Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.7 MB
2020-12-22 09:42:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
285
633
Rövid leírás | Teljes leírás (281.27 KB)

Kanizsa 2016. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

^^VVáltOZáS Változatlan tevékenységi körökkel
a megszokott színvonalon várjuk a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató továbbra is kedves vásárlóinkat, partnereinket! Nonprofit Kft. 20l6-tÓl Nyomda-
PP5 r v- . „ „ . „ . „ Telefon:+36 93 509 747 • nyomda@kanizsarehab.hu
y kan i zs a Reh ab va^
Telefon: +36 93 509 748 • varroda@kanizsarehab.hu
Nonprofit Kft.
Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. mintaboltja: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. (v.-isemberhiz, szökőkúttal szemben) • Nyitva tartás: hétfő péntek: 8-17:30, szombat 8-12
Márciustól kerékpáíkölcsönző hálózat működik Nagykanizsán is
Az újonnan kiépített kerékpárkölcsönző hálózat első elemét december végén adták át, ahol tavaszra 10 dokkolóállomáson 80 biciklit lehet majd igénybe venni.
Az összesen 223 millió forintba kerülő beruházás részeként az ipari parknál kialakított első dokkolóál-lomásnál tartott avatáson Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, egyben a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy az utóbbi években tudatos tervezéssel fejlesztették Nagykanizsán a kerékpározás feltételeit. Több kilométernyi új kerékpárút épült, elkészült az ország első, akár olimpiai minősítésre is alkalmas mountain bike pályája, a Fő utca avatásával együtt további új
kerékpárútszakaszt is kialakítottak a belvárosban.
Dénes Sándor polgármester a közösségi közlekedést és a környezetvédelmet szolgáló új beruházásról elmondta: ennek része a 10 dokkolóál-lomás, ahol összesen 80 kerékpárt helyeznek el, továbbá elvégezték öt autóbuszmegálló korszerűsítését is. A kölcsönzött bicikliket a város lakói vagy az ide látogató turisták várható-
an márciustól vehetik majd igénybe, s a tarifákat úgy alakították ki, hogy az első fél órában ingyenesen használhatják.
A novemberi projektindításkor tartott sajtótájékoztatón elhangzott: rongálásbiztos, GPS-es nyomkövetővel ellátott, strapabíró kerékpárokat vásárolnak, amelyeket a város közigazgatási határain belül lehet majd igénybe venni. Javítóműhelyt és a hálózatot felügyelő diszpécserszolgálatot is létrehoznak az üzemeltetéshez, illetve szállítójármű is tartozik a rendszerhez, amelyet térfigyelő kamerákkal is védenek majd.
2
- Krónika
2016. január 14
20 éves lett az alapítvány
Megalapításának 20. évfordulóját ünnepelte az Alapítvány az Autista Gyermekekért a Batthyány Lajos gimnázium aulájában. A megjelenteket először a rendezvény fővédnöke, Cseres-nyésné Nugy Lívia köszöntötte.
Egy autista embertől, Rose Blackburntől származó gondolattal járult hozzá annak a rejtélyes, különleges világnak a megértéséhez, amely mindannyiunktól idegen, egészen addig, míg a csalá-
dunkban, a környezetünkben nem találkozunk sérült, az átlagostól, a megszokottól eltérő emberrel.
Tudnunk és látnunk kell, ha egy családba sérült, fogyatékkal élő csöppség születik, az egész életen át tartó felelősséggel jár a szülők számára - folytatta. - Ezek a szülők Atlaszként tartják vállukon a világot szeretetükkel, áldozatvállalásukkal, kitartásukkal. Példájuk valóban példa, minta lehet mindannyiunk számára - hangsúlyozta a fővédnök.
Az alapítást és a kezdeti lépéseket
dr. Bárányi Enikő, az alapítvány kuratóriumának első elnöke idézte fel. Elmondta, azzal a céllal hozták létre a közösséget, hogy lehetőség nyíljon időnként a beteg, autista gyermekek speciális foglalkoztatására, felügyeletére. Majd a közgyűlési döntést követően létrejött az első autista óvodai csoport, mely több éven át az Űrhajós, majd az Attila, ma pedig a Rózsa utcai intézményben működik.
A jelenről, az autizmus-speci-fikus ellátás helyzetéről, a fejlesztés fo irányairól Horváth Istvánná, a Szivárvány EGYM1 igazgatója osztotta meg a gondolatait. Kiemelte: elsőbbséget kap a kommunikációs és szociális készségek fejlesztése, melyhez minden feltételt megteremtettek. Szülői háttér nélkül azonban nem lehet eredményt elérni.
Lérántné Mátés Valéria a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetője a gyakorlati tapasztalatairól, az autiz-mussal élők foglalkoztatásáról osztotta meg gondolatait.
Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke gratulált a 20 évhez, és ígéretet tett rá, a szövetség támogatni fogja a kani-
Petőfire emlékeztek
Hölgyeim és uraim, kedves barátaink, valamennyien, akik elfogadták a Nagykanizsai Polgári Egyesület immár 14. meghívását, hogy - a házelnök úr szavával szólva - bármilyen zegernye is az idő, Petőfi Sándor születésnapját együtt ünnepeljük - köszöntötte a megjelenteket Kóré Péter, aki az NPE részéről az ünnepség házigazdája volt.
- „Amit adál, abból semmi sincs elveszve: Firól-fira szállsz te, mint egy közös eszme." - írta Arany Petőfiről a Harminc év múlva című versében - folytatta köszöntőjét Kóré Péter. Elfogadták ezt a meghívást, mert egyaránt barátai az ünnepeltnek és barátjának, akit ma segítségül hívunk. Elfogadták ezt a meghívást, mert a szelíd szavú, napsugaras lelkű Arany János kérdésére: - „Eddig még csak hegedűszóban meséltem, de ezután világosan akarok beszélni: akarjuk-e, hogy legyen Magyarország?" - így felelnek: - Akarjuk!
„Az igazi katona nem azért harcol, mert gyűlöli azt, ami előtte van, hanem, mert véghetetlenül szereti azt, ami mögötte van." - idézte Kóré Péter Chestertont. - Érdemes hát számba vennünk ma, Európa szervezett megszállása, az iszlám invázió idején:
mi az, ami fontos nekünk, mi az, amit veszíthetünk. Ebben nagy segítséget nyújt Arany János költészete. És az ő verseiből azt is megismeijük - a védelem eredményessége érdekében - milyen kétszínű és kegyetlen az ellenfél, és hogyan álltak helyt velük szemben elődeink: Rozgonyi, Hunyadi, Szondi. A nemzet az ezelőtt éltek, a ma élők és az utánunk jövők szövetsége, valamennyiük iránt felelősséggel tartozunk - szögezte le bevezetőjében Kóré Péter. A két Arany - vers (a tudósítás címében idézett Vásárban és Kapisztrán) következett, ez utóbbihoz fűzte Kóré Péter: Hunyadi kardjára Beata Virgo Maria volt vésve. Ha a katona munkaeszköze a kardja, akkor méltán mondhatjuk, ő nem imádkozott és dolgozott, hanem azáltal imádkozott, hogy dolgozott.
Ezután lépett a mikrofonhoz Ráczné Bella Cecília, akit most nem karnagyként, hanem magyar tanárként hallgathattunk. „Madarat tolláról, embert barátjáról." - ha Petőfit meg akaijuk ismerni,
Aranyt is ismernünk kell - indokolta meg, miért Arany Jánosra irányul az idei ünnep. -Se megismerés nem öncélú: felidézendő, ma is időszerű verssorai, közéleti és irodalmi tevékenysége, erőt adó és megtartó hite mindannyiunk számára példát ad, utat mutat itt, a mai zűrzavaros Európa közepén. - Érzékletesen vázolta fel Arany életútját, kevésbé ismert részleteit: - Mire Arany iskolába kerül, mintegy 30 zsoltárt már kívülről énekel. Később így vall a szülői házról: „ Az ének s a Szentírás lettek tápjai gyönge lelkemnek, s a kis bogárhátú viskó szentegyház vala; így éreztem már apró gyermekként Megtapasztaltam nem csak Isten végelen szeretetét, hanem a tudás nagyszerűségét is." Arany olvasottsága révén Szalonta-szerte csodagyermekké válik Iskolába kerülvén az évnyitón kívülről elmondja latinul a , Miatyánkot". Idézte a Toldi estéjét - „Szeresd a magyart, de ne faragd le" - szóla/ „Erejét, formáját, durva kéigét rók/ Mert mi haszna simább, hajói meglaragják?/ Nehezebb eltömi a faragatlan fat" Majd a Kozmopolita költészet című versét: „És ne gondold, hogy kihalnak/ Sújtott népek hirtelen/ Amig össze-zeng a dalnok/ S a
zsaiak kezdeményezéseit.
Dénes Sándor polgármester elismerését és köszönetét fejezte ki a fontos feladatot ellátó alapítványnak, egyben megköszönte a Szivárvány EGYMI pedagógusainak, dolgozóinak a munkáját.
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványának támogatásával, ez alkalommal nyílt meg hivatalosan a gimnáziumban a Kocka-Klub, melyet kéthetente látogathatnak a gyerekek. Az alapítvány és az oktatási intézmény között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a gimnazisták az 50 órás közösségi szolgálat részeként felügyelnek a gyerekekre.
Győrfy Anikó projektmenedzser, az alapítvány kuratóriumának tagja zárszavában megjegyezte: az alapítvány látókörében jelenleg 30 olyan család szerepel, akik autista gyermeket nevelnek, és továbbra is szeretettel váiják az érintettek jelentkezését a programjaira.
A jeles születésnapon nem hiányozhatott a születésnapi torta sem, melyet mindaddig körbeálltak, míg el nem aludt a tűzijáték lángja.
B.E.
nemzeti érzelem/ Tán veszélyt, vagy annak látszót/ Vélsz a honra tűnni fel/ Hát van lelked, a szent zászlót/ Épen akkor hagyni el!?'' Végezetül Arany János Népies, politikai cikkeiből vett egy időszerű sort: „Kevesen vagyunk, de ha egyetértünk, ha bölcs vezetők után indulunk s engedelmeskedünk: a diadal bizonyosan mienk." - fejezte be tapssal foldott beszédét Ráczné Bella Cecília
Ezután, követve Cseresnyés Péter államtitkárt, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselőjét és Dénes Sándort, városunk polgármesterét sok kanizsai helyezett el égő mécsest, gyertyát a születésnapos költő szobrának - a 48. gyalogezred hősi emlékművének - talapzatán. Ezalatt, akárcsak a gyülekezéskor néhány megzenésített Arany vers szólt. „Oh értsd meg a szót,: árban és apályon -Szirt a habok közt - hűséged megálljon!" - írta Arany a Rendületlenülben. Az ünnepség zárásaként egész évre szóló útravalóul énekelte el a közösség a hűség énekét, a Szózatot. Majd a díszőrséget álló hagyományőrző huszárok a Hunyadi induló hangjaira díszmenetben vonultak el.
-KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet. Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. január 14
Klfl&feg- Új év
3
Dénes Sándor Nagykanizsa polgármesterének újévi köszöntője
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Nagykanizsai Polgárok!
Éjfél elmúltával, átlépve a 2016-os esztendő küszöbén, kérem, engedjék meg, hogy a magam és városunk vezetése nevében boldog, sikerekben és lehetőségekben gazdag újévet kívánjak Önöknek!
Reményteli szívvel tekinthetünk az előttünk álló újesztendő elé, hiszen a karácsony üzenete, a családi együttlét öröme és a szeretet átjárja a lelkünket. Még halljuk a karácsonyi csengők dallamát, érezzük a fenyőfa illatát, és így azzal a szeretettel a szívünkben léphetünk át az újévbe, amely körülvett minket az elmúlt napokban.
Kedves Kanizsai Polgárok!
E szavak is rávilágítanak, hogy minden esztendő, melybe belépünk, egyben mindig lehetőséget és feladatot is jelent egy olyan világ kialakítására, amelyben boldog életet tudunk élni. Európai kultúránk több évszázados vívmánya, hogy mindannyian egyéni módon, a saját lehetőségeink és igényeink szerint élhessük az életünket, hogy a boldogság azon formáját találjuk meg, amely rólunk és nekünk szól.
Mert mi, emberek nem vagyunk egyformák. Eltérőek személyes ambícióink, terveink, érzéseink, másképp gondolkodunk. Különbözőek vagyunk, másféle szemlélet-
tel és szükségletekkel, amelyek más és más utakat jelölnek ki számunkra. Abban viszont egyetértünk, hogy mindannyian szeretnénk az újév napjait nagyobb szeretetben és boldogságban, jobb egészségben és biztosabb egzisztenciában eltölteni. Ebben a világban vannak közös feladataink, és természetesen itt találhatók azok a sikerek, melyeket elértünk az elmúlt időszakban.
Ezért is engedjék meg, hogy Nagykanizsa polgármestereként a közösségünk eredményeit és a jövőben ránk váró feladatokat megosszam Önökkel. Ilyen hosszútávra szóló értéknek említeném a teljesség igénye nélkül, a megújult utakat, járdákat, a felújított intézményeket, az Eötvös tér gyermek és felnőtt szabadidő parkját, városunk gyönyörű főtere folytatásaként elkészült Fő úti rekonstrukciót. Ez a beruházás a vízi közmű munkálatok mellett, a felszíni burkolatok és zöldterületek kialakítását, a kerékpárutak kijelölését és megépülését is magában foglalva egységes egésszé varázsolta a polgári hangulatú belvárosunkat. Méltó módon megszépült a Járási Hivatal épülete és környezete, a Ligetváros szociális célú rehabilitációja keretében megtörtént a Városi Uszoda energetikai felújítása, a Csengery utcai gyalog- és kerékpárút építése, szociális bérlakások
újultak meg, az Erdész utcában járda épült. Ugyanakkor műfüves focipályákat adtunk át a miklósfai és a palini iskolában, valamint ovi focipályákat avattunk négy óvodánkban, hogy gyermekeink egészséges környezetben fejlődhessenek. Sokunk örömére a régóta várt Principális csatorna mederkotrása is megtörtént.
Nem feledhetjük a jövő felé tekintve, hogy a napokban fejeződött be a 61 -es számú főút nagykanizsai elkerülő szakaszának építése, és átadásra került a közösségi közlekedést szolgáló kerékpárkölcsönző rendszer is, mely a város fontosabb pontjait köti össze. Így ma elmondhatjuk, hogy Nagykanizsa - a Csónakázó-tónál létrejött XCO kerékpáros pályával és centrummal együtt - valóban kerékpáros barát város.
Tisztelt Kanizsaiak!
Mára egy erős közösséggé vált városunk, ami az összefogás eredménye. Azé az összefogásé, amely munkánkat több területen is jellemzi.
Kérem, erre legyünk mindany-nyian büszkék. Összességében kijelenthetjük: Nagykanizsa 2015-ben is nagyot lépett előre a fejlesztések, beruházások területén, a gazdaságfejlesztésben, a munkahelyteremtésben, és ezzel olyan alapot hoztunk létre, amely lehető-
séget teremt a további fejlődéshez.
Az idei év is a folyamatosság jegyében, a sikeres jövő továbbépítésének esélyével telt el. Erezhettük, hogy a városi közéletben, a Közgyűlés munkájában és a mindennapokban is az együttműködést elősegítő nyugalom és békesség volt a jellemző. Egyet tudtunk érteni a fö irányok kijelölésében, és össze tudtunk fogni városunk fejlődése érdekében.
Megalkottuk azt a tervezetet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök úr a Modern Városok Program keretében elfogadott. Ezen kormányzati támogatás történelmi léptékű és jelentőségű városunk számára. E program keretében fontos feladatunk az ipari park 500 hektáros területének feltárása, a Déli elkerülő út megépítése a további befektetések ösztönzése érdekében. A következő években elkészül egy 3000 fős sport- és rendezvénycsarnok, egy 50 méteres versenyuszoda, felújítjuk a Ferences kolostor épületét, valamint tervezünk egy képzési- és konferenciaközpontot is. A felsorolt fejlesztések mellett, a TOP program keretében Nagykanizsa 7,9 milliárd forintnyi további támogatáshoz jut ezen uniós ciklusban. Az előkészítési munkálatok már elkezdődtek, de még nagyon sok feladat vár ránk a megvalósításig.
Kedves Kanizsaiak!
Az óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönöm a város összes vállalkozójának, intézményének, minden nagykanizsainak, hogy hordozták a 2015-ös esztendő nehézségét és terhét az itt élők érdekében. Megköszönöm valameny-nyiük munkáját, áldozatát, amit tettek a közösségért, Nagykanizsa anyagi-szellemi gyarapodásáért.
A most kezdődő év szintén egy új lehetőség, mely megadatott nekünk, hogy boldogabbá tehessük a saját, a családunk és közösségünk életét. Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, sok szeretetet és nyugalmat, hogy mindannyian találják meg azokat a célokat, amelyek elérése örömöt jelent Önmaguk, családjuk és környezetük számára. Legyen sok olyan pillanat az életükben, melyek fényükkel beragyogják a mindennapjaikat, emlékezetessé téve a 2016-os évet. Kívánok városunk minden polgárának egészséget, sikereket, sok örömöt és békés, Istentől áldott újesztendőt.
Boldog újévet Nagykanizsa!
|| Kanizsa ^ Közgyűlési sorok
2016. január 14,
Megerősítették a kiválást a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásból
A közgyűlésen elfogadták a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválással kapcsolatos döntés megerősítésére vonatkozó javaslatot, mely kiválás már hónapok óta húzódik.
Az önkormányzata korábban azért döntött a kiválás mellett, mert egy módosított megállapodás miatt 2020 végéig a társulást fenntartási kötelezettség terhelte volna. A társulásnak tagja városunk, valamint másik 20 településsel együtt alapítója is.
Ajúniusi határozat értelmében a módosított társulási megállapodást nem fogadta el az önkormányzat,
és eldöntötte, december 31-i határidővel kilép a Zalaispából.
A kiválás során felmerülő elszámolási és egyéb viszonyok tekintetében újratárgyalhatta a dolgot a két fél, melynek határidejét augusztus 31 -ben határozták meg.
A döntés értelmében Dénes Sándor polgármester tájékoztatta Dékárry Endrét, a Zalaispa elnökét, a kiválásról, valamint a kiválás kötelezettségeiről érdeklődött. Válaszlevélben Dékány Endre azt írta a kanizsai önkormányzatnak, hogy az elszámolás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt türelmet kér. Azonban a második kérdésre nem válaszolt.
Újabb levélváltások után városunk polgármestere, állásfoglalást
kért a megyei Kormányhivataltól, hogy a társulás kiválással kapcsolatos intézkedése és tevékenysége megfelel-e egy adott törvény, illetve a társulási megállapodás előírásainak, továbbá annak működésére vonatkozó szervezeti és működési szabályoknak. Ezen túl kérte, szeptember 7-i határidővel, a kormányhivatalnál kezdeményezzenek a Zalaispával szemben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.
Egy elfogadott napirend másik pontja pedig rögzítette, hogy a Zalaispa Operatív Bizottsága által a kiválásra létrehozott munkacsoportba jogi és pénzügyi munkatársat delegál. A Társulási Tanács októberi ülésén napirendi pontként
szerepelt a kiválás miatti módosítás és a kilépés elveit szabályozó eljárásrend, azonban az ülés napirendjéről levételre került, döntéshozatalra nem került sor.
A társulás, ahogy az előterjesztésben is olvasható, 2014 óta akadályozta, hogy a társulásból történő kiválásról a jogszabályban, illetve a megállapodásban meghatározott határidőben a döntés előtti mérlegelést lehetővé tevő, tényszámokkal alátámasztott határozatot hozhasson. Ezért a közgyűlés elfogadta a javaslatot, tehát megerősítette a kiválással kapcsolatos döntését.
V.M.
Óvodavezetői állás
A Nagykanizsai Központi Rózsa magasabb vezetői tisztségére pályázatot írt ki a város közgyűlése.
Mint az előterjesztésből tudható: minderre azért volt szükség, mert a jelenlegi vezető, Böjti Istvánné megbízása öregségi nyugállományba vonulása miatt megszűnik december 25-től. Az új vezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik, kiválasztása pedig öt esztendőre szól.
A pályáztatásra vonatkozó napirend tartalmazza a szükséges feltételeket, amiket csatolnia kell a pályázónak: ezek közt szerepel többek közt a szakmai önéletrajz és vezetési program is. A munkakört öt évre, 2016.május elsejétől 2021. július 31-ig tölti be az új vezető.
A pályázati felhívást legkésőbb jövő év február elejéig kell közzétennie az önkormányzatnak a már jól ismert helyeken.
Elkészült a közgyűlés 2016. évi munkaterve
A közgyűlésen elfogadták Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi munkatervére vonatkozó javaslatot.
A beérkezett javaslatok rendszerezését követően és a jogszabályban meghatározott határidők figyelembevételével állították össze a közgyűlés 2016. évi munkaterv-ja-
vaslatát. A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselőtestület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart, illetve évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart.
A mellékletben olvasható munkaterv alapján, minden hónap első napjaira esik az előterjesztés leadási határideje, míg a közgyűlések minden hónap végére, általában csütörtökre esnek. 2016-ban az ünnepi közgyűlés időpontja április 29-re esik, amikor ünnepélyes keretek közt adják át az önkormányzat által alapított kitüntetéseket. A közmeghallgatás jövőre szeptember 29-én lesz. (Részletes munkaterv a nagykanizsa.hu oldalon olvasható: A városunk műkö-dése/Önkormányzat/Közgyűlé-sek/2017. december 17. soros/5, napirendi pont).
Nem született döntés
A soros ülésen a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda élére vonatkozó vezetői pályázat elbírálásáról is döntött a testület.
A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda irányításáért öten pályáztak, köztük a jelenlegi vezető Bali Veronika is. A pályázat kiírására egyébként azért volt szükség - mint az előterjesztésből tudható - mert a mostani vezető megbízatása lejár ez év végén.
Az öt pályázatból egyet formailag érvénytelennek találtak, míg Bali Veronikáét, Farkas Anettét, Sneff-Németh Gabrielláét és Szé-csényi Szabolcsét elfogadták, így négyükre szavazhattak a képviselők.
A döntés azonban eredménytelen lett, így Bali Verát bízták meg, míg az új pályázati eljárás véget nem ér. Ezek után újabb pályázatot írnak ki olyan feltételekkél, ahogy ezt korábban is tették.
Inkey utcai játszótér - fontosnak tartják a felújítását
A palini, Inkey utcai játszótér felújításáról érdeklődött közgyűlési interpellációjában dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő. A városatya arra volt kíváncsi, van-e reális esélye annak, hogy a 2016-os költségvetésbe bekerül a felújítás.
Válaszában Dénes Sándor polgármester a képviselő által, a 2015. május 28-ai közgyűlésen feltett kérdésére emlékeztette a képviselőt, melyre június 5-én kelt levelében adott tájékoztatást a városvezető: a játszótér akkori állapotáról, illetve arról, hogy további intézkedésig le kell zárni a használat elől. A tavalyi költségvetésben nem volt biztosított előirányzat a játszótér felújítására. A költségvetés 2016. évi tervezése során a ját-
szóterek fejlesztésére szerepeltet előirányzatot a közgyűlés, mely forrás a testület döntése alapján kerül felhasználásra.
A polgármester továbbra is fontosnak tartja az új játszótér kialakítását az Inkey utcában. Amennyiben a közgyűlés biztosít fedezetet a 2016. évi költségvetésében a megvalósítására, úgy a hivatal megteszi a szükséges előkészületeket.
Suszter-allé és csatorna fedőlapok
Egy belvárosi sétája nyomán tapasztaltakat vetette fel közgyűlési interpellációjában Baj József önkormányzati képviselő. Egyik kérdése a Deák téri Susz-ter-allét, míg a másik, az öntvény aknafedelek díszítését érintette.
Véleménye szerint a turisták szemszögéből nézve nem lesz csodálatra méltó, ha a városrehabilitáció során kihagyták a belváros másik felét, a Deák tér felújítását. Mivel nagyon kevés történelmi emléke van Kanizsának, jó lenne, ha ennek figyelembe vételével kezelnénk ezt a kérdést. Az egyenetlen, balesetveszélyes területet - melyen három betontömb is nehezíti a közlekedést a felújítás alatt járdaként használja a lakosság - tette hozzá, és megkérdezte, bekerül-hetne-e a pótlólagos munkálatok sorába ez a terület, mert megérdemelné a felújítást.
2016. január 14
Kanizsa - Közgyűlési sorok
5
Az ÁSZ hamarosan megkezdi a megyei jogú városok vállalatainak ellenőrzését
A legutóbbi közgyűlésen adott válaszában Dénes Sándor polgármester kiemelte: a Suszter-allé nem szerepel ebben a városrehabilitációs projektben, tehát nem tudnak vele foglalkozni, de odafigyelnek erre a kérdésre. Bízik benne, hogy a „Zöld város kialakítása" című Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívás keretéből megújul majd a Deák tér, s ennek része lesz a Suszter-allé is.
Ha az új öntvény aknafedeleket összehasonlítjuk más városokéval, általában azt látni, hogy vagy a város címere, vagy a csatornahálózatot üzemeltető cég emblémája díszíti azokat. Ha jól körülnézünk a belvárosban, itt a Szabadics Zrt. aknafedeleivel találkozunk - jegyezte meg a városatya, és megkérdezte: fontos-e Nagykanizsa városának, hogy még száz év múlva is erre a cégre emlékezzen a lakossága. Nem gondol az aknafedelek cseréjére, de egy kis előrelátással szebben is megoldhattuk volna - tette hozzá önkritikusan.
Az aknafedeleket most már nem tudják lecserélni - áll Dénes Sándor polgármester válaszában. - A Fő út rekonstrukciójában felhasznált csatorna fedőlapok alapvetően nem lógóval, címerrel készülnek. Mivel jelentős költség többlete van, nem kívánták vele a projektet, illetve a lakosságot terhelni. A kivitelező cég engedélyt kért és kapott a aknafedelek ilyen formában saját költségen történő legyártatására.
A továbbiakban is ellenőrzik a nyitvatartási időt és a zajhatást
A Hevesi úton lévő Szandra sori vendéglátóegységek üzemeltetésével kapcsolatban szólalt fel a decemberi közgyűlésen Bedő György önkormányzati képviselő. A városatyát a Kodály és a Bartók utca lakói keresték meg korábban a panaszukkal, és kérték az önkormányzat segítségét, ami időközben meg is történt. Az eddigi intézkedéssel maximálisan elégedett az érintett lakosság, és köszönik azt. Bedő György még annyit kért, hogy írásban is kapjon ezekről tájékoztatást, hogy továbbítani tudja a választók felé.
A Hevesi Sándor utcán lévő vendéglátó üzletek működésével kapcsolatos, lakossági bejelentés alapján megtett intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adta Dénes Sándor polgármester:
Az önkormányzathoz 2015. október 8-án érkezett lakossági bejelentést követően a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztálya Közigazgatási Csoportjának dolgozója a Közterület Felügyelet két munkatársával közösen éjszakai ellenőrzést tartott október 16-án és 24-én.
Az ellenőrzések során a nyitvatartási időn túl működő vendéglátó egységek üzemeltetőjét, illetve alkalmazottját figyelmeztették a nyitvatartási idő szigorú betartására. Felhívták a figyelmüket, hogy a nyitva tartási idővel kapcsolatos jogszabályi kötelezettség megszegése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követnek el, mely esetben az üzemeltetővel szemben helyszíni, illetve közigazgatási bírság szabható ki. Az ellenőrzések során a lakókörnyezet nyugalmát zavaró zajhatást a vendéglátó üzletekben nem tapasztaltak. November 1 -jén a Közterület Felügyelet dolgozói ismét ellenőrizték a nyitvatartási időt és a zajhatást, de nem tapasztaltak szabálytalanságot.
A lakossági bejelentést figyelembe a későbbiekben is ellenőrzik az említett vendéglátóegységek jogszerű működését - áll a polgármester válaszában.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
Szemléletváltásra van szükség az állami és önkormányzati cégek menedzselésében, feltétlenül meg kell újítani az állammenedzsmentet, 25 év után az állami vállalatoknál is végre kell hajtani egy rendszerváltást - mondta az Állami Számvevőszék elnöke.
Domokos László kifejtette: az állami vállalatok vezetésében is arra kell törekedni, hogy a teljesítmény ne csupán a lobbizásban, illetve a lojalitásban mutatkozzon meg a tulajdonosok irányában.
Az ÁSZ elnöke rámutatott: az állami cégeknél is biztosítani kell a szolgáltatások minőségét, a le-
Újévtől lépett hatályba a közigazgatási bürokráciacsökkentésről elfogadott törvénycsomag.
A mintegy száztíz jogszabály módosítását indítványozó előterjesztést a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János javasolta.
A módosítással általános eljárási szabályok egyszerűsödnek, kevesebb lesz az engedélyhez kötött tevékenység, és csökkennek az ügyintézési határidők.
Új jogintézményt is bevezettek, a függő hatályú döntést,
hető legkevesebb állami, önkormányzati pénz felhasználásával.
Kiemelte: az állami, önkormányzati vállalatok cégvezetői számára világos követelményrendszert kell felállítania a tulajdonosoknak. A teljesítményt mérni kell, és ez alapján kell értékelni a cégvezetők munkáját - tette hozzá az ÁSZ elnöke.
Domokos László elmondta: az ÁSZ hamarosan megkezdi a megyei jogú városok vállalatainak ellenőrzését, s még a télen több tucat vizsgálatot indít el a számvevőszék.
MTI - Kanizsa
amelynek célja, hogy az engedélyezési eljárások átalakítása nélkül gyorsítsa fel és tegye kiszámíthatóbbá az ügyintézést. Ez azt jelenti, hogy ha a hatóság két hónapon belül nem tud érdemi döntést hozni, akkor a kérelmező végezheti a kérelmezett tevékenységet.
Az úgynevezett sommás közigazgatási eljárásban 21 helyett 8 nap alatt születhet döntés, ha az ügyfél az összes feltételt teljesíti, és nincs ellenérdekelt az ügyben.
MTI - Kanizsa
Boa Bálint az újév első kanizsai babája
Virágcsokorral, oklevéllel, ajándékcsomaggal és aján-
dékutalvánnyal köszöntötte 2016. év első nagykanizsai
babáját és édesanyját, Hideg Nikolettel Dénes Sándor polgármester, a Kanizsai Dorottya Kórházban.
Bálint további életéhez jó erőt, egészséget, sok boldogságot kívánt az önkormányzat nevében a városvezető. A kisfiú január 2-án 2 óra 45 perckor látott napvilágot, 3200 gramm súllyal, és 53 centivel. Mindketten jól vannak, s azóta már haza is mentek Platán sori otthonukba, ahol a két és fél éves testvér, Benjámin Bence már nagyon várja mindkettejüket.
B.E.
Újévtől hatályos a bürokráciacsökkentő törvénycsomag
Kaniz. Gazdaság
2016, január 14.
Új névre váltott a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató - Mostantól Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
Rövidebb és a tényleges tevékenységet tükröző névre váltott a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft., így ezentúl a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. nevet viseli a társaság.
Az arculat és név változtatásának szükségességére egy 2014-ben lezajlott szervezetfejlesztés világított rá, melytől
kezdődően új arculati elemeket kezdtek bevezetni. Az Erzsébet téren másfél éve nyílt Nóvum Spalium lakástextil üzlet már ezt az új arculatot tükrözi.
A társaság 2015 év végén új telephelyre költözött a Petőfi utca 5. szám alá, a volt lánykollégium épületébe. Az új helyen közel háromszor nagyobb alapterületen, teljes körűen akadálymentesített környezetben 120 munka-
vállalót foglalkoztatnak, melyek közül 90-en megváltozott munkaképességű, köztük hárman autisták. A társaság néwáltása költözéssel egy időben indult el, és 2016. január 1 -tői már Kanizsa Rehab néven működnek tovább.
- A régi elnevezés korszerűtlen, és túl hosszú volt, emellett nem tükrözte a társaság fő tevékenységét, a rehabilitációs foglalkoztatást - részletezte a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. ügyvezetője, Lérántné Mátés Valéria.
Hozzátette, a Kanizsa Rehab Non-profit Kft-nél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók jelentősebb része rehabilitálható, kisebb hányada pedig védett munkahelyen tartósan foglalkoztatható. A Kanizsa Rehab Kft-nek feladata, hogy visszavezesse a rehabilitálható státuszú munkavállalóit a nyílt munkaerőpiacra.
Sí KANIZSA REHAB
- A lógónknak szimbolikája is van. A külső négyzet a kemény, piaci világot szemlélteti, benne a ko-
rong pedig a nálunk dolgozó megváltozott munkaképességű embereket - hangsúlyozta az ügyvezető. Hozzátette, a négyzet bal alján induló, majd a zöld korongot megkerülve, a négyzetet a jobb felső saroknál elhagyó fehér vonal arra utal, hogy a társasághoz bekerülő megváltozott munkaképességűek a munka-reha-bilitáció segítségével magasabb szintre kerülve térhetnek vissza a nyílt munkaerőpiacra. A külső négyzet továbbá utal a külső világ keménységére, melyet a társaság „hozzákerekít" a megváltozott munkaképességű emberek igényeihez.
- Reméljük, hogy a város lakossága is hamar megszereti ezt az új, könnyen megjegyezhető cégnevet, és beilleszkedik a köztudatba. Természetesen a korábbi, megszokott tevékenységeinket továbbra is folytatjuk, mint nyomda, a varroda, és a habilitációs csoport, mely utóbbi összeszerelő munkát végez - zárta Lérántné Mátés Valéria.
V.M.
Cseresnyés Péter: újabb foglalkoztatást segítő programok indulnak 2016 első felében
A kormány újabb foglalkoztatást segítő programokat indít az év első felében, elsőként a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába című segítő program kezdődik el - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón kedden, Budapesten.
Cseresnyés Péter kiemelte: a február 1-én induló program tervezett keretösszege 3 milliárd forint, amelynek révén a kormány tervei szerint 20-25 ezren léphetnek át a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra.
Hozzátette: ha egy közfoglalkoztatott a szerződése lejárta előtt piaci állást talál, akkor havonta felveheti a közfoglalkoztatási jogviszonyból a hátralévő időszakra a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét is.
Cseresnyés Péter elmondta, hogy a kormány tervei között szerepel még a gyakornoki program kibővítése a szakképzettséggel rendelkező
pályakezdők támogatása érdekében, valamint a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok bevezetése is. Kifejtette: a gyakornoki programra azok a mikro,- kis-és közepes vállalkozások pályázhatnak majd, amelyek vállalják a 25 év
alatti szakképzettséggel rendelkező fiatalok foglalkoztatását.
Cseresnyés Péter a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kedden közzétett foglalkoztatási adatokról elmondta, a foglalkoztatottak száma elérte a 4 millió 273 ezret 2010-hez képest már 563
ezerrel többen dolgoznak. A munkanélküliségi adatokról pedig megjegyezte, 11 éve volt ilyen alacsony a munkanélküliség az országban, a jelenlegi munkanélküliségi ráta 6,2 százalékos.
MTI - Kanizsa
Cseresnyés Péter: leginkább a kereskedelmi szférában találhatnak állást a közfoglalkoztatottak
A versenyszférának a kereskedelem az a területe, ahol a közfoglalkoztatottak a legköny-nyebben el tudnak helyezkedni - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára kedden az Ml aktuális csatorna esti műsorában.
Cseresnyés Péter szerint a kereskedelmi területen a közfoglalkoztatottak az alapképzés kiegészítéseként kaphatnak olyan szakképzést aminek a segítségével el tudnak helyezkedni.
Rámutatott: nem lett igazuk azoknak a kritikus hangoknak, amelyek a vasárnapi pihenőnap miatt elbocsátásoktól tartottak a kereskedelemben, hiszen az intézkedés bevezetése óta is több ezren találták meg a boldogulásukat a szektorban.
A kormány újabb foglalkoztatást segítő programokat indít az év első felében, elsőként a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába című segítő program kezdődik el - ezt Cseresnyés Péter kedden sajtótájékoztatón jelentette be.
A február 1 -jén induló program tervezett keretösszege 3 milliárd forint, amelynek révén a kormány tervei szerint 20-25 ezren léphetnek át a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra.
Az államtitkár elmondása szerint ha egy közfoglalkoztatott a szerződése lejárta előtt piaci állást talál, akkor havonta felveheti a közfoglalkoztatási jogviszonyból a hátralévő időszakra a foglalkoztatást helyettesítő támogatás ösz-szegét is.
MTI - Kanizsa
NOMUKOflT Krí.
2016, január 14.
Kanizsa - In memóriám
D
Búcsú Ördög tanár úrtól
Családja, rokonai, barátai, kollégái, tanítványai, ismerősei és tisztelői kíséretében a Római Katolikus Egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomba dr. Ördög Ferenc nyelvészt, városunk díszpolgárát a nagykanizsai köztemetőben. A Magyar Tudományos Akadémia doktora december 28-án, életének 83. évében hunyt el.
Ravatalánál az önkormányzat nevében Dénes Sándor polgármester e szavakkal búcsúzott el a város elismert polgárától, egykori tanárától:
., Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászolók! Kedves Ördög Tanár Úr!
Ércnél is maradóbb művet emeltem én,/ fenséges piramis csúcsa nem ily magas;/ezt sem kapzsi eső, sem szilaj Aquilo/ nem rombolja le már, vagy sohasem fogyó/ évek lánca, s a gyors, elsuhanó idő./ Jobb részem nem enyész, szellemem él tovább."
Tisztelt Búcsúzók!
Ma egy igaz és teljes életet élt emberért, tanárért, tudósért, barátért és egy családtagért szól a harang, amely közös búcsúzásra hívott ide minket. Ördög Ferenc Tanár Úr személyében mindannyiunk tanárát, Ércnél maradóbb embert és példaképet veszítettünk el mi, Nagykanizsa város polgárai, e térség és Magyarország egésze. Csak a közös gyászunk mélységes csendje és Horatius előbb idézett szavai méltók arra, hogy kifejezzék azt az emberi művet, mely fenséges piramisnál is magasabban ragyog tovább az ő szellemiségén át. Mert jobb része nem enyész, szelleme él tovább tanítványai generációinak sokaságában és barátaiban, akik magukba fogadták emberségét és tudását, felnéztek
pedagógiai tekintélyére és sziklaszilárd jellemére.
Elköszönni jöttünk Tőle, a város elismert polgárától, Díszpolgárától, egy igazán szerethető és bölcs embertől, aki már itt a földön elnyerte az örökkévalóság jutalmát, mindannyiunk szeretetét. Aki 60 évvel ezelőtt Nagykanizsát, és az akkori Irányi Dániel, később Landler Jenő majd Batthyány Lajos Gimnáziumot választotta élete és tanári hivatása helyszínéül, messze Tolna megyei szülőfalujától, Gyulajtól.
választott. Hűsége ide kötötte őt, az itt élő emberekhez és e városhoz. Ahol mindig egyenes derékkal járt, csillogó mély szemekkel mosolygott, és felemelt minket, mert mindig teljes személyiséggel jelen volt. Jelen a diákjai számára a gimnáziumban, kollégái és barátai számára az otthonában és jelen volt a hétköznapokon mindannyiunk számára.
Tisztelt Tanár Úr!
Köszönöm a Mindenhatónak, hogy nekem is megadatott, hogy tanítványod lehettem. Pedagógiát tanultunk Tőled, s hogy termékeny talajba hullott a mag mi sem bizonyítja jobban, hogy osztályunkból többen a pedagógus hivatást választottuk. Büszkék voltunk, amikor 1974-ben kandidátusi fokozatot szereztél, majd egy évvel később, mint középiskolai tanárt oktatási és tudományos munkásságodért Állami díjjal tüntettek ki. Számunkra legföképp tanáregyéniség voltál, emberszeretettel, szenvedéllyel és tehetséggel megáldva.
Tisztelt Búcsúzók!
Most azonban kevesebbek lettünk. De örök lelke lobbanó lángjának szikrái bennünk lobbannak tovább. Mert igaz Tanító volt, aki tehetségét és tudását elültette, és beteljesítette azt az emberi hivatást,
És Nagykanizsa fiává fogadta őt, a tanárt és a kiváló nyelvészt, s ő is hű lett e közösséghez és e tájhoz. Hűségét mi sem bizonyítja jobban városához és iskolájához, mint hogy itt élt, kutatott és tanított közel 40 éven át nyugdíjba vonulásáig. A gimnázium volt az anyaintézménye, holott mindig hívta őt az egyetem, hívta őt a világ. A Pécsi Tanárképző Főiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kaposvári Egyetem vagy a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, mind-mind egészen fiának szerette volna példaértékű munkája és tudása okán, de ő első helyen minket
amely Reményik Sándor szavaival fogalmazható meg leginkább: „Egy lángot adok, ápold, és add tovább."
Megkaptuk e lángot, és ápoljuk, így Ördög Ferenc Tanár Úr jobb része nem enyész, szelleme tovább él. Hiszen Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán szeretnek.
Tisztelt Tanár Úr!
Tudjuk, hogy emléked múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak... Isten Veled, nyugodjál békében!
A sírnál, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, s egyúttal a tudományos közösség, és a nyelvész társadalom nevében Farkas Tamás köszönt el az elhunyttól:
Ördög Ferenc a szívvel-lélekkel elkötelezett, jó tanár és tudós mintapéldája volt. Sokan és sokat tanultunk tőle - nemcsak középiskolás fokon s tanulunk munkáiból ezután is. Ördög tanár úr nyelvészként, névkutatóként, páratlan munkabírással és szorgalommal kutatta a még feltáratlan forrásokat, s bennük az elmúlt évszázadok és az élő nyelv tulajdonnévanyagát. Olyan kutatási célokat tűzött önmaga elé, s olyan időtávokban gondolkodva, amikre napjainkban nemhogy kutatócsoportok, de kutatóintézetek is csak elvétve vállalkoznak. A névkutatás számára a honismeret al-kálmas eszköze, a művelődéstörténet egyik ága, az emberi gondolkodás megismerésének módja is volt.
Ördög tanár úr egyik szervezője, a gyűjtés irányítója volt a Zala megye földrajzi neveit egykor közzétevő vaskos kötetnek. A hazai és nemzetközi elismerést egyaránt kivívó, máig példaértékű mű egy országos méretűvé terebélyesedő, nemzetf üggyé vált helységnévgyűjtő mozgalom elindítója lett. Ördög tanár úr e munkálatok egyik fő szervezője maradt, és összességében fél Magyarország földrajzi-név-anyagának közzétételében vett részt. Azt, hogy ez a hatalmas névanyag ma immár egy korszerű, digitális nemzeti helynévtár alapjait is képezheti, nem kis részben neki köszönhetjük. Tudományos érdeklődése mégis inkább a személynevek kutatására irányult, melynek elsődleges terepét számára szűkebb pátriája jelentette.
Néhány momentumra utalva szólt a tudományos közéletben vállalt feladatairól is, majd e gondolattal zárta búcsúbeszédét Farkas Tamás: Ördög tanár urat - ahogyan ismertük - őszinte, szívből jövő kötelességérzet, tenni vágyás, nagy munkabírás és szorgalom, megbízhatóság, széleskörű tudás és szerénység, jó kedély és emberség jellemezte. Tudása és embersége egyaránt példát adott, és egyaránt hiányozni fog mindnyájunknak.
B.E.
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. január 14

