Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.06 MB
2020-12-22 11:19:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
312
860
Rövid leírás | Teljes leírás (412.2 KB)

Kanizsa 2020. 001-004. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVF. 1. SZÁm, 2020. január 10.Fotó: Gergely SzilárdtragédiaCsaládi3.oldalHárman haltak meg valószínűleg füstgázmérgezésben egy Rákóczi utcai házban. Barna ment, Koller jöttÚj vezetőedző az FC Kanizsánál.21. oldalVizsgálatAz Éljen VárosuNk! képviselői tiszta képet szeretnének kapni az elmúlt 5 évről. 11.oldalKanizsa!BÚÉK Volt, aki családi körben,más baráti társaságban, újévi gálán,vagy épp futással búcsúztatta2019-et és köszöntötte 2020-at.4-7.oldalFotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTFelülmúlta a szervezők várakozását a kiskanizsai vér-adás. A több éves hagyományokhoz híven, január első vasárnapján újévi véradásra várta a Vöröskereszt helyi szervezete a segíteni szándékozókat. Goór Violetta elmondta, 35 donort vártak, végül 37-en nyújtották kar-jukat. Az akció ugyan sikeres volt, de a véradásszervező rámutatott: országszerte nagy szükség van új véradók-ra, hiszen a tavalyi intenzív kampány ellenére sem volt több donor, mint 2018-ban.Január 2-án 13 óra 3 perckor látta meg a napvilágot Kanizsai Borka (fotónkon), ő lett a város idei első babája. A kislány a család második gyermeke, 2950 grammal és 51 centi-méterrel született. A Kanizsai Dorottya Kórház újszülött osztálya remek évkezdést tud-hat magáénak, hiszen az ország első babája, Kovács Patrik is itt jött világra. A kisfiú január elsején, 0 óra 1 perckor született – percre pontosan a bajai kórházban egy kisfiú-val. – Általában 600 körül alakul az éves szülésszámunk, viszont az idei év első napjai-ban több mint 10 baba született nálunk. 2019-ben némi csökkenés volt tapasztalható, csaknem ötvennel alacsonyabb volt a szülésszámunk, ennek okát azonban pontosan nem tudom - mondta Orosházi Attila, a szülészet-nőgyógyászati osztály főorvosa.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEA természet csodájaVízkereszt napján, január 6-án megjelentek a tavasz első hírnökei a zeneiskola udvarán. Messze még a tél vége, de az apró kis hóvirágok már most hirdetik az örök megújulás reményét.37IMPRESSZUM:KANIZSA újsáJSÁg Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd
Hárman haltak meg valószínűleg füstgáz- mérgezésben egy Rákóczi utcai házban. A kedd délutáni események kapcsán a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A helyszíni információk szerint egy műanyag nyílászárókkal, szin-te légmentesen zárt ingatlanban az anya a fürdőszobában volt a sze-rencsétlenség bekövetkeztekor. A helyiségben lévő elszívó a pellet-kazán égéstermékét a kéményből visszaszívhatta. A nőt a fürdőkád-ban, férjét és gyereküket a lakás-ban találták meg, akkor már hol-tan. A helyszínen idegenkezűség gyanúja nem merült fel. – Bejelentés érkezett a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjá-ba 2020. január 7-én a délutáni órákban, hogy egy nagykanizsai családot napok óta nem láttak – mondta Takács Tivadar. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szó-vivője hozzátette: a rendőrök a csa-lád otthonában, az ott lakó közép-korú nőt és férfit, valamint 2 éves gyermeküket holtan találták. Az esettel összefüggésben a Zala megyei Rendőr-főkapitányságon halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyezte-tés vétség elkövetésének gyanúja miatt bűntetőeljárást indítottak, melynek során vizsgálják az eset összes körülményét. A történtek után lapunk felkere-sett egy pelletkazánok értékesíté-sével, gyártásával foglalkozó szak-embert, aki a megfelelő kéményre, annak rendeltetésszerű használa-tára, a kazánok tisztántartására és az elszívó berendezések elhelyezé-sének és működtetésének szabá-lyaira figyelmeztetett. Megerősí-tette azt is, hogy nagyon fontos a kazánok karbantartása: ezeknél a típusoknál a hamutálcánál speciá-lis porszívóval lehet elvégezni, s szintén ajánlott 15-20 naponta ellenőrizni a gép dróthálós levegő-szűrőjét, hogy az megakadályozza a szennyeződések motorba jutá-sát. A szakember elmondta azt is, hogy a hozzáértők a pelletkazáno-kat környezetkímélő és kényelmes megoldásnak tartják. Az általuk gyártott típusok biztonságosságát is a rendszer pozitívumai közé sorolta, hiszen a kazán ventilátora-inál elhelyezett szenzorok érzéke-lik az esetleges vákuumot, így, ha a füstcső vagy a kemény elzáródik, a gép azonnal lekapcsol és hibakó-dot jelez. KanizsaTraRAgédia 2020. 01. 10. | 3Az első feltételezések szerint az elszívó berendezés okozhatta a tragédiát (Fotó: Gergely Szilárd)A Zala Megyei Katasztró-favédelmi Igazgatóság honlapján olvasható fel-hívás szerint az elmúlt hat évben tizenhétről csak-nem hetven százalékra nőtt azoknak a háztartá-soknak az aránya, ahol a mérgező gáz miatt riasz-tott tűzoltóegység szén-monoxid-érzékelőt talált. A statisztikákból az is kiderült, hogy olyan ingatlanban, ahol hasz-náltak riasztó eszközt, egy esetben sem volt halálos áldozat. Termé-szetesen a szén-monoxid-érzékelőknél is fontos a minőség, sőt, a készülé-kek elhelyezésénél is kötelező betartani a gyár-tó előírásait. A szakértők törekednek eloszlatni azt a tévhitet is, miszerint csak a gázüzemű fűtőesz-közöknél alakulhat ki szén-monoxid-veszély. Felméréseik szerint a mérgezések fele a fürdő-szobában történik: a fali vízmelegítő hamar elhasználja a pici légtér-ben lévő levegőt. A füst-érzékelő felszerelését is ajánlják a szakemberek, mivel az esetleges jelzés-nek köszönhetően a lán-gokat már kialakulásuk-kor meg lehet fékezni. A közlemény kitér a fűtőbe-rendezések és a kémé-nyek állapotának rend-szeres felülvizsgálatára is – lehetőleg a fűtési sze-zon kezdetekor – hiszen egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, működése komoly veszélyt jelent. Megfelelő karbantartás mellett a szén-monoxid-, és a füst-érzékelő felszerelését is javasolják a katasztrófa-védelem szakemberei.menthet az Életet KanizsánCsaládi tragédiaodafigyelésHárman haltak meg egy Rákóczi utcai házban(Fotó: Gergely Szilárd)
4 | KANIZSA újságújévi gála2019 utolsó hetei kemény mun-kával teltek a fúvósoknak, hiszen két nagyszabású rendezvényre is fel kellett készülniük. December elején adták elő – egy napon háromszor is – a fúvószenekar és a zeneiskola növendékei hagyomá-nyos Mikulás-koncertjüket, az elmúlt hétvégén pedig az újévi gálán ejtették ámulatba a közön-séget. – Nagyon jó év volt a tavalyi – fogalmazott Tatár Csaba, a Nagy-kanizsai Fúvószenekar karnagya. – Részt vettünk Horvátországban egy nemzetközi versenyen, ahon-nan elhoztuk kategóriánk első díját. Nyáron számos helyen meg-fordultunk, sok zenekarral tartjuk a kapcsolatot szerte az ország-ban. A hagyományt sem szakítot-tuk meg: megszerveztük a már 22 éves múlttal bíró Mikulás-koncer-tünket, ami háromszor is telt ház-zal ment. Ezután sem pihenhetett a csapat, hiszen rövid idő alatt kel-lett felkészülnünk az újévi kon-certre. A próbák kiválóan sikerültek, hiszen a gálán olyan kiemelkedő szerzők, mint az olasz Rossano Galante, az amerikai Samuel Robert Hazo egy-egy művét, s még a fúvós körökben az egyik legnagyobb szaktekintélynek számító Johann de Meij Moment for Morricone című átiratát is eljátszották a kanizsai fúvósok. Tatár Csaba hozzátette: a nagy érdeklődés és a pozitív fogadtatás mellett különösen büszke arra, hogy a kanizsai fia-talokból álló csapat – kiegészülve a helyi kórusokkal – a műfaj leg-jobbjaitól származó darabokat is színpadra tudta vinni. – Szeretném ezúttal is elmonda-ni, hogy tisztán nagykanizsai zenészekből álló társaság a miénk, s olyanok alkotják a zenekart – talán egy-két kivétellel –, akik minden próbán ott vannak. Amit a gálán hallott a közönség, az tényleg a valós tudásunk, az, amit mi, a Nagykanizsai Fúvószenekar tud, amiért keményen megdol-goztunk. Ma már elmondhatjuk: a nemzetközi palettáról komoly, nehéz darabokat is meg tudunk szólaltatni, amire méltán lehetünk büszkék. A hétvégi koncertet egyébként a lokálpatriotizmu-somból kiindulva igyekeztem a helyi értékekre alapozva összeállí-tani. Nem nagynevű, országos hírű sztárokat hívtunk vendég-ként a gálára, hanem kanizsai és környékbeli kórusokat invitál-tunk. Nagy élmény volt a zenekar tagjai számára, hogy együtt dol-gozhattak Nagykanizsa Város Vegyeskarával, a Farkas Ferenc Énekegyüttessel és a szepetneki kórussal. S mindezek mellett annak is örülök, hogy két kanizsai kötődésű zeneszerző darabját is eljátszhattuk: az első Sigmund Romberg keringőkkel tarkított műve volt, s ősbemutatóját tartot-tuk Kollonay Zoltán beat-miséjé-nek. A koncerten több meglepetés-produkció is várta az érdeklődő-ket, akik így az Eraklin Táncklub Egyesület két párosának előadá-sát, Lebárné Buváry Andrea szó-lóénekét és Kánnár Luca hastán-cát is láthatták, hallhatták a 2020-at köszöntő újévi gálán. MIKÓ-BARÁTH Györgyállva tapsolt volna…!Még Ennio Morricone isElsöprő sikert aratott a Nagy-kanizsai Fúvószenekar ötödik újévi gálája. A szombati, telt házas koncertet hosszú percekig tartó tapsviharral honorálta a publikum a HSMK-ban. A rendezvényen mintegy 140 zenész és énekes lépett színpadra, hiszen Nagykanizsa Város Vegyeskara, a Farkas Ferenc Énekegyüttes és a szepetneki Királyi Kórus is közreműködött a 90 perces koncerten. Fotó: Gergely Szilárd
2020. 01. 10. | 5köszöntőTisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok! Éjfél elmúltával, átlépve a 2020-as esztendőbe, kérem, engedjék meg, hogy e mindannyiunk életét meghatározó mondattal kíván-jak Önöknek boldog új esztendőt: sikerekben, szeretetben és lehető-ségekben gazdag új évet! Kívánom, hogy a 2020-as évben valóban éljük meg azt a közös-ségi erőt, mely az együttes célok megfogalmazásából, a bennünk és városunkban rejlő lehetőségek kibontásából és megvalósításából teremtődhet meg. Elkerülve az egyéni érdekeket szolgáló magatar-tást, mely csak magányt és ezáltal gyengeséget szül, megállítva minden fejlődést.És kívánom Önöknek, hogy legyen erejük kiállni azon értékek és cselekvések mellett, melyek az építést és a jövőt támogatják, melyek olyan egyedi közösséggé változtatják városunkat, amire mindig büszkék lehetünk.Hogy majd elmondhassák, valóban élményekkel és értékekkel teli évet, egy igazi történetet adhatnak át az időnek, mert élni tud-tak azzal az eséllyel, melyet a most kezdődő esztendő kínál fel. Mert nem feledhetjük, hogy az élet mindig megteremti a lehető-séget és az esélyt, de egyben mindig válaszút elé is állít bennünket.E válaszút kérdése pedig, hogy a lapos, előre jól belátható, ám éppen ezért semmilyen erőfeszítést és változatosságot nem jelentő utat választjuk-e, vagy pedig felszegett fejjel folytatjuk az elmúlt években megkezdett saját, egyéni kanizsai utunkat, mely meré-szebb, ezért felelős és bátor embereket kíván meg.Nagykanizsa a rendszerváltozás utáni időszakában mindig a kockázatmentes, felelősséget nem vállaló úton járt. Alacsonyra he-lyezte a lécet, hogy biztosan megugorja azt. Minden erőfeszítés és változtatás nélkül kívánt haladni, aminek következtében elvesztette tanulási képességét, erejét és tettrekész-ségét. Könnyedén elprivatizáltatta gyárait, olcsón mérte értékeit, és a puszta üzemeltetés szemléletét mélyítette el gondolkodásában. Vagyis: „csak tartsuk fenn valahogy, fűtsük ki, és hozzuk ki minél kisebb veszteséggel. Újat pedig nehogy építsünk, mert az csak viszi a pénzt, amiből így is alig jövünk ki.” Ez a szemlélet ellentéte a bátor vállalkozásokra épülő világ szemléletének, mert ez megtorpan a magaslatok, a kihívást jelentő feladatok előtt. Így a mi korábbi történetünk sokáig a topogások és megtorpaná-sok története volt. Miközben szomszéd váraink és versenytársaink már a rendszerváltozás után bátrabban kezdtek el lépdelni, így kisebb botlásaik ellenére sikeressé és modern vállalkozói szemléle-tűvé váltak, menedzselve feladataikat és bátor céljaikat. Ők mer-tek és tudtak élni a támogatásokkal, vállalták a beruházásokhoz szükséges változtatások nehézségeit, megküzdöttek önmaguk dé-monjaival. Kedves Kanizsai Polgárok!Ez a benső küzdelem, mely mindannyiunk örök kihívása, külö-nösen egy új év kezdetekor, ez a változtatni akarás néhány évvel ezelőtt nálunk is megtörtént. Hosszú évekkel lemaradva, súlyos terhekkel megrakva mégis új szemlélet született Nagykanizsán egy bő évtizeddel ezelőtt. Amikor is a fejlesztések felvállalása, a hosszú távra tervezés és az egyedi értékeinkre épülő folyamatos fejlődés gyakorlata lett az általános. Amely helyretett és pótolt évtizedes hiányokat és nemtörődést, felvállalva an-nak minden kockázatát és konfliktusát. Mert mindig azé a felelős-ség, akié a döntés. Így megújult sok kevéssé látványos közmű, a mintegy 63 km hosszúságú, 9 ezer millió forint értékű csator-nahálózat; 66 különböző be-ruházás volt a panelházak korszerűsítése során; több kilométer közút és járda 4 ezer millió forint értékben; miközben óvodáink és iskoláink tucat-jai születtek újjá gyermekeink számára; a kórház 4 ezer milliós beruházása mellett.De felépült sok új játszótér és műfüves sportpálya, számos csar-nok és több kilométernyi kerékpárút, egészen a szabadidőparkká vált Csónakázó-tóig.És végre megszépült a belváros is, számos épületünk és palotánk, melyek mind a történelmi múltunk példázatai. Mindezek mellett 1000 új álláshely született, és időközben meg-telt az Ipari Parkunk, melynek 90 hektáros bővítése idén megtörté-nik, hogy újabb komoly beruházások és cégek települhessenek meg városunkban. Mindösszesen közel 30 milliárd forint pluszforrás érkezett Ka-nizsára, mellyel több beruházás, felújítás és fejlesztés történt vá-rosunkban, mint a megelőző rendszerváltás utáni két évtizedben. És nem felejthetjük, hogy végre épülni kezd a sport- és rendez-vénycsarnokunk, mely 600 nap múlva kitárja kapuit az egyesüle-tek, sportközösségek, családok, fesztiválok és koncertek előtt. Mindezek a létesülő és tervezett fejlesztések és beruházások az itt élő embereket, közösségeket szolgálják. Az itt élni és munkálkod-ni kívánó fiatalokat, a kikapcsolódni vágyó felnőtteket, és azokat az egyesületeket, sportoló közösségeket, akik e létesítmények révén juthatnak magasabb szintre, hogy képviseljék városunkat. Őértük épül, akiknek szurkolhatunk, akik azért edzenek keményen, hogy egyszer a kanizsai identitást erősítsék, és felemeljék e város zász-laját a nagyvilág előtt. Tisztelt Kanizsai Polgárok!Azonban ez a történet itt és most véget érhet. Lezárulhat egy kis fejlődési korszak, mely másként tekintett a lehetőségeire, mint korábban bármikor. Most elveszhet annak esélye, hogy újabb 40 milliárd forint érték-ben gazdagodjon a városunk, olyan beruházásokkal mint a kerék-páros csarnok, az új uszoda, a déli elkerülő út, a Ferences-kolostor vagy az ifjúsági centrum. Mindezen beruházások öncélú megakasztása most megtörheti a feltörekvő Nagykanizsát, és újra a régi üzemeltető gondolkodás-mód várhat ránk, ha a többségi oldal hatalmi akarata győz. Ezért fontos kimondani: akié a döntés, azé a felelősség. Most őrajtuk áll, hogy a város többsége által megválasztott pol-gármester képviselte szép célok elvesznek-e, és ezzel együtt a fej-lődés lehetősége, hogy azután újraéljük, milyen is volt a korábbi egy helyben topogó élet, vagy utánaeredünk a legfejlettebb városa-inknak, és tovább csökkentve a különbséget egy élhető, szerethető Nagykanizsát teremtünk meg. Megfékezve a tamáskodó, öncélú és önérdekű egyének koalícióját. Kedves Kanizsai Polgárok!2020-ban hívom Önöket egy nehezebb, hullámzóbb és merészebb útra, amelynek meredeksége azonban a fejlődés emelkedőjét jelenti. Egy olyan út vállalására kérem Önöket, mely minden fáradsága ellenére változatosabb, izgalmasabb és a megerősödést jelenti. Hiszem, hogy nincs más jó és sikeres út jelenleg, csak ez, a ne-hezebb. Mert ez a mi múltunkból, értékeinkből, az itt élő emberek szel-leméből és munkájából épült út, amely így csak a miénk. Teljes szívünkből és értelmünkből. Helyettünk senki nem fogja tovább építeni, senki nem fogja gondozni. Ez a mi feladatunk és a küldetésünk.Bogárdi Szabó István református püspök szavaival megerősítve: „Az ember ünnepes lény. Erős létvágya, hogy a múlandóban örökkévalóra találjon, hogy röpke évtizedei labirintusából kijusson a remény tágasságára, és maradandónak tudhassa azt, amit szép-nek lát.”Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok! Hiszek benne, hogy a most kezdődő év ennek a létvágynak a ki-fejeződése és megtestesülése lesz, hogy boldogabbá tehessük a saját, a családunk és közösségünk életét. Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, sok szeretetet és nyugal-mat az idei esztendőre. Kívánok mindannyiunknak Istentől áldott békés új esztendőt!Boldog új évet, Nagykanizsa! „Együtt erő vagyunk,szerteszét gyöngeség.”Balogh LászlópolgármesterFotó: Gergely SzilárdFotó: Kovács KrisztiánBalogh LászlópolgármesterújéviköszöntőjéreFodor Csaba,az ÉVE frakció- vezetője nyílt levélben reagált, amely a kanizsaujsag.hu oldalon olvasható.
6 | KANIZSA újságviszISZlát 2019!Akadtak, akik sajátos módon, szenvedélyüknek hódolva köszöntötték szilveszter napját. A Kanizsai Futóklub tagjai a Zöldtá-borban találkoztak, hogy együtt fussák körbe – egyszer, kétszer, háromszor – a Csónakázó-tavat. Pacsa Zoltán kivételesen nem húzott futócipőt, de a közösség miatt mindenképp ott akart lenni az év utolsó összejövetelén.– Sok programon vettünk együtt részt, így nem is volt kér-dés, hogy ezt a szilveszteri dél-előttöt is együtt töltjük – mondta. – Remélem, hogy 2020-ban még több közös élményben lesz részünk. Emellett megfogadtam még azt is, hogy teljesítem a Spar-tan Beastet és a Vadlán Ultra nevű terepfutóversenyt csapatban, szó-val igencsak nagy fába vágom a fejszém az új évben…A Halis István Városi Könyvtár-ban évek óta középkori tematikájú batyusbált rendeznek szilveszter-kor. A program egyre népszerűbb, ezt pedig jól jelzi, hogy míg kez-detben csak egy kisebb baráti tár-saság ünnepelt itt, addig 2019-ben már 160-an regisztráltak az eseményre. A kulturált szórako-zást kedvelők azért is választják ezt a rendezvényt, mert családba-rát, többen a kisunokájukkal együtt érkeztek. Másokat – a programkínálat mellett – prakti-kus okok is vezéreltek.– A könyvtártól ötven méterre lakom, így bármikor hazaugorha-tok egy kis sörért – magyarázza nevetve Gerlinger Sándor, aki a feleségével és a barátaival töltötte az estét. – Két évvel ezelőtt is itt szilvesztereztünk, s mivel akkor nagyon jól éreztük magunkat, úgy gondoltuk, idén visszatérünk.A kanizsai pedagógus elárulta azt is, hogy 2019 mozgalmasan telt a számára, de a Zalaszabarban töl-tött nyári diáktáborokból mindig sokat tud meríteni. „2020-ra pedig minden vágyam egy kisunoka”, utalt lánya közelgő esküvőjére.A könyvtár mellett a szomszé-dos Medgyszay Házban is rendez-tek szil-veszteri partit, de a nyitva tar-tó ven-déglátó-egysé-gek, szó-rakozóhelyek szintén megtel-tek. A buliba indulók útvonalát hangos nevetés, trombitaszó és egy-egy tűzijáték jelezte. Néhány fiatal még az este elején kipróbált pár rakétát – az égbolton kirajzo-lódó látványt több járókelő is megcsodálta.– A testvéremmel, az unoka-testvéremmel és a barátaimmal vagyok, tűzijátékozni jöttünk – mesélte a kiskanizsai Hanusz Áron. – A szüleink elvittek Auszt-riába a tűzijáték vásárra, ahol beszereztünk egy-két izgalmas holmit, most azokat próbálgatjuk, amikor pedig végeztünk, csatla-kozunk a családjainkhoz. Vacsorá-zunk egyet a közelben, megvárjuk az éjfélt, aztán hazamegyünk, ez a terv mára.Ahogy az előző években, úgy ezúttal is lehetett bulizni az Erzsé-bet téren. A kanizsaiakat késő éjszakától DJ Lada retró diszkója várta. Bálint Bernadett a kislá-nyával és a barátnőjével úgy dön-tött, szakítanak eddigi szokásaik-kal, és visznek egy kis színt az óév-búcsúztatásba.– Arra gondoltunk, milyen klassz lenne az utcán, számunkra idegen emberekkel együtt ünne-pelni a szilvesztert, és bulizni egy nagyot Kanizsán. Ilyet még nem csinál-tunk, úgyhogy nagyon vártuk, hogy itt legyünk. A hangulat töké-letes, ahogy a zene is - fogalma-zott. – 2019-től vegyes élmények-kel búcsúzom, de ahogy közeled-tünk az év vége felé, úgy lett egy-re jobb, szóval nem panaszko-dom. 2020-ra nem kívánok mást, csak egészség és boldogság legyen.Szabóné Bea és családja első-sorban a tűzijáték miatt látogatott ki az Erzsébet térre. Az óévvel mind elégedettek voltak, és biza-kodva várják az újat, fogadalmat azonban egyikük sem tett, mert nem hisznek benne. Ahogy Linfer Dániel sem. A fiatalember leg-főbb célja, hogy végre kipihenje magát.– Nagyon munkás volt a tavalyi év, így nem csoda, ha az egyik leg-kellemesebb emlékem az, amikor egyszer tizenhat órát átaludtam – tréfálkozik. – Remélem, hogy 2020-ban még többet tudok majd aludni. És szeretnék megnősülni – vagy nem. Ki tudja, hosszú még az év…NEMES DóraParti kalap, anyósnyelv szerpentin – no, és persze féktelen jó kedv. Ezekkel felfegyverkezve indultak szilveszterezni sokan 2019 utolsó éjszakáján. Nagykanizsán több lehető-ség is várta az óévbúcsúzta-tókat. Volt, aki családi körben, más baráti társaságban, netán idege-nekkel együtt várta, hogy elüsse az éjfélt az óra.miÍgy szilvesztereztünkSzilveszter éjszakáján az Erzsébet téren is lehetett bulizniSokan futással búcsúztatták az óévetA könyvtárban évek óta batyusbált rendeznek az év utolsó napján(Fotó: Gergely Szilárd)
2020. 01. 10. | 7életmódA legegyszerűbb talán a mértékletesség lenne, de azt is elég sokak vélemé-nye támasztja alá, hogy néhanapján testnek és léleknek is jót tesz, ha van egy kis áramszünet. Már egy, a 10. században meg-jelent arab szakács-könyvben is fog-lalkoznak a témával: a szer-ző a birs és menta italba történő keveré-sét javasolta a másnaposság elke-rülésére, míg a középkori szicíliaiak a szárított bika-péniszre esküdtek. Az írek-nek is elég különleges módszerük volt: ők nyakig temetkeztek nedves homokba egy-egy átmula-tott éjszaka után. A 2020-as „tutiról” – mások mellett – egy belvá-rosi kávézó vendégeinél érdeklődtünk. A legtöb-ben a lefekvés előtti aszpi-rin és egy pohár víz kom-bót javasolták, de a tej és a citromos víz is előkerült, mint bevett megoldás. Természetesen a „kutya-harapást szőrével elv” alapján többen tanácsol-ták a „gyógysört” és – ez számunkra némileg meg-lepően hatott – a pálinka másnaposságűző képessé-gére is többen rávilágítot-tak, akárcsak az ecetes uborka levének ezen kevésbé ismert jóté-kony hatásá-ra. A vendég-látóhely tulaj-donosa, Var-ga Katalin viszont két teát ajánlott figyelmünkbe. – A lapacho és a marok-kói fodormenta teát javas-lom. Nálam ez a kettő, ami leginkább bevált, én ezt szoktam a vendégeknek ajánlani, ha a sok alkohol után szükséges egy kis méregtelenítés. A lapacho egyébként egy Brazíliában honos fa, amelynek a belső kérgét használják fel. Az ebből készített gyógytea nem tartalmaz koffeint, de több hasznos vitamint és ásványi anyagot igen. Nagyon finom a főzete. Csakúgy a fodormentáé is, ezt Marokkóban használ-ják előszeretettel. Gyomor és bélpanaszokra is aján-lott, kitűnő vérserkentő, értágító, így nagyon jól jön másnaposság esetén – fogalmazott Katalin.Kíváncsiak voltunk arra is, milyen állásponton van a témát illetően egy egész-ségügyi szakember, dr. Varnava Charalambos készséggel állt rendelkezé-sünkre. – Valóban érdekes téma ez, hiszen Magyarország nagyon előkelő helyen áll az egy főre jutó átlagos alkoholfogyasztás terén. Felmérések szerint kb. 13 liter alkoholt iszik egy évben egy magyar ember, ebbe természetesen a cse-csemők is beleszámítanak. Ez nagyon nagy szám. S az is elgondolkodtató, hogy kb. félmillió alkoholista él az országban. Lehet kultu-rált módon is inni, és sze-rencsére azt veszem észre, hogy ennek módját már Magyarországon is egyre többen megtanulják. Kialakulóban van egy olyan borkultúra, amely a mérsékelt, egészséges fogyasztást helyezi előtér-be. Ez nagyon jó. Pedig régen a májzsugorodás komoly probléma volt Zalában. A zalaegerszegi májgondozóban és Kani-zsán is nagyon sok ebben a betegségben szenvedő ember volt, ezt leginkább a zalai „noha” bor okozta, ami akkor még divat volt. Manapság már nem, így a májcirrózisos beteg is kevesebb lett. A mérsékelt alkoholfo-gyasztás jótékony hatásait a nyugalmazott főorvos is elismeri. - Ezt bizonyítja egy fran-cia tartományban végzett felmérés is. Ott is rendkívül sok zsíros ételt esznek az emberek, akárcsak nálunk. Esznek például kacsamá-jat, kacsazsírt, libamájat, s mégsem volt szinte senki-nek infarktusa, szívproblé-mája. Csodálkoztak az orvosok, hogy ez miként lehet… Aztán rájöttek, hogy a francia családoknál ebédkor az asztalon min-denkinél ott van 1 dl vörös-bor. Ez pedig nagyon jót tesz az emberi szervezet-nek, hiszen szabályosan kimossa a koszorúereket. A bornak így valóban jó hatása van, nem csoda, hogy Hippokratész is hasz-nálta. Azt nem tudhatjuk, hogy az ókori görög orvos miként védekezett a más-naposság ellen – ha volt erre egyáltalán szüksége –, de dr. Varnava Charalam-bosnak már erre is van megfelelő szakmai érvek-kel alátámasztott módsze-re. – A másnaposság: egy olyan állapot, ami fejfájás-sal, szédüléssel, gyenge-séggel, fáradékonysággal jár. Ez tulajdonképpen az alkohol vízhajtó hatásából adódik, emiatt az illető ki van száradva. Erre reagálni kell, ha el akarjuk kerülni a másnaposságot: le kell feküdni, és sok cukros teát inni. A kínaiak javasolták először a citromos teát, az is nagyon jó. Ezektől bizo-nyítottan hamarabb elmú-lik a másnaposság. MIKÓ-Baráth Györgya macskajajt?A citromos víz és társai, avagy miként gyógyítsukVarga Katalin a lapacho és a marokkói fodor- menta teát ajánlja másnaposság ellen(Fotó: Gergely Szilárd) Az emberiség történelmének egyik legrégebb óta dúló „háborúja” a másnaposság elleni harc. Na, de milyen fegyvert válasszunk ebben a kortalan párbajban? Így szilveszter után és a báli szezon előtt ismét sokaknál aktuális lehet a megfelelő alternatíva kiválasztása.
