Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.81 MB
2020-12-22 11:15:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
544
1024
Kanizsa 2019. 043-045. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXI. ÉVF. 43. SZÁm, 2019. december 6.a Kanizsa újság!Megújultűzrevaló!ez már nemVÉGRE!
2 | KANIZSA újságEZ VOLT A HÉTHármas ünnep volt a Szivárvány EGYMI-ben. A speciális gyógypedagógiai ellátás 70 éve indult el Kanizsán, az épületet pedig 40 évvel ezelőtt vehették birtokba a pedagógusok és a gyerekek. A kulturális műsorral színe-sített programon a fogyatékkal élők világnapjáról is megemlékeztek. Az eseményen Horváth Piroska, az intézmény igazgatója elmondta, a Szivárvány EGYMI-ben több mesterpedagógus program irányul a társadal-mi érzékenyítésre. A gyógypedagógusok az elfogadást gyerekcsoportokban próbálják erősíteni, a tapasztala-tok szerint így sokkal nagyobb ereje és hatása van a programnak.20 éves a Mikkamakka Játéktár. A Gyermekvarázs Alapítvány által működtetett nagyka-nizsai játszóháznak meghatározó szerepe van a családok játékkultúrájának kialakításá-ban. A játéktár közössége és a megnyitás óta felcseperedett generáció közös játékkal és természetesen tortával ünnepelte az évfordulót. Az eseményen Lajos Lászlóné, a Játék-tár vezetője azt mondta, a kezdetektől arra törekednek, hogy minél több család életébe építsék be a közös játékot. Az együtt töltött minőségi idő, a figyelem ugyanis elenged-hetetlen a gyermek személyiségfejlődésében.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEA nordmann a legnépszerűbbVágják a karácsony- fának szánt fenyőfákat Nemespátrón. Magyarországon 1500-2000 hektáron termelnek fenyőfát, elsősorban Vas, Zala és Somogy megyében. A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szerint idén jó minőségű választékra és a tavalyihoz hasonló árszínvonalra lehet számítani, ugyanakkor a legnépszerűbb fajta, a nordmann várhatóan 10-12 százalékkal olcsóbb lesz. 3IMPRESSZUM:KANIZSA újsJSág Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETE (Fotó: Kanizsa TV)Fotó: MTI/Varga György (Fotó: Kanizsa TV)
Ez volt a hét 2019. 12. 06. | 3Fotó: Gergely SzilárdAkit érdekel, annak elmondom, hogy a következő pár hónapban a terv az, hogy az újság mellett a Médiaház minden egysége változni fog. Ebből eleinte sokat nem vesznek észre, mert az előkészítéshez kell egy kis idő. Most dolgozunk. Dolgozunk azon, hogy az elmúlt sok évben propaganda felületekké változtatott helyi sajtó olyan legyen, amilyen elvárható. Az milyen? Majd meglátják!Ezen kis bevezető után, üdvözlöm ÖnöketKedves Olvasók, Kedves Nagykanizsaiak!Tar Mihály vagyok, 55 éves, nagykanizsai újságíró. Nekem jutott a feladat, hogy a Médiaházhoz tartozó felületeket, a Kanizsa újságot, a Kanizsa TV-t, valamint az internetes portálokat úgy szervezzem át, hogy az a tisztességes tájékoztatás valamennyi feltételének meg-feleljen. Nem hiszem, hogy nekem kellene elmesélnem, hogy november 30-a előtt milyen tartalmak jelentek meg akár ebben a lapban, akár a televízióban. A helyi tájé-koztatásra rátelepedett a hatalom, olyan elvárásoknak kellett megfelelni a munkatársaknak, melyek a kiegyen-súlyozottságtól, a sok esetben a valóságtól is távol áll-tak. Ha arra volt igény, akkor migránsokkal riogatták a helyieket, vagy éppen Soros György, és Gyurcsány Ferenc nevét emlegették. Ennek lett vége! A Médiaház munkatársai mostantól azt a feladatot kapták, hogy valódi, a városban élők mindennapjait érintő témákat keressenek és mutassa-nak be. Mindezt úgy, hogy a legfontosabb szempont az legyen, hogy a témához kapcsolódó érintettek vala-mennyien kapjanak lehetőséget arra, hogy álláspontju-kat kifejtsék. Erre törekedtünk már az új korszak első számában megírt, a városban újdonságnak számító tanácsnoki rendszer bemutatásával. Az érintettek valamennyien elmondhatták és el is mondták az álláspontjukat. A vég-ső következtetés azonban már az Olvasó feladata. Ezek után így lesz ez mindig. A felületeinken rendszeresen tervezünk foglalkozni a közélettel. A városban október 13-tól fordult a kocka és került az ellenzéki összefogás többségbe a kormánypár-tiakkal szemben. Nagyon vékony ez a többség, a polgár-mester is „fideszes”, így igazán pikáns helyzet alakult ki. Én azt ígérem Önöknek, hogy a legérdekesebb esemé-nyekről sosem maradunk le. Szépen sorban látni fogják, ahogy az újság színei is megváltoztak, úgy jelennek majd meg új rovatok, a tele-vízióban új arculat, új műsorok. Mindez azzal is jár, hogy a ráncfelvarrás közben műsorok szűnnek meg, ahogy azonnali hatállyal megszűnt a Kanizsa Cafe című műsor. Egy kicsit kritikus leszek, vagy nagyon... A TV, az újság lemaradt. A munkatársaknak, a bemu-tatkozó értekezleten elmondtam és nem titkolom a véleményem. A TV, az újság már nem felel meg a mai modern elvárásoknak. Ezért is változtatunk azokkal, akik továbbra is itt dolgoznak majd. Négy nap után az látszik, hogy azokon kívül, akikkel én nem kívántam együtt dolgozni, senki sem állt fel. Köszönöm mindenki-nek előre is, hogy ezeket a változásokat közösen hajt-hatjuk végre!Nyitni kívánunk a fiatalok felé, a huszonévekkel ezelőtt nagy sikerrel szerveződő ifjúsági műsort meg-próbáljuk feléleszteni, és így a város középiskolásait, egyetemistáit, de még a „kicsiket”, az általános iskoláso-kat is bevonva állíthatnak majd elő saját műsort. Komo-lyan átgondoljuk és a stáb fiataljainak kreativitására támaszkodva, a social media – facebook, youtube, ins-tagram, stb. – kínálta lehetőségeket is megpróbáljuk maximálisan használni és kihasználni. Szeretnénk – mai elvárásoknak megfelelve – minél több lehetőséget adni az olvasói, nézői interakciók meg-jelenésére. Ennek egyik fontos elemeként szeretném a legrövidebb időn belül elérni, hogy a facebookon élő-ben közvetíthessük pl. az önkormányzat üléseit. Emellett szeretnénk a Sugár úti elefántcsonttornyot is elhagyva közelebb kerülni azokhoz, akikhez szólni sze-retnénk. Közönségtalálkozókat szervezünk és a városi rendezvényekre kitelepülve adunk lehetőséget, hogy személyesen is elmondják problémáikat, vagy éppen kritikáikat a munkánkkal kapcsolatban. Mindez, csak töredéke annak, ami a fejemben jár ahhoz, hogy a városban napi téma legyen az, amit olvastak az újságban, láttak a tévében. A célom az, hogy a helyi hírekről, eseményekről tudjunk úgy tájékoztatni, hogy az itt élők ránk szokjanak és igényük legyen ránk. A végére pedig fontosnak tartom jelezni, hogy nem politikai komisszárnak érkeztem a Kft. élére. Nem kell sem nekem, sem a megjelenő tartalmaknak semmilyen politikai iránynak megfelelni. Nincsenek elvárások azon túl, hogy legyünk tisztességesek. Azok leszünk!Kollégáimmal én most a Kanizsa Médiaház Kft. élén ezen dolgozom!Kérem, legyenek kicsit türelmesek, de ígérem, lépés-ről-lépésre látni fogják a fejlődést!Üdvözlettel: Tar Mihály, ügyvezetőKedves Olvasók, Kedves Nagykanizsaiak!Aki az első lapról kezdte az újságolvasást, már láthatta a címlapon, hogy itt valami változás lesz. Aki hátulról érkezett, az nézze meg a címlapot és kiderül számára is: megújul az újság.
4 | KANIZSA újságönkNKormányZAt2019. november 29. - 2019. december 31.ADVENTI FORGATAGAczél László Adventi gyertyagyújtás PIARISTA Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda kórusaÉdes Kettes Zenekar Adventi gyertyagyújtásRozgonyi Úti Általános Iskola kórusaKlaszán Sándor STOBOS Tamburazenekar Kanizsa Táncegyüttes Gölles MartinAdventi gyertyagyújtás Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézményének kórusa Lélekmadár ÉnekegyüttesZero Zenekar: Előszilveszteri buliSzabó „Szabca” István STOBOS TamburazenekarTulman Géza Zalagyöngye TáncegyüttesTulman Géza Adventi gyertyagyújtás Hevesi Sándor Általános Iskola kórusaCsodaváró Mikulásnapi Ünnepség Brumi Bandi BandMikulásNapforduló – Thúry Vitézlő Oskola Lóki György: Solymászbemutató Zalagyöngye Táncegyüttes Portéka Színpad: Decemberi Csillagok Tiborcz Trió: JazzKarácsonyKarácsonyi kántálás a nagykanizsai Szent József plébánia szervezésébenTűzijáték az Erzsébet térenÉlő Betlehem Pónilovagoltatás Barokk körhintaKisvasút Jégpálya Adventi vásárosokGasztronómiaGölles Martin Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület Vietoris Kamaraegyüttes Aserdus Hagyományőrző TűztáncSzabó-Siklódi Lia Pántlika NéptánccsoportNagykanizsai Fúvószenekar8. Kanizsai KóruskarácsonyPolgármesteri köszöntő Hevesi Sándor Általános Iskola kórusa Szabó-Siklódi LiaErzsébet tér, Keleti VárosrészDecember 1.December 15.December 20.December 22.December 30.December 6.December 13.December 8.December 6.December 21.December 23.December 31.Kísérő programokDecember 7.December 14.December 10.December 18.11520223061386212317141018vasárnap 17.30 óravasárnap 17.30 órapéntek 17.30 óravasárnap 18.00 órahétfő 18.30 órapéntek 18.00 órapéntek 18.00 óravasárnap 17.30 órapéntek 10.00 óraszombat 18.00 órahétfő 18.00 órakedd éjfélszombat 17.30 óraszombat 18.00 órakedd 16.00 óraszerda 17.30 óraFelsővárosi TemplomKeleti VárosrészTovábbi részletek:KANIZSAFEST.HU/ADVENT
2019. 12. 06. | 5ez volt a hétLEÉleéPÍtéS A GÉPGYÁRBAN105 ember elbocsátását jelentette be a DKG. 2014. december 31-én még 351 alkalmazottja volt a gép-gyárnak, majd az orosz piacról érkező megrende-lések visszaesése miatt 2016-ban 170 dolgozótól vált meg. Ezt követően 2017-ben is volt egy kisebb leépítés, így a tegnapi bejelentésig összesen mintegy 180 ember dolgo-zott a gyárban. A munkál-tató a döntést a nyomás-tartó gyártás megszűnésé-vel indokolta dolgozóinak. A leépítés okairól a Kanizsa Médiaház is megkérdezte a Mol sajtóosztályát, de lapzártánkig nem kaptunk választ. Nyilatkozott viszont Kovács Béla, a Gépgyári Dolgozók Füg-getlen Szakszervezetének elnöke, aki elmondta: a bejelentés az üzemi tanácsnál történt.– Jövő hét kedden, tehát 10-én kezdődnek meg az egyeztetések. Erre 15 nap áll rendelkezésre a törvény szerint, így ebbe a kará-csony is beleesik. Így a fel-mondólevelüket a dolgo-zók legkorábban február 3-án kaphatják meg, mert előtte még 30 nap áll ren-delkezésre, hogy közöljék a felmondást a dolgozókkal. A törvény így szól – tette hozzá Kovács Béla.KÖSZÖNET NAPJAA Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kuratóriuma egy hónapon át várta a jelöléseket, majd ezek alapján eldöntötte, a Köszönet Napján ki kapja az év civil embere, önkéntese, közössége, mecénása, szponzora, valamint fiatalja díjat. Évről évre nagyobb az érdeklődés, így azok munkája is előtérbe kerülhet, akik többnyire a háttérben teszik a dolgukat – mint például az önkéntesek. – Az egy fontos dolog, hogy egy napra vagy egy órára ők is a rivaldafénybe kerüljenek, és elismerjük a munkájukat. De az is fontos, mivel a civil szektor nem tud dolgozni a másik kettő – az állami-önkormányzati és a vállal-kozói – nélkül, hogy közelítsük az álláspontokat – mondta Budavölgyi Kálmán, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület ügyvezető elnöke.A szervezők a napokban értesítik a díjazottakat, akik a Köszönet Napján vehetik át elismerésüket. A rendezvény december 11-én 17 órakor kezdődik a városi könyvtár harmadik emeleti konferenciatermében.MORATÓRIUMÖnkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal a lakossági áram- és földgázszolgáltatás területén az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a 2019. december 13. és 2020. január 5. közötti időszakban - közölte a társaság. A kikapcsolási moratórium nem csak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek 60 napon túli számlatartozásuk van. A kikapcsolási moratórium az NKM lakossági áram- és földgázügyfeleire vonatkozik, de nem vonatkozik azokra, akik már ki vannak kapcsolva. A vállalással az MVM Csoport részeként működő energiaszolgáltató célja, hogy ebben az időszakban az ügyfelek ne maradjanak szolgáltatás nélkül, és az ünnepek minden családnál a békés, családi együttlétről szóljanak.EGY ÉVTIZED10 éve van jelen Magyar- országon a Kerekítő. Az ölbéli játékklubba országszerte 177 helyszínen 80 foglalkozás-vezető várja az anyukákat és a kisgyermekeket. Nagykanizsán a program-nak helyet adó Hevesi Sándor Művelődési Központban ünnepeltek a kerekítősök. A játékklubban a zenei nevelés mellett a kötődés, az együtt töltött idő fontossága is szerepet kap. - Akkor kerek a világ, hiszen a nevében is benne van, kikerekedik a világ, ha az anya ölében egy pár percet benne vagyunk. Ez a pár perces höcögtető, lógázó, cirógató azt jelenti a gyermeknek, hogy enyém az anya, kerek a világ, jól érzem magam, biztonságban vagyok és ez később majd elkíséri az életében - fogalmazott Vajda Margit zene- pedagógus. A foglalkozásokon megtanult ölbéli játékokat a szülők, nagyszülők ott-hon is szívesen használják.KONFERENCIATurizmus és biztonság konferenciát tartottak Zalakaroson. A különböző területekről érkezett szakemberek a környezeti nevelés, a digitális marketing és az éghajlat-változás hatásaira való reagálásról is meg- osztották legújabb tapasztalataikat. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza által szervezett nemzetközi tudományos konferencián mintegy 150-en vettek részt. - A turizmust befolyásoló tényezők köre nagyon szerteágazó, és arra jutottunk, hogy a bizton-ság kulcstényező lett az elmúlt években. Biztonság alatt értjük nyilvánvalóan a közbiztonságot, értjük azt is, hogy ne legyenek olyan éghajlati változások, árvizek, hőség, amely befolyásolhatja az utazást, és természetesen értjük ez alatt, hogy nem vernek át minket egy-egy desztinációban, és ott nyugodtan tudunk pihenni - hangsúlyozta dr. Tóth-Kaszás Nikoletta, a PEN kampuszigazgatója.ez volt a hét
6 | KANIZSA újsághirdetés
2019. 12. 06. | 7magazinA gyógyulás felé vezető úton az élet-módváltás az első lépés, figyelmezteti gyakran a betegeit dr. Kiss Euridiké belgyógyász szakorvos, aki saját magán is megtapasztalta a sportolás jótékony hatásait. A kétgyermekes édesanya sok évnyi kihagyás után tért vissza a rendszeres mozgáshoz, ma már versenyeken is próbára teszi magát – többnyire kiváló eredménnyel. A nyáron például tizenegy érmet nyert az egész-ségügyi dolgozóknak meghirdetett világjátékon, a Medigamesen Montenegróban.2019 nyarán már a negyvenedik alkalommal rendezték meg az egészségügyi dolgozók nemzet-közi sportversenyét a festői szép-ségű Budvában. Magyarországot évek óta népes tábor képviseli, amelyhez idén a Kanizsai Dorot�-tya Kórház belgyógyászati osztá-lyának szakorvosa is csatlakozott. Dr. Kiss Euridiké hosszas habo-zás után vállalta a nem mindenna-pi megmérettetést, végül tizen-három éremmel tért haza. Az ő teljesítménye is nagyban hozzájá-rult ahhoz, hogy Magyarország – Németország és Franciaország után – a tabella harmadik helyén zárt.Dr. Kiss Euridiké minden úszó-számra, a triatlonra, valamint a terepfutásra is jelentkezett. Akkor hitte el igazán, hogy van helye az amúgy meglehetősen erős mezőnyben, amikor mindjárt az első nap nyert egy versenyszá-mot.– Mellúszás volt százméteren. Beugrottam a medencébe, leúsz-tam, aztán megnyertem – idézi fel. – Onnantól az egésznek nagyon jó hangulata volt. Végig versenyeztük a hetet, közben új ismeretségek, és talán azt is mondhatom, barátságok szület-tek.A világjátékon csak dobogós helyezést szerzett a kanizsai kór-ház doktornője. A triatlont meg-nyerte, terepfutásban pedig a har-madik lett, pusztán azért, mert a Kotori-öböl látványa annyira elva-rázsolta, hogy két percre megállt gyönyörködni a tájban.– Egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Számomra ez öröm-sport. Nem áll szándékomban meghalni egy versenyen sem a jobb eredményért. Mindig olyan tempót és távot vállalok, hogy a célba érve azt érezzem: na, ez most jól esett.Euridiké valaha versenyszerűen sportolt. Hattól tizenkét éves koráig a szombathelyi uszoda volt a második otthona, de triatlono-zott és atletizált is. Heti nyolc vízi és két szárazföldi edzése volt, folyamatosan küldték versenyek-re, a tervei közt azonban nem sze-repelt, hogy hivatásos legyen. Fia-talon elhatározta, hogy orvos lesz, ezért a szabadidejét inkább a tanulásnak szentelte.– Az egyetem alatt egyáltalán nem sportoltam. Egy kicsit talán ki is égtem, elvégre az addigi életem végig arról szólt, hogy minden reggel és este edzek – vallja be. – Akkor kezdtem újra sportolni, amikor Nagykanizsára kerültem 2013-ban.Dr. Kiss Euridiké előtte három évig Nagyatádon dolgozott – ma is ott él férjével és tizenegyéves ikreikkel –, amikor azonban mun-kába állt a Kanizsai Dorottya Kór-házban, úgy érezte, mélyvízbe dobták. A munkahelyváltással és az új feladatokkal járó stressz, valamint a napi ingázás Kanizsa és Nagyatád között fél év alatt annyi-ra megviselte, hogy egy nap a nagyatádi kórházban kötött ki.– Az egyik ügyeletem után annyira rosszul lettem, hogy be kellett mennem az sbo-ra. Magas volt a koleszterinszintem – akkori-ban több mint tíz kiló felesleg volt rajtam – és szívritmuszavarom is volt. Az ultrahangon dr. Herr Gyula kardiológushoz kerültem. Ő szervezi idestova harminc éve a nagyatádi eXtremeMan hosszútá-vú triatlont. Tudta rólam, hogy valaha én is sportoltam. Arra biz-tatott, mozogjak újra rendszere-sen. Eleinte nem bírtam rászánni magam, hónapok teltek el ese-ménytelenül. Aztán a gyermeke-im egyik úszóóráján arra jutottam: ha már úgyis itt töltök heti három órát az uszodában, akkor miért ne úsznék ahelyett, hogy a lelátón ücsörgök tétlenül?Eleinte nehéz volt, de a szakor-vos kitartóan járt úszni és futni. Pár hónap alatt megszabadult a felesleges kilóktól, és a stressz fizi-kai tünetei teljesen megszűntek, a szívritmuszavarról nem is beszél-ve. Mára az élete része lett a sport, az osztályon pedig egyre többen követik a példáját, különösen miután dr. Matoltsy András főor-vos is népszerűsíteni kezdte a mozgásban gazdag életmódot a dolgozók körében. Dr. Kiss Euridi-ké, aki a 2020-as Medigamesen is szeretne részt venni, azt mondja: az egészségügyi dolgozóknak példát kell mutatniuk betegeik-nek, különösen a fiataloknak. A legfontosabb, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő távot, ne tűzzön ki maga elé irreá-lis elvárásokat és tartsa szem előtt a fokozatosságot, ha nem akar később izomsérülésektől vagy ízületi fájdalmaktól szenvedni.NEMES Dóraörömsport....”„Számomra ez Dr. Kiss Euridiké szerint az egészség-ügyi dolgozóknak példát kell mutatniuk betegeiknek, különösen a fiataloknak (Fotó: Gergely Szilárd)
8 | KANIZSA újságKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„AZ ÉN BALATONOM” – Gécseg András festőművész kiállítása. Megtekinthető december 15-ig az Ősze András galériában.AZ INKEYEK NYOMÁBAN – doku-mentum-kiállítás.Megtekinthető a színházi előcsarnok-ban december 21-ig, illetve 2020. január 2-10-ig az intézmény nyitvatartási idejében.December 6., 13. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel DÍJTALAN!December 6. (péntek) 18.30 óraA Családi Hétvége keretébenELŐADÁS ÉS KÖZÖNSÉG- TALÁLKOZÓ GERYVEL – A YOUTUBE ÁRNYOLDALA.Belépődíj: elővételben 1500 Ft, a hely-színen az előadás napján 2 000 Ft.December 7. (szombat) 15 óra A Családi Hétvége keretébenKARÁCSONYI KÉZMŰVES JÁTSZÓ-HÁZ (mézeskalács díszítés, ajándékok, dekorációk készítése). A részvétel DÍJTALAN!December 7. (szombat) 15 és 16 óraSULI JÓGA; SÜNI JÓGA. Vezeti: Budáné Józsa Szilvia gyermek-jóga oktató. Jelentkezni lehet a szilvia.jozsa77@gmail.com e-mailen.December 7. (szombat) 17 óraA Családi Hétvége keretébenFOLTOS KARÁCSONY – a Kanizsa Folt csoport kiállítása a földszinti előcsarnokban. Megtekinthető december 23-ig.December 8. (vasárnap) 17 óraKARÁCSONYVÁRÓ GÁLAMŰSOR! - A SWANS Balett- és Tánciskola karácsonyi gálaműsora.Közreműködnek: a tánciskola óvodás, iskolás, felnőtt táncosai és mazsorett csoportja.Vendég: a Télapó, aki ajándékkal ked-veskedik a gyermekeknek.Belépődíj: 1300 Ft / fő. 5 éves korig a belépés DÍJTALAN! Jegyek elővételben vásárolhatók a Swans Tánciskola tánc-termében (8800 Nagykanizsa, Rozgo-nyi u. 10/A) hétfőtől csütörtökig 16 és 18 óra között. További információ: Pulai Lászlóné, 06-70/948-1987.December 9. (hétfő) 17 óraSÜTÉSI, FŐZÉSI TANÁCSOK KARÁCSONYRA! Előadó: Varga Tünde szakoktató.December 11-12. (szerda-csütörtök)Gyermekszínházi bérletHOLLE ANYÓ SEGÍT – zenés mesejáték (Pódium Színház).December 11.: 10 óra Mazsola bérlet; 14 óra Tapsi bérlet. December 12.: 10 óra Vackor bérlet; 14 óra Manó bérlet.Belépődíj: 900 Ft. Jegyek korlátozott számban kaphatók!December 11. (szerda) 14 óraKALANDOZÁSOK A BAJOR ALPOK-BAN I. – Benedek Miklós tanár vetített képes előadása.December 11. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek - Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.December 12. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.MedgyASZAy HázDecember 6. (péntek) 19 óraA Családi Hétvége keretébenBALÁZS ELEMÉR GROUP KONCERTJETagok: Balázs Elemér – dob, Horváth Cintia – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora, Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek. Fő támogató: a MOL. Belépődíj: 1000 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázDecember 7. (szombat) 18 óraA Családi Hétvége keretébenA GÓBÉ ZENEKAR LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE ÉS TÁNCHÁZ. Belépődíj: 2000 Ft.December 10. (kedd) 8 óraFEL A NETRE! Kezdő számítógépes tanfolyam az intézmény DJP pontján, korszerű gépeken, windows 10 operációs rendszeren.A tanfolyam anyaga: számítógép be- és kikapcsolása, számítógép kezelése, billentyűzet és egér haszná-lata, internet használata, e-mail, okos-telefon használata. A tanfolyam 24 órás, keddi és csütörtöki napokon 8 és 12 óra között. A tanfolyam min.10 fő jelentkezése esetén indul el. A tanfolyam díja: 5000 Ft/fő/tanfolyam. Jelentkezés: 93/319-202, 30-894-2603.ProgramajánlóDec. 5-11. 16:00 SARKVIdéKI AKCIÓ animációs filmDec. 5., 7., 8., 9. és 10-én 15:30, 17:45, dec. 6. 15:30 és 18:00,dec. 11. 15.30-kor jégvAráZS 2. 2D amerikai animációs filmDec. 5-11. 17:15 tudSZ TITKot TArtANI? amerikai romantikus vígjátékDec. 5-11. 18:15 Múlt KArácSONY amerikai romantikus vígjátékDec. 5-11. 19:30 CHArlIE ANgyALAI amerikai akciófilmDec. 5-11. 20:00 AZ ASZFAlt KIrályAI amerikai akciófilmDec. 5-11. 20:30 Seveled magyar romantikus vígjátékDec. 7-8. 14:00 jégvAráZS 2. 3D amerikai animációs filmDec. 11. 18:00 Art-FILMKluB: VALAN - AZ ANgyAloK völgye magyar krimideceMBer 5- deceMBer 11. MűsoraMinden a feje tetejére állA Poligamy és a Coming Out rendezője, Orosz Dénes a legjobb magyar színészek több generációját hívta meg új, korunk párkapcsolati bajait, örö-meit és botrányait feltérképező, önfeledt romantikus vígjátékába. A Seve-led főszereplője a csajozógép Gergő (Mészáros Béla), aki szeretne beteg édesanyja (Básti Juli) kedvében járni, és a jó ügy érdekében hazudik egy nagyot. Csak egyetlen egyet: beviszi hozzá a kórházba a szomszédját (Ten-ki Réka), a nagyszájú ex-sztriptíztáncosnőt, aki öt hónapos terhes. Az uno-kamániás anyuka boldogan látja, hogy a fia révbe ért, elbúcsúzik minden-kitől – és meggyógyul. Ettől kezdve Gergő és Saci kénytelen újabb és újabb hazugságokkal tartani a frontot. Bár alig bírják egymást elviselni, ha jön a „nagyi”, úgy tesznek, mintha boldog, fiatal pár volnának. Az átverések per-sze sosem tökéletesek, és a bonyodalom Saci pocakjával együtt terebélye-sedik.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA kanizsai zenészeket is soraiban tudó Góbé szombaton ad koncertet
2019. 12. 06. | 9adventA Farkas Ferenc Énekegyüttes Adventi Hangversenye“ DICSÉRJÉTEK AZ URAT ”Karnagy: Baráth YvetteHelyszín: Sarlós Boldogasszony templom/ KiskanizsaIdopont: 2019. december 15. 19 hSzólisták:Paulik Flóra /szopránEl-sayed Jázmin /mezzoMolnár Péter /tenorVanyó Karsa /trombitaVanyó Fülöp /szaxofonZongorán közremuködik:Simó Márta
10 | KANIZSA újságmagazinAZINHa december, akkor Mikulás-koncert a Nagykanizsai Fúvószenekarral. A nagy szakállú a vasárnapi elő- adásokra már videotelefonon jelentkezett be, két nyegle kamasz-nak azonban még így sem volt elég trendi „Mike”, legalábbis a műsor szerint. Az előadás hátteréről a zene-kar karnagyával, az egyik tinédzsert alakító Tatár Csabával beszélgettünk.Minden évben igyekez-nek a fúvósok a Mikulást új köntösbe bújtatni – idén ez a köntös majdnem rózsaszín lett, de csak azért, mert két szájhős kamasznak csömöre lett az ünnepi hagyományok-tól, és szerette volna egy kicsit megreformálni kívül-belül a puttonyost. A „Mikulás 2.0 projekt” fele-más sikerrel zárult: a Tatár Csaba és Varga György által megformált fiatalok hol innovatív, hol hajme-resztő, de leginkább kacagtató ötlettel rukkol-tak elő.– Az a helyzet, hogy a fúvós gyerekeink is lassan ahhoz a generációhoz tar-toznak, amelyet most egy kicsit kifigurázunk, de a Mikulás örök...Változnak az idők, de
csakis szeretettel – magya-rázza Tatár Csaba karnagy. – A fiatalok többsége hajla-mos mindent kritizálni, és bármi áron megváltoztat-ná a világot. Ilyenek a mos-tani koncert főszereplői is, akik ezúttal a Mikulást pécézték ki maguknak…A két kamasz sorra kötött bele mindenbe, ami az ünnepkörhöz tar-tozik, így a zenébe is. A tradicionális karácsonyi dallamok meglátásuk szerint túl unalmasak, szí-vesebben ünnepelnének DJ Ötzi slágerére, a Hey Babyre. Természetesen az ajándékozás kérdését sem kerülték meg: felesleges annyit lamentálni a tökéle-tes meglepetésen, amikor az árát is oda lehet adni helyette. A koncerten aztán kiderült, hogy a közönség soraiban ülő gyerekek még mindig job-ban tudnak örülni a szalon-cukornak, mint a pénznek. A Mikulás, persze, nem úszta meg ennyivel: magyarázkodhatott, hogy miért rénszarvas húzta szánon utazik, amikor az olvadó jégsapkák világá-ban, az árvizek miatt prak-tikusabb lett volna egy tengeralattjárót választani.– Talán meglepő egy kicsit, hogy egy főként a humoráról híres koncerten ilyen komoly témát pedze-getünk, de szerettük volna felhívni a figyelmet erre a problémakörre is. Emellett tükröt szerettünk volna tartani a fiatalok elé. Az előadás végén ki is mond-tuk, hogy bár haladni kell a korral, de azért jó az öreg a háznál… A kotnyeles kamaszok végül arra is rájöttek, hogy a Mikulás nem is annyira maradi, még egy eszméletlen rap-párbajban is legyőzi őket… S hogy mi a konklú-zió? Változnak az idők, de a Mikulásnak mindig volt, van és lesz helye a gyere-kek – és talán a felnőttek – szívében is.A zenekar igyekszik min-dig olyan zeneműveket összeválogatni, amelyek passzolnak a Mikulás-kon-cert tematikájához. A kulcsfontosságú jelenetek-nél olyan dallamok han-goztak el, mint az Abbától a Money, money, money vagy a The Beatlestől a Yel-low Submarine. Az előadá-son a Farkas Ferenc-zeneis-kola ifjúsági fúvós növen-dékei és az Eraklin Tánc-klub Egyesület táncosai is közreműködtek. A Mikulás bőrébe, ahogy az előző alkalmakkor, Horváth Miklós bújt, a Krampuszé-ba pedig Jánosi Ferenc. A háromszor is bemutatott koncert mindegyik alka-lommal hangos sikert ara-tott, a fúvósok azonban az év végén sem dőlhetnek hátra.– Próba próbát követ decemberben, ugyanis a 2020-as újévi koncertet ismét mi szervezzük – mondja Tatár Csaba. – Min-den évben hívunk vendé-get, most többet is, mivel sok olyan művet találtam a zenekari repertoárban, amely kórusra és fúvósze-nekarra íródott. Ezek közül néhány gyöngyszemet szeretnénk bemutatni kanizsai és a város környé-kén működő együttesek-kel, így velünk ünnepel majd Nagykanizsa Város Vegyeskara, a Farkas Ferenc Énekegyüttes és a szepetneki Királyi Kórus is.Az újévi fúvós gála 2020. január 4-én 18 órakor lesz a Hevesi Sándor Művelődési Központban. NEMES Dóra 2019. 12. 06. | 11magazinFotó: Gergely Szilárd