A „Batthyány Lajos Középiskoláért" Alapítvány Kuratóriuma
2016. január 23-án, szombaton 19 órától rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
- immár 23. alkalommal.
Belépőjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán személyesen, levélben vagy telefonon igényelhetők.
Cím:
Nagykanizsa, Rozgonyi 23. Telefon: 30/692 1409
A bál helyszíne: István Fogadó, Sormás
Batthyány Lajos Gimnázium
Olvassa híreinket honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 7/4. Telefon: 06-70-577-8560 E-maii: bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00

f»feTEtt*Y
isKolát>a«i*
belépés csak tornacipőben?
2016. január 23-án, »ombaton 10 órakor az iskola tornatermében
• Játszunk együtt! - játékok a tanítók vezetésével.
• Ügyességi sorverseny szülőknek g és gyerekeknek együtt a testnevelők irányításával.
Körösi Csorna Sándor - Péterfy Sándor 4
Altalános Iskola PÉTERFY SÁNDOR TACINTÉZttÉNYE *
8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.
Szeretettel 4 várjuk q MSSSSBSál nagycsoportos gyerekeket és szüleiket!
Be«nutatho*u"H!
2016. -február 27-én, szombaton, 10 órakor
. A mi Mánk! - bemutatkozó előadás, beszélgetés a szülőkkel.
. Csináld velünk! - mozgásos, játékos foglalkozások, kézművesség a gyerekeknek.
Így tanitunk mi!
2016. március 23-án, szerdán a osztályban 8,00-8,45
Magyar-matematika komplex óra Tanít: Pálfi Lászlóné
Tamásné Aranyos Diána b osztályban 9,00-9,45 Magyar-matematika komplex óra Tanít: Molnárné Vámos Gyöngyi Horváth Tiborné
Nagykanizsai Szakképzési Centrum 8800. Nagykanizsa, Erdész utca 30. Telefon: 93-510-251; 20-957-5766; 20-265-3889Fax.: 93-900-252 £-mail:centrum@nagykanizsa.hu
ÁLLÁS: ápoló-gondozó
A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B.) pályázatot hirdet Idősek Otthonába ápoló-gondozó munkakör betöltésére, határozatlan időre. Részletes információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján és a Munkaügyi Hivatalban. Jelentkezési határidő: 2016. január 25.
Centrumunk a következő iskolarendszeren kívüli képzésekkel
Asztalos (E-001343/2015/A014)
Digitális készségek mindenkinek - az alapoktól az ECDL-lg
(E-001343/2015/D001) Hadé (E-001343/2015/A001)
(E-001343/2015/A008)
(E-001343/2015/A007)
Épület- és szerkezetlakatos (E-001343/2015/A005) Épületgépész technikus (E-001343/2015/A011) m\úmtíleme\6(E-001343/2015/A009) Fluidumkitermelő technikus (E-001343/2015/A006) Hegesztő (E-001343/2015/A004) Húsipari termékgyártó (E-001343/2015/A012) Mélyfúró (E-001343/2015/A010) Női szabó (E-001343/2015/A013) Nyomástartóedény-gépészí''f-ÖWJ«/?W5/>lö05; Villanyszerelő (E-001343/2015/A002)
Centrumunk a felsorolt képzéseken túl, más képzések esetén is partnere kíván lenni cégeknek, vállalkozásoknak, ha azok felnőttképzés keretében szeretnék
dolgozóikattovábbképeztetn I, legyen az szakképzettség-, vagy más szakmaivégzettség megszerzése.
Kérjük, jelezzék felénk ez Irányú Igényeiketés mi segítünk!
2016. január 14.
Kanizsa - Hirdetés
a
Január 26-ig lehet nevezni
a VIII. Országos
Farsangi
Fánkfesztiválra
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház által ismételten megrendezésre kerül a VIII. Országos Farsangi Fánkfesztivál 2016. február 6-án a Kanizsa Centrum Bevásárló Központban (Nagykanizsa, Táborhely u. 4.). A fesztivál - csakúgy, mint az előző években - a farsangi hagyománykörre és népszokásokra épül.
A felvonulás 11.00 órakor indul az Erzsébet térről és a városon végighaladva 12.00 órára érkezik meg a fesztivál helyszínére. Ezt követően kezdetét veszi a fánkcsapatok versenye szakmai zsűri irányításával, melyet párhuzamosan színvonalas színpadi produkciók kísérnek. A korábbi évek tapasztalatai alapján a versengő csapatok között rendkívül nagy számban képviseltetik magukat az ifjúsági és civil szervezetek, sőt a VIII. fánkfesztiválra a szerbiai Szabadkáról, Lendváról is várnak közreműködőket.
A hagyományok bemutatásán és ápolásán kívül a szervezők fontosnak tartják a régi hagyományos ételek, ízek újra felfedezését, hiszen gasztronómiai kultúránk rendkívül gazdag, melynek köszönhetően Európa számos országából érkeznek hozzánk a finom ételek és italok elhivatott rajongói. Ezt az irányvonalat támogatan-dóan, a fesztivál kísérő programjai közt szerepel helyi bioélelmiszerek, édességek, sajtok, mézek, pálinkák kóstoltatása és vására is.
Nevezési lap letölthető: www.kodalymk.hu.
Nactkanizsa
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. Tel: (93) 319 202 uAxw.kanizsaikultura.hu

FELANETRE! Kezdő számítógépes tanfolyam
KEZDÉS: JANUÁR 19-ÉN 16.30
Számítógép be és kikapcsolása, kezelése Internet és e-mail használata 6x4, azaz 24 órás tanfolyam A tanfolyam anyagához jegyzetet adunk
Korszerű gépeken, az új Windows 10-es operációs rendszeren
Kiemelkedő sportolók elismerése
A hagyományoknak megfelelően elismerésben kívánjuk részesíteni a kiemelkedő sporteredményeket elért sportolókat, a nagykanizsai általános és középiskolás tanulókat az oktatási intézmények és a sportszervezetek javaslatai alapján. Elismerésre azok a tanulók és sportolók javasolhatók, akik az alábbi követelmények valamelyikének megfeleltek:
- Korosztályos csapatbajnokságon országos döntőben I-ÜI. helyezést ért el.
- Korosztályos országos egyéni bajnokságon I-III. helyezéstért el.
- Diákolimpia országos egyéni vagy csapat döntőjében I-III. helyezést ért el.
- Korosztályos EB-n, vagy VB-n való részvétel
- Tagja a nemzeti válogatottnak (szövetségi igazolást kérjük csatolni). Iskolai tanulók esetében a 2014/2015. tanévben (2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig) nyújtott eredményük kerül elismerésre. Az egyesület által felterjesztett sportolók esetén a 2015-ös évben elért eredmények számítanak.
Kérjük az eredményeket jegyzőkönyvekkel, pontos hivatkozásokkal igazolni.
Felterjeszthető elismerésre a sportoló, a tanuló felkészítésében aktív szerepet vállaló személy (testnevelő, edző) is. A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 5. ajtó vagy telefonon a (+36 20 8492454).
Az elismerésre javasoltak adatait a csatolt táblázat kitöltésével 2015. január 22-ig szíveskedjenek elektronikusan megküldeni a rezsofi.tamas@nagykanizsa.hu címre.
Ajelöléshez szükséges adatlapot a www.nagykanizsa.hu/hirek kiemelkedő sportolók elismerése cím alatt tölthető le.
Kedvező ár, minőségi munka
L E V E LI Leveli Attila OPTIKA ''átszerész mester
deák 8800 Nagykanizsa. Deák tér 6.
(93)312-011,(30)3852576
Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. január 1-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
A tanfolyam díja: 6.500 Ft
Tel: (93)319-202

10
Kanizsa - Hirdetés
2016. január 14
BIO Kisokos
Kérjük Ön is gyűjtse szelektíven bio hulladékát!
A biohulladékok megfelelő gyűjtése nemcsak egy lehetőség a lakosság részére, hanem Nagykanizsa MJV Önkormányzatának 34/2013. (VI.28.) számú rendelete értelmében kötelesség is.
A biohulladék-gyűjtőedényben az alábbi hulladékok helyezhetők el:
- gyümölcsmaradék, gyümölcshéj,
- zöldségmaradék, zöldséghéj,
- levágott fű, virág,
- lomb, falevél,
- gyomnövény, vadvirág, évelő-, elszáradt növény,
- faág, fa- és bokornyesedék,
- moha, elhasznált virágföld,
- kávézacc és tea (szűrőpapírral, filterrel együtt),
- egyéb konyhai ételmaradékok: péksütemény, tojáshéj, stb.
* e n.a Pannónia
„lO-HUU^*
Kérjük az edényzetbe hulladékgyűjtő zsákot semmilyen esetben se tegyenek, mivel az a komposztálási eljárás folyamán komoly problémát okozhat!
Közreműködését köszönjük, az Ön Szolgáltatója:
WlZ Futurus <41
f id Pannónia
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa városában a biohulladék gyűjtésének rendje 2016. január 1 -jétől változik. A gyakoriság évi 45, ami azt jelenti, hogy a biohulladékot a „szezonban" (11. hét - 48. hét) hetente, míg az ezen kívül eső időszakban kéthetente fogjuk elszállítani.
Térítés ellenében biológiailag lebomló, környezetbarát hulladékgyűjtő zsákot tudunk biztosítani.
A szállítási területek és napok változatlanok maradnak.
Gyűjtés ideje Gyűjtés ideje
J 53.hét Január 01. 28. hét Július 11-15.
1 2. hét Január 11 -15. '' 29. hét Július 18-22.
J 4- hét Január 25 - 29. 30. hét Július 25 - 29.
d 6 hét Február 08-12. 31. hét Augusztus 01 - 05.
4 8. hét Február 22 - 26. 32. hét Augusztus 08-12.
110. hét Március 07-11. 33. hét Augusztus 15-19.
111- hét Március 14-18. 34. hét Augusztus 22 - 26.
J 12. hét Március 21 - 25. 35. hét Augusztus 29 - Szeptember 02.
R 13. hét Március 28 - Április 01. 36. hét Szeptember 05 - 09.
114. hét Április 04 - 08. 37. hét Szeptember 12-16.
5 15. hét Április 11 -15. 38. hét Szeptember 19-23.
16. hét Április 18 - 22. 39. hét Szeptember 26 - 30.
17. hét Április 25 - Április 29. 40. hét Október 03 - 07.
| 18. hét Május 02 - 06. 41. hét Október 10-14.
19. hét Május 09-13. 42, hét Október 17-21.
20. hét Május 16-20. 43. hét Október 24-28.
21. hét Május 23 - 27. 44. hét Október 31 - November 04.
22. hét Május 30 - Június 03. 45. hét November 07 -11.
23. hét Június 06-10. 46. hét November 14-18.
24. hét Június 13-17. 47. hét November 21 - 25.
í 25. hét Június 20 - 24. 48. hét November 28 - December 02.
| 26. hét Június 27 - Július 01. 50. hét December 12-16.
|27 hét Július 04 - 08. 52. hét December 26 - December 30.
Pannon

Futurus-Pannoma Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Telefon: 93/537-384; Fax: 93/537-385 E-mail: ugyfelszolgalat@futurus-pannonia.hu www.futurus-pannonia.hu
2016. január 14
Hirdetés
11
szelektív kisokos
S) *í*

Futurus 4
Pannónia
Mi kerülhet a kék zsákba/edénybe?^ Mi kerülhet a sárga zsákba/edénybe?
- papírdobozok (lapítva),
- újságok,
- folyóiratok, BÉÉ
- szórólapok, J
- füzetek, ^^^ JFW
- nem kemény táblás könyvek.
Kérjük, NE tegye bele:
- zsíros, olajos, ázott papírhulladék,
- matrica,
- papírzsebkendő, kéztörlő, egyéb egészségügyi papírok!
- üdítős, ásványvizes palackok lapítva,
- fóliák, zacskók, reklámtáskák,
- tisztítószeres flakonok,
- konzervdobozok,
- fém sörös - ill. üdítős dobozok.
- italoskarton dobozok.
Kérjük, NE tegye bele:
- szennyezett csomagolóanyagok,
- tejfölös-, margarinos dobozok,
- műanyag poharak, tányérok, játékok!
Hova teheti a csomagolási üveghulladékot?
A gyűjtőszigetek továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak a település egész területén!
BHBBQ^
A.•<(-*
Kérjük, az italoskarton dobozokat a sárga zsákba/edénybe helyezzék!
Házhoz menő, elkülönítetten gyűjtött hulladékok SZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA Nagykanizsa
y-.
"V J, r^y., .. .. .. .... ,,
vr/t**^'' /x:, -jt*. — i." fwr
t—ttír*
ams
l-m,v,<
é" t ÍMHí|fj
Naptári hét Dátum Hulladék típusa Naptári hét Dátum Hulladék típusa
1. Január 04-07. papír 27. Július 04 - 07. papír
2. Január 11 -14. műanyag 28. Július 11 -14. műanyag
3. Január 18-21. r papír 29. Július 18-21. papír
4. Január 25-28. műanyag 30. Július 25-28. műanyag
5. Február 01 - 04. papír 31. Augusztus 01 - 04. papír
6. Február 08 -11. műanyag 32. Augusztus 08-11. műanyag
7. Február 15-18. papír 33. Augusztus 15-18. papír
8. Február 22-25. műanyag 34. Augusztus 22 - 25. műanyag
9. Február 29 - Március 03. 35. Augusztus 29 - Szeptember 01. papír
10. Március 07-10. műanyag 36. Szeptember 05 - 08. műanyag
11. Március 14-17. „._ papír 37. Szeptember 12-15. papír
12. Március 21 - 24. műanyag 38. Szeptember 19-22. műanyag
13. Március 28-31. papír 39. Szeptember 26 - 29. papír
14. Április 04-07. műanyag 40. Október 03 - 06. műanyag
15. Április 11 -14. papír 41. Október 10-13. papír
16. Április 18-21. műanyag 42. Október 17-20. műanyag
17. Április 25 - 28. . papír 43. Október 24 - 27. papír
18. Május 02 - 05. műanyag 44. Október 31 - November 03. műanyag
19. Május 09 - 12. papír 45. November 07-10. papír
20. Május 16-19. műanyag 46. November 14-17. műanyag
21. Május 23 - 26. papír 47. November 21 -24. papír
22. Május 30 - Június 02. műanyag 48. November 28 - December 01. műanyag
23. Június 06 - 09. papír 49. December 05 - 08. papír
24. Június 13 - 16. műanyag 50. December 12-15. műanyag
25. Június 20-23. papír 51. December 19-22. papír
26. ■SHHBl m 52. December 26 - 29 [műanyag 1

• «V«

Pannónia
Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Telefon: 93/537-380; Fax: 93/537-385 E-mail: futurus@nfv-pannonia.hu www.futurus-pannonia.hu
m Kanizsa - Hangjegy
2016, január 14,
O
Hevesi Sándor Művelődési Központ
fs Meridián torna Nagykanizsán is
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-inail:lisinkig(ií kanizsaikultnra.hu www.kanizsaikultura.hu
Január 14. 17.30 óra K ANIZSÁ RÓL1N L) ULTA M...
Vendég: Sütő András színész. Január 18. 19 óra Színház - Rátkai bérlet Ken Ludwig: BOTRÁNY AZ OPERÁBAN - komédia. A budapesti l''ogi-Bulvár Színház előadása. Belépődíj: 3500 Ft. Január 20. 18 óra A Világjárók Klubja keretében. "ARANYHÁROMSZÖG, HIHETETLEN INDIA" - Böröcz Zsolt tanár vetített képes úti élmény beszámolója. A belépés DÍJTALAN! Január 21. 18 óra A Magyar Kultúra Napja tiszteletére. TIJKÖR-TEREK - Gránit* Miklós, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett fotóművész kiállítása. Január 21.19 óra Eilharmönia - Fortissimo bérlet 2015/2016. VIRTUÓZOK Magyarország első komolyzenei tehetségkutató műsorában felfedezett ifjú zenészek műsora. Belépődíj: 3400 Ft, 10% kedvezményt nyújtunk nyugdíjasoknak. diákoknak.

Medgyaszay Ház
Kanizsai Kulturális Központ
Január 19. 18 óra KALANDOZÓ KANIZSAIAK
Gejzírek, csúcsok, sivatagok, kanyonok. "Barangolás Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Wyoming, Montana és Idaho legszebb tájain". Vetített képes elméin beszámoló. Előadó: Rudics Róbert. A belépés: DÍ.ITAI AN
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Kanizsai Kulturális Központ
A meridián torna az országban 2007 óta van jelen, míg városunkban 2015. február 24-tól gyakorolható Bolf László tornaklub vezető közreműködésével. A kezdetek óta több mint 2400-an vettek már részt az ingyenes tornán és a mentális, valamint a fizikális állapotuk javulásáról számoltak be - ezt mondja Bolf László.
De mi is az a meridián torna? Az egészséges ember testében az életenergia akadálytalanul kering 12 fő és a két középvonali meridiánban. Ez a hálózat úgy szövi be a testet, ahogy azt a vérerek te-
szik. Stressz vagy más külső hatástól elakad az energia. Az ahhoz tartozó szerv pedig megbetegszik A meridián torna ezeknek a blokkoknak a feloldására szolgál, hogy szabadon áramolhasson az energi,a és ezáltal a beteg szervek gyógyuljanak.
A meridián tornán 25 perces, 3-1-2 meridián-gyakorlatokat végeznek. Ezekkel a gyakorlatokkal biztosítják a meridiánjaink szabad energia-áramlását. A 3-as szám itt arra utal, hogy három meridián-ponton akupresszúráz-nunk kell magunkat. Az 1 jelentése a hasunkról szól: fekvő vagy álló helyzetben hasi légzést kell
naponta végezni. Míg a 2-es szám a lábaink erejének a próbájára utal.
Bolf László kiemelte, ez a gyakorlatsor közel 25 percet vesz igénybe, melyet a foglalkozások alkalmával kétszer is végigvisznek. Ebben összesen 104 guggolás van, mely a kettes számra utal.
A legidősebb hölgy, aki a tornára jár 94 éves. A tanúságtevők mutatják, hasznos és hatásos a gyakorlatsor, mondja Bolf László, hiszen van olyan hölgy, aki május óta több mint 30 kilót fogyott, de beszámoltak már a vérnyomásproblémák rendeződéséről és a mentális állapotuk javulásáról is a gyakorlatsort rendszeresen végzők.
A tornaklub vezetője mindenkit szívesen lát a meridián tornákon. Hétfőn 16 órától a Nagykanizsai Református Egyházközség nagytermében, kedden 16 órától a Halis István Városi Könyvtárban, szerdán 17 órától a sormási művelődési házban, míg pénteken 16 órától a Medgyaszay Házban vehet részt bárki a meridián tornán. A tornaklub vezetője a foglalkozásokon kívül foglalkozik gyógynövények ismertetésével és életmód-tanács-adással is, az ilyen jellegű kérdéseket is szívesen fogadja.
4D szemmérés Kiárólag a Varilux Mester optikai üzletekben
Megállapítjuk az olvasótávolságot, valamint lemérjük az úgynevezett Eyecode-t, amelynek meghatározása és a szemüveglencse gyártása során
Nautíiuj-
A Varilux Mester üzletekben a látásvizsgálaton felül 4D szemmérést végezünk.
FEDEZZE FEL A KORLÁTLAN LÁTÁS ÉLMÉNYÉT MOZGÁS KÖZBEN IS ÚJ GENERÁCIÓS MULTIFOKÁLIS
MULTIFOKÁLIS SPECIALI
Szemész orvosaink:
Dr. Joós Mária szemész adjunktus: Hétfő 15.30-16,30 Dr. Czigány Róbert szemész főorvos: Szerda 15.00-16.30
multifokális lencsevei elhet at

