Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.78 MB
2020-12-22 10:29:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
278
834
Rövid leírás | Teljes leírás (397.69 KB)

Kanizsa 2018 004-007sz február

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA
HETILAP
XXX. ÉVF. 4. SZÁm, 2018. február 2.
Milliárdos fejlesztés
a Muraprogrammal
Kanizsa környéki gazdák szorítják vissza
a külföldről behozott bogyós gyümölcsöket?
Formálódik a Mura Food! 7
Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP EZ VOLT A HÉT
Ennyi pénzből újul meg a Nagykanizsai Járási Hivatal
Nyugdíjbiztosítási és Családtámogatási Osztálya. A
beruházásnak köszönhetően kicserélik a homlokzati
nyílászárókat, hőszigetelik az épületet, napelemet
helyeznek el rajta, valamint lecserélik a kazánokat. A fejlesztésnek
köszönhetően évente több mint 2 millió
forintot spórolhat meg a kormányhivatal. Az épület korszerűsítése
várhatóan május 15-re befejeződik. Ez idő
alatt az ügyfélfogadás nem szünetel, így nyitvatartási
időben továbbra is várják a polgárokat.
Felgyújtották a kiskanizsai betlehemet a múlt hétvégén. Szomorú látvány fogadta a
településrész lakóit szombaton reggel: porig égett a templom szomszédságában álló
jászol. A katasztrófavédelem közleménye szerint a hivatásos tűzoltók percek alatt eloltották
a lángokat, de a betlehemet nem tudták megmenteni. Dr. Páhy János plébános
megrendülten nyilatkozott a történtek után, mint azt a Kanizsa Televízió Híradójának
elmondta, nem érti, mi késztet valakit ilyen cselekedetre. A tűz miatt kár keletkezett a
templom külső díszítő elemeiben is. A plébánia feljelentést tett a rendőrségen.
a hét sz áma:
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
Csúcs!
Különleges technikával
készült Gergely Szilárd
képe a Csónakázótónál
lévő, felújított,
kivilágított
kilátótoronyról. Nem
kell hozzá jóstehetség:
turisztikai látványosság,
találkozási pont
lesz a Zalaerdő Zrt.
által helyrehozott
vasszerkezet.
Kanizsa
108 millió
Fotó: ZMKI
IMPRESSZUM: KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.
Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető.
Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
Fotó: Gergely Szilárd
Fotó: Kanizsa TV
L eégett a betlehem
A HÉT TÉMÁJA 2018. 02. 02. | 3
A lengyel-magyar barátság,
kiállás és szolidaritás nem mai
keletű, bár ma is rendkívül
erős. Most mindkét nemzetet
szabadságszeretete miatt
támadják, és azért, mert nem
globalista, hanem nemzeti
érdekeket követ. Korábban
sem volt ez másként.
Józef Piłsudski 1920-ban, a varsói csatában
meg tudta akadályozni, hogy hazája és Európa
a kommunista diktatúra áldozatává váljon. A
városi könyvtárban nyílt kiállítás a lengyel
államférfi életét, munkásságát mutatja be.
A múlt csütörtöki rendezvényen Tomasz
Trzciński ezredes, a budapesti lengyel nagykövetség
katonai attaséja szólt:
– Érdemes megemlékezni az ezeréves lengyel-
magyar barátságról, érdemes megemlékezni
népeink hőseiről. Az egyik volt közülük
Józef Piłsudski, a „Függetlenség Atyja”, a Lengyel
Légiók megalapítója, amelyben a külföldi
önkéntesek között legnagyobb számban
magyar katonák szolgáltak.
Cséby Géza író, költő szerint rengeteg
közös pont található a lengyel és a magyar történelemben:
– A magyar-lengyel két jó barát, azaz „polak,
węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”
– tehát a harchoz és a pohár borhoz is egyaránt
barát – nagyon messzire nyúlik vissza.
A Nagykanizsai Polgári Egyesület már több
mint tíz éve megemlékezik a kommunista diktatúrák
áldozatairól, s jó ideje a város fiatalságával
karöltve teszi ezt. A mostani megnyitón
Gerencsér Gergő, Zsigmondys tanuló szavalta
el Adam Asnyk Reméljünk című versét,
melyben mintha Piłsudski üzenne: „Reméljetek!
De ne a vakszerencsét, /a kacér, csalfa
játékasszonyt várva!/ Az a remény kell, mely -
bár sírba rejtsék -/ fegyverrel vár az égi trombitára./
És bátorság! De nem az egynapos,/ mely
szétfoszlik egy vérbefúlt kalandba,/ de bátorság,
mely büszke, csillagos,/ és őrhelyét és bástyáját
nem adja! Csak bátorság! Ám nem az
észveszett,/ mely kard nélkül és vaktában
rohan,/ de bátorság, mely gátként fölmered/ s
megtörik rajta balsors és roham.”
A kiállítás a kommunista diktatúrák
áldozatainak február 23-i városi
megemlékezéséig látható. Akkor
Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete érkezik Nagykanizsára.
Egyáltalán nem vagyunk
egyedül
Új, alattomos veszély…!
A történelemből a mához és a holnaphoz
példát, erőt, útmutatást kapunk. Józef
Piłsudski nem ismert reménytelen helyzetet,
és soha nem tette fel a kezét a túlerő
előtt. A hazája volt számára az első,
szembeszállt honfitársaival is, ha ezt nem
értették meg, és összefogásra törekedett
a közös fenyegetettségben élő nemzetekkel.
A marsall egyszerre óvott a kishitűségtől
és az elbizakodottságtól: „Vereséget
szenvedni és nem feladni – győzelem,
győzni és megpihenni a babérokon –
vereség.”
Ma Európa szabadságát új, minden eddiginél
alattomosabb veszély fenyegeti.
Köszönöm lengyel barátainknak, hogy
Piłsudski marsall személyében időszerű,
vonzó, erőt adó példát adnak nekünk
földrészünk, kultúránk, ezeréves keresztény
hagyományaink megvédéséhez –
mondott köszönetet Papp János, az NPE
elnökhelyettese.
Példa, erő…
Van egy szakállas magyar vicc, ami házastársakról
szól, hogy elég gyakran mondogatják-e egymásnak,
hogy szeretlek. Mire a férj azt mondja, hogy
már egyszer mondtam, ha változás lesz, szólok. Ez
a Lengyelország elleni eljárás magyar vétójára is
igaz, szükségtelen mindig deklarálni – szögezte le
minap a magyar miniszterelnök.
Kiállunk egymásért
A versben Piłsudski üzen: de
bátorság, mely gátként fölmered/ s
megtörik rajta balsors és roham
(Fotó Bakonyi Erzsébet)
Piłsudski összefogásra törekedett a közös fenyegetettségben élő
nemzetekkel, a V4-ben terve valósággá lett.
A V4-ben senki nem akar bevándorlóországgá lenni… (Fotó: MTI)
„… két jó barát, együtt harcol…” 2015-16-ban gyorsan kellett cselekedni,
lengyel kontingens érkezett az Európai Unió déli határára (Fotó: MTI)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Aktuális
Az utolsó imaalkalmon Nyeste Pál piarista
atya beszélt a keresztény egységről. Igehirdetésében
példaként hozta San Salvador
érsekét, Boldog Óscar Romerót, akit a
szegények püspökeként és az üldözött
keresztények patrónusaként is számon tartanak.
Romero atyát 1980 márciusában,
gyászmise közben ölték meg fegyveres
merénylők.
– Amikor Romerót kinevezték érsekké,
paptársai nem bíztak benne: azt mondták
róla, csak egy könyvmoly, aki a gyakorlatban
semmire nem képes – fogalmazott
Nyeste Pál. – Romero maga is bizonytalan
volt a feladatát illetően, ám egy kettős gyilkosság
rádöbbentette arra, hogy mi is az ő
küldetése: össze kell gyűjtenie, ami szétszóródott.
Az első próbálkozása még
kudarccal végződött. Szegényeket és gazdagokat
együtt akart megkeresztelni, ám
az emberek méregetni kezdték egymást, és
a távolság nemhogy csökkent, hanem nőtt
köztük. De Romero nem adta fel. Híveit arra
kérte, békéljenek meg egymással, a katonákat,
gerillaharcosokat pedig arra, hogy
tegyék le a fegyvert. Végül aztán ő maga is
erőszak áldozata lett. A merényletet követően
éveken át tartó, több tízezer ártatlan
életet követelő polgárháború robbant ki a
közép-amerikai Salvadorban. Az érsek gyilkosai
hosszú éveken át megúszták a felelősségre
vonást. Azóta eltelt csaknem négy
évtized; béke van ma San Salvadorban? Ha
egy kicsit is, az talán Romerónak is köszönhető.
„Összegyűjteni, ami szétszóródott” –
akár a jelmondata is lehetne az ökumenikus
törekvéseknek, amelyeknek egyik fontos
szimbóluma a kereszt, hangzott el az
istentiszteleten. A Krisztus-hívők – felekezeti
hovatartozástól függetlenül – mind a
kereszt elé járulnak, hogy annak lábánál
letegyék áldozatukat és felajánlásukat.
Hasonló összetartó erővel bír a feltámadás
öröme. A piarista atya ugyanakkor hangsúlyozta,
attól még, hogy lebontjuk a közösségeket
elválasztó falakat, nem oldódik
meg minden varázsütésre.
– Egyrészt fel kell ismernünk, hogy Jézus
nem mást: minket, a tanítványait tett a
kiengesztelődés, és a szétszórtságból való
összetartozás jelévé. De miért is szóródtunk
szét egyáltalán? A mai olvasmány Efraimról
és Júdáról szólt, akik irigykedtek egymásra.
Az irigykedés, amely az emberi természet
része, mindig szétválasztotta a
közösségeket. Ezért kell áldozatot hoznunk
ahhoz, hogy újra eggyé váljunk. Nem olyan
egyszerű feladat: minél fontosabb kérést
fogalmazunk meg, annál nagyobb a keresztünk
– de a húsvét öröme is. Isten feladatot
bízott ránk, amit csak akkor tudunk teljesíteni,
ha megtesszük, amit vár tőlünk: mindnyájan
egyek leszünk.
Nyeste Pál emlékeztetett arra is: Jézus
főpapi imája nemcsak a keresztény közösségek
vagy az egyházak egységére vonatkozik,
hanem minden egyes emberre.
– Minden Istenhez tartozik: az is, ami
szétszóródott, és az is, ami együtt van.
Olyanok vagyunk, mint a cserépedénybe
zárt kincs őrzői: Isten szeret minket, ezért
bízta ránk ezt a feladatot. Vigyázzunk a
kincsre, s ha a cserépedény össze is törik,
nem kell megijedni, hiszen a darabokat
össze lehet ragasztani.
Az istentisztelet végén Hella Ferenc
református lelkipásztor arról beszélt, nem
az a fontos, hogy ki melyik felekezethez
vagy egyházközséghez tartozik, hanem a
krisztusi szeretet, amely minden tanítás
alapja, és ami a keresztényeket összeköti.
NEMES Dóra
Fotó: Gergely Szilárd
Egyike a legismertebb ószövetségi jeleneteknek,
amikor Mózes átvezeti Izráel fiait a Vörös-tengeren.
A csodálatos menekülést követően hálaének
csendül fel, ebből választották ki az idei ökumenikus
imahét alapigéjét: „Jobbod, Uram, dicső az
erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” Az
imaalkalmakat összefűző tematikát ezúttal a
Karib-térségben élő keresztények állították össze,
akik az egyiptomi menekülésre és egyúttal saját
helyzetükre, történelmükre is reflektálva a
modernkori rabszolgaságra és az emberi méltóságra
akarták felhívni a figyelmet.
János evangéliumának 17. fejezetében
olvasható Jézus főpapi imája,
amelyben önmagáért, az apostolokért
és az Egyházért könyörög az
utolsó vacsorán. Amikor a tanítványairól
beszél, így fohászkodik az
Úrhoz: „Szent Atyám, tartsd meg
őket a te neved által, amelyet
nekem adtál, hogy egyek legyenek,
mint mi!” Az idézett szakasz a nagykanizsai
ökumenikus imahét záró
istentiszteletén is elhangzott,
amelyet a református templomban
tartottak vasárnap.
Ami
szétszóródott,
legyen újra
egy
Aktuális 2018. 02. 02. | 5
Üzemmérnökinformatikus
képzés indul
három hazai
helyszínen,
köztük a Pannon
Egyetem kanizsai
kampuszán.
Ezt Palkovics
László oktatási
és Cseresnyés
Péter munkaerőpiacért
is felelős
államtitkár
jelentette be
Nagykanizsán.
Az oktatási államtitkár
elmondta, a képzés a
Pannon Egyetem veszprémi
és nagykanizsai képzőhelyén,
valamint a
Budapesti Műszaki Egyetemen
indul el idén
szeptembertől. Az új szakot
nagykanizsai kezdeményezésre,
a munkáltatók
igényének megfelelve
alakították ki.
– A nagykanizsai cégek
jelezték igényüket, hogy
olyan mérnökökre lenne
szükségük, amilyeneket
abban a pillanatban nem
képeztünk Magyarországon
– emelte ki Palkovics
László, hozzátéve,
ezen a szakon az elmélet
helyett sokkal több gyakorlati
képzés lesz.
– Ennek az a jelentősége,
hogy rövidebb, tehát
csak három évig tart, és
alapvetően a tartalma
kevésbé elméleti ,
nagyobb mértékben gyakorlati
tantárgyakat tartalmaz.
Felkészíti a szakembereket
arra, hogy
három év után rögtön a
munkaerőpiacra kerüljenek.
Ettől azt reméljük,
hogy akik esetleg félnek
az egyetemi elméleti képzésektől,
azok ezt az új
oktatási formát választják,
és lényegesen nő az
informatikusok száma.
A Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának
igazgatója azt mondta,
olyan képzést szerettek
volna létrehozni, ami
könnyebb, az átlagosnál
rövidebb, és megfelel a
vidék elvárásainak.
– Tulajdonképpen ez
volt mindig is az álmunk,
hogy olyan dolgot csináljunk,
ami a környezetünknek
hasznos – fogalmazott
dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgató.
– Olyanfajta informatikusokat
képeznek majd a
kanizsai kampuszon, akik
a régi fogalmak szerinti
üzemmérnöki szintű
tudással rendelkeznek az
informatika területén.
Bizonyos szoftvereket és
hardverek kezelését
tanulják majd meg a hallgatók.
Így pedig a cégek
a saját szükségletük szerint
tudják hasznosítani
az újfajta szakemberek
tudását – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyűlési képviselő.
Az új képzésre, a többi
szakhoz hasonlóan, február
15-ig lehet jelentkezni.
A három képzőhelyre
összesen csaknem ötszáz
diákot vesznek fel.
Újabb kanizsai siker
Dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgató épp’
az ipari robotokról
beszél Cseresnyés
Péternek és
Palkovics Lászlónak
(Fotó: Gergely Szilárd)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Aktuális 2018. 02. 02. | 7
A klímaváltozás, a
rohamléptekben fejlődő
technológia, valamint a
folyamatosan alakuló piaci
igények olyan kihívások
elé állították az egykor
európai hírű magyar gyümölcstermesztést,
amivel
az már nem tudott lépést
tartani. A bő húsz évnyi
lemaradást csakis szemléletváltással
lehet leküzdeni
– ezt ismerte fel néhány
nagyrécsei családi gazdaság,
amely pár évvel
ezelőtt összefogott és termelői
közösségbe tömörült.
Az összesen 65 hektárt
művelő gazdák a
bogyós gyümölcsökben
látták az egyik kitörési
pontot, ezért azok termesztésével
is elkezdtek
foglalkozni a 30 hektárnyi
körteültetvény mellett.
– Mielőtt konkrét lépésre
szántuk volna magunkat,
alaposan felmértük a
nemzetközi viszonyokat –
magyarázza az egyik
őstermelő, Hivekovics
Ákos. – Azt vettük észre,
hogy az akkori magyar
állapotok, a hazai piaci
igények, valamint a külföldi
kínálat között olyan szakadék
tátong, ami kereskedelmi
szempontból óriási
lehetőséget, fogyasztói
oldalról nézve viszont
nagy szükségletet jelent.
Ha csak a magyar málnára
gondolunk: a ’90-es évek
elején még 120 ezer tonnát
termesztettek belőle,
tavalyelőtt már csak hétezret.
Aztán ott az áfonya,
amivel – néhány kiskerti
kísérlettől eltekintve –
nem igazán foglalkozott
itthon senki, holott a népszerűsége
az utóbbi időben
elképesztő mértékben
megnőtt Európaszerte.
Az agrármérnök szerint
az áfonyát többek közt
talajproblémák miatt mellőzték
a hazai gazdák.
Nagyrécsén ezt egy környezetbarát
technológiával
hidalták át: a hidropóniás
rendszernek köszönhetően
ma már nyolc hektáron
– pontosabban
nyolcvanezer vödörben –
terem áfonya, s a közösség
pár éven belül szeretné
elérni a 15 hektárt. Hasonló
módszerrel 4 hektáron
piacosult málnafajtákat
ültettek, 6 hektáron pedig
feketeszedret. A meglévő
termőterületek növelése
mellett az őstermelők már
a szamóca- és epertermesztést
is fontolgatják.
– Ebben egy kanadai
vívmány, az úgy nevezett
Cravo-ház lesz a segítségünkre,
amit Magyarországon
itt építenek fel először.
Ez tulajdonképp a
holland üvegházak jóval
gazdaságosabb – és praktikusabb
– vetélytársa. A
klasszikus vasváz-szerkezetet
egy rendkívül erős,
UV-szűrő és fényeloszlató
fólia borítja, ami kifejezetten
ideális klímát biztosít a
növényeknek. A Cravoház
emellett teljesen
automatizált: számítógép
nyitja és zárja, az aktuális
időjárási körülményektől
függően. A szamóca esetében
ezzel a technológiával
előbbre hozhatjuk
majd a tavaszi szüretet,
tehát egy, az ideihez
hasonlóan enyhe télen
akár már április elején
szedhetünk epret. Vagyis
az áruházak polcain a
magyar gyümölcs is ott
lesz a görög és a spanyol
import mellett. Ráadásul a
korai tavaszi szüret lehetővé
teszi az augusztusi
telepítést is, aminek a termése
októberben beérik –
amikor a külföldi versenytársak
még nincsenek
jelen a piacon.
Hasonló megfontolásból
döntött úgy a termelőközösség
egy másik tagja,
Vasics Márton, hogy
az új, szintén pályázati forrásból
telepített, kéthektáros
áfonyaültetvénye
fölé egyhajós fóliasátrat
húz. Így ez a gyümölcs is
pár héttel korábban érhet
be, vagyis a magyar gazdák
piaci jelenléte tovább
erősödhet. Nagyrécsén a
közelmúltban még öntözőrendszert
és –tavat is
kiépítettek, s a tervek közt
egy nagy kapacitású, térségi
hűtőház is szerepel. A
beruházások összköltsége
1,2 milliárd forint volt. A
Vidékfejlesztési Programhoz
benyújtott pályázat
elbírálásánál a Mura-programban
való részvétel
plusz pontokat jelentett.
– A termelői közösség
elképzelései több ponton
is egyeztek az általunk
megfogalmazott célokkal,
amelyek Murafölde gazdasági
és turisztikai fejlesztését
szolgálják – hangsúlyozta
a nemzeti mintaprogram
miniszteri biztosa,
Cseresnyés Péter. – A
nagyrécsei gazdák vállalkozó
kedve példaértékű;
ilyen és ehhez hasonló
ötleteket várunk, amiket
például a lehívható források
megkeresésével és a
pályázatok előkészítésével
szeretnénk támogatni.
Az országgyűlési képviselő
egyúttal szorgalmazta
a Muraföldén működő
vállalkozások hálózatosodását
is, ami nemcsak a
sztenderd minőségre és a
kereskedelmi mennyiségre
jelent garanciát, hanem
a helyi élelmiszeripar fejlődéséhez
is hozzájárulhat
egy olyan közös márkával,
mint a Mura Food.
A nagyrécsei sajtótájékoztatón
a politikus azt is
elmondta, a Mura-programban
megvalósuló
beruházások központjaként
Nagykanizsán is terveznek
olyan fejlesztéseket,
amelyekkel a város
bekapcsolódhat a térségi
élelmiszeripar-feldolgozásba.
A nagyrécsei beruházások
egyébként új
munkahelyeket is jelentenek:
a termelőközösség
40-50 idénymunkást foglalkoztat,
ám a jövőben ez
a szám akár meg is duplázódhat.
NEMES Dóra
Eperszüret áprilisban?
1,2 milliárd forintból valósultak meg
nemrég mezőgazdasági fejlesztések
Nagyrécsén. A helyi őstermelőkből és
családi vállalkozásokból álló termelői
közösség a Mura-program keretében
mintegy 700 millió forint vidékfejlesztési
támogatást nyert bogyósgyümölcs-
ültetvények telepítésére és
egy modern, Magyarországon
egyedülálló termesztési technológia
kiépítésére. A cél: felvenni a versenyt
a mediterrán országokból importált
gyümölcsökkel.
A beruházások új munkahelyeket is
teremtenek. Cseresnyés Péter, Vasics Márton
és Hivekovics Ákos a sajtótájékoztatón
(Fotó: Gergely Szilárd)
Milliárdos beruházás
a Mura-programmal
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kultúra
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
”AZ ÉN VILÁGOM” – Horváth Márton
természetfotó kiállítása. Megtekinthető:
február 5-ig.
„Az Én hobbim” sorozat keretében
„CUKORTASAKOK VILÁGA, A VILÁG
CUKORTASAKJAI” - Horváth Olga gyűjteményének
kiállítása. Megtekinthető:
február 7-ig.
„ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET”– A 40 éves Népi
Díszítőművészeti Műhely, valamint Tóth
István bőrműves és Herman Edit fazekas
kiállítása. Megtekinthető: február 9-ig.
Február 8. (csütörtök) 9.30 és 10.30
óra KEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3
éveseknek Vezeti: Vajda Margit
06-30/6160-847.
Részvételi díj: 800 Ft/család/alkalom.
Február 5. (hétfő) 17 óra EGÉSZSÉGES
TÁPLÁLKOZÁS TÉLEN IS Előadó: Buzás
Eszter (Táplálékallergia bolt).
Február 6. (kedd) 14.30 óra Színház –
Ifjúsági bérlet. Karinthy Frigyes: TANÁR
ÚR KÉREM (Apolló Színház)
Február 7. (szerda) 18 óra Világjárók
Klubja AOTEAROA – A HOSSZÚ FEHÉR
FELHŐ FÖLDJÉN, ÚJ-ZÉLAND 1. – Böröcz
Zsolt vetítettképes úti élménybeszámolója.
A belépés díjtalan.
Február 9. (péntek) 17 óra GÉMKAPOCS
TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti:
Temesi Róbert és Szűcs István. A részvétel
díjtalan.
Február 10. (szombat) 10-18 óra
IX. KANIZSAI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
Minden, ami esküvő…, nem csak menyasszonyoknak!
Divatbemutatók, műsorok…
A belépés díjtalan. Szervező:
Oscard Kanizsa Kft., információ: +36 30
424-1455.
Medgyasza y Ház
Február 8. (csütörtök) 19 óra
IMPROVISED DESTINY TURNÉ 2018 –
Pély Barna szólókoncert. Belépődíj: 1 500
Ft, a koncert napján 1 800 Ft.
Móricz Zsi gmond Művelődési
Ház
Február 10-11. és 17-18. (szombatvasárnap)
8 óra AGYKONTROLL TANFOLYAM.
Oktató: Baglyas György
Programajánló
Febr. 3-4. 15:00 TAD, AZ UTOL SÓ FEL FEDE ZŐ
szinkr., spanyol animációs film
Febr. 3-4. 15:30 JUMANJI - VÁR A DZSUNGEL
szinkr., amerikai kalandfilm
Febr. 7. 16:30 AZ ÚTVE SZTŐ : HALÁL KÚR A
szinkr., amerikai sci-fi akciófilm
Febr. 1-4. 17:15 AZ IGAZI CSOD A
szinkr., amerikai családi film
Febr. 1-6. 17:30 AZ ÚTVE SZTŐ : HALÁL KÚR A
szinkr., amerikai sci-fi akciófilm
Febr. 1-7. 18:00 A LEG SÖTÉTE BB ÓR A
szinkr., amerikai életrajzi film
Febr. 7. 19:00 A SZABADSÁG ÖTVE N ÁR NYALATA
szinkr., amerikai romantikus dráma
Febr. 1-7. 19:30 ÉN, TO NYA
szinkr., amerikai film
Febr. 1-6. 20:00 A VILÁG ÖSSZES PÉ NZE
szinkr., amerikai krimi
Febr. 1-7. 20:30 GE NGSZTER ZSARUK
szinkr., amerikai akció thriller
február 1-
február 7.
m űsora
Áldozat, vagy közellenség?
Már látható a hazai mozikban a Golden Globe-díjas Én, Tonya című film,
amely a kilencvenes évek Amerikájának egyik legnagyobb port kavart
sztoriján alapul. Az alkotás főszereplője a tehetséges fiatal műkorcsolyázó,
Tonya Harding, akinek karrierje ragyogóan ívelt felfelé. A sikerekben a
sportoló elszántsága mellett Tonya nem éppen finomkodó nevelési és
edzői módszereket is alkalmazó, szabad szájú anyjának is elvitathatatlan
része volt. Aztán egy nap a fiatal lány megismerkedett egy férfival, s élete
gyökeresen megváltozott. Az egyik legnagyobb közellenséggé vált,
pedig lehet, hogy csak egy áldozat volt…
Ezt ajánljuk!
A Cinema Nagykanizsa
Kultúra 2018. 02. 02. | 9
Élete ma már ezer szállal Németországhoz köti, mégis, ha csak teheti,
szülővárosában, Nagykanizsán is időzik. Jelenleg egy kinti egyetem
jogi karán tudományos munkatárs. Kutatóként – és a magyar jogászok
közül elsőként –előbb egy német székhelyű szervezet nemzetközi PhD.
doktori ösztöndíját nyerte el három évre, majd egy másik, kifejezetten
a fiatal kutatói utánpótlás, illetve a női kvóta emelésére alapított programba
választották be.
Dr. Esther Lanschak a német mellett még két másik nyelven beszél
felsőfokon, jogi szaknyelven, és a tudományos szférában, valamint a
közéletben is aktív szerepet vállal. PhD. kutatásai végéhez közeledve
újra több ideje marad másik szenvedélyének, az éneklésnek hódolni.
Arra a kérdésre, hogy melyik álom született meg előbb: a jogi hivatás
vagy a színpadi szereplés, meglepő választ ad…
– Tizenkét évesen döntöttem el, hogy jogász leszek – meséli Esther.
– Azon túl, hogy mindig is erős igazságérzetem volt, sokat gondolkodtam
a dolgok miértjén; azon, hogy a körülöttünk lévő világot milyen
elvek mozgatják, és milyen rendszerek alapján működik. Úgy gondoltam,
a kérdéseimre csak a jogtudományban találhatok válaszokat,
ezért kiskamasz koromtól fogva tudatosan készültem erre a pályára.
A művészetek, és egyáltalán a kultúra iránti érdeklődését a családi
közeg alapozta meg. Énekelni mindig is szeretett, s a hangjában rejlő
lehetőségeket – hangterjedelme 3-3,5 oktáv – hamar felfedezte környezete.
A gimnázium vége felé rendezvényekre, bálokra, hotelekbe
hívták szerepelni. Esther az érettségi idején és az első egyetemi évek
alatt feszített tempót diktált: hétköznapokon tanult, hétvégenként
pedig önálló műsorával lépett fel. Közben egy percre sem veszített lendületéből.
– Bár volt egy határozott célom, de ahogy minden kamasz, úgy én is
kerestem a helyemet a világban. Ebben rengeteget segített az éneklés.
Egyrészt több műfajban is kipróbálhattam magam, másrészt hamar
megtanultam: a színpadon a legbenső énünk is feltárul, a lelki dimenziókból
kell megmutatni valamit. Máskülönben nem lesz hiteles, és ezt
a közönség percek alatt megérzi.
Esther pozitív visszajelzéseket kapott, ezekből merített erőt – a szorgos
hétköznapokhoz épp úgy, mint a soron következő fellépésekhez.
Az éneklés mellett táncolt – táncoktatói képesítése is van –, s több
hangszeren is játszik. Hazai zenekarokkal dolgozott együtt, majd
Németországban belevetette magát a színházak és a musicalek világába
is. Egy német színház többfordulós castingján őt választották a
Kabaré című musical főszerepére. Az egyetemi kutatómunka miatt a
színészet az utóbbi időben háttérbe szorult, kikapcsolódásként viszont
festeni kezdett. Mostanában minimalista-hiperrealista képeket készít,
alkotásait már több egyéni és csoportos kiállításon bemutatta.
– Mondják, milyen fontos, hogy az ember egyszerre több lábon álljon.
Ezzel én is egyetértek, főleg azért, mert nagyon jó hatással van a
személyiség fejlődésére és a lelki egyensúly megőrzésére. Imádom a
munkámat, de azt is, amikor magam mögött hagyva a jogszabályokat,
teljesen belefeledkezhetek egy szerepbe vagy épp a festészetbe.
Nagyon fiatalon kikerültem Németországba, és ott váltam igazán felnőtté.
Ráadásul egy olyan támogató környezetbe csöppentem, ahol
azt vallották: akkor vagy igazán hatékony a munkádban, ha jól érzed
magad a bőrödben.
Amikor énekel, fest vagy éppen blogot ír, mindig más „üzemmódba”
kapcsol. Ezt a rugalmasságot szakemberként is tudja kamatoztatni.
Ahogy önmagát meghatározza: „jogász vagyok, aki éppenséggel színpadon
is megfordul”.
– A jogi munka oktatói része valahol szintén előadó-művészet,
amelyben nagy hasznát veszem az eddigi színpadi tapasztalataimnak,
nyilván letisztultabb formában; előadóként pedig biztonságot jelent a
jogászi szaktudásom – nem titok, hogy a zeneipar közismerten nehéz
terep – mondja Esther. – Hiszek az alkotásban és a teljesítményben.
Abban, ha valaki időt és energiát nem spórolva keresi a helyét, és kipróbálja
magát különféle, a személyiségéhez leginkább közel álló tevékenységekben,
a szálak előbb vagy utóbb valamiképpen összeérnek,
és képes lesz még a látszólag széttartó területek közt is harmóniát
teremteni. NEMES Dóra
Egy embernek
akár több – csupa
nagybetűvel írt –
hivatása is lehet
egyszerre, vallja
Dr. Esther
Lanschak, aki
ugyanolyan
szenvedéllyel
ássa bele magát a
jogtudomány
rejtelmeibe, mint
amilyennel
színpadra áll és
énekel. Vagy
színészkedik.
Esetleg fest. És
ezzel a sor még
nem ért véget…
Karácsony idején – a világot jelentő deszkákon...
Jogász
a színpadon
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP nálunk
Fotó: Jancsi László
TIGRIS újévkor került a
menhelyre, a környező Mura
menti falvak egyikéből. Ő
egy másfél éves – nagy valószínűséggel
– fajtatiszta
amerikai staffordshire terrier
kan. Rendkívül kedves,
nagyon barátságos kutya,
nagy mozgásigénnyel rendelkezik,
sétáltatásához erő
is kell. A leendő gazdi figyelmébe
ajánljuk: Tigris a
macskákat nem szereti.
LEVES egy kis testű,
akár lakásban is tartható
keverék kan. Kóbor kutyaként
került a menhelyre
testvérével együtt, most
nagyjából egy éves lehet.
Nagyon kedves, szeretetre
éhes kiskutya, más kutyával,
akár macskákkal is kijön,
családi környezetbe, gyerekek
mellé is ajánlott.
Tigrisről és Levesről is
érdeklődhet a kanizsai menhelyen.
VINCZE Adél
GAZDIKERESŐ
„Jó nyugdíjasnak
lenni, és nagyon jó,
hogy van unokám.”
Kárász Lászlóné és
Edvin
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
Mobilmama
Ha nehéz az iskolatáska…
Ha nehéz az iskolatáska, akkor
bizony jó, ha van a családban egy
mobilmama, aki a hátára veszi, és
segíti cipelni az unokának a nehéz
csomagot.
Kárász Lászlóné Zsuzsi az ilyen nagymamák
közé tartozik. A nap bármely szakában, éjjel-nappal
számíthatnak rá, csak telefonálni kell neki. Ha beteg
a gyerek, nem kell szabadságot kivenni a szülőknek,
mert a nagyi vigyáz rá és ápolja. A 10 éves
Edvin születése óta Zsuzsi aktívan részt vesz az
unoka életében. Az asszony ezt látta a szüleitől:
neki is segítettek annak idején, amikor a férje korai
halála után a két gyermeküket egyedül nevelte fel.
– Jó nyugdíjasnak lenni, és nagyon jó, hogy van
unokám. Kitölti az egész életemet – mondja boldogan.
– Hat éve vagyok nyugdíjas, délelőtt főzök,
takarítok, bevásárolok. A szintén nyugdíjas barátnőmmel
eljárunk színházba, moziba, könyvtárba,
vagy beülünk egy presszóba. Szeretek olvasni, nem
unatkozom egyáltalán. Hét közben, amíg a lányom
hazaér a munkából, a bevásárlásból, addig én
vagyok az unokámmal, figyelem, ahogy tanul vagy
játszik. Hétvégeken is vigyázok rá, mivel a szülei
akkor is gyakran dolgoznak. Ilyenkor elhozom
magammal, s elmegyünk kirándulni, vagy a játszótérre.
Szeret csúszkálni, biciklizni. A Keleti városrészben,
ahol lakom, több játszóteret is felkereshetünk,
s Edvinnek, ha kedve tartja, focizhat az ottani
gyerekekkel. Nyáron két-három hetet együtt töltünk
a Balatonon, körbejárjuk a tavat, sokat kirándulunk
a környéken, így, aktívan, gyorsan eltelik a
nap… BAKONYI Erzsébet
nálunk 2018. 02. 02. | 11
A 35 éve üzemelő paksi
atomerőmű építéséről
szóló egykori döntés
mára beigazolódott,
a legolcsóbban,
legbiztonságosabban
és a legnagyobb teljesítmény-
kihasználás
mellett működik a
létesítmény. Az új
blokkok létesítése
ennek hosszú távú
fenntartását szolgálja
– közölte a beruházás
tárca nélküli minisztere
a Nagykanizsán
tartott atomenergetikai
fórumon.
Süli János hangsúlyozta: kipróbált,
konstrukciójában továbbfejlesztett,
3+ generációs blokkok
épülnek Pakson, amelyek „Fukushima-
állók”, vagyis a legszigorúbb
nemzetközi biztonsági előírásoknak
is megfelelnek majd. Példaként
említette, hogy a blokkok kettősfalú
védőépülete garantálja az
atomerőmű biztonságát akár egy
utasszállító rázuhanása esetén is.
A paksi atomerőmű két új blokkjának
tervezéséért, megépítéséért és
üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter emlékeztetett
arra, hogy Magyarország áramimportja
mintegy 30 százalék a teljes
felhasználáson belül, ami kockázat
az ellátás biztonságát illetően.
Hozzátette, miközben a lignitalapú
erőművek élettartama a
vége felé közelít, mindezzel párhuzamosan
növekszik az ország villamosenergia-
igénye, tavaly, történelmi
rekordot döntve, a fogyasztás
meghaladta a 45 terrawattórát.
Elmondta, Magyarország 2011-ben
elfogadott energiastratégiája
három lábon áll, a hazai lignitvagyonra,
a megújuló forrásokra és
az atomenergiára épül, és csak ez
utóbbival lehet „folyamatosan
elérhető, tiszta, olcsó és megbízható”
módon áramot termelni.
Járosi Márton, az Energiapolitika
2000 Társulat elnöke kifejtette,
Magyarországnak az ellátásbiztonság
helyreállítása érdekében is
szüksége van az atomerőműre és a
hazai nukleáris kapacitás fenntartására.
Felidézte, hogy 2009-ben,
az MSZP-kormány idején nemzeti
konszenzus jött létre az atomerőmű
bővítését illetően, de ez mára
szertefoszlott, „hazug propaganda
zajlik” az ellenzők részéről.
Kovács Pál, a paksi beruházásért
felelős tárca nélküli miniszter
kabinetfőnöke elmondta, az európai
árampiacot a szénmentesítés
és a megújuló források erőltetése
jellemzi, illetve egységes áramhálózat
és -piac kiépítésére törekednek.
Az energetikai piacon az állami
önrendelkezés lebontása
tapasztalható, a teljes piacot versenyszabályozásnak
rendelték alá.
Hangsúlyozta, az ország importfüggősége
veszélyes mértékű, a
nemzeti energiastratégia egyszerre
erősíti a fenntarthatóságot, a
versenyképességet és az ellátás
biztonságát. „Paks II. a nemzeti
szuverenitásunk záloga” - fogalmazott.
Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója kifejtette:
az atom- és a megújuló energia
termelésével – a környezetszen�-
nyező fosszilis erőműveket hosszú
távon kivezetve – garantálható
Magyarország biztonságos, megfizethető
és környezetkímélő villamosenergia-
ellátása. Az új paksi
blokkok élettartamát 60 évre tervezik.
Közölte, az atomerőművek mellett
szól az is, hogy teljes életciklusuk
alatt minimális mértékben
bocsátanak ki szén-dioxidot.
A Paks II. építésének folyamatát
részletezve a vezérigazgató
elmondta: már több mint 300
engedélyt megszerzett a társaság,
a létesítési engedély iránti kérelmet
idén nyújtják be. A létesítési
kérelemről – ami több mint 200
ezer oldal – 15 hónap alatt nemzetközi
szervezetek bevonásával az
Országos Atomenergia Hivatal fog
döntést hozni. Kitért arra is, hogy
az Ausztria által az Európai Bizottság
(EB) ellen az új paksi blokkok
ügyében indított perben az EB
kész megvédeni az álláspontját.
Lenkei István azt is elmondta:
kulcsrakész lesz az oroszok által
építendő erőmű, költségtúllépés
nem fordulhat elő. A beruházás 80
százaléka orosz államközi hitel, 20
százaléka magyar költségvetési
forrás. Emlékeztetett, az oroszok
vállalták, hogy 55 százalékban
európai tendereken választják ki a
beszállítókat. Ez a turbina esetében
már megtörtént, hiszen a
General Electric (GE) Hungaryvel
már alá is írta a szerződést a fővállalkozó.
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági
Minisztérium munkaerőpiacért
és képzésért felelős
államtitkára a beruházás munkaerőpiaci
hatásairól elmondta: a
dél-dunántúli régióban az országos
átlagnál magasabb, 6,4 százalék
a munkanélküliség. Tolna
megyében közel 7 ezer, Baranyában
mintegy 14 ezer, Bács-Kiskun
megyében pedig 15 ezer ember
keres munkát, velük kielégíthető
lenne az építkezés munkaerőigénye.
Mint mondta, az erőmű építési
folyamatában, 4-5 évig, több
mint 10 ezer emberre lesz szükség
közvetve vagy közvetlenül, elsősorban
szakképzett munkaerőre. A
számítások szerint 1800 felsőfokú
végzettségű szakember és ötezer
szakmunkás dolgozik majd a beruházáson,
és közvetlenül 7-8 ezer
ember lesz az építés idején a teljes
létszám. (MTI)
a nemzeti szuverenitásunk záloga”
„Paks II.
A konferencián. A nemzeti energiastratégia egyszerre
erősíti a fenntarthatóságot,
a versenyképességet és az ellátás biztonságát
Cseresnyés Péter: A beruházás a
munkahelyteremtés szempontjából is fontos
(Fotók: Bakonyi Erzsébet)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Multifokális lencse akció 30 %
Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig
9-17 óra,
szombat 9-13 óra.
Magazin 2018. 02. 02. | 13
Hittel és
tánccal…
Egyházközségi bált tartott, a szombat esti szentmise
után, a Jézus Szíve Plébánia, amelyen több százan vettek
részt. A bevételt az idén elkészült közösségi ház
bebútorozására fordítják majd.
– Nagy öröm számunkra, hogy elkészült a közösségi
ház, hiszen hosszú időn át üresen állt az épület. Tulajdonképpen
elfogyott rá a keret, de püspök atya volt
olyan kedves, megsegített és támogatott bennünket,
s így sikerült befejezni az építkezést, a közösségek
pedig már el is foglalták a házat, amelynek, persze,
képletesen, ma este kirúgjuk az oldalát… – fogalmazott
Szűcs Imre plébános, aki a bálon táncra is perdült.
Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Karnyújtásnyira tőlünk a csúcstechnológia –
Sashalmi Optika
Könnyű, mint az 1x1!
Éles látás minden pillanatban.
A Varilux X lencsékkel Ön minden távolságra
élesen láthat és különösen széles látóteret
tapasztalhat karnyújtásnyi távolságon belül.
Nincs szükség arra, hogy fejét mozgatva
keresgélje a kitekintési pontot a szemüveglencsén,
Önnek nincs más dolga, mint élvezni
a Varilux X széria által nyújtott
tökéletes látásélményt
karnyújtásnyi távolságon belül,
s többféle tevékenység végzése
közben is.
Ha MOST rendel MULTIFOKÁLIS
LENCSÉT KOMPLETT
szemüveg vásárlás esetén
a 2. pár multifokális lencsét
AJÁNDÉKBA adjuk
(ugyanabban a dioptriában!)
Február 28-ig!
Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark
8960 Lenti, Táncsics M. u. 2/a
furdo@lenti.hu
www.lentifurdo.hu
www.fb.com/lentifurdo
Lazítson, pihenjen családjával
a LENTI TERMÁLFÜRDŐBEN,
ahol ÚJ
élményfürdő várja!
(óriás és családi csúszda, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak,
gyógy- és úszómedencék, 600 m2 pihenő rész)
Kínálatunk:
Családoknak kedvezményes belépők!
Hétvégente szaunaszeánszok!
Kedvezményes bérletek!
Hétköznap és hétvégenként
aquafitness az élményfürdőben!
Térjen haza tele élettel, tele élménnyel!
Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
pályázatot hirdet
Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
könyvelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A NaGESZ könyvelői feladatainak ellátása (napi forgalmi tételek feldolgozása,
kontírozás, bizonylat rögzítése, időközi költségvetési jelentések
készítése és mérlegjelentések készítése, bevallások készítése NAV felé, éves
beszámoló készítése)
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók
Pályázati feltételek: Középfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes
könyvelői képesítés, büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: államháztartási területen szerzett
szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget
igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Gazdasági
Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Fő út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az
azonosítószámot: könyvelő 20-2-6/2018. Emailben a
nageszallas@nagykanizsa.hu címre, tárgy: könyvelő 20-2-6/2018
A pályázat elbírálásának módja, rendje: igazgatói döntés alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagesz.hu,
2018. január 31-től -2018.február 21-ig
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nagesz.hu
Magazin 2018. 02. 02. | 15
Szalagavató
Fotó: Gergely Szilárd
Három osztály végzős tanulói kapták meg a
kitűzőt a Dr. Mező Ferenc Gimnázium hétvégi
szalagavatóján. A bálon csaknem 90 diák ünnepelte
négy éves gimnáziumi tanulmányainak
közelgő végét, s kezdte meg ezzel a búcsúzást
az alma matertől. Majer Anita igazgató azt
mondta a maturandusoknak, az előttük álló
érettségi mérföldkő az életükben, amit gyorsan
követ majd a többi fontos állomás is: a továbbtanulás,
a munka, s az eddiginél nagyobb felelősséggel
járó felnőtt élet.
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sz olgáltatás
Februári
fogadóórák
Polgármester, alpolgármesterek
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2018.
február 7-én (szerdán), 8.30 órától 12.00 óráig a polgármesteri
hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc 2018. február hónapban
alpolgármesteri fogadónapját és a 8.
számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselőjeként fogadóóráját 2018. február 14-én
(szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a polgármesteri hivatal I.
emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Tóth Nándor 2018. február hónapban alpolgármesteri
fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület
önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2018.
február 28-án (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a polgármesteri
hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.).
Képviselők
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati
képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2018. február 7-én,
szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2018. február 6-án, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
2018. február 15-én (csütörtök) 18 órától fogadóórát tart a polgármesteri
hivatal kiskanizsai kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2018. február 6-án, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini
Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)
Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos
információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.
Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2018. február 6-án, kedden, 17-18 óráig a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.
Jerausek Ist ván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2018. február
5-én, (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc 2018. február hónapban alpolgármesteri fogadónapját
és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját
2018. február 14-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Tóth Nánd or 2018. február hónapban alpolgármesteri fogadónapját és
a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját
2018. február 28-án (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2018. február 5-én, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos
Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com
Piaci árak
Kanizsán
brokkoli 850 Ft/kg
fejes saláta 180-250 Ft/db
kelkáposzta 390-400 Ft/kg
gesztenyeméz 3000-3500 Ft/kg
csirkemell filé 1400 Ft/kg
30/600-64-66
Hívható hétvégén és ünnepnapokon
7 és 22 óra között
Az állatorvosi
ügyelet
telefonszáma:
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Biztonságtechnikai
szerelő gyak. szakközépiskola megegyezés szerint
CNC Esztergályos szakközépiskola megegyezés szerint
Szervizasszisztens szakközépiskola megegyezés szerint
Minőségellenőr szakközépiskola megegyezés szerint
Autófényező szakmunkásképző megegyezés szerint
Bolti eladó szakmunkásképző megegyezés szerint
Raktáros szakmunkásképző megegyezés szerint
Kőműves szakmunkásképző megegyezés szerint
Nyomdaipari gépmester szakmunkásképző megegyezés szerint
Takarító betanított munkás megegyezés szerint
Operátor betanított munkás megegyezés szerint
Kert- és parkgondozó betanított munkás megegyezés szerint
Profilhúzó betanított munkás megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8800 Nagykanizsa, Fő út 24.
Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00 – 13:00 óra
ÁLLÁ S – ÁLLÁ S - ÁLLÁ S- ÁLLÁ S
Szolgáltatás 2018. 02. 02. | 17
Ne feledje
felköszönteni
ismerőseit!
Február 3., szombat
Balázs, Csins zka
A Balázs latin-magyar eredetű, jelentése:
királyi. A Csinszka Ady Endre játékos
névalkotása (csacsi-csacsinszka).
Február 4., vasárnap
Ráhel, Csenge
A Ráhel eredete héber, jelentése: bárány. A
Csenge magyar eredetű, jelentése ismeretlen.
Február 5., hétfő
Ágota
Az Agáta régi magyar formája, amelynek
eredete görög, a jelentése: jó.
Február 6., kedd
Dorottya, Dóra
A Dorottya görög eredetű, jelentése: Isten
ajándéka. A Dóra a Dorottya önállósult
becézője.
Február 7., szerda
Tódor, Rómeó
A Tódor a Teodor rövidüléséből származik,
görög-német-latin eredetű, jelentése: Isten
ajándéka. A Rómeó olasz eredetű, jelentése:
Rómába zarándokló.
Február 8., csütörtök
Aranka
Magyar eredetű, az arany szó kicsinyítőképzős
származéka.
Február 9., péntek
Ab igél, Alex
Az Abigél héber eredetű, jelentése: az apa
öröme. Az Alex görög-latin eredetű, jelentése:
harcra kész férfi.
Az előző heti rejtvény megfejtése:
A hétköznapok szürkesége elengedhetetlen a
fényes ünnepekhez.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP közérdekű
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
SOROS
MILLIÓKAT
TELEPÍTENE BE
AFRIKÁBÓL ÉS
A KÖZEL-KELETRŐL
Stop_Soros_SAJTO_202x270.indd 1 23/01/18 09:48
Hirdetés 2018. 02. 02. | 19
2018.
február
03.
Belvárosi ERZSÉBET
TÉR 1.
93/310-403 20:00-08:00
2018.
február
04.
BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
ARANYSZARV
AS
RO ZGONYI
U. 1.
93/311-
531
19:00-06:00
2018.
február
05.
BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
KANIZSA
CENTRUM
TÁBORHELY
U. 4.
93/510-135 22:00-06:00
2018.
február
06.
BENU
GYÓGYSZERTÁR
NAGYKANIZSA
KATONARÉTI
TAVASZ U.
26.
93/311-607 22:00-06:00
2018.
február
07.
Fagy öngy SZEKERES J.
U. 2-8.
93/310-367 22:00-06:00
2018.
február
08.
Keleti ZEMPLÉN
GY. U. 6.
93/310-402 22:00-06:00
2018.
február
09.
Király KALMÁR
U. 4.
93/536-620 22:00-07:00
üGgyyóelgeytszertári
Egy kanizsai férfi 2017. június
8-án, egy ausztriai vasútállomás
várótermében, szóváltásba keveredett
élettársával, akit ököllel és
tenyérrel többször arcon ütött. A
sértett a bántalmazás következtében
nyolc napon túl gyógyuló
állkapocscsonttörést szenvedett.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
vizsgálati osztálya a 23 éves
férfi ellen súlyos testi sértés megalapozott
gyanúja miatt folytatott
nyomozást befejezte, az iratokat
vádemelési javaslattal
megküldte a Nagykanizsai Járási
Ügyészségnek.
É le t társát
ütöt te
Atlas Profilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya,
az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá,
hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint
húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert,
amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni
azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa,
aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció
utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a
régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás,
szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
Bérlet
Nagykanizsa belvárosától, az Erzsébet tértől 200 m-re, a Kinizsi utcában, 30 nm-es 1 terű,
vizesblokkal ellátott, csendes, földszinti, nem utcai helyiség kiadó. Kiváló akár irodának, oktatási
célra, masszázs stb. tevékenységre. Ingyenes parkolási lehetőség! A bérléshez 1 havi bérleti
díj és 2 havi kaució szükséges. Bérleti díj: megállapodás szerint. Érdeklődni: 70/602-1214.
Szolgáltatás
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűjtött,
szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.
Jövő heti véradások
Nagykanizsán
02. 06. 11:00-13:30 Nagykanizsai Rendőrkapitányság
02. 08. 11:00-13:00 Vöröskereszt Nagykanizsa
02. 10. 14:00-17:00 Kanizsa Plaza, fánkfesztivál
Adj vért, és ments meg három életet!
KIADÓ!
Nagykanizsán,
központi helyen, a
belvárosban 55 m2-es
üzlethelyiség kiadó,
parkolási lehetőséggel.
Kiváló lehetőség
szépségápolás, iroda,
orvosi rendelő
kialakítására.
Érd.: 06-30-227-2272
Fejszével bántalmazta szomszédasszonyát
egy 71 éves kanizsai
férfi. A gyanú szerint az idős férfi
több éven keresztül zaklatta
Nagykanizsán, a Szentgyörgyvári
hegyen szomszédjában élő idős
asszonyt. A gyanúsított 2017.
október 13-án délután trágár szavakkal
fenyegette meg a nőt,
ezután pedig egy fejszével a
kezében megjelent az asszony
udvarában, és a szerszám tompa
élével többször megütötte a sértett
vállát és karját. Az idős nő a
bántalmazás következtében
nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. A kanizsai rendőrök,
miután befejezték a nyomozást,
vádelemelést javasolnak a
férfi ellen.
Fej s zé vel
ment
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Műsor
A Kanizsa TV műsora 2018. február 3-9.
Február 3., szombat
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show),
00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó,
01:40 Látogató, 02:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó
(B. Tóth László műsora), 02:40 A mi portánk (a hagyományok
magazinja), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk
show), 07:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:05
Híradó, 08:20 Látogató, 08:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi
szó (B. Tóth László műsora), 09:20 A mi portánk (a hagyományok
magazinja), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó,
12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45
Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40
A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa
– újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV
archívumából), 19:00 Jézus Szíve Egyházközségi Bál, 19:50
Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
20:15 Kanizsa TV Filmklub: A trombitás (magyar játékfilm),
21:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:30
Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
22:55 Lapozó.
Február 4., vasárnap
00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
01:00 Jézus Szíve Egyházközségi Bál, 01:50 Kanizsa
Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:40 Info blokk, benne
Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:05 Lapozó,
06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
07:30 Jézus Szíve Egyházközségi Bál, 08:20 Kanizsa Cafe
(keddi és szerdai adás ismétlése), 09:10 Info blokk, benne
Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:35 Lapozó,
12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00
Élet-módi, 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00
A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:30 Napi Kanizsa
– újranéző, 16:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
16:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise az Alsóvárosi templomban,
19:25 Sztárportré – Somorjai Ilona, 19:50 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
20:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki
és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne
Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó.
Február 5., hétfő
00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 00:25 Szentmise az Alsóvárosi templomban,
01:25 Sztárportré – Somorjai Ilona, 01:50 Info blokk, benne
Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Creative chef
Nagy Eszterrel, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki
adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk,
benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55
Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:55 Sztárportré –
Somorjai Ilona, 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 08:45 Creative chef Nagy Eszterrel,
09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése),
10:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Somorjai Ilona,
12:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 12:50 Lapozó, 18:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kanizsaiak
(hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról),
20:10 Egis Körmend – Debreceni Egyetemi Atlétikai Club NB
I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:35 Anno (válogatás
a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
22:35 Lapozó.
Február 6., kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Egis
Körmend – Debreceni Egyetemi Atlétikai Club NB I A-csoportos
férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:10 Anno (válogatás a
Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:10
Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10
Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:40 Kanizsaiak
(hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról),
08:10 Híradó, 08:25 Egis Körmend – Debreceni Egyetemi
Atlétikai Club NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés,
09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:20
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 13:00 Egis Körmend –
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club NB I A-csoportos férfi
kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV
archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin),
20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30
Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági
testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:45 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.
Február 7., szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa
Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó,
01:45 Látogató, 02:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 02:45 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc
(kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo
(ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Látogató, 09:10 Kanizsaiak
(hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról),
09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:15 Lapozó,
12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin),
12:55 Látogató, 13:25 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 13:55 Lapozó, 18:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerekműsor),
20:10 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 20:25
Híradó, 20:40 Balasport (regionális sporthírek), 21:10 K’arc
(kulturális magazin), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:10 Lapozó.
Február 8., csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show),
00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40
Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 01:55 Balasport (regionális
sporthírek), 02:25 K’arc (kulturális magazin), 02:55 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna
Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézengúzok
(gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Aktuális – Turisztikai
Évadnyitó Gála, 08:35 Balasport (regionális sporthírek),
09:05 K’arc (kulturális magazin), 09:35 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok
(gyerekműsor), 12:55 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó
Gála, 13:10 Balasport (regionális sporthírek), 13:40 K’arc (kulturális
magazin), 14:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és
környezetvédelmi magazin), 20:05 Üzleti negyed (gazdasági
magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó
Gála, 21:05 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:35 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.
Február 9., péntek
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa
Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Üzleti negyed (gazdasági
magazin), 02:15 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála,
02:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:00 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30
Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00
Híradó, 08:15 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:45
Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 09:00 Gézengúzok
(gyerekműsor), 09:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék
(agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Üzleti
negyed (gazdasági magazin), 13:25 Aktuális – Turisztikai
Évadnyitó Gála, 13:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:10
Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk
show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40
Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:10 Gázfröccs (a
lóerők magazinja), 20:40 Híradó, 20:55 Egy falat kenyér és
egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:25 Dombvidék
(agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:55 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
22:25 Lapozó.
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Sport 2018. 02. 02. | 21
Az utóbbi hetekben
a Vízmű
vagy éppen a
Kuti SE teremfoci
együttesének
a színeiben, csapatvezetőként,
többször is láthattuk
a parketten
Sáfrán
Richárdot, a még
mindig csak a
23. életévében
járó labdarúgót.
Nem is oly’ rég
istenáldotta
tehetségként
beszéltek róla,
majd egy ideje
nagypályán kikerült
a látóterünkből.
– Pedig itt mozgok Kanizsán,
mivel a Vízműnél
dolgozom, emellett persze
rendszeresen futballozom
is – vette át a szót a
megjelenésében leginkább
mondjuk a dél-amerikai
labdarúgókat idéző
fiatal. – Nyolc éves voltam,
amikor az UFC-nél kezdtem,
Kiss István és Németh
Ferenc volt az edzőm, a
kanizsai utánpótlásnál
pedig tizenhárom esztendős
koromig maradtam.
Tehetsége megkérdőjelezhetetlen
volt, ugyanakkor
Richárd számára már
akkor fontos volt egyfajta
szabad mozgástér, erre
további pályaíve is bizonyságul
szolgált.
– Jó, hát akkor még a
kanizsai klub nem így állt,
de remek kis közösség
volt, engem viszont felfedezett
az Illés-akadémia,
és Szombathelyre kerültem.
Nem állítom, hogy
egyszerű kölyök voltam,
hiszen fegyelmi okok
miatt még Veszprémbe is
elkerültem, majd a vasi és
veszprémi kitérő után Szepetnekre
jöttem vissza.
Aztán még nem volt 18,
amikor beleszagolt az
ausztriai fociéletbe.
– Gondoltam, megpróbálom,
nem is volt rossz,
de nem volt jogsim, aztán
inkább itthon játszottam
Galambokon, majd Semjénházán.
A kinti kapcsolatok
miatt viszont nem volt
kérdés, hogy előbb-utóbb
ismét külföld felé veszem
az irányt.
Kérdés, hogy a közben
acélos együttessé formálódott
UFC-nél felvetődött-
e a neve a visszatérők
között.
– Fel, persze, beszéltünk
is, de úgy érzem, én nem
illenék a mostani elképzelésekbe.
Egy osztrák
hatodligás csapatnál, az
SC Breitenfeldnél játszom
egyébként. Jó, nem egy
Rapid vagy Austria Wien,
ettől lehet, nem ájulnak el,
de én nagyon jól érzem
magam náluk. Jelen állás
szerint szívesebben futballozom
kint, a település
140 kilométerre van Nagykanizsától,
szezonban heti
két edzés plusz a hétvégi
meccs a penzum, élvezem
ezt a jövést-menést. Azt
egyébként nem tudhatjuk,
mit hoz a jövő, de bízom
benne, hogy a kanizsai futballszeretők
hallanak még
rólam…
POLGÁR László
Nyolc csapat részvételével rendezték meg a zalakomári Flexibil
Top Teremlabdarúgó Tornát, amelyen a környékbeli együttesek, köztük
kanizsaiak is részt vettek.
A döntőbe végül a Flexibil Top, valamint a Kuti SE legénysége
jutott, utóbbiak aztán 6-3-ra nyertek, a harmadik helyet az Egy Gólt
SE együttese szerezte meg. (A győztes Kuti csapatához köthető érdekesség,
hogy gyakorlatilag arra a Vízmű legénységére épül, amely
korábban a VII. Szabadics Kanizsa Kupa küzdelmeit nyerte meg.) A
torna gólkirálya Sáfrán Richárd (Kuti SE) lett, a legjobb mezőnyjátékosnak
Fábián Sándort (Flexibil Top), a legjobb kapusnak Bagó Csabát
(Egy gólt SE) választották.
A zalai teremfoci sorozat legutóbb a zalakarosi Hervis-Cezar Winery-
Zalakaros teremlabdarúgó kupán folytatódott, amelyen tizenhat együttes
küzdött a minél jobb helyezésekért Zalából, Vasból és Somogyból.
A torna kanizsai érdekeltségű csapatai közül a Pókok a csoportkörben
vérzett el, míg a Büfé FC-nek és a Pingvin Serajnak csoportgyőzelme
után a negyeddöntő lett a végállomás. A négy közé került gárdák
közül a döntőt a Nagyrada és a Lap-Land Keszthely vívta, és előbbi
győzött 4-2-re, míg a harmadik helyezett együttes a Vadászcsárda
Zalacsány lett. A legjobb mezőnyjátékosnak a kanizsai illetőségű
Mihályfalvi Balázst (Nagyrada), a legjobb kapusnak Ódor Richárdot
(Vadászcsárda) választották, míg a gólkirályi címet Takács Dávid
(Lap-Land) szerezte meg 11 góllal.
Halmozzá k az elsőségeket A legjobb mezőnyjátékos
A Kuti SE nyerte a zalakomári Flexibil Top
teremfoci tornát
Zalakarosra
a
majdnem
szomszédos
Nagyrada
teremfoci
csapata
ruccant át
győzni
Sáfrán Richárd Kanizsán egyelőre
kispályán csillogtatja tehetségét
(Fotó: Gergely Szilárd)
TehetségM/Kutató 2.
Kell neki a szabadság…
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sport
A vízilabdázók OB I B-s
csoportjában, vagyis az
A-ban a második helyen
telel a Kanizsa VSE
legénysége: Ludányi Kadosa
tanítványai 12 idénybeli
meccsükön 28 pontot gyűjtöttek.
A nagykanizsai csapat
tagjai már gőzerővel
készülnek a tavaszi szezonra,
remélhetőleg annak is a
felsőházi rájátszására.
– Heti négy, de inkább öt
tréninggel számolhatnak a
srácok – kezdte a kanizsaiak
szakvezetője, Ludányi
Kadosa. - Az őszi idény
elhúzódott, sok pihenőre
nem jutott idő, és már változások
is voltak az együttesnél,
hiszen a kapus Lajkó
Nikolas, valamint
Albert Barnabás és Varga
Márk távozott, vélhetően
Ceglédre tartanak, visszatért
viszont Szilvasán Bence
az OB I-es Szegedtől és
jött az OB I B-s ASI-tól Szilágyi
Attila.
Az átalakulás egy folyamat
része, ráadásul a vezetőedző
nem elégedetlen
az eltelt néhány hónap történéseivel.
– Összességében nem
szerepeltünk rosszul, s ez
még akkor is igaz, ha a
vereségek fájóak voltak.
Mindig meg szoktuk
beszélni a meccsek tanulságait,
vagyis igazán átfogó
összegzésre már nem
volt szükségünk a leállás
után, tudtuk mindannyian,
hogy milyen teljesítményt
nyújtottunk. A február végi
tavaszi rajtig azért még van
időnk, igyekszünk maximálisan
felkészülni a továbbiakra.
Már ennek jegyében
lesz egy négycsapatos
felkészülési torna is Nagykanizsán,
a KVSE mellett
például a szintén OB I B-s
YBL WPC-vel, valamint a
Kaposvári VK együttesével
február 17-18-án, hogy
aztán a Kaposvári VK II
ellen már a legjobb formánkat
hozhassuk a bajnokságban.
Újult erővel, kissé átalakulva
ugyan, de még
nagyobb lendülettel szeretnénk
kezdeni a 2018-as
versenyszezonunkat február
24-én.
POLGÁR László
Sima, magabiztos győzelmet aratott a
listavezető Nagykanizsai Futsal Club a
Győrladamér otthonában. Érdekesség,
hogy a 14 kanizsai találatot három
játékos jegyzi, vagyis Nagy, Szőke és
Szakmeiszter igazán gólérzékenyen
futballozott ezen a találkozón.
Győrladamér KSE (7.)–
Nagykanizsai Futsal Club
(1.) 5-14 (1-4)
Regionális futsal bajnoki
mérkőzés, 11. forduló. Győrladamér.
Vezette: Csirke
(Gőgös, Strobl). G.: Török
M. (5. - öngól), Tóth Cs.
(29.), Forró (30., 34.), Gregosits
(38.) illetve Nagy T. (1.,
15., 24., 31., 33., 35.), Szőke
Á. (6., 13., 28., 28., 40.),
Szakmeiszter J. (25., 26.,
38.)
Nagykanizsa: Szőke R. -
Nagy T., Schuller, Szakmeiszter
J., Petánovics. Csere:
Szakmeiszter Á. (kapus),
Béli M., Szőke Á., Török M.
Edző: Bagó Gábor.
Az alaphangot Nagy
Tamás kezdés utáni gólja
rögtön meg is adta, s ugyan
a hazaiak egyenlítettek, a
kanizsaiak azonban azt
követően ritmust váltottak,
és a biztos első félidei vezetés
után a második húsz
percben valósággal hengereltek
Szőke Ádámék.
Mivel a találkozón Nagy
Tamás végül hat találatig
jutott, ezzel a góllövőlistán
– összesen húsznál jár –
megelőzte sokáig éllovas
csapattársát, Nagy Gergőt,
aki jelenleg Ausztriából,
új futball-állomáshelyről
szurkolhat Szakmeiszter
Jánoséknak. Mivel a Győrújbarát
otthonában kikapott
a Haladás II-től a hét elején,
így a nagykanizsaiaknak a
pontelőny mellett már
meccselőnyük is van legfőbb
riválisukkal szemben.
Kilencgólos siker
Hengereltek Nagy Tamásék
Nagy Tamás a
Győrladamér ellen
hat gólig jutott
(Fotó: Gergely Szilárd)
A víz világnapi tornát február 17-18-án rendezik Kanizsán,
az uszodában. A nyitó mérkőzést február 17-én,
szombaton 10 órától a Kanizsa és a Kaposvár vívja,
majd még aznap három találkozó lesz. Vasárnap –
szintén 10 órai kezdettel – pedig még két meccset játszanak
a csapatok a körmérkőzéses rendszerű kupán.
Ősszel remekeltek
a kanizsaiak,
s hasonló tavaszi
folytatásra
készülnek
(Fotó: Gergely Szilárd)
Kezdődik a pólós tavasz
Továbbra is elszántan
A víz világnapjára
Sport 2018. 02. 02. | 23
Dunaharaszti MTK (9.)–
Aquaprofit-NTSK (1.) 4:8
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 5. forduló.
Dunaharaszti.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Stevic–Balogh Cs.
döntetlen, Gonda–Ivanisevics
1:0, Kovacsevics–
Lenic 0:1, dr. Flumbort–
Erdős V. döntetlen, Faragó–
Márkus 0:1, Popovics–
Medvegy döntetlen, Tompa–
Ribli 0:1, Bálint–Kántor
0:1, Lóránd –Aczél 0:1,
Végh–Galyas 0:1, Erdős
B.–Orsó döntetlen,
Kökény–Miseta 1:0. A
találkozó külön érdekessége
volt, hogy a kanizsai
származású dr. Flumbort
András ezúttal már a nagykanizsai
bajnokcsapat ellen
ült asztalhoz, és Erdős Viktorral
meccselt. A felek
pedig végül remivel álltak
fel a tábla mellől.
– A lényeg az volt, hogy
legyen meg a biztos győzelem,
és ezt hozta is együttesünk
– fogalmazott a kanizsaiak
csapatvezetője,
Papp Nándor. – A két vereségért
talán kár egy kicsit,
de azért a Gara Tícia
helyett beugró Miseta Nóra
is minden dicséretet megérdemel.
Az NB I B-s Aquaprofit-
NTSK II a Tapolca Rockwool
VSE vendége volt, és 9:3-as
vereséget szenvedett. A
bajnokság hetedik helyen
álló dél-zalaiak egyetlen
győztes partiját Boris Markoja
szerezte, Bodó Norbert,
Zsirai Péter, Kobán
Bálint és Ladányi Zsolt
pedig remizett.
A megyei amatőr sakk
diákolimpia döntőjének
helyszíne a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola
volt. Az I. korcsoportos leányoknál
Beznicza Míra
(Kőrösi) végzett az élen,
míg a 4. korcsoportos leányok
mezőnyében Szép
Mínea Dalma (Kőrösi)
lépett tovább az országos
fináléba.
Több felkészülési
mérkőzést is játszott
már az UFC
Nagykanizsa
megyei első osztályban
listavezető
gárdája, míg
a Kiskanizsai
Sáskák a téli
műfüves bajnokságban
érdekelt.
Elsőként az NB III-as Tarr
Andráshida SC-vel mérkőzött
az UFC a kanizsai
műfüvesen, és egy szikrázóan
kemény összecsapáson
ért el 2-2-es döntetlent,
egy hidai öngól mellett
Lőrincz Bence volt
eredményes. A ZTE FC
U19-es csapatával Egerszegen
mérkőztek Gombos
Zsolt tanítványai, akik
a félidőre kétgólos előnyt
szerezve nyertek végül
4-1-re. Az UFC találatait
Gerencsér Attila, Lőrincz
Bence, Takács Dávid és
Péntek Adrián szerezte. A
Vas megyei bajnokság –
szintén – listavezetőjét, a
Sárvár FC-t hazai környezetben
látta vendégül a
Kanizsa, a sárváriak jó mérkőzésen
nyertek 2-1-re, a
hazaiak találatát Gerencsér
Attila jegyezte.
Elrajtolt a téli nagypályás
műfüves labdarúgóbajnokság,
amelynek első
fordulójában Zalaegerszegen
a Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE a Zalalövői
TK-val játszott. A
megyei első osztály 15.
helyén álló kiskanizsaiak
0-0-s félidő után végül
3-0-ra kikaptak a lövőiektől.
A második fordulóban
a Sáskák az Olajmunkás SE
Gellénháza együttesével
találkozott. Az Olajmunkás
az első félidőben 3-0-
ra vezetett, a másodikban
még jobban rákapcsolt, és
9-0-ra nyert.
S hogy nem csupán a
pályán zajlik a helyi labdarúgóélet,
arra példa, hogy
az előkészületi meccsei
mellett szurkolói ankétot
is szervez az UFC, illetve a
„névátmenet” alapján az
FC Nagykanizsa együttesének
vezetősége. A kanizsai
csapat drukkerei február
3-án, szombaton
13.30 órától a Pannon
Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán találkozhatnak
a labdarúgókkal, valamint
a szakmai stáb tagjaival,
akik állnak a szimpatizánsok
kérdései elé, emellett
értékelik az aktuális
felkészülési időszakot, és
szó lesz a tavaszi szezonra
vonatkozó tervekről, tennivalókról
is. A találkozó
pontos helyszíne a PEN
Zrínyi Miklós utcai B épületének
I. emeleti B-104-es
terme lesz. A találkozó
előtt szombaton 11 órakor
a Nagykanizsa a Balatonlellével
csap össze.
A Kaszinó Étterem Nagykanizsa
5. pontszerző nyílt amatőr páros
teniszversenyre huszonhat induló
nevezett, s kimondottan erős
mezőny jött össze a
legutóbbi hétvégén.
A döntőt végül
nagy küzdelemben
a Halász Dávid-
Szakács Attila
(Energia Szabadidősport
Klub-Zalaegerszeg)
páros
nyerte a végig
kiemelkedően játszó
Rácz Attila-
Pomozi László
(Nagyatád) kettőse
ellen. A vigasz-fináléban
az Árr
Richárd-Rut tkay
László (Zalaegerszeg)
duó bizonyult
jobbnak szoros mérkőzésen
a Tóth
Benett-Horváth Bence (Energia)
fiatal egysége ellen.
A pontverseny állása öt forduló
után:
1. Nagy Csaba (Röpte) 66 pont, 2.
Szalai Sándor (Energia) 60, 3.
Pápa Valentin (Nagyatád) 55.
Feketénfehéren…
Sokan érkeztek
Az erős mezőny legjobbjai
Meccsek mellett ankét
A drukkereket szombaton meccsre és
ankétra is várják
(Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Mozaik
Imrei György rendszeres
versenyzője a miklósfai
répafőző fesztiválnak,
ahonnan négy érmet is
elhozott. Annak idején
Németh Károlyné Emivel
közösen több első helyezést
is elnyertek. De nemcsak
a répafőzés terén
értek el sikereket, az ország
más tájain is dobogóra
jutottak. Többféle étellel
szerepeltek például Tótszerdahelyen,
Hódmezővásárhelyen,
Szegeden,
Karcagon, Kalocsán és
Eger közelében. Időközben
Györgytől kedvet
kapott az egész Imrei família:
az öccse, Feri, a bátyja,
Laci, a nővére, Mária, valamint
a gyerekeik.
Az idei, 18. fesztiválra
Imrei György habkönnyű
vaníliakrémes répás süteménnyel
jelentkezett. A
sütiket marcipánból készült
répák díszítik.
Hozzávalók:
30 dkg liszt, 10 dkg margarin,
10 dkg cukor, 1/2 csomag
sütőpor, 1 tojás, 1 csomag
vaníliás cukor, 2 evőkanál
tejföl.
Elkészítése:
A hozzávalókat összegyúrjuk,
3 felé osztjuk, és
tepsi hátán egyenként
megsütjük.
A krém el készítése:
2 db tojás, 15 dkg cukor, 2
evőkanál liszt, 3 csomag
vaníliás cukor és 5 dl tej.
Ezeket felfőzzük, és ha
kihűlt, hozzákeverünk 20
dkg margarint.
HIRDETÉS
GasztroKanizsa
heti horoszkóp
Kos: 03.21-04.20.
Egy váratlan találkozás szinte szárnyakat
ad önnek. Csak repüljön,
amíg a szárnyai engedik a boldogság
felé, és földet érve se józanodjon ki.
Bika: 04.21-05.21.
Oldja meg a problémáit, mert ezt
úgysem teszi meg senki maga helyett.
Csak tiszta lappal érdemes elindulni
a kitűzött céljai felé.
Ik rek: 05.22-06.21.
Hamarosan beérnek a pénzügyi
befektetései. Nemcsak a sikerének,
a vonzerejének sem tud senki ellenállni
ezekben a napokban.
Rák: 06.22-07.22.
Szinte sugárzik az arcáról, hogy tele
van életörömmel. Ünnepeljen, tartson
egy kis szünetet, aztán folytassa
a felelősségteljes munkáját.
Oroszlán: 07.23-08.23.
A fárasztó mindennapok során szakítson
időt a szépségápolásra is. Egy
nyugtató virágfürdő biztosan jót
tenne a hangulatának is.
Szűz: 08.24-09.23.
Ha úgy érzi, jobban ver a szíve, mint
ahogyan szokott, erről nem az időváltozás
tehet. Csak a szerelem lehet
a kiváltó oka.
Mérleg: 09.24-10.23.
A karrierje érdekében jól tenné, ha
időnként nagyobb kockázatot vállalna.
A megérzései jól működnek, így
nem érheti veszteség.
Sk orpió: 10.24-11.22.
Amikor elégedetlen az életével,
gondoljon arra, hogy szinte kincseket
ér a párkapcsolata. Óvja, és őrizze
meg, amíg csak lehet.
Nyilas: 11.23-12.21.
Vigyázzon jobban az egészségére.
Mielőtt behabzsolná a kedvenc
süteményeit, előtte kiadósan meditáljon.
Bak: 12.22-01.20.
Álmodozzon minél többet, hátha
úgy hamarabb valósággá válnak az
álmai. Menet közben azonban felfedezhet
újdonságokat is maga körül.
Vízöntő: 01.21-02.19.
Tudja, az önsajnálat sosem vezet
jóra. A kudarcait dobja egy jelképes
szemétkosárba, és tegyen úgy, mint
akinek nincs semmi gondja.
Halak: 02.20-03.20.
Spirituális érzékenysége kifogástalan,
bármilyen problémára meg
tudja adni a legmegfelelőbb választ.
Használja ki ezt a lehetőséget.
Imrei Györgytől kedvet
kapott az egész
család a sütéshezfőzéshez
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
Habkönnyű vaníliakrémes
répás szelet Az alm atöltel ék
el készítése:
Kb. 1,5 kg reszelt almát
ízlés szerint cukorral, fahéjjal,
citrommal ízesítünk, jó
sűrűre felfőzzük,
kihűtjük, majd
ujjnyi vastagon
az első
lapra kenjük.
A répatöltelék elkészítése:
A 3 kg gyalult répát először
sós, enyhén cukros vízben
üvegesre főzzük, majd
cukros, enyhén sós tejben
omlósra tovább főzzük.
Kinyomkodás után vajon
megdinszteljük és ízlés szerint
vaníliával, fahéjjal ízesítjük,
végül kihűtve a
második lapra kenjük.
Az összeállítás sorrendje:
tésztalap –
alma – lap – répa -
lap.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA
HETILAP
XXX. ÉVF. 5. SZÁm, 2018. február 9.
Hó-ppá!
Ma már furcsa, ha télen havazik… Pedig
– mint a hét közepén is – megtörténhet. 7
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP EZ VOLT A HÉT
Az influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordulók
száma eddig nem nőtt drasztikusan, mondta a
Kanizsának dr. Horváth Ágnes, a III. sz. körzet háziorvosa,
de azért sok a lázas beteg, naponta mintegy 10 százalékkal
keresik fel többen a rendelőt, mint korábban. A
szakember azt javasolja, ebben az időszakban fogyas�-
szunk bőségesen folyadékot, gyümölcsöt és vitaminokat,
továbbá a megszokottnál gyakrabban mossunk
kezet és szellőztessünk.
Hagyományőrző disznóvágást tartottak Palinban. A szervezők ezzel a régi szokásokat szeretnék
őrizni és továbbadni, emellett legalább ilyen fontos számukra a közösségépítés is.
Múlt szombaton már a hajnali órákban talpon voltak a paliniak, hiszen egy 188 és egy 170
kilós disznót kellett feldolgozniuk. Az egyiket a modern technika vívmányai nélkül, szalmával
pörzsölték meg.
– Úgy érezzük, van igény erre a rendezvényre, hiszen évről évre egyre többen látogatnak
ki. Nagyon sok gyereknek és felnőttnek is újdonság egy igazi, házi disznóvágás. A mai világban
jobbára csak a szupermarketekben látnak disznóhúst, de sokan nem tudják, hogy az
miként került oda. Mi próbáltuk ezt egy kicsit bemutatni – mondta Kuti László, a Palini
Sport és Kulturális Egyesület elnöke.
a hét sz áma:
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
Móka
A tanári kar is vidám
produkcióval készült
az 50 éves
Kőrösi-iskola
hagyományos
szülők-nevelők báljára.
Az est bevételéből
az intézmény
számítástechnika
termét modernizálják,
ahová új bútorok és
berendezések
kerülnek majd.
Kanizsa
10
IMPRESSZUM: KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.
Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető.
Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
Fotó: Gergely Szilárd
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Rö ff o f f!
A HÉT TÉMÁJA 2018. 02. 09. | 3
Bayer Zsolt idézte föl Kanizsán
az al-dunai idős székely ember
feleletét a kérdésre: hogyan tudtak
megmaradni a szerb tengerben? A
válasz: Rájöttem, fiam, hogy szegényebb
lenne a világ nélkülünk…
Brüsszel nemzetállami
jogköröket csorbítani
szándékozó lépései, vagyis
hogy ne mondhassuk
meg, kikkel akarunk együtt
élni, különös egybeesést
mutatnak a Soros György
által pénzelt hazai migránssimogató
„civil” szervezetek
nemzetbiztonságot
veszélyeztető tevékenységével.
Emlékszünk
2015-re? Nincs határ, nincs
nemzet! – a szlovén határon
lengették a migránsok
ezt a molinót. Vajon kiktől
kapták?
Miközben a muszlimok
nagyon is tisztában vannak
önazonosságukkal,
Európában mit látunk? Az
idegen érdekek szócsövei
fölényesen lefitymálják
mindazt, ami nemzet. És
nem végeznek rossz munkát,
mert akad, akinél célt
érnek. Mennyire trendinek,
modernnek hiszik
magukat, akik így kommentelnek:
„Jó lenne végre
leszámolni az ótvaros
kuruc romantikával....”
Más: „A Trianonon kesergőktől
mindig megkérdezem,
hogy mert mondjuk
Debrecen vagy a Mecsek
az ország közigazgatási
része, az miért kéne, hogy
meghatározza az önbecsülésem,
már az is tévedés,
hogy én valamilyen
részben birtokolnám ezeket.
Ez az illúzió tulajdonképpen
egy evolúciós vadhajtás:
az állati eredetű territoriális
expanzió volt a
mozgatórugója…”
Pedig ez a kozmopolitizmus
legalább száz éve
lejárt lemez. Az első világháború
végi Linder „Nem
akarok katonát látni!” Béla
hadügyminiszterről hamar
kiderült: külső megbízást
teljesít. Holtáig külföldi
nyugdíjat élvezett. Tőkéczki
László egy nagykanizsai
előadásán szörnyű áron
szerzett immunitásról
beszélt: Ha elfelejtjük azt,
hogyan történt, akkor
magunkra, de még inkább
gyermekeink, unokáink
számára idézzük elő újra a
veszélyt, fogalmazott a
nemrég eltávozott történész.
A bölcsességhez nem
kell mindig ősz haj, Herczeg
Ferenc 41 évesen
érzékelte, mi vezet
Magyarország vesztéhez.
1904-es drámáját az Új
Színház február 23-án
mutatja be, immár Európáért
aggódva. A Bizánc című
darabban a hanyatló birodalom,
az oszmánok ostromolta,
önmagát föladó
város jellegzetes udvaronc
típusa mondja: „Mert lássuk
csak, mit mond a logika?
