Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.15 MB
2020-12-22 10:37:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
246
696
Rövid leírás | Teljes leírás (213.16 KB)

Kanizsa 2018. 043-045. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 43. SZÁm, 2018. DECember 7.Dsida JenőMenni kellene házról házra Nem így kellene hűvös, árnyasszobából, kényelmes íróasztalmellől szólani hozzátok, jóltudom. Menni kellene házrólházra, városról városra, mintegy izzadt, fáradt, fanatikuscsavargó. Csak két égő szememet,szakadozott ruhámat, porlepettbocskoromat hívni bizonyságula szeretet nagy igazsága mellé.És rekedt hangon, félig sírva,kiabálni minden ablak alatt:Szakadt lelket foltozni, foltozni!tört szíveket drótozni, drótozni!
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTFelújították a Csapin található térségi iskola kollégiumi szárnyát; az energetikai átalakításra a Nagykanizsai Tan-kerületi Központ 74 millió forint támogatást nyert, s azt 6 millió forint önerővel egészítette ki. Az átadón Cseres-nyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő azt mondta, a kormány egyre hangsúlyosabb szerepet szán a környezetkímélő beruházásoknak. – Ha vissza tud-juk fogni a mindennapi károsanyag-kibocsátást, akkor a klímaváltozást mérsékelni tudjuk, de a fő cél az lenne, hogy megállítsuk, hiszen így adhatunk egy olyan világot a gyermekeinknek, amilyet mi örököltünk a szüleinktől. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMajd ha fagyBár a héten tavasziasra fordult az időjárás, néhány napja,november végénazonban ízelítőtkaptunk picit a télből is. A pocsolyába fagyott deres falevelek Nagykanizsahatárában arrafigyelmeztettek, közelít a tél. S hogy ennek (mármint a pocsolyának) van-e köze új cipőhöz vagy bármilyen nőhöz – nos, azt ki-ki magaeldöntheti. Amúgy kefélni – na, jó,bokszolni – a cipőt is jó, bár persze nem olyan…Kanizsa80.000.000IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Édes falu(Fotó: MTI/Varga György)Mit tesz az advent?! Képünkön épp’ iskolások nézik Szepetnek mézeskalácsból készült mását. A dél-zalai község jellegzetes épületeit több mint húsz kilogramm lisztből for-mázták meg a helyi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szervezésében. A helyiek apró-lékos munkával „felépítették” a település utcáit az emblematikus épületekkel, mint pél-dául a katolikus és az evangélikus templom, a polgármesteri hivatal, a régi kastély, a Királyi Pál ÁMK, az egészségház, s mindezek mellett megjelenik a temetői kriptasor és több régi családi ház is. Összesen 30 épület került most a terepasztalra. Az ötletgazdák azt tervezik, később az egész falut megmintázzák mézeskalácsból. Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TV
2018. 12. 07. | 3A HÉT TÉMÁJA„Magyar szeretnék maradni, én most csak ennyit akarok. Itt születtem, és itt halok meg talán, s nem idegenben: itt keresek hazát, jövőt.” Gyurcsó István Szülőföldemhez tartozom! című versét Páko Mária zenésítette meg, a felvidéki tanárnő egyik csapata, a Csillagvirág előadásában hallga-tom. Edina! Dániel! Micsoda hangok, micsoda erő!Lóg a lába, lóg a… Nem egy tanítványának még le sem ér a lába a székről, már gitározik. Nem csak Rima-szombatban fogalom. Min-den gyermeknek, amint lehet, hangszert ad a kezé-be, zenekarban játszatja őket, és fellépéseket szer-vez számukra Putnokon, Kazincbarcikán, Ózdon, Egerben is. Vallja, hogy a zenélés maga is nevelőerő, amely közösségben még inkább hatványozódik. A sikerélménytől pedig egészséges önbizalmat, ebből eredően tartást kap ...