Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.47 MB
2020-12-22 10:19:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
245
710
Rövid leírás | Teljes leírás (96.46 KB)

Kanizsa 2017. 026. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA
HETILAP
XXIX. ÉVF. 26. SZÁm, 2017. JÚLIUS 7.
l Nagykanizsán is működik Sürgősségi
Fogamzásgátlási Ambulancia
l Itt 72 órán belül segítenek, ha megtörtént
a baj
l A szakember a védekezés fontosságára
hívja fel a figyelmet
l A város kórházában évente 700 szülést
vezetnek le, és 200 terhesség-megszakítást
végeznek
NE KERÜLJ BAJBA!
Bemutatták Nagykanizsán a szociális mobilkonyhát, amely csaknem
300 embernek biztosít napi egyszeri meleg ételt. Ezen a napon a
rászorulókat Nyitrai Imre helyettes államtitkár és Cseresnyés Péter
államtitkár, országgyűlési képviselő szolgálta ki. 5
Meleg étel, minden
napra
11
Nyár, kaland,
szenvedély
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP EZ VOLT A HÉT
A nagykanizsai evangélikus gyülekezethez érkezett a
600 kilós és 2 méter magas Evangélikus képeskönyv,
amely összefoglalja az evangélikus egyház történetének
főbb állomásait, a kezdetektől napjainkig. A szabadtéri
installációt a templom előtt állították fel, és július 15-ig
lehet megnézni, belelapozni. Azt követően Kaposváron
folytatja országjárását az óriás könyv, amit az evangélikus
egyház Országos Irodájának Gyülekezeti és Missziói
Osztálya készíttetett a reformációs emlékév alkalmából.
Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából több év kihagyás után újra szentmisére hívta
a híveket a látóhegyi kápolna harangja. Szűcs Imre, a Jézus Szíve Plébániatemplom
plébánosa a szentmisét azokért ajánlotta fel, akik valaha dolgoztak, területet birtokoltak
ezen a hegyháton.
- Érdemes lenne kutatni a kápolna, valamint környezetének történetét, és megtudni,
vajon milyen titkokat rejtenek az elmúlt évtizedek, évszázadok, hiszen a múltból kell
merítenünk ahhoz, hogy a jövőt építeni tudjuk – kezdte prédikációját a plébános. A
búcsúmise hagyományát szorgalmazó civilek egy másik terv megvalósításában is szeretnének
részt vállalni. A bejárat elé állított vasrács segítségével „nyitottá”, láthatóvá
tennék az arra járók számára a kis templomot.
a hét sz áma:
Feléled t a hag yo má ny
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
Élő történelem
Megelevenedett
a múlt Iharosban.
A Régi korok
fesztiválján
hagyományőrző
csoportok sokasága
mutatta be a több száz
évvel ezelőtt élt
lovagok és zsoldosok
mindennapjait és
harcászatát, emellett
kulturális bemutatók
gondoskodtak a korhű
hangulatról.
Kanizsa
600
Fotó: Bakonyi Erzsébet
IMPRESSZUM: KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető.
Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
Fotó: Genius Photo
Se szeri, se száma a különböző nyári
intenzív és hiperintenzív nyelvtanfolyamokat
tartalmazó hirdetéseknek.
De vajon mennyit érnek ezek, és meg
lehet-e ennyi idő alatt tanulni egy
idegen nyelvet? Léteznek-e csodamódszerek,
amikkel tele van az internet,
és valójában mire lehet elég egy
nyári nyelviskolai kurzus? A kérdéseket
a Dialóg Nyelviskola és Vizsgacentrum
két tanárának tettük fel.
– 1993-as alapítása óta
nyelviskolánk hagyományosan,
minden nyáron
szervez kétszer négy hetes
nyári intenzív tanfolyamokat.
Hétfőtől péntekig napi
öt tanórában tanulják a
résztvevők a német, angol,
olasz és orosz nyelvet. Egy
négyhetes tanfolyam alatt,
száz tanítási órában, egy
egész tanév anyagát sajátíthatják
el a résztvevők –
hangsúlyozza Mohácsi
Ágota némettanár.
A tapasztalatok szerint
nagyon népszerűek ezek a
tanfolyamok, de a tanulás,
bármilyen jó is a légkör,
erőfeszítést kíván a tanártól
és a diáktól is. Ahogy a
német mondja: „Ohne Fleiß
kein Preis”, vagyis erőfeszítés
nélkül nincs eredmény,
jegyzi meg a tanárnő.
- Hogy kinek mire elég
ez a száz intenzív
óra, az sok mindentől
függ –
folytatja a
tanárnő -,
például a
céljaitól, a
k o r á b b i
ismeretei -
nek szintjétől,
s a szorgalmától.
Mi mindig
arra törekszünk, hogy a
legtöbb ismeretet az órán
sajátítsák el a hallgatók. Az
pedig csak hab a tortán, ha
kedvet kap a tanfolyam
során a folytatásra, és egyre
tovább lépdel az ismeretek
bővítésében.
Természetes emberi
tulajdonság azonban,
hogy mindent azonnal, a
legkisebb erőfeszítéssel
szeretnénk megkapni. Ezt
a vágyat igyekeznek
kihasználni azok a hirdetések
és ajánlatok, amelyek
például relaxáció közbeni,
vagy klasszikus értelemben
vett tanulás nélküli,
egy-két napos csodamódszereket
kínálnak borsos
áron. Mohácsi Ágota szerint
azonban nincs csodamódszer,
hiszen saját
anyanyelvünket is megfigyeléssel,
utánzással, kommunikációval
sajátítjuk
el, s miért
lenne ez másképpen
egy
i d e g e n
nyelvvel?!
– Motiváció,
szorgalom
és ráfordított
idő nélkül
nem lehetünk
sikeresek a
nyelvtanulásban, legyen
az akár kiscsoportos, egyéni,
intenzív vagy internetes
csodamódszer – jelenti ki
Valgut Anita angoltanár. -
Az emberi tényező egyik
esetben sem elhanyagolandó,
sőt, talán az egyik
legfontosabb. A hirdetésekben
található csodamódszerek,
fülhallgatók
vagy éppen szemüvegek
csak korlátolt mennyiségű
és minőségű tananyag
me g t a n u l á s á t
segíthetik. Egy
heti rendszeres
séggel
e-mail üzen
e t b e n
k a p o t t
„nyelvtanfolyam”
is
csak akkor
válthatja be a
hozzá fűzött reményeket,
ha azt kitartóan és
rendszeresen tanulmányozzuk.
Ilyen esetekben
persze a legtöbbször nincs
lehetőség visszakérdezni,
és csak bizonyos típusú feladatok
megoldására,
begyakorlására nyílik
módunk. A nyelvtanulónak
mindig tisztában kell
lennie azzal, hogy mit szeretne
elérni, ahhoz mit
képes és hajlandó megtenni,
valamint milyen anyagi
háttér áll a rendelkezésére.
A hagyományosnak mondott
tanár-diák tanulási
helyzet, amelyben mindkét
fél egyaránt ad és kap
egymástól, pont arra irányul,
hogy a tanár maga
mögé állítsa a tanítványait,
így segítve őket a nyelvtanulás
olykor rögös útján.
A hiperintenzív tanfolyamok
egyértelmű előnye,
hogy ált a luk
viszonylag rövid
időn belül
nagy men�-
n y i s é g ű
tananyag
elsajátítás
á h o z
k a p u n k
segítséget, de
mivel maga a
tanulás elsősorban
otthon történik, ezért fontos,
hogy ne csak a tanórákon
vegyünk részt, hanem
a kiadott házi feladatok
elvégzésére is szánjunk
elegendő időt, szögezi le a
nyelvtanár. Ez sok esetben
azt jelenti, hogy napi 7-9
órát kell tanulással eltöltenünk,
s emellé elengedhetetlen
a pihenés is, elsősorban
az éjszakai megfelelő
óraszámú alvás, hiszen az
agy ilyenkor szűri meg és
rendszerezi a nap során
kapott információkat,
ingereket, amikből aztán a
következő napra felhasználható
tudás válhat.
BAKONYI Erzsébet
A HÉT TÉMÁJA 2017. 07. 07. | 3
Nincs csodamódszer!
Motiváció, szorgalom és ráfordított idő nélkül
nem lehetünk sikeresek a nyelvtanulásban
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
www.posta.hu
Amennyiben 2017.05.08. és 2017.07.02. között legalább 10 éves tartamú érvényes
PostaSzemünkfénye biztosítási szerződést köt, és a szerződésének havi díja
• legalább 16 000 Ft, egy Dual SIM-es, kártyafüggetlen Lenovo A1000 okostelefont kap
ajándékba,
• nem éri el a 16 000 Ft-ot, a készlet erejéig egy kézműves Freshka koala kabalafigurával
ajándékozzuk meg.
A tájékoztatás nem teljes körű, a termékkel és az akcióval kapcsolatos részletekről
érdeklődjön a postákon, vagy tájékozódjon a posta.hu és a www.postabiztosito.hu
honlapokon. A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. nyújtja, a szolgáltatás
közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő közvetítőként vesz részt.
Lenovo
A1000 DualSim
Freshka
kézműves koala figura
Kössön 2017.05.08. és 2017.07.02. között PostaSzemünkfénye
biztosítást gyermeke, unokája számára, és megajándékozzuk egy
okostelefonnal vagy egy kézműves kabalafigurával!
ISMERJE MEG
PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS!
