Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.37 MB
2020-12-22 11:09:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
338
705
Rövid leírás | Teljes leírás (329.02 KB)

Kanizsa 2019. 004-007. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 4. SZÁm, 2019. FEBRUÁR 1.Álmok és lehetőségek11Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTLenyűgözte a kanizsai közönséget Boros Misi, aki Bach- és Liszt-műveket adott elő a HSMK-ban. A még mindig csak 16 éves, Junior Prima-díjas zongo-rista a Virtuózok első, 2014-es évadát nyerte meg a 11 évesek mezőnyében. Idei tervei között, a magyar-országiak mellett, amerikai és ázsiai fellépések is szerepelnek.Kanizsai intézmények is csatlakoztak a régi, már nem használt mobiltelefonokat össze-gyűjtő akcióhoz. A Passzold vissza, Tesó! elnevezésű kampányt a Jane Goodall Intézet más szervezetekkel közösen indította el, célja pedig az, hogy a régi telefonok újrahasz-nosításával megállítsa a gorillák és a csimpánzok élőhelyének pusztítását. A mobiltele-fonok előállításához szükséges koltán nevű ásványt ugyanis a veszélyeztetett fajok közé tartozó két majomfajta élőhelyén bányásszák. – Miután meghirdettük az akciót, olyan mértékű érdeklődés indult el, amire nem is szá-mítottunk. Mostanra mintegy 150 gyűjtőpont jelentkezett – mondta el Kádár András, a Jane Goodall Intézet ügyvezetője. Nagykanizsán a Batthyány Lajos Gimnázium csat-lakozott először a kezdeményezéshez. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPECsodás…Ilyen a jeges Balaton a balatonfenyvesi kikötőnél. „Belémfagy lassan a világ,/ mint téli tóba nádbugák,/ kis torlaszokban ott ragad/ egy kép, egy ág, egy égdarab –/ ha hinnék benned, hallgatag/ széttárnád meleg tenyered,/ s az két kis Napként sütne fönn/ a tél felett, a tó felett,/ hasadna jég, mozdulna hab,/ s a tárgyak felszökellve mind/ csillognának, mint a halak” Nemes Nagy ÁgnesKanizsa16IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 02. 01. | 3ez volt a HÉTVÁLTOZÁSMegváltozott a tüdőgon-dozó intézetben a betegfo-gadási rend. Az új szabályo-zás szerint csütörtök kivé-telével hétköznapokon reggel 7:30-tól, csütörtö-kön 9:30-tól fogadják a tüdőszűrésre vagy szakren-delésre érkezőket. Hétfőn 17:30-ig, kedden és csütör-tökön 16:30-ig, szerdán 16:00-ig, míg pénteken 13:00 óráig tart a betegfo-gadás. Tüdőszűrésre elő-jegyzés nélkül lehet menni, szakrendelésre és gondo-zásra előjegyzéssel fogad-ják a betegeket.INFLUENZAAz elmúlt hetekben meg-nőtt a forgalom a kanizsai rendelőkben, de nemcsak az influenzavírus okozta panaszok, hanem más, ugyancsak fertőző beteg-ségek miatt is. Dr. Nagy Marietta házi gyermekor-vos a Kanizsa TV Híradójá-nak azt mondta, elsősor-ban a légúti, hurutos beteg-ségek támadnak, de a gyo-mor-bélrendszeri fertőzé-sek száma is folyamatosan növekszik. Utóbbiak hányással, hasmenéssel, időnként lázzal jelentkez-nek. A továbbfertőződés pedig csak otthonmara-dással előzhető meg. – Sajnos a felnőtteknél gyakran előfordul, hogy betegen is elmennek dol-gozni. Ezzel a saját egészsé-güket is veszélyeztetik, mert garantált, hogy szö-vődmény lép fel, illetve összefertőzik a környezetü-ket. Sajnos gyerekeknél is előfordul, hogy belázcsilla-pítózva elviszik őket a szü-lők, s ezzel azt kockáztat-ják, hogy megfertőzik a többieket – fogalmazott dr. Nagy Marietta.SZE NIOR TÁNCA Szeniorok táncestjét egyre nagyobb érdeklődés övezi, az idei rendezvényen a ...