SASHALMI OPTIKA
Január 19. 16.30 óra FF.LANETRE! KEZDŐ SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Korszerű gépeken, windows 10 operációs rendszeren. A tanfolyam díja: 6500 11. Január 23.
FARSANGI TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítő foglalkozás 0-3 éves korig. 17.00 Gyermek táncház. 18,00 Kézműves foglalkozás. 19.00 Boglya Népzenei Együttes koncertje, utána felnőtt táncház. Belépődíj: 500
Keressen bennünket, hogy segíthessünk!
Nagykanizsa, Sugár u. 1„ tel.: 06-93-789-962 Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 06-93-310-644
2016, január 14,
Kanizsa - Ez + Az
ALLAS - ALLAS - ALLAS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Altalános iskolai
matematika, fizika tanár szakirányú Kjt. szerint
Altalános iskolai
biológia, földrajz tanár szakirányú Kjt. szerint
Altalános iskolai
kémia, rajz tanár szakirányú Kjt. szerint
Mentálhigiénés munkatárs szakirányú megegyezés szerint
Autószerelő szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Szakács, pincér szakirányú megegyezés szerint
Kozmetikus szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos 8 ált. iskola megegyezés szerint
CNC gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.,
Kövessen minket a facebook-on!
m tel ).S.fí MH? ÍN >n .ad in
Az Ön rádiója Kanizsán
I SMS m MM
ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ ÉV, ... (FOLYTATÁSAA FŐ SOROKBAN)
1 ►
TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRMŰ
NŐI NÉV
OLASZ VÁROS
BELÜL FÜSTZÁRÓ!
ZÁRNI KEZD!
ÉRTESÍTÉS
SZENTPÉTERVÁRI MÚZEUM
NÉMET FOCISTA (MARIO)
ILYEN DOBOZ IS VAN NÉVELŐ NÉMET, FRANCIA.
SVÉD AUTÓJEL ODERAPARTOK! EDGÁR ... POE
ÉSZAKI L FOLYÓNKr'' LESKELÖ-1 DÖ |
N
AZ Ij HÚRJA
AZ IS
FÉRFINÉV SPECIÁLIS FÉNYES
BEVONAT ▼
.A" HÁZA-SODÁS
ÉSZAKI MADÁR
T~
NÉMA NÉMA!
SPANYOL.
ER.NŐI NÉV ▼
CSILL. KÉP , ASSZONY
LÁNYA (LECOCQ)
ÉNEKES (BOB) _ MELY-SZEMÉLY?
NÉMET VÁROSBA
___VALÓ___
IBOLYA I ISKOLA,
BECÉZVE i TRÉFÁSAN ▼ '' ▼
......TOP
(AMERIKAI ROCK- : BANDA)
AZ URÁN VEGYJELE
HOSSZÚ IDEIG
...-DE- fc. FRANCÉ
MOZSÁR-BÁN VAN! r ! HOLLAND VÁROS
ZENEI L. ▼ STlLUS
PL. SZIU GÖRÖG LÁTNIVALÓK
KICSINYÍTŐ KÉPZŐ
NŐI ÉNEKHANG
PUSZTÍT ►
GRAMM
T-
DREZDA
NÉMETÜL ▼
1
ABLAK-ELSŐTÉ-TlTÖ
KÖTŐSZÓ ▼
BECÉZETT ETELKA
FÉLSZ! —
CHARLES DICKENS BECENEVE
ÁGY, L ▼
ANGOLUL r
MÜNCHEN
FOLYÓJA ▼
DEHOGY!
A VÉGÉN ÁMULÓ!
FÉLÁR!
FÉLIG KÜZD!
AZ ÓN VEGYJELE UTCÁRA HAJÍT
T
PEST M. VÁROS
MOCCAN
PÁRATLAN ÓBOR!
-''r-
BIRKÓZÓ (ANDRÁS) RÉSZBEN ; BELEMÁRT!
TŐRŐK FOCISTA (HAKAN)
rv-
ANGOL SZÍNÉSZ (ROGER)
FÉLÉV!
ALKOTÓRÉSZ
MÉTER
Horoszkóp
^jf III.21.-IV.19. Kos
Ha ismerősei némi fizikai tevékenységre kérik meg, semmi esetre se kosarazza ki őket. Egészsége érdekében amúgy is szüksége van a mozgásra, és ne feledje a mondást: jó tett helyébe jót várj.
|ÜhV.20.-y.20. Bika
Ha tetszik, ha nem, sajnos tudomásul kell vennie, hogy nehezen tud közös nevezőre jutni mostanában a családtagjaival. Egy kis figyelmességgel azonban a hétvégén könnyen változtathat ezen a helyzeten.
9Stv.21.-VI.21. Ikrek
Teljes harmóniában van a teste és a lelke is. Állandóan tevékenykedne, remek erőnlétével szinte nem tud mit kezdeni. Várjon türelmesen tavaszig, s akkor meghódíthatja a virágba boruló határt.
yf* VI.22.-VII.22. Rák
Ha nyugtalanul telnek a napjai, tartózkodjon többet a szabad levegőn. Ismerőseihez közeledjen lazán és gondtalanul, hiszen pénzügyi akadályok nem nehezítik a tervei megvalósítását.
*
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Nem ártana vele senkinek, ha az újévben változtatna valamit a gondolkodásmódján. Ha tervei megvalósításában akadályba ütközik, ne bizonytalanodjon el, hanem más irányból közelítse meg a kérdést.
SLVIII.23.-IX.22. SZŰZ
Érzelmi téren némi viharfelhőt jeleznek ön számára a csillagok. Egy kis félreértés lesz a baj okozója - amit ha kibeszélnek egymás között -, minden a régi kerékvágásban megy tovább. Legyen megértő, és egyben diplomatikus.
/^IX.23.-X.22. Mérleg A kozmikus feltételek adottak mindahhoz, hogy egy hosszú kalandba bonyolódjon a legújabb ismerősével. Hamarosan megtapasztalhatja azt is, hogy sokkal nagyobb hatást gyakorol másokra, mint ahogyan gondolta.
Nf X.23.-XI.22. Skorpió
Hogyha jobban figyel a környezetére, és a környezetében zajló jelekre, hamarosan felfedezheti, hogy valaki egyre gyakrabban keresi az önnel való találkozást. Nem kell óvatosnak lennie, mert jól megértik egymást.
$4$XI.23.-XII.21. Nyilas
Bár a csillagok nem ígérnek önnek főnyereményt az ötös lottón, irigylésre méltó nyugalom és kiegyensúlyozottság lesz jellemző önre egész hónapban. A szerelem terén azonban csak másoknak tud adni jó tanácsokat.
ni
XII.22.-I.20. Bak
Ha túl hosszúnak tűnik önnek a január, akkor jók a megérzései. Esténként a gondolkodás helyett üsse el az időt tévézéssel. Ha netán reménytelennek tűnik a fogyókúrája, akkor se mondjon le róla.
^1.21.-11.19. Vízöntő
Eljött az ideje, hogy változtasson a szemléletmódján. Felejtse el a múltbéli kudarcait, közeledjen figyelmesen az új ismerőseihez, és ne veszítse el a lendületét se a munkában, se a magánéletében.
<0HI.2O.-HI.2O. Halak
Szinte észre sem fogja venni, egy hétvégi eseményen olyan pozitív energiaáramlásba sodródik, aminek a hatásától nem tud egykönnyen szabadulni. Csak jókedvűen és pozitívan hajlandó reagálni a hírekre.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. január 14
Ismét
harmadik
hely
Kanizsára került a karosi kupa
A zalakarosi Hervis Zalakaros Kupa teremfoci torna küzdelmeinek keretében 24 csapat küzdött a minél jobb helyzésekért a két versenynap során.
A hévízi V. Kerub Kupa országos teremlabdarúgó tornán idén is ott volt az induló gárdák között az MP Kanizsa Szer együttese.
A kanizsaiak a majd két tucatnyi csapatot felvonultató mezőnyben ezúttal is jól kezdtek, hiszen a nyol- ; caddöntőbe simán bejutottak. Ott a nagyatádi DU-FA Team legénysé- I gét múlták felül egy 6-l-es mecs- : csel, majd a zalaegerszegi Lucullus ! Söröző és Biliárd Club következett j a negyeddöntőben (3-1).
Az eldöntőben szintén egy j egerszegi csapat, a Windoor FC volt az ellenfél. Mivel ott vereséget szenvedtek a nagykanizsaiak (1-2), jöhetett a bronzmeccs a keszthelyi Lap-Land focistáival. Azt a találkozót 6-4-re nyerték Boros Zoltánék, így övék lett a harmadik hely a rangos tornán.
A képen látható játékosokkal a teremfoci rajongói nem is oly'' sokára ismét találkozhatnak, hiszen az V. Szabadics Kanizsa Kupa keretében péntek késő délutántól már ismét pattog a labda. Igaz, a focisták már más csapatok színeiben játszhatnak, éppen ezért egyebek mellett ez is érdekes játék alapjául szolgálhat, hogy kisakkozzák, ezúttal ki és milyen színekben tűnik fel a nagykanizsai tornán.
P.L,
INGATLAN
10+10 millió állami támogatással is megvehető nagykanizsai, új, belvárosi ingatlan, 72 m2-es, azonnal beköltözhető ingatlan eladó. Irányár: 17,5 millió Ft. Tel.: 0670-7791-773 Megtekinthető: kani-zsailakas.ini.hu (7757K)
Eszteregnyén karbantartott, jó állapotú, egyszintes családi ház (106 m2) eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel) Irányár:
8,9 millió Ft. Érd.: 0630-433-5446 (7752K)
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház, 36 m2+ tetőtér, földpince, présház, gyümölcsös, szántó, erdő eladó. Villany van. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 0693-319-289 (7753K)
SZOLGALTATAS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-597-1530 (7749K)
Porcelán vázákat, nippeket, dísztárgyakat, festményeket kész-
Ertesítjük a lakosságot, hogy a Zrínyi HE 2016.01.16-án 9.30-kor a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban tartja éves közgyűlését.''
a Vezetőség
pénzért vásárolnék Nk-án és 15 km-es körzetében. Tel.: 0630-332-8422 (7756K)
^BK Almavásár
Nk-án a Zemplén úti Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almaié kapható akciós áron.
E hét végén rendezik meg - immár ötödik alkalommal - a Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna küzdelmeit a Zsigmondy-, illetve Cserháti-csarnokban.
Az ennek apropóján tartott sajtótájékoztatón Lánczos Attila és Goór Miklós a Kanizsa Turizmusáért Egyesülete részéről (képünkön) ismertet-
ték a torna lebonyolításának rendjét -többek között. Mint az kiderült, 24 csapat versenghet azokért a trófeákért, melyeket január 17-én, vagyis vasárnap késő délután oszthatnak ki a „foági" legjobbaknak. (Nagyságukban a relikviák mindenesetre szinte a jégkorongosok NHL-ének Stanley-kupáját, vagy a labdarúgó Liberta-dores Kupa serlegét idézik...)
A huszonnégy együttes gyakorlatilag már a jól ismert mezőnyt alkotja (természetesen a címvédő Fix Bombával is az indulók között), így ezúttal is érkeznek a Nagykanizsa táblán túlról is legénységek a sporteseményre. A küzdelmek január 15-én, 17.30 órától kezdődnek, jórészt a Zsigmondy-csarnok-ban vernek tábort a csapatok, majd a vigaszágiak költöznek át vasárnap a Cserháti-csarnokba. Szombaton és vasárnap a küzdelmek már a reggeli óráktól kezdődnek.
A dobogósok természetesen pénzjutalomban is részesülnek, de a vigaszágon szereplők sem panaszkodhatnak majd, hiszen meccsszámuk nekik is lesz bőséggel, hogy a legjobbaknak járó tálca sörökről már ne is beszéljünk...
Az V. Szabadics Kanizsa Kupa sorsolását szerdán este tartották.
P.L.
A hat négyes csoportból valamennyinek az első két helyezettje került tovább a középdöntő fázisába, majd jöhetett a negyeddöntők és elődöntők szakasza, hogy a helyosztókon már az első négy sorrendje is kialakuljon. A győzelmet végül a nagykanizsai Metaxa-Kanizsaszer (képünkön) szerezte meg a zalakomári Flex-ibil Top és a zalaegerszegi Lucullus Söröző előtt, míg negyedik a Fenoménok legénysége lett. A torna legjobb kapusának Tóth-Pajor Mátyást (Flexibil
Top), legjobb játékosának Gerencsér Attilát (Lucullus) választották, míg a gólkirályi címet Sáfrán Richárd (Délzalai Vízmű
SE Nagykanizsa) szerezte meg 13 találattal.
P.L.
2016. január 14.
Kanizsa - Sport
A címvédő sikerével az emléktornán
Hetedik alkalommal rendezték meg az elmúlt szombaton a Deme Richárd Teremlabdarúgó Emléktornát, melynek helyszíne ezúttal is a Zsigmondy-csarnok volt.
Idén már 16 együttest invitáltak meg a kupára, s a menetrend igazán húzósnak ígérkezett, hiszen ahhoz, hogy az este nyolcas döntőig eljuthassanak, már kora reggeltől pattogott a labda a teremben.
így is délután háromkor még javában a csoportmérkőzések zajlottak, majd a legjobb nyolc együttes közé az Almaié, a Belezna, az Istiván Autó, az FC
mm
KAU, a Metaxa-Kanizsaszer, az FC Oportó, a zalalövői Ostrom
Gumiszervíz és a Tintahal HK gárdája jutott. A legjobb négy
Az olimpiai A-szintért úszik
Győrben rendezték az V. Győr SCITEC Open elenevezésű (nem csupán felnőtt) úszó versenyt (tíz
országból 83 klub nevezte 807 versenyzőjét), melyen a Délzalai Vízmű SE is szépszámú küldött-
séggel képviseltette magát a kisalföldi helyszínen.
A kanizsaiak közül érthetően Molnár Flóra (képünkön) szereplését kísérte a legnagyobb figyelem, aki ezúttal is több számban indulhatott a felnőtt mezőnyben. 50 m gyorson annak rendje és módja szerint győzött, ideje 25,43 másodperc volt az 50 méteres medencében. Időeredményének azért van különös jelentősége, hiszen Flóra neve bizony ott szerepel azon a listán, melyen azok vannak, akik az idei olimpia A "szintes" eredményéért úszhatnak. A kanizsai kiválóság előtt tehát a cél közvetve Rio de Janeiro, ehhez 25,28-at kell produkálnia az elkö-
között aztán az FC Oportó (képünkön) az Ostrom Gumiszervíz legénységét, míg a Metaxa-Kanizsaszer az Istiván Autó legénységét múlta felül.
A fináléban így az Oportó és a Kanizsaszer mérhette össze tudását, végül a címvédő FC Oportó (képünkön) 2-l-re nyert. Harmadik az Ostrom Gumiszervíz, míg negyedik az Istiván Autó lett. A torna legjobb játékosának Boros Zoltánt (Oportó), legjobb kapusának Ág Norbertet (Ostrom) választották, a legsportszerűbb csapat titulust a Batthyány NK érdemelte ki, míg a gólkirály Grudics Kristóf (Kanizsaszer) lett - az egyenes kieséses szakasztól számítva -négy találattal.
_P.L.
vetkező hónapok során (A eredmény megúszása automatikus kikerülést nem biztos, hogy eredményez, de elengedhetetlen követelmény.)
- A decemberi rövid pályás Ebről való hazaérkezésem után kimaradt három nap, s ez érződött is győri úszásomon, legalábbis az 50 m gyorson - konstatálta a kisalföldi történéseket Molnár Flóra. - Az utolsó öt méteren teljesen szétestem mozgásban, ha ez nincs, egyértelmű, hogy jobb időt érek el. Persze még nincs veszve semmi, meg értem el más számokban is jó eredményeket, hiszen 200 m vegyesen négy másodpercet javítva eddigi legjobb teljesítményemen nyertem, 50 m pillangón pedig harmadik lettem.
P.L.
Galambászok évértékelője
A J02 Nagykanizsa Postagalamb Sportegyesület 2015-ös díjkiosztóját rendezték a napokban, melynek keretében számos gaiambá-szuk érdemelt ki elismerést a „versenyszezonjukban" nyújtottakért.
Magáról az egyesületről érdemes tudni, hogy amint a korábbiakban, úgy tavaly is kerületi és országos versenyeken mérettették meg magukat tagjai. Ez azt jelenti, hogy 2015-ben 13 versenyre készíthették fel galambjaikat gazdáik, de ezen belül is szerteágazó volt az egyesület versenyzőinek tevékenysége.
- Rövid-, közép és hosszútávon is reptethettük a galambokat, egyébként a leghosszabb egy 820 kilométeres táv volt - fogalmazott Liplin László, a helyi postagalamb egyesület elnöke. - A május és június valamennyi hétvégéje a versenyekről szólt, melyek keretében a galambokat elektronikus rendszerbe vették és galambszállító kamionokkal a kiindulási helyre szállították, hogy onnan visszarepülhessenek.
Általános csapatversenyben és az azévi galambok röptetésében hirdettek eredményt. Egy csapatot amúgy 10 galamb alkot és az öt legjobb eredményét vették figyelem-
be. Ez alapján a már fentebb említett általános csapatban Liplin László végzett az élen Keller Sándor és Gémesi László előtt. Az úgynevezett fiataloknál szintén Liplin
László lett a győztes, másodikként Horváth János, harmadikként pedig Godina József zárt.
P.L.
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
Mit gondolsz, átmennél a nyelvvizsgán? Gyere el, tedd próbára tudásodat!
INGYENES ANGOL ÉS NÉMET
(TELC, GOETHE)
PRÓBANYELWIZSGA
január 23-án
KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKON.
Jelentkezés: január 18-ig a www.dialognk.hu weboldalon
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04
SZÉCHÉNYI
MAI .YAROW&M* KiUtMANYA
| ÍM-rópm Unió
j Bjtvm* Ragtméh* I F«j)Mzié« Aiap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
■M
Kanizsa - Hirdetés
2016. január 14.
Legyen Ön a Nap nyertese!
Vásároljon E.ON Solar napelemes rendszert és nyerje vissza akár a teljes árátP
6 havi halasztott fizetési lehetőség megbízhatóság és szakértelem
helyszíni felmérés és teljes körű ügyintézés biztonságos és gyors telepítés
Keresse szakértőnket és kérjen ajánlatot most! Balaicz Balázs - Telefon: 06 30/ 378 3962

A részleteket keresse weboldalunkon!
www.eon.hu/solar
*A nyereményjátékban 2015. október 1. és 2016. április 30. között E.ON Solarra szerződött ügyfeleink vehetnek részt.
Ligetváros szociális célú rehabilitációja
A támogatás összege: 412.500.000 Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(93) 666-666
Városunk önkormányzata idén is megszervezte, immáron ötödik alkalommal a Bethlenbált a Medgyaszay Házban. A bál bevételével a Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona Magyarszerdahelyi Fogyatékosok Otthonát támogatják.
A bál az ünnepi beszédekkel vette kezdetét. Elsőként a házigazda Dénes Sándor polgármester köszöntötte a vendégeket. - Öt évvel ezelőtt, vagy talán egy kicsit több, hogy eldöntöttük, 2012 legyen Bethlen-év gróf Bethlen István tiszteletére. Ezen Bethlen-év rendezvényei közt szerepelt az első
bál is - emlékezett vissza a polgármester. Hozzátette, gróf Bethlen István tíz éven keresztül volt hazánk miniszterelnöke, valamint Nagykanizsának és térségének a képviselője.
Ezt követően - emelte ki -, 2016 áprilisában ünnepeljük a Város Napját és ekkor avatjuk fel
támogathattuk a bál bevételéből. Az idei esztendőben a Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona Magyarszerdahelyi Fogyatékosok Otthonát és lakóit segítjük - mondta Dénes Sándor. Hangsúlyozta, mindig régióban gondolkoznak, ezért
(folytatás a 2. oldalon)
Ötödik alkalommal gyűjtöttek adományra a Bethlen bálozok
Bethlen István egészalakos bronz szobrát amellyel, tisztelettel adózunk a miniszterelnök előtt. - A bál minden évben egy nagyon fontos ügyet szolgál. Az elmúlt esztendőben a Családok Átmeneti Otthonát
Kan izsa
Asztalterítő vásár umí 1 J kedvezmény" H *A hirdetésben szereplő két H U kedvezmény Összevonható, 1 és a készlet erejéig érvényes. -............................... ......>*§- □ Nóvum Smpm^ Lakástextil szaküzlet KUPON 5% kedvezmény minden termékre P (akciósra is) a kupon felmutatásával! \ Egy vásárlásnál egy kupon használható fel, a kupon beváltható 2016. február 15-ig. j
Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. mintaboltja: 88oo Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. (Vasembert™, üBWík<ittai szemben) • Nyitva tartás: hétfő péntek: 8-]7;30, szombat 8-12
2
Kanizsa - Krónika
2016. ianuár 21
(folytatás a címlapról)
is döntöttek úgy, hogy a Magyarszerdahelyi otthont támogatják.
Ezt követően a bál fővédnöke dr. Adám Veronika, a SOTE Biokémiai Intézet igazgatója, városunk szülöttje vette át a szót. -Én is nagykanizsai vagyok, ebben a városban születtem és 18 éves koromig itt éltem - kezdte, majd hozzátette, a bál túlmutat önmagán. Azon túl, hogy szép és kellemes estét nyújt a jelenlevőknek, segítséget is ad másoknak, akik valamiben ínséget szenvednek. A továbbiakban a polgári Nagykanizsára, városunk gazdag múltjára emlékeztetett, majd a Medgyaszay Ház történetét is felidézte.
A bál védnöke, Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője az előtte szólókhoz kapcsolódva a kezdetekre emlékezett. Elmondta, példaként szerették volna állítani Bethlen munkásságát, hiszen a húszas években egy megalázott országot emelt fel.
- Nincs az a nehéz helyzet, nincs az a probléma, amit összefogással, célok meghatározásával és kemény munkával ne lehetne megoldani - emelte ki Cseresnyés Péter. Hozzátette, Bethlen István munkásságát példának és sorvezetőnek tekintik.
- Egész őszintén megmondom, amikor 2011-ben az akkori polgármester elém állt és azt mondta, hogy 2012-őt Bethlenévvé kívánják nyilvánítani, és bált is szeretnének rendezni, akkor azt gondoltam, hogy egyszeri alkalom lesz - vette át a szót a bál alapító díszvendége, gróf Bethlen István Gábor. Hozzátette, de most már mondhatjuk, hogy ebből egy igazi hagyomány lett, ami azért nagyon fontos, mert Nagykanizsának ma is egy országosan kiemelkedő társadalmi és kulturális élete van. A bál az Eraklin Táncklub nyitótáncával vette kezdetét. A bál sztárvendége Péter Szabó Szilvia volt, a zenét a Helios Zenekar szolgáltatta.
V.M.
IMEDIA
Főszerepben a könyvtár és az olvasók
Klik: csaknem 12,5 milliárdos informatikai fejlesztés a köznevelési intézményekben
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) csaknem 12,S milliárd forint támogatásból komplex informatikai fejlesztést valósít meg a köznevelési intézményekben az Új Széchenyi Terv keretében.
A központnak az MTI-hez eljuttatott közleményében az áll: a kiemelt projekt célja, hogy a közoktatási intézményeket kor-
szerű, a kor igényeit kielégítő informatikai eszközökkel lássák el.
A projekt keretében informatikai tantermi eszközöket szereznek be vagy cserélnek korszerűbbre, biztosítják a tankönyvek és tananyagok elektronikus hozzáférését, és fejlesztik a digitális írástudást, elősegítve a digitális leszakadás megállítását.
Közölték: március 31-ig minden, a projektben érintett intézménybe eljutnak az eszközcsomagok, és üzembe is helyezik az informatikai szaktantermek felszerelését biztosító eszközöket.
Az európai uniós projekt során több mint 69 ezer informatikai eszközt adnak át a köznevelési intézményeknek.
MTI - Kanizsa
Idén (lesz) immár IS éve, hogy megépült a Malis István Városi Könyvtár Kálvin téri épülete. így a 2016-os esztendőben - rendezvénysorozat jóvoltából - közös „nosztalgiázásra", múltidézésre invitálja az olvasókat a városi bibliotéka csapata.
- Milyen lehetőségeket kapott a kanizsai olvasóközönség IS évvel ezelőtt? Hogyan alakult a könyvtárhasználat az új épületben az elmúlt másfél évtized során? S vajon megkapták-e az olvasók ebben az időszakban mindazt, amit a modern könyvtár adni képes? Hogyan vált a kanizsaiak köz-életének
helyszínévé a Halis bibliotéka? Többek közt ezekre a kérdésekre is meglelhetik a választ, sőt, maguk az olvasók is elmondhatják személyes, „könyvtáras" élményeiket a jubileumi év jóvoltából.
Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója keddi sajtótájékoztatóján nem csak a különleges esztendőre, illetve annak egy-egy momentumára hívta fel a figyelmet. Számtalan érdekességről is szólt, amik szintén tanúbizonyságot adnak arról, a „kortalannak tűnő épület" külcsí-nét, belbecsét bizony nem kerülte el a változás, a megújulás szele. Ha már csak azt nézzük, hogy változtatta az épületen belül helyét
egy-egy részlet, illetve, például, hogy modernizálódtak a különböző adathordozók.
S miként változott a nagy látogatottságnak örvendő könyvtári honlap, vagy a holmi.nagykar.hu -Tarnóczky Attila helytörténész munkáját dicsérő, kanizsai virtuális felfedező, információs oldal.
Most pedig már akár azt is megtudhatják az érdeklődők, milyen volt városunk időjárása az elmúlt 1S0 évben - mindezt Varga Géza, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelőjének jóvoltából, aki a másfél évszázad helyi meteorológiai adatait dolgozta fel, 1873-tól 2014-ig.
A nagykanizsaidojarastortenet.nagy-kar.hu - n elérhető, letölthető 30 oldalas tanulmány nem pusztán hőmérsékleti, csapadékmennyiségi számadatokat tartalmaz. Mint Varga Géza elmondta, egy-egy érdekes, akár rendkívüli, vagy épp'' szélsőséges „égi eseményről" is olvashatnak az oldalon. Megtudhatják, melyik volt az az esztendő, amikor 122 cm hó esett, átlagosan, a téli hónapokban, ám azt is, melyik volt a legforróbb esztendő Nagykanizsán... Annyit elárulunk, a hírekkel ellentétben nem a tavalyi nyáron dőltek meg a hőmérsékleti rekordok..
Sz.Zs.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. január 21
Kanizsa - Krónika
3
Delfinterápia - Két millió forintra lenne szükség
Kétoldali agyvérzés, tüdővérzés, oxigénhiány, légmell és két újraélesztés. így indult Mia élete, aki a 28. héten jött a világra. A fellépő komplikációk miatt sérült a nagymozgása és a finom-motorikája. Ezeken javíthatna a delfinterápia, mely költségeinek rendezéséhez segítségre lenne szüksége a Nagy-Bozsoky családnak. Az ügy mögé állt már a koraszülöttekért alapítvány és városunk polgármestere is
- Mia 28. hétre született. Kétszer újra kellett éleszteni. Születését követően kétoldali agyvérzést kapott, valamint oxigénhiány lépett fel, légmelle és tüdővérzése is volt - részletezte az édesanya, Nagy-Bozsoky Nikolett a születés után fellépő komplikációkat.
Az öt éves Mia Achilles-ínát
//| /
nyújtották, mely az agyvérzés következtében rövidült meg. Ezen túl a nagymozgását és a finommo-torikáját kellene korrigálni úgy, hogy az agyvérzés következtében elhalt területek funkcióit átvegyék más területek. Ebben nyújthatna segítséget a delfinterápia.
- Ezt a terápiát a nyolcvanas évektől alkalmazzák. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a delfinek a szonár hangjukkal képesek feltérképezni az emberi testet, és ezzel ki is tudják javítani a rossz rezgéseket - vette át a szót az édesapa, Nagy-Bozsoky Lajos.
A tíz alkalmas terápiához Törökországba kellene utaznia Miá-nak, legkésőbb nyáron, hiszen szeptembertől már nagycsoportos lesz. Fontos lenne, hogy mire kezdi az iskolát javuljon a nagymozgása és a finommotorikája. Az
Közgyűlést tartott a Dr. Miklósfai Kertbarát Kör
utazáshoz és a terápiához a családnak két millió forintra lenne szüksége. A család mögé állt már a koraszülöttekért alapítvány és városunk polgármestere is, akik a jövő héten adnak tájékoztatást arról mi-
ként segítik a családot és mások miként lehetnek Mia segítségére, hogy teljes életet élhessen, mint kortársai.
V.M.
György napi áldás és a családi napunk.
Május 28-ra tervezzük idei kirándulásunkat a Csopaki Borvidékre.
November S-re pedig az elmaradhatatlan Nótaesttel zárjuk idei rendezvényeink sorát. Természetesen az önkéntes munkákból sem lesz hiány...
A hivatalos program után mindenki maradt még, hiszen a „bort hozzatok" felszólításnak olyan sokan tettek eleget, hogy egy hirtelen borverseny is kitellett volna a sokféle bor mintából.
Körünk jó működését mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy egyre több a kanizsai és vidéki tagunk és mindig van újabb jelentkező. Tagjaink közt tudhatjuk Nagykanizsa Város polgármesterét és alpolgármesterét is, akik szemmel láthatóan jól érezték magukat és kitartottak velünk a programzárásig. Eredeti írás: imreiferenc.blogspot.hu
Kanizsa
Kotnyek István
Január lS-én, pénteken tartotta a Miklósfai Kertbarát Kör éves közgyűlését. A 18 órakor kezdődő eseményt sokan megtisztelték jelenlétükkel, hiszen a 76 fős tagságból 46-an megjelentek számolt be blogjában Imrei Perenc.
A hivatalos program előtt Imrei Ferenc falugazdász tájékoztatót tartott az új őstermelői jogszabályokról, majd Lovász László ismertette az Oxyfával, annak termesztésével kapcsolatos tudnivalókat.
A határozatképes ülés legfőbb napirendi pontjai az elmúlt évi munka értékelése, a pénzügyi beszámoló és az idei tervek megvitatása voltak.
£ j