PostaSzemünkfénye
Életbiztosítás és megtakarítás
Posta_Szemunkfenye_202x270mm.indd 1 6/11/17 23:59
Aktuális 2017. 07. 07. | 5
Atlas Profilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya,
az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá,
hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint
húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert,
amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni
azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa,
aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció
utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a
régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás,
szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080 Multifokális lencse akció 30 %
Azoknak a rászorulóknak is jut egy tál
meleg étel, akik a hagyományos népkonyhákra
nem jutnának el – folyamatosan
működik a szociális mobilkonyha
Kanizsán. Az üzemeltetés december
31-ig biztosított, a program partnerei
és támogatói pedig már most
azon dolgoznak, hogy a szolgálatot
jövőre is folytathassák.
Államtitkár és helyettes
államtitkár is ebédet osztott
a rászorulóknak múlt
pénteken a Csengery úton.
A VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Háznál van
ugyanis a szociális mobilkonyha
egyik megállója; itt
mutatták be és adták át
ünnepélyesen az erre a célra
átalakított furgont. Ezzel
már nem eseti, hanem
állandó a segítség a városban
vagy a környékén élő
rászorulóknak.
- Ez a szolgálat egyben
azt is mutathatja, hogy a
város nemcsak egy-egy
akció erejéig törődik a
rászorulókkal karácsony
vagy húsvét környékén,
esetleg más ünnepek alkalmával,
hanem folyamatosan
odafigyel azokra a
segítséget igénylőkre, akik
itt élnek - fogalmazott Cseresnyés
Péter államtitkár,
országgyűlési képviselő.
Az országban másodikként
elindított mobil népkonyha
összefogással valósult
meg, az újszerű kezdeményezést
a Baptista Szeretetszolgálat,
az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
és a kanizsai önkormányzat
támogatja.
- Ennek az indulása szerintem
nem a véletleneken
múlik, sokkal inkább azon,
hogy egy igen innovatív és
befogadó közeg él Nagykanizsán,
és a helyi vezetők,
az itteni politikai döntéshozók
mindig nyitottak voltak
az új programokkal kapcsolatban
- hangsúlyozta Nyitrai
Imre szociálpolitikáért
felelős helyettes államtitkár.
A furgon a hét öt napján
szállítja az ebédet Kanizsa
több pontjára, Murakeresztúrra
és Zalakomárra. A
Demokratikus Roma Vezetők
Szövetségének szervezésében
naponta mintegy
háromszáz adag ételt osztanak
ki a rászorulók között.
- A Demokratikus Roma
Vezetők Szövetsége 16 éve
tevékenykedik a városban
és Zala megyében, így
komoly rálátásunk van a
fokozottan hátrányos helyzetű
emberekre. Szinte név
szerint ismerjük őket, tudjuk
a napi gondjaikat, problémáikat
- mondta Nagy
József, a DRVSZ elnöke.
A hátrányos helyzetben
élők közül többen tartós
élelmiszert és ruhaadományt
is kaptak a Baptista
Szeretetszolgálattól.
Napi egy tál meleg étel
A Baptista Szeretetszolgálat ezen a napon
tartós élelmiszert és ruhát is osztott
A sajtótájékoztató résztvevői.
Összefogtak a rászorulókért
(Fotók: Jancsi László)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA 202x270mm_hegyestu.indd 1 HETILAP 2017. h06. i20r. 1d0:4e5:2t3 és
Aktuális 2017. 07. 07. | 7
Átvették diplomájukat a
Pannon Egyetem kanizsai
kampuszának végzős hallgatói.
Az ünnepség részeként a
szakok képviselői a patkófalnál
hagytak mementót, valamint
ökumenikus, hálaadó
istentiszteletet is tartottak.
A diplomaátadón Dr. Polay
József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke hangsúlyozta: a
negyedik ipari forradalom
hajnalán a piacképes tudás
egyszerre lehetőség és felelősség
is.
Cseresnyés Péter államtitkár,
Nagykanizsa és a térség
országgyűlési képviselője az
ünnepségen arról beszélt, a
mostani végzősök olyan
szakmákban szereztek diplomát
és tudást, amelyekre a
magyar gazdaságban
kiemelt igény mutatkozik.
- A felkészült, dolgozó
embereket várja a magyar
gazdaság – önökért versenyeznek
majd a cégek. Ez
pedig feltétlenül biztató távlat
egy szakmai életút kezdetén,
de akár a derekán is –
fogalmazott az államtitkár.
Dr. Gelencsér András rektor
a hallgatóknak azt mondta,
jól döntöttek, amikor pár
évvel ezelőtt a minőségi
oktatásban elkötelezett és a
tudományos kutatásban is
sikeres kanizsai kampuszt
választották.
- Ez egy lehetőség. Ez a diploma,
amit kézhez kapnak,
egy papír, ami csak akkor
válik értékké, ha megbecsülik,
másrészt további tanulással,
továbbképzéssel őrzik
az értékét. Még arra is fel
szoktam hívni a hallgatók
figyelmét, hogy ne felejtsék
el az anyaintézményt –
hangsúlyozta a rektor.
A végzősöktől Dr. Birkner
Zoltán kampuszigazgató is
búcsúzott, aki számos jó
tanáccsal látta el a fiatalokat.
Idén egyébként 93-an
végeztek a kanizsai kampuszon.
A hallgatók oklevelük
mellett egy-egy szerencsepatkót
is átvehettek.
Piacképes
t udás
Kikapcsolódás és
közösségépítés
Több százan vettek részt a Nilfisk idei céges és családi napján. A munkatársak
körében nagy népszerűségnek örvendő rendezvény gyerekeknek
és felnőtteknek is számos programot kínált. Volt ugrálóvár,
rodeo bika, csillám tetoválás, ügyességi vetélkedő, s a cég focirajongói
az esőre hajló idő ellenére is hódoltak szenvedélyüknek. A közösségépítő
programot tizedik alkalommal szervezték meg, a rendezvényre
a szigetszentmiklósi gyárból is érkeztek kollégák.
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kultúra
HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Július 12. 10-12 óra
Kézműves játszóház - Levendulás illatzacskó
készítése.
Július 19. 10-12 óra
Kézműves játszóház - Indiánfonatok
készítése.
Augusztus 3. 17 óra
XXVII. Zalai Nemzetközi Művésztelepek
záró kiállítása
Szervezők: Zaláért Egyesület, Együtt a
Jövőért Egyesület, Kanizsai Kulturális
Központ. Megtekinthető szeptember
4-ig, az Ősze András galériában.
Augusztus 15. 19 óra
Kanizsai Nyári Színház
Michael Stewart: Szeretem a feleségem!
– pikáns vígjáték két részben a Négy Arc
Művészeti, Kulturális és Színházi Ügynökség
vendégjátékában. Szereplők: Pikali
Gerda, Magyar Attila, Timkó Eszter, Szakács
Tibor, Czakó Ádám.
Rendező: Magyar Attila.
Belépődíj: 2900 Ft
ERZSÉBET TÉRI ZENEPAVILON
Július 25. 19 óra
Népek zenéje
Sirtos együttes – görög est.
Július 27. 19 óra
Népek zenéje
Vujicsics együttes – délszláv est.
Augusztus 2. 19 óra
Népek zenéje
Tangó Harmony – argentin est.
Augusztus 13. 17.30 óra
A Kanizsa Big Band koncertje,
vendég Berdisz Tamás.
Szervező: Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány.
MEDGYASZAY HÁZ
Július 20. 19 óra
Szerenád a gesztenyefák árnyékában
Kardos Eszter és Horváth Szilárd operett,
olasz dal és musical estje.
Nyári programajánló
Júl. 6-12. 15.30 GRU 3. 3D
szinkr. amerikai animációs film (90’)
Júl. 6-12. 16.00, 18.00,
Júl. 8-9-én 14.00-kor is GRU 3.
szinkr. amerikai animációs film (90’)
Júl. 6-12. 17.00 TR ANSFORMERS - AZ UT OLSÓ LOVAG
szinkr. amerikai fantasy (150’)
Júl. 6-12. 17.30 PÓKEMBER - HAZATÉRÉS 3D
szinkr. amerikai sci-fi (133’)
Júl. 6-12. 19.30 KIPÖRGETVE
szinkr. francia akciófilm (96’)
Júl. 6-12. 20.00 PÓKEMBER - HAZATÉRÉS
szinkr. amerikai sci-fi (133’)
Júl. 6-12. 20.30 NYOMD, BÉBI, NYOMD
szinkr. angol-amerikai akciófilm (113’)
Júl. 8-9-én 15.00 VERDÁK 3.
szinkr. amerikai animációs film (109’)
július 6 -
július 12.
műso ra
Dübörgő zene és őrült tempó
Humor, bűnözők, üldözés, gázpedál és sok-sok zene. Igazi pörgős akcióvígjáték
a Nyomd, bébi, nyomd, amelyben a sokak által kedvelt Kevin
Spacey mellett a Csillagainkban a hiba című filmben feltűnt Ansel
Elgort is játszik. A főszereplő, Bébi, első ránézésre ártatlan, hallgatag fiú,
aki odavan a jó zenéért és egy helyes lányért. Munka közben azonban
megtáltosodik: olyannyira, hogy akkor képtelenség utolérni. A fiatal srác
ugyanis bankrablók sofőrje, aki mellette ül a kocsiban, biztonságban
érezheti magát. Egy akció azonban balul sül el, és Bébinek attól kezdve
nem a zsaruk, hanem a félelmetes bandafőnök elől kell menekülnie.
Ezt ajánljuk!
A Cinema Nagykanizsa
A Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap következő száma
augusztus 18-án jelenik meg,
addig is híreinket megtalálja honlapunkon,
a www.kanizsaujsag.hu oldalon.
