Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.84 MB
2020-12-22 10:33:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
604
1020
Rövid leírás | Teljes leírás (202.63 KB)

Kanizsa 2018. 026-027. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 26. SZÁm, 2018. JÚLIUS 6.Úri búcsú12Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTNégy együttes – a kanizsai felnőtt, ifjúsági és gyermek-zenekar, valamint a zalakarosi csoport – tagjai táboroz-tak a fürdővárosban. A résztvevők új darabokat tanultak, amelyeket aztán bemutattak a hetet záró koncerten a szülőknek. A programokat minden nyáron más-más témára fűzik fel a szervezők, idén a görög tematika érvé-nyesült, így a fúvósok tábori repertoárján szerepelt pél-dául a Zorba, a görög filmzenéje, a Watermelon Man című jazz sztenderd és egy Vangelis-mű is.Bár zászlós, arcfestett, vérbeli drukkereket eddig még nem láttunk, mégis jó ötlet, hogy az Erzsébet téri óriáskivetítőn is nyomon lehet követni az oroszországi labdarúgó-világ-bajnokság meccseit. Az egyenes kieséses szakasz valamennyi találkozója megnézhető a ledfalon, ami sportélménynek sem utolsó, de legalább ennyire fontos, hogy egyúttal közösséget is teremt(het). Mert akivel egyszer együtt szurkolsz, az olyan, mintha hajdan közösen csajoztatok/pasiztatok volna. És ez, persze, a jelenben sincs kizárva. Mert a foci is olyan, mint a heves szerelem: gólra játsszák, kapufával nem lehet továbbjutni. Mi, a magunk részéről, ebből is, abból is, kihagynánk a büntetőrúgásokat… P. Á. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPERepcearatásHogy mi következik ebből a képből…? Nos, egyrészt Varga György, az MTI zalai fotósa rendkívül kreatív (de ezt eddig is tudtuk), másrészt pedig beérett a repce (ez meg így szokott lenni így július tájt). S aki első blikkre ráismer a helyszínre – segítségképpen: Kanizsa határa –, az meg zseni…Kanizsa4IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFociszerelem…Fotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa Médiaház
A visegrádi 4-ek nagy győzelmet arat-tak – múlt pénteken hajnalban fárad-tan, de mosolyogva jelentette be a miniszterelnök a kötelező betelepíté-si kvóta kimúlását: Magyarország megmarad magyar országnak. Elhall-gatta, mekkora szerepe volt ebben, nemrég azt is elhárította, hogy az európai politikában bármiféle szerep-re vállalkozna. Morawiecki lengyel miniszterelnök azonban emlékezte-tett: két évvel ezelőtt Orbán Viktor fogalmazta meg, az Unión kívül kell a hot spotokat létrehozni.– Már gyerekkoromban is megfigyeltem, hogy hiába álltak palántázáskor példás rendben a sorok, a szüleim legfeljebb annyit mondtak: végeztünk. Arra is emlék-szem, hogy ha a mesterek jöttek hozzánk, és megjaví-tottak valamit, azt mond-ták: bírni fogja. Azt, hogy jól sikerült, pláne azt, hogy ma jól dolgoztam, vagy kiváló-an elvégeztük a munkán-kat, sose jött ki a torkukon. Van ebben valami tisztelet-reméltó visszafogottság, valami egyszerű méltóság; ne én dicsérjem magam, beszéljenek helyettem a tények, a munkám. Ez hasz-nos és szép útravaló. A poli-tikában azonban szinte lehetetlen betartani. Az ellenfelek ugyanis híján vannak az efféle szemér-mességnek, lehangoló, undok és általában igazság-talan dolgokat vágnak a fejünkhöz, ritkán ismernek mértéket. Ne kövessük őket, de azért balekok se legyünk – fogalmazott évértékelőjén Orbán Vik-tor. Ha a visszafogottság okát keressük, érdemes fölfigyelnünk a szóhaszná-latára: Ez a tegnapi, ma haj-nali csata eredménye. Hol-nap folytatjuk – zárta mon-dandóját a Csata után című videóban. Azaz nem dőlhetünk hátra, mert a háborúnak – mely a nem-zetállamok önvédelme a hódító globalizmussal szemben – még messze nincs vége. És január óta ismerhetik a kanizsaiak: „Vereséget szenvedni és nem feladni – győzelem, győzni és megpihenni a babérokon – vereség.” Józef Piłsudski mondatá-nak most a második felére ügyeljünk.Ám ne tévesszen meg minket a hazai ellenzék komikus állapota. Leg-utóbb már azon rugózott egy sztárriporterük, milyen anyagból készülhe-tett Orbán Viktor öltönye. Világos: nyilván szavazato-kat remélnek ettől, majd most emiatt jól kiszeret belőle a sok vidéki, vélik a fővárosban. Komikus, de ne bízzuk el magunkat. Ők csak bérencei, zsoldosai a hatalmas túlerőben lévő birodalomnak. Annak lát-tán, tudatában azonban nem a megfélemedés a dolgunk. Elolvasandó Sík Sándor 1940-es verse, Az Isten fiatal. Ennek első versszaka: Angyalt, ördö-göt látok verekedni, /Szo-doma kénköveit kereked-ni, /Ég-föld omlani készül, /És mégis, nem tudok meg-félemedni!PAPP János 2018. 07. 06. | 3A HÉT TÉMÁJASzemérmesen, de nem balekulGyőzniés megpihennia babérokon – vereség A legyőzött győz, az elesett él. A lengyel tör-ténelemből véve példát: 1939 szeptemberében (jövőre lesz 80 éve) két szörnyállam – a hitleris-ta és a szovjet – kétfelől falta fel, semmisítette meg a lengyel államisá-got. Parancs szerint rendben áthelyezték, evakuálták csapataikat Magyarországra. Dia-dalkapu alatt, virággal, győztesként fogadták északkeleten a mieink a hazájukat, otthonukat vesztett, de harci vágy-ban égő katonákat. Tud-ták, nincs vége a hábo-rúnak. A nemzetközi konvenciók szerint ugyan lefegyverezték őket, de a magyar kor-mány szemet hunyt, és elősegítette, hogy – töb-bek közt a nagykanizsai ligetvárosi, kávégyári táborból is – tovább-szökjenek, folytatni a harcot. Mi nem könyör-günk, mi harcolunk a szabadságért – írta egyi-kük vadászgépére, amellyel nem egy német gépet lőtt ki Anglia part-jainál. Érdemes megörö-kíteni hősiességüket, maradandó emléket állí-tani tiszteletükre. Mert nem menekültek voltak, hanem harcosok. Euró-pa szabadságáért. Fáradtan, de mosolyogva: Magyarország megmarad magyar országnakMi nem könyörgünk, mi harcolunk a szabadsá-gért – egy lengyel pilóta írta vadászgépéreHa Orbánt ízlése visszatart-ja, idézzük mi rá Petőfit: „Egész Európa teutánad jő!”
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA Fesztiválerdő#ohmydeerfestivalAPPARAT DJ (GER)SETMiddlemist RedFran PalermoBlahalouisianaSzabó Balázs BandájaHősök30YDope CalypsoRun Over DogsMayberian SanskülottsThe KeeymenRoute 8Somló DávidSoundbankGalactic JacksonThe Nobody ElsesAkos VWEVAL(NL)MORCHEEBA(UK)ÁKOSWELLHELLOTOPLOADER(UK)NAPIJEGY KANIZSAIAKNAK* július 10-igKedvezményes napijegyek és bérlet: TOURINFORMERZSÉBET TÉR 21.5 900 Ft6 900 FtAUG. 31 -SZEPT. 1.NAGYKANIZSACsónakázó-tó + AlsóerdőWWW.OHMYDEER.HU*Kanizsai = itt laksz vagy itt születtél (a kettő közül már egy is elég :)OHMYDEERFESTIVAL#OHMYDEERFESTIVALOHMYDEER_FESTIVALPanel SurfersŽagarOhMyDeer_Fesztival_202x273.indd 12018. 06. 27. 9:39
„ 2018. 07. 06. | 5AktuálisEzt tette szóvá még a májusi közgyűlésen Gábris Jácint képvi-selő, utalva a városban tapasztal-ható (akkori) felháborodásra. Mint mondta, a félreértést az okozta, hogy sokan azt hitték, ez egy új rendelkezés a zöldterület-gaz-dálkodásról. – Vannak olyan városrészek, ahol mi ezt minden gond nélkül gyakoroljuk napi szinten – szö-gezte le Gábris Jácint. – Kisebb-nagyobb ellenállá-sok tapasztalhatók bizonyos házaknál, de többnyire a családi házas kör-zetekben ez már megszokott tevékenység. Nem másról szól a szabály, mint az ingatlan előtti zöldterület gondozásáról, télen pedig a síkosság-mentesítéséről. Voltak olyan területek, amelyeket eddig kaszáltak, idén tavasszal viszont ez elmaradt, és ezt az ingatlantulajdonosok nem tudták mire vélni. Ugyanis ők valami miatt nem tudtak a 2009-es ren-deletről, és azt hitték, ez most egy teljesen új rendelkezés, amelyről senki sem tájékoztatta őket. Tudom, aztán született egy olyan döntés, hogy idén még lenyírják a füvet, eltüntetik a gazt, de jövőre már nem végzi ezt el a szolgáltató.A képviselő azt javasolta, az önkormányzat fordítson figyel-met arra, hogy tájékoztassa köte-lezettségükről a város polgárait, s a rendeletet tegye minél szé-lesebb körben ismertté. – A társasházak részéről is jött észrevétel, hogy most akkor a közösségeknek kell fűnyírót beszerezni, vagy kaphatnak köl-csön, mert mégiscsak közterület-ről van szó – világított rá egy újabb problémára a képviselő. – Tehát ez nagyobb gond ám, mint amilyen-nek tűnik, mert nem egy-két ember hőbörgéséről szól. Tudom, hogy hihetetlen emberállomány-ra, technikai kritériumokra, illetve pénzösszegre lenne ahhoz szük-ség, hogy a város teljesen átvállal-ja ezt a feladatkört, de valami köz-tes megoldást kellene találni, akár egy beszélgetéssel a társasházak kezelői és így rajtuk keresztül a lakók irányába, illetve az eddig nem nyírt területek tulajdonosai felé. Valamit találjunk ki, mert eléggé rossz volt megtapasztal-ni azt a felháborodás-cunamit, ami minket ért joggal, vagy jogta-lanul.Az interpellációra Dénes Sán-dor polgármester írásban vála-szolt, ami a júniusi közgyűlés anyagai között olvasható. Tudatta, a jelenlegi parkfenntartási szerző-dés területi határai megegyeznek a korábbiakkal: északról a palini családi házas övezet város felöli vége, nyugatról a Kemping út, dél-ről Miklósfa kezdete, keletről a Bakónaki patak-Péterfai árok vonala. A 2009-es rendelet az eze-ken kívüli területekre vonatkozik. Úgy fogalmazott, a jövő évi kaszálások, fűnyírások előtt szük-ségesnek tartja a rendelet felül-vizsgálatát és pontosítását, hiszen „a tulajdonosi kötelezettségek minden ingatlantípusra való kiterjesztése a társasházi területeken a kaszálék elhelyezés, elszállí-tás problémáját is felveti”.A 2009-es rende-let egyébként egy-értelműen fogal-maz: „Az ingatlantu-lajdonos, bérlő, hasz-náló köteles az ingatlan határvonalától az útszegélyig, belterületen legfeljebb öt méte-rig, külterületen legfeljebb tíz méterig terjedően a közterületré-szek gondozását elvégezni, vagy saját költségén elvégeztetni olyan minőségben, mint amilyen az adott ingatlanhoz legközelebb eső, parkfenntartásba vont terület fenntartási minősége”.Ergo, parafrázissal: a füvet lenyírni nem kell félnetek jó lesz. És most már az is egyértelmű, ebben a mondatban hová kelle-nek a vesszők… PÉTER Árpád„Ők valami miatt nem tudtak a 2009-es rendeletről, és azt hitték, ez most egy teljesen új rendelkezés”Belterületen öt, külterületen tíz méterig a fűnyírás a háziak dolga (Fotó: Illusztráció)Kisebb sokkot okozott tavasszal a városban, hogy a magánházas övezetekben elmaradt a fűnyírás, kaszálás – aztán, a felháborodást látva, mégis nekilátott a szolgáltató, s helyreállt a megszokott rend. Ahogy az már Kanizsán megszokott, néhányan politikai balhét kreáltak a történetből, pedig semmi más nem történt, mint alkalmazni kezdtek egy 2009-es rendeletet. A hiba csak annyi, elfelejtettek szólni arról, hogy a szokásjogot felváltja a jogszabály-alkalmazás. Ki nyír és kaszál?A felháborodás- cunami után
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésjúnius 30 - július 15-igErzsébet térledfalasSzurkoljunk együtt!Foci VBközvetítésA Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szak-ma közös szervezésében már több alkalommal megrendezésre került az „ORSZÁGOS MULTIFO-KÁLIS SZEMÜVEGKAMPÁNY”. A nagy sikerre való tekintettel az idén is elindult a program, melynek középpontjában a multifokális szemüveg áll.Az országos szemüvegkampányban résztvevő szaküzletek a szombathelyi, budapesti, győri, kecskeméti, miskolci, nagykanizsai szalonjai, melyek a Semmelweis Egyetem által alapított Semmelweis Kft. országos vizsgáló pontjai.Most érdemes kipróbálni a technika legújabb vívmányának köszönhetően a személyre szabott, legszélesebb csatornájú multifokális szemüvege-ket, melyek tökéletes látást biztosítanak minden távolságra. A multifokális szemüveg kipróbálása a „100 %-os ELÉGEDETTSÉGI GARANCIÁNAK” köszönhetően kockázatmentes! Amennyiben a vásárló egy hónap viselés után elégedetlen - a kampány ideje alatt, a kampányban résztvevő Sashalmi Optika üzletében vásárolt – multi-fokális/progresszív lencséjével, akkor azt 100 % elégedettségi garanciával kicserélheti, az eredetivel megegyező minőségben és korrekciós értékben a vásárlást követő 3 hónapon belül. Az évek múlásával – ahogyan minden szövetünk – szemünk is elveszíti természetes alkalmazkodó képességét, veszít rugalmasságából. Ilyenkor tapasztaljuk, hogy kezünk nem elég hosszú, az apróbb betűk összemosódnak, az olvasnivalót egyre távolabb kell tartani szemünktől, hogy élesen lássunk. Ez a teljesen természetes folyamat, mely előbb-utóbb minden embernél bekövetkezik, a „presbyopia”, vagy öregszeműség. Bár az öregedési folyamatokat megváltoztatni nem tudjuk, modern világunkban a technoló-gia vívmányainak köszönhetően az ezzel járó kellemetlenségek már hatékonyan enyhíthetőek. A multifokális szemüveglencsék átveszik a szem – idő múlása során elveszett – munka-végző képességét és viselőjük visszanyerheti a természetes éleslátás élményét. Rendelkezik a távoli és közeli látómezővel, a két dioptria közötti átmenet egy úgynevezett látócsatornában kerül kialakításra, így alkalmas a közbenső távolságra lévő tárgyak nézésére. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően ez a folyosó egyre szélesebb és a széli részek torzítása pedig egyre kisebb. A kiszélesedett látómező nagy könnyebbséget jelent pl. autóvezetés közben, mert nem csak az utat, hanem a műszerfalat is tisztán láthatjuk vele. Kaphatóak speciális célra ajánlott multifokális szemüveg típusok is pl. számító-gépnél a képernyő előtti munkához, vezetéshez. A gyártók gondoltak a fényre érzékeny szemű emberekre is, létezik fényre sötétedő változata is a lencséknek. Fényviszonyoktól függően UV fényre sötétedik a lencse, így a dioptriás nap-szemüveget is helyettesíti. A progresszív lencsék viseléséhez hozzá kell szoknunk, meg kell tanulni a használatukhoz szükséges fej és szemmozgá-sokat. A legmodernebb lencsék esetében rövid a megszokási idő, mert ezeket a természetes szemmozgás és fejtartás figyelembevételével alakították ki. A progresszív lencse által nyújtott előnyök bőven kárpótolnak bennünket a kezdeti nehézségekért. Jelenleg a Sashalmi Optika üzleteiben az országosan elérhető „MULTIFOKÁ-LIS SZEMÜVEG KAMPÁNY” ideje alatt nagyszerű lehetőség nyílik a probléma ideális megoldására. A Sashalmi Optika üzleteiben modern, korszerű vizsgálóberendezésekkel állapítják meg pácien-seinknek a legmegfelelőbb korrekciót. Most egy szemüveglencsét fizet, kettőt kap, ha multifokális szemüveget készíttet nálunk bármelyik kedves vásárlónk. A legszélesebb csatornájú progresszív szemüveg viselők és a dioptriás napszemüvegre vágyók most fél áron jutnak a tökéletes látás élményéhez.Keresse fel üzleteinket, hogy segíthessünk! Nagykanizsa, Sugár u. 1., N nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 06/93-789-962 tel.: 06/93-310-644ORSZ ÁGOS MUltifoKÁLIS SZE MÜVEG KAMPÁNY A SASH ALMI OPTI KÁBANA kampány ideje alatt a SashalmiOptika szaküzleteiben 4 D-stechnológiával vizsgálják mega szemét.A Sashalmi Optika szolgáltatásaira és akciójára jelentkezzen be most!MultifoKÁlis lencsék specialistája
2018. 07. 06. | 7AktuálisFotó: Gergely SzilárdÁtadták a diplomákat a PEN-en; mester-, illetve alapszakos tanul-mányaik zárásaként csaknem negyvenen vették át oklevelüket. A hallgatók – a hagyományokhoz híven – a Múzeum téri Patkófalnál szegeléssel kezdték a délutánt, majd a Felsőtemplomban vettek részt ökumenikus hálaadó szentmisén. Az ünnepségen több elis-merést is átadtak. A Kanyssa Hallgatói Alapítvány „Év önkéntese” elismerését Kiglics Norbert kapta, az „Egyetemi Kamarai Díjat” László Péter mérnökinformatikus hallgató vehette át. Idén három hallgató részesült „PEN Ezüst Toll” díjban: Bali Eszter, Kummer Nándor Tamás és Spanics Alexandra. Az „Arany Toll Díjat” Kölkedi Krisztián érdemelte ki, a „Kiváló Oktató-Kutató Díjat” pedig dr. Keller Krisztina egyetemi docens kapta. Irány amunkaerőpiac!
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraMultifokális lencse akció 30 %HevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontECSETTEL ÍRT, GONDOLATOK, ÉRZÉ-SEK… – Héra-Tokorcsy Ilona festményei-nek kiállításaMegtekinthető: július 15-ig.MADARAK, TÁJAK, EMBEREK – Pusz-tafi Attila fotókiállításaMegtekinthető: augusztus 15-ig a szín-házi előcsarnokban.Július 12. (csütörtök) 9.30 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 800 Ft/család/alkalom.Július 11. (szerda) 10-12 óraKÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – nyári dekorá-ció készítéseMóricz ZSIgmond MűvelődéSI HázJúlius 12. (csütörtök) 19.30 óra – Erzsébet tér Népek zenéje sorozatBRAZIL EST – A BUDAPEST BOSSANO-VA QUARTET ELŐADÁSAHurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, Földváry Balázs – nagybőgő, Cseh Balázs – dob.A zenekar – nevéhez hűen – elsősorban bossanovát játszik, célja az 1950-es évek végén Brazíliából elindult, s „világzene-ként” Európa nyugati felén rendkívül népszerűvé vált zenei stílus autentikus bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossanovák és szambák eredeti hangvétellel, portugá-lul szólalnak meg. A belépés díjtalan.ProgramajánlóJúl. 5-11. 16:00 A HIHetetleN CSAlád 2. szinkr., amerikai családi animációs film, akciófilm, kalandfilm, sci-fi Júl. 5-11. 17:15 túl SZEXI láNY szinkr., kínai-angol vígjáték Júl. 5-11. 18:00 FelelSZ VAGY MerSZ szinkr., amerikai thriller Júl. 5-11. 18:30 és 20:30 HAveroK HArcA szinkr., amerikai vígjátékJúl. 5-11. 19:30 SZereleMBE gurulvA szinkr., francia romantikus vígjátékJúl. 5-11. 20:00 SodródáS szinkr., amerikai akciófilm, kalandfilm, dráma július 5- július 11. MűsoraA semmi közepénIgaz történet alapján készült a Sodródás című film, amelynek 90 százalé-kát a tengeren forgatták. Az amerikai produkció főszereplője a vagány és talpraesett Tami (Shailene Woodley), akit kalandvágya a festői Tahitire csábít, ahol megismerkedik a szenvedélyes vitorlázóval, Richarddal (Sam Claflin). A két fiatal egymásba szeret, és együtt vág neki a végtelen Csendes-óceánnak, hogy eljuttasson egy hajót Kaliforniába. Nem is sej-tik, hogy minden idők egyik legpusztítóbb hurrikánja felé tartanak, amely hamarosan irtózatos erővel csap le rájuk. Amikor Tami magához tér, a hajót romokban, Richardot pedig súlyos állapotban találja. A semmi közepén, egyes-egyedül önmagára utalva a fiatal nőnek minden bátorsá-gára és lelkierejére szüksége van, hogy életben maradjon és megment-hesse a férfit, akit szeret. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Budapesti Bossanova Quartet az Erzsébet térre hozza BrazíliátFogadóórák helyettDénes Sándor polgármester, a 10. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője fogadónapja, illetve fogadóórája július és augusztus hónapban elmarad, azonban a város polgárainak észrevételeit, javaslatait ez idő alatt is várja a denes.sandor@nagykanizsa.hu e-mail címre, valamint a 20/849-2300 telefonszámon. Karádi Ferenc alpolgármesteri fogadónapja és a 8. számú egyéni választó-kerület önkormányzati képviselőjeként fogadóórája július és augusztus hónapban elmarad. A lakosság észrevételeit a 20/849-2303-as telefonszámon, illetve a karadi.ferenc@nagykanizsa.hu e-mail címen ez idő alatt is várja.Tóth Nándor alpolgármesteri fogadónapja és a 9. számú egyéni választóke-rület önkormányzati képviselőjeként fogadóórája július és augusztus hónap-ban elmarad. A lakosság észrevételeit a 20/849-2304-es telefonszámon, illetve a toth.nandor@nagykanizsa.hu e-mail címen ez idő alatt is várja.
