Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.34 MB
2020-12-22 10:36:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
518
1023
Rövid leírás | Teljes leírás (460.97 KB)

Kanizsa 2018. 038-042. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 38. SZÁm, 2018. November 2.Az örök világosság fényeskedjen nekik10, 11Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTVérplazmaközpont nyílt Kanizsán. Erre az alkalomra eljött Nyíri László Ernő, a hazai csúcstartó is, aki 365 alkalommal adott eddig plazmát, amit egy speciális géppel vesznek le. A vérsejteket visszajuttatják a donor szervezetébe, a vérplazmát pedig, ami sárgás színű folyadék, a gyógyszergyártásban használják fel. A jelen-legi szabályozás szerint egy évben legfeljebb 45 alka-lommal adhat egy ember vérplazmát.Folytatódott a Vendégségben a Kanizsa Big Bandnél koncertsorozat. Az együttes ezút-tal a kanizsai származású, jelenleg a grazi zeneakadémián tanuló Varga Dániellel zenélt együtt telt ház előtt a Honvéd Kaszinó tükörtermében. A 27 éves altszaxofonos-zeneszerző korábban maga is hosszú éveken át a Kanizsa Big Band tagja volt. A zenekar vezetője, Vámos Béla bohém, emocionális zenészként jellemezte őt. Varga Dánielt sok-féle zenei hatás érte; van egy kortárs jazz kvartettje, Moped Loewen nevű együttese pedig progresszív jazz-rock zenét játszik.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETermészetA Kányavári-szigeta Kis-Balatonnál Balatonmagyaród közelében. Rousseau vajon mit szólna…?! Nyilván (megint)kiadná a jelszót: vissza a természethez! Kár, hogy itt nem lehetépítkezni…, pediga csokból azért csak összejönne valami. Kanizsa365IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyVendégségbenFotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa TV
Öt társa vész oda. Kiképzése során ő maga is nem egyszer életveszélyben. Még-is úgy érvel: ha lefúj-ják a küldetést, akkor társai hiába haltak meg. A harmadik hete vetített Az első ember tovább- gondolásra késztet. VIGYÁZAT: SPOILER!Az 1969-es Holdra szállás filmje az odavezető út nehéz pillanatai-ról is beszámol. Armstrong két tár-sa ’66-ban repülőbalesetet szen-ved. Két hétre rá ő kerül másod-magával életveszélybe, a Gemini 8 iszonyatos pörgésbe kezd. A sikert – először kapcsoltak össze két objektumot az űrben – a hajtómű fúvókájának zárlata árnyékolja be: már másodpercenként egy fordu-latot tesz meg saját tengelye körül az űrhajó. Még mielőtt eszméletü-ket vesztenék, a parancsnok kézi vezérléssel visszanyeri uralmát a Geminin. ’67-ben Armstrong há-rom barátja fullad meg az Apollo 1 földi tesztjén egy elektromos tűz miatt. Következő évben a hold-komp földi szimulációján őt magát csak a katapultálás menti meg, a kísérleti jármű földhöz csapódik és lángba borul. Armstrong hideg fejjel mégis a folytatásra szavaz. Damien Chazelle filmje 138 per-cen át izgalmas, „mindössze” a valóságot jeleníti meg.Így, a november elseje körüli napokban, mi is halottainkra gon-dolunk. Azokra, akiket személye-sen ismerünk. Mindazt, amik vagyunk, tőlük örököltük. Nem csak anyagi értelemben. S az örök-ség, tudjuk, felelősség: nem elher-dálni! És azokra is gondolunk, aki-ket csak közvetetten ismerünk. Kanizsán – mint már méltó felújítá-sa előtt is – Mindenszentekkor mécses-rengeteg lepi el az első világháborús sírkertet. Pedig déd-apáink nemzedéke már távoli. Aho-gyan az elmúlt ezeregyszáz évben a hazáért elesettek is távoliak.Ám egy közösség képes rá, hogy közelivé tegye tagjai számára a jóval korábban élteket. Mekkora beleélést, empátiát tud teremteni egy jó könyv, egy jó film! Mi is kimondhatjuk Armstrong monda-tát: nem adhatjuk föl, tartozunk ennyivel az előttünk lévőknek. Mert mi a nagyobb? A mai megfé-lemlítés, internacionalista túlerő, zsarolás – vagy az elemek tombo-lása, a közvetlen életveszély? A hidegvér nem egyszer mentette meg a pilótát. Ahogy Magyaror-szágot is 2011-12-ben. (Wieder-mann Helga négy évvel ezelőtti könyvét olvasom, mely erről szól. Sakk és póker – Krónika a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáiról a címe.)Egy vadászrepülő reggel sose tudhatja, este hazamegy-e. Thúry György koráról szólva a hadtörté-nész se mondott mást: egy végvá-ri vitéz minden nap úgy kelt föl, lehet, hogy az estét már nem éri meg. Mert ez a háború folyamatos volt. Ebben a világban nem volt fegyvernyugvás. És a legendákkal ellentétben télen sem, csak keve-sebb. Itt mindig háború volt, éjjel és nappal. És ez az, ami egy férfire rányomja a bélyegét. Hogy min-dig szembe kell néznie a halállal. A hölgyeknek pedig azzal, hogy esetleg a férjének a fejét vagy csak a testét hozzák el. És utána neki kell a birtokot, a gazdálkodást irá-nyítani, s ha kell, a császárral tár-gyalni, mint egy férfinek. És milyen érdekes, innen ered a magyar népléleknek ez az örök harciassá-ga. Nekünk mindig verekedni kell – így Töll ezredes. – Egy katona nem politizál. Ennyit engedjenek meg. Ez a mi földünk. Ennyi maradt meg. Mi teszi a földet hazává? A hősök vére. És ezért a földért a mi hőseink ontották vérüket. Nem egy, nem kettő. Tíz-millió hősi halottra becsüli számu-kat egy neves történész. Hogy adnánk oda ezt bárkinek?Miért éppen most adnánk föl?PAPP János 2018. 11. 02. | 3A HÉT TÉMÁJANem tartoztak ők azokhoz, akik csak szóval mond-ják: Uram, Uram! Azt sem hogy: Hazám, Hazám! Azt sem: Testvére-im! Hanem tettek-kel beszéltek, megtették azt, minél nagyobbat sem Isten, sem haza, sem ember nem kívánhat. Éle-tüket adták, legyen hát életük. Ámen. (Prohászka Ottokár)Mert mi a nagyobb? A mai megfélemlítés, internacionalista túl-erő, zsarolás – vagy az elemek tombolása, a közvetlen életve-szély? A hidegvér nem egyszer mentette meg a pilótát. Ahogy Magyarországot isNeil Armstrong üzenete: nem fela dni !
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosz-tály érintett, mert az élet- és munka-körülmények változásával egyre több embernek van szüksége kor-rekcióra. November 20-ig a Sashal-mi Optikában térítés nélküli szolgál-tatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol sze-mész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorsze-rűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és gla-ukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstech-nológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alap-ján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jutha-tunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásá-nál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosít-ja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sas-halmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szem-üveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul november 20-ig egy akció kereté-ben akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba minden kedves vásárló.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sas hal mi Optiká ban „VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA8NagyKANIZSA Megyei Jogú VárOS ÖNKOrmÁNyZAta tISZtelettel meghíVJA Önt és kedves cSALÁdJÁt 2018. november 4-én (vasárnap) 10:30 órakor az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának62. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.Helyszín: 56-os EmlékkertProgram: Himnusz, VersEmlékező beszédet mond: Balogh László, a humán bizottság elnökeGyertyagyújtás az elesettekért, az áldozatokért és a meghurcoltakért.SzózatAz eseményre tisztelettel várunk mindenkit. Kérjük, hozzanak magukkal egy gyertyát vagy egy mécsest. „Látás hóNAPja” meghoSSzabbítva 2018. november 20-ig.
2018. 11. 02. | 5AktuálisÚjra a jazz fellegvára lesz a Medgyaszay Ház – harmadik alkalommal rendezi meg a JazzKanizsát a Kanizsai Kulturális Központ. A műfaj rajongói fiatal tehetségekkel és már befutott zenészekkel egyaránt találkozhatnak november 9-én a Medgyaszay Házban.– Mindig arra törekszünk, hogy helyi kötődésű, szárnyukat pró-bálgató fiatal művészeket is meg-hívjunk – szögezte le Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturá-lis Központ igazgatója a progra-mot beharangozó sajtótájékozta-tón. – Gayer Mátyásról sokan tudják, hogy Nagykanizsáról indult a világhírnév felé, s mindig nagy öröm számunkra, amikor vendégül láthatjuk őt. A fiatal zongorista ezúttal Közép-Európa egyik legkereset-tebb bőgősével, Hofecker Mátyással, valamint Pete Van Nostranddal lép fel. A dobos New York jazz-életének legszűkebb elitjéhez tartozik, hiszen rendsze-resen olyan világsztárokkal szere-pel, mint Kurt Elling vagy a Gram-my-díjas Cecile McLorin Salvant.Németh Ferenc neve szintén jól ismert a kanizsai közönség előtt, a zalai származású dobos többször is vendége volt a legen-dás jazzfesztiváloknak. November elején Greg Tardy tenor szaxofo-nossal és Tzumo Árpád zongoris-tával érkezik Nagykanizsára.– Új projektje azon a zenei kuta-táson alapult, amellyel magyar gyökereihez nyúlt, s amit a New Yorkban eltöltött, húszévnyi tapasztalattal ötvözött – tette hozzá Godinek Ibolya, a prog-ram szervezője.A JazzKanizsán a műfaj rajongói újra hallhatják hazánk egyik leg-egyedibb hangú és legsokolda-lúbb énekesnőjét. Kovács Linda triójában Fenyvesi Márton a gitár-, Dés András pedig a rit-musszekcióért felel majd.A nagykanizsai önkormányzat által támogatott program novem-ber 9-én 18 órakor kezdődik. A rendezvényre a szervezők egy, a nemzetközi jazzfesztiválok pla-kátjaiból álló kiállítással is készül-nek. Belépők már kaphatók a HSMK-ban, de a helyszínen is lesz lehetőség a jegyvásárlásra.NEMES DóraIdén is JazzKani zsaGayer Mátyás Kanizsáról indult a világhírnév feléVilágsztárok a színpadon Kovács Linda triójaNémeth Ferenc magyar gyökereihez nyúlt
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA hét végéig megváltozott a forgalmi rend a Tripammer utcai teme-tő környékén, és a sírkert nyitvatartása is módosult. Mindenszentekkor, illetve halottak napján a temető kapuja 6-tól 22 óráig lesz nyitva, ezen a két napon az ügyfélszolgálati iroda is nyitva tart. A forgalomkorláto-zás és az egyirányúsítás a Tripammer utcát és a MAORT-telepet, első-sorban a Papp Simon sétányt érinti. A hosszú hétvége alatt mozgáskor-látozott kártyával sem engednek be autókat a temetőbe. A forgalmi torlódások elkerülése, a szabálytalan parkolás megakadályozásaérdekében 2018. október 31-én 8 órától2018. november 5-én 8 óráig az alábbi táblákkihelyezésére tett intézkedésta nAgykanizsai Rendőrkapitányság:Vécsey utca: Tripammer utca és Maort utca között mind a két olda-lon, valamint a Maort utcától az Olaj utcáig az északi, páratlan oldalon megállni tilos.Papp Simon sétány: egyirányú lesz a forgalom a Tripammer utca irányából, a Vécsey utca irányába. 2018. október 31-én 8 órától 2018. november 2-án8 óráig:Tripammer Gy. utca: egyirányú lesz a forgalom a Vécsey utca irányá-ból a Papp Simon sétány felé. Az út nyugati oldalán tilos megállni a vas-úti hídtól a Gyulay közig.Szerv megnevezése, székhelye: NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.A Kft. fő tevékenysége :Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó üzemeltetéseAz ügyvezető fő feladatai: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Kft. társasági szerződésében az ügyvezetői tiszt-ségre meghatározott feladatok ellátása. A megbízás időtartama, formája, díjazás:Az ügyvezetőt a Kft. taggyűlése határozott időre, 2019. január 1. naptól kezdődően 2023. december 31-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbí-zási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.Az ügyvezetői feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazá-sával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást – a Kft. javadalmazási szabályza-tában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével – a Kft. taggyűlése állapítja meg.Pályázati feltételek:magyar állampolgárság,cselekvőképesség,büntetlen előélet,egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat,legalább egy év vezetői gyakorlat (ügyvezető, telephelyvezető, műszaki vezető)Előnyt jelent:főiskolai vagy egyetemi környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási végzettségA pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazo-lást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyúj-tásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogynem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;vele szemben a Ptk. 3:22. § (4) és (6), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizá-rási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban;milyen díjazásra tart igényt;hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez;pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.A pályázati eljárásban a pályázat benyújtási határidejének leteltét követően – az erkölcsi bizonyítvány kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-terének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személye-sen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Kft. ügy-vezető pályázat”.A pályázat elbírálásának módja és határideje:A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi.A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül – az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.A Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2018. december havi soros ülésén dönt a taggyűlésen képviselt javas-latról.A taggyűlés az ügyvezető kiválasztásáról 2018. december 31-ig hoz döntést.A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyil-vánítsa.A pályázattal kapcsolatban információ: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertől kérhető.A pályázati felhívás közzétételének helye:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja(www.nagykanizsa.hu)Kanizsa Lokálpatrióta HetilapNagykanizsa, 2018. október 26. Dénes Sándor polgármesterVáltozik a rend a hétvégéreNAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Taggyűlésepályázatot hirdeta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. ÜGYVEZETő TISZTSégének bETÖltésére
2018. 11. 02. | 7AktuálisDoucha Ferenc, a World 2000 Kft. tulajdono-sa és ügyvezetője Pro Regio-díjat, Szálka Mik-lós, a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. főmérnöke és tulajdonosa Baross Gábor-díjat vehetett át.Az októberi 23-ai nemzeti ünnep alkalmából odaítélt elismeréseket Palkovics László inno-vációs és technológiai miniszter adta át a Buda-pesti Gazdasági Egyetemen rendezett esemé-nyen. Doucha Ferenc a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara térségi elnöke, valamint a Vállal-kozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Zala megyei elnöke, köztiszteletben álló nagy-kanizsai vállalkozó. Szálka Miklós építészmér-nök pedig Nagykanizsa városképét meghatáro-zó, így a városközpont közterületeinek fejleszté-si és forgalomcsillapítási terveit készítette. Ez utóbbiért az Európai Települési- és Térségi Ter-vezési-díj különdíját is megkapta 2010-ben.Miniszteri elismerések Doucha FerencPro Regio-díjat kapott (Fotó: ITM)Az óraátállítás megszüntetése is szó-ba került a minap az Országgyűlésben. Egy ellenzéki interpellációra Cseres-nyés Péter, az Innovációs és Technoló-giai Minisztérium parlamenti államtit-kára, Kanizsa képviselője válaszolt. A politikus, utalva arra, hogy a probléma az ókor óta foglalkozatja a döntéshozókat, felhívta a figyelmet, hogy a témának számtalan aspektusa van, s ezeknek csak az egyike, hogy a téli vagy a nyári időszámítást tegyék állan-dóvá.Kitérve arra, hogy felmerült: európai szinten ne a jövő évtől, hanem egy 2021-ig tartó vita után szabályozzák újra a kérdést, kijelentette: az emberek érdekeit figye-lembe véve, alapos megfontolás után születik döntés az ügyben, amikor az valóban időszerűvé válik.Tekernivagy nem tekerni?Megy a harc az EU-banaz időért…Cseresnyés Péter szerint időben döntés születikaz időről – addig pedigtekerünk, tavasszal is, ősszel is… (Fotó: MTI)Na most akkor hány az óra…?!
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontNovember 3. (szombat) 17 óra35. ÉLETÜNK ORSZÁGOS FOTÓPÁLYÁ-ZAT KIÁLLÍTÁSA, A DÍJAK ÁTADÁSAMegnyitja: Baricz Katalin fotóművész, érdemes művész, a zsűri elnöke. Megte-kinthető: november 30-ig.November 4. 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓÉrem- és bélyegbörze, ingyenes árbecs-lés és szaktanácsadás9 óra Romanov cárok pénzei (1730-1917)Megnyitja: Farkas István, MÉE Nagykanizsai Csoport titkára.Szervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja és a Kanizsai Kulturális Központ.A rendezvény védnökei: Cseresnyés Péter, az Innovációs és Tech-nológiai Minisztérium parlamenti állam-titkára, Nagykanizsa Megyei Jogú Város országgyűlési képviselője és Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere.November 5. (hétfő) 16 óraBESZÉDES JELEK – előadásElőadó: Fliszár Mária, a Kanizsai Dorot�-tya Kórház reumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa. A Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ közös szervezése. A belépés díjtalan.November 6. (kedd) 13 és 14.30 óraIfjúsági bérletAntoine de Saint-Exupéry: A KIS HERCEG – (Görbetükör Színi Társulat)November 6. és 15. (kedd és csütörtök) 18 óraVilágjárók Klubja NEMZETI PARKOK, KASZINÓK, METROPOLISZOK - „VALAMI AMERIKA” 1-2.Böröcz Zsolt vetített képes útiélmény-beszámolója. A részvétel díjtalan.November 7-8. (szerda-csütörtök) Gyermekszínházi bérletMÁTYÁS KIRÁLY A CSILLAGOK KÖZÖTT – zenés mesejáték (Görbetükör Színi Társulat)November 7. 10 óra Mazsola bérlet, 13 óra Hápi bérlet, 14.30 óra Tapsi bérlet.November 8. 10 óra Vackor bérlet, 14 óra Manó bérlet.Belépődíj: 900 Ft (Jegyek korlátozott számban válthatók.)November 8. (csütörtök) 14 óra„ÉTKED LEGYEN ORVOSSÁGOD!” – a tápanyagok emésztése, felszívódása. Előadó: Hilcz Istvánné dietetikus. A Nap-raforgó Szenior Klub és a Kanizsai Kultu-rális Központ közös rendezvénye.November 9. (péntek) 17 óra„ARCAIM” – Süle Györgyi kerámiáinak bemutatása. Megnyitja: Ludvigné Tihanyi Klára.Megtekinthető: november 30-ig. November 10. (szombat) 17 óra „SZOMORÚ A NYÁRFAERDŐ” – A Tüt-tő János Nótaklub gálaestjeKísér: Szalai Antal, Liszt Ferenc-díjas prí-más és világhírű cigányzenekara.Vendégművészek: Benedekffy Katalin operaénekes, primadonna, valamint Nógrádi Tóth István, a Magyar Nótaszer-zők és Énekesek Országos Egyesületé-nek elnöke.Belépődíj: 2 500 Ft. Szervező: a Tüttő János Nótaklub Egyesület.MedgyASZAy HázNovember 6. (kedd) 17.30 óra AZ ŐSSEJTEK ÉS A FLAVONOIDOK FONTOSSÁGA - előadásElőadó: Molnár Richárd. Az előadáshelyszíne: I. emelet (105-ös terem). November 9.JAZZKANIZSA 2018.18.00 Gayer Mátyás TrióGayer Mátyás – zongora, Hofecker Mátyás – bőgő, Pete Van Nostrand - dob19.30 Kovács Linda TrióKovács Linda – ének; Fenyvesi Márton – gitár; Dés András – ütőhangszerek21.00 NÉMETH FERENC TRIÓGreg Tardy (tenor sax), Tzumo Árpád, Németh Ferenc – dobokBelépődíj: elővételben: 2 000 Ft, előadás napján: 2 500 Ft.ProgramajánlóNov. 1-4. 15:30 pelyHES - KALANdrA Fel! szinkr., izlandi-belga animációs filmNov. 1-7. 15:45 A végZet ÓráJA amerikai családi fantasyNov. 1-7. 16:00 PAtrICK - EBBel SZEBB AZ élet szinkr., angol családi romantikus film Nov. 1-7. 17:30 A HUNter KIller KÜldetéS amerikai-kínai akció-thrilllerNov. 1-7. 17:45, 20:30 BOHÉM RAPSZÓDIA angol-amerikai zenés filmNov. 1-7. 18:15 LIBABőr 2. - HullAJÓ HAlloWeeN ausztrál-amerikai vígjátékNov. 1-7. 20:00 HAlloWeeN amerikai horrorNov. 1-4. 20:00 AZ elSŐ EMBer amerikai történelmi filmnoveMBer 1- noveMBer 7. MűsoraFedezd fel a helyet, ahol a mágia él!Egy történet tele varázslattal. Egy film, ahol semmi nem az, aminek látszik. A végzet órája című családi fantasyben olyan világsztárokat láthatunk, mint Cate Blanchett, Jack Black és Kyle MacLachlan. A film főszereplője, a 10 éves Lewis Barnavelt, amikor a nagybátyjához, Jonathanhez költözik, nem is sejti, hogy egy mágiával, varázslókkal, boszorkányokkal teli izgalmas világba csöppen. Új otthona, az ódon kastély megannyi titkot rejt, köztük a ház falában egy folyton ketyegő különös órát. Amikor Lewis véletlenül fel-támasztja a holtakat, megkezdődik a versenyfutás az idővel. A bátor fiúnak varázsló bácsikájával és a szomszédban lakó belevaló boszorkánnyal, Flo-rence-szel karöltve meg kell találnia az órát, hogy a fekete mágiát űző, hol-tából feltámadt gonosz varázslónő, Selena kegyetlen tervét megsemmisít-sék, és megmentsék a világot a teljes pusztulástól.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA JAZZKANIZSA idén is kiváló zenei élményt ígér
2018. 11. 02. | 9Kultúra„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket; A lelkes eljár ősei sírlaká-hoz, S gyújt régi fénynél új szövet-neket. S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!”, írja egyik költemé-nyében Garay János. A Zrínyi Mik-lós híres kitörését is megörökítő film készítői az 1812–1853 között élt költőtől, újságírótól kölcsönöz-ték az első alkalommal Nagykani-zsán bemutatott dokumentum-dráma címét. A produkció előz-ményeiről az egyik kanizsai sze-replő, Kocsis Edit mesélt.– Még 2016-ban, a Zrínyi Miklós halálának 450. évfordulójára meg-alakult Zrínyi Miklós Szigetvár 1566 Emlékbizottság elnöke, dr. Hóvári János történész, turkoló-gus felkérte dr. Négyesi Lajos hadtörténészt arra, hogy írja meg a végzetes szeptemberi napok történéseit. Ez alapján azóta is minden évben bemutatják a Zrí-nyi Napokon az ostrom leghíre-sebb jelenetét, a kitörést, több-száz hagyományőrző közreműkö-désével.Kocsis Edit a Zrínyi-Újvár kuta-tás révén került kapcsolatba dr. Négyesi Lajossal, aki megbízta őt a történelmi játék konferálásával, illetve egy szerepet is adott neki.– Én alakítom Szecsődi Máté feleségét – mondja. – Amikor dr. Négyesi Lajos megkeresett, meg-kérdeztem, mi is lenne pontosan a feladatom. Azt válaszolta, hogy majd elrabolnak a törökök, és sikí-tanom kellene. Gondoltam, ezzel biztosan nem lesz probléma, bár azért a Zrínyi Napok és a forgatás végére kellőképpen berekedtem. Ahhoz a részhez, amikor Szecső-di Mátét a családja szeme láttára lefejezik, Kocsis Edit a versmon-dásban szerzett, több évtizedes rutinját hívta segítségül – a hite-lesség titka a belső átélés, ő is erre törekedett. Szecsődit a szintén kanizsai Németh Zoltán játszot-ta, aki elárulta: újra 20 évesnek érezte magát, amikor felsorako-zott vele szemben az állig felfegy-verkezett török sereg.– Azt hiszem, a hozzánk hason-lóknak kötelességük minél több ilyen kezdeményezésben részt venniük – hangsúlyozza Zoltán, a Thúry Toportyánok egyik hadna-gya. – Egyetértünk Sebő Ferenc-cel, aki szerint a hagyomány nem rab, de nem is beteg, hogy őrizni vagy ápolni kelljen – a feladatunk az, hogy megéljük, amit az őseink ránk hagytak.Németh Zoltán lubickolt karak-tere bőrében, hiszen amellett, hogy átélhette a benne rejlő magyar virtust, még lovagló tudá-sát is megcsillogtathatta. A Zrínyi Napokra magával vitte a Thúry Vitézlő Oskola tagját, Kovács Bálintot, majd a következő évben még más fiatalokat is, akik szintén feltűnnek a filmben.– Kocsis Edit meghívására, az emlékévben mentünk ki először Zolival szerepelni, de akkor még csak statisztáltunk. Viszont ez annyi-ra jól ment, hogy a következő évben már visszahívtak minket – idézi fel Bálint, aki Zrínyi Miklós fiának, Györgynek a zászlótartójaként került fel a stáblistára. – Örömmel csatlakoztunk újra, azt azonban csak később tudtuk meg, hogy ezút-tal forgatnak is a rendezvényről. Hatalmas élmény volt, s a magam részéről azt sem bántam, amikor egy-egy jelenetet újra kellett venni, mert legalább annál tovább csinál-hattam azt, amit szeretek.A Medgyaszay Házban tartott premieren a rendező, Gerebics Sándor is részt vett. Mint mondja, a stábot nemcsak a történelmi játék látványos csatajelenetei, hanem a belső vár különleges atmoszférája is magával ragadta, hiszen ott jártak, ahol annak ide-jén Zrínyi.– A magyar történelmi filmek terén most egy újabb fellendülés tapasztalható – véli a szakember. – Két hete ott voltam a digitálisan felújított Egri csillagok vetítésén: a 4K minőségnek köszönhetően szinte új film született, amit min-denki szájtátva nézett. Úgy gon-dolom, ezeket a történeteket nem lehet elégszer elmesélni, s különö-sen igaz ez a szigetvári ostromra, amiről bár mindannyian tanul-tunk, mégsem tudunk eleget.Ennek érdekében a készítők nem pusztán rögzítették a Zrínyi Napo-kon előadott kitörést, hanem beépí-tették – a szigetvári hagyományőr-zők vezetője, Horváth Róbert által rendezett a várostrom előzményeit felelevenítő produkcióval együtt – a dokumentum- és a játékfilmek eszköztárát ötvöző alkotásba. Neves történészekkel készítettek interjúkat, amelyeket animációs betétekkel, valamint a hagyomány-őrzők játékával illusztráltak.Az A régi fény ragyogjon – Szi-getvár 1566 a kanizsai ősbemuta-tó után folytatja vándorútját: a tervek szerint még az idén Pécsen és Szigetváron, januárban pedig Budapesten, a Magyar Tudomá-nyos Akadémia dísztermében vetítik le, sőt, a film várhatóan a Dublinban és Los Angelesben élő magyar közösségekhez is eljut. A rendező bízik abban, hogy hama-rosan valamelyik csatorna is a műsorára tűzi, hogy még többen láthassák a mintegy félezer hagyo-mányőrző odaadó közreműködé-sével készült, ötvenperces doku-mentum-drámát.NEMES DóraA régi fény ragyogjon!„A feladatunk az, hogy megéljük, amit az őseink ránk hagytak”. Németh Zoltán, Kocsis Edit és Kovács Bálint a bemutatón (Fotó: Gergely Szilárd)Felragyogott a régi fény Nagykanizsán – itt mutatták be először szélesebb közönség előtt azt a dokumentum- drámát, amely a szigetvári ostrom végnapjait örökíti meg. A Gerebics Sándor rendezte, A régi fény ragyogjon – Szigetvár 1566 című filmben három nagykanizsai hagyományőrző is szerepet kapott.
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemMár maholnap ez se kell majd. „Elég volt a gyász, a dal. Ami megholt, föl nem támad. Ha-szontalan minden bánat! Haj rá étel, dal, ital.” Ilyen szelet hallunk is már. Ki legtöbbet örökölt, Annak van a legjobb kedve; Ott van a mult elfe-ledve, És eladva az a föld. Hol pihennek a nagy ősök, Kik szerezték vérökön Azt is, amin ők mulatnak... Idegenek jól aratnak Vérben ázott térökön.Ők alusznak szépen, mélyen; Ébren már csak mi vagyunk. Ők alusznak s nem álmodnak; Mi virrasztunk ébren haj csak Ébren is mi – álmo-dunk. Álmodunk mi hihetetlent, El se merjük mondani. A holt szeme félig nyitva; Hátha meg nem volna halva, S lehetne még valami...A nagy tenger éjszakába Ki-kinézünk olyko-ron. Mert nem tudjuk, hány az óra, Hallgatunk a kakas szóra, Merengünk egy csillagon. Jó re-ménnyel, vak reménnyel, Hogy ha megvirradna már! De a hajnal csak nem pirkad, S amit lá-tunk, az se csillag: Bolygó fény, vagy fénybogár!És csak oly csöndes ne volna! De ez úgy fojt, úgy ijeszt... Dalunk is már egyre fárad, Alig ad még bátorságot... Égen földön semmi nesz... Szempillánk is csuklik immár... S ha az álom elnyomott, S mi is alszunk, boldog Isten! Akkor aztán késő minden – Mozdulhat a tetszhalott!...Vagy így, vagy úgy, de mindenki siet Mostaná-ban tőlem valahova – Nem volt ily kurta azelőtt a perc, S az óra ily kiszabott, mostoha. Mindenki megy és mindenki lohol, Egyik csomagol – má-sik haldokol. Vagy messze néz, vagy éppen sírját ássa: Jövevények és vándorok vagyunk És nin-csen itt senkinek maradása. – Néha borzadok s fázom élni, lenni: Ebben a maradástalan világ-ban Nekem is útra kellene már kelni... Körülné-zek: ma este merre menjek? S lassanként nem lesz már többé hova, Nem lelek többé otthont, menhelyet – Szabott a perc, az óra mostoha. „A világ végezetéig veled!” Ezt Jézus mondta, s ő is messze van, Emmausba betért egy pillanatra – S a végtelen elnyelte nyomtalan.Hogy megnőnek a dolgok, Ha az ember már törpül: Mindenki óriás lesz S egy ránk-bámuló körbül Kiáll a középre valaki. Valaki, kit szeret-tünk, Vagy talán nem szerettünk, Szépen sze-münkbe vágja, Hogy csúf bűnökbe estünk S az életünk furcsa ámitás. S tornyosan tornyosul-nak Vétkeink vert felhői, Hangosan szitkozód-nak Multunk leselkedői, Kik csak azt tudják, hogy hazudunk. És mi halkulunk halkan És mi meghalunk halva S az a minden örömünk: Va-laki örül rajta: Kiáll a középre valaki.Ím itt a sir, szent mindkettőnk előtt az, Ládd, érzeményünk hol találkozott. Sírunk közösen ormán, jőjj, leányka, S szent lesz könnyünk, mely együtt foly ki ott, S ha nő virág, mi majd megismerendjük, Hogy egyesült könnyből kelet-kezett, Mint a megnyugvás, mely szintén föléled Híven megosztott fájdalmunk felett. S szent lesz szivünknek ez édes keserve, Mint a hideg, de tiszta őszi nap, Hogy a virág sem sejti meg, miként csak Halotti csók az, melyet tőle kap. S ha szűm halottjai közt angyalul lész, Örülni fognak, jól tudom, neked S elégedett ha léssz te is helyeddel, Ez árva szív leginkább az lehet.Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Deo gratias! Továbbá: Vajda János, Reményik Sándor, Ady Endre, Madách Imre. Requiescant in pace.A világ végezetéig veled!Itt a nagy halott előttünk, Kiterítve mereven. A hideg, a téli éjben, Csillagoltó sötétségben Mi vagyunk még éberen. A sirásban elfáradt már Valamennyi jó rokon. Talán mi se volnánk ébren, Hanem mert a torban, éhen, Rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, De hát – ez a kenyerünk. Nem maradt ránk dús örökség; Fizet minket a nemzetség, Ha sirunk, énekelünk.PÉTER Árpád
2018. 11. 02. | 11ünnepA Mindenszentek és a halottak napja sokak gondolataiban keveredik, gyakran a sajtóban is rosszul használják e két kifejezést. Most Kiss László esperes-plébános – akit láthattak már a Kanizsa Caféban, s annak idején sokat hallhat-tak a kanizsai rádiófrekvencián – segít eligazodni abban, mit ünneplünk, mire emlékezünk november 1-jén és 2-án.Mint László atya fogal-mazott, vannak olyan szen-tek, akik ugyan helyi tiszte-letnek örvendenek, de nincs egyetemes emlék-napjuk, s olyan emberek is, akiket bár nem avattak szentté, példamutató életet éltek, így „hitünk szerint ők bizonyára elnyerték az örök életet”. Mindenszentekkor mindannyiukat ünnepeljük.Mindszentek hagyomá-nya a nyugati egyházban visszanyúlik a VII. századig. IV. Bonifác pápa 609-ben a bizánci császártól megkap-ta Rómában a Pantheont, amelyet a pogány istenek-nek emeltek. A Szentatya május 13-án felszentelte az épületet a Boldogságos Szűz Mária és az összes vér-tanú tiszteletére, majd ezt a napot, az évfordulót, ezután minden évben megünnepelték. – Egy évszázaddal később pedig május 13. már nem csak a templom búcsúja volt – folytatta a történetet Kiss László espe-res-plébános –: III. Gergely pápa a Szent Szűznek, min-den apostolnak, vértanú-nak, hitvallónak és a föld-kerekség valamennyi elhunyt, tökéletes és igaz emberének emléknapjává tette. Mindenszentek ünnepe később azért került november 1-jére, mert májusban Róma váro-sa már nem tudta ellátni a zarándokokat, lévén akkor-ra fogytán volt az élelmi-szer, késő őszre viszont végeztek a betakarítással, a mezőgazdasági munkák-kal, s ismét termett bősé-gesen eledel. A dátumot IX. Gergely pápa változtatta meg a 800-as években, praktikus okokból. Mindenszentek ünnepe a keleti egyházban is ismert: ott a pünkösd utáni vasárnap a dátuma.A halottak napja „hivata-losan” november 2-án van, de már 1-jén elkezdődik, ugyanis az egyházban az ünnepeknek van úgyneve-zett vecsernyéje, ami nap-nyugtától napnyugtáig tart. Ezért is terjedt el az a szokás, hogy Mindenszentek esté-jén kimegyünk a temetőbe gyertyát gyújtani elhunyt hozzátartozóink sírján, ismertette László atya. – Clunyi bencések kezd-ték el a X. században meg-tartani a halottak napját: a Mindszenteket követően megemlékeztek a kolostor-ban elhunyt szerzetesekről, később pedig ez kiteljese-dett minden megholtra. Az ember nem tudhatja, halála után hová kerül: egyből a mennyországba, esetleg a tisztítóhelyre; azért is kell imádkoznunk az elhunyta-inkért, hogy a Jóisten adja meg nekik az örök életet, az üdvösséget, és a tisztítás helyéről minél előbb sza-badítsa ki őket. Az esperes-plébános kiemelte: amikor a gyertyát meggyújtjuk a síron, az Krisz-tus világosságát, az örök élet fényét szimbolizálja. – Ám nemcsak ekkor, november első napjaiban kell imádkoznunk halotta-inkért – tette hozzá az esperes-plébános. – Min-den este, amikor a nagyha-rang után megszólal a kicsi, elhunyt hozzátartozóinkra akar bennünket emlékez-tetni, s arra hív bennünket, imádkozzunk eltávozott szeretteinkért.Kiss László figyelmezte-tett: a halottak napját nem szabad összemosni a Hallo-weennel, utóbbi ugyanis pogány, kelta szokás, és nem az imádságról szól. PÉTER ÁrpádRiersch Zoltán Útmutatóként az itt maradóknakOktóber végén, november elején a természet színeinek palettáján domi-náns a megfakult okker és a vizes rozsdabarna. Az idei vénasszonyok nya-rának talán utolsó harmadának napjait éli, nyüstöli a huszonegyedik szá-zadi dél-zalai. Odakinn erőlködik a Nap, de langyos melege, kopott fénye messze van már a nyári hétágtól. A Vásárcsarnok környékén mintha teme-tésre készülnének a városlakók. Majd’ minden ember kezében ott virág, mécses, koszorú. Meg-megállnak s beszédbe elegyednek egymással az ismerősök, s még az ismeretlenek is. – Emlékszel? Hogy is volt? Tudod, már egy éve, hogy elment! – a külső szemlélőnek rébuszoknak tűnhet mindez, - ha nem tudná, Mindszentekre, halottak napjára készül Kanizsa és a kör-nyéke is.A városi temető már napok óta benépesül, pedig még az emlékezés nap-ja odébb van egy kicsit. A távol élők mindig előbb jönnek az itt eltemetett halottaikhoz. De az itt élő is hamarabb utazik el a távolban nyugvó szeretetthez, hiszen vissza is kell érni elsejére, mert itt is várja valamelyik temetőben „valaki”, mert az élet az csak ilyen, mert már eltávozott a kedves, a szülő, a gyermek… Halottak napján emlékezünk az ismeretlenbe eltávozott szeretteinkre, a barátainkra és az ismerőseinkre. Emlékezünk az itthoni sírkertekben is a múltra, a mosolyokra, az ölelésekre, és valamilyen szinten készülünk mi is az ismeretlenbe. Spiritizálunk, aztán megbocsátunk, és reményeink, hitünk szerint bocsánatban részesülünk. Gyertyák lángja mellett találkozik a múlt és a jelen. A két nagy öreg együtt üzen a kicsinek, a jövőnek.Az üzenet nem is lehet más, mint az: a gyertyák ellobbannak, a virágok elnyílnak, elszáradnak, de az emlékek, a visszaemlékezések, a volt, illetve holt emberi életek értékeinek megtapasztalásai örökségül kell, hogy szol-gáljanak, útmutatóként az itt maradóknak…A Jóisten adja meg nekik az örök életet… (Fotó: Gergely Szilárd)Krisztus világossága
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPin terjú– Amikor sikeresen megvédte dok-tori értekezését, hosszabb interjú-ban mesélt a Kanizsának addigi, Várvölgyről indult, majd Keszthe-lyen folytatódott életútjáról. Az említett védés óta lassan eltelt három év, mi minden történt önnel azóta?– 2016 januárjában volt az a bizonyos nyilvános védés, ami után hivatalosan is beléptem az egyetemi rendszerbe: egy évig tanársegéd voltam, tavaly adjunk-tus lettem. Nem sokkal ezután dr. Birkner Zoltán kampuszigazga-tó behívatott magához, és elmondta, hogy az intézmény strukturálását tervezi, ezért szük-sége lenne egy helyettesre. Egy-ből elkezdtem neki sorolni azok-nak a nevét, akiket én alkalmas-nak tartottam erre a pozícióra. Amikor elárulta, hogy tulajdon-képpen ő rám gondolt, nem akar-tam hinni a fülemnek. Kaptam egy kevés gondolkodási időt, és végül arra az örök igazságra jutot-tam, hogy az ember általában nem azt bánja, amit megtett, hanem azt, amit nem tett meg, tehát igent mondtam a felkérésre. Bő egy év múlva hasonló jelenet játszódott le. Igazgató úr hívatott, majd elmondta, hogy idén július-tól a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal élén dolgo-zik, s engem jelölne ki az utódja-ként. Így lettem egy évre megbí-zott igazgató.– Milyen útravalót kapott elődjé-től az új kihívásokhoz?– Szakmai szempontból nagyon jó iskola volt, amíg helyettesként mellette dolgoztam, ezért elsősor-ban inkább magánemberként fogalmazott meg néhány prakti-kus, jó tanácsot. Azt azonban hangsúlyozta – amit az itt eltöltött évek alatt jómagam is megértet-tem, tapasztaltam –, hogy a kam-pusz addig működik, amíg az ott dolgozók is akarják.– Gondolt valaha arra, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire impozáns karriert fut be a PEN-en?– Őszintén szólva, nem. Voltak ambícióim, de nem a vezetés irá-nyában, hanem a tudományos-szakmai munkámat illetően. Bizo-nyos szempontból ez a két év való-ban rövid idő, ugyanakkor a meg-tett út hosszú. És különös is, főleg ha arra gondolok, hogy elsőre nem vettek fel a PEN-re. 2005-ben érettségiztem, közvetlenül a bolo-gnai rendszer bevezetése előtt. Abban az évben nagyon magasak voltak a ponthatárok a gazdasági szakokon. Hiába volt színötös érettségim és nyelvvizsgám, még-is lecsúsztam egy ponttal…– Hogyan érintette ez akkor? Korábban említette, hogy régi vágya volt a turizmus-vendéglátás szak, és 14 éves kora óta tudta azt is, hogy ezen a területen szeretne elhelyez-kedni…– Egy nap szomorkodást enge-délyeztem magamnak, utána rög-tön elkezdtem agyalni egy másik forgatókönyvön. Abban azonban biztos voltam, hogy az eredeti ter-vemről nem mondok le. Elkezd-tem egy kétéves képzést a középis-kolámban, ezzel párhuzamosan pedig különórákra jártam történe-lemből és földrajzból, hogy lete-gyem az emelt szintű érettségit, és további plusz pontokat szerezzek. 2006-ban aztán fel is vettek.– Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt években a PEN a második ott-honává vált. Most, hogy kampusz-igazgató lett, miként tudja kama-toztatni ezt a helyismeretet?– Mindig is igyekeztem aktívan jelen lenni az iskola életében. Minél több mindent szerettem volna megismerni és megtanulni, legyen szó akár nemzetközi pályá-zatok előkészítéséről, akár irodai adminisztrációról. A tanulmánya-im elején demonstrátorként különböző kutatásokban vettem részt, a társaimmal kérdőíveztünk, majd adatokat elemeztünk és dol-goztunk fel. A szakmai gyakorlato-mat a kampusz kommunikációs irodáján töltöttem, egy évet pedig az önkormányzatnál dolgoztam projektmenedzserként. Aztán olyan is előfordult, hogy az alsóbb éveseknek segítettem a tanulmá-nyi ügyeik intézésében. Az évek alatt sok területre ráláttam, így már fel tudom mérni azt, hogy egy-egy feladat hány ember mun-káját, vagy mennyi időt vesz igény-be. Úgy érzem, ezt a fajta tudást most kamatoztathatom igazán. Az pedig még inkább motivál, hogy az elmúlt 1-1,5 évben olyan új célo-kat és irányokat tűztünk ki, ame-lyek mindegyikével maximálisan egyetértek.– Melyek ezek a célok, és egyálta-lán hogyan képzelik el a PEN jövőjét?– Kijelöltük azokat a területe-ket, amelyekre ezután még nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az informatikában már el is indul-tunk azon a bizonyos új úton, amelyre az imént céloztam. Meg-hirdettünk egy gyakorlatorien-tált és piacképes szakot, illetve készül az az ipari labor is, amely ennek a területnek a másik pillé-rét, az ipari nyitást jelenti. Szeret-nénk, ha idővel bizonyos jelensé-gekre a gazdasági élet szereplői-vel közösen keresnénk megol-dást, s ebbe a folyamatba a hall-gatókat is bevonnánk. Ilyen jelle-gű kapcsolataink már eddig is voltak, de ezeket most fellendít-jük és keretbe foglaljuk. A víz-technológiával kapcsolatos kép-zéseink terén fordított a helyzet: a kutatóközpont már négyéves, a laborok megvannak – a követke-ző lépés az oktatási paletta színe-sítése. Jó hír, hogy 2019-től már nemcsak másoddiplomás-, hanem alapképzést is hirdetünk. Bízunk abban, hogy ezekkel a külföldi hallgatók érdeklődését is felkeltjük, hiszen már ma is van-nak olyan országok, ahol napi szintű kihívást jelent egyetlen csepp tiszta víz előállítása is.Új kampuszigazgató„Az ember mégaz akadályokat is könnyebben veszi, ha van hite…”Diplomáért jött Nagykanizsára, végüla szerelmet, új otthonát és a szakmaikibontakozás lehetőségét is itt találtameg. Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta azállamvizsga óta az egyetemi ranglétraminden fokát megjárta, szeptembertőlpedig átvette a kampuszigazgatóifeladatokat dr. Birkner Zoltántól.Azt mondja, most itt az idő, hogya munkájával visszaadjon valamit mindabból a jóból, amit ő kapotta Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszától.a PEN élén
