Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.25 MB
2020-12-22 11:14:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
415
928
Kanizsa 2019. 034-038. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 34. SZÁm, 2019. október 4.12-13Fotó: Gergely SzilárdAki mást mond: hazudik!fejlesztésekreHatvanhárom milliárd forint
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTÚj mesterhegedűkkel ünnepelték a zene világnapját a Farkas Ferenc-zeneiskolában. Az intézmény a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány jóvoltából három új mester-hegedűvel, valamint egy felajánlásnak köszönhetően további két hegedűvel gazdagodott. Előbbiek Szabó Sándor hegedűkészítő mester alkotásai, utóbbiakat pedig az egykori igazgató, Fentős Ferenc özvegye ajánlotta fel. Az alapítvány a felajánlott hegedűk között Fentős Ferenc mintegy 150 éves francia mester-hegedűjét is felújíttatta, amit szintén megszólaltattak a program során.Családi napot rendezett a Thúry Vitézlő Oskola (TVÖ) szombaton az Ady Endre utcán. Itt az érdeklődők egyebek mellett harci bemutatókkal, néptánccal, különböző népi játékokkal, kardozó lovagokkal, ágyúval találkozhattak, sőt, még fegyverropogást is hallhattak. Vörös András, a TVÖ vezetője elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy a vendégek megismerhessék a vitézlő rendek tevékenységét, illetve a különböző hagyo-mányőrző csoportok közt szövetségek, barátságok alakulhassanak ki. A kulturális prog-ramok sorában fellépett, mások mellett, Kátai Zoltán Kossuth-díjas énekmondó, a Canisha Zenekar és a Bojtár Népzenei Táncegyüttes. A Vitézlő Rendek Családi Napját hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Thúry Vitézlő Oskola. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFontos a szívMintegy nyolcszáz óvodás és iskolás gyerek formált szív alakzatot a Szívbetegekért Egyesület flashmobján az Erzsébet téren. A szív világnapján szakemberek arra irányították rá a figyelmet, hogyan őrizhetjük meg egészségünket. Mi pedig tudjuk, a szívünkre szerelemben és háborúban egyaránt szükség van. A kampánynak nemsokára vége, maradjon a szerelem…Kanizsa5IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárda hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Az avatáson Tóth István intéz-ményegység-vezető elevenítette fel a régmúltat. Mint rámutatott: Európában még a villanyos közvi-lágítás sem terjedt el, amikor Kis-kanizsán már egyesületet alapí-tottak azzal a céllal, hogy a helyi-eknek lehetőséget biztosítsanak a művelődésre. Az 1870-ben létre-jött szervezet csatlakozott a szár-nyait akkoriban bontogató olva-sóköri mozgalomhoz, amely – a mai mozgókönyvtárak elődjeként – városról városra utaztatta az olvasnivalókat.– A Kiskanizsai Polgári Olvasó-kör tagjai eleinte béreltek, később azonban már vásárolni is tudtak egy lakást, ahol az összejövetelei-ket tartották – mondta Tóth Ist-ván. – Két évtized alatt, 1920-ra az egyesület kinőtte a régi székhe-lyét, és a tagok úgy döntöttek: újat építenek. Ennek a folyamatnak az egyik motorja dr. Fülöp György volt, akinek a nevét ma is viseli a művelődési ház emeleti terme.Az építkezésnél, aztán az ava-táskor is bebizonyosodott: erős közösség a kiskanizsaiaké. A sás-kák önzetlenül segítettek, amiben tudtak, akár kétkezi munkáról, akár az anyagiakról volt szó. Az olvasókör ugyan a kormánytól és a Sabján Gyula vezette kanizsai önkormányzattól is kapott támo-gatást, de az építkezés befejezé-séhez hitelre is szükség volt. Huszonhárom kiskanizsai polgár a saját vagyonával vállalt kezessé-get a kölcsönért, amelyet később a szervezet bevételeiből visszafi-zettek.– Az avatást 1928 novemberé-ben tartották, az ünnepségre a helyiek egy színművel készültek – folytatta az intézményegység-vezető. – A díszlet a saját munká-juk volt, ahogy a színpadot is helyi fiatalok építették. A közönségnek szánt székeket az olvasókör vásá-rolta. A jelmezeket – miniszteri engedéllyel – a budapesti Vígszín-háztól kapták kölcsön. Ezen a ren-dezvényen mondta dr. Fülöp György az ünnepség résztvevői-nek: „Legyen ez a hajlék örökre a kultúra otthona.”A Templom téri épületen az elmúlt kilencven évben több kisebb-nagyobb felújítást végez-tek. A nyílászárókat szakaszosan, 2011-től 2017-ig kicserélték. Két éve az épületet szigetelték a talaj-víz ellen, és a munkálatokban – ahogy régen, úgy most is – sokat segítettek a helyiek. Tavaly és idén a tetőszerkezet korszerűsítése, majd a homlokzat rendbe tétele következett. Ez utóbbi fejleszté-sek 20 millió forintba kerültek, és részét képezik egy átfogó, mint-egy 360 millió forint értékű prog-ramnak, amelyből a város külön-böző intézményeket és közterüle-teket újít fel.A Móricz Zsigmond Művelődési Ház avatásán Dénes Sándor pol-gármester – utalva dr. Fülöp György 90 évvel ezelőtti kérésére – azt mondta: a kiskanizsaiak iko-nikus épülete még sokáig szolgál-ja méltó módon a kultúrát, a város-rész közösségét és mindenkit, aki egy-egy rendezvény kedvéért idelátogat. Balogh László, a humán bizottság elnöke a sáskák erős identitástudatát dicsérte, de hozzátette: Nagykanizsa és Kiska-nizsa kultúrájában, a mindenna-pokban kéz a kézben jár. Cseres-nyés Péter államtitkár, ország-gyűlési képviselő pedig azoknak a közösségeknek, hagyományőrző és kulturális csoportoknak mon-dott köszönetet, amelyek alka-lomról alkalomra pezsgő élettel töltik meg a művelődési házat.NEMES Dóra 2019. 10. 04. | 3Ez volt a hétA 90 éves Móricz Zsigmond Művelődési Ház történetének újabb fontos mérföld-kövéhez érkezett: a Kanizsai Kulturális Központ kiskanizsai tagintézménye az elmúlt hónapokban teljesen új külsőt kapott. A nyílászárók cseréje és a szigete-lés befejezése után tavaly a tetőszerkeze-tet és a külső hom-lokzatot újították fel mintegy húsz millió forintból, amelyhez a forrást az önkormány-zat biztosította.Fotó: Gergely Szilárda kultúra otthona”„Legyen ez a hajlékörökre
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésEötvös cirkusz 2019 - Új szuperprodukció! „MOSZKVA CIRKUSZ” gálaműsor Eötvös Cirkusz a manézs örök csodája minden nemzedéknek!NAGYKANIZSÁN a TEteSCO mellettoktóber 17-20-igAz Eötvös Cirkusz 2019. évi műsorában igazi csemegét mutat be. Magyarországon utazó cirkuszban először láthatja a kedves közönség a Moszkva Cirkusz sztárjait szu-perprodukciónkban! Ez egy vadonatúj kezdeményezés!!! A lélegzetelállító artistaprodukciók, gyönyörű nemzeti kosztümök és koreográfiák garantáltan emlékezetes élményt nyújtanak minden korosztálynak.Természetesen hagyományos cirkuszműsorunkban sok új műsorszámot is láthat a kedves közönség.Az igazi cirkuszműsorból nem maradhat ki az idomított állatok sokasága: tigrisek, tevék, zebrák, watussik, lámák, lovak, kutyák, macskák, stb. Így műsorunk az Eötvös Cirkusz garantált színvonalával kerül bemutatásra!Ne hagyja ki, ezt valóban látni kell, ha nem hisz a fülének, higgyen a szemének! Felejthetetlen élményt nyújtunk önöknek! A szórakozás garantált! Minket a név kötelez!Ne feledjék, cirkuszból sok van a világon, de Eötvös Cirkusz csak egy van!ELŐADÁSOK: csütörtökön és pénteken: 18 órakorszombaton: 15 órakor vasárnap: 11 órakorCsütörtök akciós nap: 2-t fizet 3-t kap. (Csak a B szektorba érvényes.)Pénteken a 2. jegy 50%-kal olcsóbb. Minden szektorra érvényes!!!Hétvégén minden jegy árából 500 Ft kedvezmény!!!A kedvezmények a szórólap felmutatása esetén érvényesek! Infóvonal: 06/70 611 7777, www.eotvoscirkusz.com Facebook: Eötvös Cirkusz New PageCirkuszpénztár nyitva: 10-19 óráigKeressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait!Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket az 50 fős társulat életéről! Legyen tagja Ön is rajongótáborunknak! FŰTÖTT SÁTOR!!! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!!
Jó érzés jól választani. Jó érzés, ha nem kell megbánni a döntést. Jó érzés, ha nem tud-tak becsapni. Jó érzés nem vádolni magunkat: ezt elbaltáz-tam. Jó érzés a tiszta lelkiisme-ret. Mert van, amiben csak egy-szer lehet tévedni.Volt itt már „leg”antikom-munistább párt: első adandó alkalommal összeállt a pártva-gyon örököseivel. Volt itt már „leg”nemzeti radikálisabb párt: a jövő heti kanizsai szavazólapon szomszédja az őszödi böszme logója. Csurka István megmond-ta: Az MSZP szinte feladja magát, az SZDSZ fel is oszlatja magát. Mondhatjuk, ez a válság tünete, de valójában arról van szó, hogy a kádereket át kell telepíteni ebbe az új proletárpártba. Nincs ebben semmi újdonság, láttuk ezt már 1990-ben…. – a MIÉP elnöke 10 éve figyelmeztetett.Hát az egyesületek és függetle-nek? Abban sincs semmi új. Álci-vilek, NGO-k nem csak a Földközi-tengeren taxiztatják a migránso-kat. Városunkban is rendre együtt szavaztak a baloldallal. Soroljam? Hosszú a lista… A minap alakult egyesület arra bazírozik, hogy a nyugdíjasok nem olvasnak internetet. Elnöke elfelejti, hogy még az önkormányzat dolgozója-ként ő szervezett nekik tanfolyamot? Aki szépko-rú, sajnálja netezésre az időt, bölcsen teszi. Nekik itt mondjuk el: aki a bizalmukba fér-kőzik, akár, mint egy öregező, vis�-szaél vele. Másnak mutatja magát. Éppúgy a ballibek mantráit fújja, mint a három ügyvéd. Akik két-ségbeesetten próbálják a Fidesz-re tolni őkelmét. Mit mondhatunk erre? Amit egy jóhumorú képvise-lőasszony írt: Hát persze, a Fidesz 2 polgármesterjelöltet indít, hogy megossza a saját szavazótáborát. Hogy miért? Sajátos Fodor-logika mentén: Mert a Fidesz így akarja polgármesteri székhez juttatni Hári urat. (Biztos ő is Fidesz-jelölt, csak jól titkolja…!) Egy kormány-pártisággal nem vádolható fiatal édesapa el is kottyantotta: Ezzel épp a helyi Fidesz vitorlájából vesz ki pici szelet…Apropó, fiatal édesapa. Akinek van kit féltenie, az elmegy szavaz-ni. Félti gyermekét migránstól, Gyurcsánytól egyaránt. Nem akarja azt, hogy előírják: kisfiának babával, kislányának autóval kötelező játszania. Az ilyen szülő megosztja a Csendes tragédiát, mert el akarja kerülni. Egyetért a tanáccsal: ,,Állítsunk fel korlátokat, közben ne feledjük, mi a gyermekeink szülei és nem barátai vagyunk. Azt biztosítsuk a gyerme-künknek, amire szüksége van, és ne azt, amit szeretne. Nem kell félni nemet mondani az igényeire, ha azok ellentétben állnak a szüksé-gessel.” Vagy az ilyen posztot: „Nem hiheti azt egyetlen szülő sem, hogy a gyerekkorból kinőve a kihívások majd elkerülik az ő gyerekét, és fikarcnyi befektetett erővel, nulla akarattal, motivációval zsíros állás-hoz jut. Ha felnőve, az évek során nem tapasztalja meg, hogy a tette-inek következménye van, akkor mikor fogja? Ha nem tanítjuk meg neki, hogy csak munkával lehet eredményt elérni, akkor mit taní-tunk?”Kopp Mária magyar orvos, pszi-chológus egy magánbeszélgetés-ben azt mondta, hogy Európát nem a harmadik világháborútól, hanem a semmittevésben felnövő, saját kontrollálatlan vágyainak odavetett generációktól félti. A baloldal szétzilálná társadal-munkat, mint már annyiszor. Az ő érdeke egy depressziós nemze-dék. Hiszen a fent vázolt út ide vezet: – minden ötödik gyerek mentális rendellenességben szenved, a figyelemhiányos rend-ellenességek száma 43 százalék-kal nőtt, a serdülőkori depressziós betegségek száma 37 százalékkal nőtt, a 10-14 évesek körében az öngyilkossági arány 200 százalék-kal nőtt.A baloldal egyetlen esélye az alacsony részvételi arány. Aki félti a rábízottakat, az elmegy, és a folytatásra szavaz. Mert ez az élet-pártiság. Az eredmény pedig csak az urnazáráskor dől el. PAPP János 2019. 10. 04. | 5A HÉT TÉMÁJANem csak a migránsoktól óvjuk gyermekeinket. A Gyurcsány-korszak visszajöttétől is. Tudjuk: egy toll-vonással megszüntetnének minden családtámogatást. Devizahitelből pedig nem kérünk. Az életpárti magyarok a folytatást választják.van kitAkinekFekete István nagyon érti, mi az életpártiság. A búza csírá-jában már ott van millió utód, mért sírjon? Kicsit ellenáll, pattog a kemény szár, aztán marokra fekszik szépen, mint aki tudja, hogy ez a rend (Fotó: MTI) Ha nem tanítjuk meg neki, hogy csak munkával lehet eredményt elérni, akkor mit tanítunk? – osztja meg az, akinek fontos a gyermeke(Fotó: MTI)féltenieA fővárosi összellenzéki jelöltet Zuglóban elásnák, tudtuk meg múlt héten. De nem a sírásó verseny résztvevői… (Fotó: MTI)Állom a vihart – nem egy zalai templomra írható. Ezt akarjuk gyer-mekeinknek is (Fotó: MTI)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtKeresse a postaládájában!Megjelent városunklegújabb információskiadványa.
2019. 10. 04. | 7AktuálisRövid időn belül újabb tagintézménye szépült meg a Nagykanizsai Egyesített Böl-csődének. Egy héttel korábban a Rózsa, a minap pedig a Napraforgó Bölcsődét adták át. – Az épület csaknem ötvenéves, és már nagyon ráfért, hogy felújít-suk – a szülők és a gyermekek legnagyobb örömére. Megújult a külső szigetelés, bent a folyosó, a mosókonyha és a főzőkonyha, utóbbinak külön is örülünk, mert a konyhánk ettől az évtől már nemcsak a mi böl-csődénkre főz, hanem a Rózsa és a Meseház Bölcsőde gyermekeinek is – foglalta össze Németh Ildikó, a Napraforgó Bölcsőde vezetője.Az intézmény a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően újult meg mintegy 200 millió forintból. – Azok a kicsik, akik itt vannak és itt nevelődnek, ők a jövőnk. Nagyka-nizsa jövője, ennek a nemzetnek, Magyarországnak a jövője a gyermek. Akkor, amikor erre költünk és költöttünk az elmúlt időszakban is – hiszen mindig odafigyeltünk mind a bölcsődéinkre, mind az óvodáinkra és ter-mészetesen az általános, valamint a középiskolákra is – akkor mindig jó döntést hoztunk – szögezte le Dénes Sándor polgármester. Nagykanizsán rövid időn belül ez már a harmadik nevelési intéz-mény, amelyet felújítottak: a bölcsődék mellett átadták a Kossuth-óvo-dát, hamarosan pedig a palini is elkészül. – Az elmúlt kilenc évben Nagykanizsán beruházásra, fejlesztésre, felújításra 63 milliárd forint érkezett. Ebből a TOP-os program 8 milli-árdjából két-két óvodára és bölcsődére 620 millió forintot költhettünk – mondta Balogh László, a humán bizottság elnöke.Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő kiemelte, Nagykanizsán nemcsak az oktatási-nevelési intézmények, hanem egyebek mellett utak és közművek is megújultak. A fejlesztések pedig tovább folytatódnak. – A napokban bejelentjük a sportcsarnok építésének elkezdését is – jelentette ki a politikus –, tehát egy óriási fejlesztési folyamatban vagyunk, s a további, távlati terveink is megvannak Nagykanizsa modernizálására, építésére.A felújított bölcsődét a tör-ténelmi egyházak képviselői megáldották, majd az intéz-ményt a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is fel-avatták. A jövőben új bölcső-de építését is tervezi a város.Átadták a felújított Napraforgó Bölcsődét. A 84 férőhelyes intézmény mintegy 200 millió forintból újult meg. Fotó: Gergely Szilárdóvodákra, bölcsődékreHatszázhúsz millió forint
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontOktóber 4. (péntek)ÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉREAradi udvar - 10 óra EmlékműsorSzerepelnek: a Hevesi Sándor Általá-nos Iskola diákjaiEmlékbeszédet mond: Balogh László, a humán bizottság elnökeKoszorúzás: közreműködnek a Kanizsa Lovasklub hagyományőrző császár huszárjaiSzékely kert – 14 óra Emlékező menet Útvonal: Hevesi Sándor Általános Isko-la – Munkás út – Székely kertKözreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Hevesi Sándor Általános Iskola peda-gógusai és diákjaiEmlékbeszédet mond: Bizzer András önkormányzati képviselő. A Székely kerti megemlékezés szerve-zője: a Polgári Kanizsáért AlapítványOktóber 4. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor A részvétel díjtalan.Október 7. (hétfő) 18 óraXIX. NEMZETKÖZI MAGYAR FOTÓ-SZALON VÁNDORKIÁLLÍTÁSAMegnyitja: dr. Patrus Sándor, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének elnökeMegtekinthető november 4-ig az Ősze András Galériában.Október 9. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda MargitJelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Október 10. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Október 10. (csütörtök) 19 óraDumaszínház NagykanizsaSUPRA HITS GYÜLEKEZETE – A 90-ES ÉVEK MEGKERÜLHETETLENJanklovics Péter és Tóth Edu közös estje Belépődíj: 3 300 Ft. Jegyek elővétel-ben a Líra Könyvesboltban (Stop Shop) és a dumaszinhaz.jegy.hu olda-lon kaphatók. Szervező: Dumaláda Kft.Október 7. (hétfő) 11 óra – Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola„BÁRHOGY LESZ – NE LEGYEN AKÁRHOGY” – fotó- és dokumen-tumkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc nagykanizsai esemé-nyeirőlKöszöntőt mond: Suhai Zsolt iskola-igazgató, megnyitja: Balogh László, a humán bizottság elnökeMegtekinthető október 25-ig. Szervező: a Nagykanizsai Kultúrkör EgyesületMedgyASZAy HázOktóber 11. (péntek) 19.30 óra kapunyitásROCKTÓBERFellépők: RockantRoll (Zalaegerszeg, akusztikus rock), Canischa (Nagykani-zsa, hard rock, blues), MR’8 (Zala-szentgrót, a 70-es, 80-as évek legna-gyobb rock klasszikusai). Belépődíj: 800 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázOktóber 4. (péntek) 18 óra IDŐSEK NAPJAOktóber 5. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncosfoglalkozások6-8 éves gyermekek jelentkezését várják. Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus.A foglalkozás időtartama: 45 perc Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as tele-fonon. Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.ProgramajánlóOkt. 3-9. 17:30 AKIK MARAdtAK magyar filmOkt. 3-9. 17:30, 20:00 A WAll Street PIllANgóI amerikai filmOkt. 3-9. 18:00, 20:30 JOKer amerikai krimiOkt. 3-9. 19:30 AD AStrA - út A CSIllAgoKBA amerikai misztikus filmOkt. 5-6. 15:00 roger WAterS: US + THEM angol koncertfilmOkt. 5-6. 15:30 plAYMOBIL - The Movie amerikai animációs filmOkt. 5-6. 16:00 Kópé kanadai-amerikai animációs filmoKtóber 3- október 9. MűsoraEgyenes gerinccel Túlélték a háborút, most túl kell élniük az életet. Az Akik maradtak című film egy kamaszlány és egy középkorú férfi egymásra találásának megha-tó hangvételű története a második világháború után. A fővárosban élő Klá-ra (Szőke Abigél) a tényekkel dacolva bízik benne, hogy szülei hazatérnek a koncentrációs táborból. A heves természetű, kissé öntörvényű kislány Aladár (Hajduk Károly) mellett válik érett nővé. A férfi szinte pótapja lesz a megárvult Klárának, a vele való törődés láthatóan az ő életébe is új szín-foltot hoz. A háború mindkettejük életére rányomta a bélyegét, de emlé-keikre és az azokból merített szeretetre építve talán sikerül lezárniuk e szo-morú fejezetet, és egyenes gerinccel szembenézni az épülő diktatúra kihí-vásaival. Az Akik maradtak Tóth Barnabás második egészestés játékfilm-je. A rendező legutóbb a Susotázs című kisjátékfilmjével aratott hangos sikert, amellyel az Oscar-díjra is esélyes volt.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 10. 04. | 9KultúraLátványos előadásai alkalmával az ország számos pontján meg-fordul Rákász Gergely. A kisebb-nagyobb városok mellett pedig gyakran olyan kis falvakba is eljut, akár a határon túl, ahol még a madár sem jár – vagy ha a madár igen, művészek nem nagyon. A koncertorgonista ezen szeretett volna változtatni, amikor tavaly életre hívta alapítványát.– Szívbe markoló volt hallgatni a helyi lelkészeket vagy polgármes-tereket, amikor az előadás után azzal fordultak hozzám: „Művész úr, ön most itt volt, koncertet adott, aminek nagyon örülünk, de a következő száz évben megint nem történik majd semmi.” Ilyen-kor könnyek közt azt is elmesélik: a legjobbak már elmentek, a jók is összecsomagoltak, és a faluban maradt egy sérült közösség, amely nem biztos, hogy képes újrate-remteni önmagát.Rákász Gergely szerint, ahol a magaskultúra képviseltetve van, és szerveznek programokat, oda szívesen visszatérnek az emberek, még akkor is, ha közben tettek egy kört Berlinben vagy Londonban. Elég, ha csak hárman visszahoz-zák azt, amit külföldön tanultak, azért, hogy a szülőföldjükön indít-sák be az életüket, mondja. Beszél-getett olyan lánnyal, aki a svájci karrier helyett végül mégis otthon kezdett vállalkozásba, s dönté-sében az is közrejátszott, hogy ugyanolyan színes kulturális kíná-lat várta, mint külföldön. A művész honlapján azt írja: „Minden meg-valósult koncertre úgy tekintek, mint egy-egy öltésre két elszakí-tott nemzetrész között a művé-szet erejével”.– Az jutott eszembe, akár az én feladatom is lehetne az, hogy eze-ken a helyeken legyenek kulturális események – meséli. – Végül is megvannak mindkét oldalon a jó kapcsolatok: tudom, hová szeret-nék hangversenyeket vinni, és tudom, kik azok a művészek, akik partnerek lehetnek ebben. Az első szóra mellénk állt többek között a Kossuth- és Liszt-díjas Bogányi Gergely, a Virtuózokból ismert Boros Misi vagy a jazz-zongorista Sárik Péter, az alapítvány védnö-ke pedig Zichy Eszter grófnő és Tolvaly Ferenc író.Amikor Amerikában élt, Rákász Gergely azt látta, hogy az ottani-ak, ha nagyon szeretnének vala-mit elérni, közösen összefognak, és megvalósítják, nem pedig kül-ső segítségre várnak. Ebben a szellemben gyűjt most forrásokat az alapítvány.– Természetesen a nagyobb támogatások elől sem ugrunk fél-re, de alapvetően az a célom, hogy találjak kétszáz olyan embert, aki havonta egy üveg bor, egy doboz cigaretta vagy egy színes magazin árával támogatja a munkánkat. S akkor elmondhatja azt is: nemcsak kesergett egy nemzet élethelyze-te felett, hanem egy picit javított is valakinek – vagy ha nagyban néz-zük, a nemzetnek – az életkörül-ményein. Egyszer beszélgettem egy székelyudvarhelyi fiúval, aki utána azt mondta nekem: aznap inkább nem játszik a számítógé-pen, hanem gyakorol egy kicsit. Egy évvel később, amikor újra találkoztunk a koncertemen, úgy játszott, mint kevesen…A Rákász Gergely Alapítványt személyesen is lehet támogatni. A Nagykanizsán rendszeresen fellé-pő művésszel legközelebb októ-ber 13-án 18 órától találkozhat a közönség a Kálvin téri református templomban, ahol a Lords of the Organ harmadik évadának műso-ra csendül fel.– A műsor keretét idén is az évfordulós zeneszerzők adják, valamint a kihagyhatatlan és közönségkedvenc Bach. Tőle most egy „csikókori” művet játszom, egy jó hosszú pedálszólóval. Az ifjú Bachnak ekkor még minden vágya az volt, hogy elnyerje a hall-gatóság tetszését, szerintem miközben ezt a darabot adta elő, a válla felett tekintgetett hátra, hogy nézik-e, amit csinál. Izgalmas dolog ez, mert tíz év múlva már fütyül arra, nézik-e, ő akkor már csak a Jóistennek referál a zenéjén keresztül.A kanizsai koncerten felcsendül Händel Tűzijáték-szvitje, és szó lesz arról, hogy az élet több terüle-tén is zseninek bizonyuló művész hogyan csavarja az ujja köré a kor talán egyik legellenszenvesebb figuráját, II. Györgyöt, Anglia kirá-lyát. A Rákóczi-év apropóján repertoáron lesz még egyebek mellett a Berlioz-féle Rákóczi-induló és Gustav Holst Jupitere abból a Bolygók szvitből, amely-ből a mai napig számtalan filmze-néhez merítenek inspirációt, a Csillagok háborújától kezdve a Gladiátoron át a Harry Potter-mozikig. NEMES Dóraaz elszakított A művészet erejével öltené összeRákász Gergely: Havonta egy üveg bor vagy egy doboz cigaretta árával segíthetünk a nemzet tagjainak életkö-rülményein (Fotó: Gergely Szilárd)Egy üveg bor vagy egy színes magazin ára – havonta ennyi támogatást kér mindössze kétszáz jó szándékú embertől a Rákász Gergely Alapítvány. A Nagykanizsán is rendszeresen fellépő koncertorgonista célja, hogy a kisebb magyar településeken – határon innen s túl – rendszeresen legyenek hangversenyek. Azt reméli, hogy ezek az esemé-nyek a kultúra fellendülése mellett a magyarság megmaradását is szolgálhat-ják hosszú távon.nemzetrészeket
A beruházásnak köszönhetően 3000-8000 négyzetméteres épü-letelemek elkészítése is lehetővé vált a cégnél, így a gyártási idő a felére csökkent. Korábban ezeket az épületelemeket nagyobb kapaci-tással rendelkező vállalkozások szál-lították a szomszédos megyékből. – Ez a pályázat lehetőséget biz-tosított arra, hogy sokkal kisebb önerővel részt vegyünk benne, amit egy kombinált hiteltermékkel tudtunk megvalósítani. Ennek keretei között egy komoly üzem-csarnokot, anyagmozgató gépe-ket, illetve kisebb kéziszerszámok beszerzését céloztuk meg, és ezek-re nyertünk forrást – mondta el Nemes János ügyvezető, tulajdo-nos.A csarnok méretei lehetőséget biztosítottak egy modern, 5 ton-nás híddaru telepítésére is, amel�-lyel nagyméretű acélszerkezetek gyártása, forgatása, emelése is lehetővé vált. Az épületen helyet kapott egy 15 kW-os napelemes rendszer, amely az összes elektro-mos árammal működő gép ener-giaigényét fedezi. – A projekt összköltsége 161 mil-lió 986 ezer 790 Ft-ot tett ki, a támogatás 30 százaléka volt a pro-jekt teljes költségének. Emellett van egy 60 százalékos kölcsön, amit egy hosszú lejáratú kedvez-ményes hitelként kell a vállalkozás-nak kitermelnie a következő 10-15 évben – mondta el kérdésünkre Radics Bálint, a Széchenyi Prog-ramiroda vezető tanácsadója.Az ipari parkban több vállalko-zás is látványosan fejlődött az utóbbi időkben, egy hónapja is volt csarnokavatás, s vár-hatóan a napokban új léte-sítménnyel bővül az egyik Nagykanizsán tevékenyke-dő cég. – Bízom abban, hogy ez így folytatódik, hiszen az új ipari park munkálatai is elkezdődnek. A minap adtuk át a munkaterületet az M7-es autópálya lehajtójánál készülő körforgalomhoz, ezzel fel-tárunk egy iparterületet ott, ahol a NIPÜF (Nemzeti Ipari Park Üzemel-tető és Fejlesztő ZRt.) fog fejleszte-ni egy 70 hektáros területet. És egy másikat is, ami a városnak ad lehe-tőséget is ugyanerre. A gazdaság-fejlesztés, az iparfejlesztés a leg-fontosabb feladataink egyike – emelte ki Dénes Sándor polgár-mester.A projekt hatására nőtt a foglal-koztatottak száma is az N-ferrum-nál. 2016-ban 14 volt az átlagos lét-szám, jelenleg 21 embert alkalmaz a vállalkozás. – Többen dolgoznak most ennél a cégnél, mint néhány hónappal ezelőtt. Amikor Nagykanizsán han-goztatjuk, hogy mennyivel növe-kedett a munkahelyek és a foglal-koztatottak száma, az abból adó-dik, hogy ilyen és ehhez hasonló kis- és közepes vállalkozások a gaz-daság növekedésének köszönhe-tően jelentős fejlesztéseket tudtak végrehajtani, és a fejlesztések mel-lett komoly termelésnövekedést értek el – mutatott rá Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő.A korábbi bérelt telephelyen a vállalkozás 800-1000 négyzetmé-teres épületek elemeit tudta gyár-tani. A beruházásnak köszönhető-en kapacitását akár a háromszoro-sára is növelheti cég. 10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPgazAZdas ágFelavatták a legújabb csarnokot az ipari parkban. A betonacél és acélszerkezetek gyártásával foglalkozó N-ferrum Kft. telephelyén egy csaknem ezer négyzetméteres csarnok épült, szociális helyiségekkel, fűtött gyártórésszel.A kis- és közepes vállalkozások a gazdaság növekedésének köszönhetően jelentős fejlesztéseket tudtak végrehajtani Kanizsán (Fotó: Gergely Szilárd)Az új csarnokkal nőtt a cég kapacitása és bővült a foglalkoztatottak száma isA fejlődés újabb stációjaaz ipari parkbanMegint csarnok épült
2019. 10. 04. | 11hitéletKözösen imádkoztak a városért és lakóiért múlt szombaton a kani-zsai felekezetek. Az ökumenikus imasétára és családi napra nem-csak a helyi gyülekezetek tagjait várták, hanem a felekezet nélküli-eket is. Először 2016-ban volt ökumeni-kus imaséta a városban, azóta minden esztendőben elindul a zarándoklat az Erzsébet térről. – Ez egy szép hagyomány, remélem, hogy a jövőben is foly-tatódik. Akik eljönnek erre, megis-merkednek, beszélgetnek egy-mással. Általában kitűnő idő vár minket, és ez már egy családi nap-pá nőtte ki magát – mondta Dénes Sándor, Nagykanizsa pol-gármestere.A szervezők és a résztvevők is hisznek az ima erejében. Az Erzsébet tér után a Nagy-Magyarország-emlékműnél álltak meg a zarándokok, ahol minden évben Hella Ferenc református lelkipásztor vállalja a szolgálatot. – Mindig fáj az embernek a szíve azért a szakításért, vagy azért a szétszakítottságért, amiben él a mi nemzetünk. Tehetjük az imád-ságot. Isten kezében van minden, a nemzetünk egyesítése is. Az, hogy ez milyen formában történ-het meg, azt is rá kell bíznunk. Nyilván fájó szívvel, de hittel és reménységgel imádkozunk azért, hogy Isten adjon erőt a mi népünk-nek – hangsúlyozta a lelkész.Nikli Zsolt, a Felsőtemplom plébánosa első alkalommal vett részt a zarándoklaton, lévén idén nyáron kezdte kanizsai szolgála-tát. – Nagyon örülök ennek a kezde-ményezésnek, éppen azért veszek részt rajta, és támogatom is, hiszen fontos az imádság. Nem-csak a templomban, nemcsak egy zártabb közösségben, hanem valóban megmutatni, hogy keresztény emberek vagyunk, ki merünk jönni az utcára, fontosnak tartjuk a városunkat, fontosnak tartjuk az itt élőket – fogalmazott az esperes.Az imaséta résztvevői minden helyszínen elmondtak egy-egy imát, így többek között a Kór-házkápolnánál és a temetőnél is, majd a délutánt közösen töltötték a Csónakázó-tónál. a nemzetértImádság a városért, Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagykanizsa,egy kattintásraFotó: Gergely Szilárd
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPmérlegAz elmúlt időszakban összesen 63 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Nagykanizsára. Ebből a pénzből – többek között – óvodák, bölcsődék, utak, közterületek újul-tak meg, látványosan fejlődött a Csó-tó, játszóterek, műfüves pályák készültek, s összességében komfortosabb, modernebb, szebb lett a város. Bár az ember hajlamos a jót nem észrevenni – különösen, ha sanda politikai érdekei mást diktálnak –, de a tényekkel vitatkozni csak maxi-mum hazugságcunamival lehet. Ám a háryjánosok kora – és ebben nincs semmilyen, esetleges névha-sonlóságon alapuló utalás, még mielőtt valaki megint elrohanna jogászkodva a választási bizottság-hoz… – talán lejárt, illetve jobb ezt a figurát megőrizni színházi kere-tek között, hiszen oda való. A tények viszont makacs dolgok – és ellenőrizhetők…SZÁZMILL IÓK A GYEREKEKÉRTAz elmúlt években több mint 620 millió forint értékben újultak meg oktatási-nevelési intézmé-nyek. Több mint 70 kisebb-nagyobb beruházás valósult meg ebből a pénzből, kényelmesebbé, biztonságosabbá téve a kanizsai ifjak életét. Van, ahol nyílászárókat, mosdókat cseréltek, akad, ahol tel-jeskörű rekonstrukció zajlott. Volt fejlesztés például a Bolyai, a Palini, a Miklósfai, a Kiskanizsai, a Zrínyi, a Hevesi, a Kőrösi, a Péterfy, a Thúry, a Batthyány, a Mező és a Cserháti iskolában, a Vackor, az Attila, a Kertvárosi, a Kossuth, a Rózsa, a Hevesi és a Hétszínvirág tagóvodá-ban és több bölcsődében is. INTÉZMÉ NYEK, ÉPÜLETEKAz elmúlt két önkormányzati ciklusban mintegy 30 közintéz-mény és épület újult meg, több mint 7 milliárd forintból. A Kanizsai Dorottya Kórházban például új sürgősségi osztály épült, korszerű-sítették a diagnosztikai berende-zéseket és a műtéti tömböt, de kisebb-nagyobb beruházások vol-tak például az Egyesített Szociális Intézményben, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban, a kis-kanizsai egészségházban, a Garay utcai és a miklósfai orvosi rendelő-ben. Megújult – a teljesség igénye nélkül – a bagolai, a fakosi és a kis-kanizsai művelődési ház, a Tripam-mer úti és a kiskanizsai ravatalozó, továbbá számos, Kanizsa ékessé-gének számító épület, palota is, együttműködésben az ott élőkkel, vállalkozókkal. SZABADIDŐPARK A CSÓ-TÓNÁLAz utóbbi esztendőkben a kani-zsaiak régi vágya vált valóra azzal, hogy közel 500 millió forintból új fejlődést lát…amerre az ember néz, 63 MILL IÁRD KANIZSÁRA:A szabadidő- sportolók örömmel vették birtokba a Csó-tónál elkészült új futó- és kerékpáros sétányt(Fotók: archív)A Bolyai-iskola műemlék épületének rekonstrukciója több mint 200 millió forintból valósult meg A kórház, több projektben, 6 milliárd forintból újult meg
2019. 10. 04. | 13mérlegéletet lehelt az önkormányzat a korábban elhanyagolt területbe, s ezzel megkezdődött a Csó-tó rene-szánsza, amely ma ismét népszerű családi és szabadidős helyszín. Elkészült az élmény-játszótér, a tavat körbeölelő futó- és kerékpá-ros sétány, van felnőtt fitnesz park, illetve otthonra leltek itt a kajak-kenusok, a lovasok, a hajómodelle-zők, a Spartan Race szervezői pedig már két alkalommal is hoz-tak ide tízezreket megmozgató futamot, de a terület fesztiválhely-színként is jól vizsgázott tavaly. EL ŐRELÉreléPÉS A GAZDASÁGBAN IS Kanizsán 2010-ben 8,9 százalék volt a munkanélküliség, ami 2018 végére 3,8 százalékra javult. A városban a nyilvántartott álláske-resők száma a kilenc év alatt 3,1 ezer főről 1,2 ezer főre esett vissza. Mindez a határozott kormányzati gazdaságpolitika mellett annak is köszönhető, hogy Kanizsa, a nyu-godt építőmunkájával, kedvező környezetet teremt a befektetők-nek, illetve a már itt működő vállal-kozásoknak a bővítésre. Ennek eredménye, hogy 1.300 új munka-hely jött létre a városban. Eközben az új ipari park kialakí-tása is megkezdődött, ennek első lépéseként elindult az autópálya-felhajtó mellett a területet meg-nyitó körforgalom építése. A következő két évben 200 hektár-nyi új iparterület létesül, amely további cégeket, befektetőket vonz a városba, s ösztönzi a mun-kahelyteremtést.UTAK, JÁRDÁKA közhangulat egyik fontos tényezője az infrastruktúra. E tekintetben a korábbi évtizedek-ben alig történt előrelépés, ám az elmúlt években jelentős fordulat volt, hiszen a város 4 milliárd forin-tot költött utak, járdák felújítására, ami meglátszik a városképen. Számos út és utca kapott új bur-kolatot, így például az Arany János és környéke, a Sugár és Rozgonyi úti csomópont, a Bagolai út és buszforduló, a Miklósfai és a Dam-janich utca, a Munkás utca, a Bago-lai sor, a Dobó István utca, de javult a Szentgyörgyvári hegy és För-hénc zártkerti útjainak állapota is. Emellett megépült a 61-es elkerü-lő, elindult a Platán sor és a Princi-pális híd felújítása, amit további szakaszok felújítása követ.Több mint 18 szakaszon járda-felújítás történt, így a Május 1., a Bedő Albert, a Csokonai, az Őrto-rony, a Balatoni, a Sugár, a Szent Imre, a Bajcsi-Zsilinszky, a Városka-pu, a Kisrác, a Kisberki, a Templom tér, az Alkotmány, a Tőzike, a Gár-donyi, a Kinizsi utcában, de a Mik-lósfa utcától a temetőig is jobb a helyzet a korábbinál, most pedig a Platán sor a munkák helyszíne.A parkolási helyzet is jobb lett, hiszen több új területen, a Város-kapu körúton, Sáncban, a Platán soron és a Rózsa utcában is volt ilyen jellegű beruházás, és a sor a Rákóczi és Hunyadi utca csomó-pontjával, valamint a Petőfi utcá-val bővíthető.Mindezek mellett buszvárók és gyalogátkelők létesültek, például a Dózsa György úton, Nagyfako-son, az Alkotmány utcában, és biz-tonságosabban kelhetünk át a Postakert utcai csomópontnál, a Magyar utcán és a Kalmár utcai körforgalomban is.A 63 milliárd forint fejlesztési forrásból, mindezeken túl, a teljes-ség igénye nélkül, játszóterek, műfüves pályák épültek, számos kerékpáros fejlesztés történt, ami az aktív turizmust is megalapozza, teljesen megújult a belváros, aho-vá élet költözött, és megannyi olyan beruházás kezdődött, vagy indul hamarosan, amelyeknek köszönhetően még jobb lesz Nagykanizsán élni.BŐVÜLŐ TURIZMUSÉs hogy erre mások is felfigyel-tek, azt bizonyítja, hogy a KSH ada-tai szerint az elmúlt 5 évben más-félszeresére emelkedett az ide látogató turisták száma, több mint 12 ezerrel több vendég keresi fel egy évben a várost, mint koráb-ban. Nagykanizsa turizmusának növekedése még a kimagasló magyar átlagot is meghaladja: a fél évtizeddel ezelőtti adathoz képest 63 százalékkal több külföldi ven-déget fogadnak a város szálláshe-lyei. PÉTER Árpád63 KANIZSÁRA:A Csó-tó új játszótere a gyerekek, családok kedvencévé váltAki akar, dolgozhat. 1.300 új munkahely jött létre a város-ban, és a bővülés folyamatosJárdák és utak tekintetében is sokkal jobb képet mutat Nagykani-zsa, mint néhány évvel ezelőtt. Ezekre négy milli-árdot költött a városSok helyen érzékelhetően javult a helyzet
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtÁLLÁSLEHETŐSÉGA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:közlekedésmérnöképítőmérnök.Munkavégzés helye:Nagykanizsa.Az önéletrajzokat és bizonyítványmásolatokat a via.titkarsag@nagykanizsa.hu e-mail címre vagy a 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33. postacímre kérjük megküldeni.Jelentkezési határidő:2019.10.07.P Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 20. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 20. számában, 2019 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2019. október 24. (csütörtök) 16.00 óráigNagykanizsaMegyei Jogú Város Jegyzőjeértesíti a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2019. október 09-én (szerdán) és2019. október 14-én (hétfőn) technikai okok miattaz ügyfélfogadás SZÜNETEL.dr. Gyergyák Krisztina jegyzőHirdetmény – az ügyfélfogadási rendrőlPÁLYÁ ZATI FELHÍVÁSa „Nagykanizsa fe jlődéséért” fels őoktatási ösz töndíj támogatás eln yeréséreNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás szabályairól szóló 3/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete alapján a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tanulmányokat folytató hallgatók részére.Pályázók köre: A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán mérnök informa-tikus -, illetve turizmus-vendéglátás szakon az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató a 2019/20-as tanév I. félévében I.-II.-III. éves hallgatók, függetlenül azok lakóhelyétől.A felsőoktatási ösztöndíj havi összege:15000 Ft.A felsőoktatási ösztöndíj egy tanulmányi félévre, a I. félév esetén szeptember 1.- janu-ár 31. közötti 5 hónapra szól, folyósítására egy összegben kerül sor.A jogosultság feltétele: A „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztön-díj támogatásban évfolyamonként az a 10 fő mérnök informatikus és 10 fő turizmus- vendéglátás szakos hallgató részesülhet, aki:első féléves hallgatók esetén: a tíz legmagasabb felvételi pontszámmal került felvétel-re, felvételi pontszáma azonban 300 pontnál nem alacsonyabb,legalább egy eredményes félévet befejezett hallgatók esetén: akik legalább 3,00 súlyo-zott tanulmányi átlagot elértek.A pályázat benyújtásának módja: A pályázati dokumentációt személye-sen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Pályázati dokumentáció részei: Kérelem a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj igényléséhez (letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról)hallgatói jogviszony igazolásaz előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos in-formációkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osz-tály által aláírt és lepecsételt eredeti példányaBeadási határidő: 2019. október 15.A pályázatról további információ kérhető személyesen vagy telefonon a Polgármeste-ri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (Bagarus Ágnes 8800 Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7. T: 20/849-2333).Nagykanizsa, 2019. szeptember 20. Dénes Sándor polgármester
Majdnem háromtucatnyi kép-viselőjelölt méretteti meg magát az október 13-i helyha-tósági választásokon, Nagyka-nizsán. A tíz választókerület-ben egyesületek, pártok, párt-tömörülések jelöltjei versen-genek – egyetlen kivétellel. Glavák Zoltán a négyes választókerületben indul, és idén ő az egyetlen független, nem valamely blokkhoz tartozó jelölt az egész városban. Az előző választásokon is szeren-csét próbált a négyesben, akkor az ÖNÉRT szervezet színeiben 161 érvényes szavazatot kapott, ami a voksok 13,93 százalékát jelentet-te, s így nem jutott be a közgyűlésbe.Glavák Zoltán idén újra megméretteti magát a helyhatósági választáson, ám ezúttal függet-lenként. A képviselőjelölt lapunknak elmondta, nincs szüksége arra, hogy pártokhoz vagy szer-vezetekhez, egyesületekhez kelljen igazodnia. Mint mondta, a környezetében élő emberek, barátai, rokonai buzdítására indult el újra.A négyes választókerület különleges több szempontból is, fogalmazott. A centrumtól távol eső körzeteket foglalja magába, ahova nem ér el a város nyüzsgése. Az emberek, mint a falvakban, boltokból, a grundról, a játszóte-rekről, a focimeccsekről vagy az iskolából ismerik egymást. Kis, zárt közösségek vannak, ahol az élet lassabb, mint a többi körzetben. A képviselőjelölt elmondta, éppen ezért nincs szüksége lakossági fórumokra, mivel sok embert ismer, akikkel rendszeresen megbe-szélik a problémákat. Megjegyezte, nem volt szüksége arra sem, hogy házról-házra járjon a jelöléshez szükséges aláírásokért. A jelölt megemlítette, volt, aki megkérte, lépjen vis�-sza, ne induljon a választáson.– Azért nem lépek vissza, mert akkor úgy érzem, pont azokat az embereket hagynám cserben, akik felkértek arra, hogy induljak el – szögezte le. – Itt születtem, itt voltam óvodás, itt játszottam a játszótéren, Fakosra jártunk a haverokkal bandázni, Bagolán fociztunk és oda jártam leendő feleségemhez is. Ezt a közösséget nem hagyhatom cserben.Megjegyezte, valószínűleg a helyi ismertsé-ge a kulcsa annak, hogy ő az egyetlen függet-len jelölt, aki össze tudta gyűjteni a szükséges aláírásokat. – Sokan kérdezik, hogy mik a ter-veim, mik a céljaim. Felhívom min-dig a figyelmüket, hogy nem ígérek semmit. Megígérhetném az új jár-dát és utat, de úgy gondolom, hogy ez az önkormányzat egyik alapfeladata. Csak azt tudom teljesíteni, amit a lehetőségek adnak. Az biztos, hogy azt szeretném: a négyes körzet egy kicsit fellendüljön. Glavák Zoltán a 4-es választókerület függet-len képviselőjelöltjeként Balogh Tündével (Éljen VárosuNk! Egyesület), Szabó Szilárddal (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Keresz-ténydemokrata Néppárt), valamint Lancsák Lajossal (Probono – a Közjóért, Nagykanizsá-ért Egyesület) kerül egy szavazólapra az októ-ber 13-i helyhatósági választásokon.NAGY Jenő 2019. 10. 04. | 15nálunkfüggetlenként a ringbenEgyedüliGlavák Zoltán azt mondja, bár kérték, de nem lép vissza… (Fotó: Gergely Szilárd)
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán árvácska 170-180 Ft/tő csont nélküli tarja 1400-1700 Ft/kg szőlő 450-750 Ft/kg sütőtök 390 Ft/kg káposzta 300 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletJövő heti véradások10. 10. 11:00-16:00 Halis István Városi KönyvtárAdj vért, és ments meg három életet!2019. októ-ber 5.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002019. októ-ber 6.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-06:002019. októ-ber 7.Benu Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. októ-ber 8.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. októ-ber 9.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. október 10.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. október 11.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-07:00Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményfelvételt hirdet Idősek Otthonába: karbantartó-gépkocsivezető takarító ápoló-gondozóHázi segítségnyújtásba, Idősek Klubjába: ápoló-gondozó munkakör betöltéséreFeltétel: szakirányú végzettségBenyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.Pályázatokat az intézmény8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B címére kérjük megküldeni. Jelentkezési határidő: 2019. október 20. KÖZLEMÉNY A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez Nagykanizsán 2019. szeptember 16. és december 16. között. A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen min-tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésé-re, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszer-utalványt nyerhetnek. Információkérés, kapcsolatfelvétel:Európai lakossági egészségfelmérés (ELEeleF2019) Honlap www.ksh.hu/elef2019 E-mail cím lakinfo@ksh.hu Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30;P: 8-14 óra) A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisz-tikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor. Budapest, 2019. szeptember 13.
