Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.92 MB
2020-12-21 18:23:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
621
934
Kanizsa 2015 031-035. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Új államtitkárok a Nemzetgazdasági Minisztériumban
Cseresnyés Péter ezután
választókörzete képviselete mellett a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár is lesz
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az NGM által kiadott sajtóközleményében tudatta, hogy a tárcáját érintő változások közt néhány személyi változás is szerepel. Ennek nyomán Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térségének országgyűlési képviselője lesz a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár.
Az NGM-ben történő személycserék indoklása közt szerepel, hogy Czomba Sándor munkaerőpiacért és képzésért felelős, szeptember végével lemondott államtitkár helyére 201S. október l-jétől Cseresnyés Pétert érkezhet. Cseresnyés Péter 2002 óta tagja az Országgyűlésnek. 2006 és 2010 között Nagykanizsa alpolgármestere, majd 2010-től 2014-ig a város polgármestere volt. 2014-től az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának tagja.
OKTATÁSI Kft.
start ohjlisi kii.
'' . .in i: Antíy 1. II. 8 Td: ÍIX2SS-374Ö
SZEMÉLYGÉPKOCSI, MOTOR tanfolyam indul szimulátoros oktatással
10.10. (hétvégi) 08:00-12:00 (Szo-V) 10.14. (hétközi) 16:00-20.00 (H-Sz-P)
GKI ÉS ADR TANFOLYAM Vizsgák: 10.17., 10.31., 11.07., 11.21.
(szombat) Jelentkezési határidő: vizsgák előtt 10 nappal
Statisztikai mutatók: www.startoktatas.eu/mmosegpolitikank
JELENTKEZÉS: 0630/288-3746 vagy a helyszínen
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 31. szám 2015. október 1.
A társadalom és Nagykanizsa is nyertese ennek az intézetnek
Ünnepélyes megnyitóval zárult egy több éves folyamat. Megnyitotta kapuit Magyarország legújabb és legmodernebb gyermekvédelmi intézménye: a Nagykanizsai Javítóintézet. A megnyitóünnepségen először Magyari László, a Debreceni Javítóintézet igazgatója, a most zárult szakmai projekt vezetője lépett a mikrofonhoz.
- A javítóintézetek sorában utoljára negyven éve készült el valami új: az immár 18. éve a Debreceni Javítóintézetként funkcionáló, de 1972-ben még lányok ellátására megépült gyermekotthon. Kifejezetten javítóintézeti ellátás biztosítására szolgáló intézmény létesítésére pedig több mint 100 évvel ezelőtt volt példa: az aszódi és rákospalotai nevelőintézetek megépítésekor - sorolta a Nagykanizsai Javítóintézet szakmai vezetését is ellátó
szakember. - Örömmel jelenthetem be, hogy Magyarország Kormányának kiemelt projektjeként, 201S-ben elkészült hazánk ötödik javítóintézete, a nagykanizsai is. Projektgazdaként büszkén mondhatom: az intézet elkészült, és felkészült a gyermekek fogadására - mondta határozottan Magyari László.
A dél-zalai térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter hangsúlyozta: mindenki, a társadalom, Nagykanizsa és az idekerülő gyermekek is nyertesei ennek az intézetnek.
- „Az igazi megismerés: bukások sorozata, amit mindannyiszor gyermetegen boldog talpra állás követ." Ez az idézet Franz Kafka gondolata, és ezt felhasználva bátran mondhatjuk: a talpra állás házát adjuk most át. A remény épületét, a segítség falait, a felelősségvállalás intézményét -mondta a politikus. - Széchenyi István szerint azokból a kövekből, ame-
lyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Nos, a Nagykanizsai Javítóintézet kétségkívül ilyen, kövekből épült lépcső lehet az ide kerülő, megtévedt fiatalok számára. Egy esély, hogy rátaláljanak a helyes útra, hogy később, itteni tapasztalataikra is alapozva, a társadalom hasznos, megbecsült polgárai lehessenek. A Nagykanizsai Javítóintézet léte a közgazdaságtanból ismert győztes-győztes helyzet példája, vagyis minden szereplő nyertese ennek. A társadalmunk, mondhatjuk úgy is, hogy egész Magyarország nyertese azért, mert megoldódik egy probléma. Egy probléma, amely a megtévedt fiatalok jövőjével kapcsolatosan merül fel. Azért volt szükség egy új intézetre, erre az intézetre, mert eddig ilyen a Dunántúlon egyetlen egy sem volt. Az pedig mára tény, hogy az előzetes letartóztatásba kerülő, 14 és
@''folytatás a 2. oldalon)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
2
Kanizsa - Átadás
2015. október I
(folytatás a címlapról)
18 év közötti fiataloknál sokkal kisebb a társadalmi visszailleszkedés esélye, ha az „előzetest" -amely akár évekig is eltarthat - valamelyik büntetés-végrehajtási intézetben töltik.
- És kétségkívül nyertes Nagykanizsa is. Azzal, hogy Kanizsára esett a kormányzat választása, közel 2,5 milliárdos beruházás valósulhatott meg a városban, annak minden hasznával, lehetőségével. Már csak azért is, mert munkahelyteremtő beruházásról beszélünk, olyanról, amely tovább javítja Nagykanizsa munkaerőpiaci mutatóit, és biztos megélhetést, hosszú távú perspektívát kínál a munkavállalóknak, a beszállítóknak, tehát több száz kanizsai családnak -szögezte le a térség országgyűlési képviselője. - És nyertesek lehetnek a fiatalok is, akik a régióból, a Dunántúlról kerülnek ide, akik zömében hátrányos családi környezetből érkezve botlanak meg. Ajobb élet esélye nekik is jár. Ajavítóintézetben folyó oktató és nevelő munka - mint azt a neve is mutatja - azt a célt szolgálja, hogy javítson az életükön, hogy mutasson számukra olyan utat, amelyre lépve akár a jövő mesteremberei, orvosai, tanárai, szociális szakemberei lehetnek. És lehetnek, hiszen a debreceni modellben mindenre van példa, és biztos vagyok benne, hogy a nagykanizsai intézet is betölti majd a küldetését. A fiatalok itt, a „javítóban" esélyt kapnak, valódi esélyt, ugyanis a javítóintézet nem börtön. Itt nincsenek cellák, s a fiatalokkal minden napszakban szakemberek foglalkoznak, akiknek az a céljuk, hogy a megtévedt tinédzserek
Magyarország kormányának és mindazoknak, akik részt vállaltak a munkában e nemes cél érdekében. Isten áldása kísérje az itt nevelődő fiatalokat és az itt dolgozó, hivatást
Dr. Papp Attila
kat a fiatalokat, akik vagy kiszakítat-tak onnan, vagy soha meg sem gyökereztek abban.
teljesítő munkatársakat - zárta gondolatait Dénes Sándor polgármester.
- Ezért tudnunk kell, hogy az idekerülő fiatalok sérülékenyek lesznek, mert gyökértelen létezésük azzá tette őket. A mi feladatunk, az itt dolgozók hivatása az lesz, hogy ezt a hiányt, ezt az űrt pótoljuk, hogy a jövő lehetőségét valósággá tegyük számukra. Ne feledjük, hogy ezen intézet sok megtévedt fiatalnak jelent esélyt, ezen intézet nevel, tanít, utat mutat, visszailleszt és munkára nevel. S ne feledjük azt sem, hogy több mint száz itt dolgozónak jelent munkát, családjának megélhetést. És mindezekért a lehetőségekért szeretném kifejezni a magam és a város polgárainak köszönetét a debreceni nevelőintézet vezetésének és munkatársainak,
társadalmunk számára, mint egy falat kenyér, oly mértékben fontos üzenetek. A kormány társadalompolitikájának legfontosabb üzenete pedig: akar és tud is esélyt teremteni. Ma Magyarországon a gyermekvédelem tud esélyt teremteni, hogy ezek a fiatalok vissza tudjanak térni a társadalomba. Köszönöm a befogadó város, Nagykanizsa lojalitását és megértését, mert hiszek benne - ez az intézet is teljesíteni fogja küldetését: utat mutatni és esélyt adni a fiataloknak - fejezte be Czibere Károly.
Az ünnepélyes megnyitó után dr. Páhy János plébános és Hella Ferenc református lelkész áldotta meg az épületet, majd a szalagátvágás után állófogadás és egy, a Nagykanizsai Javítóintézetet bemutató séta várta a vendégeket.
lehetőséget kapjanak a normális életre. Aki ért a leckéből és elfogadja a felé nyújtott segítő kezet, úgy kezdheti felnőtt életét, mint korosztályából bárki más - hangsúlyozta Cseresnyés Péter.
Dénes Sándor polgármester szintén azt a nagy feladatot említette, amelyet ez az intézet el fog majd végezni mindenki reménye szerint.
- Ez a megnyitó- és avatóünnep-ség egy idevezető út végét, és egyben egy nemes célokkal tűzdelt, hosszú út kezdetét is jelenti. Olyan emberi és közösségi hitre lesz szükség ebben az intézetben, amely a legerősebbekre jellemző csak, akik képesek egymást és önmagukat, és ebből merítkezve az ide érkező fiatalokat is a jövő lehetőségeinek végtelene felé fordítani. Mert fel kell tudni ébreszteni a vágyat a méltó emberi élet iránt, és közben vissza kell tudni helyezni a társadalomba azo-
A megnyitóünnepség az aszódi, a rákospalotai és debreceni növendékek műsorával folytatódott, majd Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára osztotta meg gondolatait a meghívott vendégekkel.
- Keresem a szavakat a gyerekek produkciója után, talán egy rövid tőmondat kifejez mindent: igen, lehet. Igen, van remény, van váltóátállítás, van pályaátigazítás, pályaátállítás. Nem eleve elrendelt, hogy valaki azon a pályán folytassa, amelyen elkezdte -mondta határozott meggyőződéssel az államtitkár. - Ezek a visszajelzések ma Magyarországon, a
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. október 1
Kanizsa - Városháza
3
Közgyűlési sorok
Újabb
műfüvesek épülhetnek
A közgyűlés döntött: városunk önkormányzata pályázatot nyújt be az MLSZ-hez, két, újabb műfüves labdarúgó pálya építésére.
A kisméretű, 22x42 m-es focipálya egyike a Kőrösi-Péterfy Altalános Iskola Csokonai utcai székhelyintézményét, míg a másik a Zrínyi-székhelyintézményt gazdagítaná, amennyiben sikeres lesz a pályázat, az MLSZ labdarúgó pályaépítési-programjában.
A szükséges 200-200 ezer forint pályázati biztosítékot a város idei költségvetésében elkülönítette a testület. A beruházás megvalósítási költsége - pályánként - bruttó 38.S millió forint, mindennek 30%-a „megy" a város zsebéből az építésre, ami kétszer 11 millió SS0000 forint.
Nevén nevezik
Eddig pusztán helyrajzi számokon volt „ismert" két, kanizsai utca. Az érintett kiskanizsai és szabadhegyi útszakasznak - a közgyűlés döntésének értelmében - immár neve (is) lett.
A sáska városrészben lévő út hivatalos „elkeresztelését" egy helyi vállalkozó, Kovács Ferenc kezdeményezte, akinek a Kiskanizsától északra fekvő „Felsőmajorban" működő baromfitelepére nem lehet - ezáltal nem is tudja - kézbesíteni a hivatalos küldeményeket a Magyar Posta. Az indoklás szerint azért, mivel nincs utca és házszámmal megjelölhető címe a családi vállalkozásnak. Mindez a jövőben másként lesz, hiszen nevet kapott a(z) (nevetlen) utca. Ugyan nem önálló, külön utcanevet, hanem, mivel folytatása a Kismező utcának az érintett szakasz, ugyanezt a nevet kapta. Másik „új", nevén nevezett „helyrajzi szám" - egy beépített lakótelek- pedig Sánc városrészben van, a Szabadhegy és a Besenyő utca között. Most már hivatalosan is ez utóbbi utca nevét viseli.
Korrigálták a bölcsődei térítési díjakat
A költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak módjáról szóló önkormányzati rendeletet módosították, ugyanis korábban tévesen határozták meg a bölcsődei térítési díjak összegét.
Még múlt hónapban fogadták el a közgyűlésen a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Az akkori döntés értelmében az élelmezési nyersanyagnorma egy ellátottra jutó napi összegét 9 százalékkal megemelték. Az előterjesztésben olvasható indoklás szerint a korszerű, egészségesebb táplálkozás hatályba lépése miatt volt szükséges az emelés. Ez maga után vonja a minőségileg jobb alapanyagok felhasználását, melyek beszerzése többletköltséget jelent.
A módosítás érinti az egész napos ellátást is, ahol a napi három étkezés mellett biztosítják a továbbiakban is lesz tízórai és az uzsonna, mint kisétkezési forma. Az ebéd nyersanyagnormáját külön meghatározzák.
Akkor a bölcsődei díjakat tévesen határozták meg, így szükséges volt a módosítás.
A versenyuszoda beruházási programja kipipálva
A csütörtöki közgyűlésen a városvezetés elfogadta az S0 méteres fedett versenyuszoda beruházási programját, amelyről leg-
először a miniszterelnök kanizsai vizitje során esett szó. A tervezett létesítmény megépítése -az előzetes kalkulációk szerint -3 milliárd forintba kerül majd, helyszíne pedig a mostani uszoda-strand tőszomszédsága, azaz a Sétakert (egy része, nem teljes egésze) lesz.
Bizzer András önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke a napirendi pont kapcsán elmondta: a majdan épülő versenyuszoda újabb bizonyíték arra, hogy Nagykanizsán valóban új időszámítás kezdődött. Hangsúlyozta azt is, a létesítmény - amely várhatóan 2018-ra készül el, a jelenlegi uszoda mellett - a 60 milliárd forintos Mura-program részeként, annak jóvoltából épülhet meg.
Gyalókai Zoltán önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság elnöke azt hangsúlyozta: gyerekbarát uszodát alakítanak ki. S az új épületet minél több megújuló energia-elemmel látják el. Gyalókai Zoltán hozzáfűzte még azt is, hogy az uszoda mellé parkoló is kialakításra kerül, épp'' ezért ennek építésénél figyeljenek a Sétakert fáira, minél kevesebb sérüljön vagy kerüljön kivágásra.
Gábris Jácint, a Jobbik képviselője e napirendnél megjegyezte: lehetőleg a választások előtt készüljön el az uszoda.
Dénes Sándor polgármester közölte: a Sétakertet ne „kezeljük" a Mura-programmal együtt.
- A Sétakert sosem lesz olyan, mint régen, fénykorában. Sajnos, azokat a fákat pedig, amik útban lesznek az építkezéskor, ki kell vágnunk.
Módosították a szociális ellátásokra vonatkozó díjakat
A közgyűlésen elfogadták a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Az ápolási hozzájárulás havi összege a nyugdíjminimum 90 százalékról 100 százalékra módosul. Mivel április 1-től a szociális törvény módosult, az önkormányzat által nyújtott ápolási hozzájárulást ápolási díjnak kell tekinteni, ezért annak ösz-szegét járulékfizetési kötelezettségként nyugdíjjárulék levonása terheli.
Változtak a rendszeres gyógyszer hozzájárulás jogosultság feltételeinek szabályai, így a hetvenedik életévet hatvanötödik életévre csökkentették. Ezen túl meghatározták a ténylegesen kifizetett minimum és maximum ösz-szeget.
Módosultak a hátralékkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételei. Az előgondozás (a hátralékkezelési támogatás megállapítását megelőző tanácsadás) időtartama harminc napra csökken. A hátralékkezelési szolgáltatásban részesülő ügyfél a lakásfenntartási szolgáltatás révén védendő fogyasztóvá válik, járnak neki a szolgáltató által nyújtott kedvezmények (moratórium).
A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban is történtek változások. A jelenlegi szabályzás nem nyújt lehetőséget arra, ahogy azok a háztartások illetve családok, akik lakásfenntartási költségüket javarészt a társasházi közös költségbe fizetik, az önkormányzat által nyújtott hozzájárulást célzottan a lakhatásukat jelentős mértékben veszélyeztető kiadásaikhoz kaphassák.
A bajcsai falunap központi helyszíne ezúttal is a helyi Kultúrház volt, melynek környékén a gyerekeket többek között a murakeresztúri önkéntes tűzoltók bemutatója várta, a nagyobbakat pedig finom falatok és szórakoztató-hagyományőrző műsorok. Az előadások sorát a Bajcsai Rezedák zárta. Pintér Gabriella, a Bajcsai Kulturális Egyesület elnöke elmondta: „Szerintem mindenki megtalálhatja magának a szórakozást. Úgy látom, egyre inkább az a tendencia, hogy évről évre többen és többen vagyunk."
Kanizsa - Városháza 2015. október I
3
A büfét le kell bontani
A Platán sori Pingvin büfé ügyét vetette fel közgyűlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke. Az érvényes közgyűlési határozat szerint - mellyel a környékbeli lakosság teljes mértékben egyetértett -, az építményt december 31-ig le kell bontania a bérlőnek.
Mivel néhány munkahely megszűnésével jár az intézkedés, illetve a továbblépéssel kapcsolatban is van elképzelése a bérlőnek, a kérését közvetítve a városatya megkérdezte Dénes Sándor polgármestertől, sor kerülhet-e egy utolsó egyeztető tárgyalásra a bérlővel.
A közgyűlési döntés értelmében a városképbe nem illeszkedő vendéglátóhely közterület-használati szerződését az önkormányzat nem kívánja meghosszabbítani. A bérlő méltányos módon 5 év türelmi időt kapott arra, hogy ez idő alatt meg tudja oldani üzlete jövőjének feltételeit. Amennyiben üresen álló önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget szeretne bérbe venni, erre lehetősége van, a Vagyongazdálkodási Zrt. munkatársai e téren minden felvilágosítást megadnak számára. A bérlővel történő további egyeztetéseknek tehát nem látja indokoltságát a polgármester.
Csónak és
kerékpár-kölcsönzési
lehetőségekről
A Csónakázó-tavi kölcsönzővel kapcsolatban jelezte a szállásadók észrevételét közgyűlési interpellációjában Horváth Jácint önkormányzati képviselő.
A városatya elöljáróban megemlítette, hogy vannak olyan turisták, akik azért jönnek városunkba, hogy megnézzék a Csónakázó-tót, és eltöltsenek egy-két napot a környékén. Viszont hiába keresik a csónak- és kerékpár kölcsönzési lehetőséget, ez nem áll rendelkezésükre, holott a tó neve is azt sugallja, hogy lehet csónakázni. Többen panaszkodtak már emiatt a szállásadóknál. A képviselő azt kérdezte Dénes Sándor polgármestertől, lesz-e mindezekre lehetőség a jövőben, és ezeket a szolgáltatásokat kell-e biztosítania az alvállalkozónak. Véleménye szerint mindezek
emelnék az egész komplexum turisztikai értékét.
A polgármester válaszában az alábbiak olvashatók: a Csónakázó-tónál 2014-ben felépült turisztikai látogatóközpont üzemeltetésével az önkormányzat a VIA Kanizsa Non-profit Zrt-t bízta meg. A látogatóközpont épületében büfé, értékmegőrző, kerékpárkölcsönző, valamint turisztikai információs pont működik. Ezen tevékenységek többsége
szakhatóságok által jóváhagyott működési engedély birtokában végezhető, ezért a létesítmény üzemeltetését megpályáztatta az önkormányzat. A pályázat nyertese ez év júniusától működteti a központot, melynek a nyitva tartását és a nyújtandó szolgáltatásokat a bérleti szerződésben szabályozták.
A bérlő a felsorolt valamennyi funkció elérhetőségét biztosítja. A látogatóközpont megépülésekor a
társaság és a bérlő is jelezte a tulajdonos önkormányzat felé, hogy tárolóhely hiányában a kerékpárkölcsönzés csak korlátozott számban oldható meg, és tőkeerős vállalkozó nélkül a csónak és vízibicikli kölcsönzés csak önkormányzati támogatással oldható meg. A tároló építésének és a vízi sporteszközök beszerzésének igényét pedig a jövő évi önkormányzati költségvetés előkészítésekor jelzik.
Gyógyszertári ügyelet - október
Dátum Gyógyszertár neve címe telefonszáma ügyeleti idő
2015. október 1. REMÉNY GARAYU. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2015. október 2. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-07:00
2015. október 3. BENU TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 21:00-08:00
2015. október 4. BENU TAVASZ U. 26. 93/311-607 08:00-06:00
2015. október 5. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2015. október 6. BENU ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2015. október 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2015. október 8. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2015. október 9. BENU TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-07:00
2015. október 10. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 21:00-08:00
2015. október 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 08:00-06:00
2015. október 12. REMÉNY GARAYU. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2015. október 13. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2015. október 14. BENU TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2015. október 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2015. október 16. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-07:00
2015. október 17. BENU ROZGONYI U. 1. 93/311-531 21:00-08:00
2015. október 18. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08:00-06:00
2015. október 19. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2015. október 20. BENU TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2015. október 21. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2015. október 22. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-08:00
2015. október 23. BENU ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08:00-07:00
2015. október 24. REMÉNY GARAYU. 14. 93/314-967 21:00-08:00
2015. október 25. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 08:00-06:00
2015. október 26. BENU TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2015. október 27. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2015. október 28. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2015. október 29. BENU ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2015. október 30. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-07:00
2015. október 31. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 21:00-08:00
Sí EM ÜVEGBEN
Ismerős Önnek a probléma? SASHALMI OPTIKA
Nem elég hosszú a karja, hogy elolvassa az apró betűs szöveget?
Szerencsére erre a problémára már van megoldás. Alátáskorrekció legkorszerűbb módja 40 év felett a multifokális (progresszív) szemüveg, amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet minden távolságra: közelre, munkatávolságra (számítógép előtt) és távolra egyaránt. A megoldás: Varilux multifokális lencsék.
A Varilux lencséket kifej lesztésük óta több mint 400 millió ember viseli világszerte. A Varilux volt az első kereskedelmi forgalomban megjelenő multifokális lencse, amelyet Bemard Maintenaz, az Essilor kutatója alkotott meg több, mint 50 évvel ezelőtt. Ezek voltak az első generációs Varilux lencsék. Ezt követően a márka számos fejlesztésen ment keresztül, de vezető szerepét azóta is sikerült megtartania. Ma a Varilux család 7. generációját köszönthetjük az optikai piacon, a Varilux S 4D szériát, amely olyan egyedülálló technológiáknak köszönhetően, mint a Nanoptix vagy a Syn-chroneyes, korlátlan látásélményt nyújtanak a viselőjüknek minden távolságra. VARILUX S SERIES - KORLÁTLAN LÁTÁSÉLMÉNY
Most először olyan multifokális lencsét tudunk az Ön számára ajánlani, mely határtalan szabadságot biztosít Önnek: stabil látásélményt mozgás közben és széles látóteret.
Az ajánlat 2015. szeptember 15. és december 31. között érvényes. Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
NAGYKANIZSÁN CSAK A SASHALMI OPTIKÁBAN!
IDŐPONT EGYEZTETÉS: Nagykanizsa, Sugár u. 1. tel.: 06-93-789-962, Nagykanizsa, Platán sor 1. tel.: 06-93-310-644
QSSPlor
2015. október 1
Kanizsa - 50 éves a karosi fürdő
5
Ötven éve nyitották meg a zalakarosi fürdőt
A fürdő turizmust, a turizmus pedig várost teremtett a zalai dombok között, és mára az ország hatodik legnagyobb fürdője a zalakarosi, ahol több mint 27 millió vendég fordult meg a nyitás óta - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős államtitkára csütörtökön Zalakaroson.
Dr. Ruszinkó Adám a létesítmény megnyitásának S0. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amelyen emléktáblát is avattak, emlékeztetett arra, hogy az évek során mintegy S ezer négyzetméteresre bővült fürdőkomplexum az ország hatodik legnagyobb ilyen intézménye, a régióban pedig a legnagyobb négyévszakos fürdő.
A megnyitás óta eltelt S0 évben csaknem három magyarországnyi ember, több mint 27 millió látogató kereste fel a komplexumot - tette hozzá.
Mint mondta: Zalakaros szálláshelyein évente több mint 400 ezer vendégéjszakát regisztrálnak, s ez alapján Magyarország 10 legkedveltebb úti céljának egyike a zalai város. A népszerűsége annak is köszönhető, hogy az utóbbi évek fejLépésről-lépésre
50 évvel ezelőtt szeptember 5-én nyitotta meg kapuit a fürdő. Ahogyan sok fürdőhely, úgy Zalakaros is a kőolajkutatásnak köszönheti ismertté válását, hiszen 1962-ben kőolaj után kutatva találtak 2307 méter mélyről feltörő 96 fokos, ásványi anyagokkal dúsan telített termálvizet. Erre alapozva kezdődött el a gyógyfürdő építése 1964-ben, s a létesítmény a következő év szeptemberében már meg is nyílt. Eddigi rekordja 1988-ban volt, amikor 891503 vendéget fogadott, fennállása óta pedig eddig majdnem 28 millióan látogatták.
Az elmúlt 50 évet a folyamatos fejlődés jellemezte. A létesítmény megnyitáskor csak egy 340 négyzetméteres termálmedence és egy kisebb gyermekmedence állt a vendégek rendelkezésére, amely rövid időn belül kevésnek bizonyult, ezért 1968-ban egy sportmedencével bővítették, majd 1971-ben egy újabb, 520 négyzetméteres termálmedence készült el. 1975-ben adták át a Zalakaros jelképe-
lesztései révén a kisgyermekesek számára is egyre vonzóbbá vált, s ennek révén mára a hazai „egészségturizmus új fellegvára minden generáció számára".
Az államtitkár kifejtette azt is, hogy a most záruló európai uniós költségvetési ciklus éveiben 15 projekt révén összesen több mint 2 milliárd forint fejlesztési forrást nyert a város.
Novák Ferenc polgármester (Fi-desz-KDNP) egyebek közt azt idézte fel, hogy a fürdő 1965-ös megnyitása idején egyre inkább kihalófélben lévő település a turizmusnak köszönhetően 1984-re nagyközségi, 1997-ben pedig városi rangot nyert. A zalakarosi tucatnyi szálloda, a félezer magánszállás, a számtalan szolgáltatás és a most is zajló új fejlesztések mind a turizmusnak köszönhetőek, de ez azt is jelenti, hogy „a fürdő a térség boldogulásának záloga".
A fürdő nyitásának 50. évfordulója alkalmából kiadott sajtóanyag szerint az önkormányzati tulajdonú részvénytársasággá válás óta a fürdő tárgyieszköz értéke közel nettó 7 milliárd forinttal növekedett, vagyis az 1992-es 334 millióról 2014-re 7 milliárd 320 millió forintra emelke-
ként is ismert „legyező tetős" fedett fürdőt, amellyel a hely négy évszakossá vált. 1978-ban hivatalosan megtörtént a karosi víz gyógyvízzé nyilvánítása is. 1991-1992-ben aztán létrejött a gyógycentrum, vagy más néven gyógykert, majd néhány évvel később, 1999-ben felavatták az ország első fedett élményfürdőjét is. 2000-ben a Zalakarosi Fürdő beltéri élményfürdő projektjéért a fürdő Innovációs Nagydíjat kapott. A népszerű hullámmedencét és a kültéri élménymedencéket 2002-ben alakították ki. A strandi főbejárat fogadóépülete, a tetőtér beépítés és a felúj í-tás 2004-ben valósult meg, majd 2005-ben a fedett élményfürdő további bővítése következett, ekkor épült meg az uszoda, a népszerű fekete lyuk csúszdával és egy szauna világ is. 2008-2011 között megvalósított kiemelt projekt keretében a fürdő fogadóépülete 2010-ben nyerte el impozáns külsejét, 4 szinten, 5200 m2-en, majd egy évvel később a fedett fürdő gyógyászati részlegének rekonstrukciója következett a wellness és medical well-ness kezelőhelyiségek kialakításával.
dett. A pályázatokkal létrejött beruházások összértéke nettóban mintegy 5,5 milliárd forint, amelyből a pályázati támogatás összege 1 milliárd 655 millió forint volt.
Az átlagosan 180 dolgozót foglalkoztató fürdőben a fejlesztések a megtermelt nyereségből, az önkormányzat által fel nem vett osztalékból, alaptőke-emelésből és pályázati forrásból, valamint beruházási, fejlesztési hitel bevonásával valósultak meg.
Manninger Jenő miniszteri biztos, országgyűlési képviselő beszédében
2011 nyarán készült el a strandon a többcélú homokos sportpálya, majd 2012-ben nyitotta meg kapuit a kültéri Vízipók-Csodapók gyermekvilág. 2013-ban elkészült a szauna udvar. Ugyanebben az évben végezték el a „legyező tetős" fedett fürdő és a környezetében lévő pihenőterek teljes felújítását, új fitness medence létesült, valamint egy csupa üveg lépcsőházzal érhető el a strandkert. 2014-2015-ben a fürdő területén az ösz-szes gasztronómiai egység megújult.
Az elmúlt években alakították ki azt a komplex épületfelügyeleti rendszert és automatizált frekvenciaváltós üzemeltetés bevezetését, amelyek segítségével üzemeltetik a kutakat, épületeket, medencéket, fűtés-és szellőző rendszert. Jelenleg folyamatban van a fürdő területén lévő Termáltó- és ökopart kialakítása, ahol az elfolyó termálvíz hasznosításával biztosítják a tó vízkészletét. Valamint a tó mellett készül az ország legmagasabb szárazföldi csúszdája, tóparti sétaút, fogadóépület és mesedomb.
kiemelte: a gyógyhelyek vonzáskörzetében sikerült egy kicsit fejlettebb és sokkal szebb környéket teremteni, emberek százai, ezrei számára munkahelyeket biztosítani. Nyilván szerencse, és adottság is, hogy olaj helyett gyógyvizet találtak. De ha ezt nem használták volna ki, és nem így építették volna meg a korábbi évtizedekben, akkor most nem lehetnének büszkék rá azok, akik végig vitték a fejlesztéseket. De mindig van mit javítani, és ezt meg is teszi a város -folytatta a miniszteri biztos. A turizmus területén mind országon belül, mind országon kívül, és a nagyobb régióban is rendkívül komoly a verseny. Zalakaros állta ezt a versenyt, a város vezetése mindig megtalálta, hogy mire kell építenie. És az elképzelések szerint megvan a kihívás a következő évtizedekre is.
Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megköszönte mindazok munkáját, akik megtették az első lépéseket a fürdőalapítás feltételeinek kidolgozásához, akik elindították a fürdő fejlesztését, valamint a további üzemeltetők munkáját. Az eredmények azokat igazolják, akik felismerték a mai gyorsan változó, fejlődő világban azt, hogy egy pillanatra sem lehet megállni, csak akkor lehet talpon maradni, ha készek vagyunk megújulni, és képesek vagyunk állandóan fejleszteni. A Gránit Gyógyfürdő Zrt. ilyen szervezet. Bízunk abban, hogy fürdővárosunk a jövőben is hozzájárul szűkebb- és tágabb pátriánk gyarapodásához.
Az emléktáblát Novák Ferenc, dr. Ruszinkó Adám, Manninger Jenő és Bene Csaba avatta fel a fürdő bejáratánál.
MTI - B.E.
6
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 1
ció; Központ
AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfijás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630959-3080
Fergeteges őszi operett gála
OSZVALD MARIKAVAL és KALOCSAI ZSUZSÁVAL a HSMK-ban
Az operett világ sztárjaival érkezik az Orfeum Vándorszínpad október 13-án Nagykanizsára. Az örökzöld slágereknek, a színpadi látványnak és a sok-sok humoros jelenetnek köszönhetően felejthetetlen élményre számíthatnak az operett kedvelői.
A népszerű sztárok között ott lesz mindenki kedvence; Oszvald Marika Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, operett énekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas, érdemes művész, operettprimadonna is. A fiatal tehetségek közül kiemelkedik Jurina Beáta, az Orfeum Vándorszínpad szubrettje, valamint Bálint Csaba tenor.
Három órán át, zenétől megrészegült szüreti hangulatot, igényes kikapcsolódást ígér tehát az operett szerelmeseinek október 13-án 19.00 órakor az Orfeum Vándorszínpad műsora a Hevesi Sándor Művelődési központban. Jegyek már kaphatóak a HSMK-ban.
INDUL A SZÍNHÁZI EVAD a Kanizsai Kulturális Központban
„Októbertől ismét a már megszokott minőségben szeretnénk szórakoztatni Önöket. A korábbi évadokhoz méltóan ismét kiemelkedő színművészek játékát élvezheti a közönség.
A teljesség igénye nélkül szerepet vállal nálunk: Gálvölgyi János, Benedek Miklós, Vári Éva, Molnár Piroska, Voit Agi, Vándor Éva, Jordán Tamás, Lukács Andor, a fiatalabb generációból Nagy Sándor, Kovács Patrícia, Péterfy Bori, Szabó Kimmel Tamás, Makranczi Zalán látható a HSMK színpadán." - mondta el Marics Zsuzsanna, művelődésszervező.
Több sikerdarab is bemutatásra kerül: Száll a kakukk fészkére, És már senki sem ( korábbi címe: Tíz kicsi néger), Aranytó, Egy bolond százat csinál, Meseautó, Hello Dolly, Apácák, Csakazért is szerelem az Első Emelet dalaival.
Érvényes bérletét a 2015/2016-os évadra október 7-8-9-én újíthatja meg a HSMK-ban, új bérletet pedig október 12-13-án válthat.
2015. október 1.
Kanizsa - Hirdetés_|T
Újra indul az idősek képzése!
November 2-től a Szenior Iskola örökifjú diákjai ismét „benépesítik" a BLG, a Mező Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár padjait.
Most már nemcsak informatikát illetve angolt tanulhatnak az idősek, hanem német nyelvet is, sőt a korábban eredményesen tanulók számára haladó angol és informatika is indul.
JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE -
ingyenes, őszi, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE:.......................................
Leánykori neve:......................................................
Születési helye:......................................Szül. idő:
Lakcíme:.................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: ...
Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................
Szakmai végzettsége: ..............................................
KEZDŐ
Aláírás:.
Nagykanizsa, 2015..........................
JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE ingyenes, őszi, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE: ........................................
Leánykori neve: .......................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:
Lakcíme: ...................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: ....
Legmagasabb iskolai végzettsége: ...........................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam választott időpontja: minden csütörtökön 15.00-17.00 (15 alkalom).
(a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelő napot kérünk megjelölni
aláhúzással)
Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mező Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, ezen két gimnázium nyelvi oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal. Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.
Aláírás:.
Atanfolyam választott időpontja: kedd , szerda, péntek
(a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mező Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, szerdai napokon a BLG, kedd illetve pénteki napokon a Mező Gimnázium oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
JELENTKEZÉSI LAP - „EZÜSTNET KANIZSA" - kezdő
ingyenes, őszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idősek részére
Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE: .........................................
Leánykori neve: ........................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:
Lakcíme: ...................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .....
Legmagasabb iskolai végzettsége: ............................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
Atanfolyam választott időpontja: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek.
(a beosztás megkönnyítése érdekében 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással)
Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Halis István Városi Könyvtárban hétköznapokon, 15-18 óra között, valamint szerdai napokon 15-18 óra között a dr. Mező Ferenc Gimnáziumban, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
..................................Aláírás:...................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
Atanfolyam időpontja: hétfő, kedd, szerda
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium támogatásával valósul meg. A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
..................................Aláírás:...................................................
Nagykanizsa, 2015..........................
JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE - HALADÓ ingyenes őszi, heti két órás, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE: ........................................
Leánykori neve: .......................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:
Lakcíme: ...................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: ....
Legmagasabb iskolai végzettsége: ...........................
Nagykanizsa, 2015..........................
JELENTKEZÉSI LAP - „EZÜSTNET KANIZSA" - haladó
ingyenes, őszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:.............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
Atanfolyam időpontja: minden csütörtök 15 óra.
(a beosztás megkönnyítése érdekében 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással) Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Batthyány Lajos Gimnázium Informatika1 oktatótermében.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
..................................Aláírás:...................................................
Nagykanizsa, 2015..........................
A választott jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban továbbá a Halis István Városi Könyvtárban. Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 0620-8492309, e-mail: idosugyitanacs@gmail.com.
Az újság oldal egyben kivágható és leadható a fenti helyeken. Amelyre jelentkezni kíván, töltse ki, amelyre nem, azt áthúzással jelölje.
8
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 1
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására
ADY U. 2. - ERZSÉBET TÉR 1. - 76 M2, IRODA
1.200 Ft/m2/hó+ÁFA=1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 13.3014.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.00.
ADY U. 2. - ERZSÉBET TÉR 1. - 157 M2, ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+AFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100 Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 14.00-14.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.10.
CSENGERY U. 2. - 79 M2 , ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+AFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 10.0010.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.20.
CSENGERY U. 1-3. - 28 M2, ÜZLET
1.800 Ft/m2/hó+AFA=2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 8.008.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.30.
CSENGERY U. 4. - 87 M2, ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+AFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 10.3011.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.40.
DEÁK TÉR 13. - 36 M2, ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+AFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 9.3010.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.50.
ERZSÉBET TÉR 10. - 76 M2, ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+AFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 9.009.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.00.
ERZSÉBET TÉR 18. - 117 M2, ÜZLET
1.800 Ft/m2/hó+AFA=2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 9.3010.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 10.10.
ERZSÉBET TÉR 20. - 59 M2, ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+AFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 10.3011.00. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.20.
ERZSÉBET TÉR 20. 1. EM. - 116 M2, IRODA
1.000 Ft/m2/hó+AFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 10.0010.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.30.
FŐ U. 2. - 15 M2, ÜZLET
1.800 Ft/m2/hó+AFA=2.286Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október. 12. 11.0011.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.40.
FŐ UTCA 23. - 21 M2, ÜZLET
900 Ft/m2/hó+AFA=1.143 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 10.0010.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.50.
PLATÁN U. 4. FSZ. 3. - 49 M2, IRODA/RAKTÁR
700 Ft/m2/hó+AFA=889 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+AFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 11.00.
ROZGONYI U. 1. 1. EM. 16. - 48 M2, IRODA
1.100 Ft/m2/hó+AFA=1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+ÁFA =127 Ft/m2/hó. 51 M2, GALÉRIA
450Ft/m2/hó+AFA= 572 Ft/m2/hó. Licitlépcső 50Ft/m2/hó+AFA=64 Ft/m2/hó. Összesen 99 m2. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 11.10.
ROZGONYI U. 1. 1. EM. 8. - 42 M2, IRODA
1.100 Ft/m2/hó+AFA=1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+AFA =127 Ft/m2/hó. 24 M2 GALÉRIA
450Ft/m2/hó+AFA=572 Ft/m2/hó. Licitlépcső 50Ft/m2/hó+AFA=64 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 15.30-16.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 11.20.
THURY TÉR. - 56 M2, ÜZLET/RAKTÁR
700Ft/m2/hó+AFA=889 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+AFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 11.30.
SUGÁR U. 53. - 108 M2, ÜZLET
600 Ft/m2/hó+AFA=762 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+AFA=127 Ft/m2/hó.
48 M2, RAKTÁR
300 Ft/m2/hó+AFA=381 Ft/m2/hó. Licitlépcső 50Ft/m2/hó+AFA=64
Ft/m2/hó.
15 M2 PINCE
150 Ft/m2/hó+AFA=191 Ft/m2/hó. Licitlépcső 50Ft/m2/hó+AFA=64 Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. Abérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 11.15-11.45. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 11.40.
CSENGERY 1-3. PINCERÉSZ - 80 M2, IRODA/RAKTÁR
500Ft/m2/hó+AFA=635 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+AFA=127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 11.50.
ADY 1. 2. EMELET - 20-150 M2 IRODA/RAKTÁR
700Ft/m2/hó+AFA=889 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100Ft/m2/hó+AFA=127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 12.00.
KALMÁR U. 6. VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN KÜLÖNBÖZŐ 20-42 M2 ALAPTERÜLETŰ ÜZLETEK KIADÓK.
(Bérleti díj 300Ft/m2/hó+AFA, rezsiköltség mértéke 550Ft/m2/hó+AFA, valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+AFA/m2/hó). Licitlépcső 50Ft/m2/hó+AFA=63Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. október 12. 11.30-12.00. Aversenytár-gyalás ideje: 2015. október 14. 12.10.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet. Érdeklődni a 0693/311-241 számú telefonszámon.
2015. október 1
Kanizsa - Hirdetés
9
Kiadó önkormányzati bérlakások
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 27 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.992 Ft. A lakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 29.951 Ft. A lakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 15.00. - 15.30.
3. Nagykanizsa, Attila u. 14/A. II. em. 7.
Alakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.335 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 14.30. - 15.00.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. IX. em. 2.
Alakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.785 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 13. 10.00. - 10.30.
5. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
Alakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 13.30. - 14.00.
6. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.976 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 15.30. - 16.00.
7. Nagykanizsa, Zárda u. 3. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 9.00. - 9.30.
8. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lph. 2. em. 4.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.230 Ft. lakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére: 1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 13. 15.30. - 16.00.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 30.
Megtekinthető az M9-es engedélyezési dokumentáció
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen OKTF-KP/9265/2015. számon az M9 gyorsforgalmi út Vasvár Nagykanizsa közötti szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére. Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció elektronikus úton megtekinthető a http://www.orszagos-zoldhatosag.gov.hu/hirdetotabla2015.php weboldalon. A fenti eljárással kapcsolatos részletes hirdetmény az alábbi linken elérhető: http://nagykanizsa.hu/up_image/OKTF M9 közlemeny.pdf és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható.
Kanizsa Antológia 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 16. számú kötetében történő megjelentetésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák. Pályázati feltételek: Nagykanizsán és a Nagykanizsai Járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben. Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 16. számában, 2015. decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 5 db tiszteletpéldány kerül átadásra.
Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A pályázat beadásának határideje: 2015. október 7. (szerda) 17.00 óráig
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdő időpontja: 2015. október 13-án 10 óra.
2. Nagykanizsa, Király utca 19. szám alatti 45. hrsz, lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan. Kikiáltási ára: 6.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdő időpontja: 2015. október 13-án 11 óra.
A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház, 1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalások részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 311-241/116. mellék.
Képviselői fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.). Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője a palini és korpavári lakosoknak minden hónap első keddjén 17 órától 18 óráig a Palini Általános Iskolában, aznap 18.30 órától 19.30 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) tart fogadóórát.
Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Szőlősi Márta a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Polgármesteri fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2015. október 7-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalótermében.
10
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 1
VESZELYES ES ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 2015
Kérjük az időpontok és helyszínek pontos betartását! Az elektronikai és veszélyes hulladékot kizárólag a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. -nek adják le! Köszönjük, hogy szelektíven gyűjti hulladékát!
2015. október 1
Kanizsa - Hirdetés
1. Elektronikai hulladékok:
TV, hűtő, mosógép, mikrohullámú sütő, porszívó, kenyérpirító, hajszárító, nyomtató, rádió, monitor, számítógép, mobiltelefon, stb...
2. Lakk- és festé kma ra d vá n yo k, ragasztóanyagok, valamint ezekkel szennyezett csomagoló anyagok, dobozok.
3. Vegyszermaradványok és feleslegessé vált gyógyszerek.
4. Szárazelemek és akkumulátorok minden fajtája.
5. Fáradt olajok, használt étolajat is beleértve, továbbá olajjal szennyezett tárgyak (olajszűrők).
6. Növényvédő- és rovarölő szerek minden fajtája, mezőgazdasági kemikáliák.
7. Higanyos hőmérők, ép fénycsövek, égők.
A kátrányos szigetelőanyagokat és az azbesztet tartalmazó palát kizárólag a Vár u. 5. sz. alatti telephelyünkön térítés ellenében, a személyautó gumiabroncsot (max. 5 db) hulladékudvarainkban térítésmentesen
tudjuk átvenni!
12
Kanizsa - Színes
2015. október I
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
SZÍNES VALLOMÁSOK
A Belső Világunk Festőközösség tagjainak kiállítása. Megtekinthető: október 6-ig. ALKOTÓ DIÁKOK a Dr. Mező Ferenc Gimnázium tanulóinak rajzkiállítása. Megtekinthető: október lS-ig. Október 2. 18 óra GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB
A klub DÍJTALAN! Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. További információ: 30/283-2511 Október S. 17 óra BORKEZELÉS ÉS EGYÉB ŐSZI TEENDŐK A KERTBEN ÉS A SZŐLŐBEN Előadó: Varga József (Vargagazda). A belépés DÍJTALAN! Október 6. 10 óra - Aradi Udvar ÜNNEPI MŰSOR AZ ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉR Október 7. 17 óra „Én hobbim" sorozat keretében „FESTMÉNYEK BÉLYEGEKEN" Papp Ferenc gyűjteményének bemutatása. Megtekinthető október 16-ig. Október 7. 19 óra DUMASZÍNHÁZ NAGYKANIZSA Aranyosi - Dombi - Ketten az úton Jegyek elővételben a nagykanizsai Tourinform Irodában, ill. a dumasz-inhaz.jegy.hu oldalon kaphatók. Belépődíj: 2 900 Ft.
SZÍNHÁZBÉRLETEK VÁSÁRLÁSA 201S/2016 ÉVADRA A HSMK-BAN:
Október 7-8-9.: régi bérletek megújítása 9-13 és 14-18 óráig Október 12-13.: új bérletek vásárlása 9-13 és 14-18 óráig

