Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.11 MB
2020-12-22 11:13:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
296
696
Rövid leírás | Teljes leírás (304.68 KB)

Kanizsa 2019. 030-033. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 30. SZÁm, 2019. szSZeptember 6.Kanizsa Aspetta Il Giro!12-13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA Magyar Fotóművészeti Alkotócsoport Országos Szö-vetségének javaslatára 2003 óta ünneplik a magyar fotográfia napját augusztus 29-én. A Kanizsa Fotóklub tagjai szinte elsőként csatlakoztak a kezdeményezéshez, és évről évre különleges kiállításokkal emlékeznek meg a napról. Ezúttal az alkotóközösség két tagja, Molnár Tibor és Varga Szilárd mutatkozott be cianotípiákkal, azaz kéknyomat technikával készült képekkel a HSMK-ban. Újabb infrastrukturális beruházás Nagykanizsán. Megkezdődött a Principális-híd rekonstrukciója, a munkálatokkal tavaszra végeznek a szakemberek. A közlekedőknek félpályás korlátozásra kell számítaniuk, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A felújítás során megújul a pályaszerkezet és kiszélesítik a hidat. Most a déli oldalt zárták le, az északi oldalon 2020 elején kezdődik a munka. – A felújítás eredményeként megújul a vasbeton pályaszerkezet, amely a déli oldalon 40 centiméterrel szélesebb lesz. A pályalemez új szigetelést kap, megújul a híd szegé-lye, szalagkorlátja, a járda és az út aszfaltburkolata – mondta el Zsirainé Moldován Cecília, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. projektmenedzsere.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEBeszédes…Elsős gyermeket vigasztal a tanítója… Vajon hány ilyen jelenet zajlott országszerte hétfőn? A szeptemberi becsengetéssel véget ért az aranyélet a diákoknak, 10 hónapig ismét az iskolapadokban kell teljesíteniük. Optimista jövőkép: lesz nyári szünet 2020-ban is…Kanizsa2IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TVa hétHÉT törté nETEFotó: Gergely Szilárd
2019. 09. 06. | 3program
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt2019. szeptember 13-14.16.Erzsébet tér1413Szeptember 14.SzombatSzeptember 13.PéntekKísérő programok12:0016:0016:0017:0018:3020:3022:30A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!• Európai Friss Kalandok- Zöldség-Gyümölcs népszerűsítő ROADSHOW • Thúry játszótér• Légvárak, Borutca • Vendéglátósok utcája• Árusok utcája • XI. Kanizsa Kupa Bridzs CsapatversenyKanizsai Bor- és Dödölle FesztiválHelyi és környékbeli előadók műsoraMegnyitóPortéka színpad - Törökülésben gyermekműsorAlakreform Edzés -Rubint Rékayesyes koncertLORD koncertKOZMIX koncert9:00-15:00 11:0012:0017:0018:0019:0020:0022:00I. Kanizsai Mézlovagrendi TalálkozóSzüreti felvonulásHelyi és környékbeli előadók műsoraBor- és Dödölleverseny eredményhirdetésVastag TamásTáncház a Zalagyöngye TáncegyüttesselQuimby koncertDJ LADAKísérő programok• Dödölle főzőverseny • Thúry Bora, borverseny• Thúry játszótér • Légvárak • Borutca• Vendéglátósok utcája • Árusok utcája • XI. Kanizsa Kupa Bridzs Csapatverseny • V. Kanizsai Mézes Nap - I. Kanizsai Mézlovagrendi TalálkozóKIEMELT TÁMOGATÓTÁMOGATÓK
2019. 09. 06. | 5A HÉT TÉMÁJA1939 tavaszától Hitler utasí-tására Goebbels propaganda-miniszter mindent elkövetett, hogy Varsót tüntesse fel háborús uszítónak a hazai és a nemzetközi közvélemény előtt. Elkezdődött: szeptember 1-jén Lengyelorszá-got megtámadták a németek. Folytatódott: 17-én lerohanták őket a szovjetek. Hat év alatt hat-millió polgárát veszítette Lengyel-ország. Ki kitől tanult? Hitler a Mein Kampfban leírja – így Tőkécz-ki tanár úr a kommunizmus áldo-zatainak egyik kanizsai emléknap-ján – amit Münchenben látott a bajor tanácsköztársaság idején. A kommunisták úgy teremtettek rendet, hogy összeterelték a jómó-dú polgárokat, falhoz állították és kivégezték őket. És Hitler akkor döbbent rá, az erőszaknak világ-történelem formáló ereje van. – Sok a patkány Magyarországon – ezt a választ adta Bangóné Bor-bély Ildikó egy interjúban arra a kérdésre, hogy szerinte miért nő a Fidesz támogatottsága. A vezető szocialista politikus által használt nyelvnek az a célja, hogy elszige-telje, megsemmisítse, dehumani-zálja, delegitimizálja azt, akiről szól. Goebbels beszélt így a zsi-dókról. A szélsőségek összeérnek.Kap okostelefonjára híreket? Csatlakozott már az egyik szol-gáltató free wifijéhez? Akkor ismeri, miről beszélek. Ha nem magunk keresünk rá arra, amit olvasni akarunk, akkor mások döntenek helyettünk. Akkor csak a Google Discover vagy a Microsoft Edge kezdőoldala-ként megjelenő MSN Hírek jut nekünk. Ahol 90 és 100 százalék közé tehető a balliberális média aránya. Mi ez, ha nem diktatú-ra? De ez a véleménybuborék nekik se jó. A valóság előli mene-külés vágyvezérelt gondolkodás-hoz, újabb és újabb kudarcokhoz vezet. Ki ad így a szavukra? A jelenség sajnos nem új. Tragikus példa rá a brit miniszterelnök ese-te. 1938-ban, a müncheni kong-resszuson a franciák és a britek odadobták koncnak Hitler elé Csehszlovákiát. Chamberlain bol-dogan tért haza Londonba, újsá-golva: Németország és Anglia között nem kerülhet sor soha töb-bé háborúra!Tapasztalta? Akik toleranciáról papolnak, azok a legtürelmetle-nebbek a tőlük eltérő véleménnyel. Tavasszal bemutatott életpárti film az Unplanned, címe a hírhedt Planned Parenthood (magyarul: „Tervezett Szülőség”) nevű szervezetre utal, amely egy amerikai abortuszklinika-hálózat. Tavaly 245 millió dolláros (74 milli-árd forintos) profittal zárta az évet, a momentumos Cseh Katalin a születésnapján adománygyűjtést szervezett a javára. A film Abby Johnson azonos című önéletrajzi könyvének adaptációja. Hatalmas erők mozdultak meg, hogy a hét-köznapi ember még a film reklám-jával se találkozhasson a televízió-ban vagy az interneten. Az Unplan-ned azonban így is kasszasiker lett, a forgatás költségeinek többszörö-sét hozta.Az amerikai mozikban a 17 éven aluliak csak szülő vagy gondviselő jelenlétében nézhetik meg. Míg az abortusz valóságát képernyőn bemutató jelenetet nem nézhetik meg egyedül, Amerika több álla-mában mehetnek a szülők tudta nélkül abortuszra a 17 éves kort még be nem töltött fiatalok. Miért nem játszik sztárszínész benne? Ha egy ismert színész szerepet vállalt volna ebben az életpárti filmben, valószínűleg soha többet nem kérik fel egyetlen szerepre sem Hollywood liberális rendezői. Idehaza? Életpárti színész emlé-kezik vígszínházi éveire: – Azért az ironikus megjegyzésekből is sok minden kiderült, ahogy például rácsodálkoztak, hogy „miféle” napilapokat olvasok. A tolerancia bajnokainak türel-metlenségére a példákat Önök is folytathatnák. PAPP JánosAkik nemrég a Fideszt vádolták: össze-kacsint a Jobbikkal, ma nem csak a Parlamentben pusziszkodnak össze. A szemkilövetők pártja Kanizsán is lenyúlná az egykori nemzeti radikálisokat (Fotó: MTI)Hallott vagy olvasott arról, hogy hazánk-ban diktatúra lenne, avagy nincs sajtósza-badság? Emlékszik? Nincs fékje az ellen-súlyoknak! Mindezt egy minapi évforduló juttatta eszembe. A második világháború 80 évvel ezelőtti kitörését jól előké-szítették. az ellenfelet azzal, „Vádold megamire te készülsz!” Varsó a háborús uszító! - sulykolta a nemzeti- szocialista propaganda miniszter, előkészítve a 1939. szeptember 1-jei német támadást (Fotó nac.gov.pl)A Lengyelországot felosztó 1939. augusztusi Molotov– Ribbentrop paktum névadói (középen és balra) egy 1940. novem-beri találkozásukon (Fotó nac.gov.pl)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésRádió 1 BALÁZSÉKROADSHOWélo kitelepülés 6-10 óra közöttSzeptember 9.NagykanizsaErzsébet tér
2019. 09. 06. | 7Aktuálisaz alapköveket…Hamarosan leteszikElfogadta a közgyűlés Nagykanizsa következő öt évre szóló kulturális ter-vezetét. A grémium a választások előtti utolsó soros ülésén több fontos kérdésben is döntött: a képviselők módosították a költségvetésről szóló rendeletet, valamint megszavazták a Helyi Választási Bizottság tagjait is. Megtartotta Nagykani-zsa képviselő-testülete utolsó soros ülését a válasz-tások előtt. A grémium, ha nem tart rendkívüli ülést, akkor a következő alkalom-mal már az októberben megválasztott képviselők-kel gyűlésezik. Dénes Sán-dor polgármester szerint az elmúlt öt év sikeres volt, mert sokat dolgoztak a városért. – Nagyon sok munkát végeztünk, felsorolni az összeset nyilván nem lehet. De azt kell mondjam: a kol-légáim, akik a polgármes-teri hivatalban vagy a város cégeinél dolgoznak, nagy-ban hozzájárultak ahhoz, hogy eredményesek legye-nek az ülések – fogalma-zott. – Ebben a ciklusban a város épült-szépült, nőtt a munkahelyek száma és sok fejlesztés megvalósult az utak, járdák javításától kezdve az óvodai felújítá-sokig.A Kanizsa TV-nek adott interjúban a polgármester szót ejtett a Modern Váro-sok Program nagyberuhá-zásairól is: mint mondta, ezeket már mindenki nagyon várja, de a háttér-ben sok egyeztetésre, engedélyeztetésre, s oly-kor módosításra volt szük-ség az időközben megnö-vekedett munkadíjak és egyéb költségek miatt. Hozzátette: a multifunkcio-nális sport- és rendezvény-csarnok, valamint a feren-ces látogatóközpont alap-kövét hamarosan leteszik, és elkezdődhet az építke-zés.A közgyűlésen a képvise-lők több fontos kérdésben is döntöttek. Egyebek mel-lett módosították a költ-ségvetést, elfogadták a víziközművek 2020-2034 közötti időszakra vonatko-zó, úgynevezett Gördülő Fejlesztési Tervét, valamint határoztak a jövő évi város-nap szervezésével kapcso-latos pályázat kiírásáról. A testület döntést hozott Nagykanizsa ötéves kultu-rális tervezetéről is. – A kultúra nem áru, de ára van, és ez a hosszabb távú befektetés megéri – kezdte Balogh László, a humán bizottság elnöke. Egy városban a kulturális identitás lehet az egyik leg-fontosabb megtartó erő, amely a helyieket ideköti, s akár a fiatalokat is vissza-vonzza. Emellett kell, hogy legyen a városnak egy művészeti térképe.A fesztiváloknak ma trendje van, amivel Kanizsa szeretne értékes és szóra-koztató módon lépést tar-tani. A hagyományos ren-dezvények mellett a mint-egy ötvenoldalas szakmai anyag a tavaly nagy sikert aratott OHMYDEER-re is kitér: a Csónakázó-tó mel-lett megtartott nemzetkö-zi dzsembori köré a tervek szerint egy brandet is kiépí-tenének a jövőben.– Nem szabad elfeled-keznünk arról sem, hogy a kanizsaikumok tárházát tovább kell gyarapítani – tért rá a tervezet következő témájára Balogh László. – Ez pedig nem csak a város vezetőinek a feladata – vár-juk az itt élők ötleteit, javas-latait, hogy szerintük milyen helyi értékeinkre lenne érdemes felhívni a figyelmet.A Halis Istán Városi Könyvtár felsővezetői pályázatának kiírásáról is döntöttek a képviselők. A tisztség 2020. február else-jétől 2025-ig szól, a jelent-kezéseket november 29-ig várják, majd jövő év január-jában, már az új tagokból álló képviselő-testület hoz döntést az ügyben.A fesztiváloknak ma trendje van, amivel Kanizsa szeretne értékes és szórakoztató módon lépést tartani (Fotó: Gergely Szilárd)Az utolsó soros ülésA közgyűlés utolsó soros ülésén számos fontos kérdésben döntött
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI Központ„CIÁN” – Molnár Tibor és Varga Szilárd, a Kanizsa Fotóklub tagjainak kiállításaMegtekinthető: szeptember 20-ig.„A KULISSZÁK MÖGÖTT” – Balogh Krisztián gasztrofotó kiállításaMegtekinthető: szeptember 15-ig.Szeptember 6. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor.A részvétel díjtalan.Szeptember 7. (szombat) 17 óraMESEVARÁZS – a Savaria TSE táncszínházi előadásaTáncos utazás a mesék birodalmába.Belépődíj: felnőtt: 3000 Ft, diák,nyugdíjas: 2500 Ft.A jegyek megvásárolhatók a sticket.huoldalon, valamint a HSMK jegypénztárában.Szervező: a Savaria TSESzeptember 11., 18., 25. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vaj-da Margit.Jelentkezni és érdeklődni leheta 30/616-08-47-es telefonszámon.Szeptember 11. (szerda) 18 óraGERY TESTKÖZELBŐL – közönségtalálkozó és előadás a népszerű videóbloggerrelBelépődíj: elővételben 2000 Ft, a helyszínen az előadás napján 2500 Ft.Szeptember 12. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.MedgyASZAy HázSzeptember 12. (csütörtök) 18 óra„VÁSZONRA ÍRT GONDOLATOK, ÉRZÉSEK”Héra – Tokorcsy Ilona festménykiállításának megnyitójaMegnyitja: Járási Ildikó iparművész,galériavezető.Közreműködik: dr. Tokorcsy Katalin, Németh Ferenc hegedűművész, zenetanárA belépés díjtalan. Szeptember 14. (szombat) 9-15 óráig V. KANIZSAI MÉZES NAPI. KANIZSAI MÉZLOVAGRENDI TALÁLKOZÓAz előadások ideje alatt a helyszínen mézkós-toltatás, méz, mézes italok, mézes sütemé-nyek és méhészeti eszközök vására.További információ:Somogyi Gyula elnök: 30/287-8410.A belépés díjtalan.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázSzeptember 7., 14. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozások6-8 éves gyermekek jelentkezését várják.Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpeda-gógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hóSzeptember 12. (csütörtök) 19 óraJazz klubSARA DOWLING (UK)-GAYER MÁTYÁS DUÓ Belépődíj: 1000 Ft.ProgramajánlóSzept. 7-8. 15:00 AZ oroSZláNKIrály szinkr., kalandfilm Szept. 7-8. 15:30 A MANCS őrJárAT szinkr., animációs filmSzept. 5-11. 17:00 HAláloS IRAMBAN: HOBBS & SHAW szinkr., akciófilmSzept. 5-11. 17:15 és 20:00 AZ - MÁSodIK FEJEZet szinkr., horrorSzept. 5-11. 19:30 táMAdáS A FEHér HÁZ elleN 3. - A védANgyAL BUKÁSA szinkr., akció/thrillerSZepteMBer 5- SZepteMBer 11. MűsoraA horrorfilmek királyaAz AZ minden idők egyik legsikeresebb horrorfilmje. A folytatás ismét Stephen King regénye alapján, az első rész összes közreműködőjével készült, és már megérkezett a hazai mozikba. A történet főhősei a Vesz-tesek Klubja tagjai, akik legyőzték a kísérteties Pennywise bohócot. A gonosz azonban elpusztíthatatlan… 27 évvel később egy telefonhívás ébreszti mindannyiukat: Derryből keresik őket, ahol újra elkezdődtek a megmagyarázhatatlan eltűnések, a kisváros utcáit és házait ismét hatal-mába kerítette a rettegés. A Vesztesek hűek egykori fogadalmukhoz. Hazamennek, hogy újra szembenézzenek a lisztes képű, festett arcú, kacsázó léptű borzalommal.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 09. 06. | 9KultúraMinden évben mást helyeznek a középpontba a Mesterségek Ünnepén – a szervezők választása idén a lábbelikre és a szegedi papucsra esett. Ennek apropóján hirdetett kreatív pályázatot a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Szegedi Papucsért Ala-pítvány. A felhívásra két kategóriában vártak ötle-teket: a kézművesek csak némileg módosíthattak a hagyományos szegedi papucson, a dizájnerek – akik közt Bognár Angéla is megmérettette magát – teljesen szabad kezet kap-tak.– Az alapgondolatom az volt, hogy a tradicionális jellemzőket megtartom, de egy kicsit korszerűsítek rajtuk – avat be a részletek-be. – A jól ismert formán ezért nem változtattam: a papucsnak van egy kis sar-ka és a felső része többnyi-re zárt, ugyanakkor az orrát megnyitottam. A legré-gebbi papucsokra jellemző pöttymintát olyan három-dimenziós lyukakként kép-zeltem el, amelyekbe a későbbiek során akár különböző színű és méretű pomponokat is lehet tűzni.Angéla szerint korunk divatjának egyik legna-gyobb vívmánya az öltözé-kek személyre szabhatósá-ga, amely ma már egyre inkább megjelenik a vásár-lói igények között is. A papucsot díszítő elemek eleget tesznek ennek a kri-tériumnak, ráadásul növe-lik a lábbeli felhasználási lehetőségeit is, hiszen ele-gáns és bohém szetthez is fel lehet venni. Ha pedig a birtokunkban van egy jól variálható darab, az nem-csak a pénztárcánknak, hanem a természetnek is megkönnyebbülést jelent.– Az öko-tudatosság a magánéletemben és a munkámban is meghatá-rozó. A divatipar toplistás ágazat a környezetszen�-nyezésben, ezért is fontos, hogy amit tervezek, annak az ökológiai lábnyoma a lehető legkisebb legyen. A szegedi papucsomat ezért valódi bőrből készítettem, és mellőztem mindenne-mű műanyagot vagy fémet. Egyrészt azért, hogy tartós legyen, másrészt azért, hogy ha a papucs hosszú évek múltán elhasz-nálódik, akkor teljesen lebomoljon, és ne terhelje felesleges hulladékkal a bolygót.Kezdő cipősként a terve-zési folyamat, az anyagok összeállítása és a modelle-zés három-négy hetet vett igénybe, magának a papucsnak az elkészítése pedig három napot. Angé-la – követve az elődök pél-dáját – mindent kézzel készített. A hagyományos eljárástól mindössze annyi-ban tért el, hogy nem egy, hanem két kaptafát hasz-nált: azokra húzta rá a ned-ves, formára szabott bőrt, így a lábbelik végleges for-mája szabásvonalak nélkül, a száradás során rögzült. A talp becsiszolásához Kani-zsán egy helyi cipésztől, Horváth Barnától kapott segítséget.– A pályázatra az utolsó pillanatban jelentkeztem, így rohamtempóban kel-lett megtervezni a teljes kollekciót. Tartottam attól, hogy a zsűri nem találja majd elég újszerűnek a végeredményt, de téved-tem: tetszett nekik, hogy a tradicionális vonal megőr-zése mellett, a személyre szabhatóság révén számos lehetőség rejlik benne, és az eredetitől eltérően nem pusztán egy-egy alkalom-mal lehet belebújni.A Moholy-Nagy Művé-szeti Egyetem végzősének tavaly több kiállítása is nyílt Nagykanizsán. Mint mond-ja, szívesen visszatérne a szülővárosába vagy Zalá-ba, mivel a vidéki környe-zetet sokkal élhetőbbnek, barátságosabbnak tartja, mint a mindig nyüzsgő fővárost. Jelenleg textilter-vező mesterszakon tanul, mellette egy cipőtervező-nél dolgozik. A tervei közt szerepel, hogy tovább építgesse a saját márkáját, és az minél több helyen, így Nagykanizsán is elérhe-tővé váljon, emellett sze-retné, ha az emberek nagyobb figyelmet fordíta-nának ruhák vagy kiegészí-tők vásárlásakor a környe-zettudatosságra.NEMES DóraNem egy kapta-fára készült, és az ökológiai láb-nyoma is kicsi annak a szegedi papucsnak, amellyel a nagy-kanizsai Bognár Angéla megnyer-te a Népművé-szeti Egyesüle-tek Szövetségé-nek pályázatát. A Moholy-Nagy Művészeti Egye-tem végzőse a 33. Mesterségek Ünnepén vette át az elismerést a tradicionális lábbeli újra- gondolásáért.a szegedi papucsotBognár Angéla szeretné, ha az emberek nagyobb figyelmet fordítanának ruhák vagy kiegészítők vásárlásakor a környezet- tudatosságra (Fotó: Gergely Szilárd)ÚjraálmodtaA szegedi papucs – amely kiemelkedő nemzeti érték, 2004 óta védettséget élvez – a szegediek egyik legjellemzőbb viselete volt a 19-20. században. Készítésének módja és divatja a török hódoltságig nyúlik vissza. Jellegzetes-sége a magas sarok, valamint a bársony papucsfej pipacsos, kalászos, búzavi-rágos hímzése. A lábbeli a két világháború között Szeged egyik jelképévé vált. (Forrás: szegedi.ertekek.hu)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtFotó: Jancsi LászlóA program az „Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán” elnevezésű, KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁRO S ÖNKORMÁ NYZATA„AZ IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN”ünnepi hét és a Családok Éve alkalmából VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁ ZATOT HIRDET„Ágaink egybecsavarodtak, gyökereink összefogóztak,…” címmelPályázat tárgya:Versek, novellák a család, az otthon, a többgenerációs együttélés lelki és társadalmi fontosságáról.Pályázati kategóriák:I. Gyermek- és ifjúsági kategóriaa) általános iskola alsó tagozat (6-10 év)b) általános iskola felső tagozat (11-14 év)c) középiskola (14-18 év)II. Felnőtt kategória (18 év -)Pályázati feltételek:Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 5 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket név és pályázati kategória megjelölésével az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Beadási határidő: 2019. szeptember 25. Az alkotások az ünnepi rendezvénysorozat keretében kerülnek díjazásra.Kategóriánként a legeredményesebb pályamunkák a Kanizsai Antológia 2019 decemberében megjelenő 20. számába is bekerülnek.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.P Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 20. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az aláBBi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 20. számában, 2019 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2019. október 24. (csütörtök) 16.00 óráigVajon Ön tudja... milyen hatással lehet Nagykanizsára és környékére a klíma változása? ... mit tehet a klíma változásából eredő hatások csökkentése ellen?... mivel járulhat hozzá a klímaváltozás mérsékléséhez?Látogassa meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város klímasátrát a 16. Kanizsai Bor- és Dödölle fesztiválon!A Klímatotó kitöltése közben mindezen kérdésekre választ kap, és még nyerhet is.Ötleteivel, észrevételeivel segítse városunk klímastratégiájának elkészítését!
2019. 09. 06. | 11hirdetés
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPgiro2020 több szempontból is meg-határozó év lesz a magyar kerékpá-rozás történetében. A Balatoni Brin-gakör és a Tisza-tó körüli kerékpár-út építése, valamint más fejleszté-sek mellett Magyarországra érkezik a Giro d’Italia. A világ egyik legran-gosabb országúti kerékpáros verse-nyének mezőnye kicsivel több, mint nyolc hónap múlva rajtol Budapest-ről, ahonnan Győr, Székesfehérvár és a Balaton érintésével érkezik Nagykanizsára 2020. május 11-én.– A Giro fantasztikus lehetőség az országnak – kezdte Révész Máriusz, az úgynevezett Grande Partenzát, azaz a verseny nagy rajt-ját szervező bizottságnak az elnö-ke. – A Giro d’Italiát közvetítő média révén megmutathatjuk hazánk leg-szebb tájait a nagyvilágnak: tavaly 198 országban mintegy 810 millió-an kísérték figyelemmel a képer-nyőkön keresztül a sprintereket. Olaszországban az egyes szakaszo-kon átlagosan 300-400 ezren druk-kolnak a helyszínen. Akik részt vet-tek már ilyenen, elmesélték, hogy fantasztikus élőben nézni a futa-mot – az egész olyan, mint egy nagy fieszta, és mi azt szeretnénk, ha ebben minél több magyarnak része lenne.A közösségi élményen túl a hazai szervezők a magyar kerékpáros kul-túra fellendítését is remélik, hang-súlyozta az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Ezt szimbo-lizálja a Giro Hungary 2020 új logó-ja, amelyen a Szabadság-szobor sti-lizált változata egy rózsaszín kerék-párt emel a magasba.– A Giro nem csak a magyar kerékpáros versenysportról szól. Hosszan tartó hatása lehet a közle-kedési kultúra fejlesztésére, ennek érdekében különböző korosztá-lyoknak szóló iskolai programok elindítását tervezzük. Emellett a biciklis turizmusra is nagyobb hangsúlyt fektetnénk, illetve az amatőr kerékpáros versenyek és az olyan helyi klubok munkájának támogatására, mint amilyenek itt, Nagykanizsán is működnek, és rendszeresen bevonják a program-jaikba a lakosságot.Révész Máriusz elmondta: abban, hogy a Giro d’Italia magyarországi útvonalának harmadik szakasza és egyben befutója itt legyen, nagy szerepet játszott a város vezetősé-gének lelkes lobbija, továbbá Nagy-kanizsa földrajzi elhelyezkedése és a sármelléki repülőtér közelsége, ugyanis Kanizsa után Szicíliában Mintegy tízezren vár-ták a Girót az Erzsé-bet téren múlt csütör-tökön. A versenyt nép-szerűsítő minifeszti-válon olyan sztár-együttesek léptek fel, mint a Kiscsillag, a WellHello és a Halott Pénz, másnap pedig látványos, olykor haj-meresztő bringás trükkökkel nyűgözték le BMX-esek a kani-zsaiakat. A kétnapos Kanizsa Aspetta Il Giro („Kanizsa várja a Girót”) elnevezésű rendezvény előtt arról tartottak sajtótájé-koztatót, mit várhat a nagyszabású sport-eseménytől Magyaror-szág és Nagykanizsa.Aspetta Il Giro!Kanizsa
2019. 09. 06. | 13girofolytatják a tekerést a bringások. Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő hozzátet-te: a döntéshozók számba vették azt is, hogy a kerékpározásnak van múltja, jelene és jövője Nagykani-zsán.– Országúti kerékpározásban baj-nokcsapattal is büszkélkedett a város, nemrég pedig alakult egy olyan egyesület, a Limitless Team – XCO Nagykanizsa, amely máris komoly eredményeket ért el itthoni és nemzetközi kupafutamokon, Európa-bajnokságokon az ifjúsági vagy alacsonyabb korcsoportok-ban. Nem beszélve azokról a helyi szervezetekről, amelyek rendre több száz embert megmozgatnak kisebb-nagyobb összejöveteleik, kirándulásaik alkalmával.Cseresnyés Péter szerint azért is fontos, hogy a Giro d’Italia mezőnye Nagykanizsára érkezik, mert a városnak ez nagy segítség a helyi értékek népszerűsítésében, hatá-ron innen és túl.– Tavaly nyáron egy úgyneve-zett study tourt szerveztünk hazai és külföldi újságírók számára azzal a céllal, hogy nemzetközi színté-ren is bemutassuk, milyen lehető-ségeket rejt Murafölde a kerékpá-ros turisták számára – emlékezte-tett. – Már most is sok olyan szállás várja őket a környéken, amely kife-jezetten nekik kínál szolgáltatáso-kat, de a palettát szeretnénk tovább színesíteni. A következő időszakra olyan új attrakciókban gondolkodunk, mint a Lendvát érintő Mura kerékpáros túraútvo-nal, valamint a Kis-Balaton-kör, amelyet fesztivállal is népszerűsí-tenénk.Nagykanizsa néhány éve célul tűzte ki: a régió kerékpáros főváro-sa lesz. Ennek érdekében számos beruházás történt, például a Csó-nakázó-tó környékén. Az XCO-pálya és a tó körüli, futásra és bicik-lizésre egyaránt alkalmas körsé-tány mellett új kerékpárutakat ala-kítottak ki, vagy régieket hosszab-bítottak meg a városban és a tér-ségben.– A tervezett fejlesztések közül ki kell emelni a multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnokot, amelynek a szomszédságában egy fedett kerékpáros körpálya épül – mondta a sajtótájékoztatón Dénes Sándor polgármester. Ez a velodrom szintén egy ugródeszka lehet Kanizsának, hiszen az ország-ban Budapesten és Debrecenen kívül csak itt lesz lehetőségük a bringásoknak ilyen körülmények közt edzeni.A polgármester hangsúlyozta: a város mindent megtesz annak érdekében, hogy felkészüljön a Giro d’Italia 176 fős mezőnyének, a sportolók kísérőinek és a nemzet-közi médiának a fogadására. Miután Nagykanizsa történetében még nem fordult elő ekkora volu-menű esemény, ezért a tervek sze-rint 2020. május 11-én rövidített tanítási napot, esetleg tanítás nél-küli munkanapot tartanak majd az iskolákban, hogy a versenyt minél több fiatal megnézhesse. Dénes Sándor úgy véli, az élmény hatásá-ra talán még többen kedvet kap-nak ahhoz, hogy nyeregbe pattan-janak, s beiktassák a rendszeres mozgást a mindennapjaikba. Nem beszélve arról, ha többen kerekez-nek, az a környezetnek is jó: az Európai Parlament idei felmérése kimutatta: a közlekedés a teljes uniós szén-dioxid-kibocsátás csaknem 30 százalékáért felelős…A Giro d’Italiát szervező olasz és magyar szakmai stáb folyamato-san tartja a kapcsolatot. A közel-múltban Nagykanizsán is járt egy csapat Mauro Vegni versenyigaz-gatóval, hogy a részletekről, így az útvonalról, a célvonal pontos helyéről és az egyéb teendőkről egyeztessen. Radics Bálint, a Giro Nagykanizsa 2020 vezetője koráb-ban azt mondta: a résztvevők a Balaton irányából a 7-es főúton érkeznek a dél-zalai városba, és az elkerülő szakaszon keresztül egé-szen a Kemping utcáig tekernek. Onnan a Király utcai körforgalmat érintve a Deák tér felé mennek, mivel a Bankpalota magasságá-ban lesz a befutó.A Giro története egészen 1909-ig nyúlik vissza, azóta minden évben megrendezték, kivéve a két világháború alatt. A versenynek nagy hagyománya van, és igazi örömünnep az olaszok körében – ebből a megfontolásból Magyar-országon több Giro-váró fesztivált is rendeznek. A sort Nagykanizsa nyitotta egy kétnapos rendezvén�-nyel. A Kiscsillag, a WellHello és a Halott Pénz koncertjére a becslé-sek szerint csaknem tízezer kani-zsai bulizott az Erzsébet téren. Másnap látványos, szaltókban és egyéb trükkökben gazdag bemu-tatókkal várta az érdeklődőket a kétszeres Guinness-világrekorder, Hegedűs „Hege” László, vala-mint a Gizmosport BMX csapata. A Giro-váró programok szeptember-ben folytatódnak: a dödöllefeszti-válon bárki felkeresheti a Giro d’Italia Nagy Rajt sátrát és a Giro Roadshow kisbuszát, ahol egy kerékpár és a virtuális valóság segítségével végigtekerhet a néhány percbe sűrített, magyaror-szági szakaszokon.NEMES DóraSzeptember 9-én indul a Bringázz a munkába! kampány, amelyet idén szintén a Giro-várás szellemében hirdetnek meg: a résztvevők közül ezren a verseny színét tükröző, rózsaszín pólót nyernek, a legszerencsésebbek pedig exkluzív helyszí-neken nézhetik meg a befutókat Magyarországon és Olaszországban.Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésCSÓ-TÓ KÖRAVATÓ FUTÁS(ÉS TEKERÉS)FUTÓ ÉS KERÉKPÁROS SÉTÁNY ÁTADÁSAVárosunk és szeretett Csónakázó-tavunk ismét új attrakcióval gazdagodott.A kirándulni, sportolni vágyók egy új sétányon kerülhetik meg csodás tavunkat.Avassuk fel együtt a sétányt!Tekerjük, fussuk körbe a tavat közösen!17:30PROGRAMA rendezvényen frissítő sátor várja a résztvevőket, valamint minden résztvevő jelképes kanizsai ajándékot kap! AVASSUNK, MOZOGJUNK, SPORTOLJUNK EGYÜTT!Szeptember 11. (Szerda) - 17.30Csónakázó-tóRövid ünnepélyes átadó, szalagátvágás(Büfé és játszótér mellett) majd a kerékpáros kör indítása, ezt követően aCSÓ-TÓ KÖR - AVATÓ FUTÁS indításaAz se maradjon otthon, aki sétálna egy nagyot a tó körül!
