Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.7 MB
2020-12-22 09:50:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
630
1234
Kanizsa 2016. 021-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
93) 666-666
Kan izsa
Hősök Napja
Magyarország megvédi magát
Nagykanizsa Megyei Jogú Város a kiskanizsai Milleniumi emlékparkban emlékezett meg a Hősök Napjáról. Az ünnepségen közreműködtek a Kanizsai Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Szent György Lovagrend Lovagjai. A Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség. A történemi egyházak imájával záruló esemény szónokai Cseresnyés Péter államtitkár, a város és térsége országgyűlési képviselője és Erdős László nyugállományú ezredes voltak.
Alább Cseresnyés Péter beszédét idézzük:
Magyarország megvédi magát. „Ne feledd a tért, ahol elestek ők,/a földet se feledd,/bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiai,/az a föld/szent ügy hős-helye lett."
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Illyés Gyula Ne feledd a tért cí-
mű verse hőseink emlékezetét és üzenetét hordozza. Arra figyelmeztet, hogy az ő szenvedésük a mi szenvedésünk is, ha nem is fizikai értelemben, de lelkileg mindenképpen. Már I917-ben kimondták, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni". Később, évtizedek múltán - mivel, sajnos, a történelem ismételte önmagát -, a hősök emlékének ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is.
Május utolsó vasárnapján, amióta ismét szabad Magyarországon élünk, hőseinkre emlékezünk. Fejet hajtunk a nagy háborúk hősi halottai, a katonai és polgári áldozatai emléke előtt. Azonban hőseink nemcsak a 20. században voltak. Árpád óta megszámlálhatatlanul sokan hoztak áldozatot személyes sorsukkal és áldozták életüket a
hazáért, a nemzetért, nemzetünkért. Előttük, az ő áldozatvállalásuk előtt is tisztelegnünk kell. 2001-ben törvény erősítette meg a hagyománnyá vált ''17-es kezdeményezést. Azonban akik tiszta szívvel állnak az emlékművek és az itt levő emlékmű előtt, nem a törvény betűje miatt, hanem a hazafiság belső parancsára jönnek emlékezni, tisztelegni - az áldozatok, s a háborúk véres poklát megjárt túlélők előtt. Illyés Gyula szerint szükségünk van arra, hogy megismerjük és elismerjük nagyszerű eleink hősies, áldozatos, a nemzetet, hazát szerető, azt megvédő, gyarapító cselekedeteit, legyenek azok világra szólóak, vagy csak szűk körben ismertek. A hont, a hazát, a szűkebb pátriát magatartásuk, cselekedeteik őrizték meg nekünk, így hőseink - Kanizsa hősei is! - itt vannak velünk, mindennapjaink részesei ők. Hiszen (folytatás a 2. oldalon)
Lekváros
taska
junius 08-15. 2+1
a csomag akoos ara
Hagymas-burgonyas vekni
kakaós kalacs 400 g
mignon
2
Kanizsa - Főhajtás
2016. iúnius 2
(folytatás a címlapról)
hősiességük, hűségük és kitartásuk nélkül nem lenne, nem lehetne jelenünk. És persze jövőnk sem lehetne. Egy másik, szintén Illyés Gyulától származó gondolat szerint: a múlt nincs magától. A múltat minden generációnak, minden társadalomnak meg kell alkotnia. Ez alól nem lehet kibújni. Az a társadalom, amelyik nem tudja ezt megtenni, mert nem engedik neki vagy nem képes erre, annak jövője sem lesz. Fontos tehát, hogy a múltunkkal tisztában legyünk.
Tisztelt Emlékezők!
Apákra és nagyapákra, fiúkra és unokákra emlékezünk vérzivataros századainkból, hiszen a magyarság története - a hősök története. Nagyjainké és azoké, akiknek a nevét nem őrizte meg a história, de akiknek önfeláldozása nélkül ma nem létezne Magyarország, és talán nemzetünk sem lenne. Áldó imádságunk szállhat Árpád honfoglaló vitézeire, Szent László katonáira, Muhi és Mohács bátraira, a 48-asokra, a két világháború katonáira és az ''S6-os srácokra is, és lehetne folytatni a hősök felsorolását. Őket nem lehet elárulni. Ezt nem engedheti a becsületünk. Hőseink emlékét nem lehet eladni egy tál lencséért, nem lehet elvtelenül meghajolni a függetlenségünket, szabadságunkat csorbítani akaró külső erők előtt. Az óceánnyi magyar vér nem folyhatott hiába az évszázadok alatt.
Kedves Emlékezők!
A magyar hősök, bátor eleink emléke és tisztelete súlyos kötelezettséget ró ránk. Egyrészt a hazát, ahogyan ők is tették, meg kell védeni, másrészt a nehezen kivívott szabadságot, függetlenséget meg kell őrizni. A magyar múlt arra szólít bennünket: álljunk ellent minden olyan nyomásnak, zsarolásnak, diktátumnak, amely ellentétes Magyarország érdekeivel, amely sárba tiporná hőseink emlékét, a jelen nehezen megharcolt eredményeit és veszélyezteti a jövőnket. Szembe kell tehát szállnunk a brüsszelli bürokratákkal -Árpád honfoglaló vitézei, Szent László katonái, Muhi és Mohács bátrai, a 48-asok, a két világháború katonái és az ''S6-os srácok ne-
vében is. Nem engedhetjük, hogy ezek a bürokraták Antikrisztusa elfoglalja Magyarországot. Mert -ne tévedjünk! - ez a cél. Ezeréves államiságunk lerombolása, önrendelkezési jogunk eltiprása, az egyre erősebb és jól teljesítő Magyarország gyengítése. Hol kötelezett-ségszegési eljárásokkal, hol kényszerbetelepítési kvótákkal, hol súlyos pénzbüntetéssel riogatnak bennünket, megkérdőjelezve azt a jogunkat, hogy saját dolgainkról magunk dönthessünk. A demokráciának álcázott európai diktatúra nekünk az áldozat szerepét osztotta. De mi - hőseink példájából is erőt merítve - ezt nem hagyjuk. Nem hagyhatjuk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Királyi Honvédség egyik fontos ceremóniája volt a tiszti eskü. Az ifjú hadnagyok, kardjukat egyszerre kirántva kiáltották: "A hazáért, mindhalálig!" Más korokban, mások így is gondolták, s ha nem is látványos fogadalommal, de lelkük legbensőbb bugyrából felszakadó őszinte sóhajjal küzdöttek a hazáért. Sokan mindhalálig. S bár tőlünk ilyen áldozatot most nem kér a sors, de lelkünkből ősi erővel tör fel a kiáltás: a hazáért mindhalálig! És ebben a küzdelemben mindenkire feladat vár. Leginkább az, hogy
üzenjünk Brüsszelnek. Üzenjünk, hogy megértsék. A hőseink vérével megpecsételt magyar szabadságot nem adjuk, nem adhatjuk! A jövőnket, gyermekeink és unokáink jövőjét nem adjuk, nem adhatjuk! Segítünk, ha segítenünk kell, mert bár Európa lassan-lassan megtagadja a gyökereit, de mi büszkén vállaljuk, hogy keresztények vagyunk. Felebarátok azokkal, akik bennünket is annak tekintenek. Azokkal, akik nem robbantanak, nem törnek az életünkre, nem molesztálják asszonyainkat és lányainkat. Azokkal, akik betartják a törvényeinket. Azokkal, akik ha vendégségbe jönnek, vendégként is viselkednek. De csak azokkal. Másokat azonban nem kényszeríthetnek ránk. A gyermekeinkre, unokáinkra. A jövőnkre.
Kedves Emlékezők!
1942-ben innen, Nagykanizsáról is ezrek indultak a keleti frontra. Összesen tízezer zalai honvéd érkezett Oroszországba, de haza csak háromezren tértek. A tragikus sorsú 2. magyar hadseregből a kanizsai 9. könnyű hadosztály katonáit vetették be elsőként a doni fronton, és 1943 januárjában ők -vagyis a túlélők - jöttek el utoljára a harctérről. Kiváló katonákat, remek embereket vesztettünk akkor is. Apákat, gyermekeket sirattak az
itthon maradottak. Hőseink, esküjükhöz híven, fegyverrel a kézben, parancsot teljesítve estek el a hazáért. Hajtsunk fejet most előttük is, a keleti front borzalmait átélt, orosz fogságban elhunyt költőnk, Gyóni Géza Hazatérés című versének egy rövid részletével: "Te már elérted, halott katona,/Amit mi jajjaj mindhiába várunk:/ Téged takar a béke bársonya,/Már mind valóság, mi nekünk csak álmunk."
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hősi halottaink és hazatért hőseink tisztelete megköveteli, hogy mi is becsülettel helytálljunk. Helytálljunk a hazáért. Nem fegyverrel a kézben, nem a lövészárkokban, gránátok robbanása között kell megfelelnünk az erkölcsi parancsnak - a haza ma ekkora áldozatot nem követel. De állhatatosan meg kell védenünk hőseink országát minden külső és belső ellenségtől, politikai és gazdasági támadástól. Nem állhatunk felemelt kézzel Európa előtt, ahogyan hőseink sem álltak soha felemelt kézzel. A kezünk most másra kell. Arra, hogy üzenjünk a demokrácia minden eszközével - hőseink erejéből merítve - Brüsszelnek és mindenkinek: Magyarország megvédi magát.
Kanizsa
Felújítják a korpavári emlékművet
Városunk beadja pályázatát a korpavári I. világháborús hősi emlékmű felújítására irányuló programra.
A hősi emlékmű városunk legkisebb városrészében, Korpaváron áll. Az előterjesztésben az áll, hogy különleges, mert a létező kilenc hasonló tematikájú nagykanizsai emlékmű közül ez a legrégibb I. világháborús emlékmű Kanizsa közigazgatási területén. A felirat szerint 192S-ben állították. A formája is szokatlan, ugyanis nem az általánosan elterjedt turulmadárral megkoronázott obeliszk, hanem a kettétört életet szimbolizáló, a romantikus jellegű, letört oszlop-formát mutatja. A felirat szerint az
emlékművet a háborúban elesett katonák szülei állították, így ez is egy magántelken áll.
Az ingatlan jelenlegi tulajdonosával felvették a kapcsolatot, aki hozzájárul az emlékmű önkormányzati tulajdonba adásához és az áthelyezéséhez, ha a sikeres pályázat esetén megvalósítható a felújítása.
A rekonstrukció szükséges, hiszen jelenleg rossz állapotban van a szobor. A homokkőből faragott felső oszlop része már annyira szétmállott, hogy javítani nem lehet, ezt a részt újra kell faragni. A posztamens része a szakemberek szerint azonban javítható. Javasolják továbbá, hogy a felújított emlékművet egy frekventáltabb
helyre tegyék át, a korpavári templom előtti közterületi zöldsávba, mely kegyeleti jellegéhez méltóbb hátteret biztosítana. A felújítás és az áthelyezés az előzetes becslések szerint bruttó 2,3 millió forintba kerülne.
A pályázatot a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából hirdette meg az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására.
V.M.
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. június 2
Kanizsa - Főhajtás
3
Magyar győzelmek - miért hallgatták el?
„Érthetően" a marxista történetírás kizárólag a „forradalmi helyzet" kialakulása szemszögéből foglalkozott a háborúval. így a magyar katonák teljesítményét teljesen negligálta, az „imperialista" háború hőseit pedig megtagadta, sőt üldözte. - A kanizsaiak - akár a hősi emlékművek sorsán is - tanúi voltak ennek a szemléletnek.
Amíg mind a szövetséges, mind az ellenséges hadvezetés elismerte a magyar csapatok győzelmeit -ma vajon mi lehet az oka, hogy még tankönyveink is kisállami mentalitással közelítenek az első világháború történéseihez? Épp ezért fogadta városunkban fokozott érdeklődés dr. Ligeti Dávidot (1983), a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársát, aki szerint az első világháború magyarországi történelme nem pusztán egy kevéssé kutatott terület, hanem egyben félreismert időszak is.
Mielőtt részt vett volna a Thúry György Múzeum kiállítás megnyitóján - ahol a két éve, a 48. gyalogezred Deák téri emlékműve, avagy a Petőfi szobor talapzatában a felújításkor megtalált időkapszula vált látogathatóvá - két gimnáziumban
is rendhagyó történelemórát tartott. A háromgyermekes fiatalember hamar megtalálta a hangot az Y generációval, bizonyítva, a vizuális dömping korában is nélkülözhetetlen az emberi szó. Nyeste Pál igazgató bevezetőjében egykori pesti tanítványát tréfásan a fizika elől a történettudományba menekülőként köszöntötte. Balogh László igazgató pedig arra biztatta a diákjait, próbálják ki, beszéltessék az öregeket, hiszen az élő beszéd négy generációt, 100 évet képes átölelni.
Ugyanő a múzeum folyosóján a Humán Bizottság elnökeként megállapította: - Odaadott élet. Béké-
ben és háborúban erre van szüksége családnak, hazának - és Istennek - egyaránt. Majd leszögezte: ma, amikor nem csak hazánk, egész Európa van veszélyben -minthogy ezért a földért ezer év alatt annyi vér omlott -,annyit civilként is elmondhat: nem adjuk.
Száraz Csilla igazgatónő az időkapszulában megtalált dokumentumokat - köztük a kiváló könyv-és papírrestaurátor, Gönczi Péter által megmentett alapító levelet -mutatta be.
A Honvéd Kaszinó tehetséges fiataljai Nikolics Zsanna rendezésében megrendítő időutazásba vit-
Nagykanizsáról és környékéről elhurcolt áldozatokra emlékeztek
A Nagykanizsáról és környékéről elhurcolt áldozatokra emlékeztek a Zsinagógában. A megemlékezést dr. Székely István, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke nyitotta meg. Gyászistentiszteletet Radnóti Zoltán rabbi és Radvánszki Péter kántor tartott. Az istentiszteletet követően Sternberg Andor és Lusztig Zoltán túlélők gondolatait hallgatták meg az emlékezők.
- Az évek múlnak, s idestova 72 esztendő telt el a deportálások óta -kezdte a beszédét Radnóti Zoltán. -Minden évben nagyobb lelkesedéssel és alázattal kell köszönetet mondani mindazoknak, akik az emlékezés ügyét támogatják. Fenntartják, hirdetik, megszervezik akár a város, a helyi közösség, vagy a magánemberek oldaláról. Hiszen ez egy tiszte-
letadás azoknak, akiknek soha nem lehetett itt a szülőföldjükön a végső nyughelyük. És lelki épülés mindannyiunknak, akik e szent munkában részt veszünk. Beszédének további részében a rabbi felidézte a 200 esztendővel ezelőtti évek Kanizsáját, majd rátért a borzalmak éveire. 1944. április 19-ére, amikor 8700 zsidót gyűjtöttek be a környékről, közöttük három ezret Kanizsáról. Ezután egy újabb évszám következett, helységnevekkel: május 18. Szombathely - Sopron - Bécs -Auschwitz. A helyi gettóból Németországba deportált kanizsai zsidók kilencven százaléka elpusztult.
- Hogyan legyünk zsidók 2016-17-ben? Mit tudunk a saját múltunkból, mi az identitásunk? -tette fel a kérdést Radnóti Zoltán, s úgy válaszolta meg, ahogyan tanítja a szószékről. A legfontosabb az, hogy az
tek. Igazi kanizsaikumként megszólaltatták Barbarits Lajos 48-as toborzóját is: Jöjjetek, hogy minden élő/ magyar csonka, béna karját,/ sok ölbehullajtott kezet/ testvér-láncba toborozzatok! - szólított összefogásra az időkapszulával szinte egyidős üzenet.
Ligeti Dávid vetített képes előadásában felvillantott néhányat a Nagy Háború magyar győzelmeiből. A sikerrel vívott csaták helyszínei - többek közt Limanowa, Krasnik, Lovcen, Montello - ismerősek lehettek számunkra. A Deák téri emlékmű hátoldalán, az Erzsébet téri (Széchenyi teret, majd Sétakertet megjárt) szobor talapzatának két oldalán immár újravésve, olvashatóan hirdetik a magyar katona túlerővel szembeni helytállását. Tudjuk-e, mit keres a Fekete tengeri Odessa neve a 48. ezred emlékművén? Miért és hogyan jutottak oda? Kanizsán szólva pedig nem hagyhatta ki az Uzsoki Győző, Szurmay Sándor tábornok méltatását sem. A kortársak által Nagy Háborúként aposztrofált konfliktus így nem döntetlenek és vereségek sorozata volt, hanem jelentős győzelmek is születtek - foglalta össze befejezésül.
Kanizsa
identitás nem lehet elválasztó. Magyar és zsidó, zsidó és magyar. Nagyon furcsa kettősség. Nincs két ember, aki ezt a kettős mérleget egyforma szinten tartaná. Majd arról is beszélt, hogy mit jelent neki, a gyermekeinek, édesanyjának zsidónak lenni. Mi a zsidóság és mi a magyarságunk? Hogy tudunk magyarként élni, álmodni, mesélni, kacagni?
- 2016-ban nem kell félnünk -folytatta a megkezdett gondolatmenetét a rabbi. Már nem bántanak bennünket, nem hajtanak gettóba, nem nehéz megélni a zsidóságot. Az a fontos élmény, hogy én, vagy ti mit meséltek el a gyermekeiteknek, unokáitoknak. Holokauszt nap van ma. Éppen ezért meg kell mondani, a zsidóság egy jó dolog, ha ebben szeretjük önmagunkat, ha megtaláljuk önmagunkat. Természetesen a holokauszt fájdalmas történelemtu-
dat, de 72 év után azt mondom a gyerekeknek, a zsidóság közbeszédét nem ez határozza meg, hanem az a gazdag értékvilág, amiben több ezer éven keresztül hittek az őseink. És itt Kanizsán pontosan tudták, milyen a sokféle világlátás...
A megemlékezés a koszorúk és az emlékezés köveinek elhelyezésével fejeződött be az imaház főbejáratánál.
B.E.
A
Kanizsa - Városháza
2016. június 2.
Közgyűlési sorok
Nyári táborokról
A közgyűlésen elfogadták a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a Nyári Napközis Zöldtábor 2016. évi működtetésére vonatkozó határozati javaslatot. Ennek értelmében a balatonmáriai táborba eddig összesen 4S7-en jelentkeztek, míg a napközis tábor június 20-től augusztus 14-ig tart.
Az önkormányzat által üzemeltetett balatonmáriai tábor közel 30 éve nyújt nyári szervezett táborozást a diákok számára. A tábor működtetésének célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak nyaralási lehetőséget biztosítsanak. Az idei nyári tábor szervezése a hivatal koordinálásával, az általános iskolák aktív részvételével már márciusban elkezdődött. 2006-tól a hátrányos helyzetű tanulók táborozását támogatja az önkormányzat, melyre idén 2,8 millió forintot különítettek el. Az ingyenes férőhelyek iskolánkénti számát az egyes intézményekben tanuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok létszámának arányában határozták meg.
A tábor a tanév lezárását követően június 20-án indul és augusztus 14-ig tart nyolc turnusban. Az általános iskolás korosztálynak szervezett nyári táborozáson kívül az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezik a Testvérvárosi tábort július 2S. és július 31. között, ahol városunk minden középiskolájából vesznek részt tanulók, valamint a testvérvárosok közül Magyarkanizsa, Kovászna, Togliatti
és Csáktornya diákjait hívták meg.
Idén is csökkent az ovikba beiratkozók száma
A közgyűlésen elfogadták az óvodai jelentkezésekről és a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportszámokról szóló javaslatot, mely tartalmazza a férőhelyek számát, a várható összlétszámot, a csoportszámot, valamint az álláshelyek számát is.
A nagykanizsai önkormányzat nevelési intézményeiben a közgyűlés határozatának megfelelően az óvodai jelentkezésekre április S-én és 6-án, a beiratkozásra május 4-S-ig került sor. A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvodába összesen 312 gyermek jelentkezett, mely S1 fővel kevesebb a tavalyinál.
A korfa lassú, de további folyamatos csökkenést mutat a várható gyermeklétszám vonatkozásában. A 1S tagóvodában a férőhelyek száma összesen 1602, a csoportszám S7, az iskolába menők száma 38S, míg a várható összlétszám 1278.
Legtöbben a Hevesi (46), a székhely-intézménybe (37) és az Attila valamint a Rozgonyi oviba (29) jelentkeztek, míg a legkevesebben a Törökvári utcai Pipitér Tagóvodába és a Csengery úti Miklósfai óvodába (3) iratkoztak be. A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvodában 2016. szeptember 1-től összesen 213 álláshely lesz, melyből 91,S nem szakmai álláshely.
Orvosolják a Múzeum tér parkolási gondját
A Múzeum tér parkolási gondjait vetette fel közgyűlési interpellációjában Szőlősi Márta önkormányzati képviselő. Az ott élők sok esetben egyszerűen nem tudnak parkolóhelyhez jutni. Az átmenő forgalom Rozgonyi utcára történő kikötése csak fokozta a problémát.
A város részéről minden szabad helyet tulajdonképpen parkolásra alakítottak ki. Még az olyan rendezetlen, dimbes-dombos területeket is felhasználtak erre a célra, ahol balesetveszélyes közlekedni - jelezte a képviselő, majd említést tett az ott élők javaslatáról: számukra az jelentené a megoldást, ha visz-szaállítanák a régi parkolási rendet. Ha ez nem megoldható, akkor mindenképpen rendbe kellene tenni a területet, hiszen a belváros kellős közepén található és 1S-20 autó számára van még ott parkolási díj megfizetése nélküli parkolási lehetőség. Ennek a sorsáról is dönteni kellene a közgyűlésnek, hiszen régóta fennálló problémát jelent.
- A Múzeum tér parkolási problémája valóban régóta fennáll - erősítette meg a képviselő véleményét Dénes Sándor polgármester. - Ennek oka, hogy a terület a városközpontban, az Erzsébet tér közvetlen közelében és a Fő út mentén, az egyik legfrekventáltabb környezetben helyezkedik el. Emiatt nagyon sokan választják ezt a helyszínt a várakozás céljából, és próbálnak minden szabad területet kihasználni. Jelenleg a térnek szinte a teljes járható felülete parkolóként üzemel, melynek nagy része a fizető parkolási övezetbe tartozik. Kezelője a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Bár az interpellációban nincs megnevezve, de információink szerint a legnagyobb problémát a Múzeum tér 2. szám mögötti ingatlanon történő parkolás okozza - jegyezte meg válaszában a városvezető. - Ez a belső udvar a földhivatali nyilvántartás szerint nem közterület, és jelenleg nem is tartozik a fizető parkolási övezetbe. A kezelő társasággal történt egyeztetés alapján a közeljövőben sor kerül a parkolási területek felülvizsgálatára, és a szükség szerinti esetleges módosítására. Ennek keretében reményeink szerint - előzetesen egyeztetett
módon - kezelhető lesz a Múzeum tér ilyen jellegű problémája is.
Tovább javíthat a parkolási helyzeten, ha megvalósul a Múzeum tér végleges jelleggel történő kikötése a Rozgonyi utcára, amely az elkészült és engedélyezett tervek szerint új várakozóhelyek létesítését is tartalmazza. A beruházás előirányzata közgyűlési döntés alapján szerepel az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, és a megvalósítás a Polgármesteri Hivatalban folyamatban van. Bíznak benne - fejezte be válaszát a polgármester, hogy a tervezett intézkedések a jövőben segítenek orvosolni a tér parkolási gondjait.
A zöldterületek gondozásáról
Lakossági észrevételt tolmácsolt közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselő.
A keleti városrészből jelezték a lakók, hogy az esős időszaknak köszönhetően jelentősen megnőtt a fű a közterületeken, és elérte azt a magasságot, hogy le kell kaszálni. A lakosság kötelezve van arra - folytatta a képviselő, hogy bizonyos időközönként rendbe tegye a saját területét, akkor mi is próbáljuk megtenni a közterületeinken - javasolta, hozzátéve azt is, hogy érdemes lenne ezt a város egész területén megnézni.
Gábris Jácint zöldterületek gondozásával kapcsolatos észrevételére az alábbi választ adta Dénes Sándor polgármester: a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a velük szerződésben lévő, és a nem külső városrészi zöldterületek gondozását végző Netta-Pannonia Kft. a tavaszi időszakban elvégezte a szerződés szerinti fűnyírási-kaszálási munkákat. A városközponti tereken március végén és április hónapban három alkalommal történt fűnyírás, míg a keleti lakótelep zöldterületein április második felében végezték el a második kaszálást.
A zrt. tájékoztatása szerint a külső városrészekben és a Csónakázó-tónál is megtörtént április végéig a szokásos gyakoriság szerinti fűnyírás. Bíznak benne, hogy a nyári hónapokban is kedveznek az időjárási körülmények a területgondozási, fűnyírási munkák határidőre történő befejezésének.
2016. június 2
Kanizsa - Városháza
5
Parkolási gondokról Palinban
A palini lakosság kérését tolmácsolta közgyűlési interpellációjában dr. Erdős László, a városrész önkormányzati képviselője. A háziorvosi rendelő elé parkolóhelyek kialakításához és a vízelvezető árkot átkötő híd meg-szélesítéséhez kérte a polgármester segítségét.
Mint mondta, a rendelőt felkereső betegek és az őket szállító hozzátartozóik folyamatosan küszködnek a parkolási gondokkal. A rendelőt átlagosan SO beteg keresi fel rendelési időben a városrészből, Korpavárról, Nagykanizsáról és folyamatosan szembesülnek a parkolás nehézségeivel, vagy éppen lehetetlenségével. Az Alkotmány utcában a parkolás éppen az utca forgalmas volta miatt nem szerencsés, esetenként balesetveszélyes is.
További problémát jelent a vízelvezető árkot áthidaló szűk híd. Az utóbbi időszakban négy esetben is az árokba csúszott róla a tolató autó. Megoldási javaslatról is tett említést a képviselő: az orvosi rendelő az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon áll, melynek előkertjében nyolc parkolóhelyet is ki lehetne alakítani viszonylag kevés költséggel.
Válaszában Dénes Sándor polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselőt: - A palini orvosi rendelő megközelíthetőségét és parkolási lehetőségeit a polgármesteri hivatal megvizsgálta. Egyetértünk azzal, hogy mindez valóban problémát jelent, hiszen az intézmény a közelmúltban elnevezett Kétárok utcán keresztül érhető el. Ez az utca azonban mind a geometriai paraméterei, mind a burkolata alapján alkalmatlan a funkciójának betöltésére. A helyzetet tovább súlyosbítja az is, hogy az Alkotmány utcára kivezető híd szélessége és állapota szintén kedvezőtlen, és a kevésbé gyakorlott járművezetők esetében balesetveszélyes is lehet. A parkolás megoldására tett javaslat elviekben kivitelezhető - folytatódik a válasz.
- Az orvosi rendelő előkertje mintegy 12 m mélységű, az ingatlan szélessége pedig 32 m. Amennyiben az északi oldali kerítést elbontják és az épület előtti fákat, bokrokat kivágják, akkor ezen a területen kialakítható egy egyoldali párhuzamos beállású parkolósor. A várakozóhelyek számát pedig
az határozza meg, hogy mekkora területet kívánunk az előkertből déli irányba haladva igénybe venni. Mindehhez fontos még azt is figyelembe venni, hogy közintézmény területén kialakított parkoló minden esetben engedélyköteles. Ez azt jelenti, hogy megfelelő burkolattal, paraméterekkel és forgalomszabályozással kell megtervezni és kialakítani. Ennek azonban várhatóan már jóval magasabb költségei lesznek, mint egy egyszerű zúzalékkal való leszórásnak.
Természetesen az is megtehető, hogy a kialakított területet hivatalosan nem jelezzük parkolónak, és lényegében csak annyi történik, hogy nem tiltjuk meg az ottani megállást, várakozást. Ezt a megoldást alkalmazva a létesítményt nem kell engedélyeztetni, és a területet is elvileg bármilyen módon kialakíthatjuk. Azonban tudni kell, hogy ebben az esetben a kialakított területre nem vonatkoznak a KRESZ szabályai, rendőri intézkedés nem kérhető, és a helyszínen mindenki csak a saját felelősségére parkolhat. Mindez kockázatokkal járhat, de erre vonatkozó döntés esetén - vállalva a következményeket -, alkalmazható.
Mindettől függetlenül a Polgármesteri Hivatal a kérést számon tartja, és a következő fejlesztési javaslat előkészítő anyagában szerepelteti. Amennyiben a közgyűlés támogatja, úgy a parkoló - a döntésnek megfelelő konstrukcióban -a jövő évben kialakítható lehet. A beruházást bármelyik esetben a híd átépítésével együtt kell elvégezni. Ez utóbbi részfeladat viszont nem önkormányzati területet érint, hiszen az árok és az áteresz az országos közút részét képezi. Emiatt az átalakításhoz, vagy a felújításhoz a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, mint kezelőnek ki kell kérni a hozzájárulását. Ennek különösebb akadályát nem látjuk, megfelelő műszaki megoldás esetén a társaság várhatóan kikötés nélkül hozzájárul a beavatkozáshoz - fejezte be válaszát Dénes Sándor polgármester, hozzátéve azt is, bízik benne, hogy az orvosi rendelő régóta meglévő problémája a fent leírtaknak megfelelően a közeljövőben megoldódhat, és a betegek biztonságosabban, kényelmesebben közlekedhetnek és parkolhatnak.
Megszépül(t) a Thury szobor környezete
Lakossági észrevételeket tolmácsolva a Thury szobor és kör-
nyezetének állapotára hívta fel közgyűlési interpellációjában a figyelmet dr. Podor Csaba önkormányzati képviselő. A városatya azt kérte a polgármestertől, nézzék meg közösen a Via Kanizsa Zrt.-vel, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy Thury várkapitány méltó emlékhelye legyen a terület.
A képviselő kérését Dénes Sándor polgármester továbbította a Via Kanizsa NZrt. felé. A társaság munkatársai a szobor állapotát és a környezetét megvizsgálták. Az eddigi és a tervezett intézkedéseket az alábbiak tartalmazzák: a szobor környezetében lévő 4Ox4O cm-es járdalapokkal burkolt terület gyommentesítése és takarítása megtörtént. Az ABC északi oldalán húzódó járólapos terület fő gyalogos irányba eső megsüllyedt, megbillent elemeit helyreállítják, a funkció nélküli szakaszait visszabontják, füvesítik. A környező növényzet ápolását, a tuják felnyírását elvégezték, a műkő virágágyakat a tisztítás után május végén beültetik. Pótolják a szobor környezetében lévő műkő padok deszkázatát is.
A szobor alatti mintegy 2,S m magas posztamens kőlapjai elmozdultak a helyükről. A felső kőlapok leesésének veszélye miatt szükségessé vált az oszlop burkolatának visszabontása és újraépítése, melynek befejezéséig a balesetveszély miatt körbekerítik a szobor környezetét. A bronz szoboralakon keletkezett természetes patina eltávolítását azonban nem javasolják az emlékművek felújításában jártas szakemberek.
Önkormányzati adattár jön létre
Az önkormányzatok gazdasági adatainak elemzése és az egységes adatszolgáltatás érdekében központi adattár létrehozásáról döntött a parlament a kormány kezdeményezésére kedden.
Az önkormányzati törvény módosítását 112 igen szavazattal, S7
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.
Az egységes feladatellátásra és az ország pénzügyi stabilitására hivatkozva az önkormányzatok az államtól kapnak központi számítástechnikai támogatást. Ehhez az úgynevezett ASP-technológia alkalmazását vezetik be, amelynek lényege, hogy a helyhatóságoknak nem kell önállóan szoftvereket vásárolniuk, hanem egy szolgáltató központhoz kapcsolódva veszik igénybe az alkalmazásokat.
Az önkormányzatok gazdálkodási adatait tartalmazó, központi alapokra helyezett adattárház jön létre, amelyben lehetővé válik a folyamatos pénzügyi ellenőrzés, hogy meggátolható legyen az önkormányzatok eladósodása. Az információkat központilag tárolják, de az önkormányzatok csak a saját adataikhoz férnek majd hozzá.
A jogszabály-módosítás a kihirdetését követő 3O. napon lép hatályba.
55 milliárd plusz az iskolák állami kezelésbe vételére
Ötvenöt milliárd forinttal emeli a költségvetés kiadásait, hogy jövőre minden közoktatási intézmény állami fenntartás-ba-kezelésbe kerül, de ha további forrásokra lesz szükség, a kormány azt is biztosítja -mondta az oktatásért felelős államtitkár.
Palkovics László emlékeztetett: korábban is az volt a szándék, hogy az intézmények fenntartása és működtetése lehetőleg ne váljon külön, ennek ellenére a nagyobb önkormányzatok megtartották az utóbbit, ám a vegyes modell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Az új rendszerben „egyértelmű, hogy ki a felelős az iskolák fenntartásáért, működtetéséért", így sokkal egyszerűbb és jobb lehet a működtetés - jegyezte meg az államtitkár.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Via Kanizsa Nonprofit
Az ügyfélfogadás új székhelyünkön a megszokott nyitva tartás szerint működik:
Várjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és egyéb ügyekben.
6
Kanizsa - Krónika
2016. június 2
Két együttműködési megállapodás aláírásának helyszíne volt a nagykanizsai javítóintézet. Az együttműködési keret megállapodás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete és Nagykanizsa város önkormányzata, valamint a Javítóintézet és az „Élettér" Állat -és Természetvédő Egyesület között jött létre. Az első dokumentumot Nagy Kálmán, a debreceni intézet igazgatója és Dénes Sándor, városunk polgármestere írta alá, míg a másodikat szintén Nagy Kálmán illetve Varga Károlyné, az egyesület elnöke látta el kézjegyével.
A hosszú távú együttműködés kialakításának célja, hogy a javítóintézetben lévő fiatalok társadalomba történő eredményes beilleszkedését segítse. Ennek érdekében az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy részt vehessenek a rendezvényein, illetve az önkormányzat 100 szálalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságainál, intézményeinél mód nyíljon a foglalkoztatásukra. Az eseményen megjelent Cseresnyés Péter, az NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója, dr. Herczeg János, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség ügyésze és Gólya István igazgatóhelyettes, a javítóintézet Nagykanizsai Telephelyének megbízott vezetője.
Köszöntő beszédében Cseresnyés Péter elmondta, az intézmény sorsát a kezdetektől végigkísérte, részese volt kellemes és kellemet-
Együttműködési megállapodás a javítóintézeti fiatalokért
len élményeknek egyaránt az építése során. Megjegyezte: örül az újabb komoly állomásnak, hiszen 2012-ben, amikor Nagykanizsa neve is szóba került az intézmény helyszíneként, nem is gondoltak arra, hogy a zárt intézeti nevelést végrehajtó intézmény együttműködési megállapodást ír alá a várossal azért, hogy az itt lévő fiatalok be tudjanak kapcsolódni a város életébe. Ezzel is segítve azoknak a fiataloknak, akiknek az életében megtorpanást történt.
Köszöntőjében Nagy Kálmán igazgató kiemelte, különös felelőssége van mindazoknak, akik itt dolgoznak és munkát vállalnak, hiszen aki bármilyen munkát vállal, az rögtön nevelni is kezd. Részévé válik a folyamatnak, melyet úgy hívunk, javítóintézet. Egy biztos: az itt kialakult közösség számunkra és neveltjeink számára a családot jelenti - jegyezte meg, majd egy fontos számadatot is közölt az igazgató. 201S. december 1-je óta 248 fő ellátotti és 244 fő dolgozói létszámmal az ország legnagyobb javítóintézete vagyunk - hangsúlyozta, majd hozzátette: a nagykanizsai intézményünk, a legfiatalabb javítóintézményként, és igen rövid működése során páratlan teljesítményt hozott létre. Nagy felelősséggel jár a javítóintézeti nevelés végrehajtása, és öröm számomra, hogy ezzel nem vagyunk egyedül. Nagykanizsa városa befogadta
1 -
a
I
p=
■c c
ezt a különleges gyermekvédelmi intézményt, felismerve a társadalmi jelentőségét és szükségszerűségét.
Dénes Sándor polgármester köszöntőjében kiemelte: az intézmény sokaknak ad segítséget. A fiataloknak, akik eltévedtek az út során, és munkalehetőséget a nagykanizsaiaknak és a környéken élőknek. Együttműködési megállapodás már a kezdetektől van - jegyezte meg, ami meghozta az eredményét. Fontos, hogy mindig legyen elfoglaltsága a fiataloknak, mert ahogyan pedagógusként az iskolában is szokta mondani, ha foglalkoztatjuk őket és értelmes feladatot adunk nekik, akkor nincs rossz gyerek. Bízik benne, hogy a nevelőintézetnek szép jövője lesz városunkban - mondta befejezésül.
Az ünnepséget a fiatalok kulturális műsora színesítette.
A rendezvény további részében az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület és a javítóintézet között létrejött együttműködési megállapodást írták alá. Az együttműködésnek előzménye is volt a Város Napján, ugyanis a fiatalok által készített és kiállított termékeket el is lehetett vinni. A kihelyezett becsületkasszába befolyt S4160 forintot a növendékek felajánlották az állatmenhely számára. E nemes gesztus volt az előzménye a hosz-szú távú együttműködés kialakításának, melyben az egyesület biztosítja az általa működtetett állatotthonban az alkalmi foglalkoztatásukat.
B.E.
NGM: több mint két éve 4 milliónál többen dolgoznak az országban
Igen kedvező, hogy több mint két éve már 4 milliónál többen dolgoznak az országban, amit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb foglalkoztatási adatai is alátámasztanak -közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.
Cseresnyés Péter elmondta: a legutóbbi, a február és az április közötti időszakra vonatkozó adat szerint 4 millió 294 ezren dolgoznak, vagyis
S84 ezerrel többen, mint 2010 elején. Hozzátette, hogy a foglalkoztatási arány 2010-ben S4,6 százalék volt, míg az idén már meghaladta a 6S százalékot. A munkanélküliség ez idő alatt 11,6 százalékról S,8 százalékra mérséklődött.
Az államtitkár szerint a mostani folyamatok alapján reálisan elérhető az a cél, hogy belátható időn belül mindenki, aki Magyarországon dolgozni akar, találjon magának munkát. Ama-gyar kormány ugyanazt a célt tűzte ki, mint az unió, hogy a foglalkoztatási arány 7S százalékos legyen.
A mostani csaknem 4 százalékos év eleji foglalkoztatásbővülésből leginkább a feldolgozóipar vette ki a részét, de jelentősen nőtt a foglalkoztatás az informatika, az idegenforgalom, valamint a mezőgazdaság területén is.
Az államtitkár szerint a magyar városok többségében már magas a foglalkoztatási arány, és így a városok vonzáskörzetében is érezhetően csökken a munkanélküliség. Különösen Nyugat-Magyarország van kedvező helyzetben, de az Alföldön és Észak-Magyar-
országon is vannak olyan térségek, ahol már nem olyan gond a foglalkoztatás mint S-6 évvel ezelőtt. A kiegyenlítődés folyamatos, ám ehhez fontos a képzett munkaerő jelenléte is - mondta Cseresnyés Péter.
A foglalkoztatási adatokat kommentálva a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye arra hívta fel a figyelmet, hogy a foglalkoztatottak számának jelentős mértékű növekedésében nagy szerepe van a magyar reformoknak, így például a munkát terhelő adók csökkentésének, a Munkahelyvédelmi Akciónak, valamint a 2013-ban bekövetkezett növekedési fordulatnak.
2016. június 2,
Kanizsa - Krónika_|T
„A bukás kötelező része a sikernek"
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum a központi épületében a diákok számára szervezte meg a Példakép Alapítvány közreműködésével A siker tanulható című rendezvényt. A roadshow keretében három olyan vállalkozóval beszélgethettek és kérhettek tanácsot a fiatalok, akik már végigjárták a sikerhez vezető utat.
A rendezvényt Bene Csaba főigazgató nyitotta meg. Kiemelte, a rendezvény keretében a diákok hasznos tanácsokat kaphatnak, olyanokat, melyeket az iskolapadban nem tudnak elsajátítani, azonban a későbbiekben hasznosíthatnak. A Példakép Alapítvány road-showja három éve indult azért, hogy felhívják a fiatal vállalkozókra a figyelmet, és példaképként állítsák a felnövekvő generáció elé őket. A roadsowk alkalmával a példaképek elmondják történetüket, hogy mivel foglalkoznak és
milyen út vezetett a siker felé.
Ezt követően mutattak be a diákoknak egy kisfilmet, mely az alapítvány vállalását, történetét ismertette, valamint a példaképek történetükről, életfelfogásukról meséltek, mellyel azt remélik, erőt, hitet és motivációt adnak másoknak. Ezt követően a három vállalkozó, Nagy Zoltán, bártulajdo-
Ünnepi Könyvhét Kanizsán
Az idei évi nagykanizsai Ünnepi Könyvhét színes programkínálatát ismertette Czupi Gyula igazgató és Magyar Tibor, a Deák Könyvesház vezetője a Malis István Városi Könyvtárban. A könyvtár és a könyvesház mellett a Honvéd Kaszinó szervezi a programokat június 9-től egészen 14-ig, mely rendezvényeknek a Deák tér, a könyvtár és a kaszinó ad otthont.
A kanizsai könyvhét egyik helyszíne a Deák tér, ahol könyvsátort
állítanak fel és június 9-től 11-ig várják az érdeklődőket. A programok sora megnyitóval veszi kezdetét az első napon, amikor prof. dr. Kovács László, a Batthyány Gimnázium hajdani, a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar egykori tanára köszönti a könyvhétre kilá-togatókat.
Az író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat a könyvtárba és a Honvéd Kaszinóba szervezik. Június 8-án Polgár József, 11-es című kötetét mutatják be, másnap, június
nos, Varga Balázs, mechatronikai mérnök és Kiss Gergely, programozó mutatkoztak be. Mind azt hangsúlyozták, a bukás kötelező része a sikernek, és az álmokat valóra kell váltani. Majd 12-1S fős csoportokban beszélgettek a diákokkal.
V.M.
9-én Uzsoki Mária, Réka dombján elnevezésű kötetét tárják a közönség elé. Június 9-én prof. dr. Kovács László, Motorcza Gyula és Fa Ede legújabb írásaival ismerkedhetnek meg a látogatók. Kiállítás is nyílik Szőke fiú címmel ezen a napon és egy kötetet is bemutatnak. A tárlat alkotója Lovkóné Kiss Kár-men, míg a kötet szerzője Szabadi Tibor J. Június 10-én Alcser Norbert, Kotnyek István és Szabó Erika mutatkozik be. Június 14-én a könyvhét utolsó napján Szoliva János Csend-beszéd válogatott kötetének premierje lesz.
V.M.
Autóval elkerülendő, gyalog éppen nem!
Június 4-én, szombaton 11 órakor az Eötvös téri Nagy-Magyarország emlékműnél tartja városunk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezését. Itt Cseresnyés Péter államtitkár beszéde után Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány kurátora tart előadást. Ahá-romnegyed órás rendezvény alig okoz forgalmi változást. Az autósok a Fő utcában a megelőző félórában, 10.30 és 11 óra között 30 percig számítsanak lezárásra, köszönjük türelmüket.
Városunk csatlakozott az Örökségünk című dal klipjének elkészítését célzó kezdeményezéshez, a KanizsaTv ekkor veszi föl száznál több gyermek részvételével a mi filmünket. A gyerekek a megszépült Fő utca úttestjén haladva éneklik: Magyarul küzdök / Magyarul tűrök/ Magyarul dobbanok/Es magyarul álmodom... Mint az orokse-gunk.net oldalról megtudtuk, Kárpát-medence szerte már számos település, több tengerentúli
magyar közösség is feltöltötte már a videóját a YouTube-ra. Azonban nagyobb városok közül Nagykanizsa lesz az első, nem is egy iskola kórusának, hanem ötnek az összefogásával.
Míg az autósoknak a Fő utca elkerülését javasoljuk, a gyalogosokat - éppen ellenkezőleg - invitáljuk. Az Eötvös térre menet nézzék meg fél 11 és 11 között a járdáról a forgatást.
Kanizsa
"Magyar, szeresd a magyart!" (Mindszenty József)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett és 2016. június 4-én (szombaton) II órakor kezdődő megemlékezésre,
amikor együtt kinyilvánítjuk, hogy a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.
Dénes Sándor polgármester
Program
Eötvös tér
A megemlékezés résztvevői a Nagy-Magyarország emlékmű előtt róják le tiszteletüket.
Beszédet mond: Cseresnyés Péter
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője és
Kovács Gergely
a Magyarországi Mindszenty Alapítvány ügyvivője, a boldoggáavatás vice-posztulátora
Közreműködik: Pőcze Míra - szavalat Laskai Lilla - népdal
Koszorúzási szándékukat, kérjük, szíveskedjenek jelezni 2016. június 3. (péntek) 12 óráig a +36 93 310 465-ös vagy a +36 93 311 468-as telefonszámon.
Kanizsa - Visszaemlékezés
A politika valóságában
Mózes Pál egykori tanácselnök második - A politika valóságában -, című kötetét a minap mutatták be a Honvéd Kaszinóban. Laudációt mondott Papp Perenc, a HSMK nyugalmazott igazgatója, az íróval Büki Pálné beszélgetett. Közreműködött Antal Gergő. Az alábbiakban Mózes Pál gondolatait idézzük a könyv utószavából:
A politikával való érintettségem okán vállalkoztam kalandozásra a politika valóságában. Ugyanis nem lelkiismeretem nyugtalansága, hanem az általam átélt valóság iránt érzett kötelezettségem okán. Úgy ahogyan én azt megéltem a működő politika valóságában.
Talán ezért is éreztem úgy, hogy nem az én tisztem a politikáról, különösen annak valóságáról professzionalista megközelítésben vélekedni, hanem a megélt valósága alapján. Miközben a politika részévé is váltam a helyi közigazgatásban, ráadásul mint ilyennek szerepem volt a városi politika formálásában.
Megpróbáltam követni, bemutatni a politika önmaga megvalósítását a mindennapok valóságában. Kalandozásaim során nem volt nehéz, nem is volt annyira időigényes rájönni, hogy a politika is barangol a maga politikájában, a deklaráltan vállalt értékvilágában, az éppen aktuális, gyakran önző érdekeit is követve. Mert nem a politikájában deklarált céljai mentén halad töretlenül, az identitása alapján meghatározott politikája inkább a rövidtávú érdekei mentén valósul meg, gyakran a napi politikai haszonszerzés céljait követve.
Viszont stratégiát láttunk követni következetesen az ún. szocialista demokráciában, az egypárti politikai rendszer természetének megfelelőt, melyben nem volt nyílt színi, legális politikai ellenfél, mely versenyre késztette volna az uralkodó pártot az elégséges szavazat, a megfelelő mennyiségű egyetértő társadalmi támogatottság elérése érdekében.
2010 óta következetes politikai stratégiát látunk megvalósulni, a politikai kizárólagosság elve alapján, hátrányosan érintve a jogállam és a demokrácia működését a valóságban.
A jelenlegi hatalom nem veszi tudomásul azt a megmásíthatatlan valóságot, hogy a társadalom sokoldalú és politikai orientáltságában is sokszínű, vagyis pluralista, valamint ennek megfelelően a társadalom akarata szerint is, a választott politikai rendszerünk a volt egypárti rendszer ellenében, a többpárti demokrácia lett.
A társadalom sokszínű valóságának ellenére, az évszázadokon át tartó kilengése után, a történelem során talán először megtalálta a neki legjobban megfelelő többpárti demokrácia politikai rendszerét.
Lehetséges, hogy ezt a vívmányt is veszni hagyjuk valamely politika, netán az illiberális demokrácia oltárán. Lehetséges, hogy ezt is eltűri a társadalom, az elkövető politika számára, mint annyi sok mindent már a történelem során.
Aktív pályám úgy alakult, formálódott, hogy a politika és az élet által rám bízott felelős megbízatá-
sok és feladatok, csak a politikával való érintettségem révén voltak elláthatók. Ez részben akaratomon kívül - a megbízatásokat nem én kértem - történt, de azok iránt megfelelő affinitást érezve azokat elfogadtam, mert ideológiai és világnézeti közelségem révén azonosulni tudtam a baloldali politika főbb céljaival.
Miközben folyamatosan feszített az a dilemma, hogy a felelős beosztásaimban velem szembeni követelményeknek megfelelek-e úgy, hogy azok ne érintsék korlá-tozóan a felépített identitásomat, ne csorbítsák a felelősségemmel együtt járó önállóságomat.
Ez a kötet, mely politikai érintettségemmel és elkötelezettségemmel összefüggésben a politikáról szól, ugyanakkor hangsúlyozottan arról, hogy két és fél évtizeden át a város szolgálatában álltam, annak egyik vezető tisztségviselőjeként, mint olyan, akit a politika ugyan nem kedvelt, de mégis megtűrt.
Ha olvasóim közül valamelyikük e rejtély megfejtésének a közelségébe akar kerülni, annak figyelmébe ajánlom azokat a sorokat, melyek a döntés és felelősség egységéről, identitásom - melynek meghatározó eleme a város elsődleges szolgálata volt - megőrzésének fontosságáról, a politikával való közvetlen érintettségemben is, az önállóságom megőrzésének a követelményéről szólnak.
A politika, a gazdaság és a helyi közigazgatás bonyolult összefüggéseiben dolgoztam, szolgáltam a várost hosszú időn át, mint ahogyan ezt bármelyik polgármester, majd tanácselnök, majd ismételten polgármester tehette volna 1868 óta. Ember vagyok, ennyi idő alatt követhettem el hibákat -akár tévedhettem is -, minden elővigyázat ellenére. Abban viszont biztos vagyok, hogy az ebbélieket soha nem a felelőtlenségem, a túlzott magabiztosságom, vagy a megengedhetetlen voluntarizmus bűnbeesése okán követtem el. Pedig az erre csábító lehetőség és elvárás bőséggel fordult elő, nem kevésszer a politika részéről is.
A szakmai és tapasztalati tőkét, valamint a viselt felelősségemmel szükségszerűen együtt járó és kívánatos politikai intaktságot, melyet felhalmoztunk, együtt követtük el a tisztelt vezető és beosztott munkatársaimmal, amit aztán a
politika is elismert és mértékadónak elfogadott. Ezt a mértéket a helyi közigazgatás, a helyi politikában, az 1980-as évek derekáig érvényesíteni tudta.
Ennek megfelelően hatékonyan működött a helyi politika, és a közigazgatás koordinált érdekérvényesítő képessége, melyet aztán a morál, az erkölcsi érzék múlása háttérbe szorított.
Ezt a tendenciát erősítette föl az 1980-as évek közepén, a megyei politikában bekövetkezett személyi változás, mely a politika primátusát a helyi közigazgatásban is, az eddiginél is hangsúlyozottabban érvényesíteni akarta. Azt gyanítom, hogy a megyei politika és a megyei tanács új vezetői megérezték a politikában érlelődő új folyamatok realitásának a közelségét, ugyanakkor a veszély elkerülhetőségének a lehetőségét is.
Az új megyei vezetők inkább a politikai ortodoxia eszmeiségét fémjelezték, mint az érlelődő változások elkerülhetetlenségének a valóságát. Ennek volt megfelelő a megyei és városi politika viszonyulása a Nagykanizsai reformkör kezdeményezéseihez, az elkerülhetetlen változások közreműködésével vagy legalább hallgatólagos támogatásával. Ezt a megyei és városi politika elmulasztotta.
Igy kerültek a politika vezetői, akarva-akaratlanul is a történelmi változások útjába, dicstelen szerepet vállalva a történelem önkorrek-ciójának megakadályozására tett kísérleteikkel. Vállalkozva nem csak lehetetlenre, hanem a történelem természetes és szerves alakulásának az önkényes befolyásolására.
A politika valóságában történő kalandozásaimmal arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy a politika, melynek mindannyian részei vagyunk, sőt az ember a politika tárgya és alanya, gyakran szenvedő alanya, a felszínen nem olyan, mint amilyennek a valóságban nagyon gyakran látszik. Más szóval a politikát nem elégséges csak kívülről, semlegesen szemlélni, róla elítélően vélekedni, ahogyan ma azt sokan úton-útfélen teszik, hanem kötelességünk a saját érdekeink okán is annak formálásában is tevékeny szerepet vállalni, és ezáltal az ország, a társadalom javát szolgálni a politika révén is.
Kanizsa
2016. június 2
Kanizsa - Jegyzet
9
A konzervatív magyar politikai gondolkodás nagy alakja...
A Bethlen - szobor nagykanizsai felállításával kapcsolatban ismét fellángoltak azok a hamis hangok, akik a volt miniszterelnököt nyilasnak, zsidógyűlölőnek, „országrontónak" titulálják. Ez nem igaz, mondom, írom ezt úgy, hogy közel 10 éve kutatom a népbíróságok történetét. Még a szocializmus, a kádári egypártrendszer évtizedeiben sem sorolták Bethlent a „nem-zetvesztők" közé, és azt hiszem, ez mindent elmond ő magáról, de úgyszintén mindent az őt nyilasnak beállító emberekről is.
A népbíróságok történetét, a magyar háborús bűnösök tetteit kutató Gárdos Miklós így ír róla, a Kádárrendszer évtizedeinek kellős közepén. Mondanom sem kell, az akkori puha diktatúra a kemény cenzúrával vegyítve csak egy, csak egyetlenegy ok miatt engedte meg Gárdos kutatásainak leközlését: mert minden mondata IGAZ és vállalható volt. Még a szocializmusban is...
Rassay Károly, egykori polgári ellenzéki képviselő így emlékezett Bethlenről Bárdossy László népbírósági perében a Budapesti Népbíróságon (Bárdossy, az újonnan kinevezett miniszterelnök Teleki Pál öngyilkossága után esküt tett, majd azonnal egy afféle, bizalmas értekezletet hívott össze, ahol különböző pártállású képviselők és felsőházi tagok előtt vázolta politikai terveit): „Bárdossy megemlékezett Teleki Pál tragikus haláláról, és azt mondotta, hogy a háború határainkhoz közeledik. Utána csend volt. Ekkor én felszólaltam, és bejelentettem, hogy tiltakozom a Jugoszlávia elleni háborúban való részvétel ellen. Utánam felszólalt Imrédy Béla, Baky és Jaross,
akik azt magyarázgatták, hogy a jugoszláv baráti szerződés tulajdonképpen már nincs hatályban, mert más kormánnyal kötötték. Peyer Károly kijelentette, hogy a magyar munkásság a Jugoszláviával kötött baráti szerződést igenis komolyan vette, érvényesnek tartotta és érvényesnek tartja. Csatlakozott a tiltakozáshoz, amelyet a háborúval kapcsolatban én elmondtam. Felszólalt gróf Bethlen István is, aki igen röviden, de határozottan kijelentette, hogy egy háborúba könnyű belemenni, de igen nehéz azt befejezni, és a maga részéről azt kérte, hogy a kormány tegyen meg minden emberit, sőt emberfelettit, hogy ettől a háborútól az országot távol tartsa."
Gárdos Miklós: Nemzetvesztők. Magyar háborús bűnösök a népbíróság előtt. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1971. 73. o.
„Sztójay kormányáról Horthy egyik legbensőbb híve, Bethlen István gróf még az 1944-es nyár derekán viszonylag pontos bizonyítványt állított ki abban az - egyébként természetesen az úri Magyarország régi, Horthy-féle rendjét féltő - emlékiratában, amelyet júniusban nyújtott át Horthynak. Bethlen megállapította, hogy a Sztójay-kor-mány, „amelyben politikai téren Imrédy, Jaross, Endre L., pénzügyi és közgazdasági téren ugyancsak Imrédy, továbbá Reményi-Schneller és Kunder diktálják a tempót", áruba bocsátja „a németeknek az ország függetlenségét és gazdasági erőforrásait", és ahogy tömören megfogalmazta: „a leghihetetlenebb korrupciót és erkölcsi züllést" terjeszti. Egyszerűen „a koncért való szemérmetlen tülekedés"-ként jellemezte „a hatalmon levő pártok, a miniszterek és vezető emberek
folytonos torzsalkodását" és „rothadt vezetésnek" nevezte Bethlen István az egész Sztójay-admi-nisztrációt. Horthy egykori kedvenc miniszterelnöke és barátja azt írta emlékiratában, hogy „legfőbb ideje volna. helyéről elzavarni" a kormányt, de azt is Horthy figyelmébe ajánlotta, hogy „a megszállóknak a mai vezetés felel meg a legjobban, és ezért nekik ez a legkedvesebb; távozása elé ezért előreláthatólag mindenféle akadályt próbálnak majd gördíteni". (...) Ez az emlékirat június végén kelt, legalább három hónappal azután tehát, hogy a nácik megszállták az országot és Sztójay lett a miniszterelnök." Gárdos: i. m. 118. o.
Tehát Bethlen nem volt fasiszta, Bethlen nem volt nyilas, mint ahogy nem volt nemzetvesztő sem. Jobboldali érzelmű volt, Horthy híve volt, de nem volt szélsőséges. Ugyanis ha az lett volna, akkor nem próbálták volna megnyerni maguknak a háború végén hazánk új típusú, demokratikus vezetését létrehozni igyekvők: „Abizottság vagy kormány kérdésében Dél-Magyarország fővárosában a moszkvai csoporthoz hasonlóan foglaltak állást: „Szegeden felmerült kormányalakítás helyett egy bizottság alakítása is - írta Balogh István (dr. Balogh István a Szegedi Nemzeti Bizottság elnöke volt 1944 telén -P. A.) -, de ezt elvetettük, mint olyant, amelynek sem hatásköre, sem tekintélye nem igen lenne. Ha az oroszok megengedik és támogatnak, mi kormányt hozunk létre, ez volt az álláspont már Szegeden is." Szegeden kívül Makón (Erdei Ferenc dr.), Hódmezővásárhelyen (Takács Ferenc), Orosházán (Keresztes Mihály), Békéscsabán (Gyöngyösi
János dr. és Szobek András), Kecskeméten (Molnár Erik dr.) és Debrecenben (Vásáry István dr.) elsősorban a későbbi miniszterek, államtitkárok és más leendő tisztségviselők felkutatása, kiválasztása folyt. Hasonló tevékenység kezdődött Baranyában is (Kovács Béla, Pozsgay Gyula), sőt ott megpróbálkoztak az országos szervezők a Szovjet Hadsereghez december elején már átkerült Bethlen István grófnak, Horthy volt miniszterelnökének a megnyerésével is. A gróf azonban nem volt hajlandó aktívan részt venni az ország megmentésében. (A Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának Levéltára, 401-es fond, 234-es ügy, 9S33-as jegyzék. Jegyzőkönyv Bethlen István volt miniszterelnök 1944. december 7-i politikai kihallgatásáról."
Vas Zoltán: Hazatérés, 1944. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970. 149 - 1S0. o. Lásd ezt: Korom Mihály: Debrecen ideiglenes fővárossá válása 1944-ben. In: Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről. Szerkesztette: Molnár János, Orbán Sándor, Urbán Károly. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 198S. 20. o.
Az 1943. és 1944. években az egyik vezetője lett az angolszászok felé orientálódó politikai áramlatnak, így szerepet játszott a különböző különbéke-kísérletekben is, eredményt azonban nem sikerült elérnie. 1944 késő őszétől a szovjetek előbb házi őrizetbe helyezték, majd Moszkvába vitték. Ott is halt meg, egy rabkórházban.
Es hogy mely gondolatokat tartom helytállónak a néhai miniszterelnökről? Romsics Ignác szerint: „Gróf Bethlen István a 20. századi magyar politika egyik legjelentősebb s a konzervatív-nacionalista magyar politikai gondolkodás utolsó nagy alakja volt."
Dr. Papp Attila
Fontosabb művei voltak a következők:
A Mezőség és az erdélyi magyarság. (Marosvásárhely, 1907.); A magyar birtokpolitika jeladatai Erdélyben. (Budapest, 1913.); Gróf Bethlen István beszédei és írásai (I. és II. kötet, Budapest, 1933.); Angliai előadásai (Budapest, 1933.). A róla megjelent jelentősebb művek: Surányi Miklós: Bethlen. Budapest, 1927.;
Fenyő Miksa: Bethlen István. Emlékalbum. Gróf Bethlen István miniszterelnöksége tízedik évfordulójára. Szerkesztette: Berecz Sándor. Budapest, 1931.; Bethlen István Emlékirata. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Romsics Ignác. Budapest, 1944.;
Bethlen István konzervativizmusa. Népszabadság, 1994. június 17. napi szám. Bethlen István miniszterelnöksége. Szerző: Romsics Ignác. RUBICONLINE Történelmi Magazin (Alapítva: 1989). http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/bethlen_ist-van_miniszterelnoksege/ (2012. 07. 01.);
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/01731.htm (2012. 07. 01.)
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 2.
Kiadó önkormányzati bérlakások
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.2S.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. június 9. 8.30-9.00-ig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.536 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. június 9. 9.00-9.30-ig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.154 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. június 9. 8.30-9.00-ig.
4. Nagykanizsa, Fő u. 8. 3. lh. 1. em. 1.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 1 + fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 25.755 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. június 9. 8.30-9.00-ig.
S. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 1. em. S.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 + fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 29.502 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. június 9. 14.00-14.30-ig.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3S. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. június 9. 10.30-11.00-ig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 1. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. június 9. 10.30-11.00-ig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 2. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. június 9. 10.30-11.00-ig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők. Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 29.
KINCS AZ ERD0N!
a Négylevelű Fa Cserkészcsapat tavaszi nyereményjátéka
Kincset találni nagyszerű dolog!
A rejtvény legügyesebb kitöltőire nyeremény vár!
Nézd meg a youtube videókat, majd válaszold meg a kérdéseket!
1., írd be: -Közösségben jó játszani!" (1:57) Kérdés: Miket készített a kislány a táborban?
érdekes könyv
2., írd be: "Unatkozol?" (0:31) Kérdés: Mi van a cserkészfiú kezében?
3., Facebook keresőbe írd be: "Négylevelű Fa'' Kérdés: Hány tagja van Véled együtt az fb-s közösségünknek?
Küldd a megfejtést mielőbb az alábbi címre leghésobb június 15-ig! Bekö Zol tán és i udit 8800 Nagykanizsa, József Attila u. 22.
vagy tnewtet^ma/í.com
Neved:
(Leendő) iskola, osztály:
Kérdés, üzenet:
Melyik úton «edi össíb a katica a legtöbb tobozt úgy, hogy egy útvonalon csak egyszer jár?
2016. június 2.
Kanizsa - Hirdetés
Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. S., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29. (szerda)
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. Alicitálás időpontja: 2016. július 5. (kedd) de. 10.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. S.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1 + fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 19.188 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Alakások megtekinthetők: 2016. június 9. 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
Városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályá-zó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. Apályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. Alicitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 5. - 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. - 2.000.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000 Ft.
A licitálás során a licitösszeg 50.000. Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Pályázat falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft. Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Apályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Fogadónapok, fogadóórák
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2016. június 8-án (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. június 29-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. június 7-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. június 9-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.). Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát 2016. június 7-én, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető. Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. június 7-én, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2016. június 6-án (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. június 6-án (hétfőn) 16 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.); 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 12.)
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. június 6-án (hétfőn) fogadóórát tart, 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); 18.00 órától pedig Kiskanizsán a volt Nagyrác általános iskola ebédlőjében (Nagyrác u. 26.) Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. június 6-án, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Roz-gonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza. A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
Megszűnt a gyepmesteri szolgáltatás a Via-nál
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott határozat alapján a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-nél lévő gyepmesteri tevékenység május 15-től megszűnt. Továbbiakban a gyepmesteri feladatokat az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület látja el. A gyepmester a hét minden napján 8.00 -18.00 óráig hívható az alábbi telefonszámokon: 06/30/2766349, 06/30/4001368 , 06/30/37870S7
12
Kanizsa - Kultúra
2016. június 2
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Június 3. 19 óra "BLGén" és HELIKONI GÁLA
A Batthyány Lajos Gimnázium helikoni érmeseinek gálaestje. A belépés DÍJTALAN! Június 4. 11 óra - Nagy-Magyarország emlékmű A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA. Emlékbeszédet mond: Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a térség országgyűlési képviselője, valamint Kovács Gergely, a Magyarországi Mindszenthy Alapítvány ügyvivője. Közreműködik: Pőcze Mira versmondó és Laska Lilla énekes. Koszorúzási szándék bejelentése: 2016. június 3. (péntek) 12 óráig a 93/310-465-ös vagy a 93/311 -468-as telefonszámon. Június 6. 18 óra SZÍNES VILÁGOM... Némethné Pecsics Katalin festő kiállítása. Megtekinthető: július 8-ig. Június 9. 19 óra GREASE - A Bánfalvy Stúdió előadása
Szereplők: Vastag Csaba, Görgényi Fruzsina, Kiss Ramóna. Az előadásra minden jegy elkelt! Június 11. 17 óra SWANS BALETT- ÉS TÁNCISKOLA TANÉVZÁRÓ GÁLA MŰSORA
Közreműködnek a SWANS Balett- és Tánciskola óvodás, iskolás és felnőtt tánc- és mazsorett csoportjai. Vendégfellépők: Berzen-cei Általános Iskola tánccsoportja, a Palini Általános Iskola 3. osztályos tanulói és további meglepetés vendégek.
A belépés 6 éves kortól 1 000 Ft. A jegyek megvásárolhatók Pulai Lászlónénál, 0670/948-1987.

