Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.53 MB
2020-12-22 09:49:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
283
637
Rövid leírás | Teljes leírás (359.33 KB)

Kanizsa 2016. 017-020. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

KS EG
A Kanizsa Pékség
szaküzleteiben
extra kedvezmény
minden termékre.
500 Forint feletti vásárlás eseten
A kupon mas akciókkal
nem vonható össze.
Kan izsa
Legnagyobb értékünk a városát, közösségét szerető, hivatásának élő ember: őket ünnepeltük a Város Napján
Az Eraklin Táncklub Egyesület tagj ainak táncával kezdetét vette a 2016. évi Város Napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés a Medgyaszay Házban. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője és gróf Bethlen István. Városunk születésnapjára testvérvárosainkból, Ptujból, Csáktornyáról, Kovásznáról, Magyarkanizsáról, Togliattiból, Ka-zanlakból, Gleisdoríból és Puch-heimból is érkeztek delegációk.
A Nagykanizsai Városi Vegyeskarral közösen elénekelt Himnusz hangjai után Dénes Sándor lépett a színpadra. Tolkien, a nagy angol író és professzor gondolatával köszöntötte a 22. Város Napja Ünnepi Közgyűlésén megjelenteket.
„Az emberek azokra a történetekre emlékeznek, amik jelentettek valamit... E történetek szereplői gyakran visszafordulhattak volna, de nem tették. Továbbmentek, mert volt mibe kapaszkodniuk."
- Tolkien szavai idézték fel bennem azt a gondolatot, hogy minden emlékezetes vagy emlékezetre méltó történetnek kell, legyen egy eredőpontja, ahonnan elindul a cselekmény kibontakozása, az események sorozata és a színrelépések szövevényes folyamata. E történeteknek vannak hősei, cselekvő és tevékeny szereplői, akik képesek megváltoztatni a környezetüket, képesek hatni az őket körülvevő közösségre, és akiknek tettei korszakokká tagolják az időt - e bevezető szavakkal tért rá a mostani rendezvény jelentősé-
gére a városvezető. - A mi városunk, Nagykanizsa története 771 évvel ezelőtt kezdődött. Egy IV. Béla királyunk által szignált 124S-ből származó adománylevél említi az utak metszéspontjában fekvő Kanizsa nevét elsőként, ide tekinthetünk vissza, mint a forrásunkra. Ez az időpont szimbolikusan városunk eredete, amikor is megszületett egy gyönyörű és büszke település, amely története és történelme során mindvégig megőrizte fenségét. Gondoljunk példaként Thury Györgyre, akinek élete és becsülete még akkor is, azáltal is fémjelzi e fenséget, ha életét, várát és a várost vesztette is el utolsó csatájában. Mégis, hősi erénye tartást ad az utókornak, tartást ad számunkra is, megszabva utunk irányát.
- Városunk 771 évvel ezelőtti kezdetét, a mi közös történetünket, annak
hőseit ünnepeljük a mai napon - hívta fel a figyelmet az ünnepi szónok. -Huszonkettedik alkalommal állunk meg, egymás szemébe nézve, hogy értékeinket számba vegyük, és közös jövőnk magújítása okán emlékezzünk városunk múltjára. Azért állunk meg, mert a kapaszkodóinkat jelentő, az életünket továbblendítő értékeinkkel kizárólag elmélyülten és szeretettel lehetséges azonosulni. Az irányt őseink, a mi közös történetünk hősei mutatták meg, ezért az ő életük és cselekedeteik megértése időt és odafigyelést igényel. Különben elveszünk az utunkon, és a mi jelen történetünk már nem fog jelenteni semmit. Nem lesz tartalma, amely gyermekeink világában majdan fogódzóként szolgálna, hogy segítse az ő törekvéseiket, példát állítva cselekedeteikhez. Akkor mások vonzzák el őket tőlünk, és a mi történetünk véget ér.
Pedig van mire büszkék lennünk. Ezért is kell megállnunk, hogy lássuk, méltó a jelenünk és a jövőképünk is a város dicső múltjához - hangsúlyozta a város első embere. - Hiszen a néhány évvel ezelőtti vezetői szemléletváltás következményeként városunkban rengeteg gyümölcs, tehát sikeres és látványos beruházás és fejlesztés valósult meg, és számos nagyszerű dolog született - sorolta az eredményeket a polgármester. -Megújult a főterünk, mely a mai napon leleplezett gróf Bethlen István egészalakos bronzszobrával immáron méltóvá lett a nagy hagyományokkal rendelkező múltunkhoz és büszke polgáraihoz. A múlt héten fejeződött be a városrekonstrukció második szakasza is, mely a főutca újjáéledését jelenti, (folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - 22. Város Napja
2016. máius 5
(folytatás a címlapról) egységes és esztétikus arculattal. Teret biztosítva a kerékpározásnak is, amelynek lehetőségei jelentősen javultak az elmúlt években, követve értékeinkre és erősségeinkre építő stratégiánkat. Impozáns épületeink újultak meg időközben a város legkülönbözőbb pontjain, méltóan elődeink ránk hagyott örökségéhez. Ugyanakkor játszóterek, műfüves futballpályák épültek, élhetőbbé és egészségesebbé téve a családok, a gyermekek életét. Nagykanizsa e lényeges és nagyszabású fejlesztések révén valóban Magyarország nyugati kapujává vált - jelentette ki a polgármester.
És a gyarapodás, értékeink növekedése nem áll meg. Hiszen a szemléletváltozás eredményeként sikeres jövő elé, újabb nagyszabású fejlődés elé nézhetünk. Az elmúlt időszakban az értékeink számbavételén alapuló együttműködés révén olyan tervek születtek, melyek Nagykanizsát előre lendítik. Nemsokára elkezdődnek azok a fejlesztések a Modern Városok Programja keretén belül, amelyeket már mi magunk határoztunk meg, a magunk képességeire, adottságaira építettünk és terveztünk meg. Megújul, és kulturális, turisztikai és gazdasági funkciót kap a Ferences rendi kolostor míves és értékes épülete. Régi adósságot törlesztünk ezáltal, ugyanakkor az oly hiányzó attrakció területén is nagyot léphetünk előre e
nagyszabású rekonstrukcióval. Mint ahogy a sport- és rendezvénycsarnok, a konferenciaközpont és az úszócsarnok felépülése is a város fejlődését szolgálja majd, szin-
tén a mi sajátos múltunkra, erősségeinkre alapozott stratégiai gondolkodást követve. Ez a mi nagy lehetőségünk, és a mi közös felelősségünk - hangsúlyozta.
A legnagyobb értékünk azonban az ember. A kiművelt, városát, közösségét szerető, hivatásának élő ember, aki a jelen történelmi hőse, Nagykanizsa múltjának méltó örököse. Őt, pontosabban Őket, kitüntetett polgárainkat és közösségeinket, vállalkozásainkat köszöntsük ma elsősorban, mert ők azok, akik által a mi közös történetünk jelent valamit, tartalma van és ezáltal emlékezetre méltó. Ok azok, akik példaként állnak
előttünk, holott gyakran visszafordulhattak volna, de nem tették. Mindig továbbmentek, meghaladták önnön lehetőségeiket, mert volt mibe kapaszkodniuk.
Álljunk meg tehát egy pillanatra munkánk közepette, és szenteljük rá az időt a megünneplésükre. Hiszen mi magunk is őbe-léjük kapaszkodhatunk, értékekkel teli életük és munkásságuk művébe.
Tartóztassuk fel az időt három szép napra, hogy összetalálkozva büszkén és együtt indulhassunk neki a jövő nagy feladatainak, hogy majdan elmondhassuk közösen: Köszönjük élet! áldomásidat, Ez jó mulatság, férfi munka volt! - e gondolatokkal zárta köszöntőjét Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere.
Érdemeseket köszöntöttek
A hagyományoknak megfelelően, a díszközgyűlésen elismerésben részesítették azokat a személyeket, közösségeket és vállalkozásokat, akik sokat tettek Nagykanizsáért, nevükkel városunk hírnevét öregbítették. A 2016. év kitüntetéseit Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő adta át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Norbert Seidl úrnak, Puchheim város polgármesterének Nagykanizsa és Puchheim közötti testvérvárosi kapcsolatok fejlesztéséért, Nagykanizsa jó hírének Bajorországban történő terjesztéséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés Szálka Miklós építésznek, Nagykanizsa városképét meghatározó több évtizedes kiváló szakmai tevékenységéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés Szekeres Emil festőművésznek, városunk képzőművészeti életében kiemelkedő életművéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés Schüller Róbertné részére városunk közéletében végzett közösségépítő tevékenységéért és a városkörnyéki horvát nemzetiség körében végzett pedagógusi tevékenységéért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért" kitüntető címet adományozta.
Dr. Szalai István intézetigazgató egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kam-puszán a gépészmérnöki alapszak elindításáért, valamint a Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpont létrehozásáért végzett munkájának elismeréseként „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető címet adományozott a közgyűlés.
Szintén „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető címet adományozott a közgyűlés Szmodics Józsefné nyugalmazott iskolaigazgatónak szakmai életútja elismeréseként.
Kalászi Janka a Város Babája
Nagykanizsa önkormányzata nevében Dénes Sándor polgármester köszöntötte Kalászi Jankát, a „2016. évi Város Napja újszülöttje" cím ifjú birtokosát, valamint édesanyját, Kalászi Esztert a Kanizsai Dorottya Kórházban. Janka április 29-én, pénteken 10.02 órakor látott napvilágot 3100 gramm súllyal és S1 centiméter hosszúsággal. Második kisgyermek a családban, nővérkéje Liza, másfél éves. A polgármester gratuláló szavak kíséretében emléklapot, virágcsokrot, ajándékutalványt és egy különleges, babaholmikat tartalmazó tortát adott át az édesanyának.
KANIZSALOKALPATRIOTA HETILAP-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. május 5
Kanizsa - 22. Város Napja
3
A neves magyar rákkutató negyedszázados tudományos munkásságát Nagykanizsa díszpolgári címmel értékelte.
Az ünnepi közgyűlésen vehette át a Nagykanizsa díszpolgára címet Dr. Kulcsár Gyula, a Culevit Kft. tudományos igazgatója. Aku-tató tudományos pályafutása során több mint 2S évet szánt a rákkutatásra, szülővárosa, Nagykanizsa ezt a negyedévszázados szakmai munkásságát, valamint elért tudományos eredményeit díjazta a kitüntető címmel.
Ujabb rangos elismerésben részesült április 29-én Dr. Kulcsár Gyula, biokémikus rákkutató, a Culevit Kft. tudományos igazgatója, akit péntek délután szülővárosa, Nagykanizsa díszpolgárává avattak. A megtisztelő cím átvétele után a szakember olyan méltán híres magyarokkal tartozik a város büszkeségei közé, mint például Jókai Mór és Bethlen István.
Dr. Kulcsár Gyula máig erősen kötődik Nagykanizsához. Ebben a városban született és nőtt fel, középiskolai tanulmányait is itt végezte, a Winkler Lajos Vegyipari Technikumban. „Megható érzés, hogy a város vezetése méltónak talált a díszpolgári cím viselésére. Itt nőttem fel, itt kaptam meg azokat az alapokat, amelyekre a későbbi pályafutásom során biztosan támaszkodhattam. Büszkeséggel tölt el, hogy a szülővárosom értékeli a
tudományos életben, a rákkutatás területén elért eredményeimet" -mondta Dr. Kulcsár Gyula.
Egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta, a Szegedi József Attila Tudományegyetem természettudományi karán, vegyész szakon szerzett diplomát. Később, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetének munkatársaként -az orvostanhallgatók oktatása mellett - 1987-ben kezdte el az emberi szervezet természetes tumor ellenes védelmi mechanizmusaival kapcsolatos kutatásait, amelynek alapján 1998-ban szerezte meg doktori fokozatát. A kutató 9 magyar és 20 nemzetközi tudományos értekezésben publikálta, valamint 34 magyar és 21 nemzetközi kongresszuson ismertette kutatásainak eddigi eredményeit.
Dr. Kulcsár Gyula 1998-ban a Feltalálók Olimpiáján (I. Inven-tors'' Olympic Games) „Genius Prize" díjat nyert, két évre rá pedig a „Természetes Tumorellenes Védelemről" szóló szabadalmát beválasztották az Országos Szabadalmi Hivatal által kiadott válogatott szabadalmak közé, amelyek között szerepel például Albert Einstein, Puskás Tivadar és SzentGyörgyi Albert szabadalma is.
200S-től a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. tudományos igazgatójaként dolgozik. A cég 1993-as alapítása óta speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek fejlesztésével
Nagykanizsa díszpolgára:
Dr. Kulcsár Gyula rákkutató
foglalkozik daganatos betegek részére.
Az, hogy ezúttal szülővárosa tünteti ki, azt támasztja alá, hogy Dr. Kulcsár Gyula mind szakmailag, mind emberileg komoly értéket teremt, amelyet Nagykanizsa városa is elismer. A Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.-ről Az 1993-ban alapított Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. több mint húszéves tapasztalatával a speciális - gyógyászati célra szánt, daganatos betegeknek ajánlott tápszerek piacvezető gyártói között jegyzett, a rákelleni küzdelem ismert vállalata. A Culevit
készítmények továbbfejlesztése érdekében a vállalat 2009-ben új, speciális kutató és fejlesztő laboratóriumot hozott létre Pécsett. Emellett a Culevit Kft. 2010 májusában, a Biotechnológiai Innovációs Bázis klaszter tagjaként 90,4 millió forintos európai uniós támogatást kapott a kutatások folytatására és a kétlépcsős klinikai vizsgálatok elvégzésére. Ezzel párhuzamosan a Culevit ingyenes életmód-tanácsadási szolgáltatást is nyújt a betegek számára, amelynek keretében az érdeklődők személyes konzultáció keretében kaphatnak választ problémáikra, kérdéseikre.
Kanizsa
Az Eraklin Táncklub Egyesület részére, a tánckultúra területén végzett negyedszázados kiemelkedő tevékenységéért „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető címet adományozott a közgyűlés.
Ugyancsak „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető címet vehetett át értékes grafikusi, tervezőgrafikusi és fotóművészi munkásságáért Melega István Tihamér képzőművész.
„Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címet adományozott a közgyűlés néhai Szántó Zoltán testnevelő tanárnak, a város sportéletében játékosként és sportvezetőként végzett kiemelkedő munkájáért.
„Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címet vehetett át kiemelkedő sportolói és sportvezetői munkájáért Vlaszák Géza labdarúgó edző.
A közgyűlés Somogyi Ottó csoportvezetőnek hosszú évek óta végzett kiemelkedő munkájáért
„Paizs Ferenc Díj" kitüntető címet adományozott.
A közgyűlés döntése értelmében „Szekeres József Díj" kitüntető címet kapott dr. Bogár Gáspár nyugdíjas háziorvos, katolikus pap a több évtizedes testi és lelki gyógyító szolgálatáért. Ugyancsak „Szekeres József Díj" kitüntető címet adományozott a közgyűlés a több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként dr. Matoltsy András osztályvezető főorvosnak.
„Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető címet adományozott a közgyűlés a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-nek, az elmúlt 100 évben a vízszolgáltatásban végzett kiváló tevékenysége elismeréseként. A kitüntetést Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató vette át.
A közgyűlés dr. Kékesi Jenő Géza nyugalmazott határőr alezredesnek, a város és térsége lakóinak érdekében végzett tevékenysége el-
ismeréseként „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés az Annanet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére kis- és középvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása" kitüntető címet adományozta. Szintén, „Az Év Vállalkozása" kitüntető címet vett át kis- és középvállalkozás kategóriában Horváth Imre egyéni vállalkozó.
A közgyűlés a Dynamic Technologies Hungary Kft. részére a nagyvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása" kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés dr. Kulcsár Gyula nagykanizsai születésű, nemzetközi hírű biokémikusnak a rákkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos tevékenységéért, Nagykanizsa hírnevének növeléséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címet adományozta.
A kitüntetettek nevében dr. Kulcsár Gyula, városunk díszpolgára mondott köszönetet.
Idén ünnepeljük Nagykanizsa és testvérvárosunk, Puchheim között 2S éve fennálló gyümölcsöző kapcsolatot. Ez alkalomból a két város együttműködéséről Norbert Seidl úr, Puchheim város polgármestere osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A díszközgyűlés a nagykanizsai születésű Kónya István lantművész ünnepi műsorával zárult. Kónya István a Hágai Királyi Konzervatórium régizene tanszakán tanult. O az első magyar lantművész, aki lantdiplomával rendelkezik. Szólistaként, kísérőként és különböző zenekarok tagjaként Európa számos országában koncertezik. Sok neves hazai régizene kurzus tanára és művészeti vezetője.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa - A miniszterelnök
?
Kövér László: a magyarok áldozata és munkája képes legyőzni a lehetetlent
2016. május 5.
A 22. Város Napja ünnepi programsorozat nyitányaként avatták fel Gróf Bethlen István miniszterelnökről, Nagykanizsa hajdani országgyűlési képviselőjéről mintázott egészalakos bronzszobrot, mely Gera Katalin kaposvári szobrászművész alkotása.
- Köszöntsük egymást ünnepi szóval ezen a napon. E nap az ünnepé és az emlékezésé, amikor is a sok szenvedéssel teli, vérzivataros 20. századi nemzeti történelmünk borús felhői mögül végre kitekint ránk az igazság napfénye. Magyarország elmúlt századának legnagyobb államférfija bronzba öntött szellemisége a mai napon, a mai
küzdötte hazánkat a világ térképére, és békét hozott a tragédiát átélő lelkekben. Ezt csak egy olyan államférfi képes megtenni, akiben ott feszül a becsület, a tudás, az akarat, aki ha kell, egyedül is kiáll, és szembefordulva társaival, az ellenállhatatlan emberség lesz maga - emelte ki, majd hozzátette, ez az örök pillanat, ez a bronzban megnyilvánuló forma mostantól Nagykanizsa főterének éke, közösségének iránymutatója.
- Mostantól városunk fejlődésének irányát a legnagyobb államférfijaink egyikének, gróf Bethlen Istvánnak a bronzba öntött példája mutatja meg nekünk. Tiszteljük és kövessük őt - zárta beszédét Dénes Sándor.
ünnepen kinyilvánítja közösségünk által nagyságát és becsületét - kezdte ünnepi beszédét Dénes Sándor, városunk polgármestere
Hozzátette, közösségünk és rajtunk keresztül a történelem a mai napon, Nagykanizsán ítéletet alkotott Gróf Bethlen Istvánról, a miniszterelnökről, városunk hajdani országgyűlési képviselőjéről egy műalkotás értelmező, újra felfedező gesztusaiban. Csak a művészet, a közösség által felkért alkotói szabadságban fogant műalkotás méltó arra, hogy ítéletet mondjon, és örökérvényű mozdulatban megőrizze a jövőnek az embert. Azt, aki bölcs megfontoltsága erejéből merítve, a vallott és megélt értékei mentén oly sokszor állt ki meggyötört országáért.
- Felemelt egy megalázott népet, konszolidálta gazdaságunkat, társadalmi viszonyainkat, vissza-
Ezt követően Cseresnyés Péter, államtitkár, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője szólt. Ahogy elmondta, mérföldkő a szobor leleplezése, hiszen egy hosszú, és munkával teli folyamat kiemelkedő állomása ez. Gróf Bethlen István miniszterelnök, Nagykanizsa hajdani országgyűlési képviselője munkásságának és életútjának állít méltó emléket a műalkotás. A 20. század egyik legjelentősebb államférfijának gondolkodása és cselekedetei Nagykanizsa közössége számára is mértékadóak és példamutatóak.
- A szobor számunkra jelkép és szimbólum egyaránt. E mellett a jövőbe tekintő optimizmusunk és hitünk megtestesítője is, mely reprezentálja városunk és hitünk, a térség közösségének az elmúlt években megvalósuló álmait, és valóban minket, a közös munkán-
kat formálja alkotássá - emelte ki Cseresnyés Péter.
Ezt követően Bethlen István életútját idézte. Elmondta, a politikus a két világháború közötti Magyarország leghosszabb kormányfői mandátumát töltötte be és sikerült konszolidálni az országot a Trianont követően. Munkásságának köszönhetően, fellendült a lakásépítés és nőtt az átlagéletkor is.
2011-ben őt és munkásságát választották példaképül a város építéséhez, ennek nyomán meghirdették a Bethlen-évet, útjára indították a Bethlen bált és stratégiát alkottak. Elindult a városrehabilitáció és a marketing tevékenységre is nagy hangsúlyt fektettek.
Kiemelte, városunk mérhetően előre lépett az elmúlt években: érkeztek befektetők, létrejött a termelői piac, Kanizsa a köztudatba került, jelentős beruházások voltak, megújult a városmag és visz-szatért az élet.
- Ez az alkotás azt üzeni mindannyiunknak, hogy érdemes vállalni a munkát, a feladatot, érdemes dolgozni egy közösség előbbre jutásáért, mert a közös akaratnak, a közösen vállalt építő munkának mindig megvan az eredménye - hangsúlyozta Cseresnyés Péter, majd hozzátette ez a szobor és ünnep az összetartozás és az összefogás jelképe.
- Gróf Bethlen István azt mondta Nagykanizsáról, hogy: „a várossal szemben szeretetet és ragaszkodást érzek, igyekezni fogok méltó lenni önökhöz". A Kanizsaiak ma sok év távlatából is viszonozzák a szeretetet és a ragaszkodást. Bethlen István a 20. század legeredményesebb államférfija. Hálával emlékszünk Bethlen Istvánra és emlékeztetni akarjuk a jövő magyar nemzedékeit is - mondta beszédében Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke.
Kiemelte, a középkorban elveszett önálló Magyar állam visszaszerzéséért a magyarságnak tragikusan súlyos árat kellett fizetnie 1920-ban. Bethlen Istvánt ezen nehéz időkben a magyar sorsközösség felismerése indította el azon az úton, melynek végeredményeként államférfivá vált. Majd a miniszterelnök életútját idézte fel, köztük
azt, hogy első lépéseivel megszüntette a belpolitikai káoszt, rendet és politikai stabilitást teremtett. 1921-ben meghiúsította IV. Károly király visszatérését majd keresztülvitte a Habsburgok negyedik trónfosztását. A politikai stabilitás megteremtése után a gazdasági stabilizálás következett, majd a gazdasági erő révén lehetővé vált a magyar társadalom szolidaritásának a megerősítése. Létrejött a kormányzása idején a Magyar Nemzeti Bank és az új vámrendszer is.
- Felemelte a halálba szánt Magyarországot és versenyképessé tette azt. Az államnak ezen teljesítménye a magyarok mérhetetlen áldozatán és megfeszített munkáján alapult, valamint Bethlen Istvánon - mondta Kövér László. A válságban született Bethleni kormányzásnak 1931-ben egy másik válság vetett véget.
- Ez a szobor annak az államférfinak az emlékét őrzi, aki bebizonyította, a magyarok áldozata és munkája képes legyőzni a lehetetlent - zárta beszédét Kövér László.
Dr. Gróf Bethlen István a néhai miniszterelnök testvérének unokája, azt mondta, meghatódva áll a műalkotás előtt, mely valóban az ereje teljében munkálkodó miniszterelnököt ábrázolja, méghozzá zseniális módon.
- Egy kormányzat működésének az a mértéke, hogy milyen lendületet tud adni az egyetemes nemzeti tevékenységnek, mennyire tudja előbbre vinni a nemzetet -mondta, majd hozzátette, úgy érzi, hogy haza jön Nagykanizsára és nagy köszönet azért, hogy bronzba öntve lehet otthon Bethlen István is a városunkban.
V.M.
2016. május 5
Kanizsa - Krónika
5
Megújult a 20. Honvéd Gyalogezred szobra
Kód került az első várostörténeti táblára
Dénes Sándor polgármester elöljáróban a szobor történetéről szólt. Ahogy elmondta, az 1920-as évek végén egy pályázatot írtak ki, melyre több művész is jelentkezett. A bírálóbizottság tetszését Hybl József pályamunkája nyerte el, melynek a címe „Dalolva mentek csatáról csatára 1914-1918" volt. A bronz szobor egy fiatal honvédot és egy idősebb népfelkelőt ábrázol. Az alkotás mészkő talapzaton helyezkedik el. Az adatok szerint 1930-ban helyezték el
az I. világháborús emlékművek felújítására. Azonnal éltünk a lehetőséggel - emlékezett vissza a polgármester.
A sikeres pályázaton 1.3S0.000 forintot nyertek a felújításra, melyhez 2 millió forint önrészt tettek. A rekonstrukció végrehajtását a Kuzma Gránit Kft. nyerte el, akik az 1930-as változathoz hasonlóan a kovácsoltvas kerítést is a kompozícióhoz illesztették.
V.M.
A közelgő Műemléki Világnap alkalmából sajtóbemutatóra hívta a média képviselőit Czupi Gyula, a Malis István Városi Könyvtár igazgatója. Tarnóczky Attila közreműködésével elsőként a Fő út 9. szám alatti Weiser-házon lévő várostörténeti emléktáblán helyeztek el kódot. Ettől a perctől kezdve a tábla közvetlen kapcsolatba került az internettel.
A helytörténész elképzelése szerint az emléktáblák a város fontos épületeit díszítik, számuk meghaladta a százat. Ez lett az alapja a hol-mi.nagykar.hu internetes szolgáltatásnak. A „Hol, mi? Kanizsai házak és lakói" című elektronikus gyűjtemény Nagykanizsáról a város épületeihez kapcsolódóan szól. Az épületek utcákba rendezetten találhatók meg a honlapon. A figyelmes olvasó történeteket, adatokat, személyeket is helyhez tud kötni. Csak kattintania kell baloldalt valamelyik utcanévre, vagy használnia kell a névmutatót.
Ha valaki szeretné letölteni a „Hol mi? Kanizsai házak és lakói" 2016-os könyvváltozatát, utcajegyzékkel, névmutatóval, csak kattintania kell.
Ez a munka tudja talán a legtöbbet ma a város történetéről, épületeiről. Egyben ez a könyvár internetes szolgáltatásainak egyik fontos darabja. A kódok felhelyezésével a táblák és az internetes szolgáltatás még szorosabb kapcsolatba került. A kód közvetlenül arra a sokrétű tartalomra mutat, mely az interneten elérhető, így okostelefon, tablet segítségével azonnal olvasható. A könyvtár ezzel a gesztussal a Műemléki Világnap eszméjéhez, az épített örökség kanizsai megbecsüléséhez kívánt hozzájárulni.
A könyvtár igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy annak, aki ismeri e munka értékét, talán örömet okozna, ha egy-egy táblára feltehetné ezt a jelet. Éppen ezért, ezt a lehetőséget Nagykanizsa minden lakójának felajánlják.
Újra látható a vármakett az Erzsébet téren
Újra megcsodálható az Erzsébet téren a török kori vármakett, melyet a föld felszínére épített posztamensen helyeztek el. A rekonstrukció 1,8 millió forintba kerül. Ahogy Dénes2Sándor polgármester a hivatalos átadón elmondta, Szemenyei-Nagy Tibor szobrászművész alkotása 2012-ben került a földbe. Ekkor volt az Erzsébet tér rekonstrukciója. Azonban az üveglap, mellyel a betonaknát
fedték be, a beszivárgó víz miatt párássá vált, és ellehetetlenítette a műalkotás megtekintését. Majd a közgyűlés megszavazta, hogy eredeti helyén biztosítják, hogy újra megtekinthető legyen a város lakói és az ide ellátogatók számára.
A fővállalkozó Kozó-Bau Kft. és az alvállalkozó Kuzma Gránit Kft. szakemberei a napokban készültek el a végső simításokkal.
V.M.
A felújítást követően hivatalosan is átadták az Erzsébet tér délkeleti sarkán álló 20. Honvéd Gyalogezred szobrát, mely az ezred első világháborúban elesett hősi halottainak állít emléket. Hybl József bronz szobrát és a talapzatot egy sikeres pályázat és az önkormányzat által biztosított önrész segítségével az elmúlt időszakban újította fel a Kuzma Gránit Kft.
a téren a szobrot, és az avatóbeszédet József főherceg mondta. Majd az évek múlásával a Széchenyi térre került, ezt követően a Hevesi Sándor Művelődési Központ építése miatt a Sétakertbe. Eredeti helyére, az Erzsébet térre, 1993-ban került vissza.
- A visszakerülését követően egyszer felújították, de azt láttuk, szükséges ismét egy rekonstrukció. Ekkor írtak ki egy pályázatot
6
Kanizsa - Krónika
2016. május 5
Vesta Program: a bántalmazott nők védelméért
A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az EGT Alap és a Norvég Alapok támogatásával, 14 hónappal ezelőtt indította el a Vesta Program elnevezésű projektjét Nagykanizsán. A bántalmazott nők védelmét kitűző program eredményeiről szakmai konferencián számoltak be a projekt zárása előtt.
A beszámolók mellett olyan előadások is elhangoztak, amelyek többféle szakma és szervezet szempontjából dolgozták fel a bántalmazás témakörét. A Medgyaszay Házban megrendezett konferenciát dr. Baracskai Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének igazgatója nyitotta meg. A Nagykanizsán megvalósult Vesta Programot dr. Dömötör László programvezető mutatta be. A programvezető elöljáróban ismertetett néhány elgondolkodtató statisztikai adatot is: Magyarországon minden ötödik nő élete során rendszeres bántalmazás áldozatává válik a párkapcsolatában, és minden héten legalább egy nőt meggyilkol a partnere. A nők átlagosan 3S verést szenvednek el, mielőtt segítségért fordulnak.
A program célja a családon belüli erőszakot elszenvedett nők, anyák védelme. Ennek érdekében a Vöröskereszt által fenntartott nagykanizsai Családok Átmeneti Otthona intézményben komplex védelmi rendszert kínálnak a bán-
talmazott egyedülálló nőknek, és gyermekes anyáknak. A szolgáltatások ingyenesen, és akár névtelenül is igénybe vehetők.
Többek között azért is fontos a Vesta program, mert a családon belüli erőszak olyan családokat érint, akik valamilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben vannak az őket bántalmazóval szemben. E tekintetben a leginkább érintettek a nők és a gyermekek.
A Humán Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet 2013-as jelentése szerint nem működik megfelelően Magyarországon a családon belüli erőszak kezelésére kiépített rendszer. A rendőrségi beavatkozás nehézségei, a kellő hatékonyságot nélkülöző távoltartó határozatok, az elégtelen krízis központ férőhelyek, valamint a jogi és iránymutatásbeli hiányosságok összességében azt eredményezik, hogy nem kapnak megfelelő védelmet a családon belüli erőszakot elszenvedő nők, akiknek az állami segítségnyújtási rendszer elégtelenségei következtében gyakran nincs más választásuk, minthogy visszatérjenek bántalmazójukhoz.
Bár a bántalmazás nagyon sok nőt és gyermeket érint, az esetek többségében mégis elhallgatás és tagadás veszi körül, a beavatkozás pedig elmarad.
A Vesta Program célja lényegében az, hogy felhívja a figyelmet a mindannyiunk közvetlen környe-
zetében lévő problémára, és többféle módon védelmet és kapaszkodót nyújtson a bántalmazást elszenvedett nőknek, annak érdekében, hogy szembenézhessenek a bántalmazással, és szakértő segítségével akár más hasonló sorsú emberekkel közösen megoldást találjanak rá. Fontos, hogy a bántalmazott nők érezzék, nincsenek egyedül a problémával, ismerjék fel azt, hogy a helyzet, amibe kerültek, nem elfogadható, és segítséget kapjanak az önsegítő tevékenység közös erejéből, valamint szakértő segítőktől.
A konferencia további részében a szakmai tapasztalatokról Túri Tímea szakmai vezető számolt be. A bántalmazás, szégyen és a segítség témaköréről Ábrahám Angéla klinikai és mentálhigiéniai gyermek-
és ifjúsági szakpszichológus tartott előadást. A családon belüli erőszaknak és a nők bántalmazásának a pszichés hátteréről dr. Kaszás Gizella, a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője osztotta meg a gondolatait. Család-erőszak, avagy mit ér a jog ereje a családon belül címmel dr. Molnár József rendőr ezredes, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője tartott előadást. Végezetül a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének jelentőségéről a gyámhatósági munkában címmel, dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella, a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalának gyámügyi osztályvezetője számolt be.
B.E.
Szakmájuk „sztárjai", kiválóságai lehetnek
A Szakma Sztár Fesztivál versenysorozat remeklő kanizsai növendékeit köszöntötték a Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolájában, melynek keretében az egyes szakmák országos döntőibe jutott fiataljai beszélhettek is tapasztalataikról felkészítő tanáraik társaságában.
Ahogy azt Laukó Emőke intézményi igazgató elöljáróban hangsúlyozta, roppant büszkék tanulóikra, s főképp azért van nagy értéke a diákok sikerének, hiszen a már hagyományosnak tekinthető kárpitosi szakma mellett a nebulók ezúttal épület-szerkezet lakatos, villanyszerelő és hegesztő irányvonalon is bizonyítottak.
Bene Csaba az oktatási centrum igazgatója kiemelte, hogy az utóbbi tíz évben a kárpitosok „munkájára" mindig lehetett szá-
mítani, de a tanerő és a tanulók együttes munkájának hatványozott bizonyítéka, hogy más szakmák kitanulása is lehetőséget ad
az intézmény keretein belül ilyen remek eredmények felmutatására.
Lássuk is, hogy kikről van szó, ha már annyit emlegettük az kanizsai országos finalistákat az egyes szakmákon belül. Léránt Márk a villanyszerelőknél ért el kategóriájában országos első helyezést. Böröndi Klaudia a kárpitos szakmában harmadik helynek örülhetett. Fenyvesi Dániel épület- és szerkezetlakatosként negyedik, míg Győrfy Patrik az előselejtezők után, szintén az épület- és szerkezetlakatosoknál ért el ötödik helyet. Bogdán Milán Ivó pedig a hegesztőknél a nyolcadik helyen végzett.
P.L.
2016. május 5.
Kanizsa - Krónika
f
Nagykanizsa időjárásának történetéről
Rendkívüli földrajzórát tartottak a minap a Batthyány Lajos Gimnázium (BLG) földrajz szaktantermében, ahol a Nagykanizsai Honismereti Füzetek 41. köteteként megjelent Nagykanizsa időjárásának története 1873-201S című kiadványt mutatták be és ajánlották a nagyközönségnek. A Nagykanizsai Városvédő Egyesület kiadványa Varga Géza észlelő munkája.
A rendkívüli földrajzórán a hetedikes diákokat és a vendégeket Balogh László igazgató köszöntötte. Ahogy elmondta, a földrajz, mint tantárgy rendkívül fontos, hiszen a legkomplexebb tárgyak egyike.
Ezt követően a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöke, Cser-ti Tibor mutatta be a kötetet. Ahogy elmondta 1987-ben állt fel a Nagykanizsai Városvédő Egyesület. Kiemelte, nincsen még egy olyan település, amely ilyen széles módon dolgozza fel a történetét, mindazt melyet egy lokálpatriótának tudnia kell a városáról. Ennek a megismerésére pedig a legalkalmasabb idő-
pont az iskolás kor, amikor a legfo-gékonyabbak a gyerekek. A kötet dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elnökének, a BLG egykori diákjának ajánlásával jelent meg.
- Jó emlékek fűznek a gimnáziumhoz és arra is büszke vagyok, hogy nagykanizsai gyökereim vannak, hogy innen származom -kezdte az OMSZ elnöke. Kiemelte, Varga Géza érdemi, aprólékos és rendkívül hosszadalmas munkát végzett. Fontos munka, hiszen itt, ilyen tanulmányokkal kell elkezdeni a klímaváltozásra való felkészülést.
- Kezdetben az adatokat magamnak gyűjtöttem, és dolgoztam fel, majd egy utazás alkalmával találkoztam Tarnóczky Attilával, aki felhívta a Nagykanizsai Városvédő Egyesület figyelmét a munkámra -vette át a szót Varga Géza.
Elmondta, az iskolában a földrajz volt a kedvenc tantárgya, azon belül is leginkább a természetföldrajzot szerette, és ezért szerencsésnek érzi magát, hogy a hobbija lett a foglalkozása.
A kötete 1873-tól egészen 201S-ig dolgozza fel városunkhoz kapcsolódó időjárási jelenségeket, átlaghőmérsékleteket. Kiemelte, közel két évig jegyzetelte, majd újabb két évig rendsze-
olyan nagymértékben nőtt az átlaghőmérséklet az 1873-201S-ig terjedő időszakban.
- Áprilisra azt mondhatjuk, hogy szeszélyes. Azonban nem ebben az évben volt a leghidegebb ebben a hónapban, hiszen 1997-ben, 2001-ben és 2002-ben sokkal lejjebb ment a hőmérő higanyszála, és a fagy is nagyobb
rezte az adatokat. A füzet elején található a rekordlista, melyből kitűnik, hogy a hideg időszakok a régmúlthoz, míg a meleg időszakok a közelmúlthoz köthető-ek. Kiemelte, a hőmérséklet görbéje meredeken ível felfelé,
pusztítást végzett - mondta az észlelő, majd hozzátette, a leghidegebb 1942. január 24-én volt, amikor is -27,4 fokot mutattak a hőmérők.
