajtoltak
Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (3.) - Kaposvári AC (7.) 13:5
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 1. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Madacki Mirella 4, Ladányi Dóra 4, Végh Zsuzsanna 3, Uj-házi Csilla 1 és a Madacki Mirella-Horváth Anna páros.
Magabiztos hazai győzelemmel kezdte a bajnoki idényt a teljesen átalakult kanizsai csapat.
Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (3.) - Mohácsi TE (8.) 10:8
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 1. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 3, Kahotek Kristóf 1, Gyöngyösi Áron 1 és a Berdár-Szuhanyik páros
Az eredmény ugyan szoros mérkőzést sejtet, de gyakorlatilag sima hazai győztes találkozó született.
P.L.
V_/
A második helyig repültek
A lengyelországi Wloclawek városában rendezték az ultrakönnyű repülők idei Európabajnokságát és ezen a magyar válogatott színeiben a kanizsaiakat képviselő Ferinc VinceSzabó Gabriella páros kategóriájában végül a második helyen végzett.
Több kategóriában emelkedhettek magasba Lengyelországban a repülősök, s azok közül a Ferinc-
Szabó duó (képünkön a magyar csapat tagjaként jobbról) az úgynevezett kétüléses sárkányoknál repülhetett, igaz, szereplésüket több tényező is „színesítette"...
- Rögtön úgy kezdődött, hogy nem azzal a géppel mehettünk, mellyel eredetileg terveztük és amelyikkel nem sokkal korábban a kanizsai ob-n is repültünk - fogalmazott a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület pilótája, Ferinc Vince. - Igy az új szerkezet helyett
előtoltuk szépen a régi jól bevált masinát, a hagyományos kétüléses sárkányrepülőnket az idei Eb-re.
A feladatok közül a navigációsak (fényképezéssel vagy éppen „környezet-felismeréssel" vegyítettek) voltak túlsúlyban, de volt üzemanyagtakarékossági, illetve ügyességi szám is felszállással, meg persze célraszállással.
A magyar válogatott nagykanizsai kettőse nem teljesített rosszul, hiszen végül a második helyet szerezték meg 14 egység közül kategóriájukban.
- Volt persze óvás is, de egyrészt a lengyelek nagyon a mezőny előtt jártak, a csehek pedig azzal sem mentek sokra, hiszen előttük meg mi vezettünk annyival - folytatta a világversenyek igencsak rutinos magyarja. - Gabriellának ez volt az első nemzetközi megmérettetése, így elmondhatjuk, hogy remekül vizsgázott. Viszont nem csupán a versenyzésre kellett koncentrálnia, hiszen az Eb ideje alatt folyamatos orvosi megfigyelés alatt állt hasnyálmirigygyulladása miatt. Végig diétázott, s ilyen körülmények között tudtuk megszerezni a kontinensviadal kategóriánkbeli ezüstérmét.
P.L.
Második helyen zártak a bridzselő házigazdák
A Nagykanizsai Bridzs Sport-gyesület a Bor-és Dödöllefesztivál kísérő rendezvényeként ismét megrendezte a Kanizsa Kupa elnyeréséért vívott bridzs csapatversenyét. A négy-négy főből álló csapatok az ország számos pontjáról fogadták el az invitálását és vettek részt a tíz leosztásból álló, mindvégig szoros, kiegyensúlyozott versenyzést hozó megmérettetésen.
A házigazdák nem titkolt szándéka volt a Kanizsa Kupa itthon tartása. A helyi csapatnak -Minarik Attila, Marczona Marianna, Fenyves Jenő és Gőcze Gyula összeállításban - azonban meg
kellett elégednie a dobogó második helyével 139,28 pontot gyűjtve. Győzelmük alig pár tized ponton múlt, végül előttük a Dunaújváros - Bánhegyi Barnabás, Dr. Dömötöri Gyula, Kállai Gábor, Rombauer Gábor - együttese végzett (139,81).
A résztvevők és szurkolóik a kártyacsaták közben és után sem maradtak kulináris élvezetek nélkül, hiszen ahogy tapasztalhattuk, soraikból számos versenyzővel találkozhattunk a tizenkettedik Bor-és Dödölle Fesztivál helyszínein, ahol a valódi helyi specialitást, a dödöllét is megkóstolhatták.
P.L.
INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 06-203285-766, 06-93-323-737 (7730K)
Nagykanizsai I. emeleti belvárosi, 72 m2-es, új építésű lakás el-
adó. Megtekinthető: kanizsai-lakas.ini.hu. Érd.: 0670-779-1773 (7732K)
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-510-2723 (7710K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel.: 06-30-597-1530
Idős ember gondozását vállalnám esetleges ottlakással. Tel.: 0630-438-6834 (7733K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi pa-
rasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóilveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
Hungary
2015. szeptember 1
Kanizsa - rt
Magyar győztest köszönthettek
Lassan visszatérő vendégek lesznek az olimpiai krosszos kerékpárosok a Csónakázó-tónál, hiszen a kerekesek terep-pályája még tavaly debütált, vasárnap pedig ismét megrendezték az Elimina Tonr Kanizsa Grand Prix UCI C2-es minősítésű mountain bike XCO versenyét.
Az olimpiai kvótaszerzéshez szükséges UCI-ranglistapontok gyűjtésére lehetőséget kínáló XCO futamok szépszámú mezőnyt vonzottak a nagykanizsai pályára, mely a kerekesek szerint idén is remekül vizsgázott. Ezúttal is hosszabb-rövidebb technikás, ritmusos lejtmenetek váltogatták egymást épített elemekkel, ugratókkal, sziklakerttel.
A versenynap során különösen az elit kategória férfi futama alakult izgalmasan, annak keretében az együtt maradt mezőny tagjai egymás szélárnyékában is remekül tudtak kerekezni, ebből adódóan pedig az élboly is folyamatosan változott. Először a szlovák Frantisek Lami vezetett, ő azonban később lemaradt. A vezető egységben "folyamatosan" pedig Juhász Zsolt és Parti András tudott ott lenni, akik végül meg is tartották az első két helyért járó pontokat. A hölgyek között Benkó Bar-
bara sima győzelmet aratott a szlovák Janka Stevkova és Balázs Beáta (Bringabanda) előtt.
Elimina Tour Kanizsa Grand Prix (XCO), Nagykanizsa. A kategóriák első helyezettjei. U9, lányok: I. Szabó Léna. Fiúk: I. Kiss István (Bike-Zone Gödöllő). UII, lányok: I. Kiss Emma Lotti (Bike-Zone). Fiúk: I. Vass Barnabás (Merida Maraton Team-CST). U13, lányok: 1. Bokros Csenge Anna (VKE-Nelson). Fiúk: 1. Ivan Okmazic (horvát, MTB Cyclin Team). U1S, lányok: 1. Vass Kata Blanka (Merida Maraton). Fiúk: 1. Bíró Dávid (Cube-Csömör). U17,
lányok: 1. Buzsáki Virág (Pilis Cross Country Club). Fiúk: 1. Kádi Tamás Benjamin (Cube). U19, férfiak: Valter Attila (Cube). U23, férfiak: 1. Frantisek Lami (szlovák, Jump Sport Klub). Elit/U23, női abszolút: 1. Benkó Barbara (Focus XC Team). Férfi abszolút: 1. Juhász Zsolt (Waberer''s Areus MTB Team). Master 1, férfiak: 1. Cser Gábor (Pilis CCC). Master 2, férfiak: 1. Kovács István (Ózdi KE). Master 3, férfiak: 1. Pataki Ferenc (Pilis CCC). Fun kategória, női abszolút: 1. Kotroczó Dorka Enikő (Salgóratjáni HKE). Férfi abszolút: 1. Nagy Péter.
Somogyban nyitottak
A Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub versenyzői közel egy hónapos pihenő után kezdték újra az edzéseket, majd a szezon nyitányaként erőpróba is várt már rájuk a hagyományos kaposvári Vigh Sándor Emlékverseny keretében. A kanizsaiak kajak-kenu duatlon versengésen vehettek részt a Deseda tavon.
A szervezők az 1000 m-es kajakozás után egy 900 m-es futószakaszt iktattak be az azt követő ismételt vizes 1000 m megtétele közé, így nem csupán a kajaktudás határozta meg a végeredményt. Az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan itt mutatkoztak be a kanizsai klub azon versenyzői, akik nyári táborukban fogtak először lapátot a kezükbe - ezúttal a dél-zalaiak öt újoncot avattak. Összességében a 16 futam során 7 klub 162 versenyzője között 36 kanizsai versenyző állt rajthoz, számos szépen csillogó érmet bezsebelve, amivel a legeredményesebb klubként zártak a somogyi helyszínen.
Vigh Sándor Emlékverseny, Kaposvár. Kanizsai eredmények. MK-1 kezdő lány 1000 m (2007-es születésűek): 1. Varga Sára. MK-1 kezdő lány 1000 m (2006): 1. Kanyó Sára, 2. Cséplő Natasa (képünkön a két kanizsai dobogós), ... S. Kobra Fruzsina. MK-1 kezdő fiú 1000 m
Kanizsa-exkluzív:
Wenger már előre tekint
Arsene Wenger (képünkön jobbról a második), az Arsenal FC menedzsere a labdarúgó Bajnokok Ligája első fordulója előtt Zágrábban már nem csupán a szerdai, Dinamo elleni találkozóról ejt(het)ett szót, hiszen a kérdések özöne már javában a szombati, 6. fordulóbeli londoni derbiről is szólt...
- Egy jó zágrábi mérkőzés megalapozhatja a Chelsea elleni összecsapásunkat, ugyanakkor tudom, hogy a Stamford Bridge-
(2007): 1. Kiss Áron, 2. Szommer Hugó, ... 4. Kiskó Márk, S. Baranyai Gellért. MK-1 kezdő fiú 1000 m (2006): 1. Magura Benedek. MK-1 kezdő fiú 1000 m (200S): 1. Vető Balázs. MK-1 U10 fiú duat-lon: S. Markotán Gergő, ... 7. Bukta Patrik. MK-1 U11 fiú duatlon: 4. Kassa Kovács Kolos, ... 6. Baranya Dominik, ... 8. Vertarics Bence. MK-1 U10 lány duatlon: 3. Anda Júlia. MK-1 U11 lány duatlon: 1. Riczu Nóra, ... 3. Kiskó Réka, ... S. Oláh Ivett. MK-1 U12 lány duat-lon: 1. Kálovics Adél, 2. Varga Lili, ... 4. Gyergyák Róza. MK-1 U12 fiú duatlon: 2. Kurucz Levente, ... 6. Molnár Simon, ... 8. Szakonyi Márk, ... 10. Németh Lajos. MK-1 U13 fiú duatlon: 1. Süle Tamás, ... 3. Császár Péter, ... S. Tuboly Roland. K-1 U13 lány duatlon: 2. Anda Rebeka. K-1 U14 fiú duatlon: 9.Várnagy Bálint. K-1 U14 lány duatlon: 4. Kém Veronika, S. Gerencsér Adrienn. K-1 U1S-16 lány duatlon: 8. Ács Gabriella.