2019. 10. 04. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 7.1849. október 7-én halt meg Edgar Allan Poe amerikai költő, novellista, szerkesztő és kritikus, a romantika korának egyik leg-fontosabb szerzője1922. október 7-én született Polcz Alaine pszichológus, író, a tanatológia (a halál és a gyász kutatása) magyarországi úttörője, a magyar hospice mozgalom életre hívójaOktóber 8.1871. október 8-án tört ki a nagy chicagói tűzvész. Amerika történelmének leghíre-sebb tűzvésze két nap alatt letarolta a város nagy részét1902. október 8-án adták át az Országházat1945. október 8-án halt meg Felix Salten, a Bambi, Faline, Gobó és az Öreg herceg alak-jának megalkotójaOktóber 9.1201. október 9-én született Robert de Sor-bon francia teológus, a ma is működő világ-hírű Sorbonne Egyetem alapítója1859. október 9-én született Alfred Dreyfus francia katonatiszt, akit a róla elnevezett büntetőügy tett híressé1940. október 9-én született John Winston Lennon, a Beatles tagja1974. október 9-én halt meg Oskar Schind-ler, aki a II. világháborúban több mint 1200 zsidót mentett meg a haláltól1990. október 9-én halt meg Ottlik Géza író, az Iskola a határon, a Buda és a Hajnali háztetők szerzőjeOktóber 10.1813. október 10-én született Giuseppe Verdi olasz zeneszerző1985. október 10-én halt meg Orson Wel-les, akinek legnagyobb visszhangot keltő munkája a Világok harca című rádiójáték voltAz elELőző HEti REJtvény mEGFEJtéSE: Minden élmény lerakódik bennünk, ahogy beszélni is észrevétlenül tanulunk.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekű
2019. 10. 04. | 19közérdekű
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. október 5-11.Október 5., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezés, 01:45 Híradó, 02:00 Balasport (regionális sporthírek), 02:30 Székely gazda, 03:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezés, 08:15 Híradó, 08:30 Balasport (regionális sporthírek), 09:00 Székely gazda, 09:30 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:10 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Safari a nagyvárosban (ismeret-terjesztő sorozat), 20:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:10 Jazzvarázs: Amatild koncert, 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó.Október 6., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Safari a nagyvárosban (ismeretterjesztő sorozat), 02:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:10 Jazzvarázs: Amatild koncert, 03:10 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Safari a nagyvárosban (ismeretterjesztő sorozat), 08:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:40 Jazzvarázs: Amatild koncert, 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 19:10 Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezés, 19:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:05 Sztárportré: Kárpáti Zsolt, 20:35 A Vargyas-szoros elveszett világa (ismeretterjesztő film), 21:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 Lapozó. Október 7., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:10 Sztárportré: Kárpáti Zsolt, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 A Vargyas-szoros elve-szett világa (ismeretterjesztő film), 02:40 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:40 Sztárportré: Kárpáti Zsolt, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:20 A Vargyas-szoros elveszett világa (ismeretterjesztő film), 09:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 09:20 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Kárpáti Zsolt, 12:30 A Vargyas-szoros elveszett világa (ismeretterjesztő film), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Balasport (regionális sporthírek), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Neve is van: Budapest 2. rész (ismeretterjesztő film-sorozat), 20:55 Híradó, 21:10 Székely gazda, 21:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:45 Lapozó.Október 8., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Balasport (regionális sporthírek), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Neve is van: Budapest 2. rész (ismeretterjesz-tő filmsorozat), 02:40 Székely gazda, 03:10 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Balasport (regionális sporthírek), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Neve is van: Budapest 2. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:10 Székely gazda, 09:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:45 Lapozó, 12:00 Balasport (regionális sporthírek), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Neve is van: Budapest 2. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:50 Székely gazda, 14:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:50 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Generáci-ónk (a nyugdíjasok magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Sztár-portré: Szekeres Adrien, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 9., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Generációnk (a nyugdíjasok maga-zinja), 02:15 Sztárportré: Szekeres Adrien, 02:45 Kanizsai-ak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Generációnk (a nyugdíja-sok magazinja), 08:45 Sztárportré: Szekeres Adrien, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Generációnk (a nyugdíjasok magazinja), 13:25 Sztárportré: Szekeres Adrien, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kultu-rális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Október 10., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Épí-tech (a házépítők magazinja), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Hír-adó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 11., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 02:15 Székely konyha, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 08:45 Székely konyha, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 13:25 Székely konyha, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Lovas magazin, 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 10. 04. | 21SportRO SSZUL KEZDETT FÉLIDŐKFC Nagykanizsa – BKV Előre 1-3 (0-1)Vezette: Szommer (Bede T., Perák). G.: Szegleti (83. - 11-esből), illetve Balogh B. (2.), Csanálosi (49.), Girán (59.)Nagykanizsa: Borsi – Simon-falvi, Major, Szabó Á. (Bagó B., 56.), Horváth B. - Gerencsér A., Béli (Ekker, 63.) – Szegleti, Ham-puk (Herzsenyák, 56.), Lőrincz - Vittman. Vezetőedző: Barna László.A lehető legrosszabbul kezdő-dött kanizsai szempontból a baj-nokság 8. fordulójának dél-zalai meccse, hiszen az a Balogh Bence köszönt be már 74 másodperc után, akit még ki is emeltek előze-tesen, hogy a BKV támadójára külön is figyelni illik. A hazaiak ezután képtelenek voltak újítani, még ha voltak is lehetőségeik. A második félidő elején aztán jött a BKV második gólja, amit tíz perc-cel később követett a harmadik. A szépségtapasz összejött ugyan a piros-kékeknek egy tizenegyes értékesítésével Szegleti Gergely révén, de a vendéglátók bajait csak tetézte, hogy a meccs hajrá-jában Simonfalvi Gábor súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, csapata pedig nem várt vereséget köny-velhetett el.SÉRÜLÉSEK ZSINÓRBAN– Felépítésemből, izomzatomból kifolyólag nem vagyok egy hajlékony ember, soha nem is voltam az, ezért elég ijesztő volt nekem is az a pillanat, amikor alám csavarodott a lábam – mondta az NB I-es múlttal rendelkező Simonfalvi Gábor. – Sosem láttam olyan szögben előtte, örülhetek, hogy nem a térdem ment el, ezt el kell ismernem. A bal combhajlító izmom valószínűleg elszakadt, de azért vár-juk még meg a vizsgálatokat. A talál-kozó hajrájába fordulva egy becsú-szás alkalmával megakadt a cipőm sarkán lévő stopli a földben, a lendü-letem pedig vitte tovább a testemet. Hallottam egy hatalmas reccsenést, és az izmom egyből összeugrott. A sárga lapot is úgymond vétlenül kap-tam, mert ahogy reflexszerűen az összeugrott izom miatt kinyújtottam a lábam, azzal a mozdulattal rúgtam fel az ellenfelet, akit abszolút nem volt szándékomban eltalálni. Csak emlékeztetőül: a középpá-lyáról a még mindig lábadozó Vla-sics Dánielnek már csaknem egy éve történt a térdszalagszakadása, a védelemből Szabó Bálintnak műte-ni kellett nemrég a bokáját, Csáki József még az előző szezon hajrájá-ban sérült meg, s még lábadozik, Pál Dávid súlyos térdsérülést szenve-dett az idény elején, a középpályás Kretz Bálintnak pedig ugyancsak a térde parancsolt megálljt…POLGÁR LászlóSzegleti Gergely (fehérben) büntetőből azért beköszönt, a BKV Előre azonban elvitte a három pontot a Bányász-pályáról(Fotó: Gergely Szilárd)az NFC győzöttAz FCN kikapott, A Magyar Labdarúgó-szövet-ségben múlt pénteken elkészí-tették a Magyar Kupa 2. forduló-jának sorsolását, a legjobb 64 között az FC Nagykanizsa legény-sége is érdekelt, miután búcsúztat-ta a VLS Veszprém csapatát. Most újra harmadosztályú legénységet kapott ellenfélként: a Dunaújváros PASE az NB III Közép csoportjában szerepel, és a középmezőnyében tanyázik. A mérkőzést a Duna-parti városban rendezik, október 30-án. Nem sokkal korábban sorsoltak a futsal MK-ban is, ott a Nagykani-zsai Futsal Club volt érdekelt. A kanizsaiak az NB I-es Rubeola Csö-mör gárdája ellen léphetnek pályá-ra az első körben. A meccs novem-ber 14-én, csütörtökön 20 órától lesz Nagykanizsán.NB I-es és NB III-as az ellenfélA futsal NB II Nyugati cso-portjának második helyén álló NFC biztosan győzte le a Hidegkúti SC legénysé-gét hazai környezetben.Nagykanizsai Futsal Club (2.)-Hidegkúti SC (10.) 12-2 (6-0). G.: Szakmeiszter J. (7., 19., 27), Koronczai P. (10.), Bogyó (13., 19.), Lász-ló D. (18.), Kollár P. (25., 34.), Szakmeiszter Á. (27.), Fujsz R. (38.), Szalai D. (40.), illetve Bita (23.), Kovács G. (29.)Ugyan akadt sérült, aki még nem állt Bagó Gábor rendelkezésére, ez azon-ban nem akadályozta meg a kanizsaiakat abban, hogy már az első játékrészben nyomatékosítsák, melyik is a jobb csapat. Szakmeisz-ter János kezdte a gólgyár-tást, aki a mesterlövészek listáján is jól halad előre, majd a második húsz perc-ben folytatódott a nagyka-nizsai gólgyártás, s ugyan a vendégek kétszer is ered-ményesek tudtak lenni, az eredményjelző végül tíz-gólos sikert mutatott. Szakmeiszter János 12 találatával vezeti a csoport góllövőlistáját.Tucatnyi gólAz FC Nagykanizsa labdarúgó-csapata megerősíthette volna helyét a tabella első felében, a BKV Előre elleni meccsén azonban kikapott, így eddigi mérlege pontosan ötvenszázalékos. Árnyalja a képet, hogy nem szokványos játékos-nélkülözést kénytelen átvészelni az FCN, amely a legutóbbi hetek nem éppen szívderítő játéka mellett amiatt is aggódhat, mert a sérültek száma egyre nő… A futsal NB II-ben viszont száguld a Kanizsa.
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA szlovákiai Privigyén (Prievidza) huszonhetedik alkalommal rendezték meg a város nemzetközi szabadfogású birkózó versenyét. A rangos sporteseményre a szlovák csapatokon kívül érkeztek egységek Csehországból, Lengyelországból, Szerbiából, Ukrajnából, valamint Magyarországról – így például a KBSE küldöttsége is.A Kanizsai Birkózó Sportegyesület négy versenyzővel képviseltette magát a 210 fős mezőnyben, közülük a legjobb ered-ményt, három győztes mérkőzésével a 68 kg-os Pőcze Bence érte el, aki a diák I. kor-csoportban (12-13 évesek) a dobogó legte-tejére állhatott. Ugyanebben a korcso-portban a 35 kg-os Lakatos Kevin ezüst-érmet nyert. Szintén ezüstérmet hozott haza a 100 kg-osok mezőnyében indult Dányi Márton, csak ő már a serdülő (14-15-évesek) korcsoportban verseny-zett, ahogyan az 57 kg-os Balazsin Zden-kó is, aki az 5. helyen végzett.– Nagyon jó felmérő versenylehetőség volt ez, a felkészülési időszakunknak meg-felelő ellenfelekkel szemben – mondta Szatmári Zsolt, a KBSE vezetőedzője. – Jó dolgokat láttam sportolóinktól, remekül küzdöttek a fiúk, Bence betegségből fel-épülve tudott jó eredményt elérni. Zden-kó nagyon sűrű mezőnyben – három győz-tes, két vesztes mérkőzéssel – maradt le a dobogóról. Pár héten belül kezdődnek a diákolimpiák, remélem sikerül még addig csiszolni tudásunkat, és érmekkel térhe-tünk haza az országos versenyekről is.POLGÁR LászlóA Kanizsa Box Klub ökölvívó növendékei közül többen is bizonyíthattak különböző tornákon az elmúlt hetekben.A kaposvári id. Süllős Gyula Emlékversenyen példá-ul Kovács Petra volt ott a serdülő 75 kg-os lányok mezőnyében és aranyéremmel zárt, Csór Gábor az ifjúsági férfi 56 kg-ban pedig ezüstérmet szerzett. A somogyi torna után két nappal a németországi Mühldorfban egy utánpótlás nemzetközi válogatott összecsapáson Torma Balázs serdülő 65 kg-ban, Bakonyi Tibor serdülő 62 kg-ban, Mátés Patrik pedig ifjúsági 64 kg-ban állt helyt, az igazi nagy eredményt azonban Szüsz Cintia szállította, aki Lengyelország-ban, a junior 63 kg-ban, a magyar női korosztályos válogatott tagjaként bronzérmet „ütögetett össze”. Pőcze Bence, a KBSE birkózója ezúttal Szlovákiából hozott aranyatA magyar korcsoportos válogatott ökölvívó hölgyek (középen a kanizsai Szüsz Cintiával) Lengyelországban is bizonyítottakPrivigyérőlÉrmeksikerekkel Tornáról tornára –
2019. 10. 04. | 23SportÚJABB ARANYTatán rendezték meg a triatlon rövidtávú országos bajnokságot, amelyen a táv 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból, vala-mint 10 km futásból állt. A versenyen a TRI-CO Klub versenyzőjeként indult Korcsmárosné Vig Rozália, aki a 60-64 esztendősök korcso-portjában, a női amatőr sportolók között 3 óra 2 perces teljesítményével bajnoki címet szer-zett. Az idei mezőny felettébb erős volt, így az elért eredmény még értékesebb a kanizsai tri-atlonos számára.MINDVÉGIG MAGABIZTOSANSzezonbeli harmadik bajnokiját is megnyer-te a Tungsram SE NB II-es férfi kézilabda együt-tese, amely ezúttal a Hőgyészi SC-t múlta felül hazai környezetben.Tungsram SE Nagykanizsa (1.) – Hőgyé-szi SC (10.) 32-17 (15-7)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa, 90 néző. Vezette: Tóbiás, Végh A.Tungsram: Balogh Á. - Balogh P. 5, Vadász 3, Kovacsics 11/3, Hári 5, Kiss G. 3, Kisgéczi 1. Csere: Nagyvizeli (kapus), Miháldinecz, Gelencsér A., Jónás 2, Virág 1, Hegedüs 1., Horváth B. Játékos-edző: Csalló Ádám.Öt nullás vezetésükig meg sem álltak a kani-zsaiak, majd onnantól is tartották biztos előnyü-ket Csalló Ádámék. Később, 14-6-os előnyüknél már érezhető volt, hogy ezen a találkozón nagy baj már nem lehet, és ennek szellemében foly-tatódott a mérkőzés. A hazaiak mind nagyobb előnyre tettek szert, és végül felettébb biztosan hozták az összecsapást. Ezzel maradtak a tabel-la élén a dél-zalaiak, akik szombaton a Kiskőrös legénységéhez látogatnak.SIKER A POLGÁR-EMLÉKTORNÁNÖtödik alkalommal rendezték meg a Polgár Béla Emléktornát a Szombathelyi Egyetem szer-vezésében, amellyel az egyetem egykori taná-rára, egyben kosárlabdaedzőjére emlékeztek.Három-három női és férfi együttes kapott meghívást az eseményre, a nők mezőnyében az ELTE Fortis Budapest és a Szombathelyi Egyetem SE mellett a Kanizsai Vadmacskák SE volt a résztvevő a körmérkőzés rendszerben lebonyolított mérkőzés sorozaton. A Gábor Erzsébet vezette KVSE a hölgyeknél végül az első helyen végzett.Kanizsai eredmények: SZszoESE – Kanizsai Vadmacskák SE 47-57 (12-15, 10-16, 12-12, 13-14)Kanizsai dobók: Baa 24, Budai 11, Fuisz 11, Kovács R. 4, Füredi 2, Bánhegyi B. 2, Horváth L. 2, Zsámár P. 1.ELTE Fortis – Kanizsai Vadmacskák SE 61-70 (11-16, 22-17, 14-16, 14-21)Kd: Baa 22/3, Budai 17, Fuisz 10, Zsámár P. 8/3, Bánhegyi B. 4, Horváth L. 4, Füredi 3, Kovács R. 2.A torna jól szolgálta a KVSE felkészülését pél-dául az ELTE Fortis elleni, október 5-én, szom-baton a Cserháti-csarnokban sorra kerülő ama-tőr NB I-es bajnokira is.VESZPR ÉMI GYŐZŐKA XI. Kanizsa Kupa bridzs csapatversenyt rendezték meg a közelmúltban Nagykanizsán, és a tíz csapatos mezőnyből, remek játékkal, immár negyedszer a Veszprém (Argyelán János, Nagy Attila, Derzsenyi Tibor, Vincze Ottó) lett az első. A kanizsaiak az 5-9. helyen zártak. A viadalon résztvevő U16-os ifjúsági válogatott jó játékkal a felnőttek közt a 6. helyezést érte el. Az ifiket egyébként elkísérte Zoller Róbert, a Magyar Bridzs Szövetség elnökhelyettese is, aki örömmel konstatálhat-ta, hogy a kanizsai verseny ezúttal színvonalas-ra sikeredett.Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokA kanizsai bridzsverseny résztvevői-nek programjából a közös fotó elkészítése sem hiányozhatottKorcsmárosné Vig Rozália újabb aranyat nyert, ezúttal a tatai ob-n
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKAz ökumenikus imaséta és csalá-di nap végállomásán, a Csónaká-zó-tó melletti Zöldtáborban főző-bemutatót tartott a Balatonalmá-diban élő Kocsis Bálint mester-szakács. A séf Svájcban és Német-országban tanult, dolgozott kony-hákon. Igyekszik a szakmá-nak azt a részét egyre jobban megismerni, ami kapcsolatban van a mai tren-dekkel és az egészséges táp-lálkozással. A kanizsai előadá-sán azt mutatta meg a hallgatóságá-nak, hogy egyszerű, hétköznapi alapanyagok használatával hogyan tudunk ten-ni a saját egészségünkért. Ennek egyik legjobb példáját, a kölessalá-ta elkészítését is bemutatta.Hozzávalók:20-25 dkg köles, fél kígyó-, vagy kovászolni való uborka, 1 sárgaré-pa, 1 kisebb fej lilahagyma, vagy 1 kisebb köteg újhagyma, kis csokor friss menta, és 1 gyufásdoboznyi gyömbér, amit lereszelve teszünk bele. A köles főzése 5-8 perc. Ne főzzük szét, csak puhuljanak meg a szemek, és maradjon harapható, pergős. Elkészítése:A kölest sós víz-ben megfőzte, leszűrte, lehűtöt-te, majd reszelt gyömbérrel, fris-sen vágott men-tával, apróra vágott zöldségek-kel, uborkával, sár-garépával, egy kis újhagymával, pár csepp hidegen sajtolt olívaolajjal össze-keverte, amitől egy kicsit egzotikus jellege lett. Fogyaszthatjuk húsok-hoz, salátákhoz, bedobozolva tíz-órainak is alkalmas, el lehet vinni munkahelyre is. A hidegen sajtolt olajok (tökmagolaj, olívaolaj) fel-használásával kapcsolatban a mes-terszakács megjegyezte: nem hevítjük, nem pirítjuk, csak hide-gen szabad fogyasztani, mert a benne lévő alapanyag hevítve károsodik, karamellizálódik. Csak olyan olajakat használjunk sütésre, ami hőstabil, mint például a kó-kuszolaj. A mesterszakács arra biz-tatott mindenkit, hogy együnk több nyers alapanyagot, zöldsé-get, gyümölcsöt, mert a természe-tes rosttartalomra szüksége van a szervezetünknek. Kocsis Bálint azt is elmondta, hogyan készíthetünk rántott csir-kemellet a körethez. A kiklopfolt csirkemellet felvert tojásba, majd zsemlemorzsába forgatjuk, zsírpa-pírral bélelt tepsibe helyezzük, és olajsprével kétszer-háromszor lefújjuk. A hússzeleteket 200 fokra előmelegített, légkeveréses sütő-ben 5-10 perc alatt megsütjük, köz-ben egyszer megfordítjuk. A vas-tag húsok sütésére ez a módszer nem alkalmas. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaKocsis Bálint szerint az egészség a konyhában kezdődik…(Fotó: Bakonyi Erzsébet)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha hallgat a párja ötleteire, még a főzésben is nagyobb sikereket érhet el. Sőt, a környezetében is jobban érvényesítheti az akaratát az eddi-gieknél.Bika: 04.21-05.21. Ha tetszik, ha nem, egy tisztázó beszélgetésen részt kell vennie egy régi ismerősével. Fejezzék be a háborúzást, győzze meg, hogy jót akar neki.iKrek: 05.22-06.21.Nincsenek hátráltató erők a háttér-ben, nyugodtan kibontakoztathatja az anyagiakkal járó új ötleteit. A pár-ja értékelni fogja a törekvését.Rák: 06.22-07.22. Bármennyire igyekszik, nem tud koncentrálni a barátaira. Nyugtassa meg őket, csak egy új munkalehető-ség köti le a figyelmét. Oroszlán: 07.23-08.23. Ha túl sok időt fordít a hobbijára, lemaradhat más eseményekről. Egy társasutazás bizonyára jót tenne az egészségének és a hangulatának is. Szűz: 08.24-09.23. Olyan élményekben lehet része, amelyekre eddig nem is gondolt. Ne maradjon otthon, mert ez a hét-vége alkalmat kínál önnek a párke-resésre. Mérleg: 09.24-10.23. Szívügyek terén teljes a nyugalom ön körül. Ha megunja ezt a helyzetet, változtasson. Induljon el valamerre, a vágyai majd irányítják az úton. sKorpió: 10.24-11.22. Ha kedve tartja, a hétvégén sokféle társasági eseményen vehet részt. Megengedheti majd magának az önfeledt szórakozást, bulizást.Nyilas: 11.23-12.21. Szerencsés embernek tarthatja magát. Rendben van az egészsége, a családi kapcsolata, nem gyötrik anyagi gondok. Bak: 12.22-01.20. Hogy megnyugodjon végre, több szempontból elemezze anyagi problémáit. Nagyobb lelkesedéssel fogjon a feladathoz, mert közel jár a megoldáshoz. Vízöntő: 01.21-02.19. Harcias kedvében van mostanában. Hangolja át magát egy vízparti sétá-val, mert így könnyen megbánthatja a hozzátartozóit.Halak: 02.20-03.20. Felhőtlen, örömteli hétre számíthat. Erőteljes hatással lesz önre a zene, és ha úgy akarja, megnyerő modorával mindenkit meghódíthat maga körül.rántott csirkemellhezKölessaláta HIRDETÉS
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 35. SZÁm, 2019. október 11.Fotó: Gergely SzilárdKezdődik a
sportcsarnok építése3
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTTöbb mint nyolcszázan újították meg színházbérletü-ket a most induló évadra a HSMK-ban. A hosszabbítás-ra hétfőtől szerdáig volt lehetőség, amivel élt is a kani-zsai közönség. Az új bérleteket pénteken 18 óráig lehet megvenni, de már csak korlátozott számban. A Heve-si-, a Bródy- és a Rátkai-bérletben egyaránt öt-öt szín-darab lesz, a kanizsai pódiumon fellép majd – mások mellett – Hernádi Judit, Kern András, Udvaros Dorottya és Náray Erika is.Az OMÉK keretében debütált Katrics Krisztina ruhatervező és Bálint Csaba vajdasági parfümör közös kezdeményezése, a Terra Hungaria – szülőföldünk illata parfümkollek-ció. A bemutatót Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitot-ta meg, a fővédnöke pedig Szijjártó Péter külügyminiszter felesége, Nagy Szilvia volt. Az elegáns eseményre meghívták Szakos Lillát, a Kiskanizsa Kulturális Egyesület elnök-ségi tagját is (képünkön a két alkotóval), aki találkozott a magyar gazdasági élet elitjé-vel. A Terra Hungaria brand lényege, hogy visszaidézze, megjelenítse a magyar vidék, a szülőföld illatát. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETisztelet...Emléktáblát avattak a Kazinczy utcában dr. Krátky István, a város 1930-44 közöt-ti, legendás polgár-mesterének tiszteletére. A „szív embere” alapította például Kanizsa bába-képzőjét, szimfonikus zenekarát, s az ő korszakában létesült a MAORT-lakótelep és a Nagy-Magyar- ország-emlékmű is. A táblát Tóth Nándor alpolgármester és Balogh László, a humán bizottság elnöke leplezte le.Kanizsa800IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Végh Bence hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Idén elkezdődik a multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építése. A Lendületben Nagykanizsa elnevezésű szakmai fórumon kiderült: a kormány további 6 milliárd forintos támogatásá-nak köszönhetően elindul a kivitelezés. A résztvevők az épülő komplexum területét egy faültetéssel adták át. A Modern Városok Prog-ram kanizsai beruházásai-ról tartott fórumon elhang-zott: a fejlesztések népes-ségmegtartó erővel is bír-nak, továbbá a ferences kolostor felújítása és az új sportcsarnok a turizmus fellendülését is szolgálja. – A turisták számának és tartózkodási idejének növelését is elérhetjük. Ez a turizmus szempontjából nagyon fontos elem, indi-kátor. Természetesen gon-doltunk a helyi kereskedel-mi és vendéglátó szolgál-tatókra is, illetve azokra a vállalkozásokra, akik eseté-ben forgalomnövekedést segíthetünk elő – fogalma-zott Rodekné Hederics Erika, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyve-zetője. A Modern Városok Prog-ram által biztosított forrá-soknak is köszönhetően az ipari park bővítése már elindult, és még két nagy-beruházás is a célegyenes-be került. – A kormányzat biztosít-ja a forrásokat, s itt hang-súlyozni kell, hogy ezek döntő részben hazai költ-ségvetésű források, hisz a Modern Városok Program kétharmada hazai pénzből finanszírozott. Ami a nagy-kanizsai projekteket illeti, mindenképpen érdemes elmondani, rendkívül sok-rétű a kanizsai Modern Városok Program, hiszen látunk benne gazdaságfej-lesztést, közlekedésfej-lesztést, olyat, ami a város megközelítését javítja, s olyat is, ami tehermentesíti a települést – emelte ki Gyopáros Alpár Ádám, a modern települések fej-lesztéséért felelős kor-mánybiztos. A résztvevők a szakmai fórum után egy, a megsok-szorozódott lehetősége-ket is szimbolizáló tölgyfát ültettek az épülő sport- és rendezvénycsarnok hely-színén. – Nagykanizsa sport- és rendezvénycsarnokának építése megkezdődik, átadjuk a cégnek a terüle-tet, és indulnak a munkála-tok. Nagykanizsán eddig nem volt ilyen színvonalú sportcsarnok, s most ezzel régi álmunk válik valóra – mondta Dénes Sándor polgármester. A kormány, minapi dön-tésével, megemelte az ere-detileg 8,8 milliárd forintra tervezett beruházási költ-séget, s további csaknem 6 milliárdot biztosít Nagyka-nizsa számára a beruhá-záshoz. Ezt a kivitelezési és építőipari árak emelkedé-se indokolja. A munkálatok kezdési idejét pedig azért is módosították, mert idő-közben kiderült, Kanizsán épül fel a nyugat-magyar-országi velodrom, így a két létesítmény terveit egy-máshoz kellett igazítani. A fedett kerékpáros körpálya a sportcsarnok mellett lesz a Keleti városrészben. – Az országban a három közül egy velodromot Nagykanizsán építenek, tehát át kellett tervezni az eredeti koncepciót. Így nemcsak egy sportcsar-nokról beszélünk, hanem egy sportkomplexumról, ami két részből áll: a sport-csarnokból és a velodrom-ból, ami egyébként alkal-mas lesz más sportágak művelésére is – hangsú-lyozta Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő.A csaknem 15 milliárd forintból készülő sportlé-tesítmény kivitelezési munkálatait idén elkezdik a szakemberek, az átadás 2021 végére várható. MIKÓ-BARÁTH Györgya sportcsarnok építéseKezdődik 2019. 10. 11. | 3Ez volt a hétAki fát ültet, a jövőre gondol. Aki sportcsarnokot épít, az úgyszintén… (Fotó: Gergely Szilárd)Lendületb en NagnAGyka nizsaA Kanizsa Aréna 2021-re készül el
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűMJT_2019_202x270.indd 42019. 10. 03. 13:07
2019. 10. 11. | 5A HÉT TÉMÁJAAlighanem többet hallunk Karácsony Gergelyről, mint a kanizsai szocikról. Sőt: kanizsaisá-guk okán talán még engedéke-nyek is vagyunk irántuk? Ismerő-sünk a Facebookon? Szembe tolja velünk bevásárlókocsiját? Na és? – mondaná Horn Gyula. Hiheti valaki, ha Pesten csak ilyen alkal-matlanra futotta, nálunk majd virítanak? Ha Kispesten százmilli-ót loptak, nálunk az erény bajno-kai? Pár napja akárhány baloldali politikus reggelente azzal nyitja meg az internetet: mit hallgattak le rólam az enyéim? „Csaba tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni” – fecsegte ki a nagyagyú nagyágyú. Ki a kanizsai Ban-góné? Tavasszal lenullázta az MSZP-t az, hogy a képviselőnő Fidesz-szavazókat patkányoz. Hírlik, Kanizsán se tolerálják nép-szerűtlenségüket, lehülyézik, aki nem őket választja.Más az erő, és más az erőszak. Internetes és szóbeli dur-vaság, tár-gyak és sze-mélyek elleni támadás, mind egyet jelez. A gyen-geséget: ők sem bíznak maguk-ban. Akkor hogyan bízzanak ben-nük választóik? Hozzáolvasandó Reményiktől: Láttatok már köztük büszke főket? Én csak dölyföst lát-tam. Földig hajtja őket Rablott arany terhe, mint az ágat, Sűrű fes-ték alatt arcuk sápad. Félnek a poroszlók. Aki biztos, bátor; És nem dühöng az, akié a föld,… S mert lelkük üres, mint a felfújt hólyag Úsznak színén a megáradt folyónak, De félnek, félnek, félnek a poroszlók!Egy hajnalon a 32-es busz majd-nem oldalára dőlt. Gerilla plakátok jelentek meg a Fő utca járdáin: Újra MSZP? Újra áremelés! Min-denki olvasni akarta. A szocik bekeményítettek. Még meg se száradt a ragasztó, húzkodták le a plakátokat. Az utolsó éjjel pajszer-rel járták a várost. Egy bölcs ember megjegyezte: A kampányt elve-szítettük, a választást megnyer-jük. Igaza lett. Belépésünk utáni első uniós választáson, 2004 tava-szán a Fidesz tarolt. Nem csak a szegedi szocik érde-keltek a migrációban. Téved a bal-oldal, ha hitbizományként sajátjá-nak hiszi a szavazóit. El is veszíthe-ti őket. Maradnak csak a migrán-sok és a szexuális kisebbségek. Taszítja régi választóikat az a tény, akárhányszor lenézik őket politi-kusaik, feltételezve, bármilyen hir-telen kanyarvételre hajlandóak. Miért dőreség csodát várni Kani-zsán a Jobbiktól DK-ig terjedő összefogástól? Nagykanizsa nem Hódmezővásárhely, ami egykor a hátránya volt, ma az az előnye. Ott Márki-Zayig nem osztottak nekik lapot, ezért az ellenzékhez hely-ben nem fűződött kudarcos idő-szak. Nálunk hozzájuk csak az fűződött! Ismerjük őket! Még saját szavazóik is bevallják, most jobb.Másfél héttel a választás előtt bombaként robbant az Index blogján egy videó. A sokatmondó című Szellemvárosok vloggere a megújuló Bartók 1-et végigjárva a tetőn a varasdi hegyek és a közeli park szépségén egyként elvará-zsolva oda nyilatkozott: Nagyka-nizsán látható lesz egy pozitív pél-da. A minapi gyönyörű füzet, a Közös otthonunk Nagykanizsa egy valamire nem tért ki. Bizony a számtalan magánberuházású lakásépítés abba az irányba mutat, hogy nálunk érdemes belevágni, van rá fizetőképes kereslet. Vissza-erősödött a forint, a tőzsde biza-kodó. PAPP JánosVallomással tartozom: szeretem a három ügyvéd urat. Éppen ezért teszek meg mindent, nehogy újra hatalom közelébe kerüljenek. Hiszen rosszat tenni nagyon rossz. Óvjuk meg őket, nehogy újra árthassanak a közösségnek. Mert ez a keresztény szeretet. Saját érdekünk szerint szavazzunk… (Fotó: MTI)a meccs!Hogy mennyire nem mindegy, ki áll a város élén: a baloldal nem csak Szegeden migránspárti (Fotó: Facebook)Még nincs lefutvaEgy dacos kisfiú ezt mor-molta (és tette is), amikor édesanyja kukoricára tér-depeltette. Ez a bájos jelenet jutott eszembe, amikor azt tapasztalom: nem egy baloldali érzelmű honfitársunk saját jól fel-fogott érdeke, a zsebe ellen készül (?) szavazni. Hosszú lenne a sor, ha megpróbálnám számba venni, melyik érinti jobban őt. Rezsi befagyasztása? Vásárlóér-ték megőrzése? Energetikai és erzsébetes pályázatok? Babaváró hitel és Családi Otthonteremtési Kedvezmény? Aki közülük a foly-tatás ellen szavaz, magának árt…Összenyomkodom akukoricáját
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtKeresse a postaládájában!Megjelent városunklegújabb információskiadványa.