V.M.
Ugyanúgy, mint régen Selmecen...
A selmecbányai diákhagyományoknak megfelelően gyűrűavató szakestéllyel búcsúztak iskolájuktól a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy-Széchenyi Tagintézménye 2014-16-os évfolyamának végzős, fluidumkitermelő technikus tanulói. Búcsúztató beszédet Erdodi Tamás tanár, gyakorlati oktatásvezető és Balogh Diána osztályfőnök mondott. Az ünnepségen részt vett Laukó Emőke igazgató.
Mivel a selmecbányai hagyományok a világörökség részét képezik, és a fluidumkitermelés oktatásával csak Nagykanizsán foglalkoznak, Balogh Diána pedagógus 6 éve határozta el a diákhagyományok ápolását. A ballagást pótló szép szokás összekovácsoló szerepét az is mutatja, hogy a mai napig tartják egymással a kapcsolatot az akkor végzett tanulók. „Legyen mindig önbizalmatok. Ismerjétek meg a képességeiteket. Legyetek nyitottak az új dolgokra, és soha de soha ne féljetek a csalódástól. Ne féljetek tőle, mert nem tudjátok
elkerülni. Ahogy az útelágazások jönnek időről időre, úgy a csalódásokat sem lehet elkerülni. De nem is kell, mert ezek is tapasztalatokkal vérteznek fel benneteket, s minél gyorsabban fel tudjátok dolgozni, annál erősebbé váltok majd általa. Tudjátok mi az, amit el tudtok kerülni: a kudarcot. Mert nincs olyan, hogy kudarc, amíg ti fel nem adjátok. Ha elértetek valamit,
akkor harcoljatok érte. Ha felépítettetek valamit s lerombolták, kezdjétek újra. Ezek a dolgok mindaddig csak a csalódás kategóriába tartoznak, amíg fel nem adjátok, vagy be nem látjátok, hogy ez nem is annyira fontos, mert találtok helyette jobbat, s ha ez megtörténik, akkor nincs kudarc." - szólt az útravaló intelem. Ezt követően a bányászhimnusz eléneklésével kezdetét vette a gyűrűavató: a szakestély résztvevői vezényszóra teletöltötték poharukat serrel. A meggyűrűzendő kollégák felállva, beleejtették gyűrűjüket a nedűbe, majd vezényszóra a poharuk fenekére néztek! Az eks!- vezényszó elhangzására megkezdték az ivást. A gyűrűavató ceremónia után a diákok - videofilmre rögzítve -, bemutatták az intézményben eltöltött két emlékezetes évüket a tanáraiknak. A szakestély végérvényesen lezárta az iskolájukban eltöltött időszakot. Most már vár rájuk a nagyvilág, a megbecsülendő, de veszélyes szakmájukban.
B.E.
Lehetővé vált az iskolaszövetkezeti diákmunkában a szakmai gyakorlatszerzés
Az Országgyűlés lehetővé tette, hogy a felsőoktatásban tanulók az iskolaszövetkezetek által szervezett diákmunkában is megszerezhessék a diplomájukhoz szükséges szakmai gyakorlatot. A változtatás kimondja, az iskolaszövetkezetek akkor igazolhatják a hallgatók szakmai gyakorlatát, ha a diákmunkát biztosító vállalkozás arról nyilatkozik, hogy az általa biztosított munkavégzés feltételei megfelelnek a szakmai gyakorlattal és annak helyszínével szemben támasztott elvárásoknak. Korábban az iskolaszövetkezeten keresztül diákmunkát vállalók azért nem szerezhették meg szakmai gyakorlatukat ebben a formában, mert hivatalosan a gyakorlat biztosításának feltételeit teljesíteni nem tudó iskolaszövetkezetekkel és nem a gyakorlóhellyel állnak munkaviszonyban.
A kormánypárt számításai szerint a módosítás több tízezer fiatalt érint.
8
Kanizsa - Krónika
2016. máius 5
Három kutyajó hely Zalában
Állati kalandra invitáljuk a mesés zalai tájak és az egész évben csodás Balaton kétlábú és négylábú rajongóit! Találtunk 3 fantasztikus helyet, ahol a kutya is ember, és állatbarát szolgáltatásokkal várják a házi kedvenccel utazókat.
1. Hotel Villa Natura
A természetközeli szálloda Zalakarostól egy kőhajításnyira, a garabonci Natura-tó partján található egyedülálló környezetben. Az év kutyabarát szálláshelyének is választott hotel méltán nevezhető kutyaparadicsomnak, hiszen kifejezetten kutyás apartmanokkal, szol-gátatásokkal várják a kutyusokkal érkezőket. A Hotel Villa Naturában nem csak kistestű ebeket fogadnak, a közvetlen kertkapcsolattal kialakított szobáknak, a zárt kenneleknek köszönhetően a nagytestű kutyák is kényelmesen elférnek.
2. Club Dobogómajor *** superior
Egészen Cserszegtomaj üdülőfalujáig kalauzoljuk! A Hévíz és Keszthely között félúton található, hatalmas zöldterületen elterülő komplexum nem csupán szálláshelyet biztosít a családdal, baráti társasággal érkezőknek, hanem a sportolási, szórakozási, kirándulási lehetőségek rendkívül széles palettáját is biztosítja, vendéglátóhelyekkel kiegészülve (étterem, söröző, borozó és drinkbár is található). Néhány szolgáltatás a teljesség igénye nélkül: kültéri medence, beltéri uszodablokk wellness elemekkel, fitness és beauty részleg, sőt még egy állatfarm is! A Club Dobogómajor télen-nyáron várja az üdülni vágyókat, ráadásul bármilyen kisállatot szívesen fogadnak az üdülőfaluban.
3. Hotel Helikon
A tavasztól év végéig nyitva tartó szálloda közvetlenül a Balaton partján fogadja az aktív kikapcsolódás szerelmeseit. A Hotel Helikon kellemes szobákkal, kiemelkedő gyerekkedvezményekkel, a nyári hónapokban óriási programkínálattal várja a Keszthelyre utazókat. A családbarát szállodában mindenkire gondolnak: csomagoljon be négylábú kedvencének is, hiszen kutyajó pihenést kínálnak. Ugye On sem tudna ellenállni egy vízparti kikapcsolódásnak, ahol a család minden tagja egyszerre szelheti a habokat?
Forrás: wellnessakcio.hu
V_/
Kodály kórustalálkozó huszonhatodszor
kapunk ízelítőt. Ajazz műfajának fellépői közül Borbély Mihály, Dés László, Balázs Elemér, Kurt Elling és Lakatos Pecek Krisztián egy-egy portréja került bemutatásra. A pop-rock és a világzenei műfajból többek között Mező Misi, Marko Markovic fotóit is láthatjuk. A műfajok sokszínűségét tükrözi a Budapest Bár zenekarból Farkas Róbert és a Quim-by zenekar szólistájának pillanatképe.
A kiállítás nagyméretű képei kicsit a romkocsmák hangulatát idézi, ugyanakkor ezzel is felhívja a figyelmet a város főtere északi oldalának áldatlan állapotára.
A kiállítás a tervek szerint a KanizsaFest ideje alatt lesz látható, bár többen is felvetették a kiállítási idő meghosszabbítását, továbbá azt, hogy a jelenleg üresen álló üzlethelyiségek ablakait is hasonló módon fotókkal kellene hangulatosabbá tenni.
A rendezvényt fogadás zárta, ahol stílusosan a Tiborcz Iván-Murka László-Kőfalvi Csaba-Simon Balázs Quartet gondoskodott a zenei aláfestésről.
H.Gy.
A Kodály Zoltán Kórustalálkozót az idei tanévben már huszonhatodik alkalommal rendezte meg intézményünk. A kórustalálkozónk célja a kóruséneklés népszerűsítése, továbbá az általános- és középiskolai kórusoknak bemutatkozási, szereplési lehetőség biztosítása, a kórusvezetőknek pedig szakmai találkozó, tapasztalatcsere biztosítása is egyben.
2016. április 19-én a Pannon Egyetem Zrínyi utcai előadótermében rendeztük meg a találkozót. Egykoron az első kórustalálkozóinknak is ez a hely adott otthont.
Ez a nap az éneklés öröméről szólt.
A találkozón megjelent vendégeket és résztvevőket Kókainé Hámorszki Éva, a Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Altalános Iskola igazgatónője köszöntötte, majd Tomity Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nagykanizsai tankerüle-
tének igazgatója nyitotta meg a rendezvényt.
Először Bartók Béla emlékműsor és a zeneszerző által gyűjtött népdalokból összeállított csokrot éneklő összkar közös éneke hangzott el, majd 14 városi és városkörnyéki kórus mutatta be műsorát. Közel 400 gyermek énekhangja töltötte be az előadótermet. A találkozón fellépő kórusok műsorában egy-egy Kodály Zoltán által írt kórusmű is szerepelt, a többi dalukat szabadon vá-
lasztották.
A kórusok színvonalas produkcióit szakmai zsűri értékelte és a kórusvezetőket munkájuk továbbfej -lesztéséhez hasznos tanácsokkal látta el.
A találkozón fellépő kórustagokat, karvezetőket, zenei kísérőket virággal, emléklappal és kis ajándékkal jutalmaztuk.
A találkozónk résztvevői a közös éneklés élményével, örömével lehettek gazdagabbak.
Egy kiállítás képei Szakács-Kovács Lóránttól
Egy újszerű, kreatív ötlet nyomán nyílt fotókiállítás az Erzsébet téren, amely a nemrégen alakult KonTuRplusz Egyesület támogatásával jött létre. A kültéri kiállításon Szakács-Kovács Lóránt Nagyítás című anyagát mutatta be a nagyközönség számára. A fotókat elsőként Tóth Nándor Nagykanizsa város alpolgármestere ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
A megnyitó beszédek sorát Wilheim Gábor a Kanizsa Trend Kft. ügyvezetője folytatta, majd Varga György az MTI fotóriportere beszélt a kiállított anyagról, és Szakács-Kovács Lóránttal való szakmai kapcsolatáról.
A volt nyomdaépület ablakaiban elhelyezett zenei témájú fotóin az elmúlt évek fesztiválj ai-nak, koncertjeinek hangulatából
2016. május 5
Kanizsa - Hirdetés
9
Beköszöntésként indul, valójában invitáló
A Városi Bélyeggyűjtők Egyesülete a Hevesi Sándor Művelődési Központ Bélyeggyűjtők klubjaként működik és várja mindazokat, akik e szép és hasznos hobbival ismerkedni akarnak. Minden hónap első keddjén (nagyvásár van!) 17 órától megtalálnak bennünket.
E hasábokon bélyegújdonságok és különlegességek bemutatását tervezzük. Rendszeres jelentkezésünk - reméljük - sok érdekességgel szolgál majd. Ne feledjék: ha van egy megírt, borítékba tett papír, az még nem levél. A felragasztott bélyeg teszi azzá!
Kezdjük valami különlegessel:
Gyűjtőtársaink, ha meghallják az 19S1-ben kiadott - 1060 db - lila blokkpár említését, sajnálva mondják -az hiányzik! A kevés darabszám miatt 600000 Ft/blokk a katalógus ár. Külön-
leges kiadványt a Magyar Postának 201S-ben Róth Miksa (186S-1944) császári és királyi üvegfestő munkáit ábrázoló bélyegszett. Mindössze 6S0 db tanúsítvánnyal ellátott példány! Amit írtam a lila blokkpárról, az itt is igaz, már nem beszerezhető!
Nem ismeretlen önök előtt, hogy régebben az általános iskolákban (is) működött barkács, fotó, modellezés, bélyeg szakkör. A lányok szalvétát is gyűjtöttek.
Joggal feltételezhető, hogy akik e szakkörökben buzgó gyűjtőtársak voltak, most is rendelkeznek azokkal az albumokkal, bélyegekkel, amikhez akkor hozzájutottak, vagy megörökölték azt felmenőiktől.
Lehet, hogy értékek lapulnak ott, csak Ön nem tudja. Például egy tév-nyomat, ami a ritkaságok közé tartozik. Ennek megállapításához szakértelem kell!
Vajon miért lehet az, hogy jól hallunk, mégsem értjük a beszédet?
Ma már minden 6. felnőtt tapasztal nehézséget a mindennapok során, hogy pontosan megértse a beszédet társaságban és TV nézés közben. Ennek a jelenségnek egyik lehetséges oka a belső fülben található ún. szőr- vagy érzékelősejtek károsodása is lehet. Ezek a sejtek másodpercenként 20,000-szer lendülnek működésbe. Ha károsodnak, a fül többé nem tudja természetes módon felerősíteni a halk hangokat.
Azok, akiknél a hallósejtek károsodása áll fenn, többnyire úgy tapasztalják, hogy nem a hallásuk rossz, hanem bizonyos helyzetekben gondot okoz mások beszédének követése. Az eredmény: állandó visszakérdezés, egyre nagyobb erőfeszítést jelent a beszélgetőpartner megértése, a társasági életben való részvétel megerőltetővé válik. Ezekben az esetekben nem nyújtanak segítséget olyan hangerősítők vagy hallássegítő eszközök, amelyek minden hangot felerősítenek. Ha keringési probléma vagy zajártalom miatt károsodtak a hallósejtek, azon modern hallókészülékek nyújtanak megoldást, amelyek képesek a beszélő hangjára fókuszálni és csak azt felerősíteni, a környezet zajét pedig elnyomják.
Miben tudnak többet az új chip- technológián alapuló hallókészülékek a klasszikus hallássegítő eszközöknél?
A több szinkronmikrofonnak köszönhetően, ez a technológia képes valamennyi irányból érkező hangot felismerni, és a másodperc töredéke alatt kiválasztani azt az irányt, ahonnan a beszélő hangja érkezik. Svájci kutatók szerint ez nagymértékben segíti a beszédértést, különösen társaságban.
Értse újra a beszédet az új technológiájú hallásrendszereknek köszönhetően!
Jelentkezzen ingyenes tesztlehetőségre a Pannon Halláscentrumok üzleteiben és próbálja ki az új Audéo V90* teszt készüléket, amely érezhető segítséget nyújt beszélgetés közben!
Ingyenesen hívható telefonszámunk:
06 80/20-44-89
Nagykanizsa, Király utca 36.
(Dél-Zala Áruház) Telefonszám: 06 93 950 777
Nyitva tartás: H-K-Sz: 08:00-16:00, Cs: 08:00-18:00, P: 08:00-14:00 www.pannonhallas.hu
"A TG által nem támogatott készülék, A részletekral érdeklődjön üzleteinkben.
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 5
FELHÍVÁS!
Közeledik a nyár, itt az idő az anyajegyek átvizsgálására. A festékjegyes daganat (melanoma), mely az anyajegyekből is kiindulhat, az egyik legagresszívabb rosszindulatú tumor. Korai felismerése a betegség kimenetelére való tekintettel rendkívül fontos. A Kanizsai Dorottya Kórház ebben az évben csatlakozik a Melanoma világnaphoz és lehetőséget biztosit a lakosság részére önkéntesen, térítésmentesen, előzetes várakozás nélkül egy héten keresztül 2016. május 9-l3-ig minden munkanapon, a jelzett időpontban bőrdaganat és anyajegy-szűrésre. A vizsgálaton való részvételhez tehát előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges! Bejelentkezés: 0693/S02-000 (kartonozó)
MINDENKI FELELŐS A SAJÁT EGÉSZSÉGÉÉRT!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Melanoma Világnap alkalmából szervezett figyelem felhívó program után is mindenkinek van lehetősége, hogy vagy FELKERESSE BŐRGYÓGYÁSZÁT vagy BŐRGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉSÜNKET VAGYAZ ÉV BÁRMELY NAPJÁN ÉRDEKLŐDJÖN A BŐRDAGANATOK MEGELŐZÉSÉRŐL!
Felhívjuk a figyelmet cégek, munkahelyek részére, hogy Kórházunk Alapítványa a munkahelyre történő kiszállással, a helyben dolgozók részére a Melanoma világnap alkalmából térítés ellenében lehetőséget kínálunk bőrdaganat és anyajegyszűrésre.
Ha felkeltettük érdeklődésüket a részletekről a 0693/502-000 telefonszámon kaphat tá-jékoztatást.A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM FONTOS, VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
SASHALMI OPTIKA
A látás mestere
MIÉRT FONTOS AZ UV-SZURŐS NAPSZEMÜVEG? Az UV-sugarak az emberi szembe jutva károsítják a szem lencsét és a fényérzékelő receptorokat. Avédelem hiánya hosszú távon üt vissza: négy-öt tavasz/nyári időszak után jelentősen megnő a szürkehályog kialakulásának kockázata.
HOGYAN VÉDEKEZHETNEK A NAP KÁROS SUGARAI ELLEN A SZEMÜVEGESEK? A dioptriás szemüveget viselőknél az UV-védelem megoldott, mert az optikai szabványok az EU-ban azt megkövetelik. De hordhatunk dioptriás napszemüveget, vagy sötétedős dioptriás szemüveget. A kontaktlencse viselőinek pedig ma már kaphatók az UV-sugarak nagy részét kiszűrő lencsék is.
MIRE FIGYELJÜNK NAPSZEMÜVEG VÁSÁRLÁSAKOR? Az olcsó napszemüvegeken sokszor nincs UV-szűrő, ami azért veszélyes, mert a fényintenzitást gyengébbnek érzékeljük, viszont szemünk több káros UV-fényt fogad be. A látsze-részüzletekben vásárolható középkategóriás UV-szűrős napszemüveg 90 százalékos védelmet nyújt, a készen vett napszemüvegeknél nincs teljes szűrés. Ha ennél magasabb értékre vágyunk, készíttethetünk az optikussal egyedi lencsét, amely körülbelül 99 százalékos hatékonysággal szűri meg a káros sugarakat.
Komplett szemüvegek 9900 Ft-ról, vékonyított lencsével 15.900 Ft-tól!
Nagykanizsa. Sugár u. 1. Tel.: 0693-789-962 Nagykanizsa. Platán sor 1. Tel : 0693-310-644
MESTER OPTIKA
2015

Zrínyi Miklós utca 7/4. Telefon: 06-70-577-8560 :''•• E-mail: bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 - 12,00
Pályázat: épített értékek megmentése, felújítása, restaurálása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011.(XI.04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7 millió Ft - vissza nem térítendő támogatás, amely 2016-ban kerülhet felhasználásra.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI.04.) rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2016. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásában. A borítékra kérjük ráírni: „Helyi értékvédelem támogatása 2016."
A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Onkormány-zatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. júniusi soros ülésén bírálja el 2016. június 30.ig.
S Nóvum á^yi^
Pünkösdi Lakástextil
Árengedmények
-25 % krepp, pamut, flanel, pamutszatén ágyneműk -30 % damaszt ágyneműk -25 % terítők, asztali futók Kifutó függönyök a készlet erejéig 200,-Fl/fm áron
(a függönyök áru a varrást nem tartalmazza)
Akciónk április 18-tól május 14-ig vagy a készlet erejéig tart!
Kanizsa Rehab Nonprofít Kft. mintaboltja ■ 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér l. (Vasemberhib!. szökőkúttal wembon} - Nyitva tartás: hétfő péntek: 8-17:30, szombat 8-12
Akció
2016. május 5
Kanizsa - Hirdetés
11
Közterület átnevezése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének S9/2016. (III.31.) számú határozatával a Vágóhíd utca vasúti keresztezéstől észak-keletre húzódó szakaszát képező 2S4/2, 4377, 249/1 és 0440/S hrsz-ú út-területek nevét Vágóhíd utcáról Nádas utcára változtatta. A vasúti keresztezéstől nyugatra eső utcaszakasz neve továbbra is Vágóhíd utca marad.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint.
A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza.
Nagykanizsa, Király utca 6. szám alatti, az udvarban lévő 9-es ajtószámú, 2037/A/9 hrsz-ú, 39 m2 területű lakás.
Kikiáltási ára: 1.S00.000 Ft. A versenytárgyalás időpontja: 2016. május S-én, 9,00 órakor. Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden keddi munkanapon, 9.00 órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt irodaháza. A versenytárgyalásokon való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
Fogadónapok, fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. május 11-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. május 2S-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. május 27-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.). Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. május 12-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.). Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.
Kamarai felhívás
ANagykanizsa Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége - a 2016. évi tisztújító választásokkal összefüggésben - fehívja a vállalkozások figyelmét, hogy a gazdsági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 32.§ (2) bekezdése, valamint a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 91-92. pontja alapján a kamara választóinak, tagjainak jegyzékét és az írásbeli jelölőlapot a Kamara székhelyén (Nagykanizsa, Ady u. 1.) működő ügyfélszolgálati irodájában 2016. május 10-ig közzéteszi.
A választási és tagjegyzékkel kapcsolatos észrevételeket megteheti írásban a nakkik@nakkik.hu e-mail címen, vagy leadhatja személyesen Szolgáltató Irodánkban.
III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság 2016 Nagykanizsa - helyi versenykiírás J^nfe^ lap
1. A verseny célja: Egy jó hangulatú verseny az időskorúak részére „Nagykanizsa Szenior Sakkbajnoka" címért, népszerűsítve ezáltal is a nyolcszoros bajnokvárosban a sakkot. A helyi verseny I-III. helyezettje részt vehet az „III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság" döntőjén, mely 2016. szeptember 8-9. napján kerül megrendezésre szintén Nagykanizsán a Medgyaszay Házban.
2. A verseny helye: Bagonyai Attila Sakk klub (Nagykanizsa, Sabján Gyula u. 3.)
3. A verseny ideje: 2016. május 14. (szombat ) 9. 00 -13.30 óra
4. Rendező: Nagykanizsa MJV Önkormányzat Idősügyi Tanácsa és az Aquaprofit NTSK
5. Nevezés: nevezhet minden nagykanizsai állandó lakos, aki 2016. június 30. napjáig betölti a 60. életévét.
6. Nevezni lehet: A mellékelt jelentkezési lapon, leadva Kercsmarics József vagy Sipos János részére a klubhelyiségben, illetve Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó részére a Polgármesteri Hivatal I. emelet 1. számú irodájában, továbbá elektronikusan elküldve a szaba-dos.gyula@nagykanizsa.hu e-mail címre.
7. A versennyel kapcsolatban további információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó nyújt a 06/20 8492309 telefonszámon. Nevezési határidő: 2016. május 12. (csütörtök) 17.00 óráig.
Nevezési díj: nincs!
8. Lebonyolítás: Maximum 7 fordulós svájci rendszerben, 2x20 perc játékidővel, a FIDE rapid szabályok szerint. Lebonyolítás és értékelés a Swiss-Master programmal. Holtverseny esetén: Bucholz - Berger -progresszív pontszámítás dönt.
9. Díjazás: Az 1-3. helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül, valamint részt vehet az országos döntőn. Az 1. helyezett elnyeri a „Nagykanizsa Szenior Sakkbajnoka" címet és a vándorkupát a következő évi versenyig. Hétszeres győzelem esetén a bajnok elnyeri „Nagykanizsa örökös szenior sakkbajnoka" címet.
10. Díjátadás: a versenyt követően, 2016. május 18. (szerda) 10.00 óra Helye: Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyalóterme.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanács (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 0620/8492309) III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság nagykanizsai helyi verseny. Nagykanizsa, 2016. május 14. (szombat) 9.00 óra
Bagonyai Attila Sakk Klub
Alulírott,.........................................................................................(név)
(szül.idő:..........év............................hó.....nap). Telefon:.......................
Nagykanizsa, ......................................................................u.........szám
alatti lakos ezúton nevezek a fenti versenyre.
Kijelentem, hogy az III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság nagykanizsai helyi versenykiírási feltételeit elfogadom.
Nagykanizsa, 2016...............................hó .
..nap
aláírás
Nevezési határidő: 2016. május 12. (csütörtök) 17 óra.
Kérjük a jelentkezési lapokat leadni Kercsmarics József vagy Sipos János részére a klubhelyiségben, vagy Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó részére a Polgármesteri Hivatal I. emelet 1. számú irodájában. A nevezés elektronikusan is elküldhető a szabados.gyula@nagykanizsa.hu email címre.
„A sakk elővigyázatosságra tanít bennünket, arra, hogy a jövőre is figyeljünk egy kicsit, körültekintésre, vagyis arra, hogy az egész sakktáblát szem előtt tartsuk, óvatosságra, vagyis arra, hogy ne kapkodjuk el lépéseinket. Végül három igen fontos szabályra: ne csüggedjünk, ha pillanatnyilag rosszul állnak a dolgaink, reménykedjünk a dolgokjobbrafordulásában, s végül, legyünk továbbra is kitartóak a kiút keresésében. "- Benjamin Franklin.
12
Kanizsa - Hangjegy
2016. május 5
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Május 8. 16 óra ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI NAPOK 2016
A Tánc Napja - a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány rendezésében. Május 9. 17 óra GYÓGYNÖVÉNYEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A FAGYKÁR UTÁNI TEENDŐKRŐL A KISKERTBEN Előadó: Varga József (Vargagazda) Május 9. 18 óra
A XXI. ALFÖLDI FOTÓSZALON KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója.
Megtekinthető: május 3i-ig. Május 12. 17 óra KANIZSÁRÓL INDULTAM....
Vendég: Deés Enikő dramaturg
A Városi Diákönkormányzat és a
Kanizsai Kulturális Központ közös
rendezvénye.
Május 13., 27. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK
KLUB
Óriási játékgyűjteménnyel, a legújabb fejlesztő gyermekjátékokkal, családi- és úgynevezett "gémer" társasjátékokkal várjuk a játszani vágyókat. A klub DÍJTALAN! Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. További információ: 0630/283-2S11
® vr-* fs
Május 12. 19 óra RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
"Ciao, ciao bambina..." - Olasz táncdal est a MAYA TRIÓ előadásában. Énekeljünk együtt! Belépődíj: elővételben 1S00 Ft, a helyszínen 1900 Ft.
Május 13. 17 óra BIOFLAVONOIDOK CSODÁLATOS HATÁSAI
Előadó: Molnár Richárd hatóanyagszakértő. Információ: +36207772748 Május 14. 10 óra 1S ÉVES A "NAPFÉNY" RÁKBETEGEK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK NAGYKANIZSAI EGYESÜLETE
1S éves évforduló az egészségügy képviselői és a társklubok részvételével. Információ: Karosi Lászlóné +3630/41S-SS17.
á ÜStnd S SKi
Muvelodesi Ház Kózponi
Nemzetközi Jazznap Nagykanizsán
Április 30-án városunkban idén is megünnepelték az UNESCO által életre hívott Nemzetközi Jazznapot. A tervezett rendezvényen kerekasztal beszélgetés, duó koncert és örömzene várta az érdeklődőket.
A Nemzetközi Jazznap nyitórendezvényének a Jágó Café adott helyet. Itt Vámos Béla zenetanár, a Kanizsa Big Band vezetője, Tiborcz Iván jazz zenész, a Cserfő Jazz-Land működtetője és Halász Gyula a Magyar Jazzkutatási Társaság és a Magyar Jazz Szövetség tagja beszélgetett a jazz jelenéről, jövő-
jéről, a demokrácia, a szabadság és a jazz kapcsolatáról, a jazz-oktatás helyzetéről. Szó esett a kanizsai jazz múltjáról és arról, hogy milyen értéket is képvisel az, hogy városunk a múlt század 20''-as éveitől kisebb-nagyobb megszakításokkal ugyan, de rajta van Magyarország és a világ jazz-térké-pén.
A teljesség igénye nélkül beszéltek azokról a jazzt játszó tehetségekről, akiknek a pályája Nagykanizsáról indult, de jelenleg más országok zenei kultúráját gazdagítják. Így Farkas Norbert (bőgő) New York, Kém Sándor (bőgőtanár) Hága, Simon Balázs (szaxo-
fon) Hollandia, Sinkovics István (zongoratanár) Hannover, Tiborcz András (bőgő, hegedű) Berlin, Tiborcz Dénes (szaxofon) Essen, Vincze Zoltán (szaxofon) Norvégia. Közéjük tartoznak Gayer Mátyás (zongora) és Varga Dániel (szaxofon) az esti duókoncert fellépői.
Amint az ismeretes Gayer Mátyás a Graz-i Művészeti Egyetem elvégzése után tanulmányait Bécsben folytatja, míg Varga Dániel még Grazban tanul. Közös fellépéseik a Kanizsa Big Band-ben voltak, illetve 2010-ben egy közös CD-t készítettek. Most kifejezetten a Nemzetközi Jazznap alkalmából adtak koncertet. A koncerten jazz örökzöldeket és saját kompozíciókat adtak elő.
Egyszerűen fantasztikus, hogy a legnagyobb sikert Gayer Mátyás lírai szerzeménye a Jura aratta, aminek az ősbemutatója éppen itt és most Nagykanizsán volt. A két tehetséges fiatal fellépéséről koncertfelvétel is készült. A Nemzetközi Jazznap utolsó programja sajnos a közreműködő zenészek betegsége, illetve más irányú elfoglaltságuk miatt elmaradt.
H.Gy.
Gyógyszertári ügyelet - május
Dátum Gyógyszertár neve címe telefonszáma Ügyeleti idő
20 6. május S. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
20 6. május 6. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:00
20 6. május 7. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 21:00-08:00
20 6. május 8. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/S36-620 08:00-06:00
20 6. május 9. KISKANIZSA BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 22:00-06:00
20 6. május 10. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
20 6. május 11. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/S36-610 22:00-06:00
20 6. május 12. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 22:00-06:00
20 6. május 13. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. S1. 93/333-S21 22:00-07:00
20 6. május 14. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/S16-280 21:00-08:00
20 6. május 1S. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 08:00-08:00
20 6. május 16. KISKANIZSA BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 08:00-06:00
20 6. május 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
20 6. május 18. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-S31 22:00-06:00
20 6. május 19. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/S10-135 22:00-06:00
20 6. május 20. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-07:00
20 6. május 21. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. S1. 93/333-S21 21:00-08:00
20 6. május 22. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 08:00-06:00
20 6. május 23. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/S36-620 22:00-06:00
20 6. május 24. KISKANIZSA BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 22:00-06:00
20 6. május 2S. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
20 6. május 26. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/S36-610 22:00-06:00
20 6. május 27. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/S10-1S1 22:00-07:00
20 6. május 28. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 21:00-08:00
20 6. május 29. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/S16-280 08:00-06:00
20 6. május 30. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
20 6. május 31. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-S31 22:00-06:00
ló április 30.
Május 11. 9 óra NETEZZ TOVÁBB NAGYI! - KLUB
Évadzáró foglalkozás.
2016. május 5.
Kanizsa - Ez + Az
ALLAS - ALLAS - ALLAS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Karbantartó szakirányú megegyezés szerint
Gépkocsivezető szakirányú megegyezés szerint
Gipszkartonszerelő szakirányú megegyezés szerint
Faipari gépmunkás 8 ált. iskola megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Szakács, pincér szakirányú megegyezés szerint
Híradástechnikai hálózatszerelő szakirányú megegyezés szerint
Csőhálózat szerelő szakirányú megegyezés szerint
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola megegyezés szerint
Kőműves, ács szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
fiú parja
megbecsülendő tett..( folyta-asaafo sorokban) 21 békés megyei varos népi hosszmérték színésznő T római e lassan magahoz térő togo T dologtalan méh
(ildikó) tangens. röviden fővarosa vérig sért
▼ ► ▼ ▼ ▼ V ▼ ▼ ▼ ■ r É 1
kongása jelzi a delet ▼ ► soph1a gyümölcsös alkohol ► 1
draga fém ► ahazba lép ► T
... atomerőmű clinton
kalyiba faültetés része! ►
fekete i. gólyája fizikum
zaporo- zsec. dasnéven rakétát indít tauium, nitrogén
lusta ... straits (zenekar)
bandatag! ► jelfogó horvát csokimarka a haza bölcse ... 0e lucia (gitáros) ^ ▼
spanyol autó jel ► muszáj békés m. varos lakója ► ▼ fitos orrú cselekszik
a távíró feltalálója (sámuel) ▼ folyamat. ban van tárgyrag ►
ruhakapocs egyházi méltóság
akta ► fejér m. helység kilométer
magasra tart kolumbia fővárosa
segélykérő setük ► amerikái benzin kút riadó ► T bárium. oxigén ... rouge (usmíaros)
atemes partjai! ► aza má5ik az nszk fővarosa ►f
benedek... (meseíró) pénzintézet
▼ zalai kozseg kooperálni kezo!
szusz ételt felszolgál ► honvéd mohács hatarai'' ► ?
eszköz ► egyhangú fosorvos .kedvencbetűje
▼ 1
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Ha békét teremt a környezetében, akkor mindaz a feszültség feloldódhat önben, ami megnehezítette a mindennapjait. Másszon ki végre a hullámvölgyből.
$NV.20.-V.20. Bika
A bolygóállások szerint hamarosan beérik a munkájának a gyümölcse. Ennek érdekében ne engedje, hogy elképzeléseiben bárki visszafogja.
V.21.-VI.21. Ikrek
Jól mennek a dolgai a magánéletében. A szívügyek terén egy találkozás kissé elbizonytalanítja, de hamarosan rálel a hosszú távú megoldásra.
VI.22.-VII.22. Rák
Új élmények várnak önre még a hónap elején. Használja ki a lehetőségeket, és a teendőit halassza el, tegye
félre egy időre. Éljen a mának. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha úgy érzi, a szívügyek terén van mit rendbe tennie, akkor most ezzel foglalkozzon elsősorban. Ha akarja, még baráti segítséget is kap hozzá.
VIII.23.-IX.22. Szűz
A tavalyinál sokkal több vidámságot hoz önnek a május. Magánéletében minden a tervei szerint alakul, és új ötletével is látványos sikert ér el hamarosan.
j^-IX.23.-X.22. Mérleg
Ha pozitív fordulatot szeretne elérni életében, a munkát tegye félre egy kis időre. Az is elképzelhető, hogy Cupidó nyila ön felé közeledik.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Az önbizalom terén nincs semmi pótolnivalója, a fizikai erejét azonban nem árt, ha egy kissé megerősíti a természetben. Anyagi téren szerencsére számíthat.

''XI.23.-XII.21. Nyilas
Végre elérkezett a május. Ugyan a Nap még bújócskázik velünk, szemmel láthatóan, ön is zsigereiben érzi a megújulást, a boldogító tavaszt.
iM
XII.22.-I.20. Bak
Ha a hétvégén kirándulni lenne éppen kedve, bátran útra kelhet. A csillagok azonban arra figyelmeztetik, ne térjen le az útról, mert eltévedhet.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
Lassan járj, tovább érsz, tartja a mondás. Most ön is jól teszi, ha a családi körben kialakuló vitákat körültekintően kezeli, és lezárja minél előbb.
<>11.20.-111.20. Halak
Sok változást, meglepetést kínál önnek a május. Eleinte csak izomlázat érez magában, de ha az megszűnik, örömteli pillanatok érkeznek.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. május 5
Dobogón fordulnak a hajrába
UFC Nagykanizsa (3.) -Szepetnek SE (8.) 1-0 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 23. forduló. Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Lapath. G.: Horváth B. (43.). Nagykanizsa: Osbáth - Schuller, Papp T., Boros, Hóbor, Völgyi D., Orbán A., Rácz Sz., Horváth B., Szalai D. (Szakmeiszter I, 67.), Péntek (Gyepes, 87.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Nem vívtak jó mérkőzést a felek, a vendéglátók azonban lélektanilag jókor, az első játékrész végén találtak be Horváth Balázs révén. A második félidőben is inkább a küzdelem dominált, a Nagykanizsánál ami talán a legfontosabb volt, hogy sikerült otthon tartaniuk a három pontot és kapott gól nélkül hozták le a találkozót és Horváth góljaival két egymást követő találkozón bizonyult nyerő embernek.
Az UFC 22. fordulóbeli mérkőzésén: Csács-Nemesapáti SE (4.) - UFC Nagykanizsa (S.) 01. G.: Horváth B. (26.)
Pécsi MFC (2.) - Nagykanizsai TE 1866 (S.) 7-1 (1-1)
NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, 20. forduló. Pécs, 70 néző. Vezette: Horváth Gy. (Krasznai, Kovács Zs.). G.: Karlovecz (12., 77.), Eigner (47., 71., 84.), Hartmann (69., 87.), illetve Szollár (18. -11-esből). NTE: Balassa Sz. -Szabó Zs., Szollár, Balassa D., Veres, Somogyi Zs., Takács D., Hozlár, Tarsoly A., Farkas Cs. Vezetőedző: Benedek József.
A keretében létszámhiánnyal küszködő NTE utolsó szezonbeli meccsén a PMFC-hez látogatott, ehhez képest az első félidőben a bravúr kategóriájába tartozó döntetlent tartották a kanizsai hölgyek. Masszív védekezésükbe csupán egyszer csúszott hiba, ráadásul büntetőből Szollár Bernadett egyenlített is. A neheze ezután következett, hiszen kapusuk, Balassa Szabina megsérült, nem is tudta folytatni a játékot, a délzalaiak pedig kilencen maradtak. A második játékrészben már nyomasztóvá vált a pécsiek fölénye, ami gólokban is megmutatkozott és az NTE a csoport ötödik helyén fejezte be a bajnokságot.