P.L.
en nem lesz könnyű dolgunk -fogalmazott a 6S esztendős francia stratéga. - A statisztikák nem különösebben foglalkoztatnak, vagyis hiába vetik egybe José Mourinho elleni eddigi eredményeimet, nem foglalkozom velük, ugyanakkor az sem altathat el minket, hogy ők nem a legjobban rajtoltak. Egy biztos, szombaton 13.4S órától remek meccset vívunk majd.
- Milyen szerepet szán a továbbiakban Alexis Sáncheznek?
- Nem hiszem, hogy eddigi teljesítménye miatt aggódnunk kellene, ő továbbra is olyan játékos, aki remekül alakít ki helyzeteket, sőt eredményes is tud lenni bármilyen lehetőségből. Meg fogja taláni önmagát, bízunk abban, hogy éppen mostantól...
Polgár László (Zágráb)
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember 17.
y
; l .1 *,
READY
ibw,Ktti«ittíjí^p
STUDY
TANULJ ÉS VIZSGÁZZ VELÜNK!
Nyelvoktatás - fordítás nyelvvizsgáztatás
www.katedra.hu nagykanizsa@katedra.hu +36-30-98-96-915 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8
Felnőttképzési engedélyszám: E-000461/2014
r
hm * mm A/yawníD/ó - KATEDRA''
tí. líé
: v
ICIIETÖÍGG. IIÖVEKEDÉJ* SIKER!
flogykonii/ai Inkubátorból é/ Innovfició/ Központ
Bővebb információ:
MINŐSÉG, MEG BÍZHÁiusaü, PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS, TAPASZTALAT, GARANCIA I
Forduljon hozzánk, legve próbára siakérielmiinket. Sokéves tapasztalatunkkal személyes konzultációval segítjük a megtelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minkéi bizalommal I
Szilvasi Sírkő-Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Körtiázu.15. Telephely: Csurgó, Poldiniitt 8 Kirakat: Csurgó, Arany János u. 36.
www.siremlek.net +3630295-3048 +3630 956-5685
i
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
HIHETETLEN KEDVEZMENY*
a szeptemberi tanfolyamokon!
0 ANGOL, NEMET ES OLASZ
csoportos vagy egyéni képzések minden tudásszinten 121 Vizsgafelkészítő tréningek (angol, német)
0 Érettségire felkészítés (angol, német) 0 GARANTÁLT NYELVVIZSGA (angol, német) 0 KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓKNAK (angol, német) 0 Cégeknek kihelyezett oktatás
ORIASI, egyéb KEDVEZMENYEK szinte MINDENKINEK
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
" Részletek; ügyfelezőig ál un kon □ www.dialoflnk.hu oldalunkon. rE.1i.: E 00 1 1 14/2015
Kanizsaiakat is díjazott a megye
A Zala Megyei Közgyűlés éves ünnepi ülésén kitüntető címeket, díjakat adtak át.
A rendezvény díszvendége dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt, aki több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége, tudományos munkássága, életútja elismeréséül a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta Ördög Ferenc nyelvészprofesszornak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának.
A Zala Megye Sportjáért díjat idén Steindl József kapta, nemzetközi versenyeredményeiért, és több sportágban végzett kiemelkedő és sikeres edzői munkájáért.
A Közgyűlés Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozott Czinki Ferencnek, a civil szervezeteket támogató áldozatos tevékenységéért, és a német nemzetiségért végzett önzetlen munkájáért.
A Zala Megye Építészetéért díjat vehette át a megye napon Papp Nándor építészmérnök, több évtizedes kiemelkedő és színvonalas építésztervezői tevékenységéért.
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 30. szám 2015. szeptember 24.
Konzultáció a sportfejlesztési koncepcióról - Új létesítményekről is tárgyaltak
A Modern Városok Programmal és a város sportfejlesztési koncepciójával kapcsolatban tartott konzultációt Kiss Norbert sportért felelős államtitkár és Dénes Sándor polgármester a város sportéletének vezetőivel. A megbeszélés eredményeiről sajtótájékoztatón számoltak be.
Ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, Orbán Viktor miniszterelnökkel való legutóbbi megbeszélés során körvonalazódott, a sport komoly stratégiai ágazata a városnak, így olyan létesítményekre van szükség, melyek több funkcióval bírnak, és elősegítik ennek az ágazatnak a fejlődését.
- Ezzel kapcsolatban a sportuszoda, valamint a sport- és rendezvénycsarnok ötletéről egyeztettünk. Erről már korábban is folytak megbeszélések, így a tervezés első lépéseit már megtettük, és összeállítottunk egy előzetes anyagot is. Ehhez tettünk most kiegészítéseket - mondta a polgármester.
Ahogy Kiss Norbert elmondta, jelenleg a tervezés és a konzultáció zajlik. Akkor lesz végleges döntés, ha a kormányzat határoz arról, hogy milyen formában és tervek alapján kívánja megvalósítani az elképzeléseket a program keretein belül.
- Bármelyik létesítmény valósul meg, reményeink szerint mind a kettő, annak a fenntarthatósága preferált terület -hangsúlyozta Kiss Norbert. Hozzátette, szeretnék, ha minél több piaci alapon történő bevétele lenne a beruházásoknak. Ehhez a polgármester komoly szakmai javaslatokat tett. Céljuk továbbá, hogy a helyi kis- és középvállalkozók teret kapjanak a létesítményben vagy annak közvetlen környezetében. Akár egy új modern városrész is létrejöhet.
V.M.
2
Kanizsa - Kitekintő
2015. szeptember 24
Magyar Termék Nagydíjas a csömödéri Zakatoló Erdei Iskola
A tavalyi év után ismét, idén is elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat a ZALAERDŐ Zrt., ezúttal a csömödéri Zakatoló Erdei Iskola létrehozásáért. A díjat Rosta Gyula vezérigazgató, Gál Károly vagyongazdálkodási osztályvezető, Molnárné Vitális Anikó, az erdei iskola vezetője és Godinek-Tóth Anita pályázati referens vette át az Országház Felsőházi Termében.
A független szakértői testület javaslata alapján már 18. alkalommal ismertek el olyan vállalkozásokat, amelyek innovációra épülő, kiváló minőségű termékeikkel hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez és export törekvéseihez. Az idén összesen S4 cég S7 terméke nyerte el a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, melyet egy évig díjmentesen használhatnak győztes termékeiken, illetve szolgáltatásaikon - számolt be honlapján a cég.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázatot az INDUSTORG-VÉD-JEGYIRODA Minőségügyi Kft., a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet (ma: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet; Országos
Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet Főigazgatóság), a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a TÜV Rheinland InterCert Kft., a WTS Klient Kft. írta ki és valósította meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Közbeszerzési Hatóság szakmai támogatásával.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa, ahogy eddig is, az idei évben is sok összetevős értékelési szempontrendszer szerint hozta meg döntését. A bírálók figyelembe vették többek között az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a termékek biztonságosságát, újszerűségét, piacképességét, exporterejét, valamint a fogyasztóknak kínált plusz előnyöket.
A kitüntetést jelképező, a Hollóházán működő Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófeát és a tanúsító díszoklevelet a Parlament Felsőházi Termében Koszorús László Gáspártól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős helyettes államtitkárától vehették át. Az ünnepélyes eredményhirdetésen köszöntőt mondott Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke.
Koszorús László Gáspár, Fogyasztóvédelemért Felelős helyettes államtitkár az új fogyasztóvédelmi stratégiáról tartott előadást. Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettese nevében dr. Németh Mónika asszony a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Titkára köszöntötte és tájékoztatta a jelen lévőket.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat egyik kiemelt célja, hogy változtasson azon a Magyarországon is gyakori szemléleten, miszerint még mindig az ár jelenti a leglényegesebb vásárlási szempontot, melyet gyakran a minőség elé helyeznek. Valójában azonban az el-
lenőrzött minőségű (például a Magyar Termék Nagydíj emblémával ellátott) termékek biztonságot, egészséget, tartósságot jelentenek, megvásárlásuk végső soron megtakarításokat eredményez.
A Zakatoló Erdei Iskola 2015 tavaszán nyitotta meg kapuit az érdeklődők számára Csömödér-ben. Különlegessége a kifejezetten az erdei iskola számára épített oktatókocsi, mely egyfajta guruló osztályteremként működik, így nyújtva lehetőséget a diákoknak, hogy a különböző adottságú helyeken kijelölt megállóknál szakember segítségével tanulmányozhassák az erdők, rétek és vizek élővilágát.
Az erdei iskola várja az érdeklődők jelentkezését, az iskola által kínált lehetőségekről, árakról, jelentkezésről a Közjóléti tevékenységek/Zakatoló Erdei Iskola Menüpont alatt olvashatnak bővebben.
zalaerdo.hu - Kanizsa
A szerelem almája a Szentgyörgyvári hegyen
Nem tudni, ilyen különleges volt-e a tiltott gyümölcs, ami bűnbe vitte Ádámot és Évát. Arról sincs sejtésünk, Hófehérke vacillálna-e azzal a gyilkos első harapással, ha a gonosz mostoha ilyen almát sózott volna rá.
Az sem biztos, hogy ennek a piros bélű gyümölcskuriózumnak az elfogyasztása - nomen est omen - szerelembe ejtet. Bár lehet, épp'' az almába „bolondulnánk bele"? A Szentgyörgyvári-hegyen termő fa csodájára járnak a környékbeliek: az izmos kis fásszárúról sokaknak jutott gyümölcs. Ugyanis „dögivel" fityegnek rajta a "szerelem almái", melyek íze - csakúgy, mint sokszor a névadó-érzés - picit savanykás.. .De attól még színes... (Fotó: facebook)
Szabó Zsófi
-KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. szeptember
Kanizsa - r

Palin: Az aktív sportot szolgálja a pálya
Újabb műfüves focipályával gazdagodott a város. A Palini Altalános Iskolában lévő, 2S millió forintos létesítmény ünnepélyes avatójára hétfőn került sor.
A város önkormányzata és az MLSZ közös beruházásának jóvoltából immár korszerű körülmények közt, lelátóval, világítással ellátott, 40-szer 20 m-es körbekerített pályán hódolhatnak a sportolás örömeinek a diákok és a felnőttek - mondta el az avató ceremónián Dénes Sándor polgármester.
- A műfüves pályának küldetése van. Mégpedig, hogy az aktív sportot szolgálja hosszú időn át - ezt már Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője emelte ki beszédében. Egyúttal hangsúlyozta azt is, nem csak az iskolai testnevelés órákon használhatják ki a pálya adottságait. A felnőtt sportegyesületek és a lakosság is igénybe veheti a műfüvest.
Józsi György, az MLSZ megyei igazgatója köszöntőjében azokról a pályázati programokról szólt, melyeknek köszönhetően az országban sok, korábban rossz állapotú sport-
pálya újult meg. Minderre 712 millió forint forrás állt rendelkezésre. A pályafelújításra szánt támogatásért különböző sportegyesületek „indultak": a nagykanizsai UFC szintén benyújtotta pályázatát a pályafelújítás-programra.