2019. 10. 11. | 7AktuálisA DAB telep-helyén egy új, ötezer négyzet-méteres munka- csarnokban tettek látogatást Nagykani-zsa elöljárói. A vízi-szivattyúk gyártásá-val foglalkozó olasz cég, mintegy 8,5 millió eurós beruhá-zásból bővül a másfélszeresére.Folyamatosan fejlődik az ipari park, ahol csaknem minden hónap-ban bővülnek a vállalkozások, újabb csarnokokat építenek, ami további munkahelyeket teremt Nagykanizsán. Augusztus végén a Két Salamon Bt. nettó 284 millió forint értékű fejlesztéseit avatták, majd egy hónappal később, szep-tember 27-én a betonacél és acél-szerkezetek gyártásával foglalkozó N-ferrum Kft. telephelyén egy csak-nem 162 millió forintos beruházás valósult meg. Balogh László a bejárást köve-tően lapunknak elmondta: a DAB vezetői arról tájékoztatták, hogy továbbra is együttműködnek a várossal.– Perspektívát látnak Nagykani-zsában, és mint azt megtudtuk, újulni, bővülni szeretnének a jövő-ben is. Ebben keresik a partnerek, különösen az önkormányzat, mint közvetítő segítségét is. Azt hiszem, ha jó a kapcsolat egy cég és az önkormányzat között, az köl-csönös előnyökhöz vezet – emelte ki Balogh László, a humán bizott-ság elnöke. Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere elmondta, a DAB nagyon fontos cég a városban, hiszen körülbelül 200 embert alkalmaz, és bővíteni is szeretne. – Ez mindannyiunknak öröm, hisz a vállalat munkalehetőséget ad. Elmondták a cég képviselői azt is, nem olyan egyszerű megfelelő szakembereket találni, de nyilván próbálunk segíteni a munkaügyi központon, vagy akár a Szakkép-zési Centrumon keresztül is.Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő emlékez-tetett: még polgármesterként látogatott ki Padovába, a cég köz-pontjába, hogy felkeresse a Közép-Európa felé terjeszkedni vágyó DAB vezetőségét. A kap-csolatfelvétel után a vállalat akko-ri elnöke ellátogatott Nagykani-zsára, felmérte a lehetőségeket, majd másfél év múlva megépítet-ték az első csarnokukat a város ipari parkjában.– A sikeres együttműködés annak köszönhető, hogy voltak lokálpatrióta nagykanizsaiak, akik támogatták ezt az ötletet, és segédkeztek az elindításban, s volt olyan olasz vállalkozó, akinek már jó tapasztalatai voltak az itte-ni beruházásaival, munkáival kap-csolatban, továbbá Nagykanizsa földrajzi, logisztikai és infrastruk-turális szempontból is kiváló hely-szín. Remélem, hogy ez a hat éve működő vállalkozás újabb jó pél-daként szolgál arra, hogy érde-mes idejönni befektetni Nagyka-nizsára – szögezte le a politikus. A DAB jelenleg 7 gyártóüzem-mel, 12 értékesítési vállalattal és 1 értékesítési irodával van jelen öt kontinensen. A cég stratégiai szempontból választotta Nagyka-nizsát, hiszen a kelet-európai pia-cok felé terjeszkedik. A kanizsai üzem első, 5 ezer négyzetméteres csarnokát 2014-ben avatták fel, három évvel később új csarnokkal bővítették a magyarországi gyá-rat. Enrico Pelletti ügyvezető igazgató elmondta: a harmadik ütem szintén 5 ezer négyzetméte-res lesz, így a gyártás 15 ezer négy-zetméteren folyik majd, ez a dina-mikus fejlődés pedig egyedül-álló a környé-ken. – Mindig támogatott minket Nagykanizsa. A közösség, a pol-gármester, mindenki. Mondhat-nám azt is, hogy Nagykanizsa minden nap hozzájárul a sikere-inkhez. Sosem volt nehézség a tiszta és érthető kommunikáció, és amikor szükségünk volt rá, min-dig számíthattunk a város segítsé-gére. Enrico Pelletti kiemelte: az új csarnokba telepítendő gyártás magasabb technológiát képvisel majd, speciális termékeket vezet-nek be ezáltal. A legújabb szivat�-tyúk gyártása a cégcsoporton belül is újdonságnak számít.Az elmúlt évek vállalkozásfej-lesztései révén a meglévő ipari park hasznosítható területe szinte teljesen megtelt, ezért október elején elkezdték az új ipari park kialakítását. Ennek első lépése-ként körforgalmat építenek az M7-es autópálya-lehajtó mellett. A nagyberuházás első ütemében egy húsz és egy hetven hektáros terület válik elérhetővé a jövőben Nagykanizsán beruházó vállalko-zások számára. A projekthez a TOP-pályázat és a Modern Váro-sok Program összesen hatmilliárd forintot biztosít a városnak.NAGY JenőKanizsábanPerspektívát látnakOlasz-magyar együttműködés. A befektetők jól érzik magukat a városban, és folyamatosan fejlesztenek (Fotó: Gergely Szilárd)Munkahelyteremtés, beruházások
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontTOVÁBBRA IS MEGTEKINTHETŐKIÁLLÍTÁSAINK:XIX. NEMZETKÖZI MAGYAR FOTÓSZALONVÁNDORKIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: november 4-ig az Ősze András Galériában.Október 16. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglal-kozás. Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es tele-fonszámon.Október 17. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka0-3 éveseknek Vezeti: Vajda Margit06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Október 18. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor.A részvétel díjtalan.MedgyASZAy HázOktóber 11. (péntek) 19.30 óra kapunyitásROCKTÓBERFellépők: RockantRoll (Zalaegerszeg, akusztikus rock)Canischa (Nagykanizsa, hard rock, blues)MR’8 (Zalaszentgrót, a 70-es 80-as évek legnagyobb rock klasszikusai). Belépődíj: 800 Ft. Október 12. (szombat) 17 óraMarék Veronika – Erdélyi Erika: KIPPKOPP A FŰBEN – zenés bábjátékA Nefelejcs Bábszínház előadása.Kippkopp felébred mély álmából egy kisegér neszezésére. S ha már ébren van, elindul a zöld réten, hogy játsszon egy nagyot. De vajon kivel? A szöcskékkel, vagy a hangyákkal, vagy a katicával?Minden kiderül a mese végére.Belépődíj: 1 300 Ft. Jegyek a helyszínen és a jegy.hu-n is vásárolhatóak.Október 15. (kedd) 18 óraKalandozó KanizsaiakSZIBÉRIAI KALAND, AVAGY EGY SÁTORBAN A NYENYECEKKEL – Markó Roland előadása„Reméltem, hogy majd megsütik a rén húsát. Nem így történt, csak jót nevettek rajtam. Dönthettem, hogy eszek, vagy éhenmaradok....” Egy eltűnőbenlévő életforma a fagyos tundrán, ahol még fellelhető a természet és az ember harmóniája.A belépés díjtalan.Október 17. (csütörtök) 19 óra RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉKDÍVÁK éjszakája – Détár Enikő, Fésűs Nelly, Ladinek JuditA három csodálatos musicalszí-nésznő szinte az ország összes zenés színházában szerepelt már, de a budapesti Moulin Rouge-ban dolgozott először együtt, és itt született meg egy olyan közös műsor ötlete, ami összekapcsolja a múlt század Párizsát, az ’50-es évek amerikai glamour korszakát, és korunk retro-disco érzését.Belépődíj: elővételben: 2 500 Ft,az előadás napján: 2 900 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázOktóber 12. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncosfoglalkozások6-8 éves gyermekek jelentkezését várják. Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus.A foglalkozás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál leheta 30-894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.Október 18. (péntek) 18 óraHADTÖRTÉNELMI ESTEKRedl ezredestől Pokorny Hermann alezredesig. Az osztrák-magyar hírszerzés és kémelhárítás az I. világháborúban – Dr. Balla Tibor alezredes, hadtörténész,az MTA doktora előadásaProgramajánlóOkt. 10-13. 15:15 AZ oroSZláNKIrály amerikai filmOkt. 10-13. 17:30, okt. 14-16. 20:00 A WAll Street PIllANgóI amerikai filmOkt. 10-16. 17:30, 20:00 geMINI MAN amerikai filmOkt. 10-15. 18:00, 20:30, okt. 16-án 20:30 JOKer amerikai filmOkt. 12-13-án 16:00 Kópé amerikai animációs filmOkt. 16-án 18:00 Art-filmklub: RAoul TABurIN francia filmoktóber 10- október 16. MűsoraKi fog megmenteni saját magadtól?Visszatért a Gemini Man rendezője és főszereplője, azaz Ang Lee és Will Smith Magyarországra. A film egyes jeleneteit tavaly Budapesten forgat-ták, néhány héttel ezelőtt pedig a fővárosban volt a világpremier. Ebben az ötletes, izgalmas és rendkívül látványos akcióthrillerben Will Smith egy elit gyilkost alakít. Henry Brogan sorra szedi áldozatait, mígnem elkezdi üldöz-ni egy rejtélyes fiatal ügynök, aki úgy tűnik, előre meg tudja jósolni hősünk minden egyes lépését. Lassan összeáll a kép, s kiderül, a fiatal ügynök nem más, mint Brogan 25 éve létrehozott klónja… Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA három díva zenés utazásra hív csütörtökön
2019. 10. 11. | 9KultúraNyáron sem pihentek a Far-kas Ferenc Ének-együttes tagjai: szorgalmasan próbáltak még a legnagyobb hőség idején is, a kemény munká-nak pedig hamar beérett a gyü-mölcse. Az Észak-Macedóni-ában megrende-zett Ohrid Choir Festivalon a kanizsai csoport kétszer is a kép-zeletbeli dobogó második fokára lépett, emellett a zsűri egy külön-díjjal is jutalmaz-ta az egyik produkcióját.A Balkán Jeruzsáleme-ként is emlegetett, és a Világörökség részét képező Ohridban rendezik Délkelet-Európa egyik legjelen-tősebb kórusese-ményét. Az idei fesztivá-lon és versenyen csaknem harminc csoport vett részt augusztus végén. Magyarországot öt kórus képviselte, köztük a nagykanizsai Farkas Ferenc Énekegyüttes, amely nagy sikerrel mutat-kozott be Észak-Macedó-niában. Összesítettben és saját kategóriájában is a második helyezett lett, emellett egy különdíjat is bezsebelt, egy különleges Farkas Ferenc-feldolgozá-sért.– A Hajdútánchoz a zeneszerző fiának, Farkas Andrásnak az engedélyé-vel írt Baráth Zoltán egy trombitakíséretet, amel�-lyel az eredeti mű még hangulatosabb, karaktere-sebb lett – magyarázza Baráth Yvette karnagy. A versenyen az énekegyüt-test a zeneiskola egyik tehetséges növendé-ke, Vanyó Karsa kísérte. Az elő-adásunk mind a közönség, mind a zsűri körében átütő sikert aratott, mi kaptuk meg a legfigyelemre-méltóbb hangsze-res kíséretért járó külön-díjat.A Farkas Ferenc Ének-együttes a Hajdútánc mel-lett még egy Farkas-művel készült, de a tizenöt perces versenyprogramban kor-társ magyar kórusmuzsika és francia ének is helyet kapott. Emellett egy helyi szerzőtől is elő kellett adni egy darabot: a kanizsaiak választása a macedón zenei kultúra egyik vezér-alakjára, a 2000-ben elhunyt Tomislav Zografs-kira esett.– Természetesen nagyon örültünk a szakmai elisme-résnek, de külön élmény volt számunkra, hogy egy kicsit jobban megismer-hettük a balkáni kórusha-gyományokat, amelyekkel csak ritkán találkozni más európai megmérettetése-ken. Nem csalódtunk: Ohridban kiváló török, szerb, horvát és macedón énekkarokat hallhattunk. A fődíjért öt egyetemi cso-port indult, három lengyel és kettő török, végül egy isztambuli formáció nyerte meg a versenyt.A nagykanizsai ének-együttes a Nemzeti Kultu-rális Alap támogatásával vett részt az Ohrid Choir Festivalon. A rendezvényt az egyik tag ajánlotta Baráth Yvette karnagy figyelmébe.– Iskoláskoromban, a bizánci térítők kapcsán hallottam először Ohridról, és már akkor megfogad-tam, hogy egyszer, bizony, eljutok oda – meséli Nagy Szabina. – Ez a lehetőség jó pár évvel később várat-lanul megadatott, amikor a Szegedi Tudományegye-tem egyik kórusával indul-tunk a fesztiválon. Feleme-lő élmény volt Ohridban átélni a történelmet, vagy megmártózni a tó kristály-tiszta vízében, és látni, ahogy halacskák úszkálnak el az ember lába mellett… Az már csak a hab volt a tortán, hogy a kórusunk akkor első helyezést ért el.Észak-Macedónia ezút-tal is elvarázsolta Szabinát, de Ohridot azok is megsze-rették egy szempillantás alatt, akik első alkalommal jártak ott. Horváth Lász-lónak többek között a program profi lebonyolítá-sa tetszett, valamint a különböző helyszíneken megtartott, hangulatos fellépések.– A nyitóprogramot követően a tóparti sétá-nyon adtak a kórusok egy-mástól nem messze sza-badtéri koncerteket, majd a következő fellépés egy helyi templomban volt – idézi fel. – Számunkra mindig felemelő élmény ilyen helyszínen énekelni, egyrészt az akusztika miatt, másrészt pedig azért, mert önmagában a templomi közeg kedves számunkra. Az utolsó sze-replésünk a fesztiválköz-pont nagytermében volt, kicsit tartottunk attól, hogyan fogunk tizenné-gyen érvényesülni egy ekkora térben, de végül minden jól alakult.A kanizsaiak napjai szin-te percre pontosan be vol-tak táblázva, de azért jutott idő a kikapcsolódás-ra, sőt, még egy kis ünnep-lésre is.– Önmagában a verseny is fantasztikus volt, de szá-momra mégis az a legem-lékezetesebb, amikor a kórustársak felköszöntöt-tek, ugyanis éppen húsz évvel ezelőtt csatlakoztam az énekegyütteshez – árul-ja el Mojzer Zsanett. – A verseny után lementünk egy kicsit a tópartra, hogy egy közös énekléssel ünnepeljük meg a szerep-lésünket, amikor váratla-nul minden szem rám sze-geződött… Ez alatt a két évtized alatt rengeteg élmény ért, és szinte fel-foghatatlan a tudat, hogy bármi változott is ez alatt az idő alatt az életemben, a kórus mindig állandó és biztos pontot jelentett.A Farkas Ferenc Ének-együttes a nyár végét és az ősz elejét a jól megérde-melt pihenővel töltötte, majd a tagok ismét mun-kához láttak, hiszen az év végén egy karácsonyi kon-certtel szeretnék meglepni a hazai közönséget.NEMES Dóraa Balkán Tripla sikerJeruzsálemébenFotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPgazAZdas ágIngatlanpiaci körképünk adalék ahhoz, milyen most Nagykanizsa.MAGYAR UTCAElső megállónk a Magyar utca városközpontban található körfor-galma. Mint azt tavasszal már meg-írtuk: végre egy vállalkozó fantáziát látott benne, és egy vadonatúj tár-sasházzal építi be az Oázis Hotel mellett található, üres telket. Május-ban még csak az alapozás művele-tei folytak, de jövő tavaszra már fia-tal családok népesítik majd be a Magyar utca legújabb ékkövét.ADY UTCASzintén májusban, egy – nevez-zük nyugodtan monumentálisnak a munkát – nagyszabású alapozás folyt az Ady utcában, az Alsótemp-lom szomszédságában. Már akkor látható volt az építőmunkálatok állásából, hogy egy hatalmas lakó-park nő ki itt nemsokára a földből, ami több száz ember számára jelenti majd az „édes otthont”. Nos, mára látható: a felépülő társasház nem marad el az előzetes várako-zásoktól.EÖTVÖS TÉRSzintén idén tavasszal kezdtek az Eötvös Ház felépítésébe az Eötvös téren, a Fő utca és Hunyadi utca sarkán, a korábban évekig parla-gon álló területen. A liftes, napele-mekkel ellátott, „A” energiaosztá-lyú, hőszivattyús hűtő-fűtő rend-szerrel készülő társasház első üte-mének átadása 2020 tavaszán vár-ható.HUNYADI UTCAA Hunyadi utca rendkívül ked-velt lett az építőipari vállalkozók körében az utóbbi időben, ugyan-is, egy nagykanizsai beruházó nyolclakásos társasház építésébe kezdett idén. A zárt parkolóval és négy garázzsal tervezett társasház az Eötvös Házzal átellenben épül, és élénken érdeklődnek utána a kanizsai gyermekes családok (is): az épülettömb átadását idén decemberre tervezik.TELEKI UTCAA Teleki utcán készülő, 15 lakásos társasház építésével ugyancsak jól haladnak a szakemberek, elég csak összehasonlítani a most készült fényképet a májusi fotónkkal. A negyven négyzetméter alapterü-letű lakásoktól egészen a száz négyzetméteresekig válogathat-nak itt a terasszal, garázzsal vagy gépkocsibeállóval épülő lakások közül azok a fiatalok, akik Muraföl-de fővárosában, ott is a Teleki utcá-ban képzelik majd el a jövőjüket.És ezek után lehet még olyan ember, aki azt kántálja, hogy Nagy-kanizsa romokban hever, s halott város..?! Aki ezt állítja, annak csu-pán az fontos, hogy szeretne még egyszer beülni Nagykanizsa köz-gyűlésébe…Papp Attila A Magyar utcai új társasház kanizsai családok boldog otthona lehet (Fotó: Papp Attila)Az Ady utcai társasház nem marad el az előzetes várakozásoktól„Kanizsa halott város, romokban van!” Hári, Fodor,Károlyi mega Jácintok:Nagykanizsa: „Megbuktál fiam, egyes, leülhetsz!”Hári, Fodor, Károlyi meg a Jácint(ok) – azaz, a kanizsai „ellenzék” – váltig azt állítják, hogy Dél-Zala központja, Murafölde fővárosa romok-ban hever. Nem értem ezeket: most vagy nem Nagykanizsán laknak, vagy a látásukkal lehet valami gond… Ha vennék a fáradságot, és végigsétálnának csak a kanizsai főutcán, a szemüket szinte kiverné a Hunyadi utca-Fő utca sarkán épülő hatalmas lakótömb, mellette pedig a néhány hónap alatt felhúzott, nyolcla-kásos társasház. Persze, ez csak a főutcánk, ugyanis az egész városban egymást érik a tár-sasház-építkezések. És ezek „csak” a magán-szféra beruházásai, hiszen Nagykanizsa városa is – kormányzati segítséggel – számos építke-zést jegyez: elég csak megemlíteni városunk gyöngyszemét, a Csónakázó-tavat, vagy pedig a most induló iparipark-bővítést. De az ellenzé-kiek nem látják, vagy nem akarják észrevenni, hogy a gőzösön kívül 63 milliárd forint is Nagy-kanizsára érkezett az utóbbi esztendőkben. A Teleki utcában teraszos, garázsos lakások várják majd azokat, akik Kanizsán képzelik el jövőjüket
2019. 10. 11. | 11oktatásNyílt napra várják az érdeklődőket a Piarista-iskolába október 16-án, szerdán. Nagykanizsa és Zala megye legrégebbi középiskolája hato-dikos és nyolcadikos diákok és szüleik számára tárja szélesre kapuit a jövő héten. A kedvcsiná-ló programon az érdeklődők több tájékoztató foglalkozáson is részt vehetnek: bemutatják nekik azokat a tagozatokat, amelyekre jelent-kezhetnek, majd egy iskolabejáráson megis-merkedhetnek az iskola épületével a nyílt nap-ra érkezők. – Nagyon gazdag, színes programokkal vár-juk a kedves érdeklődő diákokat és szüleiket is – fogalmazott Hermánné Körömi Edit igaz-gatóhelyettes. – Lesznek túrabeszámolók, bemutatkozik a dráma tagozatunk és iskolánk három kórusa, de legórobot-bemutatóval is találkozhatnak a résztvevők. Az érdeklődők részt vehetnek idegen nyelvi bemutatókon, fizikai kísérleteken és betekinthetnek a kémia-szakkör munkájába is. Bemutatkozik majd a Kalazancius Mozgalom, továbbá tájékoztatjuk leendő diákjainkat a német cserediák kapcso-latokról és lehetőségekről, majd egy érdekes élménybeszámolót is meghallgathatnak egy mexikói jutalomutazásról. Hermánné Körömi Edit lapunknak elmond-ta, hatosztályos és négyosztályos képzésekre is várják az érdeklődők jelentkezését. Kifejtet-te, a központi írásbeli felvételi feladatsort min-den jelentkezőnek meg kell írnia. A jó eredmé-nyek érdekében az intézmény matekból és magyarból is előkészítőket tart, ahova folya-matosan várják a jelentkezőket. Az intézmény nyolcadikos diákok számára általános tanter-vű, informatika, dráma, matematika emelt angol, vagy német nyelvvel és emelt óraszá-mú angol vagy német képzéseket indít. A hatodikos diákok jelentkezését matematika-angol, matematika-német, angol nyelvi vagy német nyelvi hatosztályos képzésekre várják. További információ az iskola honlapján (nk-piar.hu) található. NAGY JenőVOKSoksH AUTÓSIskoLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKRESZ-tanfolyamunkra jelentkezés: oktÓBER 16., SZERDA 16 ÓRAHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C”-tehergépkocsi, ”B+E”, ”C+E”nehézpótkocsi kategóriákra.GKI-vizsga november 16.,a jelentkezési határidő október 30-ig.RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!* A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051.29 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019-2. né. VSM: “B” E: 58,825% F: 53,68% - “C” E:78,38 % F: 78,26 %áko “B” Gy: 161,52% “C” F:103,74%kk: “B” 161.600.-C: 175.000.-)Vidám, sportos, boldog közösség a Piarista-iskolásoké (Fotó: archív)nyílt napjánvárnak a Piar Színes programok
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPnálunk Fotó: Péter Árpád Tizenhárom, a Kárpát-medencében őshonos gyümölcsfát ültetett a Thúry Vitézlő Oskola és további 12 civil szervezet, intézmény, kulturális csoport a Csónakázó-tónál. – Kanizsai közösségeket hívtunk meg, hogy képviseljék a város szinte teljes lakosságát, így most 49 ezer embert szolgálunk – mondta Vörös András, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője. – Az itt termő gyümölcsöt bárki fogyaszthatja, miután eljön majd ennek az ideje. Bízom abban, sok embernek lesz ebben öröme. Nem véletlen, hogy 13 csemete került a föld-be… – Az aradi 13-ak tiszteletére is ültetjük a fákat, megígérve nekik: mindent elkövetünk azért, aho-gyan ők megtettek mindent, hogy szabadon és magyarul éljünk az elkövetkező századokban. Ezek a most még apró kis gyümölcsfák sem min-ket, hanem az utánunk jövőket fogják szolgálni – szögezte le Vörös András. P. Á.a jövőnekTündérkert
Városszerte több helyen, előre szervezettnek tűnő módon rongálták meg a Fidesz-KDNP plakátjait. A pártszövetség feljelentést tett, a rendőrség pedig nyomoz az ügyben. Ennyi választási plakát talán még sosem volt Nagykanizsán, mint idén ősszel. De nem maradt mind sértetlen. Városszerte sok helyen megrongálták, kitörték a Fidesz-KDNP 2-3 méter magas-ban(!) elhelyezett kiadványait. Az egyik konkrét ügyben már felje-lentés is született, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság pedig nyo-moz az ügyben. A Rákóczi utcai akciót az egyik magánház biztonsági kamerája rögzítette, az eljárást a felvételt is elemezve folytatja a rendőrség. Az elkövető kerékpárral érkezett, és már jó előre felhúzta kabátja kapucniját, hogy arca ne legyen felismerhető. Amikor a kiszemelt táblához ért, felmászott a beton villanyoszlopra, és kitörte a táblát, majd dolga végeztével továbbte-kert. Mindez éjjel történt.Erősíti a szervezett politikai akció gyanúját, hogy Nagykanizsa sok más helyszínén is magasban lévő választási plakátokat rongál-tak meg, tehát nem arról van szó, hogy valaki, esetleg buliból haza-felé, brahiból, vagy „csak úgy” tönkretett volna egy könnyen elérhető, hozzáférhető politikai posztert. A Hevesi-Rózsa sarkon is a Rákó-czi utcaihoz hasonló módon pusz-tított a támadó, csak ott nem Dénes Sándor, hanem Bizzer András képét gyalulta le, nagyjá-ból 2,5 méter magasan. Mint fotónk is tanúsítja, az alant lévő, az Éljen Városunk! polgármester- és képviselőjelöltjét (dr. Hári Tibort és dr. Fodor Csabát) népszerűsítő plakát sértetlen maradt. Cui prodest? – kérdezhetnénk, amit a jogászok minden bizon�-nyal értenek… A latin-magyar internetes szótár szerint e kifeje-zés annyit tesz: „kinek érdeke?, kinek fontos?, kinek használ? kinek előnyös? (minden bűncse-lekmény nyomozásánál ez az első kérdés)”. S ha már elmerülünk a latin kultúrában, érdemes idéz-nünk Senecát: „cui prodest scelus, is fecit”, vagyis: akinek hasznára van a bűntett, az a tettes. Jogi karon ez a beugró. Az előzőekhez hasonló módon tettek tönkre fideszes plakátot a Tavasz és a Teleki utca sarkán, Sáncban, Bagolán és Kisfakoson. Utóbbi helyen a teljesen letört tábla helyére nem sokkal később az Éljen Városunk! anyaga került. – Sajnálatos, hogy eldurvult, s nem korrekt a kampány – fogal-mazott az ebben a választókerü-letben induló Szabó Szilárd. – Ezeken a helyszíneken létra segít-ségével raktuk ki plakátjainkat, így hát biztosan nem volt egysze-rű letörni, leszag-gatni ezeket. De ezzel most nem foglalkozom, szeretnék az itt élőkért, a városrészek fejlő-déséért dolgozni, a választás pedig nem az utcán, a rongálások-kal, hanem majd a szavazófülkék-ben dől el. PÉTER Árpád 2019. 10. 11. | 13nálunk Az Éljen városunk! számos fóru-mon és alkalommal közzétette, hogy a Kanizsa Televízió nem szá-mol be a kampányeseményeiről. Ez viszont szemenszedett hazug-ság. Dokumentált és ellenőrizhető módon – az adásrögzítés, archivá-lás aljas támadások esetén nagy kincs… – a televízió minden olyan, a választással összefüggő meg-mozdulásról beszámolt, amelyre meghívót küldtek a szerkesztő-ségnek. A Kampányhíradó című műsorban szerepeltek az Éljen városunk!, a Pro Bono és a Fidesz-KDNP kampányeseményei is. Ott volt látható egyébként Fekete-Győr András is, akinek „kicenzú-rázásával” teli volt a kibertér. De hát ez az állítás is hazugság. Arról pedig nem tehetünk, ha egy kis helyi televízió műsorrend-jében valaki nem képes eligazod-ni… Kérdés: hogyan birkózna meg egy megyei jogú város szer-teágazó ügyeivel…?!Nem tudják, mit beszélnek…A fideszesplakát kitörve a magasban, az ellenzéki sértetlen.Cui prodest?Így néz ki a rongálás közelről. Sok hasonló volt Nagykanizsán és hazudnak…Rongálnak, rombolnak
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésEötvös cirkusz 2019 - Új szuperprodukció! „MOSZKVA CIRKUSZ” gálaműsor Eötvös Cirkusz a manézs örök csodája minden nemzedéknek!NAGYKANIZSÁN a TEteSCO mellettoktóber 17-20-igAz Eötvös Cirkusz 2019. évi műsorában igazi csemegét mutat be. Magyarországon utazó cirkuszban először láthatja a kedves közönség a Moszkva Cirkusz sztárjait szu-perprodukciónkban! Ez egy vadonatúj kezdeményezés!!! A lélegzetelállító artistaprodukciók, gyönyörű nemzeti kosztümök és koreográfiák garantáltan emlékezetes élményt nyújtanak minden korosztálynak.Természetesen hagyományos cirkuszműsorunkban sok új műsorszámot is láthat a kedves közönség.Az igazi cirkuszműsorból nem maradhat ki az idomított állatok sokasága: tigrisek, tevék, zebrák, watussik, lámák, lovak, kutyák, macskák, stb. Így műsorunk az Eötvös Cirkusz garantált színvonalával kerül bemutatásra!Ne hagyja ki, ezt valóban látni kell, ha nem hisz a fülének, higgyen a szemének! Felejthetetlen élményt nyújtunk önöknek! A szórakozás garantált! Minket a név kötelez!Ne feledjék, cirkuszból sok van a világon, de Eötvös Cirkusz csak egy van!ELŐADÁSOK: csütörtökön és pénteken: 18 órakorszombaton: 15 órakor vasárnap: 11 órakorCsütörtök akciós nap: 2-t fizet 3-t kap. (Csak a B szektorba érvényes.)Pénteken a 2. jegy 50%-kal olcsóbb. Minden szektorra érvényes!!!Hétvégén minden jegy árából 500 Ft kedvezmény!!!A kedvezmények a szórólap felmutatása esetén érvényesek! Infóvonal: 06/70 611 7777, www.eotvoscirkusz.com Facebook: Eötvös Cirkusz New PageCirkuszpénztár nyitva: 10-19 óráigKeressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait!Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket az 50 fős társulat életéről! Legyen tagja Ön is rajongótáborunknak! FŰTÖTT SÁTOR!!! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!!
2019. 10. 11. | 15nálunkŐsze András szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Thúry György Múzeumban. A 110 évvel ezelőtt született művész Témák és ciklusok elnevezésű tárlatán grafikák és kisplasztikák kaptak helyet. A kiállítás a szobrászművész mintegy har-minc alkotásán keresztül nyújt bepillantást kalandos életútjába, valamint alkotói korszaka-iba. Ősze András sokfelé járt a világban, római tanulmányútja során az etruszk és a görög művészet volt nagy hatással rá. Az 1940-es évek végén Brazíliában telepedett le, alkotói tevé-kenységét pedig hazájától távol is folytatta. Művészetét az egyszerűsítés, a stilizálás jel-lemezte, de az anyagokkal és technikákkal is szívesen kísérletezett. Ősze András első két alkotói korszakából nem sok minden maradt fent, ezért a kiállításon a harmadik és a negye-dik ciklus művei láthatók főként. A szobrászművész az 1970-es évek elejétől mintegy 60 kisplasztikát és 50 grafikát ajándé-kozott a Thúry György Múzeumnak, ezek közül kiemelkedik a perui őslakosokat bemutató grafikasorozat. – Ősze András szerepe kettős a múzeum-ban. Egyrészt a képzőművészeti és szobor-gyűjteményünkben jelentős alkotások szár-maznak tőle, másrészt olyan dél-amerikai anyaggal gazdagította az intézményt, amely az elmúlt évtizedben, két-három évente külön-böző, országos nagykiállításokon mutatkoz-hatott be, s ezzel elvitte a Thúry György Múze-um jó hírét – mondta Száraz Csilla igazgató.A különleges tárlat közelebb hoz minket újra egy olyan művészhez, akinek tevékenysége egyetemes és hiteles, vagyis képes arra, hogy felemeljen mindannyiunkat a művészet magasságába, fogalmazott köszöntő beszé-dében Dénes Sándor polgármester. A kiállí-tást Stamler Lajos művésztanár nyitotta meg, közreműködött Pávlicz Erika előadóművész. A kiállítás kurátora Tugya Beáta történész-muzeológus.110Ősze:A tárlat november 10-ig látható a Thúry György Múzeumban(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Harmincötödik születésnapját ünnepelte a Jézus Szíve Plébánia Magvető Közössége. A plébániatemplomban rendezett ünnepségen Némethné Horváth Emília felelevenítette az általa vezetett csoport történetének legfontosabb állomásait. A szentségimádást dr. Rum-szauer Miklós atya tartotta, az esti ünnepi szentmise főcelebránsa Nikli Zsolt atya, szónoka Göndics János atya volt. A Magvető műsor-összeállítása tükrözte a közösség hitvallásában megfogalmazottakat: egymást és családjaikat megerősítették a hitben és a szeretetben, s az örömhírt elvetették a lelkekben… B. E.Fotó: Bakonyi ErzsébetÖrömmel szolgálnak az Úrnak
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán kelkáposzta 450-550 Ft/kgalma 120-200 Ft/kgtojás 28-45 Ft/dbpaprika 290-390 Ft/kgparadicsom 550-590 Ft/kgcsirkezúza 649-750 Ft/kgsavanyú káposzta 550 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletJövő heti véradások10. 17. 10:00-13:00 Tungsram Operations Kft. 10. 17. 14:30-16:30 Hétszínvirág Óvoda 10. 18. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum régi horgászboltAdj vért, és ments meg három életet!2019. október 12.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002019. október 13.ReményGARAY U. 14.93/314-96719:00-06:002019. október 14.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002019. október 15.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002019. október 16.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. október 17.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:00
2019. 10. 11. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 14.1827. október 14-én született Zichy Mihály festőművész, akiről Jókai azt írta: „Zichy kezében az ecset beszél, dalol, világít” 1981. október 14-én halt meg Huszárik Zol-tán Kossuth-díjas filmrendező, a Szinbád alkotójaOktóber 15.Október 15-e a fehérbot és az ölelés világ-napja1814. október 15-én született Mihail Ler-montov, aki egyik költeményében azt írta: „Mint ő, vészverte, büszke vándor, / De én orosz lélek vagyok…”1881. október 15-én született P. G. Wode-house brit író1917. október 15-én halt meg Mata Hari. Az egzotikus táncosnő a világ leghíresebb kémnője voltOktóber 16.1793. október 16-án végezték ki Marie Antoinette-et. Az osztrák főhercegnő az egyik leghíresebb francia királyné volt1854. október 16-án született Oscar Wilde ír költő, író, drámaíró1927. október 16-án született Günter Grass, az „...az áldozatok és vesztesek írója, aki fekete humorú mesékben idézte fel a törté-nelem elfeledett arcát…”1953. október 16-án halt meg Nyírő József erdélyi magyar író, politikus, újságíró, aki egy székely faluban született, és egy spa-nyol kolostorban halt megOktóber 17.1849. október 17-én halt meg Fryderyk Chopin1967. október 17-én mutatták be New York-ban a Hair című musicalt1973. október 17-én tört ki az „első olajvál-ság”Az előző heti rejtvényNY meGFejtése: Van úgy, hogy a rossz döntés is jobb, mint a határozatlanság.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtNagykanizsai Egyesített Szociális Intézménypályázatot hirdet Idősek Otthonába: szociális munkatársápoló-gondozókarbantartó-gépkocsivezetőtakarítóHázi segítségnyújtásba,Idősek Klubjába: vezető gondozó, illetveápoló-gondozómunkakör betöltésére.Benyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.Pályázatokat az intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B címére kérjük megküldeni. Jelentkezési határidő:2019. október 20., illetvevezető gondozó és szociális munkatárs esetén:2019. november 8. P Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 20. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 20. számában, 2019 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2019. október 24. (csütörtök) 16.00 óráigNagykanizsaMegyei Jogú Város Jegyzőjeértesíti a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2019. október 09-én (szerdán) és2019. október 14-én (hétfőn) technikai okok miattaz ügyfélfogadás SZÜNETEL.dr. Gyergyák Krisztina jegyzőHirdetmény – az ügyfélfogadási rendrőlPÁLYÁ ZATI FELHÍVÁSa „Nagykanizsa fe jlődéséért” fels őoktatási ösz töndíj támogatás eln yeréséreNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás szabályairól szóló 3/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete alapján a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tanulmányokat folytató hallgatók részére.Pályázók köre: A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán mérnök informa-tikus -, illetve turizmus-vendéglátás szakon az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató a 2019/20-as tanév I. félévében I.-II.-III. éves hallgatók, függetlenül azok lakóhelyétől.A felsőoktatási ösztöndíj havi összege:15000 Ft.A felsőoktatási ösztöndíj egy tanulmányi félévre, a I. félév esetén szeptember 1.- janu-ár 31. közötti 5 hónapra szól, folyósítására egy összegben kerül sor.A jogosultság feltétele: A „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztön-díj támogatásban évfolyamonként az a 10 fő mérnök informatikus és 10 fő turizmus- vendéglátás szakos hallgató részesülhet, aki:első féléves hallgatók esetén: a tíz legmagasabb felvételi pontszámmal került felvétel-re, felvételi pontszáma azonban 300 pontnál nem alacsonyabb,legalább egy eredményes félévet befejezett hallgatók esetén: akik legalább 3,00 súlyo-zott tanulmányi átlagot elértek.A pályázat benyújtásának módja: A pályázati dokumentációt személye-sen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Pályázati dokumentáció részei: Kérelem a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj igényléséhez (letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról)hallgatói jogviszony igazolásaz előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos in-formációkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osz-tály által aláírt és lepecsételt eredeti példányaBeadási határidő: 2019. október 15.A pályázatról további információ kérhető személyesen vagy telefonon a Polgármeste-ri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (Bagarus Ágnes 8800 Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7. T: 20/849-2333).Nagykanizsa, 2019. szeptember 20. Dénes Sándor polgármester
2019. 10. 11. | 19közérdekű
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora október 12-18.Október 12., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Lovas magazin, 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Látoga-tó, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Lovas magazin, 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Látogató, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Unió-Régió, 20:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó.Október 13., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Unió-Régió, 02:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 07:10 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Unió-Régió, 08:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Élet-módi, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 19:10 Vadrózsából tündérsípot: ősz (ismeretterjesztő sorozat), 19:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:40 Sztárportré: Dobrádi Ákos, 20:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó. Október 14., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 01:10 Vadrózsából tündérsípot: ősz (isme-retterjesztő sorozat), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Sztárportré: Dobrádi Ákos, 02:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 07:40 Vadrózsából tündérsípot: ősz (isme-retterjesztő sorozat), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Sztárportré: Dobrádi Ákos, 08:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Szép magyar ének (dokumentum-film), 13:00 Sztárportré: Dobrádi Ákos, 13:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Lovas magazin, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Egis Kör-mend – Szolnoki Olajbányász NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 21:00 Székely gazda, 21:30 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.Október 15., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Lovas magazin, 01:05 Egis Körmend – Szolnoki Olajbá-nyász NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 02:30 Híradó, 02:45 Székely gazda, 03:15 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Lovas magazin, 07:35 Egis Körmend – Szolnoki Olajbányász NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:00 Híradó, 09:15 Székely gazda, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Lovas magazin, 12:30 Egis Körmend – Szolnoki Olaj-bányász NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 13:55 Székely gazda, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Neve is van: Budapest 3. rész (ismeretterjesztő film-sorozat), 20:55 Híradó, 21:10 Székely konyha, 21:40 Sztár-portré: Kárpáti Zsolt, 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:45 Lapozó.Október 16., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Neve is van: Budapest 3. rész (ismeretterjesz-tő filmsorozat), 02:35 Székely konyha, 03:05 Sztárportré: Kárpáti Zsolt, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Neve is van: Budapest 3. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:05 Székely konyha, 09:35 Sztárportré: Kárpáti Zsolt, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Neve is van: Budapest 3. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:45 Szé-kely konyha, 14:15 Sztárportré: Kárpáti Zsolt, 14:45 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerek-műsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Unió-Régió, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Október 17., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Unió-Régió, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Unió-Régió, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Unió-Régió, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Aktuális – Hargita, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 18., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:15 Aktuális – Hargita, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:45 Aktuális – Hargita, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 13:25 Aktuális – Hargita, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Gázfröccs (a lóerők magazin-ja), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 10. 11. | 21SportBiztos győzelmet aratott az FC Nagykanizsa lab-darúgó együttese Balatonlellén az NB III Nyugati csoportjának 9. fordulójában. Szombaton a Bányász-pályán egy ismerős csa-pat vendégeske-dik, hiszen 14 óra 30 perctől a VLS Veszprém ellen mérkőzik az FCN, amelyet három hete a Magyar Kupában már legyőzött a kani-zsai alakulat.Greenplan Bala-tonlelle SE (15.)–FC Nagykanizsa (5.) 0-3 (0-2)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 9. forduló. Balatonlelle, 150 néző. Vezette: Maml. (Ber-talan D., Péntek Zs.). G.: Hampuk (3. - 11-esből), Vittman (39.), Gerencsér A. (65.). Kiállítva: Pleszkán (88.; Balatonlelle)Nagykanizsa: Horváth M. - Horváth B., Gerencsér A., Szabó B., Ekker - Major – Lőrincz (Herzsenyák, 83.), Szegleti, Béli M. (Fad-gyas, 87.), Vittman – Ham-puk (Bagó B., 80.). Vezető-edző: Barna László.Jobban nem is kezdőd-hetett volna a mindenkép-pen javítani akaró Kanizsa számára a mérkőzés, hiszen már a 2. percben büntetőt harcolt ki, ame-lyet a centerként kezdő Hampuk Ádám gólra vál-tott. A nagykanizsai vezető találat után a múlt heti meccs után több játékosát is nélkülözni kénytelen vendégek kezükben tar-tották a meccs irányítását, fölényben játszottak, illet-ve veszélyesebbek is maradtak. Előnyüket a fél-idő hajrájához közeledve növelték a piros-kékek, Vittman a hosszún érkezve egy középre adást tessé-kelt a hálóba. A második félidőben úgy kalkulálhattak a kanizsai szurkolók, ha az első 45 percben mutatott lellei tel-jesítményt láthatják, túl-zottan sok idegeskedésre nincs okuk. Javarészt így is alakult, sőt, Gerencsér Atti-la egy szöglet utáni fejes-ből betalált, ezzel az NFC már három góllal vezetett, és ezt az előnyt a találkozó végéig megtartotta.– Fegyelmezett játékunk hozta meg a sikert, ezúttal igazi csapatként működ-tünk a találkozón, és a még legalább a góljaink számá-val megegyező helyzetünk is volt a lellei mérkőzés során – mondta el Barna László, a kanizsaiak vezető-edzője.POLGÁR LászlóEsztergomban rendezték meg az idei kötöttfogású országos bajnokságot a kadet (16-17-évesek) korcsoportosok számára. A rangos viadalon 42 szakosztály 138 sportolója próbált szerencsét, köztük a Kanizsai Birkózó SE két versenyzője, a 71 kg-os Kalmár Benedek és +110 kg-os Nemes Benjamin.A két versenyző közül Nemes jutott mes�-szebb, aki egészen a dobogóig nyomult úgy, hogy végül bronzérmet akaszthattak a nyakába. Kalmár egy győztes és egy vesz-tes mérkőzéssel kiesett a versenyből.A +110 kg-os Nemes az egész versenynap során jó formában birkózott, mindössze vitatható bírói ítéleteknek köszönhetően szenvedett vereséget a döntőbe jutásért vívott párharca során az idei vb-bronzér-mes Bazsó Adolftól (ESMTK).– Bízom abban, hogy a szabadfogású versenyeken revansot tudunk majd venni, és még jobban kifényesítjük az érmet – értékelt Szatmári Zsolt, a KBSE vezető-edzője. Az egyesület többi versenyzője a nyugat-magyarországi területi diákolimpián bizo-nyíthatott Kaposváron, ahol a kötöttfogású-ak versengését rendezték. A kanizsaiak közül diák I-ben (12-13-évesek) első helye-zett lett Pőcze Bence (68 kg; Bólyai), diák II-ben (11-12-évesek) pedig Lakatos Kevin (35 kg; Piarista), másodikként zárt Varga Manó (29 kg; Rozgonyi), míg a dobogó harmadik fokára Fata József (29 kg; Piarista) állhatott fel. A kanizsai versenyzők továbbjutottak az országos döntőkre. P. L.Nemes Benjamin, a KBSE növendéke kötött-fogásban remekelt Esztergom-banKötöttfogásban a bronzigHampuk Ádám(fehérben) már a lellei meccs 2. percében eredményes volt (Fotó: Gergely Szilárd)csapatjáték a kulcsFegyelmezett
