Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.7 MB
2020-12-22 09:50:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
351
811
Rövid leírás | Teljes leírás (437.25 KB)

Kanizsa 2016. 021-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
93) 666-666
Kan izsa
Hősök Napja
Magyarország megvédi magát
Nagykanizsa Megyei Jogú Város a kiskanizsai Milleniumi emlékparkban emlékezett meg a Hősök Napjáról. Az ünnepségen közreműködtek a Kanizsai Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Szent György Lovagrend Lovagjai. A Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség. A történemi egyházak imájával záruló esemény szónokai Cseresnyés Péter államtitkár, a város és térsége országgyűlési képviselője és Erdős László nyugállományú ezredes voltak.
Alább Cseresnyés Péter beszédét idézzük:
Magyarország megvédi magát. „Ne feledd a tért, ahol elestek ők,/a földet se feledd,/bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiai,/az a föld/szent ügy hős-helye lett."
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Illyés Gyula Ne feledd a tért cí-
mű verse hőseink emlékezetét és üzenetét hordozza. Arra figyelmeztet, hogy az ő szenvedésük a mi szenvedésünk is, ha nem is fizikai értelemben, de lelkileg mindenképpen. Már I917-ben kimondták, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni". Később, évtizedek múltán - mivel, sajnos, a történelem ismételte önmagát -, a hősök emlékének ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is.
Május utolsó vasárnapján, amióta ismét szabad Magyarországon élünk, hőseinkre emlékezünk. Fejet hajtunk a nagy háborúk hősi halottai, a katonai és polgári áldozatai emléke előtt. Azonban hőseink nemcsak a 20. században voltak. Árpád óta megszámlálhatatlanul sokan hoztak áldozatot személyes sorsukkal és áldozták életüket a
hazáért, a nemzetért, nemzetünkért. Előttük, az ő áldozatvállalásuk előtt is tisztelegnünk kell. 2001-ben törvény erősítette meg a hagyománnyá vált ''17-es kezdeményezést. Azonban akik tiszta szívvel állnak az emlékművek és az itt levő emlékmű előtt, nem a törvény betűje miatt, hanem a hazafiság belső parancsára jönnek emlékezni, tisztelegni - az áldozatok, s a háborúk véres poklát megjárt túlélők előtt. Illyés Gyula szerint szükségünk van arra, hogy megismerjük és elismerjük nagyszerű eleink hősies, áldozatos, a nemzetet, hazát szerető, azt megvédő, gyarapító cselekedeteit, legyenek azok világra szólóak, vagy csak szűk körben ismertek. A hont, a hazát, a szűkebb pátriát magatartásuk, cselekedeteik őrizték meg nekünk, így hőseink - Kanizsa hősei is! - itt vannak velünk, mindennapjaink részesei ők. Hiszen (folytatás a 2. oldalon)
Lekváros
taska
junius 08-15. 2+1
a csomag akoos ara
Hagymas-burgonyas vekni
kakaós kalacs 400 g
mignon
2
Kanizsa - Főhajtás
2016. iúnius 2
(folytatás a címlapról)
hősiességük, hűségük és kitartásuk nélkül nem lenne, nem lehetne jelenünk. És persze jövőnk sem lehetne. Egy másik, szintén Illyés Gyulától származó gondolat szerint: a múlt nincs magától. A múltat minden generációnak, minden társadalomnak meg kell alkotnia. Ez alól nem lehet kibújni. Az a társadalom, amelyik nem tudja ezt megtenni, mert nem engedik neki vagy nem képes erre, annak jövője sem lesz. Fontos tehát, hogy a múltunkkal tisztában legyünk.
Tisztelt Emlékezők!
Apákra és nagyapákra, fiúkra és unokákra emlékezünk vérzivataros századainkból, hiszen a magyarság története - a hősök története. Nagyjainké és azoké, akiknek a nevét nem őrizte meg a história, de akiknek önfeláldozása nélkül ma nem létezne Magyarország, és talán nemzetünk sem lenne. Áldó imádságunk szállhat Árpád honfoglaló vitézeire, Szent László katonáira, Muhi és Mohács bátraira, a 48-asokra, a két világháború katonáir...