Medgyaszay Haz
l ftuitursiií Központ
Kanizsai Kulturális
Június. 4. 9-13 óráig NYÁRI GYEREKRUHA ÉS JÁTÉKBÖRZE
Használt baba és gyerekruhák, cipők, játékok, babafelszerelések és kiegészítők vására és cseréje. A belépés DÍJTALAN!
Csengey Dénes Vers-és Prózamondó Verseny
A nagykanizsai Micsinai Dominik lett az abszolút győztes a Csengey Dénes versenyen.
A Kárpát-medence legjobb ver-selői érkeztek Nagykanizsára a hétvégén, a 12. alkalommal megrendezett Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Versenyre. A pénteki, kiállítással egybekötött megnyitót követően, szombaton a verselőké volt a Medgyaszay ház színpada.
Több kategóriában álltak a zsűri elé a Kárpát-medence legkiválóbb versmondói. Szépkorúak, felnőttek és ifjak bizonyították, illetve mérték össze tehetségüket, a Csen-gey Dénes nevével fémjelzett versenyen.
Pataki András zsűri elnök elmondta: - Szerintem méltó, és nagyon is méltó volt ez a nap arra, hogy összegezzük ügyes-bajos dolgainkat, és a világot megváltoz-
tatva, egymást gondolkodásra bírva, legalábbis ezzel a szándékkal pódiumra állva, egészen magas színvonalon üljön tort a magyar költészet. A neves szakemberekből álló zsűri az idén sem volt köny-nyebb helyzetben, mint a korábbi években - hangzott el a szombat esti gálán.
Az eredményhirdetést megelőzően Dénes Sándor polgármester köszöntötte a Nagykanizsán összegyűlt versmondókat.
- A költészet, a poézis építés, létrehozás és alkotás is egyben. Ősi jelentése szerint az ember alkotó és teremtő képességének megnyilvánulása. Vagyis ezen eredet alapján a költészet földi létezésünket megteremtő, építő képességünk megmutatkozása, az embereket összekötő nyelvünk által -hangzott el a polgármesteri köszöntőben.
A szépkorúak kategóriáját Révész Erzsébet nyerte, a felnőttek mezőnyében Domány Zoltán végzett az élen, ifjúsági kategóriában pedig Micsinai Dominik nyert. Az abszolút kategóriagyőztes címmel szintén a kanizsai versmondó kiválóság büszkélkedhet: Micsinai Dominik.
Kanizsa Médiaház
Gyógyszertári ügyelet - június
20 6. június 1. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
20 6. június 2. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
20 6. június 3. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:00
20 6. június 4. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 20:00-08:00
20 6. június 5. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 19:00-06:00
20 6. június 6. KISKANIZSA BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 22:00-06:00
20 16. június 7. REMÉNY GARAYU. 14. 93/314-967 22:00-06:00
20 6. június 8. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
20 6. június 9. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
20 6. június 10. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 22:00-07:00
20 6. június 11. PATIKAPLUS BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00-08:00
20 6. június 12. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-06:00
20 6. június 13. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
20 6. június 14. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
20 6. június 15. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
20 6. június 16. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
20 6. június 17. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-07:00
20 6. június 18. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
20 6. június 19. KISKANIZSA BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 19:00-06:00
20 6. június 20. REMÉNY GARAYU. 14. 93/314-967 22:00-06:00
20 6. június 21. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
20 6. június 22. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
20 6. június 23. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 22:00-06:00
20 6. június 24. PATIKAPLUS BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-07:00
20 6. június 25. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 20:00-08:00
20 6. június 26. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19:00-06:00
20 6. június 27. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
20 6. június 28. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
20 6. június 29. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
20 6. június 30. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
Június 4. 16 óra - Művelődési Ház BAJCSA
DARTS VERSENY
További információ: Parély József
0630-5253-371
2016. június 2.
Kanizsa - Ez + Az
ALLAS - ALLAS - ALLAS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Humánpolitikai adminisztrátor szakirányú Vámügyintéző, logisztikus szakirányú Erdőmérnök szakirányú
Szobaasszony, konyhai kisegítő 8 ált. iskola Hegesztő, lakatos szakirányú
Cukrász szakirányú
Szakács, pincér szakirányú
CNC gépkezelő szakirányú
Tehergépkocsi vezető szakirányú
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola
Kőműves, ács szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Ha belefog egy nagy munkába, most lehetőleg körültekintően tegye. A körülményeket ne hagyja figyelmen kívül, mert van, aki hátráltatni akarja.
$NV.20.-V.20. Bika
Nyugodtan bevallhatja magának, hogy csalódás érte. Nem találja sehol sem a helyét, nem érzi sehol se jó magát. Pihenésre, kikapcsolódásra van szüksége.
V.21.-VI.21. Ikrek
Anyagi téren nem lesz szüksége semmiféle önfegyelemre. A bolygóállások szerint a szerelem olyan boldoggá teszi, hogy észre sem veszi az idő múlását.
VI.22.-VII.22. Rák
A csillagok valamiféle érzelmi kitörést jeleznek önnel kapcsolatban. Elképzelhető, egy ismerőse érzékeny
húrt pendít meg a szívében. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A saját elképzelése szerint tegye mindig a dolgát, és ne foglalkozzon azzal, hogy másnak mi a véleménye. Ne feledje, önnek is szüksége van a pihenésre.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Azt is lehet mondani, remek napokra számíthat. Nem lesz a környezetében semmi olyan akadály, ami hátráltatná a munkájában.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
A bolygók arra intik, legyen türelmesebb a párjával. Ha pedig örömet akar lelni a munkájában, akkor időnként pihennie is kell.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Hamarosan egy találkozás olyan boldoggá teszi, hogy észre sem veszi a környezetében fellobbanó feszültségeket. Csak a belső egyensúlyára figyeljen.
fl4$XI.23.-XIL21. Nyilas
A bolygóállások szerint nagyot léphet előre a tervei megvalósításában. Szerelmi élete felélénkül, előtérbe kerülhet még a házasság gondolata is.

XII.22.-I.20. Bak
Hamarosan nagyot léphet a tervei megvalósításában. Ahhoz azonban, hogy minden sikerüljön, az egészségével is törődnie kell.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Némi sikertelenség érheti a hét utolsó napjaiban. Ne hagyja eltántorítani magát a céljaitól, hozza ki a legtöbbet az adott helyzetből.
<>11.20.-111.20. Halak
Minden megerőltető fizikai munkát tegyen félre egy időre. Vegye lazán a feladatait, és ne idegesítse magát a sürgető határidőkkel.
Kanizsa - Sport/Apró
2016. június 2.
Itt a kerekesek szezonja, s ezt nem csupán az bizonyítja, hogy a szabadidősportoknak hódolók bringáznak környezetünkben, de vannak, akik a sportág szerelmeseiként fel is kerekedtek és meg sem álltak mondjuk a múlt hétvégén zárult olaszországi Giro d''Italiáig. A már több mint száz esztendős múltra visszatekintő kerékpáros Olasz körverseny néhány kanizsai sportolónak ezúttal nem csupán szurkolóként maradt emlékezetes, lévén főszereplőink ki is próbálták - az adott távok egy részét.
Moór Eszter és Radics Bálint egy baráti társaság tagjaként a 99. Giro 12. és 13. szakaszát járták meg, s ahogy írtuk, nem csupán a szurkolás élményével gazdagabban térhettek haza. Bár, bőven megtapasztalhatták azt is, milyen őrület keríti hatalmába a taljánokat a verseny három hete során...
- Tényleg fantasztikus a miliője a versenynek, ami ugye idén sem Olaszországból, hanem ezúttal Hollandiából rajtolt, tehát az olaszok is sikerrel vonnak be más országokat a körversenyükbe... -kezdte azonnal Bálint.
- ... meg persze minket, szurkolókat, valamint amatőr sportolókat, hiszen a tavalyi után ez már a második ilyen kiruccanásunk volt és rögtön a verseny közepébe csöppentünk - folytatta Eszter, aki természetesen maga is a kerékpározás elhivatottja. -
Megjárták a Giro kijelölt távjait
Idén a Noale-Bibione és a Pal-manova-Cividale del Friuli szakaszokra érkeztünk, ami számunkra innen, tehát Kanizsáról pontosan ideális, időben is köny-nyen elérhető vidék.
- Ezek a távok a Veneto és Fri-uli tartományokban kijelölt részekként szerepeltek a programban és célszerű volt olyan kiindulópontot találni, melyről könnyen elérhetőek ezen szakaszok egyes részegységei, ahol az elhaladó mezőnyt láthatjuk és persze a befutót is nyomon követhetjük -vette át a szót ismét Radics Bálint. - Amikor eldöntöttük, hogy ismét kimegyünk a körversenyre, már tavaly októberben lefoglaltuk
Eddig inkább a szurkoló beszélt az amúgy tízfős kinti csapat két megszólaltatottjából, de most jöjjön egy kis csavar a történetben.
- Az a lényeg, hogy amennyiben ismerjük a szakaszt és kerekezünk is egyben, az egyes résztávokat ki is
a szállást, hiszen akkor jelölték ki pontosan a mostani Giro szakaszait.
AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
próbálhatjuk, vagyis nyeregbe pattantunk és jó néhány részt letekertünk - vázolta tovább Eszter a történéseket. - Adott vidéken ugyanis csak addig van lezárva a szakasz, ameddig a mezőny ott elhalad, így mi is kellemes erőfelmérőt tarthattunk.
- Már csak azért is, mert a friuli részen azért voltak kemény emelkedők, s ha nem is olyan szinten és nem is pont annyit, mint a Giro profijai, azért teljesítettünk értékes kilométereket - tette hozzá Bálint, aki Eszterhez hasonlóan a Teker Egyesület tagja és rendszeresen indul is különböző versenyeken. - Mint mondjak, valamennyiünk számára ez is külön élményt jelentett a kint töltött napok során.
A végére pedig még valami...
- Magyarországon el sem tudjuk képzelni, egy-egy ilyen meghívásos nagy profi kerékpáros körversenynek micsoda kultusza van - lendült bele ismét Bálint. - Akis falvaktól a nagyobb városokig, ahol elhalad a mezőny, egyszerűen minden a Giro színeibe burkolózik, az utak mentén pedig emberek tízezrei szurkolnak. Hogy alkalomadtán olyan ereklyéket is megszerezhessenek, mint például egy üres kulacs, melyet mondjuk az éppen elhaladó versenyző hajított el, miközben egy-egy emelkedőn kapaszkodik felfelé. Maga a Giro tehát a profi világ, egy nagy tradíciójú verseny és ember találkozása is ebben a három hétben.
P.L.
^ Véradás - Vöröskereszt
A jövő heti véradásaink a következőek:
2O16.O6.O7. (kedd) O9:3O - 12:30 óra Kanizsa Plaza 2016.06.09. (csütörtök) 11:OO - 13:3O óra Kanizsai Dorottya Kórház 2O16.O6.O9. (csütörtök) 1S:OO - 17:OO óra Nagyrécse
V
INGATLAN
Nagykanizsai belvárosi, önkormányzati, 4O m2-es, egyszoba+kony-ha+kamrás félkomfortos udvari lakásomat hasonló önkormányzatira cserélném. Érd.: O63O-958-739O (7777K)
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nagykanizsán a belvárosban, közel 7OO m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: O63O-227-3294 (7759K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóiiveg forgalmazás, szerelés. Biztosítás kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
fik, Honvéd u, 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5
Látóhegyen a szeszfőzdei megállóhoz közel felújításra szoruló, 9O m2-es központi fűtéses, lakás fürdővel, 11OO m2 területtel, gyümölcsössel eladó. Érd.: O63O-388-267O (7781K)
/-N
Adja fel
apróhirdetését
lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 6OO Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 3OO Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.
v y
isa.il
2016. június 2,
Kanizsa - Sport
Egyed Balázs felnőtt magyar bajnok
Egyed Balázs (képünkön edzőjével, Szatmári Zsolttal) a felnőtt szabadfogású birkózó országos bajnokságon első helyet szerzett. A fővárosban - konkrétan a Megyeri úti jégcsarnokban - megrendezett ob-n S7 kg-ban lépett szőnyegre a kanizsai sportoló és végül bajnok lett súlycsoportjában.
A Kanizsai BSE junior szabadfogású Eb-re frissen kijutott sportolója esetében nem volt egyértelmű, hogy a felnőtt országosnak nekivág, mégis edzőjével, Szatmári Zsolttal arra jutottak, hogy vállalják a kihívást, még ha ez fogyasztással is kellett, hogy járjon.
S milyen jól tették, hogy az indulás mellett döntöttek, hiszen Balázs a II fős mezőnyében úgy dolgozott, mintha telített lett volna a súlycsoport, vagyis négy győztes meccsre volt szüksége az aranyéremhez. Valamennyi akadályt sikerrel vette, így felnőtt magyar
bajnoki címet ünnepelhetett a kanizsai kiválóság szabadfogásban.
- Súlycsoportomban, ahogy én is, inkább utánpótláskorú versenyzők voltunk, ettől függetlenül nagyon boldog vagyok, hogy felnőtt bajnoki címet szerezhettem -mondta Balázs, akit már Mátraháza felé tartván értünk utol. -Meccsről meccsre lettem jobb, de a legnehezebb az elődöntő volt, annak keretében egy kötöttfogásban junior Eb-n már harmadik versenyzővel találkoztam, de sikerült nyernem. Pihenő azonban nincs, hiszen már a szabadfogású junior válogatott kerettel elkezdtem az edzőtábort a korcsoportos Európabajnokságra, melyet három hét múlva Bukarestben rendeznek.
- Ez egy roppant szép siker egyesületünk életében, hiszen a sportág „modernkori" nagykanizsai történetében ilyenre, felnőtt bajnoki cím megszerzésére nem volt még példa -vette át a szót Balázs trénere, Szatmári Zsolt. - Ugyanakkor óvatosnak
is kell lennünk, versenyzőmre ezzel nem szabad túlzott terhet rakni, mivel a nemzetközi szint ettől azért
még messzebb van. O ezzel tisztában van és kész is fejlődni, ami ebben a korban is a legfontosabb tényező.
pFLT
Szolnokon kezdtek a kanizsaiak
A Magyar Sárkányhajó Bajnokság első fordulóját rendezték Szolnokon és a népes mezőnyben a Nagykanizsai Vizisárkányok SE (NAVI SE) egysége is ott volt (képünkön).
Az idei magyar sárkányhajó bajnokság (MSB) programja hat fordulóból áll, ezek közül volt az első kör a szolnoki. A NAVI SE közel harminc fővel vehetett részt, ösz-szességében pedig 17 csapat várhatta a rajtot. A kanizsaiakra öt futam várt, ebből négy 500 méteres, majd a végén egy 2000 m-es viadal.
Előfutam, középfutam, elődöntő, majd „B"döntő - így alakult a dél-zalaiak programja és a mindent eldöntő futamban 450 méterig uralták a pályát a nagykanizsa-
iak, a végső hajrában azonban a Győr együttese jobbnak bizonyult és a NAVI második lett.
2000 méteren üldözéses versenyben mérték össze erejüket a résztvevők és a jól elkapott rajt után egyenletes, erőteljes húzásokkal falták a métereket a navisok. Az utolsó fordulás után az összeszokott egységük remek hajrával ért célba.
NAVI eredmények a szolnoki fordulóban: 500 m összetett 8. helyezés (ami a B-döntő ezüstérmét takarja), 2000 m összetett 7. helyezés.
Szombaton pedig már a Csónakázó tónál találkozhatnak a sárká-nyosok, hiszen a reggeli óráktól kezdődik a VIII. Nagykanizsai Sárkányhajó Roadshow és Sulisárkány bajnokság.
P.L.
Kanizsa Európabajnokságra készül
Július 30. és augusztus 6. között a nagykanizsai Csónakázó-tó ad otthont az M Osztályú Hajómodellek Európabajnokságának, tudtuk meg a tó partján tartott sajtótájékoztató keretében a szervezőktől.
Ahogy azt bevezetőjében Cseresnyés Péter államtitkár és Dénes Sándor polgármester is kiemelte, Kanizsa örömmel látja vendégül a hajómodellezők szépszámú hadát a kontinens valamennyi szegletéből, hiszen a település sokat is tett azért, hogy ez az Európa-bajnokság a dél-zalai városba költözhessen egy hétre.
A sportszakmai dolgokra térve, Lekszikov Zsolt, a Canissa Modellező Sportegyesület elnöke kifejtette, előreláthatólag 14-15 ország modellezői érkeznek majd a Csónakázó-tóhoz, mezőnyük pedig 150-200 tagra rúg majd, amihez természetesen csatlakozik az egyes csapatok, válogatottak kísérőszemélyzete is. Egy-egy nevező versenyző több hajóval is rajtolhat, ami a járgányok létszámát akár háromszázra is feltornázhatja. Kanizsai részről a magyar nemzeti együttes tagjaként Boti Ferenc például FI 15 ccm-es kategóriában is rajtolhat, míg a junioroknál a CMSE-t Szabadics Kolos képviselheti.
Az Európa-bajnokság megnyitójára egyébként július 30-án, az Erzsébet téren kerül sor, míg a kontinensviadal eredményhirdetését a tónál tartják augusztus 6-án. A rendezvény alatt természetesen számos kísérőprogram is várja az érdeklődőket, akik a szervezők reményei szerint mind nagyobb számban látogatnak ki a Csónakázó-tóhoz.
P.L.
Két ob-n is remekeltek
Káptalantóti és Kaszó térsége adott otthont a rövid, valamint a sprint távú duatlon országos bajnokságoknak. A nagykanizsai színeket képviselő sportolók idén is remekeltek kategóriáikban, Korcsmárosné Víg Rozália (TRI-CO Triaton Klub) például a női amatőrök között az 55-59 esztendő-
sök korosztályában mindkettőn a legjobbnak bizonyult. A rövidtávú duatlon ob-n a fiataloknál Vránics Almos első versenyén pedig bronzérmet szerzett. Ezen túl sprint ranglistaversenyen a 3539 éveseknél Vaskáné Holló Adriennt elsőként kö-szönthették kategóriájában.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 2
Zrínyi Miklós utca 7/4. Telefon: 06-70-577-8560 E-mail: bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 - 12,00
Hl
Kövesse híreinket
honlapunkon és Facebook oldalunkon is.
www. kanizsaujsag. hu
Qthmx
8800
Nagykanizsa
Csengery
113
tel
06
20
66
285
66
kuzmagranit
hu
www
márvány, mészkő anyagokból
Előzetes idopont egyezte tes telefonon
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA afee''eSZ
'' , 8800 Nagykanizsa Deák fér ó, (93)312-011,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. június 30-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
június 20 - július 15-ig és július 18 - augusztus 12-ig
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2fa
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253
E-maihdiaIog@diaiognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.E.u: e-001H4/20t»
www.inkubatornk.hu
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
^ N y dr i|i nitenzÍM ANGOL éi®liftS NYELVTANFOLYAMOK
KE DVEZME N N¥E L-!
1 TANÉV ANYAGA MOST 4 HET ALATT!
LujtVrjlrJll.il;''
elűra egyeztetés alapján
Va.T II JVttf, Wryji''ll -^.VJ''L
i^-l.''tfijJÍŰÍEÍSOfr:
mamifcür, ■ nnfi Linttmép rés, yúl Iíj kkújiji, kézápclás. . LL-X''.as oD szemoilía épiltfe
(93) 666-666
Lekváros
taska
junius 08-15. 2+1
a csomag akoos ara
Hagymas-burgonyas vekni
kakaós kalacs 400 g
mignon
vüigj;z- ol15. (TAl-7Blq [wrtnk''i tajflrwianAI)
Kövessen minket
honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu
fftepnytf&tt a-
Jjücnadá
AjRStftdfet&rt
Elírhetos&g:
Vflnas EvE!;n
06-20-2 99-6601
■■■ na
Kan izsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A legkiválóbb tanulókat és felkészítő tanáraikat díjazták a tanévzárón
A 201S/16-os tanév hivatalos tanévzáró rendezvényére került sor a minap a Hevesei Sándor Művelődési Központban. Az immáron hagyományos eseményen egyben a tanév legkiválóbb nagykanizsai általános és középiskolás tanulóit és felkészítő tanárait is díjazták.
A rendezvényen Dénes Sándor polgármester mondott köszöntőt, melyet egy Paolo Coelho idézettel kezdett. - Az igazi hagyomány az, hogy a mester sohasem mondja meg a tanítványának, hogy mit csináljon. Csak útitársak ők, akik együtt szembesülnek a rácsodálkozás nehéz élményével, amikor ajtók csukódnak be, és horizontok nyílnak meg előttük, amikor a folyók keresztezik az útjukat - amelyeken nem át-
kelni kell, hanem végigmenni -idézte a brazil írót a polgármester.
Hozzátette, tanáremberként évtizedek óta hisz abban a hagyományban, amely Paolo Coelho szavaiból rajzolódik ki. Miszerint, az emberi tudás gyarapítása, a méltó emberré válás folyamata valóban egy út, amelynek kezdete a múltban gyökerezik, vége pedig a távoli jövőben végződik. Útközben pedig útitársakká válik a tanár és diák, mester és tanítvány, múlt, jelen és jövő, hagyomány és újítás.
- Együtt csodálkozunk rá az előttünk kibontakozó horizontra, a jövőre, mert együtt, mindany-nyian elsőként tapasztaljuk meg azt. Az különböztet meg minket, hogy a pedagógusok már a hagyomány talapzatán tudnak járni,
és így tekintenek az újra, a diákok pedig most tanulják a járást - mondta a polgármester, majd hozzátette, a pedagógusok és felkészítők képviselik a tapasztalatot, azzal a szemlélettel, amelyet Jorge Bucay, argentin író javasol, miszerint „A mester csak akkor lép elő, amikor már felkészült a tanítvány." A mai nap ennek az előlépésnek a napja, mert a felkészült tanítványokat ünnepeljük.
- Önök, mint tanítványok pedig azzal a hittel tekintenek előre, amit Gauss, a híres matematikus fogalmazott meg, idézem: „Nem a tudás, hanem a tanulás, nem a birtoklás, hanem a szerzés, nem az ottlét, hanem az odaút szerzi a nagyobb örömet" - emelte ki a polgármester. Ezt követően gra-(folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - Trianon
2016. iúnius 9
(folytatás a címlapról)
tulált minden tehetséges fiatalnak, aki a város közössége előtt kiváló tanulmányi teljesítménye okán elismerésben részesült. Majd köszönetét, és egyben a város gratulációját is kifejezte azoknak a pedagógusoknak és felkészítőknek, akik teret nyitottak azon tehetséges fiatalok kíváncsiságának és tanulni vágyásának, akik elismerésben részesültek kiemelkedő szakmai tevékenységük eredményeként.
- Köszönet a munkájuknak, mellyel igazolták, hogy egy igazi közösség számára a legfontosabb a hagyomány megismerése, átadása és a jövővel való összekapcsolása. Az Önök együtt végzett munkája, az elmúlt időszak sikeres eredményei azt bizonyítják számunkra, hogy hozzátettek a közös épületünkhöz egy olyan téglát, mely Önöket, és remélhetőleg mindannyiunkat is előbbre visznek egy sikeres jövő irányába szólt a polgármester. Az elmondottakhoz hozzátette, éltek azzal az eséllyel és lehetőséggel, mely tehetségükből és szorgalmukból fakad. Nem kímélték önmagukat attól, hogy a könnyebb és egyszerűbb utat járják, így példát mutattak a világ előtt. Ezt jutalmazzák hálával és köszönettel.
- És egyben azt szeretném kívánni mindannyiuknak, hogy mindig legyen energiájuk önmaguk fejlesztésére, mindig legyen hitük abban, hogy érdemes kihozni magukból a legkiválóbbat. Richard Bach amerikai író szavaival szólva, idézem: „Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi." Lássák így a világot és önmagukat. Sok sikert kívánok Önöknek a jövőben is - zárta a szavait a polgármester.
Ezt követően adták át a tanév legkiválóbb nagykanizsai általános és középiskolás tanulóinak és felkészítő tanárainak a díjakat, melynek részletes listáját a kanizsaujsag.hu oldalon, hasonló című anyagunkban tekinthetik meg.
V.M.
IMEDIA
Nem lesz második Trianon!
„Mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek!" -Száznál több gyermek - öt kanizsai iskola kórusa - énekelte a lezárt Fő utcán az Eötvös térre tartva. Nem csak az Örökségünk klipet készítő Kanizsa TV kame-rázott földről és levegőből. Járdán szaladva, boltajtóból, emeleti ablakból számtalan telefonos felvétel született, valósággal felrobbant a kanizsai internet. Nemsoká a tévé is feltölti a klipet a YouTube-ra. A Nagy-Magyarország szobornál - vagy ahogy egy korán eltávozott zalai földink nevezte - a Minden Magyarok Emlékművénél a Himnusz után Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője szólt a megjelentekhez.
1920. június 4-dikén a magyar nemzet darabokra hullott. A cél talán az volt, hogy eltöröljék, hogy végleg eltűnjön a történelem színpadáról. Azonban 2010. június 4-én, a kétharmados többség májusi döntése nyomán, lélekben - hivatalosan is! - újra egyesült. Ez a nap tehát nemcsak gyásznap - hanem a remény, a Nemzeti Összetartozás Napja is. A törvényt, immár 6 éve, 302-en szavaztuk meg. Mi, a magyar nemzet döntő többségének támogatását érezve mondtunk igent arra a kérdésre, hogy országhatárok felett összetartozunk-e magyar testvéreinkkel. Akkor, 2010-ben, SS-en nemmel szavaztak, és 12-en tartózkodtak. A korabeli híradásokból visszakereshető, kik voltak ők... És megnézhetik azt is, ma ők hogyan érvelnek, dolgoznak Magyarország és a magyar nemzet ellen - nemzetközi támogatóikkal karöltve!
A 2010-es döntéssel az elszakított, de a küzdelemben helyt állt nemzetrészek előtt tisztelegve nyilvánítottuk ezt a napot a Nemzeti Összetartozás Napjává, és jelezte a nemzet ezzel a döntéssel azt is: Magyarország nem hagyja magára a hivatalos határain kívül élő magyarságot sem. Nem, mert min-
den magyar felelős minden magyarért, éljen bárhol ezen a Földön. Mert nemcsak az a magyar, aki Magyarországon él. Az a magyar, aki annak vallja magát, és úgy is cselekszik! A nemzetközi ármány pusztító erejét évszázadok óta érezzük. Hol Keletről, hol Nyugatról támadva - de a magyar nemzet mindig útban volt. Akartak már bennünket már Mohamed követői leigázni, vagy mások kötelezően ateistává tenni.
Voltak akik gyarmatként tekintettek ránk, s így bántak velünk. Százezrek haltak meg emiatt - a csatatéren, a börtönökben, a munkatáborokban. És most megint a tönkretételünk a cél! Csak más az eszköz. A „soros" ellenfél most a jog, a megfélemlítés, a szankciók eszközével támad. Most nem határokat akarnak átrajzolni, most már az egész országok kellenek - benne a miénk - nekik. Mert ne tévedjünk, a kötelező betelepítési kvóták erről szólnak. Amit lassan száz éve nem tudtak elérni, azt most hirtelen akarják. Szellemileg leigázni. Megtörni. Megváltoztatni. Felolvasztani - és így gyengíteni - a magyar nemzetet!
Mindez Trianonban nem sikerült, pedig ez volt a cél. Miért sikerülne most?! És látható, ami erőt adhat, hogy nem vagyunk egyedül! Nem kell félnünk bátran kiállni országunk és nemzetünk érdekei mellett! Velünk vannak a lengyelek, a csehek és a szlovákok ebben, és velünk vannak még nagyon so-
kan, akik egyelőre csak baráti beszélgetésekben mondják el véleményüket, de hamarosan eljön az idő, amikor ők is a sarkukra állnak.
És ne tévesszen meg senkit a külföldi, úgynevezett „hivatalos" politikai vélemény. Európában egyre többen - civilek, polgárok - a magyar álláspontot osztják. Európa meggyengült immunrendszerét -mint oly'' sokszor az évszázadok során - Magyarországot, a magyar nemzet védi meg! De a harc nehéz lesz. Kellünk hozzá mindannyian! Országunkat, nemzetünket, hitünket és biztonságunkat nem áldozhatjuk fel! Gyermekeink és unokáink jövőjét nem vehetik el az új honfoglalók, a hitterjesztők és nemzetközi szövetségeseik.
Kedves Emlékezők!
A trianoni térképen elveszítettük a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, Temesvárt vagy a vértanúk városát, Aradot. De az elszakított területeken élő magyarokat sohasem veszítettük el. A határok ugyan elválasztottak bennünket, de minden más viszont - így a közös múlt, a nyelv, a hagyomány - összekötött. Még akkor is, amikor a kommunista diktatúrák itthon és a szomszédos államokban ezt tiltani akarták.
És tessék megnézni, 2010-ben kik voltak az SS-ök, akik nemmel szavaztak, vagy tartózkodtak a nemzeti összetartozás szavazásakor! És tessék megnézni, hogy korábban, 2004-ben, a szégyenteljes népszava-
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója. Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. június 9
Kanizsa - Trianon
3
zás előtt, kik kampányoltak a nemzeti összetartozás ellen. És tessék megnézni azt is, hogy most, egy nemzetközi, de nemzetellenes kampány részeként, ahhoz csatlakozva, kik hadakoznak leginkább a nemzeti, a magyar érdekek ellen!
Ok a trianoni diktátum szellemi örökösei - párttól, színtől függetlenül. Nemcsak Brüsszelnek, nekik is üzennünk kell! Nem lesz második Trianon!
Cseresnyés Péter beszédét követően a résztvevők egy harmadik osztályos kislány előadásában meghallgatták Erdélyi József Kék Miatyánkját. 1974-ben a tengerentúlon egy kis magyar ezzel köszöntötte a száműzött hercegprímást. Majd Kodály Esti dala csendült fel, 1991-ben ennek hangjainál lépte át a határt, tért haza a bíboros koporsója. A múlt, a jelen és a jövő magyarjai közötti szövetséget fejezte ki e két mozzanat.
Kovács Gergely (1974) posz-tulátor, a Magyarországi Mind-szenty Alapítvány ügyvivője lépett a mikrofonhoz:
A Nemzeti Összetartozás Napja a jelenről és a jövőről szól, hogy a személyes és közösségi traumákat hogyan tudjuk jóra fordítani. Ahogyan Mindszenty bíboros 1947-ben - amikor a 2. világháborút lezáró békeszerződést aláírták - azt kérte imádságában szeretett magyarjainak a Jóistentől - idézem -, hogy ez amásodik hajótörés a javunkra és üdvünkre váljon! Alapítványunk tavaly közzétette a teljes, csonkítatlan Emlékiratokat, abból idézek: Ifjúságom nagy élménye volt a Kárpátoktól védett ép és egész Magyarország. Az ország történelmét már fiatalon jól ismertem, megtanított arra, hogy a honfoglalást tulajdonképpen Szent István fejezte be, amikor Krisztushoz vezette népét s kereszténnyé tette állami és társadalmi berendezkedésünket. A sajátosan magyar „Mária Országa" eszme azt jelenti, hogy Mária védi országát, mi pedig érvényre juttatjuk állami és társadalmi életünkben is az evangéliumi tanítást. - Nagyon modern ez a gondolat, hogy az evangéliumi tanításnak érvényre kell jutnia a társadalmi életben. Mi ez a társadalmi tanítás a hétköznapi életben? Nagyon egyszerű: emberség, összetartozás és szolidaritás. Majd így folytatja a hercegprímás: Hosszú életemben nagy magyar tragédiák tanúja lettem. Még a hittudományi főiskola padjaiban ültem, amikor ránk szakadt az első világháború. Az első
kommunizmust, mint fiatal hittanár fogságban éltem át, s éppen elfoglaltam a zalaegerszegi plébániát, amikor nemzetünkre rákényszerítették a trianoni békeparancsot. Trianonban darabokra tépték a Máriának felajánlott Országot. Aki a természetfölötti hit szemével meri nézni vagy mérni a nemzetek és népek tragédiáit s nem kizárólag egy pozitivista oknyomozó történetírás pragmatikus módszereit alkalmazza rájuk, az jogosan gondolhat arra, hogy az ország talán azért került lejtőre, mert szellemében sokban már elpártolt a szentistváni alapoktól a századforduló óta; úgy, mint a Muhi és a Mohács előtti években is. Keresztény hívők ítéletében a hasonlóságok nagyon elgondolkoztatóak.
Kanizsa felé tartva magam is ezen gondolkoztam, mert fontos a saját felelősségeinket figyelni és megtalálni, nem csak személyes életünkben, hanem egy nemzet életében is. Mi vezetett a széteséshez, és mi építheti ma a nemzeti összetartozásunkat. Ehhez Mind-szenty József gazdag életpéldájából szeretnék meríteni. Elsőként az ő hitének és magyarságának nagyon egyszerű, nagyon személyes és nagyon hiteles átélését említem. Falusi környezetéből, az ő drága szüleitől, közösségétől tanulta, örökölte és vitte magával. Nagyon szépnek tartom, hogy hiába lett érsek, bíboros, világhírű magyar, ez az egyszerű hite, egyszerű közösségi tudata, magyarságérzete hatotta át egész életében. Csehimindszentről hozta magával szociális érzékét is. Egy kis faluban természetes, hogy összetartanak, hogy segítik egymást. Ezt vitte tovább zalaegerszegi plébánosként, majd püspökként is, közéleti tevékenysége a rábízott hívek segítésének eszköze volt. Háromszor szenvedett rabságot, az első kommunizmus alatt, a nyilas-náci időkben és 1948-tól újra a kommunisták börtönében.
Hadd meséljem el zárójelben, amit nagymamámtól hallottam. O megleste, amint a bíboros úr egy bérmálás után egy félreeső kápolnában imádkozik. Nagymamám úgy érezte, az összmagyarság minden gondja a bíboros vállára nehezedik. Később a börtönben is megtalálta az értelmet és a célt, szenvedését felajánlotta az összmag-yarságért, így lett a börtönben is aktív hercegprímás, a magyarság jövőjéért imádkozó főpásztor.
Megáld titeket a kiszabadított,
de szívében rab Mindszenty - írta 19S6-ban az őt kiszabadító újpesti nemzetőröknek. Szívében rabja volt ő a magyarságnak és katolikus egyházának. Alapítványunk honlapjára fő idézetnek választottam tőle e sorokat:
„Isten fiatal. Övé a jövő. O nemcsak a múlt, a hagyományok tudója vagy féltékeny vigyázója, hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak az előhívója is egyénekben és népekben, akik nem adják föl magukat. Ezért nincs helye a csüg-gedésnek.A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el; nekünk kell nekilátnunk, hogy azt előhozzuk." És mintha előre látta volna a mi mai félelmeinket, kétségeinket, ugyanakkor a nemzeti összefogás iránti mélységes vágyunkat, hangsúlyozta: „Egy nemzet fölemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is izzik a parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. Isten így teremtett bennünket, embereket: az igaz és jó meg szép utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében-lelkében. Ez erő-sebb tény, mint a reménytelenség és csüggedés ...a remény és a bizalom elsődleges polgárai az emberi szívnek."
Nagyon egyszerű és letisztult tehát Mindszenty bíboros üzenete, és az összetartozás napján a legfontosabb tényezőre irányítja a figyelmünket. Azt szeretném, ha ezt O maga mondaná el Önöknek. Befejezésül Kovács Gergely telefonját a mikrofon elé tartva közvetítette - mintegy az örökkévalóságból - a bíboros hangját: „Mindenki egy magyar falevél egy közös magyar fáról. Ezeknek a faleveleknek, a vihar akármennyire tépi őket egymástól, szeretetben mindig jobban kell közelíteniük egy-máshoz...Kérve kérlek benneteket, szeressétek egymást és a családi körökben és társadalmi körben forróbb legyen az egymás iránt való szeretet, mint talán esetleg régebben volt. És remélem, a magyarságtok és hitetek erősödik, ebben legyen az Isten kegyelme veletek. Áldásom küldöm, Mindszenty József."
A koszorúzás után egy hölgy megkereste a posztulátort. Veszprémi püspökként még ő bérmálta...
Kanizsa
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete tisztelettel meghívja Önt 2016. június 17-én (pénteken) 15.30 órára, hogy együtt emlékezzünk a Nagykanizsáról és környékéről történt bevagonírozásokra.
Helyszín
Nagykanizsa Vasútállomás (Nagykanizsa, Ady Endre u. 63.)
Eötvös Péter elnök Dénes Sándor polgármester
Program
Himnusz Emlékező beszédet mond:
Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő Ének, szavalat Koszorúzás Szózat
A másnapi, a Hortobágyon 11 órakor kezdődő megemlékezésre
városunk buszt indít, melyre a 0693-738-776 telefonszámon június 15-ig lehet jelentkezni.
A nyári ötvenhatos ünnep
Tisztelettel hívjuk városunk és térsége lakóit a június 16-án, csütörtökön 17 órakor az ''56-os emlékkertbe, a kopjafához. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1958-as kivégzésének évfordulóján a forradalom és szabadságharc hősi halottai, a megtorlás áldozatai előtt hajtunk fejet. Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnökének beszédét követően valamennyi résztvevő egy-egy szál virággal fejezi ki tiszteletét - a Nagykanizsai Polgári Egyesület hagyományainak megfelelően.
Kanizsa - Jubileum
1
100 éves a Vízmű
Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte a legrégebben működő víziközmű társaságok közé tartozó Dézalai Víz- és Csatornamű ZRt. A társaság 107 tulajdonossal Zala és Somogy megye 103 településén van jelen a víziközmű szolgáltatásaival. Az ott élő több mint 130 ezer felhasználónak szolgáltat ivóvizet 966 km hosszú csővezetéken és több mint tízezer bekötésen keresztül. A 738 km hosszú szennyvízcsatorna hálózatán pedig ösz-szesen 67 településnek biztosítja a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást a zrt.
Sormáson, az István Fogadóban megrendezett jubileumi ünnepséget Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott: dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) elnöke, Kun Csaba, a MEKH elnöhelyettesi tanácsadója, Kurdi Viktor a MaVíz elnöke és Dénes Sándor polgármester. Ünnepi beszédet mondott Kassai Zoltán, a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. elnök-vezérigazgatója.
„Az egyetlen igazi biztonságot, amit egy ember elérhet az életben, a felhalmozott tudás, tapasztalat és képesség jelenti... A siker pedig annyit jelent, hogy épp azokkal a képességekkel rendelkezünk, melyekre egy adott pillanatban szükség van."
Cseresnyés Péter államtitkár Henry Ford közel 100 éves örökbecsű gondolatával köszöntötte a megjelenteket. - Azért választottam a citált idézetet Fordtól, mert
úgy vélem, azt a lényeget fogalmazta meg egy ember életére vonatkoztatva, vagyis a siker és a biztonság legfőbb kritériumát, amely egyaránt igaz a szakmai elkötelezettségre, és igaz egy vállalat és egy közösség életére. Amit egyénenként elérhetünk az életben, az annak a képességünknek köszönhető, hogy a felhalmozott tudást alkalmazzuk és alkalmazni akarjuk a megoldandó problémára. Hogy megtaláljuk meglévő tapasztalatunk tárházában azt a módot, amely minket valódi megoldásra és sikerre vezet el - hangsúlyozta a politikus, majd városunk jelmondatát belefűzve folytatta a gondolatait:
- Ha a legnagyobb hatású civilizációt, a Római Birodalmat tekintjük mintának, láthatjuk, hogy fennállásának évezredes kultúráját és stabilitását az a szemlélet teremtette meg, hogy igazán csak akkor tud a távolba tekintően naggyá válni egy közösség, ha az alapjai megkérdőjelezhetetlenül erősek és megbízhatóak. Mindez a szellemiség a hitükben, a jogrendszerükben és a művészetükben egyaránt jelen volt, de a várostervezés és a mélyépítészet területén alkottak igazán páratlant. Kiváló épületeik és palotáik mellett az úthálózatuk, de főként, a csatornahálózatuk és vízműveik mai fogalmakkal mérve is nagyszerű műremekek, amelyek megalkotásakor nem nélkülözték a befektetett energiát, a felhalmozott tudást és tapasztalatot. A rómaiak úgy kezdtek önmaguk kultúrájának felépítésébe, hogy még kis városként mertek nagyot álmodni, és a nem látható csatornáikat, vízműveiket is a legnagyobb alapossággal építették meg és gondozták. A vízre, annak elvezetésére és tisztí-
tására építették fel világukat, felelősségteljes jövőjüket.
Ezt követően tért rá köszöntőjében az államtitkár a helyi cég felelősségteljes munkájára:
- Egy egész térség ellátottságát kell biztosítania nap, mint nap egy olyan világban, ahol a víz és a közművek megléte és állapota lassan lét- és sorskérdéssé válik. Földünk legnagyobb területén, sőt Európa országaiban is a legsúlyosabb problémát jelenti, ezért lehetünk büszkék arra, hogy nemzetünk és térségünk hajdan biztos alapokra építkezett, és közműrendszerét komoly szaktudással alapozta meg, és tartja fenn mindmáig. Ahogy az Önök szakmai közössége is, amely 100 éves fennállása során képes volt elérni, hogy természetes legyen számunkra, itt élők számára, hogy a vízcsapot kinyitva mindig tiszta, jó minőségű vizet ihassunk. Magyarország ellátottsága és közmű fejlettsége tehát szinte egyedülálló még európai viszonylatban is, szemben más országokkal, ahol ez csupán vágyálom lehet. Mindez rávilágít, hogy nagy értékünk a víz, és az a tudás és tapasztalat is, amely e közös kincsünk meglétén alapul. Akár itt Nagykanizsán és a térségben, ahol ma már érdemes világossá tenni, hogy ez a kincs és ez a tudás, mely itt megtalálható, köszönhetően a 100 éves Délzalai Vízműnek is, nem természetes, nem ajándék. Hanem érték, a legfőbb értékeink egyike, amely a XXI. század legnagyobb kihívása is egyben az ivóvíz hiánya és a közművek fejletlensége miatt.
Még a jelenleg is zajló és várhatóan a közeljövőben egyre súlyo-
sabb problémává váló közel-keleti, de főként afrikai országokból való népvándorlás egyik oka is a víz hiányából adódik, ami Magyarországot stratégiai szempontból különösen súlyos mértékben érinti, és ez-
által fel is értékel minket. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk értékeinkkel, becsüljük meg a magyar, a nagykanizsai szaktudást, a felhalmozott tapasztalatot, mert ez a mi kultúránk alapja is egyben -hangsúlyozta. A jubileumi ünnepség üzenetét tolmácsolva az államtitkár kijelentette:
- Amikor itt állunk a 100 éves Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. rendezvényén, és ünnepeljük az eltelt évszázad munkáját, egyben a saját értékeinket, kultúránkat is ünnepeljük, hogy hitet tegyünk elődeinkért, és természetesen a jövő generációiért. Fontos tehát, hogy kiálljunk önmagunkért, és üzenjünk a mindezt másként gondolóknak, mert a mi értékeink, az Önök által is megteremtett értékek nem lehetnek készen kapott ajándékok mások számára sem.
„Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki." - Kölcsey Ferenc sorait idézte meg befejezésül Cseresnyés Péter e szép napon, mert nemzetünk nagyjának gondolata világítja meg a maga egyszerűségében, hogy mit ér a mi személyes munkánk, egyéni törekvésünk, ha egy nép akaratának egységében fejeződik ki.
Dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke köszöntőjében a szép múltról, a jelenről és a jövőről is beszélt. A hivatal legfontosabb dolga az ellátás-biztosítás garantálása -jegyezte meg. - Biztosítani kell a megfizethető vizet, és azt az életminőséget, amit megszoktak az emberek. Ez nehéz feladat, amit véleménye szerint megoldották Nagykanizsán. Bárhova megy az
országban, az első kérdése egy vízmű vezérigazgatónak az, hogy mi lesz a vízmű adóval, hiszen ez sújtja a legjobban őket. Mi vagyunk az engedélyező, önök az engedélyesek. A korábbi 400

