Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12 MB
2020-12-22 11:14:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
301
719
Rövid leírás | Teljes leírás (326.69 KB)

Kanizsa 2019. 039-042. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 39. SZÁm, 2019. november 8.Fotó: Gergely SzilárdAhogyan lenni szokott, a
jó ügyért megint összefogott a
város. Két napon is jótékonysági sütivásárt tartottak a két éves, leukémiában szenvedő Marczin Nóri gyógyulásáért, s az akciót nagyon sokan segítették, támogatták.15KanizsaJótékony
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTAz IMRO Alapítvány – egy nemzetközi együttműködés részeként – Nyugat-Afrikában, Beninben segít a vízellá-tásban, a hulladékkezelésben és az oktatásban. A szer-vezet küldöttsége nemrégiben a helyszínen járt, s elkí-sérte őket Szabó Zsolt fotós is, akinek képeiből kiállítás nyílt a HSMK-ban. A fotókból egy kiadvány is készült, amelynek az értékesítéséből származó összeget teljes egészében afrikai családok megsegítésére ajánlja fel az alapítvány.Mint minden novemberben, idén is megkezdődött a kispályás ökumenikus foci a kiska-nizsai iskola tornacsarnokában. Horváth „Mákos” Ferenc és barátai már évtizedek óta rúgják a bőrt a téli szezonban, az utóbbi esztendőkben pedig csatlakozott hozzájuk számos pap és lelkész – ezúttal nyolc egyházi személyiség erősítette a mezőnyt. Ott volt Nagy Vendel, Laczkó Flórián, Nikli Zsolt, Tölgyesi Dávid, Roca Dániel, Hella Ferenc, Bertók Dániel és Makoviczky Gyula. „Mákosék”, szokás szerint, a foci után vendégül látták a kifáradt társaságot, a menüben kolbász, tepertő, szalámi, túrós rétes, és Fecó által kreált pohárkrém szerepelt. Vacsora közben pedig, persze a beszélgetés mellett, BL-meccset is figyelt a csapat – mert a fociból sosem elég… P. Á.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENem AlbionLehet, Edvárd király, angol király léptet alant fakó lován – csak épp a ködtől nem látszik… De ne tévedjünk, ez nem a regényes Albion, hanem a ködös Dél-Zala, egészen pon-tosan Becsehely. Minek mennénk innen bárhová is…?!Kanizsa3IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Szabó ZsoltFotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
LASSAN VÉGEZNEKZalában a csapadékos idő-járás megnehezíti a beta-karítási munkákat, ugyan-akkor az esőzések elősegí-tik a vetések megerősödé-sét, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a távirati irodával. Zalában a termőterület csaknem 60 százalékán végeztek a kukorica beta-karításával, a hektáronkén-ti átlaghozam 8,6 tonna. Az esőzések miatt a gazdálko-dók leálltak a betakarítás-sal, de minőségi problé-mák eddig nem fordultak elő, és abban bíznak, hogy az időjárás később sem okoz kárt a kukoricater-mésben. A napraforgó minősége és olajtartama is megfelelő, a hektáronkénti átlaghozam 2,85 tonna volt. A megyében, így Kanizsa környékén is, az őszi veté-sek nagy része már befeje-ződött, csak azok a terüle-tek vannak hátra, ahol a kukorica betakarítása után szeretnének még vetni. Zalában a teljes vetésterü-let 110 ezer hektár: az őszi és a tavaszi vetések terve-zett nagysága 43-43 ezer hektár, a terület többi része az állandó kultúráké, egyebek közt a lucernáé, illetve parlag. ŐRIZETBEN AZ EMBER- CSEMPÉSZEKKét autóban honfitársaikat szállító Srí Lanka-i ember-csempészeket fogtak el Zalában. A rendőrök az M70-es autóúton ellenőriz-tek egy személyautót, amelyben két Srí Lanka-i férfi utazott. Nem sokkal később állítottak meg az M7-esen egy másik kocsit, amiben szintén az ország-ból származó férfiak ültek. Mint kiderült, a két autó utasai Olaszországba akar-tak eljutni, a határátlépés-hez szükséges iratokkal azonban nem rendelkez-tek. A zalai rendőrök három Srí Lanka-i férfi ellen embercsempészés miatt indítottak eljárást, amiért hét honfitársukat illegálisan próbálták meg Olaszországba vinni. A nyomozók őrizetbe vették a három férfit, és kezdemé-nyezték letartóztatásukat.Közben nyugat-balkáni embercsempész bandát számolt fel az Európai Rendőrségi Hivatal (Euro-pol) szlovén, horvát, olasz és boszniai rendőri segít-séggel. A hálózat feje egy 28 éves szlovén állampol-gár volt.A bűnözői csoport tagjai április óta 150 szíriai, iraki, iráni, eritreai és afganisztá-ni illegális bevándorlót próbáltak meg bejuttatni az Európai Unió területére, egyenként 1500 és 3000 euró (mintegy 500 ezer és egymillió forint) közötti összeg ellenében.EGÉSZSÉGNAP A KODÁLYBANÉp testben ép lélek címmel egészség és életmódnapot szervezett a Kultúrával Kanizsáért Egyesület és a VOKE Kodály Zoltán Műve-lődési Ház. A rendezvényt Kámánné Szép Terézia, az intézmény vezetője nyi-totta meg, közreműködött a művelődési ház Thai-Chi Belső Utak Iskolája. A meg-jelentek tornázhattak a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykani-zsai Egyesületének tagjai-val és Bolf Lászlóval. A csi-kung egészségre gyakorolt hatásairól Vörös Gábor természetgyógyász, nem-zetközi csikung oktató, a gyógynövények, gyógyte-ák hatásáról Kovács Gyu-la, a Vasutas Kert- és Ter-mészetbarát Klub vezetője tartott előadást. A kísérő programok között ingye-nes méréseket tartott a Magyar Vöröskereszt nagy-kanizsai szervezete, továb-bá lehetőség nyílt egészsé-ges ételek, házi lekvárok, gyógyteák kóstolására és illóolajok kipróbálására. TÁNCOS VASÁRNAPKét táncversenyt is rendez-tek múlt vasárnap a Zsig-mondy-csarnokban. Dél-előtt a fiatal, kezdő tánco-soké volt a parkett, délután pedig már értékes ponto-kért folyt a küzdelem a IX. Eraklin Kupán, amelyen mintegy negyven páros lépett a parkettre. A klub-közi pontszerző versenyre az ország minden részéből érkeztek a táncosok. A legtöbben már a kezde-tek óta részt vesznek a megmérettetésen, amit hosszas felkészülés előz meg. – Hetente rendszeresen edzünk, csak most kicsit nehezebb, mert a partne-rem már egyetemre jár. Heti egyet edzünk együtt, de én lejárok amúgy is a klubba külön – árulta el Benkő Dániel, az Eraklin Táncklub Egyesület ver-senyzője.– Jelenleg pedagógusnak tanulok, de gondolkozom azon is, hogy a táncból edzői irányt vegyek – hangsúlyozta Szabó Kata, Dániel partnere.A nap során Cséplő Dániel előtt is tisztelgett az Erak-lin Táncklub Egyesület. A tragikusan elhunyt fiatal táncos emlékversenyét hetedik alkalommal ren-dezték meg, amelyen a fia-tal, kezdő táncosok bizo-nyíthatták tudásukat.FÉL ÉVSZÁZAD ISTEN SZOLGÁLATÁBANKedden a Felsőtemplom-ban, szerdán pedig Mura-keresztúron mutatta be aranymiséjét a Kanizsán született Temesvári Károly Benedek pálos szerzetes, plébános. Sze-geden szentelték pappá, majd az elmúlt fél évszá-zadban szolgált, többek között, Röszkén, Apátfal-ván, Márianosztrán, 2004 óta pedig Kóspallagon. Benedek atya vallásos csa-ládban nőtt fel, gyerekkora óta tudta, hogy pap szeret-ne lenni. Az ötvenedik évforduló alkalmából bemutatott hálaadó szent-misén életpályája mérföld-köveiről mesélt.Ez voltVOLT a hÉT 2019. 11. 08. | 3hírsorokFotó: Illusztráció/ORFKFotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Gergely Szilárd
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűMJT_2019_202x270.indd 12019. 10. 03. 13:06
2019. 11. 08. | 5A HÉT TÉMÁJAMert kivesztek a farkasok S mert nem vadássza senki őket,Itt girhesek és borzasokÉs szinte törpék már az őzek.A jót velünk sem az teszi,Ki ölbe vesz s álomba ringat,Hanem ki vesztünk éhezi.Becsüljük meg, hóhérainkat.Székely János (1929) borotvaélen táncolta végig eddigi publicista pályafu-tását a hatalom és szemé-lyes hite, meggyőződése mesgyéjén – Nyakas Szi-lárd írja a gondola.hu-n a Bajor erdő, utóbbi címén Szelekció történetét mesélve. Ám mielőtt e vers történelmi rétegére a kere-tes írás találó gondolatme-netét ajánlanám, szóljunk először hétköznapi üzene-téről. Alma vagy banán? Az előbbi mellett több is szól. Ami idevág: a rágás erősíti az ínyt. Ülni vagy állni? Ha állóképességet akarsz, ne félj az utóbbitól. Gyalog vagy autóval? Szabad leve-gőn vagy szobában? Ellen-állóképességet erősít a zuhanyozás végi hideg lecsapatás. Lesz még hide-gebb is! – ezért se a túlzott fűtés, se a túlöltözés nem okos. És nyáron? Rossz bir-ka az, amelyik a (maga) gyapját (el) nem bírja – mondták a szívósabb régi-ek. – Internátusi diák vol-tam. Megszoktam, hogy, ellentétben az otthon lakókkal, nem ehetek akkor, amikor akarok – kereste a GULÁG túlélésé-nek egyik titkát pár éve Szabó Zsigmond. – Engem a doni hideg konzervált – ezt meg a 90 évesen eltávozott Bátki József szokta volt monda-ni. Ha nem jól élünk a jólét-tel, magunknak is, gyerme-keinknek is ártunk. Az alkalmazkodás élet, annak hiánya halál. Válaszd az életet! PAPP JánosHaáz Sándor (1955), az idei Fiatalok a Polgári Magyarországért díjas Gyermek- filharmónia vezetője, Szentegyháza: Ha feláll 140 egészséges gyerek, ez a nézőseregnek hosszú hetekig olyan szív-bemarkoló élmény, amely gyakran tettre serkenti őket. Ezek a gyerekek gereblye és kapanyél mellett szocializálódtak. A közös munka a családokon belül működik, ezért megbízható, erős tartású és munkás gyerekek vesznek körül (Fotó: MTI)Miért? Lehet benne: Lányomnak szólok, de a menyem is értse. Első szerzőnk a kommunista Romániában a cenzúrát kerülte meg. De kerül sorra próza a szabadság hazájából is. Vadászírókat sem hagyhatunk ki. Hát Ezópusz? Új sorozatunk: róluk eszmélődünk. emberekhez szóltak 1.Állatokról írtak, „A folyamatos, állandó küzdelem az egyénben, a közösségben kifejleszti az ellenálló képességet és az életösz-tönt. Akinek az izmai állandó edzés-ben vannak, nagyobbat szökik, aki állandóan gondolkodásra kényszerül, jobb döntéseket hoz – ilyen egyszerű ez. Mi, közép-kelet-európaiak régóta így élünk. A történelem újra és újra noszogat bennünket. Állandóan biro-dalmak határvidékén egyensúlyo-zunk. Nyelvünkért, nemzeti kultúrán-kért folyamatosan harcolnunk kell. Ismernünk kell a teljesítőképessé-günket, a lehetőségeinket, időzítünk, kivárunk és cselekszünk, ha szüksé-ges. Szerintem mi ebben nagyon jók vagyunk. Nem a magunk érdeme, egyszerűen rákényszerültünk.” Bertha László, 888.huérdemeNem a magunk
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 11. 08. | 7AktuálisMóriczbanTáncház aA HSMK-ban megrendezett országos érem-gyűjtő találkozón kiállítással adózott az aradi vértanúk emlékének a Magyar Éremgyűj-tők Egyesületének nagykanizsai cso-portja. Az érem- és bélyegbörzén négy tárlóban összeállított relik-viákon, érmeken és plaketteken mutatták be az Aradot megelőző és azt követő ese-ményeket. Az emlékkiállí-tást Farkas István József köszöntő szavait követően Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója nyitot-ta meg. B. E:tiszteleteAz aradi vértanúkFotó: Bakonyi ErzsébetSzilágysági táncokat lehetett tanul-ni a múlt hétvégén a Móricz Zsig-mond Művelődési Házban. Az őszi-téli évadban ez már a második alka-lom volt, legutóbb az örkői cigány-táncokkal ismerkedtek az érdeklő-dők, mondta el kérdésünkre Tóth Ist-ván „Csonti” intézményegység-vezető.A programhoz a néptáncos múlttal nem rendelkezők ugyanolyan szíve-sen csatlakoznak, mint azok, akik valamely kanizsai formáción belül ropják. A Szikrák Táncegyüttes két tagja, Nagy Dorina és testvére, Réka elárulta: ezek az összejövetelek arra is lehetőséget teremtenek, hogy a töb-bi táncossal tapasztalatot cserélje-nek.Az alaplépések begyakorlása, majd a közös tánc után a Bojtár Népzenei Együttes szolgáltatta a talpalávalót a sárközi, rábaközi, szatmári, dél-alföldi, mezőségi és moldvai táncokhoz.Fotó: Jancsi László
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„ÉLET A SZAHARÁN TÚL” - PILLANATOK BOHICONBÓL cím-mel az IMRO Alapítvány jótékony-sági kiállítása Szabó Zsolt fotóművész képeibőlMegtekinthető: november 30-ig a színházi előcsarnokban.November 8. (péntek) 17 óra„AZ ÉN BALATONOM…” – Gécseg András festőművész kiállításaMegnyitja: Lehota M. János esztéta. Közreműködik: Fülöp Szabolcs – gitár, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola zenetanára. Megtekinthető: november 30-ig, az Ősze András galériában.November 8. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.November 9. (szombat) 17 óra„HÚZD CSAK, PRÍMÁS!” – A Tüttő János Nótaklub gálaestjeKísér: Szalai Antal, Liszt Ferenc-díjas prímás és világhírű zenekara. Ven-dégművész: Pék László, Dankó Pista Életműdíjas nótaénekes. Belépődíj: 3 000 Ft. Szervező: a Tüttő János Nótaklub Egyesület.November 11. (hétfő) 17 óraTERMÉSZETI ÉRTÉKEK A MURA MENTÉN Lelkes András vetített képes előadása.November 13. (szerda) 9-11 óraÁLLÁSBÖRZE ÉS INFORMÁCIÓS NAPA Dél-Zalai Foglalkoztatási Együtt-működés projekt támogatásával. Foglalkoztatók állásajánlatokkal, álláskeresőket segítő szolgáltatások, információk támogatásokról. Önéletrajzát ne felejtse otthon! További információ: Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. (8800 Nagy-kanizsa, Bajza u. 2.), kanizsamentor@gmail.com, 06-93/516-796.November 13. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.November 14. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.November 15. (péntek) 9-17 óraFESTMÉNYVÁSÁR Szervező: A+B Galéria, www.apluszbgaleria.hu. November 16. (szombat) 18 óra A KANIZSA TÁNCEGYÜTTES MŰSORAKözreműködnek: Rozmaring Tánc-együttes, Pántlika Táncegyüttes, Zöldág Táncegyüttes – Zalakaros, Zsibavirág Táncegyüttes, Sormás Táncegyüttes. Kísér: a Bojtár Népze-nei Együttes. Belépődíj: 2 000 Ft. (Jegyek válthatók november 4-től a HSMK jegypénztárában és Vizeli Dezső vezetőnél.)MedgyASZAy HázNovember 8. (péntek)JazzKanizsa 2019.18.00 CHOOSE CHEESE: Menyhért Márton – gitár, Berta Zalán – bas�-szusgitár, Cseke Dániel – tenorszaxo-fon, fúvós hangszerek, Baranyi Bence – dobok, ütőhangszerek 19.30 LUKÁCS MIKLÓS TRIO: Lukács Miklós – cimbalom, Orbán György – nagybőgő, Baló István – dob21.00 TONY LAKATOS FEAT. TRIO MIDNIGHT: Tony Lakatos – szaxo-fon, Oláh Kálmán – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dobBelépődíj: elővételben: 2 000 Ft, előadás napján: 2 500 Ft.November 14. (csütörtök) 18 óraKalandozó KanizsaiakA LÁNY, AKI KÖRBESTOPPOLTA ÚJ-ZÉLANDOT – Föld Kata előadása A belépés díjtalan.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázNovember 8. (péntek) 18 óraHadtörténelmi estAZ ENIGMA TITKA Dr. Ványa László ny. mk. ezredes, egyetemi tanár előadása. Programkoordinátor: Kocsis Edit. A belépés díjatalan.November 9., 16. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozás6-8 éves gyermekek jelentkezését várják. Foglalkozásvezető: Tóth Ist-ván néptáncpedagógus. A foglalko-zás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon. Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.November 12. (kedd) 8 óraFEL A NETRE! Kezdő számítógépes tanfolyam az intézmény DJP pontján, korszerű gépeken, Windows 10 operációs rendszeren. A tanfolyam anyaga: számítógép be- és kikapcsolása, számítógép kezelése, billentyűzet és egér használat, internet használata, e-mail. A tanfolyam 24 órás, kedd és csütörtöki napokon 8 és 12 óra között. A tanfolyamot min. 10 fő jelentkezése esetén indítják.A tanfolyam díja: 5.000 Ft/fő/tanfolyam. Jelentkezés: 93/319-202, 30/894-2603.ProgramajánlóNov. 7-13. 15:30 terrA WIlly amerikai animációs filmNov. 7-13. 17:30 deMÓNA: A SötétSég úrNŐJE amerikai fantasyNov. 7-12. 18:00 drAKulICS elvtárS magyar filmNov. 7-13. 18:15, 20:30 Múlt KArácSONY amerikai romantikus vígjátékNov. 7-13. 20:00 MIDWAY amerikai-kínai történelmi filmNov. 7-13. 20:00 terMINátor: Sötét végZet amerikai akció-fantasyNov. 9-10. 16:00 JetIKölyöK amerikai-kínai animációs filmNov. 9-10. 15:30 JOKer amerikai filmNov. 13. 18:00 Art-filmklub: drAKulICS elvtárS magyar filmnovember 7- november 13. MűsoraA vámpírok köztünk járnak?! Az Isteni műszak író-rendezőjének őrült ötletéből, amely szerint egy vám-pír látogat a 70-es évek Magyarországára, a titkosszolgálat pedig megpró-bálja leleplezni, éjfekete humorú vígjáték született. A Drakulics elvtárs rendkívül erős szereplőgárdával (Nagy Ervin, Borbély Alexandra, Balsai Móni, Thuróczy Szabolcs), emlékezetes látvánnyal és fordulatos törté-nettel egy vérpezsdítő moziélményre invitálja a nézőket. Támadás indul az unalom ellen, s a film végére kiderül az örökifjú elvtárs titka is, aki csatos üvegből sűrű piros levet szopogat, és sóvárogva méregeti az elvtársnők finoman ívelt nyakát. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 11. 08. | 9Kultúra„Tudatában vagyunk annak, hogy a Lendva-hegy lankái alatt mekkora művész született? Tuda-tában vagyunk annak, hogy Buda-pesten lépten-nyomon az ő szob-raiba botlunk? Sokszor azt érez-hetjük, hogy nem. Van pótolniva-ló!”, olvasható abban a kiadvány-ban, amely a Zala György-emlék-évre jelent meg a határközeli Lendván. A szerző felvetése csöp-pet sem túlzó: valóban kevesen sejtik, hogy a Hősök terén álló Mil-lenniumi emlékmű Zala György nevéhez köthető, csakúgy, mint a Kossuth téren látható Gróf And-rássy Gyula lovasszobra, vagy az a zászlós honvéd, aki fölé a babér-koszorút tartó Hungária emelke-dik a Budai Várban.– Noha Zala György korának egyik legjelentősebb művésze volt, a halála után szinte teljesen feledésbe merült a neve – fejtege-ti a mellőzöttség okait Pisnjak Atilla, a vándorkiállítás kurátora. – Sokan ezt annak tudják be, hogy bizonyos korok művésze volt. S valóban, hasonlóan alakult a tör-ténete minden olyan alkotónak, aki abból élt, hogy a hatalmat „kiszolgálva” próbált további megrendelésekhez jutni.Zala György az 1900-as évek elején és a két világháború között is aktívan alkotott – ez is hozzájá-rulhatott ahhoz, hogy 1945 után a művészettörténészek nem iga-zán mertek vele foglalkozni. Hos�-szú hallgatás után, csak a ’90-es években kezdte újra felfedezni Lendva, mekkora kincs van a bir-tokában. Az életmű teljes feldol-gozása még várat magára, a muravidéki magyarok azonban az utóbbi években mindent meg-tesznek azért, hogy Zala nevét és alsólendvai kötődését minél job-ban a köztudatba hozzák. Ebből a célból született az emlékév, illetve annak részeként a vándorkiállítás ötlete.– Sajnos, ma Lendván eredeti Zala-szobor nem áll, ugyanakkor a várban található galériában van egy állandó tárlatunk, amely kisebb méretű bronz plasztikákat vonultat fel a művésztől.Az eredetileg Mayer György néven született Zala még gyerek-korában elszakadt Alsólendvától, amikor megözvegyült apja, May-er Ferenc felszámolta ottani por-celángyárát, és Városlődre költö-zött. Az ifjú György nagynénje családjához került, és Pesten járt iskolába. Eredetileg rajztanár sze-retett volna lenni, szobrásztaná-ra, Huszár Adolf hatására mégis más irányba fordult az érdeklődé-se. Az 1879-80-as tanévet a bécsi Kunstakademie-n töltötte, s idő-közben elkészítette első ismert alkotását is, a Nymphával enyelgő faunt. Bécs után Münchenben töl-tött pár évet, majd az 1880-as évek közepén végleg Budapestre költö-zött. Ekkortájt már elismert művész volt.– Ismertebb alkotásai, amelyek mellett valóban nem szabad elmenni, Buda-pest frekventált pontjain állnak, olyan helyeken, amelyeket nap mint nap számos turista is felkeres – mondja Pisnjak Atilla. – A köztéri szobrain túl érde-mes beszélni arról is, hogy Zala a legkiválóbb portrékészítők közé tartozott. Nemcsak a bécsi udvart és az ahhoz kötődő személyeket örökítette meg, hanem a kor meg-határozó személyeit, így Blaha Luj-zát, Jókai Mórt és Deák Ferencet.Munkásságának harmadik, kevésbé ismert szegmensét azok a síremlékek, sírboltok és kisebb sírkertek jelentik, amelyeket első-sorban a Fiumei úti sírkertben lehet megtalálni. Zala ismert és elismert szobrászművész volt, egy idő után mégis egyre súlyosabb anyagi gondokkal küzdött, a drá-guló alapanyagok és az infláció miatt egyre több adósságot hal-mozott fel. Élete utolsó éveit sze-génységben, betegen töltötte.Zala György közös kincsünk, hiszen Alsólendva egykor a nagy Zala vármegyéhez tartozott, ezt Balogh László polgármester mondta a kiállítás megnyitóján, utalva arra, hogy a szobrászgéni-usz emlékének ápolása legalább olyan fontos a határnak ezen az oldalán, mint a másikon. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közös-ség tanácsának elnöke köszönetet mondott a városnak, amiért befo-gadta a tárlatot. Hozzátette: sze-retnék, ha Zala életművét orszá-gosan is megbecsülnék, ezért azt felterjesztették a hungarikumok közé.NEMES DóraA vándorkiállítás Zala György életművét mutatja be (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Nagykanizsán is bemutatták azt a vándor-kiállítást, amely Zala György élete és munkássága előtt tiszteleg. A neves szobrászművész 1858-ban született Alsó- lendván. Tavaly, születésének 160. év-fordulója alkalmából emlékévet tartottak a Muravidéken, hogy a sokáig méltatlanul elfeledett alkotó végre minden lendvai szívébe örökre hazatérhessen.hazatérA szobrászA megnyitón elhangzott: az alkotó közös kincsünk
Gazdára találtak az ’56-os versek – kisorsolták, melyik diák melyik művet adja majd elő az Ötvenha-tos Versünnepen. A rendezvényt éppen tíz évvel ezelőtt indították el. A szervezők felhívására kilenc középiskolás jelentkezett.Izgatott várakozás előzte meg a művek kisorsolását a diákok és tanáraik körében. A zsigmondys Ilus Krisztián második alkalom-mal jelentkezett, kedvenc ’56-os verse Márai Sándortól a Menny-ből az angyal.– Igazából pont azért szeretem, mert Márai elmondja benne, hogy a Nyugaton nem is tudhatják, milyen volt ’56, vagy hogy milyen lehetett a kommunista rendszer-ben élni – fogalmazott. – S ennél fogva a szabadságot sem tudják úgy értékelni, mint ahogy mi, magyarok.Az Ötvenhatos Versünnep való-di ünnep a versmondó fiatalok számára. Idén kilenc zsigmondys, thúrys és batthyánys tanuló emlé-kezik 1956 hőseire, többek közt Bella István és Szentmihályi Szabó Péter költeményével. Az első vers-ünnepet éppen tíz évvel ezelőtt, 2009-ben rendezték meg, amikor még elevenen élt mindenkiben a 2006-os októberi események emléke.– 2006-ban nagyon szégyenle-tessé tette az akkori kormány az ’56-os forradalom 50. évforduló-ját, hiszen a békés ünneplőkre rátolták a radikális tüntetőket, és gumilövedékkel, szemkilövetés-sel, könnygázzal hozták jelenvaló-vá 1956-ot – idézte fel Papp János, a Nagykanizsai Polgári Egye-sület elnökhelyettese.A szervezők – a közismert szólás nyomán – vallják: nemcsak a negyvennyolc-ból, hanem az ötvenhatból sem engedhetünk…A 11. Ötvenhatos Versünnep december 9-én 17 órakor lesz a könyvtár kiselőadójában, ahová minden érdeklődőt várnak.N. D. 10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkultúraaz ötvenhatból…Nem engednekKÖZLEMÉNY A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez Nagykanizsán 2019. szeptember 16. és december 16. között. A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen min-tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésé-re, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszer-utalványt nyerhetnek. Információkérés, kapcsolatfelvétel:Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) Honlap www.ksh.hu/elef2019 E-mail cím lakinfo@ksh.hu Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30;P: 8-14 óra) A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisz-tikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor. Budapest, 2019. szeptember 13.Papp János a sorsolásra váró, izgatott diákok körében(Fotó: Gergely Szilárd)Versek a szabadságról
2019. 11. 08. | 11gazdasága magyar munkaerővelElégedettekFelavatták a dán Nilfisk új – és egyben legnagyobb – gyárát Nagykanizsán. A korábban a Csengery úton működő termelőüzem az ipari parkba költözött, ahol megháromszorozott munkaerővel és immár 32 ezer négyzetméteren folytatja az ipari professzionális tisztítógépek gyártását és raktározását.A kanizsai cég a közelmúltban megháromszorozta kapacitását: a korábbi 145 helyett ma már több mint 450 embert foglalkoztatnak itt, ezzel pedig a dél-zalai város három legjelentősebb munka-adójának egyike lett az ipari pro-fesszionális tisztítógépeket készí-tő gyár.A hétfői gyáravatón elhangzott, a Nilfisk jelenléte nem csak helyi szin-ten meghatározó. A 32 ezer négy-zetméteren elterülő csarnok egyike azon gyártóegységeknek, amelyek által a magyarországi termelőköz-pont – a nagykanizsai és a sziget-szentmiklósi gyárakkal – a dán cég-csoport nemzetközi szinten is leg-nagyobb gyártóegysége lett.– Mindig is az volt az álmunk, hogy egy kicsi helyi gyárból olyan gyárrá nőjünk a Nilfisken belül, amely igazán értéket képvisel, és akkora méretű, amire már odafi-gyelnek – fogalmazott Kalocsai Norbert, a Nilfisk Production Kft. ügyvezető igazgatója. – Azért lát-tuk ennek a jelentőségét, mert nagyszerű emberek vannak a kör-nyéken, remek adottsággal ren-delkezik Nagykanizsa, és remek szakértelemmel rendelkeznek az itt élő emberek, és ezt minden-képpen szerettük volna egy maga-sabb szintre emelni.A Nilfisk vezetősége az elmúlt két évben azon dolgozott, hogy a termelés még koncentráltabb legyen. A cég globális gyártásáért felelős alelnöke, Soeren Pap Tol-strup azt mondta, bizonyos ter-melési területeket megszüntettek például Olaszországban és Szin-gapúrban, ugyanakkor a magyar-országi egységek jelenlétét meg-erősítették. Ennek okairól Hans Henrik Lund vezérigazgató, ügy-vezető elnök beszélt.– Nagyon elégedettek voltunk a magyarországi munkaerővel, mind Szigetszentmiklóson, mind Nagykanizsán – nyilatkozta a Kani-zsa TV-nek. – A konszolidáció folyamán azt vettük észre, itt sok-kal jobb munkaerőt lehet találni, ezért is növeltük a nagykanizsai munkavállalóink számát 450-re. Úgy gondoljunk, ezzel nagyobb visszhangot válthatunk ki a helyi közösségben, és még vonzóbbak lehetünk az itteni munkavállalók számára.A cégcsoport több mint száz évre visszanyúló történetét Kirs-ten Geelan, Dánia magyarországi nagykövete elevenítette fel, s mint mondta: a Nilfisk neve ma már világszerte egyet jelent a minő-séggel.A Nilfisk 2003-ban kezdte meg a munkát a dél-zalai városban. A magyarországi termelési központ nemcsak a gazdasági eredménye-ire büszke, hanem erős kollektívá-jára, valamint a cégen belül és kívül megvalósuló közösségépítő tevékenységére. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a dol-gozók rendszeresen segítik példá-ul a helyi óvodákat és az állatmen-helyeket is.NEMES DóraGyáravató. A magyarországi termelőközpont – a nagykanizsai és a szigetszentmiklósi gyárak-kal – a dán cégcsoport nemzetközi szinten is leg-nagyobb gyártóegysége lett (Fotó: MTI/Varga György)Felavatták a Nilfisk legnagyobb gyárát KanizsánA Nilfisk még vonzóbb akar lenni az itteni munkavállalók számára
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ-tanfolyamunkra jelentkezésNOVEMBer 13., SZerdA 16 ÓRA Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre “C“-tehergépkocsi, “B+E“, “C+E”-nehéz- pótkocsi kategóriákra. réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY! * A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051.29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2019-3. né. VSM: “B” E: 69,01 % F: 61,62% - “C” E:30 % F: -- ÁKO: “B” Gy:139,53%, “C” Gy: 102,07% KK- B: 149.600.- C: 176.000.-)
2019. 11. 08. | 13MagazinBár műszaki szakközép-iskolában tanult, az érett-ségi után gyökeres fordu-latot vett a kanizsai szár-mazású Horváth Gergő élete. A vendéglátásban dolgozó édesanyja, illetve nagymamája hatására úgy döntött, turizmus és ven-déglátás szakon tanul tovább, mellette pedig beiratkozott egy szakácsis-kolába is. Gyakorlati tapasztalatra különböző éttermek konyháján tett szert, ám az ott diktált feszített tempó és a vendé-gekkel való kapcsolat hiá-nya rádöbbentette, nem ez az ő útja.– 2013-ban hidegkony-hai szakács lettem egy budai borbárban. A mun-katerületem a vendégtér-ben, egy hatalmas borfal mellett volt, ahol folyama-tosan jöttek-mentek az emberek, többek közt a beszállító borászok, akik reggelente jóízűen beszél-gettek, miután megérkez-tek az ország különböző pontjairól. Megfigyeltem azt is, hogy a munkatársa-im nemcsak leteszik az ételt, hanem 15-20 perce-ket töltenek egy-egy asz-talnál, és minden sznobiz-must mellőzve, közérthe-tően mesélnek a felszol-gált borról, a címkéjéről és arról a tokaji vagy bada-csonyi pincetulajdonosról, aki pár órával korábban még nálunk itta a kávéját. S mindezt csillogó szemmel hallgatták a ven-dégek.Gergő érdeklő-dését felkeltette a borok világa, s egy idő után azon kap-ta magát, hogy minden szabad percét és energiá-ját új ismeretek szerzésére fordítja. Kóstolókra járt, rengeteget olvasott, végül pedig beiratkozott egy sző-lészeti-borászati felnőtt-képzésre Budafokon. Nem váratott magára sokáig az a pillanat, amikor úgy érezte: már nemcsak beszélni sze-retne a borászatról, hanem át is akarja élni, s megnézni azt, honnan is indul ez az egész...– Gyakorlatilag egyik pil-lanatról a másikra eldön-töttük egy barátommal, hogy leköltözünk a Bala-tonra – meséli. – 2015 tava-szán 30-40 önéletrajzzal a zsebünkben végig jártunk minden borászatot Bala-tonfüredtől Keszthelyig. Gyakorlati tapasztalatunk ugyan nem volt, de tízév-nyi vendéglátás állt mögöttünk, és lelkesek voltunk.Elsőként a Szent György-hegyen találták meg szá-mításaikat, később több más pincészetben is bese-gítettek.– Meghatározó volt szá-momra az a négy év, amit egy badacsonyörsi birto-kon töltöttem. Eleinte a szőlőben dolgoztam, majd egyre több területen kipróbálhattam magam. Volt, amikor hajtást válo-gattam, máskor metszet-tem, megint máskor bor-kóstolókat tartottam, így ismertem meg a szakma csínját-bínját. Időközben családom lett, megszüle-tett a kislányom, Eliza. Ezzel párhuzamosan erő-södött bennem a vágy, hogy jó lenne végre egy saját vállalkozás.Mivel a nagyszülők Nagykanizsán élnek, Ger-gő és családja rendszere-sen hazalátogatott. Azt tapasztalta, az utóbbi években nagyot fejlődött a város gasztronómiai éle-te: sok új, jó hely nyílt, és ez arra ösztönözte, hogy itt nyissa meg vinotékáját, ahol – olasz mintára – finom kávéval, ízletes son-kával, friss bagettel várja az érdeklődőket. Borait, csak-úgy, mint a kisüzemi sörö-ket, meg is lehet kóstolni.– Amikor megnyitottam, nem pusztán az volt a szán-dékom, hogy egy sikeres vállalkozás legyen – hang-súlyozza. – Azt szeretném, ha Kanizsa üde gasztro-színfoltja lenne, ahol finom, jó minőségű termékeket lehet kóstolni. A másik célom az, hogy a pénteken-kénti borkóstolókon érde-kes és hasznos ismeretek-hez jussanak a borok iránt érdeklődők. Olyasmiket szeretnék mutatni nekik, amikhez a hipermarketek-ben nem lehet hozzájutni. Azért is írtam ki a bolt előt-ti táblára, hogy őszinte borok kaphatók, mert őszinte emberek készítik. Majdnem mindegyiküket ismerem személyesen, és tudom, hogy jó szívvel, odaadón művelik a szőlőt, és készítik a bort.NEMES Dóra„Libának, kacsának kedvence a kadarka vagy a pinot noir.” Horváth Gergőnél Márton-nap környékén természetesen újbor is lesz a polcokon. A klas�-szikus libavacsorához könnyű, de nagyon elegáns, gyümölcsös és fűszeres vörösbort ajánlFotó: Gergely Szilárdőszinte emberektőlŐszinte borok,„Ugye, nem gondolja komolyan fiatalember, hogy ez menni fog?” Sokan szegezték ezt a kérdést Horváth Gergőnek, amikor leendő vinotékája üzlethelyiségét csinosítgatta. A kétkedő hangok nem szegték a kedvét, ezt bizonyítja a kis bor- és delikátbolt neve: Csakazértis.