2018. 11. 02. | 13interjúISKOLAELŐKÉSZÍTŐA Piarista Iskolában„SULIVÁRÓ”foglalkozásokat tartunknagycsoportos óvodások részére.Helyszín: Piarista Iskola „A” épületeIdőpont: kedd/szerda 16.05-től 16.50-igElső alkalom: november 6./november 7.Egyszeri, éves díja 5000 Ft, amely magába foglaljaa papír-írószer költségét.A foglalkozásokat tanítóink tartják.Jelentkezni Tamásné Deme Boglárka munkaközösség-vezetőnél lehet.Telefon: 20/824-3132, e-mail: tamasne.deme.boglarka@nagykanizsa.piarista.hu– A PEN-ről sokaknak még ma is az idegenforgalom és a turizmus ugrik be elsőként. Milyen szerepet szánnak ennek a területnek a kam-pusz életében?– A turizmus az informatika és a víztechnológia mellett sem szorul háttérbe, ez a harmadik kiemelt területünk, viszont itt egyelőre még a tervezési fázisnál járunk. Azt már látjuk, hogy a piaci folya-matokra és igényekre reagálva a gazdasági, turisztikai képzésün-ket is teljesen meg kell újítani, ezért új fókuszt keresünk e téren. Annak ellenére, hogy jó körzet-ben vagyunk – a közelben van Zalakaros, Letenye, Lenti és Hévíz –, a hallgatók érdeklődése mintha csökkent volna. Ez valószínűleg azzal is magyarázható, hogy a kör-nyéken több felsőoktatási intéz-mény is elindította ezt a szakot. Éppen ezért a mostani elképzelé-sünk az, hogy az ágazat egy-egy szegmensét ragadjuk ki, például a biztonság, valamint a fenntartha-tóság témakörében. Itt ugyanígy számítunk majd a külföldi hallga-tók érdeklődésére.– A 2018–19-es tanév egyik újdon-sága – a személyi változásokon túl – az volt, hogy a korábbiakhoz képest kétszer annyi hallgatót, 160-at vettek fel. A PEN egyik fő vonzere-je mindig is a kis közösség és az arra jellemző családias hangulat volt. A megnövekedett hallgatói létszám profilváltást vetít előre?– Nem tervezünk ezen a téren ilyesmit, és ami engem illet, attól sem tartok, hogy a kapcsolatok elszemélytelenednének. Amikor PEN-es lettem, 400-500 fiatal járt ide, de ezzel együtt is bensősé-gesnek éreztem a kampusz atmoszféráját. Az említett 160 gólyából nagyon sok a levelező-sünk – körülbelül annyian vannak, mint a nappali tagozatosok. Ez mindössze annyiban jelent válto-zást az iskola életében, hogy a szolgáltatásainkat, többek közt a tanulmányi osztály vagy a könyv-tár nyitvatartását megpróbáljuk úgy szervezni, hogy azokat a leve-lezősök is igénybe vehessék.– A tervek és a közelmúltban lebonyolított rendezvények – pél-dául a kutatók éjszakája vagy éppen a Pannon Tudományos Nap – is mozgalmas tanévet ígérnek. A programok sikerének egyike záloga az oktatók és a hallgatók csapat-munkája, de személy szerint ön miből merít erőt a mindennapi fel-adatok elvégzéséhez?– Egyrészt hajt az érzés, hogy ideje visszaadni valamit a kam-pusznak, hiszen én is annyi min-dent kaptam attól, hogy ide jár-tam: Nagykanizsán új otthonra találtam, és az egyetemen ismer-tem meg a férjemet is, aki az egyik legfőbb támaszom. Sokat merítek a hitemből is, az Istennel való kap-csolat a mindennapjaim részét képezi – az ember még az akadá-lyokat is könnyebben veszi, ha van hite. A hétköznapjaim harma-dik pillére a sport, ami nélkül nem is menne nagyon a lazítás: kell ugyanis az a félóra mozgás, hogy az otthonunk küszöbén le tudjam tenni az iskola körül forgó gondo-lataimat. Nagyon szeretek túrázni is. Keszthely és Nagykanizsa tér-ségében rengeteg csodálatos hely található, ahol sok szép élménnyel gazdagodhat az ember, ami után újult erővel vág-hat bele a soron következő felada-taiba.NEMES DóraDr. Tóth-Kaszás Nikoletta: Hajt az érzés, hogy ideje visszaadni valamit a kam-pusznak, hiszen én is annyi mindent kaptam…(Fotó: Jancsi László)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtNovemberi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2018. november 14-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Pol-gármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc 2018. november hónap-ban alpolgármesteri fogadónapját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselő-jeként fogadóóráját 2018. november 7-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tár-gyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2018. november 28-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Képvis előkBalogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányza-ti képviselője, a humán bizottság elnöke fogadóórát tart 2018. november 7-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagyka-nizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2018. november 6-án, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Bizzer aNDrás, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan ház-számok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányza-ti képviselője fogadóórát tart 2018. november 29-én (csütörtökön) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sánd or, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2018. november 15-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Fló-rián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2018. november 6-án, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szoci-ális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.).Gábris JáciNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2018. november 6-án, kedden, 17-18 óráig a Hevesi Sán-dor Általános Iskolában.Karádi Ferenc 2018. november hónapban alpolgármesteri fogadónap-ját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2018. november 7-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgár-mesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nánd or, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője 2018. november 5-én (hétfő) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgármes-teri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjé-ben (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2018. november 5-én, hétfőn, 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.Az Inkey-kápolna megmentésének lehetőségéről tett fel kérdést nemrégiben dr. Erdős László képviselő a közgyűlésen. A városatya azt mond-ta, az épület – amely korábban Kanizsa egyik jelképe volt – állagromlása szemmel látható.Úgy fogalmazott, a kápolna történelmi jelentősége és építészeti érté-ke miatt is „erkölcsi kötelességünk a megóvása”. Dr. Erdős László azt tudakolta: lehetséges-e a kápolna felújítása, legalább kívülről, hogy a további állagromlást megakadályozzák. A képviselő felvetésére Dénes Sándor polgármester azt válaszolta, a kanizsai önkormányzat mindig is fontos feladatának tekintette a műem-lékek és a védelem alatt álló épületek állagmegóvását, illetve szükség – és anyagi lehetőség – szerinti felújítását. A kápolnát többször kifosztották, tönkretették, szögezte le a városve-zető, majd emlékeztetett, hogy 1975-ben felújították, de az állaga azóta jelentősen leromlott, s jelenleg nem is látogatható. Most az önkormány-zat megkereste a Miniszterelnökséget, azt tudakolva, központi támoga-tásból megvalósítható-e a felújítás. Az Me-től az a válasz érkezett, a kor-mány még nem döntött a Mauzóleum-programról, „így a rekonstrukci-óhoz szükséges forrást más keretek között kell biztosítani”. Dénes Sán-dor azt írta, amennyiben a közgyűlés biztosítja a szükséges pénzt, úgy megfelelő felmérés és tervezés után, elvégezhető a felújítás. Az Inkey-kápolna barokk stílusban épült 1768-ban, Inkey Boldizsár megbízásából. A négykaréjos alaprajzú épület körül egykoron kálvária volt, padlója alatt van az Inkey család kriptája. Fából faragott, szintén barokk stílusú, művészi értékű Krisztus korpusza a Thúry György Múze-umba, míg az előtte állt urna a Medgyaszay-ház előtti Károlyi kertbe került. És ami gyalázat: 1952-ben az úttörők, fémgyűjtő akciójuk során, a kápolna kupolájának réz borítását leszedték. Szóval, nemcsak az idő vasfoga pusztította, hanem a kommunizmus szelleme is…PÉTER ÁrpádFelújítjákaz Inkey-kápolnát?Nemcsak az idő vasfoga pusztította, hanem a kommunisták is…
2018. 11. 02. | 15MagazinA legjobb csapatmunkának járó dicsérő oklevelet és pénzjutalmat vehe-tett át a 63. Országos Függetlenfilm Fesztiválon Lendvai Kristóf a Majd-nem eltoltam című kisjátékfilmjéért.A Magyar Független Film és Video Szövetség (MAFSZ) október 11. és 14. között Balatonfenyvesen rendezte meg az idei Országos Függet-lenfilm Fesztivált és Konferenciát, amelynek versenyprogramjába 28 alkotás jutott be. Közülük is csupán 10 film alkotóit díjazták a budapesti A38 hajón szervezett cere-mónián dicsérő okle-véllel, jutalomtárgyak-kal, illetve összesen 1 millió 250 ezer forin-tos díjalap felosztásá-val. A mások mellett a Magyar Nemzeti Film-alap, a Nemzeti Kultu-rális Alap, illetve a Magyar Művészeti Aka-démia által támogatott filmfesztivál zsűrijét Papp László, Pálos György, Pócsik Andrea, Proics Lilla és Vincze Teréz alkotta.A fődíjat Csoma Sándor, Balázs István Balázs és Knapp Dávid Nem történt semmi című filmje nyer-te el, a Magyar Művészeti Akadémia különdíját Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című alkotásával érdemelte ki. Díjazták a legjobb doku-mentumfilmet (Csibi László: Nussbaum 95736), a legjobb színészt (Gazdag-Kötél Orsolya), a leg-jobb operatőrt (Bálint Arthur) is. A függetlenfilmes fesztivál zsűri-je a rendkívül erős, túlnyomó-részt profi filmkészítők alkot-ta mezőnyből a legjobb csapatmunkának járó dicsérő oklevéllel és szintén pénzjutalom-mal díjazta Lendvai Kristóf Majdnem eltoltam című kisjá-tékfilmjét. A nagykanizsai Bat-thyány gimnázium 17 éves tanulójának nyár végén mutatták be a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei-nek szereplésével, jól ismert cégek és helyi televíziók mellett Zalaegerszeg és Nagykanizsa önkor-mányzatának támogatásával készült alko-tását. A 26 perces kisjátékfilm augusztusban külön-díjat nyert a 25. Országos Diákfilmszemlén Buda-pesten, illetve díszvendég volt a szeptemberben Zalaegerszegen rendezett 14. Göcsej Filmszemlén. (Kanizsa)Újabb díjat nyert Lendvai Kristóf kisjátékfilmje
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánburgonya 220-300 Ft/kgkarfiol 600-650 Ft/kgsavanyú káposzta 480 Ft/kgcsont nélküli sertéskaraj 1200-1450 Ft/kgalma 180-380 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások11. 06. 11:00-13:00 Bazárudvar, Zrínyi út 35.11. 06. 14:30-16:30 Zalakaros, Civil Ház11. 08. 10:00-14:00 VOKE Kodály Zoltán Művelődési HázAdj vért, és ments meg három életet!Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásraEgéSZSégVastagbélrákszűrés, szívinfarktusszűrés, csontsűrűség-vizsgálat Nagykanizsa: november 6., Zalaegerszeg: november 7., Keszthely: november 12., Zalaszentgrót: november 20., Söjtör: november 21., Kehidakustány: november 29., Zala-lövő: december 4. Évente 8.000 ember hal meg bélrákban, 70.000 szívinfarktusban! Ne tartozzon közéjük! Jöjjön szűrővizsgálatra! Időpont- egyeztetés: 30/5888-327, 30/5888-212.VegyESJó állapotú 25 kW-os vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499.Szőlő hajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499.Veterán mopedet és fűnyíró motort eladok, vagy cserélek billentyűs hangszerre. Nk. Érd.: Tel.: 93/310-364.Lakberendezési tárgyakat: festményt, falitálat, vázát, régi iratokat, könyveket, karácsony-fadíszeket azonnali fizetéssel vásárolok. Nagykanizsa, 06-30/332-8422.Ügynököt keresek kerámia és egyéb tárgyaim galériákba szállítására és új galériák felku-tatására. Érd.: 93/950-064.TárSKErESésTársközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját! Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő. 67 éves (167/78) jó egzisztenciával rendelkező hölgy várja társközvetítőnkön keresztül művelt, intelligens úr jelentkezését. Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő.A kukorica 97 százalékát betakarították Zala megyében, a hektáronkén-ti átlagtermés 8,8 tonna – tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-ra (NAK) megyei elnöke. A kukorica hektáronkénti átlaghozama 1,75 ton-nával haladta meg a tavaly termett mennyiséget. A 25 355 hektárnyi területről betakarított termés megfelel az előírásoknak, fuzárium fertő-zés miatti toxint nem találtak, közölte Süle Katalin.Betakarították a tengerit
2018. 11. 02. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!November 3., szombatGyőző, HubertA Győző a Viktor magyarító lefordítása. A Hubert német eredetű, jelentése: szelleme által kiváló.November 4., vasárnapKárolyMagyar eredetű, jelentése: karvaly, turul. Egy másik magyarázat szerint germán-latin eredetű, s ez esetben azt jelenti: legény, fiú.November 5., hétfőImreGermán eredetű, jelentése: hatalmas, híres, királyi.November 6., kedd Lénárd Germán eredetű, jelentése: erős, mint az oroszlán.November 7., szerda Rezső Magyar eredetű, a Dezső mintájára alkották meg a Rudolf magyar másából. A jelentése ismeretlen.November 8., csütörtök ZszSombor Bolgár-török-magyar eredetű, jelentése: bölény.November 9., péntek tIvadar Görög-latin eredetű, jelentése: Isten ajándéka.Az előző heti rejtvény megfejtése:A türelem és a humor két teve. Átvisznek bármelyik sivatagon.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőok-tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egysé-ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első féléve).FIGYELEM! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSO-ROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019-es tanév első félévéről.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumen-tumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres nevelési segély-igazolásMunkanélküli segély folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási cso-port alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16; SZ: 8-12, 13-16.30; P: 8-12További információ: 20/849-2334A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagyfelsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSO-ROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres nevelési segély-igazolásMunkanélküli segély folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási cso-port alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16; SZ: 8-12, 13-16.30; P: 8-12További információ: 20/849-2334A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.„A” TÍPUSÚ PÁLYÁ ZATI KIÍRÁ SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számáraa 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan„B” TÍPUSÚ PÁLYÁ ZATI KIÍRÁ SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírjaa 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatotfelsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
2018. 11. 02. | 19önkormányzatAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2018. október 15. és 2018. november 30. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány (ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Polgármesteri Hiva-tal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie. Az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2018. november 30-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton. Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelen-leg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa területén tartja. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alag-sori ügyfélszolgálatán kérhető ügyfélfogadási időben (kedd és csütör-tök 8.00-12.00 és 13.00-16.00) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2484. Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzpon-derrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabály-ban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szí-veskedjék a jeladóval nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplő adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) kormányren-delet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatla-pok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogjákTÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓLNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzá-járulás tárgyában rendeletet alkotott, mely 2015. március 15-én lépett hatályba. s A rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi szemé-lyiség nélküli szervezet ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.s Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnál beje-lenteni. s Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer. Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként: 20.000 Ftb) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.s Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebren-dészeti hozzájárulás felét kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusz-tulását legkésőbb július 15. napjáig bejelenti és azt az eb oltási könyvé-be az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja. s Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizet-ni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazga-tási területén belül tartja és az eb közigazgatási területről történő kikerülését legkésőbb július 15-ig bejelenti. Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése: s Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről és a mentességről az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év szeptember 30-ig határo-zattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld. s Amennyiben szeptember 30-át követően válik ismertté olyan ebtar-tó személye, akivel szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásá-nak feltételei egyébként fennállnak, az ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani. s Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összeg-ben, minden naptári év október 30. napjáig, a szeptember 30-át követő megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Mentességek, változások igazolása bejelentése: s Az eb az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-vény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén)b) mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartást rögzítő orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkal-massági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos igazolása az ivartalanításról,e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazo-lása az örökbefogadásról,f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szol-gálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat igazolása az eb alkalmazá-sáról. s Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevő (megajándékozott) együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó írásban köteles beje-lenteni az önkormányzatnál a változást követő 15 napon belül. Az eb elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni. s Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédel-mi szervezetnél, vagy ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni és az erről szóló igazolást bemutatni. s Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál, egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa. Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentessé-get igazoló iratokat, vagy azok másolatát. Abban az esetben, ha a tulajdonában lévő ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást bejelen-tette-e. Együttműködését köszönöm! Dénes Sándor polgármester KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” című nyomtatványhozAz I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azo-nosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsá-tott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyo-maton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatko-zást, vagy adta ki az okmányt.HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútle-vél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁ SRA Tisztelt Ebtartók!
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. november 3-9. November 3., szombat 00:00 Üzenet, 00:05 Kanizsa Cafe (talk show), 00:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 01:30 Látogató, 02:00 Forgószínpad (a helyi tele-víziók közös színházi magazinja), 02:30 Lapozó, 06:30 Üzenet, 06:35 Kanizsa Cafe (talk show), 07:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Látogató, 08:30 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 09:00 Jazz varázs: Amatild koncert, 10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajda-sági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:15 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kanizsa környéki erődítések topográfiá-ja – Dr. Vándor László előadása, 13:35 Kommentár nélkül – heti válogatás, 13:50 K’arc (kulturális maga-zin), 14:20 Napi Kanizsa – újranéző, 14:35 Gézengú-zok (gyerekműsor), 15:05 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 Dabasi KC - Csurgói KK NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 19:55 Kanizsa TV Filmklub: Boldogító igen, vagy nem (romantikus vígjáték), 21:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:10 Lapozó.November 4., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:30 Dabasi KC - Csurgói KK NB I-es férfi kézi-labda-mérkőzés, 01:55 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:45 Lapozó, 06:30 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Dabasi KC - Csurgói KK NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 08:25 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:15 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kani-zsa környéki erődítések topográfiája – Dr. Vándor László előadása, 13:35 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 13:50 K’arc (kulturális magazin), 14:20 Napi Kanizsa – újranéző, 14:35 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 15:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 16:05 Lapozó, 18:00 Istentisztelet a református templomban, 19:00 Sztárportré: Mikó István, 19:25 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi maga-zinja), 19:55 Hargita, 20:25 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:15 Lapozó. November 5., hétfő00:00 Istentisztelet a református templomban, 01:00 Sztárportré: Mikó István, 01:25 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 01:55 Hargita, 02:25 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:15 Lapozó, 06:30 Istentisztelet a református templomban, 07:30 Sztárportré: Mikó Ist-ván, 07:55 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 08:25 Hargita, 08:55 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Mikó István, 12:25 Forgó-színpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 12:55 Hargita, 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó (gyerekmű-sor), 20:00 FC Nagykanizsa – Érdi VSE NB III-as labda-rúgó-mérkőzés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:30 Lapozó. November 6., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kukkantó (gyerek-műsor), 01:30 Híradó, 01:45 FC Nagykanizsa – Érdi VSE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kukkantó (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 FC Nagykanizsa – Érdi VSE NB III-as labdarúgó-mérkő-zés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 FC Nagykanizsa – Érdi VSE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Sztár-portré: Csordás Tibi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.November 7., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 Székely konyha, 02:45 Sztárportré: Csordás Tibi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:45 Székely kony-ha, 09:15 Sztárportré: Csordás Tibi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális maga-zin), 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Szé-kely konyha, 13:55 Sztárportré: Csordás Tibi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. November 8., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 A szom-széd vár (turisztikai magazin), 08:40 Aktuális - Hargi-ta, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 A kanizsai vár erődítésének építés-története – Dr. Kelenik József előadása, 20:25 Híradó, 20:40 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 21:10 Élet-módi, 21:40 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:15 Lapozó.November 9., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kele-nik József előadása, 02:05 Zooo magazin – lencsevé-gen a természet, 02:35 Élet-módi, 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 08:35 Zooo magazin – lencsevégen a ter-mészet, 09:05 Élet-módi, 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 12:55 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 13:15 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 13:45 Élet-módi, 14:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Hargita, 20:30 Híradó, 20:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 11. 02. | 21SportNagykanizsa bővelkedik a még roppant fiatal csel-gáncs tehetségekben, így az elmúlt napokban is több ifjú sportoló hívta fel magára a figyelmet baj-noki címével. A diák korcsoport(ok)ban az első első-ségüket szerzők között ott van például Vaska Botond, a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa dzsúdósa is, aki először állhatott országos bajnok-ságon a dobogó legfelső fokára.A 11 évesek korosztályához tarto-zó Botond már jó ideje a tatamik világában él, és igencsak elszánt, amit egyik edzője, Hóbár Péter is megerősít. – Még óvodás koromban kezd-tem ismerkedni a cselgánccsal, és nagyon élvezem a testmozgást már csak azért is, mert a szüleim szintén rendszeresen sportolnak, több sportágat is kipróbáltak már – mondta el az ifjú cselgáncsos tehet-ség. – Természetesen nagyon örül-tem a diák B-seknél szerzett bajno-ki címemnek 55 kg-ban, jövőre pedig már eggyel feljebb, vagyis a diák A mezőnyében léphetek tata-mira.Egy ifjú esetében a monoton készülés jó néhányszor okozhat nehézséget, de Botondnak ez nem jelentett eddig problémát.– Az edzések számát esetemben nemrég emelték edzőim heti három-ról ötre, de szívesen járok le tréningez-ni, és a versenyeken érzem is, hogy mindez nem hiábavaló. Amúgy az idei versenyév tényleg nehéz volt, ugyan-akkor a célom mindig az, hogy a lehe-tő legtöbbet és legjobbat hozzam ki magamból. Voltak persze olyan kupák, tornák, amelyeken nem jöttek össze a dolgok, de nem csüggedtem.Céltudatos gondolkodásra vall Botond részéről, ahogy a dzsúdóhoz viszonyul, kérdés, miként tekint a jövő felé, mivel lenne elégedett mondjuk egy-két év múlva.– Nem mondom, hogy nem szeret-nék minél jobb eredményeket elérni, de azt is szívesen venném, ha Magyar-ország rendezhetne még cselgáncs világbajnokságot, miként tette azt tavaly. Nagyon nagy élmény volt szá-momra, hogy a sportág nagyjaival személyesen is találkozhattam, bizto-san adott egy nagy lökést az is a továbbiakra.Mindehhez edzője, Hóbár Péter annyit tett hozzá: Botond nagyon jó személyiségű tanítvány. – Nagyon fontos, hogy Boti szorgalmas kis gyerkőc – így a tréner. – Nap mint nap láthatjuk, van benne akarat, s ehhez társul az alázat, melyet a sportága iránt érez, így min-denképpen úgy gondo-lom, nem ez volt az utolsó kiugró telje-sítménye kanizsai színek-ben.POL-GÁR LászlóA Baranya megyei Szent-lőrincen megrendezett ökölvívó Horváth Géza Emlékversenyre a Kanizsa Box Klub növendékei is hivatalosak voltak. A nemzetközi bokszver-senyen a házigazda magya-rokon kívül horvát, szerb és szlovén öklözők is részt vet-tek, összesen mintegy szá-zan, akik között a KBK spor-tolói kilencen voltak. A lányoknál Németh Viktó-ria serdülő 52 kg-ban élete első mérkőzését vívta, és nagyon jó teljesítményt nyújtva, szoros mérkőzé-sen maradt alul halásztelki vetélytársával szemben. Kovács Petra serdülő 70 kg-ban magabiztosan, egy-hangú pontozással győzte le hévízi ellenfelét. Szüsz Cintia serdülő 66 kg-ban lett első.A fiúknál Orsós Renátó kezdett a gyerek korcso-portos 36 kg-ban, s ajkai ellenfelével szemben dön-tetlent ért el. Torma Balázs serdülő 59 kg-ban egyhangú pontozással verte paksi ellenlábasát. Serdülő +76 kg-ban Cson-ka Bálint és Kiss Hegybí-ró Ádám egymással került össze, végül Bálint egyhan-gú pontozással győzött. Csór Gábor junior 57 kg-ban lett győztes, majd a végén a kanizsai egyesület egyik régi visszatérője, Je-rausek András húzott kesztyűt felnőtt +91 kg-ban, és több éves kihagyás után, egy fehérvári öklöző-vel szemben állt helyt. A bírók között is volt kanizsai érdekeltség Salamon László révén. A dél-zalai ökölvívókat Ormándi József, Tóth László és Varga István készítette fel. P. L.Megvan az alázata hozzáSzombathelyen Vaska Botond cselgáncs bajnoki címet ünnepelhetettSzentlőrincen is zuhogtak a kanizsai ökölvívók pofonjaiEmlékverseny győztes csatáiTehetségM/Kutató (32.)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportNem várt vereséget szenvedett a Kanizsa VSE OB I B-s férfi vízilabda együttese hazai környezetben, ugyanakkor annyi pozitívuma minden-képpen van a helyzetnek, hogy ez még a bajnokság elején történt.Kanizsa VSE (1.)–Neptun VSC (5.) 7-9 (2-4, 1-3, 2-1, 2-1)Kanizsa: Leposa – Salamon 3, Dobay G. 1, Dobay P., Mocsári, dr. Kaszper, Fodor. Csere: Vadovics, Hertzka 2, Vlaszák F., Knézy, Balli, Horváth B., Mezei 1. Edző: Ludányi Kadosa.Ahogy kezdődött a találkozó, az nem adott okot aggodalomra, hiszen előfordul, hogy a vendégek vezetnek – de ez ezúttal a meccs végéig kitartott. 0-1 után még 2-3-nál sem tűnt veszve semmi, a máso-dik negyed végén azonban a 3-7-es meccsállás már kényelmetlenebb volt. Innen lett még ugyan 5-7, de a vendéglátók folyamatos zárkózási kényszere sok energiát vett el, ezt pedig a Neptun ki használta, s végül a kétgólos előnyt meg tudta tartani, amivel nyerte is a bajnokit. A kani-zsaiaknál ezúttal debütált az OB I B-ben a 17 esztendős Vlaszák Flórián, akinek családja eddig inkább a labdarúgó kapusvonalról volt ismert, a fiatal tehetség viszont a vízilabdázókat erősíti. – Ezúttal teljes rövidzárlat volt a csapatnál, s ennek okait mindenkép-pen meg kell találnunk – értékelt a kanizsaiak trénere, Ludányi Kadosa. – Ugyan az alapszakaszból még sok van hátra, talán jobb is, hogy még a mostani fázisban jött a pofon, de javulnunk kell sok mindenben.P. L.Időben jött a pofon… (Fotó: Gergely Szilárd)Kikapott az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese a bajnokság 9. fordulójában: múlt vasárnap az akkor még nyeretlen házi-gazda gárda jobb volt nála. Vízilabdában is hódít a Vlaszák névKissé nehézkesen indult a meccs, de a második félidőben a helyzeteiket már jóval nagyobb százalékban értékesítve nyertek a kanizsai futsalosok az Érd ellen. A folytatásban hétfőn a Maglódhoz látogatnak.Nagykanizsai Futsal Club (8.)–5 Stars-Érdi VSE (11.) 7-3 (2-2)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 9. forduló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Szabó P. (Har-tung, Kiss G.). G.: Szakme-iszter J. (7., 21.), Horváth E. (9., 30.), Kollár (32., 33.), Budai L. (39.) illetve Varga L. (10., 29.), Garamszegi (19.)Nagykanizsa: Szőke R. - Horváth E., Nagy T., Szak-meiszter J., László D. Csere: Szalai D., Losonczi, Koronczai P., Kollár, Schul-ler, Budai L. Edző: Bagó Gábor.A mérkőzésen egy régi ismerős is feltűnt érdi olda-lon: Kajdy György a Nagy-kanizsai Olajbányász játé-kosa volt az 1994/95-ös NB I-es labdarúgó idényben, a Pest megyeieknél pedig a fia, Kajdy Tamás állt a gól-vonalon, unokaöccse, Kaj-dy Zekő pedig a kanizsai kaput rohamozhatta. Így a sztorizgatás már eleve adott volt a mérkőzés kap-csán, az első játékrész pedig kiegyenlített küzdel-met hozott. A hazaiak ugyan elléptek 2-0-ra, de az Érdi VSE a félidőig egyenlí-tett. Hiába az alsó régióhoz tartozó együttes volt a dél-zalaiak ellenfele, 3-3-ig akadtak nehézségei a házi-gazdáknak, onnantól viszont Szakmeiszter Jáno-sék begyújtották a rakétá-kat, mondhatni érvényesí-tették a papírformát és hozták a meccset. Az NFC jelenleg a tabellán a nyol-cadik, és a következő fordu-lóban ahhoz a Maglódi TC-hez látogat, amellyel az osztályozón már találko-zott. Jövő hétfőn azonban a helyszín változik, hiszen a maglódiak nem Gyömrőn, hanem az üllői sportcsar-nokban fogadják a nagyka-nizsaiakat – 21 órától. – Az első félidőben felet-tébb kapkodva és pontatla-nul játszottunk, ennek elle-nére sok helyzetet alakítot-tunk ki, amiket rendre el is rontottunk – értékelt a kanizsaiak edzője, Bagó Gábor. – A második játék-részben már jobb koncent-rációt tapasztaltam a játé-kosok részéről, ami meg-hozta a sikert.POLGÁR LászlóJobb lett a folytatásNagy Tamás helyett a góllövést ezúttal mások vállalták(Fotó: Gergely Szilárd)Még a két fordulóval korábbi Kanizsa–Piliscsaba találkozón a kanizsai szurkolók gyűjtési akciót szer-veztek az állatmenhely javára. Az annak keretében összegyűlt több mint 1,2 tonna adományt a napok-ban átadták a csapat tagjai és szurkolói a Nagykani-zsai Élettér Állatmenhelynek. A drukkerek egyben – a jó példával elöl járva – buzdítanak másokat is arra, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a men-helyt, amelynek már az is nagy segítség, ha például a kutyákat sétáltatni viszik.Gyűjtési akciójuk sikere
2018. 11. 02. | 23SportLABDARÚGÁSRemek második félidei teljesít-ményével nyert az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese a Mol Vidi FC II otthonában a bajnoki szezon 12. fordulójában 3-1-re. Vasárnap 13.30-tól az NFC az Érdi VSE-vel mérkőzik az Olajbányász-stadionban.Mol Vidi FC II (8.)–FC Nagykani-zsa (7.) 1-3 (1-0). G.: Kristán (43.), illetve Vittman (72.), Kondor (81.), Péntek (92.). Kiállítva: Horváth Bálint (51., Vidi II)A fehérvári találkozó első félide-jében nagyjából egyenlő erők küz-delme zajlott, a hazaiak azzal nyúj-tottak többet, hogy a vezetést is megszerezték a félidő hajrájában. A második játékrészre egy más fel-fogású Kanizsa jött ki, ami nem is ízlett a vendéglátóknak: Horváth Bálintot kiállította a játékvezető. Onnantól a nagykanizsaiak még inkább igyekeztek átvenni az irá-nyítást, és a 72. percben sikerült egyenlíteniük Vittman Ádám révén. Az FCN legénységének a vezetést az a Kondor Kristóf szerez-te meg, aki az elmúlt években a fehérváriak színeiben szerepelt, az i-re a pontot pedig Péntek Adrián tette fel, aki a mérkőzés utolsó pil-lanataiban talált be, ezzel beállítva a 3-1-es nagykanizsai sikert hozó végeredményt.November 4-én, vasárnap a Nyu-gati csoport második helyén álló együttes, az Érdi VSE látogat Nagy-kanizsára. Tavaly november 29-én a Magyar Kupában találkoztak a felek, és Limperger Zsolt gárdája nem a legszebb emlékekkel bír arról az összecsapásról, hiszen a Kanizsa 0-2-ről fordított 3-2-re, amivel az MK nyolcaddöntőjébe jutott. A korábbi válogatott Ferenc-város-labdarúgó által irányított vasárnapi vendégek már jó ideje az NB III meghatározó tagjai, így Bar-na László csapata újabb nagy kihí-vás előtt áll.BIRKÓZÁSKecskeméten rendezték meg a junior szabadfogású és női orszá-gos bajnokságot, amelyen a Kani-zsai Birkózó SE sportolói is indul-tak. Egyed Balázs, a KBSE 61 kg-ban induló versenyzője mezőnyé-nek döntőjében a Budapesti Hon-véd SE birkózóját, Kiss Károlyt győzte le, így a dobogó legfelső fokára állhatott. Németh Márton a 65 kg-osok között indult, és végül súlycsoportjában a harmadik helyig jutott.KÉZILABDAA Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a férfi kézilabda Magyar Kupa harmadik fordulójá-nak sorsolását. Ebben a körben a Tungsram SE Nagykanizsa a Ferencvárosi TC-t látja vendégül. A hivatalos játéknap ugyan novem-ber 21., szerda, ugyanakkor a kani-zsai mérkőzés egy héttel koráb-ban, november 14-én lesz a Zsig-mondy-csarnokban 18 órától. A párharc egy mérkőzésen dől el. Az FTC férfi csapata az NB I-ben szere-pel, jelenleg nyolcadik a tabellán és három-három győzelem, vala-mint vereség áll a neve mellett.ÖREGFIÚKA veterán labdarúgó-bajnokság őszi harmadik, egyben záró fordu-lóját Nagykanizsán, az Olajbá-nyász-sporttelep műfüves pályá-ján rendezték. Ahogyan az várható volt, a kör előtt azonos pontszám-mal álló Nagykanizsa és Zalaeger-szeg között ezúttal is nagy csata alakult ki, végül a kanizsaiaknak hátrányból fordítva sikerült nyerni-ük. Ez azt jelenti, hogy a dél-zalaiak az őszi idény élén zártak, és egy-pontos előnnyel várják a tavaszi folytatást.Veterán labdarúgó bajnokság, eredmények: Nagykanizsa-Lenti 0-0, Nagykanizsa-Zalaegerszeg 2-1, Zalaegerszeg-Lenti 3-0. Az állás: 1. Nagykanizsa 12 pont, 2. Zalaegerszeg 11, 3. Lenti 1.Összeállította: POLGÁR LászlóKondor Kristóf (kékben) korábbi csapatának talált be Fehérváron (Fotó: Gergely Szilárd)SportsorokEgyed Balázs a nyári felnőtt ob-ezüst után a junioroknál bajnoki címet szerzett
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA két barátnő egy szakra járt a keszthelyi egyetemen, s bár a tanulmányaikat már rég befejezték, a barátságuk megmaradt. Kovács Kata fél éve költözött Balatonedericsről Nagy-kanizsára, Pataki Zsuzsanna családja pedig két hónapja érkezett Herendről Bázakerettyé-re. Ott vásároltak birtokot a szülei, gyümölcsös-sel. Jól érzik magukat Zalában, úgy tapasztal-ták, több lehetőség adódik számukra ezen a vidéken. Mindkét hölgy sze-ret sütni-főzni. Az egyik bevásárlócentrum-ban rendezett Sütőtök Party-ra Kata figyelt fel, és némi egyeztetés után neveztek a barátnők a tökös ételek ver-senyére. Érdemes volt, mert a zsűri tetszését is elnyerte az a sokféle finomság – cukorba beleforgatott kandírozott tök, sütőtökös boszis torta tejszínes krém-mel, mézes-sütőtökös krémes, a tetején gril-lázs dióval, sütőtökös pite linzer tésztából, sütő-tökös krémleves narancslével, szerecsendióval ízesítve és pirított hagymával tálalva, kétféle gyümölcskenyér, balatonedericsi aprított man-dula, sütőtök lekvár narancslével, valamint kókuszgolyó és tökmagos pogácsa –, amivel asztalukhoz csábították az érdeklődőket. A tökmagot egy nemesvámosi ismerősüktől kap-ták, jegyezte meg Zsuzsa, a méz, a lekvár és a tojás pedig a családi gazdaságukból származik. Munkájukat második díjjal jutalmazták.A mézes-sütőtökös krémes hoz-závalóit és elkészítésének mód-ját Zsuzsa osztotta meg olvasó-inkkal.Hozzávalók: 24 dkg margarin, 40 dkg cukor, 6 evőkanál méz, 6 db közepes tojás, 1,5 evőkanál szódabikarbóna, 1 kg liszt. Elkészítése:A cukrot, a tojást és a mézet összekeverjük, majd hozzáadjuk a margarint, és gőz felett összefőzzük. Amikor kész, apránként belekeverjük a szó-dabikarbónával elkevert lisztet és félretesszük hűlni. Miután kihűlt, átgyúrjuk, majd 4 részre vágjuk. A lapokat vékonyra nyújtjuk és 180 fokon 4-6 percig sütjük. A krém hozzávalói: 1,5 l tej, 3 csapott evőkanál liszt, 1 cs. vaníliás cukor, 20 dkg porcukor, 2 evőkanál margarin. A hozzávalókat összekeverve sűrű krémet főzünk. Mielőtt megtöltenénk a lapokat, a tetejét fondanttal áthúzzuk, és aprított grillázzsal megszórjuk. Az elkészült süteményt tegyük 1-2 órára a hűtőbe, majd forró vizes késsel szeletel-jük. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha a munkájára, és nem a hobbijára koncentrál, gyorsabban elvégzi az otthonában tornyosuló feladatait. Így több időt tölthet el a családtagjaival.Bika: 04.21-05.21. A jó idő jó hatással lesz az életked-vére. A világot szerencsére nem akarja megváltoztatni, de itt az ideje annak, hogy lecserélje a régi autóját egy újra. iKrek: 05.22-06.21.Ha nem tudja eldönteni, hogy mi-lyen célt akar elérni a közeljövőben, akkor mondjon le róla egy időre. Meditáljon, kerülje az izgalmakat, és kezdjen el kocogni.Rák: 06.22-07.22. Látszik a tekintetén, hogy a teste és a lelke a megújulásra vágyakozik. A bolygók szerint a kívánsága hama-rosan teljesül. Csak figyelje, ki követi időnként az utcán.Oroszlán: 07.23-08.23. Készüljön fel lelkileg egy vitás hely-zetre. Legyen határozott, és úgy irányítsa a beszélgetést, hogy öné legyen az utolsó szó. Ha kell, harcol-jon az igazáért. Szűz: 08.24-09.23. Érzelmi életére és a vállalkozó ked-vére is jótékony hatással lesz egy hétvégi kirándulás. Ezúttal kerék-párral szeljék a kilométereket és semmiképpen se autóval.Mérleg: 09.24-10.23.Tisztában van azzal, hosszú utat kell megtennie azért, hogy újra vissza-nyerje a párja bizalmát. Legyen tett-re kész, és ne várakoztassa tovább.sKorpió: 10.24-11.22. Ha a helyzet úgy hozza, változtasson bátran az elképzelésein. Ha nem kapkod el semmit, akkor nem érheti anyagi veszteség. Tapasztalatokban mindenképpen gazdagodhat.Nyilas: 11.23-12.21. A bolygóállások hatására úgy meg-ered a nyelve, hogy nem ismer ma-gára. Legyen körültekintő, és vegye figyelembe, hogy mások is szeretné-nek szóhoz jutni. Bak: 12.22-01.20. Vértezze fel magát a nehézségek ellen, és akkor nem éri semmiféle kellemetlen meglepetés. A családját nyugodtan kényeztesse mindaddig, amíg az egészsége megengedi. Vízöntő: 01.21-02.19. Meglehetősen furcsa helyzetbe ke-veredik a napokban. Ne izguljon. Ahogy mondják, a végén csattan az ostor, és úgy történnek az esemé-nyek, mint egy vígjátékban. Halak: 02.20-03.20. Könnyedén jókedvre derít másokat, de a saját érzelmeiről sosem beszél. Pedig a közelében valaki nagyon szeretné megtudni, mi rejlik a titok-zatossága mögött.Sütőtökös finomságokPataki Zsuzsanna és Kovács Kata sokféle finomságot készített a partira (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 39. SZÁm, 2018. November 9.Mi van itt…?!14Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉT1825. november 3-án az Országgyűlésben Széchenyi Ist-ván felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására, ezzel pedig lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. A Magyar Tudomány Napján tartott szakmai programon Dénes Sándor polgármester úgy fogalmazott: Széche-nyi a nemzet megújulása érdekében elültette a jövő magját, így önmagunkat megreformálva elindultunk a fejlődés útján.Gyertyagyújtással emlékeztek halottak napján a balesetben elhunyt motorosokra Nagyka-nizsán. A H-Turul Motoros Klub tagjai a Hevesi úti kopjafánál rótták le kegyeletüket mind-azok előtt, akik már nem szelhetik az ország útjait. Az egyesület hagyományos tisztelgésén dr. Kolonics Bálint bevezető gondolatait követően Hella Ferenc református lelkipásztor vezetésével mondtak megemlékező imát a motorosok elhunyt társaikért, majd koszorúkat helyeztek el, s gyertyákat, mécseseket gyújtottak a kopjafánál. Ezután – kihasználva a tava-szias szép időt – több mint félszázan szezonzáró túrára indultak: előbb tettek egy kört Kani-zsán, s utána, Zalakaros és Zalacsány érintésével, a megyében is.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMicsoda liba!Libát futtat egy ifjonc a hévízi Márton-napi fesztiválon. A söprűs-flúgos terelés nem kötelező, de azért vasárnap nem árt némi libahús és újbor – állítólag attól jó lesz a következő esztendő. Ha akad elég friss nedű – remek (hangulatú) lehet már a vasárnap is… Kanizsa1825IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Péter Árpád Akik márFotó: Péter ÁrpádFotó: Gergely Szilárdnem szelhetikaz ország útjait…