2018. 07. 06. | 9Kultúra– Édesanyám varrónő-ként dolgozott, ami egy-részt megmagyarázza, miért is lelkesedtem annyi-ra a divattervezés iránt – meséli. – Egészen fiatalon csöppentem a varrodák világába – a szüleimnek is volt egy –, és amint megta-nultam az alapokat, az iskola után mindig nekik segítettem. Az évek során olyan sokat foglalkoztam varrással, hogy mire vég-zős lettem, már nem is izgatott annyira a divatter-vezés.Bár Cserfő Bernadett a ruhakészítés iránti érdeklő-dését elvesztette, a kreati-vitását nem: belül megma-radt annak a kislánynak, aki mindig is szeretett rajzolni – a két kezével valami szé-pet alkotni.– A festészet 2011-ben lépett az életembe. Akkori-ban egy ügyfélszolgálaton dolgoztam, és noha nagyon szerettem a mun-kám, vágytam egy olyan elfoglaltságra, ami kikap-csol, és amivel kifejezhe-tem önmagam. Eszembe jutottak a diákkori emlé-kek. Rajzolni mindig is sze-rettem, a festést viszont azelőtt még soha nem gya-koroltam. Végül némi habozás után elhatároz-tam, veszek egy kezdő-készletet, és kipróbálom, mire jutok vele.Betty munkához látott, majd megmutatta a vég-eredményt a férjének is, aki arra bátorította, vigyék el a képet egy jó barátjuk édes-anyjának, Röszler Máriá-nak. A festőművész tetszé-sét elnyerte a napraforgós csendélet, és tanítványává fogadta a szárnyait próbál-gató lányt.– Eleinte még borzasztó-an izgultam, amikor előtte kellett dolgoznom, de min-dig megnyugtatott: ha egy ecsetvonás nem úgy sike-rül, ahogy elterveztem, az még nem tragédia: mindig ki lehet javítani a hibákat. Ezen a téren egyébként sokat kellett „lazulnom”. Az első képeimnél még a hiperrealizmusra töreked-tem: egy virágkompozíció-nál minden egyes szirom-nak, de még a szirmokon látható fény- és árnyékfol-toknak is pontosan úgy kellett kinézniük a vász-non, mint a valóságban. Beletelt egy kis időbe, mire ezt el tudtam engedni, és ráéreztem a festői szabad-ság ízére.Röszler Mária tanítvá-nyaként aztán egyszer csak rádöbbent: már a való élet-ben is másként szemléli az őt körülvevő környezetet. Egy-egy nyaralás alkalmá-val nem pusztán turista-ként gyönyörködik a táj-ban, hanem éles szemmel keresi a számára érdekes momentumokat. A közel-múltban pár napot Rovinjban töltött, ott több utcarészlet is megfogta. – Nemcsak azokat a helyeket örökítem meg, ahol már jártam, hanem azokat is, ahová vágyódom – árulja el Betty. – Például Párizs vissza-visszatérő témám. Ezen kívül még sok csendéletet, mediterrán tájat és nőalakot is festek, de az egyik örök ihletforrá-som a bennem mindig nagyon különös hangula-tot ébresztő tanyasi világ.Betty akkor tud a legha-tékonyabban dolgozni, ha csend és nyugalom veszi körül. A család förhénci bir-toka ideális körülményeket teremt az elmélyült alko-táshoz.– Nagyon szeretek itt lenni. Amikor tiszta idő van, látni a távolban a hegyeket. Bár a város köze-lében vagyunk, mégis távol a forgatagtól. Ilyen-kor még a festés is kön�-nyebben megy. Nem olyan vagyok, aki két-három óra alatt befejez egy képet. Nagyon sok réteget és színt használok, mire az általam megálmodott hatást elérem, ehhez pedig idő és türelem kell.Megvalósításra váró ötletekből nincs hiány, sőt, ezek közt egy elsőre talán szokatlannak tűnő témavá-lasztás is akad.– Egyszer szeretném majd megfesteni a szenve-dő Krisztust. A vázlat már nagyvonalakban megvan a fejemben, de a téma súlyánál fogva valahogy úgy érzem, nehéz feladat lesz – lelki értelemben. Talán emiatt is görgetem magam előtt ezt a tervet. Hogy mikor látok hozzá, még nem tudom, de hogy egyszer megfestem, abban egészen biztos vagyok.NEMES DóraDivattervezés helyett fes tészetRáérzett a szabadság ízéreHa valaki annak idején arról faggatta Cserfő Ber-nadettet, mi szeretne majd lenni, amikor felnő, egyből rávágta: divattervező. Hos�-szú éveken át dédelgette ezt az álmot, s talán ennek is köszönhető, hogy idővel Sörlei Ibolya egyik legszor-galmasabb tanítványává vált a Kiskanizsai Általános Iskolában. Nem volt ugyan-is rajzóra, amire a kislány ne érkezett volna plusz fel-adatokkal. Sorra gyártotta a ruhaterveket, mégis mire a pályaválasztás kérdése aktuális lett, más utat választott magának.Betty akkor tud a leghatékonyabban dolgozni, ha csend és nyugalom veszi körül (Fotó: Gergely Szilárd) Idővel elengedte a hiperrealizmust…
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhitéletNagy Vendel lesz Kiska-nizsa új plébánosa, miután dr. Páhy János atya betegsége miatt a nyugdíjazását kérte. Nagy Vendel már bemu-tatkozott a híveknek, hiszen a múlt hétvégén ő celebrálta a búcsúi szentmisét. A Kaposvári Egyházme-gye hivatalos honlapjá-nak adatai szerint a lel-kipásztor 1959-ben szü-letett Nemeshanyban, s harminckét évvel ezelőtt, 1986. június 21-én szentelték pappá Sümegen. Ezt követően a Veszprém megyei városban szolgált káp-lánként négy esztendőn át, majd 1990 és ’96 között Zselickislak, ’96 és 2003 között pedig a kaposvári Szent Margit és Szent József Plébánia plébánosa volt. Ezután másfél évtizeden át a Kaposvári Egyházmegye gazdasági helynökeként működött, püspöke tavaly elengedte Német-országba. Hazatérve a kiskanizsai plébániára kapott dispositiót. Mint korábban megír-tuk, dr. Páhy János atyá-ra műtét vár, de azt ígér-te: felépülése után, ami-ben csak tud, továbbra is segíteni fog.P. Á. Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából újra megkondult a harang a hegyhát kápolnájában, amely-nél hosszú évek után tavaly tartottak ismét szentmisét. A szertartásra idén is helyi lakosok, jelenlegi és koráb-bi földbirtokosok érkeztek. – Öröm tölti meg a szívemet, hiszen körülnézve, sok-kal többen vagyunk, mint tavaly. Istennek legyen hála! És ahogy a bevezető ének is mondja, nyilván azért, mert sok mindennel küszködünk. Sok-sok problémánk van, sok fájdalmunk, szenvedésünk, és nyilván örö-münk is, de keresztény tanításunk szerint az áldozat-ban, a szentmise bemutatása közben a lelkünk új élet-re születik. Hiszen a szentáldozásban Krisztussal talál-kozunk, aki az élet kenyere, aki tud bennünket vigasz-talni, bátorítani, reményt adni - fogalmazott szentbe-szédében Szűcs Imre plébános.Kultúrák találkozása, mondhatnánk e neten népszerű „alkotás” láttán. És kacaghatnánk is (elsőre, persze…), ha mindez nem lenne véresen komoly. Hagyjuk most a valóság érzelemgazdag ábrázolását beilleszkedni képtelen migrikről, terroristákról, megerő-szakolt nőkről, ördögi tervekről a keresztény Európa ellen. Nézzünk a képre, s (esetleg) kérdezzünk: ki (volt) az a szellemi suta – elnézést a lány őzektől, rájuk nézve deho-nesztáló e párhuzam –, aki úgy gondolta, hogy a XV. szá-zad gond nélkül belehelyezhető a XXI.-be?! Ugye, most már nem is olyan vicces?P. Á. Fészbúk népe, hej!Új plébánosBúcsúmise Látóhegyen Fotó: Bakonyi Erzsébet
2018. 07. 06. | 11bűnügyTöbb mint tizenötezer zaklató telefonhívás és üzenet pár hónap alatt – ez a mérlege egy viharos szerelemnek. Dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség sajtószóvivője arról tájé-koztatott, egy 36 éves férfi élettársi kapcsolatban élt egy zala-vári nővel, ám a viszony tavaly augusztusban megszakadt. A férfi azonban nehezen barátkozott meg ezzel a gondolat-tal, s mobiltelefonjairól, illetve internetes közösségi oldaláról folyamatosan üzeneteket küldött a nőnek, annak ellenére, hogy ő közölte, már nem akar semmit tőle. Az ügyészség szerint 2017. november 1. és 2018. február 1. között az egyik telefonjáról 4.512 hívást és üzenetet indított a nő mobiljára, majd a követke-ző bő két hónapban egy másik telefonról még további 12.850-et. A reménykedő férfi nulla órától 24 óráig, a nap bármely pil-lanatában elhalmozta üzikkel és hívásokkal volt kedvesét, aki nem vette ezt jó néven. Az ügyészség szerint a férfi „a nő magánéletébe, mindennapi életvitelébe önkényesen bele-avatkozott, rendszeresen zaklatta akarata ellenére”, ezért most vádat emelt ellene. P. Á.A vádlottak 2014-ben bűnszer-vezetet hoztak létre, hogy afgán állampolgárokat pénzért Nyugat-Európába juttassanak. A migrán-sok több hónap alatt értek Afga-nisztánból Irán, Törökország, Bul-gária és Szerbia érintésével Magyarországra. Itt a zöldhatáron jutottak át, elfogták őket vagy fel-adták magukat. A befogadóállo-másokra került embereket a bűn-szervezet tagjai összegyűjtötték, Budapestre juttatták őket, ahon-nan megszervezték a továbbszállí-tásukat nyugati országokba. Az első- és másodrendű vádlott 2014 novemberében egy lakóautót bérelt Olaszországban, amellyel először 13 afgán állampolgárt Olaszországba, alig egy héttel később pedig hét migránst Német-országba vitt. A legfeljebb öt-hat ember szállí-tására alkalmas lakóautóba 2014 decemberében 27 embert zsúfol-tak be, néhány nappal később pedig 21 migránst, amikor Letenye közelében a Nemzeti Adó-és Vám-hivatal munkatársai megállították őket. A bűnszervezet tagjai sofőr-ként, vagy a migránsokat szállító járművek előtti gépkocsi vezetője-ként vettek részt az embercsempé-szésben.A Nagykanizsai Járásbíróság 2016 áprilisában, első fokon, bűn-szervezetben, folytatólagosan elkövetett embercsempészet bűn-tettében társtettesként ítélte el a vádlottakat. A Zalaegerszegi Tör-vényszék mostani jogerős ítéle-tében – az azóta eltelt éveket és a részletes beismerő vallomást figyelembe véve – néhány hónap-pal enyhítette mindhárom vádlott ítéletét. Az elsőrendű vádlottnak két év és két hónapot kell fegyház-ban letöltenie, a másodrendű vád-lott három év és négy hónap fegy-házbüntetést kapott, míg a har-madrendűt egy év és két hónap börtönbüntetéssel sújtotta a bíró-ság. MTIAmikor a szerelem fáj…A csempészek gyakran embertelen körülmények között fuvarozzák a migránsokat(Fotó: Illusztráció)A balkáni útvonal országai. Az ember-csempészek jól élnek a migránsbizniszből, az NG O-kal együtt…Lakóautóba zsúfoltá k a mi gránsokatEmbercsempészeket ítéltek elAz elsőfokú ítéletet némileg enyhítve, jogerősen többéves fegyházbüntetés-re ítélt afgán és román embercsempészeket a Zalaegerszegi Törvényszék. A férfi bánatában és reményében 15 ezer hívást kezdeményezett és üzenetet küldött(Fotó: Illusztráció)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhagyományHa július első hétvégéje, akkor Hagyományok nap-ja és búcsú Kiskanizsán. A Templom téri programka-valkád szombaton helyi fellépők bemutatkozásá-val kezdődött, majd a Zalai Táncegyüttes és a Motiva Zenekar szórakoz-tatta a közönséget. Vasár-nap a Zalagyöngye Tánc-együttes, Leblanc Győző és Tóth Éva, később Tatár Csaba és a Nagykanizsai Fúvószenekar, zárásként pedig Gájer Bálint és zenekara lépett fel. A kétnapos kavalkád a régi kiskanizsai búcsúk hagyományát hivatott fel-eleveníteni. Ezekre még ma is sokan emlékeznek a gyerekkorukból. – A mostani rendezvény úri búcsú, a régi pedig parasztbúcsú volt. Olyan-kor mindenki abbahagyta a munkát, és készülődött. Tyúkhúslevest főztünk, rétest sütöttünk, vártuk a vendégeket. Ha valaki betért hozzánk, azt borral, pálinkával kínáltuk, szíve-sen láttunk mindenkit. Később aztán együtt lementünk a sportpályára – mert valamikor régen ott volt a búcsú –, a sátrak-nál eszegettünk, beszél-gettünk, a férfiak célba lőttek, szóval mindenki jól érezte magát, aztán éne-kelve mentünk haza – mesélte Bolf Ferencné.A vidám forgatag a kis-kanizsai Sarlós Boldogas�-szony templom búcsújá-hoz kapcsolódott, hiszen a katolikus egyház július 2-án tartja az áldott álla-potban lévő Boldogságos Szűz Mária, vagyis Sarlós Boldogasszony ünnepét.Úri búcsú…Fotó: Gergely Szilárd
2018. 07. 06. | 13MagazinJubilál a Csömö-déri Állami Erdei Vasút, amely éppen száz éve, 1918-ban kapta meg működési engedélyét. Az eredetileg erdő-gazdálkodási és fakitermelési célokat szolgáló vasút ma már egyre fontosabb szerepet tölt be a turizmusban: évente mintegy 20-22 ezer utast szállít 32 kilo-méteren. Június végén, a kisvasút napján az ország minden pontjáról érkeztek érdeklődők a csömödéri vasútüzemhez, ahol családi progra-mok sokasága várta őket.A Csömödéri Állami Erdei Vasút születésnapján ünnepi menetrend szerint közlekedtek a vonatok. Az egyik dízelmozdonyos járaton érkezett ide Szé-csey István is, akiről utóbb kiderült, a kisvasutazás szakavatott rajongója. A budapesti férfi vasútgé-pészmérnökként dolgozik, és már több könyvet is írt a vonatokról. Csömödért minden nyáron felkeresi.– Ez a hely mindenkép-pen kuriózumnak számít a hazai erdeivasút-hálóza-tok körében, amelyeknek a nagy részén ma már nem végeznek teherszállítást. Ezzel szemben itt még íze-lítőt kaphatunk a kisvasút-történet száz évvel ezelőt-ti hőskorszakából: láthat-juk a vonatokat eredeti funkciójukban, faanyag szállítása közben. De ter-mészetesen a turistajára-tokon utazni sem utolsó dolog – tette hozzá Szé-csey István. – Meggyőző-désem, hogy minden kis-vasútnak egyedi, utánoz-hatatlan hangulata van. Más a Mátrában vagy a Bükkben, és más a zalai dombok közt zötykölődni. Az illatok, a látvány… De ezt igazából nem lehet elmesélni, hanem, ahogy a reklám szól, át kell élni.A kisvasút nagy napján sokan túrázással ünnepel-ték a jubileumot. A bakan-csosok 13 kilométert tet-tek meg, aki pedig a Mocorgók-egyesülettel tartott, arra 45 kilométer-nyi kerékpározás várt. A szervezők úgy állították össze az útvonalat, hogy az a fiatalabbak és az idő-sebbek igényeit egyaránt kielégítse.– Eddig 28 kilométert tekertünk le: Lentiből jöt-tünk, és Lovászi, Szécsiszi-get, majd Páka érintésével megérkeztünk Csömödér-re, ahol most egy kicsit megpihenünk – magya-rázta Kovács Erik, az egye-sület elnöke. – Útközben megnéztük a szécsiszigeti bivalyrezervátumot és a pákai bunkerrendszert is. Ami a tájat illeti, nos, az felülmúlhatatlan. Mindig tud valami újat mutatni, turistáknak és helyieknek egyaránt.A biciklisek szerint – bár egy-két pihenő- és szervizpont még jól jönne –, összessé-gében egyre színesebb az őket érintő szolgáltatások palettája a térség-ben. A kínálat a jövőben tovább gazdagodhat, miután a Zalaerdő Zrt. – a Mura-program támogatá-sával – újabb fejlesztése-ket tervez, s ezekben nagy szerepet szánnak Magyar-ország jelenleg legna-gyobb, 109 kilométer hos�-szú erdei vasútjának is.– A Mura-program egyik pillére az aktív turizmus fejlesztése, ennek pedig egyik eszköze lehet a csö-mödéri kisvasút – fogal-mazott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, a program miniszteri bizto-sa. – Szeretnénk, ha az erdei vasút szolgáltatásait idővel összekapcsolhat-nánk például a sportolás-sal, a kerékpározással és a kirándulással, s így egy gazdag, akár többnapos vagy többhetes elfoglalt-ságra is elegendő kínálat-tal fogadná Murafölde az idelátogatókat. Gondol-junk csak bele: abban az esetben, ha valaki elfárad, vagy kifejezetten úgy tervezi az útvonalát, hogy az érin-ti valamely megállót, egyszerűen felszállhat egy, a kerékpár szállítására is alkalmas vonatra, s azon utazhat tovább a követke-ző állomásig vagy vissza a szállásáig.A politikus emlékezte-tett rá: amennyiben Mura-földe turizmusa fejlődés-nek indul, úgy a térség megtartó ereje is nő, hiszen a turizmus kéz a kézben jár a szolgáltatói szektorral, ezen belül például a ven-déglátással. S minél inkább nő a forgalom, annál több munkaerőre lesz szükség. A végső cél az, hogy az elöregedő falvak vissza-nyerjék a városokkal szem-beni vonzerejüket, s egyre többen találják meg a bol-dogulásuk feltételeit – helyben. Cseresnyés Péter azt is hangsúlyozta, a Zala-erdő Zrt. nemcsak a kisvas-út fejlesztésével járul hoz-zá a térség turizmusának fellendítéséhez: a gazdasá-gi utak felújításával újabb és újabb szakaszokat lehet majd beemelni a kerékpá-ros túraútvonalak közé.NEMES DóraSzülinapi zötykölődésA kisvasútnagy napjaA rendezvény megnyitóján Rosta Gyula vezérigazga-tó elmondta, a Zalaerdő Zrt. az elmúlt időszakban is folyamatosan korszerűsítette az erdei vasutat, vala-mint bővítette az ehhez kapcsolódó turisztikai szol-gáltatásait. A jövőben újabb mozdonyfelújítások, jármű- és pályaszerkezet-korszerűsítések várhatók, továbbá Kistolmács felé meghosszabbítják a vasút-vonalat, és új megállót építenek. Ezen kívül pedig személyszállításra is alkalmassá teszik a Törösznek és Szentpéterfölde közti erdei iparvasúti vonalsza-kaszt.Tervek – nagyban Már most is kuriózum, a fejlesztések pedig szép jövőt ígérnek a kisvasútnak (Fotók: Fűr Tamás)Cseresnyés Péter
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINA 2017 nyarán alakult Julo’s design alkotói egy jótékonysági akció keretében megtervezték és bemutatták Kanizsa város pólóját. A rendezvény fő üzenete az volt, hogy a kanizsaiak együtt, összefogva bármilyen célt képesek elérni. A három állomásból álló rendez-vényt az Erzsébet téren nyitották meg a szervezők. Egyikőjük, Mánfai Júlia egy éve foglalkozik egyedi ruhadarabok készítésével. Munkái-ban szerette volna szülővárosát is megörökíteni, kezdeményezését pedig sokan támogatták. Így az ere-detileg baráti városnézés tervéből egy egész délutánt felölelő prog-ramsorozat született.– Úgy indult, hogy a barátnőim-mel foglalkoznék itt a téren. S akkor jött több ötlet, hogy táncoljunk, legyünk együtt. Aztán felkarolt Nagykanizsa város és nagyon sok együttműködő partner, mint példá-ul Vercz Dávid, dr. Berkesné Rodek Nóri és többen a kanizsai okmányirodából. Így jött egy „össze-fogás-elmélet”, hogy jótékonykod-junk – fogalmazott Mánfai Júlia ötletgazda.Az első program a Holdüdvözlet jóga volt: a gyakorlatsor a tudatos-ságra ébredést segíti. – Ez egy olyan jógagyakorlatsor, amely könnyen elsajátítható, fiata-loknak és időseknek egyaránt. A lég-zéssel még mélyebb tudatosságot viszünk be, frissítő hatással van a szervezetre, a lélekre – árulta el Mánfai Éva.A téren a Kanizsa pólókat is bemu-tatták, a várost népszerűsítő felsők mintájáról internetes szavazás döntött. – Így esett a választás a gólyaláb-ra, ami az első A betű, illetve a kilátó-ra, ami a végén látható annak, aki rájött, hogy ez a kilátó, s egy szív – tette hozzá Mánfai Júlia.A rendezvény második programja egy polinéz táncbemutató volt, majd később közös futásra és gólya-lábazásra is várták az érdeklődőket. Az est során befolyt összegből az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesületet támogatták a szerve-zők.Sem minden parlagfű mellé egy városüzemeltetőt vagy felügyelőt. Amíg még tart a nedvesség a talaj-ban, könnyen kihúzható gyökeres-től, ez jobb megoldás, mint a kaszá-lás. Pár perce mindenkinek akad, lehajolni se nehéz. Épp egy éve Magyarország miniszterelnöke se bírta elnézni a gazt a pesti Vigadó előtt – láthattuk az Egyiptom elnöke a V4 elnök országában című videóban a közös-ségi oldalán. Valamikor volt Kanizsán parlagfű-gyűjtési verseny – ám az a benyo-másunk támadhatott, egyeseknek van jól bevált lelőhelye, onnan gyűj-tenek ezerszámra. A lakott területen meg nem csökkent a gyomnövé-nyek száma. Pedig onnan lenne jó kiirtani. Ilyen módszerrel, radikáli-san, azaz gyökerestől van rá esély. Mert Kanizsa valamennyiőnké.PAPP JánosOrbán iskirántotta!Füli g Jimmy: Nem lehet min den pofon mell éegy for gal mi ren dőrt áll íTANI. FelöltöztettékNagykanizsátA pólóval Kanizsát népszerűsítik
2018. 07. 06. | 15MagazinAtlas ProfilaxTudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigo-lya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korri-gálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanít-ványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080TÁJÉKOZTATÁS pályázati kiírásrólNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2018. júniusában megtartott soros ülésén döntött arról, hogy szoci-ális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendel-kező, illetve nem rendelkező pályázók részére üres önkormányzati bérlakások kerüljenek meghirdetésre, 2018. augusztus 6. napjától kezdődően. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pályázatok benyújtási határideje 2018. augusztus 31. A pályázati kiírás megte-kinthető lesz 2018. augusztus 6. napjától hivatalunk hirdetőtábláján, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján. A Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületé-nek tavaszi kiállítás-megnyitóján különdíjat adott át Cseresnyés Péter miniszterhelyettes Ambrus Márta művésztanárnak. Szakmai értékelésében pedig Lehota János esztéta kiemelte: Ambrus Márta komplex, összefüggő gondolatrendszert tárt alkotásaival a néző elé. A játékossággal, a térrétegek egymásra rakásával és mégis a ter-mészethez közel álló világgal egy olyan útra lépett, amely érdemes a bejárásra. Nála nem is egy művet, hanem a művei összességét jutalmaz-ta különdíjjal a háromtagú zsűri. Beszélgetésünkkor a Magyar Pla-kát Házban kiállított alkotásairól kérdeztük Ambrus Mártát, nem megfeledkezve rajzpedagógusi munkásságáról sem, mellyel a tehetséges tanítványait több eset-ben a képzőművészet útjára irányí-totta. – A kiállítás címében is megfogal-mazott – A láthatatlan világ, avagy a nem látók világa – témának meg-felelően plasztikus megoldást kerestem, ami azért sem esett nehezemre, mert szeretek kerámi-ákkal foglalkozni. Elsősorban arcké-pekkel, de nem a hagyományos, hanem szövésszerű megoldások-kal kombinálva. A szervezők olyan munkákat vártak a pályázatra, ami tapintható és élvezhető élményt nyújt a vakok, a gyengénlátók szá-mára is. A tájképek szövéssel készültek, kerámia díszítő elemek-kel. A tájképfestés nem igazán az én területem, de eszembe jutott, hogy tulajdonképpen megoldható az én technikámmal is, és így már nagy kedvem lett hozzá. A máz nél-küli kerámiák meleg, terrakotta szí-nét még hangsúlyosabbá teszik a spárgák zöld, rozsdabarna és okker-sárga árnyalatai. Festés, rajzolás közben mindig az emberábrázolás érdekelt. Elsősorban az arcképek. Szerettem volna az egyéniségüket kifejezni annak ellenére, hogy nem konkrét, hanem elképzelt szemé-lyeket ábrázolok. Egyik-másik kerá-mia reneszánsz vagy éppen közép-kori hangulatot idéz. Szeretem tanulmányozni az arcokat, mozdu-latokat, mert sok mindent elárul-nak. Aki ismeri Ambrus Mártát, tudja róla, hogy ő a valóságban és a fotó-kon is szereti megcsodálni a szép tájakat, legyenek azok hegyek, völ-gyek, dombok, tavak, tengerek, vagy éppen az óceán. A kiállításon a művész legújabb plasztikáit is felfedezhettük. Az említettektől távolabbi térben helyezte el azokat Stamler Lajos, az egyesület elnöke. A mesterséges környezet és a természet találkozá-sát (az ipari forma és organikus for-ma kapcsolódását) érhetjük tetten Márta közvetítésével, játékosan. A fémhatású posztamens és a kőből faragott figurális ábrázolás ötvöze-téből további sorozatot tervez a közeljövőben. Pedagógusi pályája során min-dig fontosnak tartotta a tehetséges tanítványok felkészítését a művé-szeti iskolákba, elsősorban a közép-iskolákba, de akár az egyetemre is. Volt közöttük építész és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen vég-zett tanítványa is. – Mindig szerettem rajzszakkört vezetni az iskolában, ami a felada-taim közé is tartozott. Sok tehetsé-ges diák járt szakkörre, de az órá-kon is észrevettem, ki az, aki tovább tud lépni az ilyen területekre is, és mindenképpen szerettem volna maximálisan segíteni nekik. Egykori munkahelyén, a Péterfy Sándor Általános Iskola fennállásá-nak 40. évfordulója alkalmából kiál-lításokat is rendezett, többek között a volt tanítványok rajzaiból, festmé-nyeiből. A legutolsó, a HSMK-ban bemutatott tárlaton olyan diákok szerepeltek, akik később művészek lettek. Többségükben Kanizsán ismert személyek, akik között talál-ható Fenyves Márk mozdulat- és iparművész, a Magyar Ezüst Érdem-kereszt kitüntetettje. – Fontos volt számomra, hogy még véletlenül se kényszerítsem rájuk a saját akaratomat. Nyilván az egész munkálkodásomban az én egyéniségem is formálódott, és egyértelműen az övék is. BAKONYI ErzsébetFotó: Bakonyi Erzsébet„Olyan útra lépett, amely érdemes a bejárásra”