Medgyaszay Ház
Kanizsai r^n Kulturális ^Jn^ Központ
Október 8. 19 óra A FEKETE A BARNA MEG AZ
ŐSZ - különleges, zenés kamara előadás. Szereplők: Benkő Péter, Abebe Dániel - BEBE, Kató Zoltán. Rendezte: Mikó István. Belépődíj: elővételben 1500,-Ft, a helyszínen: 1900 Ft.
- Ismered a KFT. dalát, ugye? Siker, pénz, csillogás. Ez az álmom. Moziba járni érdemes. Na, az én esetemben csak az utolsó mondat igaz. Mindent imádok, ami film. Nem csak a sztárokat. Akár egy díszletbe is bele tudok bolondulni. Ezért utaztam a La Manche-on túlra. Az álmaimat akartam, akarom valóra válta-
Ha nem ismerném, azt mondanám Kurta Lillára, első blikkre: olyan lány, akit megszédített ideje korán a sok hollywood-i kasszasiker. A mű-mosolyú színésznők, az amorózó színészek és az a sok „parasztvakí-tás", amikkel a filmek (be)etetik a jó népet. Ám a 25 éves kanizsai lányról régóta köztudott szerettei és a kanizsai amatőrszínész-mecénások körében: majd'' megkattan a filmes szakmáért, a pódiumért és az alakításért. Lilla kora diákévei óta a Honvéd Kaszinó Diákszínpadának oszlopos tagja, számtalanszor szerepelt édes komikaként különböző darabocskák-ban. Sőt, anno diákszínész-bandát verbuvált: a Harmónia Társulat is az ő nevéhez fűződik. Rendezett filmeket, forgatókönyveket írt, emellett önálló, zenés estékkel, de még rajzkiállítással is megörvendeztette a kanizsai publikumot. Mert - mint már annyiszor mondtam - élete a film. Épp'' ezért, lassan két esztendeje, fogta magát, és elutazott Londonba, az európai filmes szakma „tűzfészkébe".
- Úgy voltam vele: ha pár másodpercnyi szerep jut, attól is boldog leszek. Amint megérkeztem Londonba, rögvest jelentkeztem egy statiszta-közvetítő ügynökségnél. Majd vártam a hívó szóra, hátha valahol, valaki, valamelyik filmbe pont az én karakteremet keresi. Emellett ingyenes castingokra is jártam. Ahogy mondtad az imént: saját magamat menedzseltem - mesélte Lilla.
Tévedés azt hinni, hogy mást sem tett ez a helyes kanizsai lány, mint várt a „filmes-sültgalambra". Meg kellett élnie valamiből, mivel kint sincs kolbászból a kerítés. Dolgozni kezdett egy rendezvényszervező-vendéglátós cégnél.
- A munkahelyem jobban bevitt a filmes berkekbe, mint maga a statiszta-közvetítő. Sok hírességgel, köztük Angelina Jolie-val is így tudtam többször „összefutni". Erzsébet királynővel pedig vagy tízszer találkoztam, amikor például a Buckingham Palotában melóztunk, hiszen szó szerint Őfelsége pincére voltam.
És a film forog tovább...
Lillának alakításilag-munkailag nem sok brit filmhez volt köze. Mindössze kettőhöz, de azok „döfik" voltak: a Bosszúállókban futár volt, ami nagyobb titulus, mint maga a statiszta szerep. 600 fontot vágott zsebre vele.
- A másik nagy „filmem" a Star-wars volt, erről azonban nem árulhatok el sok részletet. Köt a titoktartás, amíg piacra nem kerül a film. Remélhetőleg velem együtt, ugyanis a gonoszt „stábot" erősítettem, statisztaként. Egy perc a vásznon, egész napos munkámba telt. Csak a sminkelés volt öt óra... De ezzel a hatvan másodperccel közelebb kerültem a „nagy álmomhoz".
Apropó, ezek az úgymond nagy, filmes vágyak. Lilla szerint - és ezzel nem árult el nagy titkot - keveseknek adatik meg, hogy néhány momentum erejéig feltűnik egy filmecskében, aztán valaki felfigyel rá és hirtelen befutott sztár lesz. Az is pár embernek jön össze, hogy egyáltalán bekerüljön egy „múvi-ba". A tehetség is vajmi kevés, és Lilla szerint a megfelelő kapcsolatokon sem múlik semmi, mármint ott „kint". Mindössze szerencse kell egy jó nagy raklappal, és olyan fizimiska, amilyet a rendező éppen akar s megálmodott.
- Nekem ilyen arcom van-e? -kérdezett vissza kacagva Lilla. -Majd kiderül, ha jön egy telefon, megkeresés. Igaz, ezt már itthonról várom.
Ugyanis 8 hónapnyi kint lét után Lilla hazacuccolt, részint egészségügyi okok miatt, s mert rájött: színészi papír, diploma nélkül kint boldogulni - e világban - nem tud és nem is lehet. Most itthon valósítja meg „kicsiben" az álmát, nemrégiben a Viharfelhők című életírta történetét vetítették a kanizsai moziban, egyébként nagy sikerrel. Próbálkozott a Színház- és Filmművészeti Egyetemre is bejutni, vágó szakra, ahonnét szó szerint kivágták: merthogy a felvételi bizottság szerint a huszonöt éves lány túlkorosnak, azaz öregnek számít. Hmm.
Lilla azóta munka után kajtat, amíg nem talál, addig csinál magának, mert tétlenkedni képtelen.
- Az álmaimat sosem adom fel. Jövőre visszamegyek, újra nekifutok. Sokáig csak lépcsőnek „szántam" Londont Hollywood-hoz. Boldog lennék attól is, ha nyugodtan „csücsülhetnék" azon a lépcsőn. Mert akkor tudnám, valóban ott a helyem.
Sz.Zs.
Október 2. 18 óra IDŐSEK NAPJA RENDEZVÉNY - BAJCSA Október 3-4.
AGYKONTROLL TANFOLYAM 2. RÉSZ - Oktató: Baglyas György Október 10.
V. ORSZÁGOS NÉPEK TÁNCA -
Népek Zenéje rendezvénysorozat A rendezvény szervezője és információ: Hontravel Kft. hontravelk-ft@gmail.com
2015. október I
Kanizsa
Ez + Az
13
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B.) pályázatot hirdet
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBA VEZETŐ GONDOZÓ, ZALAKOMÁRI IDŐSEK KLUBJÁBA NAPPALI ELLÁTÁS VEZETŐ, FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPKÖZI OTTHONÁBA NAPKÖZI OTTHON VEZETŐ
beosztás betöltésére.
Jelentkezési határidő: 201S. október 31. Részletes információk: www.kozigallas.gov.hu,www.nagykanizsa.hu
/-\
Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés IS szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés IS szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft. (Amennyiben hirdetés szövege meghaladja az előírt IS szót, úgy a tarifa dupláját kell fizetni.) Keretes apróhirdetés 2S00 Ft.
\_y
szegednél fo- édes martás
kínai közmondás 21 sütké- szlovén sportmarka ▼ ittrium ritka ignác, ▼ évröl-...
rező lyik a tiszába pari pá női név becézve mezőgazdaság
▼ ► ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ G 1
már nem kezdő ► * objektum ► i
vakarő hari (kémnő)
herce- hupca milyen, régiesen
kedves figyelmezte-tés ► afrikái ország bizony ►
...-bong cipész fája
mutató névmás ► rosta szálldogál ► ▼ ,„ lanka japán színházi műfaj ► ▼
kémiai mértékegység ► t spany. ex-királyné ► abel fivére
vége a seregnek! löszín
névelő férfinév kijön a rejtekéből ▼ gyapotfonal áng. megszólítás
dadog ► ▼ sérülés ► T angol gk-márka
hlm Állat sivatag hajöjá
orosz férfinév ► szabadul ► * ▼ középkor!
titkon figyel valaha
dölyf ► iráni romváros színész (andrás) ▼
vízipólós (tamás) dalforma
nagybanya részei ► mAzol ► ▼ hárlt ► *
advsc beceneve úr, németül
azioo jellemzője ► t kiejtett betű egyéniség ►
mega bz a közelebbi
....tekel. ufarszin ► f ▼ tova ►
elemi ablakkeret!
elragadó súrol ► ▼ olasz férfinév kérdö-szócska ► ▼
Mn L O t római 500

SMS
Horoszkóp
y^f III.21.-IV.19. Kos
Ha a hétvégén fejfájás gyötri, ne gondoljon mindjárt a legrosszabbra. A stresszes napok is nyomot hagyhatnak időnként az ember szervezetben. Ha teheti, töltsön több időt a családja körében.
$NV.20.-V.20. Bika
Nem lesz semmi gondja sem ezen a héten az önbizalmával. Mivel megfogadta tapasztaltabb barátai tanácsát, bármit meg tud oldani, és bármit sikerre tud vinni. így a kalandozásra is több ideje marad.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Ha nem lesz eléggé óvatos a hétvégén, egy ismerőse elvonhatja miden energiáját. A kommunikációval nem lesz semmi gondja, bátran megmutathatja az igazi személyiségét.
íj^VL22.-VIL22. Rák
A Hold állása szerint egy hétvégi összejövetelen lehetősége nyílik egy különös találkozásra. Ne akarjon mindenképpen magyarázatot találni a történésekre, hanem alkalmazkodjon a helyzethez.
4S£vn.23.-Vm.22. Oroszlán
A szorgalmával nem lesz megelégedve ezen a héten a családja. Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy egy-egy munkával töltött hosszú hét után ön is elfáradhat. Állj on a sarkára, és védje meg az érdekeit.
^ VIIL23.-IX.22. Szűz
A hétvégén szüksége lehet minden ügyességére. A bolygóállások szerint vetélytársa akadhat a konyhában. Ne törje feleslegesen a fejét, az utolsó pillanatban úgyis kiderül, ki a nagy O.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Gondoljon néha saját magára is. Hogyha nem tudja egyedül megvalósítani a vágyait, hívjon segítségül egy jó tündért. Meglátja, még a legjobb barátai is meg-irigylik a jókedvét, a sikerét.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
A Hold jótékony hatásának köszönhetően ezen a héten csak a rokonszenves, udvarias emberekkel lesz hajlandó szóba állni. Közöttük lesz olyan valaki is, akivel hosszú távra köt gyümölcsöző barátságot.
3^XI.23.-Xn.21. Nyilas
Halmozza el bókokkal, kedvességgel a partnerét, mert a Hol állása szerint fárasztó hétvégére számíthatnak mindketten. Hogyha idejében akar végezni a tennivalókkal, vonja be őt is a munkába.
^XIL22.-L20. Bak
Izgalmas hétvégére számíthat, hiszen az összetorlódott feladatait kell sürgősen befejeznie. Legyen túl rajta minél előbb, és utána feltétlenül keressen magának kellemes kikapcsolódást.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
Ha úgy érzi, hogy segítségre szorul, mert nem tudja egyedül megoldani a gondjait, ne adja fel. Tegye félre a büszkeségét, és bátran kérjen segítséget megbízható ismerőseitől. Ha szükséges, ön is viszonozza a támogatásukat.
<>11.20.-111.20. Halak
Ügyeljen arra, hogy ne billentse ki senki sem a lelki egyensúlyából. A hétvégéjét töltse tervezgetéssel, mert a Hold hatásának köszönhetően a legfontosabbakat hamarosan megvalósíthatja.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. október 1
A XXVII. Batthyány-Kanizsa Kupa - VI. Bagonyai Attila Emlékverseny Rapid Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatversenyt rendezték a Batthyány-gimnáziumban és hat korosztályban mérkőztek egymással a felek kilencfordulós rendszerben.
Egerben múlt vasárnap zárultak a négy napos serdülő ökölvívó országos bajnokság küzdelmei, melyen a nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémiát -végül győztesként - Mátés Patrik (képünkön jobbról, edzőjével Botos Andrással) képviselte S0 kg-ban.
Patrik a súlycsoportját alkotó 15 fős mezőnyben folyamatosan javulva jutott el a döntőig, majd a bajnoki cím megszerzéséig. Kezdésként a nyolc közé jutásért Rigó Sándor tatabányai öklözőt múlta felül, majd következett a
A verseny nemzetköziségéből adódóan például rögtön a legfiata-labbaknál, az A-korcsoport 8 éven aluliak fiú mezőnyében horvát győzelem született, de a győztesek Szegedtől Tapolcáig örülhettek az elismeréseknek.
XXVII. Batthyány-Kanizsa Kupa - VI. Bagonyai Attila Emlékver-
négy közé kerülésért Molnár Ádám (Szolnok), akit szintén egyhangú pontozással győzött le. Az elődöntőben a hazaiak reménysége, Szőllössy Richárd ugyan igencsak igyekezett, de Mátés okos ökölvívással az elődöntőt is kipipálta. A fináléban a kőbányai klub részéről Balog Dávidot szólították a másik sarokba, de a Botos-akadémia neveltje a fővárosi bokszolót is egyhangú döntéssel győzte le.
Információink szerint Mátés Patrik ezzel a sikerével még inkább megerősíttette helyét az oroszországi Anapában (kraszn-
seny Rapid Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és csapatverseny, Nagykanizsa. Eredmények. A-kor-csoport, fiúk: 1. Ivor Colev (horvát, SK Stridon Strigova) 8,5 pont, Amadej Kastelic (szlovén, SK Murska Sobota) 8, 3. Rieger Richárd (Tapolca) 7. Lányok: 1. Kisbank Anna (Kaposvár) 4,5, 2. Németh Luca (Kőrösi - Nagykanizsa) 1, 3. Kiss-Szabó Eszter (Hevesi -Nagykanizsa) 0,5. B-korcsoport, fiúk: 1. Varga Gábor (Szeged) 8, 2. Pásztor Balázs (Géniusz SE Tata) 7,5, 3. ifj. Gombócz Ferenc (Pátyi SE) 7. Lányok: 1. Vicze Kata (Baptista Sakkiskola Velence) 6, 2. Bodó Boglárka (Tapolca) 5, 3. Farkas Virág (Szeged) 5. C-korcsoport, fiúk: 1. Losonczi Marcell (Baptista SI) 7, 2. Dibusz Domonkos (Géniusz) 6,5, 3. Bakos Balázs (Tapolca) 6. Lányok: 1. Juhász Judit (Tapolca) 6,5, 2. Gömböcz Zsófia (Szombathely) 6, 3. Honfi Viktória
odari régió) október 31. és november 9. között megrendezésre kerülő serdülő Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott keretében.
- Én is úgy éreztem belülről, hogy jól megy a bokszolás és nagyon örülök, hogy végül sikerült nyernem - mondta Patrik a győzelme után. A szakmai stáb részéről is ugyanígy vélekedtek és azt sem szabad elfelejteni, hogy a bajnoki címét egy telített súlycsoportban szerezte, vagyis négy nyert párharcra volt szüksége a fiatal kanizsai nevelésnek.
P.L.
(Kőrösi) 5. D-korcsoport, fiúk: 1. Ács Márton (Tapolca) 7,5, 2. Horváth Balázs (Decs) 7,5, 3. Bérczi Péter (Szeged) 6. Lányok: 1. Érseki Tamara (Tapolca) 8,5, 2. Balogh Eszter (Batthyány) 4,5, 3. Máyer Boglárka (Petőfi Gimnázium Bonyhád) 3,5. E-korcsoport, fiúk:
1. Haselbach Dávid (Aquaprofit NTSK) 5,5, 2. Molnár Tamás (Petőfi) 4,5, 3. Joó Zsombor (Batthyány)
2. Lányok: 1. Sűcs Edina (Géniusz) 4,5, 2. Boa Boglárka (Batthyány) 3,5. F-korcsoport, fiúk: 1. Nagybíró László (Decs) 7,5, 2. Varga Richárd (Aquaprofit NTSK) 6,5, 3. Csordás Dávid (Géniusz) 6. Lány: 1. Wern-er Anna (II. Géza Gimnázium -Bátaszék) 5,5. Csapatverseny. A-B-C korcsoport: 1. Tapolca VSE Kölcsey Nyomda 18, 2. Tapolca Rock-woll VSE 17,5, 3. Szombathelyi Sportiskola 17,5. D-E-F-korcso-port: 1. Decs KSE 20,5, 2. Szeged 19,5, 3. Aquprofit NTSK (Hasel-bach Dávid, Varga Richárd, Horváth Csongor) 16,5.
Polgár László
Serdülő bajnoki címet szerzett
INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 06-20-3285-766, 06-93-323-737 (7730K)
Nagykanizsai I. emeleti belvárosi, 72 m2-es, új építésű lakás eladó. Megtekinthető: kanizsailakas.ini.hu. Érd.: 0670-779-1773 (7732K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel.: 06-30597-1530 (7737K)
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mikro-ját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-510-2723 (7710K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóiiveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5
lok Nk-án és 15 km-es körzetében. Tel.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7735K)
VEGYES
CARTE MAXIMUMOT (azonos témájú bélyeg és képeslap) vásárolok. Tel.: 0630-901-2482 (7734K)
Vázákat, nippeket, porcelán, üveg és bronz tárgyakat készpénzért vásáro-
6
Véradás -Vöröskereszt
201S. október 1. (kedd)
Pannon Egyetem Nagykanizsa 10:30 - 12:30 óra, Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28. 14:00 - 17:00 óra
Oválissá alakítható, sötétbarna, fa étkezőasztal hat db székkel eladó. Érd.: 0630-260-4544 (7736K)
PREMIER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók
[/ ''fJf''f''^ Prémium
minőségű német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nkr Lisit Ferenc u. 2. (a Hevesi Iskolával szemben) Tel.: 0Ó93/3M-2ÓB, 0030/760-2534 i n Fo @ p rc m i e ro b 1a k ■ co m
Győztesek Tapolcától Szegedig
2015. október 1
Kanizsa - Sport
15
Ne a szemétbe és a szelektívbe tegye!
♦ Pénzt kap érte, hozza el hozzánk! Magas ár! KÉSZPÉNZ!
♦ Iskoláktól, boltoktól és cégektől ingyen beszállítjuk a nagyobb mennyiséget!
Er<leklődjőn!
* Vásárolunk vas- és fémhulladékot
(saját tulajdonra nem kell engedélyt kérni)
♦ Vállalunk földmunkát, térkövezést, aszfaltozást, mederlapozást, épületbontást kivitelezéssel. (Ingyenes helyszíni felmérés!)
Műanyagok: petpalack (összenyomva is), ládák, kerti bútorok, vödrök, fóliák. Papírok: újság, karton, színes újság, könyvek. Üvegek: háztartási, ablaküveg, autószélvédö. Aludoboizok: sörös, kólás (összenyomva is).
Ml a lakosságért és a környezetvédelemért vagyunki
Kiskanizsai MÉH-telep
(volt Holdosi-Fém telephelye)
KANIZSA ASZFALT KKT.
Nyitva: H-P8.00-16.00-ig, Szombaton 8.00- 12.00-ig
8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), Kis mező u. 17. Telefon: 0693-510-133, 0693-510-134, 0630-362-7156 E-mail: postmaster@kariizsaaszfalU-onjine.hu Tájékozódjon még: zalainfo.com
Dobogó és elsőre teljesítés
sítményének érdekessége, hogy hatodik magyar hölgyként rajtolhatott Görögországban az évek során és ahogy az előző öt versenyző, ő is teljesítette elsőre a távot.
Városi rangadó
Október 4-én, vasárnap kanizsai rangadót rendeznek a megyei labdarúgók első osztályában - minden esély megvan rá, hogy szépszámú közönség előtt -, hiszen a Sáskák az UFC-t fogadja 15 órától a kiskanizsai Sportkertben. A hazaiak otthoni környezetben kaptak már el náluk esélyesebbnek kikiáltott legénységet (Szepetnek), a Nagykanizsa pedig egyelőre igazi vezéregyéniség nélkül futballozik, igaz, az esélyek talán mégis mellettük szólnak.
XIII. emTENÍE rmTIVAL
2015. OKTÓBER. 3
iiEtvnlN: nuMitttfim inke r-kmtélv, límm ímiinw incou parkja
MOCMM:
so.as etwtiutt kupa műfüvei um>arü<!ö torna
BERÉNYIB OCRÁf) Oí (ÖT ÖV ERTE N V 11.00 MIKROTÉR1ÉGI MEZÓCAIBATÁCI Él VlIÍRin KIÁUÍTÁ1, ÁUATHMQCATÓ 14.00 KULTURÁLH PPOCRAMOK A RENDET VÉN V1ÁT0RBAN 13.SSTAKK TIIMU1T&N 16.00 RENDEZYÉKYNYITÓ TÖYÉDNÖK: 1TÁ1ZEALVI LÁ1ZIÓ ORTTSCCTUIHIKÉPVI1EIÖ
»IS. ÉVI ,JHAROTBERÉNVÉRT* EMLÉKPLAKETT Él MtlMlCitl (ÍM HSMÍMftÜU
ELÖTENEKAR: BE«I DUÓ 18.00 JTTÍR VEKPÉC: MATTI Ét I HECEBÚt
1?.!í TUTI JÁTÉK KítÉRÖ PROGRAMOK:
- ÁlLATtIMOCATÓ - LÉC VÁR, C YERMEKK ÖRU1KTA ■ TÖRTÉNELMI MAeVOMÁNTÖRIÖ TÁBOR, EECYVER Ét RUHA BEMUTATÓ - CElITEMYEIÜTÉt, CRTTiMVÉl TUTIMÉN VEK - MUNKAKUTYA BEMUTATÓ KÉIMÜYEt KIÁLLÍTAT
Az idei görögországi Spartathlon ultrafutó versenyen is indultak nagykanizsai futók, így a nőknél már háromszoros győztes dr. Lubics Szilvia (jobb oldali képünkön), valamint Vajda Anita, akik a Kanizsai Futóklub tagjai is egyben.
Nos, mindketten célba is értek, Lubics ezúttal a nők versenyében (ahol az idei 24 órás vb győztese, az amerikai színekben induló Nagy Katalin nyert) végül a harmadik helyet szerezte meg 29:18:44 órás idejével és zsinórban ötödször lett dobogós. Vajda Anita (képünkön jobb-
ról a második) 35:12:47-tel szintén belefért a 36 órás szintidőbe és telje-
S ha már a Kanizsai Futóklub: október 4-én, vasárnap rendezik a X. Kanizsai Futófesztivált, melynek rajtja és célja a hagyományoknak megfelelően a kiskanizsai Szent Flórián tere lesz. A teljesíthető távok között 21,1 km, 10 km és 5 km szerepel, a remélhetőleg (akár a szurkolóikkal együtt) mind népesebb mezőny pedig 10 órától startol, a 3x2 km-es váltók pedig 12.30 órakor rajtolhatnak.
PL
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 1
ö Q
ó tí-
Lukács és Fia Kft,
Tetöíedfrs, a pc-.tct fi , rí r .rí r< - r. bi'',d Dgosmu nV jfc, [rlDanyay .
8800 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 36/3 Tel./Fax: 93/319 64B, 20/9319 640 E-mail: luhacsesfia@chelio.hu, iukacsesfia@gTnail.com
TEGOLA bitumenes zsindelyek gazdag minta- és színválasztékkal
COLOR színes szigeteié lemez (bontás nélküli palafelújításhoz) és bitumenes szigetelő lemezek ■ mimiienSE széles választékban lapostetökhtíz.
CREATON^, m
told holyotl mondd: BRAMAC ^B^g ■ » ■
MEE23'' MBJJIJ^.1 KLC5BER
Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- és bádogos munkák vállalása több évtizedes gyarko lattal.
TEGOLA
viaiiEii ^ E
Villás
Munkalehetőség mindenkinek!
Nappali, levelezés, esi tagozatos diák
Főállású munka kereső, vagy éppen csak munkát váltánál.
cyere, és dolgozz az orszác ecyik legjobb raktaraban, ahol tényleg pénzt kereshetsz!!!
Hogy a bejárás se legyen gond. ingyenes buszjáratokat biztosítunk! Nálunk délelölt, délután és éjszaka is dolgozhatsz! Folyamatos, biztos, kiszámítható és testhezálló munkalehetőség minden korosztály számára!
Kezdő nettó órabér: 605 Ft/óra!
Le ne maradj róla, hozd magaddal barátaid, ismerőseid és érdeklődj, jelentkezz mihamarabb az alábbi telefonszámon:
+36/30-721-20-39 +36/70-776-76-97
KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT SZÍNHÁZBÉRLETEK 2015-2016-os évad
HEVESI-BÉRLET
Ken Kesey: SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE
színmű (Orlaí Produkciós Iroda)
El ind i Brooks: KOMANCE.COM
vígjáték (Rózsavölgyi Szalon)
Agatha Christie: ÉS MÁR SENKI SEM {Tíz kicsi néger) színmű (Játékszín)
Máté Péter — S. Nagy István: EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL
musical (Pannon Várszínház)
Krusovszkv Dénes: AZ ÜVEGANYA tragikomikus játék (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)
BRÓ0Y-BÉRLET
Ernest Thompson: ARANYTÓ színmű(Orlai Produkciós Iroda)
Szüle Mihály - Walter László — Harmath Imre: EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL
zenés bolondság (Pannon Várszínház)
Ward Taylor: LEGYEN A FÉLESÉGEM
vígjáték (Játékszín)
Dr. Vitéz Miklós - Vadnai László: MESEAUTÓ (Körúti Színház)
Wílder - Stewart: HELLO, DOLLY!
musical (Turay Ida Színház)
Dan Goggin: APÁCAK musical (Hadart Színház)
Joe Dipietro: A FOLYÓN TÚL ITÁLIA
vígjáték (Orlai Produkciós Iroda)
Topolcsányi Laura - Berkes Gábor - Geszti Péter: CSAKAZÉRTIS SZERELEM (Turay Ida Színház)
Ken Ludwig: BOTRÁNY AZ OPERÁBAN
komédia (Fogi - Bulvár Színház)
Soóky Margit - Galambos Zoltán: KATYI vígjáték (Körúti Színház)
Bérletárak mindhárom bérlettípusnál: I.hely: 15.900 Ft, II. Hely.- 15-500 Ft, Kanizsa Kártyával: I.hely. 12.720 Ft, II. Hely: 12.400 Ft Régi bérletek megújítása: október 7-8-9. Új bérletek vásárlása: október 12-13-
Naponta 9-13 és 14-18 óráig. További információ: www.kanizsaikultura.hu, A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Idősekért Nagykanizsán
„Dallamok szárnyán" címmel kórustalálkozóval vette kezdetét az „Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi Hét programsorozata a Medgyaszay Házban. A rendezvényt megnyitotta és az időseket Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte.
A városi rendezvénnyel egy időben ünnepi műsorral várták, és vendégül látták a városrészekben élő nyugdíjas korúakat is. A Mindenki Házában, a miklósfaiak ünnepségén megjelent Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Dénes Sándor polgármester. A városvezetés nevében Karádi Ferenc alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője üdvözölte a megjelenteket.
A program csütörtökön a Batthyány Lajos Gimnázium tornatermében folytatódott. Az Idősek Sportnapján különböző sportágakban mérhették össze ügyességüket a szépkorúak. A Honvéd Kaszinóban kezdődő turisztikai konferencián Bali Verától, a Turisztikai Iroda vezetőjétől hallhattak érdekes információkat. Az esti órákban folytatódtak a városrészek ünnepségei. A bagolaiak az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkatársainak közreműködésével 17 órától egészségügyi szűrésen is részt vehettek a művelődési házban. Őket Dénes Sándor polgármester és Jerausek István, a térség önkormányzati képviselője köszöntötte. A kiskanizsa-iakat 18 órakor fogadták a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
B.E.
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 32. szám 2015. október 8.
Az idősek jelentik a mércét, aminek meg kell felelnünk
Ünnepi kiállítással és gálaműsorral, majd pedig táncesttel köszöntötték a HSMK-ban az „Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi Hét keretében városunk időskorú polgárait.
Az önkormányzat, az Egyesített Szociális Intézmény és a házigazda Hevesi Sándor Művelődési Központ munkatársai nevében Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója üdvözölte a megjelenteket az intézmény színháztermében.
Majd utalt arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapját, és azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a Föld 600 millió idős lakosáról.
Nagykanizsán - immár 12. alkalommal - a város önkormány-
zata és időseket ellátó intézményei ünnepi rendezvényekkel köszöntik az időskorúakat. Az ünnepi hetet lezáró gálaműsor résztvevőit Dénes Sándor polgármester köszöntötte. A városvezető az erdélyi író, Sütő András egy ta-
nulságos gondolatát idézte fel beszédében: „önmagát becsüli meg minden nemzet azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött." - A mai nap gálaeseménye, az ünnepi hét évek
@''folytatás a 2. oldalon)
Tisztelt lakosok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Magyar Honvédség a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében nagyszabású feladatokat hajt végre Zala megye területén.
Kérjük fogadják megértéssel a megemelkedő közúti katonai forgalmat, valamint a légi közlekedéssel
Köszönetünket fejezzük kí hazánk lakosságának, akik adományaikkal, munkájukkal és áldozatvállalásukkal segítik a határ mentén
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
2
Kanizsa - Szépkorúak
2015. október 8
lendy Attila nagy sikert aratva örökzöld slágereket, operett és musical-részleteket énekeltek a színházterem teltházas közönségének.
A rendezvény a színházi előcsarnokban folytatódott, ahol Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt. Ezután állófogadásra és az idősek báljára vártak mindenkit a szervezők.
Az esti órákban még két településrészen ünnepeltek az idősek. A kisfakosi kultúrházban a Fakosért Városrész Szépítő Egyesület nevében Nagy József György elnök, Jerausek István önkormányzati képviselő és Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt, ahol megjelent Karádi Ferenc alpolgármester, a körzet képviselője is.
Bajcsán, a kultúrházban Dénes Sándor polgármester és Tóth Nándor alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője szólt megbecsüléssel a megjelentekhez.
B.E.
(folytatás a címoldalról) óta történő megrendezése, a közösségi programok sokasága, mind-mind azt tanúsítják, hogy itt e városban, Nagykanizsán ezt a Sütő András gondolatot komolyan gondoljuk, és mély igazságnak tartjuk - hangsúlyozta,
majd a megjelentekhez szólva kifejezte: mindennapi munkánkhoz és az életünk erkölcsös vezetéséhez az elődök és az önök példájából merítettünk hitet, erőt és bátorságot. Önök jelentik azt a mércét, aminek meg kell felelnünk, hogy az életünk és a városunk fejlődése töretlen, hittel és tisztelettel teljes maradhasson.
Az ünnepi hét hagyományaihoz híven - ebben az évben városunk idős lakosságát a 87 esztendős Györkös Gyuláné és a 94 éves Kém József képviselte. Mindketten jó egészségnek örvendenek, és a mai napig aktív életet élnek.
A gálaműsor elismerések és díjak átadásával folytatódott. A sportnap jelentős számú érdeklődőt, és a szervezők nagy örömére sok versenyezni kívánó időskorút vonzott. Az okleveleket Dénes Sándor polgármester adta át.
Versenyeredmények:
Ügyességi verseny: III. helyezett: Honvéd Kaszinó Hölgyklubja. II. TUNGSRAM Nyugdíjas Klub 2. I. MOL Bányász Nyugdíjas Klub 2.
Asztalitenisz eredmények: (Női): III. Horváth Tamásné, II.
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Az idősek méltó életet és sok szeretetet érdemelnek
Nekik köszönhetünk ugyanis mindent. Felneveltek bennünket, szívüket, lelküket, tapasztalataikat adták át nekünk, és mind a mai napig folyamatosan bölcsességre tanítanak minket. Azonban most már nekünk kell gondoskodni róluk, s hálát adni mindannyiuknak azokért az értékekért, amiket tőlük kaptunk.
E gondolatok jegyében köszöntötték szerdán - az Idősek Hete programsorozat keretében - a palini városrész szép kort megélt lakóit, az ottani általános iskolában. Magyar Ferenc igazgató üdvözlő szavai után Dr. Erdős László önkormányzati képviselő fejezte ki tiszteletét az időskorú emberek előtt. Egyúttal felhívta a figyelmet: a jövő generáció feladata, hogy odaadással gondoskodjon elődeiről.
N ■o -Q
■Ö o fc
Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a Térség parlamenti képviselője pedig azt emelte ki beszédében: soha el nem évülő, sehol másutt nem fellelhető értékeket kapunk az idősektől, amiért hálát adni mind-
annyiuknak - törődéssel, figyelemmel, kedvességgel és nagy szeretettel.
A rendezvényt a palini iskola tanulóinak műsora színesítette.
Sz.Zs.
Czakó Lászlóné, 1. László Lajos-né.
(Férfi): III. Pujcsek József, II. Tucsek József, I.: Bőcz József.
Kosárra dobó verseny eredményei: (Női) III. Burszán Dezsőné, II. Gerencsér Györgyné, I. Deák Jánosné.
(Férfi): III. Major János, II. Csíkfalvi István, I. Csöndör János.
Sakkverseny eredmények: III. Tóth László, II. Szabó István, I. Tóth János.
A hagyományok szerint a rendezők minden évben köszöntik a
versenyek legidősebb hölgy és úr résztvevőjét. Részükre a jutalmat a McDonald''s étterem ajánlotta fel. A díjat Köves Péter ügyvezető igazgató, az oklevelet Dénes Sándor polgármester adta át Molnár Kálmánnénak és Pálfy Gyulának.
Az ünnepi hét sportversenyére a MOL Bányász Nyugdíjas Klub nevezett be a legtöbb versenyzővel. így ők kaptak jutalmat, melyet a Futurus Pannónia Kft. ajánlott fel. Az ajándékot Horváth Balázs ügyvezető igazgató adta át Fehér Imrének, a klub vezetőjének.
Egy jeles évfordulóról is megemlékeztek az ünnepségen. A Nagykanizsai Honvéd Egyesület idén ünnepli 45 éves jubileumát, s ez alkalomból városunk önkormányzata nevében emléklapot adományozott Dénes Sándor polgármester Tar Ernőnek, az egyesület elnökének.
Az ünnepi gála folytatásában az ünnepeltek zenés összeállítást láthattak a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház népszerű művészeinek előadásában. Debrei Zsuzsanna, Bot Gábor és Herte-
2015. október 8
Kanizsa - Krónika
3
Kormányablakot avattak Letenyén
Országosan a 159. kormányablakot avatták fel pénteken, Letenyén. A cél: az elégedett állampolgár.
A közigazgatási reform 2011-ben indult, csak idén szeptember-
ben 30 kormányablak kezdte meg működését, októberben pedig a letenyei volt már a 3., amelyet felavattak. Mint azt dr. Baltay Tímea helyettes államtitkár elmondta: „A kormányablak program végéig mintegy 278 helyszínre szeretnénk
elvinni az ügyfélbarát közigazgatást, az ügyfélbarát ügyintézést az állampolgárok számára, hogy hatékonyan, gyorsan és az igényeikhez igazított nyitvatartási időben kaphatják meg azt a segítséget az állam részéről, amely az ügyeik intézéséhez szükséges. Az ügykörök számának bővítése is jelzi ezt a dinamikus fejlesztést, 201S. augusztus 1S-től immáron 423 ügykörben nyújtunk segítő szolgáltatást, az év végéig szeretnénk, hogyha ez a szám meghaladná az 500-at."
Öt évvel ezelőtt komoly ellenállás és értetlenkedés fogadta a kormány reformjait, szinte minden területen, így a közigazgatásban is, mondta Cseresnyés Péter. Am a letenyei kormányablak avatása is bizonyítja, a kabinet számára minden egyes járás és minden állampolgár fontos. „Az embereknek nem kell messze utazni saját ügyes
Százkilenc ezer tő parlagfüvet téptek ki
pünkön) gyűjtötte, aki 470 csomag, azaz 470 ezer tő parlagfüvet tépett ki tövestül. A második Kálinger Zsolt lett, aki 158 cso-
bajos ügyeinek elintézésére, máshova, más településre, és nem kell sok helyre menni egy-egy ügy elintézése kapcsán, hanem eljönnek ide a kormányablakba, és egy helyen fognak elintézni minden olyan dolgot, amelyik a hivatalos - vagy éppen a gazdaságban betöltött szerepük kapcsán az élet mindennapjaiban fölmerülhet. Ez pedig jó őnekik, egyrészt nem kell sokat utazni, másrészt egy helyen intézik el. És azt lehet mondani, tulajdonképpen az a cél, amit a kormány 5 évvel ezelőtt a közigazgatásban kitűzött maga elé, az volt a cél, hogy az emberek minél kevesebbet törődjenek és töltsenek olyan időtöltéssel, amelyik felesleges számukra." - mondta az államtitkár, országgyűlési képviselő.
A kormányablakok kialakítása Zalában a legkisebbel, a hévízivel kezdődött. A megye legnagyobb kormányablakát október közepén, Nagykanizsán avatják.
KTV - Kanizsa
maggal adott le, míg Révfi István-né 120 tövet gyűjtött a 2015. gyűjtési akcióban. A tizenkettedik helyezett 4 csomag parlagfüvet tépett ki.
V.M.
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Netta-Pannónia Környezetvédelmi Kft. közösen hirdette meg július 20. és 31. között a Parlagfű Gyűjtési Akciót melynek eredményhirdetésére a napokban került sor.
A parlagfüvet gyökeresen eltávolítva száz szálas csomagokban kellett leadni. A díjazottakat a város nevében Karádi Ferenc alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, ő is aktívan részt vesz a parlagfű irtásában, és a város számára is fontos feladat a fertőzött területek csökkentése. Ahogy Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető kiemelte, az akció keretében összesen 109 ezer
szál allergiát okozó növényt adtak le, ez hasonló az elmúlt évben begyűjtöttek számához. Az intézményvezető hangsúlyozta, az elmúlt 20 évben megduplázódott az allergiások száma, így a lakosság negyedénél kimutatható érzékenység. 2020-ra azonban minden második embert érinthet már a probléma. Az idei akcióban a tavalyinál kevesebben vettek részt, azonban a gyűjtött mennyiség ezt nem mutatja, hiszen az közel azonos a múlt évihez. Az első helyezett egy táblagépet kapott, míg a második helyezettől a tizenkettedig helyezettig élelmiszer és ajándék utalványt vehettek át. A legtöbb parlagfüvet , ahogy tavaly is, Révfi István (ké-
Kanizsai legszebb kertek az OMÉK-on
Mint ismeretes, öt nagykanizsai kert kapta a „Magyarország legszebb konyhakertje" díjat, valamint a közönségdíjat is városunkbe-li pályázó nyerte el. Ők ünnepélyes díjátadón, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon vehették át elismeréseiket.
Közösségi kategóriában a Pipitér Tagóvodáé, normál kategóriában Bányai Ferencnéé, Mikocsics Györgyé és feleségéé, Murai Anikóé, zártkert I. zöldséges kategóriában Salamon Józsefé, zártkert II. gyümölcsös kategóriában pedig Trojkó Tamásé a legszebb kert az egész országban.
A
Kanizsa - Krónika
2015. október 8.
Jövőre már zebrán mehetünk áta
Napsugár utcán
A palini városrészben lévő Napsugár utcai gyalogátkelőhelyről érdeklődött közgyűlési interpellációjában dr. Podor Csaba önkormányzati képviselő.
Tudja, hogy nem városi, hanem állami közút, de véleménye szerint a tanévkezdésre elkészülhetett volna a gyalogátkelőhely felfestése.
Az Alkotmány és a Napsugár utcai csomópontba, illetve annak környezetébe már régóta szeretne egy kijelölt gyalogos átkelőhelyet létesíteni az önkormányzat - áll a polgármester tájékoztatásában. -Az út kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azonban mindeddig elzárkózott ettől, és nem adta meg a hozzájárulását. Az idei évben a polgármesteri hivatal ismét felvette a kapcsolatot a társasággal és az elkerülő út elkészültére hivatkozva kérte a korábbi álláspontjuk felülvizsgálatát. A válasz pozitív tartalmú volt, csupán elviekben látják akadályát a gyalogátkelő kijelölésének. Ennek figyelembe vételével a hivatal szakosztálya aktualizáltat-ja a rendelkezésre álló tervet, vagy szükség esetén módosítja, és benyújtja engedélyezésre. A megvalósítása azonban közgyűlési döntés alapján történhet meg. Ennek érdekében a hivatal szerepelteti a létesítményt a 2016. évi közlekedésfejlesztési programjavaslatban.
B.E.
Műanyag borítású röplabda és atlétikapályát avattak a BLG-ben
Műanyag, rekortán borítást kapott az udvari röplabda-, futó-és atlétikapálya, illetve napelemek kerültek a tetőre a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A BLGnes, diákos, „hepeninges" átadás-átvételi ünnepségen megjelent Dénes Sándor polgármester, Karádi Perenc alpolgármester, továbbá önkormányzati képviselők, beruházók, cégvezetők. Az eseményt - melyen a diákok a pályákon egy-egy szívet alkotva a BLG-ét és az intézmény 250 éves fennállását hirdették -, egy drón is megörökítette a magasból.
- Jól döntött a közgyűlés -hangsúlyozta beszédében Dénes Sándor polgármester, amikor amellett tette le a voksát, hogy el kell kezdeni a Batthyány Lajos Gimnázium sportudvarának felújítását. Ha fontosnak tartjuk a mindennapos testnevelést, és a mozgást a diákok életében, ahhoz biztosítani kell a feltételeket. A most megvalósult beruházás is ezt a célt szolgálja. Azt kérte a gyerekektől, hogy ne csak a testnevelés órán, hanem szabadidejükben,
délutánonként is használják a pályákat. A városvezető utalást tett arra is, hogy pályázati pénzből elkészült a fotovoltaikus rendszer a főépület tetején. A 250 négyzetméter napelemes rendszer villamos energiát termel, ezáltal a gimnázium 10 millió forintos villanyszámlájából több mint 20 százalék megtakarítható. A polgármester említést tett arról is, hogy a város a Területfejlesztési Operatív Program keretében tervezi a gimnázium homlokzatának felújítását és a
nyílászárók cseréjét is. „Szép ajándékot kaptunk a várostól így 2015 szeptemberére, az intézmény 250. jubileumi évében - hangsúlyozta üdvözlő beszédében Balogh László, a gimnázium igazgatója. A sportudvar közel 20 millió forintos felújításával 707 négyzetméteren jobb, harmonikusabb és élvezetesebb lesz a mozgás." Mindezt a gimnazisták már be is bizonyították.
B.E.
Platán sori szabálytalankodók
Platán sori parkolással kapcsolatos gondokat vetett föl közgyűlési interpellációjában Horváth Jácint önkormányzati képviselő.
Tapasztalata szerint az autósok a KRESZ szabályait figyelmen kívül hagyva már az útkereszteződésben leparkolnak a járműveikkel, megnehezítve ezzel a biztonságos kihajtást a bekötőutakról a Platán sorra. Emiatt már több koccanásos baleset is történt
az elmúlt években. Azt kérdezte Dénes Sándor polgármestertől, hogy citromságra felfestéssel ki lehetne-e jelölni egy öt méteres, megállást tiltó határt, mert így könnyebben ki lehetne kanyarodni a mellékutcákból.
Válaszában a polgármester megerősítette: valóban problémás a Platán sor közlekedése. Aképviselő által jelzett kikanyarodások forgalmasabb időszakban gondot okoznak. A megállási tilalom bevezetése az útcsatla-
kozások környezetében várhatóan orvosolja majd a problémát, ezért azt elviekben támogatják. Mivel az önkormányzat a közeljövőben tervezi az út burkolatának a felújítását, ennek megtörténtéig nem tartják célszerűnek a burkolatjel felfestését. Mindemellett a hivatal munkatársai felvették a kapcsolatot a Közterület Felügyelettel, és kérték, hogy a csomópontok közelében fokozottan tartsanak ellenőrzést.
2015. október 8
Kanizsa - Közérdek
5
Tájékoztató kiadványok készülnek a megújuló közétkeztetési rendszerhez
Különböző tájékoztató kiadványokkal segítik a megújuló közétkeztetés rendszerében részt vevőket, a cél, hogy hasznos tudnivalókat kapjanak azok is, akik a felszolgált ételeket elfogyasztják, és azok is, akik a fogásokat elkészítik - tájékoztatta az Alla-mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) közleményben az MTI-t.
A közlés szerint az "Egészséges alapanyagok - egészséges táplálkozás" című kiemelt projektre európai uniós forrásból közel 500 millió forintot költenek majd.
A Debreceni Egyetem, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI) alkotta konzorcium által indított uniós finanszírozású program három pillérre épül. Egyrészt korszerű tu-
dással segítik a szolgáltatókat, illetve a táplálkozás- és élelmezéstudomány területén dolgozó szakembereket, ehhez oktatási hátteret, tananyagot dolgoznak ki. Másfelől összegyűjtik a már bevált, modern konyhatechnológiai eljárásokat, és azokat széles körben megismerhetővé teszik. A szolgáltatókat segítendő készül egy szezonális, fényképekkel illusztrált receptgyűjtemény is. A gyakorlati megvalósításhoz pedig a Debreceni Egyetem Szakácsakadémiája nyújt segítséget.
Fontos eleme a programnak az egészséges táplálkozással kapcsolatos szemléletformálás is, ezért nyomtatott kiadványok készülnek, amelyek öt témakört dolgoznak fel: a túlzott só, cukor és zsírbevitel kockázataira, továbbá a tej- és tejtermékeke, valamint a zöldséggyümölcs fogyasztás előnyeire hívják fel a figyelmet. Egy road-
show keretében pedig a következő hetekben 40 oktatási intézménybe jut el egy mozgó "prezentációs" busz.
Hároméves átmeneti idő után szeptember 1-jétől kötelező alkalmazni a közétkeztetési rendeletet, amely részletesen szabályozza a bölcsődékben, óvodákban, iskolai menzákon, kórházakban adható ételek összetételét és elkészítésének szabályait.
A rendelet értelmében tilos egyebek mellett a szénsavas vagy cukrozott üdítő, valamint a magas zsírtartalmú húskészítmény felhasználása. Rögzítették azt is, hogy a közétkeztetésben nem tehetnek az asztalra só- és cukortartót, és előírták, hogy fokozatosan csökkenteni kell a napi bevitt só mennyiségét.
A jogszabály rögzíti az étrendtervezés szabályait is, például azt, hogy az egymást követő kétszer tíz
élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő. Allati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az egyik kisétkezésnek is tartalmaznia kell.
A felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak szerint az italként kínált tejhez nem adható cukor, és a tea is csak meghatározott mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot. A szükséges folyadék az étkezések között ivóvíz, illetve ásványvíz lehet.
Az ANTSZ emlékeztetett arra, hogy a közétkeztetési rendeletben foglaltak hatósági ellenőrzése hamarosan megkezdődik. A vizsgálatok országszerte egységes szempontrendszer szerint zajlanak majd, a program az ellenőrzésekben résztvevő szakembereknek is iránymutatást ad.
MTI - Kanizsa
Jövőre 340 milliárd forint lesz közfoglalkoztatásra
A jövő évi költségvetés 340 milliárd forintot biztosít közfoglalkoztatásra, ez 253 ezer ember foglalkoztatását teszi lehetővé az önkormányzatok számára - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter pénteken Budapesten, az országos közfoglalkoztatási kiállítás megnyitóján.
Közölte: ugyan ezt a foglalkoztatási formát átmenetinek tekintik, ám a kormányzat szerint mindaddig szükséges a rendszer fenntartása, amíg a piacgazdaság keretein belül el nem érhető a teljes foglalkoztatottság.
A belügyminiszter emlékeztetett arra: a kormány 2011 -ben arra reagálva vezette be a közfoglalkoztatást, hogy a piacgazdaság nem volt képes felszívni a teljes munkaerőt. Nagy volt a munkanélküliség és magas a segélyből élők aránya. A közfoglalkoztatás keretében munkát és jövedelmet, vagyis értékteremtő, társadalmilag hasznos elfoglaltságot kínáltak az embereknek -tette hozzá.
A mostani rendezvény azt bizonyítja - mondta -, hogy helyes volt a kezdeményezés, a bemutatott termékek a közfoglalkoztatottak szorgalmát, tehetségét dicsérik.
Pintér Sándor kitért arra, hogy a közvetlen eredményeken túl javult az emberek munkamorálja, egészségi állapota, csökkent az iskolai hiányzások száma, javult az iskolai étkeztetés minősége és javult a közbiztonság.
A települések összképe sok tekintetben meghaladja már a nyugat-európai színvonalat is, illetve az oktatás nyomán nőtt a képzettségi szint is - sorolta az eredményeket a belügyminiszter.
Hangsúlyozta, hogy a jövő évben rendelkezésre álló források új foglalkoztatási formák bevezetését teszik lehetővé az önkormányzatoknak. A többi között lehetőség nyílik az önkormányzati utak karbantartására, utcabútorok gyártására, az önkormányzati ingatlanok karbantartására, illetve a romos házak lebontására. A nagyobb települések pedig hajléktalanokat is alkalmazhatnak majd is, a karitatív szervezetek
bevonásával - mondta Pintér Sándor.
Végül arról szólt, hogy elsőbbséget élvez a piacgazdaság fejlesztése, attól nem vonhat el munkaerőt a közfoglalkoztatás.
A kétnapos rendezvényen 110 kiállító mutatja be a közfoglal-
koztatási programok eredményeit a Vajdahunyad várában, ahol lehetőség nyílik szakmai előadások meghallgatására, valamint élelmiszeripari termékek kóstolására, megvásárlására is.
MTI - Kanizsa
Helyreigazító közlemény
,,A 2015. szeptember 14. napján megjelent „Kanizsai Mustár: Minőség megfizethető áron " című írásunk tartalmi részében azon valótlan tényt híreszteltük, hogy a Kanizsa Mustár, mint diabetikus termék különleges, hiszen az Európai Unióban nem találni más diabetikus mustárt; továbbá azon valótlan tényt híreszteltük, hogy a Kanizsai Mustárt gyártó cég jelenlegi tulajdonosai jól ismerték az előző tulajdonosokat, akiktől később megvásárolták a céget. A valóság ezzel szemben az, hogy a Hermész-Hírhozó Kereskedelmi Bt. már a diabetikus Kanizsai Mustár megjelenését megelőzően gyártott és forgalmazott cukormentes (diabetikus) mustárt GHAURVED márkanév alatt, valamint a Kanizsai Mustárt gyártó cég jelenlegi tulajdonosai nem ismerték az összes korábbi tulajdonost, csak egyet, akitől megvásárolták a céget, míg a másik korábbi tulajdonos GHAURVED márkanév alatt a több mint kétszáz éves ősi magyar receptúra alapján gyárt mustárt és van jelen a magyar piacon. "
6
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 8
FfVffTfVffTTfTTfTffVfffffffVff???^
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem! AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére. KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban, többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását is vállaljuk fűrészüzemünkben. Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is. Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es főút mellett)
2015.09.23.
Kanizsai Dorottya Kórház
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ JÁRÓ-BETEG ELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE
A Kanizsai Dorottya Kórház 253,07 millió forint európai uniós támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TI0P-2.2.6-12/1B-2013-0041 számú „A Kanizsai Dorottya Kórház járó-beteg ellátásának fejlesztése" címmel. A konstrukció keretében a szemészet, fül-orr-gégészet, központi radiológia és a központi labor eszközállománya újul meg. TI0P-2.2.6-12/1B-2013-0041
A projekt megvalósításával intézményünk járó-beteg szakrendelőjének műszerezettségét fejlesztjük. A korszerű eszközök megteremtik azokat a feltételeket, hogy betegeinket a lehetőségeknek megfelelően járó-beteg ellátásban kezeljük, csökkentve a fekvőbeteg ellátás szükségességét, mely alapvető egészségpolitikai cél. A fejlesztéssel javul kórházunkban a betegellátás színvonala, javul a minőség és a hatékonyság, növekszik a betegelégedettség, az ellátáshoz való hozzáférés. Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa Telefon: 93-502-086 Email: titkarsag@nkkorhaz.hu
Képviselői fogadóóra, alpolgármesteri fogadónap
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2015. október 12-én (hétfőn) fogadóórát tart 18 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai Iskola ebédlőjében. Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2015. október 14-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Alláspályázat - Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidő kikötésével. Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezető. A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: ATourinform - Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat, legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet), magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
Amunkakörbetölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Agnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
Személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Tourinform - Nagykanisza irodavezető"
Apályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: AKjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága -a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Amagasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlés munkatervében szereplő decemberi soros ülése, legkésőbb 2015. december 20. A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2015. október 8.
Kanizsa - Hirdetés_|T
PC Futurus ti
lká Pannónia
Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. munkatársai 2015. október 12-én és 13-án (hétfőn és kedden) zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Köszönettel: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA mester
NAGVUms;* " , 8800 Nagykanizsa Deák tér ó.
| __/ ....../ (93)312-011,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. október 31-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
Folytatódnak a RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK a Medgyaszay Házban
Októberben tovább folytatódik több sikeres programsorozat is a Medgyaszay Házban, köztük az egyik legnépszerűbb és legkülönlegesebb hangulatú program, a RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK.
Ezeken az alkalmakon az aktuális műsornak megfelelően változik át a Medgyaszay Ház nagyterme egy hangulatos, gyertyafényes, meghitt, óriási kávéházzá, ahol a finom teák, kávék vagy borok mellé garantált a színvonalas szórakozás. Az esték mindig más-más hangulatúak és olyan örökzöld előadókat hívnak a szervezők, akik máig népszerűek.
A korábbi sorozatban Cseh Tamásra emlékeztek a Vodku fiai zenekar közreműködésében, vendég volt Molnár György Lyra-díjas harmónikaművész és zenekara is, a sorozatot pedig Gergely Róbert zárta egy fergeteges Szécsi Pál emlékesttel.
Ebben a szezonban is hasonlóan emlékezetes esték várhatóak. Október 16-án „Minden szónál többet ér egy dal" címmel Máté Péter dalait szólaltatja meg Szívós Győző színművész, zongorán kíséri Koncsos Gergely. Az országban sok helyen megfordult már az előadás, osztatlan sikert arattak minden alkalommal. November 24-én pedig a kanizsai gyökerekkel rendelkező Gerendás Péter és zenekara mutatja be legújabb lemezét „Vidéki álom" címmel Medgyaszay Házban. Igazi meglepetéssel készül a zenész a kanizsai közönségnek.
Élet másképp Változtasd meg az életed!
Oravecz Nóra előadása Nagykanizsán a HSMK-ban!
Hiszel abban, hogy te is lehetsz boldog? Hogy te is élhetsz olyan életet, amire mindig is vágytál és amit senkivel sem cserélnél el
Oravecz Nóra nemcsak ráébreszt arra, hogy valóra válhatnak az álmaid, de vé gig is kísér az önmegvalósítás útján. Nóri saját tapasztalatait és általa nagyra tartott, sikeres emberek példáit fel használva mutatja be, hogy az út egyes szakaszai milyen kihívásokat tartogatnak számodra, milyen leckéket kell megtanulnod, és milyen segítségeket vehetsz igénybe. Egy valami biztos: ha úgy döntesz, hogy megküzdesz az álmaidért, ez a kötet és Nóri előadása a legfőbb bizalmasod, a barátod, a segítőtársad lesz az úton.
8
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 8
Kiadó önkormányzati bérlakások
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 27 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.992 Ft. A lakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 29.951 Ft A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 15.00. - 15.30.
3. Nagykanizsa, Attila u. 14/A. II. em. 7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.335 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 14.30. - 15.00.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. IX. em. 2.
Alakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.785 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 13. 10.00. - 10.30.
5. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
Alakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 13.30. - 14.00.
6. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.976 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 15.30. - 16.00.
7. Nagykanizsa, Zárda u. 3. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 9.00. - 9.30.
8. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lph. 2. em. 4.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.230 Ft. lakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére: 1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 13. 15.30. - 16.00.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 30.
Megtekinthető az M9-es engedélyezési dokumentáció
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen 0KTF-KP/9265/2015. számon az M9 gyorsforgalmi út Vasvár Nagykanizsa közötti szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére. Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció elektronikus úton megtekinthető a http://www.orszagos-zoldhatosag.gov.hu/hirdetotabla2015.php weboldalon. A fenti eljárással kapcsolatos részletes hirdetmény az alábbi linken elérhető: http://nagykanizsa.hu/up_image/OKTF M9 közlemeny.pdf és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható.
Álláspályázat - Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8. A kft. fő tevékenysége: a Kanizsa Televízió működtetése Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint
- a Kanizsa TV szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a műsorpolitika kialakításában.
A megbízás időtartama, formája, díjazás: az ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 2015. november 1. naptól kezdődően 2020. október 31-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap. A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója.
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12. A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. Apályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. októberi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
2015. október 8
Kanizsa - Hirdetés
9
Újra indul az idősek képzése!
November 2-től a Szenior Iskola örökifjú diákjai ismét „benépesítik" a BLG, a Mező Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár padjait.
Most már nemcsak informatikát illetve angolt tanulhatnak az idősek, hanem német nyelvet is, sőt a korábban eredményesen tanulók számára haladó angol és informatika is indul.
JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE -
ingyenes, őszi, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE:.......................................
Leánykori neve:......................................................
Születési helye: ...................................... Szül. idő:
Lakcíme: .................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: ...
Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................
Szakmai végzettsége: ..............................................
kezdő
Aláírás:.
Nagykanizsa, 2015.
Aláírás:.
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
Atanfolyam választott időpontja: minden csütörtökön 15.00-17.00 (15 alkalom). Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mező Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, ezen két gimnázium nyelvi oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal. Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
..................................Aláírás:...................................................
Atanfolyam választott időpontja: kedd , szerda, péntek
(a beosztás megkönnyítése erdekében legalább 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mező Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, szerdai napokon a BLG, kedd illetve pénteki napokon a Mező Gimnázium oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal.
Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015..........................
JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE ingyenes, őszi, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:.............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam időpontja: hétfő, kedd, szerda
(a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mező Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg.
Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015..........................
JELENTKEZÉSI LAP - „EZÜSTNET KANIZSA" - kezdő
ingyenes, őszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idősek részére
Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:.............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam választott időpontja: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. (a beosztás megkönnyítése érdekében 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással)
Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Halis István Városi Könyvtárban hétköznapokon, 15-18 óra között, valamint szerdai napokon 15-18 óra között a dr. Mező Ferenc Gimnáziumban, heti 1-1 alkalommal.
Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.
Aláírás:.
JELENTKEZÉSI LAP - „EZÜSTNET KANIZSA" - haladó
ingyenes, őszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE: .........................................
Leánykori neve: ........................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:
Lakcíme: ...................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .....
Legmagasabb iskolai végzettsége: ............................
JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE - HALADÓ
ingyenes őszi, heti két órás, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam időpontja: minden csütörtök 15 óra.
Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Batthyány Lajos Gimnázium Informatika1 oktatótermében.
Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.
Aláírás:.
A JELENTKEZŐ NEVE: .........................................
Leánykori neve: ........................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:
Lakcíme: ...................................................................
Aválasztott jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban továbbá a Halis István Városi Könyvtárban. Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 0620-8492309, email: idosugyitanacs@gmail.com.
Az újság oldal egyben kivágható és leadható a fenti helyeken. Amelyre jelentkezni kíván, töltse ki, amelyre nem, azt áthúzással jelölje.
10
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 8
Helyi
értékvédelem támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft -vissza nem térítendő támogatás (amely 2016-ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2015. október 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2015.
A kiíró a beérkező pályázatokat 2015. novemberi soros ülésén bírálja el 2015. november 30-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: ANagykani-zsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.
Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. 2.A pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és
(5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) ösz-szeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22. A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Agnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde intézményvezető".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A
Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2015. november 30. A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2015. október 8
Kanizsa - Hirdetés
11
TÁJÉKOZTATÓ az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott károkról szóló kárbejelentési laphoz
Tisztelt Bejelentő (Károsult)!
KÁRBEJELENTÉSI LAP
az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott károkról
I. A bejelentő (károsult) adatai
Az államhatárról szóló törvény 2015. augusztus 1-jétől hatályos módosítása értelmében Magyarország államhatárától, illetve a határjeltől számított 10 méteres sávban az államot a törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló közérdekű használati jog illeti meg. A
közérdekű használati jog célja egyrészt az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmények építése, telepítése és üzemeltetése, másrészt a honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határőrizeti, menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása. Ezeket a
tevékenységeket az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, ennek kompenzálásaként egyszeri, Családi és utóneve'' majd a későbbiekben éves, jogszabályban meghatározott mértékű kártalanítás illeti meg.
Születési családi és utóneve:...................................................................................................
A kártérítés és a kártalanítás nem azonos fogalmak!
Önt a törvény szerint járó kártalanításon felül kártérítés akkor illeti meg, ha a károkozásra a Allampolgársága:.....................................................................................................................
közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben, de jogtalanul kerül sor, azaz ha a jogsza- „
Személyazonosságot igazoló okmány típusa és sorszáma: .....................................................
bályban megállapított mértéket meghaladó igénybevétel történik, vagy olyan károk keletkeznek,
amelyek a közérdekű használati jog gyakorlásának nem szükségszerű velejárói (következményei). Születési helye és ideje:...........................................................................................................
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy önmagában az ideiglenes biztonsági határzár („kerítés") építése, az azzal járó munkálatok, az építési területen lévő, mezőgazdasági művelés alatt Anyja születési családi és utóneve:.........................................................................................
álló területen a növénytermelésben és a gyepgazdálkodásban keletkezett, valamint az erdő- Lakóhelye: ...............................................................................................................................
gazdasági művelés alatt álló területeken az erdőállományban keletkezett károk az egyszeri,
valamint az éves kártalanítás összegének megállapítása során kerülnek figyelembevételre. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................
Ezen a kárbejelentési lapon Ön a kártérítési igényét érvényesítheti. Akárbejelentési lap használata nem kötelező, de az eljárás lefolytatását jelentősen megkönnyítheti és meggyorsíthatja. Telefonszáma''..........................................................................................................................
Függetlenül attól, hogy a kárt a közérdekű használati joggal összefüggő munkálatok, il- ^ ^ l''l" ( "n
letve feladatok ellátása során melyik szerv okozta, Ön a kárigényét a rendőrség előtt érvényesítheti. A kárbejelentési lapot bármelyik rendőri szervnél (rendőr-főkapitányságon, rendőrkapitányságon vagy határrendészeti kirendeltségen) benyújthatja, illetve postai úton meg- n a káresemény adatai küldheti. A bejelentésében foglaltakat a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitányság fogja megvizsgálni, de a kártérítésről az Országos Rendőr-főkapitányság hoz döntést.
Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, elévülési időn belül bírósághoz fordulhat. Akár bekövetkezésének helye: ...............................................................................................
Tájékoztatjuk, hogy az ön által megadott valamennyi adatot a rendőrség kizárólag
a kártérítési eljárásban, a kárigényének elbírálása céljából kezeli. Akar felfedezésének ideje:.....................................................................................................
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy kárigényét keresetlevél formájában a károkozó szék- a kár bekövetkezésének ideje: helye, vagy a károkozás helye szerint illetékes járásbíróságon közvetlenül is benyújthatja.
Kérjük, hogy előzetesen tájékozódjon a keresetlevél kötelező formai és tartalmi elemeiről! A káresemény leírása:..............................................................................................................
Az alábbiakban a kárbejelentési lap kitöltésével kapcsolatban adunk néhány fontos infor- ...................................................................................................................................................
mációt.
Családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, személyazonosságot igazoló okmány típusa és sorszáma, születési helye és ideje, anyja születési családi ...................................................................................................................................................
és utóneve: Értelemszerűen, az okmányaiban foglaltaknak megfelelően szíveskedjen kitölteni. Személyazonosságát az alábbi érvényes okmányokkal igazolhatja: személyazonosító ...................................................................................................................................................
igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély. ...................................................................................................................................................
Lakóhelye: A lakcímkártyáján feltüntetett, bejelentett lakcímét szíveskedjen megadni.
Tartózkodási helye: Azt a címet adja meg, ahol ténylegesen tartózkodik. Ha ez meg- ...................................................................................................................................................
egyezik a lakóhelyével, nem kell kitölteni.
Telefonszáma: Kérjük, hogy olyan telefonszámot adjon meg (körzetszámmal együtt),
amelyen Ön hétköznap, hivatali munkaidőben ténylegesen elérhető. Akár mértéke: .........................................................................................................................
Elektronikus levélcíme (e-mail): Megadása nem kötelező, azonban ha rendelkezik
ilyennel és rendelkezésünkre bocsátja, megkönnyíti az Önnel való kapcsolattartást. Az igényelt kártérítés összege: ................................................................................................
A kár bekövetkezésének helye: Pontosan szíveskedjen megadni (település, utca, házszám, helyrajzi szám, stb.).
A kár felfedezésének ideje: Az az időpont, amikor a kárt észlelte. A károkozó magatar- 111 Bizonyitási eszközök
tás beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint minél pontosabban (év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével) szíveskedjen megadni. Kérjük'' jelölje meg> hogy a kár bekövetkezését, annak mértékét, ületve azt, h°gy a kár —z A kár bekövetkezésének ideje: Nem feltétlenül azonos a kár felfedezésének idejével. állam nevében eljáró szervek cselekvése vagy mulasztása következtében keletkezett, müyen Amennyiben nem tudja megállapítani, hogy a kár mikor keletkezett vagy keletkezhetett, üz^té^ támasztják alá (például fénykép, fümfelvétel, okirat, szakértői vélemény, stb.). hagyja üresen.
A káresemény leírása: Kérjük, hogy minden olyan adatot és információt osszon meg ve- 1 lünk, amely a káreseménnyel összefüggésben áll (pontosan miben keletkezett a kár, mi
okozta vagy okozhatta, stb.). Kérjük, hogy ne általánosságban fogalmazzon, törekedjen ar- 2...............................................................................................................................................
ra, hogy a közölt adatok és információk pontosak legyenek. Ez a kárigény elbírálását jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja. A leírás szükség szerint külön lapon folytatható. 3...............................................................................................................................................
A kár mértéke: Forintban szíveskedjen megadni, hogy mekkora az Önt ért kár összege. r Ha nem tudja pontosan megállapítani, közelítő értéket határozzon meg.
Az igényelt kártérítés összege: Az az összeg (forintban), amelyet a kár kompenzálására 5...............................................................................................................................................
alkalmasnak tart.
Bizonyítási eszközök: Tájékoztatjuk, hogy kárigényének érvényesítése során Önnek kell bizonyítania azt, hogy kára keletkezett, hogy azt a közérdekű használati jog körében az állam ne- Kir^ h°gy a fels°rolt M^yitétotat a kárte^^tó^ laphoz csatolni, vagy az vében eljáró valamelyik szerv okozta, illetve Önnek kell alátámasztani a kár mértékét is. Java- eljárás során a rendőrséghez benyújtani szíveskedjék. soljuk, hogy a kárt annak felfedezésekor haladéktalanul dokumentálja (fotózza vagy filmezze le), jegyezze fel, hogy mikor észlelte a kárt, és amennyiben vannak tanúk, az adataikat is rögzítse. A bizonyítékokat célszerű már a kárbejelentési laphoz csatolnia, de azt a rendőrségen folytatott egyeztető eljárás során is előterjesztheti. A leírás szükség szerint külön lapon folytatható. Kelt-:........................................................................................
A tájékoztatóban foglaltak alapjául szolgáló jogszabályok.
- az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5-5/C. §-ai;
- az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet;
- a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. §-a.
Országos Rendőr-főkapitányság
Bejelentő (károsult) aláírása
12
Kanizsa - Vélemény
2015. október 8
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ