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINGyimóthy Gábor az oldalán, a nyelvkritika.hu-n Nyelvlecke és Ami a nyelvleckéből kimaradt cím alatt versbe szedve, játékosan gyűjt össze és oszt meg mozgást, helyváltoztatást jelentő igéket. Ilyesmiben magunk is rendezhetünk versenyt. Idegen szavak tobzódása, avagy Ide a nyelvrégítőkkel! címen pedig ehhez hasonló, tréfásan komoly versezet figyelmeztet a sajtó útján terjedő fertőzésre. Étvágygerjesztőnek egy-egy részlet belőlük: Zűrzavaros? Paraszti szó! Jöjjön a kaotikus! És az ősi túl rövid. S így „menőbb”, hogy archa-ikus... Régen, aki rögtönzött, ma csak improvi-zál, s aki régen elmélkedett: teoretizál! Hagyo-mányos? Micsoda szó! Említeni kár is, hisz jóval előkelőbb a tradícionális! Ön is tudna további példákat? Ne tartóztas-sa magát! Miért mondom, hogy botorkál, Gyalogol, vagy kódorog, S a sétáló szerelmes pár, Miért éppen andalog? A vaddisznó, hogyha rohan, Nem üget, de csörtet – és Bár alakra majdnem olyan Miért más a törtetés?Kosztolányi Dezső kötete, a Nyelv és lélek ugyancsak kedvet csinál, megfogalmaz, talán csak sejtett, de valamennyiünkben élő tapasz-talatokat. …egy szó sohase jelenthet annyit, mint egy másik szó. Csak rokonértelmű szavaink van-nak, azonos értelmű szavaink nincsenek, még tulajdon nyelvünkben sem.- Minden szónak megvan a maga külső ido-ma, zenéje is. A hangulati velejárók szinte végtelen mellékterülete kapcsolódik hozzá-juk. Éppen ezért egy szót se lehet „lefordíta-ni”.Anyanyelvünkkel nem igen szoktunk gon-dolni. Olyan egy velünk, hogy többnyire észre sem vesszük.Egy színmagyar vidék kisdedóvójában azt kérdeztem a kisfiúktól és kisleányoktól, akik között voltak háromévesek, de hatodféléve-sek is, hogy mi az a nyelv, melyet beszélnek. Százhetven gyermek közül egyetlenegy tud-ta, hogy magyarul beszél. PAPP János összeállításaálmodom...Én magyarulHiszek abban, hogy mindenki teremt a nyelv által, teremt, amikor mondatot alkot és teremt, amikor gyermekét felelősen beszélni tanítja, teremt, amikor ösztönösen felkiált, és teremt, amikor elsuttogja a titkait, amikor verset ír. Kudlotyák Krisztina, Kárpátalja(Fotó: Kanizsa TV)Mit jelent nekem a csontom, a zsigereim, az idegpályáim, a vérem, az agyam? Csak annyit: vagyok. És a legtöbbet: vagyok. A magától értetődő, a mindennapi csodát. A természetes varázslatot, amit másodper-cenként átélek, és alig gondolok rá. Hiszen nyilvánvaló.Ugyanez a viszonyom anyanyelvemmel is. Magyarul beszélek, és ez csak annyit jelent: magyarul vagyok. Magyarul beszélek, és ez jelenti számomra a szellemi lét egyetlen lehetséges formáját. Mert véletlen és eset-leges, hogy éppen ebben a hazában szület-tem, hogy magyarul nyílt meg előttem a világ. „De mert így lett, hát törvénnyé meredt, / ahogy az anyag szeszélyeiből / formává forr a pontos oktaéder” – írtam egy régi versemben, bár más összefüggésre utalva. Itt is érvényes. Mert törvény, hogy magyarul halljak és szóljak.Már életfogytig ezen a nyelven kéklik fölöt-tem az április, lobog a nyári dél, ezen a nyel-ven ég bronzzal az ősz, szikrázik a tél gyé-mántja. Ezen a nyelven beszélek az alko-nyattal. Ez adta nekem a költőket. Juhász Gyula barkamagányát, Tóth Árpád gordon-kazengésű szomorúságát, Kosztolányi latin világosságát, Pilinszky sötét mennyorszá-gát. És ez adta az idegen költőket is. Már örökre ezen a nyelven károg Poe könyörte-len madara, ezen a nyelven zúg Rimbaud hajója alatt a déltenger, s ragyog fel Rilke megszenvedett bölcsessége.Ez a nyelv adja nekem a verset. Kíméletlen ellenfelem: küzdelem nélkül nem ajándé-kozza egy parányát sem. Legigazibb tár-sam: általa lesz testté az ige, verssé a gon-dolat és a vágy. Ezen a nyelven hívom a sze-relmet. Ezen a nyelven szólítom a halált. Ezen a nyelven hallgat majd felettem a csönd.ez a nyelvMakay Ida: Mit jelent nekem Játékosan és komolyan, tudatosan vagy anélkül? November 13. a magyar nyelv napja. „A nyelv hatalmas kifejezése egy nép lelkének, de van benne valami nagyon bensőséges is. Légköre meleg, szinte családi.” (Kosztolányi Dezső)
2019. 11. 08. | 15MagazinFotó: Gergely SzilárdIsmét összefogott Kanizsa. Hétfőn a Honvéd Kaszinóban, kedden pedig a Kanizsa Centrumban tartottak jóté-konysági sütivásárt. Eredetileg Leven-tének, a gerincvelői izomsorvadásban szenvedő kisfiúnak gyűjtöttek volna a szervezők, de a hétvégére összejött a kezeléséhez szükséges 700 millió forint. Így a cél most egy kanizsai kis-lány gyógyulásának segítése volt. Marczin Nórinál nemrég leukémiát diagnosztizáltak. A kislány az édes-anyjával jelenleg Pécsen, a gyermek-klinikán él, édesapja pedig Kanizsán dolgozik, és csak hétvégente láthatja gyermekét és feleségét. A család pedig így most egy keresetből él. A jótékonysági sütinap teljes bevé-telét az ő javukra ajánlották fel a szer-vezők.Nóri gyógyulásáértJótékonysági sütinap
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán kígyóuborka 450-550 Ft/kgkörte 450-900 Ft/kgakácméz 2500 Ft/kgsavanyú káposzta 550 Ft/kgburgonya 200-300 Ft/kgsertéscomb 1450 Ft/kgsütőtök 290 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletJövő heti véradások11. 12. 14:30-16:30 Rozgonyi Úti Általános Iskola11. 14. 09:00-12:00 Kanizsa CentrumAdj vért, és ments meg három életet!2019. novem-ber 9.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002019. novem-ber 10.ReményGARAY U. 14.93/314-96719:00-06:002019. novem-ber 11.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002019. novem-ber 12.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002019. novem-ber 13.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. novem-ber 14.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002019. novem-ber 15.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-07:00BérletNagykanizsa belvárosában 34 m2 -es üzlet (iroda) kiadó. Érd: 06-30/278-6112.VegyesGarázs bontásából faanyag tűzifának is eladó. Érd: 06-20-519-5305.Balogh László polgármester fogadónapot tart 2019. november 13-án (szerdán)8.30 órától 12.00 óráiga Polgármesteri HivatalI. emeleti tárgyalójábanfogadónapPolgármesteriMEGHÍVÓ1918. november 11. Lengyelország függetlensége vissza-szerzésének napja. Ennek évfordulóján tartják lengyel testvé-reink legnagyobb nemzeti ünnepüket.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata soha nem feledi azt a sok tízezer katonát és tisztet, aki Magyarországon át – a kávégyári táborból is – evakuált, hogy tovább harcoljon Európa nemzeteinek szabadságáért. Ezért avattunk Magyar-országon elsőként Evakuációs emlékhelyet a hitleri és sztálini agressziót követően hazánkba érkezett, magukat soha meg nem adó lengyelek tiszteletére.Lengyelország függetlensége visszaszerzésének napja emlékeztessen valamennyiünket: A történelemben nincs vég-ső győzelem és nincs végső vereség, ami elvész, az visszasze-rezhető, ami megvan, az elveszíthető. Amit egy nemzedék kivív, azt a másiknak meg kell tartania.Tisztelettel meghívom 2019. november 11-én,hétfőn 14 órára az Evakuációs emlékhelyhez a Csengery út 88. szám alá, hogy koszorúzással, közösen adjunk tiszteletetEurópa legbátrabb nemzetének. Lengyel vér nélkül ma nem lenne Európa!Tisztelettel, Balogh Lászlópolgármester
2019. 11. 08. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókNovember 11.1821. november 11-én született Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író 1855. november 11-én halt meg Soren Kier-kegaard dán filozófus és lutheránus teoló-gus, a 19. század nagy magányos gondol-kodója1884. november 11-én halt meg Alfred Brehm, aki a természet megismerésének és megszerettetésének „nagystílű apostola” voltNovember 12.1837. november 12-én született Vidrócki Márton híres mátrai betyár. Azt tartották róla: „a pandúrok úgy keresték őt, hogy ne tanákozzanak vele.”1840. november 12-én született Auguste Rodin francia szobrászművész, akinek egyik legismertebb munkája a Gondolko-dó1933. november 12-én készült az első fény-kép a Loch Ness-i szörnyről. Hugh Gray fényképe 800 méter messziről készült1955. november 12-én halt meg Hajós Alf-réd, az első magyar olimpiai bajnok. Arany-érmet szerzett 1896-ban Athénban, 100 és 1200 méteres gyorsúszásbanNovember 13.354. november 13-án született Szent Ágos-ton hippói püspök, egyházatya, filozófus. Ő mondta: ,,Jóságunk állhatatlan, értésünk tökéletlen – Isten lesz örök befejezésünk”1875. november 13-án született Klebels-berg Kuno néhai kultusztminiszter, aki az analfabetizmus felszámolását tűzte ki célul népiskola-építési programjával1895. november 13-án született Bernáth Aurél festő, akinek munkásságát 1958-ban a brüsszeli világkiállítás aranyérmével jutalmazták1914. november 13-án született Határ Győ-ző Kossuth-díjas író, költő, műfordítóAz előLŐző heti rejtvény meGFejtése: Ha beázik a tető, nem nagyobb lavór kell, hanem sürgős javításra van szükség.
A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismé-telni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala megyei Várföl-dén, ahol az önkormányzati választást megelőzően, rövid idő alatt, több mint 50 százalékkal növekedett a bejelentkezettek száma.A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint két független polgármester- és tíz független kép-viselőjelölt mérette meg magát október 13-án. Az eddig is a települést vezető Szörcsökné Horváth Mária 114 szavazatot, kihívója, Tóth Árpád 107 voksot kapott. A képviselőjelöltek között az első és a hatodik legtöbb voksot begyűjtő között is csupán 17 szavazatkülönb-ség adódott.A települési névjegyzék szerint 239 szava-zásra jogosult polgár járulhatott az urnákhoz, közülük 223-an voksoltak, 93,31 százalékos volt a részvételi arány. Az eredmény ellen a helyi, majd a Zala megyei választási bizottság-hoz benyújtott - ott elutasított - jogorvoslati kérelem szerint a választás eredményét befo-lyásolhatta, hogy Várföldén szeptember 1-jén még csak 157 szavazópolgár szerepelt a nyil-vántartásban, október 13-ra pedig már 239-re növekedett a számuk. Néhány hét alatt 82 új lakcímbejelentést regisztráltak a településen, ahol így több mint 50 százalékkal növekedett a szavazópolgárok száma.A Pécsi Ítélőtábla honlapján található, októ-ber végén meghozott jogerős végzés szerint november 10-én meg kell ismételni Várföldén a polgármester- és képviselőválasztást, mert alapos a gyanú, hogy a ,,választási eredmé-nyek szervezett befolyásolása iránti szándék” valósult meg a nagyarányú lakcímbejelenté-sek révén. A választás rendje elleni bűncselek-mény miatt rendőrségi eljárás is indult.A táblabíróság szerint már a helyi választási irodának is észlelnie kellett volna a bejelentke-zettek számának hirtelen növekedését. A megyei választási bizottság eljárása pedig jog-sértő volt, amiért a jogorvoslati kérelmet benyújtóktól várta el a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos bizonyítást, miközben ezt magá-nak a bizottságnak kellett volna ellenőriznie a számára teljes körűen elérhető adatokból.Az ítélőtábla szerint a szavazópolgárok lét-számának több mint 50 százalékos emelkedé-se, a polgármester- és a képviselőjelöltek közöt-ti alacsony szavazatkülönbség a nagyon magas részvételi aránnyal együtt megalapozza a jog-sértés gyanúját, mindezeknek “a választási eredmények befolyásolásának szándékán kívül nincs egyéb észszerű magyarázata”. (MTI)18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközéletIskolaelőkészítő foglalkozásoka Piarista Iskolábanaz őszi szünet után indulnakazoknak a nagycsoportos gyerekeknek,akik a 2020/21-es tanévben kezdikaz első osztályt.Beiskolázási programjainkról részletes tájékoztató: nk-piar.hu és facebook.com/nk.piaristaSzülői fórum november 21-én,csütörtökön 17 órakor az alsós épületben:tájékoztató szülőknek az alsó tagozat életéről.csalás gyanújaÚjabb választási Furcsaságok több zalai településen is felmerültek, néhány esetben már rendőrségi eljárás is indult (Illusztráció: Gergely Szilárd)
2019. 11. 08. | 19sport+Fotó: Jancsi LászlóRémisztően jó programokra várta a
sportolni vágyókat a Kanizsai Futóklub. A résztvevők tök-lámpást faragtak, majd a Csó-tó környékén rótták – korosztálytól függően – a métereket, kilométe-reket.Idén sem érkeztek üres kézzel a résztvevők a Kanizsai Futóklub TÖKös programjára. A hallo-weeni tökökből sorra születtek a lámpások. A leg-ötletesebbeket díjazták, ahogyan azokat az ijesz-tő jelmezeket is, amelyekre kivételesen lecserél-ték hagyományos futófelszerelésüket a klubta-gok. A halloween mellett a csapat egy születés-napot is megünnepelt.– Nagyon megleptek vele, abszolút nem számí-tottam erre. Főleg arra, hogy a szülinapomra külön futást is szerveznek – de persze, ezt csak viccből mondom… Egyébként a 26. életévemet töltöm be a mai napon – árulta el kérdésünkre Magyar Roland.A közösség tagjai nem csak jó időben hódolnak szenvedélyüknek: töretlen lelkesedéssel vesznek részt a klub őszi-téli programjain, amelyekből az elmúlt időszakban sem volt hiány.– Volt az óraátállítás, amelyet mi úgy használ-tunk ki, hogy 2 óra 5 perckor elindultunk a plázá-tól, ahová a körünk után 2 óra 1 perckor megér-keztünk. Ez, ugye, úgy lehetséges, hogy közben az órát visszahajtják, így érkezhetünk meg hama-rabb annál, mint hogy elindulnánk. Ilyenkor nagyon figyelni kell, nehogy hamarabb megér-kezzünk, mint hogy látnánk magunkat elindulni, mert az a világegyetem összeomlásához vezetne, ahogyan azt a Vissza a jövőbe című filmből tud-hatjuk. Ezen a programunkon kívül szerveztünk egy őszi futást, Homokkomáromban voltunk terepfutáson – sorolta Léhart Zoltán alelnök.Ezúttal a gyerekeknek, családoknak meghirde-tett halloweeni futamon egy rövidebb távot kel-lett megtenni, a többiekre a csaknem 5 kilométe-res, és ezúttal rémisztően jó meglepetésekkel fel-turbózott Csó-tó kör várt. N. D. némi TÖKölés utánCsó-tó kör,
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora november 9-15.November 9., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Látogató, 02:45 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Látogató, 09:15 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Luther (rajzfilmsorozat), 18:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:50 Kutya-élet (dokumentumfilm), 19:05 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 19:15 Egis Körmend – Kataja Basket FIBA Europe Cup mérkőzés, 20:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó.November 10., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Kutyaélet (dokumentumfilm), 00:55 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:05 Egis Körmend – Kataja Basket FIBA Europe Cup mérkőzés, 02:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:20 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Kutya-élet (dokumentumfilm), 07:25 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 07:35 Egis Körmend – Kataja Basket FIBA Europe Cup mérkőzés, 09:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:50 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 10:00 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Élet-módi, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Luther (rajzfilmsorozat), 18:20 Istentisztelet az evangélikus templomban, 19:20 Sztárport-ré: Szigeti Ferenc, 19:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:00 A modern cirkusz atyja (doku-mentumfilm), 20:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:50 Lapozó. November 11., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:10 Sztárportré: Szigeti Ferenc, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 A modern cirkusz atyja (dokumentumfilm), 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pén-teki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:40 Sztárportré: Szigeti Ferenc, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 A modern cirkusz atyja (dokumentumfilm), 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Szigeti Ferenc, 12:30 A modern cirkusz atyja (dokumentumfilm), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Luther (rajzfilmsorozat), 19:45 Kukkantó (gyerekműsor), 20:15 Csurgói KK – Mezőkövesdi KC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:45 Lapozó.November 12., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kukkantó (gye-rekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 Csurgói KK – Mezőkövesdi KC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Csurgói KK – Mezőkövesdi KC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Csurgói KK – Mezőkövesdi KC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Luther (rajzfilmsorozat), 19:45 K’arc (kulturális magazin), 20:15 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:45 Híradó, 21:00 Székely konyha, 21:30 Sztárportré: Takács Nikolas, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:35 Lapozó.November 13., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:15 Szé-kely konyha, 02:45 Sztárportré: Takács Nikolas, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:45 Székely konyha, 09:15 Sztárportré: Takács Nikolas, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 13:25 Székely konyha, 13:55 Sztár-portré: Takács Nikolas, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Unió-Régió, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. November 14., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Unió-Régió, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Unió-Régió, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Unió-Régió, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Generá-ciónk (nyugdíjasok országos magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Aktuális – Hargita, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.November 15., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Generációnk (nyugdíja-sok országos magazinja), 02:15 Aktuális – Hargita, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Generációnk (nyugdíjasok országos magazinja), 08:45 Aktu-ális – Hargita, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 12:55 Generációnk (nyugdíjasok országos magazinja), 13:25 Aktuális – Hargita, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Rúdsport magazin, 20:00 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Láto-gató, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 11. 08. | 21SportDunaújváros PASasE (NB III Közép csoport) – FC Nagykanizsa (NB III Nyugati csoport) 2-1 (1-1, 1-1, 1-1)Labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés a legjobb 32 közé jutásért. Dunaúj-város, 150 néző. Vezette: Káprály (Kovács G., Kovács B.). G.: Szepessy R. (28. - 11-esből), Dorogi (115.), illetve Lőrincz (24.)Nagykanizsa: Horváth M. - Horváth B., Major, Gerencsér A., Ekker – Bagó B. (Béli M., 70.), Fad-gyas (Kovács Gy., 52.), Kretz (Vittman, 99.), Szegleti – Herzsenyák (Hampuk, 72.), Lőrincz. Vezetőedző: Barna Lász-ló.Passzjátékára építve kezdte a Nagykanizsa a találkozót, igyekezett bir-tokolni a labdát, s Kretz Bálint átadása után Lőrincz Bence révén vezetést is szerzett a 24. percben, amire hamar érkezett a hazai válasz: Szepessy Róbert a 28. percben volt eredményes, 1-1.A második félidőt hatá-rozottabban kezdte az újvárosi együttes, de a kanizsaiak állták a sarat, sőt például Szegleti Ger-gely bombáját a 74. perc-ben öklöznie kellett az újvárosi kapusnak. A ren-des játékidőben azonban az eredmény már nem vál-tozott, így 1-1-ről folytató-dott a találkozó a kétszer 15 perces hosszabbítással. A plusz ráadás első felé-nek 8. percében Kovács György eresztett meg egy életerős löketet kapu fölé, majd Vittman Ádám előtt adódott középen kecseg-tető lehetőség, amely azonban odalett. A máso-dik 15 percben a kanizsaiak vették át az irányítást, a cserék, Kovács György, Hampuk Ádám és Vittman főszereplésével igyekeztek ellencsapásokat végrehaj-tani, a vezetést mégis a Dunaújváros szerezte meg a 115. percben: Dorogi Renátó fejelt a kapuba egy szabadrúgást követően, s ezzel az újvárosiak ki is vív-ták a továbbjutást.– Azt hiszem, egyik csa-patnak sem hiányzott a hosszabbításos kupameccs – fogalmazott Barna Lász-ló, az FC Nagykanizsa veze-tőedzője. – Bátran mond-hatom, hogy több volt a kupameccsünkben, ráadá-sul úgy, hogy a még kissé rutintalan, illetve fiatal lab-darúgóinkkal tartottuk hosszú ideig a döntetlent, így nem lehet panaszunk arra, miként teljesítettünk. Úgy vélem, végig partiban voltunk az újvárosiakkal. Ahogy kiálltunk, az annak is volt köszönhető, amilyen egészségügyi állapotban volt néhány meghatározó játékosunk.A dunaújvárosi Magyar Kupa-találkozó után ismét idegenbe látogatott az FC Nagykanizsa NB III-as lab-darúgó együttese, és a baj-nokság 13. fordulójában nyert is a jó erőkből álló Pápa ellen.Pápai Perutz FC (6.) – FC Nagykanizsa (4.) 0-2 (0-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 13. forduló. Pápa, 150 néző. Vezette: Kovács I. (Gor-dos, Ring). G.: Hampuk (56. - 11-esből), Vittman (81.)Nagykanizsa: Borsi – Ekker, Major, Gerencsér A., Horváth B. - Szegleti, Kretz (Bagó B., 60.), Kovács Gy., Béli – Hampuk (Lőrincz, 76.), Vittman (Herzsenyák, 83.). Vezetőedző: Barna László.Az NB III Nyugati cso-portjának két meghatáro-zó együttese találkozott Pápán, ráadásul úgy, hogy szerdán mindkét legény-ség hosszabbítással meg-spékelt Magyar Kupa-talál-kozót vívott. A kanizsaiak nem kezdték rosszul a mérkőzést, nagy pápai fölényt egyáltalán nem konstatálhattunk. A máso-dik félidőben aztán még jobban felpörögtek az ese-mények, és a foghíjas kis-paddal rendelkező dél-zalaiak támadószekciója néhányszor megkeverte a hazai hátsó alakzatot. Egy ilyen akció közben Kretz Bálint ugyan megsérült, viszont az addig is agilis Hampuk Ádámot a bünte-tőterületen belül felvág-ták, és a sértett gólra is vál-totta a tizenegyest az 56. percben. A nyílt játék még maradt is egy ideig a pályán, aztán a Kanizsa hátrébb húzódott, viszont a hazaiakat ez sem men-tette a második vendégta-lálattól, melyet Vittman Ádám szerzett fejjel a 81. percben.– Nagyon fontos győzel-met arattunk egy jó csapat otthonában – hangzott tömören Barna László kanizsai vezetőedző érté-kelése. – Igazi csapatként vizsgáztunk remekül min-den téren.POLGÁR László A csapat – csapat-ként vizsgázik kiváló-ra hétről hétre(Fotó: Gergely Szilárd)vizsgázvaCsapatkéntSűrű a programja az FC Nagykanizsa labdarúgó együttesének, hiszen a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 együttese közé jutásért rendezték a Dunaújváros–Nagykanizsa mérkőzést az MK 7. fordulójában, múlt hétvégén pedig a masszív Pápához látogatott az együttes, vasárnap 13.30-tól pedig az Olajbányász- stadionban a Mol Fehérvár FC II gárdája következik. A szurkolók is elégedettek lehetnek a teljesítménnyel, az akarattal
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTAz előző fordulóban megszerzett pontja után idénybeli első sikerét is elkönyvelhette a Ziccer NLSE női NB II-es labdarúgó együttese.Soroksár SC (9.) - Zic-cer NLSE (12.) 1-2 (0-1)NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, 9. forduló. Budapest, 30 néző. Vezette: Pálfi B. (Kovács T., Rezes). G.: Seres (89. - 11-esből), illetve Szollár (20.), Bak (69. - öngól)Ziccer: Balassa Sz. - Bár-sony L. (Szalai L., 55.), Mol-nár L., Boros (Gelencsér L., 80.), Kunics, Farkas Cs., Somogyi Zs., Szollár, Szabó Zs., Molnár R., Latin. Veze-tőedző: Benedek József.A tabellán elfoglalt pozí-ciókat tekintve a papírfor-ma inkább a soroksári focista hölgyek sikerét vetítette előre, és a házi-gazdák kissé talán elbiza-kodottak is voltak a meccs előtt. A kanizsaiak viszont jól kezdtek, az első percek-ben is volt már három nagy lehetőségük, de azokat nem tudták gólra váltani. A hazaiak nem találták a rit-must, és a 20. percben már jött a kanizsai vezetés is: Kunics Réka ment el a bal oldalon, a Soroksár kapusa a 16-oson kívül mentett kiállítást érően, így mehe-tett is az öltözőbe. A meg-ítélt szabadrúgást Szollár Bernadett bombázta a kapu jobb oldalába. A fél-idő hátralévő idejében a hazaiak labdatartásra töre-kedtek, de kapura veszélyt nem jelentettek.Fordulás után a védeke-zésükre ügyeltek a nagy-kanizsaiak és veszélyesen is kontráztak. A 69. perc-ben Szollár jó ütemű mély-ségi indításába tette bele a lábát egy hazai védő, így a labda a kiinduló hálóőr mellett a hálóban kötött ki. A hátralévő húsz percben jól védekeztek Szabó Zsu-zsannáék, de azért egyre több hibát vétettek. A Soroksár SC veszélyes támadásokat vezetett, és a 89. percben büntetőhöz jutott, amit a jó irányba induló Balassa Szabina nem tudott hárítani, ugyanakkor a hátralévő perceket a vendégek már rutinosan lehozták.– Úgy gondolom, kicsit talán csak félvállról vettek bennünket a soroksáriak – értékelt a fővárosi meccs után Benedek József, a Zic-cer vezetőedzője. – Jólle-het, egységes csapat benyomását keltették a házigazdák, de a kapunkra nem igazán voltak veszé-lyesek. Nagy helyzetek előttünk adódtak, de a befejezések nem sikerül-tek. Dicséret illeti a lányo-kat, mindenki a tudásának megfelelően játszott a csa-patomból, sajnos sérültje-ink száma viszont gyara-podott. POLGÁR LászlóA Ziccer NLSE női focistái joggal örülhettek, hiszen idénybeli első győzelmüket könyvelhették el pontgyártás beindulHa a A Zemplén SE lábtollas csapata első lett a German Open nyílt nemzetközi lábtollas bajnokságon. A versenynek a németországi Hagen városa adott otthont, melyen a 100 résztvevő csapat, valamint páros kategóriában mérkőzött meg a helyi Karl-Adam-Halleban. A torna a csapat csoportmérkőzésekkel kezdődött, ahol a ZSE játékosai, tehát Baranyai Benett, Farkas Balázs, Lukács Benedek és Takács Endre csoportelső-ként végzett. Másnap előbb a marseille-i játékosokból álló Franciaország I, majd a házigazda hageni Flying Feet Haspe I hár-masát legyőzve kerültek a döntőbe. A másik ágon a német válogatottakból álló házigazda FFC Hagen lábtollasai jutottak a fináléba. A kanizsai együttes remek formában, 2:0 arányban győzte le a németeket, maga mögé utasítva egyben a több nem-zet válogatott játékosait felvonultató népes nemzetközi mezőnyt. A harmadik napon a párosok közt a Baranyai-Lukács kettős a negyedik, míg a Farkas-Takács duó az ötödik helyen zárta a tornát.Szombaton 18 órától a Tungs-ram SE Nagykanizsa férfi NB II-es kézilabda együttese ismét hazai pályán, a Tungsram-csar-nokban játszik bajnoki pontva-dászatában, s a 7. forduló kere-tében a Satelit SE legénységét fogadja. A klubnál a találkozó apropó-ján úgy döntöttek, hogy „Segít-sünk együtt, Nórinak!” felhí-vással ők is csatlakoznak azon (sport)szervezetekhez, ame-lyek abban a jótékonysági kez-deményezésben vállalnak sze-repet, amit egy nemrég leuké-miával diagnosztizált kislány gyógyulásának elősegítésére hívtak életre. A kézilabdázók a bajnoki mér-kőzésükre nem szednek belé-pőjegyet, a kihelyezett gyűjtő-be ugyanakkor mindenki elhe-lyezheti azon pénzösszeget, amellyel a két éves Nóra gyógy-kezeléséhez hozzájárul.is csatlakoztakA kézilabdázók a German OpenenKanizsai győzelemA kanizsai lábtoll-labdások Németországban is remek eredményeknek örülhettek
2019. 11. 08. | 23SportSIMA ÜGYHazai környezetben fogadta a Kanizsai Vadmacskák amatőr női NB I-es kosárlabda-csapata a Sze-gedi KE együttesét, és a szoros első negyed után végül biztosan könyvelhette el újabb sikerét. Szombaton este következik ide-genben a TFSE II elleni rangadó. Kanizsai Vadmacskák SE (4.) - Szegedi KE (13.) 89-43 (21-18, 28-4, 22-17, 18-4)Vadmacskák: Fuisz 20, Baa 33/3, Zsámár P. 12/6, Bánhegyi B. 10, Horváth L. Csere: Budai 4, Füredi 4, Kovács R. 4, Csuha 2, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.– A második és a negyedik negyedben nyújtott agresszív védekezésünkkel, emellett a kon-centrált támadójátékunkkal arat-tunk győzelmet – hangzott Gábor Erzsébet edző véleménye a talál-kozót követően.RANGADÓ ÉS MK Komoly meccshét előtt áll a Nagykanizsai Futsal Club NB II-ben második helyen álló együtte-se, amely november 11-én, hétfőn 20 órától az ELTE-BEAC legénysé-gét látja vendégül a Zsigmondy-csarnokban. A két együttes hami-sítatlan rangadót vívhat egymás-sal, hiszen a fővárosi egyetemisták mindössze egy ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint a kanizsaiak, és a tabellán jelen állás szerint a negyedik helyet foglalják el. Az igencsak élesnek ígérkező bajnoki után aztán nem lesz sok idő a pihenésre Bagó Gábor legénységénél, hiszen november 14-én, csütörtökön este nyolctól következik az NFC – Rubeola FC Csömör futsal Magyar Kupa-talál-kozó. Az NB I-es csömöriek elleni kupameccs teljes bevételét a nagykanizsai egyesület a „Segít-sünk együtt, Nórinak!” jótékony-sági kezdeményezés keretében ajánlja fel a kislány gyógyulására.MAGABIZTOSANAz eredményből ugyan nem az tűnik ki, de a Kanizsa Vízilabda OB I B-s együttese kemény meccset vívott a Neptun VSC-vel – és nyert újra nagy különbséggel. A vendé-gek annyira durván játszottak, hogy három játékosukat cserével, egyet pedig 4 percre állított ki a játékvezető páros.Kanizsa Vízilabda (1.) – Neptun VSC (7.) 17-3 (3-1, 5-2, 3-0, 6-0)Kanizsa: Bendes – Major 1, Salamon, Dobay P. 1, Balli 1, Dobay G. 4, Simon A. 1. Csere: Leposa (kapus), Rábavölgyi 3, Szilvasán P. 1, Mocsári 1, Hőna 2, Vadovics, Kaszper G. 2. Edző: Ludányi Kadosa.– Sikerült megvalósítanunk azt, amit szerettünk volna látni a mér-kőzésen, és emellett visszavág-tunk a tavalyi fájó vereségért – mondta el a meccs után Ludányi Kadosa, a kanizsaiak edzője. – Nagyon jól játszottunk, így nem volt kérdéses a meccs kimenetele.A nagykanizsai csapat a bajnoki sorozatát november 16-án folytat-ja, akkor az ASI DSE vendége lesz a fővárosban.DEBÜTÁLÓJUK IS AKADTA darts városi bajnokság harma-dik fordulóját rendezték meg a napokban, és a már-már megszo-kott négy csoportban indult el a játék a pontszerzésért a Free Hill Darts Club rendezésében. A cso-portokból továbbjutó első négy helyezett alkotta a 16 fős főtáblát, a fináléban végül Horváth Balázs (FHDC) magabiztos játékkal győ-zedelmeskedett Kovács Miklós ellen – utóbbi versenyzőnek ez már a pontvadászat második ezüstérmét jelentette. A harmadik helyen Parély József és a ver-senysorozatban legutóbb debü-tált Rácz Tibor (FHDC) végzett.BAJNOKI CÍMMEL ZÁRTSzékesfehérvár adott otthont a napokban az idei utolsó triatlon, illetve duatlon versenynek, ame-lyen Korcsmárosné Vig Rozália, a TRI-CO Triatlon Klub versenyzője is indult. A fehérvári futballstadion körzetében rendezett duatlon országos bajnokság a mezőnynek 10 kilométer futást, 40 km kerékpá-rozást, majd 5 km futást tartogatott. A két keréken teljesített táv a hatalmas szélviharban igazi kihí-vás volt, de az amatőr hölgyeknél korcsoportjában a kanizsai spor-toló bajnoki címet szerzett, bizto-san utasítva maga mögé saját mezőnyét. Korcsmárosné Vig Rozália számára ezzel a verseny-idény lezárult. Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokA Neptun elleni rangadó parázs csatát hozott, kiállításokkal – de végül maga-biztos kanizsai győzelem születettIsmét izgalmas csatának adott otthont a Free Hill Darts ClubA Szeged ellen magabiztosan nyert a Vadmacskák
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKTöbbször elbúcsúztattuk már, de örömünkre újra visszatért a szép-asszonyok nyara. A gyönyörű nyári időt kihasználva, aki tehette, a sza-badban töltötte el az idejét. A surdi Dezső család épp gesztenyeparti-ra hívta meg a kanizsai barátait. Rajtuk kívül ott voltak a fiatalok, az unokák és barátaik is a gye-rekeikkel. Aladár, a házigazda már kora délután megkezdte a gesztenyesütést, Magdika, a ház asszonya pedig a kelká-posztás fasírt mellé sós stanglit és almáskevertet sütött. Közben asz-talra került az idei vörös és fehér újbor is. De a kanizsai vendégek sem érkeztek üres kézzel. Tokorcsi Marika málnás-habos linzerrel lep-te meg a vendéglátókat. A kelkáposztás fasírt hozzávalói 4 személyre: 60 dkg darált sertéshús, 1 nyers tojás, 2 kenyércsücsök (ami két zsemlének felel meg), só, bors, őrölt paprika, egy közepes fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagy-ma, zsemlemorzsa, 10 dkg gomba, egy közepes fej kelkáposzta és 20 dkg bacon szalonna.Elkészítése: A kelkáposztaleveleket for-ró sós vízben pár percig főz-zük, kiszedés után szárítjuk, majd a vastag fehér részt szép vékonyra kivágjuk belőle. A hagymát és a gombát együtt megdinsz-teljük, a kenyércsücsköket beáztatjuk. A fasírtot a hagyomá-nyos módon állítjuk össze. A káposztaleveleket a töltött káposz-tához hasonló módon megtöltjük, majd körbetekerjük baconnel, és szorosan egymás mellé fektetjük egy kizsírozott, morzsával meg-szórt tepsiben. Végül 180 fokos sütőben, 40 perc alatt szép pirosra sütjük, és krumplipürével, valamint céklával tálaljuk.A málnás-habos linzer hozzávalói és elkészítése:30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 12 dkg cukor, fél csomag sütőpor, 4 tojás sárgája. Ezeket összegyúrjuk, majd kisodorjuk és vajazott, lisztezett tepsibe beleterítjük. A 4 tojásfehér-jét 25 dkg cukorral kemény habbá verjük, majd belekeverünk egy evőkanál lisztet, és beleöntünk 1 csésze málnát. (Ha nincs málna, nagyon finom ribizlivel is.) Végül lazán összekeverjük, és rákenjük a linzertésztára. 180 fokon 30 percig sütjük, de tűpróbával is megnéz-hetjük, hogy jól átsült-e. Hidegen, éles késsel szeleteljük.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaA két barátnő, Magdi és Marika a gesztenyepartin (Fotó: Kanizsa)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Elképzelhető, hogy versenyhely-zetbe kerül. Hogy a munkája, vagy a kedvenc sportja terén, azt önnek kell tudnia. Mindenesetre gyorsítson. Bika: 04.21-05.21. Aggodalomra nincs semmi oka. Jöhet az eső, a hó, a hideg, ön fel-készült a télre. A lakását már csak a szeretet lángjának kell tartósan befűtenie.iKrek: 05.22-06.21.Lehet, hogy az álmai most nem úgy valósulnak meg, ahogyan elképzelte. Legyen rugalmas, és ne bánkódjon, hiszen minden változik körülöttünk.Rák: 06.22-07.22. Hamarosan teljesül a vágya. Nem csalnak az érzései: az ajtaja előtt várakozik, és bekopogtat önhöz a boldogság. Oroszlán: 07.23-08.23. Szinte az arcára van írva, hogy ele-ge lett a kalandokból. Úgy látszik, a közelgő tél nemcsak a termé-szet zsongását csitítja le, hanem önt is. Szűz: 08.24-09.23. Régóta hordoz magával egy el-varratlan szálat az érzelmi életé-ben. Intézze el minél hamarabb ezt a dolgot, és ne okozzon sen-kinek sem csalódást.Mérleg: 09.24-10.23. Egyhangú napjait, mint egy hir-telen jött nyári zápor, sorsdöntő fordulat vidítja fel. Várja türelme-sen a postást, a jó hír előbb-utóbb megérkezik.sKorpió: 10.24-11.22. A közeledő kiránduláson új is-meretség lehetősége nyílik meg. Hogy barátsággal, vagy érzel-mekkel folytatódik a kapcsolat, csak öntől függ.Nyilas: 11.23-12.21. Úgy tűnik, sehogy sem sikerül egy húron pendülnie a párjával. Változtasson az eddigieken, és hordozza a tenyerén. Hátha úgy sikerrel jár.Bak: 12.22-01.20. Ha nem akarja, hogy kicsússzon a kezéből egy jónak bizonyuló üz-let, határozott fellépésre lesz szük-sége. Ha másképp nem megy, áll-jon tükör elé és gyakoroljon. Vízöntő: 01.21-02.19. Ha nem érez semmiféle inspi-rációt a vacsorakészítéshez, ne idegeskedjen. Kérdezze meg a családját, hátha a tűzhely mellé áll ön helyett valaki. Halak: 02.20-03.20. Fontos dologról kell határoznia hamarosan. Döntsön megfontol-tan, mert anyagiakkal járó kelle-mes meglepetések is érhetik.málnás- Kelkáposztás fasírt,HIRDETÉShabos linzerrel
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 40. SZÁm, 2019. november 15.Fotó: Gergely Szilárd10örökA jazz
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTAz álláskeresőket, a váltani szándékozókat és a munkál-tatókat is segítette a szerdai állásbörze a HSMK-ban. A fórumra kilátogató érdeklődőket 26 cég és több mint 100 különböző munkakör várta. A programot a Nagyka-nizsa és Környéke Nonprofit Kft. és a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közösen szervezte. Az érdeklődőket kanizsai és a környező településekről érkező nagyvállalatok és közepes, valamint kis helyi cégek standjai várták.Harmadik alkalommal rendezték meg a FÉNY, azaz a fogyatékkal élők nyílt napját a Halis István Városi Könyvtárban. A rendezvény célja, hogy a társadalom megismerje és elfo-gadja a mozgásukban, illetve egyéb képességeikben korlátozott embereket.– Sokszor nem informáltak még a saját tagjaink sem, gyakran nem jó helyen kopog-tatnak, nem olyan intézménynél, amely segíteni tud. Tehát mi ennek a kovásza szeret-nénk lenni, hogy mindenki tudja, ki miben kompetens, ki miben tud segíteni. Mert az okos segítség sokkal hatékonyabb – fogalmazott Kardos Ferenc, a Mozgáskorlátozot-tak Nagykanizsa Városi Egyesületének elnöke.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENyár…???!Virágzik a mézontófű (Phacelia tanacetifolia) Fakospuszta közelében. A szakirodalom szerint ez a növény a virágait május végétől augusztus végéig nyitja – de lám, a természet is tévedhet, hisz’ november idusa van. Ennél nagyobb tévedése ne legyen…Kanizsa100IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