Idén már tíz éves múltra
tekint vissza, hivatalos
neve azonban csak 2011-
ben lett annak a három
tagú formációnak, amely
az ország ezen szegletében
fellelhető népzenei
kincset igyekszik összegyűjteni
és ápolni. Ifj.
Horváth Károly, Laposa
Julianna és Hintalan Gergely
egyebek mellett a
jubileum apropóján döntöttek
első lemezük kiadása
mellett.
– Mostanra érlelődött
meg bennünk a vágy,
hogy a lehető legaprólékosabban
és jó minőségben
mutassuk be a zalai
népzenét – bocsátotta
előre ifj. Horváth Károly. –
Az itt élő közösségek dallamait
szerettük volna csokorba
gyűjteni. Ezek az
énekek – már csak a közelség
okán is – óhatatlanul
és bizonyítottan hatottak
egymásra, de eddig a kapcsolódási
pontokat nem
nagyon kutatták.
A kulturálisan sokszínű,
de bizonyos értelemben
mégis homogén zenei
anyag összeállításában
több kanizsai kötődésű
művész is segítette a Zala
zenekart. A Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen
népi hegedűt oktató Vizeli
Balázs örömmel vett részt
a közös munkában.
– Édesapáink ismeretsége
révén régi a kapcsolat
Karcsival – vetítette előre.
– Amikor megkeresett a
lemez ötletével, örültem a
felkérésnek, mert én
magam is úgy éreztem,
hogy mostanában kissé
elhanyagoltam a saját
vidékem népzenéjét.
Pedig tény és való, hogy a
Kárpát-medence periférikus
területeiről mindig is
izgalmas dolgok kerültek
elő, Zalából például a
regölés vagy az olyan jellegzetes
népi hangszerek,
mint a hosszú furulya.
Vizeli Balázs azt is elárulta:
a jövőben ismét
nagyobb figyelmet szentel
majd az itteni népzenének,
annál is inkább, mert
a közelmúltban hozzáfért
a Néprajzi Múzeum Zala
megyei gyűjteményéhez,
amelyben számos érdekességre
bukkant. Ezek a
későbbiekben egy-egy
koncerten, sőt, akár még
lemezen is hallhatók lesznek
majd.
– Nincs még egy európai
nemzet, amely olyan
gazdag és összetett népi
kultúrával rendelkezne,
mint mi – mondta. – Többek
közt ezért is örülök
annak, hogy magyarnak
születtem: lenyűgöz az a
komplexitás, amely a nyelvünket,
a zenénket és a
táncunkat egyaránt jellemzi.
A Szép Zalában születtem
című lemezen a Kanizsa
csillagai együttes
vezetője, Horváth Zoltán
és lánya, Laura is szerepel.
Ők a zalai beás cigányok
népzenéjébe engednek
betekintést, Zoltán saját
gyűjtésein keresztül.
– Nem kellett sokat gondolkodnom
azon, milyen
anyagot válasszak a CD-re
– szögezte le Horváth Zoltán.
– Az első része lassabb,
balladaszerű, a
keresztanyám szokta énekelni.
Ezzel szemben a
második rész egy pergetős
táncdallam, amit
annak idején még a nagymamámtól
tanultam. A
’90-es években kezdtem
összegyűjteni elsősorban
a beás dalokat, és szerencsére
akkor még nem is
kellett messze mennem
értük, hiszen a családom
rengeteget ismert. Ezekben
az években fogott
hozzá kutatómunkájához
Kovalcsik Katalin, az
MTA munkatársa is, de
volt, hogy a szálak összeértek,
és olyan dalt rögzített,
amit még én szereztem
egy-egy sor, dallam
vagy emlékfoszlány alapján.
A Zala zenekar a jövőben
is folytatná a vármegye
területén élő közösségek
népművészetének
számba vételét és bemutatását.
Ebben nagy segítséget
jelent az együttes
énekes-prímása, Laposa
Julianna, aki a közelmúltban
szerezte meg zenei
mediátor képesítését a
Sorbonne-on.
– A diplomamunkámban
a népzene közvetítésének
21. századi lehetőségeit
boncolgattam,
egész pontosan azt,
hogyan lehet a fővárosokban
a népzenei ismereteket
átadni – nem iskolai
keretek között.
Julcsi olyan budapesti,
illetve párizsi egyesületeknél
és intézményeknél
végzett kutatómunkát,
amelyek fő profilja a népzene
továbbéltetése.
Munkája során végül arra
a következtetésre jutott,
hogy míg Franciaországban
jellemzően a vidéki
területekre szorult a népzene,
addig Magyarországon
a fővárosban és azon
túl is él a népi kultúra.
– Személy szerint
nagyon büszke vagyok rá,
hogy magyar lehetek, és
tehetek azért, hogy ezt a
népzenei kincset továbbadjam
– hangsúlyozta. –
Nagyon fontos, hogy már
a kisgyerekekkel megismertessük
a hagyományainkat,
de a jövőben szívesen
foglalkoznék olyan
felnőttekkel is, akik még
egyáltalán nem fogtak a
kezükben hangszert –
hiszen sohasem késő
elkezdeni zenélni.
A fiatal lány egyébként
mozgalmas időszak előtt
áll: a közelmúltban bekerült
az 50 tehetséges
magyar fiatal-programba,
amelynek köszönhetően
fél évig Rúzsa Magdi
mentoráltjaként egyengetheti
szakmai pályafutását.
NEMES Dóra
Kultúra 2017. 07. 07. | 9
„Szép Zalában születtem…”
Muravidéki magyar, szlovén, horvát és zalai beás cigány
dallamok is helyet kaptak a tízéves Zala zenekar tavasszal
megjelent, első lemezén. A változatos zenei anyag a sokszínűség
mellett is a közös nevezőre hívja fel a figyelmet:
az egykori vármegye területén élő népcsoportok nemcsak
egymás mellett éltek, hanem egymás kultúrájára is hatottak.
A CD-t a napokban Kiskanizsán is bemutatták.
A Zala zenekar a lehető
legaprólékosabban és
jó minőségben szeretné
bemutatni a zalai népzenét.
A csoportkép a kiskanizsai
fellépésen készült
(Fotó: facebook)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Tárgy: Változás a közszolgáltató személyében
Tisztelt Ügyfelünk!
A Pannonia cégcsoport – melynek társaságunk is tagja – több mint húsz esztendeje működik Magyarországon.
Tapasztalatunk és tulajdonosi hátterünk garanciát jelent arra, hogy színvonalas szolgáltatásokkal álljunk az
Önök rendelkezésére.
Tájékoztatjuk, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.
- figyelemmel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által 9340-2/2017. számon
lefolytatott megfelelőségi vizsgálat eredményére - megállapodtak abban, hogy a közöttük 2013. november 29.
napján létrejött Közszolgáltatási Szerződést 2017. június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.
Továbbá ismeretes, hogy a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényben
meghatározott minősítési engedéllyel és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés
f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel köthet.
A fenti törvényi előírásoknak történő megfelelés értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. július 1. napjától kezdődően hulladékgazdálkodási feladatinak hosszú távú, környezetkímélő megoldása
érdekében megbízta a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-t a város közigazgatási területén a közszolgáltatásból
eredő jogok és kötelezettségek gyakorlására.
Amennyiben Ön 2016. április 1. napját követő időszakra vonatkozóan kapott számlát a Futurus-Pannonia
Nonprofit Kft-től, úgy e tevékenységeket, és ezek számlába állítását a jövőben a Viridis-Pannonia Nonprofit
Kft. veszi át. Amennyiben Ön csak az NHKV Zrt-től kapott számlát, úgy a továbbiakban is az NHKV Zrt. fogja
kiállítani a számlákat, a szolgáltatás teljesítője viszont a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. lesz.
Kérem, hogy a fenti időpont után elvégzett szolgáltatásokról kiállított számlák esetében a kiegyenlítéskor
szíveskedjen figyelembe venni a változásokat, amelyekből adódóan a számlán szereplő adatok meg fognak
változni a korábbi számla adatokhoz képest (pl. bankszámlaszám).
Amennyiben további kérdése merül fel, kérem, hogy keresse fel cégcsoportunk honlapját
(www.nfv-pannonia.hu), vagy forduljon bizalommal elérhetőségeinken munkatársaimhoz!
A Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. nevében az eddigi együttműködést köszönjük, és a további közös
munkánkhoz sok sikert kívánunk!
Tisztelettel,
az Ön szolgáltatója:
Futurus-Pannonia Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Horváth Balázs
Ügyvezető
Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Horváth Balázs
Ügyvezető
Interjú 2017. 07. 07. | 11
Nyár, szerelem, kaland, szenvedély…,
majd a félelem. Az évszak magában
hordozza a könnyedséget, a kikapcsolódást
- és sok esetben a figyelmetlenséget
is, ezt támasztják alá a
statisztikák. Ha az ember lánya nem
volt elővigyázatos, jó tudni, hogy 72
órán belül van megoldás. Sürgősségi
Fogamzásgátlási Ambulancia létezik
Nagykanizsán is.
- Ha megtörtént a szexuális
együttlét, és az érintettek
nem védekeztek, vagy
nem megfelelően védekeztek,
meg tudjuk oldani
a védettséget, a sürgősségi
fogamzásgátló tablettákkal.
Van más megoldás
is, de a legtöbben, akik
ilyen eset miatt fordulnak
hozzánk, még fiatalkorúak
– mondta dr. Orosházi
Attila, a Kanizsai Dorottya
Kórház szülészet-nőgyógyászati
osztályának vezetője.