Október 12. 14.30 óra
SÉTA A MELLRÁK ELLENI
KÜZDELEMÉRT
Gyülekező:14 óra Erzsébet tér , 14.30 Medgyaszay Ház: orvosi előadás, programok. További információ: Karosi Lászlóné 30/415-5517. A belépés DÍJTALAN!
g Móricz Zsigmond « ^SL Muvelodesi Ház \k Kózponl
Belénessy Csaba:
Az én falum
A magyar rendőrség ezekben a napokban, a déli határokon visszaszerezte a pesti utcákon 2006-ban elvesztett becsületét.
Nyilván voltak Zákánytelepen sík telkek is, de apám mégis olyat választott, amihez öszvér kellett volna. Jó lesz ez, intette le az ag-gódókat, csak szerpentint kell vágni a domboldalba, ahogy Gyer-gyóban szokás. Torma János, az építőmester ekkor mondott fel először, később még háromszor, mégis felépült a ház. A dombtetőn egy géppuskafészek uralta a terepet, a néphadsereg ajándéka a láncos kutya korszakából. Később fügebokor lett a helyén, egy kis paddal és onnan néztük a kanyargó Drávát, meg a jugoszláv határt.
- Látod azokat a felrobbantott pilléreket? - mutatta apám. - Ott állt a vasúti híd és ott is áll majd, ha ezek elmennek.
Ezek még sokáig maradtak, de a híd hatvankettőben valahogy mégis meglett. Világraszóló ünnepe volt a vasutas településnek, amelynek fénykorában két állomása is volt, Gyéké-
nyes és Zákány. Meg sem próbálom elmagyarázni, miért volt kettő, de előbb volt mindkettő, mint maga a falu. Csendes rendes emberek élnek Zákánytelepen, többnyire kétlaki vasutasok. Egy nap munka, két nap szabadnap, téli-nyári egyenruha és családi szabadjegy. Ezek köré épül az élet. Avasutas lehúzza a tizenkét órát, hazamegy és másnap szobafestő lesz belőle, vagy lakatos vagy parasztember, a felesége meg viszi az ingyenjeggyel a zöldséget a városba. Zákánytelepen még a pályamester is érezte a piacot, gitáriskolát nyitott, amikor a Szabad Európán átrecsegett a Love Me Do. Sokan horvát gyöke-rűek: Bozsits, Tomasics, Pavlicse-vics, Kunecz, Novogradecz és a többiek. Nekik testreszabott ajándék a horvát kormány mostani döntése, amelyik ötvenkilenc évnyi békés időszaknak vetett véget a faluban.
Ha ott ültünk volna apámmal a fügebokor mellett, még a félhomályban is látjuk, ahogy jön a fe-
kete sereg. Ezer ember, át a hídon, át a zöldhatáron, tovább a Kaptafa utcán, az Iskola utcán. Jaj, a gyermekek, riadt meg a falu, hiszen ott az iskola, odébb meg az óvoda. Lassan elcsitult a félelem, de tovább nőtt az áradat, az ezerfős településre még harmincezren jöttek. Egy részük elindult nyugat felé, végig az országúton, mások sát-
rat vertek az állomás mögött, elhevertek ott, ahol valaha az országzászló állt. Kenyeret kértek meg vizet, és várták, hogy jöjjön a vonat. Nem zaklattak senkit, nem nagyon beszéltek senkihez, mégis nyomasztó ennyi idegen. Kevés gyermek, kevés nő, inkább férfiak. Életerős férfiak.
Kopogtak a szívemen a hírek. Irány Zákánytelep, irány haza!
A sínek mentén már leszorultam az útról, rendőrkonvoj vitte a váltást. Éjjel-nappal ott vannak mindenütt, a sorban állásnál, a kiszállásnál, a beszállásnál, az ételosztásnál, a migránsok mellett, a helybéliek között. A honvédekkel együtt nyugalmat, biztonságot adnak az embereknek. A magyar rendőrség ezekben a napokban, a déli határokon visszaszerezte a pesti utcákon 2006-ban elvesztett becsületét.
Egyre több az ismerős, rám köszönnek, ugye tudod, ki vagyok? A
fiatal polgármester és egy örökmozgó, szemüveges lány szervezi az életet. Pedig ilyenkor, ősz táján már saját magukkal törődnek a falusiak, kint vannak a földeken, szüretelnek, gyűjtik télre a tüzelőt. Most mégis jönnek a vándorok közé. Osztják az ételt, hozzák a takarót, aztán összeszedik az ételt és kiszedik a bozótból a takarót. Húzzák a szájukat, szentségelnek is néha, de tizenkét óráznak, eláznak, cipőt cserélnek, ruhát váltanak, teát főznek, vizet hoznak, tapossák a sarat. Hosszú vonatok jönnek, tizenhat teli vagon, ezer ember, tizenhat üres vagon, negyven zsák szemét.
- Soha nem lesz vége - mondja egy fáradt ember.
Zákánytelepnek a nyakába szakadt a szétesett világ.
Az utánközlés a Magyar Idők napilap engedélyével történt.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdő időpontja: 2015. október 13-án 10 óra. 2. Nagykanizsa, Király utca 19. szám alatti 45. hrsz, lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan. Kikiáltási ára: 6.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdő időpontja: 2015. október 13-án 11 óra. Aversenytár-gyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház, 1. emelet 22. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalások részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 311-241/116. mellék.
2015. október
Kanizsa - Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Élelmezés vezető szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Pultos, felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
Vasúti Pályamester szakirányú megegyezés szerint
Tehergépkocsi vezető szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Varró szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos 8 általános iskola megegyezés szerint
Szabó, varró 8 általános iskola megegyezés szerint
Szövetszabász 8 általános iskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Kövessen minket a Facebookon is!
Az Ön rádiója Kanizsán
SMS
30/5-994-994
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
A szokásosnál ingadozóbb lesz a hangulata a hétvégén. A feszültségét most nem a szomszédok, hanem az anyagiak okozzák. A pénzügyi válságot csak családi összefogás révén tudja megoldani.

IV.20.-V.20. Bika
Ha úgy érzi, sokkal több áldozatot kell vállalnia a családjáért, mint eddig tette, ne bosszankodjon. Előbb utóbb meg lesz az eredménye. Nemcsak anyagiakban, mert a szeretet mindenért kárpótolja.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Az időjárás némi feszültséget okoz önnek a hétvégén. Ennek nincs más oka, mint az, hogy az esős idő megakadályozza a kinti szabadidős tevékenységében. Ha nem tehet mást, sétáljon az esőben.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Kellemes meglepetésben lesz része az elkövetkező napokban. Ez anyagiakban jelent pozitív változást, mert a bolygóállások szerint a baráti kapcsolataira némi félreértés árnyékot vet.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Az elkövetkező napokban kiderülhet, hogy vannak-e jó barátai, akik anélkül is segítik önt, hogy különösebben megkérné őket. Ha idejében megérkezik a támogatás, akkor visszatér a béke a családjába.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
A bolygóállások szerint továbbra is jól alakulnak a pénzügyei. Kellemes találkozásokban sem lesz hiány, érdekes emberek színesítik meg a hétvégéjét. Csak a vendéglátásról kell gondoskodnia.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Ha nem lesz óvatos, egy váratlan találkozás felkorbácsolhatja érzelmi életét. A hétköznapi ügyes-bajos dolgait oldja meg minél hamarabb, és adja át magát az élvezeteknek.
W
X X.23.-XI.22. Skorpió
A bolygóállások szerint elképzelhető, hogy olyan személlyel hozza össze a sors, akivel a szimpla barátságnál mélyebb kapcsolata alakulhat ki. Optimista hangulata kihatással lesz még a munkájára is.
^XI.23.-XIL21. Nyilas
Egy rég látott ismerőse örömöt hoz a mindennapjaiba. Találkozásaik alkalmával ne fukarkodjon az elismerő szavakkal és a bókokkal. Örüljön mindannak, ami szép és megnyugtató ön körül.

XII.22.-I.20. Bak
Jó ötleteit most igazán megvalósíthatja. A borús idő kedvez otthoni teendői elvégzésében. így alkalma nyílhat arra, hogy saját maga által készített tárgyakkal vidítsa fel ismerőseit.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha nem akar kellemetlen helyzetbe kerülni, fogja vissza magát a legközelebbi családi találkozón. Ha a véleményét semmiképpen sem akarja elhallgatni, megfontoltan tegye, nehogy kudarc érje.