2019. 09. 06. | 15nálunkKARINTIAI BARANGOLÁS2019. szeptember 14.Részvételi díj: 9.500 Ft/főKlagLAGeNFuRT - MINIMundus és a WöRThi-tó2019. szeptember 21.Részvételi díj: 9.200 Ft/fő PISzTRÁNGFeszTIvál TAPOLcán 2019. szeptember 28.Részvételi díj: 3.900 Ft/főSzeNT MÁRTON-NAPI vIGASSÁG hOLLókőn2019. november 9.Részvételi díj: 8.500 Ft/főDÉ L-OLASZORSZÁG KINCSEI2019. szeptember 11-16. (5 éj)San Marino - Assisi - Castelli Romani – Nápoly - Pompei - Capri sziget - SorrentoRészvételi díj: 110.700 Ft/főA TOSZKÁN TÁJ SzeRELMESEINEK2019. október 8-13. (5 éj)Részvételi díj: 92.700 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.HAMAROSAN ÉRKezNEK AdveNTI PROGRAMJAINK…BécS, GRAZ, BécSÚJheLY, POZSONY, SALZBURG,LJUBLJANA, BLed, TRIESZT, ZÁGRÁB…www.lovaszbusz.huA Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság Horváth Jácint által benyúj-tott kifogás elbírálása tárgyában meghozott 18/2019. (IX. 04.) számú határozatának rendelkező része:A Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság Horváth Jácint által benyújtott kifogásnak helyt ad.Megállapítja a jogszabálysértés tényét, mert a Kanizsa Lokálpatri-óta Hetilap 2019. 08. 30-i számának 11. oldalán megjelent „Bemutat-koztak…- Törvénysértéssel kezdték!” címmel megjelent és az újság internetes oldalán is közzétett írás sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó alapelvet.A Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, továbbá a Ve. 152. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kötelezi a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap felelős szer-kesztőjét, Péter Árpádot, hogy a határozat rendelkező részét a Kani-zsa Lokálpatrióta Hetilap legközelebbi számában a jogsértő közlés-hez hasonló módon, illetve a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap interne-tes oldalán a határozat közlésétől számított három napon belül a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.www.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huHírek, egykattintásra!Helyt adtak a kifogásnakhatározataA választási bizottság
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán csont nélküli sertéskaraj 1520-1550 Ft/kgalma 120-160 Ft/kgpaprika 420-650 Ft/kgkelkáposzta 500-550 Ft/kgcsemege kukorica 120-150 Ft/cső30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletJövő heti véradások09. 10. 11:00-13:00 Pannon Egyetem Nagykanizsa 09. 10. 14:30-16:30 Hevesi Sándor Általános Iskola 09. 12. 11:00-13:00 Bazárudvar 09. 12. 14:30-16:30 Központi Rózsa Óvoda 09. 13. 14:00-18:00 VárosházaAdj vért, és ments meg három életet!2019. szeptem-ber 7.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52120:00-08:002019. szeptem-ber 8.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40319:00-06:002019. szeptem-ber 9.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002019. szeptem-ber 10.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002019. szeptem-ber 11.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. szeptem-ber 12.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. szeptem-ber 13.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-07:00VegyesJó minőségű új és használt ruhák egyben vagy darabonként, olcsón eladók. Far-merek: hosszú és rövid, 36-42-es méretig, sok színben, vastag, vékony nadrág, téli dzsekik, pulóverek, hosszú és rövid ujjú blúzok, egész ruhák vékony testal-katra, függönyök, asztmás betegeknek párásító berendezés. Érd.: 06-30/958-7390.Építkezéshez faanyag (deszka, oszlop) és 2 db gázpalack eladó. Érd: 06-20/519-5305.TársHatvanas úriember keres Nagykanizsán vagy a környékéről barátnőt, szeretőt, rövid vagy hosszabb távra. Mindenre nyitott vagyok, minden megoldás érde-kel. Leveleket a gyork@citromail.hu email-címre kérem.
2019. 09. 06. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókSzeptember 9.1585. szeptember 9-én született Richelieu bíboros1739. szeptember 9-én született Luigi Gal-vani olasz fiziológus, orvos, az elektromos-ságtan egyik megalapozója1901. szeptember 9-én halt meg Henri de Toulouse-Lautrec francia festőművész, grafikus1928. szeptember 9-én emelkedett fel Asbóth Oszkár helikoptere2003. szeptember 9-én halt meg Teller Ede atomfizikus, az atombomba atyjaSzeptember 10.1845. szeptember 10-én szabadalmaztatta Elias Howe varrógépét. A feltaláló megsaj-nálta feleségét, hogy egész nap görnyed Szeptember 11.1881. szeptember 11-én született Asta Niel-sen, a némafilm nagy sztárja, a filmtörténet első szexbálványa1885. szeptember 11-én született D. H. Law-rence. A 20. századi angol írót „halálakor egy tehetségét elpazarolt őrültnek tartot-ták”1919. szeptember 11-én halt meg Csáth Géza író, orvos, pszichiáter, pszichoanaliti-kus, zenekritikus, zeneszerző, Jász Dezső bátyja és Kosztolányi Dezső unokatestvére1941. szeptember 11-én kezdték meg a Pentagon építésétSzeptember 12.1888. szeptember 12-én született Tersánsz-ky J. Jenő. Zelk Zoltán szerint „Az ő meséin átizzik az elérhető valóság és az elérhetet-len lélek”1913. szeptember 12-én született Jesse Owens, aki négy aranyérmet nyert az 1936-os berlini olimpián1921. szeptember 12-én született Stanislaw Lem lengyel science fiction-író. Könyvei 41 nyelven, több mint 27 millió példányban keltek el. Szerinte: „Ha az emberiségnek több humora lett volna, minden másképp alakult volna.”Az elELőző HETi REJTvény mEGfEJTéSE: Sose bánkódj, hogy elmúlt a nyár! Ha nem így lenne, nem jöhetne a következő.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 13.00-13.30-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatá-si Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. október 3. (csütörtök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatá-si Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemény leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 24 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.912,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.09.12. 10.00-11.00-igA pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogávalrendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes sza-bályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatáro-zott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendel-kezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerü-lő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfo-gadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitölté-sével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymáso-latátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapte-rületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfo-gadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem kül-dünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírás-ban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatal-mazottja is képviselheti.A licitálás induló összege:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagy-kanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérle-téről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2019. 09. 06. | 19önkormányzatSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendel-kező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Ady E. u. 20. 1/10.A lakás alapterülete: 33 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.173,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 08.00-08.30-ig2. Nagykanizsa, Csengery u. 12. 1/6.A lakás alapterülete: 49 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.674,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 08.30-09.00-ig3. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 1/23.A lakás alapterülete: 51 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.378,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 09.00-09.30-ig4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 2/38.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 18.164,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 09.00-09.30-ig5. Nagykanizsa, Múzeum tér 5/A. 2/13.A lakás alapterülete: 39 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.414,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 13.00-13.30-ig6. Nagykanizsa, Rózsa u. 13. 9/55.A lakás alapterülete: 50 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.550,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 08.00-08.30-ig7. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/A. 2/2.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.210,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 09.00-09.30-ig 8. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. 4/1/1.A lakás alapterülete: 75 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 43.575,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 14.00-14.30-ig 9. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 5. 1/7.A lakás alapterülete: 49 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.685,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 13.30-14.00-ig 10. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. 3/4.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 1+2 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.875,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 14.30-15.00-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bér- lakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora szeptember 7-13.Szeptember 7., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:30 Híradó, 01:45 Lovas magazin, 02:15 Látoga-tó, 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:00 Híradó, 08:15 Lovas magazin, 08:45 Látogató, 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Székely konyha, 19:10 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 Nagykanizsai Futsal Club – REAC NB II-es futsal mérkőzés, 20:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó.Szeptember 8., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Székely konyha, 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:20 Nagykanizsai Futsal Club – REAC NB II-es futsal mérkőzés, 02:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 07:10 Székely konyha, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Nagy-kanizsai Futsal Club – REAC NB II-es futsal mérkőzés, 09:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapo-zó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:10 Sztárportré: Rakonczai Imre, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 20:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 20:50 Lapozó. Szeptember 9., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Sztárportré: Rakonczai Imre, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 02:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 02:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:40 Sztárportré: Rakonczai Imre, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Kani-zsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:20 Lapo-zó, 12:00 Nagykanizsai Futsal Club – REAC NB II-es futsal mérkőzés, 13:10 Sztárportré: Rakonczai Imre, 13:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipet-nyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 FC Nagykanizsa – Hévíz SK NB III-as labdarúgó mérkőzés, 21:35 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:40 Lapozó.Szeptember 10., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 FC Nagykanizsa – Hévíz SK NB III-as labdarúgó mérkőzés, 03:20 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 03:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Hír-adó, 08:20 FC Nagykanizsa – Hévíz SK NB III-as labdarúgó mérkőzés, 09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 10:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:55 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 FC Nagykanizsa – Hévíz SK NB III-as labdarúgó mérkőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturá-lis magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:35 Hír-adó, 20:50 Sztárportré: Wolf Kati, 21:20 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 11., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 Sztárportré: Wolf Kati, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturá-lis magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők maga-zinja), 08:45 Sztárportré: Wolf Kati, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Sztárportré: Wolf Kati, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő soro-zat), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Szeptember 12., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kulturális maga-zin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színhá-zi magazinja), 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 13., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról… (ismeretter-jesztő sorozat), 02:15 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Forgó-színpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Madarat tolláról… (isme-retterjesztő sorozat), 13:25 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Lovas magazin, 20:00 Székely konyha, 20:30 Híradó, 20:45 Generációnk (nyugdíjas magazin), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 09. 06. | 21SportFC Nagykanizsa (5.)–IIIiii. Kerületi TVE (1.) 0-3 (0-2)NB III Nyugati csoport labdarú-gó-mérkőzés, 5. forduló. Nagykani-zsa, 350 néző. Vezette: Takács Ryan Lee. (Legeza, Rigó M.). G.: Sili (4.), Nikházi (18.), Rabatin (57.). Kiállítva: Kovács Gy. (Nagykanizsa, 61.)FC Nagykanizsa: Borsi – Simon-falvi, Major, Gerencsér A., Horváth B. - Kretz (Béli M., 52.) - Szegleti, Kovács Gy., Hampuk (Herzsenyák, 52.), Lőrincz (Bagó B., 67.) – Vitt-man. Vezetőedző: Barna László.A kanizsaiak ellen a III. Kerületi TVE azt a „módit” tudta alkalmazni, amely az FCN-re jellemző, vagyis korán vezetést szereztek, sőt, azt nem sokkal később növelni tudták. A 4. percben egy remek, védők közötti meredek kiugratás után Sili Luka talált be középről, majd Nik-házi Márk is a védők vonalán áthá-mozva magát jegyzett találatot. A két gól között azért volt Lőrincz Bencének is ziccere a hazaiak részé-ről, de a piros-kékek, ahogy abból, úgy a későbbi lehetőségeikből sem tudtak eredményesek lenni.A meccs 57. percében egy kapu-fáról kipattanó lövést Rabatin Richárd továbbított egyből a háló-ba jó 12 méterről, így már három-gólos volt Kemenes Szabolcs legénységének előnye. Innentől a találkozó képe igencsak nyögve-nyelősnek tűnt a hazaiak szem-pontjából, és Kovács György máso-dik sárgája után inkább már arra kellett ügyelni, nehogy az egy esz-tendővel ezelőtti eredmény megis-métlődjön a két gárda között, csak ezúttal a „kerületiek” számára... Szegleti Gergely a találkozó utolsó pillanataiban még hibázott egy nagy helyzetben, összességében azonban Óbuda patinás egyesüle-te biztosan győzött a forduló előtt rangadónak kikiáltott találkozón.– Nem számítottam arra, hogy ennyire nem lesznek a játékosaim koncentráltak védekezésben, főleg egy jó játékosokból álló ellenfél ellen – mondta el Barna László vezetőedző. – Voltak azért lehetőségeink, amelyekből nem tudtunk gólt lőni. Bántó volt, hogy egyszer sem tudtunk betalálni, és biztos, hogy a Hévíz ellen ezt nem engedhetjük meg magunknak, mivel a fürdővárosiakkal szemben is rangadó elé tekintünk.Nincs megállás tehát a bajnok-ságban, amely zalai rangadóval folytatódik vasárnap 16 órától az Olajbányász-sporttelepen: az FC Nagykanizsa a nyáron felkerült Hévíz SK-t fogadja.POLGÁR LászlóGyőzelemmel kezdte második NB II-es idényét a Nagykanizsai Futsal Club együttese, a kanizsaiak – miként tavaly, úgy idén is – a REAC gárdáját múlták felül.Nagykanizsai Futsal Club–reaC 8-2 (4-1)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 1. forduló. Nagykani-zsa, 150 néző. Vezette: Wittner (Karsai, Blum). G.: Bogyó K. (6.,18.,22.), Horváth E. (12.,25.), Szakmeiszter J. (16.,27.), Szak-meiszter Á. (37.) illetve Sütő (14.), Hornok (40.)NFC: Szakmeiszter Á. - Schuller, Kollár, Koronczai, Szakmeiszter J. Csere: Simon M., Bogyó, Loson-czi, Horváth E., Szalai D., László D. Edző: Bagó Gábor.Az érzés gyakorlatilag már a megszokott volt, hiszen a kanizsai futsalosok elkezdték az NB II-es szezont, ráadásul ezúttal is a rákospalotaiak ellen léptek pályá-ra az első fordulóban. Mi több, más sem nagyon változott, hiszen a dél-zalaiak győztek, annyi különbséggel, hogy a múlt idény-beli négygólos siker után ezúttal 8-2-re. Az új igazolások közül Bogyó Károly volt elemében, aki háromszor is beköszönt a főváro-siaknak.– Úgy érzem, kezdésnek nem volt rossz mérkőzésünk egy kicse-rélődött REAC ellen – mondta el az NFC trénere, Bagó Gábor. – Két új játékosunk is bemutatkozott együttesünkben, sőt, Bogyó Károly egyből három góllal vette ki részét a sikerből. Természetesen voltak hibáink, de végig uraltuk a játékot, és magabiztos győzelmet arattunk. P. L. A Kerület-meccs már a múlt, Vittman Ádámnak (18) és tár-sainak immár a Hévíz elleni találkozóra kell koncentrálnia (Fotó: Gergely Szilárd)Nyertes nyitányA kör előtt harmadik FC Nagykanizsa a fordulót megelőzően második fővárosi III. Kerületi TVE gárdáját fogadta a Bányász-pályán, és a fővárosiak talán a vártnál kicsit könnyebben elvitték a három pontot a dél-zalai városból. Az FCN a bajnokság újabb játéknapján vasárnap 16 órától az Olajbányász- stadionban megyei rangadó keretében fogadja a Hévíz SK legénységét.megyei csúcsDobogósok rangadója után Az újonnan igazolt Bogyó Károly három góllal mutatkozott be az NFC színeiben (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA nagykanizsai ultrakönnyű repülő Európa- bajnokság után két évvel ezúttal Litvániában rendezték a sportág kontinensviadalát – szám szerint a tizenötödiket –, amelyre három esztendő után versenyzőként tért vissza a Nagy-kanizsai Sportrepülő Egyesület soraiból Ferinc Vince, oldalán a navigáló Dömötör Zsolttal.– Ezúttal a litvániai Vilniustól 100 kilométerre volt a repülősök ver-sengésének központja, közel a fehérorosz határhoz – mondta el Ferinc Vince. – Hogy milyen vidé-ken repülhettünk, arra jó példa, hogy az egyik feladat teljesítésénél egy versenyző esetében a fehér-oroszok még a készültségi szintet is emelték, szóval érdekes helyze-tek ezúttal is adódtak. Az időjárás nem fogadta túlzot-tan kegyeibe a mezőnyt, amelyet nyolc ország képviselői alkottak, ugyanakkor Ferinc Vince jól teljesí-tett, mivel kategóriájában 3. hellyel gazdagodott.– A többször is szeles időben az kétüléses autogyróknál azért nem voltunk egyszerű helyzetben, mert gépünket viszonylag későn kap-tunk meg, azzal pedig még fel is kellett készülnünk a versenyre. Sokat számít esetünkben is a gya-korlás, de legyünk őszinték, amióta három éve utoljára repültem világ-eseményen, sokat változott min-den, így a mezőny is. Akkor világ-bajnoki címet ünnepelhettünk, a mezőny viszont rengeteget fejlő-dött. Az autogyróknál éppen azok a lengyelek lettek az elsők, akik nálunk az Eb-n, illetve a vb-n is nyertek, így úgy érzem, társammal, Dömötör Zsolttal nem kell szé-gyenkeznünk a bronzérmünk miatt.Egy másik kanizsai páros, a Wal-ler Attila-Pataki Bernadett duó a sárkányrepülők kétüléses kategóri-ájában a nyolcadik helyen végzett a litvániai Eb-n. Jövőre a sportág-ban világbajnokságot rendeznek Csehországban. POLGÁR LászlóA nagykanizsai – és korábban a cserszegtomaji-aknál kölcsönben is szereplő – Kunics Réka nem kevés kihagyás után, a lábtoll-labda női váloga-tott tagjaként, bronzérmet szerzett a franciaor-szági Eaubonne-ban rendezett világbajnokságon.A kanizsai Zemplén SE négy játékost – Kunics Réka, Lukács Márton, Huszár Emil, Horváth Gergő – delegált a válogatottba, míg a nagykanizsaiak játékos-edzője, Takács Endre edzőként utazott a magyar vb-kerettel. A magyar csapat egy bronzérmet, valamint negyedik, ötödik és hatodik helyeket szerzett a világ-versenyen.A válogatott lányok – Becske-reki Barbara, Farkas Lilla, Kunics Réka, Vachal Krisztina – csoport-másodikként jutottak tovább, majd a legjobb négy között előbb vereséget szenvedtek Vietnám-tól, majd Hongkongot, a 2017-es világbajnokság házigazdáját két szettben (21-19, 21-17) verték, ezzel megnyerve a bronzcsatát. Ez lett a magyar csapat egyetlen érme a franciaországi világbaj-nokságon. A dél-zalai Huszár Emil, Lukács Márton páros az 5-8. helyért küzdhetett, végül a 6. helyen zárt. A magyar férfi csapat (Becskere-ki Sándor, Herczeg Gábor, Hor-váth Gergő, Tóth Gábor) a negye-dik helyen végzett, miután a bronzmeccsen kikapott Kínától. A válogatott a tizenhét nemzet pontversenyében Vietnám, Kína, Hongkong mögött, legjobb euró-paiként, a 4. helyen végzett. A soron következő, 2021-ben ese-dékes világbajnokságra a német szövetség jelentkezett rendező-ként. P. L. A versenyzéshez néhány év után visszatérő Ferinc Vince, autogyrós társával, Dömötör Zsolttalaz Eb-dobogó harmadik fokáig repülőzött (Fotó: Varga László)A női lábtoll-labda válogatott tagjaként a kanizsai Kunics Réka (első sorban jobbról az első) bronzérmet szerzett a világbajnokságonKunics Réka vb-érmesa beloruszEb-bronzhatárvidékről
2019. 09. 06. | 23SportMÉG FINN VERSENYZŐ IS JÖTTRegionális díjugrató versenynek adott otthon a Csónakázó-tó, ahol szép számú mezőny gyűlt össze, hogy az értékes helyezésekért küzdjenek a lovasok. A nagykani-zsai helyszínre négy megyéből érkeztek a díjugratók, mi több, a program egyben nemzetközi jel-leget is öltött, hiszen egy finn induló is lelkesen vette az akadá-lyokat a már jól bejáratott helyszí-nen. A különböző kategóriákban a startolók más-más magasságú akadályokon ugrattak lovaikkal, és színvonalas vetélkedés kerekedett a Kanizsa Lovasklub SE szervezé-sében lebonyolított lovassport eseményen.NEMZETKÖZI TÁBORA nemrég zárult nyári szezon a sportolók nagy részének nem csak pihenési időszakot jelentett, erre a harcművészek nyári edzőtáborai is jó példával szolgáltak. A Balaton partja különösen kedvelt köreik-ben, egyre több csoport rendezi meg ott saját edzőtáborát.Balatonfenyvesen például a nagykanizsai KIME Shotokan Karate Egyesület hozta tető alá hagyomá-nyos nyári edzőtáborát. A klub veze-tője, Shihan Feszt Norbert (6. dan) nemrégiben kapta meg kinevezé-sét az International Karate Union Karate Világszövetségtől arra, hogy képviselje a szervezetet Magyaror-szágon. A tábor ezzel egyben az IKU Hungary felkészítőjévé is előlépett, amelyre az IKU romániai szervezeté-nek szervezési igazgatója, Sensei Nyesti Csaba (4. dan) szintén eljött, sőt edzést is tartott – karate és ju-jit-su technikákkal. Igazán változatos program ala-kult ki, hiszen a német Sensei Christian Puch (4. dan) goju-ryu technikákat és katát oktatott, Shi-han Gregor László (8. dan) önvé-delmet, Sensei Takács Krisztián (4. dan) védés-ellentámadás kara-te gyakorlatokat, Sensei Fesztné Nagy Zita (3. dan) a Kime Aerobic pörgős mozgásanyagával „fárasz-totta le” a több mint negyven résztvevőt, akik Magyarországon kívül Romániából, Németország-ból, Ausztriából és Luxemburgból érkeztek. A nyári felkészítő vezető-je, Feszt Norbert is kivette részét az edzéstartásból, hiszen bázis-technikákat, küzdelmi techniká-kat és különböző formagyakorla-tot tanított az elméleti képzés mellett. A tábort az utolsó napon övvizsga zárta.SERDÜLŐ MÁSODIK HELYA 27. Zalakaros Kupa leány kosár-labdatorna serdülő korosztályá-ban két csoportban kezdtek a csa-patok, így a Kanizsa Diákkosárlab-da Klub együttese is. A KDKK a cso-portmeccsei után a döntőben a Soproni Darazsak Akadémia A csa-pata ellen játszhatott.A kanizsaiak eredményei.Kanizsa DKK–Ricsilla 66-57 (17-17, 10-8, 23-15, 16-17). Kanizsai dobók: Bercsi 31, Gelencsér 13, Molnár 10, Szomjas 4, Szlávec 4, Garai 4.Kanizsa DKK–Vasas B 60-58 (14-16, 16-22, 11-10, 19-10). Kd: Bercsi 32, Molnár 11, Deák 6, Garai 4, Gelencsér 4, Szomjas 3.Döntő: Kanizsa DKK–Soproni Darazsak AK A 21-105 (5-29, 6-31, 6-13, 4-32). Kd: Bercsi 9, Szomjas 4, Molnár 4, Garai 2, Kiss-Szabó 2.A Kanizsa Diákkosárlabda Klub csapatából a tornán legjobb telje-sítményt nyújtó játékos Bercsi Luca lett, aki különdíjat kapott. A Zalakaros Kupa serdülő leány torna végeredménye: 1. Soproni Darazsak AK A, 2. Kanizsa DKK, 3. Vasas A, 4. Vasas B, 5. Csata DSE, 6. Ricsilla, 7. Széchenyi KA Győr, 8. Soproni Darazsak AK B.TO VÁBBKÉPZÉSTerületi továbbképzést tartottak alsóbb osztályú kézilabdacsapatok trénerei számára a nagykanizsai Tungsram-csarnokban, ahová száz-hetvenhatan érkeztek, és nem csu-pán az előadók között, de a hallga-tói sorokban is találhattunk koráb-bi ászokat, így például a volt világ-válogatott és 225-szörös magyar válogatott Pásztor Istvánt is.Természetesen az előadók sem akárkik voltak, hiszen a viselkedés-ről és etikáról például Zsiga Gyu-la, a kondicionális képességfej-lesztésről az ütközések irányvál-toztatások témakörében Rosta István, a csapatrésztaktika egyes elemeiről pedig Gyurka János tartott elemzést.Összeállította:POLGÁR LászlóSportsorokA kézilabda edző- továbbképzésre benépesült a Tungsram-csarnok A Kanizsa DKK serdülő lány kosárlabda együttese második lett a 27. Zalakaros Kupán A KIME Shotokan Karate Egyesület idén is meg-tartotta nyári edzőtáborát Balatonfenyvesen
