Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.83 MB
2020-12-22 10:35:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
267
677
Rövid leírás | Teljes leírás (380.05 KB)

Kanizsa 2018. 034-037. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 34. SZÁm, 2018. október 5.Ötven évvel ezelőtt, 1968-ban alapították a Zsigmondy-iskola Erdész utcai tantelepét. A jubileumon emléktáblát avattak, s mélyfúrási bemutatót is tartottak. Az itt eltöltött évek emléke sokak szívét ma is megdobogtatja, s az is kiderült: az új kutatási módszereknek köszönhetően nemcsak hagyománya, hanem jövője is van az ágazatnak.MegfúrtákFotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTÁtadták a „Magyarország legszebb konyhakertjei” ver-seny helyi díjait. A normál kategória kanizsai nyertese, Tóth Ferenc és felesége az országos versenyben is első lett. A rendezvényen bemutatták a Hagyományok-Ízek-Régiók elnevezésű programot is. A megmérettetés hét kategóriájában idén összesen 48 résztvevő indult Nagy-kanizsán.A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza idén is látványos programokkal csatlako-zott a tudományokat és a kutatói pályát népszerűsítő, európai rendezvénysorozathoz. Az érdeklődők például sokféle állatot megleshettek egy virtuális kód segítségével, ehhez csak a hallgatók egyike által kifejlesztett applikációt kellett letölteniük. Az inter-aktív csapatversenyen érdekes feladatokat oldottak meg a gyerekek, miközben a turiz-mus, az informatika, a matematika és a természettudományok világában kalandoztak. Az egyik helyiségben sötét varázslatok, egészen pontosan varázslatos sötétség fogad-ta a betérőket, a Soós Ernő-kutatóközpont munkatársai látványos kísérletekkel készül-tek, a szomszédos tanteremben pedig a páratlan YuMival gyakorolhatták a programo-zást az érdeklődők, akik kezet is rázhattak a kétkarú kooperatív robottal.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFél krajcárFelújított utcákat és játékparkot is avattak a hétvégén Nagyrécsén, előbbire jelentős kormányzati támogatás érkezett a településre. A mese-park pedig valóban mesés lett. Itt éppen Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, honatya és Laskai Béla polgármester dicséri meg a bátor kiskakast, aki a szultántól vissza-szerezte a gyémánt félkrajcárt. Kanizsa48IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdKutatók éjszakájaFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd
2018. 10. 05. | 3A HÉT TÉMÁJAMinden kampány küzdelem, a feleségem is mindig mondja nekem, meg sok emberrel talál-kozom, különösen asszonyokkal, akik mindig elmondják, hogy az a fontos, hogy nyugalom legyen, meg béke, meg biztonság, és milyen igazuk is van, de időnként a nyugalomhoz, a békéhez, meg a biztonsághoz az kell, hogy meg tudjuk védeni a saját álláspontunkat – jegyezte meg Magyarország miniszterelnöke a Kossuth Rádióban. A migráció rossz dolog, a mig-ráció Európát fenyegeti, a migrá-ció valójában lakosságcserét jelent, egyre kevesebb európai ember születik, és egyre több ide-gent hoznak ide. Ez meg fogja változtatni a kultúránkat, és egy-két év elteltével nem ismerünk rá a saját falunkra, a saját váro-sunkra, a saját országunkra és a saját kontinensünkre. Orbán Viktor múlt pénteken a tagállamok egy részének fenti álláspontjával szögesen ellenté-tes véleményt hangoztató EU-biztosra is utalt. Ez a derék ember, aki a biztos, a mi alkalmazottunk, mi fizetjük, tehát neki az volna a dolga, mint az Európai Bizottság tagjának, hogy bennünket képvi-seljen. Ha pedig...