II.20.-III.20. Halak
Szerencsés embernek mondhatja magát még akkor is, ha nem mosolyog önre nap, mint nap a szerencse. Ha netán valami plusz munkát keres, ez a kívánsága is hamarosan teljesülni fog.
Kanizsa - Sport/Apró
A futball valamennyi szépségével
Gellénháza - Kiskanizsa S-0, Kiskanizsa - Hévíz 0-3, Teskánd -Kiskanizsa l-l, Kiskanizsa -Csesztreg 0-3. Pókaszepetk -Kiskanizsa 2-3.
Nagykanizsai TE 1866 (4) -Zalaegerszegi TE FC Angels (3) 1-2 (0-0)
NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, S. forduló. Nagykanizsa, S0 néző. Vezette: Halász (Bilicz, Németh K.). G.: Halász (89.), illetve Király (49.), Gáspár (73.)
NTE: Balassa Sz. - Takács P., Veres, Balassa A., Balassa D.,
Nagykanizsai városi rangadót rendeztek a legutóbbi hétvégén a kiskanizsai focipályán, hiszen a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE az UFC Nagykanizsa együttesét fogadta a megyei labdarúgó bajnokság I. osztályának 8. fordulójában.
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (11.) - UFC Nagykanizsa (6.) 2-2 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 8. forduló, kiskanizsai Sportkert, 3S0 néző. Vezette: Deák F. (Szép II S., Pörzse). G.: Rácz Sz. (II.), Lukács I. (S6.), illetve Kiss J. (9. - ll-esből), Bene G. (79.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Csordás (Ötvös, 60.), Boros, Mulasics, Ganzer (Németh R., 78.), Dolmányos, Kovács B., Kálovics A. (Piecs, S7.), Rácz Sz., Földesi (Kálcsics F., 46.), Lukács I. (Póka, 92.). Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Nagykanizsa: Szekeres P. -Schuller, Péter, Zsirai A. (Nagy M., 78.), Hóbor, Szalai D. (Szép D., 66.), Kiss J., Grudics, Zsirai P.,
Bene G., Szakmeiszter J. (Horváth B., 46.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Nos, a felek talán az első húsz percben produkálták a legtöbbet,
1-l-gyel fordultak, a vége pedig
2-2 lett úgy, hogy elsőként a Kanizsa szerzett vezetést, másodszor viszont a Sáskák. A Kiskanizsa góljait Rácz Szabolcs és Lukács István, míg a Nagykanizsa találatait Kiss Jácint és Bene Gábor szerezték a kiskanizsai Sportkertben szépszámú nézőközönség előtt.
A tabellán az UFC továbbra is a hatodik, míg a Sáskák a tizenegyedik helyen áll. Az UFC Nagykanizsa korábbi bajnoki eredményei: Csesztreg - Nagykanizsa 2-l, Nagykanizsa - Pókaszepetk S-0, Zalaszentgrót - Nagykanizsa 2-3, Semjénháza - Nagykanizsa 3-3, Nagykanizsa - Letenye 3-0, Zalalövő - Nagykanizsa 4-0. Nagykanizsa - Lenti l-l. A Sáskák további szezonbeli eredményei: Csács-Nemesapáti SE - Sáskák 30, Kiskanizsa - Szepetnek l-0,
Takács D., Szollár, Szabó Zs., Somogyi Zs. (Vittman, 82.), Balogh E. (Kunics, 46.), Hozlár (Halász, S8.). Edző: Benedek József.
Láthatón jól felkészült ellenfeléből a hazai együttes, így kimondottan jó első félidő kerekedett a megyei rangadón. Az NTE ugyanakkor hiába próbálkozott, a ZTE jól szűrte meg támadásait, mi több, két nagy helyzetük még a kékeknek volt, melyeket Balassa Szabi-
2015. október 8
na hárított bravúrral. A gól nélküli döntetlennel zárult első 4S perc alapján úgy tűnt, az a csapat nyer, amelyik előbb hibára kényszeríti ellenlábasát.
A második játékrésznek aztán már az elején átvette az irányítást a Zete és a 49. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgással meg is szerezte a vezetést Kostorják Zsolt együttese. Ez meg is határozta a találkozó további menetét, a hajrához közeledve egy hibából pedig ismét betaláltak az egerszegiek, amivel gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzést.
A meccs folyamán azért a nézőtéren is felfedezhettünk szépséget, hiszen az Alpok-Adria Szépségverseny zalai királynője, Lugosi
Alexandra is nyomon követte a pályán zajló történéseket...
- Úgymond a zetés csajok mezének én vagyok az arca, tehát az érintettségem hatványozott volt a találkozó apropóján - fogalmazott Szandra. - Mindkét oldalon ügyesek voltak a lányok, osszeszedetten jat-szottak. Persze, a szívem azért kanizsaiakhoz húz, de a zetés csajoknak is teljes szívemből szurkoltam...
P.L.
PREMIER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-Sl0-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-Sl0-2723 (77l0K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel.: 06-30-S97-lS30 (7737K)
VEGYES
Oválissá alakítható, sötétbarna, fa étkezőasztal hat db székkel eladó. Érd.: 0630-260-4S44 (7736K)
f-\
Adja fel apróhirdetését
lapunkban!
Lakossági apróhirdetés l5 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés l5 szóig l600 Ft, másodiktól 800 Ft.
\_y
Véradás - Vöröskereszt
201S.10.13. (kedd) Vöröskereszt, Nagykanizsa, Sugár u. 28. 9:00 - l3:00 óra,. 201S.10.13. (kedd) Rózsa Óvoda l4:30 - l6:30 óra. 201S.10.1S. (csütörtök) Semjénháza l5:30 - l7:00 óra.
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Aütóilveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés, Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
í''/JM*é± Prémium
• rt r
minőségű német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, Liszt Ferenc u. 2. la Hevesi iskolóyal szembeni re!.= 0693/314-268, 0630/760-2536 info@premieroblolt.com
2015. október 8.
Rajt után az élmezőnyben
Az asztalitenisz NB I- és NB II-ben is rajtoltak a küzdelmek a közelmúltban, a Kanizsa Sörgyár SE női és férfi csapata is az élmezőnyben tanyázik.
Szekszárd AC III (7.) - Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) 9:9
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 2. forduló. Szekszárd. Kanizsai győztesek: Végh Zsuzsanna 4, Madacki Mirella 4 és a Végh-Madacki páros.
A Kaposvári AC elleni siker (13:S) után a Szekszárddal szemben nem volt kellő koncentráció a kanizsaiaknál.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) -Komló Sport (3.) 10:8
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Végh 4, Madacki 4, Újházi Csilla 1 és a Végh-Madacki páros.
Szoros mérkőzésen alakult a Komló elleni mérkőzés is és ezúttal Újházi nyert mérkőzése sokat számított, de Végh és Madaczki ezúttal is hozták azt, amiért szerződtették őket.
Hévíz SK (10.) - Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (3.) 3:15
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 2. forduló. Hévíz. Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Gyöngyösi Áron 4, Kahotek Kristóf 1 és a Berdár-Szuhanyik, Kahotek-Gyöngyösi páros.
A Mohács elleni rajt után (10:8) a megyei rangadón a kanizsai asztaliteniszezők biztos győzelmet arattak a sereghajtó hévíziek felett.
Kanizsa Sörgyár SE (3.) - Dunaújvárosi Főiskola DSE (2.) 9:9 NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Szuhanyik 3, Berdár 2, Kahotek 2, Gyöngyösi 1 és a Berdár-Szuhanyik páros.
A rangadó tendenciája kedvező, hiszen az újvárosiak ellen ezúttal döntetlen született.
Polgárdi VSE (8.) - Kanizsa Sörgyár SE (2.) 7:11
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 4. forduló. Polgárdi. Kanizsai győztesek: Szuhanyik 4, Berdár 3, Kahotek 3 és a Szuhanyik-Berdár páros.
Amiért utazott a kanizsai csapat, azt hozta, így a dobogón biztos a helyük.
Kanizsa - Sport
Varasdi remeklés
Az Eraklin Táncklub Egyesület elmúlt hétvégéje roppant sikeres volt, igazi éremesőt produkáltak a versenytáncosok a szomszédolásuk alkalmával. A horvátországi Varasdon megrendezett versenyükről szép eredményekkel és rengeteg éremmel tértek haza az erakli-nos versenyzők.
A Varasdon eslért kanizsai eredmények az alábbiak szerint alakultak. A Horváth Gergő-Szabó Flóra páros a klub egyik legfiatalabb versenyző duója, gyerek 1 korosztályban standard és latin kategóriában is aranyéremmel büszkélkedhettek. A Müller Balázs-Jáger Laura páros a Junior 1 korosztályban standard és latin kategóriában is a második helyen végzett, ők két ezüstérem-
mel lettek gazdagabbak. A Gáspár György és Müller Petra párosa junior 2 standard C kategóriában a 4. helyezést érte el, latinból pedig a dobogó második fokára állhattak. Czippán Árpád és partnernője, Szabó Kata Fanni Junior 2 korosztályban a standard és latin kategóriában is a kategória győztese lett. A Pál Bálint-Lekszikov Dóra páros a felnőtt C latin kategóriában a legjobbjnak bizonyult, vagyis első helyezésnek örülhettek. A versenyzők és edzőik természetesen továbbra sem pihennek, máris készülnek a következő kihívásokra, legközelebb a szombathelyi ISIS Openen mérethetik meg magukat, valamint gőzerővel készülnek az október végi V. Eraklin Kupára.
P.L.
A szlovákiai Trencsénben megrendezett IX. Ladislav Mlynek Émlékverseny szabadfogású birkózóversenyén a Kanizsai Birkózó Sportegyesület is indította sportolóit (képünkön). A gyermek, diák és serdülő korcsoportban három országból (Csehország, Magyarország és Szlovákia) 22 csapat nevezett, 191 versenyzővel, köztük a kanizsaiakkal. A nagykanizsai birkózók az alábbi eredményekkel térhettek haza: 2. helyezett Bódogh Endre (40 kg) és Dányi Bátor Márton (48 kg), 3. helyezett pedig Fata Lajos (28 kg) és Kalmár Benedek (48 kg) lett, míg ötödikként Pőcze Bence (48 kg) zárt súlycsoportjában.
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 8.
Nemzetközi háttérrel rendelkező, piacvezető egészségügyi szolgáltató cég munkatársat keres nagykanizsai üzletébe
Gyógyászai segédeszköz értékesítő munkatárs
munkakörbe.
Feladatok:
♦ Gyógyászati segédeszköz értékesítés ♦ Egyénre szabott hallásgondozás és hallás rehabilitáció
♦ Megfelelő üzletmenet biztosítása
♦ Rendszeres továbbképzéseken való részvétel
Elvárások:
♦ Egészségügyi végzettség ♦ Erős értékesítési szemlélet
♦ Problémamegoldás, stressz-tűrő képesség ♦ Számítógépes adminisztrációban szerzett jártasság
♦ Pontosság, rugalmasság
♦ Kiváló kommunikációs készség
♦ Határozott fellépés
♦ Vevőorientáltság
♦ Proaktivitás ♦ Terhelhetőség
Előny:
♦ GYSE végzettség
♦ Audiológus végzettség
Amit kínálunk:
♦ Stabil háttér
♦ Hosszú távú munkalehetőség ♦ Fiatalos, profi csapat ♦ Bónusz
Kérjük, fényképes és bérigénnyel ellátott önéletrajzát küldje el részünkre, az info@pannonhallas.hu e-mail címre!
Együtt
Ágykeretek
(fenyő, éger, bükk, tölgy)
Ágyneműtartós ágy keretek
8800 Nagykanizsa. Bécséi u. 15. Tel /Fax: 30 (93) 316 512
{üt Ofcw mögött)
Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Szo: 9.00-13.00
MrawJMyoty.hu
Párnak
Paplanok
Ágytakarók
Rugós matracok
Memory matracok
Hab kókusz matracok
nOTTFX
Alvaskultura felsofokon!
IEHETOSEG. ÍIOYEKEDES. SIKER!
fiagykíinii/ai Inluibótorhái <?/ Innováció/ Központ
Bővebb információin
DIALÓG
Nyelviskola ás Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS E5
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
FIGYELEM!
Iskolánkban a következő
ANGOL és NÉMET
(Tele) (Goethe)
nyelvvizsga időpontja:
ANGOL: november 21. (jelentkezés: okt. 19-ig) NEMET: december 04. (jelentkezés: nov. 02-ig)
A vizsgák előtt 20 órás speciális felkészítő tréning, vizsgáztató tanárokkal
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-413 .Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
93) 666-666
i ^áuntmúimoK
ttNMCl/MU
6 és 12V-OS 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhoz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsqai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Telefon: 93/312-346 Nyitva; H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
Kan izsa
A „13-ak" életüket és vérüket adták érettünk
- Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk. A mementó legyen méltó. Erre tanít minket a történelem, az emberi közösséghez való tartozás kötelessége, és a hűség. És legfőképp, erre tanít minket emberségünk ténye és igazsága, az erkölcsi törvény.
E gondolatokat Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere hangsúlyozta kedden, a nemzet gyásznapján, a vértanúink emléke előtt tisztelgő városi ünnepségen, az Aradi udvarban - a hagyományőrző huszárok felvonulása és a Himnusz eléneklése után.
- Vannak szerencsés sorsú nemzetek a körülöttünk lévő világban, akik múltjukkal való találkozásukkor, a történelmükre való rátekin-tésükkel olyan eseményekre tudnak emlékezni, amelyek számukra
győzelmet és dicsőséget, szabadságot és fölemelkedést jelentettek - mondta Dénes Sándor. Majd így folytatta:
- Vannak körülöttünk, akik szinte minden jelentősnek mondható múltbéli tettükben a jelen és a jövő sikerének zálogát látják, mert győztesen hagyták el a csatamezőt és írhatták meg a történelmüket. Ady Endre idézett soraiból is világlik, hogy mi, magyarok nem tartozunk ezen szerencsés nemzetek közé. A mi történelmi múltunk számos kiemelkedő fordulópontja legyőzettetéssel, a szuverenitásunk elvesztésével járt. És emiatt mások szabták meg mit is gondoljunk a múltunkról, önmagunkról és a lehetőségeinkről. Úgy kellett megőriznünk önmagunkat, hogy közben egész új - és modern korunk arról a játszmáról szólt, hogy kinek válunk alattvalójává, ki diktálja
nekünk a történelmünk és az életünk menetét, tollba mondva valamely elvtelen alattvalójának a sorsunkat.
Talán ez a tradíció körvonalazza etnikumok és nemzetiségek feletti karakterünket is, mely szerint a szabadság szeretete, a saját múltunkhoz és hagyományainkhoz való ragaszkodásunk, karakánságunk és igazságérzetünk hangsúlyosabb másokénál. Erkölcsi értelemben fenséggel, egyenes derékkal viseljük el a vereséget, és kiállunk értékeinkért a szolgaságba vetett időszakokban is.
Mert olyan hősök és államférfiak a példaképeink, akik minden reménytelenség közepette is bátran vállalták elveiket és cselekedeteiket, azok következményeit. Nem hátráltak meg még a kivégzőosztag és a bitófa előtt sem, ahogy a német származású Aulich Lajos sem, akinek utolsó szavai is mondják:
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám,
@''folytatás a 2. oldalon)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
2
Kanizsa - Főhajtás
2015. október 15
- Ha nincs magyar: teremtünk! - Az alpolgármester gondolatára rímelt a befejező vers. A műsor zárásaképp Oláh Gábor versével megemlékeztek Kossuth Lajosról is. Rá a magyar szabadság fehér vértanújaként tekintünk, aki hontalanságban hunyt el, még magyar állampolgárságától is megfosztották: Mikor mindenki sírt ásott magá-nak,/ Mikor egy volt nemzet temetkezett:/ A lehetetlen álmok álmodója,/ Kossuth, az Istennel fogott kezet,/ Ha nincs magyar: teremtünk! Mert a végzet/ Arcul csapott, de lelkünk messze lát:/ Nagypéntek éjszakáján átremegjük/ Húsvétunk támadó szép hajnalát./ Sosem voltál olyan nagy még, hazám,/ Mint akkor, a temetkező időkben!/ Sosem lehetsz felségesebb, habár/ Megírva sorsod, hogy: örök időtlen./ Soha méltóbb szív nem dobogta érted/ Véresre önmagát, mint aki távol:/ A hontalanság pusztáján szakadt meg,/ Messze az imádott, féltett hazától! / Nem jó nagyon szeretni nemzetünket,/ Hálátlanság e kornak bélyege./ Ha Krisztus szállna le újra értünk:/ Megújulna a legszentebb rege./ Szabadságtalan, elgázolt fajunkat/ Érckarjával átfonta a halál -/ De, mert csodákból áll az életünk,/ Reményünk szirtje tűrhetetlen áll./ E vas sziklára építsünk tettekből/ Egekre feszülő szobrot, neked,/ Szegény magyarság drága hontalanja!/ Te, halhatatlan ország-szeretett!/ Mert ércalakban hasztalan vir-rasztjuk/ Daliás termeted mulandó mását:/ Itt benn kell lelkednek kiesdenünk,/ Kiimádkoznunk újratámadását!/ Szobrokkal virágos tavaszmezője/ Rongyos hazánknak! Szép ez, látni jó,/ De reszkessen az ércbe: vér, ütő, szív,/S úgy támadjon egy Kossuth-légió!/ Ha minden napja árva életünknek/ Piros betűs vasárnap volna tán/ Kossuth imádására: akkor is / Adósa volnál, mindvégig, hazám!
További képek láthatóak jifr. £ * a www.kanizsaujsag.hu taj''-y galériájában.
Sz.Zs - K.H
(folytatás a címoldalról) tudom megértik azt a szolgálatot."
És, ahogy az örmény származású Kiss Ernő utolsó szavai visszhangozzák, idézem: „Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."
Vagy, amint Nagysándor József fejezte ki utolsó érzéseit, idézem: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."
Tisztelt Ünneplő Polgárok!
A Vértanúink ők, akik életüket áldozva elültették a hitet bennünk, hogy dönthetünk életünk és jövőnk alakulásáról, beleszólhatunk a világ sorsának menetébe, és megvédhetjük nemzeti létünk és hagyományunk értékeit.
Azáltal váltak nemzetet szolgáló hőssé, igaz emberré az aradi tizenhármak és Batthyány Lajos miniszterelnök, hogy a „megnem-alkuvás", a mindennel szembeszálló kemény dac, a mégis-morál bennük munkálva halhatatlanná tette őket a jövőnek, vagyis nekünk és gyermekeinknek az emlékezés által. Keménnyé és ellenállóvá vált általuk hazánk, ahol a szuverenitásunkért kiállunk, ha kell, a teljes világgal szemben is, mert hiszünk az igazunkban és a szabadságban - zárta beszédét Dénes Sándor.
A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát követően a résztvevő szervezetek
képviselői, városi elöljárók, pártok, intézményvezetők helyeztél el az emlékezés koszorúit.
Építsünk tettekből szobrot
és tanáraik jóvoltából. - E teremtő gesztus, amelynek révén akkor szárba szökkent e közös emlékhely, Kányádi Sándor költő által megénekelt alkotás egy gondolatmagjából fogant, mely így hangzik: „a szabadságharcosok vére lüktet lenn a gyökerekben." A mai nap, az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök emlékezetének Székely kerti ünnepe egy gyümölcsöt termő, a jövőt tápláló cselekedet megvalósulása. Amely képes arra, hogy összekapcsolja a történelmi Magyarország népeit és polgárait - és természetesen a lelkületüket - egy növekvő és az életet jelképező kertben, ami közös hőseinket, és így minket magunkat tesz élővé. Úgy áll, mint egy pillér az időben ez az ünnep, és úgy magasodnak ki e fák a mindennapokból, ahogy a 48-49-es forradalom és szabadságharc hősei, és az aradi vértanúk a kíméletlen történelemből. Ahogy Kányádi Sándor is írja: „De a védők nem rettentek... álltak, mint a fenyők, a harc rettentő vad viharában." A magyar történelem legnagyobb hősei sokszor elbuktak, életük és sorsuk a vereség és a veszteség martalékává vált. De nem úgy az álmaik és a cselekedeteik. Mert azok, akár e fák és
e kert itt, az emlékezés révén gyökeret eresztettek, és e nép és e nemzet jövőjét jelentő értékekké váltak, amelyből mi épülni és táplálkozni tudunk - hangsúlyozta Tóth Nándor alpolgármester, majd leszögezte: - E kiváló férfiakból, e hősökből származik az identitásunk, a nemzethez és e közösséghez való tartozásunk.
- Álmaik és a cselekedeteik -akár e fák és e kert itt - az emlékezés révén gyökeret eresztettek
- jelentette ki Tóth Nándor alpolgármester. O vezette hagyományőrző huszárokat követve a Hevesi Iskola és a Keleti városrész menetét a Munkás utcán és a Kazanlak körúton át a Székely kertbe, ahol a hetedikesek társa-
ik, tanáraik, szüleik, a környékbeliek előtt is megismételték délelőtti műsorukat az aradi vértanúkról, és az alpolgármester ünnepi beszédet mondott.
Bevezetőként egy 2007-ben történt eseményt idézett, amikor e Székely kerti emlékfenyves megszületett az akkori hevesis diákok
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. október 15
Kanizsa - Főhajtás
3
Vértanú ükunokája mesélt a Knezic család történetéről
A nemzet gyásznapján, a 13 vértanúnk emléke előtt tisztelgünk, akiket az 1848-49-es szabadságharcban vállalt szerepük miatt Aradon végeztek ki 1849. október 6-án. A 13 vértanú közt volt Knezic Károly is, akinek ükunokája Nagykanizsán él. Dr. Mihalecz Józsefné Gordos Lujza nyugalmazott patikus büszkén mesélt a felmenőiről és mutatta meg a számos keresztlevelet, régi fotókat és könyveket.
- A keresztlevelek Egerből lettek kikérve az 1940-es években, melyekből meg lehet tudni mikor és hol születtek az elődeink. A szüleim azért kérték ki a hivatalból ezeket a dokumentumokat, mert amikor édesapám patikát szeretett volna nyitni, igazolnia kellett, hogy keresztény családból származik -mondta a keresztlevelekre mutatva Lujza néni. Azt mondta, régen nem beszélhettek erről még otthon a négy fal között sem. Féltek a megtorlástól. Csak a rendszerváltás után mondták el a szülők a gyerekeknek, hogy Knezic leszármazottai. De természetesen büszkék voltak rá, örültek neki, hogy ilyen családba születtek. - Ma már lehet beszélni róla, és
Idősek filmklubja
büszkén meséljük, hogy ki a felmenőnk. Szabadidőnkben kutatjuk az életét, főleg Mihalecz András fiam, aki Knezic Károly szépunokája. November 1-jén, valamint október 6-án is gyertyát gyújtunk a kanizsai Aradi udvarban - mondta Dr. Mihalecz Józsefné. A dokumentumok tanúsága szerint, Knezic vallásos volt és zárkózott, de jó humorérzékkel áldotta meg a sors. Ezt bizonyítják a törvényszék előtt az általa elmondottak is: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat." Knezic Károly Nagygordonyán született 1808. szeptember 6-án. Édesapja Knezic Fülöp horvát származású, de osztrák szolgálatban álló határőrtiszt volt, míg édesanyja Benkő Borbála magyar volt. Knezic Grazban végezte el a katonaiskolát és 1842-ben helyezték Egerbe, ahol megismerte feleségét, Kapitány Katalint. Az 1848. március 1S-ei forradalom után ajánlotta fel szolgálatait a magyar seregnek. Először a bányavárosokba küldték zászlóaljával, de részt vett a szerbek elleni hadjáratban is. A tápióbicskei csatában Knezic foglalta el a Tápió hídját, a Komárom
A Malis István Könyvtár és a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja szervezésében megkezdődött az öszi-téli évadban az idősek filmklubja.
A kéthetente sorra kerülő filmek témaköre a szülő és a gyermek kapcsolata. A hét filmből álló sorozatban a hagyományokhoz híven egy régi magyar film és egy egyfelvonásos opera is vetítésre kerül. Kísérletképpen november hónapban a Philomena - Határtalan szeretet című angol film után kerekasztal beszélgetésre kerül sor. A filmklub két vezetője - Aranyás Nóra könyvtáros és Büki Erzsébet-szeretettel hívja és várja a város időskorú lakóit.
melletti csatában pedig a sáncokat. Az isaszegi és a nagysallói csatában is harcolt. Előbb vezérőrnaggyá, majd a harmadik hadtest főparancsnokává nevezték ki. A felső-tiszai hadtest parancsnokává is tették, majd a Honvédelmi Minisztériumban szolgált. Az Erdély kormányzójának posztjára is esélyes volt, de a hadi helyzet romlásával inkább egy rögtönzött hadosztály élére állították. Világosnál tette le a fegyvert és az aradi börtönbe került. Knezic sok győztes csatát megvívott, parancsnok volt. - Akivégzése minden jogalapot nélkülözött, hiszen amikor a felesége meglátogatta a börtönben, akkor elhozta a rangjelzéseit, amit otthonában eldugott. Rangjelzés nélküli katonát a szabályok szerint nem akaszthatták volna fel - mondta dr. Mihalecz Józsefné. Hozzátette, kötél általi halálra ítélték, nyolcadik volt a kivégzettek sorában és negyedik a kötél által kivégzettek közül. Csontjai az aradi árvíz idején kerültek elő. Katalin, férje halála után rövidesen meghalt. Ekkor a két lány az egri érsek gyámsága alá
került. Ha a családfát nézzük, akkor Kapitány Katalin és Knezic Károly házasságukból két lány született Olga és Lujza. Dr. Mihalecz Józsefnéék ága Knezic Olgától eredeztethető, aki Grőber Józsefhez ment feleségül. Az ő fiúk Grőber Kálmán Sándor, a felesége pedig a hamburgi Krohn Emma Lujza. A házasságukból született dr. Mihalecz Józsefné Gordos Lujza édesanyja, Grőber Lujza Olga. - A Knezic-leszármazottak évente találkoznak, idén márciusban már hatodik alkalommal. Összesen több mint 140-en vagyunk már. A legutóbbi összejövetel Szolnokon volt, ahol közel ötvenen jöttünk össze, egészen a pólyástól az idős emberig. Rendszerváltás után, már büszkén vállalhatjuk az őseinket - emlékezett vissza. Kiemelte, a találkozóra képekkel, iratokkal érkeznek, beszélgetnek és sok új történetet hallanak. Végezetül Lujza néni elmondta, folytatják a Knezic Károllyal kapcsolatos kutatásokat. Most a csurgói gimnáziumot szeretnék felkeresni, ugyanis bizonyos forrás szerint Knezic ott tanult.

További képek láthatóak 3 www.kaniz9aujsag.tiu galériájában.
Varga Mónika
r ja "J
mini
SZÜRETI MULATSAG
2015. OKTOBER 1 7-IC IN
A Puliiii Sport és Kulturális Egyesület rendezésében
12:30 Lovas kocsik díszítése a Pali ni Sportpályán
(Felvonulásra előzetesen lehet jelenkezni!) 13:30 Megnyitó
Kidobok CSER GYÖRGY kisbíró
- Palini Nyugdíjas Nótakktb
- Palini Altalános Iskola Gyöngyvirág Néptánccsoport
- Pityóka Néptánccsoport, Ujnéppuszta
- Tótszentrhártoní Zenekar 14:00 Indulás a Palini Sportpályáról
Útvo nal:
- Alkotmány út -
- Szálfa utca -
- Lazsnak utca -
- Inkey B. utca -
- Felsőerdő utca -
- Herkules utca játszótér (zenés-táncos műsor) -
- Oz. utca - Majorkert utca - Gesztenyés utca -
- Alkotmány út Palini sportpálya (visszaérkezés) 20:00 SZÜRETI BÁL
Helyszín: Palini Általános Iskola tornaterem Zene: ri\URR BRNŰ ES Fellép: a Zalagyöngye Táncegyüttes Belépőjegy: 1.500 Ft/fő
Csak elővételben kapható a Rózsa Presszóban.
Várjuk tombola és egyéb felajánlásaikat! Mindenkit sok szeretettel vár a rendezőség!
Kanizsa - Az életre neveltek
2015. október 15.
A múlt, a jelen és a jövendő pedagógusai találkoztak...
Díszdiplomás, nyugdíjba vonuló és pályakezdő pedagógusokat köszöntött a város önkormányzata a Medgyaszay Házban tartott ünnepségen. Tisztelegve azok előtt, akik gyermekeink tudását gyarapítják, csiszolják, tisztességes, becsületes, ismeretekben bővelkedő embereket nevelnek belőlük.
- A mai nap híd a tegnap és a holnap között: egy „időutazás", hiszen az itt jelenlévő pedagógusok egy egész életutat fognak össze -hangsúlyozta az ünnepséget megnyitó szavaiban Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója. - Jelen vannak a pályakezdő pedagógusok, akik most indulnak el azon az úton, amelynek szépségeit, nehézségeit már megtapasztalták a nyugdíjba készülő kollégák. Itt vannak közöttünk azok a díszdiplomás pedagógusok is, akik sokat látott és megélt nemzedékként bizonyítékai annak, hogy a pedagógus mindig pedagógus marad, akiket tisztelettel őriz meg tanítványaik és közösségük emlékezete.
Dénes2 Sándor polgármester gróf Széchenyi István ismert örökbecsű és halhatatlan gondolatával kezdte köszöntőjét: „Atudo-mányos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma." Vagy ahogyan mindannyian ismerjük: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik." Úgy gondolom - folytatta- a komoly pedagógusi tapasztalattal rendelkező városvezető, hogy e gondolat ereje és fontossága megkérdőjelezhetetlen, és nemcsak a két évszázaddal ezelőtti reformkorban, de a mai világunkban is.
Ezért mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb magyar egy igazságot fogalmazott meg, mely öröklétű, és így a jövőnket is meghatározó gondolat. Hiszen az elmúlt és az előttünk álló évtizedek egyfajta permanens reformkorként is értelmezhetőek a rengeteg környezeti kihívás, a tudás nagymértékű gyarapodása és a folyamatos változások okán. Amire nekünk, mint közösségnek is tudnunk kell jó válaszokat adni, tudásunkkal és tapasztalatunkkal hozzájárulva a fejlődés lehetőségéhez. Mert csak akkor vagyunk erősek és sikeresek, ha a kiművelt emberfők sokasága alapot teremt, hogy gyorsan és kreatívan nézhessünk szembe a megjelenő újdonságokkal és kihívásokkal. A magyar társadalom és városunk alapvető érdeke így az, hogy minél több fiatal számára tudjuk biztosítani a képességeiknek és egyéni motivációiknak leginkább megfelelő képzést - fogalmazott a polgármester. Ehhez viszont nem csak a körülmények javítása, az intézmények fejlesztése járul hozzá elsősorban. Hanem a pedagógusok megbecsülése, érdemeik elismerése és a tudásuk, szakmai tapasztalatuk megszerzésének elősegítése. Csak akkor leszünk képesek kibontani a fiatal tehetségek lelkét és elméjét, ha a társadalom egésze a pedagógiát, a pedagógust, a szakmai képzést és nevelést a legfontosabb területek között tartja nyilván.
Ehhez a megbecsüléshez és elismeréshez járul hozzá e mai nap is - jegyezte meg -, amelyet bátran nevezhetünk ünnepnek. Mivel itt lehetőség teremtődik arra, hogy a pedagógia nemes tradíciójának fo-
lyamata beépüljön a jelen világába, vagyis a múlt, a jelen és a jövendő pedagógusai személyesen találkozhassanak, átadva egymásnak tapasztalataikat. Ami nélkülözhetetlen, hiszen egy pedagógus örök kihívásként arra teszi fel az életét, hogy mások emberré válásának küzdelmes lépcsőfokainál méltó módon helyt tudjon állni. Bíztatva tanítványait arra, hogy e lépcsőfokok megtétele a saját és egész közösségük jövőjét szolgálja.
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályakezdő pedagógusok fogadalmat tesznek a nyilvánosság előtt, hogy munkájukat az elődökhöz méltóan lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint végzik. Az esküszöveget Bagarus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály vezetője olvasta fel, és átadta az esküokmányokat. Esküt tett: dr. Kelemenné Medvenics Erika, Kovács Petra és Mózes Vivien Petra, a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda óvónői; Lengyeltóti Orsolya, a Szivárvány Óvoda, Altalános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMi pedagógusa, valamint Kovácsné Csöndör Tünde és Tislér Péter pedagógusok, a Zrínyi Miklós - Bolyai János Altalános Iskola Bolyai János Tagintézményéből.
A következő percekben azokat a pedagógusokat köszöntötték, akik hosszú éveket, évtizedeket követően az idei évben vonultak, vonulnak nyugállományba. Pályájuk nem csupán munkát jelentett számukra, hanem szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot. Az emléklapokat és szolgálati emlékérmeket elsőként a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda 7 óvodapedagógusa - Böjti Istvánné, Tálosiné Dén Zsuzsanna, Borsos Péterné, Balogh-né Mozsolics Éva, Kuczoginé Tálosi Amália, Rezsek Tünde és Fülöpné Buti Ágnes - vette át Dénes Sándor polgármestertől. A Kőrösi Csoma Sándor Altalános Iskola Péterfy Tagintézményének négy pedagógusa - dr. Bartókné Tóth Edit, Kovácsné Sinkovics Judit, Radicsné Imre Jolán és Sajni Józsefné is ebben az esztendőben vonult nyugállományba. Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kapott Bedő István, a székhelyintézmény pedagógusa, továbbá Kisgyura János Andrásné
(Szivárvány Óvoda, Altalános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI), Szmodics Józsefné és Zsovár Józsefné, (Miklósfai Altalános Iskola), Kanizsai Jánosné és Némethné Rádi Erzsébet Éva (Hevesi Sándor Altalános Iskola), Ruzsinszkyné Mátrai Edit (Rozgonyi Úti Altalános Iskola), valamint a Nagykanizsai Szakképzési Centrum két pedagógusa, Varga Károlyné (Műszaki Szakképző Iskola), és Simon Zoltánné (Thúry György Szakképző Iskola). A pedagógus díszdiplomák átadása mindig kiemelt eseménye a város életének. A díszdiplomás pedagógusok személye, életpályája élő emlékezetként vetíti elénk ennek a hivatásnak minden gyönyörűségét, örömét és persze nehézségeit is. A díszdiplomákat Tóth Nándor alpolgármester adta át. Diplomaszerzésének S0 éves jubileuma alkalmából arany díszdiplomát vehetett át Anda Kálmánné, Bali Istvánné, Homonnayné Hetényi Eszter, Horváth Ferencné, Kertész Tamásné, Soós Emma és Varga Tiborné. A további díszokleveleket Dénes Sándor polgármester adta át. Diplomaszerzésük 60. jubileumát ünnepelve gyémánt díszdiplomát vehetett át Alexander Józsefné, Boros Antal, Csermely Ferencné, Dezső Ferenc, dr. Dobó László, Farkas Zoltán, Kovács Józsefné, dr. Márkus Ferenc, Orosz Lászlóné, Passa Imréné, dr. Rimay Istvánné és Tollár Józsefné. Diplomaszerzésének 6S éves jubileumát ünnepelve vas díszdiplomát vehet át Varga Ferenc, míg 70. jubileuma alkalmából rubin díszdiplomát kapott Temesvári Péterné.
Az ünnepelteket énekkel, verssel, tánccal köszöntötték a Miklósfai Altalános Iskola diákjai és pedagógusai, a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója, Micsinai Dominik, valamint a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Pipitér Tagóvodájának óvodásai és pedagógusai. A megható megemlékezést Dezső Ferenc köszönte meg a város vezetésének és a szervezőknek.
B.E.
2015. október 15.
Kanizsa - Hirdetés
SEMPERIT S
fíaiumC
OUMI-SZERVIZ
Téli gumiabroncs akciú!
(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: B-17 áráig, Szombat: 8-12 éráig
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u.146/A. Tel./fax: +36 (93) 315-259 ♦ mobil: +36 (30) 586-1997 e-mail: kb.gumiszerviz@freemail.hu
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás,
Zm.eéMelM.
k
Nagykanizsa, Zsigmondy-Szcchenyi Szakképző Iskola ''/■■> ^
Tornacsarnoka (Hunyadi u. 18.) 21115. október 25- 18™ /A,
Jegyek csak elővételben válthatók a HSMK pénztárában. jf&f} ^ nwuniih
A ietrvek ám 2 500 -Ft M^...
njegyei ara ri, www.Braklinlancklub.hu SSüunMa
6
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 15
201S.10.05
AVIUS Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
SAJTÓKÖZLEMÉNY
PIACI KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA HORVÁTORSZÁGBAN
Az AVIUS Kft. 3,0 millió forint európai uniós támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett GINOP-1.3.1-14-2014-00109 jelű „Piaci kapcsolatok kialakítása Horvátországban" címmel. A konstrukció keretében a horvátországi piacra jutást céloztuk meg a BJELOVARSKI VELESAJAM szakkiállításon való részvétellel.
GINOP-1.3.1-14-2014-00109
A projekt megvalósításával a horvátországi piacok megnyerését tűztük ki célul. A szakkiállításon üvegszállal megerősített műanyag profiljaink kerültek bemutatásra, melyek a mezőgazdaság, állattartási technológiák, vegyipar, szennyvíztisztás, élelmiszer-feldolgozás, építőipar, elektromos ipar keretén belül kerülnek felhasználásra. A vásáron szerb, szlovén, horvát és magyar üzletember találkozót szerveztünk, mely eredményeként széleskörű érdeklődés, ajánlatkérések és megrendelések születtek.
Az AVIUS Kft-ről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a www.avius.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Török Gergő cégvezető
AVIUS Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 113.
Telefon: 93 536 074
Email: torok.gergo@avius.hu
25 ÉVES
S# A V0KSH OKTATÁSI KFT
induló tanfolyamaink
MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI
kedvezményes* tanfolyamainkra jelentkezési időpontok:
október 21. (szerda) 16.00 óra november 4. (szerda) 16.00 óra
Következő GKI vizsga időpontok:
, jelentkezési határidő: 10.20-ig
2015. október 30.
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-7051. E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat.2015-3 né. VSM: „AM" 607 F: 76,92% ," A" E:93.75%, F:90.48% "B" E: 72.48%, F:77.08% - "C"E: 76.92% AKÓ: "B" Gy: 129.15% "C" Gy:100.00% „A"102.72%
„A Hevesi Sándor Művelődési Központban a nagyatádi Vargha Éva horgo-lással készített pamutékszereit mutatjuk be október 16-án, 17 órakor nyíló kiállításon.
A Medgyaszay Házban este 19 órai kezdettel Máté Péter legnépszerűbb dalait hallgathatják meg a Retro Kávéház keretében Szívós Győző színművész előadásában.
AVárosi Diákönkormányzattal közösen szervezzük a Kanizsáról indultam című sorozatot, melynek első vendége Czupi Veronika, a Köztársaság Bandája énekese lesz. Ez a program szombaton 16 órakor kezdődik a HSMK-ban.
Fél öttől a Móricz Művelődési Házban kezdődik a Családi-Játszó-Táncház program, melynek keretében „Kerekítő, gyermektáncház, kézműves foglalkozás és felnőtt táncház is lesz.
Vasárnap délután ismét várjuk a családokat a HSMK-ba! Fél háromkor a „Tánc" című rajz, festmény és fotópályázat eredményhirdetése lesz, melyet az Erak-lin Táncklub Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ hirdetett. Majd három órától a kézműves játszóház keretében őszi dekorációkat készíthetnek kicsik és nagyok, de lesz csillámtetoválás, népi játszótér és az egészen kicsiket várja a Pöttöm Kuckó is. Öt órakor a Magyar Mesezenekar és a Fővárosi Bábszínház koprodukciójában bemutatásra kerül a Mici-MacKoMédia- zenés bábos mesejáték
Este hét órai kezdettel a Medgyaszay Házba várjuk a komolyzene rajóngóit a Capella Savária hangversenyére.
Reméljük, hogy a fenti programok közül minden korosztály talál érdeklődésre számot tartó programot." - ajánlotta a közelgő Családi Hétvége programsorozatáta az érdeklődők figyelmébe Horváthné Gelencsér Edit, a HSMK intézményegységvezetője, művelődésszervező.
M&ek''

Családi Hétvége a Kanizsa Kulturális Központ szervezésében
Október 16-17-18-án
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 7/4. Telefon: 06-70-577-8560 E-mail: bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00
2015. október 15.
Kanizsa - Hirdetés_|T
Bursa Hungarica „A"
"A" TIPUSU PALYAZATI KIIRAS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (201S/2016. tanév második, illetve a 2016/2017. tanév első féléve).
FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOTA LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 201S/2016-os tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 4S.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától)
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentum
- A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegéről igazolás
- A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.
A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás: H: 8-12, 13 - 16 SZ: 8-12, 13-17 P: 8-12) A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „B"
"B" TIPUSU PALYAZATI KIIRAS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 201S/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-belep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 4S.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától)
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentum
- A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegéről igazolás
- A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.
A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás: H: 8-12, 13-16 SZ: 8-12, 13-17 P: 8-12)
A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
8
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 15
Kiadó önkormányzati bérlakások
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.2S.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 3.
Alakás alapterülete: 27 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: félkomfortos. Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.992 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. I. em. 1.
Alakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 29.951 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 15.00. - 15.30.
3. Nagykanizsa, Attila u. 14/A. II. em. 7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.335 Ft. Alakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 14.30. - 15.00.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. IX. em. 2.
Alakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.785 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 13. 10.00. - 10.30.
5. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
Alakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 61.472 Ft. Alakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 13.30. - 14.00.
6. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. III. em. 11.
Alakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.976 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 15.30. - 16.00.
7. Nagykanizsa, Zárda u. 3. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 9.00. - 9.30.
8. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lph. 2. em. 4.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.230 Ft. lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata a 3S. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére: 1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2015. október 13. 15.30. - 16.00.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 201S. október 30.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 19313 m2. Kikiáltási ára: 71.500.000 Ft + Afa. A versenytárgyalás időpontja: 2015. november 03-án 10.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. irodaház, 1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 311-241/116. mellék.
Álláspályázat - Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidő kikötésével. Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezető. A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: ATourinform - Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat, legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet), magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
Amunkakörbetölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. november 16.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Agnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
Személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Tourinform - Nagykanizsa irodavezető"
Apályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: AKjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága -a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Amagasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlés munkatervében szereplő decemberi soros ülése, legkésőbb 2015. december 20. A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2015. október 15
Kanizsa - Hirdetés
9
Újra indul az idősek képzése!
November 2-től a Szenior Iskola örökifjú diákjai ismét „benépesítik" a BLG, a Mező Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár padjait.
Most már nemcsak informatikát illetve angolt tanulhatnak az idősek, hanem német nyelvet is, sőt a korábban eredményesen tanulók számára haladó angol és informatika is indul.
JELENTKEZESI LAP - BEVEZETES AZ ANGOL NYELVBE -
ingyenes, őszi, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE:.......................................
Leánykori neve:......................................................
Születési helye:......................................Szül. idő:
Lakcíme:.................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: ...
Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................
Szakmai végzettsége: ..............................................
KEZDŐ
Aláírás:.
Nagykanizsa, 2015.
Aláírás:.
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
Atanfolyam választott időpontja: minden csütörtökön 15.00-17.00 (15 alkalom). Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mező Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, ezen két gimnázium nyelvi oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal. Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
..................................Aláírás:...................................................
Atanfolyam választott időpontja: kedd , szerda, péntek
(a beosztás megkönnyítése erdekében legalább 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mező Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, szerdai napokon a BLG, kedd illetve pénteki napokon a Mező Gimnázium oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal.
Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015..........................
jelentkezEsi lap - bevezetEs a nEmet nyelvbe
ingyenes, őszi, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE:......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:.............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
Atanfolyam időpontja: hétfő, kedd, szerda
(a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mező Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg.
Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015..........................
jelentkezEsi lap - „ezüstnet kanizsa" - kezdő
ingyenes, őszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE:......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:.............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
Atanfolyam választott időpontja: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek.
(a beosztás megkönnyítése érdekében 2 megfelelő napot kérünk megjelölni aláhúzással)
Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Halis István Városi Könyvtárban hétköznapokon, 15-18 óra között, valamint szerdai napokon 15-18 óra között a dr. Mező Ferenc Gimnáziumban, heti 1-1 alkalommal.
Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.
Aláírás:.
JELENTKEZESI LAP - „EZÜSTNET KANIZSA" - haladó
ingyenes, őszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idősek részére
Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZŐ NEVE:.........................................
Leánykori neve: ........................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:
Lakcíme: ...................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .....
Legmagasabb iskolai végzettsége: ............................
JELENTKEZESI LAP - BEVEZETES AZ ANGOL NYELVBE - HALADÓ
ingyenes őszi, heti két órás, összesen 30 órás képzés idősek részére Jelentkezési határidő: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
Atanfolyam időpontja: minden csütörtök 15 óra.
Aképzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Batthyány Lajos Gimnázium Informatika1 oktatótermében.
Ajelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésőbb 8 nappal mondhat le a jelentkező. Ezt követő lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.
Aláírás:.
A JELENTKEZŐ NEVE:.........................................
Leánykori neve: ........................................................
Születési helye:.......................................Szül. idő:
Lakcíme: ...................................................................
Aválasztott jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban továbbá a Halis István Városi Könyvtárban. Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 0620-8492309, email: idosugyitanacs@gmail.com.
Az újság oldal egyben kivágható és leadható a fenti helyeken. Amelyre jelentkezni kíván, töltse ki, amelyre nem, azt áthúzással jelölje.
10
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 15
TÁJÉKOZTATÓ az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott károkról szóló kárbejelentési laphoz
Tisztelt Bejelentő (Károsult)!
Az államhatárról szóló törvény 2015. augusztus 1-jétől hatályos módosítása értelmében Magyarország államhatárától, illetve a határjeltől számított 10 méteres sávban az államot a törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló közérdekű használati jog illeti meg. A
közérdekű használati jog célja egyrészt az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmények építése, telepítése és üzemeltetése, másrészt a honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határőrizeti, menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása. Ezeket a tevékenységeket az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, ennek kompenzálásaként egyszeri, majd a későbbiekben éves, jogszabályban meghatározott mértékű kártalanítás illeti meg.
A kártérítés és a kártalanítás nem azonos fogalmak!
Önt a törvény szerint járó kártalanításon felül kártérítés akkor illeti meg, ha a károkozásra a közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben, de jogtalanul kerül sor, azaz ha a jogszabályban megállapított mértéket meghaladó igénybevétel történik, vagy olyan károk keletkeznek, amelyek a közérdekű használati jog gyakorlásának nem szükségszerű velejárói (következményei). Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy önmagában az ideiglenes biztonsági határzár („kerítés") építése, az azzal járó munkálatok, az építési területen lévő, mezőgazdasági művelés alatt álló területen a növénytermelésben és a gyepgazdálkodásban keletkezett, valamint az erdőgazdasági művelés alatt álló területeken az erdőállományban keletkezett károk az egyszeri, valamint az éves kártalanítás összegének megállapítása során kerülnek figyelembevételre.
Ezen a kárbej elentési lapon Ön a kártérítési igényét érvényesítheti. A kárbej elentési lap használata nem kötelező, de az eljárás lefolytatását jelentősen megkönnyítheti és meggyorsíthatja.
Függetlenül attól, hogy a kárt a közérdekű használati joggal összefüggő munkálatok, illetve feladatok ellátása során melyik szerv okozta, Ön a kárigényét a rendőrség előtt érvényesítheti. A kárbejelentési lapot bármelyik rendőri szervnél (rendőr-főkapitányságon, rendőrkapitányságon vagy határrendészeti kirendeltségen) benyújthatja, illetve postai úton megküldheti. A bejelentésében foglaltakat a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitányság fogja megvizsgálni, de a kártérítésről az Országos Rendőr-főkapitányság hoz döntést. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, elévülési időn belül bírósághoz fordulhat.
Tájékoztatjuk, hogy az ön által megadott valamennyi adatot a rendőrség kizárólag a kártérítési eljárásban, a kárigényének elbírálása céljából kezeli.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy kárigényét keresetlevél formájában a károkozó székhelye, vagy a károkozás helye szerint illetékes járásbíróságon közvetlenül is benyújthatja. Kérjük, hogy előzetesen tájékozódjon a keresetlevél kötelező formai és tartalmi elemeiről!
KÁRBEJELENTÉSI LAP
az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott károkról
I. A bejelentő (károsult) adatai
Családi és utóneve:..................................................................................................................
Születési családi és utóneve:...................................................................................................
Állampolgársága:.....................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló okmány típusa és sorszáma: .....................................................
Születési helye és ideje: ...........................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: .........................................................................................
Lakóhelye:...............................................................................................................................
Tartózkodási helye:..................................................................................................................
Telefonszáma:..........................................................................................................................
Elektronikus levélcíme (e-mail): .............................................................................................
II. A káresemény adatai
Akár bekövetkezésének helye: ...............................................................................................
Akár felfedezésének ideje: .....................................................................................................
Akár bekövetkezésének ideje: ................................................................................................
Akáresemény leírása:..............................................................................................................
Az alábbiakban a kárbejelentési lap kitöltésével kapcsolatban adunk néhány fontos információt.
Családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, személyazonosságot igazoló okmány típusa és sorszáma, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve: Értelemszerűen, az okmányaiban foglaltaknak megfelelően szíveskedjen kitölteni. Személyazonosságát az alábbi érvényes okmányokkal igazolhatja: személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély.
Lakóhelye: A lakcímkártyáján feltüntetett, bejelentett lakcímét szíveskedjen megadni.
Tartózkodási helye: Azt a címet adja meg, ahol ténylegesen tartózkodik. Ha ez megegyezik a lakóhelyével, nem kell kitölteni.
Telefonszáma: Kérjük, hogy olyan telefonszámot adjon meg (körzetszámmal együtt), amelyen Ön hétköznap, hivatali munkaidőben ténylegesen elérhető.
Elektronikus levélcíme (e-mail): Megadása nem kötelező, azonban ha rendelkezik ilyennel és rendelkezésünkre bocsátja, megkönnyíti az Önnel való kapcsolattartást.
A kár bekövetkezésének helye: Pontosan szíveskedjen megadni (település, utca, házszám, helyrajzi szám, stb.).
A kár felfedezésének ideje: Az az időpont, amikor a kárt észlelte. A károkozó magatartás beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint minél pontosabban (év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével) szíveskedjen megadni.
A kár bekövetkezésének ideje: Nem feltétlenül azonos a kár felfedezésének idejével. Amennyiben nem tudja megállapítani, hogy a kár mikor keletkezett vagy keletkezhetett, hagyja üresen.
A káresemény leírása: Kérjük, hogy minden olyan adatot és információt osszon meg velünk, amely a káreseménnyel összefüggésben áll (pontosan miben keletkezett a kár, mi okozta vagy okozhatta, stb.). Kérjük, hogy ne általánosságban fogalmazzon, törekedjen arra, hogy a közölt adatok és információk pontosak legyenek. Ez a kárigény elbírálását jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja. A leírás szükség szerint külön lapon folytatható.
A kár mértéke: Forintban szíveskedjen megadni, hogy mekkora az Önt ért kár összege. Ha nem tudja pontosan megállapítani, közelítő értéket határozzon meg.
Az igényelt kártérítés összege: Az az összeg (forintban), amelyet a kár kompenzálására alkalmasnak tart.
Bizonyítási eszközök: Tájékoztatjuk, hogy kárigényének érvényesítése során Önnek kell bizonyítania azt, hogy kára keletkezett, hogy azt a közérdekű használati jog körében az állam nevében eljáró valamelyik szerv okozta, illetve Önnek kell alátámasztani a kár mértékét is. Javasoljuk, hogy a kárt annak felfedezésekor haladéktalanul dokumentálja (fotózza vagy filmezze le), jegyezze fel, hogy mikor észlelte a kárt, és amennyiben vannak tanúk, az adataikat is rögzítse. Abizonyítékokat célszerű már a kárbejelentési laphoz csatolnia, de azt a rendőrségen folytatott egyeztető eljárás során is előterjesztheti. A leírás szükség szerint külön lapon folytatható.
A tájékoztatóban foglaltak alapjául szolgáló jogszabályok.
- az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5-5/C. §-ai;
- az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet;
- a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. §-a.
Országos Rendőr-főkapitányság
Akár mértéke: .........................................................................................................................
Az igényelt kártérítés összege: ................................................................................................
III. Bizonyítási eszközök
Kérjük, jelölje meg, hogy a kár bekövetkezését, annak mértékét, illetve azt, hogy a kár az állam nevében eljáró szervek cselekvése vagy mulasztása következtében keletkezett, milyen bizonyítékok támasztják alá (például fénykép, filmfelvétel, okirat, szakértői vélemény, stb.).
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
4...............................................................................................................................................
5...............................................................................................................................................
Kérjük, hogy a felsorolt bizonyítékokat a kárbejelentési laphoz csatolni, vagy az eljárás során a rendőrséghez benyújtani szíveskedjék.
Kelt.:........................................................................................
Bejelentő (károsult) aláírása
2015. október 15
Kanizsa - Hirdetés
11
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető. A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: ANagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. 2.A pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz ar-
ra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. Apályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22. A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/8492333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde intézményvezető". A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2015. november 30. A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Ónt és kedves családját 2015. október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának nagykanizsai rendezvényeire.
Dénes Sándor polgármester
ÜNNEPI PROGRAM Deák tér
8.30 A Nagykanizsai Fúvószenekar ünnepi térzenéje. Vezényel: Tatár Csaba karnagy 8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás. Közreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárj ai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága vitézei és a Thúry Baranta Közösség. 56-os Emlékkert
9.00 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékművénél, a kopjafánál és Orbán Nándor emléktáblájánál. Medgyaszay Ház
10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából. Emlékbeszédet mond: Dénes Sándor polgármester. Közreműködnek: a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai. Kossüth tér
18.00 Fáklyás emlékező séta. Útvonal: Kórház-kápolna, 56-os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák tér.
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat 2015. október 22-én (csütörtök) 15 óráig szíveskedjenek jelezni a 0693/310-465-ös telefonszámon vagy a hsmk.nk@kanizsaikultura.hu e-mail címen. (Az a szervezet, amely nem jelenti be elre koszorúzási szándékát, a koszorúzási ünnepség végén helyezheti el a kegyelet virágait.)
12
Kanizsa - Negyedszázad
2015. október 15
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ

Október 23. 10 óra
ÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 59. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Október 21. 17 óra BIOFLAVONOIDOK HATÁSA A DAGANATOS SEJTEKRE -Egészségvédő előadás sorozat II. rész. Előadó: Molnár Richárd. Szervező: Unicornis Trade. Információ: 06-20-777-2748.
Móricz Zsigmond « Muvelodesi Ház \k Kózpont
Tánc, zene, fergeteges hangulat
megrendezésre kerülő táncversenyeket. Első napon rendezik meg az V. Eraklin Kupát a versenytáncosoknak, majd az „E" Országos Bajnokságot, melyen 150 páros vesz rész az ország minden pontjáról. Az este folyamán az U 21 Tíztánc Magyar Bajnokságra kerül sor, melyen az utánpótlás korosztály top párosai vesznek részt. A táncosokat tizenegy pontozóbíró értékeli majd. Másnap, október 25-én a harmadik Cséplő Dániel Emlék Kupát szervezik a családdal közösen. Itt a kezdő táncosok mérhetik össze tudásukat minden korosztályban a megnyitó, megemlékező műsort követően. Ezt követi a Kanizsa Kupa Nemzetközi Meghívásos Tíztánc verseny, melyre mindenkit sok szeretettel várnak. A versenyt 2010 óta minden évben megrendezik. Az élőzenés táncversenyen, mely show jellegű lesz, tíz táncot együtt értékel majd a zsűri. A szervezők fergeteges hangulatot ígérnek.
V.M.
Az Eraklin Táncklub Egyesület 2S éves, mely keretében számos programot szerveztek és szerveznek idén. Az október 24-2S-i hétvégén szintén a táncé lesz a főszerep, ugyanis megrendezik az V. Eraklin Kupa „E" Országos Bajnokságot, az U 21 Tíztánc Magyar Bajnokságot, a Cséplő Dániel Emlék Kupát és a Kanizsa Kupa Nemzetközi Meghívásos Tíztánc versenyt, melynek részleteit Lekszikov Csaba az egyesület elnöke mondta el.
''C
s
M
£ ''C c
- Az Eraklin Táncklub Egyesület 25 éves jubileuma alkalmából vasárnapi teadélutánokat szerveztünk, a Város Napi rendezvényen a Tánc Világnapja alkalmából nyolcszáz páros ropta a város különböző pontjain. Majd kiállítás nyílt 180 év társastánc címmel és rajzversenyt is hirdettünk, melynek az eredményhirdetése október 18-án lesz - mondta az elnök. Ezt követően ismertette Lekszikov Csaba az október 24-én és 25-én
25 éves a miklósfai Mindenki Háza
Helyi vállalkozók, diákok, katonák, fiatalok és idősek - egy emberként fogott össze Miklós-fa, hogy megépítsék a Mindenki Házát. Mindennek már 2S éve. Szombaton ezt ünnepelte a településrész.
A Mindenki Háza a nemzeti emlékezet jegyében, az ''56-os szabadságharc 34. évfordulóján, 1990. október 23-án került felszentelésre, majd átadásra. A régi kultúrházból átalakított épület méltán érdemelte ki a Dél-Zala legszebb faluháza jelzőt. A helyi közakarat teremtette, megszépült belső közösségi terekkel bővült házat vehettek birtokba Miklósfa polgárai a falu szívében a Kápolna téren - számolt be az eseményről a Kanizsa Televízió Híradójában.
Egy még készülő, a Közművelődési és Városszépítő Egyesület tevékenységét bemutató könyvből idézett Köteles Józsefné. A miklósfai egyesület elnöke továbbá elmondta: nagyon sokat köszönhet-
nek a korábbi elnöknek, Dö-mötörffy Sándornak, majd kiemelte: nemcsak jelképesen, jogilag is a miklósfai emberek tulajdona a 43 millió forint értékű épület, amelyet pár éve felújítottak és modernizáltak.
Köteles Józsefné hangsúlyozta: 25 év alatt nagyon sok minden történt ebben a házban. Erre nagy szükség volt, hogy ezt a kultúrotthont létrehozzuk, mert a régit már kinőttük és sok tartalommal szerettük volna megtölteni. Idősügyi klubtól kezdve, a Mi nők Klubján keresztül, Babamama klub már sok minden volt ebben a házban. Az iskolások is tartanak itt rendezvényeket, az alapítványi bálokat itt szoktuk tartani. Ez azért fontos, mert a közösséget így sokkal jobban tudjuk építeni, itt Miklósfán ösz-sze tudjuk tartani a lakosságot, ha egy ilyen szép kulturált környezetben tudjuk fogadni az embereket.
A jubileumi ünnepre művészeti gálát rendeztek, ahol a he-

lyi énekkar mellett a környező településekről is érkeztek fellépők. így liszói fiatalok Spanyolországba repítették a közönséget, a surdiak pedig görög dallamokra ropták. Az est végén mindenkit megvendégeltek a szervezők.
KTV- KH
2015. október 15
Kanizsa - Ez + Az
13
AllAs - AllAs - AllAs
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Pék
Cukrász
Pultos, felszolgáló
Sütőipari munkás
Műszerész
Kárpitos
Asztalos
Lakatos
Kárpitos
Szabó, varró
Szövetszabász
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános iskola
8 általános iskola
8 általános iskola
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Horoszkóp
Kövessen minket a facebook-on!
Az Ön rádiója Kanizsán
SMS
30/5-994-994
-ff 111.21.-IV. 19. Kos
Mostanában könnyedén végezhet a fárasztó tennivalóival, és még bőven marad szabadideje is. Ezeket az órákat lehetőleg azzal a személlyel töltse el, aki a legközelebb áll a szívéhez.