A vízcsapot megnyitja, szeret pancsolni, kezét többször beszappanozza és a vízsugár alatt lemossa. Törölközéssel próbálkozik, törölközőjét le- és felakasztja. Öltözködéskor segítséget igényel. Egy bölcsis gondozónő írásából.1987. október 6., 33 hónapos, súlya 13,5 kg, hossza 97 cm, fogak száma 20. Most már jobban érzi magát a bölcsődében, átvételkor sem sír. Nap-közben előfordul, hogy sír-va fakad és keresi édesany-ját. Néhány kedves szóval könnyen megvigasztalha-tó. A csoportban dolgozó gondozónőket elfogadja, nevükön szólítja. Keveset eszik, az ebédet csak kós-tolgatja. Reggel és délután a kenyeret jóízűen elfo-gyasztja. Kissé maszatosan eszik, a kanalat marokra fogja. Étkezés végén a papírszalvéta használatá-val próbálkozik. Tisztán iszik. Szobatiszta, nappali alvás alatt ágytiszta. Vécé-re kéretőzik, szükségletét elvégzi. Jelét a törölközőn és a fésűtartón felismeri, megnevezi. A vízcsapot megnyitja, szeret pancsol-ni, kezét többször beszap-panozza, és a vízsugár alatt lemossa. Törölközéssel próbálkozik, törölközőjét le- és felakasztja. Öltözkö-déskor segítséget igényel. Alváshoz a cumisüvegjét és a kispárnáját kéri. Alvása nyugodt, rövid, mosolyog-va, pihenten ébred. Moz-dulatai ügyesek és bátrak, két-három lépcsőfokról leugrik, mászókán torná-zik. A triciklit szabályosan hajtja, ügyesen kormá-nyozza, az akadályokat kikerüli, a kanyarban lassít. Szívesen játszik a homok-ban, különböző formák (alma, körte) segítségével süt. Az asztali játékok, épí-tők még rövid időre kötik le a figyelmét, épít belőle. Kissé selypít, folyékonyan beszél, élményeit össze-függő mondatokban elmeséli, a mondatokat kötőszavakkal köti össze (és, de, mert). Magáról egyes szám első személy-ben beszél, például: én megyek, én csinálom.1988. január 5.,36 hónapos, súlya 14,5 kg,hossza 98 cm. Napközben jól érzi magát a bölcsődében, gondozónőit, társait köszönéssel üdvözli, a hiányzó társai felől érdek-lődik. Étvágya változó, tisz-tábban eszik, étkezés köz-ben és végén ügyesen használja a papírszalvétát. Ha feláll az asztaltól, a szé-két a helyére tolja. Rend-szeresen kér és megkö-szön. A pisiléskor a nadrág-ját, bugyiját letolja, állva pisil. Kézmosáskor az ing-ujját felhúzza, a kezét, arcát tisztára mossa. Töröl-közőjét szétteríti, kezét, arcát szárazra törli. Tükör előtt a haját fésülgeti. Papírzsebkendőt a tartó-ból kiveszi, orrát megtörli, próbálja kifújni. Nadrágot, kabátot egyedül felveszi, leveti. Sapkáját felteszi a fejére. Szandálját kicsatol-ja, csizmáját próbálja fel-húzni, néha sikerrel. Alvása nyugodtabb, hosszabb ideig alszik, magától, pihenten ébred. Elalvás-hoz a kispárnáját igényli. Szeret triciklizni, előre-hát-ra hajtja a pedált. A moz-gásfejlesztő eszközök-kel bátran mozog. Mászó-kán hintázik, tornázik. A dömpert tologatja, beleül, és a lábával biztosítja az előrehaladást. A labdát rúgja, dobja, próbálja pat-tintgatni. A napirendben kezdi kiismerni magát, tudja, mikor van reggeli, tízórai, ebéd. Folyékonyan, de nem tisztán beszél, a névelőket használja, a ragokat helyesen illeszti a szótőhöz. Ismeri a sima-gyűrött, hideg-meleg, ala-csony-magas, hosszú-rövid fogalmát. Mesés-könyvet szeret nézegetni, a képen látott cselekvésso-rokat megnevezi, például süt-főz. Ének, mondóka szövegét ismeri. Játék köz-ben énekel. Szeret rajzolni. Kisebb-nagyobb köröket egymás mellé rajzol, rajza-it kérdésre megnevezi (ez az én gyöngyöm). Színeket felismeri, megnevezi, szín-árnyalatokat megkülön-bözteti. Pötyiből kerítést, virágot rak ki. Az asztali játékokkal hosszabb ideig játszik. Építőből repülőt, autót csinál. Különböző színű gyöngyökből nyak-láncot fűz. Különböző nagyságú kockákat egybe-építi vagy összekapcsolja. Kérdésre építményeit megnevezi: magas házat építek. A babát eteti, itatja, főz neki, orvoshoz viszi. Játékban kiválasztott társa van, akivel szeret együtt játszani, társainak játékába bekapcsolódik.Lejegyezte: PAPP János 2018. 11. 09. | 3A HÉT TÉMÁJAMinden gyermek csoda!Mosolyogva,pihenten ébredFotó: Kanizsa-archív/Bakonyi Erzsébet
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2018. 11. 09. | 5AktuálisOlasz szakmai napot tartottak Nagykanizsán, amelyen együttműködési megállapodást írt alá a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. A cél, hogy tovább fejlődjön, erősödjön a talján-kanizsai gazdasági tengely. Nagykanizsa polgármestere hangsúlyozta: a megállapodás és a már Kanizsára költözött olasz cégek fejlesztési tervei a város gazdasági erejét növelik.– Nagykanizsának fontosak azok az olasz cégek, amelyek itt vannak. Csaknem 30 vállal-kozás működik Kanizsán, amelyek mintegy 1400 embernek adnak munkát, megélhetést. Ez az elmúlt évek munkájának eredménye, és ezt szeretnénk folytatni – szögezte le Dénes Sándor. A most aláírt szerződés azt szolgálja, hogy újabb olasz vállalatok érkezzenek Nagykani-zsára. A kontraktusban az is szerepel, a már itt-lévő cégeket minél több eszközzel támogat-ják, hogy azok még több dél-zalai embernek nyújthassanak biztos megélhetést. – Fontos, hogy odafigyeljünk a problémáik-ra, s még több információval lássuk el azokat az olasz cégeket, amelyek érdeklődnek Kani-zsa iránt, illetve segítsük a vállalkozások Nagy-kanizsára telepítését. Emellett szeretnénk összekötni az érdeklődő kanizsai és környék-beli vállalkozókat az olasz cégekkel – hangsú-lyozta dr. Polay József, a NAKKIK elnöke. Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő szerint ez a találkozó újabb esélyt adhat Nagykanizsa és a térség számára, hogy még jobb szakmai kapcsolatot ápoljon az olasz és magyar befektetőkkel.– Ez az olasz-magyar iparkamarával együtt szervezett nap újabb lökést adhat a beruházá-soknak. Újabb lehetőség az információcseré-re, hiszen csaknem 70 üzletember érkezett, hogy megismerje a lehetőségeket s azokat az adottságokat, amelyeket ez a környék kínál, vagy éppen Olaszország kínálhat a magyar, kanizsai vállalkozásoknak – mondta a politi-kus.Az olasz üzleti nap workshoppal folytató-dott. A kamarai rendezvényen a helyi vállalko-zások képviselői az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről hallhattak előadáso-kat. A partnerek szerint újabb mérföldkőhöz érkeztek a két ország közötti gazdasági kap-csolatok az együttműködési megállapodással. Mint arra Francesco Mari, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke rámutatott: már most is Magyarország harmadik legfonto-sabb kereskedelmi partnere Olaszország.Nagykanizsa és térsége pedig eddig is kiemelt területnek számított a dél-európai ország befektetőinek körében, akik további lehetőségeket látnak itteni fejlődésükre. A jövőben például három nagy cég is jelentős, 30 millió euró értékű beruházásokat tervez a környéken.– Ezek a cégek mind a gépipar területén tevékenykednek. Gépjárművekhez, illetve mezőgazdasági gépekhez gyártanak alkatré-szeket. Tevékenységük az egész világra kiter-jed, de Magyarországon kiemelt lehetőséget látnak a dinamikus fejlődésre, mivel itt kiszá-mítható a gazdasági környezet, és megvannak a jövőbeli növekedés lehetőségei. Mindemel-lett olyan gazdasági, helyi, illetve kormányzati támogatásban részesülnek, amelyek nagyfo-kú segítőkészséget tanúsítanak irányukba – fogalmazott az elnök.Nagykanizsán és környékén mintegy 30 olyan olasz cég működik, amely a helyieknek kínál munkalehetőséget és ezáltal megélhe-tést. Erős szövetség a térségért, az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok fejlődéséért (Fotó: Gergely Szilárd)A taljánokat érdekli Ka nizsaAz olasz meló…
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/14. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2018. december 04. (kedd) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 24 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.11.13. 10:00-11:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.11.13. 10:00-11:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.11.13. 10:00-11:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.11.13. 10:00-11:00A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfo-gadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotbana bérbeadó rendelkezésére bocsátja. Városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PályázAti LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésé-re épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2018. 11. 09. | 7AktuálisJövő hétfőn pályázhat-nak a térségben élő családok a hűtő-, fagyasztó- és mosógé-pek cseréjére. Az Otthon melege program keretében a kormány kétmilliárd forint vissza nem térí-tendő támogatással járul hozzá a háztartási nagygépek cseréjéhez, és így a rezsiszámlák csökkentéséhez. A pályázatot ebben a tér-ségben november 12-én 10 és 14 óra között lehet benyújtani az ügyfélkapun keresz-tül. A kanizsai városházán és a Tourinform irodá-ban várják az érdeklő-dőket, akiknek a regisztrációs adatlap kitöltésében is segítsé-get nyújtanak. Aki tavaly sikeresen pályá-zott az Otthon melege programra, idén nem veheti igénybe ezt a lehetőséget. Az önkor-mányzat már ötödik éve segíti az érdeklő-dőket. Pályázni három kategó-riában lehet, az A+ kategóriában háztartá-sonként 25 ezer forint, az A++-ban 40 ezer forint, az A+++ kategó-riában pedig 45 ezer forint támogatásra, vagy a kiválasztott gép árának legfeljebb 50 százalékára. Az Otthon melege programmal a kormány eddig több mint 200 ezer háztartás energetikai korszerűsí-téséhez járult hozzá, mintegy 30 milliárd forinttal. Ennek ered-ményeként évente 10 milliárd forint marad a magyar családoknál. A programnak emellett jelentős környezetkí-mélő hatása is van: éves szinten 100 ezer tonná-val csökken a szén-dio-xid-kibocsátás. Az otthonmelegeAz éremgyűjtők őszi kanizsai találkozóján a Roma-nov-cárok pénzei kapták a főszerepet. A Romanov-ház Oroszország második és egyben utolsó uralkodócsa-ládja volt, a kiállításon pedig a dinasztia érmeit és bankjegyeit láthatták az érdeklődők.– Romanov-házi orosz cárok, lengyel nagyhercegek érmeit, bankjegyeit állítottuk ki, köztük az utolsóét, II. Miklósét, arra emlékezve, hogy idén 100 éve mészárol-ták le őt és családját a Lenin-fiúk – fogalmazott Farkas István, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének kanizsai és keszthelyi csoportvezetője. a Romanov cárok pénzeitBemutattákFotó: Gergely Szilárd
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontNovember 9. (péntek) 17 óra„ARCAIM” – Süle Györgyi kerámiáinak bemutatásaMegnyitja: Ludvigné Tihanyi Klára.Megtekinthető: november 30-ig. November 9. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.November 10. (szombat) 17 óra „SZOMORÚ A NYÁRFAERDŐ” – A Tüt-tő János Nótaklub gálaestjeKísér: Szalai Antal Liszt Ferenc-díjas prí-más és világhírű cigányzenekara.Vendégművészek: Benedekffy Katalin operaénekes, primadonna, valamint Nógrádi Tóth István, a Magyar Nótaszer-zők és Énekesek Országos Egyesületének elnöke.Belépődíj: 2500 Ft. Szervező: a Tüttő János Nótaklub Egyesület.November 12. (hétfő) 17 óraŐSZI FELADATOK A KISKERTBEN ÉS A BOROSPINCÉBEN. Előadó: Varga József (Vargagazda).November 13. (kedd) 14.30 óra„Az én hobbim” sorozat keretében BAKOSNÉ CSABA ÁGNES „CIPELLŐK ÉS BAKANCSOK” című gyűjteményének bemutatásaMegtekinthető: november 30-ig.November 14. (szerda) 14.30 óra„NAPFOGYATKOZÁS ÉS CSODAVILÁG” – M. Csóti Ágnes novellás köteteinek bemutatásaA szerzővel beszélget: Kardos Ferenc könyv-táros. Vendég: Melega István grafikus.Szervezők: a Belvárosi Nyugdíjas Klub és a Kanizsai Kulturális Központ.November 15. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.November 15. (csütörtök) 14 óraPINOKKIÓ – mesebalett a SWANS Balett- és Tánciskola óvodás-középisko-lás korú növendékeinek előadásában. Művészeti vezető: Pulai Lászlóné Snuki. Koreográfus: Elek Tibor Zsolt. Szervezők: a SWANS Balett- és Tánciskola és a Kanizsai Kulturális Központ. Belépődíj: diák: 500 Ft, felnőtt: 800 Ft.November 16. (péntek) 18 óraA ZALA MEGYEI PRIMA DÍJ GÁLAESTJESzervező: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szer-vezete.MedgyASZAy HázNovember 9.JAZZKANIZSA 2018.18.00 Gayer Mátyás TrióGayer Mátyás – zongora, Hofecker Mátyás – bőgő, Pete Van Nostrand - dob19.30 Kovács Linda TrióKovács Linda – ének; Fenyvesi Márton – gitár; Dés András – ütőhangszerek21.00 Németh Ferenc Trió Greg Tardy (tenor sax), Tzumo Árpád, Németh Ferenc – dobokBelépődíj: elővételben: 2000 Ft,az előadás napján: 2500 Ft.November 13. (kedd) 19 óra„SZÉLLEL SZEMBE” – poénok és poé-mák Jordán Tamás stand-up estje Belépődíj: 1800 Ft, az előadás napján: 2200 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázNovember 15. (csütörtök) 10 és 14 óraGyermekszínházi sorozatPAPRIKA JANCSI – a BARTHA TÓNI BÁBSZÍNHÁZA előadása Belépődíj: 1000 FtProgramajánlóNov. 8-14. 15:45 A végZet óráJA szinkr., amerikai családi fantasyNov. 8-14. 16:00, 20:30 AMI NEM öl Meg szinkr., amerikai-angol-német-svéd-kanadai krimiNov. 12-14. 17:30 NAPSZálltA magyar filmNov. 8-14. 17:45 BOHÉM RAPSZódIA angol-amerikai zenés filmNov. 8-11. 18:00 LIBABőr 2. - HullAJÓ HAlloWeeN ausztrál-amerikai kalandfilmNov. 8-13. 18:15 PIZZAroMÁNC szinkr., kanadai-amerikai romantikus filmNov. 8-14. 20:00 HAlloWeeN amerikai horrorNov. 8-13. 20:00 X - A reNDSZerBől törölve magyar thrillerNov. 10-11. 15:30 PAtrICK - EBBel SZEBB AZ élet szinkr., angol családi romantikus filmNov. 14-én 18:00 Art-filmklub: LAJKÓ - CIgáNY AZ űrBEN magyar fekete komédiaNov. 14-én 20:00 legeNdáS állAtoK - grINdeNWAldBÜNtetteI Premier előtt! amerikai-angol fantasynoveMBer 8- noveMBer 14. MűsoraRettegni a félelemtőlÉva zseniális rendőr. Meglátja, amit más nem, neki tűnik fel az is, hogy a Budapesten rövid időn belül elkövetett jó néhány öngyilkosság össze-függ, és egy gonosz sorozatgyilkos műve. Ám Éva használhatatlan, férje öngyilkossága óta pánikbeteg és mániáival küzd. Ekkor felkerül a köz-pontba egy új tiszt. Péter meglátja kolléganője különleges tehetségét, és meglátja benne a nőt is. Együtt erednek a mindeddig felderítetlen esetek nyomába… A Liza, a rókatündér írójának, rendezőjének (Ujj Mészáros Károly) és főszereplőjének (Balsai Móni) új közös produkciója különle-ges látványvilágú, erős hangulatú, hátborzongató thriller, amelyben olyan nagyszerű színészeket láthatunk még, mint Kulka János, Básti Juli, Szirtes Ági, Schneider Zoltán és Szabó Győző. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaJordán Tamáskedden poémázikA Tüttő-gálaest szombaton (ismét) kiváló szórakozást ígér (Fotó: Kanizsa-archív)
2018. 11. 09. | 9KultúraBohém fiatalemberként és érzelmes zenészként jel-lemezte Varga Dánielt a Kanizsa Big Band vezetője, Vámos Béla a Honvéd Kaszinóban tartott, telt házas koncert elején. Dani azt mondja, ha bohémnak is tűnik, az azért van, mert egyszerre mindig több projekt foglalkoztatja. Jelenleg különféle formá-ciókban szaxofonozik, szeptember óta zeneszer-zést tanul mesterszakon a grazi zeneakadémián.– A rokonaim közt nin-csenek muzsikusok, ettől függetlenül gyerekkorom óta intenzív zenei impulzu-sok értek – meséli. – A szü-leimet minden hétvégén elkísértem istentiszteletre, ahol nem pusztán lelki töl-tődésben, hanem „élőze-nés koncertélményben” is részem volt a gitáros dicső-ítések révén.Még korábbi lakhelyén, Gelsén tanult meg furu-lyázni, majd amikor a csa-lád Nagykanizsára költö-zött, Dani beiratkozott a helyi zeneiskolába. Ámon István növendékeként sajátította el a szaxofono-zás alapjait, a jazz nyújtot-ta szabadságot pedig Cserfőn, Tiborcz Iván oldalán élte át először.– A kanizsai, illetve a budapesti zeneiskolai tanulmányok nagyon fon-tosak voltak, mert elindí-tottak egy úton. Hogy erről időnként le-lekanyarod-tam, úgy gondolom, telje-sen természetes – az útke-resés hozzátartozik az ember életéhez. Eleinte igyekeztem a nagy példa-képek, például Kenny Garrett mintájára játszani. Ezeknek a művészeknek a munkásságát a mai napig figyelemmel kísérem, de ma már arra fókuszálok, hogy megtaláljam a saját zenei világomat. Per pilla-nat egy jazz-rock orchestra projekten dolgozom, de mellette modern jazz és más mainstreamebb jazz zenei produkciókban és projektekben is játszom.Dani zenekara, a Moped Loewen szintén a jazznek és a rocknak a sajátos hangzásvilágú ötvözetét képviseli. A big band for-máció 2016-ban nőtte ki magát egy kvartettből, amit a fiatalember még 2013-ban alapított. A Moped Loewen Jazz Rock Orchestra első albumát nemrég rögzítették, ami-nek lemezbemutató kon-certjét novemberben tart-ják Grazban.– Annak, hogy külföldön élek és tanulok, előnyei és hátrányai egyaránt van-nak. Utóbbiak közé tarto-zik, hogy eddig kevés lehe-tőség adódott a magyaror-szági szereplésre, de sze-retném, ha ez a jövőben változna. Aztán örülnék, ha az itthoni mellett az európai karrierem is bein-dulna, amihez, úgy érzem, jó alapokat kaptam az egyetemen. Nagyon inspi-ráló látni, miként alakul a pályatársak élete, például a hozzám hasonlóan Kani-zsáról indult Gayer Matyié, vagy a zalacsányi, de ma már New Yorkban élő Németh Ferencé.A jövőbeli tervek meg-valósításához nemcsak a zenéből, hanem a környe-zetből is rengeteg energiát lehet meríteni, s mint mondja, az ő élete tele van üdítő kapcsolatokkal.– Néhanapján kevésbé érzem magam motivált-nak, máskor viszont min-den megy, mint a karika-csapás. A nehezebb napo-kon rengeteget jelent az a tudat, hogy van egy ked-ves feleségem, akivel min-dent meg lehet beszélni. Aztán ott vannak a baráta-im, s nem utolsó sorban az Istennel való kapcsolat. Most éppen egy várako-zással teli időszakot élek, nagy döntések és felada-tok, versenyek várnak rám, de igyekszem türelmes lenni, s közben megfejteni, merre is induljak tovább.Varga Dániel örömmel tért vissza a Kanizsa Big Band fúvósai közé október végén. A zenekarban töl-tött évek mind emberileg, mind zeneileg sokat for-málták.– Érdekes visszagondol-ni a kezdetekre, én ugyanis gyakorlatilag bekönyörög-tem magam az együttesbe – idézi fel Dani. – Amikor a zeneiskolába jártam, a NIF-ben, a Nagykanizsai Ifjúsá-gi Zenekarban játszottam, s bár szerettem a csapat tagja lenni, titkon mindig a Kanizsa Big Bandbe vágy-tam: a nagyok közé, akik jazz zenét játszanak… Bár akkoriban még nem szaxo-fonoztam olyan magas szinten, Vámos Béla még-is bevett, és számtalan lehetőséget adott arra, hogy próbálgassam a szár-nyaim és kiteljesedjek. Hogy ma itt tartok, az a Kanizsa Big Bandnek is köszönhető, így mindig hálával gondolok az együtt töltött hét évre.NEMES Dóra„Arra fókuszálok, hogy meg-találjama sajátzeneivilágomat…” Varga Dániel: Hogy ma itt tartok, az a Kanizsa Big Band-nek is köszönhető..(Fotó: Gergely Szilárd)Egy estére újra a Kanizsa Big Band tagja lett Varga Dániel. A szaxofo-nos 2006 és 2013 között rendszere-sen fellépett a zenekarral, ami-óta viszont Graz-ban él és tanul, ritkán adódik lehetősége haza-látogatni. A közel-múltban kifejezet-ten az egykori zenésztársak és a Vendégségben a Kanizsa Big Band-koncertsorozat kedvéért jött Nagykanizsára. A 27 éves fiatal nem csak európai kar-rierről álmodik: a jövőben szeretne még többször hazai közönség előtt szerepelni.
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemMár csak egy valami hiányzott, hogy teljes legyen az idill: a nyári ludak vonulása. Mindig is szeretett szem- és fültanúja lenni annak, ahogy gágogva keresztülsze-lik az égboltot.Ugrott egyet a gyomra. Ösztönösen így reagált, ami-kor eszébe jutottak a madarak: mi van, ha lekéste idén a vonulást, és a csapatok már elindultak hosszú útjuk-ra? Azt sem tudja, hányadika van, mostanában úgy összefolynak a napok… Rápillantott mobiljára, majd miután megállapította, hogy naptár ide, naptár oda, a nyári ludaknak valószínűleg még eszük ágában sincs útra kelni a 20 fokos melegben, gyorsan zsebre dugta a telefont.Zavarta a kijelző fénye. Emlékeztette rá, hogy a ko-raeste csak illúzió, valójában még javában tart a nap, s neki tucatnyi elintéznivalója van. Legelőször is a be-vásárlólistától akart megszabadulni. Hetek óta tud-ta, hiszen megbeszélték, hogy a rokonságból innen is és onnan is érkeznek vendégek a hosszú hétvégére, de az „amonnan” csak az elmúlt egy óra – nem is olyan aprócska – fejleménye volt. Ennyi látogatóra nem szá-mított. A hirtelen feltámadt szél összekócolta haját, s mintha ezzel együtt elfújta volna tétova aggodalmát is. Minden rendben lesz. Mély levegőt vett, s megszapo-rázta lépteit.Míg a pirosnál várakozott, öntudatlanul ismét az eget kezdte kémlelni. Vajon mikor vonulnak a nyári ludak? Nagyapjára gondolt, akinek talán ez is fel volt jegyezve keményfedelű, kék határidőnaplójába. Sok mindent írt bele, csak éppen határidőket nem. Hosszú oldalakon keresztül sorjáztak a keresztrejtvények meg-oldásai, többek közt a családi kuncogások örök tárgya, az „állat, három betű: tik”. Az öreg feljegyezte a csil-lagképek nevét is – bár minek? Fejből fújta az össze-set. Bezzeg, ő csak az Oriont bírta beazonosítani. És a Göncölszekeret, igaz, azt nem a nagyapja mutatta meg neki…Micsoda? Nyári ludak vonulása egy határidőnapló-ban? Micsoda buta ötlet. Mintha a természet nem hány-na ránk fittyet amúgy is. Mondjuk, panaszra nincs oka, gondolta. Tavasznak álcázta magát az ősz, s hálás volt, hogy nem dideregve kellett bandukolnia.Megérkezett a bolthoz. Már a kirakaton keresztül is látta: nincs az a pénz, amiért – egyelőre – betenné a lá-bát az üzletbe. Irdatlan tömeg tolongott odabent. Miért is lepi meg? Mindjárt itt a hosszú hétvége.Nem akart úgy járni, mint a múltkor, amikor nagy óvatosságában, hogy még csak véletlenül se lépjen sen-kinek a lábára, táskájával majdnem lesodort egy polc-nyi árut. Nem történt baj, de valahonnan halk, kárör-vendő nevetést hallott, ami rosszulesett neki. Persze, nem nagy ügy. Azért csak eldöntötte: vár, amíg apad az emberáradat.Megint a telefonjához nyúlt. Már nem zavarta a fény-lő kijelző, a kivilágított üzletek miatt úgyis pillanatok alatt szertefoszlott az őszi este minden meghittsége. Netezni nem volt kedve, így hát előbb a fotóit nézte végig, majd az üzeneteket, a jegyzeteket és így tovább. A legvégére hagyta a legunalmasabbat, a névjegyzéket. Szórakozottan pörgette, miközben újra a bevásárló lis-ta tételeit mantrázta magában. Már majdnem a tele-fonkönyv végére ért, amikor megakadt a szeme nagy-apja nevén. Felesleges tartogatni, tíz éve felesleges már, de aztán rájött: úgysem lenne szíve kitörölni. Különben is felért volna egy durva sértéssel.Megpróbálta felidézni a számot. Kíváncsi volt, em-lékszik-e még rá. Az eleje könnyen ment: előhívó-, majd körzetszám, utána jött a trükkös rész. Próbálgatta ma-gában a kombinációkat, végül feladta. Megnézte, mit rejt a név. Jé, tényleg! Hogyan is felejthette el...?Fura ötlete támadt. Mi lenne, ha megnyomná a hívás gombot? Józan eszével tudta, mi történhet, de jólesően borzongatta az a szürreális gondolat, hogy az örökké-valósággal felérő, hosszú csengés után egyszer csak vá-laszol egy ismerős hang.Élvezettel utálkozó sápítozás zökkentette ki tűnődé-séből. Nem tetszett valakinek, hogy már Mindenszentek előtt kikerült a karácsonyi dekoráció az üzletbe. Mi-csoda ízléstelenség, hallotta. Neki eddig fel sem tűnt, ahogy az sem, hogy a bolt időközben csaknem teljesen kiürült. Elindult befelé. A vendégeire gondolt, s arra, hogy a következő pár nap végül is majdnem olyan lesz, mint a karácsony, csak csillámpor és műhó nélkül. Utoljára akkor voltak ennyien, amikor együtt töltötték a szentestét a nagyszülői házban.Micsoda? Karácsony október végén? Kezdte érteni, hogy az öreg miért nem használta soha rendesen a ha-táridőnaplóját.Meghitt karácsonyt!A késő őszi kora esték voltak a kedvencei. Az óraátállítással nemcsak a sötétség, hanem a nap végét jelző nyugalom is egy órával előbbre kúszott a városban, legalábbis neki úgy tűnt. Pedig a forgalom semmivel sem volt kisebb, mint máskor. NEMES DóraAz illusztráció Arne Kaiser munkája
2018. 11. 09. | 11magazinSaint-Exupéry A kis herceg című regényét a Görbe-tükör Színi Társulat mutatta be a HSMK-ban – gyerekeknek. Most is kiderült: jól csak a szívével lát az ember…(Fotó: Kanizsa TV)A Zalaszentbalázson élő Art-hoffer Áron képességeire még évekkel ezelőtt a helyi általános iskola pedagógusa figyelt fel. Tóth Mariann több versenyre is felkészítette tanítványát, s a közös munka azután is folytatódott, hogy Áron a nagykanizsai Bolyai-iskolába kezdett járni. Ott aztán még egy mentora lett az akkor már felső tagozatos diáknak magyartanára, Pintér Szilvia sze-mélyében.– Nagyon büszke vagyok Áronra – mondja. – Hihetetlen energiákat tud megmozgatni, a vidámsága pedig minden alkalommal magá-val ragadja a közönséget.Áron a legjobban a humoros verseket szereti, például Romhá-nyi József írásait. Emlékezetes fel-lépései közé tartozik, amikor az Indul a bakterház kópéjának, Regős Bendegúznak a bőrébe bújt, és olyan is előfordult, hogy takarítónőt játszott egy bohózat-ban – mindkét alkalommal nagy sikert aratott a hallgatóság kö-rében. Sokoldalúságára vall, hogy komolyabb témájú költeménye-ket is éppen ugyanolyan hitele-sen tud előadni, mint a személyi-ségéhez közelebb álló tréfás ver-seket.– Szeretek szavalni és verse-nyekre járni, szerencsére nem vagyok lámpalázas alkat – árulja el Áron, akit ma már falunapokra is rendszeresen hívnak szerepelni. – A pályaműveket általában Szilvi nénivel együtt választjuk ki. Elő-ször átolvassuk a szöveget, és megbeszéljük a hangsúlyozást, majd otthon folytatom a gyakor-lást. Amikor megy fejből, újra ves�-szük a hangsúlyozást.Arthoffer Áron szeptemberben kezdte a hetedik osztályt a Bolyai-iskolában. Az előadói sikerek elle-nére is határozottan válaszolja kérdésünkre: apukájához hason-lóan pilóta lesz – bár sokan java-solják neki az ügyvédi pályát is, hiszen remek beszélőkéje van. Ami pedig a megmérettetéseket illeti, hamarosan kezdődik a felké-szülés egy iskolai versenyre. Ha azon dobogós lesz, „címvédő-ként” térhet vissza a pacsai Advent fényei megyei művészeti találko-zóra, amelyet – saját kategóriájá-ban – tavaly és tavalyelőtt is meg-nyert már.NEMES DóraCsak a szívével…Arthoffer Áron a legjobban a humoros verseket szereti – de pilóta akar lenni… (Fotó: Gergely Szilárd)Tehets égM/Kutató (33.)Regős Bendegúzs ha kell,takarítónő is…A humoros írásokat szereti, de ha úgy adódik, mély átérzéssel szaval komoly témákról is a 12 éves Arthoffer Áron. A Bolyai-iskola 7. osztályos tanulója versmondóként sikert sikerre halmoz, nagy álma azonban az, hogy édesapja nyomdokaiba lépve ő is pilóta legyen, ha felnő.
Kötelességünk, hogy emlékezzünk, mert akkor a sors kegyelmi ajándékát kaptuk; s a 453 fő bitófára juttatott mártír, a 20 000 kilakoltatott, a 13 000 inter-nált, a 26 000 bebörtön-zött, a 200 000 disszidens és a számtalan sortűz-áldo-zat és harci cselekmény általi hős neve az égbe kiált…Lehetünk akár 48-asok, 56-osok, 68-asok vagy 89-esek…, de világraszóló-an mégis a magyar 1956 ereje a leghatalmasabb a világtörténelemben szá-munkra, ezért kapaszko-dom én is leginkább belé: 56-os lelkülettel szeretném élni az életem. A hősök és mártírok, a hétköznapi hősök és ártatlan áldoza-tok példája a miénk akkor, most és mindörökké.Október 23., keddtől november 3-ig 12 dicsősé-ges nap után jött novem-ber 4., vasárnap hajnal (mint ma is van…). Ekkor 4:00 órakor 19 szovjet had-osztály több mint 200 000 fővel, 3 000 harckocsival, valamint a gyalogságot kísérő tüzér csapatokkal támadást intézett Buda-pest és a nagyobb városok és katonai létesítmények ellen. A nemzeti bizottsá-gok többsége, felmérve a túlerő és a várható megtor-lás nagyságát, a megszál-lókkal szembeni harc beszüntetésére szólított fel. Így volt ez Nagykani-zsán is, a 4-laktanyás város-ban; ezért vidéken 1956 megmaradt forradalom-nak, viszont Budapesten – főleg „a pesti srácok” miatt – tényleges szabadságharc folyt! November 4. a vérbe fojtás napja, de mi most, itt a téren hadd kapaszkod-junk a kiteljesedésbe: Tau-bert László szobrászmű-vész mellettünk álló 56-os emlékművének 12 templo-mi oszlopa a 12 dicsőséges napra emlékeztet, viszont a 13. jel, a szomorúfűz egyetemes magyar jelképe szimbolizálja azt, ami utá-na jön: november 4. fájdal-ma után a mégis öröm-győzelem-élet… 12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP56’„A 12 csillagos keresztény jelkép, álló koronája kellene, hogy a Az összes kanizsai nevében szeretnék szólni minden kanizsaihoz szimboliku-san emlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharc november 4-i vérbe fojtásának napján. Így csatlakozunk az országos folyamathoz, mely 1956-tól a jövőbetartóan a miénk: mert 56 egy csoda, amikor egy ország nem félt, és minden ízében megtapasztalhatta, hogy „ilyen nagy dolog a szabadság…”.Fotó: Péter Árpád
A Kanizsához ezer szállal kötődő Nagy Gáspár költő így fogalmaz az „1956 fény-lő arcai” című versoratóriu-ma Utóiratában:„A többit tudjuk:a napsütésesoktóber végi keddbőlmiképp lett ködültenovemberi elsővasárnapamint az árulás szennyekiáradta tizenkét fényes napraa tereken a friss sírokraaz elfagyottkrizantémokra…De az arcok velünkmaradnakde a szemek velünkmaradnakaz idő ezüst orsójána képekvisszahozott örökemlékek…Fényeskedjenek azidőben: Ámen!”Van mire büszkének len-ni 1956 kapcsán városunk-ban is: a helyi történések, a DKG dolgozói, a gimnazis-ták, Orbán Nándor, dr. Lékai Gyula, dr. Paizs Ferenc, Üveges Lajos, a „Csitt”-esek,… Megigézhet bennünket az ő fénylő arcuk is, lelkük és lelkesült-ségük. S még azt is köszön-hetjük nekik, hogy Nagyka-nizsán, a 4-laktanyás város-ban nem folyt több vér. Persze a 3 ártatlan áldozat: Skerlák Józsefné, Ungor Károly és Balázs László vére is örök mementó…56-os példaembereink mind arra figyelmeztetnek, hogy az 1956 utáni „átkos évtizedek” fehér foltjait muszáj eltüntetnünk! Való-jában egy igazi kérdés van: Te hogyan viseltettél volna annak idején…?! „56”: a forradalom, amelyhez min-den családban fűződtek történetek, amelyekről ott-hon vagy sokat, vagy éppen semmit nem hall-hattunk. 1956 bár az egész országé volt, sajnos, még mindig nem mindenkié… Az épületeken lévő üres zászlótartók erre is figyel-meztetnek. Tisztelettel, alázattal, nem haragvóan jó lenne megszólítani az „üres zászlótartókat”… Úgy gondolom, a „zászló-nemkitűzők” egyszerűen lusták, politikailag inaktí-vak, figyelmetlenek. A kitű-zött zászlónak önmagán túlmutató jelentése van: nem csak „bot és vászon”, hanem a kötődés, az együ-vé tartozás, a hazához, a városhoz és a közösséghez való tartozás szép jelképe. Azt jelenti a lyukas 56-os zászló, hogy bajaink elle-nére „ez az otthonunk”…! (Megjegyzem, a mában ráférne Európára egy „anti-EU”-s zászló, vagyis ponto-san a közepét kellene kivágni, s a 12 csillagos keresztény jelkép, Szűz Mária 12 csillagból álló koronája kellene, hogy a magasba emelődjék…!)Bár a múltat békévé oldja az emlékezés, de nem feledjük, hogy az 1956-os megtorló intézkedések emberiesség elleni bűn-tettnek tekinthetők: súlyo-san ellentmondásos ítéle-tek voltak ezek, s máig hatóan elmaradt a teljes körű igazságszolgáltatás. Ezért, legalább a szavak szintjén, hadd fogalmaz-zuk meg: az a november 4.-e „Júdás napja” volt, 30 ezüst helyett 33 Kádár-évet kapott a magyar Júdás. Kádár, a magyar diktátor az 1956-ot követő kivégzések és gyilkosságok terén Hay-naun is túltett: ezért tekint-hető Kádár János a „kom-munista Nérónak”…De ennek ellenére 56 eszméje győzött, hiszen nemzetünk és kultúránk fennmaradásáról szólt 1956, s máig hatóan igenis vagyunk, még vagyunk… Hiába ácsolták azt a bizo-nyos 6. koporsót, s most a 7.-et is próbálják, de mi egy életre szánt nemzet vagyunk. Hiába Trianon, az I. és II. világháború, hiába 1956. november 4.! Ezért van értelme hősi halotta-ink és ártatlan áldozataink drága vérének. De emlék-fáklyákat kell gyújtani a csillaghullások után. Legyünk méltóak az 56-osokhoz!Nem feledhetjük, ami akkor történt: a diktatúrá-ból kiszabadulni akarók helytállását. Jellemző, hogy a mi gimnazista „Csitt”-eseink (12 fő) reha-bilitálása, akiket 56 után kirúgtak az iskolánkból és bíróságilag elmarasztaltak, szóval az ő rehabilitálásuk csak 2017-ben történt meg külön utánajárásra… Ezért is meg kell szólítanunk a még köztünk élő 56-oso-kat, tanuljunk Tőlük, s akár váljunk mi is „56-ossá”…!Mai nemzeti lelki meg-újulásunknak ez is része lehet, kell, hogy legyen! 1956-ban megmutatta ez az ország, hogy lelke mélyén keresztény, hogy képes együttcselekedni, ha itt az ideje. Így emberi mél-tóságunk megtaposását sikerült leráznunk, s sike-rült kivívni mára a szabad-ságot. Igen, Dávid hite legyőzheti Góliátot. Sajnos, azonban a hétfejű sárkány-nak nem elég az egy fejét levágni… De erőt adhat például Pilinszky János zsoltáros sora: „múltunk a mi legfőbb reményünk”. Erkölcsi tőkénk: volt egy történelmi pillanat, amikor Magyarország elfelejtett félni…Én így hiszek a „Menny-ből az angyal”-ban és az „Emelkedő nemzet”-ben, s ez a szent őszi gyász meg-értetheti azt, hogy ki van velünk… – így kell folytatni a hagyományt! EMLÉKEZZÜNK ÉS IMÁD-KOZZUNK, ÉS PERSZE, TEGYÜNK A NEMZET MEG-ÚJULÁSÁÉRT!(Balogh Lászlónak, a humán bizottság elnökének beszéde november 4-én, az ’56-os forradalom vérbe foj-tásának 62. évfordulóján.) 2018. 11. 09. | 1356’jelkép, Szűz Mária 12 csillagból a magasba emelődjék…!”
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPnálunk VOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KRESZ-tan-folyamainkra jelentkezésNOVEMBER 28., SZERDA 16 ÓRA*2018.július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. GKI vizsga időpont DECEMBER 1., jelentkezési határidő november 25-ig. RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051. 28 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2018-3. né. VSM: “B” E: 66,17% F: 55,29% - “C”E:68,18 % F:-- ÁKÓ: “B” Gy: 144,95% “C” Gy: 100,00% / KK: “B”169.000.-Ft/fő. “C”:185.000 Ft)Rövid időn belül két baleset is történt a Dózsa György utcában. Előbb vasárnap fának ütközött egy személygépkocsi, vezetőjét a város hivatásos tűzoltói emelték ki a járműből. A tisztázatlan körül-mények között történt baleset-ben a sofőr könnyebben sérült. A járművet a tűzoltók áramtalaní-tották, a baleset okait a rendőrség vizsgálja. Kedden reggel aztán ismét bal-eset történt a Dózsa György utcá-ban: alkoholt jelzett a szonda annál a nőnél, aki – két másik autót is összetörve – felborult kocsijával. A balesetben személyi sérülés nem történt. A 46 éves nő figyelmetlenége miatt előbb bele-ütközött egy, az út szélén parkoló autóba, amelyet ezzel egy fának is nekilökött, az ütközéstől pedig saját kocsijával felborult, de köz-ben egy érkező autónak is neki-csapódott. Mivel a szonda pozitív értéket jelzett, ezért ittas járműve-zetés vétsége miatt is eljárást indí-tottak vele szemben. Mi van itt…?!Fotó: Gergely Szilárd
2018. 11. 09. | 15MagazinA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosz-tály érintett, mert az élet- és munka-körülmények változásával egyre több embernek van szüksége kor-rekcióra. November 30-ig a Sashal-mi Optikában térítés nélküli szolgál-tatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol sze-mész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorsze-rűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és gla-ukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstech-nológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alap-ján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jutha-tunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásá-nál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosít-ja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sas-halmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szem-üveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul november 30-ig egy akció kereté-ben akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár szemüveglencsét kap ajándékba minden kedves vásárló. A kedvezmény nem vonható össze. A részletekről érdeklődjön a boltban.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNA PJA” A Sash alm i Opt ikában„VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA8 „Látás hóNAPja” meghoSSzabbítva 2018. november 30-ig.Muraföldei borkóstolóra várja a kulturált borfogyasztás iránt érdeklődőket a KonTuRplusz Egyesület. A helyi termelőket bemutató és népszerűsítő Borozzunk! -sorozat a hónap végén a Medgyaszay Házban folytatódik. Márton-napi újborokat és régeb-bi évjáratú italokat egyaránt kós-tolhatnak majd az érdeklődők a BorozzuNK! következő állomásán. A kínálat gazdag lesz, hiszen a szer-vezők a környező hegyhátakról több mint tíz borászt hívtak meg a rendezvényre.– A BorozzuNK Muraföldén a 2016-ban indult sorozat új eleme, amit hagyományteremtő szándék-kal hirdetünk meg – mondta el kér-désünkre Horváth István, a Kon-TuRplusz Egyesület elnöke. – A célunk most is az, hogy népszerű-sítsük a borfogyasztás kultúráját és hagyományait, illetve minél töb-ben megismerjék a kiváló magyar és zalai nedűket. Ezen a tematikus rendezvényen kifejezetten a Mura-földén élő és tevékenykedő borá-szok munkásságára fókuszálunk, s természetesen lehetőséget bizto-sítunk a szakmai tapasztalatcseré-re is.A rendezvény fővédnöke a tér-ség gazdasá-gát és turiz-musát fej-lesztő Mura-prog-ram minisz-teri biztosa, Cseresnyés Péter minisz-terhelyettes, országgyűlési képvi-selő lesz. A kulturális programok-kal és nyereményjátékkal egybe-kötött borkóstolót november 30-án a Medgyaszay Házban tart-ják. A részletekről és a regisztráció-ról hamarosan bővebb tájékozta-tás jelenik meg a KonTuRplusz Egyesület honlapján és közösségi oldalán. NEMES DóraBorozzuNKOlykor papok-lelkészek is koccintanak… (Fotó: Gergely Szilárd)
2018. novem-ber 10.ReményGARAY U. 14.93/314-96720:00-08:002018. novem-ber 11.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61019:00-06:002018. novem-ber 12.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002018. novem-ber 13.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002018. novem-ber 14.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002018. novem-ber 15.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002018. novem-ber 16.BENU Gyógy-szertár Nagy-kanizsa Kani-zsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánpaprika 320-450 Ft/kgdióbél 3500-5000 Ft/kgszilva 550-590 Ft/kgcsirkemáj 610-750 Ft/kgakácméz 2300-2500 Ft/kgfejes saláta 200 Ft/db30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások11. 15. 09:00-12:30 Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája11. 16. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum Adj vért, és ments meg három életet!Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásraEgéSZSégVastagbélrákszűrés, szívinfarktusszűrés, csontsűrűség-vizsgálat Nagykanizsa: november 6., Zalaegerszeg: november 7., Keszthely: november 12., Zalaszentgrót: november 20., Söjtör.: november 21., Kehidakustány: november 29., Zala-lövő: december 4. Évente 8.000 ember hal meg bélrákban, 70.000 szívinfarktusban! Ne tartozzon közéjük! Jöjjön szűrővizsgálatra! Időpont- egyeztetés: 30/5888-327, 30/5888-212. VegyESJó állapotú 35 kW-os vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499.Szőlőhajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499.Veterán mopedet és fűnyíró motort eladok, vagy cserélek billentyűs hangszerre. Nk. Érd.: Tel.: 93/310-364.Lakberendezési tárgyakat: festményt, falitálat, vázát, régi iratokat, könyveket, karácsony-fadíszeket azonnali fizetéssel vásárolok. Nagykanizsa, 06-30/332-8422.Ügynököt keresek kerámia és egyéb tárgyaim galériákba szállítására és új galériák felku-tatására. Érd.: 93/950-064Almavásár! Többfajta alma és almalé 3-5 literes kiszerelésben vásárolható Nagykanizsán a Zemplén úti üzletsoron, minden szombaton 10-12 óráig.TárSKErESésTársközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját! Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő. 67 éves (167/78), jó egzisztenciával rendelkező hölgy várja társközvetítőnkön keresztül művelt, intelligens úr jelentkezését. Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő.Gyógysze rtári ügyeletT Á
J
É
K
O
Z
T
A
T
ÓA Via Kanizsa Városüzemeltető NZrt.tájékoztatja és felhívja a lakosság figyelmét, hogya nagykanizsaifizetőparkolók használataa 2018. évi törvényes munkarendnek megfelelően,a munkanappá minősítettnovember 10-i szombati napon díjköteles. A fenti napon 8.00-16.00 óráig terjedő időszakbana fizető parkolót igénybe vevőknekvárakozási díjat kell fizetni.