- Amikből pedig az új műfüves labdarúgó-pályák épültek, épülnek, az az Országos Pályaépítési Program -fogalmazott Józsi György, aki hozzátette: a városban és környékén is több iskola, valamint sportlétesítmény te-
rületén már korszerű, műfüves pálya várja a sportolni vágyókat. Elhangzott, országszerte 300-nál több pályát adtak át az elmúlt hónapok során.
A jövő évre vonatkozóan pedig már megjelent az újabb pályázati kiírás műfüves-pálya építésére -közölte Józsi György.
Az ünnepélyes szalagátvágás után „hivatalosan" is birtokba vették a pályát a Palini Iskola tanulói.
Sz.Zs.
Indul a következő ütem, mely a Fő út - Sugár u. -- Felsőtemplom közötti útszakaszt érinti
A Városrehabilitáció 2. ütemében megújuló Fő út, Sabján Gy. u. és Csengery u. közötti szakaszon az elmúlt hetekben a bontási munkák mellett elkészültek a víz gerincvezeték lefektetéssel is. Az építkezés első szakaszában, hamarosan a csatorna gerincvezeték is a helyére kerül.
AVasemberház előtti járda burkolatba bekerült az új közvilágítási vezeték, valamint megkezdődött a járda burkolat alsó rétegének beépítése is, amit jövő héten a térkő burkolat építése követ majd.
A rendőrségnél található gyalogos átkelőhely a buszmegálló meghosszabbítása miatt a Sabján Gyula u. irányába tolódik. Ennek érdekében a forgalomirányító berendezések alépítménye és vezetékei is a helyükre kerülnek.
Az első szakaszon tovább folynak a gázszolgáltató által megvalósuló vezeték cserék és megkezdődött a szükséges villamos vezeték hálózat csere is.
A jövő héten az Ady és a Csengery út között a déli oldalon az épületek mellett folytatódik a villamos vezeték hálózat építése, valamint az épületek csatorna és csapadék bekötési munkái.
Folyamatosan épül továbbá az Eötvös téren kialakítandó új játszótér, illetve a Járási Hivatal előtti tér is. Ezen munkálatokkal a kivitelező várhatóan októberben készül el.
A jövő hét szerdától lezárásra kerül a Fő út - Sugár u. - Felsőtemplom útcsatlakozás közötti útszakasz. A kivitelező az útburkolat alatti víz- és csatorna vezeték kiváltással folytatja a munkálatokat. A vállalkozások ezalatt árufeltöltés céljából továbbra is megközelíthetik üzleteiket, illetve a gyalogos forgalom számára is használhatóak a meglévő járdaszakaszok.
A Fő út buszforgalma az 1. ütemes lezárás szerint változatlan nyomvonalon bonyolódik le. A Huszti tér irányából gépjárművel érkezők viszont a Hunyadi utcától már nem használhatják a Fő utat. Ok a Hunyadi utca, illetve azt megelőzően a Rozgonyi utca, Zrínyi M. u. Kisfaludy u. felé érhetik el úticéljukat, a Felsőtemplom előtti útszakaszról pedig a Huszti tér irányába lehet majd kanyarodni.
A Kölcsey utca forgalmi rendje is megváltozik, az építkezés ideje alatt ugyanis zsákutcaként üzemel. A Csengery u. irányából érkezők a Sugár u. felé folytathatják az útjukat.
A Fő út lezárását követően a forgalom többek között a Városrehabilitáció 1. ütemében megvalósult Arany János u., Királyi Pál u., a Zrínyi u., illetve a Rozgonyi u., a Kisfaludy u., a Dózsa Gy. u. között oszlik el.
A Fő úton található üzletek továbbra is megköze-líthetőek és a megszokott nyitva tartási idővel várják vásárlóikat.
A járási hivatalok ellenőrzik a gyerekek közétkeztetését
A járási hivatalok népegészségügyi szakemberei ellenőrzik az iskolákat, hogy a gyerekek étkeztetése megfelel-e a szeptember l-jétől hatályos előírásoknak - erről Pürész Tünde, a család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt az Ml aktuális csatornán szerda reggel.
A közétkeztetési rendelet célja, hogy a gyerekek egészségesebb ételeket kapjanak a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolai menzákon.
A hivatalok szakemberei nem fognak büntetni, de ha valahol azt látják, hogy nem az előírásoknak megfelelően készítik el az ételeket, próbálnak segíteni, ajánlásokat tenni - mondta a helyettes államtitkár.
A főbb változások között említette, hogy a gyerekeknek adott ételekben kevesebb lesz a zsír, a só és a cukor, ugyanakkor sokkal több rostban gazdag ételt, gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszert kapnak.
Azt mondta, nem lesz teljes só-, és cukor tilalom, de szeretnék elérni, hogy ezekből kevesebb kerüljön a gyerekek szervezetébe. Jelezte, így a jövőben is lesz „ovis tea", de sokkal kevesebb cukorral és nem lesz benne citrompótló sem.
Arra is felhívta a figyelmet, az iskolai büféknek is kötelezettsége, hogy minél több egészséges ételt tartsanak a kínálatukban, mert bizonyos szempontból rájuk is vonatkozik a rendelet.
MTI - Kanizsa
J Kanizsa - Migránsok
2015. szeptember 24.
Az első nap története
Zalát is elérték az illegális bevándorlók
Migránsok egy nagyobb csoportja Gyékényesnél átlépte a horvátmagyar határt
Egy nagyobb létszámú, illegális bevándorlókból álló csoporttal szemben intézkednek a rendőrök a gyékényesi határátkelőhely térségében - közölte a rendőrség honlapján a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság péntek este.
A közlés szerint az illegális bevándorlókat a rendőrök a kijelölt regisztrációs pontokra szállítják. Arról, hogy pontosan hol vannak ezek a regisztrációs pontok, a rendőrség nem adott tájékoztatást.
Időközben a migránsok egy csoportja az úton gyalogolva kora este elérte a Zala megyei Surdot, ahol rendőrök biztosítják vonulásukat - tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója.
Egyelőre nehéz megbecsülni, hogy hányan lehetnek a Somogy megyei Gyékényes felől Nagykanizsa irányába tartók, de többségében fiatal férfiak, akik egymástól nem túl nagy távolságra haladnak folyamatosan. Több rendőrautó és a rendőrség egyik szállító busza is a helyszínre érkezett.
Az MTI úgy értesült, hogy az illegális bevándorlók valószínűleg a gyékényesi vasúti hídon keresztül jöttek át Horvátországból Magyarországra. Számukat 500-600-ra becsülték.
Rendőrautók kísérik az úton gyaloglókat
Akár az ezret is elérheti azoknak az illegális bevándorlóknak a száma, akik péntek kora este, feltehetőleg Horvátországból, Gyékényes felől átlépve a határt Zala megyébe érkeztek - tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója.
A rendőrség az út egyik sávját szinte teljesen elfoglaló hosszú menet élén és a végén is biztosítja a gyaloglókat, de a készenléti rendőrség Surd határától nem messze, Nagykanizsa irányába egy autóbusszal szintén a migránsokra vár.
Az illegális bevándorlók túlnyomó többsége fiatal vagy középkorú férfi, de néhány kisgyerek is halad velük. Többen angolul azt a kérdést tették fel az út mentén álló helybelieknek, hogy Németország milyen messze van.
A rendőrök nem állítják meg a menetet, csupán kísérik az embereket, illetve biztosítják az autók forgalmát.
Elérte Nagykanizsát a Gyékényes felől gyalogló menet
Nem sokkal este nyolc óra előtt elérte Nagykanizsa határát az a migránsokból álló gyalogló menet, amely kora este a Somogy megyei Gyékényes térségében lépett be Magyarország területére.
Az MTI tudósítója azt látta, hogy a több száz, de akár ezer főt
is meghaladó tömeg folyamatos tempóban haladt végig a Zala megyei Surdon át Nagykanizsa irányába, miközben a rendőrség autókkal biztosította vonulásukat és a járműforgalmat. Nem sokkal este nyolc óra előtt érte el Nagykanizsa határát a miklósfai városrésznél a gyaloglók első csoportja.
A rendőrök lezárták a településrész központjában azt az utat, amelyiken a menet halad, így szemből már nem lehet mellettük elmenni. A város déli részében sok rendőr gyülekezik, a járműforgalom azonban mindenütt zavartalan, ugyanakkor az út menti járdákon nagyon sok helybéli várakozik és nézelődik.
Vonatra terelik őket Kanizsán
A város déli részén lévő vasútállomáshoz, egy oda este beállított vasúti szerelvényhez terelik a rendőrök azokat a migrán-sokat, akik kora este léptek be Magyarország területére Gyékényes irányából - tapasztalta az MTI tudósítója a helyszínen.
A nagykanizsai Csengery utcát a rendőrség mindkét irányban, egészen a miklósfai városrészig lezárta. Az illegális bevándorlókat a Csen-gery utcai vasúti teherperonokhoz állított személyvonathoz tereli egy rendőrsorfal, az első érkezők szó nélkül fel is szálltak a vonatra.
Három autóbusz is érkezett a vasútállomáshoz, ahol azt lehetett hallani, hogy ezeket a buszokat elküldik a többi gyaloglóért.
A helyszíni információk szerint a migránsok menete 10-11 kilométer hosszú, becslések szerint meghaladja az egy-kétezret a szétszórt csoportokban haladók létszáma. A többségében férfiakból álló csoportokban néhányan azt mondták, nem tudták, hogy Magyarországra kerültek, miután a horvátok vonattal a gyékényesi vasúti átkelőig vitték őket. Sokan úgy gondolták, hogy már Szlovéniában vannak, de az úti céljuk Ausztria és Németország.
A közeli utcákból nagyon sokan figyelik kíváncsian a történteket, de néhány kiabálón kívül a többség csak érdeklődve nézi az érkezőket és a nagy erőkkel jelen lévő rendőröket.
Elindult
Nagykanizsáról a menekültekkel megtelt vonat
Péntek éjszaka, pár perccel II óra előtt elindult a nagykanizsai vasútállomásról az a vonat, amelyre a magyar-horvát határtól mintegy 20 kilométert gyalogló menekülteket ültették a rendőrök.
Az MTI tudósítója a helyszínen azt látta, hogy teherperonok mellett álló személyvonatra körülbelül ezer embert szállítottak fel. A gyékényesi vasúti határátkelőtől Surdon át Nagykanizsára mintegy 20 kilométer gyaloglók -többségében férfiak, csak néhány nő és gyerek akadt köztük -, szinte szó nélkül szálltak fel a vasúti kocsikra. Többek kérdésére, hogy hová viszik őket, a rendőröktől azt lehetett válaszként hallani, hogy „Ausztria".
A helyszínt biztosító rendőrök csak a karitatív szervezetek autóit engedték be a vasútállomás területére, így a menekültek vizet és élelmet is kaptak, illetve hallani lehetett, hogy hangosbemondón keresztül arabul adtak információkat a vonaton lévőknek. A környékbeli utcákat is megtöltő számtalan, leginkább csendes nézelődőt azonban a rendőrök távol tartották a migrán-sok vonuló csoportjaitól, de a vonat indulása után szinte mindenki el is hagyta az állomás környékét.