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA Tungsram SE NB II-es férfi kézilab-da együttese újabb bajnoki mérkőzését nyer-te meg, ezúttal Kiskőrösről hozta el a két pontot. A sorozat folytatá-sára szombaton kínálkozik lehető-ség, a Tungsram-csarnokban 18 órától a Siklóst fogadják a kani-zsaiak, előtte 13 órától a női NB II-es csapat a Nemesvámossal mérkőzik.Kiskőrösi KS (10.)–Tungsram SE Nagyka-nizsa (1.) 21-29 (9-14)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 4. forduló. Kiskőrös, 150 néző. Vezette: Major G., Szűcs D.Tungsram: Balogh Á. - Balogh P. 2, Vadász 3, Kovacsics 9/1, Hári 5, Kiss G. 6, Kisgéczi 2. Csere: Nagyvizeli (kapus), Mihál-dinecz, Gelencsér A., Csalló, Virág, Koma 1, Horváth B. 1. Játékos-edző: Csalló Ádám.Igyekezett gyorsan ellép-ni ellenfelétől a Tungsram, és 3-0-lal kezdett, majd 6-2-re módosult az állás Csalló Ádám csapatának a javára. A hazaiak ugyan próbál-koztak felzárkózni, de a dél-zalai előny legalább három gólra folyamatosan beállt. A második 30 perc gya-korlatilag úgy indult, aho-gyan az első, vagyis a kani-zsaiak nyitottak egy kisebb-fajta gólszériával, így már kilenccel vezettek a meccs 40. percében. Innen gya-korlatilag már biztossá vált a nagykanizsai siker, és a mérkőzés már nem is tarto-gatott nagyobb fordulatot. A Tungsram SE idénybeli negyedik bajnokiját is megnyerte, és két pont előnnyel áll a második Hol-ler UFC gárdája előtt.A kanizsai klub NB II-es női együttese eddig háromszor vereséget szen-vedett a bajnokságban, szombati hazai bajnokiján 13 órától a tabellán harma-dik Nemesvámossal játszik.P. L. A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-ző, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felső-oktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egysé-ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM!A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szüksé-ges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizá-rólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020-as tanév első félévéről.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző három havi átlagbérről munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási cso-portjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány máso-lataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló doku-mentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartás-ban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-igazolásÁlláskeresési ellátás folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes telepü-lési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13 – 16 SZ: 8-12, 13-1630 P: 8-12) További információ: 20/849-2442A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.A kanizsaiak veretlenek ebben a bajnokságban (Fotó: Kanizsa TV)kézilabdameccs szombatonKettős „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapjánezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számáraa 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan
2019. 10. 11. | 23SportDART S-INDÍTÁSAz őszi napokban ismét bein-dult a helyi darts élet: az FHDC Steel Open, 501DO versenyt ren-dezték meg a nagykanizsai Free Hill Darts Clubban. Nagyon erős mezőny gyűlt össze Kanizsán, végül harminchárom játékos nevezett, akik nyolc csoportban kezdték meg a küzdelmeket, az első három-három került a főtáb-lára. Az egyenes kieséses szakasz-ban három, majd négy nyert legig folytatódott a versenyfutás, a döntő megnyeréséhez pedig öt nyert legre volt szükség. A vég-eredmény: 1. Major Nándor, 2. Nagy Barnabás, 3. Darók Béla és Ágoston Károly.KRO SSZOS ŐSZHorváth Ádám, a Kanizsa Motocross SE utánpótlás Eb-n 14. helyezett motorosa a 65 ccm-es géposztályban mind közelebb kerül versenysorozataiban a bajno-ki címekhez, illetve elsőségekhez.Kaposvár-Zselickislak térségé-ben a magyar nyílt junior országos motocross bajnokság aktuális for-dulójában indult Ádám, és gép-osztályában végül összetettben a második lett. A szlovéniai Mackov-cin (Mátyásdomb) az ifjú kanizsai krosszos a szlovén ob soros verse-nyén rajtolhatott, ahol két futama után összesítésben nyerte is kate-góriáját. A krosszos Magyar Kupa-sorozat veszprémvarsányi állomásán egy-egy elsőséggel és második pozíci-óval nyerte mezőnye versengését. Az újabb magyar korosztályos ob-fordulóban Kalocsa-Foktőn pedig a teljes magyar utánpótlás ver-senyzői gárdát felvonultató sereg-szemlén ismételten első lett össze-tettben, amellyel már kézzel fog-ható közelségbe került a magyar bajnoki cím is.KANIZSAI GYŐZELEMA nagykanizsai Kanizsai Dorot�-tya Kórház csapata nyerte a Balas-sa Kórház Kupa Szekszárd orszá-gos futballbajnokságot. A dobogó második fokára a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szent Szerda csa-pata Kecskemétről, a harmadikra a PTE Klinikai Központ csapata állha-tott. A torna gólkirálya a nagykani-zsai Markos Péter lett.Összesen huszonkét – köztük három hazai – csapat nevezett a megmérettetésre. A bajnokság ötlete és igénye a kórházak futball-rajongó munkatársai körében egykor nagyon népszerű Magyar Kórházak Foci Tornája rendezvény példája nyomán fogalmazódott meg. A sporteseményt dolgozói kezdeményezésre, a szekszárdi kórház és a Szekszárd Kórház Sportkör együttműködésében rendezték meg az ország kórháza-inak focicsapatai számára, elsősor-ban a kollegiális kapcsolatok erősí-tése, a kórházi tradíciók megőrzé-se céljából. (Forrás: teol.hu.)JÓ CSAPATMUNKÁVAL Kanizsai Vadmacskák SE (6.) - ELTE Fortis (9.) 87-65 (29-21, 18-16, 23-15, 17-13)Amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, 2. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Fleischmann, Téczely.Kanizsa: Fuisz V. 21/3, Baa 23, Bánhegyi B. 3, Budai 13, Zsámár P. 10. Csere: Horváth L. 10, Füredi 7/3, Bánhegyi D., Csuha. Edző: Gábor Erzsébet.Az első negyed 5. percéig nem tudtak ellépni egymástól a csapa-tok, majd Fuisz Viktória sikeres hármasaival a hazaiak előnyhöz jutottak, de ekkor a vendégek még egyenlítettek. A negyed utol-só két minutumában a KVSE véde-kezést váltott, és egy 11-1-es eta-pot produkált – igazi csapatmun-kával már nyolc pontos is volt az előny. A második felvonást az egyetemi csapat kezdte koncent-ráltabban és felzárkózott, majd a meccs 15. percében már náluk volt az előny. A negyed hajrájára felja-vultak a hazaiak, és Baa Dominika megszerzett labdáiból gyors, könnyű kosarakat dobott a Vad-macskák.A nagyszünet után Fuisz és Baa ponterős játékával már 18 pontos volt a hazai előny, amit meg is tar-tottak Bánhegyi Beatrixék. Jól védekeztek és a támadójáték is koncentrált volt a vendéglátók oldalán. A záró tíz percben a kani-zsai csapat fiatal játékosai is fel-nőttek a feladathoz, és az idénybe-li első hazai mérkőzésükön remek csapatmunkával harcolták ki a győzelmet.– Pontos játékkal, több egyéni jó teljesítménnyel megszereztük első győzelmünket a mostani baj-nokságban – összegzett a kanizsa-iak edzője, Gábor Erzsébet.A hazai folytatásra nem kell sokat várni, hiszen pénteken 18 óra 30 perctől a Cserháti/Russay-csarnokban a KVSE a Pilisi Basket csapatát látja vendégül, amelyen tabellaszomszédok csatáját láthat-ja a közönség.Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokVolt oka ismét az örömre a darts-játékosoknak a kani-zsai versenyenA kanizsai kispályás foci hagyományai ezúttal a szekszárdi Kórház Kupán segítették a dél-zalaiakatMár nem is meglepő, ha a kanizsai Horváth Ádáma dobogó legfelső fokáról integet
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA 13 éves Áron és a 8 éves Zorka kívánságára mexikói étellel várta haza az iskolából édesanyjuk, Rodek Edina a gyerekeket. A több-féle variációban, gyorsan elkészít-hető, laktató töltött tésztát azok figyelmébe is ajánlja, akik kevésbé jártasak a konyhai tevé-kenységekben. Fris-sen, azonnal fogyasztható, de a gyerekek elvihe-tik magukkal akár az iskolába, vagy kirándulni is. Edinát a nagyma-mája már 14 évesen beavatta a konyha rejtelmeibe. Sze-ret sütni-főzni, gyakran tartanak házi nemzetiségi napokat a kiskani-zsai otthonukban. A kínai vagy a thai konyha jellegzetes étkeit is ismerik a gyerekek, de jól működik a munkamegosztás édesanyjával, Erzsivel is. Míg Edina a modern ételeket, anyukája a hagyományo-sakat állítja össze.Pupusas hoZZÁvalói 5 főREA tésztához:30 dkg liszt, 150 ml víz, 50 ml olaj, 1 teáskanál sütőpor, 1 teáskanál só.A töltelékhez :5 dkg bacon, 5 dkg sütőkolbász, 1 fej lilahagyma, 10 dkg sajt, 1 kávéskanál mustár, 2 gerezd fok-hagyma, 2-3 evőkanál tejföl. Elkészítése:A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd pihen-tetjük. A bacont, a kolbászt és a hagymát felkockázzuk, és serpenyőben egyszerre megpirítjuk. A tejfölt egy tálba tesszük, belenyomjuk a fokhagy-mát, a mustárt és ráreszeljük a saj-tot. Ezután a hozzávalókat össze-keverjük. A tésztát öt részre oszt-juk, kinyújtjuk, és mindegyikbe teszünk egy evőkanál tölteléket. A széleit villával lenyomkodjuk, ser-penyőben mindkét felét 3-4 percig pirítjuk, és már kész is. A sajtleves hoZZÁvalói6 főRE: 10 dkg vaj, 1 evőkanál liszt, 1 kukorica konzerv, 3 tejszínes töm-lős sajt, 30 dkg reszelt sajt, 2 liter alaplé, vagy 3 vízben feloldott leveskocka, 1 gerezd fokhagyma, 1/2 mokkáskanál fehérbors, illetve szerecsendió, chili paprika. Elkészítése: Megolvasztott vajon átpirítjuk a lisztet, hozzáadjuk a préselt fok-hagymát, és kevergetés közben kevés vízzel simára forraljuk. Rábo-rítjuk a kukoricát, és annyi vízzel öntjük fel, hogy ellepje. Jól átfor-raljuk, s ha puha, levesszük a tűzről, botmixerrel pürésítjük. Visszates�-szük a tűzre, alaplével felengedjük és megfűszerezzük. Ha jól forr, belenyomjuk a tömlős sajtokat, és olvadásig főzzük. Végül beleszór-juk a reszelt sajtot, a vékony kariká-ra szelt csípős paprikát, és addig főzzük, hogy a sajt elolvadjon. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaRodek Edina gyerekkora óta otthono-san mozog a konyhában (Fotó: Bakonyi Erzsébet)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ne hagyja el magát, és bízzon jobban a véletlenekben. Ha nem tudja megvalósítani önmagát, te-gyen valami szokatlant. Bika: 04.21-05.21. Vajon mi lehet az oka annak, hogy nem lehet vitatkozni önnel? Gon-dolkodjon el, mert elérheti azt, hogy senki sem kéri ki a vélemé-nyét. iKrek: 05.22-06.21.Ha nem fél kipróbálni az új dolgo-kat, izgalmas pillanatokat élhet át a közeljövőben. Csak kövesse az ösztöneit! Rák: 06.22-07.22. Találékonyságának, erőfeszítésé-nek meglesz az eredménye. Egy ismerőse által olyan kapuk nyílnak meg ön előtt, amilyenekre nem is számított. Oroszlán: 07.23-08.23. Ha ködös reggelekre ébred és hű-vösre fordul az idő, akkor se bán-kódjon. Fűszerezze meg a napját egy melengető programmal. Szűz: 08.24-09.23. Bár nem szereti a bonyodalmakat, egy olyan ismerősre tehet szert, aki megváltoztat mindent ön kö-rül. Közeledését heves szívdobo-gás kíséri.Mérleg: 09.24-10.23. Extra energiára lenne szüksége a szervezetének, de nem tudja, hova forduljon. Ha kihagyta a napozást, akkor sütkérezzen egy szolárium-ban.sKorpió: 10.24-11.22. Ha nem az elképzelései szerint ala-kulnak a dolgok, akkor se adja fel. A biztonság kedvéért dolgozzon ki egy B-tervet. Nyilas: 11.23-12.21. Nem kell feltétlenül szemüveget hordania ahhoz, hogy meglássa az élet szép dolgait. Kezdetnek az is elég, ha optimistábban néz szét a világban.Bak: 12.22-01.20. Idejében mérlegelje az anyagi helyzetét. Készüljön fel mindenre, mert meglepő utalásokat intéz-nek ezzel kapcsolatban önhöz a csillagok. Vízöntő: 01.21-02.19. Ha azt szeretné, hogy minél előbb eltűnjenek a nehézségek az életé-ből, akkor sürgősen tegyen vala-mit. Első lépésként tanuljon. Halak: 02.20-03.20. Belső határozottsága sok rossztól megvédte, ennek ellenére elége-detlen magával. Ne bánkódjon, ez természetes. Aludjon egy jót! mexikóiPupusas magyarosan, HIRDETÉSsajtlevessel
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 36. SZÁm, 2019. október 18.Fotó: Gergely Szilárdtöbbségben az ÉVE-DK-JOBBIK- MSZP-LMP-MOMENTUM7a polgármester,Balogh László
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPprogram
Ez volt a hét 2019. 10. 18. | 3Fotó: Gergely SzilárdSétával hívták fel a figyel-met a mellrák elleni küzde-lemre. Minden év októbere az emlődaganatok elleni kampány hónapja, a megelőzés és a szű-rővizsgálatok fontosságát hangsúlyozó kani-zsai rendezvényt idén is megtartották.Sokan érkeztek a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesületének rendezvényére. Kanizsán már tíz éve megszer-vezik a programot, melynek legfőbb célja fel-hívni a figyelmet arra, hogy szűrővizsgálatok-kal megelőzhetők a mellrákos megbetegedé-sek. – Minden anya és nő számára nagyon fon-tosnak tartjuk azt, hogy a megelőzésre, pre-vencióra felhívjuk a figyelmet. Nagyon sok a mellrákos beteg országosan, és sajnos nagy a halálozási arány. Szeretnénk, ha Nagykanizsa ebben is kitűnne, hogy a nők odafigyelnek magukra önvizsgálattal és azzal, hogy eljár-nak szűrésre – hangsúlyozta Karosi Lászlóné, a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesületének vezetője.Az emlőrák a magyar nők egyik leggyakrab-ban előforduló megbetegedése. A legveszé-lyeztetettebbek az 50-65 év közöttiek, de ma már egyre több fiatalt is érinthet a kór. A beteg-ség kezelése azonban annál hatékonyabb, minél korábban ismerik fel a daganatot. Balogh László, Nagykanizsa megválasztott polgármestere, a rendezvény fővédnöke elmondta, nemcsak az életmód, hanem a lelki tényezők is számítanak a megelőzésben. – Hiszek azon szakembereknek, akik azt mondják, hogy ez a lélek betegsége elsősor-ban. De tudom, hogy a lelken keresztül kezdő-dik minden terápia, és ott előzhető meg ez a szörnyű kór – mondta. Az előadásokat és a kultu-rális programokat követően a résztvevők a mellrák elleni harc jelképével, rózsaszín lufikkal a kezükben sétáltak az Erzsébet térre.mellrák ellenSéta a
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűMJT_2019_202x270.indd 12019. 10. 03. 13:06
2019. 10. 18. | 5A HÉT TÉMÁJAA 18. században Oroszország, Poroszország és Ausztria elfoglal-ják az első Lengyel Köztársaság területét. A lengyelek elveszítik országukat, de a nemzeti lelket nem. 123 év elnyomás után a füg-getlen Lengyelország visszakerül Európa térképére. Azonban hatá-rai bizonytalanok, veszély pedig minden oldalról leselkedik rájuk. Lengyelország számára eljött a megpróbáltatás ideje. Keleten nehéz harcok árán visszaszerez-zük Lvivet. Nyugaton Poznańban Paderewski megérkezése lob-bantja fel a remény lángját. A nagy-lengyelországi felkelésben leverjük a német elnyomókat. Szi-léziában három fegyveres felke-lést indítunk. Négy népszavazá-son próbálunk dönteni a Német-országgal közös határainkról. Északon Haller tábornok hozzá-kapcsolja a Balti-tenger partját Lengyelországhoz. Puckban Len-gyelországot a tengerrel házasítja össze. Örökre. A nyugatra tartó menetben több százezer bolsevik özönlik Lengyelország földjére. Ellenál-lunk nekik. A Vörös Hadsereg megállíthatatlan. Egy ideig. Egy-ségben állunk a csatához. A Haza sorsát Istenre bízzuk. Piłsudski pedig az utolsó csapást tervezi. És győzelmet aratunk. A veszély elmúlt. Védjük Európát a kommu-nisták véres forradalmától. Pił-sudski parancsára – a lázadás lát-szatát keltve – Żeligowski tábor-nok elfoglalja Vilnót. Létrejön a független Közép-Litvánia, ami Lengyelországhoz csatlakozik. Amikor a fronton tart a harc, mi államot építünk. Hatalmas munka vár ránk Lengyelország egyesíté-sével. Három felosztott területet kell egyesítenünk. Törvényeket hozunk, demokratikus parlamen-tet választunk, kormányt alakí-tunk. Végre magunkról dönthe-tünk. A nőknek szavazati jogot adunk. A tönkretett és a küzdel-mektől leharcolt anyaföld alapos újjáépítésre szorul. A harcmezőről visszatért katonák továbbra is Lengyelországot szolgálják. Ter-vezünk, szerkesztünk, építünk. A lengyel szellem áthatja a világ kul-túráját és tudományát. Megvalósítjuk a modern, jómó-dú, és erős országról alkotott álmot. Rádium Intézetet építünk, melynek Maria Skłodowska-Curie egy gramm felbecsülhetetlen értékű rádiumot ad át. Végre meg-pihenhetünk. Örülhetünk az élet-nek. Azonban nem túl sokáig. A háború szelleme itt lóg a levegő-ben. Lengyelország számára újabb próbatétel következik. Németország és a Szovjetunió paktumot kötött Európa meghó-dítására. Hitler és Sztálin titkos paktumot kötöttek. Célja Lengyel-ország elpusztítása. A háború elkerülhetetlen volt. Senki nem sejtette, hogy Lengyelország szá-mára fél évszázadig tart majd. Először a németek támadnak, majd Szovjet-Oroszország. Magunkra maradva nem adjuk fel! Földalatti államot hozunk létre, amelynek kormánya, hadserege van, iskolái és bíróságai, s amely harcol az ellenséggel. Két meg-szálláson megyünk keresztül. A németek tömegével irtják a civil lakosságot. Az oroszok marhava-gonokban szállítanak minket keletre. Ott több mint 20 ezer len-gyel foglyot lőnek agyon. Több-ezer lengyelt pedig kényszermun-kára ítélnek embertelen körülmé-nyek között. Hadseregként éledve újjá nyugatra törünk át, ahol kato-náink már a szövetségesek olda-lán harcolnak. Mi foglaljuk vissza Monte Cassino-t. A levegőben félelmet keltünk és pusztítást hozunk. A németek „fekete ördö-göknek” hívnak minket, mikor szétzúzzuk ellenállásukat. A „Csendes Láthatalanok” átjutnak a megszállt Lengyelországba, hogy támogassák a földalatti államot. Hírszerzésünk pedig megszerzi az ellenség titkos terveit. Zsidókat mentünk, habár halál jár érte. A német táborok poklá-ban ellenállási mozgalmat szerve-zünk. Mi beszélünk először a világ-nak a holokausztról, de a politika fontosabb, mint az emberi életek. Így nem hallgatnak ránk. A varsói gettóban lengyel zsidók harcol-nak a németekkel, nincs esélyük. Államunk előjön a föld alól, hogy szembeszálljon a megszállókkal. Közeleg a „Vihar” napja. Varsóban kitör a felkelés. Életünket adjuk a becsület és a szabadság nevében. Megfejtve az Enigma-kódot embermilliók életét mentjük meg.Köszönetképpen elárulnak min-ket. Változnak a szövetségek. A szabad világot vasfüggönnyel választják el tőlünk. Belefáradva a harcba, áhítva a békét – nem adjuk fel! A Pápa a győzelem reményét adja nekünk. Munkás-sztrájkok söpörnek végig Lengyelországon. A kommunisták veszítenek. Leom-lik a vasfüggöny. A háborúnak vége. Győztünk. Mert mi nem könyörgünk a sza-badságért, hanem harcolunk érte. PAPP János összeállításaJobb lenne, ha a napi hírek és az újságok helyett több történelmet olvasnánk. (Teleki Pál miniszterelnök) A budapesti Lengyel Intézet YouTube csatornáján megtekinthető a varsói Nemzeti Emlékezet Intézete Niezwyciężeni című két rövid animációja. Lapunk alább közli a magyar feliratot.Legyőzhetetlenek…Fotó: theunconquered-movie.com„„Mert mi nem könyörgünk a szabadságért, hanem harcolunk érte”
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésLILLAFÜREDItthon az ősz százszínű táj,indulj el, és rád talál!
2019. 10. 18. | 7AktuálisBalogh Lászlót, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották Nagykanizsa polgármesterévé, így Dénes Sándort ő követi a városvezetői székben. A második helyen dr. Hári Tibor (Éljen Városunk!), a harmadikon dr. Szabados Gyula (Pro Bono) végzett.A kerületek közül négyet a kor-mányzó szövetség, hatot az ÉVE-DK-JOBBIK-MSZP-LMP-MOMEN-TUM nyert. A testületbe került, a kerületek emelkedő sorszáma szerint: Gábris Jácint, Bodó László, Berta Krisztián, Szabó Szilárd, dr. Károlyi Attila, dr. Fodor Csaba, Horváth Jácint, Radics Bálint, Tóth Nándor és Dénes Sándor. A töredék mandátumok alapján 2-2 listás hely jut a Fidesz-KDNP-nek és az Éljen Városunk!-nak. A Nemzeti Választási Iroda előzetes adatai szerint tagja lesz a közgyű-lésnek Bizzer András, dr. Erdős László, Gondi Zoltán és dr. Scha-uta Marcell is. Így tehát az ellen-zék 8:7-es többségbe került. Balogh László azt mondta: minden nagykanizsai városlakó polgármestere kíván lenni, és a közgyűlésben várhatóan kisebb-ségbe szoruló kormánypárti oldal miatt különleges helyzetre szá-mít. Az eddig önkormányzati kép-viselőként és gimnáziumigazga-tóként tevékenykedő új polgár-mester úgy fogalmazott: az „első szeretne lenni a kötelességteljesí-tésben” minden nagykanizsai pol-gármestereként, függetlenül attól, hogy ki támogatta és ki nem. És miután a közgyűlésben várhatóan kisebbségbe kerülnek az ellenzéki összefogással szem-ben a kormánypártok képviselői, ezért a döntésekhez meg kell nyerni a pártoktól független többséget. Kiemelte: egyik leg-fontosabbként a fiatalokat meg-szólító, a helyben maradásukat, visszatérésüket szorgalmazó, Kanizsa vár vissza elnevezésű ter-vet szeretné megvalósítani a következő ötéves ciklusban. A megyék közül mind a 19-ben Fidesz-KDNP-győzelem született, a zalai közgyűlésbe a Fidesz-KDNP 11, a Jobbik 2, a DK és a Momentum pedig 1-1 képviselőt delegálhat. A közeli városok közül Letenyén az előző polgármester, Farkas Szilárd nyert, és Zalakaro-son Novák Ferenc (Fidesz-KDNP) eddigi településvezető is meg-őrizte székét. Hévízen és Keszthe-lyen is kormánypárti siker szüle-tett, akárcsak a megyeszékhelyen. az ellenzékA Fidesz adjaa polgármestert,Kanizsán az országos átlagtól jóval elmaradt a választói hajlandóság (Fotó: Gergely Szilárd)Furcsa helyzet KanizsánBalogh Lászlót (képünkön: a feleségével szavaz) a voksok 49,3 százalékával választották polgármesterré(Fotó: Gergely Szilárd)Kanizsán mintegy 14 ezer 900 választópolgár szava-zott, ami 38,4 százalékos részvételi arány. Ezzel a város majdnem 10 száza-lékkal maradt el az orszá-gos átlagtól. Az első elem-zések szerint több, a Fideszt támogató, a párt politikájával elégedett pol-gár nem ment el voksolni. Valószínűleg az aktivitá-sukra hatással volt a Bor-kai-ügy és az, hogy már elő-re elkönyvelték a kormány-párti győzelmet.részvételAlacsonya többséget
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontOktóber 18. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert ésSzűcs Sándor.A részvétel díjtalan.Október 21. (hétfő) 14 óra „Az Én hobbim” sorozat keretében„SELYEMÚT” – ŐSI KARAVÁN-UTAK ÁZSIÁBAN – kiállítás Gelencsér Gábor ny. újságíró gyűjteményébőlMegnyitja: Benedek Miklós, a Magyar Földrajzi Társaság Zala megyei titkára.Megtekinthető: november 10-ig a földszinti előcsarnokban.Október 21. (hétfő) 19 óraSzínház – Bródy bérletJordi Galceran: A GRÖNHOLM-MÓDSZER – színmű (Manna Produkció)Szereplők: Simon Kornél, Botos Éva, Ficzere Béla, Vass György.Belépődíj: 4 500 Ft (Jegyek október 14-től válthatók a HSMK jegypénztárában.)Október 22. (kedd) 17 óraÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ SZENTESI ÉVÁVALBeszélgetőtárs: Belasics Kata (újságíró, szerkesztő).Belépődíj: 1 000 Ft.Október 22. (kedd) 19 óraSzínház – Rátkai bérletHunyady Sándor – Márkus Alfréd – Verebes István: LOVAGIAS ÜGY – zenés vígjáték(Zenthe Ferenc Színház)Szereplők: Koltai Róbert, Vándor Éva, Házi Anita, P. Kerner Edit, Erdélyi Gábor, Máté Krisztián, Marjai Virág.Belépődíj: 4 500 Ft(Jegyek október 14-től válthatók a HSMK jegypénztárában.)Október 24. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti:Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj:1 000 Ft/család/alkalom.Október 26. (szombat) 17 óraORFF 25’ JUBILEUMAz együttes 1994-ben alakult, azóta számos generáció nevelke-dett fel a szárnyai alatt. Több száz koncerttel, számos versenyered-ménnyel és kiemelkedő díjakkal büszkélkedhet. Együttesvezető: Fekete Melinda Zsófia.Belépődíj: 1 500 Ft (Jegyek a Far-kas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskolában kaphatók.)MedgyASZAy HázOktóber 23. (szerda) 10 óraÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABAD-SÁGHARC 63. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRESzerepelnek: a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda diákjai.Október 26-27. (szombat- vasárnap) 10 órátólCSOKOLÁDÉ FESZTIVÁLKézműves csokoládé mustra, gyer-mek programokkal spékelve. Egész napos Mézeskalács Work-shop, csokoládé-gyurmázás. A fel-nőtteknek Csokoládé Bika Rodeó és Chilis Csoki evőverseny. Szom-baton csokoládétorta, vasárnap gyümölcstorta verseny. Információ: Rimóczi László: 30/371-96-61 Belépődíj: 500 Ft (100%-banlevásárolható)Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázOktóber 18. (péntek) 18 óraHADTÖRTÉNELMI ESTEKRedl ezredestől Pokorny Hermann alezredesig. Az osztrák-magyar hírszerzés és kémelhárítás azI. világháborúbanDr. Balla Tibor alezredes, hadtörté-nész, az MTA doktora előadása.ProgramajánlóOkt. 17-23. 15:30, 20:00 ZOMBIelAND - A MÁSodIK lövéS amerikai akció-horrorOkt. 17-23. 17:00 AZ oroSZláNKIrály amerikai kalandfilmOkt. 17-23. 17:30 geMINI MAN amerikai misztikus filmOkt. 17-23. 18:00 deMÓNA - A SötétSég úrNŐJE amerikai misztikus filmOkt. 17-23. 19:30 A WAll Street PIllANgóI amerikai filmOkt. 17-23. 20:30, okt. 19-20-án 15:30-kor is JOKer amerikai filmoktóber 17- október 23. MűsoraA sötétség úrnőjeMegérkezett a hazai mozikba az idei év negyedik élőszereplős Disney-adaptációja. A Dumbó, Az oroszlánkirály és az Aladdin után a Demóna – A sötétség úrnője című fantasy ígér kikapcsolódást a család minden tagjá-nak. A mesét már ismerjük, a filmből most megtudjuk az igazságot is. A 2014-es világsiker, a Demóna folytatásában Demóna és keresztlánya, Auróra kénytelenek átgondolni a köztük lévő köteléket, midőn egy közel-gő esküvő kérdése, váratlan szövetségesek felbukkanása és sötét erők munkálkodása más-más útra tereli őket. A filmben a megkeményedett szí-vű Demónát sokak kedvence, Angelina Jolie alakítja, de a fantasyben fel-tűnik Michelle Pfeiffer és Elle Fanning is. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Lovagias ügy mindenütt siker… – nem lesz ez másként Kanizsán sem
Ismét Pannon Tudományos Napot tartottak a PEN-en. A konferencián különböző témákban hallhattak előadásokat a résztvevők, és több díjat, elismerést is átadtak. A konferenciasorozatot 2004-ben indította útjára a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Területi Bizottsága. A rendezvénynek azóta a Pannon Egyetem nagykanizsai kampusza ad otthont. – A Pannon Egyetemen a nagykanizsai kampusz kiemelt jelentőséggel bír, és azt szeret-nénk, hogy tovább erősödjön az oktatás és a kutatás. Utóbbit ille-tően ez a rendezvény segít abban, hogy Nagykanizsa felke-rüljön a magyar tudomány tér-képére, és legalább évente egy-szer ideirányítja a figyelmet. Azt látjuk az utóbbi években, hogy folyamatosan erősödik a nagy-kanizsai kutatási potenciál – mondta el dr. Vonderviszt Ferenc, a Pannon Egyetem rek-torhelyettese.A fórum egyik fő célja, hogy az előadók megismerjék egymás szakterületét és kutatásait. – Ez egy dunántúli tudományos mustra, egy dunántúli „mindentu-dás egyeteme”, ahol oktatók, kutatók bemutathatják a legfon-tosabb tudományos eredményei-ket. Ez egyfajta inspirációt adhat a hallgatóknak is a saját munkájuk-hoz, illetve komoly kapcsolatépí-tési lehetőség, hiszen a kutatók beleláthatnak egymás munkáiba, kutatásaiba, úgyhogy minden szempontból előnyös és hasznos – fogalmazott Németh Kornél, a PEN egyetemi docense. A konferenciának 15. alkalom-mal adott otthont Nagykanizsa. Balogh László megválasztott polgármester kiemelte: a kampu-szon végzett tudományos munká-nak hatása van Kanizsa jövőjére is. – Sok-sok értelmiségi, tudo-mányközeli ember gyarapodott itt tudásában, nőtt fel és szárnyalt tovább. Egy részük itt is maradt, és nekünk szükségünk van arra a potenciálra, amit ez az egyetemi képzés nyújt Kanizsán, már csak a szakok által is, mert az itt tanított szakoknak és tudományos háttér-munkának hatása van Kanizsa jövőjére – hangsúlyozta a politi-kus. A konferencián több elismerést is átadtak. A Pannon Tudományos Díjat Dóczi Tamásnak ítélték, továbbá díjazták a PhD-hallgató-kat is. Idén a Veszprémi Akadémiai Bizottság dr. Kakasi Balázst, a Pannon Egyetem Műszaki Infor-matikai Karának hallgatóját jutal-mazta az elismeréssel. – Fejlesztettem egy spermium alapú toxicitási tesztet, ahol a spermium mint tesztszervezet van jelen. Ebben az újdonság az, hogy ez egy könnyen és olcsón hozzáférhető, mégis magas érzé-kenységgel rendelkező tesztszer-vezet. Ennek egy eredeti verzióját fénykutatók fejlesztették ki mik-roszkópra, ami időnként nehéz-kes, és hosszú időt vesz igénybe – fogalmazott dr. Kakasi Balázs. A Pécsi Akadémiai Bizottság díját Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója nyerte el, kutatásának egyik köz-ponti témája a denevérek szerepe a vírusok fennmaradásában. 2019. 10. 18. | 9oktatTATás„mindentudásA dunántúliegyeteme”Balogh László: Szükségünk van arra a potenciálra, amit ez az egyetemi képzés nyújtFontos cél, hogy a résztvevők meg- ismerjék egymás szak-területét és kutatásait(Fotó: Gergely Szilárd)Pannon Tudományos Nap a PEN-en
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemOpus 1Bágyadt napsütésre váltott a nyári harminc fok. A Berzsenyi ut-cai hársak ágain a levelek fogyóban vannak. Levetették divatos zöld ruhájukat az ágak. Az őszi sárga, meg a barna a divatos. Néhány galamb veszekszik egy szemtelen verébbel. A füsti fecskék, bár már most gyötri őket a honvágy, valahol a tenger felett járnak. A Rozgo-nyi utcában a szokatlan csendet egy szürke ló vontatta szekér zöty-kölődő zörgése töri meg. A lajtorják, szekéroldal között szőlővel teli ládák bizonyítják szeptember igazságát. A tízemeletesek mögötti kontúr hegytető fölött tömörek és fáradt-szürkék a felhők. Lecsukott szemeim mögött látom, a reggeli ködtől is harmatos fonnyadó sar-jút. Utolsó kaszálására vár, vagy talán már túl is van rajta. A Mura felől érkező tehervonat mozdonya is fáradt, halkan füttyent a bak-teri köszöntőre. Egy, talán eltévedt helyijárat ráköszön a benzinkút-ra. Az úton napozó vörös macska ezt lusta hunyorgással nyugtázza. Öreg fotelomban ülve kesereg kezemben az újság. A napi politika ma sem tagadta meg önmagát. Leteszem az asztalra a gondot. Ab-lakomhoz lépve látom – mit nekem a politika filozófiája! – csodás a reggeli fények játéka. Gerlebúgás igazolja a megállapítást, s az ősz petőfis hangulata nyári melegként terül el szívemen s lelkemen. Ká-véillatra eszmélnek tekergő gondolataim. A reggeli feketém testvé-re szeretőként illegetve magát önként jön a szobámba. Hedonizmus et i’ la melencolia. Kavargatom kábítószerem, s hogy ne maradjon magára, gondolatban ráfüstölök egy bagóra. Rám mosolyog a reg-gel. Már nem is számít, hogy az őszi elmúlás emlékeztet a korom-ra. Valahogy, valamiért, most minden egyszerű, minden csodálatos – és minden jó…Opus 2Idegesítően csörög a vekker. Mint mindig. Az éjszakai alvás egy bi-zonyos kor után nyűg. Hajnal felé pihentem el. Persze, hogy indu-latokat vált ki belőlem a berregés. Fejem ősz hajú kócbaba. Kilóg a paplan alól. Helyére teszem mormogásomat, s a valamikor búzavi-rágszínű szemeim csipatakaróit törölgetve lelket lehelek az élet értel-mébe. A baglyok már aludni tértek. Az erre fészkelő fecskéket múlt héten délre zavarták a nagypofájú őszi kányák. A feketerigók isten-tudja merre járnak, mert most egyet sem látni. A sötétítőfüggönyök árnya mögött, kintről még csak éppen szürké-be fordul a reggel. Lelépek az ágyról. Az egyik lábam csusszan, a má-sik meg követi. Természetesen majd’ hanyatt esem az éjszaka bolyon-gásaim közben szétrúgott papucsaimban. Négy lépés az ajtó, még három a konyha. A villanykapcsolót másodjára találom meg. Hu-nyorogva konstatálom belsőm sötétségének lassú elmúlását. A kony-ha fénybe borul. Egy mozdulat a rádió felé. Trallala… tatatatam… Hangfoszlányok. Életfoszlányok. Zagyván. Csak úgy. Elmém még ho-mályos, de reflexszerűen megtalálom a kávésdobozt a szekrényben. A hirtelen megengedett csapvíz a mosogató aljáról, miért is ne, mint mindig, a képembe vág. Most már ébren vagyok. A lágy, búgó, morgó hangot adó kávéfőző is igyekszik barátommá válni. Fekete gyémánt-ként, cseppről cseppre telik az ibrik, s én függőként élvezem a reggel elengedhetetlen ízeit és illatait. Egy korty – és jönnek múltam víziói. Emlékezem. Bűneimre. Gyar-lóságomra. A néhány évvel ezelőtti reggelekre. Isten bocsássa meg, nagy bagós voltam. Sajna’ nem lehetett elrettenteni a füstös gyilok-tól. De valamiért, az időm s korom előrehaladtával, valaki, ott fönt-ről, csak az első korty kávé után engedte meg az első slukk kábulatát. Számban az éjszaka keserű ízét felváltotta az amerikai ültetvények pampatáncos, Afrika tam–tam dobos hangulata, s izegve–mozogva, már–már rituálészerűen gyújtottam meg Irinyi találmányát, s érin-tettem a számban remegő első staubhoz. Snitt. Szürrealista kép. Pil-lanatok alatt füst árasztotta el a konyhát, s én jótékonynak látszó ködében, élvezkedni kezdtem. Az első köhögőroham a második slukk után menetrendszerűen mindig megérkezett. Fújtattam, mint az egy-kori négyhuszonnégyes. Mire a második bagóra gyújtottam, már elég kellemes volt a fuldoklásom. Tudom, ne mond te is, kedves barátom, abba kellett volna hagynom, de akkor mi lett volna a közel hatvan éve nyúzott reggeleimmel… Rigolyáimmal. Úgy fertály óra alatt kitisztult belőlem az éjszaka rossza és jója. Már megbocsátottam a vekkernek is. Kávém, no meg a reggeli hi-deg víz hatására elmém rendezni kezdi a napi teendőket. Egy lépés előre, kettő jobbra. Ezt is kell tennem, meg majd azt is. Ki kellene szellőztetnem először a füstöt a lakásból. Meg most, így néhány év után, az életben s koromban botladozva setén és sután – a tudatom-ból s a megkorcsosult illúzióimból. De mit is tehetnék. Megmarad-tam álmodozó idealistának. S az egykor szürrealista film már-már futurisztikus képvágásaival tovább pereg. Még pereg. Fekete-fehér-ben. Mintha színvak lennék. Az árnyalatokat is csak belülről látom. Van Goghi sárgák. Csontvárys bibliahangulatban. Szinyei Merse Pál majálispaletta-árnyalatában. Elhúznám, de a dohos illatot árasztó Munkácsys-háttértónusú sötétítő majdnem a kezemben marad. Et-től megdermed „siralomház-arcom”. A pillanat töredéktanulsága a megharcolt és kimondott Laczó betyár NEM igazsága a hamis és élet-telenarcú igazságtalanság ellen. Lázad a tudat. Nyílik az értelem. Nyílik az ablak, a hirtelen beáramló friss reggel hátán úszó, pusz-pángillatú, a hajnali harmat súlyától elnehezült ökörnyál simogatá-sa félig csukott szemeimet is kinyitja. Kintről tejszerű köd köszön be szobámba. Bőröm, s pizsamám egy pillanat alatt nyirkossá válik. A másodperc töredéke alatt magamra kapom zöld köntösömet. Mert a hajnal első ölelésének már érzem hidegét és melegét, kezdem be-látni: itt van az Ősz! Egy pillanatra, a falinaptárra téved vaksi sze-mem. Nem látom a betűket, csak a sziluettjüket. Ókulám az aszta-lon vár a sorára, s meg is teszi, mit meg kell tennie. A naptár is jó barát a tetthez, s mi hárman, együtt döbbenünk rá Szent Mihály napjának valóságára. Igen, itt van az Ősz. Én öregszem, az évek is múlnak. Fogynak, és közben szaporodnak életünk szereplői. Kinek - kinek fogyóban, kinek kerekedőben évei, egyes testrészei. Nem kell nagy feneket keríteni az egésznek. A kiűzetés miatt és után a kér-dezés joga odaát van. A természet apokalipszis sorsa. Kikelet. Virág-zás. Trilla. Kárr… kárr. Lombhullás. Fecske-exit. Köd. Hajnali sötét-ség. Hajnali áhitat. Jönnek-mennek az évszakok. Az Ősz is tejködös ruhájában - in-kognitóban érkezett. Hatására az ablakot bezárom, s kezem reflex-szerűen a gázkonvektor felé mozdul. Beleborzongtam a lakásom meglátogató ökörnyálas ködszörny simogatásába. Jól esne egy kis langymeleg. Kattintom a szikrát, nyitom a csapot, s a lakásban szét-árad a boldogság gáz-mámor. Őszinte. Csillogó szemű. Fecskék ná-sza. Teljesség. Simogat. Megsimogatja a konyhai fikusz leveleit is… Riersch Zoltán Ősz – kékjét vesztett szemek tükrébenUram! Ne tovább! Te tudod Uram, mi mindent akartam! Lehelj belém akaratod erejéből, hogy fölül tudjak emelkedni önmagam gyöngeségén, ajándékozz meg a tevékeny akaraterő kegyelmével! Egyszerűen. Hogy tudjak akarni. Micsoda nagyszerű dolog lenne önmagamat legyőzni, önmagam fölött uralkodni az életem teljességében – őszi könnyek nélkül…
Elvégezték az időszakos karban-tartást a Csónakázó-tavi kilátón. Emiatt egy napig zárva volt a torony, de már újra nyitva áll a láto-gatók előtt. A Zalaerdő Zrt. közle-ményéből kiderül, az előírásoknak megfelelően rendszeresen ellen-őrzik és karbantartják a szerkeze-tet, amely változatlanul biztonsá-gos, és szolgálja a kirándulókat, kikapcsolódást keresőket. 2019. 10. 18. | 11nálunka tornyotÁtvizsgáltákKanizsaIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.2019. október 24-én, csütörtökön 17 órától nyílik a Zala György-emlékév alkalmából rendezett vándorkiállítás a HSMK-ban.Köszöntőt mond: Kovácsné Mikola Mária igazgató.Megnyitja: Vida Törnar Judit,a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke.Közreműködik: a Mozaik Társulat.Megtekinthető: november 7-ig, az intézmény nyitvatartási idejében.A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete2019. október 25-én 15 óra 30 perckor tartjaa soron következő összejövetelét a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében.Előadást tart dr. Némethné dr. Ignácz Andreagyógyszerész. Az előadás címe: Cukorbetegséggel kapcsolatosgyógyszerek és kiegészítő kezelések. MindeDEn érDEklődőt szeretettel várunk!Fotó: Gergely SzilárdZALA GYÖRGY-emlékévA cukorbetegségről…
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt„Nem esünk még egyszerugyanabba a hibába,mint tettük hajdanába,elvették, ami a miénk,és itt maradtunkegy leigázott országban.”(Ember István: Hazám, féltelek)Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevébentisztelettel meghívj uk Önt és kedves családját2019. október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc63. évfordulója alkalmából tartandó ünn epi rendezvényekre. Balogh László Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereÜNNEPI PRO GRAMdeák TÉR 8.30 A Nagykanizsai Fúvószenekar ünnepi térzenéje Vezényel: Tatár Csaba karnagy8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás Közreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Vitézek Történelmi Rendje Nagykanizsai Hadnagysága, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala Megyei Szervezete56-OS EMlékkert9.00 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékművénél, majd további koszorúk önkéntes elhelyezése a kopjafánál, valamint Orbán Nándor szobránál és emléktáblájánálMedgyaszay ház10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából Emlékbeszédet mond: Balogh László polgármester „Corvin-köziek” – a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda diákjainak emlékműsora Az emlékműsort szerkesztette és rendezte: Mihály Péter drámatanárkossuth TÉR 18.00 Fáklyás emlékező séta Útvonal: Kórházkápolna, 56-os emlékkert, Erzsébet tér, Deák tér Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat 2019. október 22-én (kedd) 16 óráig szíveskedjenek jelezni a Kanizsai Kulturális Központ elérhetőségein: 93/311-468; e-mail: hsmk.nk@kanizsaikultura.hu(Az a szervezet, amely nem jelenti be előre koszorúzási szándékát, a koszorúzási ünnepség végén helyezheti el a kegyelet virágait.)