2018. 11. 09. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!November 10., szombat Réka Török-hun-magyar eredetű, a jelentése ismeretlen.November 11., vasárnapMárton, MartinA Márton latin eredetű, jelentése: Mars istenhez hasonló, merész, bátor. A Martin a Martinus ragadványnév rövidülése, jelentése: Mars istennek szentelve.November 12., hétfőJónás, RenátóA Jónás eredete héber, jelentése: galamb. A Renátó eredete latin, jelentése: újjászületett.November 13., keddSzilviaEredete latin, jelentése: erdő.November 14., szerdaAlizHéber-germán-francia-angol eredetű, jelentése: nemes, harcos, bölcs.November 15., csütörtökAlbert, LipótAz Albert német eredetű, jelentése: nemes, fényes. A Lipót a Leopold bajor változatából származik, jelentése: merész a népben és a hadseregben.November 16., péntekÖdön , EdmondAz Ödön és az Edmond is germán eredetű, jelentésük: az öröklött birtokot megőrző.Az előző heti rejtvény megfejtése:Az ember addig marad fiatal, amíg meg tudja érteni a fiatalokat.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége az EFOP-3.3.1-16-2017-00012 azonosítószámú tanoda program keretében működ-teti Nagykanizsán a „Lumina-Lámpás” Tanodát. A projekt 2017. augusztus 1-től 2018. november végéig tart.A Tanoda iskola utáni, délutáni programokat biztosít nehéz szociális körülmények között élő diákoknak, ezáltal segítve őket iskolai tanul-mányi eredményeik javításában, támogatva továbbtanulási, hosszabb távon munkavállalási esélyeiket. A program – mindezek mellett – kész-ségfejlesztő programok megvalósításán keresztül lehetőséget biztosít a résztvevő fiataloknak képességeik kibontakoztatásában.A tanoda program keretében könyvtár, népismereti, dráma és életvi-teli klub is működik, amely erősíti az általános és motivációs szintjüket, elősegítve ezzel sikerességüket és majdani könnyebb integrálódásukat a felnőtt társadalomba. A gyermekeknek szabadidős tevékenységeket is biztosít a program, hiszen több kiránduláson, családi napokon, pálya-orientációs programokon és nyári táborokban is részt vehettek a diá-kok. Nehéz lenne felsorolni a rengeteg programot, de hogy párat kiemeljünk: Budapesten elsőként a Tropicariumba, vagy más néven a „Cápás Állatkertbe” látogattak el, majd a Parlamentbe vezetett az útjuk, ahol megnézték a Szent Koronát is. Nyáron pedig Őrtiloson táboroz-hattak a gyerekek 6 napon át, ahol rengeteg program és élmény várta őket. A táborba ellátogatott Horváth Zoltán, a Kanizsa Csillagai Együt-tes vezetője, akivel gyakorolhatták a különböző stílusú zenéket és tán-cokat a táborozók, az utolsó estén tábortűz és bográcsozás volt a fő program, s a kisdiákok feleleveníthették a tábor legszebb és legmóká-sabb pillanatait. Szerv megnevezése, székhelye: NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.A Kft. fő tevékenysége :Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó üzemeltetéseAz ügyvezető fő feladatai: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Kft. társasági szerződésében az ügyvezetői tiszt-ségre meghatározott feladatok ellátása. A megbízás időtartama, formája, díjazás:Az ügyvezetőt a Kft. taggyűlése határozott időre, 2019. január 1. naptól kezdődően 2023. december 31-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbí-zási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.Az ügyvezetői feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazá-sával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást – a Kft. javadalmazási szabályza-tában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével – a Kft. taggyűlése állapítja meg.Pályázati feltételek:magyar állampolgárság,cselekvőképesség,büntetlen előélet,egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat,legalább egy év vezetői gyakorlat (ügyvezető, telephelyvezető, műszaki vezető)Előnyt jelent:főiskolai vagy egyetemi környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási végzettségA pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazo-lást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyúj-tásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogynem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;vele szemben a Ptk. 3:22. § (4) és (6), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizá-rási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban;milyen díjazásra tart igényt;hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez;pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.A pályázati eljárásban a pályázat benyújtási határidejének leteltét követően – az erkölcsi bizonyítvány kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-terének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személye-sen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Kft. ügy-vezető pályázat”.A pályázat elbírálásának módja és határideje:A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi.A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül – az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.A Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2018. december havi soros ülésén dönt a taggyűlésen képviselt javas-latról.A taggyűlés az ügyvezető kiválasztásáról 2018. december 31-ig hoz döntést.A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyil-vánítsa.A pályázattal kapcsolatban információ: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertől kérhető.A pályázati felhívás közzétételének helye:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja(www.nagykanizsa.hu)Kanizsa Lokálpatrióta HetilapNagykanizsa, 2018. október 26. Dénes Sándor polgármester„Lumina-Lámpás” TanodaNAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Taggyűlésepályázatot hirdeta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. ÜGYVEZETő TISZTSégének bETÖltésére
2018. 11. 09. | 19exkluzívIsmét a Tungsram nevét viseli az élén a nagykanizsai sakkcsapat. A támogatási és együttműködési megállapodást a Tungsram Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub – valamint az Aquaprofit Zrt. – elnöke, Nádasi Tamás és a Tungsram Group elnök-vezérigazgatója, Jörg Bauer írta alá Budapesten, a Magyar Tudomá-nyos Akadémia klubtermében.A Tungsram ezzel vissza-tért a szponzori szerep-ben, hiszen évtizedekig viselte a nevét a sakkcsa-pat, ám a cég előző tulaj-donosa, a GE nem vett részt támogatóként a sakk-életben. A budapesti szerződés-kötésen ott volt „a klub 13. játékosaként” bemutatott Cseresnyés Péter minisz-terhelyettes, országgyűlé-si képviselő is. A politikus hangsúlyozta, nem csak ő, de minden nagykanizsai polgár hálás lehet a Tungs-ram Group elnök-vezér-igazgatójának, Jörg Bau-ernek, hiszen a cégvezető dél-zalai szerepvállalásá-nak egyik első lépése volt, hogy kifejezze, hajlandó támogatni ezt a sportágat. – Ez a sakkcsapat méltó múlttal rendelkezik ahhoz, hogy ilyen komoly támo-gatói legyenek. A Tungs-ramnak köszönhetően újra visszatért a világítástech-nikai üzletág Nagykanizsá-ra és a sportszponzoráció-ba is, ami azért különösen nagy szó, mert a cég elmúlt mintegy 20 évére ez nem volt jellemző. Jörg Bauer elmondta, a Tungsram család arra törek-szik, hogy jelmondatához híven – „Örökségünk az innováció” –, amiben csak lehet, támogassa a jövő generációját. – Magyarország szoftver-fejlesztési és adattudomá-nyi területeken a világelit-hez tartozik, ami annak is köszönhető, hogy a sakk óriási hagyományokkal, tra-dícióval rendelkezik az országban. Büszkék vagyunk arra, hogy Nagy-kanizsa városa és az Aquaprofit mellett a sakk támogatásával nemcsak a kiváló bajnoki szereplés lehetőségeit teremtjük meg, hanem ezzel az ország és gyermekeink jövőjébe is befektetünk – tette hozzá a cégvezető.Nagykanizsa idén már 30. alkalommal rendezte meg a Batthyány-kupát, ami Dénes Sándor szerint jól jelzi, hogy a kanizsai sakk-nak nemcsak múltja és jele-ne van, hanem jövője is. – Büszke vagyok a Tungs-ramra, hiszen a legnagyobb cégünk, a legtöbb munka-helyet biztosítja a környé-ken élőknek. A sakkot támogatni mindannyiunk küldetése, hiszen ez a város egyik legfontosabb sport-ága – fogalmazott a polgár-mester.A Tungsram Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub néven szereplő gárda első csapata jövő héten kezdi meg bajnoki szereplését. Nádasi Tamás klubelnök szerint jó esély mutatkozik a címvédésre, de rögtön az első fordulóban egy rang-adó következik, hiszen ket-tős mérkőzésen mérik majd össze tudásukat a miskolci-akkal. A vezető szerint a borsodiak mellett a Paks és a Szombathely lehet a leg-főbb trónkövetelő, de a Tungsram érkezésének köszönhetően biztosítottá vált, hogy a nagykanizsai sakkal nem csak idén, hanem hosszú évekig szá-molni lehet az ország leg-jobbjai között.Nádasi Tamás részlete-sen ismertette a csapat tör-ténetét, s mint elhangzott, a nagykanizsai sakk jövőre már 100 éves lesz. Az utób-bi időszakban páratlan sikereket aratott: a 11 magyar bajnoki címből 10-et megszakítás nélkül ért el, nyolcszor 100 száza-lékos eredménnyel. A csa-pattagok között világ- és olimpiai bajnokok szere-peltek, egy időben itt ját-szott Polgár Judit és Por-tisch Lajos is.Az ünnepélyes aláírásra eljött a klubtag Ribli Zol-tán olimpiai bajnok is, aki az egyik izgalmas meccsét mutatta meg a résztvevők-nek, és természetesen leült a sakktáblák mellé is.MIKÓ-BARÁTH György(Fotó: Mikó-Baráth György, Tungsram)Sakkot ad a Tungsram
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. november 10-16.November 10., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Hargita, 02:10 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Hargita, 08:40 Forgószínpad (a helyi televíziók közös szín-házi magazinja), 09:10 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 15:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Aktuális - Hargita, 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 Kanizsa TV Filmklub: Váratlan szerelem (filmdráma), 20:50 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:50 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:00 Lapozó.November 11., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Aktuális – Hargita, 01:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 01:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 02:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 07:10 Aktuális – Hargita, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Kani-zsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 08:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:50 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kani-zsa – újranéző, 15:45 A kanizsai vár erődítésének építéstör-ténete – Dr. Kelenik József előadása, 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a kiskani-zsai Sarlós Boldogasszony templomban, 19:10 Sztárportré: Tabáni István, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:45 Székely gazda, 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó. November 12., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 01:10 Sztárportré: Tabáni István, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Szé-kely gazda, 02:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 07:40 Sztárportré: Tabáni Ist-ván, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 08:15 Székely gazda, 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Tabáni István, 12:25 Székely gazda, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 KVSE – Hódmezővásárhely OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 21:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.November 13., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 KVSE – Hódmezővásárhely OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 02:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kanizsa-iak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Híradó, 08:15 KVSE – Hódmezővásárhely OB I B-s fér-fi vízilabda-mérkőzés, 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kanizsa-iak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 KVSE – Hódmezővásárhely OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Csur-gói KK – Balatonfüredi KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:35 Lapozó.November 14., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Csurgói KK – Balatonfüredi KSE NB I-es férfi kézi-labda-mérkőzés, 03:10 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Csurgói KK – Bala-tonfüredi KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:40 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális maga-zin), 12:55 Csurgói KK – Balatonfüredi KSE NB I-es férfi kézi-labda-mérkőzés, 14:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Bala-sport (regionális sporthírek), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. November 15., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:10 Balasport (regionális sporthírek), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerek-műsor), 07:55 Híradó, 08:10 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:40 Balasport (regionális sporthírek), 09:10 K’arc (kulturá-lis magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Balasport (regi-onális sporthírek), 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Tungsram SE Nagykanizsa – Ferencvárosi TC férfi kézilabda Magyar Kupa mérkőzés, 21:25 Gézengú-zok (gyerekműsor), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:30 Lapozó.November 16., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Tungsram SE Nagyka-nizsa – Ferencvárosi TC férfi kézilabda Magyar Kupa mérkő-zés, 03:05 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Tungsram SE Nagykanizsa – Ferencvá-rosi TC férfi kézilabda Magyar Kupa mérkőzés, 09:35 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 10:05 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Tungsram SE Nagykanizsa – Ferencvárosi TC férfi kézilabda Magyar Kupa mérkőzés, 14:15 Gézengúzok (gye-rekműsor), 14:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 11. 09. | 21SportNem érdemelt vereséget az FC Nagykani-zsa labdarúgó együttese, ennek ellenére a futball örök törvénye szerint a hajrá pillanata-iban mégis a másik fél, jelen esetben az Érd szerzett gólt, és nyerte meg az NB III-as nagyka-nizsai találkozót. FC Nagykanizsa (8.)–Érdi VSE (2.) 0-1 (0-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 13. forduló. Nagykanizsa, 420 néző. Vezette: Derdák M. (Bognár L., Nagy V.). G.: Koós G. (89.)Nagykanizsa: Borsi – Horváth D., Pál D., Major, Csáki, Horváth B. - Béli M., Vlasics (Gerencsér, 21.), Hetesi (Kretz, 77.), Kondor (Péntek, 56.) – Vittman. Vezetőedző: Barna László.Alighogy elkezdődött a találkozó, egy sajnálatos sérülés árnyékolta be a tör-ténéseket, hiszen Melczer Vilmos úgy küzdött meg a labdáért Vlasics Dániellel, hogy utóbbinak súlyosan megsérült a térde. A játék majd’ húsz percig állt, s miután a kanizsai labdarú-gót mentő szállította el, a csapatok ismét egymásnak feszülhettek. Ha a nagyka-nizsaiaknak több szeren-cséje van, Hetesi Patrik pró-bálkozása után előnnyel mehettek volna szünetre.A második félidőben is próbálkozott a hazai gár-da, de ahogy telt az idő, a mérkőzés egyre inkább döntetlen szagúnak tűnt, a végén pedig az érdiek megugrása után, egy bal oldali begurításra Koós Gábor érkezett, és a rövid-be továbbította a labdát, amellyel az Érdi VSE szerez-te meg a győzelmet. – Sajnálom, hogy a súlyos sérülésből fakadóan ilyen meccs kerekedett – mondta Barna László, az FC Nagykanizsa trénere. – Vla-sics Dani az egyik legjobb játékosunk, és úgy tűnik, hosszú időre akár ki is dől-het a közös munkából. Sokat tettünk ebbe a meccsbe, ugyanakkor saj-nos ezért pontot, pontokat nem adnak.A hét közepére aztán az is kiderült a siófoki vizsgá-latok alapján, hogy Vlasics Dánielnek a külső és belső oldalszalagjai is elszakad-tak a térdében, gyors műtéti beavatkozás szük-séges, a labdarúgó felépü-lése pedig legalább fél évet vesz igénybe. Ilyen előzmények után játszik a kanizsai együttes Csepe-len vasárnap 13 óra 30 perctől. A Csepel FC a táb-lázat 14. helyén áll.POLGÁR LászlóAz olaszországi Solagna településéről érkeztek vendégek a napokban az FC Nagykanizsához, és ha már itt jártak, megmérkőztek a kanizsai egyesület U14-es csapatával a talján fiatalok. – A munkahelyi főnököm fia Olaszországban, ennél a klubnál focizik, így ez is megkönnyítette választásukat akkor, amikor úgy határoztak, az eddig még nem ismert magyar lehetőséget is kipróbálják – mondta el az „össze-kötő” Rácz Szabolcs, aki „civilben” az FCN-nél is edzős-ködik. – A taljánok ifjú csapata Karoson szállt meg, tavas�-szal pedig lehetőségünk lesz nekünk is odalátogatni focistanövendékeinkkel.A Cs. Horváth Gábor irányította kanizsaiak az ASD Football Valbrenta fiataljai ellen 4-2-re nyertek, a nagy-kanizsaiak góljait Eszter Levente, Heiszter Bálint, Kol-man Patrick és Üst Zalán jegyezte.Fiatalok, jókedv, foci…Munkahelyi ismeretség,focis kapcsolatHosszú kihagyás vár VlasicsDánielreVittman Ádám (piros szerelésben), az FC Nagykanizsa támadója és Bozsoki Imre, az egykori kani-zsai játékos is nagy csatákat vívott (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA Kiskanizsa úgy győzött az első osztály küzdelmeiben, hogy a semjénházai focis-ták szereztek vezetést, rá nem sokkal később jött aztán Piecs László mondhatni szokásos szabadrúgásgólja – a szezonban már az ötödik –, mi több, a második játék-részben Póka Ferenc találata már a veze-tést jelentette a Sáskák számára, és ezt az előnyt meg is tartotta a gárda a még hátra-lévő fél órában. A Miklósfa a második vonalban a listave-zetőt győzte le 2-1-re, a vendéglátó miklós-faiak hátrányból fordítottak. A harmadik osztályban szereplő kanizsai csapatok sem szerettek volna lemaradni eredményesség-ben: a Bagola 7-1-gyel küldte haza a Zalaka-rost, a Palini FC pedig a kör előtt még máso-dik Molnári SE-t győzte le 2-1-re.Megyei I. osztály, 12. forduló: Semjénhá-za SE (2.)-Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (12.) 1-2. G.: Pápai M. (35.), illetve Piecs L. (36.), Póka (63.)Megyei II. osztály, Déli csoport, 12. fordu-ló: Miklósfa SE (5.)-Letenye SE (2.) 2-1. G.: Kálovics Á. (13. - 11-esből), Németh T. (85.), illetve Turi D. (9.)Megyei III. osztály, Déli csoport, 12. fordu-ló: Kanizsa Autófólia-Bagola VSE (8.)-Zala-karos (9.) 7-1. G.: Rácz K. (9.), Baranyás (13.), Kalamász G. (53.), Kisharmadás K. (59.), Takács P. (63.), Pókec (80.), Mohácsi (85.), illetve Török T. (26.). Molnári SE (3.)-Palini FC (4.) 1-2. G.: Szalai J. (46.), illetve Zsohár (25.), Balogh M. (61. - 11-esből).P. L. Ha Piecs László áll a letett labda mögé, kezdhetnek aggódni az ellenfelek… (Fotó: Polgár László)Kikapott az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese a bajnokság 9. fordulójában: múlt vasárnap az akkor még nyeretlen házi-gazda gárda jobb volt nála. Makulátlan megyés focihétvégeMaglódi TC (2.)-Nagykani-zsa Futsal Club(8.) 5-3 (3-2)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 10. forduló. Üllő, 50 néző. Vezette: Futó Tamás, (Surin, Zsar-nóczay). G.: Poncok (3.), Seregy (10.), Rábold (14.), Simon Zs. (34.), Bogáti P. (37.) illetve Horváth E. (7., 12.), Koronczai (40.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Horváth E., Nagy T., Szakmeiszter J., László D. Csere: Szőke R. (kapus), Losonczi, Koronczai, Szalai D., Kol-lár, Novák L., Schuller, Budai L. Edző: Bagó Gábor.A maglódiak viszonylag gyorsan vezetést szereztek, az NFC azonban összesze-dett játékkal egyenlített, mi több, az MTC újabb góljára is válaszoltak a nagykani-zsaiak. A rutinos vendéglá-tók Rábold Richárd révén harmadszor is előnyhöz jutottak, és a szünetet követően a kanizsaiakban már nem volt meg a kellő lendület, így a Maglód elhúzott három góllal is. Horváth Elemérék ezen még tudtak kozmetikázni, a Pest megyeiek azonban igazolták bajnokságbeli jó hírüket – egyben második helyezésüket – és megsze-rezték a győzelmet a nyol-cadik helyen álló dél-zalai-ak ellen. – Az első félidőben sok kontrát vezettünk, amiket nem tudtunk befejezni, vagy az utolsó passzok, illet-ve lövések nem sikerültek – mondta Bagó Gábor, a kani-zsaiak trénere. – Sajnos, a kihagyott ziccerek meg-bosszulták magukat, hiszen a Maglód a sajátjait gólra váltotta. Bosszantóak ezek a hibák, és amíg nem tudunk jobban koncentrálni, vala-mint a kapu előtt higgad-tabbak lenni, addig ilyen eredmények születnek. Ettől függetlenül akartak, küzdöttek becsülettel a játékosok, amiért gratulálok nekik. Hétfőn 20 órától újra hazai meccsünk következik egy kimondottan jó ellen-fél, a TFSE-vel szemben, és ismét bizonyítani szeret-nénk szurkolóink előtt.POLGÁR LászlóÉrtékmérő meccskövetkezikHorváth Elemér kétszer volt eredményes Üllőn (Fotó: Gergely Szilárd)A Kiskanizsai Sáskák SE megyei labdarúgó első osztályban szereplő együttese teljesítette komoly feladatát a 12. fordulóban, hiszen idegenben legyőzte a második helyen álló Semjénháza SE-t. A Miklósfa, a Bagola és a Palin is nyert.Korábbi osztályozós ellenfelével szemben ezúttal is nagyot küzdött a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es csapata, a Maglód azonban jobbnak bizonyult a bajnokság 10. fordulójában.
2018. 11. 09. | 23SportKARATETatabányán, a Földi Imre Sport-csarnokban rendezték meg a kara-te XIII. IJKA országos nyílt stílusú bajnokságot, amelyen 21 egyesü-let 320 nevezéssel képviseltette magát. Itt a nagykanizsai Kime Shotokan Karate Egyesület igen-csak kitett magáért, hiszen egy arany-, hét ezüst- és három bronz-érmet szerzett. Kanizsai egyéni eredmények. Gyerek 0 fiú kategória kata (forma-gyakorlat) 2. és kumite (küzdelem) 1. Tóth Kevin Gábor. Gyerek 1 fiú kategória kata 3. Laczó Barna. Gyerek 2 fiú kategória kata 3. Szilá-gyi Milán. Gyerek 2 fiú kategória kata 2. Bíró Benedek Balázs. Gye-rek 2 fiú kategória kata 4. Feszt Gergő. Kadett fiú kategória kata 2. hely és kumite 2. Hóbor Kriszto-fer. Junior fiú kategória kata 2. Horváth Filip. Junior lány kategó-ria kata 2. és kumite 2. Gerencsér Adrienn. Felnőtt kategória kata 3. Gerencsér Adrienn.SPORT LÖVÉSZETA rigyáci Borsos Fanni több sportlövő forduló alapján a junior lányok között bekerült az első tizenkettő közé, ezért meghívták a sportlövők budapesti Héraklész döntőjére. Ott az alapversenye alapján továbbjutott a legjobb tíz mezőnyébe, így, ebből eredően, lőhetett egy fiúval közösen verse-nyezve vegyes párost is. – Sajnos abban a szakaszban már nem ment olyan jól, nem let-tünk dobogósok, végül a tizedik hely lett a miénk – mondta el Fan-ni. – Ugyanakkor azért is volt jó ver-seny, mert most lőttem először vegyes párost.Az elmúlt hétvégén, szintén a fővárosban, a fiatal reménység kanizsai színekben már egy hat-vanlövéses légfegyveres verse-nyen, a Steyr-Sport PeLE Kupa 2018 keretében mérette meg magát, és kategóriájában második lett, egyé-ni csúccsal, 621,4 körrel.Mindezek mellett Borsos Fanni a szlovéniai Dobronak színeiben a nemrég rajtolt szlovén liga ver-senysorozatában is indult, és kate-góriájában 407 körrel első lett úgy, hogy egy osztállyal feljebb szere-pel a tavalyihoz képest.TENISZAz amatőr teniszezők kanizsai sorozatának nyitó fedettpályás teniszversenyét rendezték meg a Kanizsa Teniszcentrumban. Ezúttal igencsak kiegyensúlyozott mezőny jött össze, a mérkőzések így színvonalasak, egyben sport-szerűek is voltak. A 16 induló 5 tele-pülésről érkezett. A nap végén a somogyi teniszezők hengereltek, hiszen az első három helyen ők végeztek, utánuk a kanizsai tenisz-szekció következett.Végeredmény: 1. Nagy Béla (Marcali), 2. Tóth János (Balaton-keresztúr), 3. Gáspár László (Mar-cali), 4. Constantin Filip (Energia Szabadidősport Klub), 5. Takács Zoltán (Energia), 6. Kovács Nán-dor (Energia).LÁTVÁNYTÁNCOlaszországban, Milánó körze-tében rendezték meg a World Dan-ce Talent Cup látványtánc-ver-senyt, amelyre 15 ország kétezer sportolója érkezett. A Szan-Dia FSC 35 táncosának budapesti és zágrábi versenyen keresztül veze-tett ide az útja. A kanizsaiak 15 gya-korlatát 14 arannyal, egy ezüsttel, illetve két különdíjjal jutalmazták. World Dance Talent Cup, Szan-Dia eredmények. Akrobatikus gye-rek korcsoport szóló: 1. Gelencsér Bíbor. Show dance gyerek duó: 1. Hóbor Kinga – Csöndör Lili. Show dance gyerek trió: 1. Békák. Show dance gyerek formáció: 1. Forró csoki. Akrobatikus szóló junior: 1. Ujj Viktória. Musical junior szóló: 1. Varga Fanni. Akrobatikus junior duó: 1. Ujj Viktória – Lanz Tamara. Show dance junior duó: 1. Grabant Nóra – Takács Zsóka. Show dance junior duó: 2. Felde Zorka – Kurucz Petra. Show dance junior formáció: 1. Trója. Akrobatikus szó-ló: 1. Lanz Tamara. Akrobatikus duó: 1. Tatai Zsóka – Gerlinger Laura. Show dance duó: 1. Hajmá-si Lili – Kátai Lora. Show dance Junior trió: 1. Charlies Angyalai.Összeállította: POLGÁR LászlóA kani-zsai Kime SKE karaté-kái kitet-tek magukért Tatabá-nyán SportsorokBorsos Fanni (balról) sokat tesz a minél jobb eredménye-kértA somogyi teniszezők jöttek, láttak, győztek a kanizsai versenyen
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA kellemes novemberi napokat kihasználva teadélutánra hívta barátnőit Szilágyi Lajosné Teri. A vendéglátás ötle-téért nem kellett messzire mennie, elég volt a kertben nyíló rózsáira rápil-lantani. Beszélge-tés, napfürdőzés közben még a szil-veszterezés is szóba került, hiszen lassan már el lehet dönteni azt is, hogy melyiküknél találkozzanak az év utolsó napján. A teraszon túrós rózsa sütemén�-nyel és gyümölcsös rózsateával kínálta meg a vendégeit Teri. A sütemény hozzávalói:50 dkg liszt, 25 dkg túró, 10 dkg margarin, ízlés szerint 1 dl-es pohár porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, fél teáskanál só, negyed teáskanál szódabikarbóna és 2 tojás sárgája. Elkészítése:A túrót, a mar-garint, a cukrot, a vaníliás cukrot, a sót és a 2 tojás sárgáját egy tál-ba tesszük. Folya-matos keverés köz-ben átszitálva hozzá-adjuk a lisztet és a szódaport. A túró nedvesség-tartalmától függően elképzelhe-tő, hogy változtatnunk kell a liszt mennyiségén. Az így kapott puha tésztát 2-3 mm vastagságúra kisodorjuk, és nagyobb méretű pogácsaszaggatóval kiszaggat-juk. Kis átfedéssel egymásra helyezünk 2-3 tésztakört, és felte-kerjük. Ha a feltekert tésztát közé-pen két egyenlő részre vágjuk, két rózsát kapunk. A tepsibe helyezett sütőpapírt meglisztezzük, rárak-juk a rózsákat, és 170-180 fokos sütőben 30 percig sütjük. Végül a kihűlt süteményeket tányérra helyezzük és meghintjük porcu-korral. A tea elkészítése:Két nagyobb fej rózsát megmo-sunk, szirmait leszedjük, és egy liter forró vízzel leforrázzuk. Az edénybe még teszünk néhány szem szárított áfonyát, csipkebo-gyót, kökényt, és az egészet 10-15 percig állni hagyjuk. A kész teát íze-síthetjük mézzel vagy cukorral.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Szükség lesz a találékonyságára. A párja olyan otthoni tevékenységre hívja fel a figyelmét, amihez nem lesz semmi kedve. Még a szobafes-tés-mázolás is szóba jöhet.Bika: 04.21-05.21. Szép időszakra számíthat az elkö-vetkező hetekben. Egy rokoni ta-lálkozás hatására újra megszállja a tenni akarás vágya, a lelkesedés az élet apró dolgai iránt. iKrek: 05.22-06.21.Kimeríthetetlen fantáziája miatt sokan kedvelik a környezetében. A csillagok azonban most azt üzenik önnek, hogy kezelje higgadtabban az eseményeket. Rák: 06.22-07.22. Energiaszintjére még az időjárás is jó hatással lesz. Ha későn indul el hazulról, akkor sem marad le sem-miről. Még váratlan kalandokba is keveredhet.Oroszlán: 07.23-08.23. Ne heveskedjen folyton, engedje, hogy ismerősei időnként a közelébe férkőzzenek. Féltékenységre lehető-leg ne adjon okot, tartsa be a kellő távolságot mindenkivel. Szűz: 08.24-09.23. Életigenlésének nem áll útjában senki és semmi. Bármihez kezd, szárnyalni fog mindaddig, amíg véghez nem viszi a tervét. Érzelmi életére is ez lesz a jellemző.Mérleg: 09.24-10.23.Ha jól megfigyeli az égboltot, ha-marosan érzékelni fogja, hogy a Jupiter bolygó közeledik ön felé. Ne szerénykedjen, kívánhat tőle bármit, mert a kívánsága teljesülni fog. sKorpió: 10.24-11.22. Engedje el magát, és hagyja, hogy a jó dolgok önnel is megtörténjenek. S ha már szellemileg-fizikailag job-ban lesz, csak akkor koncentráljon a munkára.Nyilas: 11.23-12.21. Tisztában van vele, hogy változásra van szüksége, mégis egy helyben topog hetek óta. Első lépésként adja fel a függetlenségét, és engedje, hogy más ápolja a lelkét.Bak: 12.22-01.20. Ha egy kissé szétszórtnak érzi magát mostanában, azt mindenképpen vegye intő jelnek. Kár tagadnia, szó-rakozásra van szüksége. Keressen új élményeket.Vízöntő: 01.21-02.19. Magányos óráiban nem ártana át-gondolni a párkapcsolatát. Ha rájön, hogy valójában ki korlátozza a má-sikat, tegye meg azt a lépést, amit a szíve diktál.Halak: 02.20-03.20. Bármit kíván, mindent elérhet, amit csak akar. Ha ki akar békülni a ha-ragosával, nyugodtan hívja meg például ibolyázni. Nem fogja kiko-sarazni. Túrós rózsa, rózsás teávalSzilágyi Lajosné rápillantott a rózsákra… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 40. SZÁm, 2018. November 16.Sokdoboznyi szeretet…5Fotó: Kanizsa-archív
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTIdén Nagykanizsa és Balatongyörök nyerte el a Zala Megye Idősbarát Önkormányzata kitüntető címet. (Képünkön a két polgármester, Dénes Sándor és Biró Róbert Pácsonyi Imrével, a megyei idősügyi tanács elnökével.) Kanizsán 29 idősügyi klub működik, s az ezüstkorú generációt a város igyekszik minél több min-denbe bevonni, számos program, így a Szeniorok iskolá-ja is szolgálja ezt a korosztályt, fogalmazott a balaton-györöki díjátadón Dénes Sándor, Kanizsa első embere. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFílingJazzKanizsa, 2018.Ha úgy élhetnénk,ahogyan őkmuzsikálnak – valószínűleg sokkal boldogabb lenne a világ, avagy „az élet titka az, hogy nincsen titka – szabadnak születsz és irány a kalitka...” (Essem). Másképpen: A szabadságnak egyetlenegy hófehér útja van, és érte mégis piros úton járnak. (Reményik Sándor)Kanizsa29IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdA tánc fővárosaFotó: Gergely SzilárdIsmét megrendezte a
Cséplő Dániel Szabadidős Emlékversenyt és az Eraklin Kupát az Eraklin Táncklub Egyesület. Múlt vasárnap délelőtt a fiatal, kezdő táncosok tisztelegtek Cséplő Dániel emléke előtt táncukkal, míg a délutáni kupa klubközi pontszerző verseny volt, amelynek évek óta jó híre van a magyar táncklubok körében. A két megmérette-tésre összesen 150 páros jött el Nagykanizsára. – Az Eraklin Kupa a Magyar TáncSport Szakszövetség hivatalos versenyrendjében sze-replő megmérettetés. A gyerektől egészen a szenior korosztályig mindenki, aki a ver-senytáncban él és mozog, igyekszik minél több versenyre elmenni, így Nagykanizsára is, amely az elmúlt években közkedvelt helyszín lett – fogalmazott Lekszikov Csaba, az Eraklin Táncklub Egyesület elnöke.
2018. 11. 16. | 3A HÉT TÉMÁJALiszt Ferenc tanítványa, barátja szerezte a lengyel függet-lenség minapi centenáriumá-nak egyik leg-népszerűbb dalát. Lakodalmi hangulat, utcán nótázó tömegek a nemzeti ünne-pen. Szokatlan? Van okunk az örömre, és bizony érdemes a gyerekeket utánozni.Ismerős tapasztalat: nehéz mozdulatlan állni táncmuzsikát hallva. „Az én lábam kijárja, reá szo-kott a táncra!” Milliók élvezték a napokban a debreceni vásárcsarnok-ban rögzített néptáncos flash mobot. Alighanem hasonlóan érezhettek azok a krakkói zeneiskolá-sok, akik rádióbeli koncert-jük kezdetén az előbb említett Władysław Tar-nowski indulóját énekel-ték. Az 1863. januári – a történelemben talán a leg-furcsább – felkelés harcosa magyar táncdallamból merített, ezért érezzük valahonnan ismerősnek. Bár egy lováról lehanyatló ulánusról szól, a jókedv oka: nem halt hiába! – Álmodj szépet Len-gyelhonról! – szólítja meg a hőst a sírjában az utolsó versszak. A dallam és a ritmus magával ragadta a gyere-keket, nem állták meg mosolygás nélkül. Baj? Fel-tétlenül komornak kell len-ni nemzeti ünnepeinken? Noha a hangversenyt záró lövészinduló sem fukarko-dott a halálos ellenségnek szánt golyóval, a délután mégis valódi örömzenélés-re váltott. A műsort lekon-feráló rádiós a dallamot tovább játszó zongorától inspirálva a szereplők név-sorát is ritmusra olvasta. „– Ki vagy? – Egy kis len-gyel.” A lengyel gyerek katekizmusát fogalmazó költő, Władysław Bełza sem érte meg az álmát, a 123 évig a térképen sem szereplő Lengyelország 1918. évi újjászületését. Szívmelengető kérdezős mondókáját ezekben a napokban sokfelé mond-ták büszke örömmel a kicsik, mint a képen látha-tó óvodás is. Honnan jutottak el idá-ig? Bizony, a hosszú éveken át bilincsbe vert, rabság-ban tartott ember pszicho-lógiájával kellett szembe-sülnie a függetlenségét kivívott Lengyelország vezetőinek. „Korábban nem volt okuk örülni, ma pedig nem tudnak örülni” – fogalmazta meg valaki. Tudatosan vagy akár tudat alatt a pesszimizmust ter-jesztőkről, a lelket mérge-zőkről is szó esett. Ismerős? – A teljes reménytelen-ség és kilátástalanság meg-éneklésének nagymesterei vagyunk, még a Himnu-szunk is azt mondja: „S ah, szabadság nem virúl a holt-nak véréből.” S közben itt állunk, ezeregyszáz évvel a honfoglalás, ezer évvel a keresztény magyar állam alapítása után, Európa egyik legrégebbi nemzete-ként, túlélve megszállókat és megszállásokat. A hatal-mas német-római biroda-lom császárai, a hatalmas mongol birodalom kánjai, a még hatalmasabb oszmán birodalom szultánjai, majd a leghatalmasabb szovjet pártfőtitkárok mind azt akarták, hogy mi ne is legyünk. A végeláthatatlan germán és szláv tenger közepén mi mégis mindig megmaradtunk valahogy. Mi ez, ha nem egy igazi, tőrőlmetszett sikertörté-net? – így Orbán az idei magyar nemzeti ünnepen. A tragikus múltra gon-dolva nemde a félig üres vagy félig teli pohár eseté-vel állunk szemben? Hiszen az, hogy megerő-södve túléltük, valami ele-mentáris vitalitásról tanús-kodik. Félig tele a poha-runk, mert így nem akár-milyen jövőt kovácsolha-tunk. Igenis sikertörténet a történelmünk – magyaro-ké, lengyeleké egyaránt. Nem értheti ezt egy nyu-gat-európai vagy amerikai, „szerencsés” történelmű ország gyermeke. Nem csak nem érti, hiányzik is belőle a nélkülöz-hetetlen életerő.PAPP János Csárdásból indulóFélig üres vagy félig teli pohár? Büszke öröm, a szüleim is látják... Van okunk a jókedvre, miért lennénk komorak?
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2018. 11. 16. | 5AktuálisIsmét elindul az adventi jótékonysági akció, s a szervezők idén is mindenkit arra buzdítanak, támogassa a rászoru-ló családok karácsonyát. A Csodapon-tok listáját hamarosan közzéteszik.Három évvel ezelőtt Cse-resnyés Péter miniszter-helyettes, országgyűlési képviselő kezdeményezé-sére hívták életre az Egy doboznyi szeretet elneve-zésű jótékonysági akciót. A kanizsai és környékbeli emberek segítőkészsége olyan nagy volt, hogy mindkét évben sok ezer cipősdoboznyi ajándék gyűlt össze karácsonyra. – Nem biztos, hogy nekünk mindenképpen arra kell törekedni, hogy négy-, öt- vagy hatezer cso-mag jöjjön össze, hiszen ez nem verseny. Az a fontos, hogy örömet szerezzünk ajándékainkkal, szerete-tünkkel minél több család-nak, gyereknek – mond-ta Cseresnyés Péter minisz-terhelyettes, országgyűlési képviselő.A Thúry Vitézlő Oskola idén is Csodapont lesz, vagyis ott is le lehet majd adni az adományokat. – Mi egy hagyománytisz-telő közösség vagyunk, és ami ebbe a tevékenységi körbe belefér, annak mi örömmel szolgálunk. A sze-retet és az egymással való törődés áthagyományozá-sa az utánunk jövő nemze-dékre alapvető kötelessé-günk, ha azt szeretnénk, hogy a csemetéinkből egy-szer majd jó magyar embe-rek legyenek – fogalmazott Vörös András, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője.Az Egy doboznyi szeretet akció „elődjét” a reformá-tus gyülekezet szervezte, amely most is segíti az adventi jótékonyságot. Ennek kapcsán Hella Ferenc református lelkész a gyermekkorát idézte fel, amikor szülőföldjén, Erdélyben a kommunizmus idején megtapasztalta, milyen a nélkülözés. Mint mondta, ezért is visznek minden évben határon túl élő, kárpátaljai fiataloknak is az ajándékokból. Dénes Sándor polgár-mester úgy fogalmazott: a karácsony előtti készülő-dés egyik szép momentu-ma, hogy megtervezzük, kit mivel lepünk meg az ünnepen. Ezért mindenkit arra biztatott, hogy készít-se el a maga cipősdobozát, és adja le valamelyik cso-daponton. Tavaly 80 ilyen működött, s idén is lehet csatlakozni – a lista hama-rosan nyilvánosságra kerül. A szervezők ezúttal is játékokat, könyveket, apró meglepetéseket várnak. Idén is segítenek. Vörös András, Hella Ferenc, Cseresnyés Péter és Dénes Sándor a sajtótájékoztatón (Fotó: Gergely Szilárd)Jótékonyság, újratöltveEgy doboznyi szeretetKét éve felépült a dobozokból a szeretet bástyája
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés KISEBB ÉS NAGYOBB VOLUMENŰ BEFEKTETÉSEKHEZ EGYARÁNT.Nagykanizsa belvárosában ÜZLETEK ÉS IRODÁK KIADÓKHÍVJON MINKET A 06 30 799 4989-ES TELEFONSZÁMON ÉS KIVÁLASZTJUK AZ ÖNNEK LEGMEGFELELŐBB HELYISÉGET! Versenytárgyalás: 2018. november 29.