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontJanuár 10., 24. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel DÍJTALAN!Január 10. (péntek) 19 óra (kapunyitás: 18 óra)HONEYBEAST „Legyen Tánc!” a SZEGEDI KORTÁRS BALETT közreműködésével!Belépődíj: I. helyár: 6300, II. helyár: 5900 Ft. Jegyvásárlás a helyszínen, valamint a www.tixa.hu weboldalon.Január 11. (szombat) 19 óra AZ ORFEUM VÁNDORSZÍNPAD ÚJÉVI GÁLÁJA.Sztárvendég: Fonyó Barbara és Bot Gábor. Belépődíj: I. helyár: 4500 Ft, II. helyár: 3900 Ft.Január 13. (hétfő) 17 óraNORVÉGIA, A FJORDOK ORSZÁ-GA – vetített képes úti élménybe-számoló. Előadó: Szabó Zsolt.Január 15. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 évesek-nek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Január 15. (szerda) 18 óraHARMINC ÉVE SZABADON.Megnyitja: Balogh László polgármester. Közreműködik: Csépai Eszter és Csetverikov Iván színművészek.Szervezők: HybridArt és a KKK. Megtekinthető: január 29-ig a színházi előcsarnokban.Január 16. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.Január 16. (csütörtök) 19 óraDumaszínház NagykanizsaBEST OF BELICZAI – Beliczai Balázs önálló estje.Műsorvezető: Szobácsi Gergő. Belépődíj: 3 600 Ft. Jegyek elővételben a Líra Könyvesboltban (Stop Shop) és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon kaphatók. Szervező: Dumaláda Kft.Január 18. (szombat) 18 óraA Magyar Kultúra Napja alkalmából„MINT IFJÚ LÉLEK, SZÁLLOK DALLAL, TÁNCCAL” – A SZIKRÁK TÁNCEGYÜTTES ÖNÁLLÓ ESTJE.Közreműködnek: a Zalagyöngye Táncegyüttes és a Gyöngyszemek Táncegyüttes; zenei kíséret: Bojtár Népzenei Együttes.Belépődíj: 1000 Ft.MedgyASZAy HázJanuár 19. (vasárnap) 11 óraMesék könyve – Holle Anyó bábelőadás (a Batyu Színház előadása).Belépődíj: a helyszínen: 1500 Ft, online: 1200 Ft (kultkikoto.jegy.hu).Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázJanuár 4., 11., 18., 25. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglal-kozások. 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják! Foglalkozás-vezető: Tóth István néptáncpeda-gógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hó.Január 9., 16., 23., 30. (csütörtök) 17 óra APRÓK TÁNCA - néptáncos foglal-kozások a nagy érdeklődésre való tekintettel csütörtöki napokon. 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják! Foglalkozásvezető: Tóth Ist-ván néptáncpedagógus. A foglal-kozás időtartama: 45 perc.Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon. Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hó.Január 14. és 16. (kedd és csü-törtök) 8-12 óraÍGY HASZNÁLD AZ OKOSTELE-FONODAT!Okostelefon használata a gyakor-latban. Minden, ami eddig problé-mát okozott, megoldódik. 2x4 gyakorlati óra. Egy tanfolyamra 10 fő jelentkezését tudják elfogadni. A tanfolyam díja: 3000 Ft. Jelent-kezés: a tanfolyam kezdését meg-előzően a részvételi díj befizetésé-vel. Részletek és további informá-ció: 06-93-319-202.ProgramajánlóJan. 11-12. 15:00 jégvAráZS 2. szinkr., amerikai animációs film Jan. 11-12. 15:00 juMANJI – A KövetKEZŐ SZINT szinkr., amerikai családi kalandfilm Jan. 9-15. 16:30 MACSKÁK szinkr., musicalJan. 9-15. 17:00 STAR WARS – SKYWALKer KorA szinkr., amerikai sci-fi, akciófilm, családi kalandfilm Jan. 9-15. 17:15 BotráNY szinkr., kanadai-amerikai filmJan. 9-15. 18:30 jeXI – túl OKOS teleFON szinkr., amerikai vígjátékJan. 9-15. 19:30 AZ átoK HÁZA szinkr., amerikai horrorJan. 9-15. 20:00 ároK amerikai akcióthrillerJan. 9-15. 20:30 tőrBE ejtve szinkr., amerikai krimi-vígjáték jANuár 9- jan uár 15. MűsoraMegtörik a hallgatást…A nagy port kavart, megtörtént események alapján készült Botrány című film forgatókönyvét az Oscar-díjas Charles Randolph (A nagy dobás) jegyzi, a rendezői székben pedig Jay Roach (Versenyben az elnökségért) foglalt helyet. A történet középpontjában Roger Ailes, a Fox News vezér-igazgatója áll, akit számos női beosztottja vádolt meg súlyos szexuális zak-latással. A hírhedt mogul hatalma egy pillanat alatt összedőlni látszott, amikor Gretchen Carlson (Nicole Kidman), a csatorna egykori műsorveze-tője szexuális zaklatás vádjával beperelte őt. Az eddig hallgatásba burko-lózott nők, köztük a népszerű riporter, Megyn Kelly (Charlize Theron) is nyilvánosságra hozta, hogy a csatorna igazgatója többször inzultálta őt. A botrány egyre nagyobb méreteket öltött, ami végül Alies bukásához veze-tett. A zseniális színésznőket, színészeket felvonultató alkotást már most a legnagyobb Oscar-esélyesek között emlegetik.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA jól ismert, kedves mesét, a Holle anyót mutatja be a Medgyaszay Házban a Batyu Színház (Fotó: batyuszinhaz.hu)
2020. 01. 10. | 9kultúraMozgalmasan telt az elmúlt egy év a Krátky István Zenei és Kultu-rális Egyesület számára. A szerve-zet jóvoltából és közreműködésé-vel kamarazenekari és szimfoni-kus koncerteket egyaránt tartot-tak Nagykanizsán. A helyi vagy zalai kötődésű tehetséges zené-szek olyan szerzők műveit tolmá-csolták, mint Dvořák, Haydn, Mozart vagy Vivaldi. Balogh Tün-de csellista, az egyesület alelnöke a Zala Szimfonikus Zenekarral közösen szervezett alkalmakat is kiemelte: a hagyományos májusi örömzenekoncertre, illetve az ’56-os hősöknek és minden elhunyt-nak emléket állító, október végi Emlékezünk-hangversenyre egya-ránt sokan eljöttek, és jutalmazták lelkes tapssal a muzsikusokat. A 2019-es programok sora egy ugyancsak telt házas előadással, a Fentős Ferenc Kamarazenekar adventi barokk műsorával ért véget.– Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan kíváncsiak a rendezvé-nyeinkre, mert ez azt jelenti, hogy szükség van ránk – fogalmaz Ba-logh Tünde. – Túlzás nélkül mond-hatjuk, hogy a Krátky-egyesület tevékenysége egyfajta űrt próbál betölteni, amely abból adódik, hogy Nagykanizsán alapvetően kevés klasszikus zenei koncert van. A Filharmónia Magyarország általában három vagy négy hang-versenyt mutat be, azokat is pár hónap leforgása alatt. Mi azon vagyunk, hogy az év többi ré-szében is igényes programokat kínáljunk a közönségnek.A jövő tervei közt vonós kama-razenekari, vonósnégyes és tanári szóló koncertek is szerepelnek, de az egyesület régóta szeretné elin-dítani ifjúsági bérletsorozatát is. Ehhez az oktatási intézmények érdeklődésére, nyitottságára és partnerségére lenne szükség a leginkább.– A repertoár nem kizárólag klasszikusokból állna, hiszen a cél az, hogy a gyerekek minél nagyobb szeletét megismerjék a zenei kultúrának, a népzenétől a jazzig, vagy a szimfonikus zene-kartól, a fúvós zenekaron át, a big band formációkig. Lehetne játsza-ni filmzenéket, jól meghangsze-relt népszerű számokat. Szeret-nénk, ha a fiataloknak rendszere-sen lenne lehetőségük értékes művekkel találkozni, és így a populáris zenében is képesek len-nének szelektálni, a minőséget kiválasztani, és egyre többen azt hallgatni.Balogh Tünde szerint a mai világban, amikor mindenhol, állandóan és óhatatlanul harsog valamilyen hangszóró, különösen fontos, hogy nagyobb figyelem irányuljon a klasszikus zenére. Már csak azért is, mert nemrég felnőtt egy generáció, amelynek szinte teljesen kimaradt az életéből a hangversenytermek látogatásá-nak az élménye, a valódi hangsze-rek hangja, az akusztikus hangzás, és mindezzel együtt egy semmi-hez sem fogható lelki és szellemi táplálék.– Hitem szerint a művészetnek soha nem a tömegigényeket kell kiszolgálnia, hanem helyette az arra fogékonyak előtt ki kell tárni a kapukat, vagy változást kell vará-zsolnia azok szemléletén, akik esetleg nem ismerik annyira ezt a világot – hangsúlyozza. – Az euró-pai kultúra egyik alappillére a klasszikus zene. Legalább olyan meghatározó, egy második össze-tartó nyelv a vallás mellett, amely amúgy számos építőművészeti, képzőművészeti, és természete-sen zenei remeket ihletett. A világ számos pontján nagy hangsúlyt helyeznek a klasszikus zenei kultú-ra ápolására és megőrzésére, és az is tény, hogy minél több ilyen művet hallgat az ember, egy idő után annál nyitottabb lesz rá a füle és a lelke, és merőben átrendező-dik a zenei ízlése is…A művészeti iskolákban, így a nagykanizsaiban is viszonylag könnyű megszólítani a fiatalokat: szolfézsra járnak, hangszert választanak, kitartó gyakorlással pedig eljuthatnak egy jó szintre. Nagy kihívást jelent azonban évek múltán megtartani őket, hiszen az érettségit követően sokan új városba költöznek. Ba-logh Tünde azt mondja, nemcsak a szakmák sajátja a munkaerőhi-ány, hanem a kultúráé is.– Ugyanakkor azok, akik itt maradnak, lelkiismeretesen járnak a próbákra és a fellépésekre. Per-sze, pozitív példa is akad: az adventi barokk hangversenyen vendégünk volt az egyik régi tanítványom, Arany Franciska is, aki előbb Szombathelyen, majd Pécsen, ma pedig már a grazi zeneakadémián tanul. Nagyon nagy öröm volt vele újra együtt játszani, és látni, milyen tehetsé-ges művész vált belőle.A Krátky-egyesület rendezvé-nyein a Farkas Ferenc-művészeti iskola több tanára is oroszlánrészt vállal: ők a napi munkájuk mellett is lelkesen és örömmel készülnek az előadásokra. A következő kon-cert várhatóan tavasszal lesz, emellett a szervezet már most készül a Szimfonikus Zenekar közelgő centenáriumára. Az együttes 2021-ben lesz százéves: a jubileumi programsorozat egyik kiemelkedő, és egyben nyitóese-ménye lesz az újévi gála, de a szer-vezők már az előtt is szeretnék az évfordulóra hangolni a közönsé-get színes, az elődökhöz méltó előadásokkal.NEMES DóraÚjabb koncerteket és a fiatalokat megszó-lító, kifinomult zenei ízlésre nevelő progra-mokat tervez a jövő-ben a Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület. Az öt évvel ezelőtt alakult szervezet eddig is évi négy-öt előadással örvendeztette meg a klasszikus zene ked-velőit. A telt házas rendezvények azt iga-zolják: nem csak a kereskedelmi rádiók kínálatára van igény a 21. században.Az adventi barokk hangversenyen Balogh Tünde egyik régi tanítványa, Arany Franciska is játszott(Fotó: Gergely Szilárd)figyelem a komolyzenére!Irányuljon nagyobb
10 | KANIZSA újságönkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Fő u. 21. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 33 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.308,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.13. 09.00-10.002. Nagykanizsa, Liszt F. u. 3/C. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 09.00-10.003. Nagykanizsa, Maort u. 24-26/B. 3. em. 3.A lakás alapterülete: 52 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.872,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.13. 13.00-14.004. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 35.508,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 09.00-10.005. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. 3. em. 11.A lakás alapterülete: 46 m² szobaszám: 1+ 1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.150,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 13.00-14.006. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 3. em. 20.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.875,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 14.00-15.00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31. Nagykanizsa, 2020. január Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkor- mányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.368,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.302. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.303. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.304. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.305. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.306. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 10.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.307. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.30 A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31.Nagykanizsa, 2020. január Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2020. 01. 10. | 11KÖZÉLETNapirend utáni fel-szólalásában tájékoz-tatta a testületet a decemberi köz-gyűlésen Horváth Jácint önkor-mányzati képviselő (Éljen Váro-suNk!), fejlesztési és költségve-tési tanácsnok, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a szakbizottság döntéséről. E sze-rint azzal bízták meg Fodor Csaba (Éljen VárosuNk!) önkormányzati kép-viselőt, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnokot, a városfejlesz-tési és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy kérje fel az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságait: öt évre visszamenőleg világítsák át - különös tekintettel a szerződésekre és a pénzügyi bizonylatokra - a cégek gazdálkodását. A vizsgálat indokáról Horváth Jácint elmondta:- Azzal, hogy többségbe kerültünk az októ-beri önkormányzati választásokon, szeret-nénk látni, hogy valójában mi történt az elmúlt 5 évben az egyes cégeknél, amibe nem nagyon volt belelátásunk. Például, milyen szerződések és főleg kikkel köttettek. Nem-csak a szakmai megalapozottságukra vagyunk kíváncsiak, hiszen már az átadás-átvételnél találtunk olyan gyanús szerződéseket, ame-lyekről kiderült, hogy megkérdőjelezhető a teljesítésük. Szeretnénk ezért tisztán látni min-den egyes cég esetében. Voltak olyan szerző-dések is, amelyek jól meghatározható fide-szes-körhöz mentek csak azért, hogy ezeknek a város bizonyos összeget kifizessen, de telje-sítést nem nagyon kellett elvárni érte. Koráb-ban lefüleltünk ilyeneket, és volt, amelynek teljesítését sikerült megakadályozni. Például a Strategopolis Kft.-vel tör-tént egy szóbeli teljesítésre irányuló szerződés még 2015-ben, amit aztán a város le is mondott. Mivel a cégeknél kevésbé kísérhettük figyelemmel ezeket a szerződése-ket, ezért van arra szükség, hogy megtörténjen a teljes átvilágítás, és tiszta képet kapjunk az elmúlt 5 évről – összegezte a bizottsági elnök. Nincs, és nem is volt semmi takargatnivaló az önkormányzati cégek működése kapcsánBizzer András önkormányzati képviselő, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője a következőket nyilatkozta az önkormányzati cégek felügyelő-bizottságainak vizsgálódása kapcsán: - Véleményem szerint az önkor-mányzati cégek működése az elmúlt ciklusban is teljes mérték-ben átlátható volt. Az önkor-mányzati képviselők rendszere-sen megkapták előterjesztésben az önkormányzati cégek beszá-molóit, illetve mindig választ kaptak a közgyűlésen feltett önkormányzati cégekkel kapcsolatos kérdéseikre. Mindeze-ken túl a pénzügyi bizottság nyilvános soros ülésein rendszeresen külön napirend kereté-ben kaptunk tájékoztatást a polgármesteri hivatal gazdálkodási osztályára beérkezett szerződésekről, valamint az önkormányzati tulajdonú cégek új szerződéseiről is. Ezek az adatok a mai napig nyilvánosan elérhetőek a város honlapján visszamenőleg is.Az üzleti titok miatt nem nyilvános szerző-désekbe, anyagokba is betekinthettek az ellenzéki képviselők, ami azt jelenti, hogy lemásolás nélkül egy íróasztalnál átnézhettek bármilyen anyagot, ami egy adott önkor-mányzati cégnél rendelkezésre állt. Ilyen lehe-tőség például Horváth Jácint képviselő úrnak is fel volt kínálva a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. nem nyilvános anyagai kapcsán, de úgy tudom, hogy a képviselő úr annak idején nem élt ezzel a betekintési lehetőséggel.Tehát nincs, és nem is volt semmi takargatni-való az önkormányzati cégek működése kap-csán, így nem hiszem, hogy bármi új érdemi információ napvilágra kerülne a mostani fel-ügyelőbizottságok vizsgálódása során. Egyébként azt javaslom a felügyelő-bizottságoknak, hogy első körben azt vizsgálják meg, hogy hány milliós felesleges kiadást okoz az adott cégeknél a szakmailag jól teljesítő ügyvezetők idő előtti, azonnali leváltása. Azokra a végki-elégítésekre gondolok, amiket meg-spórolhatott volna a város, ha csak egy kicsit is türelmesebb a jelenlegi közgyűlési többség. Hiszen, ha már önös politikai érdek-ből eldöntötték, hogy mindenképp leváltják a jól teljesítő szakembereket, akkor legalább vártak volna vele körülbelül fél évet, hogy le-járjanak a régi, kötött idejű szerződések, illetve legyen idő pályáztatás útján kinevezni az új vezetőket.BAKONYI ErzsébetkíváncsiakA szerződésekre és a bizonylatokra Az Éljen VárosuNk! képviselői tiszta képet szeretnének kapni az elmúlt 5 évről (Fotó: Jancsi László)
12 | KANIZSA újságak tuálisISViridis-Pannonia Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.Telefon: 93/537-384; Fax: 93/537-385E-mail: ugyfelszolgalat@viridis-pannonia.huwww.viridis-pannonia.huKérjük Ön is gyűjtse szelektíven zöldhulladékát!A zöldhulladékok megfelelő gyűjtése nemcsak egy lehetőség a lakosság részére, hanem Nagykanizsa MJV Önkormányzatának 34/2013. (VI.28.) számú rendelete értelmében kötelesség is.A zöldhulladék-gyűjtőedényben (bio-hulladék feliratú)az alábbi hulladékok helyezhetők el:Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa városában a zöldhulladék gyűjtésének rendje 2020. január 1-jétől az alábbiak szerint történik. A gyakoriság évi 41, ami azt jelenti, hogy a zöldhulladékot a „szezonban” (14. hét - 44. hét) hetente, míg az ezen kívül eső időszakban kéthetente fogjuk elszállítani.Térítés ellenében a zöldhulladéknak környezetbarát biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákot tudunk biztosítani.A szállítási területek és napok a szórólap másik oldalán láthatóak.Kérjük az edényzetbe hulladékgyűjtő zsákot semmilyen esetben se tegyenek, mivel az a komposztálási eljárás folyamán komoly problémát okozhat!Közreműködését köszönjük, az Ön Szolgáltatója:- gyümölcsmaradék, gyümölcshéj,- zöldségmaradék, zöldséghéj,- levágott fű, virág,- lomb, falevél, - gyomnövény, vadvirág, évelő-, elszáradt növény,- faág, fa- és bokornyesedék,- moha, elhasznált virágföld,- kávézacc és tea (szűrőpapírral, filterrel együtt).Gyűjtés idejeGyűjtött hulladék típusaGyűjtés idejeGyűjtött hulladék típusa2.hétJanuár 06 - 10.zöldhulladékfenyő28. hétJúlius 06 - 10.zöldhulladék3.hétJanuár 13 - 17.fenyő29. hétJúlius 13 - 17.zöldhulladék4. hétJanuár 20 - 24.zöldhulladék30. hétJúlius 20 - 24.zöldhulladék6. hétFebruár 03 - 07.zöldhulladék31. hétJúlius 27 - 31.zöldhulladék8. hétFebruár 17 - 21.zöldhulladék32. hétAugusztus 03 - 07.zöldhulladék10. hét Március 02 - 06.zöldhulladék33. hétAugusztus 10 - 14.zöldhulladék12. hétMárcius 16 - 20.zöldhulladék34. hétAugusztus 17 - 21.zöldhulladék14. hétMárcius 30 - Április 03.zöldhulladék35. hétAugusztus 24 - 28.zöldhulladék15. hétÁprilis 06 - 10.zöldhulladék36. hétAugusztus 31 - Szeptember 04.zöldhulladék16. hétÁprilis 13 - 17.zöldhulladék37. hétSzeptember 07 - 11.zöldhulladék17. hétÁprilis 20 - 24.zöldhulladék38. hétSzeptember 14 - 18. zöldhulladék18. hétÁprilis 27 - Május 01.zöldhulladék39. hétSzeptember 21 - 25.zöldhulladék19. hétMájus 04 - 08.zöldhulladék40. hétSzeptember 28 - Október 02.zöldhulladék20. hétMájus 11 - 15.zöldhulladék41. hétOktóber 05 - 09.zöldhulladék21. hétMájus 18 - 22.zöldhulladék42. hétOktóber 12 - 16.zöldhulladék22. hétMájus 25 - 29.zöldhulladék43. hétOktóber 19 - 23.zöldhulladék23. hétJúnius 01 - 05.zöldhulladék44. hétOktóber 26 - 30.zöldhulladék24. hétJúnius 08 - 12.zöldhulladék46. hétNovember 09 - 13.zöldhulladék25. hétJúnius 15 - 19.zöldhulladék48. hétNovember 23 - 27.zöldhulladék26. hétJúnius 22 - 26.zöldhulladék50. hétDecember 07 - 11.zöldhulladék27. hétJúnius 29 - Július 03.zöldhulladék52. hétDecember 21 - 25.zöldhulladékZöldhulladék kisokos
A közelmúltban a nagykanizsaiak levélben értesülhettek arról, hogy 2020 első napjától a vegyes- és a zöldhulladékok gyűjtéséhez hasz-nált edényeket azonosító matricákkal kell ellátni. A lapunk által megkérdezettek többsé-ge nem volt tisztában azzal, miért volt szükség az új rendszer bevezetésére. – Megkaptuk a levelet, hogy a matricát ragasszuk rá az edényekre, de nem tudom, miért kell ezt tennem. A szolgáltatásért eddig is fizettünk, és ezután is fogunk, úgyhogy ebből nem lesz problémánk – fogalmazott Vernyel Ferencné. A hulladékgazdálkodásról szóló önkor-mányzati rendelet módosításának részleteit Áfra Barnabás, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette. – A kiváltó ok az volt, hogy a Nemzeti Hulla-dékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. egységes számlázási rendszer alkalmazá-sára kíván áttérni. Ebből a rendszerből azon-ban nem tudjuk kinyerni az úgynevezett sofőr-listákat, melyek segítségével munkatársaink az utca és a házszám alapján meg tudják álla-pítani, hogy hol és milyen edényeket kell üríte-ni. Választás elé kerültünk: sofőrlisták nélkül küldjük ki az embereket, vagy valamilyen más megoldással jelöljük meg az edényeket. Egy olyan módszert kellett választanunk, ami olcsó, nem igényel semmilyen beruhá-zást vagy eszközfejlesztést, illetve gyorsan át lehet róla térni, ha bein-dul az edényeket azonosító országos, egységes rendszer – fogalmazott az ügyvezető. Fontos szempont volt az is, hogy a rendszer ne legyen isme-retlen a felhasználók előtt sem, így került sor a matricák alkalmazására. Az országban egyébként már több helyen – pél-dául a Balaton környékén és Pest megyében – sikeresen bevált ez a módszer. A matricás rendszer bevezetésének köszönhetőn pedig az elmúlt időszakban számos problémára, visszaélésre is fény derült. – Volt olyan, akinek nem volt szerződése és egészen eddig illegálisan üríttette az edényét. Mindez azonban kiderült, miután az illető bejött matricát kérni – mondta Áfra Barnabás, majd hozzátette: az ingatlan tulajdonosa vagy használója személyében bekövetkező válto-zás bejelentésének szabályozása eddig nem szerepelt a rendeletben, a módosítás során viszont erre is sor került. – Mindkét érintettnek – tehát aki eladta az ingat-lant, és aki megvásárolta – a birtokbaadás napjától szá-mított nyolc napon belül fel kell keresnie társaságunkat. A korábbi tulajdonossal el kell számolni, az ingatlan új használójával pedig szerző-dést kell kötni. A január 1-től életbe lépett módosítás a Viridis-Panno-nia Nonprofit Kft. minden ügyfelét érinti, akik kérdés és panasz esetén az ügyfél-szolgálathoz fordulhatnak. – Az elmúlt hetekben, miután elkezdtük a matricák postá-zását, folyamatosan érkeztek a megkeresések. A legtöbb esetben a szín- és edényméret szo-rult pontosításra, de olyan is volt, aki másik matricát kért, vagy annak hiá-nyát jelezte – ezek pótlása már folyamatban van. A matricákat egyébként január 1-től először az ingatlanhasználóknak küldtük ki, a többi ügyfél – az ipari fogyasz-tók és nagyobb partnereink a hónap közepén kapják majd meg. Az üdülőövezetben lakók a szezont megelőző néhány hétben, március-áprilisban vehetik kézhez az értesítésről szóló levelet és a matricákat – foglalta össze Áfra Barnabás. A matricákat tartalmazó levelet a nagykani-zsai lakosok nagy része már megkapta. – A szomszédasszonyom kérdezte, megérkezett-e a levél, amiben ezek a címkék vannak. Múlt pénteken kaptam meg – akkor, amikor a kukát is ki kellett tenni. Gyorsan rá is ragasztottam és el is vitték a szemetet – mondta Horváth Jánosné.A matricás rendszer bevezetése mellett a rendeletben a gyűjtési idő módosítására is lehetőség nyílt. – Erre azért volt szükség, hogy legyen jogunk korábban indítani és később befejezni a gyűjtést – ez pedig reggel öttől este tízig tör-ténne meg. A korábbi kezdés az egyre mele-gebb nyarak miatt, a munkatársaink védelme érdekében indokolt. A másik megoldásra, a kétműszakos munkarendre akkor térünk át, ha nem tudjuk beszerezni a szükséges új gépjár-műveket. Nagyjavítás, felújítás miatt ugyanis néhány, még működőképes járművet kivo-nunk a forgalomból. S hogy ne maradjon el gyűjtés, bizonyos napokon két műszakban kell majd dolgozni – jelentette ki Áfra Barnabás. A lapunk által megkérdezettek bio és a ház-tartási hulladékgyűjtő edényeikre már felra-gasztották a matricákat, hiszen ezek hiányá-ban a szolgáltató a jövőben nem üríti ki a kuká-kat. NAGY Éva 2020. 01. 10. | 13aktuális A matricás rendszer január 1-jén lépett életbe(Fotó: Jancsi László)A decemberi soros közgyűlé-sen a képviselők elfogadták a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módo-sítását, melynek értelmében Kanizsán január 1-től matricás rendszert vezettek be. hulladékgyűjtő edényNincs többé azonosítatlan
14 | KANIZSA újságönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakás: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2020. február 6. (csütörtök) 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 37 m²- szobaszáma: 1 +1 félszoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 19.906,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2020. 01.13. 10.00-11.00 A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogad-ja.2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselhe-ti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Nagykanizsa, 2020. január Balogh LászlópolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogyMAYER FERENCNagykanizsa Oktatásáért díjjal kitüntetettnyugalmazott középiskolai igazgató,korábban önkormányzati képviselő2020. január 4-én, életének 77. évében elhunyt.Mayer Ferencet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatasaját halottjának tekinti.Az elhunyttól 2020. január 16-án,csütörtökön 13 órakora Tripammer utcai központi temetőbenmegtartott szertartás keretében vehetnek búcsút.A gyászoló cSALád a részvétnyilvánítás mELLőzését kéri.A gyászoló család ésNagykanizsa Megyei Jogú Város ÖnkormányzataÉRTEsítjük TisZTELT FELHAsZNÁLóINkAT, HOgy a DÉLZALAI VíZMű ZRt. 2020. jANuÁR 1-tőlAZ ALÁbbi ÁRAkON VÁLLALja a MELLÉkMÉRők csERÉjÉT:MegnevezésHétköznap 7-15 óra közöttHétköznap 15-20 óra közöttD 13-as hidegvízmérő Ft/db 7 500 9 000 D 13-as melegvízmérő Ft/db 8 000 9 500 D 20-as hidegvízmérő Ft/db 8 000 9 500 D 20-as melegvízmérő Ft/db 8 500 10 000 kiszállás Ft/alkalom 5 500 8 000 A díjak tartalmazzák a régi mérő leszerelését, helyette a Társaság által elfogadott új és hiteles mérőfelszerelését, azonnali plombálását!A mérő/mérők cseréje egy munkamenetben történik!A kiszállás darabszámtól függetlenül, alkalmanként kerül felszámításra!Időpont egyeztetés a 93 509-540 es telefonszámon a 2-es gomb kiválasztásával!Felhívjuk figyelmüket, hogy egyedi számlázás csak hiteles és plombált mérő alapján lehetséges!
2020. 01. 10. | 15magazin Lakossági fórumBalatonfenyves Község Önkormány-zata szeretettel meghívja nagykani-zsai nyaralópolgára-it a 2020. január 22-én (szerda) 15:00 órai kezdet-tel tartandó lakos-sági fórumra.Helyszín: Vasem-berház (8800 Nagy-kanizsa, Erzsébet tér 1-3.)A lakossági fórumon prezentáció kereté-ben bemutatják a településsel kapcso-latos aktualitásokat, beruházásokat, fej-lesztéseket, 2020. évi elképzeléseket. Mindenkit szeretet-tel hívnak és várnak!Lombár Gábor polgármester„De jó, hogy megjötté’ Pistukám!” Szívélyesen fogadta szögedi Gyuri bácsi 58 évvel ezelőtt a Magyar Autó-klub küszöbén átlépő Kónya Istvánt. A találkozás és a beszélgetés végül olyan jól sikerült, hogy az országos szervezet kanizsai klubjának egyik alapító tagja lett a ma már nyugalmazott határőr alezredes.A Magyar Autóklub kép-viselőit megilletődve fogadta Kónya István egy csendes kanizsai délutá-non. Abban a hitben volt, hogy egy régi kedves kollé-ganője keresi fel. A vendé-gek nem érkeztek üres kéz-zel, ajándékkal és oklevéllel kedveskedtek a kanizsai klub egyik alapítójának. - Én vettem fel az első szerelőt. Csak jelentkezni mentem be, aztán ottma-radtam. Akkor még nem volt Kanizsán a klubnak épülete sem, csak egy iro-da és a telek - idézi fel a kez-deteket Kónya István, aki elmondta azt is: volt idő, amikor nagy szó volt az autóklub-tagság. - A város-ban tekintélye volt annak az autósnak, aki a klubnak tagja volt. Nagyon örültem neki, hogy a klub tagsága, a család egyre csak növek-szik. Ráadásul remek kis legénykék jöttek dolgozni hozzánk.Az évek, évtizedek sok változást hoz-tak, eljött az ideje a megyei egyesítésnek is. Országosan 42 szervezete volt a Magyar Autóklubnak, az egyesülés nem volt min-dig zökkenőmentes. Ám mégis mindenki az egység, a család érdekében dolgo-zott. Kónya István egykori kol-légája, Kiss Józsefné nyu-galmazott regionális vezető is részt vett a köszöntésen. A mai napig nagy szeretet-tel gondol vissza a kanizsai klub egyik motorjára. - Voltak emberek, akik lerakták az alapokat, mint Pista bácsi is, a társadalmi vonalon. Akkor még ezek a kis műhelyek a tanács és a környezet jóvoltából az emberek hozzáadott érté-kéből jöttek létre. Más volt az a világ, sokan bejártak a klubba barkácsolni, szerel-ni, vagy éppen autót mosni – elevenítette fel emlékeit az egykori regionális veze-tő.VINCZE Adélaz AutóklubraKónya István szívvel-lélekkel segítette, építette a Magyar Autóklub helyi szervezetét(Fotó: Horváth Zoltán)Családjaként tekintett
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyelet2020. január 11.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002020. január 12.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15119:00-06:002020. január 13.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. január 14.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. január 15.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Arany-szarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. január 16.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. január 17.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kato-narétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-07:00Piaci árak Kanizs ánalma 150-350 Ft/kgburgonya 200-300 Ft/kgtojás 25-40 Ft/dbmandarin 650 Ft/kgsertéscomb 1470-1620 Ft/kgkarfiol 480-790 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások01.13. 09:00-13:30 Zalakaros, SPA Hotel01.14. 11:00-13:30 Kanizsai Dorottya Kórház 01.14. 14:30-16:30 Zalakaros, Civil Ház 01.16. 14:00-18:00 Kanizsa CentrumAdj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Január 11. ágotAAz Ágota női név az Agáta régi magyar formája, jelentése: a jó.Január 12. erNŐEz a név ófelnémet eredetű. Jelen-tése: komoly, határozott.Január 13. VeroNIKAA Veronika a görög (macedón) eredetű Bereniké név latin alak-változata, jelentése győzelmet hozó.Január 14. BÓDogMagyar eredetű név, boldog, gaz-dag jelentéssel.Január 15. lóráNTA Lóránt férfinév a germán erede-tű Roland magyar alakváltozata, az r és az l betűk felcserélődésével képződött. Jelentése: dicsőség.Január 16. GUSZtáVA Gusztáv északi germán (skandi-náv) eredetű férfinév. Elemeinek jelentése: harc + támasz.Január 17. ANTALAz Antal latin eredetű, az Antoni-us nemzetségnévből. Jelentése: fejedelem, herceg, elöljáró.Januári fogadóórákBALoGH László poLGÁR-MEstER fogadónapot tart 2020. január 15-én (szerdán) 8.30-12.00 óráig a Polgármes-teri Hivatal I. emeleti tárgya-lójában.Dr. Fodor CsABA, a 6. szá-mú választókerület önkor-mányzati képviselője és Hor-VÁth JÁCint, a 7. számú választókerület önkormány-zati képviselője fogadóórát tart 2020. január 16-án, csü-törtökön 16.30 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dr. KÁRolyi AttiLA, a nagykanizsai 5. sz. választó-kerület önkormányzati képvi-selője fogadóórát tart min-den hónap második hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), min-den hónap negyedik hétfő-jén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).GÁBRis JÁCint, a nagykani-zsai 1. számú választókerület önkormányzati képviselőjé-nek, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában, vagy a gabris.jacint(kukac)gmail.com címen kérhető.Rad ics Bál int, a nagykani-zsai 8. számú egyéni választó-kerület önkormányzati képvi-selője 2020. január 13-án (hét-fő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelő-dési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órá-tól Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Mik-lósfa, Kápolna tér 2.). Szab ó SziLÁRD, a 4.számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője fogadó-órát tart január 20-án (hétfő) 17.30-tól a Bagola kultúrház-ban. Vendégek: Balogh Lász-ló polgármester, Poprádi Zol-tán, a Bagola Városszépítő Egyesület elnöke, Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési cso-portvezető.
2020. 01. 10. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJanuár 10.2016. január 10-én a Saul fia első magyar alkotásként elnyerte a legjobb idegen nyel-vű filmnek járó Golden Globe-díjat1863-ban ezen a napon átadták a világ első földalatti vasútját, a Metropolitan Railway-t LondonbanJanuár 11.1800. január 11-én született Jedlik Ányos magyar természettudós, feltaláló. Nevéhez fűződik egyebek mellett az első villanymo-tor megalkotása, a szódavíz magyarorszá-gi gyártása és a feszültségsokszorozás fel-ismeréseJanuár 13.2012. január 13-án zátonyra futott a Costa Concordia luxushajó Olaszország nyugati partjainálJanuár 14.1900. január 14-én a római Teatro Costanzi-ban bemutatták Puccini háromfelvonásos operáját, a Toscát1990. január 14-én született Szilágyi Áron kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívóJanuár 15.1559. január 15-én Anglia és Írország király-nőjévé koronázták I. Erzsébetet, akinek uralma alatt vált az ország tengeri és keres-kedelmi nagyhatalommá1857-ben ezen a napon jelent meg az első sportlap Magyarországon Bérczy Károly-nak köszönhetően. Címe: Lapok a vadászat és a lovászat körébőlJanuár 16. 1920. január 16-án bevezették a szesztilal-mat az Amerikai Egyesült Államokban2017. január 16-án elhunyt Eugene Cernan, az Amerikai Egyesült Államok Haditenge-részetének katonája. A szlovák származású pilóta és űrhajós 23 napot, 14 órát és 15 percet töltött a világűrbenAz elELőző HETI REJTvény MEGfEJTéSE: Bensőséges ünnep legyen vendég nálunk, múlt karácsony óta úgyis erre várunk.
