Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.51 MB
2020-12-22 11:13:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
270
699
Rövid leírás | Teljes leírás (248.66 KB)

Kanizsa 2019. 027-029. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 27. SZÁm, 2019. auguszSZtus 16.A Csó-tó reneszánsza12-13Fotó: Gergely Szilárd
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 27. SZÁm, 2019. auguszSZtus 16.A Csó-tó reneszánsza12-13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMegérkeztek a tankönyvek a Batthyány Lajos Gimnázi-umba. A kiadványokat nyomban elkezdték szétválogat-ni az iskolakönyvtár munkatársai a pedagógusok és a közösségi szolgálatukat teljesítő diákok segítségével. Az intézménybe idén összesen 7500 kötet érkezett, tájé-koztatott Balogh László, a BLG igazgatója. A batthyánys tanulók hamarosan, előre meghirdetett időpontban vehetik át a tankönyveiket – a 9. évfolyamig térítésmen-tesen. Jövőre már a 10., a 11. és a 12. osztályba járók közül is mindenki ingyen kapja a kiadványokat.A rovatcím ezúttal nem pontos: ez a nyár története. Dr. Szabados Gyula, aki az előző két ciklus fideszes többségű önkormányzatánál szolgált tanácsadóként, s vette fel fize-tését, úgy döntött, felmond, és saját politikai szervezetet alakít, mi több, szembemen-ve azokkal, akik nyolc éven át a megélhetését biztosították, elindul a választásokon – ellenzékiként. Ehhez a korábban az önkormányzat és a polgármester nevét rendre fel-használva gründölt, de „kiprivatizált” civil szervezetet használja fedősztoriként. A kam-pányra készülő egyesület első „komolyabb” megmozdulása egy flash mobnak csúfolt nyugdíjas taggyűlés volt a könyvtár előtt, a demokrácia védelmében – túlzó becslések szerint (az újságírókkal együtt) 12 résztvevővel… P.Á.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEOltalomSzent Kristófnak, az utazók védőszentjé-nek ünnepnapján – a hagyományoknak megfelelően – megáldották a járműveket (autókat, motorokat, bringákat) a Felsőtemplom és a Kórházkápolna előtt. A szenteltvízből bőven jutott mindenre és mindenkire. A Kanizsa kommentje: azért egy Szent Kristóf-érem sem árt a kocsiban, tárcában, no meg az imádság is sokat segít…Kanizsa7500IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd hétHÉT törté nETEFotó: Jancsi László
2019. 08. 16. | 3Ez volt a nyárTÁtáBorJúlius legvégén tábort szervezett diákjainak a Kőrösi Csoma Sándor Álta-lános Iskola Balatonmárián. A hét során játékosan komoly és sportosan vidám programokon vet-tek részt a gyerekek. A programban természete-sen balatoni csobbanás is szerepelt, emellett a Zala-erdő Zrt. munkatársai elő-adást tartottak a környe-zetvédelemről, a Netta-Pannónia Kft. szakemberei interaktív módon bemu-tatták a környezetbarát hulladékhasznosítást, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara pedig pálya-orientációs foglalkozáson próbált segíteni jövőjük tervezésében a fiatalok-nak. A gyerekek hajókirándulá-son is részt vettek a naple-mentében, a tábort pedig lábszépségverseny és zenés-táncos műsor zárta.KITŰNŐK Köszöntötték a kitűnőre érettségizett diákokat, aki-ket visszavár Kanizsára a város vezetősége. Idén 37 végzős középiskolás érte el a példaértékű eredményt, őket hívták meg a találko-zóra, melyen a város, az idősügyi tanács, a középis-kolák és a tankerületi köz-pont képviselői is részt vet-tek. Dénes Sándor polgármes-ter azt mondta: „ilyenkor az iskola, a város, a szülő elengedi a fiatalok kezét, akik elmenne...