Az MTI úgy értesült, hogy a vonatokkal Vámosszabadiba, illetve Szentgotthárdra, az ott felállított regisztrációs pontokra szállítják, és ott regisztrálják a határon illegálisan átkelt migránsokat.
A horvát-magyar határt Gyékényesnél átlépő illegális bevándorlók gyalogolnak a Zala megyei Surdon Nagykanizsa felé 2015. szeptember 18-án. Számukat 500-600-ra becsülték.
Péntek éjjel Letenyére is migránsok érkeztek
Mintegy negyven, migránsokkal teli horvát autóbusz sorakozott fel péntek este kilenc óra után a Letenye-Muracsány (Gorican) autópálya határátkelőnél, ahol több tucatnyi rendőr, illetve magyar buszok is várakoznak - tapasztalta a határátkelőnél az MTI tudósítója.
A Horvátország irányából Magyarország felé sorakozó buszok kivétel nélkül zágrábi rendszámúak, jó
2015. szeptember 24
Kanizsa - Migránsok
5
Illegális bevándorlás
Z—lában S épül drótakadály a horvát határon
Zala megyében, a magyarhorvát határszakaszon is előkészítik drótakadály telepítését, bár a Mura folyó mint határ jelentős hosszúságban természetes védelmet is ad a migránsok ellen - mondta el a Zala megyei kormánymegbízott hétfőn az MTI-nek.
Rigó Csaba közölte: az előkészületek megkezdődtek ahhoz, hogy a Horvátországgal szomszédos zalai határszakaszon is lerakják a gyorstelepítésű drótakadályt. Ezt az indokolja, hogy a horvát
kormány közlése szerint életbe léptethetik a „C-tervet", ami azzal jár, hogy az illegális bevándorlókat már nem a határátkelőkre szállítva,
hanem a zöldhatáron keresztül is útnak indíthatják Magyarország felé.
Zalában 42 kilométer hosszú a magyar-horvát határ, ebből 24 kilométert maga a Mura folyó ad ki, a fennmaradó 18 kilométer pedig a folyóparthoz közeli területeket jelenti. A Mura kiszámíthatatlanul sodró folyó, ezért ez egyfajta természetes akadály.
A kormánymegbízott megerősítette azokat a helyszíni tapasztalatokat, amelyek szerint az elmúlt napokban erősödött a katonai jelenlét a zalai határvidéken. Hozzátette, hogy a katonák a rendőrségi munkát segítik, ezért a megye több pontján is felbukkanhatnak a honvédségi konvojok.
Letenyén - ahol vasárnap reggeltől hétfő délutánig alig néhány illegális bevándorló érkezett Horvátország felől - most már helikopterrel és honvédségi drónnal a levegőből is felügyelik a horvát határszakaszt - jelezte Rigó Csaba.
MTI - Kanizsa
^ Véradás - Vöröskereszt
Következő véradásaink a következőek:
2015. szeptember 29. (kedd)
Kanizsai Dorottya Kórház 11:30 - 13:30 óra, Sormás - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 1S:00 - 17:00 óra. 2015. október 1. (kedd) Pannon Egyetem Nagykanizsa 10:30 - 12:30 óra, Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28. 14:00 - 17:00 óra \_/
néhányon a horvát főváros közlekedési vállalatának rövidítése, a ZET is jól olvasható. A buszok tele vannak illegális bevándorlókkal - többségében férfiakkal -, akikre a magyar oldalon öt-hat autóbusz vár.
A határátkelő forgalma ennek ellenére zavartalan, mindkét irányba folyamatos az átkelés, csupán a magyar határig hozott külföldiek nem hagyhatják el a buszokat. Azt látni, hogy a magyar rendőrök irányításával szállítják át egy-egy magyar járműre a migránsokat, de azt nem közölték, hogy a buszokkal hova viszik őket.
Hat megyében van válsághelyzet
Csongrád és Bács-Kiskun után újabb négy megye, Baranya, Somogy, Zala és Vas megye területére hirdette ki a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány.
A péntek reggel nyolc órától -legfeljebb 2016. március 18-ig -hatályos döntés a Magyar Közlönyben jelent meg.
Baranya és Somogy megye esetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már csütörtök este jelezte, hogy válsághelyzetet hirdetnek ki, mivel egy nap alatt összeomlott a horvát bevándorlási rendszer. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban közölte, hogy már az éjszaka meg is kezdődött az ideiglenes műszaki határzár építése a magyar-horvát határon.
Másik két megyére, Bács-Kiskunra és Csongrádra kedden hirdette ki a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kabinet.
Amost közzétett rendelet - hasonlóan a három nappal ezelőttihez - az idegenrendészetért és menekültügyért is felelős belügyminiszter feladatául szabja, hogy haladéktalanul gondoskodjon a rendelet és a válsághelyzettel összefüggő jogszabályi rendelkezések tartalmáról való tájékoztatásról. A tájékoztatást a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint - lehetőség szerint - a körzeti, helyi műsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap közreműködésével, a lehető legrövidebb időn belül közzé kell tenni.
Az országos rendőr-főkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője a válsághelyzet elrendelését követően legalább 1S naponként közösen tájékoztatja az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert a válsághelyzet elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról.
MTI - Kanizsa
RENAULT
Passión for Itfe
Renault K1SHASZONJARMUVEK
Felpörög velük az üzlet ___
Renault kishaszonjár mű vek 3 év garanciával és 3 év karbantartással már havi 49 000 Ft-tól.
Mm Finanvmari* Af jjJnW * Í015 0? Q1 tfi 2015 0940 MtfÖM nnijkototl -.jrfíödCwfcrif «rb«<»y« A H«njuít &Wf Z«rt voqu pfnrtigyl #fInq a#4nUra, vi''-a/O kanwtoíJWu. tonní Inrwutla. minimum űcutO 30%, manmAIh futamidő 60 tonap. Piiety eqycdi hibtiUpHdég vixMjJfjl függvtirnfébm ánéoyei A THM 11. mttynrt irtefcc nem lukrúti u EaiiualiodtílrttOtj A fcltú«H«rtt 49.000. Ft 3.730 830 Ft IkuUA vAMUf ra vxMÍU* *OT-r. OfiPtO C* 60 hónap S,JtJm«30 f líjfolMubcviítc**''! WFWlt A fclti^m«rtt hat>! tbHH o Kangqo flipre BuUnre Wí, I 5 dCi ?5tE viBmatín Vtnyos Aj bm«Ó Jrj J 7JI5 080 Ft A ŰJrancU *f 4» kart),int.irt-i Mtpr)^vrt(Hw S ffvrtfvaqy 150 ODO Lm «• írvOnyw. a lujflú IftfJ ut cWbÖ rtfft <>ftiMc A g,"ira«cli pontos nivtotwt a „ftpoat* JÖÍJflAw füttótttófc", a fcart»mjrt4M» pctlli) 4 fionaUt 5c*v« karbontailAv ÚorÁanrrOdil
ASÍF-Jr WtMímiííA A THM me0WtéftKfa» Bf .ifc.tLi.1li-. WlítplA íJ h.j*Ji»vír. JoQiUbélyO* fiqyi?lcrr*K«tirlAwl Kirtéot. 4 WtíMtefc vAHw.Vu cwlín ,1 mírtóta; imWowilMt A rrt|C*úílíit.V. nrm !rtr*ön> A rí-Lflrtrtiffl kurww fn4 hhMtakrt Rpnauft MirV^kemkniC^i''l A ftmatdt Crtoi ftnmil''mM Ji UraC iwtt Uukiq Hmnqary 2rt nyújtja.
A Ptanault ^MAUva) eff ''i (0 fi O renault hu
központ
NYITRAI AUTÓHÁZ nagvkanizsa,teleki út 25.tel.: 0693 537 530

Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember
Kanizsa Antológia 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 16. számú kötetében történő megjelentetésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák. Pályázati feltételek: Nagykanizsán és a Nagykanizsai Járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak.
Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben. Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com. A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Asikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 16. számában, 2015. decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 5 db tiszteletpéldány kerül átadásra.
Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A pályázat beadásának határideje: 2015. október 7. (szerda) 17.00 óráig
Alpolgármesteri fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. szeptember 23-án (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában
SAJTOKOZLEMENY
Nagykanizsai Javítóintézet átadása
ATIOP-3.4.3-11/1-2012-0001 című,2.248.445.000 összköltségvetéssel megvalósult projekt 201S. szeptember 30-án zárul. A pályázatban 12S fő munkahelyteremtése, és 108 fő ellátott befogadására alkalmas 48SS m2 alapterületű épületegység kivitelezése megvalósult.
A szakmai tartalom fejlesztés keretében 80 fő szakellátásban érintett dolgozó képzése a speciális javítóintézeti feladat végrehajtására történő felkészítése megtörtént.
A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének biztosításával valósult meg.
További információ:
www.nkji.hu
H
nagykanusai
JAVÍTÓINTÉZET
Meghívó
£ NÉPÉRT Él.TFM ÉS E HA7ÁHAN AKAROK MEGHALNI (SZACSVAY IMRE)
naüykanizsa Megyei jogú város önkormányzata nevérf.n tisztelettel meghívom
önt és kedves családját
2015. OKTÓBER. 6-ÁN az 1848/49. évi FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HŐSI HALOTTAINAK TISZTELETÉRE RENDEZENDŐ MEGEMLÉKEZÉSEKRE.
Dénes Sándor
polgármester
ÜNNEPI PROGRAM
Aradi udvar
9,45 térzene 10.00 Himnusz
a hevesi sándor altalános iskola diákjainak ünnepi műsora ünnepi beszédet mond; dénes sándor polgármester
Koszorúzás szózat
székely kert
14.00 hagyományőrző huszárok nyomában indul a hevesi sándor általános iskola és a keleti városrész meneté a polgári kanizsáért alapítvány szervezésében a székely kertbe. á nyergestetői szabadságharcosok emlékfenyvesénél ünnepi 11 eszedet mond: tóth nándor alpolgármester
KÉRJÜK, HOGY KOSZORÚZÁS! SZÁNDÉKUKAT 2015. OKTÓBER 5. 12.00 ÓRÁIG ELŐZETESEN IF.LEZZÉK A KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEIN 93/310-465, 13/311-4Í>8.
2015. szeptember 24.
Kanizsa - HirdetésJT
Szeptember 30., szerda Medgyaszay Hríz
Nagykani&t. Sugár u. 5. 15,00 óra „Daüamok szárnyán" kórustalálkozó A rendezvényt megnyitja: Dénes Sándor
Nagykanizsa M/V polgármestere
IS.OOÓra Idősek napja
Köszöntöt mond:
Köszöntöt mond:
Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere Karádi Ferenc Nagykanizsa M}V alpolgármestere
Ünnepi műsor Ünnepi vendéglátás
Október í„ csütörtök
Batthyány Lajos Gimnázium torna tenne
Nagykanizsa, Rozgonyi U. 23.