18 | KANIZSA újsághirdetés
2020. 01. 10. | 19mozaik heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Elégedett lehet a helyzetével. Az el-múlt napokat édes semmittevéssel töltötte, most már visszazökkenhet a dolgos hétköznapokba. Bika: 04.21-05.21. Ha kedvezően állnak ön számára a csillagok, akkor már nyert ügye van. Figyelje az égboltot, mert hamaro-san bármit elérhet, csak akarnia kell.IkiKrek: 05.22-06.21.Nem kell ahhoz piros betűs ünnep, hogy ellazuljon az ember. Dobja fel magát. Üljön be egy kávézóba, s csak várakozzon, amíg történik valami. Rák: 06.22-07.22. Ha jókedvében legszívesebben ma-gához ölelné az egész világot, te-gye meg bátran. Ám előtte fertőzze meg a családját is a vidámságával. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Mielőtt irigykedne a szomszédjaira, tegye rendbe a gondolatait. Ha jól számol, könnyen kiderülhet, hogy ön sokkal jobban teljesít. Szűz: 08.24-09.23. Nem jár messze az igazságtól, ha úgy érzi, túlterhelte szervezetét a sok finomsággal az ünnepek alatt. Éppen ezért kezdjen el kocogni mi-nél előbb. Mérleg: 09.24 -10.23.Ha úgy érzi, baj van a kezdemé-nyező készségével, ne szaladjon bátorításért a szomszédba. Fogadja el a pozitív kisugárzású ismerősei közeledését. sKorpió: 10.24 -11.22. Ne kapkodjon és szaladgáljon a bol-tokba munka után, hanem kényez-tesse inkább magát. Egy szabadtéri fürdőzés jót tenne a testének-lelké-nek egyaránt. Nyilas: 11.23-12.21. Ha esténként semmihez sincs ked-ve, akkor csak elmélkedjen. Bár a nyugalmát megzavarhatja az a felismerés, hogy önkritikát kell gya-korolnia. Bak: 12.22 - 01.20. Gondolja át, mit tenne másképpen idén, mint tavaly. Ragaszkodjon az elhatározásához, és ne legyen en-gedékeny magával szemben sem.Vízöntő: 01.21-02.19. Hamarosan szüksége lesz a kreatív energiáira. Legjobban tenné, ha lejegyzetelné az ötleteit, mert jobb pénzügyi lehetőségekre számíthat.Halak: 02.20-03.20. Bármennyire is leterheltnek érzi magát, mindig legyen nyitott az újdonságokra, az új hírekre. Lehet, hogy egy új ötlettel is gazdagodhat közben.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. január 11-17.Január 11., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:30 Híradó, 01:45 Majdnem eltoltam (játékfilm), 02:15 Bor, vagy sör? (dokumentumfilm), 02:45 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:00 Híradó, 08:15 Majdnem eltoltam (játékfilm), 08:45 Bor, vagy sör? (dokumentumfilm), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Feladatlista a bolygóért (ismeretterjesztő sorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Neve is van: Budapest 1. rész (ismeretterjesztő sorozat), 20:40 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 1. rész, 21:35 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:45 Lapozó.Január 12., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Feladatlista a bolygóért (ismeretterjesztő sorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Neve is van: Budapest 1. rész (ismeretterjesztő soro-zat), 02:40 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 1. rész, 03:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 07:10 Feladatlista a bolygóért (ismeretterjesztő sorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Neve is van: Budapest 1. rész (ismeretterjesz-tő sorozat), 09:10 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 1. rész, 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nél-kül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:10 Sztárportré (válo-gatás), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Neve is van: Budapest 2. rész (ismeretterjesz-tő sorozat), 20:40 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 2. rész, 21:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:45 Lapozó. Január 13., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Sztárport-ré (válogatás), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:50 Neve is van: Budapest 2. rész (ismeret-terjesztő sorozat), 02:40 Jazz-varázs: La-Nita és barátai kon-cert 2. rész, 03:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolná-ban, 07:40 Sztárportré (válogatás), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Neve is van: Buda-pest 2. rész (ismeretterjesztő sorozat), 09:10 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 2. rész, 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Sztárport-ré (válogatás), 12:30 Neve is van: Budapest 2. rész (ismeret-terjesztő sorozat), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kukkantó (gyerekműsor), 20:05 Egis Körmend – Sop-ron NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.Január 14., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:05 Kukkantó (gyerekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 Egis Körmend – Sopron NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mér-kőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Egis Körmend – Sopron NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Egis Körmend – Sopron NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Neve is van: Budapest 3. rész (ismeretterjesztő sorozat), 20:55 Hír-adó, 21:10 Táncból katedrálist (dokumentumfilm), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:35 Lapozó.Január 15., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Neve is van: Budapest 3. rész (ismeretterjesztő soro-zat), 02:35 Táncból katedrálist (dokumentumfilm), 03:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargi-ta, 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Neve is van: Budapest 3. rész (ismeretterjesztő sorozat), 09:05 Táncból katedrálist (dokumentumfilm), 09:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 Aktu-ális – Hargita, 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Neve is van: Budapest (3. rész), 13:45 Táncból katedrálist (dokumen-tumfilm), 14:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Visszatérés Somogy országba (dokumentumfilm), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Január 16., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Visszatérés Somogy országba (dokumen-tumfilm), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Láto-gató, 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Visszatérés Somogy országba (dokumentumfilm), 09:10 K’arc (kulturális maga-zin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:25 Élet-módi, 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő soro-zat), 13:25 Visszatérés Somogy országba (dokumentum-film), 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (dokumentumfilm), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Szalai Kriszta, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Január 17., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (dokumentumfilm), 02:15 Sztárportré: Szalai Krisz-ta, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (dokumentumfilm), 08:45 Sztár-portré: Szalai Kriszta, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (doku-mentumfilm), 13:25 Sztárportré: Szalai Kriszta, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Forgószínpad (a helyi televízi-ók színházi magazinja), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 01. 10. | 21sport A nagykanizsai klub elnökétől, Kovács Tamástól, illetve Lánczos Attilától, a futballcsapatot működtető kft. ügyvezetőjétől akkor megtudtuk, az egyesület vezetősége a kérést elfogadta, tehát a szakember és a kanizsai labdarúgó együttes útjai elváltak – a trénerrel közös megegyezéssel bontottak szerződést.A távozását váratlanul bejelentő Barna László a labdarúgó harma-dik vonal Nyugati csoportjának ötödik helyén telelő dél-zalai legénységet adott át utódjának. Az 51 esztendős somogyi illetősé-gű szakvezető biztos, hogy átgon-dolva tette meg lépését, mellyel kezdeményezte másfél éves kani-zsai szerepvállalását maga mögött hagyva szerződése felbontását. - Alaposan átrágta magát a döntésen?- Úgy gondolom igen, s ezt fele-ségemmel, valamint a családom-mal is átbeszéltünk – fogalmazott már Kaposvár felé tartva Barna László. - Nem egyik pillanatról a másikra jutottam erre az elhatáro-zásra, mindenesetre sajnálom, hogy így kellett határoznom.- Elhatározásának mi volt az oka?- Egyszerűen felőrlődtem. Nem azt mondom, hogy másfél év olyan hosszú idő, de ennyi alatt is érhetik vezetőedzőként az embert hatások.- Miként ítéli meg Nagykani-zsán eltöltött időszakát?- Nézze, a kitűzött célokat az elért eredményeinkkel úgy gon-dolom, teljesítettük. Az ugyanak-kor problémaként merült fel, hogy a csapat a pályán mindezt nem látványos játékkal tette.- Hogy érzi, hibázott valami-ben?- Persze, voltak olyan helyzetek, amikor hibát követtem el, talán másképp is határozhattam volna, sőt, talán nem is egyszer fordult elő ilyen, de mutasson bárkit is, aki minden egyes alkalommal helye-sen dönt egy adott pillanatban. Mindezektől függetlenül, örülök, hogy Nagykanizsán dolgozhat-tam, úgy vélem, voltak emlékeze-tes produkciók a csapat életében. Az FC Nagykanizsa eredményeit továbbra is figyelemmel követem, szurkolok is nekik, egyben azt is remélem, hogy a klubnál megta-lálják azt a szakembert, aki a jövő-ben a vezetőség és a szurkolók elvárásainak is maximálisan meg tud felelni.Két héttel később…A Nyugati csoport ötödik helyén álló FCN NB III-as labdarúgó együttesénél sajtótájékoztatón mutatták be az új vezetőedzőt. Az együttes játékosai már ezt meg-előzően is találkozhattak a 45 esz-tendős Koller Zoltánnal, aki nem először vállalt szerepet a nagyka-nizsai felnőtt labdarúgásban - így az NB III-ban.- Tulajdonképpen az eltökélt szándékunk tükröződik abban, amilyen döntés született, vagyis az, hogy a helyi vonal vállalhasson szerepet szakmai vonalon is - fogalmazott Kovács Tamás, a dél-zalai klub elnöke. - Ehhez ugyan egy váratlanul előállt helyzet is kellett, de meggyőződésünk, hogy a mostani sportszakmai kap-csolat gyümölcsöző lesz.A ZTE FC-nél az utánpótlás egyéni képzésben dolgozó Koller Zoltánnal a klub fél plusz egyéves szerződést kötött. A kanizsai szak-ember máris határozott elképze-lésekkel állt elő.- Igencsak hirtelen jött szá-momra ez a félkérés, ugyanakkor emellett el kell ismernünk azt is, hogy már többször is felvetődött a szerepvállalásom lehetősége - fogalmazott a kanizsai NB III-ban már korábban is dolgozó tréner. - A szakmai stábunkról annyit, hogy Horváth Gábor a kapus-edzői poszt mellett, mint másod-edző is szerepet kap és visszatért erőnléti edzőként Németh Imre. A játékoskeretet felmérjük, hogy miként is állunk, de úgy érzem, nagy változások egyelőre nem várhatóak. Annyit elmondhatok azonban előzetesen, hogy a játék-stílusunkat tekintve a kezdemé-nyezőbb futball híve vagyok, ezt szeretném elérni azzal az állo-mánnyal, amellyel rendelkezünk. Láttam a csapatnak jó néhány találkozóját, és véleményem sze-rint ezt meg is tudjuk valósítani. Annyit még az egyesület részé-ről elárultak, hogy a belső védő Szabó Bálint bokasérülése miatt - a játékos kérésére - szerződése fel-bontásával távozott, míg a szintén hátsó alakzatbeli Csáki József az NB-s labdarúgást (egyelőre) abba-hagyta. POLGÁR LászlóKépünkön Barna László, kanizsai bemutatkozása alkalmával, 2018 júliusá-ban. A szakvezető szűk másfél esztendeig irányította az FC Nagy- kanizsa legénységétKoller jöttBarna ment, Az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttesénél december 21-én, a klub karácsonyi fociján kérte a labda-rúgó harmadik vonal Nyugati csoportjában szereplő együt-tes vezetőedzője, Barna László a szerződése felbontását. Az FC Nagykanizsa egyesületénél megad-ták a módját, hiszen hivatalos sajtótájé-koztatón jelentette be Kovács Tamás klubel-nök (balról) és Lán-czos Attila ügyvezető (jobbról), hogy Koller Zoltán (középen) lett az NB III-as futball-csapat vezetőedzőjeKoller Zoltán (balról) határozott kézfogása Lánczos Attilával egyben a munkája habitusát is érzékel-teti: ahogy az újdon-sült vezetőedző fogalmazott, együt-tesénél bátrabb játé-kot igyekszik megho-nosítaniFotók: Polgár László
22 | KANIZSA újságsportindulhattakOlimpiai kvalifikációs versenyenIsmét teremfoci csúcs következik Nagykani-zsán, hiszen a IX. Szaba-dics Kanizsa Kupa küzdel-meit rendezik immár a Zsigmondy-csarnok (no meg a Tungsram-csarnok) falai között e hétvégén péntektől vasárnapig.Ahogy azt a szervezők részéről Gór Miklóstól megtudtuk, a pénteken 17.30 órakor a Zsigmondyban rajtoló sportese-ményre 25 csapat nevezett. A pénteki egy ötös csoport lesz, míg a másik öt kvartett szombaton kezdi a küzdelme-ket. S ha már szombat, azon a napon 8.30 órától kezdenek az együttesek, míg vasárnap az egyenes ágon 9-kor indul útjára a labda. Legénységek a kanizsaiak mellett érkeznek egyebek mellett a fővá-rosból, Lentiből és Zalaegerszegről, illet-ve horvát oldalról is. A torna helyosztói, tehát az érmekről döntő találkozók vasár-nap 17 órakor (3. helyért), valamint 17.25-től (finálé) kerülhetnek sorra a program szerint. A Tisztelet Kupa meccsei vasár-nap 8.30-tól kezdődnek a Tungsram-csarnokban.PLA törökbálinti sportcsarnokban rendezték a Unity for passion dance fest elnevezésű látványtánc versenyt. A nemzetközi megmérettetésre a Honvéd Kaszinó SZKES tánccsoportja három versenyszámmal nevezett.A három kanizsaiból kettő, a mini korcsoportú Pókok tánca és a gyerek trió Madarak ébredése még korábbi produkció volt, ugyanakkor mindkettő tánc első helyezést ért el. A benevezett harmadik koreográfia szintén első helyet érdemelt ki.- Nagyon boldogok voltunk, hogy mindegyik számmal aranyérmet szereztünk – mondta el Szécsényiné Kápolnás Edina tréner. - Külön öröm, hogy az új junior formációs koreográfiánk is remekül szerepelt, hiszen az elsődleges célunk az, hogy a márciusi kvalifikációs versenyre egy kis rutint szerezzünk és a felmerülő hibákat a bajnokságra javítsuk. Nagyon elégedett vagyok a táncosaim teljesítményével, fantasztikus élményt szereztek a közönségnek, a zsűrinek és nekem is. Öröm volt látni, ahogy megtöltik a színpadot élettel, dinamikával, erővel, élvezettel egy erős mezőnyben, majd a dobogó tetejére állhattak.Unity for passion dance fest, Törökbálint, SZKES- eredmények. Mini kiscsoport: 1. Pókok tánca (Szécsényi Szonja, Lenkovits Lara, Horváth Jázmin, Heckenberger Bíborka, Bános Noémi). Gyerek trió: 2. Madarak ébredése (Gőgös Kata, Szalai Fanni, Lenkovits Liza). Junior formáció: 3. Harc az egyenlőségért (Góber Tamara, Sánta Barbara, Góber Diána, Kovács Panna Kata, Kovács Petra, Lenkovits Liza, Varga Dóra, Juhász Laura, Gerencsér Réka, Gubricza Csenge, Megyimórecz Réka, Horváth Franciska, Szalai Fanni, Horváth Nóra, Heckenberger Boglárka, Gazdik Flóra, Ács Véda, Traub Réka, Varga Sára, Varga Lilla, Horváth Hanna, Horváth Panna). POLGÁR LászlókövetkezikPéntektőla kilencedikelsőségHáromA SZKES fiatal táncos növendékei az elmúlt esztendő végén is számos elsőségnek örülhettekA nagykanizsai Délzalai Vízmű SE úszói is részt vettek a XIII. Győr Open elneve-zésű nemzetközi úszóversenyen, melyen húsz ország 1000 versenyzője indult. A verseny egyben az idei tokiói nyári olim-piai játékokra hivatalosan bejelentett kvalifikációs esemény is volt.A DZVSE versenyzői felnőtt és junior korcsoportban rajtoltak a különböző számokban és számos egyéni csúcsot is megjavítottak, egyben pedig remek helyezéseket is elkönyvelhettek.XIII. Győr Open, kanizsai eredmények. Felnőttek. Nők, 100 m pillangó: 6. Varga Dominika 1:03,17. 200 m gyors: 10. Varga 2:16,91. 50 m pillangó: 3. Varga 27,88. 100 m hát: 4. Varga 1:09,83. 50 m hát: 4. Varga 31,39. 100 m gyors: 5. Varga 58,38. 50 m gyors: 4. Kantó Loretta 28,01. 200 m hát: 5. Kantó 2:27,79. 50 m pillangó: 5. Kantó 29,87. 200 m vegyes: 5. Kantó 2:31,18. 50 m hát: 3. Kantó 30,98. 100 m gyors: 7. Kantó 1:00,62. Juniorok, III. korosztály. Nők, 50 m gyors: 5. Bukovics Rebeka 27,80. 100 m pillangó: 6. Bukovics 1:07,67. 200 m gyors: 4. Bukovics 2:14,28. 50 m pillangó: 3. Bukovics 29,58. 200 m vegyes: 8. Bukovics 2:32,99. 100 m gyors: 4. Bukovics 59,99. PLVarga Dominika Győrben sem maradt érem nélkül a DZVSE színeiben
Tenisszel az új esztendőreA Kanizsa Teniszcentrumban a kanizsai teniszezők fedett pályás szezonjának negyedik pontszerző összesorsolásos nyílt kieséses amatőr páros versenyét rendez-ték. A 25 induló ezúttal nyolc különböző településről érkezett.Az évzáró teniszforduló is jó hangulatban zajlott sportszerű mérkőzésekkel. A pontverseny-ben a győzelmet a nagykanizsai Péntek István szerezte meg veretlenül, a legjobb női teniszező pedig Mádé Beáta (Kanizsa TC) lett. Egyébként a kanizsaiak nagy fölényével zárult a negyedik for-duló, hiszen az 1-6. helyen öt dél-zalai végzett.Végeredmény: 1. Péntek István (Kanizsa TC) 9 győzelem, 2. Walter Péter (Energia Szabadidősport Klub) 8 – 1, 3. Pápa Valentin (Nagyatád) 7 – 1, 4. Kovács Nán-dor (Nagykanizsa) 6 – 3, 5. Vukics György (Nagykanizsa) 5 – 3, 6. Kiss László (Röpte TC) 5 – 3.A pontverseny állása négy for-duló után: 1. Walter Péter (Energia) 75 pont, 2. Pápa Valentin (Nagy-atád) 57, 3. Szalai Sándor (Ener-gia) 51, 4. Péntek István (Kanizsa TC) 44.Pazar hangulatban nagy csaták az elsőségértNem hiába volt nagy a várako-zás, hiszen valóban remek hangu-latban zajlott szűk két hete - szom-bat késő estébe nyúlóan – az I. Nagykanizsa Városi Darts Bajnok-ság fináléja a Free Hill Darts Club szervezésében.A sorozat eddigi legjobbjai még egyszer összemérték múlt év végén tudásukat nyilaik dobálásá-ban és a nagy döntő a hangulat mellett színvonalában is méltó volt a zárás alkalmához. Végül a városi bajnokság 2019-es elsőségét Neumajer Krisztián hódította el, megelőzve Horváth Balázst, vala-mint Parély Józsefet. (Emellett az úgynevezett legmagasabb kiszálló Rácz Tibor volt 86 ponttal.)A dartsosok ígérik, ilyen befeje-zés után nincs megállás, 2020-ban még nagyobb lendülettel vágnak neki bajnokságuknak és versen-géseiknek.Decemberi évzáró, januári évkezdetA kanizsai ökölvívóknál is - a korábbi évek hagyományainak megfelelően - tartottak decem-beri ünnepvárót és évbúcsúzta-tót. Az összejövetelen a Kanizsa Box Klub legjobbjait egyéni elis-merésben is részesítették.A jó hangulatú eseményre hiva-talosak voltak az egyesület növen-dékei, segítői és a szülők is. Idén is voltak szép eredményei a KBK-nak és Tóth László vezetőedzővel az élen a szakmai stáb bízik abban, hogy 2020-ban is mind több érmük és növendékük lesz – a dobogón, illetve a szorítóban.A gólkirály és a különdíjasok kanizsaiakAz Újévi Kupa teremfoci torna küzdelmeit rendezték a zalako-mári tornateremben, aho-vá tizenhat együttes (köz-tük jó néhány nagykani-zsai) érkezett az idei esz-tendő első hétvégéjén. Mind a négy csoport-ból az első kettő együttes jutott tovább a negyeddöntőbe, hogy egyenes kieséses rendszerben jusson el a két legjobb a döntőig. Előtte még a 3. helyért is mérkő-zött azonban két legénység, a Metaxa Nagykanizsa és a Black-burry Nagykanizsa, a meccs előb-bi 3-1-es sikerével végződött. A fináléban Kuti SE – K&H Nagykani-zsa párosítást rendeztek. A mér-kőzés a Kuti 2-1-es győzelmét hoz-ta, mellyel elnyerték a kupát is.A torna gólkirálya Sáfrán Richárd (Kuti SE) lett, a legjobb mezőnyjátékosnak Török Milánt (Metaxa), legjobb kapusnak pedig Gerencsér Gergőt (K&H Nagyka-nizsa) választották.Az oldalt összeállította: POLGÁR László 2020. 01. 10. | 23sport2019 utolsó teniszversenye is jól sikerült Kanizsán, a díjazottak joggal örülhettek A Kanizsa Box Klubnál is megtartották az évbúcsúz-tatót, Tóth László vezető-edző (képünkön jobbról) azonban már akkor figyel-meztette az öklözőket: január 6-tól a jól meg- szokott rend szerint halad-nak tovább az edzésekA Kuti SEse együttese győzött a komári Újévi Kupán éssoraiból Sáfrán Richárd (a bal oldalon guggol) a gólkirályi címet is elhódítottaSportsorokA jó hangulat végig garantált volt az I. Nagy-kanizsa Városi Darts Baj-nokság évzáró fináléjában
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKBaj-Pulai Viktória klasszikus balett táncpedagógus középisko-lás kora óta gyűjti a recepteket, s amikor csak teheti, süt-főz a gyere-keinek. Büszkén meséli, hogy az ünnepek alatt Róza, a 4 éves kislá-nya segített neki a rántott hús paní-rozásában és a pizzatészta gyúrásá-ban. Mostanában a pizza a legnép-szerűbb étel a Baj-Pulai családban. Ezt mutatja az is, hogy a gyerekek-nek van saját, gyerekméretű gyúró-deszkája. A leves receptjét sógor-nőjétől, Pap Zsuzsannától kapta, míg Vrábel Krisztina pizza recept-je Viki átdolgozásában kerül a csa-lád asztalára. A BRokk olikr émleveshozzávalói:1 póréhagyma, 1 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 nagyobb brokkoli, 1 közepes burgonya, 2-2,5 dl 20 %-os főzőtejszín, só, őrölt feketebors, őrölt szerecsendió.Elkészítése:A póréhagymát és a vöröshagy-mát felka-rikázzuk, meg-dinszteljük, körülbelül a félidőnél belereszeljük a fokhagymát. Hozzá-adjuk a kis darabokra szedett és megmosott brokkolirózsákat, a kockákra darabolt krumplit, felen-gedjük vízzel, de csak annyival, amennyi épphogy ellepi. Lefedve puhára főzzük. Levesszük a tűzről, botmixerrel összeturmixoljuk. Ezután mehet vissza a tűzre, majd hozzáadjuk a főzőtejszínt és pár percig forraljuk. A végén sóval, borssal és őrölt szerecsendióval fűszerezzük.A villámpiZZAhozzávalói 2 nagy, vagy 4 kicsi pizzához:40 dkg liszt (lehet 20-20 dkg finomliszt és teljes kiőrlésű liszt keveréke), 1 teáskanál só (Viki Hima-lája sóval készíti), 5 evőkanál olíva-olaj, 1 teáskanál sütőpor, kb. 2-2,5 dl víz. A piZZAKRém hozzávalói: 20 dkg koktélparadicsom, 10 dkg vékonyan szeletelt csirkemell sonka vagy (füstölt sonka), nagy Eva kon-zerves tonhal, gyulai kolbászkari-kák, paprika szeletek, magozott olí-vabogyó, 15 dkg trappista sajt. Elkészítése: A sütőt melegítsük elő 220 fokra. Keverjük el a lisztet a sütőporral és a sóval. Adjuk hozzá az olívaolajat és annyi vizet, hogy gyúrható, lágy, de ne ragacsos tésztát kapjunk. Miután ruganyossá gyúrtuk, osszuk ketté vagy négyfelé a tésztát. Lisztezett felületen nyújtsuk ki őket vékony lappá, majd helyezzük sütőpapírral bélelt sütőlemezre. Ezután kenjük meg a pizzakrémmel, és rakjuk rá ízlésünk szerint a sonkaszeleteket, a dobozában összekevert tonhalat, a kolbászkarikákat, a paradicsomot, a paprikát, az olívabogyót, és végül szórjuk meg a reszelt sajttal. 12-15 perc alatt készre süthetjük. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaRóza és Csongor gyakran segítenek édesanyjuknak a konyhában(Fotó: Kanizsa)villámpizzávalBrokkolikrémleves HIRDETÉS
XXXII. ÉVF. 2. SZÁm, 2020. január 17.Fotó: Gergely Szilárd2020Giro12-13.oldalMegkezdődött a versenyre hangolódás. A szervezés komoly háttérmunkával és költségekkel is jár Ingyenes volt a parkolásKedvező volt a fogaGAdtatás, bár adódtAK problémák5. oldalFedél nélkülA jó szó csodákra képes, egy telefonhívás pedig akár életet is menthet7. oldalÖsszefogásA legmerészebb álmokat is felülmúlta a jótékonysági sütivásár sikere3. oldal(Fotó: facebook) (Fotó: Jancsi László)
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTA vidéki zsidóság 1944-es tömeges deportálásáról szól az a vándorkiállítás, amely a Cserháti-iskolában látható janu-ár 28-ig. A tárlat anyagát Az Élet Menete Alapítvány állí-totta össze, a tablókat tárlatvezető diákok mutatják be társaiknak és az érdeklődőknek. A 2004 óta működő szer-vezet célja az emlékezés és az ismeretterjesztés, hogy „a nagyapák múltja ne válhasson az unokák jövőjévé”. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek jótékonysági prog-ramokat, tablótárlatokat, vagonkiállításuk pedig már Nagykanizsán is járt. Az Eraklin Táncklub (fotónkon) is szórakoztatta műsorával az immár kilencedik Bethlen-bál résztvevőit. A térség egykori országgyűlési képviselője, a néhai miniszterelnök neve 2012 óta fémjelzi Nagykanizsa legrangosabb bálját. A Bethlen-bál bevétele minden esz-tendőben jó ügyet szolgál. A bálozók az előző években a Szivárvány EGYMI-t, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítványát is támogat-ták, idén a bevételt a ligetvárosi óvoda udvari játszóeszközeinek fejlesztésére fordítják. Az elmúlt hétvégén a förhénci gazdák, birtoktulajdonosok is báloztak. Hetedik alkalom-mal gyűltek össze a fejlesztések és az összetartás érdekében. A Förhéncért-bálon több mint százan vettek részt, és mint azt többen elmondták, az összetartás nem csupán egy-egy hasonló táncos mulatságon érzékelhető, hanem a mindennapokban is.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMetsző hidegben...A körtefák metszését a szakemberek a tél végén javasolják. Igaz, még javában januárt írunk, de Zalasárszeg határában a napokban egy munkás már elkezdte a zúzmarás gyümölcsfák metszését. Valószínűleg nemcsak ő, hanem szívünk mélyén mindannyian készülünk már a tavaszra...1944IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETE(Fotó: Kanizsa TV)(Fotó: Varga György/MTI)(Fotó: Gergely Szilárd)
összefogás 2020. 01. 17. | 3A legmerészebb álmokat is felülmúlta a jótékonysági sütivásár sikere, amelyet Galuska Dávid gyógyulásáért rendeztek Nagykanizsán a napokban. A kétnapos akció során több mint másfél millió forint gyűlt össze. A rosszindulatú agydaganatban szenvedő nyolcéves kisfiú és családja számára az utolsó szalmaszálat egy Németországban elérhető komplex terápia jelenti. Az első három kezelés ára – mintegy 30 millió forint – már megvan, de a gyűjtés nem áll le.A Zalaapátiban élő Galuska család története az elmúlt pár hétben bejár-ta a közösségi médiát. A szülők létrehoztak egy Facebook-oldalt Esély Dávidnak néven, így kérve segítséget, anyagi támo-gatást súlyosan beteg gyermekük javára. A sugár- és a kemoterápia nem vál-totta be a hozzáfűzött reményeket, de egy németországi speciális eljárás megmentheti a kis-fiú életét. A bejegyzést olvasta a nagykanizsai Horváth Attila, a megyei napilap munkatársa is, aki azonnal a tettek mezejére lépett.– Dávid szüleivel, Sán-dorral és Eszterrel együtt tanítottunk a csapi iskolá-ban, illetve a feleségem, Horváth Attilá-né Balogh Tímea is ott dolgozott gyermekfel-ügyelőként – idézte fel ismeretségük történetét. – Mivel az én 16 éves nagylá-nyom életét is több mint másfél éve komoly fájdal-mak keserítik meg, és egyelőre nem találunk gyógyírt az egyre súlyos-bodó panaszaira, átérez-tem Sándorék helyzetét. Tudtam, hogy Laskáné Áginak van egy nagyon jól működő karitatív cso-portja a Facebookon, a Segítünk, ha tudunk – abban bíztam, a tagokat talán az ügy mellé lehet állítani, ezért újévkor fel-hívtam őt.Amikor Ágnes meghallotta, milyen tetemes összegre – minimum 30 millió forintra – lenne szük-sége a családnak, úgy érezte, ez még az ő 70-80 fős, rendkívül összetartó és lelkes csapata számára is nagy falat. Mégis, két segítőjével, Takács Verá-val és Skolik Ágnessel megpróbálták a lehetet-lent.– Elindítottuk az Össze-fogás Galuska Dávidért nevű csoportot, ahová első körben 50-100 isme-rőst hívtunk meg – meséli. – Pár óra leforgása alatt már 700-an voltunk, a napokban pedig valószí-nűleg elérjük a 9000 főt. Amikor létrehoztuk a cso-portot, úgy voltunk vele, valamennyivel biztos sike-rül hozzájárulni a gyógyte-rápia költségeihez, ám arra egyáltalán nem számítot-tunk, hogy ilyen hamar összegyűlik a szülők által kért 30 millió forint, sőt, túl is lépjük azt a bizonyos álomhatárt. Megyeszerte, szinte minden nagyobb faluban és városban tar-tottak sütinapokat vagy koncerteket, és folyamato-san érkeznek az országból, valamint a határon túlról a felajánlások. Nagykani-zsán több mint másfél mil-lió forint jött össze, mind-össze két nap leforgása alatt.Noha az akció sikeres volt, Laskáné Ági hangsú-lyozza: nem szabad hátra-dőlni, a gyűjtés nem áll le. A 30 millió forint ugyanis „csak” az előzetes orvosi számla ára, azaz a végös�-szeg egyelőre nem ismert – amely nagyban múlik azon is, hogyan reagál az első három kezelésre Dávidka szervezete, illetve mit mondanak a szakem-berek a március végi kon-zultáción, amikor egyebek mellett az is kiderül, a keretbe belefér-e még a személyre szabott terápia, vagy a rendelkezésre álló pénzt ki kell egészíteni. Amennyiben a többletre nem lesz szükség, a Galus-ka család felajánlja azt egy másik zalai kisfiú számára, aki szintén külföldi orvosi ellátásra szorul.– Mindenképpen figye-lemmel kísérjük Dávidka sorsát a jövőben is, sőt, gondolkodunk azon, miként lehetne a kisgyerek három testvére – Réka, Luca és Sára – életébe egy kis szórakozást csempész-ni. A szülők és Dávid a héten Németországba utaztak az első kezelés miatt, a lányokra most a nagymamájuk vigyáz. Jó lenne olyan támogatókat találni, akik hozzájárulná-nak ahhoz, hogy eltöltse-nek egy gondtalan napot, mondjuk, a Zalakarosi Für-dőben. Ezen túl a terveink közt szerepel még egy nagyobb szabású jóté-konysági rendezvény tavasszal, ennek részletei-ről a közösségi médiában tájékoztatjuk majd az érdeklődőket.Az Összefogás Galuska Dávidért csoport adminjai, a jótékonysági akció szer-vezői egyöntetűen mond-ják: büszkék mindenkire, aki valamilyen formában, a lehetőségeihez mérten segítette a családot. Sze-rintük az elmúlt pár nap éles cáfolata annak, hogy a mai embereket nem érdekli a másik problémá-ja, és a világ önző lett.NEMES DóraA jótékonysági akció szervezői büszkék mindenkire, aki valamilyen formában segítette a családot(Fotó: facebook)gyógyulásáértKilencezren DávidkaHárman haltak meg egy Rákóczi utcai házban(Fotó: Gergely Szilárd)JöjjJJön el és beszélgessüNK! Médiah áz közönségtalálkozó közéleti veNDégeKKel:JANuár 27. 19 óRA, Honvéd Kaszinó (Ady E. u. 7.). VáRJuk önöket!Az em berek jók! A kanizsai süti- vásáron több mint másfél millió forint gyűlt össze(Fotó: facebook)
4 | KANIZSA újságönkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Fő u. 21. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 33 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.308,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.13. 09.00-10.002. Nagykanizsa, Liszt F. u. 3/C. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 09.00-10.003. Nagykanizsa, Maort u. 24-26/B. 3. em. 3.A lakás alapterülete: 52 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.872,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.13. 13.00-14.004. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 35.508,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 09.00-10.005. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. 3. em. 11.A lakás alapterülete: 46 m² szobaszám: 1+ 1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.150,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 13.00-14.006. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 3. em. 20.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.875,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 14.00-15.00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31. Nagykanizsa, 2020. január Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkor- mányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.368,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.302. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.303. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.304. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.305. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.306. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 10.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.307. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.30 A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31.Nagykanizsa, 2020. január Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2020. 01. 17. | 5aktuálisMint azt korábban lapunk is megírta, közgyűlési döntés értelmében december 7-től január 3-ig ingyenesen lehetett használni a fizetős parkolóhelyeket Nagykanizsán. A javaslat előterjesztőjétől, Berta Krisztián önkormányzati képviselőtől (Éljen VárosuNk!), a humán és civil ügyek tanácsnokától megkérdeztük, véleménye szerint kezdeményezésük elérte-e a célját. A város lakosságának többsége egyfajta gesz-tusként értékelte az ingye-nes parkolás bevezetését annak ellenére, hogy adódtak problémák is – kezdte Berta Krisztián. - Természetesen nehezeb-ben találtak maguknak parkolóhelyet a környéken lakók, viszont örültek a lényegének, annak, hogy nem kellett fizetni a parko-lásért. A frak-ció szerint érdemes volt megpróbálni, és nagy valószí-nűséggel idén is visszatérünk rá. Nem-csak a saját véleményünk-re alapoztunk, hanem a lakosság, illetve a VIA Kani-zsa vezetésének a vélemé-nyét is figyelembe vettük. A kezdeményezést a Társa-ság vezetése is támoga-tandónak tartja az elkövet-kezendő években már csak abból a szempontból is, hogy egyre kevesebb azon városok sora, ahol nem élnek ezzel a lehető-séggel a városlakók felé. Az egyesületünk facebook oldalán létrehozott szava-zás alapján a válaszadók 80 százaléka úgy gondol-ta, legyen ingyenes év végén a parkolás, míg 20 százaléka azt jelezte, hogy ne legyen. A hozzászólá-sokban a városlakók javas-latokat is tettek, amelyeket természetesen figyelembe veszünk legközelebb. A belvárosban lévő üzletek forgalmát megnövelte az intézkedés, azonban való igaz, hogy okozhatott kel-lemetlenséget is a szabad parkolóra találás. Végül is örültek annak az autósok, hogy nem kellett fizetni, órát figyelni, és az autójuk szél-védőjére helyezett miku-láscsomagtól sem kellett tartaniuk ebben az idő-szakban. A VIA vezérigaz-gatójával történt egyezte-tés alapján elmondhatom, hogy az éves parkolóbérle-tet vásárlók sem jártak rosszul, hiszen akik január-ban vesznek éves bérletet, azok érvényessége a következő év január 31-éig szól, tehát 13 hónapra. Így valójában nem érhette őket anyagi kár. Jobban át kellene gondolni az ötleteketTóth Nándor önkor-mányzati képviselő (FIDESZ-KDNP) az ingye-nes parkolás kapcsán összességében nem tudott kedvező tapaszta-latokról beszámolni. - A kereskedelmi, de inkább a vendéglátóipari egységek nyilván örültek neki, mert nem kellett a vendégeiknek a parkolá-sért fizetni. Viszont, kifeje-zetten nem örültek a bel-városban lakó, garázzsal nem rendelkező autótulaj-donosok, akiknek az év minden napján amúgy is gondot jelent a járműveik elhelyezése. Elmondták, bizony előfordult, amikor reggel elmentek hazulról, és délután, vagy este haza-értek, egyáltalán nem, vagy csak hosszas keresgé-lés után tudtak leparkolni a környéken. Véleményük szerint szinte egész napra elfoglalták ezeket a parko-lóhelyeket, mivel olyan jár-művek is megjelentek, amelyek korábban nem parkoltak a belvárosban. A képviselői körzetemben élők kifejezetten nem örültek annak, hogy gyakorlatilag rájuk lett sza-badítva min-denki. Meg-győződésem szerint a kanizsai rendelet nagyon lojá-lis, hiszen a várakozási öve-zetben munkanapokon 8–16 óráig kell díjat fizetni. Szabadnapokon, vasárnap és ünnepnapokon a parko-lás díjtalan. Ezzel tulajdon-képpen nem is a bevétel-szerzés volt a célja az előző önkormányzatoknak sem, hanem az, hogy a gépjár-mű-mobilitás megtörtén-jen a belvárosban. A törté-nethez még hozzátartozik az is, hogy van olyan csa-lád, ahol 2-3 autót is hasz-nálnak. Ha mindenképpen kedvezni akarunk a város-lakóknak, a korábbi gya-korlat szerint szerencsé-sebbnek tartanám, ha a két ünnep – a karácsony és újév – közötti időszakra vezetnénk be az ingyenes parkolást. Vagy más meg-közelítésből ingyenessé tehetnénk például a tömegközlekedést. Ezen érdemes lenne elgon-dolkodni. A város-nak nyilván fizet-nie kellene ezért a szolgáltató felé. A Fidesz-frakció álláspont-ja szerint is jobb lenne ezt a megol-dást előtérbe helyezni, mivel a belváros levegője a megnövekedett járműfor-galom miatt szennyezett, és ezen a helyzeten inkább rontunk, ha még több autót hozunk be a belvárosba. Összességében megértem, ha valakik ezt megígérték a kampányukban, és most olyan helyzetbe kerültek, hogy érvényesíteni tudták akaratukat, de a jövőt illető-en jobban át kellene gon-dolniuk az ötleteiket. Infor-mációm szerint a 2200-2300 bérlettulajdonost bosszantotta, hogy nem tudtak parkolni, normálisan közlekedni a városban annak ellenére, hogy fizet-tek érte. BAKONYI ErzsébetAz autósoknak nagyjából 1 hónapon át nem kellett tartaniuk a szélvédőjükre helyett mikuláscsomagtól(Fotó: Gergely Szilárd)Hárman haltak meg egy Rákóczi utcai házban(Fotó: Gergely Szilárd)JöjjJJön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:Január 27. 19 óra, HoNVÉd Kaszinó (Ady E. u. 7.). VáRJuk önöket!az ingyenes parkolástkedvezően fogadta A lakosság többsége
Határidő:január 31.Ismét lehet pályázni szociális bérlakásokra. A napokban lehetett megtekinteni a lakáso-kat, a beadási határidő január 31-e. A decemberi lehetőség után most is óriási túljelentkezés vár-ható, hiszen mindössze hat ingatlant hirdetett meg az illetékes önkormányzati szerv, de ezek mellett a Fecskeház hét lakására is lehet pályázni. Utóbbiak ese-tében viszont életkori és életközösségi feltételek-nek is meg kell felelni. A Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság tagjai a napokban több felújításra váró önkor-mányzati ingatlant is megtekintettek, céljuk a városi bérlakások számának növelése. Egyebek mellett egy Petőfi utcai épületnél is bejárást tartottak az illetékes szervek kép-viselői. Schauta Marcell bizottsági elnök szerint több szanálásra ítélt lakás is van Kanizsán, amelyek megfelelő felhasználása plusz bevételt jelenthetne a városnak.Közép- pontban a versekVersmondó kört indít a Thúry Vitézlő Oskola. A foglalkozások vezetésére Horváth István Radnóti-díjas versmondót kérték fel. Bár a versmondó kör mindenki számára nyitott, elsősorban gyerekeket várnak. – Én első látásra meg tudom mondani, hogy kiből lesz versmondó, hogy kiben van az az isteni szikra, ami kifejthető igazán. Azt gondolom viszont, hogy mindenki tud verset mondani, hogy ha van benne egy kis akarat. Azzal, ha valaki nagyon akarja és sokat dolgozik, lehet belőle jó versmondót faragni – fogalmazott Horváth István. A Radnóti-díjas versmondó szerint jó lenne, ha a városban több versenyt szerveznének, hogy a fiatalok megmérettet-hessék magukat, valamint újabb tehetségeket is felfedez-hessenek. A versmondó kör iránt érdeklődőket minden csütörtökön, négy órától várják a Thúry Vitézlő Oskolában. Mentsétek meg Gordont!Lebilincselték Gordont, akit aztán diákoknak kel-lett megmenteni a Bolyai-iskolában. Az intézmény csatlakozott a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság program-jához, amelynek kereté-ben két osztály vett részt a bűnmegelőzési foglal-kozáson. Az élménype-dagógiai programon a szabadulós játékok min-tájára logikai és ügyessé-gi feladatokat kellett megoldania a diákoknak. A zaklatás és bántalma-zás mellett az internet veszélyeire is felhívták a figyelmet a szakembe-rek, így a játék során a személyes adatok és fényképek feltöltéséről való tudnivalók is szere-pet kaptak. A „Mentsétek meg Gordont” elnevezé-sű programot a Zala Megyei Rendőr-főkapi-tányság Bűnmegelőzési Alosztálya dolgozta ki 2016-ban. A prevenciós program a Nemzeti Bűn-megelőzési Tanács támo-gatásával immár orszá-gossá fejlődött.Új óvodaHamarosan leteszik Nagykanizsa legújabb óvodájának az alapkövét. A Rozgonyi és Hunyadi utca kereszteződésénél már elbontották a régi sorházat, nemsokára az építési munkálatok is elkezdődnek. A református egyház-község csaknem félmilliárd forint támogatást nyert az intézményre. Zala első református óvodájának tervezésével, építésével helyi szakembereket bíztak meg. Az intézménybe, amelyet még az idén átadnak, felekezeti hovatartozástól függetlenül lehet a gyerekeket beíratni. A beruházás részleteiről és a tervekről a közeljövőben fórumon tájékoztatják az érdeklődőket.6 | KANIZSAanizsa újságez volt a héthírsorokFarsangolás SzlovéniábanPtuj-i Karnevál2020. február 23.Részvételi díj: 5.900 Ft/főVelencei karnevál non-StoP2020. február 15-16. Részvételi díj: 13.500 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.Velencei Karnevál 2020. február 7-8. (1 éj)Ellátás: félpanzióRészvételi díj: 23.900 Ft/fő„Egy cSIPetnyi Itália”Frascati – Nápoly – Capri – Herculaneum - Sorrentói-félsziget2020. április 17-22. (5 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 119.900 Ft/főSvájc 4 orSzág Határán - ÚJ!bluDenz – MAInau - ST gallen – SCHAFFHauSen – rajna- VÍzeSÉS – APPenzell - LIecHtenSteIN2020. május 14-17. (3 éj)Ellátás: reggelivelRészvételi díj: 72.900 Ft/főSoKSzínű cSehország2020. május 5-9. (4 éj)Ellátás: reggelivelFélpanziós felár: 650 czK/fő Részvételi díj: 75.600 Ft/főA toSZKán táj SzerelMESEIneK2020. május 19-24., július 14-19., augusztus 4-9., szeptember 22-27. (5 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 95.200 Ft/főDacHStein és SalzkaMMergut2020. június 19-21. (2 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 78.900 Ft /főKörutazás Székelyföldön2020. június 23-29., július 21-27., augusztus 11-17., szeptember 15-21. (6 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 95.400 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív belé-pők és a BBP biztosítás díját.www.lovaszbusz.huFotók: Kanizsa TV
2020. 01. 17. | 7aktuális Sok esetben kapualjak-ban, lépcsőházakban húz-zák meg magukat a fedél nélküliek, a belvárosban is. Olykor a lakók – talán jogo-san – felháborodásuknak adnak hangot. – Korábban a kutyáim többször ugattak éjjel, kijöttem megnézni, mit jeleznek. A lépcsőházunk-ban vannak székek, volt, hogy azon húzták meg magukat, de az is előfor-dult, hogy az ajtónk előtt, kartonpapíron fekve talál-tam egy hajléktalant. Alap-vetően ezzel nem is lett volna gond, ám sokszor borosüvegeket hagytak maguk után és ide is piszkí-tottak. Egy idő után kites-sékeltem őket. Egyébként soha nem voltak agresszí-vak, elnézést kértek, össze-szedték, amijük volt, és elmentek – idézte fel a tör-ténteket Kurucz Hajnalka.A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsán egyebek mellett utcai szociális szol-gáltatást, népkonyhát és nappali melegedőt működtet. A Dózsa György utcai hajléktalanszálló, illetve az éjjeli melegedő ez idő tájt teljes létszám-mal üzemel. A fagyos, téli időszakban óriási jelentő-sége van a jelzéseknek. - Kérek és egyben bátorí-tok mindenkit, a lakossá-got, az intézményeket, ha olyan embert látnak, aki elesett, kapualjban bújt meg, vagy pléden, matra-con fekszik, és rászoruló-nak tűnik, jelezzék felénk! A telefonszámaink nyilvá-nosak, 0-24-ben elérhető-ek vagyunk, a bejelentést követően igyekszünk minél előbb kiérni a jelzett helyszínre - hangsúlyozta Szőke Rózsa, a Magyar Vöröskereszt Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedék-hely intézményvezetője.A fedél nélkül élőkre fokozottan figyelnek az utcai szolgálat munkatár-sai. Minden este meleg teával, élelemmel, ruhane-művel felszerelkezve indul el a körjárat, melynek során felkeresik azt a nagy-jából 15 személyt, akiről tudomása van a szolgálat-nak. Ők azok, akik az éjjeli menedékhely nyújtotta lehetőséget nem hajlan-dók igénybe venni. - Próbáltunk bemenni, többször is, ám ott olyan emberek vannak, akik alko-holisták, sőt szerintem dro-gos is akad közöttük. Mi nem akarunk velük össze-tűzésbe kerülni. Békét, nyugalmat akarunk. A vöröskeresztesek pedig mindenben segítenek nekünk. Ruhát, ételt kapunk tőlük, ez jó, szüksé-günk van erre – mondta az egyik nevét és arcát nem vállaló hajléktalan. Társá-val a közterületet válasz-totta, de folyamatos kap-csolatban áll az utcai szol-gálat munkatársaival. Az utcai szolgálat gya-korlatilag télen-nyáron működik, viszont a téli hónapokban fokozottabban ügyelnek azokra az emberekre, akik közterüle-ten, vagy elha-gyott, esetleg romos épületben élnek. Nagykanizsán mintegy 50 ember él az utcán, nagyjá-ból 15-en éjjel sem hajlan-dók bemenni a Dózsa György utcai szállóra. - Régóta ismerjük őket, hiszen már korábban kollé-gáink látókörébe kerültek. Napi kapcsolatban állunk velük, visszük a postájukat, élelemmel és ruhával lát-juk el őket. Beszélgetünk velük, feltehetik a kérdése-iket, jelezhetik problémái-kat. Persze, motiválni is próbáljuk őket, hogy a téli időszakban ne az utcán, hanem inkább a szállón töltsék az éjszakákat - mondta el Nyakó Melin-da, az utcai szolgálat koor-dinátora.A szolgálat munkatársai igyekeznek mindenkit rábírni arra, hogy legalább a krízis időszakban hasz-nálják ki az éjjeli menedék-helyet, ahol este 6-tól reg-gel 8-ig tölthetik az idejü-ket. Sok esetben nem jár-nak sikerrel, ezért folyama-tosan járják, kutatják az elhagyott épületeket, romos házakat… A lakos-sági jelzéseknek köszön-hetően többször sikerült már hajléktalannak segíte-niük. Azt kérik: senki ne menjen el az elesettek mellett!VINCZE Adélaz utcán fekvők mellett!Ne menjünk elA Vöröskereszt utcai szolgálata a téli időszakban fokozottan figyel a fedél nélkül élőkre(Fotó: Jancsi László)A krízis időszakban is több esetben találkozik a lakosság – a beérkezett jelzések szerint – utcán alvó, fekvő hajléktala-nokkal. Ilyen esetekben életet menthet egy telefonhívás.Nagykanizsa:06-93/313-65036-70/933-86-26Zalaegerszegdiszpécser szolgálat:06-92/323-00036-70/933-86-55A telefonszNSZámok éjjel-NAppalhívHAtók!