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKBár nem gondolat-olvasó Nagy József, az Obornaki Vadász-ház szakácsa, tudta jól, ha az idei sohol-lári vadászati évad-nyitón is vaddisznó pörköltet készít gombá-val, nem okoz csalódást a vendégeknek. Így is történt, közel 130 adag ételt szolgáltak fel az évszakra jellemző termésekkel fel-díszített asztaluknál. Az erdő mellett főzött ebéd hozzávalói: 40 kg vadhús, 10 kg csont, vargá-nya és rókagomba, kevés szalon-na, étolaj, só, bors, babérlevél, vad fűszerkeverék.A pörköltalaphoz: 2,5 kg vöröshagyma, 3,5 kg lecsópaprika. Elkészítése:A felkockázva kapott alapanya-got előző nap négyszer átmosta. A szarvashússal ellentétben, amikor kezd kifehéredni a vaddisznóhús, akkor veszti el a vadhús jel-legzetes, sokak által „nem-szeretemnek” mondott ízét. Ezután jól lecsepegtette róla a vizet, és étolajjal, valamint vad fűszerkeve-rékkel bepácolta. A pörköltalapot a jól bevált módszer szerint készítet-te el: a szalonnát lepirította és hoz-záadta. A bográcsba egy kevés ola-jat öntött, s az 1 napot és 1 éjszakát pácban érlelődött húst addig for-gatta benne, amíg az nem kapott fehér védőréteget. A kiengedett levét elpárologtatta, majd hozzá-adta a pörköltalapot, és fedővel lefedte az edényt. Közben addig kevergette, amíg annyi levet nem engedett, hogy kezdte ellepni a húst. Ezután levette a fedőt, hogy párologjon el a lé, a végén pedig hozzáadta a jó minőségű száraz bort. A szakács azt javasolja, egy kicsit forraljuk ki, az alkoholt éges-sük ki belőle, hisz a jellegzetes gyü-mölcsös ízt ki lehet érezni. A hagy-ma mennyiségére is oda kell figyel-ni, mert édeskés ízű lehet tőle az ételünk. Vizet nem önt a pörkölt-höz, mivel a húsok elegendő levet engednek. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaNagy József most is eltalálta a közízlést…(Fotó: Varga György)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Jól tenné, ha változtatna a szemé-lyes kapcsolatain. A bolygóállások szerint most azokkal a rokonaival is kibékülhetne, akikkel régóta nem beszélnek. Bika: 04.21-05.21. A tétovaság jellemzi. Nem tudja, összebútorozzon-e a kedvesével, vagy várjon még egy ideig. Ne gon-dolkodjon, vállalja a kockázatot.iKrek: 05.22-06.21.A csillagos ég látványa a hétvégén felébreszti önben a szenvedélyt. Eb-ben a hangulatban bármire képes. Rák: 06.22-07.22. Nem fér a bőrébe. Mivel vitamin-túladagolás nem lehet a dologban, máshol keresse a probléma okát. Esetleg kérdezze meg egy ismerő-sét.Oroszlán: 07.23-08.23. Ha estefelé már nem tud racioná-lisan gondolkodni, az nem jelenti azt, hogy eljárt az idő ön felett, és öregszik. A háziorvosát emiatt ne keresse fel.Szűz: 08.24-09.23. Mindig tudja előre, hogy a hétvé-gén mit fog tenni. A bolygók most arra intik, vegye figyelembe a párja véleményét is. Mérleg: 09.24-10.23.Nyakig ül a tennivalókban, de egy ideje nincs a közelében senki, aki lel-kesítené. A kedvenc bolygója ellátja kellő szorgalommal.sKorpió: 10.24-11.22. Nincs oka a panaszra, hiszen jól megértik egymást a családjában. A karrierje is beérik, s nem kell az ötös lottóra várakoznia, hogy pénzhez jusson.Nyilas: 11.23-12.21. Tudja, a vitás helyzetekben könnyen elragadják az érzelmei. Ne izguljon, a barátai tudják önről, hogy a tűzje-gyű emberekkel ilyen előfordul. Bak: 12.22-01.20. Nem volt elég a nyaralásból, szep-temberben is társasági életre vágyik. Mivel az éjszakai szórakozás költsé-ges lehet, ruccanjanak ki napköz-ben.Vízöntő: 01.21-02.19. Nincs semmi baj az egészségével. Fáradékonyságának csak az időjárás lehet az oka, semmi más. Halak: 02.20-03.20. Egy rég látott ismerősének köszön-hetően remek szórakozásban lesz része a napokban. Akár egy közös szeptemberi nyaralást is betervez-hetnek. gombával, VaddisznópörköltHIRDETÉSvörösborral
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 31. SZÁm, 2019. szSZeptember 13.Két fontos beruházást is átadtak a napokban. Elkészült a belvárost a Csó-tóval összekötő kerékpárút még hiányzó, egy kilométeres szakasza, s felavatták a tó körül épített, mintegy 5 kilométeres futó- és kerékpáros sétányt. Utóbbit örömkörrel ünnepelték Kanizsa sportos polgárai.12-13Fotó: Gergely SzilárdMérföldkövek…
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTHétfőn Nagykanizsán indította őszi road show-ját a Rádió 1. Balázsék az Erzsébet térre várták a rajongókat, akik jöttek is, nemcsak Kanizsáról, hanem még a fővá-rosból is. Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani megdol-goztatta a jelen lévő hallgatókat, akik játszhattak, vagy éppen pornófogyasztási szokásaikról vallhattak – élő-ben. Többen kedveskedtek kávéval és süteménnyel a sztártriónak, a KOKSZ csapata pedig egy velocipédre ültette fel Rákóczi Ferit, aki korábban még nem ült hasonló oldtimer különlegességen.Magyarország legnagyobb hazai gyártású felületkezelő kádját készítette el a nagykani-zsai CMI Environment Hungary Kft. Az 50 méteres berendezés olyan hosszú, hogy csak két részben tudták összeszerelni a korábban Ventacid Hungária Kft. néven működő cég udvarán. A PICKLING-kádat öt kamion szállítja a belgiumi Antwerpenbe hamarosan, onnan pedig hajóval viszik tovább a célállomásra, Argentínába. A tartályban folyama-tosan előrehaladó acéllemez szalagok felületkezelését végzik a szennyeződések eltávo-lítása és a folyamatos oxid passzív film kialakulása érdekében. Felvételünkön Orbán László ügyvezető egyeztet a műszaki átvételt végző német, francia és argentin szak-emberekkel. N. D.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEHoppá! A szüret a kemény munka és egyben a jókedv ideje. Ilyenkor az ember azon sem lepődik meg, ha egy asszonyt lát, boros üveggel a kezében egy teherkocsi sofőr- fülkéjének tetején. S, ugye, két opció van: vagy ő ivott már túl sokat, s káprázik a szeme – vagy más, de akkor meg a szemlélő-dőt megeszi a sárga irigység… Koccintani éppenséggel ezen a hétvégén is lesz alkalmunk a bor- és dödöllefesztiválon, s az sem baj, ha csinos asszonyokat látunk mindenütt… Kanizsa1IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Jancsi Lászlóa hétHÉT törté nETEFotó: Gergely Szilárd
2019. 09. 13. | 3program
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 09. 13. | 5A HÉT TÉMÁJAA zsebükön is érzik a lengyel szavazók a kormány munkáját. A címbeli, közel 30 éves kifejezés a két testvérnemzet választásai-nak párhuzamosságaira utal. Egyre többen vándorolnak vis�-sza Nyugat-Európából a közép-kelet-európai régióba. 2018-ban a lengyel gazdaság 5,1 százalék-kal bővült, Magyarországon pedig 5,3 százalékkal nőtt a GDP az első negyedévben, amivel hazánk az unió éllovasának szá-mít. Mára a lengyel munkanélküli-ség is rekord alacsony, 5,5 száza-lék, miközben a bérek is növeked-tek és a kormány egyre több támogatást nyújt a családoknak, ami tovább javítja helyzetüket. Akárcsak Magyarországon, ahol a munkanélküliségi ráta 3,5 száza-lékon áll, és közgazdászok szerint hazánk költi a legtöbb pénzt a családokra az unióban, a GDP közel öt százalékát.Milliárdokat hogyan érzékelhet egy magánember? A 2015-ig reg-náló PO-PSL koalíció nyolcéves kormányzása alatt naponta 600 illegális – adózatlan – tartálykocsi lépett be Lengyelországba. Az államháztartásnak okozott kár akkora, mintha 24 másodpercen-ként egy gyermektől megfoszta-nák az 500 plusz néven emlege-tett (35 ezres nagyságrendű) támogatást, avagy 10 000 óvoda nem működhetne. Nem mi mondtuk. A Népszava írta: Tiszavirág életűnek bizonyult az a széleskörű választási koalíció, amelyet a lengyel ellenzéki pártok hoztak létre a májusi európai par-lamenti választásokra Európai Koalíció (EK) néven. A magyarhír-lapos Szalai Attila pedig így: a legutóbbi, júliusi, illetve augusz-tus eleji felmérések tükrében hát-ra ugyan nem dőlhetünk, de meg-alapozott reményekkel tekinthe-tünk a közeli jövőbe. A (kormány-zó) PiS támogatottsága negyven százalék körül mozog. A lengyel ellenzék megosztott ugyan, de súlya jóval nagyobb, mint a magyar ellenzéké. A Nézőpont Intézet elemzője minap fogalma-zott így: Önbizalommal teli kor-mánypárt, defenzívában az ellen-zék. Néhány héttel az október 13-ai választások előtt úgy látszik, hogy a kormánypárt stratégiája sokkal hatékonyabb. Ennek leg-főbb oka, hogy a jelek szerint a lengyelek a saját bőrükön érzik a gazdaság jó teljesítményét. A PiS újrázását vetíti előre az ellenzék vezérének, Grzegorz Schetyná-nak a legutóbbi hetekben köve-tett taktikája is. Bár élet-halál har-cot emleget, úgy látszik, „elen-gedte” ezt a választást. Váratlanul bejelentette, hogy nem ő lesz a PO köré szervezett Polgári Koalí-ció (KO) szövetség miniszterelnök-jelöltje, hanem a Szejm korábbi elnöke. A PiS párttagsága lelkes, a szavazótábor aktívnak látszik, egységes. Az ellenzék csak mos-tanra kezd felocsúdni az európai parlamenti választásokon elszen-vedett váratlanul nagy vereségé-ből, szavazói enerváltak, a mozgó-sítási képesség pedig jelen állás szerint jóval elmarad a kormány-párté mögött. Az előző kormány-párt, a korábban jobbközép PO retorikája pedig egyre inkább bal-liberális színezetet kezd fölvenni, ezért jelenleg identitási válsággal küzd. Jellemző példa, Radoslaw Sikorski – az 5 évvel ezelőtti kül-ügyminiszter – Macront is méltat-ta decemberi interjújában. Az Európai Parlamentbe bejutott PO-s politikus így ment neki Orbánnak: Számomra Soros György gyalázása volt az utolsó csepp a pohárban. PAPP JánosA lengyel ellenzék már tudja.Hiába nyert pár pozícióta helyhatóságin, májusbana legszélesebb összefogással isbuktak. Október 13.?A parlamentihez nem sok reménytfűznek. Összeállításunk.expresszVarsói Rafał Trzaskowski (PO), Varsó polgármestere a társadalmat a meleg lobbi igényeinek szolgáltatná kiSoros januárban a len-gyel ellenzéki sajtóba is bevásárolta magát: „Új álarcok – egyazon patrónus. Ne hagyjuk magunkat rászedni!”A lengyel ellenzék számára is szitokszó a nemzeti érdek, vagy a család védelme, előbbit nacionalizmusnak tekintikA Csengery út 88. alatt, az egy-kori kávégyári lengyel tábor kerí-tése előtt szeptember 20-án, pén-teken 11 órakor avatják a nyugati lengyel hadseregbe 1939–41 között Magyarországon át evaku-ált tisztek és katonák emlékhelyét. Böszörményi Géza piarista atya tábori miséjét követően Dénes Sándor polgármester, Cseres-nyés Péter és Németh Szilárd államtitkár, valamint Jerzy Snopek lengyel nagykövet mond beszédet, amelyet katonai tiszte-letadással koszorúzás követ. Az alkotás Stamler Lajos munkája. Eső esetén az esemény zöme a Csengery út 117/16 alatti Liget Kuckó Közösségi Térben zajlik.„Mi nem könyörgünk, mi harcolunka szabadságért!” WitoldUrbanowicz alezredes
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
Mint ismert, Dénes Sándor (Fidesz-KDNP) polgármesterként nem méreti meg magát újra, mint mondta, a jövőben több időt sze-retne a családjával tölteni, s hiva-tására, a tanításra koncentrálni, mindemellett egyéni körzetben, a jórészt Kiskanizsa egy részét lefedő 10-es választókerületben elindul. A kormányzó szövetség a posztra Balogh Lászlót, a Bat-thyány Lajos Gimnázium igazga-tóját, a humán bizottság elnökét jelölte, akinek ellenzéki oldalról két kihívója lesz: dr. Hári Tibor ügyvéd, az ÉVE-DK-JOBBIK-MSZP-LMP-MOMENTUM színei-ben, és dr. Szabados Gyula volt önkormányzati tanácsadó, aki a maga által gründolt PROBONO – A KÖZJÓÉRT, NAGYKANIZSÁÉRT EGYESÜLET elnöke, polgármes-ter- és képviselőjelöltje. A választókerületek döntő többségében ez a három szerve-zet indít jelölteket, kivéve a 4-es számút, ahol a blokkok aspiránsa-inak vetélkedésébe Glavák Zol-tán függetlenként szólna bele. Akadtak még próbálkozók, pél-dául a 3-as egyéni választókerü-letben kandidált Ferincz Jenő, a Fidesz-ellenes kirohanásairól ismert kommentelő, hobbijogász is, de az ő kérelmét – egyelőre nem jogerősen – elutasították, akárcsak a 6-osban Soponyai Béláét. Érdekes a hetes kerület, ahol a PROBONO – egyedüli helyszínként a 10 közül – nem indít aspiránst, leg-alábbis az NVI csütörtökön délben elérhető nyilvántartása alapján. Itt a Fidesz-KDNP színeiben induló Sza-kos Lilla, illetve az ÉVE jelöltje, Hor-váth Jácint csap össze. A pletykák szerint nem a véletlen műve, hogy itt nincs másik ellenzéki induló…A kanizsai közgyűlésbe a polgár-mester mellett 10 egyéni képviselő kerül be, s négyen listás hellyel vigasztalódhatnak. A választói név-jegyzékben 38.965-en szerepelnek, ők döntenek arról, hogy a következő öt évben milyen irányba haladjon a város. A kampány egyelőre langyos, bár a jelöltek járják az utcákat, ott-honokat, s ahogyan mondani szok-ták: a terepen dolgoznak. A kor-mányoldal a fejlesztésekre, az elké-szült beruházások átadására kon-centrál, az ellenzék pedig – leg-alábbis a nyilvánosságban – legin-kább a helyi sajtó ellen harcol (bár, ugye, mi, nem indulunk az önkor-mányzati választáson – a szerk.). Döntés október 13-án... PÉTER Árpád 2019. 09. 13. | 7Aktuálisfeszül egymásnak…Három blokk Nagykanizsán majd-nem 39 ezren szavaz-hatnak október 13-án (Fotó: Gergely Szilárd)Kitisztult a kép, az ajánlások leadásá-val és a jelöltek nyilvántartásba vételével kiderült, kik feszülnek egy-másnak a kampányidőszakban Nagy-kanizsán. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldalának tanúsága szerint a városban három polgármes-terjelöltre lehet majd voksolni, s ennek megfelelően három politikai tömb verseng a szavazatokért, egyetlen független jelölt mellett.
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„CIÁN” – Molnár Tibor és Varga Szi-lárd, a Kanizsa Fotóklub tagjainak kiál-lításaMegtekinthető: szeptember 20-ig.„A KULISSZÁK MÖGÖTT” – Balogh Krisztián gasztrofotó kiállításaMegtekinthető: szeptember 15-ig.Szeptember 17. (kedd) 17 óraMÓRICZ ISTVÁN BÉLA ÉLETMŰKIÁL-LÍTÁSAMegnyitja: Lengyák István, a Magyar Kultúra Lovagja. Közreműködik: a Hon-véd Kaszinó Diákszínpada. Megtekint-hető: október 4-ig.Szeptember 17. (kedd) 18 óraDumaszínház NagykanizsaARANYOSI PÉTER ÉS BADÁR SÁN-DOR KÖZÖS ESTJEBelépődíj: 3 600 Ft. Jegyek elővételben a Líra Könyvesboltban (Stop Shop)és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalonkaphatók.Szervező: Dumaláda Kft.Szeptember 18-19. (szerda-csütör-tök) 9-17 óraFESTMÉNYVÁSÁRSzervező: A+B Galéria Szeptember 18. (szerda) 14 óraSKÓCIAI KALANDOZÁSOK – vetített-képes úti élménybeszámolóElőadó: Benedek Miklós tanár. A belé-pés díjtalan.Szeptember 18. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Szeptember 18. (szerda) 18 óraCSOK-ÖZÖNBŐL VÁSÁROLNÉK, ÉPÍTKEZNÉK - állami támogatások fel-tételei és felelős felhasználásuk (CSOK, babaváró, mfb0%) és útmutató az építéshatósági eljárásokhoz. Tanácsadás szakértőktől, sorstársaktól. A belépés díjtalan.Szeptember 19. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknek Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Szeptember 19. (csütörtök) 14 óraAZ ÖNKÉNTES SEGÍTÉS LEHETŐSÉ-GEI VÁROSUNKBANElőadó: Filákné Gábor Erzsébetkoordinátor, Kanizsai Dorottya Kórház. A belépés díjtalan. A NapraforgóSzenior Örömklubés a KKK szervezésében.Szeptember 20. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.Szeptember 21. (szombat) 18 óra„HÍD AZ ÁLMOKÉRT” – Jótékonysági koncert A Nagykanizsai Család- és Gyermekjó-léti Központ „Segíts, hogy Segíthes-sünk” Alapítványának javáraFellépők: a Zalagyöngye Táncegyüttes, a Szikrák Táncegyüttes, a Honvéd Kaszinó Városi Színpad, a Nagykanizsai Fúvószenekar, az Eraklin Táncklub Egyesület, a Swans Balett- és Táncisko-la és a Szan-Dia Fitness.A belépés díjtalan, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek elérhetők: 2019. szeptember 2-től munkanapokon az alábbi helyszí-neken: Nagykanizsai Család- és Gyer-mekjóléti Központ (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 51.), Móricz Zsigmond Műve-lődési Ház (8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.). Itt támogatói jegyek is vásárol-hatóak 500, 1.000, 2.000, 5.000 forint értékben. A befolyt összeget hátrányos helyzetű gyermekek, családok, idősek elérhe-tetlen céljainak megvalósítására kíván-juk felhasználni. Várjuk felajánlásaikat az alábbi számlaszámra: 11600006-00000000-41929966. Érdeklődni Mészáros Adrienn-nél (20/266-9554) a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központban lehet. MedgyASZAy HázSzeptember 14. (szombat) 9-15 óráig V. KANIZSAI MÉZES NAP, I. KANI-ZSAI MÉZLOVAGRENDI TALÁLKOZÓAz előadások ideje alatt a helyszínen mézkóstoltatás, méz, mézes italok, mézes sütemények és méhészeti esz-közök vására.További információ: Somogyi Gyula elnök: 30/287-8410. A belépés díjtalan.Szeptember 21. (szombat) 9-13 óráig ŐSZI GYERMEKRUHA- ÉS JÁTÉK-BÖRZE Használt baba- és gyerekruhák, cipők, kiegészítők, játékok, babafelszerelé-sek, könyvek, sportszerek vására. A belépés díjtalan.ProgramajánlóSzept. 12-18. 15:45 KÓpé kanadai-amerikai animációs vígjáték Szept. 12-18. 17:15 100 dolog német vígjáték Szept. 12-18. 17:15, 20:30 AZ - MÁSodIK FEJEZet amerikai horror Szept. 12-18. 17:45, 20:00 doWNtoN ABBey angol film Szept. 12-18. 19:30 táMAdáS A FEHér HÁZ elleN 3. -A védANgyAL BUKÁSA amerikai akciófilm Szept. 14-15-én 15:30 MANCS őrJárAT amerikai animációs filmSZepteMBer 12- SZepteMBer 18. MűsoraA történet folytatódikMegérkezett a hazai mozikba a világszerte méltán híres és kedvelt Downton Abbey-sorozat világában játszódó angol dráma. Az eredeti sorozat 52 epizód után 2015 decemberében ért véget, amikor a ház lakói 1925 karácsonyát ünnepelték. A Downton Abbey című egészestés film cselekménye 1927 őszén játszódik. Fontos eseményre készülődnek a Downton-birtokon, a Crowley családot az angol uralkodó és felesége tiszteli meg látogatásával. A lázas izgalomban zajló előkészületek köz-ben kiderül, hogy az uradalom az ármánykodás, folytonos civakodások és eltitkolt szerelmi viszonyok melegágya. Nemcsak a család, hanem az alkalmazottak élete is olyan események kereszttüzébe kerül, melyek alapjaiban ingatják meg a ház nyújtotta biztonságot. A filmet a sorozat alkotója, Julian Fellowes írta, és az eredeti szereplőket láthatjuk viszont a mozivásznon.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 09. 13. | 9Kultúra75 évvel ezelőtt kezdődött a roma holokauszt, amikor több hullámban gyűjtötték össze, majd szállították koncentrá-ciós táborokba a Magyarországon élő romákat. 1944 szeptembere és decembere között a nyugat-dunántúli cigányok mintegy nyolcvan százalékát deportálták.– A roma holokauszt több szempontból is érde-kes kutatási terület – bocsátja előre Kardos Ferenc, a téma kutatója. – Többek között azért, mert a 20. század véres történel-mi sodrába egy olyan nép keveredett, amelynek akkoriban még – szemben más nemzetiségekkel, pél-dául a zsidósággal – nem voltak saját intézményei, az írásbelisége pedig igen csekély volt. Iratok több-nyire csak az iparos cigá-nyoktól maradtak fenn. Ez volt tehát az első alkalom, hogy a cigányságra szuve-rén kultúrával rendelkező népként kezdtek tekinteni – és ezt a népet a nácizmus halálra ítélte.Magyarországon az államhatalom egészen a német megszállásig nem foglalkozott azzal, hogy kényszermunkatáborokat alakítson ki, mondja a szak-ember, ugyan a megkülön-böztetés létező jelenség volt, tartottak razziákat, és az is előfordult, hogy egy-egy munkára elvittek embereket. A tragédiához elméleti szinten minden feltétel adott volt, kivéve magát a szándékot, hogy megtörténjen. Kardos Ferenc arra is felhívja a figyelmet, hogy a határon túl élt magyar cigányok előbb kerültek a birodalmi lágerrendszerbe, mint a magyarországiak.– Trianon után az Auszt-riába került, magyarlakta területen nagyon sok cigány két- vagy akár háromlaki életet élt a mun-kája révén. Kereskedőkről, iparosokról, zenészekről, mutatványosokról van szó, akiknek az élete a folyama-tos vándorláson alapult Észak-Olaszország és Zala vagy Veszprém között. Kanizsa környékéről is tudunk ilyen családokról. Amikor jöttek az üldözé-sek, jó pár cigány éppen külföldön tartózkodott: ott is fogták el, majd vitték lágerekbe őket.A magyarországi romá-kat két hullámban depor-tálták; a második, nagyobb a nyugat-dunántúli cigány-ság csaknem nyolcvan szá-zalékát érintette 1944 őszén. Alig pár hónap lefor-gása alatt szinte mindenkit internálótáborba vittek, onnan pedig német biro-dalmi táborokba. Az ausch-witz-birkenaui lágert nem sokkal korábban számolták fel: 1944. augusztus 3-ra virradóan háromezer cigány férfit, nőt és gyer-meket öltek meg. – A magyarországi, s így a zalai romákat először átmeneti táborokba vitték, Kanizsán például a mai Bolyai-iskola épületében, a vasútállomás környékén és a Csengery úti, volt kávégyárban szállásolták el őket egy-két napra vagy hétre – magyarázza a kuta-tó. – Szeptember 24-25-én volt egy nagyobb össze-gyűjtés, amiről még az újság is beszámolt. Gyakor-latilag az összes cigány közösséget megbolygat-ták, csak néhány zenészt hagytak, akik a fronton muzsikáltak, mert őket megvédték a katonák. A szőlőültetvényeken szükség volt munkaerőre, néhányan így menekültek meg a halál torkából, de olyan is előfordult, hogy a csendőr megenyhült. Az egyikük megmondta: felé az az elvárás, hogy tíz embert elvigyen, a vajdára bízza, kiket. A vajda általá-ban önként jelentkezett a feleségével. A többi ember kiválasztásánál arra töre-kedtek, hogy minden csa-ládból maradjon valaki ott-hon, s a gyerekeknek és az asszonyoknak ne essen bántódásuk.– Magyarországon sok olyan eset van, amiről konkrét, kézzel fogható adat nem áll a rendelkezé-sünkre, de az elbeszélések-ből, visszaemlékezésekből tudjuk, hogy megtörtént. Pontos információ nincs arról, hányan sérültek vagy haltak meg. Mi, kutatók úgy tartjuk: áldozat az is, aki özvegyen vagy árván maradt. Becslések szerint 30 ezer emberről lehet szó… Fontos, hogy azokról is megemlékezzünk, akik névtelenül, nyomtalanul eltűntek, s nem maradt fenn róluk semmilyen adat – mintha a történelmen kívül léteztek volna.Kardos Ferenc hozzáte-szi, a roma holokauszt bur-koltan már az ’50-es évek irodalmában is megjelent, afféle szenvedéstörténet-ként, de a ’80-as évekig nem lehetett róla nyíltan beszélni. Sok más mellett ez is nehezíti a kutatásokat, de közben egyre szélesebb körű az a kutatótársaság, amely adatokat gyűjt a témában. Ennél is nagyobb előrelépés talán, hogy ma már nem ritkák a szakmai rendezvények, konferenci-ák sem, amelyeknek a hall-gatóságát zömében a roma közösségből érkező laikusok adják. Ezeknek a programoknak a célja első-sorban a szakmai párbe-széd kialakítása, valamint az ismeretterjesztés, hiszen ezek szolgálják azt, hogy a roma holokauszt ne ves�-szen a múlt homályába.NEMES Dóraemléke…A volt internálótábor emlékfalát Rétfalvi Sán-dor készítette 1985-ben. A téglák a kávégyár épületéből származnak, amely egy időben menekült-, majd internálótáborként műkö-dött. A falba vésett nevek és évszámok néme-lyike még ma is jól olvasható. Képünkön Nagy József György, a DRVSZ elnöke, Balogh László, a humán bizottság elnöke és Kardos Ferenc a múlt hétvégi megemlékezésenA borzalmak„Ezt a népeta nácizmus halálra ítélte”Fotó: Gergely Szilárd
Demonstrációt tartot-tak az állatkínzás büntetésének szigorí-tása miatt Nagykani-zsán. Mintegy 30 gaz-di gyűlt össze múlt szombaton délután, hogy csatlakozzon az országosan meghirde-tett akcióhoz. Az ere-detileg a megyeszék-helyekre meghirdetett megmozdulások a Dunántúlon elmarad-tak, így egy állatsze-rető tanárnő megszer-vezte a kanizsai demonstrációt. A kiskanizsai kutyaiskolánál főként ebtartók gyűltek össze, hogy jelenlétükkel is elítéljék az állatkínzásokat.– Nyáron nagyon sok olyan tör-ténés volt, amelyben állatokat kínoztak és kivégeztek brutális módon. Ezért is nem engedhettük meg, hogy Kanizsán ez a demonst-ráció ne valósuljon meg. Volt olyan ember, aki a kutyáját bálamadzag-gal húzta, volt, aki a lovait halálra éheztette, és akadt olyan is, aki pálinkáért és krumpliért gyilkoltat-ta meg a kutyáját. Úgy gondolom, mindezt nem szabad engedni – mondta el Dobriné Péterfai Ildi-kó állatvédő, tanítónő.A közösségi portálon meghirde-tett demonstrációhoz nem csak kanizsai állatvédők csatlakoztak. Érkeztek Zalaegerszegről, Keszt-helyről és Marcaliból is, hogy hal-lassák hangjukat. Az állatkínzás büntetésének szigorítása, az ebrendészeti ellátórendszer kor-szerűsítése, a települési jegyzők állatvédelmi továbbképzése és az állatvédelem tanításba való beépí-tése is szerepelt a demonstrálók követelései között.10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPnálunk Újra benépesült a Liget Kuckó Közösségi Tér. A családi napot az Együtt Ligetvárosért projekt keretében rendezte az önkormányzat a DRVSZ-szel közösen.A családi napon számos zenész szórakoztatta a helyieket, többek között a Kanizsa Csillagai, a Kopár Band és a YouTube-sztár Dorina. Kora délutántól váltották egymást a fellé-pők a ligetvárosi progra-mon. – Nagyon szerteágazó a műsorunk. Most éppen verset mond egy fiú, de az imént hegedülni hallot-tunk ifjú tehetségeket. Igyekeztünk úgy összeállí-tani a programot, hogy lehetőséget adjunk a fiata-loknak, akik bemutathatják a tudásukat, a későbbiek folyamán pedig autentikus és mulatós zenében lesz részük az itt élőknek – mondta el a délután dere-kán Nagy József György, a DRVSZ elnöke.– Van létjogosultsága az ilyen rendezvényeknek, tehetségkutatóknak, művészeti fesztiváloknak, amelyeken helyi vagy éppen távolról érkezett fel-lépők szórakoztatják az itt élőket, ezzel is biztosítva egy felejthetetlen délutánt. Nem beszélve arról, hogy ezt a kis közösséget jobban összekovácsolják a hasonló programok – fogalmazott Cseresnyés Péter államtit-kár, országgyűlési képvise-lő.A városrészben élők örülnek, hogy a progra-mok révén felpezsdült az élet az utóbbi időben a Ligetvárosban. – Most már ez a második év, hogy itt vagyunk a Ligetvárosban. Ez egy nagyon jó csapatépítő ren-dezvény, összekovácsolja az itt élőket, akik igényt tartanak erre, most már egyre jobban – hangsú-lyozta Rostás Szabina, a Liget Kuckó Közösségi Tér koordinátora. A projekt révén lehető-ség nyílt a Liget Kuckó Közösségi Tér kialakításá-ra, amelyet ma már napi szinten használnak, emel-lett az újabb két évre meg-hosszabbított program a helyi gyerekeknek is szám-talan lehetőséget kínál a szabadidő hasznos eltölté-sére.Az állatvédők békés megmozdulásukkal azt üzenték: nem hagyhatjuk...! (Fotó: Kanizsa TV)A közösségépítő rendezvényen sok tehetség, vagy már befutott előadó szórakoztatta a közönséget (Fotó: Gergely Szilárd)LigetvárosbanCsaládi napaz állatok jogaiértDemonstráció
2019. 09. 13. | 11önkormányzatFotó: Jancsi LászlóA program az „Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán” elnevezésű, KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.NA GYKAN IZSA MEGYEI JOGÚ VÁRO S ÖNKORMÁNYZATAönkormányzata„AZ IDŐSEKÉRT NA GYKAN IZSÁN ”ünnepi hét és a Családok Éve alkalmából VERS- ÉS PRÓZA ÍRÓ PÁLyázatot HIRDET„Ágaink egybecsavarodtak, gyökereink összefogóztak,…” címmelPályázat tárgya:Versek, novellák a család, az otthon, a többgenerációs együttélés lelki és társadalmi fontosságáról.Pályázati kategóriák:I. Gyermek- és ifjúsági kategóriaa) általános iskola alsó tagozat (6-10 év)b) általános iskola felső tagozat (11-14 év)c) középiskola (14-18 év)II. Felnőtt kategória (18 év -)Pályázati feltételek:Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 5 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket név és pályázati kategória megjelölésével az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Beadási határidő: 2019. szeptember 25. Az alkotások az ünnepi rendezvénysorozat keretében kerülnek díjazásra.Kategóriánként a legeredményesebb pályamunkák a Kanizsai Antológia 2019 decemberében megjelenő 20. számába is bekerülnek.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.P Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 20. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az aláBBi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 20. számában, 2019 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2019. október 24. (csütörtök) 16.00 óráigVajon Ön tudja... milyen hatással lehet Nagykanizsára és környékére a klíma változása? ... mit tehet a klíma változásából eredő hatások csökkentése ellen?... mivel járulhat hozzá a klímaváltozás mérsékléséhez?Látogassa meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város klímasátrát a 16. Kanizsai Bor- és Dödölle fesztiválon!A Klímatotó kitöltése közben mindezen kérdésekre választ kap, és még nyerhet is.Ötleteivel, észrevételeivel segítse városunk klímastratégiájának elkészítését!