2018. 11. 16. | 7AktuálisA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosz-tály érintett, mert az élet- és munka-körülmények változásával egyre több embernek van szüksége kor-rekcióra. November 30-ig a Sashal-mi Optikában térítés nélküli szolgál-tatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol sze-mész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorsze-rűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és gla-ukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstech-nológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alap-ján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jutha-tunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásá-nál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosít-ja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sas-halmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szem-üveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul november 30-ig egy akció kereté-ben akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár szemüveglencsét kap ajándékba minden kedves vásárló. A kedvezmény nem vonható össze. A részletekről érdeklődjön a boltban.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sa sha lmi Optikában „VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA8 „Látás hóNAPja” meghoSSzabbítva 2018. november 30-ig.Felújíthatják a murakeresztúri vasúti hidat, erről szól az a szándéknyilatkozat, amelyet a Mura régió horvát és magyar polgármesterei írtak alá. Hosszú évek óta visszatérő téma ennek a vasúti hídnak a felújítása. A térségben élők szeretnék, ha elin-dulhatna rajta a közúti közlekedés, így nem kellene mintegy 50 kilomé-teres kerülőt tenni Letenye felé, ha el szeretnének jutni Murakeresztúr-ról a szomszédos Kotor községbe. A vasúti hidat a II. világháború után építették, és utoljára a ’80-as évek-ben végeztek rajta felújítást. Az új határátkelőhely létesítése azon a konferencián is téma volt, amelyet Semjénházán tartottak, a szándéknyilatkozatot aláíró magyar és horvát polgármesterek abban bíznak, hogy a két ország kormány-zata is az ügy mellé áll. Cseresnyés Péter miniszterhe-lyettes, országgyűlési képviselő a határon átnyúló és térségi együtt-működés jelentőségéről beszélt, utalva arra, hogy a Mura Régió ETT a közelmúltban újabb tagtelepülé-sekkel bővült. Mint mondta, a közös projektek egyszerre szolgálják a régió lélekmegtartó képességét, valamint a két ország közti gazda-sági és turisztikai kapcsolatot. – A polgármesterek és az itt élő emberek hisznek az összefogás ere-jében, és azt látják, hogy együtt komoly eredményeket tudnak elér-ni az alapján az elv alapján, hogy a saját sorsunkról és a saját jövőnkről elsősorban magunknak kell gon-doskodnunk – fogalmazott Cseres-nyés Péter. Megújulhat a vasúti hídCseresnyés Péter (balról) szerint a régiós együtt-működés több célt is szolgál (Fotó: Kanizsa TV)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontNovember 16. (péntek) 18 óraA ZALA MEGYEI TERÜLETI PRIMA DÍJ GÁLAESTJESzervező: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szer-vezeteNovember 17. (szombat) 18 óraZALA MEGYEI NÉPTÁNC ANTOLÓGIAZala megyei együttesek bemutatója, melyet szakmai zsűri értékel. A rendez-vény a közönség részére is nyitott.A belépés díjtalan.November 20. (kedd) 19 óraSzínház – Bródy bérletEric Assous: BOLDOGSÁG – vígjáték (József Attila Színház)Szereplők: Pikali Gerda, Rékasi Károly.Belépődíj: 3 500 Ft (Jegyek korlátozott számban kaphatók.)November 21. (szerda) 19 óraBERIOZKA – HUNGARIAN TOUR 2018Magyarországon turnézik az orosz Beri-ozka – vagy ahogyan hazánkban ismere-tes „Nyírfácska” – Állami Akadémiai Táncművészeti Együttes. Az együttes immár 70 éve varázsolja el a közönséget világszerte. Könnyed női körtáncokkal, vérpezsdítő, fiatalos és lendületes szóló táncokkal gyönyörköd-tetik a nézőket, cselekményes táncaikon keresztül mutatják meg az élet szépsé-geit, s annak bús és lírai oldalát. A „nagy-ezsgyini” remekművek ma is központi helyet foglalnak el az együttes repertoárjában. Belépődíj: 5 900 Ft, 6 900 Ft, 7 900 Ft. November 22. (csütörtök) 19 óraSzínház – Hevesi bérletTom Schulman: HOLT KÖLTŐK TÁR-SASÁGA – dráma (Veszprémi Petőfi Színház)Szereplők: Oberfrank Pál, Kőrösi Csaba, Sze-les József, Kurely László, Koller Krisztián.Belépődíj: 4 000 Ft (Jegyek korlátozott számban kaphatók.)November 24. (szombat) 16 óraALAPÍTVÁNYI KONCERTKözreműködnek: a Kanizsai Zeneiskolá-ért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI együttesei, tanárai és növendékei. A jótékonysági koncert bevétele az alapítvány működését támo-gatja.Belépődíj: 2 000 Ft.Szervező: a Kanizsai Zeneiskoláért Ala-pítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI.MedgyASZAy HázNovember 21. (csütörtök) 18 óraKalandozó Kanizsaiak„VÁMBÉRY ÁRMIN NYOMÁBAN A SELYEM ÚTON...” – Szenczi Jánosné előadásaÜzbegisztáni élménybeszámoló Khívá-ról, Bukharáról és Szamarkandról.A belépés díjtalan.November 24. (szombat) 17 óraKODZSUGUKILA A BOSZORKÁNY – a Kabóca Bábszínház előadása Afrikai mese bábokkal és különleges hangszerekkel.Dzséli, a varázsló zenész repít bennün-ket Afrikába, annak is a legkülönlege-sebb szegletébe: saját kunyhójába. Zenélés közben meséli el Kaili és Szan-dzsi történetét. Megismerünk egy bátor ugróegeret, egy kecses antilopot és Kodzsugukila boszorkányt. Belépődíj: 1 000 Ft, az előadás napján: 1 200 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázNovember 17. (szombat) 18 óraSZÉPKORÚAK TALÁLKOZÓJAKatalin nap ünnepléseProgramajánlóNov. 15-21. 17:15, 20:00 legeNdáS állAtoK - grINdelWALD BŰNtetteI 2D szinkr., amerikai-angol családi fantasyNov. 15-21. 17:30 PIZZAroMÁNC szinkr., kanadai-amerikai romantikus filmvígjátékNov. 15-21. 18:00, nov. 15-18-ig 20:30-kor is! BOHÉM RAPSZÓD IA szinkr., angol-amerikai zenés filmNov. 15-21. 19:30 AMI NEM öl Meg szinkr., angol-amerikai-német-svéd-kanadai krimi Nov. 17-18. 15:30 legeNdáS állAtoK - grINdelWALD BŰNtetteI 3D szinkr., amerikai-angol családi fantasy Nov. 17-18. 15:45 pelyHES - KALANdrA Fel! szinkr., izlandi-belga animációs filmnoveMBer 15- noveMBer 21.. MűsoraA jövő örökre megváltozikA Harry Potter-filmek világa újra megelevenedik, méghozzá úgy, hogy a forgatókönyvet a regények szerzője, J. K. Rowling írta. A Legendás álla-tok – Grindelwald bűntettei című film a varázstörténelem két legnagyobb mágusa, Dumbledore és Grindelwald összecsapásáig vezet. A történet 1927-ben játszódik, néhány hónappal azután, hogy Göthe segített elkapni Grindelwaldot. A gonosz varázsló azonban megszökik a rabságból, és egyre több varázslót győz meg arról, hogy többet érnek, mint a muglik vagy magnixek: csak Dumbledore, akit egykor legjobb barátjának tartott, tudja megállítani őt. Ám Dumbledore nem száll harcba kedves tanítványa, Göthe nélkül. A kalandok színhelye ezúttal London és Párizs, fontos szere-pet kap egy varázslócirkusz, és egyre több kapcsolat kerül felszínre, amely ezt a kort az eredeti Harry Potter-történetekhez kapcsolja. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Nyírfácska kanizsai fellépése lélegzetelállító látványt s élményt ígér
2018. 11. 16. | 9KultúraDíjat kapott a Tüttő János NótaklubAz elismerést a múlt szombati gálaesten vehette át a nótaklub első embere, Major Lajos. A Szomorú a nyárfaerdő című esten vendégművészek is szerepel-tek: Benedekffy Katalin operaénekes, primadonna és a kanizsai Németh Bálint mellett Nógrádi Tóth István, a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos Egye-sületének elnöke is fellépett, aki díszes serleggel ismerte el a dél-zalai egyesület munkásságát, köszönetképpen azért, hogy „dolgoznak a magyar nótáért és ápol-ják ezt a csodálatos műfajt”.Az énekeseket ezúttal is a Liszt-díjas Szalai Antal és zenekara kísérte. A prímás ezen a fellépésen ünnepelte zenei pályájának 55. évfordulóját. Fotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPoktatásHírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagykanizsaKANIZSA,egy kattintásraNagykanizsa városának és a Zrínyi-család-nak a címere is látható ezentúl a Zrínyi-iskola épületén. Az ünnepélyes címeravatón Cseres-nyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő azt mondta, őseink életében, az örö-kül kapott hagyományunkban rendkívül fon-tos szerepet játszott a családnév és a címervá-lasztás, mert szerintük mindez egy közösség létezésének bizonyítéka, az életük forrása.A címer elkészítését Vörös András, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője kezdeményezte, aki korábban maga is az intézmény tanulója volt. Az ünnepségen a történelmi egyházak képvi-selői megáldották a két címert. A Thúry Oskola ötletének megvalósítója a KonTuRplusz Egyesület volt, amely Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, az önkormányzat, a Zrínyi-iskola és a Vitézlő Oskola mellett támo-gatta is a címerek elkészítését.Az élet forrása…Fotó: Gergely Szilárd
2018. 11. 16. | 11nálunkSikeresek voltak a június végén első alka-lommal megrendezett tankerületi nyári tábo-rok: még most is érkeznek pozitív vis�-szajelzések a szerve-zőkhöz, akik már dol-goznak a 2019-es fog-lalkozások összeállítá-sán. Az EFOP 3.3.5. Iskolai közösségi program PILOT pro-jektjét az Emberi Erő-források Minisztériu-ma támogatja.Sok szülőnek okoz fejtörést, hogyan oldja meg gyermeke fel-ügyeletét a vakáció idejére. Nekik jelenthet jövőre is segítséget az EMMI új programja, amelynek keretében a projekthez csatlakozó tankerületek kétszer egyhetes tábort rendeznek a tanév zárását követően.– A Nagykanizsai Tankerületi Központ vállalta, hogy 2018-ban és 2019-ben 5000 tanulónak biztosít lehetőséget arra, hogy részt vegyen ezeken a nyári programo-kon – tájékoztatta lapunkat Magyar Ferenc tankerületi igaz-gató. – Idén a hozzánk tartozó három járás: Nagykanizsa, Letenye és Keszthely 2500 tanulójának kínáltunk tartalmas és színes fog-lalkozásokat a szünidő első két hetében.A bentlaká-sos, illetve napközis tábort elsősor-ban hát-rányos helyze-tű gye-rekek-nek hir-dették meg, de olyan sokan érdeklődtek a lehetőség iránt, hogy a jelentkezők körét kibővítették. Az 1–7. osztályos általános iskolások és a kisgimnazisták mellett a gyógypedagógiai intézmények növendékei is felejthetet-len nyári élmé-nyekhez jutot-tak.– A 25 fős cso-porto-kat olyan pedagógu-sok vezették, akik korábban elvégezték az Okta-tási Hivatal által szerve-zett akkreditált képzést. Munkáju-kat további tanárok, valamint önkéntesek és közösségi szolgála-tos középiskolások segítették – mondta el kérdésünkre Horváth György projektmenedzser. – A foglalkozások nyolc témakört érin-tettek, így például a digitális vilá-got, a nemzeti és kulturális identi-tást, a környezetvédelmet, vala-mint a művészeti nevelést.A program térítésmentes volt: a gyerekek múzeumi, strand- és egyéb belépőjegyeit a rendelke-zésre álló támogatásból fizették a szervezők, csakúgy, mint a napkö-zis táborban a napi négy, a bentla-kásosban pedig a napi öt étkezést. A tankerületi tábort, amely a diá-kok, a szülők és a tanárok tetszését egyaránt elnyerte, jövő nyáron is megrendezik.NEMES DóraGÁZOLÁS. Meghalt egy idős nő, akit kerékpározás közben elgázolt egy teherautó Letenyén. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivő-je, Sznopek Veronika elmondta: egy kereszteződésben jobbra kanya-rodott a teherautó, ekkor ütötte el egyelőre tisztázatlan körülmények között a kerékpározó nőt. A 74 éves asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.AGYONVERTE. Állatkínzás miatt emeltek vádat egy nő ellen, aki baltá-val agyonverte hét kölyökkutyáját, majd az állatok tetemét felgyújtotta – tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-t. Pirger Csaba közlése szerint az egyedül élő 64 éves szentliszlói nő 2013 óta tar-tott egy keverék nőstény kutyát. Az asszony munkanélküliként, havon-ta 44 ezer forintból élt. Nem volt pénze arra, hogy a kutyáját ivartalanít-sa, de a párzási időszakban igyekezett elzárva tartani, ennek ellenére idén tavasszal a kutya vemhes lett. Hét kölyköt hozott a világra az udva-ri fészerben. A nő úgy döntött, hogy elpusztítja az egynapos kölyköket, ezért – alkoholfogyasztást követően – egy virágföldes zsákba tette az állatokat, majd egy baltával addig ütötte őket, amíg azok életjelet adtak. A kölykök tetemét tartalmazó zsákot ezután fűrészporral, újságpapírral befedve és benzinnel lelocsolva meggyújtotta. A Nagykanizsai Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat a nő ellen.A gyereke-ket renge-teg program várta. Itt éppen a csa-ládfájukat rajzolták megNépszerűHalálos történe tekGázolás és állatkínzásMár szervezik a jövő évittáborokA fiatalokat kirándulások is szórakoztatták
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINEurópa-szerte, így Magyarországon is megemlé-keztek a napokban az első világháború befejezé-séről. A fegyverszüneti egyezményt száz évvel ezelőtt, 1918. november 11-én 11 órakor írták alá a franciaországi Compiègne-hez közeli erdő-ben, egy vasúti kocsiban. A Vöröskereszthez elszegődött, 29 éves alsórajki ápolónő, Durgó Katalin tudta, a paktummal az ő feladatai még biztosan nem értek véget: a frontvonalról Fran-ciaországba utazott, ahol akkor már javában tombolt a spanyolnátha.Palinban utca is viseli az elhiva-tott asszony nevét, ugyanis Durgó Katalin a városrészben, egészen pontosan az Alkotmány út 49.-ben lakott hosszú évtizedeken át nővé-rével, Ilonával. Mindketten ápoló-nőként szolgáltak az első világhá-borúban. Boros Károlyné, a Magyar Ápolási Egyesület megyei vezetője mutatja a sárga épületet, falán az emléktáblával, amelyet még az ő kezdeményezésére, az önkormányzat engedélyével újí-tott fel Kuzma Róbert kőfaragó idén tavasszal.– A múlt ápolóinak tevékenysé-ge és példaértékű élete mindan�-nyiunk számára iránytű, különö-sen azoknak a fiataloknak, akik ezt a hivatást választják – véli a szak-ember. – Fontos, hogy megismer-jük a magyar és a helyi ápolástör-ténet olyan kiemelkedő alakjait, mint Kossuth Zsuzsannát vagy a Durgó nővéreket. Ilonát és Katalint állítólag mindenki ismerte a kör-nyéken, s gyakran emlegették őket úgy, mint a „szegények orvo-sai”.A Durgó testvérek emléke a korabeli dokumentumok mellett a családi legendárium révén maradt fenn. Özvegy Horváth Sándorné a „katonás Ilona néni és a szelíd Kató” unokahúga volt apai ágon. Leveleiből, elbeszéléseiből és a vele készített interjúkból kiderül: beteges kisbaba volt, ezért hathó-napos korában a két nagynéni magához vette, és nagy szeretet-ben nevelte, majd taníttatta őt. Ilo-na és Katalin addigra már világot járt és elismert ápolónők voltak, ám Horváth Sándorné szerint a kitüntetések csak erkölcsi értelem-ben érdekelték őket. Egy helyütt azt írja: „küzdelmes, de igen bol-dog szegénységben éltünk”. Ilon-ka néni egy kanizsai háziorvos asszisztenseként helyezkedett el – később kevéske rokkantsági nyug-díjat kapott, Kató néni pedig kör-zeti szülésznőként dolgozott. A helyiek úgy tartották, hogy ezer gyermeket segített világra.Az unokahúg visszaemlékezése-it Boros Károlyné gyűjtötte csokor-ba. Ezekből nagyrészt nyomon követhető, miként alakult a nővé-rek hosszú és tevékeny élete. Ilona 1886-ban, Katalin három évvel később született Alsórajkon. Édesany-juk hamar megözve-gyült. Hogy enyhít-senek a hat gyer-mekkel egyedül maradt asszony ter-hein, a lányok el akartak szegődni apá-cának, ám – Katalin sza-vaival élve – „nem volt pénz a stafírungra”.Amikor a Vöröskereszt önkéntes ápolónőket keresett, a biztos meg-élhetés reményében jelentkeztek. A képzést Budapesten kezdték el, és gyakorlatilag a szerb fronton fejezték be, ahová az oklevél kéz-hezvétele után vezényelték őket.– A hivatástudatot az első világ-háború borzalmai érlelték meg bennük – idézi az unokahúg sza-vait Boros Károlyné. – A nővérek számos helyen szolgáltak: Szabadka után Török-országban és Romá-niában, később az olaszországi Piave folyónál, s végül az osztrák határ mel-lett mentették az életeket a lövészár-kokban és a kórház-barakkokban. A Családi Lap 1972-ben megjelent cikke említést tesz arról is, hogy Katalin és társai – a „vöröskeresz-tes nénék” – nemcsak elsősegélyt nyújtottak és a műtéteknél asszisz-táltak, hanem a sebesültek szóra-„Belém vésődött, hogy segíteni kell,
2018. 11. 16. | 13Magazinkoztatásáról is gondoskodtak: énekszámokat, verseket, egyfel-vonásos darabokat tanultak be, így próbálva meg feledtetni a katonákkal szörnyű emlékeiket.A Durgó testvérek azután sem tétlenkedtek, hogy 1918. novem-ber 11-én megszületett az a bizo-nyos paktum a compiègne-i vagonban. Feladatuk volt bőven, hiszen a nagy háború mérhetetlen pusztítást hagyott maga után. Becslések szerint tízmillióan vesz-tették életüket, és kétszer ennyi volt a sebesült. A helyzetet súlyos-bította, hogy időközben kitört a tífusz keleten, nyugaton pedig tombolt a spanyolnátha. A járvá-nyok milliószámra szedték áldoza-taikat. Katalin ilyen körülmények között utazott halált megvető bátorsággal Franciaországba, hogy ápolja a fertőzötteket, és minél többeknek tanítsa meg az elsősegélynyújtás alapjait.Miután hazatért, „Kató néni leszerelt a Vöröskereszttől”, olvas-ható Horváth Sándorné egyik levelében. Az akkor 37 éves ápoló-nő kitüntetéssel elvégezte a bába-képző iskolát Szolnokon, majd Palinban vett házat Ilonával. A két asszony fáradhatatlannak bizo-nyult: Korpaváron, Hosszúvöl-gyön, Morgánypusztán és Cser-főn, illetve a környező cigányta-nyákon gyógyították a rászoruló-kat, s ha kellett, egészségügyi fel-világosítást végeztek. Mély vallá-sosságukról tanúskodik, hogy a templomi textíliákért is ők feleltek: kézzel, mosópor nélkül mosták és szenes vasalóval vasalták a ruhá-kat, hogy fehérek, ropogósak legyenek, ahogy illik.– Szerénységükkel, önfeláldozó helytállásukkal és bátorságukkal hamar felkeltették szakmai elöljá-róik figyelmét, Magyarországon és külföldön egyaránt – repít vissza az első világháború idejére Boros Károlyné. – 1915 decemberében az Osztrák–Magyar Monar-chia Vörös-Kereszt egyleteinek védnökhelyettese, Ferenc Szal-vátor főherceg bronz díszérmet adományozott nekik, de több más, magas rangú kitüntetést és okleve-let is szereztek az évek során.A Florence Nightingale-ről elne-vezett emlékérmet először 1920-ban adta át a Vöröskereszt nem-zetközi bizottsága. Akkor 51, a világ különböző pontjain tevé-kenykedő ápolónőt díjaztak, köz-tük két magyar szakembert: Apor Gizellát és Durgó Ilonát. Katalin – nővéréhez hasonlóan – egyedülál-ló elismerésben részesült: a vilá-gon az egyik első nő, Magyaror-szágon pedig az első volt, akit kitüntettek a vöröskeresztes moz-galom legmagasabb díjával, az Henry Dunant-érdemrenddel. A bronzmedál nemrég – Horváth Sándorné rokona, Horváth Eszter tanítónő jóvoltából – a Thúry György Múzeum birtokába került, ahol novemberben a hónap műtárgyaként állították ki.– Ez egy igazi kuriózum, hiszen Magyarországon eddig csak ket-ten kapták meg a Vöröskereszt svájci alapítójáról elnevezett érdemrendet – mutat rá Horváth Franciska történész-muzeológus. – A szervezet 1969-ben alapította a kitüntetést, és nagyon szigorú kri-tériumokat állított fel arra vonatkozó-an, hogy kiket is jutal-mazhatnak vele. A jelöltek felé elvárás volt például, hogy munkásságuk ne csak hazájukban, hanem nemzet-közi szinten is kimagasló legyen.Az Henry Dunant-érdemrendet 1971-ben ítélték Durgó Katalin-nak, aki a medált egy évvel később Marcel Naville-től, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnö-kétől vette át, teszi hozzá a Thúry György Múzeum munkatársa. A rangos eseményről több hírlap is beszámolt, és sorra jelentek meg az interjúk a „hófehér hajú, kicsi, törékeny” ápolónővel, miként az egyik lapban jellemezték.Ilona a családját ért páratlan megtiszteltetést már nem érhette meg, 1970-ben meghalt. Katalin, aki tizenegy évvel élte túl nővérét, 83 éves volt, amikor megkapta az Henry Dunant-érdemrendet. A megyei napilap újságírójának kér-désére azt mondta: sosem félt a fronton. „Amikor kiképeztek, vala-hogy belém vésődött, hogy segí-teni kell, hogy amit teszek, az egé-szen természetes. Egy valamit azonban most nagyon határozot-tan érzek. Nem éltem hiába…”(Az archív képek a Thúry György Múzeumarchívumából származnak.Ezeken Durgó Katalin látható a fronton, illetve az Henry Dunant-érdemrend átvételekor.)NEMES Dóra„hogy amit teszek, az egészen természetes”Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intéz-ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogál-lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése:igazgatóA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. március 1-től - 2024. február 29-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.Ellátandó főbb feladatok:A Thúry György Múzeum alapító okiratában meghatározott szakmai fel-adatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közal-kalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-zottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, éstárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizo-nyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi telje-sítéséről szóló igazolás bemutatásával,a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékeny-ségének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfele-lés;magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, tudományos vagy szakmai tevékenységének igazolása,90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvá-nos ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelen-dő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizo-nyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemu-tatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 01. napján tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagyszemélyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük fel-tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Thúry György Múzeum igazgatói munkakörére”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat elő-készítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről vala-mennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek véleményező bizott-ság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2019. január 25. A pályázati hirdetmény közzétéve:a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál) Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )Kanizsa Lokálpatrióta HetilapA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet aThúry György Múzeum (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
2018. 11. 16. | 15önkormányzatPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/14. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2018. december 04. (kedd) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 24 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.11.13. 10:00-11:00 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.11.13. 10:00-11:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.11.13. 10:00-11:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igény-bevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.11.13. 10:00-11:00A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfo-gadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotbana bérbeadó rendelkezésére bocsátja. Városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PályázAti LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésé-re épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2018. novem-ber 17.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60720:00-08:002018. novem-ber 18.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-06:002018. novem-ber 19.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002018. novem-ber 20.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002018. novem-ber 21.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002018. novem-ber 22.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002018. novem-ber 23.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ántojás 27-40 Ft/dbcsirkemell filé 1350-1530 Ft/kgkörte 299-450 Ft/kgvöröshagyma 250 Ft/kgfejes káposzta 250-280 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások11. 20. 09:00-12:30 Batthyány Lajos Gimnázium11. 22. 09:00-12:30 Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma11. 22. 14:00-16:30 Attila úti óvodaAdj vért, és ments meg három életet!www.kanizsaujsag.hu www.kanizsatv.huHa tudni akarja…!EgéSZSégVastagbélrákszűrés, szívinfarktusszűrés, csontsűrűség-vizsgálat Zalaszentgrót: november 20., Söjtör: november 21., Kehidakustány: november 29., Zala-lövő: december 04. Évente 8.000 ember hal meg bélrákban, 70.000 szívinfarktusban. Ne tartozzon közéjük! Jöjjön szűrővizsgálatra! Időpont- egyeztetés: 30/5888-327, 30/5888-212. VegyESJó állapotú, 35 kW-os vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499.Szőlőhajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499.Veterán mopedet és fűnyíró motort eladok, vagy cserélek billentyűs hangszerre. Nk. Érd.: Tel.: 93/310-364.Ügynököt keresek kerámia és egyéb tárgyaim galériákba szállítására és új galériák felku-tatására. Érd.: 93/950-064Almavásár! Több fajta alma és almalé 3-5 literes kiszerelésben vásárolható Nagykanizsán, a Zemplén úti üzletsoron, minden szombaton 10-12 óráig.Eladó 5 db diófa kivágással, valamint eladó 1 db 4 m magas szép normand fenyő kará-csonyfának. Érd: 0693/326-874.Vennék ülőhelyzetben lábbal és kézzel is hajtható, jó állapotú Mini Bike-ot Nagykanizsán. Érd.: 06-20/236 8714.Gyógysze rtári ügyelet
2018. 11. 16. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!November 17., szombatHortenzia, GergőA Hortenzia latin eredetű, jelentése: kerti virág. A Gergő a görög eredetű Gergely magyar alakváltozata, jelentése: éberen őrködő.November 18., vasárnapJenőMagyar eredetű, a hatodik honfoglaló törzs neve.November 19., hétfőErzsébet, Zs óka, LizaAz Erzsébet héber eredetű, jelentése: Isten az én esküvésem. A Zsóka az Erzsóka becézőjének további rövidülése. A Liza az Elisabeth becézőjéből önállósult.November 20., keddJolánMagyar eredetű, Dugonics András névalkotása, jelentése: jó leány. Egy másik magyarázat szerint görög eredetű, s ez esetben annyit tesz: a viola virága.November 21., szerdaOlivérLatin eredetű, jelentése: olajfaültető.November 22., csütörtökCecíliaLatin eredetű, jelentése: a Caecilius nemzetséghez tartozó.November 23., péntekKelemen, KlementinaMindkettő latin eredetű, s jelentése: jámbor, szelíd. Az előző heti rejtvény megfejtése:Nem örülnél a szerencsés napoknak, ha nem élnél át rosszabbakat.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intéz-ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogál-lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgatóA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. március 1-től - 2024. febru-ár 29-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.Ellátandó főbb feladatok: A Kanizsai Kulturális Központ alapító okiratá-ban meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazda-ságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közalkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-zottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: mester fokozat és szakirányú szakképesítés, a Kjt. végrehajtására a művé-szeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott köz-alkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. sz mellékletében foglalt kép-zettségi követelményeknek megfelelően,felsőfokú szakképesítésének vagy szakvizsgájának és egyben az intéz-mény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfele-lés,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-tusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, tudományos vagy szakmai tevékenységének igazolása,90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvá-nos ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelen-dő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,a mesterfokozat hiányában, annak a 2023. január 01. napjáig történő meg-szerzéséről.A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizo-nyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemu-tatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 01. napján tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagyszemélyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük fel-tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Kanizsai Kulturális Központ igazgatói munka-körére”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat elő-készítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről vala-mennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek véleményező bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2019. január 25. A pályázati hirdetmény közzétéve:a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál) Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )Kanizsa Lokálpatrióta HetilapA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
2018. 11. 16. | 19önkormányzatA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intéz-ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogál-lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgatóA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. április 1-től - 2024. március 31-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.Ellátandó főbb feladatok: A Halis István Városi Könyvtár alapító okiratában meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A köz-alkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-zottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagynem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés, ésvégzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevé-kenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakor-lat,magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfele-lés,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-tusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vál-lalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 01. napján tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztá-lyának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagyszemélyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük fel-tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Halis István Városi Könyvtár igazgató”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előké-szítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről vala-mennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek véleményező bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2019. január 25. A pályázati hirdetmény közzétéve:a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Inter-netes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál) Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )Kanizsa Lokálpatrióta HetilapA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. november 17-23.November 17., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő soro-zat), 02:10 Látogató, 02:40 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő soro-zat), 08:40 Látogató, 09:10 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Hargita, 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 Egis Körmend – TF Budapest NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 20:45 Info blokk, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 20:55 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:55 Lapozó.November 18., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:40 Hargita, 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:20 Egis Körmend – TF Budapest NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 02:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:55 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 07:10 Hargita, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Egis Körmend – TF Budapest NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 09:25 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 10:25 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:10 Sztárportré: Hei-lig Gábor, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 20:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:45 Lapozó. November 19., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Sztárportré: Heilig Gábor, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Kanizsa Cafe (csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 02:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:40 Sztárport-ré: Heilig Gábor, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:15 Lapozó, 12:00 Hargi-ta, 12:30 Sztárportré: Heilig Gábor, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkan-tó (gyerekműsor), 20:00 KVSE – Eger OB I B-s férfi vízilab-da-mérkőzés, 21:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.November 20., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kukkantó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 KVSE – Eger OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 02:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kukkantó (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 KVSE – Eger OB I B-s férfi vízilabda-mérkő-zés, 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kukkantó (gyerek-műsor), 13:00 KVSE – Eger OB I B-s férfi vízilabda-mérkő-zés, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 FC Nagykanizsa – BKV Előre NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 21:50 Székely konyha, 22:20 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:55 Lapozó.November 21., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 FC Nagykanizsa – BKV Előre NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Székely konyha, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 FC Nagykanizsa – BKV Előre NB III-as labda-rúgó-mérkőzés, 09:45 Székely konyha, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 FC Nagykanizsa – BKV Előre NB III-as labdarúgó-mérkő-zés, 14:25 Székely konyha, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. November 22., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:10 Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:40 Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:25 Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 20:25 Hír-adó, 20:40 Sztárportré: Tabáni István, 21:10 Élet-módi, 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:15 Lapozó.November 23., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 02:05 Sztár-portré: Tabáni István, 02:35 Élet-módi, 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 08:35 Sztárportré: Tabáni Ist-ván, 09:05 Élet-módi, 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadá-sa, 13:15 Sztárportré: Tabáni István, 13:45 Élet-módi, 14:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 11. 16. | 21SportNéhány játéknap a városi kispályás labdarúgó-bajnokságból még hátravan, ugyanakkor a szeni-orok első és második vonalában, valamint a 45 felettieknél már ismert a bajnokcsapatok kiléte.Időrendben haladva a szenior ‘45-ben a Tip-Top lett a végső győztes az Igazságügy és a Gelka-Hírtech előtt, majd néhány nappal később már az is kiderült, hogy a szeniorok második vonalában az FC KAU zárt a legjobbként a Kus-tán és Társai, valamint a Hidrofilt legénységét megelőzve. Múlt pénteken pedig az öregfi-úk első ligájában a Tip-Top bizo-nyult a mérleg nyelvének a Puncs Fagyizó FC, valamint a Mu-Vill gár-dái között. A sorsdöntő, pontosab-ban a végső helyezésekről is döntő meccsen a Tip-Top és a Puncs feszült egymásnak. A 37 éven felü-liek pontvadászatában a PFFC-nek mindenképpen nyernie kellett a bajnoki címhez a harmadik helyen álló tip-toposok ellen, és a nem sok gólt hozó találkozón végül sikerült is győznie Murai Csabáéknak 2-1-re, amellyel ebben az osztályban történetükben először bajnoki elsőséget ünnepelhettek. A meccs krónikájához tartozik, hogy néhány másodperccel a vége előtt Koller Zoltán (Tip-Top) köze-li lövésébe Munkácsi Zsolt (PFFC) reflexszerűen beletéve kezét hárí-tott. Ha az a próbálkozás bemegy és 2-2 a vége, akkor a végül máso-dikként végzett Mu-Villt köszönt-hették volna bajnokként az első osztályban. P. L. Ugyan már közel volt az újabb három pont a Ziccer számára a női labda-rúgó NB II Nyugati csoportjában, az ajkaiak viszont végül egyenlítettek. A kanizsaiak vasárnap Nyárádra látogatnak.Ziccer NLSE (7.)–FC Ajka (8.) 1-1 (1-0)Női NB II Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Dancs D. G.: Szollár (37.), illetve Szabó A. (88.)Nagykanizsa: Balassa Sz. - Gelencsér L., Kondor, Bársony L., Boros, Far-kas Cs., Szollár, Szabó Zs., Molnár L., Bécsi, Bogdán. Edző: Benedek József.A kanizsaiaknál az elvárás a három pont megszerzése volt, és uralta is a játékot Benedek József együttese. A nem kimondottan színvonalas mec�-csen a kapuk inkább csupán a pontrúgások alkalmával forogtak veszély-ben, s a 37. percben Szollár Bernadett 35 méterről be is talált az ajkaiak hálójába. A Ziccert a gól nem nyugtatta meg, igaz, a vendégek próbálko-zásait azért sikerült már a középpályán hatástalanítaniuk. A második játék-rész is a küzdelemről szólt inkább, kevés helyzettel, ugyanakkor a 88. perc-ben egy ártalmatlannak tűnő vendégpróbálkozást követően utat talált a labda a kanizsai hálóba. – Összességében motiváltan futballoztunk az inkább küzdelmes, mint színvonalas találkozón – fogalmazott Benedek József edző. – Közel álltunk a győzelemhez, amit meg is érdemeltünk volna, mégis be kellett érnünk az egy ponttal, s így várjuk a hétvégi, PELC-Nyárád elleni találkozónkat. P. L.Benedek József továbbra is kutatja a női focistáknál az egyre hatéko-nyabb taktikátNem sokon múlottA szenior ‘45-ben a Tip-Top lett az elsőHárom osztály, három bajnokcsapatA szenior II. osztályban az FC KAU egyenletes teljesítményt nyújtva nyertA Puncs Fagyizó FC utolsó győzelmével egyben bajnok is lett a szenior I. osztályban
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA kanizsai ökölvívók közül Németh Viktória 54 kg-ban és Torma Balázs 62 kg-ban – első országos megmérettetésén – egyaránt az ötödik helyen vég-zett. Szlovák Milán – aki szeptembertől a győri akadémián készült a tornára – 38,5 kg-ban ezüst-éremmel zárt. Szüsz Cintia 66 kg-ban, valamint Kovács Petra 70 kg-ban szintén ezüstéremmel zár-ta az országos seregszemlét.– Úgy érzem, a csapat jól szerepelt, mindenki sokat fejlődött önmagához képest az eltelt időszak-ban, amit az is bizonyít, hogy mindegyik öklözőnk pontszerző helyen végzett, s a gyűjteményben sze-repelt három ezüstérem is – összegzett Tóth Lász-ló, a KBK vezetőedzője. – Összességében ez tehát jó eredmény, persze, vannak hibák, amelyeket ki kell majd javítanunk Ormándi József és Varga István edzővel közösen.A kanizsai ökölvívó küldöttség Kaposvárról három ezüstöt hozottKikapott az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese a bajnokság 9. fordulójában: múlt vasárnap az akkor még nyeretlen házi-gazda gárda jobb volt nála. Három ezüstA tabellán előtte álló TFSE ellen szerzett fontos három pontot a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttese, amely ezzel a győzelemmel az 5. helyre lépett. Nagykanizsa Futsal Club (5.)–TFSE (7.) 2-1 (1-1)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 11. forduló. Nagykani-zsa, 200 néző. Vezette: Vass I. (Tolnay, Héra). G.: Schuller (14., 27.), illetve Horváth Sz. (16.)Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Horváth E., Nagy T., László D., Szakmeiszter J. Csere: Szőke R. (kapus), Losonczi, Kollár, Schul-ler, Szalai D., Koronczai, Pesti, Novák, Budai L. Edző: Bagó Gábor.A hazaiak nagyon készültek a TFSE elleni találkozóra, hiszen tudták, ha győznek, azzal értékes skalpot szereznek. A játék a tét-nek megfelelően inkább taktikus volt, és nem is esett sok gól a találkozón. Először az első félidő felén is túl zördült a háló, Schuller Ferenc talált be, amire aztán nem késett sokat a válasz. A második félidőben sem sokat változott a forgatókönyv, Schul-ler másodszor is eredményes volt, s a vendégek ugyan próbál-koztak, de nem sikerül újból betalálniuk. Még úgy sem, hogy gyakorlatilag tíz percet játszottak támadásaik alatt kapus nélkül, a hazaiak azonban lelkeses véde-keztek, Szakmeiszter Ádám pedig minden lövést hárított, ami a kapujára tartott. Az NFC ezzel a negyedik sike-rét jegyezte a bajnokságban, és a következő fordulóban is jó esé-lyük van pontjaik gyarapítására, hiszen hétfőn a 11. REAC-hoz látogatnak.POLGÁR LászlóSchuller Ferenc (piros mezben) kétszer volt eredményes a TFSE ellen(Fotó: Gergely Szilárd)Nem játszott jó mérkőzést az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese Csepelen, hiszen míg a hazaiak egyszer betaláltak, a ven-dégek nem tudtak eredményesek lenni, így a dél-zalaiak pont nélkül maradtak a szigeten ugyanúgy, mint korábban a THSE-Szabadkikö-tővel szemben. – Nem is az a probléma, hogy sza-badrúgás után gólt kaptunk, inkább az, hogy képtelenek voltunk beta-lálni – fogalmazott Barna László, a kanizsaiak vezetőedzője. – Egysze-rűen tudomásul kell vennünk, hogy rúgott gól nélkül képtelenség ered-ményt elérni. A meccset követően a kanizsaiak – a fővárosból visszaindulva – még egy programot beterveztek Siófokon. – A Balaton-parti városban megállt a csapat, és meglátogattuk az Érd elleni találkozónkon súlyosan meg-sérült Vlasics Dánielt – árulta el Vitt-man Ádám, az FCN csapatkapitánya. – Szerintem nem esett neki rosszul, este hét táján köszöntünk el tőle. Reméljük, mihamarabb visszatérhet térdműtétje után, addig is próbál-juk győzelmeink és pontjaink szá-mát a lehető legmagasabbra tor-nászni.Szombaton 13 órától Pál Dávidék a nyolcadik BKV Előre legénységét fogadják az Olajbányász-stadion-ban. A mérkőzés szünetében tom-bola-sorsolás lesz, tombolaszel-vényt a beléptetésnél mindenki kap. P. L. Csepel nem kedvencHősiesen kiküzdötték
2018. 11. 16. | 23SportIgazi kézilabda csemege várt azokra, akik szerdán este kilátogattak a Zsigmondy-csar-nokba, ahol a Tungsram SE az NB I-es Ferencvá-rosi TC-t fogadta Magyar Kupa-mérkőzésen. Nem kevesen érkeztek, hiszen a hivatalos jegyző-könyv is 400 nézőt jegyzett fel, a hangulatra tehát eleve nem lehetett panasz: a nem éppen nagy létesítmény nézőtere, galéria része telje-sen megtelt szurkolóval, érdeklődővel. Az első osztályban sze-replő fővárosiak igazolták, hogy mégiscsak egy ligával feljebb szerepelnek, hiszen az NB I B-s Tungsram ellen a félidőben 20-12-re vezettek. Ez a különbség viszont a második harminc percben nem nőtt, mivel a vége 36-28 lett a zöld-fehérek javára, s ezzel a vendégek kerültek tovább a következő fordulóba. A kanizsaiak leg-eredményesebb kézilabdá-zója a mérkőzésen Tóth Károly lett, aki kilencszer talált az ellenfél hálójába. Az MK III. fordulójában eddig három meccset játszottak le, ezeken a Fradi mellett a Cegléd és a Dabas lépett tovább, öt találkozót a jövő héten rendeznek.Madarász Péter legény-ségének abszolút nincs oka az elkeseredésre, remekül helyt álltak a Fradi ellen, a hétvégén pedig jöhet a baj-noki folytatás: szombaton 17 órától hazai környezet-ben a Telekom Veszprém U21-es csapatát fogadják.P. L.Pazar hangulat a kupameccsenJöhet minden,ami sportA gyerkőcökkel nem lehet bírni, és amíg el nem felejtjük, rögzít-sük: ők ketten vannak. Ikrek. És a sportban gyakorlatilag minden-evők. Tisztelet a szü-lőknek, az iramot nem egyszerű tartani velük, hiszen Szilágyi Milán focizik, karatézik és persze motorozik, Szi-lágyi Krisztián pedig főleg motorozik, de mellette úszik is. A srá-cok közül néhány napja Milán egy tatabányai karate ob-ról tért haza bronzéremmel. – Krisztián nemrég még a nye-regben gyűjtögette a köröket, sza-badedzésen és időmérőn ment, a második legjobb időt motorozta, a versenyen pedig tarolt – újságolta az édesanya, Szilágyiné Kovács Erika. – Volt már úgy, hogy Milán nem tudott motorra pattanni, mert a focicsapatnál szóltak, szükség len-ne rá egy siófoki tornán, szóval így mennek nálunk a dolgok.Az aszfaltcsíkok világában a gye-rekek jelenleg a B & T Motor és Tor-na Egyesület tagjai, a foci esetében Milán klubja az FC Nagykanizsa, a karate sportágán belül pedig a KIME kötelékében szállítja az eredménye-ket Milán (csak, hogy bele ne keve-redjünk...). Azt szintén ne hanyagol-juk el, hogy az áprilisi kanizsai Spar-tanon is teljesítették a testvérek a gyermektávot, és már várják a következőt. – Mindkettőjükre roppant büsz-kék vagyunk, amikor pedig azt tapasztaljuk, hogy a motorozó Krisztiánt például egy közvetítés alkalmával a szakkommentátor többször is kiemeli, nagy az örö-münk, apukájukkal együtt persze. A motorozás mindkét gyermekünk részéről családi indíttatás, és ha a fiatalok a sebességgel és az azt öve-ző szabadságérzéssel találkoznak, onnantól bizony nehéz már vissza-fogni őket, mindig csak mennének. Mondjuk, több klubjuk volt már az évek során, keressük nekik a legide-álisabbat. Mostanság a tréningezé-seket viszont már a közelben is meg tudjuk oldani, hiszen a horvátorszá-gi Csáktornya mellé járhatunk ki, ott a fiatal gyorsasági motorosoknak az edzésekre megfelelő hely és pálya áll rendelkezésre.Krisztián és Milán egyébként negyedikes a kiskanizsai általános iskolában, s ugyan a sport és tanu-lás végett idejük nagy része be van táblázva, élvezik a jövés-menést. Egyelőre nem is „korlátoznák be” magukat azzal, hogy konkrétan mivel szeretnének komolyabban foglalkozni. Ezt a kérdést próbálnánk nekik akkor feltenni, amikor x-boxoznak ezerrel... Mivel ketten vannak, így abban is rögtön adott az ellenlábas, bár nagyon jó testvérek, így azt is gyorsan megbeszélik, ki volt adott esetben a jobb. Ugyanakkor, ha a motorpályán mondjuk pont egy-mással szemben kerék a kerék elle-nit „játszanak” jó tempóban, azért apuka és anyuka helyében biztosan nem lehet egyszerű helytállni...POLGÁR LászlóTehetségM/Kutató (34.)Szilágyi Krisztián (14) és Szi-lágyi Milán (12) a nyeregben érzi magát igazán elemében