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„A VILÁGHÁBORÚ OTTHON ÉS A FRONTON” – vitéz Kósa Miklós és vitéz Pető Attila gyűjteményének bemutatása. Megtekinthető január 23-ig az Ősze András galériában.HARMINC ÉVE SZABADONA 30 éve szabadon című emlékkiállí-tás idézetekkel és fényképekkel, korabeli újságcikkekkel időrendi sor-rendben jeleníti meg a kommunista rendszer és az elmúlt 30 év megha-tározó pillanatait.Szervezők: HybridArt és a KKK. Meg-tekinthető január 29-ig a színházi előcsarnokban.Január 18. (szombat) 18 óraA Magyar Kultúra Napja alkalmából„MINT IFJÚ LÉLEK, SZÁLLOK DALLAL, TÁNCCAL” – A SZIKRÁK TÁNCEGYÜTTES ÖNÁLLÓ ESTJEKözreműködnek: a Zalagyöngye Táncegyüttes és a Gyöngyszemek Táncegyüttes; zenei kíséret: Bojtár Népzenei Együttes. Belépődíj: 1000 Ft.Január 20. (hétfő) 19 óraSzínház – Rátkai bérletClaude Magnier: OSCAR – vígjáték (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)Játsszák: Besenczi Árpád,Debrei Zsuzsanna, Helvaci Ersan David, Mester Edit, Kovács Olga,Kiss Ernő, Kováts Dóra. Belépődíj: 4500 Ft.Január 22. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 évesek-nek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás, vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Január 23. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847. Részvételi díj:1000 Ft/család/alkalom.Január 23. (csütörtök) 14 óraENERGIATUDATOSAN A MINDEN-NAPOKBAN – Benedek Miklós, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnökének vetített képes előadása.Január 23. (csütörtök) 14.30 óraSzínház – Ifjúsági bérletÖrkény István: TÓTÉK – tragikomédia 2 felvonásban (Mozaik Társulat). Belépődíj: 1000 Ft.Január 24. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel DÍJTALAN!Január 24. (péntek) 18 óra„FEKETE-FEHÉR” – a Kanizsa Fotóklub tagjainak kiállítása. Megnyitja: Zsirai Tibor fotográfus.Megtekinthető február 20-igaz Ősze András galériában.MedgyASZAy HázJanuár 19. (vasárnap) 11 óraMesék könyve – Holle Anyó báb-előadás (a Batyu Színház előadása)Belépődíj: a helyszínen 1500 Ft, onli-ne 1200 Ft (kultkikoto.jegy.hu).Január 21. (kedd) 18 óraKalandozó KanizsaiakA SZEGÉNYSÉG ÉS MOSOLY ORSZÁGA, AZ ISMERETLEN BANG-LADES – Markó Roland előadása és fotókiállítása. A belépés DÍJTALAN!Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázJanuár 18., 25. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA - néptáncos foglalkozások. 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják.Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus.A foglalkozás időtartama: 45 perc.Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as tele-fonon. Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hó.Január 23., 30. (csütörtök) 17 óra APRÓK TÁNCA - néptáncos foglalkozások a nagy érdeklődésre való tekintettel csütörtöki napokon is. 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják. Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál leheta 30-894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hó.ProgramajánlóJan. 18-19. 15:00 juMANJI - A KövetKEZŐ SZINT szinkr., amerikai családi kalandfilm Jan. 16-22. 15:30, 17:45 dolIttle szinkr., amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjátékJan. 18-19. 16:00 jégvAráZS 2. szinkr., amerikai animációs filmJan. 16-22. 17:15 judy angol musicalJan. 16-22. 18:00, 20:00 BAD BoyS - MINdöröKKÉ roSSZFIÚK szinkr., amerikai akcióthrillerJan. 16-19. 19:30 átoK HÁZA szinkr., amerikai horrorJan. 16-19. 20:30 tőrBE ejtve szinkr., amerikai krimi-vígjátékjANuár 16- jan uár 22. MűsoraMozivásznon a legenda életeAz Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjas Renée Zellweger (Bridget Jones naplója-filmek, Chicago, Hideghegy, A remény bajnoka) nyújt örökre emlékezetes alakítást a Judy című angol zenés filmben. A mozivásznon a legendás amerikai színész-énekesnő, Judy Garland életének utolsó hónapjai elevenednek meg. A negyvenes éveiben járó Judy Garland, az Óz, a csodák csodája Dorothyja több, tragikusan végződő házasságon jutott túl, és a hatvanas évek végére folyamatos anyagi és drog problémákkal küzdött. Annak reményében, hogy elegendő pénzt kereshet két kisebb gyermekének eltartására, elvállal egy londoni varietéturnét. Bár Garland népszerűsége Amerikában már megkopott, csillaga Európában még fényesen ragyogott, amikor 1969 telén megérkezett Londonba. A fellépések azonban nem minden zökkenő nélkül zajlanak, Garland folyamatos harcot folytat saját magával, a közönséggel és a menedzsmenttel egyaránt.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaVitéz Pető Attila és vitéz Kósa Miklós HSMK-ban látható kiállítása az I. világháború idejére repíti az érdeklődőketFotó: Bakonyi Erzsébet
2020. 01. 17. | 9kultúraAzolót az interneten is meg lehet találni, sőt, ott van elemé-ben igazán – no és persze, a Halis István Városi Könyvtárban. A Czu-pi Gyula igazgató által megálmo-dott portál, a www.azolo.hu több-féle érdekességet is rejt, de a hon-lap legizgalmasabb szegletét két-ségkívül a kvízek jelentik. A Kálvin téri intézmény munkatársai évek óta, folyamatosan bővítik a rend-szert. Eddig ezernél is több gyer-mek- és ifjúsági kötethez készült kérdőív, a Tüskevártól kezdve a Minecraft-sorozaton át egészen a helyi kötődésű szerzők, többek között Uzsoki Mária meseregé-nyéig. Az oldalon szereplő kiadvá-nyok külön jelzést is kaptak a gyer-mekkönyvtári részlegen, sőt, az Azolo Könyvbank „égig érő” pol-cain a szokásosnál nagyobb pél-dányszámban kölcsönözhetők a legkeresettebb olvasnivalók. Így akár nagyobb baráti társaságok, osztályok is olvashatják egyszerre ugyanazt a könyvet, s versenyez-hetnek aztán az Azolón.– Minden műhöz húsz kérdés tartozik, három válaszlehetőség-gel, és lehet passzolni is – sum-mázza a játék lényegét Benke Dániel könyvtáros, az Azolo Kupa elnevezésű versenyek szervezője. – Fontos hangsúlyozni, hogy a pontgyűjtögetés nem magolásra ösztönöz, ahogy az értő olvasás-nak sem az a lényege, hogy a tör-ténet minden egyes részletére emlékezzünk. Az Azolo sokkal inkább a hasznos időtöltésre kínál alternatívát, amely egyszerre szó-rakoztató és informatív.A szakember hozzáteszi: a www.azolo.hu mindenki, tehát az iskolák számára is ingyen hozzá-férhető, s ily módon lehet alapoz-ni rá az irodalomórákon vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon. Például a Zrínyi-iskola olvasóklub-jában kifejezetten olyan köteteket bújnak a diákok, amelyek fent vannak az oldalon, így később együtt játszhatnak a kvízzel.– Az Azolóra úgy kell tekinteni, mint egy kiegészítő szolgáltatás-ra, amely jár az adott regényhez. Egyrészt fejleszti a szövegértést, másrészt az olvasottak felidézésé-vel emlékezetesebb marad a tör-ténet. Ha pedig nem ugrik be vala-mi, nyugodtan fel lehet ütni a könyvet, hiszen azt nem tiltja a játékszabályzat.A kvíz arra is alkalmas, ha valaki nosztalgiából szeretne újra bele-feledkezni egy régi, kedves törté-netbe, a tapasztalatok szerint azonban a kisebb gyerekek eseté-ben érdemes a játékot friss olvas-mányélményekhez kapcsolni, mivel azok jobban lekötik őket.– Többféle felhasználási módja is van a honlapnak, ezért előszere-tettel ajánljuk más könyvtárosok-nak vagy tanároknak is – fogalmaz Benke Dániel. – A Zrínyi-iskolában már háromszor rendeztek házi bajnokságot, amelyet mi is nagy sikerként éltünk meg, miután lát-tuk, milyen lelkesen vetették bele magukat a feladatokba a tanulók. Volt, amikor videós könyvajánlót kellett készíteniük, vagy éppen szelfizniük a bibliotékában. Egy másik intézményben, a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskolá-ban nemrég indult az I. Azolo Kupa, a jelentkezők száma itt is bizakodásra ad okot. A napokban pedig egy másik verseny eredmé-nyét hirdettük ki: decemberben a családokat hívtuk „azolózni”, ame-lyet azért találtunk ki, mert egyre több kutatás igazolja, hogy az együtt töltött minőségi idő egyik legjobb módja, ha a szülők és a gyerekek együtt olvasnak. Ez nemcsak a család összetartó ere-jére van jó hatással, hanem meg-alapozza a fiatalok későbbi hozzá-állását a könyvekhez is.A program elsősorban az általá-nos iskolásoknak ajánlott, de bár-kinek remek szórakozást nyújthat, életkortól függetlenül. A kitöltött kérdőívek számából a könyvtáro-sok úgy látják, főleg a 2-6. osztá-lyosok körében népszerű az Azo-lo, a tiniket, kamaszokat már nehe-zebb megszólítani. Arról viszont már volt szó, hogy a felnőttek szá-mára is készülhetne egy hasonló felület, hiszen az online kvízek rendkívül népszerűek az aktív és a nyugdíjas korosztály körében is.NEMES DóraGólyalábas, kék köpenyes szuperhős harcol immár évek óta azért, hogy minél többeknek, de különösen a gyerekeknek legyen a 24-ből egy olyan órájuk, amely csak az olvasásé. Erre utal a városi könyv-tár kabala- figurájának neve is: Azolo, vagyis Az olvasás órája.a MinecraftigA TüskevártólBenke Dániel könyvtáros szerint az Azolo fejleszti a szövegértést(Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA újságközérdekűPályázatra kiírt lakás: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2020. február 6. (csütörtök) 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 37 m²- szobaszáma: 1 +1 félszoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 19.906,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2020. 01.13. 10.00-11.00 A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogad-ja.2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselhe-ti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Nagykanizsa, 2020. január Balogh LászlópolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.ÉrteTEsítjük TisZTELT FELHAsZNÁLóINkAT, HOgy a DÉLZALAI Vízmű ZrT. 2020. jANuár 1-tőlAZ ALÁbbi árakON VÁLLALja a mELLÉkmérők cseréjÉT:MegnevezésHétköznap 7-15 óra közöttHétköznap 15-20 óra közöttD 13-as hidegvízmérő Ft/db7 500 9 000 D 13-as melegvízmérő Ft/db8 000 9 500 D 20-as hidegvízmérő Ft/db8 000 9 500 D 20-as melegvízmérő Ft/db8 500 10 000 kiszállás Ft/alkalom5 500 8 000 A díjak tartalmazzák a régi mérő leszerelését, helyette a Társaság által elfo-gadott új és hiteles mérőfelszerelését, azonnali plombálását!A mérő/mérők cseréje egy munkamenetben történik!A kiszállás darabszámtól függetlenül, alkalmanként kerül felszámításra!Időpont egyeztetés a 93 509-540 es telefonszámon a 2-es gomb kiválasz-tásával!Felhívjuk figyelmüket, hogy egyedi számlázás csak hiteles és plombált mérő alapján lehetséges!VOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKreSZ-tanfolyamunkra jelentkezésJANUár 29., SZerdA 16 ÓRA.A következő GKI-vizsga: február 20.,a jelentkezési határidő: január 31.Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezhetia KreSZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C”-tehergépkocsi, „B+E”, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra.réSZLETFIZETÉSI KED VEZMÉNY!* A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051.30 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019 4. né. VSM: “B” E: 77,27 % F: 66,28% - “C” E:79,84 % F:91,3% -- ÁKO: “B” Gy:158,70%, “C” Gy: 100,00% KK- B: 168.600.- C: 178.000.-)
Az enyhe időjárás és ezzel együtt a fagyos napok elmaradása, a hótakaró hiánya gondokat okozhat a mezőgazdaságban. A szakemberek és a hobbikertészek a kártevők elszaporodásától és a talaj csapadék-utánpótlásának hiányától tartanak.Még megérkezhet az igazi tél, ám az elmúlt évek időjárását figyelembe véve az idei évszak sem lepte meg túlzottan a kertművelőket. A Sóstai házaspár Látóhegyen gondozza nagy szeretettel hétvégi birtokát, és szinte nap mint nap találkoznak olyan jelenséggel, amely hos�-szú évtizedeken át nem kimondottan volt jel-lemző a januárra.- Azt szoktuk mondani, hogy télen alszik a természet, ám most nem ezt teszi... Olyan, mintha félálomban lenne. Gondoljunk bele, ha az ember huzamosabb ideig félálomban van, megviseli a szervezetét. Szerintem a természet is így lehet ezzel… Kibújt már a tulipánom, a ribizli rügyei is csak úgy duzzadnak. A gyü-mölcsfáimmal még ugyan nincs probléma, de a fagyos időre, a téli csapadékra szüksége len-ne minden növénynek – fogalmazott Sóstai József.A kiskertek, hegyi pincék tulajdonosai télen is rendszeresen kilátogatnak birtokaikra, ha másért nem is, hogy szemrevételezzék telkü-ket, hétvégi házukat, és eszmecserét folytas-sanak a szomszédokkal. - Nincs ám mindig egyetértés – mondta nevetve Sóstai József. - Épp ma beszéltem a szomszéddal, aki szerint, nincs mitől tartani, nem egyedi az ilyen enyhe tél. Utánanézett, már az előző században is feljegyeztek hason-lókat. Szerintem pedig igenis okozhat problé-mát, az ilyen időjárás a globális felmelegedés következménye. A jó karban, kondícióban lévő szőlőültetvé-nyek kiválóan telelnek, a termésalapok egye-lőre szépen állnak – vélekedett a szőlő szemre-vételezésekor Förhénci Horváth Gyula. A borász egy vessző kettétörésekor mutatta is: belül teljesen zöld, él a növény, fagyásnak nyo-ma sincs. - A hosszú meleg ősz és az enyhe tél segít a szőlő és gyümölcstermesztésben. Még októ-ber végén, november elején is teljesen zöld volt minden jól kezelt, hangsúlyozom, jól kezelt szőlő. Mert amit agyonterheltek, vagy lesatnyult állapotban volt, azoknál felléphet probléma az időjárás miatt – mondta a borász. Az utóbbi egy-két hétben folyamatosan 0 fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála, így már valamelyest elégedettek a gazdálkodók. Ez a hőmérséklet ugyanis már hatással van a kárte-vők számára is. – Természetesen elfogadnánk még egy néhány hetes, nagyobb mínuszokkal járó idő-szakot, de egyelőre azt gondolom, ha így tele-lünk tovább, akkor nincs ok aggalomra – össze-gezte véleményét Förhénci Horváth Gyula.VINCZE Adél 2020. 01. 17. | 11aktuálisigazi arcát a télMég nem mutatta megSóstai József úgy látja, félálomban van a természet(Fotó: Jancsi László)Förhénci Horváth Gyula szerint a jó karban lévő szőlőültetvények kiválóan telelnek (Fotó: Horváth Zoltán)
12 | KANIZSA újságGIRO 2020Alig több mint 100 nap múlva az egyik legjelentősebb kerékpáros versenynek ad otthont Nagykani-zsa. A Giro d’Italia május 9-én Budapestről rajtol, majd Győr és Székesfehérvár érintésével Nagy-kanizsára futnak be az országúti biciklisek. A világ minden táján nagy érdeklődésnek örvendő ese-mény legfontosabb pontja maga a sport, a kerékpározás, mely Nagykanizsán is nagyon népszerű. – Ha visszatekintek az elmúlt 20-25 évre, a kerékpár folyamatosan jelen volt a város életé-ben, hiszen kortól, nemtől függetlenül bárki űzheti – mondta Gondi Zoltán önkor-mányzati képviselő (Éljen Váro-suNk!). Az egészségüggyel, sport-tal és a társadalmi fenntartható-sággal kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnok hozzátette: ehhez hasonló sportesemény korábban sem Kanizsán, sem az országban nem volt, ezért is öröm-teli, hogy a dél-zalai várost útba ejtik a biciklisek. Hasonló véleményen vannak azok a helyi és környékbeli bringá-sok is, akik az elmúlt hétvégén a közelgő kerékpáros versenyt nép-szerűsítő, hatvan kilométeres túrán vettek részt. – A szívügyünk a Giro, hiszen ez a világon a legidősebb, legna-gyobb országúti verseny. A legré-gebbi múltra tekint vissza, s bár a történelem folyamán voltak kiha-gyások, de Európában szerintem ez a legnagyobb. Mindenki a Tour de France-t emlegeti, de a Giro sokkal nagyobb. Ez az esemény pedig az országúti bringásokban egy életen keresztül mély nyomot fog hagyni – hangsúlyozta a Mar-cali Kerékpáros Egyesület tagja, Silinger István. A TEKER Egyesület alelnöke sze-rint is emlékezetes lesz az a bizo-nyos május 11-i nap. – 12 éves korom óta kerékpáro-zom azokon az utakon, melyeken a Giro is befut majd Kanizsára. Ez egy olyan élmény lesz számomra, amit el sem tudtam volna képzelni gyermekkoromban – mondta Jankovics Ferenc. – Javaslom, hogy akik nem ismerik ezt a kerék-pársportot, nézzenek utána, mert tényleg a világ egyik legnagyobb eseménye. Az, hogy idejön Kani-zsára, még mindig hihetetlen szá-momra. Azt gondolom, óriási izga-lommal kell várnia mindenkinek, mert még egy ilyen nap az elkö-vetkező száz évben nem lesz.Nemcsak a kerékpárosokat, hanem az általunk megkérdezett kanizsai polgárokat is várakozással tölti el rendezvény. – Szerintem ez egy szuper dolog, biztos, hogy kilátogatok rá, mert szeretek kerékpározni. Általában minden biciklis megmozduláson ott vagyok, ha időm engedi. A sport népszerűségén is tovább lendíthet a városban – fogalma-zott Vertarics Antalné. A versenyt komoly felkészülés előzi meg, hiszen a mintegy 180 ver-senyző és az őket kísérő csaknem háromezer fős személyzet mellett több tízezer látogató is Nagykani-zsára érkezhet. A polgármesteri Jankovics Ferenc szerint óriási élmény lesz a Giro(Fotó: Gergely Szilárd)Május 11-én Nagykanizsára érkezik a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny befutószakasza. A nagyszabású sporteseményre már javában készül a város, melynek részleteiről az elkövetkező időszakban folyamatosan tájékoztatják a kanizsaiakat. a visszaszámlálásMegkezdődött
2020. 01. 17. | 13GIRO 2020 visszaszámlálásMegkezdődötthivatal munkatársai és a város teljes veze-tése azon van, hogy megteremtsék a feltéte-leket, melyek a verseny lebonyolítá-sához szükségesek – jelentette ki Radics Bálint. A Giro Nagykanizsa 2020 kerékpárosügyi referense úgy fogalmazott, a városlakók folyama-tos tájékoztatása mellett számos olyan programot is szerveznek, melyek az eseményre való hangoló-dást segítik. – Minden rendezvényen – legyen az egy gasztronómiai fesz-tivál, mint a fánkfesztivál – megje-lenik a Giro. A város lakói pedig egyre többször fognak találkozni a Giro d’Italiaval annak érdekében, hogy május 11-én mindenki tudja, miről szól ez a kerékpárverseny – mondta. A Girot megelőző napokban for-galomkorlátozásokra és lezárások-ra kell számítani, melyek nem csak a verseny útvonalát érintik. Erről Czirákiné Pakulár Judit, a Nagy-kanizsai Városfejlesztő Kft. ügyve-zetője tájékoztatta lapunkat. Mint ismert, a mezőny a 7-es főútról letérve a Kemping úton érkezik a városba, majd a Vár út, a Király úti körforgalom és a Fő út érintésével ér be a Szé-chenyi tér előtt lévő célba. Bár a munká-latok még előkészí-tési szakaszban vannak, az már biz-tos, hogy három pon-ton lesz építkezés.- Az autópálya-lehajtónál táblákat és terelőszigeteket távolí-tanak el, a Vár utcai vasúti átjárót gumilapokkal egyenlí-tik ki, a Király utcai és a Zrínyi utcai csomó-pontban található kör-forgalmat pedig félig el kell majd bontani. A mun-kálatokat minden esetben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi el a versenyt megelőző utolsó hetekben. Reményeink szerint az építkezések úgy zajlanak majd, hogy a lehető legkevésbé zavarják a forgalmat és amennyire lehetsé-ges, biztosított lesz a közlekedés. Némi lassulásra azonban számítani kell, de lezárások csak május 10-én és 11-én várhatók – hangsúlyozta Czirákiné Pakulár Judit, majd hoz-zátette: jó lenne, ha a három beavatkozási pont mellett az útburkolatot is javítani tudnák. Hogy ezekre a munkálatokra lesz-e forrás, az a későbbiekben derül ki. A befutószakasz érinti a Széche-nyi teret is, ahol jelenleg a Zöld Város – Zöld Nagykanizsa projekt részeként felújítás zajlik. Czirákiné Pakulár Judit azonban mindenkit biztosított arról, hogy a rekonst-rukció még a verseny előtt véget ér, így egy megszépült térrel fogadja Nagykanizsa a biciklistá-kat és az érdeklődőket. A városba érkező, több tízezer vendég részé-re pedig ideiglenes parkolókat is kialakítanak – például a Csónaká-zó-tó mellett.A sportesemény azonban kiadá-sokkal is jár, melyet a jelenlegi információk szerint a város önkor-mányzatának kell állnia. – Vannak olyan előzetes hírek, melyek bizonyos forrásokat fedez-nének, de még nincs semmi konkrét megállapodás a város és a szerve-zők között – így ezt nem tudjuk biz-tosra venni – mondta el Horváth Jácint önkormányzati képviselő (Éljen VárosuNk!), fejlesztési és költ-ségvetési tanácsnok, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke. - A költ-ségvetési tervezetben (ami a febru-ári közgyűlésen lesz napirenden) ötven és százmillió forint közötti összeget különítenek el ehhez kap-csolódóan. A nagykanizsai futam során tehát a város kasszáját terhelik majd egyebek mel-lett az útjavítások, a Király utcai és Zrínyi utcai körfor-galom részleges elbontásá-nak, valamint a parkolóhe-lyek kialakításának költségei. A turisták szállítását is meg kell oldanunk, valamint a versenyzők részére hatvan mobilzuhanyzót kell létesíteni a Vásárcsarnoknál. Ezek költségei is mind ránk fog-nak hárulni – jegyezte meg a fejlesztési és költségveté-si tanácsnok. Bár Horváth Jácint szerint a lezárások némi kellemetlen-séggel járnak majd, de a verseny mindenki számára nagy élmény lesz. – Nagykanizsánál sokkal kisebb olasz, francia és spanyol városok is meg tudják oldani mindezt, ezért úgy gondolom, mi is képesek leszünk rá. Ám mindenkinek az együttműködésére lesz szükség – mutatott rá a pénzügyi és gazda-sági bizottság elnöke.Balogh László nemcsak a kani-zsaiak türelmét kérte, hanem ígére-tet tett arra is, hogy hamarosan részletes térképeket is bemutatnak. – Azt szeretném továbbá kérni a város lakosságától, hogy gondol-ják át, azon a bizo-nyos hétfői napon hol lesz-nek, mit csinál-nak. Hogyan lesznek részesei ennek a látszó-lag csak kerékpá-ros ünnepnek, ami valójában sokkal több annál – tet-te hozzá Nagykanizsa polgármes-tere. A Giro ugyanis egy igazi közös-ségi ünnep lesz, melyre a világ számos pontjáról érkeznek majd a sportrajongók. Ehhez kapcsoló-dóan pedig az önkéntesek tobor-zása is megfogalmazódott a pol-gármesterben. Az is felvetődött, hogy az iskolákban csak délelőtt lenne tanítás, az órák után pedig a gyerekek is csatlakozhatnának a kísérőrendezvényekhez. – A Giro lehetőségét, ajándékát érezze minden kanizsai magáé-nak. Én pedig hiszek abban, hogy a magyar vendéglátói szeretet és szurkolói képesség elnyeri azt a jutalmát, ami egy sikeres, közössé-gi erőt is felmutató és a sport szép-ségét is láttató eseménnyé teszi majd május 11-ét, a kanizsai Giro befutót – hangsúlyozta Balogh László. A Giro-ra hangolódás folytató-dik: január 30-án, 100 nappal a verseny előtt a magyarországi helyszínek legfontosabb szimbó-lumai rózsaszínben jelennek meg. Nem lesz kivétel ez alól Nagykani-zsa sem, ahol a Csónakázó-tónál lévő kilátó ölti magára a verseny jellegzetes színét.NAGY ÉvaFotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA újságmozaikZAIKheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ritkán látni mostanában mosolyt az arcán. Hogy ez megváltozzon, tegye szokásává, hogy minden nap örül valaminek. Meglátja, sikerülni fog.Bika: 04.21-05.21. Ha borongós a hangulata, ne várjon a napsütésre. Öltözzön színes ruhák-ba, és csak nézegesse magát a tü-körben. Higgye el, jobb lesz a kedve. iKrek: 05.22-06.21.Tegye félre egy időre a fotóalbu-mát. Amíg a múlt emlékei negatív hatást váltanak ki önben, ne né-zegesse a régi képeit. Hallgasson inkább zenét.Rák: 06.22-07.22. Csalódással kezdődik a hétvégéje, de ne aggódjon, hamar jóra fordul minden. Próbálja meg erősíteni a lelki kapcsolatát is a barátjával.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Tágítsa a látókörét több olvasással és tegye a megszokottnál pezsgőb-bé a mindennapjait. Most ez lesz a házi feladata, és ne törődjön más bajával.Szűz: 08.24-09.23. Egy félreértés miatt bonyolult helyzetbe kerülhet a hétvégén. A békesség kedvéért tegye rendbe a dolgot és bizonyítsa be, hogy ön-nek van igaza. Mérleg: 09.24 -10.23.Ha úgy érzi, valami hiányzik a környe-zetéből, akkor ne tépelődjön sokáig. Vásároljon egy tavasszal nyíló csere-pes virágot, és gyönyörködjön benne. sKorpió: 10.24 -11.22. Hamarosan meglátogathatja a sze-rencse. Legyen nyitott a fogadására és semmiképpen se rejtőzködjön el, hiszen nincs semmi takargatnivalója. Nyilas: 11.23-12.21. Az arcáról szinte sugárzik a lelke-sedés és az optimizmus. Ennek az okát nyugodtan megoszthatja a munkatársaival, mert nagyon kí-váncsiak rá. Bak: 12.22 - 01.20. Ha azt szeretné elérni, hogy csende-sen teljenek a napjai, akkor tegyen le az újévi fogadalmáról. Ne akarja meg-változtatni a gyermekei szokásait. Vízöntő: 01.21-02.19. Ha ön is úgy akarja, kellemes izgal-makban lehet része a hétvégén. Öltsön magára fürdőruhát, és ké-nyeztesse testét-lelkét egy termál-fürdőben.Halak: 02.20-03.20. Ne engedje senkinek se kibillenteni magát a megszokott nyugalmából. Hallgassa végig a beszélgetőtársa javaslatát, és tegyen a belátása sze-rint. jANuár 18. (SZombat) 18 óra –HeveSI Sándor MűvelődéSI Központ„MINT IFJÚ LÉLEK, SZÁLLOK DALLAL, TÁNCCAL” – A SZIKRÁK TÁNCEGYÜTTES ÖNÁLLÓ ESTJEKözreműködnek: a Zalagyöngye Táncegyüttes és a Gyöngyszemek TáncegyüttesZenei kíséret: Bojtár Népzenei EgyüttesBelépődíj: 1000 FtjANuár 20. (hétfő) 17 óra –NagyKANIZSAI Honvéd KASZINóért Alapítvány„MINDEN KÖRBE ÉRT” – Pék Pál válogatott verseskötete Köszöntőt mond: Balogh László, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereA kötetet bemutatja és szerkesztette: Szemes Péter iroda-lomtörténész, Németh István Péter irodalomtörténész, költőKözreműködik: Micsinai Dominik és Fási BarnabásjANuár 21. (kedd) 16:30 óra –voKE Kodály Zoltán MűvelődéSI Ház16.30 óra „KÉPEK AZ ORSZÁG VASÚTJAIRÓL” Az Országos Vasutas Fotópályázat Vándorkiállításának megnyitója17:00 óra A PÁNTLIKA TÁNCCSOPORT GÁLAMŰSORAjANuár 22. (SZerda) 12.45 óra –HalIS István VároSI KönyvtárBEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAIRÓLMegnyitja: Czupi Gyula igazgatóMegtekinthető: február 21-igjANuár 23. (csütörtök) 17 óra –mAgyar PlAKát HázSZÉPSÉG-HARMÓNIA – a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete és a zalaegerszegi Vitrin Művészeti Egyesület közös kiállításának megnyitójaa magyar kultúra napja alkalmábólÜnnepi rendezvényekTisztelt Olvasók, Kedves Kanizsaiak!Ha olvasták és talán még emlékeznek rá, akkor a decemberi első számban arról írtam, hogy mindent megteszünk azért, hogy közelebb kerüljünk a város lakóihoz. Ezért is kezdjük el a soroza-tot, ahol elsősorban azokra számítunk, akik érdeklődnek a város mindennapjai, történései iránt. A tervünk az, hogy ezeken a talál-kozókon nem kérdezz-feleleket „játszunk”, hanem beszélgetünk. Ezekre a beszélgetésekre hívunk vendégeket is. Az első alkalom-ra Fodor Csaba és Horváth Jácint már elfogadta meghívásunkat. Ők már vendégként lesznek jelen, de még dolgozunk azon, hogy ne billenjen a politika egyik irányába sem a mérleg. Abban bízunk, hogy ez az új lehetőség sokaknak nyújt elegendő nyilvá-nosságot, olyat, amivel ezután tisztábban láthatja a nagykanizsai történéseket. Nem szeretném túlragozni azt, amire készülünk, de bízom abban, hogy sokan leszünk 27-én, hétfőn a HEMO Tükör-termében. Jöjjenek és találkozzanak a Médiaház munkatársaival, ismerjék meg azokat, akik a híreket szállítják nap mint nap!tAlálkozz unk január 27-én este hétkor!Üdvözlettel: Tar Mihály, ügyvezetőjanuár 27-én 19 órakor!Közönségtalálkozó a Hemoban,
2020. 01. 17. | 15magazin Mózes Pált, városunk egykori tanácselnökét, díszpolgárát tagjai sorába választotta a Magyar Szak- és Szép-irodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete. Az Orszá-gos Széchényi Könyv-tár az eddig megjelent három könyve – Keresetlen emlékeim, A politika valóságá-ban, Az önkormány-zatiság jegyében! – alapján javasolta a szervezetnek, hogy vegye fel tagjai közé. A cím viselésére, mint szakíró jogosult. A várost 27 évig szolgáló, hat-szor megválasztott egykori taná-csi vezető nyugdíjba vonulása után nem találta a helyét, idejét visszaemlékezései megírásával töltötte el. Arra azonban soha nem gondolt, hogy országosan is elismerik a tevékenységét. Mózes Pál bottal jár, gyakran szédül, a városban is kevesebbet lehet vele találkozni, de a könyv-írással még karbantartja magát. Írás közben ugyan hamar elfárad, aztán egy kis pihenő után folytat-ja. Negyedik, Visszatekintés című könyve tavasszal jelenik meg. - Ennek a könyvnek a tartalma megpróbálja jelezni, hogy mi is történt a hosszú Mózes-érában Kanizsán, ami a változást, a fejlő-dést és a további teendőket illeti. A könyv esetleg megkönnyítheti azoknak a munkáját, akik majd fel akarják dolgozni a szocializmus idején városunkban történteket. Még 1963-ban is csökkent a város lélekszáma, ahogy a születések száma is, és nőtt az elvándorlás a munkalehetőség hiánya miatt. A továbbtanuló diákok jelentős része nem tért vissza a városba. A munkanélküli-ség nőtt, a működő tőke elke-rülte Kanizsát. Ennek megha-tározó okáról a megyei és városi politika hallgatott, a városi tanács korábbi veze-tése sem beszélt róla. Beszélgetésünk során szóba került „házunk tája”, a Kanizsa TV létrehozásá-nak a története is. - Amikor megteremtő-dött annak a lehetősége, hogy a városoknak is mód-ja lesz saját hatáskörben televíziót működtetni, mi is elhatároztuk, hogy élünk a lehetőséggel. Nyomban meg is kezdtük az elő-készületeket. Megjelöltük az erre szánt épületet és felvázoltuk a teendőket. Gyors ütemben folyt a munka, minden illetékes örült és nagyon akarta, hogy mihamarabb be is fejeződjön a felkészülés Szentgyörgyi Levente irányításá-val és az akkori helyettesem fel-ügyeletével. Ezzel egyetértett a megyei tanács vezetése is. Miután a megyei politika véleményezte a kezdeményezést, kiderült, hogy álláspontjuk nem egyezik a taná-csi szervekével. A politika állás-foglalása az volt, hogy a megyé-ben elégséges egy televízió működtetése, amelynek prog-ramja lefedi a megye települései-nek tartalmi mondanivalóját. Könnyű volt kitalálni, hogy ez a város Zalaegerszeg lesz, de ezt nem mondták ki. A három telepü-lés Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely ezzel nem értett egyet, oda-vissza hevenyészett egyezte-tés zajlott a városok között. Végül abban maradtunk, nem enge-dünk, és megkezdjük az előkészü-leteket csendben és amennyire lehet fedve. A három város közül mi jutottunk legelőbbre, a felvevő kamera már a miénk volt, de nem került a tulajdonunkba. A ham-burgi sörgyár vezérigazgatója intézkedett a kamera beszerzésé-ről, melyet a címünkre meg is küldtek, de blokkolták a megyei Vám- és Pénzügyőrségen. Azzal az indokkal, hogy nem ismert szá-mukra a megrendelő és az sem, hogy milyen pénznemben történt a kifizetése. Nem tudtuk, csak gya-nítottuk, hogy a tettes a megyei politika lehet – idézte fel a városi televízió elindításának történetét. A 88. életévét január 23-án betöltő Mózes Pált újabb könyv-tervek foglalkoztatják. Érdekes, ugyanakkor bántó is volt számára, hogy a rendszerváltást közvetle-nül megelőző időszakban a politi-ka tudtával, a városi vezető ügyész koholt vádak alapján hisztériát keltett ellene, mert a függő folyo-són, lakásának határán vasajtót szereltetett fel. Az esetet a megye illetékes szervei megvizsgálták, s megállapították: a megrendelés szabályszerű volt, a munkát annak rendje és módja szerint kifizette, ezért semmiféle elmarasztalást nem kapott. A hisztéria időszaká-ban aranykapunak nevezett vasaj-tó köszöni, jól van. BAKONYI Erzsébetírói munkájátOrszágosan ismerték el az egykori tanácselnök Mózes Pál január 23-án ünnepli 88. születésnapját(Fotó: Bakonyi Erzsébet)A nagy port kavart, aranykapuként emlegetett vasajtó még ma is megvan(Fotó: Bakonyi Erzsébet)JöjjJJön el és bESzélgESSünk! Médiaház közönségtalálKOzó közéleti vendégEKKEl:Január 27. 19 óra, hOnvéd Kaszinó (Ady E. u. 7.). VáRJuk önöKEt!