■c c
Németh József körelnök beszámolójából kiderült, hogy színes, változatos szakmai és szórakoztató programokat biztosítottunk nem csak a tagságnak, de bármely érdeklődőnek, mivel rendezvényeink bárki által látogathatók.
Csak a legfontosabbakat kiemelve, a másodjára szervezett pálinka mustra, a borverseny, a borászati előadások, a szlovéniai kirándulás és a nótaest mind nagy létszámú, sikeres rendezvényként szerepeltek a miklósfai műsorválasztékban. Tagjaink továbbra is társadalmi munkában gondozzák az általunk emelt Szentgyörgyvári-hegyi hegykapukat.
A kör tagdíjbevételeiből és ren-
dezvényeiből finanszírozza működését és mint 13 éve, most is plusz maradvánnyal, pénzügyi tartalékkal nyitja az új évet.
Németh József felvázolta az idei programtervet, mely még pontosításra és később meghirdetésre kerül.
Idén is részt veszünk nevezéssel és segítéssel a Répafőző Versenyen január 23-án.
Február 20-án kerül sor a III. Miklósfai Pálinka Mustrára, majd 26-án Vida Péter szekszárdi borászt várjuk egy előadásra.
Márciusban növényvédelmi előadást tervezünk, április 02-ra pedig a borversenyünket. Szintén áprilisban, 24-én lesz a hagyományos Szent
Kanizsa - Közélet
3
Dr. Sifter Rózsa a Zala Megyei Kormányhivatal új kormánymegbízottja
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Állampolgárokat, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt jogköre alapján, a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára dr. Sifter Rózsát, a megyei kormányhivatal korábbi főigazgatóját 2016. január 1-jei hatállyal a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá nevezte ki.
Tekintettel arra, hogy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében a kormánymegbízott egyben a megyei védelmi bizottság elnöke is, így 2016. január 1-től dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony látja el a Zala Megyei Védelmi Bizottság vezetői teendőit is.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottként ellátandó munkáját a köz szolgálatának tekinti, így az államélet megyei irányítása során meghatározó feladatának tartja a kormányzati célok maradéktalan megvalósítását, a bürokrácia csökkentését, valamint az állampolgárok érdekeinek magas szintű kiszolgálását.
ZMKH
Kormánymegbízotti Kabinet
Újabb sírokat vettek oltalom alá
Módosította az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 2011. évi rendeletét a közgyűlés. Az önkormányzat már több évtizede védelem alá helyezte a Tripammer utcai köztemetőben számos egykori köztiszteletben álló személyiség sírját, hogy azokat adott esetben hozzátartozók híján se lehessen megszüntetni. Lehetőségei szerint ezen síremlékek karbantartásáról, szükség esetén felújításáról is gondoskodik az önkormányzat.
Az épített környezet értékeinek helyi védelméről az önkormányzati rendelet 2011. évi újraalkotása során a védett sírok is bevonásra kerültek a helyi védett értékek körébe, ezáltal a védelem jogi megerősítést nyert. A védett értékek listáját érintő javaslatok között szerepelt Rácz Alajos síremléke, valamint több 1848-49-es honvéd sírja is.
Rácz Alajos (1912-1986) egykori nagykanizsai zenetanár, kántor és karnagy, városunkban a Kodálymódszer meghonosítójának sírját -miután leszármazottai nincsenek, és a sírhely megváltási ideje lejárt -, az önkormányzat védelem alá helyezte és vállalja a sír gondozását. Az egész sír északi irányban megsüly-lyedt, továbbá kisebb fagykárok is megfigyelhetők a műkő fedőlapon.
Rácz Alajos a zeneakadémián Bárdos Lajos növendéke volt. Tanári, karnagyi tevékenysége meghatározó volt városunk XX. századi zenei, egyházzenei életében. 1950-től rendes tanára lett a nagykanizsai Állami Zeneiskolának, és innen ment nyugdíjba 1975-ben. Ebben az intézményben ugyanazt a „vonalat" folytatta, mint egyházkarnagyként: a kodályi zeneoktatási koncepció gyakorlatban való bevezetését. Ennek módszerét szolfézs tanárként Kanizsán ő vezette be, próbálta ki a gyakorlatban és terjesztette. Nyugdíjba vonulásakor elmondhatta, hogy mintegy 5000 növendéke volt, köztük a zeneiskola akkori tanári karának háromnegyed része. A szolfézstanítás mellett Lojzi bácsi vezényelte a zeneiskola úttörőzenekarát, az akkori vegyipari technikum vonószenekarát és foglalkozott zenei ismeretterjesztéssel. Mindezek mellett még a ''60-as évek elején tagja volt egy országos munkacsoportnak, amely az alsó fokú zeneoktatás reformján dolgozott. Később általános iskolai megyei szakfelügyelőnek
választották, és ő irányította a kanizsai zeneiskola mellett működő zeneoktatói munkaközösséget. 1967-ig még az országos hírű olajbányász vegyeskarnak is ő volt a karmestere. Szívügye volt a népzene, a népzenei ismeretterjesztés. Még nyugdíjas éveiben is sokat járt a környező falvakba, segíteni az ottani pávaköröknek, kórusoknak. Lojzi bácsi élete hetvennegyedik évében, 1986. június 17-én hunyt el, két nappal szeretett felesége halála után - olvasható a közgyűlési előterjesztés mellékletében.
A helyi védelmi rendelet 2011. évi megújítása idején csak a köztiszteletben álló közéleti személyek, politikusok, tudósok és művészek sírjai kerültek beemelésre a rendeletbe. Azonban a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. által 2012-ben összeállított listán még öt név szerepelt, ezért az alábbi sírok helyi védelem alá helyezése is indokolt volt: Svastits Károly és Véber Antal 1848-as honvéd főhadnagy, Barthos János ''48-as honvéd, városi kamarás, Darás Zsigmond ''48-as honvéd hadnagy és Páros Endre ''48-as honvéd százados.
A Dózsa utcai
sportolási
lehetőségekről
Lakossági megkeresésre Bedő György önkormányzati képviselő ismét felvetette közgyűlési interpellációjában a Dózsa György utcai sportolási lehetőségeket.
Megjegyezte, az első felvetésére kapott részletes válasz elszomorította. Szeretné, ha az ifjúság érdekében - akár átmeneti jelleggel is -, meg lehetne oldani ott a sportolást.
A városatya kérésének megfelelően ismét megvizsgálták a szóba jöhető területeket.
1. A Dózsa György út 117/b épülettől K-re eső zöldterületen közforgalmi parkolót alakítanak ki, és emiatt, az ideiglenes sportolásra alkalmas felszerelések elhelyezéséhez módosítani kellene az érvényes szabályozási tervet. Kerítés kiépítése nélkül azonban továbbra is veszélyes lenne a használata.
2. E térségtől K-re eső „zöldterület" a hatályos szabályozási terv szerint közút, melyen a leendő Kanizsai Dorottya utcát építik ki. Amennyiben itt alakítanák ki a sportpályát, az útépítés miatt el kellene bontani a telepített eszközöket.
3. A Virág Benedek utcai Thury pálya környékének szabadidős te-
vékenység céljára történő hasznosítását a közgyűlés 2015-ben módosította, és egyetértett annak kereskedelmi-szolgáltató területként történő szabályzásával.
4. A Petőfi és a Honvéd utca csatlakozásánál lévő önkormányzati földsáv pedig zöldterület.
A sportolásra, a fentiek szerint az alábbi lehetőségeket látja a polgármester: az 1-3. pontban összefoglaltak alapján - a végleges hasznosításáig -, ideiglenes jelleggel ki lehet alakítani például kispályás fut-ballpályát. A 4. helyen elvileg véglegesen is ki lehet alakítani sportolásra alkalmas területet, de a balesetveszély elkerülése érdekében kerítést is kell mellé építeni. A végleges döntést csak a szükséges vizsgálatok elvégzése után lehet meghozni. Amennyiben a közgyűlés valamelyik alternatíva megvalósítása mellett dönt, és 2016-ban biztosítja rá a fedezetet, úgy a hivatal megteszi a szükséges előkészítéseket.
18 milliárd kulturális támogatás az önkormányzatoknak
Tizennyolc milliárd forintot kapnak a 2016-os költségvetésből a települési önkormányzatok az általuk fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására, megyei hatókörű városi múzeumok, megyei könyvtárak, valamint a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladataira.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) vasárnapi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított támogatás éves összegét az Előadó-művészeti Bizottságoknak a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg. A megítélt támogatási összeg havi bontásban, nettó finanszírozás keretében jut el az érintett helyi önkormányzathoz.
Az előirányzatok felosztásáról a kultúráért felelős miniszter dönt. A támogatások odaítélésénél elsődleges szempont az állami feladatellátáshoz nyújtott támogatás kiszámíthatósága, a stabil intézményi működés és a kulturális alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalának biztosítása - olvasható a közleményben.
B.E. - MTI
2016. január 21
Kanizsa - Krónika
5
Február 1 -jéig lehet bevallási nyilatkozatot tenni
Február 1-jéig választhatják a személyi jövedelemadó (szja) bevallás új formáját az erre jogosult magánszemélyek, vagyis kérhetik, hogy az adóhatóság készítse el helyettük a bevallást. Aki nem felel meg a bevallási nyilatkozat feltételeinek, a többi, már ismert bevallási mód valamelyikét alkalmazhatja.
Az idei évtől egy újabb lehetőség áll a magánszemélyek rendelkezésére az szja bevallásához, kérhetik, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) készítse el adóbevallásukat. A bevallási nyilatkozatot azok választhatják, akik 201S-ben kizárólag munkáltatótól szereztek jövedelmet, nem érvényesítettek kedvezményt és nem is tudnak, nem tesznek önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot.
A bevallási nyilatkozat választása nagyon egyszerű, a munkáltatótól a tavalyi jövedelemről kapott nyomtatványon (1SM30), egy "X" jelöléssel lehet felkérni az adóhatóságot a be-
vallás elkészítésére. Ennek határideje február 1. Akiknek több munkáltatójuk van, bármelyiknél nyilatkozatot tehetnek, akiknek pedig jelenleg nincs munkáltatójuk, közvetlenül a NAV-hoz fordulhatnak (1SNY31-es adatlap). A bevallási nyilatkozat választása esetén az adózóknak nincs egyéb teendőjük az szja bevallásával kapcsolatban, a hivatal a későbbiekben kizárólag azokat keresi meg, akiknek visszaigényelhető, vagy befizetendő adójuk van.
Aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek, de szeretné a NAV közreműködését igénybe venni, idén is választhatja az egyszerűsített bevallást, amit február 1S-ig lehet kérni az adóhatóságtól. Ennek lényege, hogy a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti, és elküldi az adózónak az egyszerűsített bevallást. Ha az adózó egyetért annak tartalmával, nem kell semmit tennie, általa benyúj -tott bevallásnak minősül május 20-án. Amennyiben a bevallás javításra, kiegészítésre szorul, az aláírt - javított adatokkal kiegészített - példányt má-
jus 20-áig vissza kell juttatnia az adóhatósághoz. Elsősorban az a magánszemély kérheti az egyszerűsített bevallást, akinek 2014-ben olyan adóköteles jövedelme volt, amelyből munkáltató, kifizető adót, adóelőleget vont le. Az sem kizáró ok, ha valaki ingatlan-adásvételből jutott jövedelemhez, egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett bevételt, illetve családi kedvezményt érvényesített.
Továbbra is lehetőség van arra is, hogy az adózó munkáltatójától kérje az adó megállapítását, erre a bevallási nyilatkozathoz hasonlóan február 1-jéig van mód. Ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akik kizárólag egy munkahelyről kaptak az elmúlt évben adóköteles jövedelmet. A munkáltató azonban nem köteles elkészíteni a bevallást.
Az önadózók idén is választhatják a teljes és a csökkentett adattartalmú bevallást, valamint az egyoldalas adónyilatkozatot is, amit söralátét-bevallásnak is neveznek, az szja-bevallás határideje május 20.
Hagyományápolás, disznóvágással
Télen-nyáron lendületben van a Palini Sport és Kulturális Egyesület csapata. Az ő kezdeményezésükre fogtak hozzá 4 évvel ezelőtt a városrészben a disznóvágás hagyományának felélesztésére. Már az első próbálkozást olyan siker koronázta, hogy magától értetődővé vált a folytatás.
Korán keltek szombaton, s amire kibújt a Nap a havas fák mögül, tett-
re készen állt Kuti László egyesületi elnök legénysége - focisták és nem focisták -, egyaránt. Két hízót vágtak le idén is. A 309 kilós „legyőzése" és felrakása az utánfutóra komoly erőpróbát igényelt a férfiaktól. A fele akkora súlyú feldarabolásával pillanatok alatt végzett a 4S éves gyakorlattal rendelkező Bácsi István hentes, aki sok segítséget kapott vőjétől, Szilovics Gábortól is.
- Most már a középkorosztály részére is újdonságot jelent a
disznóvágás - jegyezte meg a munkafolyamatok koordinálása közben Kuti László, akinek perzselés közben még arra is ügyelnie kellett, hogy mikor érkezzen a helyszínre a testet-lelket melegítő forralt borral az alkalmi pincér, miután házi-pálinkával már kellően megalapozták a napot. Ilyenkor kiváló alkalom nyílik arra is, hogy lezsűrizzék egymás „termését". Iszogatás közben az asszonyok jóvoltából harapnivaló is akadt. Sóstangli, illatozó fahéjas fánk díszítette az asztalokat, de volt, aki a friss bürkét is megkóstolta.
Az utánpótlással biztosan nem lesz gond Palinban. Az anyukájával érkező 3 és fél éves Balambér némi biztatásra megpacskolta a rendfára húzott disznót, s fényképezőgéppel meg is örökítették az eseményeket.
A napot a disznótoros vacsora koronázta meg: pecsenyével, hurkával, kolbásszal, tepertővel és disznóöléses káposztával.
B.E.
Elismerést kapott a 170-szeres véradó
Kitüntetéseket adott át a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika téri kápolnájában, a véradók napján. Az eseményen a sokszoros véradókat, a véradóbarát munkahelyeket és a véradás ügyének támogatóit díjazták, 69-en vehettek át elismerést. A kitüntetettek között volt a zalaszentbalázsi Lakatos Miklós József, aki már 170-szer adott vért. A Vöröskereszt ajánlására az emberi erőforrások minisztere az élet mentésében tanúsított példamutató magatartása elismeréseként Pro Vita díjat adományozott a véradónak.
Beszélgetésünk idején éppen évzáró ünnepséget tartott az általa vezetett, és a Medgyaszay Házban működő Csillag Citera Együttes. Közöttük is van önkéntes véradó, de Lakatos Miklóssal még a környéken sem vetekedhet senki. Akkor még budapesti lakosként, tizenkilenc éves korában adott először vért. Félelem nem volt benne, arra azonban nem számított, hogy frissebb, erősebb, temperamen-tumosabb lesz utána. Három életet megmenthet valaki, ha lead 4 dl vért. - Ha nem is hármat, két és felet biztosan - tette hozzá. „Nagyon jó érzés, ha a véradással segíteni tudunk embertársainkon." Azt tanácsolja, aki teheti, adjon vért, hiszen nemcsak másokon, hanem saját magán is segít, mivel háromhavonta orvosi vizsgálaton esik át. A férfiak évente öt, míg a nők négy alkalommal adhatnak vért -magyarázta és felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendszeres véradók 6S, a hébe-hóba jelentkezők pedig 62 éves korukig tehetik meg. Az egészségével nincs semmi gondja, csak fogynia kellene - ismerte el. A fogyókúrázáshoz nem is kell messzire mennie, hiszen a májustól tánccsoporttal kibővült citera együttesben a mozgásra is van lehetőség. És így már nem is tűnik elérhetetlennek a véradások sorrendjében a kétszázadik.
B.E.
6
Kanizsa - Múltidéző
2016. ianuár 21
Keresztények egysége a kommunisták börtönében
Ordass Lajos mártírsorsú püspökről tart előadást^ro/. dr. Pabiny Tibor január 2S-én, hétfőn 17 órakor a Malis István Városi Könyvtárban. Előtte nyitja meg városunk vendége az Evangélikus Országos Múzeumtól kölcsönkapott Egyházüldözők és egyházüldözés a Kádár-korszakban c. kiállítást, és az interneten két kattintással elérhetővé teszi az NPE középiskolás vetélkedőjének feladatlapját. Köszöntőt Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke mond. A tárlat a kommunizmus áldozatainak emléknapja előtti napig, február 24-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.
A szegedi Csillagbörtönben már megvalósult. Óhatatlanul kapcsolódik az esemény az előző nap bezárult ökumenikus imahéthez. Az államosítások idején az evangélikus püspök meggyőződéssel vallotta: az egyházi iskolák is az egyház testéhez tartoznak. Valójában ezért börtönözték be - a vád koholt volt - 1948-ban, pár hónappal Mindszenty bíboros előtt. Próbálkoztak nála, kiengedik, ha. Míg odavolt, cellatársai, tizenöt katolikus pap azért imádkozott, hogy lel-
kiismerete tiszta maradhasson. Nem tántorodott meg. A magánzárkában szellemi egészsége érdekében szigorú napirendet tartott, emlékezetből frissítette föl angol és svéd nyelvtudását, egyházi énekeket és népdalokat, sőt tréfákat idézett föl, utóbbin néha hangosan fel is nevetett. A magánzárkában sem volt egyedül: „Az imádkozásban sokkal fontosabb az, hogy Isten beszél hozzánk, mint az, hogy mi beszélhetünk hozzá" Szabadulása után megvallotta: „Isten az egyetlen, bevehetetlen vár Ura, aki sok küzdelem után magához segített, és oltalmába vett. Oda, ahová az ellenség nem hatolhat, és ahonnan el nem rabolhat. Itt akarok maradni, sehol másutt. Csak Istennél. Az ő örök oltalma alatt."A hatvanas években külföldre juttatott Önéletrajzi írásaiban pedig így írt: „Egy tőlem elvehetetlen, az életem fölött uralkodó, szent és drága látomásnak vagyok a rabja. Én hiszek abban, hogy e múltban sok megpróbáltatáson átment ország a boldog jövőjét meg fogja látni. Ez az álom, amely lelkemben él, nemcsak hangulat. Életemet eskünél erősebb erővel hozzáfűztem ennek a népnek a boldogulásához. Múltját a történelemből megtanultam és
lélekben átéltem, a jövője felé valami elalkudhatatlan reménységgel nézek. Nincs az a hatalom, amely ki tudja lelkemből tépni ezt a képet." Tudni érdemes, hogy 1944. március 19-én, a német megszállás napján magyarosította családi nevét a német Wolfról Ordassra. A katolikus Mádl Ferenc 2000-ben így emlékezett rá: „Ordass püspök a helytállásával küldetést vállalt, példaadása sokunknak adott erőt tisztességünk fenntartásához. Alakja, személye ma is sugárzó erő." És kicsoda prof. dr. Fabiny Tibor, aki hétfőn este Ordass Lajosról szól? Azonos nevű édesapja a Kanizsán és környékén ismert Smidéliuszok édesapjával, Ernővel együtt részese volt 19S6 reményteljes nyarán - őszén a nagybaráti lelkésztalálkozónak, az Észrevételek című nyilatkozatnak. „Térdre akartok minket kényszeríteni?!" - reccsent rájuk az őket berendelő, kommunista püspök, aki Ordass Lajos székét bitorolta. „Nem, csak azt szeretnénk, ha együtt tudnánk letérdelni az egyház Ura előtt!" - felelte a főszervező. Négy nap múlva kitört a forradalom. Vendégünkre harminc évesen, 198S-ben így hatott Ordass Lajos híres lila könyve:
Beszédében Gerencsér József, a klub elnöke kiemelte: egy begyö-pösödött elme világuralmi hatalomvágyának érdekében az akkori államhatalom több ezer embert küldött a háborúba. Ledrótozott ablakú, ajtajú vagonokban, étlen-szomjan, elavult fegyverzettel, ruházattal, utánpótlás nélkül küldték ki őket. A magyar katonák becsü-
„Lajos bácsi önéletrajza. Az abszolút, sziklaszilárd becsület. Az utolsó hiteles és egyenes szó. olyan mély keresztyén emberi értéket képviselt, amire ma leginkább szükség van. Világos immár: az ő hiányától beteg és szenved a lefejezett egyház. Csakis az ő szelleméből születhet újra népünk. O hű maradt, bár mindenki otthagyta... Anélkül, hogy bálványt faragnánk belőle, emberi példáját kell magunkévá tennünk. Öröksége olyan lelki erő, ami egy reformáció fedezete lehet."
Kanizsa
lettel teljesítették az esküjükben foglaltakat, sok esetben életüket kockáztatva harcoltak. A visszavonuláskor a németek elvették tőlük a lovasfogatokat, lezavarták őket a gépjárművekről, nem törődve azzal, hogy beteg, elcsigázott emberekről van szó. A visszavonuláskor a német katonák utóvédjeként becsülettel harcoltak, erejüket és életüket nem kímélve.
B.E.
A doni áttörés 73. évfordulójára emlékeztek
Országszerte megemlékeztek a doni áttörés 73. évfordulójáról. A második világháborúban 1943. január 12-én kezdődött meg a Don-kanyarban a szovjet Vörös Madsereg támadása, amelyben a magyar hadsereg mintegy százezer katonája vesztette életét. Városunkban a Madirokkantak Ma-
diözvegyek és Madiárvák Országos Nemzeti Szövetségének Nagykanizsai Madigondozot-tak Klubja gyertyagyújtással emlékezett a háborúban elesettekre. A temetőben lévő Doni Emlékmű talapzatánál az önkormányzat nevében Tóth Nándor alpolgármester helyezett el mécsest.
3400 Fl/19 áron a pkbuiiitin. n tniiieii latioknál éi 8 midrioknrl marni halók*
Tel: 70/22-89-459
2016. január 21.
Kanizsa - Kultúra
f
Versmondó sikerek a Gellért Sándor Nemzeti Versmondó Találkozón
A kezdetektől minden alkalommal, így a tavalyi év végén is részt vettek a nagykanizsai Hevesi Sándor Versmondó Kör tagjai az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szatmári szervezete, az Árpád Egyesület és a Szent-Györgyi Albert Társasága által szervezett immár XXHL Gellért Sándor Nemzeti Versmondó Találkozón. A versenyen mind a hat kanizsai versmondót díjazták.
Az 1916. december 11-én született Gellért Sándor - akiről a fesztivál a nevét kapta, a népi írók utolsó vonulatába tartozó erdélyi költő. Élete a legnagyobb nyomorúságból indul, de akaraterejének köszönhetően parnasszusi magasságokba jut. Édesanyja, a Bözödújfaluból származó szegény leány nem tudja felnevelni gyermekét, így Gellért Gyula falusi tanító családja fogadja örökbe. A fiú a paraszti „őstehetsé-gek" útját járva a napszámos sorsból küzdi fel magát a költői működését biztosító tanári pályára. A világhá-
borúban a visszacsatolt Erdély egyszerű katonájaként kikerül a keleti arcvonalára, s szenvedő részese lesz a doni sereg pusztulásának. A szörnyű élmények hatására fejlődik ki kurucos magyarsága és háborúellenessége, amely az Attila sírja című verseskötetében és A magyarok háborúja című 24 énekből álló eposzában jut kifejezésre. Költészetének további sorsa is búvópataksors: bár néha egy-egy költeményét leközlik
irodalmi lapok, fiókjában egyre szaporodnak a verseskötetek (A magyar Kalevala énekei; Levelek Gyulu fiamhoz; Az aranyos búzaszemek), és prózai írásai. Gyermekkora óta szenvedélyesen izgatják a magyar nyelv titkai, melyről A csudálatos magyar nyelv című munkájában vall ékes-szavúan. 1983-ban végre megjelenik, nyilvánosságra jut „sorséneke", A magány szikláján című versgyűjtemény. A magyar közösség által
megbecsült pedagógusként és íróként hunyt el 1988. január 26-án. A Gellért Sándorról elnevezett, és már huszonharmadik alkalommal megrendezett nemzetközi találkozó egyben a kétévenként sorra kerülő XII. Csengey Dénes Kárpát Medencei Vers- és Prózamondó Fesztivál egyik erdélyi elődöntője is volt.
A versenyen résztvevő kanizsai versmondók felkészítői és kísérői Schmidt István, Radnóti-díjas rendező, Lengyák István, a magyar kultúra lovagja és Horváth István, Radnóti-díjas versmondó voltak. Az előadó-művészeti megmérettetés zsűrijében András Gyula színművész, Csirák Csaba helytörténész, Keresztes-Szőke Erzsébet irodalomtanár, Nagy Ágota színházi rendező, és Nagy Gyula irodalomtanár foglaltak helyet. A versenyen elindult kanizsai versmondók valamennyien kiemelt elismerésben részesültek. Különdíjat kapott: Kánya Antalné, Baj Bianka, Németh Zsófia és Silló Kinga. A verseny második helyéért járó díjat Micsinai Dominik, az első helyért megítéltet pedig Horváth István érdemelte ki. A versmondók szavazata alapján a szakmai különdíj tulajdonosa szintén Baj Bianka lett. Valamennyi kanizsai diák a Batthyány gimnázium tanulója.
Gondolatok a 16. antológia kapcsán
Harminckét alkotó, kezdő és haladó verselő, költő, író, irodalmár műveit válogatta össze a 16. alkalommal megjelenő Kanizsai Antológia 2015. évi kötete.
A könyv tartalomjegyzékét végigolvasva látható, hogy az idei kötet az „idő" fonalára fűzi fel a verseket, novellákat, tanulmányokat. Helytörténeti visszaemlékezések az „ódonidő" síkján, majd versek 16 kanizsai „verselőtől". Ezután novellákat „mesél el" az olvasónak a 16. kötet, amikor pedig a „lét-idő" fejezetbe lapozunk át, nagyon is valóságos történetek következnek a néha nyomorúságos, néha kétségbeejtő „létről", kanizsai írók szemével, de nem csak kanizsaiaknak. Az idei Antológia legmarkánsabb szeletét adhatja a „világ-idő" zárófejezet, mely „zászlóshajóban" műfordításokat, egy második világháború utáni, kanizsai élménybeszámolót, szintén valós élményt valósághűen bemutató riportot a nemrég elhunyt, utolsó zalai (hahóti) holokauszt-túlélővel, Mayer Istvánné, Juci nénivel, illetve
egy, az arany ember és a pénzmosás, pénzcsinálás, a spekuláció horizontját feszegető „spekulációt" olvashat az érdeklődő.
Balogh László, a Humán Bizottság elnöke, a Batthyány Lajos gimnázium igazgatója köszöntőjében a nagykanizsai irodalmárok elkötelezettségét méltatta.
„Kedves Kanizsai Irodalmárok!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm - Nagykanizsa város lakosságát képviselve - a kanizsai irodalmi alkotó embereket 201S adventjében, a 16. Kanizsai Antológia bemutatóján. Legyen az adventi időszak nemcsak a várakozás ideje, hanem a találkozás ideje is.
Nekünk a szellemi hanyatlás, az intellektuális elgyengülés ellenében kell tennünk, hogy közkincsé tegyük a minőségi kultúrát. Mert minden ember számára elérhetővé kell tenni a művészeteket. Ez minden kulturális és közösségfejlesztési program alappillére.
A 20 éves Pannon Tükör társadalmi szerkesztőbizottságának elnökeként és a helyi kultúrpolitika artikulá-
lójaként hadd köszöntsem a Kanizsai Antológiát és minden egyes alkotóját, mint helyi, szellemi értékünket és kulturális örökségünket. Ez a szinte túl büszke megfogalmazás realitássá válik, ha arra utalok, hogy 16. kötetünk jelenik meg. Ha a Pannon Tükörbe, vagy a Kanizsai Antológiába nézek, elhiszem, hogy a vidéki élet lehetőségei nem jelentenek hátrányt, sőt! Nálunk, itt Dél-Zalában például semmi nem akadályozza a diákot abbéli elhatározásában, hogy Jókai veretes gondolatai kivesézése után, „felüdülésként" végre elolvashasson egy kortárs csemegét, hiszen minden évben odakerül a könyvtár polcaira, idén már 16. alkalommal.
Őszintén vallom, nem tudnám utánozni a kanizsai irodalmi alkotókat. Akik fáradságot nem kímélve, ráfordított időt sem számolva, gyakran a munka - vagy a tanulás, az iskola - végeztével, leültök, és alkottok. Ez az, ami a kanizsai irodalmi életet szinten, mozgásban tartja, sőt, felpezsdíti. Mert Ti vagytok a kanizsai értelmiség egy meghatározó közössége, míg az Antoló-
gia ennek az egyik meghatározó színtere. Az pedig, hogy kiből lesz közületek költő, vagy író, az egy újabb kérdés, amit majd a jövendő eldönt. A pezsgő kanizsai irodalmi élet szempontjából nem ez, hanem Ti vagytok a fontosak, a jelenetek, alkotásaitok.
Továbbra is hiszem, hogy a költővé, íróvá válás útját a jövendőben is nagyban segítheti a Pannon Tükrünk verse, prózája, esszéje, amely az antológiásoknak a továbblépési lehetőséget is jelentheti. Legyen ez, a Pannon Tükör a következő lépcsőfokotok a föld, és az ég között...
Vallom, hogy a kereszténység, a nemzet és a kultúra pozíciója tartósan csak akkor javulhat, ha elegendő ismeret és következetes értékel-vűség áll mögötte. Értékeket csak értékes alkotásokkal lehet sikeresen képviselni.
Gyermekkorunk karácsonyi hagyományai saját gyermekeinkben és alkotásainkban élnek tovább. Kosztolányi „Karácsonyát" idézve: „Kik messze voltak, most mind összejönnek, a percet érdes szóval ütni el."
Dr. Papp Attila
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. ianuár 21
A Főgáz februárban küldi számlákat a korábbi E.on-
A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő Főgáz legkorábban februárban küldi ki az első számlákat a január elején az E.on-tól átvett lakossági földgázfogyasztóknak - közölte a ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint mérőállás diktálása az első számla kézhezvétele előtt nem lehetséges, ugyanis a Főgáz-számlán szerepelnek majd a szükséges azonosítók. Ezután a fogyasztók a megszokott gyakorisággal rögzíthetik aktuális óraállá-
sukat. Az első számla kézhezvétele után a Főgáz telefonon és interneten is lehetőséget biztosít a mérőállás megadására új fogyasztóinak - áll a közleményben.
Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség államtitkára a tájékoztatás szerint elmondta: idén ősszel már az állam fogja ellátni a teljes hazai lakosságot földgázzal. A kormány célja, hogy az Európai Unióban megszokotthoz képest jóval magasabb színvonalon, de sokkal kedvezőbb áron adják a gázt a magyar családoknak - tette hozzá.
Folytatódik a Fő utca rekonstrukciója
Csatorna építési munkálatokkal folytatódik (az időjárás függvényében) az idei évben a Fő utca megújulása. Keddtől, a csatorna vezetékek építése miatt a Huszti térről lezárásra kerül a Fő utca a belváros irányába, keleti irányban azonban továbbra is lehet haladni a gépjárművekkel. Amunkála-tok ideje alatt a Hunyadi utcába a Fő útról balra lehet bekanyarodni.
Az építkezés során szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
GYERKŐCDOLGOK
ípkQKQQ
Lemezbemutató boncért
ZENEKOR
2016. JANUÁR 24.17 ÓRA
Belépődíj: 800 Ft
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
BRODY-BERLET
Szüle Mihály-Walter László-Harmath Imre:
EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL
zenés bolondság A veszprémi Pannon Várszínház előadása
JANUÁR 25. 19 ÓRA
JEGYEK ÁRA: 3500 FT
az első ügyfeleknek
A közleményben hangsúlyozták: amennyiben egy felhasználási hely az E.on-tól tartozás miatt kikapcsolt felhasználási helyként kerül át a Főgázhoz, akkor kérhetik majd a visszakapcsolást, ha az E.on-nál rendezték a tartozást, és
ezt dokumentummal igazolják a Főgáznak.
Az ENKSZ tájékoztatása szerint sikeresen zárult le a Főgáz és az E.on közötti lakossági földgázfogyasztók átadás-átvétele. A fogyasztóknak nem volt teendőjük, a törvényi előírás alapján automatikusan létrejött a határozatlan idejű szerződés a fogyasztók és a Főgáz között, valamint a csoportos beszedési megbízások is átkerülnek az E.on-tól a Főgázhoz.
MTI - Kanizsa
ÍZI
9
SZÉCHÉNYI TERV
TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0073
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.3.812/2-2012 - Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása - pályázati felhívására benyújtott "Esélyegyenlőség fejlesztése a Zsigmondy-Széchenyi tagintézményben" című projektje 29 840 882 Ft támogatásban részesült. A projekt 2013.09.01-től 201S.12.31-ig tart.
Esélyegyenlőség fejlesztése a Zsigmondy-Széchenyi tagintézményben
A projekt a tantárgyi és szociális mérőlapok előállításával elindult. Ezen felmérések lettek az alapjai a projektbe bevont tanulók men-torálásának. A projekt során 189 tanuló mentorálására került sor. A pályázati forrásból kézműves foglalkozásokat (kosárfonó - S db, kerámia - 10 db, fafaragó - 21 db), ünnepkörhöz (karácsony - 2 db, húsvét - 2 db) kapcsolódó foglalkozásokat, szabadidős programokat (kirándulás - 3 db, színházlátogatás - 2 db) valósítottuk meg. Ezen kívül a projektben S fő pedagógus továbbképzését tettük lehetővé differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása területen, illetve az intézmények közötti tevékenységek keretében szakmai tapasztalatszerzésen vettek részt pedagógusok az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben és a Gyermekek Házában. A projektbe bevont tanulók üzemlátogatásokon ismerkedtek a munka világával (Audi gyár - 2 alkalommal, Paksi Atomerőmű - 2 alkalommal, algyői gáztározó és olajmező - 2 alkalommal), szakmai kiállításokon (Hungexpo - 4 alkalommal) vettek részt. Pályaorientációs rendezvények keretében előadásokat szerveztünk a diákoknak informatika, környezetvédelem és energetika területen. A továbbtanulni szándékozó tanulók részt vettek az Educatio kiállításon egymást követő két évben is. Workshopot szerveztünk 4 alkalommal a gépészet, építészet, egészségügy és szociális szakterületen oktató pedagógusoknak, külső gyakorlati oktatóknak és a kamara képviselőinek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés keretében 4 alkalommal kértük fel képviselőjüket előadások tartására. A szülőkkel való kapcsolatfelvétel is szerepelt a projektben, 20 alkalommal a tanulók lakhelyén szervezett szülői értekezlet keretében találkoztunk az érdeklődő szülőkkel.
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület Tel.: +36 1/273-4250 E-mail: eutamogatas@esza.hu www.esza.hu,www.ujszechenyiterv.gov.hu
MAGYARORSZAG MEGUJUL
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg..
2016. január 21.
Kanizsa - Hirdetés
25 EVES
W* A VOKSH OKTATASI KFT
induló tanfolyamaink

Moped, motor, személygékocsi kedvezményes* tanfolyamokra jelentkezési időpontok:
Január 27. (szerda) 16 óra. Február 3. (szerda) 16 óra Következő GKI vizsgaidőpont:
Február 20. Jelentkezés határidő: Február 10.
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat.2015-3 né. VSM: „AM" 607 F: 76,92% ," A" E:93.75%, F:90.48% "B" E: 72.48%, F:77.08% - "C"E: 76.92% ÁKÓ: "B" Gy: 129.15% "C" Gy:100.00% „A"102.72%
Kiemelkedő sportolók elismerése
A hagyományoknak megfelelően elismerésben kívánjuk részesíteni a kiemelkedő sporteredményeket elért sportolókat, a nagykanizsai általános és középiskolás tanulókat az oktatási intézmények és a sportszervezetek javaslatai alapján. Elismerésre azok a tanulók és sportolók javasolhatók, akik az alábbi követelmények valamelyikének megfeleltek:
- Korosztályos csapatbajnokságon országos döntőben I-III. helyezést ért el.
- Korosztályos országos egyéni bajnokságon I-III. helyezéstért el.
- Diákolimpia országos egyéni vagy csapat döntőjében I-III. helyezést ért el.
- Korosztályos EB-n, vagy VB-n való részvétel
- Tagja a nemzeti válogatottnak (szövetségi igazolást kérjük csatolni). Iskolai tanulók esetében a 2014/2015. tanévben (2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig) nyújtott eredményük kerül elismerésre. Az egyesület által felterjesztett sportolók esetén a 2015-ös évben elért eredmények számítanak.
Kérjük az eredményeket jegyzőkönyvekkel, pontos hivatkozásokkal igazolni.
Felterjeszthető elismerésre a sportoló, a tanuló felkészítésében aktív szerepet vállaló személy (testnevelő, edző) is.
A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 5. ajtó vagy telefonon a (+36 20 8492454).
Az elismerésre javasoltak adatait a csatolt táblázat kitöltésével 2015. január 22-ig szíveskedjenek elektronikusan megküldeni a rezsofi.tamas@nagykanizsa.hu címre.
A jelöléshez szükséges adatlapot a www.nagykanizsa.hu/hirek kiemelkedő sportolók elismerése cím alatt tölthető le.
MEGHÍVÓ
A Szívbetegek Egyesülete és a Hevesi Sándor Művelődési Központ ingyenes előadást szervez „Ellenőrizd a nyakad! - a pajzsmirigy okozta betegségek és ezek megelőzése." címmel.
Előadó: Dr. Bálint Tünde, a Kanizsa Dorottya Kórház belgyógyász szakorvosa. Időpontja: 2015. február 1. (hétfő) 16.00 óra
Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ (Széchenyi tér 5-9.) Zala Márk terem
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
NAGYKANIZSAI TERÜLETI SZERVEZETE A
H-8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28., TEL: +36-93/311-322 FAX: +36-93/516-133, E-mail:nagykanizsa@mvkzala.hu
Pályázati felhívás
Rajzpályázat az önkéntes véradás fontosságáról!