Több mint 17 milliárd forintot érő heroinszállítmányt foglaltak le a napokban Budapesten és a szlovéniai Koperben bűnügyi együtt-működés keretében, ilyen nagy fogásra a két országban évtizedek óta nem volt példa – jelentették be a két ország hatóságai közös sajtótájékoztatón szerdán, Nagykanizsán.Boross Zoltán, a Nemzeti Nyomozó Iroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának vezetője közölte: a szlovén hatóságok bukkan-tak rá Koperben egy konténerben arra a 730 kilogrammnyi tiszta heroinra, amelynek cím-zettje egy budapesti cég volt. A feketepiacon mintegy 17,5 milliárd forint értékű szállítmány egytizedét a két ország hatóságai ellenőrzött körülmények között engedték tovább Buda-pestre, ahol elfogták és letartóztatták a szállít-mányt fogadó 47 éves K. Richárdot. A rend-őrök az év első felében szereztek információt arról, hogy a budapesti férfi jelentős mennyi-ségű kábítószert akar Magyarországra becsempészni. Ezt erősítette meg október 30-án a szlovén vámhatóság, majd rendőrség vizsgálata, amelyek alapján egy Iránból Magyarországra tartó konténer vámellenőrzé-se során rábukkantak a 730 kilogrammnyi heroinra. Címzettje a K. Richárdhoz köthető budapesti cég volt.A szlovén és a magyar rendőrség és főügyészség, továbbá az Europol és az Euro-just együttműködésével végrehajtott akció során Szlovéniában lefoglaltak 661 kilogramm, buborékfólia-tekercsekbe rejtett heroint. A fennmaradó 69 kilogrammot a rendőrök fedett akcióban engedték tovább Koperből a tornyiszentmiklósi határon át Budapestre. Boross Zoltán elmondta, hogy a heroin novem-ber 5-én érkezett meg egy budapesti telep-helyre, ahol a gyanúsított egy általa bérelt rak-tárban elrejtette. A férfit a Terrorelhárítási Köz-pont munkatársai a Készenléti Rendőrség támogatásával fogták el, a lakásán csekély mennyiségű kábítószergyanús tablettát, 7 mil-lió forintot és csaknem 70 ezer eurót foglaltak le.Szakértői vizsgálat szerint a Budapestre került, rendkívüli tisztaságú heroin feketepiaci értéke - a higításától függően 1,6 és 4,1 milliárd forint közötti értéket képvisel, de a nyomozás szerint a teljes 730 kilogrammnyi drog célállo-mása is Magyarország lett volna. A férfit a bíróság november 8-án letartózta-tásba helyezte. Boross Zoltán az MTI kérdésére azt is elmondta: K. Richárd korábban nem volt büntetve.Csesztregi Tamás, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézetének igazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy rendkívüli tisztaságú hero-inról van szó, ami nem tartalmaz más “felütő-anyagot”. A mintegy 65 százalék heroin mel-lett csupán a gyártása során keletkező szoká-sos melléktermékek találhatók a csaknem 70 kilogrammnyi mennyiségben. Jelezte, hogy ilyen mennyiségű és ilyen tisz-taságú heroint utoljára a 2000-es évek elején foglaltak le Magyarországon. A szakértő az MTI érdeklődésére hozzátette: ha a szállít-mány utcai forgalomba kerül a higítás után, meghaladta volna a magyarországi egész éves feketepiaci heroinfogyasztás teljes mennyisé-gét.Nedjan Jerman, a szlovén Vám- és Pénz-ügyőrség koperi irodájának igazgatóhelyette-se kifejtette: papíron az Egyesült Arab Emirátu-sokból egyiptomi átrakodás után került a kon-téner a koperi kikötőbe október 29-én, de kiderítették, hogy valójában Iránból indították útnak a rakományt. A gyanús körülmények miatt először röntgennel átvilágították, majd miután a felvételek alapján szokatlannak minősítették a tartalmát, illetve kutyás kere-séssel is kábítószert gyanítottak a raktérben, felnyitották a konténert.Az összesen 437 fóliatekercsből 42-nek a súlya eltérő volt, ezek felnyitásakor került elő 1421 csomagban együttesen mintegy 730 kilogramm súlyú heroin. Szlovénia 1991-es fennállása óta ez volt a legnagyobb heroinfo-gás az országban, tavaly például 300 kilogram-mot találtak egy szintén Iránból érkezett kon-ténerben - fűzte hozzá a szlovén vámszakem-ber.Dean Juric, a Koperi Rendőrigazgatóság bűnügyi főosztályának vezetője arról beszélt, a magyar hatóságokkal egyeztetve állapodtak meg arról, hogy a szállítmány egy részét ellen-őrzött körülmények között tovább engedik Budapestre, hogy elfoghassák a címzettjét.A kikötőben egy magyar kamionsofőr jelent meg november 4-én, ő vette át gyanútlanul a szállítmányt, s azt a szlovén rendőrök megfi-gyelésével végigvitte az országon. November 5-én lépte át a magyar határt, ahol már a magyar rendőrök vették át a követését, egé-szen a célállomásig.MTIEz volt a hét 2019. 11. 15. | 3heroinfogásRekordIlyen drogfogásra évtizedek óta nem volt példa
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésAKK_Plusz_Okt-SAJTO-202x270.indd 12019. 10. 29. 16:10
2019. 11. 15. | 5A HÉT TÉMÁJA– Három lába hibázott már, mikor nekemjött. Én lőttem el a negyediket. Mégis elment. Utánaküld-tem egy hajtót. A nyúlnak valóban nincs egyetlen lába sem. Töröt-ten lóg, kalimpál vala-mennyi, mint megannyi eleven cséphadaró. Körül-te az ég glóriás világossá-ga fényeskedik – a Körva-dászatot idézem az Isten szabad ege alatt című Zsindely Ferenc kötetből. Lohol a hajtó a hóban. Ilyenkor nagy kínosan megy-megy a nyúl is. Mikor a hajtó kifullad, ő is megáll. A hajtó megunta a hiábavaló hajszát, izzad-tan jelenti: – Nem lehet megfogni a büdöset. Sötét este lett. Nem látni már semmit. De az ég és föld határán a beteg nyu-lat, azt még látni. Lassan, kínosan baktat. Hosszan elüldögél. Meleg vérétől felolvad a hó, s piros jegek fagynak rá a metsző szellőben. Iparkodik a Vág-Duna mellé a nádba. Vajon minek iparkodik? Véres a csapája, úgyis ráta-lál majd a róka. Hó van, fagy van. Úgyis megfagy. Héják és sasok járják a határt és varjak és szarkák. S lám, úgy iparkodott, hogy a hajtó nem bírta megfogni. Ki bíztatja vajon az ilyen agyongyötört nyulat? Ki bátorítja? Ezer közül egy, ha megmarad. Ezer közül egy, ha felépül. Talán ezer-nek rettenetes kínja árán esetleg megmaradhat egy. Egyetlen apróka, pislogó lángocskája a sugárzó napokat teremtő Életnek. Ki tanítja meg mind a nyulakat, hogy mégis meg-éri? Hogy így kell, így szép, így szent? Hogy az egy ezredrésznyi lehetőség is minden kínok elszenvedé-sét megéri, mert a meg-mentett lángocskán újabb kis tüzek gyulladhatnak? Cipeli, vonszolja véres, összetörött életét a sebe-sült nyúl. Egyedül van az éjszakában. Kegyetlenül ragyognak rá a téli csilla-gok. De baktat.A Duna ugyane vidékén, vadászok elől menekülnek a sörét sebezte Kercerucák is. A barna fejű komoly és mozdulatlan. Rettentő felelősséget visel, tudja ösztönösen. Százezer pelyhe van, két evező lába, két, gyógyulást reménylő szárnya, messze északi fészke, ismeretlen párja, kiköltendő drága fiókái. Ezt mindet neki kell most megvédelmeznie. Ezt min-det akarja a csónak. Ő pedig nem engedi.Fogy a világosság, vele a kercék esze is, óvatossága is. Itt akarnak aludni min-denképpen és minden-áron. Megszokták a bar-kást, sötét van, veszede-lem van: újítással most nem kísérleteznek. Ezer mérföldnyire hazulról eljöttek, világot próbál-nak, országokat bejárnak. Csakhogy életüket a tavaszba átmenthessék. Otthonról, szülőföldről, annyi sok mindenről lemondtak. De elég volt már. Ebből az egyből, éppen ebből a barkási ide-gen Duna-ágból, ebből nem engednek. Van Duna-ág más is, száz is -, érthe-tetlen, konok, rémült elszántsággal mégis csak ide térnek újból s újból vissza.Végül besötétedik egé-szen, s a puska lőni nem lát. Mohón, kimerülten nyugosznak el a kercék a megszokott vízen. Ezt az utolsó maradék otthont hát megtarthatták. Vérük hullásának árán, életükért: amint illik. Valahol messze hangosan hápognak a tőkések. Hápoghatnak.A fekete vízen, fekete éjszakában boldogan ülnek a kercék.PAPP János összeállításaNem a cenzúra elől ír állatokról. 1944-ig kormánypárti képviselő, államtitkár, majd miniszter. Vadász-író, épp ezért életpárti. Feleségével megtapasztalja a szocialista humanizmust, kitelepítik. Az emberhez szól.emberekhez szóltak 2.Állatokrólírtak, Egyszerre csak felharsant bátran, bíztatón, hívoga-tón a menekülés csengő harsonája. Fogolykakas szólt az alkonyatban, fiainak fújta a takaro-dót, minden jó léleknek ajánlotta a szíveslátást. Az öt árva megindult ezen a hívogató hangon, mint anyja kezén a szepegő gyermek, s el is talált rajta új kvártélyára. A cserregő kakas-nak meg a párjának tizennégy csibéje volt eddig: lett ezentúl tizenkilenc. Édesgyerek és mostoha között azon-túl semmi különbség. Hogyan is lett volna? Gyerek a gyerek, akárkié. Ha nem nevel-heti az, aki világra hozta, elég baj az szegénynek: át kell adnia a nevelés örömét más-nak.A fogolykakas nekieresztette a tor-kát mindenegyes estén s harsogta bátran, büszkén, diadalmasan az önfeláldozó szeretet hitvallását. És nyújtogatta a nyakát és vigyázta gyü-lekező csibéit és vigyázott túl is raj-tuk, bele a sűrűsödő éjszakába. Nem vergődik-e Isten jóvoltából valami veszendő árva, kit megsegíthetne?FogolyékKiadását támogatta a Magyar Millenniu-mi Kor-mánybizto-si Hivatal„Ezt mindet akarja a csónak.Ő pe dig nem engedi”…
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésÚgy vigyázz rá, mint a szemed fényére! Hall-hattuk sokszor az örökzöld mondást szüleink-től, nagyszüleinktől. A Sashalmi Optika szak-emberei szinte hitvallásukként tekintenek az idézett mondatra. Nagykanizsa egyetlen Vari-lux Mester – ezt a szakmai rangot Zalában összesen három, Somogy megyében pedig csak egy intézmény vívta ki – optikai üzleté-ben alapvető feladatnak tartják a szűrővizsgá-latok jelentőségének ismertetését, és ehhez a legmodernebb technikát is biztosítják.A Sashalmi Optika nagykanizsai üzletében elérhető a Semmelweis Egyetemmel közösen végzett szűrővizsgálati rendszer. Ennek köszön-hetően a szakemberek összevethetik a korábbi és az éppen aktuálisan mért eredményeket, így lényegesen csökkenthető a cukorbetegségek szemészeti szövődményeinek esélye.Napjainkban egyre gyakoribb, hogy akár 10-12 órát is dolgozunk a számítógépen és ezt követően még hazaérve is nem kevés időt töl-tünk a laptop előtt ülve vagy az okostelefont böngészve. A Sashalmi Optika szakemberei a kék fény okozta problémákra is felkészültek. Az üzletben kaphatók speciális védőréteggel ellátott Varilux multifokális lencsék különböző típusai, melyek megelőzhetik a maculadege-neráció és a szürkehályog kialakulását. A Látás Hónapja kampányhoz már évek óta rendszeresen csatlakozó Sashalmi Optika több szakmai díjat is kapott az elmúlt években. Az elismerések alapjául szolgálhatott – egyebek mellett – a cég dolgozóira jellemző szakmai elhivatottság és a külföldön szerzett tapaszta-lat. Egy Bécsben tanult módszernek volt köszönhető, hogy egy tanulási nehézségekkel küzdő kisfiún is segíteni tudtak az optikusok. A vizsgálat során ugyanis kiderült, hogy az olva-sási problémákat egy rosszul választott szem-üveg okozta. A kisdiák, amint megkapta a megfelelő szemüveget, már hibátlanul olva-sott, amit édesanyja könnyek között hallgatott végig. A Platán soron található üzletben Magyaror-szág és a közép-európai régió vezető orvos-egészségügyi felsőoktatási intézményével közösen végzett látásvizsgálat mellett szakta-nácsadás, valamint a vezető világmárkák darabjai, limitált szériás, egyedi szemüvegek is várják az érdeklődőket. PRSashalmi Erika, a Sashalmi Optika tulajdonosa(Fotó: Gergely Szilárd) a megelőzésKüldetésük
2019. 11. 15. | 7Aktuálisa betegeknekSegítségKét napon belül két értékes adományt is kapott a Kanizsai Dorottya Kórház. A csecsemő- és gyermekgyógyászati, valamint a pszichiátriai osztály olyan felajánlásokhoz jutott, amelyek nagyban megkönnyítik az egészségügyi dolgozók mindennapi munkáját.A dödöllefesztivál idén nem-csak a gasztronómiáról és a szóra-kozásról szólt, hanem a jótékony-kodásról is. A kétnapos rendez-vényre zsetonos lájkokkal szavaz-hattak a kanizsaiak az egyik nagy-áruházlánc közösségi pályázatán. A programhoz kettős céllal csatla-kozott a dödöllefesztivált szerve-ző KonTuRplusz Egyesület.– Egyrészt az volt a tervünk, hogy a pályázatból a főzőcsapa-tok részére biztosítjuk az alap-anyagokat, másrészt az általuk készített ételek árát jótékony célra szerettük volna fordítani – fogal-mazott Horváth István, a szerve-zet elnöke. – Nekünk az volt az alapötletünk, hogy ez a jótékony cél most kifejezetten a gyerekeket és az ő egészségüket szolgálja, mivel a dödöllefesztivál a hagyo-mányőrzésről is szól, s ezt a hagyo-mányt szeretnénk átadni a fiata-loknak. A dödöllevásárlások után befolyt összegből hét olyan készüléket vásároltak, amely nagyban megkönnyíti a kanizsai kórház csecsemő- és gyermek-gyógyászati osztályán dolgozók mindennapi munkáját. – Olyan, a mindennapok során gyakran használt műszereket kér-tünk, amelyekre a folyamatos amortizálódás miatt nagyon nagy igény van – árulta el dr. Nád Már-ta osztályvezető főorvos. – Nagyon fontos, hogy olyan módon mérjük a gyerekek testhőmérsék-letét és vérnyomását, amely szá-mukra a lehető legkevesebb stresszel jár, ehhez pedig jó minő-ségű eszközökre van szükség.A hagyományos, higanyos hőmérővel 5-10 percbe is telhet a mérés, ezzel szemben az érintés nélküli változata körülbelül fél másodperc alatt megmutatja a pontos értéket, mondta el a szak-ember.A kórház pszichiátriai osztálya szintén nagy segítséget kapott a napokban. Baranya megyéből egy zsúfolásig megpakolt kisteherau-tó hozta az adományokat, így köt-szereket, tápszereket, inhalátoro-kat, poharakat, tányérokat és inkontinencia termékeket. Az osz-tály dolgozói örültek a példátlan mennyiségű felajánlásnak, külö-nösen a több száz ágyneműnek, hálóruhának és egyéb textíliának.– Folyamatosan nagy szüksé-günk van az ilyen jellegű dolgok-ra, mert az osztályon fokozott ápolást igénylő betegek vannak, akik alatt naponta többször is le kell cserélni az ágyneműt – muta-tott rá Boros Károlyné osztályve-zető ápoló. – Emellett olyan szoci-álisan hátrányos helyzetű ellátott-jaink is vannak, akik nem tudnak magukkal pizsamát, hálóinget behozni, így nekünk kell megolda-ni, hogy legyen mibe átöltöztetni őket.Az adományt a Vásárosdombó-tól két kilométerre található Skóci-ai Szent Margit Gondozóház adta. A pécsi egyházmegye fenntartása alá tartozó intézmény vezetője, Schäffer Zsuzsanna kérdésünkre elmondta: munkatársaival együtt fontosnak tartja a jótékonykodást, folyamatosan segítik például a helyi hajléktalanellátással foglal-kozó intézmények, valamint kari-tász csoportok tevékenységét. A gondozóház raktárában még min-dig maradt feleslegessé vált textí-lia, amelyet szintén a kanizsai kór-háznak szánnak. Az újabb ado-mány a tervek szerint december-ben érkezik. Indulnak az adományok a Skóciai Szent Margit Gondozóháztól (Fotó: Boros Károlyné)A KonTuRplusz ezúttal a gyerekeket segítette (Fotó: Gergely Szilárd)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ „ÉLET A SZAHARÁN TÚL” - PILLA-NATOK BOHICONBÓL címmel az IMRO Alapítvány jótékonysági kiállí-tása Szabó Zsolt fotóművész képei-ből. Megtekinthető: november 30-ig a színházi előcsarnokban.„AZ ÉN BALATONOM…” - Gécseg András festőművész kiállításaMegtekinthető: november 30-ig, az Ősze András galériában.November 15. (péntek) 9-17 óraFESTMÉNYVÁSÁRSzervező: A+B Galéria, www.apluszbgaleria.hu November 16. (szombat) 18 óra A KANIZSA TÁNCEGYÜTTES MŰSORAKözreműködnek: RozmaringTáncegyüttes, Pántlika Tánc-együttes, Zöldág Táncegyüttes – Zalakaros, Zsibavirág Táncegyüttes, Sormás Táncegyüttes.Kísér: a Bojtár Népzenei Együttes.Belépődíj: 2 000 Ft.(Jegyek válthatók november 4-tőla HSMK jegypénztárában ésVizeli Dezső vezetőnél.)November 20. (szerda) 14.30 óraSzínház – Ifjúsági bérletVörös István: AZ ÜSTÖKÖS – zenés önvizsgálat – nem csak kamaszok-nak (Baltazár Színház)Belépődíj: 1 000 FtNovember 20. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 évesek-nekZenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.November 21. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.November 22. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sán-dor. A részvétel díjtalan.November 23. (szombat) 16 óraALAPÍTVÁNYI KONCERTKözreműködnek: a Kanizsai Zeneis-koláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI együtte-sei, tanárai és növendékei. A koncert bevétele az alapítvány működését támogatja. Belépődíj: 2 000 Ft. Szervező: Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI.MedgyASZAy HázNovember 20. (szerda) 19 óra RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉKA ZENE, AMI ÉN VAGYOK – Miller Zoltán önálló zenés estjeBelépődíj: elővételben: 2 300 Ft, az előadás napján: 2 700 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázNovember 16., 23. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozások6-8 éves gyermekek jelentkezését várják. Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc.Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30/894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.November 21. (csütörtök) 10 és 14 óraMÁRTON-NAPI SZOKÁSOKA Magyarországon élő spanyolgitárművész, Joaquin Serrano és Kanta Judit interaktív élőzenésgyerekműsora.Belépődíj: 1 000 FtProgramajánlóNov. 14-20. 17:00 deMÓNA: A SötétSég úrNŐJE amerikai fantasyNov. 14-20. 17:45 AZ ASZFAlt KIrályAI amerikai akciófilmNov. 14-20. 18:15 Múlt KArácSONY amerikai romantikus vígjátékNov. 14-20. 19:30 IdőtleN SZereleM olasz zenés filmNov. 14-20. 20:30 áloM doKtor amerikai horrorNov. 14-17. 20:30 MIDWAY amerikai történelmi filmNov. 16-17. 16:15 drAKulICS elvtárS magyar vígjátékNov. 16-17. 15:00 JetIKölyöK animációs filmRAJZFILMÜNNEPNov. 16. 16:00 egy KupAC KUFLI - ingyenes vetítés! magyar animációs filmNov. 17. 16:00 SZAFFI - ingyenes vetítés! magyar animációs filmnovember 14- november 20. MűsoraSzaffi és a kuflikHetedszer rendezik meg az Országos Rajzfilmünnepet. A programhoz ezúttal 86 település csatlakozott, köztük nem először Nagykanizsa is. Ezek-ben a napokban a szervezők országszerte a legkülönbözőbb korosztályok számára kínálják a közösségi filmnézés élményét. Idén a Mézga család bemutatásának 50. évét ünnepelve a 85 éve született Nepp Józsefre emlé-kezik a programsorozat. A magyar animáció meghatározó alkotója előtt tisztelegve a Cinema Nagykanizsa a Szaffit tűzte műsorára. A XVII. század-ban játszódó, Jókai Mór A cigánybáró című műve alapján készült történet mellett a hol humorosan különös, hol pedig különösen humoros Egy kupac kufli című animációs filmet vetítik a kanizsai moziban. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaGécseg András kiállítása november végéig látható (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
2019. 11. 15. | 9KultúraTemesvári Károly Benedek a napokban töltötte be 75. életévét. Ötven évvel ezelőtt szentelték pappá, s hivatásáról, életútjáról – a sok nehézség ellenére – ma is csillogó szemekkel mesél. Mint mondja: a vizet a kútból hozzák, de a kútnak is van forrása. Neki a Jóisten az a forrás, akiből merít-het, s aki meghívta papnak és szerzetesnek.– A családom Sáncban élt, a nagyszüleim pedig a kórház mögötti utcában laktak. Akkori-ban, amikor én születtem, még vincés nővérek dolgoztak a kór-házban. Egy szülésznő mesélte később, hogy édesanyám, amikor engem szült, egy feszületet fogott a kezében. Ez a nap Krisztus király ünnepére esett.Temesvári atya három történe-tet is mesél, amikor szerinte a Jóis-ten ellenlábasa – akit ő csak „fickó-nak” hív – megpróbálta eltántorí-tani a neki rendelt úttól, ám ez egyszer sem sikerült neki, az ő sor-sa az volt, hogy szolgáljon. A csa-lád az ’50-es években költözött Komlóra.– Itt kaptam meg az első hivatá-somat, amikor ötödikes voltam. Egy teadélutánon kellett részt vennem, és én nagyon szerettem volna csendben magamban lenni. Egészen elcsüggedtem, amikor magyartanárom, a – talán sokak által ismert – Hetényi Varga Károly észrevette ezt, odajött hozzám, és megkérdezte, miért búslakodom. Mondtam neki, hogy pap szeret-nék lenni. Azt válaszolta, hogy neki is ez volt a terve, de ő nem lehetett, viszont annak nagyon örül, hogy bennem ébredezik a hivatástudat, így hát elengedett haza. Ez volt az első kopogtatás a szívemen.Komlón egy számára kedves plébános mellett ministrált, aki a nehéz idők ellenére, még egy olyan szocialista városban is, mint Komló, ügyesen szervezete a plé-bánia egyházi életét. Rádió- és tévészerelő volt, így soha nem lehetett tudni, hogy aki felkeresi, a készülékét szeretné megjavíttatni vele, vagy netán egyházi ügyeket intézne.Temesvári Károly Benedek pár évvel később Pécsen folytatta a tanulmányait, építésztechnikus-nak tanult. Nyolcadikos volt, ami-kor a lelki atyján keresztül kapcso-latba került a pálosokkal.– Bolváry Pál hívott meg maguk közé. Mivel akkoriban nem nagyon lehetett szerzetesekkel találkozni, megkérdeztem tőle, mit jelent pálosnak lenni. Azt vála-szolta: töltekezni és kirepülni. Abban a pillanatban a két hivatás összeért a szívemben. A tölteke-zés a szerzetesi, a kirepülés a lelki-pásztori élet. Ez utóbbinak mindig prioritása volt az életemben, való-színűleg azért, mert a nagyszüle-im pedagógusok voltak, és ben-nem is megvolt a hajlam, hogy egy kis közösséget vezessek. Ami-kor nyugdíjas lettem, kértem a püspök atyát, hogy hadd folytas-sam a plébániai szolgálatot. Hár-mat is kaptam, s nem unatkoz-tam...Az 50 éves szolgálat okán elha-tározta azt is, hogy végig látogat-ja egykori szolgálati helyeit. Min-denütt nagy szeretettel fogadták, s nem volt olyan település, ahol ne kapott volna valamilyen okle-velet, emléklapot. Egy újságíró megkérdezte tőle, mit szól ehhez a sok elismeréshez. Azt mondta: volt időszak, amikor nem tetszett másoknak, hogy pap, mostanra pedig megérhette az ellenkező-jét: örülnek és gratulálnak neki, amiért pap lett.– Ami a szerzetesi létet illeti, hosszú ideig, húsz éven át illegali-tásban voltam, ez pedig azt jelen-tette, hogy senki, még a szüleim és a testvéreim sem tudták, hogy beléptem egy rendbe. Azzal ter-mészetesen tisztában voltak, hogy pap lettem, de a másik hiva-tásomról csak 1989-ben szereztek tudomást. Magyarországon négy kolostorunk van, sokszor helyez-tek át, hat-hét egyházmegyében is szolgáltam. Húsz évet töltöttem a csanádi – ma szeged-csanádi – egyházmegyében. Amikor Pécsen újraindult a rend, odahelyeztek, majd Pálosszentkútra kerültem, ma pedig Kóspallagon szolgálok.Temesvári atya hozzáteszi: hiva-tásának öten évéből negyven-nyolcat tatarozással (is) töltött. A Jóisten még azt is fel tudta hasz-nálni, hogy építésztechnikusnak tanult, mondja, s ahány „rongyos” templommal találkozott a szolgá-lata során, azt mind felújította, a hívekkel közösen. NEMES DóraTemesvári Károly Benedek húsz éven át illegalitásban volt (Fotó: Gergely Szilárd)Pappá szentelésé-nek 50. évfordulója alkalmából aranymi-sét mutatott be Temesvári Károly Benedek a Felső-templomban. A Mári-anosztrához közeli Kóspallagon szolgá-ló pálos szerzetes elhatározta, a jubile-um okán valamennyi egykori szolgálati helyét felkeresi, hogy újra találkoz-zon a hívekkel. Szü-lővárosába, Kanizsá-ra és Murake-resztúrra a családi kötődések hozták.Isten szolgálatábanFél évszázad
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkultúraNovember 8-án az első koncer-tet a fiatal jazz zenészekből álló Choose Cheese nevű formáció adta. A Budapesten alakult zene-kar tagjai a Liszt Ferenc Zenemű-vészeti Egyetem hallgatói, akik 2016-ban a Cserfői Jazzland fesz-tiválon debütáltak, a helyi Hon-véd Kaszinóban. Azóta sok víz lefolyt a Dunán. Az együttes és a tagok látványos fejlődésen estek át, miközben tanulmányaik mel-lett koncerteztek és felvételeket is készítettek. A quartet tagjai nem árulnak zsákbamacskát, hiszen nyíltan hirdetik újszerű felfogásu-kat a jazzről. Szakítva a megszo-kott sémákkal, stílusokkal, új uta-kat keresnek a jazz dzsungelében. A szabad zene és az avantgarde jazz hatására, mintegy „berúgják” a mainstream jazz ajtaját. Helló, mi is itt vagyunk! Kicsit vadak és őrültek. Persze játékukban felfe-dezhetők a jazz, a népzene és a klasszikus zene elemei. Ezeket gyúrják saját ízlésük szerint valami újjá. Az elektronikus effektek használata mégsem öncélú. A sza-bad zene náluk nem határok nél-küli, parttalan törekvés. Zenéjük megosztó, így ki-ki saját zenei ízlése szerint viszonyul hozzá. Ezt tükrözte a saját szerzeményeikre épített repertoárjuk és annak fogadtatása. Az izgalmas, dinami-kus szerzemények mellett egy balladában is megmutatták, hogy mire is képesek. Az együttes tagjai Cseke Dániel-szaxofon, fuvola, Menyhért Márton-gitár, Berta Zalán-bas�-szusgitár és Baranyi Ben-ce-dobok, ütőhangsze-rek-voltak.A második fellépő a Lukács Mik-lós Cimbiózis trió volt. A Cimbió-zis névválasztás sokak számára rejtély. A Lukács Miklós fanok viszont tudják, hogy a cimbalom és a szimbiózis szavakból létreho-zott új szó az, ami a trió szellemi-ségét tükrözi. A zenekar hangzás-világában a cimbalom hatása a meghatározó, de a bőgő és a dob játéka legalább ilyen inspiráló hatású. A tagok nemcsak barátok, de zenei elképzeléseikben hason-lóan gondolkodnak és szinte fél-szavakból is értik egymást. A Cim-biózis zenei hangzása a cimbalom jazzbe való beemelésétől is külön-leges. Mint ahogy a Dresch Mihály, Borbély Mihály és Lajkó Félix által használt népi hangsze-rek bevonása is unikális. Lukács Miklós igazi virtuóz, aki a jazzben, a népzenében, a klasszikus és a kortárs zenében is egyaránt ott-honosan mozog. Igazi világsztár! A trió koncertje eszméletlen jó volt - mint mindig. Csak szuperla-tívuszokban lehet a trió másik két tagjáról is beszélni. Baló István-dob és Orbán György-bőgő mély átéléssel nyújtott, fantasztikus játéka igazi zenei csemege volt. A közönség annyira belefeledkezett a Cimbiózis koncertjébe, hogy egyszer csak arra eszmélt, hogy vége lett a zenefolyamnak, amit még jó ideig tudtak volna élvezni.Az est zárókoncertjét a Trio Mid-night és vendégművésze, Tony Lakatos-szaxofon adta. A Trio Midnight 1990-ben alakult Oláh Kálmán-zongora, Egri János-bőgő és Balázs Elemér-dob összeállításban. A JazzKanizsán Egri János helyett viszont Lakatos Pecek Krisztián bőgőzött. A magyar jazz élvonalát képviselő zenekar vendége a hosszabb ideje Németországban élő Tony Laka-tos volt, aki a trió 2018-ban megje-lent To Meet Again dupla CD-jén is játszott. Műsorukban a modern jazz gyöngyszemei hangzottak el. Ilyen volt a nyitószámként elhang-zott Tommy Flanagan-zongoris-ta szerzeménye a Freight Trane, majd Joe Henderson és Steve Lacy szaxofonosok egy-egy kom-pozíciója. A végig jó hangulatú koncert élményszámba ment. Iga-zi prémium kategóriás örömzene. Ráadásként egy közismert Kenny Drew szerzeményt is eljátszott az alkalmi quartet. HALÁSZ Gyulaaz idei JazzKanizsánKitűnő koncertekNégy évvel ezelőtt a Kanizsai Kulturális Központ és a helyi önkormányzat egyeztetése nyomán „újragondolták” az 1973 óta megrendezésre kerülő nemzet-közi jazzfesztivál jövőjét. Ennek értelmé-ben fesztiválpótló megoldásként JazzKa-nizsa névvel egyestés programot szervez-nek, megőrizve ezzel a kanizsai jazz-hagyományokat. Erről és az elmúlt 46 év fesztiváljairól tartott rövid történeti átte-kintést Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója, aki ismertette az est program-ját is. Az eltelt idő alatt számos nemzet-közi és hazai kiválóság megfordult a rendezvénynek otthont adó Medgya-szay-ház színpadán. Így volt ez idén is.Fotó: Gergely Szilárd
2019. 11. 15. | 11nálunkA gyerekek egy kisfilm segít-ségével ismerkedhettek meg a méhészettel, a méz jótékony hatásaival, de természetesen a kóstoló sem maradt el. – Ez már egy többéves prog-ram, mi idén csatlakoztunk hoz-zá. Iskolánknak van egy egész-ségnevelési programja, ökoisko-laként is működünk, és ennek a két programnak a keretében kerestünk, illetve találtunk rá a zalai méhészekre. Fontos, hogy az egészséges táplálkozás meg-valósuljon a gyerekek körében, illetve az is, hogy magyar mézet fogyasszanak a gyerekek – hangsúlyozta Molnár István intézményvezető.A Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület szakemberei küldetésüknek tartják a mézfo-gyasztás népszerűsítését. – Most már több mint kétezer iskoláshoz visszük el ezt a prog-ramot. Elég szomorú, mint ahogy itt is a program elején láttuk, 6-7-8 olyan gyerek is volt, aki még életében nem evett mézet, és ez igen nagy probléma. Többsze-replős ez az egész, nagy felelős-sége van a szülőknek. Kisgyere-kekről beszélünk, tehát a szülők-nek kellene a mézet odarakni a gyerekek asztalára, ugyanis sok-kal egészségesebb, mint ha kris-tálycukrot enne a gyerek – fogal-mazott Somogyi Gyula, a Nagy-kanizsa és Környéke Méhész-egyesület elnöke.A mézes reggeli keretében repce-, akác- és vegyes virágmé-zet kóstolhattak az iskola tanu-lói. Az intézmény diákjai abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a településrészen több család is foglalkozik méhészke-déssel, így más napokon is kön�-nyen hozzájuthatnak a helyi és egészséges táplálékhoz.Multifokális lencse akció 30 %Mézes reggelit tartottak a kiskani-zsai iskolában. A programot első alkalommal rendezték meg az intéz-ményben. Az európai kezdeménye-zés a városi, illetve a városkörnyéki iskolákban nem ismeretlen, célja pedig a méz népszerűsítése.népszerűsítettékA mézfogyasztástFotó: Gergely Szilárd
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPünn ep„Nekünk – remélem, mondha-tom minden jelenlévő nevében… – Magyarország az első!Miért van akkor mégis, hogy Nagykanizsa a mai napon, hagyo-mányteremtő szándékkal, egy kül-földi állam legnagyobb nemzeti ünnepén koszorúzási ünnepséget tart?! Amikor Magyarországnak, Nagykanizsának annyi barátja van, miért egyedül Lengyelország füg-getlensége visszaszerzésének ünnepét tartjuk meg?Ennek több oka is van:„Lengyeleket látott a szemünk, de önmagunkat, saját jövőnket lát-tuk bennük” – emlékezett vissza 1939 őszére egy magyar résztvevő. Így vagyunk ezzel ma is. Valljuk be, tükörbe nézünk. Amikor arról A függetlenség visszaszerzésének évfordulóját ünnepel-te Lengyelország – és ebből az alkalomból megemlékezést tar-tottak Kanizsán, a Csengery úti evakuá-ciós emlékhelyen is. Lengyelország 1918 novemberében – 123 évnyi idegen elnyomás után – lett ismét szabad. Balogh László, Nagykanizsa polgármestere azt mondta: a két keresz-tény nemzet közös múltja és barátsága okán Lengyelország sorsának alakulása nemcsak lengyel, hanem magyar ügy is. Beszédét szó szerint idézzük.Zavsze Razem!Mindig együtt! Fotó: Gergely Szilárd
2019. 11. 15. | 13ünnepbeszélünk, mit szeretünk és tiszte-lünk a lengyelekben, jó értelem-ben vett önzés munkál bennünk. Éppen ezeket az erényeket akarjuk erősíteni nemzetünkben, s azt, hogy hiányosságaink e téren csök-kenjenek. „És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik – Ők, akik örökségbe kapták –: Ilyen nagy dolog a Szabadság?”Márai Sándornak ezzel a klasszi-kusával adom a második választ kezdő kérdésemre. A függetlensé-get nem ajándékba, nem örökség-be kaptuk, hanem visszaszereztük. Közös közép-kelet-európai, len-gyel-magyar tapasztalat ez: nekünk azért értékesebb a sza-badság, mert megharcoltunk érte. De ez a tanulság nemcsak a múlt-ból következik, hanem a jelenünk-re és közvetlen jövőnkre is szolgál. Van mire büszkének lenni a múl-tunkban. Elutasítjuk a „Merjünk kicsik lenni” lelkületet. Ám ez a múlt egyben kötelezettség is: mél-tónak kell lennünk elődeinkhez. Ebből a büszkeségből nem sza-bad, hogy elbizakodottság szár-mazzon. Annál inkább elszántság és kötelességtudat.A történelemben ugyanis nincs végső győzelem és nincs végső vereség, ami elvész, az visszasze-rezhető, ami megvan, az elveszít-hető. Amit egy nemzedék kivív, azt a másiknak meg kell tartania. A történelemben élet van, amelyet élnünk kell. Szabadon, bátran és felelősségteljesen: méltóan az előttünk járók áldozataihoz, és elkötelezetten az utánunk jövők iránt.Harmadik válaszomhoz Stanis-law Worcellt, Kossuth Lajos kortár-sát idézem:„Magyarország és Lengyelor-szág két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze fut-nak, összekapcsolódtak és látha-tatlanul egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele.”Negyedik válaszomat pedig hadd adjam Krátky István polgár-mesterünk szavaival: „Kanizsa a törhetetlen élni akarás városa.”Kanizsaiként hogyne tudnánk ma örömmel együtt ünnepelni?Remélem, e négy válasszal eloszlattam minden kételyt: ma itt a helyünk!123 évig Lengyelország Európa térképén sem szerepelt, ám ben-nük – ugye nekünk, magyaroknak is ismerős? – a vereség nem áldo-zati önsajnálatot, hanem csak azért is: dacot és aktivitást váltott ki. Annak érdekében, hogy ne ural-kodjék el a kényelmes tehetetlen-ség érzése, ismételten felkeléseket robbantottak ki. Adam Asnyk nem érhette meg a szabadságot, két évtizeddel előbb elhunyt, mégis így írt:Reméljetek! De ne a vakszeren-csét, a kacér, csalfa játékasszonyt várva! Az a remény kell, mely – bár sírba rejtsék – fegyverrel vár az égi trombitára.És bátorság! De nem az egyna-pos, mely szétfoszlik egy vérbefúlt kalandba, de bátorság, mely büsz-ke, csillagos, és őrhelyét és bástyá-ját nem adja!De a függetlenség 1918. évi vis�-szaszerzésekor sem bízták el magukat. Megfogadták Piłsudski marsall mondatát: „Vereséget szenvedni és nem feladni – győze-lem, győzni és megpihenni a babé-rokon – vereség.”A budapesti Lengyel Intézet YouTube csatornáján megtekint-hető a varsói Nemzeti Emlékezet Intézete két rövid animációja, éppen erről a drámai évszázadról. Amikor a 39-es német megszállást követte a több mint 40 évig tartó orosz. Mi a címe mégis? Niezwy-ciężeni! Legyőzhetetlenek!Felczak professzor nevét érde-mes megjegyeznünk. A háború alatt veszélyes futárszolgálatot tel-jesített Budapest és a megszállt Varsó között. Tökéletesen tisztá-ban volt vele, hogy Lengyelország hitleri megszállását felváltja a sztá-lini. Úgy döntött: hű marad esküjé-hez, s folytatja a harcot. Erre biztat-ta édesanyja is, akivel csaknem öt év után, 1945 februárjában találko-zott a kirabolt családi udvarház-ban.Azt tudta, hogy három bátyját ölték meg a nácik. Egyik nővére még a megszállás kezdetén elhunyt. Amikor tanácsot kért édesanyjától, mit tegyen, kímélet-len választ kapott: „Dédnagyapád részt vett az 1831-es szabadság-harcban, Szibéria lett a sorsa, nagyapád részt vett az 1863-as szabadságharcban, Szibéria lett a sorsa… Tudod, mit kell tenned.”Hogy is kérdezte Márai?„Ilyen nagy dolog a Szabadság?”A mai napon tanúságot kell ten-nünk arról az erőről, ami nagyszü-leinknek, szüleinknek, egyháza-inknak, a polgári-nemzeti közös-ségeinknek lehetővé tette a túl-élést. A gyermekeknek beszélni kell arról, hogy mi az az erő, ami legyőzi mind a nácizmust, mind a kommunizmust. Mert ezek az évek nem voltak elveszettek abban az esetben, ha sikerül továbbadni azt a tapaszta-latot, hogy a hit és a hazaszeretet képessé tesz bennünket a diktatú-rák túlélésére.Mi, magyarok teljes szívünkből tudunk ma a lengyelekkel együtt örülni és ünnepelni, mert sorskö-zösségünk okán Lengyelország sorsának alakulása nemcsak len-gyel, hanem magyar ügy is – s ezál-tal egyben közép-európai ügy is. Keresztény államaink egy évezre-de történt megalapítása óta ugyanis a történelem megtanított bennünket arra, hogy nemzeteink emelkedésére, fejlődésére és gya-rapodására csak akkor van esély, ha létezik a nemzetét szolgálni képes független, szuverén és cse-lekvőképes állam. A kérdés ma ez: demokratikus rend és nemzeti szabadság fogja uralni gyermekeink és unokáink Közép-Európáját, vagy antide-mokratikus és nemzetellenes, sem Istent, sem embert nem ismerő globalista erőcsoportok? Mint már annyiszor a két nép történelme során, ismét együtt küzdünk lengyel barátainkkal: nemzetállami létünkért, biztonsá-gunkért, függetlenségünkért, önrendelkezésünkért.Ezúttal nem a kommunizmus a közös ellenfelünk, hanem egy másik, egy modern elnyomó dik-tatúra, amely Európa nevében ugyan, de mégiscsak egy szűk cso-port politikai és társadalmi kon-cepcióját akarja ráerőltetni az egész kontinensre. Éppen ezért, és csak ezért támadnak bennünket.Márpedig – amint ennek az eva-kuációs emlékhelynek az avatásán is leszögeztem – a lengyel vér nél-kül ma nem lenne Európa, csak a két, egymással hol szövetséges, hol ellenséges totalitárius rend-szer. Mi lett volna, ha Európa leg-bátrabb nemzete nem adja oda a legdrágábbat: fiai-lányai életét…? Soha többet nem engedhetjük meg, hogy országainkat birodal-mak megszálló csapatai vagy arc-talan érdekcsoportok hálózatai foglalják el. És soha többet nem adódhat olyan helyzet, hogy Közép-Európa nemzetei ne dönt-hessenek saját sorsukról. Ehhez viszont össze kell adnunk erőnket. Barátoknak kell lennünk, nemcsak a bajban, hanem jó sorsunkban is. Mindig együtt! Zavsze Razem!”
