Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.42 MB
2020-12-22 09:51:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
282
657
Rövid leírás | Teljes leírás (92.74 KB)

Kanizsa 2016. 026. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

difiu
KANIZSAI
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVIII. évfolyam 26. szám 2016. augusztus 2S.
„Ha mi magyarok nem védjük meg érdekeinket, senki nem fogja ezt megtenni helyettünk"
Hagyományainknak megfelelően, az államalapító Szent István király emlékére rendezett városi ünnepség térzenével és ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét a Deák téren. Az eseményen, melyen megjelent Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, közreműködött a Nagykanizsai Fúvószenekar, Tatár Csaba vezényletével. Továbbá a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Vitézlő Oskola hagyományőrző vitézei, a történelmi zászlósor felvonultatásával. A zászlófelvonást követően az ünnepi műsor az Erzsébet téren folytatódott, ahol elsőként Dénes Sándor polgármester szólt az egybegyűltekhez.
A legősibb magyar ünnepen, a keresztény magyar állam fennállá-
sának emléknapján e szavakkal kezdte köszöntőjét a városvezető:
- Iustitia est regnorum fundamentum. Ajog az országok talpköve. -A mai napon azért gyűltünk itt ösz-sze városunk főterén, hogy az idézett alaptörvényi gondolat nevében közösen állítsunk emléket annak a több mint egy évezredes akaratnak, amely egyben tartott minket itt, a Kárpát-medence ölelő karjaiban.
Azért ünneplünk együtt és találkozunk augusztus 20-án mi magyarok, mi kanizsai polgárok,
@''folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - Ünnep
2016. augusztus 25
(folytatás a címlapról)
hogy tiszteletünket tegyük államalapító szent királyunk szellemisége előtt, aki életében azért cselekedett, alkotott örök törvényeket, és tartott ki döntései mellett, mert hitte, hogy a jog az országok talpköve.
Szent István királyunk, a magyar állam alapítója minden cselekedetének mozgatója ebből a történelmi alapvetésből, ebből a szemléletből és akaratból érthető meg igazán - hangsúlyozta, felidézve alaptörvényünk első mondatát: „Isten álld meg a magyart!" Majd a Nemzeti hitvallással folytatódik, melynek első bekezdése így szól:
„Mi a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit."
Csodálatos gondolatok ezek, olyanok, amelyek azt mutatják, hogy a Szent István-i eszme örök érvényű hazánkban. Beszédében a politikus kiemelte: egy ország, egy állam, egy közösség akkor képes évezredes jövőt álmodni, akkor képes értékeket teremteni és fenntartani, ha közös alapon, vagyis közös értékrenden és erkölcsi talapzaton állva alkotja meg önmagát és kereteit.
Szent István király történelmi érdeme, hogy felismerte: egy több pilléren álló, ellentétes világlátású és egymást kioltó kultúrájú tömeg nem képes a történelem viharai közepet-
te helyt állni a múltjáért, a jelenéért és a jövőjéért. Szent István felismerte, hogy a népvándorlás korszakát le kell zárni, és el kell indulni a kulturális egység felé, felvéve a kereszténységet, különben eltűnünk a történelem olvasztótégelyében, ahogy az előttünk lévő, itt a Kárpát-medencében élő népek. Hittel és erővel, de beillesztette hazánkat az európai államok sorába, egységes törvények és jog talapzatára építkezve, sokszínű, ám még...