- Fontos, hogy a sürgősségi
ambulancia nem
azt takarja, hogy megtörtént
az együttlét, és két
perc múlva be kell rohanni
– hangsúlyozta a főorvos. -
A lényeg, hogy ezek a
gyógyszerek 72 órán
belül hatnak. Ennek
az az élettani alapja,
hogy a megtermékenyült
petesejt,
ami kiszabadul a
petefészekből, 3
napon keresztül
vándorol a méh üregébe,
ahol megtapad.
Tehát 3 napunk van arra,
hogy ezt a folyamatot, a
beágyazódást megakadályozzuk.
A páciensnek elég például
másnap reggel
bemenni a szakrendelésre,
ahol felírják neki a fogamzásgátlót.
A legtöbb eset
vizsgálattal sem jár, azt kell
csupán kizárni, hogy nem
terhes-e már az illető, illetve
tisztázni, nincs-e a lánynak,
nőnek olyan betegsége,
ami alapvetően kizárja
a fogamzásgátlók, hormontartalmú
készítmények
szedését.
A tablettának lehetnek
enyhe mellékhatásai, például
szédülés, hányinger,
rossz közérzet, esetleg
pecsételő vérzés. Arra
pedig oda kell figyelni, hívta
fel a figyelmet dr. Orosházi
Attila, hogy a tabletta
használata után megjön-e
a várt, havi menstruáció.
Abban az esetben, ha egy
hétnél tovább késik a vérzés,
fel kell keresni a szakrendelést,
ugyanis minden
fogamzásgátló készítménynek
van hibarátája.
Minimális ugyan, de van.
Rengeteg a felvilágosító
előadás, nőgyógyász szakemberek
és védőnők dolgoznak
a prevenció érdekében,
mégis sokan jelentkeznek
az úgynevezett 72
órás tablettáért, ráadásul a
fiatal korosztályból.
- Az első félévben hatvanan
jöttek sürgősségi
fogamzásgátlóért – fogalmazott
az osztályvezető
főorvos. - És még így is,
hogy létezik ez a lehetőség,
rengetegen jönnek
terhesség-megszakításra,
sajnos leginkább a
huszonévesek. Évente
itt Nagykanizsán 700
szülést vezetünk le,
és 200 terhességmegszakítást
végzünk
el. Ez utóbbi
száma országosan
50 ezer. Nem védekeznek,
amit nem
értek. Kollégáimmal
minden alkalommal
elmondjuk, milyen lehetőségei
vannak a fogamzásgátlásnak,
ennek ellenére
sokan vannak, akik másodszorra,
harmadszorra,
negyedszerre is jelentkeznek
abortuszra. A fogamzásgátló
módszerek hibarátája
miatt vannak olyanok
is, akik sajnos ide kell,
hogy jöjjenek, de ők nem
tehetnek róla, hisz’ védekeztek,
ám ebből van a
legkevesebb. Ám a többit
egyszerűen nem értem…
VINCZE Adél
ORSZÁGOS KAMPÁNY
A SASHALMI OPTIKÁBAN
MULTIFOKÁLIS
LENCSE
FÉLÁRON! -50%
SASHALMI OPTIKA
Nagykanizsa, Sugár u. 1.,
tel.: 0693-789-962
Nagykanizsa, Platán sor 1.,
tel.: 0693-310-644
Csak komplett szemüveg rendelése esetén. Az akció más akcióval nem
vonható össze. Június 1 - június 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Odafigyeléssel a testi
szerelem sem
torkollhat tragédiába
72 órán belül van segítség! S.O.S.!
Dr. Orosházi Attila:
Évente 700 szülést vezetünk
le, és 200 terhességmegszakítást
végzünk el…
Fotó: Jancsi László
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP HIRDETÉS
VOKSH
AUTÓSISKOLA
- Nagykanizsa, Ady u. 39
Ny.sz.: E-000883/2014
Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRESZ-tanfolyamunkra
jelentkezési időpontok:
JÚLIUS 12., SZERDA 9.00 és 16.00 óra
JÚLIUS 26., SZERDA 9.00 és 16.00 óra
AUGUSZTUS 9., SZERDA 9.00 és 16.00 óra
Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is
elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!
FIGYELEM! INGYENES KÉPZÉS! (a Nagykanizsai Szakképzési
Centrum együttműködésével)
Szerezzen képesítést OKJ -s tehergépkocsi- és autóbuszvezető
szakmában! A részletekről érdeklődjön irodánkban!
(Nagykanizsa, Ady u. 30.)
email: nagykanizsa@voksh.hu.
Tel.: 06-30-491-7051, Beke Ivett irodavezető.
27 éve képezzük a vezetőket !
(Stat.2017-1 né. VSM: “B” E: 64,1% F: 64,91% - “C”E:
58,33%
ÁKÓ: “B” Gy: 164,71% “C” Gy: 109,19% / KK: “B”135.600.-
Ft/fő. “C”:141.000 Ft/fő július 1-szeptember 1-ig szombatonként zárva.
Magazin 2017. 07. 07. | 13
Kilencven évvel
ezelőtt, 1927.
június 27-én
ismertette
Nagykanizsa
város 1925-26.
évi városrendezési
tervét
Budapesten,
Warga László. A
híres tervező e
szavakkal kezdte
ismertetőjét:
Nagykanizsa
város különleges
fekvése,
fekvésbeli
viszonyából eredő
történelmi
szerepének
megfelelő kialakulása
a városrendezést
is
egészen különleges
feladat
elé állítja.
Nagykanizsa településszerkezetének
és városképének
akkori változásairól
Kunics Zsuzsát, a Thúry
György Múzeum munkatársát
kérdeztük.
A történész elöljáróban
megjegyezte: Kanizsa
vezetősége következetes
városfejlesztési politikát
folytatott abban a korszakban
is. Már az I. világháború
alatt egy „pontos, részletes
városfejlesztési program”
kidolgozását tartották
sokan a legsürgetőbb
feladatnak. A lakások számának
szaporítását szorgalmazták,
s az építésükhöz
szükséges feltételek
megteremtését, új utcák
nyitását, mint például a
Királyi Pál utca kiépítését
az Arany János utcáig, a
vízvezeték és csatornázás
végleges rendezését,
útburkolást, középítkezéseket,
de elsősorban egységes
és céltudatos fejlesztési
irányt – hangsúlyozta a
szakember.
– Ennek szellemében
bízták meg 1924 nyarán az
ország e téren legismertebb
szaktekintélyét, a
városépítés nemzetközileg
elismert magyar úttörőjét,
Warga László budapesti
műszaki tanácsost Nagykanizsa
városrendezési
tervének elkészítésével.
Warga Budapest városrendezési
szakértője volt,
több magyar vidéki város,
így Miskolc, Székesfehérvár,
Szombathely, Eger,
Kassa, Brassó szabályozására
kiírt városrendezési
pályázaton nyert 1. díjat,
de készített terveket Antwerpen,
Belgrád, Canberra,
Birmingham számára is.
Komolyan mérlegelte a
„közúti villamos vasúti forgalom”
megoldásának
lehetőségeit, feltüntetve a
térképen a kiépíthető vasúti
hálózatot is.
Az 1920-30-as években a
Katonaréten történt új
utcák nyitásáról, lakóházépítkezésekről
Kunics Zsuzsa
többek között kiemelte:
a város időközben számos
telket, ingatlant vásárolt
meg fejlesztési célból.
Sikerült az uradalomtól
megszereznie a kórház
bővítéséhez szükséges telket,
majd az utcanyitásokhoz
szükséges területeket
is. 1922 és 1934 között
összesen 227 házhelyet
osztottak ki anélkül, hogy
a város területe nőtt volna.
Nagykanizsán 1922-ben,
az első ütemben 64 házhelyet,
míg a második ütemben
113 házhelyet alakítottak
ki a Kossuth tértől
keletre fekvő területen, az
ún. Katonaréten, amelyet a
korábbi években „kis gyakorlótérként”
használt a
katonaság.
Az igénylők közül elsőként
Schlégel József ácsmester
kért engedélyt családi
háza felépítésére a
Mária utcában. Az új utcákat
a kórház volt főorvosának
emlékére Szekeres
József utcának, s a telkek
egykori tulajdonosai, a
Batthyány-Strattmann család
tiszteletére László herceg
utcának és Mária utcának
(László herceg feleségéről,
Coreth Máriáról)
nevezték el. A Tavasz utcából
nyíló kis háromszög
alakú tér, mivel a városrendezési
tervben templom
céljára jelölték ki, a Kápolna
tér (ma Táncsics Mihály
tér) elnevezést kapta, s a
szétágazó két utca a Sánci
és az Őrház nevet.
A teljesség igénye nélkül,
a tervben szerepelt új
marhavásártér, gyártelep,
ipari vasúthálózat, „Kanizsavári
pályaudvar”, népliget,
játszóterek, pihenőpark,
„mulató és kioszk
épület”, több sportpálya, a
Principális csatorna mentén
pedig egy nagy strandfürdő,
a város szélét szegélyező
nagykörút, új református
és katolikus templom,
nagyobb szabású kórházak,
új köztemető, az
Erzsébet téren összekapcsolódó
villamoshálózat és
krematórium.
A városfejlesztés alapjául
szolgáló tervet azonban
nem fogadták teljes egyetértéssel
a városlakók,
„nagyszabású, értékes”, de
a korát 30 évvel megelőző
tervnek tartották, amely
„túlhaladja Nagykanizsa
szükségleteit és fejlődési
kilátásait”, egy 200-250
ezer fős várost tételez fel.