2019. 10. 18. | 13történelemMajd Kovács Gergely posztulá-tor így folytatja az Isten embere című könyvében: A négy nap alatt bíborosi ruháját végig egy magyar nemzetiszínű zászlószalag díszí-tette. Személyisége, életpéldája a sok évszázados történelmi múlt-tal rendelkező magyar szabadság-vágynak és ennek a gyönyörű, fia-talos októberi megmozdulásnak a jelképe lett. Négy szabad nap adatott neki október 31-től november 4. vasár-nap hajnaláig. Mindszenty atya száműzetésében írt levelében 1956-ra is kitér, részlet: „Miután a benyomások, ha nem is halványultak, de tisztulva csen-desedtek bennünk, tárgyilago-sabban tudunk visszapillantani kanadai és amerikai látogatásom ünnepnapjaira. Nem személyi érdek, hanem a közös ügy hozott bennünket össze: a teendő közös ügy és nem úgynevezett elveszett ügyek fölötti bánkódás, siránko-zás.Az Egyház mai mély válsága ne ijesszen meg bennünket! Túlságo-san és sokáig ráhagyatkoztunk az ősi múltra épült, a családi és nem-zeti folytonosságba beágyazott keresztény hitre. E beágyazottság azonban csak támasz lehetett, de nem volt sem maga a hit, sem annak záloga. Minden egyénnek, minden nép minden egyes nem-zedékének újra és újra meg kell küzdenie a hitéért úgy, mint Jákobnak az Isten angyalával. Nem szabad eleresztenie az alkal-mat, a lehetőségeket, még halálos fáradtság miatt se, mindaddig, míg Isten meg nem áld bennün-ket.Ez az Isten akarata. Isten fiatal. Övé a jövő. Ő nemcsak a múlt, a hagyományok tudója, a valamiko-ri nagyságok tudója vagy félté-keny vigyázója, hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak az előhívó-ja egyénekben és népekben, akik nem adják föl magukat. Ezért nincs helye a csüggedésnek. A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten azonban az egyé-nek és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rej-tette el: nekünk kell nekilátnunk, hogy azt előhozzuk.Százados, tragikus és hősies küzdelmekben hazát vesztettünk: majdnem csak talpalatnyi földünk maradt. Okait tudjuk. Többszáza-dos törökdúlás ment át rajtunk és a nemzet testén hordta súlyos következményeit: az elernyedtsé-get, a betelepüléseket. 1849-ben saját dinasztiánk tiport el bennün-ket orosz csizmával. A végzetes Trianont követte a még végzete-sebb kiszolgálta-tásunk Jaltában és 1956-ban a nemzetgyilkos kommunista rendszernek.Ebbe a minket perzselő tűzvész-be persze mi magunk is beledob-tuk száraz és mindig újra meg-gyújtott gerendáinkat: hitetlensé-günket Istennel, szószegésünket és árulásainkat egymással szem-ben, káromkodásunkat, közéleti könnyelműségünket és legutóbb azt, hogy népünk kényelemszere-tetből segédkezet nyújtott a magyarság termésének alattomos lekaszabolásához. 1956 és 1971 között pártsegédlettel hárommil-lió és százötvenezer magyart gyil-koltak le anyaméhben. Ez a cson-kaország lakosságának egyhar-mada. És ki tudja, egyedül a jó Isten, talán még el sem értünk a vészkijárathoz.Mégis, mielőtt szemeim meg-törnének, nem ember, nem pusz-ta érzelem, hanem Isten és őseink mondatják velem és ezt szeret-ném minden magyar párnája alá tenni, legyen bárhol széles e vilá-gon, hogy ne legyen nyugta az ösztökétől halála órájáig: a meg-maradt kevésből újra kell építe-nünk a hazát! Ez a dolgunk ezen a világon! Ettől megszabadulni nem tudunk, csak elbújni előle.Ez a végrendeletem azoknak, akikkel találkoztam, akik hallottak rólam, vagy akik elkerültek. Tegyé-tek félre a versengést, a mértékte-len személyi nagyravágyást, a ki-ha-én-nem magatartást! Nem nézve se jobbra, se balra, minden-ki ott tegye meg a magáét, ahova az élet állította. Teremtsünk keresztény hitre épülő egyházi közösséget! Legyen a családban gyermek Isten akarata szerint! Ez áldás és jövő, bármit mond a világ. A gyermek kapjon a családban, a hétvégi iskolában, ha mindenna-pira sehogy sincs lehetőség, krisz-tusi hitet magyar nyelven, magyar öntudatot! Fiatalságunk lelkében tegyük izzóvá a magyar Ígéret-földjének megszerzését! Mindezt gyűlölet és ellenséges érzés nél-kül, csak munkával, hitben és áldo-zatban.Tanuljuk meg és használjuk ide-gen népek gazdag tapasztalatát és fordítsuk ezt a nagy célra! Csak az a lelkesedés helyénvaló, ame-lyet a munka nehézsége, a szenve-dés hosszantartósága mindig újraéleszt: amelyet kiolt, az ártal-mas és megront bennünket.”PAPP János összeállításaMagyarország bíboros herceg-prímása nem törekedett ugyan rá, de 1956-ban „zászlósúr” lett, a szónak nem a régimódi értelmében, hanem egy lendületesen új történelmi helyzet adta keretek között: a magyar szabadság kibontott magyar zászlajával, ha nem is a kezében, de a gomblyukában.Fotó: mindszentyalapitvany.hua csüggedésnek”„Nincs helye
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőok-tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egysé-ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020-as tanév első félévéről.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző három havi átlagbérről munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási cso-portjától.)A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról,illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szólódokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-igazolásÁlláskeresési ellátás folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságotaz egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16, SZ: 8-12, 13-16.30, P: 8-12) További információ: 20/849-2442A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagyfelsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes ide-jű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi, kérelem benyújtását megelőző három havi átlagbérről munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítványmásolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szólódokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmácsigénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény- igazolásÁlláskeresési ellátás folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egyfőre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16, SZ: 8-12, 13-16.30, P: 8-12) További információ: 20/849-2442A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
2019. 10. 18. | 15kitekintőSzlovén és osztrák katasztrófa- védelmi vezetőkkel is tárgyalt nem-régiben Strázsai Zoltán, a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, aki vendégként Magyarországot képvisel-te egy rangos lipai versenyen.Mint Strázsai Zoltán elmondta, a zalai szerve-zetnek kiterjedt külföldi kapcsolatai vannak, a szlo-vénekkel például 2012-ben újították meg a part-neri viszonyt. A szomszé-dos, alig kétmilliós ország-ban nagy becsben tartják ezt a területet, amit jelez, hogy 150 ezer önkéntes egyesületi tag van, s még a miniszterelnök is önkéntes tűzoltó – bár persze mos-tanság nyilván nem vonul káresetekhez… Odaát, bármelyik pillanatban, 50 ezer tűzoltó mozgósítható, s aki egyszer beöltözött, haláláig ehhez a közösség-hez tartozik, így akadnak 90 feletti veteránok is. A lipai versenyt a Nem-zetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) szabályrendszere szerint rendezték, a leg-idősebb résztvevő 80 felett járt, a legfiatalabb 19 éves volt. Az erőpróbán hat pályát alakítottak ki, s a feladatok között akadt pél-dául staféta váltófutás több akadállyal, szerelni is kellett, méghozzá rendkí-vül pontosan és fegyelme-zetten, mert az időn kívül számított a precíz végre-hajtás is, a büntetőpontok miatt ugyanis az elsőkből simán lehettek utolsók. – Sok olyan apró dologra sikerült felfigyelnem, ami-ket itthon átadva, haszno-síthatnak a versenyzőink, a Kanizsa környéki, egyéb-ként sikeres egyesületek is – fogalmazott az elnök. – És persze nemcsak ők, hanem mindazok, akik ugyan nem versenyeznek, de a mindennapokban helytállnak, és önkéntes-ként óvják településük lakóit, értékeit. Érdemes a szlovénektől a Lipán is megtapasztalt rendkívüli fegyelmet megtanulni. A viadalon szükséges pon-tos végrehajtás olyan rendre nevel, ami majdan bevetésnél, éles helyzet-ben nagyon jól jön, rutint biztosít, és ezzel növeli a hatékonyságot, eredmé-nyességet. Ez pedig akár életeket, vagyontárgyakat is menthet. A tanulási vágy, persze, kölcsönös. A szlovéneket Strázsai Zoltán meghívta korábban a Zala megyei tűzoltó versenyre, ahol számukra a vizes szerelés és a kismotorfecskendő-szerelés volt az újdonság. A CTIF szabályrendsze-réhez képest a szlovének is szolgáltak nóvummal, mesélte a zalai szövetség elnöke. Most például akadt olyan plusz versenyfel-adat, amelyben a 7 fős csa-patok tagjai külön-külön, de egymással párhuzamo-san oldották meg a rájuk váró kihívásokat, s az utol-sónak beérkező eredmé-nye jelentette a csapat-időt, illetve –pontokat. Vol-tak öltözési, oltási, szerelé-si feladatok – s nem kizárt, hogy hasonlóval a hazai versenyeken is találkozhat-nak majd az önkéntes tűz-oltók.PÉTER ÁrpádKatonás fegyelem jellemzi a szlovén tűzoltókat is Tűzoltó-diplomácia: tanulnak egymástólmagyarok s szlovének Voltak, akik csak nézték a versenyt, s úgy tanultakStrázsai Zoltán (balról a második) szlovén és osztrák katasztrófavédelmi vezetők és politikusok társaságában
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán sertés oldalas 1400-1600 Ft/kgburgonya 200-250 Ft/kgárvácska 150 Ft/tőkarfiol 480-680 Ft/kghársméz 1900-2000 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyelet2019. október 19.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13520:00-08:002019. október 20.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60719:00-06:002019. október 21.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. október 22.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-08:002019. október 23.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62008:00-06:002019 október 24.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. október 25.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-07:00www.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huHa tudni akarja…!
2019. 10. 18. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 21.1833. október 21-én született Alfred Nobel svéd vegyész, feltaláló, a róla elnevezett díj megalapítója1878. október 21-én született Krúdy Gyula1969. október 21-én halt meg Jack Kerouac. Ő írta: „...úton lenni boldogság, megérkez-ni: halál...” Október 22.1811. október 22-én született Liszt Ferenc. Hitvallása: „Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathas-son rám”1882. október 22-én halt meg Arany János1986. október 22-én halt meg Szent-Györ-gyi Albert Nobel-díjas orvos, biokémikus, a magyar, a szovjet és az amerikai tudomá-nyos akadémia tagja. Idehaza 1945–1947 között nemzetgyűlési képviselő volt2006. október 22-én halt meg Mancs, a mentőkutya. Emlékére egy bronzból készült kutya-szobrot állítottak MiskolconOktóber 23.1862. október 23-án halt meg Teleki Blanka, a magyar nőnevelés egyik úttörője, akit a szabadságharc leverése utáni tevékenysé-géért letartóztattak1894. október 23-én nyílt meg a New York kávéház. A pesti szóbeszéd szerint a Duná-ba dobták a kulcsait, hogy az éjjel-nappal nyitva legyen1922. október 23-án született Bálint Ágnes József Attila-díjas író, szerkesztő, drama-turg. Legnépszerűbb munkái: Mazsola, Fut-rinka utca, Frakk, Szeleburdi család, Elvará-zsolt egérkisasszony1970. október 23-án átlépték az 1000 km/h-s sebességet. A jármű 22 másodperc alatt gyorsult fel a szárazföldi rekordsebességreAz előELŐző HETI rEJTVéNY MEGFEJTéSE: Az az igazán boldog ember, aki hétfőn is pénteki hangulatban van.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésP Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 20. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 20. számában, 2019 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2019. október 24. (csütörtök) 16.00 óráigEz úton tájékoztatjuk Önök et, hogy Nagykanizsa MJV Önk ormányza ta a köz temetőkről és a temetkezés rendjéről sz óló 16/2018. (VI. 29.) rendelete alap ján a min densz enteki időszak ban (november 1-től november 3-ig) a TripammIPAMMer utcai köz temetőbe a gépk ocSIVAL VALó beha jtás til os, még mozgásk orlá tozott ká rtYÁVAL sem megengedett.Október 29-től október 31-ig (kedd - csütörtök) és november 4-én (hétfő) csak mozgáskorlátozott kártyával, 7.00 órától 12.00 óráig lehet személygépkocsival a temetőbe behajtani. Temet ő nyITVATARTÁsi ideje :November 1. péntek: 6.00 - 22.00 óráigNovember 2. szombat 6.00 - 22.00 óráigNovember 3-tól (vasárnaptól): 7.00 - 18.00 óráig Ügyelet a Temet őgon dnok ságon :November 1. péntek: 8.00 - 16.00 óráigNovember 2. szombat: zárvaNovember 3. vasárnap: zárvaVIA KanizsaTemetőlátogatók!Tisztelt
Szent Péter-bazilika, VatikánA Szent Péter-bazilika a Kr. u. 326-ban felszentelt bazilikának a maradványa-in áll, amit Péter apostol sírja fölé emeltek. 1506-ban kezdték építeni, majd a reneszánsz virágkorának művészei, Raffaello, Michelangelo, Bernini ala-kították tovább. A keresz-ténység legfontosabb templomának belseje oltá-rok, mozaikok, szobrok sokaságának tárháza. A délután besütő napfény csodálatos látványt tár elénk, ahogy bevilágítja a bronz és az arany főoltárt. Lélegzetelállítóan hatal-mas, 119 méter magasságú kupolája Michelangelo műve. Belső hosszúsága 211,5 méter, magassága 132,5 méter, alapterülete körülbelül 15 160 m², ezzel a Szent Péter-bazilika a világ egyik legnagyobb belső terével rendelkező építménye.Boldog Vazul-székes-egyház, MoszkvaMoszkva egyik legszebb és a világ talán legszíne-sebb temploma a Boldog Vazul-székesegyház, avagy a Vaszilij Blazsennij, melyet Rettegett Iván cár építtetett a Vörös tér déli oldalán. Az óorosz építő-művészet kiemelkedő alkotása, és az ország legis-mertebb remekműve 57 méter magas, kilenc, különböző méretű gyö-nyörű hagymakupolája van. Nyolc kisebb temp-lom veszi körül, melyeket az általuk jelképezett győztes csaták napjának védőszentjeiről neveztek el. Az egymáshoz tapadó, belül egymás között sza-badon átjárható templo-mok mindegyike önálló, egyedi formájú és színezé-sű hagymakupolával van fedve.Sagrada Familia, BarcelonaA katalán főváros szívé-ben, Barcelonában épült az emblematikus Sagrada Familia, Antoni Gaudí lenyűgöző temploma, mely máig befejezetlen maradt. A Szent Család tiszteletére emelték, az építkezés pedig 1884-ben kezdődött el. Olyan szer-ves egységet alkot az őt körülvevő környezettel, mintha egyenesen a föld-ből nőtt volna ki. Gaudí a Krisztusi életutat akarta szimbolizálni, a keleti kapu a születés jelképe, a nyuga-ti a halálé, a déli a feltáma-dásé, és az újbóli eljövete-lé. 12 tornya az apostolok-ra utal, míg a szentély fölötti torony Szűz Máriát, a legmagasabb (170 méte-res) Krisztust szimbolizálja.Hagia Szophia, IsztambMBulValaha keresztény bazili-ka volt, aztán mecset, ma már múzeumként funkcio-nál a bizánci építésű orto-dox Hagia Szophia nagy-templom. Neve „isteni, szent bölcsességet” jelent, ami jellemzően Krisztusra való utalás a korai közép-korban. Hatalmas kupolája igazi építészeti műremek, 31 méter átmérőjű, a csú-csa pedig 62 méteres magasságban található a földtől. 77x79 méter alap-területű, belül arany, kék és vörös díszítést kapott, a kis ablakain beszűrődő fény egészen különleges, men�-nyei hangulatot varázsol az épület belsejébe. A templom egyik érdekessé-ge az „izzadó oszlop”. A kőzet ugyanis az alatta elterülő víztározóból folyamatosan nedvessé-get szív fel, amely az osz-lop oldalán kicsapódik. A babona úgy tartja, hogy aki az oszlopot megérinti, annak kívánsága teljesül, ezért bronzzal fedett olda-lán már kisebb lyuk kelet-kezett a másfél évezred során itt megérintett terü-leten.Pecserszka Lavra, KijevA kijevi ortodox Barlang-kolostor a Dnyeper partján az ortodox egyház egyik fontos központja volt a Kijevi Rusz idején, manap-ság pedig az ukrán orto-dox egyház fejének a szék-helye, és egy igazi időuta-zás az ide látogatóknak. A szerzetesek itt a barlan-gokban imádkoztak, éltek és temetkeztek. A barlan-gok hideg és nedves klí-mája lehetővé tette a tes-teknek természetes mumi-fikálódását. Ez a jelenség tovább növelte a kolostor hírnevét. Ukrajna 7 csodá-jának egyike és a világ-örökségi listán is helyet kapott.Santa Maria del Fiore dóm, FirenzeAz akkori világ legna-gyobb katolikus templo-mának szánták az 1296-ban elkezdett firenzei dómot, de végül is a ter-vekhez képest kisebbre épült. A gótikus stílusú templom kupolája 43 méter átmérőjű, az egész dóm pedig 85 méter magas, 169 méter hosszú, színes márvánnyal borí-tott. A dómhoz két külön-álló épület csatlakozik szervesen. Az egyik a harangtorony, amely itáliai szokás szerint különálló épület, a másik a dóm korábbi építőcsarnoka, ahol napjainkban múzeum foglal helyet. A firenzei katedrális tetejéről csodás kilátás tárul elénk a leg-szebb toszkán városra, de készüljünk fel, hogy 463 lépcsőfokot kell megmász-nunk érte.Szent iStván Bazilika, BudapestA neoreneszánsz temp-lom Magyarország egyik legjelentősebb egyházi, és 96 méteres magasságával az ország legmagasabb épülete. Névadója állam-alapító Szent István király, a Szent Jobbot is itt őrzik ereklyeként. Az ország leg-nagyobb harangja a déli jobb toronyban található, 9250 kg, augusztus 20-án, szilveszter éjfélkor, fő ünnepekkor kondul meg. Ha szeretnénk élvezni a gyönyörű panorámát, ami a templom tetejéről tárul elénk, liftezzünk, vagy sétáljunk fel a Panoráma körkilátóba. Nagyjából 8000 ember befogadására képes, belső tere monu-mentális, pazar kialakítású, freskókkal, stukkókkal és márvánnyal gazdagon díszített.(Forrás: termálfürdő.hu) 2019. 10. 18. | 19magazinA Santa Maria del Fiore dómtemplomaiA legnagyobbat a Vatikánban, a legszínesebbet Moszkvában, a legmagasabbat Barcelonában, a legtitokzatosabbat Isztambulban, a legdíszesebbet Kijevben találjuk, de egy magyar templom is felkerült a listára.Európa legszebb
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora október 19-25.Október 19., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:45 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerek-műsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 18:40 Csodavilág természet 1-2. rész (ismeretterjesztő film), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 19:50 Gogo & George (dokumentumfilm), 20:30 Majd-nem eltoltam (kisjátékfilm), 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Október 20., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Csodavilág természet 1-2. rész (ismeretterjesztő film), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Gogo & George (dokumentumfilm), 02:30 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Csodavilág természet 1-2. rész (ismeret-terjesztő film), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:20 Gogo & George (dokumentumfilm), 09:00 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 09:30 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti váloga-tás, 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápol-nában, 19:10 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (dokumentumfilm), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Johnny K. Palmer, 20:20 Amazónia papagájai (ismeretterjesztő film), 20:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:00 Lapozó. Október 21., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (dokumentumfilm), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Johnny K. Palmer, 02:20 Amazónia papagájai (ismeretterjesztő film), 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:40 Zarándoklat Zala és Somogy megye hatá-rán (dokumentumfilm), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Johnny K. Palmer, 08:50 Amazónia papagájai (ismeretterjesztő film), 09:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:30 Lapozó, 12:00 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (doku-mentumfilm), 12:30 Sztárportré: Johnny K. Palmer, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Csurgói KK – Tatabánya NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.Október 22., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szer-tár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Csurgói KK – Tatabánya NB I-es férfi kézilabda-mérkő-zés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Csurgói KK – Tatabánya NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Csurgói KK – Tatabá-nya NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális maga-zin), 20:05 A Monarchia hajóroncsai: A Szent István történet (ismeretterjesztő filmsorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Október 23., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 A Monarchia hajóroncsai: A Szent István történet (isme-retterjesztő filmsorozat), 02:15 Székely konyha, 02:45 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 A Monarchia hajóroncsai: A Szent István történet (isme-retterjesztő filmsorozat), 08:45 Székely konyha, 09:15 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális maga-zin), 12:55 A Monarchia hajóroncsai: A Szent István történet (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:15 Az 1956-os forradalom és sza-badságharc 63. évfordulója alkalmából szervezett városi meg-emlékezés, 19:00 Kanizsa Cafe (talk show), 19:30 Élet-módi, 20:00 K’arc (kulturális magazin), 20:30 Látogató, 21:00 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkal-mából szervezett városi megemlékezés, 21:45 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó. Október 24., csütörtök00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:15 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából szervezett városi megemlékezés, 01:00 Kanizsa Cafe (talk show), 01:30 Élet-módi, 02:00 K’arc (kulturális magazin), 02:30 Látogató, 03:00 Az 1956-os forra-dalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából szerve-zett városi megemlékezés, 03:45 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 06:45 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkal-mából szervezett városi megemlékezés, 07:30 Kanizsa Cafe (talk show), 08:00 Élet-módi, 08:30 K’arc (kulturális magazin), 09:00 Látogató, 09:30 Az 1956-os forradalom és szabadság-harc 63. évfordulója alkalmából szervezett városi megemléke-zés, 10:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:30 Élet-módi, 13:00 K’arc (kulturális magazin), 13:30 Látogató, 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Dobrádi Ákos, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 25., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Sztárportré: Dobrádi Ákos, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Sztárportré: Dobrádi Ákos, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Sztárportré: Dobrádi Ákos, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 10. 18. | 21SportHátrányból fordít-va nyert az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese a baj-nokság 10. fordu-lójában hazai kör-nyezetben a VLS Veszprém legény-sége ellen. Vasár-nap 14 órától nem kisebb feladat következik az FCN számára, mint a tabella élén álló Érd legénysége – idegenben.FC Nagykanizsa (4.) – VLS Veszprém (10.) 2-1 (0-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 10. forduló. Nagykanizsa, 250 néző. Vezette: Rózsavölgyi (Sinkovicz, Kiss B.). G.: Béli M. (50.), Vittman (55.), illet-ve Csordás (38.).Nagykanizsa: Horváth M. - Horváth B., Szabó B. (Bagó B., 68.), Gerencsér A. - Lőrincz (Kovács Gy., 41.), Béli M., Szegleti, Major, Ekker – Hampuk (Herzsenyák, 51.), Vittman. Vezetőedző: Barna László.A Nagykanizsa helyze-tekkel kezdte a mérkőzést azzal a Veszprémmel szem-ben, amelyet bő három hete a Magyar Kupából sikerült kiejtenie. A pontrú-gásoknál Béli Milán volt igencsak aktív abban a hazai gárdában, amely pró-bálta akaratát határozottan ellenfelére erőltetni. Idővel az iram azért alábbhagyott, és az első félidő hajrájához közeledve a ritka veszprémi próbálkozások egyike utat talált Horváth Márton kapujába, miután a hálóőr-ről kipattanó labdát Csor-dás Máté továbbította a hálóba. A hazaiaknak valamivel több mint egy félideje volt arra, hogy fordítsanak, és a második negyvenöt percet Hampuk Ádám oldalhálós lövésével kezdték. Az 50. percben már kanizsai gól-nak tapsolhatott a publi-kum: Béli Milán ballal csa-vart egy jobb oldali szabad-rúgást a kapuba. S ezzel még nem volt vége, hiszen öt perccel később Vittman Ádám jobbról, az ötös sar-káról fordulásból ballal volt eredményes. Előnye tuda-tában az FCN talán már nyugodtabban is játszha-tott (sajnos Szabó Bálint később megsérült), és végül behúzta úgy a talál-kozót, hogy az idényben először sikerült hátrányból fordítania.– Az első félidőben kissé egyoldalasak voltunk, jobb oldalunk kevésbé volt haté-kony. A kapott gólig úgy érzem, a vendégeknek nem is volt kaput eltaláló lövésük – kezdte értékelé-sét Barna László, az FCN vezetőedzője. – A második játékrészben váltottunk a játékunkban, és sikerült fordítanunk, amivel meg-nyertük a találkozót. Ebben a mérkőzésben most ennyi volt, s egyben azt is mond-hatom, hogy csapatszinten nagyon értékes a sikerünk.Vasárnap 14 órától Vitt-man Ádámék az NB III Nyu-gati csoportjának élén álló Érdi VSE-vel mérkőznek Érden. P. L.Horváth Ádám, a Kanizsa Motocross SE 65 ccm-es kategóriában induló fiatal versenyzője tovább folytatta sikeres menetelését. A korábbi Magyar Kupa-sorozatban aratott győzel-me után a magyar nyílt junior motokrossz bajnokság 5. fordulójában Kalocsa-Foktőn versenyzett Ádám a tel-jes magyar utánpótlás versenyzői gárdát felvonultató mezőnyben. Az első futamában 35 másodperces előnnyel intet-ték le a második helyezett előtt. A második start után a kanizsai versenyző szoros, nagy csatát vívott az első helyért, amelyet végül megszerzett. Ezzel az összetett-ben is első lett, gyűjtött újabb 50 pontot az eddigiek-hez, így a bajnokság utolsó – októberi ajkai – versenye előtt már húsz pont az előnye, így kézzel fogható közelségbe került a magyar bajnoki cím.P. L.Horváth Ádám ismét a dobogó legfelső fokára léphetettKüszöbön a bajnoki címBéli Milán (jobbról) szabadrúgásból egyenlített a VLS Veszprém együttese ellen (Fotó: Gergely Szilárd)listavezetőnélVasárnap a
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTTungsram SE Nagy-kanizsa (9.)–Bajnok DSE NenEmesvámos (5.) 23-21 (12-9)NB II Dél-nyugati csoport női kézilabda-mérkőzés, 4. forduló. Nagykanizsa, 60 néző. Vezette: Rozina, Ujvári.Tungsram: Csiszár – Kovács B. 3, Csivre V., Zvo-lenszky 12/3, Szmodics D. 2, Janzsó 2, Szmodics V. 4. Csere: Heman N., Lein, Raczkó. Edző: Tóth László.Az elmúlt fordulóban Bogláron elszenvedett nagy különbségű vereség után kellett lelkileg és men-tálisan talpra állítani a Tungsram SE női NB II-es kézilabda együttesét. Ráa-dásul a Nemesvámos jócs-kán a kanizsaiak előtt tanyázott a tabellán, így nem tűnt a hazaiak számá-ra egyszerű feladatnak a bajnokság 4. fordulójának meccse. Ehhez képest 7-0-lal raj-toltak a vendéglátók, és utá-na ugyan a Bajnok DSE is produkált jobb sorozatot, a hazaiak dicséretesen védték előnyüket. A második félidő-ben a Nemesvámos 17-17-nél érte utol a dél-zalaiakat, ők azonban újítani tudtak, és szerfölött értékes két pontot könyveltek el győzel-mükkel, egyben beindítva a Tungsram pontgyártását is a bajnokságban. A nagykani-zsaiak vasárnap Siófokra látogatnak.Tungsram SE Nagy-kanizsa (1.) – mk Peli-kán-Siklós KC (7.) 36-22 (20-9)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 5. forduló. Nagykanizsa, 70 néző. Vezette: Fábián B., Vandróczki.Tungsram: Balogh Á. - Balogh P. 4, Vadász 4, Kovacsics 9/3, Hári 5, Kiss G. 4, Kisgéczi 1. Csere: Nagyvizeli, Gelencsér A. (kapusok), Koma 2, Virág 2. Miháldinecz 1. Horváth B. 1, Jónás 3. Játékos-edző: Csalló Ádám.A nők találkozója után néhány órával következett a férfi NB II-es szekció, és a négy győzelemmel rajtoló kanizsaiak 2-2 után vették kezükbe a mérkőzés irányí-tását, igaz, a baranyaiak ekkor még nem szakadtak le végleg a házigazdáktól. A dél-zalaiak 8-6 után kap-csoltak másik fokozatba, és az első félidő zárásáig két-szer is tudtak egy-egy 5-0-s szériát produkálni. A több mint tízgólos előny a második harminc perc elején csak tovább nőtt, a hazai támadásokra alig volt ellenszere a siklósi-aknak, akik végül tizennégy gólos vereséget voltak kénytelenek elkönyvelni. Ennél persze lényegesebb, hogy a Tungi szezonbeli ötödik meccsét is megnyer-te, s összességében úgy vezet a második Baja előtt, hogy két ponttal jár előtte. Vasárnap nem akármi-lyen rangadó következik, hiszen a Csalló Ádám vezet-te legénység éppen a Duna-parti városba látogat. P. L.Zvolenszky Nóra (6), a Tungsram SE női kézilabda együttesének erőssége a Nemesvámos ellen is remekelt(Fotó: Gergely Szilárd)kettős győzelemKettős meccs,Az FC Nagykanizsa 40 utánpótlás játékosa vehetett részt felnőtt kísérőivel a múlt vasárna-pi Magyarország-Azerbajdzsán labdarúgó Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésen, amelyen a zárt kapus rendezés miatt csak 14 éven aluli gyerekek szurkolhattak a stadionban.– Amikor kiderült, hogy zárt kapuk mögött rendezik a mec�-cset, és lehetőség nyílik gyerekek-kel feltölteni a stadiont, amit az UEFA szabályoz egyébként, akkor klubunk jelezte a szövetségben részvételi szándékát – árulta el a történések hátterét Bene Gábor, az FCN utánpótlásának szakmai igazgatója. – Utólag derült ki, hogy dupla ennyi jelentkezőnk is lett volna, de már nem volt lehető-ség több jegy igénylésére. Azért, hogy végül elmehettünk és a srá-cok győzelmet szurkolhattak ki, köszönettel tartozunk klubunk vezetőségének, utánpótlás edző-inknek, no meg a szülőknek is.A srácoknak is nagy élmény voltA kanizsai ifjak is kiszurkolták, hogy a magyar labdarúgó válogatottnak még novemberben is téttel bíró meccset kelljen vívnia az Eb-selejtezőnMegszerezte első győzelmét, egyben pontjait a női NB II-es kézilabda bajnokságban a Tungsram SE együtte-se. Tóth László tanítványai a Nemes-vámost győzték le, míg a kanizsai férfiak már öt meccsükből öt győzelemnél tartanak. Legutóbb mindkét csapat itthon nyert.
2019. 10. 18. | 23SportREMÉNYSÉGEK ÉRMEIHét érmet nyertek a pozsonyi Olimpiai Reménységek Verse-nyén a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub ifjú kajakosai, akik 36 ország 15-17 éves lapátolói között bizo-nyíthattak.Egy arany-, valamint három-három ezüst- és bronzérmet könyvelhettek a Plastex KKKK ver-senyzői Szlovákiában. A lányok közül Kiskó Réka könyvelhette el a kanizsaiaknál a három bronzot, emellett másik számában egy ezüstérmet is akasztottak a nyakába a dobo-gón, Kálovics Adél pedig a B-döntőben nyert ezüstöt. Kurucz Levente két ezüstérmet szerzett, továb-bá Tótpeti Atti-lával kajak párosban min-denkit maguk mögé utasítva lettek aranyéremmel gazdagab-bak.KÉT ARANY, EGY EZÜSTGyőr adott otthont a serdülő ökölvívó országos bajnokságnak, a korosztályos seregszemlére a Kanizsa Box Klub növendékei is hivatalosak voltak. A KBK három öklözője, Kovács Petra, Szira Zsófia és Bakonyi Tibor léphe-tett kötelek közé, és az éremter-més igencsak gazdag lett, hiszen két aranyat és egy ezüstöt hoztak haza. Aranyérmes, vagyis orszá-gos bajnok lett Kovács Petra 75 kg-ban, Szira Zsófia 66 kg-ban, míg második helyezettként léphe-tett a dobogóra – élete első orszá-gos versenyén – Bakonyi Tibor 65 kg-ban.REMEKELTEKPécsre, a centenáriumát ünnep-lő PVSK által rendezett regionális cselgáncsversenyre látogatott el a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa és az NTE 1866 egyesülete sportolóival.Az NJK-t 15 judoka képviselte, akik 11 arany-, valamint 4 bronzér-met nyertek. A Horváth Edina és Hóbár Péter edzette küldöttség aranyérmesei: Szabó Villő, Tamás Norina, Novák Bence, Pirbus-Gróf Nóra, Köveskáli Zója, Nagy Kornél, Weinausz Péter, Tamás Levente, Garai Emese, Lipódi Márton és Vaska Botond lettek, míg bronzérmet Paizs Mira, Takács Zsófia, Dombai Bertold, valamint Szabó Gellért szerzett.Az NTE a diák korcsoportosok-nak kiírt súlycsoportokból 3 arany-, 2 ezüst-, és 3 bronzérmet hozott haza. A Mester-család által felkészített csoportból aranyér-met Kovács Ákos, Nagy Adrián Vajk, illetve Orbán Noémi ünne-pelhetett. Gál Márk és Szeghy Tamás második lett, Kalányos Anna, Kalányos Zsolt és Gyóni András pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A vasutas csa-patversenyt a PVSK és az NTE 1866 között ezúttal is a pécsiek nyerték, míg az egyesületek versenyében az NJK együttese a harmadik helyen végzett.Nagykanizsáról két csapat is a rangos pécsi cselgáncs utánpótlás versenyen járt és mind az NJK, mind az NTE számos érmet szer-zett.KANIZSÁN KEZDTEKMegkezdődtek a megyei veterán labdarúgó-bajnokság küzdelmei, amelynek első fordulóját Nagyka-nizsán rendezték, majd a csapatok Zalaegerszegre látogattak.A három résztvevő együttes keretei valamelyest mindig változ-nak, hiszen egyre többen „nőnek bele” a hatvan esztendősök kor-csoportjába, mindenesetre a haj-tásra ezúttal sem lehetett panasz. Veterán labdarúgó megyei baj-nokság, 1. forduló: Nagykanizsa-Zalaegerszeg 1-1, Nagykanizsa-Lenti-Lendva 0-0, Zalaegerszeg-Lenti-Lendva 0-0. 2. forduló: Zala-egerszeg–Nagykanizsa 3-1, Zala-egerszeg–Lenti-Lendva 1-1, Lenti-Lendva–Nagykanizsa 1-1.Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokA Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa versenyzői 11 arany- és 4 bronzérmet nyertek PécsettA kanizsai veterán labdarúgó együttes az új szezonban is megpróbál az országos döntőbe kerülniKovács Petra (balról), Tóth László a KBK edzője, Bakonyi Tibor és Szira Zsófia joggal örülhetett
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKNincs is olyan fesztivál, főzőver-seny Nagykanizsán, ahol ne talál-koznánk Gál Ferencné Marikával. Mint mondja, mindig is szeretett sütni-főzni. A hajdúkáposzta elké-szítését édesanyjától tanulta meg szülőfalujában, a Somogy megyei Háromfán. Akkoriban, a téli idők-ben nagy divat volt a hajdúkáposz-ta és a kenyérlángos. Csak be kel-lett lépni a savanyú káposztáért, a házi kolbászért, a füs-tölt szalonnáért a kamrába. Gyor-san összedobták, és 1 óra alatt elké-szült a laktató étel. Nyáron sem okozhat gondot az elkészítése, hiszen a piacon, a boltokban bár-mikor megvásárolhatjuk a hozzá-valókat. A hajdúkáposztahozzávalói:30 dkg füstölt kolbász, 20 dkg kolozsvári szalonna, 10 dkg vörös-hagyma, 2 csípős zöldpaprika, 5 dkg zsír, 1 csipetnyi pirospaprika, só, őrölt köménymag, 60 dkg sava-nyú káposzta, 2 gerezd fokhagyma, 1 babérlevél, 2 dl tejföl. Elkészítése:A kolbászt karikákra, a szalonnát hasonló nagyságú szeletekre, a vöröshagymát finomra, a zöldpap-rikát vékony karikákra vágjuk. A zsí-ron megpirítjuk a szalonnát és a vöröshagymát. A tűzről levé-ve megszórjuk pirospapriká-val, köménymaggal, majd 1 dl vízzel felforraljuk. Bele-tesszük a káposztát, a szét-zúzott fokhagymát, a babérlevelet, a zöldpaprikát, és annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Megsózzuk, végül bele-tesszük a kolbászt és puhára párol-juk. Tejföllel tálaljuk. A kenyérlángoshozzávalói:1 kg liszt, 6 dl langyos víz, 5 dkg élesztő, 1 csipet cukor, só ízlés sze-rint, a sütéshez olaj.Elkészítése:Az élesztőt a langyos vízben kevés cukorral megfuttatjuk. Hoz-záadjuk a lisztet és a sót. Könnyű tésztát gyúrunk belőle, és kelni hagyjuk. (Ha nem elég könnyű, adhatunk hozzá még vizet.) Kelesz-tés után a tészta kétszerese legyen az eredetinek. Nyújtódeszkán kiszaggatjuk. Még egy kicsit kelni hagyjuk, majd a cipókat kézzel széthúzzuk, és forró olajban pirosra sütjük. Ugyanebből az anyagból sós perecet is süthetünk. Ebben az esetben sós vízzel megkenjük a perecek tetejét. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaGál Ferencné ezt a receptet édesanyjától tanulta (Fotó: Bakonyi Erzsébet)kenyérHajdúkáposzta HIRDETÉSlángossal
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 37. SZÁm, 2019. október 25.Fotó: Gergely Szilárd„Jelen világunk virágai a
legszörnyűbb vegyületből bomlanak ki…”12-13
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTKanizsaIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Hajléktalanoknak pénzt adtak irataik lemásolásáért Nagykanizsán az önkormányzati választások előtt, és pénzt ígértek nekik a szavazatukért is, ezért választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást a rendőrség – közölte a Zala Megyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI érdeklődésére.Jánky Judit elmondta: a Magyar Vöröskereszt területi vezetője még szeptemberben tett feljelentést, miután a nagykanizsai hajléktalan-szállón az ott elszállásoltak iratait ismeretlenek pénzért lemásolták. Ötezer forintot fizettek a lakcímkártya és a személyi igazolvány lefény-képezéséért, és azt is felajánlották nekik, hogy október 13-án busszal elszállítják őket szavazni és ezért 15 ezer forintot kapnak.A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság választás rendje elleni bűntett és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyben, a rendőrség eddig 14 gyanúsítottat hallgatott ki. Jánky Judit hozzátette: Zala megyében a választásokkal kapcsolatban hat rendőrségi eljárás indult, ezek közül ez az egyetlen, amely már vizsgálati szakaszban van.Polt Péter legfőbb ügyész a napokban arról adott tájékoztatást, hogy országszerte 13 nyomozást folytatnak a hatóságok a választások-kal kapcsolatos ügyekben, jellemzően közokirat-hamisítás miatt. Ezek közül 12 nyomozás felderítési, egy pedig vizsgálati szakaszban van, ez utóbbiról közölte azt, hogy Zala megyei ügy.Egy másik ügyben feljelentést kezdeményez a Zala Megyei Területi Választási Bizottság (ZMTVB), mert tanúvallomások szerint Szentpé-terúron füves cigarettát kínáltak, illetve adhattak szavazatokért cseré-be október 13-án.A Zala Megyei Önkormányzat honlapjára feltöltött dokumentumok között szerepel, hogy többen azért nyújtottak be fellebbezést a pol-gármester-választás eredményét megállapító határozat ellen, mert valaki „füves cigaretta ígéretével kísért olyan fiatalokat a szavazóhelyi-séghez, akik talán el sem mentek volna szavazni”. Az egyik vallomás aláírója szerint ő azért kapott kábítószer hatású anyagot, hogy az egyik polgármesterjelöltre szavazzon.A tanúvallomásokból a területi választási bizottság azt állapította meg, hogy felmerült a választói akarat befolyásolására irányuló kísér-let, de érdemben nem foglalkozott az üggyel, mert a beadványban nem jelölték meg a vélt törvénysértést.A ZMTVB ugyanakkor a fellebbezésekben, illetve a tanúvallomások-ban szereplő, büntetőjogi felelősséget felvető állítások miatt az irat-anyagot átadta a megyei rendőr-főkapitányságnak.(MTI)csalás?!VálasztásiNem mindenütt volt minden tiszta… - legalábbis a gyanú szerint… (Illusztráció: Gergely Szilárd)Kanizsán pénzt, Szentpéterúron füves cigit ígértek
Ez volt a hét 2019. 10. 25. | 3Fotó: Gergely SzilárdKorhű ruhákban és biciklikkel indultak a hét elején Budapestre a Thúry Vitézlő Oskola tagjai. Az ’56-os emlékutat a nemzeti ünnep és az akkori hősök tiszteletére szervezték, egyúttal elismerve azokat is, akik a megtorlá-sok idején itthon maradtak.– Nem kifejezetten a sportélmény a szá-mottevő, sokkal inkább a „közösségi kaland”. Napi száz kilométert fogunk biciklizni. A sajá-tossága az a túrának, hogy korhű kerékpá-rokkal és korhű viseletben tesszük mindezt, egy kicsit az itthon maradottak tiszteletére is, méghozzá azért, mert ha mindenki elme-nekült volna, akkor nem építenek nekünk itt egy ilyen hazát, amelyben mi most szépen, boldogan élhetünk – mondta Vörös András, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője.Az ’56-os emlékútra nyolcan vállalkoztak, a korhű viselet pedig minden kerékpárosnak kötelező volt. Nagy Attila a szomszédjától kapott egy öltözetet. – Az óvodában volt a dadám a néni, akivel egy utcában lakom, és megkérdeztem tőle: „Margit néni, nincs-e véletlenül a férje ruhái közül egy öltözete?” Talált egyet, ami be volt csomagolva, és mindenféle papír is volt hoz-zá, hogy hol, mikor készült. Ez egy tűzoltóru-ha – fogalmazott Nagy Attila. Az indulásnál ott volt Nagy Ottó is, aki részt vett az ’56-os forradalomban. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nagykanizsai szervezetének elnöke Orbán Nándor csapa-tában szolgált. – A gépgyárban dolgoztam gyakornok-ként, és ott beválasztottak nemzetőrnek. Végig ott voltunk abban a pár napban. Nagyon kedves és tisztességes parancsno-kunk volt Orbán Nándor, úgyhogy nagyon szép emlékek fűződnek hozzá. S nagyon büszke vagyok azokra a fiatalokra, akik most a mi tiszteletünkre kerékpároznak Budapest-re. Ez ritka, mert ők nem voltak részesei az 56-os forradalom és szabadságharcnak, mégis veszik a fáradságot, hogy az emléke-inket megőrizzék. A hagyományőrző kanizsaiak részt vet-tek az október 23-i fővárosi megemlékezé-sen. ’56-értKerékpáron A hősök és az itthon maradottaktisztelete
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűMJT_2019_202x270.indd 22019. 10. 03. 13:07
2019. 10. 25. | 5A HÉT TÉMÁJAA tatároknak is nyomuk veszett – folytatta –, sőt időközben, szinte a szemünk láttára, a szívós Habs-burg-császárságnak is. Megszok-tuk hát, hogy egyedül ünnepel-gessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Az olvasó értette, mit hagyott ki a felsorolásból. Valamennyi ellenfelünknek meg kellett tanulnia, hogy mi, magyarok a vereséget mindig átmenetinek tekintettük, legyőz-ve sem csüggedtünk. Nem aláz-kodtunk meg, hanem kitartot-tunk és harcoltunk. Sem remény-telenül le nem mondtunk, sem külső segítségre nem számítot-tunk, mert a nemzet testében rej-lő életerőben hiszünk. Ez az erő él, elevenen munkál. Ha elnyomják, reagál és szívósabb minden rend-szernél, kiböjtöl nemzedékeket. Ha olykor nem táplálta is a jelen, szította a múlt és minél jobban elfojtják, annál jobban növekszik, feszít ereje. Mélységes igazság van abban, amit Vörösmarty mond, hogy ez a föld „éltetőnk s ha elbukánk, hant-jával ez takar”. De ne mindig az elbukás tragikus momentumát hangsúlyozzuk. Tekintsük ezt a pompás magyar földet csakugyan éltetőnknek, aminek megvalósításához azon-ban az kell, hogy amint a növény erőt merít a földből, úgy a nemzet is szívja ki a haza földjéből azokat az erőket, amelyek felvirágzásá-nak és nagyságának nélkülözhe-tetlen előfeltételei. Ezeknek az erőmerítési lehetőségeknek végiggondolása, szaktudással átkutatása és azután a tervszerű cselekvés, ez a modern hazafiság. Szabadságharcaink történeté-ben ugyanis a kezdet és a vég között ott van a csúcspont is. A fellobbanás és az elhamvadás között ott van a konokul izzó parázslás is. A reménység és a reményvesztettség között ott van a győzelem is. Az összetartozás élménye velünk marad: az ünnep után a hétköznapokban, a győzel-mek után a megpróbáltatások idején, az elbukás után az újrakez-déskor.Október van. Ám a nemzet jövő-jével kapcsolatos kérdésekhez nem illik az a megadással telt, mélabús őszi hangulat, melyet egyesek ezekhez a napokhoz fűz-nek. Jövője csak olyan népnek van, amely rendületlenül hisz a saját jövőjében. Az erős hit maga is életerő és cselekedet, a jövő biz-tosítéka. Ez a nemzeti öntudat követelménye, az öntudat pedig nem holmi sallang, hanem igen hatékony történelmi tényező. Elvégre a múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk – miként a jövő is. Aki pedig a hitetlenséget és a lemondást hirdeti, az öngyil-kosság és a halál apostola. „Nem ismerem el a halált bün-tetésnek, s az életet jutalomnak. A holtak és élők áldozata egy célra szolgált: e nemzet ellenálló erejé-nek megszilárdítására. S akik e célért meghaltak, többet tettek, mint mi, akik e célért élve marad-tunk. Ha akkor ellágyul a nemzet, most nincs Magyarország.” Jókai ezt nem csak kortársairól mondta.Mártírjaink meghaltak azért, hogy mi éljünk. Parancsba kapták: mentsék a sereg zömét – akár éle-tük árán is. Rádöbbentek, hogy a saját létükön felül van még a nem-zet sorsa. Ők elpusztulhatnak, de a magyarság megmarad.Mert egy csatát elveszthetünk, de a magyar történelmen végig-húzódó szabadságküzdelmek végtelen sorát, a háborút, mi kell, hogy nyerjük! PAPP JánosA mohácsi csata négyszázadik év- fordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán, vereséget meg- ünnepelni, de hát aki a győzelmét ünnepelhette volna itt most, a hatalmas ottomán világ- birodalom, már nem volt meg – válaszol Ottlik az 1959-ben megjelent Iskola a határon című művében. Egy csatát elveszthetünk, de a szabadságküzdelmek végtelen sorát, a háborút, mi kell, hogy nyerjük! (Fotó: Fortepan/Hegyi Zsolt, Balla Demeter felvétele)ünnepeljük-e Október kérdése:vesztett szabadságharcainkat?