IV.20.-V.20. Bika
Szinte zökkenőmentesen telnek a napjai. Mindez még azzal is fokozódhat, hogy egy régi ismerőse, akivel véletlenül összefut az utcán, új munkalehetőséget ajánl önnek. Fogadja el és ne utasítsa vissza.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Ha szeretne korán kelni, és egy-kettőre kiugrani az ágyból, akkor a késő esti órák helyett feküdjön le időben. Ahogyan régen mondták, a tyúkokkal. Akkor nem lesz gondja az energiaáramlásával.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Egy telefonhívásra vár egy ideje, de úgy tűnik, eredménytelenül. Ne adja fel, és ne mondjon le a régóta dédelgetett álmáról. Legyen bátor, és ha másképp nem megy, menjen a dolgok elé.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ideje, hogy kilépjen végre az élet napos oldalára. Ha testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, a vetélytársaktól sem kell megriadnia, ha beveszik például egy új projektbe. A párjához viszont legyen figyelmesebb.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
A bolygóállások szerint a hétvégén egy vidám, szórakoztató társaság kellős közepében találhatja magát. Aztán új inspirációkat begyűjtve, élményekben gazdagodva nézhet a borongós hétköznapok elé.
^IX.23.-X.22. Mérleg
A hagyományok őrzése nem tartozik éppen a kedvenc foglalatosságai közé. Éppen ezért, ha unatkozik, keressen szórakoztató újdonságokat. Legyen szó akár zenéről, vagy technikai kérdésekről.
W
X.23.-XI.22. Skorpió
A bolygóállások szerint megerősödnek a baráti kapcsolatai. Ennek köszönhetően nemcsak anyagiakban gazdagodhat, hanem kellemes esték részese lehet. Csupán a megfázástól kell tartania.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha teheti, újítsa meg szunnyadozó kapcsolatát addig, amíg az teljesen ki nem hűl. A bolygók állása szerint a hétvégén egy pozitív energiaáramlásba sodródik, és megnő a bátorsága is.

XII.22.-I.20. Bak
Ha úgy érzi, nem a terveinek megfelelően alakul a magánélete, akkor nem jár messze az igazságtól. Nézzen szembe a kihívásokkal, és humorosan fogjon hozzá a megoldásukhoz.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Türelmének köszönhetően kiegyensúlyozottabbá válhat a kapcsolata a munkatársaival. Éppen jókor jön ez a csend és nyugalom, mert otthon heves viták borzolják fel a kedélyeket.

II.20.-III.20. Halak
Ismeri a közmondást? Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. A nyugodt éjszakákhoz, és a kiadós alváshoz önnek nem kell mostanában semmi más, csak egy duruzsoló cserépkályha.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. október 15
Tatán küzdöttek
Tatán került sor a cselgán-csozók Diák B korosztályos (11 esztendősek) magyar bajnokságára, melynek keretében 200 sportoló mérlegelhetett, köztük a Nagykanizsai TE 1866 és a Nagykanizsai Judo KlubRöntgen Kanizsa növendékei is.
Az NTE-sjudokák közül hárman gazdagították pontszerző hellyel szakosztályukat, így Nagy Krisztofer +60 kg-ban az ötödik, míg Köveskáli Regő 41 kg-ban és Kőrösi Balázs SS kg-ban a hetedik helyen végzett.
Az egyéni versengés után a Regionális Csapatbajnokság következett, melyre a fiúknál S, a lányoknál pedig három csapat nevezett. Az NTE 1866 judokái is tagjai voltak annak a fiú válo-
gatottnak (képünkön) mely csapat ob-3. helyezett lett. A Déldunántúli Regionális Judo Szövetség 21 bejegyzett klubjából tizet képviseltek a diák B korcsoportban és az eredmények alapján a kanizsai klub a 4. helyen zárt.
Az NJK-tól Nagy Olivér S5 kg-ban az ötödik helyen végzett, majd a regionális csapatbajnokság során két cselgán-csozójuk (Nagy és Herczeg Zsombor) is szerepelt a Dél-dunántúli Regionális Judo Szövetség fiú csapatában, mely végül a harmadik helyen végzett.
P.L.
A válltörés közbeszólt
Nyolc forduló után avattak bajnokot a megyei kettesfogathajtó bajnokságban, melynek utolsó körét, egyben a döntőt a Csónakázó-tónál rendezték.
A lovassport ezen ágának képviselői közül végül tizenhatan érkeztek egységükkel és a fogatokkal, míg öten az úgynevezett szabadidős kategóriában, tehát a versenyengedéllyel még nem rendelkezők mezőnyében indultak.
Zala megyei kettesfogathajtóbajnokság, döntő, Nagykanizsa. Eredmények, akadályhajtás: 1. Magyar Zoltán (Marcali Város Szabadidő SE), 2. Varga Szilárd László (Skublics Imre LK), 3. Horváth Rajmund (Marcali). Vadászhajtás: 1. Magyar Zoltán, 2. Kézsmárki Sándor (Marcali), 3. Tóth László (Gyűrűs-Gidrán Egyesület). Szabadidős kategória: 1. Fülöp Roland, 2. Kiss Viktor, 3. Németh István.
A megyét a zalalövői C-kategóriás országos fináléban eredményeik alapján Lebics István (Zalalövő és Környéke LSE), Sza-lár Róbert (Zalalövő KLSE) és Török Gyula (Kanizsa Lovasklub SE) képviselhette - volna, a feltételes mód pedig annak szól, hogy a
kategóriák győztesei. Kezdő lovasok bajnoksága: 1. Szakonyi Anna (Twist nevű lován; Pro Equus LK Bagod). Kezdő lovak bajnoksága: 1. Finta Géza (Elzino nl.; Kinizsi SK Gyenesdiás). Ifjúsági lovasok bajnoksága: 1. Borzai Melitta (Dolli nl.; Gyenesdiási LSE). Felnőtt lovasok bajnoksága: 1. Andrics János (Passat nl.; Rádi-házai Lovas Klub).
Zala Megyei Lovas Gyermekügyességi Bajnokság döntőjének eredményei. Futószáras kategória: 1. Csősz-Tóth Julianna (Geor-gikon Lovasiskola Keszthely) 24 pont, 2. Szokol Liliána (Toledo LE)16, 3. Domina Luca (Kanizsa Lovasklub) 13. C-díjlovas kategória: 1. Vitéz Enikő (Gyenesdiási LSE) 28, 2. Varga Boglárka (Gye-nesdiási LSE) 24, 3. Budai Dóra (Gyenesdiási LSE) 17. D-díjlovas kategória: 1. Miszori Mira (Pro Equus LK) 27, 2. Gutta Petra (Pro Equus LK) 24, 3. Csősz-Tóth Julianna (Georgikon LK) 19. Kisugró
múlt szombati döntőben Török végül válltörés miatt nem indulhatott.
A közelmúltban a fogathajtók mellett a Zala Megyei Díjugrató Bajnokság döntőjét is a Csónakázó-
tónál bonyolítottak, s annak - már nemzetközi - mezőnye a szezon során szintén visszatérő volt a kanizsai helyszínre. Az S4 start színvonalas versengést hozott, pedig Kaizinger Balázs vagy Egyed László személyében éppen külföldön versenyző húzóemberek hiányoztak.
Zala Megyei Díjugrató Bajnokság, döntő, Nagykanizsa. Az egyes
kategória: 1. Vitéz Enikő (Gyenes-diási LSE) 28, 2. Budai Dóra (Gyenesdiási LSE) 22, 3. Péter Dóra (Pro Equus LK) 18. Ügyességi kategória: 1. Miszori Mira (Pro Equus LK) 27, 2. Gutta Petra (Pro Equus LK) 21, 3. Vitéz Enikő (Gyenesdiási LSE) 21.
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés, Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5
INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 06-20-3285-766, 06-93-323-737 (7730K)
6
Véradás - Vöröskereszt
2015.10.25. (vasárnap) Kanizsa Centrum 13:30 - 18:00 óra
I
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mikro-ját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
VEGYES
Képeslapokat, régi gyógyszeres üvegeket, képeket, hollóházi és egyéb porcelánokat vásárolok. Érd.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7738K)
Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft. (Amennyiben hirdetés szövege meghaladja az előírt 15 szót, úgy a tarifa dupláját kell fizetni.) Keretes apróhirdetés 2500 Ft.
2015. október 15
Kanizsa - Sport
15
Kezdésként kettőből kettő
A Kanizsai Vadmacskák két rutinos húzóembere. Balról: Fekete Csilla és Fuisz Viktória
Kanizsai Vadmacskák SE -Szombathelyi Egyetem SE 76-70 (26-23, 18-25, 14-8, 18-14)
Amatőr női NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 1. forduló. Nagykanizsa, 70 néző. Vezette: Horváth A., Földesi Á.
Kanizsa: Fekete (19/6), Fuisz (19), Horváth E. (8), Herman A. (8), Kardos (10). Csere: Hegyi (9), Scheiber, Karancz (1), Horváth N., Bánhegyi (2), Zsámár. Vezetőedző: Gábor Erzsébet.
Ismér Gábor Erzsébet a vezetőedző a Kanizsai Vadmacskák SE női kosárlabdázóinál és a házigazdák igencsak koncentráltan
kezdték a mérkőzést, hiszen Fuisz Viktória és Kardos Réka pontjaival már az első negyed felénél 11 ponttal is vezettek. A második tíz percben a vendégek kezdtek jobban, át is vették a vezetést, így jól jött a dél-zalaiak időkérése, mely után Fekete Csilla pontjaival egyenlítettek is egy időre a hazaiak. A nagyszünet utáni rohanásból a KVSE jött ki jobban, egy 8-0-s hazai etap, így Hegyi Vivien sikeres betörései után már a hazai oldalon volt a vezetés. A 33. perc után fokozatosan húzott is el a Vadmacskák és a vendégek egészpályás letámadó védekezését is sikeresen átjátszotta a kanizsai csapat, melynek soraiban így a 14 éves Bánhegyi Beatrix első NB I-es amatőr mérkőzésén sikerrel mutatkozhatott be.
Gábor Erzsébet: „Ugyan a lányok időnként túlpörögtek, idővel azonban a nagyobb akarattal párosuló higgadságunk meghozta eredményét. A szerzett labdák tekintetében nem csupán Fekete Csilla és Hegyi Vivien, de a csapat is kiemelkedőt nyújtott és együttesem fontos győzelmet szerzett."
Tatai SE (10.) - Kanizsai Vadmacskák SE (2.) 47-76 (15-18, 18-21, 6-17, 8-20)
Amatőr NB I Nyugati csoport női kosárlabda-mérkőzés, 2. forduló. Tata, 50 néző. Vezette: Kéri I., Pécsi Zs.
Kanizsa: Fekete (15), Fuisz (22/6), Hegyi, Horváth E. (2), Kardos (11). Csere: Herman A. (24/3), Scheiber, Kováts N. (2), Zsámár, Bánhegyi. Vezetőedző: Gábor Erzsébet.
Fekete Csilla és Herman Aliz pontjaival már az első negyed 7. percében hat pont volt a kanizsaiak előnye, aztán következett egy pontatlanabb szakaszuk. A második tíz percet már koncentráltan kezdték a kanizsaiak és Fekete zsinórban dobott hat pontjával el is húztak a házigazdáktól, ami után azonban ismét a hazaiak jöttek fel. Ezért is jöttek jókor Fuisz Viktória és Herman kosarai, melyek „visszaállították" a vendégvezetést. Nagyszünet után védekezést váltott a Vadmacskák, ami megzavarta a hazai együttest és a 25. perctől fokozatosan léptek el Gábor Erzsébet tanítványai a tataiaktól. A záró etapban pontos távoli és középtávoli dobásokkal tovább növekedett a különbség a nagykanizsaiak javára és nagyarányú győzelmet is arattak.
P.L.
Ismét az NB II élén
Érden rendezték az NB II-es baseball bajnokság döntőjét, melynek keretében a bajnokság során száz százalékos, amúgy a 2013-as második vonalbeli győzelem után tavaly még NB I-es Nagykanizsa Ants a Jászberény Stinky Sox csapatával mérkőzhetett.
A mérkőzés során végig izgalmas csatát produkált a két fél, sőt az utolsó játékrészig még a jászságiak vezettek 4:2-re, s onnan fordítottak a nagykanizsaiak 5:4-re. Ezzel a „Hangyák" megszerezték az NB II bajnoki címét.
- Büszke vagyok a srácokra, hiszen valóban izgalmas körülmények között tudtuk megszerezni az NB II-es elsőséget - fogalmazott Fertig István csapatvezető. - Persze egy ilyen találkozó után gratulálnom illik ellenfelünknek is, hiszen a remek mérkőzéshez az ő teljesítményük is szükségeltetett.
P.L.
Pa n no
4 — iá
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.NAGYKANIZSAI csapatába keres
GÉPKOCSIVEZETŐKET
Hosszútávon gondolkodó, megbízható, munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik. Műszaki jellegű végzettség, nehézgépkezelői tanfolyam, (darukezelői, rakodógép kezelői), E kategóriás jogosítvány, ADR, GKI, valamint Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél előnyt jelent.
rakodókat
hulladékszállítógépjárműre
Hosszú távon gondolkodó, megbízható munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással rendelkezik. Gépkezelői, rakodógép kezelői tanfolyam (darukezelői, targoncakezelői, emelőgép kezelői) a felvételnél előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzát elérhetőségeinek feltüntetésével, valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok, jogosítványok fénymásolatát 2015. október 27-ig juttassa el címünkre:
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. munkaügyi vezető
maiunk 1000 féle kreatív Siapanyagokbúl, dekorációs kellékekből]! I ajándéktárgyakból váltogathatsz!
/a körforgalomnál/
WjjSvffnétfötől - péntekig: 9.00 - 17.00 ''W -jfT szombaton1: 9.00 - 12.00^
rAkkorinéz3belhozzánk!
Legyen az
állandó pro
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 15
DIALÓG
Nyelviskola ás Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS E5
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
FIGYELEM!
Iskolánkban a következő
ANGOL és NÉMET
(Tele) (Goethe)
nyelvvizsga időpontja:
ANGOL: november 21. (jelentkezés: okt. 19-ig) NEMET: december 04. (jelentkezés: nov. 02-ig)
A vizsgák előtt 20 órás speciális felkészítő tréning, vizsgáztató tanárokkal
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-413 .Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 34. szám 2015. október 22.
den kormányhivatalban, szerte az országban - hogy az állampolgárok minél gyorsabban és hatékonyabban intézhessék ügyeiket. Akikre - folytatta Cseresnyés Péter - a kormány nem ügyfélként, hanem partnerként tekint.
- A megye legnagyobb, legmodernebb kormányablaka Nagykanizsán van - emelte ki a politikus.
- A mai nap öröm a városnak. Hisz korszerű, új létesítményt kapott - mondta Tóth Nándor, Nagykanizsa alpolgármestere üdvözlő szavaiban. Hozzátéve azt is, hamarosan az épület környezete is megújul - a városrehabilitációs program részeként.
A kivitelező cég részéről Kovács Attila a felújítás részleteit ismertette: egyebek mellett, szólt a korszerű hőszigetelésről, a napkollektorral történő fűtésről, és az ablakcserékről.
Zala megye legmodernebb kormányablaka került átadásra Nagykanizsán
Pénteken avatták fel ünnepélyes keretek közt a kívül-belül megújult nagykanizsai kormányablakot. A közismertebb nevén kék ház Eötvös téri épületében az állampolgárok több mint 400 ügyet intézhetnek, egy helyütt, a legmodernebb körülmények közt.
A háromemeletes épületet, amely helyt ad a járási hivatalnak is, mind energetikailag, mind pedig technikai felszereltségét illetően korszerűsítették. Nagykanizsa önkormányzata is kivette részét a munkálatokból: a városrehabilitációs projekt jóvoltából, a kék ház előtti tér felújítását a város finanszírozta.
Az avató ceremónián elsőként a megjelenteket köszöntötték. Köztük Dr. Pál Attilát, a megyei közgyűlés elnökét, Dr. Sifter Rózsát, a megyei kormányhivatal főigaz-
gatóját, Rigó Csaba kormánymegbízottat és Cseresnyés Pétert az NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárát, a térség országgyűlési képviselőjét, Dr. Józsa Zsanett, a kanizsai járási hivatal vezetője elöljáróban hangsúlyozta: a hivatalban dolgozók feladata az, hogy legjobb tudásuk szerint segítsék az ügyfeleket - mindezt immár korszerű körülmények és technikai feltételek között.
- Hatékony intézményi szervezetként kell működnünk - fogalmazott Dr. Józsa Zsanett.
- A kormányablak kívül-belül méltó környezetben várja az állampolgárokat - ezt már Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője mondta köszöntőjében. Egyúttal szólt arról a kormányzati szándékról, mi-
szerint állampolgárbarát közigazgatást kell létrehozni - min-
- A kanizsai épület elkészültével immár minden kormányablak megújult Zalában - ezt már Rigó Csaba, megyei kormánymegbízott (folytatás a 2. oldalon)
t ocwftrti no | !-■
''<^-VfF£UÍR II-2« É*J