Js K í>

A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete rajzpályázatot ír ki óvodák (nagycsoport), általános és ''ítííí középiskolai tanulók számára. A rajz-
pályázat témája az önkéntes véradás, a véradó mozgalomban való részvétel fontossága.
Az alkotásokon a pályázók bemutathatják, mit tudnak az önkéntes véradásról, annak céljáról, és miért tartják fontosnak, hogy minél többen részt vegyenek a véradó mozgalomban.
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
- 5-6 éves korosztály: A/4-es formátumú bármilyen eszközzel (filc, vízfesték, tempera, akril stb.) készült színes rajzzal vagy festménnyel.
- 6-10 éves korosztály: A/4-es formátumú bármilyen eszközzel (filc, vízfesték, tempera, akril stb.) készült színes rajzzal vagy festménnyel.
- 11-14 éves korosztály: A/4-es formátumú bármilyen eszközzel (filc, vízfesték, tempera, akril stb.) készült színes rajzzal vagy festménnyel.
- 15-18 éves korosztály: A/4-es formátumú bármilyen eszközzel (filc, vízfesték, tempera, akril stb.) készült színes rajzzal vagy festménnyel, továbbá képszerkesztő programmal készült montázzsal.
A pályaműveket digitális adathordozón és papírképen egyaránt elfogadjuk. Egy pályázó több pályaművet is beadhat. A pályázatra kizárólag saját készítésű alkotással lehet pályázni. Más pályázaton nyertes rajzokat nem fogadunk el. A képekre, képhordozókra kérjük ráírni a szerző nevét, címét, a kép címét, az oktatási intézmény nevét, képsor esetén a sorrendet jelölő számokat.
A témával kapcsolatos háttéranyagok a www.veradas.hu weboldalon, továbbá a zalamegye.voroskereszt.hu weboldal Véradásszervezés menüpontjában olvashatóak.
A pályázat beadási határideje: 2016. február 15.
A pályamunkákat elfogadjuk:
- postán (a postára adás legkésőbbi időpontja 2016. február 15. 24.00 óra lehet). Cím: Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28.),
- személyesen: 2016. február 15. 16 óráig. Cím: Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28.
- e-mail-en a nagykanizsa@mvkzala.hu címre, 2016. február 15. 24.00 óráig.
A pályaműveket 3 tagú zsűri bírálja el, melynek tagja a Magyar Vöröskereszt területi szervezetének vezetője, a helyi véradásszervező és a rajzpályázatért felelős kolléga.
Eredményhirdetés: Az eredményeket a zalamegye.voroskereszt.hu weboldalon tesszük közzé, a díjakat az előreláthatólag 2016. február végén megrendezendő Véradók Napja rendezvényen adjuk át, ugyanitt kiállítjuk a díjazott alkotásokat.
Díjak: kategóriánként három alkotás készítője ajándékot kap.
A pályázó a pályázaton való részvételével automatikusan elfogadja, hogy a Magyar Vöröskereszt a kiválasztott pályaműveket a különböző kampányain, szórólapjain, kiadványaiban, internetes megjelenéseiben a szerzők nevének feltüntetésével felhasználhatja. Minden egyéb felhasználás csak a kép készítőjének előzetes hozzájárulása és a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett történhet.
Dömötör Balázs véradószervező Szóló''si Márta területi vezető
10
Kanizsa - Jó tudni
2016. január 21
Változások a kéményseprésben
A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosul a kéményseprőipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve látja el a kéményseprőipari tevékenységet azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016. július 1-jével felmondja a közszolgáltatási szerződését.
A katasztrófavédelem e települések azon ingatlanaiban végzi a kémények időszakos ellenőrzését, illetve a műszaki vizsgálatokat, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve, emellett valamennyi társasházban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban (vagyis a lakossági szektorban) ellenőriz. A gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló
önálló ingatlanokban (vagyis a közületi szektorban) azok a kéményseprőipari szolgáltatók látják el ezt a feladatot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették.
Azokon a településeken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási szerződését, a kéményseprőipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szerződés lejáratáig.
A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat lesz, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó közszolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el. A közületi szektorba tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény használatától.
A lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében 2016. július 1-jétől a kémények időszakos ellen-
őrzése, tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka) ingyenes lesz, ha azt a kéményseprőipari szerv vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban el tudja végezni. Amennyiben azonban csak egy közösen egyeztetett harmadik időpontban tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre, a tevékenységért a 201S. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat kell fizetni.
Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie.
A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprőipari tevékenységért díjat kell fizetni.
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezeti egysége méri
fel, hogy mely ingatlanok tartoznak a lakossági, illetve melyek a közületi szektorba, a munka 2016 februárjában indul - a helyszínen vagy levélben történő megkereséssel. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, segítse munkáját, és az érintettek adják meg a szükséges adatokat: az ingatlan tulajdonosának, használójának nevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, az ingatlan címadatait, valamint - ha a tulajdonos gazdálkodó szervezet, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve - a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát.
A közszolgáltatás ellátása az új struktúra kialakításáig és azt követően is folyamatosan biztosított: 2016. július 1. előtt a meglévő közszolgáltató, annak kiesése esetén a katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató végzi el a feladatokat, ezt követően pedig a katasztrófavédelem folyamatosan veszi át a feladatot a jelenlegi közszolgáltatóktól. 202S-re a lakossági szektorban a katasztrófavédelem valamennyi településen átveszi a kéményseprőipari feladatokat.
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Változások a gépkocsik műszaki vizsgáztatásban
Január 1-je után több a járművek műszaki vizsgáztatásához kapcsolódó hatóági eljárási szabály is megváltozott.
Az új szabályok a kormány bürokráciacsökkentő intézkedéseinek részeként kerültek bevezetésre, így néhány felesleges ügyintézéstől, díjfizetéstől szabadulunk meg.
A vizsgán ugyanis nem kapunk a hátsó rendszámra sem a műszaki vizsga lejártát, sem pedig a jármű környezetvédelmi besorolását jelző matricát. A műszaki vizsgán lekaparják a rendszámon lévő régi matricákat.
Az új gyakorlat egyben azt is jelenti, hogy a jövőben egy esetleges okmányirodai ügyintézéshez nem kell bevinni a leszerelt hátsó rendszámtáblát, vagy rendszámtábla csere után nem kell megkeresni a közlekedési hatósá-
got a környezetvédelmi plakett pótlása miatt. További jó hír, hogy ezen túl a sorszámcsík az okmányirodai eljárásoknál is díjtalan.
A külföldről történő járműbehozatalhoz kapcsolódó közlekedési hatósági eljárások, január 1-től az egyedi forgalomba helyezési, illetve a honosítási eljárásokra vonatkozóan országos hatáskört kaptak a hatósági vizsgálóállomások. Vagyis ezek ezután a járművek bármelyik megye hatósági vizsgálóállomásán vizsgáztatha-tók.
Szintén új szabály januártól, hogy néhány különleges esetet kivéve a jármű tulajdonosok kizárólag külső, úgynevezett kijelölt vizsgáló állomásra vihetik személygépkocsijukat. A 3,S tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikat és gépjármű után
köthető pótkocsikat is csak ezeken a vizsgahelyeken lehet majd „műszakiztatni".
A kivételt képeznek a személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsik, a különleges felépítményű kis tehergépkocsik (pl. emelőkosaras, aggregátoros).
A jogszabály megnevezi azon eseteket, amikor kizárólag hatósági vizsgálóállomáson lehet vizsgáztatni a járműveket. Ezek az alábbiak
Amennyiben a járművet,
a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,
b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,
c) a közlekedési hatóság a vizsgálatra rendelte,
d) átalakították,
e) versenyjárműnek minősítették,
f) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy
g) külön miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.(tanuló kocsik)
A veterán járműveket egy korábbi jogszabályi előírás miatt szintén csak a hatósági vizsgabiztos ellenőrizheti.
Minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy amennyiben a vizsgáztatással kapcsolatban kérdés merülne fel, akkor keressék meg a Kormányhivatal közlekedési hatóságát. Aki bármelyik vizsgálóállomáson kezdeményezi járművének műszaki vizsgáját az ott helyben is tájékoztatást kap, hiszen az új szabályokkal minden vizsgáztatást végző szervezet rendelkezik információval
Zala Megyei Kormányhivatal
2016. január 21
Kanizsa - Tűzre, vízre vigyázzatok!
11
Katasztrófavédelem:
Az óév jelentősebb tűzoltói beavatkozásai
Ezek voltak az óév jelentősebb tűzoltói beavatkozásai, melyek a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén történtek.
JANUÁR
1-jén az esti órákban Balatongyörökön egy kilencven négyzetméteres nádtetejű nyaraló tetőszerkezete, emelet része teljes terjedelmében égett. A helyszínre a keszthelyi és a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók vonultak három gépjárműfecskendővel egy vízszállítóval. A tűzoltás vezetését a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vette át a beavatkozás során. A több, mint két és fél órás hat vízsugárral végrehajtott oltás során sikerült megakadályozni, hogy a tűz az alsó szintre is átterjedjen. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből. Az eset során nem sérült meg senki.
FEBRUÁR
19-én délelőtt Nagykapornak és Kisbucsa között a 76-os számú főúton egy személyautó és kisteherautó ütközött. A helyszínre érkező zalaegerszegi hivatásos tűzoltóknak egy beszorult embert kellett feszítő-vágó berendezéssel kiszabadítani a roncsból. A mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a kárhelyen. A balesetben hárman sérültek meg.
MÁRCIUS
9-én déli órákban Nagykanizsán a Virág Benedek utcában egy százötven négyzetméter alapterületű lakatlan csarnoképület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A nagykanizsai, zalakarosi, pacsai és a marcali hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetése mellett négy vízsugárral több, mint három órás oltási munkálatok után a tetőt megbontva tudták megfékezni a lángokat. A tűzesetben nem sérült meg senki.
14-én hajnalban Kozmadombja és Kálócfa között a 86-os számú főút huszonnégyes kilométerénél egy külföldi rendszámú autókat szállító tréler lángolt. Az általa szállított nyolc személyautóból öt teljes terjedelmében égett, három autót a tűzoltók meg tudtak menteni. A lángok megfékezésében a lenti, zalaegerszegi és a körmendi hivatásos
tűzoltók vettek részt, akik három vízsugárral oltották el a lángoló személyautókat. A tűzesetben nem sérült meg senki, az anyagi kár jelentős. A tűz keletkezési okát tűz-vizsgálati eljárás során vizsgálják.
JULIUS
ÁPRILIS
3 -án este Várvölgy és Keszthely között a 7343-as számú úton két autó frontálisan ütközött. A helyszínre érkező keszthelyi hivatásos tűzoltóknak két beszorult embert kellett feszítő-vágó berendezéssel kiszabadítaniuk a roncsok közül. A műszaki mentés idejére a teljes utat lezárták a hatóságok. Az eset során négy ember sérült meg, egy ember a helyszínen elhunyt.
23-án délben Sárhidán a Kossuth utcában egy családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A zalaegerszegi és a pacsai hivatásos tűzoltók három gépjárműfecskendővel és egy különleges szerrel érkeztek a tűzesethez. Hat vízsugárral, egy órás oltás után tudták megfékezni a lángokat. A tűzoltás közben felrobbant egy gázpalack az épületben, személyi sérülést nem okozva. A lakóépület lakhatatlanná vált, a házban lakó két ember rokonoknál tudott elhelyezkedni.
MÁJUS
17-én délelőtt Keszthely-Fenékpusz-ta külterületén egy kommunális hulladéklerakó égett. A tűzesethez Keszthelyről, Marcaliból, Pacsáról, Zalaegerszegről érkeztek hivatásos tűzoltók öt gépjárműfecskenővel és két vízszállító járművel. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetésével négy vízsugárral és két habsugárral négy és fél órás oltási munkálatok során sikerült teljesen megfékezni a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki.
JUNIUS
7-én délelőtt Zalaegerszeg külterületén a 76-os számú főúton egy személygépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd fejtetőre borulva állt meg. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával áramtalaní-totta a járművet, majd feszítő-vágó berendezés segítségével kiszabadítottak egy beszorult embert. A balesetben ketten sérültek meg.
23-án kora délután Zalatárnok és Nova települések között a 75-ös számú főút mentén öt hektáron tarló, harminc körbála és egy bálázó égett. A tűzesethez Zalaegerszegről és Lentiből vonultak hivatásos tűzoltók, akik a tüzet három vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták. A területen az utómunkálatok azonban hosszabb időt vettek igénybe.
AUGUSZTUS
11-én a reggeli órákban Nagykanizsán a 61-es főút Kaposvári úti szakaszán egy személyautó és egy tehergépjármű frontálisan ütközött. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók egy sérültet a személygépkocsiból feszítő-vágó berendezés segítségével szabadítottak ki, majd átadták a mentőszolgálat szakembereinek. Ezt követően áramtalanították a járműveket. A műszaki mentés idejére teljes útlezárás volt a főút érintett szakaszán.
SZEPTEMBER
26-án délelőtt Lenti külterületén a 7416. számú úton egy személygépkocsi fának ütközött. A lenti és a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítő-vágó berendezéssel szabadították ki a beszorult sérültet. A balesetben egy ember sérült meg, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. A műszaki mentés idejére útlezárás volt érvényben az érintett útszakaszon.
OKTÓBER
1-én délután Cserszegtomaj külterületén a Sümegi úton egy személygépjármű fának csapódott. A keszthelyi hivatásos tűzoltók feszítő-vágó berendezéssel szabadítottak ki egy beszorult embert az összeroncsolódott járműből. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon teljes útlezárás volt. A balesetben két ember sérült meg.
10-én délben Szepetnek külterületén négyszáz szalmabála égett. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók érkeztek a tűzesethez két gépjárműfecskendővel és egy vízszállító járművel. A beavatkozó egységek több vízsugárral akadályozták meg, hogy a tűz
átterjedjen a szomszédos állattartó telepre. A több órás oltási munkálatok után a tűzoltók vasárnap reggelig felügyelték még a parázsló részeket.
NOVEMBER
30-án a délutáni órákban Teskán-don a Petőfi Sándor utcában egy családi ház udvarában felhalmozott hulladék égett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és egy habosított vízsugárral oltották el a tüzet, mivel gumiszármzékok is voltak a hulladékok között. Az eset során egy ember égési sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította.
DECEMBER
16-án nem sokkal délután fél négy előtt csaptak fel a lángok egy hévízi négy emeletes társasház tetőterében. A tűzesethez nagy erőkkel érkeztek a megye hivatásos tűzoltói Keszthelyről, Zalakarosról, Zalaegerszegről, Pacsáról, valamint a szomszéd Veszprém megyei kollégák Badacsonytomajból is segédkeztek a lángok oltásában. Öt vízsugárral közel öt órás oltási munkálatok után sikerült megszüntetni a lánggal való égést, azonban az utómunkálatok még éjszakáig elnyúltak. A tűzeset során nem sérült meg senki, azonban húsz lakásból harminchét ember nem térhet vissza a társasházba, ők a katasztrófavédelem és a polgármester segítségével egy közeli szállodában tölthetik az éjszakát.
22-én a hajnali órákban egy autójavító műhely és a mellette található melléképület égett teljes terjedelmében Zalacsében. A tűzhöz három városból, Zalaegerszegről, Lentiből és Körmendről több, mint húsz tűzoltó érkezett, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetésével nyolc vízsugárral három órás oltási munkálatok során tudták megfékezni a lángokat. A tűzesetben négy személyautó, motorkerékpár, kerti traktor és nagy értékű gépek semmisültek meg. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a szomszédos lakóházra és további gépjárművekre ne terjedjen át a tűz. A beavatkozó tűzoltó rajok két oxigén palackot hoztak ki a lángoló épületből, a beavatkozás során azonban két gázpalack is felrobbant. Az eset során nem sérült meg senki.
Kanizsa - Színes
2016. ianuár 21.
Hímzett mesefigurák, mesés történetek...
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Január 21. 18 óra A Magyar Kultúra Napja tiszteletére
TÜKÖR-TEREK - Gránitz Miklós, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett fotóművész kiállítása. Január 21. 19 óra Filharmónia - Fortissimo bérlet 201S/2016 - VIRTUÓZOK Ifjú zenészek műsora. Belépődíj: 3400 Ft, 10 % kedvezményt nyújtunk nyugdíjasoknak, diákoknak. Szervező: a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. és a Kanizsai Kulturális Központ. Január 24. 17 óra "GYERKŐCBÁL ..." - a Kakaó Zenekar gyermekkoncertje Belépődíj: 800 Ft. Január 2S. 17 óra "VÉDETT MADÁRÉLŐHELYEK - MÓRICHELY" - Maros Sándor filmjének vetítése A belépés DÍJTALAN! Január 2S. 19 óra Színház - Bródy bérlet Szüle Mihály-Walter László-Harmath Imre: EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL -zenés bolondság. A veszprémi Pannon Várszínház előadása Belépődíj: 3S00 Ft. Január 26. 19 óra DUMASZÍNHÁZ NAGYKANIZSA. KISS ÁDÁM A NAGY VILÁGBAN - S0 PERC ALATT A FÖLD KÖRÜL Műsorvezető: Felméri Péter. Belépődíj: 3100 Ft. Jegyek elővételben megvásárolhatók a nagykanizsai Tourinform Irodában és a duma-színház.jegy.hu weboldalon. Január 27. 14 óra AKTÍVAN 60 FÖLÖTT - kirándulási és üdülési lehetőségek. A belépés DÍJTALAN!
Anyámra így emlékszem. Gondterhelt volt, szomorú és szótlan. És mindig dolgozott: főzött, kapált vagy szenet hordott. Aztán amíg vártuk, hogy a könyvtár kályhájában begyulladjon a szén, a kezembe adott egy könyvet. Mesekönyvet, szépet, színeset. Aztán másnap másik könyvet, és harmadnap egy újabbat.
- Maradj itt, amíg rakok a tűzre! - mondta és becsukta maga mögött a könyvtár ajtaját. A cserépkályha duruzsoló simogatással töltötte be a szobát. Körös-körül polcok, a polcokon színes mesekönyvek, képeskönyvek, pocakos, kövér regények. A szép színes könyvvel a kezemben belesüppedtem a hatalmas karosszékbe, és nézegetni kezdtem a képeket. Mert olvasni még nem tudtam. - Ezekkel a gondolatokkal
kezdődik Skolik Ágnes A csodatermő fa című első könyvecskéje, melyet édesanyjának ajánlott. A Kiskomáromban (Zalakomár) született szerző néhány éve Németországban dolgozik a férjével együtt, ahonnan minden hónapban hazajárnak a liszói otthonukba, a gyerekeikhez. Édesanyja életre szóló „útravalóját" így összegzi: - Úgy, ahogy a bögre tejet adta, úgy adta hozzá a tudást, a mesék, a versek szeretetét. Anyám öröksége egy csupa jóval megtömött batyu, melyet néha elejtettem, néha felvettem újra. Amikor gyerekként olvastam a népmesék bájos igaz történeteit. Amikor mosolyt próbálok fakasztani egy szóval, örömet szerezni egy verssel. Mert anyám örökségét nem tartom meg magamnak. Szétosztom, elvetem, hogy más is gazdag legyen tőle.
Évekig eszébe sem jutott, hogy leírja a gondolatait, hiszen a gyermekeivel kellett foglalkoznia. S amikor egyetemre jártak, kollégiumban laktak, pár éves nyugodtabb időszak következett, jutott ideje az elcsendesedésre, a gondolatok összegyűjtésére. Eleinte a családtagoknak ajánlotta, ajándékozta az írásokat, majd később, mások biztatására és a kiadáshoz szükséges anyagi forrás birtokában a történeteit egy kiadó által közzé tette nyomtatott formában.
A könyv címéül - mely a 2007-2008-as évek eseményeit tartalmazza -, az egyik írását választotta. Mivel hobbiként gépi hímzéssel is foglalkozott szabad idejében, egy alkalommal óvónő nővére arra
kérte, varrjon egy falvédőt a csoportszobájuk falára. Témát nem határozott meg, csupán annyi volt a kikötése, hogy gyerekeknek szóljon. Aztán hozzáfogott. S ahogy kirajzolódtak, megelevenedtek a mesefigurák az anyagon, a történetüket is papírra vetette, és postára adta a falvédővel együtt. „Azért választottam ezt az írást a könyv címéül, mert van benne minden: egy kis csoda és vannak benne növények, beszélő állatok, hattyú, sündisznó, napocska." Talán a Csodatermő fa sikere ösztönözte a folytatásra, az emlékképek megírására. Amolyan tanmesévé is vált némelyik. A könyvnek még nem volt bemutatója, de a családtagok, a rokonok nagy része már kapott az őszszel megjelent első példányokból.
- Hogy abba a bizonyos batyuba mit szeretett volna csomagolni Skolik Ágnes? - Hazagondolt írás közben, és arra is figyelt, hogy tanítsa a gyerekeket, akiknek szánta. De nem igazán mesekönyv, szívesen olvassák a felnőttek is - mondja. A kiskomáromi vasutas történetek alapja édesapjához kötődik, akivel gyakran járt kiskorában a pályaudvaron, és bambit ivott a restiben. A liszói veteményeskertjük mellett a fenyves fái is beépültek a szerző elbeszéléseibe.
A következő, óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló könyvét - sok mesével, verssel és a mostaninál valamivel több képi illusztrációval -, húsvétkor vehetik kezükbe az olvasók.
B.E.
Kati néni színes világa Miklósfán
Némethné Pecsics Katalin csodálatos olajfestményei a bennünket körülvevő természet szépségeit jelenítik meg. A kiskanizsai művész alkotásaiból minap nyílt kiállítás a Miklósfai Általános Iskolában.
Tájképek, csendéletek, kis, hegyi zugok, pincék, vízpartok -Némethné Pecsics Katalin a szabad, életteli világot örökíti meg festményein. A tárlat ünnepélyes megnyitóján Dávidovics Mária tanító adott közelképet az alkotó pályafutásáról. Mint elmondta, Némethné Pecsics Katalin több
mint tíz esztendeje - amióta ideje jobban engedi - foglalkozik a korábbiakban jóval aktívabban a festészettel. Az évek során folyamatosan képezte magát, művészeti kiválóságoktól sajátított el több, különböző technikát. - Témaválasztás tekintetében azonban nem lépi túl a hagyományos kereteket. Ám munkáin mégsem lemásolja a természet szépségeit, hanem szubjektív érzésvilágára hagyatkozik, és erőteljes színekkel teszi egyedivé festményeit. A kiállítás február 12-ig tekinthető meg.
Sz.Zs.
Január 23.
FARSANGI TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítő foglalkozás 0-3 éves korig. 17.00 Gyermek táncház. 18.00 Kézműves foglalkozás. 19.00 Boglya Népzenei Együttes koncertje, utána felnőtt táncház. Belépődíj: S00 Ft, mellyel a 16.30 órától 18 órai programok mindegyike látogatható, vagy 1 000 Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható!
2016. január 21
Kanizsa - Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal lyi ajánlatairól bővebben:
Altalános iskolai
matematika, fizika tanár
Altalános iskolai
biológia, földrajz tanár
Altalános iskolai
kémia, rajz tanár
Mentálhigiénés munkatárs
Autószerelő
Lakatos
Szakács, pincér
Kozmetikus
Kárpitos
CNC gépkezelő
Asztalos
Nagykanizsai Járási Hivatal munkahe-
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
Kjt. szerint Kjt. szerint
Kjt.
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.,
Horoszkóp
Kövessen minket a facebook-on!
Az Ön rádiója Kanizsán
^f III.21.-IV.19. Kos
Ön is megtapasztalta már, hogy nem kell mindig adni a mások véleményére. Ha anyagi problémái nem oldódnak meg egyik napról a másikra, még nem kell lemondania kedvenc hobbijáról. Spóroljon másképpen.

IV.20.-V.20. Bika
Ha teheti, ne ragaszkodjon mereven a régi, berögzült elképzeléseihez. Újuljon meg kívül-belül, s némi változatossággal vigyen új színt érzelmi életébe, és rendezze minél előbb a magánéleti problémáit.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Mint egy mágus, úgy veszi kezelésbe a környezetében élők ügyes-bajos dolgait. Varázspálcára nem lesz szüksége ezután sem, a pihenésre azonban szánjon több időt ön is.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Hogyha elfogadja ismerősétől a báli meghívást, biztosan felejthetetlen élményekben lesz része. Megerősödnek a baráti kapcsolatai, melyek hatása anyagi téren is megmutatkozik.

yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha úgy érzi, nem tudja megoldani az új feladatokat a munkahelyén, ne adja fel mindjárt, és ne mondjon fel. Bátran kérjen segítséget másoktól, mert az összefogás hatására eltűnnek a viharfelhők a feje fölül.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Időnként ön is hallgasson egy kicsit a szervezete jelzéseire. Amegerőltető tevékenységek közötti időt töltse ki masszással, ellazulással. Avitás helyzeteket kerülje el, és csak a tevékenységére figyeljen.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Jelentős változásokra számíthat baráti kapcsolataiban. Egy rég látott ismerősével fut össze az utcán. S ha türelmesen meghallgatják egymást, mindkettejükben felcsillanhat egy közös jövő előképe.
W
X.23.-XI.22. Skorpió
A csillagok állása szerint a hétvégén ellenállhatatlan vágyat érez a télies sportok iránt. Ha nem esik kellő mennyiségű hó, akkor se keseredjen el, a csúszkálásra mindenképpen lesz lehetősége.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Csak így tovább. Ha el akarja kerülni a stresz-szes napokat, változtasson az életmódján, hiszen a hétvégi kiruccanások mindenképpen jót tesznek a szervezetének. Az eddigi alkalmakat pedig tekintse sikeres próbaidőnek.

XII.22.-I.20. Bak Jól tenné, ha a szunnyadó baráti kapcsolatait újraélesztené még tavaszig. Meglátja, olyan jelentős változások történnek az életében, melyek hosszú távon jó hatással lesznek a mindennapjaira.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Olyan döntést kell meghoznia a hétvégén, amelyhez nemcsak tiszta fejre lesz szüksége, hanem némi kockázat vállalására is. Ha így tesz, a későbbiekben pénzügyi téren sikert sikerre halmozhat.
<>11.20.-111.20. Halak
Ha az ismerősei mázlistának tartják önt, akkor nem járnak messze az igazságtól. Bármibe fog bele az év elején, kezdeményezését siker koronázza. Egy valami azonban kedvét szegheti: a siker nem mindig jár együtt anyagi gyarapodással.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. január 21
Elismerték teljesítményeiket
A Magyar Triatlon Szövetség a fővárosi Podmaniczky-kastélyban tartotta hagyományos évértékelő, egyben díjátadó gáláját. Ennek keretében az elmúlt év legjobb duatlon, triat-lon elit és amatőr sportolói, a ranglisták I-III. helyezettjei részesültek elismerésben.
A TRI-CO Triatlon Klub férfi versenyzői közül Vránics László és Benedek János duatlonban a harmadik helyen végeztek az amatőr ranglistán és vehették át az ezzel járó serleget.
A nők amatőr duatlon ranglistáján korcsoportjukban Csőgörné Kenese Mária és Korcsmárosné Vig Rozália egyaránt az élen végeztek, Rozália ezen felül kategóriájában még a triatlon ranglistát is nagy fölénnyel nyerte. Eredményeikkel Csőgörné Kenese Mária korosztályában az év duatlon sportolója, Korcsmárosné Vig Rozália pedig az év duatlon és triatlon sportolója címet is elnyerte. Utóbbi sportoló külön elismerésben is részesült korosztálya valamennyi versenyének megnyerése apropóján, melyekből eredően több országos bajnoki címet is szerzett.
Edzések utazással spékelve
Január elején kezdte felkészülését a tavaszi szezonra a Nagykanizsai Izzó SE férfi NB Il-es kézilabda csapata. Az együttes már a tréningek harmadik hetében jár - némileg speciális körítéssel.
- Január S-én kezdtünk a srácokkal, s az előre beütemezett tervek szerint heti négy edzéssel készülünk a pontvadászat második szakaszára - fogalmazott Takács Balázs, az Izzó SE somogyi illetőségű trénere. - Lassan már a lab-
dáé lesz a főszerep, hiszen a harmadik hétbe léptünk, eddig leginkább a kondicionális felkészítésen volt a hangsúly.
- Hol zajlanak helyileg az edzések?
- Az előzetes tervek szerint természetesen Kanizsán lettünk volna, de végül kényszerűségből Murakeresztúron, Zalakomárban és Nagybajomban is vannak, illetve lesznek foglalkozások. További fejtörést okoz, hogy az edzéseken a teljes létszám játékosaim elfoglaltsága miatt időnként korántsem le-
het teljes, de azért igyekszünk így is kellő hatékonysággal dolgozni.
- A február 21-ei, Pécsi VSE II elleni bajnokiig lesznek edzőmeccsek?
- Szeretnénk beiktatni egy hazai rendezésű négyes tornát, ennek időpontja pedig a rajt előtti hétvége lenne. Addig ugyan van még idő, egyben persze feladat is bőven, mivel arról azért nem tettünk le, hogy előrébb lépjünk az NB II Dél-nyugati csoportjának táblázatán.
P.L.
A további pontvesztés aligha megengedett
Kaposvári AC (7.) - Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) 4:14
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz mérkőzés, 10. forduló. Kaposvár.
Kanizsai győztesek: Ladányi Dóra 4, Végh Zsuzsanna 4, Madacki Mirella 2, Újházi Csilla 1, Horváth Anna 1 és a Madacki-Végh, valamint a Ladányi-Horváth páros
A találkozón a kanizsaiak oldalán még az is bőven belefért, hogy Madacki Mirellát két győztes meccse után Horváth Anna váltotta, a tabella hátsó felében tanyázó Kaposvár nem túlzottan nehezítette meg a dél-zalaiak dolgát.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Szekszárd AC III (4.) 9:9
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 11. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Madacki Mirella 4, Végh Zsuzsanna 4 és a Madacki-Végh páros
Döntetlennel ért véget a nő pingpong rangadó az NB I Nyugati csoportjában, ugyanúgy ahogy a bajnokság első szakaszában Szekszárdon. A szekszárdival azonos összeállításban léptek az asztalokhoz az együttesek: a kanizsaiaktól (képünkön) ezúttal is hiányzott Ladányi Dóra. Újházi Csillára és a két fiatal serdülőre, Horváth Annára, valamint Salamon Sárára várt a feladat, hogy meccset nyerjenek Madacki és Végh mellett. Madacki és Végh nagyon biztosan hozták az egyik párost, a másikon viszont a szekszárdi rutin győzött.
Az egyéni mérkőzéseken a két dél-zalai éljátékos viszonylag simán nyert. Újházinak Magyarcsik
Laura ellen volt a legnagyobb esélye a győzelemre, már 2:1 vezetett, több meccslabdája is volt, de végül nem sikerült nyernie (2:3). Horváth Anna sem akart lemaradni, neki is Magyarcsikkal szemben volt sansza, ő is 2:1-es vezetésről kapott ki. Salamon a két szekszárdi éljátékossal játszott, ellenük nem volt esély a győzelemre. Végül az őszihez hasonlóan döntetlen lett a találkozó eredménye. Ahogy a tréner Jakabfi Imre fogalmazott, az őszivel ellentétben most több lehetőség kínálkozott a győzelem megszerzésére, ami jelzi, a fiatalok fejlődnek, még ha a rangadókat nem is tudják hozni. Mindenesetre több pontot már nem lehet veszíteni, ha a célként megfogalmazott bajnoki címet hozni szeretnék.
Polgár László
INGATLAN
10+10 millió állami támogatással is megvehető nagykanizsai, új, belvárosi ingatlan, 72 m2-es, azonnal beköltözhető ingatlan eladó. Irányár: 17,S millió Ft. Tel.: 06707791-773 Megtekinthető: kani-zsailakas.ini.hu (77S7K)
Eszteregnyén karbantartott, jó állapotú, egyszintes családi ház (106 m2) eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel) Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 0630-433-S446 (77S2K)
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház, 36 m2 + tetőtér, földpince, présház, gyümölcsös, szántó, erdő eladó. Villany van. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 0693-319-289 (77S3K)
^BK Almavásár
n^Hp; Nk-án a Zemplén ^^^ úti Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható akciós áron.
Elődás: a vércukor önellenőrzés szempontjai és fontossága
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete minden olvasónak és sorstársnak Boldog Új Évet kívánva, idén is folytatja a felvilágosító, oktató előadásait, dr. Késmárki Nóra főorvos asszony támogatásával. Az első január 29-én pénteken 1S óra 30-kor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében lesz. Címe: a vércukor önellenőrzés szempontjai és fontossága. Minden érdeklődőt várnak!
SZOLGALTATAS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-S97-1S30 (7749K)
Porcelán vázákat, nippeket, dísztárgyakat, festményeket készpénzért vásárolnék Nk-án és 1S km-es körzetében. Tel.: 0630-3328422 (77S6K)
ALLAS
Ujudvari üzembe keresünk betanított dolgozókat. Érdeklődni lehet 8-16 óra között a 06-30-63-9S-403-as telefonszámon. (77S8K)
EíkanizsaRehab
ÁLLÁS
A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. gyakorlattal rendelkező könyvelőt keres. Előnyt jelent: mérlegképes könyvelői vagy pénzügyi-számviteli főiskolai végzettség, bérszám- és/vagy TB ügyintézési gyakorlat, angol/német nyelvtudás.
Fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: info@kanizsarehab.hu. Állás betölthető: 2016. február 1.-től.
2016. január 21
Kanizsa - Sport
15
Az RMP-Földi nyerte
az V. Szabadics Kanizsa Kupát
Az elmúlt hétvége az V. Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna jegyében telt a Zsig-mondy-csarnokban. Az F-csoport meccseivel rajtoltak a küzdelmek és a négyesből végül a lenti Team Belucci, valamint a 2. FC Almalé jutott tovább elsőként a kupa főágára.
V. Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna. Eredmények. F-csoport: Team Belucci - Szomszéd Neon S-0, Africa Sun Team - FC Almalé 1-2, Team Belucci - FC Almalé 3-0, Africa Sun Team -Szomszéd Neon S-0, Team Beluc-ci - Africa Sun Team 6-0, FC Almalé - Szomszéd Neon 4-1.
Az F-csoport végeredménye: 1. Team Belucci 9 pont (14-0), 2. FC Almalé 6 pont (6-S), ...3. Africa Sun Team 3 pont (6-8), 4. Szomszéd Neon 0 pont (1-14).
Az F-csoport után - már a kupa sűrűjében - következhettek a további csoportmeccsek az A jelű négyestől az E-ig bezárólag.
A-csoport: Dunántúli Postás SE
- Arizona 4-3, Viktória Sport - Elit FC 2-2, DPSE - Elit FC 0-1, Viktória Sport - Arizona 1-0, Elit FC -Arizona 3-2, DPSE - Viktória Sport 3-3.
Az A-csoport végeredménye: 1. Elit FC 7 pont (6-4), 2. Viktória Sport S pont (6-S), 3. D. Postás 4 pont (7-7), 4. Arizona 0 pont (S-8).
B-csoport: RMP-Földi - Rózsa Presszó 0-0, Brazil Gépsor -Letenye 3-0, RMP - Letenye 2-1, Brazil Gépsor - Rózsa Presszó 0-2, Letenye - Rózsa Presszó 0-0, RMP
- Brazil Gépsor 1-1.
A B-csoport végeredménye: 1.
Rózsa Presszó S pont (2-0), 2. RMP S pont (3-2), 3. Brazil Gépsor 4 pont (4-3), 4. Letenye 1 pont (1-S).
C-csoport: Fix Bomba - Prelog 2-2, Nagykanizsa UFC - FC Kau S-1, Fix Bomba - FC Kau S-1, Nagykanizsa UFC - Prelog 2-2, FC Kau - Prelog 2-1, Fix Bomba -Nagykanizsa UFC 3-2.
A C-csoport végeredménye: 1. Fix Bomba 7 pont (10-S), 2. Nagykanizsa UFC 4 pont (9-6), 3. FC Kau 3 pont (3-11), 4. Prelog 2 pont (S-6).
D-csoport: Sasi Benz - Dynamic
1-0, Budapest 17 - Szemere 0-1, Sasi Benz - Szemere 0-1, Bp. 17 -Dynamic 1-3, Szemere - Dynamic
2-1, Sasi Benz - Bp. 17 3-0.
A D-csoport végeredménye: 1. Szemere 9 pont ((4-1), 2. Sasi Benz 6 pont (4-1), 3. Dynamic 3 pont (4-4), 4. Budapest 17 0 pont (1-7).
E-csoport: Tip Top - Curacaó 20, Mu Vill - Blackburry 2-0, Mu Vill - Curacaó 1-0, Tip Top -Blackburry S-0, Blackburry - Cura-caó 0-2, Tip Top - Mu Vill 1-0.
Az E-csoport végeredménye: 1. Tip Top 9 pont (8-0), 2. Mu Vill 6 pont (3-1), 3. Curacaó 3 pont (23), 4. Blackburry 0 pont (0-9).
Vasárnap a középdöntőkkel kezdődtek a történések, a főágon továbbjutott 12 legénység négyszer hármas csoportban indított. Akkor már ismert volt, hogy az F-csoport elsője, a Team Belucci csapata visszalépett a további szerepléstől a műfüves bajnokság miatt, helyettük a torna legjobb 3. helyezettje, a Brazil Gépsor kerülhetett így tovább.
Középdöntők. G-csoport: Elit FC - Sasi Benz 0-0, RMP-Földi -
Elit FC 1-1, RMP - Sasi Benz 1-1. A csoportmérkőzések után az Elit és a Sasi Benz hetesekkel döntötte el a 2. hely sorsát, amit az Elit nyert 3-2-es arányban.
A G-csoport végeredménye: 1. RMP 2 pont (2-2), 2. Elit FC (1-1), 3. Sasi Benz (1-1), H-csoport: Fix Bomba - Brazil Gépsor 4-0, Mu Vill - Fix Bomba 0-1, Mu Vill -Brazil Gépsor 3-0.
A H-csoport végeredménye: 1. Fix Bomba 6 pont (4-0), 2. Mu Vill 3 pont (3-1), 3. Brazil Gépsor 0 pont (0-7).
I-Csoport: Rózsa Presszó -Nagykanizsa UFC 0-2, Nagykanizsa UFC - Almalé FC 2-1, Almalé FC - Rózsa Presszó 1-1.
Az I-csoport végeredménye: 1. Nagykanizsa UFC 6 pont (4-1), 2. Almalé FC 1 pont (2-3), 3. Rózsa Presszó 1 pont (1-3).
J-csoport: Tip Top - Viktória Sport 2-1, Viktória Sport - Szemere 1-1, Tip Top - Szemere 3-1.
A J-csoport végeredménye: 1. Tip Top 6 pont (S-2), 2. Viktória Sport 1 pont (2-3), 3. Szemere 1 pont (2-4).
A negyeddöntő mérkőzéseinek párosítása és eredményei: RMP -Mu Vill 1-0. Nagykanizsa UFC -Viktória 1-1 (büntetőkkel továbbjutó az UFC). Fix Bomba - Elit FC 3-1. FC Almalé - Tip Top 0-4.
Az elődöntőbe tehát az előzetesen is esélynek vélt csapatok közül gyakorlatilag valamennyi bekerült, így a címvédő Fix Bomba, a tavalyi másik döntős, egyben az idei előtt kétszeres győztes RMP-Földi, valamint a kanizsai legendás alakulat, a Tip-Top. Mellettük az „új hullám" képviselőjeként az UFC Nagykanizsa tette teljessé a legjobb négyest. (A torna másik megleptéscsapata a 2. FC Almalé gárdája volt, előzetesen a csapattagok sem számoltak azzal, hogy eddig eljuthatnak.)
A legjobb négy között aztán az RMP 2-0-ra győzte le az UFC-t, míg a másik találkozóból valódi rangadó kerekedett, végül a Tip-Top nyert 3-2-re az elmúlt esztendő győztese, a Fix Bomba ellen.
A bronzmeccsen a Fix Bomba vigasztalódhatott, hiszen 4-0-s sikert aratott az UFC-vel szemben. Következhetett a finálé az egymás csapattagjainak játékát is jól isme-
rő RMP és a Tip-Top között, mely a rendes játékidőben 1-1-es döntetlennel zárult. Jöhetett a büntetőpárbaj, mely 3-1-gyel az RMP-Földi (képünkön) győzelmét hozta, így a csapat e kupasorozatban már a harmadik sikerét könyvelhette el.
A vigaszágon a döntőt a Cura-cao, valamint a Kustán és TársaBudapest 17 vívta, előbbiek nyertek 2-1-re, míg a „kis" bronzérmet a Dunántúli Postás szerezte meg az Arizona előtt - szintén 2-1-es sikerrel.
A torna legjobb játékosának Baranyai Dánielt (Fix Bomba), legjobb kapusának Macher Dávidot (Elit FC Zalaegerszeg) választották, míg a gólkirály Pál Dávid (Tip-Top) lett öt találattal.
- Megmondom őszintén, nem számítottam a különdíjra, hiszen a legjobb portásnak járót is általában az első négy helyezett soraiból szokták kiválasztani - fogalmazott a zalaegerszegi Elit FC 18. életévében járó hálóőre, Macher Dávid. - Szerintem a negyeddöntőben nyújtott jó teljesítményemnek köszönhettem, hogy én nyertem, illetve annak, hogy a legjobb négy kapusait igazán addig nem tették próbára, pedig jó játékosok valamennyien. A döntőben például az RMP kapusa, Szőke Richárd büntetőt is fogott, ami szép teljesítmény, tehát ő is megérdemelte volna a díjat.
Polgár László
Kanizsa - Hirdetés
2016. január 21.
Márvány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékek tói kiegészítők széles válaszlék kínáljuk vázák, mécsese keresztek, kelyhek.
>£5
Forduljon hozzánk, (egye próbára szakértelmünket. Sokéves tapasztalatunkkal, személves konzultációval segítjük a megfelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minket bizalommal!
Szilvasi Sírkő-Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Kárház u. 15. Telephely: Csurgó, Poldini út 8. Kirakat Csurgó, Arany János u. 36.
www.siremlek.net
+3630295-3048
+3630956-5685
OVlSUU
. ÉTEHF*
isH«»áWnt
BELÉPÉS CSAK TORNACIPŐBEN! I
2016. január Z3-án, szombaton 10 órakor <a iskola tornatermében
■ Játssmnk tgyüttl - jdtékok „ to-nítdfi fizetésivel.
■ Ügyességi sorverseny sjülo''knek és gyerekeknek együtt a testneve Ifik irányításival.
Korősi Csorr- Sándor - Péterfy Sándor ^ Általános Iskola
péterfv sAndor tagintézménye *
8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.
Szeretettel
várjuk a nagycsoportos
BcmutathoxunW
2016. ftbruór 27-én. BoBlboton. 10 órakor
. f mi iskoláfM - bemutatkozó et6-adds. beszélgetés a szülőkkel.
. Csinfd vtlfakf - mMjisos. jM-
kos foglalkozások, kézművesség o gyerekeknek.
gyerekeket és szüleiket!
Égy tanítunk mi!
2016, március 23-án, szerdán a osztályban 8,00-8,45 Magyar-matematika komplex óra Tanít: Pálfí Lászlóné
Tamásné Aranyos Diána b osztálybon 9,00-9,45 Magyar-matematika komplex óra Tanít: Mofnárné Vámos Gyöngyi Horváth Tíborné
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem! AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére. KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban, többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását is vállaljuk fűrészüzemünkben. Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is. Ára: SI.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.) Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es főút mellett)
Program
9 óra - „Öregfiúk" fut bálimé rközése a miklósfai iskola tornatermében TT óra - Répás ételek zsűrizése
16 óra - Megnyitó
Bojtár Népzenei Együttes műsora
PA ml i ka Néptánc Csoport bemutatója
Silló Kinga vers
Mi klós fai Szirének da lesokra
MíktósfaiGöller testvérpár standard Láncok
17 óra - Zsűrizett ételek kóstolása
18 óra - Répavaesora
Ejjy tál babos, húsos, paradicsomos répa 500 Ft/aU<ig Répás rétes éden és sós ízesítéssel 300 Ft/db
19 óra - Eredményhirdetés - Díjak átadása
A rendezvény házigazdája: Cser György
Verseny kategóriák i. 2. 3.
Hagyományos „egytár Répából készült Répás rétes és répás
répaétel ételkülönlegességek édességek
savanyított répából
Az étetek leadási határideje; a verseny napján io -14 óráig
Díjazás
Kategóriánként 1-3 helyezett, közönségdíj, szakmai különdíj! Várjuk személyek* csapatok, éttermek nevezéséti A belépés ingyenes! Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Miklútf«L Kounijvctádévi ív Viruniípilo ttfymük*
Velencei Karnevál NON STOP 2016. február 6-7. (záró hétvége) Részvételi díj: 12.900 Ft/fő
Busójárás Mohácson 2016. február 6. Részvételi díj: 6.100 Ft/fő
Kittsee csokigyár- Pozsony 2016. március 19. Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
Wörthi-tó és környéke 2016. március 19. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő helyett 8.S00 Ft/fő
Zarándoklat Ausztriában Mariazell és Melk 2016. március 20. Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
Hollókői locsolkodás 2016. március 28. Részvétei díj: 8.100 Ft/fő
Zotter csokigyár
- Riegersburg- Graz 2016. április 16. május 21. Részvételi díj: 4.900 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.
A természet varázsa a Balkánon 2016. március 12-1S. (3 éj) Részvételi díj: 4S.900 Ft/fő
Pünkösdi búcsú - Csíksomlyó 2016. május 12-17. (3 éj) Részvételi díj: 44.900 Ft/fő
Barangolás toszkán tájakon A táj szerelmeseinek... 2016. május 27-31. (4 éj) Részvételi díj: 30.000 Ft C 180 €/fő
Montenegró
2016. június 11-16. (S éj)
Részvételi díj: 7S.000 Ft/fő
Körutazás Olaszországban...
2016. június 24-29. (4 éj)
Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei
- Capri sziget - San Marinó Részvételi díj: 99.900 Ft/fő
Körutazás Székelyföldön... 2016. július 14-20, szeptember 22-28. (S éj) Részvételi díj: 20.000 Ft/fő és 1S0€/fő
Svájc
2016. augusztus 18-21. (3 éj) Részvételi díj: 6S.900 Ft/fő
A rés:vételi cST tartalmazza az uteíisl idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós elkMSíPl. A részétel! díj nem tartalmazza a EBP és a belépőit költségét
Nagykanizsa, Rozgonyi u. i/B
Web: www.lovaszbuszihu Tel.: (30) 277 53 20
E-mail; mfo{gHova«t)UiZ.hu_
I
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP ^r^S
A Magyar Kultúra Napja Nagykanizsán
Könyvbemutató a Magyar Plakátházban
Január 22. - A Magyar Kultúra Napja - a Himnusz születésnapja. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. 1989 óta erre az eseményre emlékezünk a Magyar Kultúra Napján.
Városunkban a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozatának nyitányaként Markó Imre Lehel váloga-
tott néprajzi és nyelvészeti tanulmányai című kötetet mutatták be a Thúry György Múzeum és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület szervezésében, a Magyar Plakát Házban.
A vendégeket Száraz Csilla, a múzeum igazgatója köszöntötte. A kötetet dr. Németh József irodalomtörténész, nyugalmazott múzeumigazgató és Horváth Jánosné, az egyesület elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
A könyvbemutató kapcsán a kötet szerkesztőjéről, a nemrég elhunyt Ördög Ferenc nyelvészről, a
Magyar Tudományos Akadémia doktoráról, városunk díszpolgáráról, a Batthyány Lajos Gimnázium tanáráról Balogh László, a BLG igazgatója, önkormányzati képviselő emlékezett meg. (Az írást lapunk 2-3. oldalán olvashatják.)
„Mit alkot a tű? És mit alkot a bizsók?"
A fenti címmel a Honvéd Kaszinó Fafaragó Szakköre és a Népi Díszítőművészeti Műhely munkáiból (''folytatás a 2. oldalon)
Asztalterítő vásár
kedvezmény"
*A hirdetésben szereplő két kedvezmény Összevonható, és a készlet erejéig érvényes.
X
NÓVUM