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPfejleszSZtésA Csónakázó-tavat és a várost összekötő egy kilométeres szakasz 83 millió forintos támogatásból készült el. A projekt fő célja az volt, hogy kapcsolatot biztosítson a belváros és a város tüdeje, a Csó-tó között. Az összekötő szakasz terveit 2016-ban elkészítették, a kivitele-zést pedig idén márciusban kezd-ték el a szakemberek. Az egy kilo-méter hosszú kerékpárút mentén a közvilágítást is kiépítették, így a sportolni vágyók a nap 24 órájá-ban használhatják a festői szépsé-gű területet. – Terveink között szerepel, hogy a Csónakázó-tó többi részét is meg tudjuk világítani. Azt gondo-lom, ez az út jól szolgálja a Csó-tóhoz kilátogató kanizsaiakat, s azokat is, akik turistaként, két keré-ken keresik fel városunkat. Azt szokták mondani, most már el lehet jutni a belvárosból a Csóna-kázó-tóhoz kerékpárúton, s ehhez hozzátenném: a peremterületek-ről is – fogalmazott Tóth Nándor, Nagykanizsa alpolgármestere.Az ünnepélyes átadón Balogh László, a humán bizottság elnöke köszöntőjében kiemelte, az ilyen és ehhez hasonló projekteknek is köszönhető, hogy a Giro harmadik szakaszának befutója Nagykani-zsán lesz. – A Girora való felkészülés fel-adatában a legfontosabb és leg-nehezebb a szemléletvál-tás. Ehhez kell, hogy legyenek minőségi figyelemfelhívó esemé-nyek, s a kerékpározáshoz kapcso-lódó baráti történések. S kell az az infrastruktúra, amiben jól állunk, hiszen 17,6 kilométer kerékpárút van a városon belül, s most egy új, egy kilométeres szakasznak örül-hetünk – mondta Balogh László.Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő beszédé-ben hangsúlyozta: a Csónakázó-tónál elkészült fejlesztések és a városban jelenleg is folyamatban levő útfelújítások mind azt bizonyít-Két fontos beruházást is átadtak a napok-ban. Elkészült a bel-várost a Csó-tóval összekötő kerékpárút még hiányzó, egy kilo-méteres szakasza, s felavatták a tó körül épített, mintegy 5 kilométeres futó- és kerékpáros sétányt. Utóbbit örömkörrel ünnepelték Kanizsa sportos polgárai.Nagykanizsán az elmúlt 5 évben másfélszeresére emelkedett számakerékpáros sétányvalamint a futó- ésElkészült a bringaút,
2019. 09. 13. | 13fejlesztésják, hogy a Muraföldét érintő, állami támogatású beruházások nem álltak le, sőt, hamarosan a kanizsai sport-csarnok építése is elkezdődhet. – Megújult a Sugár út, a Hunyadi utca, a Zrínyi utca és Kiskanizsán is újultak meg utak. Óriási fejlesztés indult el, ami nem túl látványos, mert csak az utak minősége és a vízellátás, valamint egyéb szolgál-tatások biztonsága növekedett ezzel. De nemsokára jön a sport-csarnok, jön a kolostor felújítása, és lépésről lépésre a következő években, ha a megfelelő módon és ütemben tudjuk végezni a mun-kát, jönnek a nagyberuházások – hangsúlyozta a politikus.Néhány nappal később újabb fejlesztést avattak Kanizsán: a Csó-tó köré épített, majdnem öt kilométeres futó- és kerékpáros sétányt. Ezt Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képvi-selő és Dénes Sándor polgár-mester adta át a város egyre gya-rapodó sportos társadalmának. A szabadidőpark ékköve mindazo-kat szolgálja – a nemrégiben elké-szült élményjátszóparkkal, sza-badtéri fitneszelemekkel, s a fel-újított kilátóval együtt –, akik a szabadidejüket aktívan szeretnék tölteni. A sétányt a kanizsai brin-gások és futók is megünnepelték: ők kerékpárjuk kerekeivel és cipő-jük nyomával szavaztak a Csó-tó mellett... A próbakör jól sikerült. Big like, Nagykanizsa!– A magyar turizmus aranykorát éli, soha ennyi turista és soha ennyi turisztikai fejlesztés nem volt még az országban, mint ma – jelentette ki a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Gul-ler Zoltán beszélt arról is, hogy a turizmus stratégiai ágazat, a magyar gazdaság egyik motorja. A magyar turizmus növekedése az elmúlt három évben megha-ladta az európai uniós és a világát-lagot is. Jelezte, Nagykanizsán az elmúlt 5 évben másfélszeresére emelkedett az ide látogató turis-ták száma, több mint 12 ezerrel több vendég keresi fel egy évben a várost. Nagykanizsa turizmusá-nak növekedése még a kimagasló magyar átlagot is meghaladja, a fél évtizeddel ezelőtti adathoz képest 63 százalékkal több külföl-di vendéget fogadnak a város szálláshelyei. Kétszer annyi oszt-rák, másfélszer annyi német, olasz és román vendéget regisztráltak, és a magyar vendégszám növeke-dése is másfélszeres 2014-hez viszonyítva.Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, a térség országgyű-lési képviselőjeként arról szólt, hogy a Csónakázó-tó 9-10 évvel ezelőtt elhatározott fejlesztései révén egyre inkább az aktív kikap-csolódás célpontjává válik. Nem-rég csónakház épült, amely a kajak-kenu sport újjáélesztését segítette, újból van vízibiciklizési és csónakázási lehetőség, profi kerékpárosoknak készült néhány éve mountain bike-pálya, egy magyar-horvát projekt révén pedig a horvát határig új kerék-párutakat jelöltek ki a Murafölde névvel illetett térségben.Dénes Sándor polgármester fel-idézte, hogy a horvát-magyar program keretében tavasszal fel-avatták a tónál a város legna-gyobb területű játszóterét, a tó körüli, közel 5 kilométeres, kőzú-zalékos sétány pedig a futókat, a sétálókat és a kerékpárosokat egyaránt szolgálja. Kanizsa/MTINagykani az ide látogató turisták számakerékpáros sétányElkészült bringaút,Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 09. 13. | 15hirdetésVOKSHsh AUTÓsisKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KresZ-tan-folyamunkra jelentkezésOKTÓBer 2., SZerdA 16 ÓRA Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KresZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C”-tehergépkocsi, ”B+E”, ”C+E” nehéz-pótkocsi kategóriákra.GKI-vizsga: OKTÓBer 5.,a jelentkezési határidő: SZEPteMBer 18-ig!résZLET FIZetési KED VEZMÉNY! *A részletekről érdeklődjön irodánkban,telefonszám 06-30/491-7051.29 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019-2. né. VSM: „B” E: 58,825% F: 53,68% - „C” E:78,38 % F: 78,26 %ÁKO „B” Gy: 161,52% „C” F:103,74% KK: „B” 161.600.- C: 175.000.-)
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán csirkemáj 650-750 Ft/kgcsiperke gomba 800 Ft/kgparadicsom 229-399 Ft/kgtojás 35-40 Ft/dbszilva 250 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletJövő heti véradások09. 17. 09:30-11:30 Bazárudvar 09. 17. 13:00-15:00 Dynamic Technologies Hungary Kft.09. 19. 15:00-17:00 Gelse, Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 09. 20. 14:00-18:00 Kanizsa CentrumAdj vért, és ments meg három életet!2019. szeptem-ber 14.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62020:00-08:002019. szeptem-ber 15.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46219:00-06:002019. szeptem-ber 16.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. szeptem-ber 17.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002019. szeptem-ber 18.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002019. szeptem-ber 19.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002019. szeptem-ber 20.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-07:00VegyesNormand fenyő eladó 1-1,5 m-ig. Érd: 06-30/539-5652, 06-30/300-7990.TárskSKeresőHatvanas úriember keres Nagykanizsán vagy a környékéről barátnőt, szeretőt rövid vagy hosszú távra. Mindenre nyitott vagyok, minden megoldás érdekel. Leveleket a gyork@citromail.hu email címre kérem.INFóApróhirdetéseket az aktuális heti lapszámba kedden 12 óráig adhat fel. Lapunk a törvénysértő, vagy a jó ízlésbe ütköző hirdetések megjelentetését visszauta-sítja. Értesítjük a Tisztelt Városlakókat, hogy 2019. szeptember 20-án a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. sz. alatti központi irodaházában az ügyfélfogadás technikai okok miatt SZÜNETEL.
2019. 09. 13. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókSzeptember 16.1380. szeptember 16-án halt meg V. Károly. A francia király uralkodása 36 éve alatt kiérdemelte a „Bölcs” jelzőt1736. szeptember 16-án halt meg Daniel Gabriel Fahrenheit, aki laikusként alkotta meg az egyik legmeghatározóbb hőmérő-skálát1893. szeptember 16-án született Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus. Szerinte: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni...”1966. szeptember 16-án nyitották meg a Metropolitan Operát, amely 3800 ülőhel�-lyel rendelkezik és további 195 állóhellyel Szeptember 17.1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar mérnök, a telefonközpont feltalá-lója. Ő használta elsőként a halló szót, amely a telefonálásnál az egész világon elterjedt1935. szeptember 17-én született Ken Kesey amerikai író. Leghíresebb regénye a Száll a kakukk fészkére1953. szeptember 17-én választottak szét először sikeresen sziámi ikreket. Carolyn és Catherine Mount túlélte a műtétetSzeptember 18.1752. szeptember 18-án indult el az első Bécs-Buda postakocsi járat, amely kezdet-ben hetente csak egy alkalommal közleke-dett 1810. szeptember 18-án lett független Chi-le, ezt Spanyolország csak másfél évvel később ismerte el1819. szeptember 18-án született Léon Foucault. Az általa mért fénysebesség eredménye megegyezik a ma mért értékkelSzeptember 19.1802. szeptember 19-én született Kossuth Lajos. Tőle származik: „... az én nevem óra-mutató; jelzi az időt, mely jönni fog...”1991. szeptember 19-én találták meg Ötzit. Két turista volt az ötezer éves Jégember múmiájának felfedezőjeAz előLŐző heti reJTVény meGFeJTése: A börtönt az teszi elviselhetővé, hogy lakói nem látják a szabad életet.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 13.00-13.30-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatá-si Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. október 3. (csütörtök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatá-si Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemény leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 24 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.912,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.09.12. 10.00-11.00-igA pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogávalrendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes sza-bályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatáro-zott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendel-kezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerü-lő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfo-gadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitölté-sével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymáso-latátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapte-rületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfo-gadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem kül-dünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírás-ban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatal-mazottja is képviselheti.A licitálás induló összege:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagy-kanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérle-téről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2019. 09. 13. | 19önkormányzatSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendel-kező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Ady E. u. 20. 1/10.A lakás alapterülete: 33 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.173,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 08.00-08.30-ig2. Nagykanizsa, Csengery u. 12. 1/6.A lakás alapterülete: 49 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.674,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 08.30-09.00-ig3. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 1/23.A lakás alapterülete: 51 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.378,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 09.00-09.30-ig4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 2/38.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 18.164,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 09.00-09.30-ig5. Nagykanizsa, Múzeum tér 5/A. 2/13.A lakás alapterülete: 39 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.414,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 13.00-13.30-ig6. Nagykanizsa, Rózsa u. 13. 9/55.A lakás alapterülete: 50 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.550,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 08.00-08.30-ig7. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/A. 2/2.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.210,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 09.00-09.30-ig 8. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. 4/1/1.A lakás alapterülete: 75 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 43.575,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 14.00-14.30-ig 9. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 5. 1/7.A lakás alapterülete: 49 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.685,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 13.30-14.00-ig 10. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. 3/4.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 1+2 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.875,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 14.30-15.00-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bér- lakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora szeptember 14-20.Szeptember 14., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Lovas magazin, 01:30 Híradó, 01:45 Székely konyha, 02:15 Generációnk (nyugdíjas magazin), 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Lovas magazin, 08:00 Híradó, 08:15 Székely konyha, 08:45 Generációnk (nyugdíjas magazin), 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újrané-ző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Csurgói KK – Budakalász Kézilabda Zrt. NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:25 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:25 Lapozó.Szeptember 15., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Csurgói KK – Buda-kalász Kézilabda Zrt. NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:25 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 04:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:25 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Csurgói KK – Budakalász Kézilabda Zrt. NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:55 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:55 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti váloga-tás, 14:45 Élet-módi, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet a református templomban, 19:10 Sztár-portré: Szolnoki Péter, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénte-ki adás ismétlése), 20:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:50 Lapozó. Szeptember 16., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Sztár-portré: Szolnoki Péter, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénte-ki adás ismétlése), 02:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a refor-mátus templomban, 07:40 Sztárportré: Szolnoki Péter, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:20 Lapozó, 12:00 Csurgói KK – Budakalász Kézilabda Zrt. NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 13:25 Sztárportré: Szolnoki Péter, 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Generá-ciónk (nyugdíjas magazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 19:35 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 20:05 Csurgói KK – Komló NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.Szeptember 17., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Generációnk (nyugdíjas magazin), 01:05 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 01:35 Híradó, 01:50 Csurgói KK – Komló NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Generációnk (nyug-díjas magazin), 07:35 Forgószínpad (a helyi televíziók színhá-zi magazinja), 08:05 Híradó, 08:20 Csurgói KK – Komló NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Generációnk (nyugdíjas maga-zin), 12:30 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazin-ja), 13:00 Csurgói KK – Komló NB I-es férfi kézilabda-mérkő-zés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kvantum (tudományos magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Székely kony-ha, 21:20 Sztárportré: Rakonczai Imre, 21:50 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 18., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Kvantum (tudományos magazin), 02:15 Székely konyha, 02:45 Sztárportré: Rakonczai Imre, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kvan-tum (tudományos magazin), 08:45 Székely konyha, 09:15 Sztárportré: Rakonczai Imre, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Kvantum (tudományos magazin), 13:25 Székely konyha, 13:55 Sztárportré: Rakonczai Imre, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Szeptember 19., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Látoga-tó, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Zoo magazin – lencsevégen a természet, 20:35 Híradó, 20:50 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Sza-konyi Balázs előadása, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 20., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Zoo magazin – lencse-végen a természet, 02:15 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 02:45 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Zoo magazin – lencsevégen a természet, 08:45 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szako-nyi Balázs előadása, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Zoo magazin – lencsevé-gen a természet, 13:25 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 13:55 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Forgószín-pad (a helyi televíziók színházi magazinja), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 09. 13. | 21SportA labdarúgó NB III Nyugati csoportjában megyei rangadót rendeztek, amelyen az FC Nagykanizsa a Hévíz SK legénységét fogadta. Itthon maradt a három pont.FC Nagykanizsa (3.)–Hévíz SKsk (16.) 2-1 (1-1)NB III Nyugati csoport, 6. forduló. Nagykanizsa, 400 néző. Jv.: Bana G. (Kiss B., Perák). G.: Kretz (2.), Vittman (53.), illetve Pajor (38.)Nagykanizsa: Borsi - Simonfal-vi, Major, Szabó B., Horváth B. - Kretz, Béli M. (Gerencsér A., 68.) - Szegleti, Hampuk (Bagó B., 81.), Lőrincz (Herzsenyák, 73.) - Vitt-man. Vezetőedző: Barna László.A két zalai labdarúgó együttes tizenöt hónap után találkozott ismét tétmérkőzésen, csak már nem a megyei bajnokságban, és ezúttal nem Hévízen, hanem a har-madik vonalban és Nagykanizsán. A szokásos dél-zalai kezdés ezúttal sem maradt el, hiszen Kretz Bálint a teljes hévízi térfélen átrobogva, a balösszekötő helyéről Macher Dánielen, a vendégek kapusán átemelve szerzett vezetést a ven-déglátóknak. A gólt követően a nagykanizsaiak Lőrincz Bence révén kapufát is lőttek, de a vendé-gek is mind többször jutottak el Borsi Bence portájáig. Sőt, idővel a hévíziek mind bátrabbak lettek, és a 38. percben Pajor Imre, a fürdővá-rosiak csapatkapitánya a hálóba gyötörte az ide-oda pattogó labdát az öt és felesen belül.A második félidő eleje sem hozott szebb futballt, majd Vittman Ádám az 53. percben volt eredményes, szabadrúgásból. A kanizsai vezetés után ismét a HSK kapott erőre, ami-nek eredménye egy büntető lett. A tizenegyest, amelyet Tóth Gergő végzett el, Borsi Bence kivédte, mi több, az ismétlést is hárította. Ez mintha ébresztőt fújt volna Barna László legénységének, onnantól ismét többet veszélyeztettek, igaz, a Hévíz előtt is adódott még gól-helyzet, az eredmény azonban már nem változott.– Jól kezdtük a mérkőzést, de saj-nos a második gólt nem tudtuk rárúgni az elsőre a lehetőségeink-ből – mondta a meccset követően Barna László, az FCN vezetőedzője. – Aztán egy ártalmatlan szituáció-ban a védőink közötti egyet nem értés végett egyenlített ellenfe-lünk, de együttesünk erejét mutat-ja, hogy valódi csapatként hozni tudtuk a meccset.Vasárnap az FCN 15 órától a tavaly még NB II-es Credobus Mosonma-gyaróvári TE 1904 otthonában lép pályára. Az óváriakkal már csak azért sem árt vigyázni, hiszen az előző körben a III. Kerületi TVE-nél kaptak ki 5-1-re, és ezt a kisiklást biztosan szeretnék kijavítani...POLGÁR László…és akkor Kretz Bálint (fehérben) a gólja előtt megindult a hévíziek kapuja felé... (Fotó: Gergely Szilárd)egy megyei rangadóhoz…Hűen A Magyar Labdarúgó-szövet-ségben hétfőn készítették el a Magyar Kupa főtáblás első fordu-lójának sorsolását.A Kanizsa itt csatlakozik be a küzdelmekbe, s Fortuna úgy hoz-ta, olyan, mintha egy NB III-as találkozóra készülne. Az FCN ellen-fele ugyanis a Veszprém lesz, amely ugyancsak a harmadik vonal Nyugati csoportjában szere-pel. Az újonc elleni találkozót a jövő hétvégén rendezik az Olajbá-nyász-stadionban. Kanizsa–Veszprém az MK-banEgy labdarúgó megyei rang-adó mindig szolgáltat izgal-makat, érdekességeket, nem volt ez másképp az FCN–HSK meccsen sem. A második félidőben, 2-1-es nagykanizsai vezetésnél, a hévíziek büntetőhöz jutot-tak, Tóth Gergő lövését azonban a Kanizsa kapusa, Borsi Bence hárította, mi több, a kipattanóból ismét próbálkozó Tóth újabb bombáját is kivédte.– Úgy éreztem, nem kell elvetődnöm nagyon, inkább maradok középen és egy kicsit kivárok, s mint kide-rült utólag, ez jó döntésnek bizonyult – mondta el a 22 esztendős Borsi. – Eddig pályafutásom során még nem volt alkalmam ilyen, nevezzük így, dupla hárítás-ra. Természetesen nagyon örültem, mivel az elmúlt szezon során nem sikerült egy tizenegyest sem háríta-ni, s úgy gondolom, ez, ezen a mérkőzésen, fontos momentumnak bizonyult. Utánpótlás szinten egészen jó arányban fogtam a bün-tetőket, ezért is volt hiány-érzetem az elmúlt szezon-ban ezen a téren.Dupla védés
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTAhogy arról már beszámoltunk, a Tungsram SE Nagykanizsa női kézilabda együt-tese is az NB II Dél-nyugati cso-portjában, vagyis – megyei bajnok-ként – immár a harmadik vonal-ban kezdi meg szereplését. Tóth László tanítványai szombaton 16 órától a Tungs-ram-csarnokban indítják a bajnoki idényüket: az ellenfél a Szek-szárdi FKGC lesz. Férfi vonalon szin-tén az NB II-nek futnak neki a kanizsaiak, utób-biak felkészülé-sét vettük ezúttal górcső alá.A férfiaknál az NB I B-ből történt kiesést követően Gazdag Tibortól Csalló Ádám játékos-edző vette át a stafétát és a csapatot vasárnap 19 órától Csurgón, a helyi U23-as gár-da ellen vezényel-heti először bajno-kin.A játékos-elvándorlás nem volt kicsi az együttes-nél, ettől függetlenül a nagykanizsaiaknál elszán-tan készülnek az idényre.– Még augusztus elején kezdtük a felkészülést az előttünk álló szezonra egy olyan kerettel, melyből jó néhányan távoztak, viszont ezúttal érkezőkkel nem nagyon számolhattunk – foglalta össze a nyár törté-néseit a 26 esztendős ifjú szakember. – A korábbi tré-nerünk, Gazdag Tibor Csur-góra, az U23-as együtteshez tért vissza. Nálunk is hatvá-nyozott szerep jut majd az utánpótlásnak, hiszen onnan nevezhetünk játéko-sokat a felnőtt mérkőzése-inkre. Futással, erősítéssel indítottunk, és mivel keve-sen voltunk a felnőttben és az ifi csapatban sem volt túl nagy létszám, így közösen zajlottak az edzések.Ahogy azt Marczinka Csabától, az egyesület szak-mai vezetőjétől megtudtuk, a férfi csapatnál konkrét helyezésekben azért sem gondolkodnak, mivel előbb a mezőny erősségét mérnék fel első meccseik alapján, majd azt követően jelölnék ki a konkrét célokat. Az olyan kettős igazolású játékosok, mint Csabai Barnabás, vagy Bazsó Péter visszatér-tek Csurgóra, Bándi András Székesfehérvárra, Gyimesi Máté és Nagy Attila Ózdra került, Miklós Gergő az NB I B-s Veszprém KKFT Felsőörs-höz igazolt, Pál Ádám Algyőre ment, Tóth Károly és Bécsi Ádám a balmazúj-városiakhoz távozott, Török Rolandnak pedig Nagyatád lesz a következő állomása.Akik viszont maradtak, azok rögtön egy felkészülé-si tornagyőzelemmel han-goltak Nagyatádon. Csalló irányításával a dél-zalai csa-pat (Balogh Ákos, Balogh Péter, Csalló Ádám, Kova-csics Ferenc, Kisgéczi Pat-rik, Vadász Márton, Hor-váth Bence Tibor, Virág Zsombor, Miháldinecz József, Jónás Péter, Kiss Gergely, Hári Kristóf, Gelencsér Antal összeté-telű kerettel) két mérkőzést vívott az atádiaknál, a dön-tőbe jutásért pedig a Rinya-menti KC-t verte 26-23-ra. A fináléban a Hőgyész SC következett, és a kanizsaiak azt a találkozót is sikerrel vették, a 30-21-es győzel-mük egyben a tornagyőzel-met jelentette számukra. Az első hely mellett a nagykani-zsaiaktól Kovacsics Ferenc elhódította a gólkirályi címet. A folytatás, immár éles-ben, a hétvégén Csurgón…Nem szokványos elismerésben részesült Szatmári Zsolt, a Kanizsai Birkózó Sportegye-sület vezetőedzője Horvátországban. Egy ideje dél-nyugati szomszédunktól, Ludbreg városá-ból járnak át hozzá ifjú birkózók edzeni, és a horvátok között van egy tehetséges ifjú nő, aki szállítja a sikereket anyaklubjának.Iva Geric a ludbregi birkózó egyesület versenyzője – aki hamarosan, kettős igazolással, kanizsai is lesz – történelmet írt az olaszországi Faenzában, ahol világversenyen megszerezte Horvátország első női birkózó érmét: a kadet Eb bronzérmét. Múlt pénteken pedig Horvátor-szág egyik legpatinásabb szín-házi épületében, Varasdon impozáns ünnepségen köszön-tötték és jutalmazták a még min-dig csak 17 esztendős tehetsé-get. Erre a rendezvényre meghí-vót kapott Szatmári Zsolt is, aki három éve vesz részt Iva felkészí-tésében. – Sportszakmai szempontból egyedi növendék, hiszen nagyon sokat edz, minden hét-főn Kanizsára jön, csütörtökön-ként pedig én utazom hozzá tréninget tartani – engedett betekintést a felkészülés mene-tébe Szatmári Zsolt. – Ott vol-tam mellette a szőnyeg szélén az Európa-bajnokságon is, és kis szerencsével talán fénye-sebb is lehetett volna az az érem. Iva egyben remek edző-partnere a kanizsai fiúknak, hiszen „csépelik” egymást ren-desen, és azt is meg kell jegyez-ni, hogy nem fél a fiúktól és a munkától sem. Már megkaptuk az engedélyt a horvát birkózó szövetségtől, és így, a terveink szerint, magyarországi verse-nyeken is indíthatjuk a kanizsai klub színeiben.P. L.A kanizsai lányok (kékben, a Hévíz elleni edzőmeccsen), újoncként a Szekszárd ellen kezdenek (Fotó: Péter Árpád)A varasdi díjátadó után Iva Geric, a horvátok ifjú tehetsége magyar edzőjével, a kanizsai Szatmári ZsolttalSzatmári Zsolt tréneri sikerea férfiak CsurgónA nők itthon,
2019. 09. 13. | 23SportHARMADIK HELYA 27. Zalakaros Kupa gyermek korcsoportos lány kosárlabda együttesei között a vendéglátó Kanizsa DKK a csoportmeccsei után végül a harmadik helyért mérkőzhetett a kilenccsapatos mezőnyben. A KDKK csoport-meccseit a Kiss Lenke Kosárlab-da Akadémiával és a KSC Szek-szárddal vívta, majd a bronzére-mért a Zsíros KA Budapest ellen játszott.Kanizsai eredmények: Kiss Len-ke KA Budapest - Kanizsa DKK 9-56 (2-18, 0-17, 5-4, 2-17, Kanizsa DKK - KSC Szekszárd 57-45. A 3. helyért: Kanizsa DKK - Zsíros AK 55-20 (6-1, 19-7, 14-7, 16-5). A Kanizsa DKK csapatából a mutatott teljesítményéért a külön-díjat Rezsek Réka vehette át. A Zalakaros Kupán a gyermek kor-csoport végeredménye: 1. Csata DSE Budapest, 2. Vasas Budapest, 3. Kanizsa DKK, 4. Zsíros AK Buda-pest, 5. Ricsilla Zalaegerszeg, 6. KSC Szekszárd, 7. Széchenyi AK Győr, 8. KK Drjne (Horvátország), 9. Kiss Lenke KA Budapest.PÓLÓS BRONZHáromnapos pécsi U13-as nem-zetközi tornán vett részt a Kanizsa VSE vízilabda utánpótlása a napok-ban. Az ifjú kanizsai pólósok a kupán végül harmadik helyezést értek el, mi több, a gólkirály is az ő soraikból került ki.A nagykanizsaiak eredményei: Kanizsa VSE – FTC I 6-13, KVSE – Medvescak Zagreb (horvát) 13-11, KVSE – Heliopolisz (egyiptomi) 13-5, KVSE – Pécs 12-21, KVSE – FTC II 11-4. A torna végeredménye: 1. FTC I, 2. Pécs, 3. Kanizsa VSE, 4. Medvescak Zagreb (horvát), 5. FTC II, 6. Heliopolisz (egyiptomi). A pécsi kupa gólkirálya Szirtes Bátony (Kanizsa VSE) lett.A kanizsai csapat a Doszpoth Bálint, Bonczók Levente (kapu-sok), Szirtes Bátony, Gether Dávid, Rózsahegyi Márton, Varga Ábel, Horváth Bálint, Tátrai Dániel, N. Horváth Mátyás, N. Horváth Zsigmond, Sneff Botond, Mol-nár Áron, Bátorfi Balázs, Völgyi Vendel, Varga Martin kerettel utazott Simonka Ferenc edző irá-nyításával a baranyai megyeszék-helyre.JÓ TEKERAJTA Nagykanizsai Teke SE NB II-es csapata is megkezdte szereplését, a kanizsaiak ezúttal is az osztály Dél-nyugati csoportjában gurít-hatnak. A 2019-20-as idény első fordulójában a Perenye TK vendé-ge volt az Nk. Teke SE és 5,5:2,5 arányban nyert a nyitányon, a csa-patpontokat Istiván Attila, Magyar Gábor, Bende Zsolt és Magyar Zoltán (0,5) jegyezte. A második körben, immár hazai kör-nyezetben, a dél-zalaiak a TK Resz-nek együttesét fogadták, és ezút-tal 7:1-es sikert könyvelhettek el Gyurókovics Arnoldék, a csapat-pontokat Bukovics László, Tóth Tibor, Istiván Attila, Magyar Zol-tán, valamint Bende Zsolt könyvel-hette el. A kanizsaiak két sikerrel a hátuk mögött a második helyen állnak a táblázaton a Lovászi Bányász SK mögött.ELIMINATOUR 2019 Szombaton és vasárnap ismét rangos hegyikerékpáros versenyt rendeznek a nagykanizsai kerék-páros krosszpályán: immár ötödik alkalommal ad otthont a Csónaká-zó-tónál található biciklis objek-tum az úgynevezett UCI kategóri-ás XCO futamsorozatnak.Az előző esztendőkhöz hasonló-an a verseny olimpiai pontgyűjtő-nek is minősül, így nem véletlen, hogy a nemzetközi besorolású programban rendkívül népes lesz a mezőny – ezért sem véletlen, hogy a szervezők „széthúzták” kétnaposra a viadalt. Szeptember 14-én, szombaton 11 óra 30 perc-től rajtolnak futamok, vasárnap pedig szintén délelőtt fél tizenket-tőtől indulnak neki körtávjaiknak a legkisebbektől az elitkategóriás sportolókig a kerekesek.INNEN FOLYTATJÁK A Kanizsa Tenisz Klub pályáin legutóbb nyár közepén rendeztek nyílt amatőr páros tenisz fordulót, most szombaton 9 órától pedig folytatódik a sorozat ugyanazon a helyszínen. Júliusban a harminc induló nyolc településről nevezett, mi több, igencsak erős mezőny gyűlt össze, egyben szoros és szín-vonalas mérkőzéseket is vívtak.A döntőt Polgár Tamás-Péntek Ábel (Csurgó-Kaposvár) párosa nyerte Nagy Béla-Tóth János (Marcali-Balatonkeresztúr) duója ellen. Végeredmény: 1. Polgár Tamás-Péntek Ábel (Csurgó-Kaposvár), 2. Nagy Béla-Tóth János (Marcali-Balatonkeresztúr), 3. Pén-tek István-Kerkai Alex (Kanizsa TC-Zalaegerszeg) és Magyar Atti-la-Varga János (Pécs).SportsorokA Kanizsa DKK leány gyermek korcsoportos kosárlabda együttese dobogós lett a Zalakaros KupánAz őszi hétvégéken a kanizsai amatőr teniszezők ismét nekirugaszkodnak…A Kanizsa VSE U13-as vízilabda együttese bronzzal zárt Pécsett
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKTelnek a polcok a spájzban, de még nem fejezte be a befőzést Bódis Lászlóné. Annit az édesany-ja füzetében található receptek sosem hagyták cserben. Olvasó-inkkal a savanyú uborka, a csala-mádé és a baracklekvár elkészíté-sének módját osztotta meg.A legfontosabb, hogy tiszta és hibátlan legyen a zöldség, a gyü-mölcs, és tiszták legyenek az üve-gek, hívta fel a figyelmet. Az előké-születeknél Anni az üvegeket meleg vízben átmossa, majd steri-lizálja, a kicsiket egy-két percre mikróba, a nagyobbakat a tűzhely sütőjébe teszi. Az uborkát hideg vízben áztatja, és körömkefével megtisztítja. Az 5 literes üveget telerakja az uborkával, és felönti vízzel. Ezután leönti róluk egy fazékba a vizet, és elkészíti a felöntőlevet. Hozzávalók: 13 kanál cukor, 4 kanál só, fél liter 10 %-os ecet, 2-2 kávéskanál nátri-umbenzoát és borkénpor, bors, babérle-vél, kömény, koriander, mustármag, borókabogyó, és az üveg aljára kapor. Elkészítés:A hozzávalókat felforralja, az ecetet, a vízben feloldott nátrium-benzoátot csak akkor adja a felön-tőléhez, miután felforrt a víz. Ezt követően vizet melegít egy tepsi-ben, és belehelyezi az üvegeket, belerakja az uborkát és felönti az ecetes lével. Amikor gyöngyözni kezd a lé, elzárja alatta a lángot. Másnap még pótolja a levet, a tete-jére tartósítószert önt, lezárja az üvegeket, és törölközőbe csavarva kidunsztolja. A csalamádé:1 kg paradicsom, 1,75 kg paprika, 1,75 kg uborka, 75 dkg káposzta, 40 dkg vöröshagyma, 25 dkg kristály-cukor, 12 dkg só, 0,5 l 10%-os ecet, 1 kávéskanál borkén. A hozzávalókat átforgatja, kever-getés közben 2 napig állni hagyja, majd a levét kinyomkodva csava-ros üvegekbe rakja. A baracklekvár:A néhány percre forró vízbe már-tott gyümölcsről lehúzza a héját, és kimagozza. Fazékba teszi, s ha jól szétfőtt a gyümölcs, akkor önti hoz-zá a cukrot, és rövid ideig, hogy ne barnuljon be a lekvár, tovább főzi. A végén belekeveri a tartósítószert, és a tetejére is szór egy keveset. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaBódis Lászlóné édesanyjától tanulta a savanyúsá-gok, lekvárok receptúráját (Fotó: Bakonyi Erzsébet)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. A jó megfigyelőképességének meglesz az eredménye. Egy olyan ötletet les el, aminek hatására jövő-re ön is benevez a nagy versenyre.Bika: 04.21-05.21. Hamarosan olyan inspiráló társa-ságba csöppen, hogy képes lesz még munkahelyet is változtatni. Ne gondolja meg magát, mert anyagi-lag jól jár.iKrek: 05.22-06.21.A hétvégén megnehezítheti a szomszédok helyzetét. Ha este ké-sőn hallgatnak mulatós zenét, leg-jobban teszi, ha meghívja őket is a társaságba. Rák: 06.22-07.22. Legyen kitartó és türelmes, mert lehet, hogy várnia kell még a nagy Ő-re. Addig is kösse le magát valami hasznos, érdekes tevékenységgel.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Szerencsére pozitívan szemléli a vi-lág dolgait, ezért jól tűri a kudarco-kat. Ne vegye a szívére, ha most sem sikerül a diétázás. Szűz: 08.24-09.23. Jókedvében szinte virágba borult a teste-lelke egyaránt. Őrizze meg ezt a lelkiállapotát, és ne engedje, hogy kihozzák a sodrából a mun-kahelyén. Mérleg: 09.24 -10.23.Mozgalmas hétvégére számíthat. A bor- és dödöllefesztivál programjai két napra az Erzsébet térre csábítják. Legjobb lesz, ha haza sem megy aludni. sKorpió: 10.24 -11.22. Ne akarja egyedül cipelni a családja összes terhét. Másnak is van szabad válla, adjon át egy keveset a párjá-nak is. A terhelés edzi a szervezetet. Nyilas: 11.23-12.21. Bárki bármit mond, ne kételkedjen a saját tehetségében és a kitartásá-ban. Tegyen úgy, mint akinek min-den sikerül, és meglátja, úgy is lesz. Bak: 12.22 - 01.20. Kellemes hétvégére számíthat. Használja ki a gondtalan perceket, és ne foglalkozzon a munkájával. Olyan dologgal kösse le magát, amit élvez is. Vízöntő: 01.21-02.19. Hiába keres összefüggést párja jókedve és a Hold állása között, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Csupán egy harmonikusabb fejezet kezdődött. Halak: 02.20-03.20. Szabadidejében töprengjen el azon, hogy valójában mi is a küldetése. Ha nem boldog, változtasson útirányt. A kihívásoknak meg fog felelni.csalamádé és Savanyú uborka, HIRDETÉSbaracklekvár
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 32. SZÁm, 2019. szSZeptember 20.Bor, dödölle és méz – minden mennyiségben 11-12-13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTVasárnap befejeződik a Bringázz a munkába! akció. A kéthetes kampány vége előtt pár nappal több mint 314 ezer kerékpárral megtett kilométert rögzítettek a szer-vezők. A kezdeményezés elsősorban a mozgásban gazdag életmódról és a környezettudatos közlekedés-ről szól, de egyúttal a 2020-ban Magyarországra, illet-ve Nagykanizsára érkező Giro d’Italiát is népszerűsíti. A hét végéig az interneten regisztrált bringázók Giro-pólót vagy akár VIP-jegyet is nyerhetnek a magyar és olasz versenyszakaszokra.Újabb díjat nyert Lendvai Kristóf. A Majdnem eltoltam című kisjátékfilmmel harmadik helyezést ért el kategóriájában a kanizsai gimnazista a III. Hét Domb Filmfesztiválon. A komlói mustrára csaknem 200 filmet neveztek, ebből 25 diákfilm volt. A pályamunká-kat a Macskafogót és a Mézga családot is jegyző Ternovszky Béla rajzfilmrendező, valamint két színművész: Reviczky Gábor és Thuróczy Szabolcs értékelte, a diákfil-mek zsűrizését Gyenes Zsolt, a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának docense vezet-te. A Majdnem eltoltam 2018-ban készült a Hevesi Sándor Színház színészeinek közre-működésével, a történetet az akkor 16 éves Lendvai Kristóf írta és rendezte.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPES szép, mint mindig, énnekem…„Tudja Isten, hogy mi okból Szeretem? de szeretem.” Ahogy Petőfi sem érezte külö-nösebb szükségét a magyarázkodásnak, úgy nekünk sem kell: a magyar táj ősszel épp olyan varázslatos, mint 171 évvel ezelőtt lehe-tett – bizonyítja ezt a szeptemberi hajnalo-kon sűrű, fehér ködben úszó Principális-völgy is. S ha a költőhöz hasonlóan nekünk is van kivel együtt gyö-nyörködni a látvány-ban, az élmény még felemelőbb lehet.Kanizsa314000IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga György Fotó: LBa hétHÉT törté nETEFotó: Giro d’Italia
2019. 09. 20. | 3ez volt a hétKét évvel ezelőtt Svédországba, tavaly Mexi-kóba, idén pedig Argentínába gyártott a Vágó-hídi úton működő cég. A legutóbbi, Magyaror-szágon egyedülálló fejlesztés – a korábbiak-hoz hasonlóan – nemzetközi együttműködés-sel valósult meg, hiszen a tervezésben a német testvér-, és a francia anyavállalat is segítette a nagykanizsai szakemberek munkáját.– Hasonló hosszúságú tartályt eddig egy helyen láttunk az országban, de tudtommal azt külföldről importálták. Tehát valószínűleg még nem gyártottak ilyen nagy kádat Magyar-országon – szögezte le Orbán László ügyve-zető. – A méreteit jól érzékelteti, hogy a mun-katársaim csak két részben tudták összeszerel-ni gyártelepünkön.A gyártási technológia nyomán PICKLING-kádnak is nevezett monstrum egy Argentíná-ban található cég, a Ternium megrendelésére készült pár hónap leforgása alatt. A műszaki átvételen nemcsak a dél-amerikai cég képvise-lői, hanem német és francia szakemberek is részt vettek.– A tervek szerint egy 100 méter hosszú felü-letkezelő sor egyik elavult felét cserélik ki erre az új tartályra, hogy acéllemezeket tisztítsanak és rozsdátlanítsanak benne. A kádat magas hőmérsékletű, 85 Celsius-fokos sósav-val töltik fel, ezen keresztül húzzák végig a lemezeket, így távolítva el a gyártás során kelet-kezett szennyező-déseket, például olajfoltokat. Mivel egy veszélyes mun-kafolyamatról van szó, ezért roppant fontos a felületkeze-lés során használt eszközök folyamatos karbantartása, illetve modernizálása.A berendezést a napokban öt kamion szállí-totta el egy antwerpeni kikötőbe. Azért, hogy a teherautókra felférjen, további kisebb részekre kellett bontani. A szakemberek min-den mozzanatot alaposan dokumentáltak, hogy a későbbiekben gond nélkül össze lehes-sen újra szerelni. Az óriáskádat Belgiumból hajó viszi tovább Argentínába, ahol várhatóan 2020 első negyedévében helyezik üzembe.NEMES DóraA héten elszállították Antwerpenbe, onnan pedig Argentínába viszik azt az óriáskádat, amely Nagy- kanizsán készült. A CMI Environment Hungary Kft. az ország legnagyobb felületkezelő tartályát gyártotta le a közelmúltban. A berendezés mintegy ötven méter hosszú, és acéllemezek tisztítására, rozsdátlanítására használják majd.A tartály egy-egy elemét daru emelte a teherautóra(Fotó: Jancsi László)„óriáskádakat”Elszállították a kanizsai Extra szállítmány, nem csak a méreteit tekintveA korábban VENTACID nevet viselő CMI Environment Hungary Kft. 2000 óta működik Nagykanizsán. Öt évvel ezelőtt, egy tulajdo-nosváltást követően került a CMI Grouphoz az elsősorban levegőkezeléssel foglalkozó cég, ahol sok más mellett gázmosók, biofilte-rek és aktívszenes szűrők készülnek. A cég-csoport tagjai hamarosan nevet cserélnek, tisztelegve az alapító, John Cockerill mun-kássága előtt. Az angol üzletember 200 évvel ezelőtt indította útjára vállalkozását, amely kezdetben a nehézgépiparban vetette meg a lábát. Egyebek mellett hajókat, gőzmozdo-nyokat, öntödéket gyártott. Emellett John Cockerill nevéhez köthető az európai textil-ipari gépek megjelenése is.