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPnálunk Ismét bebizonyosodott: Nagyka-nizsa a nóta városa. A hétvégén hatalmas sikerű estet adott a Tüttő János Nótaklub, a programban operettrészletek és örökzöldek is szerepeltek.– Él a magyar nóta. Csak embe-rek kellenek, akik ezt képviselik és továbbviszik, bemutatják, milyen szép, miről szól – fogalmazott Major Lajos, a nótaklub vezetője. – A nótának mondanivalója van, önálló versként is megáll némelyik. Én nem féltem a magyar nótát, s amíg ilyen dalos társaim lesznek, addig főleg. Nem véletlenül van kint a plakátunk, amelyen az áll: Nagykanizsa a nóta városa.Az énekeseket ezúttal is Szalai Antal prímás és világhírű zenekara kísérte.városaA nóta
Ez az a kor, mikor egy honvédel-mi miniszter – írjuk ki a nevét: Lin-der Béla – szájából elhangzott: – Nem akarok katonát látni! Követ-kezett Trianon, ő pedig még Tito idejében is nyugdíjat húzott Zág-rábban. Tormay Cécile Bujdosó könyve így folytatódik: – Ők mondták, vagy én mondtam. Már ezer éve mondják ezt minálunk, és ha a fér-fiak elfáradnak, mondják az asszo-nyok. Mondták a tatárjárás után, mondták Mohács után. Mondjuk ma is, pedig minden összedűlt, mindenünket elrabolták, és a világ legboldogtalanabb népe vagyunk. És mi mégis bízunk és hiszünk. Miért? Senki se tud felelni. Pedig hányszor éreztem magámban én is ezt a hitet, amely erősebb a végze-tünknél, hányszor láttam mások-ban, mikor fellobog. Mi ez? A fönn-maradásunk rejtélyes vágya-e? Vagy több ennél, életerőnk nagy előérzete? A csodaszarvas ez, szent napkelet rohanó látomása, melyet ellenállhatatlanul követ a magyar képzelet. Meotis állandó ingová-nyai felett, a regék ősi reggelén jelent meg csillagos agancsával először a fehér szarvas nekünk. Űzőbe vette a két testvér lovas. Az isteni vad igézte őket, csalta, suhanva, csörtetőn gázlókon át maga után. És a csodaszarvas azóta mindég meg jelenik, ha ingoványok közé tévedünk, fel-bukkan előttünk, mint száguldó fehér szövétnek és gázlókhoz visz és mindég újra elvezet a jövő felé. Így nem marad! Még talpra állunk... Előttünk jár a csodaszarvas megint.„Hej! ki hozza, kormányozza Ide azt a gályát? Vagy már senki meg nem menti Magyarok királyát?” „Én, én hozom, gyönge asszony, Hajómat az éjben: Ülj fel uram, Zsigmond király, Te is, édes fér-jem!” – írja Szentgyörgyi Cicelléről 1852-es balladájában Arany János. Ő írta: Végigaludtunk vagy har-minc esztendőt, egy hosszú békességet. Ezalatt sok mindenfé-lét álmodoztunk és szörnyen elbíztuk magunkat. Eddig még csak hegedűszóban meséltem, de ezután világosan akarok beszélni: akarjuk-e, hogy legyen Magyaror-szág? És a Rozgonyiné? Egy szabadkai diáklány, Néme-di Emese mondja a youtube-on, megrendítő átéléssel. Mielőtt elkerült szülővárosából a pesti bölcsészkarra, édesapja – máig emlékszik rá – csak annyit mon-dott: – Kislányom! Értékeld, hogy honnan jöttél. – Én ma is tudom értékelni, hogyha bemegyek egy boltba, magyarul kérek kenyeret – folytatja Emese, aki újságíróként minap így eszmélődött: – Ahhoz, hogy egy katona megvédje váro-sát, szeretnie kell azt, meg kell, hogy legyen a komfortérzete. Biz-tonságban kell éreznie magát, tudnia kell, hogy a harc közben számíthat társaira, mert egy célért küzdenek mindannyian: a sikeres végkimenetelért.Egy teheneit őrző parasztlány meg egy fényes arkangyal, Szent Mihály úr. Utóbbi megparancsol-ja: – Jeanne, indulj segítségére királyodnak, hogy visszaadd neki a királyságát! Előbbi szabódik: – Szegény, együgyű leány vagyok. Én csak a báránykáimért tudok felelni. Az egész francia királyság túlságosan sok nekem. Könyörülj rajtam uram! De hiába! Nem volt irgalom! Eltűnt a szemem elől, és ott álltam egész Franciaország terhével a vállamon… A Jeanne d’Arc történetet alapul vevő A pacsirtát, Anouilh darabját a Kereszty Ágnes vezette Piarista Diákszínpad előadásában ismer-tem meg. A pásztorlány első talál-kozása az uralkodóval, s környeze-tével: – Kegyes Dauphin, az én nevem Jeanne, a Szűz. Az egek királya azt üzeni általam, hogy Önt Reimsben megkoronázzák és a Mennyek Uralkodójának alattva-lójaként, Franciaország királya lesz! Károly (zavartan): – Mi? Hogy? Helyes, helyes, kisasszony, csak-hogy – ha jól tudom –, Reims az angoloké. Hogyan menjek én oda? Jeanne (még mindig térdel-ve): – Harcok árán, kegyes Dauphin. Erőszakkal, bizony! Orlé-ans-nal kezdjük, aztán megyünk Reimsbe. Érsek: – Te kis bolond, hát nem ezt tervezik már hónapok óta a katonáink? De eddig senki-nek sem sikerült semmi. Jeanne (feláll): – Nekem,… nekem sikerül-ni fog. Érsek: – Szeretném tudni, hogyan? Jeanne: – A mi Urunknak, Istenünknek a segítségével, aki engem küldött. És az angolokat kiűzzük országunkból. Érsek (gúnyosan nevet): – Micsoda zse-niális gondolat! És ezt nem tudná az Isten egyedül is megtenni? Éppen reád volna szüksége? Jean-ne: – Reám, uram. PAPP János összeállítása 2019. 11. 15. | 15történelemTalpra állunk megint… Így nem marad. A címadó konok kijelentés történelmünk egyik mélypontjáról. – Hát idáig süllyedtek önök? – hüledezett Belgrádban a francia generális, mikor Károlyi bemutatta kíséretét 1918. november 13-án. Három erős asszony példája.Fotó: museum-digital.orgÉppen reád volna szüksége? Jeanne: Reám, uram(Fotó: pinterest)
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán tojás 35-40 Ft/dbhársméz 1900-2000 Ft/kgdióbél 3500 Ft/kgfejes káposzta 230-250 Ft/kgcsirkemáj 670-750 Ft/kgkarfiol 350-580 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletJövő heti véradások11. 19. 09:00-12:30 Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája 11. 22. 14:00-18:00 Kanizsa CentrumAdj vért, és ments meg három életet!BérletNagykanizsa belvárosában 34 m2 -es üzlet (iroda) kiadó. Érd: 06-30/278-6112.VegyesGarázs bontásából faanyag tűzifának is eladó. Érd: 06-20-519-5305.Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap Várföldén, mert az október 13-ai szavazáshoz hasonlóan ezúttal is túl sokan szavaztak olyanok, akik korábban nem laktak a településen. Azért kellett megismételni a polgármester- és képviselő-válasz-tást, mert október 13-a előtt néhány hét alatt több mint ötven szá-zalékkal növekedett a bejelentett lakcímmel rendelkezők száma. Az ismétlésről a Pécsi Ítélőtábla döntött. Most az október 13-ai voksoláshoz képest ugyan kisebb arány-ban, de ezúttal is sokan voltak olyanok szavazni Várföldén, akik valójában nem élnek a településen. A helyi választási bizottság ezért úgy döntött, nem állapít meg eredményt sem a polgármes-ter-, sem a képviselő-választást illetően, és hamarosan döntenek arról, hogy mikorra írnak ki új választást a zalai településen.eredményNincs2019. november 16.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002019. november 17.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60719:00-06:002019. november 18.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. november 19.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. november 20.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. november 21.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002019. november 22.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-07:00
2019. 11. 15. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókNovember 18.1820. november 18-án fedezte fel Palmer az Antarktiszt, s ezzel végre bebizonyíthat-ták az „Ismeretlen Déli Föld” létezését1922. november 18-án halt meg Marcel Proust francia regényíró, esszéista és kriti-kus, akit leginkább Az eltűnt idő nyomában című regényfolyam szerzőjeként ismernek1962. november 18-án halt meg Niels Bohr Nobel-díjas dán fizikus, aki az atomszerke-zet és a kvantummechanika kutatója voltNovember 19.1725. november 19-én lett Fiume szabadki-kötő1839. november 19-én született Emil Skoda cseh gépészmérnök, a Skoda márka név-adója2007. november 19-én halt meg Szabó Magda író. Az ajtó című regényében mond-ja: „Minden látható eredmény mögött áll egy láthatatlan személy, aki nélkül nincs életmű” November 20.1856. november 20-án halt meg Bolyai Far-kas matematikus, a Magyar Tudós Társaság tagja. A polihisztor más tudományterüle-tekkel, illetve művészetekkel is foglalko-zott1886. november 20-án halt meg Laborfalvi Róza színésznő, Jókai Mór felesége1954. november 20-án halt meg Clyde Ver-non Cessna. Úgy emlékeznek rá, mint aki „szárnyakat adott a prérinek”2006. november 20-án halt meg Robert Alt-man filmrendezőNovember 21.1948. november 21-én halt meg Dálnoki Miklós Béla katonatiszt, politikus, az Ideig-lenes Nemzeti Kormány miniszterelnökeAz elELőző hETI REJTVény MEgFEJTéSE: Sosem cselekedhetsz mindenki kedvére, tehát ne hagyd befolyásolni magad.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűIskolaelőkészítő foglalkozásoka Piarista Iskolábanaz őszi szünet után indulnakazoknak a nagycsoportos gyerekeknek,akik a 2020/21-es tanévben kezdikaz első osztályt.Beiskolázási programjainkról részletes tájékoztató: nk-piar.hu és facebook.com/nk.piaristaSzülői fórum november 21-én,csütörtökön 17 órakor az alsós épületben:tájékoztató szülőknek az alsó tagozat életéről.KÖZLEMÉNY A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez Nagykanizsán 2019. szeptember 16. és december 16. között. A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen min-tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésé-re, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszer-utalványt nyerhetnek. Információkérés, kapcsolatfelvétel:Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) Honlap www.ksh.hu/elef2019 E-mail cím lakinfo@ksh.hu Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30;P: 8-14 óra) A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisz-tikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor. Budapest, 2019. szeptember 13.
2019. 11. 15. | 19Hirdetés
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora november 16-22.November 16., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Rúdsport magazin, 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Látogató, 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Rúdsport magazin, 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Látogató, 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kul-turális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Piedone nyo-mában (dokumentumfilm), 19:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:40 Egis Körmend – Bakken Bears FIBA Europe Cup mérkőzés, 21:05 Kanizsa Cafe (ked-di és szerdai adás ismétlése), 21:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó.November 17., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Piedone nyomában (dokumentumfilm), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Egis Körmend – Bakken Bears FIBA Europe Cup mérkőzés, 03:05 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Piedone nyomában (dokumentumfilm), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Egis Körmend – Bakken Bears FIBA Europe Cup mérkőzés, 09:35 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:35 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet a református templomban, 19:10 A völgy hangja (dokumentumfilm), 20:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:10 Sztárportré: Dolhai Attila, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó. November 18., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 A völgy hangja (dokumentumfilm), 02:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:10 Sztárportré: Dolhai Attila, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismét-lése), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templomban, 07:40 A völgy hangja (dokumentumfilm), 08:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:40 Sztárportré: Dolhai Attila, 09:10 Kanizsa Cafe (csü-törtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 A völgy hangja (dokumentumfilm), 12:50 Sztárportré: Dolhai Attila, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Rúdsport magazin, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Egis Körmend – Alba fehérvár NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.November 19., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Rúdsport magazin, 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Egis Körmend – Alba fehérvár NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Rúdsport magazin, 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Egis Körmend – Alba fehérvár NB I A-csopor-tos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Rúdsport magazin, 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Egis Körmend – Alba fehérvár NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.November 20., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:15 Szé-kely konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Épí-tech (a ház-építők magazinja), 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. November 21., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 For-gószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Forgószínpad (a helyi televí-ziók színházi magazinja), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárport-ré: Szigeti Ferenc, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.November 22., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 02:15 Sztárportré: Szigeti Ferenc, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Sztárportré: Szigeti Ferenc, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Sztárportré: Szigeti Ferenc, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth Lász-ló műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 11. 15. | 21SportFC Nagykanizsa (4.)–Mol Fehérvár FC IIii (15.) 0-0NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 14. forduló. Nagykanizsa, 150 néző. Vezette: Bana (Kiss B., Perák). Kiállítva: Mol-nár M. (92.; Mol Fehérvár II)Nagykanizsa: Borsi – Ekker, Major Má., Geren-csér A., Horváth B. - Béli M. (Herzsenyák, 83.), Kretz – Szegleti, Kovács Gy. (Bagó B., 80.), Lőrincz (Hampuk, 56.) - Vittman. Vezetőedző: Barna Lász-ló.A vendégek játéka volt biztosabb a mély talajú pályán főleg az első félidő első felében, ugyanakkor nem volt titok az sem, hogy a hazaiak is szerették volna mindenképpen begyűjteni a három pon-tot. A Fehérvár II-nél akadt néhány játékos, akiket nehezen tartottak a kani-zsaiak, és a 23. percben büntetőt is elvégezhettek a székesfehérváriak, de Bamgboye próbálkozá-sát a jobb alsó sarok elöl Borsi Bence kiütötte. A játékrész utolsó harmadá-ban már a kanizsaiak is összeszedettebben fut-balloztak, de a váratlan húzások elmaradtak hazai oldalon, így gól nélküli állással vonultak szünetre a felek. Érezhette Barna László, a Kanizsa vezetőedzője, hogy a támadójátékon lendítenie kell, és idővel érkezett Hampuk Ádám, akinek a játékával javult az előrejáték, ugyanakkor az igazi átütőerő hiányzott a hazai oldalon. Ahogy tel-tek a percek, úgy vált aztán egyre nyilvánvalóbbá, hogy a nagy küzdelem közepette egyik csapat sem visz haza többet egy pontnál.– Sajnálom, hogy nem szereztünk három pontot, az első félidőben gyengén játszottunk, a második már jobban nézett ki – mondta a mérkőzést követően Barna László, az FCN vezetőedző-je. – Örülök persze, hogy nem kaptunk gólt, de találat nélkül nem szerezhetünk győzelmet. POLGÁR LászlóKüzdelmes mérkő-zést vívott az FC Nagykanizsa és a Mol Fehérvár FC(Fotó: Gergely Szilárd)felkészül...Győr-Moson-SopronmegyeAz FC Nagykanizsa NB III-as labdarú-gó együttese a bajnokság 14. fordu-lójában a Mol Fehérvár FC II csapa-tát fogadta, és küzdelmes mérkőzé-sen ért el 0-0-t. A győzelem soha nem rossz dolog, de ezúttal azért is jött volna jól, hiszen az FCN-re két idegenbeli találkozó vár: vasárnap a Ménfőcsanak otthonában játszik, majd rá egy hétre, november 24-én a Lipót vendége lesz.Beindult a korosztályos cselgáncs magyar bajnokságok szezonja, Kecs-keméten a diák A-B korosztályok (11-12 évesek) küzdelmeit rendezték. A 80 klub 357 versenyzője között ott volt az NTE 1866 küldöttsége is, a klub öt cselgáncsozóval nevezett, és két ezüstérem, valamint egy ötödik és egy hetedik hely lett a mérlege.Diák A-ban a fiúknál Kovács Ákos 35 kg-ban a tavalyi ezüstérme után ebben az esztendő-ben is a második helyig jutott. Nagy Adrián Vajk a +66 kg 13 fős mezőnyében szintén a dobogó második fokára állhatott fel, tehát nem tudta megvédeni a múlt évi bajnoki címét. Rajtuk kívül a lányoknál diák B-ben Gombor Alexandra +49 kg-ban ötödik, diák A-ban Balogh Janka 50 kg-ban hetedik lett. Az eredménypontok alapján az NTE a 32. helyen végzett a csapatok – 80 klubot felvonultató – rangsorában.– Ketten a döntő pillanatban nem tudtak igazán koncentrálni, így bajnoki címüket veszítették el – fogalmazott a kanizsaiak szakmai stábjából Mes-ter Józsefné. – Összességében nem rossz ered-mény, amit elértek, de az elvárásoknak csak rész-ben tudott eleget tenni küldöttségünk.Természetesen emellett az NJK-Röntgen Kani-zsa cselgáncs egyesülete által rendezett Röntgen Kanizsa Kupa nemzetközi küzdelmein is képvisel-tette magát az NTE 14 cselgáncsozóval, akik tizen-két érmet (4 arany, 4 ezüst, 4 bronz) vihettek haza. Az NTE eredményei, aranyérmesek: Orbán Noémi (diák D), Kovács Ákos (diák A, serdülő), Szeghy Tamás (diák A). Ezüstérmesek: Kalányos Anna (diák D), Gál Márk (diák C), Nagy Adrián Vajk (diák A, serdülő). Bronzérmesek lettek: Szeghy Balázs (diák D), Kalányos Zsolt (diák B), Szeghy Tamás (serdülő), Balogh Janka (diák A). P. L. Az NTE 1866 cselgáncs csapata Paks után Kecskeméten sem maradt érmek nélkülhiányérzettel...Kis
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA férfi futsal NB II Nyugati csoportjá-nak 10. fordulójában rangadó várt a kanizsaiakra, akik végül remek telje-sítménnyel múlták felül az ELTE-BEAC gárdáját a Zsigmondy-csarnokban.Nagykanizsai Fut-sal Club (2.)–ELTltE-BEAC (5.) 6-3 (3-0)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 10. fordu-ló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Szabó P. (Har-tung, Domokos). G.: Bogyó (2., 19.), Kollár P. (14., 22.), László D. (36.), Szalai D. (38.), illetve Szá-las (33.), Gémesi (34.), László D. (39. - öngól)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Bogyó, Kollár P., Schuller, Szakmeiszter J.. Csere: Simon M. (kapus), Fujsz R., Németh K., Őri M., Szalai D., László D. Edző: Bagó Gábor.Szeptember 30-a után szerepelt újra hazai kör-nyezetben a Nagykanizsai Futsal Club, és ennek meg is volt a látszata, hiszen ismét szépszámú közön-ség előtt futhattak ki a játéktérre a csapatok. Ráa-dásul rangadó várt a kani-zsai egységre, mivel a for-duló előtt a két legénysé-get mindössze egy pont választotta el egymástól, tehát Bagó Gábor tanítvá-nyainak igencsak koncent-rálnia illett a meccsre. Nos, ez olyan jól sikerült, hogy Bogyó Károly révén már a 2. percben eredmé-nyesek voltak, s ha rögtön utána egyből nem is potyogtak a házigazdák góljai, azért a biztos előnyt megszerezték Szakmeisz-ter Jánosék. Szünetet követően Kol-lár Péter gólja után jó ideig nem esett újabb találat, ugyanakkor az utolsó hét játékperc azt bizonyította, nem árt futsalban a tekin-télyes előny, mivel pillana-tok alatt közel kerülhet a vezetőhöz az addig nem túlzottan eredményes ellenfél, igaz, aztán a továbbra is a tabella máso-dik helyén álló hazaiak is idejében ébredtek, és biz-tos sikert könyvelhettek el.– Egy remek egyéni képességű játékosokkal felálló csapatot tudtunk legyőzni – értékelt Bagó Gábor, a nagykanizsaiak trénere. – A srácok végig fegyelmezetten játszottak és szép megoldásokat választottak a kapu előtt. Nagyon jól reagáltunk a mérkőzés közben kialakult szituációkra, és fontos győ-zelem volt ez számunkra, egyben ezúttal is nagy köszönetet kell monda-nunk csapatunk hatodik tagjának, vagyis a közön-ségünknek.Ezúttal a szokásos menetrendet nem tarthat-ták a futsalosok, hiszen lapzártánk után a Magyar Kupában csütörtökön az NB I-es Rubeola FC-t fogad-ták Szakmeiszter Ádámék. Az előttünk álló hétfőn pedig az Érd Arénába láto-gatnak a kanizsaiak, akkor bajnoki meccs keretében a középmezőnyben tanyázó 5 Stars-Érdi VSE vendégei lesznek a piros-fehérek.P. L. programjukSűrű aA nagykanizsai NB II-es férfi kézilabdázók már az első játékrészben olyan előnyre tettek szert, amellyel nyerték is biztosan újabb bajnoki találkozójukat a Somogytarnóca ellen.Tungsram SE (1.) – Satelit SE (9.) 35-25 (19-11)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa, 110 néző. Vezette: Antal, AntalnéTungsram: Balogh Á. - Balogh P. 5, Vadász 3, Kovacsics 8/1, Hári 5, Kiss G. 5, Kisgéczi 7. Csere: Gelencsér A., Nagyvizeli (kapusok), Virág, Miháldinecz, Csalló, Horváth B. 1, Jónás 1, Hegedüs. Játékos-edző: Csalló Ádám.Kettő-egy után vett igazi repülőrajtot a lista-vezető hazai kézilabda együttes, hiszen a Tungsram SE meg sem állt 9-2-ig a somogytar-nócaiak ellen. Csalló Ádám játékos-edző csa-pattársai sorra szerezték góljaikat, s ugyan a lendület a félidő végére nem a kezdeti perceket idézte, de a tekintélyes előny előre vetítette a győztes csapat kilétét. A második harminc perces felvonás elején ugyan a vendégek zárkóztak, de a kanizsaiak ügyeltek arra, hogy ellenlá-basuk túl közel ne kerülhessen hozzá-juk, és végül megnyerték a találkozót a középmezőny végét képviselő ellenfe-lükkel szemben. A nagykanizsaiak biz-tosan vezetik csoportjukat, míg Kova-csics Ferenc – bár még a bajnokság korai fázisában járunk – nagy csatában van a gólkirályi címért a mesterlövészek listáján. P. L.különbségTízgólosA Tungsram hét forduló után is veretlen (Fotó: Kanizsa TV)Kollár Péter (fehér mezben) is duplázni tudott(Fotó: Gergely Szilárd)
2019. 11. 15. | 23SportCSÚCSOK ÉS BAJNOKI CÍMNéhány napja a szlováki-ai Érsekújváron szerepelt a nagykanizsai színekben erőemelő Danicser Anita, aki kategóriájában, kor-osztályában, egyben szö-vetségénél úgy szerzett világbajnoki címet felhú-zásban, hogy világrekor-dot is felállított.A súlyemelőként a ZTE színeiben versenyző Dani-cser Anita az Európa-baj-nokság után, amelyet Tiszakécskén rendeztek, indulhatott a GPC égisze alatt rendezett világese-ményen, és a masters I kor-csoport női erőemelő mezőnyében, annak is a felhúzó számában elsősé-get szerzett úgy, hogy 160, majd 165 kilogrammot tel-jesített. Mindkettő világ-csúcsnak minősült, vagyis saját legjobbját döntötte meg a kanizsai sportoló egy eseményen belül. CÍMVÉDŐKÉNT INDULNAKA hétvégén a fővárosi Aquincim Hotelben rajtol a sakk NB I-es csapatbajnok-ság küzdelemsorozata, és a bajnoki címvédő kanizsai Tungsram-Aquaprofit NSK első számú együttesére dupla forduló vár Buda-pesten. A nagykanizsai együttes tagjai szombaton az Aquaréna Kőbánya SC-vel ülnek asztalokhoz 15 órától, vasárnap 10-től pedig a Maróczy SE I lesz az ellenfél.Mint ismert, tavasszal a dél-zalai egyesület tizen-kettedik alkalommal lett bajnok az NB I-ben, zsinór-ban szerezve tizenegy első-séget. A bajnokságot olyan ellenfelekkel kezdi a címvé-dő, hogy jó esélyei vannak két győzelemmel rajtolni, majd az igazi nagy rang-adók már jövőre következ-nek, ráadásul éppen a baj-nokság zárásaként...SZÁZADSZOR TALÁLKOZTAKA kanizsai amatőr teni-szezők ezen évtizedbeli kezdeményezésének szá-zadik állomását hozták tető alá. A Kanizsa Tenisz-centrumban megrende-zett eseményen 36 neve-zőt regisztráltak hét tele-pülésről.A férfiaknál a nyílt és a 120+ versenyen is nagykanizsai, a höl-gyeknél zalaegerszegi győzelem született. A nyílt versengés hatal-mas csatában és nagy-szerű játékkal a Walter Péter-Szalai Sándor páros győzelmét hozta a Nagy Béla-Babos Daniel marcali-soproni páros ellen. A 120+ versenyt veretlenül, meggyőző játékkal a nagykanizsai Hoffstadter Lajos-Bara-nyás Zoltán páros nyerte. A nőknél a zalaegerszegi Török Anikó nyert veret-lenül.Végeredmény, nyílt páros: 1. Walter Péter-Sza-lai Sándor (Energia Sza-badidősport Klub), 2.Nagy Béla-Babos Daniel (Marca-li-Sopron), 3. Lévai Csaba-Tóth Attila (Energia-Röp-te TC) és Halász Dávid-Vukics Balázs (Energia). 120+: 1. Hoffstadter Lajos-Baranyás Zoltán (Kanizsa TC), 2. Vukics László-Kobán Lajos (Energia), 3. Vukics György-Mátó Ele-mér (Nagykanizsa). Höl-gyek: 1. Török Anikó (Zala-egerszeg), 2. Csalló And-rea (Zalaegerszeg), 3. Hen-rietta Venturini (Zala-egerszeg). Különdíjban részesült dr. Füle Lajosné, Patak József, valamint Hoffstadter Lajos. Eddig a 100 alkalom során 148 induló szerzett érmet. A legtöbb 1. helye-zést Halász Dávid, a leg-több dobogós pozíciót Nagy Csaba szerezte, a legtöbb vigasz elsőséget Péntek István és Papp Tamás könyvelhette el az évek során, a hölgyeknél legtöbbször Henrietta Venturini lett az első, a leg-több dobogós szereplés pedig Patard Ágota nevé-hez fűződik.A FELNŐTT EK KÖZÖTT ISSzüsz Cintia, aki a korábbi hetekben külhoni versenyeken lépett a köte-lek közé, az egri junior országos bajnokságon kicsit talán eltaktikázta magát, hiszen a hölgyek 63 kg-os súlycsoportjában az előzetesen reméltektől kis-sé elmaradva a harmadik lett. Pécsen aztán már több klubtársával együtt a Horváth Géza Emlékverse-nyen bizonyíthatott. Nyári Patrik felnőtt 81 kg-ban, Torma Balázs ser-dülő 68 kg-ban pontozás-sal legyőzte súlycsoportja országos bajnokát, Szüsz pedig a második menet-ben döntő fölénnyel verte román ellenfelét – ezzel őket az első helyen köszönthették. Bakonyi Tibor serdülő 65 kg-ban szoros meccsen maradt alul, s végül másodiknak hirdették ki, ahogyan Jera-usek András is ezüstér-mes lett a felnőtt nehézsú-lyúak között.TÖBB DEBÜTÁLÓVALA Somogy-Zala Regioná-lis Úszó Körverseny keszt-helyi fordulójában a kani-zsai Délzalai Vízmű SE a fia-talabb korosztályával kép-viseltette magát, sőt, több ifjú úszópalántának a Keszthelyen rendezett ver-seny volt az első megmé-rettetése. A DZVSE érmes eredmé-nyei Keszthelyen. 50 m gyors: 1. Szabó Flórián (2010) 39,00. 50 m hát: 3. Szabó Flórián 49,41. 50 m mell: 1. Szabó Flórián 49,79. 100 m vegyes: 3. Szabó Fló-rián 1:38,88. 50 m gyors: 3. Kiss Barnabás (2010) 41,50. 50 m gyors: 2. Szilá-gyi Barnabás (2011) 42,47. 50 m hát: 3. Szilágyi Barna-bás 51,25. 50 m mell: 2. Szi-lágyi Barnabás 1:00,00. 50 m pillangó: 1. Kovács Ákos (2005) 34,03. 100 m gyors: 1. Kovács Ákos 1:07,75. 100 m hát: 2. Kovács Ákos 1:22,76. 100 m vegyes: 1. Kovács Ákos 1:23,31. 50 m hát: 3. Kuzma Zétény (2007) 39,82. 50 m gyors: 3. Bánkuti Benedek (2008) 35,57. 50 m mell: 1. Kovács Bence (2009) 48,16. 50 m pillangó: 3. Korcsmáros Luca (2008) 39,69. 50 m gyors: 2. Korcsmáros Luca 34,51. 50 m hát: 2. Korcs-máros Luca 40,54. 100 m vegyes: 3. Korcsmáros Luca 1:29,97.A DZVSE a forduló össze-tett pontversenyében a hatodik helyen zárt.Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokA címvédő Tungsram-Aquaprofit NSK jó esélyekkel vág neki a pontvadászatnakDanicser Anita kétszer is megdöntötte a világcsúcsot Pécsen népes csapattal vonult fel a Kanizsa Box Klub küldöttsége a Horváth Géza Emlékversenyen
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKHorváth Kálmánné Ilike életút-ja mindig a konyhához kötődött. Egyik barátnője segítségével beke-rült a pedagógus konyhára, köz-ben elvégezte a szakácsiskolát, és később, ismét egy barátnője taná-csára hallgatva, váltott. A központi óvodai konyha lett az új munkahelye, konyha-főnökként innen is ment nyugdíjba. A fánk- és a süte-ményfesztiválo-kon rendszeresen találkozunk vele, az első dödöllefesztivá-lon munkahelyi csapata főzte 50 kiló lisztből a legtöbb dödöllét. A KAcsAHúsos, daragalus-kás becsinált leveshozzávalói:6 db kacsaszárny, sárgarépa, vöröshagyma, fokhagyma, babér-levél, őrölt bors, só, búzadara és 2 tojás.Elkészítése:A sárgarépát egy kis olajon meg-párolom, és vízzel feleresztem. Ezután belerakom a húst, a többi hozzávalót és megfőzöm. A dara-galuskához a 2 tojás fehérjét fel-verem habnak, a sárgáját annyi darával keverem össze, amen�-nyit felvesz, de ne legyen túl kemény. Húsz percig pihentetem, és ha a hús megfőtt, beleszaggatom a levesbe. A dióval töltött, kukoricalisztből készült kelt prószahozzávalói:65 dkg kukoricaliszt, 2 egész tojás sárgája, 1 csomag vaníliás cukor, 10 dkg zsír, 3 evőkanál étolaj, 0,5 liter tej, 5 dkg élesztő, 5 dkg cukor az élesztőhöz és 1 kávéska-nál só. A HAb hozzávalói:20 dkg cukor, 6 evőkanál víz, 2 tojás fehérje, dió, citromhéj, csipet-nyi só. Elkészítése: Az élesztőt a tejben felfuttatom, az alapanyagokkal összekeverem, és fél óráig kelni hagyom. A cukrot a vízzel felfőzöm, és még melegen, a 2 tojás felvert habjával összeke-verem. A tészta felét tepsibe öntöm, ráhintem a cukorral és cit-romhéjjal összekevert darált diót, majd ráöntöm a többi tésztát. Negyed órát ismét kelni hagyom, majd 180 fokos sütőben megsü-töm. Amikor már majdnem meg-sült a tészta, a hőfokot lecsökken-tem 150 fokra. A habot még mele-gen rákenem, és a lezárt sütőben 5-10 percig szárítom. A tészta tete-jét belekvározhatjuk, mielőtt rákenjük a habot. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaHorváth Kálmánné életútja a konyhához kötődött, s ma is szeret főzni (Fotó: Kanizsa)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Koncentráljon, mert jók a meg-érzései. Most elsősorban nem a meglévő egészségügyi problé-máira kell gondolnia, hanem az üzleti dolgaira. Bika: 04.21-05.21. Ha szeretné rendbe tenni a pénz-ügyeit, minél előbb fogjon hozzá. Lehet, hogy valaki csak önre vár, és mint egy angyal, karácsonykor megjelenik.iKrek: 05.22-06.21.Szívesen követi továbbra is az álmait, és ez így van jól. Ne en-gedje, hogy letörje a lelkesedését a borongós idő, vagy a hideg eső. Rák: 06.22-07.22. Ne bánkódjon, hamarosan el-érkezik az az idő, amikor otthon is megköszönik a munkáját. Ha előbb nem, hát karácsonykor biz-tosan.Oroszlán: 07.23-08.23. Az elfásultság ellen önnek is ten-nie kell valamit. Ha nincs más megoldás, akkor dicsérgesse ön-magát. Meglátja, mindjárt jobb lesz a hangulata. Szűz: 08.24-09.23. Ne köntörfalazzon, mondja el nyíltan a véleményét. Mostaná-ban úgyis harcias kedvében van, meg tud győzni másokat is az igazáról.Mérleg: 09.24-10.23. Fokozódik önben a siker utáni vágyakozás. Ne várjon a kedvező holdjárásra, hanem adjon esélyt magának, és többet járjon társa-ságba.sKorpió: 10.24-11.22. A céljai elérése érdekében egy kicsit önzőbb is lehetne. Továbbra is őrizze meg az optimizmusát, és ne törődjön mások véleményével. Nyilas: 11.23-12.21. Vitás helyzetbe kerülhet a hét-végén. Legjobban teszi, ha vis�-szafogja magát, és csak annak mondja el a véleményét, akiben megbízik. Bak: 12.22-01.20. Ne csak a tévé előtt üldögéljen folyton. Inkább gondolkodjon el azon, miként tehetné izgalmasab-bá a hétvégéit. Vízöntő: 01.21-02.19. Kettősség jellemzi a mindennap-jait mostanában. Míg délelőtt csak tesz-vesz valamit, délutánra teljesen felélénkül. Halak: 02.20-03.20. A lakásával kapcsolatos, kedvező változásokat lebegtetnek ön előtt a csillagok. Hogy ne érje megle-petés, vegye komolyan az üzene-teiket.töltött kelt Kacsahúsleves, dióvalHIRDETÉSkukorica-prószával
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 41. SZÁm, 2019. november 22.Fotó: MTI/Varga Györgykis vörös…?!”„Leskelődünk, leskelődünk,Ez Matula bácsi kunyhója a Kis-Balatonnál, ahol megújult a Fekete István-emlékhely. Van mire emlékeznünk – így teszünk…10
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTHálaadó istentiszteletet tartott a református gyülekezet. A hívek Hella Ferenc 10 éves lelkipásztori munkájáért és Bertók Dániel sikeres, egységes lelkészképesítő vizsgá-jáért mondtak köszönetet az Úrnak. A szertartás után szeretetvendégség várta a résztvevőket. Hella Ferenc igehirdetésében az összetartó közösségek jelentőségét emelte ki. A lelkész munkáját jól jelzi, hogy a kanizsai mellett a letenyei és a murarátkai közösség lélekszáma is nőtt az elmúlt években. Tőzeges víz folyik a Balatonba a Nyugati-övcsatornából a balatonmáriafürdői mólónál. A látvány elsőre talán ijesztő, de semmi ok a pánikra: a jelenség teljesen veszélytelen, sőt, a rengeteg szerves anyag még jól is jön a halaknak. Szakemberek szerint a tőzeges víz megjelenése teljesen normális, bár kétségkívül furcsa, ahogyan megérkezik a Bala-tonba, s ott elvegyül. A Nyugati-övcsatorna 12 kilométer hosszú, a tóba a balatonmária-fürdői hajóállomás közelében torkollik. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEŐszidőA lassan tovatűnő ősz egyik csodája: köd a Principális-völgyben az M7-es autópálya felett, Nagykanizsa nyugati csomópontjánál.Vezetéshez nem a legideálisabb, de látványnak, a karosszékből annál inkább. Kanizsa10IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
Ez volt a hét 2019. 11. 22. | 3Kanizsai vállalkozók és a kamara képviselői is részt vettek a Kapronca megyei üzleti vásáron a közel-múltban. A háromnapos rendezvényen a horvát kamarák, vállalkozók és manufaktúrák mutatták be termékeiket. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-kamara elnöke, dr. Polay József találkozott a horvát gazdasági miniszterrel, valamint Kapronca megye gazdasági igazgatójával, a helyi kamara titkárával és Kapronca-Kőrös megye ispánjával is.A megbeszélésen szó volt arról a magyar-horvát gazdasági konferenciáról is, melyet megjelenésünk napján, most pénteken rendeznek Kanizsán. KaproncánKamarai látogatásMEGHÍVÓA Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete2019. november 29-én 15 óra 30 perckor tartja soron következő összejöveteléta Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében. A rendezvényen dr. Késmárki Nóra főorvosnő a cukorbetegség okozta idegi károsodásokról tart előadást.Minden érdeklődőt szeretettel várnak!Egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki tartós tartozás miatt az áramot az E.ON a karácsonyi ünnepek idején. Az önként vállalt moratórium december 13-tól 2020. január 3-ig lesz érvény-ben. A Kanizsán is szolgáltató cég ezt közleményben tette közzé. Az E.ON 2010 óta követi ezt a gyakorlatot. A kommüniké szerint a vállalat így kíván hozzájárulni a békés és nyugodt ünnepekhez, hogy a karácsony és a szilveszter körüli időszakban minden ügy-fele számára biztosított legyen a villamosenergia-ellátás. A válla-lás a nem lakossági, illetve más energiakereskedővel szerződés-ben álló ügyfelekre nem vonatkozik, olvasható a közleményben.Fotó: KamaraNem kapcsolnak…
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 11. 22. | 5A HÉT TÉMÁJAA csermely halkan zúgott, hol útja völgyre nyílt. Hűs mélyén pisztráng úszott, úgy surrant, mint a nyíl. Oly tisztán, szépen látszott, én csendben ültem ott, a vízben vígan játszott és messze csillogott.Rút, álnok lesben állva egy férfi nézte őt, nagy horgászbottal várta, a hal hogy arra jő. A tiszta vízben, véltem, itt nem lesz semmi baj, így meg nem fogja véle, hisz látja őt a hal.A horgász cselre készül, mert unja már, a csermelyt felzavarja végül. No, lám, amire várt, már húzza, tépi horgát, a végén, a végén ott a hal. Jaj! Mért, hogy mindig jól jár és célhoz ér, ki csal?Sejtenénk-e Schubert legismertebb daláról, a Pisztrángról, hogy soroza-tunkba illik? Sőt, üzenete közmondás-ként – persze a latin nyo-mán – Európa-szerte elter-jedt? Łowić ryby w mętnej wodzie, mond-ják a lengyelek. Legkorábbi találat: már Ariszto-phanész (Kr.e. 450.) élt vele. Jobb halászat esik a zavaros vízben, így a sze-gedi piarista. Az izzó magyarrá lett dalmát, Dugonics András jegyezte le a Magyar példabeszé-dek és jeles mondások-ban, a tízezer-száznyolc-vankettő egyikeként.Zrínyi Miklós szerint: A csali horgot rejt. Be kell mázolni a horgot, hogy a hal meg ne lássa. Szemlá-tomást való bolondságot ritkán cselekszik az ellen-ség ravaszság nélkül. Sok-szor kanizsai török Mura-közhöz közel ereszti mar-háját legeltetni, de akkor kell leginkább békét hagy-ni, hogy a nyereségnek édességével kelepcébe ne essünk – emlékezik vissza a költő, hadvezér.A horgász módszere, a csali használata miatt a madarász mára elfeledett mestersége is képbe jön. Szép valamit szoktak oda-hinteni, ahol a tőrt rakják – tartja a mondás. PAPP JánosAz űzött vaddal gyakoribb az együttérzésünk, sok vadászíró tanú rá. Hal iránt ritkább. E heti szerzőnk nem a horgásznak szurkol. Állatokról írtak… sorozatunk újra egyben cenzúratörténet is.Tíz év jár érte Württembergben, íté-let nélkül, várbörtönben. A sors finto-ra: itt születtek legjobb versei, a Piszt-ráng is, amikor két év után már papírt kapott. Kortársai értették benne az utalást elfogatásának körülményeire. Nyolc év után látogatót fogadhatott: családját, majd Schillert. Schubart versét Schubert dallama tette ismert-té. A Fokföldre kivándorló honfitársai nevében írta Búcsúdalát: Honunk határán egy marék rögöt szedünk s a szánk csókolja, így köszönve meg ételt, italt s hűségedet, szerelmetes hazánk! Idegen földön is derék, jó németek leszünk. Hadd szálljon híre szerteszét: a német mégiscsak derék, van merszünk, szellemünk. Nyolc év után láto-gatót fogadhatott: család-ját, majd SchillertMiért jár jól, ki csal?Ne engedjük kiénekelni a sajtot a szánkbólEredete A róka és a holló fabulája. Aiszóposz, azaz Ezópus (Kr.e. 6. század) még hússal mesélte. Üzenete évezredeken át változatlan. Ha a ravasz-di hízelgése miatt azt tesszük, ami az ő érdeke, vagy lustán azt mulaszt-juk el tenni, ami a miénk, éppoly ostobák vagyunk, mint a holló. És megfizetjük az árát. A „savanyú a szőlő” forrása is a fríg rabszolga, meg A tücsök és a hangya pél-dázata is. Kevésbé ismert: A farkas megpil-lantott egy bárányt, amely a folyó partján ivott, és elhatározta: szé-pen megokolja azt, hogy felfalja. Ezért fel-jebb állva szemére hány-ta, hogy felzavarja a vizet, és nem hagyja őt inni. Erre a bárány azt felelte, hogy épp csak a szája szélével iszik, s egyébként sem zavar-hatja a vizet, mikor ő áll lentebb, a farkas pedig feljebb. A farkas elesett ettől az ürügytől, és most így beszélt: „De tavaly szidtad az apá-mat!” A bárány erre azt felelte, hogy akkor ő még nem is élt; a farkas viszont így szólt: „Ne fal-jalak fel, csak azért, mert bővében vagy a mentsé-geknek?” A mese bizo-nyítja, hogy azokkal szemben, akik el vannak szánva az igazságtalan-ságra, nem érvényesül az igazságos védekezés sem.Mert azok, kik igen dicsírnek tégedet, nem szeretnek – vonta le a tanulságot Ezopus első magyar követője, Heltai GáspárIgazat írni nemveszélytelenemberekhez szóltak 3.Állatokrólírtak,
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39. Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ-tanfolyamunkra jelentkezésdecember 4., SZerda 16 óraA következő GKI-VIZSGA: december 21., a jelentkezési határidő: december 6. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre ”C”-tehergépkocsi, “B+E”, ”C+E” nehézpótkocsi kategóriákra.réSZLET FIZetéSI KED VEZméNY!* A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051.29 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019-3. né. VSM: “B” E: 69,01 % F: 61,62% - “C” E:30 % F: -- ÁKO: “B” Gy:139,53%, “C” Gy: 102,07% KK- B: 149.600.- C: 176.000.-)FilharmóniaFortissimo bérletHevesi Sándor MuvelodésiKözpont, Nagykanizsafilharmonia.huNemzeti ÉnekkarMiklósa Erika, Horváth István Philharmonic Brass QuintetBudapesti Fesztiválzenekar Bérletár: 12 900 FtJegyek és bérletek válthatók a Hevesi Sándor Muvelodési Központ információs szolgálatában, valamint online a www.jegymester.hu oldalon.