Bizánc nekünk hazánk,
azaz lakóhelyünk. Arra
való, hogy éljünk benne. A
város tehát eszköz, amely
az élet célját szolgálja.
Hogy feláldozzuk a célt az
eszköznek, a lakót a lakóhelynek,
az életet a hazának:
ez a logika arculütése.”
Láttuk az efféle szélsőséges
önzés következményét:
Trianont. Nincs hová
hátrálnunk.
PAPP János
Nincs hová
hátrálnunk
Harsányi Kálmán A kristálynézők (1914): Én
három csoportot látok, ha eltekintek a közönyösektől.
A szóvivőkét, akik most olyan
hangosan, olyan tolakodón, olyan arcátlan
szemfényvesztéssel igyekeznek selejtes
portékáikért megutáltatni e nemzettel az ő
valóságos kincseit és önmagát is velük. A
megesettekét, akik vagy vakon hisznek ez
egetverő csalók kotyvalékaiban, vagy átlátnak
a szitán, s megértve, hol van a siker titka
ebben a rút komédiában: ők maguk is csali
súlyok után néznek, aranyfüstté hengerelik
a lopott aranyat, s kiabáló szóval leplezik a
lelkük erkölcsi, szellemi tartalmatlanságát.
Itt az ideje
a STOP SOROS!-nak
1. Földi László ezredes
Kanizsán: Ez
nem migráció, hanem
invázió.
2. A II. János Pál
pápa ellen merényletet
végrehajtó Mehmet
Ali Ağca is a
Szürke Farkasok
közé tartozott, megnyugtató,
hogy Vona
Gábor csak tiszteletbeli
tag…
3. Barátság és hit? A
Jobbik elnöke szerint
az iszlám a megoldás
4. A szocialisták azt
tagadják, amire
készülnek. 2006:
Nem lesz gázáremelés,
2018: Mi nem
bontanánk le a kerítést…
1
2
3
4
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Sok százezer
munkavállaló
számlájára
érkezik a tavalyinál
magasabb
fizetés
ezekben a
napokban. Az
újabb minimálbér-
és bérminimum-
emelés,
amely január
1-jétől érvényes,
8, illetve
12 százalékos
növekedést
jelent.
De nemcsak a minimálbér
és a „szakmunkás
minimálbér” emelkedik,
hanem a rendvédelmi dolgozók
életpályamodelljének
részeként magasabb
bért kapnak a katonák és a
rendőrök, s több pénzt
kapnak kézhez a többek
között a felsőoktatásban
dolgozók és az állami vállalatok
munkavállalói, így
a postások és a vasutasok
is.
A családi adókedvezmények
is növelik a kézhez
kapott fizetés nagyságát, a
kedvezmény bevezetése
óta már 1900 milliárd
forint maradt a gyermeket
nevelő családoknál, és
most újra bővültek ezek a
kedvezmények, hiszen a
kétgyermekesek már 35
ezer forintot tudnak leírni.
A magyar gazdaság többletforrásait
ezekre a béremelésekre
lehet fordítani,
és nem a bevándorlókra,
ahogyan azt sokan szeretnék
Brüsszelben.
Cseresnyés Péter munkaerőpiacért
és képzésért
felelős államtitkár felidézte:
a 2016 novemberi, hat
évre szóló bérmegállapodás
értelmében a kormány
2017-től a minimálbért 15
százalékkal, a garantált
bérminimumot pedig 25
százalékkal emelte, 2018-
tól pedig újabb 8 százalékkal
nőtt a minimálbér. Ez
azt jelenti – folytatta –,
hogy a 2010-es 73.500
forinttal szemben 2018-ra
138 ezer forintra nőtt a
minimálbér, ami 88 százalékos
emelkedés, idézte a
politikust a távirati iroda.
Hozzátette: a garantált
bérminimum ennél is
nagyobb mértékben,
2010-hez képest 102 százalékkal
növekedett, a
szakmunkások 2018 januárjától
legalább 180.500
forintot vihetnek haza.
Kitért arra is, hogy 2013
óta, vagyis 59 hónapja
emelkedik folyamatosan a
reálbér, összességében 35
százalékkal, 2017 első 11
hónapjában pedig 10,2
százalékkal.
Cseresnyés Péter kiemelte:
minden előrejelzés szerint
idén is folytatódik a
reálbér-emelkedés. A 6 éves
bérmegállapodás jelentősen
csökkentette a munkabérre
rakódó adókat is,
27-ről 22 százalékra mérséklődött
a járulékfizetési
kötelezettség, majd ez
2017-ben újabb 2,5 százalékponttal
tovább mérséklődött,
19,5 százalékra.
Arra a kérdésre, milyen
lépéseket tesznek az ellen,
hogy egyes vállalkozások
megpróbálnak trükközni a
bérekkel, és visszasorolják a
munkavállalókat, hogy ne
kelljen nekik többet fizetniük,
Cseresnyés Péter azt
mondta: már tavaly érkeztek
ilyen hírek, de az ellenőrzések
nagy számban
ilyen jellegű visszaéléseket
nem tártak fel. Hozzátette:
a munkaügyi ellenőrök és a
NAV munkatársai idén is
folytatják az ellenőrzéseket.
Aktuális 2018. 02. 09. | 5
Cseresnyés Péter: Minden előrejelzés szerint
idén is folytatódik a reálbér-emelkedés
(Fotó: NGM)
Ismét nőttek a bérek
PETRA egy másfél-két év
körüli ivartalanított, keverék
szuka kutyus, tavaly november
óta az állatmenhely
lakója, az utcán találták.
Méretéből adódóan akár
lakásban is tartható, rendesen
viselkedik, szófogadó.
Más kutya, akár macska és
gyerekek mellé is ajánlott.
BETYÁR három-négy
éves puli keverék kan, őt a
gazdája vitte be a menhelyre.
Pórázon is szépen sétál,
de fajtajellegéből adódóan
inkább kertes házhoz való.
Egy éve él sorstársai között,
velük jól kijön, a gyerekeket
is szereti, de a macskákkal
kimondottan barátságtalan.
Petráról és Betyárról is
érdeklődhet a kanizsai menhelyen;
elérhetőségek és
további információk: www.
eletter-kanizsa.hu, +36-
30/400-1368, +36-30/378
7057.
VINCZE Adél
GAZDIKERESŐ
Fotó: Jancsi László
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Karnyújtásnyira tőlünk a csúcstechnológia –
Sashalmi Optika
Könnyű, mint az 1x1!
Éles látás minden pillanatban.
A Varilux X lencsékkel Ön minden távolságra
élesen láthat és különösen széles látóteret
tapasztalhat karnyújtásnyi távolságon belül.
Nincs szükség arra, hogy fejét mozgatva
keresgélje a kitekintési pontot a szemüveglencsén,
Önnek nincs más dolga, mint élvezni
a Varilux X széria által nyújtott
tökéletes látásélményt
karnyújtásnyi távolságon belül,
s többféle tevékenység végzése
közben is.
Ha MOST rendel MULTIFOKÁLIS
LENCSÉT KOMPLETT
szemüveg vásárlás esetén
a 2. pár multifokális lencsét
AJÁNDÉKBA adjuk
(ugyanabban a dioptriában!)
Február 28-ig!
VOKSH
AUTÓSISKOLA
- Nagykanizsa, Ady u. 39
Ny.sz.: E-000883/2014
Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRE SZ-tanfolyamunkra
jelentkezési időpont
február 14., szerda 16 óra
Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is
elvégezheti a KRE SZ-t otthoni tanulással!
GKI-vizsga március 10.
Jelentkezési határidő: február 24.
Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning
képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” - nehéz pótkocsi
kategóriákra
Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám:
06-30-491-7051.
28 éve képezzük a vezetőket!
(Stat.2017-4 né. VSM: “B” E: 57,63% F: 59,32% - “C”E:75
% F:75%
ÁKÓ: “B” Gy: 131,63% “C” Gy: 100,53% / KK:
“B”151.600.-Ft/fő. “C”:157.000 Ft/fő
JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 tavasz
q NÉMET nyelv, HALADÓ q NÉMET NYELV, KEZDŐ
q ANGOL NYELV, HALADÓ q ANGOL NYELV, KEZDŐ
q INFORMATIKA, HALADÓ q INFORMATIKA KEZDŐ
Jelentkezési határidő: 2018. február 26. (hétfő) 16.00 óra
A jelentkező neve: __________________________ ____________________________
Leánykori neve: ____________________________ ____________________________
Születési helye: ____________________________ ____________________________
Szül. idő:____________________________________ _________________________
Lakcíme: ______________________________________________________ _______
Telefonszáma: _____________________E-mail címe:___________________________
Legmagasabb iskolai végzettsége: __________________________________________
Szakmai végzettsége: ____________________________________________________
Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. február 28. (szerda), 15.00 óra
Helye: Medgyaszay Ház nagyterme
A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a
megjelenés kötelező! Külön meghívót nem küldünk már a jelentkezőknek!
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében,
a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár
támogatásával valósul meg.
Nagykanizsa, 2018. …...................... Aláírás:____________________________________
A jelentkezési lap kitöltve leadható a polgármesteri hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
portáján elhelyezett gyűjtődobozban, továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.
Bővebb információ: dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, +36-20/84-92-309.
Email: idosugyitanacs@gmail.com.
Aktuális 2018. 02. 09. | 7
Több óvoda is megújul idén Nagykanizsán.
Erről is beszélt Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyűlési képviselő a Rózsa-óvodában,
ahol fajátékokat adtak át.
A politikus hangsúlyozta: a
városnak mindig is fontos volt,
hogy intézményei jó állapotban
legyenek. Mintegy nyolcvan kéz
dolgozott azon, hogy ezek a fajátékok
ismét régi fényükben pompázzanak.
Az építőkockákat és a
különféle formákat a kanizsai
gyermekotthonban élő fiatalok
újították fel. Tavaly novemberben
ugyanis a kanizsai önkormányzat
és a gyermekotthon kötött egy
megállapodást.
– Ennek keretében az otthonban
élő gyermekek folyamatosan
részt vesznek a város bölcsődéiének,
óvodáinak, iskoláinak szépítésében.
Itt, első lépésként, régi,
több tízéves játékokat újítottak
fel. Ezek a mi időszakunkból valók,
és a mostani gyerekeknek is örömet
okoznak – mondta Györe
Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei
Kirendeltségének igazgatója.
A megszépült építőelemeket
szerdán adták át a Rózsa-óvoda
növendékeinek, akik azonnal birtokba
is vették a játékokat. Az
ünnepségen Cseresnyés Péter
elmondta: a város számára fontos,
hogy a játékeszközök mellett az
épületek is megfelelőek legyenek,
ezért idén több tízmillió forintot
fordítanak ezek korszerűsítésére.
– A városnak mindig is fontos
volt, hogy az intézményeit jó állapotban
tudja, és amikor anyagi
forrásokat tudott elkülöníteni
ezek modernizálására, akkor az
elsők között tette meg ezt. Idén,
pályázati forrásokat is felhasználva,
több óvoda is megújul – tette
hozzá Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyűlési képviselő.
Az eseményen elhangzott: ha
felmerülne valamelyik kanizsai
óvoda részéről, hogy játékaik felújításra
szorulnak, akkor a gyermekotthon
lakói azokat is szívesen
megszépítik a jövőben.
Nem okozott különösebb
problémát a szerdai havazás a
kanizsai közlekedésben,
ugyanis a hókotrók már
éjszaka megkezdték az utak
sózását, így a lehullott
csapadékot könnyebben el
tudták távolítani az utakról.
A legnagyobb probléma a megye más részein
volt, de az M7-es autópályán is akadt gond,
ott például egy személyautókat szállító tréler
okozott forgalmi akadályt.
– Hajnali háromtól három munkagéppel voltunk
kint az utakon: preventív jelleggel sózást
végeztünk. A jelentősebb hó hat óra körül kezdett
el esni, akkor újabb gépet is bevetettünk,
illetve a kistraktorok, valamint a kézi brigádok
a járdákra, átkötő utakra mentek, és takarítottak
– nyilatkozta Császár András, a Netta-
Pannonia Kft. logisztikai vezetője.
A hóeltakarításnak köszönhetően az autósok
is biztonságosan közlekedhettek, a megye
más részein viszont sok volt a baleset. A tűzoltókat
leginkább árokba csúszott autókhoz és
elakadt kamionokhoz hívták.
– Az egyik legjelentősebb eset az M7-es
autópályán történt, ahol egy személyautókat
szállító tréler állt keresztbe. Ezzel teljes útzárat
okozott az M7-es autópályán, emiatt pedig
több órán át állt a forgalom – mondta Cseresznyés
Dániel, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője.
A csütörtöki havazást követően – az előrejelzések
szerint – már nem kell komolyabb men�-
nyiségű csapadékra számítani a napokban.
Nem volt fennakadás
Kanizsa főbb útjai
jól járhatók voltak a
havazás idején is
(Fotó: Gergely Szilárd)
Óvodák újulnak meg
A gyerekek, akik műsorral is
készültek az átadóra, azonnal
birtokba vették a fajátékokat
(Fotó: Gergely Szilárd)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kultúra
Hevesi Sándor Művelődési
Központ
Február 10. (szombat) 10-18 óra
IX. KANIZSAI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
Minden, ami esküvő… nem csak menyasszonyoknak!
Divatbemutatók, műsorok…
A belépés díjtalan. Szervező: Oscard
Kanizsa Kft. Információ: +36 30 424-1455.
Február 12. (hétfő) 19 óra
Színház – Rátkai bérlet
Georges Berr – Louis Verneuil – Fényes
Szabolcs – Mihály István HAZUDNI TUDNI
KELL! – zenés vígjáték. A Turay Ida
Színház előadása.
Főbb szereplők: Bencze Ilona, Győri
Péter, Rárósi Anita/ Szilvási Judit, Nyírő
Bea, Mikó István. Belépődíj: 4 000 Ft.
Február 13. (kedd) 17 óra
„ESKÜM KÖTELEZ” – vitéz Kósa Miklós
Csaba I. és II. világháborús relikviáinak
bemutatása. Megnyitja: vitéz Papp Gábor
vitézi hadnagy. Közreműködik: a Tüttő
János Nótaklub. Megtekinthető: március
10-ig az Ősze András Galériában.
Február 13. (kedd) 18 óra
Világjárók Klubja
AOTEAROA – A HOSSZÚ FEHÉR FELHŐ
FÖLDJÉN (ÚJ-ZÉLAND 2.) – Böröcz Zsolt
vetített képes úti élménybeszámolója. A
belépés díjtalan.
Február 14. (szerda) 14 óra
A KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR – PÉTERFY
SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERFY
SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE
TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Ambrus Márta művésztanár,
képzőművész. Közreműködnek: az iskola
tanulói. Megtekinthető: március 5-ig, az
Ifjúsági Galériában.
Február 14. (szerda) 19 óra
Filharmónia – Fortissimo bérlet
LISZT FERENC KAMARAZENEKAR ÉS MIKLÓSA
ERIKA Koncertmester: Tfirst Péter.
Belépődíj: 4 900 Ft.
Február 15. (csütörtök) 19 óra
Dumaszínház Nagykanizsa
BORSODI HOMÁLYOS – Aranyosi Péter
önálló estje
Belépődíj: 3 100 Ft. Jegyek elővételben a
HSMK jegypénztárában és a dumaszinhaz.
jegy.hu oldalon kaphatók.
Szervező: Dumaláda Kft.
Február 17. (szombat) 15 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – Papírhajtogatás
teatasakból. A részvétel díjtalan.
Medgyasza y Ház
Február 15. (csütörtök) 19 óra
Retro Kávéházi Esték
MISKOLCI ILLÉS EMLÉKZENEKAR KONCERT.
„Szörényi Levente és Bródy János
ajánlásával”. Belépődíj: 1 700 Ft, az előadás
napján: 2 000 Ft.
Móricz Zsi gmond
Művelődési Ház
Február 10-11. és 17-18. (szombatvasárnap)
8 óra AGYKONTROLL TANFOLYAM
Oktató: Baglyas György.
Február 13. (kedd) 17 óra
FARSANGI MULATSÁG. Szervező: a
Szépkorúak Társasága.
Február 16. (péntek) 19 óra
TRIBUTE TO ELLA – lemezbemutató
koncert Bágyi Balázs New Quartet és
Pocsai Kriszta előadásában
Lakatos Soso Sándor – szaxofon, Oláh
Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő,
Bágyi Balázs – dob, Pocsai Krisztina –
ének. Belépődíj: 1 000 Ft. A rendezvény
támogatója: NKA – Hangfoglaló.
Programajánló
Febr. 10-11. 15:00 TAD, AZ UTOL SÓ FEL FEDE ZŐ
szinkr., spanyol animációs film
Febr. 10-11. 16:30 ÚTVE SZTŐ : HALÁL KÚR A
szinkr., amerikai sci-fi akciófilm
Febr. 10-11. 17:00 JUMANJI: VÁR A DZSUNGEL
szinkr., amerikai kalandfilm
Febr. 8-14. 17:30 és 20:00 A SZABADSÁG ÖTVE N ÁR NYALATA
szinkr., amerikai romantikus dráma
Febr. 8-13. 19:00 A SZABADSÁG ÖTVE N ÁR NYALATA
szinkr., amerikai romantikus dráma
Febr. 14. 19:00 VALAMI AMER IKA 3. Premier előtt!
magyar vígjáték
Febr. 8-14. 19:30 A LEG SÖTÉTE BB ÓR A
szinkr., amerikai életrajzi film
február 8-
február 14.
m űsora
Végzetes szerelem
Eljött a pillanat: Christian Grey (Jamie Dornan) és Anastasia Steele
(Dakota Johnson) visszatért A szabadság ötven árnyalatában, amely a
sikerkönyv trilógia harmadik része alapján készült. A romantikus dráma
az előző két részhez hasonlóan szenvedélyes, intim pillanatokban bővelkedik,
ám a múlt árnyai sötétségbe borítják a fiatal pár életét. Feltűnik
ugyanis Ana egykori főnöke, Jack, akinek semmi sem túl drága, hogy
bosszút álljon. A balszerencse és a rosszakarat összeesküszik Ana és
Christian ellen, de közös erővel bármilyen akadályt képesek leküzdeni.
Ezt ajánljuk!
A Cinema Nagykanizsa
A Miskolci Illés
Emlékzenekar
csütörtökön repít vissza
a beat hőskorába
Borsodi
homályos…
– Aranyosi
Péter
csütörtökön
lép fel a
HSMK-ban
Kultúra 2018. 02. 09. | 9
Minden hétfő délután asszonyok
egy kis csoportja gyűlik össze
a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Hímzésminta, tű, gondosan
feltekert fonal kerül elő a
táskák mélyéről, és néha frissen
sütött sütemény is – csak hogy
jobban menjen a munka. A szorgos
kezek órákon át dolgoznak
heti rendszerességgel azért,
hogy élővé tegyék a népművészetet,
immár hosszú évtizedek
óta. A Népi Díszítőművészeti
Műhely negyvenéves lett az idén.
Vidám duruzsolás hangjai szűrődnek
ki a művelődési ház egyik
terméből. Kétség sem fér hozzá:
összeszokott társasághoz érkeztünk
látogatóba. Bár a Népi Díszítőművészeti
Műhely legutóbbi
foglalkozásán nem mindenki vett
részt – többeket megviselt a szeszélyes
időjárás, s inkább otthon
maradtak –, a tagok egyetlen találkozót
sem hagynak ki szívesen.
Hiába negyvenéves a szakkör,
ráunni nem lehet: ahányan vannak
az asszonyok, a kézművesség
annyiféle változatát képviselik. Így
tanulnak hétről hétre egymástól
valami újat. Ha valaki például Pannónia-
csipke varrására adja a fejét,
Horváth Lászlóné Ilihez biztosan
fordulhat egy-két jó tanácsért.
A különleges technika egyébként
ízig-vérig helyi specialitás: 1908-
ban egy nagykanizsai ügyvédfeleség,
Győrffy Jánosné Ilona álmodta
meg, majd szabadalmaztatta is
az ötletét.
– Románné Hadri Veronika
népi iparművész egyik nyári táborában
tanultam meg ezt a fajta
kézimunkát. Első ránézésre hasonlít
a halasi csipkéhez, csak itt a
motívumok közti üres részeket
pókhálószerű varrással kell kitölteni
– magyarázza. – Aprólékos
folyamat, nagy türelmet igényel,
ráadásul olyan vékony cérnát kell
használni, amilyet itthon nem is
lehet kapni. Az említett kurzusra
Spanyolországból hozattak alapanyagot.
Én a mai napig abból
dolgozom, mert nem kell belőle
egyszerre sok, és lassan fogy.
Ahogy a Pannónia-csipke Nagykanizsa
sajátja, úgy a gyöngyös
necc is helyi nevezetesség volt
Kiskomáromban, Komárvárosban
és Zalakaroson. Szvetics Jánosné
Rózsa Galambokról származik, a
fejdísz ott szintén a népviselet
szerves része volt. Ő akkor készített
először ilyet, amikor az édesanyjáé
elvásott, és újra volt szüksége.
– A faluban a helyi néniket kérdezgettem
a gyöngyös neccekről.
Egyszer ráakadtam egy igazán
különleges darabra, ami 1920-ból
származik, és egy 16 éves menyasszonyé
volt. Az akkori hagyományoknak
megfelelően a fejdísz
fekete színű, vagyis minden
bizonnyal református menyecske
viselte. A neccet elől-hátul masni
díszíti, és fekete zabszemgyöng�-
gyel varrták rá a motívumokat.
Szemmel láthatóan nagy becsben
tartják a mai napig: majdnem
százéves, mégis úgy néz ki, mintha
a minap fejezték volna be. Egy
rövid időre kölcsön kértem a tulajdonosától,
így volt alkalmam elkészíteni
a replikáját.
Stiller Gáborné Pannit annak
idején azzal a feltétellel „engedte
el” a férje a Népi Díszítőművészeti
Műhelybe, ha kihímez és varr neki
egy felsőt. A szakkör tagjai még
ma is emlékeznek a hetési bujtásos
ingre, amit az évek folyamán
újabbak követtek.
– Kislánykoromban, az édesanyámtól
tanultam meg hímezni.
Egy időben rengeteget foglalkoztam
ezzel. A számtalan színes
matyó és kalocsai minta után
aztán egyszer csak kedvet kaptam
a hetési fehér hímzésekhez. Ezenkívül
kötni szeretek, elsősorban
érmelegítőket. Régen ezek is a
népviselethez tartoztak: a férfiak
egyszerűbbet hordtak a favágáshoz
télen, a nőkét viszont – akár
több száz – gyönggyel díszítették.
Avatott szemnek azonnal feltűnhet,
hogy a gyöngyöt nem rávarrom
a kész termékre, hanem felfűzöm
a fonálra, hogy ne tudjon
elforogni. A csuklómelegítők mellett
– ugyanezzel a technikával –
kitaláltam, miként lehet más praktikus
kiegészítőket csinálni, például
mobiltokot vagy épp divatos
csizmagallért.
A csoport vezetője Pulainé
Cserti Ilona népi iparművész.
Fáradhatatlanul biztatja társait,
hogy zsűriztessék kézimunkáikat.
Ő a ’70-es években kezdett járni
Keszei Sándorné hímző szakkörébe,
majd 1978-ban meg is örökölte
Irma nénitől a foglalkozások
vezetését. Egy idő után már nemcsak
hímzéseken dolgoztak – a
műhely a mai napig őrzi sokszínűségét.
– Az csak egy dolog, ha én értek
valamihez – mondja –, de ennek a
tudásnak akkor van igazán értelme,
ha meg is osztom másokkal,
legyen szó a kanizsai és a szlovéniai
csoportjaimról vagy az unokáimról,
akikre nagyon büszke
vagyok. Dorottya szenvedélyesen
horgol, azt mondja, egész nap
tudná csinálni, Viktória pedig –
két kisgyerek édesanyjaként – a
csuhéjátékok iránt érdeklődik.
Remélem, hogy ezeket a hagyományokat
ők is tovább viszik és
éltetik majd, mert attól tartok, ha
mi már nem leszünk, akkor az
emberek elfelejtik, milyen gazdag
is a magyar népművészet. Mi idestova
negyven éve próbáljuk felhívni
erre a figyelmet. Meggyőződésünk,
hogy még a legkisebb
alkotás is a Jóisten lába elé helyezett
virágszál. Mondják, akkor
vagyunk egyek a Teremtővel, amikor
a két kezünkkel alkotunk valamit
– talán ezért is olyan nagy az
egyetértés és a szeretet műhelyünkön
belül.
NEMES Dóra
„A legkisebb
alkotás is
a Jóisten lába elé
helyezett virágszál”
Nagy az egyetértés és a szeretet
(Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Ünnepeljük közösen 2018-ban Thúry György legendás alakját! A „Dunántúl
Oroszlánja” 450 éve lett a Kanizsa vár kapitánya. Személyében egy olyan
történelmi hősre emlékezhetünk, aki közösségi és nemzeti önazonosságunk
egyik legfőbb bástyája.
A program tartósan rossz időjárás esetén a Magyar Plakátház
emeleti termében kerül megrendezésre. A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk.
A kanizsai vár elméleti
rekonstrukciója
SZÉP SZERELMEM
MAGYARORSZÁG
THÚRY GYÖRGY EMLÉKÉV MEGNYITÓ
16:30
17:05
Kísérő programok
16 órától:
16:45
17:25
17:00
18:00
18:15
Tulman Géza
2018. február 16.
Erzsébet tér
Tolcsvay Béla -
Szép szerelmem Magyarország
A Thúry Vitézlő Oskola foglalkoztatója,
íjászat, MH Katonai információs, toborzó pont,
gyermekfoglalkoztató, „Tücsiék faháza”
Köszöntő beszédek
Dénes Sándor, polgármester
Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség
országgyűlési képviselője, a Thúry György Emlékév fővédnöke


Portéka gyermekszínpad előadása
Hagyomány lángja
Zalagyöngye Táncegyüttes
Tűzzsonglőrök
magazin 2018. 02. 09. | 11
Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig
9-17 óra,
szombat 9-13 óra.
Aligha akadt korábban olyan versmondó verseny,
magyar kultúra napi ünnepség vagy
kiállításmegnyitó Nagykanizsán, amin ne
szavalt volna Baj Bianka. Bizonyos művek
annyira eggyé váltak vele – mint például
Karinthy Frigyes élcelődése Babits Mihályon –,
hogy a kanizsai fülnek már-már szokatlan,
ha nem az ő előadásában hallja azokat. A
fiatal tehetség tavaly április óta nem mondott
verset: előbb az érettségivel, majd az
egyetem megkezdésével volt elfoglalva.
– Az ELTE gyógypedagógia
szakára járok, és logopédia
szakirányon szeretnék tovább
tanulni. A napokban lesz az
írásbeli alkalmassági vizsga,
ha sikerül, mehetek szóbelizni
– osztotta meg velünk Bianka.
– Az első félévben 12-13
vizsgám volt, de meglepően
jól vettem az akadályokat.
Magam sem gondoltam,
milyen sok információ befogadására
képes az agyam,
hiszen gyakorlatilag több
kötetnyi könyvet kellett bebifláznunk
a szemeszter végére.
Bianka nem tartja kizártnak,
hogy jó memóriáját a sok
évnyi szavalásnak is köszönheti.
A próbákat egyelőre szünetelteti,
és egy-két kivételtől
eltekintve fellépésekre sem
jár, ám a Hevesi Sándor Versmondó
Körnek továbbra is a
tagja. Tanáraival abban
maradt, hogy egyelőre a
tanulmányaira koncentrál. A
lánynak barátkoznia kell a
pesti léttel is – nem kedveli az
állandóan rohanó, személytelen
tömeget. A főváros nyújtotta
lehetőségeket azért
igyekszik kihasználni.
– Rendszeresen járok színházba,
főleg a komédiákat
szeretem. Amellett, hogy szórakoztat,
azért mindig eszembe
juttatja, mennyire szeretek
szerepelni – mondja. – A színművészetis
felvételit nem
próbálnám meg még egyszer,
castingokra viszont szoktam
jelentkezni. Bár jó lenne bekerülni
ebbe a világba, lazán
fogom fel a dolgot: ha odafent
a színészi pályát szánták
nekem, akkor előbb-utóbb
úgyis sikerülni fog. Ugyanakkor
az első helyen a logopédia
áll – és Nagykanizsa. Ha minden
a terveim szerint alakul,
az egyetem után hazaköltözöm.
Nagyon hiányzik a kisvárosi-
családias hangulat, az
ismerős emberek és épületek
– s talán Kanizsán is van hely
még egy logopédusnak…
NEMES Dóra
Baj Bianka: Ha minden a terveim szerint
alakul, az egyetem után hazaköltözöm…
(Fotó: Gergely Szilárd)
Nagyon hiányzik a hangulat…
TehetségM/Kutató (3.)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Magazin
Jövő hét közepén,
hamvazószerdán
megkezdődik
a húsvéti készület
időszaka, a nagyböjt.
Vannak, akik ezt
„letudják” a kezdőnapi
és péntekenkénti
húsmentességgel,
de a böjt nem diétás
program – hanem
lelki megújulás.
NEM FITNESZ
Dr. Páhy János, a kiskanizsai
Sarlós Boldogasszony templom
plébánosa azt mondja, az egyház
megkívánja, hogy hústilalmat tartsunk,
viszont az alkohollal, a túlzott
falánksággal, a kábítószerezéssel
vagy épp’ az internetezéssel kapcsolatban
is önmegtartóztatást
lehetne, sőt, kellene gyakorolni.
– Minden szentmisének van egy
úgynevezett öröméneke, amit
prefációnak hívunk. A nagyböjt
folyamán ez szép programot kínál:
„mert megadod híveidnek, hogy
évről-évre megtisztult lélekkel,
örömmel várják húsvét szent titkának
ünnepét.” És itt jön a lényeg:
„most többet imádkozzanak, buzgóbban
gyakorolják az irgalmasság
tetteit, és az újjászületés szentségei
által az Isten-gyermekség
teljességére jussanak.”
Fontos, hogy többet imádkozzunk,
hangsúlyozza dr. Páhy János,
mert ha az ember naponta elmond
egy Miatyánkot és egy Üdvözlégy
Máriát, azzal még nem válik imádságos
lelkületűvé. Ne csak kétszer
többet imádkozzunk, hanem kétszer
odaadóbban végezzük el az
imánkat, melynek Jézusra figyelő
imádságnak kellene lenni. Ez teszi
mélyebbé, bensőségessé és Isten
előtt kedvessé, hiszen valamen�-
nyien rászorulunk Isten irgalmas
szeretetére.
A plébános arra is
int, a nagyböjti időben
buzgóbban
gyakoroljuk az
irgalmasság tetteit,
s törekedjünk
arra, hogy az újjászületés
szentsége
által megváltoztassuk,
átalakítsuk az életünket.
– A böjtben az egyház arra
kéri a híveket, hogy az ne fitneszesemény
legyen, hanem lelki értelemben
vett áldozathozatal,
viszonzásul mindazért az áldozatért,
amit Krisztus nagypénteken,
sőt egész életében hozott értünk.
A nagyböjtnek ez az értelme, mert
a szemek kívánsága, a test
kívánsága, az élet kevélysége
minket is megkísért.
Nekünk Isten, az
evangélium és az
egyház tanítása
által felmutatott
lelki eszközökkel
kell kifogni a kísértő
vitorlájából a szelet,
hiszen akkor lesz
gyümölcsöző a húsvét. A
húsvéti feltámadás nemcsak
Krisztus feltámadása, hanem a mi
lelki megújulásunknak és feltámadásunknak
is kellene, hogy az
ünnepe legyen – összegez dr. Páhy
János.
BÁRMIKOR…
A református egyház valamelyest
szabadabban kezeli a böjti
hagyományokat. Bár néhol az idősebbek
körében él a pénteki hústilalom
szokása, a katolikusokéhoz
hasonló, szigorú előírások nem jellemzők.
A reformátusok maguk
választhatják meg a böjt
idejét és módját: ez
eshet az év bármely
napjára, tarthat 24
vagy 48 órán át, és
nemcsak az ünnepi
előkészület részeként
lehet böjtölni,
hanem gyászban
vagy valakinek az
egészségéért is.
– A böjtben az odaadás a
lényeg – hangsúlyozza Bertók
Dániel, a kanizsai gyülekezet
segédlelkésze. – Tévúton jár az, aki
csak a lemondást és az önsanyargatást
látja benne. Akkor az nem
böjt, hanem fogyókúra. Igazából a
lemondás talán nem is megfelelő
kifejezés… Sokkal inkább arról
van szó, hogy a háttérbe
szorítok valamit, és az
Istennel való kapcsolatomat
helyezem
előtérbe.
Hasonlót élhet át
az, aki böjtben
megfogadja, hogy
mondjuk reggelente
újságolvasás helyett a
Bibliát forgatja; azaz nem
elég önmagában lemondani
egy rossz vagy kényelmi szokásról,
hanem a felszabaduló időt és
energiát a hit erősítésére kell fordítani.
– Krisztus a Hegyi beszédben
arra intette a sokaságot és a tanítványait,
hogy ne úgy böjtöljenek,
mint sok farizeus, akinek eltorzul
az arca, csak hogy mindenki lássa,
micsoda áldozatot hoz. Ehelyett
azt tanácsolja nekik, hogy vonuljanak
el, és éljék meg csendben ezt
az időszakot. Napjainkban, amikor
annyiféle információ, hatás ér bennünket,
ez különösen fontos. A lelki
böjt tehát azt jelenti, hogy koncentráltan
az Úristenre figyelek –
ez történhet imádság közben, bibliaórán
vagy istentiszteleten is.
A segédlelkész arra is figyelmezteti
a böjtölőket: ne várják meg,
amíg már csak kötelezően teljesítendő
penzumként tekintenek
fogadalmukra. Ha elfogy a kitartás
és a türelem, tartsanak szünetet,
és idézzék fel, mi volt az eredeti
szándék, amiért egyáltalán belekezdtek
a böjtbe.
– Ha böjtölni akarok, akkor azt az
Úrért teszem, és nem magamért –
igaz, én vagyok az, aki ezáltal közelebb
kerülök hozzá. A böjt egy lelki
utazás, és természetes, ha utazás
közben elfáradunk. Miért ne lehetne
megpihenni? Olyan ez, mint
amikor a stoptáblához érve megállunk,
és körülnézünk. Persze, vaktában
is át lehet hajtani a kereszteződéseken,
a kérdés az, hogy mi az
értelme neki? Ugyanez a helyzet a
böjttel: meg lehet csinálni kivagyiságból,
azt hangoztatva, milyen
erősek vagyunk, de a lelki épülésnek
éppen az lenne a lényege,
hogy felismerjük a gyengeségeinket,
és azokat az Úristen elé vigyük.
A HIT MEGÉLÉSE
A Piarista-iskolába járó, 16 éves
Takács Emma minden évben
elhatározza, hogy hoz valamilyen
Jókedvű adakozás:
amit az ember Istenért
megvon magától,
azt lelke
százszorosan visszanyeri…
Az Érdy-kódexben negyvenlőböjtnek
említik ezt
az időszakot. Más változata a
bűt, ami a szakrális pogány
rétegből került át a keresztény
szóhasználatba. A nagyböjt az
elcsendesülés ideje (szórakozás
kerülése, lakodalmi tilalom
stb.). Őseink nagyböjt
péntekjein, főként nagypénteken
az egész napot veszteglésben,
azaz hallgatásban töltötték.
Ókeresztény regula
szerint a húsfélék mellett
fehér eledel (tej, túró, vaj, sajt,
tojás) sem kerülhetett a hívek
asztalára. A böjti hagyományés
szokásrend a 20. század
nagy társadalmi változásai,
világnézeti forrongásai közepette
gyorsan pusztult, aszkeMagazin
2018. 02. 09. | 13
apró áldozatot
nagyböjtben.
Bérmálkozás
előtt áll, így
most még
inkább átérzi
ennek az időszaknak
a
jelentőségét.
– Én például azt
szoktam megfogadni,
hogy még nagyobb hangsúlyt fektetek
a tanulásra, és kevesebbet
nyomkodom a telefonomat. Bár
azt amúgy is inkább csak zenehallgatásra
használom, szóval nem
nagy lemondás a részemről –
magyarázza Emma. – Persze, mivel
ember vagyok, én is követek el
hibákat, és nem mindig vagyok
elég kitartó, de azért próbálkozom.
A gimnazista Molnáriban él.
Ott, a falu idősei még
tartják a böjti szokásokat,
többek közt a
hústilalmat. Tapasztalatai
szerint a fiatalokat
ugyanakkor
már kevésbé
kötik le ezek a dolgok.
Emma és négy
testvére kivételt jelentenek
ez alól: a Takács
család minden tagja hívő, rendszeresen
járnak templomba,
Emma pedig ministrál és felolvas a
miséken.
– A húsvéti, de amúgy bármilyen
más ünnepre való készülődés
nemcsak a külsőségekről szól
nálunk, hanem a hitünk megéléséről
is. A szüleim például nagyon
komolyan veszik a nagyböjtöt. Én
ezt a hangolódást elsősorban a
családommal együtt élem meg,
bár már egy ideje fontolgatom,
hogy csatlakozom valamelyik
kanizsai, fiatal hívőkből álló közösséghez.
Emma évfolyamtársának,
Németh Virágnak éppen ilyen
módon – a közösségekben – válik
teljesebbé nagyböjt lelkülete. Azt
mondja, most van abban a korban,
amikor komolyabban foglalkoztatni
kezdte ez a téma. Próbálja
meghatározni, neki mit jelent a
böjt, és hogyan tudná tartalommal
megtölteni.
– Az iskolában jelenleg még a
farsangról és a vidámságról szólnak
a mindennapok, de hamvazószerda
után igyekszünk mindan�-
nyian elcsendesedni. Ilyenkor a
tanáraink is bele-beleszőnek a
reggeli áhítatokba egykét
böjti gondolatot,
jó tanácsot, hogy
támpontot adjanak
nekünk, ha esetleg
lankad a kezdeti
lelkesedés. Ami
engem illet, hamarosan
megyek majd
Homokkomáromba is,
hogy részt vegyek azon a
lelki gyakorlaton, amit a Nyolc
Boldogság Közösség nővérei szoktak
tartani. Ezeken az alkalmakon
sok más mellett liturgikus táncokkal
és gitáros énekekkel várjuk – a
bűnbánati időszakban is – felszabadultan
a húsvét örömét, Jézus
feltámadását.
Az egyházi ünnepek nem pusztán
arról szólnak, hogy kijelölnek
az évben egy-két napot, amikor
templomba kell menni, hangsúlyozza
Virág – fontos, hogy minden
évben megéljünk valami újat
a vallásunkkal kapcsolatban.
Nagyböjtben ő többet jár szentmisére
és gyónni is, arra pedig külön
figyel, hogy a szokásosnál is jobban
szolgálatára legyen másoknak.
– Az ismeretségi körömben általában
kétféle ember van: aki nem
vesz tudomást a böjtről, és aki túlságosan
is sanyargatja magát. Én
úgy gondolom, itt is meg kell találni
az arany középutat. Nekem a
hústilalom nem jelent nagy kihívást,
s Emmához hasonlóan nem
vagyok telefonfüggő sem. Ezért
most próbálok olyasmiről lemondani,
aminek egy picit valóban
érzem a súlyát. Mint például az
édességevés… De ha egy-egy nap
el is feledkezem erről az ígéretemről,
igazából akkor sem dől össze a
világ. Ezekben a napokban inkább
igyekszem még több jót cselekedni
és még több szívességet
tenni másoknak.
Szeretnék nagyobb
megértéssel fordulni
a környezetem
felé, és elnézőbb
lenni azokkal, akik
valamilyen bosszúságot
okoznak. Szerintem
ez legalább
annyira fontos, mint hogy
lemondjak valamiről nagyböjtben.
LELKI TÜKÖR
Dr. Márkus Ferenc nyugalmazott
gimnáziumi tanár azt mondja,
a mértékletesség és mértéktartás
mindennapi gyakorlata kiváltképpen
fontos ebben az időszakban.
– Az én életkoromban törölnöm
kell úgyszólván minden magánéleti
és közéleti hiúságot, a következő
lépés pedig a hallgatás, vagyis
hogy ne jártassam a számat,
vagy csak akkor, amikor van lényeges
mondanivalóm, gondolatom,
amit másokkal meg akarok osztani.