12 | KANIZSA újságközéletNem leszünk éjjel-nappal a polgármesteri hivatalbanDr. Fodor Csaba elöljá-róban elmondta: - Az önkormányzati tör-vény teszi lehetővé a tanácsnokok választását. Nem szól bőbe-szédűen róla a jogszabály, azt mondja ki, a képviselők közül tanácsno-kokat lehet választa-ni olyan területekre, ame-lyeknek a felügyelete okán célszerűbb, ha egy tanács-nok közvetlenül felügyeli és nem csak egy bizottsághoz tartozik, mert egy tanács-nok munkája több bizott-ságban is érintett, és a meg-hozandó döntések megala-pozottsága okán célsze-rűbb az összes információt egy kézbe gyűjteni. Azért fontos a tanácsnoki rend-szer, mert ebben a helyzet-ben, amikor a Fidesz nem veszi tudomásul, hogy nem fogunk megválasztani őkö-zülük alpolgármestert, a polgármester munkájának a segítéséhez és a zökkenő-mentesebb önkormányzati munkához feltétlenül fon-tos a tanácsnoki rendszer. Négy tanácsnokot válasz-tottunk, vannak olyan önkormányzatok, ahol ennél jóval többet, és van-nak olyanok, ahol keveseb-bet választottak. A mi sza-bályunk szerint – amit az SZMSZ-ben elfogadtunk – tanácsnokok ellenjegyzése nélkül a közgyűlésre nem kerülhet anyag. Nem mehet be úgy előterjesztés a pol-gármester, vagy bárki által, ha az illetékes tanácsnok-nak az ellenjegyzése nincs rajta. Ez érvényességi felté-tel, mert különben alaki-lag hibás lesz az elő-terjesztés. A pol-gármesternek és a Fidesznek is elmondtuk – ugyan nem sok sikerrel –, hogy nem időtlen időkig szeretnénk ezt a hely-zetet fenntartani. Többször is el fogjuk mondani, hátha egyszer csak eléri az inger-küszöbüket, és megmarad bennük, hogy ez a struktú-ra addig marad fenn, amíg a Fidesz nem veszi tudomá-sul, hogy a többségnek kell adni az alpolgármestere-ket. Mi másfél, egy főállású és egy társadalmi megbíza-tású alpolgármesterben gondolkodunk. Ha megér-tik a kérésünket, akkor érte-lemszerűen a tanácsnoki rendszer ebben a formá-ban megszűnik. Mi azt gon-doljuk, kettő tanácsnok fel-tétlenül kell, ha a Fidesz szeretne tanácsnokot, haj-landók vagyunk kompro-misszumot kötni velük. Fodor Csaba emlékezte-tett rá: régen, több ciklus-sal korábban is volt tanács-nok Nagykanizsán, ezt nem ők találták ki. A Fidesz nem élt ezzel a lehetőség-gel annak idején. Fontosnak tartotta megjegyezni, a tanácsno-koknak nemcsak a köz-gyűlés, hanem a hivatal munkáját is kell segítenie. Nem lesznek éjjel-nappal a polgármesteri hivatal-ban, de sokat kell bent tar-tózkodniuk, mert az elő-terjesztéseket nem csak szignálni kell, hanem amennyiben szükséges, úgy már az előkészítésben is részt kell venni, majd az előkészítések bizottsági vitájában, és természete-sen a közgyűlésen is. Érte-lemszerűen minden tanácsnoknak abban a bizottsági munkában is szerepet kell vállalnia, ami a tevékenységi köréhez tapad. Az ügykörök tekin-tetében eléggé szerteága-zóak a feladatok.Fodor Csaba a vagyon-gazdálkodással kapcsola-tos feladatok tanácsnoka. Ide tartoznak az önkor-mányzat ingatlanjai, a Vagyongazdálkodási Zrt. feladataihoz való hozzáfé-rés, és abban való közre-működés, a VIA Kanizsa Zrt., a Vízmű Zrt., a Netta-Pannonia Kft., valamint az összes gazdasági társaság felügyelete. Illetőleg ide sorolták a közbiztonsági kérdéseket is, ami a rend-védelmi szervezetekkel, a civil szervezetekkel, a pol-gárőrséggel való kapcso-lattartást jelenti. Négy képviselőjét tanácsnokká választotta az ellenzéki pártokat tömörítő Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) a november 28-ai közgyűlésen. Döntésük indokáról, működési rendjükről, feladataikról kérdeztük dr. Fodor Csaba frakcióvezetőt, Horváth Jácint frakcióvezető-helyettest, Gondi Zoltán és Berta Krisztián önkormányzati képviselőket. Alpolgármesterek helyett
2019. 12. 06. | 13közéletAzt szeretnénk, hogy másfél alpolgár- mestere legyen a városnakHorváth Jácint a pénz-ügyi, fejlesztési, költségve-tési feladatkörök tanácsno-ka. Alapvetően a térségi fejlesztésekkel, a költség-vetési rendelet megalkotá-sában való jelentős részvé-tellel és annak felügyeleté-vel, illetve az intézménye-ken keresztül az egész önkormányzati felügyelet-tel foglalkozik. - Elsősorban a költségve-tés, annak alakulása és megvalósulása lesz a következő hetek kiemelt fontosságú feladata, ame-lyet január-februárban el kell fogadni a közgyűlés-nek – jelezte. – Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon át kell néznünk, hogy mi az, amin az eddigi-ekhez képest változtatni lehet a programunknak megfelelően. A másik nagy terület a fejlesztése-ket tartalmazza. Számos fej-lesztés van előkészítés, vagy már megvalósu-lás alatt, ami-ről az elmúlt időszakban kevés információ állt a rendelke-zésünkre. Ezek alatt értem a „Zöld Város” Projektet, a sportcsarnok beruházást, vagy éppen a Ferences kolostor mostani, sikerte-len közbeszerzési pályáza-tát. Ezek mind-mind ott találhatók a napi feladatok között, melyek előkészíté-sében és megvalósításá-ban kell napi szinten segí-teni a polgármester és a közgyűlés munkáját. A következő évben készülnünk kell arra - foly-tatta -, hogy 2021-től új, 7 éves költségvetési időszak kezdődik az EU-ban. Ezen azonban úgy tudunk sike-resen elindulni, ha vannak újabb előkészített terve-ink. Tehát az új fejleszté-sek, projektek előkészíté-sére is nagy hangsúlyt kell fektetni, és a szükséges döntéseket jövőre meg kell hozni ahhoz, hogy a 2021-es időszaktól kezdve Nagykanizsa az elsők között tudjon pályázni. Azt szeretnénk, hogy két (egy főállású és egy társadalmi megbízatású) alpolgár-mestere legyen a város-nak. Így nyilvánvalóan a tanácsnokok feladatából több kerülne át az alpol-gármesteri székbe. Látszik, hogy most minden feladat a polgármesterre hárul, a feladatait jelenleg nem tudja delegálni senkire, és így egyedül kell végigcsi-nálnia mindent. Több hely-re nem tud hivatalosan helyettest küldeni maga helyett, ezért létfontossá-gú, hogy minél előbb meg-történjen a törvényszerű működés azzal, hogy az alpolgármesteri poszt betöltésre kerül. Horváth Jácint az EU Régiók Bizottságának tag-jaként jelenleg részt vesz Brüsszelben a bizottság plenáris ülésén, ahol véleményezik az Európai Bizottság elé kerülő jogsza-bály-tervezete-ket, melyhez a helyi önkormány-zatok szempontjá-ból fontos javaslato-kat tesznek hozzá annak érdekében, hogy ezek később a magyarországi rendelkezésekben is meg-jelenjenek. Jól tudunk egymásból építkezniGondi Zoltán az egész-ségügy, a sport, a társadal-mi fenntarthatóság tanács-noka. - A városban élő emberek számára egy olyanfajta várost kell teremtenünk - hangsú-lyozta -, amiben az életmi-nőségük, az életlehetősé-gük a legjobban fejlődik, és mindig egy kicsit többet kapnak. Ehhez kapcsoló-dik a feladatkör egészség-ügyi-, illetve sportrésze, amit ha az életkor alapján szemlélünk, az óvodától eltart egészen az idősügyi intézményekig. Valójában lefedi egész Nagykanizsa lakosságát. Ebben a tanácsnoki rész-ben nagyon érdekes pont a sport – tette hozzá. – Leginkább azért, mert a következő időszakban, ha minden igaz, a város komoly lépéseket tesz elő-re az infrastruktúra terén. Ha a „Modern Városok” Program keretén belül megépül a sportcsarnok, illetve a városi uszo-da, akkor a város sport-élete, a hosszú távú sportkoncepciója fog megváltozni. Ezeknek a létesítményeknek a meg-valósulásán túl a tartalom-mal való megtöltés lesz a legfontosabb annak érde-kében, hogy ne csak üres, levegővel teli intézmények legyenek. Az egészség-ügynél a legfontosabb terület az egészségmegőr-zés. A városunkat érintő közeli, legjelentősebb sportesemény, a GIRO anyagával most ismerke-dünk, megnézzük, melyek azok a lépések, ahol a lehe-tő legjobban be tudunk segíteni. választottakAlpolgármesterek helyett tanácsnokokat
14 | KANIZSA újságközéletA legizgalmasabb pilla-nat ugyan az lesz, amikor befut a városba a mezőny, de az azt megelőző 2-3 nap programjaitól érdekes hangulatba kerülhet a város. Gondi Zoltán a tanács-nokok közötti munka átfe-désről szólva hozzáfűzte, jól tudnak egymásból épít-kezni, és ha ebbe sikerül Nagykanizsa lakosságát is belevonni, akkor érhető el igazán az, hogy az embe-rek évről-évre egyre job-ban érzik magukat a váro-sunkban, hiszen a saját bőrükön érezhetik a város fejlődését. Ők ebben akar-nak partnerek lenni. Izgalmas, kihívásokkal teli időszak elé nézünkBerta Krisztián a magán és civil ügyek tanácsnoka, feladatkörébe beletartozik a család és nemzetpolitika, az ifjúság és az idősügyi kérdés, a közművelődés, a kultúra, a környezetvéde-lem és a város szociális területe. Szerepe az egész várost érinti a legfiatalabb-tól a legidősebb korosztá-lyig. – Izgalmas és kihívások-kal teli időszaknak nézünk elébe. A család és nemzet-politika területén is sokat kell előrelépnie a városnak - mondja. Legközelebb áll hozzá életkoránál fogva is az ifjúság, hisz a testület legfiatalabb tagja a 28 évé-vel. Ami az egyik legfonto-sabb feladat számára, az a városnak is az egyik legna-gyobb problémát jelenti, hiszen elöregedő társa-dalom jellemzi a várost, amit a fia-talok hol a tanul-mányaik, hol pedig a jobb élet reményében hagynak el. Ez utóbbi folyamatnak szeretne megálljt paran-csolni a tanácsnok. - Meg kell teremtenünk azokat a fel-tételeket, hogy a tanul-mányai befejezé-se után a fiatal vissza-jöjjön, itt helyezkedjen el és itt tervezze meg a családi életét. Teremtsük meg annak a feltételét, lehetősé-gét, hogy haza tudjon jön-ni, és ne csak skypen, vagy messengeren tartsa a kap-csolatot a fiatal generáció a szüleivel és a nagyszüleivel. Ebbe ásta bele magát első-ként, a többi feladat mellett ebben gondolkodik legin-kább előre. A másik három kérdésben is nagyon sok tennivalót lát. A környezet-védelem területén régi kon-cepciója az újszülöttek lige-tének létrehozása, mely területen minden egyes újszülött gyermeknek a város egy kijelölt pontján fát ültetnek, ezzel is szim-bolizálva, hogy az az övé, és Kanizsához tartozik. Mind-ez, véleménye szerint mini-Alpolgármesterek helyett
2019. 12. 06. | 15közéletmális szinten a környezet-védelmet is segítené. „Háborúban” nem lehet építkezniBalogh László polgár-mester a kialakult helyzet-ről, a tanácsnoki pozíciók-ról, a közgyűlés jelenlegi működéséről szóló véle-ményét az alábbiakban fogalmazta meg: „Természetesen legitim polgármesterként, a köz-gyűlési határozatoknak megfelelően végzem fele-lősségteljes munkámat. De ez nem jelenti azt, hogy minden esetben a közgyű-lési többséggel megegye-zik a véleményem. Sajná-lom, hogy a közös munka stabil elkezdésének lehe-tősége helyett a közgyűlés egy ilyen bizonytalan, mert csekély többségű, erőből átvitt állapotot választott.A véleményem az, hogy a közgyűlés a most már régi SZMSZ mentén jól dolgozhatott volna. Az új SZMSZ, az alpolgármes-terek helyett négy tanács-nok rendszere, az új bizottsági struktúra, az önkor-mányzati delegálásokba való drasztikus beleszólás, a 11-ből 8 cégvezető azon-nali leváltása, a szóbeli elő-terjesztésekkel való túl-zott operálás lehetősége, a polgármester jogainak csökkentése erődemonst-ráció volt. A múltbeli sérel-mekre hivatkozva a „másik oldal” visszaélt 8:7 arányú helyzetével: az október 13-i önkormányzati válasz-tás egál közeli eredményét drasztikusabban értel-mezte, mint a „saját olda-lam” a 2014-es teljes választási győzelem (10:4!) esetén ezt tette.Sajnos, így afféle hábo-rús viszonyok jöttek létre a két oldal között, s tudható, hogy „háborúban” nem lehet építkezni…! Ezért a felelősség az „Éljen Váro-suNk!” Egyesületet, azaz az 5 párt: a DK, Jobbik, LMP, Momentum és az MSZP szövetségét terheli. Ismétlem, számomra a megegyezés lehetőségét az adja, hogy legyen 1 saját oldali alpolgármeste-rem, s a másik oldalnak legyen akár 2 alpolgár-mestere. Megjegyzem, Zalaegerszegen is 3 alpol-gármester van. Nem ezen múlik a büdzsé takarékos-sága. Igenis az 1 polgár-mesternek és az akár 3 alpolgármesternek lenne elég feladata (ezt másfél hónapnyi polgármester-ség után tisztán látom!): Budapestre járni, Zalában tartani a kapcsolatot, váro-si rendezvényeken ott len-ni, konkrétan figyelni a városüzemeltetésre, a hivatali munkát is lelkiis-meretesen végezni,…! A 3 alpolgármesteres rend-szer jobban működne, mint a 0 alpolgármester és 4 nem főállású tanácsnok rendszere!Közös nevező lehetne, hogy „együtt erő vagyunk, szerte-szét gyönge-ség”. Az „Éljen VárosuNk!” pozícióéhsé-ge, sajnos, nehezíti az együttműködést. Tisztelettel megkérde-zem, az új struktúra, a bővülő pozíciószám (35 bizottsági tag helyett 48 fő), a tetemes végkielégí-tési összeg (8 cégvezető) „hány CT-vel ér fel”…?!Pedig pozitív korszak előtt állhatnánk. Hiszek abban, hogy még ebben az áldatlan állapotban is lehetne valamiféle „városi minimum”, amelyben bővebben egyetérthet-nénk. Hiszen a „Modern Városok” Program látvá-nyosan folytatódhatna, a „Kanizsa-vár-vissza!” fiata-lokat segítő és hazaváró programban oldaltól füg-getlenül egyetérthetünk, Nagykanizsa tényleg lehetne a körkörös gazda-ság mintavárosa, s például a GIRO május 11-i kanizsai megvalósulása soha nem látott lehetőséget jelent-het a városunk számára… Valójában Nagykanizsa Fejlesztési Tervének meg-alkotásával, Klímastratégi-ánk létrehozásával kellene inkább foglalkoznunk. Nagykanizsának szüksége lenne valamiféle erőfor-rás-térképre, hogy tisztá-ban legyünk potenciá-lunkkal. Véleményem szerint Kanizsa se nem kicsi, se nem nagy, jó és élhető Megyei Jogú Város. Nekünk nem Zalaeger-szeggel kell és lehet verse-nyeznünk, hanem vállal-nunk kell igenis meglévő és erős kanizsai identitá-sunkat, s ezért kell men-nünk előre a közgyűlésben és szeretett városunk-ban…!”BAKONYI ErzsébetválasztottakAlpolgármesterek helyett tanácsnokokat
16 | KANIZSA újságSZOLGÁgáLTATÁSPiaci árak Kanizs ánsavanyú káposzta 550 Ft/kgburgonya 250-350 Ft/kgkarfiol 390-580 Ft/kgmandarin 650-750 Ft/kgalsó csirkecomb 680 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyeletM E G H Í V ÓNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését2019. december 12-én (csütörtök) 18.00 óráraközmeghallgatás céljából összehívomAz ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2. A közgyűlésre tisztelettel meghívom.Nagykanizsa, Balogh László2019. december 02. polgármester2019. december 7.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002019. december 8.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15119:00-06:002019. december 9.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002019. december 10.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002019. december 11.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Arany-szarvas ROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002019. december 12.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa Centrum TÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002019. december 13.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kato-narétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:00Jövő heti véradások12.10. 12:00-18:00 Letenye Művelődési Ház12.12. 09:30-13:30 BLG 12.13. 10:00-14:00 VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház.Adj vért, és ments meg három életet!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2019. december 6-án (pénteken) a Humánigazgatási Csoport ügyfélfogadása 08.00-16.00 óráig tart.2019. december 7-én (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel.2019. december 13-án (pénteken) a Humánigazgatá-si Csoport ügyfélfogadása 08.00-12.00 óráig tart.2019. december 14-én (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel.dr. Gyergyák Krisztina jegyzőHirdetmény – az ügyfélfogadási rendrőlA Via KanizsaVárosüzemeltető Nonprofit Zrt.tájékoztatja az ügyfeleket, hogy2019. december 7-én és 14-én szombatona Társaság irodái(központ - Zrínyi M. u. 33.;Temetőgondnokság - Tripammer Gy. u. 1.)zárva tartanak.
2019. 12. 06. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókDecember 6.1906. december 6-án született Goldmark Péter Károly, a színes televízió, a mikroba-rázdás hanglemez és a képmagnó kifejlesz-tője. A második világháború alatt haditech-nikai feladatokat oldott meg, majd a hábo-rú után tökéletesítette a színes televíziót, amelyet az űrkutatásban is alkalmaztak: ennek révén láthatták a nézők szerte a vilá-gon az ember első sétáját a Holdon1797. december 6-án született Nagy Károly matematikus, csillagász, közgazda és pub-licista, a méterrendszer magyarországi bevezetésének egyik kezdeményezőjeDecember 7. 1866-ban ezen a napon alakult meg az Országos Erdészeti Egyesület1972. december 7-én útjára indult az Apol-lo–17 űrhajó, az utolsó amerikai holdexpe-dícióDecember 8. 1609-ben Milánóban ezen a napon meg-nyitják Európa második nyilvános könyvtá-rát, a Biblioteca Ambrosianát1842. december 8-án született Csiky Ger-gely drámaíró, műfordító, a Kisfaludy Tár-saság másodtitkára, a Magyar Tudomá-nyos Akadémia levelező tagja. Nevét viseli egyebek mellett a kaposvári Csiky Gergely Színház December 10.1915. december 10-én elkészült a tízmillio-modik Ford T-modell autóDecember 11. 1865-ben Pesten ezen a napon felavatják a Magyar Tudományos Akadémia épületétDecember 12.1901. december 12-én Guglielmo Marconi olasz fizikus először létesít sikeres rádió-kapcsolatot Európa és Amerika közöttAz előző hetHETi rejtvény MEGFEjtéSE: Ne ismételd meg régi hibáidat, kövess el helyettük újabbakat!
18 | KANIZSA újságHirdetésMultifokális lencse akció 30 %Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.hu NagykanizsaKANIZSA,egy kattintásra
2019. 12. 06. | 19információKÖZLEMÉNY A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez Nagykanizsán 2019. szeptember 16. és december 16. között. A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen min-tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésé-re, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszer-utalványt nyerhetnek. Információkérés, kapcsolatfelvétel:Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) Honlap www.ksh.hu/elef2019 E-mail cím lakinfo@ksh.hu Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30;P: 8-14 óra) A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisz-tikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor. Budapest, 2019. szeptember 13.Mezőgazdasági összeírást tart a KSHA Központi Statisztikai Hivatal (KSH) november 15. és december 15. között hajtja végre az Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019 elnevezésű mezőgazdasági adatgyűjtését, 2019. december 1-jei eszmei időponttal. Az ország 484 településére kiterjedő felvétel eredményei segítik a gazdálkodó-kat, döntéshozókat, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel, pontos adat-szolgáltatásukkal nagyban hozzájárulnak.A KSH évente kétszer felméri az egyéni és a háztáji gazdaságok termelési jellemzőit, úgynevezett reprezentatív, véletlenszerű kiválasztáson alapuló mintakijelöléssel. A felvétel célja az agráriumban jelentős szerepet betöltő egyéni gazdaságok gazdasági tevékenységének, szerkezeti sajátosságainak feltárása, amihez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul.A válaszadás történhet önkitöltéssel vagy kérdezőbiztos segítségével, mindkét esetben elektronikusan. Az önkitöltésre 2019. november 15. és 24. között van lehetőség. Akik nem élnek ezzel, azokat 2019. november 25. és december 15. között igazolvánnyal ellátott, a KSH által megbízott összeírók keresik fel, akik elektronikusan végzik el a kérdőív kitöltését.Az adatfelvétel a szántóföldi növények, zöldségfélék termesztésére és fel-használására, a szántóként használt üvegház és fóliasátor alatti területek hasznosítására, a szőlő- és gyümölcstermesztésre, valamint az agrotechniká-ra (pl. műtrágyázásra, szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki. Számba veszi a főbb haszonállatfajokat, az állati termékek termelését, és foglalkozik a mezőgazdasági tevékenység munkaerő-szükségletével, a mezőgazdasági tevékenységet közvetve vagy közvetlenül segítő beruházásokkal.A felvétel során nyert információkat a KSH kizárólag statisztikai célra hasz-nálja fel, azokat más szervek, személyek részére nem adja ki, a törvényi elő-írásoknak megfelelően garantálja az adatkezelés biztonságát, az eredmé-nyeket összesítve közli.A feldolgozott eredményeket a KSH az adatgyűjtést követően e-mailben megküldi azoknak, akik ezt kérik a kérdőív kitöltésekor.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora december 7-13.December 7., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Sztárportré: Endrei Judit, 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kukkantó (gyerekműsor), 02:15 Látogató, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Sztárportré: Endrei Judit, 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kukkantó (gyerekműsor), 08:45 Látogató, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Csavargók (dokumen-tumfilm), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 19:50 Safari a nagyvárosban (ismeretterjesztő sorozat), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó.December 8., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Csavargók (dokumentumfilm), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Safari a nagyvárosban (ismeretterjesztő sorozat), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Csavargók (dokumentumfilm), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Safari a nagyváros-ban (ismeretterjesztő sorozat), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Élet-módi, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Fel-sővárosi templomban, 19:10 Sztárportré: Edvin Marton, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Vonal felett (dokumentumfilm), 21:00 Orrszarvúak veszélyben (ismeretterjesztő film), 21:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 Lapozó. December 9., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:10 Sztárportré: Edvin Marton, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Vonal felett (dokumen-tumfilm), 03:00 Orrszarvúak veszélyben (ismeretterjesztő film), 03:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:40 Sztárportré: Edvin Marton, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Vonal felett (dokumentumfilm), 09:30 Orrszarvúak veszélyben (ismeretterjesztő film), 09:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Edvin Marton, 12:30 Vonal felett (dokumen-tumfilm), 13:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kukkantó (gyerekmű-sor), 20:05 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 21:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:10 Lapozó.December 10., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kukkantó (gyerekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 02:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 09:20 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:25 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Szép magyar ének (dokumentumfilm), 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 A Monarchia hajóroncsai: A Szent István történet (ismeret-terjesztő sorozat), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Unió-Régió, 21:20 Székely konyha, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.December 11., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 A Monarchia hajóroncsai: A Szent István történet (ismeret-terjesztő sorozat), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 Unió-Régió, 02:45 Székely konyha, 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:05 A Monarchia hajóroncsai: A Szent István történet (ismeretterjesztő sorozat), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:45 Unió-Régió, 09:15 Székely konyha, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 A Monarchia hajóroncsai: A Szent István történet (ismeretterjesztő sorozat), 12:25 K’arc (kul-turális magazin), 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Unió-Régió, 13:55 Székely konyha, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 A Monarchia hajóron-csai: A Streiter történet (ismeretterjesztő sorozat), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. December 12., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 A Monarchia hajóron-csai: A Streiter történet (ismeretterjesztő sorozat), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 A Monarchia hajóron-csai: A Streiter történet (ismeretterjesztő sorozat), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapo-zó, 12:00 A Monarchia hajóroncsai: A Streiter történet (ismeretterjesztő sorozat), 12:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 A Monarchia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretterjesztő sorozat), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés és a közmeghallgatás közvetíté-se felvételről, 21:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 22:05 Gézengúzok (gyerekműsor), 22:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 23:10 Lapozó.December 13., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkor-mányzati ülés és a közmeghallgatás közvetítése felvételről, 02:35 Híradó, 02:50 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 03:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés és a közmeghallgatás közvetítése felvételről, 09:05 Híradó, 09:20 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 10:20 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Önkormányzati ülés és a közmeghallgatás közvetítése felvételről, 14:00 A Monarchia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretterjesztő sorozat), 14:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 14:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:25 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Sztárportré: Edvin Mar-ton, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:00 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 12. 06. | 21SportFC Nagykanizsa (5.) – Komárom VSE (7.) 1-2 (0-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 17. forduló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Leél-Őssy (Sinkovicz, Mitók). G.: Hampuk (46.), illetve Tóth P. (52.), Végh B. (87.)Nagykanizsa: Borsi – Ekker, Major M., Geren-csér A., Horváth B. – Béli M. - Herzsenyák (Kretz, 56.), Kovács Gy., Lőrincz (Bagó B., 89.) – Hampuk (Simonfalvi, 72.), Vitt-man. Vezetőedző: Barna László.Tartós mezőnyjátékkal kezdődött az év utolsó kanizsai labdarúgó bajno-kija és nem alakultak ki jelentősebb helyzetek az első játékrész túlnyomó többségében. Inkább a jobb oldalon próbálkozott a nagykanizsai csapat, de a Kenesei Krisztiánt végül nélkülöző komáromiak jól zárták le a dél-zalaiak elől a veszélyesebb támadásve-zetések lehetőségét. Az első 45 perc végén aztán a vendégek lettek valamivel bátrabbak, melyből kifo-lyólag Végh Bence puskáz-ta el a szinte kihagyhatat-lant, nem sokkal később pedig a hazai oldalon Vitt-man Ádám küldte néhány centivel a bal kapufa mellé a labdát a 42. percben a balösszekötő helyéről. A második felvonásban rög-tön a kezdés után vezetést szerzett a Nagykanizsa, Béli Milán hosszan előre-ívelt labdáját követően végül Hampuk Ádám lőtt középről, 17 méterről a kapu jobb oldalába. Az 52. percben aztán egy teljesen kijátszott szituáció után Tóth Patrik egyenlített 10 méterről a háló jobb olda-lába továbbított labdával. A gólváltást követően már nem kimondottan a szép játék dominált, és hogy a forma tényleg idényzárós legyen a vendéglátók szempontjából, Végh Ben-ce a Komárom részéről betalált, amivel a vendé-gek el is vitték a pontokat Kanizsáról.- Nem érdemeltünk ezúttal többet ezen a talál-kozón, hiszen nem tettünk ezen a meccsen annyit azért, hogy pontot, ponto-kat is szerezzünk – foglalta össze a látottakat Barna László, az FCN vezetőedző-je. - Az ősz végét ugyan ezzel kissé elrontottuk, de a csapatnak összessé-gében gratulálok az eddig megszerzett huszonhét pontjához.A tizenhét forduló során a kanizsai csapaton belül a házi gólkirályságért nagy csatározás alakult ki a végére, hiszen Vittman Ádám héttel, míg Hampuk Ádám hat találattal járt. Utóbbi játékos esetében érdekesség, hogy a hatból ötöt büntetőből ért el úgy, hogy valamennyi lehető-ségét értékesítette a tizen-egyes pontról.POLGÁR LászlóHampuk Ádám (fehér szerelésben) szerezte az FC Nagykanizsa (fél)sze-zonbeli utolsó - egyben évzáró - bajnoki találatát(Fotó: Gergely Szilárd)a gólokértNagy csata Nem sikerült jól az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttesének évzárója, hiszen a 17. forduló mérkőzésén hazai pályán szenvedett vereséget a Komárom VSE ellen. A kanizsaiak számára ezzel (szintén) zárult az őszi szakasz a bajnokságban, a mostani levezetést követően pedig januárban már jöhetnek is a felkészülési találkozók. Immár a VII. Kustán és Társai Nemzetközi Öregfiúk Terem-labdarúgó-tornát rendezték a Zsigmondy-csar-nok falai között.Tizenhat csapat kezdte a teljes napot felölelő csatá-rozásokat és a kupa külön érdekességeként szolgált, hogy a tavaly legjobb négy közé bejutott legénység közül három újra ott lehe-tett az elődöntős szakasz-ban. Közülük az egyik ágon a szlovéniai KMN Torcida Lendava, a másikon a Rédics jutott a fináléba. A harmadik helyért aztán a Mu-Vill Nagykanizsa 3-0-ra győzte le az Almalé Nagy-kanizsát, a döntőben pedig a Torcida Lendava – Rédics 1-1-gyel zárult, hetesekkel a győzelmet végül a lendvai gárda söpörte be a címvé-dő rédicsiekkel szemben. (2018-ban a mindent eldön-tő találkozónak ugyanez volt a párosítása, s ezúttal a Szlovéniából érkezett teremfocisták győzedel-meskedtek.)- Örülünk, hogy idén is ennyi öregfiúk egységet sikerült összehoznunk egy színvonalas tornára, a részt-vevők pedig ismét bizonyí-tották, tudásuk, gyorsasá-guk mit sem kopott az évek alatt – összegzett a szerve-zők részéről Lőrincz Lász-ló. - Kiosztottuk természe-tesen a kupa egyéni külön-díjait, ezek alapján a leg-jobb játékos a Rédics gár-dájából Molnár Attila, a legjobb kapus pedig a Tor-cida Lendavából Horváth István lett, míg a gólkirályi címet a Mu-Villból Papp Gábor szerezte meg 8 talá-lattal. P.L.Már a csoport- meccsek során nagy küzdelem dominált a Kustán Kupán(Fotó: Gergely Szilárd)a KustánLendvai győzelemKupán
