Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.62 MB
2020-12-22 11:09:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
289
693
Rövid leírás | Teljes leírás (231.72 KB)

Kanizsa 2019. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 1. SZÁm, 2019. JANUÁR 11.Ha férfi vagy, légy férfi! Talpra magyar! Azért a víz az úr!7Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTAz adventi Egy doboznyi szeretet jótékonysági akció-ban, 2018 utolsó heteiben, több mint 3.500 ajándékkal megtöltött cipős doboz gyűlt össze. Ezek közül többet is Cseresnyés Péter, a térségivé bővült kezdeményezés fővédnöke vitt el a családokhoz karácsony előtt. – Remé-lem, sokaknak sikerült örömet szerezni, és nemcsak azok-nak, akik az ajándékot bontogatják a karácsonyfa alatt, hanem azoknak is, akik becsomagolták a szeretetdo-bozokat, hiszen sokszor az ajándékozás legalább akko-ra örömet okoz, mint amikor mi kapunk valamit – fogalmazott a miniszterhelyettes, országgyűlési kép-viselő, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik sze-retettel és ajándékokkal töltötték meg a dobozokat.Felköszöntötték az új év első kanizsai babáját. Hoecker Ádám január elsején 8 óra 49 perckor született a Kanizsai Dorottya Kórházban. A kisfiút és édesanyját Dénes Sándor polgármester is meglátogatta. Ádám a vártnál két héttel korábban érkezett, a család második gyermekeként. Hoecker Ádám 3750 grammal és 54 centiméterrel született, s így nemcsak Nagykanizsa, hanem a megye első újévi babája is ő lett. – Amikor egy gyer-mek érkezik a családba, az mindig öröm, boldogság és ajándék, hiszen gyermekeink a jövőnk – fogalmazott Dénes Sándor, aki az emléklap mellett egy ajándékcsomagot is átadott. Ennek része egy, a város logójával ellátott törölköző, amihez hasonlót ezután minden, a Kanizsai Dorottya Kórházban született kisbaba megkap. N. D. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEGondviselésSúlyos baleset történt 2018 utolsó napján Nagykanizsa határában, a 61-es főúton. A galamboki elágazónál egy benzint szállító tartályautó és egy személyautó ütközött össze. És kell-e több bizonyí-ték a Gondviselésre(?): senkinek sem görbült egy haja szála sem…Kanizsa3500IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 01. 11. | 3ez volt a hétBIZTO NSÁGBiztonságosabb és gör-dülékenyebb lett a sürgős-ségi betegellátás, miután január 1-től a Magyar Sür-gősségi Triázs Rendszer bevezetésével megválto-zott a sürgősségi ellátás rendje. A rendszer lényege, hogy a betegeket a sürgős-ségi osztályra való érkezé-sük után öt percen belül rögzítik a kórház informati-kai rendszerébe, majd az állapotuk súlyosságának megfelelően besorolást kapnak. A Kanizsai Dorot�-tya Kórházban 2007 óta működik sürgősségi beteg-ellátó osztály, ami koráb-ban a kanadai triázs rend-szert alkalmazta. Január 1-től azonban a nagykani-zsai kórház is áttért a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszerre. LŐNEKPaintballpálya épül a Zöldtáborban. A festékgo-lyókat lövő játékhoz 10 tel-jes gyermekfelszerelést, vagyis puskákat, mellvérte-ket és sisakokat vásárolt a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet. A kezde-ményezés célja, hogy újabb elemmel bővítsék a gyere-kek szórakozási lehetősé-geit a Csónakázó-tónál. Az általános iskolásoknak szánt pálya nyárra készül el, a diákokat péntekenként várják majd a zöldtábori festékharcra. VÁLTOZltozÁSMegváltozott a tüdőgon-dozó intézetben a betegfo-gadási rend; a Kanizsai Do...