Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.09 MB
2020-12-22 11:10:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
255
716
Rövid leírás | Teljes leírás (385.73 KB)

Kanizsa 2019. 008-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 8. SZÁm, 2019. március 1.„Önökkel itt egy tévedés történt” 7Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA Thúry Vitézlő Oskola elmúlt 13 évéről mesélt Vörös András a Kalandozó Kanizsaiak sorozat leg-utóbbi állomásán. A 2006-ban alakult csoport rend-szeresen szervez talpon, kerékpáron, motoron megtett portyákat, valamint a lelki felüdülést is szolgáló programokat. Ősszel pedig, az 1956-os hősök tiszteletére, kerékpáros emlékutat terveznek Kanizsáról, amelynek célpontja Budapest lesz.Virágot Algernonnak! Persze, de két dolgot nem javaslunk. Az egyik a műtét: a 70-es IQ-ból ugyanis csak egy regényben lehet 180-as… A másik: hogy az a virág éppen NE hóvi-rág legyen. Ez a kis fehér „semmiség” ugyanis 2005 óta védett. A természet szeszélye idén korán előcsalta, de csak 70-es IQ-val szabad letépni, (sokkal) nagyobbal már nem. Nőnapra – már aki… – se ilyet vigyünk, pláne ne tépkedjünk szálakat erdőn, mezőn, kertben. Isten nem mindent azért teremtett, hogy az ember elrontsa – a hóvirágot pél-dául a tavasz hírnökeként, gyönyörködtetésünkre. Minket szolgál, de nem a vizes pohár-ban… Egy hóvirág eszmei értéke 10 ezer forint. De ha csak nézzük, ott, a természetben, sokkal többet ér, s tovább is él. A Kanizsa tippje: kéz a kézben fedezzük fel teremtett helyén. És ez nem csak természetvédelem: érzelmileg sem utolsó… P. Á.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETavasz Ha nem látnánka hőmérőt, ha nem éreznénk a zsigeri bizsergést, s ha nem néznénk a naptárra – akkor is tudnánk, hogy itt a tavasz: csak rá kell nézni a Zalakomárban fészkelő gólyára… Lehet, hogy nem Afrikából jött, de kit érdekel?! Jelképnek, hírnöknek tökéletes.Kanizsa13IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
KORAI TÁMADÁSMár támadnak a polle-nek. A Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatása szerint az enyhe időjárás-nak köszönhetően, a szo-kottnál korábban, február első hetében elkezdődött a mogyoró és az éger virág-zása. Az elmúlt hét köze-pén a mogyoró pollenkon-centrációja elérte a köze-pes, az égeré pedig a magas, vagy nagyon magas szintet, tehát az allergiások már érzékelhetik a kelle-metlen tüneteket. Elindult a ciprus- és tisza-fafélék, illetve a korai juhar virágzása is. A hétvégi hideg ugyan némileg csök-kentette a terhelést, de a mostani felmelegedés miatt ismét a pollenkon-centráció emelkedésére kell számítani, már csak azért is, mert a többi, úgy-nevezett tavaszi fa is lassan virágozni kezd.GDPRA cégek ötöde szerint lehetetlen megfelelni az európai általános adatvé-delmi rendelet, a GDPR követelményeinek. Ez egy nemzetközi kutatás ered-ménye, amelyben jelentő-sebb nagykanizsai vállalko-zások véleményét is meg-kérdezték.A felmérés szerint az érin-tettek 76 százaléka tisztá-ban van azzal, hogy rá is vonatkoznak az új, szigorú szabályok. Vannak vállala-tok, amelyek képzéssel, mások adatvédelmi tisztvi-selő kinevezésével, vagy technológiai fejlesztések-kel készültek fel. A válasz-adók negyede már beszállí-tót is váltott annak érdeké-ben, hogy teljesítse a GDPR előírásait. Azok a szervezetek, ame-lyek továbbra sem tudják megfelelően kezelni ügyfe-leik információ...