2020. január 18.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:002020. január 19.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40219:00-06:002020. január 20.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. január 21.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. január 22.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. január 23.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002020. január 24.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:0016 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs ánsavanyú káposzta 550 Ft/kgcsirkeszárny 620-680 Ft/kgvöröshagyma 300-400 Ft/kgparadicsom 950-1800 Ft/kgkígyóuborka 750-850 Ft/kgakácméz 2500 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások01.23. 10:00-13:00 Vásárcsarnok (Nagykanizsa)A véradás mindenki számára nyitott.Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Január 18. PIRO SKAA Piroska latin-magyar eredetű, jelentése: régi, egykori, tisztelet-re méltó. Népi megfigyelés: Piros-ka napján ha fagy, negyven napig el nem hagy.Január 19. SárA, MárIÓA Sára héber eredetű, a Biblia sze-rint Ábrahám egyik felesége. Jelentése: hercegnő, uralkodónő. A Márió a latin eredetű Máriusz név olasz változatából származik. Jelentése: a Márius nemzetségből származó férfi, férfias.Január 20. FÁBIÁN, SEBEStyÉNA Fábián latin eredetű, a Fabius névből. Jelentése: férfi, faba= bab. A kilencvenes években szórványo-san fordult elő, a kétezres években nem szerepelt az első száz név között. A Sebestyén görög-latin eredetű, a Sebastianus névből ered. Jelentése: magasztos, fenséges.Január 21. ágNESAz Ágnes görög eredetű női név, jelentése: tiszta, szemérmes, szű-zies, szent, érintetlen, tartózkodó.Január 22. VINCE, ArtúrA Vince latin eredetű, jelentése: győztes, nyertes. Az Artúr kelta-angol eredetű, nálunk csak a tizen-kilencedik századtól lett ismert. Jelentése bizonytalan, talán med-ve. Népi megfigyelés: Ha megcsor-dul Vince, tele lesz a pince. Január 23. ZelMA, RAJMUNDA Zelma a héber eredetű Szalóme és a germán eredetű Anzelma német alakjának becézéséből önállósult. Jelentése nem ismert. A Rajmund germán eredetű, jelentése: döntés, okos, védő. Január 24. TIMótA Timót görög eredetű, a Timó-teusz rövidítéséből önállósult. Jelentése: Isten becsülője, isten-tisztelő.Januári fogadóórákDr. KÁRolyi ATTIla, a nagykanizsai 5. sz. választó-kerület önkormányzati képvi-selője fogadóórát tart min-den hónap második hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), min-den hónap negyedik hétfő-jén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).GÁBRIS Jácint, a nagykani-zsai 1. számú választókerület önkormányzati képviselőjé-nek, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában, vagy a gabris.jacint(kukac)gmail.com címen kérhető.SZABó SZIlÁRD, a 4. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője fogadó-órát tart január 20-án (hétfő) 17.30-tól a Bagola kultúrház-ban. Vendégek: Balogh Lász-ló polgármester, Poprádi Zol-tán, a Bagola Városszépítő Egyesület elnöke, Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési cso-portvezető.Közm eghallgatásA Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó tervezett bővítésének (IV-V. ütemek) környezeti hatásvizsgálati eljárása során 2020. feBRuÁR 12-én 14 óRAKor köZMeGHAllGATÁS leSZ a Vasemberházban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.). A hatástanulmány és az eljárásról szóló közlemény letölthető a nagykanizsa.hu oldalról. Lakossági fórum Balatonfenyves Község Önkormányzata szeretettel meghívja nagykanizsai nya-ralópolgárait a 2020. január 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel tartandó lakos-sági fórumra.Helyszín: Vasemberház (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)A lakossági fórumon prezen-táció keretében bemutatják a településsel kapcsolatos aktualitásokat, beruházáso-kat, fejlesztéseket, 2020. évi elképzeléseket. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!Lombár Gábor polgármester
2020. 01. 17. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJanuár 17.1773. január 17-én James Cook kapitány Resolution és Adventure nevű hajói, az Antarktisz felé közeledve, első európai hajókként áthaladtak a déli sarkkörön 2013-ban ezen a napon Magyarországon bemutatták az életműdíjas Quentin Taran-tino Django elszabadul című filmjét1957. január 17-én bevezetik a lottót MagyarországonJanuár 18.1926-ban ezen a napon halt meg Blaha Luj-za magyar színésznő 2001. január 18-án hunyt el Sinkovits Imre Kossuth-díjas színművész, a nemzet színé-szeJanuár 19.1891. január 19-én a győri telefontársaság 72 előfizetővel megkezdte működését1901. január 19-én az István főherceg Szál-ló különtermében megalakult a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ)2008-ban ezen a napon a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren először szállt le egy AN-225-ös, a világ legnagyobb repülőgépeJanuár 21.1937. január 21-én volt Bartók Béla „Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára” című művének ősbemutatójaJanuár 22.1925. január 22-én a Ma Este hetilapban megjelent az első magyar „keresztszórejt-vény”, amelynek szerzője Kristóf Károly voltAz elELőző hETI REJTvény MEgFEJTéSE: Tiszteld meg önmagad azzal, hogy ne mindig másoknak akarj megfelelni.
18 | KANIZSA újságközérdekűViridis-Pannonia Nonprofit Kft.8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Telefon: 93/537-380; Fax: 93/537-385E-mail: viridis@nfv-pannonia.huwww.viridis-pannonia.huSZELEKTÍV KISOKOSA gyűjtőszigetek továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak a város egész területén!Kérjük, az italoskarton dobozokat a sárga zsákba/edénybe helyezzék!Házhoz menő, elkülönítetten gyűjtött hulladékok SZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA Nagykanizsa 2020Kérjük, NE tegye bele:- szennyezett csomagolóanyagok, - tejfölös-, margarinos dobozok,- műanyag poharak, tányérok, játékok!Hova teheti a csomagolási üveghulladékot?Mi kerülhet a sárga zsákba/edénybe?Kérjük, NE tegye bele:- zsíros, olajos, ázott papírhulladék,- matrica,- papírzsebkendő, kéztörlő, egyéb egészségügyi papírok!- papírdobozok (lapítva), - újságok,- folyóiratok,- szórólapok,- füzetek,- nem kemény táblás könyvek. Mi kerülhet a kék zsákba/edénybe?Naptári hétDátumHulladék típusa1.December 30 - Január 02.papír2.Január 06 - 09.műanyag3.Január 13 - 16.papír4.Január 20 - 23.műanyag5.Január 27 - 30.papír6.Február 03 - 06.műanyag7.Február 10 - 13.papír8.Február 17 - 20.műanyag9.Február 24 - 27.papír10.Március 02 - 05.műanyag11.Március 09 - 12.papír12.Március 16 - 19.műanyag13.Március 23 - 26.papír14.Március 30 - Április 02.műanyag15.Április 06 - 09.papír16.Április 13 - 16.műanyag17.Április 20 - 23.papír18.Április 27 - 30.műanyag19.Május 04 - 07.papír20.Május 11 - 14.műanyag21.Május 18 - 21.papír22.Május 25 - 28.műanyag23.Június 01 - 04.papír24.Június 08 - 11.műanyag25.Június 15 - 18.papír26.Június 22 - 25.műanyagNaptári hétDátumHulladék típusa27.Június 29 - Július 02.papír28.Július 06 - 09.műanyag29.Július 13 - 16.papír30.Július 20 - 23.műanyag31.Július 27 - 30.papír32.Augusztus 03 - 06.műanyag33.Augusztus 10 - 13.papír34.Augusztus 17 - 20.műanyag35.Augusztus 24 - 27.papír36.Augusztus 31 - Szeptember 03.műanyag37.Szeptember 07 - 10.papír38.Szeptember 14 - 17.műanyag39.Szeptember 21- 24.papír40.Szeptember 28 - Október 01.műanyag41.Október 05 - 08.papír42.Október 12 - 15.műanyag43.Október 19 - 22.papír44.Október 26 - 29.műanyag45.November 02 - 05.papír46.November 09 - 12.műanyag47.November 16 - 19.papír48.November 23 - 26.műanyag49.November 30 - December 03.papír50.December 07 - 10.műanyag51.December 14 - 17.papír52.December 21 - 24.műanyag53. December 28 - 31.papír- üdítős, ásványvizes palackok lapítva,- fóliák, zacskók, reklámtáskák,- tisztítószeres flakonok,- konzervdobozok,- fém sörös – ill. üdítős dobozok,- italoskarton dobozok.
2020. 01. 17. | 19sport pluszFél év kihagyás után tért vissza a kanizsai uszodába mintegy 70 gyermek. Tavaly tavasszal edzőváltás miatt hagyták ott a sportágat, időköz-ben viszont a szakemberek és a szülők erőfeszítéseinek köszönhetően új egyesület alakult, amelynek színeiben januártól újra a kanizsai sport- létesítményben tartják edzéseiket.A történet 2019 tavaszá-ra vezethető vissza, amikor a gyerekek új edzőt kaptak a Délzalai Vízmű SE-nél. Túlnyomórészt 8-12 éves gyerekekről van szó, akik ragaszkodtak a megszo-kott edzőjükhöz – magya-rázta Kurucz Attila, aki-nek gyermeke szintén elhagyta az uszodát tavaly tavasszal. - Időközben három edző-vel megalapítottunk egy új egyesületet, az Ebihal Úszó és Mozgásfejlesztő Egyesü-letet. Az elnök Miatta Mer-cédesz lett, ő sérült gyere-kekkel is foglalkozik. Szin-tén a DZVSE edzője volt, ám vele sem kívántak együtt dolgozni. Sokáig várakozó állásponton voltunk, vártuk a lehetőséget, hogy a gye-rekek visszajöhessenek a kanizsai uszodába. A válto-zást lényegében az új önkormányzati testület által kinevezett uszoda-igazgató segítségével tud-tuk elérni. Karácsony Károly a realitásokat figye-lembe véve biztosította számunkra, hogy igaz nem létszámarányosan, hanem annál jóval kisebb pálya-használati lehetőséggel, de újra úszhatnak a kanizsai sportlétesítményben az „ebihalak” – mondta Kurucz Attila egyesületi tag.A hétfői edzésen több szülő is részt vett, akik gyer-mekeikkel együtt örülnek a pozitív irányú változásnak. Szomjas Tünde mindkét fia a „visszatérők” közé tar-tozik. - A kisebbik gyerekem nekiállt vízilabdázni, ám amikor meghallotta, hogy ismét van úszás, nem habo-zott: az eddigi egyetlen szabad estéjén is inkább edzésre megy az uszodába. A nagyobbik fiam most nyolcadikos, s az utóbbi időben egyre ritkábban merte feltenni a kérdést: lesz még úszás? Mindket-ten örülnek, hogy újra itt lehetnek - mesélte Szomjas Tünde.Hosszú idő után sikerült megalakítani az egyesüle-tet, ahol jelenleg mintegy 70 gyerek úszik – mondta Miatta Mercédesz, majd hozzátette: bő fél év alatt jutottak el odáig, hogy ismét kaptak helyet a kani-zsai uszodában. Az Ebiha-lak elnök-edzője bízik abban, hogy a közeljövő-ben bővül a tagságuk. VINCZE AdélA gyerekek és szüleik együtt örültek, hogy bő fél év elteltével visszatérhettek a kanizsai uszodába(Fotó: Kanizsa TV)a vízbenEbihalak
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. január 18-24.Január 18., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tol-láról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:45 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tol-láról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 09:15 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kani-zsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 18:40 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek (ismeretterjesztő film), 19:05 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 19:15 Szolnoki Nemzetközi Ver-senytánc Gála, 21:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:35 Lapozó.Január 19., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek (isme-retterjesztő film), 01:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:15 Szolnoki Nemzetközi Verseny-tánc Gála, 03:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 A Bakony szikláin: hegymászás min-denkinek (ismeretterjesztő film), 07:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:45 Szolnoki Nemzet-közi Versenytánc Gála, 09:55 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturá-lis magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 19:10 Sztár-portré: Sebestyén Péter, 19:40 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 19:50 A szenátor fodrásza (doku-mentumfilm), 20:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugal-ma (dokumentumfilm), 21:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó. Január 20., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:10 Sztárportré: Sebestyén Péter, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 A szenátor fodrásza (dokumentumfilm), 02:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma (dokumentumfilm), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:40 Sztárportré: Sebestyén Péter, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 A szenátor fodrásza (dokumen-tumfilm), 09:10 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma (dokumentumfilm), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Sebestyén Péter, 12:30 A szenátor fodrásza (dokumentum-film), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Vonal felett (doku-mentumfilm), 21:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:20 Lapozó.Január 21., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Vonal felett (dokumentumfilm), 03:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kani-zsa TV sportműsora), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Vonal felett (dokumentumfilm), 09:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 10:35 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Vonal felett (doku-mentumfilm), 14:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Cso-portkép (dokumentumfilm), 20:35 Híradó, 20:50 Sztár-portré (válogatás), 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Január 22., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Csoportkép (dokumentumfilm), 02:15 Sztárportré (válogatás), 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:30 K’arc (kultu-rális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Csoportkép (dokumen-tumfilm), 08:45 Sztárportré (válogatás), 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 Csoportkép (dokumentumfilm), 13:30 Sztárportré (válogatás), 14:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Épí-tech (a házépítők magazinja), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Január 23., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 00:55 Gézengú-zok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 02:10 Épí-tech (a házépítők magazin-ja), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Épí-tech (a házépítők magazinja), 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Épí-tech (a házépítők magazinja), 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Mézes pajtás (dokumentumfilm), 20:35 Híradó, 20:50 Ver-set mondók (dokumentumfilm), 21:20 Gézengúzok (gye-rekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Január 24., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Mézes pajtás (dokumentum-film), 02:20 Verset mondók (dokumentumfilm), 02:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Mézes pajtás (dokumentumfilm), 08:50 Verset mondók (dokumentumfilm), 09:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 13:00 Mézes pajtás (dokumentum-film), 13:30 Verset mondók (dokumentumfilm), 14:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Balasport (regionális sporthírek), 20:00 Madarat tol-láról (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 01. 17. | 21sport Roppant előkelő helyről, a futsal NB II Nyugati csoportjának harmadik pozíciójából folytathatja a küzdel-meket a Nagykanizsai Futsal Club legénysége.A kanizsaiakra a 18. forduló kere-tében január 17-én (péntek) 20 órá-tól hazai bajnoki vár, hiszen a Zsig-mondy-csarnokban fogadhatják a Tihanyi FC-t.- Az, hogy a második helyen sike-rült az óévet búcsúztatnunk és jelenleg is harmadik helyezettek vagyunk, úgy érzem, erőn felüli tel-jesítmény a csapat részéről – kezd-te Bagó Gábor, a nagykanizsai együttes 33 esztendős edzője. - Tel-jesítményünk annak fényében nagy tett, hogy végig nagyon sok sérülés hátráltatott bennünket a pontvadászat eddigi szakaszában. Ránk is fért tehát egy kis szusszanás ebből eredően. Pénteken azonban már újra bajnoki mérkőzést játsz-hatunk, ráadásul hazai közönség előtt és támogatásukkal minden-képpen nyerni akarunk. Azt azért a csapat is tudja, hogy a folytatásban sem lesznek könnyű találkozóink, hiszen a tabellán körülöttünk álló gárdákkal fogunk mérkőzni és bizony igencsak éles harc lesz a fel-sőházba jutásért.Érdemes még annyit mindezek-hez hozzátenni, hogy a nagykani-zsaiaknál több gólerős futsalos is szerepel, de az elmúlt időszakban közülük is kiemelkedett Bogyó Károly eredményességével. Bogyó jelen pillanatban 24 találat-tal áll az NB II Nyugati csoportjá-ban a góllövő-lista élén és néggyel előzi meg a pécsi Szentes Kriszti-ánt.POLGÁR LászlóA torna múlt pénteken 24 csapattal rajtolt, szombaton a Kanizsa Kupa teremlabdarúgó torna egyik szervezője, Lánczos Attila pedig már öröm-mel nyugtázta, hogy a két Kanizsa, tehát a Kék és a Piros is jól szerepelt. Persze nem véletlenül mondta ezt, hiszen az NB III-ban ezen legénysé-gek tagjainak „ügyvezetője” is.A záró játéknap, tehát az elmúlt vasárnap a középdöntőktől ugyanakkor már árnyalta a képet, hiszen a címvédő Kanizsa Kéknek is akadtak kelle-metlen pillanatai, a tavalyi harmadik Kanizsa Piros történetéről nem is beszélve.- Egyértelműen látszik, hogy a csapatok felké-szültek „egymásból” – fogalmazott a fenti gondo-latmenet apropóján Gór Miklós, a kupa másik koordinátora. - Jó néhány új csapat is érkezett és amit örömmel vettünk, hogy az élesebb vasárna-pi meccsnap mellett már pénteken, majd szom-baton is szép számmal látogattak ki nézők az ese-ményre.A középdöntő csoportjaiból az esélyesek közül aztán a Göcsej Nyomda, valamint a Kanizsa Piros már nem is tudott továbblépni.A nyolcaddöntőben mérkőző együttesek közül a Sasi Benz - hozta egyre gyakoribb formáját ki-ki helyzetekben - hetesekkel kapott ki attól a K&H Nagykanizsától, mely aztán ugyanúgy a döntőbe jutott, mint 2019-ben - az egyik legjobban készü-lő Fix Bomba ellen már az elődöntőben. (Győztes góljukat akkor legalább kétszázan tapsolták meg.) A másik ágról a mindent eldöntő meccsig a tavalyi győztes Kanizsa Kék jutott jóval simábban (azért a Metaxa elleni negyeddöntőjüknek volt értéke...).Később a bronzmeccsen a két éve meglepetés-re negyedik helyezett és ismét nagyot produkáló Szemere játszott a Fix Bombával, utóbbiak végül 2-1-re győztek.A finálé aztán a Kanizsa Kék és a K&H Nagykani-zsa gárdája között mindenképpen nagyobb küz-delmet hozott a már említett korábbinál és a ren-des játékidő 0-0-ja után heteseket tartogatott, abban pedig a Kanizsa Kék 2-0-val bizonyult jobb-nak.A torna legjobb játékosa Losonczy Máté (K&H Nagykanizsa), legjobb kapusa Horváth Márton (Kanizsa Kék) lett, míg a gólkirályi címet Horváth Balázs (Kanizsa Kék) gyűjtötte be 10 találattal. A Tisztelet Kupa mérkőzés-sorozata is színvonalas versengést hozott, melynek fináléjában Curacao - Nilfisk párosítást rendeztek és a találkozó 1-1 után büntetőkkel a Curacao sikerét hozta. A vigaszág harmadik helyén a Belezna gárdája végzett.POLGÁR LászlóTavalyi és tavalyelőtti emlékképekBogyó Károlyék pénteken dobogós helyről várják a futsal NB II folytatását (Fotó: Gergely Szilárd)következikA java csak mostAz elmúlt esztendőhöz hasonlóan a 9. Szabadics Kanizsa Kupa teremlabdarúgó torna döntőjét a Kanizsa Kék, valamint a K&H Nagykanizsa legénysége vívhatta, de nem csupán emiatt lehetett a szurkolók érzése 2019-hez hasonló...A másik finalista az a K&H Nagyka-nizsa legény-sége volt, mely tavaly szintén finá-léba jutott és ahogy akkor, úgy ezúttal is ezüstöt köny-velhetett el(Fotók: Polgár László)Ahogy tavaly, úgy idén is a Kanizsa Kék nyerte a Szabadics Kanizsa Kupa teremlabdarúgó torna küzdelmeit
22 | KANIZSA újságsportLassan a megyei labdarúgásban is munkába állnak a csapatok a szezon tavaszi idényére készü-lődve és nincs ez másképp az első osztály 14. helyén álló Hor-váth-Méh Kiska-nizsai Sáskák SE csapatánál sem.- Múlt nyáron az elsődle-ges terv az volt, hogy a tár-saságot próbáljuk megerő-síteni és együtt tartani, annak ellenére, hogy már előtte sem muzsikált túl fényesen – értékelte még az őszt Mutter Attila, a kis-kanizsai legénység edzője. - Sajnos, szinte egyik sem sikerült, ebből eredően is alakult úgy az ősz, ahogy, ráadásul még a félszezon során is volt lemorzsolódás. Néhány fellángolás talán akadt, de be kell látni, edzés nélkül nem lehet futballoz-ni. Lehet, hogy néhány pont még bennünk maradt, de szereplésünk a realitás talaján állt. Nehéz hónapo-kon vagyunk túl, gyakorla-tilag a létünkért küzdöt-tünk és csak komoly válto-zás nyomán várható vala-milyen kedvezőbb fordulat, amiért persze dolgozunk is.A kiskanizsaiak január 17-én (péntek) kezdhetik el a felkészülést és ismert már edzőmeccseik dátuma is, ezek alapján január 25-én a Marcali VFC, február 1-jén a Böde, február 8-án a Becse-hely, február 15-én pedig a Semjénháza ellen mérkőz-nek. A találkozók pontos helye és időpontja később dől el, de ha itthon is játszik a Sáska, nem valószínű, hogy a kiskanizsai futball-pályán mérkőznek, mivel annak minősége időjárás-függő, inkább valószínű, hogy csak műfüvön mér-kőznek.POLGÁR LászlóA szlovákiai Léván szerepelt az Olimpiai Reménységek Versenyén az U16-os női magyar kosárlabda válogatott, soraiban a Kanizsai Vadmacskák erősségével, Baa Dominikával.A magyarok a csehekkel kezdtek és 80-77-re nyert Csehország – magyar oldalon akkor Baa pontjai még nem szerepelhettek a meccs-jegy-zőkönyvben. A kanizsai kosaras kiválóság a Len-gyelország ellen 68-50-re megnyert találkozón a legeredményesebb játékos volt a magyar csa-patban 14 pontjával. A harmadik játéknapon sem akart lemaradni a nagykanizsai kosárlab-dázó a többiektől és a Szlovákiával szembeni – szintén – győztes, 63-34-re végződő találkozón 9 pontot süllyesztett el az ellenfél kosarában. Magyarország a négycsapatos torna második helyén zárt Csehország mögött.A KVSE játékosának sok pihenésre nem volt módja, hiszen a bajnokságban már a Nyíregy-háza elleni, idegenbeli bajnokira készülhetett. Még tavalyról elhalasztott bajnoki mérkőzését játszotta le a Kanizsai Vadmacskák SE amatőr NB I-es kosárlabda együttese Nyíregyházán és értékes győzelemmel térhetett haza.Nyíregyházi Kosársuli (8.) - Kani-zsai Vadmacskák SEse (3.) 73-84 (24-19, 19-22, 12-21, 18-22)Amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, találkozó a 9. fordulóból. Nyíregyháza, 100 néző. Vezette: Hegedüs I., Fülöp Á.Kanizsa: Fuisz 27/3, Kovács R. 4, Baa 23, Bán-hegyi B. 5, Budai 13. Csere: Zsámár P. 2, Hor-váth L. 4, Füredi 2, Bánhegyi D. 4. Edző: Gábor Erzsébet.Az első negyed utolsó perceiben a kanizsaiak hibáit kihasználva a hazai csapat ötpontos előnyt szerzett, a második tíz perc közepére azonban a nagykanizsaiak felzárkóztak, mi több, Fuisz Viktória és Baa Dominika pontjaival a meccs 18. percében átvették a vezetést is. Akkor azonban még a negyed végére a jobban koncentráló nyírségiek visszavették a vezetést.Nagyszünet után a KVSE a játék minden elemében feljavult és Kovács Rebeka, valamint Fuisz pontjai már hétpontos előnyt jelentett számukra a meccs állásában. A záró etapban a center Budai Dorina teljesítménye is jelentősen feljavult és a megszerzett vezetést megtartva ki is harcolta a Vadmacskák az értékes győzelmet.- Értékes győzelmet arattunk Fuisz Viktória egyéni jó teljesítményével, valamint az utolsó negyedben jelentősen feljavult Budai Dorina center játékával – értékelt a mérkőzés után a csapat edzője, Gábor Erzsébet.POLGÁR LászlóGábor Erzsébet (balról), a Kanizsai Vadmacskák edzője együttese egyik fiatal kiválóságával, Baa DominikávalA Kiskanizsai Sáskák együttese (képünkön jobbról Dolmányos Márk) tavasszal azon lenne, hogy mind többet rohamozhassa ellenfelei kapuját (Fotó: Polgár László)Pontjai jól jöttek a győzelmekhezSáskánál isKezdenek a
2020. 01. 17. | 23sportA hetediken is elsőségA hetedik esztendeje megren-dezett cselgáncs Kanizsa Bajnok-ság sorozatát a legutóbbi alka-lommal is a Nagykanizsai TE 1866 dzsúdósai nyerték.Legutóbb már a régió öt klubja indulhatott a versengésen és a két zalai, illetve három somogyi klub versenyében az NTE tizenhárom elsőséget (Orbán Noémi, Zuber András, Gál Márk, Kovács Ákos (kétszer), Szeghy Tamás, Nagy Adrián Vajk (háromszor), Kalá-nyos Zsolt, Kalányos Anna, Gombor Alexandra, Balogh Jan-ka) szerzett, több kanizsai az egész sorozat különdíját is meg-kapta a különböző kor- és súlycso-portokban. A három fordulóban összegyűjtött egyéni pontok alap-ján minden csapatból a legtöbb pontot elérő judoka egy Kanizsa Bajnoka-kupát kapott, ezt a kani-zsaiaktól Nagy Adrián Vajk (16 pont) érdemelte ki, a Kanizsa Baj-nokság legjobb csapata pedig az NTE 1866 lett 666 ponttal.Az Unicumon a Dínom Dánom ünnepelhetettA közelmúltban Gelsén immár a XVIII. Unicum Kupa teremfoci torna küzdelmeit rendezték. Tizenkét csapat nevezett, a résztvevők végig színvonalas mérkőzéseket vívtak egymással. A döntőig végül a Dínom Dánom és a B.F.B. legény-sége jutott. A fináléban aztán a DD és a B.F.B. 2-2-re végzett, büntetők-kel 2-0-ra a Dínom Dánom győzött.XVIII. Unicum Kupa, végered-mény: 1. Dínom Dánom, 2. B.F.B., 3. K&H Nagykanizsa. A kupa leg-jobb kapusának Lajkó Ferencet (Dínom Dánom), legjobb játéko-sának Kobra Györgyöt (B.F.B.) választották, míg a gólkirályi címet Bagó Benedek (K&H) hódí-totta el.Öt hetes időszakkal a szezonraMúlt pénteken kezdte meg fel-készülési időszakát a bajnokság tavaszi szakaszára a férfi kézilabda NB II Dél-nyugati csoportjában lis-tavezető Tungsram SE Nagykani-zsa együttese.Csalló Ádám játékos-edző gár-dája csoportjában két ponttal vezet a Dél Takarék Mecseknádas-di SSE előtt és a kanizsaiak február 14-én, pénteken mérkőznek ismét bajnoki meccsen – akkor a Csur-gói KK U23-as együttesét fogad-ják.- Múlt pénteken kezdtük az öthetes időszakot felölelő felké-szülésünket a szezon második felére és leginkább természete-sen a Tungsram-csarnokban végezzük a munkát – árulta el Csalló Ádám, a dél-zalaiak 26 esz-tendős szakvezetője. - Heti négy-szer találkozunk a kerettel, de a foglalkozások mellett gazdag fel-készülési meccs-tervezet is össze-állt.Az előkészületi találkozók sorát az együttes technikai vezetője, Nagyvizeli Norbert kötötte le és a sorozat már e hét szerdáján elraj-tolt, amikor lapzártánk után a csur-góiakkal találkoztak a Tungsram-csarnokban Balogh Péterék.A Tungsram SE Nagykanizsa fér-fi csapatának további felkészülési mérkőzései az alábbiak szerint alakulnak: január 18., szombat 17 óra: RK Cakovec (horvát) - Tungs-ram SE; január 24., péntek 18 óra: Tungsram SE – Nagyatád; január 31., péntek 18 óra: Nagyatád - Tungsram SE; február 1., szombat: 27. Goran Vrbošić Emléktorna, Kapronca (Horvátország).Kettőből kettőt nyertekAz utóbbi időszakban a szom-bathelyi Hauer Lajos Emlékverse-nyen is részt vettek a Kanizsa Box Klub ökölvívói. A legutóbbi meg-mérettetésen nem volt túlzottan sok induló, a kanizsaiaknak is csak két versenyzője bokszolt: Bakonyi Tibor serdülő 65 kg-ban, míg Jerausek András felnőtt +91 kg-ban lépett kötelek közé. Mindketten egyhangú pontozással győztek és arannyal zárták versenyüket.Gazdára találtak elismeréseikDíjkiosztó ünnepséggel egybe-kötve, jó hangulatban értékelték az elmúlt esztendőt a nagykani-zsai galambászok a J02 Postaga-lambász Sportegyesületnél. A napokban a versenykerület veze-tőinek részvételével megtartott ünnepségen a résztvevők jól érez-ték magukat, a korábban már lapunkban is említett győztesek átvehették megérdemelt díjaikat és a sok-sok tombolanyeremény is gazdára talált.Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóA Dínom Dánom együttese lett a XVIIIiii. Unicum Kupa teremfoci torna győztese GelsénUgyan csak két öklözőjük léphetett kötelek közé, de a kanizsaiak teljes bokszoló delegációja ott volt SzombathelyenA kanizsai postagalambász sportegyesületnél a 2019-es eredményeket ünnepé-lyes díjátadón értékelték, balról Andik János a 3., középen Keller Sándor az 1., jobbról pedig Liplin László a 2. helyezettnek járó elismerésekkelSportsorok
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKPulai Dorka nemcsak balettozni, horgolni, sütni-főzni, hanem enni is nagyon szeret. Nem válogatós, a sós és az édes süteménye-ket egyaránt ked-veli. Számos elfoglaltsága miatt ő azon-ban csak hét-végén főz magának. Kis-kutyája minden nap főtt ételt kap tőle ebédre. Molly, a pici agárkutya nagy moz-gásigénnyel és étvággyal rendelkezik. Szeret mozog-ni, enni és sportolni, kicsit olyan, mint a gazdája. Dor-ka egész nap úton van. Sza-badidejében fut, úszni jár, biciklizik, emiatt muszáj pótolnia az elveszett ener-giákat. Gyakran körbesétál-ják agaras ismerőseikkel a Csó-tót is. Molly hétközben marhalábszárból főzött húslevest, valamint darált húst kapott rizzsel és főtt répával, míg Dorka bable-vest és almás pitét készített magának. A bableves receptjét anyu-kájától, Pulai Lászlónétól, az almás pité-jét pedig ked-ves családtag-juktól, Baj Károly-né Katitól kapta. A BABLeveshozzávalói: 1 doboz Bonduelle vörösbab konzerv, 2 sárgarépa, 2 pet-rezselyemgyökér, 1 zellergu-mó, bacon szeletek, kolbász, só, vegeta, őrölt pirospapri-ka, 1 tojás, kevés liszt. Elkészítése: A zöldségeket megpuco-lom, megmosom, darabok-ra vágom. A szalonnából és a kolbászból vékonyabb darabokat szeletelek, majd egy leveses edénybe felte-szem főni. Amint a zöldsé-gek puhulni kezdenek, hoz-záadom a lecsöpögtetett babot, és sóval, vegetával tovább ízesítem. Végül nokedlit készítek a levesbe: 1 tojáshoz adok 6 csapott kanál lisztet és egy csipet sót, majd beleszaggatom a forró levesbe és néhány percig főzöm. Az ALmás pitehozzávalói: 30 dkg liszt, 1 tojás, 10 dkg vaj, fél csomag sütőpor, 1 evőkanál cukor, 2 evőkanál tejföl, só, 1 kg savanykás alma, őrölt fahéj, kevés fris-sen facsart citromlé, némi zsemlyemorzsa. Elkészítése: A lisztet, a tojást, a vajat, a sütőport, a cukrot, a tejfölt és egy csipet sót összegyú-rom, majd fél órára a hűtő-be teszem. Ezután kettéosz-tom. A felét kisodrom, tepsi-be teszem úgy, hogy a széle felkunkorodjon, majd meg-szórom zsemlyemorzsával. Erre teszem rá az 1 kávéska-nál őrölt fahéjjal, 1 evőkanál cukorral és pár csepp cit-romlével összekevert lere-szelt almát. Miután az almát rádolgoztam, ismét meg-hintem zsemlyemorzsával és ráfektetem a kisodort tészta másik felét. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül fél óráig sütöm. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaPulai Dorka elfoglaltságai miatt csak hétvégén sürög-forog a konyhában (Fotó: Kanizsa)almás pitévelBableves, HIRDETÉS
XXXII. ÉVF. 3. SZÁm, 2020. január 24.(Fotó: Jancsi László)harcSzélmalom-12-13.oldalA hónap műtárgyaA múzeum első pecsétje felbecsülhetetlen értékű9. oldalMérlegen a Kanizsa BikePro és kontra: nyereséges projekt, vagy felesleges fenntartani? 4-5. oldalÜltetési hibaEgészséges tujákat kellett kivágni a Munkás úti garázssornál3. oldal(Fotó: Gergely Szilárd) (Fotó: Jancsi László)Vissza-visszatérő probléma, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket egyesek nem rendeltetésszerűen használják
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTHuszadjára is kerek volt a répa Miklósfán. A két évtizedes múltra visszatekintő Répafőző Fesztiválon ezúttal 30 fajta ételkülönlegességet kóstolt meg a zsűri, a verseny végén pedig nemcsak a kategóriagyőzteseket jutalmazták, hanem különdíjakat is kiosztottak. A rendezvény megál-modói 2001-ben azt a célt tűzték ki, hogy nagyobb figyel-met szentelnek a városrész gasztronómiai büszkeségé-nek, a savanyú répának és az abból készített ételeknek.Önálló estet adott a Szikrák Táncegyüttes. A rendezvényen a fiatalok nemcsak régi, hanem számos új koreográfiát is bemutattak a HSMK-ban. A Szikrákat a Bojtár Népzenei Együttes kísérte, az est során a Zalagyöngye Táncegyüttes és a Gyöngyszemek is szín-padra lépett. A program a magyar kultúra napja alkalmából szervezett városi rendez-vénysorozat első állomása volt. A táncosok az új évben sem pihennek, hiszen számos fel-lépés és verseny vár rájuk. – Március 7-én Gyenesdiásra megyünk, a Gergely Fesztiválra a Szikrák egyik felével. A nagyobbak már kinőtték az általános iskolás korcsoportot, ezért már meg kellett bontanunk a csapatot. A nagyobbakkal a Helikon Ünnepségekre készü-lünk, az pedig májusban várható – mondta Tóth István, a Szikrák Táncegyüttes művé-szeti vezetője. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENádaratókA Balaton körül mintegy 1200 hektárnyi nádas található, amelyből telente 300-400 hektárról kellene levágni a növényt a megújulása érdekében. Vida Imre vállalkozó és kollégái Balatongyörökön álltak neki a munkának, a nádat speciális kombájnnal aratják.20IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETE (Fotó: Gergely Szilárd)(Fotó: MTI/Varga György)(Fotó: Gergely Szilárd)
Ez volt a hét 2020. 01. 24. | 3Tavaly tavasszal érkezett a jelzés a VIA Kanizsához az egyik garázstulajdonostól. - Három évvel ezelőtt már látszódtak a garázsom falán a hajszálrepedések, amelyek az idő múltával szép lassan 1 centisre tágultak. Alapvetően sze-retem ezt a tujasort, észak felől kitűnően védte a garázsokat. Azért keres-tem fel a városüzemeltető céget, hogy megtudjam, vajon mi okozhatta a prob-lémát a tulajdonomban – mondta el Szabó László.Nem a főfalon, hanem a hosszanti közfalon repe-dések jelentek meg több garázson, ezért statikai vizsgálatot kértünk – idéz-te fel a történteket Kámán László, a VIA Kanizsa Zrt. műszaki-városüzemelteté-si igazgatója. - A szakvéle-mény három okra vezette vissza a problémát. Egy-részt a tujákat 140-150 cm-re ültették a főfaltól. Leg-alább 40 éves fákról van szó, kiterjedt a gyökérze-tük, valószínűleg a közfa-laknál a repedéseket ez okozta. Kiderült, hogy hiányzik az állagvédő jár-da, ami elvezetné a vizet a főfaltól, a hullámpala lemez északi oldalára – amerre lejt – pedig csa-tornát kellett volna építe-ni, ami szintén elvezetné a vizet.A hatóság Zalaegerszeg címzetes főjegyzőjét jelöl-te ki intézkedésre. A fakivá-gási engedély mellett tőle érkezett meg a határozat, amely szerint a kivágott tuják helyére 11 kemény lombos fát kell ültetni, pár-huzamosan a kimart tus-kókkal.A garázssor épült meg előbb, a tujasort később telepítették – ezt a régi tulajdonosoktól tudják a VIA Kanizsa munkatársai. A cég városgondnoka, Kon-rád-Németh Cecília leszögezte: annak idején, akik ültették a tujákat, valószínűleg nem gondol-tak bele, hogy a kicsi cse-metékből egyszer ilyen hatalmas, gyönyörű növé-nyek lesznek. - A problémát egyértel-műen ültetési hiba okozta. Javaslom mindenkinek, amikor épület közelében fás szárú növényt ültet, figyeljen oda a növény habitusára, tulajdonságai-ra, s arra, várhatóan mek-korára nő majd. A 346/2008-as kormányren-delet konkrétan szabá-lyozza a fás szárú növé-nyek telepítését. E szerint: „Fás szárú növény az ingat-lan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az figyelemmel legyen az adott faj, fajta tulajdonsá-gaira, növekedési jellem-zőire, szakszerű kezelésé-re, az emberi életet és egészséget nem veszé-lyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadá-lyozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő épületekben, létesítmé-nyekben, és nem akadá-lyozhatja azok biztonsá-gos működését.”A VIA Kanizsa közterüle-ten törekszik az előírt távolságok betartására, szabálytalan faültetés nem történik a városban. Előfor-dulnak azonban úgyneve-zett „partizán akciók”, ami-kor valaki jó szándékkal növényt ültet a közterület-re, de az említett ültetési szabályokat nem tartja be. VINCZE AdélA kivágott növényzetet pótolják, a tuják helyére lombos fákat ültetnek (Fotó: Gergely Szilárd)az egészséges tujákatÜltetési hiba miatt kellett kivágni Hárman haltak meg egy Rákóczi utcai házban(Fotó: Gergely Szilárd)JöjjJJön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:Január 27. 19 óra, Honvéd Kaszinó (Ady E. u. 7.). VáRJuk önöket!Kámán László és Konrád-Németh Cecília a helyszínen elmondta: a probléma három okra vezethető vissza(Fotó: Gergely Szilárd)A Munkás úti garázssor mellett húzódik az a tujasor, amelyet a napokban megritkítottak a szakemberek. A növények kárt okoztak a garázsokban, ezért vált szükségessé kivágásuk.