2018. július 7.BENU gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60720:00-08:002018. július 8.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-06:002018. július 9.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002018. július 10.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002018. július 11.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002018. július 12.PatikaPlusBOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002018. július 13.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs áncukkini 300-350 Ft/kgdinnye 195-300 Ft/kgburgonya 200-290 Ft/kgsárgabarack 690-750 Ft/kgcsirkecomb (alsó-felső egyben) 620-650 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások07. 10. 10.00-13:00 Nagykanizsai Rendőrkapitányság 07. 12. 15:00-17:00 Szepetnek, IKSZT A véradások mindenki számára nyitottak. Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Pultos szakközépiskola megegyezés szerintVezető asszisztens szakközépiskola megegyezés szerintAdatrögzítő szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintRecepciós szakközépiskola megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintAsztalos szakmunkásképző megegyezés szerintÁltalános karbantartó szakmunkásképző megegyezés szerintTeherautósofőr szakmunkásképző megegyezés szerintTakarító betanított munkás megegyezés szerintOperátor betanított munkás megegyezés szerintKonyhai kisegítő betanított munkás megegyezés szerintAutómosó betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.nyugatrmk.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláS
2018. 07. 06. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Július 7., szombatApollóniaGörög-latin eredetű, jelentése: Apollónak szentelt. Július 8., vasárnapEllák, EdgárAz Ellák hun eredetű, jelentése ismeretlen. Az Edgár ószász-angol eredetű, jelentése: vagyon + dárda.Július 9., hétfőLukrécia, MarinaA Lukrécia latin eredetű, jelentése: megnyerő, vonzó. A Marina latin eredetű, jelentése: tengeri, tengerből jövő, tengerhez tartozó, tengerész.Július 10., keddAm áliaGermán eredetű, jelentése: az Amálok (gót királyi család) + védelem. Július 11., szerdaNóra, LiliA Nóra az Eleonóra és a Honóra rövidülése. A Lili a Lilian, Caroline, Elisabeth német és angol becézőjéből önállósult.Július 12., csütörtökIzabella, DalmaAz Izabella az Elisabeth (Erzsébet) spanyol módosulata. A Dalma Vörösmarty Mihály névalkotása a dal szóból.Július 13., péntekJenENőMagyar eredetű, a hatodik honfoglaló törzs neve.Az előző heti rejtvény megfejtése:A szélcsend nagyon kellemes, viszont cseppet sem halad a vitorlás.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/12. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/14. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2018. augusztus 9. (csütörtök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 24 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 12.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 41 m²- szobaszáma: 1+ fél szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 20.131,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalma állapotbana bérbeadó rendelkezésére bocsátja. városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-portján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagyka-nizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tün-tetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyúj-tani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban fog-lalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képvi-selheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 12. 2.300.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésé-re épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2018. 07. 06. | 19önkormányzatMély fájdalommMMal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogyHorváth MiklósNagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára 2018. június 27-én, életének 81. évében elhunyt.Horváth Miklós 20 évig volt a Tungsram, majd General Electric nagyka-nizsai gyárának igazgatója, 2002-ben vonult nyugdíjba. Többször kitüntették, megkapta a Munka Érdemrend Ezüst fokozatát, a Zala Megye Gazdaságáért Díjat, 1996-ban az Év Zalai Menedzserének választották, 2000-ben Nagykanizsa városa díszpolgári címmel ismerte el munkásságát. 2004-ben szakmai életútját Aschner Lipót Életmű Díjjal ismerték el.Horváth Miklóst Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.Az elhunyt temetéséről később történik intézkedés.VErsENYtárGYAlási FELHÍvásA Thúry György Múzeum (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 62.) nyilvános ver-senytárgyaláson bérbe adja a – Nagykanizsa MJV Önkormányzatának tulajdonában álló – Nagykanizsa belterület 998/2 helyrajzi számú ingatla-non álló a Thúry György Múzeum telephelyeként működő Magyar Plakát Ház ingatlan földszintjén található kávézó üzemeltetése céljára kialakított helyiséget a hozzá tartozó tároló- és szociális helyiségekkel, leltár szerint felvett berendezési és felszerelési tárgyakkal a szerződéskötéstől számí-tott 5 éves határozott időtartamra.Induló bérleti díj: 100.000,-Ft + ÁFA/ hónap.A versenytárgyalás kiírója három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék átutalással történő megfizetését írja elő a bérlő számára a bérleti szerző-dés megkötésével egyidejűleg. Az óvadékba a befizetett versenytárgyalási bizto-síték előlegként beszámít.A versenytárgyalás időpontja: 2018. július hó 13 nap 10 óra 00 perc. Eredménytelenség esetén a versenytárgyalás 2018. augusztus 07. napon 10.00 órakor kerül ismételten megtartásra. Eredményes versenytárgyalás esetén a hirdetmények bevonásával együtt közlemény kerül megjelenítésre a lent jelzett honlapon.A versenytárgyalás helye: a Thúry György Múzeum 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 62. szám alatt lévő irodája.Felvilágosítás: további részletekről a Thúry György Múzeum 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 62. szám alatt lévő irodájában személyesen vagy telefonon (+3620 226 7679) lehet érdeklődni. A meghirdetett ingatlan jellemzői:Alaprajz szerinti földszinti helyiségek [kávézó-üzlettér (55,2 m²), tároló- és szoci-ális helyiségek (27,22 m²)]A teljes felhívás megtalálható a www.tgym.hu honlapon.Közösségerősítő programokkal ünnepelték a köztisztviselők és kormánytisztviselők napját a pol-gármesteri hivatal munkatársai. A Csónakázó-tó mellé tervezett rendezvény forgatókönyvébe ugyan beleszólt az időjárás, de a résztvevőket ez sem tartotta vissza attól, hogy jól érezzék magukat: a különböző osztályok dolgozóiból verbuvált énekkar hivatali indulóját vastaps kísérte.A hagyományokhoz híven idén is átadtak elismeréseket: címzetes főtanácsos címet kapott Dömötörné Kupó Szilvia, címzetes vezető főtanácsos címet adományoztak Németh Istvánné Burka Szilviának.A megjelenteket Dénes Sándor polgármester is köszöntötte, s beszé-dében méltatta azt a munkát, amit a köztisztviselők Nagykanizsa váro-sáért és közösségéért végeznek. Szerinte ez elismerésre méltó. P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösség-ben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonhá-zakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 4.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 16.848,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2018.07.12. 10:00-11:00-ig2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 1. em. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2018.07.12. 10:00-11:00-ig 3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2018.07.12. 10:00-11:00-igA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 31.Dénes Sándor polgármesterCsapatépítésselA hivatali énekkar nagy sikert aratottünnepeltek Fotó: Kanizsa Médiaház
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. július 7-július 13.Július 7., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Látogató, 02:10 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 07:55 Híradó, 08:10 Látogató, 08:40 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:10 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újrané-ző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Kanizsa TV Filmklub: Napló szerelmeimnek (magyar filmdráma), 20:45 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 20:55 Kanizsa Cafe (keddi és szer-dai adás ismétlése), 21:45 Info blokk, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:55 Lapozó.Július 8., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Re-start (a Kani-zsa TV nyári magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet a református templomban, 19:10 Sztárportré – Szirtes Edina Mókus, 19:35 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Hargita, 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó. Július 9., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Sztárportré – Szirtes Edina Mókus, 01:35 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Hargita, 02:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templomban, 07:40 Sztárportré – Szirtes Edina Mókus, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Hargita, 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Szirtes Edina Mókus, 12:25 Hargita, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 20:25 Híradó, 20:40 Creative chef Nagy Eszterrel, 21:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:35 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:05 Lapozó.Július 10., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 02:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Hír-adó, 08:15 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 08:40 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:05 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Balaton Classic, 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Július 11., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Balaton Classic, 02:15 Székely kony-ha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Balaton Classic, 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Balaton Classic, 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról) 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Sztárportré – Döbrentey Ildikó, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Július 12., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:10 Sztár-portré – Döbrentey Ildikó, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 08:40 Sztárportré – Döb-rentey Ildikó, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Sztárportré – Döb-rentey Ildikó, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Július 13., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők maga-zinja), 08:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Láto-gató, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipet-nyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 07. 06. | 21SportSajtótájékoztatón mutatták be az immár NB III-as FC Nagykanizsa labda-rúgó együttesének új vezetőedzőjét, Mészáros Ferencet. Az 54 esztendős, NB I-es és NB II-es tréneri tapasztala-tokkal is rendelkező szakember Pécs-ről érkezett a kanizsai klubhoz.Majd másfél hetes intenzív keresés után jelentették be a kanizsai-aknál, hogy Gombos Zsolt váratlan távozása után Mészáros Ferenc lett az új vezetőedző, aki július elsejével állt munká-ba, szerződése 1+1 évre szól.– A váratlanul kialakult helyzetben gyorsan kel-lett cselekednünk, és végül úgy döntöttünk, hogy Mészáros Ferencre bízzuk labdarúgó együt-tesünknél a munka irányí-tását – mondta el Kovács Tamás, a nagykanizsai egyesület elnöke. – Sze-mélyében olyan szakem-bert látunk, akivel stabili-zálni lehet kezdetben az NB III-as tagságunkat, idő-vel pedig akár merészebb elképzeléseinket is meg-valósíthatjuk. Az utánpót-lásra is ügyelő szakmai igazgatói és a vezetőedzői posztot különválasztot-tuk, előbbit Bene Gábor viszi tovább, ugyanakkor az újdonsült edzőnk fel-ügyelete alá tartozik majd az U19-es korosztály.Az egyebek mellett a Pécsi MSC, majd a PMFC színeiben is futballozó, 21-szeres válogatott Mészáros Ferenc székfog-lalójában rögtön a kani-zsai füleknek kedves bevezetővel nyitott.– Ahol hagyomány és tradíció van a futball terén, ott könnyebb dol-gozni, és ez Nagykani-zsán, úgy érzem, maximá-lisan adott – hangsúlyozta az egykori válogatott lab-darúgó, aki hat esztendőn át Belgiumban is futballo-zott. – Számomra most a legfontosabb, hogy a játé-kosok és a szakmai stáb összetételét illetően is tájékozódjak, s annyit elárulhatok, nem nagy stábbal érkezem, s kiké-rem e kérdéskörben is a klubvezetés véleményét.Az FC Nagykanizsa lab-darúgói számára Mészá-ros Ferenc először július 5-re hívott össze találko-zót, s a csapathoz érkez-hetnek próbajátékosok is az elkövetkezendő idő-szakban.Mészáros Ferenc (balról) immár vezető-edzőként csapott Kovács Tamás kezébe (Fotó: Gergely Szilárd)Ezen a hétvégén rendezik meg a Csónakázó-tónál a XXI. Nagykanizsai Military-t, amely egyben a második korosztályos Championátus lovasver-seny. A versengés pénteken a díjlovaglással kez-dődik 9 órától, szombaton szintén kilenctől a te- replovaglással folytatódik, a díjugratás vasárnap 10 órától rajtol a tó mellett kialakított pályán.– Ebben az esztendőben is a nemzeti kisebb kategóriákra helyezzük a hangsúlyt – mondta el Végh Csaba, a Kanizsa Lovasklub elnöke. – Eltökélt szándéka ugyanis szakágunknak, a lovastusának, hogy kihozzuk a hullámvölgyből, és úgy véljük, erre a kanizsai ver-seny mindig is jó alkalmat kínált, hiszen a két évtized alatt gyakorla-tilag a military valamennyi fokoza-tát megversenyeztettük. Tizenegy kategóriában rajtolhatnak a lova-sok, a korosztályos, úgynevezett championatot pedig másodszor látjuk vendégül. Nem hiányozhat persze a repertoárból a csillagos nemzetközi mezőny sem, a magya-rokon kívül csehek és osztrák lova-sok is érkeznek, eddig összesen 86 nevezést regisztráltunk.Az örök kérdésre, vajon milyen minőségű pálya várja a versenyző-ket, Dobri Lajos tömör választ adott. - Jól jött a múlt heti eső – mondta el a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke –, amihez a napokban már nem csatlakozott újabb égi áldás, így kiváló talaj fogadhatja a lovaso-kat és lovaikat. Idén is szeretnénk kitenni magunkért, hiszen vallom, igenis nagyobb teret kell szentel-nünk a military sportágának, mert mégiscsak olimpiai számról beszé-lünk. Ideje elgondolkoznunk azon, hogy idővel sportágunknak olimpi-ai résztvevője legyen, és ehhez az ilyen versenyekkel spékelt felkészü-lési program elengedhetetlen. Örömmel jönnek ide a versenyzők, akiknek a város segítségével megfe-lelő feltételeket tudunk biztosítani.Természetesen az utánpótlásnak is, hiszen, ahogyan más területen, úgy a lovastusában is nélkülözhe-tetlen ez a szegmens.– Két éve indították el a fiatal lova-soknak ezt a bajnokságát, s mi másodszor láthatjuk vendégül a korosztályos mezőnyt – fűzte hozzá Dobri Lajosné. – Ezzel gyakorlati-lag az ifjak számára teremtettek olyan lehetőséget, hogy sikerélmé-nyeket könyvelhessenek el, ami akár a további pályafutásukra is ösz-tönző lehet. Joggal bízhatunk abban, hogy roppant színvonalas futamoknak adhatunk otthont.A kanizsai lovastusa programra a belépés mindhárom nap ingyenes.Egykori válogatott az FCN élénMészáros Ferenc az új vezetőedzőA hétvégére lovastusaVégh Csaba (balról), Dobri Lajos és Dobri Lajosné ismertette a verseny programját (Fotó: Polgár László)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportBiztossá tett Eb-indulásA horvátországi Jastrebarsko körzetében rendezték a motocross utánpótlás Európa-bajnokság dél-keleti zónaversenynek negyedik fordulóját, amelyen Horváth Ádám, a Kanizsa Motocross SE fiatal tehetsége bebizto-síthatta helyét a júliusi csehországi Eb-döntő futamaira.A 10 esztendős kanizsai versenyző egy jó eredménnyel a későbbi szerbiai megméretéstől függetlenül tovább-juthatott. Nos, az első futamában második, a következő-ben ötödik lett, így összesítésben a negyedik helyezés-nek örülhetett, 38 pontot szerezve. Csehországba zóná-jából az ötödikként utazhat a Kanizsa Motocross SE fia-talja, a korosztályos Európa-bajnokság döntőjét július 20–22. között Loketben rendezik meg.A labdarúgó-világbajnokság olyan fázisába érkezett, amikor már egy szomszédolás alkalmával igazi meccshangulattal találkozhat az ember a környező horvátországi városok utcáin is. Zlatko Dalic, a horvátok szövetségi kapitánya ami-kor 1992-ben a varasdi Varteks első osztályú együtteséhez igazolt, úgy fogalmazott, mindig is ilyen nyugodt helyre vágyott, s a játékosból lett tréner azóta is Varasdon él. A nyugodtság múlt vasárnap a Horvátország–Dánia nyolcaddöntő előtt az óvárosi korzón teljes mértékben tükröződött, bár a kivetítők egy négy-zetkilométerre eső száma arra engedett következ-tetni, valami azért készülő-ben van. Így is történt, bár nem a főtér igazi puccos helyei teltek meg, sokkal inkább a kis kocsmák, bárok nyelték el a meccsre (is) szomjazó szurkolókat. A dánok vezető gólja sok-kolt mindenkit, Mario Mandzukic gyors egyenlí-tése ugyanakkor feszült-ségoldóként hatott.A varasdi stadion bárjá-ban már helyi szakembe-reknek elemzését is hall-hattuk, s különös bája is volt annak, hogy Zlatko Dalic helyi kollégái, isme-rősei szurkoltak a televíziók képernyőire tapadván. Köztük a magyar futballból is ismerős Nikola Safaric, a korábbi háromszoros válo-gatott ugyanakkor végig állva figyelte a történése-ket. Kimért nyugodtsága az 1-1-et követő hosszabbí-tás során is megmaradt, a többiekből azért a féltés táplálta idegeskedés szólt. Nem csodálkoztunk hát, hogy a horvát csapatból a bal bekkek, vagyis Ivan Strinic, később pedig Josip Pivaric is megkapta magáét, míg a jó megmoz-dulásaik után rögtön a világbajnokság legjobb labdarúgóinak titulálták őket. Persze, a Modric-Rakitic-Mandzukic hár-masnak külön kultusza van, Lukica, Rakéta, Man-dzsó egy különálló kaszt, s amikor a hosszabbítás második felvonásának haj-rájában Modric Ante Rebic elé tálalt, aki büntetőt har-colt ki, a pillanatok szinte percekké nyúltak. Hát még amikor a Real Madrid sztár-ja kihagyta a tizenegyest, hogy következzen a lutri-nak számító büntetőpár-baj. A horvát kapus, Dani-jel Subasic azonban háromszor védett, míg Ivan Rakitic utolsó, tovább-jutást érő lövése a hegyen állította meg az érzelmi hullámvasutat...– Higgye el, tudom, mit beszélek, Magyarországon is nagyon sok extra képes-ségű játékos van – mondta el a horvát továbbjutás feletti örömük pillanatai-ban a jelenleg 37 eszten-dős és az NK Varazdinnál edzősködő korábbi profi labdarúgó Safaric, aki 2011 és 2013 között futballozott a kaposvári NB I-es csapat-ban. – Valahogy önöknél a szakmai metodika az, mely nem működik megfelelő-en, és így a labdarúgó-nevelés területén egy bizo-nyos kor után mintha min-den elcsúszna. Még ma is sokat beszélek egykori játékostársaimmal és biz-ton állíthatom, hogy Balázs Benjámin, vagy éppen Kulcsár Kornél pél-dául nagyon jó futballista. Ahogy halljuk itt, Magyar-országon most tényleg nem lehet rossz futballistá-nak lenni, a kormányzat, illetve az állam részéről amennyit most maguknál a futballra áldoznak, az előtt le a kalappal. Ezt a helyzetet kell megtölteni-ük tartalommal.De vissza a vb-hez: szombaton este nyolctól már az orosz–horvát negyeddöntő villanyoz-hatja fel szomszédain-kat…A varasdi stadion bárjában a szövetségi kapitány baráti köréből is sokan nézték a horvát-dán futballmeccset(Fotó: Polgár László)Horváth Ádám már a csehországi futamokra összpontosíthatVb-sorokVajon mi lesz szombat este?!