9,00 óm Idősek sportnapja
A rendezvényt megnyitja: Balogh László
önkormányzati képviselő. Humán Bizottság elnöke
Október t„ csütörtök Móric: Zsigmond Művelődési Ház Nagykanizsa, Hajgató Sándor u, 1. 15.00 óra Idősek napja
Köszöntőt mond:
Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere
Ünnepi műsor Ünnepi vendéglátás
Októberi., csütörtök
Október 1., isii törtök
Honi''éd Kaszinó
Nagykanizsa, Ady u. 7,
10.00Óra Turisztikai konferencia időseknek
Köszöntöt mond: Balt Vera
tourínfonn Iroda vezetője
Október 2., péntek
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
14.UO óra „Az én hobbim" kiállítás
A rendezvényt megnyitja: Pnlainé Cserti Honn népi iparművész 15.00 óra Ünnepi Gála
Köszöntöt mond; Dénes Sándor
Nagykanizsa MJV polgármestere Gálaműsor
a Zalaegerszegi Hevesi Sámlor Színház in űvészeinek kSzrem űködésévt 7 Műsorvezető: Kováesné Mikoln Mária 16.30 óra Fogadás
Pohárköszöntőt mond: Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő
17.0Ü óra Idősek bálja
a Party Duó közreműködésével
Nagykanizsa-Bagola
Művelődési Ház
17.00 óra Egészségügyi szűrés az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény m u n ka társa i na k közreműködésével
13.00 óra Idősek napja
Köszöntöt mond:
Déties Sándor Nagykanizsa MjVpolgármestere feransek István őnkomlányzati képviselő
Ünnepi műsor Ünnepi vendéglátás
Október 2., péntek Nagykanizsa-Bajcsa
Művelőilési Ház IS.OOÓra Idősek napja
Köszön tűt mond:
Tótli Nándor Nagykanizsa MIV alpolgármestere
Ünnepi műsor Ünnepi vendéglátás, bál
Október 2., péntek
Nag}/ kanizsa-Kis/akús Kul tárház
IS.OOÓra Idősek napja
Köszöntöt mond:
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő Dénes Sándor Nagykanizsa M/V polgármestere lerausek István önkormányzati képviselő Nagy József György Fakosért Városrész Szépítő Egyesület elnöke
Ünnepi műsor Ünnepi vendéglátás, bál
Nagykanizsa városrészek rendezvényei
Szeptember 30., szerda Nagykanizsa-Palin Palini Általános Iskola 15.00 óra Idősek napja
Köszöntöt mond:
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgánnestere Dr. Erdős László önkormányzati képviselő
Ünnepi műsor Ünnepi vendéglátás
Szeptember it)., szerda Nagi/kanizsa-Miklősfa
Mindenki Háza

Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember
Helyi
értékvédelem támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 9l/20ll. (XI. 04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg S millió Ft -vissza nem térítendő támogatás (amely 20l6-ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz 1S. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 201S. október 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 201S.
A kiíró a beérkező pályázatokat 201S. novemberi soros ülésén bírálja el 201S. november 30-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: ANagykani-zsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.
Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. 2.A pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és
(5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) ösz-szeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 20l5. október 22. A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A
Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2015. november 30. A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2015. szeptember
Kanizsa - Hirdetés

Álláspályázat - Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8. A kft. fő tevékenysége: a Kanizsa Televízió működtetése Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
- APolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint
- a Kanizsa TV szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a műsorpolitika kialakításában.
A megbízás időtartama, formája, díjazás: az ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 2015. november 1. naptól kezdődően 2020. október 31-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap. A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
Apályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12. A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díj azásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterj esztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. októberi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Meghívó
A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász
2015. szeptember 25-én (péntek) 8.00 - 17.00 óráig
2015. szeptember 26-án (szombat) 8.00 - 12.00 óráig
JÓTÉKONYSÁGI
ruhavAsArt
rendez a kiskanizsai templom melletti Közösségi Házban.
Bébi, gyermek, női és férfi ruhák, cipők, játékok nagy választékban, megújult árukészlettel. Minden áru 100, 200, 500 Ft-os árban kapható.
A befolyt összeget és a pénzadományokat a rászorultak
megsegítésére fordítjuk. „Segíts, hogy segíthessünk!"
Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász aktivistái
Megtekinthető az M9-es engedélyezési dokumentáció
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen OKTF-KP/9265/2015. számon az M9 gyorsforgalmi út Vasvár Nagykanizsa közötti szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére. Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció elektronikus úton megtekinthető a http://www.orszagos-zoldhatosag.gov.hu/hirdetotabla2015.php weboldalon. A fenti eljárással kapcsolatos részletes hirdetmény az alábbi linken elérhető: http://nagykanizsa.hu/up_image/OKTF M9 közlemeny.pdf és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdő időpontja: 2015. október 13-án 10 óra.
2. Nagykanizsa, Király utca 19. szám alatti 45. hrsz, lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan. Kikiáltási ára: 6.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdő időpontja: 2015. október 13-án 11 óra.
A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház, 1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalások részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 311-241/116. mellék.
* ^ wtwiroúimoit > tmircimu
6 és 12V-0S 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítoáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16-Telefom 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
FAMILY CIPOBOLT
v envc:-:-oriy!. alkalmi,
ranc es néptánc cupuk készítése
[34-45 méretig)
8800 NagykarU/±a. Arínyl U- 7,
TcL: 06-20-3419-480, e-mail: borstwm^t-
10
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 8800 Nagykanizsa, Ady u. I. Telefon: 93/S16-670, 93/S16-671 Mobil: 0630/7S4-3616 E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu
Konferencia „Vállalati és
EGYETEMI EGYÜTTMŰKÖDÉS A
duális képzés és az innovációs fejlesztések érdekében"
Kamaránk és a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza június 5-én közös rendezvényt tartott a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-fejlesztő Központban a Vállalati és egyetemi együttműködés a duálisképzés és az innovációs fejlesztések érdekében címmel, me-
lyen több mint 50 cég képviseltette magát. A felső-és középfokú oktatás résein, valamint az innovatív gondolkodásmód szükségességén túl még számos témában fejtették ki gondolataikat a neves előadók. Az ünnepélyes köszöntők után a résztvevők meghallgathatták Dr. Parragh László, Dr. Palkovics László, Dr. Birkner Zoltán, Dr Polay József és Dr. Háry András előadását.
Szakmai konzultáció az uniós pályázatokról
Kamaránk az Önkormányzattal együttműködve tartott szakmai konzultációt június 24-én a
Vasemberházban, melyen az elkövetkezendő hat évben aktuális uniós pályázatokról, lehívható támogatásokról informálták az érdekelteket. A konzultációt Dénes Sándor polgármester és dr. Polay József elnök nyitotta meg, majd Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért
felelős államtitkára tartott előadást.
A Parlamentben köszöntötték az SZKTV helyezettjeit
A kétkezi munka megbecsüléséről beszélt, és a szakmunkát méltatta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben, ahol június 26-án a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny idei helyezettjeit, felkészítő tanárait és csa-
ládtagjait köszöntötték. Kövér László hangsúlyozta: a kétkezi munka, a szakmunka ismét visz-szanyeri rangját, megbecsülését, mert a munkát mellőző világ, társadalom, gazdaság fenntarthatatlan.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarát dr. Polay József elnök képviselte az ünnepségen.
„Egyetemi Kamarai Díj" átadása
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán megtartott diploma-
osztó ünnepségen június 27-én adta át dr. Polay József elnök a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által alapított „Egyetemi Kamarai Díjat" Kondákor
Balázs mérnökinformatikus hallgatónak.
Megalakult a Nagykanizsai Város és Gazdaságfejlesztési Tanács
Augusztus 26-án megtartotta alakuló ülését a Nagykanizsa Önkormányzata és a NAKKIK közötti együttműködési megállapodás
A Szakképzési törvény előírása szerint gazdálkodó szervnél lévő képzőhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az adott szakmában mesterlevéllel Annak elősegítése érdekében, hogy ezt az előírást teljesíteni lehessen, elindult a
TÁM0P-2.3.4.B-13/1-2013-0001 pályázati projekt a mes-
terlevéllel nem rendelkező gyakorlati oktatók számára, akik 80%-os vissza nem térítendő támogatást nyerhettek el. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál 45 szakember részére tudtak támogatási lehetőséget biztosítani, így a programban résztvevők 9 szakmában szereztek mestercímet: épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, pincér, hegesztő, cukrász, szakács, autószerelő,
alapján létrehozott Nagykanizsai Város és Gazdaságfejlesztési Tanács, amely 6 tagból áll. A tanács elnöke: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere, alelnökei: a Zala megyei 03. számú egyéni választókerület országgyűlési képviselője és a NAKKIK elnöke. Tagjai: Kanizsa Trend Kft.: Wilheim Gábor (nagyvállalat), Hidrofilt Kft.: Borsos Krisztina (középvállalkozás) és a Pápai József és Társa Bt.: Pápai József (kisvállalkozás).
Fórumok a Városrehabilitációval kapcsolatban Kamaránk két alkalommal július 30-án és szeptember 1-én szerve-
karosszérialakatos, járműfényező. A gyakorlati és elméleti tudás megszerzésén, frissítésén kívül cél volt az is, hogy a mesterek kiváló oktatókká váljanak. A sikeres vizsgát tett mesterek július 1-én, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kam-puszán tartott Mesteravató Ün-
! - írJV^^H
nepségen vették át a mesterlevelüket.
A rendezvény a TAMOP-2.3.4.B-J3/1-2013-0001 számú „Dolgozva tanulj!" című projekt keretében került megrendezésre, az Európai Unió Európai Szociális Alapjának támogatásával valósult meg. Főkedvezménye-zett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kedvezményezett 23: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara.
A NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA "DOLGOZVA TANULJ!" CÍMŰ TÁM0P-2.3.4.B-13/1-2013-0001KIEMELT PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL
2015. szeptember
Kanizsa - Hirdetés
11
zett tájékoztató fórumot a városrehabilitáció által érintett vállalkozások részére. A fórumokon Horváth István projektmenedzser és Farkas Lóránt, a Szabadics Zrt. projektvezetője tájékoztatta a résztvevőket a beruházás menetéről és válaszolt a felmerülő kérdésekre.
Felhívjuk a város lakóinak figyelmét, hogy a felújítás alatt a Fő úton működő boltok, üzletek, éttermek, cukrászdák és gyógyszertár folyamatosan üzemelnek.
„Irány Németország"
INFORMÁCIÓS RENDEZVÉNY Kamaránk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német
gazdasági növekedést elérni az energiafelhasználás csökkentésével, az üvegházhatás mérséklésével.
Dr. Parragh László, az MKIK elnöke a kamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete felmérésére hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás a
gos elnökségi ülésen elhangzottakról. Valamint egyéb aktuális kérdésekről tárgyaltak.