2019. 11. 22. | 7AktuálisMegkezdődött a 24 órás téli készenléti szolgálat Kanizsán. A Netta-Pannonia megtette a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a VIA Kanizsával, és ha az időjárás indokolja, alvállalkozók bevonásával, hatékonyan elvégezze a síkosság-mentesítést és a hóeltakarítást az utakon.Bár az előző tél enyhe volt, és a következő napokban sem számít-hatunk fagyra, a Netta-Pannonia munkatársai minden eshetőség-gel számolnak az időjárás kiszá-míthatatlansága miatt.– Mindenki láthatta, ha csak az elmúlt öt évet nézzük, hogy nem volt két egyforma telünk, így mi minden évben kemény télre készülünk. Ezért tároljuk be a maximálisan betárolható sómen�-nyiséget, és ezért szereljük fel az összes gépünket, hogy bármikor reagálni tudjunk bármilyen kör-nyezeti eseményre – mondta Csendes Tamás közterület-gon-dozási vezető.A múlt pénteken érvénybe lépett és március 15-ig tartó téli készenléti szolgálathoz a GPS-szel nyomon követett gépeket felsze-relték és három új járművet is vásároltak. A raktárakat szintén feltöltötték: idén a tavalyinál több, mintegy 620 tonna útszóró sót, valamint 360 tonna érdesítő anya-got szereztek be.Az ellátási terület nagy: több mint 180 kilométer bel- és külterü-leti út, 35 kilométernyi kerékpárút és gyalogjárda, bizonyos közterü-leti lépcsők, csaknem 180 busz-megálló, valamint 123 gyalogát-kelő kezelése tartozik a feladatok közé. A városban 14 tárolóedényt már kihelyeztek, elsősorban a cég dolgozói számára, de a szóró-anyagból a lakosok is használhat-nak.– A hozzávalókat láttam, meg-győztek a szakemberek arról, hogy jöhet a tél. Természetesen a lakosság figyelmét fel kell hívni arra, hogy a tél mindenkinek ad feladatot. Jó lenne, ha város és lakója ezt együtt tudná felelős-séggel és tisztességgel végezni – fogalmazott Balogh László pol-gármester.A téli szolgálat hatvan százalé-kát a síkosságmentesítés, negy-ven százalékát a hóeltakarítás teszi ki. A téli szemlén az is elhang-zott: egy hóeltakarító gép 30-40 kilométeres szakaszon dolgozik, amelyen egy forduló akár 2-3 órá-ba is beletelhet. Folyamatos hava-zásnál ezért kevésbé látványos a munkavégzés, ilyen esetben a szolgáltató a lakosok türelmét kéri, ugyanakkor javasolja: min-denki készüljön fel a téli útviszo-nyokra és az emiatt megnöveke-dett forgalmi időre.A gépeket GPS- nyomkövetővel is felszereltékÁfra Barnabás ügyvezető mutatta Balogh Lászlónak a télre felkészített gépparkot (Fotó: Gergely Szilárd)Több mint 200 kilométernyi út vár rájuka télreFelkészültek
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontNovember 23. (szombat) 16 óraALAPÍTVÁNYI KONCERTKözreműködnek: a Kanizsai Zene-iskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI együttesei, tanárai és növen-dékei. A koncert bevétele az Ala-pítvány működését támogatja.Belépődíj: 2 000 Ft.Szervező: Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI.November 25. (hétfő) 17 óraÖRÖKZÖLDEK BETEGSÉGEI, PUSZTULÁSA Imrei Ferenc növényvédelmi mér-nök vetített képes előadása.November 25. (hétfő) 19 óraSzínház – Bródy bérletBolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila: CSOPORTTE-RÁPIA - mjúzikelkámedi két részben (Veres 1 Színház)Játssza: Mészáros Árpád Zsolt, Molnár Gyöngyi, Pál Tamás, Balázs Andrea / Borbás Erika, Dósa Mátyás, Zorgel Enikő.Belépődíj: 4 000 Ft.November 26. (kedd) 19 óraDumaszínház NagykanizsaKETTŐSKERESZT, VAGY AMIT AKARTOK – Dombóvári István önálló estjeMűsorvezető: Bellus István.Belépődíj: 3 600 Ft. Jegyek elővé-telben a Líra Könyvesboltban (Stop Shop) és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon kap-hatók. Szervező: Dumaláda Kft.November 27. (szerda) 19 óraSzínház – Hevesi bérletJohn Patrick Shanley: KÉTELY – színmű (Orlai Produkció)Játssza: Udvaros Dorottya, Fekete Ernő, Kéri Kitty, Simkó Katalin.Belépődíj: 4 500 Ft.November 30. (szombat) 17 óra10 ÉVES A KEREKÍTŐ – JUBILEUMI FOGLALKOZÁS 0-5 ÉVESEKNEKA belépőjegy tombolajegy is, mellyel Kerekítő könyvet, CD-t lehet nyerni.Vezeti: Vajda Margit.Belépődíj: 1 200 Ft/gyerek. Testvéreknek: 1 000 Ft. Jegyek korlátozott számban igényelhetők a 30/616-0847 telefonszámon.DECEMBERI ELŐZETESDecember 1. (vasárnap) 10.30, 14 és 16.30 óraMEGÚJUL A MIKULÁSKözreműködnek: a Farkas Ferenc Zene- és AMI Manó Zenekara és sok más meglepetésvendég.Belépődíj: a 10.30 órai előadásra 1 500 Ft, a 14 órai előadásra 1 700 Ft, a 16.30 órai előadásra 1 800 Ft.A jegyek megvásárolhatók a Farkas Ferenc Zene- és AMI-ban, a Tourinform Irodában, valamint a HSMK jegypénztárában november 10-től.Szervező: a Nagykanizsai Fúvószenekar.MedgyASZAy HázNovember 30. (szombat) 19:30 kapunyitás AGE OF AGONY KONCERT19 óra Lumberjack Commando – stoner/doom metal, Nagykanizsa20 óra Feretrum – black metal, Nagykanizsa21 óra Gylliath – black metal, Pécs22 óra Age of Agony – death metal, ZalaegerszegBelépődíj: 1 000 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázNovember 27. (szerda) 16.30 óraEGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁSVendég: Dr. Vígh András szív-sebészProgramajánlóNov. 21-27. 16:00 JégvAráZS 2.amerikai animációs kalandfilmNov. 21-24. 17:00 drAKulICS elvtárSmagyar filmNov. 21-26. 17:30 JégvAráZS 2. 3Damerikai animációs kalandfilmNov. 21-27. 18:15 Múlt KArácSONYamerikai romantikus vígjátékNov. 21-24. 19:00 IdőtleN SZereleMolasz zenés filmNov. 22-23. 19:30, nov. 24-én 20:00 AZ ÍR amerikai krimiNov. 21-27. 20:30, 23-24-én 14:30-kor is AZ ASZFAlt KIrályAIamerikai akciófilmNov. 27. 18:00 Art-filmklub: HároM egyForMA IdegeNangol filmnovember 21- november 27. MűsoraVégtelen utazás a szenvedélybeLégy készen, hogy átéld a végtelen utazást a szenvedélybe! Erre biztatják az Időtlen szerelem című olasz film nézőit az alkotók. A főszereplők, Mat-teo és Francesca fülig szerelmesek egymásba, ám a lány kalandvágyó típus, így elhagyja szerelmét, hogy kedvére utazzon a világban. Amikor öt év után hazatér Olaszországba, minden ott folytatódik, ahol abbamaradt: a szerelem még hevesebben lángol a két fiatal között. Kapcsolatuk idővel elmélyül, de jellembeli különbségeik megmaradnak. Matteo nyugalomra és biztonságra vágyik, Francesca viszont különleges és modern lány sze-retne maradni... Mindez egy romantikus, zenés filmben, amelyben a 70-es évek olasz slágerei mai hangzással elevenednek fel.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 11. 22. | 9KultúraA Thúry György Múzeumban hónapról hónapra bemutatják az intézmény gyűjteményeinek egy-egy, a nagyközönség által kevésbé ismert darabját. Ilyen az a lázsiás is, amelyet feltehetően egy kiska-nizsai köszörűs vagy rézműves készített mintegy száz évvel ezelőtt. Novemberben Pulai Atti-la segédrestaurátornak köszön-hetően teljes pompájában láthat-ják a különleges kiegészítőt az érdeklődők.A nyakláncot Nagy Andrásné ajándékozta a múzeum számára a néhai igazgató, Kerecsényi Edit közbenjárására. 1971-ben így emlékezett vissza a nagykanizsai asszony a családi ereklye történe-tére: „Valamelyik rokonunk készí-tette a leány számára, akinek udvarolt. Apám mesélte, hogy szedtek össze fényes pénzeket, és megcsinálták nyakláncnak, főleg a Kiskanizsán élő cigányok. Gyűrű-ket is készítettek pénzekből. Mikor elmentek a vásárra, ott árusítot-ták, vásárlóik is főleg cigányok vol-tak. A lányok és asszonyok büsz-kén hordták a nyakukban. Legin-kább a rézműves lăkătár vagy köszörű cigányok foglalkoztak a készítésével, mert nekik volt hoz-závaló felszerelésük.”Hogy a lázsiással sikerült-e meg-hódítani a kiszemelt hölgyet vagy az ajándékozó kosarat kapott, nos, arról már nem szól a fáma, mond-ja Kiss Nóra néprajzos-muzeoló-gus. Ami viszont biztos, hogy ez a típusú nyakék már a 18. században megjelent a Szeged-környéki tanyák földműveseinek körében.– A 19. századra már az egész országban, így Zalában is ismer-ték a lázsiást, azonban igazán a Dél-Dunántúlon és az Alföldön volt népszerű, ahol a balkáni és délszláv népviseletek hatása eleve dominált – magyarázza a szakem-ber. – A lányok általában megörö-költék vagy, mint azt a kanizsai eset is példázza, ajándékba kap-ták a nyakéket. Baja környékén szokás volt az is, hogy a menyas�-szony a vőlegénytől kapott jegy-pénzből készíttette el az ékszert.A kanizsai lázsiás egyik érdekes-sége, hogy kivont forgalmú pénz-érmékből állították össze. A vörös- és sárgarézdrótból összefűzött láncszemekre tizenegy ezüstérme került. A legnagyobb, középső darab Mária Terézia 1780-ból szár-mazó ezüsttallérja. Mellette két-két florinos látható, amely Ferenc József idejéből való, a szélső érmék pedig ugyancsak hozzá köthetők: ezek 1893 és 1915 között készült egykoronások.– Mivel akkoriban már nem volt vásárlóértékük, viszont szépen csilingeltek, csörögtek és csillog-tak, főleg tánc közben, szívesen készítettek belőle láncokat – meséli. – A lázsiás hódító útja az első világháborúig tartott, utána fokozatosan kikopott a divatból, és átvette helyét a városias, pol-gári viselethez jobban illő nyak-lánc.A Thúry György Múzeumban nem a lázsiás az egyetlen szerel-mi ajándék, amelyet a hónap műtárgyaként kiállítottak. Októberben egy nyolcvanegy évvel ezelőtti esküvői fényké-pet mutattak be. A Müller Lajost és feleségét ábrázoló, üve-gezett képet gyöngyvirágos menyasszonyi fátyol, vőfélybok-réta és keményfából készült, kidomborodó faragás keretezi. Kiss Nóra kérdésünkre elmondta: a 20. század első felében jellemző-en a farsangra, valamint az októ-beri szüret és az advent közötti hetekre esett a házasságkötések ideje a falvakban, mivel ekkorra már befejeződtek a mezőgazda-sági munkák a földeken és a sző-lőkben. Továbbá az egyházi hagyományok sem tiltották a lakodalmak megtartását, szem-ben az adventtel vagy a nagyböjt-tel, amely az elcsendesedés, illet-ve a bűnbánat időszaka.NEMES DóraSzerelmi ajándék lett a hónap műtár-gya a Thúry György Múzeumban. A fris-sen restaurált lázsi-ás még az 1970-es években került Kis-kanizsáról az intéz-mény tulajdonába. A nyakékeknek ez a feltűnő változata főleg a 19. század-ban volt népszerű. A lányok, asszonyok különösen tánc köz-ben kedvelték a tal-lérok csillogása és csilingelése miatt.a múzeumbanSzerelmi lázsiásFotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemA héten átadták a Kis-Balatonnál a Fekete István-emlékhelyet, s ezzel együtt Matula bácsi kunyhóját is. Már akkor tudtam – hiába a 8:7 –, ezt el kell mondanom.Az író sokat járt itt, s a Diás-szigeten klasszikusokat írt. A Vuk nem ott szü-letett, és bár gondolhatnánk, ez egy kedves mese – ám nem az, azzal együtt, hogy állatokról gyerekeknek szól. A kommunisták által üldözött Fekete István ugyanis beleírta a diktatúrát. Úgy, hogy csak azok vegyék észre, akik akarják. Amikor Vuk megleste a macskát, vadászatra készen, az felmászott a fára és így sziszegett: „Leskelődünk, leskelődünk, kis vörös…?!”Ebben a Tanácsköztársaság emlékei tolulnak elő, majd – már a mű meg-születését követő – ’49 utáni időszak. Amikor (majdnem) mindenki megfi-gyelt (majdnem) mindenkit. „Leskelődünk, leskelődünk, kis vörös…?!”Nem kell Vukot utálni – de a macska mi vagyunk. Ma is. Csak hogy értsük, idézet egy igényes esszéből, a divany.hu-ról. „Fekete István saját kora áldozatává vált. Soha nem politizált, ám az iga-zat mindenről megírta, a vörös terrorról is. Ez utóbbi jelent meg a Zsellérek című könyvében, amit 1946-tól az akkori rendszer tiltólistára tett. Ha ehhez hozzávesszük még Fekete mély és nyilvánosan vállalt istenhitét (lánya, Edit 1949-ben apáca lett), konzervativizmusát, máris értjük, miért bántotta annyira a szemét a kommunista vezetésnek. Apropó szem… A Zsellérek betiltása, elégetése, Fekete írói pályájának teljes zárolása nem volt elegen-dő büntetés. Az írót egyik nap az ÁVO emberei elkapták, elcipelték az And-rássy út 60.-ba, és úgy megverték, hogy búcsút kellett mondania fél veséjé-nek és a fél szemének is. Fekete túlélte a súlyos bántalmazást, ahogy azt is, hogy másnap reggel egyszerűen kidobták egy katonai autóból a János kór-ház mellett. Két járókelő segítségével jutott be a kórházba, ahol hetekig kezelték.”Fekete István később az állatregényekhez menekült, s ifjúsági íróvá vált, persze, aki értette, soha nem így tekintett rá. A Kele például egy sérült gólyáról szól, akit otthagytak a társai, és idegen közegben kellett boldogulnia. Lehet, az író magára (is) gondolt…De amit korábban a Zsellérekben leírt, azt minden magyarnak tudnia kell. Annak is, aki az LMBTQ bűvkörében a liberális szabadságot hirdeti, annak is, aki provokatív módon nem áll fel egy válogatott meccsen, mert neki a Dzsungel könyve jut eszébe arról a sorról: „Mi egy vérből vagyunk”. Csíkszeredán, egy Bukarest elleni hokimeccsen simán agyonvernék – a magyarok… Azok, akik tudják (mert megszenvedték), mi az annak lenni. A panelből vagy épp a hazai luxusból könnyű nagyképűnek lenni.„Leskelődünk, leskelődünk, kis vörös…?!”A vörös ma már ezer színben pompázik – de él tovább. Akik ebben hisz-nek, azoknak sima ügy (Szlovákia, Románia…), hogy magyar magyar ellen megy. Ám akik mást gondolnak, azoknak ott az antipolitikus Fekete István. És azoknak, nekünk, dolguk is, hogy mindezt elmondjuk gyermekeinknek. „S bár a lényeget még nem érthettedAmíg nem éltél nehéz éveketHogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunkMi egy vérből valók vagyunk!”A Zsellérek (majdnem) végén ezt olvassuk:„A múltból jön, és a jövőnek kiált az nek. Kiszáll a templom elé, és elin-dul szerte az országban napsugaras tájakon. Péter gondolatai vele száll-nak. Apja sírjától Baksay hadnagy sírjáig, a palatáblától az egyetemig, az emlékektől e mai napig. Száll az ének a vizek hátán, erdők taraján, berkek mélyén, puszták határán. Száll a szertefolyó utakon, melyeket emberek raktak, és száll a gondolatok útján, melyeknek határa nincs. Péter most lát-ja már útját. Szép lesz ez az út! De látja a többi utakat is. Jó út az mind, mert nem a paraszt és nem az úr járják, hanem országépítő magyarok. – Hol vagy, István király?Mert Téged keresünk – gondolja Péter – úttalan utakon, sóvárgásunk-ban, elesettségünkben, örömünkben, bánatunkban. A Te országod keres-sük a kenyérben, melynek bölcsője a föld, imádságunkban, melynek szülő-je a tiszta gondolat.”És már megint, sajnos: „Leskelődünk, leskelődünk, kis vörös…?!”árpádPéterkis vörös...?!„Leskelődünk, leskelődünk,
2019. 11. 22. | 11kultúraADVENT ZÁGRÁB - GRABOVNICA2019. december 20. Részvételi díj: 6.500 Ft/főJárjÁRJunk busót! BusóJÁRÁs MohÁCsON2020. február 22. Részvételi díj: 6.900 Ft/főFar sANGOlás sZlOVéNIÁBANPtuj-i kARNEVÁl2020. február 23.Részvételi díj: 5.900 Ft/főRIJEkai kARNEVÁl 2020. február 23.Részvételi díj: 9.500 Ft/fő helyett 8.900 Ft/fő VelENCEI kARNEVÁl NON-STOP2020. február 15-16. Részvételi díj: 13.500 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.VelENCEI kARNEVÁl 2020. február 7-8. (1 éj); február 15-16. (1 éj)Ellátás: félpanzióRészvételi díj: 23.900 Ft/főÚJDONsÁG 2020-BAN!DALMÁCIA - SZENZÁCIós SZEZONNYITÓ AZ ADRIÁNZADAR – MAKARskA – DUBROVNIK – SPLIT – TROGIR – HVAR – BRAC - KRKA VÍZEsés2020. június 16-20. (4 éj) Ellátás: félpanzióRészvételi díj: 97.200 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív belé-pők és a BBP biztosítás díját.www.lovaszbusz.huA legjobb férfi mellékszereplő díját nyerte el Bariban Bellus Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sán-dor Színház színművésze Lendvai Kristóf Félúton című kisjátékfilmjében nyújtott alakításáért. Az Under The Stars International Film Festival negye-dik, Scorsese Edition elnevezésű fordulójában lett díjazott a filmben Endrét alakító színművész.A Félúton első, és rögtön nem-zetközi kategóriadíja mellett maga a film is továbbjutott az ötfordulós fesztiválon. A szerve-zők értesítése szerint ugyanis a Félúton bekerült a január 22-én, szintén Bariban tartandó döntő-be. Az idén először megrendezett olaszországi versenysorozatba több ezer nevezés érkezett Auszt-ráliától az Egyesült Államokig. Az eddigi négy fordulóba az előválo-gatások listája alapján több száz alkotást választottak ki, ezek között Kristóf filmjén kívül csu-pán egyetlen magyar kisfilm sze-repelt.A Félúton című film forgatása júniusban öt napon át zajlott több zalai településen, Zalaeger-szegen, Letenyén, Kiskutason és Lakhegyen, a szereplők a zala-egerszegi Hevesi Sándor Színház színművészei. A 17 éves nagyka-nizsai gimnazista filmje komoly társadalmi problémával, a válás-sal és az azt elszenvedő gyerekek-kel foglalkozik, de szól a felnőtté válásról, az útkeresésről, a magunkra utaltságról, az önálló-ságról. A 38 perces film közép-pontjában egy kamasz áll, akinek a szülei hangos veszekedések közepette válni készülnek, a fiú ezért megszökik otthonról. Útközben különféle emberekkel találkozik, mire a végén rádöb-ben, hogy neki mégis haza kell mennie.A forgatókönyvet Lendvai Kris-tóf ötlete alapján Mészáros Gyu-la írta. Az angol fordítást Gelen-csér Gábor és Márkus Ádám készítette. A filmben elhangzik a zalaegerszegi Hellogramm együttes Még a csend is… című dala, felbukkan a szintén zalai Kaczor Feri egyik szerzeménye, a filmmel azonos című főcímdalt pedig a Záhonyból indult ZUP zenekar adja elő.A film megvalósítását a nagyka-nizsai és a zalaegerszegi önkor-mányzat mellett többen is segítet-ték, főként zalai cégek, intézmé-nyek és szervezetek. A film díszbe-mutatója, mint arról lapunk beszá-molt, augusztus 27-én volt Zala-egerszegen, majd másnap Nagyka-nizsán, azóta pedig Budapesttől Szombathelyen át Barcsig számos általános és középiskolába, sőt egyetemre kapott meghívást, hogy rendhagyó irodalomórák kereté-ben tekintsék meg és beszélgessen róla a diákok Lendvai Kristóffal.Az elmúlt hetekben Bécstől Londonon át Los Angelesig csak-nem 20 nemzetközi filmfesztivál-ra eljutott a Félúton nevezése.első sikereA FélútonBellus Attila a legjobb férfi mellékszereplő díját nyerte el BaribanDöntőben a film, amely márisnyert egy díjatKristóf tavalyi filmje, a szintén zalaegerszegi színművészek-kel forgatott Majdnem eltol-tam szeptemberben harmadik díjat nyert a komlói III. Hét Domb Filmfesztivál diákfilmes kategóriájában, októberben 28, túlnyomó többségében külföldi alkotással együtt bekerült Szolnokon az 50. Ale-xandre Trauner ART/Film Fes-tival válogatásába. Tavaly különdíjat nyert a 25. Orszá-gos Diákfilmszemlén és a 63. Országos Függetlenfilm Fesz-tiválon, a XIV. Göcsej Film-szemlén versenyen kívül, dísz-vendégként mutatták be, illet-ve szerepelt a 6. Savaria Film-szemle és a 15. Vas-Film ver-senyprogramjában. Áprilisban – egyedüli magyarként ebben a kategóriában – bejutott az Egyesült Államokbeli West Chester International Film Festival 18 év alatti filmkészí-tők számára meghirdetett szekciójába, illetve beválogat-ták a londoni Lift-Off Film Fes-tival First-Time Filmmaker ver-senyébe is.futószalagonDíjak,
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközélet„A szivárványkoalíció csak hábo-rúzni akar, nem pedig építeni, és ennek nagy valószínűséggel teljes káosz lesz a következménye, ami hátrányosan érinti majd a kanizsai polgárokat. Félő, hogy Nagykani-zsa eddigi fejlődése megtorpan” – ezt Bizzer András frakcióvezető mondta a Fidesz-KDNP nagykani-zsai szervezetének sajtótájékozta-tóján. Az önkormányzati képviselő úgy fogalmazott: a választások óta ugyan már eltelt egy hónap, ám az eddigi háttértárgyalások több kér-dést illetően is eredménytelennek bizonyultak.KÁOSZ LESZOktóber végén megalakult az új nagykanizsai közgyűlés, azonban alpolgármestereket még nem választottak, ahogy a szakbizott-ságok sem alakultak meg. A Fidesz-KDNP sajtótájékoztatót tar-tott a kialakult patthelyzetről. Balogh László polgármester úgy fogalmazott: a közgyűlés azért nem tud egyről a kettőre jutni, mert több kérdést illetően nincs megegyezés az ellenzékbe szorult kormánypárt és az ötpárti koalíció, az Éljen VárosuNk! Egyesület között. Az ÉVE elzárkózik attól is, hogy a polgármesternek legalább egy olyan alpolgármestere legyen, akit ő választ bizalmi munkatársá-nak, holott ehhez joga van – ezt már Bizzer András frakcióvezető mondta.– Mi végig konstruktívan álltunk a tárgyalásokhoz, amelyre egyéb-ként a választói akarat kényszerít minket, de a másik oldal láthatólag csak olyan forgatókönyvet akar elfogadni, ami a polgármester úr háttérbe szorításával jár. Fodor Csaba és emberei a megválasztott polgármestert csak bábként tarta-nák, és minden hatalmat maguk-hoz ragadnának – fogalmazott Bizzer András.Hozzátette: a kompromisszum-készség hiánya a város további fej-lődését kockáztatja.– A másik oldal csak háborúzni akar, nem pedig építeni, és ennek nagy valószínűséggel teljes káosz lesz a következménye, ami hátrá-nyosan érinti majd a kanizsai pol-gárokat. Félő, hogy Nagykanizsa eddigi fejlődése megtorpan. A Fidesz-KDNP viszont az építőmun-kát, a fejlesztéseket szeretné foly-tatni – de a többség kompromis�-szumképtelensége, hataloméhsé-ge ezt a szándékunkat ellehetetle-níti. Mi továbbra is nyitottak vagyunk a megegyezésre Nagyka-nizsa érdekében, de a zsarolásnak, a fenyegetésnek, amire a tárgyalá-sok során többször volt példa, nem engedünk – mondta a frak-cióvezető, önkormányzati képvi-selő.A sajtótájékoztatón elhangzott: Balogh László még a novemberi soros közgyűlés előtt javaslatot tesz az alpolgármesterek szemé-lyére, a kérdés az, hogy a közgyű-Egymást vádolják kompromisszum-képtelenséggel a nagykanizsai közgyűlésbe bejutott pártok, miután múlt szerdán megszakadtak az alpol-gármesterekről és a bizottsági pozíci-ókról szóló tárgyalások a többségben lévő ellenzéki koalíció és a polgár-mestert adó, de kisebbségbe került kormánypárti oldal között. Erről a Fidesz-KDNP, illetve a DK-t, a Jobbi-kot, az MSZP-t, az LMP-t és a Momen-tumot tömörítő Éljen VárosuNk! is sajtótájékoztatót tartott. közgyűlés pártjaia kanizsai Egymást vádolják kompromisszumképtelenséggel A választók bonyolult helyzetet idéztek elő október 13-án, amelyre egyelőre nincs kompromisszumos megoldása a pártoknak(Fotó: Gergely Szilárd)Az ÉVE képviselői a mandátum átvételekor. A koalíció 8 szavazattal rendelkezik a közgyűlésben
2019. 11. 22. | 13közéletlés megszavazza-e. Ha sikerül megtalálni a közös hangot, a bizottságok megszervezése is elkezdődhet.POLITIKAI ABSZURDFodor Csaba, az ellenzéki párto-kat tömörítő Éljen VárosuNk! Egye-sület frakcióvezetője későbbi saj-tótájékoztatóján azt mondta, hogy amíg Balogh László polgár-mester vezette a tárgyalásokat, addig láttak hajlandóságot a kompromisszumra a Fidesz-KDNP részéről. Szerdára azonban „levál-totta őt” a két kormánypárt, és az új tárgyalófelek olyan elvárásokkal érkeztek, amelyek teljesíthetetle-nek, ebből pedig nyilvánvalóvá vált, hogy nem is akarnak meg-egyezni. Az önkormányzat most működésképtelen, nincsenek alpolgármesterek és nincsenek bizottságok sem. Pedig 1998 és 2002 között már egyszer volt pél-da arra Nagykanizsán, hogy az akkor szocialista polgármester mellett két fideszes alpolgármes-ter dolgozott, mégpedig tisztessé-gesen, jegyezte meg Fodor Csaba.Horváth Jácint, az Éljen Váro-suNk! frakcióvezető-helyettese hozzátette: a Fidesz-KDNP csak időt akar húzni, de ez nem mente-síti őket attól, hogy az ellenzéki koalíció által a választási program-ban megfogalmazottak szerint „a sáros és korrupciós ügyeket” kivizsgálják. Egyúttal „politikai abszurdnak” nevezte, hogy Nagy-kanizsán a kormánypárti kisebb-ség akar többséget szerezni az önkormányzati bizottságokban. Az elmúlt öt évben ugyanakkor az ellenzéki oldalnak sem alpolgár-mesteri, sem bizottsági elnöki helyet nem adtak, a bizottságok-ban és felügyelő bizottságokban is jóval alacsonyabb volt a részvételi arányuk, mint a korábbi választá-son elért eredményük.MEGEGYEZÉezéST SÜRGETBár a kanizsai közgyűlésbe jutott pártok között megszakadtak a tár-gyalások, Balogh László bízik abban, hogy a november 28-i köz-gyűlésen lesz folytatás, meg tud-nak egyezni, és végre elkezdhetik a közös munkát. Erről beszélt a polgármester keddi sajtótájékoz-tatóján. Szerinte ebben az egál körüli helyzetben a megoldás kul-csa az, hogy legyen egy Fidesz-KDNP-s alpolgármester is. Kijelen-tette: bármikor készen áll a tárgya-lások folytatására. Azt mondta, „csak veszíthetünk a következő hónapok várható csa-tározásaival”, holott Kanizsa fejlő-dése érdekében mindkét oldalnak félre kell tennie korábbi sérelmeit. Mint ismert, a kanizsai közgyűlés-ben 8:7-es, minimális többségbe került az ellenzéki szivárványkoalí-ció, úgy, hogy az összes szavazatot tekintve a Fidesz-KDNP nyert 13.834 vokssal, míg a DK, Jobbik, MSZP, LMP, Momentum csoporto-sulás majdnem háromszázzal keve-sebb, 13.575 szavazatot gyűjtött. A tárgyaló felek eddig nem tudtak megegyezni az alpolgármesterek-ben és a bizottságok számában, összetételében sem. Kanizsa/MTIEgymást kompromisszumképtelenséggel Az egyik polgármesterjelölt által benyújtott kifogás alapján eredményt hirdetett a Zala Megyei Területi Választási Bizottság (ZMTVB) a Várföldén kétszer eredménytelennek minősített önkormányzati választáson. Újabb fellebbezések miatt azonban a döntés továbbra sem jogerős. A határozat szerint Tóth Árpád lett a polgármes-ter 96 vokssal. A négy képviselő-testületi tagot is megnevezte a választási bizottság, egy esetben, szavazategyenlőség miatt, sorsolással döntött a megválasztott képviselő személyéről.Az indoklásban a ZMTVB arra hivatkozott, hogy a választási eljárásról szóló törvény alapján a helyi választási bizottságnak a szavazóköri összesítést követően meg kell állapítania a választás eredmé-nyét. Ezt a feladatát azonban nem teljesítette a várföldei helyi választási bizottság, ami a törvény szerint „a választási szerv hallgatása”, ezért a terü-leti választási bizottság állapította meg az ered-ményt. A határozat arra is kitér: a területi választá-si bizottság nem vizsgálta, hogy Várföldén milyen okokból nem hirdettek eredményt, így azt sem, hogy a „hallgatás” jogos volt-e.Mester László Zala megyei főjegyző, a területi választási iroda vezetőjeként az MTI-nek elmondta: hétfő délutánig két fellebbezés is érkezett a megyei választási bizottság döntése ellen. Ezeket a Nemzeti Választási Bizottsághoz továbbították, így ott három napon belül szület-het újabb határozat.November 10-én, a Pécsi Ítélőtábla döntése miatt Várföldén megismételték a szavazást, a helyi választási bizottság pedig azért nem állapí-totta meg az eredményt, mert az október 13-ai voksoláshoz hasonlóan ezúttal is túl sokan vettek részt olyanok, akik korábban nem laktak a telepü-lésen.Időközben döntött a Nemzeti Választási Bizott-ság, amely szerint helyes döntést hozott a Zala Megyei Területi Választási Bizottság, amikor eredményt hirdetett a várföldei megismételt vok-solás után. Az NVB szerint a hvb hibázott, amikor jegyzőkönyvi döntésbe foglalta, hogy a Pécsi Íté-lőtábla döntése szerint a településen szavazó ide-genek ismét nagy számban szavaztak. Az NVB határozata ellen három napon belül a Kúriához lehet fordulni.A Fidesz-KDNP képviselő- csoportjának – a polgármesterrel együtt – 7 voksa van Várföldeiszappanopera
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPnálunk Három napon keresztül, péntektől vasárnapig várja a lakosság élelmi- szeradományait országszerte mintegy 120 településen, több mint 200 áruházban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.A szervezet közleménye szerint az 5000 önkéntes részvételével megrendezett hagyományos karácsonyi adománygyűjtő akció-ban november 22-én 15 és 20 óra között, másnap 8 és 19 óra között, november 24-én pedig 8 órától 18 óráig várják elsősorban a tartós élelmiszeradományokat országszerte az ALDI, az Auchan, a METRO és a Tesco üzletláncok kijelölt üzleteiben.A Tesco a vásárlók által az akció során adományozott termékek értékének 20 százalékával megegyező pénzbeli adományt is nyújt az Élelmiszerbanknak, az ALDI pedig fix összegű támogatás-sal járul hozzá a szervezet élelmiszermentési tevékenységéhez. Az akciókban összegyűjtött adományokat az Élelmiszerbank a gyűjtések helyének közelében élő rászoruló családoknak juttatja el még karácsony előtt.Az Élelmiszerbank több mint 14 éve gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól gyűjti be a feleslegessé vált élelmiszereket, amelyek között vannak közeli lejáratú vagy csomagoláshibás termékek, de akár szezonálisan már nem eladható, kiváló minőségű élelmisze-rek is. A szervezet 2018-ban 11 ezer tonna mentett élelmiszerrel több mint 300 ezer nélkülözőt segített.MTIadományokatVárják az Kanizsán is segíthetünk
2019. 11. 22. | 15MagazinDe két pogány közt ezért is: küz-delem a külső ellenfél mellett a belső tunyasággal. „Zrínyiben ezt olvasom: ’Ha azért a magunk fogyatkozásait megismérjük elébb, könnyebben az orvosságot is fellelhetjük azután’, s ha a teen-dőket s abban magunk részét fel akarjuk vázolni, vessünk még egy-szer számot szépítés, önámítás, ábrándok és óvatosság, kishitűség és takarás nélkül a helyzettel.” – így Szabó. Az török Áfium ellen való orvosság válasza: „Csufsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek penig, valahonnan jön reánk, pré-dájává. Miért? a vitézségnek dis-ciplinája meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymás-gyülölésért, és ezer ilyen vétkünkért.” És mégis: „Nem vakmerőségre hívok senkit… hanem okosság-nak mértékletes-ségével és állha-tatos szívünknek megkeményíté-sével akarnám, hogy előállnánk erre a nemze-tünknek utolsó szükségére.” Majd: „Mert noha az mi magunk népét az mint mostan vagyon, jól leábrázoltam, ugyan mindazonál-tal, ha kérded: kit kévánok s micso-da nemzetet akarok oltalmamra, azt mondom: a magyart kévá-nom. Miért? azért, mert ez legal-kalmatosabb, legerősebb, leg-gyorsabb és, ha akarja legvité-zebb nemzetség.”A panaszos Magyarországban, idegen sírásók és magyar siratók közt ő a testbe szállt cselekedet – írja Zrínyiről Szabó. – Legyűrhe-tetlen ember. Százszor lenyomják a víz színe alá, százszor felbukik újra, mint maga a magyar nemzet. Kétségbeesésre reménnyel vála-szol, reménytelenségre cseleke-dettel, terve kútbaesésére újabb tervvel. Erősebb, mint a végzet, mert az folyton leveri, de ő sosem nyugszik bele a legyőzetésbe. Sem a magyar közö-nyével, sem török ere-jével, sem német közönyével, sem nemzet tunyaságával elkedvetleníteni nem tudja. Kedves mondása: „egy menekülése van a legyőzöttnek, ha nem remél menekülést.” A nagyszerű halálra való elszántság-tól vár győzelmet s életet.Ha minden reális számítás sze-rint elveszett az ország, hirdeti, hogy csodával és jószerencsével megmenekülhet. S mi nála a jószerencse? Olyasmi, amit el lehet érni, meg lehet kapni, ki lehet érdemelni. Mátyás királyról ezt írja: „Az ő szerencséje minde-nütt nagy volt, mert szorgalma-tossága végtelen, mert fáradsága untalan, mert bátorsága győzhe-tetlen, mert vigyázása csalhatat-lan. Nem csoda azért, hogy a sze-rencse pórázon járt, és azt csele-kedte véle, amit akart.” Mátyás erényeit akarja fölkelteni nemze-tében. Mert akkor talán a nemzet is pórázra foghatja a jószerencsét.A magyar helyzet: küzdés fátum ellen – folytatja Szabó. – Szaka-datlan helytállás, vigyázás, őrtál-lás kegyetlen ellenség ellen és önös célú barát között, „két pogány között”. Senkiben biza-lom, senkiben segítség, magunk-ban gyöngeség. De magunkban az akarat is, a csoda lehetősége is, a menekülés arasznyi útja is. A magyar helyzet: arasznyi remény a roppant sötétségben és csoda általi megmenekülés. Hirtelen talpraugrás betegágyból, életre-szökkenés koporsóból… Tanít Zrí-nyi arra, hogy a küzdelemhez nem kell remény.A magyar – maga az ésszerűt-lenség, az érthetetlenség és a meglepetés, mint régi harcmodo-runk, hirtelen futamodásból gyors visszafordulás. A lehetetlenséggel vívunk, mint Zrínyi maga. S csak akkor vívunk igazán, ha a lehetet-lennel vívunk. A jólétben elveszít-jük magunkat, a végveszélyben megtaláljuk. Hétalvó nemzet! De ha fölébresztik, félkézzel csodát tesz – jósolja Szabó 1939-ben.PAPP János összeállításaKét pogány közt. 80 éve Szabó Zoltán szólítgatta írásában. A Magyar Nemzetben a Szellemi honvé-delem című rovatot szerkesztette. Augusztus végén a kommunisták és nemzeti szocialisták násza, a Molotov–Ribbentrop paktum kétséget sem hagy a Zrínyi-párhuzam időszerűsége felől. A magyarság Európában – Európa a magyarságban. Legutóbb 2002-ben jelent megmindent munkáért adnak” „Mert az istenek„A valószínűség számtani fogalom, hiányzik belőle a számokkal megfoghatatlan: a heroizmus. Az észérvek ará-nya a magyarság ellen szól. A történelem népekben él, és népekben gondolkozik, népé-vel az egyén földi halhatat-lanságának is vége; semmifé-le nemzetközi megváltás sem mentheti meg a rajtunk átszálló életet a jövőnek, ha a népnek, melyben atomok vol-tunk, magva szakadt. Reménytelen a harcunk? A nagyság, mint maga az élet is, reménytelen, s a reményte-lenségben, a falhoz állított népek harcában van valami kétszerkettő fölötti remény. A történelem a tragikus életér-zés csodája. Marathónnál a reménytelenség győzött” – idézi Németh László Debrece-ni kátéját napjaink sikerköny-ve, a Hunyadi élén Bán Mór.egyedülNincsKöltő és hadvezér. 1664. november 18-án sebezte halálra egy vadkan Csáktornya mellett, a kursaneci erdőben
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán paradicsom 630-750 Ft/kgalma 120-350 Ft/kgpaprika 390-420 Ft/kgmandarin 780-850 Ft/kgsertéscomb 1290-1449 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletKövessen bennünket a Facebookon is!facebook.com/televizio.kanizsafacebook.com/kanizsa.hetilap2019. november 23.ReményGARAY U. 14.93/314-96720:00-08:002019. november 24.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61019:00-06:002019. november 25.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002019. november 26.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. november 27.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002019. november 28.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002019. november 29.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-07:00KÖZLEMÉNY A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez Nagykanizsán 2019. szeptember 16. és december 16. között. A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen min-tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésé-re, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszer-utalványt nyerhetnek. Információkérés, kapcsolatfelvétel:Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) Honlap www.ksh.hu/elef2019 E-mail cím lakinfo@ksh.hu Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30;P: 8-14 óra) A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisz-tikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor. Budapest, 2019. szeptember 13.Mezőgazdasági összeírást tart a KSHA Központi Statisztikai Hivatal (KSH) november 15. és december 15. között hajtja végre az Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019 elnevezésű mezőgazdasági adatgyűjtését, 2019. december 1-jei eszmei időponttal. Az ország 484 településére kiterjedő felvétel eredményei segítik a gazdálkodó-kat, döntéshozókat, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel, pontos adat-szolgáltatásukkal nagyban hozzájárulnak.A KSH évente kétszer felméri az egyéni és a háztáji gazdaságok termelési jellemzőit, úgynevezett reprezentatív, véletlenszerű kiválasztáson alapuló mintakijelöléssel. A felvétel célja az agráriumban jelentős szerepet betöltő egyéni gazdaságok gazdasági tevékenységének, szerkezeti sajátosságainak feltárása, amihez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul.A válaszadás történhet önkitöltéssel vagy kérdezőbiztos segítségével, mindkét esetben elektronikusan. Az önkitöltésre 2019. november 15. és 24. között van lehetőség. Akik nem élnek ezzel, azokat 2019. november 25. és december 15. között igazolvánnyal ellátott, a KSH által megbízott összeírók keresik fel, akik elektronikusan végzik el a kérdőív kitöltését.Az adatfelvétel a szántóföldi növények, zöldségfélék termesztésére és fel-használására, a szántóként használt üvegház és fóliasátor alatti területek hasznosítására, a szőlő- és gyümölcstermesztésre, valamint az agrotechniká-ra (pl. műtrágyázásra, szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki. Számba veszi a főbb haszonállatfajokat, az állati termékek termelését, és foglalkozik a mezőgazdasági tevékenység munkaerő-szükségletével, a mezőgazdasági tevékenységet közvetve vagy közvetlenül segítő beruházásokkal.A felvétel során nyert információkat a KSH kizárólag statisztikai célra hasz-nálja fel, azokat más szervek, személyek részére nem adja ki, a törvényi elő-írásoknak megfelelően garantálja az adatkezelés biztonságát, az eredmé-nyeket összesítve közli.A feldolgozott eredményeket a KSH az adatgyűjtést követően e-mailben megküldi azoknak, akik ezt kérik a kérdőív kitöltésekor.