2018. 07. 06. | 23SportMúlt hét péntekén két, a nagykanizsai labdarúgásból indult futballista is sze-repet kapott egy nemzetközi labdarúgó felkészülési meccsen, amelyet a szlo-véniai Lendván vívott a Nafta Lendava, illetve a magyar második vonalban sze-replő Aqvital FC Csákvár. Ezen a hasá-bokon a múlt szezonban a szlovén másodosztály harmadik helyén végzett Lendva játékosáról, Grabant Bencéről már írtunk, a csákváriaknál pedig a kapuban bizonyíthatott Markek Tamás, aki egykor még az NB III-as NTE 1866 legénységében is megfordult.A 26 esztendős hálóőrt, ahogy Kanizsán mindig, úgy a lendvai stadionban is figyelő szemek kísérték...– Igen, apu ezúttal is ott volt a szlovéniai találkozón, hisz’ amikor csak tudja, megnézi a meccseimet – válaszolta a már kellő rutin-nal felvértezett Markek Tamás. – Gyermekkorom-ban minden edzésen és mérkőzésen ott volt, ezért neki, valamint anyukámnak nagyon sokat köszönhetek azért, hogy idáig eljutottam.Az utóbbi időben min-denesetre volt lehetősége a családtagoknak felkereked-ni, mivel Tamás 2011-ben távolabb került Dél-Zalától.– Az elmúlt évtized elején csöppentem bele a foci vilá-gába, majd a ZTE utánpótlá-sához kerültem, hogy a 2010-11-es idényben már a Nagykanizsai TE NB III-as együttesében védhessek. Később Nagy Mihály meg-keresése után kerültem Pápára, ahol fél évig a szin-tén harmadik vonalbeli tar-talékcsapatnál voltam, majd felkerültem az első számú együtteshez, amelynél több mint három esztendőt töltöttem. A válogatott és német bajnok Szűcs Lajos-sal közösen dolgozva elmondhatom, hogy idővel baráti kapcsolatba is kerül-tünk, lévén ő egyben gyer-mekkori példaképem is volt. A csákvári csapat már a har-madik egyesület, ahol közö-sen dolgozunk, persze most már játékos és edzői beosz-tásban. Remek kapustré-ner, jó hangulatban, de nagyon keményen edzünk, ala-posan meg-tor-náztat minket, viszont csak így van értelme valamit is csinálni.Hogy később mégis miként került a képbe Csák-vár és az NB II?– Miután 2015-ben meg-szűnt az NB I-es Lombard Pápa, olyan helyre szeret-tem volna menni, ahol több játéklehetőséghez jutok, így kerültem az NB III-as Rákos-mente KSK-hoz, ahonnan 2017 nyarán Csákvárra iga-zoltam. Ennek sajnos volt egy kevésbé örömteli előz-ménye, hiszen a Fejér megyeiekhez úgy mehet-tem, hogy az akkori első szá-mú kapusuk sajnos megsé-rült, és szükségük volt még egy hálóőrre. Igyekszem azóta is mindent kiadni magamból, és bizonyítani a szakmai stábnak, hogy bár-mikor bevethető vagyok.A bizonyítás nem csupán a csapatánál követelmény, Tamás ugyanis már a játékos pályafutása utáni időszakra is gondol.– Jövő év nyaráig biztosan a klubnál maradok, és még sokáig szeretném folytatni sportolói karrierem, emel-lett azonban a Testnevelési Egyetem sportszervezői szakán folytatok tanulmá-nyokat. Ha minden jól ala-kul, akkor jövőre végzek, úgy, hogy reményeim szerint az előttünk álló szezonban jó néhány NB-s megméretésben is lesz részem a futball vilá-gában.POLGÁR LászlóEgy grazi labdarúgó mini masters tornán vett részt az UFC Nagykanizsa U10-es csapata. A kupa nemzetközi volt, a kanizsaiak a házigazda osztrák csapatok mellett szlovénekkel és az MTK-val is megmérkőztek.Az UFC Nagykanizsa U10-es együttesének eredményei: FC Admira Wacker-UFC 1-0, SV Hinterberg–UFC 1-3, UFC-NK Slovenska Bistrica 1-1, ASK Voitsberg-UFC 1-2, UFC-FSR 3-1, FC Stadlau-UFC 0-0, UFC-MTK 2-2, UFC-Sturm Graz 0-4.– Kifogástalan körülmények fogadták együttesünket, egyben magas színvonalú tor-nán volt lehetőségünk részt venni – mondta el a fiatalok edzője, Visnovics István. – Az 55x35-ös pályán a résztvevők hat plusz egy fős csapatokkal mérkőztek. Mi a négy közé jutásért a torna házigazdájával, a Sturm Graz-cal játszottunk, amely a nyolcas első helyén végzett, nagyarányú győzelmekkel. Sajnos, nálunk is jobbnak bizonyultak, megérdemelten jutottak tovább. Úgy érzem, búslakodni nincs okunk, hiszen erős ellenfelekkel szemben sikerült helytállnunk, helyenként szép játékot mutatva, sok passzal, kényszerítőkkel spékelve, önzetlen játékkal, sok helyzettel. Csoportunk erős-ségét mutatja, hogy a torna első négy helyezettje közül három a mi csoportunkból került ki, lévén a tornát a szlovén Bistrica nyerte, második az MTK, míg a harmadik az Admira lett. P. L.Markek Tamás 2017 nyara óta az NB II-es Aqvital FC Csákvár színeiben védhet (Fotó: Polgár László)TehetségM/Kutató (22.)Gondol mára későbbiekre is...Csoportjuk tagjai Az UFC növendékei ezúttal sem vallottak szégyent az ausztriai tornánvitték a prímet
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKÚjkrumpliszezon idején gyakran készít petrezsely-mes burgonyát Takácsné Szép Viktória. Ez máskor is jó, de ilyenkor a legfino-mabb, fogalmaz. Elkészíté-sét még a Szabolcs-Szat-már-Bereg megyei Fehérgyar-matról származó nagyma-májától tanulta meg az édesanyja. Hozzávalók 2 személyre:Fél kg apró krumpli, kis csokor petre-zselyem, 3 ek tejföl, 1 ek liszt, kevés olaj, őrölt papri-ka, só.Elkészítése:A krumplit egészben hagyjuk, lekaparjuk a héját, és hideg sós vízben feltes�-szük főni. Főzés közben figyeljünk arra, ha bele-szúrjuk a villát, ne essen szét. Ezután átrakjuk egy serpenyőbe, kevés ola-jon kicsit megpi-rítjuk, majd rászórjuk az apróra vágott petre-zsely-met, és a serpe-nyőt rázo-gatva elve-gyítjük vele. Eközben csomó-mentesre keverjük a tejfölt a liszttel, és ráborítjuk a burgonyára. Érdemes időn-ként ezzel is csak rázogatni, így nem törik szét a krump-li. Végezetül, amikor már szépen elkeveredett és rásült a tejföl is, kevés őrölt paprikát szórunk rá. Az egészet kicsit összerázzuk és már kész is. Mindenki szereti a családban ezt az ételt, jegyzi meg Viktória, hozzátéve azt is, hogy kitű-nő köret sült húsok mellé, de akár hagymát is lehet alápirítani, vagy meghint-hetjük reszelt sajttal. B. E.HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ne bújjon el folyton az emberek elől, hiszen nincs semmi takargatnivalója. Most éppen napsütésre, társaságra van szüksége, és nem a magányra.Bika: 04.21-05.21. Új lehetőségek bontakoznak ki ön előtt. Most ne hibázzon, döntse el, hogy mi a fontosabb: a harmonikus családi élet, vagy a szórakozás. iKrek: 05.22-06.21.Ha csendet tud teremteni önma-gában, akkor mindjárt jobban tud figyelni a párja jelzéseire is. Legyen gondolatolvasó, ugyanúgy, mint régen.Rák: 06.22-07.22. Jelentős változások vannak készülő-ben a családjában. Esküvőt jeleznek a csillagok, és lehet, hogy éppen ön lesz az egyik kiválasztott fél.Oroszlán: 07.23-08.23. Próbáljon meg a valóság talaján ma-radni még egy ideig. A szabadsága alatt majd elrugaszkodhat a való vi-lágtól, és álmodozhat reggeltől estig.Szűz: 08.24-09.23. Szinte leolvasható az arcáról, hogy elege van a tervek készítéséből, a határidők betartásából. Lazuljon el minél előbb és meditáljon.Mérleg: 09.24 -10.23.Ha úgy érzi, hogy szüksége lenne némi inspirációra, akkor legjobban teszi, ha eljár koncertekre. A vitami-nok ezúttal nem használnak.sKorpió: 10.24-11.22. Egyre türelmetlenebbül várja a nagy változást az életében. Ne sürgesse az időt, mert hamarosan úgyis meg-hozza a várva-várt boldogságot.Nyilas: 11.23-12.21. A nyáron végre rátalálhat arra a sze-mélyre, akiért fenntartások nélkül ra-jonghat. Eleinte azonban több száz kilométert kell utaznia hozzá. Bak: 12.22-01.20. Akkor se éhezzen, ha nincs látható eredménye a fogyókúrájának. Mint azt ön is tudja, az idő mindent meg-old. Csak várjon nyugodtan.Vízöntő: 01.21-02.19. Úgy tűnik, egyre stresszesebb. Ha történik valami ön körül, ha nem, sehogy sem jó. Gyógyítgassa magát egy kellemes vízparton. Halak: 02.20-03.20. Nem véletlenül mondják azt az is-merősei, hogy teljesen megfiatalo-dott, hiszen sikeres belső átalakulá-son ment át. Csak így tovább!Tejfölös, petrezselymes burgonyaEz az étel sok-féleképpen elkészíthető, de önmagában is finom. Takács Bálint és Szép Viktó-ria épp ebéd-hez készül (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA
HETILAP
XXX. ÉVF. 27. SZÁm, 2018. JÚLIUS 13.
Munkagépek dolgoznak az M70-es Letenye és Tornyiszentmiklós közötti szakaszán Murarátkánál. Az autóút több mint tíz kilométeres, jelenleg kétszer egysávos szakaszát kétszer kétsávos autópályává építik át.
Vagyis a beruházások a térségben nem mennek nyári szabadságra… Sőt, újabbak is lesznek: a városban
épül majd a Dunántúl egyetlen velodromja, vagyis pályakerékpáros edzőcsarnoka. 5
Fotó: MTI/ Varga György
Biztonság
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP EZ VOLT A HÉT
Ezen a héten zárult a Magyarország legszebb konyhakertjei verseny első helyi fordulója, vagyis a bírák felkeresték a mintegy ötven nevezőt. Mint mondták, elégedettek a látottakkal, hiszen a gyümölcsösök, veteményesek szebbek, mint az előző években. Az értékelés során figyelembe vették azt is, hogy a kerteket madár-
és rovarbarát szemlélettel alakították-e ki. A második bírálati kör a jövő héten indul, és három héten át tart.
Kamionnal ütközött egy gépkocsi
a 7-esen, a balesetben egy ember megsérült.
A kavicsokat szállító gépjármű és a
személyautó kedden
késő délután a főút és a Hevesi
Sándor utca kereszteződésé-
ben karambolozott. A tűzoltók előbb áramtalanították a járműveket, majd megkezdték a műszaki mentést.
A rendőrség tájékoztatása szerint a Renault-t vezető
48 éves szepetneki nő figyelmetlen
volt, nem adott elsőbbséget a kamionnak. A balesetben a vétkes sofőr súlyos sérülést szenvedett, a mentők kórházba vitték.
a hét száma:
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
Tánccipők
Edzőtáboroztak az
eraklinosok: az óvodás csoport után az általános iskolások vettek
standard és latin táncórákat az egyesület
Ady utcai termeiben.
Az intenzív gyakorlás
célja az volt, hogy nyáron se kopjon a fiatalok
tudása, mert, mint tudjuk, a gyakorlat teszi a
mestert, az ismétlés pedig igen közeli rokona a tudásnak. (Ha
valaki még tud sztereotípiákat, közhelyeket erre a helyzetre, ki nem
mondja, inkább húzzon – no, ne tánc-,
hanem – nyúlcipőt…)
Kanizsa
50
IMPRESSZUM: KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.
Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető.
Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
Fotó: Gergely Szilárd
Nem adott
Fotó: Gergely Szilárd
Fotó: Kanizsa Médiaház
elsőbbséget
2018. 07. 13. | 3 A HÉT TÉMÁJA
„A túlélésnek négy szabályát állítottuk föl a tíz esztendő alatt, ez a négy szabály tartott minket életben, mert a poklot túl akartuk
élni – így egy 10 évvel
ezelőtti Kanizsában Placid atya, a gulágot megjárt, akkor 92 éves bencés szerzetes, majd így folytatta: Első szabály: A szenvedést
nem szabad dramatizálni. Attól csak gyengébb leszek, márpedig a szenvedés elviseléséhez minden energiámra szükségem van. Mi ezt úgy csináltuk, hogy nem engedtük, hogy
valaki is elkezdjen panaszkodni. Ha valaki elkezdett panaszkodni, akkor az első
fél mondat után leállítottuk, és azt kértük, hogy beszéljen a szakmájáról. A
tíz év alatt annyi szakmát tanultam, hogy borzasztó.
A méhészetet, a pulykatenyésztést, a szőlészetet, a bányászatot, a könyvkötészetet, a kutyafülét. A második szabály:
Keresni kell az élet apró örömeit. Észre kell venni, és meg kell örvendezni. Csak egy példát mondok. Mínusz húsz fokban erdőirtás volt. Kimentünk az erdőre dolgozni, de bennünket örökké motoztak, mert a kék parolis belső őrök átadtak a piros parolis
külső őröknek, és akkor megmotoztak. Ilyenkor a pufajkánkat szét kellett tárni, megtapogattak, hogy sugárhajtású repülő,
vagy atombomba nincs-e a hónunk alatt. De ha a katona elfelejtette levenni
a vattasapkámat, micsoda öröm volt, mert mire ő azt
kikutatta volna, addigra én
megfáztam volna. A versenyt úgy csináltuk az öröm észrevételére, hogy összeálltunk reggel, hogy máma lesni fogjuk, milyen
apró örömök érnek, és este, ha a káposztalevest meg a zabkását megettük,
összejöttünk, és aki többet
tud mondani, az lett a győztes. Egyszer volt egy olyan bajnokunk, aki 17-et
sorolt föl. A végén azt mondta: Gyerekek, hát én nem értem rá ma szenvedni, nekem örökké lesni kellett az apró örömöket, és örökké mondogatnom kellett magamban, hogy föl tudjam mondani.
Nekem tartanom kellett a lelket a fogolytársaimban, a kétségbe eső, talajt
vesztett fogolytársaimban. Nekem a tíz esztendő
milliószorta könnyebb volt, mert nekem ott feladatom volt.”
Oloffson Placid tanítása jó talajra hullott a miniszterelnöknél, Orbán a nem
könnyű 2012-es évben szólt így: Temérdek igaz-
ságtalanság érte a magyarokat az elmúlt másfél száz
évben, és sok igazság-
talansággal nézünk szembe ma is. Pedig mi soha nem kívántuk a másét, és senkinek sem akartuk megmondani, hogyan éljen és mit gondoljon. Mégis többször áldozatául
estünk a világpolitikai széljárás irányváltásainak. Mégsem engedhetünk a csábításnak, hogy az olcsó
önsajnálat szélcsendes és langyos vizű kikötőjébe manőverezzük Magyarország hajóját. Az önsajnálat
és az áldozati méltatlankodás a vesztesek, a bukásukat és tehetetlenségüket magyarázó vesztesek szokása. Semmi köze a 48-asok, az 56-osok, a szabadságharcosok bátorságához, tetterős életösztöneihez. Ha mindenki áldozatnak érzi magát, hogy jutunk ki a bajból? Ha mindenki áldozatnak érzi magát, ki fog itt dolgozni?
Az önsajnálat legyengít, felpuhítja a csontot, és gyávává aszalja a jellemet.
A győzelemhez, a sikerhez,
a méltányos bánásmód kiharcolásához bátorság és erő kell.
Igazi áljárványként járta be Európát a rémisztő hír: a
magyar alaptörvény Istennel kezdődik. Éppen úgy, mint az angol himnusz, de
a magyar nem az uralkodónak kér hosszú életet, hanem a népnek jókedvet
és bőséget. Vérzivataros történelmünk állandó ellenpontja is a jókedv, békebeli várainkban is „kedv s öröm röpkedtek”.
Az sem véletlen, hogy a Himnuszban előbb van a jókedv, és utána a bőség, mert ez a helyes sorrend.
PAPP János
Egy gyerek négyszázszor nevet egy
nap, egy felnőtt 18-szor. Persze, értjük a finom különbséget: a lazaság
nem azonos a felelőtlenséggel.
A felelős gondolkodás sem a szorongással, aggódással. Az alábbiak hátha segítenek azt a 18-at följebb vinni…
Ha már Zala, legyen laza!
2. Virágot locsolok az
erkélyen. Gyöngyöző gyermekkacaj a lombok
alól. Andrást és Hunort csitítja édesanyjuk, hiába… (Fotó: Papp János)
3. Egy gyerek 400-szor
nevet egy nap, két
gyerek 800-szor…
(Fotó: Illusztráció)
„Nekem a tíz esztendő
milliószorta könnyebb volt, mert nekem ott
feladatom volt”
2.
3. „ „Az önsajnálat és az áldozati méltatlankodás
a vesztesek, a bukásukat és
tehetetlenségüket magyarázó
vesztesek szokása.”