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűMJT_Rezsi_utalvany_202x270.indd 12019. 09. 18. 11:01
2019. 09. 20. | 5A HÉT TÉMÁJA„A Demokratikus Koalíció elfo-gadhatatlannak, az Európai Unió és Magyarország szempontjából is súlyos hibának tartaná, ha Tró-csányi Lászlót – Orbán Viktor vágyálmának megfelelően – az EU bővítéséért felelős biz-tosnak jelölnék” – a DK ezzel a dörgedelmes közleményével próbál-ta fenyegetni Ursula von der Leyent. Ezzel a civilizált világ gya-korlatában teljesen szokatlan mószerolás-sal Dobrev és társai akár hozzá is járulhat-tak Trócsányinak az egyik legrangosabb port-fólióhoz jutásához. Melyik vezető politikus, pláne európai bizottsági elnök szereti, ha durván presszio-nálni, zsarolni akarják agresszív, pitiáner pártocskák, amelyek a régvolt sztálinista időkben ragad-tak le? Mindebből az következne, hogy még köszönettel is tarto-zunk a DK-nak, mert nélkülük ezt a rendkívül fontos biztosi terüle-tet nem kaptuk volna meg? – vetődött föl a Magyar Nemzet publicistájában is.Instabilitással járna az összefo-gott ellenzék győzelme. Gyur-csány nem tavaly mondta ki elő-ször: 2012-ben (képünkön az ő oldalának posztját idézik) ezért még korainak is tartotta az össze-fogást. Tavaly azonban már a káoszt is bevállalta volna a hatalo-mért. Ezt egy Fidesz közeliséggel ugyancsak nem vádolható rádiós mikrofonja előtt kottyantotta el. Utóbb hiába próbálta visszaszívni. Az elsőfok ugyan megkülönböz-tette az instabilitást és a káoszt, a másodfokú ítélet szerint: az első-fokú bíróság túlságosan mereven értelmezte azt, hogy egy-egy köz-szereplő nyilatkozatait miképp interpretálhatják a sajtó képvise-lői. Hiszen ha szó szerint kéne idézni ezeket, az kizárná, hogy az újságírók következtetéseket von-hassanak le a politikusok monda-taiból. A Kúria is teljes egészében osztotta a jogerős döntést meg-hozó másodfokú bíróság ítéletét, érvelését – emlékeztetett a Gyur-csány által beperelt PestiSrá-cok oldal.Ám nem csak az ellenzék vezérére vetül a gyanú: a Fidesz malmára hajtja a vizet. Helyi potentátjaik legutóbb a közgyűlésben reklámozták a Kanizsa újságot. Különösen ezt az 5. oldalát tartják alkalmasnak alacsony vérnyomásúak szá-mára, szerintük akár gyógyszer helyett is alkalmazható. Szin-tén helyi tudósító hívta fel az országos ballib sajtó figyelmét a városi hetilap cikkeire. Az ellenzék közösségi oldalai is rendre reklá-mozzák írásainkat. Olvasottsá-gunk növeléséért ezen a helyen mondunk nekik szívből jövő köszönetet. Ám hirdetési díjjal mégse támogatjuk őket. Épp elég-be kerül az Apró-vő… PAPP JánosMielőtt a leg-népszerűtle-nebb politikus okán bárki jól kiszeretne a Fideszből, elő-re szólok: ez vicc. Elvégre ki tudná meg-venni Apró Piroska vejét? Ám „A Fidesz szekértolója” címre mindig újra érdeme-sül. Legutóbb Brüsszelben.Fidesz pénzeli?Gyurcsányt a Elvégre a Népszabadság is meg-írta, akkor csak igaz lehet, nem? Gyurcsány nem tavaly mondta ki először: Instabilitással járna az összefogott ellenzék győzelme Bár Ágika már öt éve tudott valamit, ha elbíznánk magunkat, úgy járnánk, mint 2002-benFotó: az MSZP youtube csatornájaOlvasottságunk növeléséért ezen a helyen mondunk szívből jövő köszönetetJúnius végén a Fidesz kihívójának megnevezését kiprovokáló írás alatt egy nem éppen hízelgő - pedig ellenzéki - vélemény: „Értem én, hogy sok a meló. Ez a választás meg hirtelen jött a semmiből és nem volt idő előkészíteni. Különben is, ráérünk. Időnk, mint a tenger.” Egy pártember magyarázkodására, ugyanő: „Szerintem is fontos az egyez-tetés. Nem kell elkapkodni. Most június vége van. Az emberek elmen-nek szabira. A választás meg csak ősszel lesz. Elég nyilvánosságra hoz-ni a jelölt nevét és támogatóit, majd október végén.” A polgármester-jelölt nélküli polgármesterjelölt bejelentésről egy szintén nem fide-szes poszt: „Persze ami igazán érdekes lehet, az az, hogy a választási szövetséget összehozó urak csak királycsinálók akarnak lenni, vagy más szerepet – képviselőséget - is szánnak maguknak. Ugyanis egy ilyen szerepvállalás komolyan ronthatja Hári esélyeit is.” Kell még valamit mondanom, Ildikó?Nem mi mondtuk...
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűAKK_Baba_SAJTO-202x270.indd 12019. 09. 02. 13:19
2019. 09. 20. | 7AktuálisHamarosan teljesen elkészül a Palini-óvoda fej-lesztése. A több mint 100 millió forintos beruházás során az intézmény már meglévő épületén nyílás-zárócsere és homlokzati szigetelés történt, vala-mint napelemeket is felszereltek. Az intézmény egy nagyobb méretű csoport- és tornaszobával és egy mosdóhelyiséggel bővül, az új részt várhatóan szeptember végétől használhatják az ovisok. Szerdán tartottak helyszínbejá-rást a Palini-tagóvodában. A közelmúltban átadták a mintegy 120 millió forintból felújított Kos-suth téri intézményt, pár héten belül pedig már a településrészen is elkészülnek a szakemberek. – A pedagógiai folyamat a bölcsődé-től, az óvodán és az iskolán át az egyetemig, sőt, még tovább is tart. S ezt csak kívül-belül jó intéz-ményekben lehet folytatni. Erre jó példa a palini óvoda és mellette a településrész iskolája is - fogalma-zott Balogh László, a humán bizottság elnöke.Az elmúlt időszakban – az óvo-da korszerűsítése és bővítése mel-lett – számos fejlesztés valósult meg Palinban. – Kiemelendőnek tartom az iskola melletti műfüves pályát, ami sportolásra ad lehető-séget diákok és nem diákok szá-mára. Fontosnak tartom azt is, hogy a régi sportpálya mellett a szabadidő hasznos eltöltésének érdekében vadonatúj játszótér létesült, öt-hat, európai uniós szabványnak megfelelő játéke-lemmel - mondta dr. Erdős Lász-ló önkormányzati képviselő.A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 260 millió forin-tos támogatásának köszönhetően Nagykanizsán folyamatosan újul-nak meg az óvodák és a bölcsődék. Az augusztusi esős időjárás miatt csak hétfőn költöztek be a gyere-kek a Palini-tagóvodába, a hónap végétől pedig már az új helysége-ket is használhatják a kicsik. – A gyermek a jövőnk. Egy felelős önkormányzatnak, városvezetés-nek erre mindig figyelni kell. Amennyiben az oktatásba, a gyer-mekek nevelésébe fektetünk, az mindig egy nemes cél, amely meg-hálálja a beruházást - hangsúlyoz-ta Dénes Sándor polgármester.A városrészben évek óta emel-kedik a kisgyermekek száma, ezért szükséges volt, hogy bővítsék az intézményt. Jelenleg 80 ovis jár a tagóvodába, ők a fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan sokkal jobb körülmények között készül-hetnek az iskolára. – Az óvodát kinőtték a gyerekek, ezért szüksé-gessé vált a bővítés. Egy csoport-, egy tornaszoba hozzáépítése tör-tént meg, s utóbbihoz egy szertár is készül, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség lesz a tor-naeszközök elhelyezésében - mondta el dr. Némethné Kovács Edit, a Nagykanizsa Központi Óvoda intézményvezetője. Az intézményben az akadály-mentesítést is megoldották a szakemberek. Az új épületrész várhatóan két héten belül lesz tel-jesen kész, a tereprendezési mun-kák pedig október közepén zárul-hatnak.Kanizsa MédiaházAz augusztusi esős időjárás miatt csak hétfőn költöztek be a gyerekek a Palini-tagóvodába(Fotó: Gergely Szilárd)HelyszínbejárásPalinbanTöbb mint 100 millió forintos beruházás
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontSzeptember 21. (szombat) 18 óra„HÍD AZ ÁLMOKÉRT” – Jótékonysági koncertA Nagykanizsai Család- és Gyermekjó-léti Központ „Segíts, hogy Segíthes-sünk” Alapítványának javáraA belépés DÍJTALAN, DE regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek elérhetőek: 2019. szeptember 2-től munkanapo-kon az alábbi helyszíneken: Nagykani-zsai Család – és Gyermekjóléti Központ (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 51.), vala-mint a Móricz Zsigmond Művelődési Ház (8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.). A fenti helyszíneken támogatói jegyek is vásárolhatóak 500, 1000, 2000, 5000 forint értékben. A befolyt összeget hátrányos helyzetű gyerme-kek, családok, idősek elérhetetlen cél-jainak megvalósítására kívánják fel-használni. Várjuk felajánlásaikat az alábbi számlaszámra:11600006-00000000-41929966Érdeklődni lehet: Mészáros Adrienn-nél a (20/266-9554) Nagykanizsai Csa-lád- és Gyermekjóléti KözpontbanSzeptember 24. (kedd) 19 óraNYÁR, TANGÓ, SZERELEM – ILLÉNYI KATICA KONCERTJEBelépődíj: 4000 Ft és 3500 Ft.Szeptember 26. (csütörtök) 11-14 óraKARRIERNAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE – Együtt a munkavállalásért Zala megyé-benGINOP-5.1.5-16-2017-00015. Informáci-ókkal és állásajánlatokkal segítjük sike-res elhelyezkedését.Szeptember 27. (péntek) 9 óraA SZÍV VILÁGNAPJAA Szívbetegekért Egyesület 15 éves jubileuma alkalmából8.30 óra Gyülekező a HSMK előtt9-9.30 óra Szívesen futó –futás az egészségért: HSMK – Fő út – Erzsébet tér9.30 óra Megnyitó az Erzsébet téren: Beszédet mond: Dénes Sándor polgár-mester, Hegedűs Márta, A Szívbetege-kért Egyesület elnöke, valamintDr. Matoltsy András, a KanizsaiDorottya Kórház BelgyógyászatiOsztály osztályvezető főorvosaSzerepel: a Swans Balett- és Tánciskola - Flashmob tánc11 óra A Szív Világnapja – programok a HSMK-ban: a Nagykanizsai Fúvósze-nekar műsora, A Szív Világnapja alkal-mából meghirdetett gyermekrajzpá-lyázat eredményhirdetése, A Szívbete-gekért Egyesület munkásságának bemutatása a 15 éves fennállás alkal-mábólKísérő programok: alma, almalé, pogá-csa, kecskesajt és gyógyteák kóstolásaSzervezők: A Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ. A szer-vezők a változtatás jogát fenntartják!Szeptember 28. (szombat) 15 óraA családi hétvége keretébenGYERMEKJÓGA BEMUTATÓ OVI-SOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAKVezeti: Józsa Szilvia gyermekjóga okta-tó. A részvétel DÍJTALAN!Szeptember 30. (hétfő) 17.30 óraA „Gyermekekről – felnőtteknek” sorozat keretébenFEJLESZT VAGY ROMBOL? – A képer-nyő és az internet hatásai. – A függő-ség kialakulása és megoldásaink – Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása. Belépődíj: 500 Ft.MedgyASZAy HázSzeptember 21. (szombat) 9-13 óráig ŐSZI GYERMEKRUHA ÉSJÁTÉK BÖRZE Használt baba- és gyerekruhák, cipők, kiegészítők, játékok, babafelszerelé-sek, könyvek, sportszerek vására.A belépés DÍJTALAN!Szeptember 29. (vasárnap) 15 óraA Családi hétvége keretében: KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZSzeptember 29. (vasárnap) 16 óra A Családi Hétvége keretében: GESZTENYEFA PALOTA - mesekoncert bábokkalNemes Nagy Ágnes verseiből. A Kalima-pa Színház előadása. Belépődíj: elővétel-ben: 1000 Ft, az előadás napján 1200 Ft.Szeptember 29. (vasárnap) 19 óraA Családi Hétvége keretében: IRODALMI ESTEK – Márai Sándor estÉlet, bor, humor, avagy az alig ismert Márai. Hirtling István irodalmi estje. Belépődíj: elővételben: 2000 Ft,az előadás napján 2400 Ft.Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázSzeptember 27. (péntek)A Családi Hétvége keretébenTÁNCHÁZ18 óra Örkői táncok tanítása20 óra Táncrendek (rábaközi; dél-alföldi; szatmári; zalai; mezőségi)A belépés DÍJTALAN!ProgramajánlóSzept. 19-25. 17:30 RAMBO V - utolSÓ vér amerikai akciófilmSzept. 19-22. 17:30 táMAdáS A FEHér HÁZ elleN 3. - A védANgyAL BUKÁSA amerikai akciófilmSzept. 19-25. 18:00, 20:30 AD AStrA - út A CSIllAgoKBA brazil-amerikai misztikus filmSzept. 19-25. 19:30 AZ - MÁSodIK FEJEZet amerikai horrorSzept. 19-25. 20:00 doWtoN ABBey angol filmSzept. 21-22. 15:30 A MANCS őrJárAT amerikai animációs filmSzept. 21-22. 16:00 Kópé kanadai-amerikai animációs filmSZepteMBer 19- SZepteMBer 25. MűsoraA csillagok közéA Velencei Filmfesztiválon mutatták be az Ad Astra – Út a csillagokba című filmet, amelynek rendezője, James Gray egy interjúban azt mond-ta: a mozivásznon az űrutazást olyan valósághűen fogja ábrázolni, ahogy még senki korábban. A produkció főszereplője Roy McBride (Brad Pitt) műszaki tiszt elindul, hogy átszelje a galaxist, és kiderítse az igazságot apjáról, aki húsz éve tűnt el, miközben idegen életformák után kutatott az űrben. Ugyan sokáig halottnak hitték, egy új bizonyíték arra utalhat, hogy Clifford McBride (Tommy Lee Jones) még mindig él, és egy elhagyott erőműben bujkál egy távoli bolygón. Roy küldetése során olyan titkokra derít fényt, amik megkérdőjelezik az emberi lét természe-tét és helyünket a kozmoszban. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
Három évtized kihagyás után újra megtartották a dunántúli kor-társ képzőművé-szek seregszem-léjét. A Balaton-almádiban meg-rendezett Új Dunántúli Tárla-ton több, mint száz művész mutatkozott be mintegy kétszáz-ötven alkotással. Nagykanizsát három művész is képviselte: Lud-vig Zoltán, Mele-ga István és Stamler Lajos. 2019. 09. 20. | 9KultúLTÚra„A főváros-központúság nem a kétezres évek talál-mánya, már a múlt század harmincas éveiben érzé-kelték a vidéken élő és alkotó művészek, hogy kisebbek a lehetőségeik. Nehezebben jutnak el az országos kiállításokra, nehezebben ismertetik meg magukat a művész-barátokkal”, írják az előz-ményekről az Új Dunántúli Tárlat szervezői. A régiókon átívelő kiállí-tást először 1936-ban szer-vezte meg Egry József egy-kori magánnövendéke, Zalai Tóth János, ám a Dunántúli Tárlatok csak a két világháború után, az 1960-as években váltak rendszeressé – egészen 1989-ig. A rendszerváltást követően aztán sokáig ismét csend volt, majd a közelmúltban Baky Péter és Veszeli Lajos festőmű-vészek újra felelevenítet-ték a hagyományt.– Ahogy régen, úgy most is meghívásos alapú és zsűrizett volt a tárlat – magyarázza Stamler Lajos képzőművész, a nagykanizsai kiállítók egyi-ke. – A fő szervezők megyei kurátorokat bíztak meg, akik 15-15 művészt kértek fel a szereplésre. Zalában ez a feladat Budaházi Tiborra jutott. Az ő invitá-lására Nagykanizsát töb-ben is képviseltük: Ludvig Zoltán, Melega István, s jómagam két-két alkotás-sal mutatkoztunk be.Balatonalmádiban, a vörösberényi Magtár impozáns épületében három szinten bontako-zott ki a dunántúli kortárs képzőművészet összképe a nyár végén. A Magyar Képzőművészek és Ipar-művészek Szövetsége és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete által is támo-gatott seregszemle a hivatásos alkotók és a lai-kus közönség számára is sok érdekességet tartoga-tott.– A központi téma Pan-nónia volt, illetve a pan-non tájhoz való kötődések. A galériában zömében festmények, alatta festmé-nyek és grafikák, a pince-szinten pedig szobrok kap-tak helyet, illetve egy vide-óinstalláció. Minden művésztől két-két alkotás volt látható, összesen 250 különféle stílusú és techni-kával készült mű – meséli. – Ami nekem elsőre fel-tűnt, az a tár-lat sokszínűsé-ge és gazdagsága volt. A mágikus művészet iránt érdeklődők éppen úgy megtalálhatták a maguk kedvencét, mint a konstruktív, az organikus vagy a szürreális, esetleg a posztmodern más irányza-tát kedvelők.A Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületé-nek elnöke szerint az Új Dunántúli Tárlat egyik leg-főbb erénye, hogy eligazí-tást ad a mai kortárs művé-szetek világában. A képvi-selt tendenciák nem annyi-ra meglepők, sokkal érde-kesebb az alkotások szín-vonala, hiszen bizonyos irányzatoknak a legjobbjai találkozhattak itt egymás-sal, teszi hozzá.– Nagyon felemelő érzés, és egyben megtisz-teltetés volt ezen a kiállítá-son szerepelni. Az utolsó Dunántúli Tárlatot több, mint harminc évvel ezelőtt tartották – azóta pedig már felnőtt egy generáció. Egy olyan generáció, amely most először mutat-kozhatott be ilyen széles körben. Talán ez is jól mutatja, mennyire hiány-pótló is volt ez a rendez-vény, amelynek remélhe-tőleg a későbbiekben lesz folytatása.NEMES Dóra30 év utánHiánypótlóseregszemleAz Új Dunántúli Tárlat a kortárs dunántúli képző-művészet sokszínű és gazdag lenyomataA Magtár pince- szintjén kisplaszti-kák, szobrok és egy video environment kapott helyetLudvig Zoltán Univerzuma.Az organikus irányzat kedvelői istalálhattak maguknakkedvükre való alkotástStamler LajosFotó: Kanizsa TV
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésNAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA„AZ IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN”ünnepi hét és a Családok Éve alkalmából VER S- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET „Ágaink egybecsavarodtak, gyökereink összefogóztak,…” címmelPályázat tárgya:Versek, novellák a család, az otthon, a többgenerációs együttélés lelki és társadalmi fontosságáról.Pályázati kategóriák:I. Gyermek- és ifjúsági kategóriaa) általános iskola alsó tagozat (6-10 év)b) általános iskola felső tagozat (11-14 év)c) középiskola (14-18 év)II. Felnőtt kategória (18 év -)Pályázati feltételek:Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 5 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket név és pályázati kategória megjelölésével az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Beadási határidő: 2019. szeptember 25. Az alkotások az ünnepi rendezvénysorozat keretében kerülnek díjazásra.Kategóriánként a legeredményesebb pályamunkák a Kanizsai Antológia 2019 decemberében megjelenő 20. számába is bekerülnek.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.P Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 20. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az alábbBBi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 20. számában, 2019 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2019. október 24. (csütörtök) 16.00 óráig
2019. 09. 20. | 11gazdaságAdvent Klagenfurt - Villach2019. december 14.Részvételi díj: 9.200 Ft/főADVENTIdventi KirÁndulÁS AusztriábaMariazell2019. november 30.Részvételi díj: 7.500 Ft/főAdvent Bécs - Schönbrunn 2019. december 8., 15., 22.Részvételi díj: 7.500 Ft/főAdvent Pozsonyban - Kittsee csokival2019. november 30., december 7.Részvételi díj: 7.800 Ft/főAdvent Budap est2019. december 21.Részvételi díj: 6.900 Ft/főAdvent ZÁgrÁB - grAbovnicA2019. december 15., 20. Részvételi díj: 6.500 Ft/főAdventi HAngulAT AZ ALPOKBAN ÉS bécSÚJhelyen2019. december 7.Részvételi díj: 8.900 Ft /főAdventi HAngulAtbAN SzlovéniÁBANbled - LJUBL JANA2019. december 1., 8., 15.Részvételi díj: 9.200 Ft/főAdventidŐben trieSztben ÉS A MirAMAre-KAStélybAN2019. december 14. Részvételi díj: 9.500 Ft/főAdvent ZÁgrÁB2019. december 7., 14., 21.Részvételi díj: 6.500 Ft/főÚJdonSÁG! A MESÉS Steyr ÉS chriSTKindligAzi Adventi KÜlönlegeSSég AUSztriÁBAN2019. december 7.Részvételi díj: 9.200 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és az idegenvezetés költségét.A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.Adventi VARÁZSLAT: SAlzburg -GMunden - linz2019. november 30. - december 1. (1 éj)Elhelyezés: Gollingban ***-os szállodában Ellátás: félpanzióRészvételi díj: 32.400 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazást ide-genvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.www.lovaszbusz.huIsmét összegyűltek a nagykanizsai méhészek, hogy megvitassák az ágazat eredményeit és kihívásait az V. Kanizsai Mézes Napon. A rendez-vény idén egy újdonságot is tarto-gatott: hazai és nemzetközi méz-lovagrendek is érkeztek a városba, hogy együtt ünnepeljenek.Ötödik alkalommal rendezték meg a Kanizsai Mézes Napot. A rendezvényen a szakmai konferen-ciák mellett mézkóstolásra és mézes édességek kipróbálására is lehetősége volt az érdeklődőknek. A méz és a méhek már sok ideje kísérői az emberi-ség életének, napjaink időjárása azonban nem ked-vez a méhészeknek.– Egyre több probléma merül fel, sajnos, egyre nehezebb a méheket szinten tartani, és elérni, hogy jó erőben jöjjenek ki tavasszal a méztermeléshez – fogalmazott Somogyi Gyula, a Nagykanizsa és Környéke Méhész Egyesület elnöke. – Idén nagyon rossz éve van a környékbeli méhészeknek, de ez országos szinten is igaz, hiszen egész áprilisban és májusban folyamatosan esett az eső, alig volt pár nap, hogy a méhek ki tudtak volna repülni. Ennek következtében nagyon kevés repce-, illetve akác-méz termett.Az idei mézes napon megtartották az I. Kanizsai Mézlovagrendi Találkozót is. A lovagrendek egyik feladata a méz népszerűsítése, hiszen a virágporból készült finomság megvásárlásával és fogyasztásá-val nemcsak az egészségért tesznek az emberek, hanem segítik a méhészek munkáját, valamint a méhek fennmaradásához is hozzájárulnak.– A helyi és az országos méhészek összefogása példaértékű, jól tudják érvényesíteni az akaratukat – mondta Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlé-si képviselő. – Az elmúlt időszakban jelentős támo-gatást is kaptak, hiszen Erdős Norbert EP-képviselő nemrég dolgozott ki egy olyan jelentéstervezetet, amelyet el is fogadott az Európai Parlament. Ez fel-hívja a méhekre és a velük dolgozó szakemberek fontosságára a figyelmet, és olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek révén biztonságosan tudják a tevékenységüket végezni. Itt, Magyarországon is hazai és európai uniós forrásból biztosít támogatá-sokat és pályázati lehetőségeket a kormány arra, hogy a méhészek stabilan tudjanak dolgozni. A találkozó résztvevőit Balogh László, a humán bizottság elnöke is köszöntötte, aki egyebek mellett a méhészet és a méz értékeire hívta fel a figyelmet. – Három generáció tudása kell egy jó méhésznek ahhoz, hogy igazán tudja, hogyan kell méhészked-ni. Ünnepelhetjük a méhészeket és minden, a méhekkel kapcsolatos dolgot. Azt gondolom, hogy az az évente fél kilónyi magyarországi mézfogyasz-tás oly’ kevés ahhoz képest, mint amennyi lehetne...A résztvevők az eseményen a méz jótékony hatá-sai mellett megismerkedhettek különböző mézgaz-daságokkal, valamint a szakmai találkozón megvi-tathattak sok fontos kérdést a méhészkedés jövőjé-vel kapcsolatban. Kanizsa MédiaházKanizsánÉdes életA kínálatra nem lehetett panasz (Fotó: Gergely Szilárd) Közös cél a hazai méz népszerűsítéseIdén először mézlovagrendi találkozót is tar-tottak a Kanizsai Mézes Napon
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPfeszSZtiválDödölléből sosem elég – ez kiderült a hétvégi fesztiválon is, amelyen egy falatnyi nem maradt a zalai specialitás-ból. A főzőversenyen a csapatok ezút-tal az idén 25 éves hópehely burgo-nyából készítették étkeiket, amelye-ket idén is szakértő zsűri bírált. A ren-dezvényen nemcsak az alkalmi szaká-csok, hanem a borászok is megmérettet-ték magukat. A 16. Kanizsai Bor- és Dödölle-fesztivál a finom falatok és a jó borok mellett még számos közösségi élményt kínált a szüreti fel-vonulástól kezdve a helyi fellépők és országosan ismert sztárok elő-adásáig. Aki pedig követte Rubint Réka instrukciót, vagy legalább egy teljes koncertet végig ugrált, annak biztosan nem kell aggódnia amiatt, hogy a hétvégén elfogyasztott dödöllemennyiség meglát-szódna a vonalain… N.D.vendégszeretettel…zalai Szívvel-lélekkel,
2019. 09. 20. | 13fesztiválSzívvel-Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPprogram
2019. 09. 20. | 15MagazinA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Gyártási asszisztens gimnázium/főiskola megegyezés szerintPénzügyi termékreferens főiskola megegyezés szerintBolti eladó szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÁcs szakmunkásképző megegyezés szerintAsztalos szakmunkásképző megegyezés szerintCukrász szakmunkásképző megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintNyomdaipari gépmester szakmunkásképző megegyezés szerintMezőgazdasági dolgozó betanított munkás megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintÉpítőipari segédmunkás betanított munkás megegyezés szerintKonyhai kisegítő betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSA 2019-2020-as évadban is színes ese-ményekkel teli kulturális életre számít-hatnak a nagykanizsaiak. A Kanizsai Kulturális Központ őszi-téli programjai közt lesznek színházi és zenei progra-mok, de informatikai előadásokra is várják az érdeklődőket, továbbá folyta-tódnak a Retro Kávéházi Esték is.– Mind a három intéz-ményegységünk, a Hevesi Sándor Művelődési Köz-pont, a Medgyaszay Ház és a Móricz Zsigmond Műve-lődési Ház munkatársai is nagy örömmel és nagy elánnal készülnek az évad-nyitó időszakra – szögezte le az évadot beharangozó sajtótájékoztatón Kovács-né Mikola Mária, a KKK igazgatója.– Szeptember második felében indul be igazán a kulturális programok kaval-kádja, a HSMK-ban például a felnőtt, a gyermek és az ifjúsági színházbérleti soro-zatok. Népszerűek a családi hétvégéink is, az első ilyen-re a hónap végén várjuk az érdeklődőket mindhárom intézményünkben – tette hozzá.A sajtótájékoztatón elhangzott: idén is lesz Jazzkanizsa, a rendezvényt november 8-án tartják a Medgyaszay Házban. Fel-lép majd a Cseke Dániel Quartet, de a világhírű Tony Lakatos játékát is élvezheti a kanizsai nagyér-demű. A komolyzene ked-velőinek igényeit a Filhar-mónia Fortissimo bérlet szolgálja ki, a színházked-velő felnőtteket és gyere-keket pedig különböző bérlettípussal várják a HSMK-ban. – Rengeteg jó darabunk lesz, rengeteg jó színészt hozunk el Nagykanizsára – bocsátotta előre Kománo-vics Alexandra művelő-désszervező. – Bemutatjuk például az Átrium és a Kul-túrbrigád közös produkció-ját, a Tizenkét dühös embert. Olyan színészek látogatnak el hozzánk, mint Mucsi Zoltán, Debre-ceni Csaba vagy a Nagyka-nizsáról indult Sütő And-rás is.Az őszi programok közt megtalálhatjuk az Orfeum Vándorszínpad operettgá-láját, és Illényi Katica is színpadra lép. Az előadáso-kon túl lesz író-olvasó talál-kozó Szentesi Évával, vala-mint folytatódnak az olyan népszerű programsoroza-tok, mint a Retro Kávéházi Esték és a Kalandozó Kani-zsaiak. Kanizsa Médiaház az őszKultúrában gazdag leszTizenkét dühös emberForrás: www.szinhaz.orgSzentesi Éva Forrás: www.tedxdanubia.com
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán árvácska 200 Ft/tősütőtök 390 Ft/kgsertéscomb 1290-1349 Ft/kgszőlő 299-600 Ft/kgvöröshagyma 250-300 Ft/kgkarfiol 500-750 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyelet2019. szeptem-ber 21.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40319:00-08:002019. szeptem-ber 22.Benu Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53108:00-06:002019. szeptem-ber 23.Benu Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002019. szeptem-ber 24.Benu Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. szeptem-ber 25.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. szeptem-ber 26.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. szeptem-ber 27.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-07:00VegyesNormand fenyő eladó 1-1,5 m-ig. Érd: 06-30-539-5652, 06-30-300-7990.TárskSKeresőHatvanas úriember keres Nagykanizsán vagy a környékéről barátnőt, szeretőt rövid vagy hosszú távra. Mindenre nyitott vagyok, minden megoldás érdekel. Leveleket a gyork@citromail.hu email címre kérem.INFóApróhirdetéseket az aktuális heti lapszámba kedden 12 óráig adhat fel. Lapunk a törvénysértő, vagy a jó ízlésbe ütköző hirdetések megjelentetését visszauta-sítja.KÖZLEMÉNY A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez Nagykanizsán 2019. szeptember 16. és december 16. között. A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen min-tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésé-re, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszer-utalványt nyerhetnek. Információkérés, kapcsolatfelvétel:Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) Honlap www.ksh.hu/elef2019 E-mail cím lakinfo@ksh.hu Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30;P: 8-14 óra) A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisz-tikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor. Budapest, 2019. szeptember 13.