—»
Lakástextil szaküzlet
KUPON
5% kedvezmény minden termékre (akciósra is) a kupon felmutatásával!
Egy vásárlásnál egy kupon használható fel, a kupon beváltható 2016. február 15-ig.
Kanizsa Rebab Nonprofit Kft. mintaboltja: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. (Vasemberház, stókőWrtalszemben) • Nyitva tartás: hétfő péntek: 8-17:30, szombat 8-12
2
Kanizsa - Kultúra
2016. ianuár 28
(folytatás a címlapról) nyílt kiállítás kedd este az intézmény galériájában. A megjelenteket Halmos Ildikó intézményvezető köszöntötte, a tárlatot Lengyák István, a Magyar Kultúra Lovagja nyitotta meg. Az ünnepi pillanatokat a Honvéd Kaszinó Énekkara és Antal Gergő versmondó színesítette előadásával.
A falakon látható míves megmunkálású hímzések, köztük a zalai fehér hímzés, a lyukhímzés, a párnák irottas hímzése, a gyöngyös párták, kézmelegítők, hímzett kötények, terítők a mai kor kö-
vetelményének is megfelelően elkészítve nemcsak szekrényekben álló díszek, de ünnepeink használati tárgyai, díszítései, fényének emelése - hangsúlyozta Lengyák István. - Ugyancsak újra visszatekinthettünk anyáink, apáink idejébe, a szép faragások láttán. Végignézve a fűszertartókon, az újra megelevenedő mézesbáb szív ütőfáján, a faragott keretű tükrösökön, a házi oltár triptichonját felidéző, de a papír zsebkendő tartására alkalmassá tett lenyűgöző faragáson, a faragott, vagy faragott és spa-nyolozott nyakláncok és karpere-
cek hagyományőrző, múltat idéző mintáin, a tulipános fűszertartón, a leveles sótartókon, mind azt mutatták: nem halott anyagokat, hanem ma is használható, megújult, élő népművészetet láthatunk a Honvéd Kaszinó kultúra-napi kiállításán.
A megnyitó ünnepséget követően Pulainé Cserti Ilona és Stiller Gábor népi iparművészek válaszoltak a közönség kérdéseire.
A magyar kultúra életünk érdekében kifejtett cselekvés és nemzeti azonosságtudat, tradíció és érték, amelyet történelmünk során létrehoztunk
Kulturát nem lehet örökölni
A Magyar Kultúra Napja előestéjén két művelődési intézmény is várta az érdeklődőket a kultúra-napi közös megemlékezésére: a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház és a Hevesi Sándor Művelődési Központ.
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magá-
nak." A Kodályban, a Himnusz közös eléneklését követően a rendezvény háziasszonya, Kámánné Szép Terézia intézményvezető Kodály Zoltán ezen szavaival üdvözölte a megjelenteket. A 193 esztendeje íródott nemzeti fohászunkra Dénes Sándor polgármester emlékezett beszédében:
„Kiemelten fontos e szimbolikus ünnep mindannyiunknak, mert ez hazánk egyik alapvető szellemi pillérének, a Himnusznak a születésnapja, mellyel egyben a modern magyarságunk is megszületett. Emiatt is mondhatjuk, hogy a Himnusz a magyar látásmódunk kifejeződése, amely összegzi mindazt, ahogy értelmezzük a világ történéseit és magát a történelmet. És ezért ünnepeljük 1989 óta ezt az eseményt a Magyar Kultúra Napjaként, hogy újra és újra felidézzük múltunkat és jelenünket azzal a céllal, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, hogy felmutassuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket - hangsúlyozta a városvezető. Mindez azért is kiemelkedően fontos, mert a kultúra az, ami ismerőssé teszi az ember számára idegent, ami arra sarkall minket,
ln Memoriam dr. Ördög Ferenc
Egy kötetbemutatóra jöttünk össze itt a „mi múzeumunkba", de a „Markó Imre Lehel válogatott néprajzi és nyelvészeti tanulmányai" című könyv kapcsán hadd emlékezzünk most a kötet szerkesztőjére is: dr. Ördög Ferenc nyelvészre, az MTA doktorára, Nagykanizsa és Zala megye díszpolgárára, a Batthyány Lajos Gimnázium tanárára.
Nemrég ott álltunk sírjánál, de a gimnázium nevében is inkább most szólunk. Nem nekrológot mondok, hanem az alkotó tudós, tanár továbbélését dicsérem, mert emléke fennmarad, művei nemcsak súlyosságuk, de inkább tartalmuk által tovább léteznek, amíg beszélünk magyarul, és kutatják csodálatos nyelvünk titkait.
Elment Ördög Tanár Úr, s utolsó találkozásunk fájdalma ma is bennünk van: hogy nem beszélgettünk hosszabban, hogy nem tudtunk Tőle elköszönni. Kell, hogy legyen nyoma a gyásznak, ezért is szólítjuk sok megmaradó emléke keser-édes örömét.
Ördög Ferenc 1933-ban született a Tolna megyei Gyulajon földműves szülők gyerekeként. Korán árvaságra jutott: édesanyját 3 éves korában, édesapját 9 éves korában veszítette el. Nagyszülei nevelték. Dombóváron érettségizett, majd a Szegedi Tudományegyetem hall-
gatója volt, ahonnét 19S7. július lS-étől Nagykanizsára került az akkori Irányi Dánielből Landler Jenő nevűvé vált Gimnáziumba feleségével, Domján Júliával együtt. Több híres professzora volt: Mészöly Gedeon, Klemm Imre, Nyíri Antal, Rácz Endre, Halász Előd. Általuk is indíttatva már egyetemista időszakától bekapcsolódott a tudományos munkába. Foglalkozott: földrajzi nevekkel, személynevekkel, vagyis névtudománnyal, művelődéstörténettel, stilisztikával, nyelvjárástörténettel, szociológiával, helyesírás-történettel, dialektológiával, tudománytörténettel. 1960-ban egyetemi doktor lett, 1973-ban kandidátus, címzetes főiskolai tanár és címzetes egyetemi docens volt, 2011-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Állami díjas nyelvész volt (197S), szülőfaluja és lakókörnyezete díszpolgára (1997: Zalaegerszeg,
2000: Gyulaj, 200S: Nagykanizsa), Pais Dezső-díjas (1991), a Zala Megyei Önkormányzat Alkotói Díjasa (1996), Zalai Prima Díjas (2011), és tavaly megkapta „A Köz Szolgálatáért Érdemjel" kitüntetést is. 1989-90-ben országgyűlési képviselő is volt a rendszerváltoztató parlamentben.
Mégis azt gondolom, hogy számára a legfontosabb gimnáziumi tanári mivolta volt. Magyartanárként sok gimnazista tanítvány kötődött hozzá, mert értett az ő nyelvükön is. Volt osztályfőnök, igazgatóhelyettes és könyvtáros. Szerkesztett iskolai évkönyvet, vezetett honismereti népnyelvkutató szakköröket, szervezett konferenciákat. Órái élményszámba mentek, köszönhetően nyílt, kedves, humoros személyiségének is. Példaember volt tanáregyéniségként, tudósként és közéleti emberként. 199S-ben ment nyugdíjba a gimnáziumból, de azóta is
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. január 28
Kanizsa - Kultúra
3
hogy gondozzuk környezetünket, hogy műveljük magunkat és közösségünket, és ezen keresztül meglássuk saját arcunk jellegzetességeit és egyéni vonásait. Hatvan évvel ezelőtt két német tudós megvizsgálta, hogy addig az időpontig hány definíciót alkottak meg a kultúra fogalmára az emberiség történetében - emlékeztetett az ünnepi szónok. - 19S2-ben ez
folytonosságából és annak tapasztalatából megképződik. Hiszen bár egy nagy közösséget alkotunk a világ népeivel, mégis azzal, hogy mi gondoztuk e földet, mi műveltük a kertjeinket, mi küzdöttünk egymásért itt, azzal egy olyan különös tudást kaptunk, mely megkülönböztet másoktól, és ezáltal egyénivé is tesz minket. E mai ünnepségről szólva, ahol a költészetünk, a dala-
az adat a 400 volt. Ebből a számból is látszik, hogy mennyire megfoghatatlan az a sajátságos létezés és életforma, az a látásmód, mely egy közösség évezredes életének
ink és a táncaink a magyar kultúra vívmányait éltetik, így fogalmazott a polgármester: ez is azt mutatja fel, hogy a mi múltunk és jelenünk nélkül a világ egy otthon-
nal lenne kevesebb. Ezért legyünk büszkék arra, hogy városunk idősei és fiataljai együttesen mutatják meg, hogy a felelős tisztelet él és virul Nagykanizsán, és így ha szertenézünk, akkor meglátjuk, hogy megleltük a honunkat e hazában."
Az ünnepi pillanatokat a Gaál Ferencné művészeti vezető által dirigált „Mamik" Hagyományőrző Dalkör énekesei, Kocsis Edit versmondó és a Pántlika Néptánccsoport táncosai, tették meghitté Vizeli Dezső művészeti vezető irányításával.
Tükör-terek
A HSMK Ősze András galériájában Gránitz Miklós, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett fotóművész, alkalmazott fotográfus műveiből nyílt kiállítás.
1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc, a Himnusz című költeményét, amely később - Erkel Ferenc zeneszerző jóvoltából -a magyar nép közös nemzeti imája lett. 1989 óta minden évben január 22-én, a Himnusz születésnapján ünnepeljük meg a „Magyar Kultú-
rát". - A Kanizsai Kulturális Központ munkatársai nevében Ko-vácsné Mikola Mária igazgató köszöntötte a megjelenteket. A Magyar Kultúra Napjának kiemelt eseményén Dénes Sándor polgármester mondott ünnepi köszöntőt.
- Két okból is azt mondhatjuk, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy különleges tárlat megnyitóján vehetünk részt a mai estén - hívta fel a figyelmet a városvezető. - Egyrészről azért, mert a Magyar Kultúra Napjához közeledvén a 193 esztendeje íródott nemzeti Himnuszunkat, és ezen keresztül önmagunk identitását, hagyományait és nyelvét ünnepeljük. Valóban ünnepként megélve e napot, amikor is kiléphetünk a Kronosz révén jelképezett időfolyamból, a kronológiából, egy kies és fenséges szigetre, ahol örökkön áll az idő forgása, és ahonnan 1000 éves közösségi létezésünk magasából tekinthetünk rá eleink és önmagunk által megteremtett értékeink sokaságára. Azért, hogy ne feledjük soha: a magyar kultúra életünk érdekében kifejtett cselekvés és nemzeti azonosságtudat, tradíció és érték, amelyet történelmünk során létrehoztunk. Ez ad igazolást fennma-
heti rendszerességgel vendége volt iskolánknak, minden nyugdíjas klubos találkozón ott volt. Gyakran megjelent az iskolai könyvtárban, az utolsó napjaiig aktív könyvtárhasználó volt, sokszor jött az igazgatói irodába egy-egy kávéra és beszélgetésre; mindig kaptunk Tőle bölcsességet, egy-egy történetet és viccet is. Szóval nagyon fog hiányozni...
De emléke megmarad, s művei ott vannak a könyvtáraink polcain. Laikusként is jó sorolni a legfontosabb könyveit: „Zala megye földrajzi nevei" (1964) - Markó Imre Lehellel és Kerecsényi Edittel tette közzé. Ezzel a művel máig hatóan országos mozgalommá szélesedett a helynévgyűjtés. Fontos a „Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén" (1973) című vaskos műve. Monumentális 4 kötetes műve: „Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (174S-1771)" (1991- és 1998 között adták ki). Helynevekkel foglalkozó munkásságának legáldozatosabb eredménye a „Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához" (2002). Az S kötetes törté-
nelmi földrajz feldolgozása egy tudós munkacsoportnak is sok évre való feladatot jelentett volna, de ő feleségével és munkatársával, Ördögné Domján Júliával, azaz Jutka nénivel, hihetetlen rövid idő alatt véghezvitte. Büszke vagyok rá, hogy utolsó tanulmányát a Batthyány Lajos Gimnázium 2014/201S-ös évkönyvében jelentethettük meg, sőt különnyomat is készült róla: „A népetimológia kései ómagyar és középmagyar kori személyneveinkben".
Ördög Ferenc Tanár Úr hihetetlen eredményű életpályája példa számunkra pedagógusi mivoltában, tudósi kvalitásában és közéleti hozzáállásában. Tehetsége, munkabírása, szorgalma mellett munkájában segítette felesége, Domján Júlia, 2003-ban azonban ő elhunyt. Két év múlva, újra megnősülvén dr. Lendvai Anna tanárnő, helytörténész lett a segítő társa. Szerencsés volt, hogy két ilyen, kiegyensúlyozottságot adó, kiváló társ segíthette kutatóéletét, alkotó éveit.
Feri bácsi nagyon büszke volt sikeres kutatóorvos fiára, Tamásra, menyére, unokájára, akik az Egyesült Államokban élnek, de
élő kapocs volt velük. Hűen Feri bácsi anekdotás személyiségéhez: Tamást, amikor kisiskolásként megkérdezte a tanító néni - „Mit dolgoznak a szüleid?", ő azt válaszolta - „Tudományos munkát végeznek..." Szóval szép emlékezetű ez a család. S bár fia szerint az USA-ban azt mondják az Ördög Ferenc - típusú emberről: „ilyen típus már nem készül". De mi mégis hiszünk benne, hogy van élet az élet után, s továbbélhetünk alkotásainkban, műveinkben, gyermekeinkben, emlékeinkben.
Ördög Feri Bátyámat közeli rokonai, barátai „Luci"-nak hívták, mert „Luci Feri" az majdnem „ör-dög"-i... De mi mégis hiszünk abban, hogy Ördög Ferenc mégis már az „elíziumi mezőkön" van, amely olyan túlvilági hely, ahol azok kaptak helyet, akik az istenek kedveltjei voltak életükben. Ezt gyakran nevezték a boldogok mezejének, mivel az ott lakók gond és baj nélkül éltek, és sohasem éreztek fáradtságot, éhséget vagy szomjúságot. Tehát gyújthatunk fényt Érted - érted.?!
Most nem vagy már se ördög, se „luci" (azaz fény), csak jele-
nés, emlék, de örökké való, lélek vagy és röppenő: „nihil humani a me alienum est" - semmi emberi nem áll távol tőlem. „Jön az Ördög, mondták. És mosolyog-tak./ Elmék és szívek gazdagodtak." Ifjabb szívekben élsz tovább.
A család szerette volna, ha ravatalodnál elhangzik Reményik Sándor „Végrendelet" című verse: „Fáradtságom adom az esti árny-nak,/Színeimet vissza a szivár-ványnak./Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,/Mosolygásom az őszi verőfénynek./Sok sötét titkom rábízom a szélre,/Semmit se várva és semmit se kérve./Kit üldöztek át tüskén, vad bozó-ton:/Kétségeim az örvényekbe szórom./A holtom után ne keres-setek,/Leszek sehol - és mindenütt leszek."
Isten nyugosztalja Ördög Ferenc Tanár Urat.
Balogh László a BLG igazgatója, képviselő
Elhangzott 2016. január 19-én a Thúry György Múzeumban egy dr. Ördög Ferencre való emlékezés alkalmával.
Kanizsa - Kultúra
3
radásunkhoz, ebben a folyamatban nemesedett kultúránk, őrizte meg a falvak hagyományát, a nép ajkán születő dalokat, a keze által formált eszközöket, a kúriák és kastélyok szervező erejét és műveltségét. S mindenekelőtt talán a legfontosabbat: az anyanyelvet, amely egyformán szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep jutott az idők folyamán. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezt a ritka és értékes álló pillanatot nevezhetjük ünnepnek, vagyis rendkívüli alkalomnak, amely a mai napról és e kiállításról is elmondható.
A másik ok, amiért e tárlatot különlegesnek gondolta a városvezető: az, hogy egy kiváló művész alkotásai révén itt és most valóságosan és kézzelfoghatóan is megtapasztalhatjuk kultúránk ünnepének szellemiségét. Vagy más szóval, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Gránitz Miklós fotóművész alkotásai ténylegesen a pillanat szigetének tekintetéből születő tükröződései azon tereknek, amelyek körbefonják világunkat.
Ahogy Pogány Gábor művészettörténész is fogalmaz: Gránitz Miklós filozófiai tartalommal telített munkáit egyfajta lírai szimbolikus látomásoknak is tekinthetjük, mély gondolatisággal és érzelmi töltéssel. Hozzátehetjük Pogány Gábor e gondolatához, hogy mi sem lehetne méltóbb a Magyar Kultúra Napjához, a kultúránk ünnepéhez, mint egy olyan művész kiállításának megnyitása, akinek munkáihoz olyan szavak társítha-tóak, mint azt az imént hallhattuk. - Ezekkel a gondolatokkal kívánt a kiállításhoz jó szórakozást, tartalmas időtöltést és igazi közösségi élményt Dénes Sándor polgármester.
A tárlatot Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke nyitotta meg. Elöljáróban köszönetet mondott a Kanizsai Kulturális Központnak, hogy két év után ismét elhozta Gránitz Miklós megkomponáltan realista, így szinte szürrealisztikus, lírai, szimbolikus és filozofikus képeit Kanizsára.
Ezeken az állóképeken a látvány megtükröztetve tárul szemünk elé: tükörtengelyesen. A művész Mester észrevette: „a Teremtő függőleges tengely mentén, tükörtengelyesnek teremtett bennünket. S mennyi minden eh-
hez hasonló a Mennyei Úr által alkotott harmonikus, megállíthatatlanul működő világban... Gondoljunk csak csodálatos épületeinkre, működő közlekedési eszközeinkre, ezek közül és példaként az autóra, hajóra, repülőre, hogy csak néhányat említsünk, mind-mind tükörtengelyes." Ate-remtmények mind tükörterekben vannak - hangsúlyozta Balogh László. - így van ez a Természetben, mert ez az Úr koncepciója; de így van ez az emberi csinálmá-nyokban, hiszen szeretnénk utánozni a Teremtőt. A templomok is tükörszimmetrikusak, de néha a tükör által is homályosan látunk, így lehet a szépségdefinícióban helye a kis aszimmetriának is. Wass Albert és a fotóművész tételmondatai is erősítik a dokumentumfelvételeket, amelyek sokszor „tragidokumentumok", de mégis inkább az Úr dicséretei. Érdekes, ahogy technikailag a digitális fényképezés alkalmas a tükörképek megjelenítésére, az ikerterek létrehozására egymás mellé aplikálva. Ez a formai titok, de a tartalom a lényeg: jelen nincs, csak a múlt megragadásából lehet a jövőbemutatót interpretálni, s a legfontosabb ez az inspiráció,
amelyeket az egymásra köszönő tükörképek közötti axiomatikus tételmondatok tesznek felejthetetlenné. 48 nagy tükörképét és 9 arcimboldo-szerű kisképét hozta el Gránitz Miklós Mester. Mondják: az Idő Isten nyila. Mely megállíthatatlan, megfoghatatlan. De a fotóművészet régebben éppen a pillanat művészete volt, mely igyekezett megragadni a pillanatot. De mára ez a fotómű-vészet-koncepció túlhaladott; mára a múltból kiindulva kell a múlt és jövő között lebegő nemlétező pillanatot megragadni, hogy inspirálja a jövőbeni képe-ket-gondolatokat. Egy mai ige: „Az Isten által Neked készített jövő több boldogságot tartogat, mint amennyire a múltadból emlékszel." A tegnap - mondják -történelem, a holnap rejtély, a ma ugyan nemlétező ajándék, de a fotóművészet által mégis megragadható... Az ember életét az emlékezés (múlt), a figyelem (jelen) és a várakozás (jövő) határozza meg. S csak akkor tudhatod előre, hogy mi következik, ha előbb felidézed a múltat. Egy ilyen jövőbemutató rekvizitum-kutatás egy fotókiállítás - szólt méltató szavakkal az alkotó munkáját Balogh László.
A megnyitó ünnepséget a Hevesi Sándor Versmondó Kör tagjai: Baj Bianka, Kiss Veronika, Micsi-nai Dominik és Silló Kinga keretezték versmondásukkal.
Az ünnepség zárásaként Gránitz Miklós is szólt a közönséghez. Az önök mostani érdeklődésével kelnek újra életre a képek - jegyezte meg, és megköszönte: érdeklődésük azt igazolja, érdemes volt azon az úton végigjárnia, mely alapján készültek a képei, s egyben segítik abban is, hogy az elkövetkezendőkben tovább folytassa ezt az utat.
Virtuózok
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kanizsai Kulturális Központ és a Filharmónia Magyarország Kft. szervezésében Magyarország első komolyzenei tehetségkutató műsorában felfedezett ifjú zenészeket láthatott-hallhatott a közönség a HSMK-ban.
A 2014 végén lezárult tehetségkutató négy versenyzője magyar zeneszerzők műveit adta elő hegedűn, zongorán, fuvolán és harmonikán.
Szekeres Emil festőművész kiállítása a Thúry György Múzeumban
Az érkezők végigsétáltak a festőművész képeinek helyet adó múzeum két kiállítótermében, elidőztek alkotójuk szürreális képi világát megjelenítő művei előtt. „Útközben" halkan köszöntötték egymást, s a csendességben egyszer csak felhangzott a Himnuszból egy részlet, két ifjú versmondó tolmácsolásában, majd bevonultak a megnyitó ünnepség közreműködői: Kostyál László művészettörténész, a kiállítás kurátora, ötletgazdája, Szekeres Emil festőművész, Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke és Száraz Csilla, a múzeum igazgatója.
A Kultúra Napja alkalmából rendezett kiállítás résztvevőit az igazgatónő üdvözölte, jelezve azt is, hogy e tárlatot tavaly nyáron már bemutatták Zalaegerszegen. A mostani február 21-ig látogatható a múzeumban.
Köszöntőjében Balogh László méltató szavakkal szólt a művészről, és műveiről:
„A „pannon tükörbe" nézve elragadhat engem is a szerelmes földrajz: bár messziről jővén, de a pannon géniuszban (azaz szellemi alkotóerőben) hívén is meglátszik, hogy haza nem csak a magasban van, hanem itt van köztünk. Ez az igazi lokálpatriotizmus, s nem provincializmus. Én szeretem Zala (vár)megyét a pannon dombok lágy lankái között, a magyar tenger közelében, Lendvától Sümegig és Egerszegtől Kanizsáig. Szeretem a költőkben, képzőművészekben, történelmi személyiségekben gazdag, a szellemi külvilágokra nyitott és befogadó Zalát és Kanizsát.
Szekeres Emil olyan - jelenleg és 1974-től kanizsai - festőművész, aki „világítótoronyként" képes egész Zalát, sőt Pannóniát (Kaposvárral, szülővárosával együtt) művészetével beragyogni. Köszönet érte a Thúry György Múzeumnak, hogy szülővárosát „a festők városát", Kaposvárt és Nagykanizsát és Zalaegerszeget követve ismét büszkék lehetünk itthon Szekeres Emil lényegre koncentráló, kiszínesedő és mégis
Kanizsa - Kultúra
szomorkás, bölcs művészetére. Szimbolikus naturalizmus az övé, melynek világa számomra harmonikus pedagógia egy bölcs, nagyon egyéni látás - és festő - módú mestertől. Nála a festék színné válik, az idomok nem torzulnak, s így tudja(!) ábrázolni az emberi
magányt vagy a létezés csodáit: nála a művészet gondolat és minőség, nem „ködösítés" .... - így lehet igazi jó kortárs képzőművész.
Kostyál László művészettörténész, Szekeres Emil egyik legfőbb értője (és sokan mások): környezetünk egyik legmarkánsabb stílusú festőművészének tartja őt, aki immár 41 éve alkot Kanizsán, pontosabban álomból és valóságból szőtt szürreális világában, amely egyszerre univerzum és mikrokozmosz tud lenni. Azaz belső világunk formába önthető és mégis fantasztikus mezején: madarak, fák, virágok, kos és emberszerű lények érzelmei, érzelmeink megtestesítői, legyen az tájkép, zsáner vagy csendélet - ez az ő igazi világa. Volt kitől tanulnia: a Mester Mesterei pl. Kmetty János, Kádár György, Barcsay Jenő voltak. Sok díja mutatja kvalitását: pl. Kaposvár Művészeti díja, Zala Megye Alkotói Díja, Vajda Lajos Díj, s talán Kanizsán is „próféta" lehet a közeljövőben. Sok kiállítása és közgyűjtemény mutatja gazdag működését. Büszke vagyok rá, hogy jómagam is büszkélkedhetek Szekeres Emil- képpel, melyet millió festmény közül is felismernék... Nekem a líraisága a leg-megkapóbb, hogy a fájdalmasat is meg tudja örökíteni lágy, harmonikus formákkal: reálisból induló meseszerű világ az övé, mely eszköztárában visszafogott, de érzelmeiben felfokozott. Csendes sza-vúsága és karakteres stílusa szimpatikus számomra. Meditatív és kissé melankolikus lelkialkata
nyilvánul meg lebegő belső tájai megörökítésében és elsüllyedt emlékei felszínre hozásában. Varázslatos világa szomorú, de mégsem sajdul bele a lélek. Szeretem beszélő rövid címeit, melyek tájélményekre és emberi kapcsolatokra utalnak.
Összefoglalva: látomásszerű, álomittas növényi, állati és emberi csodalényei az ő varázslatában egy burjánzó élet látomásai. Sugárzó érzékenységével és kifinomultságával lehet küzdeni a démonok ellen! Számomra leginkább ezt üzeni „Sz. E. Mester".
Szekeres Emil festőművész hosszú, szorgalmas, gazdag emberi és művészi élete kincsei vannak itt előttünk ezen „nagykiállításon", mely nem életmű kiállítás, de megcsillantja a 82. éves Mester teljes élete érzéseit, látomásait, vallomásait, kívánságait - összegezte gondolatait Balogh
László. - Szabad szellemű, saját stílusú, különleges „Szekeres-féle" színvilágú alkotó ő, akinél a természet és a misztikum kettőssége a szívnek szólóan eggyé -egy lényeggé olvad."
„A szürrealizmus a zalai festészetben markánsan, határozottan, ugyanakkor szelíden, szerényen,
de nagyon szilárdan Szekeres Emil Kanizsára költözése óta van jelen Nagyon érdekes festői világgal állunk szemben - fogalmazta meg elöljáróban gondolatait Kostyál László, Szekeres Emil művészetéről, műveiről. - Balogh László az előbb azt említette, haza nem csak fönt van, hanem itt is, köztünk -folytatta. Van egy haza, ami nem itt köztünk van, hanem belül van. Vannak olyan dimenziói a valóságnak, amelyek empirikus módon nem közelíthetőek meg. Ezeknek a dimenzióknak az egyik megközelítési lehetősége nem más, mint a művészet, a festészet, és a társművészetek, a zene és a költészet is lehet médium. Azonban a szürrealista festészet olyan világba vezet bennünket, egy valóságon túli, mondhatni álomvilágba, amely ugyan tapasztalatilag nem érhető el, de valahogy mégis úgy fogjuk érezni - aki ebbe a képek segítségével belép -, hogy igen, ez a világ kell, hogy létezzen. Nemcsak azért, mert itt van előttünk, hanem mintha olyan közös emlékképeket ébresztene bennünk, mintha már jártunk volna ott. Nincsenek konkrét élményeink, emlékeink, de úgy fogjuk érezni. Nem azért, mert ezek a kitalált, fantasztikus lények valóban léteztek, hanem azért, mert ezek a lények, történések, események, hangulatok ott vannak mibennünk. Ugyanis ezek a képek olyan belső történéseknek a leképezései, vizuális megfogalmazásai, amelyeket szóban nem tudunk elmondani.
Szekeres Emil jellegzetes festésmódjáról, festészetének jellemzőiről így vall a művészettörténész: az a tér, amiben megjelennek a motívumai, az első pillanatra egy valós, háromdimenziós konkrét térnek látszik, erősen párás, ködös, a távolabbi motívumokat föl nem táró térnek,
amelyben a horizontból e környezet hiányzik. De mégis, mintha felhőt látnánk, sokszor, a Holdat, a Napot, tehát olyan konkrét, valósnak ható téri motívumokat, elemeket, amelyek a mi mindennapi reális világunkban is léteznek. Aztán ezt a teret sokszor olyan motívumok népesítik be, amelyeken elcsodálkozhatunk, és amelyeknek az egyik része teljesen valóságosnak hat, méghozzá azért, mert tömegük van, és érezzük, hogy ezek egy háromdimenziós konkrét tömeggel rendelkező lénynek, a másik részük pedig mintha papírból lenne kivágva, és lebegne a tér fölött. Egy kétdimenziós jellegű motívumkincsről van szó ezeknek az esetében, s a két világot Szekeres Emil teljesen magától értetődően szövi össze szürreális valósággá. És ezt azért teheti meg, mert mind a kétféle motívum belülről jön. Nem konkrét, empirikus eszközökkel fölmérhető, megfogalmazható valósághoz kapcsolódik, hanem belső valósághoz.
Szekeres Emil szürrealizmusáról így fogalmazott a művészettörténész: reflektív szürrealizmus, amely visszavetíti, vagy visszatükrözi - nagyon sokszor természetesen teljesen áttételes formában - a külvilág történéseit.
Amit igazán fontosnak tartott: ha megáll egy kép előtt, akkor előbb utóbb az ő számára az a kép zenélni kezd. Líraiak a képek, és a vonaljátéknak olyan muzikalitása van, ami Szekeres Emilnek a képeit a zenéhez, a muzsikához közelíti. A képek nézegetése közben az emberben költemény-dallamok jelennek meg. Végezetül azt kívánta a jelenlévőknek, hogy ismerjék meg a különleges élményt nyújtó képeket."
Az ünnepséget a Honvéd Kaszinó Diákszínpadának tagjai színesítették előadásukkal.
Magyar Kultúra Napja: Újdonságok a városi könyvtárban
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a könyvtár új és megújult szolgáltatásait mutatták be a Malis István Városi Könyvtárban.
A kiállítást Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója nyitotta meg, melyen a Rozgonyi Úti Altalános (folytatás a 6. oldalon)
Kanizsa - Közélet
Miniszteri elismerés dr. Józsa Zsanettnek
(folytatás az S. oldalról)
Iskola diákjai is aktívan részt vettek. Kiemelte, a kultúra a dolgok újraértelmezése és továbbélése egyaránt. Élő, eleven dolog.
- Az is kulturális jelenség, hogy a könyvtár megpróbálja az ismereteket az olvasói számára hozzáférhetővé tenni. Ez a legfőbb hivatásunk - tette hozzá az igazgató.
Elmondta, már tizenkettedik éve, hogy a Magyar Kultúra Napját a könyvtárban a szolgáltatásaik bemutatásával és ajánlásával ünneplik. Ezek a magyar kultúrához való hozzáférés lehetőségét adják. Ezeken túl olyan kulturális javakra is felhívták a figyelmet, melyek a városban születtek.
- Már IS éve járhatnak a Kálvin téri épületbe a könyvtár látogatói, és a könyvtár 6S éves fennállását is idén ünnepeljük - mondta Czupi Gyula, majd hozzátette, 2001 óta másfél millió alkalommal kölcsönöztek könyvet, 360 ezer könyvet dolgoztak fel a dolgozók, és közel 30 ezren iratkoztak be a könyvtárba, melyből 8-10 ezer ember aktív könyvtárhasználó. A könyvtár küszöbét 2 millióan lépték át. A megnyitón több újdonságot is bemutattak. Az igazgató szólt a helyi sajtó digitalizálásáról, melynek segítségével elektronikus változatban teszik hozzáférhetővé a lapokat. Eddig több mint 100 ezer újságoldalt digitalizáltak.
Ezt követően a könyvtár tizenéveseket megcélzó programjairól is szó esett. Bemutatták a példányszámaiban kibővült, és már nemcsak állva böngészhető papírfolyamokat is, valamint a Magyar Kultúra Napján jelentette be az igazgató, hogy a város egyik hiánypótló helytörténeti dokumentuma, a holmi.nagykar.hu tartalma az online felület után immár könyvként is fellapozható. Tarnóczky Attila munkájából hat kötet született, melyek hamarosan, a könyvtári állományba vételt követően kölcsönözhetőek lesznek.
Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át még az elmúlt év végén dr. Józsa Zsanett, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője.
A kimagaslóan eredményes szakmai tevékenységért járó elismerést Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta át 201S. december 21-én Budapesten, a Várkert Bazárban tartott ünnepségen. Kitüntetése alkalmából kérdeztük dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezetőt, aki hosszú évekig Zalakaros jegyzőjeként dolgozott, s családja, civil élete révén most is Zalakaroshoz kötődik.
- Mióta áll a nagykanizsai járási hivatal élén? Milyen feladatokkal, célokkal vette át a hivatalt? Sikerülte ezeket a célokat megvalósítani?
- 2013. január 1., vagyis a járási hivatalok megalakulása óta vezethetem a Nagykanizsai Járási Hivatalt. A hivatal indulásakor megfogalmazott célok megvalósítása úgy érzem sikerült. Pontos, precíz ügyintézést, fegyelmezett munkavégzést várok el a kollégáktól, ugyanakkor a munka során egymás segítése, tisztelete is elengedhetetlen. Évente több mint 100 ezer ügyfelet szolgálunk ki, közel S0 ezer döntést hozunk. A szakmai elismerés azt is bizonyítja, hogy az a munka, melyet a járási hivatal elindulása óta végzünk kollégáimmal, jó irányba mutat, jól tudunk együtt dolgozni. Ugyanakkor arra is sarkall, hogy az előttünk álló szervezeti változásokra, jogszabályi kihívásokra időben és jól reagáljunk, és ha lehet, még ennél is keményebben dolgozzunk; azt is mondhatnám 120 százalékon.
- Az indulás óta történtek változások a feladatkörökben. Mennyiben változott ezáltal az Ön munkája?
- A járások megalakítása, elindulása óta feladatkörünk folyamatosan bővült. 201S. március 1-óta az önkormányzati és az állami segélyezési rendszer szétválásával az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskör került a járás feladatai közé. Közel 2S00 ügyet vettünk át a járáshoz tartozó 49 településtől. 201S. júliusa óta a hadigondozásról szóló törvény módosítása a volt hadiárvák, hadiözvegyek, hadigondozotti családtagok számára nyitotta meg a lehetőséget hadijáradék folyósításá-
ra, a törvényi megfelelés esetén. Ez ügyben mintegy 480 kérelmet dolgoztunk fel. 201S. október 16-tól a megye legnagyobb kormányablaka működik a Nagykanizsai Járási Hivatalban. A hatásköri változások mellett 201S. április 1. napjától szervezeti változások is történtek a járásban. A korábbi szakigazgatási és törzshivatali szervezeti felépítés helyett osztályokra tagozódik a járási hivatal. A hatáskör címzettje pedig a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető lett, vagyis a felelősség jelentősen nőtt.
- Kevesen tudják talán, hogy az államigazgatási feladatok helyi szintű ellátása mellett a járási hivatalok a katasztrófavédelemben is részt vesznek. Nem kevés feladat hárult ezen a téren sem Önökre. Melyek voltak ezek? Milyen konkrét teendőik akadtak e helyzetekben?
- Valóban, a járási hivatalvezető egyben a helyi (járási) védelmi bizottság elnöke is, a járási hivatalvezető-helyettes pedig a bizottság titkára. 2013 óta ezen a területen is bőven akadt tennivaló. Az esőzések okozta ár- és belvízvédelmi feladatok kapcsán például a murai árvíz idején, vagy a Principális-csatorna mederből való kilépése okán. De egy jelentős hóhelyzet kapcsán a forgalomkorlátozás, kényszer-várakozóhelyek, melegedők kijelölése esetére is a bizottság hoz döntést. Természetesen nem egyszemélyes döntés születik ilyenkor, ugyanis a bizottság tagja a katasztrófavédelmi igazgatóság, a rendőrkapitányság vezetője, a járási tiszti főorvos, a kormányhivatal képviselője, a hon-
Köszönet
védelem képviselője és az adott megoldandó feladat szerinti szakemberek (mentők, közút képviselője). A járáshoz tartozó városok polgármesterei, így jelen esetben Zalakaros város polgármestere is állandó meghívottja a bizottságnak.
- Milyen célok, kihívások várják a szakmai és magánéletben 2016-ban?
- 2016-ban is újabb kihívásokat szeretnék teljesíteni, mind a munkában, mind otthon. A közigazgatási reform tovább folytatódik, vagyis nem maradunk új feladatok nélkül a járásban. A szellemi munka mellett azonban jól esik a „fizikai munka" is, vagyis a futás. 2016-os célom a Kis-Balaton kör teljesítése, ez 3S km-es távot jelent. Úgy gondolom, hogy biztos családi háttér és a barátok támogatása nélkül a munka is nehezebben menne. Szerencsés vagyok a családommal, arra törekszünk, hogy a munka mellett mindig jusson időnk egymásra, a közös programokra, sportra. A jó szervezés nemcsak a munkában, hanem otthon is hasznos.
porrás: Zala Megyei Kormányhivatal.
Antal Anita
Kövessen minket a facebook-on!
"Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni,/és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé." (Böjte Csaba) Kedves Vendégünk!
Köszönetemet szeretném kifejezni Önnek a magam és városunk vezetése nevében, hogy jelenlétével megtisztelte az V. Bethlen-bált, és ezáltal egyben támogatta a Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona Magyarszerdahelyi Fogyatékosok Otthonát. Városunk hivatalos báljának célja, hogy minden esztendő első havában összegyűljünk egy felhőtlen kikapcsolódásra, megtaláljuk az egymáshoz és a többi emberhez vezető utakat. Mert tudjuk és valljuk: az a közösség képes nagy tettekre, kivételes időkben különleges cselekedetekre, az a nemzet képes felemelkedni, ahol a jó ügyek mindig megtalálják a maguk jó embereit, ahol a vágyak nem maradnak mindig vágyak, mert vannak, akik merik vállalni azok igazzá tételét. Bízom benne, hogy az V. Bethlen-bálon jól érezte Magát, és a jövőben is megtiszteli jelenlétével különleges eseményünket.
Tisztelettel és üdvözlettel, Dénes Sándor polgármester
2016. január 28.
Kanizsa - Generációk
f
kodott két vérszerinti lánya mellett, párjával közösen.
- Amikor örökbe fogadták a kisbabát, akit neveltünk, fájt a szívünk. De boldogok voltunk, hogy szerető szülőkhöz került - mondta, ahogy azt is, hogy most egy pár hónapos csecsemőt nevelnek, aki épp a nagymama karjaiban aludt békésen.
Borbély Judit kiemelte azt a segítséget is, amit nevelőszülői feladatainak ellátásához kap a Nevelőszülői Hálózattól.
S hogy kiből lehet nevelőszülő? Erről Kiss Ágnes, a II. számú hálózat szakmai vezetője beszélt.
Mint elmondta, a hálózatnál jelentkezhetnek mindazok, akik éreznek magukban kellő motivációt, elszántságot.
Nevelőszülőnek lenni öröm, munka, hivatás
lését vállalják - fogalmazott Györe Edina, hozzátéve: a toborzás során olyan 3S-4S év közötti nőket szólítanának meg elsőként, akik saját gyermeküket már felnevelték, de még éreznek magukban elegendő energiát csecsemőkorú kicsik gondoskodásához. Vagy, akik saját gyermekük felnevelése után nem tudtak visszatérni a munkaerőpiacra.
- Immár 2014 elejétől a nevelőszülői munka foglalkoztatási jogviszonynak számít, amiért munkabér, ebből fakadóan többek közt családi adókedvezmény is jár - ezt már Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár mondta, aki - csakúgy, mint Tóth Nándor, Nagykanizsa alpolgármestere - szintén részt vett a
Nem minden kisgyereknek adatik meg, hogy vérszerinti szülei neveljék. Róluk gondoskodik a gyermekvédelmi szakellátás. Ők azok a picik, és picit nagyobbacskák, akik otthonokban élnek. Vagy, átmenetileg, nevelőszülőknél, igazi családban. Sok kicsi vár még arra, hogy valaki hazavigye őket, s végre érezhessék, tudhassák: milyen szerető légkörben élni...
Nagykanizsán és környékén ötvenöt olyan család él, akik vállalták a nevelőszülői „feladattal", munkával járó nehézségeket, örömöket. Azonban ennél is több „pót"anyukára, „pót"apukára lenne szükség. A nevelőszülői tevékenység népszerűsítése, illetve, nevelőszülő-toborzás kapcsán a
Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózata pénteken játszóházzal egybekötött rendezvényt szervezett.
A kanizsai gyermekotthonban tartott eseményen Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, az elmúlt két év során a nevelőszülői hálózatok fejlesztésére országos kampány indult, melynek hatására kissé megélénkült az érdeklődő felnőttek száma.
- Jelenleg azonban a II. számú, azaz, a kanizsai nevelőszülői hálózatban fontos növelni azoknak a nevelőszülőknek a számát, akik három év alatti gyermekek neve-
rendezvényen. A politikus szavaiban elismeréssel szólt a nevelőszülőkről, akik „társadalmi szolidaritásból" példát mutatnak.
Borbély Judit is ilyen édesanya. Nevelőszülőként ezidáig hat, három év alatti gyermekről gondos-
- Azonban szigorú feltételeknek kell megfelelniük a leendő nevelőszülőknek. Emellett pedig egy hatvan órás felkészítő képzésen is részt kell venniük.
Sz.Zs.
ták be a portált. Ahogy elmondták, egy dinamikus hírportált szeretnének létrehozni, melyet a diákok, a klubok képviselői és az intézményhálózatok tagjai szerkesztenek.
A portálon az aktuális hírekről, a városban történő valamennyi eseményről tájékozódhatnak az olvasók, és képek is elérhetőek lesznek. Az eseménynaptárban minden felhasználó (klub, szervezet) eltérő színnel rögzíti az általa szervezett alkalmakat. A feltöltött hírek, cikkek mellett a szervezetek elérhetősége is megtalálható lesz. Márciusban tervezik bevonni a munkába az egyházakat, az egyéb civil szervezeteket és a gazdasági élet szereplőit is.
V.M.
Márciustól indul a hírportál
dőket. A portál március elején indul.
A SZENIOR Hírportál szerkesztőbizottságának alakuló ülésére került sor a minap, ahol
bemutatták a hírportált, elindították a szakmai munkát, és megbeszélték az aktuális teen-
Városunk Idősügyi Tanácsának (IT) tavaly novemberi ülésén döntöttek az IT, a kanizsai idősügyi klubok portáljának létrehozásáról. Ezt követően a januári ülésen megválasztották a szerkesztőbizottság tagjait az egyes intézmények, klubok részéről. A portál megjelenése és szerkezete 201S decemberében elkészült, a tartalmi elemek feltöltését pedig a hónap végén kezdik el, melyben a Batthyány Lajos Gimnázium informatika tanára Herman József és a gimnázium közösségi szolgálatos diákjai is közreműködnek.
Az alakuló ülésen dr. Szabados Gyula, a szerkesztőbizottság koordinátora és Herman József mutat-
8
Kanizsa - Gazdaság
2016. lanuár 28
Zalában 22 százalékkal csökkent az álláskeresők száma
Zala megyében 201S december végén 22 százalékkal volt kevesebb az álláskereső, mint egy évvel korábban - tájékoztatta a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya kedden az MTI-t.
Az elmúlt év valamennyi hónapjában - így december végén is - rendkívül alacsony volt az álláskeresők száma Zala megyében. ,,201S-ben évtizedes rekordok dőltek meg": májusban például több mint 10 év után először csökkent 10 ezer alá az álláskeresők száma, a decemberinél pedig 2001-ben volt kevesebb álláskereső Zala megyében - közölte a hivatal.
Adataik szerint december végén a megye kirendeltségein 8644 álláskeresőt regisztráltak: az egy évvel korábbinál 2400-zal kevesebb, a novemberinél viszont közel 1S0-nel több ember szerepelt a nyilván-
tartásban. A korábbi évek decemberében - az előző havihoz képest - 2012-ig minden évben néhány százalékkal nőtt az álláskeresők száma. A téli közfoglalkoztatásból adódóan 2013 és 2014 utolsó hónapjában S-10 százalékkal csökkent a számuk, de tavaly decemberben a mérsékelt változást nem befolyásolta a közfoglalkoztatás.
A megye valamennyi járásában 20-30 százalékkal kevesebb az álláskereső, mint egy évvel korábban. Az év utolsó hónapjában nyilvántartott álláskeresők aránya 6,7 százalék volt Zala megyében, 1,8 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Mérséklődés tapasztalható a térségek közötti eltérésekben is: míg 2014-ben 6 százalékpont volt a különbség a legkisebb és legmagasabb rátájú járás között, a tavalyi év utolsó hónapjában az eltérés mindössze 3,8 százalékpont volt.
Tovább csökkent a pályakezdők száma is. A nyilvántartott álláskeresők 11 százaléka volt pályakezdő tavaly decemberben. Az elmúlt évben 1,1 ezer fiatal jelentkezett első alkalommal a kirendeltségeken.
Decemberben 1,1 ezer új álláshely volt a megyében, ebből 700 munkahelyhez nem igényeltek támogatást. Az elmúlt évben összesen 10,9 ezer nem támogatott új álláshelyet jelentettek be a munkáltatók.
A nyilvántartásból 1260 álláskereső került ki, közülük több mint 600-an tudtak elhelyezkedni, 400-an az elsődleges munkaerőpiacon.
Tavaly összesen 1S,4 ezer álláskereső helyezkedett el Zala megyében: 8,2 ezren támogatott foglalkoztatás keretében, 7,2 ezren pedig támogatás nélküli munkakörben.
MTI - Kanizsa
Magánvagyonukkal felelhetnek a kft.-tagok a törzstőkeemelés elmulasztása esetén
Ha nem emelik fel a kft.-k a törvényileg előírt 3 millió forintra törzstőkéjüket, a tagok magánvagyonukkal is felelhetnek a társaság tartozásaiért, és nem vehetnek fel osztalékot. A kötelező törzstőkeemelést egy éven túl is lehet teljesíteni, a társasági szerződésben kell meghatározni, mikorra teljesül. A törvény szerint a 2014. március 1S. előtt alapított kft.-knek 2016. március 1 S-ig kell megemelni a törzstőkéjüket, illetve meghatározni a társasági szerződésben az emelés dátumát. Ennek elmulasztása esetén a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást is indíthat, aminek bírság is lehet a vége.
Az emelést több módon el lehet végezni, a leggyakoribb, hogy a tagok maguk emelik meg a tőkét, vagy elszámolják a nyereség terhére. A törzstőkeemelés kapcsán többféle okiratot kell elkészíteni, módosítani kell az alapító okiratot is, ami illetékmentes, de csak ügyvéd közreműködésével hajtható végre.
A közszféra béremeléseinek is köszönhető a bérek folyamatos növekedése
A bérek folyamatos, 3S hónapja tartó növekedése a magyar gazdaság bővülésének, a versenyszféra és a közszféra béremeléseinek, az alacsony inflációnak, és a kormány munkahelyvédelmi akciójának köszönhető - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten.
Cseresnyés Péter a KSH legfrissebb adataira reagálva kijelentette: a magyar reformok működnek, a bérek 3S hónapja folyamatosan
nőnek, és azok reálértéke is emelkedik.
Kitért arra, hogy a múlt év első tizenegy hónapjában kimagasló mértékben, 4,2 százalékkal emelkedtek a reálkeresetek Magyarországon, a versenyszférában és a közszférában is, a vállalkozásoknál 4, a költségvetési szerveknél 4,S százalékos volt a reálbérnövekedés - ismertette.
Hozzátette: a reálbérek emelkedésében a közszférában megvalósult emelések is nagy szerepet játszanak. A rendvédelmi, honvédségi életpályához kapcsolódóan 201S-ben első lépésben a rendőrök, a tűzoltók és a katonák illetménye emelkedett átlagosan 30 százalékkal, és átlagosan évi S százalékos illetményemelés valósul meg több éven keresztül. A bérek a pedagógus-életpálya bevezetésével az oktatásban is nőnek. Fontosnak nevezte, hogy a szociális területen mintegy S0 ezer szakdolgozó kapott kiegészítő bérpótlékot, ezt idén is
megkapják. Az egészségügyben a korábbi évek béremelését kiterjesztették az ügyeleti díjakra és a műszakpótlékra, valamint a fiatal szakorvosok juttatása is nő.
Külön kiemelte: a pedagógusok bére 2013 óta minden évben nő, összesen átlagosan S0 százalékkal, a pedagógus béremelésre 2013 óta már 236 milliárd forintot fordított a kormány.
Cseresnyés Péter elmondta, hogy a reálbérek közel 3 éve tartó töretlen emelkedését a kiskereskedelmi forgalom növekedése is alátámasztja, 201S első 11 hónapjában S,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. A háztartások sokkal pozitívabban látják jövedelmi kilátásaikat.
Kitért arra is, hogy a minimálbér és a bérminimum jelentősen nőtt idén: az 1,6 százalékosra tervezett infláció mellett az szja 1 százalékpontos csökkenését is figyelembe véve a minimálbérnél S,6, a garantált bérminimum
esetében S,7 százalékos reálbéremelkedés valósul meg idén. Ilyen mértékű reálbérnövekedés a kötelező legalacsonyabb béreknél 2002. óta nem volt. A keresetek a családi kedvezményeket is figyelembe véve reálértéken átlagosan 1S százalékkal többet értek 201S-ben, mint 2010-ben.
A legalább öt főt foglalkoztató cégeknél S7 ezerrel, 3,0 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma tavaly novemberben éves összevetésben. A versenyszférában is jelentős a létszámnövekedés, ezen belül a kereskedelemben és a járműgyártásban 9 ezerrel, a szállításban ötezerrel, a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátásban pedig 4300-zal dolgoznak többen -sorolta.
A foglalkoztatottak létszámának hónapról-hónapra ismétlődő növekedése is azt mutatja, hogy a magyar reformok működnek - húzta alá az államtitkár.
MTI - Kanizsa
2016. január 28
Kanizsa - Migráció
9
Bevándorlási hivatal: rendkívüli migrációs nyomás érte Magyarországot tavaly
Rendkívüli év volt a tavalyi, soha nem látott mértékű migrációs nyomás érte el Magyarországot -mondta Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) főigazgatója hétfőn, budapesti sajtótájékoztatón.
Közölte, bár korábban a nemzetközi fórumokon jelezték, hogy a balkáni útvonal jelentősége növekedni fog az illegális migrációban, az Európai Unió döntéshozói nem láttak komoly kockázatot ezekben a jelzésekben. Tavaly azonban kirívó növekedést lehetett tapasztalni: a tiltott határátlépők száma a 414 ezret is meghaladta.
Végh Zsuzsanna elmondta: a nyugat-balkáni útvonalon érkező illegális migránsok között voltak, akik válságövezetből érkező valódi menekültek voltak, és voltak, akik gazdasági okból indultak útnak.
Hozzátette, hogy az év első felében még szinte "együtt haladt" a menedékjogi kérelmek előterjesztésének száma az idegenrendészeti eljárásokéval, a nyár elején azonban az olló szétnyílt, az illegálisan érkezők már nem nyújtottak be menedékjogi kérelmet, sőt kifejezetten megtagadták az együttműködést a hatóságokkal, nem működtek közre a regisztrációban sem.
A főigazgató kifejtette: a novemberi adatok szerint Magyarország a második legtöbb menedékjogi kérelmet (177 ezret) regisztrálta tavaly az Európai Unióban, az ezer lakosra jutó menedékkérők számát tekintve pedig az első volt a 28 tagállam között.
A legtöbben a Közel-Keletről, Ázsia középső és déli részéből, Afrika északi és középső részéből, va-
lamint a Nyugat-Balkánról érkeztek. A legtöbb kérelmező szíriai volt - vagy annak vallotta magát -, valamint afgán, koszovói, pakisztáni, iraki, ők együtt tették ki az összes kérelmező kilencven százalékát. Az év elején még elsősorban koszovóiak jöttek, később a válságövezetből ékezők kerültek túlsúlyba.
A korábbi évekhez viszonyítva nőtt a kísérő nélküli kiskorúak száma, tavaly 8 ezret regisztráltak, nagyon sokan közülük rövid időn belül elhagyták az országot.
A menedékjogi kérelmek ügyében indult eljárások döntő hányadában -1S2 ezer ügyben - meg kellett szüntetni az eljárást, mert a menedékkérő ismeretlen helyre távozott. Nemzetközi védelemben az érdemben lefolytatott eljárások IS százalékában részesítették a kérelmezőt, elsősorban szíriaiakat, afgánokat, szomáliaiakat.
ABÁH mintegy S,S milliárd forintot fordít kifejezetten a menekültek ellátására, élelmezésére, egészségügyi ellátására, járandóságuk folyósítására.
A főigazgató közölte: törekedtek az ujjnyomatok rögzítésére, a nem-
zetközi adattárba továbbítására, bio-metrikus fotók elkészítésére, a személyes adatok nyilvántartásba vételére, valamint a befogadóállomások kapacitásának növelésére is.
Emlékeztetett: szeptember 16-án zavargások voltak Röszkén, holott a migránsok a zavargások helyszínétől néhány méterre kérhették volna a menedékjogot a tranzitzónában, ám mégsem tették.
Jelezte: a kormányzati intézkedések - a megváltoztatott jogszabályok, az ideiglenes műszaki határzár, a zöldhatár lezárása, a tranzitzónák kialakítása, a menedékjogi szabályok módosítása -nyomán „átmenetileg megoldódott a migrációs problémahalmaz", átalakult a migrációs útvonal, jelenleg elkerüli az országot a migrációs áramlás. Visszaesett az illegális határátlépők száma, az év utolsó két hónapjában alig ezer elfogás volt. Jelentősen visszaesett a menedékkérők száma is, SSOO körülire, három hónap alatt nem érte el azt a számot, amit nyáron két-három hét alatt.
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a kormány az első perctől kezdve határozott migránspolitikát folytatott, az első között intézkedett a veszély elhárítására. Az intézkedésekkel pedig nemcsak Magyarország, hanem az EU határait is megvédték.
Jelezte: amíg 2O1S-ben a hivatal induló költségvetése 9,7 milliárd forint volt, a kormány év közben további 1O milliárd forintot adott a BÁH-nak. Megjegyezte: sajnálatos, hogy az EU sokkal kevesebb támogatást adott Magyarországnak, mint más érintett uniós országoknak.
Hangsúlyozta: a jogszabály-módosítások lehetővé tették, hogy a menedékügyi eljárásokat gyorsabban, szigorúbban lehessen lefolytatni. Az
államtitkár sikeresnek és eredményesnek minősítette a hivatal munkáját, megjegyezte azonban, hogy „ébernek kell lennünk", mert a migrációs válság nem oldódott meg, nem tudhatjuk, hogyan alakul a helyzet.
Felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig migránsok ezrei érkeznek Görögország felől, és amíg az EU nem tudja elérni a görög határ védelmét, addig a probléma nem szűnik meg. Utalt arra, hogy előrejelzések szerint idén egymillió illegális migráns érkezhet Európába.
Azzal kapcsolatban, hogy Ausztria visszaállította a határellenőrzést, kérdésre válaszolva kifejtette: ez azt mutatja, rájöttek arra, hogy nem tudják fenntartani korábbi álláspontjukat. A döntés még friss, a tapasztalatokat értékelni fogják, de az biztos, hogy az ellenőrzés lassítja az Ausztriába jutást - tette hozzá.
Kérdésre válaszolva Végh Zsuzsanna elmondta: az EU többi tagállama is küzd azzal a problémával, hogy „eltűnnek" a menedékkérők a hatóság szeme elől, emiatt kevés a visszaküldés, és ha visszaküldik is őket - például Magyarországra -, a migránsok ott is eltűnnek, „bolyonganak az EU tagállamai között".
A kiskunhalasi befogadóállomáson történtekkel kapcsolatban hangsúlyozta: tavaly is több mint száz rendkívüli esemény volt ilyen intézményekben, ezeket minden esetben kivizsgálják, így tesznek most is.
A horvát-magyar határt Gyékényesnél átlépő illegális bevándorlók gyalogolnak a Zala megyei Surdon Nagykanizsa felé 2O1S. szeptember 18-án. Számukat SOO-6OO-ra becsülték. MTI Fotó: Gergely Szilárd
MTI - Kanizsa
Vérellátó: növelni kell a véradók számát
Az elmúlt évben 405 ezer egységnyi vért adtak a véradók, ami éppen csak fedezi a kórházak igényeit, vagyis növelni kell a véradók számát - jelentette ki az Országos Vérellátó Szolgálat vezetője.
Az egészségügy működése szempontjából a megnyugtató
mennyiség 41S ezer egységnyi vér volna, ám volt olyan esztendő, amikor 419 ezer egységnyi vért szolgáltattak a donorok - közölte Jákó Kinga. Éppen ezért -folytatta - különböző akciókkal kívánják véradásra ösztönözni az embereket.
Ezt szolgálta a tavalyi adventi kezdeményezésük, aminek
keretében minden véradóra kötöttek biztosítást: ha balesetet szenvednek a következő évben, akkor „kórházi napidíjban" részesülnek - mondta.
A kezdeményezés több mint háromezeregyszáz új véradót eredményezetett - tette hozzá.
MTI - Kanizsa
Kanizsa - Közérdek
2016. január 28
A Nagykanizsai Református Egyházközség és a Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány 2016-ban, immár 17. alakalommal szervezi meg a
KANIZSAI ESTÉK
előadássorozatot.
Központi témánk:
Magyarság, keresztyénség, reformáció.
Előadóink:
2016. február S-én,
pénteken 18 órától Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor Dedikálással egybekötött könyvvásárlás
2016. február 12-én,
pénteken 18 órától Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
2016. február 19-én,
pénteken 18 órától Dr. Tőkéczki László
történész, egyetemi tanár
2016. február 26-án,
pénteken 18 órától Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője
2016. március 4-én,
pénteken 18 órától Takaró Mihály magyar örökség díjas irodalomtörténész
2016. március 11-én,
pénteken 18 órától Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Az előadásokat Nagykanizsán,
a Kálvin tér 1. alatt lévő református templomban, illetve gyülekezeti teremben tartjuk.
BELÉPŐDÍJ NINCS, adományt elfogadunk.
Szeretettel várjuk Önöket 2016-ban is a Kanizsai Esték előadásaira.
Létrehozták a számlaszámot Mia terápiájára - 2 millió forintra lenne szükség
átvegyék más területek. Ebben nyújthatna segítséget a delfinterápia.
- Ezt a terápiát a nyolcvanas évektől alkalmazzák. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a delfinek a szonár hangjukkal képesek feltérképezni az emberi testet, és ezzel ki is tudják javítani a rossz rezgéseket - részletezte az édesapa, Nagy-Bozsoky Lajos. A tíz alkalmas terápiához Törökországba kellene utaznia Miának, legkésőbb nyáron, hiszen szeptembertől már
AtlasProfilax_
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
„Korán Érkeztem" Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért létrehozta a számlaszámot, melyre befolyt összeget Mia terápiájára fordíthatja a Nagy-Bozsoky család. Mia megpróbáltatásairól már olvashattak a lapunkban. A most öt éves kislány 28. héten jött a világra. A születést követően kétoldali agyvérzése, tüdővérzése, oxigénhiánya, légmelle és két újraélesztése is volt. A fellépő komplikációk miatt sérült a nagymozgása és a finommotorikája. Ezeken javíthatna a delfinterápia, melyre az egyesület segítségével gyűjtenek.
Ahogy az édesanya, Nagy-Bo-zsoky Nikolett elmondta, Mia Ac-hilles-ínát nyújtották, mely az agyvérzés következtében rövidült meg. Ezen túl a nagymozgását és a finommotorikáját kellene korrigálni úgy, hogy az agyvérzés következtében elhalt területek funkcióit
M
£ ■C c
nagycsoportos lesz. Fontos lenne, hogy mire kezdi az iskolát, javuljon a nagymozgása és a finommo-torikája. Az utazáshoz és a terápiához a családnak két millió forintra lenne szüksége.
A család mögé állt városunk polgármestere is, hogy Mia a terápia segítségével, teljes életet élhessen, mint kortársai.
- Városvezetőként, polgármesterként állok az ügy mögé, és egyben tisztelettel kérem a városban lakókat, cégeink vezetőit, az intézményvezetőket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek, és ezáltal egy családot, egy kislányt támogassanak a gyógyulásban - hangsúlyozta Dénes Sándor. Hozzátette, ehhez szükség van olyan támogató egyesületre is, aki a támogatást fogadja.
Ez az egyesület pedig a „Korán Érkeztem" Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért. Az egyesü-
let elnöke, Bognárné Benkő Hajnalka elmondta, az egyesület 2010-ben jött létre azzal a küldetéssel, hogy tevékenységével széleskörű segítséget és támogatást nyújtson a koraszülött babák és családjuk számára. Céljuk, hogy a megyénkben világra jött, vagy az itt élő koraszülött gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől kezdve folyamatosan mentális és lelki támaszt adjanak, az életút folyamán felmerülő szakmai információt, szolgáltatást nyújtsanak. Az egyesületet alapító tagok tapasztalt „korásanyák" és koraszülött témában jártas szakemberek.
- Teljes mértékben a család mögött állunk. A mentális és lelki támogatáson túl, civil szervezetként még úgy segítjük a családot, hogy nyitottunk egy bankszámlát. Erre a számlára befolyt támogatói összeget egy az egyben a kislány kezelésének költségeire fordíthatják a szülők - zárta a tájékoztatót az egyesület elnöke.
Mia javára létrehozott számlaszám adatai:
Számlatulajdonos: „Korán érkeztem" Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért
Számlaszám: 10404900-S0S26S72-67881019
Nemzetközi számlaszám
(IBAN): HU38 1040 4900 S0S2 6S72 1019 SWIFT kód: OKHBHUHB Megjegyzés: „MIA JAVÁRA"
V.M.
2016. január 28
Kanizsa - Hirdetés
ii
Pedagógus díszdiplomák igénylése
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honaljáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2016. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez. A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) vagy telefonon (+36 20 8492334 ).
Díszdiplomához szükséges iratok:
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
- EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA
Fogadónapok, fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. február 3-án (szerdán) 8.30-tól 12.00-ig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart 2016. február 10-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. február 24-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órától a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. február 8-án (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán, a Mindenki Házában (Nagykanizsa, Kápolna tér 2.).
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. február 1-jén (hétfő) fogadóórát tart 17 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.).
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila OPTIKA látszerész mester
v\(:ykavizsa ; 8800 Nagykanizsa, Deák téí 6.
V,(93) 312-011 (30) 385 2576 Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. február 29-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
Hogy ne maradjon le semmiről:
www.kanizsaujsag .hu
12
Kanizsa - Színes
2016. január 28
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
„SZÍNEK ÚTJÁN" -
TothMona Arte kézzel festett olajfestményeinek kiállítása (Tóth Mónika kreatívalkotó bemutatkozása). Megtekinthető: február 2-ig.
TÜKÖR-TEREK - Gránitz Miklós, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett fotóművész kiállítása. Megtekinthető: február 13-ig. Február 1. 16 óra „ELLENŐRIZD A NYAKAD ÉS VÁLTOZTASD MEG AZ ÉLETED! - A PAJZSMIRIGY OKOZTA BETEGSÉGEK ÉS EZEK MEGELŐZÉSE" Előadó: Dr. Bálint Tünde, a Kanaizsai Dorottya Kórház szakorvosa. A belépés DÍJTALAN! Február 1. 19 óra Színház - Hevesi bérlet Máté Péter- S. Nagy István: EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL - musical
A veszprémi Pannon Várszínház előadása. Belépődíj: 3 S00 Ft. Február 4., 11., 18., 2S. 10 és 11 óra
KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft/család. Február S., 19. 18 óra GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB
Óriási játékgyűjteménnyel, a legújabb fejlesztő gyermekjátékokkal, családi- és úgynevezett „gémer" társasjátékokkal várjuk a játszani vágyókat. A klub DÍJTALAN! Vezeti: Teme-si Róbert és Szűcs Sándor. További információ: 0630/283-2S11.
Ha leesett a hó, etessük az itt telelő madarakat!
Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatbarát önkéntesei már nyáron - kora ősszel készültek a téli hidegben fontos madáretetésre: táborokban, rendezvényeken madáretetőt készítettek szárnyas barátainknak a zord hideg napok átvészelésére. A ház körül is van sok praktika, ami a természetben itt telelő madarak túlélését segíthetik.
Amikor a fák elhullajtják leveleiket - amikor beköszönt a hideg tél, és leesik az összefüggő hótakaró - érdemes körülnézni kertünkben, vajon hogyan jutnak éle-
lemhez a madarak, mi tudja megvédeni őket a hidegtől. Fontos a tűlevelű és örökzöld növények szerepe. A tobozok, magvak élelmet, a növények búvóhelyet biztosítanak számukra. Jó, ha a kertnek olyan része is van, ahol a sűrű bozót a lombkorona szintjéig ér. A talajt takaró növények, a fás, bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk teljesen tisztára kertünket. Az elszóródott magvakat hagyjuk meg a madaraknak. A füvet se nyírjuk le mindenütt. Hadd húzódjanak meg a rovarok, teleljenek át a lárvák, téli táplálékot szolgáltatva a madaraknak.
További búvóhelyet készíthetünk, ha a már „gazdátlan" virágágyásokat fenyőgallyakkal takarjuk be. A beteg, rothadó leveleket, ágakat azonban feltétlenül gyűjtsük ösz-sze! A napraforgó-magvak sok madarat (a csuszkát, pintyet, feketerigót, mátyásmadarat, harkályt) életben tart. A köles, a repcemag, a kukoricadara más fajok téli eledele.
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője elmondta, hogy a madáretető kihelyezése csak az első lépés. Azokat rendszeresen tölteni kell élelemmel is. Tanácsos a megvásárolt magvakat száraz helyen, jól zárható edényben tárolni. A rovarevő madarak számára a legmegfelelőbb a marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható. Célszerű az eledelt hálóba helyezni, majd a fákra függeszteni, esetleg kisebb farönkök üregeibe rejteni. A gerlék, verebek kedvelt téli csemegéje a kukoricadara, amelyet a földről szeretnek felcsipegetni. Az eledel a lehető legszárazabb helyekre kerüljön. Az etetőtálkát tartsuk tisztán. Ne készítsünk etetőt furnérból, mert a madarak megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót! Kerüljük a sózott, cukrozott magvakat.
A természetben élő szárnyas barátaink téli etetéséhez sok sikert kívánunk!
Orpheus Állatvédő Egyesület
4D szemmérés
Kiárólag a Varilux Mester optikai üzletekben
FEDEZZE FEL A KORLÁTLAN LÁTÁS ÉLMÉNYÉT MOZGÁS KÖZBEN IS ÚJ GENERÁCIÓS MULTIFOKÁLIS
MULTIFOKÁLIS SPECIALIÍ
Szemész orvosaink;
□ r. Jűds Mária szemész adj un klus: Hétfő 15.30-16.30 Dr. Czigány Róbert szemész főorvos. Szerda 15.00-16.;
Keressen bennünket, hogy segíthessünk!
Nagykanizsa, Sugár u. 1., te!,: 06-93-769-962 Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 06-93-310-644
A Varilux Mester üzletekben a lát: felül 4D szemmérést végezünk.
A mérés során a kiválasztott keret segítségével 5 paramétert vizsgálunk, amely az ön keretviselési szokásait és fiziológiai tulajdonságait mutatja meg, Megállapítjuk az olvasótávolságot, valamint lemérjük az úgynevezett Eyecode-t, amelynek meghatározása és a szemüveglencse gyártása során történő figyelembevétele ötször pontosabb látásélményt eredményez a hagyományos technológiájú szemüveglencsékhez képest. Ezen felül meghatározzuk a domináns szemet, hiszen az elkészült szemüveglencse majd erre a szemre lesz optimalizálva a korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakcióidő érdekében
Csak a
3D virtuális valóságot szemléltető demonstrációs eszköz, melynek segítségével lehetőség nyílik arra, hogy garantáltan megtapasztalhassa azt a íátásélményt, amelyet a jövőbeli multifokális lencsével élhet át. n/bbIlujC
^ MESTER OPTIKA^
W
asL SASHALMI OPTIKA
Február 2. 16.30 óra FELA NETRE! - kezdő számítógépes tanfolyam. Korszerű gépeken, windows 10 operációs rendszeren. Február 6. 1S óra DARTS VERSENY a Bajcsai Művelődési Házban Nevezés a helyszínen Információ: Parély József Február 6. 18 óra SZÉPKORÚAK FARSANGI TALÁLKOZÓJA
2016. január 28.
Kanizsa - Ez + Az
ALLAS - ALLAS - ALLAS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Építész Építész technikus Minőségbiztosítási mérnök Mérlegképes könyvelő Kamionsofőr Lakatos Szakács, pincér Villanyszerelő Kárpitos
Gyártósori összeszerelő Asztalos
szakirányú felsőf. szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú 8 ált. iskola 8 ált. iskola szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Horoszkóp
ií Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
megfelelő zsidó étel elme
nicholas raw gondolata 21 szaporodás fajtája fél film! ► '' T muszkli newton kézzel int T T mimóza lélek
léva folyója földet forgat
▼ ► ▼ ▼ ▼ ▼ T ■ z
▼ irodalmi műfaj ► 1
létrehoz
kaotikus ► fenés férfinév
nagy HÁZt- allat
r szamóca kilométer
grimaszol helyrag
földre tesz ► germán népcsoport mázol ▼ ... gees
internetkód komp-átkelö
kétes! ► a szabadban ► f rendfokozat
... gibsön (színész) orosz férfinév
fülkozépi ► remek, folyadék ittrium. ►
adatot rögzít a pc-n divatos foszfor
színültig töltödik kan több szintes
▼ drámaIró. rendező (sándor) talál ▼ ► ▼
angol angolna ► zöld Arnyalat ► ▼ szorgos rovar
dal bolgár hegység
tangens ► medália ► ▼ mitikus történet
küzdőtér o...mio
borszesz ► ▼ costa del... thomas ... (irój norvég autöjel ►
autóverseny
had ► korszerű PÁN EETÜt keverve ▼
ilyen könyv is van
... boris rlRöNö)
ver
uran. jód és n1togén ► gálát rendez ► f kelvin
a feszültség jelé
N ▼ hull T ''
^f III.21.-IV.19. Kos
Mostanában másra sem tud koncentrálni, mint a munkájára, és csodálkozik azon, ha ingerülten ér haza. Kikapcsolódásként hasznára válhat egy otthoni illatos fürdő a kedvenc zenéje kíséretében.