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
A Fesztiválerdő
# ohmydeerfestival
APPARAT DJ (GER)
SET
Middlemist Red
Fran Palermo
Blahalouisiana
Szabó Balázs Bandája
Hősök
30Y
Dope Calypso Run Over Dogs
Mayberian Sanskülotts The Keeymen Route 8
Somló Dávid Soundbank
G alactic Jackson
The Nob ody Elses Akos V
WEVAL(NL)
MORCHEEBA(UK)
ÁKOS WELLHELLO
TOPLOADER(UK)
N APIJEGY
KANIZSAIAKNAK*
július 28-ig
*Kanizsai = itt laksz vagy itt születtél ( a kettő közül már egy is elég :)
Kedvezményes napijegyek
és bérlet: TOURINFORM
ERZSÉBET TÉR 21. 5 900 Ft
6 900 Ft
AUG. 31 -
SZEPT. 1.
NAGYKANIZSA
Csónakázó-tó + Alsóerdő
W WW.OHMYDEER.HU O HMYDEERFESTIVAL #OHMYDEERFESTIVAL O HMYDEER_FESTIVAL
Panel Surfers
Žagar
OhMyDeer_Fesztival_Kanizsa_202x273.indd 1 2018. 07. 09. 14:32
2018. 07. 13. | 5 Aktuális
Nagyszabású fejlesztéssel
folytatódnak a kerékpáros beruházások Nagykanizsán: az országban
Debrecen és Budapest mellett itt épül
velodrom. Ezt Révész Máriusz, az aktív
Magyarországért felelős kormány-
biztos jelentette be a dél-zalai
városban. A regionális központként is
funkcionáló fedett körpályát
verseny- és hobbikerékpárosok
egyaránt használhatják majd.
Révész Máriusz hozzátette: a kormány 2017-ben döntött arról, hogy a budapesti velodrom mellett két
vidéki helyszínen épít pályakerékpáros edzőcsarnokot. Jelezte, a létesítményért Nyugat-Magyarországon hét város versengett: a legvégiggondoltabb, legjobban kidolgozott pályázatot Nagykanizsa nyújtotta be.
– Itt szép hagyományai vannak a kerékpáros sportnak, ezért is esett a választásunk erre a városra. Bízunk abban, hogy a velodrom nemcsak Nagykanizsát, hanem az egész régiót, sőt, az egész magyar
kerékpározást szolgálja majd – tette hozzá a politikus.
A nagykanizsai velodrom
szabadidős sportolásra is lehetőséget ad. A 200-250 méter hosszúságúra tervezett, fedett körpálya közepén sportolásra alkalmas teret alakítanak ki. Révész Máriusz hozzátette, a nyugat-magyarországi velo-
drom lendületet adhat a magyar kerékpársportnak, az országúti kerékpárosoknak
pedig téli edzési lehetőséget biztosít. Ha elkészül a létesítmény, várhatóan
a környező országokból
is sok kerékpáros érkezik majd Nagykanizsára.
Cseresnyés Péter, az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium miniszterhelyettese, Nagykanizsa országgyűlési képviselője kiemelte: a velodrom építésével óriási lehetőséget kapott a térség, és az üzemeltetésére olyan koncepció készült, amely a fenntarthatóságát is biztosítja.
– Több mint egy évtizede
dolgozunk azon, hogy ebben a térségben a kerékpáros turizmus egyre népszerűbb legyen, és hála Istennek, komoly eredményeket értünk el e tekintetben. Egyre többen kerékpároznak, és nemcsak az itt
élők közül: sokan direkt azért jönnek ide, hogy kerékpározással töltsenek el itt pár napot, vagy két keréken fedezzék fel ezt a vidéket – fogalmazott a honatya.
A Nagykanizsán épülő kerékpáros edzőcsarnok egy nagyszabású stratégiai
terv egyik alkotóeleme – hangsúlyozta Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros
Szövetség elnöke. A távlati
tervek szerint a versenyszerű és a szabadidős kerékpározás egyenértékű alternatívája lehet bármely más sportágnak. Ehhez azonban szükség van olyan szakemberekre, akik a fejlesztő és a nevelő munkát is
el tudják végezni, továbbá olyan helyszínekre, ahol a gyermekek is biztonságban
vannak. A velodrom erre alkalmas teret biztosít, a zárt létesítményben a sportolók is nyugodt körülmények közt készülhetnek fel a versenyekre. Nagykanizsa kerékpárosbarát település, az elmúlt években kerékpárutakat építettek, a Csónakázó-tó partján hegyikerékpáros pályát alakítottak ki, emlékeztetett Dénes Sándor
polgármester. A kerékpáros turizmusban sok lehetőség rejlik, a velodromot pedig környező falvakban élők és a külföldről érkezők
is igénybe vehetik. – Egyre többen kerékpároznak, járnak biciklivel munkába, iskolába, hiszen egyre jobbak a lehetőségek is. Az elmúlt időszakban több kilométernyi kerékpárút épült, de természetesen még vannak terveink, s ezt a folyamatot folytatni kell – szögezte le a
városvezető. A nagykanizsai velodrom
a sport és rendezvénycsarnok, valamint a Kanizsa Centrum szomszédságában lévő önkormányzati területen épül fel. Jelenleg a tervezői munkát készítik elő, az előzetes becslések szerint a beruházás értéke 2-3 milliárd forint lesz, a kivitelezés pedig várhatóan
2020-ban indul, hosszabb távon pedig a dél-zalai városban egy kerékpáros akadémia is létrejöhet.
Kanizsa/MTI
Jól gurul
a bringa!
Előtérben
a kerékpár… Szövetségben
Kanizsáért és a
kerékpársportért. Dénes Sándor,
Révész Máriusz,
Princzinger Péter és Cseresnyés Péter
(Fotó: Gergely Szilárd)
Kan
i
zsa nyer
t
e a verseny
tLendület,
két keréken
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
június 30 - július 15-ig
Erzsébet tér
ledfalas
Szurkoljunk együtt!
Foci VB
közvetítés
A Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma
közös szervezésében már több alkalommal
megrendezésre került az „ORSZÁGOS MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGKAMPÁNY”. A nagy sikerre való
tekintettel az idén is elindult a program, melynek
középpontjában a multifokális szemüveg áll.
Az országos szemüvegkampányban résztvevő
szaküzletek a szombathelyi, budapesti, győri,
kecskeméti, miskolci, nagykanizsai szalonjai,
melyek a Semmelweis Egyetem által alapított
Semmelweis Kft. országos vizsgáló pontjai.
Most érdemes kipróbálni a technika legújabb
vívmányának köszönhetően a személyre szabott,
legszélesebb csatornájú multifokális szemüvegeket, melyek tökéletes látást biztosítanak minden
távolságra. A multifokális szemüveg kipróbálása
a „100 %-os ELÉGEDETTSÉGI GARANCIÁNAK”
köszönhetően kockázatmentes! Amennyiben a
vásárló egy hónap viselés után elégedetlen - a
kampány ideje alatt, a kampányban résztvevő
Sashalmi Optika üzletében vásárolt – multifokális/progresszív lencséjével, akkor azt 100
% elégedettségi garanciával kicserélheti, az
eredetivel megegyező minőségben és korrekciós
értékben a vásárlást követő 3 hónapon belül. Az
évek múlásával – ahogyan minden szövetünk –
szemünk is elveszíti természetes alkalmazkodó
képességét, veszít rugalmasságából. Ilyenkor
tapasztaljuk, hogy kezünk nem elég hosszú, az
apróbb betűk összemosódnak, az olvasnivalót
egyre távolabb kell tartani szemünktől, hogy
élesen lássunk. Ez a teljesen természetes
folyamat, mely előbb-utóbb minden embernél
bekövetkezik, a „presbyopia”, vagy öregszeműség.
Bár az öregedési folyamatokat megváltoztatni
nem tudjuk, modern világunkban a technológia
vívmányainak köszönhetően az ezzel járó
kellemetlenségek már hatékonyan enyhíthetőek.
A multifokális szemüveglencsék átveszik a
szem – idő múlása során elveszett – munkavégző képességét és viselőjük visszanyerheti a
természetes éleslátás élményét. Rendelkezik a
távoli és közeli látómezővel, a két dioptria közötti
átmenet egy úgynevezett látócsatornában kerül
kialakításra, így alkalmas a közbenső távolságra
lévő tárgyak nézésére. A folyamatos fejlesztésnek
köszönhetően ez a folyosó egyre szélesebb és
a széli részek torzítása pedig egyre kisebb. A
kiszélesedett látómező nagy könnyebbséget
jelent pl. autóvezetés közben, mert nem
csak az utat, hanem a műszerfalat is tisztán
láthatjuk vele. Kaphatóak speciális célra ajánlott
multifokális szemüveg típusok is pl. számítógépnél
a képernyő előtti munkához, vezetéshez.
A gyártók gondoltak a fényre érzékeny szemű
emberekre is, létezik fényre sötétedő változata
is a lencséknek. Fényviszonyoktól függően UV
fényre sötétedik a lencse, így a dioptriás napszemüveget is helyettesíti. A progresszív lencsék
viseléséhez hozzá kell szoknunk, meg kell tanulni
a használatukhoz szükséges fej és szemmozgásokat. A legmodernebb lencsék esetében rövid
a megszokási idő, mert ezeket a természetes
szemmozgás és fejtartás figyelembevételével
alakították ki. A progresszív lencse által nyújtott
előnyök bőven kárpótolnak bennünket a kezdeti
nehézségekért. Jelenleg a Sashalmi Optika
üzleteiben az országosan elérhető „MULTIFOKÁ-
LIS SZEMÜVEG KAMPÁNY” ideje alatt nagyszerű
lehetőség nyílik a probléma ideális megoldására.
A Sashalmi Optika üzleteiben modern, korszerű
vizsgálóberendezésekkel állapítják meg pácienseinknek a legmegfelelőbb korrekciót. Most egy
szemüveglencsét fizet, kettőt kap, ha multifokális
szemüveget készíttet nálunk bármelyik kedves
vásárlónk. A legszélesebb csatornájú progresszív
szemüveg viselők és a dioptriás napszemüvegre
vágyók most fél áron
jutnak a tökéletes látás
élményéhez.
Keresse fel üzleteinket, hogy segíthessünk!
Nagykanizsa, Sugár u. 1., N nagykanizsa, Platán sor 1.,
tel.: 06/93-789-962 tel.: 06/93-310-644ORSZ ÁGOS MUltifoKÁLIS SZE MÜVEG KAMPÁNY A SASH ALMI OPTI KÁBAN
A kampány ideje alatt a Sashalmi
Optika szaküzleteiben 4 D-s
technológiával vizsgálják meg
a szemét.
A Sashalmi Optika szolgáltatásaira és
akciójára jelentkezzen be most!
MultifoKÁlis lencsék specialistája
2018. 07. 13. | 7 junior
Terápiás kutyák vendégeskedtek a SWANS Balett- és Tánciskola táborában. A foglalkozáson nemcsak a kutyák, hanem a tudásuk is lenyűgözte
az ifjú táncosokat.
– Igyekszünk lekötni a gyerekeket és olyan játékos feladatokat adni nekik, ami fejleszti őket, és az esetleges telefonos
vagy számítógépes elfoglaltságtól egy kicsit kikapcsoljuk őket – mondta el Pulai László-
né koreográfus.
Az idei második tábor tehát nemcsak a táncról szólt, a gyerekek például sokat kézműveskedtek, s újdonságként bohócműsort és szituációs játékokat is szerveztek nekik. Ezen a nyáron még július 30-tól augusztus 3-ig lesz tábor a SWANS Balett- és Tánciskolában.
nem
táncoltak
A kutyák
Új(abb) szerepben próbálta ki magát Micsinai
Dominik: a versmondó-színjátszó fiatalember, aki nem mellesleg a városi televízió időjárás-
jelentéseiből is ismerős lehet a kanizsaiaknak,
színdarabot írt. A Bauer Szonettet Dominik és
barátai – a Honvéd Kaszinó Városi Színpadtól –
nemrég a vasvári színjátszó fesztiválon is bemutatták, ahol a Magyar Színjátékos Szövetség
minősítéssel jutalmazta az egyszerre kacagtató
és elgondolkodtató történetet.
A Bauer Szonett című népi komédiát még 2017-ben kezdte el
írni Micsinai Dominik egy olvasmányélmény hatására.
– Egy alkalommal a kezem ügyébe akadt S. Szabó István
Tanya című humoros jelenete, amely azonnal megragadta a fantáziámat – meséli Dominik. – Akkoriban még az is a szemem előtt lebegett, hogy jó lenne egy
saját színdarabot vinni a 2018-as Helikoni ünnepségekre, így belevetettem magam a munkába. Mivel a Helikonon szigorú időmegkötés van, ezért egy rövid, de
annál erősebb történetben gondolkodtam.
A Bauer Szonettben egy képzeletbeli magyar falu, Zajosszentzabolátlan élete fenekestül felfordul, amikor német turisták érdeklődésének a középpontjába kerül.
A helyi hivatal ambiciózus munkatársa igyekszik felkészíteni a helyieket az újonnan kialakult helyzetre, ám buzgósága nem ismer határokat. Amikor ezt megelégelik a falu idősei, elhatározzák: letörik a
fiatal hivatalnok szarvait.
– Mivel népi komédiáról van szó, a darab elsődleges célja a szórakoztatás volt, ennek érdekében
elnagyolt, karikatúraszerű figurákat találtam ki. Ugyanakkor törekedtem arra is, hogy a történetnek azért legyen súlya, mondanivalója: ami ebben az esetben az, hogy a szeretetnél semmi sem fontosabb.
Dominik darabját a nagyközönség először az áprilisban megrendezett Helikonon láthatta, a Honvéd Kaszinó Városi Színpadának közreműködésével. A visszajelzések pozitívak voltak: a Bauer Szonett bronzminősítést kapott, illetve az egyik szereplő, Molnár Bernadett játékát különdíjjal jutalmazták. Dominik emellett még versmondói tehetségét is megcsillogtatta az összművészeti diákfesztiválon: egy arany minősítés mellett a rendezvény fődíját is
elhozta Keszthelyről.
– A Bauer Szonettel azóta már a
vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon is felléptünk, ahol elnyertük a Magyar Színjátékos Szövetség minősítését. Ez és a helikoni elismerés arra ösztönöz, hogy a drámaírást a jövőben is folytassam. Már van is egyébként
egy-két új ötletem.
A Radnóti-diplomás versmondó azonban egyelőre még biztosan nem ragad tollat: az érettségi
utáni, jól megérdemelt pihenését
tölti, de nyári tervei közt szerepel
a diákmunka is. Szeptembertől pedig új kihívások várnak a fiatalemberre, hiszen reményei szerint a Batthyány Lajos Gimnázium után az ELTE magyar-történelem
szakán folytatja tovább tanulmányait.
NEMES Dóra
T
e
h
ets
égM/Ku
t
a
t
ó (23.)
Szeretet
Zajosszentzabolátlanon Micsinai Dominik: Törekedtem
arra is, hogy a
történetnek legyen súlya,
mondanivalója (Fotó: Gergely Szilárd)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kultúra
HevesiSI Sándor
MűvelődéSI Központ
MADARAK, TÁJAK, EMBEREK – Pusztafi Attila fotókiállítása
Megtekinthető: augusztus 15-ig a színházi előcsarnokban.
Július 18. (szerda) 10-12 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – kavicsfestés
Móricz ZSIgmond
MűvelődéSI Ház
Július 17. (kedd) 19.30 óra – Erzsébet
tér Népek Zenéje sorozat
FRANCIA EST
Orbán Bori – ének, Pánczél
Kristóf – zongora
Tanítvány és tanár? Tűz és víz? Énekes és zongorista?
Nő és férfi? Orbán Bori és
Pánczél Kristóf duója, ha
nem is válaszol, de újra és
újra kérdez. Kérdez a színpadon, a tévében; színházban, kulturális fesztiválokon, fővárosban és kis falvak szívteljes közönsége előtt. Bori énekel. Sanzont,
kuplét, régi slágereket, de elsősorban Borit. Kristóf
zongorázik és énekel is, ha
a sors úgy hozza, diplomáján úgyis ez áll: „Énekművész, -tanár”. Bori és Kristóf. Muzsika.
A belépés díjtalan.Programajánló
Júl. 14-15. 15:00 Hotel trANSYlvANIA 3. - SZörNYEN réMES VAKácIÓ
szinkr., amerikai családi animációs film
Júl. 14-15. 15:30 MAMMA MIA (1. rész)
amerikai zenés vígjáték
Júl. 18. 15:45 Hotel trANSYlvANIA 3. - SZörNYEN réMES VAKácIÓ
szinkr., amerikai családi animációs film
Júl. 12-18. 16:00 HIHetetleN CSAlád 2.
szinkr., amerikai családi animációs film, akciófilm, kalandfilm, sci-fi Júl. 12-17. 17:15 Hotel trANSYlvANIA 3. - SZörNYEN réMES VAKácIÓ
szinkr., amerikai családi animációs film
Júl. 12-18. 17:45 KÖNYVKluB
szinkr., amerikai vígjáték
Júl. 18. 18:00 és 20:30 MAMMA MIA! - SOSE HAGYJUK ABBA PreMIer előtt!
amerikai zenés vígjáték
Júl. 12-18. 18:30 HAveroK HArcA
szinkr., amerikai vígjáték
Júl. 12-17. 19:30 FelHŐKArcoló
amerikai akciófilm
Júl. 12-18. 20:00 SodródáS
szinkr., amerikai akciófilm, kalandfilm, Júl. 12-18. 20:30 FelHŐKArcoló 3D
amerikai akciófilmjúlius 12-
július 18. Műsora
A függőleges város
A Felhőkarcoló című akciófilm főszereplője, Will Sawyer (Dwayne Johnson), aki egykor az FBI túszmentő osztagát vezette, jelenleg felhőkarcolókra specializálódott biztonsági szakértőként dolgozik. Legújabb megbízása miatt Hongkongba utazik, amikor a világ legmagasabb épülete
hirtelen kigyullad, és őt kiáltják ki felelősnek. Will ellen körözést adnak ki,
így kell megállítania az igazi felelősöket, tisztára mosnia a nevét, és legfőként megmenteni a családját, akik az épületben rekedtek. Az izgalmas
produkcióban Dwayne Johnson a világ legmagasabb épületében üldözi
a terroristákat – igaz, ez az épület fiktív, mert 1067 méter magas, 240
emeletes függőleges várost még senki nem mert építeni. Hogy a sztori
mégis valószerű legyen, a film alkotói azt az embert kérték fel szakértőnek, aki a világ legmagasabb – és létező – épületét, a dubaji Burdzs Kalifát tervezte.
Ezt ajánljuk!
A Cinema NagykanizsaOrbán Bori
Kanizsára Pánczél
Kristóffal érkezik
A Kanizsa most, a megszokott rend szerint, nyári álomra
vonul, legközelebbi lapszámunk augusztus 24-én,
pénteken jelenik meg.Ám addig sem maradnak hírek nélkül, hiszen a város és
a térség történéseiről értesülhetnek a Kanizsa tv-ből, illetve a Nagykanizsa Online-ról. Látogassák a kanizsaujsag.hu és kanizsatv.hu
oldalakat, ha a nagy melegben hírekre szomjaznak!
Jó pIHenést, vidám NYArat kívánuNK!
Vidám nyarat!
2018. 07. 13. | 9 Kultúra
Nem lehet elégszer rácsodálkozni a régi idők fürdőruhadivatjára. A korabeli illusztrációk a tengerpartokon is nyakig zárt, fodros és szalagdíszes ruhakölteményekben ejtőző dámákat örökítenek meg. Ezek a képek egyszerre mosolyogtatják meg, s töltik el hálával – főként – az ember lányát, amiért ma már nem gurulós fürdőkabinban tolják, mondjuk, a Balatonba, valahányszor hűsölni támad kedve. A XIX. század
derekán ezek az olykor lóval vontatott fülkék, majd valamivel később a túlméretezett, mai „szakzsargonnal” élve, oversize fürdőköpenyek arra voltak
hivatottak, hogy megóvják
a hölgyeket egy-egy kön�-
nyelmű és illetlen boka- vagy vállvillantástól – hogy
mást már ne is említsünk…
Ehhez képest Dr. Surányi
Lajosné Mair Gréte 1930-as évekből származó fürdőruhája – bő és szemérmesen
visszafogott szabása ellenére is – már egy új korszak
és világnézet beköszöntéről árulkodik. A fekete klottból varrt, szoknyás úszódresszt most a hónap
műtárgyaként lehet megnézni a Thúry György Múzeumban. Az intézmény
munkatársa, Horváth
Franciska emlékeztet rá: a
fürdőruhák nagy családja hosszú és rögös utat járt be, mire mai változatai népszerűvé, és nem utolsósorban elfogadottá váltak. Ez mind a női, mind a
férfi viseletekre igaz.
– A fürdőruhák története
szorosan összefonódik magának a fürdőkultúrának, illetve a XIX. század társadalmi berendezkedésének az átalakulásával – kezdi a történész-segédmuzeológus. – A nyilvános fürdőzés korábban egyáltalán nem volt szokás, s miután azzá vált, a nők csak később, az 1800-as évek első felében vehették
ki a részüket belőle. Egy illemtudó hölgy természetesen még akkor sem mutathatott meg magából
semmit, amikor mártózni indult, ezért hosszú ujjú, földig érő ruhát vett fel, alatta szintén hosszú nadrággal, valamint – biztos, ami biztos alapon – fürdőharisnyával. A test teljes elfedése nemcsak feléjük, hanem a férfiakkal szemben is elvárás volt. Ezeket a
ruhaneműket ráadásul akkor még jó vastag anyagból készítették, hogy vizesen is megőrizzék a tartásukat, és ne tapadjanak rá az ember testére.