4 | KANIZSA újságközéletSzabó István, a Kanizsa Bike rendszert üzemeltető VIA Kanizsa Városüzemel-tető Nonprofit Zrt. vezér-igazgatója elöljáróban elmondta: - A 12 dokkoló-állomás elhe-lyezését az önkormányzat határozta meg. Igazából a vasút-állomástól a belvá-rosig, onnan az ipari park-ban lévő inkubátorházig történt meg a 10 dokkoló-ból álló rendszer kiépítése. Később a VIA további 2 dokkolót épített, mert úgy tűnt, lakossági igény van a Keleti-városrész bekapcso-lására a Kanizsa Bike rend-szerébe, illetve hogy a Csó-nakázó-tó is megközelíthe-tő legyen ezekkel a kerék-párokkal. A 12 dokkoló-helyszín 80 kerékpár hasz-nálatával működik. A vezérigazgató szerint, akik szeretnek kerékpároz-ni, azoknak általában van saját kerékpárja. Aki pedig eddig nem biciklizett, kis eséllyel veszi igénybe a köl-csönözhető kétkerekűeket. Maga az ötlet, elképzelés jó volt, viszont a kereslet-kínálat előzetes felmérése nem biztos, hogy megtör-tént. 3 és fél év után elmondható, hogy kevés a rendszert használó kerék-páros, jelenleg 16 az éves bérletes felhasználók szá-ma. A VIA reklámanyagok-kal, PR-filmekkel, újsághir-detésekkel, a tudnivalókat ismertető honlap készíté-sével is próbálta a lakosság figyelmét felkelteni. - Az első kerékpárok üzembe állítása óta már finomítottunk a tarifákon, csökkentettük a díjakat. Az első 60 perc ingyenes, utá-na pedig 50 forint az óradíj. A naponkénti kerékpár-használat nem haladhatja meg a 10 órát, ellenkező esetben a rendszer lopott-nak érzékeli a biciklit és megkezdődik a bike keresé-se, amit a kerékpárokra sze-relt nyomkövető GPS segít. Két évvel ezelőtt a városve-zetés a diákoknak olyan bérletlehetőséget is fel-ajánlott, hogy sikeres regisztrációt követően ingyen kapnak egy Kanizsa Bike-kártyát, ám a fiatalok nem éltek a lehetőséggel. Valami miatt idegenkednek ezektől a bicikliktől. Lehet, hogy a használati módja miatt, mivel el kell menni érte, és vissza kell vinni, ami nem olyan kényelmes, mint otthon elővenni a garázs-ból vagy a tárolóból. A dokkolók kezelőfelüle-tén minden információt megtalál az alkalmi fel-használó, aki regisztráció után néhány percen belül már kerékpározhat is. A kimutatások szerint az alkalmi felhasználók száma minimális, ahogy az ebből származó bevétel is. - Jelentős járulékos költ-sége is van a rendszernek. Például, ha napokig, vagy hetekig nem használják, akkor a kerékpárokba beépített nyomkövető akkumulátora lemerül. A karbantartó személyzet úgy tudja ezt orvosolni, hogy a bicikliket beszállít-ják a műhelybe, és feltöltik az akkumulátorokat. A dokkolóba erre az időre egy másik kerékpárt visz-nek, tehát van körforgás a biciklik között – fejtette ki a vezérigazgató.Felesleges fenntartani Fodor Csaba önkor-mányzati képviselő (Éljen VárosuNk!), az ÉVE frakció-vezetője, a városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság elnöke, a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnok szerint ebben a formában nem lehet fenntartani a Kanizsa Bike kerékpárkölcsönző rendszert. - Évente több mint 10 millió Ft-ot kellett ráfordí-tani, és ezzel szemben volt olyan év, amikor mindös�-sze 20 ezer forint volt a bevétel. A tavalyi év is azt mutatja, hogy a 140 ezer Ft-os bevétel mellett 10 milli-ós költséget okozott a városnak, aminek közel a fele a fenntartási költsé-gekre, szerződésekre megy el. Felesleges fenntartani! – hangsúlyozta. – Minden a fideszes beruházásra jel-lemzően történt: csináljuk meg sok százmillió forin-tért, adjuk oda a városnak, hogy működtesse, utána meg örvendezzünk, hogy milyen jó beruházás. Ugyan! Öt évig fenn kell tartani, addig nem lehet vele mit csinálni. Az az álláspontunk, hogy ezekkel a biciklikkel kezdeni kell valamit. Majd kiderítjük, hogy hol lesz rá szükség, és leadjuk a kerékpárokat. Természetesen kellenek fejlesztések Kanizsán, külö-nösen akkor, amikor EU-s, vagy állami pénzből való-sítjuk meg azokat, és a városnak nem kell hoz-zátenni, igen ám, de fenn is kell tartani ezeket a beruházáso-kat! Ez egy gyö-nyörű példája annak, hogy mit nem szabad csi-nálni a közpénzzel. A VIA költségvetéséből ezt az összeget utak, járdák, új parkolóhelyek építésére lehetne felhasználni, de a Kanizsa BikeMérlegen A közösségi bérkerékpár rendszert az önkormányzat 2016-ban pályázati forrásból valósította meg egy esztergomi székhelyű gyártócég licence alapján. A szerződésben vállaltak szerint 5 évig kell üzemeltetni a rendszert, mert ellenkező esetben vissza kell fizetni az EU-s támogatást. A körképünkben megszólalók a „félidőn túl” fogalmazták meg a véleményüket.
2020. 01. 24. | 5közéletmost még nem, mert annak idején hoztak egy rossz döntést. Bosszantó, hogy öt év alatt a beruházási költségen túl még kifize-tünk egy csomó pénzt, pedig nincs is rá igény – összegezte Fodor Csaba. A Kanizsa Bike nyereséges projektnek számítA Kanizsa Bike kerékpár-kölcsönző rendszert egy a közösségi közlekedés fej-lesztését szolgáló EU-s pályázati forrásból alakí-tották ki. A pályázat benyújtását annak idején a közgyűlés egyhangúlag szavazta meg, így a jelen-legi képviselők közül pél-dául Fodor Csaba, Károlyi Attila és Gábris Jácint is mellette voksoltak – nyilat-kozta a Kanizsa Bike kerék-párkölcsönző rendszer kialakítása és üzemelteté-se kapcsán Bizzer András önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP), frakcióve-zető, aki fontosnak tartotta kiemelni: - A pályázati pénzből, amelyet csak ilyen kötött kiírású, többelemű pályá-zat során tudtunk igénybe venni épült egy bicikliút is 79 millió forintért (a Petőfi utcában, a buszmegállótól az ipari parkig), valamint 5 helyszínen buszvárók épültek vagy újultak meg 26 millió forintért. A pályá-zat keretében összesen 238 millió forintot kaptunk 100 százalékos támogatás-ként. Az előbb említett fej-lesztéseken túl ebből az összegből alakították ki a Kanizsa Bike kerékpárköl-csönző rendszert, és esz-közbeszerzés is történt. Így például ebből a pénz-ből kapott a VIA a kerék-párkölcsönző rendszer üzemeltetéséhez egy 4 millió forintos gépjármű-vet (utánfutóval együtt), illetve 5 millió forintért egy műhelyt is felújítottak a cég telephelyén.Ezek alapján azt gon-dolom, hogy a város összességében nyert a pályázattal, még akkor is, ha az 5 évre vállalt kötelező fenntartási költségek várhatóan összességében körülbelül 50 millió forintba kerülnek (évente körülbelül 10 millió forint). Ezt a fenntartási kötelmet és a vele járó kiadásokat kvázi 20 százalékos önerőként is felfoghatjuk a pályázati pénz igénybevétele érdekében. Tehát az egyik oldalon nyertünk 238 millió forintot, amelyből fontos infra-strukturális fejlesztések is megvalósultak, a másik oldalon pedig kifizetünk 5 év alatt körülbelül 50 millió forintot működtetésre. Ez így pedig a rideg üzleti szemlélet alapján is nyere-séges projektnek számít.Azonban a közösségi közlekedés kapcsán nem az üzleti, hanem a társadal-mi, környezetvédelmi hasznosságot kell figye-lembe venni. Igaz ez a Kanizsa Bike közösségi biciklikölcsönző rendszer-re is, vagy például a kani-zsai buszközlekedésre, amelyre évente körülbelül 200 millió forintot költ a város veszteségfinanszíro-zás címén. Ahogy a busz-közlekedésnél, úgy a Kani-zsa Bike üzemeltetésénél is a közösségi közlekedés velejárójának tekinthetjük az önkormányzati finanszí-rozást. Persze, ezzel együtt folyamatosan dolgozni kell azon, hogy az üzemeltetési kiadások minél kisebbek legyenek. Például a Kani-zsa Bike esetén a VIA Kani-zsa leváltott korábbi vezér-igazgatója azon dolgozott, hogy az évi körülbelül 10 millió forintos kiadás jelen-tősen mérséklődjön a biciklik költséges nyomkö-vetőinek csökkentésével, vagy akár modernebb és a fiatalokat jobban vonzó elektromos biciklik és rol-lerek beszerzésével. Amennyiben a Kanizsa Bike szolgáltatásai a jelen-leginél vonzóbbak és egy-szerűbben igénybe vehe-tőek lesznek, akkor szerin-tem elfogadható mértékű-re csökkenthető a fenntar-tási költség. Ez pedig azt jelentené, hogy a kanizsai-ak vagy az ide látogató turisták hosszú távon is igénybe vennék a szolgál-tatást, és kedvező áron bérelnének biciklit, vagy elektromos közlekedési eszközt. Hiszem, hogy Nagykanizsának, a környe-zetvédelmet fontosnak tartó városként, a jövőben mindenképp erre kell töre-kednie.Könnyítést szeretnének a felhasználókBali Vera, a Tourinform Nagykanizsa irodavezetője szerint a nem nagy számú bérletes megszokta, szere-ti és elsősorban munkába járáshoz használja a kerék-párokat. Az alkalmi fel-használók, a turisták azt szeretnék, ha regisztráció nélkül, fizetés után azon-nal használhatnák a bicikli-ket. A működtetését bonyolultnak tartják, a 10 ezer forint letét fizetését és a regisztrá-lást pedig feleslegesnek a felszerelt GPS miatt. Bár fenntartói szem-pontból érthető, de a felhasználók többségének magyarázatra szorul az a rendelkezés, mely szerint a bérleti díj összegét le lehet biciklizni, ugyanakkor, ha ez nem történik meg az adott időszakon belül, akkor a maradék összeg „elszáll”. Hátrányt jelent még, hogy nem lehet előre dátumot választani. Csak az adott napra lehet jegyet venni az irodában, így ha valakinek vasárnapra kell kerékpár, akkor már pénte-ken meg kell vennie egy 3 napos bérletet. BAKONYI Erzsébet A visszajelzések szerint a turisták azt szeretnék, ha regisztráció nélkül, fizetés után azonnal használhatnák a bicikliket (Fotó: Jancsi László)
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Fő u. 21. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 33 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.308,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.13. 09.00-10.002. Nagykanizsa, Liszt F. u. 3/C. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 09.00-10.003. Nagykanizsa, Maort u. 24-26/B. 3. em. 3.A lakás alapterülete: 52 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.872,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.13. 13.00-14.004. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 35.508,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 09.00-10.005. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. 3. em. 11.A lakás alapterülete: 46 m² szobaszám: 1+ 1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.150,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 13.00-14.006. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 3. em. 20.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.875,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.14. 14.00-15.00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31. Nagykanizsa, 2020. január Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkor- mányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.368,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.302. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.303. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.304. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.305. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.306. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 10.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.307. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.01.15. 13.00-14.30 A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31.Nagykanizsa, 2020. január Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2020. 01. 24. | 7bemutatkozásA közgyűlés 2020. január 1-től, 5 évre Ring Balázst nevezte ki a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladék-lerakót Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének. A 44 éves autógépész szakirányú végzettséggel rendelkező gépészmérnök környezet-védelmi szakmérnök dip-lomát is szerzett magának. Nem került idegen helyre, hiszen 2001-től 2006-ig önkormányzati cégnél, a Közterület Felügyeletnél dolgozott, s a dolgos min-dennapok során adódott némi „rálátása” jelenlegi munkahelyére. Előző mun-kahelyén, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cser-háti Sándor Tagintézmé-nyénél közlekedés-gépé-szeket tanított autószere-lő-autótechnikus szak-mákra. Ring Balázs a bagolai hulladéklerakó konté-nerirodájának küszöbét átlépve, az átadás-átvétel szigorú eljárását követően belecsöppent a legaktuáli-sabb feladatba: a hulladék-lerakó bővítésének napi-renden lévő folyamatába. 2019-ben a regionális szinten elhelyezett hulla-dék súlya meghaladta a 41 ezer tonnát. Ez a szám az elmúlt évekre visszatekint-ve folyamatosan emelke-dett. A rendszeresen aktu-alizált szakértői számítá-sok szerint a lerakó jelen-leg működő III. üteme elő-reláthatóan 3-4 éven belül megtelik. Mielőtt ez bekö-vetkezne, addigra üzemel-nie kell az új bővítésnek. A jelenlegitől délnyugati irányba tervezett IV. és V. ütem hosszú évekre bizto-síthatná a lerakó befogadó képességét. Az ehhez szükséges hatástanulmá-nyok elkészültek, a Nagy-kanizsa-Bagola kommuná-lis szilárd hulladéklerakó tervezett bővítésének hatásvizsgálatáról február 12-én, 14 órától lakossági közmeghallgatást tarta-nak a Vasemberház tükör-termében. A beruházás költségvetésének összeál-lítása folyamatban van, a bővítés során szükség lesz 1 talajtömörítő kompaktor beszerzésére is. Az ügyve-zető leszögezte: az építke-zés, bővítés során a bago-lai lakosokat nem éri a határértéket meghaladó zajhatás és levegőszen�-nyezés. A bővítés termé-szetesen az előírásoknak megfelelő szigeteléssel, csurgalékvíz-elvezetéssel és monitoring rendszerrel valósul meg. A jövőben a jelenleg üzemelő befoga-dó rekultivációját is elvég-zik.- Amiben még változta-tásra lenne szükség, az a lerakót áttételesen érinti – mondja Ring Balázs. - Elszomorító, hogy a fenn-tartót ugyanazok a problé-mák sújtják, mint sok évvel ezelőtt. Nevezetesen a lakosság alacsony felelős-ségvállalása a környezet állapota iránt. Közterüle-ten sajnos rendszeresen illegális hulladékot helyez-nek el, a probléma elsősor-ban a szelektív hulladék-gyűjtő szigetek mellett szembetűnő. Nagyobb mértékű hatósági jelenlét-re is szükség lenne a közte-rületeken. Környezettudatos gon-dolkodást érintő kérdés a komposztálás is. Növényi hulladékot nagy mennyi-ségben szállítanak be, amely komposztálás után szintén csökkenti a lerakó rendelkezésre álló kapaci-tását. - Ha a kerttulajdonosok lehetőség szerint otthon komposztálnák a kertjük-ben lekaszált füvet, vala-mint egyéb növényi hulla-dékot, amit a későbbiek során a tápanyag-utánpót-lásra használnának, jelen-tős mértékben növelnék a természet erőforrásainak hatékony kihasználását – vélekedik Ring Balázs, aki szerint felelősségteljesebb gondolkodásra lenne szükség a műanyag cso-magolóanyagok felhasz-nálása terén is. A bagolai lerakóhoz közeledve ez a nem, vagy csak nehezen lebomló hulladékfajta a legfeltűnőbb. A környezet-tudatos gondolkodás je-gyében már a vásárláskor segíthetnénk azzal, hogy papírzacskót kérünk a csomagoláshoz. A környezet iránti fele-lősségvállalás fontosságá-ra már egész fiatal korban fel kell hívni a figyelmet, ezért a jövőben akár óvo-dás és iskolás csoportokat is fogadnának Bagolán, hogy a fiatalok lássák, hová kerül a gyűjtőkbe tett hul-ladék, és miként ártalmat-lanítják azt.BAKONYI Erzsébeta hulladéklerakó bővítéseNapirendenRing Balázst a bagolai lerakót üzemeltető Kft. élére nevezték ki(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Nyolc önkormányzati cég élére 2019 novemberében a közgyűlés új vezetőket nevezett ki. A Kanizsa Újság hétről hétre jelentkező, új sorozatában őket mutatjuk be. JöjjJJön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:Január 27. 19 óra, Honvéd Kaszinó (Ady E. u. 7.). VáRJuk önöket!
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„FEKETE-FEHÉR” – a Kanizsa Fotó-klub tagjainak kiállításaMegtekinthető február 20-ig az Ősze András galériában.HARMINC ÉVE SZABADONSzervezők: HybridArt és a KKKMegtekinthető január 29-ig a színházi előcsarnokban.Január 29-30. (szerda-csütörtök)Gyermekszínházi bérletArany János: JÓKA ÖRDÖGE – zenés mesejáték (Csavar Színház, Szlovákia)Január 29.: 10 óra Mazsola bérlet; 14 óra Tapsi bérletJanuár 30.: 10 óra Vackor bérlet; 14 óra Manó bérletBelépődíj: 900 Ft. (Jegyek korlátozott számban kaphatók!)Január 29. (szerda) 15 óraAz „IdőSEN IS EGÉSZSÉGESEN” sorozat keretébenVendég: Dr. Kisjós Balázs belgyógyász szakorvos, a Kanizsai Dorottya Kórház Kardiológiai Osztály főorvosa.A részvétel DÍJTALAN!Január 29. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás.Vezeti: Vajda MargitJelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Január 30. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek.Vezeti: Vajda Margit (06-30/6160-847)Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.Február 1. (szombat) 15 óraFARSANGI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZÁlarc és dekoráció készítése.Február 1., 8., 15., 22., 29. (szombatonként) 15 és 16 óraSULI JÓGA; SÜNI JÓGAVezeti: Budáné Józsa Szilvia gyermekjóga oktatóJelentkezni lehet a szilvia.jozsa77@gmail.com e-mail címen.MedgyASZAy HázJanuár 31. (péntek)VII. ROCK/METÁL EST18.30 Kapunyitás19:15 That’s Right For Us (Pop-rock, Pop – Nagykanizsa)20:00 Teabag (Garage-rock – Zalaegerszeg)21:00 YOUR LAST STEPS (Modern-Metál – Nagykanizsa)22:10 AGR (Punk – Nagykanizsa)23:00 Heartkeeper (Metal - a régi Lost Garden tagjai)Belépődíj: 1200 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázFebruár 1. (szombat)Családi játszó- és táncház17 óra Gyermek táncház Bácskai táncokat tanít: Tóth István18 óra Kézműves foglalkozás19 óra „Ahogy tudok...” – Vizeli Bálint lemezbemutató koncert és táncházKözreműködők: Annus Réka – ének, Vizeli Bálint – hegedű, Vizeli Máté - brácsa, koboz, Egervári Mátyás – cimbalom, Timár Márton – nagybőgő, Blumenschein Alinka – brácsa, Timár András - nagybőgőBelépődíj: 1000 Ft.ProgramajánlóJan. 25-26. 15:30 Jégvarázs 2. szinkr., amerikai animációs filmJan. 23-29. 17:00 Dolittle szinkr., amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjátékJan. 23-29. 17:30, 20:00 Bad boys - mindörökké rosszfiúk szinkr., amerikai akcióthrillerJan. 23-26. 17:45 Jumanji - a következő szint szinkr., amerikai családi kalandfilm Jan. 23-29. 19:00 1917 angol-amerikai filmJan. 23-26. 20:30 Tőrbe ejtve szinkr., amerikai krimi-vígjátékjANuár 23- jan uár 29. MűsoraHarc lesz, a végsőkigJavában zajlik az I. világháború, amikor két fiatal brit katonát egy lehetetlennek tűnő küldetéssel bíznak meg: az ellenséges vonalon kell áthatolniuk, hogy egy üzenetet kézbesítsenek bajtársaiknak. Egy napjuk van, hogy célhoz érjenek, különben 1600 társuk, köztük egyikük testvére is odavész. Az 1917 című film valós eseményeket dolgoz fel, történetét a rendező, Sam Mendes apai nagyapja, az író, Alfred Mendes elbeszélése ihlette. A gyönyörűen fényképezett, elképesztően feszült atmoszférájú produkció egyik különlegessége, hogy látszólag vágás nélkül kerül a nézők elé a két katona élet-halál harca, olyan érzést keltve, mintha valós időben követnék nyomon az izgalmas akciókat. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2020. 01. 24. | 9kultúraValaha a gyűjteménybe bekerült iratokat, okmá-nyokat és könyveket hite-lesítették vele, emellett az intézmény hivatalos bélyegzőjeként is funkcio-nált a bronzfejű pecsét-nyomó, mondja el kérdé-sünkre Kunics Zsuzsanna történész-muzeológus, aki arról is mesél, miért lehet egyszerre három évszám-ra is – 1913-ra, 1919-re és 1949-re – datálni a múze-um megalapítását.– 1896 márciusában, a millenniumi díszközgyűlé-sen az akkori képviselő-testület több fontos kér-dést illetően is döntött – mondja. – Az árvaház, a gimnáziumbővítés és a sétatér mellett napirenden szerepelt a városi múzeum és könyvtár megalapítása is. Noha a testület egyön-tetűen támogatta az ötle-tet, valamiért mégsem tör-tént éveken át előrelépés.1912-ben aztán két pró-kátora is akadt a kanizsai múzeumügynek. Egyikük Haller Jenő, Légrád neves helytörténeti kutatója volt, aki egy alkalommal, ami-kor Nagykanizsán járt, megnézte a neves bankár, Grünhut Alfréd elképesz-tően gazdag gyűjtemé-nyét is. Később a Zala című lap hasábjain részletesen beszámolt élményéről, s mint fogalmazott: a szebb-nél szebb érmeknek, met-szeteknek és fegyverek-nek egy múzeumban vol-na a méltó helyük.– Még ugyanebben az évben történt, hogy a volt kultuszminiszter, Wlassics Gyula, aki annak idején itt kezdte iskolai tanulmánya-it, tehát erősen kötődött Kanizsához, szintén felka-rolta ezt a kezdeménye-zést, még háromezer koro-na államsegélyt is szerzett – folytatja a Thúry György Múzeum munkatársa. – Ezt követően a közgyűlés újabb határozatot hozott az intézmény megalapítá-sáról az év végén, majd nem sokkal később azt a Halis Istvánt bízta meg a vezetésével, akit városi tanácsnokként, árvaszéki ülnökként, helytörténész-ként és íróként városszerte ismertek.Halis új minőségében szinte azonnal munkába állt. A kortársak visszaem-lékezései alapján főként ókori és középkori régisé-geket gyűjtött, amelyeket a saját hivatali szobájában tárolt. A háború alatti években döcögősen szer-veződött az új kulturális intézmény, új erőre csak 1919 után kapott a szán-dék. Március-ban például döntés született arról, hogy Halis irodájából tágasabb helyre, a polgár-mesteri hivatal két máso-dik emeleti helyiségébe kell költöztetni az anyagot.– Szerencsére a tanács-köztársaság beköszönté-vel sem akadt el a folya-mat: a néptanács első két ülésén is téma volt, és a tagok nagyon is szorgal-mazták, hogy az intéz-ményt az akkor már nyu-galmazott tanácsnok Halis István vezesse, hiszen „annyi esztendő óta és annyi szeretettel gyűjtötte a múzeum és a könyvtár értékeit”. Ekkor készült a pecsétnyomó is, amely különösen értékes nekünk, hiszen a múzeumtörténeti tárgyak és dokumentu-mok közül csak nagyon kevés relikvia maradt fenn…Mint arra Kunics Zsu-zsanna rámutat: a pecséte-lőn és az 1919 májusában megkezdett iktatókönyv fedőlapján, illetve egyik belső oldalán kívül gyakorla-tilag minden a világégés mar-talékává vált. A második világhá-ború alatt százával vesztek oda a tárgyak, köz-tük különleges néprajzi értékek, így többszázéves hetési és göcseji viseletek, egy kiskanizsai menyas�-szonyi ruha, továbbá Kani-zsai Miklós püspök rene-szánsz portréja, s 1500 olyan irat, amely a 18-19. századból vagy még régebbről, a céhes időkből származott. Egy szó, mint száz: a kár felbecsülhetet-len volt. De ne szaladjunk ennyire előre…– Halis István 1926-ig vezette a múzeumot, ezt követően a piarista taná-rok gondozták tovább a gyűjteményt, amely még 1919-ben került át a hiva-talból a Sugár úti gimnázi-umba. Négy évvel később, amikor befejeződött az iskola felújítása, már olyan sok könyv és tárgy volt, hogy négy szobát jelöltek ki a tárolásukra. A második világháború aztán újabb kihívás ele állította őket, hiszen a korábbi leltár-könyv és a cédularendszer is megsemmisült, így többnyire emlékezetből írtak lajstromot a veszte-ségről.1949-ben újabb mér-földkőhöz ért a kanizsai múzeumügy: a főleg fegy-verekből, numizmatikai értékekből, néhány nép-rajzi tárgyból, céhes emlé-kekből és a megmaradt okmányokból, könyvekből álló gyűjteményt államosí-tották. Egy évvel később különválasztották a biblio-tékát és a múzeumot, ame-lyen belül kialakítottak egy szakkönyvtárat – innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy Nagykanizsának lett egy önálló városi múzeu-ma. Az intézmény 1951-ben felvette Thúry György nevét, nem sokkal azután, hogy olyasvalaki lépte át az épület küszöbét – akkor még egyetemistaként, aki-nek később összeforrt a sorsa a vele. Kerecsényi Edit a teljes gyűjteményt évtizedeken át gondozta, szakleltárba sorolta és számtalan értékkel gyara-pította, ezért is tekintenek rá ma úgy, mint a második múzeumalapítóra.NEMES Dóra2020-ban is folytatódik A hónap műtárgya sorozat a Thúry György Múzeumban. Az érdeklődők ezúttal a régi Városi Múzeum első pecsétjét láthatják. Az 1919-ben készült eszköz felbecsülhetetlen értékű az intézmény számára, hiszen azon kevés múzeumtörténeti relikvia közé tartozik, amely átvészelte a XX. század vérzivataros éveit.a hónap műtárgyafelbecsülhetetlen értékűpecsétjeA múzeum elsőA bronzfejű pecsétnyomó 1919-ben készült(Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA újságközérdekűA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Mérlegképes könyvelő gimnázium/főiskola megegyezés szerintHost/Hostess szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintAWI hegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintCukrász szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakmunkásképző megegyezés szerintAutószerelő szakmunkásképző megegyezés szerintCNC Gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintHúsfeldolgozó betanított munkás megegyezés szerintSzobalány betanított munkás megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintRaktári árukezelő betanított munkás megegyezés szerintGépjárművezető betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSVárosunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata – ha van ilyen), valamint az aranydiploma- várományosoktól a pályán töltött évek igazolásának másolatát is.A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagógu-sokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2020. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9.) vagy telefonon (+36 20 849 2334).Díszdiplomához szükséges iratok:KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZNYILATKOZAT ÉS ADATLAP AZ ADÓBEVALLÁSHOZKITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉMEGHATALMAZÁS (amennyiben nem személyesen történik az ügyintézés)Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (első alkalommal)ÖNÉLETRAJZEREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATANagykanizsa MJV ÖnkormányzataÖnkormányzati tulajdonú részvénytársaság új munkatársat keres az alábbi pozícióba:Analitikus könyvelőFeladatok: analitikus könyvelési feladatok ellátásabevételek és költségek könyveléseszámlázási feladatok ellátásaElvárások: ÉrettségiWINDOWS és MS Office teljes körű használata, elektronikus levelezés és szakmaspecifikus szoftverek ismereteElőnyt jelent: Szakirányú végzettségHasonló munkaterületen szerzett tapasztalatJuttatások: Megegyezés szerintMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Jelentkezés:Az önéletrajzot kérjük 2020. január 31-ig, az nkvg@nagykanizsa.hu központi e-mail címünkre vagy az alábbi postacímre megküldeni!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Nyugdíjas Pedagógusok!Tisztelt
2020. 01. 24. | 11aktuálisTöbb véradókampányt is szer-veztek tavaly, így például nyáron és adventkor is egy egész hét állt a donorok rendelkezésére Kanizsán, hogy karjukat nyújtsák. Lapunk felke-reste a Vöröskereszt helyi szervezetének munkatársait, akiktől megtudtuk: a segítők száma a különböző programok ellenére is kevesebb volt tavaly, mint 2018-ban. – Sok éves tendencia, hogy folyamatosan csökken a véradók száma. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy az a korosztály, amely 20-30 vagy 40 éve elkezdett vért adni, kiöreg-szik, a korhatár fölé kerül vagy sajnos beteg lesz. A másik pedig az, hogy úgy tűnik, fiatalja-inkat nem tanítottuk meg arra, hogy a véradás mennyire fontos, s hogy, felelősek vagyunk másokért is, nem csak magunkért – hangsú-lyozta Szőlősi Márta, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének veze-tője.Kanizsán több, közvetlenül a fiata-lokat megcélzó programot is indí-tott a Vöröskereszt, ezek azonban nem érték el a várt sikert. Goór Violetta szerint ennek több oka van. – Elmondható, hogy a véradásokon nagyon kis számban jelennek meg fiatalok. Egyszerűen nem tudunk számukra megfelelő időpontot biztosítani. Ezzel, a mondhatni logisztikai problémával, nem csak mi küz-dünk, sajnos a gond az országban másutt is jelentkezik. Nem mehetünk el szó nélkül a plazmaadás kérdése mellett sem. Sok korom-beli egyszer eljön vért adni a plazma miatt, mivel csak az lehet plazmaadó, aki évente egy-szer teljes véradáson is részt vesz. Aztán kima-rad nagyon sok idő, s könnyen lehet, hogy az első alkalom egyben az utolsó is lesz, s nem folytatja ezt a szép és nagyon fontos hagyo-mányt – fogalmazott a húszas éveiben járó véradásszervező. Szőlősi Márta ehhez kapcsolódva hozzátet-te: a Vöröskereszt nem tud versenyezni a plaz-maadás során nyújtott anyagi feltételekkel, így különösen fontos lenne, hogy a szülők is hangsúlyozzák gyermekeik számára a véradás fontosságát, annak társadalmi értékét. – Aránylag kevés azoknak a száma, akikről konkrétan tudjuk, hogy azért jönnek, mert szüleik, nagyszüleik is valamikor véradók vol-tak. Fontos lenne, hogy ez a szám is emelked-jen. Sokak akkor válnak véradóvá, amikor egyik családtagjuknak szüksége lesz vérre. Akkor szembesülnek azzal, hogy ez bizony nem magától jön, ez nem egy olyan dolog, hogy bemegyek a boltba és megveszem, hanem nekünk kell a karunkat nyújtanuk, különben nem lesz vér. S akkor bizony előfordulhat, hogy az orvo-sok nem tudnak majd segíteni, hiába lenne arra óriási szükség. El kellene hinnie az embe-reknek, hogy valóban gond lehet abból, ha a szükséges vérmennyiséget nem tudjuk napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra biztosí-tani – mondta a nagykanizsai szervezet veze-tője. A megkérdezett két szakember arra is rávilá-gított, hogy a mutatók javulása érdekében nagyobb, országos összefogásra lenne szük-ség. Magyarországon egyébként mintegy 6 millió potenciális véradó él, mégis évente alig több mint 250 ezer ember nyújtja karját. MIKÓ-BARÁTH György vagy már most is Ebből még nagy baj lesz…A véradókampányok ellenére folyamatosan csökken a donorok száma (Fotó: Gergely Szilárd)az van?!Évről évre csökken a véradók száma Magyarországon, a tendencia sajnos Nagykanizsára is igaz. Bár az Országos Vérellátó Szolgálat tavalyi közlése szerint egyik vércsoportból sincs hiány, ugyanakkor pár kattintással már 2013-ból is találhatunk cikket arról, hogy műtétet kellett elhalasztani vérhiány miatt. A probléma összetett és megkerülhetetlen. Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsú-lyú egészséges felnőtt. A tetoválás és a testékszer sem lehet akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültek. Vér-adáskor fényképes igazolványt kell bemutatni az adatok felvételéhez (pl. személyigazolvány, diákigazolvány, jogosítvány, útlevél), valamint a TAJ kártyát és a lakcímkártyát is vinni kell. A férfiak évente akár 5-ször, nők maximum 4-szer adhatnak vért. Két teljes véradás között legkevesebb 56 napnak kell eltelnie. feltételeiA véradás
12 | KANIZSA újságak tuálisISVissza-visszatérő probléma Nagykanizsán, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket egye-sek nem rendeltetésszerűen hasz-nálják. Egy-egy edényt gyakran nem is olyan egyszerű megközelí-teni, hiszen a környékén hegyek-ben áll a szemét. – Itt mindig tele van a hulladék-gyűjtő sziget, mindent idehorda-nak az ágyneműtől kezdve az ágyig, asztalig – panaszkodott a Zemplén utcában Vugrinecz Jenőné. Kommunális hulladékból is nagyon sok kerül mellé – vette át a szót férje, Vugrinecz Jenő, aki szerint a heti kétszeri ürítés ele-gendő, csak nagyobb konténerek kellenének. Valóban változatos kép tárul a járókelők elé egy-egy hulladék-gyűjtő sziget mellett elhaladva, sok esetben pedig olyan dolgok is a fűben hevernek, amelyeknek az edényben lenne a helyük. – Sajnos, majdnem minden nap tapasztaljuk, hogy így néz ki a sze-lektív sziget környéke. Nem tudom, hogy a helyhiány az oka és nem fér bele az edénybe a papír vagy csak lusták az emberek annyi-ra összehajtani, hogy be lehessen tenni a kukába – méltatlankodott Ötvös Sándorné. Hasonló, elkeserítő látvány fogadja az embereket a Platán soron található szigetnél is, mely-nek rendbetételét – a Zemplén utcait követően – lapunk is végig-kísérte. Ez azonban csak két hely-szín volt a hetvenből. – A szelektív gyűjtőszigetek körüli szeméthalmok eltakarítása, illetve azok kialakulásának megelőzése alapvetően nem a cégünk feladata – mondta Császár And-rás. A Netta-Pannonia Kft. logisztikai vezetője hozzátette: mindezek ellenére éves szinten 12-13 alkalommal is elvég-zik ezeket a munkálatokat. A szelektív szigeteket egyébként heti rendszerességgel ürítik, a takarítást pedig havi szinten vég-zik el. Előfordul, hogy egy-egy alkalommal két-három tonna sze-metet is összegyűjtenek. A hulladékkezelő cég több kísér-letet is tett már arra, hogy vissza-szorítsa az illegálisan szemetelők számát. – Tavaly szeptemberben 2-3 napra az összes szelektív sziget mellé kihelyeztünk 1-1 hét köb-méteres konténert, lehetőséget biztosítva a lakóknak, hogy ha lemaradtak a tavaszi lomtalanításról, vagy a nyári időszakban kelet-kezett bármilyen hulla-dékuk, azt ősszel legális formában rakhassák ki. Az akció önmagában sike-res volt, hiszen 67 tonna hulla-dékot gyűjtöttünk össze. Az viszont már elgondolkodtató, hogy két héttel később ismét 2 tonna hulladékot szedtünk össze a szelektív szigetek szokásos takarí-tásakor. Ki kell sajnos jelentenünk, hogy ez egy hamvába hullt kísér-let volt és nem sok mindent értünk A szolgáltató munkatársai havonta takarítják a szigetek környékét(Fotó: Jancsi László)Évek óta városszerte gondot okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli áldatlan állapot. A problémára a lapunk által megkérdezettek lehet-séges megoldásokat is javasoltak. Egyben mindannyian egyetértettek: a kanizsaiaknak közös érdeke kell, hogy legyen a tisztaság megőrzése.Nagykanizsán„Szemét-helyzet”
2020. 01. 24. | 13aktuális el vele - vélekedett a logisztikai vezető. A hulladékgyűjtők környékén uralkodó állapotok sokakat zavar-nak, ezért lakossági kezdeménye-zésre az elmúlt évben több mint tíz szelektív szigetet szüntetett meg a szol-gáltató. Az utóbbi idő-ben az Attila utcai sze-lektív-sziget okoz fej-törést, de a Bartók Béla utcai, valamint a Rózsa utcai edények is mágnes-ként vonzzák a szemetelőket. Császár András azonban minden-kit biztosított arról, hogy a közeljö-vőben nem áll szándékukban újabb szigeteket felszámolni. A közterület felügyelet is szélma-lomharcot vív a szemetelőkkel, akik tettenérés esetén 50 ezer forintig terjedő büntetésre is számíthatnak. – A felügyelők arra kötelezhetik az elkövetőt, hogy megfelelő hely-re szállítsa az illegálisan elhelye-zett hulladékot. A bírság mértékét munkatársaim a helyszínen döntik el figyelembe véve a szemetelő személyét, valamint a hulla-dék mennyiségét és milyenségét – fogalma-zott Bakonyi Tamás. A közterület felügyelet csoportvezetője azt is elárulta, minden hónap-ban „rajtaütnek” illegális sze-metelőkön. – Miklósfán van most folyamatban egy ügyünk, a rend-őrséggel már egyeztettünk. Az esetet a térfigyelő-kamerák rögzí-tették, a felvételeken nyomon követhető, hogy az elkövetők egyik nap még csak egy monitort tettek ki, a másik nap már egy autó műszerfalát, aztán pedig egy tele-víziót. Tettük köztisztasági sza-bálysértésnek minősül, mivel köz-területen nem szemetelünk és nem is szórunk el semmit – hang-súlyozta Bakonyi Tamás, aki olyan esetről is beszámolt, amikor a „jószándék” vezérelt valakit.– Lakossági bejelentést követő-en a helyszínen értük tetten az ille-tőt, aki bútorokat vitt le a hulladék-gyűjtő sziget mellé. Próbálta kima-gyarázni magát, hogy azért vitte oda a bútorokat, mert ha kell vala-kinek, nyugodtan elviheti. Az idő-járással azonban nem számolt, mert az eső miatt használ-hatatlanná válnak a búto-rok, és valószínűleg ezért ott is maradnak – mesélte. Bár a közterület fel-ügyelők minden nap jár-ják saját körzeteiket, még-sem tudnak mindig, minden-hol ott lenni. Amikor már csak a szeméthalmot találják meg, akkor is haladéktalanul megteszik a szükséges lépéseket az illegális hulladéktelep felszámolása érde-kében. S hogy mi lehet a megoldás erre az évek óta húzódó problémára? Balogh László, Nagykanizsa pol-gármestere szerint a gyűjtőszige-tek környékének bekamerázása a szakemberek segítségére lehet. Ha szükséges, akkor olyan helyi rendeleteket is hoznak, melyekkel erőteljesebben tudnak hatni azok-ra, akik ilyen cselekedetre vete-mednek. – Ha valóban a körkörös gazda-ság mintavárosává akarunk válni, akkor muszáj lépéseket tennünk. Ha kell, szigorú helyi rendeleteket hozunk, vagy segítünk a szemlé-letváltoztatásban pozitív példák bemutatásával – jelentette ki a polgármester. Schauta Marcell a szociális, egészségügyi és környezetvédel-mi bizottság elnöke elsőként az érintett cégek, szervezetek veze-tőivel egyeztetne. – Azokkal kellene egy asztalhoz ülni, akik napi szinten szembesülnek a nehézségekkel. Mond-ják el, milyen problémáik vannak és ezekre milyen megoldást tudnak javasolni. Ha ezek felvetnek olyan feladatokat, melyeket a bizottságnak át kell gondolnia és javaslatot kell a köz-gyűlés elé terjesztenie, akkor eze-ket megtárgyaljuk – hangsúlyozta Schauta Marcell.Azonban nemcsak a közösség, hanem az egyén is sokat tud tenni környezete tisztán tartása érdeké-ben. Benedek Miklós környezet-védelmi szakember szerint első-ként a fejekben kell rendet tenni. – Az emberek hozzáállása nagyon sokat számít. Az nem sokat segít, ha kiteszünk minden-féle plakátot arról, hogy „legyenek kedvesek szelektí-ven gyűjteni a szemetet”! Min-denkinek át kell éreznie a hely-zetet, mert a jövőnkért mind-annyian felelősek vagyunk. Ha ezt nem vesszük komolyan, akkor azt a gyermekeink és unokáink sínylik meg – fogalmazott a környezet- és klímavédelmi referens, aki nagyobb hangsúlyt fektetne a környezettudatos nevelésre is. – Nagyon sok európai országban ez már része a tantervnek és egészen kiskortól foglalkoznak a gyerekek-kel ebben a témában. A környe-zettudatosság fejlesztését óvodai, iskolai keretek között kell megten-ni, mert a kicsik nagy hatással van-nak szüleikre.Benedek Miklós több olyan KEHOP-os pályázatban is dolgo-zik, melyek a legkisebbeket érin-tik, akik láthatóan rendkívül fogé-konyak a környezetvédelem iránt. Véleménye szerint az illegálisan szemetelőket elrettenteni érzelmi ráhatással lehetne. Ebben pedig fontos szerepet tölthet be a média. A Netta-Pannonia Kft. munka-társainak köszönhetően néhány napig rend és tisztaság lesz a sze-lektív hulladékgyűjtő szigetek kör-nyékén. A tapasztalatok azt mutat-ják, ez csak addig tart, míg meg nem jelenik az első szemét, amit aztán újabb követ. A megkérde-zettek mindannyian bíznak abban, hogy hamarosan sikerül megol-dást találni a problémára. NAGY ÉvaNagykanizsán„helyzet”Változatos kép tárul a járókelők elé egy-egy szelektív sziget mellett elhaladva (Fotó: Jancsi László)
14 | KANIZSA újságönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakás: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2020. február 6. (csütörtök) 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 37 m²- szobaszáma: 1 +1 félszoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 19.906,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2020. 01.13. 10.00-11.00 A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogad-ja.2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Nagykanizsa, 2020. január Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.VillanyszerelőFeladatok: Önkormányzati intézmények, lakások villanyszerelési munkáinak előkészítése, elvégzése. Elvárások: Szakirányú végzettségMűszaki rajzok, alaprajzok, kapcsolási sémák ismereteElőnyt jelent:B-kategóriás vezetői engedélyÉpületvillamossági szerelésben szerzett tapasztalatJuttatások: Megegyezés szerintMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 2.AsztalosFeladatok: Bútorasztalosi feladatok ellátása önkormányzati intézményeknél. Karbantartás, javítás. Kültéri és beltéri játékok javítása, melegburkolási munkálatok elvégzése, parketta és pvc burkolatok lerakása. Elvárások: Szakirányú végzettségElőnyt jelent:Bútorasztalos ipari tevékenységben szerzett tapasztalatB-kategóriás vezetői engedélyJuttatások: Megegyezés szerintMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 2.Víz-, (gáz- és központi fűtés) szerelőFeladatok: Önkormányzati intézmények, lakások vízvezeték rendszerének javítása, cseréje. Vízvezeték-, gáz- és központi fűtés rendszer beépítése, karbantartása. Elvárások: Szakirányú végzettségMűszaki rajzok, alaprajzok ismereteElőnyt jelent:B-kategóriás vezetői engedélySzakmai tapasztalatJuttatások: Megegyezés szerintMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 2.Szobafestő, mázolóFeladatok: Önkormányzati intézmények, lakások felújításához, állagmegóvásához szükséges festő-mázoló munkák elvégzése.Elvárások: Szakirányú végzettségElőnyt jelent:B-kategóriás vezetői engedélySzakmai tapasztalatJuttatások: Megegyezés szerintMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 2.ÁLLÁS – ÁLLÁS – ÁLLÁS – ÁLLÁS – ÁLLÁS – ÁLLÁS – ÁLLÁS – ÁLLÁSÖnkormányzati tulajdonú részvénytársaság karbantartó csoportjába keres új munkatársakat az alábbi pozíciókba:Jelentkezés: Az önéLETrAJZOT MINd a négy esETbEN 2020. JANuár 31-ig, a puskar.ATTILA@NAgykANIZsa.hu e-MAIL címre vagy AZ ALÁbbi POsTACímre kérik MEgküldENI! NagykANIZsa vAgYONgAZdÁLkodási és sZOLgÁLTATó Zrt. 8800 NagykANIZsa, gArAY u. 21.További INFOrMÁCIóért hívja a +36 30 407 7236-os TELEFONsZÁMOT!