Kanizsa - Jubileum
víziközműből megmaradt 40 cég munkáját figyelemmel kísérve elmondhatja, kiválóan dolgoztak, ugyanakkor azt is látja, hogy ez az adó miként sújtja a cégeket, amihez kapcsolódik még a rezsicsökkentéssel járó bevétel kiesés. Ennek érdekében a jogszabály módosítására tesznek javaslatot. A hivatal azt javasolja, hogy az adó létszámarányosan és ne folyóméter arányosan módosuljon, mert az utóbbi a vidéken, kistelepülésen működő cégeket sújtja jelentősen -hangsúlyozta Dorkota Lajos.
Kun Csaba, a MEKH elnökhelyettesi tanácsadója dr. Szalóki Szilvia elnökhelyettes képviseletében olvasta fel a köszöntőjét: - A cél ma is ugyanaz, mint 100 éve: a fogyasztói igények kielégítése folyamatos bővítéssel, újabb vízbázisok bevonásával, technológiai fejlesztésekkel, magas színvonalú üzemeltetéssel. A vízmű mindig a helyi lakosság, az ívóvízellátást, a szennyvízelvezetést és tisztítást igénybevevő fogyasztók érdekeit tartotta szem előtt. Néhány éve a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatályba lépése jelentett újabb kihívást, melynek az elsők között megfelelve kapta meg a társaság a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt 2013 októberében.
Kurdi Viktor a MaVíz elnöke köszöntőjében kiemelte: -Ez a 100 év nem csak eltelt, hanem megtelt. Megtelt tartalommal, új művekkel, új technológiákkal, hivatástudattal bíró szakmailag felkészült munkatársakkal, akik a nap 24 órájában végzik a munkájukat, és hozzájárulnak a magas színvonalú víziközmű-szolgáltatáshoz. A jövőre vonatkozóan is tett néhány kijelentést. Nem fenntartható az a pálya, amelyen most az ágazat halad. Negyedik éve terheli cégeiket a közműadó oly módon, hogy beszűkíti a lehetőségeket és veszélyezteti a három fő célkitűzést. Elsődleges célként azt tűzték ki, hogy láttassák a döntéshozókkal az ágazat valós problémáit, amit elsősorban a közműadónak tulajdonítanak. Mihamarabb szükséges a kivezetése, vagy olyan mértékű átalakítása, ami a három alapcél - üzembiztonság, szolgáltatási színvonal, meg-fizethetőség -, érdekében biztosítja a víziközmű-szolgáltatás eredményes működőkését.
„Az aratás csak azokhoz jön el, akik ültetnek, akik elvégezték a munkát." Köszöntőjét Dénes Sándor polgármester Jim Rohn, ameri-
kai filozófustól vett idézettel kezdte: - E szavakból egy ősi igazság visszhangzik felénk, mely a mai napon - amikor is a Délzalai Víz-és Csatornamű ZRt. megalakulásának 100 éves évfordulóját ünnepeljük - különösen aktuális és igaz. E szavak ugyanis kimondják nekünk, akár egy erkölcsi parancs, hogy egy közösség csak akkor tud igazán naggyá válni, ha a kezdetekkor előrelátóan alapozza meg a jövőjét, majd pedig elvégzi azt a munkát, amit az idő és a kihívások rá kiszabnak. És közben nem felejti el átadni tudását és tapasztalatát
a következő generációknak, hogy felelősen biztosítsa az emberi, közösségi kultúra és civilizáció folyamatosságát. Vagyis, a saját munkája megteremtette értékek megőrzésének és átadásának folyamatosságát.
Mert minden ember, város és minden közösség csak akkor tud sikeressé lenni, ha az értékeire és a hagyományaira támaszkodva megtalálja azt a néhány fontos területet, ami őrá jellemző, amit egyediségeként a világ elé tud tárni, amivel egyértelműen azonosítják. Nagykanizsa egy értékekben gazdag város - tért rá a polgármester a jelen eseményre -, de ezen értékeink felismerése és tudatosítása legalább akkora kötelességünk és feladatunk, mint a társadalom, a kultúra és a gazdaság fejlesztése. Hiszen e területek, hitem szerint, kizárólag az értékek mentén és azok alapján erősödhetnek, mint ahogy a mag is csak termékeny talajban növekszik és gyarapszik - szögezte le.
A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. 100 éves története annak bizonysága, hogy eleink ültettek, és elvégezték azt a munkát, amely a növekedés és a fejlődés előfeltétele. Büszkék lehetünk rájuk, mert a vállalat felépítésével és működte-
tésével mintát adtak a szakmai munka szeretetére. Értéket teremtettek, ami kötelez minket, utódokat is arra, hogy megbecsüljük őket, de önmagunkat is. Ezért tölt el örömmel és büszkeséggel, hogy ma itt állhatok, mert tudom, hogy a cég jelenének vezetői és dolgozói, akik hűen követik a 100 éves hagyományuk erkölcsi és szakmai útmutatásait, méltók e vállalat hagyományaira - fogalmazott.
Igy, itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a magam és a város polgárai nevében az elkötelezett és sikeres mun-
kájukért, és gratuláljak a 100 éves fennállását ünneplő Délzalai Vízmű vezetőinek és minden munkatársának. Kívánom mindannyiunk nevében, hogy legyen még sikeresebb a jövő, folytatva az elmúlt 100 esztendő fejlődését, hogy városunk megmutathassa, büszkén helyt tud állni a 21. század kihívásai közepette is - fejezte be méltató, elismerő és optimizmust sugárzó mondatait, majd a város önkormányzata nevében emléklapot és ajándékot adott át a cégnek, melyet Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató vett át.
Kassai Zoltán ünnepi beszédében kiemelte:
- Nagyon kevés cégnek adatik meg, hogy a 100 éves évfordulót megérje és gazdaságilag stabil, szakmailag elismert cégként érje meg ezt a kort, melyre társaságunk minden dolgozója büszke lehet. Alapvető célunk, hogy a fogyasztói és tulajdonosi elvárásoknak megfelelve a nap 24 órájában egészséges, friss ivóvizet szolgáltassunk fogyasztóinknak, valamint a keletkezett szennyvizeket elvezessük és megtisztítsuk. ADélzalai Vízmű ZRt. a 2012-ben megalkotott és elfogadott stratégiai tervében megfogalmazott értékek szerint legfontosabb: az ügyfélköz-
pontúság, a szakképzett munkatársi gárda, a hitelesség, megbízhatóság, az erőteljes társadalmi szerepvállalás, valamint a víziközmű szolgáltatási ágazatban az elődökkel együtt eltöltött 100 éves szakmai tapasztalat.
A vízmű krónikájából is idézett fel eseményeket, adatokat az elnök-vezérigazgató. Többek között megemlítette, Nagykanizsa vezetékes vízellátásának története a XIX. század végére és a XX. század elejére nyúlik vissza. A város vízellátásának tényleges alapját az 1916-ban létesített honvédségi vízmű képezte. A vízellátással egy időben szenny- és csapadékvíz csatornát és szennyvíztisztító berendezést is létesítettek a 3600 ágyas hadikórház vízszükségletének kielégítésére. Viszonlag gyorsan készült el 1927-ben a Teleki úton lévő víztorony, ami a mai napig is üzemel és a város egyik emblematikus épülete. 1932-ben a Sétakertből és a szomszédos kertekből kialakított területen megépítették a városi sportuszodát és fürdőt. A II. világháborúból viszonylag kedvezően került ki a Víz és Csatornamű Vállalat, a harcok egyedül a strandfürdő gépházát pusztították el. Az újjáépítés során 1950 volt az a dátum, amikor az üzemvezetőség Nagykanizsai Víz és Csatornamű Vállalat címmel önálló gazdasági egységgé alakult. A cég további története elolvasható abban a reprezentatív, 100 éves a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. című kiadványban, melyet a jubileumi évfordulóra adott ki a társaság.
Az ünnepség hivatalos része elismerések átadásával zárult.
Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke és Nagy Edit főtitkár Nyíri Sán-dorné ügyfélszolgálati csoportvezetőt tüntette ki. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége nevében dr. Polay József oklevelet adományozott a 100 éves vízműnek, melyet Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató vett át. Az elnökség hozott még egy döntést. Sok évtizedes, eredményes műszaki fejlesztési tevékenységének eredményeként Kanizsai Gazdaságfejlesztési Díjjal jutalmazta Kassai Zoltán vezérigazgatót.
Az eseményen felcsendült és ismét sikert aratott a vízműdal is, amellyel a Délzalain kívül nem sok víziközmű cég dicsekedhet.
B.E.
6
Kanizsa - Bike
2016. iúnius 9
KanizsaBike: Várják a rendszert használni kívánó lakosokat és a turistákat
A városi közlekedés új színfoltját jelentik a hagyományos kerékpáros közlekedés mellett megjelenő közösségi bérkerékpár rendszerek, amelyek már több városban sikeresen működnek. Nagykanizsán ez év májusától bárki számára elérhetővé vált a KanizsaBike rendszer, amely Nagykanizsa polgárai, illetve az ide érkező turisták számára biztosít kerékpározási lehetőséget, legyen szó kirándulásról vagy éppen a napi közlekedés lebonyolításáról.
A KanizsaBike rendszer bevezetése szorosan kapcsolódik az önkormányzat kerékpáros infrastruktúra fejlesztési elképzeléseihez, amely a kerékpárutak építésével együtt kívánja erősíteni a város kerékpáros-barát jellegét. Mint azt már tudjuk, Nagykanizsán az utóbbi években jelentős kerékpáros infrastruktúra beruházások zajlottak le, így gyalog-, és kerékpárút épült a Teleki utcában, a Vár utcában, a Petőfi utcában, míg kerékpársáv kialakítása történt meg a Fő utca vonatkozásában. Az extrém kerékpározás szerelmesei számára pedig az önkormányzat megépítette a versenyek rendezésére is alkalmas XCO terep-pályát a Csónakázó-tónál. A Csónakázó-tónál üzemelő büfénél lehetőség nyílik a pályázati forrásból beszerzésre kerülő terepkerékpárok kölcsönzésére, amelyekkel igazán nyeregben érezhetjük magunkat az akadályokkal tűzdelt pályán suhanva. A terepkerékpározás adta élmények tovább növelhetik a Csónakázó-tó
látogatottságát, így a tó turisztikai megítélése is tovább javulhat. A KanizsaBike rendszer kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy a Csónakázó-tó látogatottsága, kihasználtsága és turisztikai vonzereje a városi kerékpáros rendszer fejlesztésével tovább növekedjen.
Az újonnan épülő kerékpáros létesítmények mellett megjelenő KanizsaBike állomások a lakosság
bátorház, Ipari Park főbejárat, Űrhajós u., Dózsa György utcai víztorony, Berzsenyi u. 14., Rozgonyi utca könyvtár, Kalmár utca autóbusz-állomás, Zárda utca Alsótemplom, Ady utca Bútorgyár, Ady utca Cserháti SZKI Sportcsarnok. Az állomások elhelyezkedésével a város gerincét képező útvonalat kívánták lefedni, amely természetesen magában hordozza a bővítés lehetőségét.
A KanizsaBike rendszer üzemeltetését a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. látja el, akik a rendszer indulása óta szerzett tapasztalataikat további fejlesztések előremozdítására kívánják felhasználni. A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. határozott célja a dokkoló-állomások és ezzel a kerékpárok számának növelése a város jobb lefedettsége érdekében. A dokkoló-állomások fejlesztését nyilvánvalóan a kerékpáros infrastruktúra tervezett beruházásaival összhangban kell elvégezni, ahol fontos a meglévő kerékpár-
számára kívánják vonzóbbá tenni a kerékpározást, ami előrelépést jelenthet az élhetőbb város irányába. A gépjárművek mellőzésével és a kerékpáros közlekedés előtérbe helyezésével a KanizsBike felhasználói sportosan-egészségesen, gyorsan, és a levegő szennyezése nélkül közlekedhetnek. A kerékpározásban a fiatalabb korosztály mellett az idősebbek is megtalálhatják a számításukat.
A felhasználók a KanizsaBike rendszert a jelenlegi lefedettség alapján a következő dokkoló-állo-másoknál vehetik igénybe: Inku-
utak összekapcsolása és hálózati kezelése. A kialakuló kerékpáros hálózat illeszkedik a KanizsaBike rendszer használatához, hiszen a kerékpárokkal való közlekedésre 4 db GPS koordináta által határolt területen van lehetőség. Az üzemeltető a GPS körzethatár ponto-
kat olyan módon határozta meg, hogy a városi kerékpározás mellett teret engedjen az agglomerációban történő kerékpározásra is, amely lehetőséget biztosít a kerékpárok sportcélú felhasználására. A kerékpárokba beépített GPS jeladók segítségével a felhasználók mozgása minden esetben nyomon követhető, amely garanciát jelent a kerékpárok értékmegőrzésére.
A kerékpárok kölcsönzésére közvetlenül a dokkoló-állomások-nál nyílik lehetőség, ahol KanizsaBike kártyával, illetve SMS-ben kapott PIN kóddal juthatunk az általunk kiválasztott kerékpárhoz. A felhasználást lehetővé tevő KanizsaBike kártyát (nem összetévesztendő a Kanizsa Kártyával) a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.-nél, illetve a Tourinform irodában tudunk igényelni felhasználói regisztrációt megelőzően. A regisztráció elvégzésére webes felület is rendelkezésre áll, amely a www.kanizsabike.hu oldalon érhető el. A regisztráció mellett a KanizsaBike rendszer használatával kapcsolatos tranzakciókat is intézhetjük az interneten, illetve hasznos információkhoz találhatunk a rendszer működéséről. Megismerhetjük az igénybevételi feltételeket, illetve az aktuális árakat, amelyek a nagy sikerrel működő GyőrBike mintájára kerültek beállításra.
A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. a I jelenlegi üzemeltetési tapasztalata-S it felhasználva, törekszik arra, js hogy a rendszer gördülékenyen, -ö felhasználóbarát módon működjön, és amennyiben új igény jelentkezik, javaslatot tesz a rendszer bővítésére. Az üzemeltető ügyfélbarát ügyintézéssel várja a rendszert használni kívánó lakosokat és a várost felfedező kívánó turistákat.
Kanizsa
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.). Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00 - 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel: (+36 93) 537-653
Tourinform (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.). Nyitva tartás: hétfő -péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu Honlap: tour-informnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285, (+36) 20-298 2618
2016. június 9,
Kanizsa - Színes
f
Sör-, zenei és akár meccsdömping...
Ötödik alkalommal rendezik meg a Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozót. Idén június 17-18-án ad otthont a rendezvénynek a nagykanizsai Erzsébet tér, tudtuk meg a Kanizsa Turizmusáért Egyesület sajtótájékoztatóján.
Dr. Koncz Zsolt, az egyesület részéről elmondta, a jól bejáratott, hagyományos programok
Diáksportért díj a Körösi pedagógusának
Sneff Ferenc, a Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Altalános Iskola Péterfy Tagintézményének testnevelő pedagógusa, a diáksportért végzett kiemelkedő tevékenységéért - a Magyar Diáksport Szövetség Zala megyéből egyedüli díjazottként - Diáksportért díjban részesítette.
- Az intézmény büszke arra, hogy Sneff Ferenc iskolai-szakmai munkája, valamint iskolán kívüli tevékenységei ezzel a díjjal elismerésre kerültek - tájékoztatta lapunkat Horváth Tiborné tagintézmény -vezető.
nyékbeli és hazai fellépőn túl ezúttal is nemzetközi jelleget öltenek, hiszen például litván fúvósok is ébresztőt fújnak - már - szombaton reggel - természetesen a házigazdákkal együtt, hogy egy újabb zeneileg is változatos napnak futhassanak neki a fellépők. Az össz-zenei kavalkád sem maradhat el persze, akkor mintegy 200 fúvós „üzen hadat" a csendnek.
Ugynevezett sztárfellépőkben sem lesz hiány, lévén pénteken este a Zanzibar, míg szombaton Nagy Feró és a Beatrice zenél a színpadon.
Ezen túl ne feledkezzünk meg az hindusztáni részletekről sem, mivel éppen június 18-án, a közeli Medgyaszay Házban úgynevezett indiai nap is lesz, így a város főterén is találkozhatnak majd indiai kulturális és kulináris bemutatókkal az érdeklődők.
S ha már sörfesztivál, Gór Miklós - szintén a KTE képviseletében - elmondta, a hatszáz négyzetméteres sörsátorban és akörül csoportosulnak majd a söntések, hogy majd'' hatvan különböző gyári és kézműves nedűt kínáljanak a fogyasztóknak, akik ha jól szervezik napjukat, szombaton akár a labdarúgó Európa-bajnokság Magyarország - Izland mérkőzését is közösen szurkolhatják végig.
RL.
mellett úgymond profi zenei bandák is érkeznek és a színes kavalkád már június 17-én, pénteken a tetőfokára hág. Már csak azért is, hiszen a fúvószenekari forgatag már akkor javában szórakoztatja a nagyérdeműt, meg persze a lelkes sörfogyasztókat.
Tatár Csaba, a Nagykanizsai Fúvószenekar vezetője hozzátette, zenés műsoraik a rengeteg kör-
0RSZÁG0S KAMPÁNY A SASHALMI OPTIKÁBAN
M ULTI FOK ALIS LENCSE
és minden szemüveglencse FÉLÁRON!
SASHALMI OPTIKA
Nagykanizsa, Sugár u. 1., Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 0G93-789-9G2 tel.: 0693-310-644
Csak komplett szemüveg rendelése esetén. Az akció más akcióval nem vonható össze. Június 18-ig vagy a készlet ereiéig érvényes.
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. iúnius 9
és Fűvóstalálkozé


.HalFNoteDty
. Heinz Gábor .BIGA es aTrue Smile )am Band
. ZANZIBAR . Band of StreetS
—..... evőver^fi^ö
• Sörivó verseny KMi^
• ^-VERZIÓ koncerJPf
•NagyFeróésaBelPricej
• Guca Partyzans Band
© Kan izs aTretjd-
Magi almot Iclvtóscgel.
fr&*H J
ENGEL B iT«jmí»r of Ihfl heal-oroup
"Helikon rjKanizsar(:t(abmoorauto ftwwt ffi
HE AT ,
Honeywell Ffffieszl HC™" TESCO

Pannónia hm&hlt&^^Q--^ --
1-
ESaSsEEEXÉ®
S-INIZS.)
2016. június 9
Kanizsa - Hirdetés
9
NEPSZAVAZAS 2016
a kényszerbetelepítés ellen
Üzenjünk
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
10
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 9
az igazi rock buliig
A vígjátéktól
A Kanizsai Kulturális Központ nyári programjairól tartott ismertetőt a KKK vezetése, melyből kiderülhetett, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban is színes programokkal várják az érdeklődőket, nem utolsósorban a fiatalokat.
Ahogy azt Kovácsné Mikola Mária igazgató elmondta, a két évtizedes hagyományoknak megfelelően idén is lesz Kanizsai Nyári Esték sorozata, melynek keretében rögtön most csütörtökön a Grease musicaljét láthatják 19 órától a nézők. Július 7-én a Goodbye Char-lie vígjátéka, augusztus 24-én pedig Heltai Jenő, Az édes teher, avagy hogyan adtam férjhez a feleségemet zenés bohózata következhet 19 órától. Ahogy legtöbbször, most a szórakoztató, könnyedebb műfajok területén válogattak a szervezők a HSMK színháztermébe.
Ezzel még koránt sincs vége, mivel június 1S-én a kiskanizsai Móriczban Szabó Dániel quintetje
szerepel a jazz program keretében 19.30 órától, a szünidei kézműves játszóház pedig - a HSMK falain belül - a gyermekeknek kínál izgalmas, változatos programokat június 22-én és június 29-én papírfonás, illetve levegőre száradó gyurmából ékszerkészítés címszava alatt 9.30 órától.
Kicsit elhagyva a művelődési házak környékét, az Erzsébet térre a Népek zenéje, népek tánca soro-
zat keretében sorra kerülő előadásokra érdemes kilátogatni - július 21-án, július 23-én, július 28-án és augusztus 4-én este héttől. Sorrendben a balkáni népzenét játszó Babra Band, a zsidó népzenéből felvillantó Sabbathsong Klezmer Band, az olasz, francia sanzon estet tartó A.K.T. zenekar és a magyar népzenét prezentáló Boglya Népzenei Együttes (képünkön) léphet fel a város főterén.
A sajtótájékoztató keretében Kiss Zsanett a Medgyaszay Ház részéről elmondta, a Károlyi kert sem marad nyári zsongás nélkül, hiszen június 24-én 19 órakor Szent Iván éji vigasság lesz a Köztársaság Bandájával, július 22-én a Magyar Operett Orfeum Estje következik, augusztus 11-én Balogh János zenés estjét hallgathatják meg az érdeklődők, augusztus 30-án pedig egy igazi rock buliba csöppenhetnek a szórakozni vágyók a Dirty Fusion és az Inno-cence zenéjére.
S hogy a fiatalságot is megcélozták programjaikkal a nyári kulturális paletta összeállítói, arra a Megyünk a Házba! 2.0 rendezvénye a bizonyíték, mondta el Zsoldi Gergely, hiszen 21 órától a Medgyaszai falai között a Fura Csé és a BLR formációja, a Top Secret és Konel fog zenélni.
Mindezeken felül idén sem maradhat el a Hagyományok Napja -Kiskanizsai Búcsú forgataga, ezt idén július 2-3-án rendezik meg a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, illetve annak szűk környezetében.
PL
Sörfesztivál - forgalmirend-változás
A 2016. évi S. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó programjai miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások várhatók az Erzsébet téren és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- június 16. (csütörtök) 10:00 - június 19. (vasárnap) 0S:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között,
- június 16. (csütörtök) 18:00 - június 19. (vasárnap) 0S:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal előtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar utca közötti szakaszon, a Kiskastély kapubejárójától nyugatra eső részen.
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- június 16. (csütörtök) 10:00 - június 19. (vasárnap) 0S:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi utca között, június 16. (csütörtök) 18:00-tól június 19. (vasárnap ) 0S:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és Bólyai Iskola közötti szakaszán (Polgármesteri Hivatal előtt).
Az útlezárások területére a fenti időpontok alatt csak a lakók, a vásárosok - vendéglátó-
sok, a fellépők és a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
2016. június 16-án (csütörtök) 18.00 órától, 2016. június 18-án (szombat) üzemzárásig forgalmi korlátozás lép életbe. Lezárásra kerül a Fő út Zárda utca - Sugár utca közti szakasza. A Dél-Zalai Aruház megállóhely áthelyezésre kerül részben a Zrínyi utcában kialakított ideiglenes megállóhelyre és részben a Rozgonyi u. 1. elnevezésű megállóhelyre.
Az autóbuszok terelőútvonalon közlekednek, melyek a következők:
- kelet-nyugat irányba: ... - Eötvös tér - Deák tér - Sugár utca - Rozgonyi u. 1. (Dél-Zalai Aruház) - Magyar u. körforgalom - Lékay Gy. utca - Kalmár utca(Autóbuszállomás) - Király úti körforgalom - ...
- nyugat-kelet irányba: ... - Király úti körforgalom - Zrínyi utcai ideiglenes megálló (Dél-zalai Aruház) - Zrínyi utca - Csengery utca - Deák tér - Eötvös tér - ...
- déli irányból: ... - Kisfaludy-Csengery sarok
- Kisfaludy utca - Ady Endre utca - Zrínyi ut-
ca - Király úti körforgalom - Autóbuszállomás.
- "8", "8Y" jelzésű járatok a Napraforgó tér irányába: - Csengery-Kisfaludy sarok - Kisfaludy utca - Ady utca - Zrínyi utca ideiglenes megálló(Dél-Zalai Aruház) - Kalmár u. körforgalom - Zrínyi utca - Csengery utca -Medgyasszay Ház -
- "18" jelzésű járatok a Kalmár utca irányába: ... - 1. sz. posta - Zrínyi utca ideiglenes megálló (Dél-zalai Aruház) - Kalmár utca.
2016. június 19.-én (vasárnap) üzemkezdettől az autóbuszok eredeti útvonalon közlekednek!
- június 16. (csütörtök) 18:00 - június 19. (vasárnap) 0S:00-ig a Fő úton a Sugár utcai kereszteződéstől tilos a teherautó forgalom az Erzsébet tér irányába, a személyautók csak célforgalom céljából mehetnek be a Múzeum tér felé, forgalom is csak a Múzeum téri bejáróig lesz lehetséges, egyébként a forgalom a Sugár utca-Rozgonyi utca felé lesz terelve az Erzsébet tér-Magyar utca felé haladóknak.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
2016. június 9
Kanizsa - Hirdetés
11
Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. S., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29. (szerda)
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. Alicitálás időpontja: 2016. július 5. (kedd) de. 10.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. S.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1 + fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 19.188 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Alakások megtekinthetők: 2016. június 9. 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
Városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályá-zó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. Apályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. Alicitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 5. - 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. - 2.000.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000 Ft.
A licitálás során a licitösszeg 50.000. Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Pályázat falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft. Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Apályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Fogadónapok, fogadóórák
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. június 29-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Tóth Nándor, a 2016. június 6-án - technikai okok miatt - elmaradt képviselői fogadóóráját 2016. június 13-án (hétfő) tartja 17 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Uti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.).
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
♦ Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
♦ Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 19313 m2. Kikiáltási ára: 71.500.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás időpontja: eredményes versenytárgyalásig minden keddi munkanapon, 10,00 órakor, a versenytárgyalási felhívásban leírtak szerint.
A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza. A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693311-241/116. mellék.
Megszűnt a gyepmesteri szolgáltatás a Via-nál
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott határozat alapján a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-nél lévő gyepmesteri tevékenység május 15-től megszűnt. Továbbiakban a gyepmesteri feladatokat az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület látja el. A gyepmester a hét minden napján 8.00 -18.00 óráig hívható az alábbi telefonszámokon: 06/30/2766349, 06/30/4001368 , 06/30/37870S7
Új helyen a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. a Zrínyi u. 35. sz. alól a Zrínyi u. 33. sz. alá költözött. Az ügyfélfogadás új székhelyünkön a megszokott nyitva tartás szerint működik: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 árjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és egyéb ügyekben.
^ Véradás - Vöröskereszt
2016.06.13. (hétfő) 14:30 - 17:00 óra Tótszentmárton. 2016.06.16. (csütörtök) 11:30- 13:30 óra Vöskereszt, Nagykanizsa, Sugár u. 28. 2016.06.16. (csütörtök) 1S:00 - 17:00 óra Surd.
Kanizsa - Sportc
2016. június 9.
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Június 11. 17 óra SWANS BALETT- ÉS ISKOLA TANÉVZÁR GÁLA MŰSORA
Közreműködnek a SWANS Balett- és Tánciskola óvodás, iskolás és felnőtt tánc- és maz-sorett csoportjai. Vendégfellépők: Berzencei Általános Iskola tánccsoportja, a Palini Általános Iskola 3. osztályos tanulói és további meglepetés vendégek. A belépés 6 éves kortól 1000 Ft. A jegyek megvásárolhatók Pulai László-nénál, 70/948-1987

Medgyaszay Haz
Kanizsai Kulturális
Labdarúgó Eb előtt:
Kanizsa, ahová Böde, Gera, Lovrencsics, Priskin és Nikolics is góbkért járt...
Már csupán egy nap... Nyakunkon a labdarúgó Európa-bajnokság rajtja, lévén június 10-én útjára indulhat a labda a franciaországi kontinensviadalon - a mezőnyben 1972 után ismét Magyarország válogatottjával. Ha csak egy-egy mérkőzés erejéig is, de volt néhány olyan játékos, akit anno nagykanizsaiak, vagy éppen Nagykanizsa városa is láthatott testközelből játszani a magyar válogatott mostani tagjai közül, a kanizsai színekben pályán lévők pedig futballozhattak is ellenük...
Már talán csak az „igaz legendák" sorába tartozik, de - már bocsánat a „belekeveredésért" - biztosan valós visszaemlékezés, hogy utánpótlás szinten például anno az UFC Nagykanizsa színeiben a 2000-es évek közepén Péntek Adrián forgatta meg nem is egyszer az akkor a Paks utánpótlásában focizó Fiola Attilát... Persze, mehetünk még korábbra is - feljegyzett emlék Horváth „Mákos" Ferenc mindenttudó jegyzőkönyvgyűjteménye alapján, hogy - a Sáska serdülői ellen kapusként a Haladás VSE színeiben bizonyos Király Gábor védett 1987-ben...
Ennek nyomán néztünk utána, a teljesség igénye nélkül, hogy úgymond már felnőtt szinten, emellett verseny-, vagy kuparendszerben kik is lehetnek azok az Eb-re utazó válogatott futballisták, akik kapcsolatba hozhatóak városunkkal, esetleg annak pályáin koptatták a zöld gyepet, nem egyszer tesztelve esetleg a hálót...
2000 márciusában például még a honi labdarúgás legmagasabb osztályában az Olajbányász-stadionban a Nagykanizsa-LinaAir FC a Pécsi MFC legénységét fogadta és a pécsiektől Gera Zoltán fejessel mentett pontot a baranyaiaknak (11). 2007. szeptember 30-án a Paksi FC kettes egysége - a 13-as mezszámot viselő - Böde Dániellel a soraiban az NB III Dráva csoportjában a frissen feljutott NTE 1866 legénységét fogadta (1-0). Böde 2008 áprilisában aztán Nagykanizsán is szétnézhetett, jött a gárdája, a Paks II, nyert is 3-2-re úgy, hogy a tank-
. > nuuiflvit
xK Központ
Június 18.
NEMZETKÖZI JÓGANAP ÉS GANGESZ-DUNA: INDIAI KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Indiai jógabemutató, jógaelőadás indiai mesterrel, indiai táncbemutató. Szervező: Indiai Nagykövetség
szerű labdarúgó még gólt is vágott. S ha már a támadók, 2008. május 11-én a Kaposvári Rákóczi II kötelékében Nikolics Nemanja (akkor mág Nemanja Nikolicsként) is befutott a kanizsai vasútállomással szembeni NTE-pályára bajnoki keretében. Mi több, Bödéhez hasonlóan ő is 13-as mezben játszott, ellenben mostani válogatottbeli csapattársával szemben már nem egy, hanem két gólt szerzett (2-6).
2009 márciusában folytatódott a „paksi sztori" - és a nem túl kedvező sorozat zöld-fehér csapatok ellen - a harmadik vonalban, hiszen Kanizsán az NTE-nél vizitáló Paks II soraiban üdvözölhettük Fiola Attilát a Tolna megyeiek által végül 3-1-re megnyert mérkőzésen. Fiola, úgy tűnik, szeretett a dél-zalai városban játszani, hiszen még azon esztendő szeptemberében az NTE 1866 Horváth Méh szintén a Paksi FC II-t fogadta és a meccsen az alkalommal is ott volt - ugyanúgy az NTE-pályán - Fiola (és annak a 90 percnek is 1-3 lett a vége). 2010 augusztusában a Magyar Kupa apropóján Kanizsán vendégeskedő PMFC színeiben Lovrencsics Gergő jegyzett négy találatot együttese hét góljából (0-7). Azért azt se felejtsük, hogy a Baranya megyeiek hálóját azon a mérkőzésen Dibusz Dénes védte. Meg persze ne menjünk el egy 2006 májusában megrendezett U20-as Magyarország - Horvátország Alpok-Adria válogatott mérkőzés mellett, melyen a magyar csapat 3-0-ra győzött - a gólokból kettőt Priskin Tamás szerzett mintegy 2300 néző előtt...
S ha már labdarúgó Eb, a nagykanizsai sportéletben tevékeny részt vállaló fiatalok közül megszólaltattunk kettőt - lényeges kitétel volt,
hogy a fő sportáguk ne a labdarúgás legyen -, hogy mégis mit várnak a kontinensviadaltól - magyar szurkolói szemüvegen keresztül.
- Mivel szeretem a focit, örülök, persze, hogy kijutott a válogatott az Eb-re, s bízom abban, hogy pontot, pontokat is szerezhetünk -mondta a vívóedző Piecs Adrienn, aki amúgy „civilben" Újpest-drukker. - Biztos, hogy a sportágnak is jót tesz az utánpótlás területén egy ilyen szereplés, meg aztán a csapat játékosainak további pályafutása szempontjából is jól jöhet a kontinenstorna. Ráadásul az országnak sem rossz, ha a labdarúgás területén is megmutathatja magát.
Gilitsch Gergő az NB II-es Nagykanizsai Izzó SE kézilabdázóinál dobálja a gólokat, majd néhány hete a Palin FC igazolta le focistaként és lábbal sem terelgeti rosszul a labdát, hiszen a hajrában öt mecs-csen végül öt találatot jegyzett.
- Alapjában bizakodó vagyok és akár egy francia vagy egy német csapat is kifoghat rossz napot, ami kedvezhet az esélytelenebb csapatoknak - fogalmazott a 21 esztendős kézilabdázó. - Szerintem válogatottunknak van esélye továbbjutni a csoportból, négy pontot várok tőlük úgy, hogy az első meccsen döntetlent játszunk Ausztriával, majd megverjük az izlandiakat. Portugália nagy falat lesz, de négy ponttal tovább is lehet kerülni kis szerencsével. Az egyenes kieséses szakaszban meg már tényleg bármi megtörténhet és szerintem ha a legjobb nyolc között búcsúzik is a magyar együttes, emelt fővel repülhet haza.
P.L.
Június 1S. 19.30 óra SZABÓ DÁNIEL QUINTET
Szabó Dániel - zongora, Bacsó Kristóf - szaxofon, Zana Zoltán - szaxofon, Szandai Mátyás -bőgő, Juhász Márton - dob. Belépődíj: 1000 Ft.
2016. június 9
Kanizsa - Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Humánpolitikai adminisztrátor szakirányú Kárpitos, asztalos szakirányú
Erdőmérnök szakirányú
Szobaasszony, konyhai kisegítő 8 ált. iskola Hegesztő, lakatos szakirányú
Cukrász szakirányú
Szakács, pincér szakirányú
CNC gépkezelő szakirányú
Klímaberendezés szerelő szakirányú Gyártósori szerelő 8 ált. iskola
Kőműves, ács, festő szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Ne gyanakodjon rögtön, ha némi szívességre kéri valaki. Ne arra gondoljon, hogy ki akarják használni, hanem arra, hogy miként tud segíteni.
$NV.20.-V.20. Bika
Anyagi biztonságát nem veszélyezteti semmi, nyugodtan betervezhet lakásátalakítást, bútorcserét. A sikeres befejezést mindenképpen ünnepelje meg.
V.21.-VI.21. Ikrek
A bolygóállások szerint különös híreket fog hallani mostanában. A legtöbb örömhír lesz, amelyekre régóta vágyakozott.
VI.22.-VII.22. Rák
Valószínű, hogy sorsdöntő kérdésekre kell válaszolnia a közeljövőben. „Válaszút" elé állítja egy ismerőse, ha tetszik, ha nem. £
yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Bizonyára ön is érzi, milyen jótékony hatással volt lelkiállapotára és egészségére a hétvégi kikapcsolódás. Ezáltal új csodálókra is szert tehet hamarosan.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Bőven lesz része meglepetésekben a hétvégén. Nemcsak az időjárás, hanem egy nem várt vallomás is jókedvre derítheti.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Egy ön előtt zajló féltékenységi jelenet megzavarhatja a nyugodt, békés estéit. Sokat ne töprengjen miatta, mert az idő megold mindent.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Alaposan gondolja át, hogy a nyáron hova szeretni menni nyaralni, mert a bolygóállások szerint teljesülnek a kívánságai.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha azt szeretné, hogy a romantika jegyében teljenek estéi, akkor ezért önnek is kell tennie valamit. Munka után gyakrabban mozduljon ki otthonról.

