Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
51.14 MB
2020-12-22 10:34:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
342
677
Rövid leírás | Teljes leírás (146.05 KB)

Kanizsa 2018. 028-029. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 28. SZÁm, 2018. auguszSZtus 24.Az összetartozás ereje7
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTHorvátországban az év első hét hónapjában 7,5 száza-lékkal több magyar turistát regisztráltak, mint tavaly. Számuk 338,8 ezerre emelkedett, az általuk ott töltött vendégéjszakák száma pedig 1,662 millióra nőtt. A Horvát Idegenforgalmi Közösség szerint amennyiben a tendencia megmarad, az előző évi 572 ezres magyar vendéglétszám az idén átlépi a 600 ezret. A magyarok körében a Kvarner-öböl és az Isztriai-félsziget a leg-népszerűbb. Százhetvenketten ünnepelték a Szent Ferenc Zarándokközösség megalakulásának 5. évfordulóját a minap Kiskanizsán. Anno, 2013. augusztus 13-án tizenhárman indultak útnak Homokkomáromba, hogy részt vegyenek az engesztelőnapi szentmisén. A közösség, amelyhez időközben egyre többen csatlakoztak, azóta is havonta megteszi a tíz kilométeres utat. Volt, amikor a szakadó esővel, máskor a mínuszokkal és hózáporral, legutóbb pedig a kánikulával dacoltak a zarándokok, de mint mondják, útjaik alkalmá-val sokszor tapasztalják a homokkomáromi Szűzanya oltalmát. Az ünnepi zarándoklat-hoz több atya is csatlakozott, a lelki vezető Roca Dániel nagyatádi plébános volt. N. D.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEÉlet…Kigyulladt szerdán egy családi ház Újudvaron. A mintegy ötvennégyzetméteres épület tetőszerkezete ésa nyitott szín kapott lángra. A nagykanizsai hivatásos, valamint a gelsei önkéntestűzoltók segítettek, a lángokból két propán-bután gáz-palackot is kihoztak, így a robbanás el-maradt. A háziak meg-menekültek, s bár az épületből nem sok maradt, a virágláda melletti mosolygós baba talán a jövőbe vetett hitet jelképezi…Kanizsa600.000IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdA Szűzanya oltalmaFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd
2018. 08. 24. | 3A HÉT TÉMÁJAAz előző európai uniós pénzügyi ciklushoz képest kétszer annyi pályázati forrás, mintegy 760 milliárd forint áll rendelkezésre a jelenlegi ciklusban a megújuló energia termelésével kapcsolatos beruházá-sokra. Erről is beszélt Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti állam-titkára, amikor két naperőművet adtak át Nagykanizsa határában.A miniszterhelyettes arról is beszélt, hogy a megújuló energiát terme-lő beruházások pályázati támogatása nemcsak vál-lalkozások, hanem magánszemélyek számá-ra is elérhető. Cseresnyés Péter emlékeztetett arra, az Európai Unió tagálla-mai 2020-ig vállalták, hogy a felhasznált energia legalább 13 százalékát megújuló forrásokból fedezik. Magyarország ezt már 2016-ra túlteljesítet-te, ugyanis már akkor meghaladta a 14 százalé-kot a megújuló energia aránya.A kormány célkitűzései-nek megfelelően az ITM folyamatosan keresi azo-kat a technológiai és támo-gatási lehetőségeket, ame-lyek ezt az arányt tovább javítják. Nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen területen valósulnak meg a nagykanizsaihoz hasonló beruházások, itt ugyanis nem értékes termőföldön, hanem egy másra nem hasznosítható területen épült meg a kettős beruhá-zás, fogalmazott a minisz-terhelyettes, Nagykanizsa országgyűlési képviselője.Rétházi Csaba, az egyik beruházó, az Agro Boy Kft. ügyvezetője az átadáson közölte: a mintegy...