P.L.
Gara Tícia második, Havanecz negyedik lett
A 62. Női Sakk Egyéni Bajnokság küzdelmeit a mándoki Forgács Kastélyban rendezték.
Havanecz Bianka, az Aquaprof-it-NTSK sakkozója az első napon győzelemmel kezdett, míg a csapatbajnokságban szintén a kanizsaiak kötelékében játszó Gara Tícia döntetlennel nyitott. Havanecz Szente- Varga Fruzsinát győzte le az első fordulóban, míg Gara Tícia-Gara Anita, tehát testvére ellen ért el döntetlent. Bianka, az Aquaprofit-NTSK II-vel idén már NB I B-s csapatbajnok sakkozó a második körben Terbe Julianna ellen nyert, a kanizsai bajnokcsapat másik tagja, Gara Tícia vi-
szont Marjanovics Annamáriától kikapott. A harmadik fordulóban Havaneczre éppen Marjanovics várt és a kölcsönös időzavarban végül döntetlenre adták partijukat. Gara Tícia viszont nyert, Göczo Melindát múlta felül.
A bajnokságot három forduló után Havanecz vezette, Gara Anitával holtversenyben 2,S pont gyűjtöttek, míg Gara Tícia neve mellett másfél egység állt.
Havanecz a negyedik körben Papp Petrával remizett, míg Gara Tícia Szente-Varga Fruzsinát verte. A forduló után Havanecz a második, míg Gara Tícia a negyedik helyen állt. Az ötödik játéknapon aztán következett egy nagy rang-
adó, melynek keretében Havanecz vereséget szenvedett Gara Anitától, Gara Tícia viszont győzelemmel abszolválta Terbe Julianna elleni partiját. Ezzel Tícia felugrott a második, míg Bianka visszalépett a negyedik helyre. A hatodik állomáson következett a kanizsai rangadó, a Gara Tícia - Havanecz Bianka meccset előbbi nyerte és be is jelentkezett 4,S ponttal a bajnoki címért, Bianka akkor háromnál tartott.
Az utolsó felvonásban a kanizsai első számú csapattal bajnok Tícia Papp Petra, míg Bianka Göcző Melinda ellen ért el döntetlent. A bajnoki címet Gara Anita zsebelte be S,S ponttal, mögötte testvére, Gara Tícia (S) végzett, Havanecz Bianka (3,S) pedig negyedikként zárt a női egyéni bajnokságban.
Polgár László
AKMSE fiataljai közül az S0 ccm maxi kategóriában az összetettben Horváth Ádám a második helyen végzett 44 megszerzett pontjával. A lányok körözgetéseinek végén pedig Czigány Andrea is a dobogóra állhatott, hiszen a klub elnökének, Venszl Zsoltnak a tanítványa egy Yamaha nyergében végül a harmadik helyig jutott - 38 pontot gyűjtve.
A motocross Déli Kupa versengésnek szintén a második fordulóját rendezték, a helyszín pedig KalocsaFoktő volt, ahol 6S ccm-ben a nagy-
kanizsai színekben versenyző Szabó Bence (képünkön a dobozó tetején)
két győzelemmel zárt kategóriája élén az összevetésben.
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (77S9K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: S8S.667@gmail.com (7768K)
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, geszte-
nye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 0693-323-737, 0620-328S-766 (7774K)
Sand központjában három szobás családi ház telekkel, melléképületekkel, konyhakerttel eladó. Tel.: 0630-438-421S (7776K)
Nk-án Berzsenyi 12/B-ben I. emeleti, S6 m2-es, két szobás, erkélyes, felújított lakás eladó. Érd.: 0630-4S4-0S29 (7778K)
SZOLGALTATAS
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630-S97-1S30 (7772K)
Hódmezővásárhelyen rendezték a motocross junior országos bajnokság második fordulóját,
Az ifjak jól motoroznak
ahol már a Kanizsa Motocross
SE növendékei is bizonyíthatták,
milyen jól is ülik meg a krossz-motorokat.
Kövessen minket a facebook-on!
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés- Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tef,: CJÍ-70-50S-781Q, 06-70-518-5385
Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.
v_y
2016. május 5
Kanizsa - Sport
15
Kanizsa Vízilabda SE (5.) -Neptun VSC (2.) 8-8 (2-3, 5-3, 0-0, 1-2)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, rájátszás az 1-8. helyért, 2. forduló. Nagykanizsa, S0 néző. Vezette: Lázár A., Pintér J.
Kanizsa: Pelle - Virt M. 2, Cseh 2, Szécsi 2, Kaszper G., Kéri, Kis Zs. Csere: Kiss Cs. (kapus), Bakó, Cser-di I., dr. Gulyás, Molnár D. 1, Klie, Kocsmár. Edző: Simonka Ferenc.
A kanizsaiak felkészültek a Neptun játékából, amely csapat nem véletlenül érkezett listavezetőként a dél-zalai városba. Szécsi Dávid és Virt Mátyás be is köszönt akcióból, de a második negyedben kétgólosra is nőtt a vendégek előnye.
A hazaiak emberelőnyből azonban jók voltak, Szécsi, Molnár Dámján és Cseh Attila is beköszönt, így máris egyenlő volt az állás, sőt Cserdi István találata már a vezetést jelentette (6-S). Cseh aztán duplázott, egy pillanatnyi kihagyás azonban elég volt az ellenfél szépítéséhez.
Nagy meccset vívtak
A harmadik játékrészben mindkét együttes sok helyzetet dolgozott ki, de a kapusok minden kísérletnek útját állták. A záró felvonásban Virt centergóljával ismét kettővel ment a Kanizsa, onnantól a védekezésen volt a hangsúlyt, ezzel viszont a Neptun sorra kapta az emberelőnyöket. Az utolsó percre egygólos KVSE-s előnnyel fordultak a csapatok, a vendégek kaptak egy büntetőt, amit gólra is váltottak (8-8).
Négyes győzelmi szériává
Nem mindennapos győzelmi szériába kezdtek a kanizsai tekések az elmúlt hetekben, hiszen négy találkozót is sikerrel vettek és ezzel do-bogó-közelbe is kerültek.
Nagykanizsai Teke SE (8.) -Sárvári Kinizsi Kékgolyó (5.) 5:3 (2548:2462). NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzők: Sipos Károly, Magyar Gábor, Bende Zsolt. A stabil középmezőnybeli együttesekhez zárkózott volna a kanizsai csapat, s ehhez az első lépést a sárváriak ellen meg is tették.
Horváth-Gravitáció TKSE (12.) - Nagykanizsai Teke SE (5.)
2:6 (2379:2417). NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkőzés, 17. forduló. Szombathely. Kanizsai pontszerzők: Sipos Károly, Tóth Tibor, Magyar Gábor, Bukovics Lász-ló/Istiván Attila. A sereghajtó ellen csak az eredmény tűnik nagyon simának, hiszen nagy csatában győztek a dél-zalaiak.
Nagykanizsai Teke SE (5.) -Bázakerettye SE (8.) 5:3 (2481:2460). NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkőzés, 18. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzők: Magyar Gábor, Tóth Tibor, Bende Zsolt. A nagykanizsaiak győztes szériája folytatódott, a bajnokság hajrájába fordulva a
Kedvező ár, minőségi munka
IL E v E L l Leveli Attila
OPTIKA afee''esz
SAfiíUNUV 8,,K m 1 , 8800 Nagykanizsa Deák tér 6,
(93)312-011,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. május 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
Simonka Ferenc: „A játék képe alapján, úgy érzem, közelebb álltunk a győzelemhez."
Az alapszakasz záró találkozóin: OSC-VSE (S.) - Kanizsa Vízilabda SE (3.) 13-8, Kanizsa Vízilabda SE (3.) - UVSE (2.) 8-9. A felsőházi rájátszás első fordulójában: YBL WPC (3.) - Kanizsa VSE (S.) 10-4.
P.L.
kerettyeiek ellen sikerült megszerezni a győzelmet.
Zalakaros SE (11.) - Nagykanizsai Teke SE (4.) 0:8 (2184:2576). NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkőzés, 19. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzők: Tóth Tibor, Magyar Gábor, Bukovics László, Istiván Attila, Magyar Zoltán, Bende Zsolt. A lehető legfölényesebb Teke SE-s siker az alsóházban tanyázó ka-rosiak ellen.
A tavaszi szezon további mecs-csein: Nagykanizsai Teke SE (8.) -Soproni Turris SE (6.) 7:1, I. Magyar Cukor Manufaktúra SE (3.) -Nk. Teke SE (9.) 6:2, Nk. Teke SE (8.) - Lovászi Bányász SK (2.) 7:1, TOPIDO Nagymizdó SE (1.) - Nk. Teke SE (9.) 6,S:1,S.
Molnár Flóra kimaradt az Eb-keretből
Harmincegy úszó vesz részt a londoni Európa-bajnokságon és a Magyar Uszószövet-ség elnöksége múlt szerdai ülésén jóváhagyta a Hargitay András szövetségi kapitány által előterjesztett névsort.
Anglia fővárosában május 16-22. között rendezik a kontinensviadalt és a kerettagságra eddigi eredményeivel jó eséllyel pályázott S0 méter gyorson Molnár Flóra, a Délzalai Vízmű SE kiválósága is.
Hargitay András szövetségi kapitány múlt szerda reggel döntött arról, hogy kiveszik a keretből a kanizsaiak sportolóját, Molnár Flórát, hiszen az úszó több hétig betegséggel küszködött. Polgár Sándorral, a kanizsaiak trénerével úgy látták jónak, ha az úszó ezúttal kimarad a válogatottból, hiszen az idő szűkössége miatt nem tudna megfelelően felkészülni az Ebre.
Flórának az idei riói olimpia A-szintjének megúszására július elejéig van lehetősége.
Megkerestük Molnár Flórát is, aki készségesen a következőket mondta:
- Valóban, Londonba nem megyek, de az olimpiai A-szint megúszása miatt nem kell feleslegesen aggódnom, hiszen lesz még rá két-három lehetőségem is az elkövetkezendő hónapokban.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 5
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
GYERTYAFÉNYES, KÁVÉHÁZI HANGULATBAN, KÜLÖNLEGES KÁVÉ ÉS TEAFOGYASZTÁSI LEHETŐSÉG!
„CIAO, CIAO BAMBI NA..."
olasz táncdal est a MAYA TRIÓ
előadásában
Ki ne ismerné a régi klasszikus nagy olasz slágereket és a ''60-as, ''70-es évek fülbemászó olasz táncdalait? O sole miu. Felidta, Volare, Quando quando, Azzurro, Chesara, Non ho I eta... ugye ismerősen csengenek? Énekeljünk együtt!
J2016. MÁJftfc 12.
CSÜTÖRTÖK 19 óra
! HELYSZÍN: METXXAtm Ml
Belépődíj: elővételben 1.500 Ft, a helyszínen 1.900 Ft Információ: 93/510-011
_!_
,, II. KANIZSAI w ^PÜNKÖSDÖL<% 2016. MÁJUS 15. ''
fS.OOPÜNKÖSDI KÖSZÖNTÉS a Polgármesteri Hivatal előtt, a Jézus Szíve Plébánia előtt és a HSMK előtt
Színpadi programok a HSMK vlotti téren is parkolóban:
16.00 BOJTÁR NÉPZENEI EGYÜTTES ÉS VAJDA MARGIT
kö2ös gyermekműsora
16.45 A PÜNKÖSDI KÖSZÖNTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ CSOPORTOK BEMUTATÓJA 18.00 4 FOR DANCE 19.00 FONÓ ZENEKAR 20.00 UTCABÁLA FANTÁZIA ZENEKARRAL
Közben május fa ki táncolás Társrendezvény: 14-20 NYITOTT PINCÉK FÖRHÉNC
Rossz idő esetén a rendezvény helyszíne a Hevesi Sándor Művelődési Központ. Szervező: ff} Támogató:
O ^fjp Xm
KMIWÉÍIA
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTAT A S ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
június 20 - július 15-ig és július 18 - augusztus 12-ig
1 TANÉV ANYAGA MOST 4 HÉT ALATT!
8800 Nagykanizsa,. Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253
E''maíhdialog@dialognk.hu, Web; www.dialognk.hu
F-E.H; 1-00 Hl 4/201S
(93) 666-666
Pályázat falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft. Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.lS.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti ösz-szeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
A Kanizsa Pékség
szaküzleteiben
extra kedvezmény
minden termékre.
Érvényes: 2016.05.22.
500 Forint feletti vásárlás eseten
A kupon mas akciókkal
sr
m vonható össze.
Kan izsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Villamosmérnök-képzés indul jövőre a Pannon Egyetem kanizsai kampuszán
Egy újabb sikeres négyoldalú együttműködés eredményeként villamosmérnöki képzést indít 2017 szeptemberétől a Pannon Egyetem (PE) Nagykanizsai Kampusza. Ezzel az új szakkal a térség mérnöki képzéseinek központjává válik városunk.
A bejelentés kapcsán tartott sajtóbeszélgetéssel egybekötött sajtótájékoztatón részt vett Cseresnyés Péter, a NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, dr. Gelencsér András, a PE rektora, Dénes Sándor polgármester, dr Hartung Ferenc, a PE Műszaki Informatikai Karának dékánja és Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató.
Gelencsér András elöljáróban kiemelte: a mértékadó nemzetközi ragsorok alapján a 6.-7. helyet foglalja el a veszprémi egyetem, melyet - közepesnél kisebb intézményként -, elsősorban a szakmai tudományos, kutatásfejlesztési eredményeik alapján
tudták elérni. A sikeren felbuzdulva, az idők szavát megértve és elismerve azt, hogy a régiónak a szakember utánpótlás biztosítása szempontjából kulcsfontosságú, hogy minőségi képzést folytató intézmény működjön, döntöttek a hálózati modell megerősítése mellet. Ez azt jelenti, hogy a veszprémi székhelyű oktatási intézmény azonos színvonalú felsőfokú képzést biztosít Keszthelyen, Zalaegerszegen és Nagykanizsán a hallgatóknak. Ezért döntött az egyetem szenátusa a villamosmérnök-képzés elindításáról. A feladat nem könnyű, hiszen nemcsak végzett villamosmérnökből van hiány a régióban és az országban, hanem tudományos fokozattal rendelkező oktatókból sincs megfelelő számú kínálat. Az intézmény azonban mindent elkövet azért, hogy a képzés a megfelelő hallgatói létszámmal a jövő évben elindul-
hasson, és reményeik szerint a térség számára elegendő és megfelelően képzett szakembert tudjon útjára bocsátani.
Dénes Sándor polgármester örömét kifejezve hangsúlyozta: nemcsak a PE Nagykanizsai Kam-pusza, hanem a város számára is történelmi ez a pillanat.
Cseresnyés Péter államtitkár a bejelentés kapcsán hozzáfűzte: ahhoz, hogy a foglalkoztatást növelni tudjuk, és a térségbe beruházókat tudjunk hozni két dologra van szükség. Szakképzett, vagy olyan alapképzettséggel rendelkező munkaerőre, akiket a későbbiekben a cégek a saját elvárásaiknak megfelelően tudnak képezni. Arra a településre, ahol nincs felsőfokú képzőhely, nehéz minőségi munkát elváró beruházót csábítani. Gazdasági növekedést foglalkoztatás növeléssel lehet elérni, és amikor ez
(folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - Oktatás
2016. máius 12
(folytatás a címlapról)
már nem elég, a hatékonyságot a technológia és a technika fejlesztésével lehet növelni. Számítógépet kezelni tudó, programokat előállító és a munkafolyamatokat automatizálni tudó szakemberekre van szükség. Ezért van létjogosultsága ennek a képzésnek, és ezért kell örülni, hogy a veszprémi egyetem Nagykanizsán elindítja el a villamosmérnök-képzést.
A felkészítés ismérveit és a részben meglévő feltételeit dr. Hartung Ferenc ismertette. A PE az első pillanatban partnere volt a duális képzési forma kapcsán bevezetett kormányzati elképzeléseknek - mondta a dékán. Ebbe a vonalba tartozik a villamosmérnöki szak indítása is Nagykanizsán. Az egyetem egyedül nem tudja felvállalni az eszköz, és szakember igényes szak elindítását, de együttműködve a partnerekkel, minimálisan egy éves előkészület után elindulhat az oktatás.
Birkner Zoltán, a PE Nagykanizsai Kampuszának igazgatója az elhangzottakhoz hozzátette: a 13 éve működő mérnök-informatikus szak - a 300 kibocsátott diplomával -, megalapozta az új szakot. Szépen haladnak előre a víztechnológia kutatás és oktatás terén, és szép eredményeket értek el a turizmus és térségfejlesztés területén. Megítélése szerint a nagykanizsai kampusz teljes mértékben kiszolgálja jelen pillanatban az ipari -gazdasági, szolgáltatási igényeket, hiszen mindegyik szak a jövőt vetíti előre.
A Hidrofilt Kft. képviseletében Borsos Krisztína elmondta, a cég eddig is örömmel vett részt a képzésekben, és ezúton is üzenik az érettségi bizonyítvánnyal, vagy technikusi végzettséggel rendelkező szakembereknek, akik már dolgoznak, hogy érdemes visszaülni az iskolapadba. Ugyanis a duális képzésben és a Hidrofilt Kft.-nél is szívesen fogadják azokat, akik rendelkeznek szakmai ismeretekkel, de szeretnének még tovább tanulni.
bfef
IMEDIA
Befejeződött a hegesztő tanműhely felújítása
A sikeres nyomáspróbát követően a hegesztő tanulók birtokukba vehetik a felújított gázhegesztő műhelyt a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsig-mondy-Széchenyi Tagintézményének Erdész utcai telephelyén.
A komplex gázhegesztő berendezést a diákok napi szinten használták, s mivel 2006 óta nem történt e téren jelentősebb beruházás,
időszerűvé vált az eszközök cseréje. A szakképzési centrum vezetésénél a kérésük megértésre talált -mondta Erdődi Tamás, a tantelep, egyben az iskola gyakorlati oktatás vezetője -, így az érettségi szünetben a vállalkozó elvégezhette a munkát. Bíznak a további fejlesztési lehetőségekben, a korszerű tanműhelyek kialakításához minisztériumi ígéretet is kaptak - tette hozzá a tantelepvezető.
Turizmus és biztonság kézen fogva
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza (PEN) első ízben adott otthont annak a turizmus és biztonság témájú, nemzetközi tudományos konferenciának, melyet az egyetem a Rendőrség Tudományos Tanácsával valamint a Magyar Rendészettudományi Társasággal közös szervezésben valósult meg.
Az ily módon kormányzati és felsőoktatási intézményi összefogással létrehozott rendezvény célja, hogy a két területen születő hazai és nemzetközi eredményeket hozzáférhetővé tegyék a szakértői közösség számára. Teret adjanak a szakmai és a kutatói kapcsolatteremtésre.
A rendezvény ma délelőtti nyitásakor Dr. Birkner Zoltán, a helyi
i
egyetemi kampusz igazgatója a megjelentek bemutatását és köszöntését követően kiemelte, hogy a PEN, mint ötletadó és házigazda a konferencia folytatását tervezi a jövőben.
Ugyancsak a jelen és jövő felé mutató gondolatokkal üdvözölte a megjelent szektorok képviselőit Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere. Elmondta: egy megyei jogú város életében a turizmus és annak fejlesztése fontos feladat. így jár el városunk vezetése is, kihasználva a pályázati források adta lehetőségeket is. Négy területen várható előrelépés a közeljövőben, a Modern Városok Program égisze alatt. A sportturizmus fellendülését sportcsarnok és uszoda építéssel, a vallásit a barokk Alsóvárosi templom és Fe-
rences kolostor felújításával, míg az üzleti és konferencia turizmus fejlesztését az Erzsébet tér ÉK-i részén fekvő volt nyomdaépület és területén létrehozandó üzleti és konferencia központon keresztül lehet megvalósítani. A negyedik irány a rendezvényturizmus, melynek élénkítése olyan jeles városi rendezvényeken keresztül valósult meg, mint a nemrégiben rendezett KanizsaFest, a Bor- és Dödölle, valamint a Sör- és Fúvószenei Fesztivál. A délutáni plenáris ülések megkezdése előtt.
Dr. Kocsis László, a PEN rektor helyettese az anyaintézmény képviseletében köszöntötte a szervezőket és egybegyűlteket. Beszédében a Pannon Egyetem régiós súlyát és a téma aktualitását emelte ki. Az egész napos konferencia a kettős témakört felölelő szakmai plenáris ülésekkel folytatódott három szekcióban, magyar és angol nyelven.
Az előadások levezető elnöke Dr. Janza prigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára, míg a magyar és angol szekcióké Dr. Németh József, rendőr alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke, és Dr. Keller Krisztina egyetemi docens, a PEN munkatársa voltak.
H.T.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. május 12
Kanizsa - Gazdaság
3
Díjazottak:
I. csoport. I. „Év Vállalkozója" díj: Czeglédi Mária. 2. „Év Vállalkozása" díj: Hosszú Eurotrans Kft., (Hosszú Lászlóné). Nyugat Kereskedelmi Kft. (Szabó Dénes). Moór Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Moór András), Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (Szabó Norbert). BWT Hungária Kft. (Petró Gyula). Pamafix Kft. (György Pál). 3. „Kiváló Gyakorlati Képzőhely" díj: Kanizsai Dorottya Kórház (dr. Brünner Szilveszter, Péter Zsuzsanna). Heni Cuki Kft. (Siposné Gerencsér Henriett), Szántó László. 4. „Nagykanizsai Kamarai Gazdaságfejlesztésért" díj: Wil-heim Gábor. 5. „Kamarai Életmű" díj: Szili Győző.
II. csoport. I. Diákok: Bogdán Milán Ivó, Győrfy Patrik Géza, Fenyvesi Dániel, Böröndi Klaudia, Léránt Márk. 2. „Szakoktatói Nívódíj": Angyalosi Miklósné, Patonai Katalin, Wittmann Károly.
3. „Nagykanizsa Szakképzéséért" díj: Nagykanizsai Szakképzési Centrum Műszaki Szakképző Iskolája (Laukó Emőke, Anda Zoltán).
4. A mestervizsga-bizottság elnöki teendőinek ellátására szóló megbízólevelet autószerelő szakmában Pápai József vette át.
III. csoport. Városi kitüntetettek: Annanet Kft. (Nagy Jánosné) és a Dynamic Technologies Hungary Kft. (Martin Máté).
B.E.
Küldöttgyűlés, kitüntetések átadásával
Megtartotta éves küldöttgyűlését a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. A küldöttgyűlés hivatalos részét követő programon megjelent Cseresnyés Péter államtitkár, dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Dénes Sándor, városunk polgármestere. Vasemberház dísztermében rendezett ünnepségen adták át a kamarai díjakat is.
Dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszöntőjét követően Parragh László tartott előadást az ország gazdasági helyzetéről és a várható folyamatokról.
Előadásában a kamarai elnök többek között a tudás és a gazdaság
összekötéséről beszélt. Arról, hogy hogyan lehet a mai kor friss ismereteit beemelni a napi gazdaság működésébe, és hogyan lehet ezen keresztül egy gazdasági növekedést elérni. Ami nem egyszerű feladat, mert a struktúraváltás minden esetben diszkomfort-érzést eredményez. Hiszen akinek a világát megváltoztatják, azt rosszul éli meg. Miután a világ változik, nem tehetjük meg, hogy ezzel a változással ne rohanjunk, vagy nem menjünk együtt. Ezen a téren van egy mérhetetlen nagy kihívás akár a pedagógustársadalom tekintetében, akár a felsőoktatás vonatkozásában, a kutatás-fejlesztés innovációban, vagy a szakképzésben. Nincs is olyan terület a magyar gazdaság és a magyar gazdaság kö-
rül meglévő alrendszerek között, amelyik ne lenne ebben érintett.
A gazdaság növekedésével kapcsolatban az előadó kifejtette: ma a 2013-14-es évekhez viszonyítva semmilyen ok nincs arra, hogy a gazdasági növekedés lelassuljon. Természetesen azt nem látni, hogy mi lesz a környezetünkben. Ha azonban az európai gazdaság - ahová a magyar export 86 százaléka megy -, megváltozik, akkor a mi gazdasági pozíciónk is megváltozik. De ha ebben a folyamatban nem lesz drasztikus átalakulás, akkor nyugodtan számolhatunk a következő években egy erőteljes magyar gazdasági növekedéssel. A kérdés azonban ennek a fönntarthatósága lesz. Ezért gondoljuk azt, hogy az alrendszerek átalakítását ilyen értelemben nem lehet megspórolni, mert akkor a növekedés még gyorsabb lesz. Sokat vitatkoztunk például a felsőoktatáson, melyben 550 ezer főnyi kapacitás van. Tehát a papírforma szerint 550 ezer hallgatót tud ellátni ma a felsőoktatás, miközben kevesebb, mint 300 ezer hallgató van valójában. Az előrejelzések szerint ez a szám 2020-ra, 250 ezerre csökken. Hogyha ezeket a kapacitásfeleslegeket nem tudjuk részben leépíteni, részben másként hasznosítani, akkor ezeknek a fenntartása, a működtetése és a költségei az adófizetők pénzén fog múlni.
Az erő legyen veled!
- gondolatok 2016 pünkösdjére
Ez a mondat a Csillagok háborúja című film egyik közismert fordulata. Érdekes, hogy a jedilovagok köszöntése milyen szorosan kapcsolódik a pünkösdhöz.
Nekünk, mai embereknek kulcsproblémánk, hogy honnan merítsük az erőt a mindennapok nehézségeinek és az élet rendkívüli kihívásainak a leküzdéséhez. Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetekbe, amelyeknél úgy érezzük, hogy a végletekig próbára tesznek minket: családi problémák, munkahelyi elvárások... Sőt,sokszor úgy látjuk, hogy az egész magyar társadalom, illetve - kimondhatjuk - emberi közösségünk is mintha megoldhatatlan kérdésekkel szembesülne: a társadalom szétesése, értékválság, környezetünk állapota, menekültek, és még sokáig lehetne folytatni a sort.
Vannak, akik olyan szerencsések, hogy úgy érezhetik, van honnan erőt meríteniük a küzdelemhez. Stabil emberi kapcsolatok, kiegyensúlyozott személyiség, szilárd értékrend, átgondolt világkép, az élettapasztalat rutinja segítenek bennünket a nehézségekben. De mi történik a váratlan és érthetetlen helyzeteknél? Például amikor egy jól működő családból az egyik gyerek lejtőre kerül. Amikor elveszít valaki egy ál-
lást, amelyet szeretett, és amely biztos megélhetést nyújtott neki. Amikor százezrek indulnak el az elöregedő, gyökereit vesztett Európa felé, nagyrészt a háborúk és a nyomor elől menekülve, hogy egy töredékük olcsó munkaerővé válhasson. Ott állunk tanácstalanul, és ránk zúdul az érthetetlen valóság; közben pedig próbálunk ellenállni a kísértésnek, hogy a feszültség elől a leegyszerűsítő válaszokba meneküljünk, és elbújjunk a problémák elől.
Mit tehetünk, ha erőforrásaink kimerültek? Ezek emberi életünk fontos pillanatai, mert rákényszerítenek arra, hogy - ha vállaljuk ezt az utat - „felnézzünk" ebből a világból, és rádöbbenjünk arra, hogy rá vagyunk szorulva a természetfölöttire. Isten csak akkor tud megjelenni az életünkben, ha kinyitjuk neki az ajtót. Ha a saját erőnk elfogyott, nem tehetünk mást, minthogy beengedjük az O erejét az életünkbe.
Ez történt pünkösdkor az apostolokkal és azzal a sokezer jeruzsálemi zarándokkal, akik az ő szavukra beengedték az életükbe Isten „tüzét", vagyis erejét, a Szentlelket. Milyen csodálatos, hogy napjainkban újult erővel tapasztaljuk ezt: mintha Isten ezen a módon akarna megerősíteni minket, történjen ez akár egy országos karizmatikus találkozón, akár a szomszédunkban, Homokkomáromban! Gondoljunk életünk problémáira és nehéz pillanataira, és tegyük nyitottá a szívünket, hogy betölthesse azt az Úr ereje és öröme, a Szentlélek!
Böszörményi Géza SchP
A
Kanizsa - Krónika
2016. május 12.
Módosították a
településrendezési
tervet
A közgyűlésen két kivétellel elfogadták az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére vonatkozó javaslatot.
A hivatalhoz telefonon érkezett kérdés, hogy városunkban lehet-e szélgenerátort elhelyezni. A szélerőművek telepítésének lehetőségeivel már foglalkozott az önkormányzat és erre alkotott is szabályokat azonban a kisebb, egyedi objektumokat árammal ellátó szélgenerátorokra vonatkozóan nincs szabályzás. A szélgenerátorok, melyekre általában tanyákon lehet szükség, építménymagassága jellemzően meghaladja az övezetben megengedett építménymagasságot, melyet a szabályozásnál figyelembe kellene venni. Azonban a kertes mezőgazdasági területek esetében a keskeny parcellák miatt a szomszédos ingatlanok lakóit zavarhatnák és a szőlőhegyi hangulatot is negatívan érinthetnék az építmények Továbbá a szőlőhegyek hálózati elektromos energiával nagyrészt ellátottak, így ezeken a területeken nem javasolt a szélgenerátorok telepítésének a megengedése.
A közgyűlésen erről nem szavaztak, így nem továbbították a tervezők felé, hogy a Helyi Építési Szabályzat kiegészítendő általános mezőgazdasági terület övezetben kizárólag szélgenerátorok telepítése céljából a megengedett építménymagasság 20 m-re történő megemelését.
Ezen túl azonban megszavazták, hogy a Thúry-pálya területe kertvárosias lakóterület építési övezetbe sorolandó, és a tömbbelső utcától délre egy kiszolgáló úttal feltárandó.
A Palin Lovarda utcai Tsz-is-tállót gazdasági területbe sorolták, a Hajgató és a Varasdi utca sarkán lévő településközpont tekintetében megemelték a beépíthetőség mértékét, valamint módosították a Magyar utca 134-138. ingatlanok területét érintő szabályzás módosítását is.
V.M.
A tervek szerint szeptemberre végeznek a munkálatokkal.
Mintegy 57 millió forintból megújul a Tripammer utcai temető ravatalozója. A közelmúltban korszerűsítették a sánci temető villamoshálózatát, a korpavári temető tetőszerkezetének felújítása pedig szintén tervben van. A kanizsai beruházást az indokolta, hogy a lassan 90 éves ravatalozó állapota mára erősen leromlott - hangzott el a Kanizsa Televízió Híradójában.
A műszaki munkálatokat délelőtt végzik, a temetési szertartásokat pedig szervezetten, a délutáni órákban tartják. A kivitelezést végző helyi cég az ütemterv szerint halad, várhatóan szeptemberre kívül-belül megújul a ravatalozó.
Tóth Nándor alpolgármester kérdésünkre elmondta: - Kívül egy szigetelő-lélegző vakolattal látják el, ez a talajvíz ellen is vé-
Felújítják a ravatalozót
delmet nyújt. A mostani helyére új térkőburkolat épül, illetve kicserélik a villamosvezetéket, valamint a csapadékvíz-elvezetést. Belül is teljes körű felújítást végeznek: új, selyemfényű padozat lesz. A ravatal, amely fehér mészkőből készül,
/. /
fekete talapzaton áll majd. A bútorzat tölgyfa lesz, ötven személy tud majd odabent helyet foglalni. Ezen kívül infraszőnyeges fűtést is kap a ravatalozó.
Kanizsa Médiaház
A Völgy Alapítvány munkájáról
Az ellátási szerződés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátását a Völgy Alapítvány végzi. A feladat-ellátási szerződés alapján az alapítvány évente beszámol a közgyűlésnek a tevékenységéről, mely 2015. évre vonatkozó beszámolót a minap fogadták el.
Az alapítvány 2007-ben kötötte meg a szerződést az önkormányzattal határozott időre, 2017-ig. Az ellátási szerződésekben az alapítvány vállalta a szolgáltatás biztosításához szükséges dokumentációk
Új vezető a Központi Rózsa Óvoda é én
vezetését, szakemberek képzését, a jogszabálynak megfelelő gondozói létszám foglalkoztatását és a pszichiátriai betegek folyamatos gondozását. Mindezen feladatokat az önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül, a kapcsolódó állami normatíva igénybevételével, valamint a közösségi ellátás esetén finanszírozási szerződés útján teljesíti.
A közgyűlés elé terjesztett beszámolóban az olvasható, hogy tavaly a szolgálat összesen 46 fő közösségi pszichiátriai gondozását látta el. 2015-ben 6 személyt vettek nyilvántartásba és egy esetet
zártak le. Az ellátottakból 32-en szkizofrénia, szkizotípiás és para-noid zavarokkal, kilencen hangulatzavarokkal, míg négyen neurotikus stresszhez társuló és szomato-form zavarokkal küzdenek.
Ahogy olvasható, a szolgálatnál a feladatellátáshoz szükséges személyi létszám és szakmai hozzáértés biztosított. Az alapítvány szakmai feladatainak ellátását egy részmunkaidős szakmai vezető segíti.
A közgyűlés megköszönte és elismerte a szervezet munkáját.
V.M.
A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására került sor a minap, majd ezt követően a közgyűlés dr. Némethné Kovács Editet választotta az intézmény vezetőjének.
A pályázatot azért írták ki, mert az intézményvezetői közalkalmazotti jogviszony és ezzel együtt magasabb vezetői megbízása öregségi nyugállományba vonulása miatt 2015. december 25-én megszűnt. Pályázatot, a megadott határidőre ketten adtak be, Hartainé Bobay Éva és dr. Némethné Kovács Edit.
A két pályázó pályázati anyagát átadták az intézmény alkalmazotti közösségét képviselő Tóthné Garai Rita választási előkészítő bizottsági elnöknek, valamint Burusán Hen-czi Judit szülői munkaközösség elnöknek, akik véleményezték a pályázók szakmai programját.
Ezt követően a közgyűlés döntése értelmében a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda intézményvezetői beosztásának betöltésére dr. Némethné Kovács Editet bízta meg 2016. május 1-től 2021. július 31-ig.
V.M.
2016. május 12
Kanizsa - Krónika
5
Névadójukra emlékeztek a hevesisek
Városunk szülötte, Hevesi Sándor esztéta, író, műfordító, rendező, színházigazgató születésének évfordulójára évek óta többnapos rendezvénysorozattal emlékezik a nevét viselő Hevesi Sándor Általános Iskola és a Hevesi Sándor Művelődési Központ.
A nyitórendezvénynek helyet adó HSMK előcsarnokában Ba-garus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály vezetője köszöntötte a
övezte. Művészi karrierje töretlenül ívelt felfelé. 1904-től a Thália Társaság tagjaként részt vett annak művészeti irányításában. E társaság a későbbiekben Hevesit vezetőjévé választotta. 1907 és 1908 között a Népszínház vígopera főrendezője volt, 1912-től pedig két éven át az Operaház főrendezőjeként dolgozott. 1914-ben visszaszerződött a Nemzeti Színházba, amelynek 1922 és 1932 között az igazgatói tisztjét is betöltötte.
megjelenteket, majd kifejezve köszönetét a két intézmény vezetésének, megnyitotta a rajzkiállítást.
A diákok Hevesi Sándor életútját felidézve tisztelegtek a névadójuk előtt: Hevesi Sándor Nagykanizsán született 1873. május 3-án, és Budapesten halt meg 1939. szeptember 8-án. Apja Hoffmann Mór, a tanári hivatása mellett több pedagógiai, nyelvtani, irodalmi tanulmányt írt és fordított. Emellett a Zala című hetilap szerkesztőjeként is dolgozott, publikált. Hevesi Sándor tanulmányait szülővárosában végezte, majd Budapesten bölcsészetet és jogot végzett. Ezekben az években fordult érdeklődése a kulturális élet, főként a színház felé. Kezdetben színikritikákat és színházelméleti cikkeket publikált különböző fővárosi lapokban, folyóiratokban. 1892 és 1906 között a Magyar Szemle belső munkatársaként közölte írásait. Beöthy László 1901-ben szerződtette rendezőként a Nemzeti Színházhoz, amit az ifjú publicista nagy elismerésként, egyben nagy kihívásnak is értékelt. Rendezői munkásságát a kezdetektől elismerés és siker
1933-tól élete végéig a Magyar Színházban rendezett. 1927-1932 között a Színművészeti Akadémián tanított színpadi rendezést. Több drámát is írt, valamint több
regény dramatizálása és színpadra állítása is fűződik a nevéhez. Tanulmányokat és könyveket írt többek között színészvezetés, dramaturgia, dráma- és színháztörténet, színpadi beszéd témákban. A Hevesi Sándor Altalános Iskola ebben az évben is meghirdette a vers- és prózaíró versenyt általános iskolások számára, melyre idén is sok pályázat érkezett.
Az emléklapokat Bagarus Ag-nes adta át a díjazott tanulóknak, akikhez Szabó Erzsébet intézményvezető intézett kedves, bíztató szavakat.