Határzár a horvát határon
201S. október 16-án éjfél után Magyarország lezárta a magyarhorvát zöldhatárt. MTI Fotó: Varga György.
(Az első nap történéseit lapunk 7. oldalán olvashatják)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
2
Kanizsa - Belváros
2015. október 22
Zöld város és városmarketing konferencia a HSMK-ban
(folytatás az első oldalról) mondta. Utalt arra, hogy az országban Zala megye az első, ahol teljesen kiépült a kormányablakhálózat. Megjegyezte: a 2 milliárd forint összértékű korszerűsítés, az energetikai modernizáció jóvoltából - a hét zalai kormányhivatal épületében - idén közel SO millió forint energia-megtakarítást érnek el.
A kanizsai kormányablak kapcsán Rigó Csaba arról is beszélt, hogy az épületben 21 ügyfélpulttal, 3 fotófülkével - teljes informatikai felszereltség mellett - fogadják az ügyfeleket, akik 4OO ügyet intézhetnek egyazon helyen. A jövőben pedig - az ügykör bővülésével együtt - 2SOO féle ügyintézésre is lehetőségük nyílik majd.
A kormánymegbízott továbbá hangsúlyozta: a falvakban tevékenykedő, úgynevezett települési ügysegédi hálózat munkatársait pedig modern informatikai eszközökkel látták el.
A beszédek után Dr. Páhy János, római katolikus plébános, Hella Ferenc református lelkész és Deme Dávid evangélikus lelkész megáldotta az épületet. Az avató az ünnepélyes szalagátvágással zárult.
Sz.Zs.
Tripammer utcai temető mindenszenteki nyitva tartás
Temető nyitvatartás:
♦ Október 31. szombat: 6:OO - 22:OO
♦ November 1. vasárnap: 6:OO - 22:OO
♦ November 2. hétfő: 6:OO - 22:OO
Ügyelet
a Temetőgondnokságon:
Október 31. szombat: 9:OO - 16:OO November 1. vasárnap: 9:OO - 16:OO
Gépkocsi behajtás:
(mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsikkal) Október 31. szombat: 7:OO - 12:OO November 1. vasárnap: 7:OO - 12:OO
Érdeklődni lehet: Nagykanizsa, Tripammer u. 3. Tel.: O693/311-53O e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu
Az önkormányzat Zöld város és városmarketing címmel szervezett konferenciát a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A program a Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterv II. ütem projekt keretében valósult meg.
A programismertető konferenciát Horváth István projektmenedzser nyitotta meg. Ahogy elmondta, a városrehabilitáció keretében a teljes belváros meg fog újulni. Kiemelte, fontos a fizikai fejlesztés, hiszen a megújult belvárosban, kellemesebb környezetben, jobb klímakörülményeket lehet kialakítani. A megvalósítást különböző soft és kiegészítő programok is kísérik, ezek segítségével a városban élők tájékoztatást kaphatnak és közelebb kerülhetnek a programhoz.
- A mai egy olyan előadássorozat lesz, amikor arról hallhatunk, hogy mi fog történni a belvárosban és ez milyen további lehetőségeket teremt - mondta Horváth István.
Dr. Kovács Tamás a „Best prac-tice" 22 magyar város tapasztalatait mutatta be előadásában. Ismertette az elmúlt hét év eredményeit és számos nyugat-dunántúli projektet. Kiemelte, a városfejlesztéshez elsősorban pénz szükséges.
Ezt követően Horváth István városunk rehabilitációs programját vázolta, majd dr. Kukely György beszélt az alternatív és megújuló energia szerepéről a közlekedésben. A program legvégén a rajz, fotó és filmpályázat eredményhirdetésére került sor, majd megnyitották a kiállítást az elkészült alkotásokból.
A Jövő Nagykanizsája rajzokon
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belváros akcióterületi terv II. ütem" című, NYDOP-3.1.1./B1-13-k-2O13-OOO6. azonosító számú projekt önkormányzati „soft" feladatok ellátása során a „Jövő Nagykanizsája" című projektelem keretében kiírt rajzpályázat értékelése megtörtént. A beérkezett alkotásokat Tomity Mária Tankerületi igazgató, Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsa Kulturális Központ igazgatója zsűrizte Hella Ferenc református lelkész elnökletével.
A pályázat három korosztályban, két témakörben szólította meg az óvodás, az alsó- és felső tagozatos általános iskolás gyermekeket. A legkisebbek a Virágos Nagykanizsa, míg az iskolás gyermekek a Jövő Nagykanizsája témában alkottak, s a „termés" több, mint 6O darab beérkezett fantáziadús, gyönyörű alkotás lett.
A rajzokból készített kiállítás ünnepélyes megnyitójára a Zöld város és városmarketing konferencia keretében került sor, melyre minden díjazottat meghívtak, s amely kiállítás október 3O-ig láto-| gatható.
| A díjazás szerinti keretösszegek a a pályázati kiírás alapján a csopor-| tok dekorálására, készségfejlesztő s eszközök vásárlására fordíthatóak.
o
Díjazottak és díjak:
Virágos Nagykanizsa - Óvodai csoportok: 1. Vackor Óvoda - Pillangó csoport (Balogh Tímea) 5O.OOO Ft, 2. Pipitér óvoda - Katica csoport (Németh Zoltánné) 3O.OOO Ft, 3. Hétszínvirág Óvoda -Katica csoport (Dr. Némethné Kovács Edit) 2O.OOO Ft, különdíj: Kertvárosi Tagóvoda-Sánc - Vegyes korcsoport (Marosi Józsefné) meglepetés ajándékcsomag.
A jövő Nagykanizsája - alsó tagozatosok: 1. Kiskanizsai Altalános Iskola 2.a - Németh Panna (Krampek Mihályné) 5O.OOO Ft, 2. Péterfy Sándor Altalános Iskola 2.b (Takácsné Horváth Erika) 3O.OOO Ft, 3. Bolyai Altalános Iskola 3.a (Szekeresné Hosszu Éva) 2O.OOO Ft.
A jövő Nagykanizsája - felső tagozatosok: 1. Rozgonyi úti Altalános Iskola, 5.b (Lovkóné Kiss Kármen) 5O.OOO Ft, 2. Piarista Altalános Iskola 5.a (Maczkóné Las-kai Julianna) 3O.OOO Ft, 3. Zrínyi Miklós Altalános Iskola 5.b (Kozán Józsefné) 2O.OOO Ft.
IMEDIA
m ^
Dalostalálkozó és egészségügyi előadás, szűrés Kiskanizsán
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör szeretettel meghív és vár mindenkit 201S. november 7-én 14 órai kezdettel tartandó dalostalálkozójára, valamint november 10-én kezdődő egészségügyi előadás sorozatának első előadására, amely 18 órakor kezdődik Életmóddal az egészségért címmel Heizlerné Horváth Mária védőnő, egészségfejlesztő előadásában. Előtte 16 órától vérnyomás, vércukor és koleszterin méréseket végeznek szakképzett egészségügyi dolgozók. Belépődíj nincs!
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: O62O-519-53O5. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: O693/312-3O5. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 88O1 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +363O/5OO-6216. Megjelenik: 21OOO példányban. ISSN 0865-3879
2015. október 22
Kanizsa - Krónika
3
Az év végére befejeződik a 61-es elkerülő kivitelezése
A Nemzetközi Fehér Bot Napja alkalmából eszközbemutatóval egybekötött rendezvényt tar-
A fehér bot a bizalom hordozója
csak a bizalom által vagyunk képesek létezni, és vannak olyan társaink, akiknek ez a bizalom mások iránt a biztonságos élet alapfeltétele. Végezetül azt kívánta, hogy e világnap, és a hozzá kapcsolódó események, rendezvények vigyenek előbbre mindannyiunkat e célok megvalósításában.
A sorstárs szavalók és a Honvéd Kaszinó énekkarának műsorával fűszerezett ünnepségen Fehér bot vagy okos telefon? címmel Angyal Gábor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szakmai vezetője adott tájékoztatást a beszélő programokról.
B.E.
tott a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete.
A Honvéd Kaszinó tükörtermé-
ben tartott rendezvényen Molnár Béla, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt az elmúlt hónapok egyesületüket érintő legjelentősebb eseményeiről. A városvezetés nevében Tóth
Nándor alpolgármester mondott köszöntőt. Beszédében hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy e világnapot minden év október 15-én kiemelt érdeklődés kísérje, mert a célja valóban nemes ügy, amely a vakok és gyengénlátók gondjai megoldásának a keresése és a társadalomba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedésének elősegítése. Ezt a
£
a
c ^í
p=
■q c
folyamatot két nagyon lényeges fogalommal írta le: a társadalmi szolidaritással és a bizalommal. A fehér
bot több mint eszköz - hangsúlyozta. - A bizalom hordozója, ami megfoghatóvá válik, hiszen mi emberek
Szeniorok Iskolája évnyitó
Értesítjük a SZENIOR ISKOLA - német nyelv, angol nyelv és informatika tanfolyamok -hallgatóit, hogy az ünnepélyes tanévnyitó 2015. október 27-én (kedd) 14.30 órától lesz a Medgyaszay Házban.
A rendezvény során bemutatjuk a diákoktatókat és a hallgatók megismerhetik a csoportbeosztásokat is.
Nagykanizsa MJV Önkormányzat és Idősügyi Tanács
További forgalomkorlátozást nem tervezünk. A 61. számú főút Nagykanizsát elkerülő szakaszának megépítésével több, mint 3 km hosszon 2x1 forgalmi sávos elkerülő út épül, mely a Csónakázó-tó bejáratától körforgalmú csomópont építésével indul északi irányba. Az új nyomvonalú elkerülő főút a vasúti fővonalat keresztezve, azzal párhuzamosan továbbhaladva, a 7. számú főút csomópontjáig tart. Az év végére befejeződő kivitelezést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közgép Zrt. végzi, nettó 1.343.664.173 milliárd forint értékben.
B.E.
Kanizsai siker az Ország Boltja versenyen
Szép kanizsai siker született a webáruházak részére kiírt, Ország Boltja versenyen. A Minőségi díjért folyó küzdelemben a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban működő Filterabc Kft. az Autó és motor kategóriában szerezte meg az első helyet.
Az ötödik alkalommal megrendezett versenyen a hazai webáruházak három díjért szállhattak ringbe. A Minőségi díj, A
Népszerűségi díj keretében tizenkét kategóriában hirdetnek eredményt. A harmadik díj az Ország Boltja fődíj, amit idén a Pihe-Tex nyert el. A Filterabc díja azért is értékes, mert leginkább ez tükrözi a fogyasztói elégedettséget, a szolgáltatások minőségét, a bizalmat és a megbízhatóságot. Ez utóbbi a webáruházak területén talán a legfontosabb szempont.
inkubatornk.hu - Kanizsa
ütemben a terelés alatt elbontják a fél útpályát, és kiépül az új nyomvonal. A II. ütemnél a forgalom átterelődik a kiépített új pályára, majd elbontják a bal oldali sávot.
A 85 százalék uniós és 15 százalék hazai forrás felhasználásával épülő beruházás további munkálatairól Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta: hasonló jelzőlámpás félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben a Csónakázó-tóhoz vezető útnál a körforgalmú csomópont csatlakozó ágainak kiépítésénél is. Ez várhatóan másfél hét múlva indul és 2-3 hétig tart.
Jelzőlámpás félpályás forgalomkorlátozás van érvényben az épülő 61-es elkerülő út sánci rá-
kötő szakaszánál. A forgalomkorlátozás előreláthatólag a hónap végéig fennmarad. Az I.
Kanizsa - Hagyományőrző__2015. október 22
3
Szüreti mulat
A sikeres szüretet megünnepelve, hetedik alkalommal szervezett szüreti mulatságot a Pali-ni Sport és Kulturális Egyesület. Az időjárás nem igazán kedvezett a mulatozóknak, de akik úgy döntöttek, hogy állják a „sarat" a sportpályán, egy esőáztatta, de annál vidámabb szüreti felvonulás részesei lehettek.
Amikor Cser György kisbíró kidobolta a mondókáját, már indulásra készen állt a menetet alkotó 3 hintó, a 6 lovas fogat, a 4 traktor, és a napernyővel felszerelt fűnyíró kistraktor. Mivel a paliniak sokaságára idén nem lehe-
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata (HNÖ) horvát hetet szervezett a városban, melynek a célja, hogy népszerűsítsék a horvát nyelvet és a kultúrát. Ennek keretében szervezték meg a találkozást a Piarista Iskola horvát csoportjával.
ág Palinban
tett számítani, Kuti László egyesületi elnök úgy döntött, változtatnak a felvonulás szokásos útirányán, ezért szinte az egész városrészt bejárták.
A palini szüreti felvonulások állandó vendége, Cseresnyés Péter az NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő idén is megtisztelte jelenlétével a vidám eseményt. Örömmel állapította meg, hogy ez a városrész is fel tud mutatni olyan egyediséget, látványosságot, amire érdemes odafigyelnie a városnak és a környéknek.
Dr. Erdős László, a terület önkormányzati képviselője, az ÜJKB el-
A horvát hét Lendvai Béla Adriakék, tengerzöld és az Adriai káprázat című könyveinek a bemutatójával vette kezdetét. Szerdán a nagykanizsai Kórház Kápolnában horvát nyelvű szentmisére várták az érdeklődőket, melynek főcelebránsa Balaz Horvát, a varasdi püspökség rektora volt. A misén a „Stobos" Kanizsai
nöke a szüret ünnepi voltára hívta fel a nagyérdemű közönség figyelmét, hiszen a szőlősgazda ilyenkor gyűjti be az egész éves fáradságos munkájának a gyümölcsét. A bornak, a szőlőnek a korábbi időben is megvolt a tisztelete - hangsúlyozta. Nemcsak a hétköznapokban, hanem a művészetekben és a vallási szertartásokban is megjelenik a bor és a szőlő. Végül köszönetet mondott Kuti Lászlónak és segítőinek, akik az évek során megteremtették az ünneplés méltó, és hagyományokat követő elemeit, és kereteit.
A hivatalos megnyitó után néhány percre elállt az eső, így borvirágos jó napot kívánva színpadra léphetett bordalaival a palini Nyugdíjas Nótaklub. Nótázásukat prózával, a borász hiszekeggyel zárta a csapat egyetlen férfi tagja, Vigh Nándor. Új szereplőket is üdvözölhettek a mulatságon. Táncával az újnéppusztai Pityóka Néptánccsoport, míg muzsikájával a Tótszentmártoni Zenekar szerzett örömet a hallgatóságnak.
A zenészek oly sikeresen muzsikálták végig az Alkotmány, a Szálfa, az Inkey Boldizsár, a Fer-sőerdő, a névtelen, az Őz, a Majorkert és a Gesztenyés utcákat, hogy a nótaklub tagjai nem tudtak ülve maradni. Fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel táncoltak a kocsi tetején.
Horvát Tamburazenekar működött közre. Másnap a HNÖ Rozgonyi úti irodájába a Piarista Iskolások horvát csoportját hívták találkozóra és beszélgetésre, ahol Vargovics Józsefné elnök, a horvát kultúra őrzésének és népszerűsítésének fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, hogy városunknak van horvát kórusa, tamburazene-kara, és lehetőség szerint szerveznek találkozókat, valamint táborokat. Ezekkel az alkalmakkal szeretnék
A menet elején daliás lovasok lovagoltak, élükön Tamás Ottóval. Mögöttük haladt a Gelseszigetről érkezett Molnár Gergő és jó barátja, a fityeházai Magdics Martin. Gergőt elkísérte a húga, Zsófi is. Még gyermekkorukban tanultak meg lovagolni a palini lovardában. A lószeretetük megmaradt, s másfél hónapja már saját lovakkal is büszkélkedhetnek.
Útközben ablakok nyíltak, a kapukból integettek a lakók a felvonulóknak. Többen testet-lelket melegítő itallal kínálták a lovasokat, kocsisokat és utasaikat. Amíg a Herkules utcai játszótéren megismételték műsorukat a szereplők, néhány bátor fiatal kihasználta a lehetőséget. Némi segítséggel lóra pattantak és szerencsésen nyeregbe száltak. A 7. palini szüreti mulatság bizonyára még sokáig emlékezetes marad számukra.
Idén nem akadt sok dolga a bírónak és bírónénak, Krisztiánnak és Erikának, mert szőlőlopásra nem nyílt alkalma senkinek sem. A sző-lőszüretelést befejezték a szőlősgazdák, és a bor, már a hordókban forrt.
A mulatság még este 20 órakor szüreti bállal folytatódott a Palini Altalános Iskola tornatermében, ahol fellépett a Zalagyöngye Táncegyüttes, míg a talpalávalót a Mura Band szolgáltatta.
B.E.
biztosítani az alkalmat arra, hogy a tagok anyanyelvi környezetben lehessenek. Ebbe a tevékenységbe szeretnék bevonni a Piarista Iskolát is. A horvát hét pénteken zárult, amikor a horvát népzenét népszerűsítették a Piarista Iskolában az óvodások és általános iskolások részvételével. A rendezvényen a „Stobos" Kanizsai Horvát Tamburazenekar működött közre.
V.M.
Horvát hét Kanizsán
Országos Roma Fesztivál városunkban
Nyolcadik alkalommal rendezte meg az Országos Roma Fesztivált városunkban a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége.
Nyolcadik alkalom, mely valójában a tizennegyedik - a kezdetekkor ugyanis a dunántúli hagyományőrző csoportok találkoztak városunkban, idővel viszont igény mutatkozott arra, hogy kiszélesítsék a fellépők körét, így vált a rendezvény orszá-
gossá. A program célja az, hogy erősítse a magyarországi cigányság identitását, fogalmazott Nagy József György, a Demokratikus Roma Vezetők Szövetségének elnöke a Kanizsa TV Híradójának.
- Sajnálatos módon egyre nehezebb ezeket a programokat ösz-szeállítani, az úti költségek, az előadói tiszteletdíjak nagysága már oly mértékű, hogy ez már problémát okoz. Ha nem lennének önkéntesek, és nem lennének
olyan emberek, akik ingyen és bérmentve is eljönnek fellépni, csupán csak azért, hogy megmutassák magukat, és egy olyan színfoltot hozzanak Zala megyébe, amit mi még nem láttunk, akkor bizony egyre nehezebb lenne ezeket a programokat megszervezni - mondta.
A fesztivál vendége volt Hegedűs István, az Országos Roma Önkormányzat elnöke, aki nem először járt a nagykanizsai rendezvényen.
- A kultúra nagyon fontos része a cigányságnak. És ha a kultúránkat nem tudjuk megmutatni, és nem tudjuk megszerettetni a többségi társadalommal, akkor úgy gondolom, hogy komoly értékeket fogunk elveszíteni.
A fesztivál estébe hajlóan szórakoztatta a roma hagyományok iránt érdeklődőket, a fellépők sorát a nemzetközi hírű Kanizsa Csillagai indította.
KTV- Kanizsa
2015. október 22
Kanizsa - Oktatás
5
A digitális dzsungeltól a gyógyiszap-mintákig
Számtalan témakörben hallgathattak meg különböző előadásokat - a legújabb és legérdekesebb tudományos eredményekről - a II. alkalommal megrendezett Pannon Tudományos Nap résztvevői.
A PEN helyi kampuszán csütörtökön tartott program célja elsősorban az, hogy a mindennapi emberek, illetve, a piaci szereplők első kézből értesüljenek a legfrissebb nóvumokról, egy-egy adott tudományterületről: az informatikától, a pszichológián át, egészen a biokémiáig.
Ezért szervezte meg idén is a Pannon Tudományos Napot az MTA Pécsi-, és Veszprémi Területi Bizottsága, valamint a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza.
Kosztolányi György, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: minden tudomány alapja az olthatatlan kíváncsiság és a kételkedés.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere megnyitó beszédében elsőként annak adott hangot, hogy ,,a tudományok nyelve univerzális és nagyszerű erő, ami közelebb hozza az embereket egymáshoz."
- Az idézet tökéletesen fedi azt a nemes törekvést, amelyet e Mindentudás Egyetemének is mondható rendezvény szervezői immáron egy évtizede megvalósítanak városunkban - fogalmazott a polgár-
mester. Egyúttal hangot adva annak: a tudományos nap jóvoltából olyan szellemi közösség jön létre, amikben a kutatók az eltérő tudományos területeket ötvözve és megismerve harmonikusan együttműködnek egymással a sikeres jövő érdekében.
- E műhely egyben a kutatók és a civil polgárok közös szellemi platformja, ahol természetes a megértés és a közös elv - mondta Dénes Sándor.
Beszédében továbbá azt is leszögezte, a konferencia lehetőséget biztosít arra is az egyetemi hallgatóknak, hogy az előadások révén inspirációt merítsenek saját gondolataikhoz. Egyúttal örömét is kifejezte Nagykanizsa első embere: a városunkban több mint tizedszerre tartott konferencia a tu-
dományos élet elfogadott, számontartott eseményévé vált.
Még a plenáris üléseket megelőzően átadták a Pannon Tudományos Díjat, amely - mint elhangzott - a legnagyobb elismerés a Dunántúlon működő kutatók számára. Idén a díjat Borhidi Attila akadémikus vehette át, Hamvas István Lászlótól, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójától.
A díjazott laudációjában elhangzott: Borhidi Attilának köszönhető - sok más mellett - a Pécsi Egyetem Természettudományi Karának anno megszervezése is. A Széchenyi-díjas botanikus-ökológus, tudós, egyetemi tanár, az MTA tagja és politikus életpályájáról tudható, többek közt, az is, Kubában több évig kutatott, az ottani akadémia megszervezésében is részt vett.
Az UNESCO szakértőjeként több trópusi kutatási programot is vezetett, valamint koordinált. Szakértőként dolgozott Mexikóban és Kelet-Afrikában is. A 2010-től a Fidesz pécsi szervezetének tagja, majd alelnöke, ahogy a párt zöld tagozatának is.
2010-ben a köztársasági érdemrend középkeresztjével tüntették ki. Több mint félezer virágos növényfajt fedezett fel, közel 700 tudományos és ismeretterjesztő tanulmányt írt -köztük 17 könyvet. A díjátadó után maga a kitüntetett tartott előadást, Pannóniától Mexikóig címmel.
A konferencián a Pécsi Akadémiai Bizottság régiójának legjobb PhD munkáját, Egervári Dóra, a Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának kutatója mutatta be, az információs műveltség témakörében.
Míg Pólik Zoltán, a veszprémi „régió" legjobb Phd-munkájával mutatkozott be, amely, hétköznapi nyelvre „lefordítva" a mesterséges intelligenciáról szól.
A nap során még hallhattak a megjelentek az anyatejminták vizsgálatáról, a kyberbűnözésről, sőt, még a BUDO harcművészetek alkalmazási lehetőségeiről is az iskolai agresszió kezelésében. Ám a dualizmus korának zsidó polgári otthonairól, és a „növényi stresszről" is.
Sz.Zs.
Thúrys diákok szakmai gyakorlata Crikvenicán
A nyári szakmai csere gyakorlat tapasztalatairól számoltak be a magyar diákok, a kísérőtanárok és szállodák vezetői a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Szakképző Iskolája. A thúrys diákok a horvátországi Crikvenicán jártak, míg a horvát tanulók a zalakarosi Hotel Freyában és a Hotel Karos Spa-ban teljesítették gyakorlatukat.
Ahogy Rábavölgyi Attila igazgató elmondta, a magyar-horvát kapcsolat 2004-ben kezdődött, a Thúry György Szakképző Iskola és két opatijai középiskola között. Ennek keretében a nyári szünetben két hetes szakmai gyakorlaton vettek részt a tanulók szakács, cukrász, pincér munkakörben Horvátországban. A
programban részt vevő diákok -Czapári Beatrix, Filipovics Fanni, Mándli János, Csárdi Péter, Moór Diána és Szabó Mirtill -, pozitív élményekről számoltak be. Hangsúlyozták, sokat tanultak a két hét alatt, igaz akadtak nyelvi korlátok, amit igyekeztek áthidalni. Az első héten a szakács tanulók egy 110 fős lakodalom előkészületeinél segítettek. A cukrászok pedig magyarországi süteményeket készítettek a vendéglátóiknak. Különbségként azt említették, hogy a tányérszerviz helyett náluk kocsiszerviz van, tehát büfékocsira szedik össze az edényeket. Varga Lajosné, a Hotel Freya igazgatója beszámolójában hangsúlyozta, náluk három diák volt, akik nagyon gyorsan beilleszkedtek, szakmailag felkészültek voltak több
nyelven beszéltek és hamar felvették a hotel ritmusát. A Hotel Karos Spa részéről az igazgatóhelyettes Galambos Péter és Börczi Balázs
azt mondták, a diákok az operaív szakmai feladatokat is jól ellátták.
V.M.
6
Kanizsa - Klíma
2015. október 22
Közösen a kmavédetemát
- A nagy cégek szennyezik er-deinket, folyóinkat. A természetkárosítás nagyban szerepet játszik a klímaváltozásban, mindez pedig minket érint közvetlenül -mesélték hétfőn a Polgármesteri Hivatalban az Amazonas vidékéről érkezett perui vendégek. Az ashaninka és a janessa indiántörzsek két tagja a „A jövőnk, amit szeretnénk" környezet- és klímavédelmi projekt jóvoltából látogatott városunkba (is).
Teresita Irene Antasu Lopez-t és Jehny Munoz-t Dénes Sándor polgármester fogadta hétfőn. Az eszmecserét követő sajtótájékoztatón Nagykanizsa első embere elmondta: a vendégekkel elsősorban arról tárgyaltak, miként tudnának közösen tenni a víz-, a föld-, a levegő-és a víz védelméért.
Dénes Sándor egyúttal bemutatta a három éves projektet, amelynek 1O ország - köztük Magyarország is - is részese: ami a szén-dioxid kibocsájtást, az esőerdők védelmét és a biodiverzitás megőrzését szorgalmazza.
Majd a müncheni - szintén projekt tag - Silvia Behringer egészségügyi és környezetvédelmi refe-
rens vette át a szót. Tájékoztatójában összegezte: városukban nem csak helyi szinten tartják fontosnak a klímavédelmet. Támogatják az Amazonas vidékén élő embereket, szociálisan és a környezetvédelem területén egyaránt. Kilenc ottani or-
szággal állnak kapcsolatban, 18 esztendeje építették ki az együttműködést, aminek köszönhetően sok programot valósítottak meg. Az erdőtelepítésen túl a német partner támogatja a méltányos kereskedelmet is, ami - leegyszerűsítve - azt jelenti, hogy az indián közösségek által készített termékeket értékesítik.
Az ashaninka törzs tagja, Jehny Munoz hazájáról mesélt érdekességeket. Mint elmondta, törzsük egyike a 64 népcsoportnak, akik az Amazonas vidékén élnek.
- Világnézetünk szerint a természet részei vagyunk. Tiszteljük az erdő, a föld és a természet anyát. Felelősen használjuk, amit tőlük kapunk. Hisszük, hogy a fák, a növények és az állatok egykor emberek voltak. Igyekszünk harmóniában élni a természettel - fogalmazott Jehny.
Egyúttal közelképet adott arról, hogy rombolják az őserdőket a nagy világcégek. A kivágott fák helyére pedig sokszor nem odaillő zöldeket telepítenek vissza, amiket aztán permetelnek, vegyszerekkel
- mindezek pedig Jehny szerint olyan betegségeket okoznak népeiknél, melyeket gyógynövényekkel nem tudnak orvosolni.
A janessa Teresita Lopez annak adott hangot, a klímaváltozás mindenütt gond.
- A projekt lehetőséget adott arra is, hogy senegáliakkal váltsunk szót. Ok maguk is azokkal a gondokkal küzdenek, amikkel mi.
Majd Benedek Miklós, a város klíma- és környezetvédelmi megbízottja hangsúlyozta: a vendégek ugyanazon a véleményen vannak a klímavédelemről, mint mi magunk.
Jehny és Teresita háromnapos kanizsai tartózkodása során ellátogatott az Attila-ovi, amely zöld óvoda, apróságaihoz, interaktív órát tartottak a Zrínyi-Bolyai iskolában, de megnézték azt is, milyen egy erdei iskola, és egy zalai lombos erdő.
Városunkból Marosvásárhelyre, ezt követően pedig Zágrábba utaznak, tapasztalatszerzés céljából.
Sz.Zs.
Perui vendégekkel a klíma- és a környezetvédelemről
A Jövő, amit szeretnénk című projekt keretében perui szakemberek érkeztek Nagykanizsára. Jövetelük célja a tapasztalatcsere a környezet- és klímavédelem aktuális kérdéseiről, különös tekintettel a környezeti oktatásra. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban ennek apropóján workshopot tartottak.
A program az IMRO-DDKK Kft. és az Európai Klímaszövetség EYD2O15-ös közös projektjének részeként jött létre. Hazai részről Musits Róbert ügyvezető köszöntötte a vendégeket és a környezetvédelemmel foglalkozó óvoda- és iskolapedagógusokat. A nemzetközi rendezvényt Benedek Miklós, Nagykanizsa Város környezet- és klímavédelmi megbízottja köszöntötte. Ezt követően Kónya Kinga projekt menedzser spanyol nyelvű prezentációjára került sor, amelyben bemutatta a nagykanizsai vállalkozás terveit, elképzeléseit, programjait. A perui küldöttség részéről Teresita Irene Antazu Lopez a Janessa törzset képviselve vázolta törekvéseiket. Ennek kapcsán különösen az esőerdők kiirtásának veszélyeire, az állat-
és növényfajok eltűnésére, a multinacionális konszernek káros tevékenységeire hívta fel a figyelmet. Tudjuk jól, hogy az éghajlat káros irányú változásának, a fokozódó környezetszennyezésnek a motorja a túlnépesedés. Ennek következménye a föld energia és ásványkincseinek, valamint termőterületeinek a kizsigerelése, a fokozódó fogyasztás megjelenése. Éppen ezért a fogyasztás visszafogására és a pazarló felhasználás visszaszorítására lenne szükség - emelte ki az előadó. Saját környezetükben ezért ismeretterjesztő programokat tartanak a lakosság részére. Ennek kiemelt célcsoportjának a pedagógusokat és az ifjúságot tartják. Hasonló témákról tartott előadást Jhenny Munoz, aki az Ashaninka törzs részéről osztotta meg tapasztalatait. A workshop második részében a perui vendégek kultúrájukat, tradíciójukat, oktatási rendszerüket mutatták be, de szó esett az ottani nők helyzetéről, társadalmukban betöltött szerepéről. A színvonalas programon München város képviseletében Sylvia Beringer is részt vett. A múlt szombaton megrendezett workshop kötetlen beszélgetéssel zárult. (H.Gy.)
2015. október 22.
Kanizsa - Határzár
Illegális bevándorlás - Lezárták a magyar-horvát zöldhatárt
f
Múlt pénteken éjfélkor lezárták a magyar-horvát zöldhatárt, ugyanazt a határrendészeti módszert vezették be, mint a magyarszerb szakaszon - jelentette be Kovács Zoltán kormányszóvivő.
nyomás okait, forrását a lehető legközelebb próbáljuk eltorlaszolni".
A magyar kormány megtette azokat a lépéseket, amelyekkel a magyar és az európai emberek biztonság, Európa érdekeit meg tudja védeni - hangsúlyozta Kovács Zoltán.
Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó arról számolt be, hogy
Hozzátette, hogy két tranzitzónát alakítottak ki, ahol az országba belépőket regisztrálják majd.
A legális belépés továbbra is lehetséges a magyar-horvát határon is - hangsúlyozta a kormányszóvivő.
Közölte: bár nem ez a legjobb, az első számú megoldás ma Európában, de a második számú legjobb megoldásra szükség volt a magyar, illetve az európai határok védelmében.
Kifejtette: a mai nap nulla órától a horvát-magyar határszakaszon is bevezették a szerb-magyar határszakaszon már „értelmét és hasznosságát" bebizonyító határellenőrzési és határzárási mechanizmust.
„Ez azt jelenti, hogy a zöldhatárt, a természetes határokat lezártuk, a határátkelő helyek szigorított ellenőrzés mellett nyitva maradnak, tehát a törvényes belépés lehetősége mindenki számára rendelkezésre áll" - mondta Kovács Zoltán.
Kovács Zoltán kiemelte: "erre a lépésre azért is szükség volt, mert a brüsszeli uniós csúcs még mindig nem tudta eldönteni az első lépést, nevezetes az unió külső, elsődleges határainak a védelmét.
Bár Magyarország és Horvátország határa is schengeni határ, de a valódi védelemre, illetve ellenőrzésre szoruló határszakasz az Görögországban húzódik - mutatott rá, hozzátéve: „ennek a késlekedése egyelőre nem teszi lehetővé, hogy az illegális migrációs hullám, illetve
a magyar-horvát határon pontosan ugyanazt a határrendészeti megoldást alkalmazták, mint a szerb határszakaszon.
Közölte: a horvát határszakasz közel kétszerese a szerb szakasznak, ami nem kis logisztikai kihívást jelentett a határzár megépítésében résztvevőknek.
Ezzel a lépéssel a jogi státus is változik, a határzár illegális átlépése, megrongálása bűncselekmény - jelezte, hangsúlyozva: széleskörű nemzetközi egyeztetés, megfelelő előkészítés után vezették be a határzárat a horvát határszakaszon.
„Minden reményünk megvan arra, hogy ugyanolyan pozitív hatással jár a határzár bevezetése, mint amit a szerb szakaszon tapasztaltunk" - fogalmazott Bakondi György.
Kitért arra is, hogy „kicsit ellentmondásosak" Horvátországból érkező hírek, megvárják a hiteles információkat, annak alapján döntenek arról, hogy kell-e valamilyen egyéb intézkedést hozni.
Kovács Zoltán kérdésre válaszolva, miszerint átengedik-e még a nem sokkal éjfél előtt a magyar-horvát határra érkezőket, azt mondta, őket még átengedik, azok számára, akik ezt követően érkeznek, „a zöldhatáron való átkelés lehetőségét megszüntetik".
A kormányszóvivő a várható fejleményekre vonatkozó kérdésre azt mondta: többféle, egymásnak ellent-
mondó verziót hallottak a horvát fél részéről, a magyar kormánynak nem tiszte véleményezni ezeket a megnyilvánulásokat - jegyezte meg.
Hangsúlyozta: a csütörtök éjszakai uniós csúcs is megerősítette, hogy minden európai jogszabály továbbra is érvényben van, és mindenkinek kötelessége betartani azokat, különös tekintettel a schengeni eljárásra, amely „egyértelműen és határozattan elmondja, hogy mikor és hogyan lehet belépni az Európai Unió területére".
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek délután, a nemzetbiztonsági kabinet ülése után jelentette be, hogy éjféltől Magyarország lezárja a magyarhorvát zöldhatárt.
Egy hónap alatt több mint 80 ezer migráns érkezett Horvátországból a zöldhatáron Zákányba, ahonnan vonattal a nyugati határ melletti regisztrációs pontokra vitték az illegális határátlépőket.
Az első mintegy ezer fős csoport szeptember 18-án érkezett, azóta naponta több ezren gyalog, rendőrök kí-
gyar-szlovén határon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton az MTI-vel.
A kormány információi szerint megkezdődött a magyar-szlovén határra szállítása azoknak az illegális bevándorlóknak, akik a zöldhatár péntek éjféli lezárása miatt nem tudják átlépni a magyar-horvát határt -indokolta a döntést a miniszter.
„Az intézkedés a schengeni egyezmény adta kereteken belül történik" - hangsúlyozta, jelezve, hogy az ellenőrzés a magyar-szlovén határon mindaddig hatályban marad, amíg azt a helyzet indokolja.
Közölte továbbá, hogy a magyar kormány a döntésről értesíti a szlovén külügyminisztériumot és az Európai Bizottságot is.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott: a schengeni szabályokat Európában „közösen alkottuk, és közösen is kell betartanunk". Magyarország képes arra, hogy teljes mértékben betartsa ezeket az előírásokat: „Magyarország területére sen-
séretében tették meg az utat a határtól nem messze lévő vasútállomásig. A migránsokat horvátországi Botovóból 1000-1S00-as csoportokban vonattal hozták a magyar határhoz.
Pénteken a korábbi napoknál többen, csaknem hatezren érkeztek Zákányba. Az utolsó csoport nem sokkal éjfél előtt jött át a határon.
Szijjártó: ideiglenesen visszaállítjuk a határellenőrzést a magyar-szlovén határon
Magyarország ideiglenesen visz-szaállítja a határellenőrzést a ma-
ki nem léphet be, és onnan senki nem léphet ki az európai szabályok megsértésével" - jelentette ki.
A miniszter kiemelte, a kormány megvédi Magyarországot és a magyar embereket „az azonosítás nélkül, tömegesen, ellenőrizetlenül beáramló bevándorlási hullámtól". Hozzátette, ezzel megvédik a közös európai szabályokat és értékeket is.
A magyar-horvát zöldhatárt péntek éjfélkor zárták le. Kovács Zoltán kormányszóvivő Zákányban azt mondta, ugyanazt a határrendészeti módszert vezették be, mint a magyar-szerb szakaszon.
MTI-Kanizsa
8
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 22
1 Azab&ímwf
pléhSnia
HALOTTAK NAPI
MEGEMLÉKEZÉSRE HÍV!
Halotti zsdoamit éj gyászmiset tartunk,
Utání pccliy fikíyás kömieftetet vegünk
elhunytjaink lelki üdvéért.
Időpont: 2015 noven)ter21B:00
Helyszín: Nagykanizsa központi temető - szabadtéri ravatalozó
Aj LiJ irwjüh inq jtal ÍJ Jy.l:. vkfy kűni>ei>di A IrrpJarilSEié, iriüljq 31 wjfrlrkWf ii£|flcn ,"illuifi3l.
hirvkw. (HMHW?
Megújult a BENU katonaréti gyógyszertára
Megújult arculattal, modern, vásárlóközpontú belső térrel és széles termékválasztékkal várja a lakosokat októbertől a BENU Gyógyszertár, Az ünnepi megnyitóeseményen megjelent Dénes Sándor polgármester, dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Zsilinszky János, a BENU Magyarország Zrt. igazgatósági tagja és Wolfgang Wallisch, a PHARMANOVA Zrt. igazgatóságának elnöke.
A városvezetés nevében Dénes Sándor polgármester elismerő szavakkal szólt a ''60-as években épült megújult gyógyszertárról. Azt kívánta, fogadják szeretettel a dolgo-
zók a betérőket, akik mostantól akár kedvükre válogathatnak is a szabad polcos patikában. Dr. Zsilinszky János elmondta, több mint 80 gyógyszertárat alakított át a zrt. | országszerte, melyek közül mindig £ nagyobb kihívást jelentettek a régi, g klasszikus, 40-S0-60, vagy már £ 100 éve üzemelő gyógyszertárak. | Számukra nemcsak a beteg ember 66
éve a Tavasz utcai patikában dolgozó dr. Winkler Ágnes Ibolya gyógyszertárvezető vágta át.
B.E.
fontos, hanem az is, hogy a vásárló barátságos, színes környezetben találkozzon a dolgozókkal, és ne válassza el őket a beszélgetést zavaró üvegfal. Törekednek arra is, hogy a
gyógyuláshoz és az egészség megőrzéséhez szükséges termékek mindig megtalálhatóak legyenek. A nemzeti színű avatószalagot Dénes Sándor polgármester, és a 28
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Ónt és kedves családját 2015. október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának nagykanizsai rendezvényeire.
Dénes Sándor polgármester
ÜNNEPI PROGRAM Deák tér
8.30 A Nagykanizsai Fúvószenekar ünnepi térzenéje. Vezényel: Tatár Csaba karnagy 8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás. Közreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárj ai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága vitézei és a Thúry Baranta Közösség. 56-os Emlékkert
9.00 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékművénél, a kopjafánál és Orbán Nándor emléktáblájánál. Medgyaszay Ház
10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából. Emlékbeszédet mond: Dénes Sándor polgármester. Közreműködnek: a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai. Kossuth tér
18.00 Fáklyás emlékező séta. Útvonal: Kórház-kápolna, 56-os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák tér.
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat 2015. október 22-én (csütörtök) 15 óráig szíveskedjenek jelezni a 0693/310-465-ös telefonszámon vagy a hsmk.nk@kanizsaikultura.hu e-mail címen. (Az a szervezet, amely nem jelenti be elre koszorúzási szándékát, a koszorúzási ünnepség végén helyezheti el a kegyelet virágait.)
Renault K1SHASZONJÁRMUVEK
Felpörög velük az üzlet
Kihagyhatatlan ajánlatok céges ügyfeleinknek Renault Flottanapok: október 1.- december 31.
RENAULT KANGOO EXPRESS, MASTER ÉS TRAFIC Már havi 39 900 Ft-tól*
3 év vagy 150 000 km garanciával és karbantartással
Renault Credit - AI; In finanszírozás, zartvíflü pénzügyi lizjng a>a nlat a 201S tO.Cl tps 201 Sí t kozott meg ''ot ott vevői szerződésekre érvényes "Az AI In finanszírozási ajanlat változó kamatozású, forint alapú konstrukció, a feltűntetett 59.900 Ft havidíj bruttó 3.505.200.-Ft vételárra wjnatkozik, onoro 50%, Futamidő 60 hónap, mely az egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érveriycv THM 12.56%, melynek értéke nem tukrpizi a kamatknekázatot. A Feltüntetett hargi részlet a Kangoc Express Business rövid, 1 5 riC" 75LE változatára érvényes A Garancia és a Karbantartás kiterjesztése i évre vagy 150 000 km-re éfwinyps. a kettő vajul az ekibta elért érték erejéig. A garancia pontot részletért a .Renault JőtaLlási Fettételek'' .1 karbantartaset pedig atíenaúlt Servicc pack karhantartasi szervizszerzddés ASZF-Je tartalmazza. A THM meghatarozasa az aktualis Fettételek, illetve a hatalyos |ogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek valtozáia eseten a mértéke módosulhat A tajékoztatas nem teljeskorú A részletekért keretse lel hivatalos Renault Markakereskedójet. A ken.i-jlt Crémt Tmanszirózást az UniCredrt Leasing Huntjary Zrt rryújtja A ke por. látható autók illusztrációk.
mm*.,.„..,. . el/"*> BOBI renatt1t.hu
NYITRA1 AUTOHAZ Nagykanizsa, Teleki út 25. Tel.: 93/537-630 www.renaultnyitrai.hu
2015. október 22
Kanizsa - Hirdetés
9
6
Véradás - Vöröskereszt
2015.10.25. (vasárnap) Kanizsa Centrum 13:30 - 18:00 óra
Előadás Cukorbetegeknek
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesület szervezésében 2015. október 30-án 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében előadást tart dr. Késmárki Nóra főorvos asszony: Terápiás életmód a cukorbetegségben (étkezés és mozgás).
Minden érdeklődőt várnak!
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA me^er
; 8800 Nagykanizsa, Deák tér ó. / (93) 312-011, (30) 385 2576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. október 31-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
10
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 22
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött több tömb rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Kft-vel készíttet el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 152/2O15. (VII. 15.) számú határozatával jóváhagyott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 1. b.) pontja lapján a partnerségi egyeztetés résztvevőit és a lakosságot a városi honlapon és a városi médiákban közzétett hirdetmények útján tájékoztatni kell. A módosítások a következő területeket érintik:
- Szabadhegyi utcai földgázvezeték nyomvonalának pontosítása (7/2O15. (I. 29.) kgy.hat. 2.)
- Teleki u. - Szekeres u. tömbben övezeti határvonal áthelyezése (28/2O15. (II. 26.) kgy.hat. 1.)
- Volt Thúry-pálya övezeti szabályozásának módosítása (28/2O15. (II. 26.) kgy.hat. 2.)
- Csengery utca 3797/2 hrsz-ú ing. szabályozásának módosítása (111/2O15. (V.28.) kgy.hat. 2.)
- Romlottvár melletti ingatlanok övezeti besorolásának módosítása (111/2O15. (V.28.) kgy.hat. 3.)
- Kemping u. javító-nevelő intézet melletti terület övezeti átsorolása (111/2O15. (V.28.) kgy.hat.4.)
- HÉSZ 21. § (8) bek. kiegészítése a 4OO m2-nél kisebb ingatlanok beépíthetőségének megengedőbb szabályozásával (137/2O15. (VI.25.) kgy.hat. 1.)
- HÉSZ 11. § kiegészítése elektromos vezetékek eltérő szabályozásával (137/2O15.(VI.25.)kgy.hat. 2.)
- Szennyvíztisztító teleptől délre fekvő ingatlan övezeti átsorolása (149/2O15. (VII.15.) kgy.hat. 4.)
- Magyar u. 428 hrsz-ú ingatlanon építési határvonal áthelyezése (149/2O15. (VII.15.) kgy.hat. 5.)
- Udvarház utca nyugati szakaszának megszüntetése (149/2O15. (VII.15.) kgy.hat. 6.)
- Szabadhegyi utcai földgázvezeték nyomvonalának pontosítása (7/2O15. (I. 29.) kgy.hat. 2.)
- Teleki u. - Szekeres u. tömbben övezeti határvonal áthelyezése (28/2O15. (II. 26.) kgy.hat. 1.)
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba, a városi főépítésznek címzett levélben jelezhetik.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 19313 m2. Kikiáltási ára: 71.5OO.OOO Ft + Afa. A versenytárgyalás időpontja: 2O15. november O3-án 1O.OO óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. irodaház, 1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 311-241/116. mellék.
Közmeghallgatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2O15. október 29-én (csütörtök) 15.OO órára közmeghallgatás céljából összehívom. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem, Erzsébet tér 1-2. A közgyűlésre tisztelettel meghívom.
Dénes Sándor polgármester
Hirdetmény - buszmegálló áthelyezés
Értesítjük az utazóközönséget, hogy a Teleki utcai „Kórház bej. út" megállóhely felújítási munkák miatt ideiglenesen áthelyezésre került a jelenlegitől keleti irányba. A munkálatok időtartama várhatóan két hét. Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket!
Álláspályázat - Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidő kikötésével. Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezető. A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2O16. január 1-től - 2O2O. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 88OO Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: ATourinform - Nagykanizsa (88OO Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat, legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet), magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 9O napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 2O. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2OO7. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
Amunkakörbetölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2O16. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 2O/849-23O1, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Agnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 2O/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (88OO Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
Személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 88OO Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Tourinform - Nagykanizsa irodavezető"
Apályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: AKjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága -a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Amagasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlés munkatervében szereplő decemberi soros ülése, legkésőbb 2O15. december 2O. A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2015. október 22
Kanizsa - Hirdetés
ii
Bursa Hungarica „A"
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2015/2016. tanév második, illetve a 2016/2017. tanév első féléve).
FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOTA LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016-os tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától)
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentum
- A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegéről igazolás
- A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.
A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás: H: 8-12, 13 - 16 SZ: 8-12, 13-17 P: 8-12) A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „B"
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-belep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától)
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentum
- A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegéről igazolás
- A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.
A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás: H: 8-12, 13-16 SZ: 8-12, 13-17 P: 8-12)
A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Kanizsa - Negyedszázad
2015. október 22.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Október 26-27. 9 óra GYERMEK AGYKONTROLL TANFOLYAM AZ ŐSZI SZÜNIDŐBEN
Vezeti: Kelemen Gyula oktató. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 0630/92-99-752 telefonszámon. Október 27. 19 óra Színház - Rátkai bérlet. Topolcsányi Laura-Berkes Gábor- Geszti Péter: CSAKAZÉRT IS SZERELEM - az Első Emelet együttes dalaival. Főszereplők: Patkó Béla (Kiki), Keresztes Ildikó, Sasvári Sándor, Mikó István, Hűvösvölgyi Ildikó. A Turay Ida Színház előadása. Belépődíj: 3500 Ft. Október 27. 17.30 óra „KANIZSÁRÓL INDULTAM" könyvbemutató
Szabó Ágnes „Álomvalóság" című könyvének bemutatása. Október 28. 10 óra KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ - őszi falevélből. Október 29. 10 óra KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ -Tökfaragás (Tököt hozni kell!). 15 óra Halloween dekoráció készítése 17 óra Halloween Party. A Városi Diákönkormányzat és a KKK közös programja az őszi szünidőben:
NOVEMBERI ELŐZETES
Festőecsettel a világ körül
tessük ott is, halljanak Nagykanizsáról is, és akik ott megnézik a képeket, azok jöjjenek el hozzánk is.
A Brunnerek életéről és munkásságáról tartott előadást Dr. Lázár Imre, melyről a Kanizsa Televízió híradója tudósított.
Nem rajzolja át teljesen, de sokkal pontosabbá teszi a Brun-nerekről alkotott képet a hagyaték átnézése után fellelt rendkívül sok információ - hangzott el kedden, Nagykanizsán a Thúry Múzeumban.
A Thúry György Múzeum kiemelt célja, hogy a jövőben Sass Brunner Erzsébet és Brun-ner Erzsébet tárgyi hagyatékát is megismerjék az emberek -mondta a kulturális intézmény igazgatója Száraz Csilla. A Kis-kastélyban tartott előadás is e célt szolgálta.
Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója elmondta: „Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban látható, India arcai címmel március 13-ig a Thúry György Múzeum közreműködésével Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet festményeiből egy idősza-
Sass-Brunner Erzsébet és lánya festményeiből nyílt tárlat Szegeden
Sass-Brunner Erzsébet Kusch Bakula Ladakh buddhista főpapja című festménye a Sass-Brunner Erzsébet és lánya, Brun-ner Erzsébet festményeit bemutató, India arcai című kiállítás megnyitóján a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. MTI Fotó: Rosta Tibor.
ki kiállítás. Az volt a célunk, hogy a Brunnereket megismer-
A kulturális diplomácia specialistája, Dr. Lázár Imre jó kapcsolatot ápolt Brunner Erzsébettel. A festőnő halála után személyesen intézte a Nagykanizsának adományozott képek és tárgyak hazaszállítását. Mostani előadásában a Brunnerek életéről és munkásságáról szólt a hagyaték áttekintését követően.
Dr. Lázár Imre, az EMI Bilaterális Kapcsolatokért Felelős Főosztályának közigazgatási főosztályvezetője elmondta: Új adatokat szolgáltatnak azok az írások, amelyek tulajdonképpen szépirodalmi értékűek. Nagyon kevesen tudják, hogy a Brunnerek amellett, hogy gyönyörű képeket festettek írtak is. Nagyon sokat írtak. Nemcsak gyönyörű leveleket írtak haza, amelyeket a nagykanizsai múzeum őriz, hol publikálásra, hol pedig csak naplószerűen talán nem is gondoltak arra, hogy ezek valaha megjelennek, nagyon sok mindent lejegyeztek és gyönyörűek ezek az írások.
Utazások négy kontinensen - e címmel nyílt kiállítás egy hónapja a Kis kastélyban. Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet festményeiből amit Tugya Beáta muzeológus válogatott.
November 6-7.
2015 KANIZSA NEMZETKÖZI JAZZ- ÉS VILÁGZENEI FESZTIVÁL November 6.
Ősze András galéria 18.00 34. „Életünk" Országos Fotókiállítás. Színházterem. 19.00 KANIZSA BIG BAND. Vendég: László Attila. 20.30 SZŐKE NIKOLETTA QUARTET . 22.00 KURT ELLING QUINTET (USA) November 7.
Színházterem. 19.00 1705 Trió. RIO SQUELINI. Vendég: David Boato és Ares Tavolazzi (I). Belépődíj: első nap: 7500 Ft/nap, Kurt Elling koncert: 5900 Ft, második nap: 4000 Ft.
Jegyek válthatók a helyszínen és a www.jegymester.hu weboldalon. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. www.kanizsaikultura.hu, www.kanizsajazzfesztival.hu
November 9. l9 óra
KONCZ ZSUZSA KONCERT.
Belépődíj: 5500 Ft. November 11. 19 óra „AZ IGAZI KUBA" a Habana Social Club Orquesta Musica műsora. Belépődíj: 6900 Ft; 5900 Ft; 4900 Ft; 3900 Ft. A jegyek már válthatók a HSMK jegypénztárában! Szervező: Táncművészetért Közhasznú Nonprofit Kft.
www.latashonapja.hu
2015. október 22
Kanizsa - Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
AZala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Cukrász szakirányú megegyezés szerint
Pultos, felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
Sütőipari munkás szakirányú megegyezés szerint
Műszerész szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos 8 általános iskola megegyezés szerint
Szabó, varró 8 általános iskola megegyezés szerint
Szövetszabász 8 általános iskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon. Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Kövessen minket a facebook-on!
Hamarosan átadásra kerül az Eötvös téri játszótér
Az időjárási körülményeket figyelembe véve haladnak a Fő út rekonstrukciós munkálatai. Akivitelező a járda alépítményi munkáit folytatja a következő időszakban, valamint a projekt keretében az Ady u. és a Sugár u. között található fák lombkoronái is kiigazításra kerülnek. Hamarosan átadásra kerül a Járási Hivatal előtti tér és az Eötvös téri játszótér is.
Helikon
95.6 mh7 KCK
Az Ön rádiója Kanizsán
SMS
30/5-994-994
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Egyfajta belső kényszertől indítatva néha úgy érzi, hogy legszívesebben kiszaladna a világból. Higgadjon le, és ne tegyen semmit, mert úgysem jutna messzire. A túlórázást se fogadja el.

IV.20.-V.20. Bika
Váratlan problémák nehezíthetik meg a hétköznapjait. A munkabeosztását érintő változás miatt ritkítania kell a baráti ösz-szejöveteleinek számát. Azonban ügyeljen arra, hogy ne maradjon magára.
^V.21.-VI.21. Ikrek
A barátai tudják önről, hogy bármit képes megvalósítani. Éppen ezért, ha nem tudnak dűlőre jutni valamilyen gondjukban, azonnal önhöz fordulnak segítségért. Nyugodjon meg, mert ez sokáig így lesz.
^ VI.22.-VII.22. Rák
A mindennapjai nyugalmát megbolygató ismerőseinek a társaságát, ha teheti, kerülje el egy időre. Bizonyára jó szándékkal közelednek önhöz, ennek ellenére mégsem alakulnak kellemesen a találkozások.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Uj dolgokat szeretne felfedezni, és átélni, ez azonban nem megy könnyen. Hogyha barátságosabban közeledik az emberekhez, mint eddig tette, nagyobb rokonszenvet érhet el.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Ha egy új projektjének a megvalósításán dolgozik, a korábbiakkal ellentétben, lehetőleg a járatlan utakat válassza. Ha a lelkesedése továbbra is megmarad, garantálva lesz a siker is.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Találjon ki újabb kikapcsolódási módot a szabadidejének hasznosabb, és egészségesebb eltöltésére. Az sem árt, ha néha elkényezteti magát. Vegyen például új ruhát, vagy újítsa meg a hobbiját.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Ha boldog és jókedvű, ossza meg kellemes érzéseit másokkal is. A bolygóállások szerint hamarosan egy szívhez szóló beszélgetés részese lehet, melynek hatására energia szintje az egekig ér.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Sugárzó energiájával mostanában köny-nyen megfertőzhet másokat. Ez jól esik mindenkinek. Annak is, aki kapja és annak is, aki adja. Vegye lazán a kihívásokat, és ne hamarkodja el a véleményét.

XII.22.-I.20. Bak
Egyre inkább a csendes estékre vágyakozik otthonában. Erre azonban egy ideig nem lesz lehetősége. Hagyományteremtő céllal egy rég elfeledett téli foglalatosságra kap meghívást.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Túlságosan sokat morgolódik mostanában. Ha önkritikusan szemléli az eseményeket, könnyen rájöhet, hogy nincs semmi gond a párjával. Sőt, ha úgy akarja, izgalmas napok elébe nézhet.