Tagozatával együttműködve szeptember 8-án „Irány Németország!" címmel információs rendezvényt tartott.
A rendezvényen Bódi László, az MKIK Magyar-Német Tagozatának elnöke, bemutatta a tagozat munkáját, Gyányi Tamás, a WTS Klient Adótanácsadó Kft. ügyvezetője a németországi adózási és könyvviteli szabályokról beszélt, majd Varga Balázs Péter, az EXIM Nyugat-dunántúli régiójának képviseletvezetője az EXIM hatékony exporttámogatását mutatta be.
„A KLÍMAVÁLTOZÁS GAZDASÁGRA GYAKOROLT HATÁSAI" CÍMŰ
fórum
A klímavédelemben üzleti lehetőségek is vannak, ezek kihasználása bővíti a vállalkozások piacait -hangsúlyozta Ader János köztársasági elnök, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara klímaváltozás gazdaságra gyakorolt hatásairól rendezett konferenciáján Budapesten szeptember 8-án. Áder János rámutatott, a magyar gazdaság példája is mutatja, hogy lehet
gazdaságban ágazati átalakulásokat eredményez, lesznek megszűnő, illetve új, fejlődő üzletágak. A konferencián Dr. Parragh László bejelentette, hogy a kamara a környezetvédelmi tagozati munkát tovább erősíti környezetvédelmi kollégium létrehozásával és a cégeket a környezettudatosságra ösztönzik. A rendezvényen Borsos Krisztina alelnök és Nádasi Tamás MKIK küldött képviselte kamaránkat.
„Kvassay Jenő Terv 2015 - A
NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE" CÍMŰ SZAKMAI FÓRUM SZEPT. 14.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. tartott közös rendezvényt szeptember 14-én a Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Tükörtermében. A rendezvényt Nádasi Tamás, az Aquaprofit Zrt. elnöke nyitotta meg, majd Dr. Ligetvári Ferenc, az Aquaprofit Zrt. üzletág igazgatója mutatta be a Kvassay Jenő Tervet és a nemzeti víz-startégiát. Kassai Zoltán, a DélZalai Víz- és Csatornamű Zrt. elnök-vezérigazgatója előadásában a víziközmű szolgáltatás aktuális kérdéseiről beszélt a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-nél, ezt követte Arnhoffer András ÉszakZalai Víz- és Csatornamű Zrt. igazgatóságának elnöke, aki bemutatta a víziközmű szolgáltatás aktuális kérdéseit a ZALAVlZ Zrt-nél.
Ülésezett az elnökség Kamaránk elnöksége szeptember 21-én tartotta soron következő ülését. dr. Polay József elnök beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről és az orszá-
PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÜNK
* „Játékosan a szakmákról!"- a kamara nyári pályaorientációs programja
A nyári szünidő gyorsan elszaladt, de eredményesnek mondható kamaránk pályaorientációs tevékenysége. Pályaorientációs ta-
nácsadónk a Polgármesteri Hivatal Humán osztályának támogatásával lehetőséget kapott, hogy felkeresse július, augusztus hónapban a város Balatonmáriai Ifjúsági Táborában táborozó gyerekeket.
A játékos vetélkedő során activity, puzzle, kvízjáték segítségével mutatták meg tudásukat a csapatok illetve a feladatok kapcsán ismeretük
is bővült. A nyári meleg és a kötetlenebb tábori lét ellenére lelkesedéssel versenyeztek a gyerekek. A vetélkedő végén a csapatokat díjaztuk, mindenki apró ajándékkal és újabb ismeretekkel lett gazdagabb.
* Újból „Pályára álltunk!" - a kamara őszi pályaorientációs programja
Szeptemberrel egy új tanévet kezdtünk és a feladatainkat folytatjuk. Az őszi félévben elsősorban a 8. osztályos diákok minél alaposabb tájékoztatását tartjuk fontosnak, hiszen továbbtanulásukról kell dönteniük. Erre az osz-
tályfőnöki órák látogatása ad lehetőséget. Mivel a pályaválasztás előtt álló gyerekek szüleikkel egy közös döntést hoznak a továbbtanulásukat tekintve, így a szülői értekezleteken nyílik lehetőség, hogy még több információhoz juttassuk a szülőket az ösztöndíjrendszerrel, valamint a hiányszakképesítésekkel kapcsolatban. Az üzemlátogatások szervezésével mind a 7. mind a 8. osztályos diákoknak abban nyújtunk segítséget, hogy gyakorlatban is lássák az általuk elképzelt szakmát, szakmákat és betekintést kapjanak a munkakörülményekről. A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg (NFA-KA-NGM-J/20J4/TK/22)
működik a TSZSZ
A 2013 júliusában létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik, tevékenységét központi költségvetésből biztosított forrásból, támogatási szerződés alapján végzi. A TSZSZ-t azért hozták létre, hogy az építőipari vitás ügyek nagy része lehetőleg a bíróság elkerülésével, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően megoldódjon. A TSZSZ feladata, hogy a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó kérelme alapján adjon szakvéleményt a teljesítésigazolás kiadhatóságával összefüggő vitás ügyekben. A szervezet eljárása a vitás építkezés helyszíne szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhető. A kérelmek beadásáról, az eljárás rendjéről kamaránk az érdeklődők részére ingyenes információt nyújt. A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.
Építőipari vállalkozó Vágy tervező?
Munkájáért nem fizetnek?
Forduljon a TSZSZ-hez!
MAGVAI *tíLM,LOLLWI t-J irc.Rl A.V.M< A, ■"+ cixíor
mn-Ultyí-.AHMAV VAKlRTOt VJ1V
1
Kanizsa - es
2015. szeptember

Medgyaszay Haz
i\uuuií«ií Központ
Kanizsai Kulturális
Szeptember 27. 18 óra ÚTRAVALÓ KÉNYES NEVELÉSI HELYZETEKHEZ - MESEPSZICHOLÓGIA 2.
Dr. Kádár Annamária- pszichológus előadása. Belépődíj: I 200 Ft. Október 1. 18 óra FELSZABADÍTÁS AMERIKAI MÓDRA
Képek az iraki háborúról - Pillantás a tabuk mögé. Prof. Dr. Héjj Andreas vetítéssel egybekötött előadása. A belépés DÍJTALAN!
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet utazásainak egyes állomásait bemutató tárlat nyílt Kanizsán
Állandó kiállítás nyílt a Képzőművészetek Házában. A tárlat anyaga a nagykanizsai születésű Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életművét mutatja be új szemszögből - számolt be a Kanizsa TV Híradója az eseményről.
A távoli Indiába kalauzolt a Thúry György Múzeum új kiállításának megnyitóján a Parvati Tánccsoport. A régen templo-
mokban táncolt virágfelajánlást követően Dénes Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket.
„Azt láthatjuk itt meg Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet munkáin keresztül, hogy az útra kelés nemcsak egy tőlünk kívülálló objektív világ felfedezése, mely nem érinthet meg minket, hanem sokkal inkább egy belső út megtétele, mely magunktól egy másik kultúráig, egy másik ember szempillantásáig, majd pedig újra önmagunkhoz vezethet." - mondta a polgármester.
A tárlat anyagáról professzor Beth-lenfalvy Géza orientalista szólt, aki személyesen is ismerte a két művészt.
„Körbejárták a világot. Sokfelé jártak. Mikor Amerikából mentek hazafelé, a Hawaii-szigeteken is megálltak. És Japánban is fantasztikus képeket festett az Erzsébet, és a mama is. Úgyhogy nagyon változatos az anyag."
Az utazásaik egyes állomásait bemutató festményeket a Thúry György Múzeum munkatársa, Tugya Beáta válogatta össze.
Születésnapi sikerek az Eraklinban
A legutóbbi versenyhétvége sem telt tétlenül az idén 2S. születésnapját ünneplő Eraklin Táncklub Egyesületben. A táncosok egyszerre két helyen is helyt álltak. Míg a csapat egy része a nagykanizsai Dödölle Fesztivál harmadik napjának helyszínén, a Csónakázó-tón lépett fel, a párosok másik része, Zalaegerszegen mérettette meg magát egy táncversenyen, ahonnan érmekkel és nagyon szép eredményekkel tértek haza.
Az Eraklin TKE versenyzői a következő eredményekkel büszkélkedhetnek:
Buda Levente-Ruschel Petra páros Junior 2 E osztályban, latin kategóriában 16 pár közül sikeresen középdöntőbe táncolta magát, míg standard kategóriában a döntőbe került, és az S. helyezést érte el.
Ruschel Krisztián-Pető Viktória páros Ifjúsági E latin kategóriában 11 páros közül az S. helyen végeztek. Krisztiánék egy korosztállyal feljebb, a felnőttek között is kipróbálták magukat, ahol bravúros tel-
jesítménnyel a tapasztalt felnőttek között a 4. helyezést érték el.
Gáspár György és partnernője Müller Petra Junior 2 C standard kategóriában a második helyezést érte el, így ezüstéremmel lettek gazdagabbak.
Benkő Dániel és partnernője Bognár Alexandra Junior 1 D kategóriában indultak a versenyen, és két éremmel a nyakukban fejezték be a versenyt. Latin kategóriában 1S páros közül a 3. legjobbaknak ítélte meg őket a pontozói gárda, így az eredményhirdetésen a dobogó harmadik fokán állhattak. A fiatal táncospár első versenyén vett részt
standard D kategóriában, és rögtön 6 páros közül a 2. helyezést érték el.
A táncklub tagjai a közeljövőben sem pihennek. Újult erővel folytatják a felkészülést az őszi versenyszezonra, kiváltképp az október 24-2S-i nagykanizsai táncversenyekre, amelyet a házigazda, Eraklin Táncklub Egyesület szervez.
A háttérben a versenyfelkészítések mellett az egyesület edzői az ősszel induló tanfolyamok, kezdő csoportok szervezésével is sokat dolgoznak, és lázasan folynak az októberi táncversenyek előkészületei is - számolt be lapunknak Lexikov Csaba az egyesület elnöke.
Akarsz (szín)játszani?
- Ha vonz a színpad, nálunk a helyed! - így invitálja a Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada azokat a fiatalokat, akik kellő tehetséget, elszántságot éreznek magukban ahhoz, hogy megmutassák tehetségüket, színjátszóként. Egészen szeptember 30-ig lehet jelentkezniük az amatőr, no és persze leendő színészpalántáknak, a Hemó-s diákszínpad vezetőinél (Nikolics Zsuzsanna 0630-948-S828, Pávlicz Era 0630-347-7S3S). A próbákat - ahol aztán a színész-mazsolák antréjára és debütálására is sor kerül - péntekenként tartják, 17-től 20 óráig.
Szeptember 2S.
SZÜRETI FELVONULÁS A NAGYRÁC ÓVODÁVAL Szeptember 26-27., október 3-4. AGYKONTROLL TANFOLYAM NAGYKANIZSÁN. Oktató: Baglyas György Október 1. 18 óra IDŐSEK NAPJA RENDEZVÉNY Október 2. 18 óra IDŐSEK NAPJA RENDEZVÉNY - BAJCSA
2015. szeptember
Kanizsa

1
& 25 EVES
A VOKSH OKTATASI KFT
induló tanfolyamaink
Nyári akciónkat* ősszel is folytatjuk!
MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI kedvezményes* tanfolyamainkra jelentkezési időpontok:
szeptember 30. (szerda) 16.00 óra október 14. (szerda) 16.00 óra
Következő GKI vizsga időpontok:
, jelentkezési határidő: 10.20-ig
2015. október 30.
* Részletekről érdeklődjön Irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-7051. E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
(Stat: 2015-2 né. VSM: "B" E: 63,24%, F: 60% - "C" E: 84,38%. ÁKÓ: "B" Gy: 126,85% "C" Gy: 102,30%)
lakb erendezési üzlet görög húsétel Ifi ilyen óra is van jód
t ▼ ►T hlres német cirkusz vájat t község pécs mellett
nick raw megállapítása 21 tornaszer
▼ ▼ ▼ ▼ G
► ▼ omlik fél nóta! ► i
vengég-ellátás ► esökasat ► T
hordó jelzője tartalmatlan ázsiai ország az aljához
► névelő sajat nav-bevallás ► T tornász (henrietta) római hármasfogat
► nyelvet nyújt ▼ helyrag vanádium
összeesik késnek van trehány
közönséges ▼ ▼ részben agyrém! fluor ► ▼
lumpur (a malaj fováros) ► petrov szerzőtársa italy ► ▼ edward római provincia ►
rödium ► verona folyöja ► ▼ foszfor. nitrogén '' ▼ ►
beleegyező római 50 hidrogén ... üulpa
h ▼ az egyik vércsop. jele kölyök ► ...in hungary római 1qo0
régies .c- betú ► dézsában van! ► T csavar része ► »
dalmát dalmüfaj osztrák autójel
olasz autójel nöi név -taszsz (orosz hirügyn.) ► ▼ T hannibál ... portás ►
air... (légiposta) cseh síkság
► ▼ 2/3savi ► autójelünk t ▼ tüzet w szüntet "holl.svéd autöjel
férfinév pinceszag (fordítva)
útszakasz ► T csatorna. angolul ürestúki ► ▼ ▼
rakodószerszám ▼ kőzve t-len kapcsolat jxigén ►
Mn L U '' T newton
ií Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
SMS
Horoszkóp
y^f III.21.-IV.19. Kos
Ha mindenáron javítani szeretne a közérzetén, akkor most ne gondoljon a kötelezettségeire. Merítsen erőt a vidám, jókedvű ismerősei példájából. Sőt, egy kis környezetváltozás is jót tenne ilyenkor.
$NV.20.-V.20. Bika
Be kell látnia, hogy a magánéletében sem történhetnek mindig úgy a dolgok, ahogyan ön szeretné. A problémáit ne söpörje szőnyeg alá, hanem oldja meg, és legyen tekintettel mások elképzeléseire is.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Valamiféle kiutat keres anyagi helyzetének megváltoztatására, de az igazi megoldás még várat magára. Egyelőre ne foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Keressen inkább magának pihentető elfoglaltságot.
ffi VI.22.-VII.22. Rák
Ha még nincs hétvégi programja, bátran iktasson be magának például csoki kóstolót. Persze j obban esik a falat, ha többen esznek, miközben megosztják egymással a gondolataikat, és ápolják a kapcsolataikat.
^VIL23.-Vin.22. Oroszlán
Fogjon hozzá az őszi feladataihoz. Ez az évszak nemcsak a ruházat cseréjéről szól, hanem a raktározás és a betakarítás terén is ad feladatokat. Kezelje rugalmasan a teendőit, aztán elvonulhat egy egészséges pihenésre.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
A Hold közbenjárásának köszönhetően egy új lehetőség nyílik meg ön előtt. Ne habozzon, fogadja el, hiszen nem jár semmiféle veszteséggel. Sőt, pozitív hatással lesz a magánéletére is.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Szánjon több időt az érzelmi életére. Ha kellő időben fel tud készülni a kihívásokra, gyorsan befejezheti a munkáját. És akkor jöhet a kedvenc hobbija, a szabadidő élvezetes eltöltése.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
A szerelem és a féltékenység is része lesz a mindennapjainak. Ez utóbbitól természetesen mielőbb szabadulni akar. Fogyasszon némi édességet, mert a finom sütemények elterelik a figyelmét.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha az időváltozás miatti feszültsége levezetésére vitaminkúrát ajánl önnek egy ismerőse, biztosan elhárítja az ajánlatát. Valamit azonban mégis tenni kellene. Kezdetnek egy nyugtató fürdő is hatásos lenne.
^XII.22.-I.20. Bak
Ön is tudja, nem mindig könnyű megfelelni mások elvárásainak. Koncentráljon a feladataira, és tegyen a saját elképzelése szerint. A végén úgy is kiderül, hogy önnek volt igaza.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
Kezelje nyitottabban az ön körül zajló eseményeket. Elégedetlenségét nem kell magába fojtani, de az sem jó, ha rázúdítja a családjára. A rossz hangulatban eltelt napok nem tesznek jót senkinek.
<>11.20.-111.20. Halak
Romantikus hangulatban folytathatja a hetet. Mivel szilárdan áll a talpán, semmiféle váratlan feladat nem hozhatja ki a sodrából. Ez az időszak még arra is alkalmas lesz, hogy valami őrültséget tegyen.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. szeptember 24
Vizsgázott a villanyfény
Kedden ismét Szepetnek adhatott otthont egy nemzetközi női labdarúgó válogatott mérkőzésnek, a márciusi U19-es Magyarország -Szlovénia találkozó után ezúttal a két ország U17-es hölgyei mérkőztek egymással. A meccs külön érdekessége volt a szepetneki pálya ezúttal vizsgázott olyan szempontból, hogy teljes 90 percen át villanyfényes, ráadásul nemzetek közötti összecsapást rendezhettek rajta. Nos, végül a vendégek örülhettek, hiszen már a 4. percben megszerezték a győztes találatot.
Elsőség a Polgáremléktornán
A Kanizsai Vadmacskák SE amatőr női NB I-es kosárlabda csapata a Szombathelyi Egyetem által megrendezett tornán vett részt és szerzett elsőséget. A Vas megyeiek a főiskolaegyetem legendás tanárára, Polgár Bélára emlékezve rendeztek nemzetközi tornát. A Kanizsai Vadmacskák SE a szombathelyi és grazi ellenfelét győzte le, a torna MVP játékosa pedig Fuisz Viktória (KVSE) lett.
A nagykanizsaiak eredményei: SZoESE - Kanizsai Vadmacskák SE 4S-60. Kanizsai dobók: Fuisz V. 17, Fekete 18, Kardos 7, Herman 13, Hegyi 2. Csere: Scheiber 1, Horváth N., Zsámár L. 2, Bánhegyi, Kováts. UBI Graz (osztrák) - Kanizsai Vadmacskák 49-64. Fuisz 16, Fekete 17, Kardos 7, Herman 20, Hegyi 4. Csere: Horváth N., Zsámár, Bánhegyi, Scheiber, Kováts.
Hagyományteremtő kupa érmeivel
Pécsett az I. Vasutas Misina Kupa Cselgáncs-versenyt rendezték meg, melyre a Dél-dunántúli Regionális Judo Szövetség két vasutas egyesülete mellett 16 másik klub is nevezte dzsúdósait.
Aregionális egyéni versenyen a legfiatalabb (2008) korcsoporttól a serdülőkig (2001) 207 fő mérle-
gelt be. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett Vasutas Kupa feléleszteni hivatott az egykori, vasutas klubok közötti csapatversenyeket, mely akkor kizárólag a vasút támogatását élvező,
nevét is magukban foglaló egyesületek egymás közötti versengését takarta. Ez a régióban a Pécsi Vasutas Sport Kör (PVSK) és a Nagykanizsai Torna Egylet 1866. MÁV Rt. (NTE 1866) közötti csatát takarja.
Az egyéni küzdelmek során a Nagykanizsai TE 1866 (bal oldali kép) mellett a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa (jobb oldali kép) is képviseltette magát és az NTE 12, míg az NJK csel-gáncsozói 4 éremmel térhettek haza.
I. Misina Kupa Cselgáncs-verseny, Pécs. Az NTE 1866 egyéni eredményei. Aranyérmesek: Musztács Izabella (Diák D; 26 kg), Szeghy Tamás (Diák D; 30 kg), Nagy Adrián (Diák D; +45 kg), Köveskáli Regő (Diák B; 41 kg), Kovács Olivér (Diák B; 45 kg), Nagy Krisztofer (Diák B; +60 kg). Ezüstérmesek: Garai Emese (Diák D; 30 kg), Garai
Nimród (Diák D; 39 kg), Farkas Gábor (Diák C; 27 kg), Garamszegi Bálint (Diák C; 39 kg), Si-
mon Barnabás (Serdülő; 40 kg). Bronérmesek: Kovács Zoltán
(Diák B; 35 kg). Az NJK egyéni eredményei. Aranyérmesek: Nagy Olivér (Diák B; 55 kg), Kovács Mátyás (Diák A; 49 kg). Ezüstérmes: Herczeg Zsombor (Diák B; 32 kg). Bronzérmes: Kis Alex (Serdülő; 44 kg).
Az úgynevezett vasutas csapatversenyt 7:6-ra nyerte meg a PVSK az NTE 1866 ellen.
P.L.
Szenior sakk:
A fővárosba költözik a vándorkupa...
AII. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság döntőjének küzdelmeit a tavalyi esztendő után ezúttal is Nagykanizsa rendezhette.
A kilenc fordulós fináléban nem született címvédés, hiszen a 2014-es győztes Szabolcsi János (XII. kerület) a negyedik helyen végzett, míg a győzelmet az ugyancsak fővárosi Gyurkovics Miklós (X. kerület) szerezte meg - 7,5 ponttal.
A második helyen Paksa Rudolf (7) végzett Ajkáról, míg harmadik a veszprémi Palla György (7) lett. A legjobb zalaiként, egyben nagykanizsaiként Papp Nándor zárt, ő hatodikként fogadhatta a gratulációkat hat megszerzett pontjával.
INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 06-20-3285-766, 06-93-323-737 (7730K)
Nagykanizsai I. emeleti belvárosi, 72 m2-es, új építésű lakás eladó. Megtekinthető: kanizsailakas.ini.hu. Érd.: 0670-779-1773 (7732K)
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-510-2723 (7710K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel.: 0630-597-1530
Idős ember gondozását vállalnám esetleges ottlakással. Tel.: 06-30-4386834 (7733K)
VEGYES
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
CARTE MAXIMUMOT (azonos témájú bélyeg és képeslap) vásárolok. Tel.: 0630-901-2482 (7734K)
Vázákat, nippeket, porcelán, üveg és bronz tárgyakat készpénzért vásárolok Nk-án és 15 km-es
körzetében. Tel.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7735K)
Oválissá alakítható sötétbarna, fa étkezőasztal 6 db székkel eladó. Érd.: 0630-260-4544 (7736K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóliveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
2015. szeptember
Kanizsa - rt
1
Az edzéslátogatottság sokat számíthat
A Nagykanizsai Izzó SE NB II-es férfi kézilabda-együttese is megkezdte bajnoki szezonját a Dél-nyugati csoportban és a kanizsaiak immár új edzővel vághattak neki az előttük álló évadnak.