Díjazottak: Vers kategóriában: 3-4. évfolyam: I. Jakab Boglárka, Gelsei Weöres Sándor Altalános Iskola. II. Hozensteiner András, Zalakarosi Móra Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. III. Horváth Petra Kiskanizsai Altalános Iskola. S-6. évfolyam: I. Tatár Máté, Pali-ni Altalános Iskola. II. Gyergyák Róza, Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Altalános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Székhelyintézmény. 7-8. évfolyam: I. Károlyi Anna, Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Altalános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Székhelyintézmény. II. Kus-
tánczi Vanessza, Gelsei Weöres Sándor Altalános Iskola. II. Németh Virág, Piarista Altalános Iskola. Próza kategóriában: 3-4. évfolyam: I. Baksai Bernadett, Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Altalános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye. II. Lévai Noémi, Kiskanizsai Altalános Iskola. III. Dervalits Dorottya, Hevesi Sándor Altalános Iskola. III. Orosz Regő, Zrínyi Miklós-Bolyai János Altalános Iskola Zrínyi Miklós Székhelyintézmény. S-6. évfolyam: I. Jánosi András, Gelsei Weöres Sándor Altalános Iskola. II. Szabó Lilla Zita, Galamboki Altalános Iskola. III. Kővári Júnó, Kőrösi Csoma Sán-dor-Péterfy Sándor Altalános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye. 7-8. évfolyam: I. Molnár Bernadett, Zrínyi Miklós-Bolyai János Altalános Iskola Zrínyi Miklós Székhelyintézmény. II. Nikli Dorottya Klaudia, Murakeresztúri Zrínyi Miklós Altalános Iskola.
A rendezvényen közreműködött az iskola kórusa, Dóróné Kónya Zsuzsanna karnagy vezetésével. A megemlékezés részeként, Bagarus Agnes, Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója és Szabó Erzsébet koszorút helyeztek el Hevesi Sándor fejszobránál, valamit a Fő úton lévő emléktáblájánál.
B.E.
Elindult a Szeniorok Hírportálja
A város önkormányzatának Idősügyi Tanácsa - az Új Európa Alapítvány és az EUROHÁZ 2000 Egyesület támogatásával, valamint a Batthyány Lajos Gimnázium és a Dr. Mező Ferenc Gimnázium közösségi szolgálatos diákjainak közreműködésével megvalósult a Szeniorok Hírportálja. A Vasemberház Dísztermében tartott avató-ünnepségen a városvezetés nevében Tóth Nándor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
- A mai rendezvény múltja a 2010-es évre vezethető vissza, amikor az Európai Unió és az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a 2012-es évet az Idősek Evének nyilvánítja - tért vissza a kezdetekre az alpolgármester. - Tette mindezt azért, mert rá-
jöttek, hogy Európa népessége öregszik. Ezzel a folyamattal nap, mint nap szembesülünk mi is. A magyar kormány, nem megfeledkezve az idősekről, a fiataloknak számos olyan kedvezményt próbál biztosítani, ami várhatóan évek múlva biztosan meg fogja állítani ezt a népességfogyást. Magyarország népességének a 38 százaléka S0 éven felüli - hangsúlyozta, majd hozzátette: ma még a 6S éves ember sem számít idősnek, kiindulva abból, hogy a nyugdíjkorhatár kitolódott. Őrizzük meg egészségünket - javasolta, s ennek egyik módja lehet az is, ha megpróbálunk haladni a korral, és olyan ismereteket szerzünk, amelyek segítenek bennünket eligazodni a mindennapokban. Ahhoz, hogy el tudjunk igazodni a világ és a minden-
napok dolgaiban, azért nekünk is tenni kell, s ennek egyik módja lehet a digitális ismereteink fejlesztése. Személy szerint is helyesnek tartotta az alpolgármester az Idősügyi Tanács azon kezdeményezését, mely lehetővé tette a nyelvtanulási lehetőségeket és a számítástechnikai ismeretek elsajátítását e korosztály számára.
A sajtótájékoztatóval egybekötött avatóünnepség további részében dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó ismertette a Hírportál létrehozásának történetét, majd a Tüttő János Nótaklub köszöntötte műsorával a hallgatóságot. A Szenior Hírportál működését Herman József, a BLG informatika tanára, a hírportál szerkesztőbizottságának mentora mutatta be.
B.E.
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 12
VESZELYES és ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 2016
Futurus - Pannónia Nonprofit Kft.
Nagykanizsa, Vár u. 5. Telefon 93/537-389
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk elektronikai és veszélyeshulladék-gyűjtési akciót szervez a lakosság részére az alábbi időpontokban és helyszíneken:
NAGYKANIZSA
IDOPONTOK ES HELYSZÍNEK
Péntek:
május 20. 133O ■1340 Bagola, buszforduló
május 20. 1355 ■1420 Sánc, posta előtti buszmegálló
május 20. 1435 ■15" Katonarét, Táncsics tér
május 20. 15Z0 ■1600 Hevesi u. ABC
május 20. 161° ■1640 Zemplén u. ABC mögött
május 20. 1?oo •1730 Rózsa u. kispiac
május 20. 1740 ■1810 Kazinczy u.
május 20. 18" ■1840 Alsótemplom előtti parkoló
Szombat:
május 21. május 21. május 21. május 21. május 21. május 21. május 21. május 21.
08°° 0840 0915 1110 1210 1310 14°° 150S
•0830 •0905
•0940 >12«
■1240 ■1340 ■1455 ■1530
Palin, Szálfa u. Napraforgó tér Petőfi u.-Honvéd u. sarok Kiskanlzsa, Templom tér Nagyrác utcai (volt) iskola HSMK parkoló Miklósfa, ABC Olaj ABC
rs
Futurus
Pannónia
Kérjük az időpontok és helyszínek pontos betartását! Az elektronikai és veszélyes hulladékot kizárólag a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.-nek adják le! Köszönjük, hogy szelektíven gyűjti hulladékát!
2016. május 12.
Kanizsa - Hirdetés
f
AZ AKCIÓ INGYENES!
Felhívjuk figyelmüket, hogy akciónk lakossági veszélyes hulladékgyűjtésről szól. Ipari mennyiségű veszélyes hulladék átvételét kollégáink megtagadhatják, illetve Társaságunk
telephelyére irányíthatják!
2. Lakk-és festékmaradványok, ragasztóanyagok, valamint ezekkel szennyezett csomagoló anyagok, dobozok.
1. Elektronikai hulladékok:
TV, hűtő, mosógép, mikrohullámú sütő, porszívó, kenyérpirító, hajszárító, nyomtató, rádió, monitor, számítógép, mobiltelefon, stb...
3. Vegyszermaradványok és feleslegessé vált gyógyszerek.
4. Szárazelemek és akkumulátorok minden fajtája.
5. Fáradt olajok, használt étolajat is beleértve, továbbá olajjal szennyezett tárgyak (olajszűrők).
6. Növényvédő- és rovarölő szerek minden fajtája, mezőgazdasági kemikáliák.
7. Higanyos hőmérők, ép fénycsövek, égők.
A kátrányos szigetelőanyagokat és az azbesztet tartalmazó palát kizárólag a Vár u. 5. sz. alatti telephelyünkön térítés ellenében, a személyautó gumiabroncsot (max. 5 db) hulladékudvarainkban térítésmentesen tudjuk átvenni!
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 12
Szociális keret 2016
Pályázati felhívás a 2016. évi Szociális keretből történő támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévők szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló forrás: 1 000 .000.- forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletei: a pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. május 31.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
Egészségvédelmi keret 2016
Pályázati felhívás a 2016. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megőrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint.
A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletei: a pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. május 31.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
Figyelem!
Tudnivalók a Csengery utcai gázvezeték rekonstrukciójáról
Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. annak érdekében, hogy gázelosztó hálózatának műszaki-biztonsági színvonalát megőrizze, a meghibásodásokat, üzemzavarokat megelőzze, folyamatosan karban tartja, korszerűsíti vezetékhálózatát. Ennek a folyamatos, tervezett rekonstrukciós sorozatnak a részeként kerül sor Nagykanizsán a Csengery utcában a középnyomású gázvezeték cseréjére. A munkálatok során az elérhető legmodernebb technológia kerül beépítésre. A beruházás hétfőn (május 9.) indult. A munkálatok részleteiről az E.ON az alábbi tájékoztatást adta az érintett területen élők, arra közlekedők számára.
Nagykanizsa, Csengery u. középnyomású elosztóvezeték rekonstrukció. Helyszín: Nagykanizsa, Csengery u. Erdész u. kereszteződéstől (87. szám) 119. számig (EME Kft. bejáratáig). A Csengery utcát érintő gázvezeték rekonstrukció (2100 méter) várhatóan három, egyenként maximum 30 napos ütemben valósul meg.
I. ütem - május 9-én indult
A kivitelezés első ütemében a Csengery u. 91. számtól a 111/b. számig (Sörgyár ipari vasút) határolt szakaszán cserélik a középnyomású acél gázvezetékeket modern polietilén vezetékre a szakemberek.
A munkálatok idején ideiglenes sebességkorlátozással kell számolniuk az arra autózóknak. Az autóbusz közlekedés biztosított lesz - Sörgyári buszmegállónál ideiglenes buszmegálló lesz kialakítva.
A járda és a kerékpárút bontása esetén a gyalogosok és kerékpárosok részére a munkaterület mellett, az úttesten, korlátok kihelyezésével biztosítják a közlekedési forgalmat.
Az út csatlakozások, kapubejárók forgalmát az út átfúrásával, vagy „A" teherbírású vaslapokkal biztosítják - tehát az ingatlanok gépjárművel is megközelíthetőek maradnak.
II. ütem - várható indulás: június eleje
A közúti forgalmat a 111. szám és a 111/b. szám között az aszfaltút bontása miatt félpályásra korlátozzák.
A járda és a kerékpárút bontása esetén a gyalogosok és kerékpárosok részére a munkaterület mellett, az úttesten, korlátok kihelyezésével biztosítják a közlekedési forgalmat.
Az út csatlakozások, kapubejárók forgalmát az út átfúrásával, vagy „A" teherbírású vaslapokkal biztosítják - tehát az ingatlanok gépjárművel is megközelíthetőek maradnak.
III. ütem - várható indulás: július eleje
A 97. szám és a 91. szám között (a 89. szám előtti buszmegálló kivételével) az építés zöld területen történik, csak a leágazó vezetékek visszakötésének helyén korlátozzák kis időre a kerékpárút és a járda forgalmát. Az gyalogos átjárást mobilhidakkal biztosítják.
A 89. szám előtti buszmegállónál járda és a kerékpárút bontása esetén, a gyalogosok és kerékpárosok részére a munkaterület mellett, az úttesten, korlátok kihelyezésével biztosítják a közlekedési forgalmat.
A munkálatok ideje alatt, mindhárom ütemben biztosított lesz a földgáz-szolgáltatás. Mindössze az úgynevezett átkötés idejére - ami néhány órás időintervallumot jelent - szünetel majd a földgáz-szolgáltatás az érintett ingatlanok esetében. Ennek időpontjáról az érintettek szórólap útján előzetes tájékoztatást kapnak majd.
Az E.ON kéri a lakosság támogatását, türelmét a rekonstrukciós munkálatok kapcsán. Arra törekednek, hogy a munkálatokkal járó átmeneti kellemetlenségeket az elérhető minimálisra szorítsák.
Kanizsa - Hirdetés
Módosult az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek köre
Tisztelt Építtetők!
201S. év végén, illetve 2016. elején az építésügyi jogszabályok jelentős változáson estek át. A változtatások célja az volt, hogy az építésügyi eljárások egyszerűsödjenek, az építési jogosultságot az építtetők minél könnyebben, gyorsabban és olcsóbban megszerezhessék.
Erre figyelemmel módosult az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek köre, és a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű új lakóépület építésére már nem kell a klasszikus értelemben vett építési engedélyt kérni.
Ajogszabályi változásokról szóló általános tájékoztatások sokak számára azt sugallták, hogy építési engedély nélkül is építkezhetnek. A félreértések miatt megszaporodtak a szabálytalan építési tevékenységek, melyekből fakadóan az érintett építtetők utólag lefolytatott építésügyi hatósági eljárásra kényszerülnek, melyekhez jelentős mértékű építésügyi bírság vagy a szabálytalan épület/épületrész visszabontása (is) párosulhat.
Fentiekre figyelemmel felhívjuk az építeni szándékozók figyelmét, hogy az építési tevékenység megkezdése előtt minden esetben érdeklődjenek az építésügyi hatóságon az engedély nélkül végezhető építési tevékenységek köréről, illetve győződjenek meg róla, hogy a végezni kívánt munkákhoz szükséges-e építési engedélyt kérni, vagy a munkák megkezdését bejelenteni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 300 m2 hasznos alapterülettel létesítendő új lakóépületek kivitelezése az építésügyi hatósághoz tett hiánytalan bejelentést (ennek formai és tartalmi elemeit a 4S6/201S.(XII.29.) Korm. rendelet részletezi) követő IS nap elteltével kezdhető meg. A hiányosan tett bejelentés esetén a hiányok megjelölésével az építésügyi hatóság a kérelem beérkezését követő nyolc napon belül a kérelmezőt és az építéssel érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakat, valamint az építésfelügyeleti hatóságot levélben tájékoztatja. Ebben az esetben az építési tevékenységet megkezdeni nem szabad!
Abejelentés mellékletét képező műszaki tervdokumentációt megfelelő jogosultsággal rendelkező építész tervező készítheti!
A hiányok pótlását követően az építeni szándékozó a hatóság felé új bejelentést tehet.
Amennyiben a bejelentett állapottól eltérő építményt kíván az építtető megvalósítani, a változásokat újabb (hiánytalan) bejelentéssel lehet jogszerűvé tenni.
A 300 m2-nél kisebb hasznos alapterülettel létesítendő lakóépületek egyszerű bejelentése illeték- és szolgáltatási díj mentes.
Az egyszerű bejelentés alapján megvalósított lakóépületek használatbavételét az építéssel érintett ingatlan fekvése szerinti települési jegyzőnél lehet bejelenteni. Bejelentés hiányában az építményt használni nem lehet!
Az építés bejelentésétől számított 3 éven belül megvalósított lakóépület esetében a használatbavétel bejelentése illeték- és díj mentes. A negyedik évtől kezdődően az eljárás díja 200.000 Ft, majd évente 200.000 Ft-tal emelkedő összeg (a 10. évben 1.400.000 Ft).
Azon épületeket, melyek 10 éven belül nem vehetők használatba, le kell bontani.
Felhívom a Tisztelt Építtetők figyelmét arra is, hogy a meglévő lakóépületek bővítése, tartószerkezete érintő átépítése, valamint a vegyes funkciójú épületek építése továbbra is építési engedélyhez kötött építési tevékenység! Ezen eljárásokhoz az 1990. évi XCIII. Tv. XV. táblája alapján illetéket kell fizetni.
Az építési engedély/bejelentés nélkül létesíthető építmények megvalósítása is csak az általános érvényű jogszabályi előírások betartásával (pl: helyi építési szabályzat, országos építésügyi követelmények, stb.).
Fentiekre figyelemmel kérem az építeni szándékozókat, hogy az építési tevékenység megkezdése előtt a megvalósítandó építmények építési lehetőségeiről az Építésügyi Csoportnál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet) ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.30, péntek: 8.00-12.00) érdeklődni szíveskedjenek!
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint.
A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza.
A versenytárgyalásokon való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
Fogadónapok, fogadóórák
Tóth Nándor alpolgármester úr a már meghirdetett májusi fogadónapját 2016. május 2S-én (szerda) még sem tudja megtartani, helyette 2016. május 18-án (szerda) 8:30 és 12:00 óra között fogadja az ügyfeleket a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. május 27-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.). Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.
Pályázat: épített értékek megmentése, felújítása, restaurálása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011.(XI.04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7 millió Ft - visz-sza nem térítendő támogatás, amely 2016-ban kerülhet felhasználásra.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI.04.) rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 1S.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2016. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásában. A borítékra kérjük ráírni: „Helyi értékvédelem támogatása 2016."
A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. júniusi soros ülésén bírálja el 2016. június 30.ig.
£ Véradás - Vöröskereszt
2016.0S.20. (péntek) 13:00 - 16:30 óra Halis István Városi Könyvtár (Civil kerekasztal)
A utók a Javából!
www.kanizsaautoudvar.hu - Nagykanizsa, Balatoni út 33.
10
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 12
Bérbeadó, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú ingatlanok

JanOBSI KHORfKIÓ fijfltóH
Ajándékot keresel éppen? Csináld magad, vagy vedd meg készen! Díszítesz? Szépítesz? Készítesz?
Bármi is legyen a gondod, az
a Te boltod!
Nagy hon ízsq. Király u. 20.
(körfoígütomnúl) Nyitva: hétfő-péntek: 9.00-17.00, szombat; 9.00- 12.00
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r")
76 m2, iroda, 1.200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/mThó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 8.00-8.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 9.00-9.10. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r") 157 m2 üzlet, 1.000 Ft/mThó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/mThó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 8.15-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 9.10-9.20. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r") 89 m2 üzlet, 1.500 Ft/mThó+AFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/mThó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 8.30-8.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 9.20-9.30. Csengery u. 2. (Hrsz:1942/A/3) 79 m2 üzlet, 1.000 Ft/mThó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/mThó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 8.45-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 9.30-9.40. Csengery u. 4. (1943/4/A/3) 87 m2 üzlet, 1.000Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 9.00-9.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 9.40-9.50. Deák tér 13. (Hrsz: 1209/A/4) 36 m2, üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 9.15-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 9.50-10.00. Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961) 140 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+AFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 9.30-9.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 10.0010.10.
Erzsébet tér 10. (Hrsz: 3/1/A/1)
76 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 9.4510.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 10.10-10.20.
Király u. 47. I. em. (P2S) (Hrsz:27/1r)
13 m2 iroda. 1.000 Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 10.0010.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 10.20-10.30.
Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. (Hrsz:1148/1/A/16)
48 m2 iroda, 1.100 Ft/m2/hó+AFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. S1 m2 galéria: 450Ft/m2/hó+AFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/mThó+AFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 10.15-10.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 10.30-10.40.
Rozgonyi u. 1. 1. em. 8. (Hrsz:1148/1/A/9)
42 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+AFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/mThó+AFA = 127 Ft/m2/hó. 24 m2 galéria: 450 Ft/mVhó+AFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+AFA = 64 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 10.30-10.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 10.40-10.50. Thury tér (Hrsz: 3069/3 "r") 56 m2 üzlet/raktár. 700 Ft/mThó+AFA = 889 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 10.4511.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 10.50-11.00.
Sugár u. S3. (Hrsz:1644/A/1 "r")
108 m2 üzlet. 600 Ft/m2/hó+AFA = 762 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/mVhó+AFAa 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár: 300 Ft/m2/hó+AFA = 381 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+AFA = 64 Ft/m2/hó. 1S m2 pince: 150 Ft/m2/hó+AFA= 191 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/mThó+AFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 11.00-11.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 11.00-11.10.
Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2 alapterületű üzletek (Hrsz:98/A/100+) kiadók.
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+AFA, rezsiköltség mértéke 555 Ft/m2/hó+AFA, valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256 Ft+AFA/m2/hó). Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+AFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. május 13. 11.15-11.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. május 19. 11.1011.20.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. - Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet. Érdeklődni a 0693/311-241 számú telefonszámon lehet.
A versenytárgyalási felhívást valamint, a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg.
Ei Nóvum
Pünkösdi Lakástextil
Akció
Árengedmények
-25 % krepp, pamut, flanel, pamutszatén ágyneműk —30 % damaszt ágyneműk -25 % terítők, asztali futók Kifutó függönyök a készlet erejéig 200,-Fl/fm áron
(a függönyök áru a varrást nem tartalmazza)
Akciónk április 18-tól május 14-ig vagy a készlet erejéig tart!
Kanizsa Rchab Nonprofít Kft. mintaboltja * 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
röktíkúttaiszemtan}- Nyitva tartás: hétfő péntek: 8-17:30, szombat 8-12
2016. május 12.
Kanizsa - Hirdetés
Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételéről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönző rendszert. A dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejeződtek be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert. A jelenlegi próbaüzemet követően a lakosság várhatóan április utolsó hetétől fogja tudni használni a kerékpárokat. Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer működéséről.
A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A használatért fizetendő: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítő helyeken. Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és
ennek megfelelően 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK
A használatért fizetendő: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.
Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az első fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10 órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokko-lóba, a kerékpárt eltűntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.).
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00 - 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel: (+36 93) 537-653
KÁRTYAÉRTÉKESÍTŐ HELY Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tour-inform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285, (+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
Kölcsönzés dija
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 250 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 350 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja 10.000 Ft
A féléves bérlet díja 6.500 Ft
14 éven felüli diákok éves bérlet díja 8.000 Ft
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja 5.200 Ft
A KanizsaBike kártya díja 600 Ft/kártya
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 250 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 350 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Jegy ára
Napijegy 400 Ft
3 napos jegy 800 Ft
Hetijegy 1.400 Ft
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI
1. dokkoló-Inkubátorház
7. dokkoló - General
3. dokkoló - > Víztorony
7v n t
4. dokkold '' Balatoni u. Petőfi u. csp.
6. dokkoló -Autóbusz pu
i0. dokkotá - Ady £nijne u. Zrínyi u csp.
Mg8aifcUCí*8
dokkoló ■ \T Bútorgyár
10. dokkoló -Sport csarnok
Megtekinthető: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
12
Kanizsa - Sportc
2016. május 12
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Május 13., 27. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Aklub DÍJTALAN! További információ: 0630/283-2511
II. KANIZSAI PÜNKÖSDÖLŐ Május 15.
Nagykanizsa, Széchenyi tér
15.00 Pünkösdi köszöntés a Polgármesteri Hivatal előtt. 15.20 Pünkösdi köszöntés a Jézus Szíve Plébánia előtt. 15.40 Pünkösdi köszöntés a HSMK előtt. Színpadi programok a HSMK előtti téren és parkolóban: 16.00 Bojtár Népzenei Együttes és Vajda Margit közös gyermekműsora. 16.45 A pünkösdi köszöntésben közreműködő csoportok bemutatója. 18.00 4 for Dance. 19.00 Fonó zenekar 20.00 Utcabál a Fantázia zenekarral. Közben májusfa kitáncolás. Kísérő programok: állatsimogató, népi játszóház, kézműves foglalkozások, népi körhinta és népi gyermekjátékok, kézműves kirakodóvásár és vendéglátás. Rossz idő esetén a rendezvény a HSMK-ban lesz megtartva! Május 18. 14 óra
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ÉS ÚJRAÉLESZTÉSI ALAPISMERETEK
Előadó: Dömötör Balázs, a nagykanizsai Vöröskereszt munkatársa. Május 19. 11 óra ZENEI JÁTSZÓTÉR AZenei játszótér az 6-12 éves korosztályt hívja közös, improvizatív mesealkotásra. Közreműködik: Tálos András - zongora, Fenyvesi Márton - gitár, Dés András -ütőhangszerek. Belépődíj: 500 Ft. Május 19. 18 óra
IDŐKERÉK - Szabó Erika költő 2. verskötetének bemutatása

Medgyaszay Haz
r-^n Kulturális xK Központ
Május 13. 17 óra
BIOFLAVONOIDOK CSODÁLATOS HATÁSAI
Előadó: Molnár Richárd hatóanyag-szakértő. Információ: +36207772748 Május 14. 10 óra
15 ÉVES A "NAPFÉNY" RÁKBETEGEK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK NAGYKANIZSAI EGYESÜLETE
15 éves évforduló az egészségügy képviselői és a társklubok részvételével. Információ: Karosi Lászlóné +3630/415-5517
Sárkányhajó: Ismét az országos roadshow szerves részeként
Immár a VIII. Kanizsai Sárkányhajó Roadshowt rendezik a Csónakázó-tó vizén június 4-én, tudtuk meg az esemény apropójából tartott sajtótájékoztatón Sári Nándortól, a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub elnökétől.
Amint azt az ismertetőből megtudtuk, a nagykanizsai esemény úgy kapcsolódik az országos sorozathoz, hogy a dél-zalai rendezvény is azon nyolc selejtező egyike, melyekről az országos döntőbe lehet kerülniük az egyes egységeknek. Mindehhez az szükségeltetik, hogy az különböző kategóriákban az első három között végezzenek az evezősök. A finálé helyszíne szeptember 17-én a Velencei-tó lesz - Sukoró térségében.
A versenyszerűen teljesítők mellett persze ezúttal is lesz cégek, baráti társaságok, valamint települések versengése, ráadásul az idei roadshow amatőr sportolók számára is lehetőséget kínálhat nemzetközi megmérettetésre, mivel - a már - Sukorón begyűjthető bajnoki címek egyben részvételi esélyt kínálhatnak a 2017-es szegedi Európa-bajnokságon - például a cégek közötti verseny kategóriájában is.
S hogy mit is takar a kanizsai esemény közelebbről? Nos, a sár-
kányhajó versenyen Baranya, Tolna és Zala megye képviselői szállhatnak vízre a Velencei-tóra szóló kvalifikáció reményében, vagyis ezekből a megyékből csak a kanizsai helyszínről lehet továbbjutást kiharcolni a hazai fináléra. Ezúttal is lesz sulisárkányosok vetélkedése, de ezúttal a diákok is szombaton, a fő versenyek napján ülhetnek a hajókba. A versenyszámok a következők alapján lettek kategorizálva: lesz 20 fős MIX (férfi-női vegyes) kategória, 10 fős MIX csapatok versenye, illetve nyílt kategória 10 fős hajókban a már említett iskolák egységei mellett.
Az esemény június 4-én, szombaton 9 órakor kezdődik a nagykanizsai Csónakázó-tónál, 9.15 órától jöhet a technikai értekezlet a csapatok számára, 9. 30 órától pedig startolhat az iskolás csapatok versenye, no meg a roadshow kavalkád egészen 16.30 óráig, az eredményhirdetést pedig ezt követően tartják. A kísérő programok összeállításában és szervezésében a KonTuRplusz Egyesület nyújt segítséget a főszervezőknek. A különböző csapatok május 23-án 16 óráig adhatják le nevezéseiket többek között a markotan.agnes@gmail.com email-címen.
P.L
Toborzó Országfutás 2016
Zalában elsőként I Kanizsán üdvözölték őket
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága Toborzó Országfutás 2016 címmel az egész országot érintő 2016 kilométeres váltófutást indított el áprilisban, melynek mezőnye pénteken délelőtt érkezett Nagykanizsára.
A kezdeményezés résztvevői mellett a dél-zalai városban is számos diák és futni vágyó csatlakozott a résztvevőkhöz már a Csónakázó-tónál, hogy aztán az Erzsébet térre érkezzenek. Végül mintegy 150 helyi diák, pedagógus és civil érkezett a helyi befutóval, katonák lelkesítő vezényszavai mellett. A napi penzum amúgy Iharos-berényben kezdődött, onnan érkeztek elsőként zalai vidékre a futók, Nagykanizsáról pedig Újudvarra indultak tovább a váltófutó lelkes és csatlakozni vágyó tagjai.
Dénes Sándor polgármester kiemelte, Nagykanizsa is annak az 1200 településnek a tagja, melyet érint a toborzó országfutás, ami április 13-án indult Budapestről. A nagykanizsai befutónak volt egy protokolláris része is, hiszen a befutó után az I. világháborús 20. Honvéd Gyalogezred Hősi Emlékművénél koszorúzással meg is emlékeztek az egykori hősökről.
Kovács László őrnagy külön is köszöntötte a kanizsai befutó mezőnyét, míg az úgynevezett futóbotra Nagykanizsa város szalagja is felkötésre került.
P.L.
Május 19. 14 óra
ZENEI JÁTSZÓTÉR
AZenei játszótér az 6-12 éves korosztályt hívja közös, improvizatív mesealkotásra. A gyerekek a kezdetben felvázolt világban személyes döntéseikkel határozzák meg a mese irányát, akár úgy, hogy a szereplők bőrébe bújnak vagy maguk is me-sélővé válnak, illetve a közönség soraiból interaktív játékok segítségével alakíthatják a történetet. Ezek a játékok és a zene egymást felváltva, kiegészítve segítenek megj eleníteni hangulatokat, kij elölni gócpontokat, megoldani a konfliktusokat és elképzelni a varázslatos eseményeket. Közreműködik: Tálos András - zongora, Fenyvesi Márton - gitár, Dés András -ütőhangszerek Belépődíj: 500 Ft
2016. május 12.
Kanizsa - Ez + Az
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Élelmezésvezető Recepciós Étteremvezető Faipari gépmunkás Hegesztő, forgácsoló Asztalos Szakács, pincér Szociális gondozó Karbantartó Gyártósori szerelő Kőműves, ács
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Ne a múlt dolgaival, sikertelen eseményeivel foglalkozzon, hanem döntse el, hogy mit szeretne elérni. A vágyait semmi esetre se adja fel.
$NV.20.-V.20. Bika
Jelentősebb anyagi gyarapodásra számíthat még a nyár elején. Addig azonban legyen türelmes, és gondolja meg, mire ad ki pénzt.
V.21.-VI.21. Ikrek
Jól alakulnak a dolgai, támogatók segítségével még a lehetetlennek tűnő terveit is meg tudja valósítani. A sportolást azonban továbbra se adja fel.
VI.22.-VII.22. Rák
Érzelmi életében nem várt fordulatra számíthat. Egy ismeretlen személy betoppan és keresztülhúzza az eddigi terveit. Azért ne siessen el semmit.
4*
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Egyelőre ne vágyakozzon olyan dolgokra, amiket csak nagy lemondás árán tudna megszerezni. Ne idegeskedjen, és örüljön az apróbb eredményeknek is.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Ebben a hónapban különösen fontos, hogy a párjának és önnek is meglegyen az önállósága. A karrierje érdekében ez most a fő szempont.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Ha várat nem is, jó kapcsolatokat biztosan kiépíthet magának egy sikeresnek ígérkező megbeszélésen. Érzelmi téren sajnos lesznek még hiányosságok.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Valakinek hamarosan szüksége lesz az ön tanácsára. Azonban nem mindegy, hogy mit válaszol, mert az illető jövője múlhat a véleményén.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
Minden lehetősége adott ahhoz, hogy kijusson a pillanatnyi érzelmi gödörből. Ön előtt a változtatás lehetősége, csak élnie kell vele.
iM
XII.22.-I.20. Bak
A bolygóállások szerint célszerű lesz minél előbb megújítani a kapcsolatát a párjával. Hogy ez sikerüljön, önnek is meg kell újulnia.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Találja meg a megfelelő összhangot a munkája és a szórakozás között. Hiába dolgozik gyorsan, a kapkodással csak ront a minőségen.
i0CII.2O.-III.2O. Halak
A bolygóállások szerint túl sokat időzik a munka frontján. Vegye kissé lazábban a kötelezettségeit, mert gyorsan kifárad, és az egészsége látja kárát.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. május 12
Szabadtéren nyitottak
A Röpte TC pályáin a Dámfi Mérnöki Iroda Kft. 1. pontszerző szabadtéri nyitó női és férfi páros teniszversenyt rendezték Nagykanizsán. A 40 induló (tíz településről) S6 mérkőzést vívott, az érdeklődésre és a hangulatra pedig ugyanúgy nem lehetett panasz, mint ahogy a mérkőzések színvonalára sem.
A döntőt a hazai pályán versenyző Nagy Csaba-dr.Köppel Szilárd páros nyerte a nagyatádi Rácz Attila-Pomozi László ellen, míg a hölgyek pontversenyében a zalaegerszegi Henrietta Ven-turini bizonyult a legjobban.
Végeredmény a hölgyeknél (12 induló): 1. Henrietta Ven-turini (Zalaegerszeg) 6 győzelem, 2. Balogh Manyi (Marcali) S gy.-l v., 3. Végh Antalné (Marcali) 4-2, 4. dr. Füle Lajos-né (Energia SZK) 4-2, S. Vukics Katalin (Energia SZK) 4-2, 6. Sallay Orsolya (Székesfehérvár) 3-3.
Végeredmény a férfiaknál (14 páros): 1. Nagy Csaba-dr. Köp-pel Szilárd (Röpte TC), 2. Rácz Attila-Pomozi László (Nagyatád), 3. Molnár József-D.Füle Attila (Zalaegerszeg-Energia SZK) és Mátó Elemér-Polgár Tamás (Energia SZK-Csurgó).
Feliratkozás virágpalántára
Idejében szólunk - tájékoztatott a Polgári Kanizsáért Alapítvány a Keleti városrész szebbé tételét célzó, immár 10. akciójáról. Május 20-án, pénteken 14-től 18 óráig a szokott helyen, a Hevesi ABC előtt várják feliratkozásra mindazokat, akik vállalják, nemcsak elültetik, hanem gondozzák, öntözik is a pályázati támogatásból juttatott egynyáriakat.
- Az elmúlt évtizedben nagyon sok környezetére igényes, munkától nem félő kanizsait ismertem meg, jó velük dolgozni - tette hozzá a kuratórium elnöke.
Biztos siker a harmadik körben
Kanizsa Vízilabda SE (S.) -EKF SC Eger (8.) 14-7 (S-1, S-1, 3-2, 1-3)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, felsőházi rájátszás, 3. forduló. Nagykanizsa, S0 néző. Vezette: Bujka, Gérnyi.
Kanizsa: Pelle - dr. Kaszper, Kéri 2, Cseh 1, Virt M. 2, dr. Szécsi 3, Cserdi I. 2. Csere: Kiss Cs. (kapus), Klie, Bakó 4, Molnár D., Kocsmár. Edző: Simonka Ferenc.
A kanizsaiaknál is volt hiányzó, de hazai pályán csak a győzelem volt tőlük elfogadható. Jól is kezdték a mérkőzést, az első támadásból Kéri Péter volt eredményes, majd emberelőnyből Cseh Attila talált be. Az egriek ugyan szépítettek, de sorrendben Cserdi István, Bakó Csaba és Szécsi Dávid góljaira már nem tudtak válaszolni. A második negyedben tovább növelte előnyét a KVSE - Bakó, Kéri és Szécsi góljaival. A harmadik ne-
gyedben mindkét center, Virt Mátyás és Cserdi is eredményesen akciózott, Bakó pedig már a negyedik gólját jegyezte. A záró játékrészben a biztos előny tudatában kissé kiengedtek a hazaiak, ezt ki is használták az egriek, de a vendéglátók sikere nem forgott veszélyben. Folytatás szombaton 12 órától a Csabai Csirkefogók ellen - hazai környezetben...
P.L.
Elmaradt testvértalálkozó, szombaton a Hévíz érkezik
Olajmunkás SE Gellénháza (7.) - UFC Nagykanizsa (S.) 3-2 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 24. forduló. Gellén-háza, 100 néző. Vezette: Siket (Szente R., Pörzse). G.: Odonics (40.), Horváth L. (64.), Bognár P. (73.), illetve Horváth B. (9.), Novák L. (8S.). Kiállítva: Völgyi D. (86.)
Nagykanizsa: Osbáth - Kotnyek I. (Zsirai A., 69.), Papp T., Schuller, Hóbor, Völgyi D., Rácz Sz., Orbán A., Horváth B., Szalai D., Bene G. (Novák L., 6S.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Ezzel a vereséggel főleg izgalmas lesz az UFC Nagykanizsának a hajrá, hiszen a harmadik helyért
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 0693-323-737, 0620-3285-766 (7774K)
SZOLGALTATAS
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630597-1530 (7772K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
VEGYES
vívott versenyfutás keretében szombaton 16.30 órától a listavezető Hévízzel mérkőzik és szintén fogadja még a második Csesztreg együttesét is az elkövetkezendő hetekben. Ha ezeken jól teljesítenek a kanizsaiak, rá is szolgálnak a bronzéremre...
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (10.) - Szerszámsziget-Zalalövői TK (6.) 2-2 (0-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 24. forduló. Kiskanizsa, 100 néző. Vezette: Vizi (Tánczos, Vörös D.). G.: Becze (76.), Földesi (90.), illetve Mavolo (49.), Tóth B. (80.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer, Ötvös, Kálovics A., Horváth G.,
Porcelán készleteket, nippeket, falitárolókat, lakásdíszítő tárgyakat, régi újságokat, festményeket, készpénzért vásárolnék. Tel.: 0630-377-6527 (77801K)
Fiatal citromfák eladók. Tel.: 0630997-2867 (7779K)
indulö
Dolmányos, Németh R. (Becze, 61.), Kovács B. (Somogyi D., 77.), Póka (Kisharmadás K., 81.), Földesi, Lukács I. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Fordulatos és jó meccset vívott a Kiskanizsa a Zalalövővel, jól jelzi, hogy a lövőieknek fontos volt a találkozó, hiszen a végén még kapusuk is előre ment egy szögletnél. Ugyanakkor testvérek csatájára nem került sor a mecs-csen, hiszen amikor Sneff Ferenc becserélte Kisharmadás Kristófot, addig bátyja, Kisharmadás Gábor már nem volt a pályán a vendégeknél.
P.L.