II.20.-III.20. Halak
A bolygóállások szerint új feladatokkal bízzák meg hamarosan. Bár nem fog örülni neki, a végső döntést önnek kell meghoznia. Legjobb, ha önállóan dönt, és nem hallgat senkinek a véleményére.
14
Kanizsa
Sport/Apró
2015. október 22
Világkupa előtt
A kanizsai kardozók a Vasasvívócentrumában, a kadet és junior korosztály számára kiírt hazai válogatóra voltak hivatalosak, s a Nagykanizsai TE 1866 sportolói közül Milassin Mór bronzéremmel érhetett haza.
Kard kadet és junior válogató, Budapest. Kadet (1999 és utána született) korosztály. Férfi kard: (S1 induló): 3. hely Milassin Mór (képünkön jobbról a második).
- Kadet korosztályban Milassin Mór bronzérmével tovább növelte összetettbeli előnyét a hazai ranglistán - értékelt Piecs Adrienn, az NTE trénere. - Ráadásul a junioroknál Mór mellett Flumbort Sára is utazhat a sosnowiec-i Junior Világkupára, Vernyel Sára pedig első számú tartalék a ranglistán. így akár még három versenyzőnk is indulhat a lengyelországi viadalon.
Vasárnapi sáskaországi kártyaparti
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (10.) - Letenye SE (14.) 1-1 (0-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 10. forduló. Kiskanizsa, 120 néző. Vezette: Papp Á. (Dávid J., Vörös D.). G.: Kovács B. (80.), illetve Pap A. (73.). Kiállítva: Lukács I. (31.), Dolmányos (89.), illetve Leon (38.), Pap A. (83.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer, Boros, Mulasics, Csordás M., Dolmányos, Kovács B., Földesi, Rácz Sz, Kálcsics F. (Kálovics Á., 6S.; Somogyi, 80.), Lukács I. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Sűrű lapjárás volt a kiskanizsai vasárnap délután a focipályán, hiszen már az első játékrészben potyogtak a lapok, miközben alacsonyan repültek a sárkány- és vitorlázó repülők. Talán a pilóták is érezték, hogy a második félidő is tartogat még eseményeket a zöld gyepen és így is lett: a kezdő negyvenöt perc két pirosa és egy kihagyott hazai büntetője után a találkozó 73. percében Pap Alex bizonyította a Letenye színeiben, hogy
kozója Szepetneken a pálya játékra alkalmatlan állapota miatt elmaradt.
Nagykanizsai TE 1866 (3.) -Szepetnek SE (9.) 10-0 (4-0)
Zala megyei női labdarúgó bajnoki mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Ruschel. G.: Halász (S., 62.), Takács N. (33.), Szollár (3S., 4S., 48., S3., 77.), Szabó Zs. (39.), Borsos (7S.)
NTE: Horváth T. - Lampert, Farkas Cs., Balassa A., Takács N., Halász (Borsos), Szabó Zs. (Horváth S.), Szollár. Edző: Benedek József.
Ugyan a hétvégi Szepetnek SE - UFC Nagykanizsa megyei labdarúgó első osztályú bajnoki elmaradt, ez nem jelenti azt, hogy a két település focicsapatai ne mérkőztek volna egymással, hiszen a női megyei bajnokságban a Nagykanizsai TE 1866 (felső képünkön sötét mezben) a Szepetnek SE együttesét fogadta. A vendéglátók az élmezőnyhöz tartoznak, míg a szepet-nekiek a tabella hátsó régiójában tanyáznak. Ez a találkozó első félidejének kezdetén a gólokat illetően nem tükröződött, hiszen a harmincharmadik percig csak 1-0 volt az állás, utána indult be az NTE-henger, s a piros-kékek meg sem álltak a meccs végére tízig...
Az NTE 1866 eddigi eredményei a szezonban: NTE - Kehi-dakustány 6-2, Gutorfölde - NTE 0-S, NTE - Teskánd 8-1, Police-Ola LSK - NTE 3-0.
P.L.
góllövő cipőjét nem hagyta a múlt szezon végén a megye hármas Bajcsa SE-nél. A Sáska (alsó képünkön magenta színű mezben) válasza sem volt mindennapi, hiszen Kovács Balázs bombagóllal egalizált mintegy 18 méterről, aztán jöhetett még két sárga utáni piros - szövegelésért (ezen is megosztoztak a csapatok), illetve mindkét félnek egy-egy pont...
A másik nagykanizsai megyei első osztályú csapat, az UFC talál-
INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 0620-3285-766, 06-93-323-737 (7730K)
Nk-án a belvárosban házrész eladó vagy értékegyeztetéssel külvárosi családi házra cserélhető. Érd.: 0630-4207159, 0693-316-583 (7740K)
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevőknek. Tel.: 0630-3020680, e-mail: 555.667@gmail.com
(7741K)
Nyugdíjas logopédus tanítást vállal. Idős ember gondozását vállalom, esetleges ottlakással. Tel.: 0630-438-6834 (7742K)
Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját többezres adatbázisunk segítségével. E-mail: komolyangondolom.hu; telefon: 0620/272-1461 (7739K)
S6 éves független férfi keresi korban hozzáillő barátnőjét. "Nem jó
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikro-ját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós Kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508 7810, 06-70-518-5385
egyedül" jelige. Tel.: 0630-722-8375 (7743K)
VEGYES
Képeslapokat, régi gyógyszeres
üvegeket, képeket, hollóházi és egyéb porcelánokat vásárolok. Érd.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7738K)
PREMIER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók
vf''fAtf-A Prémium ............ minőségű
német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, Liszt Ferenc u. 2. (a Hevesi iskolával szemben)
il.i 0693/314-368, 063Q/760-I
info@premierablak.com
FAMILY CIPŐBOLT
Menyasszonyi, alkalmi.
tánc es neplanc cipók ktszitc&e
(34-45 méretig}
Bttoa Nagykanijia, /rlnyJ u.7.
Td.; 06-20-3419-480, e-mall: barvosmiít-onlirtcJlu
2015. október 22
Kanizsa - Sport
15
Listavezetőként térhettek haza
Ceglédi Vasutas SE (10.) - Kanizsa VSE (1.) 7-8 (2-2, 1-3, 1-2, 3-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkőzés, 5. forduló. Cegléd, 50 néző. Vezette: Hangay, Csordás.
Kanizsa: Pelle - Bakó 1, Cseh 1, Virt M., Kéri 1, Szécsi dr.2, Kis Zs. Csere: Kiss Cs. (kapus), Klie, Cserdi I. 2, Gulyás dr. 1, Molnár. D. Edző: Simonka Ferenc.
Sérülés és betegség miatt dr. Kaszper Gábor és Fábry József el sem utazott Ceglédre, ráadásul a mérkőzés kezdése is csúszott fél órát. A hazaiak a találkozó elején vezettek először és utoljára, hiszen Bakó Csaba gyors akciógóllal egyenlített. A Cegléd hiába kapta sorra az emberelőnyöket, nem tudtak élni a lehetőségeikkel, Gulyás Ábel viszont eredményes volt a másik oldalon.
Dekoncentrált támadójáték
Kanizsai Vadmacskák SE (3.) -Tatabányai KC (2.) 54-68 (1112, 12-21, 13-14, 18-21)
Amatőr NB I Nyugati csoport női kosárlabda-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa, 80 néző. Vezette: Szalai Zs., Földesi.
Kanizsa: Fekete (6), Fuisz (14), Horváth E., Herman A. (17/6), Kardos (15). Csere: Hegyi (2), Karancz, Gutai, Horváth N.,
Zsámár. Vezetőedző: Gábor Erzsébet.
Pontatlanul kezdtek a hazaiak a rangadón, így a Tatabánya el is húzott, ezért jól jött az időkérés hazai oldalon, mely után a KVSE egy időre át is vette a vezetést. A második tíz percben Herman Aliz és Kardos Réka pontjaival ismét a Vadmacskáknál volt az előny, a negyed végére azonban a hazaiak támadó-
Sikerült a címvédésük
A lábtoll-labda ifjúsági országos bajnokságon a házigazda nagykanizsai Zemplén SE játékosai három kategóriában is megvédték bajnoki címüket. A tornán Kunics Réka, valamint a ZSE fiú és leánycsapata is sikerrel vették az akadályokat, mindannyian a dobogó legfelső fokán végeztek. A fiúk zsinórban a negyedik, a lányok és Kunics Réka egyéniben a harmadik magyar bajnoki címüket gyűjtötték be.
A fiúk újszászi, míg a lányok szepetneki és újszászi egységeket
előzve szerezték meg a győzelmet, Kunics Réka az egyéni döntőben cserszegtomaji ellenfelét múlta felül. Kunics Bence a múlt évi bajnok a fináléban nem bírt újszászi ellenfelével.
19. Lábtoll-labda Ifjúsági Országos Bajnokság, Nagykanizsa. Kanizsai érmes helyezések. Leány csapat (10): 1. Balogh Eszter, Kunics Réka, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma (Zemplén SE). Leány egyéni (34): 1. Kunics Réka (ZSE). Fiú csapat (8): 1. Baranyai Benett, Bencsik Martin, Horváth Gergely, Kunics Bence (ZSE). Fiú egyéni (29): 2. Kunics Bence (ZSE).
A vendéglátóknak erre még volt válaszuk, de a másik negyedben Cserdi István, majd Kéri Péter is gyorsan mattolta a hazaiak kapusát. A kétgólos vezetés megnyugtatta a kanizsaiakat, majd következhetett Szécsi Dávid két emberelőnyös találata. Bakó harmadik kiállításával kipontozódott, így azért nem lett egyszerű a vége, a Ceglédi VSE fel is jött egy gólra. Úgy tűnt, használt Simonka Ferenc edző időkérése, a hazaiak azonban a végén az egyenlítésért próbálkozhattak, de Pelle Balázs bravúrral védett. A küzdelmes találkozón egyáltalán nem érződött, hogy a tabella élére ugró kanizsaiak a sereghajtó otthonában vendégeskedtek.
A Kanizsa VSE eddigi szezonbeli eredményei az OB I B-s bajnokságban: Kanizsa VSE - Pécsi VSK-PSN II 5-8, Kanizsa VSE -MTK 1888 15-12, Debreceni VSE II - Kanizsa VSE 3-10, Kanizsa VSE - Racionet Honvéd II 16-6.
P.L.
játékába sok hiba csúszott, így ismét a TKC-nál volt az előny. Nagyszünet után sem csökkent a két csapat közti különbség, továbbra is pontatlanok voltak a hazaiak az ellenfél palánkjánál. A záró játékrészben aztán védekezést váltottak a nagykanizsaiak és a 33. percre felzárkóztak hat pontra Herman és Kardos sikeres dobásaival. Hiába próbálkoztak azonban továbbra is a házigazdák, a meccs végjátékában elkövetett hibáik miatt nem tudták megfordítani a találkozót.
Újszászon a lábtollasok jubileumi, 20. serdülő országos bajnoksága került sorra. A csapat és egyéni kategóriában rendezett tornán öt egyesület 63 versenyzője vett részt, köztük a Zemplén SE lábtollasai. Tukszár Zsófia és Tolnai Gergely révén két bronzérem került Kanizsára. Csapatban a ZSE egysége (Kovács Marcell, Sziva Botond, Tolnai Gergely, Tukszár Zsófia) negyedik lett.
20. Lábtoll-labda Serdülő Országos Bajnokság, Újszász. Kanizsai érmesek. Fiú egyéni (39 induló): 3. Tolnai Gergely (Zemplén SE). Leány egyéni (24): 3. Tukszár Zsófia (ZSE).
P.L.
Ismét
belehúztak
Győrben huszonötödik alkalommal rendezték meg a hagyományos évadzáró triatlon-versenyt a 30 év feletti hölgyek és a 40 év feletti férfiak, vagyis szenior triatlonosok részére.
Rekordlétszámú nevezés, vagyis 150 fő érkezett, a mezőny pedig ezúttal is fordított sorrendben (futás 3 km-kerékpározás 16 km-úszás 300 m) teljesíthette a penzumokat. Aka-nizsai triatlonosok remekül szerepeltek, hiszen - a pécsi színekben versenyző - dr. Czigány Róbert a verseny abszolút győztese lett, míg a TRI-CO Triatlon Klubtól Korcsmárosné Vig Rozália és Csőgörné
Kenese Mária is kategóriájukban első helyezést értek el, Vránics László pedig másodikként végzett.
XXV. Büchl Hungaria Szenior Triatlonverseny, Győr. TRI-CO Tri-atlon Klub eredményei. Nők, 55-59 évesek: 1. Korcsmárosné Vig Rozália (képünkön). 65-69 évesek: 1. Csőgörné Kenese Mária. Férfiak, 40-44 évesek: 2. Vránics László, ... 4. Csőgör Péter, ... 6. Csőgör Marcell. 55-59 évesek: 7. Benedek János. 60-64 évesek: 8. Deregi László. 65-69 évesek: 5. Csőgör János.
Korcsmárosné Vig Rozália ezt a versenyt megelőzően járt például a triatlon Ironman 5i50 Budapest 2015 versenyén is, melynek távja hivatalos olimpiai volt, azaz 1,5 km úszás, 40 km kerékpár és 10 km futás volt a penzum. A kanizsai sportoló kategóriája összetettjében második lett, ami az úgynevezett ob összevetésben az első helyet jelentette számára.
liUllmllii!''
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 22
fmá Mw.
''. í
11 r
1EHET0ÍCG. flOVEKGDEf. SIKER!
ílaQijluinix/ai Inkubátorház <?/ Innovóci ó/ Központ
Bővebb információ:
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem! AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére. KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban, többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását is vállaljuk fűrészüzemünkben. Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is. Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es mt mellett)
Márvány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékek kiegészítők széles választék kínálluk vázák, mécsese keresztek, kelyhek.
Forduljon hozzánk, (egye próbára szakértelmünket. Sokéves tapasztalatunkkal, személves konzultációval segítjük a megfelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minket bizalommal!
Szilvási Sírkő-Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Kárház u. 15. Telephely: Csurgó, Poldini út 8. Kirakat Csurgó, Arany János u. 36.
www.siremtek.net
+3630295-3048
+3630956-5685
KANIZSA ÜSMÜSffllSíB!
HEVESI SÁNDOR MUVELODESI KÖZPONT
(SM(II) Nagykanizsa, S/vchcnvi tél 5-9.)
Színházterem 19.00 17(15 Trió 20.30
TRIOSQUFl.INI
ViikIc^
D.ivtd Boato éi ArOíi ".iv<(11 1 <■ uim''tíiíHük:
Ősze Andris ^íJtriA 18.00
.i í.,.J !cítittk Ors XitgO s Ikttókinllitas
Színházterem
l''J.OO
KANIZSA BIG BAND Vendég: I ns/lo A11i1.1
20.30
SZŐKE NIKOLETTA QUVHTET 22.00
KURT ELLJÉNG QUINTKT (USA)
fA Kt/f. IVeh-piniij: cbö nap 7,SOO Fi, Kurí tJHng koncert 5,900 Ki,
^ ^ %. námdik nap 4.000 Fl ^
? f Jegyek válthatok a helvranen és a wmjcgvnicslcrJiu weboldalon, ''•''. Vs
* yfv & wmoJmvii*atiiulinTft.hv, wvvíhanKutjax^''rtitUvl-hu \ NtóTKANlZiA
A műsor változtatás jogát fenntartjuk.
(ontlnenlnl®
SEMPERIT s
fíauunO
OUMI-SZERVIZ
Téli gumiabrancs akció!
(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 éráig. Szombat: B-12 óráig
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány U.146/A. Tel /fax: +36 (93) 315-259 ♦ mobil: +36 (30) 586-1997 e-mail: kb.gumiszerviz@freemail.hu
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás,
November
Budapesti
látványosságok!
Részvételi díj: 5.50a Ft/fő November 14.
Szent Márton Napi Vigasság Hollókön
Részvételi díi: 8.ioo Ft/fő November 28,,decemberiz.
Kittsee csokigyár -Pozsony
Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
ADVENTI PROGRAMOK
November 29.. december 6.. 13.. 20.
Advent Bécs - Schönbrunn
Részvételi díj: 5.700 Ft/fő*
•a/Óntotunk november tf-lg befizetett ■,''.''..'':'' vonatkozó.
December s.
Advent Egerben
Részvételi díj: 8.500 Ft/fö December 5.
Advent Bécsújhely-Sopron
Részvételi díj: 5.500 Ft/fö December 5-6.
Advent Prágában NON-STOP
Részvételi dfli 12.900 Ft/fö December 6.
Advent Bled - Ljubljana
Részvételi dij: 8.200 Ft/fa
December 12.r 13., 20.
Advent Grazban
Részvételi díi: 4.900 Ft/ffi*
•Pténlgtunk november ts-íg
be/itelert díjra YQngtkozíh. _
December■
Advent Triesztben
Részvételi díj: B.700 Ft/fű;
December 19.
Advent Zágrábban és Varasdon
Részvételi díj: 5.000 Fl/fö
December 19.
Kittsee csoki - Ruszt -Kismarton
Részvételi díj: 6.500 Ft/fö
A ríwíteII dl! iánálmazza w í í
ÍŐege mrexetés költségét " [fÁ „í",
tartalmazta a belépők díjút.
Nagykanizsa, Rüzgoryi u. i/B
Web: www.lovaszbusz.hu 11 Tel.: 06 {30) 277 53 20
>5 = E-mall: tnfo&tovii ubuu .hu
Tripammer utcai temető mindenszenteki nyitva tartás
Temető nyitvatartás:
♦ Október 31. szombat: 6:00 - 22:00
♦ November 1. vasárnap: 6:00 - 22:00
♦ November 2. hétfő: 6:00 - 22:00 Ügyelet a Temetőgondnokságon: Október 31. szombat: 9:00 - 16:00 November 1. vasárnap: 9:00 - 16:00 Gépkocsi behajtás: (mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsikkal) Október 31. szombat: 7:00 - 12:00 November 1. vasárnap: 7:00 - 12:00
Érdeklődni lehet:
Nagykanizsa, Tripammer u. 3.
Tel.: 0693/311-530,
e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 34. szám 2015. október 22,
Október 23,
A magyarok válasza ma is az mint 1956-ban
Az 19S6-os forradalom és szabadságharc S9. évfordulójának nagykanizsai rendezvényei térzenével és ünnepélyes zászlófelvonással kezdődtek el a kora délelőtti órában a Deák téren. A térről a Nagykanizsai Fúvószenekar, a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagyságának vitézei és a Thúry Baranta Közösség közreműködésével a város elöljárói, a pártok, a rendvédelmi szervek és a kanizsai polgárok az S6-os Emlékkertbe vonultak. Koszorút helyeztek el az 19S6-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékművénél, a kopjafánál és Orbán Nándor emléktáblájánál. A megemlékezés a Medgyaszay Házban folytatódott. Emlékbeszédet Dénes Sándor polgármester mondott. Közreműködtek a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai.
A városvezető Márai Sándor gondolataival kezdte a beszédét: „Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta: „Elég volt". 59 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án meghasadt az égbolt. Meghasadt egész szeretett hazánk, így meghasadt Nagykanizsa felett is, mert egy nép döntött és azt kiáltotta, elég volt. Egy nép, a szuverén ma-
gyar nemzet közösséggé vált polgárai egyszerre emelték fel a fejüket és egyszerre kiáltottak az égre.
Márai Sándor halhatatlan versének allegóriájában a magyar nemzet kiáltása és az a bibliai jel fonódik eggyé, amely az örök igazságok Isteni kinyilatkoztatása közben történik meg. Mert 59 évvel ezelőtt egy sokat szenvedett nemzet valósággá
tette a Szentírás betűit, újra értelmet és jelentőséget adott a legnagyobb isteni és emberi adománynak, a Szabadságnak. A szabadságban rejlő igazság, az igazságban rejlő szabadság tárult fel e kiáltásban és az ég meghasadásában, az isteni kinyilatkoztatásban. Amitől egy roppant diktatúra, egy gigászi hatalom térde roggyant meg, még nem is sejtve, hogy halálos sebet kapott.
Egy kis nemzet fiai és lányai együtt képesek voltak arra a küldetésre, hogy a történelem egyik legpusztítóbb ideológiáját, a kommunizmust, és legnagyobb birodalma, a Szovjet birodalom gerincét roppantsa meg - hangsúlyozta. - Lelassítva annak járását és terjeszkedését, és elültetve a szabadság magvait e birodalom visszahúzódó területein.
Miközben sok helyütt a világon a minden rendű népek, Márai halhatatlan szavaival szólva: Kérdik, hogy ez mivégre kellett. Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? Mért nem várta csendben a végét?
Majd a nagykanizsai eseményeket idézte fel beszédében a politikus: (folytatás a 2. oldalon)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca rekonstrukciója alatt az ott elhelyezkedő üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
2
Kanizsa - Főhajtás
2015. október 29
(folytatás a címlapról) felszakadt az elfojtott igazságérzet, feltört a béklyóba vert erő a magyar és a nagykanizsai hőseink-
ben, hogy a világ tudtára adja: mi nem pusztulunk, és nem várjuk csendben a véget. Mi nem vagyunk alkalmasak arra, hogy nagyhatalmak, rettentő Góliátok szavára és nyomására lehajtsuk fejünket, elhallgassuk véleményünket, és elfedjük az igazság és a szabadság kibontakozását. Mi válaszolunk, kiállunk és kiáltunk, ha otthonunkat és hazánkat, annak történelmét, kultúráját és szabadságát a méltatlan pusztulás fenyegeti.
De ott, akkor megállt az idő, megnyílt az ég, és előbukkant a fényes igazság, a legyőzhetetlen szabadság és a remény. Ott, akkor megtörtént a lehetetlen, mert voltak olyan bátrak, akik mertek jelen lenni, mertek áldozatot és felelősséget vállalni.
Ezért is kell nekünk jelen lennünk és emlékeznünk azon hőseinkre, akik az égre kiáltottak: Orbán Nándorra, Lékay Gyulára, Paizs Ferencre, a Csittvári Krónika gimnazistáira, Skerlágh Józsefnére, Ungor Károlyra, a DKG és a MÁV dolgozóira, és mindazon áldozatokra, akik mártírhalált haltak vagy meghurcoltattak. Mert ők ott voltak, kiálltak és kiáltottak.
Azért kell emlékeznünk - erősítette meg az elmondottakat a polgármester, mert ez a hősies szembeszállás jelenti magyarnak lenni. Mi ezt képviseljük a világban, ez azonosít minket, és különböztet
meg másoktól. Azonban újra és újra tudatosítanunk kell önmagunkban és gyermekeinkben is, hogy 19S6 nélkül a világ sem lenne
ugyanaz a közösség, és Európa sem ugyanúgy létezne, ahogy az méltó keresztény hagyományaihoz. Mi akkor és most is a közös értékeket védtük és védjük, az európai és a magyar kultúra évszázados, évezredes vívmányait.
Ezt a küzdelmet idézik fel Albert Camus-nek híressé vált sorai: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon... Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét betömő, a szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra."
Nemcsak a világ népeinek, nekünk is nehéz méltónak lenni hőseink áldozatára. Mert tettük történel-
met változtató cselekedet, az együvé tartozás isteni pillanata, melyben
a közösségi emberben szunnyadó legvégső lehetőség nyilvánul meg. Mert 19S6 a szabad lelkek egyesülésének a tanúságtétele, a szabadságvágy, az emberi tűz és parázslás, vagyis az emberség szimbóluma. És nemcsak itt, a mi hazánkban, hanem az egész világon azt jelképezi, hogy a letörhetetlen erő és akarat ott lobog minden emberben. De ezt a lobogást a magyar nemzet fiai és lányai mutatták meg, ők kiáltottak az égre a világ minden polgára érdekében.
Ezt kell nekünk a hőseink nevében, az ő áldozatukért képviselnünk mindenkor, magunk és a világ előtt egyaránt - fogalmazott az ünnepi szónok. - Méltóvá válni arra, hogy
felvállalhassuk az ő cselekedetük következményeit és nagyságát. Hiszen e nélkül a történelmi szent pillanat nélkül az idő is másként járna, és mást jelentene a szabadság szó is. Emlékezzünk tehát ma őrájuk,
emeljük tekintetünket jelképes sírjukra és hajtsuk meg fejünket. Fia-
talok, tanárok, Csittvári Krónika!"
Dénes Sándor polgármester beszédét követően Kanizsa 19S6-ban címmel a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai adtak műsort. Történetükben elsősorban a gimnáziumuk szerepét helyezték a kanizsai események középpontjába.
Az ünnepi programot este 18 órakor a Kórház-kápolnától induló fáklyás emlékező séta zárta.
Ungor Károlyra emlékeztek
A Nagykanizsai Szakképző Centrum Műszaki Szakképző Iskolája az 19S6. október 23-i forradalom alkalmából tartott ün-
nepséget, melyen az 19S6-os történésekre és Ungor Károlyra emlékeztek.
- Van úgy, hogy a hétköznapi ember, aki nem született hősnek, áldozattá válik a történelem sűrűjében és az életét adja. így volt ez Ungor Károllyal is, aki 16 éves ipari tanuló volt - kezdte megemlékező beszédét Marosi Attila. Hozzátette, Ungor Károlyt 19S6 októberében az MDP székháza, az ÁVH épülete előtti tüntetésen, az ÁVH gyilkos sortűzében halálos lövés érte. Itt a nagykanizsaiak több száz fős tömege tüntetett a kommunista diktatúra, az államszocializmus ellen a szabadságért.
Ezt követően Wegroszta Zoltán, a kopjafa készítője mutatta be az alkotását. Ahogy elmondta, az Ungor Károly emlékére készült kopjafa a klasszikus szimbólumrendszert használja, de e mellett
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. október 29
Kanizsa - Főhajtás
3
néhány új motívum is szerepel rajta. A kopjafákat felülről lefele olvassuk, így aki betér az iskolába látja, hogy kinek állították, hősi halált halt és azt is kiolvashatja, hogy mennyi idősen vesztette életét. - Az itteni ifjúságnak méltó példa lehet Ungor Károly. Ha elmentek mellette gondoljatok arra, hogy minden egyszerű emberből lehet hős, még akkor is ha nem szeretne az lenni - zárta beszédét Wegroszta Zoltán. Ungor Károly emlékoszlopa mellett az ünnepség végén koszorúkat helyeztek el.
Reméljük, 456 üzenete Európába is elér
A letenyei megemlékezésen Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtit-
kár, országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
Mint fogalmazott: 19S6-nak üzenete van a mai időkre, a mai napokra is. „Azt kell visszatekintve látnunk, hogy a szabadságunkért mindig meg kellett küzdeni. S ez van most is. Ha azt nézzük, milyen óriási emberhullám indult meg Európa irányába, a jobb lét érdekében, mert azt kell mondani, nem menekültekről van szó többségében, hanem azokról, akik csak a jobb életért jönnek ide, vagy reméljük nem más célért - azért a megörökölt örökségért, amit elődeink hagytak ránk, meg kell küzdeni. Ezt mi látjuk, hisz védjük a határainkat, sajnos Európa jó néhány vezetője ezt még nem értette
meg. Reméljük, mihamarabb ráébrednek erre, reméljük, hogy ''S6 üzenete hozzájuk is elér." -hangsúlyozta az államtitkár.
Kitüntetések az ünnep kapcsán
Az ünnepi megemlékezések kapcsán állami kitüntetések, elismerések átadására is sor került.
Pintér Sándor belügyminiszter a migrációs helyzetben nyújtott kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül a Köz Szolgálatáért Er-demjel Arany fokozatát adományozta Jankó Szabolcs Zákány polgármesterének.
Szintén az ünnep kapcsán a Nagykanizsai Szakképzési Cent-
rum Cserháti Szakiskolájának tanára György Gyula a „Honvédelemért kitüntető cím" bronz fokozatát vehette át Simicskó István honvédelmi minisztertől. A kitüntetést a 2S éves honvédelmi nevelésért kapta - adta hírül az intézmény.
A magyar katonazenekari hagyományok megörökítéséért, ápolásáért, közvetítéséért, kiemelkedő és sikeres szerepléseik elismeréséül nemzeti ünnepünk alkalmából elismerő oklevelet kapott a Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Énekkara. Az elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában vette át Halmos Ildikó karvezető, a Honvéd Kaszinó igazgatója Simicskó István honvédelmi minisztertől.
B.E. - V.M. - KH
Aki lerántotta Ivánt egy Caterpillarral...
Nyáron Kanizsán járt Gyuriga Csaba, aki édesapja, az Erzsébet téri szobrot ledöntő Gyuriga Ferenc emlékeit kutatta.
Ötvenedik születésnapomra el hívtam pár jó barátot Magyarországra, már régóta fűztek, hogy mutassam meg nekik a szívemben tárolt emlékeim. E napokban találkoztam sok rokonnal, barátokkal és jó akaratú emberekkel, akikkel igen jól esett egy beszélgetés, egy mosoly, egy koccintás. Erzelmeim párszor elárasztottak, de ilyenből még kérek... - egy magyar iskolába sosem járt, már a francia-svájci Yverdonban született férfi, Gyuriga Csaba vallott ekképpen, aki édesapjának, a Nagykanizsán szobrot döntő Gyuriga Ferenc nyomait kereste.
- Az interneten sok jó is van. -nevetett az édesapja mosolyát is
öröklő gépészmérnök-tanár. A Kanizsa hetilap honlapján talált rá az Erzsébet téri emléktáblára, amelyet a Polgári Kanizsáért Alapítvány állíttatott. Felirata: A független Magyarországért, a megszálló szovjet hadsereg kivonásáért tüntető elődeink 19S6. október 2S-én ezen a téren döntötték le az orosz katona szobrát. Eltiport követelésük 3S év múlva teljesült.
- Másfél óráig kerestük a barátaimmal, míg az út másik felén, a Vasemberházon megtaláltuk. - mesélte azon a találkozón, melyre Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő - nyolc éve ő avatta a táblát - irodájában került sor. Jó magyarsága magyarázatául megemlítette gyermekkora lausanne-i magyar papját is, akinek minist-rált. - A vasárnapi misék végén mindig elénekeltük a Himnuszt, ami ma is megdobogtat. 2012-ben
megkértem a magyar állampolgárságot, az útlevelet.
- Ami miatt hős az én szememben igazán és nem csak a szobordöntés miatt, hanem mert itt van egy S0 év feletti férfi, akivel találkoztam, aki az ő gyermeke, aki szinte akcentus nélkül beszéli a magyar nyelvet, magyarnak érzi magát, és eljön vissza abba a városba, ahol az apja egy nagyon fontos esemény tevékeny résztvevője volt. Es azért hős ez az ember, és azért jó az ő fiával találkozni, mert ez az ember a magyarságtudatát, a magyarság érzését, az összetartozás erejét, a nyelvet és a kultúrát átadta a saját fiának, igazán ezért hős - hangsúlyozta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. - Most abban a világban élünk, hogy sokan elvágynak Magyarországról. Ilyenkor jó egy olyan példát látni, hogy valaki, aki a jobbik világban nevelkedett, az hazavágyik, mert tudja, hogy a gyökerek mennyire erősek és hogy honnan származik. Ez egy fontos üzenet mindannyiunknak - mondta Cseresnyés Péter.
- Nagy volt a szegénység, mégis mindenki boldog volt - emlékezett vissza Nagy Ottó, a gépgyáriak tüntetésének szervezője az ''S6 októberi napokra. - Levertük a vörös csillagokat a gyárkapukról. - Nem augusztus volt, mégis csillaghullás ideje - nevetett Cseresnyés Péter, majd a vendég így folytatta:
- Először Csepel teherautókkal próbálták lerántani a megszállást jelképező katonaszobrot, de kipörögtek a kerekek. Ezután hozta el édesapám a fúrástól a lánctalpast. Amikor végigjártam a rokonokat Kerkaszentkirályon, Tormaföldén, mindenütt fényképek után kérdeztem. így kaptam meg most ezt a papírképet, melyen édesapám talán éppen azon a Caterpillaron ül - mutatja. - A szobordöntés másnapján figyelmeztették, ha megtalálják, kérdezés nélkül megölik. Ekkor menekült el többedmagával, motorszerelő szakmunkás bizonyítványát - ezt is magammal hoztam, Svájcban autószerelőként hasznosította.
Ne feledjük, ezek az ötvenhatosok munkások voltak, akik nem kértek a magát akkor éppen Magyar Dolgozók Pártjának nevező kommunistákból. Ez is összeköti ''S6-ot a mával. Mint Papp János, a Polgári Kanizsáért Alapítvány elnöke fogalmazott: - Nagyon örülök, hogy itt van közöttünk Gyuri-ga Ferenc fia. Meglepően hangzik talán, de nagyon sok a hasonlóság, a közös vonás napjaink és 19S6 között. Örülhetünk annak, hogy ''S6-hoz hasonlóan egyre több dologban egyetért végre ez a nemzet, örülhetünk annak, hogy egyre többen, mint ''S6-ban, fontosnak érzik azt - ahogy egy verssor is mondja -, hogy magyarnak lenni végre hagyják.
A találkozó a szobordöntőkre emlékező tábla - amely Gyuriga Csabát idevezette - megkoszorúzásával ért véget.
Kanizsa
T_Kanizsa - Esélyegyenlőség
2015. október 29.
Csak együtt lehet kerek, nyitott a világ
Területi együttműködést segítő programok a nagykanizsai járásban ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0063 projekt keretében Esélyegyenlőségi Napot szervezett Nagykanizsa önkormányzata. A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont Kaszinó termében tartott konferenciát, s egyben a Láthatatlan kiállítást - mely az érzékeinkre hatva érzékelteti és mutatja be számunkra a vakok és gyengénlátók világát -, a városvezetés nevében Tóth Nándor alpolgármester nyitotta meg.
Az alpolgármester beszédében hangsúlyozta: e mai rendezvény arra kínál lehetőséget, hogy megtapasztalhassuk, milyen nehézségekkel néznek szembe mindennapjainkban a hátrányos helyzetű emberek. Átérezzük, hogy a magunk zárt horizontjából kilépve miként élik meg az életüket azok a társaink, akik számmára ez a magától érthetőség nem áll fenn. Akiknek szinte alapkövetelmény, hogy bízzanak a közösségben, ahol élnek, mert sokszor nélkülözhetetlen a segítségük vagy a támogatásuk. Ezt a nemes célt segítheti az, ha megpróbáljuk beleképzelni magunkat a másik helyzetébe, ha megpróbálunk más szemüvegén át nézni a világba. Mert akkor valami egyszerű igazságra lelhetünk. Arra, hogy külön-külön sohasem lehetünk olyan erősek, olyan egységesek, nem lehet olyan kerek és nyitott a világ, mint együtt.
Adjunk tehát esélyt önmagunknak, mert akkor képesek leszünk a tisztánlátásra, vagyis ennek az egyszerű igazságnak a belátására.
Ezt szolgálja ez a mai nap is, így kívánom önöknek, magunknak, hogy valóban kapjunk esélyt közösen.
A kiállítás megnyitót követően négy előadás hangzott el. Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő a fogyatékossággal élők munkahelyi és társadalmi beilleszkedéséről osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Hogyha a beilleszkedésről beszélünk, akár egy mondatban is össze lehetne foglalni - mondta. A kisebbséget a többség befogadja, legyen akár fogyatékos személy, akár nemzeti vagy nyelvi kisebbség tagja. De ennél jóval bonyolultabb a kérdés, hogy egy mondatban össze lehessen foglalni. Az előadó a saját életéből hozott tapasztalatok alapján bemutatta, honnan indultak és hol tartanak most. A saját életútja általában jellemző a többi fogyatékossággal élő sorstársa számára is. Legyen az akár hallássérült, autista, kerekesszékes, mozgáskorlátozott, vagy értelmi
fogyatékos. Nagyon sok sorstársa hasonló utat járt be és hasonló kérdései, problémái vannak, illetve lesznek az integrációval kapcsolatban. O maga siketként született. Akkor a többségi társadalomhoz kellett nekik alkalmazkodni. A mostani szülők jóval több lehetőség közül választhatnak iskolát, óvodát, hiszen az intézmények alapító okirata tartalmazza, hogy melyik fogyatékossági típust tudják befogadni. Nem kell szegregált iskolába vinni a gyerekeket. Beszélt arról is, hogy országgyűlési képviselőként miben tudja javítani a fogyatékos személyek helyzetét. Legfontosabb az együttműködés az érintettekkel, mint ahogy a rendezvény címében is szerepel - zárta gondolatait dr. Tapolczai Gergely.
Fürész Tünde család- és népességpolitikáért felelős helyettes államtitkár a kormány családbarát intézkedéseit ismertette. Felhívta a figyelmet arra, hogy valamennyinél igyekeztek odafigyelni az esélyteremtés kérdésére. Az Alaptörvény is kimondja, hogy a család egységét támogatja a kormányzat. Kimondja azt is, hogy az állam külön intézkedéssel védi a gyermekeket, a családokat, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Majd példákkal illusztrálva tágabb összefüggésbe helyezte, miért fontos, hogy minél több családbarát intézkedést valósítson meg a kormány. „Mint tudjuk, több mint 30 éve népesedéscsökkenés tapasztalható hazánkban. Ma Magyarországon 10 párnak 14 gyermeke születik. A szülőképes korban lévő nők száma fokozatosan csökken. A
családok sokkal több gyermeket szeretnének, mint amennyi végül megszületik." De vannak biztató jelek is - tette hozzá a helyettes államtitkár. 2014-ben 3,2 százalékkal több gyermek született, mint az azt megelőző évben. A gyermekvállalás ideje kitolódik, ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem születnek meg a kívánt és tervezett gyermekek, hanem annál jóval kevesebb. A ma 40 évesek 38 százaléknak, míg a 30 évesek 60 százalékának még nincs gyermeke. Nagyon fontos, hogy a családi élet és a munka összeegyeztethetővé váljon. A pénzbeli és egyéb ellátásokon kívül a szemlélet változása, a családbarát közgondolkodás erősítése is nagyon fontos, hogy a céljainkat elérjük.
Hogyan lehet jól integrálódni a társadalomban? Erről a témáról a nap további részében dr. Kaszás Gizella, a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője beszélt. Végül Nagy József György, az Országos Roma Önkormányzat képviselője, a DRVSZ elnöke a roma integrációval kapcsolatos kérdéseket vetette fel.
Délután szakmai műhelybeszélgetésekkel folytatódott a program, melyek a családbarát támogatások, a hátrányból példakép és a megváltoztatott munkaképességű emberek foglalkoztatása témákat dolgozták fel dr. Kaszás Gizella, Fehér Ildikó, a projekt szakmai vezetője és Nagy József György, valamint Lérántné Mátés Valéria, a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének közreműködésével. A konferenciát a Playback színház előadása zárta.
B.E.
Új állampolgárunk: Kádár Zoltán
Eskütételét követően egy új állampolgárt, egy új honfitársunkat üdvözölhetett a Vasemberház Házasságkötő Termében Tóth2 Nándor alpolgármester a minap. Kádár Zoltán Kézdi-vásárhelyen született, s úgy döntött, felveszi anyaországa állampolgárságát.
- Mindig különös alkalom, ha egy határon túli magyar ember állampolgársági esküt tesz, ha úgy dönt, felveszi anyaországa állam-
polgárságát - hangsúlyozta köszöntő szavaiban az alpolgármester. - Olyan ez - folytatta, mint amikor egy hosszú út után, sok keresgélést követően megtér a hajónk egy kikötőbe, oda, ahol megértenek minket, ahol igazi közösségre, biztos baráti és emberi kapcsolatokra találhatunk. „Kedves Zoltán! Ön a mai napon, sok kitartás után megérkezett oda, ahol otthont és közösséget találhat, egy valódi kikötőt. Hazatért, a mi immáron közös városunkba, ahol
végre magyar állampolgárrá válhatott. Remélhetőleg itt nemsokára végleg révbe ér az ön hajója. Kívánom, hogy mihamarabb megteremtse új otthonát, hogy kitartó és őszinte híve legyen nemzetünknek és városunknak! És ne felejtse, számunkra is örömteli, hogy ezentúl ön már papíron is Magyarország és Nagykanizsa polgára." - zárta az ünnepélyes pillanatokat a jókívánságaival Tóth Nándor alpolgármester.
B.E.
2015. október 29
Kanizsa - Krónika
5
25 éve alakult meg a Rotary Zrt.
Megalakulásának 25. évfordulójára szakmai napot és jubileumi szakestélyt szervezett a Rotary Zrt. Az eseményen részt vett Cseresnyés2 Péter2 államtitkár, országgyűlési képviselő. A Medgyaszay Ház színháztermében rendezett ünnepséget László Zoltán, a zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. Beszédében felidézte a társaság elmúlt 25 évének főbb állomásait, legjelentősebb pillanatait, kiemelve azokat a mérföldköveket, eseményeket, amelyekre büszkék, és szívesen emlékeznek vissza.
E jeles nap alkalmából az önkormányzat nevében Dénes Sándor polgármester emléklapot adott át városunk egyik legnagyobb munkaadójaként, és a hozzáadott értéket tekintve egyik jelentős vállalataként ismert Rotary Zrt. vezetőinek és munkatársainak. Ugyancsak emléklapot adott át a 2S éves
■ ■ I X
jubileum alkalmából a társaságnak a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége nevében dr. Polay József elnök.
A szakmai napon régi fényképekkel és kisfilmekkel illusztrálva előadások hangzottak el a Rotary 1991-es kuvaiti kitörésvédelmi tevékenységéről, a cég Tunéziában,
f II f
Szíriában, Albániában, Irakban végzett munkájáról.
A Bányászhimnusszal még nem zárult le a jubileumi ünnepség. Ej-szakába nyúló vidám szakestéllyel búcsúztak el egymástól a szakma vezetői, képviselői.
B.E.
■ ■II XI
Negyvenöt éves fennállásukat köszöntötték
Ünnepi közgyűlését tartotta a Honvéd Kaszinó Tükörtermében a Nagykanizsai Honvéd Egyesület, mely idén ünnepli alakulásának 45. évfordulóját.
A rendezvény keretében Tarr Ernő nyugalmazott alezredes, az egyesület elnöke mondott emlékbeszédet, melyben felelevenítette a majd'' fél évszázad főbb történéseit. Maga a tömörülés 1970. december 14-én alakult 16 nyugállományú katona, határőr, rendőr részvételével, akkor még Nagykanizsai Fegy-
veres Erők és Testületek Nyug-állományúak Klubjaként. A klub 18 éven keresztül zárt közösséget alkotott, csak a tagok és családtagjaik látogathatták, majd 1988-tól pártoló tagokkal és civil tagsággal is bővülhetett a szervezet. 2003-ban a klub kezdeményezésére „Volt egyszer egy katonaváros" címmel könyv jelent meg a városvédőkkel karöltve, 2010-ben pedig a nagykanizsai önkormányzat a 40 éves évfordulójukra zászlót adományozott a szervezetnek. A klub két és fél esztendeje egyesületté alakult át, azóta műkö-
dik Nagykanizsai Honvéd Egyesület név alatt.
Működése alatt az egyesület kiemelt figyelmet szentelt számos eseményüknek, így például borversenyektől kezdve a különböző kirándulási programokon át a kerek születésnapos tagok köszöntéséig. Közben odafigyelt arra, hogy a hosszú évtizedek folyamán a számos hivatalos szervtől is támogatást kapó tagság még inkább összekovácso-lódhasson, köreikben pedig további önképző csoportok jöhessenek létre.
P.L.
ÖTVENHATOS VERSÜNNEP
2015. NOVEMBER 5-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 17 órakor
a városi könyvtár előadójában Jj^ (a ruhatár mellett)
Nagykanizsai Polgári
Első helyezés pénz origamival
A Nagykanizsai Szakképző Centrum Műszaki Szakképző Iskolájának tanulója, Rodek József (felkészítő tanár: Földvári Zsuzsanna) az Econventio Pénzügyi Kultúra Központ, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Magyar Művészeti Akadémia
együttműködésében meghirdetett „Gazdaság és Kultúra" alkotói pályázaton MAGYAR PENZEK kategóriában Pénz origami című művével I. helyezést ért el - adta hírül az intézmény Facebook oldala.
Mintegy 500 tő árvácskát ültettek el diákok az Eötvös téren
a Virágkavalkád az Eötvös téren elnevezésű parkosítási versenyben általános iskolai csapatok vettek részt: a zsűri döntése alapján a palini tanulók ültették be legszebben és legötletesebben a szervezőktől kapott virágos ládát.
A verseny mellett kézműves foglalkozásra, táncházba és koncertekre is várták az érdeklődőket - ezeknek a programoknak a borongós időjárás miatt az Eötvös tér helyett a HSMK adott otthont. A rendezvényt a városrehabilitáció második üteméhez kapcsolódva szervezték meg.
6
Kanizsa - Tudástár
2015. október 29
Konferencia az innovációról a Pannon Egyetemen
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA), a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, a VOSZ Zala Megyei Szervezete, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ közös szervezésében innovációs konferenciát tartottak október 21-én Nagykanizsán. A konferencia témái között az innovációs pályázatok ismertetése és a sikeres gyakorlatok bemutatása szerepelt.
A meghívottakat elsőként a konferencia házigazdája Nagy András a ZMVA ügyvezető igazgatója üdvözölte. A rendezvényt Dénes Sándor Nagykanizsa város polgármestere nyitotta meg, aki beszédében a Déri-Bláthy-Zipernovszky feltaláló hármas által kifejlesztett transzformátort hozta fel példaként az innovációra. Amint megnyitójában utalt rá, korunk egyik kihívása az innováció és egyben fejlődésünk kulcsa is, hiszen csak azok lehetnek sikeresek, akik lépést tudnak tartani a technológiai és szellemi újítások területén.
Az előadásokat Magyar Dániel a Pannon Novum Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Ügy-
nökség ügyvezetője nyitotta meg. Előadása kitért az innovációhoz kapcsolódó pályázatokra, szervezetük bemutatására, a K+F+I tevékenységek elnyerhető forrásaira, valamint az elektromos mobilitás területéről felhozott jó gyakorlat bemutatására. A szellemi tulajdon védelméről, annak fontosságáról dr. Botos Viktor a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség vezetője osztotta meg gondolatait. Hazai és nemzetközi példák felidézésével tette kézzelfoghatóvá a szellemi oltalom alá kerülés folyamatát, s annak buktatóit.
Folytatásként Együtt könnyebb címmel dr. Birkner Zoltán, a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Kam-pusz igazgatója mutatta be intézményük történetét, oktatásuk területeit. Az igazgató teljes joggal lehet büszke a közreműködésükkel létrehozott Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központra, ami a szunnyadó kanizsai humán erőforrások aktivizálásának egy országos jelentőségű, jó példája. Ez utóbbi témához illeszkedett dr. Galambos Ildikó előadása, aki a Pannon Egyetem, Nagykanizsa Város és a Hidrofilt Kft. által létrehozott kutató-és fejlesztő központ vezetője. Előadása kitért a víz- és szennyvízkezelés oktatására és annak gyakorlati
helyszínére, ami náluk található. A duális képzés kifejezetten jó lehetőséget kínál a szakmérnöki és rendszer-üzemeltető munkatársak képzésére, gyakorlati idejük megszerzésére. Ebben a Pannon Egyetemmel való együttműködésük kiváló-hangzott el. A múltban és a jelenben is sok kanizsai kreatív embert tudnánk példaként felhozni, akik újításukkal, szabadalmukkal, fejlesztéseikkel az innováció területén jeleskedtek, jeleskednek. Közéjük tartozik Ferinc Vince egyéni vállalkozó is, aki a motoros sárkányrepülés területén egy új prototípus kifejlesztését, jövőbeni gyártási elképzeléseit osztotta meg a hallgatósággal. A jó gyakorlatok példáinak sorában az Ynet Kft. saját fejlesztésű szoftverét mutatta be a konferencián.
A záróelőadást Simon Gábor a ZMVA Enterprise Europe Network részéről tartotta. Az innovációs konferencián több előadó is kiemelte, hogy a jövőben csak a gyakorlatban hasznosítható innovációs fejlesztések kaphatnak támogatást, és a fejlesztőknek is csak ebben lesz lehetőségük támogatások elnyerésére.
H.Gy.
Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme a könyvtárban
A Mindentudás Nagykanizsai Egyetemének előadására került sor minap a Malis István Városi Könyvtárban. Nagykanizsa 18S0-től 194S-ig tartó gazdasági történetéről Kaposi Zoltán beszélt, aki a városi monográfia III. kötetében megjelent írását ismertette.
A hallgatóságot Czupi Gyula igazgató köszöntötte, majd Leho-ta János tolmácsolta Dénes Sándor, városunk polgármesterének szavait, aki a kanizsai monográfiát méltatta. Kaposi Zoltán előadása Nagykanizsa történetének száz évét foglalta össze, azon belül is a piacgazdaság kialakulását és Kanizsa szerepét részletezte a 19. században. Ahogy elmondta, városunkban a 19. század közepén a mezőgazdaság, az állattartás játszott szerepet és településünk előnyére fordította pozitív földrajzi elhelyezkedését. Piacközponti szereppel bírt, hiszen fontos országos utak futottak itt össze. Kevés város rendelkezett ezekkel a feltételekkel, elérhető volt a bécsi piac, Trieszt és Fiume is. Kereskedelmi hálózatok épültek, láncolatok jöttek létre, a kereskedelem dinamikus ágazattá vált és az ipar is növekedésnek indult. Ennek
köszönhetően a 19. század második felében már látványos gazdasági növekedés volt tapasztalható. A város fejlődésében nagy szerepet játszott a kiskanizsai városrész is, hiszen a kanizsai és a környékbeli városok piacain többnyire az innen származó termékeket lehetett felellni. A városnak jelentős bevétele származott az erdők bérbeadásából is. Ezzel párhuzamosan az infrastruktúra is fejlődött és gyors népességnövekedés történt, melynek hátterében a be-költözési hullám állt. A fejlődést és növekedést a háború állította meg. Az elhúzódó, hosszú háború minden magyarországi várost megviselt, és társadalom minden rétegét érintette, ahogy Kaposi Zoltán kiemelte. Régen elfeledett betegségek jelentek meg újra és a lakosok alultápláltak voltak. Államosítás zajlott, központi irányítás alá vontak mindent és mindent a
frontra irányítottak. A családok több mint jövedelmük felét elvesztették. A háború végére közel 1100 halottja volt Kanizsának és 400-S00 ember munkaképtelen lett. Ennyi ember kiesése a munkából komoly következményekkel járt. A város lakossága ezzel egy időben 30 ezerre bővült, hiszen jelentős számú menekültekből álló csoport érkezett. A háború inflációt, áremelkedést és társadalmi radikalizálódást hagyott maga után Nagykanizsán is. Reményt az amerikai kölcsönök jelenthettek, ugyanis belső forrás nem volt. De a világgazdasági válság ismét sok cég bukását eredményezte. Ezt követően újra fejlődésnek indult az ipar, de a 19. század első felében tapasztalható stabil helyzetet már nem tudták megteremteni.
V.M.
Északi Iparterület kijelölése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2015. (1.19.) határozata nyomán elkészítette a város településrendezési tervének módosítása keretében az „Északi iparterület kijelölése" véleményezési tervanyagát. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 152/2015. (VII.15.) számú határozattal megállapított Partnerségi Egyeztetési Szabályzata előírásainak megfelelően a terv közzététele a partnerségi egyeztetés résztvevői és a lakosság részére megtörtént. A terv megtekinthető Nagykanizsa Megyei jogú Város honlapján Aváros működése - Önkormányzat -Településrendezési Terv - Északi iparterület kijelölése (egyeztetési terv) menüpont alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételek, javaslatok, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címzett levélben tehetők 201S. november lS-ig.
25 ÉVES
A VOKSH OKTATÁSI KFT
induló tanfolyamaink
MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI
kedvezményes* tanfolyamainkra jelentkezési időpontok:
november 4. (szerda) 16.00 óra November 11. (szerda) 16 óra