Takács Balázs, a csapat újdonsült szakvezetője a Somogy megyei Böhönyéről érkezett, ahol testnevelő tanárként is dolgozik, s a dél-zalai városban igazából augusztus végén vette át a szakmai munka irányítását.
- Szeptembertől már valóban az én irányításommal készülünk, akkorra a srácok gyakorlatilag az erőnléti felkészítésen már túl is voltak - fogalmazott az Izzó új trénere, aki a Marcaliba távozott dr. Woth Péter helyére ülhetett a kispadon. -Heti három tréninggel számolhatunk, s mindenképpen az a célunk, hogy a foglalkozásokon mind többen vegyenek részt keretünkből folyamatosan, hiszen többek között ez is a sikeres szereplés egyik záloga lehet. Jóslatokba a helyzéseket illetően nem bocsátkoznék, de az 16. hely megszerzése esetén már nem lehetnénk elégedetlenek.
Az egyesület technikai vezetőjétől Marton Zsófiától megtudtuk, kik is „gyarapítják" az érkezők listáját. E szerint Gilitsch Gergő visszatért a Pécsi VSE-től, Szabó
Túl az ötvenediken
Az adott keretek között az ötvenedik teniszversenyt rendezték - ezúttal az Energia Szabadidősport Klub pályáin -, amely összesorsolásos kieséses jellegű torna volt. Végül 47 mérkőzést játszottak a nevezők.
A bajnokság utolsó fordulójának végeredménye: 1. Nagy Csaba (Röpte TC; 9 győzelem, 1 vereség), 2. Perendy Tamás (Energia Szabadidősport Klub; 8-2), 3. Lévai Csaba (Energia; 8-2), 4. Baranyás Zoltán (Energia; 7-3), S. Pápa Valentin (Nagyatád; 7-3), 6. Pápa Sándor (Nagyatád; 6-3). A vigaszversenyt Papp Tamás (Energia) nyerte.
A kanizsai idei szabadtéri pontverseny végeredménye: 1. Nagy Csaba (Röpte TC) 6S pont, 2. Molnár József (Zalaegerszeg) 4S, 3. Magyar Attila (Pécs) 40.
Bence Hajdúszoboszlóról, Simon Bence és Bátor Gábor a Csurgó utánpótlásából, míg Pákozdi Gábor a Miskolci VSI-től érkezett a csapathoz. A távozók listáját ugyanakkor nem sokan gyarapítják, Csató Dávid, aki távozott, de ő már hónapokkal korábban sem volt az egyesületnél.
Nagykanizsai Izzó SE - Pécsi VSE II 30-33 (11-14)
NB II Dél-Nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 1. forduló. Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Réger, Vandróczki.
Izzó SE: Szabó B. - Bátor 3, Gil-itsch 4, Kiss G. 7, Tompek, Pákoz-di 8, Metzger. Csere: Tóth Á. (kapus), Molnár L. 2, Dencs B., Sza-
bó Sz., Senger, Simon 6. Edző: Takács Balázs.
Az új bajnoki szezon első mérkőzésén hazai pályán a Pécsi VSE II együttesét fogadta az Izzó SE férfi NB Il-es együttese (képünkön jobbról). Az első félidő elején a vendégek harcolták ki a vezetést (11. perc S-6) és az előnyt a félidő végéig még növelni is tudták. A mérkőzés további menetében sem engedték ki a kezükből a vezetést a vendégek (46. perc: 21-26), lendületes támadásaik ellen a kanizsaiak egyszerűen nem találták az ellenszert. Küzdelmes mérkőzésen a sok kimaradt helyzetnek és technikai hibáinak köszönhetően a két pontot nem tudta megszerezni az Izzó.
P.L.
Ötödik hely az ifjúsági csapat ob-ról
Az országos ifjúsági sakk csapatbajnokság keretében az NB I-es felnőtt sakk pontvadászatban bajnoki címvédő Aquaprofit Nagykanizsai TSK korosztályos együttese is indult. A Boris Markoja, Zsírai Péter, Alex Krstulovic, Felde Bence, Haselbach Dávid, Varga Richárd, Miseta Nóra összeállítású nagykanizsai együttes végül az előkelő S. helyen végzett az utóbbi években már
korcsoportos nemzetközi mesterekkel is megerősödött mezőnyben.
Képünkön: a nagykanizsaiak (balról) éppen a szombathelyi Haladással mérkőznek, azon a találkozón 4:2-es győzelmet arattak a délzalaiak.
Universiade-győztes is érkezett
Az elmúlt hétvégén a Kanizsa VSE rajtolt az OB I B-s vízilabda bajnokság A-csoportjában, elsőként a PVSK-PSN II volt az ellenfele Nagykanizsán.
A KVSE felnőtt csapatánál a szakmai munka irányítását a Debrecenbe távozó Németh Zsolttól eddig elsősorban az utánpótlásban dolgozó Simonka Ferenc vette át, aki néhány eszendeje már ült a második vonalbeli legénység kispadján, s most is lehetőséget kapott a bizonyításra a medence szélén.
- A tavalyi hetedik hely után mindenképpen a felsőházba kerülés a célunk, onnan viszont már egy másik versengés következik - kezdte Simonka Ferenc tréner. - A klubnál betöltött szerepem annyiban változik, hogy a továbbiakban az utánpótlásunkból csak a serdülőket viszem.
A játékoskeretben is történt változás, igaz, nagy jövés-menés nem zajlott az egyesületnél, viszont akik jöttek, ők valóban erősítést jelenthetnek.
- Érkezett az Universiade-győztes dr. Szécsi Csaba, az OB I-es rutinnal rendelkező Cseh Attila, mindketten a Csabai Csirkefogók VK-tól, valamint Pelle Balázs kapus a Tatabányai Vízmű SE-től - folytatta a kanizsaiak edzője. - A távozók listáját a hálóőr Nébald Olivér, illetve a mezőnyjátékosok közül Besenyei Richárd és Koncz Dávid alkotja, közülük Nébald a továbbiakban még besegíthet. Összességében úgy érzem, az új játékosokkal erősödtünk az új szezonra.
Kanizsa VSE (8.) - Pécsi VSK-PSN II (4.) 5-8 (2-1, 1-4, 2-2, 0-1)
OB I B, A-csoport férfi vízilabdamérkőzés, Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Hunyadi, Torda. KVSE: Pelle -
Cseh, Klie, Virt 1, Kéri, Kaszper G., Fábry. Csere: Kis Zs., dr. Szécsi 2, Gulyás. Edző: Simonka Ferenc.
A kanizsaiak foghíjas kerettel állhattak ki a mérkőzésre, hiszen Bakó Csaba eltiltás, míg Cserdi István sérülés miatt hiányzott. A hazaiak 2-1-es előny után egyszerűen kihagyták helyzeteiket. A centerjátékot nem tudták alkalmazni, a pécsi védők közötti belső embert nem tudták kellő hatékonysággal megjátszani, védekezésben pedig fegyelmezetlenné váltak. A pécsiek tizenötször kerültek emberelőnybe, ugyanakkor a Kanizsa egy durvaságért megítélt négyperces fórt sem tudott gólra váltani. Mindezekkel együtt a szezon első találkozóján szinte törvényszerű volt a vereség. Javítani hazai környezetben lehet szeptember 26-án 11 órától az MTK ellen.
P.L.
1
Kanizsa - Hirdetés
2015. szeptember
2015 | 08| 24 SAJTÓKÖZLEMÉNY
„ONKORMANYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI MEGÚJÍTÁSA ZALAKOMAR NAGYKÖZSÉGBEN"
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert az új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, az „Önkormányzatok és intézményeik energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználással kombinálva a konvergencia régiókban" témájú pályázat keretei között. Apályázat azonosítószáma: KEOP-4.10.0./F/14-2024-0149. A fejlesztés során a következő épületek energetikai fejlesztései történtek meg: Zalakomári Művelődési Ház (8751, ZALAKOMÁR, PETŐFI U. 9.), a Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda (8752 ZALAKOMÁR, TAVASZ U. 17. B ÉP.). Mindkét épület esetében homlokzati, padló, és födém hőszigetelés történt. Az óvodánál ezek mellett napkollektor is beépítésre került. A művelődési háznál 9 db külső nyílászárót került kicserélésre és megújult a fűtési rendszer, valamint beépítésre került 16 Db/klts egységnyi napelem.
A beruházás 2015.08.14-én műszaki átadás-átvétel keretében lezárult. A két épületen végrehajtott beavatkozások eredményeként évi 3 millió Ft éves energia megtakarítást lesz elérhető, a káros anyag kibocsátás várhatóan 47,1 tonnával csökken.
Afejlesztést az Európai Unió és Magyarország 100 %-os mértékben, 47 189 203 Ft-tal támogatja.
A projektről bővebb információt a www.zalakomar.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Csárdi Tamás, polgármester. Elérhetőség: 0036/93/386-017,
polgarmester@zalakomar.hu
fffffffVfffTV?VVffVffTTfT?Tff?V?V?^
£L FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem! AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére. KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban, többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását is vállaljuk fűrészüzemünkben. Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is. Ára; 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es főút mellett)
és szimbólumterápia irányzatokban képződött tovább.
Dolgozott iskolapszichológusként valamint egyetemi adjunktusként a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségén tanít, az Óvoda és elemi oktatás pedagógiája szakon.
Munkája a hobbija is egyben, nagy szerelme a tréningszakma,
Útravaló kényes nevelési helyzetekhez
Dr. Kádár Annamária „Mesepszichológia" előadása a Medgyaszay Házban
Kedvező ár, minőségi munka
L E V E L1 Leveli Attila
OPTIKA látoész mester
I Blimi , 8800 Nagykanizsa, Deák tér ó.
^............../ ........../ (93)312-011,(30)3852570
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. szeptember 30-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
Dr. Kádár Annamária Marosvásárhelyen született. 1999-ben a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karán szerezte pszichológusi oklevelét. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán, a Kognitív Fejlődés programon végezte doktori tanulmányait, amivel párhuzamosan a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte meg munka és szervezetpszichológusi szakképesítését. Családterápia valamint relaxáció
itt érzi magát legotthonosabban. Csapatépítő, kommunikációs, tárgyalástechnika, vezetői és érzelmi intelligencia fejlesztését célzó tréningeket tart. Az Erdély FM rádió Pszichotrillák című heti élő műsorának meghívott szakértője és társszerkesztője. Hiszi, hogy a fejlődés igazi mozgatórugója a komfortzóna elhagyása, hogy a legfontosabb személyes érték a hitelesség, a legmélyebb erőforrás a játékosság és a mese, valamint hogy igazi teljesítmény a csapatmunka által érhető el.