Dr. Villányi Henrik képviselő,
a Felsőkereskedelmi
Iskola igazgatója szerint
„jelenlegi helyzetünkben
valóságos kerékkötőnek
bizonyul az építkezésben
és éppen ezért a terv a
közönségnek ellenszenves”.
Dr. Sabján Gyula polgármester
is egyetértett
azzal, hogy a terv több
része, a várost határoló körút,
a vasúti alul- és felüljárók
„ma utópia, amik még
irányadóul sem szerepelhetnek”.
A belváros kiépítése,
a belterjes városépítés
a cél, a rendezési tervet
azonban „zsinórmértéknek”
tartotta. Évekig elhúzódó
vita után a tervet –
azzal, a városi tanács által
javasolt megszorítással,
miszerint a terv csak irányadó,
egyes részeinek megvalósításáról
a képviselőtestület
esetenként dönt –,
végül az 1928. május 10-i
rendkívüli közgyűlésen
fogadta el nagy szótöbbséggel
a képviselőtestület.
Ebben nem is megyeszékhelyt,
hanem egy gyönyörű
nagyvárost képzelt
el Warga László. Nagyon
sok jó elemet tartalmaz a
terv, de tényleg utópia volt
abban a korban, s talán
még ma is az lenne sok
elképzelése…
BAKONYI Erzsébet
Túlságosan
előremutató volt…
Kunics Zsuzsa az akkori tervrajzzal.
Warga László egy gyönyörű nagyvárost képzelt el
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Magazin
Parti termék, ajándék, nagy választékban,
minden alkalomra kapható
a Dekor Kuckóban
már új helyünkön, a Zrinyi M. u. 15.
szám alatt várunk szeretettel
(a Zrínyi út felől, az Infra Prainer bejárata)
Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.hu
Élő, vagy selyemvirág,
váza, örökmécses
a sírokon,
vagy csak a
hűlt helyük. Sajnálatos
módon a
temetőben is
„tevékenykednek”
olyan emberek,
akiknek
semmi sem
szent, a kegyeletet
pedig valószínűleg
hírből
sem ismerik.
Kétségbeesésében fordult
a Kanizsához Ferencz
Istvánné Mariann, aki szerint
a temetői lopás visszavisszatérő
probléma.
- Mostanában ránk jár a
rúd. Folyamatosan, kéthárom
naponta jövök ki a
temetőbe a férjemhez. Lassan
már nem merek kihozni
virágot, másnapra minden
eltűnik. Pár éve körberaktam
a férjem sírját virágládákkal,
minitujákat ültettem
bele. Eltűntek, ládástul.
Az örökmécsesem is. De itt
a szomszéd sírnál a gránitra
ragasztott kis angyalkákat
is letépték. Egyszerűen
nem találok szavakat...
A probléma nem új keletű,
Nagy Lászlóné 17 évvel
ezelőtti emlékeit idézve
elmondta: a síremlék még
nem volt készen, de már eltűntek
a vázák, a friss virágok.
- Nálunk szerencsére
mostanában már nincs
probléma, le is kopogom.
De a szomszédom,
hogy járt! December
15-én volt a
temetés, két
n a p p a l
később a friss
koszorú és a
gyönyörű csokor
is eltűnt a
sírhalomról.
Az asszonyok, ahogyan
haladtak a sírok
között, belebotlottak egykét
ismerősbe, akikkel
elbeszélgettek, megosztották
egymással tapasztalataikat.
Abban sajnos
egyetértettek, nem lehet
mit tenni. Nem lehet minden
sír mellé rendőrt állítani,
a temető pedig nagy. A
gondnokság sem
tud minden
egyes síremléket
felügyelni.
A tettenérés
lehetne a
megoldás, de
az nem egyszerű.
- Most képzelje
el, jövök itt ezen a hátsó
kis úton, és esetleg gyanús
viselkedésű embert
látok. Hogy mernék rászólni?
És egyáltalán, hogyan
tudnám azt bizonyítani,
hogy nem a saját hozzátartozójának
a sírhelyét rendezgeti?
- tette fel a kérdést
Ferencz Istvánné.
A beszélgetésbe bekapcsolódott
Subics Lajosné is,
aki a lopások miatt végtelenül
szomorú és elkeseredett.
- A férjem sírjára nem
hozok művirágot, csak élőt,
ami bizony nem olcsó. Úgy
gondolom, minimum
ennyit megérdemel. Számtalanszor
előfordult, hogy
alig telt el két nap, s amikor
jöttem vizet cserélni a vázában,
a virágot már nem
találtam. Volt, hogy sírva
mentem ki a temetőből -
mondta könnyeivel küszködve
a törékeny idős
asszony.
VINCZE Adél
Hol van a lelkiismeret?!
Ferencz Istvánné szerint
a temetői lopás visszatérő probléma
(Fotók: Jancsi László)
Keleti csodák, nyugati kocsik és soha
nem gyártott ritkaságok is vannak
Tulok József matchbox-gyűjteményében.
A nagykanizsai pedagógus 10
éve gyűjti a különféle mini retro járgányokat,
amelyek között különféle
Ladák, Gazok, Moszkvicsok, Wartburgok
és Trabantok is megtalálhatók.
A ’80-as években szerette
meg az autókat Tulok
József, gimnazista korában
ugyanis volt egy olyan
lehetőség, hogy nemcsak
a „B” kategóriás jogosítványt,
hanem a „C”-t is
meg lehetett szerezni. Az
elméleti oktatás mellett
pedig gyakorlatin is részt
kellett venniük, ahol megismerkedtek
az autószerelés
fortélyaival. És mi mást
kellett megjavítaniuk, mint
az akkoriban nagy slágernek
számító és csak pár
márkával vetekedő autót,
természetesen egy Ladát.
Itt „csapta meg az olajszag”
József orrát, és úgy
gondolta valamilyen formában,
de foglalkoznia
kell az autókkal.
Igaz, felnőtt korában
nem lett autószerelő,
hanem a tanári pályát
választotta, de az autók
iránti szenvedélye megmaradt.
Jó 10 évvel ezelőtt
pedig el is kezdte gyűjteni
a kocsikat, bár ezek nem
működnek, ugyanis „csak”
matchboxok formájában
él hobbijának. Az első kisautója
természetesen egy
„ezerkettes” Lada volt, az
irány pedig máig megmaradt.
József kedvencei a
keleti csodák, gyűjteményében
is ebből található a
legtöbb, de ha jobban
körülnézünk, azért vannak
nyugati matchboxok,
különféle
buszok és
teherautók
is.
K o l -
lekciója
egyébként
az
e g y i k
legf é l -
tet tebb
k i n c s e ,
még lánygyermekei
sem
játszhatnak az egyes
modellekkel. Az autók
ugyanis nagyon finom és
kidolgozott darabok, amelyek
könnyen sérülnek,
ezért otthon is elzárva tartja
azokat. Érdekesség,
hogy kedvenc járgánya
egy csőrös Ikarus busz, az
autók közül pedig egy
Wartburg.
A csaknem 200 darabos
gyűjteményben igazi ritkaságok
is találhatók,
olyan autók,
amelyeket
soha nem
gyártott
a k ,
c s a k
e g y
protot
ípust
k é s z í -
t e t t e k
b e l ő l e ,
v a g y
Magyaror szágon
más néven forgalmazták.
A legkedveltebb
márkákból pedig, mint például
a Trabant, Wartburg,
Lada, Gaz, Moszkvics, Warszawa
vagy éppen a Dacia,
olyanok típusok is vannak,
amelyek hazánkban abszolút
ismeretlenek.
A legtöbb autót egyébként
az interneten vásárolja
József, s mindezt titokban.
Családja is csak az 50.
darabnál kérdezett rá
szenvedélyére. Visszaút
azonban már nincs. Szerinte
aki ezt egyszer elkezdi,
az nem tud leállni, és csak
gyűjti és gyűjti. Kitűzött cél
azonban nincsen, egyszerűen
csak hobbiból veszi
az autókat. Ha megtetszik
neki egy darab és még
hiányzik a gyűjteményből,
akkor azonnal lecsap rá.
Nagy álma egyébként,
hogy minden kisautóját
otthon ki tudja állítani egy
üvegvitrinben, de erre
egyelőre még várnia kell.
MAROSI Gábor
Maga zin 2017. 07. 07. | 15
A keleti csodák
szerelmese
Matchboxok tömkelege
Tulok József álma
egy otthoni vitrin…
(Fotók: Gergely Szilárd)
A csaknem
200 darabos
gyűjteményben
ritkaságok,
különlegességek is vannak
2017. július 8. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
2017. július 9. KISKANIZSAI BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 19:00-06:00
2017. július 10. PATIKAPLUS BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2017. július 11. BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2017. július 12. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2017. július 13. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
(Bejárat a Vásár utca felől) 93/510-151 22:00-06:00
2017. július 14. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 22:00-07:00
2017. július 15. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 20:00-08:00
2017. július 16. BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19:00-06:00
2017. július 17. BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2017. július 18. BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2017. július 19. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2017. július 20. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2017. július 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-07:00
2017. július 22. KISKANIZSAI BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 20:00-08:00
2017. július 23. BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19:00-06:00
2017. július 24. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2017. július 25. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2017. július 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
(Bejárat a Vásár utca felől) 93/510-151 22:00-06:00
2017. július 27. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 22:00-06:00
2017. július 28. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-07:00
2017. július 29. BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 20:00-08:00
2017. július 30. PATIKAPLUS BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 19:00-06:00
2017. július 31. BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP közérdekű
www.kanizsatv.hu
www.kanizsaujsag.hu
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Technológus szakmunkásképző megegyezés szerint
Virágbolti eladó betanított munkás megegyezés szerint
Üveges szakmunkásképző megegyezés szerint
CNC élhajlító szakmunkásképző megegyezés szerint
CNC esztergályos szakmunkásképző megegyezés szerint
Gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakmunkásképző megegyezés szerint
Gyermekfelügyelő szakmunkásképző megegyezés szerint
Operátor betanított munkás megegyezés szerint
Hegesztő szakmunkásképző megegyezés szerint
Művezető technikus megegyezés szerint
Lakatos szakmunkásképző megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8800 Nagykanizsa, Fő út 24.
Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00 – 13:00 óra
ÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁS
Gyógyszertári ügyelet
Jövő heti véradások
Nag ykanizsán
Július 11. 13:00-17:00 OWI Zala Bt.
Július 13. 10:00-13:00 Rendőrség
Adj vért, és ments meg három életet!
Piaci árak
Kanizsán
dinnye 250-280 Ft/kg
sárgabarack 350-550 Ft/kg
meggy 450-500 Ft/kg
paprika 300-420 Ft/kg
paradicsom 480-650 Ft/kg
kukorica 140-150 Ft/cső
Szolgáltatás 2017. 07. 07. | 17
Ne feledje
felköszönteni
ismerőseit!
Július 8., szombat
Ellák, Edgár
Az Ellák hun eredetű, jelentése ismeretlen. Az
Edgár ószász-angol eredetű, jelentése: vagyon
+ dárda.
Július 9., vasárnap
Lukrécia, Marina
A Lukrécia latin eredetű, jelentése: megnyerő,
vonzó. A Marina latin eredetű, jelentése:
tengeri, tengerből jövő, tengerhez tartozó,
tengerész.
Július 10., hétfő
Amália, Alma
Az Amália germán eredetű, jelentése: az
Amálok (gót királyi család) + védelem. Az Alma
lehet germán (erőfeszítés a harcban + védelem),
latin (tápláló, felfrissítő) és angol (az almai csata
nyomán) eredetű is.
Július 11., kedd
Nóra, Lili
A Nóra az Eleonóra és a Honóra rövidülése. A Lili
a Lilian, Caroline, Elisabeth német és angol
becézőjéből önállósult.
Július 12., szerda
Izabella, Dalma
Az Izabella az Elisabeth (Erzsébet) spanyol
módosulata. A Dalma Vörösmarty Mihály
névalkotása a dal szóból.
Július 13., csütörtök
Jen ő
Magyar eredetű, jelentése: a hatodik magyar
honfoglaló törzs neve.
Július 14., péntek
Őrs, Stella
Az Őrs török-magyar eredetű, jelentése: férfi,
hős. A Stella latin eredetű, jelentése: csillag.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP önk ormányza t
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10.
§-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási
Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.)
önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott
feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi
bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013.
(III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az
épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkormányzati
rendeletben meghatározott feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa
MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök,
vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év
szakmai tapasztalat
Főépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és feltételeiről
a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. §
(4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati
jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló
kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség
fenn nem állása,
6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére
a próbaidő kikötése kötelező),
Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Elvárt kompetenciák:
Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.
Nagyfokú terhelhetőség.
Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1.
számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu
/ E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz
minta szerint),
A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló
motivációs levél,
Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza
azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás
hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában
a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V.
pontját nem kell kitölteni),
Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét,
továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata.
Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó
nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának
kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti,
A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről
szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási
tilalom, összeférhetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll
hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási
szervnél nem alkalmazható,
a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina
jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
vagy
Személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a munkakör
megnevezését: megyei jogú városi főépítész.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör
gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést
megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a
pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási
Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál),
Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilapban 2017. június 1. naptól.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt
pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017.
szeptember 5. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is
irányadó.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu
honlapon szerezhető.
Nagykanizsa, 2017. május 26. Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Polgármesteri Kabinet / Főépítészi csoport / megyei jogú városi főépítész
munkakör betöltésére
Hirdetés 2017. 07. 07. | 19
Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
202x270mm_NK_koszonjuk.indd 1 01/06/17 12:37
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Műsor
A Kanizsa TV műsora 2017. július 8-14.
Július 8. szombat
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show),
00:55 Út-mutató (vallási magazin), 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó,
01:50 Aktuális - Hargita, 02:15 A mi portánk (a hagyományok
magazinja), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó,
06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25
Út-mutató (vallási magazin), 07:55 Híradó, 08:10 Honvéd7,
08:20 Aktuális - Hargita, 08:45 A mi portánk (a hagyományok
magazinja), 09:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:45 Lapozó, 12:00
Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45
K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás,
14:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 15:10
Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok
magazinja), 16:05 Út-mutató (vallási magazin), 16:35 Lapozó,
18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből: Az autópályák
története (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:00 1100 év
Európa közepén: Árva, Liptó, Túróc, várak, hősök, legendák
(ismeretterjesztő filmsorozat), 19:25 Hangverseny a nappaliban
– A tánc világa, 20:55 Másfélmillió lépés Magyarországon
32 év múlva: Zemplén – Szépség, szegénység, remény (ismeretterjesztő
filmsorozat), 21:45 Lapozó.
Július 9. vasárnap
00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:30
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből: Az autópályák
története (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:00 1100 év
Európa közepén: Árva, Liptó, Túróc, várak, hősök, legendák
(ismeretterjesztő filmsorozat), 01:25 Hangverseny a nappaliban
– A tánc világa, 02:55 Másfélmillió lépés Magyarországon
32 év múlva: Zemplén – Szépség, szegénység, remény (ismeretterjesztő
filmsorozat), 03:45 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás
a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből: Az autópályák története (ismeretterjesztő
filmsorozat), 07:30 1100 év Európa közepén: Árva,
Liptó, Túróc, várak, hősök, legendák (ismeretterjesztő filmsorozat),
07:55 Hangverseny a nappaliban – A tánc világa, 09:25
Másfélmillió lépés Magyarországon 32 év múlva: Zemplén –
Szépség, szegénység, remény (ismeretterjesztő filmsorozat),
10:15 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30
Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár
nélkül – heti válogatás, 14:40 Re-start (a Kanizsa TV
nyári magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi
portánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Út-mutató (vallási
magazin), 16:35 Lapozó, 18:00 Szentmise az Alsóvárosi
templomban, 19:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből:
A városi közlekedés napjainkban (ismeretterjesztő
filmsorozat), 19:25 1100 év Európa közepén: Komárom, Érsekújvár,
Nyitra (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:50 Sztárportré
– Barbee, 20:15 Másfélmillió lépés Magyarországon 32 év
múlva: Cserehát – A Rákócziak emlékezete (ismeretterjesztő
filmsorozat), 21:05 Lapozó.
Július 10. hétfő
00:00 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:00 Fejezetek
Magyarország közlekedéstörténetéből: A városi közlekedés
napjainkban (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:25 1100 év
Európa közepén: Komárom, Érsekújvár, Nyitra (ismeretterjesztő
filmsorozat), 01:50 Sztárportré – Barbee, 02:15 Másfélmillió
lépés Magyarországon 32 év múlva: Cserehát – A Rákócziak
emlékezete (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:05 Lapozó,
06:30 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:30 Fejezetek
Magyarország közlekedéstörténetéből: A városi közlekedés
napjainkban (ismeretterjesztő filmsorozat), 07:55 1100 év
Európa közepén: Komárom, Érsekújvár, Nyitra (ismeretterjesztő
filmsorozat), 08:20 Sztárportré – Barbee, 08:45 Másfélmillió
lépés Magyarországon 32 év múlva: Cserehát – A Rákócziak
emlékezete (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:35 Lapozó,
12:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből: A
városi közlekedés napjainkban (ismeretterjesztő filmsorozat),
12:25 1100 év Európa közepén: Komárom, Érsekújvár, Nyitra
(ismeretterjesztő filmsorozat), 12:50 Sztárportré – Barbee,
13:15 Másfélmillió lépés Magyarországon 32 év múlva: Cserehát
– A Rákócziak emlékezete (ismeretterjesztő filmsorozat),
14:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Út-mutató (vallási
magazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági
testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 Az ég
katonái (ismeretterjesztő kisfilm), 20:10 Anno (válogatás a
Kanizsa TV archívumából), 20:40 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 21:10
Lapozó.
Július 11. kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Út-mutató (vallási magazin),
01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Az ég katonái (ismeretterjesztő
kisfilm), 01:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
02:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 02:55 Lapozó, 06:30 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 07:00 Út-mutató (vallási magazin), 07:30 Kanizsaiak
(hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról),
08:00 Híradó, 08:15 Az ég katonái (ismeretterjesztő kisfilm),
08:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 08:55 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 09:25 Lapozó, 12:00 Út-mutató (vallási magazin),
12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 13:00 Az ég katonái (ismeretterjesztő kisfilm),
13:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
13:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35
Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Üzleti negyed (gazdasági
magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20
Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról),
21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.
Július 12. szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa
Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó,
01:45 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:15 Székely
konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin),
08:00 Híradó, 08:15 Üzleti negyed (gazdasági magazin),
08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show),
12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági
magazin), 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek
vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25
Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk
show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor),
20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Híradó,
20:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 21:05 K’arc (kulturális
magazin), 21:35 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 22:05 Lapozó.