XII.22.-I.20. Bak
Ne rágódjon a múlt sérelmein és sikertelenségein, mert nem érdemes. Szemlélje pozitívan az eseményeket, hisz ezután jobb jöhet.
^ I.21.-II.19. Vízöntő
Pihenje ki magát, aludjon többet, mert hamarosan sok munka vár önre. Ha így tesz, komoly elismerésre számíthat a családjától.
<>11.20.-111.20. Halak
Rengeteg munkával telik el a hétvégéje. A rokonai kérésének ezúttal sem tud nemet mondani. Ne sajnálja az idejét, mert megtérül a fáradozása.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. június 9
Hat csapat, öt különböző helyezés
Befejeződtek — küzdelmek — megyei l—bd—rúgó b—jnoksá-gok különböző osztály—ib—n.
Az első vonalban érdekelt UFC Nagykanizsa az utolsó meccsén a végül második Csesztreg együttesét fogadta és kikapott 1-0-ra, míg a Kiskanizsai Sáskák szintén hazai környezetben maradt alul a Csács-Nemesapáti SE ellenében 3-2-re. Az UFC Nagykanizsa a hatodik, míg a Sáska a tizenegyedik helyen végzett. Egy osztállyal lejjebb a tavaly feljutott Miklósfa SE bizonyíthatott. Nos, a télen a
kispadon Vastag Lajost váltó György Zsombor vezetésével végül a IS csapatos mezőny tizenharmadik helyére futott be a megyei II. osztály Déli csoportjában. A megyei harmadik vonalban három kanizsai városrész legénysége volt érdekelt, ráadásul közülük kettő, a Bagola VSE és a Bajcsa SE helyi derbi keretében búcsúzott a 201S/16-os idénytől. A két említett együttes 1-1-re végzett, ezzel a Bagola hatodik, míg a Bajcsa nyolcadik lett. A Palin FC szomszédvári rangadóval zárt, hi-
szen az Újudvarra látogatott és 3-2-es vereséget szenvedett. Nagykanizsa északi városrészének gárdája így tizedik lett.
A premieres növendékek elsőként színház-musical kategóriában léptek a zsűri elé a Cella Tangóval (a csapat tagjai Bunczom Evelin-Bunczom Panni-Böjti Blanka-Hor-váth Petra voltak). A produkcióval első helyezést érdemeltek ki a táncosok, akiknek felkészítője, koreográfusa Németh Petra. Felnőtt open kategóriában a Bang című koreográfiával rukkoltak ki a nagykanizsaiak (a csapat tagjai ebben Bunczom Evelin-Bunczom Panni-Böjti Blanka-Horváth Petra-Lovkó Luca-Navinszky Réka-Radics Réka-Szabó Cipriá-na-Szabó Luca-Takács Anna voltak, a felkészítők és koreográfusok
Rimini napok: tánc után szórakozás
A Premier Táncklub növendékei (képünkön) —z elmúlt n—po-kat Ol—szországb—n töltötték, hiszen egy r—ngos nemzetközi táncversenyre k—pt—k meghívást. A februári bécsi, szintén nemzetközi megmérettetés eredményeként, elegendő pontszámot gyűjtve juth—tott ki — cs—p—t Riminibe.
A versenyre érkeztek küldöttségek a házigazda olaszokon kívül Albániából, Ausztriából, Bulgáriából, Csehországból, Görögországból, Horvátországból, Németországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából, míg a magyar színeket a kanizsai lányokon kívül egy fővárosi csapat képviselte.
pedig Koska Melinda és Németh Petra). A Bang szintén első helyezést érdemelt a nemzetközi zsűritől. Munka után jöhetett a pihenés, a Premieresek felfedezték Riminit, San Marino-t, Trieszt városát, de nyílt lehetőség strandolásra, szórakozásra is.
A Fradinál tesztelték a kanizsai fiatalokat
Amint —rról már korább—n beszámoltunk, — Ferencvárosi TC és —z UFC N—gyk—nizs— között — l—bd—rúgó utánpótlásvon—l területén p—rtnerk—pcsol—t létesült és ennek — sz—km—i együttműködésnek egyik lépcsőfok— volt, hogy — k—nizs—i—któl, egészen pontos—n — 2002 és 2006 között született fi—-t—lj—ik közül — legtehetségesebbek — n—pokb—n — népligeti tehet-ségn—pon vehettek részt.
Az UFC-től a partnerkapcsolatért felelős Bene Gábor vezetésével, Cs. Horváth Gábor és Ijjovics Perenc edzők kíséretében tízen (képünkön a nagykanizsai egyesületet képviselők) utazhattak a népligeti utánpótlásközpontba, hogy „össznépileg" a bemelegítés után egy hat állomásos tesztpályán szerepelhessenek, melynek keretében többek között különböző készsé-
geket és képességeket mértek a mozgáskoordináció, a labdaügyesség, valamint a dinamika területén.
- Roppant lényeges volt, hogy tanítványaink egy számukra olyan, új közegben is megmutathassák magukat, mely alapvetően nem megszokott és arra is kereshettük a választ, hogy a megváltozott körülmények között is ki tudják-e hozni magukból a maximumot - fogalmazott a szakmai stáb részéről Bene Gábor. - Fontos volt, hogy a gyerekek megtapasztalják, milyen az, ha más edzőkkel, csapattársakkal dolgozhatnak együtt, s örömmel konstatálhattuk, hogy a Ferenváros utánpótlásszekciójánál is elnyerte a fiataljaink szereplése a szakemberek tetszését. Jöhet tehát a következő lépés, vagyis a Fradi egyes utánpótláscsapatainál tréningezhetnek a jövőben a növendékeink, illetve még hatványozottabban figyelik is
további fejlődésüket, mind a futballpályán, mind azon kívül. Persze, nem csupán a Ferencvároshoz most elvitt focisták fejlődését figyeljük mi sem az UFC-nél, hiszen nagyon sok tehetséges ifjú labdarúgóval foglalkozunk.
P.L.
INGATLAN
Ne h—gyj— ki —z áll—mi támog—tás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban, közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630227-3294 (7759K)
Látóhegyen a szeszfőzdei megállóhoz közel felújításra szoruló, 90 m2-es központi
fűtéses, lakás fürdővel, 1100 m2 területtel, gyümölcsössel eladó. Érd.: 0630-388-2670 (7781K)
I
SZOLGALTATAS
Televíziój—vítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630-597-1530
(77820K)
Nyugdíj—sn—k bérbeadnám nagykanizsai, egyszobás, komfortos, udvari lakásomat havi 20.000 Ft C rezsiért. Tel.: 0620236-7814 (7783K)
Lakossági apró: 800 Ft (másodiktól 400 Ft), vállalkozási apró: 1600 Ft (másodiktól 800 Ft.
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóiiveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
2016. június 9
Kanizsa - Sport
15
Grandiózus fesztivál részesei voltak
A horvátországi Porecben rendezett Dance Star 2016 ESDU látványtánc világbajnokságon szerepelt a Szan-Dia FSC küldöttsége és az isztriai helyszínről számos szépen csillogó érmet hozhattak haza fiataljaik.
- Először is nagy örömünkre szolgált, hogy egy ilyen nagy szövetség eseményén ott lehettünk -kezdte a szandiások részéről Vágó László. - A szakmai stáb vélemény egyöntetűen az volt, hogy ki is tettek magukért növendékeink a megszerzett érmekkel.
Porecben 69 kanizsai látványtáncosuk vett részt az eseményen és 28 gyakorlatot mutathattak be a komoly zsűri előtt.
- Kilenc arany és négy-négy ezüst, valamint bronzérem volt a termésünk, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy számunkra talán minden idők legsikeresebb vb-jén vagyunk túl - ezek már Vágó Lászlóné szavai voltak a szakmai stáb részéről. - Tudni kell, hogy az SS00 versenyző 40 országot képviselt és azokat a produkciókat értékelték igazán, melyeknek valódi mondanivalója volt. így például nem véletlen, hogy az Európai Unió előadásunk aratott hatalmas sikert.
A produkciók tematikusan négy csoportba voltak besorolva, hiszen voltak akrobatikus előadások, volt open kategória, musical és külön produkciós formációk.
- Ezen felül még rengeteg plusz program várt a gyerekekre, vagyis egy minden részében kerek és teljes esemény részesei lehettünk -mondta az edzők képviseletében Vágó Diána. - Volt aztán egy gálaműsor is a Bajnokok éjszakája keretében, melyre tízezer néző gyűlt össze, azt hiszem, fölösleges ecsetelnem, milyen hangulat uralkodott...
DANCE STAR ESDU-világba-jnokság, Porec. Szan-Dia FSC eredményei.
Gyerek. Akrobatikus soló "A": I. Ujj Viktória Zóra: Cica. "B": 4. Solymos Vivien: Autóversenyző. Open soló "B": 12. Varga Fanni: Popey. Open duó "A": 2. Ujj Vikória - Zsohár Fanni: Pinokkió. "B": 2. Ács Barbara - Taródy Csenge: Váza, ... 9. Grabant Nóra — Takács Zsóka: Timon és Pumba. Musical soló "B": 4. Kurucz Petra:
Mary Poppins. Open csoport "B": 2. Alma magok (Varga Fanni, Ács Barbara, Kurucz Petra, Felde Zorka, Takács Zsóka, Grabant Nóra, Solymos Vivien). Open formáció "A": 6. Ali basa (Fritz Dorina, Andrasek Daniella, Borsos Eszter, Kovács Kíra, Horváth Panna, Gra-bant Nóra, Takács Zsóka, Ács Barbara, Solymos Vivien, Kurucz Petra, Felde Dorka, Varga Fanni). Akrobatikus duó "B": 3. Solymos Vivien - Kurucz Petra: Flinston. Ak-
csoport "B": 3. Horoszkóp (Ger-linger Laura, Tatai Zsóka, Kepe Klaudia, Darázsi Laura, Lanz Tamara, Tárnok Viktória, Kalmár Dorottya, Váradi Luca, Molnár Lilla, Kovács Réka, Polai Panna, Avas Liliána). Produkciós csoport "B": 1. Európai Unió (Gerlinger Laura, Tatai Zsóka, Kepe Klaudia, Darázsi Laura, Lanz Tamara, Tárnok Viktória, Kalmár Dorottya, Váradi Luca, Molnár Lilla, Kovács Réka, Polai Panna, Avas Liliána).
robatikus formáció "A": 1. Billiárd (Ujj Viktória Zóra, Zsohár Fanni, Taródy Csenge, Varga K. Luca, Tóth Jázmin, Magyar Dorina, Lakner Dorina, Horváth Gréta, Szép M. Dalma, Szijártó Fanni, Molnár Nóra, Szekeres Zóra, Mercz Lilla, Avas Liliána). Produkció formáció "B": 1. 101 Kiskutya (Ujj Viktória Zóra, Zsohár Fanni, Taródy Csenge, Varga K. Luca, Tóth Jázmin, Magyar Dori-na, Lakner Dorina, Horváth Gréta, Szép M. Dalma, Szijártó Fanni, Molnár Nóra, Szekeres Zóra, Mercz Lilla, Aras Liliána). Junior. Akrobatikus sóló "B": 3. Lanz Tamara: Madagaszkár, ... S. Ger-linger Laura: Postás. Akrobatikus duó "B": 2. Gerlinger Laura-Tatai Zsóka: Disco girl. Akrobatikus
Produkciós formáció "B": 3. Hófehérke (Hóbár Helga, Dobrádi Réka, Hajmási Lili, Láncos Laura, Láncos Lili, Novák Tamara, Sipos Rebeka, Hegedűs Zsófia, Péter Fanni, Zsohár Sára, Zsirai Doka, Czamári Anna, Ribarics Laura, Boros Dorina). Open csoport "A": S. Oympia (Ujj Viktória Zóra, Ger-linger Laura, Tatai Zsóka, Tárnok Viktória, Taródy Csenge, Lanz Tamara). Open csoport "B": 12. Candy Man (Kepe Klaudia, Darázsi Laura, Kalmár Dorottya, Tóth Jázmin, Magyar Dorina, Varga K. Luca, Horváth Gréta). Open formáció "B": 4. Szüret (Hóbár Helga, Dobrádi Réka, Hajmási Lili, Láncos Laura, Láncos Lili, Novák Tamara, Sipos Rebeka, Hegedűs Zsófia, Péter Fanni, Zsohár Sára,
Zsirai Doka, Csamári Anna, Ribar-ics Laura, Boros Dorina). Open Duó "B": 12. Váradi Luca-Molnár Lilla: Bang-Bang. Felnőtt: Akrobatikus sóló "A": 1. Tizedes Renáta: Farkas. Akrobatikus duó "B": 1. Lovkó Bonita-Kisgyura Anna: Bang-Bang. Akrobatikus csoport "B": 1. Csányi Csilla, Lovkó Boni-ta, Skanecz Sára, Nándori Réka, Poszovecz Hanna, Kisgyura Anna, Szokol Fanni, Tizedes Renáta. Akrobatikus formáció "B": 1. Éden: Vágó Diána, Kátai Lora, Kovács Patícia, Kálovics Alexandra, Tizedes Renáta, Szokol Fanni, Kisgyu-ra Anna, Poszovecz Hanna, Nándori Réka, Skanecz Sára, Lovkó Bonita, Csányi Csilla. Open soló "B": 7. Nándori Réka. Open formáció "B": 3. Viva Las Vegas (Csányi Csilla, Lovkó Bonita, Skanecz Sára, Nándori Réka, Poszovecz Hanna, Kisgyura Anna, Szokol Fanni, Tizedes Renáta, Rózsa Luca, Kálovics Alexandra, Magdics Maya Kovács Patrícia, Borsós Fanni). Produkció formáció "B": 1. Óz (Mercz Eszter, Sztari Lucia, Csányi Csilla, Lovkó Bonita, Skanecz Sára, Nándori Réka, Pos-zovecz Hanna, Kisgyura Anna, Szokol Fanni, Tizedes Renáta, Rózsa Luca, Kálovics Alexandra, Magdics Maya Kovács Patrícia, Borsós Fanni).
Persze, a Szan-FSC együttesei nem csupán látványtánc vonalon léphettek fel az elmúlt napokban, hiszen Egerben a kötélugró Nemzetközi Bosch Show (demo) csapatverseny és kis-, valamint nagymester versenyén volt érdekelt több versenyzőjük. Csapatuk a demo kategóriában - mint legfiatalabb egység - a negyedik helyen végzett, csakúgy, mint Szabó Péter, aki már javában a Malmőben megrendezésre kerülő 12-14 évesek (junior) világbajnokságára készül. A vb-t július 24. és augusztus 2. között rendezik a svéd nagyvárosban.
P.L.
A hétvégén rendezték meg a VIII. Kanizsai Sárkányhajó Roadshow-t a Csónakázó-tavon, melyen a sulisárkányosok mellett települések, baráti társaságok és cégek indíthatták egységeiket.
Az egyes kategóriák 1-3. helyezettjei továbbjutottak a sukorói Sárkányhajó Magyar Nagydíjra.
Sárkányhajók csatája
VIII. Kanizsai Sárkányhajó Roadshow, végeredmény. Középiskolások: 1. Keri Junior 01:41, 2. ZSVSZI Sárkányok 01:47, 3. Mező Végzősök 01:48. Általános iskola: 1. Vízicsigák 02:06, 2. Copfos csodák 02:08. 10 fős hajó. Felnőtt, férfi: 1. Sár-
kányjárat 01:39, 2. Nitrox Team 01:41. Női: 1. Sárkányjárat 01:S3, 2. SZKES 02:01, 3. Plas-tic Girls 02:0S. 20 fős vegyes hajó: 1. Borzong-a-tó 01:37, 2. Húsz Lóerő 01:40, 3. Kanizsai Dorottya Kórház 01:41.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 9
TEMESI GRÁNIT
SIREMLEKEK
Mosdopultok, k''prsúk
ii Mii kpa rkanvok, konyha pii It n k
KÉSZÍTÉSE grántttip
r
Nagykanizsa
márványból és mészkőből
Miklúsfa
Szentendrei u, 65.
Te .: 0693/318-003
mobil: 0630/267-66-27
0630/339-94-97
tcmcsi gránit M''temesi gramt.hu
www.tcnicsiEranil.hu
Előzetes időpont egyeztetés telefonon!
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban: 46.000 Ft + áfától. ♦ Deszkák különböző méretben és hosszban,
nagy választékban: 34.000 Ft + áfától. ♦ Asztalos minőségi deszka, palló kapható. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
♦ Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidővel.
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
26 éve képezzük a vezetőket!
W A V0KSH OKTATÁSI KFTl
induló tanfolyamaink
június 15. (szerda) 16 óra
únius 25. (szombat) únius 15.
Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás keretében is elérhetőek!
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
/Stat.2016-1 né. VSM: "B" E: 69,7, F: 65,35% - "C"E: 90 % ÁKÓ: "B" Gy: 159,39% "C" Gy: 101.487 /
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
93) 666-666
WjüümíIA
^önömáfolatt,
Szolgáltatások:
manikűr, műkörömépités, fb- gél lakkozás, fit* spa kézápolás, LuXLas 3D szempilla építés
Elérhetőség: Varjas Evelin 06-20-299-6601
Nyitvatartás: előre egyeztetés alapján
Kellemes .igényes várom" kedves, vendét
''es Környezetben .szépülni vágyó
Nagykanizsa Zrínyi út 15. (Del-Zala parkoló bejáratánál)
Kövessen minket
honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu
Kan izsa
Közös kapcsolódási pontok keresésére látogatott Nagykanizsára a marosvásárhelyi egyetem két tanára. A részletekről a Pannon Egyetem Nagykanizsa Kampuszán tartottak sajtótájékoztatót.
A kapcsolat nem új keletű, hiszen a dr. Pintér Ferenc által vezetett Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola már több éve segíti a matematikában tehetséges erdélyi tanulók fejlesztését. Tavaly pedig a két egyetem közös konferenciát szervezett Marosvásárhelyen.
Szorosabbra fűznék a kapcsolatot
szágok kategóriájában vagy a közép-európai zónában. így kapóra jött hogy a Sapientia Egyetemmel ilyen jó kapcsolata van a Pannon Egyetemnek - fogalmazott dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató.
A két intézmény például az információ-visszakeresés, a szövegbányászat fejlesztése területén működhet együtt.
Kanizsa Médiaház
A program keretében a 16-2S év közötti nappali tagozatos diákok kaphatnak a területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget. A program a béreket támogatja, a százszázalékos támogatás leg-felj ebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás időtartamra.
„Természetesen mert fel kell készülni az önkormányzatoknak, a hivataloknak is látni kell, hogy mennyien jelentkeznek, ezért a jelentkezés lehetősége június 20-tól megvan. Ha a kormányhivatalokba bemennek a fiatalok akkor már látják, hogy az egyes önkormányzatok, mennyi diákmunkást tudnak vagy akarnak foglalkoztatni, itt jelentkezni kell és július elsejével az első szerződéseket a jelentkezések alapján meg lehet kötni" - mondta el Cseresnyés Péter államtitkár.
Kanizsa Médiaház
Cseresnyés Péter államtitkár nemrég jelentette be, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdetett programja
keretében 1,9 millárd forintot fordít a kormány a fiatalok nyári munkába állásának segítésére.
- Nagyon fontos az együttműködés, hiszen kis egyetemek lévén, nemzetközi porondon csak úgy tudunk labdába rúgni, ha ösz-szefogunk. A mai megbeszélés lényege az, hogy közös kutatási irányokat találjunk, ahol közösen pályázhatunk, közösen vegyünk részt kutatócsoportokban - mondta el Domokos József, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanszékvezetője.
A PEN mindig is nagy hangsúlyt fektetett a kapcsolatépítésre. Öt éve indultak el nemzetközi irányba, amely révén számos turisztikai, informatikai és területfejlesztési pályázat valósult meg határmenti partnerekkel.
- Miután nagyon jó a tapasztalatunk, különösen a horvát és szlovén partnerekkel. Ezután nagyon logikusan következett, hogy miért ne nézhetnénk körül egy nagyobb körben, például a Duna menti or-
Nyári diákmunka
Június 20-tól várják a pályázatokat
junius 16-23.
a csomag akdós ara
Pásztor cipó 400 g
Fonott kalacs 400 g
Rakott mezes
PEKSEG
Kakaós
csiga
2
Kanizsa - Krónika
2016. iúnius 16
Egy nyelvet beszélünk
A diákmunkások adózása megegyezik a felnőttekével
A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és a közteherviselés szempontjából felnőtteknek számítanak; a diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles, a személyi jövedelemadó mértéke tizenöt százalék, amelyet a munkaadó adóelőlegként von le a bruttó bérből -hangsúlyozta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Ha munkaviszonyban vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fizetnie. A tájékoztatás szerint a tanulókra a bejelentésre, az adózásra - a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével - ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalóra.
A tanulók szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a IS évesek is vállalhatnak munkát, ha általános, szakvagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, amit a NAV-nál kell igényelni a 16T34-es nyomtatványon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű ellenőrizni a munkáltatót az adóhivatal honlapján, a www.nav.gov.hu/nav/adat-bazisok címen, mert az adóhátralékos, a felfüggesztett, valamint a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél kockázatos munkába állni. Kiemelték, hogy a foglalkoztató igazolást köteles kiállítani a jövedelemről és a levont közterhekről, erre a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallás tervezetéhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött -minimum az alapbért és a munkakört tartalmazó - szerződéshez, az alkalmi munkánál és idénymunkánál ez nem kötelező.
Ezzel a címmel és mottóval indult útjára szerdán a Kanizsai Dorottya Kórház Orvos Klubja. A kezdeményezés kuriózum és hiánypótló: a klinikai orvoslás, illetve a természetgyógyászat kapcsolódási pontjait keresi.
A hagyományos orvoslást szigorú törvényi és szakmai feltételek határozzák meg, a természetgyógyászattal kapcsolatban azonban sok a félreértés vagy épp az előítélet. Az Orvos Klub résztve-
Cukrászok bizonyították tehetségüket a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett vizsgán.
ínycsiklandó illatok vezettek a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry tagintézményének tankonyhájáig, ahol a mesterjelöltek reggel óta folyamatosan készítették a süteményeket, tortákat, kelt tésztákat, azaz a vizsga termékeit. A megyéből nyolcan jelentkeztek arra, hogy tudásukat bemutatva mesterré váljanak. Pénteken a gyakorlati feladatok várták a jelölteket, az írásbeli, majd a szóbeli vizsga után kaphatják meg a
vői arra vállalkoznak, hogy a két irányzat közös pontjait, és akár a jövőbeni együttműködés lehetőségeit kutassák - a betegek érdekében.
- Az ókorban már tudták, és a rómaiak ezt meg is fogalmazták -nagybetűkkel kiírták az iskolák falára: „Medicus curat, natura sanat" - az orvos kezel, ápol, a természet gyógyít - mondta el Prof. Dr. Fejér László szervező.
Az Orvos Klub első, bemutatkozó rendezvényén a háziorvosok és a kórházi szakemberek mellett je-
cukrászok a mester oklevelüket.
- Nagyon kevesen jelentkeznek, de most egy kicsit muszáj jelentkezni, mert országosan csak azok a munkahelyek foglalkoztathatnak tanulókat, akiknek legalább egy fő mestercukrászuk van. És emiatt egy kicsit kötelező is az üzleteknek, vagy az üzemeknek egy-egy embert elküldeni, hogy mesterlevelet szerezzen - mondta el Somogyi Miklósné, a Vizsgabizottság elnöke.
Szirmai Judit a gyakorlati vizsga egyik tételeként pohárkrémet készített, s azt is elárulta, mitől mestercukrász valaki, és a meste-
len volt többek között méhész, csontkovács és fitoterapeuta,
Benczik Ferenc borász pedig a borfogyasztás és a szőlő élettani hatásait ismertette.
- Szőlőmagból több termék készül, például szőlőmagolaj, ami egyre divatosabb. Hidegen sajtolják, nem úgy, mint a boltban kapható, melegen sajtolt napraforgóolajat. Ez több antioxidánst tartalmaz - fogalmazott Benczik Ferenc borász.
Az Orvos Klub a jövőben folytatódik; a szervezők számítanak a téma iránt érdeklődő kanizsai polgárok megjelenésére is. - Nem magasröptű orvosi előadásokat tervezünk, hanem a saját tapasztalatainkat hozzuk. Azt szeretnénk inkább, hogy a természetgyógyászok mutatkozzanak be nekünk, orvosoknak, a médiának és azon keresztül az embereknek - vélekedett Dr. Brünner Szilveszter főigazgató főorvos.
Az orvosok és a természetgyógyászok egy nyelvet beszélnek - vallják a klub szervezői, ez pedig a betegek gyógyítása: így a két területnek nemcsak a gyökere, hanem a célja is közös.
Kanizsa Médiaház
rek által készített desszert mitől mesteri.
- Alapvető feltétele szerintem manapság, egy valamire való kézműves cukrásznak, vagy cukrászatnak, hogy minőségi alapanyagokból dolgozzon, ne helyettesítsen semmit, semmivel. A csokoládé az csokoládé legyen, ne étbevonó. A tejszín az állati legyen, ne növényi. És vajat használjunk lehetőség szerint mindig - fogalmazott Szirmai Judit, cukrász.
A megmérettetések után a mesterjelöltek kedden vehetik át mesterlevelüket.
Kanizsa Médiaház
MTI - Kanizsa
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Mestervizsga - Nyolcan vállalták a feladatot a megyéből
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója. Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. június 16
Kanizsa - Krónika
3
Településrészek ökoiskoláinak találkozója Palinban
Településrészek ökoiskoláinak találkozóját rendezték meg csütörtökön a Palini Általános Iskolában. A versenyek, bemutatók, előadások a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozták.
Ötödik alkalommal találkozott ilyen keretek között a kiskanizsai, a miklósfai és a palini intézmény. Három 12 fős csapat vett részt a játékos megmérettetésen. A felső tagozatos tanulók idén a víz témakörét járták körül.
- Ezerarcú víz ez is a mottó. Rengeteg módon fel lehet használni, rengeteg módon megtalálható a természetben, legsokoldalúbb anyag szerintem - fogalmazott Tóth Mátyás.
A rendezvényt az önkormányzat és különböző, a vízhez kapcsolódó cégek előadásokkal is támogatták. így a Hidrofilt Kft. munkatársa a vízről mint energiáról szólt, a Zalakarosi Fürdő képviselője a gyógyító erőről és a víz adta élményről, a Dél-zalai Vízmű mun-
katársai a vízkészletről, a katasztrófavédelem szakemberei pedig a víz erejéről és pusztításáról is beszámoltak.
- Nagyon fontosnak tartjuk ezt a találkozót, a gyerekek szívesen készülnek rá. Sokszor halljuk azt, hogy környezettudatos magatartás, fenntartható fejlődés. Nyilván ezek nagyon fontos dolgok azért is beszélünk róla any-nyit. Azt tapasztalom pedagógusként és intézményvezetőként, hogy ezek a kampányjellegű rendezvények nagyon jó figyelemfelhívó események. Nagyon sokat tanulnak az ilyen rendezvényeken a gyerekek, de ugyanilyen fontos, hogy a családban is fontos legyen a környezettudatos nevelés és a családdal együtt hozhat csak eredményt a nevelés ezen a területen - mondta el Magyar Ferenc, a Palini Altalános Iskola igazgatója.
A településrészi ökoiskolák jövőre ismét találkoznak, akkor egy újabb témát dolgoznak fel a diákokkal.
Kanizsa Médiaház
Tovább a 100. felé
Egy tízes számot formáltak volna - lévén annyiadik palántaosztás - a Polgári Kanizsáért Alapítvány kiállításán a virá-gosítók munkáját bemutató fotók. Ám a Hevesi ABC kirakatára mégis egy százas került -annyi fénykép adódott - , és a cél is az, a folytatás...
Bedő György önkormányzati képviselő nyitotta meg péntek délután a Köszönjük, Kanizsa! munkacímet viselő tárlatot. Az érzelmek jelentőségét hangsúlyozta, amikor a lakókörnyezetet megszépítő virágok ültetőit, gondozóit méltatta. A tíz kérdésből álló kertészeti vetélkedő - a válaszolók nyereménye egy-egy doboz bonbon volt a helyszínt nyújtó bolt ajándékaként - után spontán, baráti beszélgetés is kialakult, ötletek, tapasztalatok cseréltek gazdát. így az is szóba került, hogyan foghatnak össze a munkában a szomszédok, valamint hogyan kapnak kedvet mindig újabb lakótelepiek a házak előtti rész szemet gyönyörködtető megművelésére.
Kanizsa
Közgyűjtemény a roma kultúra tárgyaiból, értékeiből
Nemrégiben mutatta be a Roma Nemzetiségi Önkormányzat azt a közgyűjteményt és kiállító helyiséget, ahol sok más mellett festményeket, fonott kosarakat, fafaragásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat célja a roma kultúra értékeinek megőrzése és szélesebb körben történő megismertetése.
László György, Kakas József, Váradi István - csak néhány azok közül, akik alkotásaikkal a roma népművészetet gyarapították, gyarapítják. A tárlat anyaga rendkívül színes, nézni- és olvasnivalót egyaránt kínál. Az eseményen részt vett Kardos Ferenc néprajzkutató is.
Mint mondta: - A képzőművészeti alkotások, a fafaragások és a képek vonják inkább először magukra a figyelmet, és kevésbé a könyvek. De a fafaragások elvezetnek a könyvekig, hiszen az egyik tárlóban Orsós Jakab alkotá-
sai találhatók, és ő legalább annyira jól írt, mint faragott.
A Nyugat-Dunántúli Roma Közgyűjtemény a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban kapott helyet. A megnyitón elhangzott: a tárlattal a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak régi álma teljesült.
- Ez már 21-22 éves történet -történelemnek is nevezhetjük. Eddig nem volt alkalmunk arra, hogy egy ilyen termet létrehozzunk, és nem tudtuk a gyűjteményt megfelelő helyen tárolni. Pár hónapja úgy határozott a képviselő-testületünk, hogy most lenne lehetőségünk egy termet kialakítani és felújítani -mondta Lendvai Ferenc, az RNÖ elnöke.
Ünnepi köszöntőjében Teleki László hangsúlyozta: a gyűjtemény eszmei értéke szinte felbecsülhetetlen - a jelen és a jövő nemzedékei számára egyaránt útmutatóul szolgál a roma népi
kultúra öröksége. - Mi megbecsültük és a jövő nemzedéke számára is bemutatjuk, hogy régen ez az életük része volt, ilyenekből tudtak enni, főzni. Akkor is, amikor nagy szegénység volt, tudtak mihez nyúlni, mert a régi roma embereknek olyan szakmáik voltak, amelyekkel fenn tudták tartani a családjukat -
mondta az országgyűlési képviselő.
A kiállítás nyitva áll minden érdeklődő előtt, és már arra is vannak tervek, hogyan lehetne nemcsak megőrizni, hanem tovább gyarapítani és fejleszteni a közgyűjteményt.
Kanizsa Médiaház
T_ Kanizsa - Krónika
2016. iúnius 16.
Németh László-díjat vehetett át Dr. Erdős Lászlóné
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár Eötvös József-, Apáczai Csere János-, SzentGyörgyi Albert-, Brunszvik Teréz- és Németh László-díjakat adott át pedagógusnap alkalmából a Pesti Vigadóban.
A miniszter az ünnepségen hangsúlyozta: a pedagógusok munkája nem helyi, hanem országos ügy, része az emberi erőforrás megteremtésének és megújításának, amely nélkül egyetlen ország sem lehet sikeres. „A pedagógusnap kifejezi azt, hogy vannak olyan értékek, amelyek iránt együtt vagyunk elkötelezettek és azt szeretnénk, hogy ezek az értékek az életünk részévé váljanak" - tette hozzá.
Balog Zoltán kiemelte: az oktatásnak és nevelésnek folyamatosan meg kell újulnia és alkalmazkodnia kell az új körülményekhez. „Csak akkor rendezhetjük újra a köznevelés rendszerét, ha meg tudunk egyezni a célban: a gyermek mindenek felett". A miniszter szerint a köznevelési kerekasztalnak üzenete az, hogy párbeszédet kell folytatni. Közel 70 szakmai szervezet tartotta fontosnak ezt a közös célt, fogadta el a meghívást és vesz részt a köznevelési kerekasztal körül folyó szakmai párbeszédben. „Ha megadjuk egymásnak a megfelelő tiszteletet, akkor számos ellentét feloldható" -hangsúlyozta a tárca vezetője.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a gyermekek harmonikus személyiségformálásában hosszú időn át végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként Németh László-díjat adott át Dr. Erdős Lászlóné, a nagykanizsai Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanárának.
EMMI; Sajtó- és Kommunikációs Főosztály - Kanizsa
Visszatért a vén diák
Örökdiák-napot tartottak a BLG-ben
Hetedik alkalommal rendezték meg a Batthyánys, Land-leros, Irányis Oregdiák-találko-zót. A több programmal is színesített esemény a „BLGén" Kulturális Kavalkáddal kezdődött.
A helikoni láng fénye ragyogta be a műsorszámokat: a rendezvényen ugyanis többek között azok a diákok léptek fel, akiknek produkcióját minősítéssel ismerték el a keszthelyi kulturális seregszemlén. Könnyű- és komolyzene, tánc, film és még számos más előadás a mostani batthyánysoktól az „örök-
diákoknak" - ezzel kezdődött a nosztalgia-hétvége.
Az öregdiák-találkozóra folyamatosan érkeztek az intézmény egykori tanulói, javarészt land-leros diákok. Az 1971-ben érettségizettek osztályfőnökükkel együtt idézték fel a régi időket.
Dr. Stimecz Jánosné nyugalmazott pedagógus kérdésünkre elárulta: - Nagyon kedves emlékeim vannak, hiszen a pályám eleje kapcsolódik hozzájuk. A fiatalságom. Valahogy úgy vagyok vele, hogy számomra a legemlékezetesebb csoport maradt végig.
Egy másik csapat negyvenéves osztálytalálkozóra érkezett, nem kevesebb lelkesedéssel.
- Nagyon jó érzés velük találkozni, eszembe jutnak a közös, fiatalkori élmények. Ugyanakkor kicsit szomorú is ez, mert azt látom, hogy egyre múlik az idő - mondja dr. Hofmann Erzsébet.
A rendezvény résztvevőit Balogh László köszöntötte, valamint a Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Kör vezetője, Molnár László. A találkozón a hagyományoknak megfelelően átadták a „Pro Schola"-díjat, amelyet idén a
12.B-s Lovkó Lucának ítéltek oda a közösségért végzett munkájáért és tanulmányi eredményeiért. Luca a díjátadót követően azt mondta: - Hogy az igazgató urat idézzem, batthyánysnak lenni egy életérzés, én ehhez tartom magam. Szerintem ez egy igazán különleges iskola, és örülök, hogy ide járhattam. Sok hálával tartozom a tanároknak és az iskolavezetésnek, hogy a szárnyaik alá vettek, pátyolgattak, úgyhogy én abszolút hálával távozom.
A találkozón gyertyagyújtással és természetesen régi történetekkel emlékeztek az intézmény néhai, emblematikus pedagógusaira.
- Egy órában felemlegetjük a múltat és belekapaszkodunk, de természetesen a jövő is a szemünk előtt lebeg. Ezek a találkozók mindig jól szoktak sikerülni, van bennük könnybe lábadás és vidámság - véli a BLG igazgatója, Balogh László.
A VII. Öregdiák-találkozó emlékét több művészeti alkotás is megőrzi, így Zsovár Anita diákokkal együtt készített szőttese, valamint Stamler Lajos szoborterve. Mielőtt az „örökdiákok" szétszéledtek volna régi osztálytermeikbe, hogy megkezdődjenek az érettségi találkozók, a jól ismert, ballagási énekek csendültek fel az iskola kisau-lájában.
Kanizsa Médiaház
Kanizsa - Erdőn-mezőn
2016. június 16.
Gál Sándor, az év erdésze
A rendkívül szerény, ám széleskörű ismeretekkel rendelkező szakember 1990 óta a Zalaerdő Zrt. kerületvezető erdésze. Elhivatottsága, szakmája iránti alázata pár perces beszélgetés alatt kiderül. Ápolja, óvja, védi kerületét, a Zalakaros, Galambok környéki természetet, az erdő növény- és állatvilágát. Gál Sándor 2010 után 2016-ban érdemelte ki ismét az Év erdésze címet.
Egy szakmát, az állandó jelenlétet kívánó hivatást szeretni kell. Az erdészekről a közvélemény úgy tartja, dinasztiákról van szó, apáról fiúra száll a természet szeretete. Sokszor valóban beleszületnek az erdészek ebbe a világba. Gál Sándor egy, a kivételek közül.
- A családban nem volt senki erdész. Pest megyében, egy kis faluban, közvetlenül az erdő mellett laktunk. Barátokkal jártuk az erdőt, ott szerettük meg, és többen is erdészek lettünk a csapatból. A nagyszüleim köztes műveléssel ápolták az erdőt, fát szedtek, nagyapámmal gombát gyűjtöttünk gyerekkoromban.
- A Pest megyei kis faluból hogyan vezetett az út Zaláig?
- 1986-ban, érettségi után kezdtünk munkát keresni. Akkor még a technikus minősítő nem volt nappali tagozatos. A faluban volt egy nálam pár évvel idősebb erdész, ma is kollégám, az ő révén kerültem ide, Zalába.
- Milyen állomásai voltak ennek a bizonyos útnak Zaláig?
- Otthon is el tudtam volna helyezkedni, de Pest megyében szakosodott erdészek dolgoztak, így mindenkinek megvolt a ma-
ga szakterülete. Itt viszont a hagyományos kerületek működtek, és működnek a mai napig. Tehát a saját kerületemben minden munkát én felügyelek - a művelés, gazdálkodás, termelés irányítása mind az én feladatom. Annak idején ez tetszett meg igazán.
- A tanulmányok befejezése után nyilván nem lett a pályakezdőből azonnal kerületvezető erdész...
- Annak idején egyszerűbb volt, a kerületek is kisebbek voltak. Jóval nagyobb létszámmal működött az egész rendszer, nem voltunk ennyire gépesítve sem. Manapság már nehéz bekerülni a szakmába, de engem műszaki gyakornokként vettek fel, nem fizikai állományba. Tehát leendő kerületvezetőként alkalmaztak a kezdet kezdetén. Három hónap próbaidő után automatikusan
megkaptam a beosztott erdész kinevezést.
- Azonnal ide helyezték, a Zalakaros - Galambok térségbe?
- Az erdészet nyugati oldalán kezdtem, Obornak, Rigyác térségében. 1987-ben bevonultam katonának, a leszerelés után kerültem ide, a megye keleti részére. Akkor itt volt egy üres kerület. Beosztott erdészként álltam munkába 1989 februárjában, 1990. január 1-jén kaptuk meg több kollégával együtt a kinevezést. Azóta kissé módosult a terület, de nagyjából ugyanazon a
helyen vagyok, már 26 éve. A kerületem Zalakaros, Zalamerenye községhatároktól egészen fel Orosztony, Nagyradáig, két nagy erdőtömb.
- Milyen története van ennek a vidéknek?
- Ez a veszprémi káptalanok erdőterülete volt, a háborút megelőző időszakban, az államosításkor került állami kezelésbe. Azóta is látszanak az akkori erdőgazdálkodás nyomai. Annak idején ők körülhatárolták, körülárkolták az erdőt, és ezek az árkok még mindig látszanak. A privatizációkor pedig nem merült fel, hogy a terület visz-szakerüljön papi kezelésbe.
- Milyen állománnyal rendelkezik a kerület?
- A legfontosabb fafaj a ko-csánytalan és a kocsányos tölgy. Ezen kívül van bükk, akác - nem túl nagy mennyiségben néhány fe-
nyőféle. Kísérő fafajokból jellemző a gyertyán, juharok, hársak, szilek.
- Idén második alkalommal hirdethette büszkén a Zalaerdő Zrt., hogy az év erdésze a cég dolgozója. Milyen indíttatásból indul el az ember egy ilyen versenyen?
- A versenyt 2002-ben rendezték meg először, akkor gyakorlatilag az összes kerületvezető erdészt benevezték a házi versenyre. Aztán a nyertesek mentek tovább a megyei fordulóra - és hasonlóan az ideiekhez -, a győztest nevezte a cég az országos döntőre. Ma már ez is másképpen zajlik. A megyei, céges döntőre jelentkezni lehet, én is többször megmérettettem magam. Szinte mindig dobogó közelében voltam a helyi fordulókon, 2010-ben jutottam el első alkalommal az országos versenyre, akkor nyertem, és most 2016-ban ismét.
- Adódik a kérdés, szabadidejében, ha van egyáltalán szabadidő, mit csinál az Év erdésze?
- A gomba egyébként is a kedvenceim közé tartozik, nem csak a túrákat vezetem, szeretek gombát gyűjteni, sőt főzni is. Ha időm engedi, horgászok, néha a vadászatra is marad idő. Aztán 12 éve zenélek a Karos Fúvósegyüttesben, bár az utóbbi időszak kicsit sűrű volt, nem tudtam mindig eljárni a próbákra. Aztán képviselő testületi tag vagyok Galambokon az önkormányzatnál. Mindig elfoglalom magam valamivel, nincs időm unatkozni.
Vincze Adél
Méhek és darazsak okozta veszélyek
A nyári időszak beköszöntével egyre gyakrabban keresünk programokat a természetben és több időt töltünk a szabadban. Előfordulhat ilyenkor, hogy a megszokottól eltérő veszélyforrásokkal találjuk szemben magunkat. Az egyik ilyen veszélyt az olyan rovarok jelentik, amelyek csípése nemcsak fájdalmat, hanem - erre érzékenység esetén - akár komolyabb szövődményeket is okozhat.
Magyarországon több olyan rovarral is találkozhatunk, amely csípése nagy fájdalommal és esetenként enyhe, ritkábban súlyos
következményekkel jár. Közülük leggyakrabban a darazsak és a méhek keltenek riadalmat. Ezek a rovarok jellemzően csak akkor támadnak emberre, ha veszélyben érzik magukat, kaptárjukat vagy fészküket. A veszélyes helyzetek legjobb megelőzése, ha elkerüljük a fészket és nem ingereljük őket. A rovarokat vonzzák a szabadon hagyott ételek, cukros folyadékok, ezért a szabadban mindig csomagoljuk be vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlábúakkal.
Amennyiben a rovarok közvetlenül a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, illetve olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg házilagos módszerekkel eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem hívjunk szakértő segítséget. A szakemberek folyamatosan frissülő megyei listája az elérhetőségeikkel együtt, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján az alábbi címen található:
http://zala.katasztro-favedelem.hu/letoltes/docu-ment/zala/142-mehesz-lista.pdf Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 16
E-gázszámla a Főgáztól
A nemzeti közművek részeként működő Főgáz ingyenes E-gázszámla szolgáltatást biztosít a lakossági fogyasztók számára - közölte a szolgáltató pénteken az MTI-vel.
Az E-gázszámla egyszerűsíti az ügyintézést és kényelmesebbé teszi a számlák kezelését, továbbá a papírmentes szolgáltatás hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és a környezet terhelésének csökkentéséhez is - emelték ki a közleményben.
Az E-gázszámla igénylése után a Főgáz nyomtatott helyett elektronikus számlát készít a fogyasz-
tónak. Internetes elérhetőség mellett az elektronikus számla bárhol, bármikor az ügyfél rendelkezésére áll, elkészültéről a társaság e-mailben értesíti a felhasználót. A rendszer egy évig visszamenőleg tárolja, rendben tartja az összes számlát, amelyeket a fogyasztó az online ügyfélszolgálaton nyomon követhet, és amelyen keresztül lehetőség van az online bankkártyás fizetésre is.
Az online ügyfélszolgálaton keresztül a fogyasztók emellett ingyenesen, a hét minden napján 24 órában tudnak ügyet intézni.
MTI - Kanizsa
Kanizsai Dorottya Kórház
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ JÁRÓ-BETEG ELLÁTÁSÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
A Kanizsai Dorottya Kórház 186,81 millió forint európai uniós támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP-2.2.8.A-15/1-2015-0004 számú „A Kanizsai Dorottya Kórház járó-beteg ellátásnak infrastrukturális fejlesztése" címmel.
TIOP-2.2.8.A-15/1-2015-0004
A projekt keretében a járó-beteg szakrendelő alagsori, földszinti és I. emeleti részleges, valamint a szemészeti ellátó egység teljeskörű építészeti felújítására került sor. A koncepció jelen pályázat keretein belül szervesen kapcsolódott a megvalósult TIOP 2. prioritás célkitűzéseihez. Teljessé tette a betegellátás színvonalát, támogatta az egészségügyi ellátórendszer átalakításához kapcsolódó irányelveket.
Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Dr. Szakajda Szilvia stratégiai referens Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa Telefon: 93-502-086 Email: titkarsag@nkkorhaz.hu
JJACMZSA
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
QÖOC Nsgykaniiss. Haj£StÚ S. u. 1. Tel: (93) 313 3C3 Km 29 faj ion ''i..
cfJ ""íj-%
tun^áít tkt*