IV.20.-V.20. Bika
Azt már bebizonyította a párjának, hogy a táplálkozás terén nem ismer határokat. Most azonban célszerűbb lenne jobban vigyáznia az étrendjére, egészségére. Helyezze előtérbe a gyógyteák fogyasztását.
^V.21.-V1.21. Ikrek
A bolygóállások szerint éppen itt az ideje annak, hogy kipróbáljon egy új sportágat. Ha első nekifutásra nem sikerül a próbálkozása, akkor se adja fel. Akudar-cot például fogja az időváltozásra.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Rendületlenül hisz az erejében, az állóképességében, és ez így is van jól. Abolygó-állások szerint a hétvégén nyugodt napokra számíthat. A hangulatát nem rontja el senki, ha figyel a megérzéseire.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Úgy érzi, mostanában még a felkelés is nehezére esik. Mintha izomláza lenne, pedig nem tornáztatta meg a végtagjait. Menjen el valamelyik közeli gyógyfürdőbe, és úszkáljon egy jó nagyot a kedve szerint.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
A sok vitaminfogyasztásnak köszönhetően kifogyhatatlan energiával rendelkezik. Hevesebb érzelmeket csak a Mars bolygó tud önben felkorbácsolni. Továbbra is élénk vonzalmat érez az új színekhez, ékszerekhez.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Ha netán fáradtnak érzi magát, tartózkodjon többet a természetben. A felüdülésre mindenkinek szüksége van, így önnek is. Ha nem tud nagyobb távolságokat meghódítani, sétálhat a Fő utcán is.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
A csillagok állása szerint a hétvégén ellenállhatatlan vágyat érez a télies sportok iránt. Ha nem esik kellő mennyiségű hó, akkor se keseredjen el, a csúszkálásra mindenképpen lesz lehetősége.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
Csak így tovább. Ha el akarja kerülni a stresz-szes napokat, változtasson az életmódján, hiszen a hétvégi kiruccanások mindenképpen jót tesznek a szervezetének. Az eddigi alkalmakat pedig tekintse sikeres próbaidőnek.