22 | KANIZSA újságSPORTA sakk NB I-ben bajnoki címvédő Tungsram-Aquaprofit NSK csapata Szom-bathelyen, a kör előtt szintén kétszer győztes Haladás-Infra-plan együttesé-nél vendégeske-dett a bajnok-ság harmadik fordulójában.Haladás VSE (4.) – Tungsram-Aquapro-fit NSnsK (1.) 4:8NB I-es sakk csapatbaj-noki mérkőzés, 3. forduló, SzombathelyEredmények (elöl a hazaiak): Kozul – Lenic döntetlen, Héra – Voloki-tyin 0:1, Palac – Bánusz 0:1, Né-meth – Márkus döntetlen, dr. Kovács G. - Ivanisevics 0:1, Petényi – Kántor döntetlen, Kiss A. - Aczél döntetlen, Borhy – Medvegy 0:1, Némethné Lakos N. - Ribli 0:1, Cson-ka – Galyas 1:0, Ruck – Gara T. 0:1, Magyar – Gombócz 1:0.A két forduló után 4-4 csapatponttal álló Haladás – TANSK találkozója igazi rangadót ígért a sakk NB I-es csapatbajnokságban és az előzetes várakozások helyénvalók is voltak, hiszen mindkét fél sokat adott bele a meccsbe. Ahogy közeledett a mér-kőzés vége, a vendégek azért húztak be néhány fontos győzelmet.- Az előzmények isme-retében nagyon szép ered-ményt ért el együttesünk – mondta el a kanizsai sak-kozók csapatvezetője, Papp Nándor. - Ugyan hat győzelmet is szereztünk, de végig kiélezett volt az egész találkozó. Külön a javunkra válhat, hogy leg-főbb riválisunk nem hozott rajtunk táblapontot és egy végig jól játszó Szombat-hely ellen jegyeztünk fon-tos győzelmet.Bő egy hét múlva a kani-zsaiak az MTK Budapestet fogadják. Az NB I-gyel pár-huzamosan az NB I B-ben sem szerepel rosszul a Nagykanizsa csapata, az utóbbi hetekben három nagy jelentőségű meccset is vívhatott. A közvetlen élbolyba tartozó Bányász SK Ajka ellen a 3. körben 6:6-os döntetlent játszot-tak a nagykanizsaiak, a középmezőnyben tanyázó Komlói Bányász SK-val szemben 6,5:5,5-re nyer-tek, majd a Haladás II-től 7,5:4,5-re kikaptak - ezzel a szombathelyiek közvetle-nül eléjük, a negyedik helyre jöttek fel. A dél-zalai kettes egységre mindezek után december 15-én, vasárnap egy roppant éles meccs vár, hiszen megyei csúcs keretében látják ven-dégül a listavezető Z. Csu-ti-Hydrocomp együttesét.POLGÁR LászlóA TANSK igazi rangadót vívott a Haladás ellen (Fotó: Kanizsa TV)Már most biztosan...Egy kisebb hullám-völgy, valamint a futsal Magyar Kupa-beli kiesést követően a még mindig a futsal NB II Nyugati csoport-jának dobogóján álló Nagykanizsai Futsal Club a listavezető TFSE legénységét fogadta egy hamisí-tatlan rangadón. Pénteken 19.30-tól az NFC már a Haladás II ellen mérkőzik a vasi megye- székhelyen, a meccs-re még szurkolói busz indítását is tervezték a kanizsaiak. Nagykanizsai FC (3.) – TfsE-Szertarsport.hu (1.) 2-3 (1-1)NB II Nyugati csoport futsal-mér-kőzés, 13. forduló. Nagykanizsa, 170 néző. Vezette: Kovács G. (Witt-ner, Blum). G.: Bogyó (3.), Szak-meiszter J. (29.), illetve Csernai (14.), Szalmás (31.), Andorka (34.)Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Bogyó, Schuller, Koronczai, Szak-meiszter J. Csere: Simon (kapus), Fujsz, Németh K., Szalai D., Novák L. Edző: Bagó Gábor.Nem tartalékoltak lendülettel a futsalosok, hiszen rögtön nagy rohanásba kezdtek és a kanizsaiak Bogyó Károly révén gyorsan veze-téshez is jutottak. Ezt követően sem álltak le a felek és a TFSE csak a 14. percben tudott egyenlíteni, miközben két büntetőrúgásával sem tudott mit kezdeni a vendég-csapat. A második húsz percben aztán ismét előnyhöz jutottak a nagykanizsaiak Szakmeiszter János találatával, erre viszont gyor-san válaszolt a TFSE. A 34. percben már a fővárosiaknál volt az előny egy, a rangadó minden feszültsé-gét magában hordozó összecsapá-son. Az egygólos vezetésüket a vendégek már nem is engedték ki a kezükből, az NFC-sek pedig készülhettek már a Hali II elleni meccsre.- Vereség és vereség között is van különbség – kezdte értékelését a találkozó után Bagó Gábor, az NFC trénere. - Így ki lehet kapni és örü-lök, hogy a szurkolóink is így gon-dolták, mivel nagy tapsot kaptak a fiúk. Mindent megtettek az utolsó másodpercig, öröm volt nézni, ahogy küzdöttek a pályán azért, hogy sikeresek legyenek. Nagyot harcoltak egy sokkal jobb képessé-gű és más célokért küzdő együttes ellen. Úgy érzem, megnehezítettük az NB II legjobb gárdájának a dol-gát, meg kellett szenvedniük a három pontért, amihez gratulálunk nekik. Igazi rangadó volt még annak ellenére is, hogy egy komp-lett sorunk hiányzott. Ha ilyen aka-rattal tudunk, akkor biztos vagyok abban, hogy pénteken elhozzuk a pontokat Szombathelyről.POLGÁR LászlóBogyó Károly nyitotta legutóbb a gólok sorát a kanizsai futsalosok mérkőzésén (Fotó: Gergely Szilárd)SzombathelyenPénteken
2019. 12. 06. | 23SportMár a táblázat negyedik helyénA Kanizsai Vadmacskák SE ama-tőr NB I-es kosárlabda együttese idegenben, a Tatai SE otthonában aratott nagy különbségű győzel-met a bajnokság 8. fordulójában.Tatai SE (14.) - Kanizsai Vad-macskSKák SE (4.) 53-129 (10-44, 20-30, 10-28, 13-27)Amatőr NB I női kosárlabda-mérkőzés, 8. forduló. Tata, 50 néző. Vezette: Kaposi, Magyari.Kanizsa: Fuisz 32/3, Baa 24/3, Zsámár P. 14, Bánhegyi B. 13, Füredi 2. Csere: Budai 26, Hor-váth L. 8, Csuha 4, Bánhegyi D. 6. Edző: Gábor Erzsébet.Mondhatni repülőrajtot vettek a kanizsai kosaras hölgyek a tatai bajnoki mérkőzésen, hiszen az 5. percben 30-0-ra (!) vezettek – két Zsámár Panna-dupla mellett Fuisz Viktória és Baa Dominika kosarai-val. Budai Dorina is rákapcsolt aztán, így gyakorlatilag már az első tíz percre el is dőlt a találkozó. A folytatásban ugyan kiegyenlí-tettebbé vált a játék, de ehhez az is hozzátartozik, hogy az eddig kevesebb játéklehetőséghez jutó játékosok is pályára léphettek a kanizsai oldalon.Nagyszünet után tovább nőtt a két csapat közötti különbség, a mérkőzés ezen szakaszában Budai palánk alatti játékát lehet kiemel-ni, valamint - a 100. dél-zalai pon-tot is dobó - Fuisz ponterősségét. A záró negyedben sem sokat vál-tozott a mérkőzés képe, mellyel a KVSE a negyedik helyre lépett elő-re csoportja tabelláján.- Úgy érzem, nem volt kérdéses a győzelmünk és annak is örülünk, hogy számos játékosunk ponterő-sen kosarazott – összegzett Gábor Erzsébet, a Vadmacskák trénere.Várják a dartsos rájátszástA nagykanizsai darts városi baj-nokság negyedik fordulóját is megrendezték a napokban, a ver-sengés egyben az alapszakasz utolsó köre is volt az FHDC-ben.Húsz versenyző nevezett, akik négy csoportban indítottak dobá-sokat a pontszerzésekért a Free Hill Darts Club rendezésében. A kvin-tettekből továbbjutó első négy helyezett alkotta aztán a 16 fős főtáblát. A döntőben végül Neumajer Krisztián (Sport DC) kiegyensúlyozott játékkal győze-delmeskedett Rácz Tibor (FHDC) ellen. A harmadik helyen Szőke Zoltán (FHDC), valamint Horváth Balázs (FHDC) zártak. A negyedik fordulóval a versenysorozat alap-szakasza véget ért és az első tizen-két versenyző jutott a rájátszásba. Az alapszakasz első négy helye-zettjének sorrendje így alakult: 1. Kardos Zoltán 80 pont, 2. Horváth Balázs 72, 3. Neumajer Krisztián 68, 4. Kovács Miklós 64.Ment a MetaxaZárultak a városi kispályás lab-darúgó bajnokság küzdelmei és a legfelső szinten újdonsült elsőt köszönthettek, hiszen a Metaxa Kanizsa először hódíthatta el az első liga bajnoki címét.A Metaxa Kanizsa, ahogy az eredménysorából kiderül, veret-lenül szerezte meg az elsőséget, huszonkét meccséből tizennyol-cat nyert és négyszer döntetlenre végzett. Ezzel 58 pontot gyűjtött, öttel előzve meg a második Fix Bombát, míg harmadik a Dunán-túli Postás SE lett, 47 egységet gyűjtve. A II. osztályban az A-Team zárt az élen a Kaméneon FC, vala-mint az FC Focisokk előtt. A szeni-or I-ben a Mu-Vill a dobogó legfel-ső fokára lépve a Puncs-Znet Tele-komot és Hidrofiltet előzte meg, a szenior II-ben az Igazságügy, az FC Kau, a Kustán és Társai lett a sorrend, míg a szenior 45-ben a Tip Top ‚45 szerezte meg az első-séget, maga mögé utasítva a Puncs-Znetet, illetve az Igazság-ügy ‚45 legénységét.Átok megtörveA napokban a vízilabda OB I B legutóbbi bajnoka ellen szállt víz-be az OB I B idei csoportjainak egyik listavezetője, a Kanizsa Vízi-labda együttese. A BVSC-Zugló II elleni fővárosi találkozón a kani-zsaiak végül 14-11-re nyertek, megőrizve ezzel vezető helyüket a tabellán. - Kőkemény, brusztolós meccset vívtunk az előző idény bajnokcsa-patával – mondta a meccset köve-tően Ludányi Kadosa, a nagyka-nizsaiak vezetőedzője. - Hétközi, idegenbeli, ráadásul áthelyezett időpontú bajnoki mérkőzésen tudtunk győzni, melynek volt jelentősége, hiszen a klubvezetés részéről már kissé aggódtak ami-att, hogy az eredeti idejéről elmoz-dított találkozóinkon a korábbiak-ban nem tudtunk még nyerni. Nos, a BVSC II ellen sikerült, gratu-láltam is a srácoknak.Rá két napra, immár a nagykani-zsai uszodában a sereghajtó Ceg-lédi VSE várt Dobay Gergelyékre és a dél-zalai legénység nem is bízott semmit a véletlenre, hiszen egy 6-0-s kezdő negyed után végül 19-9-re győzött.- Mondhatjuk, hogy biztosan vettük a találkozót, de azért előtte kértem játékosaim, vegyék komo-lyan a meccset – értékelt Ludányi. Talán egy picit azt sajnálom, hogy a bűvös húsz gólt nem értük el. Ehhez azért tegyük hozzá, hogy nem sokkal előtte egy rangadót is vívtunk a BVSC II ellen...Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokDobay Gergely (7) és társai igyekeznek nem lassítani az OB I B-s vízilabda bajnokságban(Fotó: Gergely Szilárd)Az utolsó fordulóban is meg kellett dolgozni a nyilakkal az előkelő helyezésekért
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA Nagykanizsai Család- és Gyer-mekjóléti Központ „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítványa hetedik alkalommal állított fel mézeskalá-csokkal díszített „szeretetfát” a Halis István Városi Könyvtárban. A segíteni és adakozni vágyók - egé-szen január 6-ig – a fa előtt lévő ládikából hazavihetnek egy-egy mézeskalácsot a maguk által gondolt adomány fe-jében. A jelképes aján-dék ezután már az ott-honukat díszítheti, emlékeztetve őket a karácsony valódi érté-kére – mondta dr. Kaszás Gizella, a Központ igazgató-ja. Hozzátette: a felajánlásokat az alapítvány hátrányos helyzetben lévő gyermekek és családok támo-gatására fordítja. A sütés minden évben a Nagyka-nizsai Család- és Gyermekjóléti Központ más-más munkatársánál zajlik. A helyszín ezúttal Szabad-hegy volt, ahol a napokban Zám-bóné Sorok Sarolta, Horváth Szil-via, Batha Petra, Meszes Renáta, Pintérné Jankó Lilla, Köteles Atti-láné, Kertész Beáta, Gazdagné Dávodi Viktória és Varga Judit 7 kg lisztből mintegy 660 darab mézeskalácsot készített.A mézeSKALácshozzávalói: 1 kg liszt, 20 dkg porcukor, 1 db tojás, 45 dkg vegyes virágméz, 12,5 dkg Ráma margarin, 1 csomag (50 gr) szódabikarbóna, 2-2 kávéskanál őrölt fahéj és szegfűszeg. Elkészítése:A száraz hozzávalókat egy jól záródó tálban összekeverjük. 45 dkg vegyes virágmézet és 12,5 dkg Ráma margarint mikróban jól átme-legítünk, majd addig kevergetjük, amíg a margarin elolvad. Ezután a lisztes keverékhez öntjük, beleü-tünk 1 tojást és falapáttal összedol-gozzuk. Ha nem akar összeállni, kevés langyos vizet öntünk hozzá. Ha már egyne-mű a tészta, a tálra rátesszük a fedelet és egy napig állni hagyjuk. Nem kell hűtőbe tenni. Másnap a tésztából kiveszünk két öklömnyit és alaposan átgyúrjuk. Ha ragadna, kevés lisztet teszünk hoz-zá. A tésztát alálisztezve kinyújtjuk, a kisebb figu-rákhoz véko-nyabbra, a nagyobbakhoz vasta-gabbra. Szaggatjuk, sütőpapíros tepsire rakjuk, a tojás sárgájával megkenjük és 160 fokon, alsó-felső sütőállásnál kb. 11 percig sütjük. A mézeskalácsokat ezután rövid ideig a tepsin hagyjuk, majd megvárjuk, amíg teljesen kihűl. 1 tojás fehérjét kb. 20 dkg porcukorral és 1 csepp ecettel felverünk, majd habzsákba töltve ezzel díszítjük a kalácsokat.Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaA mézeskalá-csok minden évben szere-tettel, vidám hangulatban készülnek (Fotó: Kanizsa)heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Próbáljon meg jó hangulatot te-remteni maga körül. Ha gyakrab-ban dicsérgeti a környezetében élőket, szívesebben segítenek a házimunkában.Bika: 04.21-05.21. Ne aggódjon, ha nem úgy sikerül minden az ünnepekre, ahogyan eltervezte. Gondoljon a szeret-teire, de anyagi kockázatot senki kedvéért ne vállaljon. iKrek: 05.22-06.21.Egyre nagyobb kísértést érez arra, hogy két új télikabátot is vegyen. Ne gondolkodjon sokáig, nyu-godtan lepje meg magát. Most megteheti, mert jól áll anyagilag. Rák: 06.22-07.22. Legyen nyitottabb a változásokra. Ne hátráljon meg, mert az is el-képzelhető, hogy mindez anyagi-lag kedvezőbb lehetőségekkel jár. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Bármit forgat a fejében, mindig legyen egy B-terve. Ha az erő-forrásai rendelkezésre állnak, minden hónapban elutazhat egy szép kirándulóhelyre.Szűz: 08.24-09.23. Jó, ha tisztában van azzal, hogy a kisugárzásával képes bárkit levenni a lábáról. Még a búval bélelt kollégájának is mosolyt csalhat az arcára. Mérleg: 09.24 -10.23.Érzékeny időszakra számíthat a magánéletében. Erősítse meg a kapcsolatait, mozduljon ki a négy fal közül, járjon többet társaságba. sKorpió: 10.24 -11.22. Ha minden problémát egyedül akar megoldani, sosem jut a végére. Biz-tosan van egy olyan jó barátja, akire minden helyzetben számíthat. Nyilas: 11.23-12.21. Figyeljen jobban a belső hangjá-ra, mert az univerzum jeleket küld önnek. Nyissa ki jobban a szívét, mert így a boldogság könnyeb-ben megtalálja. Bak: 12.22 - 01.20. Ne riassza el családtagjait a fon-toskodásával. Mindenkinek meg-van a saját elképzelése a szabad-idejének eltöltéséhez. Ötleteket azért adhat nekik. Vízöntő: 01.21-02.19. Hangolódjon rá az ünnepekre. Először szép szavakkal, kedves gesztusokkal szerezzen örömet a szeretteinek, majd karácsonykor lepje meg őket egy-egy felejthe-tetlen ajándékkal. Halak: 02.20-03.20. Legyen bátrabb, és ne féljen a sa-ját árnyékától. Némi meditációval könnyen ráébredhet arra, hogy mi mindenhez van tehetsége. Csak éljen vele.mézeskalácsaiA szeretetfaHIRDETÉS
XXXI. ÉVF. 44. SZÁm, 2019. december 13.12-14. oldalsikerültkilencnek110 pályázóbólFotó: Jancsi LászlóKevés a bérlakás Nagykanizsán
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTTíz csapat kínálta termékeit és szolgáltatásait az idei Thúry Vásáron. A huszonegyedik alkalommal megren-dezett eseményen ezúttal is különféle vállalkozásokat hoztak létre a tizenegyedikesek, munkájukat pedig többféle szempont alapján értékelte a zsűri. Vizsgálták egyebek mellett, hogy mennyire szabályos a vállalkozá-sok dokumentációja, milyen reklámtevékenységet foly-tatnak, valamint adnak-e számlát a vásárlás végén. Teljes sötétségben, bekötözött szemmel fogyasztották el a vendégek a kétfogásos menüt a Láthatatlan vacsorán. A szervező Zala Megyei Család, Esélyteremtő és Önkén-tes Ház az esélyegyenlőséget és az elfogadást szeretné növelni a társadalom minden szintjén, ezért a programra helyi döntéshozókat, köz- vagy forprofit szférában dolgozó-kat, valamint civil szervezetek képviselőit hívta meg. – Nagyon fontos az, hogy ha a min-dennapjaik során hátrányos vagy speciális élethelyzetű emberrel találkoznak, tudják, hogyan segíthetnek nekik „jól”, és a lehető legtöbbet nyújtani – mondta Bognárné Ben-gő Hajnalka irodavezető. A Láthatatlan vacsorán kiderült: a látó emberek számára ter-mészetes, rutin mozdulatok – bekötött szemmel – közel sem annyira egyszerűek. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVörsi betlehemKözép-Európa legnagyobb betlehemének története egészen 1948-ra nyúlik vissza. A vörsi Szent Márton Püspök Templomban felállított betlehem mára igazi kuriózum lett, az adventi időszakban nemcsak szerte Magyarországról látogatják, hanem sokan külföldről érkeznek megcsodálni azt. A betlehemet a helybeliek minden évben más elrendezéssel, folyamatos újításokkal készítik el. 10IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETE(Fotó: Gergely Szilárd)(Fotó: Jancsi László) (Fotó: Kanizsa TV)
Hétfőn kezdték a munkát a szakemberek, akik először a tér nyugati oldalát újítják fel. A déli oldalt lezárták, megközelíteni csak gyalogosan lehet. A HSMK mögötti parkolókhoz a behajtás a Színház utca felől továbbra is biztosított. A megkérdezettek vegyes érzésekkel fogadták a projekt elkezdését. Sokan kommenteltek a Kanizsa TV beszámolójához a felújítás elkezdéséről. A közösségi oldalon tett bejegyzésekből és a járóke-lőkkel folytatott beszélgetések-ből is kitűnik: a kanizsaiak többsé-ge szerint nagy szükség volt már erre a fejlesztésre. A decemberi mun-kakezdést azon-ban sokan értetlenül fogadták és a lakossági tájé-koztatással sem elégedettek mara-déktalanul. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. múlt hét pénteken jelentette be, hogy december 9-én elkezdő-dik a Zöld Város – Zöld Nagykani-zsa projekt, amelynek nyitánya az Eötvös tér rendbetétele lesz. A cég tájékoztatása szerint az önkor-mányzat szeptemberben döntött a felújítás kivitelezőjéről, majd novemberben a támogató is jóvá-hagyta azt. – A munkálatok a jogszabályok által előírt határidők betartását követően kezdődtek meg a tér nyugati oldalán, igazodva a Giro 2020 útvonalához és időpontjá-hoz. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a december és a január is enyhe hónap, így ez nem jelent-het problémát. A most elkezdett munkálatokat egyébként bármi-lyen zord időjárás esetén is foly-tatni tudják a szakemberek – mondta Horváth István. A Nagy-kanizsai Városfejlesztő Kft. pro-jektmenedzsere hozzátette: a korábban lezárt útszakasz - amit ideiglenesen parkolónak jelöltek ki a lakosság számára - felvonulási, deponálási hely lesz. A parkolás azonban így is biztosított, hiszen egy korábbi beruházás során elkészült már a Színház utca, ahol új parkolóhe-lyeket alakítottak ki. A projekt részeként felbontják az útburko-latot, a járdákat és a sétányokat, valamint zöld területeket alakíta-nak ki. – Nagyon fontos a zöld területek biztosítása, hiszen a klímaváltozás és a környezetvéde-lem napjaink egyik fontos kérdése – hangsúlyozta Horváth István –, ezért is készül el a belvárost a Csó-nakázó-tóval összekötő kerékpár-út hiányzó szakasza. Az Eötvös tér rehabilitációjával pedig – a tervek szerint – 10 hónapon belül végez-nek a szakemberek. Az Éljen VárosuNk! Egyesület közösségi hálón tett bejegyzése szerint frakciójuk és a közgyűlés tagjai is csak a világhálóról érte-sültek a tér lezárásáról és az elkez-dett munkálatokról. - Kértem, hogy minden projektről, azonnal, haladéktalanul tájékoztassák a közgyűlést és a polgármesteri hivatalt - fogalmazott dr. Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesü-let frakcióvezetője. - Hisz az tűrhe-tetlen, hogy ez a Kft. úgy dol-gozik, hogy az informáci-ókat magánál tartja, s nem adja ki az érintet-teknek, illetőleg csak csöpögteti, és közben senki nem tud sem-mit. A teljes információ birtokában sem a kivite-lező, sem a műszaki ellenőr, sem a hivatal nincs. Nem értjük, hogy kik és milyen alapon hoztak náluk ilyen döntéseket. Az ilyen és ehhez hasonló ügyek is azt igazol-ják, hogy január elsejét követően az új vezetőnek és az új felügyelő bizottságnak az egész céget és minden adatot „nagyítóval és lámpással” kell átvilágítania. Kérdésünkre a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. közölte, hogy a helyi médiában és internetes felü-letén továbbra is mindenkit tájé-koztat a különböző fejlesztések-ről, valamint az Eötvös téri beru-házás miatti esetleges forgalom-korlátozásokról. MIKÓ-BARÁTH GyörgyEz volt a hét 2019. 12. 13. | 3(Fotó: Horváth Zoltán)kommunikációjátElke zdték az Eötvös tér felújítá sát - az ÉV E frakciója sérelmezi a városfejlesztő
Adventi kórustalálkozót tartottak az elmúlt hétvégén Szepetneken, a közös éneklés hagyo-mánya 2006 óta él a településen. A helyi német nemzetiségi önkormányzat a Német Nemzeti-ségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövet-ségének példáját követve hívta életre 13 évvel ezelőtt a programot, azóta minden esztendő-ben a második adventi vasárnapon kórusok érkeznek a szepetneki evangélikus templom-ba. Az érdeklődők ezúttal is megtöltötték az épületet, a közösségről Makoviczky Gyula evangélikus lelkész is elismerően szólt.– Ilyenkor kórustalálkozót tartunk hagyomá-nyosan, visszajáró kórusokkal a környékről, és egy nagyon meleg hangulatú, kedves délután, este az, amire hívjuk a település népét és min-denkit, aki érdeklődik ez után – fogalmazott Makoviczky Gyula evangélikus lelkész.A gyertyamártással is megismerkedhettek a szepetnekiek a hétvégén. A tradicionális adventi éneklést megelőzően tartotta a hagyományteremtő programot a szepetneki német nemzetiségi önkormányzat és a helyi evangélikus közösség. A cél a közös együttlét volt, a fiatalabbak és az idősebbek számára is egyaránt szórakoztató, ünnepváró progra-mokkal tarkítva.– A célunk az volt, hogy a gyerekeket is bevonjuk az adventi készülődésbe, és egy picit rávilágítsunk, hogy mennyivel fontosabb egy saját készítésű ajándék, mintha a boltban veszünk készen valamit. Itt a gyerekek nem véletlenül gyertyát mártanak, ugyanis a meg-hívón is szerepelt egy idézet: „A gyertya nem egy pontra világít, hanem fényt áraszt maga körül. Így kell, hogy a keresztyén ember is min-denkinek, kicsinynek és nagynak is egyaránt áldást sugározzon” – mondta Szentes Kriszti-na szervező.Az első alkalommal megrendezett program a résztvevők és a szervezők szerint is sikeres volt. – Egy órára hívtuk a gyerekeket, és tanakod-tunk, vajon jönnek, vagy nem jönnek? És egy óra előtt 10 perccel megjelent öt kisgyerek, utá-na pedig rövid időn belül szinte tele lett a terem – fogalmazott Unger Ilona, a szepetneki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.Az első közösségi adventi rendezvény sike-rén felbuzdulva a szervezők a jövőben is foly-tatni kívánják az idén teremtett hagyományt.Médiaház - VINCZE Adél4 | KANIZSA újságmagazinAZINBáloztak a Pannon Egyetem Nagykani-zsai Kampuszának gólyái – és a szeniorok is. A tradicionális rendezvényen az oktatási intézmény 20. tanévét is megünnepelték.Mint azt a rendezvény neve is mutatja, nem csupán a gólyák, hanem a szeniorok ünnepe is a bál, ami kiváló lehetőséget teremt arra, hogy találkozzanak az egyetem hallgatói, tanárai, és bemutas-sák, hogy egy közösséget alkotnak. – Egy különleges közösség vagyunk mi, hiszen nem sok egyetem, és nem sok kampusz mond-hatja el magáról, hogy ilyen bált szervez, nem sok hely mondhatja el magáról, hogy a gólyáknak és a szenioroknak is szervez bált. És nem sokan mondhatják el, hogy elsős hallgatók tanárokkal együtt készülnek, annak érdekében, hogy mindenki jól szórakozzon – mondta Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta, a Pannon Egyetem Nagykani-zsai Kampuszának igazgatója. A bál előtt nagy volt az izgalom, a legtöbben hetek óta készültek az eseményre. – Én nagyon-nagyon szeretek a PEN-re járni. Egy-részt, mert ez egy családias közeg, nem egy 300-as előadóban vagyunk úgy, hogy nem is ismerjük egymást, hanem tényleg össze-szokott a közösségünk. 5-6 emberrel vagyunk egy csoportban, és tényleg segítjük egymást mindenben. Azért ezt a kampuszt válasz-tottam, mert kosárlabdázom, és itt sportolok a városban - fogalma-zott Budai Dorina. Médiaház - VINCZE Adélközös ünnepeGólyák és szeniorokA gólya- és szeniorbál a hagyományoknak megfelelően a köszöntők után a nyi-tótánccal kezdődött(Fotó: Gergely Szilárd)SzepetnekenAdventi éneklés és gyertyamártásFotó: Gergely Szilárd
2019. 12. 13. | 5közérdekűKészült Magyarország Kormánya megbízásából.MK_Karacsony_2019-SAJTO-202x270-v2.indd 12019. 12. 09. 14:48
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAt2019. november 29. - 2019. december 31.ADVENTI FORGATAGAczél László Adventi gyertyagyújtás PIARISTA Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda kórusaÉdes Kettes Zenekar Adventi gyertyagyújtásRozgonyi Úti Általános Iskola kórusaKlaszán Sándor STOBOS Tamburazenekar Kanizsa Táncegyüttes Gölles MartinAdventi gyertyagyújtás Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézményének kórusa Lélekmadár ÉnekegyüttesZero Zenekar: Előszilveszteri buliSzabó „Szabca” István STOBOS TamburazenekarTulman Géza Zalagyöngye TáncegyüttesTulman Géza Adventi gyertyagyújtás Hevesi Sándor Általános Iskola kórusaCsodaváró Mikulásnapi Ünnepség Brumi Bandi BandMikulásNapforduló – Thúry Vitézlő Oskola Lóki György: Solymászbemutató Zalagyöngye Táncegyüttes Portéka Színpad: Decemberi Csillagok Tiborcz Trió: JazzKarácsonyKarácsonyi kántálás a nagykanizsai Szent József plébánia szervezésébenTűzijáték az Erzsébet térenÉlő Betlehem Pónilovagoltatás Barokk körhintaKisvasút Jégpálya Adventi vásárosokGasztronómiaGölles Martin Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület Vietoris Kamaraegyüttes Aserdus Hagyományőrző TűztáncSzabó-Siklódi Lia Pántlika NéptánccsoportNagykanizsai Fúvószenekar8. Kanizsai KóruskarácsonyPolgármesteri köszöntő Hevesi Sándor Általános Iskola kórusa Szabó-Siklódi LiaErzsébet tér, Keleti VárosrészDecember 1.December 15.December 20.December 22.December 30.December 6.December 13.December 8.December 6.December 21.December 23.December 31.Kísérő programokDecember 7.December 14.December 10.December 18.11520223061386212317141018vasárnap 17.30 óravasárnap 17.30 órapéntek 17.30 óravasárnap 18.00 órahétfő 18.30 órapéntek 18.00 órapéntek 18.00 óravasárnap 17.30 órapéntek 10.00 óraszombat 18.00 órahétfő 18.00 órakedd éjfélszombat 17.30 óraszombat 18.00 órakedd 16.00 óraszerda 17.30 óraFelsővárosi TemplomKeleti VárosrészTovábbi részletek:KANIZSAFEST.HU/ADVENT
2019. 12. 13. | 7ez volt a hétHírsorokGyermekek a gyermekekértA Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola és a református egyházköz-ség hatodik alkalommal rendezett jótékonysági koncertet. A zeneiskola növendékei és együttesei ezeken az alkalmakon arra használják tehetségüket, hogy nehéz körülmények közt élő családokon és gyerekeken segítsenek. – Már a zeneovisok is szerepelnek, hiszen nagyon fontos, hogy minél kisebb korban meg- tanulják a gyerekek: jót tenni mindig jó – mutatott rá Baráth Adrien intézményvezető. A rendezvényen minden évben adományokat is gyűjtenek, ezúttal csaknem 133 ezer forint gyűlt össze. Az ebből összeállított csomagokat, amelyek egyebek mellett lisztet, cukrot, konzervet és szaloncukrot tartalmaznak majd, az óvodákon keresztül juttatják el a rászorulóknak.Könyvtárosok karácsonyaA térség könyvtárosainak tartottak karácsonyi ünnepséget a városi könyvtárban. A rendezvényen az egész országra kiterjedő Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer fontosabb munkáiról és eredményeiről is beszámoltak. A Halis István Városi Könyvtárhoz 46 település tartozik, a legfőbb cél pedig, hogy a kistelepüléseken élő lakosság számára is egységes, magas színvonalú közösségi, könyvtári ellátást biztosítsanak. Az eseményen elismeréseket is átadtak azoknak a könyvtárosoknak, akik az egyes településeken példaértékűen, lelki- ismeretesen és alázattal végzik munkájukat. Ajándékot ezúttal a miháldi, az eszteregnyei, az orosztonyi, a mura- keresztúri, a kacorlaki és a balatonmagyaródi könyvtárosok vehettek át, valamint külön kiemelték Kocsis Edit, a szepetneki IKSZT vezetőjének tevékenységét is. A foltvarrás csodáiFoltos karácsony címmel a Kanizsa Folt csoport tagjainak nyílt tárlata a HSMK-ban. A kiállításon olyan művészi alkotások láthatók, amelyek bármely áruházban vagy ünnepi vásáron megállnák a helyüket. A tárlat minden darabja foltokból készült, de nem használt ruhaanya-gokból, hanem minőségi textíliákból. A foltvarrás szenvedélyének egy maroknyian hódolnak a kanizsai klubban, a szemet gyönyörködtető tárlat alkotásait alig néhány ember készítette. A cso-portban szinte mindenki-nek van kézimunkával kap-csolatos múltja, de új tago-kat is szívesen várnak a klubba. – Először egy tan-folyamot kellene elvégez-ni, mi szívesen segítünk bárkinek, aki szeretné ezt megtanulni. Megtanítjuk az alapokat, és utána sze-rintem ez már önállóan is fog menni – árulta el a csoport egyik vezetője, Pintér Lászlóné.Fásítási programA Zalaerdő Zrt. is részt vesz a Kaán Károly Fásítási Programban, amely több éves előkészítés után a megvalósítás gyakorlati szakaszába érkezett. A program legfőbb célja, hogy a jelenlegi 21-22 százalékról legalább 27 százalékra növekedjen az ország erdővel borított területe. Az erdő- gazdaságok különböző mértékben vesznek részt a fásításban, Zalában az erdősültség nagyjából 45-46 százalékos, a Zalaerdő Zrt. mégis részt vállalt a feladatból.– Úgy gondoltuk, hogy az erdőgazdaságnak feltétlenül példát kell mutatnia ebben a munkában. Egyébként nem volt könnyű alkalmas területeket találni, hiszen Zala megyében az erdő létesítésére alkalmas területek már mind erdősültek. Végül mintegy 9 hektár területet találtunk alkalmasnak, a tölgyeseket választottuk, azt telepítjük majd. A Zalaegerszegi Erdészetnél és a Nagy-kanizsai Erdészetnél lesz ebben a programban erdő-telepítés - mondta Kiss Gáspár Levente, a Zalaerdő Zrt. erdő- művelési ágazatvezetője.A döntés felelősségeA döntésképesség tanulható, már kisiskolás kortól érdemes fejleszteni. Nagy a sodródásveszély, így sokat kell beszélgetni, a döntéseiről kérdezni a gyermeket – javasolja Uzsalyné Pécsi Rita. A neveléskutató nagykanizsai előadásán hangsúlyozta: a döntésképesség is érzelmi intelligencia- készség, dönteni pedig csak tapasztalatok, választások sora után képes valaki. A szülők sokszor döntenek a gyerek helyett, ezáltal nem adnak a kezébe felelősséget, azt, hogy megtapasztalja a választása súlyát. - Egy döntésképtelen felnőtt nagyon nehezen fog nevelni egy döntéské-pes gyermeket. Ez a nevelés is ön- neveléssel kezdődik, és azt hiszem, amire a gyermekeinket megtanítjuk jól dönteni, addigra talán mi is jobban belejövünk - mondta Uzsalyné Pécsi Rita neve-léskutató.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa TVFotó: TV