Július 13. csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show),
00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Restart
(a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:10 Creative chef Nagy
Eszterrel, 02:30 K’arc (kulturális magazin), 03:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe
(talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó,
08:10 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 08:40 Creative
chef Nagy Eszterrel, 09:00 K’arc (kulturális magazin), 09:30
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show),
12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Re-start (a Kanizsa
TV nyári magazinja), 13:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:45
K’arc (kulturális magazin), 14:15 Lapozó, 18:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és
környezetvédelmi magazin), 20:05 Látogató, 20:35 Híradó,
20:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:20 Re-start (a Kanizsa
TV nyári magazinja), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
22:25 Lapozó.
Július 14. péntek
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe
(talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Látogató, 02:15 Gézengúzok
(gyerekműsor), 02:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja),
03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show),
07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00
Híradó, 08:15 Látogató, 08:45 Gézengúzok (gyerekműsor),
09:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 09:45 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk
show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin),
12:55 Látogató, 13:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:55
Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 14:25 Lapozó, 18:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
19:30 Élet-módi, 20:00 Honvéd7, 20:10 Híradó, 20:25
Aktuális - Hargita, 20:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 21:55 Lapozó.
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Az asztalitenisz női NB I Nyugati
csoportjában bajnoki
címet ünneplő Gejzír Kanizsa
Kft. Kanizsa Sörgyár SE együttesét,
valamint a megye legjobb
pingpongosait is díjazták
az elmúlt hétvégén Nagykanizsán.
A Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE női NB I-es csapata a
tavalyi ezüstérmes szereplése
után idén bajnok lett, veretlenül
megnyerve csoportját. A klub
történetében több mint tíz év
után köszönthettek ismét NB-s
szinten bajnokot.
A megye legjobban szereplő
asztaliteniszezőinek díjazásán
Jakabfi Imre, a Zala Megyei
Asztalitenisz Szövetség elnöke
elmondta, rendezvényük immár
több mint egy évtizedes múltra
tekint vissza és ezúttal folytathatták
a hagyományokat azzal
is, hogy újabb kategóriában hirdethettek
győztest. Ezúttal az
elmúlt esztendőben legjobban
szereplő pingpongosokat és a
megyei bajnokság közelmúltban
véget ért szezonjában a
dobogón végzett együtteseket
köszöntötték ünnepélyes keretek
között.
Sport 2017. 07. 07. | 21
Galamboki Szolgáltató
Központ munkatársat
keres
- Hivatalsegéd
- Gépkocsivezető
- Fűtő
- Karbantartó
munkakör betöltésére.
Részletek
a www.galambok.hu
oldalon találhatók.
Kreatív és magabiztos játékosokat
szeretnének nevelni -
Coerver Coaching táborban
vettek részt az UFC fiatal játékosai.
A különleges holland
módszer köré első alkalommal
szerveztek nyári tábort
Kanizsán. Ez a módszer az
elmúlt 33 évben szinte az
egész világot meghódította, a
legnagyobb klubok közül például
a Bayern München és a
Real Madrid is alkalmazza, de
sokak kedvence, Cristiano
Ronaldo felkészülésében is
szerepelt a Coerver.
Újszer ű edzés
A bajnokok köszöntése
35 év felett
az első
helyig futott
Észak-Írország fővárosában,
Belfastban rendezték
meg az idei 24 órás ultrafutó
világbajnokságot,
amelyen a magyar csapat
színeiben a Kanizsai Futóklub
két tagja, Rudolf
Tamás és Vágó Boglárka
is várhatta a rajtot.
S nem csupán rajtoltak, de teljesítették is
a távot, hiszen Rudolf Tamás a férfiak
mezőnyében az abszolút nyolcadik
helyet szerezte meg 255 kilométeres teljesítményével,
ez egyben a 35 év felettiek
versengésében az első helyet jelentette
számára. (Csapatban a magyarok a
negyedik helyen végeztek.) Vágó Boglárka
a hölgyeknél 199 kilométert gyűjtött,
ez az eredmény a nőknél szintén a
legjobb ötven közé sorolta a kanizsaiak
versenyzőjét.
Rudolf Tamás
a belfasti Victoria
Parkot is átszelhette
jó néhányszor
(Fotó: facebook)
A megye legjobb pingpongosait idén is
köszöntötték Nagykanizsán
Fotó: Polgár László
Vitézkedtek
a juniorok
A férfi felnőtt NB II-es bajnokság Dél-nyugati csoportjában
a Nagykanizsai Izzó SE a tizedik helyen végzett,
Takács Balázs edző azonban nem lehet elkeseredett,
hiszen az általa irányított junior csapat a harmadik
helyet szerezte meg az elmúlt bajnokságban.
A fiúk természetesen szintén a férfi kézilabda harmadik
vonalában, annak is Dél-nyugati mezőnyében
szerepeltek és próbáltak meg minél jobb teljesítményét
nyújtani úgy, hogy legtöbbjüknek már a
felnőttek mezőnyében is komoly feladata volt.
- Nehezen indult a szezon, de a végére elég jól
összeállt a csapat, ezért dicséret illeti a srácokat -
fogalmazott a tréner, Takács Balázs. - Ha picit szerencsésebbek
vagyunk, talán a második Kiskőrösi KSK-t
megfoghattuk, vagy legalábbis szorosabban követhettük
volna, a Dunaújváros ugyanakkor valóban
kiemelkedett a mezőnyből. Szép eredmény amúgy a
harmadik hely, ezen felül pedig a csapaton belüli legjobb
játékost is megválasztottuk, a címet idén Metzger
Dániel érdemelte ki.
POLGÁR László
A Csongrád megyei Bakson rendezték a lábtollasok szenior
országos bajnokságát, ahonnan bajoki címekkel térhettek
haza a nagykanizsai Zemplén SE versenyzői.
A torna legeredményesebb lábtollasa a
kanizsai Zemplén SE játékosa, Baloghné
Munkácsi Andrea lett. A nagykanizsai
induló egyéniben és társával, Hóbor Ildikóval
párosban is a dobogó legfelső fokára
állhatott, ráadásul éremgyűjteménye
még két ezüsttel is gazdagodott csapatban
és vegyes párosban. A harmadik
országos bajnok Hóbor Ildikó lett,
aki a páros aranya mellé begyűjtött
egy csapat ezüstöt is.
Lábtoll-labda szenior bajnokság,
Baks. Kanizsai dobogósok.
Női csapat (4): 2. Baloghné Munkácsi
Andrea, Budavölgyi Kálmánné,
Hóbor Ildikó, Simonné Koszó
Anita (Zemplén SE, Pusztaszeri
PISZE SE). Női páros (5): 1.
Baloghné Munkácsi Andrea,
Hóbor Ildikó. Női
egyéni +35 (5): 1. Baloghné
Munkácsi
Andrea. Férfi csapat
(4): 2. Orbán Tibor,
Takács Endre,
Takács Tamás
(ZSE, Borjád SE,
Cserszegtomaji
SK, ZSE). Férfi
páros (7): 2. Takács
Endre, Takács Tamás
(ZSE, Cserszegtomaji SK).
Férfi egyéni +35 (4): 3.
Takács Endre. Vegyes
páros (9): 2. Takács Endre,
Baloghné Munkácsi
Andrea.
POLGÁR László
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sport
Ingatlan
Belvárosi 35 m2-es üzlet, irodának, üzletnek, rendelőnek május 1-től
kiadó. Érdeklődni: 30/474-5115.
Elcserélném nagykanizsai másfél szobás 44 nm-es összkomfortos, felújított,
gázas önkormányzati lakásomat egyszobás gázas önkormányzati
lakásra. Érdeklődni: 06-30/ 958-7390.
Szolgáltatás
Televízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel:
30/597-1530.
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint
összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom.
Tel.: 20/510-2723.
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel: 20/510-2723.
Építőipari vállalkozó kőművest keres azonnali kezdéssel. Érdeklődni:
30/2342-882.
A szeniorok is
bearanyozódtak
Öt esztendő után távozott a Horváth-
Méh Kiskanizsai Sáskák SE megyei
első osztályú labdarúgó csapatának
kispadjáról Sneff Ferenc. A civilben
testnevelő tanár egy idényben a
megyei második, négy szezonon
keresztül pedig az első osztályban
irányította a „Sáska” együttesét.
Úgy tudjuk, egy ideje már érlelődött
a távozás gondolata az edzőben,
vagyis a klub berkein belül nem szolgált
újdonságként az edző döntése.
- Immár valóban hivatalos, hogy felálltam
a csapat kispadjáról - erősítette
meg Sneff Ferenc az információkat.
- Az utóbbi időben munkahelyi
elfoglaltságaim, meg úgy a saját életem
is azt mondatta velem, hogy
egyelőre ennyi volt. Vallom, hogy
bizonyos idő után az embernek meg
kell újulnia, meg aztán úgy érzem,
némi pihenőre is szükségem van.
Attól nem félek, hogy a munka idővel
ne találna meg, igyekszem azért
minél több mérkőzésre kilátogatni és
a történéseket nyomon követni.
POLGÁR László
Fél évtized után távozott
Baloghné Munkácsi Andrea (balról) és
Hóbor Ildikó joggal örülhettek
a szenior lábtoll-labda ob után
A Nagykanizsai Izzó SE ifjú
kézilabdázóit a jó eredmények
is összekovácsolták
Sport 2017. 07. 07. | 23
A CSZKA után
jöhet az UFC...