Néptáncos tábor Június 27-Július 1
6-8 éves korosztály számára.
Kezdők jelentkezését várjuk!
A foglalkozások 8 és 16 óra között zajlanak. Érkezés 7.30-tól. Felügyelet 16.30-ig. Napközben néptáncos foglalkozások, kézműves és egyéb szabadidős foglalkozások. Étkezés a közeli Ambrózia étteremben.
A tábor díja: 5.000 Ft + 3500 Ft ebéd
Atábort 15-30 fő jelentkezése esetén indítjuk.
Jelentkezni személyesen vagy a 319-202-es telefonon lehet.
A táborhoz szülői nyilatkozat szükséges! A táborról részletes tájékoztatás: június 24-én 16.00 és 17.30 között. Ez a jelentkezési határidő vége és a tábor díjának befizetési határideje is.
2016. iúnius 16.
Kanizsa - Hirdetés_|T
# Múzeumok r Éjszakája
Thúry György Múzeum
NAGYKANIZSA | 2016. június 25. (szombat)
KINCSEK - KALANDOK - KOPONYÁK
Nagykanizsán a Thúry György Múzeumban!
Négy helyszínen: múltbéli arcokkal, germán harcászati bemutatóval, kalandtúrával, dog dancinggel, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, szambával, a helyszínek közötti ingyenes városnéző busszal várja az érdeklődőket a Thúry György Múzeum!
Programjaink minden helyszínen ingyenesen látogathatóak!
Thúry György Múzeum_
(Nagykanizsa, Fő út 5.)
15.45 A 2016. évi múzeumok éjszakájának megnyitása.
Száraz Csilla múzeumigazgató köszönti a vendégeket, megnyitja a rendezvényt. 16.00 Flexaton Ütőegyüttes koncertje gyerekeknek 17.15 Kincskereső Kalandtúra kezdete
Keresd a tűzként ragyogó nyakéket! 19.00 Dog Dancing - Szeifer Diána és Hunor nevű agarának fellépése 19.30 Dr. Tóth Gábor antropológus előadása:
A sírok vallomása - életről, halálról 20.00 Germánok hagyományőrző csoport fellépése (Károly Róbert
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület) 20.30 Imrei Ferenc előadása az agarak történetéről, szerepéről,
az országos agarász egyesület céljairól 21.00 Vetélkedők, totók eredményhirdetése
(Kincskereső Kalandtúra; Múltbéli arcok; Kanizsa vár kiállítás; Múzeumok Éjszakája kvíz) 21.30 A Germánok című időszaki kiállítás megnyitója.
A kiállítást dr. Tomka Péter, régész, a népvándorláskor egyik legnagyobb hazai kutatója, a szelestei germán temető konzulense nyitja meg. 22.00 Pap Ildikó Katalin (régész, Savaria Múzeum, a kiállítás
kurátora) rendhagyó tárlatvezetése a Germánok című kiállításban. 22.30 Kalungu Ütőegyüttes koncertje (udvar) 24.00 Tűzugrás
00.30 Éjszaka a múzeumban - a tárgyak, sírok, holtak életre kelnek... Barangolás a múzeum sötét zugaiban - Keresd a holtak kincsét!
Közben udvari kézműves foglalkozások 16.00 - 21.00 között a múzeum udvarán:
♦ mozgókönyvtári szolgáltatás (Halis István Városi Könyvtár): népvándorláskor könyvei
♦ fafaragó bemutató és foglalkozás
♦ Bencze László csontfaragó művész kiállítása
♦ Az Országos Agarász Egyesület kanizsai és Zala megyei tagjai agaraikkal ismertetik meg az érdeklődőket
♦ gyöngyfűzés
♦ fibula készítés
♦ agyagozás
♦ puzzle-ozás
Képzőművészetek háza (Kiskastéty)_
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.
♦ Az Eraklin Táncklub Egyesület Rio estje
szamba oktatás, minden ami tánc, kiállítás és kultúra
Kísérőprogramok:
♦ Múltbéli arcok című időszaki kiállítás
♦ rövidfilm vetítés: arcrekonstrukciós film - váci múmiák ♦2 puzzle-ozás
♦ 17.15 - 20.00 Múltbéli Arcok totó
♦ Sass Brunner és Brunner kiállításhoz kapcsolódóan folyamatosan vetítjük a két művésznő életét bemutató fotókat, festmények képeit
♦ Z. Soós gyűjtemény bemutatása Diavetítéssel bemutatjuk Z. Soós István műveit
Magyar Plakát Ház_
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.
♦ Puchheim és Nagykanizsa képző- és iparművészeti kiállítás.
♦ Színezd újra... festészet kezdőknek
A Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete tagjainak közreműködésével
Netta-Pannonia környezetvédelmi Kft._
Nagykanizsa, Vár u. 5.
♦ Kanizsa Vár kiállítás
♦ 16.00-24.00 óra között Kanizsa vár történeti kiállítás
megtekintése
♦ 16.00-20.00 óra között török kori kézműves foglalkozások, hastánc bemutató
A HELYSZÍNEK KÖZÖTT ÓRÁNKÉNT INGYENES
városnéző kisbusz közlekedést biztosítunk!
Útvonal: Thúry György Múzeum Fő út 5. - Képzőművészetek Háza -Magyar Plakát Ház (Erzsébet tér 14-15.) - Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. (Vár u. 5.) - Thúry György Múzeum Fő út 5.
TÁMOGATOK
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ARDITTI PÉKSÉG
BORBAZÁR
CSENGERY ZÖLDSÉGBOLT DEÁK KÖNYVESHÁZ
DR. SZUPI GYERMEKCIPŐ ÉS GYERMEKBIZOMÁNYI ÜZLET
FORTUNA CUKRÁSZDA
GERŐ CUKRÁSZDA
HENI CUKI
KANIZSA PÉKSÉG
MÁGUS ÉTTEREM
MECSEK FŰSZÉRT ZRT.
PAPíR KIRÁLY PROFORMAT KFT.
ROBINSON PIZZÉRIA
ROSSMANN DROGÉRIA FŐ ÚTI ÜZLETE
TRENDYPET KISÁLLAT FELSZERELÉS
VARÁZSCERUZA PAPÍR-ÍRÓSZER KREATÍV HOBBI BOLT
ZONE64 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET
együttműködő partnerek
ERAKLIN TÁNCKLUB EGYESÜLET NETTA-PANNONIA KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. ORSZÁGOS AGARÁSZ EGYESÜLET KANIZSAI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK EGYESÜLETE
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. iúnius 16
sz°mbat
és Fúvóstalálkozó
15:00 HalfNote City koncert 43
16:00 Fúvószenekarok bevonulása a térre 38
Pabradés Fanfarinis Orkestras - Litvánia ■ Nagykanizsai Fúvószenekar ■
16:05 Az V. Kanizsai Sörünnep megnyitója 1
• a rendezvényt megnyitása 1
■ első ünnepélyes sörcsapolás 16:15 Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar - Sörsátorban 17:00 Pabradés Fanfarinis Orkestras-LITVÁNIA
(Bronislovas Vilimas) műsora a sörsátorban 18:00 Heincz Gábor (BIGA) és a True Smile Jam Band
koncertje 19:30 Nagykanizsai Fúvószenekar
(Tatár Csaba) műsora a sörsátorban 20:30 ZANZIBAR koncert Q
22:001laláigömb - motoros show 22:30 Band of StreetS buli a Sörsátorban
10:00 Fúvószenekarok csalogató műsora a város különböző
helyszínein -DOTTO-val . Hi v :: v...........
10:00 Jógabemutató a Medgyaszay Házban (Szávai Szilviával) 12:00 B-Verzió koncert ■21:00 „Lökd meg a kecskét" játék a téren 13:30 Indiai tánc-és harcművészeti bemutató (nagyszínpad)
Henna festés, indiai ételek és ajándéktárgyak 15:30 Fúvós fesztivál kezdete -Örömzenékkel tarkított fúvós koncertek a fesztivál sátor színpadán és a tér különböző pontjain
SÖRSÁTORBAN 15:30 Karos Fúvósegyüttes 16:00 Zalai Balatonpart Fúvószenekar 16:30 Pécsi Gyárvárosi Fúvószenekar 17:00 Pabradés Fanfarinis Orkestras 17:30 Nagykanizsai Fúvószenekar
NAGYSZÍNPADON 15:00 T RIA í, (kerékpáros)
bemutató 16:00 Sör-Virsli evő-Ívó verseny
Magyarország- Izland EB foci mérkőzés szurkolás a Sörsátorban Sörivó verseny a nagyszínpadon Közös zárókoncert zenekarok bevonulása a térre 200 zenész együtt játszik Közös számok előadása a nagyszínpad előtt Halálgömb - motoros show Beatrice koncert a nagyszínpadon Guca Partyzans Band Magyarország első balkáni rezesbandája - sörsátor színpad
Kanizsatel * Jelmeztár * Kanizsa Autó Udvar • Festékszervíz ■ Kanizsa Gumi KFT
Jöür HKANiZSAí!tHalírnoöfautő J^ -
"i,ÖHÁZ ^^ SIAjWOjtt |b
rffi&l "tesco" m.*. í
f^agtf iehetáscgíL
HE AT
HIDROFILT
KANIZSA

2016. június 16
Kanizsa - Hirdetés
9
NEPSZAVAZAS 2016
a kényszerbetelepítés ellen
Üzenjünk
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
10
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 16
Sörfesztivál - forgalmirend-változás
A 2016. évi 5. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó programjai miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások várhatók az Erzsébet téren és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- június 16. (csütörtök) 10:00 - június 19. (vasárnap) 0S:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között,
- június 16. (csütörtök) 18:00 - június 19. (vasárnap) 0S:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal előtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar utca közötti szakaszon, a Kiskastély kapubejárójától nyugatra eső részen.
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- június 16. (csütörtök) 10:00 - június 19. (vasárnap) 0S:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi utca között, június 16. (csütörtök) 18:00-tól június 19. (vasárnap ) 0S:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és Bolyai Iskola közötti szakaszán (Polgármesteri Hivatal előtt).
Az útlezárások területére a fenti időpontok
alatt csak a lakók, a vásárosok - vendéglátósok, a fellépők és a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
2016. június 16-án (csütörtök) 18.00 órától, 2016. június 18-án (szombat) üzemzárásig forgalmi korlátozás lép életbe. Lezárásra kerül a Fő út Zárda utca - Sugár utca közti szakasza. ADél-Zalai Aruház megállóhely áthelyezésre kerül részben a Zrínyi utcában kialakított ideiglenes megállóhelyre és részben a Rozgonyi u. 1. elnevezésű megállóhelyre.
Az autóbuszok terelőútvonalon közlekednek, melyek a következők:
- kelet-nyugat irányba: ... - Eötvös tér - Deák tér - Sugár utca - Rozgonyi u. 1. (Dél-Zalai Aruház) - Magyar u. körforgalom - Lékay Gy. utca - Kalmár utca(Autóbuszállomás) - Király úti körforgalom - ...
- nyugat-kelet irányba: ... - Király úti körforgalom - Zrínyi utcai ideiglenes megálló (Dél-zalai Aruház) - Zrínyi utca - Csengery utca - Deák tér - Eötvös tér - ...
- déli irányból: ... - Kisfaludy-Csengery sarok
- Kisfaludy utca - Ady Endre utca - Zrínyi utca - Király úti körforgalom - Autóbuszállomás.
- "8", "8Y" jelzésű járatok a Napraforgó tér irányába: - Csengery-Kisfaludy sarok - Kisfaludy utca - Ady utca - Zrínyi utca ideiglenes megál-ló(Dél-Zalai Aruház) - Kalmár u. körforgalom -Zrínyi utca - Csengery utca - Medgyasszay Ház -
- "18" jelzésű járatok a Kalmár utca irányába: ... - 1. sz. posta - Zrínyi utca ideiglenes megálló (Dél-zalai Aruház) - Kalmár utca.
2016. június 19.-én (vasárnap) üzemkezdettől az autóbuszok eredeti útvonalon közlekednek!
- június 16. (csütörtök) 18:00 - június 19. (vasárnap) 0S:00-ig a Fő úton a Sugár utcai kereszteződéstől tilos a teherautó forgalom az Erzsébet tér irányába, a személyautók csak célforgalom céljából mehetnek be a Múzeum tér felé, forgalom is csak a Múzeum téri bejáróig lesz lehetséges, egyébként a forgalom a Sugár utca-Rozgonyi utca felé lesz terelve az Erzsébet tér-Magyar utca felé haladóknak.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
Kiadó önkormányzati bérlakások
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 1S.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 3.
A lakás alapterülete: S2 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.536 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.154 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
4. Nagykanizsa, Fő u. 8. 3. lh. 1. em. 1.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 1 + fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 25.755 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
5. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 1. em. 5.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 + fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 29.502 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 1. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 2. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 29.
2016. június 16
Kanizsa - Hirdetés
ii
Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. S., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29. (szerda)
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. Alicitálás időpontja: 2016. július 5. (kedd) de. 10.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. S.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1 + fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 19.188 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
Városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályá-zó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. Apályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. Alicitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 5. - 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. - 2.000.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000 Ft.
A licitálás során a licitösszeg 50.000. Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Pályázat falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft. Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Apályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Munkaszüneti nap a Hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Közszolgálati Tisztviselők Napja 2016. július 1. (péntek) munkaszüneti nap, a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
♦ Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 19313 m2. Kikiáltási ára: 71.500.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás időpontja: eredményes versenytárgyalásig minden keddi munkanapon, 10 órakor, a versenytárgyalási felhívásban leírtak szerint.
A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza. A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
Megszűnt a gyepmesteri szolgáltatás a Via-nál
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott határozat alapján a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-nél lévő gyepmesteri tevékenység május 15-től megszűnt.
Továbbiakban a gyepmesteri feladatokat az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület látja el.
A gyepmester a hét minden napján 8.00 - 18.00 óráig hívható az alábbi telefonszámokon: 06/30/2766349, 06/30/4001368 , 06/30/37870S7
Új helyen a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. a Zrínyi u. 3S. sz. alól a Zrínyi u. 33. sz. alá költözött. Az ügyfélfogadás új székhelyünkön a megszokott nyitva tartás szerint működik:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Kedd: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00
Várjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és egyéb ügyekben.
r muMUMMt UlMCláVU!
6 és 12V-0S 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
Kanizsai KjI''l ralis Központ
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Június 22. 9.30-12 óra
SZÜNIDEI KÉZMŰVES
JÁTSZÓHÁZ
Papírfonás
A belépés DÍJTALAN! Június 29. 9.30-12 óra SZÜNIDEI KÉZMŰVES
JÁTSZÓHÁZ
Ékszerkészítés levegőre száradó gyurmából A belépés DÍJTALAN!
Kanizsa - Kultúra
2016. június 16.
A pécsi VOKE Vasutas Művelődési Ház által meghirdetett fotópályázat anyaga érkezett Nagykanizsára. A 22 legjobb képet felvonultató vándorkiállítás kedden nyílt meg a Kodály Zoltán Művelődési Házban.
- A Vasutasok Országos Közművelődési Egyesülete 14 tagintézménnyel rendelkezik, közös célkitűzésük a vasutas hagyományok ápolása, továbbadása, öregbítése. A vándorkiállítás is ezt a célt szolgálja - fogalmazott Kámánné Szép Terézia, a kanizsai intézmény igazgatója. - Bizonyára emlékeznek a nézők, hogy a Kodály Zoltán Művelődési Házban három évente országos vasutas népművészeti kiállítást szervezünk. A vasutas hagyományok ápolását intézményünk a népművészettel igyekszik to-vábbvinni.A pécsi VOKE-s intézmény pedig a digitális fotózással kapcsolatban igyekszik a vasutas hagyományokat ápolni és továbbvinni.
A pályázaton részt vett a kanizsai fotóművész, Zágon László is. Megnyitó beszédében elmondta:
A vasút és az ember
gyerekkorától kezdve kötődik a vasúthoz, így szívesen fotózza is a témát. - Ez a pályázat nekem úgy jött, mint a villámcsapás. Egyszer azért, mert nagyon rövid idő volt a fotók küldésére, és ugyan régóta gyűjtögetem a fotókat, de friss képem igazából talán kettő volt, ami 201S, 2016-ban készült - fogalmazott Zágon László.
Zágon László a vasút elhanyagoltságával kapcsolatban is
megosztotta gondolatait az érdeklődőkkel. Véleménye szerint a mai társadalom elkényelmesedett, ezért a vasúti közlekedést nem használják ki. Ez visszaköszön a vándorkiállítás anyagán -mondta a fotóművész, ugyanis a képeken szinte nem is látni embert. A tárlat június 24-ig látogatható.
Kanizsa Médiaház
Jazz meg az a falakon
Szakács-Kovács Lóránt fotóival kezdődött és mára 36 tételre duzzadt az a szabadtéri kiállítás, ami Nagykanizsán az Erzsébet téren található, volt nyomda épületének falait díszíti. A Ren-ovArt Project keretében létrejött jazz-történeti bemutatót a Kon-TuRplusz Egyesület szervezte. Nagykanizsa legújabb turisztikai látványossága még inkább ráirányítja a figyelmet a főtér északi tömbjének a rehabilitációjára.
Többek között erről is beszélt Balogh László, a nagykanizsai önkormányzat Humán Bizottságának elnöke a kiállítást megnyitó beszédében. A jazz városunk kulturális életében betöltött szerepéről és a fotózás kapcsolatáról szólva az elnök kiemelte, hogy ezekre méltán lehetünk büszkék. A hazai és a nemzetközi jazz sztárok portréi között a pop, a rock és a világzene egy-egy képviselője is helyet kapott.
A megnyitón Stamler Lajos művész-tanár a Street Art művészet egy fajtája közé sorolta a most bemutatott tárlatot, amit egyébként a graffitikre, nyomtatott kollázsokra leginkább jellemző utcaművészetként ismerünk. A falakat ékesítő művészi igényű alkotások egy szubkultúra humorát, üzeneteit is közvetítik a döntési helyzetben lévők felé. Stamler Lajos például a régi épületek felújítása mellett - benne a gyárkémény - állt ki, míg a hasznosítás egy lehetséges módjaként egy országosan még nem létező jazz-múzeum létrehozása is szóba került.
A kérdés az, hogy van-e befogadóképesség, bátorság a dózerek beindulása előtt egy kis ötletelésre, egy koncepcióra, egy hatásvizsgálatra építész, muzeológus és turisztikai szakemberek bevonásával. Az időjárás viszontagságait bíró hordozókra felvitt alkotások Csepreghy Attila, Kiss Nándor, Szakony Attila, Török Tibor és Varga György munkái. A határozatlan ideig megtekinthető élménytár újabb izgalmas része a totálisan eklektikus stílusú Erzsébet térnek.
H.Gy.
Medgyaszay Ház
Kanizsai Kulturális
n y nuuuiítii!
jHC Központ
Június 18.
NEMZETKÖZI JÓGANAP ÉS GANGESZ-DUNA: INDIAI KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Indiai jógabemutató, jógaelőadás indiai mesterrel, indiai táncbemutató. Szervező: Indiai Nagykövetség Június 24. 19 óra Medgyaszay Ház előtt SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁG A KÖZTÁRSASÁG BANDÁJÁVAL
Sötétedéskor tűzgyújtás, tűzugrás, hangulatos gitárzenével. Gitáron közreműködik Kőrösi Attila. A belépés DÍJTALAN!
2016. június 16.
Kanizsa - Ez + Az
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Humánpolitikai adminisztrátor szakirányú Kárpitos, asztalos szakirányú
Minőségbiztosítási technikus szakirányú Szobaasszony, konyhai kisegítő 8 ált. iskola Hegesztő, lakatos szakirányú
Cukrász szakirányú
Szakács, pincér szakirányú
CNC gépkezelő szakirányú
Varrónő szakirányú
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola
Kőműves, ács, festő szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Most csak az anyagi biztonságával törődjön, és semmi mással. Ha nyitottan és őszintén közeledik a barátaihoz, segítségre és megértésre talál.
$NV.20.-V.20. Bika
Ne legyen indulatos, ha ügyes-bajos dolgaival ostromolja a családja. Bizonyára ön is érzi, hamarosan változtatnia kell a gondolkodásmódján.
V.21.-VI.21. Ikrek
Ha elgondolkodik a jelenlegi élethelyzetén, hamarosan megtalálja a választ a kérdéseire. Hamarosan egy új helyzet adódik, ami teljesen megfiatalítja.
VI.22.-VII.22. Rák
A bolygóállások szerint valaki keresztül akarja húzni a számítását. Legyen célratörő, és ne engedje, hogy
hátrányba kerüljön anyagilag. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Mérje fel a lehetőségeit, és az alapján döntse el, változtat-e munkahelyet, vagy sem. Ha döntött, ne szorongjon tovább, hanem élvezze a sikert.
VIII.23.-IX.22. Szűz Változatos napokra számíthat. Harmonikusan telnek az estéi, még a pénzügyi tranzakciók sem bolygatják meg a nyugalmát.
ZfIX.23.-X.22. Mérleg
Nagy érzelmi viharokra számíthat a hétvégén. Keressenek végleges kiutat a válságos helyzetükből, és kezdjenek mindent elölről.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Ha úgy érzi, korlátlan lehetőségek állnak ön előtt, akkor nem jár messze az igazságtól. Most használjon ki minden alkalmat, mert ősszel nem lehet.

''XI.23.-XII.21. Nyilas
Egy olyan meghívásban lesz része, ami alól nehezen tud kibújni. Ha nem tudja kimenteni magát, kérjen segítséget munkatársaitól.

XII.22.-I.20. Bak
Egy új megoldásra lenne szüksége ahhoz, hogy minden a régi kerékvágásban haladjon tovább. Figyeljen, nehogy hiba csússzon a számításába.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Már nem kell több akadályt leküzdeni ahhoz, hogy újra boldog legyen. Legyen megértő a munkatársaival, és kerülje a konfliktusokat.
<>11.20.-111.20. Halak
Ha nem tud mit kezdeni a szabadidejével, találjon ki valami új alkotótevékenységet magának. Lehetőleg ne zárkózzon el az újdonságoktól.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. június 16
* - ~ JA* . - vVi^-ji C ■ '' - , ■
'' - * , '' '' ■'' -7;

Két valóban roppant erős diákolimpia-győztes
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium két tanulója is remekelt a napokban rendezett fekvenyomó diákolimpián.
A legutóbbi hétvégén Budapesten került sor a Fekvenyomás Diákolimpia Országos Döntőjére, ahol a nagykanizsaiak (képünkön Simon Csaba, valamint Kiss Viktória) igencsak kitettek magukért, hiszen bajnoki címet szereztek.
Kiss Viktória a VI. korcsoport 43 kg-os súlycsoportjában, Simon Csaba pedig a VI. korcsoportban az S9 kg-osok között lett első helyezett - tájékoztatta honlapunkat Farkas József testnevelő tanár.
P.L.
^ Véradás
2016.06.16. (csütörtök) 11:3013:30 óra Vöskereszt, Nagykanizsa, Sugár u. 28. 2016.06.16. (csütörtök) 1S:00 - 17:00 óra
Surd.
\_y
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
AutőiWeg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,
Nk, Honvéd u. 5. TeL.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5
Elkezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság Franciaországban, melynek első magyar mérkőzését kedden rendezték. Bordeaux-ban Bern Strock csapatának ellenfele Ausztria volt... Nem véletlen tehát, hogy Nagykanizsa több pontján is nagyobb volt a sürgés-forgás - vasárnap délután is, hiszen a szurkolók bepakoltak, majd konvojban elindultak a franciaországi helyszín felé.
Tulajdonképpen azt is konstatálhattuk, hogy a labdarúgó bajnoki
Labdarúgó Eb: Irány Franciaország!
pontvadászatok zárultak, hiszen a baráti társaságokban focistákat, illeve neves játékvezetőket is felfedezhettünk. Ok is felkerekedtek vasárnap 17.30-kor, ahogy az a világhálót már is bejáró felvételen is látszik. Az mindenesetre biztosra vehető, hogy a francia stadionok karé-
jaiban, illetve egyes lelátórészein Nagykanizsa és a környező települések (nos, rendben, mellettük egyben Vas megyei városok) neveit jól láthatóan olvashatjuk majd, mivel zászlókkal kellően felszerelt csoportok indultak útnak. Hogy aztán a kanizsai szurkolók szabadsága
sportszerű szurkolásuk mellett meddig nyúlik, arról a magyar labdarúgó válogatott is „tehet", ugyanakkor azt szintén megállapíthattuk, csomagjaik nagysága alapján egyesek akár hetekig is kitartanának...
P.L.
Hatan az Eb-n
Újszászon a lábtoll-labdázók páros országos bajnokságát rendezték és egyéni Eb-rangsorolót is tartottak. A Zemplén SE játékosai Kunics Réka vezérletével egy-egy bajnoki címet, valamint egyéni rangsoroló győzelmet szereztek, emellett egy ezüst és hét bronzérmet is haza hozhattak. Eldőlt, hogy az októberi kontinensviadalon hat kanizsai hölgy lesz a magyar lábtoll-labda válogatott keretében. A Kunics Réka, Morvai Noémi
párosnak ezúttal sem volt ellenfele, így megvédhetik a két éve szerzett Eb-címüket. Az egyéni rangsorolón Kunicsot szintén nem tudta senki megszorítani. Férfi párosban Huszár Emil, Lukács Benedek második, a Baranyai Benett, Farkas Balázs és a Lukács Márton, Takács Endre duó harmadik lett. Vegyes párosban Lukács Benedek, Morvai Noémi és Huszár Emil, Kunics Réka hoztak bronzérmet, míg férfi egyéniben Horváth Gergő és Lukács Benedek tette ugyanezt.
P.L.
Csutak nem vacakolt
A Dunaferr SE és a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány által került megrendezésre a idei veterán kötött- és szabadfogású országos bajnokság, ami egyben az első Tusják János Emlékverseny is volt.
Az újvárosi megmérettetésen Ladányi István (képünkön) is szőnyegre lépett a G kategória (6S-70-évesek) 76 kg-os súlycsoportjában. A Kanizsai Birkózó Sportegyesület sportolója mindkét fogásnemet vállalva, végül, két-két győztes és
egy-egy vesztes mérkőzéssel kötött és szabadfogásban is a dobogó második fokára állhatott.
- Az unokáim is birkóznak, példát szerettem volna mutatni, hogy még ennyi idősen is, ha az ember rendszeresen sportol, érhet el szép sikereket, még ha olyan nehéz sportágról is van szó, mint a birkózás - mondta a „Csutak" néven is ismert veterán birkózó. - Szeptemberben Finnországban rendezik a világbajnokságot és ha minden jól alakul, akkor ott is szőnyegre léphetek.
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (CSOK)! Nagykanizsán a belvárosban, közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (77S9K)
Látóhegyen a szeszfőzdei megállóhoz közel felújításra szoruló, 90 m2-es központi fűtéses, lakás fürdővel, 1100 m2 területtel, gyümölcsössel eladó. Érd.: 0630-388-2670 (7781K)
Nyugdíjasnak bérbeadnám nagykanizsai, egyszobás, komfortos, udvari la-
kásomat havi 20.000 Ft + rezsiért. Tel.: 0620-236-7814 (7783K)
OKTATAS
Matematikából általános és középiskolások felkészítését (érettségire is), korrepetálását vállalja szaktanár Nk-án. Tel.: 0630-969-311S (778SK)
Matek tanítást vállal doktorandusz lány (ELTE matematikus). Tel.: 0620231-2811 (7786K)
VEGYES
Termő citromfák eladók Nagykanizsán. Érdeklődni: 0630-9972867 (7784K)
■itvehAZ
2016. június 16
Kanizsa - Sport
15
Győzelmekkel búcsúztak a szezontól
A Kanizsai Vadmacskák SE amatőr női NB I-es kosárlabdaegyüttese is zárta szezonját és a rájátszás során végül a 11. helyért mérkőzhetett.
Kanizsai Vadmacskák SE -Kecskeméti KC 56-45 (19-9, 414, 14-18, 19-4)
Amatőr női NB I kosárlabdamérkőzés, találkozó a 11. helyért, visszavágó. Zalakaros, 50 néző. Vezette: Horváth A., Földesi Á.
Kanizsa: Fekete (13/6), Fuisz (6), Hegyi (14/12), Horváth E., Kardos (12). Csere: Karancz, Her-man A. (11/3), Bánhegyi, Zsámár. Vezetőedző: Gábor Erzsébet.
Az első meccs ötpontos győzelme után nehezen lendültek játékba
Egri éremeső
Öklözők nagyüzeme volt az elmúlt hetekben, hiszen az egri 66. Bornemissza Gergely Ökölvívó Emlékversenyen több mint 200 versenyző 51 egyesületet képviselt az ország minden pontjáról és a nevezők között ott volt a nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémia nyolc versenyzője is, akik végül öt éremmel zártak.
Aranyérmes lett Botos Károly ifjúsági 60 kg-ban, ezüstérmet nyert Mátés Patrik junior 57 kg-ban, Baranyai József junior 70 kg-ban, Károly Csaba ifjúsági 64 kg-ban, míg bronzérmesként zárt Major Róbert ifjúsági 69 kg-ban. A
a kanizsaiak, de az első játékrész közepétől fokozatosan léptek el a kecskemétiektől Kardos Réka és Fekete Csilla kosaraival. A 13. percig tartott a hazaiak lendülete, onnantól a bács-kiskuniak fokozatosan jöttek fel.
A nagyszünet után továbbra is sok hibával játszott a KVSE a játék minden elemében és tíz pontos hátrányba is kerültek. A vendéglátók nagy hajrába kezdtek, Hegyi Vivien hármasai betaláltak, így az utolsó felvonás sok izgalmat ígért. A záró tíz perc elején sikerült a hazaiaknak kiegyenlítenie, majd az utolsó két percében zsinórban dobott tíz ponttal meg is nyerték a 11. helyért lejátszott találkozót Gábor Erzsébet tanítványai.
Ahelyosztó első találkozóján: Kecskeméti KC - Kanizsai Vadmacskák SE 49-54 (12-11, 13-12, 9-24, 15-7)
A nagy csapat mellett a Kanizsa DKK két leány utánpótlás bajnokság B döntőjének is házigazdája volt. A tini pontvadászaton belül a KDKK legjobbja Ács Lili, a B finálé legtöbb pontot elérő játékosa Kötő Luca lett 146 ponttal, míg a torna MVP játékosának Baa Dominikát (szintén Kanizsa DKK) választották. A serdülők mezőnyében a Kanizsa DKK csapatából Zsámár Lili érdemelte ki az együttese legjobbjának megjáró titulust, mi több, a kanizsai tehetséget a torna MVP játékosának is megválasztották.
P.L.
kanizsai akadémia ezüstérmesei szoros mérkőzésken, 2:1-es pontozással maradtak alul ellenfeleikkel szembenn, s ez azrt mindenképpen biztató a jövőt tekintve.
A Botos-akadémiát egy sportolója képviselte a hölgyek Dobó
Katica Ökölvívó Emlékversenyén Kondákor Emília Cecília (junior 52 kg) személyében, aki mezőnyében két mérkőzést nyerve lett első helyezett.
P.L.
Nem csak Nyugaton bajnokok a kanizsai légiósok
Tulajdonképpen már majd'' két esztendős történet, hogy két kanizsai kosárlabdázó, Lovas Péter és Murvai Dániel Dombóvárra igazolt és az ottani Kosársuli KE színeiben pattogtat. Ehhez tulajdonképpen nem szükséges semmi extra (persze, a játéktudás azért legyen meg...), hiszen csak felkerekednek, kocsikáznak egy jót, majd jöhet a meccs és ennyi az egész.
Szóval, két légiósunk - mivel egyszerűen csak így hívják a nagykani-
zsaiakat Tolna megyében - jelenlegi csapatával nem szerepelt rosszul az NB II Nyugati csoportjában, lévén bajnoki címet szereztek, majd a harmadik vonal Final Fourjába jutottak, melyet Dombóváron rendeztek. Lovas és Murvai együttesénél kimond-va-kimondatlanul a cél régi rangjára visszahozni a város férfi kosárlabda sportját, s ugyan végül csak negyedikek lettek, a második vonal célkeresztben marad, s ebben reményeik szerint a kanizsaiaknak is lehet része...
S ha már nyugat, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egy
osztállyal feljebb, az NB I B Nyugati csoportjában második Vasas Akadémia csapatának tagja az utánpótlás válogatott nagykanizsai Völgyi Marcell is. Sőt, a Vasas később sem állt meg, hiszen egészen a rájátszás döntőjéig lépdelt, ahol végül az Oroszlányi SE Lions csapatát felülmúlva szerzett bajnoki címet az NB I B-ben - soraiban ahogy már említettük, a Kanizsa KK-tól indult 1998-as születésű Völgyi Marcellel.
P.L.
Bátori Gergő emlékére...
Villámcsapásként ért a hír bennünket, bár tudtuk, nagy a baj, de mégis...
Bíztunk, hittünk, hogy jóra fordul minden, és jött a sokkoló hír. Bátori Gergő'' a Miklósfa SE kapusa nincs többé. De hisz'' csak 2S éves voltál, tele vágyakkal, tervekkel. Te voltál a miklósfaiak kapusa, te védted a lövéseket, tizenegyeseket, röpködtél jobbra-balra, az életed volt a foci. Nagyon szerettünk téged, mint embert, játékost, barátot. Most az a foci kapu, amit oly kiválóan védtél, üres maradt, nagyon üres. Nagyon hiányzol mindnyájunknak, a szerető családodnak, szüleidnek, tesóidnak és persze a csapatnak.
Mindig nyerni akartál, kivédeni az ellenfél lövéseit. Most, az utolsó lövést sajnos nem tudtad hárítani. Ez a gyilkos kór legyőzött, pedig mindent megtettél, hogy nyerj, de sajnos most vesztettél. Vesztettél, de a legnagyobb vesztesek mi vagyunk, hogy többé már nem lehetsz köztünk. Ha este felnézünk az égre, a legfényesebb csillagot keressük, az te vagy, mert csillag voltál nekünk. Most az égi csapatban te leszel a kapus, a csillagok kapusa.
Bátori Gergő, Jsten veled, nyugodjál békében, soha nem felejtünk...
Miklósfa SE
Bátori Gergő emlékére (19902016) jótékonysági mérkőzést rendezünk Miklósfán 2016. június 19-én 18 órakor Miklósfa -Pogányszentpéter csapatai között.
Várjuk a segíteni szándékozó szurkolókat!
www. kanizsaujsag. hu
16
Kanizsa - Művésztábor
2016. június 16
Verniszázzsal búcsúztak a művészek Kendlimajortól
A 24. Ludvig Nemzetközi Művésztelep záró kiállítására szombaton került sor a Kisrécséhez tartozó Kendlimajorban. A két hétig tartó művészeti alkotótáborba tíz országból harminc művész fogadta el a meghívást. A rendezvényt Dénes Sándor Nagykanizsa város polgármestere köszöntötte, míg a tárlatot dr. Vitéz Ferenc művészeti író a Néző Pont folyóirat szerkesztője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A rendezvény levezetését -a szervezők részéről- ezúttal Wilheim Gábor vállalta fel.
Sokszor gondolja azt az ember, hogy egy csaknem negyedszázada megrendezésre kerülő művészeti folyam, már nem tud újdonságokkal szolgálni. Szerencsére e vélekedésünket évről-évre megcáfolják a Ludvig Nemzetközi Művésztelep szervezői, akik mindig valamilyen újdonsággal rukkolnak elő. Az új művészek mindig új színfoltokkal gazdagítják az alkotótelep életét, jó hírét világgá röpítve
térségünknek. Ilyen gondolatok jegyében köszöntötte az egybegyűlteket Dénes Sándor Nagykanizsa város polgármestere, aki köszönetét fejezte ki a szervezőknek a több évtizedes munkájukért és reményét fejezte ki, hogy a 25. évfordulót is ilyen sikeresen ünneplik majd meg.
Ezt követően a Ludvig Nemzetközi Művésztelep résztulajdonosa Siegmar Theodor Schmidt mon-
dott köszöntőbeszédet, majd dr. Vitéz Ferenc művészeti író értékelte a szimpóziumot. Vitéz Ferenc értékelése kiterjedt a kiállító művészek alkotásainak műfaji elemzésére és a művésztelepen jelentkező irányzatok jellemzésére. A hely szelleméről, annak kisugárzó hatásáról szólva Hamvas Béla író gondolatait is idézte. Az itt létrehozott kortárs és modern festmények, szobrok és kerámiák, külön-
böző kulturális közegből érkező, eltérő művészeti felfogású emberek üzenetei hagyományaikról, az őket körülvevő világról, vágyaikról és mind azon érzésekről, amelyek bennük vannak. Terjedelmi okokból itt és most csak egy művészt emelnék ki a sorból, aki a Kendlimajorban készített imázs-filmjével jól visszaadja a művésztelep hangulatát. Az orosz Sergey Komyagin interneten is elérhető rövidfilmje jól illusztrálja a nemzetközi szimpózium kéthetes történéseit. A verniszázson a Tiborcz Iván-Simon Balázs-Murka LászlóBerkes Tamás quartet adta a zenei hátteret. Ez utóbbit megszakította az a nyereménysorsolás, amit a támogatójegyeket vásárlók között sorsoltak ki. A nyertesek egy-egy kiváló festményt vihettek haza magukkal. Ugyancsak kellemes meglepetésben részesültek a művésztelep főszponzorai, akik Mahmoud Ashkanani kuwaiti festőművésztől kapott alkotásokkal gazdagodtak.
H.Gy.
Márvány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékek kiegészítők széles választék kínáljuk vizák, mécsesek, keresztek, kelyhek.