2019. 11. 22. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókNovember 25.1802. november 25-e a nemzeti könyvtár születésnapja, az alapító gróf Széchényi Ferenc volt1921. november 25-én született Pilinszky János költő1927. november 25-én halt meg Rippl-Rónai József festőművész1929. november 25-én született Gross Arnold. A grafikus rézkarcai nem csak hazánkban, hanem világszerte ismertek voltakNovember 26.1862. november 26-án született Stein Aurél világhírű Kelet-kutató1986. november 26-án halt meg Radványi Géza filmrendező, a Valahol Európában alkotójaNovember 27.1701. november 27-én született Anders Cel-sius svéd természettudós. Ő volt az első, aki a víz forrás- és fagypontjához kötötte a százfokú skálát1875. november 27-én halt meg Richard Christopher Carrington amatőr csillagász. Elsőként figyelte meg a napkitörést, és vetette fel, hogy annak köze lehet az elekt-romágneses viharokhoz1931. november 27-én mutatták be a Hyp-polit, a lakáj című filmet. Ez minden idők legnézettebb magyar filmje2006. november 27-én halt meg Határ Győ-ző építész, Kossuth-díjas író, filozófusNovember 28.1881. november 28-án született Stefan Zweig osztrák író, költő, műfordító1956. november 28-án halt meg Gundel Károly világhírű vendéglátósAz előzőŐZŐ HEti REJtvény mEGFEJtéSE: Mi volna az élet sivatagja gondolataink káprázatos délibábjai nélkül?
Könnyid László az MFSZ közgyűlésén arról számolt be, hogy 3-5 hazai fürdőben indul egy online felületen keresztül az önkéntes adat-gyűjtés. Jelenleg másfél éves késéssel állnak rendelkezésre a fürdők látogatottságáról sta-tisztikai adatok, így pedig csak utólag lehet elemezni a folyamatokat. A valós idejű adatok-kal azonban nagyobb eséllyel lehet pontosabb terveket készíteni – jelezte a turisztikai vezető.A teszthez önkéntesen kapcsolódó – és később is bővíthető számú – fürdők például a látogatottságról, a látogatók nemzetiségéről töltik fel statisztikai adataikat, az MTÜ pedig „cserébe” olyan elemzést ad, ami segíti az adott fürdőt elhelyezni az adatszolgáltatók körében. Könnyid László előadásában úgy fogalma-zott: „a turizmus aranykorát éljük jelenleg, 2010-hez képest soha ennyi vendég, vendég-éjszaka és turisztikai fejlesztés nem volt még Magyarországon”. Sok esetben a világátlagot meghaladó mértékben nőttek a magyar turisztikai adatok az elmúlt 8 évben, a szállás-díjakból tavaly befolyt mintegy 300 milliárd forintos árbevétel például 132 százalékos bővülést mutat, tette hozzá.Az adatokból az is jól látszik, hogy a hazai és a külföldi vendégek körében egyaránt a fürdő-helyek a legnépszerűbbek Budapesten kívül, a vendégadatok több mint 70 százaléka olyan településről származott, ahol fürdő is műkö-dik. Közel 30 millió látogatója volt a hazai für-dőknek, ami 64,2 milliárd forint árbevételt jelentett tavaly – fejtette ki. A magyar nemzeti turisztikai fejlesztési stratégia szerint a legfon-tosabb szempont egy fürdőhely fejlesztésé-nél, hogy legyen elegendő szálláshely, „élményláncok” létrehozásával a kínálatba be tudják kapcsolni a helyi termékeket, szolgálta-tásokat, illetve nemcsak mennyiségben és méretekben kell fejleszteni, hanem a meglévő infrastruktúrát, szolgáltatási színvonalat is, sorolta az MTÜ vezérigazgató-helyettese.Kitért arra is, hogy jelenleg két konstrukció-ban összesen több mint 12 milliárd forintot fordítanak gyógyhelyek fejlesztésére, amelyek révén például Balatonfüred, Hévíz, Zalakaros, Nyíregyháza, Kehidakustány vagy éppen Deb-recen településképe is látványosan átformáló-dik a jövő év végéig. Az MTÜ idén nyáron 14 nemzetközileg is eladható fürdő felmérését kezdte el az értékesíthetőség további javítása érdekében. Vizsgálják az infrastruktúrát, a menedzsmentet, a gondolkodásmódot, a humán hátteret, a terveket, hogy milyen a für-dők kapcsolata a helyi szereplőkkel.Könnyid László arra hívta fel a figyelmet, hogy a specializációban kell előrelépniük a fürdőknek, tematikus, egyedi szolgáltatásokra van szükség. Érdemes azon is elgon-dolkodniuk, hogy a bérbe adott vendéglátóhelyeikből befolyó, sokszor csak jelképes összeg miként van arányban azzal, hogy a néhány ezer forintos fürdőbelé-pő mellett többszörösét költik az éttermek-ben a családok. A szakember említést tett arról a felmérésről, amit tavaly a Magyarországra látogató külföldi turisták mobiltelefonjainak kéthavi adataiból szűrtek le, láthatóvá téve ezzel a nyaralási szokásaikat. Ez azt mutatta, hogy a Bükfürdőn pihenő cseh turisták példá-ul Sárvárra és Zalakarosra is ellátogattak, a Hévízen két-három hetet töltő orosz vendé-gek viszont szinte ki sem mozdultak a fürdővá-rosból, a Hajdúszoboszlón pihenő lengyelek ugyanakkor az Északi-középhegységbe, Buda-pestre, sőt a Balatonra is eljutottak.Az MFSZ zalakarosi rendezvényén adták át a 2019-es Magyar Fürdőinnovációs Díjat, ame-lyet az innovatív fürdőszolgáltatás kategóriá-ban a Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógy-fürdő Zrt., az innovatív műszaki-technológiai, üzemeltetési megoldásaiért a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, az innovatív szemlé-letformálásért pedig a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kapott. Ötcsilla-gos Nemzeti Tanúsító Védjegyet kapott Har-kányfürdő a gyógyfürdő és a strand kategóriá-ban, valamint a Csillaghegyi Árpád Forrásfür-dő strand és uszoda kategóriában, míg négy-csillagos minősítést nyert el strand kategóriá-ban a Miskolc Selyemréti Fürdő. MTI18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPturizIZmusA hévízi gyógyfürdő is díjat kapott. Továbbra is napirenden van, hogy a világörökség része legyenaranykorát éljük…A magyar turizmusValós idejű adatgyűjtést célzó pilotprogram indul néhány magyarországi fürdőhelyen decemberben a Magyar Fürdőszövetség (MFSZ) és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MT Ü) együttműködésében - közölte az MT Ü vezérigazgató-helyettese ked-den Zalakaroson. A rendezvényen innovációs díjakat és tanúsító védjegyeket is átadtak.A Zalakarosi Fürdő innováci-ós díjat kapottA fürdők látoga-tottsági adatait most már valós időben is regiszt-rálják
2019. 11. 22. | 19programok
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora november 23-29.November 23., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Látogató, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipet-nyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Látogató, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Zala Prima-gála 2019, 20:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:35 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 Lapozó.November 24., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Zala Prima-gála 2019, 02:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:35 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Zala Prima-gála 2019, 08:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:05 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Élet-módi, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a kiska-nizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 19:10 Sztár-portré: Gór Nagy Mária, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Hidas Frigyes, „az utol-só magyar romantikus” zeneszerző (dokumentumfilm), 20:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:45 Lapozó. November 25., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 01:10 Sztárportré: Gór Nagy Mária, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Hidas Frigyes, „az utolsó magyar romantikus” zeneszerző (dokumentumfilm), 02:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templom-ban, 07:40 Sztárportré: Gór Nagy Mária, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Hidas Fri-gyes, „az utolsó magyar romantikus” zeneszerző (doku-mentumfilm), 09:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Gór Nagy Mária, 12:30 Hidas Frigyes, „az utolsó magyar romantikus” zeneszerző (dokumentumfilm), 13:25 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 19:35 Kukkantó (gyerekműsor), 20:05 Kerék-párral Szegedtől Füzérig (dokumentumfilm), 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:40 Lapozó.November 26., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kukkantó (gyerekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 Kerékpárral Szeged-től Füzérig (dokumentumfilm), 03:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Kerékpárral Szegedtől Füzérig (dokumen-tumfilm), 09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 10:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:55 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Kerékpárral Szegedtől Füzérig (dokumentumfilm), 14:30 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Székely gazda, 21:20 Sztárportré: Dolhai Attila, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.November 27., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 Székely gazda, 02:45 Sztárportré: Dolhai Attila, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:45 Székely gaz-da, 09:15 Sztárportré: Dolhai Attila, 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Gáz-fröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Székely gazda, 13:55 Sztárportré: Dolhai Attila, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuá-lis - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. November 28., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 07:55 Híradó, 08:10 Üzleti negyed (gazdasági maga-zin), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális maga-zin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 20:35 Híradó, 20:50 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.November 29., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Önkormányzati ülés közvetíté-se felvételről, 02:00 Híradó, 02:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:45 Gézengúzok (gyerek-műsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Önkormányza-ti ülés közvetítése felvételről, 08:30 Híradó, 08:45 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 13:00 Kanizsa Cafe (talk show), 13:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Balasport, 20:00 Unió-Régió, 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 11. 22. | 21SportTungsram Aquapro-fit NSnsK (4.) – Aquaréna Kőbánya SC (6.) 6,5:5,5NB I-es sakk csapatbaj-noki mérkőzés, 1. forduló. Budapest.Eredmények (elöl a kani-zsaiak): Lenic – A. Vovk döntetlen, Volokityin – J. Vovk döntetlen, Balogh Cs. - Balog I. 0:1, Márkus – Nenezics döntetlen, Kán-tor – Nagy G. döntetlen, Horváth D. - Izsák 1:0, Aczél – Szabó B. döntet-len, Medvegy – Tóth E. döntetlen, Ribli – Kri-zsány döntetlen, Galyas – Persányi döntetlen, Mar-koja – Polyik döntetlen, Gara T. - Havanecz 1:0A nagykanizsaiak azzal a Kőbányával kezdtek, amely együttes a kanizsaiak sze-rint is komoly játékerővé nőtte ki magát, és a tizen-kétszeres bajnok zalaiak-nak meg is kellett küzdeni-ük a győzelemért, valamint az értékes pontokért. Vasárnap aztán a valamivel könnyebbnek ígérkező szegedi Maróczy SE I követ-kezett a sakktábláknál.Tungsram Aquapro-fit nsK (1.) – Maróczy SE I (10.) 8,5:3,5NB I-es sakk csapatbaj-noki mérkőzés, 2. forduló. Budapest.Eredmények (elöl a kani-zsaiak): Lenic – Damljano-vics döntetlen, Volokityin – Sztankovics 1:0, Balogh Cs. - Nesztorovics döntet-len, Márkus – Nagy D. 1:0, Kántor – Tésik 1:0, Horváth D. - Kopasz döntetlen, Aczél – Péczely döntetlen, Medvegy – Gál T. 1:0, Ribli – Szajbély döntetlen, Galyas – Tubak 1:0, Marko-ja – Kelemen D. döntetlen, Gara T. - Vályi döntetlen.A dél-alföldiekkel szem-ben a dél-zalaiak már való-ban fölénybe kerültek, és a hétvégi duplázásuk, illetve a két nyert találkozó azt jelentette a megszerzett 15 meccsponttal, hogy holtversenyben a tabella élén találhatjuk őket.– A Kőbánya is nagyon felszívta magát ellenünk, és mi sajnos három jobb állást sem tudtunk megnyerni – mondta el a pontvadászat rajtjáról Papp Nándor, a kanizsaiak csapatvezetője. – Biztos, hogy nagyon erős lesz a versenyfutás, hiszen a kezdő két kör egyértelmű nyertese a szombathelyi Haladás lett, mivel megver-te a Diósgyőrt, valamint a Paksot is. Ilyen szezonban kellene tehát címvédést produkálnunk, amikor is egyik klub sem enged el meccseket, lévén nem a csapatpontok számítanak elsődlegesen. Ettől függet-lenül csak azt mondhatom, hogy nem állunk rosszul két forduló után, s várjuk a decemberi folytatást.POLGÁR LászlóA Kanizsa-Kőbánya sakk-meccs keretében ismét összejött a Gara Tícia (szemben)-Havanecz Bianka csatározás, s ezúttal a kanizsai sakkozó, vagyis Tícia nyert (Fotó: Polgár László)izgalmakkalMár most teliA fővárosban kettős meccsel nyitotta a bajnoki címvédő Tungsram Aquaprofit NSK sakkcsapata az NB I-es pontvadászatot. A Kőbánya ellen egy szoros, míg a Maróczy SE I-gyel szemben fölényes sikert könyvelhetett el.A kanizsai NB II-es férfi kézilabdacsapat győztes sorozata folyta-tódott, mivel a Tungsram SE a nyolcadik győzelmét aratta – a hely-szín ezúttal Kalocsa volt. Szombaton Csalló Ádámék 18 órától a Tungsram-csarnokban a Pécsi VSE II gárdája ellen folytathatják győzelmi szériájukat, a nőkre pedig megyei rangadó vár Hévízen, amely a bennmaradás szempontjából is rendkívül fontos.Kalocsai KC (4.)–Tungsram SE Nagy-kanizsa (1.) 25-27 (12-15)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 8. forduló. Kalocsa, 150 néző. Vezet-te: Bába, Horváth P.Tungsram: Balogh Á. - Balogh P. 1, Vadász 10/3, Kovacsics, Hári 1, Kiss G. 4, Kisgéczi 2. Csere: Gelencsér A., Nagyvizeli (kapusok), Virág, Miháldinecz, Csalló 6/2, Horváth B., Jónás 3, Hegedüs. Játékos-edző: Csalló Ádám.Hajtós meccs elé néztek a kanizsai férfi kézi-labdázók Kalocsán. Ugyan vezettek a meccs elejétől, mégsem mehettek biztosra. 6-6 után a dél-zalaiak ismét magukhoz ragadták az irá-nyítást, de csak a félidőre nyugodhattak meg a háromgólos előnyükkel. Gyakorlatilag ez a fór jó ideig állandósult is, 23-22-es vendégveze-tésnél azonban roppant jókor jöttek Jónás Péter és Vadász Márton találatai. A meccs haj-rájában így már csak arra kellett ügyelniük Csalló Ádám játékostársainak, hogy ne enged-jék ki a kezükből az újabb győzelmet.A kanizsai klub hölgyszekciója megyei rangadóra készül: szombaton Hévízen lép pályára 14 órától. A Kanizsa 2 ponttal az utolsó előtti, a Hévíz 0 ponttal az utolsó helyen áll az NB II-ben. Aki itt győz, nagy lépést tesz a bennmaradás felé.a nőkre pedig megyei „csúcs” várNyolcból a nyolcadik, A kanizsai női csapatra nagyon fontos meccs vár a hétvégén Hévízen (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTHerold Trans Ménfő-csanak ESKesk (6.) – fc Nagykanizsa (4.) 1-1 (0-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 15. forduló. Ménfőcsanak, 300 néző. Jv.: Gaál Á. (Nagy M., Nagy V.). G.: Kószás (77.), illetve Lőrincz (10.).Nagykanizsa: Borsi – Ekker, Kovács Gy., Geren-csér A., Horváth B. - Kretz (Bagó B., 63.), Béli M. (Simonfalvi, 87.) - Szegle-ti, Hampuk (Herzsenyák, 81.), Lőrincz – Vittman. Vezetőedző: Barna László.Jó erőkből álló csapatok találkoztak, a kanizsaiak talán amiatt aggódhattak, hogy a védelmükből a sérültek mellett ezúttal Major Máté sárga lapok miatt hiányzott, tőle Kovács György vette át fel-adatát. Mi több, a 10. perc-ben még Béli Milán is a leg-hátsó sorba húzódott vis�-sza, ott egy labdát elkérve a jobb összekötő helyén meglóduló Vittman Ádá-mot indította, aki a hazaiak büntetőterületén kereszt-be passzolt, Lőrincz Bence pedig kissé balról a jobb alsó sarokba passzolt, 0-1. Jól zárt ezt követően is az FCN, úgyhogy hiába volt némileg fölényben a Csa-nak, a félidőre dél-zalai előnnyel vonulhattak a felek.A második 45 perc már keményebbé vált, a ven-déglátókat egyre inkább sürgette az idő az ered-mény megváltoztatása végett. Ennek pillanata a 77. percben jött el, amikor egy előrelőtt szabadrúgást Kószás Krisztián fejelt a hálóba. Az 1-1-es állás aztán a lefújásig már nem változott, tehát Barna Lász-ló tanítványai a Ménfőcsa-nak otthonában sem maradtak pont nélkül – bár lehetőségeik még a dél-zalaiaknak is akadtak.– Küzdelmes mérkőzé-sen szereztünk értékes pontot, és el kell monda-nom, hogy nagyot küzdött együttesem – értékelt Bar-na László, az FCN vezető-edzője. – Egy oldalszabad-rúgás után kaptunk olyan gólt, amely egy magas ellenfélnél benne van a pakliban, ettől függetlenül sajnálhatjuk ezt az ered-ményt. Ugyanakkor még egyszer csak azt mondha-tom: le a kalappal a srácok előtt.TOVÁBB JAVÍTANÁNAK AZ ÖSSZKÉPENTulajdonképpen a lab-darúgó NB III-as bajnok-ság feléhez értek a csapa-tok, s ugyan két fordulót még rendez-nek ebben az esztendő-ben, az FC Nagykanizsa együttese a tabella negye-dik helyén zárt – ponto-sabban ott áll.Barna László, a kanizsai együttes vezetőedzője nem állhat csalódottan az eredménysor előtt, alap-vetően a nyolc győzelem melletti három döntetlen és a négy vereség 27 pon-tot jelentett együttesének a 15 találkozón.– És ha gyorsan utána-számolok, akkor a kani-zsaiaknál töltött eddigi időmben nem is szerez-tünk ennyi egységet a fél-szezonok alatt – fogalma-zott a szakember. – Ezzel úgy vélem, amit a klubve-zetőség célkitűzésként meghatározott, azt a srá-cokkal elértük. Persze idén még van két mec�-csünk, amivel úgymond leginkább csak a pontszá-munk változhat, de egy-ben az összképet is igyek-szünk azért megtartani a Lipót és a Komárom ellen. Nem azt mondom, hogy nem érezzük úgy, lehetett volna még veretesebb is a szereplés, de aminek a legjobban örülök, hogy a játékosok, úgy tűnik, elfo-gadták az elképzelései-met arról, milyen játékot is szeretnék viszontlátni a pályán.Nem állítjuk, hogy ez időnként nem szült kérdé-seket a lelátón, ezúttal a szakember azonban elmondta, mit is ért a kitű-zött stíluson.– Elsősorban azt szeret-tem volna viszontlátni a srácok játékában, ha nincs nálunk a labda, akkor min-denki védekezzen, ugyan-akkor ehhez még több futást szeretnék társítani például a szélsőjátékunk-ban is, hogy a támadásba fordulásunk még intenzí-vebb legyen. A tizenkilenc kapott gólt egyértelmű, hogy soknak tartom, bár vegyük azért úgy, hogy a Komárom, a III. Kerület és a BKV ellen kaptunk ebből tízet, a másik 12 meccsre jutott kilenc, s akkor azért ez nem olyan vállalhatat-lan számadat. Ha összes-ségében nem ennyi a kapott találatok mennyi-sége, akár állhatnánk még jobban is, mondjuk három plusz ponttal. A BKV Előre, illetve a Fehérvár II-vel szemben vívott meccse-ink, s az azokon elhullaj-tott pontok fájnak a leg-jobban, ugyanakkor a csa-pat kohéziós erejével elé-gedett lehetek. Ez az egy-ségünk egyfajta erőt is sugall, fejben is, s ez akkor is megmutatkozott, ami-kor a sok sérültet pótol-nunk kellett. Örülök a fia-taljaink játékának, és nem feledkezhetünk meg közönségünkről sem, amelyre a továbbiakban is számítunk, eddigi támo-gatásukat pedig köszön-jük.Kimondott zárásról nem beszélhetünk tehát, hiszen két komoly mérkőzés még vár az FC Nagykanizsára ebben a naptári évben: utaznak a Lipóthoz és érke-zik a Komárom – már a tavasz jegyében...POLGÁR Lászlóismét idegenbenKüzdős meccs utánAz NB III Nyugati csoport-jában negyedik helyen álló FC Nagykanizsa együttese a tabellán a 15. forduló előtt közvetlenül mögötte álló Ménfőcsanakhoz látogatott, és egy hajtós, küzdelmes meccsen ért el 1-1-et. A hétvégén folytatódik a kanizsaiak számára Győr-Moson-Sopron megye bejárá-sa, hiszen november 24-én, vasárnap 13 órától ismét ide-genben mérkőznek Barna László tanítványai, méghozzá a bronzérmes pozícióban „berendezkedett” Lipót Pékség SE vendégei lesznek. Nem csupán minden pontért, de minden labdáért meg kell küzdenie az FC Nagykanizsának, ahogy azt Lőrincz Bence (sötét szerelésben) is teszi… (Fotó: Gergely Szilárd)
2019. 11. 22. | 23SportBIZTO S SIKERAz OB I B-s vízilabda baj-nokságban eddig kiemel-kedően szereplő és cso-portjában első Kanizsa Vízilabda előbb a Szolnoki Dózsa II-vel játszott 8-8-as döntetlent a Tisza-parti városban, majd hetedik meccsén már semmit sem bízott a véletlenre és az ASI DSE vendégeként győzött.ASI DSE (5.) – KanizsaSA VízilabDA (1.) 4-13 (2-3, 1-2, 0-3, 1-5)Kanizsa: Bendes – Major 1, Salamon 3, Balli, Hőna 1, Dobay G. 1, Simon A. 1. Csere: Pelle (kapus), Vadovics, Rába-völgyi 2, Szilvasán P. 1, Mocsári 2, Dobay P., Szi-lágyi A. 1. Edző: Ludányi Kadosa.A hat mérkőzése után öt győzelemmel és egy dön-tetlennel álló kanizsaiak a jó középcsapatnak számí-tó ASI ellen szállhattak víz-be – mint esélyesek. A ven-déglátók aztán 2-1-re még vezettek is, és először a harmadik negyedben volt a Kanizsa Vízilabda előnye háromgólos. Onnantól már csak a győzelmük különbsége volt kérdéses, s ugyan a dél-zalaiak a végén mintha hajrát indí-tottak volna a tízgólos fórért, ezúttal azonban be kellett érniük a 13-4-es sikerrel.A Kanizsa legközelebbi hazai meccsére november utolsó szombatjáig kell várni, akkor a BVSC II elleni hétközi bajnokija után a Ceglédi VSE-vel mérkőzik 16 órától a városi uszodá-ban.MÁSODIK HELYA kecskeméti cselgáncs diák A (12 évesek) és diák B (11 évesek) korosztályos országos bajnokságról a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata sem tért haza érmek nél-kül, mi több, a kanizsai egyesület az összetettben – az egyéni eredményeik-nek köszönhetően - a második helyen végzett.Magyar bajnok címet az NJK színeiben Garai Eme-se (diák A; 50 kg), Garai Nimród (diák A; 66 kg), valamint Tamás Levente (diák B; 60 kg) szereztek. A dobogó második fokára Vaska Botond (diák A; 60 kg) állhatott, míg mező-nyében harmadikként Köveskáli Zója (diák B; 49 kg) zárt. Weinhausz Péter (diák B; 55 kg) ötödik, míg Lődri Dániel (diák A; 45 kg) hetedik, vagyis pont-szerző helyeken végeztek az ob-n.– Szenzációs volt egye-sületünk számára is a kecs-keméti esemény, nagyon elégedettek vagyunk a cselgáncsozóink teljesít-ményével – mondta el az NJK edzői közül Hóbár Péter. – Az ob-t megelőző felkészülés hosszú és kemény volt, a nyáron is csak két hét pihenőt kap-tak a gyerekek, de úgy gon-dolom, megérte a sok fára-dozás. Mindenki nagyon bátran küzdött, a csapat-társaikat is buzdították ver-senyzőink, akik igazi csa-patként dolgoztak, így a nap végén megérdemel-ten emelhették magasba az összetett második helyért járó trófeát.IGAZI CSAPAT-MUNKÁVALHazai pályán fogadta a Kanizsai Vadmacskák SE női amatőr NB I-es kosár-labda csapata a tabella hátsó felében tanyázó Kiss Lenke Kosárlabda Akadé-mia együttesét, és nagy-arányú győzelmet is ara-tott.KanizSAI VADmacSKák SE (5.) - KISS lEnKE KA (12.) 105-60 (28-17, 26-15, 30-15, 21-13)Amatőr női NB I-es kosárlabda-mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa, 70 néző. Vezette: Horváth A., Németh S.Kanizsa: Fuisz V. 25, Baa 26, Zsámár P. 2, Bánhegyi B. 9, Budai 12. Csere: Kovács R. 16, Horváth L. 6, Füredi 8, Csuha 1, Bán-hegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.Ezúttal is Baa Dominika és Fuisz Viktória kosarai vitték a prímet a mérkőzés elején, és az első negyed közepén nyolc ponttal vezetett a Vadmacskák, hogy még onnan is tovább nőjön a fórjuk, amikor már Kovács Rebeka is bekap-csolódott a pontgyártás-ba. A második tíz percben továbbra is agresszíven védekeztek a hazaiak, Bán-hegyi Beatrix feljavult játé-kával és Baa pontos dobá-saival már húsz pont fölött járt a kanizsai előny.Nagyszünet után Gábor Erzsébet tanítványai véde-kezést váltottak, és a lab-daszerzésekből szereztek gyors kosarakat, így még tovább nőtt a két csapat közötti különbség. A meccs ezen szakaszában Füredi Linda játszott ponterősen. A záró etapban is koncent-ráltan játszottak a hazaiak, és a játék minden ele-mében a budapesti csapat fölé nőttek. Újabb sikeré-vel pedig a KVSE továbbra is az ötödik helyen áll a táblázaton.JUTOTT MINDEN ÉREMBŐLA lábtoll-labda 6. Kárpát-medence Kupa 2. forduló-jára a szlovákiai Királyhel-mecen került sor, ahol 53 lábtollas versenyző küz-dött az érmekért.A kanizsai Zemplén SE játékosai képviselték Zala megyét a nemzetközi láb-toll-labda tornán, melynek keretében minden érem-ből sikerült egyet-egyet begyűjteniük. A fiú páro-sok közt kupagyőztes lett a Pirbus Domonkos, Pölcz Máté alkotta kettős, a leá-nyok mezőnyében máso-dikként zárt a Hegedűs Petra, Horváth Réka összetételű pusztaszeri-kanizsai duó, míg a bronz-érem a Horváth – Pirbus - Pölcz hármas nyakába került. Az 53 résztvevős „nagy indián” játékot Pölcz Máté nyerte.6. Lábtoll-labda Kárpát-medence Kupa, eredmé-nyek. Kanizsai eredmé-nyek, serdülők, fiú páros: 1. Pirbus Domonkos, Pölcz Máté (Zemplén SE Nagyka-nizsa). Leány páros: 2. Hegedűs Petra, Horváth Réka (Pusztaszer/ZSE). Fiú csapat: 3. Horváth Réka, Pirbus Domokos, Pölcz Máté (ZSE).Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokAz NJK-Röntgen Kanizsa ifjú cselgáncsozói nem csupán egyénileg, csapatban is nagyot küzdöttek
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKLéránt Zitáék egyik kedvenc idő-töltése a kirándulás. A szendvicsek mellé gyakran viszik magukkal ezt a citromos süteményt is a gyümölcs frissítő hatása miatt. Zita 79 éves édesanyja a közelükben lakik, így ki tudják segíteni egymást a főzésben. Hétközben Marika jár a piacra, ahol találkoz-hat, beszélgethet a régi becsehelyi ismerőseivel is. Aztán befizeti a postán a csekkeket, s miután hazaér, megfőzi az ebédet. A lányának már csak asztal-hoz kell ülnie. A hétvégén Zita készí-ti el a magyaros, laktató ételeket mindenki megelégedésére. A hűtőszekrény oldalára helye-zett hűtőmágnesek jelzik, milyen szép helyeken jártak már szerte a világban. Kedvenc pihenőhelyük Nagybakónak, ahová a párjával elő-szeretettel ruccannak ki akár mun-kaidő után is. A tökleveshozzávalói 5 személyre:80 dkg sütőtök, 1 nagyobb fej hagyma felkockázva, 3 gerezd fokhagyma, só, bors, szerecsendió.Elkészítése:A tököt felkockázom, és felte-szem főni a hozzávalókkal együtt. Amikor puhára főtt, összeturmixolom, és tála-láskor pirított tökmaggal díszítem. Ha kedveskedni akarunk a szeretteinknek, tökmagolajjal akár egy szívecskét is rajzolhatunk a leves tetejére. A citromos álomhozzávalói:50 dkg babapiskóta, 1 csomag vaníliás cukor, 12 evőkanál kristály-cukor, 2 db citrom leve és héja, 0,5 liter 12 %-os tejföl és 0,5 liter tejszín. Elkészítése:Sütni nem kell, szinte negyed óra alatt elkészül, és elrontani sem lehet. A tejfölbe beleszórom a vaníliás cukrot, a kristálycukrot, a citrom héját és belecsepegtetem a levét. A tejszínt kemény habnak felverem, és óvatosan belekeve-rem a tejfölbe. Végül lapos jénai tálba belerakom a babapiskóta felét, majd ráöntöm az elkészített masszát. Ugyanezt megismétlem még egyszer, és már el is készült a finom édesség, amit azonban nem fogyaszthatunk el azonnal: hűtőbe tesszük, és 24 órát pihentetjük. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaLéránt Zitáék gyakran kirándulnak, s ilyenkor visznek ebből a frissítő süteményből is (Fotó: Bakonyi Erzsébet)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Vonja ki magát a rázós helyzetek-ből, és mindjárt megkönnyebbül. Lehet, a vérnyomáscsökkentőből kisebb adag is elég lesz. Bika: 04.21-05.21. Gondolkodjon el azon, hogy a szűk-szavúságával mennyire fel tudja bosszantani a családtagjait. Hiszen egyikük sem gondolatolvasó. iKrek: 05.22-06.21.Nem kell semmiféle kellemetlen meglepetésre számítania. A siker-élmények tovább kísérik azon az úton, amelyet kitűzött magának. Rák: 06.22-07.22. Vigyázzon, mert változékony hangulatával könnyen megbánt-hat másokat. Ha megsért valakit, sokat kell tennie azért, hogy meg-bocsássanak önnek. Oroszlán: 07.23-08.23. Ahogy közeledik a szeretet ünne-pe, annál erősebb vágyat érez rá. Engedje, hogy a sors keresztezze az útját egy olyan valakivel, aki önre vár. Szűz: 08.24-09.23. Ne takargassa az érzéseit. Változ-tasson a modorán, és mondja ki gyakrabban a párjának, hogy mennyire ragaszkodik hozzá. Mérleg: 09.24-10.23. Elég talpraesett ahhoz, hogy elfe-lejtse, feldolgozza hibás lépését. Amint teheti, sírja ki magát a leg-jobb barátja vállán. sKorpió: 10.24 -11.22. Ne veszítse el az optimizmusát. Végezze úgy a dolgát, ahogyan eddig tette, és akkor nem csak ön lesz elégedett magával, hanem a párja is önnel. Nyilas: 11.23-12.21. A szakmai előrejutása érdeké-ben folytatott harca hamarosan nyugvópontra jut. Ismerősének köszönhetően tapasztalni fogja, nem kell tovább küzdenie. Bak: 12.22 - 01.20. Le sem tagadhatná, mennyire kedveli, ha babusgatják, kényez-tetik. Legyen türelmes, és ne fe-ledje, mások is ugyanígy vannak ezzel az érzéssel.Vízöntő: 01.21-02.19. Tegyen többet a boldogságáért. Ha túlságosan magasra helyezi a mércét, akkor nehezen talál önre a boldogság. Változtasson minél előbb! Halak: 02.20-03.20. Képzelőerejének köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg ön előtt a szakmájában. Ennél ideálisabb munkahelyet keresve sem talál-hatna.álommalTökleves, citromosHIRDETÉSAdvENTI KoncERT GyERTyafén yben 2019. november 28., 19 óraA MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR hangversenyea Medgyaszay HázbanHegedűn közreműködik és művészeti vezető:Kováts Péter, Bartók–Pásztory-díjas hegedűművészMűsor:CORELLI, A.: g-moll “Karácsonyi” concerto grossoBACH, J. S.: III. G-dúr brandenburgi verseny BWV 1048ALBINONI (GIAZOTTO): AdagioGRIEG: Holberg – szvit op. 40CSAJKOVSZKIJ, P. I.: Diótörő – szvitBelépődíj: 2 500 Ft
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 42. SZÁm, 2019. november 29.Urunk, Jézus, Fény és sötétség ura, kérünk, áldd meg a te Szent Lelkeddel karácsonyi előkészületeinket. Mi, akiknek oly sok dolga volna, mindennap megállunk, hogy csendben és békében meghallgassuk szavad. Mi, akik oly sok minden miatt aggódunk, reménnyel várjuk, hogy közénk térj. Mi, akiket oly sok áldással halmoztál el már így is, várjuk, hogy királyságod tökéletes öröme is eljöjjön. Mi, akiknek nehéz a szíve, keressük léted örömét. Mi a te néped vagyunk – sötétben járunk, de keressük a fényt. És azt kérjük: „Jöjj közénk, Úr Jézus!” Ámen.imádságAdventi
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTJótékonysági koncertet szervezett a Farkas Ferenc-zene-iskola és a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány. A HSMK-ban tartott esten az intézmény több együttese és mint-egy 100 növendéke lépett fel. A múlt szombati rendez-vény bevételéből az alapítvány működését támogatják. Beszédében Balogh László polgármester emlékezte-tett: „1926 óta van kiváló, patinás zeneiskolánk, amely gyakran megörvendeztet bennünket értékes, szép kon-certekkel, mint ez a mostani is”.Hagyományteremtő szándékkal ötórai teára invitálta a kanizsai vállalkozások vezetőit Balogh László polgármester, aki úgy fogalmazott: rendkívül fontosnak tartja, hogy a város vezetősége, illetve a Kanizsa életét meghatározó helyi vállalkozók között folyama-tos párbeszéd legyen, ezért indult útjára ez a beszélgetés-sorozat. Mint mondta, mivel kötetlen beszélgetésekre törekszenek, a vállalkozókat több, kisebb csoportban szeretné meghívni. „Az első ilyen egyeztetés kifejezetten jó hangulatban telt, ahol több igazán értékes javaslatot is hallhattunk”, szögezte le Balogh László, hozzátéve: a következő talál-kozóra – a GIRO 2020 apropóján – az olasz kötődésű cégeket szeretné meghívni.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVissza a természetnek…Bölények az Őrségi Nemzeti Park 70 hektáros területén a Vas megyei Kondorfa közelében. A hat tehén és egy bika önállóan él a bekerített területen, amelyet elzártak az emberek elől, és visszaadtak a természetnek. Kanizsa100IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Gergely SzilárdFotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kovács Krisztián