Hétfőn kezdi felkészülését az előttünk álló bajnoki szezonra
az UFC Nagykanizsa labdarúgó együttese. Az
előző idény zalai bajnokcsapata július 12-én, szerdán
már rögtön előkészületi meccset játszhat a somogyi
bajnok Balatonlelle SE-vel idegenben, s utána ugyan
egy ausztriai túra - úgy tudjuk - kimarad, július 19-én az
UFC a lendvai Nafta 1903 otthonában léphet pályára
18 órától. A szlovéniai kisváros impozáns Sportparkjában
az utóbbi években olyan csapatok is megfordultak
felkészülési meccsek keretében, mint a Crvena
zvezda, a Hajduk Split vagy éppen a West Bromwich
Albion. Tulajdonképpen más szempontból is impozáns
sorba kerülhet az UFC Nagykanizsa legénysége,
hiszen a Nafta ezen a nyáron is több neves ellenféllel
mérkőzik meg felkészülési időszakában. A közelben
edzőtáborozó CSZKA Moszkva, az orosz „katonacsapat”
vegyesével például biztosan összemérik erejüket
a tavasszal a szlovén második vonalba feljutott lendvaiak.
POLGÁR László
Péntektől vasárnapig tart a jubileumát
ünneplő, a Kanizsa Lovasklub SE által
szervezett huszadik lovastusa, vagyis
military verseny, melynek helyszíne a
két évtizedes hagyományoknak megfelelően
a Csónakázó-tó „körzete” lesz.
A tóparti környezetben
elterülő versenyhelyszínen
összesen hét kategóriában
mérik majd össze tudásukat
- a remények szerint
nem csupán - hazai lovasok.
A nemzetközi (CIC1*)
és a már megszokott nemzeti
kategóriák (A0, A, B)
lovasai mellett a Championatus
három korosztályos
kategóriájában (póni, U16,
U20) is láthatnak az érdeklődők
lovasokat.
- Közel 100 nevezés érkezett
a megmérettetésre -
mondta el Dobri Lajosné,
a verseny egyik koordinátora
a Kanizsa Lovasklub SE
részéről. - Érdemes megemlíteni,
hogy megújult
pályával várjuk a lovasokat,
hiszen hatványozottan előtérbe
került az utánpótlás
verseny és annak mezőnye
is. Lesznek természetesen
kiegészítő programok is,
mint például a vasárnapi
versenyzárás után a Nemzeti
Lovasszínház előadása.
Mindehhez érdemes
hozzáfűzni, hogy pénteken
a díjlovaglás, szombaton a
tereplovaglás, majd vasárnap
a díjugratás küzdelmei
is reggel 9 órától kezdődnek.
POLGÁR László
Városunk ad otthont
augusztus 12. és 19.
között az ultrakönnyű
repülők Európa-bajnokságának,
melynek
házigazdája a kiskanizsai
reptéren a Nagykanizsai
Sportrepülő
Egyesület lesz. A klub
számára az ilyen volumenű
program megrendezése
nem újdonság,
hiszen éppen 15
esztendeje rendezett
már hasonló kontinensviadalt.
- A mezőny már néhány
nappal a kontinensviadal
előtt megérkezik -
mondta el az Eb versenyigazgatója,
Ferinc
Vince. - Ötven gépre
számítunk, melyekkel a
pilóták az Eb ideje alatt
a motoros sárkányok, a
merevszárnyú kisrepülők
és az úgynevezett
autogyrók mezőnyében
indulnak. Mivel
hazánkban rendezhetjük
az Európa-bajnokságot,
népes magyar
csapattal számolhatunk,
igaz, például én
ezúttal munkakörömből
kifolyólag a földön
kell, hogy maradjak. A
verseny kiinduló bázisa
a kiskanizsai reptér
lesz, de szeretnénk
elérni, hogy a mezőny a
környező országok légterébe
is bejuthasson,
hiszen terveink szerint
lesznek olyan feladatok,
melyek miatt a
résztvevők átrepülhetnek
Horvátországba és
Szlovéniába is amellett,
hogy Zalaegerszeg és a
Balaton felett is haladhatnak
majd.
POLGÁR László
Kontinensviada
l
a levegőben
A Magyar Látványtánc Sportszövetség Budapesten
megrendezett Európa-bajnokságán a Honvéd Kaszinó
SZKES Tánccsoportja nyolc koreográfiával állhatott a
döntőbírák elé. A kanizsai táncosok számos dobogós
helyezéssel tértek haza a fővárosból. Látványtánc szóló
felnőtt kategóriában Petőházi Adél A zöld piton előadásával
második lett, nyílt szóló felnőttben Petőházi a
Tanulóvezető című bemutatójával szintén a dobogó
második fokára állhatott, csakúgy mint szóló junior
kategóriában Gaál Villő (Kulcs a zárban). Formáció mini
kategóriában a kanizsaiak Bulihajó produkciója harmadik
lett, míg A mélység titkai műsoruk arany minősítést
érdemelt ki a zsűritől.
POLGÁR László
Sikeresen szerepeltek
A SZKES
Bulihajó című
koreográfiája
harmadik lett
az Európabajnokságon
Huszadszor
futhatnak neki
Idén is a díjlovaglással
kezdenek a military
versenyzők
a Csónakázó-tónál
A lendvai ékszerdoboz,
a szőlőhegyek tövében
fekvő Sportpark is várja
az UFC Nagykanizsa
labdarúgóit
Fotó: Polgár László
Fotó: Polgár László
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Mozaik
GasztroKanizsa
Az Idősügyi Tanács által meghirdetett „Nagykanizsa
Legjobb Szenior Szakácsa” főzőversenyre
benevezett a Hevesi Sándor Művelődési
Központ Lélekfa Szenior Klubja is.
Megalakulásukról Jakabfyné Ági természetgyógyász,
a klub vezetője elmondta,
olyan közösséget kívántak létrehozni, amelyben
az 50 év feletti nők és férfiak elsősorban
magukért akarnak tenni, testi-
lelki fittségük megtartása
érdekében. Sokszínű programjaik
sorába beleillett a
Csónakázó-tónál megrendezett
főzőverseny is. A bográcsban
főtt pincepörköltjük sikerét
mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy egy-kettőre elfogyott, ezért repetázni
senki sem tudott.
Hozzávalók:
Ízlés szerint szalonna, hagyma, paprika, paradicsom,
pirospaprika, sertéshús, marhahús, só.
Elkészítése:
A felkockázott szalonnát beletesszük a bográcsba,
és zsírjára sütjük, majd a kockázott
hagymát is hozzáadjuk és pirítjuk. Belerakjuk a
szeletelt paprikát, paradicsomot, a felkockázott
húsokat, és fehéredésig dinszteljük. Ha
már levet engedett, beletesszük a
fűszereket és vízzel felöntjük.
Hozzáadjuk a pirospaprikát,
majd amíg fő a pörkölt, kockára
vágjuk a burgonyát. Ha
már puha a hús, belerakjuk
a burgonyát is, és vörösbort
öntünk hozzá. A pörköltet
hagyjuk szaftjára főni, ha
elkészült, vegyük le a tűzről,
és fedő alatt még 15 percig
pihentessük, hogy az ízek összeérjenek.
Friss kenyérrel tálaljuk.
HIRDETÉS
heti horoszkóp
Kos: 03.21-04.20.
Eseménydús napok várnak önre a
nyáron. Éppen ezért lehetőleg ne
álláskereséssel töltse szabadidejét,
hanem hódoljon a szenvedélyének.
Bika: 04.21-05.21.
Nem kell folyton azon rágódnia,
hogy kinek van igaza a családban.
Akár igaza van, akár nincs, ne kapja
fel mindjárt a vizet. Legyen türelmesebb.
Ik rek: 05.22-06.21.
Ellentmondás jellemzi a kapcsolatát.
Bár sok a hasonlóság a párjával, mégsem
tudják egymást eléggé lelkesíteni.
Változtassanak rajta sürgősen.
Rák: 06.22-07.22.
Ne szigetelődjön el a barátaitól,
hiszen továbbra is szüksége lehet
rájuk. Értékelje át a kapcsolatait,
mielőtt meghozza a végső döntést.
Oroszlán: 07.23 - 08.23.
Elemezze ki a helyzetét, de semmi
esetre se menjen a szomszédba tanácsért.
Keressen egy nyugalmas
zugot a lakásban, és gondolkodjon.
Szűz: 08.24-09.23.
Úgy tűnik, teljesen félreérti a párja
szándékait. Nem ellenőrizgetni akarja
azt, hogy napközben merre jár,
csupán a féltését fejezi ki ily módon.
Mérleg: 09.24-10.23.
Ha lehetőség adódik az anyagi gyarapodására,
ne feledkezzen meg a kötelezettségeiről
sem. Gondoljon azokra
is, akik számítanak a segítségére.
Sk orpió: 10.24-11.22.
Használja ki és élvezze a nyár minden
pillanatát. A munkahelyén pedig továbbra
is játsszon nyílt lapokkal. Így
sokkal több eredményt érhet el.
Nyilas: 11.23-12.21.
Ön is tisztában van vele, érzelmi téren
nem a legstabilabb a helyzete.
Legyen nyílt a párjával szemben, és
egyértelműen fejezze ki magát.
Bak: 12.22 - 01.20.
Legszívesebben ide-oda röpködne
egész nyáron. A bolygók szerint
erre idén nem lesz lehetősége.
Járjon a földön, s ha elfárad, akkor
biciklizzen.
Vízöntő: 01.21-02.19.
Hamarosan nagy szüksége lesz a tisztánlátására.
A családjában autócserét
terveznek, és számítanak az ön jelentős
anyagi hozzájárulására is.
Halak: 02.20-03.20.
Ha már körvonalazódtak az elképzelései
a nyárra, akkor minél előbb
ossza meg azt a párjával is. Így bőven
lesz idejük az alapos felkészülésre.
Fotó: Bakony Erzsébet
A Lélekfa Szenior Klub
egytálétele nagy sikert aratott
Bográcsban főtt pincepörkölt