2019. 09. 20. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókSzeptember 23.Szeptember 23-án van az őszi nap-éj egyen-lőség, ekkor kezdődik a csillagászati ősz. Az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nap-palok1968. szeptember 23-án halt meg Pio atya. Életében, a stigmák mellett, legismertebb és több tanú által igazolt rendkívüli jelenség a gyónók lelkének, gondolatainak olvasása, valamint a bilokáció (egyszerre két helyen való jelenlét)Szeptember 24.1889. szeptember 24-én a Nemzetközi Méterbizottság kiosztotta a méter és a kilo-gramm etalonokat a méterrendszert beve-zető államoknak. Magyarországnak a 14-es számú méterrúd és a 16-os számú súlymér-ték jutott1895. szeptember 24-én biciklizte először egy nő körbe a Földet. A háromgyermekes Annie Londonderry 15 hónapon át tekert1991. szeptember 24-én elhunyt Dr. Seuss, a Grincs írójaSzeptember 25.1493. szeptember 25-én Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot1906. szeptember 25-én megszületett Dimit-rij Sosztakovics orosz zeneszerző, zongora-művész. No. 2-es keringője a világ egyik leg-ismertebb alkotása1926. szeptember 25-én Henry Ford beve-zette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőtSzeptember 26.1973. szeptember 26-án először repült a Concorde Washington és Párizs közöttSzeptember 27.Szeptember 27-e: az idegenforgalom világ-napja, egyúttal a vasút születésnapja1884. szeptember 27-én ünnepélyes keretek közt megnyílt a budapesti operaház1963. szeptember 27-én felcsendült az első Beatles-dal az USA-ban. Egy New York-i lemezlovas, Murray The K a She loves you című dalt játszotta le műsorában, amiért később megkapta az „5. Beatle” címetAz elELőző HETi rejtvÉNY MEGFEjTÉSE: Az indulatból hozott rossz döntések csak újabb problémákat szülnek.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 13.00-13.30-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatá-si Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. október 3. (csütörtök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatá-si Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemény leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 24 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.912,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.09.12. 10.00-11.00-igA pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogávalrendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes sza-bályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatáro-zott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendel-kezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerü-lő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfo-gadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitölté-sével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymáso-latátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapte-rületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfo-gadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem kül-dünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírás-ban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatal-mazottja is képviselheti.A licitálás induló összege:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagy-kanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérle-téről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2019. 09. 20. | 19önkormányzatSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendel-kező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Ady E. u. 20. 1/10.A lakás alapterülete: 33 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.173,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 08.00-08.30-ig2. Nagykanizsa, Csengery u. 12. 1/6.A lakás alapterülete: 49 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.674,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 08.30-09.00-ig3. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 1/23.A lakás alapterülete: 51 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.378,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 09.00-09.30-ig4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 2/38.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 18.164,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 09.00-09.30-ig5. Nagykanizsa, Múzeum tér 5/A. 2/13.A lakás alapterülete: 39 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.414,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 13.00-13.30-ig6. Nagykanizsa, Rózsa u. 13. 9/55.A lakás alapterülete: 50 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.550,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 08.00-08.30-ig7. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/A. 2/2.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.210,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.11. 09.00-09.30-ig 8. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. 4/1/1.A lakás alapterülete: 75 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 43.575,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.10. 14.00-14.30-ig 9. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 5. 1/7.A lakás alapterülete: 49 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.685,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 13.30-14.00-ig 10. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. 3/4.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 1+2 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.875,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019.09.09. 14.30-15.00-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. Nagykanizsa, 2019. szeptember Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bér- lakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora szeptember 21-27.Szeptember 21., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 08:45 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi maga-zinja), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szer-tár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Békebeli Budapest (dokumentumfilm), 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Budapest Ragtime Band koncertje, 21:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:25 Lapozó.Szeptember 22., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Békebeli Budapest (dokumentumfilm), 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Budapest Ragtime Band koncertje, 03:15 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Békebeli Budapest (dokumentumfilm), 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Budapest Ragtime Band koncert-je, 09:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:55 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 19:10 Sztár-portré: Oláh Ibolya, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 A természetfilm magyar talál-mány? (ismeretterjesztő film), 20:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:50 Lapozó. Szeptember 23., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:10 Sztár-portré: Oláh Ibolya, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 A természetfilm magyar talál-mány? (ismeretterjesztő film), 02:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:40 Sztárportré: Oláh Ibolya, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 A természetfilm magyar találmány? (ismeretterjesztő film), 09:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 09:20 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Oláh Ibolya, 12:30 A természetfilm magyar találmány? (ismeretterjesztő film), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 20:05 Az időgyűrű ura – Kapaszkod-va (ismeretterjesztő filmsorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Szé-kely gazda, 21:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.Szeptember 24., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Az időgyűrű ura – Kapaszkodva (isme-retterjesztő filmsorozat), 02:20 Székely gazda, 02:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Az időgyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:50 Székely gazda, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 10:25 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Az időgyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:30 Székely gazda, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Az időgyűrű ura – Sodrás-ban (ismeretterjesztő filmsorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Szolnoki Péter, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 25., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Az időgyűrű ura – Sodrásban (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:15 Sztárportré: Szolnoki Péter, 02:45 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Az időgyűrű ura – Sodrásban (ismeretterjesztő filmso-rozat), 08:45 Sztárportré: Szolnoki Péter, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális maga-zin), 12:55 Az időgyűrű ura – Sodrásban (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:25 Sztárportré: Szolnoki Péter, 13:55 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Az időgyűrű ura – Rengetegben (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kul-turális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Szeptember 26., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Az időgyűrű ura – Ren-getegben (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Az időgyűrű ura – Rengetegben (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Az időgyűrű ura – Renge-tegben (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:25 Aktuális - Hargi-ta, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 27., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Székely konyha, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Hír-adó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Székely konyha, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Székely konyha, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Kvan-tum (tudományos magazin), 21:15 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 09. 20. | 21SportKomoly elismeréssel adóztak id. Vlaszák Géza sportszakmai munkájának a napok-ban, aki a megyei közgyűlés ünnepi ülésén részesült kitüntetésben. Az egykori kiváló hálóőr több évtizedes sikeres labdarúgó tevékenységéért, a labdarúgás utánpótlás-nevelési modell kidolgozásáért, valamint az eredményes utánpótlás-nevelés elisme-réseként Zala Megye Sportjáért Díjban részesült.Credobus Mosonmagyaró-vár (8.) – FC Nagykanizsa (4.) 2-1 (0-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 7. forduló. Mosonma-gyaróvár, 350 néző. Vezette: Héra (Király Zs., Nagy V.). G.: Hamar Á. (50., 89. - a másodikat 11-esből), illet-ve Béli M. (62.). Kiállítva: Kovács Gy. (84., Nagykanizsa).Nagykanizsa: Borsi – Simonfalvi, Szabó B., Major, Horváth B. - Her-zsenyák (Gerencsér A., 55.), Béli M. - Szegleti, Hampuk (Kovács Gy., 37.), Lőrincz – Vittman. Vezető-edző: Barna László.Nem kezdett megilletődötten a Kanizsa, holott a tavaly még a máso-dik vonalban szereplő Óvár annak tudatában is igyekezett megnyom-ni az elejét, hogy az utóbbi három meccsén csak egy pontot szerzett. Ha nem is volt túlzottan mozgalmas a félidő első része, a dél-zalaiak jól tartották magukat, bár tegyük gyor-san hozzá, hogy ezúttal csak 17 játé-kost neveztek a találkozóra. A térdét ismét fájlaló Kretz Bálint nem vál-lalhatta a bevetést, edzője a pihen-tetése mellett döntött. A játékrész hajrájára élénkült meg a meccs, Vittman Ádámnak is volt lehetősé-ge, de a gól nélküli eredmény nem változott.A második negyvenöt perces fel-vonás óvári kapufával, aztán egy góllal végződő akciójukkal kezdő-dött, Hamar Ádám az 50. percben jó 20 méterről volt eredményes. A hazaiak vezetése után Lőrincz Ben-ce kísérlete okozott riadalmat a ven-déglátóknál és azt követően is igye-kezett markánsabb teljesítménnyel előrukkolni a Kanizsa. Nem is kellett sokat várni arra, hogy eredménye-sek legyenek: az egymást a pályán kívül is remekül megértő Kovács György, illetve Béli Milán tett arról, hogy utóbbi remekül helyezett bal-lábas lövése után 1-1-et mutasson az eredményjelző a 62. percben. Nem volt aztán megállás, hiszen Vittman is dolgozott ki magának helyzetet egy kiugratás után. Persze a vendéglátók is a pályán voltak, Laki Balázs közeli próbálkozását a hajrába fordulva kellett Borsi Ben-cének hárítania, aztán Lőrincz hibá-zott gyakorlatilag ziccerben, majd egy újabb kanizsai nagy lövés vágó-dott szögletre. Aztán Kovács pilla-natai következtek, agilisan játszott, rajta tényleg nem múlott, hogy a Nagykanizsa nem két találattal vezet – aztán egy utánrúgás miatt egyből kiállították... Néhány perccel később jött is a hazaiaknak megítélt tizenegyes, melyet Hamar értékesí-tett és a Mosonmagyaróvár ezzel be is húzta a mérkőzést.- Tényleg sajnálom a csapatom az Óváron történtek miatt, mert nem érdemelt vereséget – összeg-zett Barna László, az FCN vezető-edzője. - Sajnos, már nem tehetünk semmit, de azon leszünk, hogy mielőbb kijavítsuk a mosonma-gyaróvári bajnokit. Hogy ne men-jünk messzebb, kiváló lehetőség lehet erre a Veszprém elleni kupa-meccsünk szombaton. A mérkőzés 15 órakor kezdődik az Olajbányász stadionban.POLGÁR LászlóId. Vlaszák Géza igazi sportcsaládban élhet, hiszen a megyei elismerésének is többek között unokája, a vízilabdázó Vlaszák Flórián társaságában örülhetetta kupameccsen javítanánakA bajnokibantöbb volt, munkájátNagyra értékeltékSzeptember 29. (vasárnap) 09:00-18:00Piac Október 1. (kedd) 07:00-13:00Béli Milán (fehér szerelésben) remek lövéssel még egyenlíteni tudott Mosonma-gyaróváron (Fotó: Gergely Szilárd)Az FC Nagykanizsa labdarúgó együtte-se az NB III Nyugati csoportjának 7. fordulójában az előző szezonban még másodosztályú Credobus Mosonma-gyaróvári TE-hez látogatott. Nem hét-köznapi körülmények után szenvedtek vereséget a kanizsaiak, akik viszont így még elszántabban készülnek a szombati Magyar Kupa-találkozóra.
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA futsal NB II Nyu-gati csoportjának harmadik forduló-jában a Nagykani-zsai Futsal Club a Haladás VSE II együttesét fogad-ta és győzelmei számát kettőre is növelte.Nagykanizsai Futsal Club (2.) - Haladás VSE IIii (4.) 5-2 (4-0)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Szabó P. (Har-tung, Domokos). G.: Szak-meiszter J. (8., 9., 18.), Sza-lai D. (20., 24.), illetve Papp Zs. (26.), Gyenese (32.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Kollár P., Schul-ler, Koronczai, Szakmeisz-ter J. Csere: Simon M., Bogyó, László D., Novák L., Szalai D. Edző: Bagó Gábor.A Hali kettes számú futsal egységével az NFC a leg-utóbbi meccsükig három alkalommal találkozott, korábban még a harmadik vonalban. Mi több, a kani-zsai futsalosok első NB-s meccsét is a szombathelyi-ek ellen vívták szűk két esz-tendeje. A kanizsaiak most sem bíztak semmit a vélet-lenre és szépszámú közön-ségük előtt idővel csak beindították a gólgyártást. Biztos előnnyel mehettek a szünetre, melyet előbb növeltek, aztán a Haladás zárkózni próbált, de a kani-zsaiak nem engedték ki kezükből az irányítást. Bagó Gábor legénysége ezzel kijavította az előző kör kisiklását és ismét a közvet-len élmezőnyben található.- Egy nagyon dinamikus, jó iramú mérkőzésen vagyunk túl – értékelt Bagó Gábor, az NFC trénere. - A Haladás több játékrend-szerrel is próbálkozott, de mindenre jól reagáltunk. Játékosaim betartották a megbeszélteket és nagyon fegyelmezetten és jól fut-saloztak. P.L.Nem hiába volt az olimpiai kvalifikációhoz is pontgyűjtő verseny az Eliminatour 2019 Kanizsa Nagydíja a hegyikerékpárosok számára, valóban népes nemzetközi mezőny gyűlt össze a dél-zalai városban. Az indulók Franciaországtól Izraelig sorakoztak fel a startvonalon a Csónakázó-tónál.A magyarok mellett az ötödik kanizsai UCI kategóriás XCO kerék-páros versenyen természetesen a régióból, illetve a közép-európai térségből voltak a legtöbben a különböző kategóriákban és a leg-színvonalasabb mezőny az úgyne-vezett eliten belüli férfi és női ver-sengésben jött össze. Így Kanizsá-ra érkezett például a közelmúltbe-li kanadai hegyikerékpáros vb-n 25. Benkó Barbara, vagy a terep-kerékpározásban kétszeres olim-piai ezüstérmes (2008, 1016) len-gyel Maja Wloszczowska, de nem feledkezhetünk meg a férfi-aknál a kanadai vb-n szintén szere-pelt magyarokról, Palumby Zsomborról, vagy éppen Parti Andrásról sem. A lengyelek Wloszczowska mellett a férfiaknál is komoly erővel voltak jelen, hiszen az egyik nagy reménysé-gük, Wawak Bartlomiej például az urak elit mezőnyét vette a leg-jobb idővel, vagyis nyerte azt a számot az olasz Nadir Colledani, valamint a már említett Parti előtt. Ebben a kategóriában az országúti kerékpározás terén a napokban a spanyol Vueltán arató szlovénok is igyekeztek mind jobb helyezése-ket elcsípni, itteni legjobbjuk, Rok Naglic a tizedik helyen végzett. A felsőbb utánpótlás kategóriákban a kanizsai klub képviselői mind jobb eredményeket érnek el, emellett az U15-ös versenyzőjük, Gergely Koppány Máté ezüstér-mes helyen ért célba. A majd’ 160 induló összességében kitett magáért és a kanizsai épített pályán valódi Grand Prix hangula-tot teremtett a hegyi- és terepke-rékpárosok mezőnyében.Eliminatour 2019 Kanizsa Nagy-díj, érdekesebb eredmények. U17, férfiak: 1. Takács-Valent Márk (PCCC), 2. Horváth Áron Mihály (Limitless Team-XCO Nagykani-zsa), 3. Csuja Bálint (Superior MTB Team). Nők: 1. Anja Nadu (horvát, BK Montes), 2. Bokros Csenge Anna, 3. Bukovácz Anna (mind-ketten Limitless Nagykanizsa). U19, férfiak: 1. Baranyi Dávid Áron (Limitless), 2. Teo Pecnik, 3. Jakob Klemencic (mindketten szlovénok, SNT). Nők: 1. Kiss Kata Emma, 2. Hebling Lili (mindket-ten VKE-Nelson Pepperl-Fuchs Team). Elit, férfiak: 1. Wawak Bart-lomiej (lengyel, VW SU MTB Team), 2. Nadir Colledani (olasz, Bianchi Countervail), 3. Parti András (Trek SE). Nők: 1. Maja Wolszczowska (lengyel, Kross Racing Team), 2. Benkó Barbara (Ghost Factory Racing), 3. Giorgia Marchet (olasz, Team Rudy Project-XCR).Szakmeiszter János (piros-fehér szerelésben) háromszor volt eredményes a Haladás II elleni futsal bajnokin (Fotó: Gergely Szilárd)Nagydíj volt a javábólmásodikHarmadik forduló,Fotó: Kanizsa TVgyőzelem
Immár a XXXI. Batthyány-Kanizsa Kupa nemzetközi utánpótlás sakk-torna, egyben a X. Bagonyai Attila Emlékverseny küzdelmeit rendez-ték a Batthyány Lajos Gimnázium falai között.A hétvégi eseményre ezúttal is érkeztek ifjú sakkozók a házigazda magyarok, egyben kanizsaiak mel-lett Horvátországból és Szlovéniá-ból is, a versenyzők pedig nyolc for-duló alatt határoztak a hat korcso-porton belül a helyezések sorsáról.Batthyány-Kanizsa Kupa – X. Bago-nyai Attila Sakk Emlékverseny, eredmények. Amatőr A-B korcso-port (8-10 évesek): 1. Kovács Péter (Zalaegerszeg) 8, 2. Franc Sarac (horvát, Varazdin) 7, Grga Brnadic (horvát, Varazdin) 6. C korcsoport (12 évesek): 1. Kasnya Péter (Tapol-ca) 7 pont, 2. Szarka Tibor (Szom-bathely) 6,5, 3. B. Garai Lehel (Decs) 5. D korcsoport (14 évesek): 1. Végh Benedek (Tamási) 6, 2. Varga Gábor (Meritum Szeged) 6, 3. Szőke Kristóf (Tapolca) 5,5. E-F korcsoport (16-18 évesek): 1. Tubak Dániel (Maróczy) 8, 2. Horváth Balázs (Decs) 7, 3. Gaál Zsóka (Ajkai Bányász) 5,5. Amatőr C-D-E-F korcsoport: 1. Szép Minea Dalma (Batthyány) 6, 2. Kovács Bence (Tamási) 6, 3. Jankács Tamás (Hevesi) 5,5.A kanizsaiak közül az E-F korcso-portban Horváth Csongor Endre (Batthyány) öt megszerzett ponttal a negyedik, míg Tóth Gábor (Tungsram-Aquaprofit) néggyel a hatodik helyen végzett.A torna csapatküzdelmeiben az A-B-C összevont korcsoport-ban a győzelmet a Tapolca (18 pont) szerezte meg a Szombat-hely (15), valamint a Nagykanizsa-Kőrösi (15) előtt, a kanizsaiak csa-pat-összeállítása Beznicza László, Beznicza Mira és Tóth Bence volt. A D-E-F korosztály pontversenyét a Szeged (17) nyerte, második a Tapolca (13,5), harmadik pedig a Tamási (12,5) lett. A 4-6. helyet a kanizsaiak bérelték ki maguknak, sorrendben a Batthyány II, a Tungs-ram-Aquaprofit és a Batthyány I együttesével. POLGÁR László 2019. 09. 20. | 23SportKikapcsolódás után jöhetett a fő feladat az U16-os magyar labdarúgó válogatott számára (Fotó: Gergely Szilárd)Horvát és szlovén fiatalok is az asztalokhoz ültek a hétvégi versenyen (Fotó: Gergely Szilárd)A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete2019. szeptember 27-én 15 óra 30 perckora Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében tartja soron következő összejöve-telét, amelyen előadást tart dr. Késmárki Nóra főorvos-nő. Az előadás címe: A cukorbetegek újszerű keze-lése. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!A nagykanizsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat horvát nyelv- tanfolyamot indít.Érdeklődni: 2019. szeptem-ber 27-ig, munkanapokon 17.00 órától a 06/30-9000-854-es telefonszámon lehet. A szlovén-magyar MK Liga kispuska-lövészverse-nyének csapatküzdelmeiben megvédte elsőségét a nagykanizsai csapat, ráadásul az utolsó fordulót éppen a dél-zalai városban rendezték. Az idei nem-zetközi kiskaliberű puska kategória versengésének záró körét a PLSE Nagykanizsa rendezte és nyerte is csapatban a Horváth Károly, Szobolics János, Bor-sos Attila hármas. Második lett a szlovén Murska Sobota I, míg harmadikként a szintén szlovéniai Peti-sovci zárt. Egyéniben a kanizsai Szobolics állhatott a dobogó második fokára. A bajnokság csapatver-senyében összesítésben is – egyben megvédve baj-noki címét – a PLSE Nagykanizsa együttese végzett az élen, Szobolics Jánost (PLSE Nagykanizsa) pedig a dobogó második fokára szólíthatták.Magyarország és Szlovénia U16-os labdarúgó válogatottja ismét megmérkőzött egymással csütör-tök délután a dél-zalai városban. A Preisinger Sándor és Belvon Attila vezetésével, illetve többek mellett Sándor Györggyel a stáb-ban a napokban Nagykanizsán készült korosztályos magyar válo-gatott a szlovénok hasonló korosz-tályú nemzeti együttesét fogadta az Olajbányász-stadionban.A dél-zalai napokba az ifjú labda-rúgóknak azért némi kikapcsoló-dás is belefért és ahogy tavaly az akkori válogatott tagjai, úgy idén a mostaniak is betértek egy-egy fagylalt erejéig Kiskanizsára Hor-váth Ferenc lelkes sportbarát-hoz... PLKanizsai siker a nemzetközi ligábana meccsigFagyizássaljegyébenKét nap a sakk-utánpótlás
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKHat éve vesz részt a Palini Sport- és Kulturális Egyesület főzőcsapata a bor- és dödölle-fesztiválon, s bizony mindig tudtak valami újdonságot csempészni e kedvelt étek receptjé-be. Nem történt ez másként idén sem. Sáfár György-né Julcsi és Simon Zoltán (a kép bal oldalán) ezúttal a dödöllék megfor-mázásában muta-tott újat. Zoltán elmondta, a kiszag-gatott tésztát kigyur-mázzák, azaz kisodor-ják. Ezáltal az hamarabb kisül, és nem esik szét. Az egye-sület oszlopos tagja elmesélte, nemrég egy hasonló rendezvényen járt, ahol hurkatöltővel nyomták ki és ollóval vágták el egyforma hos�-szúságúra az összeállt tésztát. A gyors kiszolgálás érdekében elkép-zelhető, hogy jövőre ők is kipróbál-ják ezt a módszert. A sodrott palini dödölléhez 120 kg keszthelyi hópehely burgonyát és tüskeszentpéteri lisztet használtak fel. A 20 kg burgonyából készült prósza mellett túrós, meggyes-túrós, pudingos-gyümölcsös, tökös-mákos, almás és káposztás rétes is illatozott az asztalukon. A dödöllét nemcsak tejfölösen kínálták, hanem kuriózum-ként szarvaspörkölttel is – egészí-tette ki a „menülistát” Kuti László elnök. Az elnök felesége, Kutiné Mari-ka otthon 1 kg burgonyából és 70 dkg lisztből készít dödöllét. A koc-kára vágott burgonyát annyi víz-ben teszi fel főzni, hogy egy ujjnyi-val ellepje. Miután megfőtt, a tete-jéről önt le vizet, és a liszt fokoza-tos hozzáadásával elkezdi össze-dolgozni úgy, hogy a kanál megáll-jon benne. Ha kemény a massza, akkor önt még hozzá a főzővízből. Ha megfelelő állagú lesz, egy-két perc pihentetés után kanállal kiszaggatja, és zsíron ropogósra pirítja, majd az előre megdinsztelt hagymával ropogósra keveri.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaKülönleges módszerrel készült a dödöllea paliniak sátrában (Fotó: Bakonyi Erzsébet)a paliniak készítettékSodrott dödölle, ahogyanHIRDETÉS
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 33. SZÁm, 2019. szSZeptember 27.Az évforduló alkalmából az egykori kanizsai kávégyárnál evakuációs emlékhelyet avattak, amelyet Stamler Lajos képzőművész készí-tett. A nyugati hadszíntérre igyekvő lengyel katonák közül sokan itt, a Csengery úti épület-ben szálltak meg átmenetileg, mielőtt tovább-utaztak volna nyugatra. Emberségükről és hazaszeretetükről az avatást megelőző tábori misén emlékeztek meg. – Ma, amikor a világ korszakváltáson megy át, sokszor átérezzük ezt a bizonytalanságot, és elfog minket a félelem, hogy lesz-e értelme erőfeszítéseinknek, és megvalósul-e mindaz a jó, amelyre feltettük az életünket – fogalma-zott Böszörményi Géza piarista atya. – Mos-tani megemlékezésünk hősei megtanítják, hogy el kell fogadnunk: ezekre a kérdésekre egyedül Isten tudja a választ, nekünk viszont kötelességünk a szüntelen kérdezés, és még inkább a jóért, a szeretetért és a közösségért való fáradhatatlan munkálkodás.Az ünnepségen Dénes Sándor polgármes-ter felidézte: a kávégyár táborrá alakításának és a lengyel katonák befogadásának fő szor-galmazója volt Krátky István, a város néhai vezetője. Az evakuációs emlékhely ötletgaz-dája, Balogh László pedig arról beszélt: len-gyel vér nélkül ma nem lenne Európa, csak a két, egymással hol szövetséges, hol ellenséges totalitárius rendszer.– Ezek a katonák, a „soha meg nem adás hősei” parancsot kaptak a határ átlépésére az ellenséggel szembeni további harc céljából – mondta. – Ahogy egy résztvevő látta: „A kato-nák arcán újra megjelenik az elszánt önbizalom: a háborúnak még nincs vége, Magyarország csak átmeneti állomás.” Itt mögöttem, a táblán olvasom: „A szeretet áldozatot követel”. Ezt az igazságot hímezték az otthon maradt édes-anyák és feleségek a nyugati lengyel légierő zászlajára. Tisztelet az édesanyáknak, akik ilyen fiúkat neveltek!Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlé-si képviselő Stanisław Maczek tábornok alakját megidézve azt mondta: tetteinket és döntése-inket a szeretet rendje vezeti, s éppen a család-jainkért, nemzeteinkért tesszük azt, amit ten-nünk kell.– Ez, vagyis a jövő nemzedékeinek a védel-me vezérelte Maczek tábornokot is. Mi jól ért-jük őt, és a többi lengyel példáját: mert a mi történelmünk is bővelkedik a lélek küzdelmé-ben, a hazáért való kiállás nagyságában. Ezért a lengyel testvéreink példázatából és a mi hőseink tettei okán nem felejtjük, hogy magyarok vagyunk, s emiatt nekünk is van kötelességünk. S emiatt nem felejtjük, sőt, tudjuk, hogy kikre számíthatunk, kikben bíz-hatunk a jelenben és a jövőben is.Az avatáson részt vett Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyette-se, aki szerint a magyar és a lengyel nép sorsa ma is sok szálon kapcsolódik. Jerzy Snopek, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete pedig köszönetet mondott a magyaroknak a lengyel nép iránti barátságért, amelyet – mint fogalmazott – Nagykanizsán különösen érez. NEMES DóraA lengyel vér nélkül ma nem lenne Európa, csak a két, egymással hol szövetséges, hol ellenséges totalitárius rendszer. Mi lett volna, ha Európa legbátrabb nemzete nem adja oda a legdrágábbat: fiai – lányai életét…? (Fotó: Gergely Szilárd)egyedülálló mementóMagyarországon„Tisztelet az édesanyáknak, akik ilyen fiúkat neveltek!”Nyolcvan éve nyitotta meg több tízezer lengyel hazafi előtt a határait Magyaror-szág. A hazájukat vesztett katonák nem menedéket kerestek itt, éppen ellenkező-leg: az akkor még szomszé-dos Magyarország hosszú és veszélyes útjuk egyik állomá-sa volt a nyugati frontok felé, ahol tovább folytatták elszánt harcukat Európa nemzeteinek szabadságáért.