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKSohasem késő egy férfinek fakanalat venni a kezébe, és megtanulni főzni, állítja Tóth Tibor, a családja egyetértésé-vel. A késztetést egy Olaszor-szágból érkező rokona adta a műszerész számára, aki ez idáig csak a teafő-zésnél működött közre. Első lépés-ként a választása arra az ételre esett, amit ő maga is szí-vesen elfogyasz-tott volna. A mun-kafolyamat megbe-szélésével, és némi segítséggel a szorgalmát siker koronázta. Az általa készí-tett vacsora mindenkinek jól-esett vasárnap este a család-ban. Hozzávalók 4 személyre: Fél kg afrikai harcsa négy sze-letre vágva. A páchoz fél citrom leve, 1 dl olívaolaj, egy pici darab gyömbér, só ízlés szerint és egy kisebb szárított chili pap-rika. A tejszínes cékla hozzávalói: 2 dl főzőtejszín, kb. fél üveg ecetes torma, két-három közepes méretű főtt cékla, só, cukor és ecet, ízlés szerint. A rizs mennyisé-gét 4 sze-mélyre hatá-rozzuk meg, és egy szál ázsiai cit-romfüvet adjunk hozzá.Elkészítése:A halszeleteket a következő pácban megforgatjuk, és néhány órára hűtőszekrénybe rakjuk: olívaolaj, citromlé, só, egy kicsi apróra vágott szárított chili paprika, amelynek a mag-ját kiszedjük és apróra reszelt friss gyömbér.Két-három óra elteltével egy olívával meglocsolt edényben – amibe ízlés szerint egy kis vajat is tehetünk – a halszeletek mindkét oldalát fedő alatt meg-sütjük. Azért teszünk fedőt az edényre, hogy a tömör, kemé-nyebb húsú hal ne maradjon nyers. 15 perc alatt el is készü-lünk vele úgy, hogy közben vál-toztatunk a hőfok erősségén. Tejszínes cékla elkészítése:A főtt céklát apró darabokra vágjuk és ízlés szerint egy kevés ecettel, sóval, cukorral, ecetes tormával, főzőtejszínnel jól összeturmixoljuk.A halhoz rizst tálalunk, amit ha feltesszünk főni, egy szál ázsiai citromfüvet teszünk bele. Ettől a rizs lágy, harmonikus, kel-lemes citromos ízt kap. A tányért díszíthetjük bazsalikomlevéllel. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha döcögősen indul a napja, akkor ne erőlködjön tovább. Hívja fel tele-fonon egy barátját, és érdeklődjön a hogyléte felől. Meglátja, egy kis csevegés után új erőre kap.Bika: 04.21-05.21. Úgy érzi, a párja rá akarja kénysze-ríteni arra, hogy számoljon be az anyagi helyzetéről. Ne fusson el elő-le, inkább minél előbb változtasson a pénze áramlásának irányán.iKrek: 05.22-06.21.A romantika és az utazás foglalja le minden gondolatát. Adja át magát az érzéseinek, és ne hagyja magát lebeszélni egyikről sem. Ne fecsé-relje el az idejét felesleges dolgokra.Rák: 06.22-07.22. Szabadságvágya egyre fokozódik. Legszívesebben kifutna a világból, de ezt sajnos nem teheti meg. A bolygók szerint nincs értelme, mert a párja rögvest utánaszaladna.Oroszlán: 07.23-08.23. Ragadjon meg minden lehetősé-get, ha plusz munkáról esik szó. Hisz’ tudja, ha többet munkálkodik, többet szórakozhat. Adjon több esélyt ehhez magának.Szűz: 08.24-09.23. Időnként próbáljon meg mosoly-gással enyhíteni a feszültségén. Ha másképp nem megy, álljon a tükör elé, és gyakoroljon. Próba szeren-cse, és orvosság sem kell hozzá.Mérleg: 09.24-10.23.Régóta változtatni szeretne az éle-tén, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá. A bolygók szerint egy olyan erős egyéniségre lenne szüksége, aki kiemelné a lazsálásból.sKorpió: 10.24-11.22. Elégedetten vette tudomásul, hogy felgyorsult az élete. Tulajdonkép-pen nincs más dolga, csak élvezze tovább ezt a helyzetet mindaddig, amíg tart.Nyilas: 11.23-12.21. Unalmasan telnek a napjai, ezért szeretné, ha önnel is történne vala-mi jó. Hát ehhez ki kell mennie leg-alább az utcára, csak arra vigyázzon, nehogy mellékvágányra tévedjen.Bak: 12.22-01.20. Próbálja objektíven megítélni a hely-zetét, és ha nem elégedett valami-vel, akkor változtasson rajta. Kezdje a sort környezetváltozással, és utaz-zon el a szomszéd városba. Vízöntő: 01.21-02.19. Némi bonyodalomra számíthat a családja körében. Mivel tisztában vannak azzal, hogy anyagi helyzete felfelé ívelő szakaszban van, be-nyújtják az igényeiket.Halak: 02.20-03.20. Személyes kisugárzásával most sok mindent elérhet. Ezt ön is tudja, de nem árt néha pihennie is. A hétvé-gén tegye félre a munkáját, és moz-duljon ki otthonról. Afrikai harcsa tejszínes céklávalTóth Tibor egy rokona hatására ragadt fakanalat (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 41. SZÁm, 2018. November 23.Príma Prima…5Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA megye néptánccsoportjainak színe-java – egészen pontosan nyolc együttes – gyűlt össze szombaton a HSMK-ban. A zalai néptánc antológia házigazdája idén a Zalagyöngye Táncegyüttes volt. A találkozón – amelyet évről évre megrendeznek – a zsűri értékelte az előadá-sokat, így a fellépő egyesületek nemcsak szereplési lehetőséget kaptak, hanem esélyt arra, hogy szakmailag továbbfejlődjenek. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEÁllati Albínó bivaly született Zalaváron, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban. Ez pedig ritka, minta fehér holló – illetve, khm, mint a fehér bivaly… Ha lenne a bivalyoknak is csok – az albínókettőt érne… Az apa pedig azért valószínűlegelgondolkodott…Kanizsa8IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879. Fotó: MTI/Varga GyörgyBorban az igazság!Fotó: Gergely SzilárdÚjbormustrát tartottak Miklósfán. A
Dr. Kotnyek István kertbarát kör bírálatára 36 min-ta érkezett. A Márton-napi, libatoros vacsoraesttel egybekötött versenyen a zsűri végül Czinki Ferenc rajnai rizlingjét, Gárdonyi József merlot-ját és Milávecz László medoc noir rozéját találta a legjobbnak. A rendezvényen Cseresnyés Péter miniszterhelyet-tes, országgyűlési képviselő azt mondta, a magyaroknak a lelkükben és a vérükben van a szőlő szeretete és a bor tisztelete. – Szent Márton napját ünnepeltük nemrég. Ezt az időszakot az angolszászok hálaadás-nak nevezik, nálunk a betakarítás végét és örömét jelenti. Ezért van még az advent előtt egy kis lakoma, amikor megkóstolják az újbort is. Tehát ez az ünnep egy kicsit az eltelt időszak munkájáról szól, s lássuk be: az ősök tiszteletéről is – fogalmazott a politikus. Fotó: Kanizsa TV
2018. 11. 23. | 3A HÉT TÉMÁJAGondozónőjéhez, pajtásaihoz ragaszkodik, távol-létükben gyakran érdeklődik felőlük. Köhögés-kor, tüsszentéskor a szája elé helyezi a kezét, megköszöni, ha társai mondják neki: egészsé-gedre. – Időszerűsége miatt, közkívánatra: egy bölcsis gondozónő írásából, folytatás.1988. március 30., 39 hónapos, súlya 14,5 kg, hossza 100 cm.Otthon és útközben történt eseményeket, élményeit elmeséli gondozónőjének. Gondozónőit és a csoportba lépő, gyakrabban látott bölcsődei dolgozókat a nevükön szólítja (Gyula bácsi, Magdi néni, Rózsi néni). Az asztal-hoz leül, a széket maga alá húzza, tisztán eszik, a kanalat szabályo-san fogja, és a hegyével helyezi a szájába. Reggelire, uzsonnára kapott kenyeret a feltéttel együtt fogyasztja el. Az ételek íze, hőmér-séklete között különbséget tesz, például édes, sós, forró. Öltözkö-déskor a cipzár felhúzásánál és a sapka megkötésénél kell segíteni neki. Átvételkor kiválasztja, milyen színű inget szeretne fel-venni, például: ezt a csíkosat kérem. A nadrágján lévő gombo-kat néha sikerül neki ki- és begom-bolni. A pihenőbe belép, a lábtör-lőn a csizmája talpát tisztára törli. Alvása nyugodt, hosszan tartó. Szandálját leveti és az ágya előtt elhelyezi. Felül az ágyában, és pró-bál betakarózni. A nedves-síkos talajon is biztosan mozog. Moz-gásigénye nagy, a szobában is fut-va közlekedik. Medence, homoko-zó peremén kezének egyensúly-ban tartása nélkül megy végig. A triciklit gyorsan hajtja, a pedál hát-ra nyomásával lefékezi. Lépcsőn lefelé és felfelé ugrál páros lábbal. Mozgásos játékot kezdeményez, például mennek a katonák, utá-nozza a béka, medve mozgását. Társaival, gondozónőivel beszél-get, beszédében jelzőket használ, pl. tiszta, szép. Ismeri a tegnap, holnap, ma fogalmát, de még elő-fordul, hogy felcseréli őket: teg-nap megyek. Fogalmak közül ismeri a forró, langyos, magas, sima jelentését. A ceruzát szabá-lyosan fogja, a papírt a tenyerével rögzíti, rajzait előre megnevezi, például nap, süni. Játéka elmélyül-tebb, egy eszközzel hosszabb ide-ig tevékenykedik. Pötyi kirakóból virágot rak ki, a virágnak zöld szá-rat csinál. Lego építőből repülőt, házat készít, többször változtatja építménye alakját, formáját elkép-zelésének megfelelően. A baba- és a főzősarokban szerepjátékot játszik, pl. anya-orvos. Csoportos szerepjáték során csak a sofőr sze-repét fogadja el. A szőnyegen is egy-egy társával közösen szeret építeni. A nagy és kis méretű koc-kákból ügyesen épít, építményeit előre megnevezi, és kiegészítő elemekkel díszíti, például: hal, kacsa, ló, katonák.1988. június 30., 42 hónapos .Élményeiről örömmel mesél gondozónőjének. Gondozónőjé-hez, pajtásaihoz ragaszkodik, távollétükben gyakran érdeklődik felőlük. Az asztal megterítésébe bekapcsolódik, maga elé rakja a tányérokat, a poharat, a szalvétát, a kanalat. A középre helyezett tál-ból kimeríti az ételt. Köhögéskor, tüsszentéskor a szája elé helyezi a kezét, megköszönni, ha társai mondják neki: egészségedre. A trikót, bugyit, nadrágot, inget önállóan felveszi. A ruháin lévő gombok közül néhányat ki- és begombol. Ha felébred, takaróját összehajtogatja. Mozgása harmo-nikus, mozdulatai gyorsak. A mászókán tornázik, a negyedik fokán kapaszkodás nélkül megáll, és páros lábbal leugrik. A szőnye-gen, a fűben szabályo-san bukfencezik. Rövid ideig megáll fél lábon. A labdát rúgja, társai felé pattintgatja, egy méter távolságból elkapja. Folyékonyan, érthető-en, sokat beszél. A név-előket helyesen hasz-nálja, a mellékneveket fokozza. A bölcsődei vagy a magával hozott kedvenc meséskönyvéből a képek alapján mesél. Cselekvéssorokat, mozgásbeli sajátosságokat felis-mer (előre-hátra, magasan-ala-csonyan). Csoportos szerepjáté-kokban gyakran részt vesz, szere-peket kioszt és vállal. Pajtásait vizsgálja, injekciózza vagy fésül-geti, vágja a hajukat. Az asztali játékokkal szeret játszani. A kis- és a nagyméretű elemek együttes felhasználásával darut, hűtőszek-rényt épít. Szőnyegen az építő kockákból garázst épít az autók-nak. A kis- és nagyméretű gyön-gyöket ügyesen felfűzi. A gyön-gyöt szín szerint szétválogatja, és egy szín felhasználásával nyaklán-cot fűz. Az udvaron a mozgásfej-lesztő eszközökkel játszik többet, de a homokozóban is szívesen ját-szik. A homokból süteményt, tor-tát süt. A csoportban lévő pajtása-ival játszik.Lejegyezte: PAPP JánosBevándorlókCsak a sofőr szerepét fogadja elgyerkőcöket!Fotó: Kanizsa-archív/Bakonyi ErzsébethelyettTovább olvasná? Vagy inkább átélné az örömét?Mi akadálya?! Már Kanizsán is kézbesítették a konzultációs íveket – védjük meg együtt a családokat!Konzultáció
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2018. 11. 23. | 5AktuálisA rendezvénynek idén Nagykanizsa adott ott-hont. A zalai Prima-jelölte-ket és a megjelenteket Dénes Sándor köszöntöt-te. A polgármester azt mondta, csak akkor tudunk lépést tartani a rohanó világgal, ha valóban támo-gató környezetet, együtt gondolkodó és értékazo-nos alapon élő szellemisé-get teremtünk Magyaror-szágon, a megyékben és minden településen. A Pri-ma Díj ennek a nemes cél-nak és törekvésnek ad for-mát, a díjazottak szemé-lyében pedig tartalmat.Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, or-szággyűlési képviselő arról beszélt, a mai társadalom egyik pillére a gazdaság – azoknak a vállalkozóknak a személyében, akik a társa-dalom működtetésének anyagi feltételeit megte-remtik, a másik pillér pedig a magyar kultúra, amely az identitásunk alapja.– A vállalkozóknál a nagy teljesítményeket forintok-ban mérik, egy jó vállalko-zás sok nyereséget termel. A kultúra területén azon-ban máshogy kell értékel-ni, s ez az értékelés ma este megtörténik Zala megyé-ben. Megköszönjük a szak-mai, az emberi és erkölcsi teljesítményt, de a köszö-net mellett talán az a leg-fontosabb, hogy ez a kis zalai közösség példaként emeli fel a jelölteket és a díja-zottakat – hangsú-lyozta Cse-resnyés Péter.A zalai Prima Díj fődíját – a kiválóságot jel-képező Kincsem szobrot és a vele járó pénzjutalmat – a közönségdíjat is elnyert dr. Rashed Aref, a Zala Megyei Szent Rafael Kór-ház szívsebészetének főor-vosa, a Lovásziban alkotó Károlyfi Zsófia festőmű-vész, író és grafikus, vala-mint a nagykanizsai Lubics Szilvia ultrafutó kapta.– Nagyon büszke vagyok rá, önmagában már a jelölés-re is az voltam – mesélte a díjátadó után a sportoló. – Amikor az ember elismerést kap, érzi, hogy amit csinál, az mások számára példa lehet. Nekem ez most egy plusz ösztön-zést jelent a további céljaim megvalósításához.– Nagyon örülök, mert mi még nem kaptunk díjat sehonnan. Dicséretet, sze-retetet, biztatást igen, s ezek szintén nagyon fon-tosak, de arra még nem volt példa, hogy nagykö-zönség előtt ismerjenek el minket – mondta Vörös András, a Prima-különdí-jas közösség vezetője. – Mindig úgy éreztem, hogy amit mi csinálunk, az egy elszigetelt kis közösség örömkeresése a saját maga számára. Most viszont a világ visszaigazolta, hogy ahol mi kapirgálunk, ott igenis van érték.A Vállalkozók és Munkál-tatók Országos Szövetsé-gének Zala Megyei Elnök-sége 13. alkalommal ren-dezte meg a díjátadót. – Számomra az a legna-gyobb öröm, hogy a zalai közösség elfogadta a kez-deményezésünket, és a magáénak érzi. Ez nagyon fontos, hiszen látható az érdeklődés, és látható az is, hogy a jelölteknek, illetve a díjazottaknak milyen sokat jelent, hogy felismer-jük és megköszönjük az életművüket – mutatott rá Doucha Ferenc, a zalai szervezet elnöke.NEMES DóraPrimák a prímák közöttDíjazók (Doucha Ferenc balról és Vaski János jobbról) és díja-zottak (b-j: Vörös And-rás, Lubics Szilvia, dr. Rashed Aref és Károlyfi Zsófia) (Fotók: Gergely Szilárd)Prima-díjas lett Lubics Szilvia, a Thúry Vitézlő Oskola közössé-ge pedig különdí-jat kapott a Zala Megyei Területi Prima Díj gála-estjén. A Vállal-kozók és Munkál-tatók Országos Szövetségének megyei szerveze-te 13. alkalom-mal ismerte el a megye kiválósá-gait, és a hagyo-mányokhoz híven jutalmazták az év legjobb vállalko-zásait is.Lubics Szilviának Cseresnyés Péter adta át a fődíjat
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intéz-ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogál-lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgatóA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. március 1-től - 2024. február 29-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.Ellátandó főbb feladatok:A Thúry György Múzeum alapító okiratában meghatározott szakmai fel-adatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közal-kalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-zottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, éstárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizo-nyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi telje-sítéséről szóló igazolás bemutatásával,a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékeny-ségének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfele-lés;magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, tudományos vagy szakmai tevékenységének igazolása,90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvá-nos ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelen-dő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizo-nyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemu-tatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 01. napján tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagyszemélyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük fel-tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Thúry György Múzeum igazgatói munkakörére”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat elő-készítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről vala-mennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek véleményező bizott-ság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2019. január 25. A pályázati hirdetmény közzétéve:a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál) Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )Kanizsa Lokálpatrióta HetilapA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet aThúry György Múzeum (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
2018. 11. 23. | 7AktuálisA piros orrú rénszarvas, Rudolf és csapata gondoskodik a jó hangulatról a Nagykanizsai Fúvószenekar idei Mikulás-koncertjén. A zene-kar minden évben látványos előadással készül, ezúttal a két évtizedes múlttal rendelkező, nagyszabású rendezvénynek a felújított Nagy-kanizsai Kézilabda (volt MÁV) Csarnok ad ott-hont.Hamisítatlan fesztiválélményben lehet része annak, aki december 2-án ellátogat a Nagyka-nizsai Fúvószenekar Mikulás-koncertjére. Idén a rénszarvasok „szervezik” – a Mikulás nagy bánatára – a fesztivált, amelyen két színpadon megannyi műfaj sztárjai vonulnak fel. – Egy fesztivál a kulturális programok sokré-tűsége, és ezt ki is használjuk a zenekarral. A Krampusz, a Mikulás és a rénszarvasok törté-netét pedig egy kis humorral átszőtt konflik-tussal mutatjuk be – mondta Tatár Csaba, a Nagykanizsai Fúvószenekar vezetője. A fúvósok idén új helyszínen, a Nagy-kanizsai Kézilabda Csarnokban fogadják a RudiFesztre érkező-ket. A csarnok nagy befogadó-képességének köszönhetően a szokásos három előadás helyett egy műsor lesz, ami kétórás garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. – Mi mindig úgy alakítottuk ezeket a koncerteket, hogy a zenei élmények mellett a színházi része, maga az előadás is elnyerje a nézők tetszését, felnőt-tekét és gyerekekét egyaránt – árulta el Tatár Csaba. A felújított csarnokban nemcsak ülő-, hanem állóhelyet is válthatnak az érdeklődők, így akár igazi koncert- és fesztiválhangu-latban is élvezhetik a rajongók a poénokkal átszőtt fúvósmuzsikát. A Mikulás koncertre számos újdonsággal készülnek a szer-vezők. Az eseményre nemcsak egykori tagok térnek vissza, hanem a gyermek fúvószene-kar is bemutatkozik egy rövid produkcióval. Egy jó fesztivál-hoz méltóan pedig táncból sem lesz hiány, s a csarnokba természete-sen a Mikulás is ellátogat, aki nem érkezik üres kézzel, illetve puttonnyal… NAGY Éva A Kodály Zoltán VIIIiii. Magyar Kórusversenyen arany minősítést ért el a Cseke József vezette Nagykanizsa Város Vegyeskara. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége három évenként rendezi meg a rangos megmérettetést, amelyre idén november 15-18. között került sor a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Nagytermében. Meghozta gyümölcsét az a szí-vós munka, amelyet Cseke József karnagy 2015 októbere óta a kórus-sal együtt végez. A részrehajlással nem vádolható, szigorú zsűri a műsor összeállítása, a tiszta intoná-lás, a hangzásminőség, a kottahű-ség, a stílusismeret alapján alakí-totta pontjait – s arany diplomával jutalmazta produkciójukat. A hall-gatóságot sokoldalúságuk ragadta meg, műsorukon Tallis-, Kodály-, Janczak-, Orbán György- és Sugár Rezső-mű szerepelt a kötelező Szőnyi Erzsébet darab után. Különös öröm, hogy a 27 kórus – 1255 énekes – közül 16 gyermek vagy ifjúsági volt, azaz van folytatás! Ami azonban az énekórák háttérbe szorítása esetén akadályok leküzdé-sével jár. Sőt, egy iskolai kórus építé-sét a cserélődések miatt minden évben szinte elölről kell kezdeni, s az évjáratok – akár a bornál – sem egy-formák. Ennek kapcsán Mindszenty Zsuzsánna, a KÓTA elnöke lapunk-nak elmondta, úgy látszik, teher alatt nő a pálma. Nem is akármilyen színvonalat érnek el a nagyobb lét-számú (80-100 fős) gyermek és ifjú-sági karok ott, ahol karizmatikus, elhivatott énektanárok, karvezetők vannak, állapította meg. Hogy is mondta Kodály? „Sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, minthogy ki az Opera igazgatója.” Ez Nagykanizsára is igaz… PAPP JánosRudiFeszt, fúvósokkalArannyal tértek haza Nagykanizsa Város Vegyeskara arany minősítést érdemelt (Fotó: Papp János)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontNovember 24. (szombat) 16 óraALAPÍTVÁNYI KONCERTKözreműködnek: a Kanizsai Zeneiskolá-ért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI együttesei, tanárai és növendékei. A jótékonysági koncert bevétele az alapítvány működését támogatja.Belépődíj: 2 000 Ft. Szervező: a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI.November 26. (hétfő) 17 óraGYÓGYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE, FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI ÉS TEÁK KÉSZÍTÉSE(gyógyteák kóstolása) Előadó: Halasiné Sziva Marianna.November 30.A Családi Hétvége keretében17 óra MIÉRT JÓGÁZZON A GYERME-KEM? – Előadás és bemutató(Ovis jóga: 3-6 év, sulis jóga: 7-13 év) Előadó: Budáné Józsa Szilvia17 óra GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBNovember 30. (péntek) 19 óraBEST OF BROADWAY – énekes, táncos showműsorBroadway hangulat, ismert dallomok és fergeteges koreográfiák. Közreműködik: a showtánc világbajnok tánccsoport és két kiváló, nemzetközileg is elismert énekes.Kis ízelítő a műsorból: Dream Girls, Chi-cago, Fame, Cats, Az Operaház Fantom-ja, Robbie Williams, Cabaret. Belépődíj: 2 500 Ft. December 1. A Családi Hétvége keretében15 óra KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – ADVENTI DEKORÁCIÓ KÉSZÍTÉS,POZITÍVITI TÁRSASJÁTÉK17 óra MIÉRT NEM MŰKÖDIK A „SZÁZSZOR MEGMONDTAM?” – A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia fejlesztése – dr. Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató előadásaA programokon történő részvétel díjtalan.MedgyASZAy HázNovember 24. (szom-bat) 17 óraKODZSUGUKILA A BOSZORKÁNY – a Kabóca Bábszínház elő-adásaAfrikai mese bábokkal és különleges hangsze-rekkel.Dzséli, a varázsló zenész repít bennünket Afriká-ba, annak is a legkülönlegesebb szegle-tébe: saját kunyhójába. Belépődíj: 1 000 Ft, az előadás napján: 1 200 Ft.November 28. (szerda) 19 óraRetro Kávéházi EstékFEKETE LAKKCIPŐK – a Komár László emlékzenekar koncertjeA műsor átöleli Komár László pályafutá-sát, „a magyar rock and roll király” legis-mertebb dalaitól kezdve, a lírai hangvé-telű „magyar Elvis”-ig.Belépődíj: 2 000 Ft, az előadás napján: 2 400 Ft.December 1. A Családi Hétvége keretében„NIGHT OF THE WITCHERY”- alternatív metál koncertekKapunyitás: 19.30 óra20 óra Komor Romok – Szombathely21 óra Feretrum – Nagykanizsa22 óra Türböwitch – BudapestBelépődíj: 500 Ft.ProgramajánlóNov. 22-28. 17:45 A DIÓtörő ÉS A Négy BIrodAloM amerikai családi fantasyNov. 22-27. 18:00, 20:30, nov. 28-án csak 20:30-kor legeNdáS állAtoK: grINdelWALD BŰNtetteI amerikai-angol családi fantasyNov. 22-28. 20:00, nov. 24-25-én 15:30-kor is BOHÉM RAPSZÓDIA angol-amerikai zenés filmNov. 24-25. 13:30 legeNdáS állAtoK: grINdelWAld BŰNtetteI 3D amerikai-angol családi fantasyNov. 24-25. 15:30 CINEMA PARADISO olasz-francia filmNov. 24-25. 16:00 pelyHES - KALANdrA Fel! izlandi-belga animációs filmNov. 24-25. 18:00 telJESEN IdegeNEK olasz filmvígjátékNov. 24-25. 20:00 AMI NEM öl Meg angol-német-svéd-kanadai-amerikai krimiNov. 28-án 18:00 Art-filmklub: A MEZteleN JulIet amerikai zenés filmvígjátéknoveMBer 22- noveMBer 28. MűsoraMozi a moziról - felújítvaKevés film mesél olyan szeretettel a film világáról, a szerelemről, a felnőt-té válásról, mint az Oscar-díjas Cinema Paradiso. Az 1988-ban bemutatott Giuseppe Tornatore filmet felújított, digitális formájában most újra megnézhetjük a mozikban. A romantikus dráma főszereplője a kis Salva-tore, aki rajong a filmekért. A vetítőterem és a gépház serdülőkorának legfontosabb helyszíne, ahol meghatározó élményekben van része. A folyton ott tüsténkedő fiú különös barátságot köt a mozigépésszel, Alfre-dóval, aki tanácsokkal látja el a szerelemről, és az élet nagy dolgairól. Sal-vatore a Cinema Paradisóban segít a mozigépésznek egészen addig a napig, amikor a mozit tűzvész pusztítja el… Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaHa szerda, akkor rock and roll…Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.hu,www.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásra
2018. 11. 23. | 9KultúraSzenzációs ritkaság lett a hónap műtárgya a Thúry György Múzeumban: Henry Dunant-érdem-rendet ma Magyarországon sehol máshol nem láthat a nagyközönség, csak a kanizsai intéz-ményben. A díjból mindössze kettő található az országban. A múzeum gyűjteményei idén több más érdekességgel is gyarapodtak.Kétévenként öten kaphatják meg, és csak olyanok, akiknek a munkássága világszinten is kima-gasló – többek közt ilyen szigorú szabályokat határozott meg a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold bizott-sága az Henry Dunant-érdemrend átadására vonatkozóan, a díj 1969-es alapítá-sakor.– Ebből az elis-merésből eleve kevés van a vilá-gon, Magyarorszá-gon mindössze ket-tő – mondja Horváth Franciska történész-muze-ológus. – A palini Durgó Katalin 1971-ben, tehát az elsők között, dr. Hantos János pedig húsz évvel később kapta meg a kitüntetést – utóbbi érdemrendje feltehetően magántulajdonban van, így a nagyközönség egyedül nálunk láthat Henry Dunant-érdemren-det, amelyet novemberben a hónap műtárgyának választot-tunk.A kuriózumnak számító díj a palini szülésznő családja jóvoltá-ból került a múzeumba, sok más tárgyi emlékkel, így például vörös-keresztes jelvényekkel, hivatalos iratokkal és azzal a százéves uta-zóládával együtt, amellyel Katalin és nővére, Ilona bejárta Európát az első világháború alatt. Mind-ketten ápolónőként szolgáltak a fronton, majd a világégést köve-tően is mások segítésére tették fel az életüket.A Thúry György Múzeum több érdekességhez is hozzájutott az idén. A Nagykanizsa története szempontjából meghatározó tár-gyakat és dokumentumokat az önkormányzat támogatásával vásárolta meg az intézmény, más értékeket lelkes lokál-patrióták ajándékoztak oda, azért, hogy az utó-kor számára is megma-radjon egy-egy külön-leges családi ereklye. Példaként Kunics Zsu-zsanna egy Zsolnay-teás-készletet említ, amely egy 1908-ban született asszony kelengyéjé-nek volt a része.– 2018-ban két, egyenként is számos tárgyat és dokumentu-mot tartalmazó gyűjteménnyel gyarapodtunk – fogalmaz a törté-nész-muzeológus. – A Sarlós Bol-dogasszony Plébániáról óriási hagyaték érkezett hozzánk Hor-váth Jánosné, az Együtt Kiskani-zsáért Egyesület elnökének közre-működésével. Többségében a két világháború közti időszakból szár-mazó, és az ’50-es évek óta nem használt templomi „szerekről” – kehelytörlőkről, -fedőkről és tar-solyokról –, miseruhákról és oltár-terítőkről van szó. Emellett szert tettünk egy csaknem ezer darab-ból álló irategyüttesre, amely kanizsai kereskedők, iparosok, takarékpénztárak, bankok és vál-lalatok számláit, szállítóleveleit, illetve céges borítékokat és fény-képeket tartalmaz.A 20. század első felében kelte-zett dokumentumok helytörténe-ti szempontból értékesek, így nemcsak a kutatók számára hasz-nosak, hanem jól kiegészítik majd egy-egy jövőbeli tárlat anyagát is. Egy másik idei „szerzemény”, egy 1830-50-es évekbeli szalon-ülő-garnitúra a tervek szerint szintén látható lesz a helyi fotográfusokat bemutató, tavaszi kiállításon.– A múzeumi gyűjtőmunkát soha nem öncélúan végezzük – szögezi le Száraz Csilla igazgató. – A küldetésnyilatkozatunkban is szerepel, hogy a megőrzésük és a tudományos feldolgozásuk mel-lett a műtárgyak bemutatását is fontos feladatunknak tartjuk. Sze-retnénk, ha a látogatóink több szempontból is megismernék az intézmény gyűjteményeit, s azo-kon keresztül Nagykanizsa és a térség történetét, városunknak a magyar történelemben, kultúrában és műve-lődéstörténetben betöltött szerepét.A Thúry György Múzeumban a népi textíliákat, valamint a század-fordulós emlékeket bemutató gyűjtemények országos viszonylatban is kiemel-kedően gazdagok. Többször is előfordult már, hogy országos intézmények, így például a Magyar Nemzeti Múzeum egy-egy kiállításához Nagykanizsáról kért kölcsön dokumentumokat és műtárgyakat.NEMES DóraHenry Dunant,Zsolnayés a templomiszerek…Az Henry Dunant-érdemrend Magyarországon valódi kuriózum (Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosz-tály érintett, mert az élet- és munka-körülmények változásával egyre több embernek van szüksége kor-rekcióra. November 30-ig a Sashal-mi Optikában térítés nélküli szolgál-tatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol sze-mész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorsze-rűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és gla-ukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstech-nológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alap-ján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jutha-tunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásá-nál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosít-ja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sas-halmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szem-üveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul november 30-ig egy akció kereté-ben akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár szemüveglencsét kap ajándékba minden kedves vásárló. A kedvezmény nem vonható össze. A részletekről érdeklődjön a boltban.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sas hal mi Optiká ban „VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA8 „Látás hóNAPja” meghoSSzabbítva 2018. november 30-ig. KISEBB ÉS NAGYOBB VOLUMENŰ BEFEKTETÉSEKHEZ EGYARÁNT.Nagykanizsa belvárosában ÜZLETEK ÉS IRODÁK KIADÓKHÍVJON MINKET A 06 30 799 4989-ES TELEFONSZÁMON ÉS KIVÁLASZTJUK AZ ÖNNEK LEGMEGFELELŐBB HELYISÉGET! Versenytárgyalás: 2018. november 29.
2018. 11. 23. | 11magazinA szülők – és úgy általában a felnőttek – nem mindig akarják vagy tudják megérteni a kamaszokat. Ezért döntött úgy, hogy könyvet ír Vida Dorian. A Batthyány Lajos Gimnáziumban érettségizett fiatalember első novelláskötetét a napokban Nagykanizsán is bemutatták.A Legendák karcolata című novelláskötet tizenhét rövid történetet tartalmaz. Az írások barátságról, sze-relemről és olyan konfliktusokról szólnak, amelyekkel bárki szembesülhet a mindennapok során. A könyv szerzője, Vida Dorian szereplői a lázadó ifjúságból kerülnek ki, ám az írások nem kizárólag a mai fiatalok-hoz szólnak.– Még én is kamasz voltam, amikor ezeket a törté-neteket elkezdtem papírra vetni – meséli. – Úgy vet-tem észre, a felnőttek sokszor nem igazán akarnak vagy nem tudnak mit kezdeni a serdülő korosztály egyedi és általános problémáival.Dorian nem szemrehányást tesz, éppen ellenkező-leg: arra szeretné rávenni a felnőtteket – s természe-tesen a kamaszokat –, hogy nyissanak egymás felé, merjék megosztani a másikkal gondolataikat, s ha úgy adódik, akkor a gondjaikat is. A 23 éves fiatalem-bert nem csak magánemberként foglalkoztatja a téma: a Pécsi Tudományegyetemen pszichológiát tanul, így olykor-olykor „szakmai” szemmel is figyeli környezetét. Írói hitvallása több művében visszakö-szön, mint például a Jövőkép című novellában. – Azért kezdtem el írni, mert számomra ez egy nagyon hatékony önkifejezésmód – magyarázza Vida Dorian. – Másfelől jó esetben a szülők elültetik annak a gondolatnak a magvát a gyermekükben, hogy különleges. Ez a mi családunkban sem volt másként. Kisebb koromban rengetegszer hallottam édes-anyámtól: mindenki különlegesnek születik, csak a legtöbben – felnővén – elvesznek a hétköznapok sodrásában. Az én életcélom mindig is az volt, hogy ne tűnjek el a szürkeségben, ezért kezdtem el foglal-kozni az írással, a zenéléssel és a versmondással.A Legendák karcolata 2018 októberében jelent meg. Elsőként a lendvai közönség ismerhette meg a könyvet, hiszen Dorian Muraszombaton született, és az 1. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolába járt. Ahogy azt a kanizsai kötetbemutatón elmondta, már dolgozik a második könyvén.NEMES DóraBLG-s lett PánEttől a héttől a Batthyány gimnázium udvarát díszíti a görög mitológiából ismert alak szobra, amelyet Stamler Lajos, az intézmény pedagó-gusa készített. A kőtömböt az iskola alapítványa vette meg, a művésztanár pedig aján-déknak szánta az alkotást. A szobor még nem nyerte el végső formáját, az utolsó munkálatokat az iskola udva-rán végzi el Stamler tanár úr.Fotó: Kanizsa TVVida Dorian arraszeretné rávennia felnőtteket s
a
kamaszokat, hogy nyissanakegymás felé… (Fotó: Gergely Szilárd)Tehets égM/Kutató (35.)„Ne tűnjek ela szürkeségben…!”
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPnálunk Hangos és büdös? A környéken lakók szerint sérti a nyuga-lomhoz, az egészsé-ges környezethez való jogukat a Ping-Win Szeráj működése. A hatósági ellenőrzé-sek, mérések azon-ban nem találtak problémát. Balogh László képviselő a legutóbbi közgyűlésen – ahogyan fogalma-zott – interpellációjá-val „megfellebbezte” a vendéglátó egység ellen folyó eljárások megszüntetését. A városatya úgy fogalmazott, a non-stop nyitva tartó üzlettel kap-csolatban az Attila utcaiak azt állít-ják: zavarja őket a zajkibocsátás, a szagterhelés, a megnövekedett járműforgalom, és a közbiztonság sem olyan már, mint régen. A ható-sági ellenőrzések azonban nem találtak szabálysértést, amit a kör-nyékbeliek nem értenek. Mint Balogh László elmondta, az ott élők elsősorban az éjszakai nyitva-tartást szeretnék korlátozni, lévén az egészséges környezethez való jog megilleti őket.A képviselő a hatósági ellenőrzé-sek időpontját is kifogásolta, lévén azok nem feltétlenül a legforgal-masabb, legzajosabb időszakban történtek, ezért újabbak elvégzé-sét sürgette. S bár mint mondta, ő alapvetően vállalkozásbarát, de lehet, hogy egy 0-24 órában üze-melő vendéglátóegység nem ilyen lakókörnyezetbe való.Az interpellációra adott írásbeli válaszában Dénes Sándor polgár-mester arról adott tájékoztatást, hogy két hatósági eljárás is folyt – kereskedelmi, illetve környezetvé-delmi jogkörben. Előbbi azt állapí-totta meg, hogy „a vendéglátóhely működése a lakókörnyezet nyugal-mára sem a nappali, sem az éjsza-kai órákban nem volt zavaró hatás-sal. A vendéglátóhelyre érkező, illetve onnan távozó járművek, valamint az ott tartózkodó vendé-gek által okozott zaj nem volt zava-ró mértékű.” Így, mivel a kereske-delmi hatóság jogsértést nem tapasztalt, a törvényi szabályozás értelmében nem hozhatott a nyit-vatartást korlátozó határozatot. A környezetvédelmi eljárásban végzett zajszintmérések pedig azt állapították meg, hogy a Ping-Win Szeráj sem nappal, sem éjjel nem lépi túl a megengedett határérté-ket, így ez az eljárás is befejeződött.Dénes Sándor ugyanakkor hoz-zátette, „a lakókörnyezet nyugal-mának biztosítása érdekében a vendéglátóegységek éjszakai működését a kereskedelmi ható-ság a közterület-felügyelet és a rendőrség közreműködésével folyamatosan ellenőrzi”.PÉTER ÁrpádAz üzlet működésében a hatósági ellenőrzések nem találtak kivetnivalót – a kör-nyékbelieket viszont zavarja az éjszakai nyitvatartásNem találtak szabálysérté st
Szülői fórum nagycsoportos szülőknekBemutatkozik a Piarista Iskola alsó tagozataA fórum témái:életképek az iskoláról,tájékoztató az iskolakezdésről,hagyományaink, programjaink.Helyszín, időpont: november 29-én, csütörtökön 17.00Nagykanizsa, Sugár utca 11-13. „A” épület(Bejárat: Királyi Pál utca).Gyerekfelügyeletet szükség esetén biztosítunk.facebook.com/nk.piarista 2018. 11. 23. | 13önkormányzatNAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Taggyűlésepályázatot hirdeta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. ügyvezetÜGYVEZETő TISZTSégének betöltéséreSzerv megnevezése, székhelye: NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.A Kft. fő tevékenysége Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó üzemeltetéseAz ügyvezető fő feladatai: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Köny-vében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb műkö-déséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Kft. társasági szerző-désében az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása. A megbízás időtartama, formája, díjazás:Az ügyvezetőt a Kft. taggyűlése határozott időre, 2019. január 1. naptól kezdődően 2023. december 31-ig tartó öt évre választja meg azzal a felté-tellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.Az ügyvezetői feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást – a Kft. java-dalmazási szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben fog- laltak figyelembevételével – a Kft. taggyűlése állapítja meg.Pályázati feltételek:magyar állampolgárság,cselekvőképesség,büntetlen előélet,egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlatlegalább egy év vezetői gyakorlat (ügyvezető, telephelyvezető, műszaki vezető)Előnyt jelent:főiskolai vagy egyetemi környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási végzett-ségA pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozás-tól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogynem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gond-nokság alatt;vele szemben a Ptk. 3:22. § (4) és (6), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatáro-zott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztség-viselői megbízás után részesül-e javadalmazásban;milyen díjazásra tart igényt;hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljá-rásban résztvevők általi megismeréséhez;pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően – az erkölcsi bizonyítvány kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-gármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „NAGYKANIZSA-NET-TA-PANNONIA Kft. ügyvezető pályázat”.A pályázat elbírálásának módja és határideje:A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi.A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatá-sa nélkül – az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.A Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallga-tásával, várhatóan a 2018. december havi soros ülésén dönt a taggyűlésen képviselt javaslatról.A taggyűlés az ügyvezető kiválasztásáról 2018. december 31-ig hoz dön-tést.A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-nek nyilvánítsa.A pályázattal kapcsolatban információ: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy tele-fonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertől kérhető.A pályázati felhívás közzétételének helye:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu)Kanizsa Lokálpatrióta HetilapDénes Sándor polgármester
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intéz-ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogál-lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgatóA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. április 1-től - 2024. március 31-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.Ellátandó főbb feladatok: A Halis István Városi Könyvtár alapító okiratában meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A köz-alkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-zottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagynem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés, ésvégzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevé-kenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakor-lat,magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfele-lés,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-tusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vál-lalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 01. napján tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztá-lyának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagyszemélyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük fel-tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Halis István Városi Könyvtár igazgató”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előké-szítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről vala-mennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek véleményező bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2019. január 25. A pályázati hirdetmény közzétéve:a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Inter-netes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál) Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )Kanizsa Lokálpatrióta HetilapA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
2018. 11. 23. | 15hirdetésKészült Magyarország Kormánya megbízásából.Nemzeti_konz_01-csaladok_202x270.indd 12018. 11. 19. 19:07
2018. novem-ber 24.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002018. novem-ber 25.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15119:00-06:002018. novem-ber 26.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002018. novem-ber 27.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002018. novem-ber 28.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002018. novem-ber 29.BENU Gyógyszertár Nagykani-zsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002018. novem-ber 30.BENU gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánhársméz 1900 Ft/kgalma 250-300 Ft/kgsertéscomb 1150-1200 Ft/kgkarfiol 350-400 Ft/kgkígyóuborka 650-790 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: EgéSZSégVastagbélrákszűrés, szívinfarktusszűrés, csontsűrűség-vizsgálat Kehidakustány: novem-ber 29., Zalalövő: december 4 . Évente 8.000 ember hal meg bélrákban, 70.000 szívinfark-tusban. Ne tartozzon közéjük! Jöjjön szűrővizsgálatra! Időpont-egyeztetés: 30/5888-327, 30/5888-212. VegyESJó állapotú, 35 kW-os, vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499.Szőlőhajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499.Eladó 5 db diófa kivágással, valamint eladó 1 db 4 m magas szép normand fenyő kará-csonyfának. Érd: 0693/326-874.Vennék ülő helyzetben lábbal és kézzel is hajtható, jó állapotú Mini Bike-ot Nagykanizsán. Érd.: 06-20/236-8714. Gyógysze rtári ügyeletAlmavásár!Többfajta alma és almalé 5 litereskiszerelésben vásárolható Nagykanizsán,a Zemplén úti üzletsoron, minden szombaton 10-12 óráig.A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete előadást tart2018. 11. 30-án 15.30-kora Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében. Az előadás címe: 1. Rendezett anyagcsere 2. Védőoltások Minden érdeklődőt szeretettel várunk! www.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huHa tudni akarja…!
