Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.25 MB
2020-12-22 11:14:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
259
655
Rövid leírás | Teljes leírás (391.49 KB)

Kanizsa 2019. 034-038. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 34. SZÁm, 2019. október 4.12-13Fotó: Gergely SzilárdAki mást mond: hazudik!fejlesztésekreHatvanhárom milliárd forint
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTÚj mesterhegedűkkel ünnepelték a zene világnapját a Farkas Ferenc-zeneiskolában. Az intézmény a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány jóvoltából három új mester-hegedűvel, valamint egy felajánlásnak köszönhetően további két hegedűvel gazdagodott. Előbbiek Szabó Sándor hegedűkészítő mester alkotásai, utóbbiakat pedig az egykori igazgató, Fentős Ferenc özvegye ajánlotta fel. Az alapítvány a felajánlott hegedűk között Fentős Ferenc mintegy 150 éves francia mester-hegedűjét is felújíttatta, amit szintén megszólaltattak a program során.Családi napot rendezett a Thúry Vitézlő Oskola (TVÖ) szombaton az Ady Endre utcán. Itt az érdeklődők egyebek mellett harci bemutatókkal, néptánccal, különböző népi játékokkal, kardozó lovagokkal, ágyúval találkozhattak, sőt, még fegyverropogást is hallhattak. Vörös András, a TVÖ vezetője elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy a vendégek megismerhessék a vitézlő rendek tevékenységét, illetve a különböző hagyo-mányőrző csoportok közt szövetségek, barátságok alakulhassanak ki. A kulturális prog-ramok sorában fellépett, mások mellett, Kátai Zoltán Kossuth-díjas énekmondó, a Canisha Zenekar és a Bojtár Népzenei Táncegyüttes. A Vitézlő Rendek Családi Napját hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Thúry Vitézlő Oskola. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFontos a szívMintegy nyolcszáz óvodás és iskolás gyerek formált szív alakzatot a Szívbetegekért Egyesület flashmobján az Erzsébet téren. A szív világnapján szakemberek arra irányították rá a figyelmet, hogyan őrizhetjük meg egészségünket. Mi pedig tudjuk, a szívünkre szerelemben és háborúban egyaránt szükség van. A kampánynak nemsokára vége, maradjon a szerelem…Kanizsa5IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárda hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Az avatáson Tóth István intéz-ményegység-vezető elevenítette fel a régmúltat. Mint rámutatott: Európában még a villanyos közvi-lágítás sem terjedt el, amikor Kis-kanizsán már egyesületet alapí-tottak azzal a céllal, hogy a helyi-eknek lehetőséget biztosítsanak a művelődésre. Az 1870-ben létre-jött szervezet csatlakozott a szár-nyait akkoriban bontogató olva-sóköri mozgalomhoz, amely – a mai mozgókönyvtárak elődjeként – városról városra utaztatta az olvasnivalókat.– A Kiskanizsai Polgári Olvasó-kör tagjai eleinte béreltek, később azonban már vásárolni is tudtak egy lakást, ahol az összejövetelei-ket tartották – mondta Tóth Ist-ván. – Két évtized alatt, 1920-ra az egyesület kinőtte a régi székhe-lyét, és a tagok úgy döntöttek: újat építenek. Ennek a folyamatnak az egyik motorja dr. Fülöp György volt, akinek a nevét ma is viseli a művelődési ház emeleti terme.Az építkezésnél, aztán az ava-táskor is bebizonyosodott: erős közösség a kiskanizsaiaké. A sás-kák önzetlenül segítettek, amiben tudtak, akár kétkezi munkáról, akár az anyagiakról volt szó. Az olvasókör ugyan a kormánytól és a Sabján Gyula vezette kanizsai önkormányzattól is kapott támo-gatást, de az építkezés befejezé-séhez hitelre is szükség volt. Huszonhárom kisk...