Következő GKI vizsga időpontok:
, jelentkezési határidő: 11.18-ig
2015. november 28.
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-7051. E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat.2015-3 né. VSM: „AM" 607 F: 76,927 ," A" E:93.757, F:90.48% "B" E: 72.487, F:77.087 - "C"E: 76.927 ÁKÓ: "B" Gy: 129.157 "C" Gy:100.007 „A"102.727
E
2015. október 29.
Kanizsa - Hirdetés
Habana Social Clu
Reálménte _
AwviJffffl^M
A nagykanizsai fellépés 201S. november I1-én 19 órai kezdettel a Hevesi Sándor Művelődési Központban lesz látható.
zenekar 2016 januárjában egy 80 állomásos latin-amerikai turnéra indul, de előtte Magyarországon is koncertezik.
A HABANA SOCIAL CLUB a kubai és a latin-amerikai sajtó szerint is, méltó utódja a Buena Vista Social Clubnak, legalább annyi fülbemászó slágerrel, mint elődje. A Buena Vista Social Club 2014-ben az Adios Tour keretében búcsúztatta el a közönségét, melyet követően még inkább megnőtt a Habana Social Club népszerűsége. A több mint fél évszázados múlttal rendelkező Habana Social Club alapító tagjai közül már páran eltávoztak az élők sorából, így a jelenleg 11 iSs zenekar az évtizedek során többször megújult, fiatal virtuóz zenészek is csatlakoztak az idősebb tagok mellé. Clemente Hechevarria és Rubén Gonzalez alapítók szerint: „A kubai nép életéhez, sorsához, emlékeihez egy-egy dal kötődik, amelyek a világ minden emberéhez szólnak, kivétel nélkül mindenki magáénak érezheti a mi bánatunkat és boldogságunkat. Ez a ze-
nei örökség óriási alázatot és felelősséget kíván tőlünk, előadóktól"
A magyar koncertturné alatt, a különleges show nézőiként megtapasztalhatjuk a kubai életérzést: a HABANA SOCIAL CLUB dalai mellett számos latin-amerikai világsláger akusztikus átdolgozást is meghallhatjuk. A zenei utazáson felcsendülnek a legnagyobb kubai slágerek: Flor palida, Chan - Chan, Bailando, Vivir Mi Vida, Che commandante, Guantanamera, Caballo viejo, Represent Cuba, vagy a Se que te amo, amit Ricky Martin is feldolgozott.
Jegyek: a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon kaphatók.
A koncert minden korosztály számára páratlan zenei csemege, az autentikus díszlet, a kubai táncosok, a színes jelmezek, a havannai hétköznapok hangulatát felidéző vetítés is felejthetetlenné varázsolják az estét.
November 7-én 9 órakor Aprók Tánca elnevezéssel Néptáncoktatás indul 6-8 éves gyermekeknek a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, Kiskanizsán. A foglalkozások heti rendszerességgel zajlanak, 45 perces foglalkozások keretében.
Részvételi díj: 2.000 Ft/hó
„Minden képesség alapja a mozgás fejlettsége" - mondja Tóth István, Csonti, a foglalkozás vezetője.
A gyermekek megismerkednek a néptánc alapjaival, a sok népi játék közben elsajátítják a táncos mozgásokat, az alap ritmusokat, a helyes testtartást. Részvételükkel, munkájukkal őrzik a hagyományt, s egy kis közösség is kialakul, mely a gyermekek fejlődése szempontjából szintén nem elhanyagolható. Ha elég kitartóak, akkor az évek során akár komoly táncosokká is fejlődhetnek.
A „Buena Vista", mint életérzés tovább folytatódik. A kubai nép kedvenc zenekarának - Habana Social Club - felejthetetlen előadói estje először Nagykanizsán.
Aki járt már Kubában átélhette azt a páratlan életérzést, amit egy-egy kubai zenekar élő fellépése nyújt: felejthetetlen, semmihez sem hasonlítható, különleges élmény. A rendkívül sok megpróbáltatáson átesett nép életösztöne - a
rengeteg könny és fájdalom ellenére -töretlen, minden pillanatban az élet feltétlen szeretetét, a boldogság keresését hirdetik, és a kubaiaknak a zene és a tánc jelentik az utat a boldogsághoz. Minden daluk egy élet igaz története, olyan egyedülálló előadásmódban, amely minden nézőt magával ragad és elrepít a Karibi szigetre.
A kubai mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a kubai nép elsőszámú kedvence, a HABANA SOCIAL CLUB
SODiBL CLUB
ORQUESTA MUSICA
___
8
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 29
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött több tömb rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Kft-vel készíttet el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 152/2015. (VII. 15.) számú határozatával jóváhagyott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 1. b.) pontja lapján a partnerségi egyeztetés résztvevőit és a lakosságot a városi honlapon és a városi médiákban közzétett hirdetmények útján tájékoztatni kell. A módosítások a következő területeket érintik:
- Szabadhegyi utcai földgázvezeték nyomvonalának pontosítása (7/2015. (I. 29.) kgy.hat. 2.)
- Teleki u. - Szekeres u. tömbben övezeti határvonal áthelyezése (28/2015. (II. 26.) kgy.hat. 1.)
- Volt Thúry-pálya övezeti szabályozásának módosítása (28/2015. (II. 26.) kgy.hat. 2.)
- Csengery utca 3797/2 hrsz-ú ing. szabályozásának módosítása (111/2015. (V.28.) kgy.hat. 2.)
- Romlottvár melletti ingatlanok övezeti besorolásának módosítása (111/2015. (V.28.) kgy.hat. 3.)
- Kemping u. javító-nevelő intézet melletti terület övezeti átsorolása (111/2015. (V.28.) kgy.hat.4.)
- HESZ 21. § (8) bek. kiegészítése a 400 m2-nél kisebb ingatlanok beépíthetőségének megengedőbb szabályozásával (137/2015. (VI.25.) kgy.hat. 1.)
- HESZ 11. § kiegészítése elektromos vezetékek eltérő szabályozásával (137/2015.(VI.25.)kgy.hat. 2.)
- Szennyvíztisztító teleptől délre fekvő ingatlan övezeti átsorolása (149/2015. (VII.15.) kgy.hat. 4.)
- Magyar u. 428 hrsz-ú ingatlanon építési határvonal áthelyezése (149/2015. (VII.15.) kgy.hat. 5.)
- Udvarház utca nyugati szakaszának megszüntetése (149/2015. (VII.15.) kgy.hat. 6.)
- Szabadhegyi utcai földgázvezeték nyomvonalának pontosítása (7/2015. (I. 29.) kgy.hat. 2.)
- Teleki u. - Szekeres u. tömbben övezeti határvonal áthelyezése (28/2015. (II. 26.) kgy.hat.
1.)
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba, a városi főépítésznek címzett levélben jelezhetik.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 19313 m2. Kikiáltási ára: 71.500.000 Ft + Afa. A versenytárgyalás időpontja: 2015. november 03-án 10.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. irodaház, 1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 311-241/116. mellék.
Képviselői fogadóórák, polgármesteri, alpolgármesteri fogadónap
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában.
Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától 18 óráig a Palini Altalános Iskolában és 18.30 órától 19.30 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)
Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Altalános Iskolában.
Szőlősi Márta a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2015. november 4-én (szerdán) 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2015. október 28-án (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Álláspályázat - Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezető. A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. január 1-től - 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: ATourinform - Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat, legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet), magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
Amunkakörbetölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Agnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
Személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Tourinform - Nagykanizsa irodavezető"
Apályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: AKjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága -a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Amagasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlés munkatervében szereplő decemberi soros ülése, legkésőbb 2015. december 20. A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
2015. október 29
Kanizsa - Hirdetés
9
Bursa Hungarica „A"
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (201S/2016. tanév második, illetve a 2016/2017. tanév első féléve).
FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOTA LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 201S/2016-os tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 4S.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától)
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentum
- A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegéről igazolás
- A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.
A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás: H: 8-12, 13 - 16 SZ: 8-12, 13-17 P: 8-12) A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „B"
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 201S/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-belep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 4S.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától)
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentum
- A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegéről igazolás
- A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül. A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás: H: 8-12, 13-16 SZ: 8-12, 13-17 P: 8-12) A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Fő utcai rekonstrukció miatt (Ady u. - Zrínyi u. - Csengery u. - Kisfaludy u. - Szent Imre u. - Nagyváthy u. - Király u. - Deák tér - Hunyadi u. szakaszokon), várhatóan november 30. időtartamig az érintett térségekben a vízvezetékek átkötése, átterhelése miatt időszakosan vízhiány léphet fel.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Délzalai Vízmű ZRt.
Kanizsa - Kamara
2015. október 29.
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Felhívjuk a város lakóinak figyelmét, hogy a felújítás alatt a Fő úton működő boltok, üzletek,
ÉTTERMEK, CUKRÁSZDÁK ÉS GYÓGYSZERTÁR FOLYAMATOSAN ÜZEMELNEK.
látus, továbbá a Magyarországon befektetetni kívánó olasz vállalkozások. Ez utóbbiak mozgósítását a Milánói kamara, az olasz-magyar kamara és Magenta város vállalná. Az út során bemutattuk városunkat és gazdaságát és felhívtuk a figyelmet, hogy érdemes Nagykanizsán befektetni, hiszen már több olasz vállalkozás is sikeres városunkban.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara közleménye az NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22 számú támogatási szerződés
ALAPJÁN A GYAKORLATI OKTATÓK MESTERKÉPZÉSE ÉS MESTERVIZSGÁZTATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK LEZÁRÁSÁRÓL.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel - ez a bölcs mondás jellemző
a végzett mesterekre, akik vállalták, hogy részt vesznek a képzésben, és energiájukat, szabadidejüket nem sajnálva bővítik szakmai tudásukat. A Szakképzési törvény előírása szerint gazdálkodó szervnél lévő képzőhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan személy tevékenykedhet, aki rendelkezik az adott szakmában mesterlevéllel. Ezt segítette elő az a minisztériumi pályázati projekt, mely a kanizsai kamaránál 30 fő számára tette lehetővé, hogy megkezdhesse a mesterképzést támogatott keretek között.
A programban részt vevők fodrász illetve gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő szakmákban szereztek mestercímet. Az immár mesterré vált szakemberek a szakmunkásképzés presztízsének emelését és a jövő szakembereinek lelkiismeretes képzését tűzték ki célul. A mesterek kiváló oktatóktól kaptak útravalót, mely garancia arra, hogy majd saját tanulóiknak is a megfelelő elméleti és gyakorlati tudást adják át. A sikeres vizsgát tett mesterek november 4-én, a Honvéd Kaszinó Tükörtermében vehetik át ünnepélyes keretek között mesterleveleiket.
A Rotary Zrt. fennállásának 2S. évfordulója alkalmából rendeztek
Szakmai Napot és Szakestélyt október 2-án a Medgyasszay Házban. Az eseményen részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. A rendezvényt László Zoltán, a Rotary Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. Dénes Sándor polgármester emléklapot adott át Rotary Zrt. vezetőinek és munkatársainak. Ugyancsak emléklapot adott át a 2S éves jubileum alkalmából a társaságnak a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége nevében dr. Polay József elnök. A szakmai napon régi fényképekkel és kisfilmekkel illusztrálva előadások hangzottak el a Rotary 1991-es kuvaiti kitörésvédelmi tevékenységéről, a cég Tunéziában, Szíriában, Albániában, Irakban végzett munkájáról.
16S éves a Soproni Kamara
körbevezette a csapatot. Jóleső érzéssel volt megállapítható, hogy sokan álltak sorba a magyar pavilonnál. A nap során a vállalkozók találkoztak Magenta város polgármesterével. Ez egy erősen iparosodott város és mellesleg az egyik
leggazdagabb olasz önkormányzat. A polgármester komoly érdeklődést mutatott városunk iránt. Ezt követően tárgyaltunk a milánói magyar főkonzulátus munkatársaival és több érdemleges egyeztetésre került sor tagjainkkal. Tárgyalást folytattunk a milánói kamara munkatársával. Itt körvonalazódott egy olasz- magyar be-
Városrehabilitációs fórum 201S. szeptember 28. Kamaránk szeptember 28-án tájékoztató fórumot szervezett a városrehabilitáció által érintett vállalkozások részére. A fórumon Dénes Sándor polgármester, Horváth István projektmenedzser és
Farkas Lóránt, a SzabadicsZrt. projektvezetője tájékoztatta a résztvevőket a beruházás menetéről és válaszolt a felmerülő kérdésekre. A moderátor dr. Polay József elnök volt.
Rotary Zrt. jubileumi
RENDEZVÉNY
Október 9-én rendezvényt tartottak a Soproni Kamara és a Magyar Kamarai rendszer megalakulásának 16S. éves jubileuma alkalmából Sopronban. A rendezvényen Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Dr. Fodor Tamás polgármester és Dr. Parragh László, az MKIK elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően művészeti programokra, könyv- és érembemutatóra és elismerések átadására került sor. Kamaránk elnöksége nevében, dr. Polay József elnök elismerő oklevelet adott át Horváth Vilmos elnöknek.
Milánói szakmai út A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az olaszmagyar kamara szervezésében nagykanizsai kis és középvállalkozások képviselői vettek részt az észak-olasz szakmai úton. A program nagyon zsúfolt volt. A részvevők megtekintették a Milánói Világkiállítást. Elsőként a magyar pavilont látogatták meg. Itt Dr. Papp Csenge igazgatónő köszöntötte őket és Olívia hostess
fektetési konferencia megrendezése Nagykanizsán 2016 tavaszán. A konferenciát a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a Milánói Kamara, az olasz- magyar kamara szervezné és részt venne rajta Magenta és Nagykanizsa város
képviselője, az olasz nagykövetség és a milánói magyar főkonzu-
E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 8800 Nagykanizsa, Ady u. 1. Telefon: 93/S16-670, 93/S16-671 Mobil: 0630/7S4-3616
2015. október 29.
Kanizsa - Kamara
Kamaránk mesterképzési és vizsgáztatási feladatai a NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Akár 50 millió forintos folyószámla-hitelkerettel és minden idők legalacsonyabb hitelkamatával várja a Széchenyi Kártya Program a kamaránál.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál igényelhető megoldások az uniós pályázatok megvalósításánál is nagy segítséget jelenthetnek.
A Széchenyi Kártya júliustól már 50 millió forintig igényelhető jelenleg évi nettó 4,35 %-os kamattal!
♦ Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
0,5-50 millió forintos hitelkeret 13-20 hónapos futamidő jelenleg évi nettó 0,85 százalékos kamat.
♦ Széchenyi Támogatás Megelőlegező Hitel 0,5-50 millió forintos hitelkeret 12-60 hónapos futamidő jelenlegi évi nettó 0,35 százalékos kamat
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják! Tel: 93/516-670, mobil: 30/754-3616, e-mail: ugyfel@nakkik.hu
Megváltozott a gyakorlati
NORMATÍVÁRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015. szeptember 10-én jelent meg a 257/2015. (IX. 10.) Kormányrendelet, amely két jogszabályt módosított:
- a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlat képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. Kormányrendeletet és
- a szakiskolai tanulmányi ösz-
töndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Kormányrendeletet. A módosító jogszabály másnap, azaz 2015. szeptember 11-én hatályba is lépett, egyes rendelkezései azonban csak 2016. január 1-jén, illetőleg 2016. augusztus 31-én lépnek hatályba.
1.) A hozzájárulásra kötelezett által figyelembe vehető gyakorlati normatíva mértéke a felnőttoktatásban részt vevő tanulóval kötött tanulószerződés esetén
2015. szeptember 11-től a 280/2011. Kormányrendelet módosításával a tanulói pénzbeli juttatás differenciálásához hasonlóan a gyakorlati képzési normatíva is differenciálásra került aszerint, hogy a hozzájárulásra kötelezett a nappali munkarend, az esti munkarend vagy a levelező munkarend szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő tanulót fogad-e tanulószerződés keretében szakmai gyakorlatra. Ennek megfelelően
- nappali rendszerű iskolai oktatás és a nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a szakmánkénti súlyszorzó szorzata, azaz 100%-a,
- esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a szakmánkénti súlyszorzó szorzatának 60%-a,
- levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a szakmánkénti súlyszorzó szorzatának 20%-a
vehető figyelembe. [280/2011. Kormányrendelet 5. § (2) b)]
2.) A felnőttoktatási normatívák alkalmazásának kezdete Tekintettel arra, hogy a módosítás 2015. szeptember 11-én lépett hatályba, és a differenciált normatíva fentiek szerinti előírásával kapcsolatban a kormányrendelet nem tartalmaz átmenti rendelkezést, így 2015. szeptember 10-ig terjedő időszakra vonatkozóan a gyakorlati normatíva 100%-a vehető figyelembe felnőttoktatásban ez előtt az időpont előtt megkötött tanulószerződések esetén. [257/2015. (IX. 10.) Kormányrendelet]
Q. A kiegészítő csökkentő tételek mértéke
Az Szht. 2016. január 1-jei változásaihoz igazodóan 2016. január 1-jén lépnek hatályba a 280/2011. Kormányrendeletben a kiegészítő csökkentő tételek mértékére vonatkozó rendelkezések. Eszerint:
I. Beruházási kiegészítő csökkentő tétel
Mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege
a) 1-10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának,
b) 11-50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának,
c) 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának
a szorzata.
Kiegészítő szabályok: a beruházási kiegészítő csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a beruházás összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető figyelembe, továbbá a számításánál a tanulók éves létszámának az átlagát a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (2)-(4)]
II. Oktatói kiegészítő csökkentő tétel Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a.[280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (5)]
III. Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel
Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a.[280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (6)]
Kiegészítő szabály: az oktatói és a tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel éves és - szakképzési hozzájárulási előleg fizetése esetén - havi mértékének a megállapítása során a 280/2011. Kormányrendelet 5. § (3)-(6) bekezdését is alkalmazni kell.
4. Pelsőoktatási duális képzés 2015. szeptember 11-től már nem csak a gyakorlatigényes alapképzési szak, hanem a felsőoktatási duális képzés esetén is figyelembe vehető az alapnormatíva, amelynek napi összege hallgatónként az alapnormatíva 1%-a (század része). Ez 2015-ben a hozzájárulásra kötelezettnél eltöltött gyakorlati naponként 4530 Ft. [280/2011. Kormányrendelet 6. § (1)-(2)]
5. Hiány-szakképesítések megyénkénti száma
A 2015/2016-os tanévre vonatkozóan 2015 februárjában megjelent szakmaszerkezeti döntéshez igazodóan 2015. szeptember 11-i hatállyal - technikailag - módosult a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Kormányrendeletet is. Eszerint a megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként
nem legfeljebb 10, hanem 12 db, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig. (Ezt a rendeletet azonban valószínűleg fel fogja váltani legkésőbb 2016. szeptember 1-jétől a Szabóky Adolf Ösztöndíjról szóló rendelet, amelyben terv szerint megyénként már 20-20 szakképesítés fog szerepelni.)
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22 számú pályázati támogatásból va-lósulnak2 meg.2 A támogatást2 az NFA terhére2 a2 Nemzetgazdasági Minisztérium2biztosítja.
Működik a TSZSZ
A 2013 júliusában létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik, tevékenységét központi költségvetésből biztosított forrásból, támogatási szerződés alapján végzi. A TSZSZ-t azért hozták létre, hogy
Építőipari vállalkozó vagy tervező?
Munkájáért nem fizetnek?
Forduljon a TSZSZ-hez!
* i^OM INMMx*
az építőipari vitás ügyek nagy része lehetőleg a bíróság elkerülésével, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően megoldódjon. A TSZSZ feladata, hogy a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó kérelme alapján adjon szakvéleményt a teljesítésigazolás kiadhatóságával összefüggő vitás ügyekben. A szervezet eljárása a vitás építkezés helyszíne szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhető. A kérelmek beadásról, az eljárás rendjéről kamaránk az érdeklődők részére ingyenes információt nyújt.
"A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2015. évi előirányzat terhére (NGM/22350/2/2015)".
12
Kanizsa - Jazz
2015. október 29
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
PAMUTÉKSZEREK - kiállítás Vargha Éva munkáiból. Megtekinthető november S-ig. November S., 12., 19., 26. 10 és 11 óra
KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
November 3-S. 10 és 14 óra Gyermekszínház
ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI ÉS TÜNDÉR ILONA - magyar népmese, Divinyi Réka átdolgozásában a budapesti Fogi Színháza eladása November 3. 10 óra Mazsola bérlet, 14 óra Tapsi bérlet November 4. 10 óra Táltos bérlet, 14 óra Manó bérlet November S. 10 óra Vackor bérlet, 14 óra Hápi bérlet. Belépődíj: 700 Ft November 6-7.
KANIZSA NEMZETKÖZI JAZZ- ÉS VILÁGZENEI FESZTIVÁL 201S.
Hevesi Sándor Művelődési Központ, Nagykanizsa November 6. Ősze András galéria 18.00 34."Életünk" Országos Fotókiállítás
Megnyitja: Dénes Sándor polgármester. Közreműködik: Gayer Mátyás - zongora. Megtekinthető: december 4-ig. Színházterem
19.00 KANIZSA BIG BAND. Vendég: László Attila. 20.30 SZŐKE NIKOLETTA QUARTET. 22.00 KURT ELLING QUINTET (USA) November 7. Színházterem 19.00 170S Trió
20.30 TRIO SQUELINI. Vendég: David Boato és Ares Tavolazzi (I) Belépődíj: november 6.: 7 S00Ft/ nap; Kurt Elling koncert: S 900 Ft, november 7.: 4000 Ft. Jegyek válthatók a helyszínen és a www.jegy-mester.hu weboldalon. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. November 8. 8-14 óra
országos éremgyűjtő
TALÁLKOZÓ
Érem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás
9 óra Ázsiai országok pénzei, Bankjegyei és bélyegei. Megnyitja: Gelencsér Gábor tanár, újságíró.
Világsztár a Kanizsa Nemzetközi Jazz és Világzenei Fesztiválon
Az idei jazz- és világzenei fesztiválról tartottak sajtótájékoztatót hétfőn a Kanizsai Kulturális Központban. A november 6-7-én rendezendő programok igazi zenei csemegét kínálnak a műfaj kedvelőinek. A programokról Kovácsné Mikola Mária igazgató és Gödinek Ibolya programszervező adott tájékoztatást.
A pénteken induló program a 34. „Életünk" Országos fotókiál-
lítással veszi kezdetét, aminek része az idei jazzfotó kiállítás is. Ez utóbbi kiállítás megnyitóján Gayer Mátyás zongorista játszik majd.
A koncertek sorát a Kanizsa Big Band kezdi, akikkel a hazai jazz-élet egyik legkiválóbb gitárosa, László Attila ad műsort. Őket a sikert sikerre halmozó Szőke Nikoletta Quartet követi. Szőke Nikoletta énekesnő különösen nagy népszerűségnek örvend Európában
és Japánban. Ez utóbbi helyen készült 6. albumát mutatják be Nagykanizsán.
Az est csúcspontjának ígérkezik az Egyesült Államokból érkező világhírű Kurt Elling Quartet koncertje. A Grammy-díjas Kurt Elling énekesként számos elismerést söpört be a nemzetközi mezőnyben. Műsora a jazzt nem igazán ismerők számára is egyedülálló élményt kínál. A szombati műsor a jazz és világzene jegyében telik, ahol a nyitó koncertet az 1705 Trió adja. A fiatal zenészekből álló combó felfogását és ritmikai világát tekintve jó választásnak tűnik. A kamarazenei produkciók sorában egy magyar-olasz formáció zárja az idei jazz és világzenei fesztivált. A Trió Squeli-ni vendégei David Boato (trombita) és Ares Tavolazzi (bőgő, cselló) lesznek. A saját kompozíciókat előadó együttes együttműködése nem új keletű, így várhatóan izgalmas, spirituális élmény vár az érdeklődőkre.
H.Gy.
Camp Kirkland és a Metro Big Band
Október 20-án a Hevesi Sándor Művelődési Központban adott koncertet az Egyesült Államokból érkezett Metro Big Band. A nagy sikerű estén a korai jazz időszakától a 40-es évek swing zenéjéig számos világhírű örökzöld hangzott el. A Global Mission Project és a Remény Magyarországnak Alapítvány közös szervezésében rendezett programmal még számos hazai városban is fellép ez a zenekar.
Az együttes vezetője Camp Kirk-land másfél évvel ezelőtt járt városunkban és most egy vérbeli amerikai jazz big banddel lépett fel. A Metro Big Band tagjai nyolc amerikai államból érkeztek. Közöttük hívők és lelkipásztorok valamennyien céljuknak tekintik az evangélium hirdetését és a keresztény értékrend szerinti életvitelt. Ennek népszerűsítésére a zenét és ezen belül a jazzt tarják az egyik jó eszköznek. Nem is alaptalanul, hiszen az Egyesült Álla-
mok történelmében, az eltérő kultúrákat összekapcsoló láncszemet éppen a keresztény vallásban és a zenében találták meg a különböző identitású emberek. A jazz kialakulásában és fejlődésében vitathatatlanul fontos szerepet játszottak a gospelek, a spirituálék és a blues-ok. Ezek szövegeiben az isten, a hit és a remény domináns elemet alkottak, alkotnak. A zenekar műsora közismert jazz örökzöldekre épült és egy-egy blokkot az evangéliumból vett történetekkel kötötte át Camp Kirkland. így például Dávid király táncához a Dance Like David Danced szerzeményt. A profi előadásban különösen jól szólt a big band énekesnőjének Robin Greenlee-nek a tolmácsolásában a Blue Skies, és a Fly me to the Moon sláger. A hangulati elemek között jó volt hallani a világhírű Harlemi Globetrotters (akrobatikus kosárlanda-show csapat) „himnuszát" a Sweet Georgia Brown-t. Több kiváló szóló is elhangzott, melynek nagy része a szaxofonos
Randy Powerhez köthető. A műsor utolsó blokkjában négy kanizsai zenész is csatlakozott a zenekarhoz. Vámos Béla tenor szaxofon, Murka László basszusgitár, Dér Dávid elektromos zongora és Billege Barnabás alt szaxofon. A Metro Big Band az In the Mood című jazz-sztenderddel búcsúzott a lelkes kanizsai közönségtől.
_H.Gy.
November 7. 9 óra APRÓK TÁNCA - Néptáncoktatás 6-8 éves gyermekeknek. 45 perces foglalkozások, heti rendszerességgel. Részvételi díj: 2 000 Ft/hó November 7. 14 óra DALOSTALÁLKOZÓ. Fellépők: Árvácska Dalkör és vendégei. Házigazda: az Árvácska Dalkör.
2015. október 29
Kanizsa - Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai bi szakmákban, illetve munkakörökben lehetőséget:
Járási Hivatal az aláb-kínál elhelyezkedési
Élelmezésvezető szakirányú megegyezés szerint
Üzemvezető szakirányú megegyezés szerint
Pultos, felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
Sütőipari munkás szakirányú megegyezés szerint
Cukrász szakirányú megegyezés szerint
Műszerész szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Pék szakirányú megegyezés szerint
Szabó, varró 8 általános iskola megegyezés szerint
Szövetszabász 8 általános iskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Helikon
95.6 Mt-b KriC
Az Ön rádiója Kanizsán
SMS
30/5-994-994
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Ha nem érez némi késztetést a munkálkodáshoz, akkor maradjon nyugodtan. Pihentesse a szervezetét mindaddig, amíg új erőre nem kap. Jusson eszébe a mondás: a lustaság fél egészség.

IV.20.-V.20. Bika
Az anyagiak terén továbbra is j ól alakulnak a dolgai. Hitelt sem kell felvennie az otthoni beruházásaihoz. Minden úgy megy, mint a karikacsapás. A környezetében élőkhöz azonban legyen türelmesebb.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Sikeres napok előtt áll. Nem tudnak olyasmit kérni öntől az ismerősei, amit ne tudna egy-kettőre megoldani. Azért ne vigye túlzásba a munkát, hagyjon időt magának a pihenésre is.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Nem árt, ha időnként felülvizsgálja a baráti kapcsolatait. Most minden segítség nélkül könnyedén megoldja a problémáit, mert energiatartaléka szinte két embernek is elég lenne.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Egyre több időt tölt el pihenéssel mostanában. Ezzel nincs semmi baj, de az sem árt, ha elgondolkodik ennek az okán. Lehet, hogy a fáradtság mellett némi vitaminhiány is meghúzódik a háttérben.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Ha kedveskedni akar valamivel a párjának, akkor álljon elő meglepő dolgokkal, ötletekkel. Erőfeszítését így is, úgy is siker koronázza. A jókedve pedig pozitívan hat másokra is.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Szinte magának sem meri bevallani, hogy egy ideje új kapcsolatról álmodozik. Határozza el magát végre, és lépjen a tettek mezejére. Mindjárt kellemesebben telnek a napjai.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Romantikus hangulatát semmi és senki sem zavarja meg mostanában. Igyekezetét az eddigieknél sokkal jobban meghonorálják a családjában. Most megvásárolhatja azt a ruhát is, amire régóta vágyakozik.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Mostanában szívesen töltik el önnel szabadidejüket a barátai. Megfogadják a jó tanácsait, és kikérik a véleményét. Magabiztosan végzi a munkáját, akár madarat is lehetne fogatni önnel.

XII.22.-I.20. Bak
Törekedjen az egészséges életmódra. Ha szükséges, legyen nyitott és segítőkész a környezetében élők gondjaira, de most ne ők legyenek a legfontosabbak önnek. Lepje meg magát néhány új ruhával.

1.21.—11.19. Vízöntő
Próbálja meg rávenni a családtagjait, hogy egészségük megőrzése érdekében sportoljanak rendszeresebben. De az ön szervezetének is szüksége van az odafigyelésre. Ha teheti, aludjon többet.

II.20.-III.20. Halak
Mostanában sikeresen tudja motiválni a barátait. Ha azt szeretné, hogy minden így menjen tovább, éljen bátran a lehetőségekkel. Csapatban dolgozva jobb eredményeket érhet el, mint egyedül.
14
Kanizsa
Sport/Apró
2015. október 29
Jól jött a győzelem
Holler UFC (9.) - Nagykanizsai Izzó SE (6.) 25-33 (14-14)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 6. forduló. Simontornya, 100 néző. Vezette: Akácsos, Nagyvizeli.
Izzó SE: Zsobrák - Bátor 4, Gil-itsch 5, Kiss G. 4, Tompek 4, Pákozdi 7, Metzger 1. Csere: Dencs Balázs (kapus), Simon B. 5, Musits N. 3, Kovács B., Dencs Bálint. Edző: Takács Balázs.
A Holler UFC Dunaföldvár vendégeként lépett pályára a Nagykanizsai Izzó SE Simontornyán. A mérkőzés elején a nagykanizsaiak szerezték meg a vezetést (8. perc: 3-5), de a házigazdák az első félidő végére ledolgozták a hátrányt, így küzdelmes második félidőre volt kilátás. Az Izzónak jót tett a szünet, a második félidőt egymás után három góllal kezdték, Zsobrák Zoltán jó formában védett, a csapat jól működött együtt támadásban, így az előnyt növelni tudták a kanizsaiak és megérdemelten szerezték meg a két pontot.
Az Izzó SE további eredményei az NB II-es szezon során: Hőgyészi SC - Nagykanizsa 3027, Mecseknádasd - Nagykanizsa 29-30, Nagykanizsa - Siklós 10-0, Rinyamenti KC - Nagykanizsa 25-24.
Már a Bayern Münchenre készülnek
Itt két kanizsai, ott három váro-sunkbeli, amott egy szintén ismerős csoport - mindez Zágrábban, na jó, ezúttal nem kézilabda-mérkőzés kapcsán, hanem - ismét -egy labdarúgó Bajnokok Ligájacsoportmeccs apropóján...
Ahogy egy hónapja az Arsenal FC látogatása végett, úgy a múlt héten a görög Olympiakosz Pireusz ellen is több tucatnyi nagykanizsaival talál-
kozhattunk a nagyhírű Maksimir-sta-dion lelátóinak tövében, no, meg a közeli kiszolgáló egységekben.
A mérkőzés ténye szinte ilyenkor el is törpül a meccs előtt és után tapasztaltak fényében, de azért ne maradjunk egy rangos fut-ball-esemény szakmai elemzése nélkül, hiszen az elmúlt hétvégén az Eszteregnye SK ellen 4-1-re nyert Bagola VSE trénere, Ifjovics Ferenc osztotta meg velünk, ő ho-
gyan látta a találkozót, melyen végül 1-0-ra a vendégek nyertek.
- Úgy gondolom, európai mércével nézve egy alacsony színvonalú mérkőzésen a zágrábiaknak volt két jó 10-15 perce - fogalmazott a bagolaiak edzője. - Ha az első félidő elején jobban koncentrálnak, könnyen vezetéshez juthattak volna, ami nekik nagy előny lett volna, hiszen a korábbi találkozóikat látva, jól kontrázik a csapat. A kínálkozó lehetőségeket nem tudták kihasználni, ami az Olympiakosz malmára hajtotta a vizet, akik könnyed játékkal, türelmesen kivárták az adódó helyzeteiket és a mérkőzés hajrájában egy hazai kapushiba miatt megszerezték a győztes gólt.
Azért kétségünk ne legyen afelöl, most következik egy kis szünet a közeli „futball-kirándulá-sok" terén, december 9-én ismét fél Kanizsa Zágráb felé veszi az irányt - akkor egy igazi nagyágyú, a Bayern München látogat a horvát fővárosba.
P.L.
Két helyszínről hozták az érmeket
ADélzalai Vízmű SE úszói Szombathelyen és Százhalombattán álltak rajtkőre és a megmérettetés mindkét városban remekül sikerült, ugyanis remek eredményekkel több érmet is elhoztak a kanizsai versenyzők. Fo-
dor Helga (1999) 50 m pillangón első, 100 m háton és gyorson második, 50 m gyorson pedig harmadik lett. Kantó Marcell (2005) 100 m háton lett harmadik korosztályában. Kiss Eszter (2003) 100 m gyorson és 200
m gyorson egyaránt második lett, míg 400 m gyorson egy bronzérmet gyűjtött. Harangozó Mátyás (2000) 100 m mellen második, 200 m mellen harmadik lett, Böröcz Martin (2001) pedig 200 m mellen egy második, míg 100 m mellen egy harmadik helyezést ért el.
INGATLAN
Lucfenyő 200 db, 2,5 méter magas eladó. Irányár: 1100 Ft/db. Érd.: 0670-947-4902
(7747K)
Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját többezres adatbázisunk segítségével. E-mail: komolyangondo-lom.hu; telefon: 0620/272-1461 (7739K)
56 éves független férfi keresi korban hozzáillő barátnőjét. „Nem jó egyedül" jelige. Tel.: 0630-722-8375 (7743K)
0 Véradás - Vöröskereszt
2015.11.03. (kedd) Kanizsa Pláza 09:30 - 12:00 óra.
2015.11.05. (csütörtök) Magyar Vöröskeresz (Nk. Sugár u. 28.) 09:30 - 12:30 óra
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 06-20-3285-766, 06-93-323-737 (7730K)
Nk-án a belvárosban házrész eladó vagy értékegyeztetéssel külvárosi családi házra cserélhető. Érd.: 0630-420-7159, 0693-316583 (7740K)
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevőknek. Tel.: 0630-302-0680, e-mail: 555.667@gmail.com (7741K)
Belvárosi, 100 m2-es, 3 szobás, egyedi fűtésű lakás, 5 lakásos társasházban, magasföldszinten eladó. Alatta 100 m2-es saját pince, udvarban kocsibeállási lehetőség. Irányár: 19 millió Ft. Tel.:06-20-9528-322 (7744K)
Kisbagolai hegyen gazdálkodásra alkalmas terület épülettel eladó. Víz, villany van. Érd.: 0630-522-3633 (7745K)
_bérlet
Otthon végezhető munka! CD lemezek csomagolása stb. Érd: 06-90-60-36-07. (http://audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/min, 06-209104517)
Garázst bérelnék hosszabb távra a Zemplén Győző utca környékén. Tel.: 0630-4311832 (7746K)
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Nyugdíjas logopédus tanítást vállal. Idős ember gondozását vállalom, esetleges ott-lakással. Tel.: 0630-438-6834 (7742K)
H5
dm
^^ úti
Almavásár
Nk-án a Zemplén úti Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható akciós áron.
Újudvari üzembe hosszú távra keresünk betanított dolgozókat. Érdeklődni lehet 8-16 óra között a 0630/63-95-403-as telefonszámon.
2015. október 29
Kanizsa - Sport
15
Igencsak rangos mezőnnyel Kanizsán
Szombaton és vasárnap a nagykanizsai városi uszodában a BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa csoportmeccseinek küzdelmeit rendezik, s igazán rangos mezőnyt láthat a kilátogató sportszerető közönség. Elég csupán a résztvevő csapatok névsorán végigfutni, hogy érezzük, igazi sportági csemegére van kilátás szombaton 11, vasárnap pedig 9 órától. A házigazda Kanizsa VSE mellett csupa OB I-es gárdát láthatunk, így Nagykanizsára érkezik az A-HÍD OSC, a Vasas, a Debreceni VSE és a Tatabányai Vízmű SE.
- Immár harmadik alkalommal lehetünk ilyen selejtező házigazdái - fogalmazott Balázs László, a KVSE elnöke. - Az első osztályú kluboknak amúgy kötelező az indulás, mi pedig jelezhettük a kupában részvételi szándékunkat és így pályázhattunk ismét az egyik selejtezőkör megrendezésére. Nagykanizsán kívül még Miskolcon, Pécsen és Szentesen rendeznek MK-sele-jtezőt és mozgalmas két nap előtt állunk, hiszen szombaton 11, míg vasárnap 9 órától következnek a remélhetőleg jobbnál jobb találkozók.
Azért a tréneri esélylatolgatás sem maradhat ki a sorból, s talán ezúttal nyugodtan leírhatjuk, a Kanizsa VSE szakvezetőjének, Simonka Ferencnek is „élmény" lesz a medence szélén meccselni.
- Hát igen, a sportág valódi minősége érkezik Nagykanizsára, hiszen ellenfeleink nem csupán az első osztály patinás együttesei, de nyugodtan mondhatjuk, hogy meghatározó legénységei is egyben - kezdte a nagykanizsaiak szakvezetője. - A Vasassal kezdünk szombat délben, ők jelenleg az OB I B csoportjának hatodik
A Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub Tolnán zárta le a 2015-ös versenyévadját. Az év utolsó megmérettetésén szinte valamennyi versenyzőjük hajóba szállt, a kivételt csak a gyakorlatilag újoncok képezték. A 14 egyesület, több mint 400 versenyzője között, 44 kanizsai fiatal szerette volna jó eredményekkel lezárni az amúgy is sikeres idei szezonjukat. A hagyományosan hosszú távú versenyen, vagyis 2000 és 4000 m-es távokon mérték össze tudásukat az ifjú sportolók. A kanizsaiak ezúttal is kitettek magukért az eredményeiket illetően.
Kanizsai eredmények Tolnán. PK1 kezdő fiúk 2000 m: 1. Tóth Zsombor, 2. Lubics Botond. Lányok: 1. Lóránt Noémi. MK-1 kezdő lányok U8 2000 m: 1. Varga Sára. MK-1 kezdő lányok
helyén állnak, fiatal együttes, és remekül fordulnak. Ha sikerul a lefordulásaikat megakadalyozni, akkor szoros lehet a velük vívott mérkőzésünk. Az A-HÍD OSC-ről legyen elég annyi, hogy csoportjuk első helyezettje az első ligában és BL-főtáblások, ellenük tényleg csak a tisztes helytállás lehet a cél. A Tatabányai Vízműről annyit, kapusunk, Pelle Balázs velük csinálta még végig a felkészülést, róluk van így a legtöbb információnk. A múlt héten szerezték meg első győzelmüket a Miskolc ellen az OB I-ben, s jó csapatról van szó,
de ellenük van előzetesen a legtöbb esélyünk egy szoros találkozóra. A Debreceni VSE gyakorlatilag szintén más kategória, nagyon erősek az OSC-t egyedül a hajdúságiak verték meg idén. Er-dekesség, hogy tőlünk Németh Zsolt éppen hozzájuk távozott másod- és kapusedzonek. Reálisan nézve ellenük is egy célkitűzés lehet, minél tovább meccsben maradni.
S ha már Németh Zsolt neve szóba került, ő valóban régi simerősként érkezhet a dél-zalai városba, ezúttal az öltözők közül azonban a nem a hazai felé veheti az irányt...
- Valóban, három esztendő azért három esztendő, amit a kanizsaiak szakvezetőjeként eltölthettem -mondta a Vasassal 2002-ben például KEK-et is nyert egykori hálóőr. - Nagyon szép időszak volt, így mindenképpen nagy várakozással tekintek a kanizsai hétvége elé, s természetesen szeretnénk csapatunkkal kiharcolni a továbbjutást.
Előzetesen a Kanizsa VSE találkozói az alábbi időpontokban kezdődnek. Október 31., szombat: Vasas - Kanizsa 12.30 óra, Kanizsa -OSC 18 óra. November 1., vasárnap: Tatabánya - Kanizsa 9 óra, Kanizsa - Debrecen 17 óra.
P.L.
Zárták versenyszezonjuk
U9 2000 m: 1. Kanyó Sára, ... 4. Cséplő Natasa, ...7. Kobra Fruzsina. MK-1 kezdő fiúk U8-U9 2000 m: 1 Magura Benedek, 2. Szommer Hugó, 3. Kis Aron (képünkön a kanizsai dobogósok), ... 7. Kiskó Márk, 8. Mavolo Aron. MK-1 kezdő fiúk U10 2000 m: 2. László Gergő, ... 4. Borda Akos. MK-1 gyermek fiúk U12 4000 m A futam: 2. Tótpeti Attila. B futam: 2. Molnár Simon, ... 5. Szakonyi Máté, 6. Németh Lajos. MK-1 gyermek lányok U12 4000 m: 6. Varga Lili. MK-1 gyermek lányok U10-U11 4000 m: 2. Kiskó Réka, ... 6. Riczu Nóra. MK-1 gyermek fiúk U10-U11 4000 m A futam: 2. Kassa Kovács Kolos, ... 6. Baranya Dominik, ... 9. Markotán Gergő. B futam: 7. Bukta Patrik, 8. Vető Balázs. MK-1 kölyök fiúk U13 4000 m: 9. Császár Péter. MK-2 kezdő lányok U9-U10 2000 m: 2. Cséplő Nata-
sa-Kanyó Sára. MK-2 gyermek lányok U12 4000 m: 2. Riczu Nóra-Gyergyák Róza, 3. Varga Lili-Kálovics Adél. MK-2 gyermek fiúk U12 4000 m: 2. Kurucz Levente-Tótpeti Attila,
7. Németh Lajos-Kassa Kovács Kolos, 8. Molnár Simon-Sza-konyi Máté. MK-2 gyermek lányok U10-U11 4000 m: 5. Kiskó Réka-Anda Júlia. MK-2 gyermek fiúk U10-U11 4000 m:
8. Vető Balázs-Bukta Patrik, 9.
Baranya Dominik-Markotán Gergő. K1 kölyök lányok U14 4000 m: 5. Kém Veronika. K1 serdülő lányok U15 4000 m: 8. Acs Gabriella. K1 ifjúsági lányok U17-18 4000 m: 6. Acs Gabriella. K-2 serdülő lányok U15 4000 m: 3. Kém Veroni-ka-Acs Gabriella. K-2 serdülő fiú U15 4000 m: 6. Süle Gergő-Várnagy Bálint.
P.L.
Kanizsa - Hirdetés
2015. október 29
W
MEGHÍVÓ
Szeretette] várjuk az általános iskolák 8. osztályosait és kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két rendezvényére.
Hagyományos nyílt napunkat 2015. november 9-én, hétfőn 16.30 órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról, illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre.
Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskola kaput", s lehetővé tesszük az érdeklődő diákoknak és szülőknek, hogy bepillanthassanak a tanórákba is. Várjuk a kíváncsiakat 2015. november 10-én 8.15-töl a kis- és nagyaulába, ahonnan elindulhatnak a különböző osztálytermekbe, a különböző tanórákra. Két tanóra megtekintésére lesz lehetőség.
BLG - Iskolavezetés
gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás,
HEVESI SÁNDOR MUVELODESI KÖZPONT
(SM(II) Nagykanizsa, S/vchcnvi tél 5-9.)
Színházterem 19.00 17(15 Trió 20.30
TRIOSQUFl.INI Vendég
Davtd Boato ts Are* " .iv.(11 1 <■ uim''tíiíHük:
Ősze \iulr.:-- ^íJtriii 18.00
.i í.,.I !títtlttk Orsxagos llotóki(illit(is
Színházterem
l''J.OO
KANIZSA BIG BAND Vendég: Lászlő Attila
20.30
SZŐKE NIKOLETTA QUVHTET 22.00
KURT ELLJÉNG QUINTKT (USA)
Kük BctépiídO: ekö nap 7.SOO Ft, Kurl Elling koncert Fi,
^ második nap 4.080 Fl
? -j- Jegyek válthatók a hekranen és a wmjcgvnicslcrJiu weboldalon. V''fs * /J\ Cy wmihmiztaikultuTu.hu, u-wuíhanizutjtK^rriiifal.Itu
A műsor változtatás jogát fenntartjuk.
pneus
aptr
(őntineníal®
SEMPERIT s
mcvuimO
OUMI-SZERVIZ
Téli gumiabroncs akció!
(Az akció 201S.10.1S-11.30-ig érvényes)
Nyitvatartás:
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig, Szombat: 8-Í2 óráig
Kovács Béla 8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u 146/A. Tel /fax: +36 (93) 315-259 » mobil: +36 (30) 586-1997 e-mail: kb.gumi^|erviz@treemail hu
KANIZSA jüaMIffM
MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait és kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két rendezvényére.
Hagyományos nyílt napunkat 2015. november 14-én, szombaton 9 órakor
tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról, illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola végigjárására.
Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskolakaput" is,
s lehetővé tesszük a/, érdeklődő diákoknak és szülőknek, hogy bepillanthassanak a tanórákba. Várjuk a kíváncsiakat 2015. november 16-án 8.15-től rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különböző osztálytermekbe, a különböző tanórákra. Három tanóra megtekintésére lesz lehetőség.
BLG - Iskola vezetés