Forduljon hozzánk, (egye próbára szakértelmünket. Sokéves tapasztalatunkkal, személves konzultációval segítjük a megfelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minket bizalommal!
Szilvasi Sírkő-Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Kárház u. 15. Telephely: Csurgó, Poldini út 8. Kirakat Csurgó, Arany lános u. 36.
www.siremlek.net
+3630295-3048
+3630956-5685
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA afee''eSZ
'' , 8800 Nagykanizsa Deák tér ó. (93)312-011,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. június 30-ig érvényes. Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
Kövessen minket
honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP ^riS
A vidéki turizmus
versenyképességének növeléséért
Nyitórendezvénnyel, két napos projektindító megbeszéléssel kezdték meg munkájukat a „RuralGrowth - a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a vidéki turizmus gazdasági szektorban" elnevezésű programban résztvevő országok képviselői a Vasemberház Dísztermében.
Nagykanizsa önkormányzatának vezető partnerségével megvalósított, az Interreg Europe Program keretében támogatást nyert pályázat résztvevői most találkoztak először egymással. Magyarországon, vezető kedvezményezettként, megyei jogú városként csak Nagykanizsa nyert ilyen pályázaton, melyre 81 nevezés érkezett és közülük 18-an nyertek Európában.
Az előzményekről többek között megtudtuk: Nagykanizsa és a várost alkotó tágabb térség fejlesz-
tésének egyik legfontosabb kihívása a helyi gazdaság fejlesztése, a helyben maradást, boldogulást erősítő foglalkoztatási lehetőségek megteremtése. A várost és a térséget alkotó aprófalvak kulturális és természeti környezete ugyanakkor megnyitja a lehetőséget az úgynevezett „slowtourism", azaz a természetes környezetre, természeti értékekre építő zöldturizmus és a korszerű értelemben vett vidéki turizmus számára. Mivel Nagykanizsa hosszú távú fejlesztési programja számol a helyi turizmusra építő gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, célszerű mindazokat a közvetlen EU-s forrásokat is kihasználni, amelyek ezen tematikus területhez nemzetközi tapasztalatok megismerését és felhasználását segítik, mint például az Interreg Europe Program. Az Interreg Europe Program a korábbi Interreg IVC Program folytatásaként Euró-
pa valamennyi országa, régiója közti tudás- és tapasztalatcserét ösztönzi.
A 2014-2020-as munkaterv egyik prioritása kifejezetten a természeti és kulturális értékek hasznosítását, egy másik, Nagykanizsa szempontjából még inkább releváns prioritása pedig a helyi kis- és középvállalatok fejlődési, fejlesztési lehetőségeinek javítását tűzte ki célul.
A projekt megvalósulásának időszaka alatt egy tanácsadó partner, az angliai Newcastle Egyetem fogja a munkát támogatni, melyben részt vesz még Hollandia, Finnország, Olaszország, Spanyolország és Romániából Hargita Megye Tanácsa.
Az S4 hónapos projekt április 1-jén indult. Az első 36 hónapjában akciótervet alakítanak ki helyzetelemzéssel, kitörési lehetőségek
(folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - Krónika
2016. június 23
(folytatás a címlapról)
megvizsgálásával, végül egy stratégiát dolgoznak ki. Az utolsó fázisában pedig a megvalósítását vizsgálják meg kis- és középvállalkozások, valamint ezek munkáját segítő szervezetek, mint például az iparkamara bevonásával.
A 9S százalékos támogatással induló projekt összköltsége 124 millió 289 23S Ft., melyből 6 millió 214 63S Ft az önerő.
Az Európa különböző országaiból érkező vendégeket a Vasemberház dísztermében köszöntötte Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár. -Vezető partnerként öröm számunkra, hogy elsőként itt köszönthetjük önöket városunkban, egy ilyen nagyszerű ügyet szolgáló projekt keretében. A következő két nap kiváló alapot jelent majd ahhoz, hogy azokat a fontos célokat elérjük, melyek a helyi gazdaság fejlesztését, a helyben maradást erősítő foglalkoztatási lehetőségek megteremtését jelenti régiónkban - mondta Dénes Sándor.
A nemzetközi együttműködés jelentőségéről Cseresnyés Péter kiemelte: Nagykanizsa vezető partnerként vesz részt egy nyitókonferencián, melyre egyrészt Európa számos országából jöttek olyan szakemberek, akik ezzel a témával foglalkoznak, tapasztalatokat tudnak átadni, valamint szerezni a megbeszélések alkalmával. Nagykanizsa egyfajta speciális turisztikai központtá tud válni, hisz nagyon régóta hangoztatjuk, hogy a város nem „önmagában" van, hanem egy térségnek a központja, ezért a térségért felelős, és ezzel együtt kell elképzelni a fejlődését. A Mura-programban és e konferencia témájában is összecseng az a feladat és elképzelés, amit megfogalmaztunk, hisz azt szeretnénk, hogy a Mura-program keretén belül a gazdaságfej -lesztés egy speciális ága, a turizmus, a vidéki turizmus kerüljön kiemelésre, hangsúlyosan ezt fejlesztjük - összegezte az államtitkár.
B.E.
IMEDIA
Sör és zene ötödször
Múlt pénteken fúvószenével és a hagyományoknak megfelelően az első, ünnepélyes sörcsapolással kezdődött az V. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvóstalálkozó. A kétnapos rendezvényen 200 fúvós, 60-féle sör és programok sokasága várt a kanizsaiakra.
Délután a Half Note City vette birtokba elsőként a nagyszínpadot. Az Erzsébet téren felállított Sörsátorban folyamatosan gyülekeztek az emberek. Akadt olyan is, aki Berlinből érkezett, kifejezetten a fesztiválra.
- Ez teljesen más, mint a német sörfesztiválok. Itt minden olyan vidám és jobb - mondta Wolfgang Roth.
A hosszúvölgyi baráti társaság már túl volt az első kóstolón. -
Cseh sört is kóstoltunk, németet is kóstoltunk, mindegyik nagyon finom volt. De a magyar söröket is szeretjük természetesen - mondta Perényi Gyuláné.
A rendezvény nyitányát jelezték a fúvósok: nagykanizsai és litván zenészek adtak ízelítőt a szombati kavalkádból.
Tatár Csaba a Nagykanizsai Fúvószenekar vezetője így tájékoztatott: - A szombati nap már délelőtt indul: egy dottóval a litván zenekar járja végig a várost 10 órától, mi pedig a kanizsaiakkal a belvárosban megyünk, egészen a Vásárcsarnokig. Délután 1S:30-tól indul a sátor színpadán a fúvós zenekarok koncertje.
Az V. Kanizsai Sörünnepet Cseresnyés Péter országgyűlési képvi-
selő, államtitkár nyitotta meg: -Tavasztól őszig folyamatosan olyan nagy rendezvények vannak, ahová érdemes ellátogatni, és érdemes eltölteni néhány órát. Nemcsak azért, hogy megkóstoljuk az ottani jó ételeket és italokat, hanem azért, hogy találkozzunk az ismerősökkel, beszélgessünk egy jót. Hiszen mi más lehetne egy közösségi rendezvény célja, mint hogy a barátokkal, ismerősökkel eltöltsünk néhány órát.
Pénteken folytatódott egy hagyomány is: Cseresnyés Péter és Karádi Ferenc alpolgármester ünnepélyes sörcsapolásával kezdődött el hivatalosan a fesztivál.
Karádi Ferenc alpolgármester így biztatta a megjelenteket: - Nagykanizsa régi sörös város. Nem szeretnénk, ha Nagykanizsa lakói ezt elfelejtenék, tartsuk meg az emlékezetünkben. A sörfesztiváloknak most különlegessége, hogy a labdarúgóválogatottunk kint van az Európabajnokságon. Hajrá Magyarország, hajrá nagykanizsai sörfesztivál!
ír vörös, Csíki és szilvás - csak néhány a 60-féle sörkülönlegesség közül, amelyet a kétnapos fesztiválon meg lehetett kóstolni. A szomjoltás mellett a kikapcsolódás is garantált volt, hiszen szombaton többek között fúvós előadások, indiai nap és Beatrice-koncert várta a kanizsaiakat, a Sörsátorban pedig közösen lehetett szurkolni a magyar fociválogatottnak.
Kanizsa Médiaház
Házhoz megyünk kanizsai résztvevőkkel
A nagykanizsai Honvéd Kaszinó Hölgyklubja széles társadalmi bázissal rendelkezik. Pártoló tagok, rokonok, barátok mindig szívesen működnek közre azokban a rendezvényekben, amelyeket a klub szervez, avagy ahová meghívást kap.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is rendezett az idősügyi klubok számára vetélkedőt. Idén „Házhoz megyünk" címmel a va-
gyonvédelem volt a téma, ahová a Hölgyklub is nevezett. Mivel a kiírás úgy szólt, hogy a 3 fős csapatban, az idős személy mellett felnőtt családtag, valamint általános iskolás tanuló is vegyen részt, a klub mozgósította bázisát, így két családot is indított. A Lovrek és a Lázár-Tukszár család sikeresen vette az akadályokat, mi több az utóbbiakat az a megtiszteltetés is érte, hogy az országos megmérettetésen Zala Megyét képviselhették.
A Lázár Józsefné, Tukszárné Lázár Mónika és Tukszár Marcell összetételű csapat egy igen jól
szervezett színvonalas vagyonvédelmi vetélkedőn a középmezőnyben végzett. A csapatkapitánytól, Lázár Józsefnétől megtudtuk, hogy az ország minden megyéje indított egy-egy csapatot. A Budapesten rendezett vetélkedő sok komoly ismeretet és számtalan játékos ügyeskedést kívánt meg a résztvevőktől. A Hölgyklub csapatának legjobban a Biztonság - Biztonságérzet - Óvatlanság témakörének szórakoztató feldolgozása tetszett.
Kanizsa
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója. Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 086S-3879
2016. június 23
Kanizsa - Krónika
3
Átadták az ötezred ik Kanizsa Kártyát
Hat év alatt ötezer darab Kanizsa Kártyát igényeltek a nagykanizsaiak. Az ötezredik tulajdonost Karádi Perenc alpolgármester és Bali Veronika a Tourinform Iroda vezetője köszöntötte szombaton.
Nagykanizsai állandó lakcímmel rendelkező lakosok válthatják ki a kedvezményekre jogosító kártyát. A város közintézményeiben dolgozó közalkalmazottak Ingyen igényelhetik.
Bali Veronika a Nagykanizsai Tourinform Iroda vezetője elmondta: - Most már 7S helyen adunk kedvezményt, ebből a három fő kedvezményt biztosító a városhoz kötődik. Az uszodában lehet húsz százalékot kapni a bér-
79 kertet neveztek a kanizsaiak idén a Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenybe. A helyi forduló keretében a zsűrizés ezen a héten kezdődött.
A közösségi kertek szemléjével kezdte a munkát a zsűri, kedden a Miklósfai Óvodában jártak az ítészek. Az intézmény első alkalommal nevezett a megmérettetésre.
- A tavalyi évben pályáztunk a Zöld óvoda cím elnyerésére, és annak keretén belül a tavalyi év során alakítottuk ki ezt a kiskertet. Ez a falusias környezet, ahol a miklósfai óvoda elhelyezkedik, tán
letből, a színházbérletekből lehet szintén húsz százalékot kapni, illetve a Zala Volán, most már ENYKK helyi, havi bérletére lehet tíz százalék kedvezményt kapni. Ezt a város kifizeti az intézményeknek, tehát így a város hozzájárul a kártya sikeréhez.
Az önkormányzati intézmények szolgáltatásainak kedvezményes igénybevétele sokak számára csábító. így, az ötezredik kártyát igénylő Rácz Ferencet is leginkább ez a lehetőség motiválta a kártya kiváltásánál.
Rácz Ferenc az ötezredik Kanizsa Kártya tulajdonosa azt mondta: - A szüleim ajánlották, hogy váltsam ki, mert nekik is van és mondták, hogy sok kedvezménnyel jár. Ezek között van az, hogy az autó-
még inspirált minket, hogy itt jó helye lesz egy ovikertnek. Ahogy a kollégák elmondták, évekkel ezelőtt volt az óvodának konyhakertje, csak aztán mikor felújítás történt, sajnos tönkrement, és azt gondoltuk, felújítjuk, a tavalyi évben - hangsúlyozta Geröly Krisztina tagóvoda vezető. Az idén pedig úgy gondolta az intézmény vezetése, a versenyre is benevezi az udvar sarkában található kis kertet, mely a zsűri tagjait is elvarázsolta.
Kálovics Andrea, a VIA Kanizsa Zrt. városgondnoka azt mondta: -A mostani helyszínen még nem zsűriztünk az elmúlt 4 évben, és nagyon kellemes meglepetésként
buszjáratokra járó bérletre van kedvezmény, és ezt mindenképpen minél előbb meg akartam szerezni.
- Az ötezredik kártya eladása igazolja a város vezetői számára, hogy érdemes volt életre hívni ezt a lehetőséget, mondta Karádi Ferenc alpolgármester. - Minden város igyekszik a saját szolgáltatóit helyzetbe hozni, ez így történik Nagykanizsán is. A kártya használatán keresztül olyan szolgáltatásokat lehet igénybe venni, amelyek a város lakóit valamilyen kedvezményben részesítik.
A kártyával kapcsolatos tudnivalók, szolgáltatók és szolgáltatások részletesen megtalálhatók a www.kanizsakartya.hu oldalon.
Kanizsa Médiaház
ért bennünket ez a gyönyörű kert. A gyerekek lelkesedése és hozzáértése.
- A versenyre benevezett kertek száma évről-évre változó, de idén pozitív változások is vannak a nevezések tekintetében - fogalmazott a helyi megmérettetés koordinátora, dr. Szabados Gyula. - A 79 kertből örvendetes az, hogy a közösségi kategóriában - míg korábban 4-S kertet neveztek - az idén már ennek dupláját nevezték, és ebből 6 óvoda, mely az idén Nagykanizsán megméretteti magát.
A zsűri két fordulóban járja végig a kanizsai kerteket, a helyi végeredmény szeptemberre várható.
Kanizsa Médiaház
Elindult a kertszemle
125 éves az evangélikus templom
„Boldogok, akik házadban lakhatnak." A helyi gyülekezet annak idején Koch Jánost és Morandini Románt kérte fel a tervek elkészítésére, illetve kivitelezésére. A ma már helyi műemléki védelem alatt álló templomot 1891. június 28-án szentelte fel, valószínűleg Karsai Sándor püspök.
Az évforduló alkalmából a gyülekezet ünnepi istentiszteletet tartott, amelyen Szemerei János evangélikus püspök hir-
detett igét. - Nagyon sok olyan kötődés kapcsol össze bennünket itt, ezekben a templompadokban is, eleinkkel és szeretteinkkel, amikre ha rágondolunk néha-néha, jóleső vagy fájdalmas érzés tölt el bennünket. Ebben a 12S éves templomban is, amely, ha 2S évvel számolunk egy generációt, akkor öt generáció lelki otthona. Ez azt jelenti, hogy a ma élőknek a szülei, a nagyszülei, a dédszülei és az ükszülei is ide jártak - mondta a püspök.
Virágot egy mosolyért!
2016. június 28-án az országos kezdeményezés keretében immár második alkalommal mosolyra és befogadásra váró virágcsokrok lepik el az országot, köztük Nagykanizsa városában is várják az árva csokrok leendő tulajdonosaikat. A hazai virágkötők, így munkatársaink is, ismét virágcsokrok ezreit helyezik el utcákon, köztereken, parkokban, hogy megtalálójuk arcára mosolyt varázsoljanak, mely akcióhoz a tavalyi sikeren felbuzdulva a Pannonia Virágbolt is nagy örömmel csatlakozik. Az apró figyelmességgel arra kívánunk rávilágítani, hogy a virágok fontos szerepet töltenek be mindennapjainkban. Szépségükkel, bájukkal elkísérnek bennünket a bölcsőtől a sírig, részesei legnagyobb örömeinknek és bánatainknak.
A Nagykanizsa városának köztereire kihelyezett virágcsokrokon egy kis kísérőkártya jelzi, hogy a Pannonia Virágbolt virágkötői állították össze az árválkodó szépséget, nekik köszönhető az önzetlen gesztus. Az esemény különlegességét az adja, hogy a virágokat nemcsak megcsodálni lehet, de a szerencsés megtaláló haza is viheti magának, vagy továbbajándékozhatja egy számára különleges embernek. Továbbá fontos elmondani, hogy a megtalált virágcsokrokért cserébe fizetséget nem várunk, csak egy visszajelzést a virágok további sorsáról. A kísérőkártyán található e-mail címre elküldött vagy a Pannonia Virágbolt közösségi oldalára feltöltött fotó méltó elismerés és köszönet a virágkötő számára. A visszaérkező fotóval a mosoly körbeér, visszajut ahhoz, aki örömmel, szakértelemmel és lelkesedéssel készítette, hogy egy számára idegen embernek boldog perceket szerezzen.
A virágcsokrokat és a mosolygó embereket 2016. június 28-án érdemes keresni Nagykanizsán.
További részletek az országos kezdeményezésről az esemény hivatalos honlapján: www.viragote-gymosolyert.hu és Facebook oldalán: www.facebook.com/viragot-egymosolyert
J Kanizsa - Főhajtás
2016. iúnius 23.
Reménnyel tekintenek a magyarokra
Egyesületünk számára megtiszteltetés, hogy politikusaink szólnak rendezvényeinken. Csak találgatni tudjuk, honnan fúj az a szél, amely választott képviselőink megbecsülését próbálja kikezdeni. Lehet, egy végképp hiteltelenné vált párt szeretné a szomszéd tehenét is úgy látni? De mi már csak Arany Jánossal tartunk, aki azt írta: Kevesen vagyunk, de ha egyetértünk, ha bölcs vezetők után indulunk s engedelmeskedünk: a diadal bizonyosan mienk. - fogalmazott Kóré Péter a Nagykanizsai Polgári Egyesület nyári ''S6-os ünnepén.
Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének évfordulóján a forradalom és szabadságharc valamennyi hősi halottja, a vérbefojtást követő megtorlás valamennyi áldozata előtt fejet hajtunk - folytatta. - Ünnepet említettem, mert ilyenkor a jövőt ünnepeljük. Ahogy Márai Sándor írta: „Mindig új élet lesz a vérből."
Ezután bekonferálta a Kovásznán, testvérvárosunkban született Ignácz Rózsa prózáját, amely a Rendületlenül című irodalmi röplapon jelent meg 19S6. október végén. Igazat játszottak... volt a címe az édesanyai írásnak, amely méltán váltott ki mély érzelmeket a hallgatóságból. Zárósora: De értetlenül állok a Gyermek előtt, aki élet-halál harcot játszott, és játszva adta vissza azt nekünk, amit már örökre elvesztettnek hittünk: nemzeti önbecsülésünket.
Balogh László önkormányzati képviselő beszéde elején köszöntötte a köztünk lévő ötvenhatosokat. Örömmel említette, hogy a tőlük az ötvenéves évfordulón kapott lyukas zászló újra - és reméli, még soká -közreműködője az emlékezésnek, a
jövőigenlő ünnepnek. Majd így folytatta: Engedjék meg, hogy megemlékezésem elején egy kicsit esz-mélődjek, hangosan mintegy együtt gondolkodjak Önökkel. A kérdés, amelyre választ keresek a következő: helyénvaló-e ha egy mai szónok nem csak a múltról, hanem a jelenről és a jövőről is beszél?
19S6. október 22-én a Műegyetemen összegyűlt fiatalok a lengyel néppel való szolidaritás kifejezésére a Bem tábornok szobra
miatt. Saját szabadságukért, saját jövőjükért.
Csak egy példa ez a Bem szobor körüli történet. De utalhatnék akár a Rákóczi induló népszerűségére is függetlenségi küzdelmeink során. Jelkép, szívet melengető, izmot mozgósító jelkép, messze nem csak egy távoli, történelmi adat.
Ugy gondolom, nem is kell tovább érvelnem, fél szavakból is értjük egymást. A mai szabadságünnepen - mert mélyen egyetértek a bevezetőben elhangzottakkal: ilyenkor a jövőt ünnepeljük, „Mindig új élet lesz a vérből." - tehát csak akkor lehetünk hűek az ''S6-osokhoz, ha megharcoljuk a mi mai harcainkat is azért, amiért ők életüket áldozták.
Szívembe csavart az előbb elhangzott édesanyai írásból egy szó: nemzeti önbecsülésünk. Vagy ahogy Szentmihályi Szabó Péter írta: csak magyarnak lenni végre hagyják. Hát nem ez van újra - ki tudja hányadszor - veszélyben, most a kényszer betelepítés révén? Hát nem lennék áruló, ha ilyen veszély közepette nem arról beszélnék, mindannyiunkra szükség van, mindnyájunknak el
előtti gyűlést választották. Talán a kiváló 19. századi szabadsághős miatt? 19S6 júniusában Poznanban munkásfelkelés tört ki, politikai szabadságot, vallásszabadságot és az anyagi feltételek javítását követelték. Bár egy háromezer fős páncélos haderővel vérbe fojtották a felkelést - a summa S7 halálos áldozat, 700 bebörtönzött - a poznani felkelés előzményül szolgált a kommunista diktatúra rabláncát lerázni akaró magyar nép szabadságküzdelmének. 1848 miatt, a piski csata miatt mentek hát az S6-os fiatalok a Bem szoborhoz? Nem! Poznan miatt, a lengyel Nagy Imre
kell mennünk! El kell mennünk őszszel, a népszavazáson el kell utasítanunk a kvótát. Csak mi mondhatjuk meg, kikkel akarunk együttélni. Csak mi mondhatjuk meg, akarunk-e nemzeteket feloldó Eurábiai Egyesült Államokat?
És örülök, hogy szóba került az előbb a hazugság. Ismeretes: Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal -hazudtunk minden hullámhosszon. Az egyik, ''S6-ban saját bűneire rádöbbenő magyar író szavait a hazugságrém Őszödön kisajátította. És ma szerte Európában ez a hazugság mérgez. Nem írhatnak a nyugati újságok a migránsok által
elkövetett bűncselekményekről. Nyugaton nem lehet beszélni arról a keresztényüldözésről, amely a németországi táborokban zajlik.
A politikai korrektség, a píszí diktatúrájában élnek nyugati polgártársaink. Csoda-e, ha ki vannak éhezve az igaz szavakra? Februárban Lánczi Tamás számolt be a HSMK-ban, micsoda megbecsüléssel, micsoda reménnyel fordul az átlag nyugat-európai polgár Magyarország felé. Azt is kimondta: a népszavazás üzenet is, nem csak magunknak tartozunk vele. Üzenet lesz a nyugat-európai elitnek is - kevés embernek lehet sokáig hazudni, sok embernek lehet kevés ideig hazudni - de sok embernek, sokáig nem lehet.
És üzenet lesz a bennünk bízó átlag nyugat-európaiaknak is: ha a magyaroknak sikerült, miért ne sikerülhetne nekik is, Ha nekünk sikerült olyan kormányt választani, amely a saját nemzete érdekeit képviseli, miért ne sikerülhetne nekik is? Elűzni azokat, akik saját népük helyett egy másikat választottak.
19S6 kötelez.
Age quod agis - sok iskola választotta jelmondatául Plautus sorát. Pedagógusként - talán megbocsátják - különösen kedves nekem. Sokféleképpen fordítják. Tedd, amit teszel! Amit teszel, tedd igazán! A mai ünnepen hadd idézzek egy magyar regényhőst, a Baradlay-fiúk édesanyját. Ő így küldte fiait - akár a császárhű, kőszívű apa akaratával is szembeszegülve: Tedd, amit tenned kell!
Tegyük, amit tennünk kell.
Igy szeretnénk átélhetővé tenni ''S6 emlékét. A méltó emlékezés azt kívánja, hogy tisztelettel és tisztességgel emlékezzünk meg a régmúlt hőseiről és ártatlan áldozatairól. 19S6 örök tanulsága, hogy vannak örökifjú hősök, mert példaképpé is válhatnak, mert fiatalos lendülettel széttörték az agyunkat és szívünket nyomasztó félelmet. Nem szabad feledni a fénylő arcokat! Felemelt fejű és emelkedett szívű népnek van jövője. Nagy Gáspárral szólva: „Megigéz fénylő arcuk, lám a lélek és lelkesültség, mily káprázatos ikerpár együtt: őszinte Isten-oltár!" - fejezte be a Humán Bizottság elnöke beszédét, melyet az NPE rendezvényein hagyományos egy-egy szál virág elhelyezése követett. Kifejezvén, valamennyiünkre szükség van, nem lehetünk tétlen szemlélők.
Kanizsa
2016. június 23
Kanizsa - Főhajtás
5
Ma mondhatunk nemet a zsarnokságra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete idén is június 17-re a vasútállomásra szervezett koszorúzást. ''52-ben ezen a napon történt a vagonírozás. Számosan eljöttek az első, 1950-es deportálás túlélői közül is. Egyikük tavaly így emlékezett fájdalommal a rabságban elhunyt nagyapjára: - Kerestem a temetőgondnokságon. Mondom, mikor halt meg. Nincsen nyoma. Még a halott is ellenség volt. - Felidézte odaérkezé-sük napját is: - Kint voltunk a réten. A szabadban. Éhesek voltunk, szomjasak voltunk. Nagyapám kerülget. Azt mondja: Kisu-nokám, ne haragudj. Nem tudok enni adni. - Mindez visszahallgatható a youtube-on Hortobágyra elhurcoltak visszaemlékezései cím alatt. A vers és a népdal után Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő a következő beszédet mondta:
„Pulik helyett vérebekkel/ Ostor helyett fegyverekkel/ Őrzik az embercsordákat/ Ez a híre Hortobágy-nak."
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Emlékezők!
Ezt a verset egy kitelepített ember, Debreczeni József vetette papírra 19S3-ban. Ez a négy sor hűen adja vissza az elmúlt század ötvenes éveinek hangulatát, az otthonukból kényszermunkatáborokba száműzöttek kilátástalanságát, re-ményvesztettségét.
seknek nevezett emberek, akik valójában elhurcolt rabok voltak, állami gazdaságok kiürített és őrzött majorjaiba, istállókba, juhhodá-lyokba kerültek, és kényszermunka volt az osztályrészük.
A következő három évben további 4S kitelepítési hullámról tanúskodnak a dokumentumok: a déli és a nyugati határ mellől, így több mint hat évtizeddel ezelőtt Nagykanizsa térségéből 19S0. június 23-án, 19S0. decem-
táltak, kitelepítettek és kényszermunkára fogtak.
Ez volt az elcsalt, úgynevezett „kékcédulás" választásokon hatalomra került kormány bosszúja az osztályellenségnek kikiáltott emberek ellen, akiknek általában nem volt más bűnük, mint az, hogy másként gondolkodtak, mint amit a kommunista diktatúra elvárt. Úgynevezett kulákokat és nemeseket, a politikai ellenzék tagjait va-
ber 6-án, majd 19S2. június 17-én hurcoltak el embereket. így alakult ki a magyar gulág, amely szovjet mintára szerveződött. A rabgazdaságok egyetlen célja a büntetés, a megtorlás, a megfélemlítés volt.
Tisztelt Emlékezők!
A Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány - amely a hortobágyi kényszermunkatáborok történetét kutatja - készített egy összeállítást. E szerint a 12 kényszermunkatáborból az 19S3 júliusa és
A totális hatalomra törő új rezsim 19S0. június 23-tól családok százait deportálta a jugoszláv határsáv falvaiból a Hortobágyra és a Nagykunságra. Az akkor telepe-
az október 31-i felszámolási határidő között 2S24 család, mintegy 7280 ember szabadult. Valószínűleg azonban ennél is többen, 8-10 ezren lehettek azok, akiket depor-
gonírozták be, és hurcolták el őket embertelen körülmények közé.
Azokat vitték, akik nem tetszettek. És azért vitték, mert nem tetszettek. Más indok nem nagyon volt. És vannak, akik sohasem térhettek vissza. Vagy ha visszatértek is később, nincstelenül, továbbra is üldözötten jöttek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha nem csak a hortobágyi kényszermunkatáborról beszélünk, akkor az összes kitelepítés közvetlenül mintegy 100-300 ezer embert érinthetett, de ez a szám valószínűleg elérte a félmilliót is, ha azokra az emberekre gondolunk, akik azért, hogy elkerüljék a hivatalos kitelepítést, mindenüket hátrahagyva elköltöztek, elmenekültek.
Nemcsak S6-os magyarok vannak. Vannak ''S0-es magyarok is! Ugye emlékszünk még Illyés Gyula megrázó, monumentális költeményére?! „Hol zsarnokság van, / ott zsarnokság van,/ nemcsak a puska-csőben,/ nemcsak a börtönökben,/ nemcsak a vallatószobákban,/ nemcsak az éjszakában/ kiáltó őr szavában,/ ott zsarnokság van" Az a fájdalmasan szép mondat, amelyet Ily-lyés Gyula a zsarnokságról írt oldalakon keresztül, hűen adja vissza a zsigeri félelmet, a sötét, elnyomó diktatúra embertelen hatalomgyakorlási technikáját. „ott zsarnokság
van/ az óvodákban,/ az apai tanács-ban,/ az anya mosolyában"
Tisztelt Emlékezők!
A zsarnokság béklyóját 26 éve ledobtuk magunkról. De a lelkeket fogva tartja még az emlék, hiszen köztünk vannak, élnek még azok, akik megjárták a kényszermunkatáborokat, Recsket, itt vannak még az egykori deportáltak és internáltak. Velük együtt közös felelősségünk, hogy a történelmünk múltbéli borzalmait ne fedje - ne fedhesse! - a feledés jótékony homálya. Közös felelősségünk és kötelességünk az emlékezés, az, hogy beszéljünk a vörös ragályról, amely százezrek, milliók életét nyomorította meg, tette tönkre. Beszélnünk kell róla és emlékeznünk, generációkon és nemzedékeken át, hogy a történelem ne ismételhesse önmagát.
És még valamiről beszélnünk kell, tisztelt honfitársaim! Arról, hogy a diktatúra, még ha báránybőrbe is bújik, diktatúra marad!
Az S0-es évek kényszer-kitelepítése után most, lassan hét évtizeddel később, itt a kényszerbetelepítés. Az akkori elhurcolást sok százezren szenvedték meg. A mostani kvótát az egész ország megszenvedné. Mert hol zsarnokság van, ott zsarnokság van... A kommunisták úgy döntöttek, családok ezreinek, tízezreinek életét teszik tönkre, más helyre hurcolva őket. A brüsszeli kvázi-demokraták most országokra akarnak kényszeríteni nekik nem tetsző, nemzeti érdekeikkel ellentétes döntéseket. így Magyarországra is. Csak most nem visznek, hanem hoznának. Ennyi a különbség. A kényszer-kitelepítés és a kényszerbetelepítés filozófiája ugyanaz. A diktatúra, az erő fitogtatása, a büntetés. Az ''S0-es évek áldozatainak megmondták, hol kell élniük. Ma pedig azt akarják megmondani nekünk, a saját országunkban kikkel kell együtt élnünk.
Van azonban egy nagy különbség, tisztelt hölgyeim és uraim! Az S0-es években nem lehetett tiltakozni, szavazni. Ma azonban lehet, és meg is tesszük! Ma küzdhetünk a ránk kényszerített akarat, egy másfajta diktatúra és diktátum ellen. Ma mondhatunk nemet a zsarnokságra. És meg is kell tennünk -a jövőnk, gyermekeink, unokáink, tehát Magyarország érdekében.
Kanizsa
6
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 23
Ifi la.t?nNfy
1 he Talent Management ÜOmpantj
Megbízónk egy tekintélyes Olaj- és Gázipari, családi tulajdonban lévő szaúd-arábiaivállalat, amely közel 30 éve működikaz ipari szolgáltatások, a rendszer integráció, a kereskedelem és a környezetvédelmi megoldások területén.
A CÉG JELENTŐSEN BŐVÜL ÉS SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
HEGESZTŐTECHNIKUS (JUNIOR)
Fő feladatok:
♦ Elvégezi és vizsgálja a hegesztési- (WPS és WPQR) és darabolási eljárásokat a különböző szabványelőírások szerint.
♦ Megfelelően képzett és jól ismeri a projektre vonatkozó szabványokat és előírásokat. Nyomástartó berendezésekre és csővezetékekre vonatkozóan az ASME IX előírásainak az ismerete szükséges.
♦ Meghatározza a vágási, szerelési és a hegesztési sorrendet.
♦ A technikus olvassa és értelmezi a műszaki rajzokat és specifikációkat, hogy megfelelően megtervezze a szerelési és a hegesztési eljárásokat, munkafázisokat.
♦ Meghatározza a szükségeselőmelegítésihőmérsékletetésa max-imálishőbevitelt a falvastagságalapján.
♦ Oktatja és továbbképezia hegesztőket az alkalmazandó hegesztési eljárásokra a vonatkozó WPS-ek alapján.
♦ Értékeli a hegesztők teljesítményét annak érdekében, hogy megfelelő minőségű varratok készüljenek, és ha szükséges képzi őket.Napra-készen tartja a hegesztők teljesítményértékelésének eredményeit, amelyek szükségesek a megfelelőség értékeléshez.
♦ Karbantartja a WPS lapokat, tárolja az NDT-és a csőszakaszok a csővezeték vizsgálati eredményeket, frissíti a hegesztők teljesítményére és minősítésére vonatkozó elektronikus és papír alapú nyilvántartásokat.
♦ Elkészíti a hegesztési varratanyakönyvet a hegesztőre és a hegesztési eljárásra vonatkozó információkkal.
♦ Nyomon követi az anyag specifikációkat és biztosítja, hogy minden beérkező anyag megfelelően dokumentálva legyen.
Elvárások:
♦ Szakközépiskolai érettségi vagy ennek megfelelő szakirányú végzettség
♦ Legalábbaz ASME IX előírásaiszerintiminősítésselrendelkezikszénacélés-rozsdamentesacélok SMAW / GTAW (fedettívűhegesztés/védőgáza-sívhegesztés)eljárásokkaltörténőhegesztésében.
♦ Minimum 3 éves tapasztalat a gyártás területén.
♦ Angol nyelv írásbeli és kommunikációs szintű ismerete (a munkavégzés nyelveangol)
♦ Jóinterperszonáliséskommunikációskészség.
♦ Megbízható, pontos, precíz,önálló és felelősségteljes magas szakmai színvonalú munkavégzés.
Juttatások: Versenyképes fizetés és egyéb juttatások
Munkavégzés helye: AlKhobar, Szaúd-Arábia
Amennyiben a fenti álláshirdetés felkeltette érdeklődését, kérjük, juttassa el angol nyelvű fényképes, szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail címre: ildiko@talentifynow.com
Ijf lafenNfy
ihe Talent Management: Company
Megbízónk egy tekintélyes Olaj- és Gázipari, családi tulajdonban lévő szaúd -arábiai vállalat, amely közel 30 éve működik az ipari szolgáltatások, a rendszer integráció, a kereskedelem és a környezetvédelmi megoldások területén.
A CÉG JELENTŐSEN BŐVÜL ÉS SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
MINŐSÍTETT HEGESZTŐ (SENIOR)
Fő feladatok:
♦ Olvassa és értelmezi a terveket, specifikációkat / izometriákata szükséges hegesztési paraméterek meghatározásához.
♦ Képes hegeszteni vízszintes-, függőleges- és fej feletti pozícióban (minden hegesztési pozícióban).
♦ Üzemelteti a kézi és gépi hegesztőberendezéseket a megfelelő hegesztési varrat létrehozásához / kialakításához.
♦ Kézben tartja a hegesztési ívet és a hegesztési sebességet a megfelelő beolvadási mélység és varratalak kialakítása érdekében.
♦ A gyártás / szerelés adataival kiegészíti az izometrikus csőterveket és jelöli a tervhez képesti eltéréseket, változásokat.
♦ Karbantartja a hegesztő berendezést.
♦ Kézi és gépi szerszámokkal letisztázza a darabolási / vágási felületeket.
♦ Összeszerelia szükséges alkatrészeket, részegységeket kézi és gépi szerszámok segítségével.
♦ A művezető által meghatározott egyéb feladatok elvégzése.
Elvárások:
♦ Szakközépiskolai érettségi vagy ennek megfelelő szakirányú végzettség.
♦ Legalább az ASME IX előírásai szerinti minősítéssel rendelkezik szénacél és rozsdamentes acélok SMAW / GTAW (fedett ívű he-gesztés/védőgázas ívhegesztés) eljárásokkal történő hegesztésében.
♦ Az AWS D1.1 előírásai szerinti minősítés előny.
♦ Minimum 5 éves tapasztalat a gyártás területén.
♦ Angol nyelv alapfokú ismerete írásban és szóban (a munkavégzés nyelve angol)
♦ Jóinterperszonális és kommunikációs készség.
♦ Megbízható, pontos, precízés felelősségteljes magas szakmai színvonalú munkavégzés.
Juttatások:
Versenyképes fizetés és egyéb juttatások
Munkavégzés helye: Al Khobar, Szaúd-Arábia
Amennyiben a fenti álláshirdetés felkeltette érdeklődését, kérjük, juttassa el angol nyelvű fényképes, szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail címre: ildiko@talentifynow.com
2016. június 23.
Kanizsa - Hirdetés_|T

N
Ta.^nHfy
the Tatent Management Compnny
Megbízónk egy tekintélyes Olaj- és Gázipari, családi tulajdonban lévő szaúd-arábiai vállalat, amely közel 30 éve működik az ipari szolgáltatások, a rendszer integráció, a kereskedelem és a környezetvédelmi megoldások területén.
A CÉG JELENTŐSEN BŐVÜL ÉS SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
CSŐSZERELŐ
Fő feladatok:
♦ Értelmezi a terveket, gyártmányrajzokat, hogy meghatározza azokat az anyagokat és eszközöket, amelyek a munkavégzéshez szükségesek.
♦ Megméri és megjelöli a csöveket a daraboláshoz és a csavarmenet vágáshoz.
♦ Elvégzi a csővégek élelőkészítését.
♦ Kiválasztja, méri, darabolja és összeszereli a csőszakaszokat, illesztéseket és kötéseket kézi-és elektromos szerszámokkal valamint hevederek / emelő szerkezetek. Beépít csöveket fittingeket, szerelvényeket, kondenzedényket, szűrőket, tömítéseket és szükség esetén meghajlítja a csöveket.
♦ Előkészíti a csöveket és fittingeket az illesztő hegesztéshez és a töltővarratok elkészítéséhez.
♦ Összeszereli és rögzíti a csöveket, alkatrészeket a hozzájuk kapcsolódó készülékekkel együtt a rajzok és specifikációk alapján, hegesztéssel és/vagy menetes kötésekkel.
♦ Darabol, csavarmenetet vág és képes a következő eszközök szakszerű használatára: fűrész, lángvágó, csőhajlító és menetvágó.
♦ Az acélszerkezeteken elhelyezi és rögzíti a csöveket, csőszakaszokat csőtartók. alátámasztások, szerszámok vagy hegesztés segítségével.
♦ A csőszakasz mérete, valamaint a vonatkozó rajzok és specifikációk alapján kiválasztja a csőszakaszokba beépítendő csőtartókat, rugós csőtartókat.
♦ Kivágásokat készít és lyukakat fúr az acélszerkezete a csőszakaszokszerelését megelőzően, kézi és elektromos szerszámok segítségével.
♦ Ellenőrzi és vizsgálja az elkészült csőszakaszokat pl. szemrevételezéssel, elvégzi rajtuk a szükséges próbákat és teszteketpl. szilárdsági nyomáspróba.
♦ Szükség esetén módosításokat végez, tisztítja és karbantartja a csővezetéki rendszereket, egységeket, alkatrészeket és az azokhoz kapcsolódó gépeket és eszközöket, kézi és elektromos eszközök segítségével a vonatkozó előírások, specifikációk szerint.
♦ Kiválasztja, megvizsgálja és használja a következő emelőeszközöket: csigás- vagy láncos emelő, racsnis feszítő, emelőbak stb. Elmozdulás ellen biztonságosan rögzíti a csővezetékeket.
♦ Megfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a projekt végrehajtás teljes szakaszában, a balesetek és nézeteltérések elkerülése érdekében.
♦ Elvárható gondossággal figyel saját és a vele együtt dolgozók egészségére és biztonságára.
Elvárások:
♦ Szakközépiskolai érettségi vagy ennek megfelelő szakirányú végzettség.
♦ Minimum S éves tapasztalat az építőipar területén.
♦ A csőszerelési technikák és módszerek szakmai ismerete.
♦ Angol nyelv alapfokú ismerete írásban és szóban (a munkavégzés nyelve angol).
♦ Jó interperszonális és kommunikációs készség.
♦ Megbízható, pontos, precízés felelősségteljes magas szakmai színvonalú munkavégzés.
♦ Hatékony munkakapcsolat kialakítása a kollegákkal. Juttatások: versenyképes fizetés és egyéb juttatások.
Munkavégzés helye: Al Khobar, Szaúd-Arábia
Amennyiben a fenti álláshirdetés felkeltette érdeklődését, kérjük, juttassa el angol nyelvű fényképes, szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail címre: ildiko@talentifynow.com
Pályázat - személyszállítás
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-ának rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusz-szal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/8492300; Fax: 06/93-S00-730. Kapcsolattartó: Dénes Sándor polgármester. E-mail: denes.sandor@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama: a Kiíró a szerződést határozott időtartamra, - 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig - S évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2017. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap 12 óra.
8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2016. november 20. 10 óra.
9. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2016. december 1.
10. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a pályázati kiírás ellenértéke: S0.000 Ft + áfa összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyarországi Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, illetve pénteken 8-12 óra között a következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Gazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
12. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.
Kedvező ár, minőségi munka
IL E V E L l Leveli Attila
OPTIKA afee''esz
SAfiíUNUV 8,,K m 1 , 8800 Nagykanizsa Deák tér 6,
(93)312-011,(30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. június 30-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 23
# Múzeumok r Éjszakája
Thúry György Múzeum
NAGYKANIZSA 2016. június 25. (szombat)
KINCSEK - KALANDOK - KOPONYÁK
Nagykanizsán a Thúry György Múzeumban!
Négy helyszínen: múltbéli arcokkal, germán harcászati bemutatóval, kalandtúrával, dog dancinggel, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, szambával, a helyszínek közötti ingyenes városnéző busszal várja az érdeklődőket a Thúry György Múzeum!
Programjaink minden helyszínen ingyenesen látogathatóak!
Thúry György Múzeum_
(Nagykanizsa, Fő út 5.)
15.45 A 2016. évi múzeumok éjszakájának megnyitása.
Száraz Csilla múzeumigazgató köszönti a vendégeket, megnyitja a rendezvényt. 16.00 Flexaton Ütőegyüttes koncertje gyerekeknek 17.15 Kincskereső Kalandtúra kezdete
Keresd a tűzként ragyogó nyakéket! 19.00 Dog Dancing - Szeifer Diána és Hunor nevű agarának fellépése 19.30 Dr. Tóth Gábor antropológus előadása:
A sírok vallomása - életről, halálról 20.00 Germánok hagyományőrző csoport fellépése (Károly Róbert
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület) 20.30 Imrei Ferenc előadása az agarak történetéről, szerepéről,
az Országos Agarász Egyesület céljairól 21.00 Vetélkedők, totók eredményhirdetése
(Kincskereső Kalandtúra; Múltbéli arcok; Kanizsa vár kiállítás; Múzeumok Éjszakája kvíz) 21.30 A Germánok című időszaki kiállítás megnyitója.
A kiállítást dr. Tomka Péter, régész, a népvándorláskor egyik legnagyobb hazai kutatója, a szelestei germán temető konzulense nyitja meg. 22.00 Pap Ildikó Katalin (régész, Savaria Múzeum, a kiállítás
kurátora) rendhagyó tárlatvezetése a Germánok című kiállításban. 22.30 Kalungu Ütőegyüttes koncertje (udvar) 24.00 Tűzugrás
00.30 Éjszaka a múzeumban - a tárgyak, sírok, holtak életre kelnek... Barangolás a múzeum sötét zugaiban - Keresd a holtak kincsét!
Közben udvari kézműves foglalkozások16.00- 21.00között a múzeum udvarán:
♦ mozgókönyvtári szolgáltatás (Halis István Városi Könyvtár): népvándorláskor könyvei
♦ fafaragó bemutató és foglalkozás
♦ Bencze László csontfaragó művész kiállítása
♦ Az Országos Agarász Egyesület kanizsai és Zala megyei tagjai agaraikkal ismertetik meg az érdeklődőket
♦ gyöngyfűzés
♦ fibula készítés
♦ agyagozás
♦ puzzle-ozás
Képzőművészetek háza (Kiskastéty)_
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.
♦ Az Eraklin Táncklub Egyesület Rio estje
szamba oktatás, minden ami tánc, kiállítás és kultúra
Kísérőprogramok:
♦ Múltbéli arcok című időszaki kiállítás
♦ rövidfilm vetítés: arcrekonstrukciós film - váci múmiák ♦2puzzle-ozás
♦ 17.15 - 20.00 Múltbéli Arcok totó
♦ Sass Brunner és Brunner kiállításhoz kapcsolódóan folyamatosan vetítjük a két művésznő életét bemutató fotókat, festmények képeit
♦ Z. Soós gyűjtemény bemutatása Diavetítéssel bemutatjuk Z. Soós István műveit
Magyar Plakát Ház_
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.
♦ Puchheim és Nagykanizsa képző- és iparművészeti kiállítás.
♦ Színezd újra... festészet kezdőknek
A Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete tagjainak közreműködésével
Netta-Pannonia környezetvédelmi Kft._
Nagykanizsa, Vár u. 5.
♦ Kanizsa Vár kiállítás
♦ 16.00-24.00 óra között Kanizsa vár történeti kiállítás
megtekintése
♦ 16.00-21.00 óra között török kori kézműves foglalkozások, hastánc bemutató
A HELYSZÍNEK KÖZÖTT ÓRÁNKÉNT INGYENES VÁROSNÉZŐ KISBUSZ KÖZLEKEDÉST BIZTOSÍTUNK!
Útvonal: Thúry György Múzeum Fő út 5. - Képzőművészetek Háza -Magyar Plakát Ház (Erzsébet tér 14-15.) - Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. (Vár u. 5.) - Thúry György Múzeum Fő út 5.
TÁMOGATÓK
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ARDITTI PÉKSÉG
BORBAZÁR
CSENGERY ZÖLDSÉGBOLT DEÁK KÖNYVESHÁZ
DR. SZUPI GYERMEKCIPŐ ÉS GYERMEKBIZOMÁNYI ÜZLET
FORTUNA CUKRÁSZDA
GERŐ CUKRÁSZDA
HENI CUKI
KANIZSA PÉKSÉG
MÁGUS ÉTTEREM
MECSEK FŰSZÉRT ZRT.
PAPÍR KIRÁLY PROFORMAT KFT.
ROBINSON PIZZÉRIA
ROSSMANN DROGÉRIA FŐ ÚTI ÜZLETE
TESCO
TRENDYPET KISÁLLAT FELSZERELÉS VARÁZSCERUZA PAPÍR-ÍRÓSZER KREATÍV HOBBI BOLT ZONE64 SZÁMíTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET
együttműködő partnerek
ERAKLIN TÁNCKLUB EGYESÜLET NETTA-PANNONIA KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. ORSZÁGOS AGARÁSZ EGYESÜLET KANIZSAI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK EGYESÜLETE
2016. június 23
Kanizsa - Hirdetés
9
NEPSZAVAZAS 2016
a kényszerbetelepítés ellen
Üzenjünk
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 23
(-\
DRÁMAÍRÓ PÁLYÁZAT
Zala megyei, magyar nyelven alkotó, amatőr
szerzők részére
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpad drámaíró pályázatot hirdet, magyar nyelven írt drámák díjazására Zala megyei, magyar nyelven alkotó amatőr szerzők számára.
Pályázók köre: a pályázat alsó korhatára: 14 év. Pályázatra nevezni lehet egyénileg, párosan vagy akár csoportban is.
Pályázat részletei: a pályázatra olyan karácsonyi művek beérkezését várjuk, amelyek eddig még nem kerültek bemutatásra színpadon, valamint más drámapályázaton helyezést nem értek el.
Formai és tartalmi követelmény: tematikus megkötés nincs, a művek terjedelme: minimum 20, maximum 40 A/4-es oldal, Times New Roman, 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, tartalmi megkötés: karácsonyi történet, műfaji megkötés nincs, műben szereplő személyek száma: minimum 10, maximum 20 szereplő, a műhöz csatolni kell: jellemrajz a műben megjelenő szereplőkről; saját önéletrajz. Nevezési díj: nincs Bírálati szempontok:
- Forma. A mű megfelel-e a pályázat követelményeinek. Pl.: nem vers (verses dráma elfogadható), vagy nem regény, valamint illeszkedik a fent említett formához. (TNR 12-es másfeles sortáv)
- Dramaturgia. Dráma felépítése, cselekményvezetés, történetkibontás, szereplők illeszkedése a műhöz, számuk stb.
- Előadhatóság.
Díjazás: a legjobbnak ítélt művet a Honvéd Kaszinó Diákszínpad színpadra állítja a 2016-2017-es évadban és a mű írója részt vehet a csoport munkájában és az általa írt darab rendezésében. Az első 3 helyen végzett drámák íróira a továbbiakban tehetséggondozó szakemberek szentelnek figyelmet, például.: Térségi Kiválóan Akkreditált Tehetségpont kulturális szakemberei. Az 5 legsikeresebb pályázót Gála keretén belül köszöntjük és díjazzuk tárgyi formában.
Pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag e-mail-ben várjuk a hkvd.nk@gmail.com e-mail címre. Minden csatolt dokumentumot doc vagy docx formátumban kell elküldeni a megadott e-mail címre. A dokumentum neve tartalmazza a mű címét és az alkotó nevét. Az e-mail tárgya: "Drámapályázat" legyen. Beküldési határidő: 2016. 09. 20.
További információért érdeklődni lehet: hkvd.nk@gmail.com.
v_y
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban: 46.000 Ft + áfától. ♦ Deszkák különböző méretben és hosszban,
nagy választékban: 34.000 Ft + áfától. ♦ Asztalos minőségi deszka, palló kapható. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
♦ Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidővel.
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
Kiadó önkormányzati bérlakások
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.536 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.154 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
4. Nagykanizsa, Fő u. 8. 3. lh. 1. em. 1.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 1 + fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 25.755 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
5. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 1. em. 5.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 + fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 29.502 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 1. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 2. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 29.
2016. június 23.
Kanizsa - Hirdetés
Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. S., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29. (szerda)
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. Alicitálás időpontja: 2016. július 5. (kedd) de. 10.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. S.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1 + fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 19.188 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
Városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályá-zó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. Alicitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 5. - 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. - 2.000.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000 Ft.
A licitálás során a licitösszeg 50.000. Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Pályázat falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft. Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Apályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Munkaszüneti nap a Hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Közszolgálati Tisztviselők Napja 2016. július 1. (péntek) munkaszüneti nap, a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
♦ Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 19313 m2. Kikiáltási ára: 71.500.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás időpontja: eredményes versenytárgyalásig minden keddi munkanapon, 10 órakor, a versenytárgyalási felhívásban leírtak szerint.
A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza. A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
Megszűnt a gyepmesteri szolgáltatás a Via-nál
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott határozat alapján a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-nél lévő gyepmesteri tevékenység május 15-től megszűnt.
Továbbiakban a gyepmesteri feladatokat az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület látja el.
A gyepmester a hét minden napján 8.00 - 18.00 óráig hívható az alábbi telefonszámokon: 06/30/2766349, 06/30/4001368 , 06/30/37870S7
Új helyen a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. a Zrínyi u. 3S. sz. alól a Zrínyi u. 33. sz. alá költözött. Az ügyfélfogadás új székhelyünkön a megszokott nyitva tartás szerint működik:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Kedd: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00
Várjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és egyéb ügyekben.
12
Kanizsa - Kultúra
2016. iúnius 23
o
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Kanizsai 1 Kuluiális Ktjzpont
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
SZÍNES VILÁGOM Némethné Pecsics Katalin festő kiállítása. Megtekinthető: július 8-ig.
Június 29. 9.30-12 óra SZÜNIDEI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ Ékszerkészítés levegőre száradó gyurmából A belépés DÍJTALAN!