aktuális 2019. 11. 29. | 3Bemutatta legújabb előadását a nagykanizsai Mozaik Társulat. Örkény István Tóték című darabját a művészeti csoport vezetője, Szollár-Nikolics Zsanna állította színpadra, amiben mentorként a társulat segítségére volt egy szombathelyi színész, Szabó Tibor is. A három évvel ezelőtt alakult felnőtt társulat a jövőben fesztiválokon és nagyvárosokban is szeretné eljátszani az ismert tragiko-médiát. A főbb szerepekben Micsinai Dominikot, Antal Gergőt és Pávlicz Erikát láthatta a közönség. szeretet”...Idén is „Egy doboznyiAz elmúlt három évhez hasonlóan idén is iskolák, cégek, intézmények és egyházak közös szervezésében gyűjtenek szeretetdobozokat a rászoruló gyerekeknek Nagykanizsán, a szervezők három-négyezer cipősdoboznyi ajándékra számítanak ezúttal is.Múlt pénteki sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikai és fogyasz-tóvédelmi feladatokért felelős államtitkára, országgyűlési képvi-selő kezdeményezőként és fővéd-nökként arról beszélt, hogy az elmúlt három esztendőben mint-egy 12 ezer szeretetdobozt gyűj-töttek össze Nagykanizsán és kör-nyékén a nehéz körülmények között élők számára.Az akciósorozat keretében most is sok segítőre számítanak, akik a CsodaPontokon gyűjtik a dobozo-kat, illetve segítik az ajándékozást. Az elmúlt években nemcsak Nagy-kanizsán és környékén kaptak aján-dékot az iskolák, családsegítő intézmények által javasolt gyere-kek, de a csomagokból jutott Somogy megyébe, illetve Kárpát-aljára és Erdélybe is.Balogh László polgármester elmondta, hogy a város önkor-mányzata idén is fő szervezője a gyűjtésnek, sőt már a polgármes-teri iroda is “csodapont” lett, ahol átveszik a felajánlók ajándékait. December 6-áig gyűjtik a rászoruló gyerekek listáját, a CsodaPontok az ajándékokat pedig december 13-ig. Ezt követően indulnak el a dobozok a megajándékozottak-hoz, de december 20-áig a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban még lehetősége van az adakozók-nak az ajándékdobozok átadására.A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a dobozokba csak-is olyan ajándékot tegyenek, ame-lyet jó szívvel tovább lehet adni, nincs benne romlandó élelmiszer vagy veszélyes eszköz. Szükséges azt is megjelölni, hogy milyen korú fiúnak vagy lánynak szánják az ajándékot.Bertók Dániel református segédlelkész jelezte: a karácsonyi gyűjtéssel a rászorulók arcára lehet mosolyt csalni, ráadásul az elmúlt évekhez hasonlóan nemcsak a városban és környékén, hanem a határon túl élő gyerekek is része-sülhetnek a nagykanizsaiak fel-ajánlásaiból.MTIFotó: Gergely Szilárda MozaiktólA Tóték –A szervezők idén is több ezer gyermek arcára szeret-nének mosolyt varázsolni (Fotó: Gergely Szilárd)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt2019. november 29. - 2019. december 31.ADVENTI FORGATAGAczél László Adventi gyertyagyújtás PIARISTA Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda kórusaÉdes Kettes Zenekar Adventi gyertyagyújtásRozgonyi Úti Általános Iskola kórusaKlaszán Sándor STOBOS Tamburazenekar Kanizsa Táncegyüttes Gölles MartinAdventi gyertyagyújtás Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézményének kórusa Lélekmadár ÉnekegyüttesZero Zenekar: Előszilveszteri buliSzabó „Szabca” István STOBOS TamburazenekarTulman Géza Zalagyöngye TáncegyüttesTulman Géza Adventi gyertyagyújtás Hevesi Sándor Általános Iskola kórusaCsodaváró Mikulásnapi Ünnepség Brumi Bandi BandMikulásNapforduló – Thúry Vitézlő Oskola Lóki György: Solymászbemutató Zalagyöngye Táncegyüttes Portéka Színpad: Decemberi Csillagok Tiborcz Trió: JazzKarácsonyKarácsonyi kántálás a nagykanizsai Szent József plébánia szervezésébenTűzijáték az Erzsébet térenÉlő Betlehem Pónilovagoltatás Barokk körhintaKisvasút Jégpálya Adventi vásárosokGasztronómiaGölles Martin Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület Vietoris Kamaraegyüttes Aserdus Hagyományőrző TűztáncSzabó-Siklódi Lia Pántlika NéptánccsoportNagykanizsai Fúvószenekar8. Kanizsai KóruskarácsonyPolgármesteri köszöntő Hevesi Sándor Általános Iskola kórusa Szabó-Siklódi LiaErzsébet tér, Keleti VárosrészDecember 1.December 15.December 20.December 22.December 30.December 6.December 13.December 8.December 6.December 21.December 23.December 31.Kísérő programokDecember 7.December 14.December 10.December 18.11520223061386212317141018vasárnap 17.30 óravasárnap 17.30 órapéntek 17.30 óravasárnap 18.00 órahétfő 18.30 órapéntek 18.00 órapéntek 18.00 óravasárnap 17.30 órapéntek 10.00 óraszombat 18.00 órahétfő 18.00 órakedd éjfélszombat 17.30 óraszombat 18.00 órakedd 16.00 óraszerda 17.30 óraFelsővárosi TemplomKeleti VárosrészTovábbi részletek:KANIZSAFEST.HU/ADVENT
2019. 11. 29. | 5A HÉT TÉMÁJAMarian Devant jött ki, és oko-san, mindent értőn nézett az öreg arcába. – Meg tudja gyógyítani? – kérdezte. – Kétlem, kisasszony – volt az egyenes válasz. – Megpró-bálja? A kék szem felfénylett. – Igen, megpróbálom – indul lassan Derieux elbeszélése. Üstökös apránként megszokja a puska lát-ványát, az eleinte könnyű, majd egyre nagyobb töltéssel leadott lövéseket. Swygert nem adja fel:Most rá kell kényszerítenem, hogy egyenesen a puska felé fus-son, miközben lövök. Másnap megkötötték és koplaltatták Üstö-köst és azután is, míg sovány és kiéhezett nem lett. Aztán, a har-madik nap délutánján Swygert asszony az ura utasításai szerint a láncon belül nyers marhahúst tett elé. Ahogy enni kezdett, Swygert tüzelt. Szűkölve húzódott vissza, aztán az éhségtől űzve, újra neki-látott. Swygert ismét lőtt. Ettől fogva Üstökös napokon át, ahogy Swygert nevezte, „zenére evett”. – És most – mondta – akkor is a pus-ka felé kell jönnie, ha nincs meg-kötve. Nem messze Swygert házá-tól volt egy kis tó, egyik partja nagyon meredek. Ehhez a tóhoz tartott az öregember, a puska a hóna alatt, a kutya a nyomában. Itt, az erdő csendjében csak ők ket-ten, az ember és a kutya, volt a végső próba. A lejtős parton Swy-gert felvett egy botot, és elhajítot-ta a tó közepe felé. Hozd ide! – szólt a parancs. Üstökös buzgón utána vetette magát, és visszahozta. Két-szer ismétlődött ugyanez. De har-madszorra, miközben a kutya a part felé közeledett, Swygert fel-vette a puskát és tüzelt. A kutya gyorsan elejtette a botot, megfor-dult, és úszni kezdett a túloldali part felé. Ott olyan meredek volt a part, hogy nem tudta megvetni a lábát. Újra megfordult, és kereszt-ben kezdett úszni. Swygert elébe ment és tüzelt. Újra meg újra így történt. Mindannyiszor, a lövés után az öregember lehajolt, kinyújtotta a kezét, és kérlelte a kutyát. Az arca elszánt volt, és a hűvös idő ellenére verejték ütkö-zött ki a homlokán. – Szembefor-dulsz a zenével - mondta -, vagy megfulladsz. Jobb meghalni, mint ha gyávának neveznek. A kutya egyre jobban kimerült. Már alig tudta a fejét a víz fölött tartani. Gyenge, kétségbeesett erőfeszíté-seket tett, hogy felkapaszkodjék a túloldalon. És akárhányszor köze-lített a part felé, Swygert tüzelt. Most nem könnyű töltetet hasz-nált, hanem a madárvadászat szabályos töltényeit. Elmúlt a meg-alkuvások ideje. Izzadság ütközött ki az arcán. Szörnyű volt látni a szemében az eltökéltséget, mert a szenvedő ember eltökéltsége volt az. A kutya nem volt képes kitartó-an úszni. A nap leszállt a fák mögött. De a tüzelés folytatódott, szabályosan, mintha ismétlőfegy-ver szólna. Épp mielőtt a nap lement volna, kimerült kutya támolygott, a csaknem olyan kimerült öregember felé. A kutya túl közel járt a halálhoz, és túl gyenge volt ahhoz, hogy törődjék a feje fölött megszólaló puskával. Jött, csak jött az ember felé, nem véve tudomást a puska zajáról. Nem tesz kárt benne, végre megta-nulta. Lehet számos ellensége, de a puska ennek az embernek a kezében nem az. Az öreg Swygert egyszer csak lerogyott, és átölelte a csuromvizes kutyát. – Öregfiú – mondta –, öregfiú. Aznap este Üstökös a tűz előtt feküdt, és egye-nesen a szemébe nézett egy embernek, ahogy a régi időkben.Hát a történet vége? A követ-kező versenyidény összehozza rosszakarójával. Üstökös istené-nek megnyugtató hangja nélkül nézett szembe élete legnagyobb próbatételével. A hitvány, bosszú-éhes ember, aki a növendék pointer gyávaságát okozta, csú-fosan felsül. Kutyája, Páratlan elfutott! (Bori Erzsébet fordítása) PAPP János összeállításaŐ, ki az istenek kegyeltjeként vágott az életnek, akit még aznap reggel is majd szétvetett a jókedv, aki úgy kerülte a mezőt, mint egy baj-nok, most csak csú-szómászó, reszkető teremtmény, kóbor kutya. Így történt, hogy Üstökös haza-került, kegyvesztve - puskát félő eb, gyáva kutya, kizárták az iskolából, és nem ám valami gyerekcsíny miatt, hanem mert gyáva – innen követ-jük a növendék pointer gyógyulását.A teljes Üstökös itt: A legszebb kutya- történetek Gerald Durrell válogatásában. Háromszor is kiadták magyarulBizalom. Bátorság!A történelmi Délen született Samuel A. Derieux (1881–1922) korai halálát vakbélgyulladás okoztaemberekhez szóltak 4.Állatokrólírtak, Egyenesen a szemébe nézett egy embernek, ahogy a régi időkben
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 11. 29. | 7hirdetés
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„AZ ÉN BALATONOM” – Gécseg And-rás festőművész kiállításaMegtekinthető: december 15-ig.November 30. (szombat) 17 óra10 ÉVES A KEREKÍTŐ – JUBILEUMI FOGLALKOZÁS 0-5 ÉVESEKNEKA belépőjegy tombolajegy is, mellyel Kerekítő könyvet, CD-t lehet nyerni. Jegyek korlátozott számban igényelhe-tők a 30/ 616-0847 telefonszámon.December 1. (vasárnap) 10.30, 14 és 16.30 óraMEGÚJUL A MIKULÁSKözreműködnek: a Farkas Ferenc Zene- és AMI Manó Zenekara és sok más meglepetésvendég.Belépődíj: a 10.30 órai előadásra 1 500 Ft, a 14 órai előadásra 1 700 Ft, a 16.30 órai előadásra 1 800 Ft. A jegyek meg-vásárolhatók a Farkas Ferenc Zene- és AMI-ban, a Tourinform irodában, vala-mint a HSMK jegypénztárában. Szerve-ző: a Nagykanizsai Fúvószenekar.December 4. (szerda) 14 óraAZ INKEYEK NYOMÁBAN – dokumen-tum kiállításMegnyitja: Gyuriczáné Zadravecz Kor-nélia tanár. Közreműködnek: a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola tanulói. December 4. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Veze-ti: Vajda Margit 06-30/6160-847.December 5., 12., 19. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.December 5. (csütörtök) 17.30 óraA Családi Hétvége ésa „Gyermekekről – felnőtteknek” sorozat keretébenTÖMEGEMBER, VAGY ÖNÁLLÓ EGYÉNISÉG? – A döntésképességfejlesztése Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása. Belépődíj: 800 FtDecember 6., 13,. 20.(péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.December 6. (péntek) 18.30 óraA Családi Hétvége keretébenELŐADÁS ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ GERYVEL – A YOUTUBE ÁRNYOLDALABelépődíj: elővételben 1 500 Ft, a hely-színen az előadás napján: 2 000 Ft.December 7. (szombat) 15 óra A Családi Hétvége keretébenKARÁCSONYI KÉZMŰVES JÁTSZÓ-HÁZ (mézeskalács díszítés, ajándékok, dekorációk készítése). A részvétel díjtalan.December 7. (szombat) 15 és 16 óraSULI JÓGA; SÜNI JÓGA Vezeti: Budáné Józsa Szilvia gyermek-jóga oktató. Jelentkezni lehet a szilvia.jozsa77@gmail.com e-mail címen.December 7. (szombat) 17 óraA Családi Hétvége keretében FOL-TOS KARÁCSONY – a Kanizsa Folt cso-port kiállítása a földszinti előcsarnok-ban. Megtekinthető: december 23-ig.December 8. (vasárnap) 17 óraKARÁCSONYVÁRÓ GÁLAMŰSOR - A SWANS Balett- és Tánciskola kará-csonyi gálaműsoraKözreműködnek: a tánciskola óvodás, iskolás, felnőtt táncosai és mazsorett csoportja. Vendég: a Mikulás, aki aján-dékkal kedveskedik a gyerekeknek. Belépődíj: 1 300 Ft / fő. 5 éves korig a belépés díjtalan. Jegyek elővételben vásárolhatók a Swans Tánciskola tánc-termében (8800 Nagykanizsa, Rozgo-nyi u. 10/A) hétfőtől csütörtökig 16 és 18 óra között. További információ: Pulai Lászlóné, 06-70/948-1987.MedgyASZAy HázNovember 30. (szombat) 19:30 kapunyitás AGE OF AGONY KONCERT19 óra Lumberjack Commando - ston-er/doom metal, Nagykanizsa, 20 óra Feretrum - black metal, Nagy-kanizsa21 óra Gylliath - black metal, Pécs, 22 óra Age of Agony - death metal, ZalaegerszegBelépődíj: 1 000 FtDecember 4. (szerda) 17 óraKARÁCSONYVÁRÁS – a Szalvétagyűj-tők Baráti Körének ünnepi kiállítása Megtekinthető: december 17-ig.December 6. (péntek) 19 óraA Családi Hétvége keretébenBALÁZS ELEMÉR GROUPTagok: Balázs Elemér – dob, Horváth Cintia – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora, Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek. Fő támogató: a MOL. Belépődíj: 1 000 Ft.Móricz ZSIgmond Művelődé-SI HázDecember 4. (szerda) 10 és 14 óraGyermekszínházi előadásKARÁCSONYVÁRÓ. ANDRÁSNAP-TÓL KARÁCSONYIG. Az ÜSTökös Kompánia előadása. Belépődíj: 1 000 FtDecember 7. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozások 6-8 éves gyermekek jelentkezését vár-ják! Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus. A foglalkozás idő-tartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszí-nen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon. Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.December 7. (szombat) 18 óraA Családi Hétvége keretébenA GÓBÉ ZENEKAR LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE ÉS TÁNCHÁZ Belépődíj: 2 000 FtProgramajánlóNov. 28. - dec. 4. 16:45, nov. 31. - dec. 1. 14:30-kor is JégvAráZS 2. 2D amerikai animációs filmNov. 28. - dec. 4. 17:45, nov. 30. - dec. 1. 15:30-kor is JégvAráZS 2. 3D amerikai animációs filmNov. 28. - dec. 4. 18:45, 21:00 CHArlIE ANgyALAI amerikai akciófilmNov. 28. - dec. 4. 19:30, nov. 28. - dec. 1. 17:15-kor is Múlt KArácSONY amerikai romantikus vígjátékNov. 28. - dec. 4. 20:00, nov. 30. - dec. 1. 14:00-kor is AZ ASZFAlt KIrályAI amerikai-francia akciófilmnovember 28- december 4. MűsoraAngyalok, akció indul!Három angyal vigyáz a világra. Nincs szárnyuk, és nem fehér ruhában éne-kelgetnek, hanem gyorsak, vadak, veszélyesek, nagyon dögösek, és nem mellesleg mindannyian Charlie Townsend alkalmazásában állnak. Az elmúlt évtizedekben Charlie, a titokzatos főnök detektívügynöksége nagyra nőtt, már az egész világon vállalnak felderítő- és őrző-védő mun-kát, s így persze a megbízók is nagyon sokfélék lettek. A Charlie angyalai című akciófilmben szereplő különlegesen kiképzett három nő az egyik külföldi akciókra szervezett egység tagja. Erő, ész, kacérság és humor a fegyverük, amit nem félnek használni.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 11. 29. | 9kultúraEgyszerű, puritán ember lehe-tett, mondja Hella Ferenc nagy-kanizsai református lelkipásztor Kanizsai Pálfi Jánosról, akiről egy-szerre tudunk sokat, mégis keve-set: ábrázolás nem maradt fenn róla, születési dátumát pedig a kutatók is csak sejtik. Tanulmányai és kortársai életpályája alapján 1583-ban vagy 1584-ben szület-hetett Kanizsán. Annyi biztos – és ezt ő maga írja le egyik levelében –, hogy amikor 1600-ban a török elfoglalta a várat, ő már serdülő tanulóként koptatta a padot Fer-tőszentmiklóson.– Az alapfokú iskoláit még a szü-lővárosában végezte, de a tanul-mányai során számos városban megfordult: Fertőszentmiklós mellett Csepregen, Somorján és Kőszegen is – sorolja Hella Ferenc. – Később külföldön pallérozta tovább az elméjét, többek között Heidelbergben, ahol figyelme az akkor még közös protestáns egy-ház lutheránus irányzatai felől a kálvinista tanok felé terelődött. Ez az érdeklődése a későbbiek-ben is megmaradt, s mikor haza-tért, már kizárólag református közösségekben mozgolódott. Somorján és Komáromban is taní-tott, karrierje végül Pápán indult be. 1612-ben lelkész, két évvel később esperes lett. 1626-ban Németújvárra költözött. A Bat-thyány-uradalom központjában udvari lelkészként szolgált, és az ifjú gróf, Batthyány Ádám nevelte-téséért felelt. Részt vett a körmen-di zsinaton, amelyen főjegyzőként – ma püspökhelyettesnek monda-nánk ezt – vezette a jegyzőköny-vet. A dokumentumokból, ame-lyek átvészelték az évszázadok viharait, kiderül, hogyan is szerve-ződött akkor az egyházi élet a dunántúli kerületben.– Kevesen tudják, de ő volt az is, aki a presbitériumi rendszer alap-köveit lefektette Magyarországon 1617-ben, majd 1630-ban kiter-jesztette az egész egyházkerület-re – mutat rá Hella Ferenc. – A presbitérium a református egy-házszervezet legfontosabb kor-mányzó testülete, amelynek szá-mos feladata volt már akkor is. A presbiterek felügyelték például azt, hogy a lelkész Isten igéjét tisz-tán hirdesse, tanuljon, lelkészhez méltó életet éljen, építse gyüleke-zetét, és a szentségeket Jézus ren-delése szerint szolgáltassa ki. A kritériumok nagyon szigorúak vol-tak, még a lelkészi alkalmazotta-kat és a gyülekezet tagjait, ponto-sabban az ő hitéletüket is górcső alá vették.Kanizsai Pálfi János 1629-ben a dunántúli kerület püspöke lett, miután elődjének hirtelen Váradra kellett távoznia. Alig telt el pár év, amikor a rekatolizált Batthyány Ádámmal kapcsolata helyrehoz-hatatlanul megromlott, ezért el kellett hagynia Németújvárt. Ezt követően kis-komáromi lelkész lett. Csörtéje Batthyány Ádámmal már a sokadik csapás volt az életé-ben: még a pápai évek alatt nyolc gyermekéből hatot temetett el – volt, hogy egy nap alatt kettőt is, feleségét szintén korán elvesztet-te. 1639-ben agyvérzése lett, ami után visszatért Pápára, ahol 1641. április 9-én halt meg.– Egyházszervezői munkássága és költői-énekszerzői tevékenysé-ge mellett – ugyanis ilyesmivel is foglalkozott –, hivatásának jelen-tősége talán abban rejlik, ahogy kitartásból példát ad mindenki számára. Sok próbatételen átesett, de meghallotta az idők szavát, és telje-sítette azt a küldetést, amelyet az Úristen rábí-zott. Megszer-vezte a gyüle-kezeti közössé-geket, és össze-fogta az egyházközségeket a Dunántúlon: tettei máig hatnak.Hella Ferenc szerint fontos, hogy Kanizsai Pálfi János életét, amely az egyháztörténészek és kutatók érdeklődését is felkeltet-te, szülővárosában is minél töb-ben megismerjék. A reformáció 500. évfordulóján, 2017-ben avat-ták azt az emlékművet, amelyet Stamler Lajos képzőművész készített. Kanizsai Pálfi János stili-zált alakja körül kövek, romok hevernek, utalva egyházépítő szolgálatára – arra, hogyan teremtett egy zűrzavaros korban rendezett közösséget a dunántú-li egyházkerületben. A lelkipász-tor hozzáteszi: Kanizsai Pálfi János nagyságát egyre szélesebb körben elismerik, erre utal az is, hogy a Magyar Református Pres-biteri Szövetség néhány évvel ezelőtt díjat alapított, róla elne-vezve.NEMES DóraA református temp-lom tornyán – szem-magasságban – három dombormű látható. A Stamler Lajos által készített ikonokon Károli Gás-pár és Kálvin János alakja könnyedén beazonosítható, a középső tábla azon-ban nem egy sze-mélynek, hanem egy teljes életműnek állít emléket: annak, hogyan épített romokból egyházat a 17. században egy Nagykanizsáról elszármazott lel-kész, Kanizsai Pálfi János.egyházatRomokból építettFotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 11. 29. | 11környezetvédelemSzergej Szergejevics gyűrött ingben jelenik meg a munkahelyén. Kérdik tőle: – Mi történt? – Be-kapcsoltam a rádiót, Brezsnyev elvtárs. Bekapcsoltam a tévét, Brezsnyev elvtárs. A vasalót már be se kapcsoltam. Hogy olvasóink így ne járjanak, le sem írom azt, ami ma a csapból is folyik.Nemrég egy szupermarketben vásároltam, amikor a fiatal pénz-táros hölgy, Gréta azt javasolta nekem, hogy inkább a saját táská-imat használjam, mert a műanyag zacskó nem környezetbarát. Bocsánatot kértem, és elmond-tam neki, hogy az én időmben nem volt még ez a zöld dolog. A hölgy azt vála-szolta, hogy azért van ma ezzel problé-mánk, mert az Önök generáci-ója nem törő-dött eléggé azzal, hogy a környezetet megóvja a jövő nemzedékének.Elgondolkodtam. És szépen mesélni kezdtem a pénztárosnak, hogyan is volt a mi időnkben:Annak idején visszavittük a tejesüvegeket, üdítősüvegeket és sörösüvegeket a boltba. A boltból visszakerültek az üzembe, ahol mosás és sterilizálás után újratöl-tötték őket. Így voltak mindig újrahasznosítva. De ez a zöld dolog még nem létezett az én időmben.A lépcsőn gyalog jártunk, mert nem volt mozgólépcső minden boltban és irodaházban. Gyalog mentünk a boltba, nem pattan-tunk be a 300 lóerős verdánkba, valahányszor volt valami elintéz-nivalónk kétsaroknyira. De a pénz-táros hölgynek igaza volt, ez a zöld dolog még nem létezett az én időmben.Annak idején kimostuk a gyerekpelenkát, mert nem volt még eldobható pelenka. A ruhát szárító-kötélen szárítottuk, nem pedig egy 240 voltot zabáló masinában. A szél- és a napenergia szá-rította a ruhákat a mi időnkben. A gyerekek a testvéreiktől örökölt ruhákban jártak, nem kaptak mindig vadonat-új göncöket. De a pénz-táros hölgynek igaza volt, ez a zöld dolog még nem létezett az én időmben.Annak idején egy tévé volt egy háztartásban, nem pedig szobán-ként. A konyhában kézzel kavar-tuk az ételt, mert nem volt elekt-romos gépünk, ami mindent megcsinált volna helyettünk. Ha törékeny tárgyat akartunk postán küldeni, régi újságpapírokba cso-magoltuk, hogy megvédjük, nem pedig buborékfóliába.Annak idején nem használtunk benzinmotoros fűnyírót. A füvet emberi erővel hajtott tologatós fűnyíróval nyírtuk. (Sőt, kaszál-tuk, mert azt fenni, kalapálni se boszorkányság – P. J.) A munka jelentette számunkra a testmoz-gást, ezért nem kellett fitneszter-mekbe járnunk, hogy árammal működő gépeken edzünk, fus-sunk. De a pénztáros hölgynek igaza volt, ez a zöld dolog még nem létezett az én időmben.Ivókútból ittunk, ha szomjasak voltunk, nem vettünk műanyag palackos vizet, valahányszor inni akartunk. A tollakat újratöltöttük tintával, ahelyett, hogy mindig új tollat vettünk volna. A borotvában csak a pengét cseréltük, nem dob-tuk el a teljes borotvát csak azért, mert a pengéje életlen lett. De ez a zöld dolog még nem létezett az én időmben.Annak idején az emberek busz-ra szálltak, a gyerekek biciklivel vagy gyalog mentek iskolába, és nem használták az anyukájukat 24 órás taxiszolgálatként. Egy szobá-ban egyetlen konnektor volt. Nem volt szükségünk egy rakás kon-nektorra, hogy több tucat készü-léknek áramot biztosítsunk. És nem volt szükségünk számítógé-pes kütyüre és az űrben keringő műholdaktól érkező jelekre ahhoz, hogy megtaláljuk a legkö-zelebbi pizzériát.Hát nem szomorú, hogy a mos-tani generáció arra panaszkodik, hogy mi öregek milyen pazarlók voltunk, csak mert ez a zöld dolog még nem létezett annak idején? – olvastam a múlt héten az interne-tes keresés – ‘green thing’ – tanú-sága szerint legalább 2011 óta keringő történetet. Az egyik hoz-zászóló szerint: Ezt a nemzedéket mi kényeztettük el, hogy ilyen pocséklóak legyenek.PAPP János összeállításazöldeket?Beszéljünk-e Tessék választani! És: Listen to Your HeartMind meghalunk 20 éven belül – figyelmezte-tett 50 éve a Stanford biológusa Zala megye és Nagykanizsa mindig is zöld volt, nem szorul rá, hogy beszélje…
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPexkluzívA Szovjetunióba elhur-coltak emlékének ajánlot-ta Gera Marina a televízi-ós Oscar-díjként is emlege-tett elismerést a Nemzet-közi Emmy-gálán New Yorkban – nem véletlenül: a rangos díjakat éppen november 25-én adták át, azon a napon, amelyen a szovjet munkatáborokba elhurcolt magyar politikai rabokra és kényszermun-kásokra emlékeznek hazánkban. Ráadásul az Örök tél – amelynek fősze-repéért Gera a legjobb szí-nésznő díját kapta – szin-tén a II. világháború után kitelepített emberekről szól – akik közül több mint hatvanezren soha nem tér-tek haza.Mint arra az egyik inter-netes hírportál, az Origo is kitér, több magyar Emmy-díjasunk is van: Zsigmond Vilmos 1993-ban, Ragályi Elemér pedig 1996-ban kapta meg a rangos elis-merést, ám mindkét ope-ratőrt amerikai produkcióban való közreműködé-sért jutalmazták. Idén először jelöltek magyar gyártású alko-tást – Bergendy Péter történelmi thrillerét, a Trezort – és magyar színésznőt a Nemzetközi Emmy-díjra. A Trezor a minisorozatok és tévéfil-mek kategóriájában nem nyert ugyan, de a jelölés önmagában is filmtörténe-ti sikernek számít. Bergen-dy a közösségi oldalán azt írta: „… a jelöléssel a Nem-zetközi Tévéakadémia sze-rint a miénk Európa leg-jobb tévéfilmje 2019-ben”, utalva arra, hogy a kategó-ria győztese egy négyré-szes ausztrál sorozat, a Safe Harbour lett.Az Örök tél és Gera Marina sikerének Nagy-kanizsán is van miért örülni, hiszen Szász Attila filmjében két kanizsai kötődésű színész is látható egy-egy rövid szerepben. Valu Rebeka, aki korábban az Oscar-díjas Mindenki című kis-filmben is felbukkant, az elhurcolt sváb nők egyikét alakította.„Az Örök tél hiánypótló alkotás, hiszen női szem-szögből, női sorsokon keresztül mutatja be meg-lepő érzékenységgel a kényszermunkatáborok szörnyűségeit”, nyilatkozta Rebeka a tavaly februári premiert követően lapunk-nak, majd hozzátette: „a film készítése során a ren-Történelmet írt Gera Marina, a színésznő ugyanis az első magyar, aki Nemzetközi Emmy-díjat nyert. Gera az Örök tél című tévéfilm főszerepéért kapta a legjobb színésznőnek járó elismerést.Történelmi filmes siker, A Nemzetközi Emmy-díjakat a Nemzetközi Televíziós Művészetek és Tudományok Akadé-miája adja át 1973 óta az Amerikai Egyesült Államok területén kívül vetített legjobb televí-ziós produkciókért. Idén tizenegy kategóri-ában huszonegy ország negyvennégy jelöltje versenyzett. Az Emmy
2019. 11. 29. | 13exkluzívdező azt tartotta a leg-fontosabbnak, hogy a színészek arcán valós érzelmek tükröződ-jenek, ezért gyakor-latilag minden fizikai szenvedés valós volt.” Nem csoda hát, ha Gera Marina Irén szerepében lehengerelte az ítészeket.Kovács S. József, aki Valu Rebekához hasonlóan a nagykanizsai Piarista-iskolában tanult, egy orosz katonát játszott a filmben. „Kis szerep, de annál nagyobb kihívásként éltem meg: eleinte még arra készültem, hogy egy velejéig romlott figura bőrébe kell bújnom, ami egy színésznek mindig hálás feladat, de aztán sokat beszélgettem a ren-dezővel, és a karakter átér-tékelődött a szememben”, árulta el tavaly a Kanizsá-nak. A fiatal színésztehet-ség szerint az Örök tél pozi-tív fogadtatása annak köszönhető, hogy gyógyírt jelent a múlt – évtizedeken át kimondhatatlan, elhall-gattatott – sebeire.Az Örök tél mind a szak-ma, mind a közönség kö-rében hatalmas sikert ara-tott. A málenkij robotra, a Gulag- és Gupvi-táborok-ba deportált, mintegy két-százötvenezer nőnek és férfinak emléket állító alko-tás 2018-ban megkapta a legjobb európai tévéfilm-nek járó Prix Europa-díjat, de a stábból Szász Attila rendezőt, Köbli Norbert forgatókönyvírót és Nagy András operatőrt külön-külön is elismerték már különböző szemléken. Gera Marina mellett a másik főszereplőt – Raj-mundot – Csányi Sándor alakítja, a színész Face-book-oldalán gratulált kol-léganőjének a gálát köve-tően. NEMES Dóra vonatkozásokkal...kanizsai 1944 decemberében orosz katonák nőket gyűjtenek be egy dél-dunántúli kis faluban. Azt mondják, dol-gozni viszik őket három hétre. Irén, a sváb fiatalas�-szony - akinek férje a fronton harcol - kislányát és szü-leit hátrahagyva sorstársaival nekiindul az ismeretlen-nek. Bevagonírozzák őket és egy hosszú és keserves vonatút után a Donyec-medence egyik táborában találják magukat. A svábokat, mint háborús bűnösöket kezelik, és felelőssé teszik őket a német katonák által elkövetett borzalmakért. A táborban, a bányában embertelen körülmények vannak, keveset ér az embe-ri élet. A lelkileg és fizikailag is összetört Irén megtet-szik egy fogolytársának – a maga szabályai szerint túl-élni igyekvő Rajmundnak –, akinek az életét is köszön-heti. A férfi és a nő között különös kapcsolat szövődik, melynek épp úgy szabályai vannak, mint a túlélésnek. Vajon sikerül-e hazajutniuk? Milyen áron élheti túl az ember a poklot? Beteljesülhet-e egy lágerben szüle-tett szerelem, ha mindkettőjüket család várja otthon?Forrás: port.huA történet
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPPRA Filharmónia Magyarország szeretettel várja régi és új közönségét a nagykanizsai Filharmónia Fortissimo bérlet 2019/2020-as évadában is. Kiemelkedően tehetséges művészek, világhírű együttesek, zongoraművészek, énekesek kápráztatják el előadásukkal a résztvevőket. Hangolódjon karácsonyra a decemberi hangversenyünkkel, lepje meg kedvesét Valentin nap előestéjén egy koncertjeggyel, vásárolja meg a négy koncertes bérletet és gazdagodjon klasszikus zenei élményekkel!A Fortissimo bérlet 2019. december 19-én egy igazi különlegességgel indul. A bérletben köszönthetjük Magyarország egyik veze-tő, hivatásos kórusát, a Nemzeti Énekkart. A nyi-tókoncerten egy igazán meghitt karácsonyi műsort hallhat a közön-ség, felcsendül egy válo-gatás a legszebb európai karácsonyi dalokból.Az új évben, február 13-án az ország egyik kiemelkedő koloratúr-szoprán énekesnője, a Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas Miklósa Erika koncertje lesz hallható Nagykani-zsán. Az énekesnőt 19 éve-sen, minden idők legfiata-labbjaként szerződtették a Magyar Állami Opera-házhoz, sikere azóta is töretlen világszerte. Az énekesnő partnere Hor-váth István ének- és har-monikaművész lesz, a Magyar Állami Operaház vezető tenor szólistája, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar rendszeres ven-dégművésze. A Filharmó-nia bérlet hangversenyén a harmonika és két csodá-latos hang találkozásának lehet tanúja a közönség. Vermes Tímea szop-ránénekes és a Philharmo-nic Brass Quintet március 9-én élményekkel teli és emlékezetes pillanatokat kínálnak a klasszikus zene iránt érdeklődők és a kikapcsolódásra vágyó közönség számára egya-ránt. Végül a világ tíz legjobb zenekara között számon-tartott Budapesti Feszti-válzenekart, Kertész György gordonkamű-vészt, valamint Szőke Zoltán kürtművészt köszönthetjük a bérlet évadzáró hangversenyén. Április 6-án felcsendül John Stanley Concerto for strings d-moll című műve, Corelli: Concerto Grosso D-dúrja, Vivaldi Concerto for cello and strings darab-ja, Mozart 3. Esz-dúr kürt-versenye és Britten Simple Symphony műve.Jegyek és bérletek válthatók a Hevesi Sándor Művelődési Központ információs szolgálatában (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5–9.; +36 93 311 468), valamint online a www.jegymester.hu oldalon.PRA Nemzeti Énekkar meghitt karácsonyi műsorral érkezik Kanizsáraindul az évad KanizsánAdventi koncerttel Sztárok a Filharmónia Fortiss imoMiklósa Erika februárban lesz a HSMK vendégeA Budapesti Fesztiválzenekar zárja a Fortissimo bérletsorozatotbérletsorozatban
2019. 11. 29. | 15hirdetésMultifokális lencse akció 30 %