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„AZ ÉN BALATONOM” – Gécseg András festőművész kiállításaMegtekinthető december 15-ig az Ősze András galériában.AZ INKEYEK NYOMÁBAN – doku-mentumkiállításMegtekinthető a színházi előcsarnok-ban december 21-ig, illetve 2020. január 2-10-ig az intézmény nyitvatartási idejében.FOLTOS KARÁCSONY – a Kanizsa Folt csoport kiállítása a földszinti előcsar-nokban. Megtekinthető december 21-ig.December 15. (szombat) 15 és 18.30 óra27. SZAN-DIA FITNESS GÁLAJegyinfó: Vágó Lászlóné 06-30/500-9555December 17. (kedd) 18 óraSportikonokSIVATAGI KALANDOK: 250 KILOMÉTER AZ ATACAMA ÉS A NAMÍB SIVATAGBAN - Lubics Szilvia ultrafutó élménybeszámolója. A belépés DÍJTALAN!December 18. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.December 18. (szerda) 19 óraSzínház – Rátkai-bérletMatthieu Delaporte – Alexandre de la Patelliére: HOGYAN NEVEZZE-LEK? – vígjáték (Veres 1 Színház).Játsszák: Verebes Linda, Kálid Artúr, Simon Kornél, Pál Tamás, Molnár Gyöngyi. Belépődíj: 4500 Ft.December 19. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.December 20. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel DÍJTALAN!December 20. (péntek) 19 óraFilharmónia – Fortissimo bérlet NEMZETI ÉNEKKAR KONCERTJEElőadók: Nemzeti Énekkar, Szalai Ágnes, Kristófi Ágnes, Korbász Viktor – ének, Bizják Dóra, Zentai Károly – zongora. Vezényel: Somos Csaba. Belépődíj: 3400 Ft.December 21. (szombatonként) 15 és 16 órai kezdettel SULI JÓGA; SÜNI JÓGAVezeti: Budáné Józsa Szilviagyermekjóga oktató.Jelentkezni a szilvia.jozsa77@gmail.com e-mail címen lehet.December 21. (szombat) 16 és 17 óraKARÁCSONYI KEREKÍTŐMondókás móka 0-5 éves korú gyerekeknek.Belépődíj: 800 Ft/fő. Jegyinformáció: Vajda Margit, 06-30/616-0847.December 21. (szombat) 19 óraKARÁCSONYI KONCERT – JANZA KATA ÉS DOLHAI ATTILA ELŐADÁSÁBANKözreműködik: a Sturcz Szmollben. Belépődíj: 5900 Ft. Jegyek kaphatók a HSMK jegypénztárában, valamint jegyek rendelhetők: a 06-30/618-6989-es telefonszámon. Szervező: a Kapos Musical, www.kaposmusical.hu, info@kaposmusical.hu MedgyASZAy HázDecember 21. (szombat)KANIZSA BIG BAND KARÁCSONYI KONCERTVendég: a Vintage Dolls énekegyüttes (Munkácsy Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes). Az énekes csapat az 1930-as, 40-es évek híres többszólamú vokális dalait dolgozza fel. A céljuk az, hogy ezt a régi, már-már elfeledett stílust megismertessék a közönséggel, a korra jellemző zenei és megjelenésbeli elemekkel ötvözve.Belépődíj: 2000 Ft. A jegyek megvásárolhatók a Zeneiskolában.Információ: Vámos Béla, 30/9949-185.ProgramajánlóDec. 14-15. 14:45 juMANJI - A KövetKEZŐ SZINTamerikai családi kalandfilm Dec. 14-15. 15:15 jégvAráZS 2.amerikai animációs film Dec. 16. 16:00 jégvAráZS 2.amerikai animációs film Dec. 18. 16:30 juMANJI - A KövetKEZŐ SZINTamerikai családi kalandfilm Dec. 12-15. és 17-18. 17:15 jégvAráZS 2.amerikai animációs film Dec. 12-17. 17:30 juMANJI - A KövetKEZŐ SZINTamerikai családi kalandfilm Dec. 12-18. 18:00 A Két pápAangol-olasz-argentin-amerikai dráma Dec. 18. 19:00 STAR WARS: SKYWALKer KorAamerikai sci-fi, akciófilm, családi kalandfilm Dec. 12-15. 19:30 Múlt KAráCSONY amerikai romantikus vígjáték Dec. 18. 20:00 STAR WARS: SKYWALKer KorA 3Damerikai sci-fi, akciófilm, családi kalandfilm Dec. 12-17. 20:00 AZ ASZFAlt KIrályAIamerikai akciófilm Dec. 12-18. 20:30 Seveledmagyar romantikus vígjáték december 12- december 18. MűsoraBenedek és FerencArgentínában, 2017 novemberében kezdődött A két pápa című film forgatása, a munkálatok 2019 áprilisában Rómában értek véget. A világpremier augusztus 31-én volt a Telluride Film Festivalon, ahol a megtörtént események alapján készült drámát hangos kritikai siker övezte. A film – amelyben feltűnik Anthony Hopkins is – a Vatikán falai között játszódik, ahol a konzervatív Benedek pápának és a leendő egyházfőnek, a liberális szemléletű Ferenc pápának egyezségre kell jutnia azzal kapcsolatban, hogy mely irányba vezessék tovább a katolikus egyházat.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Kanizsa Big Bandhez jövő szombaton a Vintage Dolls érkezik vendégségbe (Fotó: Halász Gyula)
Rendhagyó szín-házi élményben volt részük a Batthyány Lajos Gimnázium tanu-lóinak a napok-ban. Petőfi Sán-dor művét, Az apostol című elbeszélő költe-ményt nézték meg a k2 Szín-ház újszerű fel-dolgozásában.A gimnázium 10. és a 11. évfolyamos diákjait várta a budapesti társulat a tan-termi előadásra. A fiatalok egy részének már ismerős volt Petőfi Sándor 1848-ban írt műve, amely a köte-lező olvasmányok közé tar-tozik. A 11.A osztályos Kis Rebeka is olvasta, a fősze-replő Szilveszter fordula-tos története végig lekö-tötte a figyelmét.– Érdekesek voltak azok a döntések, amelyeket az élete fordulópontjain meghozott – mondta. – Mostanában kezdek szem-besülni azzal, hogy ahogy idősödöm, úgy egyre több helyzetben kell nekem is önállóan döntenem. Talán emiatt is éreztem közel magamhoz ezt a művet…Az apostol cselekménye Szilveszter életét öleli fel, születésétől a haláláig. A hányattatott gyermekévek leírása után megkönnyeb-bülve sóhajt fel az olvasó, amikor a fiú végre célt és értelmet talál a szabadsá-gért való küzdelemben. A műben szereplő szőlő-szem-hasonlat – amely egyben Szilveszter életfi-lozófiája is – széles körben ismert: ha egy kicsiny sző-lőszemnek egy nyár kell, hogy megérjen, akkor a Földnek, ennek a nagy golyóbisnak évezredekbe vagy akár évmilliókba is beletelhet ugyanez a folyamat. Hozzáteszi: a szőlőnek az éréshez nap-sugarakra, a földnek pedig nagyszerű lelkekre van szüksége. Petőfi hőse – akit egy kicsit saját magá-ról is mintázott a költő – éppen ilyen nagyszerű, lánglelkű ember, s noha végül elbukik a harcban, de a jövő nemzedék nem felejti, mert a szolgaság-ban is szabad volt, „hirdet-te az igét”.A k2 Színház társulata formabontó módon köze-lítette meg a történetet. Az előadásban jól megfér egymás mellett az eredeti mű, Petőfi Sándor néhány másik verse, a rap és a száj-dobolás is – s mindez együtt egy looper, azaz egy digitális felvevő segít-ségével válik homogén zenés produkcióvá. Így kerül párhuzamba a 19. századi magyar romantika virágkora és a 21. század értékválsággal küzdő jele-ne, hiszen a darab éppen azt pedzegeti: mi lenne, ha az apostol feltámadna, és ma próbálná meg jobbá tenni a világot.– Igyekszünk az előadás alatt egy nagyon közvet-len hangot megütni, hogy felkeltsük és végig meg is őrizzük a fiatalok érdeklő-dését – árulta el a program szünetében a színészek egyike, Király Dániel. – Szeretnénk közelebb hoz-ni hozzájuk egyrészt Petőfi költészetét, másrészt azo-kat a gondolatokat, ame-lyeket megfogalmaz, mivel azok örökérvényűek, soha nem mennek ki a divatból.Király Dániel mellett Pálóczi Bence és Piti Emőke bújt a különböző karakterek bőrébe. A szí-nészek az előadást követő-en sem búcsúztak a diá-koktól: többféle interaktív foglalkozással és vitaszín-házzal is készültek, ame-lyek elsősorban Szilveszter döntéseit állították a középpontba.– A foglalkozásokon azt járjuk körbe, hogy Szil-veszter vajon jó vagy rossz döntéseket hoz-e – tette hozzá Király Dániel. – Sze-mély szerint úgy látom, nem az általa vallott esz-mékkel volt probléma, hanem sokkal inkább azzal, hogy nem gondolta át eléggé, milyen eszkö-zökkel próbálja az igazát érvényre juttatni. Volta-képpen ez volt az, ami megpecsételte a sorsát.A k2-féle adaptációt Benkó Bence rendezte, aki egy helyütt úgy vallott: Az apostol számára a világ-jobbítás problematikájá-nak a nagy műve, amely bemutatja, milyen végzet vár azokra, akik az életüket áldozzák azért, hogy a világ, ez a hatalmas „szőlő-szem” egy szép napon megérjen. Majd felteszi a kérdést: „mennyiben módosulna Szilveszter sor-sa, ha az általa képviselt értékrendszerrel mai vilá-gunkban kellene boldo-gulnia? Őrültnek néznék a szőlőszem-hasonlatot hallva? Netán sztár lenne? Vagy politikai pályára lép-hetne? Esetleg a világ telje-sen közömbösen kezelné világjobbító szándékait?”NEMES Dóra 2019. 12. 13. | 9kultúraRAnem felejti...Elbukik a harcban, de a jövő nemzedékA társulat tagjai (balról jobbra): Pálóczi Bence, Király Dániel és Piti Emőke(Fotó: Kanizsa TV)A fővárosi k2 Színházat 2010-ben alapították a Kaposvári Egyetem szín-művész szakának hall-gatói, két másodéves egyetemista, Benkó Ben-ce és Fábián Péter veze-tésével. A fiatal színé-szekből álló műhely fon-tos feladatának tartja, hogy minél többekhez eljuttassa a színház élményét, különösen vidéken. Mivel küldeté-süknek tekintik a diákok színházi nevelését, repertoárjukon tantermi előadások is szerepel-nek: Az apostol mellett elkészítették már az Antigoné modernkori, interaktív változatát is.A k2 Színház formabontó módon közelítette meg Az apostol című elbeszélő költeményt(Fotó: Kanizsa TV)
10 | KANIZSA újságközéletKözgyűlési határo-zat értelmében december 7-től január 3-ig ingye-nes a parkolás Nagykanizsán. Bár a város egész területére hirdették meg a kedvezményt, ez alól kivételt képez a vasárnapi fizetős parkolás a bolhapiac környékén, mivel az nem önkormányzati terület. A kommuniká-ció itt félrecsúszott, ezért ha esetleg kellemetlensége adódott ebből valakinek, azért elnézést kérünk – szögezte le elöljáróban a javaslat előterjesztője, Berta Krisztián. - Több okra is visszave-zethető az ingyenes par-kolás bevezetése – részle-tezte az önkormányzati képviselő. – A vállalkozók már korábban is megke-restek ellenzéki képviselő-ket, de az előző városveze-tés nem akarta meghalla-ni ezt a kérést. A másik okot a parkolási anomáli-ák, problémák jelentették. Számtalan belvárosi par-kolót vesznek el a lakók elől olyan területeken, ahol nem kell fizetni. Pél-dául a Teleki 1-3. számú épületek közötti parkoló-nál, hiszen aki a kórházba megy, ott hagyja az autó-ját, mert az egészségügyi intézménynél már fizetni kell, vagy megtelt a parko-ló és nem tud hol megáll-ni. Vagy otthagyja az autó-ját, és lesétál valamelyik bankba ügyet intézni. A Herman Ottó utcában is gyakori fennakadást okoz, hogy akiknek a környező utcákban van dolguk, a Herman Ottó, vagy a Bat-thyány utcában parkol-nak, mert ingyenes. A har-madik szempontot más városok példája adta, ahol 2 hétig, vagy a teljes advent idejére ingyenes a parkolás. Az ottani város-vezetés így kedveskedik a lakóinak. Rengeteget járok Sopronba én magam is, és azt tapasztalom, ha valahol, akkor ott igazán káosz jellemzi a parkolást. Sok ember keresi fel a várost, ennek ellenére a lakók örülnek az ingyenes parkolás bevezetésének. Miért maradjunk le e tekintetben más váro-soktól, és miért nem kedvesked-hetünk mi is a kanizsaiaknak? Ahogy Balogh László polgár-mester hangoz-tatni szokta, hogy „Közös Szenvedé-lyünk Nagykanizsa”, ez a mondása nem feltétlen jött át a közgyűlésen, hisz 8 igen, 2 nem és 5 tartóz-kodással fogadtuk el a javaslatot. Természetesen megvizsgáltuk a kieső bevételek nagyságát: két összeg is elhangzott, egy-részt a miénk, másrészt a fideszes képviselőké. Az igazság a kettő között lehet, viszont én úgy gon-dolom, hogy a jövő évi költségvetésnél be tudjuk hozni a kieső részt. Fide-szes képviselőtársaim arra is hivatkoztak, hogy az ingyenes parkolás mekko-ra káoszt okoz majd a városban. A puding pró-bája az evés! Eddig több-ségében pozitív hangok jutottak el hozzám, a lakók és a környező települése-ken élők is örülnek a kez-deményezésnek – folytat-ta a képviselő.Berta Krisztián kiemel-te, a jegykiadó automatá-kon kihelyezett értesítése-ket a VIA munkatársai naponta ellenőrzik, és ha szükséges, pótolják. Kérik a lakosságot, ha hosszabb ideig akarnak tartózkodni a belvárosban, akkor lehe-tőleg a nagyobb parkolók-ban, így a régi piacon, illet-ve az egyetem melletti területen parkoljanak. Aki rövidebb időt szeretne eltölteni, nyugodtan hasz-nálja bármelyik parkolót, de ügyeljen arra, hogy ne a lakóktól vegye el a parko-lási lehetőséget. KíváncsiSI vagyok a végeredményreBalogh László polgár-mester így foglalta össze a véleményét az adventi ingyenes parkolásról:- Ez egy nagy kísérlet. Akár kaotikus viszonyokat is okozhat, de próbáljuk meg! Megjegyzem, nem „dugódíjbarát” megol-dás… A javaslat adventi, ünnepváró jellege, aján-dékszerű mivolta tetszik. Az a hivatkozás, hogy Keszthelyen és Sopronban sikeres volt, Kanizsán nem biztos, hogy megállja a helyét, ugyanis nálunk kevesebb a belvárosi par-kolóhely, mi nem vagyunk még turisztikai központ. Megjegyzem, a kanizsai Berta Krisztián 28 éves értékesítési képviselő, a 3. választókerület egyéni képviselője, a város humán és civil ügyekért felelős tanács-noka. Nagykanizsán a Herman Ottó utcában nőtt fel, ott él jelen-leg is. Odaköti a család, a barátok, a lakóközösség. Kommunikáció és médiatudomány területen szerzett diplomát, emellett közép-fokú kereskedelem-marketing szakirányú végzettséggel is ren-delkezik. Fiatal kora ellenére tapasztalt értékesítési és kommuni-kációs szakember, valamint aktív politikus. 2014 óta az önkormány-zat Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottságának volt tagja mielőtt idén ősszel a 3. választókerület képviselőjének választották. Kiemelt felada-tának tartja, hogy városunk valódi otthona legyen családosoknak, időseknek egyaránt, megkülönböztetett figyelmet szentelve a fiataloknak, hogy biztos megélhetést és jövőt tervezhessenek Nagykanizsán. Emellett a város közösségi, kulturális és sportéletének felpezsdítésére is kihívásként tekint. Fotó: Bakonyi Erzsébetingyenes parkolássalÜnnepre hangolódás
2019. 12. 13. | 11közéletbelváros közelében így is van bőségesen ingyenes parkolóhely, például az Alsótemplomnál, az Olaj-bányász-pályánál. Szerin-tem sem ellenérv a kb. 5 millió forintos bevételki-esés a VIA-nál. Talán célsze-rűbb lett volna először, próbaképpen, a hétvégi ingyenes időszakot pén-tekkel kiegészíteni. Tartok tőle, hogy többen a belvá-rosban hagyják így autói-kat egész napra. Emellett azok, akik egész évre meg-vásárolták a parkolóbérle-tet, így most elvesztik annak egy részét. Meg-jegyzem, 2016-ban Szege-den káoszt okozott egy hasonló intézkedés… Nagykanizsán díjfizetési kötelezettség munkanapo-kon van, és csak 8-tól 16 óráig, munkaidő alatt. Vásárolni 16 óra után szok-tak inkább az emberek, más városokkal ellentét-ben ilyenkor nálunk már nem kell fizetni a parkolá-sért. Persze, ha az emberek megértőek és segítik egy-mást a közlekedésben, akár lehet pozitív is a kísérlet eredménye. Jómagam a pénteki nap ingyenessé tételét támogattam volna inkább, de az önkormány-zat döntött. Kíváncsi vagyok a végeredményre. Bevallom, jobban szere-tem, ha az advent nem karácsonyi vásár-jellegű, hanem inkább karácsony-váró forgatag…Senki sem illette kritikával a kezdeményezéstNagy volt a forgalom a régi piac területén kialakí-tott fizetőparkolóban a rendelet bevezetésének harmadik napján a kora délutáni órákban. Akár ki is állhattunk volna felvilágo-sítani a parkolóautomaták-hoz érkezőket, hogy ne keresgessék a forintjaikat, mert nem kell fizetni a par-kolásért. Kicsit kétkedve fogadták, amikor önkénte-lenül tájékoztattuk őket. Nem viccelünk - mutattunk rá az élénk színnel virító fel-iratra. El sem akarták hinni! Az is lehet, hogy „kandi kamerás” trükknek vélték, de örültek neki, hiszen ilyen tájban mindenkinek sok dolga akad a belváros-ban. – Persze hogy örülünk neki – mondta egy közép-korú hölgy hozzátéve azt is, hogy Hévízen is van ilyen parkoló. De készségesek voltak egymással az autósok is: nem kell fizetni parkolási díjat! – szóltak ki sokan a kocsijukból. - Ajándék a parkolónak! – jegyezte meg egy kanizsai fiatalember, miután elolvas-ta a feliratot. Előző nap az Erzsébet-téri bankban járt, ott szembesült a tájékozta-tással, és azt hitte, hogy csak arra a területre érvé-nyes a karácsonyi vásár miatt. Ez egy pozitív hozzá-állás a várostól, ezzel min-denkinek segítenek! – nyug-tázta elégedetten. Családi házban élnek, őket nem érintik a parkolási gondok. Volt, aki majdhogynem körbejárta az oszlopot, mivel nem találta meg az érmenyílást. Egy Deák téri vállalkozó tapasztalata szerint a forgalmában még nem mutatkozott javulás. Az a véleménye, várjuk ki a végét! Ilyen még nem volt Kanizsán! A számítások úgy is bizonyítják majd, hogy érdemes lesz-e jövő-re is bevezetni. Üres parko-lóhelyet amúgy sem lehe-tett találni a Deák téren – tette hozzá. A megkérde-zettek közül senki sem illette kritikával a kezde-ményezést, és attól sem tartottak, hogy nehézsé-get okoz a parkolásban. De még csak ezután jön a finis, az igazi, karácsonyi nagy bevásárlás…BAKONYI Erzsébet
A Szociális, Egészség-ügyi és Környezet-védelmi Bizottság döntése értelmében 110 pályázó közül kilencen jutottak önkormányzati bér-lakáshoz december-ben. Míg a két garzonlakásra pályázó közül egynek tudtak segíteni. Januárban új pályázat jelenik meg 7 garzonra és 6 önkormányzati bérleményre. Bár ez a szám nagyon kevés, arra kérték az igénylőket, pályázzanak újra. Dr. Schauta Marcell, a bizott-ság elnöke elmondta, változatos problémákkal jelentkeztek a pályá-zók. Volt olyan rászoruló, akit a kis-gyermeke betegsége miatt feltétlenül támogatni kel-lett. Sok olyan gyerme-két egyedül nevelő szülő is jelentkezett, akiknek ki kell költöz-nie a Családok Átme-neti Otthonából, ám önállóan nem tudják megoldani a lakhatásu-kat. Vannak köztük ingatlan-jaikat elvesztett devizahitel-káro-sultak, és olyan is, aki idős korára elvesztette élettársát és egyedül már nem tudja fenntartani az albérletét. Van olyan, akinek idős korára romlott meg a házassága, és a vagyonmegosztás miatt egyik vagy mindkét fél nehéz helyzetbe került. Sok kérelemben hivatkoz-nak a piaci alapon albérletben élők arra, hogy az ingatlan tulajdonosa értékesíteni kívánja a bérleményt.Gyakori a pályázók között az aszt-más megbetegedés, sok esetben kisgyerek az érintett. Felmerült, hogy a kis alapterületű, rossz minő-ségű, rosszul szellőző, penészes bér-leményeknek is köze lehet ehhez.Olyanok is jelentkeztek, akik komfort, közvilágítás nélküli hegyi hajlékban, embertelen körül-mények között élnek, és sok esetben annyi jöve-delemmel sem ren-delkeznek, ami a lakásrendelet szerint elvárás. Ezek a pályá-zatok bár nem érvény-telenek, de hivatalból el kell utasítani.Próbálnak mindenkinek segíteni – magyarázza Dr. Schauta Marcell, aki a lehetséges módokról több témában társadalmi vitát kezdeményez. A bizottsági elnök szerint mindenekelőtt rövidíteni kell az utat a pályázatok kiírása, a lakásfelújítás és a beköltözés között. - Online nyilvántartást kell készí-teni a bérleményekről azzal a cél-lal, hogy a lakások adatai a Nagy-kanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Humánigaz-gatási csoport részére azonnal lekérdezhetők legyenek, sőt az adatbázist az igénylők számára is hozzáférhetővé kell tenni. Míg a bérleményekre a pályázatokat az önkormányzat írja ki, a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédel-mi Bizottság bírálja el, a bérleti szerződéseket a vagyonkezelő köti meg a nyertes pályázóval. A bérleti szerződések megkötéséről, felmondásáról az önkormányzat-nak is értesülnie kell, mert azok lejáratáról neki kell értesítést kiküldenie a bérlőnek, illetve a 12 | KANIZSA újsJSágközéletjutottakkilencen110 pályázó közülönkormányzati bérlakáshozA Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság múlt heti ülésén döntött az önkormányzati bérlakásokról(Fotó: Kanizsa TV)
megüresedett bérleményekre a pályázatot kiírni. Előfordult, hogy az önkormányzat nem, vagy téves információt kapott egy-egy ingat-lannal kapcsolatban, például fel-hagytak a bérleménnyel a bérlők, hónapokig üresen állt, vagy épp lakottan került pályázati kiírásra, de olyan is előfordult, hogy nem került felújításra. A pályázatok kiírásához is elengedhetetlen a bérlemények pontos paramétere, amit jelenleg a vagyonkezelő szol-gáltat az önkormányzatnak. Mivel az egyes szociális támogatásokra, önkormányzati bérlakásokra, és azon belül is az egyes bérlemé-nyekre való jogosultság nagyon összetett, jogszabályokban rögzí-tett, ezért érdemes lenne egy on-line kalkulátorral segíteni az igény-lőket, pályázókat. Érdemes lenne bevezetni az online pályáztatás lehetőségét is, mert ezzel csök-kenteni lehetne az érvénytelen pályázatokat, és esetleg más, vagy jobb megoldást is találnának a problémájukra a rászorulók. Onli-ne pályáztatással előre ki lehetne zárni, hogy egy pályázó olyan bér-leményre adja be pályázatát, ami-re nem jogosult, vagy akár megje-lölhetné az összes bérleményt, ami számára megítélhető. Fontos lenne a meghirdetett lakásokról fotókat is közölni, hogy a pályázók reális képet kapjanak a bérlemé-nyekről, és csak azokra pályázza-nak, amit elfogadhatónak is tarta-nak. Így a lakások online is meg-nézhetők lennének, ha nem tud-nak időpontot egyeztetni a vagyonkezelővel, vagy más ne-hézségekbe ütközne az ingatla-nok megtekintése – fogalmazott Dr. Schauta Marcell.A bizottsági elnök egyeztetést kezdeményez a felújításra szoruló, üresen álló bérlemények felújítá-sának pénzügyi lehetőségeiről, melynek elősegítésére egy pénz-ügyi alap létrehozását javasolja. Továbbá egyeztetést tervez a helyi kis-, közép- és nagyvállalkozások képviselőivel, hogy lehetőségük-höz mérten támogassák az alapot, ezzel is segítve az alkalmazottaik önkormányzati lakáshoz jutását. Így javulna a nagykanizsaiak szoci-ális biztonsága, egyben a város ingatlanállománya is. A munka-helyteremtés előfeltétele, hogy elegendő és egyben megfizethető bérlakások legyenek Nagykani-zsán. A bérlemények felújítását az igényekkel is össze kell hangolni, nagyon sok egyedülálló, idős ember szorul segítségre, megrom-lott egészségi állapotban, ala-csony nyugdíjjal. Nagy szükség van kis alapterületű, alacsony rezsijű, jó fekvésű, egyúttal jó minőségű bérleményekre, de gon-dolni kell a fiatal pályakezdőkre is. Az albérletárak drasztikusan emel-kedtek, az önkormányzati lakások bérleti díja töredéke a piaci albér-letáraknak, és sokkal kiszámítha-tóbb. Míg a piaci albérletek eseté-ben sokszor bizonytalan az albér-let időtartama, addig az önkor-mányzati lakások esetében általá-nosan 5 évre kötnek szerződést, ami lejárat esetén megújítható. Ez sokkal előnyösebb, hosszú távon kiszámítható, és nagyobb szociális biztonságot nyújt a bérlők számá-ra.- A társadalmi felelősségvállalás jegyében arra fogom kérni a nagy-kanizsaiakat, az idősklubokat, az érettségire készülő középiskoláso-kat, hogy fogjunk össze, és társa-dalmi munkában takarítsuk ki a felújított ingatlanokat, hogy mielőbb beköltözhessen az új bér-lő – mondta Dr. Schauta Marcell. - Ha 5 év alatt 100 bérleményt aka-runk lakhatóvá tenni, 2-3 hét alatt kell elvégezni a felújításukat. Az ingatlanok a város, vagyis mind-annyiunk tulajdona. Látszik, hogy az emberek szeretnének segíteni a rászorulókon, de sokszor nem találják meg a módját. Sok idős, beteg embernek a költözés is nehézségekbe ütközik. Azzal is lehetne könnyíteni a bérlőknek, hogy ne legyen köteles elfogadni a felajánlott bérleményt, ha az nem felel meg az igényei-nek. Ne éljen vissza az önkormányzat azzal, hogyha valaki rossz minőségű lakásba kényszerül, ne tudjon onnan szabadulni, mert már rendelkezik egy bérleménnyel, és cserére csak egy hasonló komfortfokozatúra jogosult. Saj-nos még ma is élnek bérlők régóta szanálásra váró ingatlanokban. A „Közösen Nagykanizsáért” azt jelenti, hogy mindenkit szeret-nénk bevonni a munkába. A „Nagykanizsa: Új irány” progra-munkban kijelöltük az irányt, most azon dolgozunk, hogy ezt tarta-lommal töltsük meg. Annak örül-nék igazán, ha az informatikai fej-lesztésekben diákok is szerepet vállalnának. Nagykanizsán van informatikai képzés, egy online kalkulátort fiatalok is el tudnak készíteni, ha kapnak szakmai segítséget. Ez egyben előrevetíti azt is, hogy szeretnénk a városban szakmai műhelyek megalakulását ösztönözni, kezdeményezni, nem csak a média, de más területeken is. Szeretnénk a fiatalokat is bevon-ni minél szélesebb körben, hogy a megszerzett tudásukat, tehetsé-güket, kreativitásukat már most kamatoztatni tudják.Ugyanakkor ellenőrzik majd a bérlőket is. A segítés mellett a teendők sorában a bérlakások bérlőinek felülvizsgálata, a vissza-élések kiszűrése is szerepel - előre be nem jelentett ellenőrzésekkel. Előfordult az is, hogy be sem köl-töztek az ingatlanba, tovább adták a bérleményt, vagy menet közben kiköltöztek, de nem jelezték a vagyonkezelő felé. A leveleket nem vették át, lakbérhátralékot halmoztak fel, és a bérleményt elhagyták. Az üresen álló, nem a kijelölt bérlő által lakott lakások esetében szerződést bontanak. Ha a bérlők jövedelemviszonyai megváltoztak, vagy éppen töb-ben költöztek be a bérleménybe, mint ahányan a pályázatban sze-repeltek, ott a bérleti díjat felül-vizsgálják. A bérlakások felújítása mellett garázsokat is építhetnénkZakó László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgálta-tó Zrt. vezérigazgatója a cég leg-főbb feladatának tartja a bérlaká-sok minél jobb minőségben törté-nő felújítását. Tapasztalata szerint a lakások romlási üteme és a felújítási képességük ollója egy kicsit szétnyílik. Olyan állapotban és olyan darabszámban kapnak vissza lakáso-kat a bérlőktől, ame-lyeknek az elvárt módon történő felújítása ugyanebben az ütemben nem lehetséges. Ezen okok miatt első lépésként azokat választják ki, amelyeket testületi döntéssel értékesíteni lehet. Nem beszél nagy számokról, az elmúlt években ilyenre nem is volt példa. A lakásállomány az 5 évvel koráb-bi adatokat figyelembe véve gya-korlatilag nem csökkent. 2019. 12. 13. | 13közélet
14 | KANIZSA újságközélet- Nem célunk az önkormányzati bérlakások eladása, viszont jóné-hány alkalmatlan a felújításra, vagy csak horribilis áron hozható rendbe. A másik oldalon pedig tervezzük a karbantartói létszám bővítését, mert a külső vállalkozó által végzett munka és a saját, nem nagy létszámú karbantartói keret együtt nem elegendő a fel-újítási munkákra. A rendelkezésre álló 1390 bérlemény közül 128 fel-újítható, és több mint 100 a rentá-bilisan fel nem újíthatók sorába tartozik – hangsúlyozta a vezér-igazgató. - Ebből jelentős számú a Citromszigeten található, a sorsuk mielőbbi rendezése városi straté-giai döntést igényel. Még az állag-megóvó intézkedések is ablakon kidobott pénzt jelentenek, mert amit befalaznak, bedeszkáznak, egy napon belül eltűnik. Ha eze-ket a város nagy múltú, egyben legdrágábban helyrehozható ingatlanjait kivesszük ebből a portfólióból, akkor 120-130 lakást kell minél gyorsabban felújítani és átadni az önkormányzatnak. Zakó László a hivatal felé jelezte és egyben javasolta, hogy amen�-nyiben azonos rászorultság mutatkozik két pályázó között, az eddigieknél mélyebb környezet-tanulmányt folytassanak. A bérlő-kijelölés olyan formában történ-jen, hogy ha a későbbiekben újra birtokba veszi valaki a lakást, azt normál felújítással lehessen továbbadni. Amilyen lakásokban járt eddig, az alapján ezt sajnos nem minden lakó tudja biztosíta-ni.- A penészedésnek például van-nak műszaki és emberi okai. A műszaki okok elhárítása a mi fel-adatunk, de a szellőztetés elmara-dása, a szellőzők eltömése emberi okokra vezethető vissza, és ezek elhárítása súlyos pénzekbe kerül. A magunk részéről tudjuk mi a fel-adatunk, de nekünk az önkor-mányzattal is szorosabbra kell fűz-nünk a kapcsolatot, mert minden olyan önkormányzatnál hozott döntés, ami nekünk nem várt anyagi kiadással jár, arra forrást, pótlást nem kapunk. Ugyan a pénzt bérleti díjként megkapja cégünk, ám két-háromszor többet kell a lakásra költeni, és ez hosszú távon nem tartható. Garázsépítés-ben is gondolkodunk, hiszen a garázs-bérbeadás is a portfóliónk része. Nagyon sok garázsunk van, ugyanakkor a városban óriási a garázshiány. A foghíj telkeken, az udvari területeken garázsokat is építhetnénk, ha lenne rá engedé-lyünk – összegezte Zakó László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodá-si és Szolgáltató Zrt. vezérigazga-tója.Sürgősen lépnünk kell a lakáshelyzet javításábanBalogh László polgármester a lakáshelyzet javításáról elmondta:„Az önkormányzatnak körülbe-lül 1300 darab lakása van, amelye-ket szociális alapon egyedülállók-nak vagy háztartásoknak, költség alapon, vagy cserére benyújtott pályáza-ton továbbadhat a rászorulók-nak. Ebből nagyjából 300 lakás üresen áll, azaz felújí-tandó vagy bontásra javasolt. Nagyobb részük a Dózsa György utca 73-75. alatt találhatók, az úgynevezett Citromszigeten. Mintegy 130 lakásról tudunk, amely a Nagyka-nizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. kezelésében van, és sürgősen meg kell találni a leg-jobb megoldást velük kapcsolat-ban. Az is igaz, hogy körülbelül 30 lakás életvitelszerűen nem hasz-nálható, azaz bontásra javasolt. Eljött az ideje, hogy változtas-sunk! A reálisan felújítható mint-egy 100 lakásra, ha átlagosan 1,5 millió forintot fordítanánk, az körülbelül 150 millió forintos plusz forrást jelent. A finanszírozás önkormányzati döntést követően megoldható ingatlanok eladásá-ból, önkormányzati forrás átcso-portosításával, eredménytarta-lékból vagy hitelből. Az önkor-mányzati bérlakásokra óriási az igény: az utolsó lakáspályázaton 9 lakásra 113-an jelentkeztek (volt olyan lakás, amelyre 56-an pályáz-tak, de a legkevesebb pályázószá-mú lakást is 10-en szerették volna megkapni). Egyébként a város a fennálló orvos-, pedagógus-, óvo-dapedagógus-hiányt is akár ad-hoc lakás-kiutalhatósággal kell, hogy kezelje! Az érdeklődő bete-lepülni vágyó nagyobb cégek is mindig rákérdeznek a város bérla-kás lehetőségeire… Egyszóval, sürgősen lépnünk kell ezen a terü-leten az új ciklusban, akár prog-ramszerűen, éven-kénti előrelé-péssel – pol-gármester-ként ezt maximálisan támoga-tom!” Tóth Nándor önkormányzati képviselő a pol-gármesterhez hasonlóan egyetér-tett a városra váró sürgős tenniva-lókkal. Bakonyi Erzsébetjutottakkilencen110 pályázó közülönkormányzati bérlakáshoz