Ugyanakkor nyitott füllel, tágra
nyitott szemmel meghallgatok,
figyelek mindenkit, aki valamilyen
módon hozzám fordul. A törlés és
a hallgatás után pedig következik
a csend. Ez az én életkorom egyik
legfontosabb lelki és testi állapota.
A csend, amiben kellőképpen alázatos
tudok lenni, és a nagyböjti
időszaknak is az egyik fontos üzenete
az önfeladás, ami csak akkor
lehetséges, ha alázatos vagyok.
Ebben a csönd-templomban,
folytatja a tanár úr, az első dolog az
önvizsgálat, a lelkiismeret-vizsgálat,
de nem csak a vétkeket, hibákat,
mulasztásokat kell számba
venni, hanem a jót is, amit kap,
vagy éppen cselekszik az ember.
– A harmadik dolog a mértékletesség
tágabb értelméből, a példamutatásból
jön, hogy képes
vagyok-e a példaképeimet önfeláldozóan
követni. Én Assisi Szent
Ferencet és Szent Ágostont tartom
védőszentemnek; ők, mint lelki
tükör állnak előttem. Igazán boldogok
itt a földön nem lehetünk,
bármennyire böjtölünk – fogalmaz
dr. Márkus Ferenc. –
A szentháromságos
élet, aminek földi
vetülete itt a három
istenies erénybe
való belehelyezkedés:
a hit, a remény
és a szeretet. Ez
alkosson egységet,
és megfelelő önfegyelemmel
törekedjek én is
ennek az egységnek a megvalósítására,
mert így volt egész életemben.
Számomra ez a fontos.
Az összeállítást készítette:
BAKONYI Erzsébet,
GERGELY Szilárd, NEMES Dóra
A nagyböjt szent idő, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének,
majd kínszenvedésének emlékezete; hamvazószerdától
húsvétvasárnapig tart. Napjainak száma Jézus pusztai böjtjéhez
igazodik. A Magyar Katolikus Lexikon szerint mivel vasárnap
a keresztény ember nem böjtölhet, a nagyböjt hamvazószerda
és az első nagyböjti vasárnap közti hétköznapokból, s a
következő 6 hét hétköznapjaiból áll (vagyis 4 + 6x6 nap).
tikus-erkölcsi szándékaiban
lassanként eltűnt. E folyamatot
erősítették a folyton enyhülő
egyházi rendelkezések is,
melyekkel legkevésbé az öregek
éltek.
A nagyböjt szigorú megtartóztatásai
a régiek számára a
„jókedvű adakozás” egy lehetősége
volt, abban a meggyőződésben,
hogy amit az ember
Istenért megvon magától, azt
lelke százszorosan visszanyeri.
A folytonos könnyítések
ellenére is a magyar parasztság
a 19. sz. végéig csupán
halat és olyan eledeleket
fogyasztott, melyeket (a szegediek
szavával) csak a harmat
nevelt, tehát növényféléket.
(Magyar Katolikus Lexikon)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark
8960 Lenti, Táncsics M. u. 2/a
furdo@lenti.hu
www.lentifurdo.hu
www.fb.com/lentifurdo
Lazítson, pihenjen családjával
a LENTI TERMÁLFÜRDŐBEN,
ahol ÚJ
élményfürdő várja!
(óriás és családi csúszda, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak,
gyógy- és úszómedencék, 600 m2 pihenő rész)
Kínálatunk:
Családoknak kedvezményes belépők!
Hétvégente szaunaszeánszok!
Kedvezményes bérletek!
Hétköznap és hétvégenként
aquafitness az élményfürdőben!
Térjen haza tele élettel, tele élménnyel!
turizmus 2018. 02. 09. | 15
Hatodik alkalommal
képviselte Nagykanizsát
a fánkfesztivál
Budapesten, a Turisztikai
Díjátadó Gálán
és Évadnyitó Fogadáson.
A már 26. alkalommal
megrendezett
országos programra
azon városok kapnak
meghívást, amelyek
termékeikkel, illetve
fesztiváljaikkal kivívták
a közönség és a
turisztikai szakma
elismerését.
Már a kora délutáni órákban
megérkeztek a kanizsai asszonyok
a Budapesti Kongresszusi Központba,
hiszen rengeteg tennivalójuk
volt. A fánkfesztivál standjára
csaknem ezer süteményt helyeztek
el különböző, Dél-Zalát népszerűsítő
díszekkel együtt. A VOKE
csapata az idei rendezvényre több
meglepetéssel is készült: például
az 1900-as éveket megidéző, korhű
ruhákban várták az érdeklődőket.
Bár a kanizsai fesztivál képviselői
már visszatérő vendégei a turisztikai
gálának, a megnyitót most is
nagy izgalommal várták.
– Hatodik alkalommal kaptunk
meghívást – a szegedi hungarikum
fesztivál ajánlásával – a 26. turisztikai
évadnyitó gálára. Nagyon-nagy
örömmel és izgalommal készültünk
erre a napra, s mint mindig,
most is próbáltunk valami különlegességet
becsempészni a kínálatunkba
– mondta Kámánné Szép
Terézia, a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház igazgatója, a fánkfesztivál
főszervezője.
A kanizsaiak kiállítóhelyénél
nemcsak finomabbnál finomabb
süteményeket kóstolhattak az
érdeklődök, hanem még a tökéletes
fánk titkát is megtudhatták.
– A hagyományos fánknak az a
titka, hogy meleg alapanyaggal és
jó minőséggel készüljön. Ilyenkor
mi éjjel kettőkor felkelünk, és korán
elindulunk a fővárosba. Hozzuk a
fánkunkat, és megpróbálunk
mindennek eleget tenni, ugyanis
ez nekünk is nagy dicsőség – fogalmazott
Bogatin Sándorné.
A fánkfesztivál standjának egyik
„sztárja” a csöröge volt.
– Ez úgy készül, hogy nagyon
alaposan ki kell dolgozni. Én teszek
bele egy kis pálinkát és bort is. Fontos
a pihentetés, hiszen attól lesz
hólyagos. Aztán nagyon vékonyra
kisodrom, s ízlés szerint szoktam
formázni, ahogy éppen eszembe
jut. Végül pedig meleg olajban
vagy zsírban kisütöm - mesélte
Horváth Kálmánné, akinek több
évtizedes tapasztalata van már
süteménykészítésben.
A sors úgy hozta, hogy a fánkfesztivál
asztala illusztris társaságba
került. A stand bal oldalán a
Hungarikum Bizottság állított ki,
amely – többek között – törkölypálinkával
és Békés megyei kolbás�-
szal, szalámival várta az érdeklődőket.
Képviselőik körében nagy
sikert aratott a zalai fánk.
– A kanizsai fesztivál a farsangi
időszak egyik legjelentősebb rendezvénye.
Egyébként a Hungarikum
Programiroda egy kiállítással
fogja segíteni az idei fesztivál sikerét.
Több mint 60 hungarikumot
fogunk virtuálisan, illetve teljes
valójában bemutatni. A fánkok
pedig csodálatosak. Az a szalag,
ami rajta kell, hogy legyen, mindegyiken
rajta volt. Röviden: gyönyörű
és tökéletes – összegezte
gondolatait egy fánk elfogyasztása
után Miklós Beatrix, a Hungarikum
Programiroda Nonprofit Kft.
igazgatója.
A kanizsai fánkosok jobbján egy
békésszentandrási kézműves sörkülönlegességekkel
érkező társaság
kapott helyet, s egyikük lovagi
elismerésben részesítette a muraföldei
édességeket.
– Hibátlan a termék, szenzációs
íze van a lekvárnak, s ez nagyon
fontos. Legalább annyira fontos,
mint maga a kelt tészta. Annyira
ügyesen, szakszerűen, a technológiát
követve ki van dolgozva a
tészta, hogy erre rosszat nem is
lehet mondani. Farsangi fánk kategóriában
ez hibátlan – nyilatkozta
két lenyelt falat között Forschner
Rudolf, az Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend gasztronómiai tagozatvezetője.
Az évadnyitó gálán a turisztikában
és a vendéglátásban dolgozó
szakemberek legjobbjait is díjazták.
Az átadó zárásaként a Dirty
Led Light Crew előadása szórakoztatta
a közönséget, s mielőtt a több
mint ezer szakember elhagyta volna
a dísztermet, egy kis hétvégi
programajánlót is hallhatott a
turisztikai gála főszervezőjétől, aki
a fánkos hétvégére Kanizsára invitálta
a szakma krémjét.
Ami a jövőt illeti, a szakemberek
optimisták a magyar vendéglátást
és turizmust illetően, hiszen ma
már megkérdőjelezhetetlen, hogy
Magyarország európai fesztiválnagyhatalommá
nőtte ki magát. Ez
a tendencia Zala megyére is pozitívan
hathat.
– Generációk kívánják és óhajtják
a kisgyerekektől egészen a
nyugdíjasokig, hogy történjen
valami. Nem beszélve a külföldiekről.
Most már elérték azt a magyarországi
szervezők, fesztiválalapítók
és -igazgatók, hogy profi
módon meg tudják csinálni rendezvényeiket
– mondta Márta István,
a Magyar Fesztivál Szövetség
elnöke.
A nagykanizsai Országos Farsangi
Fánkfesztiválon már évek óta
zsűritag a Magyar Fesztivál Szövetség
alelnöke, Elekes Zoltán. Az
idei, tizedik fesztiválon azonban
már új szerepkörben lesz jelen.
– Speciális helyzet lesz, hiszen a
szervezők a tizedik fesztivált minősíttetni
akarják. Ezért a Magyar
Fesztivál Szövetség nevében, a
minősítési rendszerünk képviseletében
én leszek, aki minősíteni
fogom a fesztivált. Azt gondolom,
látva az utóbbi hat-hét év fánkfesztiváljainak
történetét, a rendezvény
egyre jobban fejlődik. Nem túlzás:
ennek a programnak nemcsak
múltja van, hanem szép jövője is…
MIKÓ-BARÁTH György
Kanizsai
fánksiker a gálán
A kanizsai különítmény
idén is
meglepetésekkel készült
(Fotó: Jancsi László)
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sz olgáltatás
Piaci árak
Kanizsán
burgonya 150-200 Ft/kg
kígyóuborka 750-780 Ft/kg
paprika 950-1150 Ft/kg
csont nélküli sertéskaraj 1400-1500 Ft/kg
alma 290-350 Ft/kg
banán 500-550 Ft/kg
30/600-64-66
Hívható hétvégén és ünnepnapokon
7 és 22 óra között
Az állatorvosi
ügyelet
telefonszáma:
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Biztonságtechnikai
szerelő gyak. szakközépiskola megegyezés szerint
Pályázati referens szakközépiskola megegyezés szerint
Szervízasszisztens szakközépiskola megegyezés szerint
Minőségellenőr szakközépiskola megegyezés szerint
Recepciós szakközépiskola megegyezés szerint
Bolti Eladó szakmunkásképző megegyezés szerint
Raktáros szakmunkásképző megegyezés szerint
Kőműves szakmunkásképző megegyezés szerint
Nyomdaipari gépmester szakmunkásképző megegyezés szerint
Takarító betanított munkás megegyezés szerint
Operátor betanított munkás megegyezés szerint
Kert- és parkgondozó betanított munkás megegyezés szerint
Profilhúzó betanított munkás megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8800 Nagykanizsa, Fő út 24.
Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00 – 13:00 óra
ÁLLÁ S – ÁLLÁ S - ÁLLÁ S- ÁLLÁ S
Jövő heti véradások
02. 13. 09:00-13:00 Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor
Szakképző Iskolája
02. 13. 15:00-17:00 Gelse, Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
02. 13. 13:30-15:30 Kanizsa Trend Kft.
02. 15. 10:00-12:00 Vöröskereszt Nagykanizsa
Adj vért, és ments meg három életet!
2018.
február
10.
Kiskanizsai BAJCSY ZS.
U. 38/A.
93/319-462 20:00-08:00
2018.
február
11.
PatikaPlus BOSZORKÁNY
U. 2.
93/516-280 19:00-06:00
2018.
február
12.
Remény GARAY U.
14.
93/314-967 22:00-06:00
2018.
február
13.
Salvia RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2018.
február
14.
Szent Kristóf ERZSÉBET
TÉR 8/2.
(Bejárat a
Vásár utca
felől)
93/510-151 22:00-06:00
2018.
február
15.
Zöldfenyő ALKOTMÁNY
U. 51.
93/333-521 22:00-06:00
2018.
február
16.
Belvárosi ERZSÉBET
TÉR 1.
93/310-403 22:00-07:00
üGgyyóelgeytszertári
Bérlet
Nagykanizsán a Csokonai utcában, 2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó. 2 havi kaució szükséges.
Érdeklődni: 30/849-9995.
Nagykanizsa belvárosától, az Erzsébet tértől 200 m-re, a Kinizsi utcában, 30 nm-es, egyterű,
vizesblokkal ellátott, csendes, földszinti, nem utcai helyiség kiadó. Kiváló akár irodának,
oktatási célra, masszázs stb. tevékenységre. Ingyenes parkolási lehetőség. A bérléshez
1 havi bérleti díj és 2 havi kaució szükséges. Bérleti díj: megállapodás szerint. Érdeklődni:
70/602-1214.
Szolgáltatás
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűjtött,
szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.
Szolgáltatás 2018. 02. 09. | 17
Ne feledje
felköszönteni
ismerőseit!
Február 10., szombat
Elvira, Klára
Az Elvira nyugati gót eredetű, a jelentése: akit
az ereklye megvéd. A Klára latin eredetű,
jelentése: világos, fényes, ragyogó, híres,
kitűnő, jeles.
Február 11., vasárnap
Bertold, Marietta
A Bertold eredete germán, jelentése:
pompával uralkodó. A Marietta a Mária olasz
továbbképzése, s héber-görög-latin eredetű.
Február 12., hétfő
Lívia, Lídia
A Lívia latin eredetű, jelentése: ólomszínű,
kékes. A Lídia eredete görög, s annyit tesz, az
ókori Lídiából való nő.
Február 13., kedd
Ella, Linda
Az Ella az Erzsébet (Elisabeth) és a Heléna női
nevek önállósult becézője. A Linda német
eredetű, jelentése: hársfából készült pajzs,
kígyó.
Február 14., szerda
Bálint, Valen tin
A Bálint és a Valentin is latin eredetű,
jelentésük: erős, egészséges.
Február 15., csütörtök
Kolos, Ge orgina
A Kolos német-latin-magyar eredetű,
jelentése: iskolához tartozó, tanító, tanuló. A
Georgina görög-latin eredetű, jelentése:
földműves, gazdálkodó, dália, györgyike.
Február 16., péntek
Juliann a, Lilla
A Julianna latin eredetű, jelentése: ragyogó,
Jupiternek szentelt. A Lilla a Lídia és Lívia régi
magyar becézőjéből önállósult.
Az előző heti rejtvény megfejtése:
Az aludni akaró ember számára Beethoven
zenéje is csak zajongás.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP közérdekű
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
SOROS
MILLIÓKAT
TELEPÍTENE BE
AFRIKÁBÓL ÉS
A KÖZEL-KELETRŐL
Stop_Soros_SAJTO_202x270.indd 1 23/01/18 09:48
önkormányzat 2018. 02. 09. | 19
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező
(csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. 2/1.
A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1+ fél szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 19.221,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02. 12. 09:00-09:30-ig
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. 8/6.
A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1+ fél szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 16.039,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02. 12. 09:00-09:30-ig
3. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. 4/4.
A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2+ fél szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 28.272,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 09:00-09:30-ig
4. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. 8/53.
A lakás alapterülete: 57 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 21.318,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 08:30-09:00-ig
5. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.
A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 28.548-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 11:00-11:30-ig
6. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 43. 1/3.
A lakás alapterülete: 92 m² szobaszám: 3 szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 50.232,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.12. 10:00-10:30-ig
7. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 43. 1/4.
A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: omfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 29.484,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.12. 10:00-10:30-ig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 2. 3/15.
A lakás alapterülete: 25 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 12.625,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 10:00-10:30-ig
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be
nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi
közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján
pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának
elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 16.848,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 2. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 + fél szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 19.640,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 16.848,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 19.640,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati
nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu
honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 28.
Dénes Sándor polgármester
P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.)
önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet
az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Műsor
A Kanizsa TV műsora 2017. február 10-16.
Február 10., szombat
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk
show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
01:25 Híradó, 01:40 Gázfröccs (a lóerők magazinja),
02:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László
műsora), 02:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó,
06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10
Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 08:05 Híradó, 08:20 Gázfröccs (a
lóerők magazinja), 08:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi
szó (B. Tóth László műsora), 09:20 Dombvidék (agrárés
környezetvédelmi magazin), 09:50 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági
testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink,
13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár
nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor),
15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék
(agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Szertár
(a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
19:00 Vipera Life – Egy kígyó élete (természetfilm),
19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 20:15 Zenesarok: a Cimbalogh Trió hévízi koncertje,
20:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése),
21:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 21:55 Lapozó.
Február 11., vasárnap
00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV
archívumából), 01:00 Zenesarok: a Cimbalogh Trió hévízi
koncertje, 01:25 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás
ismétlése), 02:15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 02:40 Lapozó, 06:30 Info blokk,
benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55
Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30
Vipera Life – Egy kígyó élete (természetfilm), 08:20 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
08:45 Zenesarok: a Cimbalogh Trió hévízi koncertje,
09:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése),
10:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági
testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti
Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár
nélkül – heti válogatás, 15:00 Gézengúzok (gyerekműsor),
15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Dombvidék
(agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:30 Szertár
(a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:00 Lapozó, 18:00
Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
18:25 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
templomban, 19:25 Sztárportré – Mező Misi, 19:50 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
20:15 Aktuális - Hargita, 20:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki
és pénteki adás ismétlése), 21:35 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:00 Lapozó.
Február 12., hétfő
00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 00:25 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
templomban, 01:25 Sztárportré – Mező
Misi, 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 02:15 Aktuális - Hargita, 02:45 Kanizsa
Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:35 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise a kiskanizsai
Sarlós Boldogasszony templomban, 07:55 Sztárportré
– Mező Misi, 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Aktuális - Hargita,
09:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése),
10:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 10:30 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Mező
Misi, 12:25 Aktuális - Hargita, 12:55 Lapozó, 18:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival,
19:40 Jézus Szíve Egyházközségi Bál, 20:30 Látogató,
21:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.
Február 13., kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa
TV sportmagazinja), 01:00 Jézus Szíve Egyházközségi
Bál, 01:50 Híradó, 02:05 Látogató, 02:35 Anno (válogatás
a Kanizsa TV archívumából), 03:05 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna
Andival, 07:10 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
07:40 Jézus Szíve Egyházközségi Bál, 08:30 Híradó,
08:45 Látogató, 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV
archívumából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó,
12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Jézus
Szíve Egyházközségi Bál, 13:20 Látogató, 13:50 Anno
(válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:20 Lapozó,
18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35
Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05
Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó,
20:45 Jézus Szíve Egyházközségi Bál, 21:35 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.
Február 14., szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35
Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin),
01:30 Híradó, 01:45 Jézus Szíve Egyházközségi Bál,
02:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:10
Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális
magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő
sorozat), 08:40 Jézus Szíve Egyházközségi Bál,
09:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:05
Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális
magazin), 12:55 Jézus Szíve Egyházközségi Bál,
13:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa
Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna
Andival, 19:40 Élet-módi, 20:10 Kukkantó (gyerekműsor),
20:40 Híradó, 20:55 Hargita, 21:25 K’arc (kulturális
magazin), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.
Február 15., csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk
show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Kukkantó
(gyerekműsor), 02:10 Hargita, 02:40 K’arc (kulturális
magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó,
06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10
Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Híradó,
08:20 Kukkantó (gyerekműsor), 08:50 Hargita, 09:20
K’arc (kulturális magazin), 09:50 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25
Élet-módi, 12:55 Kukkantó (gyerekműsor), 13:25 Hargita,
13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa
Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu,
Üzenet, 19:35 Soron kívüli önkormányzati ülés közvetítése
felvételről, 20:35 A mi portánk (a hagyományok
magazinja), 21:05 Élet-módi, 21:35 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.
Február 16., péntek
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35
Soron kívüli önkormányzati ülés közvetítése felvételről,
01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Híradó, 02:15 A mi
portánk (a hagyományok magazinja), 02:45 Élet-módi,
03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50
Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
07:05 Soron kívüli önkormányzati ülés közvetítése felvételről,
08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Híradó,
08:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:15
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 09:45 Lapozó,
12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a
hagyományok magazinja), 12:55 Élet-módi, 13:25 Lapozó,
18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk
show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival,
19:40 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:10 Creative
Chef Nagy Eszterrel, 20:35 Híradó, 20:50 Egy falat
kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora),
21:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:50
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Sport 2018. 02. 09. | 21
Kittsee csokigyár-Pozsony
2018. március 24.
Részvételi díj: 7.500 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az utazás
és idegenvezetés költségét.
A részvételi díj nem tartalmazza a
belépők és a BBP biztosítás díját.
A GARDA-TÓ ÉS KÖRNY ÉKE
2018. április 5-7. (2 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 49.900 Ft/fő
A CSO DÁLATOS DALMÁCI A NÉMI
KELETI VARÁZZS AL
ÚJ!! 2018. május 10-13. ( 3 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 69.800 Ft/fő
A TOSZ KÁN TÁ J
SZERE LMESEINE K
2018. május 23-28., júl. 18-23.,
okt. 10-15. (5 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 89.900 Ft/fő
A va rázsla tos Velence és
am i körülöl eli
2018. május 24-26. (2 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 33.900 Ft /fő
SZÁSZORSZÁGI BARANGO LÁS :
DREZ DA ÉS KÖRNY ÉKE
2018. június 9-12. (3 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 72.900 Ft/fő
SALZBURG-BERC HTESG ADEN -
KÖNIGSEE
ÚJ!! 2018. jún. 23-24. (1 éj), aug.
25-26. (1 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 32.900 Ft/fő
Montenegró
2018. július 03- 08. (5 éj)
Elhelyezés: szálloda**
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 85.500 Ft/fő
Részvételi díj tartalmazza, az utazást
idegenvezetéssel, valamint a szállás
költségét félpanziós ellátással.
A részvételi díj nem tartalmazza a BBP
és a belépők költségét.
www.lovaszbusz.hu
A futball világa számára a sokadik
állomás, és már itt az újabb kihívás,
mivel elhatározta, mint amatőr
az egyre nagyobb figyelemnek
örvendő áprilisi, nagykanizsai
Spartan Race-nek is nekifut – a szó
szoros és átvitt értelmében…
– Lehet, keménynek tűnök, ami
annak is köszönhető, hogy először
az ökölvívással ismerkedtem meg
– kezdte Ivett. - Ennek persze azért
volt előzménye, lévén eleve mozgásimádó
voltam, apukám meg
bokszolt, és hát idővel nekem is
be-bemutatta, miként kell elmozogni,
elhajolni… Kanizsán is lejártam
egy ideig az edzésekre, de
aztán a kőszegiekhez kerültem, s
ott versenyeztem.
Nő a ringek világában – ez ma
már teljesen elfogadott, mégis itt
meg kell állnunk egy gondolat erejéig.
– Tapasztaltam olyat is, mintha a
trénerek úgy lettek volna vele, a
lányok, a nők azért ne üssék egymást
annyira… Ezt magamban furcsának
tartottam, hiszen ha már a
szorítóban vagyok, szeretnék mindent
kiadni magamból, még ha én
is beszedek néhány pofont.
Ezek után aligha lepődünk meg,
ha Nagykanizsán a birkózók életébe
is belekóstolt, most pedig itt az
újabb őrület, a nem csupán erőből,
de kitartásból is vizsgáztató Spartan
Race. S Ivett mintha mind több
helyi fiatalnak adna inspirációt,
mivel felkészülésének képeit, videóit
a közösségi oldalakon egyre
többen követik és kommentálják.
– Egyrészt imádom a Csó-tót és
környékét, s most már nincs mese,
ha a Spartan mezőnye néhány
napra Kanizsára költözik, azt ki kell
használni. Komolyan nekigyürkőztem,
még ha tisztában is vagyok
vele, a profik között nagyon
kemény verseny lesz. Tulajdonképpen
szeretném az elit kategóriáját
elérni a szintidőimmel, ami a
középmezőnyt jelentené, és eleve
nem lehet rossz érzés, ha az ember
mondjuk elnyűhetetlennek érezheti
magát egy olyan versenyen,
amelyről még azt sem tudjuk,
milyen pályát jelölnek ki, illetve
milyen akadályokat iktatnak az
erőpróbába.
Azért a futball hagyományosan
férfi társadalmának világában sem
egyszerű az élet, bár Ivett azt
mondja, az UFC masszőrjeként jól
érzi magát.
– Jaj, hát a srácok előtt le a kalappal,
de ez igaz a szakmai stáb tagjaira,
a trénerekre is. Nagyon aranyosak,
egytől-egyig biztatnak, amikor
pedig edzenek, az időnként
nekem is jól jön, hiszen velük
együtt teljesíthetem mondjuk a
futópenzumot. A sport világa
amúgy is olyan, hogy egyrészt
magadra figyelsz, ugyanakkor tiszteled
a másikat is, legyen az csapattárs,
vagy éppen ellenfél. P.L.
Meg törni nem lehet...
Kitartás és keménység, ez jellemzi Habda
Ivettet, ha sportról van szó. Persze, volt honnan
és miből merítenie, hiszen maga körül is ezt
tapasztalta, legyen szó az életről, vagy egy-egy
sportágról. A sportköztudatba talán azzal
került, hogy múlt nyáron mind többször tűnt fel
az UFC Nagykanizsa labdarúgó együttesének
kispadján, mint a csapat masszőrje.
Ha elszántság, akkor Ivett
biztosan nem ismer határt…
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sport
A Nagyatádi FC elleni 4-1-es,
valamint a Balatonlelle SE-vel
szembeni 5-1-es sikert követően
az elmúlt héten még szurkolói
ankét is szerepelt a programban
az UFC Nagykanizsa
labdarúgóinál. Ugyan a kanizsai
egyesület ezúton kívánt teret
biztosítani a szurkolói kérdéseknek,
a létszám mégsem volt
túlzottan magas, viszont a
jelenlévők kihasználták a rendelkezésre
álló időt.
Kovács Tamás, az UFC elnöke rögtön az elején
elmondta, újabb érkező már nem lesz, vagyis
a megyei listavezető kerete Kovács György
(Csács-NSE) és Horváth Patrik (FC Ajka) érkezésével
lett teljes, Horváth Márkot és Takács
Dávidot az első csapathoz hozták fel (végleg),
míg a távozók listáját Nagy Gergő (USV Eggelsberg,
Ausztria) és Szabó Ábel (Semjénháza SE)
alkotja. Nem titok, Nagy Gergő távozása élénken
foglalkoztatja még mindig a szurkolókat,
hiszen ahogy kalkulálnak, vele gyakorlatilag 20
gól távozott a gárdától. Emellett mindenkit leginkább
a reménybeli NB III-as szereplés foglalkoztatott,
amelyre az egyesület első embere
úgy reagált, egy ottani szerepléshez még a
mostaninál is nagyobb költségvetés szükséges.
Ugyan tavasszal a megyei küzdelmekre
készülnek a klubnál, a drukkerek javaslatait a
meccsek esetleges nagyobb látogatottságára
vonatkozóan is meghallgatták, így próbálnak a
jövőben a találkozók propagálására is nagyobb
hangsúlyt fektetni – például meccsre invitáló
plakátokkal. Szó esett természetesen a sporttelep
csinosításáról is, így az állóhelyi lelátórész
egy része időközben már tetőt kapott, idővel
pedig székek is kerülnek majd oda.
Persze az egyik slágertéma, az UFC Nagykanizsa
játékosállományának „kanizsai kötődése”
sem maradhatott ki a sorból, amire Gombos
Zsolt szakmai igazgató, vezetőedző reflektált.
– Azt hiszem, velem az élen, mindannyiunk
örömére az szolgálna leginkább, ha a kanizsai
futballban nagykanizsai játékosokat tudnánk
mind nagyobb számban szerepeltetni – kezdte
Gombos Zsolt. – Folyamatos kapcsolatban
vagyunk olyan itteni származású labdarúgókkal,
akik jelenleg NB-s osztályokban szerepelnek.
Ők versenyképes életkorban vannak, ráadásul
a futballal komoly céljaik vannak, s csak
akkor jönnének szívesen hozzánk, ha a nagykanizsai
labdarúgás is NB-s szintre kerülne.
Akkor tudna tehát a helyi futballélet alternatívát
kínálni ezen focistáknak (akik az évek során
az itteni utánpótlás-nevelésből kikerülve jutottak
el jelenlegi klubjukhoz), ha az UFC feljebb
lépne. A mostani keret egyébként alkalmas
arra, hogy kivívja az NB III-as tagságot.
Harcz Lajos pályaedző egy másik dologra is
felhívta a figyelmet.
– Azt senki sem vonhatja kétségbe, hogy a
mostani szakmai munka már nem megyei szintű,
és aki jelenleg nálunk játszik, annak ezt bírnia
kell. Ahogyan látjuk, a srácok ezt teljesíteni
is tudják.
A február 13-i, keddi, 17 órakor kezdődő ZTE–
Nagykanizsa előkészületi mérkőzés érdeklődésre
tart számot Kanizsáról is, ezért az egerszegi
klubvezetők úgy határoztak, ha az időjárási
feltételek engedik, a stadionban rendeznék
a találkozót. Ebben az esetben a vendégszektort
is kinyitják, és ingyenes belépőt biztosítanak
a nagykanizsai szurkolóknak.
POLGÁR László
A regionális futsal bajnokság legutóbbi fordulójában az
NFC a Csornai SE-t fogadta, és meg sem állt tizenhárom
gólig. A következő bajnokiját szintén a Zsigmondy-csarnokban
vívja a kanizsai futsal csapat, hétfőn 20 óra 30
perctől, a Pázmándfalu ellen.
Nagykanizsai Futsal Club (1.)–Csornai
SE (4.) 13-3 (6-1)
Regionális futsal bajnokság, 12. forduló.
Nagykanizsa, 200 néző. Vezette:
Vincze G. (Dávid J., Stárics R.).
G.: Nagy T. (2., 11., 20., 23., 37.), Szakmeiszter
J. (3., 28.), Rácz Sz. (5.), Szőke
Á. (11., 29.), Pesti (25.), Petánovics (32.),
Kollár (34.), illetve Baranyai M. (14.),
Csikós (22.), Litresics (33.)
Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Szőke
Á., Nagy T., Schuller F., Szakmeiszter
J. Csere: Szőke R. (kapus), Petánovics,
Rácz Sz., Kollár, Pesti. Edző: Bagó
Gábor.
Ugyan a tabella negyedik helyezett
legénysége, a Csorna látogatott a listavezető
kanizsai futsalosokhoz, tulajdonképpen
a találkozó ötödik percére
el is dőlt minden. Akkor már harmadik
góljukat szerezték a házigazdák, akiknél
hazai környezetben ezúttal debütált az
újdonsült vezetőedző, Bagó Gábor. Már
az első játékrész felénél is vissza-visszavehettek
a tempóból a nagykanizsaiak,
s így is a biztos vezetés tudatában
mehettek a szünetre. Fordulás után
aztán jöttek az újabb találatok, amelyekkel
ismét nagy különbségű győzelmet
könyveltek el a bajnokságban.
A tizenhármas nyerő volt Az újabb
győzelem után
sem maradt el
a szurkolókkal
közös
csapatkép
(Fotó: Facebook)
Kedden Zete–Kanizsa...
Aki itt játszik, bírja a terhelést – bizonyította ezt az Érd elleni MK-meccs is
(Fotó: Gergely Szilárd)
Sport 2018. 02. 09. | 23
JUDO
Mórahalom és somogyi helyszínek
voltak a Nagykanizsai Judo
Klub-Röntgen Kanizsa dzsúdósainak
legutóbbi állomásai, ahol
tatamikra léptek. Az NJK cselgáncsozói
előbb Nagybata Mihály, a
Mórahalmi Judo SE vezetőedzőjének
meghívására a III. Molnár
Franciska Emlékverseny küzdelmeire
utaztak. Kele Julianna 44
kg-ban, Herczeg Zsombor 45 kgban,
Nagy Olivér 66 kg-ban szerzett
bronzérmet, Karádi Barnabás
50 kg-ban lett ötödik, Köveskáli
Regő szintén 50 kg-ban hetedikként
zárt, csakúgy, mint
Garamszegi Bálint 55 kg-ban.
A Somogyszobi Judo Club két
versenyt is rendezett, ezek közül
a felnőtt-junior összevont Magyar
Kupa keretében Csurgón Paizs
Mercédesz szerzett 4. helyet 48
kg-ban. A kaszói serdülő B (2006-
2005) korosztályos fiú diákolimpián
55 kg-ban Garamszegi Bálint
ötödik, Bécsi Tamás pedig hetedik
lett.
ÚSZÁS
Dobogóra állhattak és egyéni
csúcsokat is úsztak a Délzalai Vízmű
SE ifjú úszói a szombathelyi II. Savaria
Kupán. A DZVSE a 2001-esektől a
2009-esekig minden korcsoportban
képviseltette magát sportolóival,
akik tíz versenyszámban nyolc
aranyat, hét ezüstöt és hét bronzot
könyvelhettek el.
Kanizsai dobogósok. 2001-esek.
Kantó Loretta: 200 m hát 1. hely
2:28,41. 200 m vegyes 2. hely
2:29,52. Varga Dominika: 200 m
gyors 1. hely 2:12,48. Böröcz Martin:
200 m pillangó 1. hely 2:28,91.
200 m vegyes 2. hely 2:23,90. 2002-
esek. Kálovics Noémi: 200 m hát 3.
hely 2:37,61. 200 m vegyes 3. hely
2:36,89. 2005-ösök. Kantó Marcell:
200 m hát 1. hely 2:34,84. 200
m vegyes 2. hely 2:32,75. 200 m pillangó
2. hely 2:47,96. 200 m gyors
2. hely 2:16,91. Vaska Barnabás:
200 m pillangó 3. hely 2:52,39.
2006-osok. Bukovics Rebeka: 200
m hát 3. hely 2:50, 95. 200 m vegyes
3. hely 2:49,41. Dencs Orsolya: 200
m mell 2. hely 3:13,81. László Márk:
200 m mell 3. hely 3:21,83. 2008-
asok. Korcsmáros Luca: 200 m hát
1. hely 3:18,43. 50 m hát 1. hely
45,71. 50 m gyors 2. hely 38,20.
2009-esek. Kovács Bence: 50 m
gyors 1. hely 39,99. 50 m mell 1.
hely 48,14. 50 m hát 3. hely 51,47.
KÉZILABDA
A Nagykanizsai Izzó SE férfi kézilabda
együttese az NB II Dél-nyugati
csoportjában a második helyről
várja a február 16-ai, jövő pénteki
folytatást, amikor Madarász
Péter tanítványai a Komló csapatát
fogadják Csurgón – immár a
bajnokság tavaszi szezonjában.
Szakály Attila Kanizsán befejezte
a kézilabdát, ugyanakkor érkezett
a szélső Tóth Simon, illetve már
nem kettős igazolású a kapus,
Török Roland.
LABDARÚGÁS
A Lendvai Labdarúgó-akadémia,
illetve a Nafta 1903 nemzetközi
teremfoci tornáján jártak az UFC
Nagykanizsa U9 és U10-es korcsoportban
szereplő labdarúgói a
szomszédos Szlovéniában. Előbb a
Visnovics István vezette U10-es
kanizsai legénység úgy lett
mezőnyében második a Lenti TE
mögött, illetve a Nafta előtt, hogy
három győzelmet és két döntetlent
jegyzett, ráadásul népes szurkolótábora
azt is konstatálhatta,
hogy még gólt sem kapott a délzalai
gyerkőcsereg. Az U9-es korosztály
Király Endre és Szőke
Ádám instrukciói mellett a hétcsapatos
mezőny küzdelmeit nagy
fölénnyel nyerte, megelőzve a Lenti
TE és a szlovén NK Turnisce fiataljait,
időnként kimondottan kreatív
focit bemutatva.
VÍZILABDA
A DVL Gyermek B korcsoportos
vízilabda-bajnokság ebben az
évben felsőházi osztályozóval kezdődött
a Kanizsa VSE utánpótlása
számára, majd a fővárosi rájátszást
követően már a felsőházban érdekeltek
Karácsony Tibor tanítványai.
Az osztályozón a Városgazda
Utánpótlás Akadémia növendékeit
győzték le a kanizsaiak 14-4-re,
valamint 18-6-ra, a felsőház első
fordulója pedig Balatonfűzfőre
szólította őket. Ott az első fordulóban
a Pécsi Sportiskola volt a KVSE
ellenfele, és a baranyaiak nyertek
12-5-re, a Sportliget SE-t ugyanakkor
a dél-zalaiak győzték le 11-3-ra.
A Kanizsa legeredményesebb játékosa
Gether Dávid volt összesen
hét találattal, a csapat pedig két
meccs után az ötcsapatos felsőházi
ág második helyén áll.
Az összeállítást készítette:
POLGÁR László
Spor tsorok
Az NJK cselgáncs csapata Mórahalmon
sem maradt érmek nélkül
A kanizsai U9-es focicsapat legjobb lett
mezőnyében a szlovéniai Lendván
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Mozaik
Frend László adventista
lelkész már 30 éve foglalkozik
az egészséges életmóddal.
Egy előadássorozat
alkalmával ismerkedett
meg
e z zel a
szemlélettel,
és
hamarosan
megsü
t ö t t e
e l s ő
kenyerét ,
mégpe d ig
kenyér forma
híján egy kisebb
fazékban. Azóta is felejthetetlen
számára élete első
saját kenyerének az illata.
Időközben sok mindennel
bővült a menü, és feleségének
köszönhetően jól
el van látva egészséges
ételekkel a család. Gyakran
tart előadásokat az egészség
testi és lelki alapjairól,
és persze
i g y e k s z i k
e z e k n e k
megfelelően
élni.
A család
kedv
e n c
péksüteménye,
a
bajai kifli
receptjét osztotta
meg olvasóinkkal.
A kifli azért kapta a
„bajai” nevet, mert a
receptjéhez egy
bajai ismerőse
által jutott
h o z z á
HIRDETÉS
GasztroKanizsa
heti horoszkóp
Kos: 03.21-04.20.
Használja ki jobban a képességeit.
Merjen változtatni, hiszen akár a
lovaglásban is jó lehet, nemcsak a
sütés-főzés terén.
Bika: 04.21-05.21.
Lassítson egy kicsit a munkatempóján.
Ha netán unatkozna, menjen
el egy farsangi bálba, vagy tegyen
olyasmit, amit eddig nem szokott.
Ik rek: 05.22-06.21.
Sok szép pillanatra számíthat a
hétvégén. Bár nem lesz se születésnapja,
se névnapja, mindenki a kedvében
akar járni a környezetében.
Rák: 06.22-07.22.
Érdemes lenne a közösségi tevékenységét
mihamarabb beindítania.
Első nekifutásként akár benevezhetne
a farsangi fánkfesztiválra is.
Oroszlán: 07.23-08.23.
Bár megpróbál a barátainál egy
lépéssel előbbre járni, mégsem ér
el osztatlan sikereket. Lehet, hogy
mégiscsak lassítania kellene?
Szűz: 08.24-09.23.
Az tény, a szókimondásával nagy
hatást tud gyakorolni a környezetére.
A csillagok szerint most azonban
célszerűbb lenne, ha nem fárasztaná
magát.
Mérleg: 09.24-10.23.
Stresszes időszakot csak a hideg szél
okozhat önnek, semmi más. Ezen
pedig könnyen tud változtatni. Hívja
meg egy forró teára a barátait.
Sk orpió: 10.24-11.22.
Nyugodt és kiegyensúlyozott napok
várnak önre a hétvégén. Éppen
ezért most hagyja ki a filozofikus beszélgetéseket
a családtagjaival.
Nyilas: 11.23-12.21.
Nem várt meglepetésre számíthat a
napokban. Egy új tevékenységben
próbálhatja ki magát, amellyel nagy
sikert arat a munkahelyén.
Bak: 12.22-01.20.