Az első úszódresszek ugyan minden erkölcsi kívánalomnak és prűd eleganciának megfeleltek, ám ennél többet már nem
igazán lehetett a javukra írni. Egyáltalán nem voltak
praktikusak, még kevésbé kényelmesek, ezért aztán ezeket fel is váltotta a rövid
ujjú és térdig érő fürdőruha
az 1890-es években. Fürdőharisnyát még sokáig, csaknem három évtizedig használtak.
– A századforduló újabb
változást hozott ezen a téren: az úszóversenyek női indulói egyre nagyobb
számban bújtak férfi sporttrikóba, amivel eleinte nagy port kavartak, de végül mégis lazultak a fürdőruha viselésének írott és
íratlan szabályai. A gurulós fürdőkabinok és az óriási köpenyek helyére léptek a még mindig hos�-
szú ujjú, viszont vékonyabb anyagból készült fürdőingek, az 1920-as évek nap- és mozgáskultuszával pedig új nőideál született: a napbarnított bőr letaszította trónjáról az arisztokratikus porcelánfehéret, s egyre fontosabbá vált a jó alak is, így nagyobb szerephez jutott a rendszeres testmozgás és a diétázás. Jelzésértékű,
hogy húsz évvel később már lehetett kapni kétrészes fürdőruhát, majd ’46-
ban berobban a köztudatba a bikini, amit Spanyolországban és Olaszországban olyannyira nem néztek jó szemmel, hogy be is
tiltották – egy időre.
A Thúry György Múzeumban több fürdőruha is őrzi a ’30-40-es évekbeli divatot: van, amelyik Chicagóból érkezett, kettő pedig valaha egy igazi, köztiszteletben álló kanizsai lokálpatrióta, Dr. Surányi Lajosné Mair Gréte tulajdona volt.
– A hónap műtárgyaként
kiállított darab vállpántos, V-nyakkivágású felsőrészből, valamint egy szoknyarátétes rövidnadrágból áll, tehát ez még mindig egy meglehetősen szolid viselet, amit asszonykorában hordott – magyarázza Horváth Franciska. – Dr. Surányi
Lajosné Mair Gréte visszaemlékezéseiből egyébként kiderült az is, hogy fiatal lányként többször járt külföldön. Nővérével és annak
családjával gyakran felkereste például Riminit, ahol egy alkalommal nem más volt a kabinszomszédja, mint a híres orosz író, Makszim Gorkij, s annak színésznő kedvese. Az asszony
elárulta, a két társaság hamar összebarátkozott, s Gorkijék nemcsak a felnőttekkel beszélgettek nagyokat, hanem a gyerekekkel is
megtalálták a közös hangot. Arról azonban már nem szól a fáma, hogy ezen
az olaszországi vakáción vajon milyen fürdőruhát viselhetett a fiatal Gréte…
NEMES Dóra
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a divatvilág meghökkentő trendjei kizárólag a mai kor
sajátjai, pedig már száz
évvel ezelőtt is akadtak
egészen elképesztő tervezői megoldások. Igaz,
ezeket nem a figyelemfelkeltés vagy a polgárpukkasztás szándéka hívta életre; a ruhakészítők egészen egyszerűen igyekeztek minden
szigorú erkölcsi és társadalmi kritériumnak megfelelni. Így fordulhatott elő például az, hogy
a XX. század hajnalán a
nők strandfelszerelésébe még éppúgy beletartozott a főkötő,
mint a harisnya.
… hogy semmi
ne
villanjon!
A szoknyás úszódressz már
egy új szemléletről tanúskodik,
mutatja Horváth Franciska
(Fotó: Gergely Szilárd)
Korabeli stranddivat…
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Szellem
Máriacell, 2018 júliusa. Azt mondták, itt még
a fű is zöldebb. Az. De nem lila a tehén, még a világhírű, titkos recept alapján készített gyógynövénylikőr
kóstolása után sem. A tehén pöt�-
työs-foltos(!), akár a lélek – mármint az emberi. Mindenkié. Mindegy, kié.
A legenda szerint Magnus, a térítő szerzetes egy Mária-szoborral érkezett meg ide 1157-ben, de útját hatalmas kőszikla zárta el, azonban a bencés barát nem rettent meg: a Szűzanya mását a sziklára tette, s a kőtömb kettéhasadt.
Innen tudta, jó helyen jár, remetekunyhót, úgynevezett cellát-kápolnácskát épített, ebből ered a stájer-magyar gyöngyszem későbbi neve: Máriacell.
Az első kőtemplomot fél évszázad múlva I. Henrik morva őrgróf emeltette, hálából. Ágyhoz kötve, súlyos köszvényben szenvedett ugyanis, amikor egyik éjjel álmában Szent Vencel jelent meg neki, s azt mondta: ha visszanyeri egészségét,
zarándokoljon el Máriacellbe, és építsen a
Szűzanya tiszteletére templomot. S lőn – egészség
is, templom is. Később a mi Nagy Lajos királyunk
Isten házát gótikus stílusban átalakíttatta,
s kegykápolnával bővíttette. Persze, hálából. A török ellen vívott honvédő küzdelem során, álmában, neki is megjelent a Szűzanya, aki megjósolta harci sikerét, s mikor az uralkodó felébredt, egy Mária-kép volt a mellén. Lajos, seregével, naná(!), legyőzte az oszmán túlerőt. Kétség sincs, Szent II. János Pál pápa ismerte ezeket a történeteket (persze, sokkal többet is), amelyek fényében a Rosarium Virginis Mariae-
ben írt intelme új erőre kaphat a pöttyös-foltos,
de hívő lélekben: „Van-e vajon jobb eszköz a rózsafüzérnél ahhoz az igényes és rendkívül gazdag feladathoz, hogy Máriával együtt szemléljük
Krisztus arcát? Fel kell azonban fedeznünk
azt a titokzatos mélységet, amely ennek a népi ájtatosság számára oly kedves imának az egyszerűségében rejlik. Az Üdvözlégy Mária elimádkozásával elmélyítjük Isten Fia küldetésének
legfontosabb eseményeit, amelyeket az Evangélium és a Szent Hagyomány által kaptunk
örökségbe. Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért,
fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a mindennapi élet körülményei között.”
Mária a győzelem – útja és reménye, Mária-
cell pedig a bizonyítéka annak, ő több mint hit,
ő a létező valóság. De ugyanezt bizonyítja Máriacell összes testvérvárosa
is – s ha a listában valaki nem fedezi fel a Gondviselés munkáját, akkor keresse fel bátran a celli forrást, amely gyógyítja a szembetegséget… –: Fátima, Lourdes, Loreto, Czestochowa, Altötting, Esztergom.
A „nagy harc” – hogy a komcsik is értsék: az a harc lesz (tényleg) a végső… – még hátravan, de akik Mária köpenye alá gyűlnek, megmenekülnek.
A próféciák szerint még életünkben választhatunk
(félreértés ne essék, a „mesekönyves” hitetlenek is), de persze jobb minél előbb a győzedelmes sereghez csatlakozni, imádsággal, hittel, alázattal. Lám, a Szűzanya csillagai alatt (sic!) is egyre több tévelygő európai politikus érti ezt. Nem kell félnetek, jó lesz…
PS.: Máriacell, 2018 júliusa. Mindannyian zarándokúton
vagyunk. „A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba
visz – sokan bemennek rajta. Szűk a kapu
és keskeny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják.” (Mt 7.13-14) A tehén se lila. Pöttyös-foltos ugyan, de nem lila, s nem is kell átszínezni. Európa sem lila.
Pöttyös-foltos ugyan, de ezt sem kell átszínezni. A bátrak igazsága az igazság bátraié. Most segíts
meg, Mária…! A tehén se lila
Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. (Assisi Szent Ferenc imája, részlet.)
PÉTER Árpád
„Mert Te szent
kereszted által megváltottad a
világot.” A máriacelli kálváriahegy csúcsán:
csak egy lépés az
ég…
(Fotó: Péter Árpád)
2018. 07. 13. | 11 bűnügy
Állatvédők mentettek meg – névtelen bejelentés után – egy kutyát, amelyet brutális körülmények
között tartottak. Az állatkínzók ellen most vádat emelt a kanizsai járási ügyészség.
A férfi és a nő tavaly november
elején költözött be egy becsehelyi családi házba, ahol ezt megelőzően a nő volt élettársa, valamint lányuk és vejük lakott, akik egy kisebb testű keverék szukát és
egy nagyobb testű keverék kan kutyát tartottak, elevenítette fel a
történet kezdetét dr. Pirger Csaba,
a Zala Megyei Főügyészség sajtószóvivője. – A volt élettárs 2015-től külföldön vállalt tartósan munkát, lányuk és vejük pedig októberben
új ingatlanba költözött, ahová a kutyákat nem vitték magukkal – folytatta az ügyész. – Az állatok ezt követően a férfi és a nő felügyelete alá kerültek, tényleges ellátásukról azonban a nő 12 és 9
éves gyermekei gondoskodtak. Beköltözésüket követően a fehér-
fekete foltos kutya több alkalommal kiszökött az udvarról, ezért a
férfi november közepén az eb nyakára egy másfél centi vastag, két méter hosszú, forgó nélküli rafia kötelet erősített, és az állatot
az udvaron lévő melléképület 1,7
méter magasságban lévő ablakrácsához kötötte. Így pedig csak minimális mozgástere maradt a kutyának.
Az állat több mint egy hónapon
keresztül élt így, a kötél kikezdte a
nyakát, amelyen hatalmas, fájdalmas seb keletkezett. A külföldi munkából csak hétvégente hazajáró férfi és a nő nem törődött vele, oda sem mentek hozzá, így az állapotát sem érzékelték. A kutya a hideg télben még az ólba
sem tudott bemenni, minimális életterében pedig sérülésveszélyes tárgyak, törött üvegű ablakkeretek voltak.
– Ez a bánásmód jelentős fájdalommal járt az állat számára –
fogalmazott dr. Pirger Csaba –, a
nyakán lévő seb az idő előrehaladtával valószínűleg súlyos, életveszélyes következményekkel, fertőzéssel járt volna, és tovább károsodott volna a kutya
légcsöve. Ez a tartási mód alkalmas volt arra, hogy az állatnak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.
Szerencsére a kutyán még időben segíteni tudtak, ugyanis egy
névtelen állampolgári bejelentés nyomán az állatvédők kimenekítették, és tavaly december 20-án elvitték a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyre. Az állatkínzók ellen most a Nagykanizsai Járási Ügyészség vádat emelt a Nagykanizsai Járásbíróságon. P. Á.
Vagy a vizsgálatokat nem szerette, vagy az egészségügyi szakdolgozókat – mindenesetre utóbbiakra rátámadt egy ittas férfi a kanizsai kórházban.
A történet egyetlen pozitívuma: a tintás muki
nyilván meggyógyult néhány perc alatt, hiszen aki
nagyon rosszul van, az nem akar verekedni…
Egy 53 éves férfit tavaly decemberben mellkasi fájdalmai miatt vittek a mentők a Kanizsai Dorot�-
tya Kórház sürgősségi osztályára,
ahol megkezdték az ellátását. Egy
orvostanhallgató branült próbált behelyezni a férfi karjába, a másik
karjából pedig egy ápolónő vért
vett. Emiatt az ittas páciens indulatos lett, szidalmazta a személyzetet, s fenyegetőzött, hogy megveri őket. Sőt, azt is mondta, a műszak végén megvárja az ugyancsak segédkező férfi ápolót, s visszajön hozzá a családjával
együtt.
Kiderült, a fazon nem csupán szájhősködött, ugyanis váratlanul felugrott a vizsgálóasztalról, odalépett az EKG-val épp végzett férfi
ápolóhoz, és tenyérrel alaposan mellkason ütötte. Hogy ne legyen
nagyobb baj, ketten lefogták, kivitték a váróterembe és hívták a rendőrséget. A balhés beteg ellen most
a Nagykanizsai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat.
P. Á.
Így tilos kutyát tartani!
(Fotó: Illusztráció, kutyabarat.hu) A mentőben még rendesen
viselkedett a férfi,
a kórházban aztán
elszabadultak az indulatok
(Fotó: Illusztráció)
Egy ittas férfi kalandjai
Állatkínz
á
s B
e
cs
e
h
e
lye
n
Rövid kötélen a fagyban
Idézet a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről nevet viselő jogszabályból:
„244. § (1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces
állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását
okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az
állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.”
Na, akkor ez most hány évet ér…?! És mennyit fognak kapni…???!!!
Ápolókra támadt a kórházban
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP exkluzív
A Toscával tér vissza 65 év
után az opera Nagykanizsára:
a Magyar Állami Operaház egy
országjáró előadássorozat keretében érkezik a városba
decemberben. A műfaj rajongóinak azonban addig sem kell
mellőzniük a nagy klasszikusokat és a friss hangokat, hiszen
a Magyar Opera200 CD-bokszból a városi könyvtár is kapott.
A lemezgyűjteményt Ókovács Szilveszter, az intézmény főigazgatója mutatta be a
közelmúltban a városházán –
ekkor beszélgettünk vele
operáról, balettről–
és egy kicsit a funkyról is.
– Tavaly jelent meg a hazai operakultúra történetét bemutató, Magyar Opera200 CD-gyűjtemény. A zenei kollekció 50+3 lemezt – 35 válogatott operát – tartalmaz. Milyen szándék hívta életre ezt a nagyszabású és hiánypótló munkát?
– Ennek hátterében egy összetett jelenség állt. A legfőbb problémát mindenek előtt az jelentette, hogy a magyar opera legfontosabb
műveiről utoljára az 1980-as években készült lemezfelvétel. Ezzel együtt arra sem volt mód
eddig, hogy a mai magyar operaénekesek, zene- és énekkarok, valamint karmesterek bármilyen módon megörökíthessék művészetüket. Mindez azért nagy baj, mert a mű, amely
fiókban hever, és nem jut el a közönséghez, halott. Viszont, ha előadják és meghallgatják,
tovább él – sőt, mintha vérátömlesztést kapna
minden egyes új interpretációval. Az Operában ezt a folyamatot igyekeztünk előmozdítani, amikor 2010-től kezdve folyamatosan felvettük az elmúlt kétszáz év nagy magyar dalműveit. Ezeket aztán kiadtuk egy díszdobozban, majd ingyen szétosztottuk ezer könyvtár
és zenei intézmény között. Cserébe annyit kértünk, tegyék kölcsönözhetővé ezeket az anyagokat, hogy minél többekhez eljuthassanak. Ha pedig már ronggyá hallgatták a CD-
ket, szóljanak:
a munkát f olytatjuk,
cserélhetünk is példányokat, és a jövőben újabb kiadványok,
afféle pótkötetek várhatók.
– Kétszáz évet említett az imént: egy ekkora időintervallum esetén milyen szempontok szerint
lát hozzá az ember egy reprezentatív válogatás összeállításához? Bizonyára vannak klasszikusok, akiket nem lehet megkerülni, de a lemezekre
kevésbé ismert darabok, valamint kortárs szerzők
is felkerültek.
– Valójában nem indult ám ez ilyen nagy projektnek. 2010-ben a legelső lemezre az úgynevezett ős-Bánk került fel, aminek éppen akkor
jelent meg a kritikai kottakiadása. A következőre egy másik Erkel-operát, a Hunyadi László ősváltozatát rögzítettük. Aztán valahogy kedvet k aptunk ehhez az értékmentő és -örökítő
munkához. Most, az
országot járva tudatosult bennem, hogy ha bele akarunk
kapaszkodni a minket megtartó kultúránkba, tűrhetetlen, hogy a magyar opera gyöngyszemei ne legyenek elérhetők bárki számára. Ott
van mindjárt Poldini Edétől A farsangi lakodalom vagy Kenessey Jenőtől Az arany meg az asszony című darab. Ezek a maguk idejében kasszasikerek voltak, ma mégsem lehet egyiket sem meghallgatni, komolyan vehető felvételek híján. A Magyar Állami Operaház viszont
felvállalta, hogy megőrzi a saját művészeti ágának
magyar múltját. Leporoljuk a kottákat, és
az egykori sikerműveket megmérjük a mai idők
mérlegén, hogy vajon játszhatók, hallgathatók-e még egyáltalán?
– Ha már itt tartunk, valóban hosszú múltra tekint vissza a magyar opera. Mit gondol, nem fáradt el még ez a műfaj? Képes lekötni a gyors és
könnyen befogadható élményekre vágyó, folyton pörgő közönséget?
– Ha realistán állunk hozzá a kérdéshez, be
kell látnunk, hogy az opera vagy a balett a mi
életünkben már nem lesz a tömegkultúra része. Olyan, mint a búvópatak. Száz év alatt a
főúri palotákból eljutott szélesebb tömegekhez, aztán eltelt újabb évszázad, és már nem
talált utat az emberekhez. S ez így megy tovább
időről időre. A sok trauma miatt a XX. század a
művészeteket olyan régióba emelte – vagy tette le, attól függ, honnan nézzük –, amit az emberek nem tudtak elérni. E folyamatnak fő
vesztesei az operaházak. A könnyűzene térhó-
„Hiszünk
abban,
hogy amit
csinálunk, az
az összművészet
esszenciája…”
„ „Nemcsak a kultúra szent
templomáról kell beszélni réveteg
művészinterjúkban, hanem azt az
elvet is hangsúlyozni, hogy
egy templom annyit ér,
ahányan látogatják”
2018. 07. 13. | 13 exkluzív
dításával még bonyolultabb lett a helyzet. Mi
mégis hiszünk abban, hogy amit csinálunk, az
az összművészet esszenciája, hiszen valamen�-
nyi művészeti ág, még az építőművészet is – nézzük csak meg az Ybl-palotát – ebben a műfajban kapcsolódik össze, és ez valódi érték.
– Hogyan tovább akkor? Miként érhet el a műfaj, ha nem is tömegeket, de legalább több embert?
– Először is le kell bontani az „opera szent temploma” imázst. Sokakban szül távolságtartást a tévhit, hogy az opera kizárólag olyanoknak
való, akik pezsgő nagyvárosokban élnek,
van fehér szmokingjuk, fejből tudják a szövegkönyvet, és ismerik az egyes balettpózok nevét
franciául. Hibás megközelítés, amelynek eloszlatása az én személyes felelősségem is. Nemcsak a kultúra szent templomáról kell beszélni
réveteg művészinterjúkban, hanem azt az elvet is hangsúlyozni, hogy egy templom annyit ér, ahányan látogatják. Igenis van helye
minden magyarnak az Operaházban, amelyet
magyar építőanyagokból magyar tudás épített
fel – Ybl idején ez volt Podmaniczkyék Budapestjének támogatási feltétele. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az intézmény működését
magyar adóforintok biztosítják: nekünk ezért is
kötelességünk az operákat mindenki számára
hozzáférhetővé tenni, lemez vagy előadás formájában.
– A Magyar Állami Operaház ebben az évadban is rendkívül színes repertoárral próbálta felkelteni az emberek érdeklődését. A közönségutánpótlásról már volt szó, de ne menjünk el szó nélkül a művészutánpótlás mellett sem: egy
alkalommal azt nyilatkozta, hogy pár éven belül
a Bánk bán szereposztása már gondot jelenthet.
Elérkezett ez az idő vagy még előttünk van?
– Szerencsére még nem tartunk itt. Másfél éve, Magyar Évadunk végén ment az Operakaland névre hallgató ifjúsági sorozat, amelynek
keretében a Bánk bánt játszottuk négyes szereposztásban – csakhogy annyi szereplő már nem volt. Így fordulhatott elő, hogy a darabban egy kiváló kolozsvári születésű román énekes is fellépett, amivel önmagában nem volna
semmi baj – ellenkezőleg, szép szimbolikus gesztus is –, de rámutat arra, hogy a magyar énekes- és táncosképzés bátorításra szorul. Ezért van mára saját balettiskolánk, illetve szeretnénk operastúdiót nyitni az Eiffel-beruházásunk részeként, ahol a Zeneakadémián végzett
énekesek szerezhetnek posztgraduális képesítést kétéves gyakorlati képzés során.
– Az Andrássy úti Ybl-palota felújítás miatt zárva van, s ahogy a honlapjukon is írják, az Operaház nélküli időszakot arra használja fel a társulat,
hogy bejárja az országot – Nagykanizsára decemberben érkezik a Tosca koncertszerű változata. Az Operát az Operából programot a Puccini
Itáliája elnevezésű évaddal keresztezték. Praktikus megoldásról van szó, vagy ennél azért többről? Hiszen mégiscsak az egyik legnépszerűbb operaszerzővel turnéznak majd…
– Ha nem Puccini-évadunk lenne, akkor lehet, hogy valami mást hoznánk, mondjuk, a
Rigolettót vagy a Szöktetés a szerájból című Mozart-daljátékot. Ezek a befogadhatóbb darabok közé tartoznak, amolyan „elsőoperák”
– a marketingben úgy mondják, ezek jelentik a
belépőszintet. Puccini teljes életműve is ilyen,
akivel nemcsak a közönség „jár jól”, hanem a szakma is. Zeneszerzői megoldásaiért rajongani lehet, emellett nagyon figyel a lineáris történetvezetésre. És tegyük hozzá: ő azért elég nagy akkordokat szólaltat meg a lélek azon húrjain, amelyekre mi már azt mondanánk, nem kellene rajtuk ennyire pengetni, mert beleszakad az ember szíve.
– Egy kicsit személyesebb vizekre evezve: olvastam valahol, hogy a könnyűzene és a funky világából érkezett annak idején. Mit jelent ez?