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTEgészségharcosok pattantak Kanizsa Bike-okra. A túra célja az volt, hogy az egészségügyben dolgozók fel-hívják a figyelmet a „Három generációval az egészsé-gért” programra, amelyben 5 háziorvosi körzet, egész-ségügyi szakemberek, gyógytornászok, dietetikusok vesznek részt. A projekt célja, hogy felhívják a figyel-met a prevenció, a helyes táplálkozás és a mozgás fon-tosságára. Ennek része az egészséges életmódra neve-lés, a dohányzásról való leszoktatás és több szűrővizs-gálat is.Nem túlzás, válogatott sportolók – főként futballisták és kézilabdázók – adják egymás kezébe a képzeletbeli kilincset Horváth „Mákos” Ferenc kiskanizsai fagyizójában. A korábbi utánpótlásedzőt a minap a Kanizsán játszó U16-os fociválogatott köszöntötte 61. születésnapján. Erre az alkalomra a Puncsban piros-fehér-zöld (eper-citrom-kivi) fagyi készült, s az ifjú titánok megkóstolhatták Messi kedvencét is. „Mákos” Ferit nem sokkal később pedig az a megtiszteltetés érte, hogy a Csáktornyán edzőmeccset játszó U17-es nemzeti csapat találkozójára ő vihette a magyar zászlót, mert a horvát városban épp nem volt kéznél egy sem… A kanizsai ereklye pedig szerencsét hozott, a brazíliai vb-re készülő magyar fiatalok 4-1-re győztek. P. Á. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEBoldogságBoldog iskola lett a Bolyai. A cím elnyerését flashmobbal ünnepelték a diákok és a tanárok. A jövőben havonta egy-egy boldogság órát tartanak, olyan témákkal, mint például a hála, a boldogság, a jó cselekedet. A cél, hogy fejlődjön a gyermekek optimizmusa és pozitív életszemlélete, mondta el Tulman Géza igazgató. Legyünk mindannyian – vállalt képzavarral – boldog iskola…!Kanizsa5IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárda hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
2019. 09. 27. | 3Ez volt a hétVO KSH AUTÓSISKOLAola - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKRESZ-tanfolyamunkra jelentkezés OKTÓBER 2., SZERDA 16 ÓRA Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,”B+E” „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. RÉSzlETFIZEtéSI KEDVEZMÉNY! * A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051. 29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2019-2. né. VSM: “B” E: 58,825% F: 53,68% - “C” E:78,38 % F: 78,26 % Jótékonysági estet szervezett a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítványa. A bevételből hátrányos helyzetű gyerekeket, családokat, időseket támogatnak, hogy álmaik valóra váljanak. Az előadást megelőzően kiállítás nyílt Cser-fő Betty képeiből. A tárlaton az az alkotás is látható volt, amit a festőművész a szervezők kérésére, a „Híd az álmokért” mottóhoz kap-csolódóan készített. A festményt az kaphatta meg, aki a legtöbb adományt ajánlotta fel.A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítvá-nyához Szakos Lilla 2017-ben csatlakozott, s kuratóriumi elnökként immár két és fél éve segíti annak tevékenységét. – Ez az est nemcsak a rászorulók, fiatalok, gyermekek, családok, idősek mindennapjai-nak segítését szolgálja, hanem azon túlmutat. Abban is szeretnénk támogatni őket, hogy álmaik valóra váljanak: utazzanak, méltón ünnepelhessék például a karácsonyt, a szüle-tésnapokat, vagy éppen a gyermeknapot – fogalmazott az elnök.A jótékonysági gálán színpadra lépett pél-dául a Zalagyöngye Táncegyüttes, a Honvéd Kaszinó Városi Színpada és a Nagykanizsai Fúvószenekar. – Látjuk, milyen örömmel és szeretettel teszik ezt. A világon egy dolog van, amiből ha minél többet adunk, annál többet kapunk, illetve annál több marad nekünk. Ez pedig a szeretet – hangsúlyozta Dénes Sándor, Nagy-kanizsa polgármestere.Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlé-si képviselő köszönetet mondott mindazok-nak, akik nélkül a jótékonysági előadás nem jöhetett volna létre: fellépőknek, szervezők-nek, s elsősorban azoknak, akik a jó ügy mellé álltak, s támogatták, hogy embertársaik álmai megvalósulhassanak.„A világon egy dolog van, amiből ha minél többet adunk, annál többet kapunk. Ez pedig a szeretet…” (Fotó: Kanizsa TV)az álmokért...Híd
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűMJT_Rezsi_utalvany_202x270.indd 12019. 09. 18. 11:01
2019. 09. 27. | 5A HÉT TÉMÁJALehet bármi a véleményünk a Népszava helyi kolumnistájáról, az ő jogi fejtegetéseiről, egy dolog elvitathatatlan. Emberek között jár, ezért jobban érzékeli a kanizsai mindennapokat, mint jogvégzett „kollégái”, a három ügyvéd úr.A képen a következők lehetnek: mosolygó emberek. A gép le tud-ja olvasni a látványt, közli is szöve-gesen. Nem valami kormánypárti propaganda hozta le azokat a szebbnél szebb képeket, amelyek ugyancsak Ferincz úr tapasztala-tát támasztják alá. Az ellenzéki összefogás közösségi oldala osz-tott meg egy olyan végeláthatat-lan galériát, melyről városunk szépsége és az itt élők felszaba-dult jókedve egyaránt sugárzik. A képsorozat óráról órára válto-zik. Amikor e sorokat írom, éppen ezt látom: Rokonszenves édes-anya fiával – uszoda utáni vad-gesztenyegyűjtés. Nagykanizsa Ifjú Tehetsége díj 2019; mosolygó polgármesterjelölt és egy tűzről pattant néptáncos: a Rózsa böl-csőde avatása. Kökény Attila koncertjén őrült hangulatában van két hölgy. Erzsébet téri, Fő utcai teraszokon fogyasz-tanak mások. Avagy mozognak: futsaloznak, jógáznak, akár a nagykanizsai diákolimpián vesz-nek részt. Babák minden mennyi-ségben. Születésnapoznak, emlékhelyet avatnak, unokáznak, buliznak. Dödölléznek, szelfiz-nek, kerékpároznak, drónoznak, giróznak. Cserkészkednek, moziz-nak, a Csótónk körül futnak vagy muzsikálnak. Egy júliusi képsoro-zat repülőgépről készült. Nem-csak az látszik rajta, amit eddig is tudtunk: mennyi a fa Kanizsán, hanem az is, mennyi a napelem intézményen, magánházon egya-ránt. Már tavaszi képek kerülnek elő, Spartannál tartunk. Egy pár az Ady utcai 424-es mozdony előtt fotózkodik. Ultrakönnyű repülősök bajnokságán járunk. Fánkfesztiváloznak és báloznak, pintyőke fesztiváloznak vagy vég-vári viadalon vesznek részt. Olya-nok is akadnak, akik ballagnak. Mi a közös bennük? Jól érzik magu-kat, mosolyognak. Hajjaj, mindez egy ellenzéki oldalon főbenjáró bűn!Látom előre, a Kanizsa megjele-nése után lázas sietségben söprik oldalaikat. Amint megköszöntem a lapunk népszerűsítésében nyúj-tott segítségüket, igyekeztek ennek nyomát is eltüntetni. (Nem sikerült.) Jól elvagyunk. Halkan megjegyzem: kampányban bizto-san ez a dolgunk? Egymással fog-lalkozni? Nemde arról kéne szólni inkább, ami a kanizsaiakat érdekli? Még azt se állíthatja senki, a fide-szesek irigyen eltitkolják sikerük receptjét. Szövetségesük a való-ság, a magyarok, kanizsaiak. PAPP János Mert a többség elégedett. Csak egy hangos kisebbség erőlködik a hatalomért. Ha azonban a szavazáskor otthon maradnánk, rájuk hagynánk a döntést. Ezzel demokrácia helyett diktatúrát hoznánk a nyakunkra. Mert a kisebbség uralmának ez a neve.Nem látom, hogy Ferincz: A zöld Kanizsa, minden érte-lemben. Fák, fák és fák. És a fotoszintézis másik módja: napelemek intézményeken, családi házakonA kanizsaiak örömmel tekernek, ha biztosítják a feltételeket. És nem csak az avatáson. Mun-kába is sokan bringáz-nak, nem kell hozzá kampányÚj értelmet kapott a címadó kifejezés. Aki aktív életet él, akár kerékpárral, akár futva, egyre több lehetőséget kap erre Kani-zsán. Egészségesnek, munkaké-pesnek maradni: igenis jól felfo-gott érdek. Egy ismerősöm így fejezte ki magát: a nyugdíjra gyú-rok. Azaz, hogy egészségesen élvezze a jól megérdemeltet. Másikat a felesége figyelmeztet-te: ezeket a gyerekeket fel is kell ám nevelni! Ennyi. Az egészség pártsemleges. Egy jogi doktor minap a Kani-zsát alacsony vérnyomásra aján-lotta. Javaslom megkeseredett ellenzéki polgártársainknak is: mozogjanak. Tapasztalják, rög-tön másként látják a világot.PAPP JánosA lábukkal szavaznaka kanizsaiak váltást szeretnénekNagykanizsa. Béke, építkezés, biztonság. Maradjon is ígyNem kis munka van benne. De megérte. Lesz folytatás
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPprogram
2019. 09. 27. | 7Aktuális1980-ban 8 csoporttal kezdte meg működését a Rózsa bölcső-de. A csaknem negyvenéves épü-let felett azonban eljárt az idő, ezért szükségessé vált a létesít-mény komplett felújítása. – Eljött 2014, amikor egy új pénzügyi ciklus indult az Európai Unióban, és a kormányzat úgy döntött, hogy ebből a pénzből nagyon komoly részt odaad a településeknek vagy a megyék-nek. Zala mintegy 25 milliárd forintot kapott arra, hogy a vidéki kistelepülések fejlődjenek és fej-leszteni tudjanak – fogalmazott Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő.A megyei jogú városok saját jogon kaptak forrást, ez Nagykani-zsa esetében 8 milliárd forint, ami-ből például az infrastruktúrát fej-lesztheti, illetve oktatási, nevelési intézményeket újíthat fel. Dénes Sándor polgármester hangsúlyozta, egy város életében nagyon fontos, hogy a jövő gene-rációját korszerű körülmények között neveljék. – Ehhez a feltételeket biztosíta-ni kell. A város az elmúlt években is ezt tette, hiszen például óvodák újultak meg. A Kossuth téri óvodát nemrég adtuk át, a palini szep-tember végén készül el, a Rózsa bölcsőde után pedig a Naprafor-gó bölcsőde következik – szögez-te le a városvezető.A Terület- és Településfejleszté-si Operatív Programnak köszön-hető beruházás múlt szeptember-ben kezdődött. A 178 millió forin-tos felújítás során az épület egye-bek mellett akadálymentessé vált, homlokzati hőszigetelést kapott, megújult a lapostető, kicserélték a nyílászárókat, megszépültek a csoportszobák, a mosdók, vala-mint só- és fényterápiás szobát is kialakítottak. A felújítási munká-latok alatt a gyerekeket több tag-intézményben helyezték el. – Igyekeztünk úgy megoldani a bölcsődében lévő gyermekek elhelyezését, hogy ebből ők ne érezzenek semmit. Az itt dolgo-zók, illetve a gyerekek is nagyon rugalmasan kezelték a helyzetet – árulta el Kardosné Szabó Beáta, a Rózsa bölcsőde vezetője.A történelmi egyházak képvise-lői megáldották a felújított böl-csődét, majd az intézményt a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is felavatták. A böl-csődébe jelenleg 58 kisgyermek jár: ők immár egy kívül-belül meg-szépült intézményben tölthetik mindennapjaikat.Átadták a kívül-belül meg-újult Rózsa bölcsődét. Az épület a mintegy 178 millió forintos felújítása során egyebek mellett homlokzati hőszigetelést kapott, kicse-rélték a nyílászárókat, vala-mint megszépültek a cso-portszobák és a mosdók. A fejlesztés része egy átfogó programnak, amelynek kere-tében több tagintézmény is megújul Nagykanizsán, mint-egy 360 millió forintból. Fotó: Gergely SzilárdFejlesztések a
gyerekekértóvodákra, bölcsődékreSzázmilliók
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontMÓRICZ ISTVÁN BÉLAÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: október 4-igSzeptember 27. (péntek) 9 óraA SZÍV VILÁGNAPJAA Szívbetegekért Egyesület 15 éves jubileuma alkalmábólSzervezők: A Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ. A szervezők a változtatás jogát fenntartják!Szeptember 28. (szombat) 15 óraA családi hétvége keretébenGYERMEKJÓGA BEMUTATÓ OVI-SOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAKVezeti: Józsa Szilvia gyermekjóga oktató. A részvétel díjtalan.Szeptember 30. (hétfő) 17.30 óraA „Gyermekekről – felnőtteknek” sorozat keretébenFEJLESZT VAGY ROMBOL? – A képer-nyő és az internet hatásai. A függőség kialakulása és megoldásaink Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása. Belépődíj: 500 FtOktóber 2. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Október 3., 10.,17.,24., 31. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalomOktóber 4. (péntek)ÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉREAradi udvar - 10 óraEmlékműsorSzerepelnek: a Hevesi SándorÁltalános Iskola diákjai. Emlékbeszédet mond: Balogh László,a humán bizottság elnökeKoszorúzásKözreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár HuszárjaiSzékely kert – 14 óraEmlékező menetÚtvonal: Hevesi Sándor ÁltalánosIskola – Munkás út – Székely kertKözreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Hevesi Sándor Általános Iskola peda-gógusai és diákjaiEmlékbeszédet mond: Bizzer András önkormányzati képviselő. A Székely kerti megemlékezés szervezője: a Polgári Kanizsáért Alapítvány.Október 4., 18. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.MedgyASZAy HázSzeptember 29. (vasárnap) 15 óraA Családi hétvége keretében: KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZSzeptember 29. (vasárnap) 16 óra A Családi Hétvége keretében: GESZTENYEFA PALOTA - mesekoncert bábokkalNemes Nagy Ágnes verseibőlA Kalimpa Színház előadása. Belépődíj: elővételben: 1000 Ft, az előadás napján 1200 FtSzeptember 29. (vasárnap) 19 óraA Családi Hétvége keretében: IRO-DALMI ESTEK – Márai Sándor estÉlet, bor, humor, avagy az alig ismert Márai. Hirtling István irodalmi estje. Belépődíj: elővételben: 2000 Ft, az előadás napján 2400 FtMóricz ZSIgmond MűvelődéSI HázSzeptember 27. (péntek)A Családi Hétvége keretében: TÁNC-HÁZ18 óra: örkői táncok tanítása, 20 óra tánc-rendek (rábaközi, dél-alföldi, szatmári, zalai, mezőségi). A belépés díjtalan.Október 3. (csütörtök) 18 óra – Bajcsai Művelődési HázIDŐSEK NAPJAOktóber 4. (péntek) 18 óra – Móricz Zsigmond Művelődési HázIDŐSEK NAPJAProgramajánlóSzept. 26. - okt. 2. 16:00 plAYMOBIL amerikai animációs filmSzept. 26. - okt. 2. 17:30 AZ - MÁSodIK FEJEZet amerikai horrorSzept. 26. - okt. 2. 17:45, 20:30 A WAll Street PIllANgóI amerikai krimiSzept. 26. - okt. 1. 18:00 AD AStrA amerikai misztikus filmSzept. 26. - okt. 2. 20:00 AZ ARANypINty amerikai film Szept. 26. - okt. 2. 20:30 RAMBO V - utolSÓ vér amerikai akciófilmSzept. 28-29. 15:30 Kópé kanadai - amerikai animációs filmOkt. 2. 18:00 Art-filmklub: FÁJDAloM ÉS DICSŐSég spanyol filmSZepteMBer 26- október 2. MűsoraA féltve őrzött kincsBomba robban az egyik legrangosabb New York-i múzeumban, kevesen élik túl a merényletet. Egy 13 éves fiú édesanyja meghal, ő azonban kijut a romok alól és magával visz egy 17. századi németalföldi festményt. Az aranypintyet ábrázoló remekmű nagy hatással van a fiú bonyodalmak-kal teli életére, szinte terelgeti őt jó és rossz tettei egyre mélyebb med-rében. Az Aranypinty című film Donna Tartt bestsellerlista-vezető regé-nyét dolgozza fel. Az izgalmas, fordulatos és megható történetben feltű-nik sokak kedvence, Nicole Kidman. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaHirtling István Márai estje (Fotó: MMA)
2019. 09. 27. | 9KultúraNagykanizsán aligha kell bemutatni Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet kalandos életét, ezzel szemben a család harmadik, szintén festő tagjáról – a férj-ről, az apáról – eddig nem igazán lehetett hallani. A három Sass című kiállítás részben neki, Sass Brunner Ferencnek állít emlé-ket. A fényképekkel és írásos dokumentu-mokkal kiegészített tárlatot meghosszab-bították, így még október 12-ig látható a Magyar Plakát Házban.Hatalmas, mintegy ezer dara-bos a világot járt anya és lánya hagyatéka, ezért a Thúry György Múzeum igyekszik időről időre, mindig más megközelítésből az érdeklődők elé tárni azt. Emellett elkezdődött az Indiából „haza-tért” festmények restaurálása is, így a következő években sorra ismerhetjük meg azokat az alkotá-sokat, amelyeket eddig még nem láthatott a kanizsai közönség. A legújabb, A három Sass című tárlat csaknem harmada ilyen képekből állt össze.A szervezőknek mindezzel együtt volt egy másik, líraibb szándékuk is, mondja Tugya Beá-ta kurátor: szerették volna, ha a Sass Brunner család három tagja 81 év után újra „találkozik”. Sass Brunner Erzsébet és lánya, Brun-ner Erzsébet 1929-ben India felé vették az irányt. Csak nagysokára, 1938-ban látogattak haza, akkor az apa, Sass Brunner Ferenc már Sümegen élt. Utolsó találkozásuk egy londoni kiállítás és Baroda maharadzsa visszautasíthatatlan munkaajánlata miatt rövidre sike-rült, így pár hét múlva búcsút is intettek egymásnak – talán akkor még nem sejtették, hogy örökre.– A két Erzsébetről nagyon sok mindent tudunk, a férj és az apa alakja azonban méltatlanul a hát-térbe szorult, ezen is szerettünk volna változtatni – magyarázza Tugya Beáta. – Ferenc festőiskolát nyitott Nagykanizsán, ezért érke-zett a városba, ahol mindjárt bele is szeretett első tanítványába, Erzsébetbe. Sok közös kiállításuk nyílt, megjárták Münchent is, ám amikor kitört az első világháború, melankóliára hajlamos lelkük elvesztette az egyensúlyt. Erzsé-betnek a keleti filozófiák és India jelentette a kiutat a válságból, Ferenc viszont, bár nem szakított a festészet-tel, a nagy-bányai iskolát idé-ző tájképei helyett jórészt portrékat festett megrende-lésre, hogy eltartsa magát valamiből.A nagy világégést megelőző évekből nem sok festménye maradt fenn, de kettő azért most is látható a Magyar Plakát Házban. Az öreg koldust ábrázoló festmé-nye sokat elárul arról, mennyire megérintették őt az olyan társa-dalmi problémák, mint a szegény-ség – amelyből neki is jócskán kijutott.– Korabeli fényképeket is kiállí-tottunk, amelyeken megfigyelhe-tő, hogy éveken át ugyanazt az egy-két inget, öltönyt és kalapot viselte. Nehéz sora volt, örökségé-ből még ifjú korában, jóhiszemű-en hagyta, hogy kiforgassák. A ’30-as években Sümegre költözött sógornőjével, Farkas Jolánnal, és Ferenc testvérének a fizetéséből éldegéltek. A levelezések arról tanúskodnak, a két Erzsébet igye-kezett pénzzel, ruhákkal segíteni az itthon maradt rokonokat.Brunner Ferencnek évekbe telt, mire meg tudott bocsátani felesé-gének és lányának, amiért azok elhagyták őt. Noha a fiatalabb Erzsébet, akit maguk közt egysze-rűen Babának hívtak, egy ideje Budapesten tanult, és az édesany-ja – aki pedig a leveleit rendre Pipi-ként szignózta – szintén egyre több időt töltött a fővárosban, a tényleges elválást Ferenc árulás-ként élte meg. Az szóba sem jöhe-tett, hogy utánuk menjen Indiába: vakmerő butaságnak tartotta, hogy valaki mindent hátra hagy csak azért, hogy kósza álmokat kergessen egy számára ismeret-len földrészen, kultúrában.– Nem egyszer szemrehányóan írt nekik, különösen a lányának – meséli a kurátor. – Az igazság az, hogy Ferenc leginkább a feleségé-re haragudott, amiért a szinte még gyerek Babát ilyen veszélyes kalandba sodorta. Az, hogy két nő bármiféle kíséret nélkül nekivág-jon a nagyvilágnak, egyenesen botrányos volt a 20. század elején.Anyát és lányát azonban semmi sem tántoríthatta el: úgy érezték, magyar testben születtek, de a lel-kük indiai. A Balatonról és más magyar tájakról készült festmé-nyeik mégis arról tanúskodnak: Indiában sem felejtették el a szü-lőhazájukat. Pipi rendszeresen írt nővérének, Lalának. Ferencnek jóval ritkábban, évente kétszer-háromszor. Ennek ellenére nem múlhatott el úgy a házassági évfordulójuk, hogy arról ne emlé-keztek volna meg a leveleikben…NEMES Dóraa három SassPipi, Baba és Feri: Fotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érin-tett, mert az élet- és munkakörülmé-nyek változásával egyre több embernek van szüksége korrekció-ra. Október 31-ig a Sashalmi Opti-kában térítés nélküli szolgáltatás-ként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egy-szerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol szemész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezé-sére. A legkorszerűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett októberben teljes körű szemé-szeti vizsgálatot, szürkehályog- és glaukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonsá-got, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstechnológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precí-zebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alapján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jut-hatunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb esz-köz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasz-tásánál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keret-próbálást, a lencse kiválasztását, a nagy pre-cizitású mérés pedig biztosítja a sze-mélyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sashalmi Optikában az egyedülálló és kifino-mult mérési módszerekkel tökéle-tesen személyre szabott szemüve-get készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyár-tásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Vari-lux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szemüveglencséket most elégedett-ségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul októ-ber 31-ig egy akció keretében akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba min-den kedves vásárló.Multifokális lencse akció30-40%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sas hal mi Optiká ban 9„VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA-Ben ismét
2019. 09. 27. | 11nálunkTöbb kilométer hosszan újultak meg útfelületek, járdák és csatornák Kiskanizsán. A beru-házások egy része a Területi Infrastrukturális Fejlesztési Programnak köszönhető, ám vannak területek, amelyeket a város saját forrásból újíttatott fel.Átadták a Kiskanizsán megújult utcákat és járdá-kat szerdán. A Pivári, a Szi-geti és a Bába utcában az útburkolat, a Nagyrác utcá-ban pedig a járdafelület újult meg. – A Pivári és a Szigeti utca a kétmilliárdos TIF-es nagyprojektből valósult meg, a másik kettő, a Bába utca és a Nagyrác utcai jár-da pedig az önkormányzat saját beruházásával, a Via Kanizsa keretein belül valósult meg – tájékozta-tott Tóth Nándor alpol-gármester. – Az első két területen nemcsak út- és járdafelújítás, hanem a víz- és szennyvízvezeték rekonstrukciója is megtör-tént. A közelmúltban ugyanis rengeteg csőtörés volt a Pivári és a Szigeti utcában is, emiatt gyakran kellett az utat felbontani. Az átadón Dénes Sán-dor polgármester hangsú-lyozta, sok helyen volt, illetve van a városban hasonló fejlesztés. – Tart a Principális-híd felújítása is például, ugyan-abból a majd’ 2 milliárdos keretből, amelyekből a kis-kanizsai beruházások egy részét is finanszíroztuk. Ám fontos, hogy hasonló munkákra a város költség-vetésében is legyen pénz, ahogyan erre példa a Bába utca rekonstrukciója. A jövőt illetően is lényeges, hogy tegyünk félre forrást utak és járdák felújítására, mert ez alapvetően fontos feladat. A több mint százmillió forintos rekonstrukció után fennakadásmentesen közlekedhetnek az autók és a gyalogosok a most átadott kiskanizsai utcák-ban.Folytatódik a megújulásFotó: Gergely SzilárdKiskanizsánUtak, járdákkészültek el
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekű
2019. 09. 27. | 13közérdekű
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 09. 27. | 15nálunkFotók: Gergely SzilárdIdén is megrendezte Nagy-kanizsa az autómentes napot. A programok korán reggel kezdődtek: 7 órától bringás reggelire várták a kerékpárral munkába vagy iskolába igyekvőket az Erzsébet téren, majd dél-előtt iskolások és óvodások számára kínáltak a szerve-zők sportos élményt. A ren-dezvény célja, hogy felhív-ják a figyelmet a közleke-dés alternatív formáira, valamint a fenntartható, környezetbarát városi köz-lekedés előnyeire. Ezt a programot 1998 óta rende-zik meg Európa-szerte.A diákok a Kanizsai Futóklub által szerve-zett közösségi örömfutást követően légke-rékpározhattak, valamint trükkös bicikliket is kipróbálhattak. Az iskolások után az ovi-sok vették birtokukba az Erzsébet teret, akiket a Napsugár Együttes szórakoztatott. A program délután a Szikrák Táncegyüt-tessel, a Kicsi Gesztenye Klub mesejátéká-val, valamint kerékpáros felvonulással foly-tatódott. – A fiatalok látják a szülőket, s példát követnek. Ha ők sportolnak, mozognak, akkor a gyerekeknek ez lesz a természetes, és ez végigkíséri az életüket. Éppen ezért nagyon fontos a szemléletformálás – fogal-mazott Radics Bálint, a Giro Nagykanizsa 2020 akciócsoport vezetője. Balogh László, a humán bizottság elnö-ke is a bringázók között volt. – Vettem a Kanizsa Bike-ra éves bérletet, és most éppen, ha úgy tetszik, egy Kanizsa környéki „vadon élő” biciklivel vagyok. Örömmel veszem észre, hogy Kanizsa nagy közösségének tagjai egyre aktívab-bak az ilyen típusú rendezvényeken – fogalmazott a politikus. Az autómentes nap egyik legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet az aktív életmódra. Ezt több kerékpáros egyesület is támogatja. – Az elmúlt években megszólítottuk a fiatalabb korosztályt is, ráirányítva a figyel-met a kerékpározásra. Ennek a sportnak itt nagyon komoly hagyománya van, és ebből kinőve a város újra kerékpáros központ, szabadidősport-nagyhatalom lett – mond-ta Cseresnyés Péter államtitkár, ország-gyűlési képviselő.A kerékpáros menet célállomása a kiska-nizsai Puncs fagyizó volt, ahonnan a részt-vevők, egy jó fagyi elfogyasztása után, együtt tekertek vissza a belvárosba. életmódra nevelnekAz egészségesAutómentesen,két keréken
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán alma 120-300 Ft/kgakácméz 2500 Ft/kgburgonya 200-250 Ft/kgtojás 35-40 Ft/dbkelkáposzta 550 Ft/kgcsirkemell filé 1410-1530 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások10. 01. 11:00-13:00 Bazárudvar 10. 01. 14:30-16:30 Rozgonyi-óvoda 10. 03. 10:00-13:00 Bazárudvar Dénes Sándor polgármester fogadó-napot tart 2019. október 2-án (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Balogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkor-mányzati képviselője, a humán bizottság elnöke fogadóórát tart 2019. október 2-án, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnázium-ban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2019. október 1-jén, kedden 17 órától a Hevesi Sán-dor Általános Iskolában.Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2019. október 10-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Fló-rián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. október 1-jén, kedden, 17.00 órától a Palini Általános Iskolában.Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsola-tos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2019. október 7-én (hétfő) fogadóórát tart 18.00 órától a Pol-gármesteri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Török-vári u. 65.), majd 19.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). fogadóórákOktóberi