Vegyen erőt magán, és teljesítse a párja
kívánságát. Ha éppen nincs kedve a
nagytakarításhoz, találjanak ki helyette
szórakoztatóbb elfoglaltságot.
Vízöntő: 01.21-02.19.
Ha azt szeretné, hogy a családja
harmonikusabban éljen, akkor
töltsön velük több időt. Lehetőleg
odaadóbban vegyen részt a hétköznapjaikban.
Halak: 02.20-03.20.
Ha jót akar magának, hangolódjon
rá jobban a párja kívánságaira. Ha
nem figyel eléggé, lehet, hogy vihart
kelt nála egy megjegyzésével.
Bajai kifli, házi malomban
őrölt lisztből Frend László, aki az alaprecept
számos változatát
elkészítette már.
Hozzávalók:
50 dkg teljes kiőrlésű
tönkölyliszt, 30 dkg finomliszt,
1 evőkanál só, 2,5 dkg
élesztő, 0,5 liter növényi
tej, 1,5-2 dl olaj, ízlés szerint
magok,
pelyhek.
Elkészítése:
Az élesztőt felfuttatom
egy csésze növényi tejben,
közben a liszteket, a sót, a
magokat, a pelyheket és az
olajat összekeverem egy
tálban. A felfuttatott élesztőt
és a maradék növényi
tejet beleöntöm az edénybe,
és 5-10 percig dagasztom
a tésztát. Azonnal
kinyújthatjuk és formázhatjuk,
elég csak
egy rövid ideig keleszteni
a sütés előtt közvetlenül.
Frend László bajai
ismerősétől kapta
a receptet. A lisztet
saját malmában őrli…
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA
HETILAP
XXX. ÉVF. 6. SZÁm, 2018. február 16.
GE: régi név, új tervek
Biztonságban
a dolgozók!
Megvan a vevő. A General Electric korábbi
magyarországi elnöke, Jörg Bauer cége
veszi meg a GE európai, közel-keleti, afrikai
és törökországi fényforrásüzletágát, benne
a kanizsai gyárat és logisztikai központot.
Az amerikai cég közleménye szerint a vállalat
a jövőben Tungsram Csoport néven
működik majd. A nyárig lezáruló adásvétellel
stabillá válik az öt magyarországi egység
és a mintegy négyezer dolgozó helyzete. A
szakmai befektető ugyanis számít a mostani
alkalmazottakra, és fejlesztéseket, illetve
piaci növekedést tervez.
A Kanizsának Cseresnyés Péter munkaerőpiacért
is felelős államtitkár, a térség
országgyűlési képviselője azt mondta, örül,
hogy a hosszú tárgyalási folyamat eredményre
vezetett, és az adásvétel a munkavállalóknak
is biztonságot nyújthat.
A tervek szerint az adásvétel – amelynek
összegét üzleti titokként kezelik – 2018
közepéig, több lépésben zárulhat, idézi a
közleményt a távirati iroda. A magyar szervezet
és a telephelyek már április elejére
átkerülhetnek a leendő új tulajdonoshoz. A
tervezett tranzakcióval létrejövő Tungsram
Csoport átmenetileg a GE Lighting márkanevet
is használná, ezt követően pedig
Tungsram márkanév alatt értékesítené a termékeit.
A GE 1989-ben vásárolta meg a
Tungsramot, amely a “legtöbb európai piacon
több mint egy évszázadig egyet jelentett
a világítással”, fogalmaz a kommüniké.
A GE a fényforrásüzletágában Magyarországon
termelt áruk 99 százalékát exportálja,
s mivel az új vállalat önállóan is jelentős
exportőr maradna, a tervezett tulajdonosváltást
követően az állami Eximbank továbbra
is támogatná a vállalat működését.
A GE tavaly jelentette be, hogy el akarja
adni fényforrásüzletágát, ami a dolgozók
körében bizonytalanságot
szült. A mostani bejelentés azonban
ismét nyugalmat hozhat, hiszen
a szakmai befektető, Jörg Bauer
úgy vélekedett, a Tungsram – mint
nemzeti márka – az elmúlt évszázad
leginnovatívabb magyar ipari
vállalata. Az öröksége és nemzetközi
ismertsége megalapozza,
hogy az innováció a tervezett új
vállalat jövőjének legfőbb sarokköve
maradjon. A leendő cég a jelenlegi
munkatársakra és a hazai infrastruktúrára
építve további növekedést
szeretne elérni.
Az adásvétel a GE kanizsai dolgozóinak is
biztonságot nyújthat
(Fotó: MTI)
Cseresnyés Péter:
A munkavállalók
számára is
megnyugtató megoldás
született
(Fotó: MTI)
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP EZ VOLT A HÉT
A Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség egy 1817-ben
készült futógép és egy, az 1880-as évekből származó
biztonsági velocipéd replikáját mutatta be hétvégi farsangi
bálján. A két oldtimer különlegességet egyelőre a
farsangi mulatságon láthatta a közönség, de hamarosan
bárki megcsodálhatja azokat a KOKSZ hagyományos
rendezvényein, felvonulásain.
Hogy Tél tábornok még mit akar, vagy mit nem akar, nem tudhatjuk, mindenesetre múlt
vasárnap Nagykanizsa egyik testvérvárosában, a horvátországi Csáktornyán, az 54.
Medjimurski Fasnikon ezúttal is elbúcsúztatták több ezer ember szeme láttára, a látványos
maskarás felvonulást követően. A téli idő érdekes módon aznap látványos visszavonulót
is fújt, hiszen szikrázó napsütés várta a forgatagot, hogy aztán hétfőn nagy pelyhekben
– ismét – esni kezdjen a hó, nem csupán nálunk, hanem a közeli Csáktornyán is...
Maradjunk annyiban az elmúlt napok láttán: Tél-Tavasz 1-1, de a végeredmény azért sejthető…
P. L.
a hét sz áma:
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
A 9. Kanizsai Esküvő
Kiállításon minden és
mindenki
megtalálható volt, az
ifjú párok így bőven
kaphattak segítséget
és tanácsokat
menyegzőjük
szervezéséhez.
A látványos bemutatók
után, érdeklődő facér
olvasóink kívánságára,
próbáltunk néhány
telefonszámot megszerezni,
de azt a választ
kaptuk a modellektől,
hiába keresik őket, a
készülék úgyis
foglaltat jelez…
Kanizsa
1817
Fotó: Polgár László
IMPRESSZUM: KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.
Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető.
Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
Fotó: Gergely Szilárd
Fotó: Gergely Szilárd
Még csatázni szeretne
A HÉT TÉMÁJA 2018. 02. 16. | 3
Vellák Sándor rendőr zászlós a
diákokat dicsérte.
– Látszott a fiatalokon, hogy
igénylik azt, ha kapnak egy feladatot,
akkor igenis mindenki csinálja
azokat az utasításokat. Csak így
eredményes a mi munkánk: a rend
és a fegyelem elengedhetetlen.
A nagykanizsai önkormányzat
idén már másodszorra rendezte
meg a Frontkamaszok elnevezésű
interaktív programot. A 9. osztályos
csapatokra ügyességi pálya is várt.
Teljesítéséhez a négyfős egységeknek
az erőnlét és a mozgékonyság
mellett nagy összetartásra és koncentrációra
volt szüksége. A jelen
lévő rendőr százados az egymásért
viselt felelősségre hívta fel a fiatalok
figyelmét egy, az I. világháborúhoz
kapcsolódó tablón olvasott történet
kapcsán.
Az I. világháborúban, 1918. június
15-én éjjel a Monarchia kudarcba
fúlt támadást indított az olaszok
ellen, akik felrobbantották a gátat a
Piave folyón, és a hatalmas víztömeg
mindent elsöpörve zúdult csapatainkra.
Erre a magyar csapatparancsnok
elkiáltotta magát: „Napiparancs:
Megfogni egymás kezét!”
Míg az osztrák csapattestet elsodorta
az ár, a 200 magyarnak, akik egymás
kezét szorították, sikerült megmenekülni,
mert összetartottak,
mert megfogták egymás kezét…
A fegyverek szétszerelése és
összerakása a 2016-ban már nagy
sikert aratott Frontkamaszok új
programeleme volt. Az öt középiskolából
érkezett, kilencedikes diákok
azt is megtudták, a rendezvény
neve Somogyváry Gyulának Virágzik
a mandula című regényéből
származik.
– Mi az én rendfokozatom? – kérdezett
rá a tábla tanulmányozása
után a zalaegerszegi honvéd toborzóiroda
hadnagya. – Őrvezető –
kapta a választ, vagyis van még mit
tanulni. A katonák tájékoztatót
adtak a szolgálatvállalás menetéről,
az oktatás és a szakmai előrelépés
lehetőségeiről. Aki nem volt jelen,
az iranyasereg.hu oldalon tájékozódhat.
– A Frontkamaszok előkészülete
közben azt tapasztaltam, hogy mindenki
segíteni akart, és egyetért
abban, hogy Magyarországot meg
kell védeni. A kanizsaiak hálásak
azoknak, akik a biztonságukat szavatolják,
valaki ki is mondta: nem
azért áznak-fáznak rendőreink,
katonáink a déli határon, hogy most
Nyugatról ránk eresszék a migránsokat
– fogalmazott Papp János
koordinátor.
Cseresnyés Péter államtitkár a
korokon átívelő közös jellemzőt
emelte ki.
– Hőseink, a magyar vitézek, honvédek,
katonák a hazáért sokat
adtak, a legtöbbet: az életüket
áldozták. Thúry György nevét ezért
is érdemes külön megemlíteni, mert
azok a diákok, akik a mai versenyen,
illetve toborzó és ismeretterjesztő
rendezvényen részt vettek, egy
olyan könyvet kapnak, amely az életéről,
harcairól, küzdelmeiről szól.
Thúry olyan hősünk nekünk Nagykanizsán,
aki példát mutatott a haza
iránti elkötelezettségből.
Szomszédaink ők, de ismerjük-
e őket? A Frontkamaszok
erre is jó volt. Csupa nemcsak
intelligens, hanem bölcs ember. Megoldásközpontúak,
pozitív felfogásúak, nem kevés pedagógiai
érzékkel, szerető szigorral. Egyetlen szóval:
emberszeretőek.
Köszönet a biztonságért! A határvadász-képzésről
itt is olvashat: facebook.com/hatarvadaszkepzes.
Keressük a Frontkamaszok
sikerének titkát. Adott egy
fenyegetett ország és
a tömeges migrációs válsághelyzet.
Működésbe lép az
önvédelmi reflex. Ebből pedig
egy társadalmi igény a biztonságra
és emberekre, akik ezt
szavatolják. Másfelől van(!)
egy ősi, úgy látszik, elpusztíthatatlan
emberi természet.
Igény a rendre. Igény a kihívások
leküzdésére (ebből
születtek a sportok.) És
a szülők, idősebb testvérek
által jól ismert valóság: a
gyengébbek védelme, felelősség
értük. Csodálkozunk, ha a
rend- és honvédelmi pályákon
ez a kettő találkozik?
Egyenruhások
Addig jó,
amíg a mieinket látjuk…
Cseresnyés Péter:
Ma, 100 éve, vagy Thúry korában?
A feladat ugyanaz:
Magyarországot meg kell védeni
(Fotó: Gergely Szilárd)
A ma hősei a Hősök terén.
Elsőként bizonyítottuk be,
megállítható a népvándorlás
(Fotó: MTI)
Bátorság és gyorsaság. 2015-ben a
déli határt is csak így tarthattuk meg
(Fotó: Gergely Szilárd)
A biztonság nincs magától, a déli határon rendőreink megdolgoznak érte.
Nehogy már közben Nyugatról ránk eresszék a migránsokat! (Fotó: MTI)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Aktuális 2018. 02. 16. | 5
A fórumot megelőző sajtótájékoztatón
a gazdák
összefogásának szükségességéről
beszélt Turi-Kovács
Béla. A szervezet országos
elnöke az önkéntes alapú
szövetkezésben látja a megújulás
lehetőségét.
– A kereskedelemmel
szemben a termelő ma
még kiszolgáltatott – emelte
ki. – Az áru értékét nem
az határozza meg, hogy a
termelvény a valóságban
mit ér, hanem az, hogy a
piacon épp mit adnak érte.
Ezért buzdítok minden gazdát,
hogy ne gondoljanak
már a régi kolhozra, hanem
gondolkodjanak összefogásban:
a piacra együtt kell
kijutni, mert a kis- és középbirtok
csak így tud megmaradni.
Cseresnyés Péter, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
munkaerőpiacért és
képzésért felelős államtitkára,
országgyűlési képviselő
a sajtótájékoztatón
szintén az összefogás és az
együttműködés mellett
érvelt, szerinte ezzel lehet
az agráriumban is jó eredményeket
elérni. Elmondta:
az általa miniszteri biztosként
felügyelt Mura-programban
ugyancsak az a cél,
hogy a gazdákat összefogásra
ösztönözzék, kitörési
lehetőségeket találjanak
számukra. Példaként említette
az új technológiák
bevezetését és az élelmiszer-
feldolgozást, amely
még hiányzik ebben a régióban.
A politikus leszögezte:
minden cél, amit a gazdasági
élet szereplői megfogalmaznak,
összefügg a
Mura-program törekvéseivel
is.
A fórum szervezői szerint
vissza kell állítani Magyarországnak
mint agrár
országnak a régi hírnevét.
– Bízzunk benne, hogy
azok a fejlesztések, amelyek
elindultak, tovább folytatódnak,
és a kisebb gazdaságok,
amelyekben például
két hektáron egy kis
kertészetet lehet létesíteni,
szintén talpra állnak – szögezte
le Dobri Lajos, a Zala
Megyei Kisgazda Polgári
Egyesület elnöke.
A fórum résztvevői a gazdaság
fejlesztése mellett a
helyi turizmust fellendítő
ötleteket is megfogalmaztak.
Kanizsa/MTI
Világháborús hangulatot
teremtett a
HSMK-ban vitéz Kósa
Miklós Csaba Esküm
kötelez című kiállítása.
A magángyűjtő
első és második
világháborús relikviákból
állított össze
egy tárlatot, amely
ruhákat, iratokat és
kitüntetéseket is
bemutat.
A tárlaton láthatók eredeti
katonai öltözetek, sisakok, fegyverek,
valamint hadi mozsarak is.
– Én már lassan 20 éve a bolhapiacon
„tevékenykedem”, onnan
próbálom összeszedni a különféle
tárgyi emlékeket, de házaknál,
lakásoknál is feltűnök, s az interneten
is keresek. Kiskorom óta
megszállottan gyűjtöm a világháborúk
mementóit, és azokon
keresztül nekem átjön az egész
történelem – mondta vitéz Kósa
Miklós Csaba, a Történelmi Vitézi
Rend tagja, gyűjtő.
Papp Gábor szintén több tárgyat
hozott a kiállításra. Mint
mondta, a gyűjtök nagy álma,
hogy relikviáik egyszer méltó
helyet kapjanak.
– Nagyon szeretnénk azt, hogy
Nagykanizsán legyen egy kiállítóhelyünk.
Volt külön a határőrségnek,
külön a honvédségnek is
egy-egy gyönyörű múzeuma, de
ezek a laktanyák bezárásakor
megszűntek. A város most fog
felújíttatni két nagyobb épületet,
jó lenne, ha valamelyikben kaphatnánk
egy termet, ahol egy
állandó tárlatot berendezhetnénk
– fogalmazott Papp Gábor,
a Nagykanizsai Vitézi Rend hadnagya.
A ritkaságokat is bemutató kiállítás
március 15-ig látható a HSMK
Ősze András galériájában.
Átjön a történelem…
Ez már nem kolhoz! Szükség van az integrációs és a szövetkezeti
törvény megalkotására,
jelentette ki a Kisgazda Polgári Egyesület
országos elnöke a Nagykanizsán
tartott gazdafórumon. Turi-Kovács Béla
szerint ezek a jogszabályok biztosíthatják
a kis- és középbirtokok fejlődését,
termékeik piacra kerülését. Cseresnyés
Péter államtitkár, országgyűlési
képviselő az együttműködés fontosságát
hangsúlyozta, amelyre a
Mura-programot is alapozzák.
A tárlaton különlegességek is láthatók
a világháborúk tárgyi emlékei közül
(Fotó: Gergely Szilárd)
Cseresnyés Péter és Turi-Kovács Béla is a közös fellépésre,
piaci megjelenésre biztatott
(Fotó: Gergely Szilárd)
Összefogás és együttműködés
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Ünnepeljük közösen 2018-ban Thúry György legendás alakját! A „Dunántúl
Oroszlánja” 450 éve lett a Kanizsa vár kapitánya. Személyében egy olyan
történelmi hősre emlékezhetünk, aki közösségi és nemzeti önazonosságunk
egyik legfőbb bástyája.
A program tartósan rossz időjárás esetén a Magyar Plakátház
emeleti termében kerül megrendezésre. A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk.
A kanizsai vár elméleti
rekonstrukciója
SZÉP SZERELMEM
MAGYARORSZÁG
THÚRY GYÖRGY EMLÉKÉV MEGNYITÓ
16:30
17:05
Kísérő programok
16 órától:
16:45
17:25
17:00
18:00
18:15
Tulman Géza
2018. február 16.
Erzsébet tér
Tolcsvay Béla -
Szép szerelmem Magyarország
A Thúry Vitézlő Oskola foglalkoztatója,
íjászat, MH Katonai információs, toborzó pont,
gyermekfoglalkoztató, „Tücsiék faháza”
Köszöntő beszédek
Dénes Sándor, polgármester
Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség
országgyűlési képviselője, a Thúry György Emlékév fővédnöke


Portéka gyermekszínpad előadása
Hagyomány lángja
Zalagyöngye Táncegyüttes
Tűzzsonglőrök
Aktuális 2018. 02. 16. | 7
Álláshirdetést feladva szerezte meg egy férfi több
tucatnyi ember személyes adatait, majd ezeket felhasználva
országszerte vásárolt hitelre telefonokat,
de azokat eladta, a részleteit pedig nem fizette -
tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője
az MTI-t.
Pirger Csaba közölte: a férfi 2016 augusztusától
decemberig az egyik távközlési szolgáltató üzleteiben
országszerte nagy értékű telefonokat vásárolt
hitelre, de a részleteket nem fizette. A megszerzett
készülékeket Budapesten, a józsefvárosi piacon
értékesítette, a pénzt pedig felélte. Az üzletekben
történt vásárláskor legtöbbször hamis adatokkal
kitöltött, fénymásolóval készített „ideiglenes személyi
igazolvánnyal” igazolta magát. Az idegen személyek
adatait úgy szerezte meg, hogy az egyik
internetes oldalon álláshirdetéseket tett közzé, fuvarozással
foglalkozó vállalkozónak adva ki magát, a
jelentkezőktől pedig minden személyes adatot
kicsalt.
Amikor a személyi igazolványának cseréjét kérte,
a férfi az igénylőlapot lemásolta, majd annak adatait
átírva hamis dokumentumokat készített, a vásárláskor
pedig az idegen személyek nevében írta alá a
szükséges papírokat. A vádirat szerint 18 ember adataival
visszaélve 31 esetben vásárolt, és két további
alkalommal próbált szerezni telefonokat Tiszafüredtől
Budapesten át Győrig, mígnem Nagykanizsán az
előzetesen figyelmeztetett alkalmazottaknak gyanús
nem lett a vevő. A csalót egy másik kanizsai
üzletnél a rendőrök tartóztatták fel.
A Nagykanizsa Járási Ügyészség folytatólagosan,
üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalással,
18 esetben a személyes adatokkal való visszaéléssel,
valamint 33 rendbeli, hamis magánokirat felhasználásának
vétségével vádolja a férfit.
Telefonos csaló
A cukorbetegség és az utazás
címmel tart előadást dr.
Késmárki Nóra főorvos február
23-án, pénteken 15 óra
30 perckor a Kanizsai
Dorottya Kórház tanácstermében,
a Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete
szervezésében.
Minden érdeklődőt várnak!
E lőadás
Nagykanizsa belvárosában,
55 m2-es ingatlan,
parkolási lehetőséggel
kiadó.
Különböző vállalkozásoknak:
orvosi rendelő,
szépségszalon, könyvelő
iroda stb. ajánlott.
Érdeklődni lehet:
06-30/227-22-72
Kiadó
NETTI egy idősebb
kutya, régóta a kanizsai
menhely lakója, nem
gazdától, hanem kóbor
kutyaként került annak
idején a menhelyre. 7-8
év körüli keverék, rendkívül
nyugodt természete
van, éppen ezért akár
idősebb személy mellé
ajánlott leginkább,
nyugdíjasoknak kiváló
társa lehet.
DARA egy kedves,
nagyon barátságos, 3 év
körüli puli keverék szuka.
Számos sorstársához
hasonlóan, az utcáról
került a kanizsai menhelyre.
Valóban nagyon
barátságos, hiszen a
többi kutya mellett a
macskákkal is kiválóan
megérteti magát.
Nettiről és Daráról is
érdeklődhet a kanizsai
menhelyen.
Elérhetőségek és
további információk:
www.eletter-kanizsa.hu,
+36-30/400-1368,
+36-30/378 7057.
VINCZE Adél
GAZDIKERESŐ
Fotó: Jancsi László
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kultúra
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
Február 17. (szombat) 15 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – Papírhajtogatás
teatasakból. A részvétel díjtalan.
Február 19. (hétfő) 17 óra
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ ÉS INTERAKTÍV
ELŐADÁS NASZ DANIVAL, A NÉPSZERŰ
VIDEOBLOGGERREL.
Belépődíj: elővételben 1 500 Ft, az előadás
napján, a helyszínen 2 000 Ft.
Február 21. (szerda) 14 óra
KIRÁLYI PÁL ÉS SZÜLŐFÖLDJÉNEK
KAPCSOLATA
Előadó: Sóstainé Márfi Ibolya.
A belépés díjtalan.
Február 21-22. (szerda-csütörtök)
Gyerekszínházi bérlet
Grimm: A BÉKAHERCEG – zenés mesejáték
(Pódium Színház)
Február 21. 10 óra Mazsola bérlet, 14 óra
Tapsi bérlet. Február 22. 10 óra Táltos
bérlet, 14 óra Manó bérlet.
Belépődíj: 800 Ft.
Február 23. (péntek) 19 óra
NAGY UTAZÁS – Dés László Koncertje
Vendég: Tóth Vera. Színpadon: Dés László,
Tóth Vera, Horváth Kornél, Erdélyi
Péter, Gyenge Lajos, Sipeki Zoltán, Boros
Attila, Péter Barbara, Nádasi Veronika.
Belépődíj: 3 900 Ft.
Február 24. (szombat) 9 óra
GYERMEK AGYKONTROLL TANFOLYAM
Vezeti: Kelemen Gyula. Jelentkezni és
érdeklődni lehet: a 06-30/9299-752-es
telefonszámon.
Medgyasza y Ház
Február 20. (kedd) 18 óra
Kalandozó Kanizsaiak
ALBÁNIA – „MUZULMÁN SÍROKON” –
Szűcs Imre plébános vetített képes úti
élménybeszámolója
A belépés díjtalan.
Február 22. (csütörtök) 18 óra
„TAVASZVÁRÓ PAPÍRCSODÁK” - Koch
Tiborné Ott Erika pergamencsipke kiállítása.
Megnyitja: Lengyák István. Megtekinthető:
március 22-ig. A belépés díjtalan.
Február 25. (vasárnap) 17 óra
A Kabóca Bábszínház bemutatja:
MOSÓ MASA MOSODÁJA – bábelőadás.
Belépődíj: 1 000 Ft, az előadás napján:
1200 Ft.
Móricz Zsi gmond Művelődési
Ház
Február 16. (péntek) 19 óra
TRIBUTE TO ELLA – lemezbemutató
koncert Bágyi Balázs New Quartet és
Pocsai Kriszta előadásában
Lakatos Soso Sándor – szaxofon, Oláh
Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő,
Bágyi Balázs – dob, Pocsai Krisztina –
ének. Belépődíj: 1 000 Ft. A rendezvény
támogatója: NKA – Hangfoglaló.
Február 24. (szombat)
CSALÁDI JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítő foglalkozás.
Vezeti: Vajda Margit
17.00 Gyermek táncház.
Vezeti: Péter Katalin és Tóth István
18.00 Kézműves foglalkozás.
Vezeti: Hábli Olga
19.00 Tázló együttes koncertje (Tímár
Sára – ének (mv.), Draskóczy Lídia –
hegedű, Benke Félix – dob, levélsíp,
doromb, tilinka, Sófalvi Kiss Csaba –
furulya, kaval, tilinka, Németh László –
koboz)
20.00 Felnőtt táncház.
Táncot tanít: Molnár Előd
Belépődíj: 1 500 Ft.
Programajánló
Febr. 17-18. 15:00 Valami Amerika 3.
magyar vígjáték
Febr. 17-18. 15:30 Fekete Párduc
szinkr., amerikai akciófilm
Febr. 15-18. 15:30 Ősember - Kicsi az ős, de hős
szinkr., angol-francia családi animációs film
Febr. 19-21. 17:00 Ősember - Kicsi az ős, de hős
szinkr., angol-francia családi animációs film
Febr. 15-18. 17:30 Aurora borealis - Északi fény
magyar dráma
Febr. 15-21. 17:30 Fekete Párduc 3D
szinkr., amerikai akciófilm
Febr. 15-21. 18:00 A szabadság ötven árnyalata
szinkr., amerikai romantikus dráma
Febr. 15-21. 19:30 The Workshop
feliratos, francia film
Febr. 15-21. 20:00 Valami Amerika 3.
magyar vígjáték
Febr. 15-21. 20:30 Fekete Párduc
szinkr., amerikai akciófilm
február 15-
február 21.
m űsora
Hét fiatal és egy sikeres írónő
Nagy film a mai fiatalságról – így jellemezte az egyik kritika az Arany Pálma-
díjas Laurent Cantet legújabb alkotását, amely a Cannes-i és a Chichago-
i Filmfesztivál versenyfilmje volt 2017-ben. A The Workshop egy
Marseillehez közeli kisvárosban játszódik, amely hatalmas kikötőjének
bezárása óta erősen hanyatlik, a fiatalok körében nagy a munkanélküliség.
A településen Olivia Dejazet népszerű író létrehoz egy különös íróműhelyt,
ahol cseppet sem egyszerű fába vágva a fejszéjét, megpróbál egyszerre
hét fiatalt jó útra terelni. Az iparváros múltjához kapcsolódó krimi megírására
kapnak felkérést, ami felbolygatja a közösség életét. Egy csapásra
minden a feje tetejére áll: féltve őrzött titkokra derül fény, s a helyzetet
tovább bonyolítja az egyik diák és tanára között elmélyülő érzelem.
Ezt ajánljuk!
A Cinema Nagykanizsa
Multifokális lencse akció 30 %
Kultúra 2018. 02. 16. | 9
Minden épületnek
van valamilyen
különleges
kisugárzása. A
Thúry György
Múzeum 2015-
ben elhunyt, nyugalmazott
igazgatója,
dr. Horváth
László például
azt vallotta: a
múzeum olyan,
mint egy templom.
A csendessége,
a szépsége
és a méltósága
– röviden a
hely szelleme –
teszi a kettőt
hasonlóvá.
A néhai intézményvezető
szavaira ma is élénken
emlékszik Schmidt Istvánné
Mária. A kiskanizsai
asszonyt nyugdíjazása
után vették fel teremőrnek,
de sok más feladatot
is ellátott az alatt a 16 év
alatt, amit – ahogy ő
mondja – szeretett múzeumában
töltött.
– Azelőtt más területen
dolgoztam, de a múzeum
valahogy mindig is vonzott.
Mindenre kíváncsi
voltam, és érdekeltek a
régi tárgyak; már kisgyerekkoromban
is arra tanítottak,
becsüljem meg
ezeket – meséli Marika
néni. – A munkám során
volt, amikor a látogatókat
kellett fogadnom, máskor
a pénztárt kezeltem, de az
is előfordult, hogy a kollégáimmal
a raktárban segítettünk.
Akkoriban még
bezártunk télre, s éppen
egy ilyen időszakra esett a
néprajzi gyűjtemény egyik
nagy, tízéves revíziója.
Kerecsényi Edit tanítványa,
Sáray Mária mellé osztottak
be minket segítőnek. A
gyűjtemény akkor 12 ezer
darabot számlált, és mindent
egyesével ellenőriznünk
kellett. Csodálatos
dolgokat láttam ott, a
különleges népviseleti
ruhaneműktől kezdve a
húsvéti hímes tojásokig,
amiket a környező falvakban
gyűjtöttek.
Egy másik alkalommal a
raktárban akadt tennivaló,
Mária ekkor figyelt fel
három ólomüvegablakra.
Mint megtudta, az 1931-
32-ben épült Kórházkápolna
díszítőelemei voltak.
Isteni gondviselés, hogy –
a kisebb-nagyobb sérüléseket
leszámítva – átvészelték
a II. világháború
pusztításait. A táblák évtizedeken
át porosodtak a
sekrestyében és a kórusban,
a falnak támasztva.
2006-ban, a templom felújításakor
kerültek elő, s a
kápolnából egyenesen a
múzeumba szállították
azokat. Mária szerint a
három színpompás üvegkép
még ilyen körülmények
közt is megőrizte
magasztosságát.
– Az egyik Árpád-házi
Szent Erzsébetet, a másik
pedig Szent Lujzát, a szociális
gondozást végzők
védőszentjét ábrázolja. A
harmadikon az IHS rövidítés
és az „Istenem mindenem”
felirat olvasható –
nekem ez a személyes kedvencem.
Sokat gyönyörködtem
mindegyikben, és
egyre csak az járt a fejemben,
hogy ezt másoknak is
látnia kell.
Mária a múzeum akkori
vezetőségét is megkereste
az ötletével. Az első, Szent
Erzsébetet ábrázoló ablakot
még teljes egészében
pályázati forrásból restauráltatták,
s 2010-ben állították
ki a Fő úti intézményben.
Marika nénit
azonban nem hagyta nyugodni
annak a gondolata,
hogy a sorozatot mielőbb
teljessé kell tenni. Ennek
érdekében felajánlotta
anyagi támogatását, és így,
más forrásokkal kiegészítve,
2013-ban elkészült a
Szent Lujzának emléket
állító darab, tavaly novemberben
pedig az IHS feliratú.
A táblák Szendrői Éva
restaurátornak köszönhetően
nyerték vissza eredeti
pompájukat.
– Mondhatni, becsületbeli
ügy volt a részemről,
hogy segítsek. Vallásos
vagyok, és szeretem a szépet,
ezért éreztem fontosnak
az ólomüvegablakok
megmentését. És aztán is
szerettem volna, hogy
együtt legyenek a többi
segítő szenttel. Amikor a
múzeumba felvettek, már
itt állt a folyosón az a hatalmas
korpusz, ami ma is látható.
Az útmenti elhagyatott,
rossz állapotban lévő
kápolnákból szintén ide
menekítették be a szobrokat,
ereklyéket. Amikor az
ember segítő szentek közt
jár nap mint nap, érzi, hogy
valamiféle oltalom veszi
körül. S ha az ember szívből
kéri őket – ezt a saját bőrömön
is megtapasztaltam –
akkor bizony segítenek.
NEMES Dóra
Az üvegképek történetét Kunics Zsuzsanna dolgozta
fel. Mint írja, az új Kórházkápolna ablakait a Keresztény
Jótékony Nőegylet, a kórházi irgalmas nővérek, valamint
kanizsai hívek, családok adományaiból készítette
– az egyik üvegfelirat tanúsága szerint – a budapesti
Palka József, korának neves üvegfestő mestere. A sorozat
kilenc darabból állt, ám 1945-ben, a bombázások
idején a Szent Istvánt, a Szent Imrét, az isteni Bárányt,
továbbá a három erény szimbólumát megörökítő táblák
a légnyomástól összetörtek. A templomot később
gyógyszerraktárként használták, mígnem a város
1956. október 25-én visszafoglalta. A Kórházkápolnát
november 18-án szentelték fel újra. A felújítási munkálatok
során az eredeti ólomüvegek helyére egyszerű,
osztott ablakok kerültek.
Istenem mindenem Az IHS és az „Istenem
mindenem” feliratú üvegképet
Anhoffer Gyula
számvevő emlékére
készíttették hozzátartozói.
Az IHS Jézus nevének
görög rövidítése, az
IHSOYUS-ra utal. A múzeum
történésze ugyanakkor
emlékeztet rá: a népi
etimológia a rövidítésre
többféle feloldást is kitalált,
ezek közül néhány:
Isten Házába Siess, Iesus
Hominum Salvator
(Jézus, az emberek megváltója),
Iesus homo sanctus
(Jézus, szent ember),
In hoc salus (Ebben van
üdvösség).
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP mozaik
A X. Országos Farsangi
Fánkfesztiválon bemutatták
a Fánkszimfóniát, amelyet
kifejezetten erre az
alkalomra komponált Kollonay
Zoltán zeneszerző.
Az idén először háromnapos
rendezvényen kiállítás
nyílt a Thúry György Múzeumban
a farsangi szokásokról,
szombaton karneváli
hangulat tombolt a
város utcáin, s a Kanizsa
Plázában, vasárnap pedig
hungarikum kiállítás zárta
a programot. A szervező
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház csapata ezúttal
is kitett magáért.
Fotó: Gergely Szilárd
Szimfónia a fánknak
hitélet 2018. 02. 16. | 11
A magyar és európai keresztény identitásról beszélt
Köntös László a legutóbbi Kanizsai estéken.
A Dunántúli Református Egyházkerület
püspökhelyettese szerint először is azt kell tisztázni,
miért került egyáltalán ez a témakör a figyelem
középpontjába napjainkban.
– Az idők során az emberek valahogy
elvesztették önmaguk meghatározásának
a képességét – szögezi le
Köntös László. – Ez már olyan elemi
szinten is jelentkezik, mint a nemi
identitás. Régen egyértelmű volt,
hogy valaki férfi-e vagy nő; ma sokaknak
nem az. Ahogy az sem, mit jelent
egy nemzet szülöttének vagy egy
egyház tagjának lenni. Jelent egyáltalán
valamit? Az ilyen fokú bizonytalanság
miatt sokan nem találják a
helyüket a nagyvilágban, és még a
saját bőrükben is kívülállónak érzik
magukat.
A református püspökhelyettes szerint
ezt az Európa egészére jellemző
létélményt új megvilágításba helyezi
a migráció jelensége.
– Vajon az identitásában meggyengült
európai közösség mihez tud kezdeni
egy egészen más kultúrával?
Hogyan tudja megőrizni a saját
hagyományait? Erősen megoszlanak
a vélemények erről: a befogadáspártiak
nem hisznek a keresztény Európában,
és az egységes szellem fölé
helyezik a multikulturalizmust. Mások
ezzel szemben vallják, még vannak
közös európai értékek, mint például a
nemzetállamiság vagy a család intézményrendszere
– mindennek a tartóoszlopa
pedig a kereszténység,
amelynek kétezer éves gyökereit nem
lehet csak úgy elvágni.
Bár a kérdés még nem dőlt el, Köntös
László konzervatív fordulatra számít
e tekintetben. Az identitását vesztett
ember ugyanis érzelmi biztonságra
és szilárd pillérekre vágyik –
csak így tudja megtalálni önmagát.
– Európa ugyan eltávolodott a
kereszténységtől, de nekem meggyőződésem,
hogy újra visszatér hozzá.
Rájön arra, hogy ez a valódi fundamentum.
Egyszerűen nincs más, ami
helyettesíthetné. Az is nyilvánvaló,
hogy amikor egyre erősebben érzékelhető
az iszlám jelenléte és közelsége,
az emberek egyszer csak megint
felfedezik a saját templomukat, valamint
a kereszténységüket, amely
generációról generációra ivódott
beléjük. NEMES Dóra
Szinte napra pontosan 160 esztendeje,
1858. február 11-én a Lourdes melletti
Massabielle-barlangban megjelent Szűz
Mária, és tudtul adta a világnak, hogy ő
maga a Szeplőtelen Fogantatás, az Immaculata
conceptio. A kiválasztott lelket, akinek
az volt a hivatása, hogy ezt az igazságot
az igazhitűség megerősítéseként a
világ elé tárja, Bernadette Soubirous-nak
hívták. A tanulatlan és szegény kislány
egyszerűen csak úgy emlegette a Szűzanyát,
a „Hölgy”, írja P. Kercza Csaba
Asztrik zalai ferences szerzetes a Loretoi
énekfüzér negyedik hangversenyének
programfüzetében. Az alkalmat a jelenés
évfordulóján, a Szűzanya tiszteletére rendezték
múlt vasárnap a fővárosban.
Az egyszerű üzenet (Immaculata conceptio)
és annak módja (jelenés) hatalmas
ellenállásba ütközött. A Szűzanyával való
találkozás viszont a kis Bernadettet valóságos
hitvallóvá formálta. Szűz Mária február
25-én felszólította a fiatal lányt, kezdjen
el ásni, és ahol a Szűzanya mutatta
neki, 120 ezer liter vizet adó, sok-sok beteget
gyógyító forrás fakadt. Ennek a forrásnak
a vize szerte a világon, több ezer
ember testi-lelki gyógyulást szolgálta már
a Szűzanya közbenjárására.
„Bernadette a tiszta forrásból ivott, és
maga is tiszta forrássá lett e hittitok hirdetésében
és képviseletében. Mára ez a liturgikus
emléknap a betegek világnapja is
lett, mert Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásában
és kegyelemteljességében van
a mi gyógyulásunk”, fogalmaz Asztrik
atya.
PÉTER Árpád
Salus infirmorum!
Betegek üdve!
A kereszténység a tartóoszlop
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP önk ormányza t
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező
(csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. 2/1.
A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1+ fél szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 19.221,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02. 12. 09:00-09:30-ig
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. 8/6.
A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1+ fél szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 16.039,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02. 12. 09:00-09:30-ig
3. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. 4/4.
A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2+ fél szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 28.272,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 09:00-09:30-ig
4. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. 8/53.
A lakás alapterülete: 57 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 21.318,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 08:30-09:00-ig
5. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.
A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 28.548-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 11:00-11:30-ig
6. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 43. 1/3.
A lakás alapterülete: 92 m² szobaszám: 3 szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 50.232,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.12. 10:00-10:30-ig
7. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 43. 1/4.
A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: omfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 29.484,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.12. 10:00-10:30-ig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 2. 3/15.
A lakás alapterülete: 25 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 12.625,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 10:00-10:30-ig
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be
nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi
közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján
pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának
elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 16.848,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 2. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 + fél szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 19.640,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 16.848,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 19.640,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati
nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu
honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 28.
Dénes Sándor polgármester
P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.)
önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet
az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
hirdetés 2018. 02. 16. | 13
Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig
9-17 óra,
szombat 9-13 óra.
Nagykanizsa,
Sugár u. 1.
Tel.: 93/789-962
Nagykanizsa,
Platán sor 1.
Tel.: 93/310-644
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívja Önt
2018. február 23-án, pénteken 16 órára az ’56-os emlékkertbe
a kommunizmus áldozatainak emléknapja városi rendezvényére
Koszorúzás az 56-os emlékműnél
Főhajtás a kommunizmus áldozatai előtt – tiszteletadás Józef Piłsudski
marsall emlékének, aki megakadályozta, hogy hazája és Európa
a kommunizmus áldozatává váljék.
Kérjük, koszorúzási szándékukat előzetesen a +36208492308 telefonon
, vagy a bedo.richard@nagykanizsa.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek.
A megemlékezés a Halis István Városi Könyvtár 3. emeleti előadójában
folytatódik:
Himnuszok
Köszöntőt mond: Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere
Megemlékezik: Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és térsége
országgyűlési képviselője
Ünnepi beszédet mond: Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete
A Nagykanizsai Polgári Egyesület középiskolás vetélkedőjének eredményhirdetése
Szózat
A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja
Dzień Pamięci
Ofiar Komunizmu
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
157 m² üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 9.00-9.15
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 8.00-8.30
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást
Felhívás I. hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet
Érdeklődni a 93/313-362 számú telefonszámon lehet.
A versenytárgyalási felhívást, valamint a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit
a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!
Ady u. 3.
38 m2 üzlet
1.600Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 9.30-9.45
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 8.00-8.30
Csengery u. 4.