2018. 11. 23. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!November 24., szombatEmmaA germán Erm-, Irm- kezdetű női nevek önállósult becézője.November 25., vasárnapKatalinEgyiptomi-görög-német-magyar eredetű, jelentése: korona, mindig tiszta.November 26., hétfőVirágMagyar eredetű, s virágot jelent.November 27., keddVirgilLatin eredetű, jelentése: szűz.November 28., szerdaStefániaLatin eredetű, jelentése: virágkoszorú.November 29., csütörtökTaksKSony, BrENdaA Taksony török-magyar eredetű, jelentése: jóllakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj. A Brenda skandináv eredetű, jelentése: kard.November 30., péntekAn drás, An dorAz András görög eredetű, jelentése: férfi, férfias. Az Andor ugyanezt jelenti. Az előző heti rejtvény megfejtése:Az igazság kevés szóba is belefér. Aki hosszan beszél, sokat hazudik.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraSzakképzési híreink A gyakorlati képzőhelyeket érintő fon-tos tudnivalók A gyakorlati képzéshez kapcsolódó tanulói juttatásokrólPénzbeli juttatást kizárólag - a gyakorlati képzést szervező szer-vezet a tanuló részére a tanulószerző-dés alapján, továbbá - a gyakorlati képzést folytató szer-vezet az Szt. 56. §- ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben együttműkö-dési megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban vagy nappali oktatás munkarendje szerint szerve-zett felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére köteles fizetni.- A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben megilletik a következő egyéb juttatások: - kedvezményes étkeztetés: a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést (meleg, kivételesen indokolt esetben hideg élelem) vagy étkezési költségei-hez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani a helyileg szokásos módon.- útiköltség-térítés: útiköltség-térí-tés jár a tanulónak a lakóhelyéről a tanulmányok alatt vizsgára, a szakmai vizsgára, illetőleg a beszámolóra és vissza történő utazásához, ha azok megszervezésére nem a szakképző iskola székhelyén, vagy nem a tanuló állandó gyakorlati képzési helyén kerül sor. - tisztálkodási eszköz és munkaru-ha, egyéni védőfelszerelés (védőru-ha): a tanuló számára az alapvető higi-énés feltételek, tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém), továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védő-eszköz, védőital illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetőleg azonos munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót, közalkalmazottat, köz-tisztviselőt. - térítésmentes juttatások: átmene-tileg a székhelyén, illetve az állandó gyakorlati képzési helyén kívül lévő munkahelyen szervezett gyakorlati képzés esetén, napi háromszori – térí-tési díj nélküli – étkezés, szállás és utaztatás illeti meg a tanulót. A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakör-ben foglalkoztatottak részére biztosí-tott juttatások is adhatók. A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredmé-nye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesít-heti. A szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt kötele-zően biztosított vagy a gyakorlati kép-zést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli jutta-tások adómentes juttatásnak minősül-nek ideértve az utazási költségtérítést is. (Szja.1. melléklet. 4.37.) Tanulói juttatások dokumentálása: Tanulószerződés esetén a pénzbeli juttatás dokumentálása: - A biztosítot nyilvántartásba törté-nő bejelentést igazoló nyomtatvány 18T1041 (jogcím kód 1130), - 1808 havi járulék bevallás - kamara által ellenjegyzett tanuló-szerződés egy eredeti példánya eredeti aláírással, - jelenléti ív, mely alapján lehet elvé-gezni a számfejtést (esetlegesen teljesít-mény elszámolások), igazolt, igazolat-lan hiányzások egyéb dokumentumai - tanuló által aláírással igazolt bér-számfejtő lap vagy bérjegyzék, vagy tájékoztató levél vagy számfejtő lap arról, hogy átvette a tájékoztatást a havi pénzbeli juttatásáról (2 példányban, melyből egy a tanuló példánya, a másik a gyakorlati képző példánya) - a tanuló pénzbeli juttatását banki átutalással vagy fizetési számlára tör-ténő befizetéssel lehet teljesíteni, mely-nek kifizetést igazoló dokumentuma a bankszámlakivonat- betegszabadság és táppénz esetén papíralapú igazolásához táppénzes papír. Együttműködési megállapodás esetén: - együttműködési megállapodás ere-deti aláírással - pénzbeli juttatásról bérszámfejtő lap stb. - készpénz kifizetésről aláírt bér-számfejtő lap (kiadási pénztár bizony-lat) - banki átutalás esetén bankszámla-kivonattal lehet igazolni a kifizetést A 2.2.1. pontban megemlített egyéb juttatásokat számla (tanuló nevét fel kell tüntetni) vagy az átadást-, átvételt igazoló elismervény alapján dokumen-tálható. A foglalkozási napló a tanulószerző-dés és együttműködési megállapodás esetén is gyakorlati képzésről kötelező-en vezetendő dokumentum, amelyhez szorosan kapcsolódik a jelenléti ív a tanuló gyakorlati képzési napjainak megállapításához. Pályaorientációs hírek Az őszi időszak a pályaválasztási programok tekintetében nagyon fon-tos. Elsősorban a 8. osztályos diákok minél alaposabb tájékoztatását tartjuk fontosnak, hiszen továbbtanulásukról kell dönteni. Erre az osztályfőnöki órák látogatása ad lehetőséget. Mivel a pályaválasztás előtt álló gyerekek szü-leikkel egy közös döntést hoznak a továbbtanulásukat tekintve, így a szü-lői értekezleteken nyílik lehetőség, hogy minél több információhoz juttas-suk a szülőket az ösztöndíjrendszerrel, valamint a hiány-szakképesítésekkel kapcsolatban. Az elmúlt időszakban több nagykanizsai és Nagykanizsa környéki iskolában volt lehetőségünk információnyújtásra. Több intézmény részéről megkere-sés érkezett üzemlátogatás szervezést tekintve is. A tanulók érdeklődését figyelembe véve szervezzük le a céglá-togatásokat. Fontosnak tartjuk, hogy a pályaválasztás előtt álló gyerekek a gyakorlatban is lássák az általuk elkép-zelt szakmát, szakmákat és betekintést kapjanak a munkakörülményekről. Kamaránk pályaorientációs tanács-adói az iskolák pályaorientációs napjá-nak lebonyolításában is segítséget nyújtanak. Az elmúlt hetekben a galamboki, a palini, a Szivárvány EGY-MI és a Piarista Általános Iskola pálya-orientációs napján vettünk részt, ahol tájékoztató előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, játékos feladatokkal nyújtottunk segítséget pályaválasztás előtt állóknak. Kamaránk Tanonc Műhelyének programjával egy-egy szakma bemuta-tása történik oly módon, hogy a gyere-kek saját maguk készítenek szakokta-tók segítségével, pl. madáretetőt, tűpárnát, marcipán figurákat. Leg-utóbb a galamboki iskola pályaorientá-ciós napján dolgozhattak a gyerekek a Tanonc Műhelyben. November 8-9-én a korábbi évekhez hasonlóan Nagykanizsán került meg-rendezésre a Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató a Zala megyei Kormányhivatal szervezésében. A ren-dezvényt megelőző napokban több helyszínre szerveztünk üzemlátogatá-sokat, valamint tanácsadóink az érdek-lődőknek tájékoztatást adtak a várható hiányszakmákról, ösztöndíjrendszer-ről, valamint szakma-kvízzel próbál-ták felhívni a tanulók figyelmét a szak-matanulásra.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-3/2017/TK/13 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium bizto-sítja. Együttműködési meg- állapodást kötött a kanizsai és a lendvai kamara A megegyezés célja, a két város közötti korábbi jó kapcsolat megerősí-tése, valamint hogy kölcsönös támoga-tást nyújtsanak a helyi vállalkozóknak, illetve az európai projektek közös meg-valósítása, melyben leginkább a kis- és középvállalkozók érintettek. Az Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2018. 11. 23. | 19kamaraegyüttműködésnek ugyanakkor fontos szerepe van a térségben élő magyar nemzeti kisebbség miatt is. A két város kamarái a kezdeményezéssel nemcsak a gazdasági, hanem a kulturális és a turisztikai kapcsolatokat is szorosabb-ra kívánják fűzni. Magyar Olasz Gazdasági Nap A Nagykanizsai Kereskedelmi Kamara szervezésében, a Vasember-ház adott otthont a Magyar Olasz Gazdasági találkozónak 2018. 11. 06-án, melynek keretében aláírásra került a Nagykanizsai Kereskedelmi Kamara és az Olasz Kereskedelmi Kamara közötti megállapodás. Az aláírt szerződés célja, hogy újabb olasz vállalkozásokat nyerjen meg a térség számára, és azokat a cégindításhoz szükséges információval lássa el, vala-mint a már működő helyi olasz kis- és nagyvállalkozóknak támogatást nyújtsanak. Dr. Polay József elnök kiemelte a kapcsolatteremtés fontos-ságát, a helyi vállalkozók és az olasz üzleti partnerek között. A délutáni órákban a helyi vállalkozóknak tar-tottak tájékoztatót az olasz-magyar gazdasági–üzleti kapcsolatok fejlesz-téséről. Ünnepélyes Mesterlevél átadó NagykanizsánÜnnepélyes keretek között került sor a mesterek Mesterlevél átadójára. A 2018. 11. 08.-án rendezett mesteravatá-son 39 mester – köztük 8 cukrász, 4 jár-műfényező, 1 karosszérialakatos, 7 lábápoló, 7 szakács, 9 kárpitos, 3 vil-lanyszerelő – vehette át elismerő okle-velét és tette le mester fogadalmát. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében és szakmai irányításával lebonyolított mesterkép-zés zárásaként megrendezett ünnepé-lyes ceremóniára a Honvéd Kaszinóban került sor. A rendezvényen részt vett többek között, dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parla-menti államtitkára, dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparka-mara elnöke, Dénes Sándor, Nagykani-zsa Megyei Jogú Város Polgármestere, valamint Horváth Vilmos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. Köszöntőjében dr. Polay József elnök egyebek mellett kiemelte: az új meste-rek munkájuk mellett komoly felké-szüléssel vettek részt a képzésen. Köszönetet mondott azoknak a cégek-nek, amelyek biztosították a mesterek részvételét és a felkészülésükhöz szük-séges feltételeket. Elnökségi ülés Kamaránk 2018. november 5-én elnökségi ülését tartott. Az ülésen dr. Polay József elnök beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak legfon-tosabb eseményeiről, az Országos Elnökségi Ülésen elhangzottakról, valamint az EuroSkills-ről, az Olasz-Magyar Gazdasági Nap eseményeiről, a küldöttgyűlés napirendi pontjairól és az adatvédelmi szabályzatról.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. november 24-30. November 24., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportma-gazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 02:10 Forgószínpad (a helyi televí-ziók közös színházi magazinja), 02:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Forgó-színpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 09:10 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 15:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:25 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 Zalai Prima-gála, 20:30 Egis Körmend – Natu-rex-SZTE-Szedeák NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:55 Lapozó.November 25., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:30 Zalai Prima-gála, 02:30 Egis Körmend–Natu-rex-SZTE-Szedeák NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:55 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Zalai Prima-gála, 09:00 Egis Körmend – Naturex-SZTE-Szedeák NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 10:25 Lapo-zó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs elő-adása, 15:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:25 Lapozó, 18:00 Szentmise a Felsővárosi temp-lomban, 19:00 Sztárportré: Péter Szabó Szilvia, 19:25 Csurgói KK – Sport36 Komló Liga Kupa-mérkőzés, 20:50 Kanizsa Cafe (heti adások ismétlése), 22:00 Lapozó. November 26., hétfő00:00 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:00 Sztárportré: Péter Szabó Szilvia, 01:25 Csurgói KK – Sport36 Komló Liga Kupa-mérkőzés, 02:50 Kanizsa Cafe (heti adások ismétlése), 04:00 Lapozó, 06:30 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:30 Sztár-portré: Péter Szabó Szilvia, 07:55 Csurgói KK – Sport36 Komló Liga Kupa-mérkőzés, 09:20 Kanizsa Cafe (heti adások ismétlése), 10:30 Lapozó, 12:00 Zalai Prima-gála, 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajda-sági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 Az újjáéledő Fertő (ismeretterjesztő film), 20:30 Híradó, 20:45 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 21:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.November 27., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Az újjáéledő Fertő (ismeretter-jesztő film), 02:15 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 02:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Hír-adó, 08:15 Az újjáéledő Fertő (ismeretterjesztő film), 08:45 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Az újjáéledő Fertő (ismeretterjesztő film), 13:30 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 14:00 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:35 Hír-adó, 20:50 Sztárportré: Heilig Gábor, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.November 28., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 A szomszéd vár (turisz-tikai magazin), 02:15 Sztárportré: Heilig Gábor, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:45 Sztárportré: Heilig Gábor, 09:15 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kultu-rális magazin), 12:55 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 13:25 Sztárportré: Heilig Gábor, 13:55 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerek-műsor), 20:00 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 K’arc (kul-turális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. November 29., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:10 Székely konyha, 02:40 K’arc (kulturális maga-zin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Épí-tech (a házépítők magazinja), 08:40 Székely konyha, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerek-műsor), 12:55 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:25 Székely konyha, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 20:35 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:05 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.November 30., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Híradó, 02:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Híradó, 08:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:15 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 12:55 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Lovas magazin, 20:00 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 11. 23. | 21SportA Ziccer NLSE NB II-es női labdarúgócsapata egy-gólos félidei vezetése után egy ponttal tért haza a pápai Perutz-sta-dionból.PELC-Nyárád (5.)–Ziccer NLSE (7.) 1-1 (0-1)G.: Szalay (74. – 11-esből), illetve Szollár (19.). Kiál-lítva: Beimli (41. Pápa-Nyárád).Ziccer: Balassa Sz. - Gelencsér, Boros, Far-kas Cs., Molnár L., Szol-lár, Szabó Zs., Molnár R., Latin, Bécsi, Kozma. Edző: Benedek József.Újonc pápai csapatról lévén szó, egy kicsit talán az ismeretlenbe kelt útra a kanizsai női focicsapat, bár a hazaiak eredményei miatt az óvatosság nem volt alaptalan. A vendé-gek igyekeztek célfutballt alkalmazni, és meg is lett az eredménye, hiszen Szollár Bernadett egy nagy szabadrúgásgólt ragasztott a hálóba. A pápaiak a kanizsai talála-tot követően még inkább fokozták a tempót, és egyik játékosukat szöve-gért ki is állították. Szü-net után a hazaiak tíz emberrel is rohamoztak, és a félidő derekán 11-esből kiegyenlítettek. – Nagyon okosan és motiváltan játszott a csa-patom, kis szerencsével talán a három pontot is elhozhattuk volna – összegzett a kanizsai edző, Benedek József.A kanizsaiakra az őszi szezonban még egy mér-kőzés vár, november 24-én, szombaton 13 órá-tól a PMFC csapatát fogadják a Mindenki sportpályáján.P. L. Pont PápárólAugusztus elejénAndráshidána Nagykanizsa drukkerei örülhettek, hiszen a csapat 1-0-ra nyert az NB III első fordulójában (Fotó: Polgár László)Vasárnap Kanizsa-HidaGyőzelemmel hangolt a labdarúgó NB III-ban vasár-nap 13 órától az Olajbányász-stadionban sorra kerülő Andráshida elleni megyei rangadóra az FC Nagykani-zsa együttese, hiszen 2-0-ra legyőzte a fővárosi BKV Előre alakulatát.FC NagykanizsZSa (8.) – BKV ElőRE SC (11.) 2-0 (1-0)Vezette: Görög (Illés, Makkosné). G.: Vittman (16.), Hetesi (92.).Nagykanizsa: Borsi – Pál D., Major, Gerencsér, Horváth B. - Kretz, Béli M. - Péntek (Horváth D., 74.), Kon-dor (Lőrincz, 86.), Kovács Gy. (Hete-si, 74.) - Vittman. Vezetőedző: Barna László.Ha minden a jobb forgatókönyv szerint alakul, akkor Péntek Adrián révén már az első percben előnyhöz juthattak volna a hazaiak, így azon-ban csak az első negyedóra végén született meg a vezető találat, Vitt-man Ádám révén. A Kanizsa védő négyese az ősz során a mostani mec�-csen látott formációban nem sokszor állt fel, így az az alakzat is vizsgázott, a támadó szekcióban pedig Kondor Kristóf ismét a kezdőben kapott helyet. Az első félidő végén kissé idege-sebb hangulatúvá vált a találkozó, majd a második játékrész elején a Kanizsa határozottabb játékot igye-kezett ismét nyújtani. Ahogy azon-ban nem érkezett a második találat, egyre inkább magukra húzták a házi-gazdák Csepregi Tamásékat, de hogy biztossá tegyék Kretz Bálinték a sikert, Hetesi Patrik góljával zárták le a mérkőzést, amellyel a hazaiak rop-pant fontos három pontot szereztek.Vasárnap, a 16. forduló keretében az Andráshida látogat Nagykanizsá-ra, és a kanizsaiak esélyesebbnek szá-mítanak a mérkőzésen. Lássuk, miként vélekedik az esélyekről a lete-nyei származású Dobos Sándor, aki évek óta a Tarr Andráshida SC kispad-járól irányít. A szakember rutinos edző a harmadik vonalban, és tudja, minden momentumnak szerepe lehet egy megyei rangadó esetében. – Kicsit több szerencsével azért lehetne több pontunk is az eddig gyűjtött tizennégynél, viszont ahogy az elmúlt években talán volt időszak, amikor a vártnál jobban szerepel-tünk, most ez más előjellel igaz. Augusztus elején az átlagosnál nagyobb várakozással kísért Hida–Kanizsa meccs azért sem jött jókor rögtön az első körben számunkra, mert teljesen átalakulóban voltunk, ugyanakkor mostanra tán a magunk szintjén jobban összeálltunk, ellenlá-basainknak igyekeztünk minél nagyobb gondot okozni az ősz során. Nagykanizsára sem feltartott kézzel megyünk, meg aztán egy megyei rangadó mégiscsak egy zalai foci-csúcs, szóval biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzést vívhatunk.POLGár LászlóElőre a megyei rangadóra
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA sakk NB I-es csapatbajnokság címvédője, a Tungsram-Aquaprofit NSK együttese vereséggel kezdte a bajnokságot a szombathelyi nyitó for-dulóban, a második körben viszont fölényesen győzte le a szegedi újonc csapatot.Tungsram-Aquaprofit NSnsK (5.) - DVTK (2.) 5,5:6,5Eredmények (elöl a kanizsaiak): Rodshtein – Almási Z. 0:1, Nai-ditsch – Krivorucsko döntetlen, Balogh Cs. - Arescsenko 0:1, Lenic – Kravcsiv döntetlen, Erdős V. – Sza-bó G. döntetlen, Márkus – Antal 0:1, Kántor – Korpa 1:0, Horváth D. - Kozák döntetlen, Medvegy – Torma döntetlen, Ribli – Almási I. 1:0, Aczél – Kun döntetlen, Gara T. - Erdős B. döntetlen.Maróczy SE (10.) – Tungsram-Aquaprofit nsK (5.) 1:11Eredmények (elöl a Maróczy SE játékosai): Tésik – Rodshtein 0:1, Nagy D. - Naiditsch 0:1, Péczely – Balogh Cs. 0:1, Csizmadia – Lenic 0:1, Zakariás – Erdős V. 0:1, Szajbély – Márkus 0:1, Tokovics – Kántor 0:1, Kopasz – Horváth D. döntetlen, Kelemen – Medvegy 0:1, dr. Kevei – Ribli döntetlen, Koszta – Aczél 0:1, Vályi – Gara T. 0:1.A kanizsaiak az első forduló vereségével komoly lépéshátrányba kerültek. – Azt kell mondjam, az éltábláknál nagyon elszúrtuk a találkozót a miskolciak ellen – fogalmazott Papp Nándor, a kanizsaiak csapatveze-tője. - Tavaly amilyen jól sikerült a DVTK elleni meccsünk, most szinte ugyanolyan kedvezőtlenül alakultak a dolgaink. Egyes játékosok szinte alig fejtettek ki ellenállást, ez ilyen szinten nem elfogadható. Persze, a döntetlen még így is benne volt a meccsben, de Aczél Gergely is csak remizni tudott a végén. Tudtuk, hogy két vereség még beleférhet, egy harmadik viszont már necces lehet. Nos, így is lett, a szegediek elleni sikert kötelezően megszereztük. Annyi bizonyos, hogy ezek után már teher nélkül játszhatunk, s talán a Paks–DVTK, vagy a Haladás–DVTK alakíthatja számunkra kedvezően az állást...P. L.Az elkövetkezendő fordulókban lehet majd törni a fejeket a legjobb lépéseken…(Fotó: Polgár László)Kikapott az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese a bajnokság 9. fordulójában: múlt vasárnap az akkor még nyeretlen házi-gazda gárda jobb volt nála. Máris nehezen alakulhatFordulatos, mozgal-mas, és a Nagykani-zsai Futsal Club szem-pontjából kedvezőtlen kimenetelű NB II-s fut-sal bajnoki találkozót rendeztek Csömörön. A REAC elleni vereség után a Tihanyi FC ellen Kanizsán lehet javíta-ni hétfőn. REac-sisE (10.)–Nagykanizsa Fut-sal Club (7.) 5-4 (2-2)NB II Nyugati csoport futsal-mér-kőzés, 12. forduló. Csömör, 50 néző. Vezette: Sipos (Urgyán, Strehó). G.: Kollár Zs. (2., 20., 37.), Elek D. (23., 39.), illetve Szakmeiszter J. (6.), Nagy T. (9.), Horváth E. (23.), Novák (30.)Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Horváth E., Nagy T., László D., Szak-meiszter J. Csere: Szőke R. (kapus), Losonczi, Schuller, Szalai D., Novák, Budai L. Edző: Bagó Gábor.Az első játékrész feléig egyértel-műen úgy tűnt, hogy fontos idegen-beli meccsét hozhatja a Kanizsa, s ugyan döntetlen állással vonulhat-tak pihenőre a csapatok, a vendé-gek a második húsz percben kétszer is meg tudták szerezni a vezetést. A hazaiak azonban 3-4-után nem csu-pán egyenlítettek, de a végén a vezetést is megszerezték, ami nem sokkal később a győzelmet jelentet-te számukra. Ugyan a bajnokság alapszakaszából jócskán van még hátra, de a dél-zalaiaknak az első hat közé kerüléshez szüksége van a pontokra – az idegenbeliekre talán még hatványozottabban. – Véleményem szerint sorsdöntő bírói tévedések, rengeteg kiha-gyott ziccer és a szokásos idegen-beli forma jellemezte mérkőzésün-ket – kezdte értékelését Bagó Gábor, az NFC edzője. – Úgy vélem, szinte egy teljes bajnokságban nem fújnak ennyi faultot, mint amennyit ezen a meccsen. Ne haragudjon meg senki, hogy ezt mondom, de úgy néz ki, hatásos volt ellenfelünk részéről, hogy fél-időben a pályán maradtak, és végig tudtak beszélni a játékveze-tőkkel, hiszen minden egyes kon-takt esetében dobták magukat, és a legjobb ütemben egy büntetőt is kaptak, amit nem kommentálnék. Ugyanakkor nem mentem fel a játékosaimat sem, mert ezt a mec�-cset gólokkal kellett volna nyerni, és akkor nincs miről beszélni. Háromszor üres kapura sem tud-tunk gólt szerezni, illetve a kapu előtti technikai megoldásaink kriti-kán aluliak voltak. Nincs más hátra, hazai pályán javítani akarunk.Az NFC következő találkozóját hazai környezetben vívhatja hét-főn 20 órától, az ellenfél a Tihanyi FC lesz. Lapzártánkkor még nem volt ismert, hogy melyik csarnok-ban lesz a mérkőzés, a klub elöljá-rói annyit kérnek a szurkolóktól, hogy a futsalcsapat honlapját kövessék, így kaphatnak majd információt arról, melyik „objektu-mot” is kell majd célba venniük meccsnézés, drukkolás végett...POLGÁR LászlóEzúttal Horváth Elemér (piros mezben) rutinja sem segített, a kanizsai futsalosok fontos meccsen maradtak pont nélkül (Fotó: Gergely Szilárd)Lesz meccs, csakkérdés, hol?
2018. 11. 23. | 23SportÚSZÁSSzázhalombatta adott otthont a felnőtt rövidpályás úszó országos bajnokságnak, melyen a Délzalai Vízmű SE sportolója, Varga Domi-nika 50 m pillangón bronzérmet szerzett. Idén az ifjúsági ob-n 50 m pillangón már ünnepelhetett a DZVSE színeiben, hiszen azon a seregszemlén a dobogó legfelső fokára állhatott. – Nem csupán a helyezés, hanem az időeredményem miatt is rop-pant mód örülök, hiszen 26,9 másodpercet úsztam, ezzel éle-temben először kerültem 27 alá, ami még akkor is biztató, ha rövid-pályán sikerült – értékelte teljesít-ményét Dominika. – Bordás Beat-rix nyert amúgy címvédőként, a második pedig egy Magyarország-ra igazolt svájci származású lány lett, ugyanakkor mindketten jóval idősebbek nálam, vagyis joggal bizakodhatom abban, hogy lesz-nek még szebb eredményeim is ebben a számban. Varga Dominika másik számá-ban, 50 m gyorson hetedikként végzett. ÖKÖLVÍVÁSA fővárosban megrendezett ökölvívó ifjúsági országos bajnok-ságra a Kanizsa Box Klub is nevezte versenyzőit. A korosztályos sereg-szemlén a hölgyek mezőnyében Tóth Rikker Fanni ifjúsági 51 kg-ban végül bronzérmesként zárt, míg a hosszabb kihagyás után vis�-szatérő Mátés Patrik férfi ifjúsági 64 kg-ban szerzett egy ötödik helyezést.VÍZILABDAA Kanizsa VSE OB I B-s férfi vízi-labda együttese a Neptun elleni hazai veresége után valóságos erődemonstrációt tartott, hiszen a Vásárhely után az Eger együttesét még nagyobb különbséggel győz-ték le Ludányi Kadosa tanítvá-nyai. A tabellán elfoglalt helyezé-seknek ellentmondtak az eredmé-nyek: a hátsó régióban tanyázó hódmezővásárhelyieket „mind-össze” négy, a negyedik egrieket tizenkét gól különbséggel küldték haza a kanizsaiak.Eredmények: Kanizsa VSE (1.) – Hódmezővásárhelyi VSC (10.) 11-7 (3-2, 1-1, 4-2, 3-2), Kanizsa VSE (1.) – Varga Dominika (jobbról) már felnőtt úszó ob-n is bizonyítottVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KRESZ-tanfolyamunkra jelentkezésNOVEMBER 28., SZERDA 16 ÓRA és DECEMBER 5., SZERDA 16 ÓRA*2018. július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra OKJ GÉPKEZELŐ vizsga időpont DECEMBER 19.– jelentkezési határidő november 30-ig. RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám 06-30/491-7051. 28 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2018-3. né. VSM: “B” E: 66,17% F: 55,29% - “C”E:68,18 % F:-- ÁKÓ: “B” Gy: 144,95% “C” Gy: 100,00% / KK: “B”169.000.-Ft/fő. “C”:185.000 Ft) Eszterházy Károly ESC (4.) 19-7 (3-2, 5-1, 4-2, 7-2). A listavezető kanizsai együttes-nél egyértelmű volt a cél, miután a felsőházi rájátszás szempontjából „tényezőnek” számító Neptun ellen kikaptak a fiúk, a másik minő-ségi vetélytárs egriek ellen ezt már nem engedhették meg maguknak. – Úgy készültünk, hogy rang-adót játszunk, aztán fölényes győ-zelem lett belőle – értékelt Ludányi Kadosa, a KVSE edzője. – Az egriek is egy nappal korábban leutaztak, tehát értékmérő meccsnek vette ellenfelünk is a találkozót, s nem azt mondom, hogy teljes mértékig reális a különbség, de nekünk annyi a feladatunk, hogy örüljünk a sikernek. A szezon eddigi legjobb játékát nyújtottuk ezen a találko-zón.TENISZA Kanizsa Teniszcentrumban rendezték a Lívia Méz pontszerző nyílt amatőr páros teniszversenyt, amelyre a 36 induló – rekordnak beillően – 12 településről érkezett. Az utóbbi évek legszínvonalasabb döntőjében, hatalmas csatában, a Halász Dávid-Takács Pál nagyka-nizsai duó nyert a Molnár József (Zalaegerszeg)-Szabó Zsolt (Heli-konTC) páros ellen. A vigaszágat a fiatal Tóth Benett (Energia)-Ker-kai Alex (Zalaegerszeg) párosa vette sikerrel a rutinos Horváth Zoltán (Röpte TC)-Baranyás Zol-tán (Energia) kettőssel szemben.Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokTóth Rikker Fanni bronzot hozott az ifjúsági boksz ob-ról, Mátés Patrik pedigpontszerző helyen végzett
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKBenedek Miklós pro-vanszi stílusú boros pincé-jében minden adott az ünnepléshez. A Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesü-let elnöke egy éve fejezte be a pince átalakítását az Új-Zélandon élő borász-mérnök fia, Máté közremű-ködésével. A francia borvi-dék ékkövét, Provansz han-gulatát kívánták megidézni itthon. A sárga agyagalapra zúzott dolomitot terítettek, a falakról leverték a vakola-tot, és speciális festékkel lefestették. A helyiségben semmi mást nem lehet tárol-ni, csak bort, esetleg pálin-kát és pezsgőt, mert máskü-lönben átvenné a burgo-nya, vagy az alma illatát. A polcokon az üvegek enyhén befelé lejte-nek, hogy teljesen ellepje a bor a dugó-kat. Ügyelni kell a szel-lőztetésre is – magya-rázza Miklós, hozzátéve azt is, hogy két kisabla-kon keresztül áramlik be pincéjébe a friss levegő. A palackozott borok Európa különböző országa-iból érkeztek. A minőségi hazai borokat fém és tölgy-fahordókban tárolja. Az 50 literes üvegedényben lévőt 4 napja fejtette le. A direkt termő francia vörösborszőlőt – melyet nem kell permetezni –, itt termeli az udvarban, s mivel elég erős, agresszív nedű, homokkomáromi fehérborral házasítja. – Szuper jó borokat ter-melnek Kanizsa környékén is – hangsúlyozza. – Ilyen például a Balaton-felvidéki borvidék dél-nyugati végén elhelyezkedő För-hénc-hegyi is. Sokféle finom bor található Euró-pában, de a legfontosab-bak nekünk mégis a magyar borok – teszi hozzá a fiával egyetértésben az apa, aki azt is elárulta, hogy új-zélandi borért sem kell messzire menni: a Hajnal fénye elnevezésű kiváló fehérborukat megtalálta az egyik kanizsai áruházban, ráadásul sokkal kedvezőbb áron, mintha odakint vásá-rolta volna meg. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Hamarosan nagy szüksége lesz a tisztánlátására. Mivel kedvesének a gondolatai szüntelenül a házasság-kötésen járnak, előbb-utóbb önnek is színt kell vallani. Bika: 04.21-05.21. Mozgalmas napokra számíthat, mert családtagjain eluralkodik az utazási vágy. Ha az anyagiakra hivat-kozva sem tudja visszafogni őket, akkor sajnos önnek is utazni kell. iKrek: 05.22-06.21.Egy bőbeszédű emberrel hozza össze a sors hamarosan. Szüksége lesz minden találékonyságára, hogy legyőzze őt. Ne aggódjon, a szópár-baj az ön győzelmével zárul.Rák: 06.22-07.22. Ha a hosszú téli estéken nem tud mit kezdeni a szabadidejével, mé-lyedjen el az ólomöntés tudomá-nyában. Sok ismerősének szerezhet ezzel örömet és meglepetést. Oroszlán: 07.23-08.23. Felejtse el a múltbéli sikertelensé-geket, és induljon új lapokkal az életbe. Ha szükséges, alkalmazzon meghökkentő módszereket, és áll-jon talpra. Szűz: 08.24-09.23. Mutassa ki határozottabban az ér-zelmeit, és a gondolatai legyenek egyensúlyban a cselekedeteivel. Ha cukrászdába menne, vigye magával a kedvesét is.Mérleg: 09.24-10.23.Úgy tűnik, mostanában eléggé elru-gaszkodott a valóságtól. Jó lenne, ha minél előbb megbeszélné párjával a félreértéseket. Ne tétovázzon, fus-son neki a feladatnak.sKorpió: 10.24-11.22. Ha szem előtt tartja a saját érdekeit is, akkor hamarabb megtalálja a helyét a világban. Alkalmas lesz nagy dol-gok létrehozására, emiatt azonban megnőhet az irigyeinek a száma.Nyilas: 11.23-12.21. Maga sem tudja eldönteni, mi az oka a nyugtalanságának. Bizonyára elkényeztette a párja. Hogy meg-nyugodjon, kösse le magát rejtvény-fejtéssel. Bak: 12.22-01.20. Ne vesszen el a lényegtelen dolgok halmazában, és csak a fontos teen-dőkkel foglalkozzon. Ha változtat a hozzáállásán, hamarabb túl lesz mindenen. Vízöntő: 01.21-02.19. Még fiatal ahhoz, hogy folyton a rögeszméjéhez ragaszkodjon. Minél előbb vonzzon maga köré új szemé-lyeket. Az sem baj, ha közben valaki felizzítja a kalandozó kedvét.Halak: 02.20-03.20. Gyönyörű álmot hintenek hamaro-san önre a Hótündérek. Ne féljen az ébredéstől, nem éri csalódás, mert álma valósággá válik. Éljen vele, és fogadja el ezt a helyzetet.Benedek Miklósszerint szuper jó borokat termelnek Kanizsa környékén is (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Karácsonyvárásprovanszi hangulatban
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 42. SZÁm, 2018. November 30.Juhász Gyula A VártaFölégettem az összes hidakat,Egyedül állok örök ég alatt.Nem kell a kincs és nincs már szerelem,Csak a magány és szegénység van velem.Nem lázadok már és nem álmodomÉs nem sírok a földi romokon.Meghaltam sokszor és nem élek én.De mindeneknek bánata enyém.Jövő minden reményét ringatom,Mint a vihart és fészket a falomb.Így állok örök békességbe márS az Istent várom, aki földre száll.