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítás kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u, 5. Tel.: 06-70-50B-7810, 06-70-518-53B5
26 éve képezzük a vezetőket!
A V0KSH OKTATÁSI KFT

Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam jelentkezési időpontja:
május 18. (szerda) 16 óra és május 26. (csütörtök) 19 óra
: május 28. (szombat) Jelentkezési határidő: május 18.
Következő GKI vizsga időpont:
Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás keretében is elérhetőek!
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-S16-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-70S1 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
/Stat.2016-1 né. VSM: "B" E: 69,7, F: 65,357 - "C"E: 90 7 ÁKÓ: "B" Gy: 159,397 "C" Gy: 101.487 /
2016. május 12
Kanizsa - Sport
15
Volt, aki dupla elsőséget gyűjtött
A nagykanizsai Sensei Sáfár Shotokan Karate - Do SE küzdősportokban jeleskedő növendékei a napokban egy felhozó verseny keretében, a II. Zalakaros Kupán bizonyították rátermettségüket.
A klub tagjainak egyéni eredményei a Zalakaros Kupán. Porkoláb Zalán 9-10 év „C" fiú kata (forma-
gyakorlat) 1. hely. Vadász Inez 910 év „B" leány kata 1. hely és 910 év „B" leány kumite (küzdelem) 1. hely. Szólák Dávid 13-14 év „A" fiú kata 3. hely és 13-14 év „A" fiú kumite 1. hely. Gerencsér Csaba 15-17 év „B" fiú kata 1. hely. Gángó Zoltán 11-12 év „A" fiú kata 1. hely. Kassa Aron 13-14 év „A" fiú kata 1. hely és 13-14 év „A" fiú kumite 1. hely. Kucskó
A férfiak is ezüstérmesek
A Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE férfi NB Il-es asztaliteniszezői (képünkön) is zárták bajnoki szezonjuk, s csakúgy, mint a hölgyek az NB I-ben, ők is a második helyen végeztek.
Pestújhelyi SC I (5.) - Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) 10:8
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 17. forduló. Budapest. Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 3, Szuhanyik József 3, Horváth Dávid 1 és a Berdár-Szuhanyik páros.
A kanizsaiak ellen a fővárosiak nagyon készültek és a kissé tartalékos dél-zalaiak így minimális vereséget szenvedtek.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) - PTE PEAC Kaló-Méh III (4.) 9:9
18. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Berdár 4, Szuhanyik 4 és a Berdár-Szuhanyik páros.
A KSSE férfi csapata a bajnokság záró fordulójában döntetlennel zárt úgy, hogy Berdár Norbert és Szuhanyik Józsefmaximálisan teljesített, de ezúttal a többieknek gyengébben ment.
Zsófia 18-35 év „A" női kata 1. hely. Csapatban a Gángó ZoltánKassa Aron-Szólák Dávid 13-14 év „A" fiú csapat kata 1. helyezést ért el.
A tavasz egyik nagy megmérettetése, a fővárosi Sensei Safar Shoto Cup 2016 volt, ezen a fiatalok (képünkön trénereikkel) még élesebb versenykörülmények között adhattak számot tudásukról.
Kanizsai egyéni eredmények a Safar Shoto Cup keretében. Porkoláb Zalán „C" 9 - 10 év fiú kata 1. hely és kumite 1. hely. Szabó Bence „B" 6-8 év fiú kata 1. hely. Vadász Inez „B" 9-10 év leány kata 1. hely. Gerencsér Eszter „B" 1314 év leány kata 3. hely és kumite
1. hely. Gerencsér Csaba „B" 15 -17 év fiú kata 1. hely és kumite 2. hely. Gángó Zoltán „A" 11 - 12 év fiú kata 1. hely. Kassa Aron „A" 13-14 év fiú kata 1. hely és kumite
2. hely. Kucskó Zsófia „A" 18 - 35 év női kata 1. hely.
P.L.
A tavasz nyert meccse
Nagykanizsai Izzó SE (10.) - Sport 36 Komló U23 (4.) 3229 (14-15)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 18. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Antal, Antalné. Izzó SE: Zso-brák - Füle 3, Gilitsch 2, Tompek 3, Kiss G. 15/2, Jónás 1, Metzger 1. Csere: Szabó B. (kapus), Simon 3/3, Bátor 2, Musits N. 1, Márton 1. Edző: Takács Balázs.
A jó erőkből álló Komló kézilabdázói ellen fontos volt a taktikus játék. Jó meccset vívtak a felek, s az már az elején kiderült, hogy a kanizsaiaknál a jó kapusteljesítmény lehet mindennek az alapja. Különösen a második félidőben állt össze a csapatmunka, akkor a jó védekezés eredményes játékkal és egyéni teljesítménnyel karöltve a hat vereség után az első tavaszi győzelmet jelentette a Izzó SE számára. A találkozó vége előtt ugyan kissé elszabadultak az indulatok a pályán, jöttek a két percek és a sárga lapok, de nagykanizsaiak győzelme mindenképpen megérdemelt volt.
Porecre hangoltak
A Szan-Dia FSC táncosai a 24. Euro Open Nemzetközi Táncversenyen versenyezhettek a szerbiai Magyarkanizsán.
Öt ország közel 1000 táncosa vett részt a vajdasági megmérettetésen, melyen a nagykanizsai klub 42 versenyzővel, gyerek és junior korcsoportos versenyzőkkel vett részt a magyarkanizsai fesztiválon.
Az eredményekre sem panaszkodhattak a dél-zalai küldöttségnél, a lányoknak így remek főpróba volt a horvátországi, közelebbről poreci világbajnokság előtt.
Euro Open Látványtánc-fesztivál, Szerbia, Magyarkanizsa. Szan-Dia aranyérmesek. Free Dance formáció Youth: Ali Basha (Felde Zorka, Varga Fanni, Solymos Vivien, Grabant Nóra, Kurucz Petra, Acs Barbara, Takács Zsóka, Horváth Panna, Kovács Kíra, Borsos Eszter, Fritz Dorina, Andrasek Daniella, Széll Petra). Free show formáció Junior: Csillagjegyek (Kepe Klaudia, Darázsi Laura, Tatai Zsóka, Lanz Tamara, Tárnok Viktória, Kalmár Dorottya, Váradi Luca, Molnár Lilla, Gerlinger Laura, Kovács Réka, Polai Panna, Avas Liliána). Fantasy kiscsoport Youth: Almamagok (Felde Zorka, Varga Fanni, Solymos Vivien, Grabant Nóra, Kurucz Petra, Acs Barbara, Takács Zsóka). Free dance duo youth: Bang-bang (Váradi Luca és Molnár Lilla), Timon és Pumba (Grabant Nóra és Takács Zsóka). Fantasy duo youth: A váza (Taródy Csenge és Acs Barbara). Free show solo youth: Cica (Ujj Viktória Zóra). Ezüstérmesek. Fantasy Formáció Youth: Pattogatott kukorica (Zsámár Szonja, Füzesi Alexandra, Marton Dóra, Széll Petra, Szollár Petra, Hegyi Hortenzia, Németh Beatrix, Odor Anna, Horváth Jázmin, Hajnali Luca, Veit Janka, Agoston Lara). Fantasy Formáció Junior: Európai Unió (Kepe Klaudia, Darázsi Laura, Tatai Zsóka, Lanz Tamara, Tárnok Viktória, Kalmár Dorottya, Váradi Luca, Molnár Lilla, Gerlinger Laura, Kovács Réka, Polai Panna, Avas Liliána). Free show solo youth: Autóversenyző (Solymos Vivien). Bronzérmesek: Free Dance solo Youth: Cirkusz (Felde Zorka). Fantasy solo youth: Popey (Varga Fanni).
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 12
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA afee''eSZ
'' , 8800 Nagykanizsa Deák tér ó. (93)312-011,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. május 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától.
♦ Deszkák különböző méretben és hosszban, nagy választékban:
34.000 Ft + áfától. ♦ Asztalos minőségi deszka, palló kapható. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
♦ Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidővel. Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTAT A S ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
június 20 - július 15-ig és július 18 - augusztus 12-ig
1 TANÉV ANYAGA MOST 4 HÉT ALATT!
8800 Nagykanizsa,. Kinizsi u* 2fa
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253
E-maihdialog@dialognk.hu, Web; www.dialognk.hu
TEMESI GRÁNIT
SIREMLEKEK
Mosdopultok, k''prsúk
ii Mii kpa rkanvok, konyha pii It n k
KÉSZÍTÉSE granittip
Nagykanizsa
márványból és mészkőböJ
Miklúsfa
Szentendrei u, 65.
Te .: 0693/318-003
mobil: 0630/267-66-27
0630/339-94-97
tcmcsi gránit M''temesi gramt.hu
www.tcnicsiEranil.hu
Előzetes időpont egyeztetés telefonon!
AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
meggyesvaníliás hasé
május 24-31.
i
K
a csomag akciós ára
hólabda
forma rozskenyér
ípitttu C\ CtjtS^tíji Stvvf
(93) 666-666
Pályázat falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft. Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.lS.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti ösz-szeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kan izsa
II. Kanizsai Pünkösdölő
„Ma vagyon, ma vagyon, piros Pünkösd napja, holnap lesz, holnap lesz, a második napja. A pünkösdi rózsát jól meggondozzátok, kalapotok mellett el ne hervasszátok" - énekelte vasárnap délután a Szikrák-, a Zalagyöngye Táncegyüttes, az Árvácska-, a Rezeda- és a Viola Dalkör az Erzsébet téren. A pünkösdi ünnepkör hagyományait, a régi népszokásokat második alkalommal elevenítette fel önkormányzati támogatással a Kanizsai Kulturális Központ.
A polgármesteri hivatal előtt a városvezetés nevében Dénes Sándor polgármester fogadta és köszöntötte a néptáncosokat, a népdalkörök tagjait és a hűvös idő ellenére megjelent érdeklődő városlakókat. Itt, és a további két
helyszínen a néptáncosok bemutatták a pünkösdi királynéjárást. A hagyomány szerint a lányok házról-házra, énekelve végigjárták a falujukat és jókívánságokkal illették a háziakat. Cserébe ajándékot, gyümölcsöt, édességet kaptak.
Mint ahogyan vasárnap délután mi is láthattuk, a pünkösdi kiski-rályné feje fölé kendőt feszítettek ki a fehér ruhába öltözött lányok, közben énekelve körbejárták. Aje-lenet végén pedig jó magasra emelték, hogy ekkora legyen a maguk kendere. Bő termést, gazdagságot, boldogságot kívántak mindenkinek.
A térről a pünkösdi menet énekszóval vonult tovább a Deák térre, ahol a Jézus Szíve Plébánia előtt Arányi Zoltán káplán fogadta és frissítővel kínálta a pünkösdölő-ket.
A HSMK előtt Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója várta a hagyományőrző csoportokat. Balassi Bálint Borívóknak való című költeményéből idézett négy strófával köszöntötte és invitálta be a pünkösdi köszöntőket a művelődési intézménybe, további együtt ünneplésre.
A pünkösdölő késő estig tartó programjaiban többek között a Bojtár Népzenei Együttes és Vajda Margit gyermekműsorát, a helyi csoportok bemutatóját, a Fonó Zenekar előadását és a Fantázia Zenekar koncertjét láthatta-hallhatta a közönség.
A programsorozattal az egyházi ünnepekhez is kapcsolódó néphagyományt kívánják újraéleszteni és továbbörökíteni a következő generáció részére a szervezők.
B.E.
2
Kanizsa - Gazdaság
2016. máius 19
Vietnami-magyar üzletember találkozó
Vietnami-magyar üzletember találkozóra került sor a minap Nagykanizsán. A találkozó ötlete pontosan egy hónapja Nguyen Thanh Tuan, a Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövete, a nagykövet első titkára, valamint Nguyen Trung Dung kereskedelmi tanácsos látogatása kapcsán merült fel.
Egy hónnappal ezelőtt még a polgármester és az alpolgármesterek fogadták a küldöttséget, a mostani találkozón azonban már vietnami és magyar vállalkozók is jelen voltak, bízva az üzleti partneri kapcsolatok kiépítésének sikerében.
A találkozón, mely a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., az Inkubátorház és Innovációs Központ Nagykanizsa és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara (NAKKIK) szervezésében került sor, a megjelenteket dr. Polay József, a NAKKIK elnö-
ke köszöntötte. Ahogy elmondta, az üzletember találkozót a vietnami nagykövet kezdeményezésére szervezték meg. A megbeszélés keretében pedig lehetőség nyílhat arra, hogy vietnámi és magyar üzleti kapcsolatok jöhessenek létre.
- Pontosan egy hónapja mutattuk meg a városunkat a vietnami
küldöttségnek. Ekkor már kiderült, vannak közös pontok és érdemes együttműködnünk - vette át a szót Dénes Sándor polgármester.
Majd hozzátette, a város életében fontos szempont az, hogy hogyan működnek a vállalkozások, hiszen adót fizetnek be, mely meghatározza a városunk működését. Ezért a gaz-
dasági kapcsolatokra hangsúlyt fektetnek, és ez a találkozó is ezt erősíti, ismerkedési és kapcsolatteremtési lehetőséget biztosít mind a magyar, mind a vietnami fél számára.
- Remélem ez a találkozó sikeres és eredményes lesz. Ez a mai délután önökről, cégvezetőkről szól, hogy bemutatkozzanak és megtalálják a közös pontokat -zárta köszöntőjét a polgármester.
Ezt követően Nguyen Thanh Tuan nagykövet elmondta, nélkülözhetetlen a város támogatása abban, hogy a nagykanizsai és a vietnami üzletemberek együttműködhessenek. A kapcsolat a két ország közt hosszú múltra nyúlik vissza, mely jó alapot teremtett. Kiemelte, a vietnami nép hálás a támogatásért, melyet Magyarország nyújtott a háború alatt és utána. Hozzátette, stratégiai partnereknek tekintik hazánkat és szeretnék még szorosabbá tenni a kapcsolatot. Ezt követően került sor a nagykanizsai és a vietnami cégek bemutatkozásra.
V.M.
Cseresnyés Péter: össztársadalmi feladat a képzett munkaerő biztosítása
Össztársadalmi feladat, hogy legyenek a munkaerőpiacon megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek az ország, a gazdaság versenyképességének növelése érdekében - hangsúlyozta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és kép-
zésért felelős államtitkára csütörtökön az Objektív Kutató Intézet konferenciáján a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Az államtitkár előadásában úgy vélte, hogy a munkaerőpiacot a kereslet és kínálat egyensúlytalansága jellemzi, egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Cseresnyés Péter kiemelte: Európában az egyik legnagyobb kihívás a gazdasági növekedés beindítása, a bővülés ütemének fenntartása, a foglalkoztatás növelése.
Az államtitkár kitért arra, hogy Magyarországon 2010-201S-ben bővült a foglalkoztatatás, csökkent a munkanélküliség, a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók nélkül is 4 millióan dolgoznak az országban.
Cseresnyés Péter hangsúlyozta, hogy a kormány ösztönzi a foglal-
koztatás növelését. Kifejtette: sikeres a 2013 elején bevezetett munkavédelmi akcióterv, amely a foglalkoztatókat támogatja különböző kedvezményekkel a hátrányos helyzetű munkaerő alkalmazása esetén. Az akcióterv évente átlagosan 900 ezer munkavállaló foglalkoztatását segíti, a munkáltatók terhei 3S7 milliárd forinttal csökkentek 201S végéig, hozzájárulnak a foglalkoztatáshoz a hátrányos térségekben lévő szabad vállalkozási zónákban nyújtott támogatási lehetőségek is - közölte.
Az NGM államtitkára előadásában kitért arra, a kormány ösztönzi, hogy a közfoglalkoztatottak minél előbb elhelyezkedjenek a versenyszférában. A kormány az európai uniós források felhasználásával is támogatja a foglalkoztatáspolitika megvalósulását - jelentette ki az államtitkár, példaként említve a fia-
talok elhelyezkedését segítő Ifjúsági garancia programot, a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatását, a gyakornoki programok működtetését, az Út a munkerőpiacra programot, a rugalmas foglalkoztatás ösztönzését, illetve a társadalmi célú foglalkoztatást.
A konferenciát megnyitó Kiss Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (BKIK) elmondta, hogy álláspontjuk szerint a cafeteria átalakításakor a SZEP-kártya rendszert meg kellene tartani, hiszen az a belföldi turizmust segíti, és a felhasználók a pénzt itthon költik el.
A konferenciát követően az újságírói kérdésre válaszolva Cseresnyés Péter elmondta, hogy folynak a tárgyalások a cafeteria rendszerről.
MTI - Kanizsa
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. május 19
Kanizsa - Gazdaság
3
Nyereséggel zárult a vadászati év Zala megyében
Zala megyében 68,6 millió forint nyereséggel zárult a 201S/2016-os vadászati év, a legnagyobb bevételt a bérkilövésből és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokból érték el a társaságok -tájékoztatta a megyei kormányhivatal földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztályának vadászati és halászati főfelügyelője az MTI-t.
Lázár Attila elmondta, az elmúlt években többé-kevésbé kiegyenlített volt a külföldi és belföldi bérkilövésből és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokból származó tételek aránya, az elmúlt idényben viszont a magyarok jelentősen többet fordítottak erre a célra, mint a külföldiek. A hazai bérvadászatokból származó bevétel mintegy 424 millió forint volt, SO millió forinttal haladta meg a külföldi bérvadászok által költött összeget. A va-
dásztársaságok további 4OO millió forint árbevételt a vadhús értékesítéséből értek el - közölte.
Az S2 vadászterület éves árbevétele mintegy 1,46 milliárd forint volt, kiadásuk pedig 1,39 milliárd forintot tett ki.
A kiadások közel felét, mintegy 621 milliói forintot vadgazdálkodásra fordították, illetve jelentős összeget költöttek mezőgazdasági vadkárra is: az elmúlt idényben 3S3 millió forintot fizettek kártalanításra, 4S millió forinttal többet, mint egy évvel korábban.
Az elmúlt egy évtized adatait ösz-szevetve a 2O11/2O12-es vadászati évben volt a legmagasabb a mezőgazdasági vadkár összege, a zalai vadgazdálkodóknak akkor 418,6 millió forintba került a nagyvad által, zömében kukoricaföldeken okozott kár - emlékeztetett Lázár Attila.
Hozzáfűzte, a vadkár mérséklésére ezt követően megemelték a
nagyvadra vonatkozó kilövési tervet, a keret azóta is változatlan: az elmúlt évekhez hasonlóan gímszarvasból 6 ezer, őzből S,S ezer, vaddisznóból pedig 1O ezer példány elejtését tervezik a 2O16/2O17-es idényben is. Igaz, az elmúlt vadászati évben gímszarvasból és őzből mintegy félezerrel, vaddisznóból pedig 2,7 ezerrel kevesebb példány került puskavégre a tervezettnél - ismertette a vadászati főfelügyelő.
Hozzátette, a szaporodási időszak előtt készült létszámbecslések ugyanakkor azt mutatják, hogy a zalai erdőkben évről-évre kevesebb a nagyvad: az elmúlt évhez képest a gímszarvas- és a vaddisznóállomány mintegy 3OO-3OO-zal, míg az őzek száma 7SO-nel csökkent. Tavaly a gímszarvas állományt 7 ezerre, a vaddisznóállományt S,2 ezerre becsülték, míg az őzek száma meghaladta a 1O ezret.
Kitért arra is, hogy a keretszámokat vadászterületekre és több kategóriára, például korosztályokra lebontva adják meg. A korpiramis szabálya szerint a kilövési arányokat a fiatalabb korosztály irányába tolják el azért, hogy megkíméljék az idős- és középkorú egyedeket. Komoly szankciókat von maga után, ha valaki a szakmai szabályokat megsérti - figyelmeztetett.
Kifejtette, bár kiváló minőségű génállománnyal rendelkező gímszarvasbikák élnek a zalai erdőkben, az általános elfiatalodás jellemző rájuk: az elejtett bikák átlagéletkora folyamatosan csökken, mivel a társaságok többsége bevételének növelésére törekedve nem várja meg, míg golyóérett korba kerülnek a bikák. Ha a kiváló egyedek elérhetnék a 13-14 éves kort - és nem kerülnének 89 éves korukban terítékre - akkor a zalai vadászterületeken még több csúcsminőségű, aranyérmes gímszarvasbika elejtésére lenne lehetőség - hangsúlyozta Lázár Attila.
MTI - Kanizsa
Pályázatot hirdet a kanizsai Kraft-pont
„Mondja el nekünk, hogyan fejlesztené a várost az itt élő, dolgozó fiatalok számára! Hogyan fejlesztené és tenné vonzóbbá a várost és környékét a fiatalok számára? - kéri felhívásában a helyi Kraft-pont.
A hazánkban először Kőszegen megvalósított Kraft Projekt egy olyan új város- és régiófejlesztési stratégia, amely a vidéki Magyarország felemelkedését célozza a kis- és középvárosok összekapcsolódása révén. Ehhez csatlakozott városunk is, s ennek égisze alatt hirdetik a nagykanizsai Kraft Jövőépítő Pályázatot, melyre 18. életévüket betöltött, Nagykanizsán lakó vagy tanuló egyetemi hallgatók és felnőttképzésben résztvevők jelentkezését várják. A pályázó fiatalok a projektterv kidolgozása során végiggondolhatják, hogyan tudnák a települést fejleszteni, újragondolni, még szeret-hetőbbé, vonzóbbá és élhetőbbé tenni.
A pályázatról
A pályázatban be kell mutatniuk egyénileg vagy maximum 3 fős csapatban olyan kreatív és egyedi ötleten alapuló projekteket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok a középiskolai és egyetemi tanulmányaikat követően is a városban maradjanak.
A tervezés során abból kell kiindulni, hogy a megálmodott projektre 1 milliárd forint áll rendelkezésre. Néhány fontos kulcsszó az elinduláshoz: innovatív város, okos város, kreatív város, fenntartható város, élhető város, kulturális város, kutató város.
A munka kezdetén érdemes a rendelkezésre álló városfejlesztési dokumentumokat („A mindenséggel mérd magad" - Nagykanizsai Megyei Jogú Város Stratégiai Terve; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója - Integrált Településfejlesztési Stratégia) áttekinteni, amelyek letölthetőek a város honlapjáról (www.nagykanizsa.hu). A
finanszírozás érdekében javasolt továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kiírásait is áttanulmányozni.
Olyan esszéket várnak, amelyek átgondolják, feldolgozzák a projekt tematikáját és „kitalálják" Nagykanizsát, előtérbe helyezve a megadott kulcsszavakat.
A művek terjedelme maximum 1O oldal lehet, egy pályázó több projektötletet is beküldhet. A projekttervekben 12-es betűnagyságú, Times New Roman betűket és másfeles sortávolságot kell használni. Az elkészült pályázatokat elektronikusan kell beküldeni a keller.krisztina@uni-pen.hu címre, az e-mail tárgya Kraft Jövőépítő Pályázat legyen. A pályázathoz meg kell adni a nevet, életkort, elérhetőséget (lakcím, e-mail cím) és a felsőoktatási intézményük nevét. A felhívást kiírók minden esetben visszaigazolást küldenek a pályázat beérkezéséről.
A pályázatok beérkezésének határideje: 201S. május 2S.
A projektötleteket a Kraft Projekt menedzsmentje és a nyereményeket felajánló intézmények képviselői bírálják el. Az eredményről a pályázókat a megadott e-mail címeken értesítik.
A legjobb három projektötlet beküldője 2O16 júniusában meghívást kap egy egynapos kőszegi tanulmányútra, valamint a következő díjazásban részesül: 1. helyezett csapat: 3O ezer forint értékű könyvutalvány Nagykanizsa MJV Önkormányzatának felajánlásából. 2. helyezett csapat: 2O ezer forint értékű ajándékcsomag a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete felajánlásából. 3. helyezett csapat: 1O ezer forint értékű könyvutalvány a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ felajánlásából.
További információ:
Dr. Keller Krisztina Kraft-pont Nagykanizsa 88OO Nagykanizsa, Zrínyi utca 18. Telefon: +93-9O2-914 E-mail: keller.krisztina@uni-pen.hu
A
Kanizsa - Krónika
2016. május 19.
Kiváló vállalkozás a BWT
Kiváló vállalkozás díjat kapott a BWT Hungária Kft., Európa vezető víztechnológiai csoportjának magyarországi képviselője. A kitüntetéssel a nagykanizsai telephelyet jutalmazta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. Az elismerést Petró Gyula, a cég ügyvezető igazgatója vette át. A BWT nagykanizsai telephelyén összeszerelő műhely működik, az ipari partnerek számára készítenek vízkezelő berendezéseket.
A BWT Hungária Kft. Nagykanizsán, a „hazai vízkezelés bölcsőjében" működő telephelye kapott Kiváló Vállalkozás díjat, amelyet a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén vett át Petró Gyula ügyvezető igazgató.
Acég 2OO8-ban egyesült az eredetileg nagykanizsai telephelyű CWG Hungary Kft-vel, amely családi vállalkozásból nőtte ki magát. A telephelyen többek között gyógyszeripari berendezésekhez gyártanak vízkezelő berendezéseket, a BWT Pharmával együttműködve, de saját testvércégeik számára is exportálnak. így a hazai területen gyártott berendezések német, osztrák, svájci, távol-keleti és dél-amerikai piacon is megjelennek. Ahogyan a cég számára minden területen, így ezen a telephelyen és ezeknél a feladatoknál is kiemelten fontos a magas minőség, a fokozott higiénia. A BWT Hungária célja, hogy a lehető magasabb szintű biztonságot, higiéniát és egészséget nyújtsák a víz mindennapos használata során, innovatív, gazdaságos és környezetbarát vízkezelési technológiáink segítségével, a háztartásokban használható vízszűrőkön át, az ipari létesítményekbe beépített vízkezelő berendezésekig.
Petró Gyula elmondta, neki személy szerint, de a teljes cég számára is fontos elismerés a díj, ami magyar szakemberi tudás, tapasztalat és cégcsoportra jellemző innováció sikeres ötvözésének eredménye.
Kanizsa
Jubilált a Napfény Egyesület
„Felkaroltuk a hozzánk fordulókat, és ezután is így teszünk." Ennek a gondolatnak a szellemiségében tartotta fennállásának IS. évfordulóját a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete.
Az egyesület neve nem véletlenül lett „Napfény", a tagok a betegségek ellenére vidámak, jókedvűek, és ezt a pozitív szemléletet kívánják átadni mindenkinek, aki felkeresi őket. A jubileumi ünnepséget megtisztelte több társ szervezet, városi klubok és kulturális csoportok - számolt be a Kanizsa
Zöldtábor
Jelentkezési határidő május 31.
Nagykanizsa önkormányzata - az előző esztendők hagyományaihoz híven - az idei évben is biztosítja a Zöldtáborban az általános iskolás gyermekek nyári felügyeletét.
A napközis tábor a Csónakázó tó mellett június 2O-tól augusztus 19-ig üzemel.
A gyermekek számára az étkezést illetően a tanév során járó normatív kedvezmények a nyári tábor idejére is érvényesek.
A kicsik és nagyobbak tartalmas időtöltését hasznos és színes programok biztosítják az idén is, a jelentkezést minden tanuló a saját iskolájában adhatja le.
Televízió Híradójában.
Dénes Sándor polgármester a város közössége és vezetése nevében éltette a jubiláló egyesületet, egyúttal felhívta a figyelmet a megelőzés, a betegség korai felismerésének fontosságára. Beszédében Dr. Kulcsár Gyula rákkutató professzor, Nagykanizsa díszpolgárának szavait idézte. „Ha időben sikerül észrevenni a bajt, abban az esetben körülbelül 8S - 9O%-ban gyógyítható a daganatos betegség, a rosszindulatú daganatos betegség" - fogalmazott Dénes Sándor polgármester. Szűrővizsgálatok, évente névre szóló értesítők jutnak
el az emberekhez, de ezeket mégis, sokszor figyelmen kívül hagyjuk. A betegség felismerésének idején pedig nagyon fontos a segítség - hangsúlyozta Dénes Sándor, kiemelve a jubiláló szervezet tevékenységét.
A Napfény Egyesület az elmúlt 1S évben számos embernek nyújtott lelki támaszt. Karosi Lászlóné véleménye szerint a titok a közösség erejében rejlik. - Mi találkozunk minden hónap második és negyedik hétfőjén a Vasemberház Tükörtermében, délután fél S-kor. Munkatervet tudok mindenkinek adni, mert éves lebontásban dolgozunk, nyáron van egy kis szünet, júniustól szeptemberig. De különben mindig ott vagyunk, és engem bármikor, éjjel 11-ig fel lehetett hívni, mindenkihez van egy-két szavam, tehát forduljanak hozzánk bizalommal - mondta a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai elnöke.
Az egyesület létszáma mára 1OO fő fölé emelkedett, az elmúlt 1S év munkásságát Dénes Sándor polgármester díszoklevéllel ismerte el.
Kanizsa Médiaház
Kiállítják az időkapszulát
Elkészült az átázott dokumentumok restaurálása, így május 27-én, pénteken 14 órakor a Thúry György Múzeum a nagyközönségnek is bemutathatja a 48. közös gyalogezred Deák téri emlékműve talapzatában talált időkapszula tartalmát. Megnyitó beszédet mond dr. Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársa és Balogh László, városunk Humán Bizottságának elnöke.
Két éve országos érdeklődést váltott ki, hogy a Petőfi szobor talapzatának felújításakor egy hétfői napon a Kuzma Gránit szakemberei egy 8O évvel ezelőtt elindított üzenetre bukkantak. A múzeumba szállított fémhenger felbontásakor - melyet a történész végzettségű akkori polgármester, Cseresnyés Péter is nem kevés várakozással figyelt - egy vászonba göngyölt üveghenger került elő. Az elhelyezők gondossága ellenére a beszivárgott víz nyomot ha-
gyott a borítékba csomagolt korabeli fémpénzérméken, a szobor tintával írott alapítólevelén, a gyalogezred kitűzőjén, az utolsó ezredparancson, az 1934. szeptember 2-i ünnepélyes avatás meghívóin. Ám a 37 éves kiváló keszthelyi könyv- és papírrestaurátor ennél nehezebb feladatokkal is megbirkózott már. Gönczi Péter többek közt Göttin-genben a Gutenberg Bibliát, itthon a Thuróczy Krónikát, Papp Simon térképeit, városunk régi protokol-lumait mentette már meg, referenciái most egy ilyen ritkasággal gyarapodnak. - Híd vagyunk múlt és jövő között - fogalmazta meg két éve Nagykanizsa polgármestere. És egy ilyen, az időkapszulába zárt üzenet segít abban is, hogy megtudjuk, mi járt azoknak a fejében, akik - mint a szobra minapi avatásakor újfent megidézett Bethlen István is - az első világháború veszteségei után hazánkat ismét talpra állították.
Kanizsa
2016. május 19
Kanizsa - Krónika
5
Időutazás a Palini Általános Iskolában
A századfordulós kanizsai életet mutatják be azok a Thúry Múzeum gyűjteményéből származó képeslapok, melyekből a múlt csütörtökön nyílt kiállítás a városrész iskolájában.
Az iskola második, harmadik osztályos tanulóinak műsorával kezdődött a kiállítás megnyitója. Kunics Zsuzsa, a Thúry György Múzeum történésze beszélt a képes-
legkisebbek is kíváncsiak a város történetére.
- A gyerekeket nagyon érdekli az, hogy a körülöttünk lévő régi épületeket mire használták, hisz mi is egy kastélyban tanulunk, és arra is mindig kíváncsiak, hogy ki volt itt a tulajdonos, hogyan éltek itt, tehát ez mindenképpen megfogja a gyerekeket, szeretik ezt, és kell, hogy tudják is - mondta Takács Mária rajztanár.
Az iskolában kiállított képeket nemcsak megnézni lehet. A múzeum munkatársai játékkal is készültek, sőt a későbbiekben tárlatvezetés szerűen mesélnek majd a gye-
rekeknek a régmúlt időkről.
- Bóklásszunk együtt, tehát jöjjünk el, és akkor mesélek arról a gyerekeknek, hogy kik hol árultak, a piciknek is, hisz nem tudják még a felnőttek sem sokszor, hogy ki az a gerencsér, ki a kádár, melyik a bognár, melyik mit csinál? Tehát meséljünk egy kicsit arról, hogy milyenek voltak a kanizsai piacok, hogy néztek ki ezek a kereskedő cégek, mitől kereskedő város Kanizsa, és milyen gyönyörű volt régen is a belváros - mondta el továbbá a muzeológus.
Kanizsa Médiaház
lapok történetéről. „Tehát így jött létre a képeslap, és amire büszkék lehetünk, hogy Ausztria-Magyarországon először, tehát 1869-ben Ausztriában vezették be, Korre-spondenz Karte, németül ez volt az elnevezése, az egész világon itt vezették be hivatalosan is a levelezőlapot." - fogalmazott Kunics Zsuzsa.
A gyerekek érdeklődve figyelték az előadást, aztán a képeket. A kiállítás egyik szervezője szerint a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt 2016. május 29-én (vasárnap) 15 órakor a HŐSÖK NAPJA alkalmából rendezendő megemlékező ünnepségre. Helyszín: a kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark
Dénes Sándor polgármester
Program
14:45 Térzene 15:00 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek a Kanizsai Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Szent György Lovagrend Lovagjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség - Vitézlő Oskola Emlékező beszédet mond: Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője és vitéz Erdős László nyugállományú honvéd ezredes Történelmi egyházak imája az elesett hősökért Koszorúzás
Kérjük, koszorúzási szándékát legkésőbb 2016. május 26. (csütörtök) 14 óráig jelezni szíveskedjen Pere Krisztinánál a +3620/462-9390-es számon, vagy a pere.krisztina@nagykanizsa.hu e-mail címen.
6
Kanizsa - Krónika
2016. máius 19
Misztérium és valóság a Kodályban
gasabb rendű színtér Lehota M. János véleménye szerint a templom és a kultúra otthona. Az esztéta köszöntőjét követően Lengyák István, a Magyar Kultúra Lovagja nyitotta meg a kiállítást. Mint fogalmazott: a két kiállítót direkt alkotónak titulálja, mert egyikük sem tartja magát
A kiállítás megnyitóján a házigazda Művelődési Ház énekkara mellett a Szent Imre Kórus adott műsort, melynek oszlopos tagja a kiállító, Palotás Tibor is.
A tárlat ünnepélyes megnyitója komplex kulturális élményt nyújtott az érdeklődők számára, hiszen a kórus és az énekkar előadása mellett az irodalom is megjelent. Palotás Tibor és Domaföldi Tibor alkotásai nyit-
Palotás Tibor mérnök-alkotó festményei díszítik az intézmény kiállítótermét, Domaföldi Tibor fafaragó munkáival kísérve.
A művészek arra valók, hogy közelebb hozzák az emberekhez a valóságot. Ezzel az idézettel kezdte beszédét Lehota M. János, a Polgármesteri Kabinet vezetője, aki a városvezetés, és Dénes Sándor polgármester nevében mondott köszöntőt a kiállítás megnyitóján. Az esztéta úgy fogalmazott: az idézet egy furcsa paradoxont mutat fel, hi-
szen azt gondoljuk mindannyian, hogy a művészet és a valóság közt van egyfajta szakadék.
- Egy város, akár Nagykanizsa közössége több évszázados kultúrával rendelkezik. Hagyománnyal, beágyazódva, vallási, kulturális, művészeti tradícióba. Ez a tradíció a mi mélyebb valóságunk. Amiről általában nincsen fogalmunk a napi rutin közepette -fogalmazott Lehota M. János.
Két olyan tér van azonban az életben, ahol meg tudjuk tapasztalni ezt a mélyebb valóságot. Ez a két ma-
művésznek. Csupán olyan embernek, akik nagyon szeretnek valamivel foglalkozni, amit - és ezt már én teszem hozzá - igen gyakran művészi színvonalon művelnek - vélekedett Lengyák István.
vatartási időben látogathatók a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház földszinti kiállítótermében.
Kanizsa Médiaház
2016. május 19.
Kanizsa -
Hirdetés _|T
Pályázat: épített értékek megmentése, felújítása, restaurálása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011.(XI.04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7 millió Ft - vissza nem térítendő támogatás, amely 2016-ban kerülhet felhasználásra.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI.04.) rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2016. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásában. A borítékra kérjük ráírni: „Helyi értékvédelem támogatása 2016."
A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. júniusi soros ülésén bírálja el 2016. június 30.ig.
Felhívás az I. világháborús sírok tisztítására!
Tisztelt Nagykanizsai és Környéki Polgárok!
2016. május 21-én egy átfogó sírtisztítást fogunk végrehajtani a nagykanizsai I. Világháborús Sírkertben.
A munkálatok célja elsősorban a sírokon elburjánzott moha, illetve borostyán eltávolítása. Szeretnénk, ha Hősök Napjára (május utolsó vasárnapja) méltó küllemben lennének a nyughelyek. Kérünk mindenkit, akinek idege engedi, jöjjön el és segítse a munkálatokat. Drótkefét és gyökérkefét lehetőség szerint hozzon mindenki magával. A munkálatok délelőtt 9.00 órakor kezdődnek.