28 m2, 29 m2, 30 m2 üzlet
1.600Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 10.00-10.15
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 8.30-9.00
Csengery u. 4.
87 m2 üzlet
1.200Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 10.00-10.15
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 8.00-8.30
Erzsébet tér 18.
117 m2 üzlet
1.800 Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 8.30-8.45
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 9.00-9.30
Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 8.00-8.15
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 8.30-9.00
Fő u. 8.
48 m2, 30 m2,
117 m2, 119 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 9.45-10.00
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 9.00-9.30
Király u. 47. I. em.
I. emeleti irodák
1.000Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 8.45-9.00
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 9.00-9.30
hirdetés 2018. 02. 16. | 15
Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda
1.100Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA
51 m2 galéria 450Ft/m2/hó+ÁFA
Licitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA
A bérlemény megtekinthető: 2018. február 26. 8.15-8.30
A versenytárgyalás ideje: 2018. február 28. 9.30-10.00
Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző
20-42 m2 alapterületű üzletek (Hrsz:98/A/100+) kiadók.
(Bérleti díj 300Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 555Ft/m2/hó+ÁFA,
valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke
256Ft+ÁFA/m²/hó)
Licitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA= 63Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető: 2018. február 26. 10.15-10.30
A versenytárgyalás ideje: 2018. február 28. 9.30-10.00
Erzsébet tér 1.
77 m2 üzlet
1.800 Ft/m2/hó+ÁFA= 2.286 Ft/m2/hó
Licitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető:
2018. február 26. 9.15-9.30
A versenytárgyalás ideje:
2018. február 28. 8.30-9.00
A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. (Nagykanizsa,
Zrínyi M. u. 33.) egyfordulós nyilvános
pályázat keretében, bérbeadás
útján történő hasznosításra meghirdeti
az üzemeltetésében lévő Nagykanizsa,
Kaán Károly utcai 3462/39. hrsz-on felvett
92 m2 alapterületű helyiség és a
hozzá tartozó 50 m2 alapterületű terasz
megnevezésű, Mindenki Sportpályáján
lévő kialakított volt BÜFÉ ingatlanát.
A pályázat 2018. február 23. napján
10.00 óráig nyújtható be a Via Kanizsa
Zrt. titkárságán (Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 33.)
Egyéb információk:
A bérleményben csak kereskedelmi
büfé tevékenység folytatható.
A bérbe adni kívánt ingatlan közműellátása
biztosított, a gáz kivételével minden
közmű külön mérhető.
A bérlemény előzetes időpont egyeztetés
alapján személyesen is megtekinthető.
A pályázatban meg kell jelölni a hasznosítás
módját, az üzemeltetés feltételeit,
a megpályázott ingatlanért fizetendő
bérleti díj mértékét (Ft/hó + ÁFA).
A bérbeadás határozott 1 éves időtartamot
jelent, amely a lejártát követően
meghosszabbítható.
Értéknövelő beruházásokat a bérlő
csak a bérbeadó írásos engedélye alapján
végezhet. Az esetleges értéknövelő
beruházás megtérítését, beszámítását
sem a bérlet időtartama alatt, sem
annak lejártát követően nem követelheti
a bérbeadótól.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül
visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
További információ: Kámán László
06-20/278-3067.
LICITFELHÍVÁS
A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános
licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati
szerződéssel le nem kötött helyeire a 2018.
február 25-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra.
Heti vásár és használtcikk vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti
Csarnok üzletház földszintjének C és D szektorában,
valamint a parkoló kijelölt területén.
Licitálási ala pdíj:
parkoló: 24.000 Ft/árusítóhely
üzletház: 9.600 Ft/félasztal
Jelentkezési határidő: 2018. február 25. 12.00 óra
Az árverés ideje: 2018. február 25. 12.00 óra
A licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája és térképe
a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon,
valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető.
Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok Piacfelügyelete
Árverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em.
Vagyongazdálkodás iroda
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Büfé helyiség bérbeadására
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sz olgáltatás
Piaci árak
Kanizsán
sertéslapocka 900-1250 Ft/kg
tojás 30-45 Ft/db
narancs 300-420 Ft/kg
fekete retek 250-350 Ft/kg
tarkabab 950 Ft/kg
30/600-64-66
Hívható hétvégén és ünnepnapokon
7 és 22 óra között
Az állatorvosi
ügyelet
telefonszáma:
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Biztonságtechnikai
szerelő gyak. szakközépiskola megegyezés szerint
Pályázati referens szakközépiskola megegyezés szerint
Szervizasszisztens szakközépiskola megegyezés szerint
Adminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerint
Recepciós szakközépiskola megegyezés szerint
Bolti Eladó szakmunkásképző megegyezés szerint
Raktáros szakmunkásképző megegyezés szerint
Asztalos szakmunkásképző megegyezés szerint
Kárpitos szakmunkásképző megegyezés szerint
Takarító betanított munkás megegyezés szerint
Operátor betanított munkás megegyezés szerint
Kert- és parkgondozó betanított munkás megegyezés szerint
Profilhúzó betanított munkás megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8800 Nagykanizsa, Fő út 24.
Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00 – 13:00 óra
ÁLLÁ S – ÁLLÁ S - ÁLLÁ S- ÁLLÁ S
Jövő heti véradások
02. 20. 11:00-12:30 Vöröskereszt Nagykanizsa
02. 20. 14:00-16:30 Meseház Bölcsőde (Attila u. 7. )
02. 22. 12:00-14:00 Vöröskereszt Nagykanizsa
Adj vért, és ments meg három életet!
2018.
február
17.
Benu gyógyszertár
Nagykanizsa
Aranyszarvas
ROZGONYI
U. 1
93/311-531 20:00-08:00
2018.
február
18.
Benu gyógyszertár
Nagykanizsa
Kanizsa
Centrum
TÁBORHELY
U. 4.
93/510-135 19:00-06:00
2018.
február
19.
Benu gyógyszertár
Nagykanizsa
Katonaréti
TAVASZ U.
26.
93/311-607 22:00-06:00
2018.
február
20.
Fagyöngy SZEKERES J.
U. 2-8.
93/310-367 22:00-06:00
2018.
február
21.
Keleti ZEMPLÉN
GY. U. 6.
93/310-402 22:00-06:00
2018.
február
22.
2018.
február
23.
Király
Kiskanizsai
KALMÁR
U. 4.
BAJCSY ZS.
U. 38/A.
93/536-620
93/319-462
22:00-06:00
22:00-07:00
üGgyyóelgeytszertári
Bérlet
Nagykanizsán a Csokonai utcában, 2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó. 2 havi kaució szükséges.
Érdeklődni: 30/849-9995.
Nagykanizsa belvárosától, az Erzsébet tértől 200 m-re, a Kinizsi utcában, 30 nm-es, egyterű,
vizesblokkal ellátott, csendes, földszinti, nem utcai helyiség kiadó. Kiváló akár irodának,
oktatási célra, masszázs stb. tevékenységre. Ingyenes parkolási lehetőség. A bérléshez
1 havi bérleti díj és 2 havi kaució szükséges. Bérleti díj: megállapodás szerint. Érdeklődni:
70/602-1214.
Szolgáltatás
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűjtött,
szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.
Szolgáltatás 2018. 02. 16. | 17
Ne feledje
felköszönteni
ismerőseit!
Február 17., szombat
Donát
Latin eredetű, jelentése: Istentől ajándékozott.
Február 18., vasárnap
Bernadett
Germán-francia eredetű, jelentése: erős, mint a
medve.
Február 19., hétfő
Zs uzsanna
Héber-görög-latin eredetű, jelentése: liliom.
Február 20., kedd
Aladár, Álmos
Három értelmezés is létezik: 1. török eredetű,
jelentése: testőrhadnagy, 2. germán eredetű,
jelentése: mindenben hatalmas, 3. iráni
eredetű, jelentése: elöljáró.
Február 21., szerda
Eleonóra
Arab eredetű, jelentése: Isten az én
világosságom.
Február 22., csütörtök
Gerzson, Zétény
A Gerzson héber eredetű, jelentése: az idegen,
a száműzött. A Zétény magyar eredetű, a
jelentése nem ismert.
Február 23., péntek
Alfréd, Mirtill
Az Alfréd germán eredetű, jelentése: tündér,
tanács. A Mirtill görög-francia eredetű,
jelentése: mirtuszfa, áfonya.
Az előző heti rejtvény megfejtése:
A mosolygás csodálatos tulajdonság.
Egyszerűen szebbé teszi a világot.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP ka mara
A Caloni Trasporti cég
tulajdonosának látogatása
Nicola Caloni, a Confimi Apindustria
észak-olasz elnöke, valamint a
Caloni Trasporti cég tulajdonosa is
egyben, városunkba látogatott. Dénes
Sándor polgármesterrel és dr. Polay
József kamara elnökével tárgyaltak a
két vállalkozó érdekképviselet közötti
együttműködés lehetőségeiről,
továbbá szó volt a Caloni telephely
létesítéséről. Ennek keretében egyetértés
alakult ki abban, hogy Nagykanizsán
megrendezésre kerül az
UNITA II. konferencia olaszországi
és magyar cégek bevonásával. Közös
szándék mutatkozott abban, hogy a
két szervezet együttműködést kössön
az észak–olasz és nagykanizsai vállalkozások
kapcsolatainak elmélyítése
érdekében. Szó volt továbbá az Agnelli
csoporthoz tartozó edénygyár
főzéssel egybekötött bemutatójáról és
egy olasz művésznő Cinzia Pellin
bemutatkozásáról a városban.
Adóváltozások 2018
Kamaránk 2018. január 11-én tájékoztató
fórumot tartott, az előadáson
dr. Polay József köszöntötte a résztvevőket,
majd Dr. Lázár József, a
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei
Adóigazgatósága Tájékoztatási Osztályának
vezetője adott tájékoztatást
a személyi jövedelemadóról, az Általános
Forgalmi Adóról, valamint a
járulékokról és az adózás rendjéről. A
szakemberek és a könyvelők körében
nagy volt az érdeklődés.
A kórház csecsemőés
gyermekosztálya
futópadot kapott
A kórház csecsemő- és gyermekosztálya
futópadot kapott a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a Hidrofilt Kft. jóvoltából.
Az eszköz nemcsak sportolásra,
hanem a terheléses vizsgálatok elvégzésére
is alkalmas. Ezzel a társadalmi
felelősségvállalási kötelezettségének
tesz eleget a kamara. Az elnökségünk
egyhangúlag döntött – hangsúlyozta
dr. Polay József a kanizsai kamara
elnöke.
Fodrászklub
Kamaránk Fodrász Szakmai Klubja
2018. évben is tart klubfoglalkozást
minden hónap első hétfőjén 16 órától
a Petőfi utca 3. szám alatt. Takács
Tibor fodrászmester vezetésével versenyfrizurák,
kontyok, alkalmi szárítások
rejtelmeibe tekinthetnek be az
érdeklődők.
2018. évi szakképzést érintő
jogszabályi változások
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara 2018.02.12-én előadást
tartott „Szakképzéssel kapcsolatos
jogszabályi változások” címmel. A
kamara stratégiai koordinátora, Dr.
Balogh Imre másfél órában ismertette
a Szakképzési törvény legfrissebb
változásait a megjelent nagykanizsai
cégek képviselőinek, illetve felmerülő
kérdéseikre is válaszokat kaphattak
az érdeklődők. Szó volt a frissen létrejövő
Ágazati Készségtanácsokról, a
tanulószerződésre jogosult szervezetek
bővülő köréről, finanszírozással
kapcsolatos változásokról, valamint
az összefüggő nyári gyakorlatról is.
Az előadás gerincét a frissen bevezetett
Gyakorlati oktatói vizsga részletei,
illetve a „Főtevékenységű gyakorlati
képzők” megszűnése után életbe
lépő új létszámkorlátozó előírás
ismertetése alkották.
Figyelemfelhívás a tanulók
pénzbeli juttatásának
változására
A szakképzési törvény előírja, hogy
a gyakorlati képzőhely a gyakorlati
képzési idő alatt a tanuló részére
pénzbeli juttatást köteles fizetni a
tanulószerződésben meghatározott
feltételekkel és mértékben. A tanulónak
járó kezdő juttatás mértékét a
tanulószerződés 9. pontja tartalmazza,
amely a gyakorlati képzés kezdetétől
az első félév minden hónapjában
megilleti a tanulót. A szakképzési
törvény szerint az ezt követő félévekben
az emelés mértékét a tanuló szakmai
tantárgyakból elért iskolai tanulmányi
átlaga, illetve a gyakorlati képzőhelyen
a gyakorlati oktató által
adott gyakorlati jegy átlaga határozza
meg. Ha a tanuló félévkor valamely
tárgyból elégtelen osztályzatot kap,
akkor a következő félévben a pénzbeli
juttatása nem emelhető, az előző
félévivel egyezik meg. Ha a tanuló
évismétlésre kényszerül, akkor pénzbeli
juttatása az első megismételt félévben
a korábbi juttatásának a fele. A
megismételt év második félévében –
ha a tanuló félévkor nem bukott – az
egy évvel korábbi juttatásának mértékével
egyezik meg. Ha a tanuló esti
oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatásban
vesz részt, akkor a neki
járó kezdő pénzbeli juttatás a nappali
tagozatos tanulót megillető juttatás
60%-a, illetve a következő félévekben
az esedékes emelés mértékének is
mindössze a 60%-a illeti meg. Az
emelés/csökkentés minden tanulóra
érvényes egységes szempontrendszer
szerinti mértékét a gyakorlati képzőhely
határozza meg és a tanulószerződésben
kerül rögzítésre.
Ezúton is szeretnénk felhívni a gyakorlati
képzőhelyek figyelmét, hogy
2018. január 1-jétől emelkedett a minimálbér,
ebből következően a tanulók
január havi pénzbeli juttatásának
emelése is szükségessé vált. Február
10-éig már az új minimálbér (138 000
Ft) szakmánként előírt százalékával és
a tanulószerződés megkötését követő
félévek emeléseivel kalkulált összeget
kellett utalni a tanulók által megadott
bankszámlaszámra.
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670,
93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
kamara 2018. 02. 16. | 19
Mesterképzés
Szerezzen mesterlevelet akár 80%-os
állami támogatással!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara az alábbi szakmákban
szervez mestervizsgát: szakács,
cukrász,
kereskedő,
villan yszerelő,
hegesztő,
gépi forgácsoló,
lábápoló,
kárpitos.
Várjuk érdeklődését az alábbi elérhetőségeken.
Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Tubolyné Csilla mestervizsga referens
Tel.: 93/516-671;
Tel.:30/585-0925;
e-mail: titkarsag@nakkik.hu
A tanulók január 23-tól új félévet
kezdtek meg, emiatt a tanulmányi
átlaguktól függően február hónapban
is emelkedik a pénzbeli juttatásuk,
amelyet március 10-éig szükséges
banki átutalással kiegyenlíteni.
Megjelent az oktatási,
szakképzési és felnőttképzési
törvények módosítása
A 2017. december 18-i Magyar Közlönyben
megjelent az egyes oktatási,
szakképzési és felnőttképzési törvények
és az azokkal összefüggő tárgyú
törvények módosításáról szóló 2017.
évi CXCII. törvény.
A módosítás összesen hét törvényt
módosít, köztük a szakképzési hozzájárulásról
és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényt,
a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvényt, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényt,
a felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvényt, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényt
és még két korábbi módosító törvényt.
A szakképzési hozzájárulásról szóló
törvény és a szakképzésről szóló törvény
többek között
- létrehozza az ágazati készségtanácsokat,
- bevezeti a kamarai gyakorlati oktatói
képzés és a mellék-szakképesítés
fogalmát,
- lehetővé teszi a tanuló-előszerződés
és a szakgimnázium 11-12. évfolyamán
köthető tanulószerződés megkötését,
- hatályon kívül helyezi a főtevékenységként
gyakorlati képzést folytató
szakképzési hozzájárulásra kötelezett
fogalmát,
- lehetővé teszi a modulzáró vizsgának
az iskolai rendszerű képzésbe történő
beszámítását,
- módosít, pontosít egyéb meglévő
rendelkezéseket.
A felnőttképzésről szóló törvény többek
között
- lehetővé teszi a nagyvállalatok
beszállítói képzései belső képzésként
történő megvalósítását,
- átalakítja a harminc órát nem meghaladó
időtartamú képzések fogalmát,
- megszünteti a Felnőttképzési Szakértői
Bizottságot,
- korrigálja a felnőttképzés szankciórendszerét,
- módosít, pontosít egyéb meglévő
rendelkezéseket.
Kamaránk szakképzési feladatai az
NFA-KA-NGM-3/2017/TK/13 számú
pályázati támogatásból valósulnak
meg. A támogatást az NFA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Műsor
A Kanizsa TV műsora 2018. február 17-23.
Február 17., szombat
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show),
00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó,
01:40 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:05 Egy falat kenyér
és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:35 A mi portánk
(a hagyományok magazinja), 03:05 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival,
07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 08:05 Híradó, 08:20 Creative chef Nagy
Eszterrel, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B.
Tóth László műsora), 09:15 A mi portánk (a hagyományok
magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00
K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Életmódi,
14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi
portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa –
újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa
TV archívumából), 19:00 Kanizsa TV Filmklub: Déryné, hol
van? (magyar filmdráma), 20:35 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:00 Jazz varázs: a Berki
Tamás Band koncertje, 21:50 Székely konyha, 22:20 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
22:45 Lapozó.
Február 18., vasárnap
00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
01:00 Székely konyha, 01:30 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:55 Lapozó, 06:30 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30
Jazz varázs: a Berki Tamás Band koncertje, 08:20 Székely
konyha, 08:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 09:15 Lapozó, 10:25 Lapozó, 12:00
K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 Életmódi,
14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 A
mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:30 Napi Kanizsa
– újranéző, 16:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
16:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise a Piarista kápolnában,
19:25 Sztárportré – Kardos-Horváth János, 19:50
Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
20:15 Kanizsa Cafe (heti adások ismétlése), 21:30 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
21:55 Lapozó.
Február 19., hétfő
00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 00:25 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:25
Sztárportré – Kardos-Horváth János, 01:50 Info blokk, benne
Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Kanizsa
Cafe (heti adások ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30
Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
06:55 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:55 Sztárportré –
Kardos-Horváth János, 08:20 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Kanizsa Cafe (heti
adások ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 Sztárportré
– Kardos-Horváth János, 12:25 Kanizsa Cafe (heti
adások ismétlése), 13:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kanizsaiak (hírek
vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:10 A
szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:40 Híradó, 20:55
Sztárportré – Hajnóczy Soma, 21:20 Anno (válogatás a
Kanizsa TV archívumából), 21:50 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20
Lapozó.
Február 20., kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 A
szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:15 Sztárportré – Hajnóczy
Soma, 02:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Szertár (a Kanizsa
TV sportmagazinja), 07:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 08:10 Híradó, 08:25 A
szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:55 Sztárportré – Hajnóczy
Soma, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00
Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kanizsaiak
(hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról),
13:00 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 13:30 Sztárportré
– Hajnóczy Soma, 13:55 Anno (válogatás a Kanizsa
TV archívumából), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális
magazin), 20:05 FC Nagykanizsa – Békéscsaba 1912 Előre
labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés, 21:35 Kanizsaiak (hírek
vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 22:05
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:40 Lapozó.
Február 21., szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa
Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30
Híradó, 01:45 FC Nagykanizsa – Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó
Magyar Kupa mérkőzés, 03:15 Kanizsaiak (hírek
vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:45
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk
show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15
FC Nagykanizsa – Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó Magyar
Kupa mérkőzés, 09:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 10:15 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk
show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 FC Nagykanizsa
– Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés,
14:25 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból,
Magyarkanizsáról), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerekműsor),
20:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35
Híradó, 20:50 Hargita, 21:20 K’arc (kulturális magazin),
21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.
Február 22., csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show),
00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40
Hargita, 02:10 K’arc (kulturális magazin), 02:40 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna
Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézengúzok
(gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Kalando-zoo (ismeretterjesztő
sorozat), 08:45 Hargita, 09:15 K’arc (kulturális
magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00
Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor),
12:55 Hargita, 13:25 K’arc (kulturális magazin), 13:55
Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 20:05 Épí-tech (a házépítők magazinja),
20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor),
21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25
Lapozó.
Február 23., péntek
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa
Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Épí-tech (a házépítők
magazinja), 02:15 Látogató, 02:45 Gézengúzok
(gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és
környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Épí-tech
(a házépítők magazinja), 08:45 Látogató, 09:15 Gézengúzok
(gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25
Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55
Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:25 Látogató, 13:55
Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Szertár (a Kanizsa
TV sportmagazinja), 20:10 Creative Chef Nagy Eszterrel,
20:35 Híradó, 20:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B.
Tóth László műsora), 21:20 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20
Lapozó.
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Sport 2018. 02. 16. | 21
Eddigi hat téli
felkészülési
meccsén öt gól a
mérlege, az
utóbbi három
alkalommal
mindannyiszor a
hálóba talált a
szepetneki Grabant
Bence, aki
jelenleg a szlovén
második
vonal harmadik
helyén álló Nafta
1903 Lendava
labdarúgója.
A szélsőnek nem volt titkolni
valója a múlt szombati
előkészületi találkozó előtt.
– Amikor kialakult a programunk,
rögtön tudtam,
hogy a Haladás elleni mérkőzés
számomra különleges
lesz, a zöld-fehérek
ellen pályára lépni azért
egyedi számomra, hiszen
mégiscsak az Illés-akadémia
növendéke voltam
hosszú évekig – vázolta a
futballista.
No meg a Nagykanizsai
TE 1866, illetve az UFC
Nagykanizsa fiataljai között
is pallérozódott ikertestvérével,
Péterrel együtt. A 21
esztendős futballista vele
közösen került el aztán
Kanizsáról Szombathelyre,
majd Sopronba, valamint
Dorogra, és utóbbi állomáshelyeiken
már a
magyar másodosztályban
is volt alkalmuk tapasztalatot
szerezni.
– A Vasútnál még Visnovics
László, Mutter Attila,
Ifjovics Ferenc és Domján
László keze alatt kezdtünk,
aztán az UFC-nél Sneff
Ferenc és Németh Ferenc
is volt a trénerem. Ugyan
Zalából már jó ideje elkerültünk,
nekem azonban
tavaly a zalaegerszegi
vonal kapcsán kínálkozott
a lendvai kitérő, és belevágtam.
Ha jobban belegondolok,
gyakorlatilag
most vagyok a legközelebb
Dél-Zalához, hiszen autópályán
Nagykanizsa térségéből
40 perc Lendva, így
itthonról járhatok ki naponta
az edzésekre.
Kérdés persze, hogy egy
labdarúgó mennyire követi
korábbi klubjai sorsát, Bence
esetét azonban még
spékelni is tudjuk.
– Tesómmal, aki Dorogon
játszik és apuval, aki
rendszeresen jár a meccseinkre,
sokat beszélünk,
amúgy természetesen
figyelem korábbi egyesületeimet
is. Talán a kanizsai
utánpótlás kevésbé van
már a látókörömben,
viszont ha éppen úgy alakul,
akkor a Kanizsa felnőtt
csapatának találkozóit
megnézem, illetve a barátnőm
végett is kötődöm
Nagykanizsához. Ugyan 14
éves koromra elkerültem
Szepetnekről, mivel középiskolás
már az Illés-akadémiánál
voltam, de ahogyan
azt vázoltam, szülőhelyemtől
nem szakadtam el.
S hogy el ne felejtsük,
legutóbb még a Haladásnak
is betalált az ifjú támadó...
Az elmúlt hétvégén Zalaegerszegen rendezték
meg a Bolemányi János öregfiúk
teremlabdarúgó tornát, amelyen a ZTE
legendás kapusára, Bolemányi Jánosra
emlékeztek, így többek között – már sokadik
alkalommal – a nagykanizsai öregfiúk
labdarúgócsapata is.
Ha pedig már ott voltak a kanizsaiak,
ezúttal megnyerték (többek között a ZTE
elleni 4-1-es sikerrel) az öt csapat részvételével
megrendezett tornát, a díjakat pedig
Sóska Zoltántól, az egykori hálóőr unokájától
vehették át Csáki Lászlóék.
A végeredmény: 1. Nagykanizsa, 2. Haladás
(Szombathely), 3. Keszthely, 4. ZTE, 5.
Andráshida.
A torna legjobb játékosának Tóth Miklóst
(Haladás), legjobb kapusának Kópicz
Lászlót (ZTE) választották, míg a torna gólkirálya
Papp Gábor (Nagykanizsa) lett.
Elsőséggel emlékeztek
A Nagykanizsa öregfiúk a Halit és
a Zetét is megelőzte
TehetségM/Kutató 4.
A kötődés megmaradt
Jól megy neki. A képen
balról az első játékos
Grabant Bence
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sport
Nagykanizsa mini futsalőrülete
a hétvégén nem csupán a kanizsai
csapatra fókuszált, hiszen
néhányan kiutaztak a futsal Eb
döntőjére, ha már a nem is oly’
távoli Ljubljanában rendezték.
Az Ibériai-félsziget költözött a közelünkbe,
hiszen portugál-spanyol finálét rendeztek a
szlovéniai kontinensviadalon. Az más kérdés,
hogy szereplőink elmondása szerint az ibériai
hangulat a lelátókon nem volt tapasztalható.
– Spontán ötlet alapján indultunk útnak –
vázolta a kiruccanás kezdetét Budai Barnabás,
aki már a szombati, V.
Jótékonysági Kupa
teremfoci küzdelmeit
is szervezi. – Múlt
szombat délben telefonált az öcsém, hogy van
néhány belépő, így sokat nem is gondolkodtunk
az induláson. Amúgy Erdős Dániellel mi
ketten futsal-szurkolók, és két kanizsai játékos,
Szőke Ádám, valamint a testvérem, Budai
Lajos volt az „utazó keretben”. Sajnos a kazahorosz
bronzmeccsről lemaradtunk, igaz, a döntő
volt a lényeg, amelyre szép lassan megtelt a
majd’ 11 ezres aréna, ami belülről fantasztikusan
mutat, s még a legtetejéről is jól láttunk
mindent. Élmény volt nézni olyan kaliberű futsaljátékosokat,
mint a portugál Ricardinho,
vagy a spanyol Solano. Előbbi egyszerűen brutális,
utóbbi pedig utánozhatatlanul tartja a
labdát és fordul be vele. Végül Ricardinho örülhetett,
hiszen Portugália 3-2-re nyert, először
hódítva el ezzel az Európa-bajnoki címet.
A hangulat viszont…
– Ha annyit mondok, hogy Kanizsán mi a
Zsigmondyban egy-egy bajnokin nagyobb
banzájt csinálunk, mint Ljubljanában a portugálok,
vagy a spanyolok, akkor szerintem mindent
elmondtam…
A hét elején már hazai környezetben követhették
nyomon a drukkerek az NFC újabb bajnokiját,
hiszen a kanizsai futsalosok a harmadik
vonal küzdelmeinek 13. fordulójában a Pázmándfalu
legénységét látták vendégül. A listavezető
vendéglátók semmit nem bíztak a véletlenre,
mivel 13-0-s félidő után végül 24-0-ra
nyertek. A mérkőzésen Szakmeiszter János
egymaga tíz gólig jutott. POLGÁR László
A Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói
a szlovéniai JK Lendava által szervezett
43. Pokal Lendave közel 300
indulót felvonultató nemzetközi versenyére
voltak hivatalosak. Az NTE küldöttsége
a lendvai cselgáncs kupán
végül öt aranyat, két ezüstöt és egy
bronzot szerzett.
Az U10 (2009-2010) korcsoportján
belül 24 kg-ban Horváth Mátyás, 27
kg-ban Tóth Barnabás gyűjtött be
elsőséget. Az U12 (2007-2008) mezőnyében
35 kg-ban Lipódi Márton, 55
kg-ban Nagy Adrián Vajk lett első, az
U14-ben (2005-2006) Lipódi László 60
kg-ban állhatott a dobogó tetejére. A
két ezüstérmet az NTE-sek U12-ben a
38 kg-os Szeghy Tamás és az 50 kg-os
Garai Nimród révén szerezték, míg
Kovács Ákos 32 kg-ban harmadik
helyezést ért el, Horvát Medox pedig
ötödik lett a súlycsoportban.
Játékélmény itthon és külföldön
Szakmeiszter János (a védők gyűrűjében) tíz gólig jutott legutóbb
(Fotó: Gergely Szilárd)
Télen sem
kímélik magukat
A szlovákiai Valcsai-völgyben rendezték meg a Valčianska
Dolina Winter Spartan Sprint versenyt, amelyre kanizsai „spartanosok”
is utaztak, meg persze ha már ott voltak, akkor teljesítették
is a meghatározott távot.
A zsolnai kerületben – egyrészt – a nevében is benne foglaltatott,
hogy téli megméretésre készülhettek a vállalkozó kedvűek,
másrészt hegyi menet volt – ezek nyújtották együttesen a helyszín
különlegességét a „sprintereknek”. A valcsai sípálya területét
térképezhették fel tehát a kanizsaiak is, mi több, mindezt verseny
közben tehették. A teljesítménypróbán több mint ezren
indultak Magyarországról, ekkora létszámú magyar „sportkontingens”
külföldi székhelyű versenyen egyedülállónak számít.
Igazi csapatként
Igazi csapatként
léphettek
tatamikra az NTE
dzsúdósai
Sprinteltek egyet a télben a nagykanizsai versenyzők
A kanizsai labdarúgás történetében huszonhat
esztendő után következhet el ez a pillanat,
hiszen 1992-ben szólt az idény második felének
kezdete az Olajbányász esetében
kupamérkőzésekről.
Előbb a 16 közé jutásért a
Videoton-Wal tham
legénységét győzték
le 3-2-re Visnovics
Lászlóék, majd a
mostanihoz hasonló
fázisban Németh
Lajos együttese a
Moháccsal mec�-
cselt.
Jövő kedden
pedig a Békéscsaba
1912 Előre lesz az
ellenfél, az a csapat,
amely az NB II harmadik
helyén áll. A feladat tehát
nem kicsi, de Gombos Zsolt
vezetőedző szavai arról árulkodnak,
várják már az MK nyolcaddöntőjének
első találkozóját.
– Először is nem mindennapi, ha egy város
labdarúgásának a történetében ilyen volumenű
összecsapások előtt állunk, és természetesen
készülünk a Békéscsaba elleni itthoni
kupamérkőzésünkre is, viszont egyértelmű,
hogy az NB II dobogósa a párosítás esélyesebb
csapata – mondta el Gombos Zsolt. – Igyekszünk
ugyanakkor megnehezíteni a Békés
megyeiek dolgát, és úgy gondolom, ha mentálisan
rendben leszünk, akkor bármi megtörténhet.
A másodosztályban az MTK és a Kisvárda
mögött a harmadik helyen telelő
viharsarkiak számára sem
közömbös a Magyar Kupa,
és érvényesíteni is szeretnék
a papírformát.
– Ahogy a bajnokságban,
úgy a kupában
is szeretnénk a
lehető legtöbbet
kihozni, tehát egyér
telműen a
továbbjutás a
célunk – vázolta
Boér Gábor, az Előre
vezetőedzője saját
elképzeléseiket. – Persze,
veszélyes is tud lenni
egy alacsonyabb osztályban
szereplő ellenlábas,
hiszen esetükben hatványozott a
várakozás, így ilyen esetekben nincs papírforma.
Tiszteljük a kanizsaiakat és odafigyelünk
rájuk, de abban is bízunk, hogy az osztálykülönbség
két meccsen azért kijön a javunkra.
A Magyar Kupa összecsapás nem csupán a
csapatok háza táján bír nagy várakozással,
hanem a szurkolókat is élénken foglalkoztatja.
Jó hír számukra, hogy a keddi 14 órás kupatalálkozóra
az eddigi gyakorlatnak megfelelően
a belépés ezúttal is ingyenes lesz.
POLGÁR László
Sport 2018. 02. 16. | 23
Kanizsa után
Napoli
A nagykanizsai kupameccs eredetileg február
21-én, szerdán lett volna, de Boér Gábor, a
Békéscsaba szakvezetője éppen pro-licences
képzésének vége felé jár, és ezzel összefüggésben
külföldre utazik, ezért került egy
nappal korábbra a találkozó.
– Külön köszönöm a kanizsai klubvezetésnek,
hogy lehetővé tette az egy nappal
korábbi kezdést. A zalai találkozónk után
rögtön Lipcsébe utazom, ahol az RB Leipzig
együttes szakmai munkájába kapunk betekintést,
és megnézzük a német csapat SSC
Napoli elleni Európa Liga párharcának vis�-
szavágóját is.
Kedden Kanizsa-Csaba az MK-ban
Ízlelgetjük már két és fél
hónapja, hogy az FC Nagykanizsa
labdarúgó együttese
a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe
jutott, február 20-án,
kedden 14 órától pedig útjára
is indulhat a labda az Olajbányász-
stadionban, amikor
is a kanizsaiak a Békéscsabával
mérkőzhetnek, a
párharc első összecsapásán.
A kanizsaiak (sárga-feketében)
azt ígérik, megnehezítik
a viharsarkiak dolgát,
s ebben bármi benne van…
(Fotó: Gergely Szilárd)
Akikre
Az egyszeres kupagyőztes Csaba (1988,
edző: Csank János) kerete az őszihez képest
alig változott, az egyetlen távozó Eszlátyi
István volt, aki a Mosonmagyaróvár csapatában
folytatja. Érdemes figyelni a kapu
előterében Birtalan Botondra, mivel a
támadó vezeti az NB II góllövőlistáját 12
találatával. A kupában ugyanakkor eddig
spórolt, lévén csak egyszer volt eredményes
a három idegenbeli meccs során. Az
MK-ban a nemzetközi tapasztalatokkal is
rendelkező kapus, a szlovákiai Ribánszki
László csupán egyszer védett, viszont
Dlusztus Andrástól Urbin Péteren át Viczián
Ádámig tart azon futballisták sora, akik
vagy bírnak NB I-es tapasztalatokkal, vagy
a csabai utánpótlásból jutottak el a magyar
labdarúgás NB-s szintjéig.
figyelni érdemes Sporttörténelmi
kupameccs
Nagy
sorozatban
Az utóbbi hetekben a dél-zalaiak felkészülése
is kemény ellenfeleket tartogatott, hiszen az NB
III-as Ajkával idegenben játszottak és szenvedtek
5-1-es vereséget, az NB II-es Zetével szemben
viszont 0-0-t értek el Zalaegerszegen Horváth
Balázsék, s szombaton jön még egy nemzetközi
mérkőzés is a szlovén harmadosztályú NK Hoztia
ellen Szlovéniában. Ha pedig már Horváth
Balázst említettük, a jobb oldalon védőként és
szélsőként egyaránt bevethető labdarúgó
a Csaba elleni párharc első felvonását
eltiltás miatt kénytelen kihagyni.
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Mozaik
Évek óta készülnek a nagyböjtre a Corner
Vendéglőben. Hamvazószerdától húsvétig a
pénteki napokon nem tartalmaznak húsos ételt
a menüik. Természetesen figyelembe veszik a
vendégek igényeit, és kiszolgálják azokat is,
akik nem tartják be a nagyböjtöt. Gether Lászlóné
Rita, a vendéglő üzletvezetője két étel
receptjét is megosztotta olvasóinkkal.
Grill ezett sajtok
zöldségágyon
Egy négytagú család
számára a grillezett
sajtokhoz kell
egy szál uborka,
30 dkg káposzta, 2
db paradicsom, 2
db lilahagyma.
Ezeket kockákra
vágjuk, serpenyőbe
rakjuk, egy kevés vajon
megpároljuk, és enyhe
fűszerkeverékkel megszórjuk.
A sajtokat vastagabb szeletekre vágjuk, lisztbe
forgatjuk és lapsütőn, vagy serpenyőben
rövid ideig grillezzük. Végül a grillzöldségeket
tányérra tesszük,
és rárakjuk a friss
bazsalikomlevéllel
megszórt sajtokat.
Tészta
füstölt
sajttal,
friss
saláta
ágyon
gr illezett
halfilével
és magvas
sajtokkal
A kifőtt
t é s z t á r a
reszelt füstölt
sajtot szórunk. A friss zöldségeket
– kínai kel, paprika, paradicsom,
uborka, hagyma –
összekeverjük olíva olajjal,
olíva bogyóval, kevés sóval,
és erre fektetjük rá
a grillezett
halfiléket,
amelyekre
magos sajtok
kerülnek.
Előtte azonban a
sajtot belisztezzük, tojásba
forgatjuk, magokkal
megszórjuk és rövid ideig
vajon pároljuk, hogy ne legyen
folyós.
HIRDETÉS
GasztroKanizsa
heti horoszkóp
Kos: 03.21-04.20.
Nyugodt lehet, mert nem a melegfront,
hanem Ámor nyila okoz némi
galibát a szíve tájékán. Ezúttal ne orvoshoz,
hanem az illetőhöz rohanjon.
Bika: 04.21-05.21.
Jól tenné, ha elszámolna 10-ig, mielőtt
megmondaná a véleményét
másoknak. Vagy tegyen egy sétát, és
azután fogjon a mondanivalójába.
Ik rek: 05.22-06.21.
Kiváló vitapartnerre lelnek önben
egy közeli összejövetelen. Briliáns
ötleteivel teljesen elkápráztatja
még az ismeretlen résztvevőket is.
Rák: 06.22-07.22.
Érzelmi életét hamarosan felturbózza
egy régi ismerőse. Hirtelen azt
sem tudja eldönteni, a múltba, vagy
a jövőbe meneküljön előle.
Oroszlán: 07.23-08.23.
Ha változtatni szeretne valamit az
életén, akkor ne most tegye. Várjon
vele tavaszig, mert akkor jobb lehetőségek
adódhatnak.
Szűz: 08.24-09.23.
Meglepődve tapasztalja, hogy vonzódik
a misztikus jelenségekhez.
Amíg nem tudja megfejteni ennek
az okát, ne beszéljen róla másoknak.
Mérleg: 09.24-10.23.
Mintha megrendelte volna a csillagoktól,
olyan pozitívan alakulnak a
pénzügyei. Ez a helyzet eltarthat tavaszig
is, és nem kell túlóráznia sem.
Sk orpió: 10.24-11.22.
Minden oka meglehet az optimizmusra.
A párja igyekszik teljesíteni
minden kívánságát, és a csillagokhoz
sem kell fordulnia tanácsért.
Nyilas: 11.23-12.21.
Az időjárás és a nem megfelelő útviszonyok
felturbózzák az érzékenységét.
Feltétlenül tartsa be mostanában
a közlekedési szabályokat.
Bak: 12.22-01.20.
Ha megfontoltan és előrelátóan
osztja be az idejét és a munkáját,
akkor bármit elérhet, amit akar. Természetesen
az anyagiakat is be kell
osztania.
Vízöntő: 01.21-02.19.
Ha úgy érzi, megtalálta azt a társat,
akivel boldog lehet, akkor ne panaszkodjon.
Csak élvezzék az élet
apróbb-nagyobb örömeit.
Halak: 02.20-03.20.
Ha a családja nem is, Fortuna, a szerencse
istennője támogatja autóvásárlási
szándékát. Az anyagiakkal ne
törődjön, válasszon kedvére.
Finom nagyböjti étkek
Gether Lászlóné
a két kiváló nagyböjti étellel
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA
HETILAP
XXX. ÉVF. 7. SZÁm, 2018. február 23.
A fejlesztések
költségvetése
o 26,5 milliárdból gazdálkodik idén
Nagykanizsa
o ez 10 milliárddal több, mint tavaly
o az összeg 60 százalékát fejlesztésekre
fordítják
o megújulnak utak, járdák, óvodák, rendelők,
bővül az ipari park, megkezdődnek a
Modern Városok Program beruházásai
o ez a fejlődés büdzséje
Thúry és a no-go zóna
22-23
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Bátor helytállás
Bár az első félidőben úgy tűnt – némi játékvezetői segédlettel – csont nélkül
bejön a papírforma, a második 45 percben felnőtt NB II-es ellenfeléhez a
Nagykanizsa. A havas sporttörténelmi kupameccsen helyt álltak a kanizsai
fiúk a Békéscsaba ellen.