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTEgy úgynevezett humanoid robot, Pepper volt a sztár-vendége a PEN duális napjának. Ebből a beszélő szerke-zetből ma mindössze egy van Magyarországon. A nyílt napon bemutatták a kanizsai kampusz duális képzéseit is, és képviseltették magukat azok a cégek, amelyek, együttműködve az egyetemmel, hallgatókat fogadnak tanulmányaik idején. Kiderült: ha minden jól megy, Pep-perből ügyfélszolgálati munkatárs lesz, ugyanis nagyon szeret beszélgetni…a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMúlt és jövőÁtadták Magyarország jelenleg legnagyobb kapacitású villámtöltő központját Sormáson. A tavaly beüzemelt Tesla Superchargerek mellett a Nemzeti Közművek Mobiliti részlege öt oszlopot üzemelt be, ígyösszesen már 13 autó töltődhet egyszerre az M7-es lehajtótól két kilométerre található parkolóban. Nagykanizsa is lépést tart a korral: egyebek mellett a Színház ésa Hevesi utcábanállnak rendelkezésre töltőpontok.Kanizsa1IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Gyúrunk…?!Fotó: Gergely SzilárdFelavatták a
kajakház legújabb fejlesztését: mostantól korszerű fűtés- és napelemes rendszerrel kiegészített világítás szolgálja a sportolókat a Csónakázó-tó partján. A csak-nem 14 millió forintos beruházás avatóján elhangzott, a közösség erejének köszönhető a látványos, folyamatos fejlődés, és az, hogy sikerült feltámasztani a városban a kajak-kenu sportot, amely sok fiatalnak biztosít mozgáslehetőséget. Ebben az önkormányzat, a támogatói kör és a szülők közössége is partner. Az avató napján információink szerint Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő nem pattant nyeregbe, de a sportprogramot nem hagyta ki: Dénes Sándor polgármester biztatása mellett kipróbálta: milyen kemény a vizes sportágakban a szárazföldi felkészülés…Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
2018. 11. 30. | 3A HÉT TÉMÁJA„Van két fürge kicsi szem, szét- nézeget idebenn. Van két fürge kicsi láb, végigszeli a szobát. Hívjad a, hívjad a falovacskát, Add neki, add neki a zabocskát. Jól lakik attól, hízik a zabtól a lovacskám.” A 2013-ban elhunyt mester érdeme, hogy a Weöres Sándor–Károlyi Amy házaspár gyermekverseiből a fenti címmel egy minden gyermekkar által átélhető dalcsokrot komponált.Jó sorsom úgy hozta, hogy a minapi kórusverse-nyen szemtől szembe lát-hattam azokat a gyer-mekarcokat, amelyek meglágyultak, valósággal megszépültek (előtte se voltak csúnyák) ennek a három dalnak a megszó-laltatásakor. Hívjad a, hívjad a kicsi kecskét. Add neki, add neki a tejecskét. Jól lakik ettől, hízik a tejtől kicsi kecském. Szunnyadj, kis-baba, őriz halk szoba, zsongó éjszaka, csillag-fény. Hold jár egymaga, rád hull fátyola, álmodj, kisbaba, tündérkém. Nagy a menny ablaka, süt a hold éjszaka, letekint egymaga: „Alugyál kisbaba!” – foly-tatódik a mű. A Kicsinyek kórusa kategóriában ugyanis Karai Józsefé volt a kötelező darab, így háromszor is szemtanúja lehettem annak a valóság-nak, amelyet testvéri gyöngédségnek hívunk.Mit tudok játszani egy ilyen kisbabával? – kérdez-te pár hónapja egy nagy-tesó. És az élet alaposan rácáfolt aggodalmaira. Akadnak szülők, akik elhal-mozzák tárgyakkal cseme-téjüket. Aztán rájönnek, nagyobb ajándékot nem adhatnak neki, mint ha testvérrel ajándékozzák meg. E sorok írója szülei negyedik gyermeke, hálás nekik azért, hogy van.Ezen a hétvégén a Had-történeti Múzeumban a kistestvérért érzett felelős-ség másik arcát is viszont-láthattam. Sok család töl-tötte ott szombatját, az anyukáknak is imponált „katonafiuk”. Lapunk kereste már a Frontkama-szok – Kanizsa hon- és rendvédelmi pályaorien-tációs akadályversenye – sikerének titkát. Szülők, idősebb testvérek jól ismerik azt: védeni a kiseb-bet, vigyázni rá. S mert a gyöngédség nem jelent gyengeséget: – A tanulság az, hogy nem szabad gyengének lenni. Csak úgy lesz erős az ország, ha a magyarok összefognak – idézett tavaly a Kanizsa egy szálfaegyenes nyolc-vanévest. PAPP JánosVédjük meg A családokat!Gyermekarcok, amelyek meglágyultak: álmodj, kisbaba, tündérkém(Fotó: efrem.hu) Életpárti politikusok,ha találkoznak. Reagan elnök budapesti szobrát 2011-ben leplezte le Orbán Viktor (Fotó: reaganbudapest.reblog.hu)Karai József: A kis testvérReagan elnök azokról, akik a családokat védő konzultációt támadják: Úgy vettem észre, hogy akik az abortuszt pártol-ják, valahogyan mégis megszülettek, jegyezte meg egyszer az Egyesült Államok 1981-89 közti életpárti elnöke, aki jogá-szaitól azt is megkérdez-te: – Védik-e a törvények a magzat vagyoni termé-szetű jogait? – Igen, pél-dául örökölhet, válaszol-ták. – Akkor a magzatnak minden bizonnyal az élet-hez való joggal is rendel-keznie kell – következte-tett Reagan. Nálunk? A szoci Bangóné széttépte a konzultációs ívet, Gyurcsány Ferenc pártja és a Soros György által pénzelt „civil” szer-vezetek – mint a Társaság A Szabadságjogokért – egyaránt azt kérdik: Minek annyi gyerek? Inkább migránsokat! Örülhetünk, legalább őszinték: tudhatjuk, mire számíthatunk tőlük. Az átlagember másként gon-dolja. A családokat itt is megvédheti: nemzeti-konzultacio.kormany.hu Az utóbbi évek macedó-niai története pedig komoly figyelmeztetés: így jár az az ország, ame-lyik hagyja, hogy Soros döntsön helyette. Mert az migrációt jelent.Az élet jogaTe is huszár leszel? Igen! (Fotó: Papp János)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2018. 11. 30. | 5AktuálisGróf Somssich Antalról nevezték el a zalakomári iskolát. A magyar huszárszá-zados, lengyel ulánus alezredes felesé-gével a településen, az ormándpusztai temetőben nyugszik. Somssich megjárta az első világégés nagy csatáit, harcolt a szerb, majd az olasz fronton is, bátorságáért, helytállá-sáért több kitüntetést kapott. De nem csak a fegyverforgatáshoz értett: elvé-gezte a mosonmagyaróvári Mezőgazda-sági Akadémiát, és mezőgazdasági mér-nöki oklevelet szerzett. Később, 1919 és 1923 között a lengyel hadseregben szolgált: a 10. ulánus litván hadosztály parancsnokaként részt vett a Vörös Hadsereg elleni 1920-as győztes hadjáratban. Szolgálatát alezredesként fejezte be, és megkapta a lengyel vitéz-ségi érmet. Így lett gróf Somssich Antal két nemzet hőse – akinek élete a szabad-ság feltétlen szeretetéről, és persze a legendás magyar-lengyel barátságról is tanúskodik, idézte életrajzát Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Köz-pont igazgatója. „A szabadságért, a hazáért, az elvekért és a meggyő-ződésért érdemes vállalni a harcot, az áldozatot. Ezek az értékek a XXI. században is fontosak, mert az infor-mációrobbanás korában sem feledkezhetünk meg múltunkról, gyökereinkről, hőseinkről s az ő helytállá-sukról.”Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatójaKét nemzet hőse„Egy ilyen nagyszerű embernek a példája nemcsak azért fontos, hogy őt megőrizzük, hogy itt maradjon velünk, hanem a jövő generációjának is mindig utat mutat. Nekem nagyon nagy élmény volt ezek között a gyerekek között lenni, hiszen látszott rajtuk, értik, miről szól ez a mai nap.”Németh Szilárd miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő„Akkor cselekszünk helye-sen, ha nemcsak az iskola névtábláján, hanem a szí-vünkben is őrizzük őt. Példa-képként – aki nem félt harcba indulni a szabadságért, nem félt harcolni a jövőért.”Cseresnyés Péterminiszterhelyettes,országgyűlési képviselőFotó: Gergely Szilárd
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtdecember 2. - december 31.ADVENTI FORGATAG 2018Adventi gyertyagyújtásMikulásünnepségMIKUL-ÁSZ VetélkedőSzabó-Siklódi LiaGölles MartinFITTLESZ Mozgásközpont: Zumba és Kangoo JumpsNapsugár EgyüttesZalagyöngye TáncegyüttesNagykanizsai FúvószenekarTiborcz Trió: JazzKarácsonyAdventi gyertyagyújtásTulman GézaThúry Vitézlő Oskola: Fénylánc MagyarországértKonTuRplusz Egyesület: Spártai fény!Hevesi Sándor Általános Iskola, Alsós ÉnekkarGubinecz ÁkosPántlika TánccsoportSTOBOS TamburazenekarASERDUS Tűztánc: Tűzzsonglőr ShowTiborcz Trió: JazzKarácsonyAdventi gyertyagyújtásÉdes Kettes ZenekarElőszilveszteri koncertTűzijátékBolyai János Tagintézmény diákjaiAdventi gyertyagyújtásNagykanizsai Fúvószenekar, KisegyüttesSzabó-Siklódi LiaMegarox Társulat ÉnekeseiPéterfy Sándor Tagintézmény, 2.A osztályRozgonyi Tagóvoda: Karácsonyváró HópihékKiskanizsai Általános Iskola, 5.B osztályVajda Margit és a Harangláb Népzenei EgyüttesDrávagyöngye Ifjúsági Néptánc EgyesületGölles MartinSTOBOS TamburazenekarFOURTISSIMO ZenekarErzsébet térDecember 2.December 6.December 7.December 8.December 16.December 21.December 22.December 23.December 30.December 31.December 9.December 14.December 15.26781621222330319141518.30 óra10 óra18.30 óra17.00 óra18.30 óra18.00 óra17.30 óra18.30 óra19.00 óra00.00 óra18.20 óra18.00 óra17.00 óraTovábbi részletek:KANIZSAFEST.HU/ADVENT
2018. 11. 30. | 7AktuálisIdén is csatlakozott a Kanizsa Médiaház az Egy doboznyi szeretet akcióhoz. A Sugár úti szerkesztőség – akárcsak a korábbi években – CsodaPontként (is) működik. Mint Belasics Kata ügyvezető hangsúlyozta, a város médiacége számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért a televízió, a Kanizsa-újság és az onlájn felület is rendre segíti, partnerként támo-gatja a különféle jótékonysági kezdeményezéseket. Mint fogalma-zott, mára az Egy doboznyi szeretet szinte mozgalommá vált a város-ban, a kollégák is jó szívvel, lelkesen töltik meg dobozaikat – hogy szebbé tegyék a városban, a térségben vagy akár a határon túl élő gyerekek karácsonyát. – Természetesen olvasóinkat, nézőinket is arra biztatjuk, töltsenek meg egy-egy dobozt apróbb ajándékokkal, és persze szeretettel, s akár hozzák el szerkesztőségünkbe azt – tette hozzá Belasics Kata.P. Á.Doboznyi szeretet…Már gyűlnek a dobo-zok a Médiaházban (Fotó: Jancsi László)Megajándékozták a kórház betegeit a nagy- kanizsai gyermekotthon lakói. A fiatalok egy vállalkozónál dolgoztak, aki a munkájukat gyü-mölccsel hálálta meg. A gyerekek idén is úgy döntöttek, hogy az almát és a mellé kézzel készített ajándékukat a Kanizsai Dorottya Kórház javára ajánlják fel.Immár második alkalommal döntöttek úgy a nagykanizsai gyermekotthon lakói, hogy karita-tív munkát végeznek. – A tavalyi évben volt az első alka-lom, amikor a saját munkájuk gyü-mölcsét elhozták ide, a betegek-nek. Idén ismét a kétkezi munkával megkeresett pénzük helyett gyü-mölcsöt kértek – fogalmazott Gyö-re Edina, a Szociális és Gyermekvé-delmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója.A fiatalok az alma mellé kézzel készített ajándékokat is hoztak. Az apró csomagokból a kórház min-den osztályára jutott. – Gyerekek adományoznak bete-geknek. Olyan gyerekek, akik kevésbé élhették meg ezt az érzést az életük során. Jó ez a betegeknek is, hiszen gyógyulnak, és az aján-dékkal egy kis kedvességet és oda-figyelést kapnak – hangsúlyozta dr. Brünner Szilveszter főigazga-tó-főorvos.A törődés elősegíti a betegek gyorsabb felépülését, a jótékony-kodó gyerekek pedig életre szóló élményhez jutnak az ajándékozás-sal. – Hála Istennek, a gyermekotthon veze-tősége azon túl, hogy a mindennapokban segíti, gondozza a fia-talokat, arra is gondol, hogy példát mutas-son nekik arról: a tár-sadalmi felelősség-vállalás mindenkit érint, őket is, és arra indít, ha valaki adni tud, akkor adjon azoknak, akik segít-ségre szorulnak – mondta Cseres-nyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő.A nagykanizsai gyermekotthon kezdeményezése országosan is egyedülálló. A rendezvényen elhangzott, a kórház rendszeres helyszíne a társadalmi felelősség-vállalás megnyilvánulásainak – például az intézmény dolgozói már gyűjtik az Egy doboznyi szere-tet akcióhoz az ajándékokat.Példamutatás – gyerekektől A gyerekek a saját munkájuk gyümölcsét hozták el… (Fotó: Gergely Szilárd)A fiatalok megtapasztalták: adni jó…
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontNovember 30. A Családi Hétvége keretében17 óra MIÉRT JÓGÁZZON A GYERME-KEM? – előadás és bemutatóElőadó: Budáné Józsa Szilvia17 óra GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBNovember 30. (péntek) 19 óraBEST OF BROADWAY – énekes, táncos showműsor, Broadway hangulat. Belé-pődíj: 2 500 Ft.December 1. A Családi Hétvége keretében A programokon történő részvétel díjtalan.15 óra ADVENTI KÉZMŰVES JÁTSZÓ-HÁZ – POZITÍVITI TÁRSASJÁTÉK17 óra MIÉRT NEM MŰKÖDIK A „SZÁZ-SZOR MEGMONDTAM?” – A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia fejlesztése – Dr. Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató előadásaDecember 1. (szombat) 19 óra FIESTA CUBANA – A HABANA SOCIAL CLUB with the Stars of the TROPICANA előadásaBelépődíj: 4 900 Ft, 5 900 Ft, 6 900 Ft. December 3. (hétfő) 16 óraADVENTI KÉSZÜLŐDÉS – ünnepváró kreatív kézműves foglalkozásSzervező: a Szívbetegekért Egyesület. A belépés díjtalan.December 3. (hétfő) 19 óraFilharmónia – Fortissimo bérletG. PUCCINI: TOSCA Belépődíj: 4 900 Ft.December 4. (kedd) 14.30 óraIfjúsági bérlet Hans Christian Andersen (átirat): A KIS GYUFAÁRUS LÁNY (Honvéd Kaszi-nó Városi Diákszínpad)December 4. (kedd) 17 óra„Az én hobbim” sorozat keretében „FÖLDANGYALOK” címmel Vörösné Pázmándi Ibolyakerámiáinak bemutatása. Megtekinthető: december 21-ig a földszinti előcsarnokban.December 5. (szerda) 14 óra FELVIDÉKI KALANDOZÁSOK – vetített képes útiélmény-beszámolóElőadó: Benedek Miklós, a Kaán Károly Egyesület elnöke.December 5. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA Zenés, táncos, bábos foglalkozás 4-7 éveseknek.December 5. (szerda) 18 óraPÖTTÖM-PARTI A MIKULÁSSAL (1-6 éves korig) Belépődíj: 500 Ft, támogatói jegy: 1 000 Ft.Szervezők: az ITI Egyesület Nagykanizsa és a Kanizsai Kulturális Központ.December 6. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknek Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.December 7. (péntek) 17.30 óraTÉL-CSEND-HÓ – a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének kiállításaMegnyitja: Dénes Sándor polgármester.Megtekinthető: január 15-ig az Ősze András galériában.December 7. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.MedgyASZAy HázDecember 1. A Családi Hétvége kere-tében „NIGHT OF THE WITCHERY”- alternatív metál koncertek20 óra Komor Romok – Szombathely, 21 óra Feretrum – Nagykanizsa, 22 óra Tür-böwitch – BudapestBelépődíj: 500 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázDecember 7. (péntek) 18 óra HADTÖRTÉNETI ESTEK Magyar szerepvállalás és a magyar kato-nák helytállása a Nagy Háborúban.Előadó: Dr. Balla Tibor hadtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora A belépés díjtalan.ProgramajánlóNov. 29. - dec. 5. 15:30 A DIótörő ÉS A Négy BIrodAloMamerikai családi fantasyNov. 29. - dec. 5. 16:00 KArácSONYI MENtőAKCIÓfrancia családi filmNov. 29. - dec. 5. 17:30, 20:00 BOHÉM RAPSZódIAangol-amerikai zenés filmNov. 29. - dec. 2. 17:30 telJESEN IdegeNEKolasz fimNov. 29. - dec. 5. 18:00, nov. 29. - dec. 2-ig 20:30-kor is!legeNdáS állAtoK: grINdelWALD BŰNtetteIamerikai családi fantasyNov. 29. - dec. 2. 19:30 AMI NEM öl Megamerikai-angol-német-svéd-kanadai thrillernoveMBer 29- deceMBer 5. MűsoraTitkok törnek a felszínreMindenkinek három élete van: egy nyilvános, egy magán és egy titkos. S hogy ez valóban így van, a Teljesen idegenek című olasz vígjáték rá a bizo-nyíték. Az alkotás klasszikus kamarafilm, ám a fordulatos cselekménynek hála, képtelenség unatkozni rajta. A történet viszonylag egyszerűen indul: hét barát találkozik, hogy együtt vacsorázzanak. Az est folyamán aztán furcsa játékba kezdenek, a mobiljukra érkező hívásokat, üzeneteket közö-sen fogadják. Mivel barátokról van szó, úgy hiszik, ismerik egymást és nincs titkuk egymás előtt. Vagy mégis? Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaPénteken az I. világ- háborús magyar helytál-lásról hallhatnak előadást az MZsMH-ban
2018. 11. 30. | 9KultúraVelencei karnevál NON-STOP2019. február 16-17. Részvételi díj: 13.500 Ft/főFarsangolás SzlovOVéniábanPtuj-i Karnevál2019. február 23. Részvételi díj: 5.400 Ft/főJárjunk busót!Busójárás MohácSOn2019. március 02. Részvételi díj: 6.500 Ft/főRijekai Karnevál2019. március 3. Részvételi díj: 9.200 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenve-zetés költségét.A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív belé-pők és a BBP biztosítás díját.Velencei Karnevál2019. február 22-23. (1 éj) Részvételi díj: 22.860 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás, idegenveze-tés és szállás költségét, félpanziós ellátással. A részvételi díj nem tartalmazza a velencei hajójegy, a fakultatív belépők és a BBP biztosítás díját.www.lovaszbusz.huNovember utolsó csütörtökét követő vasárnap, Advent első vasárnapja. Még néhány fáradt fényű, ködtől, zúzmarától meggyötört nap, s megjelennek az utcákon az első karácsonyi árusok, s ránk köszön a várakozás. Az eljövendő előtti utolsó hetek Advent elő-szobája. Letudjuk a Luca-napot, emberarcú kívánsá-gok telepednek gondolatainkra. Írhatnám úgy is, ebben az őrült, idegbeteg, lélekte-len, rohanó és taposó világban, többnyire furcsa kíván-ságaink vannak. Nekem is, gyerekeimnek is. Unokáim-nak, barátaimnak is. Furcsa, mert bármennyire is esze-ment az ember, józan pillanataiban szeretetéhes, ten-ni és akarni akaró. Hívő, kisdedváró. Az amúgy min-dennapos őrület ellen megváltásra vágyó. Megváltó-ra, Messiásra vágyó! Szívből, igazából, eltelve igazi érzésekkel, pótolandó, pótolható hiánnyal, szeretettel. Olyannal, amiért kell és érdemes élni! Már érezni a beigli illatát, hallani az ezüstderes tűle-velek között suhanó száncsengő susogását. A várako-zásban áhítatillatú, gyertyaillatú a fel-felkacagó szent-estét váró csend. Az örökké haragvó, már kevésbé haragos, szinte már meg is bocsátó. A katona vaktöl-tényt rak a fegyverébe (be jó lenne), s az ellenséges árkok ásója betemeti szörnyszülöttét. Templomainkban mosolyognak a szentek, s a pad-sorok között feltűnik az eddig hitetlen is. Az eljövetel hitben is erősít. Egy az Isten, bármelyik úton közelíted, a Hit ereje átsegít a hosszú Út nehézségein. Nemcsak az újraélesztett élet privilégiuma az „alagútfény”, bár az is igaz, fényt látni csak az tud, aki tiszta és őszinte szemmel nézi pislákoló fényeit a teremtett és megval-latott világnak. A kiűzetés óta a Teremtő akaratából még születünk, ám meg is halunk. Születünk, mert Isten a teremtéskor így akarta, s meghalunk, mert elkövettük az eredendő bűnt: kétszer tagadtuk meg az örök életet! Az Éden-kertben, s aztán a kiűzetés után, a Golgotán. Utána már hiába mostuk mi is kezeinket, megteremtettük saját haragosainkat, árokásóinkat, katonáinkat, tol-vajainkat, farizeusainkat. Akkor is, most is. Így múlik el a világ dicsősége. Így múlik el a világ dicsősége? Lám’ – kétezer éve a Csendes Éjben megtisztul az ember. Az Adventi előszobában leveszi kalpagját, tisz-telegve az élet értelme előtt, lemossa testét és lelkét, s szemében életre riad az értelem fénye. Tudja, érzi, töb-bet nem hibázhat! Advent, a szenteste közeledtével esthajnali fényben figyeljük egymás íriszét. Hóharmatos örömkönny csor-dul ki a lélek tükréből az ünnepi gyertyák-fények segít-ségével, a betlehemi jászol s a zöld fenyő láttán: Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok… Jézusunk, Jézusunk Betlehemben… megszületett a Megváltó, halleluja… Isten áld meg a magyart… Isten áld meg a magyart jókedvvel, béké-vel… gyűlölködés, önpusztítás, törökátok nélkül… Ámen.„Isten áld meg a magyart jókedvvel,békével…gyűlölködés, önpusztítás, törökátoknélkül”Zoltán Kétezerévea CsendesÉjben megtisztulaz ember Riersch
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosz-tály érintett, mert az élet- és munka-körülmények változásával egyre több embernek van szüksége kor-rekcióra. December 15-ig a Sashal-mi Optikában térítés nélküli szolgál-tatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol sze-mész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorsze-rűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és gla-ukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstech-nológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alap-ján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jutha-tunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásá-nál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosít-ja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sas-halmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szem-üveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul december 15-ig egy akció kereté-ben akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár szemüveglencsét kap ajándékba minden kedves vásárló. A kedvezmény nem vonható össze. A részletekről érdeklődjön a boltban.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sas hal mi Optiká ban Komplettszemüvegrendelése esetén 50 % kedvezmény minden szemüveg-keretre.Napszemüvegekre 50 %kedvezmény!8 „Látás hónapNAPja” meghoSSzabbítva 2018. december 15-ig.MÉR LEGKÉPES KÖNYVELŐFeLAdatok:főkönyvi bizonylatok kontírozása, főkönyvi könyvelése, anyag-, bér-, közmű- és egyéb kiadások megfelelő költséghelyekre történő köny-veléseközreműködés a cég üzleti tervének összeállításában, negyedéves- és éves bevallásának elkészítésébena főkönyvi könyveléshez szükséges analitikus nyilvántartások meg-szervezésestatisztikai adatszolgáltatáspénzforgalmi jelentés készítésea beérkező bizonylatok, számlák ellenőrzése és továbbítása az ügy-intézőhöztársasház könyveléseLvárások:mérlegképes könyvelői végzettségWindows és MS Office teljes körű használata, elektronikus levelezés és szakmaspecifikus szoftverek ismereteJuttatások: megegyezés szerintMunkavégzés helye: Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.Jelentkezés:Az önéletrajzokat kérjük 2018.12.05-iga via.titkarsag@nagykanizsa.hu e-mail címre vagyaz alábbi postacímre megküldeni:Via Kanizsa Városüzemeltető NZRt. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.T Á J É K O Z T A T ÓA Via Kanizsa Városüzemeltető NZrt. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a nagykanizsai fizetőparkolók használata a 2018. évi törvényes munkarendnek megfelelően, a munkanappá minősített december 1-i szombati NAPon díjköteles. Fenti napon a 8.00-16.00 óráig terjedő időszakban a fizető parkolót igénybe vevőknek várakozási díjat kell fizetni.Az áthelyezett december 24-i pihenőnapon a város fizető parkolói-nak használata ingyenes.
2018. 11. 30. | 11nálunkTelt házas koncertet adtak a zeneiskola növendékei. A prog-ram változatos kulturális élményt nyújtott: énekesek, hangszeresek és együttesek is színpadra léptek a HSMK-ban. Az alapítványi kon-certen a szülők, nagyszülők, csa-ládtagok és rokonok is láthatták, hogyan haladnak a fiatalok zenei tanulmányaikkal. A hagyomá-nyos rendezvény a növendékek bemutatkozása és a tehetség-gondozás mellett a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány műkö-dését és céljai megvalósítását támogatja. A civil szervezet a ver-senyekre, fesztiválokra való elju-tást, illetve különböző progra-mok szervezését, eszközök bizto-sítását segíti.Zene nélkül mit érek én…?!Fotó: Gergely Szilárd
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésTOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 EGYÜTTLIGETVÁROSÉRT!Decemberi programoka Liget Kuckó Közösségi TérbenA programok átfogó célja az akció-területen élok közösségi és egyéni szintu társadalmi integrációja, fel-zárkóztatása.A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetu lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösség-fejlesztést hajtunk végre az érinteŒt lakosság bevonásával, programok megvalósításával. A programváltoztatás joga fenntartva. PROGRAMOK Munkaeropiaci programok:HelyzeŒi, egyéni nehézségek feltárása,azonosítása 2018. december 05. 11:00 óraEredményes álláskereséshez szükséges készségek ésképességek felfrissítése 2018. december 10. 11:00 óraFelkészülés az álláskeresésére 2018. december 12. 11:00 óraMikulás kis családi nap 2018. december 6.Bunmegelozési eloadás 2018. december 7. 11:00 óraEgészségfejlesztési eloadások:Szexuális úton terjedo betegségek 2018. december 7. 16:30 óraVédooltások 2018. december 14. 16:30 óraJátékszenvedély 2018. december 17. 14:00 óraNagy családi nap (advenŒikészülodés, hagyományok) 2018. december 13.Délutáni sportfoglalkozások 2018. december 7. 16:00 óra 2018. december 11. 16:30 óra A PROGRAMOK HELYSZÍNE Nagykanizsa, Ligetváros, Csengery u. 117/16.Bovebb felvilágosítás a programokról az alábbielérhetoségeken kérheto: ligetkucko@gmail.comEurópai SzociálisAlap
2018. 11. 30. | 13önkormányzatDecemberi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2018. december 5-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgár-mesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc 2018. december hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 8. szá-mú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2018. december 12-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor 2018. december hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2018. december 19-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). KépviselőkBalogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányza-ti képviselője, a humán bizottság elnöke fogadóórát tart 2018. december 5-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagyka-nizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2018. december 4-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dénes Sánd or, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2018. december 13-án (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgár-mesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2018. december 4-én, kedden 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociá-lis Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.).Gábris JácintNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Jerausek iSTván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2018. decem-ber 3-án (hétfőn), 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc 2018. december hónapban alpolgármesteri fogadónap-ját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2018. december 12-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgár-mesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nánd or 2018. december hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként foga-dóóráját 2018. december 19-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármes-teri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2018. december 3-án, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com. KISEBB ÉS NAGYOBB VOLUMENŰ BEFEKTETÉSEKHEZ EGYARÁNT.Nagykanizsa belvárosában ÜZLETEK ÉS IRODÁK KIADÓKHÍVJON MINKET A 06 30 799 4989-ES TELEFONSZÁMON ÉS KIVÁLASZTJUK AZ ÖNNEK LEGMEGFELELŐBB HELYISÉGET! Versenytárgyalás: 2018. november 29.
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intéz-ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogál-lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése:igazgatóA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. március 1-től - 2024. február 29-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.Ellátandó főbb feladatok:A Thúry György Múzeum alapító okiratában meghatározott szakmai fel-adatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közal-kalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-zottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, éstárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizo-nyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi telje-sítéséről szóló igazolás bemutatásával,a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékeny-ségének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés;magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tar-tózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, tudományos vagy szakmai tevékenységének igazolása,90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvá-nos ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelen-dő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizo-nyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemu-tatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 01. napján tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagyszemélyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük fel-tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Thúry György Múzeum igazgatói munkakörére”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat elő-készítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről vala-mennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek véleményező bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2019. január 25. A pályázati hirdetmény közzétéve:a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál) Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )Kanizsa Lokálpatrióta HetilapA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet aThúry György Múzeum (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
2018. 11. 30. | 15hirdetésKészült Magyarország Kormánya megbízásából.Nemzeti_konz-02-06-csaladok-202x270.indd 22018. 11. 22. 11:19
2018. decem-ber 1.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:002018. decem-ber 2.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40219:00-06:002018. decem-ber 3.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002018. decem-ber 4.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002018. decem-ber 5.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002018. decem-ber 6.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002018. decem-ber 7.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánmandarin 350-450 Ft/kgalsó csirkecomb 680 Ft/kgparadicsom 550-650 Ft/kgdióbél 3000-3600 Ft/kgburgonya 160-250 Ft/kgtojás 33-50 Ft/db30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások12. 04. 11:00-14:00 Kanizsai Dorottya Kórház12. 04. 15:30-18:00 Szepetnek12. 06. 09:00-12:30 Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző IskolájaAdj vért, és ments meg három életet!EgéSZSégVastagbélrákszűrés, szívinfarktusszűrés, csontsűrűség-vizsgálat, Zalalövő: december 4. Évente 8.000 ember hal meg bélrákban, 70.000 szívinfarktusban. Ne tartozzon közéjük! Jöjjön szűrővizsgálatra! Időpont-egyeztetés: 30/5888-327, 30/5888-212. VegyES Almavásár! Több fajta alma és almalé 5 literes kiszerelésben vásárolható Nagykanizsán a Zemplén úti üzletsoron, minden szombaton 10-12 óráig.Jó állapotú 35 kW-os vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499.Szőlőhajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499.Eladó 5 db diófa kivágással, valamint eladó 1 db 4 m magas szép normand fenyő kará-csonyfának. Érd: 06-93/326-874.Vennék ülőhelyzetben lábbal és kézzel is hajtható, jó állapotú Mini Bike-ot Nagykanizsán. Érd.: 06-20/236-8714.Eladó téli gumi Michelin 195/65 R15 acélfelnivel, ugyanitt 2 db olajkályha 6.000 Ft/db eladó. Érd.: 30/258-2205.TárSKErESés:67 (167/78) hölgy várja társközvetítőnkön keresztül művelt, intelligens, káros szenvedély-től mentes úr jelentkezését. Tel.: 20/272-1461.Gyógysze rtári ügyeletHírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásraMERIDIÁNTORNA NYÍLT NAP ÉS EGÉSZSÉGNAP2018. december 08. 8.30-15.00HELYSZÍN:Halis István Városi KönyvtárÉRD.: Bolf László 06-30/408-6858
2018. 11. 30. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!December 1., szombatElzaAz Erzsébet (Elisabeth) német rövidülése.December 2., vasárnapMelindNDa, ViviENA Melinda D’Ussieux francia író névalkotása. A Vivien a Viviána angol változata; ennek eredete latin, jelentése: eleven, élő.December 3., hétfőFeren cFrancia-latin eredetű, jelentése: francia.December 4., keddBorbála, BarbaraA Borbála a Barbara magyaros módosulata, jelentése: idegen, külföldi nő.December 5., szerdaVilmaLatin-német eredetű, jelentése: erős akaratú védelmező.December 6., csütörtökMiklósGörög-szláv eredetű, jelentése: győzelem + nép.December 7., péntekaMBrusGörög eredetű, jelentése: halhatatlan.Az előző heti rejtvény megfejtése:A legnagyobb fegyver a mosoly, és a legnagyobb erő a szeretet.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intéz-ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogál-lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgatóA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. március 1-től - 2024. febru-ár 29-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.Ellátandó főbb feladatok: A Kanizsai Kulturális Központ alapító okiratá-ban meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazda-ságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közalkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-zottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: mester fokozat és szakirányú szakképesítés, a Kjt. végrehajtására a művé-szeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott köz-alkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. sz mellékletében foglalt kép-zettségi követelményeknek megfelelően,felsőfokú szakképesítésének vagy szakvizsgájának és egyben az intéz-mény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfele-lés,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-tusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, tudományos vagy szakmai tevékenységének igazolása,90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvá-nos ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelen-dő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,a mesterfokozat hiányában, annak a 2023. január 01. napjáig történő meg-szerzéséről.A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizo-nyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemu-tatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 01. napján tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagyszemélyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük fel-tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Kanizsai Kulturális Központ igazgatói munka-körére”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat elő-készítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről vala-mennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek véleményező bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2019. január 25. A pályázati hirdetmény közzétéve:a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál) Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )Kanizsa Lokálpatrióta HetilapA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
2018. 11. 30. | 19önkormányzatA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intéz-ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogál-lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgatóA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. április 1-től - 2024. március 31-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.Ellátandó főbb feladatok: A Halis István Városi Könyvtár alapító okiratában meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A köz-alkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-zottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagynem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés, ésvégzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevé-kenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakor-lat,magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfele-lés,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-tusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vál-lalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 01. napján tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztá-lyának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagyszemélyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük fel-tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Halis István Városi Könyvtár igazgató”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előké-szítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről vala-mennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek véleményező bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2019. január 25. A pályázati hirdetmény közzétéve:a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Inter-netes oldalán (elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál) Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )Kanizsa Lokálpatrióta HetilapA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. december 1-7.December 1., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Lovas magazin, 01:25 Híradó, 01:40 Creati-ve chef Nagy Eszterrel, 02:10 Látogató, 02:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Lovas magazin, 07:55 Hír-adó, 08:10 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:40 Látogató, 09:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa-iak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Generációnk (nyugdíjasok országos magazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Egis Körmend – Falco KC Szombat-hely NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 20:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Generációnk (nyugdíjasok országos magazinja), 20:45 Jazz varázs: a Dresch Quartet koncertje, 21:35 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:45 Lapozó.December 2., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Egis Körmend – Falco KC Szombathely NB I A-cso-portos férfi kosárlabda-mérkőzés, 02:05 Generációnk (nyugdíjasok országos magazinja), 02:35 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Egis Körmend – Falco KC Szombathely NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 08:35 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 08:45 Generációnk (nyugdíjasok országos magazinja), 09:15 Jazz varázs: a Dresch Quartet koncertje, 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:10 Istentisztelet az evangélikus templom-ban, 19:10 Sztárportré: Kállay-Saunders András, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Malek a négyzeten – Malek Andrea és Malek Miklós elő-adása Hévízen, 20:10 Hargita, 20:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:50 Lapozó. December 3., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:10 Sztárportré: Kállay-Saunders András, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Malek a négyzeten – Malek Andrea és Malek Miklós elő-adása Hévízen, 02:10 Hargita, 02:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:40 Sztár-portré: Kállay-Saunders András, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Malek a négyze-ten – Malek Andrea és Malek Miklós előadása Hévízen, 08:40 Hargita, 09:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:20 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Kál-lay-Saunders András, 12:25 Hargita, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 18:35 Kuk-kantó (gyerekműsor), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 19:35 Csurgói KK – Ferencvárosi TC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:05 Lapozó.December 4., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Kukkantó (gyerekműsor), 01:00 Csurgói KK – Ferencváro-si TC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 02:25 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 02:55 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, Egészségügyi percek, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Kukkantó (gyerekműsor), 07:30 Csurgói KK – Ferencvárosi TC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 08:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:25 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:00 Lapozó, 12:00 Kukkantó (gyerekműsor), 12:25 Csurgói KK – Ferencvárosi TC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 13:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Tungsram SE – Százhalombattai KE NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 21:20 Székely konyha, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.December 5., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Tungsram SE – Százhalombattai KE NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 03:00 Székely konyha, 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:05 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Tungsram SE – Százhalombattai KE NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 09:30 Székely konyha, 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:35 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Tungsram SE – Százhalombattai KE NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 14:10 Székely konyha, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Hír-adó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. December 6., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadá-sa, 20:25 Híradó, 20:40 Sztárportré: Péter Szabó Szilvia, 21:10 Élet-módi, 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:15 Lapozó.December 7., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 02:05 Sztárportré: Péter Szabó Szilvia, 02:35 Élet-módi, 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 08:35 Sztárportré: Péter Szabó Szilvia, 09:05 Élet-módi, 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 13:15 Sztárportré: Péter Szabó Szilvia, 13:45 Élet-módi, 14:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 21:15 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 11. 30. | 21SportNagy Adrián Vajk, a Nagykanizsai TE 1866 tizenegy esztendős cselgáncso-zója a közelmúltban Szombathelyen első országos bajnoki címét szerezte a diák B-korcsoportos seregszemlén. – Adriánnak eddig is nagyon sok érme, kupája volt a különböző verse-nyekről, a vasi megyeszék-helyen szerzett ob-elsősé-gének volt tehát előzmé-nye – mondta el Mester Józsefné, az ifjú cselgán-csozó edzőinek egyike. – Fiatal reménységünk hete-dik éve dzsúdózik, még óvodásként kezdte nálunk, egyébként akkor és ugyan-úgy az NTE-nél, mint a lap-juk hasábjain már szerepelt Vaska Botond. Adrián úgy-mond pluszsúlyos sportoló, de ez csak még nagyobb erőbedobásra sarkalja, és ahogy látjuk, ennek meg is van az eredménye.A Miklósfai Általános Iskola diákja szépen lépdel előre a korosztályos verse-nyeken, január elsejétől pél-dául jöhet az újabb váltás.– A diák B-ben szer-zett mostani aranyér-me +61 kg-ban nem az első, országosról hozott medálja, hiszen korábban a diák C-ben például a dobo-gó második fokára állhatott fel. Jövőre, január elsejétől pedig már az A-ban léphet tatamira, és onnan párhu-zamosan versenyezvén belekóstolhat a serdülők mezőnyének a légkörébe is.Adrián erősségeire is rámutatott mestere. – Először is, reméljük, hogy növendékünk továbbra is ilyen kitartó lesz, megtartja remek tech-nikáját, melyből mostan-ság a kardobás vetődéssel a legbiztosabb fegyvere. Idősebb korban már továb-bi fogások is megengedet-tek, bízunk abban, hogy a lépcsőfokokat innentől is nagy lendülettel veszi. Adrián komolyan teszi, amit csinál, és azt tervezi, hogy szeretne edző lenni. Ne felejtsük azt sem, hogy a Kanizsa Bajnokság kere-tei között is nagyon jól sze-repel, emellett a régiós ver-senyek értékes helyezései is pontokat hoznak egyesü-letének, szóval tényleg elmondhatjuk, Nagy Adri-án Vajk teljesítményére érdemes figyelnünk.POLGÁR LászlóA vasárnap igazi kézilabda csemegét ígér a szurkolók számára, hiszen a férfi NB I B-ben alsóházi rangadó következik, míg a női megyei bajnokságban két pontveszteség nélkül álló csapat találkozik a Zsigmondy-csarnokban.A hölgyek Zala megyei pontvadászatában 15 órától a Tungsram SE a GÓNA SZKKE együttesét fogadja. Tóth László edző elmondta, nagyon készülnek a meccsre. – Nagyon úgy tűnik, hogy a bajnokságnak ezen párosításai döntenek az elsőségről, és már csak azért is komolyan vesszük, hiszen nagy léptékű cél-jaink vannak – fogalmazott a listavezető kanizsaiak szakvezetője. – A négy éve együtt kézilabdázó ifista hölgyek melletti munka beérni látszik, és azt se feledjük, hogy Zvolenszky Nóra érkezésével kimondottan erősödtünk a nyáron, ő eddig negyvennyolcszor volt eredményes a bajnokságban. A meccs tétje miatt szeretnénk, ha minél többen biztatnák csapatunkat, így mindenkit várunk a meccsünkre.Aki pedig kilátogat, 17 órától egy vérbeli alsóházi rangadónak is tanúja lehet a férfi NB I B Nyugati csoportjában, hiszen a tizenegyedik kanizsaiak a tizenkettedik és pont nélkül álló Százhalombattai KE-t fogadják. Mada-rász Péter legénységének tagjai pedig fogadkoznak, hogy eddigi három pontjuk mellé két újabbat szereznek. P. L. Tóth Károly (41) góljaira vasárnap is nagy szükség lesz Rangadók vasárnapraNagy Adrián Vajk számára nem újdonság a dobogó legfelső foka semAdottságait kihasználvaTehetségM/Kutató (36.)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA szerbiai Újvidék immár tizedik alkalommal adott otthont a három földrész – az európai indulók mellett ázsiaiak és dél-afrikaiak – résztve-vőit felölelő, mintegy 4000 táncos seregszemléjének, a Dance Fest Novi Sadnak. A nagykanizsai Szan-Dia FSC 38 versenyzővel és öt gya-korlattal képviseltette magát. A látványtáncos világbajnokság szintjét idéző fesztiválon a kanizsai gyerek formáció aranyat, a junior formáció, magas pontszámmal, har-madik helyet szerzett. A szóló és duó gyakorlatok is szépen helytálltak a népes és igencsak erős mezőnyben, a koreográfiákat megálmodó Vágó Diána és Tóthné Vágó Alexandra is büszke lehetett a tanítvá-nyaikra.Musical gyerek formáció: 1. Matilda (Csermák Anna, Csöndör Lili, Herczeg Eszter, Hóbor Kinga, Kocsis Lili, Kurucz Zsófia, Léránt Fan-ni, Rákhely Nóra, Ráskó Réka, Sipos Jázmin, Sziva Zsófia, Tóth Vik-tória, Hajmási Emese, Szerdahelyi Enikő, Zsohár Fanni). Open gye-rek szóló: 11. Merida – Sziva Zsófia. Open gyerek duó: 5. Piroska és a far-kas (Csöndör Lili és Hóbor Kinga), 6. Kukták (Sipos Jázmin és Rákhely Nóra). Junior open formáció: 3. Sakk (Darázsi Laura, Gerlinger Laura, Kalmár Dorottya, Kepe Klaudia, Kovács Réka, Lanz Tamara, Mol-nár Lilla, Polai Panna, Tárnok Viktória, Tatai Zsóka, Váradi Luca, Horváth Gréta, Magyar Dorina, Mercz Lilla, Molnár Nóra, Szekeres Zóra, Szép Mínea Dalma, Szíjártó Fanni, Ujj Viktória, Varga Kata Luca, Zsohár Fanni, Zrínyi Dzsenifer, Vörös Vivien, Vágó Diána).A szan-diás táncosok az erős újvidéki mezőnyben is kitettek magukértÚjvidéki látványtáncos kavalkádbanA labdarúgó NB III-ba nyáron feljutott FC Nagykanizsa együttese az őszi szezon, pontosabban 16 forduló zárultával a hetedik helyen telel. A gárda vezetőedzője, az 50 eszten-dős, nagykanizsai születésű Barna László szintén a nyáron érkezett a kanizsai klubhoz, és szerinte egyálta-lán nincs okuk a szégyenkezésre. – Már a szezon előtt elmondtam a szurkolóknak is, hogy elsőként a közép-mezőnyben kellene megra-gadnunk, s ennek tükré-ben, úgy érzem, nem okoz-tunk csalódást – kezdte a szakember. – Tettük mind-ezt úgy, hogy amikor a nyá-ron a csapathoz kerültem, gyakorlatilag kész keretet kaptam, és én sem tudtam pontosan, hogy a srácok együtt mire képesek, illet-ve milyen edzettségi álla-potban vannak. A kezdeti remeklés után, amikor még a harmadik helyen is álltuk, talán a lelátói elvárás is nagyobb lett, szakmailag ugyanakkor azt mondha-tom, teljesítettük az elter-vezetteket. Esetleg 3-5 pont bennünk maradt, ezek okait kerestük és meg is találtuk.Hogy ez mit is takar, a szakvezető elárulta. – Télen kondicionálisan azonos szintre lehetne hozni mindenkit, hiszen az ősz során azért kiütközött, hogy a csapattagoknál e téren voltak eltérések. Az állóképességen és a dina-mikán mindenképpen javí-tanunk kell, hiszen láberő-vel tudunk gyorsí-tani a játékun-kon. Amint azt elemeztük, kiderült, azon csapatok ellen szen-vedtünk, ame-lyek erőde-monstrálóan fut-balloztak ellenünk, és pontrúgásokból, valamint hibáinkból táplálkozva vol-tak eredményesek. Velük szemben a jövőben fel kell vennünk ezt a harcmodort, ehhez mentális téren szük-séges felnőnünk.Egyes kevésbé sikerült meccsekre is kitért, vala-mint a számok világába is elkalauzolt minket a tréner, aki Pruk-ner László és Sisa Tibor mellett nem kevés NB I-es összecsapá-son ült másod-edzőként a Kaposvári Rákóczi FC kispadján. – Úgy vélem, csak az Ajka és a Sárvár elleni találkozón nem volt esélyünk idegen-ben, az olyan mérkőzése-ken, mint a Pápa és a Sza-badkikötő legénységével szembenin viszont renge-teg helyzetet hagytunk ki. A győztes meccseinken ellenlábasainknak nem volt sok esélye, a rúgott gólok száma megfelelő, ugyanak-kor azzal nem vitatkozha-tunk, összességében sok gólt kaptunk. Nincs mese, a téli időszakban a látványos és eredményes futballért fogunk dolgozni. Tudom, hogy a szurkolók azt várják, ugyanakkor azt a legnehe-zebb kivitelezni.S ha már a drukkerek szó-ba kerültek, a nézőszám-mal országos szinten sem lehet ok a panaszra. Barna László róluk sem feledke-zett meg.– A szurkolóinkkal közö-sen értük el ezt a félidei helyezést, több alkalom-mal idegenben is segítet-tek nekünk, nagyon örül-tünk, amikor azt láttuk, hogy a hazai bajnokijain-kon sokan vannak kint. Egy jó felkészülés után tavas�-szal még több örömet sze-rezhet nekik az együttes, amelynek tagjai edzésben maradnak, hiszen ezekben a napokban is tartunk nekik foglalkozást, sőt a további-akban a mozgás mellett lesz egy kis taktikázás és elmélet is.POLGÁR LászlóAz Andráshida elleni, őszzáró megyei rangadót (1-1) nagy küzde-lem jellemezte (Fotó: Gergely Szilárd)Nem kell szégyenkezniük
2018. 11. 30. | 23SportJÓTÉKONYSÁGA hét elején érkezett a hír, hogy a kanizsai foci-szurkolók összegyűjtöttek 44 ezer forintot szeretetdo-bozra, emellett az FC Nagy-kanizsa egyesülete is mint-egy 100 doboznyi jóté-konysági adományt aján-lott fel az Egy doboznyi szeretet akció keretében. – A Fenegyerekek szur-kolói csoport is csatlako-zott a nagykanizsai szere-tetdoboz-akcióhoz, külön köszönet az FC Nagykani-zsa csapatának a dedikált sálért, amit sikeresen licitre bocsájtottunk – fogalma-zott a drukkerek képvisele-tében Varga Attila. – A befolyt összeget kiegészít-ve, a csomagokat a klubbal közösen összeállítva küld-hetjük el így erdélyi és kár-pátaljai gyermekek részére. Köszönjük mindenkinek a felajánlást, és persze hajrá, Kanizsa!A KÖZÉPMEZŐNYBENGyőzelemmel búcsúzott az őszi szezontól a Ziccer NLSE NB II-es női labdarúgó együttese, amely egy korábban elhalasztott meccsen nyert a PMFC ellen.Ziccer NLSE (6.) - PMFC (7.) 2-1 (1-1)Vezette: Kertész (Kocs-máros, Csajáginé). G.: Szollár (39., 65.), illetve Bir-csák (35.).Ziccer: Balassa Sz. - Kon-dor (Bécsi, 36.), Szabó Zs., Bársony (Molnár L., 53.; Gelencsér L., 66.), Boros, Farkas Cs., Molnár R., Hor-váth E., Szollár, Latin, Bog-dán. Edző: Benedek József.Az 5. fordulóban elma-radt, PMFC elleni hazai mér-kőzését pótolta a kanizsai női focicsapat, egyben az őszi szezon hatodik helyé-ért is küzdöttek a vendéglá-tók. Próbáltak olyan játék-kal előrukkolni, amely a biz-tonságos védekezésre és jól szervezett középpályára épült, bár ezt kezdetben nem túl jól alkalmazták Benedek József tanítványai. A 35. percben vezetést sze-reztek a baranyaiak, de a kanizsaiak gyorsan ébred-tek, és a 39.-ben Szollár Ber-nadett 16 méteres lövésével egyenlítettek.A második játékrészben ott folytatták a vendéglá-tók, ahol abbahagyták, és megtalálták ellenfelük gyenge pontjait. A 65. perc-ben ismét Szollár jutott lövési lehetőséghez, s 20 méterről volt eredményes. A hátralévő időben a kapuk felváltva forogtak veszély-ben, Balassa Szabina bra-vúrjai mellett a Ziccer kapu-fáig is jutott, de az ered-mény már nem változott.– A mérkőzés első harma-dában nagyon rosszul ját-szottunk és ezen idő alatt a vendégek irányították a mérkőzést – kezdte a Ziccer trénere, Benedek József. –Sem védekezésben, sem támadásépítésben nem a megbeszélteknek megfele-lően teljesítettünk. A kapott gól ébresztőként hatott. A második félidőben össze-szedettebbek voltunk, és a mérkőzés színvonala is sokat változott. Minden játékos megtette a tőle tel-hetőt, motiváltan futballo-zott. Győzelmünkkel egy kevésbé jó őszt tudhatunk magunk mögött, ami még így is középmezőnyt ért.MINI EDZŐTÁBOR Ökölvívó edzőtáborba érkeztek a Kanizsa Box Klub Petőfi utcai központjába szlo-véniai sportolók mellett héví-zi és balatonlellei öklözők is.A majd’ három napos erő-felmérőn több korcsoport fér-fi és női képviselői is kesztyűt húznak, hogy egymás között, edzőik instrukciói mellett csi-szolják tovább technikájukat és állóképességüket. Az edző-tábor Tóth László vezető tré-ner szerint jól fogja szolgálni a fiatalok, köztük a kanizsaiak fejlődését. Összeállította:POLGÁR LászlóA klub részéről Németh Ferenc (balról az első) és Vlaszák Géza (balról a harmadik) Varga Attilá-nak (balról a második) és Lukács Tamásnak (jobbról) köszöni meg a szurkolói felajánlásokatSportsorokA kanizsai női focisták (fehér mezben) jól hajráztak az őszi szezon végénA Kanizsa Box Klub mini edzőtábort szervezett, amelyre hévíziek, lelleiek és szlovénok is érkeztek
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKKiss Nóra, a Thúry György Múzeum néprajzkutatója egy olyan keksz elkészítésére hívta fel a figyelmünket, amit télen szoktak sütni, nagyon egy-szerűen és gyorsan elké-szíthető, sokáig eláll s egészséges is.Bingeni Szent Hil-degárd a középkor nagy misztikus szentje volt, aki a 12. században élt Németországban. A Benedek-rendi apátnő nemcsak látomásaival, hanem zenei szerzeményeivel, valamint a természettel és a gyógyítással foglalkozó írásai-val is híressé vált. A betegségek legyőzéséről, az egészséges életmódról szóló útmutatásai-val kapcsolatos írásai közül sok ma is megállja a helyét. Ennek a receptnek az eredeti változata is hozzá köthető. Ez a sok fűszer-től nagyon erős hatású gyógy-keksz erősíti az idegeket, fokoz-za az életerőt és az emlékezőké-pességet. Az íze nagyon tömény, naponta 3-4 darabnál többet nem szabad enni belőle, javasolja a néprajzku-tató. Hozzávalók: 50 dkg tön-kölyliszt, 25 dkg vaj, 20 dkg méz, 3 tojás, 20 g őrölt szerecsendió, 20 g őrölt fahéj, 5 g őrölt szegfűszeg. A tetejére: szezámmag, mák, apróra vágott dió vagy mandula (elhagyható). Elkészítése: A hozzávalókat alaposan összedolgozzuk, és jól formáz-ható tésztát gyúrunk belőle. (Ha a tészta repedezik, nehezen ala-kítható, 1-2 evőkanál vizet adha-tunk hozzá.) Ezt fóliába csoma-goljuk, és legalább fél, vagy akár egy egész napra hűtőszek-rénybe tesszük, hogy jól meg-dermedjen. Ezután 4-5 mm vastagra nyújtjuk a tésztát. A tetejét meghinthetjük szezámmaggal, mákkal, dióval vagy mandulá-val, ezeket érdemes sodrófával a tésztába hengerelni. Apró kekszeket szaggatunk a tésztá-ból és 180 fokos sütőben körül-belül 8 perc alatt készre sütjük. Jól záródó dobozban több hétig is eláll. Ha túl töménynek érezzük a keksz ízét, harmadára csökkent-hetjük a fűszerek mennyiségét, és tehetünk a tésztába egy kis őrölt mandulát s egy késhegy-nyi szódabikarbónát.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaKeksz, Szent Hildegárd receptje alapjánKiss Nóra azt ajánlja, 3-4 keksz-nél többet ne együnk meg naponta