Tisztelettel: Pető Attila (06 30 571 7179)
Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
Suzuki SX4 S-CROSS GL és GL+ modellek extra navigációval, +1 év kiterjesztett garanciával most 3 900 000 Ft-tól!
Új SX4 S-CROSS GL és GL+ vásárlása esetén most extra beépített, Clarion navigációs multimédia-lejátszó is része a vételárnak!
Clarion NX504E multimédia-egység beépített navigációval és Smart Access szolgáltatással: - Clarion Smart Access felhöalapú szolgáltatásplatform - Gazdag 2D-s és 3D-s grafika ■ További bővítési lehetőségek ■ Intelligent V0ICE™ beszédfelismerő navigáció ■ Beépített Bluetooth
FX Autóház
A promóció a készlet erejéig érvényes. A képen szereplő autó és N3í?yk3nÍZS3f navigáció illusztráció. Suzuki Sx4 S-Cross - üzemanyag fogyasztás:
ToloL''i i''it oc Tol ■ qo/i;o7 fion 3,7-7,11/100 km. C02-kibocsátás vegyes használat mellett 110-135 g/km. I BltrKI Ul ZD. 161,, yj/üO/-DjU a változtatás jogát fenntartjuk. A tájékoztatás nem teljes körű, a WWW.SUZUkifX.hll részletekért keresse fel márkakereskedésünket!
Way of Life!
SASHALMI OPTIKA-A látás mestere
EGY PÁR VARI LUX MULTIFOKÁLIS LENCSE VÁSÁRLÁSA ESETÉN
EGY MÁSODIK PÁR VARI LUX LENCSÉT ADUNK AJÁNDÉKBA
■\/i=inii_Ljjír
Kall
1+1
■ ,
Az akció május 31
Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintű szolgáltatást kap, és a legmegfelelőbb szemüveget ajánljuk Önnek. Mi garantálja mindezt? Szakembereink sok éves tapasztalata, a szakma iránti elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a legjobb megoldással, maximális elégedettséggel távozzanak.
Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani. 40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét. A látáskorrekció legkorszerűbb módja a multifokális (progresszív) szemüveg, amelyet az Essilor fejlesztett ki Varilux márkanéven. Ez az első szemüveglencse, amely látható választóvonal nélkül biztosít élénk képet minden távolságra, még a számítógép előtt is. A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton kívül 4D szemmérést végzünk. A mérés során S paramétert vizsgálunk. Megállapítjuk az olvasótávolságot, femérjük a szem forgásközéppontját, meghatározzuk a domináns szemet. Ez elengedhetetlen a tökéletes személyre szabáshoz, hiszen a szemüveglencse majd ezekre az értékekre lesz optimalizálva, a korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakció érdekében.
Exkluzív márkák csak nálunk: Celine, Dior, Tag Heuer, stb.
Nagykanizsa, Sugár u. 1., te!.: 06-93-789-962 Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 06-93-310-644
MESTER OPTIKA
201G
..TKT-. ~ T*1
SASHALMI OPTIKA
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 19
Módosult az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek köre
Tisztelt Építtetők!
201S. év végén, illetve 2016. elején az építésügyi jogszabályok jelentős változáson estek át. A változtatások célja az volt, hogy az építésügyi eljárások egyszerűsödjenek, az építési jogosultságot az építtetők minél könnyebben, gyorsabban és olcsóbban megszerezhessék.
Erre figyelemmel módosult az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek köre, és a 3OO m2-nél kisebb hasznos alapterületű új lakóépület építésére már nem kell a klasszikus értelemben vett építési engedélyt kérni.
Ajogszabályi változásokról szóló általános tájékoztatások sokak számára azt sugallták, hogy építési engedély nélkül is építkezhetnek. A félreértések miatt megszaporodtak a szabálytalan építési tevékenységek, melyekből fakadóan az érintett építtetők utólag lefolytatott építésügyi hatósági eljárásra kényszerülnek, melyekhez jelentős mértékű építésügyi bírság vagy a szabálytalan épület/épületrész visszabontása (is) párosulhat.
Fentiekre figyelemmel felhívjuk az építeni szándékozók figyelmét, hogy az építési tevékenység megkezdése előtt minden esetben érdeklődjenek az építésügyi hatóságon az engedély nélkül végezhető építési tevékenységek köréről, illetve győződjenek meg róla, hogy a végezni kívánt munkákhoz szükséges-e építési engedélyt kérni, vagy a munkák megkezdését bejelenteni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 3OO m2 hasznos alapterülettel létesítendő új lakóépületek kivitelezése az építésügyi hatósághoz tett hiánytalan bejelentést (ennek formai és tartalmi elemeit a 456/2O15.(XII.29.) Korm. rendelet részletezi) követő 15 nap elteltével kezdhető meg. A hiányosan tett bejelentés esetén a hiányok megjelölésével az építésügyi hatóság a kérelem beérkezését követő nyolc napon belül a kérelmezőt és az építéssel érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakat, valamint az építésfelügyeleti hatóságot levélben tájékoztatja. Ebben az esetben az építési tevékenységet megkezdeni nem szabad!
A bejelentés mellékletét képező műszaki tervdokumentációt megfelelő jogosultsággal rendelkező építész tervező készítheti!
A hiányok pótlását követően az építeni szándékozó a hatóság felé új bejelentést tehet.
Amennyiben a bejelentett állapottól eltérő építményt kíván az építtető megvalósítani, a változásokat újabb (hiánytalan) bejelentéssel lehet jogszerűvé tenni.
A 3OO m2-nél kisebb hasznos alapterülettel létesítendő lakóépületek egyszerű bejelentése illeték- és szolgáltatási díj mentes.
Az egyszerű bejelentés alapján megvalósított lakóépületek használatbavételét az építéssel érintett ingatlan fekvése szerinti települési jegyzőnél lehet bejelenteni. Bejelentés hiányában az építményt használni nem lehet!
Az építés bejelentésétől számított 3 éven belül megvalósított lakóépület esetében a használatbavétel bejelentése illeték- és díj mentes. A negyedik évtől kezdődően az eljárás díja 2OO.OOO Ft, majd évente 2OO.OOO Ft-tal emelkedő összeg (a 1O. évben 1.4OO.OOO Ft).
Azon épületeket, melyek 1O éven belül nem vehetők használatba, le kell bontani.
Felhívom a Tisztelt Építtetők figyelmét arra is, hogy a meglévő lakóépületek bővítése, tartószerkezete érintő átépítése, valamint a vegyes funkciójú épületek építése továbbra is építési engedélyhez kötött építési tevékenység! Ezen eljárásokhoz az 199O. évi XCIII. Tv. XV. táblája alapján illetéket kell fizetni.
Az építési engedély/bejelentés nélkül létesíthető építmények megvalósítása is csak az általános érvényű jogszabályi előírások betartásával (pl: helyi építési szabályzat, országos építésügyi követelmények, stb.).
Fentiekre figyelemmel kérem az építeni szándékozókat, hogy az építési tevékenység megkezdése előtt a megvalósítandó építmények építési lehetőségeiről az Építésügyi Csoportnál (88OO Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet) ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.OO-12.OO, 13.OO-16.OO, szerda: 8.OO-12.OO, 13.OO-16.3O, péntek: 8.OO-12.OO) érdeklődni szíveskedjenek!
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 1O.OO órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza. A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: O693-311-241/116. mellék.
Képviselői fogadóórák
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2O16. május 27-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.). Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 88OO Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.
Szociális keret 2016
Pályázati felhívás a 2016. évi Szociális keretből történő támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévők szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2O13.(V.O3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló forrás: 1 OOO OOO forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletei: a pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (88OO Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. május 31.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
Egészségvédelmi keret 2016
Pályázati felhívás a 2016. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2O13.(V.O3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megőrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló forrás: 1.OOO.OOO forint.
A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletei: a pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (88OO Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. május 31.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
Kanizsa - Hirdetés
Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételéről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönző rendszert. A dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejeződtek be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert. A jelenlegi próbaüzemet követően a lakosság várhatóan április utolsó hetétől fogja tudni használni a kerékpárokat. Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer működéséről.
A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A használatért fizetendő: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítő helyeken. Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és
ennek megfelelően 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK
A használatért fizetendő: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.
Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az első fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10 órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokko-lóba, a kerékpárt eltűntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.).
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00 - 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel: (+36 93) 537-653
KÁRTYAÉRTÉKESÍTŐ HELY Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tour-inform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285, (+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 250 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 350 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja 10.000 Ft
A féléves bérlet díja 6.500 Ft
14 éven felüli diákok éves bérlet díja 8.000 Ft
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja 5.200 Ft
A KanizsaBike kártya díja 600 Ft/kártya
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 250 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 350 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Jegy ára
Napijegy 400 Ft
3 napos jegy 800 Ft
Hetijegy 1.400 Ft
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI
1. dokkoló-Inkubátorház
7. dokkoló - General
3. dokkoló - > Víztorony
7v n t
4. dokkold '' Balatoni u. Petőfi u. csp.
6. dokkoló -Autóbusz pu
i0. dokkoló - Ady £nijne u. Zrínyi u csp.
Mg8aNll5í*8
dokkoló ■ \T Bútorgyár
10. dokkoló -Sport csarnok
Megtekinthető: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
Kanizsa - Hirdetés
0
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 8800 Nagykanizsa, Ady u. 1. Telefon: 93/516-670, 93/516-671 Mobil: 0630/754-3616 E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu
Togliatti küldöttség
Nagykanizsán
Dr. Polay József elnök vezetésével Togliatti városából érkezett delegációt fogadott a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara április 29-én. Az orosz küldöttséget Vitalij Matvejev, a Togliatti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vezette, tagjai Irina Szves-nyikova és Alekszej Vosztrikov polgármesteri, illetve kormányzói tanácsadók, valamint Szvetlana Szidorova gimnáziumigazgató voltak. A delegáció a Város Napja rendezvénysorozatra érkezett Nagykanizsa oroszországi testvérvárosából. A megbeszélés során szóba került, hogy az 1997-ben kezdődött testvérvárosi kapcsolat eddig jobbára kulturális síkon működött. A két kamarai elnök megerősítette, hogy itt az ideje, hogy városaink gazdasági téren is elkezdjék az együttműködést. Ennek első lépéseként a nagykanizsai kamara részéről az olajipari gépgyártás, a fémmegmunkálás és a turizmus területén
működő vállalkozások mutatkoztak be röviden (OT Industries DKG Gépgyártó Zrt., Into 98 Kft., Ruget Magyarország Kft., Hotel Touring). Matvejev elnök úr pedig elmondta a lehetséges együttműködés területeit, melyek a turizmus, autóipar, a műtrágyagyártás és az orvosi műszergyártás. A két elnök megállapodott abban, hogy elkezdik a két város vállalkozásait képviselő kamarák közötti információk megosztását, ezzel elősegítve a lehetséges jövőbeni gazdasági együttműködést.
NAKKIK Küldöttgyűlése
Kamaránk május 6-én a Vasember Házban tartotta Küldöttgyűlését. Dr. Polay Józsefelnök beszámolt az elmúlt év eseményeiről. A napirendi pontoknak megfelelően a
A Küldöttgyűlés a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót 35.360 eFt mérlegfőösszeggel és 2.489 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. A Küldöttgyűlés hivatalos részét követően Dr. Parragh László, az MKIK elnöke tartott előadást az ország gazdasági helyzetéről, majd dr. Polay József elnök, Dr, Parragh László, az MKIK elnöke, Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő átadták a kamarai tagok 2015. évi mukáját elismerő kamarai kitüntetéseket. „Kamarai Életmű" díjat kapott Szili Győző, „Nagykanizsai Kamarai Gazdaságfejlesztésért" díjat kapott Wilheim Gábor, „Év Vállalkozója" díjban részesült Czeg-lédi Mária, „Év Vállalkozása" díjat kapott a Nyugat Kft., a Moór Kft., a Nagykanizsa-Netta-Pannó-nia Kft., a BWT Hungária Kft., a Pamafix Kft. és a Hosszú Euro-trans Kft. „Kiváló Gyakorlati Képzőhely" díjat kapott a Kanizsai Dorottya Kórház, a Heni Cu-
váló Tanulója Versenyen kiváló helyezést elért diákok is. Léránt Márk villanyszerelő szakmában 1. helyezést, Böröndi Klaudia kárpitos szakmában 3. helyezést, Fenyvesi Dániel épület- és szerkezetlakatos szakmában 4. helyezést,
Győrfy Patrik Géza épület- és szerkezetlakatos szakmában 5. helyezést, Bogdán Milán Ivó hegesztő szakmában 8. helyezést ért el. „Szakoktatói Nívódíjat" kapott Angyalosi Miklósné és Patonai Katalin, az évek óta eredményt elérő kárpitos tanulók felkészítéséért, illetve Wittmann Károly, az első helyezést elért Léránt Márk, végzős villanyszerelő tanuló felkészítő tanára. Az épület- és szerkezetlakatos, továbbá hegesztő versenyzők osztályfőnöke és fel-
(-\
Közlemény - Kamarai Választások
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Választási- és Jelölő Bizottsága nevében szíves tájékoztatás és együttműködés céljából az alábbi híranyagot tesszük közzé:
2016-ban a kamarai törvény értelmében lejár a küldöttek és a tisztségviselők mandátuma. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2016. április 25-i elnökségi ülése elfogadta azokat a szabályokat, amelyek szükségesek a kamarai választások lebonyolításához. Megbízást adott a kamarai választásokat koordináló és törvényességet felügyelő technikai bizottságoknak: a Választási, Jelölő, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottságnak.
Fontos tudnivaló, hogy választási névjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek választhatnak és csak az önkéntes kamarai tagok választhatók. A választásra jogosultak és a választhatók adatait április 26. - május 10. között közzétettük. Azzal kapcsolatban kifogás nem érkezett.
A küldöttválasztó tagozati ülések időpontjai és az írásbeli jelölések beérkezési határideje az alábbiakban olvasható:
Küldöttválasztó tagozati ülések időpontjai:
Kézműipari tagozat 2016. május 26. (csütörtök) 14.00 óra
Ipari tagozat 2016. május 26. (csütörtök) 15.30 óra
Kereskedelmi tagozat 2016. május 27. (péntek) 14.00 óra
Helyszín: a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Irodája (Ady u.1.)
Jelölő lapok beérkezési határideje: 2016. május 23. 15.00 óra
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy küldöttet jelölni csak saját tagozaton belül lehet.
Jelölhető, illetve választható csak az önkéntes tagsággal bíró vállalkozás tulajdonosa(i) vagy az általa meghatalmazott - vállalkozásban dolgozó-munkatárs lehet.
A jelölőlapokat tagjainknak megküldtük, ugyanakkor irodánkban kihelyeztük és honlapunkról is letölthetők. A jelöltek elfogadó nyilatkozatait is csatolni kell; azt a Jelölő és Választási Bizottság rendelkezésére kell bocsátani legkésőbb a küldöttválasztó tagozati ülés megkezdése előtt.
Szíves tájékoztatásuk közöljük, hogy Alapszabályunk értelmében kamaránk megalakulása óta a tisztségviselők társadalmi munkában, tiszteletdíj nélkül látják el feladataikat.
Nagy Jánosné a Választási Bizottság elnöke és Wilheim Gábor a Jelölő Bizottság elnöke \___/
2015. év gazdálkodásának elfoga- ki Kft. és Szántó László egyéni készítő tanára Gerencsér Attila is dásáról, a 2016. év költségvetési vállalkozó. A rendezvényen elis- köszönetet érdemel munkájáért. tervéről döntöttek a küldöttek. merést vehettek át a Szakma Ki- „Nagykanizsa Szakképzéséért"
2016. május 19.
Kanizsa - Hirdetés
díjat vehetett át a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Műszaki Szakképző Iskolájának igazgatója, Laukó Emőke. Ezúton is gratulálunk a versenyzőknek, a szüleiknek és a felkészítő tanáraiknak, s további sikeres munkát kívánunk.
Vietnami-magyar üzletember találkozó Nagykanizsán A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ szervezésében került sor a vietnámi-magyar üzletember találkozóra május 12-én a Vasemberházban. A megjelenteket dr. Polay József, a
NAKKIK elnöke, majd Dénes Sándor polgármester köszöntötte. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a találkozót követően minél több üzlet köttetik a magyar és a vietnámi vállalkozások között. Ezt követően Nguyen Thanh Tuan, a Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövete elmondta, nélkülözhetetlen a város támogatása abban, hogy a nagykanizsai és a vietnami üzletemberek együttműködhessenek, stratégiai partnereknek tekintik hazánkat és szeretnék még szorosabbá tenni a kapcsolatot. A vi-
etnámi üzletembereket a bútoriparban, az oktatásban, a víztisztításban és a turizmusban rejlő lehetőségek érdekelték. A találkozót követően látogatást tettek a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató - Fejlesztő Központban.
szakképzési híreink
Szakmák Éjszakája A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont szolgált helyszínéül az április lS-én megszervezett, szakmákat népszerűsítő rendezvénynek, amelyhez a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott. A rendezvény elsősorban az általános iskolai korosztályt szólította meg, a Nagykanizsán tanulható szakmákat bemutatva próbálta a szakképzés felé orientálni a fiatalokat. Az iskola és a kamara is a gyakorlatban történő ismeretelsajátítást szorgalmazza, a rendezvényre látogatóknak pedig bőven adódott lehetősége kipróbálni olyan eszközöket, amelyekkel a szakemberek dolgoznak, feltehettek kérdéseket a szakoktatóknak. A kamara szakképzési tanácsadói is
ÚJDONSÁGOK 2016. január I-től!
Keresse nálunk
a népszerű hiteleket!
részt vettek a rendezvényen, hiszen a duális szakképzés lényege, hogy a szakmát tanulók a munka világával is megismerkedjenek, a szakképzési tanács-
A Széchenyi Kártya Program hat hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
Amennyiben Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége vállalkozása fellendítéséhez, érdemes ájékozódnia a hitellehetőségekről.
Kamaránkban kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.
Telefon: 0693-516-670 0630-754-3616
adók feladata pedig a tanulószerződés megkötésének elősegítése, a tanulók és a képzőhelyek érdekeinek képviselete, egymáshoz közelítése. A szakképzési törvény 201S. évi módosítása szerint az esti tagozatú felnőttoktatásban résztvevőkkel is köthető tanulószerződés. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum új kihívása, a felnőttképzésbe, felnőttoktatásba bevonható személyek ösztönzése, az ő igényeikhez, életkörülményeikhez is igazodó képzési feltételek kialakítása. A program azokhoz a felnőttekhez is szólt, akik már tudatosan tervezik szakmai pályafutásukat, akik megfontoltabban, mérlegelést követően hozzák meg a döntést továbbtanulásukat illetően. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum rendezvényének üzenete, hogy a szakmák szerves részeit képezik mindennapjainknak, a jó szakemberekre szükség
Megkezdhetik iskolán kívüli szakmai gyakorlatukat az elsőévesek
Idén, Nagykanizsán 18 szakmában 216 kilencedik évfolyamos tanuló szintvizsgázott. Akik sikeres szintvizsgát tettek, szakmai gyakorlati idejüket június 16-tól kezdődően külső gyakorlati helyszínen tölthetik el. A tanuló és a gyakorlati képzőhely tanulószerződést kötnek egymással, amelyet a képzőhely szerint illetés kamara ellenjegyez. A kamara ellenjegyzésével a tanuló biztosított afelől, hogy a gyakorlati képzőhely minden feltételnek megfelel, amit a szakmai és vizsgakövetelmény előír, a személyi és tárgyi feltételek alkalmasak arra, hogy őt a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészére felkészítsék. A gyakorlati képzőhely pedig a szintvizsgát követően olyan tanulót fogadhat, aki a rá bízott feladatokat, irányítás mellett el tudja végezni, a munka során elvégzendő feladatokból már ízelítőt kapott, a munkahelyi előírásokat képes megérteni és betartani.
Látogatás az OPEL Szentgotthárd Kft. üzemébe Május elején a Zalakomári Altalános Iskola 7. és 8. osztályos
tanulói üzemlátogatáson vettek részt az OPEL szentgotthárdi üzemében. A pályaválasztás előtt álló gyerekek színvonalas, tartalmas idegenvezetésnek köszönhetően pillanthattak be az európai színvonalú, dinamikusan fejlődő cég életébe. A látogató gyerekeket két csoportra osztva vezették körbe vendéglátóink a csarnokokban. Több, mint két órás látogatás során, minden helyszínen elmondták, hogy milyen végzettséggel dolgozhatnak az adott munkaállomáson. Felhívták a diákok figyelmét a náluk lévő olyan munkakörökre, amelyek idén is hiányszakmáknak számítanak, a megyénkben is ösztöndíjjal támogatottak. Kiemelték az idegen nyelv és az informatika fontosságát is. Hangsúlyozták, hogy angol nyelvtudással karriert lehet építeni egy ilyen nemzetközi cégnél. A gyerekek rácsodálkoztak arra, mikor vezetőink elmesélték, hogy miként motiválják a cég azon dolgozóit, akik innovatív, újító ötletekkel segítik a cég hatékonyságát. A tanulók örültek, hogy lehetőségük volt betekinteni egy ilyen nagy, és fejlődő cég életébe.
Az idei tanév vége felé közeledve tanácsadónk két iskolában tartott pályaorientációs foglalkozást. A Zrínyi Miklós-Bolyai János Altalános Iskolában és a Nagyrécsei Körzeti Altalános Iskola 7. osztályaiban, melyeken 60 diák vett részt. A foglalkozások során az érdeklődéssel, képességekkel, mint fogalmakkal ismerkednek a gyerekek különféle feladatok kapcsán, majd tájékoztatást kapnak a hiányszakmákról és az ösztöndíjrendszerről.
Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-1/2015/TK/22 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére a nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Kanizsa -
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Május 21. 19 óra Felsővárosi Templom NAGYKANIZSA VÁROS VEGYESKARA PÜNKÖSDI HANGVERSENYE Vezényel: Cseke József karnagy Közreműködik: Kollonay Zoltánorgona. Belépődíj: 1OOO Ft. Május 24. 14.30 óra TÜKÖR
Pillanatképek súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek mindennapjaiból, ahol ki-ki a saját érzéseit láthatja visszatükröződni. A kiállítást megnyitja: Szigetvári Anikó gyógypedagógus. A kiállítás megtekinthető: a színházi előcsarnokban június 3O-ig.
Május 26. 17 óra
„KEZDŐDHET A MULATSÁG" - HALÁSZ JUDIT ELŐADÁSA
Belépődíj: 22OO Ft. (a rendezvény azonosító felmutatásával 2 éves kor alatt ingyenesen, 14 éves kor alatt csak felnőtt kísérővel látogatható).
Jegyek elővételben kaphatók: online WWW.TIXA.HU weboldalon, illetve a HSMK jegypénztárában. Május 27.18 óra
„TABUK NÉLKÜL A PÁRKAPCSOLATRÓL"
Pilát Gábor előadása. Belépődíj: 2OOO Ft. Szervező: Vizeli Gergő, O6-2O/59O-5769.
© a?—» fis
Előadás cukorbetegeknek
A kettes típusú diabetesz vércukor csökkentő kezelésének irányelvei; dia-betes a diabeteszesek szemével. E témákkal találkozhat minden érdeklődő május 27-én pénteken 15.3O-kor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében, a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében.
Sportc
2016. május 19.
Egy 150 éves évforduló apropóján
S ha az évforduló már előkerült, ennek apropóján érdemes egy dátumra, vagyis május 1O-ére fókuszálni, hiszen...
Nagykanizsa virágzó időszakát élte a XIX. század második felében, amikor is 1866-ban megalakult a dél-zalai városban a Nagykanizsai Torna Egylet, lévén a helyi fejlődés mondhatni maga után vonta a sportolás, vagyis a testkultúra területén is a szervezett keretek létrejöttét. Kiss Györgynek, az NTE 1866 elnökének is a segítségével dióhéjban megpróbáltuk áttekinteni a 15O év főbb mozzanatait.
A zalai származású dr. Mező Ferenc, az 1928-as amszterdami játékok szellemi olimpiai bajnoka 1936-ban így fogalmazott: ,,... az NTE 1866. május 1 O-én alakult meg (...) a magyarországi magyar tornaegyletek között időrendben a Nagykanizsai Torna Egyletet illeti meg a második hely. Annyi kétségtelen, hogy Sopronban korábban kezdtek tornászni, de a kanizsaiak hamarabb eljutottak a megalakulásig." (Azért itt jegyezzük meg, hogy azt a bizo-
A Nagykanizsai Torna Egylet 1866 a II. Vasutas Judo Csapatbajnokságot rendezte a Kanizsa Centrum Mozgásközpontjában múlt szombaton. Ünnepélyes programokkal kezdtek, a csel-gáncsozók pedig utána léphettek tatamira, ahogy azt a meghívóban olvashattuk: a 1S0 éves Nagykanizsai TE 1866 Judo Szakosztályának kiemelt programja keretében.
nyos Soproni Torna Egyletet egyes információk szerint 1866. április 26-án alapították, egy másik egyesület, a fővárosi Nemzeti Torna Egylet 1865-ben jött létre, míg egy ma is aktívan működő klub, a SMAFC címerében az 186O-as évszám tűnik fel. Utóbbi egylet a történelmi Magyarország területéről települt át a Hűség Városába.)
Tehát, még a kiegyezés előtt Rambausek Norbert távírdász és Porges József vasúti mérnök elgondolásából indult el az egyesületi tornázás megszervezésének a lehetősége és a klubon belül 34 tag kezdte meg a „rendszeres torná-zást", az elnöki tisztet pedig Ebenspanger Lipót földbirtokos töltötte be elsőként. Őt a kereskedő Walbach Mór követte 16 esztendőn át és az NTE 187O-ben rendezhette az első nívós versenyét, melyre 17O tornász érkezett Temesvártól Szombathelyig.
A torna mellett hamarosan már a céllövők és a súlyemelők is szakosztállyal bírtak, Unger Ullman Elek vaskereskedő elnöklése alatt pedig ismét lendületet kapott az NTE-n belüli sportélet - 1894-től. 1912-ben alakult meg a labdarúgók köre (képünk egy 1919-es mérkőzés kanizsai csapatát is ábrázolja),
Polgár László
saját pályájukat azonban csak 192O-ban avatták a város katonaréti részében. A (közben a VAC-ot, vagy éppen a Zrínyit is "magába olvasztó") klub piros-fehér színeiben akkor már birkózók, vívók, később teniszezők és atléták is indultak országos és rangos versenyeken, így a pezsgő sportélet gyanánt nem véletlenül írhatta meg a fentebb idézett Mező Ferenc 1936-ban Hetvenéves a Nagykanizsai Torna Egylet című ismertetőjét.
A második világégés utáni időszak a nagy átalakulások és változások ideje, persze nem csupán a sportban, de maradva annál, Kanizsán például előbb az NTE és az Építők klubjának sportélete is egybefonódott, hogy így fogalmazzunk, majd az 196O-as években a szóban forgó egyesület egyesült az 1919-ben alapított NVTE-vel, s innentől ismét „fő helyre" került az NTE elnevezés - a MÁV-NTE-ben... A következő évtizedben az ország egyik legtöbb szakosztályát működtető klubjává vált az akkor már „Vasútnak" becézett és kék-piros színeket viselő egyesület, 2OO3-tól pedig már az NTE 1866 (MÁV Rt.) névvel ta-lálkozhat(t)unk a krónikákban.
Május 24. 19 óra
Christopher Durang: TÖBB, MINT TERÁPIA AVAGY TE JÓL VAGY, ÉS ÉN? - komédia. A lendvai Egy&Más Vándorszínház előadása. Belépődíj: 8OO Ft, diák 5OO Ft.
Május 27.-28.
XII. KÁRPÁT-MEDENCEI CSENGEY DÉNES VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY Május 27. péntek 20 óra Zsila Sándor: "Elfeledett érzéseink" kiállítás megnyitója. Megnyitja: Lengyák István. Május 28. szombat 9.30 óra A verseny döntője, a győztesek díjazása, gálaműsor.
Május 29. 14-18 óra VÁROSI GYERMEKNAP
Helyszín: Károlyi kert (Medgyaszay Ház előtti park).
Szervezők: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet és a Kanizsai Kulturális Központ
2016. május 19.
Kanizsa - Ez + Az
állás - állás - állás
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Élelmezésvezető Recepciós Erdőmérnök Faipari gépmunkás Hegesztő, forgácsoló Cukrász Szakács, pincér Szociális gondozó Hegesztő, porfestő Gyártósori szerelő Kőműves, ács
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
A sok jó mellett azt is el lehet mondani önről, hogy a család kedvence. Ez nem véletlen, hiszen ön jelenti mindenki számára a biztonságot.
$NV.20.-V.20. Bika
Szinte maga sem akarja elhinni, olyan bizonytalanná váltak érzelmei. Ha nem is gyanakodva, de visszafogottan fogadja kedvese közeledését.
V.21.-VI.21. Ikrek
Ha hiszi, ha nem, már hiányzik valakinek. Legjobb lesz, ha papírra veti visszaérkezésének pontos időpontját, mielőtt elmegy hazulról.
irjfH l.22.-Vn.22. Rák
Nehezen tűri a bezártságot. Egy jó társaságban azonban szívesen eltölti a szabad idejét. A csillagok egy szenvedélyes találkozást ígérnek önnek hamarosan.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Egy esemény mindent megváltoztat ön körül, hiszen anyagi gondokkal járhat. Mivel ön egy életművész, gyorsan kilábal ebből a helyzetből is.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Időnként úgy érzi, szinte semmi sem történik ön körül. Most azonban váratlan meghívást kap egy családi eseményre, ami megszépíti a napjait.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Kifogyhatatlan ötleteivel szinte elkápráztatja a környezetét. A párjával azonban komoly nézeteltérései támadhatnak. Most lehetőleg ön engedjen.
w
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Bármi történjen a héten, ön mindenképpen jól jár. Jól jön ki a vitás helyzetekből, és megoldást talál minden felvetődő problémára.
fl4$XI.23.-XII.21. Nyilas
Különös érzékenység fogja el a hétvégén. Egy ismerőse olyan hatással lesz önre, hogy szinte rózsaszínben látja maga körül a világot.

XII.22.-I.20. Bak
Ha nincs kedve az aprólékos, türelmet igénylő tevékenységekhez, akkor ne tegyen semmit. Hallgasson az érzelmeire, és ne az eszére.
Si.:
21.-II.19. Vízöntő
A hétvégén meglehetősen jókedvűen ébred. Ez azt jelenti, nemcsak az életkedve, a munkakedve is megjön. Hozza be minden téren a lemaradását.
i0CII.2O.-III.2O. Halak
Ha új vállalkozás indításán töri a fejét, akkor most célszerű lesz várnia néhány hetet. Őszinteséggel és türelemmel így is rálel a helyes útra.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. május 19
» ^ MHJHÜUTORM UKMCimU
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés),
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16 Telefon: 93/312-346 Nyitva; H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
/-\
Jó hajrával negyedikek
Remekül hajráztak a Nagykanizsai Teke SE NB II-es te-kézői, hiszen volt egy összességében hat sikerig nyúló szériájuk is a tavaszi szezonban és végül a kilencedik helyről a negyedikig lépdeltek előre.
Nagykanizsai Teke SE (4.) -TK Resznek (9.) 6:2 (2S60:2432). NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkőzés, 20. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzők: Sipos Károly, Magyar Gábor, Magyar Zoltán, Bende Zsolt. A nagykanizsaiak folytatták győztes sorozatukat, a Resznek elleni siker már zsinórban ötödik volt.
Zalakomár ESE (9.) - Nagykanizsai Teke SE (4.) 2,S:S,S (2323:2328). NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkőzés, 21. forduló. Zalakomár. Kanizsai pontszerzők: Sipos Károly, Magyar Gábor, Bukovics László (0,S), Bende Zsolt. A komáriak ellen kellett a kellő koncentráció és a kanizsaiak győzelmükkel úgy fordulhattak az utolsó fordulóba, hogy elméletben volt még esélyük akár a bronzéremre is...
Nagykanizsai Teke SE (4.) -Halogy SE (S.) 2:6 (2436:2465). NB II Dél-nyugati csoport tekemérkőzés, 22. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzők: Magyar Zoltán, Bende Zsolt. Ha sikerrel vette volna a meccset a Teke SE, akkor is maradtak volna a negyedik helyen, hiszen a soproniak hozták saját meccsüket.
\___y
Vízilabdázók és jól úszók
A Lentiben rendezett XVII. Kerka Kupa regionális utánpótlás úszóversenyen a kanizsai Délzalai Vízmű SE mellett képviseltette magát ezúttal a Kanizsa Vízilabda SE is.
A KVSE dobogós eredményei a XVII. Kerka Kupa úszóversenyen. 33 1/3 m leány gyors (2008): 3. Vörös Nadin. 66 2/3 m fiú gyors (2006): 2. Szirtes Bátony, 3. Varga Ábel. 66 2/3m fiú mell (2006): 2. Szirtes Bátony, 3. N. Horváth Mátyás. 33 1/3 m leány hát (2008): 2. Vörös Nadin. 33 1/3 m fiú hát (2008): 3. Ur Zétény. A fiatal úszók felkészítői Böröcz Zsolt, Miatta Mercédesz és Szabó Szilárd.
A Délzalai Vízmű SE úszói (képünkön) pedig a csapatverseny második helyét szállították eredményeikkel klubjuknak.
A DZVSE eredményei Lentiben: Bánkuti Benedek (2008) 33 1/3 m gyors 2. hely. Kovács Bence (2009) 33 1/3 m gyors 3. hely, 33 1/3 m mell 1. hely, 33 1/3 m hát
A Kanizsa DKK volt a házigazdája a Zalakaroson megrendezett Nemzeti Tini Leány Bajnokság B döntőjének, melynek keretében a csapatok az országos pontvadászat 9-16. helyéért mérkőzhettek.
Az A-csoportba a Vasas-Pasarét, BEAC Budapest, PVSK Pécs valamint Kecskemét négyese került, míg a B-be a Kanizsa DKK mellett a Nyíregyháza, az MTK és a Szolnok csapatai játszottak. A kanizsaiak végül a négyes második helyén végeztek, majd a baranyaiakkal szemben két ponttal alulmaradtak, a bronzmeccsen viszont a BEAC-cal szemben nyertek.
3. hely. Varga Dorina (2008) 33 1/3 m mell 2. hely, 33 1/3 m hát 3. hely. Kantó Marcell (200S) 66 2/3 m gyors 1. hely, 66 2/3 m hát 1. hely, 133 1/3 m vegyes 1. hely. Vaska Barnabás (200S) 66 2/3 m gyors 2.hely, 66 2/3 m mell 2. hely, 133 1/3 m vegyes 3. hely. Maurer Mihály (2004) 100 m mell 2. hely. Kovács Vivien (200S) 66
Eredmények. Kanizsai csoportmérkőzések: Nyíregyházi Kosársuli - Kanizsa DKK 44-91. Kanizsa: Sair, Zsámár (14), Kötő (28), Horváth L.
(2), Scheiber (2). Csere: Ács (16), Baa (27), Füredi, Szölősi (2), Bánhegyi, Németh D., Hózensteiner.
MTK Budapest - Kanizsa DKK 72-64. Kanizsa: Sair, Zsámár (2), Kötő (34), Horváth L., Scheiber. Csere: Ács (12), Baa (16), Füredi, Szőlősi, Bánhegyi, Németh D., Németh A.
Kanizsa DKK - Szolnoki Sportcentrum 107-80. Kanizsa: Sair, Zsámár (2), Kötő (29), Horváth L.
(3), Scheiber. Csere: Ács (1S), Baa (34), Füredi (2), Szőlősi (19) Németh D., Németh A., Hózensteiner.
2/3 m mell 3. hely. Kiss Eszter (2003) 100 m mell 1. hely, 133 2/3 m vegyes 1. hely. Harangozó Mátyás (2000) 100 m hát 1. hely, 133 1/3 m vegyes 1. hely. 4x33 1/3 m mix gyors váltó 2. hely. 4x33 1/3 m fiú vegyes váltó 1. hely. 4x33 1/3 m leány vegyes váltó 3. hely.
P.L
Elődöntő: PVSK - Kanizsa DKK 44-42. Kanizsai dobók: Zsámár (2), Kötő (1S), Ács (3), Baa (20), Füredi, Szőlősi (2).
A 3. helyért: BEAC - Kanizsa DKK 62-93. Kd: Zsámár (2), Kötő (40), Horváth L. (4), Scheiber (4)., Ács (2), Füredi (1), Baa (34), Szőlősi (6).
A Kanizsa DKK csapatából a legjobb játékosnak járó díjat Acs Lili vehette át Novák Ferenctől, Zalakaros polgármesterétől. A B döntő gólkirálynője Kötő Luca (Kanizsa DKK) lett 146 ponttal, míg a torna MVP játékosának Baa Dominikát (Kanizsa DKK; képünkön) választották.
A tornát végül az MTK nyerte a PVSK előtt, harmadik pedig a KDKK lett a BEAC előtt.