2020. 01. 24. | 15közérdekű Tisztelt Olvasók, Kedves Kanizsaiak!Ha olvasták és talán még emlékeznek rá, akkor a decemberi első számban arról írtam, hogy mindent megteszünk azért, hogy közelebb kerüljünk a város lakóihoz. Ezért is kezdjük el a soroza-tot, ahol elsősorban azokra számítunk, akik érdeklődnek a város mindennapjai, történései iránt. A tervünk az, hogy ezeken a talál-kozókon nem kérdezz-feleleket „játszunk”, hanem beszélgetünk. Ezekre a beszélgetésekre hívunk vendégeket is. Az első alkalom-ra Fodor Csaba és Horváth Jácint már elfogadta meghívásunkat. Ők már vendégként lesznek jelen, de még dolgozunk azon, hogy ne billenjen a politika egyik irányába sem a mérleg. Abban bízunk, hogy ez az új lehetőség sokaknak nyújt elegendő nyilvá-nosságot, olyat, amivel ezután tisztábban láthatja a nagykanizsai történéseket. Nem szeretném túlragozni azt, amire készülünk, de bízom abban, hogy sokan leszünk 27-én, hétfőn a HEMO Tükör-termében. Jöjjenek és találkozzanak a Médiaház munkatársaival, ismerjék meg azokat, akik a híreket szállítják nap mint nap!Találkozzunk január 27-én este hétkor!Üdvözlettel: Tar Mihály, ügyvezetőjanuár 27-én 19 órakor!Közönségtalálkozó a Hemoban, Dr. Németh Györgyi nagykanizsai ügyvéd kezdeményezéséreNagykanizsán Egyszülős Egyesület alakul. Az Egyszülős Egyesület célja a Nagykanizsán és környékén a gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.Az első összejövetel helyszíne, időpontja:Medgyaszay Ház, 2020. február 12. (szerda) 17 óraA rendezvényen lelki töltést és áldástHella Ferenc lelkipásztor ad. A programra szeretettel várják az egyedül élő, özvegy, elvált, gyermeket egyedül nevelő édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, nagypapákat, testvéreket, hozzátartozókat, a velük közösséget vállalókat, … minden JÓ EMBERTert.A szervezők kérik, hogy a helyszínen a résztvevők írják alá a jelenléti ívet és tüntessék fel jól olvashatóan e-mail címüket is, hogy a koordinátor össze tudja állítani az e-mail csoportot. A koordinátor facebook csoportot is létrehoz. Dr. Németh Györgyi, szervezőCsányi Renáta, koordinátore-mail: egyszulok.nagykanizsa@gmail.com „Ha jó ember vagy, soha nem veszítesz el senkit, Téged…”ők veszítenek el
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs ándióbél 3500-4000 Ft/kgcsont nélküli karaj 1650-1800 Ft/kgcsiperke gomba 650-900 Ft/kgmandarin 750-850 Ft/kgtojás 35-50 Ft/dbsütőtök 250-300 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások01.28. 10:00-12:00 Vásárcsarnok (Nagykanizsa)01.28. 14:30-16:30 Hétszínvirág Óvoda01.30. 09:30-11:30 Nagykanizsai Javítóintézet 01.30. 13:00-15:00 Fabak Kft.Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Január 25. PálJanuár 26. Vanda, PaulJanuár 27. AngelikaJanuár 28. Károly, KarolaJanuár 29. AdélJanuár 30. Martina, GerdaJanuár 31. MarcellaFebruári fogadóórákBalogh László polgármester fogadónapot tart 2020. február 5-én (szerda) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Berta Krisztián, a 3. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2020. február 17-én (hétfő) 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban.Bizzer András Keleti városrészhez kötődő önkormányzati képviselő-ként fogadóórát tart 2020. február 27-én (csütörtök) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkormányzati képviselője 2020. február 4-én (kedd) 16.30 órától fogadóórát tart a Nagykanizsa, Attila út 2. szám alatt lévő Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola föld-szinti ebédlőjében.Dénes Sándor, a nagykanizsai 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2020. február 13-án (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2020. február 4-én (kedd) 16 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagyka-nizsa, Rozgonyi utca 23.).Dr. Károlyi Attila, a nagykanizsai 5. sz. választókerület önkormány-zati képviselője fogadóórát tart minden hónap második hétfőjén 17 óra-kor a Péterfy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), minden hónap negyedik hétfőjén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagyka-nizsa Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).Gábris Jácint, a nagykanizsai 1. sz. választókerület (Palin, Korpavár, Förhénc, Tungsram és Dózsa u. környéke, Magyar u.) önkormányzati képviselője, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke fogadóórát tart 2020. február 6-án (csütörtök) 18 órakor a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskolában (8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány utca 81.).Radics Bálint, a nagykanizsai 8. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője 2020. február 17-én (hétfő) fogadóórát tart 16 órá-tól a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklós-fa, Kápolna tér 2.). Szabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart február 24-én (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Sánc kultúrházban.Tóth Nándor, a nagykanizsai 9. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője 2020. február 3-án (hétfő) fogadóórát tart 17 órától a Bajcsai Kultúrházban (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban (Nagykani-zsa, Hajgató Sándor u. 1.).A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 2020. január 31-én 15 óra 30 perckor tartja soron következő összejövetelét a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében. A rendezvényen előadást tart dr. Késmárki Nóra főorvos asszony. Az előadás címe: A cukorbetegség és a vérszegénység összefüggése. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!2020. január 25.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002020. január 26.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002020. január 27.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. január 28.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. január 29.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. január 30.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. január 31.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-07:00
2020. 01. 24. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJanuár 24.1940-ben ezen a napon mutatták be New Yorkban a John Ford által rendezett Érik a gyümölcs című filmet. A két Oscar-díjas alkotást 1989-ben az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Filmmegőrzési Bizottsága beválasztotta a Nemzeti FilmarchívumbaJanuár 25.2004. január 25-én érkezett meg a Mars talajára az MER-B Opportunity, a második amerikai marsautó. 2018. június 10-én a bolygó negyedrészére kiterjedő homokvi-har megakadályozta működését, mivel a rover napelemei nem kaptak elég fényt a feltöltődéshezJanuár 26.1925. január 26-án született meg Paul New-man Oscar-díjas magyar származású ameri-kai színész, rendező. Az aranyszobrocskára egészen 1987-ig kellett várnia, akkor A pénz színe öreg profi biliárdmesteréért kapta meg az elismeréstJanuár 27.1844. január 27-én bemutatták Erkel Ferenc háromfelvonásos operáját a pesti Nemzeti Színházban. A Hunyadi László szövegköny-vét Egressy Béni írta Tóth Lőrinc Két László című drámája alapján1949. január 27-én Nagykanizsán született Zala Márk, eredeti nevén Márkus László szí-nész. Epizód- és karakterszerepeket alakí-tott, de filmjei által vált igazán ismertté. Nevét viseli a Hevesi Sándor Művelődési Központ egyik termeJanuár 28. 1613. január 28-án Galileo Galilei megfi-gyelte a Neptunuszt a Jupiter mellett, de nem ismeri fel, hogy az bolygó1830-ban ezen a napon jelent meg a Hitel, Széchenyi István műve, amely a magyar reformmozgalom programjává válikJanuár 29.1886. január 29-én Karl Benz szabadalmaz-tatta „gázmotor hajtású járművét”, minden autók ősét. A Patent-Motorwagen nyilvá-nos bemutatása 1886. július 3-án volt. Benz cége volt a világ első autógyára, 1886 és 1893 között 69 autót készítettAz elELőző HETI REJTvÉNY MEGFEJTÉSE: A bölcsességgel az a legnagyobb baj, hogy hajunk megőszülésével jár.
18 | KANIZSA újságközérdekű
2020. 01. 24. | 19aktuális Bár javultak a körülmények a bozót-tüzek oltásához, hiszen heves viharok és jégeső is volt a napokban Ausztrália sok részén, de az elmúlt három év szárazsága miatt még hónapokig tarthat a tűzvész. A kontinenst sújtó katasztrófa mindeddig 29 ember életébe került, több mint 2500 otthon lett a lán-gok martaléka és mintegy egymilliárd nagyobb állat pusztult el. Lapunk egykor a kenguruk földjén élő kanizsaiakat kérdezett a kialakult helyzetről.Bogár Péter 2012-ben – akkori párjával közösen – költözött ki Perth-be. Péter Nyugat-Ausztrália főváro-sában végül 7 évet töltött, ez idő alatt egy sikeres food truck vállalkozást épített ki. Pár hónapja jött vissza Kanizsára. A jelenleg is kint élő barátai, illetve saját véleménye szerint a tűz-vész soha vissza nem állít-ható károkat okozott az élővilágban. – A helyiek elmondása alapján az elmúlt 30-40 évben nem volt ekkora szá-razság, mint most. Ez egy ökológiai katasztrófa, a helyzet súlyos, de az embe-rek nincsenek veszélyben. Ausztrália több mint 90 százaléka a parton él, ahol a legnagyobb problémát a bozóttüzek füstje okozza, amely beszivárog a város-ba, a légszennyezettség pedig egyre magasabb lesz. Az állatok tragédiája leírhatatlan… A hallottak alapján úgy gondolom, a segélyként érkező össze-gek nem biztos, hogy meg tudják oldani a problémát. Hiába a horribilis mennyi-ségű pénz, az emberiség ezzel sem tud eltűnt fajokat visszahozni – fogalmazott Péter. Födő-Vargek Lajos 1957-től 1980-ig élt Auszt-ráliában. Véleménye sze-rint az emberi nemtörő-dömség is felelős a súlyos ökológiai katasztrófáért. – A probléma sokkal nagyobb, mint ahogy az emberek itthon gondolják. Gazdasági gondok ott nin-csenek, de ezek után kön�-nyen lehet, hogy lesznek. A politikáról, gazdaságról Ausztráliában senki nem beszél, min-denük meg-van, nem érdekli őket, a fiatalokat pedig végképp nem. Elfeledkeznek arról, amire az én korosztá-lyomat nevelték. Egyálta-lán nem gondolnak arra, hogy mi lesz az országuk-kal 50 év múlva. Semmit sem tudnak, csak azt hiszik, hogy dolgozni kell, hogy „szebb Trabantjuk legyen, mint másnak”. Közben elfe-ledkeznek arról, hogy a Föld táplál bennünket. Az elmúlt 3 év szélsőséges szárazságának köszönhe-tően elég lehetett az is, hogy egy 90-100 km/órával közlekedő autóból kihajít-sanak egy csikket. Akár annak a lángja is okozhatta ezt a katasztrófát… – véle-kedett Födő-Vargek Lajos.Az ország keleti partvi-dékén jelenleg mintegy száz tüzet tartanak nyilván, amelyeket az ausztrál ható-ságok nagy erőkkel igye-keznek megfékezni. MIKÓ-Baráth GyörgyA NASAasa kutatói műholdfelvételek segítségével tanulmányozzák az Ausztráliából terjedő füst útját(fotó: gettyimages.com)jelenthet gyógyírt...Amire a pénz sem
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. január 25-31.Január 25., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Bala-sport (regionális sporthírek), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Balasport (regionális sporthírek), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kul-turális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 18:40 „… mi odafent szoktunk elszámolni…” (dokumentumfilm), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Közösségi magány (dokumentumfilm), 20:15 Jazz-varázs: Equinox lemezbe-mutató koncert 1. rész, 21:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Január 26., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 „… mi odafent szoktunk elszámolni…” (dokumen-tumfilm), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:50 Közösségi magány (dokumentumfilm), 02:15 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 1. rész, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 07:10 „… mi odafent szoktunk elszámolni…” (dokumentumfilm), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Közösségi magány (dokumen-tumfilm), 08:45 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató kon-cert 1. rész, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 19:10 Sztár-portré: Krisz Rudi, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Rotschild Klári legendái (doku-mentumfilm), 20:40 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 2. rész, 21:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:35 Lapozó. Január 27., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:10 Sztárportré: Krisz Rudi, 01:40 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 01:50 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 02:40 Jazz-varázs: Equinox lemezbe-mutató koncert 2. rész, 03:25 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentiszte-let az evangélikus templomban, 07:40 Sztárportré: Krisz Rudi, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 09:10 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 2. rész, 09:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Krisz Rudi, 12:30 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Balasport (regionális sporthírek), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kukkantó (gyerekműsor), 20:05 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkő-zés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.Január 28., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Balasport (regionális sporthírek), 01:05 Kukkantó (gyerek-műsor), 01:35 Híradó, 01:50 Egis Körmend – Atomerőmű SE I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Balasport (regi-onális sporthírek), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-cso-portos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Balasport (regionális sporthírek), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Egis Kör-mend – Atomerőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Sebestyén Péter, 21:20 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Január 29., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuá-lis – Hargita, 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:15 Sztár-portré: Sebestyén Péter, 02:45 A Kanizsa vár 3D rekonst-rukciója – Szakonyi Balázs előadása, 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:45 Sztárportré: Sebestyén Péter, 09:15 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kultu-rális magazin), 13:00 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 13:30 Sztárportré: Sebestyén Péter, 14:00 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Médiaház közönségtalálkozó (összefoglaló), 20:00 Élet-módi, 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Január 30., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 00:55 Médiaház közönségtalálkozó (összefoglaló), 01:25 Híradó, 01:40 Élet-módi, 02:10 Hargi-ta, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 07:25 Médiaház közönség-találkozó (összefoglaló), 07:55 Híradó, 08:10 Élet-módi, 08:40 Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 12:30 Médiaház közönségtalálkozó (összefoglaló), 13:00 Élet-módi, 13:30 Hargita, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 21:35 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 22:05 Élet-módi, 22:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 23:10 Lapozó.Január 31., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 02:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:05 Élet-módi, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 09:05 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 09:35 Élet-módi, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 14:00 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 14:30 Élet-módi, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 01. 24. | 21sport Az új szakvezető pedig nem más, mint Koller Zoltán, aki a még decemberben távozó Barna Lász-ló munkáját vette át. Nem ismeret-len közeg számára az NB-s futball Kanizsán, hiszen a múlt évtized elején még irányította a Nagykani-zsai TE 1866-ot is a harmadik vonal-ban. Bizton állíthatjuk, az még más világ volt a hazai labdarúgásban, ugyanakkor a kanizsai szakember azt is leszögezte, az ötödik helyen álló FC Nagykanizsánál ő is más irányba menne tovább, mint ami-lyen az eltelt másfél esztendő volt az együttesnél.- Próbálunk valami más utat bejárni, más módszertant megho-nosítani az előttünk álló 7 hét során. Ez alatt értem azt is, hogy nem kimondottan az lesz a meto-dika, hogy az első heteket iszonya-tosan megnyomjuk, aztán vissza-veszünk a bajnokság tavaszi rajta előtt – ismertette elképzeléseit a 45 esztendős tréner. - Persze, lesz az említetteknek is fontos szerepe, de technikai, fizikális, illetve takti-kai fejlesztés területén is igyek-szünk minél több hasznos elképze-lést játékosainknak átadni.Ha már a labdarúgók szóba kerültek, érdemes kitérni arra is, mennyire ismeri az új vezetőedző a keze alá kerülő futballistákat.- Lehet ugyan, hogy csak közvet-ve ismerem őket, hiszen Béli Milá-non kívül nem dolgoztak még velem, ugyanakkor sok meccsüket láttam, Kanizsán sokszor találkoz-tam velük a sportág berkein belül. A közös munka a jövő számunkra, hiszen így idény közben egyéb-ként is meg van kötve a kezünk, tehát nagy mozgás a játékoskeret-ben nem várható. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy próbázók nem érkezhetnek hozzánk.S hogy vannak-e időhatárok, melyekben Koller Zoltán gondol-kodik a felkészülési időszakon belül?- Nos, az első tesztmeccsünket január 31-én vívjuk a Szentlőrinc SE otthonában és akkor már jó lenne viszontlátni valamit azokból a dolgok-ból, amiket addig begyakorlunk, de azt azért ne felejtsük, hogy minden-hez idő kell és lépésről lépésre lehet csak haladni. Szeretném, ha a szakmai stábunk által elképzeltekből az előt-tünk álló másfél hónapban minél több megvalósulna, hogy a bajnok-ság rajtjára támadásban, védekezés-ben, illetve mondjuk a labdavesztés és labdaszerzés utáni szituációkban a csapat a már jól begyakoroltakat hatékonyan tudná alkalmazni.Az FC Nagykanizsa tesztmérkő-zései a március 8-ai NB III-as rajtig. Január 31., péntek, 13 óra: Szentlő-rinc SE – FC Nagykanizsa. Február 5., szerda, 18 óra: FC Nagykanizsa – Nagyatádi FC. Február 15., szom-bat, 13 óra: FC Nagykanizsa – Kozármisleny SE. Február 19., szer-da: FC Nagykanizsa – Slaven Belu-po B (horvát). Február 22., szom-bat, 13 óra: NK Mladost Prelog (horvát) – FC Nagykanizsa. Február 29., szombat, 13 óra: FC Nagykani-zsa – NK Nafta 1903 Lendava (szlo-vén).POLGÁR LászlóA megmérettetés több kategó-riában is válogató volt a februári, római Európa-bajnokságra. A kanizsai színeket a három testvér: a lányoknál az 50 kg-os Egyed Zsanett, míg a szabadfogásúak-nál a 65 kg-os Egyed Balázs, vala-mint a 74 kg-os Egyed Dániel képviselte.- Zsanett és Balázs győztes küz-delmei életben tartották úgy-mond a kanizsai Eb-reményeket – mondta el Szatmári Zsolt, a KBSE vezetőedzője. - Végül mindketten a későbbi győztestől szoros csa-tában maradtak alul, de a bronz-éremért vívott harcban sikerült a riválisok fölé kerekedni, így mind-ketten harmadik helyet szerez-tek. Balázs szinte az egyetemi vizsgáiról érkezett a versenyre és sikerült legyőznie azt a Kiss Károlyt, aki az utóbbi két évben „elhalászta” előle az utánpótlás versenyeken való indulás jogát, úgyhogy ez mindenképp előrelé-pést jelent. Zsanett bronzérme is nagyon szépen csillog, hiszen ő több műszakban, ápolóként dol-gozva vállalta a versenyt. Még nagyon az esztendő elején vagyunk, jó kezdetnek tartom a felnőttek eredményeit. PLTestvériesenmás módszerekkelKomoly kihívás Egyed Zsanett és Egyed Balázs már nem az első alkalommal szereztek egy birkózó verseny keretében ugyanolyan színű érmetPécsett rendezték meg az idei év első hazai birkózó válogató versenyét. Az évadnyitó viadalon a felnőtt korosztály mindhárom szak- ágban kipróbálhatta magát. A múlt hét csütörtökén az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese is megkezdte felkészülését a bajnokság tavaszi idényére – immár új vezetőedzővel.Fotó: Gergely Szilárd
22 | KANIZSA újságsportA Nagykanizsai Futsal Club NB II-es futsal együttese múlt péntek a 18. forduló kereté-ben a Zsigmon-dy-csarnokban a nyolcadik helyen álló Tiha-nyi FC-t fogadta.Akkor már a tabella a második vonal Nyugati cso-portjában „kiegyenesedő-ben” volt, hiszen majd’ mindegyik csapat a játszott meccsek tekintetében utol-érte egymást. Bagó Gábor tanítványainak a célja pedig egyértelmű: dobo-gós helyezésük megtartá-sával a felsőházi rájátszást elérni.- Valóban, az eddigi téli hetek során vettem részt én is pár teremtornán, melyek a felkészülés szem-pontjából is jót tettek, hiszen így legalább nem a nulláról kezdtem – fogal-mazott a kanizsaiak évindí-tó találkozója előtt egyik játékosuk, a születésnapos Szakmeiszter János. - Fut-salban amúgy igazából sok pihenőnk nem is volt, szó-val ugyanott folytatjuk, ahol abbahagytuk. A lényeg, hogy ismét bajnoki mérkőzések következnek, a srácokkal várjuk is már az előttünk álló sorozatot.Nos, a múlt pénteki NFC-meccs, ha sűrű góltermést nem is, de izgalmakat és fontos három pontot hozott a Nagykanizsai Fut-sal Club tagjainak.Nagykanizsai Futsal Club (3.) - Tihanyi FC (8.) 2-1 (0-0)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 18. forduló. Nagykanizsa, 120 néző. Vezette: Vass I. (Bíró O., Vörös D.). G.: Szalai D. (24.), Bogyó (28.), illetve Hoffer (22.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Schuller, Kollár P., Bogyó, Szakmeiszter J. Csere: Simon M. (kapus), Horváth E., Csavari, Szalai D., Koronczai. Edző: Bagó Gábor.Jó ideje nem vívott már bajnokit a Nagykanizsai FC dobogón telelő NB II-es együttese, emellett a kere-tébe először bekerült a 16 esztendős Csavari Benjá-min is. A két mérkőző gár-dát jó néhány helyezés választotta el a tabellán, az első játékrészben ennek ellenére gól nem esett. A második húsz percben ráa-dásul a vendégek szereztek vezetést, de a Kanizsa viszonylag gyorsan egyen-lített Szalai Dániel révén, Bogyó Károly góljával pedig már a hazaiak vezet-tek és ezt a vezetést a talál-kozó végéig sikerült is meg-tartaniuk, amivel fontos három ponthoz jutottak.- A játékunk kicsit akado-zott, de végig mi irányítot-tuk a mérkőzést és renge-teg gólszerzési lehetősé-günk volt – mondta el a klub honlapjának a meccs után Bagó Gábor, az NFC edzője. - Nagyobb arány-ban is nyerhettünk volna, ha az utolsó passzokra és a kapu előtti szituációkra jobban koncentrálunk, ennek ellenére örülünk a győzelemnek. A folytatás-ban két fontos mérkőzés következik, ami az alapsza-kaszban a dobogós helyek-ről dönt majd.A nagykanizsaiak idé-nyüket február 3-án, hétfőn folytatják 20 órától, akkor a szintén a dobogó második fokáért küzdő PTE PEAC R-Bus legénységét fogad-ják Kollár Péterék.POLGÁR LászlóA Kanizsa Box Klub régi-új igazolása, Benkő László a kanizsaiak instrukciói mellett nemzetközi edzőtáborban is készülhetett a napokban, hiszen meg sem állt Ukrajnáig egy válogatott társaság tagjaként.- Szűk két hete érkeztem az ukraj-nai Ivano-Frankivszk városába a Kanizsa Box Klub ökölvívójaként és a Madárfészek Akadémia bunyósa-ival képviselhettem az országot – mondta el a 2014 decemberében a kanizsai egyesületnek már felnőtt bajnoki címet is „szállító” öklöző, aki a tavalyi ob-n egy ötödik helyet szerzett. - A házigazda ukránok mellett lengyel és a mi magyar csa-patunk edzőtáborozott a kárpát-melléki régióban. Napi háromszori edzésünk volt, roppant magas szintű fizikális, illetve sportági fel-készítéssel, ezeken belül futással, kesztyűzéssel, no meg erősítő technikai edzésekkel.A száraz tények mellett Benkő saját sportemberi érzéseit, illetve az ökölvívás helyi sajátosságait is ecse-telte néhány gondolat erejéig.- Jó volt a csapat, mellyel utazhat-tam és élveztem minden napot, amit ott tölthettem. Az ukránok igen technikás, ügyes, egyben nyers, és szívós bunyósok, bár e téren azt hiszem, minket, magyarokat sem kellett félteni. Nyilván kaptam tőlük meglepő pofonokat, de ahhoz, hogy taktikailag is fejlődhessek, ezek hozzátartoznak. Szakmai stá-bunk is árgus szemekkel figyelt, illet-ve a helyi edzők közül is volt, aki kiemelte az ütőerőm. Nem csoda, hogy észrevette, hiszen az egyik ukrán versenyzőt „elütöttem” az edzés folytatásától. Maga a hely is csodálatos volt, élen az Északkeleti-Kárpátok vonulatával. Valószínű, még sportolóként is visszatérek Ukrajnába, pénteken azonban egy remek felkészítő táborral búcsúz-tunk, hogy innentől már a február 2-án kezdődő nemzetközi Bocskai István Emlékversenyre itthon készülhessek. POLGÁR LászlóBenkő László (balról) a Kanizsa Box Klubot is képviselte az ukrajnai nemzetközi edzőtáborbanSzalai Dániel (piros szerelésben) szerezte az NFC első bajnoki gólját 2020-ban(Fotó: Gergely Szilárd)A Kárpátokban a Bocskairaa rangadóGyőzelem után jöhet
2020. 01. 24. | 23sportjótékonyságról szólt a teremfociAz elmúlt hétvégén immár a VII. Jótékonysági Kupa teremfoci tor-na mérkőzéseit rendezték és ahogy a korábbi alkalmakkor, úgy a bevételt ismét jótékonysági célokra fordítják a szervezők – egy súlyosan beteg kisfiúnak és csa-ládjának ajánlják.A tíznél is több nevező csapat a Tungsram-csarnokban mérkőzhe-tett a legjobb helyezésekért. A végső sorrendben végül az első-séget a Metaxa együttese szerez-te meg, második helyen a DNS végzett, a harmadik helyezett a Sand gárdája lett, míg negyedik-ként az A-Team zárt. A torna leg-jobb kapusának Szommer And-rást (A-Team), legjobb mezőnyjá-tékosának Budai Lajost (DNS) választották, míg a gólkirályi címet Kollár Péter (Metaxa) sze-rezte meg.Nem először az első helyenA napokban rendezték a Magyar Triatlon Szövetség díjkiosztó gálá-ját az ELTE Gömb Aulájában, ahol az elmúlt esztendő legjobbjait elismerésben részesítették. Korcs-márosné Vig Rozália, a kanizsai TRI-CO TK igazolt versenyzője szá-mára az esemény mondhatni már nem újdonság, hiszen a korábbi években is jó néhányszor szere-pelt már a díjazottak között. Ezút-tal sem volt ez másképp, lévén a női amatőr sportolók veterán kor-osztályában a triatlon, valamint duatlon sportágában a sprinterek-nél az év sportolója lett a ranglis-ták (pontjai) alapján.Tapasztalat-szerzésből ezüstSiklós adott otthont a cselgán-csozók serdülő 2005-2006-ban születettek országos bajnokságá-nak, melyre a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata is nevezett sportolóival. Közülük ketten még diák A korcsoportú versenyzők (2007-esek), ők a tapasztalatszerzés céljából léptek elsősorban tatamira.Garai Emese a leány 48 kg-osok versengésében ugyanúgy ezüstérmet szerzett, mint Lipódi László fiú 73 kg-ban. Pontszerzői is lettek a klubnak, hiszen Garam-szegi Bálint 66 kg-ban ötödik, Vaska Botond pedig 60 kg-ban hetedik lett.- Garamszegi Bálint mind a hat mérkőzésén szívvel-lélekkel küz-dött, egész éves munkája alapján megérdemelte volna a dobogót, de az ötödik hellyel sem búslako-dunk – értékelt az edzők közül Hóbár Péter. - Lipódi Laci maga-biztosan küzdött, fejben is össze-szedett volt egészen a dön-tőig. A fináléra nem sikerült felszívnia magát, így sajnos be kel-lett érni az ezüstéremmel. Garai Emese és Vaska Boti is még diák A korcsoportos versenyzők, de szé-pen helytálltak. Boti nagyon bát-ran küzdött és négy mérkőzésen szerezte meg a nagyon értékes és pontszerző hetedik helyezést, egyébként az első és a harmadik helyezett fiútól kapott ki. Emese a döntőig szépen menetelt és egy kiélezett mérkőzésen maradt alul a nála tapasztaltabb ellenfelével szemben.Nyitották a ligájukatElkezdődött a Free Hill Darts Club liga kanizsai versenysoroza-ta, az első fordulóra 39 nevező jelentkezett. Az indulók nyolc cso-portban küzdöttek egymással a verseny első szakaszában és két nyert legig tartottak a mérkőzé-sek. A játékosoknak már ebben a szakaszban is teljes koncentráció-ra volt szükségük ahhoz, hogy a továbbjutást érő első két helyet megszerezhessék csoportjukban. Az egyenes kieséses szakaszra 16 versenyző harcolta ki a részvételt, akik az elődöntőig három nyert legben döntöttek a továbbjutás-ról. Nagy csatákban alakultak ki az elődöntő párosításai: két FHDC versenyző és két bajcsai játékos jutott az elődöntőbe: Rácz Tibor és Horváth Balázs, valamint Parély József és Kardos Zoltán személyében. A liga első forduló-ját végül a lehetséges legszoro-sabb mérkőzésen a Free Hill Darts Club játékosa Rácz Tibor nyerte, a második helyet Parély József, a harmadikat pedig Horváth Balázs szerezte meg.Összeállította: POLGÁR LászlóGaramszegi Bálint (balról), Garai Emese, Lipódi László és Vaska Botond az NJKnjk színei-ben a serdülő cselgáncs ob-n bizonyíthattakA kanizsai darts liga első fordulójára 39-en neveztekSportsorokA Metaxa az idei téli szezon teremfoci versengéseiből a Jótékonysági Kupát sem hagyhatta ki. A csapat végül első helynek örülhetett Korcsmárosné Vig Rozália évek óta remek eredményeket ér el a duatlon és triatlon versenyeken, így 2019-ben is „Év sportolója” el-ismerést vehetett át teljesítményéért az mtsz gálájánJöjjön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:Január 27. 19 óra, Honvéd Kaszinó (Ady E. u. 7.). Várjuk önöket!
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKPulai Lászlóné Snuki, a Swans Balett és Tánciskola vezetője 37 éve szinte minden nap főz. Lányaival, Vikivel, Dorkával, valamint tán-cosaival és szüleikkel, több mint 10 éve részt vesz a dödöllefesztiválon. Az összeszokott csa-pat tavaly elnyerte az első díjat. Snuki számára nemcsak munkát, hanem kikapcsolódást is jelent a konyhai tevékenység. Gyakran előfor-dul, hogy az egyre növekvő létszámú családnak is főz. Az alaprecepteket édesanyjától és a nagymamájától örökölte. Számtalan bevált receptje mellett szeret új éte-lekkel is kísérletezni. A fekete-erdei sonkába tekert szűzpecsenyehozzávalói:két közepes szűzpecsenye, 1 csomag szeletelt fekete-erdei sonka, kevés só, vegeta, bors, mus-tár. Elkészítése: A húst megmosom, az inas részeket leszedem róla, sóval, vegetával, borssal és mustárral beke-nem, és kis időre állni hagyom. Sütés előtt bete-kerem a sonkával, majd hőálló jénai tálba fekte-tem. A tálba vajat, vagy egyéb zsiradékot teszek, és lassú tűzön kicsivel több mint 1 órán át sütöm. A gombamártáshozzávalói:25 dkg csiperke, 1 kis fej vöröshagyma, vaj vagy zsiradék, 3-4 kanál liszt, tej, só. Elkészítése:A gombát megmosom, apróra vágom, kevés zsiradékon pár percig pirítom és leveszem a tűz-ről. Az apróra vágott hagymát kevés vajban üve-gesre pirítom, közben lisztet keverek hozzá. Amikor zsemleszínű lesz, leveszem a tűzről. Kihűlve hozzáadom a gombát és ízesítem. Felöntöm maradék húslevessel vagy vízzel, ízlés szerint szórok bele vegetát, borsot és sót. Visszateszem a tűzre, s amikor forrni kezd, annyi tejet öntök hozzá, hogy mártás állagú legyen, és néhány perc alatt készre főzöm. A diós kALácshozzávalói a tésztához: 80 dkg liszt, kb. fél liter tej, 5 dkg élesztő, 15 dkg porcukor, só, 10 dkg vaj, 1 tojás. A töltelékhez: 40-50 dkg darált dió, 25 dkg porcukor, 3 dl tej.Elkészítése:Az élesztőt 2 dl tejben, kis cukorral felfutta-tom. A liszthez hozzáadom a sót és a cukrot. A felfuttatott élesztőt, a maradék langyos tejet és a hűtőből korábban elővett vajat is a liszthez öntöm, géppel vagy kézzel jól kidagasztom. A töltelékhez a tejet a cukorral felteszem főni, forráskor belekeverem a diót. 1-2 percig főzöm, majd leveszem a tűzről. Kihűlés közben még sűrűsödni fog. A megkelt tésztát 3 részre osztom. Kinyújtom, megkenem kevés sárgabarack lekvárral, majd a töltelékkel és feltekerem. Kicsit még kelni hagyom a tepsiben is, amit előtte vajjal kikenek és liszttel megszórok. A tészták tetejét megke-nem a felvert tojással, és a forró sütőbe teszem. 10 perc után ismét megkenem a tojással, és tovább sütöm még 10-15 percig. Az elkészült kalács több napig is puha marad.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaPulai Lászlóné új receptekkel is szeret kísérletezni(Fotó: Kanizsa)diós kalácsSzűzpecsenye ésHIRDETÉSheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. A kudarcot is el kell tudni viselni, bár-mennyire kellemetlen. Emiatt semmi esetre se forduljon magába. Öntse ki a „szívét” inkább egy barátjának.Bika: 04.21-05.21. Látszik a testtartásán, hogy kiváló fizi-kai erőben van. Ez a legjobb alkalom arra, hogy túltegye magát az össze-gyűlt feladatain. Utána jöhet a megér-demelt pihenés.iKrek: 05.22-06.21.Hamarosan fontos teendőket kell megbeszélnie a családjával. Egy in-gatlan sorsa bonyodalmat okozhat, de segítséggel rátalálnak a legjobb megoldásra. Rák: 06.22-07.22. Az utóbbi időben fél szavakból is megértik egymást a társával. Így már kommunikációs zavar sem nehezíthe-ti meg a házasságkötésük kitűzését.Oroszlán: 07.23 - 08.23. A bolygóállások szerint hamarosan fellélegezhet. Jelentős fordulatra szá-míthat a pénzügyeiben, nem okoz gondot a bankhitel-visszafizetése. Szűz: 08.24-09.23. Legyen nagyvonalú. A párja kritikus-nak tűnő megjegyzéseit semmi esetre se vegye komolyan. Hisz tudja, dicsérő szavakkal csodát lehet tenni. Mérleg: 09.24 -10.23.Köztudottan híres a segítőkészségé-ről. A határokat azonban ezen a téren sem árt meghúznia. Ne engedje, hogy bárki is kihasználja a jószívűségét. sKorpió: 10.24 -11.22. Ragadja meg a lehetőségeket, és bátran változtasson az elképzelésén. Ha kell, szerezzen magának új szak-mát, hisz sohasem késő tanulásba kezdeni.Nyilas: 11.23-12.21. Egyre erősebb önben a szabadság iránti vágyakozás. Fékezze le vala-hogyan az érzelmeit, mert a tavaszi megújulásig még jó néhány napot kell aludnia. Bak: 12.22 - 01.20. Adódhatnak olyan helyzetek a közel-jövőben, hogy gyorsan kell döntenie. A kellemetlenkedő emberekkel ne vi-tázzon, fogja rövidre velük a társalgást.Vízöntő: 01.21-02.19. Utazást jeleznek önnek a csillagok. Most ne bízzon a bolygók ígéretében, hanem keressen fel egy utazási iro-dát, és csodáljon meg egy karnevált. Halak: 02.20-03.20. A hétvégén elsősorban a romantikus érzelmek kötik le minden gondolatát. A tennivalói miatt ne aggódjon, in-kább élvezze ki a nap minden óráját.