– Középiskolában, a Lovassy Gimnáziumban
alapítottunk zenekart fúvós barátaimmal – ugyanis rézfúvósként indultam. Bár csak pár évig működtünk, meghatározta az ifjúságunkat a Kanizsához hasonlóan gyönyörű Veszprémben, a megye legjobb együtteseként országos fesztiválokat nyertünk, lemezanyagot készítettünk. Ekkor tanultam meg basszusgitározni, énekeltem és dalszöveget írtam. A nevünk egyébként Tabu volt.
– A névválasztás alapján azt gondolnám, a Tabu egy tipikus fiatalos együttes lehetett, amely
az átlagossal szembe akart menni, és feszegette a
határokat. Valóban így volt?
– 1989-ben, a rendszerváltás előestéjén néhány dalunk arról szólt, nincs pénzünk semmire, és mennyire reménytelen is, mert egyszerűen nem tud elkezdődni az életünk. De azért
nem gondoltuk mi ezt véresen komolyan, elvidámkodtuk a dolgot, plusz a szerelmes dalok...
Nem voltunk nagy szabadságharcosok, ugyanakkor érettségiző fiatalként éreztük a diktatúra
pállott, kellemetlen leheletét. Volt, hogy a magyar zászlónkat összetekertette a rendőrjárőr. Kelet-Zambia című lemezünkön akadt néhány áthallásos dalszöveg, a logónk meg egy tökfej volt, aminek a cipzáras szája nyugatról nyílt kelet felé.
– Megmaradt a funky szeretete? Milyen zenéket hallgat egyáltalán a Magyar Állami Operaház főigazgatója kikapcsolódásként?
– A minap Chicagót hallgattam, és szeretem
a Manfred Mann’s Earth Bandet is, igaz, az progresszív rockzene. A munkám egyik legélvezetesebb része, hogy fiatalkori benyomásaimból merítve jó pár olyan dolgot továbbgondolhatok. Ilyen volt a Solaris együttes Marsbéli
krónikák című zenekari szvitje – Ray Bradbury
híres sci-fi regénye nyomán –, amiből balettelőadást készítettünk. Vagy említhetném a Kizökkent világ című film zenéjét Philip Glasstól,
ez nálunk Megbolydult bolygó címmel ment, szintén koreográfia készült rá.
– Amikor ennyire része valaki életének a zene,
akkor mindenhol, otthon és a kocsiban is állandóan szól valami, vagy kifejezetten szereti a csendet?
– Amikor nagyon felzaklatnak vagy fáradt vagyok, az esik jól, ha nem szól semmi körülöttem. Ami a kocsizást illeti, sokat utazom, napi
száz kilométert, s azt vettem észre, hogy mostanában nem nagyon koptatom a lejátszót. De
már itt sem tudom teljesen élvezni a csendet,
mert a kihangosítással végérvényesen beköltözött a telefonálás a kocsiba, megnyúlik az amúgy is hosszú munkanap. Olyan sem fordul
elő, hogy kényelmesen elhelyezkedem a kanapén, kezemben egy kottával, közben pedig Maria Callas duruzsol a fülembe. De az előadások révén elég sokféle zenét hallgathatok, ráadásul élőben. S mivel a világon mi visszük a legszélesebb repertoárt, talán irigylésre méltó, mennyi minden közül válogathatok.
NEMES Dóra
Ókovács Szilveszter Veszprémben született, 1969 szilveszterén.
Operaénekes, zenekritikus-publicista, rádiós és televíziós műsorvezető, 2010-2011-ben a Duna TV
vezérigazgatója, 2011-től a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa, majd 2013-tól napjainkig főigazgatója.
Hangfaja: lírai bariton.
Hangszerei: trombita, harsona, basszusgitár, zongora, parasztfurulya.
Nős, négy gyermek édesapja.
Névjegy
„Igenis van helye
minden magyarnak
az Operaházban…”
Ókovács Szilveszter: Volt,
hogy a magyar
zászlónkat összetekertette a rendőrjárőr… (Fotó: Gergely Szilárd)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP hirdetés
A
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI
csapatába keres
RAKODÓT
hulladékszállító gépjárműre.
Hosszú távon gondolkodó, megbízható munkatársat
keresünk, aki nagy munkabírással rendelkezik.
Amit kínálunk:
Kiemelt kereseti lehetőség,
dolgozó barát légkör, biztos háttér, béren kívüli juttatások.
Fényképes önéletrajzát elérhetőségeinek feltüntetésével,
2018. július 20 – ig. juttassa el címünkre:
munkaügy@netta-pannonia.hu
vagy
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
munkaügy
VOKSH
AUTÓSISKOLA
- Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014
Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ-tanfolyamainkra jelentkezés:
JÚLIUS 25., SZerdA 16 ÓRA
AUGUTSZTUS 15., SZerdA 16 ÓRA
AUGUSZTUS 29., SZerdA 16 ÓRA
*2018. július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!
Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY!
*Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051 28 éve képezzük a vezetőket !
(Stat. 2018. 2. né. VSM: “B” E: 66,42% F: 54,29% - “C”E:84 % F:84% ÁKÓ: “B” Gy: 154,83% “C” Gy: 102,07% /
KK: “B”169.000.-Ft/fő. “C”:185.000 Ft/fő)
Szombaton: szeptember 15-ig zárva
2018. 07. 13. | 15 Magazin
– Négy évet dolgoztam az Izzóban, és még azelőtt
végeztem el a szakácsképzést, de én már az iskola alatt is cukrász szerettem volna lenni, sokszor át is lógtam hozzájuk, de a család miatt végül inkább szakácsnak tanultam – kezdi a
történetet Jakabfi Dávid.
– Jött a gazdasági válság, édesapámnak egészségügyi problémái adódtak, az öcsém és a húgom pedig akkor még nagyon fiatal volt, gondoskodni kellett róluk és iskoláztatni
őket. Ezért is döntöttem úgy, hogy otthagyom az Izzót és külföldön, a vendéglátásban vállalok munkát. Azonban Dávid a sikeres
vagy legalábbis anyagilag gyorsan kifizetődő külföldi
karrier helyett kezdetben csak elutasítást kapott.
– Tíz napja dolgoztam kint, amikor hazaküldtek, mert nem tudtam eléggé németül, valamint jött egy
protekciós német srác a helyemre. Aztán elmentem 23 évesen egy szezonra mosogatni, kétségbeesésemben csak azt mertem elvállalni. Közben folyamatosan kaptam otthonról a híreket, hogy kilátástalan a család anyagi helyzete... Az egyik ilyen telefon után annyira „föl-
spanoltam” magam, hogy kimentem a hotel udvarán
lévő kereszthez, és megfogadtam Istennek, hogy többet az én családom ilyet nem él át. Addig megyek előre, amíg ez meg nem változik. Minden
reggelemet úgy kezdtem, hogy –20, –25 fokban pakoltam sörpadokat, kesztyű nélkül, mert azt ugye nem kaptunk, kezdetben pedig nem volt rá pénzem. Aztán délutánonként mosogattam a forró vízben… Mit szépítsük, nagyon lenézett az ottani személyzet. A cukrász álom beteljesülésére a 2010-es évek elejéig kellett várni. Karintiából elkerült Tirolba, ahol
három szezont dolgozott. Ott megengedték neki, hogy desszerteket készítsen. Elhatározta, olyan helyre megy tovább, ahol patissier lehet. A váltás sikerült.
– Egy mesterszakácstól megtanultam pár alapot, s
mivel egy óriási tiroli hotelről van szó, nagyon sok egyéb fogás is rám ragadt.
Aztán 2013-ban kaptam egy hívást, az egykori karintiai konyhafőnökömtől. Mesélte, hogy új helyen dolgozik, és szeretné, ha én irányítanám a cukrász részleget. Mondtam neki, én nem vagyok cukrász, ő erre rávágta: Dávid, mindig erre vágytál,
itt az ideje, hogy megpróbáld. Amikor beléptem a konyhába és megláttam azt a 100-120 tortakarikát,
majdnem sokkot kaptam. Az volt a szerencsém, hogy
az első 2-3 héten rengeteg
dolgot megmutattak, a főnökség pedig látta rajtam az akaratot, s mindenben támogatott. Itt kezdtem el marcipánnal dolgozni, és állattortákat is itt
csináltam először.
2017. június 23. piros betűs ünneppé vált a Jakabfi családnál, hiszen ekkor jelent meg Dávid könyve, a
„Patissier. Alázat és ambíció
50 receptembe zárva”.
– 2016 telén kerültem Salzburgba, egy négycsillagos családi hotelbe, ahol
a konyhafőnök mellett csak én kaptam szabad kezet. Itt már az első szezonomban rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, aztán a második évben a könyvem megírásához is minden segítséget megadtak. Szerencsére nagyon
pozitív visszahangja lett a kötetnek, többször volt már olyan élményünk a párommal, hogy találkoztunk
egy étteremben vagy
hotelben a könyvemmel, vagy olyan kollégával, aki volt nálam tanfolyamon.
Aztán egyre több helyen
felfigyeltek Dávid bátor és
formabontó munkásságára, Berlinbe hívták például
oktatni cukrászokat és séfeket. E projekt kapcsán
az olaszok érdeklődését is
felkeltette, pár hete pedig
jött egy svájci ajánlat is.
A siker azonban nem vakította el Jakabfi Dávidot, sőt! Hiába a rengeteg
külhoni megkeresés, a jövőjét Magyarországon, Budapesten és Nagykanizsán képzeli el.
– Már most is tartok tanfolyamokat a fővárosban, ezzel szeretnék foglalkozni
életem végéig. Ezért épül a
műhelyem Nagykanizsán, hogy itthon is oktathassak.
Szerencsére nagyon sok megkeresésem van itthonról, így a nem is olyan távoli jövőben szeretnék hazatérni. Én itt vagyok, az ajtóm mindenki számára nyitott, várom a fiatalokat,
s mindenben segítek nekik.
De azt is el kell mondanom,
a legnagyobb probléma az,
hogy többségükből teljesen kiveszett a tisztelet és az alázat, pedig tudomásul
kellene venni, hogy csöndben és fegyelmezetten végig kell járni a ranglétrát.
MIKÓ-BARÁTH György
„ „Kimentem a hotel udvarán lévő kereszthez,
és megfogadtam Istennek,
hogy többet az én családom ilyet nem él át”
J
akab
f
i
D
á
v
id
a
ha
z
at
é
r
és
t
t
e
r
vez
i
Talán nincs olyan kiskanizsai, aki ne ismerné Jakabfi
Dávidot. Az Izzó egykori dolgozójával nagyot fordult
a világ, hiszen alig több mint 10 év alatt – gyakorlatilag
a nulláról – vált a modern cukrászat egyik magyar
úttörőjévé. Az egykoron tuningtalálkozók szervezésével is foglalatoskodó fiatalember sikerének valódi
történetét azonban alig-alig ismerik, s még kevesebben
hallottak arról, hogy egy keresztnél tett fogadalomnak –
s így talán magának a Mindenhatónak –
is köze van a példaértékű karrierjéhez.
A ranglétrát végig kell járni!
Jakabfi Dávid egy
keresztnél tett
fogadalmat Istennek. Azóta
a világ-
hírnévig jutott (Fotó: Gergely
Szilárd)
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatás
Piaci árak
Kanizs án
paprika 250-390 Ft/kg
fejes káposzta 280-300 Ft/kg
kelkáposzta 450 Ft/kg
sertéscomb 1200 Ft/kg
tojás 35-40 Ft/db
30/600-64-66
Hívható hétvégén és ünnepnapokon
7 és 22 óra között
Az állatorvosi
ügyelet
telefonszáma:
Jövő heti véradások
07. 10. 10:00-13:00 Nagykanizsai Rendőrkapitányság
07. 12. 15:00-17:00 Szepetnek 07. 17. 11:00-13:30 Bazár-udvar
07. 17. 15:00-17:00 Becsehely 07. 20. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum
Adj vért, és ments meg három életet!
2018. július 14. Salvia RÓZSA U. 6. 93/536-610 20:00-08:00
2018. július 15. Szent Kristóf ERZSÉBET TÉR
8/2. (Bejárat a
Vásár utca felől)
93/510-151 19:00-06:00
2018. július 16. Zöldfenyő ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 22:00-06:00
2018. július 17. Belvárosi ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2018. július 18. Benu gyógyszertár Nagykanizsa
Aranyszarvas
ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2018. július 19. Benu Gyógyszertár Nagykanizsa
Kanizsa Centrum
TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2018. július 20. Benu Gyógyszertár Nagykanizsa
Katonaréti
TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-07:00
2018. július 21. Fagyöngy SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 20:00-08:00
2018. július 22. Keleti ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 19:00-06:00
2018. július 23. Király KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2018. július 24. Kiskanizsai BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 22:00-06:00
2018. július 25. PatikaPlus BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2018. július 26. Remény GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2018. július 27. Salvia RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-07:00
2018. július 28. Szent Kristóf ERZSÉBET TÉR
8/2. (Bejárat a
Vásár utca felől)
93/510-151 20:00-08:00
2018. július 29. Zöldfenyő ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 19:00-06:00
2018. július 30. Belvárosi ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2018. július 31. Benu Gyógyszertár Nagykanizsa
Aranyszarvas
ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2018. augusztus 1. Benu Gyógyszertár Nagykanizsa
Kanizsa Centrum
TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2018. augusztus 2. Benu Gyógyszertár Nagykanizsa Katonaréti
TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2018. augusztus 3. Fagyöngy SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:00
2018. augusztus 4. Keleti ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 20:00-08:00
2018. augusztus 5. Király KALMÁR U. 4. 93/536-620 19:00-06:00
2018. augusztus 6. Kiskanizsai BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 22:00-06:00
2018. augusztus 7. PatikaPlus BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2018. augusztus 8. Remény GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2018. augusztus 9. Salvia RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2018. augusztus 10. Szent Kristóf ERZSÉBET TÉR
8/2. (Bejárat a
Vásár utca felől)
93/510-151 22:00-07:00
2018. augusztus 11. Zöldfenyő ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 20:00-08:00
2018. augusztus 12. Belvárosi ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-06:00
2018. augusztus 13. Benu Gyógyszertár Nagykanizsa
Aranyszarvas
ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2018. augusztus 14. Benu Gyógyszertár
Nagykanizsa Kanizsa
Centrum
TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2018. augusztus 15. Benu Gyógyszertár
Nagykanizsa Katonaréti
TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2018. augusztus 16. Fagyöngy SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2018. augusztus 17. Keleti ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-07:00
2018. augusztus 18. Király KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
2018. augusztus 19. Kiskanizsai BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 19:00-08:00
2018. augusztus 20. Fagyöngy SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 08:00-06:00
2018. augusztus 21. PatikaPlus BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2018. augusztus 22. Remény GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2018. augusztus 23. Salvia RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2018. augusztus 24. Szent Kristóf ERZSÉBET TÉR
8/2. (Bejárat a
Vásár utca felől)
93/510-151 22:00-07:00
Gyógyszertári ügyelet
2018. 07. 13. | 17 Szolgáltatás
Ne feledje felköszönteni ismerőseit!
Július 14., szombat
Őrs, Stella
Az Őrs török-magyar eredetű, jelentése: férfi, hős. A Stella latin eredetű, jelentése: csillag.
Július 15., vasárnap
Henrik, Roland
A Henrik germán eredetű, jelentése: bekerített birtokán uralkodó. A Roland germán eredetű,
jelentése: hírnév, dicsőség. Július 16., hétfő
Valter
Germán eredetű, jelentése: uralkodó, vezető.
Július 17., keddEn dre, Elek
Az Endre magyar-német-szláv eredetű, jelentése: férfi, férfias. Az Elek a régi magyar Velek személynévből származik, jelentése nem ismert. Július 18., szerda
Frigyes
Germán eredetű, jelentése: béke, védelem + hatalmas, uralkodó.
Július 19., csütörtökEmília
Latin eredetű, jelentése: vetélkedő, versengő.
Július 20., péntekIllés
Héber eredetű, az Éliás magyar alakváltozata.
Jelentése: Jahve az én istenem.
Az előző heti rejtvény megfejtése:
Tökéletes terv nem létezik, de ez nem ok arra,
hogy feladjuk.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP ÖNKORMÁNYZAT
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/12. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/14. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó
A licitálás időpontja: 2018. augusztus 9. (csütörtök) de. 10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 24 m²
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 12.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 41 m²
- szobaszáma: 1+ fél szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 20.131,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 25 m²
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 25 m²
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 25 m²
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakás megtekinthető: 2018.07.12. 13:00-14:00 A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/
Nagykanizsán állandó lakos/ok/
öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/
önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/
nak/ tenni
a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,
legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra
alkalma állapotban
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:
a pályázó/k/ személyi adatait
a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap
fénymásolatát
a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát
saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt
tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 12. 2.300.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott
adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Dénes Sándor
polgármester
P Á L Y Á Z A T I
H I R D E T M É N Y
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály
Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának
elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2018. 07. 13. | 19 önkormányzat
A Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál az évek során a Nyugat-Dunántúl
egyik legrangosabb ingyenesen látogatható, generációkat összekötő, hagyományőrző eseményévé vált. Murafölde fővárosában helyi és
országos hírű zenei előadókkal, vásárosokkal, gasztronómiai egységekkel, ingyenesen igénybe vehető játékokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény célja a kanizsai dödölle népszerűsítése, valamint a
zalai borrégió bemutatása.
A fesztivál egyik fontos részét képezi a főzőverseny.
Idén az alábbi kategóriákban nevezhetnek a főzőcsapatok:
• Dödölle, mint főétel
• Dödölle, mint köret
• Borkorcsolya-Borajánlóval
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 6. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az alábbi internetes oldalon tölthetőek le: http://konturplusz.hu/felhivas/
A szervezők ugyanitt várják árusok, vendéglátósok jelentkezését is,
továbbá azon szervezeteket, vállalkozásokat, akiknek fontos a
hagyományaink megőrzése és támogatni kívánják
Murafölde legnagyobb gasztronómiai fesztiválját!
VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
A Thúry György Múzeum (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 62.) nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja a – Nagykanizsa MJV Önkormányzatának tulajdonában álló – Nagykanizsa belterület 998/2 helyrajzi számú ingatlanon álló a Thúry György Múzeum telephelyeként működő Magyar Plakát
Ház ingatlan földszintjén található kávézó üzemeltetése céljára kialakított helyiséget a hozzá tartozó tároló- és szociális helyiségekkel, leltár szerint felvett berendezési és felszerelési tárgyakkal a szerződéskötéstől számított 5 éves határozott időtartamra.
Induló bérleti díj: 100.000,-Ft + ÁFA/ hónap.
A versenytárgyalás kiírója három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék átutalással történő megfizetését írja elő a bérlő számára a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. Az óvadékba a befizetett versenytárgyalási biztosíték előlegként beszámít.
A versenytárgyalás időpontja: 2018. július hó 13 nap 10 óra 00 perc.
Eredménytelenség esetén a versenytárgyalás 2018. augusztus 07. napon 10.00
órakor kerül ismételten megtartásra. Eredményes versenytárgyalás esetén a hirdetmények bevonásával együtt közlemény kerül megjelenítésre a lent jelzett honlapon.
A versenytárgyalás helye: a Thúry György Múzeum 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M.
u. 62. szám alatt lévő irodája.
Felvilágosítás: további részletekről a Thúry György Múzeum 8800 Nagykanizsa,
Zrínyi M. u. 62. szám alatt lévő irodájában személyesen vagy telefonon (+3620 226
7679) lehet érdeklődni. A meghirdetett ingatlan jellemzői:
Alaprajz szerinti földszinti helyiségek [kávézó-üzlettér (55,2 m²), tároló- és szociális helyiségek (27,22 m²)]
A teljes felhívás megtalálható a www.tgym.hu honlapon.
P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m²
szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 16.848,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.07.12. 10:00-11:00-ig
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 1. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m²
szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 19.640,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.07.12. 10:00-11:00-ig 3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m²
szobaszám: 1 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
Szálláshasználati díj összege: 19.640,-Ft
A lakás állapota: helyreállított
A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap
A lakás megtekintésének időpontja: 2018.07.12. 10:00-11:00-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 31.
Dénes Sándor polgármester
NAGYKANIZSA
a dödölle fővárosa!
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Műsor
A Kanizsa TV műsora 2018. július 14-július 20.
Július 14., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Látogató, 02:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Látogató, 08:40 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10
Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 16:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Kanizsa TV Filmklub: Napló gyermekeimnek (magyar filmdráma), 20:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
20:35 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:25 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 Lapozó.
Július 15., vasárnap
00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja),
16:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 19:10 Sztárportré – D. Nagy Lajos, 19:35
Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Hargita, 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó. Július 16., hétfő
00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:10 Sztárportré – D. Nagy Lajos, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Hargita, 02:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:40 Sztárportré – D. Nagy Lajos, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Hargita, 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré – D. Nagy Lajos, 12:25 Hargita, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó (gyerekműsor), 20:00 Jazz varázs: Vörös Janka E-Series koncert, 20:40 Híradó, 20:55 Aktuális - Hargita, 21:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.
Július 17., kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kukkantó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Aktuális - Hargita, 02:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kukkantó (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15
Aktuális - Hargita, 08:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:45
Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Jazz varázs: Vörös Janka E-Series koncert, 13:40 Aktuális – Hargita, 14:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Öko-logikus (környezetvédelmi magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Sztárportré – Szirtes Edina Mókus, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.