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 10. 25. | 7hirdetésEurópai SzociálisAlapA programok átfogó célja az akcióterületen élok közösségi és egyéni szintu társadalmi integrációja, felzárkóztatása. A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetu lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfejlesztést hajtunk végre az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával.TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 EGYÜTT LIGETVÁROSÉRT!Novemberi programok a Liget Kuckó Közösségi TérbenJogsegély: 2019. november 4., 11., 18., 25.16:00 - 18:00Filmklub: 2019. november 28. 17:00-tólSportnap: 2019. november 6., 22. 16:30-tól
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontOktóber 26. (szombat) 17 óraORFF 25’ JUBILEUMAz együttes 1994-ben alakult, azóta több száz koncerttel, számos verseny-eredménnyel és kiemelkedő díjakkal büszkélkedhet. Együttesvezető:Fekete Melinda Zsófia.Belépődíj: 1 500 Ft. (Jegyek a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művé-szeti Iskolában kaphatók.)Október 28-29. (hétfő-kedd) 9 óraAGYKONTROLL TANFOLYAM GYERE-KEKNEK Tanulási módszerek, stresszoldó technikák, önbizalom fejlesztés, stb.Jelentkezni és érdeklődni lehet Kelemen Gyula oktatónál a 30/929-9752 telefonszámon vagy az enekmondo@freemail.hu e-mail címen.Október 29. (kedd) 19 óraSzínház – Hevesi bérletMark St. Germain: TÁNCÓRÁK – színmű (Rózsavölgyi Szalon)Szereplők: Ullmann Mónika, Józan László.Belépődíj: 4 500 Ft (Jegyek október 14-től válthatók a HSMK jegypénztárában.)Október 30. (szerda) 10 óra SZÜNIDEI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZNovember 3. (vasárnap) 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓÉrem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás9 óra: AZ ARADI VÉRTANÚK – EMLÉKKIÁLLÍTÁSSzervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja és a Kanizsai Kulturális Központ.MedgyASZAy HázOktóber 26-27. (szombat-vasárnap) 10 órátólCSOKOLÁDÉ FESZTIVÁLKézműves csokoládé mustra, gyermekprogramokkal spékelve. Egész napos Mézeskalács Workshop, csokoládé-gyurmázás. A felnőtteknek Csokoládé Bika Rodeó és Chilis Csokievőverseny. Szombaton csokoládétorta-, vasárnap gyümölcs-torta-verseny.Információ: Érd: Rimóczi László: 30/ 371 96 61. Belépődíj: 500 Ft(100%-ban levásárolható).Október 30. (szerda) 18 óraÉLET-KépekSzőke Veronika művészetterapeuta kiállításának megnyitójaKözreműködik: Lázár Péter előadó-művész. Megnyitja: Lengyák István, a Magyar Kultúra Lovagja. A belépés díjtalan.ProgramajánlóOkt. 24-30. 15:30, 17:30 JetIKölyöK amerikai-kínai animációs vígjátékOkt. 24-30. 16:30 AZ oroSZláNKIrály amerikai filmOkt. 24-29. 17:30, okt. 30-án 15:30-kor ZOMBIelAND - A MÁSodIK lövéS amerikai akció-horrorOkt. 24-30. 19:00 deMÓNA - A SötétSég úrNŐJE amerikai fantasyOkt. 24-30. 19:30 JOKer amerikai filmOkt. 24-29. 20:00, okt. 30-án 21:00 HAlálod AppJA amerikai thriller, horrorOkt. 30-án 18:00 Art-filmklub: A NAgy SZépSég olasz filmoktÓBer 24- oktÓBer 30. MűsoraKicselezni a végzetet?Napjainkban szinte együtt élünk az okostelefonunkkal, appok követik nyo-mon a napirendünket, a fittségünket, a szerelmi életünket. Ha kijön egy új applikáció, arra mindenki egyből rákattan. A Halálod appja című film főszereplője, Quinn barátai unszolására letölti a népszerű Halálod appját. Döbbenten látja, a telefonja kijelzője szerint már csak 2 napja van hátra. A visszaszámlálón peregnek a percek, a rémült lány versenyt fut az idővel, ráadásul egy sötét alak is a nyomában liheg… A web-sorozatokban járatos rendező, Justin Dec tökéletesen adagolja a feszültséget a Halálod appja című, modern horror sztoriban. A film után kétszer is meggondolja magát a néző, milyen új, őrült alkalmazás letöltésére kattintson rá. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 10. 25. | 9KultúraFotó: Gergely SzilárdA múlt, a jelen és a jövő ölelkezik a Magyar Plakát Házban, ahol Kossuth- és Munkácsy-díjas művészek alkotásaiból, valamint rajzolni, festeni szerető gyerekek munkáiból nyílt kiállí-tás a magyar festészet napján.Az Inspirációk című tárlat a magyar festészet kiválóságainak életművéből ad ízelítőt. Az illusztris társaságot olyan nevek fémjelzik, mint Barcsay Jenő, Bér Rudolf, Czóbel Béla, Fónyi Géza, Kmetty János, Sarkantyu Simon, Somos Miklós és még sokan mások. Közös bennük, hogy mind megkapták a Munkácsy- vagy a Kossuth-díjat – van, aki mindkettőt, nem is egyszer… – illetve olyan neves tanáraik voltak, mint Szinyei Merse Pál és Ferenczy Károly. A Thúry György Múzeum tulajdonában lévő, Kerecsényi Edit néhai igazgató ideje alatt gyűj-tött alkotások témájukban, technikájukban, sőt még méreteikben is nagyon változatosak. Tugya Beáta kurátor például egy olyan, 2,5 méter széles festményre hívja fel a figyelmet, amelyet 35 év után most először láthat újra a kanizsai közönség. Lakner László művét a sai-goni buddhista szerzetesek tiltakozása ihlette.A magyar festészet napján nyílt kiállítás másik felét gyermekrajzok adják. Ez a több mint kétszáz vízfestékkel vagy temperával fes-tett kép a múzeum felhívására készült. A zsűri-zést Ambrus Márta képzőművész és Járási Ildikó iparművész vállalta. A Magyar Plakát Házban november 16-ig látható különleges tárlategyüttest Lehota M. János esztéta aján-lotta a megjelentek figyelmébe.– Amikor középiskolában a ’48-as forrada-lomról és szabadságharcról tanultunk, a taná-runk egyszer csak azt mondta: én kisgyerekko-romban a nagypapám térdén ülve hallgattam ugyanazokat a történeteket, amelyeket neki mesélt az ő nagyapja – aki egyébként Petőfi kortársa volt… Az osztálytársaimmal rádöb-bentünk, hogy a történelem, amelyet mindig könyvekből magoltunk, és olyan távolinak tűnt, szinte kézzelfogható közelségbe került az emberi kapcsolatokon keresztül. A felmenőink és az ő történeteik révén visszajuthatunk a magyar történelem meghatározó alakjaihoz. S így épül híd a dualizmus korabeli magyar művészet és egy 2019-ben meghirdetett rajz-pályázat között is.Az iskolásoknak szóló felhívás címére utalva hozzátette: „az én világom” egy kisgyerek ese-tében soha nem arról szól, hogy a gyermek önmagába néz, és vele született képeket, tör-téneteket fedez fel, amelyekből aztán kiválaszt egyet, és azt megfesti. Lehota M. János szerint az „én világom” arra a kérdésre ad választ, hogy a kisgyerek ült-e a nagypapa térdén, és ő mesélt-e neki? Ját-szott-e az iskola udvarán a többi gye-rekkel, s beszélge-tett-e velük? Ha a szülőktől, a nagyszü-lőktől és a kortársak-tól kapott élmények, történetek beépül-nek a lelkükbe, akkor mindig lesz miből inspirációhoz jutni, fogalmazott.NEMES DóraInspirációk…
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemAz eheti születésnapos (keretes írásunk) leveléből: Hallgatni szabad (néha!): de egyebet mondani, mint amit érzünk, soha nem szabad. 2387 nap fogság után se gondolta másképp. A cím a ’70-es évek mindenható kultúrpolitikusától származik, alább kis magyar cenzúratörténet. 1850 tavaszán, alig fél évvel a szabadságharc eltiprása után Magyar emléklapok 1848/49-ből címmel folyóirat jelent meg Pesten. A rendőrség a hetedik füzetét tiltotta be. Szerkesztője egy bátor, leleményes 22 éves kolozsvári fiatalember, Szilágyi Sándor, akiből történész, akadémikus lett a század végére. A folyóirat betiltása sem fogott ki rajta. Bár nem volt zenész, hangversenyeket rendezett. A dalok szövegét ugyan gondosan ellenőrizte jó előre a policáj. Nincs-e forradalmi dal köztük? Nem olyan-e valamelyiknek a szövege, mely demonstrációra, vagy talán csak tapsra is alkalmat adna? Nem fordul-e benne elő ez a szó: haza, vagy király, vagy huszár vagy talán szabadság, vagy pláne mártír? Mit értették azonban Arany János bordalának ezt a strófáját:Hajrá fiúk! ez a pohár...Föl a kehelyt, koccantsatok!Csörgése szóljon, hogy kikért,És szóljon az, hogy hallgatok.Nem értették meg a csörgés és hallgatás finom vonatkozását − mely pedig minden magyar szívébe utat talált – emlékezett vissza utóbb. 1853-at írtunk. A Bach-korszak virágévadját. A földön feküdt minden – Jókai Mór emlékezését a Varchoniták utóhangjában olvasom. – A magyar kezdte megszokni a kényuralmat, a rabrendet, az idegen szót, az új intéz-ményt. Nem volt már semmi reagálás – (a szabad, a nemzeti irányban), csak még egynéhány exaltált poéta keblében. … Amiket most Te, boldog idők szülte olvasóm, furcsa bombasztoknak fogadsz, abban az időben egy refractárius magyar írónak jajkiáltásai voltak az alvó nemzethez, áthe-lyezve a khokonorhegyi szakadékok közé, szájába adva soha nem élt kirá-lyoknak és királyleányoknak; de megértve, átgondolva egy élni akaró tetszhalott nemzettől.Ez a mű, így regényalakban, csak jóval később, egy enyhébb korszakban láthatott napvilágot: eredetiben ez drámának született. S ide kell egy pár korrajzoló kontúrvonás. Két cenzor volt ez években a magyar irodalom fölötti bírói székbe ültetve.Az egyik firtatta a könyvalakú termékeket és a hírlapokat. …Ez egy mali-ciózus, rosszindulatú, hóhérnak született pribék volt. A nevére nem emlé-kezem. Akit meggyűlölök, azt el szoktam felejteni.A másik egy becsületes, jóakaratú, élni és élni hagyni szerető teremtés volt: ennek a nevét megtartottam, Csehallnak hítták. Erre volt bízva a szín-művek és színielőadások ellenőrzése.Én tehát, aki már akkor is ravasz, furfangos politikus voltam, előre tud-va, hogy ilyen hazafiúi frázisoktól duzzadó regényfélét a nyomdafesték reprodukálni nem fog a Nr. 1 cenzor szigorúsága miatt, azt fundáltam ki, hogy ugyanezt, mint színművet fogom a letargiás közönséggel inhaláltat-ni Csehall úr kegyes elnézése mellett.A stratagéma teljesen sikerült. A „Dalma” előadása a nemzeti színház-ban meg lett engedve. A hatás nem maradt el. Olvasás közben szinte látom Jókai arcán a jellegzetes mosolyt. Nem cso-da:Legyetek egyesültek; az avar fajnak csak egy félelmetes ellensége van: saját maga… Ki ne húzzátok a kardot hüvelyéből ok nélkül, és vissza ne dugjátok dicsőség nélkül… Vénekre bízzátok a hadizenést, ifjakra a béke-kötést… Ha győztök, tudjatok félni, ha vesztetek, tudjatok remélni; a sze-rencse elbízottá, a balsors elcsüggedtté ne tegyen benneteket… Ne legye-tek zsarnokai a kisebbeknek, hogy rabszolgái ne legyetek a nagyobbak-nak… Szeressetek mindent, mi szép, nagy és dicső – és azt – mi legszebb – legnagyobb – és legdicsőbb – a hazát – legjobban… – üzente a színpadról a haldokló Oldamúr.PAPP János összeállítása„Marhának szülte azt a termé-szet, aki minden ólat jónak tart, ahol jól lakhatik. Engem a sors magyarnak szült, s magyar akarok maradni” – írta egy levelében az 1759. október 27-én Érsemjénben született Kazinczy Ferenc. (Mielőtt bárki megbán-tódna, jelzem, ez mindössze az ókori mon-dat – Ahol jól megy a sorom, ott a hazám – fordítottja.) Az évfordulósról méltán a nyelvújítás jut eszünkbe. November 13-án, a magyar nyelv napján visszatérünk rá. Régen még a szabadkőművesek is jobbak voltakte csak ne üzengess nekünk!”„Szerzőkém, 2011 óta Újhely főutcáján sétál Kazinczy. Közel hetvenhez is gyalog járt be Széphalomról munkahelyére (Fotó: Kiss Katalin)A hosszú Kádár-korszak főcenzora. Van, aki kultúrpolitikusnak mondja Aczél Györgyöt(Fotó: MTI)
2019. 10. 25. | 11hitéletAdvent Grazban2019. december 7., 14., 20.Részvételi díj: 5.500 Ft/főAdvent KlagAGenfurt - Villach2019. december 14.Részvételi díj: 9.200 Ft/főAdvent Bécs - Schönbrunn 2019. december 8., 15., 22.Részvételi díj: 7.500 Ft/főAdvent Pozsonyban - Kittsee csokival2019. december 7.Részvételi díj: 7.800 Ft/főAdvent Budap est2019. december 21.Részvétei díj: 6.900 Ft/főAdvent ZÁGRÁB - GRAbovnicA2019. december 15., 20. Részvételi díj: 6.500 Ft/főAdventi HANGulAT AZ ALPOKBAN és bécsÚJhelyen2019. december 7.Részvételi díj: 8.900 Ft /főAdvent ZÁGRÁB2019. december 7., 14., 21.Részvételi díj: 6.500 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és az idegenvezetés költségét.A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.ÚJdonsÁG! Adventi VARÁzslAT: SAlzburG -GMunden - linz2019. december 3-4. (1 éj)Elhelyezés: Gollingban ***-os szállodában Ellátás: félpanzióRészvételi díj: 32.400 Ft/főwww.lovaszbusz.huA piarista rend legfőbb elöljárója, Pedro Aguado a napokban a nagykanizsai Piarista-iskolába látogatott. A találkozón a diákokat bátorította, hogy higgyenek álmaik megvalósulásában, a felnőtteket pedig arra emlékeztette: szavaikkal és tetteikkel példát mutatnak az utánuk következő generációnak.A rend generálisaként Pedro Aguado feladatai közé tartozik, hogy hatévente felkeresse az összes piarista közösséget a világon – ez negyven ország-ban mintegy kétszáz intézményt jelent. Nagykani-zsán már harmadik alkalommal járt, és mint fogal-mazott, ezúttal olyan útravalót hozott, amilyennel a rendalapító Kalazanci Szent József (1557–1648) is érkezett volna.– A diákoknak minden bizonnyal azt mondaná: szeretném, hogy Isten sok vágyat ültessen el a szíve-tekben a jövőtökkel kapcsolatban, mivel az álmok igenis meg tudnak valósulni. Szeretnétek növekedni és vannak terveitek, ezek eléréséhez pedig igazán egy dologra van nagyon szükségetek: hogy tudjá-tok, és érezzétek, Isten szeret titeket, megáld benne-teket és veletek van. Amikor nehézségeitek adód-nak az életben, akkor is.Kalazanci Szent József a gyerekeknek szentelte az egész életét. Rájött, hogy a legkisebbeknek szüksé-gük van valakire, aki figyel rájuk, szereti és neveli őket, ezért is alapított iskolákat. Mindez ma még fon-tosabb, hangsúlyozta Aguado atya.– Ne felejtsétek azt sem, hogy a kicsik mindig nézik, mit csináltok – tette hozzá. – Ellesnek és meg-tanulnak tőletek minden jót, de lehet, hogy néhány rossz dolgot is. Egy iskola közössége mindig azon is múlik, hogy a tanulók milyen példát mutatnak egy-másnak.Kalazanci Szent József ezt követően a felnőttek-hez szólna, és megköszönné nekik a munkájukat, az odaadásukat, majd ugyanazt mondaná, amit a középiskolásoknak: a diákok figyelnek benneteket, fogalmazott Pedro Aguado. A fiataloknak leginkább arra van szükségük, hogy a felnőttek szavai és tettei összhangban legyenek. „Bölcsességgel, de elsősor-ban a példátokkal neveljétek őket”, mondta.A köszöntőt követően a generális atya a kanizsai intézménycsaládban működő közösségek munkájá-ba is betekintést nyert. Böszörményi Géza igazga-tó elmondta: Pedro Aguado beszélgetett a Tevé-keny Szeretet Iskolája programban résztvevő, közös-ségi szolgálatot végző diákokkal, valamint az iskola ifjúsági lelkiségi csoportjának, a Kalazancius Mozga-lomnak a tagjaival is. Az alsó tagozatosoknak misét mutatott be, az oktatói-nevelői munkáról pedig sze-mélyesen tájékozódott a pedagógusoktól. A piaris-ta rend legfőbb elöljárója elmondta, magyarországi látogatásai során, így a nagykanizsai iskolában is pozitív tapasztalatokra tett szert.NEMES DóraüzeneteKalazanci Szent JózsefPedro atya közvetlenségével megragadta a kanizsai piarista közösséget (Fotó: Bodó Tamás)Példátokkal ne veljetek!
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPünn ep„Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb…” De „Van, ki a jóra, van, ki gonoszra tör vele.”Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők!Amikor a drámai hős fellép a világ nagy színpadára, mert félti közösségét, annak törvényeit és hagyományait, mindig maga mögött hagyja egyéni érdekeit és vágyait. Eltűnik személyes énje, és a nemes célban feloldódik minden álma és öröme.A drámai hős fellépése mindig kiállás: egyenes derékkal, kihúzott háttal és feszülő izmokkal. Mert kiállni valamiért nem lehet-séges puhán és várakozón, nem lehetséges ülve vagy megpihenve. A kiállás éles és vibráló, mert a hőst emeli az ég, formálja minden emberi érték, és kérleli minden csillogó szem, mely várja a megol-dást, és várja a támaszt.Ő is ekkor döbben rá, hogy csak úgy válhat csodává – emberré –, ha képes túllépni önmagán, egyé-ni szempontjain, és fel tud emel-kedni: múltunk örök példáihoz és összetartó értékeihez. Csak ott, bennük találhat vála-szokat és erőt, mert a múlt nem az én vagyokban, hanem a társas emberiben lakozik. Ezért nem létezhet kiállás a múlt szeretete és az emlékezet nélkül.Ezek hordozzák és mutatják, miért is érdemes élni, és miért is érdemes életet adni. Általuk őrzik meg a nagyság fényét és mindazt, mely csodálatossá emeli az embert minden teremtmények közt.Ám soha nem feledve, hogy a múlt és az emlékezet egyben értékmérő: a valódi barikád. Ami megkülönböztet és elválaszt: hit-ványt és nagyszerűt, gyávát és sza-badot, árulást és hűséget.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők!1956. október 23-án a magyar nemzet egy testként és egy lélek-ként haladta meg önmagát, a vég-telen jelenét, és kiállt élesen és vib-rálón a világ nagy színpadára, tör-ténelmet írva és fordítva, hogy támaszt leljen szabadságszerető Nagykanizsa is méltó módon emlékezett ’56 bátraira és hőseire. Koszorúzással, ünnepi műsorral és esti fák-lyás sétával éltetették a résztvevők a szabadság nemes eszméjét, azt, amely 63 éve beköltözött a város polgárainak szívébe és lelké-be. Balogh László, Kanizsa polgármestere hitet tett amellett, hogy ez ma is él, s létezik az a bizonyos barikád, amelynek csak két oldala lehet. Az egyiken azok áll-nak, akiket elragadott a múlt nemes öröksége és a jövő szabadságának ígérete, a másikon pedig azok, akik a gyávaságuk mögé bújva és saját hatalmuk biztosítása érdekében összefogtak bár-kivel, aki csak prédát látott ott, ahol pedig érték lakozik. Beszédét szó szerint idézzük. Balogh László: Saját hatalmuk biztosítása érdekében összefogtak vegyületből bomlanak a legszörnyűbb „Jelen világunk virágai ahol pedig érték lakozik
2019. 10. 25. | 13ünnephagyományában, hogy megvédje ezeréves függetlenségét.1956. október 23-án a kanizsai közösség egy testként és egy lélek-ként lépett túl önmagán, az időt-len jelenén, hogy feltámasztva dicső múltját, szabad jövőt teremt-sen.Hitet téve és igazolva, ahogy mindig a történelemben, úgy 1956-ban, a forradalom és szabad-ságharcban is, a barikádnak csak két oldala lehet.Az egyik oldalon a közös akarat, mely küzdött a szabadságáért: az irányis gimnazisták és tanáraik, a Csittvári Krónika szerzői és társaik, a kanizsai srácok és apáik, Orbán Nándor és bajtársai, a munkások és az élet hétköznapi hősei. És az áldozatok, a 15 éves Balázs Lászlók és anyáik.Mindazok a barikád ezen olda-lán álltak, akiket elragadott a múlt nemes öröksége és a jövő szabad-ságának ígérete. Belevetették magukat az időbe, hogy önmaguk is a végtelen idő részévé legyenek. Elnémítva, meg-törve, bebörtönözve és megölve őket egyénenként, de megőrizve hősként, a világtörténelem alakí-tóiként, közösségként.Tisztelt Hölgyeim és Uraim!Emiatt kell, hogy megőrizze aka-ratukat az emlékezet, a mi emléke-zetünk. Megannyi apró részleté-vel, beszínezve és élettel telítve minden fehér foltot, mely a felej-tést és a felejtőket támogatja.Mert olyan korban élünk, mely-nek gyökérzetét a történelem leg-veszélyesebb eszméi mérgezték és mérgezik, így jelen világunk virágai a legszörnyűbb vegyület-ből bomlanak ki.A barikád másik oldalán ugyanis azok voltak, kik a gyávaságuk mögé bújva és saját hatalmuk biz-tosítása érdekében összefogtak bárkivel, aki csak prédát látott ott, ahol pedig érték lakozik.Mert a barikád azon oldalán egyszerűbb állni: nincs felelősség, csak jutalom, nincs gerinc, csak hajlongás, nincs érték, csak érdek, nincs ember, csak szolga.De nincs szabadság se, csak alku és pozíció.Tisztelt Emlékezők!Ezért fontos megszólítanunk minden köztünk élő hőst, ki hall-gatásra ítéltetett, minden tárgyat, mely segítette őket, és minden cel-lát, mely kínjukat és bánatukat őrzi.Megszólítani mindent és min-denkit, ki a barikád ezen oldalán állt; és kiállt a legnagyobbért, mi embert csodává tehet: a magyar szabadságért.Különben a felejtésé lesz mind, ami magyar, és mind, ami szabad-ság.összefogtak bárkivel, aki csak prédát látott ott, bomlanak ki…”virágai
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőok-tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egysé-ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020-as tanév első félévéről.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző három havi átlagbérről munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási cso-portjától.)A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról,illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szólódokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-igazolásÁlláskeresési ellátás folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságotaz egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16, SZ: 8-12, 13-16.30, P: 8-12) További információ: 20/849-2442A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagyfelsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes ide-jű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi, kérelem benyújtását megelőző három havi átlagbérről munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítványmásolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szólódokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmácsigénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény- igazolásÁlláskeresési ellátás folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egyfőre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16, SZ: 8-12, 13-16.30, P: 8-12) További információ: 20/849-2442A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
2019. 10. 25. | 15program
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán vöröshagyma 250-300 Ft/kgfejes káposzta 250-300 Ft/kgkígyóuborka 450-480 Ft/kgcsirkemell filé 1530 Ft/kgkörte 580-900 Ft/kg krizantém 800-2500 Ft/cserép30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletJövő heti véradások10. 29. 11:00-13:00 Rotary Zrt. 10. 29. 14:30-16:30 Bazárudvar (Zrínyi út 35.)Adj vért, és ments meg három életet!2019. október 26.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002019. október 27.ReményGARAY U. 14.93/314-96719:00-06:002019. október 28.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002019. október 29.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002019. október 30.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. október 31.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:00VOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39.Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ-tanfolyamunkra jelentkezés OKTÓBer 30., SZerDA 16 órA Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre ”C”-tehergépkocsi, “B+E”, ”C+E” nehézpótkocsi kategóriákra.GKI-vizsga november 16-án.A jelentkezési határidő: október 30-ig.RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!* A részletekről érdeklődjön irodánkban,telefonszám: 06-30/491-7051.29 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019-3. né. VSM: “B” E: 69,01 % F: 61,62% - “C” E:30 % F: -- ÁKO: “B” Gy:139,53%, “C” Gy: 102,07% KK- B: 149.600.- C: 176.000.-/BérletNagykanizsa belvárosában 34 m2-es üzlet (iroda) kiadó. Érd: 06-30/278-6112.VegyesGarázs bontásából faanyag tűzifának is eladó. Érd: 06-20/519-5305.ÁLLÁSGumiszervizbe fiatalembert (autószerelő, betanított munka) azonnali kezdéssel felveszek. Érd: 06-30/586 1997.
