Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.98 MB
2020-12-22 11:12:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
280
704
Rövid leírás | Teljes leírás (369.53 KB)

Kanizsa 2019. 022-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA
HETILAP
XXXI. ÉVF. 22. SZÁM, 2019. JÚNIUS 7.
Forrás: trianon.uw.hu
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTHúszéves lett a SWANS Balett- és Tánciskola. A ma már több mint 130 növendéket számláló közösség az évfor-dulót nagyszabású gálával ünnepelte, melyen számos baráti egyesület is részt vett. A szombati gálán az iskola minden csoportja – a legkisebbektől a felnőttekig – kép-viseltette magát, és vendégek is érkeztek: így az Arany-metszés-iskolából, Lentiből, Pécsről, illetve Szerbiából, emellett felléptek a SWANS volt növendékei és a SOTE cheerleader csapata is.A hősökre emlékeztek a kiskanizsai Milleniumi Emlékparkban. Két kiragadott gondolat a szónokoktól…Tóth Nándor alpolgármester: Vannak olyan erkölcsi cselekedetek, amelyek tekinteté-ben nincs megalkuvás. Ilyen tett a hazáért, a nemzetért, a családért és a szeretteinkért feláldozott életre való közös emlékezés kötelezettsége, mivel ez tesz minket emberré, erkölcsi lénnyé azáltal, hogy nem hagyjuk a legnagyobb értéket, az emberi életet a fele-dés homályába hullani. Vitéz Erdős László: Ki őseit megtagadja, megtagadja őt a jövő nemzedéke. Nagyon kóbor eszmék kerülnek megint felszínre, ismét mételyezik a magyarságtudatot, nem beszélve arról, hogy félrevezetik az ifjúságot. A hamis történelmi tudat nagyon veszélyes, mert az a nemzet, amelyik elveszíti múltját, elveszti létjogosultságát a jövőre nézve.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVasemberekA miklósfai kisdiákok és a thúrysok lettek a legvitézebbek a Végvári Vasember Viadalon. A kilenc általános és öt közép-iskolai társaságnak elsősorban bátorság- és erőpróbákon kellett bizonyítania, de szórakoztató feladatokból sem volt hiány, majd a Hősök adott koncertet az Erzsébet téren. S a korábbi hetek álbalhéira, hisztijeire reflektálva: igen, ezút-tal is került fegyver fiatalok kezébe…, de azért háborúba nem indultak… Erről most sem volt szó. Kanizsa20IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely Szilárd Fotó: Gergely Szilárda hétHÉT törté nETEFotó: Gergely Szilárd
Még Svédországból is érkezett részt-vevő a batthyánys, landleros és irányis öregdiák-találkozóra szombaton. A 10. alkalommal megrendezett összejöve-telre öt osztály időzített érettségi talál-kozót. A rendezvény egyébként az ava-tások jegyében telt, hiszen a BLG-nek lett egy kézműves terme, és elkészült az iskola udvarán álló Pán-szobor is. A mostani BLG-sek és az öregdiákok ismét összecsaptak az iskola focipályáján. A barátsá-gos mérkőzés – az előző napok programjaihoz hasonlóan – a batthyánys, landleros és irányis öreg-diák-találkozót színesítet-te. Volt, aki Svédországból tért haza, hogy újra talál-kozzon az egykori osz-tálytársakkal. – ’59-ben jártam ide, akkor érettségiztem. Azóta egyszer-kétszer vol-tam ebben az épületben, de ilyen öregdiák-találko-zón még nem. Örültem, hogy ez a rendezvény egy-beesett az érettségi talál-kozónkkal, és itt tudtam maradni. Ez egy nagy élmény – árulta el Fónyad Péter.A nyugalmazott orvos adta át a kitüntetést az idei Pro Schola-díjazottnak. A végzős Tóth Tamás az elmúlt években rendszere-sen fotózott a BLG-s ren-dezvényeken, és az iskola stúdiójában is otthonosan mozgott. Az összejövetelen a néhai emblematikus taná-rokról ...