Taroltak az egyéni díjakban
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás
lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 0693-323-737, 0620-3285-766 (7774K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630597-1530 (7772K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
_ViG^S
Régi fotókat, újságokat, lakásdísze-
ket, porcelán készleteket, nippeket, rézkarcokat, festményeket vásárolnék. Tel.: 0630-332-8422 (77801K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítás kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u, 5. Tet.: C6-70-50B-7B10, 06-70-518-53B5
SZOLGALTATAS
-N
Q Véradás - Vöröskereszt
A jövő heti véradások a következőek:
2016.05.20. (péntek) 13:00 - 16:30 óra Halis István Városi
Könyvtár - Civil Kerekasztal
2016.05.24. (kedd) 15:00-17:00 óra Garabonc
2016. május 19
Kanizsa - Sport
15
A kötelezők után jön egy rangadó
Kanizsa Vízilabda SE (5.) -Csabai Csirkefogók VK (7.) 10-7 (3-1, 2-1, 3-0, 2-5)
OB I B-s vízilabda mérkőzés, felsőházi rájátszás az 1-8. helyért, 4. forduló. Nagykanizsa, 40 néző. Vezette: Füzesi, Nóvé.
Kanizsa: Kiss Cs. - dr. Kaszper, Kéri, Cseh 1, Virt M. 1, dr. Szécsi 3, Cserdi I. 2. Csere: dr. Gulyás 1, Klie 1, Bakó 1, Molnár D., Koc-smár. Edző: Simonka Ferenc.
Az OB I B-s vízilabda bajnokság felsőházi rájátszásának „hátsó
régiójához" tartozó együttesek meccséből jó összecsapás kerekedett. Az első negyedben Cserdi István akciógóllal szerzett vezetést, de a csabaiak emberelőnyös találattal egyenlítettek. Következett aztán Bakó Csaba és Szécsi Dávid (3-1), a második játékrészt viszont a vendégek kezdték jobban. Kellett is Cseh Attila remek ejtése, hiszen a békéscsabaiak büntetőhöz jutottak, amit viszont Kiss Csaba bravúrral védett. A továbbiakban Szécsi növelte a KVSE előnyét, majd a harmadik felvonásban a ka-
Döntetlen a listavezetőve
UFC Nagykanizsa (5.) - Hévíz SK (1.) 0-0
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 2S. forduló. Nagykanizsa, 1S0 néző. Vezette: Bors B. (Kulcsár D., Rózsás R.).
Nagykanizsa: Osbáth - Kotnyek I., Papp T., Boros, Hóbor, Schuller (Zsirai A., 90.), Szalai D. (Szak-meiszter J., 82.), Rácz Sz., Orbán A. (Zsirai P., 78.), Horváth B., Péntek Ad. (Novák L., 78.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.
A forduló rangadóján a hazaiak (képünkön sárga-feketében) 4-1-4-1-es felállással próbálkoztak a listavezető Hévíz ellen, s a játék képe azt mutatta, hol egy olyan periódusba kerültek a felek, amikor a Kanizsa, hol olyanba, amikor a Hévíz kapta el jobban a fonalat.
A vendégek sokat futva igyekeztek labdát szerezni, s embereik közel is helyezkedve egymáshoz tudtak pontosabb játékot kivitelezni, míg a hazaiaknál Rácz Sza-
nizsaiaknak sikerült is eldönteniük a találkozót. Klie Ferenc kezdte a gólgyártást, utána Gulyás Abel volt eredményes, végül Virt Mátyás úszott meg sikerrel (8-2). Az utolsó nyolc percben a KVSE a biztos előny tudatában kiengedett, így a Békéscsabának sikerült zárkóznia. Május 21-én, szombaton ismét hazai környezetben játszik Simonka Ferenc legénysége, az YBL csapatát fogadják a nagykanizsaiak 11 órától.
P.L.
bolcs próbálta szervezni a játékot. Próbálkozott is az UFC, de játékosaiból az egyéni vállalkozókedv ezúttal mintha hiányzott volna, a hévíziek ellencsapásai inkább hordoztak magukban veszélyt.
A második félidőben még inkább kiütközött, hogy a kanizsaiak előretolt támadója, Péntek Adrián már hetek óta makacs sérüléssel bajlódik, bár éppen a második játékrészben volt a legnagyobb helyzete a vendéglátóknak. Onnantól viszont mintha már arra figyeltek volna a csapatok, hogy mindkettőjüknek megfelelő az egy pont és a küzdelem dominálta játék végül 0-0-s végeredménnyel ért véget.
A másik kanizsai megyei első ligás együttes, a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák együttese a harmadik Lenti TE Sport 36 vendége volt és ahhoz képest, hogy cserejátékosok nem lettek felvezetve a jegyzőkönyvbe, Sneff Ferenc gárdája „vállalható" meccset vívott az esélyesebb Lenti ellen. A hazaiak végül 2-1-es félidő után 4-2-re nyertek, a vendégek góljait Lukács István és Földesi Gábor jegyezték.
P.L.
Hárman a szenior döntőre
A IV. Nagykanizsai Szenior Rapid Sakkbajnokságot rendezték a hétvégén a Bagonyai Sakk Klubban.
A bajnokság egyben helyi elődöntője is volt az országos döntőnek, melynek szintén Nagykanizsa ad otthont. A kanizsai bajnok végül Papp Nándor (képünkön balra, a díjátadó Tóth Nándor alpolgármester társaságában) lett 7
ponttal, pontveszteség nélkül, valamennyi partiját megnyerve, megelőzve a második Marosvölgyi Ferencet (6) és a harmadik Szilárd Imrét (4,S). Ezzel tehát az is eldőlt, hogy a három dobogós képviseli a várost a szeptember 8-9-én, a Medgyaszay Házban megtartandó III. Országos Szenior Ra- 3
pid Sakkbajnokság döntőjén. 1
£
P.L. II
i
Gólvágójuk negyedik lett
Nagykanizsai Izzó SE (10.) - Kalocsai KC (3.) 19-29 (814)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 22. forduló. Nagykanizsa, 70 néző. Vezette: Akácsos, Nagyvizeli.
Izzó SE: Zsobrák - Bátor 2, Kiss G. S, Márton R. 2, Gilitsch 4, Molnár L. 3, Tompek A. Csere: Dencs Balázs (kapus), Szabó Sz. 2, Füle Cs. 1, Dencs Bálint. Edző: Takács Balázs.
Szezonjuk utolsó mérkőzésére sem sikerült teljes kerettel kiállnia az Izzó SE-nek és a jobb erőkből álló vendégek már az első félidőben tisztes előnyre tettek szert (22. perc: 4-10). Hazai oldalon a kihagyott ziccerek és Molnár Levente térdsérülése nem hatott pozitívan a mérkőzés eredményének alakulására, így a vendégek tovább növelték az előnyüket a második felvonásban (47. perc: 14-21). Ahogy azt a szakvezetés részéről elmondták, a pontvadászat tanulsága volt, hogy „rövid cserepad-dal""és nem megfelelő edzéslátogatottsággal nem érhető el kiemelkedő eredmény. Az NB II tizedik helyén végzett egyesületnél nem is lehet más a cél, mint a mostani keret megerősítése, feltöltése új játékosokkal, visszatérőkkel. A bajnokság persze ezúttal is tartogatott remeklést is, hiszen a sok éves hagyományoknak megfelelően Kiss Gergely a góllövőlista élmezőnyében végzett - ezúttal negyedik lett 20 mérkőzésen jegyzett 136 találatával.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 19
Indul a szezon: A kanizsai strand mindenkit vár
Május utolsó szombatján, 28-án újra megnyitja szabadtéri medencéit a Kanizsa Uszoda és Strandfürdő, és egészen szeptember 4-ig várja a régi és új vendégeit. A kanizsai strand minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújt, hiszen gyorsan, olcsón és kényelmesen elérhető. E mellett pedig számtalan szolgáltatást biztosít, amellyel tartalmas pihenést nyújt gyerekeknek, felnőtteknek és az idősebb korosztálynak egyaránt.
A város központjában lévő Kanizsa Uszoda és Strandfürdő a fedett uszodáján túl két különböző méretű és hőmérsékletű termálvízzel töltött medencével, gondozott parkkal, hangulatos környezettel és szolid árakkal várják a látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt. A kanizsai strand biztosítja mindazt, ami a tartalmas fürdőzéshez szükséges.
- Az, hogy a kanizsai strand a központban van rengeteg lehetőséget biztosít, hiszen lehetővé teszi, hogy ne kelljen órákat autóznunk a hőségben. Egyszerűen, gyorsan átugorhatnak a strandra, még akkor is, ha csak
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA atae''6SZ
nün** f 8800Nagykanizsa Deák fér ó, (93)312-011,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. május 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
délután süt ki a nap, vagy munka után csobbannánk egyet a hűs vízben -mondta Horváth Vencel, a Kanizsa Uszoda és Strandfürdő ügyvezetője.
A kültéri medencék kialakításának köszönhetően a szülők, a nagyszülők és a gyerekek egymás mellett úszhatnak, pancsolhatnak. Az idén a legkisebbeket újdonsággal, a 40 négyzetméteren árnyékolt gyermek medencével várják.
Az önkormányzati támogatás jóvoltából kedvezményes, tavalyi jegyárakon relaxálhatnak vendégek. A családosok számára kedvezményes jegyeket biztosítanak, mely csak 1900 forint (két felnőtt, három 14 év alatti gyermek számára). A családosokon túl a kedvezményes jegyárakkal várják még a felnőtt, a nyugdíjas, a gyermek és a diák fürdőzőket is, továbbá Szép-kártyával is fizethetnek a vendégek az igénybe vett szolgáltatásokért. A belépő áráért strandolhatnak, valamint az uszodát és a kültéri medencékhez közel fekvő játszóparkot is igénybe vehetik a látogatók.
A felnőtteknek további felüdülést nyújthat a jakuzzi és a szauna, melyeknek köszönhetően a fő nyaralásuk mellett, akár munka után, hétvégén is kiszakadhatnak a mindennapok mókuskerekéből, amihez a várost sem kell elhagyniuk.
A karszalagos napi belépőnek köszönhetően bármikor elhagyható a strand területe, akár azért, hogy a kisebb gyermeket lefektessék aludni a szülők, majd délután újra folytathatják a fürdőzést, ez felnőtteknek 950, diákoknak, nyugdíjasoknak 700 forint.
- A strand a nyári főszezon időszakban hétfőtől vasárnapig, 9 órától 20 óráig tart nyitva. A kanizsai strand az egészségmegőrzés mellett remek lehetőséget biztosít a strandolásra, hiszen gyermekbarát, minden generáció számára kikapcsolódást biztosít, a város központjában található, továbbá ár- és értékarányos a környező strandokhoz képest, minden medencéje termálvízzel töltött - foglalta össze az ügyvezető. További információ a www.kanizsauszoda.hu honlapon található.
Márvány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékek kiegészítők széles választék kínálluk vázák, mécsese keresztek, kelyhek.

MINŐSÉG, HEGBÍZHfl1 PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS, TAPASZTALAT, GARANCIA I
Forduljon hozzánk, legye próbára szakértelmünket. Sokéves tapasztalatunkkal, személves konzultációval segítjük a megfelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minket bizalommal!
Szilvasi Sírkő-Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Kárház u. 15. Telephely: Csurgó, Poldini út 8. Kirakat Csurgó, Arany lános u. 36.
www.siremlek.net
+3630295-3048
+3630956-5685
hólabda
május 24-31.
forma rozskenyer
500 g

ni t% <. fttyst-tjtstu!
meggyes
vanilias
hase
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Bled - Bohinj - Vintgar szurdok 2016. június II., július 30. Részvétei díj: 7.900 Ft/fő
AUSZTRIA: A SÓS TAVAK VIDÉKE Bad Ischl-Hallstatt 2016. június 11. Részvételi díj: 8.900 Ft /fő
Velence-jesolói fürdéssel NONSTOP
2016. június 18-19., augusztus 20-21. Részvételi díj: 12.900 Ft/fő
Körutazás Olaszországban... 2016. június 24-29. (4 éj) Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei -Capri sziget - San Marino Részvételi díj: 99.900 Ft/fő
Plitvicei tavak
2016. jún. 2S., júl. 9. aug. 7.
Részvétei díj: 6.900 Ft/fő
Klagenfurt-Minimundus és a Wörthi-tó 2016. július 16.
Részvételi díj: 8.900 Ft / fő helyett 8.S00 Ft /fő
Schönbrunn-i állatkert- Bécs 2016. július 23. Részvételi díj: S.S00 Ft/fő
St. Wolfgang, a Salzkammergut gyöngyszeme 2016. július 23. Részvétei díj: 8.900 Ft / fő
Kirándulás S Salzkammergut-i tó mentén
2016. július 30. Részvétei díj: 8.900 Ft / fő
A részvételi dij tonoimzza az utazást idegenvezetéssel, valamint a szílfós költségét félpen-ztás ellátással,részvételi dr] nem tartalmazza a BBP és a belépőli költségét.
Nagykanizsa Rozgonyi u. 1/B
lí Web: www.lovaszbusz.hu || Tel.: (30) 277 53 20
E-mail; infű(gH&va«busá-liu
Olasz-Magyar Üzleti Lehetőségek konferenciát szervezett az észak-olaszországi vállalkozások részére a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és az önkormányzat. A két napos program célja, hogy az Észak-Olaszországból érkező vállalkozások megismerjék a városunkban és vonzáskörzetében meglévő üzleti lehetőségeket.
A Medgyaszay Házban megtartott konferencia társszervezői a Magyarország Milánói Főkonzulátusa, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA).
Dr. Polay József, a NAKKIK elnöke köszöntőjében elmondta, még tavaly Milánóban merült fel a konferencia szervezésének az ötlete. Akkor, amikor a kamarai delegációtól érdeklődtek az olasz üzletemberek a térség iránt.
Ezt követően Dénes Sándor városunk polgármestere egy 2014-es üzleti napot említett, melyen olasz partnerek is részt vettek. Kiemelte, azóta két év
telt el, és bízik benne, a mostani program is hasonlóan eredményes lesz.
- Az olasz-magyar kapcsolat kiválóan fejlődik. Ez Nagykanizsa tekintetében is igaz, hiszen városunkban több mint tíz olasz cég van, melyek több mint ezer embernek biztosítanak megélhetést - tette hozzá a polgármester. Magyarországon 2300 olasz vállalkozást jegyeztek be, akik közel 28 ezer dolgozót foglalkoztatnak. Kiemelte, a mostani konferencia alkalmat teremt arra, hogy magyar részről bemutassák, mit tudnak kínálni, míg az olasz partnerek azt ismertetik, milyen irányba kívánnak lépni. Ennek mentén keresik a metszéspontot a jövőbeni együttműködéshez.
Francesco Maria Mari, a MOLK alelnöke a gördülékeny szervezést köszönte meg és kifejezte, bízik a gyümölcsöző együttműködésben.
Majd Csorba Katalin, a Külgazdasági és Külügyminisztérium osztályvezetője a Magyarországon működő olasz vállalkozások támogatását mutatta be, valamint azt részletezte, hogy miért érdemes hazánk-
ban beruházni. Többek között a közigazgatási reformot, a kormányzati támogatásokat, a duális képzést és a magyar gazdasági modellt említette, és fejtette ki részletesen.
- A magyar kormánynak fontos, hogy elősegítse a külföldi cégek beruházásait - zárta előadását az osztályvezető.
A foglalkoztatást segítő lehetőségeket, támogatásokat Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára mutatta be. Kiemelte, hazánkban a munkaerőhiány és munkanélküliség egyszerre van jelen. Majd arról beszélt, hogy megnövekedett az SS év feletti, az alacsony képzettségű, a kisgyermekes édesanyák és a pályakezdők foglalkoztatottsága, melynek köszönhetően jelenleg a foglalkoztatottak aránya 6S százalékos. Ezt követően a közfoglalkoztatottakról, a járulékkedvezményekről, a családi adókedvezményekről, valamint a munkavédelmi és az EU-s forrásokból támogatott programokról szólt.
V.M.
Kan izsa
Az olasz-magyar üzleti lehetőségeket mutatták be Kanizsán
2
Kanizsa - Gazdaság
2016. máius 26
A fogyasztásmérőkkel kapcsolatos tudnivalókra figyelmeztet az energiahivatal
Kiadványban hívja fel a figyelmet a fogyasztásmérő órákkal és ellenőrzésükkel kapcsolatos tudnivalókra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).
A MEKH tájékoztatása szerint a felhasználók nagy része nincs tisztában a villany-, a gáz- és a vízóra ellenőrzésével, cseréjével kapcsolatos szabályokkal, a szolgáltató és a fogyasztó jogaival, kötelezettségeivel.
A fogyasztónak kötelessége megóvni a nála elhelyezett mérőórákat a sérülésektől.
A hivatalhoz érkező panaszok jelentős része azzal kapcsolatos, hogy a közműszolgáltató szabálytalan vételezést állapít meg, ami miatt a fogyasztót magas összegű kötbér megfizetésére szólítja fel.
Ha a szolgáltató ellenőrei szabálytalan vételezés gyanúját állapítják meg, jegyzőkönyv felvétele mellett a mérőórát leszerelik és megvizsgálják. A közlemény szerint fontos, hogy a fogyasztó vagy képviselője végig jelen legyen az ellenőrzéskor, hogy a jegyzőkönyvben ő is rögzíthesse észrevételeit.
A MEKH kiadványa nem csak arra hívja fel a figyelmet, hogyan kerülhető el a szabálytalan vételezés gyanúja, hanem azt is megmutatja, mi a teendő, ha a szolgáltató eljárásával a fogyasztó nem ért egyet, a szabálytalan vételezést nem ismeri el.
A kötbér magas, több százezer forint is lehet, de a szabálytalan vételezés legnagyobb kockázata az, hogy élet- és balesetveszélyes - hangsúlyozta a MEKH.
Az Óvja mérőóráját! című tájékoztató kiadvány hamarosan elérhető lesz elektronikusan is a hivatal honlapján, nyomtatott példányait pedig megtalálhatják majd az érdeklődők a MEKH ügyfélszolgálatán, illetve a kormányhivatalokban.
Vállalkozásfejlesztés és foglalkoztatás bővítés a fókuszban
A Vállalkozások fejlesztésének lehetőségei és a foglalkoztatás bővítés címmel tartottak fórumot a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban. A Széchenyi Programiroda szervezésében lezajlott programon kiemelt hangsúlyt kapott a gazdaságfejlesztéshez, az innovációhoz és a területfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok rendszere.
A rendezvényt Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy ebben az Európai Uniós fejlesztési ciklusban rendel-
térségünkben induló Mura Programról is.
Mihovics Zoltán, az Inkubátor-
ház vezetője Nagykanizsa Város vállalkozásfejlesztési eszközeiről tartott előadást. Három kiemelt té-
kezésre álló források 60%-át a gazdaságfejlesztésre fordítják. Ezen belül több száz milliárd forint jut majd a foglalkoztatás bővítésére és a képzési támogatásokra.
Az első előadásban Rodekné Hederics Erika, a Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjeként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Programját mutatta be. Prezentációjában vázolta Nagykanizsa jövőképét, s egyben ismertette a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban (TIOP), a Modern Városok Programjában és az Integrált Területi Programban rögzített célokat. Az előadó szólt a
maként említette az önkormányzat ingatlanvásárlást támogató rendeletét, a mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatását és a vállalkozói inkubátorház nyújtotta lehetőségeket.
Ezt követően Goda Szilárd, a Versenyhajó Kft. ügyvezetője, Keléné Molnár Melinda és Martinecz Aranka a Széchenyi Programiroda tanácsadói, a GINOP pályázatok nyolc prioritását mutatta be a vállalkozások számára.
Végezetül Kerekes Gábor, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nagykanizsai irodájának vezetője szervezetük finanszírozási és üzleti lehetőségeit vázolta fel. Ezen belül a Széchenyi kártyáról, a folyószámlahitelről és az Agrár Széchenyi-kártyáról is említést tett.
A vállalkozói fórum személyes konzultációval zárult, ahol a vállalkozások képviselői kaphattak választ az őket érintő kérdésekre.
H.Gy.
Cseresnyés Péter: 39 hónapja folyamatosan emelkednek a reálbérek
A reálbérek 39 hónapja folyamatosan emelkednek, az átlagos reálbér-emelkedés 7,4 százalék volt, a vállalkozásoknál 6,7 százalékkal, a közszférában II százalék felett növekedtek a reálbérek -hangsúlyozta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára a Központi Statisztikai Hivatal adataira reagálva.
Hozzátette: a reálbérek emelkedésének hatására az emberek többet tudnak magukra, családjukra fordítani, megtakarítani, és a kormány
szeretné, ha ez a folyamat folytatódna a gazdasági fejlődés lehetőségein belül.
Cseresnyés Péter úgy értékelte, a reálbérek emelkedésére hatással volt a gazdasági növekedés, illetve az, hogy a jól képzett szakemberekért verseny alakult ki a munkaerőpiacon, továbbá a közszférában életpályák indultak el, amelyek évről évre kiszámítható béremelést jelentenek. Hozzátette, újabb életpálya modellek kidolgozása van folyamatban.
A legjobban a pénzügyi szektorban lehet keresni, az üzleti szférában is jók a fizetések, az informatikai cégeknél jellemzőbb a magasabb bér, és
még mindig a mezőgazdaságban találhatók a legalacsonyabb bérek.
Az államtitkár kiemelte: a foglalkoztatottak száma folyamatosan 4 millió felett van, az elmúlt S-S,S évben S60 ezerrel növekedett a foglalkoztatottak száma, ebből 340 ezren a versenyszférában helyezkedtek el.
A versenyszféra a gazdasági növekedés, és a kormányzati intézkedések hatására jelentős mértékben tudott munkavállalókat felszívni, a kormányzati intézkedések érdekeltté tették a munkaadókat a fiatalok, az idősek, a tartós munkanélküliek nagyobb arányú foglalkoztatásában -mondta Cseresnyés Péter.
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. május 26
Kanizsa - Krónika
3
Gyepmesteri feladatok
Rugalmasabb és hatékonyabb működés
A gyepmesteri feladatkört mostantól az „Élettér" Allat-és Természetvédő Egyesület látja el Nagykanizsán és a hozzá tartozó településeken, az önkormányzattal közösen aláírt megállapodás értelmében.
Ennek megfelelően, ha valaki közterületen elhullott állattetemet vagy kóbor állatot talál, azt az egyesület honlapján feltüntetett elérhetőségek valamelyikén jelezheti, hétfőtől vasárnapig, reggel 8 és este 20 óra között. A feladatkörrel járó teendőket két, fényképes igazolvánnyal rendelkező gyepmester látja el, ügyeleti rendszerben, így hétvégéken és ünnepnapokon is. Ezek mellett több fontos változás is életbe lépett - hangzott el a Kanizsa Televízió Híradójában.
Maros Sándorné az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület titkára kiemelte:
- Mostantól kezdve nincs olyan a gyepmesteri tevékenységben, hogy ha valaki szól, hogy talált egy állatot, ha van is chipje, nem szállítjuk haza. Minden állatot a gyepmesteri telepen lehet átvenni, ha van chipje, ha nincs, oltási könyvvel igazolva. Illetve az SZMSZ-nek megfelelően egy díjtáblázat alapján, díjkifizetés és nyugta ellenében vihető el a kutya.
Kanizsa Médiaház
Első világháborús sírokat gondoztak
Múzeumi világnap gyerekeknek
Gyermekeknek szóló programokkal emlékeztek a Múzeumi világnapra a Thúry György Múzeumban. E jeles nap megünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában, Moszkvában tartott XI. konferenciáján határozták el.
elején záruló Betyárok és betyár élet Dél-Zalában című kiállítására épül. Külföldön már bevett szokás - mondta Lebár Edit művelődésszervező, mielőtt egy kiállítás bezárna, a záráshoz is szerveznek programokat. A múzeumi séta közben a gyerekek a művelődésszer-
vezőtől többek között megtudhatták, azért érdekes ma is a betyárvilág, mert a 19. század néhány évtizedében ők voltak azok, akik a jobbágyok és parasztok világából bekerültek a hírekbe, ismertté váltak, nevük, arcmásuk megjelent a nyilvánosság előtt. A pásztorok díszítő művészetében úgy ábrázolták őket, mint szabadságban élő, maga ura emberek. Vágyott közéjük az egyszerű pásztorember, a földműves, a béres és a cseléd is, ha el volt keseredve. Ki is próbálták ideig-óráig, de mindenki tudta: veszélyes, sok ínséggel, állandó félelemmel járó, legtöbbször magányos élet ez. Az óvodás és kisiskolás gyerekeket még számtalan program várta: színezés, feladatlapok kitöltése és gyermekjátékok, közben az udvaron bepillanthattak a fafaragás és a bőrözés műhelytitkaiba is.
B.E.
A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület országos felhívásához Nagykanizsán is csatlakoztak. Az önkéntesek a városi köztemetőben lévő első világháborús sírkertet tisztították meg.
- Történelemtanárunk, Horváth Kriszti néni tanította nekünk az első világháborút és azt mondta, hogy őrizzük a hagyományainkat, mivel akinek volt múltja, annak van jelene és lesz jövője. Nagyon szívesen jöttünk - mondta Bali Éva a Hevesi iskola tanulója.
Iskolások, hagyományőrző egyesületek tagjai vettek részt a munkában, amelyet immár négy éve a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága szervez.
Vitéz Pető Attila I. világháborús egységparancsnok kiemelte: - El kell mondjam, hogy talán ez a második alkalom a négy év alatt, hogy ilyen
sokan jöttünk össze. Ugye itt 1100 sír található, Nagykanizsán volt a monarchiának a legnagyobb hadikórháza és ebből kifolyólag nagyon vegyes a meghalt katonák nemzetisége.
Magyar, szlovák, szerb, orosz és német katonák sírjait tisztították
meg a mohától és a borostyántól a résztvevők, akik a központi emlékműbe virágot helyeztek, gereblyéztek és összeszedték a letörött ágakat is.
Kanizsa Médiaház
Első alkalommal 1978. május 18-án tartották meg, azóta már több mint száz ország közel 30.000 múzeuma vett részt ezen az eseményen. Az ünnep célja, hogy e jeles napon komolyabb figyelem irányuljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé.
A Múzeumi világnap nagykanizsai programja az intézmény június
Háás Zala elvisz haza,.,
Kovács Gergely posztulátor, a Mindszenty Alapítvány kurátora lesz a vendég-előadó az Eötvös téri Nagy-Magyarország szobornál június 4-én, szombaton 11 órakor a városi megemlékezésen - hirdette a felújított csehimindszenti templomban, a bíboros keresztelőkútja melletti
szentmisén Roca Dániel atya, aki a busznyi kanizsai zarándok lelki vezetője volt.
20. alkalommal szervezte meg Benke Tibor és csapata a Mindszen-ty bíboros emléktúrát és zarándoklatot. A Teljesítménytúrázók Társasága honlapján is meghirdetik, szerte az országból vonzza a látogatókat. Itt előző évek beszámolóit is böngész-
hetjük. Tanúsága szerint a kanizsaiak 2008 óta minden évben tiszteletüket teszik, sőt, az indítóhely, Vasvár után városunk a legaktívabb település. A beszélgetés nem csak egymással jóízű az akác - és a Jeli arborétumban rododendron - illattal kísért 1S km körüli úton, ének és imádság váltogatta egymást. A cím a ''48-as Máriakongresszus dala, igazat mond.
3
Kanizsa - Krónika
Kanizsán járt a Nemzeti Bor Maraton
A Nemzeti Bor Maraton kiemelt helyszíne Nagykanizsa, a futás résztvevőit a város nevében Tóth Nándor alpolgármester köszöntötte. „Ha Nagykanizsa és környéke nem is tartozik a kiemelt borvidékek közé, azért azt elmondhatjuk, hogy Zala megyében, a város környékén jelentős és ismert bortermelő vidékek vannak."
A váltófutás résztvevői díjazásban is részesültek, a Kisrécse - Nagykanizsa távot a zalakarosi Futrinkák
vállalták. „Mi tulajdonképpen nem szakosztály vagyunk, nem klub vagyunk, hanem egy facebook-os csoport vagyunk, és ha valami hír jön, hogy valahol van verseny, akkor írunk egymásnak, hogy kinek van kedve részt venni rajta. így történt ez múlt héten is, amikor jótékonysági futás volt Zalaegerszegen." - mondta Szabadicsné Madaras Katalin.
A Maraton idén második alkalommal érkezett Nagykanizsára. Balla Attila a Nemzeti Bor Mara-
ton programigazgatója kiemelte: „Egyöntetűen az az üzenet részünkről, hogy a sporttal összekötve Magyarország borvidékeit és a vidékünk értékeit népszerűsítsük, mutassuk be az embereknek."
A Zalai borvidék szépe címet Kecskés Lucának városunk fő terén adták át, a Nemzeti Bor Mara-ton nagykanizsai rendezvényét Tolvai Renáta koncertje zárta.
Kanizsa Médiház
Felújítások a zalai bíróságokon
Az Országos Bírósági hivatal támogatása révén a megyeszékhelyi épületek felújítása mellett a vidéki bíróságokon is munkálatok zajlottak, illetve zajlanak 2016 tavaszán.
A tavaly megkezdett épület felújítás, illetve korszerűsítés a Zalaegerszegi Törvényszék, a Zalaegerszegi, a Nagykanizsai, a Keszthelyi és a Lenti Járásbíróság épületeiben idén is folytatódik. Amellett, hogy a Zalaegerszegi Törvényszéken a műemlék épület homlokzat-felújítása zajlik, a Zalaegerszegi Járásbíróság irodáiban bútorokat, valamint padlózatot cseréltek.
A pályázati forrásból Nagykanizsán a munkakörnyezetet javítják: parkettát cserélnek, illetve felújítják a régi padlózatot, álmennyezetet alakítanak ki, korszerűbb kivitelezésű armatúrákat építenek be, ajtókat, ablakokat cserélnek modernebbre, illetve tárgyalótermet festenek, mosdót újítanak fel.
Lentiben az évek óta szűkös irattári elhelyezést bővítették: a bíróságon görgő irattári polcrendszerrel szereltek fel egy helyiséget.
A Keszthelyi Járásbíróságon a tetőtéri irodák nagy felületű üvegablakai miatt nyáron elviselhetetlen hőség uralkodott, így oda a pályázat révén klímaberendezések kerülnek.
A megyeszékhelyen kívüli munkálatokra Zalában közel 24 millió forint áll a rendelkezésre, amelyet az Országos Bírósági Hivatal biztosít a Jablonszky épületfelújítási pályázat révén. A felújítások várható befejezése 2016. május 31.
A 2016-os országjáró program május 13-án rajtolt el Villányból, a váltófutás csapata múlt kedden délután ért be Nagykanizsára.
Kora délutántól különböző programokkal csábították az érdeklődőket az Erzsébet térre, ahová röviddel S óra után érkezett be az a csapat, amely Kisré-csétől Nagykanizsáig vállalta a futást. A város szívéből indulva tették meg a 2024 méteres olimpiai kört, kanizsai futókkal kiegészítve.
A sikerhez tamás, szorgalom és kemény munka kell
A Nemzeti Tehetség Program keretében rendeztek összejövetelt a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban. Diákok bemutatója, kiállítás, hagyományőrző műsor és gyermeknap várta az érdeklődőket. Az „ANOSZTRU" Országos Cigány Egyesület tehetségfejlesztő programjának egyik állomása volt a szombati rendezvény, amelynek főszereplői javarészt halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok voltak.
Lendvai Ferenc az „ANOSZTRU" Országos Cigány Egyesület elnöke kiemelte: - Szeretnénk megmutatni nekik, hogy a tehetségüket ne paza-
rolják el, hanem a tanulás révén ezt kamatoztassák, csiszolják. Szeretnénk rájuk vigyázni, felügyelni a pedagógusok és a mentorok segítségével.
Hasonló célokkal indult el annak idején Nagykanizsán a hétvégi kollégium, amely az évek során igazolta létjogosultságát a felzárkóztatás és a tehetségfejlesztés területén is, hiszen több ezer diák vett részt a programban 1998 óta.
- Nagyon sokszor a szülői háttér nincs meg ahhoz, hogy otthon tudjanak tanulni és a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Nagyon fontos ezért, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felvállalta azt a szerepkört, hogy segít a diákoknak abban, hogy nap mint nap jobban tudjanak teljesíteni az iskolában, és a megszerzett tudást elvigyék otthonra is. Nagyon fontosnak tartom, amit a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkezdett, illetve azt is, hogy a fiatalok vállalják, hogy ide jönnek, tanulnak, és a tehetségüket fejlesztik - mondta Teleki László országgyűlési képviselő.
Mindenki jó valamiben, de a tehetség önmagában nem elég: az életben való boldoguláshoz tanulás, szorgalom és kemény munka is kell - erről maguk a tehetségnapon fellépő fiatalok is számot adtak.
Kanizsa Médiaház
2016-ban Gál Sándor az Év erdésze Zalában
A Zalaerdő Zrt. rendezte meg a helyi megmérettetést, amelyen a társaság öt erdészetének összesen 20 erdésze vett részt, bemutatva szakmai tudását. Elméleti tudás, erdőgazdálkodási gyakorlati feladatok álltak az indulók előtt, mint például gyérítésjelölés, választé-kolás, rönk- és sarangszámbavétel, valamint trófeabírálat. Végül szoros versenyben Gál Sándor kerületvezető erdész érdemelte ki az első helyezést, aki többször szerepelt már a Kanizsa Televízió magazinműsoraiban is, szakmai tudásával segítette az erdő növény-és állatvilágának megismertetését. Gál Sándor immár második alkalommal képviselheti majd a Zalaerdő Zrt.-t az országos versenyen.
2016. május 26
Kanizsa - Portré
5
Ismertté tenni Nagykanizsát a vízügyi kutatások által
- Többek között az is a célom, hogy Nagykanizsát ismertté tegyük a vízügyi kutatások által, és a kanizsaiak büszkék lehessenek arra, hogy a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató - Fejlesztő Központ a városukban működik - ezzel a törekvéssel irányítja dr. Galambos Ildikó kutatásvezetőként a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató - Fejlesztő Központban folyó munkát.
Ahogy megtudtuk, Galambos Ildikó születésétől fogva Nagykanizsán nevelkedett, kezdetben Baj-csán, majd öt éves korától a város északi részén. Az általános iskolát követően a Batthyány Lajos Gimnázium nyelvi specializációs osztályába járt. Az érettségit követően az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet (ami azóta sok egyéb mellett a közelmúltig a Budapesti Corvinus Egyetem keretein belül, jelenleg pedig a Szent István Egyetem részeként működik) választotta, ahol az Élelmiszertudományi Karon folytatta tanulmányait a Gellért-hegy oldalában. Szakirányként a folyamattervezést választotta. Majd egy év kitérő következett, ugyanis az USA-ban töltötte a gyakorlati időszakát. Ezt követően írta meg diplomamunkáját, melyben a kútvizek arzénmentesítésével, illetve a főleg az alföldi területeken jellemző humin-savak eltávolításával foglalkozott.
- Az egyetem befejezése után PhD hallgatóként tovább foglalkoztam az ivóvizekben található szennyezések eltávolításával. A laborkísérletek mellett félüzemi méretben végezhető, illetve a „tere-
pen végzett" kísérletek voltak számomra fontosak, és a tudományos munkámat is elsősorban gyakorlati szemszögből foglaltam össze -részletezte Galambos Ildikó.
A doktori munkája eredményeképpen egy membrántechnikán alapuló komplex eljárást dolgozott ki (arzén és huminsav eltávolítására koncentrálva), mely segítségével a kútvízből egészséges ivóvíz állítható elő, és a keletkező hulladékvíz is részben visszaforgatásra, kezelésre kerül, így csak nagyon kis mennyiségű szennyvíz elvezetése mellett működhetne a rendszer.
- 2006-ra fejeztem be a doktori munkámat, abban az időszakban Magyarországon kiemelt szerepet kaptak az arzéneltávolítással kapcsolatos munkák, melyek eredményeképpen mára már ez a probléma részben megoldódott. Sajnos, a rengeteg negatív hír hatására a csapvíz fogyasztása erősen visszaesett annak ellenére, hogy például Nagykanizsán és környékén is jó minőségű a szolgáltatott ivóvíz, csupán az esetlegesen a csővezetékekből bekerülő szennyezőanyagokat illetve a maradék klórt lenne szükséges igény esetén házilag eltávolítani - emelte ki. Hozzátette, ezzel az eljárással az ásványvízfogyasztásból eredő nagy mennyiségű hulladék keletkezése is megakadályozható lenne.
2014 szeptemberétől, a központ indulásától dolgozik a Pannon Egyetem Mérnöki Kara, a Hidrofilt Kft. és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Soós Ernő Víztechnológiai Kutató - Fejlesztő Központban kutatásvezetőként. Azt mondja, örömmel dolgozik együtt a jelenlegi kiváló csapattal. A kollégák között vegyész, biológus, hidrogeo-lógus, gépész és élelmiszermérnök is van, illetve a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán dolgozó, a pályázatokért illetve a titkári teendőkért felelős munkatársak is segítik a mindennapi teendőkben.