2019. 10. 25. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 28.1592. október 28-án halt meg Ogier Ghise-lin de Busbecq. Úgy tartják, ő hozta a tuli-pánt Európába1880. október 28-án született Hatvany Lajos Kossuth-díjas irodalomtörténész, mecénás, a Nyugat folyóirat egyik alapítója1923. október 28-án született Kormos Ist-ván költő. Azt mondta: „Minden új verse-met ma is kegyelemnek tartom.”1929. október 28-án halt meg Osvát Ernő szépíró. Szerb Antal írta róla: „... az elve az volt, hogy semmi sem fontos, csak az, hogy az író tehetséges legyen” Október 29.1839. október 29-én született Steindl Imre építész, az Országház tervezője1911. október 29-én halt meg Joseph Pulitzer magyar származású amerikai újságíró, kiadó, a nevét viselő díj megalapí-tója1971. október 29-én halt meg Macskássy Gyula Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező. Olyan alkotások fűződnek a nevéhez, mint A kiskakas gyémánt félkrajcárja, a Két bors ökröcske és a GusztávOktóber 30.1922. október 30-án halt meg Gárdonyi Géza1953. október 30-án halt meg Kálmán Imre, a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és A cir-kuszhercegnő szerzőjeOktóber 31.Október 31-e a reformáció világnapja annak emlékére, hogy Martin Luther 1517. októ-ber 31-én hozta nyilvánosságra 95 pontját1993. október 31-én halt meg Federico Felli-ni Oscar-díjas olasz filmrendezőAz elELőző HEti rEJtvény MEGFEJtéSE: Az élet egy igazságtalan verseny, mivel nem mindegy, hogy hova születtél.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraNagykanizsán tartotta kihelyezett ülését a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-ra Országos Kisvállalko-zás-fejlesztési Kollégiuma A kétnapos rendezvény első állo-másaként október 17-én, dr. Polay József, a NAKKIK és az Országos Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium elnöke és Kereskai Péter kamarai tit-kár vezetésével a Nagykanizsára érke-zett kollégiumi tagok megtekintették a Tungsram Okos Város bemutatóját. A vendégek ezt követően Lendvára látogattak, ahol megnézték a Bánffy-várat és a Vináriumot, majd a prog-ram zárásaként találkoztak Dr. Föl-des Gyulával, a Lendvai Magyar Főkonzullal, Orbán Dusannal, a helyi magyar kisebbség képviselőjé-vel, Marjan Korennel, a Lendvai Kis-iparos Kamara elnökével és Igor Kul-csárral, Lendva alpolgármesterével. A találkozó egyben alkalmat szolgált arra is, hogy a határ mentén élő kül-honi magyarság, elsősorban az ott élő kisvállalkozók problémáiról is tár-gyaljanak. Másnap, október 18-án a Vasem-berház Dísztermében megrendezett találkozón Cseresnyés Péter kereske-delempolitikai és fogyasztóvédelmi feladatokért felelős államtitkár, Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnö-ke, és Joerg Bauer, a Tungsram Ope-rations Kft. elnök-vezérigazgatója tartott előadást azokról a lehetősé-gekről, amelyek a kis- és középvállal-kozások számára is elérhetőek és segítséget nyújtanak a továbbfejlődés-hez, illetve versenyben maradáshoz.A rendezvényen Balogh László, Nagykanizsa polgármestere és dr. Polay József, a Kisvállalkozás-fejlesz-tési Kollégium elnöke köszöntötte a megjelenteket. Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtit-kára előadásában kiemelte, hogy a kereskedelemben a kis- és középvál-lalkozások versenyben tartása a leg-fontosabb cél, melynek eléréséhez elengedhetetlen a vállalkozások digi-talizációja. Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-vációs Hivatal elnöke elmondta, hogy a digitalizáció megvalósítása nagyon sok vállalkozást komoly kihívás elé állít, de a versenyképességük megtar-tásához ez ma már elengedhetetlen feltétel. Joerg Bauer, a Tungsram Ope-rations Kft. elnök-vezérigazgatója bemutatta a vállalat múltját és felvá-zolta a jövőbeni elképzeléseket, ugyanakkor kiemelte a magyar beszállítói hálózat fontosságát, amely jelenleg az összes beszállító 60 száza-lékát teszi ki. Elnökségi ülés a nagykanizsai kamaránálA kamara október 7-én tartotta soron következő elnökségi ülését. Az ülésen dr. Polay József elnök beszá-molt az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, köztük a már beadott EU-s pályáza-tokról, a mesterlevél-átadóról, az Országos Mentorprogramról, a Nagy-kanizsai Foglalkoztatási Paktum ülé-séről, valamint az MKIK ülésének főbb pontjairól, és a jövőbeni kamarai programokról. Szakképzési hírek PályaorientációÚjból „Pályára állunk!”-a kamara őszi pálya-orientációs tevékenységeMegkezdődött az új tanév, folytattuk pályaorientációs tevékenységünket az iskolákban. Az ősz kiemelten fontos időszak a pályaválasztás előtt álló tanulók és szüleik számára, hiszen a jó döntéshez elkerülhetetlen az információgyűjtés. A kamara szü-lői értekezletek, osztályfőnöki órák, üzemlátogatások, pályaorientációs napok formájában tudja segíteni a tanulókat, szülőket és pedagóguso-kat. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum és a helyi vállalkozások segítségével tudjuk a diákok érdeklő-dését felkelteni, az információkat iga-zán hitelessé tenni. A szülőknek kiemelt szerepe van 14-15 éves gyermekük pályaválasztási döntésében. A szülői értekezleteken erre irányítjuk leginkább a figyelmet a tájékoztatás mellett. Mindennél fon-tosabb, hogy a szülő tisztában legyen gyermeke érdeklődési körével, tulaj-donságaival, képességeivel, hiszen így tudja őt a számára legmegfelelőbb szakma és iskolatípus felé irányítani. Nem elhanyagolható a kiválasztott szakma kellő megismerése sem, ezért hívjuk a szülőket a gyerekekkel együtt üzemlátogatásra. A felkeresett válla-latoknál láthatják a munkakörülmé-nyeket, konkrét tevékenységeket, s a felmerülő kérdésekre azonnal választ kapnak.Az osztályfőnöki órákon a diákok képet kapnak arról, hogy jelenleg hol tartanak a pályaválasztás folyamatá-ban, és mi mindent kell figyelembe venni, amikor szakma választására kerül a sor. A kiscsoportos foglalko-zások erre jó színtérnek bizonyultak. Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy folyamatosan szükséges az informá-ciókat összegyűjteni a lehetséges isko-lákról, az adott szakmáról, hogy kellő tájékozottsággal hozzák meg dönté-süket. A pályaorientációs napokon a pályaismeret került előtérbe. Az adott szakmát gyakorló szakemberek mutatták be mindennapi munkájukat és ismertették a munkaerőpiaci lehe-tőségeket.Igyekszünk olyan iparágakat is megmutatni a nagykanizsai gyere-Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2019. 10. 25. | 19kamarakeknek, mellyel a megyében nem találkoznak, így az ősz folyamán a Mercedes kecskeméti oktatási köz-pontjába látogatunk el közel 30 gye-rekkel.A pályaválasztási kiállításra látoga-tó gyerekeket VR élménnyel várjuk. Négy szakmában tehetik próbára ügyességüket a virtuális szemüvegek segítségével.A gyakorlatiképzőhelyeket érintőfontos tudnivalók A szakképzési törvény mind az iskola (gyakorlati oktató), mind pedig a külső gyakorlati képzőhely oktatója (szakoktató) számára előírja, hogy hatósági bizonyítvány felmutatásával igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a gyakorlati képzési tevékeny-ség folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.A törvény a gyakorlati oktatók és a szakoktatók gyakorlati képzési tevé-kenységének megkezdésekor (vagy a tevékenység gyakorlása alatt az isko-laigazgató felhívására) írja elő az iga-zolás szükségességét, így amennyiben az oktató személyében változás követ-kezett be, a bevezető ellenőrzést köve-tő további ellenőrzéseken is szükséges a hatósági bizonyítvány beszerzése. Tehát a kötelezettség mindkét oktató-nál fennáll. Az oktató személyének változatlansága esetén a további ellen-őrzések során nyilatkoztatják az érin-tetteket a feddhetetlen előélet fennál-lásáról.A Fővárosi Levéltár a foglalkozási naplók selejtezhetőségével kapcsolat-ban az alábbiakról adott tájékoztatást: ha a tanulószerződések hiánytalanul rendelkezésre állnak, akkor selejtez-hetőek a foglalkozási naplók 5 év után, azaz 2019. évben a 2013-as évig bezárólag lehet ezeket selejtezni. Amennyiben a tanulószerződésekben vannak hiányzó évek, azokból az évekből meg kellene tartani a napló-kat. A selejtezéseket a területileg ille-tékes levéltárnak kell bejelenteni, illetve a selejtezési jegyzőkönyvet beküldeni, a főváros esetében Buda-pest Főváros Levéltára az illetékes levéltár. (Levéltárunk esetében bevett eljárás, hogy először elektronikusan küldik be az iskolák, szervezetek a selejtezési jegyzőkönyvet egyeztetés-re, és csak utána küldik papír alapon levéltári záradékolásra.)A szakképzési hozzájárulás teljesí-tésével, illetve a gyakorlati képzéssel összefüggésben a csökkentő tételek elszámolásával és visszaigénylésével kapcsolatban a kisadózó vállalkozá-sok tételes adójának alanyait (KATA vállalkozók) illetően a NAV-tól érke-zett megerősítés alapján:• az a KATA adóalany egyéni vál-lalkozó, akinek nincs alkalmazottja, azonban a tanulója után szociális hozzájárulási adót és egyéb járulékot fizet, a gyakorlati képzéssel kapcsola-tos költségeit visszaigényelheti• ha egy (KATA adóalany) egyéni vállalkozó alkalmazott nélkül is jogo-sult az alap csökkentő tétel elszámolá-sára (illetve a gyakorlatban vissza-igénylésére), akkor ugyanezen feltéte-lek esetén a beruházási kiegészítő csökkentő tétel elszámolására is lehe-tősége van úgy, hogy önmagát szá-molja 1 alkalmazottként.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/13 szá-mú pályázati támogatásból valósul-nak meg. A támogatást az NFA ter-hére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara programelőzetese:November 8. Kaproncai Megyei Üzleti VásárNovember 22. Horvát – Magyar Gazdasági KonferenciaNovember 29. Gazdasági Konzultáció dr. Palkovics Lászlóval, az ITM miniszterével
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV október 26-november 1. Október 26., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Székely konyha, 02:45 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportma-gazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Székely konyha, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:30 K’arc (kulturális magazin), 14:00 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:25 Élet-módi, 14:55 Napi Kanizsa – újranéző, 15:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:50 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Négy évszak a Hortobá-gyon (ismeretterjesztő sorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai (ismeretterjesztő film), 20:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 20:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:55 Lapozó.Október 27., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Négy évszak a Hortobágyon (ismeretterjesztő sorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:50 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget tit-kai (ismeretterjesztő film), 02:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Négy évszak a Hortobágyon (ismeretterjesztő sorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai (ismeretter-jesztő film), 08:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:25 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:30 K’arc (kulturális magazin), 14:00 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:30 Élet-módi, 15:00 Napi Kanizsa – újranéző, 15:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Fel-sővárosi templomban, 19:10 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 19:35 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 19:45 Sztárportré: Dér Heni, 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 20:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:55 Lapozó. Október 28., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:10 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Sztárportré: Dér Heni, 02:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 02:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:40 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Sztárportré: Dér Heni, 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:25 Lapozó, 12:00 Szárnyakat a magas-ba! (ismeretterjesztő film), 12:25 Sztárportré: Dér Heni, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 FC Nagykanizsa – Sárvár FC NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 21:05 Székely konyha, 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:40 Lapo-zó.Október 29., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 FC Nagyka-nizsa – Sárvár FC NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 02:35 Hír-adó, 02:50 Székely konyha, 03:20 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 03:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 07:35 FC Nagykanizsa – Sárvár FC NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 09:05 Híradó, 09:20 Székely kony-ha, 09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:55 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 FC Nagykanizsa – Sárvár FC NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 14:00 Székely konyha, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kvantum (tudomá-nyos magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Aktuális - Hargita, 21:20 Sztárportré: Johnny K. Palmer, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 30., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kvantum (tudományos magazin), 02:15 Aktuális - Hargita, 02:45 Sztárportré: Johnny K. Pal-mer, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kvantum (tudományos magazin), 08:45 Aktuális - Hargita, 09:15 Sztárportré: Johnny K. Palmer, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Kvantum (tudomá-nyos magazin), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 Sztárport-ré: Johnny K. Palmer, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Unió-Régió, 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturá-lis magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Október 31., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Unió-Régió, 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Unió-Régió, 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális maga-zin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 12:55 Unió-Régió, 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kultu-rális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Közgyűlés közvetí-tése felvételről, 20:35 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 21:05 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.November 1., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Közgyűlés közvetítése felvétel-ről, 02:00 Híradó, 02:15 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 Közgyűlés közvetítése felvétel-ről, 08:30 Híradó, 08:45 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Közgyűlés közve-títése felvételről, 13:25 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:15 Kanizsa Cafe (talk show), 18:45 Kukkantó (gyerekműsor), 19:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 19:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 20:00 Forgó-színpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 20:30 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 21:45 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 10. 25. | 21SportNagy fegyvertényt vitt véghez az FC Nagy-kanizsa NB III-as labda-rúgó együttese, hiszen 2-2-es döntetlent ért el a listavezető Érdi VSE otthonában. Mindezt úgy, hogy kétgólos hátrányból egyenlített. Folytatás vasárnap, 13 óra 30 perctől hazai környezetben a Sárvár FC ellen.Érdi VSE (1.)–FC Nagykani-zsa (5.) 2-2 (2-0)NB III Nyugati csoport labdarú-gó-mérkőzés, 11. forduló. Érd, 150 néző. Vezette: Juhász D. (Molnár I., Imrő). G.: Bozsoki (32.), Kollega (35.), illetve Hampuk (63. - 11-esből), Vittman (72.)Nagykanizsa: Horváth M. - Hor-váth B., Major, Gerencsér A., Ekker – Kretz – Vittman (Fadgyas, 90.), Kovács Gy., Béli M. (Bagó B., 82.), Szegleti – Herzsenyák (Ham-puk, 46.). Vezetőedző: Barna Lász-ló.Ha az ősz második fele, akkor az Érd, valamint a Nagykanizsa labda-rúgó együttese találkozik tétmér-kőzésen: így volt ez két esztendeje a Magyar Kupában, valamint tavaly az NB III-ban, igaz, a felek most Érden csaptak össze, ráadásul a hazaiak listavezetőként várták a forduló előtt negyedik FC Nagyka-nizsát. Az első félidő jó ideig nem azt sugallta, hogy a vendéglátók a tabella élén állnak, a kanizsaiak egyenrangú ellenfélként futbal-loztak. Talán csak akkor szűrhet-tük le, hogy Limperger Zsolt gár-dája idén igazán merész tervekkel állt elő, amikor Bozsoki Imre révén egy szöglet után a kínálkozó hely-zetüket gólra váltották, majd nem sokkal később Kollega Krisztián egy kényszerítő után kétgólosra növelte a hazai zöld-fehérek elő-nyét. Nem jött tehát rosszul a szünet a kanizsaiaknak, akik a második negyvenöt percre igencsak össze-kapták magukat, mi több, ez gólok-kal is járt. A 62. percben Vittman Ádám harcolt ki büntetőt, amelyet Hampuk Ádám váltott gólra, majd a támadó tíz perc múlva maga is eredményes volt egy roppant szemfüles megmozdulásának eredményeképpen: közbeugorva egy előreívelt labdát továbbított 18 méterről a kapu jobb sarkába. Később is stílusosan játszott a dél-zalai alakulat, és értékes pontot szerzett a Nyugati csoportban első Érd ellen, megszerezve idénybeli első döntetlenjét.– A srácok minden dicséretet megérdemelnek, különösen az volt nagy tett részükről mentálisan is, hogy kétgólos hátrányból álltak fel a listavezető otthonában, egy félidő alatt – értékelt az FC Nagyka-nizsa vezetőedzője, Barna László.P. L. Ötödik meccsét nyerte meg a Nagykanizsai Futsal Club az NB II-es bajnokságban, és ezzel tartja második helyét a táblázaton Bagó Gábor legénysége.Tihany FC (8.)–Nagykanizsai FutsTSal Club (2.) 4-8 (2-1)NB II Nyugati csoport futsalmérkőzés, 7. forduló. Tihany, 50 néző. Vezette: Apkó (Nyekita, Boros R.). G.: Hoffer D. (4.), Petróczi (19.), Hoffer L. (24., 34.) illetve Kollár (16., 22., 40.), Bogyó (23., 29.), Szakme-iszter Á. (23.), Koronczai (30.), Szalai D. (34.)Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Kollár, Schuller, Koronczai, Szakme-iszer J. Csere: Simon M. (kapus), Bogyó K., Fujsz R., Szalai D., László D. Edző: Bagó Gábor.A hazaiak, akik eddig már sokszor okoztak fejtörést a kanizsaiaknak, igencsak ráijesztettek a vendégekre, akik kapkodva játszottak, de Kol-lár Péter révén egyenlítettek. A meccs továbbra is nyílt maradt, és Kol-lár már a második húsz percben egyenlített újra. Akkor már inkább a nagykanizsaiak szája íze szerint alakult a találkozó menete, s bár a TFC sem adta fel, Bagó Gábor csapata elkapva a ritmust bezsebelte a győz-tesnek járó három pontot.– Nehezen lendültünk játékba és elkerülhető gólokat kaptunk az első félidőben – mondta a mérkőzést követően Bagó Gábor, az NFC trénere. – A második játékrészt nagyon jól kezdtük, és elég hamar megfordítot-tuk a találkozót. Utána már kézben tartottuk a meccset, és a kontrale-hetőségeinket jól használtuk ki. POLGÁR LászlóSchuller Ferenc és Kollár Péter Tihanyban is nagy hévvel rohamozta az ellenfél kapuját (Fotó: Gergely Szilárd)Döntöttek a második játékrészbenVittman Ádám (középen fehérben) Érden kitett magáért, hiszen büntetőt harcolt ki, majd egyenlített(Fotó: Gergely Szilárd)lehetett panaszMentális erejükre sem
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTAz újonc Oázis SC ellen kezdtek a kanizsaiak a Hajós-uszodában, és 20-6-ra nyertek úgy, hogy majd’ mindegyik vízbe szálló játékosuk legalább egyszer eredményes volt. Az alapo-san kicserélődött játékos-keretű dél-zalaiakkal szem-ben a hazaiak 0-1 után még egyenlítettek, onnantól viszont már csak az volt a kérdés, milyen arányban győznek a vendégek. Szezonbeli második mér-kőzésükön a Hódmezővá-sárhely sem jelentett aka-dályt a kanizsai uszodában, Szilvasán Patrikék 16-3-ra nyertek. Az első vásárhelyi találat 8-0 után esett, majd 9-2-re és 16-2-re is vezettek a házigazdák, vagyis egy pillanatig nem forgott veszélyben a sikerük. A nagykanizsaiak harma-dik bajnokiján a Debreceni VSE látogatott a dél-zalai városba, és a rangadónak indult összecsapás 18-5-ös végeredményt hozott.– Ez azt mutatja, hogy magabiztosak voltunk, ráa-dásul egy olyan DVSE-t győztünk le, amely az előző körben az OB I B egy másik élcsapatát, a BVSC II-t múl-ta felül. Fegyelmezett és magabiztos játékot nyúj-tottunk – értékelt Ludányi Kadosa kanizsai vezető-edző. Az A-HID OSC Újbuda II ellen újra fővárosi bajnoki következett a sorban a Kanizsa VSE számára, ame-lyen ismét nagyon bizto-san, 17-5-re győzött. Szom-baton 14 órától Dobay Gergelyék a városi uszodá-ban szállhatnak vízbe, ellenfelük a Neptun VSC lesz, a papírforma pedig ezúttal is nagy különbségű dél-zalai sikert ígér...POLGÁR László Eddig hibátlanul, magabiztosan mene-telnek a kanizsaiak (Fotó: Kanizsa TV)bekezdtek…NagyonNemzetközi utánpótlás szabadfogású bir-kózóversenynek adott otthont a napokban a győri Olimpiai Sportpark. A GYAC által rende-zett Interreg-GYAC Kupa viadalán kilenc ország (a házigazda Magyarország mellett Ausztria, Franciaország, Lengyelország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szlová-kia, Ukrajna versenyzőivel együtt) több mint 220 sportoló mérettette meg magát, köztük a KBSE-ből a nagykanizsai fiatalok is.A kanizsaiak eredményei. Gyerek korcso-port (8-9 évesek): 35 kg: 3. Böjti Csongor. Diák II (10-11 évesek): 29 kg: 2. Fata József, 3. Varga Manó. Serdülők (14-15 évesek): 57 kg: 3. Balazsin Zdenkó. Kadet korcsoport (16-17 évesek), hölgyek: 49 kg: 1. Fata Flóra.A nemzetközi versenyre a fiatalokat ösz-tönző szándékkal elment Iszmail Muszuka-jev is, aki a szeptemberi világbajnokságon olimpiai kvótát érő bronzérmet szerzett Magyarország színeiben.– Erős mezőnyben nagy küzdelmeket lát-tam versenyzőinktől – mondta el Szatmári Zsolt, a KBSE vezetőedzője. – Jó lenne, ha fia-taljaink minél több hasonló erősségű verse-nyen tudnának részt venni. Ritkán adatik meg, hogy egy gyermek korcsoportos via-dalra például Oroszországból is eljönnek ifjú sportolók. Van még hová fejlődnünk, de egy-ben azt is jó látni, hogy vannak tehetséges, kitartó fiataljaink.P. L.9 ország indulói közöttA kanizsai fiatalok örömmel fotózkodtak a verseny egyik sztárvendégével, Iszmail MuszukajevvelRepülőrajtot vett a Kanizsa Vízilabda SE OB I B-s férfi együttese, hiszen Ludányi Kadosa edző tanítványai eddig négy győzelmet számlálnak a bajnokságban, és sikereiket úgy könyvelhették el, hogy mindegyik ellenlábasukat legalább tíz góllal múlták felül.Hazai győzelemA Kanizsai Vadmacskák SE amatőr női NB I-es kosárlabda együttese hazai környezet-ben legutóbb a csoportban újonc Pilis Basket csapatát látta vendégül, és nyert biztosan, 85-58-ra, több egyéni jó teljesítménynek is köszönhetőn.A találkozó 3. percétől Baa Dominika és Budai Dorina kosarai szükségeltettek ahhoz, hogy a hazaiak ellépjenek ellenfelüktől 12 pontnyira. A második negyedben jól szerezte meg a lepattanókat a Vadmacskák, ezekből gyors játékuk végett Baa mellett Fuisz Viktó-ria is pontosan dobott, így a KVSE már az első húsz percet is jelentős előnnyel zárta.Nagyszünet után a negyed közepéig tartot-ta megszerzett előnyét a vendéglátó csapat, onnantól azonban a védekezésükbe már hiba is csúszott, és a vendégek zárkóztak is vala-melyest. A Kanizsa rendezni tudta sorait, és Budai, illetve Fuisz pontjaival már újra tekin-télyes volt Gábor Erzsébet tanítványainak előnye. A záró tíz percben feljavult védekezés, és a megszerzett labdákból vezetett tempós támadások jellemezték a nagykanizsaiak játé-kát, s így tovább nőtt a két fél közötti különb-ség a mérkőzés végéig. A Kanizsai Vadmacs-kák ezzel az 5. helyen áll a táblázaton.
2019. 10. 25. | 23SportARANY AZ ATOM KUPÁNA hagyományos paksi cselgáncs Atom Kupa küzdelmein a kanizsai utánpótlás is képviseltette magát, az NTE 1866 négy cselgáncsozóval utazott a Duna-parti városba. A diák C Magyar Kupa és a diák A-B korosztályos nemzetközi csel-gáncsversenyen a magyar csapa-tok képviselői mellett román, szerb, szlovák és ukrán fiatalok is tatamira léptek. A Nagykanizsai TE 1866 fiataljai három éremmel, valamint egy hetedik helyezéssel térhettek haza. Atom Kupa nemzetközi cselgáncs-verseny, Paks. NTE-eredmények. Diák C, 33 kg (16 induló): 7. Gál Márk. Diák A, 35 kg (8): 2. Kovács Ákos. 45 kg (16): 2. Szeghy Tamás. +66 kg (8): 1. Nagy Adrián Vajk (három ipponos győzelemmel).A MÁSODIK GYŐZELEMA megyei labdarúgó-bajnokság első osztályának 11. fordulójában megszerezte második sikerét a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE együttese. A korábbi hetekben már elkönyvelhetett egy sikert a csapat, de aztán a 10. fordulóban nagy különbségű vereségbe (9-0) sza-ladt bele Gellénházán. Jogos volt tehát az aggodalom a gárda háza táján, ráadásul szombaton az a Cre-aton Lenti TE érkezett vendégség-be, amely képes a papírformát érvényesíteni. Az előzetes latolgatásokat azon-ban sutba lehetett dobni, hiszen a piros-fehérek ugyan vezetést sze-reztek, de a hazaiak egy szabadrú-gást és egy büntetőt gólra váltva (mindkét találatot Piecs László lőt-te) 2-1-re nyerték a találkozót.IDÉN BRONZÉRMESEKA magyar softball-bajnokság harmadik helyéért mérkőzhetett a Röntgen Kanizsa Ants ifjú hölgyko-szorúja, és a párharc során a Hun-garian Astros csapatával a két nyert meccsig tartó párharcban 1-1-re áll-tak az óbudai találkozóik után.A fővárosi meccsek közül az elsőn 16:6-ra győzött az Astros, majd a másodikon 19:12-re nyert az Ants. Kun Ádámné Poprádi Esz-ter játékos-edző együttese így Nagykanizsán is játszhatott még a HA egységével, és a Bányász-sport-telepen végül szintén 19:12-es sikert könyvelhetett el, mellyel a korábbi többszörös magyar bajnok kanizsai csapat 2019-ben bronzér-mes lett.MOST SEM HIBÁZTAKA Tungsram SE férfi NB II-es kézi-labda együttese idegenbe látoga-tott, és a bajai rangadón is biztosan nyert.Bajai KSE (2.)–Tungsram SE Nagykanizsa (1.) 24-31 (9-16)Az első játékrészt a Tungsram SE férfi NB II-es kézilabda-csapata egy 5-0-s szériával kezdte, amely meg-határozta a meccs további mene-tét. A félidő további részében ugyan zárkóztak a hazaiak, de a dél-zalaiak válasza erre egy 4-0-s sorozat volt, melyből eredően biz-tos vezetéssel mehettek szünetre Csalló Ádám tanítványai. A második harminc percben a vendégeknek mindig volt válasza a bajai próbálkozásokra, s ugyan 18-28-ról feljöttek a Duna-partiak öt gólra, de közelebb már nem tud-tak zárkózni, a Tungi pedig tovább-ra is őrzi pontveszteség nélküli mérlegét.Kiss Gergelyéknek a hétvégén nem lesz mérkőzésük, a Tungsram SE női NB II-es csapata szombaton 16 órától a Kozármisleny SE U22-es együttesét fogadja.KAPUSOKNAK MÁSODSZOR Második alkalommal rendezték meg a fiatal (környékbeli) kapusok találkozóját a napokban a nagyka-nizsai Olajbányász-pályán. A prog-ramra olyan 2002-2005-ös születé-sű ifjakat vártak, akik a labdarúgó hálóőri poszttal kacérkodnak. Most id. Vlaszák Géza mellett fia, a volt válogatott Vlaszák Géza, a ZTE FC kapusedzője, Horváth Gábor, illet-ve Munkácsi Zsolt tartott elméleti, valamint gyakorlati bemutatót a fiataloknak.Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokDolmányos Márk korábbi klubja, a Lenti ellen már ismét a Sáskák színeiben bizonyíthatott (Fotó: Polgár László)Nagy volt az öröm a kanizsai softball-csapatnál A kanizsai cselgáncsozók három éremmel tértek haza Paksról
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKNémeth Lászlóné családjában mindenki más ételt szeret. Marika minden nap főz, s bizony hiába a rutin, időnként el kell gondolkod-nia azon, hogy mi legyen a menü az öttagú családban. Ha netán az 5. osztályos Kitti, vagy az elsős Nóri maradékot hagy a tányérján, az sem veszik kárba, mert nemrégi-ben egy új családtag költözött a házba, az ugri-bugri Mázli kutyus sze-mélyében. A vajpuha elne-vezésű étel receptjét a Tóth családtól hallot-ták, amellyel egy időben, 30 évvel ezelőtt kezdtek építkezni Palinban. A vajpuha hozzávALói:8 szelet sertéskaraj csont nélkül, 2 egész tojás, 2 evőkanál zsemle-morzsa, 3 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál liszt, 4 dl tej, 1 kiskanál mustár, só, bors, gyömbér, vegeta, zöldség zöldje. Elk észítése:A hússzeleteket kiverjük, a széle-it két helyen bevagdossuk, sóz-zuk, morzsával megszórjuk, majd klopfolóval a hússzele-tekbe verjük. Ezután tojásba forgatjuk, és mindkét oldalát kevés olajon hirtelen kisütjük. A maradék olajba belezúzzuk a fokhagymát, fűszerezzük borssal, vegetával, gyömbérrel, megszórjuk kevés liszttel, majd tejjel összeforraljuk. Ízesítjük mustárral, és visszarakjuk a hússzeleteket, amivel még egy kicsit tovább dinsztel-jük. Zöldséges rizzsel tálal-juk. A zöldségle veshozzávALói:1 sárgarépa, 1 petrezselyem, karalábé, zöldborsó, 1 evőkanál zsi-radék, csipet só, és még dúsítható idényjellegű zöldségekkel.A gALusKA hozzávALói:1 egész tojás, 4 evőkanál liszt, 2 evőkanál víz, kicsi olaj, csipet só. A le ves ELKészítése:A zöldségeket egyformára felda-raboljuk, elkeverjük a zsiradékkal és megpároljuk. Felöntjük vízzel, ízesítjük fűszerekkel és lassú tűzön lefedve főzzük. Közben a galuskatészta hozzáva-lóit összekeverjük, s ha már forr a leves, kiskanállal beleszaggatjuk.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaNémeth Lászlóné családjában mindenki más ételt szeret (Fotó: Bakonyi Erzsébet)zöldséglevessel Vajpuha,HIRDETÉSés galuskávalheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Járjon nyitott szemmel. Az elmúlt hetekben összegyűlt feszültség mi-att ne feledkezzen meg egy fontos dologról. Találkoznia kell az új isme-rősével.Bika: 04.21-05.21. Itt az ideje, hogy menedzselje végre a saját életét. Legyen határozott, de ha szükséges, akkor alkudozzon is. Semmiképp se engedje kihasználni magát. iKrek: 05.22-06.21.Ha izgalomra vágyik, s a hosszú sé-ták a Csó-tó körül nem elégítik ki a mozgásigényét, akkor váltson. Bi-ciklivel kerekezze körbe a tavat. Rák: 06.22-07.22. Komoly akaraterőre lesz szüksége. Ahhoz, hogy megnyugodjon, és a vérnyomása rendbe jöjjön, szakíta-nia kell az energiavámpír barátaival.Oroszlán: 07.23-08.23. Ön is tudja, senki sem gondolatol-vasó a családjában, még ön sem. Éppen ezért időnként kérdezze meg a párjától, miért olyan rossz-kedvű esténként.Szűz: 08.24-09.23. Nosztalgikus hangulatban lesz a hétvégén. Még a tévét sem kell be-kapcsolnia ehhez. Elég, ha meghall-gatja ismerősei történetét az utcán.Mérleg: 09.24-10.23. Egyre többen dicsérik meg mos-tanában a kellemes megjelenése miatt. Ha van valaki a közelében, aki kiváltotta ezt a változást, akkor be-csülje meg őt.sKorpió: 10.24-11.22. Ha úgy érzi, megint csődöt mondott az üzleti érzéke, ne a folyószámláját nézegesse. Mozduljon ki a komfort-zónájából! Nyilas: 11.23-12.21. Szinte sugárzik az arcáról, hogy tele van lelkesedéssel és energiával. Nincs szüksége se fogyókúrára, se baráti ösztönzésre. Ne változtasson semmin. Bak: 12.22-01.20. Mostanában kellő mentális energi-ával rendelkezik ahhoz, hogy meg-újítsa a magánéletét. Elsőként akár egy követhető példaképet is keres-het magának.Vízöntő: 01.21-02.19. Mostanában ön mellé szegődött a szerencse. Ne aggódjon, így marad ez egy ideig, nemcsak a napsütéses, hanem a borús napokon is. Halak: 02.20-03.20. A hétvégén ne vállalkozzon semmi-re, élvezze ki az indián nyár minden percét. A legemlékezetesebb pilla-natokat örökítse meg fotókon is.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 38. SZÁm, 2019. október 31.Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon. Megírták a próféták: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.(János evangéliuma, 6. fejezet, 44-47.)Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTVáltozik a forgalmi rend a Tripammer utcai temető kör-nyékén, és a sírkert nyitvatartása is módosul. Minden-szentek, illetve halottak napján a temető kapuja 6-tól 22 óráig lesz nyitva, tehát 16 órán át várja az emlékezőket. Ebben az időszakban gépkocsival behajtani még moz-gáskorlátozott kártyával is tilos. A forgalomkorlátozás és az egyirányúsítás a Tripammer utcát – a Vécsey utcától a Papp Simon sétányig – és a MAORT-telepet érinti. Vasár-naptól 7 és 18 óra között lesz nyitva a temető. Datolyaszilvát szüreteltek a hétvégén Becsehelyen. A Harcz család Szedd magad akci-ójára még az ország távoli pontjairól is érkeztek. A birtok évről évre fejlődik, a zalai káki-szilva pedig a tervek szerint hamarosan a boltok polcain is megtalálható lesz. Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő arról beszélt, a Mura-program-hoz kapcsolódva a jövőben többen is tervezik, hogy az eddig egzotikusnak gondolt gyümölcsök termesztésével foglalkoznak majd Muraföldén, ami munkahelyeket, egzisztenciát teremt az itt élőknek, és növeli a térség megtartó erejét. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEKüzdjetek!Halottak napjára készülve katonák tették rendbe a kanizsai hősi temetőt. Az első világ-égés bátrai azt üzenik az obeliszk felirata szerint: „Emlékezzetek és küzdjetek azért, amiért mi életünket áldoztuk”. Kanizsa16IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd
MEGALAKULTAK Megalakultak a kanizsai nemzetiségi önkormány-zatok. A roma nemzetiségi önkormányzat képviselői múlt szombaton tettek esküt, valamennyien az „Anosztru” Országos Cigány Egyesület színeiben indultak, s Teleki Lászlót választották elnökké, aki az oktatásban, a foglalkozta-tásban, a lakhatásban és az egészségügyben szeretne előrelépést elérni. A német nemzetiségi önkormányzatnak három tagja van, dr. Lancsák Esz-ter, Lancsák József Ferenc és Wittmann Károly. Az első ülésen Lan-csák Józsefet választották elnöknek. A horvát nemzetiségi önkormányzat első ülésén öt képviselő tett esküt, majd elnököt választott. A döntés szerint a testületet a jövőben Proszenyák Zsolt István vezeti, az eddigi elnök, Vargovics Józsefné elnökhelyettes-ként dolgozik tovább. Pro-szenyák Zsolt István a fia-talok bevonását nevezte egyik legfontosabb felada-tuknak.Az új testületeket Balogh László, Nagykanizsa pol-gármestere is köszöntötte, együttműködést, partner-séget ajánlva.CSÖKKEN A MUNKA- NÉLKÜLISÉG6565 munkanélkülit regisztráltak Zalában szeptember végén, ami 50-nel kevesebb az augusztusinál, tehát – kis mértékben – a megyében is csökkent a munkanélküliek száma. A nyugat-dunántúli régió további két megyéjében is csökkenést regisztráltak. Vasban 4147-en, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 3035-en kerestek állást szeptember végén. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szabályai által meghatározott munkanélküliségi ráta országosan 3,4 százalék volt, ami kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. MEGÚSZTA…Munkatársa lábára döntötte a papírbálákat a figyelmetlenül, megfelelő kiképzés és jogosultság nélkül dolgozó 38 éves férfi Letenyén, emiatt büntetőeljárás indult ellene. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a Müller Drogéria telephelyén a dolgozó az elektromos raklap- emelővel három, egyenként 3-400 kilós papírbálát próbált egyszerre felemelni, de az instabil kötegek meg- billentek, és ráestek a közelben tartózkodó kollégája lábára, aki több hónap alatt gyógyuló lábszártörést szenvedett. Mint kiderült, az úgy- nevezett elektromos békát használó férfinek a szerkezethez nem volt meg a szükséges gép- kezelői vizsgája, nem kapott oktatást és a használatára nem is volt jogosult. Dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője közölte, a férfi beismerő vallomására, megbánására, büntetlen előéletére figyelemmel a kanizsai járási ügyészség a foglalkozás körében gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást egy évi időtartamra feltételesen felfüggesztette.TERVEZŐI KÖZBESZERZÉSKözzétette a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a nagykanizsai délkeleti elkerülő út tervezői közbeszerzését. Ez a várost megkerülve, a 61-es főút és a Murakeresztúrra vezető út között teremt majd kapcsolatot. A kétszer egysávos szakasz a sánci körforgalomnál ágazik ki, és indul nyugat felé, keresztezi majd a Csengery utat és a vasútvonalat, majd a repülőtér közelében csatlakozik a Bajcsai útra. A kiírás szerint a majdani nyertesnek többek között feladata lesz egy 2016-os tanulmányterv, illetve a kiválasztott nyomvonal felülvizsgálata is. Ezt a hirdetmény azzal indokolja, hogy a tanulmányterv elkészítése után az érintett területen több jelentős beruházás kezdődött meg, amelyek forgalmi átrendeződést generálnak majd.ŐRTŰZ AZ AUTONÓMIÁÉRTMiklósfán is tűz gyulladt a székely autonómiáért: a Thúry Vitézlő Oskola is csatlakozott a Székely Nemzeti Tanács össz- nemzeti felhívásához. Az őrtüzekkel az autonómiatörekvést támogatták a résztvevők. A városrészben mintegy félszázan gyűltek össze a székely autonómia napján. Vörös András, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője úgy fogalmazott: eljött az idő arra, hogy újra kifejezzék szolidaritásukat a határon túl rekedt magyarok mellett. A rendezvényen arra az aláírásgyűjtésre is felhívták a figyelmet, amely azt szorgalmazza, hogy az Európai Bizottság tűzze napirendre a székely autonómia ügyét. Ehhez egymillió szignót kell összegyűjteni 2020. május 6-ig.Ez volt a hét 2019. 10. 31. | 3hírsorokFotó: Gergely Szilárd
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésKÖZLEMÉNY A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez Nagykanizsán 2019. szeptember 16. és december 16. között. A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen min-tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésé-re, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszer-utalványt nyerhetnek. Információkérés, kapcsolatfelvétel:Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) Honlap www.ksh.hu/elef2019 E-mail cím lakinfo@ksh.hu Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30;P: 8-14 óra) A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisz-tikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor. Budapest, 2019. szeptember 13.
„…a gyilkosokat néven nevez-NI!” – Egy kis kronológia: a vers-sort Nagy Gáspár 1983-ban, az újratemetés előtt hat évvel írja. Szombathelyi miépesek 2001. november 18-án jelölik meg Balázs Laci jeltelen sírját. Ők úgy tudják, Lacit Nagykanizsán gép-puskázta le egy ázsiai martalóc. Súlyos mellkasi- és gerincsérülé-sekkel került kórházba. A tudósító Bellák Frigyes Zas Lórántot citál-ja: „Novemberben öklök szorul-nak és felbizseregnek a tenyerek. Novemberben élők a holtak, november fenyeget.” A szerkesz-tő megjegyzése: az ökölbeszoruló tenyerek a szavazófülkékben a golyóstollal, a megfelelő helyre beírt kereszttel adhatnak kegye-lemdöfést. 2004: a nagykanizsai könyvtár honlapján olvasható az Új Zala 1956. október 28-i híre a két nap-pal korábbi véres péntekről: Balázs László 15 éves szombathelyi lakos tüdőlövést kapott. 2006: megjele-nik 1956 zalai fotókrónikája A legyőzött győz, az elesett él cím-mel, benne az abban az évben elhunyt Kerecsényi Edit múzeum-igazgató – mint utóbb kiderült: nem valamennyi – több mint bát-ran készített fotója. 2007: Egy addig csak nevéről ismert október 26-i áldozat, Ungor Károly ipari tanuló életét nyomozzák ki a kani-zsaiak, köztük Balogh László és Bene Csaba igazgatók. 2010: a kanizsai mentőszolgálat közeledő évfordulója előtt Gyarmati Olga és Klaszán Sándor kutatómunká-ba vág, kötetüket 2013-ban kiad-ják. Ennek 56-os részét tablókon dolgozzák föl: – „Az utolsó lövé-ses kivonulás ezen a gyászos napon 23h 46’-kor történt. Dr. Krutsay, Viola Sándor és Krénusz László vonultak ki a Kazinczy utcába a 947-es Dodge mentővel. A sérült Balázs László 16 éves traktorvezető volt. Sérülése: Vul-nus Sclopetarium Thoracis. Állító-lag mellkaslövés érte” – idézi 2017 májusában a Kanizsa újságban a mentőápoló a szállítási naplót. 2018. november: Torjay Valter szombathelyi képzőművész témakeresés közben rábukkan a Szent Márton úti temetőben a 2001 óta elkorhadt fakeresztre. Figyelmét a rászegezett nemzeti-szín bádogtábla - rajta: 56-os már-tír - kelti fel. Itteni kapcsolatai riasztják a múzeumot. Az idén márciusi sajtótájékozta-tót októberben szombathelyi kopjafaállítás, kanizsai emléktáb-la-avatás, mindkét városban kon-ferencia követi. Az újra felfedező után Kunics Zsuzsa muzeológus szól: Edit néni csalafintán a későb-bi években is rejtett el fotókat, ezek az említett kötet óta kerültek elő. Klaszán Sándor arról számol be, hogy a kivonulási napló tanú-sága szerint dr. Krutsay Miklós szállt ki, ő még 89 évesen is aktív patológus Ajkán, lesz mit felje-gyezni tőle. Mikó-Baráth Fran-ciska történész-muzeológus a 80 éves Stampfel Szilviával – Laci a Kinizsi utca 15-ben náluk vacsorá-zott – együtt elevenítik föl a vég-zetes estét. Tartóztatták, hiába. Ezután már találgatás. Pánikba esett, futásnak eredt, így lőtték le? Ami biztos: nem lábon. Egy hon-védtiszt kortárs özvegye hozzá-szól: nem a Marcaliból jött szovje-tek. Karhatalmisták, azaz ávósok? Vagy a helyőrségparancsnok jár-őre? Melyik évben érünk el oda: „…a gyilkosokat néven nevezNI!” ? PAPP János 2019. 10. 31. | 5A HÉT TÉMÁJAEgy konferencia margójára. Halogatásainkról, szerecsenmosdatásról. Új fölfedezések, ránk váró feladatok.öklök szorulnakNovemberben „…és felbizseregnek a tenyerek. Novemberben élők a holtak, november fenyeget.”Ha vétlen, azaz ártatlan áldozatról szólunk Balázs Laci kapcsán, nemde azt mondjuk ezzel: a forradalom tevőleges résztvevői akár rá is szolgáltak a megtorlásra? Ahogy 10 éve: Az, hogy a kommu-nizmus áldozatává vált valaki, az részben az ő döntése volt. Anti-kommunista volt, egyéb nézeteket vallott, tehát ő erről dönthe-tett. - Lövés érte… Áldozatul esett… Mi ez, ha nem bagatellizálás, szerecsenmosdatás? Száraz Csilla múzeumigazgató ezzel szemben hangsúlyozta: Balázs Laci halálával nyomatékot adott annak, amiért a felkelők itt, Kani-zsán is kiálltak. Az emléktábla állításával pedig újra a közösségünk-be fogadunk egy fiút, aki megtestesít egy olyan értéket, amit mind a mai napig fontosnak tartunk. Egy külföldi szemlélő szavait idézte: Az 1956-os forradalom megőrizte a nemzet öntudatát.Ami hátravan: „…a gyilkoso-kat néven nevezNI!”(Fotó: Fortepan/Pesti srác3)Véletlen?