2019. 12. 13. | 15ünnep A Farkas Ferenc Énekegyüttes Adventi Hangversenye“ DICSÉRJÉTEK AZ URAT ”Karnagy: Baráth YvetteHelyszín: Sarlós Boldogasszony templom/ KiskanizsaIdopont: 2019. december 15. 19 hSzólisták:Paulik Flóra /szopránEl-sayed Jázmin /mezzoMolnár Péter /tenorVanyó Karsa /trombitaVanyó Fülöp /szaxofonZongorán közremuködik:Simó Márta
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ántojás 25-40 Ft/dbmandarin 650-750 Ft/kgcsont nélküli sertéskaraj 1550-1800 Ft/kgfejes saláta 200-250 Ft/dbfejes káposzta 200-250 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyeletM E G H Í V ÓTisztelettel és barátsággal meghívom Önt és érdeklődő barátait, ismerőseit DR CSEKE FereNC középiskolai tanár, helytörténész, szakíró, egyesületünk alapító tagja emléktáblájának felavatására december 17-én (kedden) 14 órára a Kossuth tér 14. sz. lakóépülethez. Emlékbeszédet mond Papp Ferenc alelnök.Cserti Tibora Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnökeJövő heti véradások12.17. 09:30-12:30 Nagykanizsai SzC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája12.17. 14:30-17:00 Szepetnek IKSZTAdj vért, és ments meg három életet!Gábris Jácint, a nagykanizsai 1. számú választókerület önkormányzati képviselőjének, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában, vagy a gabris.jacint(kukac)gmail.com címen kérhető.Szabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője fogadóórát tart december 16-án (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Sánc kultúrházban. Vendég Balogh László polgármester.Dr. Károlyi Attila, a nagykanizsai 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap második hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), minden hónap negyedik hétfőjén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általá-nos Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).Radics Bálint, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2019. december 16-án (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.).DECEMBERI fogadóórák2019. december 14.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:002019. december 15.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40219:00-06:002019. december 16.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. december 17.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. december 18.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. december 19.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002019. december 20.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:00
2019. 12. 13. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókDecember 13. 1577-ben Sir Francis Drake kapitány ezen a napon 5 hajóval indul el Plymouthból, hogy megkerülje a Földet1928. december 13-án megkezdődik az utcai távbeszélőhálózat felszerelése Buda-pesten1913-ban ezen a napon Leonardo da Vinci festménye, a Mona Lisa visszakerül a Louvre-ba két évvel azután, hogy elloptákDecember 14. 1977. december 14-én John Travolta fősze-replésével bemutatják a Szombat esti láz című filmet1830-ban ezen a napon született Madarász Viktor, a legnagyobb magyar történeti fes-tők egyike és a hazai romantika egyik leg-jelentősebb alkotójaDecember 15.2009-ben ezen a napon szállt fel először a Boeing 787 repülőgépDecember 16.1933. december 16-án elindul az első buda-pesti trolibuszjárat Óbudán1943. december 16-án született Koltai Róbert Jászai Mari-díjas magyar színmű-vész, filmrendező, érdemes művész. Egyik legismertebb szerepe Szabó bakteré az Indul a bakterházbólDecember 17.1792-ben Kolozsváron a Rhédey-palota tánctermében ezen a napon tartja első elő-adását az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság, s ezzel elkezdődik a kolozsvári hivatásos színészetDecember 18.1892. december 18-án Szentpéterváron bemutatják Pjotr Iljics Csajkovszkij balett-jét, „A diótörőt”, az Orosz Nemzeti Balett előadásábanAz elELőző hETI REJTVény MEgFEJTéSE: Eljött a december fagyos reggelekkel, jól el fogok késni, ha most nem kelek fel.
18 | KANIZSA újsághirdetésFilharmóniaFortissimo bérletHevesi Sándor MuvelodésiKözpont, Nagykanizsafilharmonia.huNemzeti ÉnekkarMiklósa Erika, Horváth István Philharmonic Brass QuintetBudapesti Fesztiválzenekar Bérletár: 12 900 FtJegyek és bérletek válthatók a Hevesi Sándor Muvelodési Központ információs szolgálatában, valamint online a www.jegymester.hu oldalon. VOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 06-30-491-7051 ny.sz. E-000883/2014/KöszSZönjük bIZALmát! VárjUK Ön öket képzéseINKre 2020-bAn IS!
2019. 12. 13. | 19mozaik Vertarics Antalné Angé-la az anyósától tanulta meg Tótszentmártonban a žlič-naka készítését. Amikor még gyesen volt, egy alkalommal azzal bízta meg, hogy főzzön žlič-nakát, amire hazaérnek a munkából. Elmagyarázta neki a tudnivalókat is: a sót, a vizet és a lisztet gyúrja össze, szakítson ki belőle egy darabot, abból sodor-jon egy hosszú csíkot, és késsel vagdossa bele a forró vízbe. Legalább háromne-gyed órán át főzze, hideg vízzel öblítse le, és hagymás mangalica zsírban forgassa át. Mivel Angéla hirtelen azt sem tudta, hogyan fogjon hozzá, átszaladt az ötödik szomszédban lakó barátnő-jéhez, aki még egyszer elmagyarázta neki. Azóta nemcsak a család, hanem a névnapi köszöntőkre érke-ző kolléganők kedvence is lett a nokedlihoz hasonló ennivaló. Az egyszerű, gyorsan elkészíthető és olcsó étel mellé a vadhús az igazi, de ennek hiányában sertéspörkölttel és tejföllel is nagyon finom. Az asztalra édességként mazanica, azaz tejfölös- tojásos rétes került. Hozzávalók:Több mint 1 csésze langyos víz, 1 kávéskanál só, fél kg liszt.A töltelékhez:4 tojás, 2 evőkanál tejföl, vaníliás cukor, csipet só, 3 evőkanál kristálycukor. A férfiak számára a cukrot sóval helyettesítették.Elkészítése:Egy nagy tálba beleönt-jük a lisztet, beletesszük a sót és felöntjük langyos víz-zel. Csipkedős mozdulatok-kal elkezdjük összedolgoz-ni. A lényeg az, hogy ne maradjanak benne liszt-gombócok, kis göbök, mert akkor nehéz lesz nyújtani. Szép, sima tésztát kell kap-nunk, ami még lágy és ruga-nyos, de egy idő után már elválik a tál falától. Ekkor a tálból egy jól belisztezett deszkára tesszük, majd hosszú percekig dögönyöz-zük, simára dolgozzuk. Ha jónak ítéljük a tésztánkat, akkor kis lisztet szórunk alá, és picit elterítve, olajjal lekenve 20-30 percig pihen-tetjük. A tészta nyújtásához abrosszal leterítjük az asz-talt. A tészta közepét kellő vékonyra kinyújtjuk és az asztal közepére helyezve, a széleit fogva elkezdjük nyúj-tani. Ha kiszakadna a tészta közepe, akkor ismét gyúrjuk össze, és tegyük félre pihen-ni. Nyújtás után a rétest meglocsoljuk zsírral és ráka-nalazzuk a tölteléket, mely-hez a tojásokat villával fel-verjük és összekeverjük a többi hozzávalóval. A tete-jét meglocsoljuk olvasztott zsírral és tojásos tejföllel.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaVertarics Antalné Angéla az anyósától tanulta meg a nokedlihoz hasonló étel készítését(Fotó: Bakonyi Erzsébet)mazanicávalŽličnaka
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora december 14-20.December 14., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Sztárportré: Edvin Marton, 01:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:30 Híradó, 01:45 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:15 Látogató, 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Sztárportré: Edvin Marton, 07:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:00 Híradó, 08:15 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 08:45 Látogató, 09:15 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 18:40 Csodálattal és hálával (dokumentumfilm), 19:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:40 Csurgói KK – PLER Magyar Kupa mérkőzés, 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó.December 15., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Csodálattal és hálával (dokumentumfilm), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Csur-gói KK – PLER Magyar Kupa mérkőzés, 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Csodálattal és hálával (dokumentumfilm), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Csurgói KK – PLER Magyar Kupa mérkőzés, 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 K’arc (kul-turális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Isten-tisztelet a református templomban, 19:10 Sztárportré: Nagyváradi Erzsébet, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Kis kamerák, nagyvadak (ismeret-terjesztő film), 20:40 Aktuális – Hargita, 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. December 16., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Sztárportré: Nagyváradi Erzsébet, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Kis kamerák, nagy-vadak (ismeretterjesztő film), 02:40 Aktuális – Hargita, 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templom-ban, 07:40 Sztárportré: Nagyváradi Erzsébet, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Kis kamerák, nagyvadak (ismeretterjesztő film), 09:10 Aktuális – Hargita, 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Nagyváradi Erzsébet, 12:30 Kis kamerák, nagyvadak (ismeretterjesztő film), 13:20 Aktuális – Hargita, 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Csurgói KK – Balatonfü-redi KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:30 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.December 17., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Csurgói KK – Balatonfüredi KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Csurgói KK – Balatonfüredi KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 13:00 Csurgói KK – Balatonfüredi KSE NB I-es férfi kézilab-da-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Az időgyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő soro-zat), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kul-turális magazin), 20:05 Generációnk (nyugdíjasok magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.December 18., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Az idő-gyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő sorozat), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Generációnk (nyugdíjasok magazinja), 02:15 Székely konyha, 02:45 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Az időgyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő sorozat), 07:30 K’arc (kul-turális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Generációnk (nyugdíja-sok magazinja), 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Az időgyű-rű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő sorozat), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Generációnk (nyugdíjasok maga-zinja), 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Az időgyűrű ura – Sodrásban (ismeret-terjesztő sorozat), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Egis Körmend – Falco Szombathely NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó. December 19., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Az időgyűrű ura – Sodrás-ban (ismeretterjesztő sorozat), 00:55 Élet-módi, 01:25 Hír-adó, 01:40 Egis Körmend – Falco Szombathely NB I A-cso-portos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:05 K’arc (kulturális magazin), 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Az időgyűrű ura – Sodrásban (ismeret-terjesztő sorozat), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Egis Körmend – Falco Szombathely NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 09:35 K’arc (kulturális magazin), 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:35 Lapozó, 12:00 Az időgyűrű ura - Sodrás-ban, 12:25 Élet-módi, 12:55 Egis Körmend – Falco Szombat-hely NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:20 K’arc (kulturális magazin), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Az időgyűrű ura – Rengetegben (ismeretterjesztő sorozat), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Edvin Marton, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.December 20., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Az idő-gyűrű ura – Rengetegben (ismeretterjesztő sorozat), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Sztárportré: Edvin Marton, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Az időgyűrű ura – Rengetegben (ismeretter-jesztő sorozat), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő soro-zat), 08:45 Sztárportré: Edvin Marton, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Az idő-gyűrű ura – Rengetegben (ismeretterjesztő sorozat), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Sztárportré: Edvin Marton, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 19:30 Visszatekintő – 2019. január, 19:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:15 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:45 Híradó, 21:00 Láto-gató, 21:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:30 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 12. 13. | 21sport Haladás VSE II (3.) - NagykaniNIzsai Futsal Club (2.) 0-1 (0-0)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 14. fordu-ló. Szombathely, 100 néző. Vezette: Wittner (Imrő, Szűcs S.). G.: Kollár (31.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Kollár P., Schul-ler, Koronczai, Szakme-iszter J. Csere: Simon M. (kapus), Bogyó, Horváth E., Németh K., Fujsz R., Szalai D., Novák L. Edző: Bagó Gábor.A kanizsai NB II-es futsa-losok sorra vívják a rang-adókat, hiszen a listaveze-tő TFSE után legutóbb a Haladás VSE II vendégei voltak. Azé a zöld-fehére-ké, akik a forduló előtt a tabellán a nagykanizsaiak elé, tehát a második helyre jöttek fel. Nem akármilyen meccsre volt tehát kilátás. Tudták ezt a kanizsai fana-tikusok is, akik szép szám-mal érkeztek a találkozóra és remek hangulatot is teremtettek. A rangadó titulus a pályán is kijárt a feleknek, mivel nagy küz-delem dominált, s szép megoldásokat is láthatott a nagyérdemű. Mindössze egy gól esett, s a futsalban e nem túl gyakori ered-ményt a dél-zalaiak alakí-tották így, hiszen az NFC részéről Kollár Péter dön-tött, csapata pedig ezzel fontos győzelmet szerzett, s egyben a kanizsaiak vis�-sza is előzték a vasiakat a táblázaton. A Kanizsa következő bajnokija december 13-án, pénte-ken 20 órakor lesz, Bagó Gábor tanítványai akkor a győri SZC Futsal Clubot fogadják.- Nagy győzelem volt ez számunkra, ráadásul úgy, hogy nem is játszottunk jól és így sikerült elhoznunk Szombathelyről a három pontot – fogalmazott a találkozó után Bagó Gábor, az NFC edző-je. - Nagy erőt adhat ez a folytatásra. Az 1-0-s győ-zelmünk kissé csalóka, mivel mindkét oldalon rengeteg helyzet adódott, kapusunk, Szakmeiszter Ádám azonban remek napot fogott ki és klasszis teljesítményt nyújtott. Mezőnyben jobban ját-szott ellenfelünk és mind védekezésben, mind támadásban sok hibát vétettünk, ennek ellenére „csúsztak-másztak” a fiúk és megdolgoztak azért, hogy a szerencse is mel-lénk álljon. Ami plusz ener-giát adott nekünk, az a fan-tasztikus szurkolótábo-runk. Ezúttal is szép szám-mal kísértek el bennünket, és csodás hangulatot vará-zsoltak a csarnokba. Nagy köszönet nekik, nélkülük biztos vagyok benne, hogy máshogy alakult volna a mérkőzés. Gratulálok a csapatomnak a három ponthoz, egyben a Hala-dás fiataljainak is, akik tet-szetősen és jól játszottak.Polgár LászlóKollár Péter (fehér mezben) gólja győzelmet ért a szombathelyi futsal rangadón (Fotó: Gergely Szilárd)győri ellenfélSzombathelyi rangadó után pénteken A Nagykanizsai Futsal Club az NB II-es bajnokság 14. for-dulójában Szombathelyre látogatott és a két dobogós együttes csatározása igazi rangadó-hangulatot hozott.A Nagy-kani-zsai Teke SE együttese az NB II Dél-nyugati csoportjában remek hajrával tudta le őszi szezonjá-nak mérkőzéseit, legközelebb játékosai már csak a következő esztendőben guríthatnak.A 7. fordulóban az Nk Teke SE a Bázakerettye SE vendége volt az NB II-ben és a tabellaszomszédok meccsén nyert is 6:2-re. Csapatpontokat Bende Zsolt, Bukovics László, Magyar Zoltán és Tóth Tibor könyvelhetett el. A következő körben is ide-genbeli meccs következett a kanizsaiak program-jában és a Lenti TK vendége-ként nyertek 5:3-ra, mellyel a harmadik hely-re léptek előre a tabellán úgy, hogy csapatpontokat Gyuróko-vics Arnold, Magyar és Tóth is jegyzett. A 9. for-dulóban a Teke SE újabb megyei ellenlábast, a Vonyarcvashegy SE-t múlta felül – 5:3-ra (csapat-pontokat Bukovics, Gyurókovics és Magyar köny-velhetett el). Ezzel a Nagykanizsa a második pozí-cióba ugrott. Következhetett a Sitke-Borostyán-kert Tekéző elleni meccs, újra idegenben, de a dél-zalaiak (Bende, Magyar Gábor, Magyar Zol-tán pontjaival) tovább robogtak és újra 5:3-as sikert könyvelhettek el, mellyel maradtak is a második helyen. Mivel az utolsó őszi játéknapon szabadnaposak voltak, a januári folytatást így is a dobogó harmadik fokáról várhatják – a Lovászi Bányász SK-t, valamint a Perenye TK-t követve.Premieres sikerOrszágos bajnokságon jártak a Pre-mier Táncklub növendékei. A tánco-sok a fővárosban megrendezett ver-senyre négy koreográfiával érkeztek, ebből három produkcióval először léptek színpadra. Jól sikerült a „bemutatkozás”, hiszen a kanizsai csapat 3 első-, 1 második hellyel és két különdíjjal tért haza. A lányokat Sipos Eszter és Mioveczné Né-meth Petra készítette fel, a koreog-ráfus Tornyos Ervin volt.szériával hajráztakNégyes győzelmi
22 | KANIZSA újságsportAz elmúlt héten rendezték az ökölvívók felnőtt országos bajnokságát Budapesten. A seregszemlén természetesen a Kanizsa Box Klub is képviseltette magát sportolóival.A kanizsaiaknál akadt egy nagy visszatérő is, hiszen a dél-zalaiak színeiben lépett ismét kötelek közé az a Benkő László, aki öt esz-tendeje éppen a nagykanizsaiak-nak hozott felnőtt országos baj-noki címet 69 kg-ban. A roppant tehetséggel megáldott sportoló hol feltűnik, hol elveszik sportága horizontján, most ismét elhatá-rozta, nem hagyja annyiban, amit már elkezdett, lévén van még benne bőségesen lehetőség.- Végül két ötödik helyezést könyvelhettünk el a felnőtt orszá-goson – összegzett a KBK vezető-edzője, Tóth László. - Az ob első napján Benkő például a 75 kg tavalyi bronzérmesén, a Madárfé-szek öklözőjén, Árpád Viktoron száguldott át, mint egy gyorsvo-nat. A másik sarokban már az első menetben feladták a mérkőzést. A második versenynapon lépett szorítóba a szintén 75 kg-os Nyári Patrik, aki a negyeddöntőben pontozással kapott ki a többszö-rös olimpikontól, Harcsa Zoltán-tól. Sajnos, Benkő Laci sem járt sokkal jobban, megosztott ponto-zással szenvedett vereséget a későbbi ezüstérmestől, Oroyovwe Isaac-tól. Azért is sajnáljuk ezt különösen, mert mi nem így lát-tuk, s ezzel érem sem jutott szá-munkra, be kellett érnünk tehát két ötödik hellyel. Az országos bajnokság arra viszont tökélete-sen jó volt, hogy Benkő esetében bizonyítsa, egy hónapos kemény felkészüléssel is van keresnivalója az élmezőnyben.Nincs is megállás, Benkő László máris gőzerővel készül a jövő feb-ruári, debreceni nemzetközi Bocs-kai Emlékversenyre. PLBenkő László (jobbról) ismét a kanizsai öklö-zők színeiben bizo-nyíthat(Fotó: facebook)vissza-Egy nagy térőjükkelPécs adott ott-hont a kötélugrók egyköteles és páros magyar bajnokságának, melyen a Szan-Dia FSC hat egyéni és négy páros gyakorlattal indult. Ez a megmérettetés volt számukra az idény első versenye. A kanizsai növendékek a gyorsasági és állóképes-ségi számokban jól is szerepeltek – értékelt az edzők egyike, Vágó Lászlóné.- A gyakorlatokban még akadtak ugyan hibák, de teljesen újakkal indultunk neki a versenynek, mivel teljesen új szabályok szerint kellett összeállítani a gyakorlatokat – fogalmazott Vágóné. - Az amerikai és európai központi világszövetségek ugyanis egye-sültek és közösen próbálják elérni, hogy olimpiai sportággá váljon a kötélugrás. Gyorsan hozzáten-ném, a sportágat űzők létszáma és tagországaik száma ehhez teljesen megfelel, a szabályokat pedig a látvány irányába tolták el.Kötélugró ob, Pécs, kanizsai ered-mények. Gyerek fiú egyéni: Doszpot Marcell, gyorsasági: 1. hely, gyakorlat: 2. hely, összetett: 1. hely. Temesi Bence: gyorsasági: 4., gyakorlat: 3., összetett: 4. hely. Sza-badi Zétény: gyorsasági: 3., gyakorlat: 6., összetett: 5. hely. Fritz Marcell: gyorsasági: 5., gyakorlat: 7., összetett: 7. hely. Serdülő vegyes páros: Doszpot Marcell-Csermák Anna: gyorsasági: 2., gyakorlat: 1., összetett: 1. hely. Felnőtt fiú egyéni: Szabó Péter: 30 másodperc: 2., 180 mp: 3., gyakorlat: 4., összetett: 3., tripla: 2. hely. Ifjúsági fiú egyéni: Cser-mák Tamás: 30 mp: 1., 180 mp: 1., gyakorlat: 4., összetett: 4. hely. Ifjúsági vegyes páros: Sipos Dor-ka-Csermák Tamás: gyorsasági: 2., gyakorlat: 4., összetett: 4. hely. Felnőtt leány páros: Erdélyi Luj-za-Marton Júlia: gyorsasági: 4., gyakorlat: 5., összetett: 5. hely. Serdülő leány páros: Burusán Dóra-Szilovics Fanni: gyorsasági: 2., gyakorlat: 17., összetett: 9. hely.A Szan-Dia FSC kötélugró küldöttségének tagjai büszkén mutatták, hogy Kanizsáról érkeztek az ob-raugrottakÚj kritériumok alapján
2019. 12. 13. | 23sportCsapatban bronz is jutottA duatlon diákolimpia országos döntőjét Mar-caliban rendezték és számos nagykanizsai induló is ott volt a mezőnyben, akik eredményesen kerékpároztak, valamint futottak a somogyi kisvárosban.Duatlon diákolimpia, kanizsai egyéni helyezések. III. korcsoport B kategória, fiúk: 10. Zámbó Mihály (Kőrösi-Péterfy); IV. kcs. B, lányok: 6. Kertész Noémi (Bat- thyány), IV. kcs. B, fiúk: 8. Loson-czi István (Kőrösi-Péterfy). V. kcs. B, lányok: 5. Kovács Dóra (Bat- thyány), … 8. Szokol Evelin (Bat-thyány); VI. kcs. B, lányok: 7. Varga Nóra (Mező). Csapat: V. kcs. B, lányok: 3. Batthyány (Kovács Dóra, Szokol Evelin, Varga Lau-ra). A felkészítő testnevelők a Péterfy csapatánál Sneff Ferenc, a BLG-nél, valamint a Mezőnél Jeszenői Csaba voltak.Idén a Batthyány a győztesA NSzC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolájában ismét megrendezték a Zsigmondy Kupa-XI. Fekete Szabolcs Futsal Emléktornát.A kupán két hármas csoport-ban kezdtek a helyi középiskolás csapatok és a triókban harmadi-kok játszottak az 5., a második helyezettek a 3. helyért, a cso-portelsők pedig a finálét vívhat-ták. A helyosztókon aztán az ötö-dik pozícióért a Cserháti - Piarista összecsapás 5-2-re végződött, a bronzérmet a Thúry szerezte meg, miután 6-2-re nyert a Dr. Mező ellen, míg a döntőben a Bat-thyány - Zsigmondy párosítás a rendes játékidőben 3-3-at hozott, büntetőkkel a BLG nyert 2-0-ra.A torna végeredménye: 1. Bat-thyány, 2. Zsigmondy, 3. Thúry, 4. Dr. Mező, 5. Cserháti, 6. Piarista. A kupa különdíjait is kiosztották, a torna gólkirálya Bölcz Máté (Thú-ry) lett 7 góllal, a legjobb kapus-nak Maronics Csaba (Thúry) bizo-nyult, míg a legjobb mezőnyjáté-kos Aczél Péter (Batthyány) lett.- Az első három helyezett csa-pat serleget kapott, a különdíja-sok emlékplakett-jutalomban részesültek. A díjakat Pápai Lász-ló, Fekete Szabolcs egykori csa-pattársa, barátja adta át, egyben gratulálva a csapatok és a játéko-sok teljesítményéhez – mondta el Váradi Gábor, a kupa szervezője.Tenyeresek, fonákok, röptékA kanizsai amatőr teniszverseny újabb fordulóját rendezték a Kani-zsa Teniszcentrumban. A 3. pont-szerző Lívia Méz nyílt páros tenisz-versenyre 34 induló nevezett, a sportolók ezúttal is számos tele-pülésről érkeztek.- Nagyon erős mezőny jött össze a versengésre és most is színvonalas mérkőzésekkel szóra-koztatták egymást, illetve az érdeklődőket – fogalmazott Bara-nyás Zoltán szervező. – A mec�-csek ebben a fordulóban is sport-szerűek voltak és a versenyt nagy-szerű játékkal a Halász Dávid-Szabó Zsolt páros nyerte a Nagy Béla-Babos Daniel duó ellen.A vigaszversenyt a rutinos Hor-váth István-Vörös László kettős vette sikerrel Tóth Benett és Csalló András előtt.Végeredmény: 1. Halász Dávid-Szabó Zsolt (Energia Szabadidő-sport Klub-Keszthely), 2. Nagy Béla-Babos Daniel (Marcali-Sop-ron), 3. Molnár József-Pápa Valentin (Zala-egerszeg-Nagy-atád) és Paál Barnabás-Gulyás Roland (Zalaegerszeg). Vigaszág: 1. Horváth István-Vörös László (Veszprém-Ajka), 2. Tóth Benett-Csalló András (Energia-Zalaegerszeg), 3. Péntek István-Kerkai Alex (Kanizsa TC-Zala-egerszeg) és Babos Attila-Mészáros Bence (Sopron).A 27. következikFennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli a Szan-Dia Fitness Sport Club, amely termé-szetesen idén is megszervezi Fit-ness Fesztiválját. A 2019-es a huszonhetedik lesz a sorban és az elmúlt évtizedek hagyományai-nak megfelelően a HSMK ad ott-hont az évzáró – egyebek mellett látványtáncos – programnak. A fesztivált december 15-én, tehát most vasárnap rendezik és ahogy eddig is, az év egyik leglátványo-sabb gálaműsora idén is kétszeri előadást takar, hiszen 15 és 18.30 órától is megtekinthetik az érdek-lődők, szülők a rendezvényt. A HSMK színháztermében a Szan-Dia FSC legsikeresebb táncosait, formációit, valamint növendékeit láthatja a nagyérdemű és termé-szetesen az egyesület előrukkol a jövőbeni attrakcióival is, melyek-kel vélhetően ugyanúgy remekel-nek majd az elkövetkező nemzet-közi versenyeiken – 2020-ban.SportsorokLátványos teniszelemekben bővelkedő volt a kanizsai sorozat fedett pályás harmadik fordulója is(Fotó: Gergely Szilárd)A Zsigmondy-Fekete Futsal Emléktornát idén a Bat- thyány együttese nyerteDecember 22. vasárnap 09:00-17:30 óraA duatlon diákolimpia dön-tőjében a Batthyány női csapatának bronzérem is jutott Marcaliban
24 | KANIZSA újsághirdetésheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Még messze van a tavasz, ráér kibontakoztatni a legújabb elkép-zelését. Kicsit fékezzen le, hisz ak-kor is célba ér, ha nem megy fejjel a falnak. Bika: 04.21-05.21. A lehetőségek egész tárháza nyílik meg ön előtt az új év hajnaláig. Addig is tervezze át a szabadide-jét. Bátran vágjon bele, sikerülni fog. IkiKrek: 05.22-06.21.Egy ismerőse kellőképpen felbor-zolhatja a kedélyét, ha nem figyel oda a mondandójára. Hallgassa végig türelmesen és akkor nem lesz semmi baj. Rák: 06.22-07.22. Ha már semminek sem tud örül-ni, akkor legalább örüljön annak, amit eddig elért. Mindenekelőtt találjon magának elfoglaltságot az ünnepekre is.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ne forgassa fel a magánéletét ki-térőkkel. Járjon továbbra is a meg-szokott, egyenes úton. Higgye el, így jobb lesz mindenkinek. Szűz: 08.24-09.23. Könnyen kísértésbe esik. Ha olyasmit lát a díszes, ünnepi kira-katokban, amire fáj a szíve, nyu-godtan vegye meg. Ezzel nem okoz kárt senkinek. Mérleg: 09.24 -10.23.Ha már mindenben és minden-kiben csalódott, akkor fordítsa a figyelmét egy új irányba, a tudo-mányos újdonságok felé. Közben még tornázhat is. sKorpió: 10.24 -11.22. Jól tudja, nemcsak a sütés-főzés terén lehet kísérletezni. Változtas-son a megjelenésén. Ha eddig bő ruhákat hordott, most jelenjen meg szűkben. Nyilas: 11.23-12.21. Legyen nyitott, mutasson na-gyobb érdeklődést az önhöz kö-zeledők iránt. Akkor is, ha nem tud segíteni. Meglátja, ön is jobban érzi majd magát. Bak: 12.22 - 01.20. Ha a kedvese szokásai után kuta-kodik, ne csillagoktól kérjen segít-séget. Az is elég, ha meghallgatja a szomszédok elejtett mondatait. Vízöntő: 01.21-02.19. Olyan feladatot is el kell látnia, amit eddig nem kellett. Meglátja, milyen színes világ veszi körül és jól esik időnként elmerülni benne. Halak: 02.20-03.20. Ha nagy dolgok megvalósítására törekszik, és nem jut semmi ered-ményre, akkor se adja fel. Kezdje újra, és haladjon kis lépésekben előre.