2019. 09. 27. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 1.1887. október elsején született Violet Jes-sop. Az „elsüllyeszthetetlen hölgy” bece-nevet kiérdemelt nő túlélte a Titanic katasztrófáját1958. október elsején alakult meg a NASA, az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal Október 2.1953. október 2-án halt meg Szép Ernő köl-tő, regényíró, újságíró1956. október 2-án helyezték üzembe az első atomórát New Yorkban1973. október 2-án halt meg Paavo Nurmi. A finn csodafutó három olimpián kilenc aranyat nyert1997. október 2-án indult a Freemail – ala-pítása óta több mint 24 millió ímélfiókot hoztak létre a felhasználókOktóber 3.1226. október 3-án halt meg Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója1957. október 3-án halt meg Szabó Lőrinc1985. október 3-án első útjára indult az Atlantis. Ez volt az első amerikai űrrepülő, amely dokkolt az orosz MIR űrállomásonOktóber 4.Október 4-e az állatok világnapja. James Herriot brit állatorvos, író szerint: „Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a gyerekek; ezt a gyámságot ránk ruházták.” 1669. október 4-én halt meg Rembrandt, aki mintegy 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott1883. október 4-én indult az Orient-exp-ressz. A luxusvonat, több mint 80 évig köz-lekedett Párizs és Konstantinápoly között1947. október 4-én halt meg Max Planck, a kvantumfizika egyik megalapítójaAz elELőző HETI REJTVéNY MEgFEJTéSE: Apró örömök darabkáiból áll össze a boldogság mozaikja.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraÜnnepélyes mesterlevél-átadó NagykanizsánÜnnepélyes keretek között ren-dezték meg az idén sikeres vizsgát tett mesterek mesteravatóját. A 2019. szeptember 20-án rendezett ünnepségen 30 mester – köztük 3 autószerelő, 6 autóelektronikai műszerész, 6 festő, díszítő, mázoló és tapétázó, 15 gázfogyasztó beren-dezés - és csőhálózat-szerelő - vehette át elismerő oklevelét és tet-te le mester fogadalmát.A „Mester” fogalma a minőséget, és egyben a szakma legmagasabb szintű rangját jelenti. Aki mester-vizsgát tesz, belép szakmájának elit klubjába – fogalmazott Dunai Péter, az MKIK főtitkára. A mester-vizsga rendszerét már nem csupán a hagyomá-nyok, hanem a modern kor követelményei is fon-tossá teszik. E cím magá-ba foglalja a szakma magas szintű ismeretét és gyakorlását, valamint a hagyományokon ala-puló munkaszeretetet, az új berendezések, technológiák ismeretét. A minőségi színvonalon képzett mesterek szak-mai tudásuk, munkata-pasztalatuk, munkakul-túrájuk birtokában hoz-zájárulnak a vállalkozá-sok eredményes vezeté-séhez, a vállalkozások munkafolyamatainak irá-nyításához, szakmájuk továbbörö-kítéséhez és a munkahelyteremtés-hez.A mestervizsga célja, hogy a szak-emberek számára biztosítsa a szak-mai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításá-nak lehetőségét, valamint a tanuló-képzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását.A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében és szak-mai irányításával lebonyolított mes-terképzés zárásaként megrendezett ünnepélyes ceremóniára a Honvéd Kaszinóban került sor. A rendezvé-nyen részt vett többek között Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedel-mi és Iparkamara elnöke, Tóth Nán-dor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere és Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója. Köszöntőjében dr. Polay József elnök egyebek mellett kiemelte: az új mesterek munkájuk mellett komoly felkészüléssel vettek részt a képzésen. Köszönetet mondott azoknak a cégeknek, amelyek bizto-sították a mesterek részvételét és a felkészülésükhöz szükséges feltéte-leket.Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.huA londoni székhelyű könyvkiadó megjelentette a „Magyarország sikeres személyiségei” sorozat III. kötetét. A könyv kiadója jelzi, hogy az ember történelmében mélyen gyökerezik az a késztetés, hogy a kimagasló személyiségeket önéletrajzok formájában megörökítse az utókor számára.A „Magyarország sikeres személyisé-gei” című enciklopédiába a kiadó sze-rint azok kerülhettek be, akik kiemel-kedő teljesítményükkel és magával ragadó személyiségükkel kivívták ezt az elismerést.A kiadó célja, hogy a társadalom, különösen a fiatalság számára bemu-tassa az elért teljesítmény nagyságát és társadalmi elismerését. Ezzel hozzá kívánnak járulni a fiatalok oktatásához és a társadalom kiemelkedő teljesítményeinek összegyűjtéséhez.E kötetben szerepelnek tudósok, kutatók, művé-szek, olimpiai bajnokok, gazdasági vezetők, politi-kusok és a közélet kiemelkedő szereplői. A kötet tar-talmazza a gazdasági élet szereplői között dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnökének életútját is.Az elnök életútjáról, a gazdaságban és a köz-életben betöltött szerepéről, a PlusTvNews, Magyarország Videós Arcképcsarnoka készített 25 perces filmet a nemzet emlékezete számára. Enciklopédiai megjelenés és film a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnökének életútjáról
2019. 09. 27. | 19kamaraSzakképzési hírek Figyelemfelhívás a tanulók pénzbeli juttatására vonatkozóanA szakképzési törvény előírja, hogy a gyakor-lati képzőhely a gyakorlati képzési idő alatt a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanulószerződésben meghatározott feltéte-lekkel és mértékben. A tanulónak járó kezdő juttatás mértékét a tanulószerződés 9. pontja tartalmazza, amely a gyakorlati képzés kezde-tétől az első félév minden hónapjában megille-ti a tanulót. A szakképzési törvény szerint az ezt követő félévekben az emelés mértékét a tanuló szakmai tantárgyakból elért iskolai tanulmányi átlaga, illetve a gyakorlati képzőhelyen a gya-korlati oktató által adott gyakorlati jegy átlaga határozza meg. • Ha a tanuló évismétlésre kényszerül, akkor pénzbeli juttatása az első megismételt félév-ben a korábbi juttatásának a fele. A megismé-telt év második félévében – ha a tanuló félévkor nem bukott – az egy évvel korábbi juttatásának mértékével egyezik meg. • Ha a tanuló esti oktatás munkarendje sze-rinti felnőttoktatásban vesz részt, akkor a neki járó kezdő pénzbeli juttatás a nappali tagoza-tos tanulót megillető juttatás 60%-a, illetve a következő félévekben az esedékes emelés mér-tékének is szintén a 60%-a illeti meg. Az emelés/csökkentés minden tanulóra érvé-nyes egységes szempontrendszer szerinti mér-tékét a gyakorlati képzőhely határozza meg és a tanulószerződésben kerül rögzítésre.Ezúton is szeretnénk felhívni a gyakorlati képzőhelyek figyelmét, hogy szeptembertől új tanév kezdődött, amely a következőképpen érinti a tanulói juttatásokat: • Amely képzőhelyek új tanulószerződéseket kötöttek, a tanulóknak szeptember hónapra járó pénzbeli juttatást október 10-ig a tanuló-szerződés 9. pontjában meghatározottak sze-rint kell a megadott bankszámlaszámra átutal-ni. (Az aktuális évi minimálbér 149 000 Ft.) • Amely képzőhelyeken a korábban kötött tanulószerződések az új tanévben is hatályo-sak, a tanulók tanulmányi átlagát figyelembe véve, a szerződéshez csatolt melléklet alapján a gyakorlati képzőhelyeknek változtatniuk kell a pénzbeli juttatás mértékén.Pályaorientációs hírek A nyári szünetben is folytatódott a pályaori-entációs tevékenység a Nagykanizsai Kereske-delmi és Iparkamarában. A polgármesteri hivatal humán osztályának támogatásával idén is felkerestük a Balaton-máriai Ifjúsági Tábor felsős diákjait a „Játéko-san a szakmákról” programmal. A jó hangulatú vetélkedő során a gyerekek új szakmákkal ismerkedtek meg, a csapatmunkának köszön-hetően pedig társas képességeiket is próbára tették.A nagykanizsai Zöldtáborban is szívesen fogadták a pályaorientációs foglalkozásokat. A többnyire alsó tagozatos tanulók lelkesen vetélkedtek a szakmák világában. A program megerősítette azt a törekvésünket, hogy a kisebb gyerekeket is bevonjuk a pályaorientáci-ós tevékenységekbe.A tábori munkán kívül a nyár a tervezés idő-szaka is volt. Elkészítettük a 2019/2020-as tanév pályaorientációs tervét, melyet eljuttattunk az általános iskolákba, s már elkezdődött a megva-lósítása is. A szeptember a 8. osztályos tanulók szüleinek tájékoztatásával indult, de az üzemlá-togatások, pályaorientációs napok, osztályfő-nöki órák szervezése is folyamatosan zajlik.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/13 számú pályázati támogatás-ból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával készült
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora szeptember 28-október 4.Szeptember 28., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:30 Híradó, 01:45 Látogató, 02:15 Kvantum (tudományos magazin), 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:00 Híradó, 08:15 Látogató, 08:45 Kvantum (tudományos magazin), 09:15 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kani-zsa – újranéző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Unió-Régió, 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 Leszállás Párizsban – zenés vígjáték a hévízi Új Színpad Egyesület előadásában, 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Szeptember 29., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Unió-Régió, 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:20 Leszállás Párizsban – zenés víg-játék a hévízi Új Színpad Egyesület előadásában, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 07:10 Unió-Régió, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Leszállás Párizsban – zenés vígjáték a hévízi Új Színpad Egyesület előadásában, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Élet-módi, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 19:10 Sztárportré: Szekeres Adrien, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm), 21:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:25 Lapozó. Szeptember 30., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:10 Sztárportré: Szekeres Adrien, 01:40 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm), 03:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:40 Sztár-portré: Szekeres Adrien, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm), 09:45 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 09:55 Lapozó, 12:00 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm),13:25 Sztárportré: Szekeres Adrien, 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Unió-Régió, 20:05 Egis Körmend – OSE Lions NB I A-cso-portos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.Október 1., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 01:05 Unió-Régió, 01:35 Híradó, 01:50 Egis Körmend – OSE Lions NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Unió-Régió, 08:05 Híradó, 08:20 Egis Kör-mend – OSE Lions NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mér-kőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Unió-Régió, 13:00 Egis Kör-mend – OSE Lions NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mér-kőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Neve is van: Budapest (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 20:55 Híradó, 21:10 Székely konyha, 21:40 Sztárport-ré: Oláh Ibolya, 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:45 Lapozó.Október 2., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Neve is van: Budapest (ismeretter-jesztő filmsorozat), 02:35 Székely konyha, 03:05 Sztár-portré: Oláh Ibolya, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Neve is van: Budapest (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:05 Székely konyha, 09:35 Sztárportré: Oláh Ibolya, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Neve is van: Budapest (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:45 Székely konyha, 14:15 Sztárportré: Oláh Ibolya, 14:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Október 3., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Láto-gató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Csurgói KK – Váci KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkő-zés, 21:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:35 Lapozó.Október 4., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Csurgói KK – Váci KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:10 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Csurgói KK – Váci KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 12:55 Csurgói KK – Váci KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Gézengúzok (gyerek-műsor), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlé-kezés, 20:15 Balasport (regionális sporthírek), 20:45 Hír-adó, 21:00 Székely gazda, 21:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 22:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:30 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Az FC Nagykanizsa labdarúgó együttese a Magyar Kupa főtábláján a VLS Veszprémet fogad-ta – s egy gyors góllal győzött és továbbjutott. FC Nagykanizsa (NB IIIiii) – VLS Veszprém (NB iii) 1-0 (1-0)Labdarúgó Magyar Kupa főtábla 1. forduló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Derdák M. G.: Lőrincz B. (2.)Nagykanizsa: Horváth M. - Horváth B., Major, Szabó B., Ekker (Simonfalvi, 67.) – Geren-csér - Szegleti, Béli M., Ham-puk (Bagó B., 77.), Lőrincz B. - Herzsenyák (Kovács Gy., 60.). Vezetőedző: Barna László.Tavaly a kupa ezen fázisában szintén NB III-as ellenféllel, az Iváncsával kezdett a Nagykani-zsa labdarúgócsapata. Ezúttal is harmadosztályú volt a rivális, csak éppen egy „nyugati cso-porttárs”, vagyis a VLS Veszprém látogatott a dél-zalai városba. A vendéglátó piros-kékek tanultak a tavalyi, nem a javukra eldőlt párharcból, amikor a hajrá pilla-nataiban kapott találattal estek ki. Most a kanizsaiak szereztek roppant gyorsan gólt Lőrincz Bence révén, ami nagyban meg-határozta a meccs menetét, Hampuk Ádám például ugyan még hibázott nagy helyzetben, de alapvetően a veszprémiek igyekeztek fordítani, gólt szerez-ni. Nem tudtak, így a Kanizsa került a következő körbe, amely-nek sorsolása lapzártánk után, szeptember 27-én, pénteken lesz. Természetesen nincs megállás a bajnokságban sem, hiszen az NB III Nyugati csoportjának 8. fordulójában Barna László csa-pata vasárnap 16 órától a BKV Előrét fogadja az Olajbányász-pályán.P. L. 2019. 09. 27. | 21SportszC FC Győr (8.)-Nagykanizsai Fut-sal Club (2.) 1-5 (0-3)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 4. fordu-ló. Bábolna. Vezette: Vass I. (Héra, Bíró). G.: Németh F. (40.), illetve Szakmeisz-ter J. (4., 10., 24.), Schuller F. (19.), Fujsz R. (40.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Bogyó, Kollár P., Schuller, Koronczai. Csere: Simon M., Fujsz R., Szalai D., László D., Szak-meiszter J. Edző: Bagó Gábor.A csoportjában immár a közvetlen élbolyhoz tarto-zó kanizsaiak Bábolnára látogattak, és a házigazda legénység ellen jó eséllyel pályáztak az újabb pont-szerzésre, sőt a győzelem-re is. A dél-zalaiaknál bemutatkozott egy új szer-zemény Fujsz Richárd, aki nem is oly’ rég még a ZTE FC NB II-es csapatában sze-repelt, illetve a Pécsi MFC-ben is játszott.A kanizsaiak ugyan kicsit késve érkeztek meg a talál-kozó helyszínére, de ez nem zökkentette ki őket a ritmusukból, és az első fél-időben háromgólos előnyt szereztek. A második játék-részben ugyan visszavet-tek az iramból, de sikerü-ket nem fenyegette veszély, mi több, még az új igazolás Fujsz is beköszönt a találkozó végén.– Az egész mérkőzést kontroll alatt tartottuk, nagyon szép támadásokat vezettek játékosaink, és kellőképpen agresszívan védekeztünk – mondta el értékelésében Bagó Gábor, az NFC trénere. – A második félidő nyolcadik percénél az ellenfél levitte a kapusát, amit remekül védekeztünk ki, és csak az utolsó másodpercben kis-büntetőből kaptunk gólt. Külön öröm számunkra, hogy új igazolásunk, Fujsz Richárd az első bajnoki meccsén rögtön betalált, és meggyőző teljesít-ményt nyújtott. Gratulálok a fiúknak.Hétfőn az NFC immár hazai környezetben lép pályára újra, Szakmeiszter Ádámék a Hidegkúti SC legénységét fogadják 20 órától a Zsigmondy-csar-nokban.POLGÁR LászlóA kanizsai drukkerek a bajnokság elején jó szereplésnek örölhetnek(Fotó: Gergely Szilárd)Lőrincz Bence (fehérben) góljával gyorsan döntésre vitte a dolgot az FC Nagykanizsa gárdája a Magyar Kupában (Fotó: Gergely Szilárd)Az NFC NB II-es futsalcsapata hétfőn idegenbe utazott, és elhozta Bábol-náról a három pontot. Ezzel őrzi második helyét a Nyugati csoportban. új igazolásGyőzelem ésGyors góllal továbbjutás, bajnokin a BKV érkezik
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA versenyprogram szerint szeptem-ber 21-én kezdett volna a Kanizsa Vízilabda SE OB I B-s együttese hazai környezet-ben a bajnoki pontvadászatban a Szolnoki Dózsa II gárdája ellen, de a meccset halasztották, így Ludányi Kadosa legénysége ezen a hétvégén mutat-kozhat be az idényben – a fővá-rosi Oázis SC ott-honában.Az elmúlt szezonban a kanizsaiak a második vonal harmadik helyén zártak, vagyis meghatározói vol-tak a bajnokságnak, és erről ezúttal sem szeretnének letenni. Az sem véletlen, hogy változás történt az együttes működtetésében.– Gazdasági társaság ala-kult a csapat működtetésé-re, vagyis önállóan gazdál-kodhat tovább a felnőtt vízilabdázó legénységünk – fogalmazott a Kanizsa Vízilabda Kft. ügyvezetője, Balázs László. – Ez azon-ban a vízben változást nem hoz, vagyis OB I B-s mec�-cseinket ugyanúgy a kani-zsai uszodában rendezzük, az edzések túlnyomó hányada, akár napi kettővel is számolva pedig a fővá-rosban lesz.A dél-zalai keretben ter-mészetesen volt változás, így a továbbiakban nem találkozhatunk kanizsai OB I B-s fejléc alatt Hertzka Olivér, Horváth Botond, Fodor Richárd, valamint Knézy Márk nevével.– Az érkezők listáján találjuk az OB I-ből érkezet-tek között a Kanizsáról indult Rábavölgyi Zsom-bort, aki az UVSE-től jött, Simon Adrián a BHSE-től tette át a székhelyét hoz-zánk, Hőna Dávid és Major Martin a Vasas Plakettől érkezett, Bendes Viktor az előző idényben az MVLC-nél pólózott, Petrák Kevin és Szilvasán Patrik pedig az OB I B-ből, az YBL-től, illetve az ASI DSE-től kerül-tek hozzánk.Veretes tehát a nagykani-zsai érkezettek listája, így alighanem a célok ezúttal sem lesznek kicsik.– Mit is fogalmazhattunk volna meg, mint a feljutást az OB I-be. Ráadásul nem kalku-lálunk most semmifajta osz-tályozóval, egyenes ágon célozzuk meg a legfelső osz-tályt. Az idényre jó felkészülé-si lehetőséget adott a Magyar Kupa-selejtező Pécsen, abból is lemérhettük, hol tartunk, innentől pedig következhet a bajnokság – összegzett Balázs László.POLGÁR LászlóA Kanizsai Vadmacskák SE amatőr női NB I-es kosárlabda együttese is megkezdi szombaton bajnoki küzdelmeit. A Szekszárd II lesz az ellenfél idegenben, és a kanizsaiak jó alapokra építkezhetnek, hiszen az előző idényben a hatodik helyen zártak.A múlt idény végén a csapat akkori edzője, Zsámár Krisztián is hangsúlyozta, az elért hatodik helyezés örömmel töltötte el a csapatot, és a remények szerint a jövőben ez még jobb is lehet. Nos, a felkészülést ismét Gábor Erzsé-bet szakmai vezetővel kezdte el a Vadmacskák csapata, hogy a szombati rajtra a legjobb formá-jukban legyenek az ifjú kosarasok.– Augusztus elején kezdtünk, majd rá néhány napra Zalakarosra költözve a fürdővárosban edzőtá-boroztunk – kezdte a KVSE szakmai vezére. – Az edzőtábor mellett a Zalakaros Kupa is jó felkészülési lehetőségnek bizonyult, emellett a különböző korosztályokban is tud-juk versenyeztetni kosarasainkat.Egy nagy visszatérője is van a klubnak, no és amellett sem mehettünk el szó nélkül, hogy a nyári női kosárlabda Európa-baj-nokságon a hetedik helyen zárt válogatottban két nagykanizsai nevelés is szerepet kapott.– Fuisz Viktória visszatért hoz-zánk, ő nagy erőssége lehet együttesünknek, és ne feledjük, immár edzői munkát is vállalhat klubunknál. Távozóval nem kellett számolnunk. Reményteljes fiatal kosárlabdázóink vannak, és annak külön örültünk, hogy a felnőtt válogatottban Kiss Virág és Var-ga Zsófia személyében két olyan játékos is van, akik utánpótlásko-rukban pattogtattak nálunk. Tehetségeknek most sem vagyunk híján, hiszen Baa Domi-nika, Szórád Anna és Bercsi Luca idővel a nagycsapatunknak is húzóemberei lehetnek.Gábor Erzsébet számára persze nem új az a helyzet, hogy sokad-szor is ő ülhet le az amatőr NB I-es női kosárlabda-csapatuk kispadjá-ra, de...– Nem így terveztük, illetve vol-tak jelöltek is a posztra, de meg fogjuk így is oldani a kialakult helyzetet. Nincs ezzel semmi probléma, bár tudjuk, olyan cso-portba kerültünk, amelyben a keleti túráink igencsak megszapo-rodnak, de nem adjuk fel. Ha Sze-gedtől Miskolcig is kell utaznunk, akkor addig utazunk, és a legjobb tudásukat hozzuk ki fiatal játéko-sainkból. P. L. Ludányi Kadosa csapata alaposan átalakult az előző szezonhoz képest, és célja a feljutás (Fotó: Gergely Szilárd)A Kanizsai Vadmacskák SE csapata az előtte álló idényben is nagy lelkese-déssel roha-mozza majd az ellenfél palánkját(Fotó: Gergely Szilárd)Elszántan kezdeneka cél...Egyértelmű
2019. 09. 27. | 23SportVESZPR ÉM MEGYEI GYŐZTESA hatodik országos szenior egyéni rapid sakkbajnokság döntőjét rendezték meg Nagy-kanizsán, a Medgyaszay-ház-ban, ahol szépszámú mezőny gyűlt össze a szűk két nap küz-delmeire.A szenior sakkozók országos vetélkedése még az év első felé-ben kezdődött, amikor is a nevező fővárosi kerületek, vala-mint a megyék, városok a viadal elődöntőit rendezték, és az azo-kon dobogós helyezést elért sakkozók szereztek jogot a kani-zsai versenyen való indulásra. A svájci rendszerű, kilenc fordulós bajnokságon, a helyezéseket tekintve ismerős nevekkel talál-kozhattunk, hiszen Hardicsay Péter, vagy éppen Mészáros András már rutinos éremhal-mozó, de Volosin Vladimir is az esélyesek közé tartozik az indulásakor. A tavalyi nyertes, Restás Péter a kilencedik helyen végzett, a kanizsai, s egyben a zalai színeket is képvi-selő Papp Nándor pedig a tizenharmadikként zárt.VI. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság, döntő: 1. Hardicsay Péter (Veszprém megye) 7,5 pont, 2. Mészáros András (Budapest, XIX. kerület) 7, 3. Volosin Vladimir (Csongrád megye) 7. A HATO DIKON MÁSODSZORMár hatodik alkalommal ren-dezték meg Fülöp István hegyi birtokán a VI. Förhénc Kupa minifoci küzdelmeit, és a koráb-bi szőlőtőkék helyén kialakított pályán ezúttal is nagy csatáro-zások után derült ki, hogy ki lesz a győztes brigád. Az úgyneve-zett torino kapukra ezúttal is a Facsavar FC játékosai céloztak a legjobban, és már második alkalommal hódították el a kupát.VÁLOGATOTT SIKERIdén is ellátogatott Nagykani-zsára a magyar U16-os labdarú-gó-válogatott, amely ezúttal is Szlovénia korosztályos legjobb-jaival mérkőzött – s 2-0-ra győ-zött. A múlt hét elején a magyar U16-os csapat Szlovénia ellen játszott már az Eb-selejtezőkre készülődvén felkészülési mec�-cset, és Gornja Radgonán a hazaiak nyertek 3-0-ra. Ezt köve-tően Nagykanizsán játszották a „visszavágót”. A szervezők „emlékjeggyel” kedveskedett a kilátogatóknak, sőt, aki kérte, még játékosnévsort is kaphatott mellé. A meccsre iskolákból is érkeztek fiatalok, akik már az 5. percben magyar gólt láthattak Vancsa Zalán révén, majd a 61.-ben Keresztes Noel volt ered-ményes, így Belvon Attila szö-vetségi edző gárdája visszavá-gott Szlovéniának.NYERT A SÁSKAA megyei labdarúgó első osz-tályú bajnokság hetedik fordu-lójában megszerezte első pont-jait a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák együttese. Ráadásul nem is akármilyen mérkőzésen, hiszen a szintén pont nélkül álló Police-Ola LSK legénységét fogadta. Mindkét együttes lel-kesen vetette magát a játékba, de az első félidőben nem rez-dültek meg a hálók. Aztán a második játékrészben László Roland a nagy küzdelem köze-pette beköszönt, folytatva a csatár hétvégi sorozatát, hiszen szombaton Budapesten a Posta Biztosító Kupa országos döntő-jében szerzett gólkirályi címet kispályán. A még hátralévő bő fél órában voltak még kimaradt helyzetek az olaiak részéről, az eredmény azonban nem válto-zott, ezzel megszerezte első győzelmét, így első pontjait a Sáskák a bajnokságban.Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokA Facsavar FC már másodszor vihette haza a Förhénc KupátA magyarok játékosa, Perfetto Gabriel (9) támadja a szlovénok kapusát, Aljaz Bozicot (Fotó: Gergely Szilárd)A szenior sakkbajnokság döntőjében is húztak váratlant az ellenfelek (Fotó: Gergely Szilárd)László Roland így ünnepelte gólját, ami egyben a Sáskák első pontjait is jelen-tette a bajnokságban (Fotó: Polgár László)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKKülönleges tortával lepte meg 17. születésnapja alkalmából a lányát, Filoménát az édesanyja, Simonné Gábor Rita. A krémes süteményhez a somlói kocka receptjét alakította át saját elkép-zelése szerint a mindig elfoglalt anyuka. A tortát nem vélet-lenül díszítette egy lovat ábrázoló ehető ostyával, ugyanis Fili kedvenc állata a ló. Az összegyűj-tött pénzéből vásárolt Cimborá-val tavasszal már részt vett a Thúry portyán, a nyáron pedig felnőtt kategóri-ában I. díjat nyert a Somogy megyei Tarany községben meg-rendezett tájékozódási versenyen. Reggelente, mielőtt Orosztonyból elindul Kanizsára a 3. osztályos pia-rista gimnazista, a bátyjával, Mar-cival felváltva megeteti a két hátaslovukat és a két pónit. Az ínyencségből természete-sen hoztak kóstolót a nagyszülőknek is Kanizsára. A tészta hozzávalói: Két sima és egy kakaós piskótala-pot süt. Sima piskóta: 4 tojás, 4 kanál cukor, 4 kanál liszt, csipetnyi sütőpor. Kakaós piskó-ta: 4 tojás, 3 kanál liszt, 1 kanál kakaópor, csipet-nyi sütőpor. Elkészítése:A tojásfehérjét fölve-ri habnak, s amikor félig kemény, hozzákeveri a cukrot, egyesével a tojás sárgáját, a négy kanál lisztet, és a sütőport. Előme-legített sütőben tűpróbáig süti.Vaníliás krém:8 dl víz, 2 csomag vaníliás pudingpor, 6 tojás fehérje.Tejszín ízű krém:8 dl víz, 2 csomag tejszín ízű pudingpor. ElkészítéSE:A vízben felfőzi a pudingporo-kat. A felvert 6 tojás fehérjét elfe-lezve belekeveri a még meleg pudingokba.Tetejére: Ehető kép, 4 dl habtejszín, csoki-öntet, csokipasztilla, marcipán virágok.A torta összeállítása:A krémeket elfelezi, a sárga pis-kótalapra először rákeni a vaníliás krémet, megszórja 1 réteg darált dióval, majd a vízben felfőzött és rumban megáztatott mazsolával. Végül rásimítja a tejszínes krémet. Erre jön a barna piskótalap, amire az előbbi sorrendben keni rá a kré-meket. A legfelső, 3. piskótalapra Rita ráhelyezte a lóképet, majd keményre felvert tejszínhabbal, csokiöntettel, csokipasztillával és virágokkal díszítette a tortát.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaSimonné Gábor Rita lovas tortával lepte meg lányát, Filoménát (Fotó: Kanizsa)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Bár nem vágyik társaságra, ennek ellenére érdekes emberekkel talál-kozhat a hétvégén. Ha figyel rájuk, feljebb juthat még a ranglétrán is. Bika: 04.21-05.21. A barátokon kívül szakembertől is kérjen segítséget. A határozottsága hiányzik ahhoz, hogy megtegye az első lépést a házassághoz. iKrek: 05.22-06.21.Pozitív változást hoz az ősz a min-dennapjaiba. Olyan izgalmakkal teli időszakra számíthat, amelyeket szívesen oszt meg a barátaival.Rák: 06.22-07.22. Kitartóan keresi a boldogságot, mégsem talál rá. Hosszú út áll még ön előtt, de ne adja fel. Lassítson le, és észreveszi, hogy ki ragaszkodik önhöz.Oroszlán: 07.23-08.23. Anyagi gond nyomasztja. Ne ve-gyen be rá semmilyen nyugtatót, hanem üljön ki a Csó-tó partjára, és meditáljon, az megnyugtatja.Szűz: 08.24-09.23. Bár némi megtorpanás történt a legújabb célja megvalósításában, nyugodjon meg, jó úton halad. Mérleg: 09.24-10.23.Olyan élénken működik a fantáziája, hogy szinte észre sem veszi, mi törté-nik ön körül. Örüljön a jó dolgoknak, és töltse fel magát pozitív energiával.sKorpió: 10.24-11.22. Minden kezdet nehéz. Éljen tuda-tosabban, és könnyebben átvészeli a munkahelyváltozást, amire a jobb anyagiak miatt számíthat. Nyilas: 11.23-12.21. A családja úgy érzi, racionálisabb gondolkodásra lenne szüksége a pénzügyek terén. Ha önnek így is jó, a kritikájukat hagyja figyelmen kívül.Bak: 12.22-01.20. A hétvégén ne hagyja befolyásolni magát senkitől. Ha úgy dönt, hogy elutazik, romantikus órák részese lehet, ami kihat később a magán-életére is. Vízöntő: 01.21-02.19. Újabban vonzódik a művészetek-hez. Képezze tovább magát ezen a területen is. Látogassa gyakrabban a város kiállításait. Halak: 02.20-03.20. Most is igaz lesz a mondás, hogy minden rosszban van valami jó, te-hát lesz minek örülnie. A változások új erőt és színt is hoznak az életébe. OrosztonybólSzületésnapi tortaHIRDETÉS