Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.01 MB
2020-12-22 10:18:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
259
682
Rövid leírás | Teljes leírás (347.67 KB)

Kanizsa 2017. 017-020. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 17. SZÁm, 2017. MámÁjus 5.Így ünnepeltünk miA KanizsaFest négy napjáról a 3. és a 12-13. oldalon talál részletes beszámolót. Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTIsmét 24 órán át futballoztak a Batthyány-gimnázium-ban. A kezdőrúgást Dénes Sándor polgármester végez-te el, majd a 11 csapat – dacolva az időjárással, széllel és esővel – gladiátorként küzdött. A focimaratont, büntető-párbaj után, az Öregfiúk együttese nyerte. A résztvevők-nek Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képvi-selő is gratulált, aki szerint az ilyen programok a közös-séget erősítik. Nemzetközi jazz napot tartottak Nagykanizsán: plakátkiállítás és bigband-koncert vár-ta a műfaj szerelmeseit, a program pedig Cserfőn folytatódott örömzenéléssel. A Hon-véd Kaszinóban a Kanizsa Big Band közönségcsalogató plakátjaiból nyílt kiállítás, majd a zenekar szólistákkal, Cseke Dániellel, illetve egy Grazban tanuló, kecskeméti harso-nással, Papp Mátyással kibővítve adott koncertet. A kanizsai program egy nemzetkö-zi rendezvénysorozat része volt, ugyanis április 30-án ünneplik világszerte a jazz-zenét. Az idei esemény fényét több évforduló is emelte: az első jazz-lemezek egyikét 1917-ben adták ki, és ebben az évben született a világhírű jazz-énekes, Ella Fitzgerald is. a hét száma:A jazz ünnepeVILÁG KÉP – A HÉT KÉPEBenzingőzHarmadik alkalommal rendezték mega Kanizsa Garage Szlalom Kupát,amelyen a legkisebbek pedálos kiskocsival,a nagyobbakgokartokkal és széria, valamint építettautókkal álltakrajthoz. Idén összesen 71 versenyző – köztük nők és lányok is -érkezett, akik hatkategóriában mérték össze tudásukat. Kanizsa24Fotó: Gergely SzilárdIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd
Minden ünnep – így a díszközgyűlés is – alkalmat teremt az összegzésre és az előretekintésre. A jelen megértése és a jövő meg-újítása érdekében vissza kell tekinteni arra: múltunk és az elődök milyen öröksé-get hagytak ránk – hangsú-lyozta az ünnepségen Dénes Sándor. - Kanizsa várát Thúry György védte. Önzetlenül tette a dolgát, ugyanúgy, ahogy itt nagyon sok kitün-tetett. Úgy gondolom, Thú-ry György kultuszát erősíte-nünk kellene egy picit, hogy minden városlakó tudja, ki volt, és mit tett – mutatott rá a polgármester, aki a jövőre vonatkozóan azt is elmondta: a város cél-ja, hogy virágzó ipari, keres-kedelmi és kulturális köz-pontja legyen a térségnek, Muraföldének.A hagyományokhoz híven idén is elismerést kaptak azok, akik a saját szakterületükön öregbítet-ték a város hírnevét. A kitüntetettek nevében Hel-la Ferenc református lel-kész szólt. - A mai nap minket, akik e megtiszteltetésben része-sülünk, abban erősít meg, hogy jó az irány, továbbra is végezzük a reánk bízott szolgálatokat elkötelezet-ten és rendíthetetlen hittel. Nagy dolog az, hogy min-den nemzedékben vannak olyan emberek, akik felvál-lalják annak felelősségét, hogy továbbadják azt a hitet, azt a tudást, azt a sze-retetet, azt az emberek iránti felelősséget, amit kaptak, kaptunk – szögezte le Hella Ferenc. A díszközgyűlést Nagy-kanizsa Város Vegyeskará-nak ünnepi műsora zárta, amellyel a 200 évvel ezelőtt született Arany Jánosnak, illetve a Dunántúl oroszlán-jának, Thúry Györgynek állított emléket a kórus.A kitüntetettek: Thiesz János korábbi kov...