XII.22.-I.20. Bak Jól tenné, ha a szunnyadó baráti kapcsolatait újraélesztené még tavaszig. Meglátja, olyan jelentős változások történnek az életében, melyek hosszú távon jó hatással lesznek a mindennapjaira.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Olyan döntést kell meghoznia a hétvégén, amelyhez nemcsak tiszta fejre lesz szüksége, hanem némi kockázat vállalására is. Ha így tesz, a későbbiekben pénzügyi téren sikert sikerre halmozhat.
<>11.20.-111.20. Halak
Ha az ismerősei mázlistának tartják önt, akkor nem járnak messze az igazságtól. Bármibe fog bele az év elején, kezdeményezését siker koronázza. Egy valami azonban kedvét szegheti: a siker nem mindig j ár együtt anyagi gyarapodással.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. január 28
Ifiknél a hévíziek, felnőtteknél a kanizsaiak
A Bolyai-iskolában rendezte meg a Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség és a GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE Zala megye 2016. évi ifjúsági és felnőtt bajnokságát. Ifjúsági leány és fiú egyéni, valamint felnőtt férfi páros, illetve női és férfi egyéni versenyszámokat rendeztek.
Ifjúsági fiú egyéni: 1. Raposa Roland (Hévíz), 2. Domián Dávid (KSSe), 3. Csősz-Tóth János (Hévíz) és Bujtor Krisztián (Gyenesdiás). Ifjúsági leány egyéni: 1. Szalai Anna (Hévíz), 2. Horváth Anna (KSSE), 3. Salamon Sára (KSSE) és Szabó Lili (Hévíz). Férfi páros: 1. Berdár Norbert-Szuhanyik József (KSSE), 2. Nyírő József-Tuboly Jenő (Hévíz-Zalakomár), 3. Lukács Zsolt-Kövesi József (Zala-komár) és Nagy Emil-Kovács Renátó (Hévíz-Gyenesdiás). Férfi egyéni: 1. Szuhanyik József, 2. Berdár Norbert, 3. Horváth Dávid (KSSE) és Nyírő József. Női egyéni: 1. Madacki Mirella (KSSE), 2. Horváth Anna, 3. Salamon Sára és Szalai Anna.
Nagykanizsa sportjának elmúlt évi összefoglalóját honlapunkon (www.kanizsujsag.hu), Kanizsa sportja 2015-ben (I.-II. rész) címmel olvashatják.
A házigazdák meggyőző elsőségével
Az LNL GROUP SOLUTIONS 5. pontszerző nyílt amatőr páros teniszverseny rendezték az elmúlt hétvégén, melynek keretében ezúttal 22 mérkőzést rendezhettek.
Ezúttal a mezőny a vártnál is erősebb lett, hiszen öt-hat páros is esélyes volt a végső győzelemre. A színvonalas döntőt a Molnár József - Bor Zsolt zalaeger-
szegi páros nyerte a Pomozi László - Rácz Attila atádi duó ellen.
Végeredmény: 1. Molnár József-Bor Zsolt (Zalaegerszeg), 2. Pomozi László - Rácz Attila (Nagyatád), 3. Vukics József -Nagy Csaba (Energia SZK-Röpte TC) és Perendy Tamás-Vukics Balázs (Energia SZK).
A vigaszágat a Pápa SándorPápa Valentin (Nagyatád) kettős
nyerte a Baranyás Zoltán - Dere-gi László (Energia SZK) páros ellen.
A pontverseny állása az S. forduló után: 1. Perendy Tamás 90 pont, 2. Nagy Csaba 76, 3. Molnár József 6S, 4. dr. Füle Attila (Energia SZK) és Pomozi László SS.
P.L.
kos legénység, az UFC A és a Lenti A mérkőzhetett. A mérkőzésen Király Ákos öt, valamint Hohl Balázs egy találatával magabiztosan nyertek (6-0) a kanizsai fiatalok.
A torna végeredménye: 1. UFC A (képünkön), 2. Lenti TE A, 3. ZTE B, 4. Kaposvár, S. ZTE A, 6. FC Ajka A, 7. Keszthely, 8. UFC B, 9. Lenti B, 10. Ajka B.
A torna gólkirálya Király Ákos (UFC A) lett 32 találattal, míg a legjobb játékosnak Bencze Viktort (Lenti A) választották. Különdíjban részesült a legjobb 2010-es születésű kanizsai játékos Lukács Damján.
Az UFC A és B csapatának tagjai és gólszerzői voltak: Domonkos Nimród, Hohl Balázs (1), Kálóczi Ádám (2), Pap Zsombor (2), Kütsön Noel, Király Ákos (32) illetve Anda Benedek, Gál Benedek, Hosszú Noel (8), Lukács Damján (9), Lakos Mihály, Szabadi Zétény, Vígh Ákos.
P.L.
házigazda UFC Nagykanizsa mellett az FC Ajka, a Kaposvár, a Keszthely, a Lenti TE, vala-
találkozón a zalaegerszegiek 4-2-es sikert könyvelhettek el, míg a fináléban a két addig száz százalé-
Tíz csapat részvételével került megrendezésre a Cserháti-csarnokban a II. UFC-Premier Ablakvilág Teremlabdarúgó Torna az U7-es korosztályt képviselő focista palánták számára.
Két pályán két csoportban zajlottak a mérkőzések, melyeket a
mint a ZTE csapatai vívtak egymással.
A csoportmeccsek után az elődöntő szakaszában az UFC A (2009-es) együttese 7-6-ra nyert a Kaposvár ellen. A másik elődöntőben a Lenti TE A és a ZTE B játszott, ott a Lenti győzött 6-3-ra.
A 3. helyért a ZTE B - Kaposvár
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
10+10 millió állami támogatással is megvehető nagykanizsai, új, belvárosi ingatlan, 72 m2-es, azonnal beköltözhető ingatlan eladó. Irányár: 17,5 millió Ft. Tel.: 0670-7791-773 Megtekinthető: kanizsailakas.ini.hu (7757K)
Eszteregnyén karbantartott, jó állapotú, egyszintes családi ház (106 m2) eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel) Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 0630-433-5446 (7752K)
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház, 36 m2 + tetőtér, földpince, présház, gyümölcsös, szántó, erdő eladó. Villany
van. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 0693319-289 (7753K)
SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-597-1530 (7749K)
Dajka, pedagógia és gyógypedagógiai asszisztens vizsgára felkészítés indul Nagykanizsán részletfizetéssel. Tel.: 0630-637-4083, 0620-423-7877 (7760K)
Újudvari üzembe keresünk betanított dolgozókat. Érdeklődni lehet 8-16 óra között a 06-30-63-95-403-as telefonszámon. (7758K)
Gyalupad eladó. Tel.: 0630-487-5169(7761K)
m
Alma-
vasar
Nk-án a Zemplén úti Randevú presszóban szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható akciós áron.
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autcüveg forgalmazás, szerelés* Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,
Nk, Honvéd u. 5. Te!,: 06-70-508 7810, 06-70-518-5385
ttKOBOUTORQI
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas inditoáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgűi János
8800 Nagykanizsa, Teleki űt 16. Telefon: 93/312-346 Nyitua: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
2016. január 28
Kanizsa - Sport
15
Értékes helyezés Mödlingből
A Nagykanizsai TE 1866 kadet korú kardozói (Mádé Réka, Abay Nemes Anna, Milassin Mór) évük nyitányaként az ausztriai Mödlingben léptek pástra.
A nemzetközi verseny egyben válogató is volt a magyar vívók számára.
A kanizsaiak közül Milassin Mór (képünkön) volt igazában elemben, hiszen a férfi kard 179 fős mezőnyében az értékes 5. helyet szerezte
meg, mellyel továbbra is válogatott helyen áll a korosztályos ranglistán. Női kardban 154 indulóból Mádé Réka a 32. helyen végzett.
- Mór végre ismét a tőle joggal elvártak szerint versenyzett - fogalmazott az NTE edzője, Piecs Adrienn. - Végig remekelt, a dupla csoportkört csupa győzelemmel zárta és a táblán bolgár, román, román, francia vívókat legyőzve jutott el a 8-as döntőig. A négybe jutásért ugyan egy török vívótól vereséget szenvedett, de továbbra is őrzi válogatottsági kerettagságát eredményező helyezését a kadet korosztályban. Már gyakorlatilag kijelenthető, kijutott a márciusi, Újvidéken megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra és a franciaországi Bourges-ban sorra kerülő világbajnokságra is.
P.L.
A végén is jól összpontosítva
Szombathelyi ESE (8.) - Kanizsai Vadmacskák SE (4.) 6769 (15-15, 15-22, 15-13, 22-19)
Amatőr női NB I-es kosárlabdamérkőzés, 10. forduló. Szombathely, 50 néző. Vezette: Szalai Zs., Földesi Á.
Kanizsa: Fekete (13/3), Hegyi (5), Horváth E. (6), Herman A. (9/3),
Kardos (14). Csere: Fuisz (14), Karancz (2), Bánhegyi (4), Zsámár (2). Vezetőedző: Gábor Erzsébet.
Herman Aliz lendült bele igazán az első negyedben, pontjaira szükség is volt ahhoz, hogy a kanizsaiak egyenlő állásról folytathassák. A második negyedre aztán
a dél-zalaiak csapatszinten is feljavultak, Kardos Réka, Fuisz Viktória, Fekete Csilla, valamint a fiatal Bánhegyi Beatrix eredményessége révén biztos előnnyel vonulhattak pihenőre a vendégek.
A találkozó második felében -bár hektikusan alakult -, a vendégek megtartották előnyüket és fontos győzelmet szereztek.
P.L.
Győztes rajt a bajnokság második felében
Mohácsi TE (9.) - Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) 5:13
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz mérkőzés, 10. forduló. Mohács.
Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Jakabfi Imre 3, Szuhanyik József 3, Gyöngyösi Áron 2 és a Berdár-Szuhanyik páros
Kahotek Kristóf sérülés, Horváth Dávid tanulmányi okok miatt hiányzott a „tavaszi idény" első mérkőzésén. Berdár, Szuhanyik és Gyöngyösi mellett a tréner, Jakab-fi Imre is ütőt vett a kezébe, de mivel Kahotek kulcsembernek számít, szoros mérkőzésre volt kilátás a mohácsiak ellen. A párosoknál egyet a hazaiak, egyet a vendégek nyertek - a papírformának megfe-
lelően, majd az egyéni meccsek is hozták a vártakat. A második körben húztak el a kanizsaiak, a továbbiakban pedig már csak egy meccset vesztettek. Berdár hozta hibátlan játékát, Szuhanyik is jól játszott, Jakabfi a két „hátsó ember" ellen szállította az elvárt győzelmeket, aztán következett egy váratlan sikere is. Gyöngyösi Áron szintén jól teljesített, felülmúlva a baranyaiak két játékosát. A kanizsai együttes a vártnál nagyobb arányban nyerte a találkozót.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Hévíz SK II (10.) 14:4
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 11. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Horváth Dávid 4, Gyöngyösi Áron 3, Domián Dávid 3, Szerdahelyi
Krisztofer 2 és a Berdár-Szuhanyik, Horváth-Gyöngyösi páros
A sereghajtó hévíziek ellen a nagykanizsaiaknál Berdár és Szuhanyik csak párosban szerepeltek, Kahotek Kristóf továbbra is sérült volt A fiatalok remekül megoldották a feladatot, simán hozták a meccset. Berdárék számára a páros nem okozott gondot, Gyöngyösiék számára egy picit, de a győzelem náluk is meglett. Az első körben csak a kanizsaiak nyertek (6:0) és az előny csak nőtt a végéig. Horváth Dávid hibátlan maradt egyéniben és párosban is, de Gyöngyösi Áron is dicsérhető. Domián Dávid okozta a legnagyobb meglepetést: „három partija" remek eredmény. Szerdahelyi Krisztofer is jól játszott, két győzelme dicséretes. A kanizsai fiatalok a vártnál biztosabban nyertek. Miután a Dunaújvárosi FDSE is utolérte magát meccsszáma tekintetében, a dél-zalaiak a második helyen állnak a tabellán.
P.L.
Győzelmek a felkészülési nyitányon
A labdarúgó megyei első osztályban szereplő nagykanizsai együttesek is megkezdték előkészületi mérkőzéseik sorát.
Az UFC Nagykanizsa múlt szombaton elsőként a ZTE FC U19-es együttesével mérkőzött Zalaegerszegen és már az első félidőben kialakult a kanizsai győzelmet hozó 3-2-es végeredmény. Ahogy azt Gombos Zsolttól, a nagykanizsaiak trénerétől megtudtuk, a gólokat az egyelőre csak próbázó Péntek Adrián (2) és Grudics Kristóf jegyezték. A vendégeknél megsérült Szak-meiszter János, valamint Péntek is lejött idő előtt a játéktérről, így a vendégek - mivel a nagykanizsaiaknak Völgyi Dávid személyében csak egy cseréjük volt -tíz emberrel fejezték be a találkozót.
- Az újonnan érkezett labdarúgók esetében azért fizikai lemaradás még van, tehát lesz bőven dolgunk velük is az elkövetkezendő hetekben - értékelt Gombos a mérkőzés után. Az UFC szerdán Kanizsán villanyfényes előkészületi találkozón a zalalövőiekkel mérkőzött az előzetes programjuk szerint, szombaton 12 órától pedig a Balatonkeresztúr legénységével meccselnek az Olajbányász-műfüvesen.
A Téli műfüves bajnokság keretében a nagykanizsai csoportban a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE a Semjénháza SE-vel mérkőzhetett az első fordulóban és Sneff Ferenc legénysége végül 3-1-re győzött. A találkozó góljait Dolmányos Márk (2), Kálcsics Ferenc, valamint Kaczeus Péter szerezték. Az első kör további eredményei: Szepetnek SE - Olajmunkás SE 2-2 (G.: Hajnal, Cs. Horváth G., illetve Horváth L., Nik-itscher), Letenye SE - Znet-Micronet Becsehely 4-3 (G.: Major D. (2), Sziva V., Kiss Á., illetve Pintér B., Molnár M., Varga B.).
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. január 28
VIII.''-ORSZÁGOS-FARSANGI
FÁNKFESZTlVÁL
Szervező: VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház 2016. 02, 06. • Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
Nagykanizsa, Táborhely u. 4, (Interspar, Hevesi u. - Teleki u. sarok)
A fesztivál fővédnöke: Cseresnyés Péter
munkaerő piacért és Képzésért felelős államtitkár. Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője
A rendezvényi megnyitja: Kámánné Szép Terézia
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Intézményvezetője
Ünnepi köszöntöt monddndk: Cseresnyés Péter
munkaerőpiacé rí és képzésén felelős álla mtii kár, Nagykanizsa és lérsége országgyűlési képviselője
Szórád-Czakó Erzsébet
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület elnöke
Dénes Sándor
Nagykanizsa MJV polgármestere
A fánkcsapa tok versenyét megnyitja: Elekes Zoltán
a Magyar Fesztivál szövetség alelnöke, a zsűri elnöke
A szakmai zsűri tágjai: ti orda Attila
a Spirit Hol el Thertrial Spa séfje Pál fi Zsuzsanna cukrász szakoktató Pál fi László
a Göcsej Palatínus Élterem és Panzió vezetője
Rákhely Árpád
szakoktató
Fánkfesztivál programjai:
11.00 Farsangi jelmezes felvonulás az
Erzsebel térről a Kanizsa Centrum parkolójáig Cser György kisbíró vezetésével.
Közreműködnek:
Nagykanizsai Lovas Klub, Nagykanizsai Gólya iába sok, Thúry Baranta Közösség, VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház ..MAMIK" Hagyományőrző Dalkör, Vasutas Ulti Klub és Pántlika Néptánccsoport, Bajcsai Dante csapat. Nagykanizsai Körház Nyugdíjas Klub, Tótszemmártoni Kulturális Egyesület Énekkara. Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde, Filyeházi Népdalkör és még sokan mások.
Zenei kíséret; Nagykanizsai Fúvószenekar Karos Fúvóse gyü ttes
12.15 Rendezvény megnyitója
Ünnepi köszöntök 12.30 Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar 13.00 Rügyecske Táncegyüttes - Zalakavos 13.25 Kakaó Zenekar - Zalaegerszeg
tnterakliv gyermekműsor 14.00 VOKE Kodáíy Zoltán Művelődési Ház
Kodály Zoltán Énekkar 14.20 VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Pántlika Néptánccsoport zenei kíséret; Bojtár Népzenei Együttes 14.30 Bojtár Népzenei Együttes műsora
15,00 Tomboiasorsolás
értékes nyereményekkel 15.30 A Budapesti Operettszínház és a Vasutas Zeneiskola által közösen működtetett Pesti Broadway Musical Stúdió Stúdióvezető: Toldy Mária 16.00 Tüttö János Nótakör
Nóták és operett részietek 16.20 ÉIö közvetítés Pilísszentkeresztröl,
a IX. Pilisi Kavalkád Fánkfesztiválról 16.45 Fánkverseny eredményhirdetése.
ünnepélyes díjátadás 17.45 Gála Társastánc klub - Zalaegerszeg 18.15 Tomboiasorsolás
értékes nyereményekkel 13.45 Sztárvendégek:
BALÁSSY BETTY és VARGA FERI
Kísérő programok, szolgáltatások:
• Minőségi pálinka- és borkóstolás, bio-borok, bio-szőiólé
• Gasztronómiai különlegességek, kézműves termékek
• Kávé és koktél specialitások, íiosszű éríelésű sajtok, házi lekvárkülönlegességek. teakülönlegességek kóstolása és vására
• Büfészolgállatások, étel-ital
• Gyermekeknek arcfestés, póni lovagoltatás, kézműves foglalkozás, lufi hajtogatás, körhinta
■ VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Fafaragó szakkörének bemutatója, Csávás Csaba iparművész vezetésével.
■ LChflÜ Ofc kJ!
- ítfkry budiig wjilt.i lúírt
tjjm^rf.^frn, SídOittflB KÍ1 • [hnJuMo Gtówl Síúdű
Kr ,.'':!,1 H tanubori BE - TI
2atai Hírlap
Kanizsa Inkálpainnra Hetilap SS00.hu
NdqytjLNi/v! szupertnfó Nagykanizsai naralon KamsiHir KozSeri fonál DelzalaPresí hu
■ , X''rtiirt.íl''i''ú'' Ihlün Pf
■ Kr, ''iiriiwil MteniUiI
KUhaapa E9r"íll«
■ SKiKfruLn laluirci^wl ■^flaltayo
'' t cutu l,!ni imjj
'' tL-y^TV-nrr
- NafriutiiiAai Hír Ml tJuxnn yivk Aluum
PrterTy SVidüf üQiniííwffrjT V'',:i;ih F''juf kdr4sj &nil CllhTAiffll, HíOriW^ ■ ptflfdmruiwrnui im
I: tlíU39tiffii