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisIS160 éve, hogy 1858-ban Alsólend-ván megszületett a századforduló kiemelkedő magyar szobrásza, Zala György. Tiszteletére a 2018-as évet Zala György-emlékévvé nyilvánítot-ták. A HSMK-ban megnyílt vándorki-állításon a nagyközönség bepillan-tást nyer Zala György művészetének kibontakozásába és alkotói tevé-kenységének sokszínűségébe. Az érdeklődőket Kovácsné Miko-la Mária, a KKK igazgatója, Balogh László, Nagykanizsa polgármeste-re, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának elnöke és Pisnjak Attila kurátor köszöntötte. A tárlat november 7-ig látogatha-tó. B. E. Vándorkiállítás Zala György Fotó: Bakonyi Erzsébettiszteletére
2019. 10. 31. | 7AktuálisAz önkormányzati választások eredményeként az Éljen VárosuNk! Egyesület-DK-JOBBIKik-MSZP-LMP-MOMENtuM nyolc, míg a Fidesz-KDNP hét fővel alakított frakciót. A kedd délutáni ülésen Balogh László a Krátky-program címet viselő ötéves polgármesteri tervezetét is bemutatta.Nagykanizsán mintegy 14 ezer 900 választópolgár szavazott október 13-án, ami 38,4 százalé-kos részvételi arányt jelent. Az önkormányzati választáson a kerületek közül négyet a Fidesz-KDNP, hatot pedig az ellenzéki összefogás nyert meg, a töredék mandátumok alapján pedig 2-2 listás hely jutott mindkét oldal-nak. A város polgármesterének a kormányzó pártok jelöltjét válasz-tották meg a szavazók, így az ellenzék 8:7-es többségbe került Nagykanizsa közgyűlésében. Az Éljen VárosuNk! képviselői dr. Fodor Csabát választották frakcióvezetőnek, aki hangsú-lyozta: a következő öt év döntése-it, a lehetséges kompromisszu-mokat jelentősen befolyásolhatja majd, hogy a polgármesteri elő-terjesztések miként felelnek meg az ő elképzeléseiknek. – Mi tudjuk tematizálni, ha akar-juk, az egész közgyűlés munkáját, s a város életét is, hisz mégiscsak a többség hoz meg bizonyos dön-téseket, sőt, szinte minden dön-tést a közgyűlés hoz meg. Az pedig egy másik kérdés, mi miként tudjuk kompenzálni azt, hogy a polgármester úr olyan elő-terjesztéseket tegyen, amelyek megfelelnek a mi elképzelésünk-nek is. Ha ez sikerül, akkor való-ban sok közös, egyhangú döntés születhet az elkövetkező eszten-dőkben – fogalmazott dr. Fodor Csaba. A kormánypárti frakció tagjai kiemelten fontosnak tartják, hogy folytatódjanak a Modern Városok Program kanizsai beruházásai, emelte ki Bizzer András, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. – Mindenképpen együtt kell dolgoznunk a város érdekében, hogy folytatódjanak a nagyobb beruházások, így a Modern Váro-sok Program is. Fontos számunk-ra, hogy a város továbbra is fej-lődjön, s ehhez az is szükséges, hogy együttműködjünk a kor-mánnyal – hangsúlyozta Bizzer András.Balogh László polgármesteri programját dr. Krátky Istvánról, a város 1930 és 1944 közötti vezető-jéről nevezte el, aki Trianon után újjáélesztette Nagykanizsát. Hangsúlyozta: látványosan foly-tatni kell a Modern Városok Prog-ramot és a munkahelyteremtő intézkedéseket, s ha lehetőség lesz rá, meg kell újítani a zsinagó-gát, a Dózsa utca 73–75. épület-tömbjét, s nem tesz le a sörgyár-álomról sem. A polgármester nagy hangsúlyt akar fordítani a fiatalok itthon tar-tására, illetve hazacsábítására - például szolgálati lakások kialakí-tásával és nagyrendezvényekkel. Az új kanizsai közgyűlésbe egyéni kerületből Gábris Jácint, Bodó László, Berta Krisztián, dr. Károlyi Attila, dr. Fodor Csaba és Horváth Jácint (ÉVE-Jobbik-DK-MSZP-LMP-Momentum), illetve Dénes Sándor, Szabó Szilárd, Radics Bálint és Tóth Nándor (Fidesz–KDNP) került be. Listán dr. Schauta Marcell, Gondi Zol-tán, Bizzer András és dr. Erdős László jutott a testületbe.az új közgyűlésMegkezdte munkáját Az új közgyűlés képviselői hétfőn vették át mandátumukat (képünkön), kedden pedig alakuló ülést tartottak (Fotó: Gergely Szilárd)Balogh László bemutattaa Krátky-programot
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„Az Én hobbim” sorozat keretében„SELYEMÚT”- ŐSI KARAVÁNUTAK ÁZSIÁBAN - kiállítás Gelencsér Gábor ny. újságíró gyűjteményébőlMegtekinthető: november 10-ig a földszinti előcsarnokban.ZALA GYÖRGY EMLÉKÉV – vándorki-állítás. Megtekinthető: november 9-igNovember 3. (vasárnap) 8-13 óra ORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁL-KOZÓ Érem- és bélyegbörze, ingye-nes árbecslés és szaktanácsadás9 óra AZ ARADI VÉRTANÚK – EMLÉKKIÁLLÍTÁS.Megnyitja: Balogh László, Nagykani-zsa Megyei Jogú Város polgármeste-re. A rendezvény védnöke: Cseres-nyés Péter, az Innovációs és Techno-lógiai Minisztérium államtitkára, Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója.Szervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoport-ja és a Kanizsai Kulturális Központ.November 5. (kedd) 18 óra„ÉLET A SZAHARÁN TÚL” - PILLA-NATOK BOHICONBÓL címmel az IMRO Alapítvány jótékonysági kiállí-tása és könyvbemutatója Szabó Zsolt fotóművész képeiből. Megnyitja: Musits Róbert.Megtekinthető: november 30-ig,a színházi előcsarnokban.November 6-7. (szerda-csütörtök)Gyermekszínházi bérletBálint Ágnes: AZ ELVARÁZSOLT EGÉRKISASSZONY - zenés mesejá-ték (Fogi Színháza, Budapest)November 6. (szerda) 10 óra Mazsola bérlet, 14 óra Tapsi bérlet. Novem-ber 7. (csütörtök) 10 óra Vackor bér-let, 14 óra Manó bérlet. Belépődíj: 900 Ft (Jegyek korlátozott számban kaphatók.)November 6. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 évesek-nek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda MargitJelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.November 6. (szerda) 18 óra Világjárók klubjaAZ OROSZ MEDVE BIRODALMÁ-NAK KÖZPONTJA, MOSZKVA ÉS AZ ARANYGYŰRŰ VÁROSAI Böröcz Zsolt vetített képes útiél-mény-beszámolója. A részvétel díj-talan.November 7. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.November 7. (csütörtök) 14 óraKocsis Katalin könyvének bemuta-tása: „NAGYKANIZSÁRÓL A BÉCSI OPERÁBA” – Práger HerminaA Napraforgó Szenior Klub és a Kani-zsai Kulturális Központ közös szerve-zése. A belépés díjtalan.November 8. (péntek) 17 óra„AZ ÉN BALATONOM…” - Gécseg András festőművész kiállításaMegnyitja: Lehota M. János esztéta. Közreműködik: Fülöp Szabolcs – gitár, a Farkas Ferenc Zene- és Arany-metszés Művészeti Iskola zenetaná-ra. Megtekinthető: november 30-ig, az Ősze András galériában.November 8. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sán-dor. A részvétel DÍJTALAN!November 9. (szombat) 17 óra„HÚZD CSAK, PRÍMÁS!” – A Tüttő János Nótaklub gálaestjeKísér: Szalai Antal, Liszt Ferenc-díjas prímás és világhírű zenekara. Ven-dégművész: Pék László, Dankó Pista Életműdíjas nótaénekes.Belépődíj: 3 000 Ft. Szervező: a Tüttő János Nótaklub Egyesület.MedgyASZAy HázÉLET-Képek – Szőke Veronika művészetterapeuta kiállítása.A belépés DÍJTALAN!November 8. (péntek)JazzKanizsa 2019.18.00 CHOOSE CHEESE: Menyhért Márton – gitár, Berta Zalán – bas�-szusgitár, Cseke Dániel - tenorszaxo-fon, fúvós hangszerek, Baranyi Ben-ce - dobok, ütőhangszerek 19.30 LUKÁCS MIKLÓS TRIO: Lukács Miklós – cimbalom, Orbán György – nagybőgő, Baló István - dob21.00 TONY LAKATOS FEAT. TRIO MIDNIGHT: Tony Lakatos – szaxo-fon, Oláh Kálmán – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Ele-mér – dob. Belépődíj: elővételben: 2 000 Ft, előadás napján: 2 500 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázNovember 2., 9. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalko-zások, 6-8 éves gyermekek jelentke-zését várják!Foglalkozásvezető: Tóth István nép-táncpedagógus. A foglalkozás idő-tartama: 45 perc.Jelentkezni a helyszínen, vagyTóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon. Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hóNovember 2. (szombat) 18 óraTÁNCHÁZTánctanítás: szilágysági táncok. Táncrendek: zalai, rábaközi, szatmá-ri, dél-alföldi, mezőségi, moldvai. Zene: Bojtár Népzenei Együttes.Belépődíj: 1 000 Ft.November 8. (péntek) 18 óraHadtörténelmi estAZ ENIGMA TITKA Dr. Ványa László ny. mk. ezredes, egyetemi tanár. Programkoordiná-tor: Kocsis Edit. A belépés díjtalan.ProgramajánlóOkt. 31. - nov. 6. 15:30 JetIKölyöK amerikai - kínai animációs vígjátékOkt. 31. - nov. 6. 16:00, 18:00 AddAMS FAMIly - A GAlád CSAlád amerikai - angol családi vígjátékOkt. 31. - nov. 3. 17:00 IdőtleN SZereleM olasz romantikus filmOkt. 31. - nov. 6. 17:30 HAlálod AppJA amerikai thriller/horrorOkt. 31. - nov. 6. 19:00 deMÓNA: A SötétSég úrNŐJE amerikai fantasyOkt. 31. - nov. 6. 19:30 JOKer amerikai filmOkt. 31. - nov. 6. 20:00 terMINátor: Sötét végZet amerikai akciófilmoktóber 31.- November 6. MűsoraVégtelen utazás a szenvedélybeLégy készen, hogy átéld a végtelen utazást a szenvedélybe! Erre biztatják az Időtlen szerelem című olasz film nézőit az alkotók. A főszereplők, Mat-teo és Francesca fülig szerelmesek egymásba, ám a lány kalandvágyó típus, így elhagyja szerelmét, hogy kedvére utazzon a világban. Amikor öt év után hazatér Olaszországba minden ott folytatódik, ahol abbamaradt: a szerelem még hevesebben lángol a két fiatal között. Kapcsolatuk idővel elmélyül, de jellembeli különbségeik megmaradnak. Matteo nyugalomra és biztonságra vágyik, Francesca viszont különleges és modern lány sze-retne maradni... Mindez egy romantikus, zenés filmben, amelyben a 70-es évek olasz slágerei mai hangzással elevenednek fel.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
25Orff 2019. 10. 31. | 9KultúraGergely Szilárd képriportja az Orff Ütőegyüttes 25. szüle-tésnapját ünneplő koncertről
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemA mához már oly távoli születésem. Anyám törékeny termete is már a röghöz kötött. A tuják s fenyők között, a lankás domb mögül felkelő Nap kíváncsin tekint a megtévedt látogatóra; tekintetében az olvadó arany fekete árnyú könnycsepp.Közelítek bölcsőm ringatójához, de másfél méter mélyen nyugszik születésem édes szószólója:A napkelte, s a korai cinke megdöbben, nem érti, mégis, miért anya-tejillatú a csend.A majd’ elfelejtett síron, a nefelejcs s kökény kékjében pirul a gyerme-ki – késés – szégyenétől a hajnalharmatos tulipán, s tán még a tavaly-előttről ott maradt árva árvácska.A napkelte édesanyaarcú árnyat rajzol homlokomra. Szívemet a hiány markolja: megszólalásra bír, a – vajh’ miért – felejtés, s a már kései köszönet.Megkésett jöttömet nem értik az aludni vágyó baglyok, nem értem én sem, de hiszem, nem csak remélem: anyám tudja a miértre a választ.Mert bár másfél méter és tizenöt év választja el a tegnapot a mától; nem a hiánytól fényezi arannyal a napkelte a tájat. Mindent megbocsátó anyámat látom a sírok – s felettem, a fekete fecskékkel az ég felé repülni.Szárny-kezében (a most elhozott) egy szál fekete rózsa, s mint régen, engem féltve és szeretve – túlvilági – még el nem késett üzenetként: felém, integet… Na, de erről majd egyszer, később.ZoltánRiersch CsendRévedezik a délutánaz aranybarna kertben.Lépteim nyomában perceg az avar.Emlékezem. Megszédülök.Szembe jönnek velem a fák.Halottaimat elbúcsúztattáka sárgaszirmú krizantémok.A feltámadó őszi szélodébb pergeti az Időt.a csendMégis anyatejillatúFotó: Gergely Szilárd
2019. 10. 31. | 11magazintudnak mindentRólunkBoszorkányok nincsenek. De vannak fürgén dolgozó árulók (A kép forrása: kramerius.army.cz)Felhozta a telefon. Lehet benne valami? – bizonytalanodnak el kortársaink. Jó száz éve csapatainkat nem csak srapnellel szórta az ellenség. Röplappal is. Mai neve: lélektani hadviselés. Dédapáink nemzedéke nem rendült meg. Olvassunk Somogyváryt.- Fliegeralarm! Fliegeralarm! – kiáltoztak szerte. Orlay a házfalak mellé ugrasztotta a zászlóaljat. Kilenc gép húzott el fölöttünk nagy magasságban, a srapnelfelhőkkel kipettyezett égen. – Ohó, röpcé-duláznak! – dörmögte a pilóta. – Csupa angol gép. S valóban, per-cek alatt ezernyi, villogó apró pont libegett alá a tovatűnő gépek mögött. – No, most várhatunk egy félórát, mire leérnek a lapjaik… - Mi a szösz? Magyarnyelvű! – Elég jó magyarsággal megfogal-mazott és nyomtatott szöveg volt: Magyar katonák! Mi nem mondjuk nektek többet, hogy szökje-tek át hozzánk. Háromévi háború után nyíltan elismerjük, hogy hősiesen és véres áldozatok árán, mindig magasra tartottátok a katonai becsületérzést – kezdte a röplap írója, jól ismerve, kiknek szánja. – Magyarok! Az a hely, ahol ti vagytok, nem a ti helyetek! – Ausztriáról szólva: …amely a ti ellenségetek is, amely titeket küld a legveszélyesebb helyre, a búzátokat rabolja. Ez a mi közös ellensé-günk! – A magyar bakában élő 48-as érzésre apellál: A háború csak úgy fog végződni, ha mind a népek felszabadulnak, és ti is, mint a többiek, szabadon akartok élni és nem rabságban. Ha urak akartok lenni saját hazátokban.– Nem az lepett meg, hogy ezek odaát milyen jól tudják, mi van a magyar lélekben. Azt is pontosan tudják, hol kell a gazdálkodó gondolkozású magyar ember másik érzékeny pontját keresni. A búza-ügy. A mi magyarunk álmában is fölfigyel, ha búzáról, ter-mésről, földről, jószágról hall. Én nem is ezen csodálkozom. Hanem az döbbent meg, hogy rólunk, a negyvenedik honvéd hadosztály-ról tudnak mindent. Az irányításunkat magunk se tudtuk. Néhány órával ezelőtt indítottak útba. És most pontosan a menetvonalunk-ra szórják a hangsúlyosan magyarokhoz szóló röpcéduláikat. Boszorkányok nincsenek. De vannak fürgén dolgozó árulók. A mi érkezésünket s irányításunkat napokkal előbb tudniuk kellett oda-át. Különben nem tudták volna megfogalmazni, kinyomatni, a repülőkhöz juttatni s már a hadosztály élzászlóalja előtt az útvonal-ra szórni a lapjukat – vonta le a következtetést Orlay.Három ellenséges gép zúgott el az Asalone fölött – így Somogy-váry néhány lappal odébb – Angolok! – dörmögte Jóska – Bristol-gépek. A Lorenzo- meg a Gozza-szakadék fölött hirtelen levált valami a gépekről. – … céduláznak. - Csak mintha valahogy lassab-ban hullottak volna, mint a szokásos röpcédulák. Éjféltájban azt a hírt hozta valaki, hogy az angol repülők nem röpcédulákat, hanem „Az Est” című magyar nyelvű újság példányait szórták le a Brenta-völgybe és a Sette Communi fennsíkjára... Károlyi Mihály parla-menti beszéde volt benne és a Károlyi-pártnak az antant mellett lefolyt tüntetése. Részletek az És Mihály harcol című kötetből, összeállította: PAPP JánosÉs Látrányi Mihály nyomban válaszol. Éppen olyan kimondatlan szavakkal, mint ahogy én kérdeztem. S valahogy hallom mégis a hangja csengését. – A lélek mindig győz, pajtás! Mert nem fegyver- és ember-dolog a győzelem. Lélek dolga. A léleknek kell erősnek lennie. Van úgy, hogy azt his�-szük, elveszett a harc. Az ezredek meghal-nak, országok eltűnhetnek, de ez még nem háborúvesztés. Ha a lélek tovább harcol, nincs fölötte ereje senkinek. És van úgy, hogy vereségekben, gyötrelmekben fegy-verkezik erősebbé a lélek.Győzünk, Mihály?„Ha a lélek tovább harcol, nincs fölötte ereje senkinek…” (Fortepan/Szakál Ferenc)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINA HSMK Én hobbim-sorozata újra Gelencsér Gábor hatalmas gyűjteményének egy szeletét mutatja be. A nyugalmazott pedagógus, újság-író tucatnyi zászlóból, numizmatikai különle-gességekből, míves papírszalvétákból és köny-vekből ezúttal olyan anyagot állított össze, amely a Selyemút történetét mutatja be, de helyzetjelentést kaphatunk a karavánút által érintett közép-ázsiai országok jelenéről is.– Mindenféle érdekesség található itt Kínától kezdve Kirgizisztánon át Türkmenisztánig – magyarázza. – Ezek közül nekem Üzbegisztán a személyes kedvencem, elsősorban a magyar vonatkozásai miatt. Kőrösi Csoma Sándor mel-lett Vámbéry Ármin is megfordult itt, például Buharában, Hívában és Szamarkandban, de a belső-ázsiai kutatások szerint egy másik híres Kelet-kutatónk, Stein Aurél is járt errefelé.A vitrinekben rejlő kincsekhez különböző anekdoták is kapcsolódnak. Némelyek kifeje-zetten a Selyemútról szólnak, mások a közép-ázsiai régió történetéből villantanak fel egy-egy színes mozzanatot.– Hoztam egy olyan bélyegsorozatot, ame-lyen türk lovak láthatók. Ezt a kínai posta adta ki, tisztelegve a mandzsu Csing-dinasztia egyik legnevesebb császára, Csien-lung előtt. Az 1735 és 1796 uralkodó Csien-lung rajongott ezért a lófajtáért, amelyet kérésére az udvar festője, az Itáliából érkezett Giusep-Marco Polo nyomán Velencétől Pekingig akar gyalogolni egy olasz nő. A 70 éves Vienna Cammarota tervéről, miszerint 2020 áprilisában indulna el egy mindössze tíz kilogrammos hátizsákkal, a napokban számolt be az MTI. A Selyemút ma is sok izgalommal kecsegtet, de történetének legkalandosabb fejezetei az eurázsiai kereskedelem kétezer évvel ezelőtti felvirágzásához kapcsolódnak. Az ősi karavánút történetét most azok is megismerhetik, akik ellátogatnak a Hevesi Sándor Művelődési Központba.kultúrákróljátszva tanulni A Selyemút titkai
2019. 10. 31. | 13Magazinpe Castiglione több akvarellen is megörökí-tett.A Selyemút története kétezer évre nyúlik vissza. Csomópontokon át vezetett Ázsiából Európa szívébe – Velencébe, de akár Rómáig is –, valamint az afrikai Szenegálba. A helyenként járhatatlan és rablóktól fenyegetett szárazföldi útvonalak mellett egy szakasza az Indiai-óce-ánt is érintette, amely viszont a viharoknak és a kalóztámadásoknak volt kitéve. Minderről már Benedek Miklós, a Magyar Földrajzi Társaság zalai titkára mesélt a kiállítás megnyitóján.A Selyemúton élénk kereskedelem folyt oda-vissza, s a nevével ellentétben nemcsak sely-met és selyemfonalat, hanem más termékeket is szállítottak, általában teveháton. Az egzoti-kus ázsiai portékák közt fűszer, tea, porcelán és drágakő is akadt, Európából pedig jellemzően olyan nyersanyagokat és élőállatokat exportál-tak, amelyek Keleten nem fordultak elő. A több mint nyolcezer kilométer hosszú út mélyen fekvő völgyeken és hágókon keresztül veze-tett. A kereskedők jól megpakolt tevéikkel heteken, bizonyos esetekben hónapokon át utaztak, mire elértek a hozzájuk legközelebb eső „logisztikai” központhoz, ahol árujukat átadták egy másik karavánnak. A környező városokban az élénk kereskedelemnek köszön-hetően virágzott a gazdaság és a kultúra is.A Selyemút a 9-10. század után veszíteni kez-dett fontosságából, és ez a folyamat nem is bizonyult megállíthatónak. Jelentősége azon-ban nem merült a feledés homályába: néhány évvel ezelőtt Kína kezdeményezte az Új Selyemút programot, 2014-ben pedig a törté-nelmi útvonal kazahsztáni, kínai és kirgizisztá-ni szakasza a Világörökség része lett. Gelencsér Gábor kiállítását november 10-ig lehet megnézni. A gyűjtő elsősorban a gyere-keknek ajánlja tárlatát.– A legfontosabb az, hogy ha eljönnek ide, játszva tanulhatnak távoli és egzotikus kultú-rákról. Mindig is hangsúlyoztam: a Földünkön megannyi szépség található, azonban az összes helyre, sajnos, fizikai képtelenség eljut-ni. Szerencsére ma már minden feltétel adott ahhoz, hogy akár a szobánkból vagy egy ilyen kiállítás segítségével feltérképezzük a világ összes csodáját. NEMES Dóraegzotikus kultúrákróljátszva titkai Kanizsán:Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőok-tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egysé-ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020-as tanév első félévéről.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző három havi átlagbérről munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási cso-portjától.)A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról,illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szólódokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-igazolásÁlláskeresési ellátás folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságotaz egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16, SZ: 8-12, 13-16.30, P: 8-12) További információ: 20/849-2442A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagyfelsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes ide-jű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi, kérelem benyújtását megelőző három havi átlagbérről munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítványmásolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szólódokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmácsigénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény- igazolásÁlláskeresési ellátás folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egyfőre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16, SZ: 8-12, 13-16.30, P: 8-12) További információ: 20/849-2442A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
2019. 10. 31. | 15nálunkFotó: Gergely Szilárdélet...ÉdesMinden az édességről szólt a hétvégi Csokoládé Feszti-válon, amelyen hagyományos és különleges kézműves csokikkal ismerkedhettek a látogatók. Olyan extra termé-kek is megjelentek, mint például a pálinkás csokoládé sza-lámi és a grillázs kolbász. A kínálatban laktóz-, glutén- és cukormentes csokoládékat is felvonultattak a cukrászmes-terek. Mindemellett a két nap során számos színes szóra-koztató program várta a vendégeket.
2019. novem-ber 1.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46208:00-07:002019. novem-ber 2.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53120:00-08:002019. novem-ber 3.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13519:00-06:002019. novem-ber 4.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. novem-ber 5.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. novem-ber 6.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. novem-ber 7.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. novem-ber 8.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán alma 180-299 Ft/kggesztenye 750-1500 Ft/kgdióbél 3500-4500 Ft/kgtojás 35-40 Ft/dbalsó csirkecomb 680 Ft/kgkarfiol 380-499 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletJövő heti véradások11. 05. 09:00-12:00 Vásárcsarnok 11. 05. 14:00-16:30 Zalakaros, Civil Ház 11. 07. 09:00-12:00 Dr. Mező Ferenc GimnáziumAdj vért, és ments meg három életet!BérletNagykanizsa belvárosában 34 m2-es üzlet (iroda) kiadó. Érd: 06-30/278-6112.VegyesGarázs bontásából faanyag tűzifának is eladó. Érd: 06-20/519-5305.ÁllásLLÁSGumiszervizbe fiatalembert (autószerelő, betanított munka) azonnali kezdéssel felveszek. Érd: 06-30/586 1997.Ez úton táj éKOZTATJuk Önök et, hog y NAGykanizsa MJV Önko rmán yZATA a közt emetőkről és a temetk ezés rendjéről sz óló 16/2018. (VI. 29.) rendelete alapján a min densz ent eki időszakban (NOVemb er 1-től NOVemb er 3-ig ) a TrIPAMMer utcai közt emetőbe a g épko cSIVAL VALó behajtás tilos , még mozgásko rlátozott ká rtyÁVAL sem megeng edett .Október 29-től október 31-ig (kedd - csütörtök) és november 4-én (hétfő) csak mozgáskorlátozott kártyával, 7.00 órától 12.00 óráig lehet személygépkocsival a temetőbe behajtani. Temet ő nyITVATARTÁsi ide je:November 1. péntek: 6.00 - 22.00 óráigNovember 2. szombat 6.00 - 22.00 óráigNovember 3-tól (vasárnaptól): 7.00 - 18.00 óráig Ügyelet a Temet őgo ndnok ságo n:November 1. péntek: 8.00 - 16.00 óráigNovember 2. szombat: zárvaNovember 3. vasárnap: zárvaVIA KanizsaTemetőlátogatók!TiszteltMEGHÍVÓTisztelettel meghívom a HONS Z Nagykanizsai Hadigondozottak Klubja által szervezett koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött mindenszenteki megemlékezésre a háború áldozataira. A megemlékezés helye: Tripammer utcai temető, a Doni-emlékműnél. A megemlékezés időpontja: 2019. november 4. 13.30.Gerencsér József, a klub elnöke
2019. 10. 31. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókNovember 4.1922. november 4-én fedezték fel Tutanha-mon fáraó sírját. Howard Carter brit régész több éves kutatás után találta meg és tárta fel a sírt1944. november 4-én felrobbantották a Margit-hidatNovember 5.1494. november 5-én született Hans Sachs. A mesterdalnok élete végéig vargamester-ként dolgozott1977. november 5-én halt meg René Gos-cinny. A francia képregényíró többek között az Asterix és a Lucky Luke atyjaNovember 6.1893. november 6-án halt meg Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző, a Hattyúk tava, a Csipkerózsika, a Diótörő, a Rómeó és Júlia, valamint az Anyegin alkotója1990. november 6-tól tagja Magyarország az Európa Tanácsnak November 7.1810. november 7-én született Erkel Ferenc zeneszerző, karmester és zongoraművész, Himnuszunk zenei megformálója1867. november 7-én született Marie Curie, a párizsi egyetem első női professzora, két-szeres Nobel-díjas tudós1903. november 7-én született Konrad Lorenz osztrák zoológus, ornitológus1913. november 7-én született Albert Camus Nobel-díjas francia író és filozófus1928. november 7-én halt meg Tóth Árpád költő. Talán legismertebb verse az Esti sugárkoszorúNovember 8.1900. november 8-án született Margaret Mitchell. Egyetlen regénye, a világhírűvé vált Elfújta a szél 1936-ban jelent megAz elELőző HETI REJTvény MEGFEJTéSE: Úriember is vetemedhet hazugságra, és a csirkefogó is mondhat igazat.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetés
2019. 10. 31. | 19HirdetésMultifokális lencse akció 30 %
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. november 2-8.November 2., szombat 00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:15 Kanizsa Cafe (talk show), 00:45 Kukkantó (gye-rekműsor), 01:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 02:00 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:30 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 06:45 Kanizsa Cafe (talk show), 07:15 Kukkantó (gyerekműsor), 07:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 08:30 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 09:00 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kultu-rális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:30 Gézengúzok (gye-rekműsor), 14:00 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 14:55 Napi Kanizsa – újranéző, 15:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Luther (rajzfilmsoro-zat), 18:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:50 Zarándoklat Somogy és Zala megye határán (ismeretterjesztő film), 19:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 19:30 Egis Körmend – Legia Warsawa férfi kosárlabda-mérkőzés, 20:55 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlé-se), 21:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó.November 3., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Zarándoklat Somogy és Zala megye határán (ismeretterjesztő film), 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 01:20 Egis Körmend – Legia Warsawa férfi kosárlabda-mérkőzés, 02:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlé-se), 03:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 07:10 Zarándoklat Somogy és Zala megye határán (ismeretterjesztő film), 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Egis Körmend – Legia Warsawa fér-fi kosárlabda-mérkőzés, 09:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:00 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:00 Napi Kanizsa – újranéző, 15:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Luther (rajzfilmsorozat), 18:20 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 19:20 Sztárportré: Takács Nikolas, 19:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 20:00 A magyarság totemállatainak nyomá-ban (ismeretterjesztő film), 20:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:50 Lapozó. November 4., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:10 Sztárport-ré: Takács Nikolas, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:50 A magyarság totemállatainak nyomá-ban (ismeretterjesztő film), 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise az Alsóvá-rosi templomban, 07:40 Sztárportré: Takács Nikolas, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 A magyarság totemállatainak nyomában (ismeretterjesztő film), 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Takács Nikolas, 12:30 A magyarság totemállatainak nyomában (ismeretterjesztő film), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Luther (rajzfilmsorozat), 19:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 20:15 Egis Körmend – Naturex SZTE-SZEDEÁK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:40 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 22:45 Lapozó.November 5., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 For-gószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 01:05 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 01:35 Híradó, 01:50 Egis Körmend – Naturex SZTE-SZEDE-ÁK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Egis Körmend – Naturex SZTE-SZEDEÁK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Egis Körmend – Naturex SZTE-SZEDEÁK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Luther (rajzfilmsorozat), 19:45 K’arc (kulturális magazin), 20:15 A Monarchia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretter-jesztő filmsorozat), 20:45 Híradó, 21:00 Székely konyha, 21:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:35 Lapozó.November 6., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 A Monarchia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretter-jesztő filmsorozat), 02:15 Székely konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 A Monar-chia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 A Monarchia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 19:30 Luther (rajzfilmsorozat), 19:40 Élet-módi, 20:10 Lovas magazin, 20:40 Híradó, 20:55 Aktuális – Hargita, 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó. November 7., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Lovas magazin, 02:10 Aktuális – Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Lovas magazin, 08:40 Aktuális – Hargita, 09:10 K’arc (kulturá-lis magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:30 Élet-módi, 12:55 Lovas maga-zin, 13:25 Aktuális – Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 19:35 Luther (rajzfilmsorozat), 19:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:15 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 20:45 Híradó, 21:00 Sztárportré: Dér Heni, 21:30 Élet-módi, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:35 Lapozó.November 8., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Sztárportré: Dér Heni, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Hír-adó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Sztárportré: Dér Heni, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Sztárportré: Dér Heni, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Luther (rajzfilmsorozat), 19:40 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:40 Híradó, 20:55 Látogató, 21:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 22:25 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 10. 31. | 21SportA Törekvés SE ottho-nában lépett pályára a Kanizsai Vadmacs-kák SE kosárlabda női amatőr NB I-es együt-tese, és a rutin segít-ségével remek győzel-met aratott. A nagy-kanizsai csapat az ötödik helyről várhat-ja a vasárnapi, Szege-di KE elleni hazai meccsét, amelyet 14 órától rendeznek a Cserháti-csarnokban.Törekvés SEse (7.)–Kanizsai Vadmacskák se (5.) 70-78 (17-18, 15-26, 24-14, 14-20)Budapest, 50 néző. Vezette: Válé F., Kozma B.Vadmacskák: Fuisz V. 24/3, Kovács R. 2, Baa 16, Bánhegyi B. 20, Budai 7. Csere: Horváth L. 2, Zsámár P. 7/3, Füredi, Csuha. Edző: Gábor Erzsébet.A hazaiak pontosabban kezdték a mérkőzést, a 4. percben öt pont-tal elléptek ellenfelüktől, de a ven-dégek időkérése után a Vadmacs-kák rendezte sorait, és Bánhegyi Beatrix pontos dobásaival kiegyen-lített, majd a negyed végére már vezettek is a kanizsaiak. A második negyedben továbbra is hullámzó volt a játék, de mindkét csapat nagy erőbedobással játszott és fel-váltva vezettek a felek. A meccs 16. percétől Fuisz Viktória dobásaival a negyed végére 12 pontos előnyre tettek szert a nagykanizsaiak.A nagyszünet után a fővárosi csapat fokozatosan ledolgozta hátrányát, kihasználva a Kanizsa védekezési hibáit. A záró felvonás-ban továbbra sem tudott egyik csapat sem jelentős előnyt kihar-colni, aztán az utolsó negyed köze-pén Bánhegyi Beatrix koncentrált játékával – négyből négy büntetőt bedobva –, valamint a rutinos Fuisz sikeres távoli hárompontosaival a Vadmacskáknál volt az előny, ráa-dásul a végjátékban a zsinórban dobott nyolc ponttal be is biztosí-tották a győzelmet Gábor Erzsébet tanítványai.– Egy jó mérkőzést vívtunk, és mindkét csapat győzni akart, illet-ve nagyon jól küzdött – értékelt a KVSE trénere, Gábor Erzsébet. – Csapatunkban van egy-két rutinos játékos, ők azért el tudták dönteni a mérkőzést, a végén például Fuisz Viki nagyon fontos kosarakat szer-zett, ami döntő volt a remek mec�-csen.POLGÁR LászlóHorváth Ádám, a Kanizsa Motocross SE fiatal versenyzője a Motocross Junior Magyar Kupa 5 versenyből álló sorozatában, a 65 ccm-es kategóriában, minden versenyét megnyerve lett kupagyőztes, legutóbb pedig az idei bajnoki sorozat utolsó, ajkai futamán korosztályában az országos bajnokság elsőségét is begyűjtötte.Ajkán a juniorok bajnoki futa-main Ádám összesítésben húszpontos előnnyel rajtolt, és mindkét versenyfutamát meg-nyerte, amely azt jelentette, hogy biztosan végzett a moto-krossz utánpótlás-bajnokság élén.– Nagyon boldog vagyok, mert sikerült a sok és kemény edzéseinket jó eredményekre váltani – mondta el a kanizsai ifjú motoros tehetség. – Magyarországon kupagyőztes és bajnok is lettem egy éven belül, úgy gondolom, nem val-lottam szégyent a külföldi ver-senyeimen és az Európa-bajno-ki sorozatban sem. Szüleim és iskolám mellett motoros edzőmnek, ifj. Kerner László-nak, valamint nagybátyámnak, Horváth Zsolt tanár úrnak, egyben erőnléti edzőmnek is sokat köszönhetek.P. L. MK-győzelem után bajnoki címA Vadmacskák értékes sikert aratott idegenben (Fotó: Kanizsa TV)értékes sikerJó meccsenHorváth Ádám kupagyőzelmet és bajnoki címet is szerzett
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTAz FC Nagykani-zsa NB III-as lab-darúgó együtte-se a Sárvár FC-t látta vendégül, és az első játék-rész ráadásában szerzett találat-tal be is gyűjtöt-te a három pon-tot Barna László csapata.FC Nagykanizsa (4.) – Sárvár FC (13.) 1-0 (1-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 12. forduló. Nagykanizsa, 270 néző. Vezette: Altorjay (Mohos, Schweighardt). G.: Béli M. (45+1.)Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Major, Geren-csér A., Ekker – Kretz, Béli M. (Lőrincz, 65.) - Szegleti, Kovács Gy. (Bagó B., 85.), Hampuk (Herzsenyák, 78.) – Vittman. Vezető-edző: Barna László.Mindkét fél beleállt a találkozóba az elején, s csak idővel mutatkozott meg a hazaiak fölénye, amit egy Vittman-kapufa, pontosab-ban keresztléc is jelzett. Az első felvonás hajrájában aztán szinte egy meccsnyi esemény történt, hiszen előbb Vittman Ádám lövé-sét fogta a sárváriak kapu-sa, majd a vasiak támadása után már Borsi Bencén is túljutott a labda, amikor Gerencsér Attila a gólvo-nalról tisztázott. A kanizsai-ak azért nem hagyták talá-lat nélkül a félidőt, Vittman a Sárvár hálóőre, Gőcze Gergő elől szerezte meg a labdát a jobb oldalon, középre adott, Béli Milán pedig egyből ballal a bal alsóba belsőzött. A második negyvenöt percben néhány percig úgy tűnt, hogy a vendégek tud-nak újítani, de aztán inkább a küzdelemé lett a fősze-rep, a dél-zalaiak őrizték előnyüket és immár négy meccs óta (tíz pontot sze-rezve) veretlenek, egyben a Dunaújváros elleni Magyar Kupa-meccsre győzelem-mel hangoltak. A Duna-parti találkozót, amely a legjobb 32 közé jutásról határozott, szerdán, lapzár-tánk után rendezték.– Tudtuk, hogy olyan meccsre számíthatunk, amilyen végül is lett – fogalmazott a találkozó után Barna László, az FCN vezetőedzője. – Abban biz-tos voltam, hogy szerzünk gólt ezen a számunkra igencsak fontos mérkőzé-sen, inkább arra hívtam fel a figyelmet, hogy lehető-leg ne kapjunk gólt. A talá-latunk Vittman Ádámot és Béli Milánt külön is dicséri, utóbbi húzása a csoport-ban is egyedülálló, remekül kivitelezte a gólt eredmé-nyező mozdulatsorát.POLGÁR LászlóA Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa cselgáncs egyesülete a napokban debütált utánpótlás judoprog-ram rendezésével, hiszen először rendezhette meg a Röntgen Kanizsa Kupát Nagykanizsán, egyben az egyesület hatéves fennállást ünnepelve.A versenyen összesen 243 induló nevezett és a hazai klubok mellett érkeztek bosnyák, cseh, horvát, osztrák és szlovén versenyzők is.Az NJK-sok is kitettek magukért ren-dezőként a tatamikon is, hiszen számos érmet zsebeltek be tanítványaik.Az NJK eredményei. Aranyérmesek: Garai Nimród, Szabó Villő, Pirbus-Gróf Nóra, Köveskáli Zója, Tamás Levente, Vaska Botond (diák A kor-csoportban); Garamszegi Bálint (ifjú-sági), rajtuk kívül Garai Emese (diák A, serdülő) pedig két aranyat könyvelhe-tett el. Ezüstérmesek: Takács Zsófia, Gyulai Eliza, Tamás Norina, Nagy Noel, Mércz Sámuel, Nagy Kornél, Varga Benedek, Lipódi Márton, Vas-ka Botond, Garamszegi Bálint (ser-dülők), Köveskáli Regő, Kovács Oli-vér, Nagy Olivér (ifjúságiak), Lipódi László pedig két ezüstérmet gyűjtött be (serdülő és ifjúsági). Bronzérmeseik lettek: Nagy Ármin, Samu Benett, Dombai Bertold, Novák Bence, Paizs Mira, Weinausz Péter, Lődri Dániel, Szabó Gellért, Binger Ákos, valamint Garai Nimród (serdülők).A klub cselgáncsozói is részt vettek a paksi Atom Kupán, melyen Garai Emese a dobogó legfelső, Pirbus-Gróf Nóra és Garai Nimród a második, míg Lipódi Márton a harmadik fokára áll-hatott. P. L. Az NJK-Röntgen Kanizsa cselgáncsozói megtapasztalhatták, hazai környezetben még nagyobb élmény dzsúdózniElső versenyüket rendeztékBéli Milán ismét ered-ményes volt az FC Nagykanizsa bajnoki-ján, gólja pedig a győ-zelmet jelentette (Fotó: Gergely Szilárd)szériábanRemek bajnoki
2019. 10. 31. | 23SportMÁSODIK HELYENA női ökölvívóknak is megrendezték az olim-piai reménységek versenyét. A junior válogatott keretében a Kanizsa Box Klub öklözője, Szüsz Cintia kelhetett útra Csehországba.A versenyző már nem először lehetett tagja a keretnek, és most is a junior 63 kg-ban szerepelt a csehországi Ústí nad Labem városában. Ezút-tal három junior korosztályos magyar hölgy lép-hetett szorítóba, és Cintia súlycsoportjában a második helyen végzett.JÓ HELYEZÉSEKA Nagykanizsai Torna Egylet 1866 vívói is őszi versenyszezonjuk kellős közepén járnak. Balatonbogláron Tizedes Balázs egy veterán férfi tőr versenyen vehetett részt, és végül a volt kanizsaitól, Pataki Zoltán-tól vereséget szenvedve a 6. helyen végzett. Esztergomban már felnőtt B kategóriás verse-nyen indultak az NTE kardozói, és Kiss Gergely férfi kardban 7. helyezett, Tóth Regős Bence pedig 12. helyezett lett. A nőknél Sánta Fanni a dobogó második fokára léphetett fel, Horváth Hanna hatodikként, míg Dömötör Zsóka hete-dikként zárt.ÚJABB TEHETSÉGEKA sportlövők Szeged Grand Prix elnevezésű versenyén indult három fiatal is a PLSE Nagyka-nizsa színeiben, illetve Borsos Fanni úgyszin-tén, aki időközben a dél-zalaiaktól a Komáromi Városi Sportegyesülethez igazolt.Tíz méter légpuska serdülő lány kategóriában azonos kört lőtt a két kanizsai versenyző, Bor-sos Eszter és Kobra Fruzsina (383-383 kör), köztük a belső tízesek száma döntött: Borsos Eszternek több belső tízese volt, ezért ő lett az első, Kobra Fruzsina pedig a második. A harma-dik nagykanizsai induló, Tankovics Tamás picit még elizgulta a versenyt, a 10 m serdülő fiú kategóriában végül az 5. helyen végzett. Az immár komáromi Borsos Fanni megnyerte kategóriája alapversenyét 622,5 körrel, aztán az összevont döntők során – a juniorok és felnőt-tek között – a dobogó második fokára állhatott.AZ ELSŐ PONTMegszerezte idénybeli első pontját a Ziccer NLSE női NB II-es labdarúgó együttese, a kani-zsaiak az SC Sopronnal játszottak döntetlent.Ziccer NLSE (12.) - SC Sopron (11.) 2-2 (1-0)NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkő-zés, 8. forduló. Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Nobik (Rózsa M., Tolner). G.: Szollár (31.), Sza-lai L. (53.), illetve Sabján (47., 90. - utóbbit 11-esből)Ziccer: Balassa Sz. - Gelencsér L., Molnár L., Boros G., Kunics, Farkas Cs., Tarsoly, Szollár, Szalai L., Szabó Zs., Latin. Edző: Benedek József.Az első félidő kezdeti szakaszában kiegyenlí-tett játék folyt a pálya két büntetőterület közöt-ti részén, aztán a 31. percben Tarsoly Klaudia és Szollár Bernadett összjátékából utóbbi szerzett vezetést. Még az első felvonásban volt a hazai-aknak három nagy helyzete, azok azonban kimaradtak. A második játékrésznek mindjárt az elején a hazaiak eladtak egy labdát a saját tizen-hatosunk előtt, és gólt kaptak belőle. Ettől a vendéglátók mintha felébredtek volna, sorozat-ban vezették támadásaikat, és gyorsan, már az 53. percben újra gólt értek el Benedek József tanítványai: Szollár indításával Szalai Laura vihette a kapusra a labdát, és nem is hibázott. A hazai vezetés után is mentek előre Latin Hedvi-gék, a jobbnál jobb lehetőségeket sem tudták azonban újabb gólra váltani a kanizsaiak, ami a 90. percben megbosszulta magát: akkor bünte-tőhöz jutott a Sopron, amelyet értékesített is.A SZÁZADIK ELŐTTA kanizsai amatőr teniszezők megkezdték fedett pályás idényüket, az első fordulójukra 17 indulót regisztráltak hat környező városból.Az első kör érdekessége volt, hogy fedett pályán jó néhányan először teniszeztek, ugyan-akkor erős mezőny gyűlt össze. A versenyt veretlenül az esélyes zalaegerszegi Molnár József nyerte a szokásos színvonalas játékával, a szintén remekül versenyző – egyben legjobb nagykanizsai – Walter Péter előtt. A szintén zalaegerszegi Henrietta Venturini, mint a leg-jobb női játékos a férfiak között a negyedik helyen végzett.Végeredmény: 1. Molnár József (Zalaeger-szeg) 8 győzelem, 0 vereség, 2. Walter Péter (Energia Szabadidősport Klub) 7-2, 3. Pápa Valentin (Nagyatád) 6-2, 4. Henrietta Venturini (Zalaegerszeg) 5-3, 5. Lévai Csaba (Energia) 4-3, 6. Szalai Sándor (Energia) 3-3.A sorozat következő versenyét november 9-10-én rendezik, amely egyben a 100. lesz a sorban, és több kategóriában is indulhatnak a nevezők. Az oldalt szerkesztette: POLGÁR LászlóMegkezdődött a fedett pályás teniszszezon – izgalmas csatákkalSportsorokA komáromiakhoz igazolt Borsos Fanni után testvére, Eszter (képünkön) bizonyíthat majd kanizsai színekben a sportlövőknélSzüsz Cintia (középen), a KBK ökölvívója az olimpiai reménységek versenyén a második helyen végzett
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKAz igazi nyár után a vén-asszonyok nyarát is elbú-csúztatta Feiszt Attila csa-ládja. A látóhegyi birtoku-kon megrendezett ünnep-ségre Sóstaiékat is meghív-ták a szomszédból. A menüt időben egyeztették a ven-dégekkel, de egy kis megle-petést is tartogattak szá-mukra. Rózsika, a ház asszo-nya beavatta őket a kürtőskalács készítésének fortélyaiba, amelyhez az eszközö-ket, egy városnapi rendezvé-nyen szerez-ték be. A höl-gyek – Rózsika, valamint a nővére Zsuzsa és Ica, a szomszéd-asszony – a tésztát dagasz-tották és feltekerték a sütő-fára, de a férfiak sem unat-koztak. Míg a parázs fölött figyelmesen forgatták a dorongokra feltekert illato-zó kalácsot, szépen fogyott a pálinka és a sör. A kürtőskalácshoZZávalói:1 kg liszt, 1 tojás, 3 tojás sárgája, 5 evőkanál porcu-kor, 10 dkg olvasztott vaj, vagy mar-garin, 1 dl tej-ben felfut-tatott 3 dkg élesz-tő, 0,5 l tej, kevés só, citromhéj, vaníliás cukor. ElkéSZítéSE:A hozzávalókat bedagasztjuk és kelni hagy-juk. A megkelt tésztát muta-tóujjnyi vastagságúra kisodorjuk, és 1,5-2 cm szé-les csíkokra felvágjuk. A sütőfát megolajozzuk, a tésztacsíkokat rátekerjük, majd gyúródeszkára fektet-ve megsodorjuk, hogy egyenletesen befedje. Ezután a tésztát étolajjal lekenjük, kristálycukorba forgatjuk, és máris lehet süt-ni. A karamellizálódó kris-tálycukortól szép fényes színt kap. Még melegen beleforgatjuk fahéjas cukor-ba, darált dióba, és lehúz-zuk a dorongról. A májgombóclevES hoZZávalói:Egy közepes fej vörös-hagyma, 1 tojás, 2 db kicsi májkonzerv, vegeta, petre-zselyemzöld, 1,5 db zsem-lye, só, fehérbors, étolaj és kevés liszt.ElkéSZítéSE: A hagymát olajon meg-pároljuk, és annyi vizet öntünk hozzá, hogy átfő-jön. Teszünk bele ételízesí-tőt, felengedjük 2,5-3 liter vízzel, és ezzel kész is az alaplé. A zsemlyét vízben megáztatjuk, majd kinyom-kodjuk és összekeverjük a tojással, a zöldség zöldjével és a májkrémmel. Annyi lisztet adunk hozzá, hogy kissé keményebb masszát kapjunk. Végül az egészet nokedliszaggatóval bele-szaggatjuk a forró levesbe. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsa Feiszt Attiláné Rózsika beavatta a vendégeket a kürtős-kalács készítésének fortélyaiba (Fotó: Kanizsa)körömpörkölttel és Májgombóc- levesheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Aktiválja szunnyadozó erejét fizikai tevékenységgel. Ha úgy érzi, túlsá-gosan legyengült a szervezete, sza-ladja körbe a Csó-tót. Bika: 04.21-05.21. Ha úgy érzi, valaki korlátozni akarja a tervei megvalósításában, akkor se tegyen le azokról. Inkább próbálja meg szóra bírni az illetőt. iKrek: 05.22-06.21.Harmonikus napokra számíthat. A karrierje építésével sem kell mos-tanában foglalkoznia, mert sínen van minden. Ezt még a csillagok is megerősítik. Rák: 06.22-07.22. Visszafogottan figyelje az ön körül zajló történéseket, mert könnyen konfliktusba keveredhet a baráta-ival. Jobban teszi, ha mosolyogva jár-kel.Oroszlán: 07.23-08.23. Van, aki nemcsak a pénzköltést, ha-nem a spórolást is túlzásba viszi. Ön is így van ezzel. Szépítse bátran a la-kását és ne garasoskodjon tovább. Szűz: 08.24-09.23. Ne tartsa vissza a fantáziáját, mert életkörülményeiben most jelentős minőségi átalakítást tud végre-hajtani. A párja is teljesíti minden kívánságát.Mérleg: 09.24-10.23. Egyfajta belső látás alakulhat ki ön-ben. Éljen vele, mert ez nem csupán azt jelenti, hogy meg tudja jósolni a focimeccsek eredményét.sKorpió: 10.24-11.22. Ha csak a sötét oldalát veszi észre mindennek, könnyen lelombozódhat. Révedezzen el az őszi táj megnyugta-tó szépségében, és új erőre kap. Nyilas: 11.23-12.21. Szellemi erők ejthetik gondolkodó-ba. Olyan erős hatással érkeznek, hogy hirtelen még a feje is bele-fájdulhat, de gyógyszert nem kell bevennie. Bak: 12.22-01.20. Vizsgálja meg távolabbi nézőpont-ból is az anyagi helyzetét. S ha lát egy jobb lehetőséget a javítására, ne hagyja ki. Most érdemes változ-tatni. Vízöntő: 01.21-02.19. Induljon tiszta lappal a hétnek. Ves-se papírra az álmait, mert ez az idő-szak kedvez a megvalósításuknak. A nehézségeket ne vegye figyelembe.Halak: 02.20-03.20. Ne hanyagolja el a barátait, akkor sem, ha annyian vannak, mint az égen a csillagok. Ön is tudja, pozitív kisugárzása gyógyító hatással van rájuk. kürtőskaláccsal