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán sertéslapocka 1290-1450 Ft/kgvegyes virágméz 1600-1700 Ft/kgtojás 35-45 Ft/dbszőlő 799-850 Ft/kgvöröshagyma 300 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertá ri ügyeletKövessen bennünket a Facebookon is!facebook.com/televizio.kanizsafacebook.com/kanizsa.hetilapKÖZLEMÉNY A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez Nagykanizsán 2019. szeptember 16. és december 16. között. A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen min-tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésé-re, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszer-utalványt nyerhetnek. Információkérés, kapcsolatfelvétel:Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) Honlap www.ksh.hu/elef2019 E-mail cím lakinfo@ksh.hu Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30;P: 8-14 óra) A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisz-tikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor. Budapest, 2019. szeptember 13.Mezőgazdasági összeírást tart a KSHA Központi Statisztikai Hivatal (KSH) november 15. és december 15. között hajtja végre az Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019 elnevezésű mezőgazdasági adatgyűjtését, 2019. december 1-jei eszmei időponttal. Az ország 484 településére kiterjedő felvétel eredményei segítik a gazdálkodó-kat, döntéshozókat, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel, pontos adat-szolgáltatásukkal nagyban hozzájárulnak.A KSH évente kétszer felméri az egyéni és a háztáji gazdaságok termelési jellemzőit, úgynevezett reprezentatív, véletlenszerű kiválasztáson alapuló mintakijelöléssel. A felvétel célja az agráriumban jelentős szerepet betöltő egyéni gazdaságok gazdasági tevékenységének, szerkezeti sajátosságainak feltárása, amihez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul.A válaszadás történhet önkitöltéssel vagy kérdezőbiztos segítségével, mindkét esetben elektronikusan. Az önkitöltésre 2019. november 15. és 24. között van lehetőség. Akik nem élnek ezzel, azokat 2019. november 25. és december 15. között igazolvánnyal ellátott, a KSH által megbízott összeírók keresik fel, akik elektronikusan végzik el a kérdőív kitöltését.Az adatfelvétel a szántóföldi növények, zöldségfélék termesztésére és fel-használására, a szántóként használt üvegház és fóliasátor alatti területek hasznosítására, a szőlő- és gyümölcstermesztésre, valamint az agrotechniká-ra (pl. műtrágyázásra, szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki. Számba veszi a főbb haszonállatfajokat, az állati termékek termelését, és foglalkozik a mezőgazdasági tevékenység munkaerő-szükségletével, a mezőgazdasági tevékenységet közvetve vagy közvetlenül segítő beruházásokkal.A felvétel során nyert információkat a KSH kizárólag statisztikai célra hasz-nálja fel, azokat más szervek, személyek részére nem adja ki, a törvényi elő-írásoknak megfelelően garantálja az adatkezelés biztonságát, az eredmé-nyeket összesítve közli.A feldolgozott eredményeket a KSH az adatgyűjtést követően e-mailben megküldi azoknak, akik ezt kérik a kérdőív kitöltésekor.2019. november 30.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60720:00-08:002019. december 1.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-06:002019. december 2.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. december 3.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. december 4.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002019. december 5.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. december 6.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:00
2019. 11. 29. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókDecember 2.1547. december 2-án halt meg Hernando Cortés spanyol konkvisztádor, aki meg-döntötte az azték birodalmat, és létrehoz-ta a mai Mexikó elődjének számító Új-Spa-nyolország gyarmatot1594. december 2-án halt meg Gerardus Mercator flamand térképész, az első modern térkép megalkotója1980. december 2-án halt meg Romain Gary. Több mint 30 könyvet írt, az egyik legismertebb álneve az Émile Ajar voltDecember 3.1937. december 3-án halt meg József Attila1967. december 3-án hajtották végre az első sikeres szívátültetést. A 40 éves beteg 18 napot élt a donor, egy 24 éves nő szívé-vel1992. december 3-án küldték el az első SMS-t, amely így szólt: „Merry Christmas!”December 4.1642. december 4-én halt meg Richelieu bíboros, aki 18 éven át meghatározó alakja volt Franciaország kül- és belpolitikájának1798. december 4-én halt meg Luigi Galva-ni olasz fiziológus, orvos, az elektromos-ságtan egyik megalapozója1875. december 4-én született Rainer Maria Rilke osztrák impresszionista költőDecember 5.1791. december 5-én halt meg Amadeus Mozart zeneszerző. Vele kapcsolatban mondta Barth: „az angyalok ... biztos, hogy Mozartot játszanak”1870. december 5-én halt meg id. Alexand-re Dumas francia író. Közel száz nyelvre for-dították le könyveit, és mintegy 250 film készült belőlükAz előző heti rejtvéJTVÉny meGFeJTÉSe: Nem egy csepp vagy az óceánban, az egész óceán vagy egyetlen cseppben.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraKapronca megyei üzleti vásárKoprivnica-Križevci megye meghí-vására, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében dr. Polay József elnök és Kereskai Péter titkár vett részt a november 8-10. között Križevciben megrendezett megyei üzleti vásáron. A megnyitó napján a kamara vezetői találkoztak a horvát gazdasági miniszterrel, Darko Horvat úrral, Darko Masnec úrral, Kapronca megye gazdasági igazgató-jával, valamint a helyi kamara titká-rával, Božo Barač úrral és Darko Koren úrral, Koprevnica-Kőrös Megye ispánjával. A találkozón szó volt a november 22-i nagykanizsai Magyar-Horvát Gazdasági Konferen-cia előkészítéséről is. A háromnapos rendezvényen a látványos és színes kiállítóhelyeken a helyi horvát kama-rák, vállalkozók és manufaktúrák mutathatták be termékeiket.A már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő vásáron idén a nagykanizsai kamara standjánál a nagykanizsai vállalkozók közül a Tungsram Operations Kft., a Kanizsa Kárpit Kft., a Heni Cuki Kft., a Bicsák Nyomdaipari Kft., az Avius Kft., a Cézár Pincészet, a Panarini Hungária Kft., a Hotel König Kft., a Hidrofilt Kft., a Heat Gázgép Kft. és a Zalaka-rosi Fürdő Zrt. volt jelen termékeivel, reklám-anyagaival. A rendezvény jó lehetőséget teremtett arra, hogy a magyar kis- és középvállalkozások határ menti kapcsolatokat építsenek ki a szomszédos Horvátországban. A rendezvényre Dr. Koósz Attila, a Horvát Köztársaság tiszteletbeli kon-zulja is elkísérte a kamarát.Magyar-horvát gazdasági konferenciaNagyszabású Magyar-Horvát Gaz-dasági Konferenciát tartottak Nagy-kanizsán november 22-én. A konfe-renciát Nagykanizsa Megyei Jogú Város, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Horvát Köztársaság Konzulátusa szervezte.A rendezvény elsődleges célja volt, hogy elősegítse a határ menti térség gazdasági kapcsolatainak fejlődését és egyben közelebb hozza egymáshoz a két ország kis- és középvállalkozóit. A rendezvényre meghívást kaptak Varazsd, Verőce, Kapronca, Bjelovár, Csáktornya és Krapina kamaráinak elnökei és titkárai, a térség vállalkozói és önkormányzatainak képviselői is. A meghívottakat dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-kamara elnöke, Balogh László, Nagy-kanizsa polgármestere és Dr. Koósz Attila, a Horvát Köztársaság tisztelet-beli konzulja köszöntötte. A Hevesi Sándor Művelődési Központban megrendezett konferencián előadást tartott Cseresnyés Péter, az ITM államtitkára, Veljko Radič, a Regio-nális Fejlesztés és Európai Alapok Minisztériumának osztályvezetője, Dr. Parragh László, a Magyar Keres-kedelmi és Iparkamara elnöke, Őexc. Dr. Mladen Andrlić, a Horvát Köz-társaság rendkívüli és meghatalma-zott nagykövete, Csík László, a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Darko Masnec, a Kapronca Megye Pénzügyi és Közbeszerzési Főosztály vezetője. Dr. Mladen Andrlić, Horvátország rendkívüli és meghatalmazott nagy-követe előadásában stabilnak és egy-ben fejlődőnek nevezte a két ország gazdasági kapcsolatát, példaként említve az országaink közti élelmi-szeripari termékek kereskedelmének folyamatos növekedését, ugyanakkor Dr. Parragh László felhívta a figyel-met arra, hogy nem élünk a két ország adta gazdasági lehetőségekkel, ennek megváltoztatása pedig mindkét ország érdekeit szolgálja. Csík László, a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonpro-fit Kft. ügyvezető igazgatója előadá-sában kiemelte a közép-európai gaz-dasági és üzleti kapcsolatok dinami-zálásának fontosságát, a határon átívelő gazdasági kapcsolatok erősíté-sének jelentőségét, valamint beszélt arról, hogy milyen szakmai támoga-tást nyújtanak a Gazdaságfejlesztési Programok. Martin A. Dale, a Sie-mens Zrt. elnök-vezérigazgatója Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2019. 11. 29. | 19kamarabeszédében elmondta, hogy a digitali-záció a növekedés hajtóereje.Veljkó Radič, a Regionális Fejlesz-tés és Európai Alapok Minisztériu-mának osztályvezetője elmondta, hogy elsődleges célnak tartja a kis- és középvállalkozások versenyképessé-gének növelését a határ menti térség-ben, és az üzleti együttműködés elő-segítését a határ két oldalán.A konferencián elhangzottak sze-rint az utóbbi időszak jelentős gazda-sági fejlődése ellenére még nagyobb figyelmet kellene szentelni a digitali-záció fontosságának, valamint a turizmus, a kereskedelem és a közös pályázatok adta lehetőségeknek, mivel ebből a határ mindkét oldalán működő kis- és középvállalkozások profitálhatnának. Szakképzési hírek Pálya- orientációA pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik számára az őszi időszak mindig mozgalmasan telik. A pályaorientáció jegyében kamaránk is igyekszik minél több információval ellátni az érintetteket, hiszen a megfelelő tájékozottság elen-gedhetetlen része a pályaválasztási folyamatnak. A 8. osztályos tanulók szüleinek tartott szülői értekezlete-ken mindig azt hangsúlyozzuk, hogy tartsák szem előtt a gyerek érdeklődé-si körét, tulajdonságait, képességeit. Fontos kihangsúlyozni, hogy a helyes önértékelés kialakulásában is nagy a felelőssége mind a szülőnek, mind az iskolának. A szakképzési törvény jövő évi változásairól a szülőknek és a gye-rekeknek is tartunk tájékoztató elő-adásokat.A szakmaismeretet leginkább az üzemlátogatások erősítik, ahol a valós munkakörülményeket láthatják a tanulók. A helyi vállalatok, vállalko-zások és a Nagykanizsai Szakképzési Centrum felkészülten és örömmel fogadja az érdeklődő diákokat. Az önismeret és szakmaismeret mel-lett a munkaerőpiaci lehetőségeket is figye-lembe kell venni a választás során. Szem előtt kell tartani, hogy a gyerek a választott szakmával el tud-e helyezkedni, meg tud-e majd élni belőle, van-e fejlődési lehető-sége a későbbiekben.Az osztályfőnöki órákon a már említett önismeret és pályaismeret összefüggéseit vizsgál-juk a gyerekekkel interaktív feladatok segítségével.A pályaválasztási kiállításon VR szemüvegek segítségével 4 szakmát próbálhattak ki a gyerekek a virtuális világban a kamara standjánál.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/13 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora november 30-december 6.November 30., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Balasport (regionális sporthírek), 01:30 Híradó, 01:45 Unió-Régió, 02:15 Látogató, 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 Balasport (regionális sporthírek), 08:00 Híradó, 08:15 Unió-Régió, 08:45 Látogató, 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gye-rekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Egis Körmend – Jászberény NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 20:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Táncból katedrálist (dokumentumfilm), 21:05 Kani-zsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó.December 1., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Egis Körmend – Jászberény NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 02:05 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 02:15 Táncból katedrálist (doku-mentumfilm), 03:05 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 07:10 Egis Körmend – Jászberény NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 08:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Táncból katedrálist (dokumentumfilm), 09:35 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:35 Lapozó, 12:00 K’arc (kul-turális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Pat-rocínium, 19:10 Békebeli Budapest (dokumentumfilm), 20:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:10 Sztárportré: Endrei Judit, 20:40 Kanizsa Cafe (csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó. December 2., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Patrocínium, 01:10 Békebeli Budapest (doku-mentumfilm), 02:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 02:10 Sztárportré: Endrei Judit, 02:40 Kani-zsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Patrocínium, 07:40 Békebeli Budapest (doku-mentumfilm), 08:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:40 Sztárportré: Endrei Judit, 09:10 Kani-zsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapo-zó, 12:00 Békebeli Budapest (dokumentumfilm), 12:50 Sztárportré: Endrei Judit, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Balasport (regionális sporthírek), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Csurgói KK – Orosházi FKSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.December 3., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Balasport (regionális sporthírek), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Csurgói KK – Orosházi FKSE NB I-es férfi kézi-labda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Balasport (regionális sporthírek), 07:35 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Csurgói KK – Orosházi FKSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Balasport (regionális sporthírek), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Csurgói KK – Orosházi FKSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 14:25 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kvantum (tudományos magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.December 4., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kvantum (tudományos magazin), 02:15 Szé-kely konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kvantum (tudo-mányos magazin), 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Kvantum (tudományos magazin), 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargi-ta, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. December 5., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Gór Nagy Mária, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.December 6., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Forgószínpad (a helyi tele-víziók színházi magazinja), 02:15 Sztárportré: Gór Nagy Mária, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Forgó-színpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 08:45 Sztár-portré: Gór Nagy Mária, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 13:25 Sztárportré: Gór Nagy Mária, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Kukkantó (gyerekmű-sor), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 11. 29. | 21SportLipót Pékség SE (3.)– FC Nagykanizsa (5.) 2-0 (1-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 16. forduló. Lipót, 200 néző. Vezette: Sipos T. (Molnár I., Gyürüsi). G.: Kova-lovszki (39.), Varga T. (70.)FC Nagykanizsa: Borsi – Ekker (Simonfalvi, 80.), Kretz (Bagó B., 82.), Kovács Gy., Gerencsér A., Horváth B. - Béli M., Major - Hampuk, Lőrincz (Herzsenyák, 55.) – Vitt-man. Vezetőedző: Barna László.Egy minden igényt kielé-gítő sportkomplexumban mérkőzött a tabellán negyedik helyen álló FC Nagykanizsa, de nem ígér-kezett számára könnyűnek a találkozó, hiszen a har-madik Lipót Pékség SE fogadta. Az első játékrész-ben a hazaiak támadtak többet, ugyanakkor a kani-zsaiak, megerősített védel-mi felállással, jól állták a sarat, mi több, a meccs első gólját a dél-zalaiak szerez-ték – de azt Barna László tanítványainak sajnálatára les miatt nem adták meg. Az első félidő hajrájában aztán, egészen pontosan a 39. percben egy jobb olda-li beadást Kovalovszki Máté az átvétel után bom-bázott a háló közepébe. Ennek ellenére sem érhet-te panasz a vendégeket, hiszen akadtak próbálko-zásaik az első játékrész-ben, a második félidő azonban már nem hozott nagy játékot. Mi több, a 70. percben a lipótiak Varga Tamás révén ismét ered-ményesek voltak, aki egy hosszú kiugratás után lőtt középről a kapu jobb olda-lába.– Sajnálom, hogy az első félidő lehetőségeiből nem tudtunk – megadott – gólt lőni, és így azt mondha-tom, hogy a hazaiak meg-érdemelten nyerték meg a találkozót – összegzett Barna László, az FCN veze-tőedzője.Vasárnap a dél-zalaiak szakvezetője újra érték-mérő találkozón küldheti pályára játékosait, Vittman Ádámék ellenfele a Komá-rom lesz. POLGÁR LászlóBarna László, az FCN vezetőedzője Lipóton csak bán-kódhatott, hiszen csapata csupán lesgólig jutott(Fotó: Gergely Szilárd)az évetVasárnapsikerrelbúcsúztatnákA mezőnyben sokáig nem játszott alárendelt szerepet az FC Nagykani-zsa NB III-as labdarúgó együttese, azonban 2-0-ra kikapott a Lipót Pék-ség SE otthonában. Vasárnap 13 órától az Olajbányász-stadionban az FCN a Komárom VSE-t fogadja, és a félszezon búcsúztatására nem is érkezhetne „alkalmasabb” ellenfél, mivel a Komárommal szemben lenne törleszteni valója a kanizsaiaknak.Tizenkét ország 4000 táncosa szerepelt Szerbiában, az újvidéki Dance Fest Novi Sad elnevezésű rendezvényen, amelyen a Szan-Dia FSC 32 versenyzővel, egyben nyolc gyakorlattal indult úgynevezett acro, open és musical kategóriákban, gyerek és junior 1 korosztályos lányokkal.– A gyerekek szuperül teljesítettek, nagyon elégedettek voltunk eredményeikkel – fogal-mazott Vágó Lászlóné. – Évek óta visszatérői vagyunk a rendezvénynek, ami annak is köszönhető, hogy világ- és Európa-bajnoki szintű a mezőny és a szervezés. Világbajnok gyakorlataink – a Me and the sky és az Omlett - ezen a megmérettetésen sem találtak legyő-zőre. A csapatok versenyében egy arany és egy bronz, a csoportoknál egy arany-, trióban pedig ezüstérmet szereztünk.Dance Fest Novi Sad, Szan-Dia eredmények. Musical team junior 1: 1. Me and the sky (Cser-mák Anna, Herczeg Eszter, Tóth Viktória, Ráskó Réka, Szabadi-Horváth Katalin, Szi-va Zsófia, Léránt Fanni, Hajmási Emese, Sipos Jázmin, Kurucz Zsófi, Kocsis Lili, Hóbor Kinga, Csöndör Lili, Rákhely Nóra, Szerdahelyi Enikő), ... 3. Transylvania Mania (Godinek Mira, Ódor Anna, Gelencsér Han-na, Zsámár Szonja, Szollár Petra, Marton Dóra, Fadgyas Nina, Hegyi Hortenzia, Haj-nali Luca, Veit Janka, Ágoston Lara, Füzesi Alexandra, Zrínyi Viktória). Musi-cal group junior 1: 1. Omlett (Má-nyoki Jázmin, Léránt Fanni, Szaba-di Rozália, Bakonyi Sára, Rákhely Nóra, Sipos Jázmin, Kocsis Lili, Tóth Mira). Open duó/trió junior 1: 2. Honey I am good (Csöndör Lili, Szi-va Zsófia, Sipos Jázmin). Acro dance szóló gyermek: 5. Dear future hus-band (Szerdahelyi Enikő). Acro dance szóló junior 1: 4. Tiger (Szaba-di-Horváth Kata), … 7. Witch (Hóbor Kinga). Open szóló junior 1: 5. Pippi Longstocking (Szabadi-Horváth Kata). A látványtáncosok felkészítői Vágó László, Vágó Lászlóné és a koreográfiá-kat is megalkotó Tóthné Vágó Alexandra vol-tak.P. L.ÚjvidékrőlÉrmekÚjvidéken is sikeresek voltak produkcióikkal a Szan-Dia FSC látványtáncosai
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTNem várt veresé-get szenvedett az NB II-es futsal bajnokság Nyugati csoportjában a Nagykanizsai Fut-sal Club a REAC ellen. A kanizsai csapat mintha egy kis hullámvölgybe került volna, hiszen – a papír-forma – kupaki-esés és egy érdi vereség után Csö-mörön is kikapott, ugyanakkor pén-teken 20 órától a csoportelső TFSE-t fogadja Bagó Gábor legénysége.REAC (6.) - NagykanANizsai Futsal Club (2.) 5-2 (3-2)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 12. forduló. Csömör, 50 néző. Vezette: Apkó Tamás (Urgyán, Tiringer). G.: Horváth K. (2.), Somogyi B. (10.), Sztán-kovszki (17., 32.), Hornok (40.), illetve Szakmeiszter J. (18.), Bogyó K. (19.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Kollár P., Fujsz R., Schuller, Szakmeiszter J. Csere: Simon M. (kapus), Bogyó, Őri M., Koronczai. Edző: Bagó Gábor.Éles első félidőt vívtak a felek a csömöri csarnok-ban: bár a hazaiak már elhúztak három góllal is, de az első húsz perc hajrájá-ban gyorsan felzárkóztak a kanizsaiak. A második játékrészben aztán a ven-dégek játékának már nem volt igazán ritmusa, így az Érd után egy újabb közép-mezőnybeli riválisuktól kaptak ki Szakmeiszter Ádámék. Az új nagykani-zsai meccsidőpont-megha-tározások után pénteken 20 órától mindenesetre igazi rangadó következik, hiszen a jelenleg második Kanizsa a listavezető TFSE-t fogadja.– Úgy tűnik, nem csupán sérüléshullám sújt minket, de hullámvölgybe is kerül-tünk, s a kettő valószínűleg összefügg, de ez akkor sem lehet mentség a REAC elle-ni mérkőzésünkre. Alapve-tő technikai hibák sokasá-ga és mentális problémák jelentkeztek, és ezek talán a legrosszabbkor jöttek, hiszen két nagyon komoly mérkőzésünk következik, melyeken merész lenne azt mondani, hogy mi leszünk az esélyesek. A szezon első körében magasra tettük a lécet a teljesítményünkkel és eredményeinkkel. Azt a bajnokság előtt is elmond-tam, lesznek szép győzel-meink és bosszantó veresé-geink. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott teljesít-ményt nyújtsunk a teljes bajnokságon keresztül, jóval több edzés kell. Innentől igazán nagy összefogásra van szüksé-günk, és sokat kell dolgoz-nunk, hogy minél hama-rabb az a csapat lépjen pályára, amelyet a szezon elején láttunk – összegzett Bagó Gábor. POLGÁR LászlóAz idei versenyszezon nagyon hosszúra nyúlt, tudtuk meg Liplin Lászlótól, a J02 Postagalamb Sportegyesület elnökétől, aki a kanizsai galam-bászok idei szezonját értékelte.– 12+1 versenyt rendeztek az úgynevezett általános bajnokság-ban az öreg galambok számára, és összességében 7 verseny volt a fia-tal galambok számára – kezdte a sportegyesület elnöke, Liplin László. – Májusban kezdődött a szezon egy a csehországi városból, Hustopecéből indított versennyel 275 km-ről, majd októberben zárult a Chomutovból indított ver-sennyel, 515 km-re Nagykanizsától. Az idei esztendőben a leghos�-szabb távolság, ahonnan verse-nyeztünk, 950 km volt, öreg galam-bokkal, hamburgi feleresztéssel.A 2019. évi egyesületi bajnok-ságban a következő eredmények születtek, rövid távú bajnokság (Feleresztési helyek: Hustopece, Velka Bites, Humpolec, Prága): 1. Keller Sándor, 2. Liplin László, 3. Andik János. Közép távú bajnok-ság (Chomutov, Prága, Prága, Prá-ga): 1. Andik János, 2. Keller Sán-dor, 3. Liplin László. Hosszú távú bajnokság (Grimma, Grimma, Dessau, Magdeburg): 1. Keller Sán-dor, 2. Liplin László, 3. Gáspár Gábor. Általános bajnokság (12 versenyút): 1. Keller Sándor 1803,61 pont, 2. Liplin László 1583,19, 3. Andik János 1198,12, 4. Gáspár Gábor 1072,91, 5. Imre Gyula 914,69. Fiatal galambok bajnoksága (6 versenyút): 1. Szol-lár Máté 774,72 pont, 2. Liplin László 742,13, 3. Keller Sándor 708,06.- Amint az eredmények tükrö-zik, a szezon túlnyomó részében az egyesületi élgalambok Keller Sanyi dúcába érkeztek – értékelt Liplin László. – Egy-egy verseny esetében nem csak az egyesület élgalambjait fogták egyesüle-tünkben, hanem a Nyugat-Dunán-túl Versenykerület Déli Régiójá-ban sem találtak legyőzőre, Keller Sándor és Andik János versenyző-társunk fogott régiós élgalambo-kat. Ezen Déli régiós megmérette-tésben az egyesületünk tagjai közül Keller Sanyi a második, jómagam a hatodik, míg Andik János a tizenkettedik helyezést érte el az általános csapatbajnok-ságban az 56 induló versengé-sében. P. L. Pápai Zsolt régiós első helyezést is elkönyvelhetett a versenyidény soránSzakmeiszter János (jobbról) és futsalos csapattársai nem állnak könnyű feladat előtt: két fontos meccs is vár rájuk… (Fotó: Gergely Szilárd)Prágából és Hamburgból sem volt akadály szuper-Péntek estirangadó
2019. 11. 29. | 23SportŐSZI BAJNOKOKAkadtak ugyan hiányzói, a kani-zsai férfi NB II-es kézilabda-csapat mégis biztosan nyerte újabb baj-nokiját, és már az ősz bajnokának vallhatja magát csoportjában.Tungsram SE Nagykanizsa (1.) – Pécsi VSE IIii (12.) 29-21 (18-10)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 9. forduló. Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Ritter, Sörös.Tungsram: Balog Á. - Virág 3, Kiss G. 2, Hári 3, Balogh P. 6, Vadász 8, Csalló 4/4. Csere: Gelencsér A., Nagyvizeli (kapu-sok), Horváth B. 1, Hegedűs M. 2, Miháldinecz. Játékos-edző: Csal-ló Ádám.A kanizsai férfi NB II-es kézilab-dázók nem számíthattak Kova-csics Ferencre, aki az előző fordu-ló mérkőzésen már az 1. percben bokasérülést szenvedett, illetve a nagykanizsai meccs előtt lázaso-dott be Kisgéczi Patrik, aki így szintén nem léphetett pályára a pécsiek ellen. Mindezektől füg-getlenül a dél-zalaiak remekül kezdtek, hiszen 6-2 után már 11-3-ra is vezettek az első félidőben. A tendencia a játékrész további menetében is maradt, majd a második harminc percben, ahogy a vendéglátóknak, úgy a PVSE II-nek is volt egy-egy jobb sorozata, ebből kifolyólag a két együttes közötti különbség már nem válto-zott: nyert biztosan a Tungsram. Csalló Ádám játékos-edző vezeté-sével a dél-zalaiak kilencedik baj-nokijukat is megnyerték a szezon-ban, és makulátlan mérlegükkel két fordulóval a félszezon vége előtt, már őszi bajnoknak is vall-hatják magukat.KUSTÁN KUPANovember 30-án, szombaton Nagykanizsán immár a VII. Kustán és Társai öregfiúk teremlabdarú-gó-tornát rendezik meg a Zsig-mondy-csarnokban.Ahogy az már megszokott a korábbi esztendőkből, a kupára mind a tizenhat nevezési hely betelt, vagyis a teljes napot felöle-lő küzdelmek már a reggeli órák-ban elkezdődnek, hogy a finálét az esti órákban rendezzék. Idén is nemzetközi a teremfoci esemény, érkeznek a horvátországi Kapron-cáról és a szlovéniai Lendváról is – a házigazda kanizsai csapatok mellett pedig Rédicstől Fonyódig tart a résztvevők sora. A küzdel-mek reggel 7.45-től kezdődnek a csoportmeccsekkel a Zsigmondy-ban, majd a középdöntőktől – a négy csoportból továbbjutó két-két együttes részvételével – már egyenes kieséses rendszerben haladnak a gárdák a helyosztókig. Tavaly egyébként a Rédics nyerte a Kustán Kupát.BRO NZÉRMES A KANIZSAI KARATEMESTERA napokban rendezték a Budo- és Küzdősport Gálát Budapesten a Syma-csarnokban. Nagykani-zsáról Shihan Feszt Norbert 6 danos karatemester, a KIME Sho-tokan Karate Egyesület elnöke vett részt a gálán, és a pontszerző WKF karate országos bajnokság kata (formagyakorlat) kategóriá-jában végül a dobogó harmadik fokára állhatott.ÉRMEK SZOMBATHELYRŐLSzombathelyen, a Colonia Clau-dia Sabarensum úszóversenyen vettek részt a Délzalai Vízmű SE úszói, összesen tizenkilencen. Polgár Sándor vezetőedző irá-nyításával számos érmes helye-zést értek el, ami a nehéz felkészü-lési időszakukban külön is figye-lemreméltó teljesítmény.Kanizsai érmes eredmények. Leányok. 2001-es születettek. 50 m pillangó: 1. Varga Dominika 28,15. 100 m gyors: 1. Varga 58,28. 50 m hát: 1. Varga 31,72. 50 m gyors: 1. Varga 27,31. 100 m pillan-gó: 1. Varga 1:04,51. 2002-esek. 100 m gyors: 2. Kálovics Noémi 1:01,74. 50 m gyors: 3. Kálovics 28,96. 100 m pillangó: 2. Kálovics 1:09,32. 2006-osok. 400 m gyors: 2. Bukovics Rebeka 4:49,74. 200 m vegyes: 2. Bukovics 2:34,97. 100 m mell: 2. Bukovics 1:25,26, 100 m pillangó: 2. Bukovics 1:12,61. 2008-asok. 100 m gyors: 3. Korcsmáros Luca 1:17,34. 50 m gyors: 2. Korcs-máros 35,36. 100 m pillangó: 3. Korcsmáros 1:31,12. Fiúk. 2005-ösök. 400 m gyors: 2. Kantó Mar-cell 4:29,66. 100 m hát: 1. Kantó 1:07,45. 100 m gyors: 2. Kantó 58,35. 200 m vegyes: 1. Kantó 2:24,51. 50 m gyors: 2. Kantó 26,72. 100 m pillangó: 2. Kantó 1:05,21. 2010-esek. 50 m mell: 3. Szabó Flórián 49,77.Az érmes úszókon kívül még értékes helyezéseket könyvelhe-tett el Böröcz Martin (2001), Doszpoth Anna (2007), Dosz-poth Eszter (2007), Kovács Ákos (2005), László Kinga (2007), Magyar Bodza (2009), Magyar Borostyán (2007), Orbán Petra (2007), Szabó Norbert (2007), valamint Szilágyi Barnabás (2010).SportsorokOrszágos bajnokságról hozott bronzérmet Feszt Norbert
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKStiller Gábor és felesége, Stiller Gáborné Pannika otthonában a mézeskalács készítés eszközeinek háromféle generációja is megtalál-ható. A legrégibb stílusúakat a középkortól az 1800-as évek végéig használták. S miután kimentek a divatból, a pirosra fes-tett, rajzolt, fénykép-pel, tükörrel díszí-tett búcsúfiák, piros szívecskék, babák, huszárok, kardok váltották fel az 1900-as évek elején. Napjainkban a fém kiszúróval készített mézes süteményeknek van divatja, amit az elfoglalt háziasszonyok tojáshab-bal, vagy különféle magokkal díszí-tenek. A fafaragó néhány éve elhatároz-ta, hogy feleleveníti a hagyomá-nyos, régi stílusú kiütőfák készíté-sét. A fából kifaragott negatív min-ták alapján a népi iparművész házaspár most gyakorolja a mézes-kalács készítését, hiszen sok buktatója van a tészta összeál-lításának és a sütésének is. Jól működik a munkamegosztás közöttük. Pannika összeállítja, meg-süti és tojással lekeni, míg a férje gyúrja, és belenyomkodja a kiütőfá-ba a nyers tésztát. Szenteste már a régi idők szívecskéi, halacskái, kakaskái díszítik a család karácsonyfáját. Az ütőfás mézeskalács hozzávalói: 70 dkg liszt, 20 dkg porcu-kor, 20 dkg méz, 5 evőkanál zsír, vagy 10 dkg margarin, 1 dl víz, 2 teáskanál fahéj, 1 teáskanál gyöm-bér, fél teáskanál szegfűszeg és egy tojás. Elkészítése: A mézet felmelegítem (nem sza-bad forralni), belekeverem az átszi-tált porcukrot, zsírt, vagy a marga-rint, és 10 perc hűlés után összedol-gozom, összegyúrom a száraz anyaggal. Fóliába csomagolva egy-két órát hideg helyen pihentetem. A tésztát a mézeskalácsforma mély-ségének – 5-10 mm – megfelelő vastagságúra nyújtom. Az ütőfát alaposan belisztezem, és bele-nyomkodom a tésztába úgy, hogy minden faragott részlet átmenjen rá. Ezután határozott mozdulattal odaütjük a kiütőfát a gyúródeszká-hoz, hogy a tészta maradék nélkül kiessen. A sütikről ecsettel óvato-san lesepregetjük a lisztet, és sütő-papírra helyezve 180 fokon, 10-12 percig sütjük. Amikor megsült, bekenjük a villával felvert egész tojással, és 1 percre még visszadug-juk a sütőbe.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaA Stiller házaspár ütőfás mézeskalács-figurákat készít (Fotó: Bakonyi Erzsébet)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Kemény munkával hamarosan eléri mindazt a sikert, amire rég-óta vágyott. Azonban nem árt, ha időnként az élet örömeinek is adózik.Bika: 04.21-05.21. A családja boldogsága a legfon-tosabb önnek. Járjon tovább azon az úton, amit kijelölt, és ne engedje eltéríteni róla magát senkinek sem.iKrek: 05.22-06.21.Mivel nem szereti a félmegoldá-sokat, ügyeljen arra, hogy ön is befejezze a munkáját. Még akkor is, ha közben nem várt akadá-lyokba ütközik.Rák: 06.22-07.22. Rázza le egy időre azokat az isme-rőseit, akik hátráltatják a tenniva-lójában. Alkalmazzon új taktikát, és hagyja figyelmen kívül a véle-ményüket.Oroszlán: 07.23-08.23. Unalmasnak tűnő estéin figyel-jen a Jupiter üzenetére. Találjon ki magának újfajta időtöltést, és kezdjen valamilyen vállalkozásba.Szűz: 08.24-09.23. Romantikus témák foglalkoztat-ják. Engedje el magát, és hagyja, hogy szárnyakat kapjon a kép-zelete, s belépjen az életébe az, akire régóta vár. Mérleg: 09.24-10.23. Cselekvésre ösztönző beszélgetés részese lehet. Koncentráljon, és figyeljen minden apró részletre, amik kedvezőtlenül befolyásol-hatják az eredményt.sKorpió: 10.24-11.22. Vessen véget a borongós hangu-latának. Kizárólag olyan hírekkel foglalkozzon, amelyek jó lehető-ségeket rejthetnek az ön számára. Nyilas: 11.23-12.21. Sikeres időszakra számíthat a ba-rátságok terén. A hobbija iránt egyre több ismerőse érdeklődik, célszerű lenne megosztani velük a tudását.Bak: 12.22-01.20. Művészi elképzeléseinek megva-lósítására kiváló lehetőségekre lel a hétvégén. Szokatlan ötleteivel azokat is meglepi, akik régóta is-merik önt. Vízöntő: 01.21-02.19. Megállás nélkül zajlik az élet ön kö-rül. Be kell látnia, bizonyos dolgok-ban számot kell vetnie. Gondol-kodjon el a baráti kapcsolatain is.Halak: 02.20-03.20. Sorsfordító találkozásra nem szá-míthat a közeljövőben. A kedély-állapotán egyelőre zenehallgatás-sal is javíthat, nem lesz szüksége orvosságra.kiütőfávalSzívek, hableányokHIRDETÉS