5
Fotó: Gergely Szilárd
A hagyomány lángjának fellobbantásával megkezdődött a Thúry György Emlékév
Nagykanizsán. Az eszmények – hősiesség, bátorság, kiállás, hazaszeretet – a régiek,
a feladatok viszont nagyon is maiak. Vajon a hajdani várkapitány, aki bajtársaival
feltartóztatta az akkori iszlám hordákat, ma bemenne-e egy no-go zónába…? 3
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP EZ VOLT A HÉT
A Kis-Balaton térségében és a Zala egyes szakaszain belvízvédelmi
készültség van érvényben. A Dunántúlon
csupán Szekszárd közelében rendeltek el hasonlót. A
Tiszántúl jelentős részén viszont, Szegedtől Miskolcig,
fenyeget a belvíz, az Alföld középső részén másod-, míg
délen és északon elsőfokú a készültség. Országosan a
belvízzel elöntött terület nagysága fokozatosan csökken,
most 35.400 hektár áll víz alatt, amiből 18.160 hektár
vetés és szántó. Ha megindul az olvadás, valószínűleg
sokkal rosszabb lesz a helyzet.
A reformáció emlékévének tanulságait vonta meg a Kanizsai esték harmadik előadásán
dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa.
Kiemelte, a reformáció az élet minden területére hatással volt, és nem is zárult le,
hiszen a megújulásra folyamatosan szükség van. Az 500 év értékeit meg kell őrizni, de
ezzel párhuzamosan szükséges a jövőbe is tekinteni, hiszen az egyházra, a közösségekre
új kihívások várnak. Emlékeztetett: az evangélikus egyház Európa-szerte 10 éven
keresztül készült az évfordulóra úgy, hogy tematikus éveket hirdetett, amelyekben egyegy
témára fókuszált, vizsgálva például a reformáció és a szabadság, a tanítás, a kultúra,
valamint a nők kapcsolatát.
a hét sz áma:
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
A Nap születése
Emlékeznek még
a slágerre? Várj, míg
felkel majd a Nap…
Nos, Varga György, az
MTI fotóriportere megvárta
Újudvar
közelében. Nekünk
pedig Pilinszky jutott
eszünkbe: „Mert akkor
már tudhatták
mindenek,/ hogy
azután az éjszaka csak
álom,/ amit a fénylő
valóság követ”.
Kanizsa
35.400
Fotó: Bakonyi Erzsébet
IMPRESSZUM: KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.
Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető.
Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
Fotó: MTI/Varga György
Fotó: MTI/Varga György
Tanu l sá gok
A HÉT TÉMÁJA 2018. 02. 23. | 3
„Hogyan nézhetnénk, persze gondolatban, őseink
szemébe, akik az életüket áldozták a hazáért,
azért, hogy mi magyarul beszélhessünk, imádkozhassunk,
énekelhessük népdalainkat, ha most
hagynánk, hogy idegen kultúrák modern hódítói
leigázzanak bennünket – elvéve biztonságunkat,
szabadságunkat, önrendelkezésünket, és idővel
identitásunkat is?!” Thúry vitézsége és bátorsága
példát ad arra, „ha nem is fegyverrel, hanem a
demokrácia eszközeivel, de nekünk is meg kell
védeni a hazánkat, sőt egész Európát”.
Többek között erről beszélt Cseresnyés
Péter államtitkár, országgyűlési
képviselő a Thúry György
Emlékév nyitórendezvényén.
A programsorozat
kezdeményezője
és fővédnöke
kijelentette:
Thúry a
h ó d í t ó k
t e n g e -
r é b e n
sosem adta
fel, s az
emlékév azt
is üzeni: mi
sem emelhetjük
fel a kezünket,
mi sem hátrálhatunk,
mert ez a
közös érdekünk, ez Nagykanizsa,
Magyarország és Európa
érdeke is.
– Újra végvárként kell helyt állnunk
– szögezte le Cseresnyés Péter
–, éppen ezért az emlékévben nem
az a dolgunk, hogy a hamut őrizzük,
sokkal inkább a lángot kell továbbadnunk,
hiszen csak így
lehetünk méltók
Thúry örökségére,
és csak így
szolgálhatjuk
jövőnket.
A politikus
emlékeztetett,
most már
hivatalosan
is
b e v a l l j á k
N éme t o r -
szágban, hogy
valóban léteznek
a nagyvárosokban
úgynevezett no-go
zónák, ahová rendőrök és katonák
sem mernek bemenni, mert a
bevándorlók a saját törvényeik szerint
élnek. Cseresnyés Péter szerint
viszont Thúry, végvári vitézeinek
élén, bemenne, és azonnal megszűnne
az életveszélyes no-go
zóna.
– Érdemes felidézni Thúry halálát,
mert ebben is üzenet van – tette
hozzá. – Orosztonynál, tehát itthon,
magyar földön csalták tőrbe és
ölték meg a hódítók. Azok, akik idejöttek
és berendezkedtek itt, azok,
akik bevezették a saját törvényeiket,
robbantgattak, mészároltak,
öltek, nőket erőszakoltak és saját
hitüket terjesztették.
Dénes Sándor polgármester azt
mondta, az emlékév arra hivatott,
hogy kifejezzük tiszteletünket a 450
éve kanizsai várkapitánnyá lett történelmi
hősünk előtt, aki a „Dunántúl
Oroszlánjaként” az utolsó éveit
szolgálta Kanizsán a török ellenében,
nemcsak az itt élő emberek, de
a magyarság és Európa védelmében
is.
– Abban hiszek, hogy egy közösség,
annak öröksége és hagyománya
teremtheti meg újra és újra a
jövő lehetséges értékeinek alapját.
Az egyéniség kibontakozása egy
közösség szolgálatában, a kölcsönös
tisztelet közepette tud megvalósulni,
nem pedig annak ellenében,
vagy azt megtagadva. Ezen
esetben inkább a vándorlás, az otthon
elhagyása, a folyamatos útkeresés
és bolyongás lesz a sorsa mindenkinek,
aki csak a jelenben és a
jövőben keresi egyéni boldogulását.
PÉTER Árpád
„El tudnak képzelni olyan
korabeli sajtóhírt – már
amennyiben akkoriban lett
volna sajtó –, hogy a keleti
hódító hordákkal hadban álló
európai nemzetek azt tervezik:
befogadnak néhány százezer
törököt, elosztva egymás
között?! De ha így is lett
volna – mint ahogyan nem
volt… – , vajon mit szólt volna
mindehhez Thúry és a többi
végvári, kanizsai vitéz?! Azt
hiszem, élesíteni kezdték volna
a szablyát… Ezzel persze
nem azt mondom, hogy fél
évezred múltán is a szablya a
megoldás, de azt igen, hogy
tanulnunk kell saját történelmünkből.
Az önfeladás, a
meghunyászkodás, a belenyugvás
most is a nemzet, sőt
egész Európa vesztét jelentené.”
Csere snyés Péter
„Thúry Györgyre emlékezni
nem csak azt jelenti, hogy felidézzük
az ő alakját, hősiességét
és cselekedeteit. Nem a
múltba révedés a célja a
hagyomány ápolásának és az
emlékezetkultúra fenntartásának.
Mert akkor valóban
háttal állnánk a jövőnek. Hősi
alakjaink felidézése, egy
emlékév meghirdetése sokkal
inkább arról szól, hogy
milyen örök értékek határozzák
meg az egyediségünket, a
mi közösségünk különlegességét.
Mert különleges ennek
a városnak a lelkülete és személyisége.”
Dénes Sándor
Hogy nem alaptalan a 450
évvel ezelőtti helyzettel a
mában párhuzamot vonni,
csak egyetlen hír: rendőrőrs
elleni merényletet tervezett
St. Pöltenben három fiatalkorú
dzsihadista. A vádak szerint az
Iszlám Állam terrorszervezet
alvósejtjét akarták megalakítani
azzal a céllal, hogy kalifátust
hozzanak létre Ausztria
területén, közölte az osztrák
ügyészség. A fiatalok először
egy St. Pölten-i fegyverkereskedést
raboltak volna ki, majd
a fegyverek birtokában vérfürdőt
akartak rendezni Alsó-
Ausztria tartományi székvárosának
egyik rendőrőrsén.
Hogy nem így történt, azt csak
egy időben érkezett névtelen
bejelentés akadályozta meg.
Ez van ma Európában…
Thúry és a no-go zóna
A hagyomány lángja a jövő fénye is…
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Aktuális
Elvégre
Adott bőven munkát a
héten lehullott hó Nagykanizsán
– de a város különösebb
fennakadás nélkül abszolválta
a tél újabb támadását.
Volt, aki örült is, Sneff
György például azt mondta,
jól jött a hideg és a hótakaró
a talajnak, a vetésnek.
A Netta-Pannonia ezúttal
is felkészülten várta a csapadékot,
a város útjai a hét
közepén is jól járhatók,
hómentesek voltak, s ugyanez
igaz a buszmegállókra, a
gyalogátkelőkre és a kerékpárutakra
is.
Még a Bányász-pályára is
jutott figyelem, ahol a Via
Kanizsa munkatársai, a Zsigmondy-
iskola diákjai és
néhány szurkoló azért fogta
meg a hólapátot, hogy kedden
délután megrendezhessék
a Nagykanizsa-Békéscsaba
kupameccset.
A meteorológusok a folytatásra
is valószínűsítenek
havazást és hideget – ám
nincs mit csodálkozni, elvégre
tél van…
Fotó: Gergely Szilárd
Tél van...!
Aktuális 2018. 02. 23. | 5
A tavalyinál
mintegy 10
milliárddal
többől, 26,5
milliárd forintból
gazdálkodik
idén Nagykanizsa.
A költségvetés
hatvan
százalékát fejlesztésekre,
beruházásokra
fordítja a város:
többek között
rendelők, óvodák,
bölcsődék
és utak újulnak
meg, elkezdődik
az ipari park
bővítése, illetve
a sportcsarnok
s a versenyuszoda
építése,
valamint a
ferences kolostor
turisztikai
átalakítása is.
Tavaly 17 milliárdos volt
a büdzsé, az idén 26,5 milliárd
forint áll rendelkezésre
Kanizsán. Az utóbbi
jó pár évben –
mióta az
intézményrendszer
n a g y
r é s z e
á l l a m i
fenntart
á s b a
került –
nem volt
ennyi pénz a
költségvetésben. Ez
annak köszönhető, hogy
számos beruházásra támogatást
kapott a város,
fogalmazott Dénes Sándor
polgármester, hozzátéve:
ennek a summának
40 százaléka a működést,
hatvan százaléka a fejlesztéseket
szolgálja.
– A független könyvvizsgálói
jelentés is megállapította,
hogy pénzügyileg
stabil a költségvetés, igaz,
akárcsak az elmúlt években,
takarékos és ésszerű
gazdálkodást követel, de
ez egyébként is természetes
– szögezte le, hozzátéve,
az élet minden területére
jut pénz, így a város
tisztaságára, a közvilágításra,
a tömegközlekedésre,
a kultúrára,
a sportra és
a szociális
s z f é r á r a ,
továbbá az
óvodai, bölcsődei
nevelésre, vagyis
mindazokra a feladatokra,
amelyek a kanizsaiak számára
fontosak.
Nagykanizsa mintegy
3,8 milliárd forintos adóbevételt
tervez erre az évre,
adóemelés nem lesz, mint
ahogyan hitelt sem vesz fel
a város.
A közgyűlés 11 igen és
egy nem szavazattal, két
tartózkodás mellett fogadta
el a fejlődés költségvetését,
amely a Modern
Városok Program és a Terület-
és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)
már lehívott vagy megítélt
támogatásait is tartalmazza.
Dénes Sándor a fontosabb
beruházások közül
kiemelte az utak, járdák
felújítását, építését. Erre
eddig évente mintegy 90
millió forintot fordítottak
saját forrásból, egy tavalyi
kormányzati döntéssel
azonban most 1,9 milliárd
forintot költhetnek, ami
meglátszik majd a városon.
– A TOP-keretből idén
bölcsőde- és óvoda-felújításokat
indítunk, utóbbi
intézmények közül a Kossuth
térit és a palinit korszerűsítjük
– sorolta a polgármester.
– Az egészségügyi
beruházások terén
teljesen megújul a fogászat,
a Nagyrác utcai rendelő,
a Csengery úton
pedig gyermekorvosi rendelő
épül. Idén elkezdődik
a Zöld város – zöld Nagykanizsa
projekt, ami további
belvárosi terek rekonstrukcióját,
megszépítését
jelenti, s kiépül a kerékpárút
a Csótóig.
A Modern Városok Programban
három beruházás
munkálatai kezdődhetnek
meg 2018-ban. Hozzálátnak
a régóta vágyott, a kulturális
életet is szolgáló
sport- és rendezvénycsarnok,
valamint a nemzetközi
normáknak megfelelő
versenyuszoda építéséhez,
továbbá a ferences
kolostor turisztikai megújításához.
A büdzsét tanulmányozva
több, pénzben ugyan
nem ekkora volumenű, ám
nagyon fontos célokat és
hozzá rendelt forrásokat is
találunk. Például a Bursa
Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázathoz 8
millió forintot különít el a
város, támogatva a tehetséges,
de szerényebb
körülmények között élő
fiatalok továbbtanulását.
További három millió
pedig azoknak jut, akik a
Pannon Egyetem kanizsai
campusán készülnek első
diplomájuk megszerzésére.
A munkahelyteremtést
50 milliós keretből támogatja
a város, a verseny- és
élsportra 62, a diáksportra
17 millió forintot hagytak
jóvá a képviselők, a kulturális
keret idén is 20 milliós.
Mindezek mellett létrehozott
a közgyűlés egy
egészségvédelmi keretet,
amelyből prevenciós programokat
finanszíroz, s szerepel
a tételek között a
hétvégi állatorvosi ügyelet
költsége is. Az is kiolvasható
a rendeletből, hogy
idén tovább bővül a térfigyelő
kamerarendszer,
növelve a polgárok biztonságát,
amire 20 millió forintot
szán a testület. Játszóterekre
10, a Csótóra 25
milliót költ az önkormányzat
2018-ban.
PÉTER Árpád
A fejlődés költségvetése
Idén 1,9 milliárd
forintból
utak, járdák,
hidak is megújulnak
(Fotó: Gergely Szilárd)
Beruházások zsinórban
„Idén tovább bővül a térfigyelő
kamerarendszer, növelve
Dénes Sándor: a polgárok biztonságát”
Az élet minden
területére
jut pénz
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP önk ormányza t
Aktuális 2018. 02. 23. | 7
Hétszázmillió forintból fejlesztették
a Nagykanizsai Szakképzési
Centrum intézményeit. A beruházások
a működtetést könnyítik, a
megújulás pedig, újabb százmilliókból,
tovább folytatódik.
Az ország 44 szakképzési
centrumához csaknem
400 tagintézmény
tartozik. Az előző évtizedekben
elmaradtak a felújítások
és korszerűsítések
országszerte, most
azonban a kormány –
uniós forrásokat is felhasználva
– nagyszabású
energetikai programot
indított, és a szakképzés
fejlesztését is jelentős
összeggel támogatja.
– Ez elsősorban az
energetikai beruházás,
de ennél lényegesen
több pénz érkezett nemcsak
Nagykanizsára,
hanem a többi centrumhoz
is. A képzések fejlesztésére
is több százmillió
forintos keretet kap a
Nagykanizsai Szakképzési
Centrum – mondta el
Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyűlési képviselő.
A Kanizsán eddig megvalósult,
jelentős fejlesztésekhez
két sikeres
KEHOP-pályázat is hozzájárult.
A Cserháti-kollégium
épületének teljes
felújítása 140 millió
forintba került, a megújuló
energiákat hasznosító
rendszerek pedig
105 millió forintból épültek
ki a tagintézményekben.
– E két önálló pályázat
mellett természetesen
egyéb más keretből is
folynak felújítások, fejlesztések.
Az egyik ilyen
a 170 millió forintos
miniszteri döntés, amelynek
keretében a legjelentősebb
beruházásunk
éppen most zajlik a Cserháti-
tagintézményben:
ez az északi műhelysor
teljes körű felújítása. Ott
szinte a falakig lebontottunk
mindent, mert ’60-
as évekbeli állapotok
uralkodtak. Most egy
korszerű tanműhely épül
– fogalmazott Bene Csaba,
a Nagykanizsai Szakképzési
Centrum főigazgatója.
A projektek keretében
nyílászárókat cseréltek a
Hunyadi utcai épületben
és az Erdész utcai telephelyen,
a Thúry-tagintézményben
pedig festettek.
A sajtótájékoztatón
az is elhangzott, hamarosan
újabb fejlesztések
indulnak: 240 millió
forintból felújítják a Cserháti-
iskola A és B épületét,
a szerződést már aláírták
a kivitelezővel. A
következő három évben
pedig a szakképzés módszertani
fejlesztésére 350
millió forintot fordíthat a
Nagykanizsai Szakképzési
Centrum.
Erősáramú
villamosmérnököt keresünk
Nagykanizsára!
Tapasztalt, vagy akár friss diplomás
villamosmérnököket keresünk a
csapatunkba. Nemzetközi nagyvállalati
környezetben folyamatosan támogatjuk és
ösztönözzük a további fejlődésedet; a
kiemelkedő teljesítményt pedig kiemelkedő
jövedelmi csomaggal és széleskörű
juttatásokkal honoráljuk. Legyél elismert és
megbecsült munkatársunk!
Önéletrajzodat a következő címen várjuk:
eon-karrier@eon-hungaria.com
További részletek:
https://www.eon.hu/hu/rolunk/karrier.html
Villanyszerelő kollégákat
keresünk Nagykanizsára!
Tapasztalt, vagy akár pályakezdő
villanyszerelőket keresünk a csapatunkba.
Nemzetközi nagyvállalati környezetben
folyamatosan támogatjuk és ösztönözzük a
további fejlődésedet; a kiemelkedő
teljesítményt pedig kiemelkedő jövedelmi
csomaggal és széleskörű juttatásokkal
honoráljuk. Legyél elismert és megbecsült
munkatársunk!
Önéletrajzodat a következő címen várjuk:
eon-karrier@eon-hungaria.com
További részletek:
https://www.eon.hu/hu/rolunk/karrier.html
LICITFELHÍVÁS
A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet
hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati
szerződéssel le nem kötött helyeire a 2018. február 25-től 2018.
december 31-ig terjedő időszakra.
Heti vásár és használtcikk vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok
üzletház földszintjének C és D szektorában, valamint a parkoló
kijelölt területén.
Licitálási alapdíj:
parkoló: 24.000 Ft/árusítóhely
üzletház: 9.600 Ft/félasztal
Jelentkezési határidő: 2018. február 25. 12.00 óra
Az árverés ideje: 2018. február 25. 12.00 óra
A licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája és térképe a
Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint
a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető.
Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok Piacfelügyelete
Árverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás
iroda
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Százmilliós fejlesztések
A szakképzés fejlesztése stratégiai
feladat. Cseresnyés Péter és Bene Csaba
a sajtótájékoztatón
www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa
Online
Hírek – minden időben
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kultúra
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
Március 1. (csütörtök) 9.30 és 10.30
óra KEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
06-30/6160-847. Részvételi díj: 800 Ft/
család/alkalom.
Március 1. (csütörtök) 10 óra
A PHARRAJIMOSTÓL A CORVINKÖZIG
– kiállítás a romák holokausztjáról
és az 1956-os roma hősökről
Megtekinthető: március 9-ig.
Február 23. (péntek) 19 óra
NAGY UTAZÁS – Dés László Koncertje
Vendég: Tóth Vera. Színpadon: Dés László,
Tóth Vera, Horváth Kornél, Erdélyi
Péter, Gyenge Lajos, Sipeki Zoltán, Boros
Attila, Péter Barbara, Nádasi Veronika.
Belépődíj: 3 900 Ft. Jegyek válthatók a
HSMK jegypénztárában.
Február 24. (szombat) 9 óra
GYERMEK AGYKONTROLL TANFOLYAM
Vezeti: Kelemen Gyula. Jelentkezni
és érdeklődni lehet: a 06-30/9299-752-
es telefonszámon.
Február 26. (hétfő) 17 óra
TAVASZI TEENDŐK A GYÜMÖLCSÖSBEN
ÉS A KISKERTBEN – Előadó: Varga
József (Vargagazda)
Február 28. (szerda) 18 óra
MITŐL CSÚNYA A GYERMEK ÍRÁSA? -
PROBLÉMÁS ÍRÁSOK ÉS ÍRÁSPROBLÉ-
MÁK KISGYERMEK- ÉS KAMASZKORBAN
– Szabó Szilvia grafológus interaktív
előadása. Belépődíj: 800 Ft.
Március 1. (csütörtök) 19 óra
Színház – Hevesi bérlet
Eric Toledano – Olivier Nakache: ÉLETREVALÓK
– igaz mese (Játékszín)
Szereplők: Hirtling István, Vadász Gábor,
Zsurzs Kati, Szőlőskei Tímea, Kovács
Dézi, Petyi János, Szirtes Balázs.
Belépődíj: 4 000 Ft
Március 2. (péntek) 18 óra
ÖNISMERET, ÖNFEJLESZTÉS, ÖNMEGVALÓSÍTÁS
– Prof. Dr. Bagdy Emőke
előadása
Belépődíj: 2 700 Ft. A jegyek megvásárolhatók
a HSMK jegypénztárában, a Líra
Móra Könyváruházban (Európa Tanács u.
2.), valamint online a hydelight.jegy.hu
oldalon. Szervező: Hydelight Event and
Communication Kft.
Március 3. (szombat) 19 óra
Kálmán Imre – Békeffi István: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
– nagyoperett (Pesti
Művész Színház)
Főbb szereplők: Kalocsai Zsuzsa, Harsányi
Gábor, Czető Roland, Fogarassy Bernadett,
Csengeri Attila/Egyházi Géza,
Tunyogi Bernadett, Faragó András/Benkóczy
Zoltán, Benedek Gyula, Egri László,
Bodrogi Attila. Rendező: Halasi Imre.
Belépődíj: I. hely 3 600 Ft; II. hely 2 900
Ft.
Medgyasza y Ház
Február 25. (vasárnap) 17 óra
A Kabóca Bábszínház bemutatja:
MOSÓ MASA MOSODÁJA – bábelőadás.
Belépődíj: 1 000 Ft, az előadás napján:
1 200 Ft.
Március 3. (szombat) 9-13 óráig
TAVASZI GYERMEKRUHA ÉS JÁTÉKBÖRZE
Használt baba- és gyerekruhák, cipők,
kiegészítők, játékok, babafelszerelések,
könyvek, sportszerek vására. A belépés
díjtalan.
Móricz Zsi gmond Művelődési
Ház
Február 24. (szombat)
CSALÁDI JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítő foglalkozás. Vezeti: Vajda
Margit
17.00 Gyermek táncház. Vezeti: Péter
Katalin és Tóth István
18.00 Kézműves foglalkozás. Vezeti:
Hábli Olga
19.00 Tázló együttes koncertje
Tímár Sára – ének (mv.), Draskóczy Lídia
– hegedű, Benke Félix – dob, levélsíp,
doromb, tilinka, Sófalvi Kiss Csaba –
furulya, kaval, tilinka, Németh László –
koboz
20.00 Felnőtt táncház. Táncot tanít:
Molnár Előd
Belépődíj: 1 500 Ft.
Programajánló
Febr. 24-25. 15:00 JUMANJI - VÁR A DZSUNGEL
szinkr., amerikai vígjáték
Febr. 24-25. 15:00 FEKETE PÁRDUC
szinkr., amerikai akciófilm
Febr. 24-25. 15:30 VALAMI AMER IKA 3.
magyar vígjáték
Febr. 22-28. 17:15 A VÍZ ÉR INTÉ SE
amerikai film
Febr. 28. 17:30 VALAMI AMER IKA 3.
magyar vígjáték
Febr. 22-27.17:30 A SZABADSÁG ÖTVE N ÁR NYALATA
szinkr., amerikai romantikus dráma
Febr. 22-27. 18:00 VALAMI AMER IKA 3.
magyar vígjáték
Febr. 28. 18:00 Art Filmklub: TE STRŐL ÉS LÉLE KRŐL
magyar játékfilm
Febr. 22-28. 19:30 A PE NTAGO N TITKAI
szinkr., amerikai krimi
Febr. 22-27. 20:00 FEKETE PÁRDUC
szinkr., amerikai akciófilm
Febr. 22-28. 20:30 ÉJSZAKAI JÁTÉ K
amerikai vígjáték
Febr. 28. 20:30 FEKETE PÁRDUC
szinkr., amerikai akciófilm
február 22-
február 28.
m űsora
Titkok és botrányok
Meryl Streep és Tom Hanks is feltűnik Steven Spielberg legújabb filmjében,
amelyre a rendező pályafutásának első politikai thrillereként
tekint. A Pentagon titkai az Amerikai Egyesült Államokban játszódik 1971
júniusában, amikor az országot hatalmas botrány rázza meg. A The New
York Times részleteket közöl egy szigorúan titkos jelentésből, amelyből
nyilvánvalóvá válik, hogy az USA kormánya félrevezette a közvéleményt
a vietnámi háborúval kapcsolatban. A film érdekessége, hogy az összes
olyan jelenetben, amelyben Nixon elnök hallható, valódi Fehér Házi
hangfelvételeket használtak fel, s az egyik kulcsjelenetben az eredeti
Pentagon-iratok láthatóak.
Ezt ajánljuk!
A Cinema Nagykanizsa
50 éves az
Úttörőház
2018. április 20-án emlékezünk a nagykanizsai Úttörőház
megalapításának 50. évfordulójára. Amennyiben dolgozója, szakkörvezetője,
szakköri tagja, vagy látogatója volt az
intézménynek, szeretettel várjuk jelentkezését.
Ha tárgyi emléke is maradt, azt a fent említett napon kérjük,
hozza magával, mert programunkban kiállítást is tervezünk.
Jelentkezésre, kapcsolatfelvételre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
e-mail: elnokseg@nte1866.hu, telefon: 30/256-2655 vagy 30/5912-394, vagy
93/315-559, vagy személyesen
a nagykanizsai vívóteremben (Rózsa út 9.) du. 15.00-19.00-ig
Érdeklődését, közreműködését előre is köszönjük!
A szervezők
Kultúra 2018. 02. 23. | 9
Ami másnak egy hétköznapi szerszámosláda
tartozéka, az Dávid Ernő számára az önkifejezés
eszköze. A Kanizsai Dorottya Kórházban elektrotechnikusként
dolgozó férfi másfél évvel ezelőtt
egy hosszabb kényszerpihenő alkalmával
kezdett térbeli faliképeket barkácsolni
műhelyének készleteiből. Ma már két csoportos
kiállításon van túl, néhány alkotása pedig egy
lendvai galéria érdeklődését is felkeltette.
Dávid Ernő már egészen fiatalon
kitűnt társai közül jó kézügyességével.
Tehetségét akkoriban
főleg erősítők és hangfalak építésénél
kamatoztatta – ahogy kortársait,
úgy őt is lekötötte az elektrotechnika
világa. Végül maradt a
műszerész pálya mellett, otthoni
műhelye azonban ma már műteremként
is szolgál.
– Körülbelül másfél-két évvel
ezelőtt műtötték meg a térdemet,
ami egy hosszabb kényszerpihenőt
jelentett az életemben. Hogy
addig se unatkozzak, elkezdtem
különféle alkatrészekből és
gépelemekből faliképeket összeállítani.
A gyűjteményem egyelőre
még nem túl nagy, 9-10 darabból
áll, de most sok új ötletem van.
Szeretném, ha tavaszra már összeállna
egy önálló kiállításra elegendő
anyag.
Nem kis meglepetést okozott a
környezetében különleges hobbijával
Ernő. Először a kórházi dolgozók
közös tárlatán mutatta be szélesebb
közönség előtt a műveit,
később ugyanezt a kiállítást a Rozgonyi-
iskolába is elvitték. Ernő
tudja: alkotásainak az értelmezése
nem kis feladat elé állítja a befogadókat,
de akik veszik a lapot, jellemzően
nagyra értékelik a férfi
újszerű megközelítéseit. Mások
egyszerűen a látványt kedvelik: a
térhatást, az élénk színeket, valamint
a műalkotássá avanzsált
fogaskerekeket és fémlemezeket.
– A Zugcséplés című képemet
az ’50-es évek ihlették. Ugyan
akkoriban én még kisgyerek voltam,
de emlékszem, ahogy a faluban
a cséplőgépek dolgoztak, természetesen
a rendszer szigorú felügyelete
alatt. Innen jött ennek az
ötlete. Nagyon érdekel a történelem,
és ez több munkámon is vis�-
szaköszön. Én így próbálok meg
tisztelegni a régi idők hősei előtt.
Ernő már az 1956-os forradalmároknak
is emléket állított – az
az alkotása jelenleg az egyik kanizsai
étterem falán látható. ’56
őszén ő még csak egyéves volt, a
szülei pedig nem nagyon beszéltek
arról, mi is történt akkor pontosan.
– Az emberben valahogy van
egy hiányérzet. Legalábbis én ezt
érzem, ha például a feleségem
nagyapjára gondolok, aki mindkét
világháború
után gyalog ment
haza az orosz
frontról. Sokat
bes zé lget tem
vele erről, mégis
az az érzésem,
hogy talán nem
eleget…
Dávid Ernő
nem csak történelmi
témákat
dolgoz fel. A legtöbbször
egész
egyszerűen szabadjára
engedi a
fantáziáját, és
minden különösebb
mondanivaló
nélkül rakosgatja
egymás mellé – vagy egymásra
– az elemeket, miközben dübörög
a műhely rádiójából a Led Zeppelin
vagy a Deep Purple. Mint
mondja, régi rocker, a munkához
pedig ez dukál. Ilyenkor teljesen
kizárja a külvilágot. Más alkalommal
az utazásai során látottakat
igyekszik megörökíteni.
– Elsőre talán kilóg a sorból a
kék alapra ragasztott, lakkal rögzített
ing. Hasonlót láttam Olaszországban
egy üzlet kirakatában, és
annyira megtetszett ez az egyszerű,
ám mégis nagyszerű ötlet,
hogy én is el akartam készíteni itthon.
Leginkább a térbelisége
fogott meg – azt
hiszem, műszaki
beál l í tot t ságú
emberként különösen
fontos számomra
az anyag
és a tapinthatóság.
S hogy hol
lehet eredeti
Dávid-képekkel
találkozni? Nos,
Ernő gyermekeinek
és barátainak
az otthonában
biztosan, de mint
elárulta, pár műve
már egy lendvai
galériában is megtalálható,
mert a
tapasztalatok szerint egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozik a
hasonlóan formabontó képzőművészeti
alkotások iránt.
NEMES Dóra
Faliképek,
alkatrészekből
Egyszerű, mégis
nagyszerű: a lakkal
rögzített ing
Dávid Ernő munkái már egy
lendvai galériában is láthatók
(Fotók: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Szellem
A politikai ring jelen harcosai – vannak páran,
önjelöltek is, kik vagy az állami támogatásért,
vagy erejüket túlbecsülve, esetleg pszichés-mentális
zavarral küzdve jőnek és kopogtatnak ezekben
a napokban ajánló szignóért – valószínűleg nem
ismerik Lellisi Szent Kamill nevét, amitől persze
még válhatna belőlük valódi politikus, ám a nagyböjti
kampánynapokban érdemes lenne megfontolniuk
a tőle származó mondatot: „Jót gondolni,
jót szólni, jót cselekedni: az ember Isten irgalmából
e három dolog által a Mennyországba jut”.
S csak hogy ne tévedjünk: a Parlament jó hely
ugyan, de azért nem a mennyország…
Elnézve a harci hevületet, az indulni vágyók
többségét a nagyböjt szelleme nem igen járja át.
Ennek a megszentelt időszaknak ugyanis az
imádságról, a böjtről és a jócselekedetekről kellene
szólnia. Tehát Istenről.
Hogy ki kulcsolja össze a kezét – templomban,
vagy odahaza – nem tudom, de szóböjtöt például
senki sem fogadott, és sorjáznak a butaságok, hergelődik
a jelölt és (kisebb-nagyobb) közönsége is.
Az egyik vezér például – aki korábbi önvallomása
szerint rendszeresen bérmálkozott…, ebből is láthatjuk,
hogy vallási ügyekben tényleg szakértő…
– rátámadt az egyházra. Hogy ez zsigeri utálate
nála, vagy csak a tudatlanságból fakad, szinte
mindegy is.
Az érvrendszer mindenesetre az abban a szcénában
uralkodó véleménydiktatúrára való hajlam
tipikus jeleit mutatja. Mert ugyan miért ne
mondhatna egy pap vagy lelkész, püspök, érsek
véleményt közéleti ügyekben?!
Számos érv szolgál arra, hogy az egyházellenes,
mesterségesen keltett indulatokat – már ha
azon a szűk körön kívül vannak egyáltalán – elimináljuk.
Az egyik maga a demokrácia. Mert ha
ennek a pártvezetőnek, s persze bárki másnak is,
joga van elmondani a véleményét bármiről, akkor
ugyan egy pap vagy lelkész miért ne tehetné meg
ugyanezt? Ő nem magyar, nem állampolgár, nincs
szavazati joga, nem gondolhat közéleti ügyekről
semmit?
A szólásszabadság, azt hiszem, alapjog: pártszékházban,
fórumon és a templomban is. Aki ezt
vitatja, az valószínűleg inkább a saját diktatúráját
kedveli, semmint a demokráciát.
Egy másik érv a történelem, amelyet az egyházak
is formáltak. Mi az, hogy, nagyon is! Ma nem ilyen
lenne a világ, ha a történelmi felekezetek papjai,
lelkészei bezárkóztak volna a templomukba csendes-
mélán szemlélni a „külvilág” eseményeit. Az
egyház mindig is részese s motorja volt a társadalmi
folyamatoknak, és nem úgy, hogy hallgatott.
A kettős mérce és a manipulálás szándéka itt is
tetten érthető. Azon az oldalon, amelyen az egyházutálat
teremt kohéziót, olykor lelkesen szokták
idézni Ferenc pápa egyes, kiragadott mondatait,
csak azért, hogy migránsbarát szólamokat fabrikáljanak
azokból. A félremagyarázások miatt
néha úgy állítják be a Szentatyát, mintha neki
nem lenne fontos Európa keresztény egysége, a
keresztény gyökerek, hagyományok megvédése. De
most ebbe ne menjünk bele!
Inkább csak arra figyeljünk, hogy Ferenc pápának
„engedélyezik” a véleménynyilvánítást (csak
mert tudják úgy értelmezni a szavait, hogy az
nekik tetsző legyen), más egyházi személyeknek
viszont megtiltanák (mert az meg, esetleg, nem
az ő ízlésüknek való). Tetszik érteni: ilyen az ő
demokráciájuk.
A jó hír az, hogy a kampány elmúlik, Szalézi
Szent Ferenc tanítása viszont örök: „Ne kémleld,
mi történhet holnap: ugyanaz az Örökkévaló Atya,
ki ma gondot visel rád, gondot fog viselni rólad
holnap is. A szenvedéstől vagy megóv, vagy olyan
erőt ad az elviseléséhez, mely nem fogy el soha. Ne
nyugtalankodj hát, hanem szabadulj meg minden
aggodalmaskodó gondolatodtól és képzelődésedtől”.
Legyen így, elvégre húsvéti idő van…
Isten és a kampány
Idén úgy alakult, hogy a nagyböjt, néhány napot leszámítva, egybeesik a kampánnyal. Erről
pedig Vianney Szent János egyik bölcselete jut eszembe: „Minél jobban megismerjük a másik
embert, annál kevésbé szeretjük. Istent azonban – épp ellenkezőleg – minél jobban megismerjük,
annál jobban szeretjük”…
PÉTER Árpád
hitélet 2018. 02. 23. | 11
Fotó: Gergely Szilárd
Áldás a szerelemre
Véget ért a Házasság hete programsorozat. A zárónapon
az Alsótemplomban megtartották a szerelmesek
miséjét, amelyen megáldották a házasokat, a párokat, s
a református és az evangélikus istentisztelet igehirdetésében
is a házasság állt a középpontban.
János evangéliuma alapján, a kánai menyegző történetét
idézve hirdetett igét Hella Ferenc. A református
lelkipásztor úgy fogalmazott: a házasulandó párok
közül sokan gondolják úgy, hogy amikor megállnak a
templomban Isten színe előtt, akkor attól a pillanattól
tökéletes lesz a házasságuk, a párkapcsolatuk.
– Ez azonban nincs így, a házasság nagyon nehéz
műfaj. Szükség van arra, hogy emberileg mindent megtegyünk,
és ezen kívül szükség van a fentről jövő áldásra
is, arra, amikor az élő Isten közel jön hozzánk és indít
el bennünket úgy, hogy velünk jön – mondta Hella
Ferenc.
Az istentisztelet második felében úrvacsorát is vettek
a hívek, ezzel adtak hálát a házasságért, a házaspárokért.
Az Alsótemplomban, a szerelmesek miséjének végén,
a hagyományokhoz híven megáldották a szerelmes-, a
jegyes- és a házaspárokat, s Nagykanizsán ezzel zárult a
Házasság hete programsorozat.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 tavasz
q NÉMET nyelv, HALADÓ q NÉMET NYELV, KEZDŐ
q ANGOL NYELV, HALADÓ q ANGOL NYELV, KEZDŐ
q INFORMATIKA, HALADÓ q INFORMATIKA KEZDŐ
Jelentkezési határidő: 2018. február 26. (hétfő) 16.00 óra
A jelentkező neve: __________________________ ____________________________
Leánykori neve: ____________________________ ____________________________
Születési helye: ____________________________ ____________________________
Szül. idő:____________________________________ _________________________
Lakcíme: ______________________________________________________ _______
Telefonszáma: _____________________E-mail címe:___________________________
Legmagasabb iskolai végzettsége: __________________________________________
Szakmai végzettsége: ____________________________________________________
Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. február 28. (szerda), 15.00 óra
Helye: Medgyaszay Ház nagyterme
A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a
megjelenés kötelező! Külön meghívót nem küldünk már a jelentkezőknek!
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében,
a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár
támogatásával valósul meg.
Nagykanizsa, 2018. …...................... Aláírás:____________________________________
A jelentkezési lap kitöltve leadható a polgármesteri hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
portáján elhelyezett gyűjtődobozban, továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.
Bővebb információ: dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, +36-20/84-92-309.
Email: idosugyitanacs@gmail.com.
Február 28-án 18 órától folytatódik Szabó Szilvia grafológus interaktív
előadássorozata „Mitől csúnya a gyermek írása? - Problémás írások
és írásproblémák kisgyermek- és kamaszkorban” címmel a Hevesi
Sándor Művelődési Központban.
Miért lesz a gyermek korábbi gyöngybetűiből egyszer csak borzalmas
macskakaparás? Melyek a természetes, érési-fejlődési folyamatból
fakadó írásváltozások? És melyek azok az írászavarok és problémás
írások, amelyek aggodalomra adhatnak okot, és segítségért kiáltanak?
E kérdésekre kaphat választ az érdeklődő az előadás során.
A program érdekes lehet szülők, nagyszülők, óvoda- vagy iskolapedagógusok,
vagy csak szimplán a téma iránt érdeklődők számára
egyaránt. PR
Magazin 2018. 02. 23. | 13
Emberi ésszel felfoghatatlan az a pusztítás,
amit a jugoszláv partizánalakulatok elkövettek
hetven évvel ezelőtt. A délvidéki népirtás során
ugyanis az embereket megkínozták, elevenen
elégették, karóba húzták, de még ennél durvább
módszereket is alkalmaztak. A szörnyűségeket
bemutató kiállítás a napokban nyílt meg
a Cserháti-iskolában.
Az 1944-es délvidéki terrort
mutatja be a tárlat. A 21 tabló
képekkel illusztrálva meséli el a
több mint 70 évvel ezelőtt történt
borzalmakat. A területet a szerbek
szerették volna elszlávosítani, és
ebben a tervükben akadályozták
őket az ott élő, őshonos kisebbségek,
így a magyarok, a horvátok és
a németek is. Az intézmény igazgatója
szerint fontos, hogy a diákok
megismerjék a Délvidéken
történt népirtást.
– Fontos látni a diákoknak, hogy
azok a szörnyűségek, amikről ők,
sőt már mi is csak a történelemkönyvek
lapjairól tanultunk és
onnan tudunk, valóban megtörténtek.
Ez nem mese, ezek valódi
események. Nem szabad, hogy
megtörténjen még egyszer, és ezt
tudatosítani kell a fiatalokban is –
fogalmazott Péterváriné Kiss
Sarolta.