Medgyaszay Haz
fftuuuraiií Központ
Kanizsai Kulturális
Június 24. 19 óra Medgyaszay Ház előtt SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁG A KÖZTÁRSASÁG BANDÁJÁVAL Sötétedéskor tűzgyújtás, tűzugrás, hangulatos gitárzenével. Gitáron közreműködik Kőrösi Attila. A belépés DÍJTALAN!
Július 2-3.
kiskanizsai HAGYOMÁNYOK NAPJA ÉS BÚCSÚ
Július 2.
17.00 REZEDA DALKÖR 17.30 ÁRVÁCSKA DALKÖR 18.00 SZIKRÁK TÁNCEGYÜTTES 18.30 ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES 20.00 BÁL A HELIOSZ ZENEKARRAL Július 3.
16.30 MURAVIDÉKI NÓTÁ-ZÓK. Szakmai vezető: Cseke József
17.30 BERKES JÁNOS Érdemes művész operett műso-
18.30 MÓRICZ MŰVELO-DÉSI HÁZ TÁNCCSOPORTJA
19.00 A.K.T. SZÍNÉSZNO-
ZENEKAR SANZON ESTJE 20.30 PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
Elkészült az Örökségünk - Nagykanizsa klip
Dénes Sándor polgármester még testvérvárosunkba tett látogatása előtt nyilatkozott elismeréssel arról az összefogásról, melynek sok kanizsai résztvevője volt:
- Örömmel fogadtam ezt a kezdeményezést, rólunk szól, magyarokról szól. Magyarságunkról, értékeinkről szól. De nem csak az anyanemzetről, hanem minden magyarról, aki a világban él. Hogy eljusson mindannyiukhoz ez a dal, amely egy paksi zenész, Gyulai István úr írt. Már többen csatlakoztak ehhez, de a nagyobb
városok közül elsőként Nagykanizsa.
Az Örökségünk dal hangfelvétele a református templomban történt, öt általános iskola kórusának közreműködésével. A Kiskanizsai, a Miklósfai, a Hevesi, a Kőrösi és a Piarista Iskola kórusa vett részt, karnagyaikkal. Ez több mint százötven fiatalt jelent. A filmfelvétel június 4-én volt, amikor ezek a fiatalok énekelve végigmentek a Fő utcán.
- Hadd köszönjem meg a gyermekeken kívül a Kanizsa Tv, a Kanizsai Kulturális Központ, a Via Kanizsa, a református gyülekezet,
a Szikra táncegyüttes, a rendőrség, a közterület felügyelet és a polgárőrök segítségét. Ismét bebizonyítottuk, összefogással mehetünk előbbre. - zárta szavait a polgármester.
Az összetartozás jelentőségéről szólva kezdte mondandóját Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője. Az összefogás erőt fejez ki, minden közösségnek fontos ez. Ez az öt iskolai kórus is összefogott, elénekelt egy dalt, amely a hovatartozásukról szól. Ezt a magyar örökséget, amelyet a szüleiktől, nagyszüleiktől, dédszüleiktől örököltek, meg is akarják tartani, tovább akarják adni. Mi lehet lelket melengetőbb, mint ha fiatalok is ezt mondják, ezt vallják. Ha ezt majd tudatosítják magukban és eszerint élnek, akkor, azt hiszem, szép jövőjük lehet. És akkor nem csak egy család tud összetartani, egy kisebb közösség, hanem az egész ország. A magyarságát megtartva az összetartozását akarja kimutatni minden egyes alkalommal, amikor ezt meg kell tenni, amikor ezt az összetartozást akarják próbára tenni.
A klipet a Youtube videó-megosztóra töltötte föl a Kanizsa Tv. A keresőbe idézőjel közt „örökségünk Nagykanizsa" szavakat írva ezt a négy és fél perces videót adja ki.
Kanizsa
A modern jazz gyöngyszemei a Móirczban
Azt hiszem minden kockázat nélkül állíthatjuk, hogy Budapesten világviszonylatban is magas színvonalú jazz-élet folyik manapság. Elég, ha csak a heti programokat átnézzük, amik a legnagyobb sztárok műsorára hívogatnak. Ezzel szemben vidéken - a jazz fesztiválokat leszámítva -jó ha egy tucat igényes koncertet láthatunk évente. Ezért is volt ünnep, az év eddigi legkiemelkedőbb jazz eseménye a Szabó Dániel Quintet Móricz Művelődési Házban adott koncertje.
Az alkalmi formáció vezetője Szabó Dániel zongorista, aki nem régen doktorált Los Ange-
lesben, ahol zeneszerzést, hangszerelést és filmzenei tanulmányokat folytatott, tanított. Társai között a két Egyesült Államokban végzett zenészt Bacsó Kristófót (tenorszaxofon) és Juhász Mártont (dob) köszönthettünk. A zenekarvezető különböző formációkban játszó partnerei közé tartozik még a tenorszaxofonon játszó Zana Zoltán és Szandai Mátyás (bőgő). Ők valamennyien a nemzetközi jazz élvonalához tartozó jazz muzsikusok, akik hasonló zenei nyelvet beszélnek.
A csütörtök esti koncerten Szabó Dániel saját kompozícióit mutatták be. A main-stream jazz programban azért olyan ritkán hallható John Coltrane szerzemény is el-
hangzott, mint a Miles mode. Külön köszönet érte! A modern jazz számok között túlsúlyban voltak a lírai szerzemények: a Lebegés, a La plage, és a Gyermektánc. A két eltérő habitusú és játékstílusban játszó szaxofonosok jól kiegészítették egymást és külön élményt nyújtott a tenor és szopránszaxofon együttes hangzása. Szabó Dániel kiválóan minden manír nélkül óriásit zongorázott. Felsőfokon említhetjük a ritmusszekcióban játszó Szandai Mátyás karakteres bőgőzését és Juhász Márton óramű pontosságú do-bolását. Köszönjük a nagyszerű élményt a Szabó Dániel Quintetnek és a szervezők részéről Godinek Ibolyának.
H.Gy.
2016. június 23.
Kanizsa - Ez + Az
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Humánpolitikai adminisztrátor szakirányú Kárpitos, asztalos szakirányú
Minőségbiztosítási technikus szakirányú Szobaasszony, konyhai kisegítő 8 ált. iskola Hegesztő, lakatos szakirányú
Cukrász szakirányú
Szakács, pincér szakirányú
CNC gépkezelő szakirányú
Varrónő szakirányú
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola
Kőműves, ács, festő szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Ha eddig mindig hitt a saját erejében, ne legyen másképp ezután sem. Ne siessen el semmit, hiszen kitartással eléri a céljait.
$NV.20.-V.20. Bika
Ha a lelkesedéséhez bátorság is vegyül, fel tudja építeni magának azt a környezetet, amelyre vágyakozik. Lesz értelme a küzdelemnek, higgye el.
V21.-VI.21. Ikrek
Ha úgy érzi, ezekben a napokban csak a focimeccsek hoznak izgalmat az életébe, fogadja el ezt a helyzetet. Csak rövid időre kell nélkülözni a barátait.
VI.22.-VII.22. Rák
Megtörténhet, a szabadnapján egy olyan régi ismerősével találkozik, aki túlságosan felkavarja érzelmeit. Lehetőleg reálisan kezelje a helyzetet. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ne gondolkodjon folyton a múltján. Ami megtörtént, azon úgy sem lehet változtatni. Ennek ellenére, sose nyugodjon bele a kudarcba.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Számtalan meglepetésre számíthat a nyáron. Minden oka meglesz a nevetésre. A könnyei is legfeljebb a nevetéstől hullnak.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Foglalkozzon többet a párkapcsolata problémáival. Hallgassa meg a párja véleményét, és engedjen szabad utat érzelmeinek.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Barátságos természetét gyorsan megkedvelik a környezetében. Arra azért vigyázzon, hogy ne éljenek vissza a bizalmával.
flí$XL23.-XIL21. Nyilas
Mondja ki hangosan, melyik vágyát szeretné először megvalósítani. A gyors eredmény érdekében lehetőleg vízparton elmélkedjen.
iM
iXII.22.-I.20. Bak
A hétvégén alkalma nyílik az önfeledt szórakozásra. Ha ismerkedésre lesz lehetősége, akkor ezúttal ne csak a szívére hallgasson.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha jól akarja érezni magát, akkor ne keresse folyton mindenben a rosszat. Indulatait, mérgét vezesse le úgy, hogy ne bántson meg másokat.
<>11.20.-111.20. Halak
Az alaposság jellemzi minden mozdulatát. Szívesebben tölti el idejét fizikai, mint papírmunkával. Ha így tesz, használ vele egészségének is.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. június 23
A futball-láz nem érhet véget..,
A fotelszurkoló
A világ házhoz jön. Ez a mai világban már kikerülhetetlen, így a stadionok, az utcák, az itthoni kocsmák világa mellett már a kibertér is a fUtball szurkolók világává vált. Egy órával az osztrák-magyar labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzés előtt még nem sejthettük, hogy az éjjel soha nem érhet véget, de a hangolás a televíziós csatornákon keresztül azokat is kellően felizzíthatta, akik nem a helyszínen, nem is valamely közeli kiszolgáló egységben, hanem éppen az otthon négy fala között tomboltak egy merészet.
A közösségi oldalak előnye abban mutatkozik, hogy velük egy-egy jó beszólásáért nem szükséges két hangulatjavító kombinát között futkározni, ha felteszed az oldalra, máris indulhat a lájkvadászat, hiszen térdig gázolhatsz az okosságok garmadájában. Meg persze indult a másik csatornán a derék Hegyidoktor, aki persze jól jött volna az ausztriai Sonnensteinből az osztrákoknak, hiszen nem tudtak annak a felszólításnak engedelme-sekedni, melyet - ha nem nyári szünet lenne -, Gundel fogalmazott volna meg nekik: „Maradj talpon!". A vége 2-0 ide. Persze, vigyázni kell a posztolásokkal, hiszen csak egyszer jelentsd ki nyíl-
tan, hogy Szalai biztosan nem lő gólt, ha viszont mégis, na, akkor a mesének vége - néhány hétre.
S ha már a meccs utáni éjjel soha nem is ért véget, ahogy láthattuk, a pesti flaszter szinte égett. Házhoz jött az élmény és a virtuális barátságok, egymásra találások széles tárháza a következő napokban is folytatódott, hiszen nyakunkon volt a következő magyar Eb-meccs, akkor Izland ellen mecs-cselt a válogatott. A szurkoló pedig nem hazudtolja meg önmagát, legyen kint a helyszínen, itt egy sön-tésnél, vagy éppen otthon a fotelben. Az adrenalinfröccs garantált, a másnapi győztes ébredés pedig tényleg maga az álom.
Véletlen, vagy sem, a magyar győzelem után az első gratuláló sms éppen Németországból érkezett, mely azt vesézte, ez a siker jó reklám is. Hogy a német Bundesligának, melynek két peremembere lőtte a gólokat? Ezúttal talán nem, hiszen az újbóli üzenet is arról tudósított, talán a szív is számít, nem csak a kes ...
A második magyar nap
És a labdarúgó Eb-láz csak nem csitul, mint azt tapasztalhattuk, városunkban, Nagykanizsán sem. Szombaton a „sörfesztiválos" sá-
tor telt meg szinte csurig drukkerekkel, hogy nyomon követhessék a marseille-i Izland - Magyarország csoportmeccset. Ha nálunk nem is 30 ezren gyűltek össze az Erzsébet téren, mint tették azt a magyar szurkolók a Stade Velo-drome környékén, de a hangulat az alkalmi fedett helyen, no meg a környező teraszokon, finoman fogalmazva sem volt rossz. Jöttek kicsik, nagyok, fiatalok, idősebbek, fiúk, férfiak, s nehogy elfelejtsük, lányok, asszonyok, anyukák legalább az előbb felsoroltakkal azonos létszámban - kifestve, a nemzeti színekkel.
- Talán legutóbb az NB I-ben, Bányász-meccsen voltak ennyien - szólt egy elmélkedés, s nem is a létszámon merengtünk - bár az is lehetett, vagy S-600 -, sokkal inkább az aggódó tekintetek elszántságán, lelkesedésén. Együtt lélegzett az a szurkolói massza, aki állt, vagy éppen ült - fejét magasba, a kitett tévék felé fordítva.
tékvezető pedig Kanizsáról is kapott hideget-meleget. Feszült pillanatok, szaladó másodpercek, majd egyszeriben csak egy jókora hangrobbanás - a magyar válogatott egyenlített. Az asztalok tetején is ugrált a helyi fiatal B-közép, öklök a magasban, könnyes tekintetek mindenfelé, öreg és fiatal borult egymás nyakába. Micsoda kohézió, mely pillanatok alatt összekovácsolta a város apraja-nagyját, de akár azt is írhatnánk, az ereszd el a hajad már kora este elkezdődött.
- Négy pont, négy pont, nem létezik, hogy ezzel kiessünk - törtek elő egy középkorú férfiból a megkönnyebbültség szavai, melyeket csak egy újabb hangrobbanás, a találkozó végét jelző hármas bírói sípszóra adott reakció nyomott el, nem kicsit, inkább nagyon. Hogy egy gól, egy döntetlen, egy pont környezetünkben mikor okozott ekkora örömet egy adott helyen ennyi embernek, hát ezért igencsak vissza kellene
- Biztos, hogy rúgunk gólt, s akkor döntetlennél rosszabbul már nem alakul - mondta a szünetben a sört kortyoló beszélgetőtársunk, amikor már hátrányban volt a magyar válogatott. Az idő pedig csak telt, az orosz já-
mennünk időben, de nem is ez a lényeg, hanem hogy szerdán lapzártánk után a magyar válogatott a portugálok ellen biztos, hogy a képernyőkhöz szegezte ismét a népet...
Polgár László
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (CSOK)!
Nagykanizsán a belvárosban, közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-2273294 (77S9K)
Nyugdíjasnak bérbeadnám nagykanizsai, egyszobás, komfortos, udvari lakásomat havi 20.000 Ft + rezsiért. Tel.: 0620-236-7814 (7783K)
OKTATAS
Matematikából általános és középiskolások felkészítését (érettségire is), korrepetálását vállalja szaktanár Nagyka-
nizsán. Tel.: 0630-969-3115 (778SK)
Matek tanítást vállal dok-torandusz lány (ELTE matematikus). Telefon: 0620-231-2811 (7786K)
SZOLGALTATAS
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István. Tel.: 0630-597-1530 (7787K)
ALLAS
Otthoni pénzkereset! Reklámtárgyak összeállítása stb. Érd: 06-90-6036-07, (www.audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)"
VEGYES
Termő citromfák eladók Nagykanizsán. Érdeklődni: 0630-9972867 (7784K)
2016. június 23
Kanizsa - Sport
15
Az úszók utánpótlása belehúzott
A Délzalai Vízmű SE utánpótlás úszói az utóbbi hetekben több helyszínen is bizonyíthatták tehetségüket.
Szombathelyen a Nyugat-Dunántúli Régió Bajnokság harmadik fordulójában úsztak a kanizsaiak és rutinos versenyzőik mellett a fiatalok is lehetőséget kaptak, amivel éltek is.
Az úszó Somogy-Zala körverseny idei záró fordulóját már Keszthelyen rendezték, melyen természetesen a DZVSE is indította növendékeit. A kanizsai egyesület végül a klubok rangsorában a harmadik helyen végzett.
A Délzalai Vízmű SE dobogós helyezései Keszthelyen. Kovács Bence (2009): 25 m gyors (20,97)
A DZVSE dobogós eredményei Szombathelyen. Réti Eszter (2006) 50 m hát 3. hely (43,77), 50 m gyors 3. hely (37,70). Dencs Orsolya (2006) 50 m mell 2. hely (44,05), 100 m mell 2. hely (1:38,67). Doszpoth Eszter (2007) 50 m mell 1. hely (54,48). Kiss Eszter (2003) 100 m hát 3. hely (1:15,94), 100 m gyors 1. hely (1:02,57), 200 m gyors 2. hely (2:18,24). Kantó Marcell (2006) 100 m hát 1. hely (1:21,48), 200 m hát 3. hely (2:54,05), 200 m gyors 3. hely (2:40,51). Környei Péter (2003) 100 m mell 2. hely (1:27,26), 200 m mell 2. hely (3:04,60).
1. hely; 25 m mell (27,16) 1.; 100 m vegyes (1:58,48) 1.
Réti Eszter (2006): 50 m gyors (37.22) 2.; 50 m hát (44,97) 3.
Korcsmáros Luca (2008): 100 m vegyes (1:58,48) 3.
4x50 m vegyes váltó (Réti Eszter, László Kinga, Doszpoth Eszter, Korcsmáros Luca) 3.
Vaska Barnabás (2005): 50 m pillangó (34,58) 1.; 50 m gyors (32,15) 1.; 50 m mell (44,72) 3.; 100 m vegyes (1:26,88) 3.
Anda József (2003): 50 m pillangó (36,19) 1.; 50 m hát (38,67)
2.; 100 m vegyes (1:25,53) 3.
Réti András (2004): 50 m gyors (32,71) 1.; 50 m hát (40,61) 1.
Kantó Marcell (2005): 50 m gyors (31,14) 1.; 50 m pillangó (38,67) 1.; 50 m mell (44,24) 2.; 50 m hát (38,33) 1.; 100 m vegyes (1:25,41) 2.
Maurer Mihály (2004): 50 m pillangó (39,80) 2.; 50 m gyors (36,01) 3.; 50 m mell (42,46) 1.
Böröcz Martin (2001): 50 m pillangó (30,94) 2.; 50 m mell (37,23) 3.; 100 m hát (1:13,78) 3.
Kantó Loretta (2001): 50 m pillangó (31,35) 1.; 50 m mell (40,27) 1.; 100 m hát (1:08,59) 1.; 100 m gyors (1:03,35)
1.; 100 m vegyes (1:13,27) 1.
Kiss Eszter (2003): 50 m pillangó (32,79) 1.; 50 m gyors (29,77) 1.; 50 m mell (41,47) 1.; 50 m hát (36,53)
2.; 100 m vegyes (1:15,80) 2.
Kovács Kata (2005): 50 m gyors
(37,81) 3.
Kovács Vivien (2005): 50 m mell (47,52) 3.
4x50 m mix vegyes váltó (Kan-tó Marcell, Böröcz Martin, Kantó Loretta, Kiss Eszter) 2.
A DZVSE úszói a Kaposváron megrendezett a Csik Ferenc Úszó Emlékversenyen is ott voltak. Adísz-vendég Gyurta Dániel olimpia bajnok volt.
A kanizsaiak dobogós eredményei Kaposváron. Kiss Eszter (2003) 100 m gyors: 1. hely 1:02,39, 200 m gyors: 1. hely 2:20,00. Harangozó Mátyás (2000) 100 m mell 1. hely 1:12,00. Kantó Marcell (2005) 200 m vegyes 3. hely 2:53,33, 100 m hát 1. hely 1:21,06. Kantó Loretta (2001) 100 m hát 3. hely 1:11,98.
Az atlétikai diákolimpia országos döntői során született egy remek nagykanizsai eredmény, hiszen a rozgonyis Hegedüs Zsófia a IV. korcsoportos lányok magasugró versenyében 158 cm-t teljesítve a 4. helyen végzett. Bronzérme egy rontott 150 cm-es ugráson múlott, de ennek ellenére elégedetten nyugtáztuk a négy éves munka végállomásaként nyújtott teljesítményt.
Különösen annak fényében, hogy - miként a felnőttek esetében is - az úszás és az atlétika vonultatja fel a legnagyobb és legerősebb mezőnyöket az egyéni sportágak körében. Ezért számít értékesnek a Kőrösi-Péterfy 4x600 m-es IV. korcsoportos leány váltójának 9. helyezése is - tájékoztatta lapunkat Jeszenői Csaba, a Rozgonyi iskola igazgatója.
P.L.
Történetükben másodszor a negyedik helyen
Zárultak a Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda együttese számára is a bajnoki küzdelmek és a kanizsaiak a klub történetének legjobb eredményét produkálták - 2013 után másodszor -, hiszen végül a második vonal negyedik helyezettjei lettek.
EKF SC Eger (8.) - Kanizsa VSE (4.) 8-9 (2-0, 2-4, 3-2, 1-3)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, felsőházi rájátszás, 7. forduló. Eger, 50 néző. Vezette: Tordai, Csizmadia. Kanizsa VSE: Pelle -Bakó 3, Szécsi 3, Cseh, Virt M. 1, Kaszper G., Klie. Csere: Kiss Cs.
(kapus), Gulyás 2, Kocsmár, Kéri, Fábry, Molnár D. Edző: Simonka Ferenc.
Tulajdonképpen tét nélkül bíró találkozóra készült a két csapat az egri strandon, hiszen egyikük sem tudott már elmozdulni pozíciójukból. A negyedik helyezett kanizsaiak ellen azért jobban kezdtek a hazaiak, de a vendégek a második negyedtől átvették a találkozó irányítását. Nem volt nagy iram, viszont a vendéglátók továbbra is - egészen a meccs végéig - tapadtak a KVSE-re. Beérni azonban már nem tudták Simonka Ferenc tanítványait, akik újabb győzelmet
könyvelhettek el a felsőházi rájátszásban.
Edzői mérleg:
Simonka Ferenc: "Egy végig lelkes ellenféllel szemben sikerült győzelmet elérnünk az inkább csak csordogáló találkozón."
Csabai Csirkefogók VK (5.) -Kanizsa VSE (4.) 13-11 (5-1, 4-3, 3-4, 1-3)
OB I B-s vízilabda mérkőzés, felsőházi rájátszás, 8. forduló. Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Berki, Pásztor. Kanizsa: Kiss Cs. - Bakó 3, Szécsi 2, Kéri 1, Virt M., Cseh 1, Cserdi I. 3. Csere: Molnár D. 1. Edző: Simonka Fe-
Az igencsak foghíjas kerettel útra kelt Kanizsa VSE a vízilabda OB I B felsőházi rájátszásnak utolsó fordulóbeli találkozójára készülhetett Békéscsabán. A hazaiak jól kezdtek, s állva hagyták ellenfelüket. A második játékrészben már jobban játszottak a kanizsaiak, majd az utolsó két negyedben még hajrára is futotta erejükből és az eredmény alakulását tekintve jól is kozmetikáztak az eredményen. A Kanizsa Vízilabda SE ezzel az OB I B negyedik helyén zárta a 2015/16-os pontvadászatot.
A felsőházi rájátszás korábbi mérkőzésein: Neptun VSC (2.) -Kanizsa VSE (4.) 11-8.
16
Kanizsa - Programajánló
2016. június 23
Múzeumok Éjszakája - sokszínű programokkal
Az idén 10. alkalommal csatlakozik a Thúry György Múzeum a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozathoz. Június 2S-én, szombaton 17 órától négy helyszínen fogadják színes családi programokkal a látogatókat. A rendezvény részleteiről az együttműködő partnerekkel közösen tartott sajtótájékoztatót Száraz Csilla múzeumigazgató az intézményben.
Az igazgató többek között elmondta: kincsekkel, kalandokkal, koponyákkal, érdekes kiállításokkal várják az érdeklődőket.
A változatos programot együttműködő partnereiknek, az Eraklin Táncklub Egyesületnek és a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.-nek köszönhetik, akikkel közös pályázaton indulhattak a Múzeumok Éjszakája legjobb programjáért. A szavazatok alapján a közönségdíjat a miskolci Herman Ottó Múzeum nyerte el.
Az idei program az új időszaki kiállítás köré fonódik, melyet dr. Tomka Péter régész, a népvándorláskor egyik legnagyobb hazai kutatója, a szelestei germán temető konzulense nyit meg - jegyezte meg Száraz Csilla. Bepillanthatunk a longobárdok életébe és halálába is, illetve abba, hogyan éltek a Dunántúl ezen részén az emberek.
A gyerekeknek ajánlják a hagyományos kincskereső kalandtúrát, szintén a germán mitológiához kapcsolódó tűzként ragyogó, csillagokat jelképező nyakék megkeresését. A múzeumudvarban bekapcsolódhatnak a hagyományos
kézműves foglalkozások, a fa- és a csontfaragás, a gyöngyfűzés, az agyagozás folyamataiba. A felnőtteknek sem kell unatkozni, részt vehetnek tudományos ismeretterjesztő előadásokon. Dr. Tóth Gábor antropológus a temetői sírok vallomásáról, míg Imrei Ferenc, az Országos Agarász Egyesület elnöke az agarak történetéről beszél majd.
Lesz még egy kutyákhoz kapcsolódó különleges program, Dog Dancing - Szeifer Diána és Hunor nevű agarának fellépésével.
Az igazgató kihangsúlyozta, a támogatóknak köszönhetően értékes nyereményeket osztanak ki a feladatlapokat helyesen kitöltő felnőtteknek és gyerekeknek este 21 órakor a Fő úti épületüknél. Mivel több helyszínen is zajlanak programok, 17 órától félóránként egy S0 személyes városnéző kisbusz indul a Centrál előtti parkolóból, melynek útvonala: Thúry György Múzeum (Fő út S.), Képzőművészetek Háza - Magyar Plakát Ház (Erzsébet tér 14-1S.)
- Netta-Pannonia Kft. (Vát út S.)
- Thúry György Múzeum. A helyszínen egy regisztrációs jegyet kell magához vennie az utasnak, és azzal szállhat fel a buszra. Akik távolabbról, vonattal akarnak utazni Nagykanizsára, hogy részesei legyenek a Múzeumok Éjszakájának, S0 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak menetjegyet. Természetesen a Múzeumok Éjszkáján kísérő programként minden kiállítást meg lehet nézni: a Kiskastélyban 17.1S - 20 óra között a Múltbéli Arcok címűt, a Sass Brunner és a Z. Soós gyűjteményt bemutató
kiállítást; a Magyar Plakát Házban Puchheim és Nagykanizsa képző- és iparművészeinek tárlatát, ahol a képzőművészek bemutatják, hogyan készültek az alkotások; valamint a Kanizsa vár történeti kiállítását 16-24 óra között. A török kori kézműves foglalkozások és a hastánc 16 - 21 óráig tartanak.
Éjfél után pedig egy kísérteties estét tölthetnek el a múzeumban mindazok, akik zseblámpát is hoznak magukkal.
A Kiskastély programjairól Lexikov Csaba, az Eraklin Táncklub elnöke számolt be. A Képzőművészetek Háza udvarába lépőket az egyesület Rio estje várja. Lehet majd csocsózni, gombfocizni, felelevenítenek régi játékokat, például a strikkezést. Beszélgetésre hívnak egy olimpikont, és színes műsort ad a Marcaliból érkező Marcato dobos csapat, akiknek a fellépését az Eriklin szamba-táncosai teszik még hangulatosabbá az ott létrehozott plázson. Egy Copaca-
banát, homokos tengerpartot szeretnének megjeleníteni pálmafákkal és madarakkal. A Múzeumok Éjszakáján megfáradt kanizsaiaknak koktélokat kínálnak a napernyők alatt.
Horváth Balázs, a Netta-Pan-nonia Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője az elmondottakhoz hozzáfűzte: régi álmuk valósult meg azzal, hogy a középkori várkastély helyén tárlat nyílthatott tavaly novemberben. Ők első éj-szakázói lesznek a múzeumi programnak, éppen ezért méltó módon szeretnének csatlakozni hozzá. A telephelyen kézműves foglalkozások várják a látogatókat, az idősebb korosztály számára biztosan élvezetes lesz a hastánc bemutató is - jegyezte meg. Jó hírként még hozzátette: a cég szállítási kapacitása kibővült egy nagyobb busszal, ami a látogatók rendelkezésére áll, s mely a cégcsoport színeiben pompázik majd.
B.E.
JÚLIUS 2. SZOMBAT
17.00 Rezeda Dalkör 17.30 Árvácska Dalkör 18.00 Szikrák Táncegyüttes 18.30 Zalagyöngye Táncegyüttes 20.00 Bál a Helios zenekarral
JÚLIUS 3. VASÁRNAP
16.30 Muravidéki Nótázok 17.30 Berkes János Érdemes művész operett műsora 18.30 Móricz Művelődési Ház
Tánccsoportja 19.00 A.k.t. színésznő-zenekar
sanzon estje 20.30 Rendkívüli Prímástalálkozó
Helyszín: Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Kiskanizsai Búcsú és Hagyományok Napja