Július 18., szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35
Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Öko-logikus (környezetvédelmi
magazin), 02:15 Székely konyha, 02:45 Sztárportré – Szirtes Edina Mókus, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15
Öko-logikus (környezetvédelmi magazin), 08:45 Székely konyha, 09:15 Sztárportré – Szirtes Edina Mókus, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20
Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Öko-logikus (környezetvédelmi magazin), 13:25 Székely konyha, 13:55 Sztárportré – Szirtes Edina Mókus, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Ritmikus gimnasztika magazin, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Július 19., csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:10 Ritmikus gimnasztika magazin, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja),
08:40 Ritmikus gimnasztika magazin, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10
Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Ritmikus gimnasztika magazin, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:35 Híradó, 20:50 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.
Július 20., péntek
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35
Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja),
02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.
hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30
A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00
Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:25 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:55 Élet-
módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30
Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30
Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15
Lapozó.
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 07. 13. | 21 Sport
Hétfőn már úgy tréningezhetett az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese, hogy a legénység vezetőedzője is jelen volt a foglalkozáson…
Az új tréner Barna László, aki a kaposvári futballból érkezett a kanizsai csapat élére.
Hogy az 50 esztendős szakember hogyan került a képbe, talán magyarázatra szorul, mert két hete
még Mészáros Ferencet mutatták be a szakmai stáb vezetőjeként
a klubnál.
– Mészáros Ferenccel a szóban megfogalmazott alkalmazási feltételek kapcsán írásban már nem tudtunk megegyezni – árnyalta a kialakult helyzetet Kovács Tamás,
az FC Nagykanizsa elnöke. – Ezért
döntöttünk úgy közös megegyezéssel, hogy a kontraktust már nem írjuk alá. Mivel új helyzet állt
elő, ezért tovább kerestünk, és így
esett a választásunk a kaposvári labdarúgásból ismert Barna Lászlóra.
Hétfőtől az edzéseket már a somogyi futballból érkező szakember tartotta, akinek pályaedzője az
a Bene Gábor lesz, aki az utánpótlás szekciójának szakmai igazgatói
posztját is betölti.
– Örömmel érkeztem, hiszen nagykanizsai születésű vagyok – mondta bemutatkozásképpen Barna László. – Bal oldali védőként
gyakorlatilag a kaposvári futballban minden NB-s osztályt megjártam, majd Prukner László és Sisa
Tibor mellett 300 NB I-es meccsen
lehettem pályaedző. Vallom, hogy alázat és lelkesedés nélkül nem lehet ezt a sportágat űzni, és ezt kértem a játékosoktól is most, az öltözői székfoglalómban. Úgy érzem, a hitvallásomra fogékony labdarúgókkal találkoztam itt Kanizsán, és ennek szellemében is
vetjük magunkat a munkába.
S hogy kikkel teheti meg mindezt? Nos, Kulcsár Olivér és
K ulcsár Roland távozott,
Zsirai
Andráshoz,
v alamint Z sirai
Péterhez hasonlóan. Nincs már a c sapatnál Szabó Ádám
és László Áron
kapus sem, Szalai Dániel abbahagyta, míg
Horváth Patrik ausztriai szerződése miatt intett búcsút a dél-zalai
városnak.
Ami a drukkereket talán még jobban érdekli, az az érkezők listája. Nos, gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a támadó Vittman Ádám Nagykanizsán folytatja, s szintén Andráshidáról érkezik a belső védő, Major Máté
és a kapus Horváth
Márton is. Akik még a tréningek alkalmával – a teljesség igénye nélkül – lelkesen rótták a körök
et és
végezték a
feladatokat: Béli Milán,
Kondor Kristóf,
Kretz Bálint, Pál
Dávid, Szőke Richárd,
Vlasics Dániel, valamint az egykori NB I-es bal oldali védő, Kónya László is... Közülük még nem mindenkivel biztos a kontraktus aláírása, a felek még tárgyalnak. P. L.
Az elmúlt hétvégén a XXI. Nagykanizsai Military-t, egyben a korosztályos championatus lovastusa versenyét rendezték a Csónakázó-
tónál. Eljött a hazai mezőny színe-java, s a seregszemle nemzetközi indulókat is vonzott.
Pénteken a díjlovaglással nyitottak a versenyzők, akik nyolcvannál is több nevezést adtak le. A házigazda magyarok mellett cseh,
osztrák és szlovák lovasok is befutottak. Az egyes kategóriákban már a díjlovaglás alkalmával is nagy csatározások alakultak ki a minél
előkelőbb helyezésekért. Szombaton a tereplovaglás volt soron, és a
lovasok lovaikkal kimondottan látványos pályát mentek, mi több, két „exkluzív” akadály
is próbára tette az indulókat. Szükség is volt arra, hogy kapaszkodjanak, ha nem akartak verembe kerülni...
– Még amikor ezt az egész lovastusát elkezdtük az 1990-es években a Csónakázó-tónál, volt egy mélyített akadály, egyfajta verem jellegű, ami kellő nehézséggel bírt – mondta Dobri Lajosné, a Kanizsa Lovasklub részéről,
aki aztán férjurát sem hagyhatta ki a történetből. – Lajos találta ki még azt a nehezítőt, ami
fölött korábban egy gerenda volt keresztben,
aztán kivették a terepprogramból, most viszont visszatehettük, amit el is neveztünk Dobri-veremnek. Jól vették a lovasok, nem estek foglyául...
Kiépítettek még egy szelídebb akadályt is a
pályán, ami a város vasutas múltját hivatott tanúsítani, hiszen a vonatformán még a „Megy
a gőzös Kanizsára” felirat is ott található. Ahogy a vasút, úgy persze a lovastusa sem egyszerű üzem, hiszen, amint azt megtudtuk,
egy remek hölgyversenyző a kórházban kötött
ki a célba érkezése előtti bukás következtében.
Vasárnap a látványos díjugratás várta a már
délelőtt is szépszámú érdeklődősereget, és a
különböző kategóriákban ez a versenyszám alakította ki a végeredményt.
Immár (végre) vezetőedzővel...
Az elmúlt hétvége
a lovastusa jegyében telt
a Csónakázó-tónál
Barna László a somogyi zöld-
fehér szerelést a kanizsai piros-kékre cserélte (Fotó: Polgár László)
Ugratás a vonatocska fölött
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsport
Nem túlzás, ha azt
mondjuk, Horvát-
országban futball-láz
tombol, amely a hétköznapokra is hatással van, a meccsnapokon pedig valóságos
eufória uralkodik.
Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság elődöntőjébe került válogatott meccsről-
meccsre vonzotta
ki az embereket az
utcára. A hangulatba
jó néhány kanizsai is
belekóstolt.
– Elképesztő, ami szomszédainknál
történik, és ahogy nálunk két éve, most náluk is a feje tetejére állt
minden – kezdett bele Visnovics László, az FC Nagykanizsa U17-es együttesének edzője. – Murakeresztúrról megyünk ki rendszeresen, és ugye az már biztossá vált, hogy a horvátoknak még a záró hétvégén is lesz találkozójuk a vb során. Múlt szombaton Perlakon jártunk, és a prelogiak is kitettek magukért. Volt ott a kivetítők előtt
minden földi jó, zeneszó, öröm, füstbombázás, amikor az orosz válogatottat kiejtették a negyeddöntőben Ivan Rakiticék. Egyébként nagyon sokan vannak kint Kanizsáról és környékéről is, ezek a
napok most tényleg a futballról és
a szurkolásról szólnak.
Ne gondoljuk azonban, hogy elszigetelt jelenségről beszélünk, hiszen ahogy a vidékünkről leginkább a Csáktornya-Varasd vonalon
mozognak úgymond a drukkerek,
addig a Nagyatád-Csurgó-Berzence háromszögből Kaproncára, Barcs térségéből pedig Verőcére ruccannak át a „focibolondok”, és a
hétvégén is lesz még dolguk...
POLGÁR László
Róma tengerparti kerületében, Lido di Ostiában, az olasz birkózó válogatott olimpiai központjában vehettek részt a talján birkózó szövetség meghívására kanizsai birkózók egy olyan versenyen, amelyet diák
(10-11 és 12-13 évesek) korcsoportosoknak írtak ki szabadfogásban.
A viadalon a KBSE színeiben négyen indultak, és a legjobb eredményt a 46 kg-os Balazsin Zdenkó érte el, aki mezőnyében a dobogó legtetejére állhatott. Döntőt birkózott az 54 kg-os Pőcze Bence és
a 68 kg-os Dányi Márton is, ők szoros csatában alulmaradtak a finálé során, míg a 34 kg-os Fata Lajos bronzéremmel zárt.
– Nagyon jó lehetőséget kaptak növendékeink a bizonyításra, hiszen megtapasztalhatták, milyen is egy nemzetközi verseny lebonyolítási rendszere – mondta el a Kanizsai Birkózó SE vezetőedzője,
Szatmári Zsolt. – Időnként talán kissé bátortalanul birkóztak a mieink, de összességében jó eredményeket értünk el. Sok olyan versenyre
lenne szükség, amelynek keretében más nemzetek stílusával is találkozhatnak birkózóink, hogy minél hamarabb készen álljanak a nemzetközi porondon való jó szereplésre.
Nagykanizsán, a Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség díjátadó ünnepségén a megye legjobb asztaliteniszezőit köszöntötték. Számos
korcsoportban volt okuk örülni a legjobbaknak, hiszen a díjazottak tábora egyre bővül. 2017-ben Zala megye fiú asztalitenisz reménysége
Kovács Milán (Gyenesdiás), míg megyénk sportágbeli leány reménysége
Hadi Eszter (Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE) lett. 2017-
ben Zala megye legjobb újonc II fiú asztaliteniszezőjének Lenkovics Lóránt (KSSE), újonc II leány versenyzőjének pedig Rákos Nóra (Murakeresztúr) bizonyult. Az újonc fiúknál Hadi Mátyás (KSSE), az újonc leányoknál Orbán Flóra (KSSE) lett a díjazott. Serdülő fiú korcsoportban
Móricz Marcell (Hévíz), a serdülő leányok között Szita Dóra (Cserszegtomaj) volt a legjobb. Az ifjúsági fiúnál Penteli Marcell (Cserszegtomaj), a lányoknál Salamon Sára (KSSE) érdemelte ki az elismerést. A
férfiaknál Nyírő József (Hévíz), a nőknél Madacki Mirella (KSSE)
fogadhatta az elismeréseket. A legjobb asztalitenisz csapat a Gejzír-
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE női NB I-es együttese lett, a legjobb
csapatvezetőnek Tóth Istvánt (Zalakomár) választották.
Nagyon sokan
remélik Varasdon (is), hogy
a mostani
hétvége szintén ilyen örömöt
tartogat... (Fotó: Polgár László)
VB-s
oro
k
Rómába
négy
kanizsai birkózó utazott –
és négy
érmet is
hozott
Remekeltek Rómában A megye legjobbjaival
A megye idei díjazott
pingpongosainak népes tábora
A hétvége még
Oroszországé...
2018. 07. 13. | 23 Sport
KREUZENSTEIN- TULLN
EURÓPA LEGNAGYOBB
VIRÁGKIÁLLÍTÁSA
2018. szeptember 1.
Részvételi díj: 7.200 Ft/fő
SzlovZLOVén cSOBBANÁSPORTOROž
2018. szeptember 8. Részvételi díj: 8.500 Ft/fő
KRK- SZIGET
2018.szeptember 8.
Részvételi díj: 9.200 Ft/fő
OSZTRÁK- DUNAKANYAR
MELK ÉS WACHAU
2018. szeptember 15.
Részvételi díj: 7.200 Ft/fő
KLAGENFURT–MINIMUNDUS és
a WöRTHI-TÓ
2018. szeptember 23.
Részvételi díj: 8.900 Ft / fő
HALRA MAGYAR, HALRA BOR!
PISZTRÁNGFESZTIVÁL
TAPOLcán
2018. szeptember 29.
Részvételi díj: 3.900 Ft/fő
POSTOjNA- LjUBLjANA
2018. október 27.
Részvételi díj: 8.200 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az utazás
és idegenvezetés költségét.
A részvételi díj nem tartalmazza a
belépők és a BBP biztosítás díját.
SALZBURG-BERCHTESGADEN-
KÖNIGSSEE
2018. augusztus 25-26. (1 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 32.900 Ft/fő
KöRUTAZÁS SzéKELYFöLDön
2018. szeptember 27- október 3.
(6 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió Részvételi díj: 20.000 Ft + 200 €/főCSEHORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
2018. október 11-14. (3 éj)
Elhelyezés:szálloda ***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 57.000 Ft/fő
Részvételi díj tartalmazza, az utazást
idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.
A részvételi díj nem tartalmazza a BBP
és a belépők költségét.
www.lovaszbusz.hu
ÚSZÁS
Harmadik alkalommal rendezték meg Marcaliban a NivoMed Kupa úszóversenyt, méghozzá nyitott medencében, s a versenyzők teljesítményét és hangulatát az időjárás is nagymértékben befolyásolta. A kanizsaiak így is hét érmet szereztek abban a mezőnyben, amely 18 egyesület úszóit vonultatta fel. A Délzalai Vízmű SE
növendékei közül Kurucz Kenéz (2011) 50 m mellen és 50 m gyorson is első lett, Kovács Vivien (2005) 200 m vegyesen másodikként, 100 m gyorson pedig harmadikként csapott a célba. Korcsmáros Luca (2008) 50 m háton és 50
m pillangón egyaránt bronzérmet
szerzett, csakúgy, mint Vörös
Nadin (2008), aki 50 m gyorson állhatott a dobogó harmadik fokára.TR IATLON
A tereptriatlon országos bajnokságot ezúttal új helyszínen, a kaposvári Deseda tónál rendezték.
Az indulók közül a dél-zalaiak sem
hiányozhattak, és a 25,75 kilométeres sprint triatlon távot 750 m úszás, 20 km kerékpár és 5 km futás felosztásban Korcsmárosné Vig Rozália is teljesítette a TRI-CO
Triatlon Klub színeiben. Mi több, a
hölgyeknél a saját korosztályos amatőr női versenyt meg is nyerte
a somogyi helyszínen, így újabb bajnoki címet könyvelhetett el.
LÁTVÁNYTÁNC
A IX. Látványtánc Európa-bajnokságot a romániai Brassóban rendezték meg, amelyen a nagykanizsai SZKES tagjai, növendékei is indulhattak az A kategóriások versenyeiben.
A színpadi látványtánc formáció
mini korcsoportjában a Hajótörött
az amazonok szigetén (Cseh Lina,
Szabados Koppány, Horváth
Zsuzsanna, Kálovics Zsófia, Lenkovits Lara, Artner Noémi, Bános
Noémi, Heckenberger Bíborka,
Ferencz Noémi, Horváth Eszter,
Horváth Jázmin Gréta, Kaszper Hanna, Kepe Kiara, Pőcze Nóra,
Szécsényi Szonja, Vastag Vanda)
második lett. A gyermek kategória
színpadi látványtánc formációjában A szerencse forgandó (Aczél
Klára, Baraniuk Zója, Börcsök Jana, Gerencsér Réka, Gerencsér Sára, Gőgös Kata, Gubricza Csenge, Gyarmati-Litter Lili,
Horváth Franciska, Kóbor Rebeka,
Lenkovits Liza, Markán Hanna,
Molnár Virág, Szabó Luca,
Szalai Fanni, Szantner Réka, Szüreti Alíz, Takács Boróka, Traub Réka, Varga Lilla, Várhelyi Lili,
Vékási Boglárka, Vörös Luca)
előadás harmadikként zárt, csakúgy mint a juniorok színpadi látványtáncos formációjának A kétarcú Velence (Baranyai Melani, Farkas Rebeka, Gaál Villő, Gazdik
Flóra, Góber Diána, Góber Tamara,
Godina Gréta, Heckenberger Boglárka, Horváth Nóra, Horváth
Panna, Horváth Sára Tímea,
Kovács Kata Panna, Megyimórecz Réka, Réz Gréta Ilona, Sánta
Barbara, Somfalvi Aliz, Szakács-
Kovács Anna) produkciója. Felnőtt színpadi szólóban Gaál Villő az Egy rózsa életével harmadik lett,
míg a gimnasztika szólóban Petőházi Adél a Tarantula fellépésével
elsőséget gyűjtött be. A felnőtt színpadi duóban Benczik Boglárka
és Takács Julianna a Figyelj
rám! tánccal a dobogó harmadik fokára állhatott, míg a junior színpadi duóban Ready or Not előadásukkal Góber Tamara és Horváth Sára Tímea ezüstérmes lett.
– Sokat készültünk erre a versenyre, a koreográfiákba új
lépéseket, technikai, tornaelemeket építettünk be a még sikeresebb produkciókért, hiszen az A kategóriában indulók már magas pontszámú koreográfiákkal lépnek színpadra – mondta el a négy napos brassói verseny után Szécsényiné Kápolnás Edina, a SZKES vezetője.
– Büszke vagyok a táncosaimra, a színpadon maximális teljesítményt nyújtottak, ezzel hatalmas élményt
adtak nekem és a nézőknek is.
Sportsorok
Korcsmárosné Vig Rozália tovább gyűjti
az érmeket Remek kanizsai
előadásokból Brassóban sem volt hiány
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP MozaikZAIK
A nyári estéken jólesik kiülni a belváros valamelyik teraszára, s beszélgetés közben hűsítő koktélt
szürcsölgetni, s ha megéheznénk,
a változatosság kedvéért a megszokott pizza helyett rendelhetünk akár egy csirkés lepényt is. Ha a zonban mindezt o tthon s zeret -
n énk
elkészí -
teni, bátran fogjunk hozzá, és kísérl
etezzünk. Péter Ákos, a Placc
és a Dödölle kisvendéglő felszolgálója megosztotta lapunkkal a tudnivalókat.
A csirkés lepény elkészítése:
30 dkg lisztből, kevés élesztőből,
valamint sós, langyos vízből készítsünk egy közepes méretű pizzatésztát, majd felezzük el. Nyújtsuk
ki körülbelül 32 centi átmérőjű korongokra, és helyezzük egymásra a lapokat. A széleit felsodorjuk,
és megsütjük. Miután kivesszük a sütőből, a felpúposodott tetejét levágjuk, és leemeljük az alsó tésztalapról. Rakunk rá grillezett csirkemellfilét, zöldpaprikát, paradicsomkarikát, hagymaszeletet és
meglocsoljuk joghurtos
öntettel. Végül visszahelyezzük rá a másik lapot.
A koktél elkészítése:
– Mi 4,5 decis hurrikán poharat használunk, jéggel és
az adott mennyiséggel ez pont kitölti a pohár térfogatát – mondja
Péter Ákos. – Ez „saját” recept, de
ha módosítjuk a narancslé mennyiségét 1 dl-re, úgy belefér 0,3-as pohárba is, ami általában minden háztartásban megtalálható. A pohár aljára jégkockát rakunk, és ráöntünk 1,5 dl narancslevet, valamint 2 cl baracklikőrt. Shakerben összerázunk 5 cl áfonyalét és 4 cl vodkát, majd óvatosan ráöntjük a narancslére, hogy megálljon rajta.
A koktélunkat díszíthetjük mentával és citromkarikával. B. E.
HIRDETÉS
GasztroKanizsa
heti horoszkóp
Kos: 03.21-04.20. Ne bújjon el folyton az emberek elől, hiszen nincs semmi takargatnivalója. Most éppen napsütésre, társaságra van szüksége, és nem a magányra.
Bika: 04.21-05.21. Új lehetőségek bontakoznak ki ön előtt. Most ne hibázzon, döntse el, hogy mi a fontosabb: a harmonikus családi élet, vagy a szórakozás. iKrek: 05.22-06.21.
Ha csendet tud teremteni önmagában,
akkor mindjárt jobban tud figyelni
a párja jelzéseire is. Legyen gondolatolvasó, ugyanúgy, mint régen.Rák: 06.22-07.22. Jelentős változások vannak készülőben
a családjában. Esküvőt jeleznek a csillagok, és lehet, hogy éppen ön lesz az egyik kiválasztott fél.Oroszlán: 07.23-08.23. Próbáljon meg a valóság talaján maradni még egy ideig. A szabadsága
alatt elrugaszkodhat a való világtól, és álmodozhat reggeltől estig.Szűz: 08.24-09.23. Szinte leolvasható az arcáról, hogy elege van a tervek készítéséből, a határidők betartásából. Lazuljon el minél előbb, és meditáljon.
Mérleg: 09.24-10.23.
Ha úgy érzi, hogy szüksége lenne némi pozitív inspirációra, akkor legjobban
teszi, ha eljár koncertekre. A vitaminok ezúttal nem használnak.sKorpió: 10.24-11.22. Egyre türelmetlenebbül várja a nagy változást az életében. Ne sürgesse az idő múlását, mert hamarosan meghozza a várva-várt boldogságot.Nyilas: 11.23-12.21. A nyáron végre rátalálhat arra a személyre, akiért fenntartások nélkül rajonghat. Eleinte azonban több száz kilométert kell utaznia hozzá. Bak: 12.22-01.20. Akkor se éhezzen, ha nincs látható eredménye a fogyókúrájának. Mint azt ön is tudja, az idő mindent megold. Csak várjon nyugodtan.
Vízöntő: 01.21-02.19. Úgy tűnik, egyre stresszesebb hangulatba kerül. Ha történik valami ön körül, ha nem, sehogy sem jó. Gyógyítgassa magát egy kellemes vízparton. Halak: 02.20-03.20. Nem véletlenül mondják azt az ismerősei, hogy teljesen megfiatalodott, hiszen sikeres belső átalakuláson
ment át. Csak így tovább!
Csirkés lepény, hűsítő koktéllal
Péter Ákos
szerint mindezt akár otthon is
elkészíthetjük (Fotó: Bakonyi Erzsébet)