Az embernek arra
van ideje, amire
szeretné, hogy
legyen, mondja
Tóth Bence. A 16
éves fiú maga sem
az a láblógatós
fajta: az iskola
mellett zongorázik,
kántorképzőbe
jár, és ha úgy
tartja kedve, autodidakta
módon
nyelveket tanul.
Bencét második otthonában,
a Farkas Ferenczeneiskolában
értük utol.
Zongoratanára, Kollonay
Zoltán termében több fotó
árulkodik a hat éve tartó
közös munkáról és annak
gyümölcseiről. A kamasz
például a VI. Megyei Bartók
Béla Zongoraversenyen
arany oklevelet és különdíjat
kapott, a szombathelyi
Sistrumon pedig bronz
minősítéssel szerepelt.
– Hétévesen, a szüleim
ösztönzésére kezdtem zongorázni,
és két-három éve
kapcsoltam magasabb
fokozatra – meséli. – A versenyekre
nagyon sokat
készültünk Zoli bácsival,
még az őszi szünetben is
napi kétszer négy órát gyakoroltam
vele. 2016 tavaszán
a megyei aranydíj kellő
bátorságot és önbizalmat
adott ahhoz, hogy kipróbáljak
valami újat. Így tavaly
elkezdtem a kántorképző
tanfolyamot Veszprémben,
ezzel párhuzamosan pedig,
amikor csak lehet, a Felsőtemplom
orgonistájától,
Balogh Antaltól tanulok.
A fiút már gyerekkorában
is lenyűgözte a hangszerek
királya: a vasárnapi miséken
mindig rácsodálkozott az
orgona monumentális
méreteire, a sípokra, valamint
a kántor összehangolt
kéz- és lábjátékára. Bence a
szabadidejében sorra felkeresi
Kanizsa és a környék
templomait, hogy minél
többféle orgonát lásson és
halljon. A batthyánys fiatalnak
egy másik különleges
hobbija is van.
– Nagyon érdekel a
különböző országok kultúrája
és gasztronómiája,
ezért szívesen tanulok idegen
nyelveket. Németül és
angolul már beszélek, a
BLG-ben most az olaszt
kezdtem el, autodidakta
módon pedig a spanyollal
ismerkedem. Ami a jövőt
illeti, a zenei pálya mellett a
pedagógusi hivatás is érdekel,
de még nem döntöttem.
Egy azonban biztos,
szeretnék utazgatni, látni
azt, hogy hogyan élnek külföldön
– és milyen orgonákon
játszanak a nagyvilág
templomaiban.
NEMES Dóra
TehetségM/Kutató (5.)
Délvidéki Magyar Golgota
Nem unatkozik…
Tóth Bence
áprilisban
Bartók-versenyre
megy, a tanév
végén pedig
művészeti alapvizsgát
tesz
(Fotó: Jancsi László)
Aranykezű orgonista
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
VOKSH
AUTÓSISKOLA
- Nagykanizsa, Ady u. 39
Ny.sz.: E-000883/2014
Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRE SZ-tanfolyamunkra
jelentkezési időpont
február 28 szerda 16 óra
Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is
elvégezheti a KRE SZ-t otthoni tanulással!
Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning
képzésre
„C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi Kategóriákra
Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám
06-30/491-7051
28 éve képezzük a vezetőket !
(Stat.2017-4 né. VSM: “B” E: 57,63% F: 59,32% - “C”E:75
% F:75%
ÁKÓ: “B” Gy: 131,63% “C” Gy: 100,53% / KK:
“B”151.600.-Ft/fő. “C”:157.000 Ft/fő
Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark
8960 Lenti, Táncsics M. u. 2/a
furdo@lenti.hu
www.lentifurdo.hu
www.fb.com/lentifurdo
Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig
9-17 óra,
szombat 9-13 óra.
Nagykanizsai Egyesített Szociális In tézmény
pályázatot hirdet Idősek Otthonába:
szociális munkatárs,
gazdasági-munkaügyi ügyintéző,
karbantartó-gépkocsivezető,
ápoló-gondozó,
takarító,
Házi segítségnyújtásba:
gondozó
munkakör betöltésére.
Benyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló
dokumentumok másolata.
Pályázatokat az intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B címére kérjük
megküldeni.
Jelentkezési határidő: 2018. március 5., illetve szociális munkatárs esetén
2018. március 19.
Részletes információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján
Lazítson, pihenjen családjával
a LENTI TERMÁLFÜRDŐBEN,
ahol ÚJ élményfürdő
várja!
(óriás és családi csúszda, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak,
gyógy- és úszómedencék, 600 m2 pihenő rész)
Kínálatunk:
Családoknak kedvezményes belépők!
Szaunaszeánszok hétvégenként!
Aquafitness
hétköznap és
hétvégenként
az Új élményfürdőben!
Térjen haza tele élettel,
tele élménnyel!
Magazin 2018. 02. 23. | 15
Róka József Miklós nyugdíjasként
kezdett el ismerkedni a festészettel.
Korábban a Bajcsa-Szepetnek közötti
Vörös-hegyi birtokukon egy
édenkertet alakítottak ki a feleségével,
termeltek málnát, ribizlit,
gyűjtöttek gombát. Több mint száz
gyümölcsfa, 35 fajta rózsa ápolása,
gondozása nyújtott nekik a munka
mellett örömet.
A felesége azonban már
nem érhette meg a 40.
házassági évfordulójukat.
A veszteség Józsefnél is
kihozott egy súlyos betegséget,
amiből dr. Lipták
főorvosnak köszönhetően
sikerült meggyógyulnia.
Mivel az édenkertet el
kellett hagynia, a Bakancslista
című film alapján ő is
feltette a kérdést: mit is
tudna ezután kezdeni
magával? Aztán megtanult
főzni, mosni, takarítani.
Mindig is pénzügyi
vonalon dolgozott, de a
természet, a zene, a képzőművészet,
a színház
iránti vonzalom is része
volt az életének. Elhatározta,
hogy festeni fog.
Először a pasztellkrétát
próbálta ki.
– Soha ne adja fel ezt a
színvilágot – javasolta egy
képzőművész ismerőse,
így a bíztatásra tanulmányozni
kezdte a festészettel
kapcsolatos könyveket,
és Munkácsy Mihálynál
megállt. Ő lett az istene.
Végül az olajfestésnél
kötött ki. Az ecsethasználatot,
a színkezelést
Röszler Mária festő
útmutatása alapján sajátította
el. A 250-300 alkotásán
– amelyek nagy részét
elajándékozta – főként
tájképek, lovak, állatok
láthatók, de a kanizsai
utcarészletek között megörökítette
a város templomait
is.
– Festés közben megváltozik
körülöttem minden.
Valami megmagyarázhatatlan
jó érzés fog el,
még az utca zaja sem ér fel
ilyenkor a 4. emeletre –
mondja. – Életem során
jártam a moszkvai Tretyakov
Képtárban, a szentpétervári
Ermitázs Múzeumban,
a drezdai Zwingerben,
a párizsi Louvre
Múzeumban, a berlini Pergamon
Múzeumban. Nem
is csodálkozom azon,
hogy ezt a foglalatosságot
választottam idős koromra.
Egy iskolai kirándulás
alkalmával 17 évesen eltévedtem
az Ermitázsban,
annyira rácsodálkoztam a
németalföldi festők gyönyörű
képeire, hogy lemaradtam
a többiektől. Mindenki
engem keresett,
úgy vezettek ki az épületből.
A rendszerváltás után,
amikor a DKG-ból egy
tanulmányúton vettem
részt Münchenben és
Párizsban, csak az éjszakai
órákat használhattam ki
városnézésre. Arra sajnos
nem jutott időm, hogy
megmásszam az Eiffeltornyot.
Tavasszal viszont
nekünk is lesz egy „Eiffeltornyunk”,
amit Róka
József Miklós már több
alkalommal is felkeresett
a Csótónál.
– Megnéztem többször
is – nyugtázta mosolyogva.
– Ősszel, amikor hallottam,
hogy elkészült, mentem
is nagy büszkén
kutyástól, de nem lehetett
fölmenni. Csak márciusban
nyitják meg az
érdeklődők előtt.
Fontos, hogy az embernek
legyen vágya, elképzelése,
célkitűzése, hangsúlyozta,
hozzátéve, neki
még 100 évet kellene
élnie ahhoz, hogy a terveit
megvalósítsa. Szeret
ugyanis utazni is.
– A bakancslistámon szerepel
India, Laosz, a Buddha-
világ, Japán, Kína és
Mexikó. És ha megláthatnám
még Colorádót, akkor
nagyon boldog lennék…
Arra a kérdésre, hogy
mikor találkozhatunk kiállításon
a képeivel, szerényen
azt válaszolta: ha a
lányom segítene a megszervezésében,
szívesen
elmennék a megnyitóra…
BAKONYI Erzsébet
Amikor eltévedt az Ermitázsban,
még nem gondolta, hogy festeni fog
Róka József Miklós a
Róka mozgásban című
festményével. Előtérben
a Kölcsey utca
részlete a református
templommal
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sz olgáltatás
Piaci árak
Kanizsán
alsó csirkecomb 650 Ft/kg
brokkoli 800-850 Ft/kg
mandarin 550-650 Ft/kg
lilakáposzta 300-350 Ft/kg
fejes saláta 250 Ft/db
30/600-64-66
Hívható hétvégén és ünnepnapokon
7 és 22 óra között
Az állatorvosi
ügyelet
telefonszáma:
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Biztonságtechnikai
szerelő gyak. szakközépiskola megegyezés szerint
Pályázati referens szakközépiskola megegyezés szerint
Szervízasszisztens szakközépiskola megegyezés szerint
Adminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerint
Recepciós szakközépiskola megegyezés szerint
Szakács szakmunkásképző megegyezés szerint
Raktáros szakmunkásképző megegyezés szerint
Asztalos szakmunkásképző megegyezés szerint
Lakatos-hegesztő szakmunkásképző megegyezés szerint
Takarító betanított munkás megegyezés szerint
Operátor betanított munkás megegyezés szerint
Konyhai kisegítő betanított munkás megegyezés szerint
Profilhúzó betanított munkás megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8800 Nagykanizsa, Fő út 24.
Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00 – 13:00 óra
ÁLLÁ S – ÁLLÁ S - ÁLLÁ S- ÁLLÁ S
Jövő heti véradások
02. 27. 11:00-13:00 Avius Kft. Nagykanizsa
02. 27. 14:30-16:30 Attila-tagóvoda Nagykanizsa
03. 01. 11.30-13:30 Vöröskereszt Nagykanizsa
03. 01. 15:00-17:00 Zalakomár, művelődési ház
Adj vért, és ments meg három életet!
2018.
február
24.
PatikaPlus BOSZORKÁNY
U. 2.
93/516-280 20:00-08:00
2018.
február
25.
Remény GARAY U.
14.
93/314-967 19:00-06:00
2018.
február
26.
Salvia RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2018.
február
27.
Szent Kristóf ERZSÉBET
TÉR 8/2.
(Bejárat a
Vásár utca
felől)
93/510-151 22:00-06:00
2018.
február
28.
Szent Kristóf ERZSÉBET
TÉR 8/2.
(Bejárat a
Vásár utca
felől)
93/510-151 22:00-06:00 Gyógyszertári
ügyelet
Örömtánc
a kaszinóban
Hétfőnként a Honvéd Kaszinóba várják a táncos lábú örökifjakat,
akik szeretnék megmozgatni testüket és szellemüket. A különböző
stílusú zenére összeállított mozgásforma nem megterhelő, könnyen
elsajátítható, így igazi örömöt nyújthat az idősebb korosztálynak.
– Táncolunk párostáncot, kontratáncot, körtáncot, és van úgynevezett
ülőtáncunk, amely kimondottan jól használható például az idősgondozásban
dolgozóknak, kerekesszékeseknek. Én a munkám
során nagyon nagy hasznát veszem, és nagyon szeretem – fogalmazott
Orbán-Schwarcz Zsuzsanna oktató.
Szolgáltatás
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűjtött,
szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.
Felpezsdül test és lélek…
Szolgáltatás 2018. 02. 23. | 17
Ne feledje
felköszönteni
ismerőseit!
Február 24., szombat
Mátyás, Jázmin
A Mátyás héber-latin eredetű, jelentése: Jahve
ajándéka. A Jázmin magyar eredetű, jelentése:
a virág maga.
Február 25., vasárnap
Géza
Török-német-magyar eredetű méltóságnév.
Február 26., hétfő
Edina, Győző
Az Edina germán eredetű, és kétféle
magyarázata létezik: 1. Hedin városából való, 2.
állatbőr, bunda.
Február 27., kedd
Ákos, Bátor
Az Ákos török-magyar eredetű, jelentése: fehér
sólyom. A Bátor török-magyar eredetű, s pont
azt jelenti, ami a szó maga: bátor.
Február 28., szerda
Elemér, An tónia
Az Elemér eredete vitás, s így a jelentése sem
tisztázott. Annyi bizonyos, hogy régi magyar
férfinév, amit mai formájában Vörösmarty
Mihály és Jókai Mór újított fel. Az Antónia latin
eredetű, jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.
Március 1., csütörtök
Albin, Albina
Kétféle magyarázat van: 1. latin eredetű és
fehéret jelent, 2. germán eredetű, jelentése ez
esetben nemes barát.
Március 2., péntek
Lujza, Hen rik
A Lujza a francia Louise magyarosított formája,
jelentése: dicső harcos. A név maga egyébként
német eredetű. A Henrik germán eredetű,
jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
Az előző heti rejtvény megfejtése:
Csak olyant beszélj más háta mögött, amit a
szemébe is mernél mondani.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP önk ormányza t
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező
(csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. 2/1.
A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1+ fél szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 19.221,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02. 12. 09:00-09:30-ig
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. 8/6.
A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1+ fél szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 16.039,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02. 12. 09:00-09:30-ig
3. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. 4/4.
A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2+ fél szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 28.272,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 09:00-09:30-ig
4. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. 8/53.
A lakás alapterülete: 57 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 21.318,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 08:30-09:00-ig
5. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.
A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 28.548-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 11:00-11:30-ig
6. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 43. 1/3.
A lakás alapterülete: 92 m² szobaszám: 3 szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 50.232,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.12. 10:00-10:30-ig
7. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 43. 1/4.
A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szoba
komfortfokozata: omfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 29.484,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.12. 10:00-10:30-ig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 2. 3/15.
A lakás alapterülete: 25 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: komfortos
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
Költség alapú bérleti díj összege: 12.625,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével
megegyező időtartamú
A lakás megtekintésének időpontja: 2018. 02.13. 10:00-10:30-ig
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be
nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi
közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján
pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának
elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 16.848,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 2. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 + fél szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 19.640,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 16.848,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 19.640,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.02.13. 13:00-14:00-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati
nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu
honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 28.
Dénes Sándor polgármester
P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.)
önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet
az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
nálunk 2018. 02. 23. | 19
Nagykanizsa,
Sugár u. 1.
Tel.: 93/789-962
Nagykanizsa,
Platán sor 1.
Tel.: 93/310-644
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívja Önt
2018. február 23-án, pénteken 16 órára az ’56-os emlékkertbe
a kommunizmus áldozatainak emléknapja városi rendezvényére
Koszorúzás az 56-os emlékműnél
Főhajtás a kommunizmus áldozatai előtt – tiszteletadás Józef Piłsudski
marsall emlékének, aki megakadályozta, hogy hazája és Európa
a kommunizmus áldozatává váljék.
Kérjük, koszorúzási szándékukat előzetesen a +36208492308 telefonon
, vagy a bedo.richard@nagykanizsa.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek.
A megemlékezés a Halis István Városi Könyvtár 3. emeleti előadójában
folytatódik:
Himnuszok
Köszöntőt mond: Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere
Megemlékezik: Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és térsége
országgyűlési képviselője
Ünnepi beszédet mond: Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete
A Nagykanizsai Polgári Egyesület középiskolás vetélkedőjének eredményhirdetése
Szózat
A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja
Dzień Pamięci
Ofiar Komunizmu
SEPRŰ másfél év körüli
fiatal keverék kan. Más
kutyákkal, sőt macskákkal
is jól összefér, rendkívül
kedves, szeretetre
éhes, szocializált – tehát
pórázon is gyönyörűen
sétáló kutya. A család
igazi kedvence válhat
belőle.
DÖNCI kicsit idősebb,
5 éves keverék kan,
tavaly novemberben
saját gazdájától került a
menhelyre. Szépen sétál
pórázon, kedves kutya,
ám vigyázni kell vele,
mert „szökős fajta”. Más
kutyákkal – de csak a
szukákkal – jól kijön, a
macskákat viszont nem
szereti.
Seprűről és Dönciről is
érdeklődhet a kanizsai
menhelyen.
Elérhetőségek és további
információk:
www.eletter-kanizsa.hu,
+36-30/400-1368.
VINCZE Adél
GAZDIKERESŐ
Sikeres akció
Összefogtak
az állatbarátok
Pár héttel ezelőtt fordult az állatbarátokhoz
a nagykanizsai állatmenhely, a Kanizsa
Televízió segítségével is. Akkor tápra, meleg
pokrócokra volt szükség a telepen.
A felhívást követően példaértékű módon
összefogtak a kanizsai állatbarátok.
– Nagyon meglepődtünk, nincs ilyen téren tapasztalatunk.
Szinte minden nap kapunk azóta is tápot, konzerveket, takarókat,
tehát folyamatos ellátásban részesülünk – mondta el Varga
Károlyné, az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület elnöke.
A menhely telepvezetője szerint voltak olyan napok, amikor
szinte egymásnak adták a kilincset a segíteni szándékozók, a tápraktár
gyakorlatilag megtelt.
– Rendkívül sikeres az akció, több száz kiló száraztáp, illetve rengeteg
konzerv érkezett. Nagyon sokan ajánlottak fel fekhelyeket,
pokrócokat, és szalmát is kaptunk nagy mennyiségben. Erre nagy
szükségünk is van, hiszen csaknem 150 kutyáról és 30-50 macskáról
gondoskodunk. Az etetésükhöz napi 50-60 kilónyi száraztáp,
illetve rengeteg konzerv kell – fogalmazott Skanecz Tamás.
A menhely vezetősége és munkatársai köszönik a támogatók
segítségét, és meghatónak tartják, hogy a városban ennyien és
ennyire fontosnak tartják az állatvédelem ügyét.
Fotó: Jancsi László
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Műsor
A Kanizsa TV műsora 2018. február 24-március 2.
Február 24., szombat
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk
show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25
Híradó, 01:40 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:05 Egy falat
kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:35
Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:05
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35
Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:05 Híradó,
08:20 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:45 Egy falat kenyér
és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Dombvidék
(agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági
testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti
Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár
nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor),
15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék
(agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Szertár (a
Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info
blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00
Kanizsa TV Filmklub: Szép leányok, ne sírjatok! (magyar
filmdráma), 20:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, 20:50 Aktuális - Hargita, 21:20 Kanizsa
Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:10 Info blokk,
benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:35
Lapozó.
Február 25., vasárnap
00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
01:00 Aktuális - Hargita, 01:30 Kanizsa Cafe
(keddi és szerdai adás ismétlése), 02:20 Info blokk, benne
Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:45 Lapozó,
06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
07:30 Aktuális - Hargita, 08:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai
adás ismétlése), 08:50 Info blokk, benne Híradó, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak
(hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról),
12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin),
14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 Gézengúzok
(gyerekműsor), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző,
16:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin),
16:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:00 Lapozó,
18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 18:25 Szentmise a Felsővárosi templomban,
19:25 Sztárportré – Judy, 19:50 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Székely gazda,
20:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése),
21:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 22:00 Lapozó.
Február 26., hétfő
00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 00:25 Szentmise a Felsővárosi templomban,
01:25 Sztárportré – Judy, 01:50 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Székely gazda,
02:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése),
03:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise a
Felsővárosi templomban, 07:55 Sztárportré – Judy, 08:20
Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
08:45 Székely gazda, 09:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és
pénteki adás ismétlése), 10:05 Info blokk, benne Híradó,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:30 Lapozó, 12:00
Sztárportré – Judy, 12:25 Székely gazda, 12:50 Lapozó,
18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival,
19:40 KVSE – Kaposvár OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés,
20:40 Zenesarok: a Cimbalogh Trió hévízi koncertje,
21:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:35
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 22:05 Lapozó.
Február 27., kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 01:00 KVSE – Kaposvár OB I B-s férfi vízilabda-
mérkőzés, 02:00 Híradó, 02:15 Zenesarok: a Cimbalogh
Trió hévízi koncertje, 02:40 Anno (válogatás a Kanizsa
TV archívumából), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó,
06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Szertár
(a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:40 KVSE – Kaposvár
OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 08:40 Híradó, 08:55
Zenesarok: a Cimbalogh Trió hévízi koncertje, 09:20 Anno
(válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja),
12:30 KVSE – Kaposvár OB I B-s férfi vízilabdamérkőzés,
13:30 Zenesarok: a Cimbalogh Trió hévízi koncertje,
13:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05
Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó,
20:45 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kostyál
László: Nagykanizsa képzőművészete a kapitalizmus időszakában
(1849-1945), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu,
Üzenet, 22:10 Lapozó.
Február 28., szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa
Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30
Híradó, 01:45 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme –
Kostyál László: Nagykanizsa képzőművészete a kapitalizmus
időszakában (1849-1945), 02:35 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30
K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kalandozoo
(ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Mindentudás Nagykanizsai
Egyeteme – Kostyál László: Nagykanizsa képzőművészete
a kapitalizmus időszakában (1849-1945), 09:30
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00
Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin),
12:55 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kostyál
László: Nagykanizsa képzőművészete a kapitalizmus időszakában
(1849-1945), 13:45 Lapozó, 18:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Élet-módi, 20:10 Kukkantó
(gyerekműsor), 20:40 Híradó, 20:55 Látogató, 21:25
K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25
Lapozó.
Március 1., csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show),
00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Kukkantó (gyerekműsor),
02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó,
Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TVtorna
Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Életmódi,
08:05 Híradó, 08:20 Kukkantó (gyerekműsor), 08:50
Látogató, 09:20 K’arc (kulturális magazin), 09:50 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25
Élet-módi, 12:55 Kukkantó (gyerekműsor), 13:25 Látogató,
13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show),
19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk
(a hagyományok magazinja), 20:05 Békéscsaba 1912 Előre -
FC Nagykanizsa labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés, 21:35
Élet-módi, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:40
Lapozó.
Március 2., péntek
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa
Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja),
01:30 Híradó, 01:45 Békéscsaba 1912 Előre - FC Nagykanizsa
labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés, 03:15 Élet-módi,
03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk
show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja),
08:00 Híradó, 08:15 Békéscsaba 1912 Előre - FC Nagykanizsa
labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés, 09:45 Élet-módi, 10:15
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa
Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja),
12:55 Békéscsaba 1912 Előre - FC Nagykanizsa labdarúgó
Magyar Kupa mérkőzés, 14:25 Élet-módi, 14:55 Lapozó,
18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár
nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 20:10 Creative Chef Nagy Eszterrel, 20:35
Híradó, 20:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth
László műsora), 21:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja),
21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 Kampány 2018, 22:25
Lapozó.
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Sport 2018. 02. 23. | 21
JUDO. A nemzetközi cselgáncs
43. Pokal Lendave
megmérettetésen a Nagykanizsai
Judo Klub-Röntgen
Kanizsa növendékei is
tatamikra léptek a szlovéniai
Lendván. A harmincnégy
résztvevő egyesület
sportolói között az NJKsok
tizennégyen voltak, s
végül kilenc érmet szereztek.
43. Pokal Lendave, Lendva,
a Nagykanizsai Judo Klub-
Röntgen Kanizsa eredményei.
Aranyérmesek lettek:
Gyimes Mira (U10 – 2009-
2010 - 40 kg), Herczeg Valter
(U12 – 2007-2008 - 55
kg), Garamszegi Bálint (U14
– 2005-2006 - 55 kg). Ezüstérmesek:
Mércz Samu (U10
24 kg), Köveskáli Zója (U12
40 kg), Tamás Levente (U12
55 kg), Bécsi Tamás (U14 55
kg). Bronzérmesek: Vaska
Botond (U12 46 kg), Kele
Julianna (U14 48 kg). Ötödik
helyen Gyimes Márton
(U12 35 kg), Köveskáli Regő
(U16 50 kg) és Nagy Olivér
(U16 55 kg) végeztek, míg
hetedik helyezett Karádi
Barnabás (U16 50 kg) lett.
– Színvonalas mezőny jött
össze az egyes korosztályokban,
fiataljaink közül
többeknek ez volt az első
idei versenye, sőt, akadt
aki először lépett tatamira
versenykörülmények
között, és remekül helytállt
– mondta el Hóbár
Péter, az NJK trénere. –
Néhány teljesítményt
leszámítva összességében
elégedettek lehettünk
cselgáncsozóink mutatott
formájával.
TENISZ. A téli időszak
hatodik fedett pályás fordulóját
rendezték a kanizsai
teniszezők, ezúttal
párosoknak. Végeredmény:
1. Gulyás Roland-
Balázs Bence (Zalaegerszeg),
2. Patard Ágota-Rácz
Attila (Röpte TC-Nagyatád),
3. Péntek István-Pápa
Valentin (Kanizsa TC-Nagyatád)
és Paál Barnabás-
Paál Benjamin (Zalaegerszeg).
Sportsorok
Aquaprofit-NTSK (1.)–Aquaréna
Kőbánya SC (4.) 8,5:3,5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés,
6. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak): Balogh
Cs. - Nagy G. döntetlen, Lenic – Izsák
1:0, Erdős – Szabó V. döntetlen, Márkus
– Tóth E. döntetlen, Bánusz –
Könnyű 1:0, Medvegy – Krizsány döntetlen,
Ribli – Turzó döntetlen, Kántor
– Horváth D. döntetlen, Aczél – Farkas
R. 1:0, Galyas – Straubinger 1:0,
Bodó – Polyik döntetlen, Gara T. -
Havanecz 1:0.
– Az eredménytől függetlenül bátran
állíthatom, egy rendkívül szívós
csapatot múltunk felül – fogalmazott
Papp Nándor, a kanizsaiak csapatvezetője.
– Azért mondom ezt, hiszen
külföldi nélkül álltak fel, igaz, mi is csupán
eggyel, és mindezekkel együtt
értünk el szép sikert a Kőbánya ellen,
amely nem véletlenül szerepel jól a bajnokságban.
Érdekesség, hogy éppen a hölgyek
csatározása húzódott messze a legtovább,
hiszen Gara Tícia igencsak nagy
küzdelemben múlta felül a kanizsaiaktól
nyáron Kőbányára igazolt Havanecz
Biankát. POLGÁR László
Folytatta idei jó szereplését
a Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE női NB I-es asztalitenisz
együttese, hiszen hazai környezetben
újabb két győzelmet szerzett, így
továbbra is jó esélye van a dobogós
helyek valamelyikére.
A kanizsaiak ellenfele előbb a Club Aréna Győr-Bercsényi
Miklós DSE volt, és egy szoros meccsen könyvelhettek
el a „sörgyáriak” 10:8-as sikert. A győzelemből
Madacki Mirella négy, Végh Zsuzsanna három, Tóthné
Szász Kinga két ponttal vette ki részét, Madacki és
Tóthné pedig egy párost is hozott. A korábbi évek alapján
a Szekszárd AC II-vel szembeni meccs nagyobb csatát
ígért, végül a KSSE 14:4-re nyert. A szekszárdiak ellen
Madacki és Végh négyszer győzött, ehhez jött Újházi
Csilla és Tóthné két-két pontja, valamint a Madacki-Tóthné,
Végh-Salamon páros sikere.
– Remek formában van idén eddig a csapatunk –
mondta el Jakabfi Imre edző. – Januárban hármat nyertek
a lányok egy döntetlen mellett, ehhez jött még a mostani
két hazai győzelem, alighanem fölösleges magyaráznom,
miért is örülünk nagyon a teljesítménynek.
Jó poénok, nag y sorozat
Végh Zsuzsanna is hozzátette a magáét
a kanizsai sikerekhez
(Fotó: Gergely Szilárd)
Korábbi klubtársak
Az idény előtt jól erősítő nagy csatája
kőbányaiak voltak a bajnoki
címvédő Kanizsa NB I-es sakkozóinak ellenfelei –
és az Aquaprofit-NTSK ezúttal is kitett magáért.
Éppen a hölgyek partija sikeredett maratonira,
Gara Tíciát (piros felsőben) kényszerítette nagy
koncentrálásra a tavaly még kanizsai Havanecz Bianka
(Fotó: Polgár László)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP sport
A régóta várt nyolcaddöntős kupameccsre
igyekeztek a drukkerek kedden
a kora délutáni órákban, hiszen az
UFC Nagykanizsa az NB II harmadik
helyén álló Békéscsaba 1912 Előre
legénységét fogadta a Magyar Kupában.
A kanizsaiak mintha ezúttal is
egy félidőnyi előnyt adtak volna esélyesebb
ellenfelüknek, ugyanakkor
egy „vállalható” második játékrész
után szenvedtek 3-1-es vereséget. A
visszavágót jövő szerdán, 17 órakor
rendezik Békéscsabán.
UFC Nagykanizsa–
Békéscsaba 1912
Előre 1-3 (0-3)
Labdarúgó Magyar Kupa
nyolcaddöntő, első mérkőzés.
Nagykanizsa, 700 néző.
Vezette: Zierkelbach (Iványi,
Aradi). G.: Péntek (56. -
11-esből), illetve Urbin (7.),
Szatmári (26.), Gránicz (32.)
Nagykanizsa: Szabó Á. -
Kulcsár O. (Szalai D., 46.),
Csáki, Szabó B., Hóbor,
Hetesi, Gerencsér A. (Zsirai
P., 84.), Kovács Gy. (Kulcsár
R., 81.), Horváth D.,
Péntek, Horváth P. Vezetőedző:
Gombos Zsolt.
Békéscsaba: Máthé –
Mészáros M., Szélpál,
Kiss L., - Nagy S. (Lustyik,
55.), Viczián, Gránicz
(Nagy I., 67.), Király, Szatmári
– Urbin (Kálmán, 85.),
Tóth D. Vezetőedző: Boér
Gábor.
Miután a játékvezetői
egység is meccsre alkal-
Csabai győzelem az ellentétes A keddre virradóra érkezett intenzív havazás a kanizsai kupameccsnek otthont
adó Olajbányász-stadiont sem kímélte. A 14 órás kezdéssel kiírt mérkőzés előtt
ezért hómunkások, diákok és szurkolók láttak hozzá több tucatnyian a játéktér
megtisztításának, hogy a találkozó előtti pályabejáráson a játékvezető rábólinthasson
az összecsapás megrendezésére.
– Folyamatosan kapcsolatban álltunk a szövetséggel, tőlük azt a kérést kaptuk,
hogy a meccset mindenféleképpen le kell játszani, mi pedig ennek igyekeztünk
megfelelni – mondta el ottjártunkkor Németh Ferenc, a kanizsaiak technikai
vezetője. – Sok ember érkezett, illetve irányították őket hozzánk délelőtt tíz órakor,
akik nem kis munkával le is tolták a havat a pályáról, vagyis mi mindent
megtettünk azért, hogy a mérkőzést meg lehessen rendezni.
Így is lett, a Kanizsa–Csaba párosítás első felvonását a körülményekhez képest
jól előkészített játéktéren rendezték.
Megdolgoztak
a kupameccsért
Így látták
Gombos Zsolt: Rögtön az elején egy olyan büntetőt
követően kaptunk gólt, amelynek megítélésén szerintem
még maguk a csabaiak is meglepődtek, ez
pedig megfogta a csapatomat, leblokkolta a fiúkat.
A második félidei játékunkkal, úgy érzem, sikerült
felnőnünk a jóval esélyesebb ellenfelünkhöz. A srácokat
abból a szempontból meg kell védenem,
hogy a műfüves munka után nehéz volt átállniuk a
füves játéktérre, amely az időjárási viszonyok miatt
is komoly próbatétel elé állította őket.
Boér Gábor: Gratulálok a hazaiaknak, akiknek csapatán
látszott, hogy van benne munka és jó felkészítés.
Úgy érzem, nem érdemtelenül nyertünk, és
jobb koncentrációval nagyobb különbséggel is
lezárhattuk volna a találkozót, egyben a továbbjutás
kérdését.
Fotó: Polgár László
Sport 2018. 02. 23. | 23
masnak tartotta a helyszínt,
félezres nézőszámot
is meghaladó érdeklődés
előtt kezdődhetett a Nagyk
ani z s a – Bé kés c s aba
Magyar Kupa nyolcaddöntő.
Nem sokkal később a
labda már ismét a kezdőkörben
pihent: a vendégek
a 7. percben büntetőhöz
jutottak, és a tizenegyest
ugyan kihagyta Urbin
Péter, de Szabó Ádám
védése után a kipattanó
labdát másodszorra már a
hálóba juttatta (0-1). Ez
meg is fogta a vendéglátókat,
a viharsarkiak pedig az
első félidő középső harmadában
újabb gólokat szereztek
(0-3) – mindkettő
előtt a hazaiak hátvédjei
egyszerűen elcsúsztak...
Innen már nehéznek
ígérkezett visszajönni a
Kanizsának, mivel az Előre
mégiscsak két osztállyal
magasabb szinten futballozik,
ugyanakkor a második
45 percben változott a
játék képe.
Kovács Györgyék mentek
előre becsülettel, mi
több, Péntek Adrián tizenegyeséből
szépített is
Gombos Zsolt legénysége
(1-3). Innentől mind többször
hangzott el a szurkolók
soraiban, hej, ha nincsen
az első félidő „befékezése”,
akár még szorosabb
eredmény is születhetett
volna.
A dél-zalaiak nem álltak
le, és ugyan többször már
nem sikerült betalálniuk,
mégis felnőttek a feladathoz,
s a talán kicsit már tartalékoló
békéscsabaiak
ellen mindössze kétgólos
vereséget szenvedtek a
jövő szerdai visszavágó
előtt. POLGÁR László
– Az elején egyértelműen megilletődöttek voltunk,
és rögtön ítéltek ellenünk egy olyan büntetőt, ami
szerintem nem volt az – fogalmazott Szabó Bálint, az
UFC Nagykanizsa belső védője. – Maga az eset belső
védőtársam, Csáki József mellett történt, aztán a
további gólok esetében pedig szélső védőink csúsztak
el. A szünetben tudtuk rendezni a sorokat, és a
második félidőben már azt játszottuk, amit tudunk,
így szerintem akkor egyenrangú ellenfelei voltunk a
csabaiaknak.
ellentétes félidők meccsén
A legközelebbi
tanú...
Aki vasárnap esetleg találkozott Zsirai Péterrel, az NB I
B-s sakk csapatbajnokira volt hivatalos, hiszen a játékos
az Aquaprofit-NTSK II színeiben éppen a Z. Csuti-
Hydrocomp SK elleni megyei rangadón ült a tábla mellé
és ért el döntetlent Michal Konopkával szemben.
Amikor rákérdeztünk a többfrontos küzdelmeire, két
lépés között kérdésünkre megjegyezte:
- Igen, ezúttal az egerszegiek ellen sakkozom, kedden
pedig a Csaba ellen akár pályára is léphetnék a kupameccsen...
Nos, a futballmeccs sem maradt ki számára, hiszen az
edző, Gombos Zsolt a Békéscsaba 1912 Előrével szembeni
találkozón a 84. percben cserélte be Gerencsér
Attila helyére.
Sakk és futball
Fotók: Gergely Szilárd
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Mozaik
A miklósfaiak szerint
télen is lehet savanyúrépát
főzni a szabadban. Az
üstön és a hozzávalókon
kívül nincs is másra szükség,
mint egy éhes, vidám
társaságra. Ilyen alkalmakkor
nem árt, ha az ember
visz magával éthordót is,
hiszen a „madárlátta” ételből
jólesik másnap is lakmározni.
A füstölt csülkös,
húsos, paradicsomos répa
elkészítésének titkait
Krasznai Lászlóné osztotta
meg lapunkkal.
Hozzávalók:
Egy 30 literes üst, 8 kg
savanyúrépa, 2 kg vöröshagyma,
20 dkg fokhagyma
– a pörköltbe és a répába
is. Három marék só, ízlés
HIRDETÉS
GasztroKanizsa
heti horoszkóp
Kos: 03.21-04.20.
Mielőtt hozzáfog a tavaszi feladataihoz,
pihenje ki magát alaposan. A jó
munkához nemcsak pénzre, hanem
türelemre is szüksége lesz.
Bika: 04.21-05.21.
Úgy tűnik, mostanában baj van a
munkakedvével. Ennek okát inkább
magában keresse, és ne fogja a hidegre
fordult időjárásra.
Ik rek: 05.22-06.21.
Továbbra is jól alakulnak a pénzügyei.
A jókedvének nem tud senki
sem határt szabni. Egy igazi kincs a
családja számára.
Rák: 06.22-07.22.
Ne engedje, hogy a párja kibillentse
az egyensúlyából. Ha elhatározta,
hogy megtanul kerékpározni, ne
hagyja lebeszélni róla magát.
Oroszlán: 07.23-08.23.
A hétvégén feltétlenül töprengjen
el azon, hogy mitől lanyhult le a
lángolása. Lehetséges, hogy csak
vitaminhiány van a háttérben?
Szűz: 08.24-09.23.
Mivel a fantáziáját nem győzik csodálni
a környezetében, bármit sikerre
vihet. Először mindenképpen
a legmeghökkentőbb ötleteivel
álljon elő.
Mérleg: 09.24-10.23.
Törekedjen az egyszerűségre otthon
is. Ha túlkomplikálja a helyzetet, és
bonyolult magyarázatokba kezd esténként,
senki sem fog hinni önnek.
Sk orpió: 10.24-11.22.
Nem ártana, ha időnként megfeledkezne
az élet nehézségeiről. Kiránduljon,
mert felfrissülten minden
egyszerűbbnek tűnik majd.
Nyilas: 11.23-12.21.
Izgalmas napokra számíthat. Egy
olyan személlyel találkozik, aki nemcsak
a főztjével varázsolja el, hanem
az autóvezetési technikájával is.
Bak: 12.22-01.20.
Legyen nyitottabb és szókimondóbb,
mint eddig. Ennek ellenére,
ha teheti, kerülje el a konfliktusokat,
és ne bántson meg másokat.
Vízöntő: 01.21-02.19.
A havas, esős napok nemcsak szánkózásra
alkalmasak. El lehet ábrándozni
azon is, hogy milyen irányt
vegyen például a párkapcsolata.
Halak: 02.20-03.20.
Kellemes hétvégét ígérnek önnek a
csillagok. Mindez még csak fokozódhat
azzal, ha figyelembe veszi a párja
ötleteit, kívánságait is.
nek. A füstölt csülöknek,
miután megfőzzük, a levét
ráöntjük a répára, hogy
ízletesebb legyen az ételünk.
Közben elkészítjük a
rántást. Amikor már minden
megpuhult, a húsokat
hozzáöntjük a répához.
A rántásba teszünk 2-3
evőkanál pirospaprikát,
először hideg vízzel simára
keverjük, majd hozzáadjuk
a paradicsompürét, végül
merünk hozzá a forró
répaléből is.
Miután az egészet
habverővel
szép simára
kevertük, beleöntjük
az üstbe, és
összeforraljuk. Ha
valaki savanyúbban
szereti, adhat
hozzá még
paradicsompürét,
ha
pedig édeskésen,
akkor
meg lehet cukrozni.
Milávecz Lászlóné,
Vigh Istvánné és Krasznai
Lászlóné pogácsát és
sós stanglit ajánl a répás
étekhez
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
Füstölt csülkös, húsos,
paradicsomos répa
szerint babérlevél,
bors, zöldpaprika és
kevés kristálycukor.
A pörkölthöz 6-7
kg hús, 3 füstölt
csülök. A rántáshoz
60-80
dkg liszt, zsír, 2
l paradicsompüré.
Elkészítése:
Az üstbe feltesszük
főni a
me gmo s o t t
répát. Befűszerezzük
vöröshagymával,
fokhagymával,
sóval,
borssal, babérlevéllel.
A sertéshúst
külön lábasban
készítjük el pörkölt