- Nagy öröm számomra, hogy három kolléga is az elmúlt másfél évben szerezte meg a PhD fokozatot, mindannyian kiváló eredménnyel, így Gerencsérné Berta Renáta, Rácz Gábor és nemrégiben Kaszás Nikoletta - hangsúlyozta a kutatásvezető - illetve talán még az idei évben Berkesné Rodek Nóra is csatlakozik a körükhöz.
Kiemelte, szeretné, ha még az idei évben sikeresen pályáznának egy vagy két kutatási témával. Tervezik, hogy ezekbe a projektekbe minél több helyi vállalkozást is bevonnak. A tavalyi évhez hasonlóan tovább kívánják bővíteni az ipari partnereik körét, és további ipari megbízásokat elnyerni.
- Referenciáink között szerepel többek között a Tiszai Vegyi Kom-
binát Zrt. vízelőkészítő rendszerének felülvizsgálata, értékelése, Szombathelyen a Falco Zrt. hulladékvizének és csapadékvíz kezelő rendszerének vizsgálata is, és jelenleg is több nagy céggel folyamatban van ipari kutatási megbízás egyeztetése - részletezte Galambos Ildikó.
Annak érdekében pedig, hogy nemzetközi kapcsolataik is erősödjenek, idén is céljuk a magyar diákok mellett külföldi diákok foglalkoztatása nyári gyakorlat keretében. Jelenleg is már több jelentkező van erre. Nemzetközi szinten erősíteni szeretnék a hagyományosan októberben megrendezett Soós Ernő Tudományos Konferenciát, melynek fő célja, hogy a tudományos élet és az ipari szereplők részére találkozási lehetőséget biztosítsanak, és a gondolatcsere mellett a közös munka lehetőségét megteremtsék.
- Hosszú távú terv pedig, hogy még 20 év múlva is egy erős kutatóintézet működhessen itt, Nagykanizsán, széleskörű kutatási témákkal, és nemzetközi kapcsolatokkal. A munkatársakat tekintve pedig a jelenlegi kollégákat megtartva még legalább 10-1S emberrel bővülve szeretnénk dolgozni-zárta beszélgetésünket Galambos Ildikó.
V.M.
Zöld nap a PEN-en
Zöld Napot tartott a PEN Kaszón a Kaszó Zrt, a Kanyssa Hallgatói Alapítvány és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány segítségével.
A Zöld nap - melyet már nem először rendez meg az egyetem -, elsődlegesen a hallgatók kör-nyzetettudatos nevelését támogatja. A szórakoztató programok mellett a környezetvédelem fontosságára is felhívjuk a figyelmet.
A déli érkezést követően mindenkit zsíros kenyér és pogácsa várt, amit ezúton szeretnénk megköszönni a Kanizsa Pékségnek. Az eső ellenére a csapat körbe sétálta a vadasparkot, ahol vaddisznók kísértek és szarvasok lestek minket.
Bevállaltuk a kisvasutazást is, mely érdekes élmény volt az eső-
ben. Túravezetőnk meglepő és vicces történetekkel próbált szórakoztatni, feledtetve a hűvös időt.
Atermészetvédelmi vetélkedőn vegyes oktatói- hallgatói csapatok versenyeztek egymással hajtá-nyozásban, növényfelismerésben és rönkdobálásban is. Az elmét és
testet is megdolgoztató vetélkedő eredményhirdetése után következett a jól megérdemelt bográcsos vacsora.
A focira sajnos már nem került sor, de az időjárás ellenére jó hangulatban telt a délután -olvasható az egyetem hírlevelében.
6
Kanizsa - Krónika
2016. május 26
Megújult stílusában, tartalmában és kivitelezésében a Pannon Tükör
A 7S esztendővel ezelőtt született Utassy József költőre emlékeznek, felidézik Zalaegerszeg történetét, novellákat, verseket, tanulmányokat tesznek közzé a megújult Pannon Tükör folyóiratban.
A régi értékek megőrzése mellett új elemekkel bővült a kiadvány: a százoldalas, képekkel illusztrált folyóiratban csaknem húsz szerző írása olvasható -mondta el Kaj Adám, a Pannon Tükör április közepén kinevezett főszerkesztője.
A kulturális folyóiratban új műfaji elemként jelenik meg az interjú. Elsőként Szabolcs Péter szobrászművésszel készült beszélgetést tették közzé, a jövőben pedig a „testvérmúzsák valamelyik ágában" alkotó, főként zalai művészeket mutatják be.
A művészeti rovatban a Hevesi Sándor Színház két korábban bemutatott produkciójáról - A mak-
rancos hölgy című vígjátékról és Czegő Teréz Asszony a fronton című monodrámájáról - közöltek kritikát, ismertették a Griff Bábszínház bemutatóit. Összeállítás készült a 7S esztendővel ezelőtt született Utassy József (1941-2010) Kossuth-díjas költő tiszteletére, amelyben kortársak, barátok versekkel, tanulmányokkal, írásaikkal emlékeznek a költőre.
A szépirodalom rovatban a kortárs írók, költők munkái mellett Srecko Kosovel (1904-1926) szlovén költő három verse szerepel, a tanulmány/kritika rovatban pedig Braun Barna az irodalom népszerűsítéséről, piaci szerepéről írt tanulmánya olvasható.
További három tanulmány a zalai megyeszékhely történetét idézi fel, dokumentálja Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válását, amelynek 130. éves jubileumát tavaly ünnepelték - ismertette Kaj Ádám.
Hozzáfűzte: a Pannon Tükör a zalai, muravidéki alkotók irodal-
mi, szellemi műhelye. A szerzők, a folyóirat munkatársai azért dolgoznak, hogy a régió művészétet, színházi, képzőművészeti, zenei értékeit minél szélesebb körben megismertethessék az emberekkel - hangsúlyozta a főszerkesztő. Kitért arra is, hogy a jövőben több rendezvényt, köztük rendhagyó irodalomórákat szerveznek.
Terveik szerint június közepén Pannon Pódium címmel - színházzal és irodalommal a főszerepben - megrendezik az első zalaegerszegi kulturális mini fesztivált. A Pannon Tükör megújult számát szerdán mutatják be Zalaegerszegen, a Mimosa kávézóban. A folyóiratot a Zalai írók Egyesülete alapította 199S-ben. Az alapító főszerkesztő Pék Pál volt, munkáját 2003-ban Péntek Imre vette át, szerkesztőség ekkor került át Zalaegerszegre.
MTI - Kanizsa
Pályázat falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft. Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Nem várt mértékű fellendülés a nagykanizsai ingatlanpiacon
Az elmúlt egy év ingatlanpiaci szempontból egyértelműen a növekedésről szólt, azonban országos szempontból az elmúlt néhány hónapban már a lassulás jelei mutatkoztak. Az egyes régiók között viszont továbbra is komoly különbségek mutatkoznak, míg egyes városokban továbbra is drasztikus emelkedésnek lehetünk szemtanúi, addig vannak olyan régiók ahol alig, vagy egyáltalán nem beszélhetünk növekedésről.
Ha vetünk egy pillantás Nagykanizsa ingatlanpiaci statisztikáira megállapíthatjuk, hogy itt az elmúlt néhány hónapban az országos tendenciáktól eltérően, jelentősen gyorsult a növekedés üteme. Ez különösen annak fényében meglepő, hogy Zala megyére inkább a stagnálás volt a jellemző 2016. elején. A zalai városban kínált lakóingatlanok átlagos négyzetméterárai, mintegy 5,2 százalékkal emelkedtek idén január és április között, ami összevetve az ugyanebben az időszakban a megyeszékhelyen lezajlott 2,6 százalékos növekedésessel, igazán jó eredménynek számít.
Az egyes ingatlantípusokat megvizsgálva azonban sokkal árnyaltabb képet kapunk. A legkisebb növekedés a családi házak áraiban mutatkozott, itt a fentebb említett időszakban mindössze csak 0,2 százalékos változás volt
megfigyelhető. Ugyanakkor rendkívül jól szerepeltek a nagykanizsai eladó téglalakások, ezek átlagos négyzetméterárai január és április között mintegy 11,5 százalékkal emelkedtek,
lanhoz jutni a városban. A helyi ingatlanok átlagára jelenleg 12 724 988 Ft, ami jóval az országos átlag alatt van. Ezen túl számos az új állami támogatások feltételeinek megfelelő in-
ami országos viszonylatban is kiemelkedő. A panellakások esetében meglepő módon mindössze 1,6 százalékos növekedés zajlott le, amely az országos tendenciák ismeretében igen szerénynek mondható.
A Nagykanizsán eladásra szánt lakások között böngészve megállapíthatjuk, hogy az utóbbi időszak áremelkedései ellenére, továbbra is viszonylag kedvező áron lehet ingat-
gatlant kínálnak eladásra, ami népszerűvé teheti a várost a CSOK felvételében gondolkodó családok körében is.
Nagykanizsa rendkívül kedvezően jött ki az utóbbi hónapok ingatlanpiaci változásaiból, az azonban kérdéses, hogy ez a fellendülés meddig fog tartani és, hogy hosszútávon mi vár a helyi ingatlanpiacra.
Forrás: Ingatlannet.hu
2016. május 26,
Kanizsa - Hirdetés
f
^ Véradás - Vöröskereszt
A jövő heti véradásaink a következőek:
2016.0S.31. (kedd) 12:00 - 13:30 óra Vöröskereszt (Nk Sugár u. 28.) 2016.06.02. (csütörtök) 11:30 - 13:30 óra Vöröskereszt (Nk Sugár u. 28.) 2016.06.07. (kedd) 09:00 - 12:00 óra Kanizsa Plaza
2016.0S.23
Kanizsai Dorottya Kórház
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ JARÓ-BETEG ELLÁTÁSÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
A Kanizsai Dorottya Kórház 186,81 millió forint európai uniós támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP-2.2.8.A-1S/1-201S-0004 számú „A Kanizsai Dorottya Kórház járó-beteg ellátásának infrastrukturális fejlesztése" címmel.
TIOP-2.2.8.A-1S/1-201S-0004
A projekt keretében a járó-beteg szakrendelő alagsori, földszinti és I. emeleti részleges, valamint a szemészeti ellátó egység teljeskörű építészeti felújítására kerül sor. A koncepció jelen pályázat keretein belül egy olyan fejlesztést valósít meg intézményünkben, mely szervesen kapcsolódik a megvalósult TIOP 2. prioritás célkitűzéseihez. Teljessé teszi a betegellátás színvonalát, támogatja az egészségügyi ellátórendszer átalakítását.
Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Dr. Szakajda Szilvia stratégiai referens Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa Telefon: 06-93-S02-086 E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
ORSZÁGOS KAMPÁNY A SASHALMI OPTIKÁBAN
MULTIFOKALIS LENCSE
és minden szemüv lencse FÉLÁRON!
SASHALMI OPTIKA
Nagykanizsa, Sugár u. 1.. tel.:0693-789-962
Nagykanizsa, Platán snr 1., tel.: 0693-310-644
Csak komplelt szemüveg rendelése eselén. Az akció más akcióval nem vonható Össze Május 20- május 31-ig. illetve a késztet erejéig érvényes
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 26
Módosult az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek köre
Tisztelt Építtetők!
201S. év végén, illetve 2016. elején az építésügyi jogszabályok jelentős változáson estek át. A változtatások célja az volt, hogy az építésügyi eljárások egyszerűsödjenek, az építési jogosultságot az építtetők minél könnyebben, gyorsabban és olcsóbban megszerezhessék.
Erre figyelemmel módosult az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek köre, és a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű új lakóépület építésére már nem kell a klasszikus értelemben vett építési engedélyt kérni.
Ajogszabályi változásokról szóló általános tájékoztatások sokak számára azt sugallták, hogy építési engedély nélkül is építkezhetnek. A félreértések miatt megszaporodtak a szabálytalan építési tevékenységek, melyekből fakadóan az érintett építtetők utólag lefolytatott építésügyi hatósági eljárásra kényszerülnek, melyekhez jelentős mértékű építésügyi bírság vagy a szabálytalan épület/épületrész visszabontása (is) párosulhat.
Fentiekre figyelemmel felhívjuk az építeni szándékozók figyelmét, hogy az építési tevékenység megkezdése előtt minden esetben érdeklődjenek az építésügyi hatóságon az engedély nélkül végezhető építési tevékenységek köréről, illetve győződjenek meg róla, hogy a végezni kívánt munkákhoz szükséges-e építési engedélyt kérni, vagy a munkák megkezdését bejelenteni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 300 m2 hasznos alapterülettel létesítendő új lakóépületek kivitelezése az építésügyi hatósághoz tett hiánytalan bejelentést (ennek formai és tartalmi elemeit a 456/2015.(XII.29.) Korm. rendelet részletezi) követő 15 nap elteltével kezdhető meg. A hiányosan tett bejelentés esetén a hiányok megjelölésével az építésügyi hatóság a kérelem beérkezését követő nyolc napon belül a kérelmezőt és az építéssel érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakat, valamint az építésfelügyeleti hatóságot levélben tájékoztatja. Ebben az esetben az építési tevékenységet megkezdeni nem szabad!
A bejelentés mellékletét képező műszaki tervdokumentációt megfelelő jogosultsággal rendelkező építész tervező készítheti!
A hiányok pótlását követően az építeni szándékozó a hatóság felé új bejelentést tehet.
Amennyiben a bejelentett állapottól eltérő építményt kíván az építtető megvalósítani, a változásokat újabb (hiánytalan) bejelentéssel lehet jogszerűvé tenni.
A 300 m2-nél kisebb hasznos alapterülettel létesítendő lakóépületek egyszerű bejelentése illeték- és szolgáltatási díj mentes.
Az egyszerű bejelentés alapján megvalósított lakóépületek használatbavételét az építéssel érintett ingatlan fekvése szerinti települési jegyzőnél lehet bejelenteni. Bejelentés hiányában az építményt használni nem lehet!
Az építés bejelentésétől számított 3 éven belül megvalósított lakóépület esetében a használatbavétel bejelentése illeték- és díj mentes. A negyedik évtől kezdődően az eljárás díja 200.000 Ft, majd évente 200.000 Ft-tal emelkedő összeg (a 10. évben 1.400.000 Ft).
Azon épületeket, melyek 10 éven belül nem vehetők használatba, le kell bontani.
Felhívom a Tisztelt Építtetők figyelmét arra is, hogy a meglévő lakóépületek bővítése, tartószerkezete érintő átépítése, valamint a vegyes funkciójú épületek építése továbbra is építési engedélyhez kötött építési tevékenység! Ezen eljárásokhoz az 1990. évi XCIII. Tv. XV. táblája alapján illetéket kell fizetni.
Az építési engedély/bejelentés nélkül létesíthető építmények megvalósítása is csak az általános érvényű jogszabályi előírások betartásával (pl: helyi építési szabályzat, országos építésügyi követelmények, stb.).
Fentiekre figyelemmel kérem az építeni szándékozókat, hogy az építési tevékenység megkezdése előtt a megvalósítandó építmények építési lehetőségeiről az Építésügyi Csoportnál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet) ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.30, péntek: 8.00-12.00) érdeklődni szíveskedjenek!
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza. A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
Várjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és egyéb ügyekben.
Fogadónapok, fogadóórák
Fogadónapok
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. június 1-jén (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2016. június 8-án (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. június 29-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Képviselői fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2016. június 1-jén, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu. Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. május 27-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.). Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. június 7-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. június 9-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát 2016. június 7-én, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető. Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. június 7-én, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2016. június 6-án (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. június 6-án (hétfőn) 16 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.); 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 12.) Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. június 6-án (hétfőn) fogadóórát tart, 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); 18.00 órától pedig Kiskanizsán a volt Nagyrác általános iskola ebédlőjében (Nagyrác u. 26.)
Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. június 6-án, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
H||H Kövesse híreinket honlapunkon és Facebook oldalunkon is.
www. kanizsaujsag. hu
i i
Kanizsa - Hirdetés
Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételéről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönző rendszert. A dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejeződtek be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert. A jelenlegi próbaüzemet követően a lakosság várhatóan április utolsó hetétől fogja tudni használni a kerékpárokat. Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer működéséről.
A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A használatért fizetendő: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítő helyeken. Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és
ennek megfelelően 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK
A használatért fizetendő: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.
Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az első fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10 órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokko-lóba, a kerékpárt eltűntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (3S.).
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 1S.00, Péntek: 8.00 - 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel: (+36 93) S37-6S3
KÁRTYAÉRTÉKESÍTŐ HELY Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tour-inform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-28S, (+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 2S0 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 3S0 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Bérlet és kártya dija
Az éves bérlet díja 10.000 Ft
A féléves bérlet díja 6.S00 Ft
14 éven felüli diákok éves bérlet díja 8.000 Ft
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja S.200 Ft
A KanizsaBike kártya díja 600 Ft/kártya
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 2S0 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 3S0 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Jegy ára
Napijegy 400 Ft
3 napos jegy 800 Ft
Hetijegy 1.400 Ft
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI
1. dokkoló-Inkubátorház
7. dokkoló - General
3. dokkoló - > Víztorony
7v n t
4. dokkold '' Balatoni u. Petőfi u. csp.
6. dokkoló -Autóbusz pu
i0. tJoklajtó - Ady £nijne u. Zrínyi u csp.
Mg8aNll5í*8
dokkoló ■ \T Bútorgyár
10. dokkoló -Sport csarnok
Megtekinthető: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
10
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 26
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - MUNKAHELYTEREMTÉSRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására visz-sza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt. A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat kedvező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja; A pályázó:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot. Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély ösz-szegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. ab) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően teljesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
2016. május 26
Kanizsa - Hirdetés
11
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - INGATLANVÁSÁRLÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VIL11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton. A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra: Létszám
növekmény (fő) Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 5015-20 0-20 % 20-35 % 35-50 % 21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 % 51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 % 101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlannyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a wwwnagykanizsa.hu honlapról.
12
Kanizsa - Színes
2016. május 26
Nyitott pincék Förhéncen
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
TÜKÖR - Pillanatképek súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek mindennapjaiból, ahol ki-ki a saját érzéseit láthatja visszatükröződni. Megtekinthető: a színházi előcsarnokban június 30-ig. Május 27.18 óra
"TABUK NÉLKÜL A PÁRKAPCSOLATRÓL" - Pilát Gábor előadása. Belépődíj: 2000 Ft. Szervező: Vizeli Gergő, 06-20/590-5769. Június 01. 14 óra THAIFÖLD - vetített képes úti élmény beszámoló. Előadó: Vilmos Mihály. A belépés DÍJTALAN! Június 2., 9., 16., 23., 30. 10 és 11 óra KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család. Június 3. 19 óra
"BLGén" és HELIKONI GÁLA
A Batthyány Lajos Gimnázium helikoni érmeseinek gálaestje. A belépés DÍJTALAN!
Június 4. 11 óra - Nagy-Magyarország emlékmű
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA - emlékműsor és koszorúzási ünnepség. Emlékbeszédet mond: Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a térség országgyűlési képviselője, valamint Kovács Gergely, a Magyarországi Mind-szenthy Alapítvány ügyvivője. Közreműködik: Pőcze Mira versmondó és Laska Lilla énekes. Koszorúzási szándék bejelentése: 2016. június 3. (péntek) 12 óráig a 93/310-465-ös vagy a 93/311-468-as telefonszámon.

Medgyaszay Haz
a;
Központ
Kulturális
Május 27.-28.
XII. KÁRPÁT-MEDENCEI CSENGEY DÉNES VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Május 27. péntek 20 óra Zsila Sándor: "Elfeledett érzéseink" kiállítás megnyitója. Megnyitja: Lengyák István. Május 28. szombat 9.30 óra A verseny döntője, a győztesek díjazása, gálaműsor. Június. 4. 9-13 óráig NYÁRI GYEREKRUHA ÉS JÁTÉKBÖRZE Használt baba és gyerekruhák, cipők, játékok, babafelszerelések és kiegészítők vására és cseréje. A belépés DÍJTALAN!
Bár az időjárás nem volt kedvező a szabadtéri programoknak Pünkösd vasárnap, a borkultúra iránt érdeklődők szép számmal kilátogattak a Nagykanizsa melletti hegyhátra, Förhéncre, a 3. alkalommal megrendezett Nyitott Pincék elnevezésű programra.
- A sok-sok energia, szervezés akkor térül meg, ha sokakat meg tudunk szólítani - mondta Dénes Sándor polgármester a rendezvény megnyitásaként. Amiről érdemes tudni, hogy Zalában egyedül a
Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, Förhéncen rendeznek meg Pünkösd vasárnapján. ANyitott Pincék elnevezésű akció a ''90-es évek közepén indult, az ország jelentős borvidékein - idézte fel a polgármester. A borongós idő ellenére a hangulatra és a látogatottságra nem volt panasz a hegyháton.
- Utána rosézunk egy kicsit, biciklivel jöttünk, az idő ellenére is itt vagyunk, majd a vörös érkezik -mint ahogy a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség vezetője Dene Tibor elmondta, fehérbort,
rosét, és vörösbort egyaránt lehetett kóstolni Förhéncen. A kínálat javarészt a helyi termelőknek, Benczik Ferenc, Kápolnás Zoltán, a Skanecz testvérek és Förhénci Horváth Gyula pincészetének volt köszönhető.
- Hatféle fehéret, egy rosét, egy sillert és egy vörösbort hoztunk ki. Ebből négy fehér száraz, egy félszáraz, egy félédes, és a többi bor is száraz kategóriába tartozik. Évjáratból minden ''15-ös, a vörösborunk ''12-es, és 27 hónapig állt, illetve érlelődött egy kis fahordóban." -mondta Förhénci Horváth Gyula.
Kora délután még szemerkélt az eső, de a szervező, a Förhéncért Egyesület elnöke szerint: a látogatottságon ez nem volt érezhető.
- Most ebben a pillanatban azt kell mondanom, legalább 50-80 ember folyamatosan cserélődik, és jönnek-mennek, sikerült a 4 törzs tagunkat is kiállítani - hangsúlyozta Skanecz Sándor.
A rendezvény iránti érdeklődésre való tekintettel a szervezők a jövőben az esős időjárásra is készülnek majd, akár egy napos halasztással. Skanecz Sándor hozzátette: lesz 4. Nyitott Pincék is Förhéncen.
Kanizsa Médiaház
Horvátországban és Szlovéniában jártak a kiskanizsai iskola tanulói a Határtalanul Pályázat keretében
A Kiskanizsai Általános Iskola 7. osztályos tanulói a Határtalanul Pályázat keretében április 18-22 között Horvátországba és Szlovéniába kirándultak.
Az 5 napos programot hosszas előkészítő munka előzte meg, mely során a gyerekek felkészültek a tervezett helyszínek történelméből, földrajzi, irodalmi kötődéseiből, és az ott élő magyar lakosság életéből.
Az első három napon a horvátországi török harcok váraival, a Zrínyiek és a Hunyadiak életével, az 1848-49. évi magyar szabadságharc eseményeivel és a Monarchia kori magyar tengerparti építészeti értékekkel ismerkedtek. Gyönyörködhettek a csodálatos tájakban, és a horvát területeken élő magyarokat segítő zágrábi Balassi Intézet munkatársaival is találkoztak.
A kirándulást záró 2 napot Szlovénia Muravidéki területeinek felfedezésével töltötték. Kicsit betekinthettek a Lendván, Dobrona-kon, Pártosfalván élő magyarok történetébe és mindennapjaiba. Ellátogattak a helyi kétnyelvű iskolákba, megismerhették az ottani gyerekeket és a Lendván működő
Bánffy Központban előadást hallhattak a magyar kultúra helyi megőrzéséről és ápolásáról.
A kirándulás során szerzett ismereteiket és élményeiket a hetedikesek egy projektnap keretében osztották meg az iskola többi diákjával.
Kanizsa
Június 4. 16 óra DARTS VERSENY
Helyszín: Művelődési Ház BAJCSA. További információ: Parély József 30-5253-371
2016. május 26.
Kanizsa - Ez + Az
ALLAS - ALLAS - ALLAS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Élelmezésvezető szakirányú megegyezés szerint
Vámügyintéző, logisztikus szakirányú megegyezés szerint
Erdőmérnök szakirányú megegyezés szerint
Szobaasszony, konyhai kisegítő 8 ált. iskola megegyezés szerint
Hegesztő, forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
Cukrász szakirány megegyezés szerint
Szakács, pincér szakirányú megegyezés szerint
Kézi tekercselő, gépkezelő 8 ált. iskola megegyezés szerint
Tehergépkocsi vezető szakirányú megegyezés szerint
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola megegyezés szerint
Kőműves, ács szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
A hétvégén sokkal több munkát vár el öntől a családja, mint amire képes. Legyen túl minél előbb a nehezén, aztán hódoljon a szenvedélyének.
$NV.20.-V.20. Bika
Egy vitás helyzetnek köszönhetően, a megszokottnál lobbanékonyabbá válhat a hétvégén. Vezesse le mozgással a feszültségét.
V.21.-VI.21. Ikrek
Vidámságot hoznak önnek a május utolsó napjai. ígéretes találkozásokat jeleznek a csillagok, de a munka frontján is helyt tud állni.
VI.22.-VII.22. Rák
Megnyerő egyéniségével sok jó pontot szerezhet a barátainál. A Vénusz bolygó is vigyázni fog önre, és nem engedi a közelébe a kellemetlenkedőket.
4*
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Jogi ügyeit rendezze le körültekintően. Ha nem kíséri kellő figyelemmel az eseményeket, nem várt bonyodalmakra számíthat.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
A május hátralévő napjai nem szólhatnak másról, mint a boldogságról, és az önfeledt örömökről. Ne siettesse az idő múlását, élvezzen minden napot.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Spirituális kérdésekkel egyáltalán ne foglalkozzon mostanában. Célszerűbb lesz a valóság talaján állni, és kerülni a szenvedélyes érzelmeket.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
A közeljövőben sikeresen változtathat anyagi helyzetén. Utazási elképzeléseiről ne mondjon le, bármennyire szeretné ezt egy közeli ismerőse.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha autót vezet, kerülje el a veszélyes manővereket. Közlekedjen lassabban, és megfontoltan döntsön a fontos ügyekben.
iM
XII.22.-I.20. Bak
A bolygóállások azt jelzik, hamarosan csalódni fog egyik barátjában. Ne vegye túlságosan a szívére, mert más téren kellemes meglepetés éri.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
Kissé felerősödnek a viták a családjában. Mivel anyagi kihatással is járnak, ne tegyen semmit, csak úsz-szon az árral.
<>11.20.-111.20. Halak
Ha hiszi, ha nem, a csillagok állása szerint csodálatosnak ígérkezik a hétvégéje. Használja ki ezeket a napokat energiagyűjtésre.
Kanizsa - Sport/Apró
2016. május 26.
Győzelemmel búcsúztak a hazai környezettől
A vízilabda OBIB felsőházi rájátszásának első fordulójában elszenvedett vereségért sikerült visszavágnia a Kanizsa VSE-nek hazai környezetben, hiszen a kanizsaiak 9-8-ra győztek a harmadik YBL WPC legénysége ellen. A vendéglátók a szoros mérkőzésen a legjobbkor, vagyis az utolsó negyedben produkáltak kétgólos előnyt, ami a sikerüket is jelentette egyben. A KVSE-ből Bakó Csaba, Cseh Attila, Gulyás Abel két-két, míg Kaszper Gábor, Kéri Péter és Szécsi Dávid egy-egy gólt jegyzett. A szezonban a Kanizsa már nem mérkőzik hazai medencében, s mivel a BVSC II találkozója halasztásra került, így a tabella negyedik helyére léptek.
Egyed Balázs indulhat a szabadfogású junior Eb-n
Három hazai válogató és egy nemzetközi verseny sem volt elég ahhoz, hogy a 60 kg-os súlycsoportban kiderüljön, ki képviselheti a magyar színeket a júniusi, Bukarestben megrendezésre kerülő junior (18-20 évesek) szabadfogású Európa-bajnokságon.
Az elején négy-öt birkózó is esélyes volt a címeres mez megszerzésére, köztük a két nagykanizsai kiválóság, Németh Márton és Egyed Balázs is. A folyamatos körbeveréseknek köszönhetően a Magyar Birkózó Szövetség utánpótlás bizottsága végül úgy döntött, hogy két versenyzőnek, az orosházi Vilim Istvánnak és a kanizsai Egyed Balázsnak (képünkön) kell meg-
birkóznia a kijutásért, és a szabályok értelmében, két győzelemig tartó csatában dőlt el, melyikük lehet az induló.
Egyed az első mérkőzésen 4:1-es pontozásos győzelmet aratott majd a második mérkőzésen 10:1-es vezetésnél tussal verte az orosházi versenyzőt, így a KBSE versenyzője bizonyíthat a román fővárosban.
- A junior korcsoport már más világ, itt nem elég pusztán úgymond az ügyeskedés - kezdte Egyed trénere, Szatmári Zsolt. -Ebben a korcsoporthoz már nagyon kemény fizikai és erő-állóképességgel kell rendelkezniük a birkózóknak és a nemzetközi szinthez még Egyed Balázsnak is sok
időre van szüksége. Ami külön motivációt jelenthet versenyzőnk számára, hogy már elsőévesen indulhat junior világversenyen és esetében a tisztes helytállás lehet a cél Bukarestben.
P.L.
Nyitották a gyermek szezont
Petra, 3. Kaszás Zsóka (mindhárman Billegéri Lovastanya; Csillag n. l.). Futószáras verseny (F2): 1. Burán Kamilla, 2. Kozúb Kíra (mindketten Gyenesdiási LSE és Lara Croft n.l.) és Töreki Martin, 3. Fischer Petra. Futószáras verseny (F3): 1. Varga Luca, 2. Csalló Anna (mindketten Hévizi Lovasklub), 3. Fehér Flóra Zsanett (Billegéri Lovastanya, Gergő n.l.). Díjlovas verseny (D1): 1. Szabó Dominika (Billegéri Lovastanya; Felhő n.l.), 2. Burán Kamilla, 3. Csősz-Tóth Julianna (Georgikon Lovasiskola; Remény n.l.). Díjlo-
vas verseny (C1): 1. Szabó Dominika, 2. Horváth Kata (Kisrécsei SPTE; Kent n.l.), 3. Kámán-Nagy Jázmin (Zalalövő és környéke LSE; Madrigál n.l.). Kis ugró verseny: 1. Szabó Dominika, 2. Dobri Soma (képünkön, Kanizsa Lovasklub; Tikkasztó Többsincs n.l.). Nagy ugró verseny: 1. Sifter István (Kisrécsei SPTE; Milford n.l.), 2. Horváth Renáta (Kisrécsei SPTE; Vágyálom n.l.), 3. Dobri Soma. Ügyességi verseny: 1. Dobri Soma, 2. Kámán-Nagy Jázmin, 3. Horváth Brigitta (Kanizsa Lovasklub; Olga n.l.).
A VH. Zala Megyei Gyermek ügyességi lovasverseny idei szezonjának első fordulóját rendezték a Csónakázó-tónál és Zala, valamint Somogy megye nyolc klubjából S0 résztvevővel bonyolították le a különböző versenyszámokat.
Eredmények. Kezdő lovasok futószáras versenye (F0): 1. Tóth Péter Szabolcs, 2. Töreki Martin, 3. Jánka Jázmin Patrícia (mindhárman Billegéri Lovastanya Csillag nevű lován). Futószáras verseny (F1): 1 Töreki Martin, 2 Fischer
CSS. 26 éve képezzük a vezetőket!
W A VOKSH OKTATÁSI KFTj
induló tanfolyamaink
Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam jelentkezési időpontjai:
június 1. (szerda) 16 óra és június 8. (szerda) 16 óra

Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás keretében is elérhetőek!
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-S16-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-70S1 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
/Stat.2016-1 né. VSM: "B" E: 69,7, F: 65,35% - "C"E: 90 % AKO: "B" Gy: 159,39% "C" Gy: 101.48% /

INGATLAN
Nk-i belvárosi, önkormányzati, 40 m2-es, egyszoba+konyha+kam-rás félkomfortos udvari lakásomat hasonló önkormányzatira cserélném. Érd.: 0630-958-7390 (7777K) Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630227-3294 (7759K)
Lakást keresek! Tel.: 0630302-0680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K) Fűnyírást, kaszálást vállalok! Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
VEGYES
Régi fotókat, újságokat, lakásdíszeket, porcelán készleteket, nippeket, rézkarcokat, festményeket vásárolnék. Tel.: 0630-332-8422 (77801K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítás
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
fik, Honvéd u, 5.
Tet.: C6-70-50B-7B10, 06-70-518-53B5
I
SZOLGALTATAS
2016. május 26
Kanizsa - Sport
15
Eb ellenfeleikre is figyeltek
Öt ország (a házigazda Franciaország mellett, Finnország, Magyarország, Németország és Olaszország) 16 csapatának részvételével rendezték meg a French Open nemzetközi lábtoll-labda tornát Canteleuban, a Béatrice Hess Gimnázium Sportcentrumában.
A kanizsai Zemplén SE két csapattal indult a rangos nemzetközi tornán, ahol a férfiak Takács Endre vezérletével a második helyen végeztek. A csoportmérkőzések során a harmadik helyen jutottak tovább,
tovább csoportjukból a legjobb nyolc közé, majd a finn férfiak mögött a 6. helyen zártak, megelőzve a mezőny összes női és vegyes összetételű csapatát. A Davis-kupa rendszerű versenyen a hagyományoknak megfelelően a csapatok minden ellenfelükkel 1 hármas, 2-2 páros és egyéni mérkőzést játszottak. A mezőnyben nincsenek elkülönítve a férfi és női játékosok, így a nőknek nagyon nehéz ellenfelekkel kellett szembenézniük.
A French Open remek felkészítő verseny volt az októberi Eb-re, mivel megismerték, felmérték a német
majd a negyeddöntőben az újszászi fiúkat búcsúztatva kerültek a döntőbe. Ellenfelük az FFC Hagen a teljes német férfiválogatottal állt ki, végül 3:2 arányban a németek nyertek.
A nők Kunics Réka (képünkön) vezetésével másodikként kerültek
és a francia női ellenfelek játéktudását. A zemplénes lányok közül hárman már tagjai a válogatott keretnek, kvalifikációjukat a csapatválogató megnyerésével szerezték meg.
P.L.
Zárás előtt
A labdarúgó megyei első osztály versengésében az elmúlt hétvégén az UFC Nagykanizsa a Teskánd vendége volt, míg a Kiskanizsai Sáskák a Zalaszent-grót együttesét fogadta. A tabellán ötödik UFC 4-0-s félidő után végül 6-1-re nyert, a kanizsai gólokat - egy hazai öngól mellett -Horváth Balázs (2), Rácz Sza-
bolcs, Schuller Ferenc és Szalai Dániel szerezték. A tizenegyedik kiskanizsaiak hazai pályán 3-1-re kaptak ki a szentgrótiaktól, náluk Dolmányos Márk volt eredményes. A halasztott 14. forduló keretében vasárnap 17 órától az Olajbányász-stadionban a Csesztreg, míg Kiskanizsán a Csács-Nemesapáti SE vendégeskedik.
P.L.
Itthon ünnepelt címet az N
bajnoki E vívója
Az elmúlt hétvégén a nagykanizsai Cserháti-csarnok adott otthont az újonc kard országos bajnokságnak és a fiúk egyéni küzdelmei során a Nagykanizsai TE 1866 vívója, Horváth Gergő számított a legesélyesebbnek.
Gergő a papírformát nem is hazudtolta meg, hiszen a küzdelmek során remekül haladt is a kitűzött cél felé és végül bajnoki címet ünnepelhetett az NTE kardozója az 55 fős mezőnyében. Mi több, Gergő „megvédve" bajnoki címét lett első - tavaly ugyanis egy esztendővel fiata-labbként a gyermek korosztály bajnoka lett -, így nem véletlenül állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
Piecs Adrienn, Horváth Gergő trénere (képünkön ketten) már a verseny előtt elmondta, a bajnoki cím reális elvárás sportolójától, ami össze is jött a korosztálya rangsorát is vezető vívónak.
A lányoknál a hazaiak színeit Kobra Virág képviselte a leg-
eredményesebben, hiszen végül a nyolcadik helyen zárt. Fiú csapatban az NTE A csapata az ötödik, míg a leányoknál a hatodik lett.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. május 26
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban: 46.000 Ft + áfától. ♦ Deszkák különböző méretben és hosszban,
nagy választékban: 34.000 Ft + áfától. ♦ Asztalos minőségi deszka, palló kapható. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
♦ Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidővel. Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
é .: 0 15 * ""
BÉRELHETŐ IRODÁK!
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ Bővebb információig
www.inkubatornk.hu
DIALÓG
Nyelviskola És Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
20% vagy 10.000 Ft iKE DMEBM ÉNNME h\\
június 20 - július 15-ig és július 18 - augusztus 12-ig
1 TANÉV ANYAGA MOST 4 HET ALATT!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-41 3 • Mobil: (30) 400-5253
E-maihdialogi.aidialognk.hu, Web: www.diolognk.hu