Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.44 MB
2020-12-22 10:34:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
269
714
Rövid leírás | Teljes leírás (345.04 KB)

Kanizsa 2018. 030-033. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 30. SZÁm, 2018. szSZeptember 7.Fotó: Gergely SzilárdElkezdődött…5
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTBefejeződtek az intézményi felújítások a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban; a cserhátisokat a tanévnyitón már egy megszépült iskolai környezet várta. Az elmúlt két évben mintegy 700 millió forintot költött az NSZC ilyen célra: a Cserhátiban megtörtént a kollégium ener-getikai felújítása, a tanműhely rekonstrukciója, az A- és a B-épület energetikai korszerűsítése, de voltak kisebb beruházások a Thúry-, illetve a Zsigmondy-tagintéz-ményben is. Megkoszorúzták az Olajmunkás szobrát a bányásznapon. A Kanizsa olajipari múltját jel-képező alkotásnál tartott rendezvényen az iparághoz kötődő helyi és országos vállala-tok, szakszervezetek képviselői is részt vettek. – Amikor ezen a szép ünnepen az olajipar nagyjaira, a mindennapok hőseire emléke-zünk az olajbányász szobránál, akkor a kihívás számunkra az, hogy a fiatalok felé nyis-sunk, és meg tudjuk mutatni a fiataloknak a szakma szépségét, gyönyörű, pompás jövő-jét. Dolgunk, hogy be tudjuk őket vonni a mozgalmunkba, hogy együtt, a fiatalokkal tudjuk támogatni a munkavállalók érdekeit – fogalmazott Éblné Németh Margit, a Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet alelnöke.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPECsikidam!„Megy a lány, megy az utcán,/ Süt a nap valahol rá/ Megy a lány, megy az utcán./ Ó, és közben/ Megy a lány, megy az utcán/ Tűsarka kopog, rúzs a száján,/ Kacagva jár, mint a forró nyár.”Aztán meg jól lefröcskölte egy autó… Kanizsa700.000.000IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdPompás jövőFotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Kanizsa TV
A minapi gyilkosság csak az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban. A 120-db.info honlap tanúsága szerint idén januárban indult a #120 decibel moz-galom, amelynek neve egy olyan táskában hordható riasztóberendezés hangjá-ra utal, amelyet a nők azért hordanak magukkal, hogy elijesszék a támadóikat. „Én is áldozattá válhatok, hiszen az elkövetők min-denhol ott vannak. Amíg a parkban futok, amikor haza-érek a munkámból, vagy amikor épp a buszra várok. Azért vagyunk veszélyben, mert nem szavatolja senki a biztonságunkat”, sorolják a lányok a German women rise up! #120 című videójuk-ban, hozzátéve: „inkább hagyjátok, hogy meghal-junk, mint hogy elismerjé-tek a hibáitokat. Az elhibá-zott bevándorláspolitikátok miatt egy egész generáció-nyi fiatal férfi érkezett olyan helyekről, ahol nincsenek női jogok. Ti ezt tudtátok, mégsem tettetek ellene semmit.”A lányok úgy vélik, hogy míg a német kormány a feminizmust és a női egyenjogúságot hirdeti, addig őket feláldozzák és magukra hagyják.„Mi vagyunk a lelkiisme-retetek, az áldozatok emlé-kei, mi vagyunk Európa lányai” – jelentik ki a videó-ban.A #120 decibel mozga-lom minden olyan német városba el fog látogatni, ahol migránsok követtek el bűncselekményeket nők ellen, és kérdőre vonják majd az ezért felelős politi-kusokat. A baloldal a moz-galmat azzal vádolta, hogy meggyalázza a valódi femi-nizmust, és a 120 decibel lányai mind rasszisták.PAPP János 2018. 09. 07. | 3A HÉT TÉMÁJARape=Erőszak, Refugees=Menekült, Not Welcome =az isten-hozott ellentéte. 2016-ban a migránsok kölni e...