XXXI. ÉVF. 45. SZÁm, 2019. december 20.11-14. oldaligen!Sportcsarnok:Fotó: Gergely Szilárd, Jancsi Lászlóigen?Velodrom:
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTFolytatva a hagyományt, idén is megemlékeztek a név-adóról a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban. A Kodály Zoltán születésének 137. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a résztvevők nemcsak érdekes-ségeket hallhattak a háromszoros Kossuth-díjas zene-szerző életéről, hanem feldolgozásaiból részletek is elhangzottak a Thúry-iskola énekkara és a Kodály Zoltán Énekkar tolmácsolásában. Átadták az M70-es gyorsforgalmi út Letenye és Tornyiszentmiklós közötti szakaszát. A 13,7 kilométer hosszúságú útszakasz 16,7 milliárd forintból újult meg. A kétszer egysá-vos szakaszt kétszer kétsávosra bővítették, valamint burkolt üzemi és leállósávot is kiépí-tettek a szakemberek. A beruházás eredményeként a nemzetközi forgalom akadály-mentesen haladhat Magyarország és Szlovénia között. Az átadón Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt mondta: a megfelelő minőségű közúti hálózat alapvetően befolyásolja egy-egy térség gazdasági fejlődését, ezért a magyar kormány kiemelten kezeli a közlekedési hálózatok üzemeltetését és azok folyamatos bővítését, fejlesztését.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETükröződésFényvitorlást kapott lencsevégre a balatonfenyvesi kikötőben az MTI fotósa, Varga György. A 10 méter hosszú Virina vitorlást 50 méter hosszú led-égősor díszíti. A látvány önmagáért beszél…137IMPRESSZUM:KANIZSA újsáSÁg Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV(Fotó: MTI/Varga György)(Fotó: MTI/Varga György)
közérdekű 2019. 12. 20. | 3Készült Magyarország Kormánya megbízásából.MK_Karacsony_2019-SAJTO-202x270-v2.indd 22019. 12. 09. 14:48
4 | KANIZSA újságönkNKormányZAt2019. november 29. - 2019. december 31.ADVENTI FORGATAGAczél László Adventi gyertyagyújtás PIARISTA Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda kórusaÉdes Kettes Zenekar Adventi gyertyagyújtásRozgonyi Úti Általános Iskola kórusaKlaszán Sándor STOBOS Tamburazenekar Kanizsa Táncegyüttes Gölles MartinAdventi gyertyagyújtás Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézményének kórusa Lélekmadár ÉnekegyüttesZero Zenekar: Előszilveszteri buliSzabó „Szabca” István STOBOS TamburazenekarTulman Géza Zalagyöngye TáncegyüttesTulman Géza Adventi gyertyagyújtás Hevesi Sándor Általános Iskola kórusaCsodaváró Mikulásnapi Ünnepség Brumi Bandi BandMikulásNapforduló – Thúry Vitézlő Oskola Lóki György: Solymászbemutató Zalagyöngye Táncegyüttes Portéka Színpad: Decemberi Csillagok Tiborcz Trió: JazzKarácsonyKarácsonyi kántálás a nagykanizsai Szent József plébánia szervezésébenTűzijáték az Erzsébet térenÉlő Betlehem Pónilovagoltatás Barokk körhintaKisvasút Jégpálya Adventi vásárosokGasztronómiaGölles Martin Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület Vietoris Kamaraegyüttes Aserdus Hagyományőrző TűztáncSzabó-Siklódi Lia Pántlika NéptánccsoportNagykanizsai Fúvószenekar8. Kanizsai KóruskarácsonyPolgármesteri köszöntő Hevesi Sándor Általános Iskola kórusa Szabó-Siklódi LiaErzsébet tér, Keleti VárosrészDecember 1.December 15.December 20.December 22.December 30.December 6.December 13.December 8.December 6.December 21.December 23.December 31.Kísérő programokDecember 7.December 14.December 10.December 18.11520223061386212317141018vasárnap 17.30 óravasárnap 17.30 órapéntek 17.30 óravasárnap 18.00 órahétfő 18.30 órapéntek 18.00 órapéntek 18.00 óravasárnap 17.30 órapéntek 10.00 óraszombat 18.00 órahétfő 18.00 órakedd éjfélszombat 17.30 óraszombat 18.00 órakedd 16.00 óraszerda 17.30 óraFelsővárosi TemplomKeleti VárosrészTovábbi részletek:KANIZSAFEST.HU/ADVENT
2019. 12. 20. | 5ünnepvárásRám bízatott egy fiú. Egy egész napra. Egy 10 éves körüli. Értelmes, mindent néző, figyelő, érdeklődő és nagyon jól nevelt. Nem is nagyon ismertem. Papra, mai világban. Bátor az édesanyja. Hívő is. Köszönöm a bizalmat. Míg ő idegenbe ment...Be kell valljam, 47 évem alatt sosem történt ilyen. Valahogy eddig kimaradt az életemből. Sűrű nap volt, régi vidékemen kereszte-lő, délután központban ünnep, este vacsora és utána haza. Vala-hogy e nélkül is sok érzés kavargott bennem, zavart is és meg is hatott a fiú egész napos felügyelete. Már reggel korán felkeltem, ren-det raktam, vártam. Mit is kezdek vele… nézi a TV-t, netet, csak elte-lik az indulásig az idő. Már reggel így kezdtem. Várva érkezését… Gondoltam, előre leírom e sorokat, míg megérkezik, de elhesseget-tem a gondolatot, csak ha hazaér-tünk. Az a biztos. Édesanyja azt írta: „Vigyázzanak egymásra!” Nem azt, vigyázzon rá. Ez járt egész nap a fejemben. Vigyázza-nak egymásra. Szép, fárasztó nap volt, minden szuperül sikerült, örömmel értünk az autó többi uta-sával haza. Megkönnyebbülve adtam át este édesanyjának. Nem könnyű, ha papra fiút bíznak, ha apára, ha anyára, az sem. Leányt sem.Miben vigyázott rám, ránk? Rendrakás a szobámban reggel, reggeli készítése, közös étkezés, evett-e, ivott-e, állandó odafigye-lés, merre van, mit csinál. Józsit hazafele vezetés közben pedig állandóan figyelmeztettem, ne hajtson gyorsan, mert nem csak mi vagyunk, a gyereket is haza kell épségben vinni, pedig nem is ment gyorsan. Szóval, tanított a szeretet gyakorlásnak minden olyan hét-köznapi mozzanatára, melyből egy pap azért bevallhatjuk, ha egyedül él, kimarad. (Meg más is… maga akaratából vagy máséból…)De nekem ez volt a karácsonyi ajándék. Mert ez a fiú, azt a Fiút jut-tatta eszembe, aki ugyanígy, az Atya nagy bizalmából, de nekünk ada-tott. Akinek érkezésére készülünk, aki megtanít a gondoskodó szere-tetre, aki minden lépésünket figyeli, akit minden érdekel, aki nyitott és rengeteg energiája van… Akivel naponta ugyanennyit kell törőd-nünk, ha szeretjük. Akit talán félte-nünk is kell, el ne veszítsük. És aki vigyáz ránk ma is. Ha engedjük, talán, ha ránézünk karácsony ünne-pén, látva jászolban, ránk is hat jelenléte, ha szentáldozáshoz járu-lunk, változást hoz napjainkba. Ren-det rakunk életünkben, szépen beszélünk, jóra törekszünk, jobb emberekké igyekszünk válni. Érte, mert velünk van, szobánkban, asz-talunknál, autónkban, egy gyermek, aki védtelen, ártatlan, aki ragaszko-dik hozzánk. Ezért született, arra, hogy velünk legyen. Ő az Emmánu-el. Engedjük, hogy vigyázzon ránk! Megteszi, kívánom, hogy szívük megérezze! Áldott Karácsonyt! Fiú adatott nekünk! Mindegyikünknek!Csorba Tamás, plébánosIzajás 8.5„Fiú adatik nekünk” Csorba Tamás: Engedjük, hogy vigyáz-zon ránk!(Fotó: Kanizsa TV)
6 | KANIZSA újságÉRTÉKELÉSBalogh László polgármester szerint „Kanizsa büszke lehet az eredményeire”. … „az Éljen VárosuNk! Egyesület megnyerte az önkormányzati választást” – ezt már Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője mondta. A város vezetőit kértük arra, hogy beszéljenek a mögöttünk, illetve az előttünk álló évről. Cseresnyés Péter nem értékelt.2019 a folytonosság és a válto-zás éve volt Magyarországon és Nagykanizsán, mondta Balogh László polgármester, utalva az EP-, valamint a helyi önkormány-zati választásokra – ezek tanulsága az, hogy egymás legyőzése helyett fontosabb a közös munka, summázta.– Lehetne sorol-ni az év történéseit a város napjától a dödöllefesztiválig, de ami igazán nagy esemény, hogy hamarosan elindul a multifunkcio-nális sport- és rendezvénycsarnok építése, az M70-es autópályává vált, és Kanizsának lesz egy „Scien-ce Parkja” is. Mellesleg várjuk a Giro d’Italiát, amelynek magyaror-szági szakasza Nagykanizsán ér véget jövő májusban.Kanizsa büszke lehet az eredmé-nyeire, folytatta a városvezető. Mára újjáéledt a polgári hangulatú belváros, a gyermekek az első helyen vannak, ami pedig a jövőt illeti: Nagykanizsa válhat a körkö-rös gazdaság mintavárosává.– Pozitív otthonképünkhöz hoz-zátartoznak a hagyományaink, hogy vannak összetéveszthetet-len jegyeink – kanizsaikumaink –, továbbá élénk a kapcsola-tunk Budapesttel és kül-földdel, hiszen öt ország fővárosa talál-ható a közelünkben. Már csak a kollektív önbecsülésünkben és a városlakók egy-máshoz való jó viszo-nyában, toleranciájában kellene jobbnak lennünk. Ne adjuk fel álmainkat, ne a rombolók, hanem az építők közé tartozzunk! A néhai polgármester, Krátky Ist-ván is azt mondta: Kanizsa a „tör-hetetlen élniakarás városa”…Balogh László hangsúlyozta: hisz abban, hogy van pozitív kanizsai életérzés. Ugyanakkor ahhoz min-den kanizsai kell, hogy a dél-zalai város előbbre tudjon lépni. Azt mondta: „ha annyira sem hiszünk magunkban, hogy nem tudunk egy nyolcmilliárd forint értékű, többszáz kilométeres körben egyedülálló kerékpáros csarnokot fenntartani, akkor nehéz lesz utol-érni a sikeres versenytársakat, pél-dául Zalaegerszeget és Kaposvárt.” Ugyanakkor hozzátette: nem kell a megyeszékhellyel versenyezni, hanem vállalni az erős kanizsai identitást, és menni előre.A legrövidebben Cseresnyés Péter, Nagykanizsa parlamenti képviselője reagált, aki nem nyi-latkozott, mert – ahogy fogalmazott – „nem látom biztosítottnak a tisztességes tájékozta-tást az elmúlt hetek alapján.”Dénes Sándor október 13-ig állt a város élén. Nagy-kanizsa korábbi polgármesterét büszkeséggel töltötte el, hogy cik-lusa végén számos óvoda és böl-csőde is megújulhatott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően. – Ez egy boldog pillanat volt, mert látszott a gyermekeken és a dolgozókon is, hogy mennyire örültek a megszépült, szinte már újjá varázsolt óvo-dának vagy bölcsődének. Szerencsére több ilyen pil-lanat is volt – mondta Dénes Sándor. Az ősz folyamán a Modern Váro-sok Program keretében az ipari park bővítése is elkezdődött, vala-mint a sportcsarnok építésével kapcsolatos első lépések is meg-történtek. – Ezt mindannyian vártuk és azt remélem, hogy másfél éven belül eljutunk oda, hogy átadjuk mind-ezt – hangsúlyozta Dénes Sándor, majd hozzátette: polgármestersé-ge idején mindig arra törekedett, hogy mind a városban, mind a pol-gármesteri hivatalban, mind pedig a közgyűlésben nyugalom és béke legyen. – Ezt mindig megköszöntem a képviselőtársaimnak és a város közösségének is, mert úgy gondo-lom, hogy csak így lehet előre lép-ni és alkotni – nem elfeledve, hogy összefogással, közös gondolko-dással tegyük mindezt.megy,Nagykanizsa 2019felkészül Nagykanizsa 2020
2019. 12. 20. | 7ÉRTÉKELÉSAz októberi választásokat köve-tően leköszönt polgármesteri tisztségéből és visszatért a Bat-thyány Lajos Gimnáziumba, ahol korábban nemcsak tanulmányait folytatta, hanem hosszú évtizede-kig tanított is. Dénes Sándort az a megtiszteltetés is érte, hogy a 2019-2020-as tanévben megbízott igazgatóként tevékenykedhet tovább. A jövőbeli terveket illető-en annyit árult el, hogy szeretné, ha az intézmény energetikai felújí-tása egy TOP-os projektnek köszönhetően megvalósulhatna. Ennek érdekében egy újabb pályá-zatot adnak be, mert a feltételek ezúttal sokkal kedvezőbbnek bizonyulnak. – Remélem, hogy sikerül, és egy kis forrást is hozzá tudunk tenni ahhoz a pénzhez, ami jelen pilla-natban a rendelkezésünkre áll. Hiszen iskolánk főépülete – melyet akár a Rozgonyi utcáról akár az udvar felől nézünk – már nagyon megérett arra, hogy felújítsuk – tette hozzá. Dénes Sándor nem vonult vissza teljesen a politikai élettől, a kiska-nizsaiak képviselőjeként igyekszik segíteni a városrészben lakóknak.Értékelőjében az Éljen Váro-suNk! Egyesület önkormányzati választásokon aratott sikerét, a 2020-as feladatok közül pedig – egye-bek mellett – az elszámoltatást emel-te ki az ÉVE frakcióve-zetője, Fodor Csaba. - Sokan úgy gondolták 2019-ben, és sajnos ez igaz a kor-mánypárti képviselők mellett több cégvezetőre is, hogy az ellenzéki képviselőket és a városlakókat nem illeti meg a megfelelő tájé-koztatás. Ennek meg is lett az eredménye ősszel, hiszen az Éljen VárosuNk! Egyesület megnyerte az önkormányzati választást, meg-vertük a Fideszt, többséget szerze-tünk a közgyűlésben. Persze az örömöm nagyobb lett volna, ha mi adjuk a polgármestert, már csak azért is, mert a jelöltünket alkal-masabbnak gondolom, mint ami-lyen a jelenlegi. Persze még van ideje Balogh Lászlónak felnőni a feladathoz. 2020. január 31-ig vár-juk a megfelelő előterjesz-tést a velodrommal kapcsolatban, ez egy fontos ügy lesz. A költségvetés elkészítésénél is komoly munka elé nézünk, biztos, hogy az első két hónapot felöleli majd, nem lesz egyszerű. Engem nem vigasztal, amivel egy képviselő örömködött a közgyűlésen, misze-rint milyen jól dolgoztak az önkor-mányzati cégek, a vagyongazdál-kodás számláján például mintegy 100 millió forint van. Az én olvasa-tomban ez azt jelenti, hogy nem végezték rendesen a munkájukat, nem újítottak fel például ebből a pénzből a bérlakásokat. De ezt csi-nálták az önkormányzattal is, köz-ben pedig nézzük meg, hogy néz-nek ki az útjaink és a járdáink. Eze-ken mind javítani fogunk 2020-ban. Már most látjuk, hisz sorra derülnek ki olyan ügyek, melyek bizonyítják, hogy egyes önkor-mányzati cégvezetők a kanizsaiak pénzét olyan csatornákba juttat-ták, ahova nem lett volna szabad. Éppen ezért az egész céghálót átvizsgáljuk, az eredményekről amint lehet, tájékoztatjuk majd a közvéleményt.A 2019-es év elég nagy forduló-pont volt a város életében, és sze-mély szerint az én életemben is – hiszen eddig kvázi ellenzéki képvi-selőként ültem a testületben csak-nem 9 évig – ezzel a gondolattal kezdte mondanivalóját Gábris Jácint, az Éljen VárosuNk! Egyesület önkormányzati képvise-lője. A politikus a 2019-es évre vonatkozóan kemé-nyen fogalmazott.- Beigazolódtak azok a félelme-ink, hogy sajnos korántsem annyi-ra rózsás a helyzet, mint ahogy azt korábban megpróbálták az elődök elmondani, pontosabban próbál-tak ez irányba terelni bizonyos gondolatokat. Nagyon nehéz fel-adat előtt állunk, ami a 2020-as évet biztosan érinteni fogja, hiszen további nehéz döntéseket kell meghoznunk. Szeretném leszö-gezni: a szükséges lépéseket azért tesszük meg, hogy azt a progra-mot, amit vállaltunk, és amire gya-korlatilag a lakosságtól felhatal-mazást kaptunk, megvalósítsuk. Talán annyit tennék még hozzá – mivel nem szeretnék pro-kontra foglalkozni a beérkező vádakkal, illetve az elmúlt időszakban napvilágot látott egyéb információkkal –, hogy mind a nyolcunk, akik most gyakorlatilag a többséget alkotjuk, a lehető legjobb szándékkal ülünk ott. Szeretnénk, ha az érdemi munkába a most kisebbségbe szorult Fidesz-KDNP képviselők is becsatlakoznának. Én személy szerint örülök annak, hogy a régi szakmai műhelyembe kerültem vissza, hiszen valamikor én az OKISB tagja voltam. Már most látszik egyébként az elmoz-dulás, hiszen számos városlakó, egyesület, sőt, távoli polgármeste-rek keresnek meg bennünket javaslataikkal, észrevételeikkel. Azt gondolom, sokkal nagyobbra kell tárnunk a kaput, mint, ahogy eddig volt. „2019 valóban egy mozgalmas év volt. Az országos választások után a többi politikai erővel sike-rült többséget alkotni a nagykani-zsai közgyűlésben.” Horváth Jácint, az Éljen VárosuNk! Egyesü-let önkormányzati képviselője a beruházásokra, az átláthatóságra és a kommunikációra helyezi a hangsúlyt.- Az elmúlt 5 évben képviselő-ként vettem részt a közgyűlés munkájában, és talán az egyik leg-többet felszólaló képviselő vol-tam. Sokat sérelmeztem azt az elmúlt években, hogy nagyon kevés olyan előterjesztés volt, ahol valódi háttér számításokat láttunk egy-egy javaslat mögött. Pedig valószínűleg voltak, a hivatal elké-szítette ezeket, csak nem kaptuk meg, nem terjesztették elénk. Ezt szóvá tettük minden alkalommal. Ahhoz, hogy megfelelő, megala-pozott döntéseket hozzunk - és akár egyet is értsünk azokkal a döntésekkel -, az előterjesztések-nek háttér számításokat kell tartal-maznia. Nem láttuk, hogy ezeknek a döntéseknek milyen hatásuk van a városra, akár menzadíj emelés-ről, akár parkolódíj változásról, vagy adóváltozásról volt szó. 2020-tól mindenképpen arra sze-retnénk jóval nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a döntések súlyát átérezve olyan megalapozott döntések érkezzenek az önkor-mányzat elé, amelyeket tudunk a város lakói felé kommunikálni. Mert ez a másik legfon-tosabb kérdés. Hogy ne az utolsó pilla-natban szembe-süljenek a város lakói azokkal a problémákkal, illetve döntések-kel, amelyekbe bele tudnak szólni. Mert nagyon sok jó ötlet és javaslat szo-kott érkezni a város lakóitól.Horváth Jácint a beszélgetés végén kitért arra is, a feladatok a következő időszakban csak sűrű-södni fognak, ugyanis 2021-től új európai uniós 7 éves költségvetési időszak kezdődik, új források nyíl-nak meg. Ebben a 7 éves ciklusban Nagykanizsának nyertesnek kell lennie – fogalmazott a képviselő –, ám mindehhez előkészített tervek kellenek.MIKÓ-BARÁTH György, NAGY Éva, NEMES Dóra, VINCZE Adél(Fotók: Jancsi László, Kovács Krisztián)
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontDecember 21. (szombat) 16 és 17 óraKARÁCSONYI KEREKÍTŐ Mondókás móka 0-5 éves korúgyerekeknek.Belépődíj: 800 Ft/fő. Jegyinformáció: Vajda Margit, 06-30/616-0847.December 21. (szombat) 19 óraKARÁCSONYI KONCERT – JANZA KATA ÉS DOLHAI ATTILA ELŐADÁSÁBANKözreműködik: a Sturcz Szmollben.Belépődíj: 5 900 Ft. Jegyek kaphatóka HSMK jegypénztárában, valamint jegyek rendelhetők a 06-30/618-6989-es telefonszámon.Szervező: a Kapos Musical, www.kaposmusical.hu, info@kaposmusical.hu Január 4. (szombat) 18 óraÚJÉVI FÚVÓS GÁLAKözreműködik: Nagykanizsa Város Vegyeskara, a Farkas Ferenc Ének-együttes és a Király Kórus (Szepetnek).Belépődíj: 3 500 Ft. Jegyek válthatók a HSMK jegypénztárában. Szervező: a Nagykanizsai FúvószenekarJanuár 6. (hétfő) 18 óra„A VILÁGHÁBORÚ OTTHON ÉS A FRONTON” - vitéz Kósa Miklós ésvitéz Pető Attila gyűjteményének bemutatása.Köszöntőt mond: Balogh Lászlópolgármester; megnyitja: vitézVörös András, közreműködik:a Tüttő János Nótaklub.Megtekinthető január 23-ig az Ősze András galériában.Január 8., 15., 22., 29. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás.Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Január 8. (szerda) 19 óraSzínház – Hevesi-bérletGalt MacDermot – James Rado – Gerome Ragni: HAIR – musical(Pannon Várszínház)Belépődíj: 4500 és 4000 Ft.Január 9., 16., 23., 30.(csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.Január 9. (csütörtök) 14 óraNE ADJON ESÉLYT! – Vellák Sándorr. zászlós, a Nagykanizsai Rendőr- kapitányság munkatársa előadásaaz áldozat- és vagyonvédelemről.Január 9. (csütörtök) 19 óraSzínház – Bródy-bérletGalt MacDermot – James Rado – Gerome Ragni: HAIR – musical (Pan-non Várszínház). Belépődíj: 4000 Ft.Január 10., 24. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor.Január 10. (péntek) 19 óra (kapunyitás: 18 óra)HONEYBEAST - Legyen Tánc! -a SZEGEDI KORTÁRS BALETT közreműködésével!Belépődíj: I. helyár: 6300,II. helyár: 5900 Ft. Jegyvásárlása helyszínen, valamint a www.tixa.hu weboldalon lehetséges. Január 11. (szombat) 19 óraAZ ORFEUM VÁNDORSZÍNPAD ÚJÉVI GÁLÁJASztárvendég: Fonyó Barbara és Bot Gábor. Belépődíj: I. helyár: 4500 Ft,II. helyár: 3900 Ft.MedgyASZAy HázDecember 21. (szombat)KANIZSA BIG BAND KARÁCSONYI KONCERTVendég: a Vintage Dolls ének-együttes (Munkácsy Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes).Belépődíj: 2000 Ft. A jegyek meg- vásárolhatók a Zeneiskolában.Információ: Vámos Béla, 30/9949-185.ProgramajánlóDec. 19-23., 25. 14:00 jégvAráZS 2.amerikai animációs filmDec. 19-23., 25. 15:30, 18:00 juMANJI - A KövetKEZŐ SZINTamerikai kalandfilmDec. 19-23., 25. 16:00, 19:00 STAR WARS: SKYWALKer KorA 3Damerikai fantasyDec. 19-23., 25. 17:00, 20:00, dec. 21-22. 14:00-kor isSTAR WARS: SKYWALKer KorAamerikai fantasyDec. 19-23., 25. 20:30 Seveledmagyar romantikus filmdecember 19- december 25. MűsoraA történet a végéhez értMinden nemzedéknek megvan a legendája. A Lucasfilm és J.J. Abrams rendező újra egyesíti erejét, hogy elrepítse a közönséget egy messzi-messzi galaxisba a Star Wars: Skywalker kora című fan-tasyben. A Skywalker saga lenyűgöző befejezésében új legendák születnek, és megvívják a végső csatát a szabadságért. A Disney további Star Wars-filmjei a tervek szerint új szereplőkkel érkeznek majd, a tervezett trilógia pedig egészen más időben játszódik, mint amit az előző kilenc epizód felölelt. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Hevesi-, és a Bródy-bérlet következő előadása a Hair című musical lesz(Fotó: pannonvarszinhaz.hu)
2019. 12. 20. | 9kultúraKülönleges tár-latokkal örven-deztette meg mindkét tagin-tézményének tanulóit kará-csony előtt a Kőrösi Csoma Sándor – Péter-fy Sándor Álta-lános Iskola. A székhelyiskolá-ban a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep néhány résztve-vőjének munkáit állították ki, a Péterfyben pedig Babatiné Sörlei Ibolya nyugalmazott pedagógus fotó-it nézhetik meg az érdeklődők.A Kőrösi-iskola galériájá-nak elmúlt tíz évét az a szándék határozta meg, hogy a lehető legszínvo-nalasabb alkotásokkal találkozzanak a gyerekek, hangsúlyozza a tár-latokat szervező vizuális neve-lőtanár, Babati Csa-ba.– Az okta-tási anyagba, amely heti egy tanórát jelent, nagyon nehéz beépí-teni a kortárs művészete-ket, viszont itt, a folyosón nap mint nap találkozhat-nak vele a gyerekek – mutat rá a pedagógus. – Olyan vizuális élményben van részük, amely a tan-anyagot kiegészítve, ezek együttes hatására akár alkotókká, befogadókká, netán műértőkké válhat-nak a későbbiekben.A korai inspirációk jelen-tőségét bizonyítja, hogy már több öregdiáknak nyílt kiállítása egykori isko-lájában, így többek között az egykor péterfys Marics Tamara grafikusnak és a volt kőrösis Pápai Dániel szobrásznak. Ugyanakkor a Kőrösi neves művészek munkáit is elhozta Kani-zsára, például Richly Zsolt alkotásait, akit elsősorban az általa rendezett rajz-filmsorozatról, a „Kockás-fülű nyúlról” ismernek, de animátorként, grafi-kusként még szá-mos más remek filmet jegyez.Az sem egyedülálló, hogy kisebb-nagyobb közösségek – fotósok, építészek, szimpóziumok – mutat-koznak be a Csokonai utcai intézményben. Ezúttal a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztele-pen készült alkotások kap-tak helyet a tablókon.– Most a gesztus és a geometrikus festészetre jellemző munkák láthatók, amelyek az emberi pszi-chében valahol egy tőről fakadnak, mégis a megje-lenésükben ellentétesek. Kiállítottunk egyebek mel-lett finom anyagkísérlete-ket, nagyon érzékeny uta-lásokat akár magára az anyagra vagy a felületre, de vannak olyan művek is, amelyek valamilyen más módon érzékenyítik a befogadót.A Péterfy-iskolába beté-rőket szintén egy, az érzé-kekre ható tárlat várja január közepéig. Babatiné Sörlei Ibolya nyugalma-zott pedagógus, a Kiskani-zsai Általános Iskola és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola egykori tanárának fotókiállítása az az Eseményhorizonton túl címet kapta.– Ez arra a relati-vitás elméleti kife-jezésre utal, ami-kor a látható dol-gok mögött jelentkeznek bizonyos jelensé-gek, amelyek már nem észlelhetők, azaz léteznek dol-gok, amelyek nem láthatók… A fények, a formák vagy az anyagok játékait, esetleg a geometrikus szer-kezeteket ott, a helyszínen talán nem is érzé-keljük, csak a fotók lát-tán – magyarázza Babati Csaba. – Ez a kiállítás ugyanis építészeti tereket mutat be, többnyire tört tereket, amelyek mélyül-nek, netán rétegzettek. Akár posztmodern jellege is lehetne a képeknek, noha a megörökített épít-mények – például a salföl-di pálos kolostor romjai – jóval a posztmodern előtt készültek… A lényeg, hogy ezek a terek min-denképpen hatnak az emberi lélekre: általában meghittséget, kíváncsisá-got ébresztenek ben-nünk, vagy valamilyen más pozitív érzést.Babatiné Sörlei Ibolya kiállításának anyaga több évtized munkáját öleli fel, és úgy válogatták össze, hogy stílusának, meglátá-sainak és gondolatainak az esszenciáját adja vissza a tárlat. A különféle külföldi és magyarországi kirándu-lásokon készült képeket bensőséges, „napfényes” hangulat jellemzi, egyúttal tetten érhető rajtuk a femi-nin jelleg – leginkább abban, hogy az alkotót a rejtett, titkos, és a felszín alatt meghúzódó dolgok foglalkoztatják a legin-kább. NEMES Dóraláthatók…”A Kőrösi-iskola galériájában a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelepen készült alkotásokból nyílt tárlatA Péterfy-iskolában látható fotókiállítás Babatiné Sörlei Ibolya több évtizedes munkáját öleli fel(Fotó: Gergely Szilárd)„Léteznek dolgok, amelyek nem
10 | KANIZSA újságak tuálisISKis oda-figyelés-sel meg-előzhetők a bűncselekmények – vallják a bűnügyi szakemberek. Az ünnepek közeledtével nemcsak az utcán, a bevásárlóközpontokban, hanem az otthonok-ban is érdemes elővigyázatosabbnak lenni.Karácsony előtt jelentősen megnő a forgalom a vásárokban és a bevásárlóközpontokban. Annak érdekében, hogy senki se váljon bűncselekmény áldozatává, nem árt néhány szabályt betartani – tanácsolta Bali Miklós rendőrszázados, a Nagykanizsai Rendőrkapi-tányság bűnmegelőzési csoportvezetője.– Vásárlás során mindig helyezzük értékeinket biztonságos helyre. Pénztárcánkat soha ne hagyjuk szem előtt, azt mindig a táska aljára vagy zárható zsebbe tegyük. A bankkártyát és annak PIN kódját se tartsuk egymás mellett, és lehetőség szerint mindig annyi pénzt vegyünk ki az automatából, amennyire éppen szükségünk van – hangsúlyozta a rendőrszázados. Az elkövetkező időszakban a személyautókra is érdemes jobban odafigyelni, hiszen már egy utastérben felejtett üres zacskó is csalo-gató lehet a bűnelkövetők számára. Bali Miklós szerint az otthonok biztonságát szintén előtérbe kell helyezni ilyentájt. – Az ünnepek közeledtével a lakásoknál, családi házaknál is gyak-ran megjelennek az adománygyűjtők. Mindig olyannak adományoz-zunk, aki csekket is tud adni és akiről meg tudunk bizonyosodni, hogy valóban egy szervezet nevében kér támogatást. Idegeneket soha ne engedjünk be otthonunkba – mutatott rá Bali Miklós, aki szerint a bűncselekmények jelentős része kis odafigyeléssel megelőzhető. A rendőrszázados végül elmondta, a rendőrség nemcsak a lakóöveze-tekben járőrözik gyakrabban, hanem a bevásárlóközpontokban is jelen van, ahol kortárssegítők közreműködésével hívják fel a lakosság figyelmét a legfontosabb tudnivalókra. NAGY Évavigyázzunk Az ünnepek idején is Az ünnepek közeledtével az adventi vásárokban is érdemes elővigyázatosnak lenni(Fotó: Jancsi László)értékeinkre!