KANIZSAI
július 01-07.
297
a csomag akciós ára
Fahéjas-almás párna
i
HOSSI DEHOfllWÓ ftlAN^K
Ajándékot keresel éppen?
Csináld magad, vagy vedd meg készen! Díszítesz? Szépítesz? Készítesz?
Bármi is legyen a gondod, az
a Te boltod!
Nagykanizsa. Király u. 20.
(MörforgatornnóI ) Nyitvo: hétfő-péntek: 9.00-17.00, sjombat: 9.00- 12.00
<£uxmuIa
Szolgá Itatások: manikűr, fi- műkörömépítés, a-gél lakkozás, & spa kézápolás, a- LuXLas 3D szempilla építés
Elérhetőség: Varjas Evelin 06-20-299-6601
előre
itvatartás: eztetés alapján
/es környezetben
Kellemes, igényes környezetben várom kedves, s " vendégéi/l
Nagykanizsa Zrínyi út 15, {Dél-Zala parkoló bejáratánál)
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
Él a kínai kapcsolat
Nagykanizsa városának vezetése kínai útjáról hazatérve sajtótájékoztató keretében számolt be távol-keleti tapasztalataikról és arról, hogy a település számára milyen kitörési pontokat kínálhat Shijiazhuang városával aláírt testvérvárosi megállapodás.
Amint azt Dénes Sándor polgármester elmondta, az említett kínai várossal már volt szándéknyilatkozat a fentebb említett kérdéskörben tavalyról és a megállapodást most írhatták alá.
A testvérvárosi megállapodás aláírása mellett a polgármester Tóth Nándor alpolgármesterrel és Nádasi Tamással, az Aqua-profit Zrt. elnökével a Közép-és Kelet-Európai Országok -Kínai Helyhatósági Vezetők Konferenciáján is részt vehetett, ahol sok más kínai mellett európai vezetők is felszólaltak. Ezzel párhuzamosan kiállítások és különböző fórumok keretén belül Nagykanizsa és Kína viszonylatában több kiemelt kérdés is szóba került, így a zöldenergia vagy éppen a környe-
zetvédelem, illetve azt is megvitatták, hogy a gazdaság, kereskedelem, kultúra, oktatás és turizmus területén milyen együttműködések körvonalazódhatnának.
Kína, mint egy másfél milliárdos népességű állam számára
is hangsúlyozta, Kína kiemelt érdeklődét mutat Magyarország, ezen belül Nagykanizsa irányába és még az ősz folyamán realizálnák is ezt egy kínai delegáció dél-zalai látogatásával.
Nádasi szerint a nagykanizsai kapcsolat Kína felé akár mérföldkő is lehet a magyar-kínai kapcsolatokban még annak zalai vetüle-
kiemelt jelentősége van a vízgazdálkodás ágazatának és akár ennek kapcsán is aktív kapcsolattartás szükséges a kínai féllel. Ahogy azt Tóth Nándor alpolgármester és Nádasi Tamás
tén is túl, ugyanakkor az is fontos szempont, hogy tartalommal töltsék meg a kialakuló kapcsolatokat.
P.L.
2
Kanizsa - Krónika
2016. iúnius 30
Zajlik a kertek szemléje
Az ítészek ezekben a napokban a normál kategóriára benevezetteket látogatják sorra, kedden Bajcsán jártak.
A Magyarország legszebb konyhakertjei országos verseny helyi fordulójának zsűrizése a múlt héten, a közösségi kertekkel kezdődött.
- Én voltam az, aki jártam a falut, hogy kinek szép a kertje, nevezzen be a versenyre. És ők nem akartak benevezni. Mondtam, hogy márpedig be fognak nevezni, mert mindig olyan gyönyörű a kertjük, hogy ezt nem lehet kihagyni - Marczin Jenőné, a helyi kulturális egyesület és a Rezedák Dalkör vezetője, a Mikocsics porta szomszédja mesélte el a baj-csai, Vöröshegyi úton lévő kert benevezését a versenybe.
Mikocsics György és felesége, Mikocsicsné Murai Anikó mindketten aktívan dolgoznak. Munka után foglalkoznak hatalmas veteményesükkel. Már tavaly is szép sikert értek el a megmérettetésen. Mikocsics György kiemelte: - Az első helyezést elértük itt Kanizsán és Budapesten, az országos versenyen is. Én nem akartam, de a feleségem rászedett, hogy nevezzünk idén is.
A zsűritagok munkáját diákok segítik, akik a közösségi szolgálat keretében végzik ezt a tevékenységet. A program koordinátora, dr. Szabados Gyula csak pozitív szavakkal tudott szólni az idei verseny kanizsai kertjeiről.
- Az elmúlt évhez képest sokkal több és szebb kertet találtunk. Tavalyhoz képest 20-25 új jelentkezőnk van, valamennyi kategóriában. Ebben szerepel a zöldséges, normál kert, a zártkertiek. És örvendetes, hogy az elmúlt 3 év kedvező eredményei, tapasztalatai, médiavisszhangja révén egyre több kanizsai úgy gondolja, hogy érdemes megmutatni a saját munkáját - mondta Dr. Szabados Gyula, majd hozzátette azt is: a pozitívumok ellenére az idei statisztika is azt mutatja, hogy városunkban túlnyomórészt a nyugdíjas korosztály foglalkozik kertműveléssel.
Kanizsa Médiaház
Első vizsgázók a Nagykanzsai Szakképzési Centrum felnőttképzésében
2016. június 20-án kapta kézbe szakmai bizonyítványát az a 26 fő Fluidumkitermelő technikus, akik felnőttképzés keretében tanultak és adtak számot tudásukról a NSZC Műszaki Szakképző Iskolájának Erdész utcai telephelyén. A szóbelin elméleti tudásukról kellett számot adni a leendő fluidumkitermelő technikusoknak, a gyakorlati vizsga során fúrási-, kitermelési-, és megújuló-energia termelési feladatokat kellett teljesíteniük. A tanfolyamon szép eredmények születtek, ami nemcsak az új technikusoknak, hanem az őket felkészítő tanároknak is köszönhető.
Soron kíVüli közgyűlésen fogadták el a foglalkoztatási paktumot
Kanizsai foglalkoztatási paktum néven a helyi foglalkoztatás fejlesztésének tervét fogadta el egyhangúlag Nagykanizsa közgyűlése soron kívüli ülésén.
Az önkormányzat és a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazga-
tósága között létrejött támogatási szerződés megkötése után háromtagú konzorcium valósítja meg a projektet. A 36 hónapig tartó program célja 300 hátrányos helyzetű álláskereső munkaerő-piaci integráció-
ja. A projektre négyszázhuszonöt millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapnak az együttműködő szervezetek.
Kanizsa Médiaház
A megyében 20 százalékkal csökkent az álláskeresők száma
Zala megyében 20 százalékkal csökkent májusban a regisztrált álláskeresők száma az elmúlt év azonos időszakához képest.
Május végén 7956 álláskeresőt regisztráltak Zalában, 900-zal kevesebbet, mint egy hónappal korábban. Az elmúlt évek adatai szerint utoljára 2002-ben volt 8 ezernél kevesebb álláskereső Zala megyében.
A foglalkoztatási főosztály közleményében kitért arra is, hogy a korábbi években a tavasz utolsó hónapjában szinte mindig mérséklődött az álláskeresők száma. A szezonális foglalkoztatás mellett az idén a feldolgozóiparban is nagyobb volt a munka-
erőigény, bővült a közfoglalkoztatásban résztvevők száma, az induló képzések miatt pedig kevesebben kerültek ki a regisztrációból, mint a korábbi hónapokban. Májusban 1, 1 ezer álláskeresőt regisztráltak, közülük százan első alkalommal kerültek nyilvántartásba. Az év ötödik hónapjában a nyilvántartott álláskeresők aránya 6,3 százalékra csökkent Zalában, az álláskeresési ráta május végén az előző havinál 0,7 százalékponttal, az egy évvel korábbinál pedig 1,4 százalékponttal volt alacsonyabb.
A regisztrált álláskeresők 10 százaléka pályakezdő. Május végén 764 pályakezdő szerepelt a nyilvántartásban,
ezzel szemben tavaly májusban csaknem 1130 fiatal keresett munkát a kirendeltségek segítségével. Folyamatosan csökken a tartósan (egy éven túl) regisztrált álláskeresők száma is: az idén május végén 2,2 ezren szerepeltek a nyilvántartásban, míg a tavalyi év azonos időszakában a tartósan regisztráltak száma meghaladta a 2,8 ezret. A munkáltatók 800 nem támogatott új álláshelyet jelentettek be májusban. Az év első 5 hónapjában az elsődleges munkaerőpiacon ösz-szesen 4,8 ezer új álláshely volt a megyében, 100-al több, mint egy évvel korábban.
MTI-Kanizsa
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. június 30
Kanizsa - Krónika
3
Bővült a kórház eszközparkja
Újabb terápiás lehetőséggel bővült a Kanizsai Dorottya Kórház eszközparkja. A két új mobil mofetta berendezést sajtótájékoztató keretében mutatta be a kórházban dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgatója. Az úgynevezett száraz szén-dioxid terápia alkalmazásáról a 30 éves tapasztalata alapján dr. Ballagi Parkas kapuvári főorvos osztotta meg a gondolatait.
Ezt a terápiás lehetőséget ma még kevés helyen alkalmazzák Magyarországon - mondta elöljáróban a főigazgató. Reményeik szerint a gyógyító eljárás a sebészeti, a gyógyszeres és fizikoterápiás kezelések kiegészítéseként hozzájárul a nagykanizsai és környékbeli betegek gyógyulásához, életminőségének javításához. Alkalmazását Kapuváron kezdték el néhány évtizeddel ezelőtt. Az ott elkészített hatásossági, hatékonysági vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyító kezelésnek milyen helye van a sebészi, belgyógyászati, fizikoterápiás lehetőség mellett az érsebészeti, diabéteszes, autoimmun betegségben szenvedő, vagy éppen mozgásszervi betegek ellátásában. Megítélése szerint komoly lehetőséget jelent a kanizsai betegek számára, és ezen keresztül a nagykanizsai kórház megítélése is pozitív irányban mozdulhat el a térségben.
A szolgáltatást önköltséges alapon kínálják a betegeknek. Egy al-
kalommal, egy félórás kezelés 1S00 Ft-ba kerül. A főigazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy egy kezeléstől ne várjanak csodát, S-10-1S alkalomra lenne szükség ahhoz, hogy javítson a beteg jelenlegi érstátuszán. A jelentkezéshez háziorvosi beutaló szükséges, és akár a mozgásszervi rehabilitációs, az érsebészeti, vagy pedig a bel-
A szén-dioxid terápia alkalmazásáról és kedvező hatásáról dr. Ballagi Farkas számolt be. Csak olyan esetben szabad használni -mondta 40 ezer ember kezelése után -, amikor még lát valami lehetőséget a sebész, a kardiológus vagy a belgyógyász a gyógyulásra. A széndioxid-fürdőnek történelmi múltja van a Kárpát-me-
gyógyászati szakrendelőn keresztül juthatnak be az érintettek a fizikoterápiás terembe. A szén-dioxid fürdő a bőrön keresztül felszívódva javítja az erek állapotát, amíg nincs érelzáródás. A különböző betegségekben, főleg diabétesz és magas vérnyomás betegségben szenvedők esetében, ahol alapvetően szűkülnek az alsóvégtagi kis erek, lehet jelentős hatása a kúrának.
dencében, Erdélyben, a Felvidéken, de már a rómaiak is ismerték ezt az eljárást - jegyezte meg. A technika fejlődésével a XIX. század vége felé háttérbe kerültek ezek a kezelések, a XX. század első felében azonban ismét felmerült, hogy valamit tenni kellene a már szinte járni sem tudó érbetegek gyógyításáért, mivel csak kisebb hányaduk operálható. Elmondta, a kapuvári kórházban
többször is megfordultak a kanizsai szakemberek, és örül annak, hogy a kanizsai kórház is gazdagodott ezekkel az eszközökkel. A szén-dioxid terápia előnyei között szerepel: mellékhatás nélküli, alkalmazható a meglévő gyógyszeres kezelések mellett a műtétek után. Fájdalommentes, megelőzésként is alkalmazható és a teljes érrendszerre fejti ki hatását.
A mobil mafetta kabin többek között az alábbi betegségek esetén javasolt: érszűkület, szív és perifériás érbetegségek, fejfájás, magas vérnyomás, lábszár-görcs, csontritkulás, ízületi és derékfájdalmak mérséklésére.
A kabin alkalmazása az alábbi hatással lehet szervezetünkre: növeli a járástávolságot, csökkenti a fájdalmat, a vérkeringés javításával segíti a sebek, fekélyek, sérülések gyógyulását, elősegíti a csontsejtek képződését. Méregtelenít, és fogyasztó hatással van, mivel a bőr külső rétegeivel érintkezve felgyorsítja az anyagcserét. A felgyorsult véráramlás elszállítja a lerakódó salakanyagot, és nem utolsó sorban javítja a potencia zavarokat és a szexuális képességet.
B.E.
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban: 46.000 Ft + áfától. ♦ Deszkák különböző méretben és hosszban,
nagy választékban: 34.000 Ft + áfától. ♦ Asztalos minőségi deszka, palló kapható. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
♦ Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidővel.
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
Kedves Olvasóink! j —
Tájékoztatjuk Önöket, hogy lapunk nyomtatott változata a nyári időszakban nem jelenik
meg. Addig is friss hírekkel várja Önöket a www.kanizsaujsag.hu
J Kanizsa - Értékrend
2016. iúnius 30.
A pedagógusnap alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a gyermekek harmonikus személyiségformálásában hosszú időn át végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként Németh Lászlódíjat adott át dr. Erdős Lászlóné, a nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanárának.
A Pesti Vigadóban tartott ünnepségen a miniszter hangsúlyozta: a pedagógusok munkája nem helyi, hanem országos ügy, része az emberi erőforrás megteremtésének és megújításának, amely nélkül egyetlen ország sem lehet sikeres.
Bach-prelúdium hangjai szűrődtek ki a tanteremből a folyosóra. Ezúttal a tanárnő zongorázott, amikor felkerestem munkahelyén, a zeneiskolában.
- Úgy tudom, nem tartja kimondottan szigorú pedagógusnak magát - jegyeztem meg, mielőtt rátértünk volna beszélgetésünk témájára, a kitüntetésre.
- Nem vagyok sem a szigorúság, sem a tekintélyelv híve. Társnak tekintem a gyereket, hiszen egy közös utat járunk be. A pozitív hozzáállásban és a dicséretben hiszek. Amikor érzik a pedagógus megértését, szeretetét és azt, hogy nem a gyerekek „fölött" áll, mindjárt másképp viselkednek. Nem hiszek a szigorúságban. Mindig az volt a törekvésem, hogy a gyerek jól érezze itt magát, mindig megértésre és szeretetre találjon ebben a teremben, akár gyenge képességű, akár tehetséges.
- Ezek szerint sohasem idegesítették fel a gyerekek?
- Azt hiszem, nem. A gyerek nem tud kihozni a sodromból. Erre vagyok a legbüszkébb. Hogy kire haragudtam igazán? A felnőttekre - válaszolta szűkszavúan. A gyerekeknek mindent meg tudtam bocsátani. Fejlődésben lévő korszakukat élik akár 6, vagy 18 évesek. A szép szó, a megértés, a szeretetet és a pozitív hozzáállás a legfontosabb eszköze a pedagógusnak. Meg lehet beszélni a gyerekekkel mindent, hiszen
partnerként, közösen kell bejárnunk egy utat. Gyakran elmondom azt is, a sikerhez nemcsak én kellek, meg a tehetség, hanem a szülői háttér, a nagyszülői segítség. A tanítványaim és a volt növendékeim gyerekeinek a visz-szajelzései is ezt a szemléletet igazolták. Nehezen válok meg a leggyengébbektől is. Most is vannak nagyon gyenge képességűek, de kitartanak mellettem, mert jól érzik magukat. Ha délután megérkeznek az általános iskolából és leteszik a nehéz táskájukat, elmondják a kis gondjukat is. Ha megvigasztalom őket, attól mindig megnyugszanak.
- A díj, az indoklásban megfogalmazottakon túl másról is szól, hiszen szolfézst és éneket is taní-
tott a Batthyány Gimnáziumban valamint a Zrínyi Iskolában, ahol annak idején az iskola igazgatójával közösen indították el az ének tagozatot, ami sajnos megszűnt azóta. Sőt, a zeneóvodát és a kiselőkészítőt is ön hozta létre.
- Altalános iskolai ének, szolfézs- és zongora főtárgy szakos diplomám van. Helyettesítő tanárként két évig tanítottam a Batthyá-nyban. Nagyokat is, kicsiket is. Azt a feladatot is nagyon szerettem.
- Térjünk vissza a kitüntetés ünnepi pillanataihoz.
-, a pályám vége felé egy kicsit életmű-díjnak is tekintem, hiszen jövőre szeretnék nyugdíjba menni. Ehhez a díjhoz azt hiszem kellett egy országos elismertség is, amiben része van a sok-sok verseny-eredménynek és a zenei pályára került gyerekeknek. Nagy megtiszteltetés volt számomra az is, hogy tavaly felkértek az Eck-hardt Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia professzora által vezetett Farkas Ferenc mesterkurzusra tanárnak. Kivételes tehetségek vettek részt, köztük volt az a kislány, Nagy Krisztína is, aki eljutott a Virtuózok középdöntőjé-
Miniszteri elismerés a gyermekek harmonikus
személyiségformálásáért
- Nagy megtiszteltetés és öröm számomra ez a díj, amit így a pályám vége felé kaptam. Büszke vagyok rá, úgy érzem nemcsak magamnak és az iskolának, hanem egy kicsit a városomnak is hozhattam ezt az elismerést. Örülök neki, és így - 40 év távlatából
be. Őt is tanítottuk. Lokálpatriótának érzem magam annak ellenére, hogy nem itt születtem. 40 éve élek Kanizsán, a férjem Erdős László ügyvéd, aki jelenleg önkormányzati képviselő, a Jogi Bizottság elnöke. Úgy érzem, letettem a névjegyemet ebben a városban, és megnyugvással megyek el nyugdíjba. Ezután már a családommal szeretnék foglalkozni. Most is elmondom, nagyon büszke vagyok az életpályámra, de legbüszkébb a Márton, az Adám és a Gergely fiamra, valamint a férjemre vagyok - mondja mosolyogva. Akik értékelték, és támogatták a munkámat. Ők adtak nekem most is és eddig is támaszt, erőt a munkámhoz.
- Követte valamelyikük az édesanyjuk példáját?
- Mindegyik tanult zenét, de egyik sem választotta ezt a pályát. A középső fiamat fogta meg leginkább a zene. Ő hegedűs lett és énekelni tanult. Most is gyakran visz-szajár a zeneiskola vonószenekarába, és részt vesz a vonós táborokban. Kint él Írországban, és közgazdászként dolgozik a Google-nál. A munkája mellett Adámnak a legfontosabb a zene. A legkisebb az ELTE jogi karán negyed éves, a Marci történész és egyetemi oktató akar lenni, őt most vették fel a doktori iskolára. Egyébként jól rajzol és verseket ír a szabadidejében.
- Kik voltak a példaképei gyermekkorában?
- A nagynéném, aki szintén zenetanár volt Szekszárdon, és a tanítónő nagymamám. Csodálatos pedagógusok voltak, és már kicsi koromban megállapították, hogy pedagógus leszek. Már akkor úgy látták, van bennem valami peda-
DR. Eli DOS LASÜLÚNÉ
2016. június 30
Kanizsa - Múltba néző
5
gógiai hajlam amellett, hogy azt is észrevették, tehetséges vagyok.
- Ha most kedvenc zeneszerzőt kellene választania, kit emelne az első helyre?
- Chopint mindenképpen, hiszen Chopin mű előadásával értük el a legnagyobb sikereket. Rendszeresen hallgatom a műveit és a Bartók rádiót, s az ott elhangzó rejtvények megfejtésével tartom karban magamat.
- Hét sikeres hangversenyt maga mögött tudva, két évvel ezelőtt elhatározta, befejezi a zeneiskolában, 2001-ben indított Tehetségeink nyomában című hangversenysorozatot, melyeken közösen léptek fel a jelenleg tanuló és a Kanizsáról már elkerült tehetséges gyerekek. Most mégis lesz folytatás!
- Mivel a tehetség kötelez, novemberben szeretnék még egy utolsó hangversenyt rendezni. Két nagyon ügyes gyereket sodort hozzám a sors. Őket szeretném bemutatni, mert tényleg talentumnak látom őket. Még csak elsősök, de remélem, később engem igazol az élet. Eisen-schreiber Anna idén már egy kicsit megmutatta az oroszlánkörmeit, mert a harmadik osztályosok között indult a Sistrum Regionális Zongoraversenyen, és ott arany fokozatú díjat nyert. A másik, Kéthelyi Gergely, a kollégám gyermeke. Rajtuk kívül még Horváth Krisztína lép fel, aki tavasszal diplomázik a Zeneakadémia Művész Szakán. Nézőként pedig meghívom mindazokat a növendékeimet, akik egyszer is szerepeltek a hangversenysorozaton. Tehát a két szélső pólus ad koncertet, a kicsiknek megmutatom ezzel, hogy hova lehet eljutni. A kötelezőn kívül ez egy plusz rendezvénynek számít, ami már amolyan búcsúkoncertnek felel meg.
- Gondolkodott már azon, hogy mivel tölti a nyugdíjas éveket?
- A hobbim a kerékpározás és a horgászás. Amikor körbevesz a víz a stégen, miközben én pecá-zok, az nekem minden pihenésnél többet ér. Gyerekként is pecázgat-tam, de 16 éve - amióta van nyaralónk a Balatonon -, a hobbimmá vált. A férjem még nem kapott kedvet hozzá, ő ott ül mellettem és figyel. És ugyan még nincs kilátásban, de várom az unokák érkezését...
Bakonyi Erzsébet
Zrínyi emlékév
A török időkre hangolódva
Több mint egy évtizede, hogy a költő és hadvezér Zrínyi Miklós által építtetett Zrínyi-Újvár feltárását, az épített objektum ostromának körülményeit tisztázni kívánó terepi kutatások megkezdődtek. A török által 1664-ben elpusztított erősség maradványait a Nagykanizsa vonzáskörzetében fekvő települések, Belezna, Orti-los és Murakeresztúr találkozásánál őrizte meg az utókor számára az anyaföld. A feltáró-kutató munkálatokban a Zala Megyei Múzeumok és a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ma Nemzeti Közszolgálati Egyetem) oktatói és hallgatói vesznek részt évről-évre.
Az ásatási folyamatokba a munkája során Kocsis Edit művelődésszervező is bepillantást nyerhetett. Kötelességének érezte olyan programok megszervezését, amelyek lehetőséget adtak az addig feltárt eredmények népszerűsítésére, öregbítve ezáltal az említett települések hírnevét.
- Melyek voltak ezek a programok - kérdeztük a részletekről a művelődésszervezőt.
- Életre keltettem egy előadással, tárlatvezetéssel, vendéglátással egybekötött Hadtörténeti kirándulás-sorozatot. Erre a programra figyelt fel Tóth István is a Kanizsai Kulturális Központ intézményegységének, a Móricz Zsigmond Művelődési Háznak az intézményvezetője és kért fel egy a magyar történelmünkkel kapcsolatos előadássorozat megszervezésére.
- A magyar állam Zrínyi emlékévvé nyilvánította a 2016-os évet. Milyen események felidézését tartotta fontosnak beilleszteni a programba?
- A hadtörténelmi események, háborúk, csaták, hadjáratok minden időben számot tarthattak a közvélemény érdeklődésére. A 2016-os esztendő pedig a történelmi évfordulók kapcsán jó lehetőséget kínált a török kort felelevenítő témakörökre. Első vetítettképes előadásunk januárban a 490 évvel ezelőtt dúló, Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom hadai között lezajlott Mohácsi csatáról
szólt. Mint ismeretes, idén 450 éve, hogy Szigetvár védője, a déd-nagyapa Zrínyi Miklós, maroknyi hős katonája élén a várból kitörve lelte halálát és ugyanezekben a napokban halt meg a világuralomra törő, hódító Szulejmán szultán is. A februári előadás során e két történelmi személyiségről és az ostrom körülményeiről hallhattak az érdeklődők. A kerek évforduló kiemelt országos és nemzetközi figyelmet kap idén. A márciusban soron következett előadás a „Zrínyi-Újvár és az 1664-es ostrom nyomainak kutatása a helyszínen" címet kapta. Ez alkalommal nemcsak a vetített képekkel vált valósághűvé, életszerűvé a kutatás, hanem a szemléltetett eszközök és leletek által is, amiket a kezünkbe vehettünk. Áprilisban pedig a Zrínyi család nemzedékeiről kaphattunk átfogó képet, Zrínyi Györgytől, Zrínyi Miklóson és Péteren át az utolsó Zrínyiekig, Ádámig és Péter fia, Zrínyi Jánosig, érintve Zrínyi Ilonát.
- Kik voltak az előadóik?
- A témák kiváló és abszolút szakavatott ismerőit, az említett helyszínek hadszíntér-kutatóit, több hadtudományi mű szerzőit, publikálóit hívtuk meg: dr. Haus-ner Gábort, dr. Négyesi Lajost és prof. dr. Padányi Józsefet.
- Úgy hallottam Tóth István igazgatótól, a nagy érdeklődésre
való tekintettel lesz folytatása az előadás-sorozatnak a Móriczban.
- Igen, felkérést kaptam a folytatásra, a tervek között szerepel egy őszi előadás-sorozat megszervezése. Annyit elárulhatok, hogy ismét érdekes történelmi pillanatokat idézünk majd meg -válaszolta Kocsis Edit művelődésszervező.
B.E.
Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is.
www. kanizsaujsag. hu
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 7/4. Telefon: 06-70-577-8560 E-mail: bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00
6
Kanizsa - Táncra lábam!
2016. június 30
Táncház: közösen a magyar népzene és a tánckultúra megőrzéséért
vagy még sohasem táncoltak, bármikor bekapcsolódhatnak, hiszen menet közben is lehet táncot tanulni. A táncosok vállalják fel a táncház foglalkozásait, így az oktatás terén is bizonyíthatják a tehetségüket. Eleinte gépzenével indult egy-egy találkozó - meséli Tóth István, s amikor együttest is tudtak hívni, akkor a koncert után ők muzsikálták le a felnőtt táncházat. Egyébként szintén az intézményben mű-
Negyvennégy éves múltra tekint vissza a táncházmozgalom hazánkban. A táncház napját a Móricz Zsigmond Művelődési Házban működő Zalagyöngye Táncegyüttes a közelmúltban ünnepelte, hasonlóan a többi táncegyütteshez szerte az országban.
Az együttes immár 18 éve rendezi meg táncház sorozatát. Az évek során kialakult 100-1S0 fős törzsközönség ragaszkodik ehhez a rendezvényhez.
Szeptember és május között havonta egy alkalommal találkoznak egymással a profi és amatőr táncosok az intézményben. Ilyenkor átalakul a nagyterem miliője. Életre kel a néptánc, a népzene. Nem engedi be a külvilág zaját, mosolyt varázsol az arcokra, betölti a termet a felszabadultság, a könnyedség semmi máshoz nem hasonlítható érzésével. A zenészek helyet keresnek maguknak a táncosok között, úgy muzsikálnak. Kéz a kézben, együtt lélegeznek az oktatóvá átváltozó táncosok a műfajt kedvelőkkel, a nyugdíjasok az unokával, a szülők a még totyogó kisgyermekkel.
Mindenki élvezi az összejövetelek hangulatát. S hogy ez így is maradjon sokáig, kell hozzá a „hátország". Az önkormányzat, a művelődési központ által biztosított körülmények és egy irányító, egy vezető. Ez utóbbi szerepet tölti be Tóth István, a Zalagyöngye Táncegyüttes vezetője.
- Az a célkitűzésünk, hogy az autentikus, hagyományos néptán-
cokat az eredeti formájukban megőrizzük. A táncházat általában dunántúli táncrenddel kezdjük, majd mezőségi, kalotaszegi, széki tánclépésekkel folytatjuk. Vannak állandó elemek, amelyeket a táncosok különösen kedvelnek, s aztán ezeket egészítjük ki aktuális táncrendekkel - mondja, majd felso-
rolja egy-egy alkalom állandó forgatókönyvét: a családias hangulatot 16.30 órától 18 óráig a kicsik Kerekítő foglalkozása alapozza meg. Itt mondókákat, versikéket tanulhatnak 3 éves korig a gyerekek. 18 órától az iskolás korosztály veszi át a parkettet, majd 18-tól 19 óráig kézműves foglalkozáson pihenik ki a tánc által okozott izomlázat, enyhe fáradtságot. 19 órától a felnőttek adják át magukat a néptánc, a népzene élvezetének, az együtt éneklés örömének. Ezek alkalmanként koncerttel kezdődnek, majd éjfélig tartó táncházzal zárulnak. Akik nem aktív táncosok, hanem úgymond amatőrök,
ködő Bojtár Zenekar muzsikál nekik, de hívtak már vendég koreográfust is. Minden zenekarnak van egyfajta specialitása, kedvenc tájegysége, és általában azokat részesítik előnyben, ha eljönnek Kiskanizsára.
Erre az évadra bezárta kapuit a táncház, de a következőre már ösz-szeállt a terv, egy tíz részből álló táncház-sorozat megrendezésére pályáznak.
- Mindegyikre szeretnénk zenekart is hívni az ország különbö-
ző területeiről - magyarázza a táncegyüttes vezetője. Felkeltve ezzel is a közönség érdeklődését, miközben az adott területre jellemző helyi táncokat is megtanítanák. Azonban mindenekelőtt az utánpótlást tartjuk legfőbb feladatunknak, ezért a gyermek táncházat szeretnénk felerősíteni egy fiatalabb, 6-8 éves korosztály indításával. Ilyenkor még formálható az izomzat, rögzíteni lehet bizonyos alapmozgásokat, amelyeket felnőttként már nehéz elkezdeni. Oszre van még egy nagy tervünk -sorolja az elképzeléseket Tóth István. - Az együttes egy új program megvalósításába fogott bele. Egy
kanizsai legenda, a fejetlen fehér mén legendáját vettük tervbe. Egyelőre azon spekulálunk, hogyan tudunk egy táncos produkciót kialakítani ebből az érdekes históriából. Nem lesz egyszerű a dolgunk. A cselekmény a török időkben játszódik, mégpedig intézményünk közelében, és azon a helyen, ahol Kanizsa vára állt egykor. Ebben a történetben is a magyar néphagyományokra szeretnénk építkezni, s mivel a legendában törökök is szerepelnek, a két nép közötti kapcsolódási pontot érzékeltetni kell. Nem akarunk populáris stílust, hastáncot belevinni a produkcióba, hiszen a magyar néptáncban is fellelhetők olyan elemek, amelyekkel mindent meg lehet valósítani.
A táncegyüttes sudár termetű vezetője, Tóth István, mindig a táncosok körül „forog". A néptánc sokszínű világa középiskolásként érintette meg az akkori Vegyipari Technikumban. Az iskolai néptánccsoport megszűnése után Hetési László, a Kanizsa Táncegyüttes tánckarvezetője áthívta az együttesébe. Ott kezdődött el igazán a táncos pályafutása. Tanította ifj. Vizeli Dezső, s majd id. Vizeli Dezső, a kis-kanizsai művelődési intézmény igazgatója felvette a házba népművelőnek. Azóta az intézmény a munkahelye, melynek néhány éve a vezetője is. Időközben elvégezte a Táncművészeti Főiskola néptáncpedagógusi szakát. Levezeti a próbákat, kitalálja a koreográfiákat, a táncosokkal egyeztetve megtervezi a szakmai feladatokat. Szem előtt tartva mindig a magyar népzene és tánckultúra megőrzését.
Bakonyi Erzsébet
2016. június 30.
Kanizsa - Krónika
f
Múzeumok éjszakája
Négy helysznen minden korosztályt vártak
A Thúry György Múzeum négy helyszínen várta az érdeklődőket szombaton kora délutántól késő estig. Kincskeresés, előadások, kiállítás-megnyitó - a kultúrára szomjazók éjszakája volt június 2S-e Kanizsán. A Netta Pannonia Kft. első alkalommal csatlakozott a Múzeumok éjszakájához, az akció keretében a Vár úton lévő telephely állandó kiállítását nézhették meg az érdeklődők, akiket a cég autóbusza ingyenesen vitt a helyszínre.
A Kiskastély udvara Brazíliát és a szamba világát idézte szombaton este. A Múzeum éjszakájának programjaihoz kapcsolódott ugyanis az Eraklin Táncklub Egyesület, a közelgő olimpiai játékok jegyében. A Múzeum Fő úti épületében már a történelem évszázadaiban kalandozhattak az érdeklődők: a kézműves, kincskereső programok mellett előadások, bemutatók gazdagították a programot.
A Germánok című időszaki kiállítást este fél 10-kor nyitotta meg dr. Tomka Péter régész. - Ez a népvándorlás kora, amiről fogok néhány szót szólni, a Kárpát-medence kellős közepébe illik bele az a kiállítás, amiről szó van. Az a korszak, amiből az a régészeti anyag származik, ami a kiállításnak az anyaga - mondta dr. Tomka Péter.
Az időjárás ugyan kissé megzavarta a programokat, de a 10. Múzeumok éjszakája idén is sok látogatót vonzott Nagyka-
Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója kiemelte: -Nagyon jók voltak a visszajelzések, egy városnéző kisbuszra is volt lehetőség a délután folyamán 16 órától egészen a mostani pillanatig. Volt több család is, akik körbejárták az összes helyszínt. Az időszaki kiállítás megnyitása után sem ért véget a program.
A Thúry György Múzeum egy igazán sejtelmes felhívással, az „Éjszaka a Múzeumban" című sétára várta a kultúra és a kaland szerelmeseit.
Kanizsa Médiaház
Vasutas
nyugdíjas
klubok
találkozója
Kanizsán
A vasutas nyugdíjas klubok 13. alkalommal érkeztek Nagykanizsára az ország minden tájáról, a kultúra és a barátság jegyében. - Az ország különböző pontjain működő vasutas nyugdíjas klubok összefogásával továbbvigye és erősítse a vasutas hagyományokat - Kámánné Szép Terézia, a találkozónak helyet adó VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgatója fogalmazta meg köszöntőjében a rendezvény egyik fő célkitűzését.
A szervező kanizsai Vasutas Nyugdíjas Klub rendszeresen, nagy szeretettel várja a nyugdíjas társakat.
Kócza Ferenc elnök elmondta: -Már oda-vissza alapon megy ez. Akik ma itt vannak, azokhoz visz-szajárunk mi is minden évben. Olyan jó dolog, amikor találkozunk, a soproniakkal, a szombathelyiekkel, tapolcaiakkal, fehérváriakkal, pécsiekkel, ez már a 13. alkalom.
A soproni Lővér Vasutas Nyugdíjas Klub 11 fővel érkezett a két napos nagykanizsai találkozóra. Garami Margit klubvezető kiemelte: - Ismerd meg Magyarország bármelyik részén lévő klubokat, embereket, szokásokat, ki hogyan él, szerintem ez ilyen. Meg a barátságok, melyek hosszú éveken át kialakulnak és megmaradnak, úgy mondom, hogy a sírig.
A Nagykanizsára érkezett vasutasokat a város nevében Dénes Sándor polgármester üdvözölte. - Édesapám és nagyapám is a vasúton szolgált évtizedeken keresztül. Onnan mentek nyugdíjba, és mindig olyan szépen, örömmel és szeretettel beszéltek azokról az évekről, amelyeket eltöltöttek a szolgálatban. Mert mindig azt mondták, hogy szolgálunk, akkor amikor elmentek dolgozni - mondta a polgármester.
A találkozó résztvevőit köszöntötte Horváth László, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke is, majd gálaműsor szórakoztatta az egybegyűlteket.
Kanizsa TV - Kanizsa
Országúi'' Társulat
Hadifogoly-emlékek
címmel emlékgyűjtő pályázatot ír ki.
A XX. század egyik nagy csapása a magyarságra a világháborúkat követő hadifogság. Fontos minden emlékezés felkutatása, megőrzése, látszólag jelentéktelen vagy röpke emlékeké is. A pályázat során külön hangsúlyt kapnak a nyugati hadifogság emlékei, mert ezekről még kevesebbet lehet tudni.
rövid életrajzzal együtt váraim:
1. korabeli feljegyzéseket:
naplók, levelek, rajzok, képek. 3.. a hadifogoly későbbi feljegyzéseit:
emlékirat, önéletírás, később készült hangfelvétel, film.
3> mások által megőrzött történeteket:
családtagok által luien leírt, sokszor elmesélt elheszélések, felvett, rögzített emlékezések vagy riportok.
díjazás: A kiírásnak megfelelő visszaemlékezéseket kötetben jelentetjük meg, rövid életrajz kíséretében. A könyvből tiszteletpéldányt adunk minden beküldőnek. A visszaemlékezésekből színházi est készül, melyet a könyvbemutató alkalmával állítunk először színpadra.
Leadási határidő: 2016. november 30.
Honlap: www.orszagut.comzc.com Email: orszagut.palyazat@gmail.com Postacím: Kondorosy Szabolcs (Országút Társulat) - Bp. 1024, Margit krt, 5/b
8
Kanizsa - Idősügy
2016. június 30
Idősügyi klubok
!/1 ■■ IX / ff I
működéséről, támogatásáról
Három napirendi pontot tárgyalt júniusi ülésén az önkormányzat Idősügyi Tanácsa. Bevezetőjében Dénes Sándor polgármester, az IT elnöke elmondta: 201S-ben 20 klub összesen 975 ezer Ft támogatásban részesült. Az elmúlt hónapokban 27, támogatásra jogosult idősügyi klubot vettek nyilvántartásba. A klubok 2016. évi működési támogatására a tanács 1.370.000 Ft-ot szavazott meg.
Szintén elfogadta a nyolcfős grémium az idősügyi hírportál létrehozásának előzményeiről, működtetésének tapasztalatairól, valamint a pályázatok útján történő továbbfejlesztéséről szóló előterjesztést.
Az előzményeket Dénes Sándor foglalta össze: az IT tavaly novemberben hozott döntést a korábbi statikus honlap továbbfejlesztéséről, egy önálló, a nagykanizsai idősek, idősügyi klubok aktív és sokrétű tevékenységét folyamatosan bemutató hírportál létrehozásáról. A tanács az interaktív honlap informatív jellegének erősítése, folyamatos fejlesztése, a tevékenységet segítő tárgyi eszközök beszerzése, a különböző pályázati lehetőségek kihasználása érdekében indokoltnak tartotta az együttműködés kiszélesítését - az IT tevékenységét alapszabályokban felvállaló - civil és egyéb szervezetekkel. A polgármester kiemelte: az idősek informatikai képzését szolgáló ezüstnet tanfolyamok kiegészültek idegen nyelvi (angol és német) tanfolyamokkal, s most már a szeniorok iskolájaként váltak ismertté a városon túl is. Nemrég fejezték be a hatodik szemesztert, melyeken több mint 1000 időskorú vett részt, közülük mintegy 700-an elsajátították az internethasználat alapismereteit is. A diákok kiválasztását követően a Szenior Híportál IS fős szerkesztőbizottsága 2016 februárjában kezdte meg működését. A Batthyány Lajos és a Dr. Mező Ferenc Gimnázium közösségi szolgálatos diákjainak szerkesztésében az idősügyi klubok és az Idősügyi Ta-
nács által beküldött anyagok felhasználásával április végére el is készült a hírportál, melynek ünnepélyes avatására május S-én került sor. Az eltelt 3 hónap azt igazolja, hogy a klubok olyan aktívan vesznek részt az anyagaik összeállításában, hogy szinte meghaladta a diák-szerkesztőbizottság kapacitását.
A beérkezett javaslatok alapján a továbbfejlesztést két irányban határozták meg. A szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatot dr. Szabados Gyula ismertette. Ez utóbbihoz tartozik a 2014-ben létrehozott WebDoktor felület továbbfejlesztése, ezen belül a nyilvános és zárt (orvos-beteg) WebDoktor fórumrendszer kialakítása. A felvázolt két fejlesztéssel a Szenior Hírportál az időskori aktivitás egyik legfontosabb színterévé, egy többgenerációs, igazi nagykanizsai közösségi portállá válhatna. Mivel az elmúlt egy hónapban jelentős mennyiségű szerkesztésre váró anyag érkezett be, ezért a kormány által finanszírozott nyári diákmunka keretében július-augusztus hónapokban 1-1 fő diákot vesznek fél-fél állásban, akik folyamatosan dolgozzák fel a klubok által beküldött anyagokat.
A harmadik napirendben szereplő egyéb ügyek között „Nagykanizsa az idősekért - Idősek Nagykanizsáért" elnevezésű felhívás közzétételéről, valamint a „Védőháló a családokért" EFOP-1.2.1-1S pályázat benyújtásáról dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó adott tájékoztatást.
A tanácsülés végén dicséretekről is szó esett. Karosi Lászlóné és Rodek Györgyné megköszönték az idősek majálisának szervezésében részt vevők munkáját és az önkormányzat anyagi támogatását, melynek köszönhetően 460 idős ember érezte jól magát a Csónakázó-tónál. Az idősek informatikai és idegen nyelvi oktatásában részt vállaló diákok közreműködését is elismerték, akik nem sajnálva szabadidejüket, mindent megtettek „tanítványaikért".
B.E.
Pályázat - személyszállítás
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-ának rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-S00-730. Kapcsolattartó: Dénes Sándor polgármester. E-mail: denes.sandor@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama: a Kiíró a szerződést határozott időtartamra, - 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig - S évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2017. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap 12 óra.
8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2016. november 20. 10 óra.
9. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2016. december 1.
10. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a pályázati kiírás ellenértéke: S0.000 Ft + áfa összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyarországi Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, illetve pénteken 8-12 óra között a következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Gazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport. A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
12. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.
2016. június 30.
Kanizsa - Hirdetés
Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételéről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönző rendszert. A dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejeződtek be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert.
Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer működéséről.
A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A használatért fizetendő: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítő helyeken. Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és
ennek megfelelően 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK
A használatért fizetendő: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.
Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az első fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10 órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokko-lóba, a kerékpárt eltűntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (3S.).
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 1S.00, Péntek: 8.00 - 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel: (+36 93) S37-6S3
KÁRTYAÉRTÉKESÍTŐ HELY Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tour-inform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-28S, (+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 2S0 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 3S0 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja 10.000 Ft
A féléves bérlet díja 6.S00 Ft
14 éven felüli diákok éves bérlet díja 8.000 Ft
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja S.200 Ft
A KanizsaBike kártya díja 600 Ft/kártya
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 2S0 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 3S0 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Jegy ára
Napijegy 400 Ft
3 napos jegy 800 Ft
Hetijegy 1.400 Ft
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI
1. dokkoló-Ifikubáiorfláz
7. dokkoló - General
3. tfoJikoló - >-J Víztorony
4. dokkoló - Balatoni u Petőfi u. csp.
6. dokkoló -Autóbusz pu
i0. dokkoló - Ady £ndne u.. Zrínyi u csp.
dokkoló ■
\T Bőrgyár
10. dokkoló -SpPftcsamok
Megtekinthető: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
Kanizsa - Hirdetés
2016. iúnius 30.
SASHALMI OPTIKA
A látás mestere
HOGYAN ADJUK MEG SZEMÜNKNEK A TELJES VÉDELMET?
Az Essilor szemüveglencsék teljes körű védelmet biztosítanak mindenki számára, legyen szó UV vagy napvédelemről.
Az UV sugárzás Magyarországon különösen veszélyes, hiszen más európai népekhez képest a világos szeműek aránya magasabb.
Ha nem védjük szemünket, az rövid távon legfeljebb hunyorgás okozta kellemetlenséget vagy enyhe irritációt okozhat. Sajnos azonban hosszútávú következmény lehet a makula degeneráció, a látóideg sejtek pusztulása, majd végső esetben a vakság. Ezt rendszeres napszemüveg használattal védhetjük ki.
A megfelelő napszemüveg kiválasztásnál legalább olyan fontos a lencse minősége, mint maga a fazon. Olyan szemüveget keressünk, mely megfelelően szűri az UVA az UVB, valamint UVC sugarakat.
Egy napszemüveg nem attól minőségi, hogy sokba kerül!
Ha valóban óvni szeretné szeme egészség, CSAK OPTIKAI SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLJON!
Dioptriás változatban is elkészítjük Önnek a SASHALMI OPTIKÁBAN.
MESTER OPTIKA
\ 201B /
^ Véradás - Vöröskereszt
2016.07.05. (kedd) 10:30 -13:00 óra Kanizsa Plaza 2016.07.07. (csütörtök) 11:00 - 13:00 óra Vöröskereszt, Nagykanizsa, Sugár u. 28. V_/
26 éve képezzük a vezetőket!
W A VOKSH 0KTATASI KFT|
induló tanfolyamaink
NYÁRI kedvezményes* személygépkocsi vezető, és moped kresz tanfolyamainkra jelentkezési időpontok:
Július 6. (szerda) 9.00 óra vagy 16.00 óra Július 20. (szerda) 9.00 óra vagy 16.00 óra Augusztus 3. (szerda) 9.00 óra vagy 16.00 óra
Következő GKI vizsga időpont:
július 23. (szombat).
Jelentkezési határidő:
úlius 13-ig
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-S16-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-70S1 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
/Stat.2016-1 né. VSM: "B" E: 69,7, F: 65,35% - "C"E: 90 % AKO: "B" Gy: 159,39% "C" Gy: 101.487 /
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
♦ Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 19313 m2. Kikiáltási ára: 71.500.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás időpontja: eredményes versenytárgyalásig minden keddi munkanapon, 10 órakor, a versenytárgyalási felhívásban leírtak szerint.
A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza. A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
Megszűnt a gyepmesteri szolgáltatás a Via-nál
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott határozat alapján a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-nél lévő gyepmesteri tevékenység május 15-től megszűnt.
Továbbiakban a gyepmesteri feladatokat az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület látja el.
A gyepmester a hét minden napján 8.00 - 18.00 óráig hívható az alábbi telefonszámokon: 06/30/2766349, 06/30/4001368 , 06/30/37870S7
Új helyen a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. a Zrínyi u. 3S. sz. alól a Zrínyi u. 33. sz. alá költözött. Az ügyfélfogadás új székhelyünkön a megszokott nyitva tartás szerint működik:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Kedd: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00
Várjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és egyéb ügyekben.
Új helyen a Közterület Felügyelet
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület Felügyelete 2016. június 24. napjától a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. sz. alatti épületében (Városháza) változatlan ügyfélfogadási renddel fogadja ügyfeleit.
Kövessen minket
honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu
2016. június 30
Kanizsa - Hirdetés
11
NEPSZAVAZAS 2016
a kényszerbetelepítés ellen
Üzenjünk
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
Kanizsai KjI''l ralis Koipant
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
SZÍNES VILÁGOM Némethné Pecsics Katalin festő kiállítása. Megtekinthető: július 8-ig.
Június 29. 9.30-12 óra SZÜNIDEI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ Ékszerkészítés nemezből. Vezeti: Lukács Judit. A belépés DÍJTALAN!
Július 7.. 19 óra George Axelerod: GOODBYE CHARLIE vígjáték
A Gergely Theáter előadása Szereplők: Fábián Anita, Pel-sőczy László, R. Kárpáti Péter, Házi Anita, Némedi-Varga Tímea, Gergely Róbert, Szabó Máté.
Belépődíj: 3 500 Ft
Július 2-3.
KISKANIZSAI HAGYOMÁNYOK NAPJA ÉS BÚCSÚ
Július 2.
17.00 REZEDA DALKÖR 17.30 ÁRVÁCSKA DALKÖR 18.00 SZIKRÁK TÁNCEGYÜTTES 18.30 ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES 20.00 BÁL A HELIOSZ ZENEKARRAL Július 3.
16.30 MURAVIDÉKI NÓTÁ-ZÓK. Szakmai vezető: Cseke József
17.30 BERKES JÁNOS Érdemes művész operett műso-
18.30 MÓRICZ MŰVELO-DÉSI HÁZ TÁNCCSOPORTJA
19.00 A.K.T. SZÍNÉSZNŐ-
Kanizsa - Kultúra
2016. június 30.
Ismét sikeres hétvégét tudhat maga mögött az Eraklin Táncklub
3. hely, latin kezdő: 7. hely. Tarcsay Tamás - Köves Réka: Junior1 latin
A II. Fonyód Kupán nem csak a táncban, de a szervezésben is remekeltek az eraklinosok.
Városunk versenytánc klubja Fonyód kulturális és sportéletének is szerves része, hiszen a balatonparti városban is működnek csoportjai. Az egyesület jóvoltából már második alkalommal rendeztek táncversenyt a festői balatonparti városban. A II. Fonyód Kupán a karrierjük elején álló táncosok is megmérethettek a délelőtti szabadidős táncversenyen, a délután folyamán pedig a már rutinosabb versenyzők versengtek az értékes kupákért.
A nap folyamán közel S00 versenyző lépett parkettre. A szemet gyönyörködtető táncosok mellett a pezsgő ritmusokról és a lágy dalla-
mokról a Lobo Latino gondoskodott, mindenki számára felejthetetlen élménnyé varázsolva a maratoni táncversenyt.
A II. Fonyód Kupán természetesen az Eraklinosok is parkettra léptek, és kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek, valóságos éremesővel térhettek haza. A délelőtti szabadidős versenyen a következő eredményekkel végeztek: Angya-losi Miklós Mátyás - Illés Karolina: Gyerek2 standard kezdő: 1 .hely , latin kezdő: 2.hely. Koller Norbert -Varga Lilla: Gyerek2 standard kezdő: 2. hely, latin kezdő: 4. hely. Birkás Mihály - Darabos Anna: Junior1 standard kezdő: 1. hely, latin kezdő: 2. hely. Bíró Gergő -Sipos Dorka: Junior 1 standard kezdő: 2. hely, latin kezdő: 3. hely. Lek-szikov András Zsigmond - Gyer-gyói Anna: Junior1 standard kezdő:
kezdő: 4. hely. Gelencsér Soma-Posza Gréta: Junior 2 latin kezdő: 3 hely. Takács Gergő - Bodó Kata: Junior1 latin kezdő: 6. hely. Gelencsér Dominik - Thalhammer Fanni: Junior1 latin kezdő : 8.hely. Varga Benjamin - Németh Karina: Ifi latin haladó:3. hely.
A délutáni klubközi verseny eredményei: Horváth Gergő - Szabó Flóra: Gyerek 2. E standard: S. hely, latin: 4. hely. Müller Balázs-Jáger Laura: Junior 1 E latin: 6. hely, Junior1 D standard: 8. hely. Benkő Dániel- Bognár Alexandra: Junior 1 D standard: 9. hely, latin: 9. hely. Buda Levente - Berner Léna: Junior 2 E standard: 6. hely, E latin: 9. hely. Ruschel KrisztiánPető Viktória: Ifjúsági E standard: 6. hely, latin: 3. hely. Gáspár György - Müller Petra: Ifjúsági C standard: 6 hely, latin: 10-11.hely. Pál Bálint - Lekszikov Dóra: Felnőtt C latin: 1. hely.
A versenyzők felkészítői Lek-szikov Csaba és Balassa Júlia nagyon büszkék a tanítványaikra és arra, hogy a klub igazi közösség is, hiszen az ilyen jellegű eseményeknél a legkisebb gyerektől a barátokon át a nagyszülőkig, pártolókig mindenki kiveszi a részét a munkából. A táncklub következő nagy eseménye a nyárköszöntő évzáró gála volt, majd azt követően aktívan részt vettek a Múzeumok Éjszakája című rendezvényben is.
Júliustól megkezdődnek az edzőtáborok, és a felkészülés a további versenyekre.
Medgyaszay Haz
1 i\uitursiií jHC Központ
Kanizsai Kulturális
É Ktld S SS
Muvelodesi Ház \k Kózponi
Augusztus 24-ig, minden szerdán 9.30-től 12 óráig kézműves játszóházzal várja a diákokat a Hevesi Sándor Művelődési Központ.
A foglalkozásokat vezető Kovács Lászlóné Agi már bemutatkozott az intézmény Az én hobbim elnevezésű sorozatában. A közönség láthatta a kézügyességet igénylő, papírfonással és quilling, azaz papírcsík technikával készült dekorációit, valamint origami figuráit. Ezúttal, a nyáron beavatja az érdeklődőket a készítés műhelytitkaiba is. A programban szerepel papírhajtogatás, ékszerkészítés levegőre száradó gyurmából, nemezelés, hűtőmágnes, gyertyatartó, ajtó-ablak és fali díszek készítése.
2016. június 30.
Kanizsa - Ez + Az
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Humánpolitikai adminisztrátor szakirányú Kárpitos, asztalos szakirányú
Minőségbiztosítási technikus szakirányú Szobaasszony, konyhai kisegítő 8 ált. iskola Hegesztő, lakatos szakirányú
Cukrász szakirányú
Szakács, pincér szakirányú
CNC gépkezelő szakirányú
Varrónő szakirányú
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola
Kőműves, ács, festő szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Ha kellemetlen kritika éri a párválasztásával kapcsolatban, minél előbb kerekedjen felül az előítéleteken. Ragaszkodjon továbbra is az elveihez.
$NV.20.-V.20. Bika
Nem mindig célszerű hallgatni a megérzéseire. Különösen akkor, amikor csak féltékeny gondolatok jutnak az eszébe. Nincs oka a panaszra.
^V.21.-VI.21. Ikrek
A bolygóállások szerint olyan nem várt események köszönthetnek önre, hogy ragyogó színben láthat mindent maga körül. Élvezze sokáig ezt a helyzetet.
VI.22.-VII.22. Rák
Nem kell kiállni a hétpróbát a kapcsolatuknak, mint a mesében. Csak el kell dönteniük, meddig tartson. Egy
életre, vagy csak ideig-óráig. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Minden elképzelhetetlen dolog előfordulhat önnel a szabadsága idején. Akár szerelembe is eshet olyas valakivel, akit eddig nem kedvelt.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Nyugodtan mehet szabadságra, az energiáját nem fogja senki elszívni öntől. Gondjait sem kell megosztani senkivel, mivel nem lesznek.
^-IX.23.-X.22. Mérleg
A vágyai teljesülnek, ha tesz értük valamit, ha nem. Bátran álmodozhat a nyáron, a kiszemeltje teljesíti minden óhaját.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Barátaid élvezik a kellemes társaságodat. Tudják rólad, hogy szeretsz örömet szerezni másoknak, ugyanakkor nem hagyod kihasználni magad.

''XI.23.-XII.21. Nyilas
Határozottabban fejtse ki érzelmeit a párjának, és ne ébresszen benne kételyeket az érzései miatt. Tegyen többet kettejük boldogulásáért.

XII.22.-I.20. Bak
Nem vezet semmi jóra, ha az érdekek dominálnak a párkapcsolatában. Törekedjen tartós, elszakíthatatlan kapcsolat kiépítésére.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Váratlan kalandok teszik izgalmassá napjait ezen a nyáron. A hiányzó anyagiak miatt azonban most nem költekezhet a kedve szerint.
<>11.20.-111.20. Halak
Ne kételkedjen önmagában és a képességeiben. Híres a nyugalmáról, ennek megfelelően őrizze meg a hidegvérét egész nyáron.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. június 30
Jó tanulók, egyben jó sportolók
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyarország Jó Tanulója - Jó Sportolója 201S pályázatán hat tanuló kapta meg az elismerést a Rozgonyi-iskolából.
A díjazott rozgonyis gyerekek:
Kálovics Adél, a pályázat évében S.a. Tanulmányi átlaga: 4,82. Versenyeredménye: duatlon diákolimpián csapatban bronzérmes, kajak országos bajnokságon váltóban ezüstérmes. Edzői: Jeszenői Csaba, Sári Nándor.
Környei Péter, a pályázat évében S.a. Tanulmányi átlaga: 4,92.
Versenyeredménye: kéttusa diákolimpián csapatban 4. helyezett. Edzője: Polgár Sándor.
Varga Laura, a pályázat évében S.a. Tanulmányi átlaga:
4.92. Versenyeredménye: duat-lon diákolimpián csapatban bronzérmes, országúti kerékpáros diákolimpián egyéni összetettben aranyérmes, diákolimpiai bajnok. Edzője: Jeszenői Csaba.
Vörös Marcell, a pályázat évében S.a. Tanulmányi átlaga: S,00 (kitűnő). Versenyeredménye: országúti kerékpáros diákolimpián egyéni időfutamban 6. helyezett. Edzője: Jeszenői Csaba.
Varga Nóra, a pályázat évében 6.b. Tanulmányi átlaga: S,00 (kitűnő). Versenyeredménye: duatlon diákolimpián csapatban bronzérmes, országúti kerékpáros diákolimpián egyéni összetettben ezüstérmes. Edzője: Jeszenői Csaba.
Hegedűs Zsófia, a pályázat évében 7.a. Tanulmányi átlaga:
4.93. Versenyeredménye: kötélugró diákolimpián csapatban ezüstérmes. Edzője: Vágó Diána.
P.L.
Hétvégén érkezik a military mezőnye
Immár a tizenkilencedik lovastusa versenynek adhat otthont a nagykanizsai Csónakázótó körzete július 1. és 3. között -ezúttal Nagykanizsai Military és Tanintézeti Országos Bajnokság keretében futhatnak a lovak és lovasaik díjlovagló, tereplovagló és díjugrató számokban.
Végh Csaba (képünkön balról), a Kanizsa Lovasklub elnöke és Dobri Lajos (jobbról), a zalai lovas szövetség első embere el-
-
M
mondták, országos rekordra készülnek a nevezések terén, hiszen a sajtótájékoztatóig bezárólag már 128 lóval adtak le nevezéseiket az indulók, így a lovak számára fenntartott 130 férőhelyes box maximálisan ki lesz használva. Ezúttal egycsillagos kategóriákban indulhatnak a résztvevők és nemzetközi, valamint nemzeti a dél-zalai lovastusa versengés meghatározása, ami azt takarja, határainkon túlról ezúttal is érkeznek versenyzők. Hogy a listá-
ból szemezgessünk, a magyarok mellett lesznek csehek, németek, osztrákok, szlovákok, szlovénok, sőt finn lovas is indul Kanizsa kiránduló övezetében.
Külön szólni kell az úgynevezett tanintézeti ob-ról, ami a sportág utánpótlás nevelésében játszik igencsak fontos szerepet. Ezen kategória keretében 24 fiatallal számolhatnak a szervezők, a lovasok egyébként csapatbajnokság területén is mennek majd a minél jobb helyezésekért.
A sok éves hagyományoknak megfelelően pénteken kezdődik a program a díjlovaglással, szombaton a tereplovaglás, vasárnap pedig a díjlovaglás lesz soron, már a reggeli, kora délelőtti óráktól kezdődően és számítanak természetesen a szépszámú közönség érkezésére is.
A kanizsai színeket a Kanizsa LK részéről az egyesület újdonsült bombaigazolása, Kaizinger Balázs, illetve Sári Ádám és Tamás Bianka képviseli, mi több, igencsak jó esélyekkel.
P.L.
Cegléden rendezték meg az országos cselgáncs diákolimpia döntőt Diák A-B-C korosztályokban és a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata hat fővel ezúttal a versenyzők iskoláit képviselte.
Herczeg Zsombor (Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola; képünkön jobbról, citromsárga övben) Diák A (12 évesek) korosztály 32 kg-os mezőnyében (17 induló) a harmadik helyen végzett.
Emellett megrendezték a II. Somogyszobi Regionális Rangsor Versenyt is, annak helyszíne a kaszói sportcsarnok volt, ahová az NJK 20 judokával utazott. Az idősebb korosztály képviselői közül aranyérmes lett Nagy Oli-
Bronz a diákolimpiáról
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (CSOK)! Nagykanizsán a belvárosban, közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-2273294 (7759K)
OKTATAS
Matematikából általános és középiskolások felkészítését (érettségire is), korrepetálását vállalja szaktanár Nagy-
kanizsán. Tel.: 0630-969-3115 (7785K)
SZOLGALTATAS
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István. Tel.: 0630597-1530 (7787K)
Szakképzett, középkorú nő vállalna 24 órás felügyeletet, ápolást, gondozásra szoruló családtagja számára, hogy ön pihenni tudjon, valamint hétköznapokon gyermek felügyeletét is. Érd.: 06-20-382-3085(7788K)
VEGYES
Készpénzért vásárolok herendi, zsol-nay porcelánokat, bronz szobrokat, kortárs és régi festményeket. Tel.: 06-30332-8422 (7789K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd U. 5.
Tel.: 06-70-508-7610, 06-70-518-5385
vér és Mód Jordána, ezüstérmet nyert Herczeg Zsombor, Mód Zalán és Dervalits Boldizsár,
bronzérmesként pedig Kele Juliannát, Karádi Barnabást és Sipos Marcellt köszönthették.
2016. június 30
Kanizsa - Sport
15
Focizva rótták le tiszteletüket
A napokban elhunyt kapus, Bátori Gergő emlékére szerveztek jótékonysági labdarúgómérkőzést Miklósfán, ahol a Miklósfa SE és a Pogányszent-péteri STE csapata játszott egymással.
A kilátogató szurkolók egyben támogató belépőjegyeket is vásárolhattak a fiatal hálóőrre emlékezvén. Mintegy 2-300 ember állhatta körül a miklósfai pályát, s láthatta azt a meccset, melyet végül a házigazdák nyertek 3-2-re.
A találkozó második félidejére a megyei másodosztályú Miklós-fa SE kapujába Gergő testvére, Bátori Eszter állhatott - csapatkapitányként, így is tisztelegvén közeli hozzátartozója emléke előtt.
kérdésünkre, ezt mégis hogyan sikerült kieszközölni, sejtelmes volt a válasz egy nevetés kíséretében: „Nem nagyon volt más választása..."
S hogy mit hozott a nyolcaddöntőben a Magyarország - Belgium párosítás terén? Nos, az eredményt minden bizonnyal mindenki tudja, aki pedig vasárnap késő este kint volt városunk Erzsébet terén, a tapasztaltakat magában biztosan hosszú időre elraktározta...
Folytatás 2018-ban Oroszországból, már a világbajnokságról... ?
P.L.
Két hét futballőrület Kanizsán
Akár messzire is juthatnak
A franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság magyar pillanatai hatalmas érzelmeket váltottak ki az emberekből Nagykanizsán is. Egy nagy emóció-bombává változott az ország, így szűkebb pátriánk, a dél-zalai térség is.
A Magyarország - Portugália csoportmeccs idejére például érkezett úgy szurkolói brigád egy ismert vendéglátóipari egységbe, hogy kézben a laptop, aminek révén egyből tudták, merre is kell venniük majd az útirányt a gallok földjén a nyolcaddöntő alkalmával. A portugálok elleni csörte előtt ugyan már biztos volt Király Gáborék továbbjutása, az azonban még nem, hogy a 90 perc során háromszor robbanhatott fel az alkalmi kis nézőtér
A tófeji falunap keretein belül rendezték meg a gyermek I. korcsoportos (2007-2008-ban születettek) szabadfogású birkózóversenyt.
A versenyre szabadtéren került sor és a házigazdákon kívül Körmendről, Nagykanizsáról (képünkön) és Zalaegerszegről is érkeztek sportolók szép számmal.
VI. Tófej Kupa szabadfogású birkózó-verseny. KBSE-ered-mények. 1. helyezett: Fata József (20 kg), Lakatos Kevin (24 kg), Pintér Dávid (28 kg), Fata Lajos (32 kg). 3. helyezett: Csák András Pál (26 kg), Domján Péter (+41 kg). 5. helyezett: Schmell Richárd (28 kg).
S hogy ezek a fiatalok milyen szintre juthatnak el akár? Nos, klubtársuk, Egyed Balázs például a napokban már a bukaresti junior szabadfogású Eb-n birkózhatott a magyar válogatott színeiben. Ott ugyan első ellenfelétől, egy moldáv sportolótól kikapott és ki is esett, de Egyed egy újabb korcsoport egyre élesebb küzdelmeibe kapcsolódhatott be.
P.L.
A labdarúgó Eb nyolcaddöntőjére Horvátországban is figyeltek, hiszen múlt szombaton este a horvátok a portugálokkal mérkőztek. Csáktornyán és Varasdon jártunkkor éppen a meccs előtti felhőszakadás parancsolta vissza az embereket otthonaikba, igaz, a 21 órás kezdésre azért a teraszok már ismét "éledeztek". Hogy aztán a találkozó vége kevésbé szerencsésen alakuljon számukra és elmorfondírozhassanak azon, a kivételes generációjuknak meddig kell várnia kell a kiugró sikerre...
- ezzel együtt rengeteg helyen, nem csupán a francia helyszínen.
Budai Barnabás, az egyik utazást szervező drukker éppen azt
taglalta, először az első két találkozóra mentek, múlt pénteken pedig indutak vissza Toulouse-ba, a belgák elleni vasárnapi nyolcaddöntőre.
- Egyszerűen elképesztő volt, amit kint átéltünk, s ugyan mindenki a marseille-i vonulásról, meg az ottani stadionon belüli 2025 ezer magyarról beszél Izland ellen, de jobb hangulat volt az osztrákok ellen Bordeaux-ban, ahol a magyar tábor vezérszurkolói jobban tudták vezényelni a tömeget.
A portugálok elleni 3-3-at már érintettük, de Lyonban külön kanizsai vonatkozása is volt a történéseknek, mivel információink szerint Dzsudzsák Balázs mezét is kanizsai
fanatikus „örökölte meg" a sokáig emlékezetes összecsapás után. Arra a
Kanizsa - Hirdetés
2016. június 30.
SZLOVÉN CSOBBANÁS - PORTOROZ
2016. július I0.,augusztus 13., 2016. szeptember 17. Részvételi díj: 8.S00 Ft/fő
Bajai Halfőző Fesztivál
2016. július 9. Részvételi díj: S.900 Ft/fő
HORVÁTORSZÁGI FÜRDŐZÉS! RIJEKA- OPATIJA
2016. július 2., augusztus 20. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
KRK- SZIGET
2016. július 16., augusztus 13., szeptember 10. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
CSOBBANÁS OPATIJÁBAN
2016. július 24. Részvételi díj: 8.700 Ft/fő
TRIESZT - MIRAMARE
- KASTÉLY
2016. augusztus 6., szeptember 10. Részvételi díj: 8.900 rtGfő helyett 8.S00 Ft /fő
PLITVICEI TAVAK
2016. augusztus 7., szeptember 17., október 8.
Részvétei díj: 6.900 Ft/fő
BLED-BOHINJ - VINTGAR SZURDOK
2016. július 30. Részvétei díj: 7.900 Ft/fő
KLAGENFURT-MINIMUNDUS ÉS A WÖRTHI-TÓ
2016. július 16.
Részvételi díj: 8.900 l~t G fő helyett 8.S00 Ft /fő
SCHÖNBRUNN-I ÁLLATKERT - BÉCS
2016. július 23. Részvételi díj: S.S00 Ft/fő
FERTŐ TÓ - RUST
- MÖRBISCH - KISMARTON
2016. augusztus 14.
Részvételi díj: 6.300 Ft/fő
VELENCE-JESOLÓI FÜRDÉSSEL NON-STOP
2016. augusztus 20-21. Részvételi díj: 12.900 Ft/fő
AUSZTRIA: A SÓS TAVAK VIDÉKE St. Wolfgang, a Salzkammergut gyöngyszeme
2016. július 23. Részvétei díj: 8.900 Ft / fő
KIRÁNDULÁS S SALZKAMMERGUT-I TÓ MENTÉN
2016. július 30. Részvétei díj: 8.900 Ft / fő
ST. WOLFGANG- MONDSEE
2016. augusztus 13. Részvételi díj: 8.900 Ft /fő
(A részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.)
KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN...
2016. szeptember 22-28. (S éj) Részvételi díj: 20.000 Ft/fő és 1S0€/fő
DÉL-ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
2016. augusztus 18-23. (S éj) Részvételi díj: 20.000 Ft/fő és 1S0€/fő
ROMANTIKUS KASTÉLYOK BAJORORSZÁGBAN
2016. szeptember 9-11. ( 2 éj) Részvételi díj: 2S.S00 Ft + 6S€/fő
BARANGOLÁS TOSZKÁN TÁJAKON Csodálatos őszi színek, toszkán tájak...
2016. október S-9-ig (4 éj) Részvételi díj: 30.000 Ft + 1S0€/ fő
(A részvételi díj tartalmazza az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.)
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila OPTIKA Merész mester
; SBOO Nagykanizsa Deák fér 6, (93)312-011,(30)3852576
Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. augusztus 31-ig érvényes. Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
FIGYELEM!
Iskolánkban a következő
ANGOL és NÉMET
(Tele) (Goethe)
nyelvvizsga időpontja:
NEMET: augusztus 12. (jelentkezés: július 11-ig) ANGOL: augusztus 13. (jelentkezés: július 11-ig)
A vizsgák előtt 20 órás speciális felkészítő tréning, vizsgáztató tanárokkal INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1/B. Web: www.lovaszbusz.hu Tel.: (0630) 277 S3 20, E-mail: info@lovaszbusz.hu
Engedélyszám: U-001190
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil; (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 2Q-0129-0<I