Kezdődik a multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok építése – aláírta a vállalkozási szerződést az önkormányzat és a beruházást kivitelező cég. A ZÁÉV – a dokumentumban foglaltak szerint – 600 napon belül végez a mintegy 15 milliárd forint értékű projekttel. A hírre az Éljen VárosuNk! Egyesület úgy reagált: noha a frakció támogatja a csarnok megépíté-sét, szeretne mielőbb tájékoztatást kapni a létesítmény fenntartásának költségeiről.A kormány még októberben döntött arról, hogy az eredeti költ-ségvetéshez képest további 6 mil-liárd forintot biztosít a csarnok építésére. A támogatói okiratot a napokban módosították, múlt csütörtökön pedig alá is írta a kivi-telezési szerződést az önkormány-zat és a ZÁÉV, amely 600 napon belül vállalta a létesítmény átadá-sát. Peresztegi Imre vezérigazgató hangsúlyozta: a munkálatok során kanizsai vállalkozókkal dolgozik majd együtt a cég, amelynek a referenciamunkái között olyan létesítmények szerepelnek, mint az új Puskás-stadion vagy a Nem-zeti Színház. A ZÁÉV a héten már át is vette a munkaterületet, amelynek egy részét körbekerítik, januártól pedig indulnak a föld- és alapozási munkálatok.A kivitelezési szerződés aláírá-sakor Balogh László polgármes-ter azt mondta: a mintegy 15 milli-árd forintos beruházással Nagyka-nizsa régi álma válik valóra.– Még ifjú koromból emlékszem arra, miként élte meg a sportcsar-nok hiányát ez a nagy közösség, amely a szurkolásban és a sportok szeretetében is kiváló – fogalma-zott. – Nem véletlenül van jelen nálunk annyiféle extrém sport, kiváló minőségben űzve.Az összesen ötezer néző befo-gadására alkalmas, mobil színpad-dal, valamint korszerű fény- és hangtechnikával felszerelt csar-nok a Modern Városok Program egy újabb nagyberuházása az ipa-ri park bővítése után, amely elin-dul, mutatott rá Cseresnyés Péter államtitkár, a térség ország-gyűlési képviselője.– Köszönetet kell először is mondani a magyar kormánynak, amiért biztosítja azt a pénzössze-get, amely a sportcsarnok meg-építéséhez szükséges, amely szin-te teljes felszereltséggel készül el – fogalmazott. – Remélhetőleg 2021 végén vagy 2022 elején már itt nézhetjük a helyi csapatok küz-delmeit.A csarnok felépítéséről még 2015-ben született döntés. Az akkori ellenzék támogatta a pro-jektet, noha annak nem minden pontjával értett egyet, mondta el a Kanizsa TV kérdésére Horváth Jácint önkormányzati képviselő, az Éljen VárosuNk! Egyesület frak-cióvezető-helyettese. Kiemelte: az ÉVE egyebek mellett azt kifo-gásolja, hogy sem a frakció, sem a lakosság nem kapott kellő tájé-koztatást az épület fenntartásá-nak költségeiről és a kivitelezés menetéről.– Azon leszünk, hogy a környé-ken lakókkal legyen egy egyezte-tés arról, miként változik a közle-kedési rend, milyen módon zavar-ja az építkezés a környéken élő több ezer ember mindennapjait, a közlekedést, a munkavégzést – sorolta. – Itt fenekestől fel fog for-dulni az egész környék, ugyanak-kor az itt lakók természetesen azt szeretnék, hogy a lehető legkeve-sebb súrlódással járjon az építke-zés. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a megfelelő tájékoztatást meg-kapják.A sportcsarnok a keleti városrészben, az egyik bevásárlócentrum mel-letti kihasználatlan területen lesz. A tervek szerint közvetlenül mel-lette áll majd a szintén állami for-rásból finanszírozott, nyolcmilli-árdból felépülő velodrom. Ez első-sorban pályakerékpárosoknak biztosíthat lehetőséget edzésre és versenyzésre, de mint azt Radics Bálint fideszes képviselő kiemel-te, az épület szakmai kiállítások-nak, zenei fesztiváloknak is ott-hont adhat, valamint nagyobb bajnokságok, tornák esetén akár itt is bemelegíthetnek a csapatok, amíg a szomszédos épületben tart a verseny.A két létesítmény kapcsán hos�-szasan vitáztak a képviselő-testü-let tagjai a legutóbbi közgyűlé-sen. Noha a multifunkcionális ren-dezvény- és sportcsarnokot egy-öntetűen szükségesnek tartják a képviselők, a velodrommal kap-csolatban többen aggodalmuk-nak adtak hangot. Míg a Fidesz-KDNP frakciója úgy látja: az egy-más szomszédságában felépülő csarnokok duplikáció nélkül képe-sek lesznek kiegészíteni egymás funkcióit, addig az Éljen VárosuNk! Egyesület attól tart, a létesítmé-nyek kihasználtsága nem lesz nagy, szemben a fenntartás költ-ségeivel. Elhangzott: a forrás egy részét jelenthetné a TAO-ból szár-mazó bevétel, Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője szerint azon-ban az az összeg nem elegendő mindkét csarnok üzemeltetésére vagy legalábbis a költségek egy részének fedezésére.NEMES Dóra 2019. 12. 20. | 11közéZÉletAláírták a szerződést, a munkakezdődhet A sportcsarnok a keleti városrészben, az egyik bevásárlócentrum melletti kihasználatlan területen lesz
Célszerű a városnak megragadni ezt a rendkívül jó lehetőségetA közgyűlésen meghívott vendégként részt vett Bukovácz Ákos, a Magyar Kerékpáros Szövetség külső szakértője. Hozzászólásában a szakember felvázolta a tudnivalókat a beruhá-zásról. Elöljáróban elmondta: a kormány dön-tése alapján 7 nyugat-magyarországi nagyvá-ros közül Nagykanizsa kapta meg azt a lehető-séget, hogy itt épülhet fel 100 százalékos álla-mi forrásból az edzőcsarnok. Az ütemtervnek megfelelően jó pár tanulmány már elkészült, de még sok a feladat. A kerékpárpálya egy folyosón keresztül szervesen összekapcsoló-dik majd a mellette felépülő sportcsarnokkal. Nyilván a működtetés költségei tetemesek lesznek, de ha egy nagy centrumot alkot a két létesítmény, akkor a szakember hisz abban, hogy a velodrom segíteni, erősíteni tudja a sportcsarnok működését. Ne utasítsuk el ezt a 8 milliárdos ajándékot! – hívta fel a városatyák figyelmét. Bukovácz Ákos szerint Nagykanizsa kerékpá-ros élete az elmúlt évben lényegesen felpezs-dült. Ennek egyik oka, hogy a város a nagy-presztízsű velodrom beruházás előszobájába került. A kelet-magyarországi pálya Debrecen-ben épül, a budapestiről konkrét információi még nincsenek. Mindazok ellenére, hogy a magyarországi kerékpárpálya-infrastruktúra kizárólag csak a szabadtéri Millenáris kerékpárpályából áll, nagyon jó eredményeket ér el a kerékpár-sport. 25 kerékpáros egyesület rendelkezik pályakerékpár szakággal, akik nyilván magyar bajnokságot is rendeznek. A kimagasló eredményt elért ver-senyzők a bécsi velo-dromba járnak edzeni. Bukovácz Ákos úgy látja, ez a sportág megérdemli, hogy legyen egy velodromja, és Nagykani-zsán a sportcsarnok mellett lesz a legjobb helyen. Jól megközelíthető, valószínűleg nem véletlenül született meg az a döntés, hogy a városok közül Nagykanizsát választották. A hosszú előkészítő munka során a szak-mai anyag összeállítását Berkesi András, 28-szoros magyar bajnok, élsportoló nagy-ban segítette. Természetesen nagyon fontos szempont az üzemeltetés kérdése – jegyezte meg a szakértő -, éppen ezért a nagykanizsai pályára a Révész Máriusz, kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormány-biztos által küldött paraméterek közül a leg-kisebbeket vették figyelembe, melyek sze-rint a javasolt pályahossz 200 méter, a pálya-felület helyigénye 1700 négyzetméter, a lelá-tó pedig 200 fős. A szakember megerősítet-te: világbajnokság és olimpia itt nem rendez-hető, ahhoz 250 méteres pályára lenne szük-ség. Az is ismert – utalt a szakértő a Nagykanizsán működő kerékpáros egyesületekre –, hogyha megépül a kerékpáros infrastruktúra, a helyiek itt fognak edzeni, versenyezni. Külföldről és a régióból is mutatkozik érdeklődés a velodrom iránt, ezért Bukovácz Ákos szerint célszerű a városnak megragadnia ezt a rendkívül jó lehe-tőséget.Az biztos, hogy az üzemeltetés, a bevételi-kiadási számok terén csak közelítő számokkal tudnak jelenleg szolgálni, mert jelen pillanat-ban nemzetközi példák állnak csak rendelke-zésre, magyarországi létesítmény nincs, amit alapul lehetne venni. A bevételi tervek kap-csán a Magyarországi Kerékpáros Szövetség-gel egyeztettek. A pályafelületre az első idő-szakban 24 százalékos kapacitáskihasználtsá-got jeleztek előre, míg maga a küzdőtér 30 szá-zalékos kihasználtsággal működne az első években. A szakértő szerint mindkét szám meglehetősen alacsony, és pesszimista érté-ket mutat, inkább az óvatosság vezérelte a javaslattevőket. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a létesítményt leg-alább 25 százalékban megújuló energiaforrá-sokkal kell ellátni. Úgy gondolja, az üzemelte-tés kapcsán olyan technológiák alkalmazása javasolt, ami az élőmunkaerőt minimalizálja. Ez azt jelenti, hogy elektromos belépőrend-szert kell kiépíteni, az élőmunkaerőnek elég csak a szomszédos sportcsarnokban rendelke-zésre állnia. A sportegyesület a beléptető rendszeren keresztül lépne be, ellenben egy magánfelhasználó esetében nem kerülhető meg a munkaerő alkalmazása, hiszen fék nél-küli, örökhajtásos, speciális biciklikkel szelik körbe a pályát. Ezeknek a speciális eszközök-nek a beszerzését tartalmazza a beruházási 12 | KANIZSA újságközéleta kerékpáros a velodrom, Szócsataedzőpálya körülHeves vitát váltott ki a múlt csütörtöki közgyűlésen a velodrommal, a kerékpáros edzőcsarnokkal kapcsolatos előterjesztés tárgyalása. A szavazásnál az Éljen VárosuNk! Egyesület oldalára billent a mérleg nyelve, de Balogh László polgármester nem adja fel az utolsó pillanatig. Még lát reményt a beruházás megvalósítására.
költség, de bérelni is lehet természetesen. Meg kell szervezni az oktatást is, hiszen ahhoz, hogy valaki felmenjen a pályára, ahhoz techni-kai tudásra és gyakorlatra van szüksége. Az utcáról belépő nem mehet fel azonnal, min-denféle gyakorlat nélkül a 45 fok dőlésszögű kanyarba. A külföldi példák azt mutatják, leg-alább 6 alkalom szükséges ahhoz, hogy okta-tás után és felügyelet mellett lehessen hasz-nálni a kerékpárpályát. Mindkét létesítményre szükség van! – össze-gezte Bukovácz Ákos. A szakértő továbbra is úgy érzi, a város megérdemli, és tudja úgy üze-meltetni a létesítményt, hogy ne keletkezzen 150 millió forintos éves vesztesége ezekből. Az európai példák azt mutatják, az ilyen kis pályák jól üzemeltethetőek. A megalapozó tanul-mány alapján a finanszírozás hiánya évente 20 millió forintra tehető, ez a szám a kerékpáros szövetség által megadott paramétereket is tükrözi. Közjáték előzte meg a szavazástA szavazás végeredményéről szólva Balogh László polgár-mester elmondta: - A végleges szavazás előtt az Éljen VárosuNk! frakciója időt kért, majd módosítást terjesztettek elő, amely szerint csak feltételesen támogatják a velodro-mot, és precíz megvalósíthatósági tanulmányt, üzleti tervet kérnek. Ekkor a Fidesz-KDNP-frak-ció kért időt. Úgy döntöttünk 4-en a 6 jelenlevő frakciótagból, hogy a biztonság kedvéért a módosítást is támogatjuk, hogy még véletle-nül se fordulhasson elő, hogy nem adunk további esélyt a velodromról szóló újabb köz-gyűlési tárgyalásnak. Azért is gondolkodtunk így, mert a közgyűlés előtt még a napirendre vétel sem látszott biztosnak… Tehát ez a lépés abszolút tudatos volt részünkről, annak meg-nyilvánulásaként, hogy a velodrom többet érdemel, mert egy hatalmas lehetőség…Veszélybe került a Nagykanizsán megépülő velodrom 8 milliárd forintos beruházásaA témában a közgyűlés másnapján sajtótájé-koztatót tartott Balogh László polgármester és Radics Bálint fideszes önkormányzati képvi-selő. Magyarországon előreláthatólag egy, legfeljebb két velodrom fog épülni a következő időszakban – jelezte a polgármester. A decem-beri soros közgyűlésen az volt a kérdés, hogy Nagykanizsa akar-e élni a lehetőséggel. - Az ÉVE hosszasan sorolta a kifogá-sokat, hogy miért is ne épüljön meg ez a létesítmény. Csakis negatív állításokat fogal-maztak meg, nem foglalkozva e lehetőség adta előnyökkel még csak egy gondolat erejé-ig sem. Pedig, ha távolabb tudnának látni a jelenleg éppen fennálló hatalmuknál, akkor meglátnák, hogy milyen előnyei lehetnek a kerékpáros és más sportokat is befogadó csar-noknak. Ez a 8 milliárd forint egy célzott forrás, amit Nagykanizsa megpályázott, és elnyert. Ez a 8 milliárd forint helyben nem fordítható más-ra. Amennyiben itt nem épül meg belőle a kör-csarnok, megépülhet például Zalaegerszegen, Nagykanizsa pedig eleshet a lehetőségtől – folytatta a polgármester. Nehéz helyzetbe került a városA velodrom elsősorban a kerékpársportnak ad otthont – taglalta a pálya előnyeit Radics Bálint önkormányzati képviselő. – Így a profi kerékpársportba áramló szpon-zorációs és állami források, támogatások egy nagykanizsai csapatba irányulnának. A csar-nok nemzetközi edzőtáboroknak és kisebb versenyeknek is otthont adhat, így termelve turisztikai árbevételt a város számára, hiszen akik edzeni érkeznek ide, itt szállnak meg, itt költenek. A csarnok középső területe alkalmas más versenysport esemény megrendezésére, sőt a széleskörű lakosság számára is szabadidős lehetőséget (atlétika, asztalitenisz, fitnesz) tud biztosíta-ni. Végre méltó otthonra találhat-na például számos fitneszklub, és mindazok az emberek, akik számára fontos az egészségük megőrzése. A csarnok méreténél fogva nagyrendezvé-nyek megtartására is alkalmas, annak középső részén nagykoncertek, kiállítások, esküvők, céges összejövetelek is lebonyolíthatóak len-nének. Ez jelentős árbevételt hozna, valamint a város gazdasági vonzerejét is növelné.Radics Bálint Debrecen példáját említette, ahol a gyorskorcsolya sportág fejlesztése érde-kében több éve tudatos építkezésbe kezdtek. Ennek eredményeként Magyarország megsze-rezte az első téli olimpiai aranyérmét mindan�-nyiunk büszkeségére – tette hozzá. Az elodázott közgyűlési döntéssel nehéz helyzetbe került a város. Fennáll a veszélye annak, hogy elveszítjük ezt a lehetőséget a 8 milliárd forinttal együtt, amit kizárólag erre a célra lehet fordítani. Balogh László a Radics Bálint által elmondottakhoz hozzátette: - A határozatban foglaltak azt mutatják, hogy a szivárványkoalíció, Fodor Csaba dró-ton mozgatott, többséget adó frakciója nem akarja, hogy Nagykanizsa a velodrom által is fejlődjön. Kifogásokat keresnek, időt húznak, mindezzel egyetlen céljuk van: az, hogy Nagy-kanizsa évek óta tartó fejlődése megtörjön. A döntés felelőssége az ő kezükben van, ez pedig nem ér rá január 31-ig. Az ő kezükben van, hogy tovább fejlődik-e Nagykanizsa, vagy Kaposvárhoz, Zalaegerszeghez képest jelentő-sen elmarad a fejlődésben – összegezte a pol-gármester. Egy csoda lesz, ha megvalósulJankovics Ferenc, a Teker Egyesület alapí-tója, alelnöke csodálatos dolognak, nagyon jó lehetőség tartja a velodrom pálya megépíté-sét. - Én nyilván nem mondhatok mást, nem is mondanék, csak azt, hogy tényleg szükség van rá. A gazdasági oldalát nem tudom, mert nem az én dolgom. De hogy egy csoda lenne, ha Nagykanizsán ilyen megépülne, az egészen biztos. A kerékpárosok nyilván tudnák haszno-sítani. Ez egy edzőpálya lesz, és az a célja, hogy minél több gye-reket felültessünk a biciklire, és megtanítsuk őket bicik-lizni. Ha versenyző lesz később, ha nem, egy jó irányba tudjuk terelni már az elején. A pálya biztonsá-gos, nincs a közelben autófor-galom, nagyon jó lehetőséget jelentene egy kezdéshez. Az sem igaz, hogy nem lehet rajta versenyeket tartani. Lehet, csak nem akkreditált versenyeket, hiszen ez egy edzőpálya kevés nézővel, és nem az a cél, hogy megtöltsük. Csodálatos dolog lesz, ha megvalósul, kell! – ismételte meg az elmon-dottakat. 2019. 12. 20. | 13közélet A tervek szerint a velodrom pálya a Kanizsa Centrum melletti területen készülne el, amennyiben a közgyűlés támogatja az elképzelést(Fotó: Gergely Szilárd)
Feltételesen támogatják az előterjesztéstA közgyűlési vita indokairól Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetője elmondta: - Azért váltott ki heves vitát, mert egyrészt kaptunk egy olyan előterjesztést, amiben – nesze semmi, fogd meg jól –, nem volt semmi konkrétum. Egyedüli konkrétum az volt, hogy megépüljön ez a csarnok, amelyről a Magyar Kerékpáros Szövetség külső szakértője azt nyi-latkozta, hogy nem is versenycsarnok, hanem edzőpálya lenne. Speciális kerékpárokkal, spe-ciális tudással vehető igénybe, az utcáról csak úgy nem lehet bemenni oda kerékpározni. Másrészt ismereteink szerint ez nem egy olyan sportág, ami tömegeket mozgatna meg. Fel-merül a kérdés, ki tudná igénybe venni? Azt sem tudjuk, hogy a kiadási oldalról mennyibe kerülne a működtetése, és hány ember kellene ahhoz, hogy rendben tartsák, azaz működtes-sék az épületet. A dolgozók bérét, bérjáruléka-it ki kell fizetni. Nem tudjuk, mekkora energia-felhasználása lenne, és akkor még nem is beszélek az egyéb anyagi kiadásokról, például a tisztítószerekről. Ilyen szempontból eléggé necces… Na, erre nem tudtak mit mondani. Úgy gondolták, hogy 20 millió forint körüli összeg lesz az éves veszteség, bár arra nem tudtak választ adni, hogy mekkora lesz a kiadás, és mekkora összeg lesz a bevétel, hiszen ezen összegek különbözete jelentené a nyereséget, vagy a veszteséget. Ezen számok hiányában mondtak 20 millió forint összegű veszteséget. Nevetséges az egész… Azt lát-tuk, hogy az lett volna a fontos, hogy az építés során kivegyék a jó kis hasznot belőle. Felépí-tik, és utána odaadják az önkormányzatnak, hogy te meg működtesd, viseld a költségeit. Ez volt a lényege az egésznek, mint ahogy Magyarországon szinte minden állami beruházásnak – most már azt kell mondani – ez a lényege: megépít-jük a csarnokot, a stadiont, az uszodát, én, a kormány ezt állom, adom hozzá a pénzt, az én embe-reim építik meg, és elvisszük az építésből eredő hasznot, vagy annál többet - sejthető, hogy hova, kihez. Ezt követően meg odaadjuk az önkormányzatnak, hogy örüljön neki… Kani-zsánál nagyobb, vagy éppen ekkora lélekszá-mú városok, ahol NBI-es kézilabda, vagy NBI-es, NBI B-s női-férfi kosárlabdacsapat műkö-dik, még ott is gondokat okoz a sportcsarnok fenntartása. Hát még nálunk, ahol most nincs ilyen jelentős teremsportág, és akkor még vál-laljunk be emellé egy velodromot, még növel-jük meg a saját költségeinket feleslegesen akkor, amikor a várostól elvon a kormány éven-te 800 millió - 1 milliárd szabad felhasználú forintot, amely összeget ilyen fejlesztésekre, vagy akár utakra lehetne fordítani. Azt gondo-lom, így nem vállalhatjuk be. Az előterjesztés-ben felsorolják azt is, milyen jó lenne a kosár-labdások, a kézilabdások számára a pálya közepén lévő küzdőtér, mert ott edzéseket tarthatnának. Eszement egy helyzet ez. És akkor mit csinálnak a mellette lévő sportcsar-nokban? A focisták az olajbányász sportcsar-nokot, a kézilabdások a MÁV sportcsarnokot használják, amelyek edzőteremnek kiválóak. Nem fognak horribilis összegeket fizetni ezért. Ma még, az eddigi adatok alapján nem látom, hogy érdemes lenne-e ezt nekünk végigcsinálni. Értelemszerűen nem utasítjuk el, hiszen az öröm, ha valami épül a városban, csak ne úgy épüljön, hogy az önkormányzat-nak máshonnan el kelljen venni pénzt a fenn-tartására, a működtetésére. Éppen ezért ter-jesztette be egyesületünk azt a határozati javaslat-módosítást, hogy feltételesen támo-gatjuk az előterjesztést azzal, hogy hozzanak vissza egy megvalósíthatósági tanulmányt és egy részletes, pontos üzleti tervet, ami alapján el lehet dönteni, hogy a csarnoknak a műkö-dése mekkora terhet ró az önkormány-zatra. Ha 1 millió forintot, akkor azt mondom, hogy vállalni kell, hogy-ha évente jelentős összeget (több 10 millió forint összeget) kell veszteségként finanszírozni, akkor nem kell támogatni, mert akkor elvonjuk a járdáktól, utaktól, óvodáktól, meg egyéb intézménye-inktől a pénzt, amit nem nagyon szeret-nénk. Ezt úgy látszik megértette a Fidesz-frak-ció nagy része, mert a kétharmaduk a mi javas-latunkat támogatta, és nem a polgármesterét. Ha a Magyar Kerékpáros Szövetség, vagy a nagykanizsai kerékpáros egyesület elvállalja a velodrom edzőcsarnok működtetését és fenn-tartását, akkor mi is, és a város önkormányzata örömmel biztosítja a helyet, ahol felépülhet a csarnok. Csak azt ne várják el, hogy előre pénz-ügyi adatok nélkül mi nyilatkozzunk. A szűk-szavú előterjesztésben az szerepel, hogy az önkormányzat vállalja a létesítmény fenntar-tását és működtetését. Ha Cseresnyés Péter biciklis egyesülete, vagy több egyesület közö-sen, és/vagy a Magyar Kerékpáros Szövetség szerződéssel vállalja, hogy fenntartja és működteti ezt a csarnokot, akkor támogatjuk a velodrom felépítését. Nekünk teljesen mind-egy, hogy ki vállalja, mi örömmel biztosítjuk a területet hozzá. Mi nem akadályozzuk meg a felépülését. Úgy tűnik, hogy igazából éppen ők nem akarják megvalósítani, csupán politi-kai hecckampányt akarnak, amelyben elmondhatnák, hogy a többség megakadá-lyozta a nagyívű tervek megvalósítását. Ez egy jó politikai hecc, idehoznánk meg is épülne, közben meg ezek a gonoszok elutasítják! A történet azonban nem erről szól. Ennél bonyo-lultabb, amit tisztán kell látni. Ki az a bolond ember, aki úgy épít fel valamit, hogy azt se tudja, hogy mire fogja használni, és azt se, hogy mennyibe fog kerülni a működése. Ilyen csak a mesében van. Az okos ember előre eldönti, hogy mit szeretne csinálni, és ennek megfelelően dönt az építkezésről. Ahhoz, hogy valamit csináljon, amiből bevétele, vagy haszna lesz, ahhoz föl kell építeni mondjuk egy csarnokot. Előtte utánanéz, mennyibe kerül az építés és a működtetés, és azután eldönti, hogy amit szeretne megvalósítani, tudja-e hozni azt az elvárt hasznot, vagy nem. De nem úgy kezdi a normális ember, hogy föl-építek egy csarnokot és majd lesz vele valami. Úgy nem áll neki senki a magyar államon kívül. Ezt csak az csinálja, akinek nem az a fontos, hogy mi lesz vele, hanem az, hogy épüljön meg, mert az építkezés során ki lehet emelni belőle – nem feltétlen tisztességes és szabá-lyos úton – pénzt. Csak az csinálja ezt a megol-dást, akinek az építkezés a fontos. Nem az, hogy ebből velodrom vagy uszoda lesz. Az egy harmadrangú kérdés neki. A lényeg az építkezés! Fodor Csaba fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Fidesz-frakció kétharmada nem a pol-gármesterrel szavazott, hanem az ÉVE módo-sító javaslatát fogadta el. A szavazásnál 12:2-es végeredmény született, ugyanis a 7 fős fide-szes frakcióból egy hiányzott, és csak ketten nem értettek egyet a módosító javaslattal. Négyen az ÉVE javaslata mellett tették le a voksukat. BAKONYI Erzsébet14 | KANIZSA újságközéleta velodrom, Szócsataedzőpálya körüla kerékpáros A közgyűlésen heves vitát váltott ki a velodrom ügye, a szavazásnál az Éljen VárosuNk! Egyesület oldalára billent a mérleg nyelve(Fotó: Jancsi László)
2019. 12. 20. | 15hirdetés
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánsárgarépa 290-350 Ft/kgpetrezselyemgyökér 1000-1590 Ft/kgvöröshagyma 280-300 Ft/kgalma 250-380 Ft/kgsavanyú káposzta 550 Ft/kgcsirkemell filé 1190-1399 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttGyógysz ertári ügyeletBalogh László polgármester fogadónapot tart 2020. január 8-án (szerdán) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Berta Krisztián, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2020. január 8-án, szerdán 17.00 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkormányzati képviselője 2020. január 7-én (kedd) 17.00 órától fogadóórát tart a Nagykanizsa Attila út. 2. szám alatt lévő Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola föld-szinti ebédlőjében.Dénes Sándor, a nagykanizsai 10. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője 2020. január 9-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2020. január 7-én, kedden 16 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Roz-gonyi utca 23.).Dr. Fodor Csaba, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője és Horváth Jácint, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2020. január 16-án, csütörtökön 16.30 órától a Hevesi Sán-dor Általános Iskolában.Dr. Károlyi Attila, a nagykanizsai 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap második hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), minden hónap negyedik hétfőjén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általá-nos Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).Gábris Jácint, a nagykanizsai 1. számú választókerület önkormányzati képviselőjének, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában, vagy a gabris.jacint(kukac)gmail.com címen kérhető.Radics Bálint, a nagykanizsai 8. számú egyéni választókerület önkormány-zati képviselője 2020. január 13-án (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órá-tól Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Tóth Nándor, a nagykanizsai 9. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője 2020. január 6-án (hétfő) fogadóórát tart 17 órától a Bajcsai Kultúrház (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától Kiska-nizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagy-rác u. 26.).januáRI fogadóórák2019. december 21.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002019. december 22.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002019. december 23.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-07:002019. december 24.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28014:00-08:002019. december 25.ReményGARAY U. 14.93/314-96708:00-08:002019. december 26.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61008:00-07:002019. december 27.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Arany-szarvasROZGONYI U. 1.93/311-53120:00-07:002019. december 28.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kani-zsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13520:00-08:002019. december 29.Benu Gyógyszertár Nagykanizsa Kato-narétiTAVASZ U. 26.93/311-60719:00-06:002019. december 30.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. december 31.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15118:00-08:00Tisz telt Lak oss ág!Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. december 24-29-ig terjedő időszakban az egészségügyi ellátást ügyelet szervezésével biztosítjuk.Kérjük, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek ről időbengondoskodjanak, mert ügyeleti időben csak az újonnan szükségessé vált vagy életmentő gyógyszerEK felírására van lehetőség.Felnőtt- és Gyermek Háziorvosi ÜgyeletHelye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8 (bejárat a Bagolai sor felől)Tel: 92/321-000Ideje: december 24. 7.30-tól december 30. 7.30-igFogorvosi ÜgyeletHelye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1Tel: 93/313-131Ideje: hétvégén és munkaszüneti napokon 8.30-14.30Megértésüket köszönjük!Stimeczné Dr. György BernadetteintézményvezetőNagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2019. december 31-én (kedden) az ügyfélfogadás szünetel.dr. Gyergyák Krisztina jegyzőHir detmény – az ügyfélfogadási rendrőlAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:
2019. 12. 20. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókDecember 20. 1924. december 20-án Ausztriában a schil-ling lett a hivatalos fizetőeszközDecember 21. Pierre Curie és Marie Curie francia tudósok 1898-ban ezen a napon fedezték fel a rádi-umot1968. december 21-én fellövik az Apollo–8-at, melynek küldetése a Hold másik olda-lának megtekintése volt1913-ban ezen a napon jelent meg a világ első keresztrejtvénye a New York World lapbanDecember 22. 1895. december 22-én Wilhelm Röntgen elkészíti első röntgenképét December 23.1922-ben ezen a napon nyitotta meg kapu-it a Fővárosi Operettszínház December 24.1856. december 24-én a pesti utcákon meg-kezdődött a gázvilágítás1871-ben ezen a napon volt Verdi „Aida” című operájának bemutatója2009-ben a Vatikánban XVI. Benedek pápa a hagyományoktól eltérően este tíz órakor tartotta az éjféli misétDecember 25.1492. december 25-én Kolumbusz Kristóf és hajója, a Santa Maria megérkezett Domi-nikába476-ban december 25-e volt a középkori évkezdet napja. Az év ugyanis nem január elsejével, hanem – „a mi Urunk, Jézus Krisz-tus születése napjával” – december 25-én kezdődött a középkori időszámítás szerintAz előző heti rejtvényNY megfejtése: Nem könnyű megszerezni a bajnoki címet, de megtartani még nehezebb.
18 | KANIZSA újságKamaraA NAKKIK elnökének meghívására dr. Palkovics László Nagykanizsára látogatott A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara részéről az ITM minisz-tere meghívásának elsődleges célja az volt, hogy egy jól koordinált fejleszté-si koncepció segítségével Nagykani-zsát és térségét kimozdítsa a már hosszú ideje stagnáló állapotból. A rendezvényen rész vett Cseres-nyés Péter államtitkár, Balogh Lász-ló, Nagykanizsa polgármestere, dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke, Magyar István, a Tungsram Operations Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a térség legjelen-tősebb kis-, közép- és nagyvállalatai-nak 35 képviselője.Dr. Polay József, a NAKKIK elnö-ke a koncepció ismertetésekor elmondta, a kamara a helyi vállalko-zókkal együttműködve dolgozta ki a bemutatott fejlesztési stratégiát, amelynek köszönhetően Nagykani-zsa elindulhat a fejlődés útján. Balogh László reméli, hogy az új kezdeményezés hatására Nagykanizsa is új fejlődési utat jár be. Cseresnyés Péter államtitkár sze-rint a térségben már meglévő olajipar, valamint a Tungsram Operations Kft. jelenléte már önmagában is megadja azokat az alapokat, amelyre a város gazdaságilag építhet. Dr. Birkner Zoltán a hivatal szellemi kapacitását ajánlotta fel a stratégia rész-letes kidolgozásához. Bízik abban, hogy ezen az úton megy végig Nagykanizsa is. A városi cégek közül Borsos Krisz-tina, a Hidrofilt Kft. és Markovics Zoltán, a DMS Inox Works Kft. ügy-vezetője ismertette kapacitásbővítési lehetőségeit. A város polgármestere, Balogh László és a Nagykanizsai Keres-kedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Polay József „Nagykanizsa Tiszte-letbeli Gazdasági Nagykövete” címet igazoló oklevelet adott át dr. Palkovics László miniszter-nek. Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu„A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósul meg az ÉIF/1149/2019-ITM_SZERZ számú támogatói okirat alapján.”
2019. 12. 20. | 19KamaraDr. Palkovics László elmondta, hogy Nagykanizsa rendelkezik azok-kal a gazdasági alapokkal, amelyeket a kormány fontosnak tart, ezért Nagy-kanizsa tervei megvalósításában számíthat az ITM támogatására.A kormány elképzelései megegyez-nek a nagykanizsai törekvésekkel, melyek közül kiemelt figyelmet kap a high-tech ipar, ezért kész megadni a szükséges támogatást Nagykanizsá-nak azokhoz a fejlesztésekhez, ame-lyek összhangban állnak a nemzeti gazdaságfejlesztési és iparpolitikával – jelentette ki az innovációs és tech-nológiai miniszter.Dr. Polay József elnök a sajtótájé-koztatón reményét fejezte ki, hogy a kamara kezdeményezése sikeres lesz, ugyanakkor megköszönte miniszter úr részvételét és az ígért támogatást.Az ITM minisztere arról is beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt még elkép-zelhetetlennek tűnt az a fejlődés, ami Zalaegerszegen vagy Kecskeméten mára már végbement. Bízik abban, hogy ezen az úton megy végig Nagy-kanizsa is.A miniszter kihangsúlyozta, hogy a high-tech ipar további fejlesztése és az iparágban való versenyképességünk megőrzése mellett fontos a helyi magyar vállalatok megerősítése is. A helyi gazdasági törekvésekkel össz-hangban a miniszter elmondta: fontos lenne a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fellendítése és az egymás felé való nyitás, hiszen a jelenlegi ten-dencia azt mutatja, hogy a külföldi tőke beáramlásának helyszíne Dél-Magyarországra tevődik át. Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő úgy nyilatko-zott, hogy Nagykanizsára az ipar húzóágazatának hiánya miatt az utóbbi években egy lassú, elhúzódó fejlődés volt jellemző.Balogh László polgármester Nagy-kanizsa város körkörös gazdaság mintavárossá válásának lehetőségét tartja az egyik legfon-tosabb célkitűzésé-nek, mely mintaként szolgálhat a kisebb városok számára is. Dr. Birkner Zoltán kifejezte reményét, hogy az elhangzott elképzelések megva-lósulnak, amelyhez az Innovációs Hivatal segítséget nyújt.TSZSZ tájékoztató A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működéséről tartott előadást december 5-én Wagner Ernő okle-veles építészmérnök, igazságügyi szakértő, TSZSZ tag. Az előadás cél-ja a TSZSZ tevékenységének bemu-tatása, gyakorlati tapasztalatok meg-osztása és a TSZSZ népszerűsítése volt.Elnökségi ülés A kamara december 9-én tartotta évzáró elnökségi ülését. Az ülésen dr. Polay József elnök beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak leg-fontosabb eseményeiről, köztük a már beadott EU-s pályázatokról, a Magyar-Horvát Gazdasági Találkozóról, a dr. Palkovics Lászlóval folytatott gazda-sági konzultációról, valamint az MKIK ülésének főbb pontjairól és a jövőbeni kamarai programokról.MarosfalviLászlóKamaránk elnöksége és munkatársaink nevében kívánunk Önöknek, munkatársaiknak, családtagjaiknakkellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendőt! A 20 éves Nagykanizsai Kereskedelmi és IparkamaraBorsos Krisztina dr. Polay József Áfra Barnabásált. alelnök elnök ált. alelnökDraskovics SzilárdalelnökKálovics FerencalelnökWilheim GáboralelnökSziliZsoltPécsiJózsefCsamangó AntalKrihóZsuzsannaNagyJánosnéPetróGyulaBÚÉK 2020Tisztelt Kamarai Tagjaink, Partnereink! Tisztelt Kanizsaiak!Köszönjük egész éves figyelmüket, észrevételeiket, javaslataikat.Azon leszünk, hogy 2020-ban is az Önök üzleti érdekeit, és ezzel városunk javát szolgáljuk.
20 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNAGYKANIZSA MEGYEI jogú VÁROS KÖZGYŰLÉSE áltAL ALAPÍtottKITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSABenyújtási határidő: 2020. JANUÁR 10.Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyű-lése 2020-ban is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti, szakmai munkásságuk során maradandót alkottak,tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők élet-körülményeinek javítását szolgálták,kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek,tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták a nemzetiségek kultúrájának fejlődését, életkörülmé-nyeik javítását.Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím,- „Nagykanizsa Városért” kitüntető cím,- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető cím,A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a 36/2017.(X.30.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hiva-talban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/ren-deletek).A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés tag-jai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett civil szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, és nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot. A „Nagykanizsa Városért” és „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető címek odaítélésére az előbbiek mellett javaslatot tehetnek a nemzetiségi önkor-mányzatok és magánszemélyek is.Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármes-teri Hivatal portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (/www.nagykanizsa.hu/Polgármesteri hivatal/eugyintezes letölthető nyomtat-ványok, egyéb nyomtatványok) letölthető űrlapon, részletes indoklással legké-sőbb 2020. január 10-ig nyújtsák be Balogh László polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)Kérem, javaslataikat az indokolásokkal egyidejűleg lehetőség szerint World fájl-ban, e-mailen is küldjék meg a strobl.krisztina@nagykanizsa.hu címre.Nagykanizsa, 2019. december 11. Balogh László polgármesterÉrtESÍtjÜK tISZtelt FelhASZNálóINKAt, hogy a DélZAlAI VÍZMŰ ZRt. 2020. jANuár 1-tőlaz alábbi árakon vállalja a mellékmérők cseréjét:MegnevezésHétköznap 7-15 óra közöttHétköznap 15-20 óra közöttD 13-as hidegvízmérő Ft/db7 5009 000D 13-as melegvízmérő Ft/db8 0009 500D 20-as hidegvízmérő Ft/db8 0009 500D 20-as melegvízmérő Ft/db8 50010 000kiszállás Ft/alkalom5 5008 000A díjak tartalmazzák a régi mérő leszerelését, helyette a Társaság által elfogadott új és hiteles mérő felszerelését, azonnali plombálá-sát!A mérő/mérők cseréje egy munkamenetben történik!A kiszállás darabszámtól függetlenül, alkalmanként kerül felszámí-tásra!Időpont egyeztetés a 93 509-540 es telefonszámon a 2-es gomb kiválasztásával!Felhívjuk figyelmüket, hogy egyedi számlázás csak hiteles és plom-bált mérő alapján lehetséges!„A szeretet mindenkié”Egy tál meleg ételt kínál a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. karácsonyánTervezett időpontja: 2019. december 23. (hétfő) 16:00 – 18:00 óráig 2019. december 24. (kedd) 16:00 – 18:00 óráig 2019. december 25. (szerda) 16:00 – 18:00 óráig 2019. december 26. (csütörtök) 16:00 – 18:00 óráigAz ételosztás helye: Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház (Nagykanizsa, Teleki u. 14.)A szervezők nevében:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi ÖnkormányzataNagykanizsa Megyei Jogú Város ÖnkormányzataNagykanizsa Megyei Jogú Város RendőrkapitányságaMagyar Vöröskereszt Nagykanizsai SzervezeteNagykanizsai Család- és Gyermekjóléti KözpontTeleki László, az RNÖ elnöke
2019. 12. 20. | 21életmód A testépítésben elengedhetetlen a tiszta, tehát cukor és szénhidrátmentes táplálkozás. Jogosan adódhat a kérdés: mindez miként valósítható meg a legtöbb ember számára „öv- és gombkiengedős” időszaknak számító december végi napokban? A rövid válasz, hogy tudatosan, de nézzük a részleteket. Lukács Barbara a két idei bronzérme mellé a hódmezővásárhelyi Kriko Kupán szerzett abszolút bajnoki címet. A tehetséges sportoló a 2020-as évnek is merész célokkal vág neki, ezért az ünnepek idején is odafigyel arra, hogy mi kerül a tányérjára. Barbi nem csak a vasak világában, de a gasztronómia területén is ott-honosan mozog, így saját magának készíti majd el az ünnepi menüt.– Csak a versenyek utáni pár napban enge-dem el úgy magam, hogy bármit eszek, amit megkívánok. Így karácsonykor is legalább 90 százalékban igyekszem tartani a megszokott étrendem. A tavalyi ünnepi menü nálunk mar-hafasírt volt bulgurral és lilakáposztás salátá-val. Természetesen csináltam desszertet is, méghozzá cukormentes bejglit és almáspitét. Idén valószínű, hogy lazac lesz a főétel, a des�-szert pedig kölesgolyó. Ennek egyébként nagyon hasonlít az íze a túrógombóchoz, de ezt ehetik a laktóz-, vagy tejfehérje érzékenyek is – mondta Barbi, aki azt is elárulta: az önma-gának megengedett tíz százaléknyi csalásba azért belefér majd pár szaloncukor elfogyasz-tása is. Horváth Gergő testi kvalitásai mellett abban is szerencsésnek mondhatja magát, hogy nem igazán szereti az édességeket, így ez a csábítási faktor nála kiesett. – Persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy én ebben a pár napban egyáltalán nem eszek majd édességet – fogalmazott a friss Superbo-dy győztes testépítő. - Pihenőidőszak, off-sze-zon van, persze ettől függetlenül nem fogok töménytelen mennyiségben cukrot és alko-holt fogyasztani. Én nem különösen vágyom édességek után, a sósat szeretem, ami azért is jó, mert a cukor elég rendesen bele tud nyúlni a testi folyamatokba. Az ünnepek alatt is végig edzek, az étkezésben azért nem leszek annyira szigorú magamhoz. Fontos ez az idegrend-szernek is, kell, hogy az ember ne tartsa egész évben olyan keményen a diétát. Amit majd a család kíván, amit a többség szeret, az lesz a karácsonyi menü nálunk, azt eszem én is. Tulaj-donképpen úgy is összefoglalhatnám ezt a pár napot, hogy a cukros ételek és az alkohol csak mértékkel, minden más azonban mértéktele-nül jöhet. A versenydiéta önmagában embert próbáló feladat, pláne, ha 4 gyerekről is gondoskodni kell mellette. Habda Ivett a versenyei után kicsit könnyített az étkezésén, de például továbbra is tiltólistán van a cukor, a fehérliszt és az étolaj. A gyerekek Ivett-tel együtt tértek át a tudatos táplálkozásra, de természetesen a karácsonyi menü összeállításánál köttetett némi családi kompromisszum. – Készítettem már nekik tortát is kölesből, sok receptet kipróbálok, van, ami ízlik, és van, ami nem, de általában nem sok süti marad az asztalon. Én nem eszek semmilyen rántott ételt, de a gyerekeknek muszáj volt megígér-nem, hogy karácsonykor azért lesz gordon, amihez persze zablisztet használok majd és kókuszzsírban sütöm ki. Ezen kívül készítek majd krumpli- és kukoricasalátát, és lesz még marhapörkölt zablisztes nokedlivel és kacsamell párolt káposztával – sorolta az ünnepi menüt Ivett. - A részletekben rejlik a titok, igyekszem például arra is odafigyelni, hogy a tejföl vagy a tejszín mennyi szénhidrá-tot, cukrot tartalmaz. Ivett elmondása szerint nemcsak az egész-séges táplálkozás, de a sport szeretete is gye-rekei életének részévé vált, hiszen egyik fia kézilabdázik, a másik focizik, a középső pedig – néha kiegészülve a legkisebb testvérrel, Julcsival – előszeretettel követi édesanyját a konditerembe. Mindezek után jó eséllyel nem-csak a karácsonyi menü, de az ajándékok is sportosak lesznek a családban. MIKÓ-BARÁTH GyörgyédesA fitneszkarácsony is lehetTöbb kanizsai sportoló is remekelt különböző testépítő versenyeken az elmúlt hónapok-ban. Négygyermekes édes- anyaként, 37 évesen állt először színpadon Habda Ivett, akinek nem sok hiányzott, hogy rögtön éremmel mutatkozzon be új sportágában. Lukács Barbara viszont már első verseny- szezonjában berobbant a leg-jobbak közé, hiszen két bronz-érmet és egy bajnoki címet szer-zett, míg a vele egy teremben készülő Horváth Gergő a hazai testépítés legnívósabb verse-nyén lett kategóriagyőztes. Lukács Barbaráéknál kölesgolyó lesz a desszert, Horváth Gergőt nem igazán hozza lázba az édesség (Fotó: Horváth Zoltán)Habda Ivett gyermekei is áttértek a tudatos táplálkozásra(Fotó: Győrfy Éva)
22 | KANIZSA újságsportA Tungsram Aquaprofit NSK NB I-es bajnoki címvédő sakkcsapata a bajnokság negyedik fordulójában végre valóban hazai környezetben mérkőz-hetett, ellenfele a középmezőnybeli MTK Budapest volt.Tungsram Aquaprofit NSnsK (1.) – MTK Budapest (7.) 9,5:2,5NB I-es sakk csapatbajnoki mér-kőzés, 4. forduló. Nagykanizsa.Eredmények (elöl a hazaiak): Lenic – Baklan döntetlen, Bánusz – Matviishen döntetlen, Balogh Cs. - Kállai 1:0, Márkus – Juhász K. döntetlen, Ivanisevics – Baumeg-ger döntetlen, Kántor – Juhász Á. 1:0, Horváth D. - Halász 1:0, Aczél – Gehér 1:0, Medvegy – Öngüt 1:0, Ribli – Honos döntetlen, Galyas – Fodor B. 1:0, Gara T. - Egyed J. 1:0.A kanizsaiak komolyan vették a találkozót, hiszen a fővárosiak szá-mos légiósukkal okozhattak már meglepetéseket az elmúlt időszak-ban, a dél-zalaiak pedig szerették volna megerősíteni vezető helyü-ket a tabellán. Ez a győzelmük ará-nyával sikerült és szükség is volt a biztos sikerre, hiszen a Paks a for-duló előtt még második Pénzügy-őrt 10:2-re győzte le. Összességé-ben a táblapontok terén három-mal jobb a nagykanizsaiak muta-tója a tolnaiaknál, csapatpontok szintjén pedig a maximálisnál, vagyis nyolcnál jár a szezonban.Az NB I B-s bajnokságban megyei rangadót rendeztek, hiszen a kanizsaiak második szá-mú csapata a Z. Csuti-Hydrocomp SK-t látta vendégül. A listavezető zalaegerszegiek végül 6,5:5,5-re nyertek, de a nagykanizsaiak maradtak a táblázat ötödik helyén. POLGÁR LászlóBalogh Csaba (szemben) ismét győztes partinak örülhetett az NB I-es sakk bajnoki címvédő kanizsai együttes színeiben (Fotó: Gergely Szilárd)megtartásáhozJól jött a vezetésA Kaposváron megrende-zett XVI. Úszó Rövid Pályás Országos Bajnokságon Varga Dominika vezérletével a Délzalai Vízmű SE sportolói is bizonyíthattak.A somogyi megyeszékhelyen a Polgár Sándor edzette küldöttségből Varga Dominika 50 méter női gyorson végül ötödik lett 25,3 másodperces idejével, míg 50 méter pillangón úgy végzett 26,78-cal a negyedik helyen, hogy egy századdal csúszott csak le a dobogóról. Varga 100 m gyorson is a finá-léba került, 54,87 másodperces egyéni csúcsával az ötödik helyezést érte el. Nem sokkal később a szin-tén finalista kanizsai egység, a DZVSE női 4x100 méteres gyors váltója rajtolhatott és a Bukovics Rebeka, Kantó Loretta, Kálovics Noémi, Varga Dominika összetételű négyes végül ugyancsak ötö-dikként csapott célba 3:50,45 perces időeredmén�-nyel. Szombatra is maradt aztán a kanizsaiaknak egy ötödik pozíciója, azt úgyszintén a Bukovics, Kantó, Kálovics, Varga kvartett hozta, csak éppen a 4x50 méter női gyorson produkálta ugyanazt a pozíciót 1:46,39-cel. PLA Délzalai Vízmű SE Bukovics Rebeka (balról), Kálovics Noémi, Varga Dominika, Kantó Loretta összetételű női úszóváltója az ob-ról két ötödik helyezést is hozottötödik helyEgy negyedik és négydobogón a VadmacskákA naptári év végének közeledtével a Kanizsai Vadmacskák SE női ama-tőr NB I-es kosárlabda együttese igencsak belendült, hiszen az utol-só öt meccséből négyet is meg-nyert. Ebben benne foglaltatott a múlt vasárnapi is, akkor rangadót vívva Gábor Erzsébet tanítványai a Bajai NKK-t múlták felül 81-73-ra. A két csapat azonos mutatókkal futott neki a találkozónak, a házi-gazda nagykanizsaiak azonban az első és a negyedik negyedben remekeltek, mely elegendő volt ahhoz, hogy legyőzzék a bajaia-kat. A KVSE legeredményesebb dobói Baa Dominika (27 pont) és Fuisz Viktória (19) voltak, rajtuk kívül Budai Dorina (16), valamint Bánhegyi Beatrix (14) szintén tíz fölött termelt, a kanizsai csapat pedig fel is lépett csoportja harma-dik helyére.PLajándék:Év végi
2019. 12. 20. | 23sportHamisítatlan darts-estre invitálnakA közelmúltbeli FHDC Steel Open, 501DO páros dartsverseny-re a Free Hill Darts Clubban végül 14 pár jelentkezett és a nevezők talán már a városi egyéni bajnok-ság döntőjének jegyében is dobálták a nyilakat. A döntőt végül a Boa Dániel-Horváth Balázs (FHDC) duó nyerte, egy-ben ezzel Kanizsán is tartva a kupát. A dartsosok következő ver-senye a Nagykanizsa Város Darts Bajnokságának döntője lesz, melyet december 28-án, szomba-ton 16 órától a Bíbor Business Centerben rendeznek meg. Az eddigi négy forduló alapján a leg-jobb 12 játékos jutott a végső fázisba. Ami már ismert, hogy az alapszakasz első négy helyezettje kiemelésre került, tehát Kardos Zoltán (1.), Horváth Balázs (2.), Neumajer Krisztián (3.), vala-mint Kovács Miklós (4.) erőnye-rőként kezdhet. A csatározások közbeni hangulatra aligha lehet majd panasz, főleg ahogy mind jobban az estébe nyúlik a prog-ram. Ami biztos, az egyenes kiesé-ses rendszerben az elődöntők 20 órától kezdődnek, a finálé pedig a város darts bajnoka címéért 22 óráról rajtol és 6 nyert legig tart.Harminc év, huszonhetedik fesztiválEgyedi hangulata volt az idei Fitness Fesztiválnak, hiszen a Szan-Dia FSC idén ünnepli fennál-lásának harmincadik évforduló-ját, vasárnap pedig a 27. évzáró programjukat rendezték a HSMK-ban. Ahogy a korábbi évekből már megszokhattuk, amellett, hogy a látványtáncosok az elmúlt időszak legjobb gyakorlataival, bemutatóival is előálltak, kicsit már a jövőbe is betekintést nyer-hettünk. Nem véletlenül hang-zott el az új gyakorlatok apropó-ján, hogy „igazán ütős lett”. Nincs kétségünk afelől, hogy a Szan-Dia FSC 2020-as esztendeje is az lesz.Futballóriások között a kanizsai ereklyékA nagykanizsai labdarúgásban munkálkodók keltek útra szűk másfél hete Barcelonába, hogy megnézzenek egy FC Barcelona-mérkőzést a spanyol bajnokság-ból. A csoportban találhattuk id. Vlaszák Gézát, aki a dél-zalai fut-ball „lenyomatát” is igyekezett a katalán nagyvárosban otthagyni.- Még a korábbi, tehát a 16. for-duló Barca – Mallorca találkozójá-ra mentünk ki, de aztán egy kicsit másképp ala-kult a szimpla futballtu-rizmus sorába vehető hétvége – kezdte a korábbi remek kapus. - Természetesen láttuk, ahogy Lionel Messi a Camp Nou gyepére behozta és megmutat-ta hazai közönségének a hatodik Aranylabdá-ját, a kinti napjainknak azonban volt egy szá-munkra talán még emlékezete-sebb története.Bizonyára sok szurkoló előtt egyáltalán nem titok, hogy a bar-celonai stadiontól, pontosabban a Barca otthonától nem messze működik egy Futballárium nevű hely, amely amellett, hogy remek étterem, egyben a labdarúgó ereklyék legkülönbözőbb fajtái-nak is úgymond bemutatóhelye. Az üzemeltetői magyarok és a Kubala-Kocsis-Czi-bor-, valamit az Aranycsapat-vonu-lat mellett számos magyar vonatkozású fut-ballemlékkel is gazdagon „felvér-tezett”. Az általunk taglalt sztori innen vált igazán izgalmassá...- Tömören fogalmazva, én bizony vittem magammal a hely magyar gazdáinak zászlókat a nagykanizsai futball múltjából és jelenéből, emellett a kanizsai lab-darúgás hatvan esztendejét bemutató könyvemből az 500. példányt – egyelőre az utolsó darabot - is odaajándékoztam a kintieknek. Mondanom sem kell, nagy örömmel fogadták és az ajándékok úgy érzem, méltó helyükre kerültek. A világ számos helyéről rengeteg patinás egye-sület valamilyen relikviáját lát-hattuk a hangulatos helyen, nos, immáron elmondhatjuk azt is, hogy ezzel Nagykanizsa is felke-rült a Futballárium „térképére”...Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokId. Vlaszák Géza Barcelonában, a Futballá-rium egyik magyar tulajdo-nosának, Beke Erikának adta át a nagykanizsai lab-darúgás „lenyomatait”Velencei karnevál NON-STOP2020. február 15-16. Részvételi díj: 13.500 Ft/főVelencei Karnevál 2020. február 7-8. (1 éj), február 15-16. (1 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 23.900 Ft/főItiTália máSKépp en…2020. március 24-29. (5 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 110.900 Ft/fő„Eg y csipetn yi It ália”Frascati – NáPOLy – Capri – Herculaneum - SorreNTói féLSZiget2020. április 17-22. (5 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 119.900 Ft/főSOKSZínű cSeHOrsz ág2020. május 5- 9. (4 éj)Ellátás: reggelivelFélpanziós felár: 650 CZK/fő Részvételi díj: 75.600 Ft/főSVÁJC 4 ORSZÁG HATáráNÚJ! BLUDENZ – MaiNau - ST GALLEN – SCHAFFHauSEN - raJNA-VÍZESÉS – APPENZELL - LiecHTENSTeiN2020. május 14-17. (3 éj)Ellátás: reggelivelRészvételi díj: 72.900 Ft/főDALMáciaZADar – MAKarSKA – DUBROV-NIK – SPLIT – TROGir – HVar – Brac - KRKA VÍZESÉS2020. június 16-20. (4 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 97.200 Ft/főKörutazás SzékelyföLDön2020. június 23-29., július 21-27., augusztus 11-17., szeptember 15-21. (6 éj) Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 95.400 Ft/főÁldott ünnepeket és utakban gazdag sikeres újévet kíván a Lovászbusz csapata!Köszönjük Utasaink megtisztelő bizalmát, válasszanak Bennünket jövőre is!www.lovaszbusz.huAhogy a közelmúltbeli darts páros verseny, úgy alighanem a városi bajnokság egyéni döntője után sem lesz rossz a hangulat - december 28-án...„Ütős” gyakorlatokat mutattak be a Szan-Dia Fsc tagjai (Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKNémeth Bálint szívesen próbál ki különleges ételeket, a Bécsi Zeneakadémia énekművész-előadóművész szakos végzős hallgatója sza-badidejében gyakran merül el a konyhaművé-szet rejtelmeiben. Az alábbi ételeket akár olva-sóink is elkészíthetik karácsonyra.Sütőtökös-fetasajtos bruschettaHozzávalók: 30 dkg sütőtök, 20 dkg fetasajt, teljes kiőrlésű kenyér vagy baguette, madársaláta, ruccola, olívaolaj, só, bors. Elkészítése: Az apróra kockázott sütőtököt kevés olívaolajon lepirítjuk, majd borssal ízesít-jük. Ehhez hasonlóan a kenyeret is megpirítjuk olívaolajon. A madársalátát és a ruccolát olíva-olajjal, sóval összekeverjük, majd a felkockázott fetasajtot és az elkészült sütőtök kockákat hoz-záadjuk. Kenyérdarabkákra helyezve egy kön�-nyedebb előételt kapunk, amelyet akár nehe-zebb menüsorok kezdőételeként is fogyasztha-tunk. Elkészítési idő: 15 perc.Mézes-narancsos lazacfilé jázmin-rizzsel és párolt zöldségekkelHozzávalók: 4 szelet lazacfilé, 4 evőkanál méz, 3 evőkanál szójaszósz, 1 narancs leve, 6 gerezd fokhagyma, 3 evőkanál vaj, jázminrizs, zöldségek, só, bors. Elkészítése: A lazacfiléket oldalan-ként 2-2 percig vajon megsütjük, majd félretesszük. A vajhoz hozzáadjuk a narancs levét, a szójaszószt, a mézet, majd a fokhagymát. Amikor ezek az összetevők köze-pes láng felett sűrűsödni kezdenek, a lazacfilé-ket tovább sütjük ízlés szerint ebben a szósz-ban. Közben kevés olívaolajon a zöldségeket is megpároljuk. Elkészítési idő: 35 perc. Kakaós piskóta fészekben, karamell öntettel Hozzávalók a piskótához: 2 evőkanál liszt, 4 tojás, 4 evőkanál cukor, 2 evőkanál kakaó. Az összetevőkből piskótát sütünk, és kerek formával kiszúrjuk.A karamellöntet hozzávalói: 50 ml víz, 7,5 dkg vaj, 2,5 dl habtejszín, 30 dkg cukor.Az öntet elkészítéséhez a cukrot és a vizet közepes láng felett kevergetés nélkül megme-legítjük, miközben elkezd forrni, habozni és karamellizálódni. Ez idő alatt még mindig kever-getés nélkül hagyjuk, esetleg néha az edény rázogatásával segítjük az egyenletes sűrűsödé-sét. Mikor elérte a kellő színeződést, adjuk hoz-zá a vajat, majd a habtejszínt, amit célszerű előt-te kicsit meglangyosítani. Amíg el nem érte a szép, sima állagot az öntetünk, hagyjuk a tűzön. Végül a kihűlt süteményekre kanalazzuk, és ráhelyezzük a díszítést. Ehhez, ízlés szerinti mennyiségű olvasztott, majd pirított cukrot alufólián valamilyen gömbformára csorgatunk, hagyjuk megszilárdulni, és a süteményekre állít-juk. Hogy még finomabb és mutatósabb legyen, tejszínhabbal is díszíthetjük. Elegáns desszertet kapunk, amely méltó módon zárja az ünnepi menüsort. Bakonyi ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaNémeth Bálint szabadidejében gyakran sürög-forog a konyhában(Fotó: Kanizsa) karácsonyraKülönleges menüsor -