XXXII. ÉVF. 4. SZÁm, 2020. január 31.(Fotó: Jancsi László)fájó sebeAz Erzsébet tér5.oldalKezdésA hétvégén az FC Kanizsa NB IIIiii-as LABdarúgó együttese Szentlőrincen játszik felkészülési mérkőzést21. oldalKalória- bombaFriss, lakosságarányos adatok szerint Európa legelhízottabb népe a magyar19. oldalSzépség és harmóniaSzekeres Emilnek állít emléket a Plakát Ház legújabb kiállítása9. oldal(Fotó: Gergely Szilárd) (Fotó: Jancsi László)Rendeződni látszik a
19-es udvar sorsa
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTA Kanizsai Futóklub is csatlakozott a 30. Yours Truly kihí-váshoz, amely arról szól, hogy a mozgás öröméről a leghi-degebb időszakban sem kell lemondani. Az eredeti felhí-vás szerint bárhol lehet futni: szabadban és edzőterem-ben is. Idén egy Csó-tó-kör szerepelt a programban, de mindenki akkora távot tett meg, amekkorához kedve volt. A szervezők vasárnap nyolctól délig várták a vállal-kozó kedvűeket, ez alatt az idő alatt a 61 résztvevő csak-nem 751 kilométert gyűjtött.Kanizsán végre újság született – ilyen és ehhez hasonló vélemények is elhangoztak a médiaház első közönségtalálkozóján. A rendezvényen a televízió munkatársai mellett részt vett az ÉVE-frakció két tagja, Fodor Csaba és Horváth Jácint is. A közönségtalál-kozóra meghívást kaptak a Fidesz-frakció tagjai is, közülük azonban senki nem jött el. A fórumon egyebek mellett szó esett a sportcsarnok és a velodrom kérdéséről, valamint a Kanizsa újság átalakulásáról. A közönségtalálkozó résztvevői mind egyetértettek abban, hogy a decemberi arculatcsere jelentős és pozitív változást hozott a médiaház életében. A rendezvényen Tar Mihály, a Kanizsa Médiaház ügyvezetője elmondta: a programnak lesz folytatása, a jövőben havi rendszerességgel hívjuk találkozóra olvasó-inkat, nézőinket. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFokozottan védettHathónapos európai vidrát tart a kezében Balogh Márta, a Petesmalmi Vidrapark vezetője a Somogy megyei Lábod közelében. Idén az európai vidra lett az év emlőse. A Vadonleső Program hetedik éve választja meg azt a védett vagy fokozottan védett őshonos emlősfajt, amelyre szeretné ráirányítani a figyelmet. 61IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETE(Fotó: Kanizsa TV)(Fotó: MTI/Varga György)(Fotó: Gergely Szilárd)
aktuális 2020. 01. 31. | 3Ismét napi- renden van a Teleki és Kórház utca keresztező-désében lévő foghíjtelek parkolóként való hasznosítása. Ez a rövidtávú elképzelés, hos�-szútávon a terü-let esetleges értékesítése is szóba került. Több mint tíz éve áll üre-sen a Teleki utcai körforga-lom mellett található terü-let. A rossz állapotban lévő ingatlanok elbontását követően számtalanszor felvetődött, hogy a telken parkolót létesítsenek. Az igény ismét megfogalma-zódott, a részletekről Hor-váth Jácint beszélt lapunknak. Az önkor-mányzati képvise-lő (Éljen Váro-suNk!) elmond-ta, nem ez len-ne a végső cél az építési telek hasznosítását illetően. – Nagykanizsa egyik legértékesebb területéről van szó, mivel nagyon jó és forgalmas helyen fekszik, ezért hosszútávon min-denképp az értékesítés vagy valamilyen beruhá-zás – akár ingatlan, akár kereskedelmi – lenne az optimális. Viszont amíg ez nem történik meg, addig úgy gondoltuk, miért ne használhatnák a városban élők – vetette fel a fejlesz-tési és költségvetési tanácsnok. Az újabb parkolóhelyek kialakításával nemcsak a Kanizsára látogatókat, hanem a környéken élőket is segítenék, akik számára kedvezményessé vagy ingyenessé tennék a terü-let használatát. – Nem szeretnénk bevonni a fizető zónába ezt az övezetet, ezért a parkolást tulajdonképpen kapus rendszerrel olda-nánk meg. Az itt élők egy távirányító segítségével juthatnának be a parkoló-ba, akik pedig napközben szeretnék igénybe venni, azoknak a mostaninál jóval kedvezőbb összeget kelle-ne fizetnie. Nem az a cél, hogy a lehető legnagyobb összeget szedjük be, hanem lehetőséget szeret-nénk teremteni a parkolás-ra – mondta Horváth Jácint, majd hozzátette: elképzeléseik szerint a par-kolót a Via Kanizsa üzemel-tetné. Az új, kavicsos parkoló-hely kialakításával a Kani-zsai Dorottya Kórházba érkezőknek is kedvezné-nek. Az egészségügyi intézmény környékén ugyanis bizonyos időszakokban csak elvétve lehet üres helyet találni. A megkérde-zettek elmon-dása szerint gyak-ran fél órába is telik, mire le tudnak parkolni személyautójukkal. Brün-ner Szilveszter, a kórház főigazgató-főorvosa rámutatott: mindezek elle-nére Kanizsán sokkal job-bak a parkolási lehetősé-gek, mint más városok kór-házainál. – Azt gondolom, hogy az elmúlt években megva-lósult út- és parkolóre-konstrukció alapvetően azt támogatta, hogy a nagykanizsai kórháznál bárki kulturált körülmé-nyek között tudjon parkol-ni. Ez nagyon fontos kér-dés, hiszen havi szinten 40-45 ezer járóbeteget és 1500-1700 fekvőbeteget látunk el. A kórház körül egyébként sehol sem kell fizetni, az intézmény terü-letén pedig kedvezmé-nyes összegért lehet par-kolni. A betegek és hozzá-tartozóik mellett az egész-ségügyi dolgozóknak is parkolóhelyet biztosítunk – fogalmazott Brünner Szilveszter. A főigazgató-főorvos örömét fejezte ki, hogy a város vezetése orvosolni szeret-né a kórház körüli parkolási problé-mát. A megoldást azon-ban másban látná. – Vezető beosztású emberként és közgazdász-ként úgy vélem, hogy egy ehhez hasonló frekventált terület parkolóként való hasznosítása rendkívül komoly költségelemzést tesz szükségessé. Mi éri meg jobban a városnak? Hogyan lehetne ezt a területet jobban hasznosítani? Az a véleményem, hogy a kórház körüli utcákban nem olyan kriti-kus a parkolási helyzet, s talán a zöld terület kárára, ala-csony költségvetésből kialakított parkolók sokkal kedvezőbbek lennének mindenki számára. Az is alternatívát jelenthet, ha a fizetős utcákban reggel 7-től 10 óráig kedvezmé-nyesen vagy parkolási díj nélkül lehetne parkolni – fogalmazott Brünner Szil-veszter.A terület hasznosításá-val kapcsolatban Bizzer András önkormányzati képviselő, frakcióvezető (Fidesz-KDNP) közlemény-ben nyilatkozott lapunk-nak: „Ezen a területen csak ideiglenes jelleggel tudok parkolókat elképzelni. A kórház körüli parkolási gondokat hosszútávon inkább a közelebbi utcák vagy terek további fejlesz-tésével kellene megoldani. Erre adódna is lehetőség, hiszen az új uszoda fejlesz-tése kapcsán – ami a Modern Városok Program része – a kórház közelében is új parkolók lennének kialakítva. Persze, ehhez az is kell, hogy a jelenlegi közgyűlési többség pozití-van és támoga-tóan álljon a nagykanizsai sport-fejlesztéshez.”Balogh László szerint örvendetes, hogy egyre több foghíjtelek épül be a városban. Nagykanizsa polgármestere nyilatkoza-tában azonban arra is kitért, hogy jobban hisz a terület értékesítésében és egyéb vállalkozói, befekte-tői beruházásban. A szándék tehát megvan a terü-let rövid- és hosszútávú hasznosítá-sára, a meg-valósítás-hoz viszont számos enge-dély szükséges. A közlekedési hatósággal történt egyeztetéseket követően pedig döntés is születhet a parkolóhely kialakításával kapcsolat-ban. NAGY ÉvaA tervek szerint a jelenleg üresen álló területen parkolót alakítanának ki, melyet a Via Kanizsa üzemeltetne(Fotó: Gergely Szilárd)hasznosulhat?Újabbfoghíjtelek
4 | KANIZSA újságAktuálisISMagyarország egyik legszebb neológ zsinagógájával büsz-kélkedhet Kanizsa. A leromlott állapotú patinás épület a város zajától elzárva, kulcsra zárt kapuk mögött vár jobb sorsára, és a látogatókra, akik előzetes bejelentkezés után léphetnek be a falai közé. Az egyszerű külsejű klasszicista épületet 1807-22 között építtette a 375 tagú zsidó hit-község a Batthyányiak támogatásával. Az akkori rendelkezések szerint a zsinagóga utca-frontra nem épülhetett, ezért építhették elé az 1820-as években a zsidó hitközség ugyancsak klasszicista házát. A Zsidó Hitközség Házában működött a történelmi Magyarország egyik legrégibb gyógyszertára, a Fekete Sas gyógy-szertár, melynek empire bútorzatát a múzeum őrzi. A zsinagóga jó akusztikájú, nagy belső térrel rendelkezik, a város koncerttermeként is működött hosszú időn át. 1944-ben a zsidó-házban és a zsinagógában hozták létre a nagy-kanizsai gettót, és 1944. október 26-28-án itt gyűjtötték össze a város és környékének zsidó lakosát, hogy Németországba hurcolják őket. Az Isten háza bejárata előtt tábla emlékezteti az utókort az I. világháborúban elesett, illetve a koncentráci-ós táborokba hurcolt zsidókra - olvashatjuk a város honlap-ján a zsinagóga történetéről. Készítsen fényképet a Bazár-udvar felőli bejárattól is – javasolta egy Fő úton sétáló, nevét elhallgató idősebb hölgy. A vasrácson keresztül be lehet látni az udvarba… Bizonyá-ra régen járhatott ott, mert befalazták az egy-kori átjárót, s hogy ez megtörtént, ahhoz neki is köze volt. Mivel a zsinagóga szomszédságá-ban él, szem és fültanúja volt a randalírozó fia-talok hangoskodásának, akik minden szívfáj-dalom nélkül törtek, zúztak… A hölgy felke-reste a körzet önkormányzati képviselőjét, majd vasráccsal lezárták az átjárót, ám mint később kiderült, ez sem jelentett akadályt a betörőknek. Ellopták az udvaron lévő 7 ágú gyertyatartót, amit feldaraboltak és egy fém-gyűjtőnek adtak el. Úgy tudja, börtönbünte-tést is kaptak érte. De mást is látott a hölgy: a mai napig fájó emlék 1944 ősze, amikor össze-gyűjtötték, majd elhurcolták a város és kör-nyéke zsidó lakosságát. - Egyébként nagyon jó az épület akusztikája – folytatta az alkalmi idegenvezető –, számta-lan koncertet rendeztek a zsinagóga falai közt, csak az a baj, hogy nagyon hideg van bent még nyáron is. Néha kinyitják az ajtót, s évfor-dulók alkalmával látni is embereket. A kevés hívőnek a zsinagóga melletti ima-házban tartanak istentiszteletet – mondja a nevét szintén elhallgató ismerősünk. – A falak szigetelése és a beázó tető javítása egy önkor-mányzati képviselő előterjesztése nyomán még a 2000-es évek közepén megtörtént. További sorsáról és későbbi felhasználásáról közösen kellene döntenie a városnak és a hit-községnek – tette hozzá.A zsinagóga történetére még visszatérünk, következő lapszámunkban megszólal dr. Szé-kely István, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke, valamint a témával kapcsolatban a januári soros közgyűlésen felszólaló önkor-mányzati képviselők (a szerk.).BAKONYI Erzsébetzsinagóga?Hogyan továbbA leromlott állapotú patinás épület a város zajától elzárva vár jobb sorsára(Fotó: Kanizsa archív)
2020. 01. 31. | 5aktuálisFényképezik! Alig hiszem el, de turisták fényképezik ezt a „csodát”, ami a tér mellett van! – mondta Var-ga József, akinek jelenleg a 19-es udvarral szemben található mezőgazdasági boltja. - Mikor minket kitelepí-tettek onnan, azt mondták, rövidesen bontás lesz, ennek már nem is tudom, de van vagy 13 éve. Elké-szült az Erzsébet tér, ezzel a tömbbel pedig nem tör-tént semmi, azon kívül, hogy a tetőszerkezetet lebontották balesetveszély miatt – emlékezett vissza a Varga gazdaként ismert növényvédelmi szakem-ber. - Amikor kiköltöztünk, hagytunk ott dolgokat, az önkormányzat megenged-te, hogy visszamenjünk néhány holmiért. Akkor lát-tuk, micsoda állapotok vannak az udvarban... Haj-léktalanok költöztek be, matracokkal. Téglákból építettek maguknak tűz-helyféleséget. Mellettük macskatetemek, és patká-nyok mindenhol... mond-hatom, borzalmas látvány volt. Manapság pedig jön-nek a turisták a szép térre, látjuk innen minden nap. Fotózkodnak a szobroknál, a szökőkútnál, és megra-gadja a szemüket a teret elcsúfító látvány is, és fény-képezik persze azt is, mint valami csodát. Egyszerűen nem értem, nem értjük, miért nem történt itt sem-mi. Nagyon régen, még Mar-ton polgármester úr idejé-ben volt egy olyan elképze-lés, hogy a területet a város eladja, vagy átadja egy vál-lalkozónak, aki mélyga-rázst, lakóházat építene ott – mondta Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! frakcióve-zetője. - Akkor valami miatt Cse-resnyés Péter alpolgár-mester úr és a Fideszes többség ezt nem támogat-ta, Marton polgármester úr hiába tett kísérletet több-ször is a közgyűlésben. Olyan ötlet is volt akkori-ban, hogy szálloda épülne itt, sok pénzt elköltöttek hatástanulmányokra. Ha annak az összegnek csak egy részét a terület rendbe-tételére fordították volna, már rég nem így nézne ki itt minden. Az idei költség-vetésben beállítottunk egy összeget, mert ezt a prob-lémát meg kell oldani. Nemhogy a város fő terén, de még egy külső város-részben sem éktelenked-het egy ilyen szégyenfolt. Tudomásunk szerint van-nak érdeklődők, akik a bon-tás fejében hasznosítanák a területet, de olyan is van, aki így, szőröstül-bőröstül megvenné, és a város ren-dezési tervének megfelelő-en beépítené. Akárhogy is, de megoldjuk a problémát, ha másképp nem sikerül, a bontás és tereprendezés után az értékesítésig ideig-lenesen parkolóként működhet a terület.A helyzetet rendezni kell – ebben egyetértenek a közgyűlésben helyet fogla-ló képviselők. Tóth Nán-dor, a Fidesz-frakció tagja, a terület önkormányzati kép-viselője közleményében a következőket írta: „A terület hasznosítása kapcsán min-denképpen ragaszkodnék az előző városvezetés és közgyűlési többség elkép-zeléséhez, miszerint a terü-leten a régi nyomda épüle-tének lebontása után, a területek összevonásával egy új szálloda és konferen-ciaközpont épüljön olyan wellness szolgáltatással, amely akár a városlakók kikapcsolódását is szolgál-hatná. Ez a terv egyébként a Modern Városok Program része, így a megvalósítására sor kerülhet, amennyiben a jelenlegi közgyűlési több-ség nem fékezi vagy akadá-lyozza meg a kivitelezést. Egy ilyen szállodai létesít-ményre nagy szükség len-ne a városban. Főleg akkor, ha a korábban lefektetett koncepció alapján valósul meg a sportlétesítmények fejlesztése. Sportcsarnok, új 50 méteres medencével rendelkező uszoda és kerékpáros edző- és ver-senypálya, más néven velodrom. Ez a hármas együtt garancia lehet arra, hogy fellendüljön Nagyka-nizsán a sportturizmus. Ezért nagy hiba lenne, ha a jelenlegi közgyűlési több-ség bármelyik fejlesztést meggátolná. Bízok a köz-gyűlés tagjainak bölcs dön-tésében.” Hasonlóképpen véleke-dett a probléma megoldá-sa kapcsán a város első embere is. Balogh László polgármester a Tóth Nán-dor által elmondottakon kívül kiemelte: „Fontos fel-adat, hogy a jelenlegi álla-potot javítsuk, a romos épületeket elbontsuk, ezért a város 2020. évi költ-ségvetésében 25 millió forintot terveztünk a bon-tási munkálatokra. Amíg a bontási munkálatok után a nagyberuházás nem való-sul meg, addig elképzelhe-tőnek tartom itt ideiglenes jelleggel egy parkoló kiala-kítását. Ezt a folyamatot szeretném polgármester-ként gyorsítani. Tehát: gyors bontás, legfeljebb ideiglenesen parkoló, minél előbb kezdődő nagy-beruházás – véleményem szerint ez történjen az Erzsébet tér északkeleti részén, az úgynevezett 19-es udvarban.”VINCZE Adél– avagy a „patkánytanyát” fel kell számolni!A 19-es udvar... A mai fiatal felnőttek is emlékeznek még a fagyizóra, Varga gazda régi boltjára, a diszkont áruházra, és az udvar megannyi üzletére. Festék-bolt, vaskereskedés, húsbolt. Ma rozsdás lakatok, a kirakatból kinőtt több méteres fák és burjánzó növényzet kelt feltűnést az Erzsébet tér északi oldalán.Rendeződni látszik a 19-es udvar sorsa (Fotó: Jancsi László)Fájó seb az Erzsébet tér arcán
6 | KANIZSA újságAktuálisISAggódó olvasói telefon érkezett szerkesztőségünkhöz: a Csónakázó-tóhoz vezető sétány közelében található gödrök balesetveszélyességére hívta fel figyelmünket a környék egyik lakója. Az észrevételt tolmácsoltuk a Via Kanizsa felé. A szóban forgó csapadékvíz-tározó kismedencéket a 61-es elkerülő út építése során alakították ki a felüljáró mindkét oldala alatt. Ezek kisebb csapadékmennyiség fogadására ugyan alkalmasak, de nagyobb esőzésnél bizony túlcsordul a víz az 1-1,5 méter mély tározókból. A sétány felőli, kevésbé észrevehető gödör a járda közelsége miatt veszélyt jelenhet a kerékpározó, a szaladgáló, vagy a kutyáikat futtató gyerekek számára. A vasúti átjáró előtt, a fűvel benőtt területen található fedlap nélküli gödör szintén balesetveszélyt jelenthet. Olvasónk szerint az akna fedlap időnként eltűnik a helyé-ről, a „gyűjtők” nem gondolnak arra, hogy tevékenységük-kel balesetet is okozhatnak. Felvetésünkre Szabó István, a Via Kanizsa vezérigazga-tója elmondta, a két víztározó medence a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozik. Ez pedig azt jelenti, hogy csak a Közút kerítheti körbe a területet, vagy hajthat végre azon bármiféle beavatkozást. Szabó István ígéretet tett rá, hogy rövid időn belül jelzi a problémát az illetéke-seknek, s kéri, hogy határolják le a medencéket.A vasúti átjáró előtti 30-40 méteres terület a MÁV keze-lésébe tartozik, a közelében lévő fedetlen közműakna szin-tén az övék. Felvetésünkre a vezérigazgató azonnal intéz-kedett, és a vasúti sínek közelében lévő gödröt biztonsá-gosan lefedték. BAKONYI Erzsébetutánajártunk...Olvasónk kéréséreFotó: Jancsi László
2020. 01. 31. | 7bemutatkozásA szakközépiskola befejezését követően a gépész alapvégzettsé-gű szakember a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán tanult tovább, ahol autógépész üzemmérnök és közlekedési műszaki tanár végzettséget szer-zett. Pályakezdőként egy autós-oktató cégnél dolgozott, majd főelőadóként az akkor még városi tanács, később a polgármesteri hivatal szakosztályán tevékenyke-dett. Néhány évvel később ugyan-ott városüzemeltetési csoportve-zetői feladatokat látott el. Az 1996-ban létrejött, akkor még csak az utakkal és parkolókkal fog-lalkozó Via Kanizsa Kft.-hez ’99-ben került. Lassan haladt felfelé a ranglétrán, a cégnél főmérnök-ként, majd műszaki, városüzemel-tetési igazgatóként dolgozott. Kinevezése után nem kellett mes�-szire mennie, elég volt a folyosó egyik végén lévő irodájából a másik végén lévőbe „költöznie”. Szabó István bő 3 évtizede vég-zi munkáját a Via Kanizsánál, ezért a Társaság összes munkavállalóját személy szerint ismeri. Egy új szá-monkérési rendszer bevezetése mellett kollégáinak az eddigieknél sokkal nagyobb szakmai önállósá-got igyekszik adni. Úgy gondolja, továbbra is törekedni kell az előző években jól bevált takarékos gaz-dálkodási szemléletre. - Sokan, sokszor teszik fel a kér-dést: mivel is foglalkozik a Via? Azt szoktam válaszolni: városüzemel-tetéssel faltól-falig – mondta Sza-bó István. – Tevékenységi körünk-be tartozik a köztisztasági munka, parkgondozás, közlekedésszerve-zés, forgalomtechnika vagy éppen a közvilágítási hálózat üzemelte-tése és finanszírozása. Ezek egy része az önkormányzat kötelező-en ellátandó feladata, amit a város a tulajdonában álló gazdasági tár-saságok bevonásával végeztet el, de hozzánk tartozik a nagykani-zsai 9 köztemető üzemeltetése is. A szerteágazó feladat-együttes legszembetűnőbb eredményei közé tartozik a ’90-es években tör-tént közvilágítás-rekonstrukció. Ezen a téren a város a továbblé-pést fontolgatja, a mai technoló-giának megfelelő led-es fényfor-rások beépítését tervezik. - Annak idején részt vettem a Balatoni út és a Hevesi út kereszte-ződésénél lévő körforgalom kiala-kításában. A munkát a 90-es évek-ben 1 hét alatt végezték el. Jellem-zően nagy munka volt a Kossuth-téri híd és a tőle nem messze lévő Sóhajok-hídja lezárása és rekonst-rukciója, valamint a Csónakázó-tónál lévő két, közlekedésre alkal-matlanná vált híd felújítása. Emlé-kezetes volt az Aradi vértanúk emlékművének felállítása Tar-nóczky Attila közreműködésével és Lovrencsics Lajos, a Városvédő Egyesület akkori elnökének támo-gatásával. A kivitelezést helyi vál-lalkozó végezte, szinte néhány hét leforgása alatt. Meg kell említe-nem a Vásárcsarnok megépítését, a régi piac átköltöztetését, továb-bá az első bekerített és EU-s szab-ványoknak megfelelő Thúry-téri, valamint a Csónakázó-tónál lévő játszótér létrehozását. Szívesen emlékszem vissza a kilátótorony ’90-es években történt felújítására is, amikor a kovásznai testvérváro-sunktól ajándékba kapott faanya-gokból cseréltük ki a járófelületet és a korlátot. Szót kell ejtenem a csónakkölcsönzés újraindításáról is, a látogató központot működte-tő cégnél ismét lehet bérelni csó-nakot és vízibicikliket – összegzett a vezérigazgató. A Via Kanizsa középtávú tervei között nagy hangsúlyt kap a Csó-nakázó-tavi infrastruktúra fejlesz-tése. Városüzemeltetési szem-pontból a minőségi kiszolgálás megteremtésére törekednek. A Csótóhoz látogatók januártól a hét minden napján használhatják a nagyparkolónál lévő nyilvános vécét. A tavaly megépült 5 km-es futó és kerékpárút környezetében pedig további beavatkozásokat terveznek. A futók, a sétálók és a kerékpározók számára tájékozta-tó, és távolság-jelző táblákat sze-retnének kihelyezni, valamint növelik a hulladékgyűjtő edények, padok és egyéb utcabútorok, kutyaürülék-tárolók számát. Szabó István szerint a jövőben komolyabban kell foglalkozni a biztonságos városi közlekedés fel-tételeinek megteremtésével, felülvizsgálatával, a forgalombiz-tonság növelésével, különös tekintettel a gyerekekre és az idő-sekre. Ennek jegyében folytatják a Balatoni és a Hevesi úton a gya-logátkelőhelyeknél a közvilágítás korszerűsítését. A vezérigazgató tervei között szerepel még a szorosabb kapcso-lattartás a városi társcégekkel, közmű-üzemeltetőkkel, egyéb gazdasági társaságokkal, illetve továbbra is számítanak régi „segí-tőikre”, a taxisokra, oktatókra, buszsofőrökre. BAKONYI ErzsébetSzabó István szerint komolyabban kell foglalkozni a biztonságos városi közlekedés feltételeinek megteremtésével(Fotó: Jancsi László)következik a Via-nálA járdák és a gyalogos átkelőhelyek éveA Kanizsa Újság hétről hétre jelentkező, új sorozatában a 2019 novemberében a közgyűlés által az önkormányzati cégek élére kinevezett új vezetőket mutatjuk be. A képviselők döntése szerint a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2019. december 1-től Szabó István.
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontFEKETE-FEHÉR – a Kanizsa Fotó-klub tagjainak kiállításaMegtekinthető február 14-ig az Ősze András galériában.Február 1. (szombat) 15 óra FARSANGI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZÁlarc és dekoráció készítése. A részvétel DÍJTALAN!Február 3. (hétfő) 16 óraA TÁPLÁLKOZÁS ÉS A CIVILIZÁ-CIÓS BETEGSÉGEK ÖSSZEFÜG-GÉSE – Szűcs Petra dietetikus elő-adása. Szervezők: a Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ. A belépés DÍJTALAN!Február 5., 12., 19., 26. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 évesek-nek. Zenés, táncos, bábos foglal-kozás. Vezeti: Vajda MargitJelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Február 6., 13., 20., 27. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek.Vezeti: Vajda Margit (06-30/6160-847)Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.Február 7., 21. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel DÍJTALAN!MedgyASZAy HázJanuár 31. (péntek )VII. ROCK/METÁL EST18.30 Kapunyitás19:15 That’s Right For Us (Pop-rock, Pop – Nagykanizsa)20:00 Teabag (Garage-rock – Zalaegerszeg)21:00 YOUR LAST STEPS (Modern-Metál – Nagykanizsa)22:10 AGR (Punk – Nagykanizsa)23:00 Heartkeeper (Metal - a régi Lost Garden tagjai)Belépődíj: 1200 Ft.Február 6. (csütörtök) 18 óraŐSEINK ÉS A DNYESZTER VIDÉKE - MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ETELKÖZ NYOMÁBAN - Czigóth Sándor tudományos ismeretterjesztő filmjének nagykanizsai bemutatójaA filmet az ONA és a Kanizsa TV együttműködésében Czigóth Sándor készítette.A filmbemutatót követően előadást tart: Dr. Türk Attila régész szakértő.A belépés DÍJTALAN!Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázFebruár 1., 8., 15., 22., 29. (szombatonként) 9 óra APRÓK TÁNCA - néptáncos foglalkozások 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják.Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc.Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon. Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hó.Február 1. (szombat)Családi Játszó- és táncház17 óra Gyermek táncház Bácskai táncokat tanít: Tóth István18 óra Kézműves foglalkozás19 óra „Ahogy tudok...” – Vizeli Bálint lemezbemutató koncert és táncházKözreműködők: Annus Réka – ének, Vizeli Bálint – hegedű, Vizeli Máté - brácsa, koboz, Egervári Mátyás – cimbalom, Timár Márton – nagybőgő, Blumenschein Alinka – brácsa, Timár András - nagybőgőBelépődíj: 1000 Ft.ProgramajánlóJan. 30 - febr. 5. 16:00 MANCS őrjárAT: VIgyáZZ, KÉSZ, MANCS! amerikai animációs filmJan. 30 - febr. 5. 16:00, 17:30 NE játSSZ A tűZZel amerikai vígjátékJan. 30 - febr. 5. 18:00 1917 angol-amerikai filmJan. 30 - febr. 5. 19:30 KISASSZONyoK amerikai romantikus filmJan. 30 - febr. 5. 19:30 BAD BoyS - MINdöröKKÉ roSSZ FIÚK amerikai akciófilmJan. 30 - febr. 5. 20:30 úrIEMBereK amerikai akciófilmFebr. 1-2. 15:15, 17:15 dolIttle amerikai kalandfilmjANuár 30- február 5. MűsoraRajtad múlik a történetedA Time magazin beválogatta 2019 legjobb 10 filmje közé, az Amerikai Filmintézet pedig „A legjobb 2019-es filmek” tízes toplistáján szerepelteti a Kisasszonyok című romantikus drámát. A történet jól ismert: az apa a polgárháborúban harcol, négy lánya és a felesége pedig kénytelen férfi nélkül boldogulni. Nem hajlandóak elfogadni azt, amit a világ kínál nekik - szabadabbak, önállóbbak, bátrabbak kortársaiknál. A négy lány, Jo, Amy, Beth és Meg együtt nő fel, reménykednek, csalódnak, tanulnak… És persze szeretnek, s közben felnőtté válnak. Greta Gerwig, a 2017-es 5 Oscar-díjra jelölt Lady Bird író-rendezője egy nagy amerikai klasszikust vitt vászonra, és igazi szupercsapatot válogatott hozzá. A filmben feltű-nik sokak mellett Emma Watson és Meryl Streep is.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa(Fotó: Gergely Szilárd)
2020. 01. 31. | 9kultúraSzépség és har-mónia címmel nyílt új kiállítás a Magyar Plakát Házban. A Thúry György Múzeum és a Kanizsai Képző- és Ipar-művészek által szervezett tárlat Szekeres Emil, a város és a régió egyik meghatá-rozó festőművé-szének emléke előtt tiszteleg.A Kanizsai Kép-ző- és Iparművé-szek Egyesületé-nek nem ez az első kiállítása, amely a helyi közös-ség számára meghatá-rozó művészt helyez a középpontba. 2015-ben Kustár Zsuzsa iparművész-re, tavaly májusban pedig Pék Pál költőre, pedagó-gusra emlékeztek a szerve-zet által meghirdetett pályázat résztvevői. A magyar kultúra napja alkalmából megnyílt tár-lattal Szekeres Emil előtt hajt fejet a szervezet.– A kötelék nagyon szo-ros köztünk: ha ő nem lett volna, ez az egyesület sem létezne, hiszen a jogelőd megalapítása többek között az ő nevéhez köthe-tő – szögezi le mindjárt Stamler Lajos elnök. – Sokakat Haraszti László terelgetett a művészvilág felé, a ’80-as évek közepé-től viszont többünknek, Kotnyek Istvánnak, Lud-vig Zoltánnak és nekem is Szekeres Emil volt a men-torunk.Szekeres Emil 1934-ben született Kaposváron. Nagykanizsára 1974-ben költözött, s azóta is itt élt, dolgo-zott. Tanulmá-nyait 1961-ben fejezte be a Magyar Képzőművészeti Főisko-lán, ahol Kmetty János, Kádár György és Barcsay Jenő volt a mestere. Szá-mos európai országban tett tanulmányutat, pályá-zatokon vett részt, és több díjjal is jutalmazták tehet-ségét.– Emilt a sikerei ellenére is nagyon szerény, vissza-húzódó embernek ismer-tük meg, aki nem szerette az önreklámozást – foly-tatja a visszaemlékezést Stamler Lajos. – A szakma-beliek viszont egyöntetű-en vallották, és vallják ma is: a régió egyik meghatá-rozó festőművésze volt. Igényességével mindan�-nyiunk számára zsinór-mértéket jelentett. Ez a szellem ma is jelen van, és mértéket ad az egyesület tagjainak.A festőművész tavaly márciusban, 85 éves korá-ban halt meg. Példaértékű munkabírással, fáradhatat-lanul alkotott élete végéig: társai szerint ahogy léleg-zett, úgy festett.– A kiállítással rá és az életművére szeretnénk fel-hívni a figyelmet. Arra, hogy a hagyatékát, amely jelenleg még egyben van, a városnak valamilyen módon, az anyagi lehető-ségeihez mérten, meg kel-lene vásárolnia, hogy a városi gyűjteménybe bekerülhessen.A tárlat címe – Szépség és harmónia – szintén Sze-keres Emil személyiségére utal. Aki ismerte, tudja, mennyire kiegyensúlyo-zott, mélyen érző és gon-dolkodó ember volt, mondja Stamler Lajos. Mindig a szépet kereste, amelyről hitte, hogy a világrend egyfajta cement-je, kötőanyaga. Úgy tartot-ta, a szépség és a harmónia az, amely az ember számá-ra az életet élhetővé teszi.– A képeiből is ez sugár-zik. Ha megfigyeljük a halála előtti négy-öt évben készült festményeket, azt látjuk, művészete újra fel-pezsdült: olyan fantaszti-kus színvilággal, gyönyörű kolorittal, líraisággal és zeneiséggel dolgozott, amely a művészettörténé-szek számára izgalmas téma lehet a jövőben, ahogy annak a kérdésnek a vizsgálata is, hogy milyen helyet foglal el a magyar kortárs képzőművészet-ben.Kostyál László művé-szettörténész, a Göcseji Múzeum igazgatóhelyet-tese több alkalommal is méltatta Szekeres Emilt egy-egy kiállítása megnyi-tóján Nagykanizsán. 2016-ban például arról beszélt: a művész nem a klasszikus értelemben vett szürrea-lizmust, hanem annak egy-fajta tovább élését képvi-seli. Egy másik alkalommal így vallott róla: „Képes arra, hogy a rútat, az ijesztőt, a fájdalmast is lágy, harmo-nikus formák segítségével jelenítse meg. Ma már nem tudja elképzelni, hogy másképpen fessen, esetleg visszanyúljon valamelyik korábbi, komor színvilágú és hangulatú, vagy éppen realistább szemléletű cik-lusának festői fogalmazás-módjához.”Szekeres Emil munkái megtalálhatók Nagykani-zsán, a Magyar Nemzeti Galériában, Kaposváron és Zalaegerszegen is. Egye-bek mellett innen jött az ötlet, hogy a mostani tár-latra a megyeszékhelyi Vit-rin Képzőművészeti Egye-sületet is felkérjék. A Magyar Plakát Házban feb-ruár végéig huszonnyolc alkotó szépség és harmó-nia ihlette festményei, gra-fikái, fotói, kisplasztikái és anyagkísérletei láthatók, Szekeres Emil égisze alatt.NEMES DóraStamler Lajos szerint Szekeres Emil igényes-sége zsinórmérték sok művész számára (Fotó: Gergely Szilárd)Szekeres Emil emlékére- kiállítás„Ma is bennünk él…”
10 | KANIZSA újságPRA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Mérlegképes könyvelő gimnázium/főiskola megegyezés szerintHost/Hostess szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintAWI hegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintCukrász szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakmunkásképző megegyezés szerintAutószerelő szakmunkásképző megegyezés szerintCNC Gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintHúsfeldolgozó betanított munkás megegyezés szerintSzobalány betanított munkás megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintRaktári árukezelő betanított munkás megegyezés szerintGépjárművezető betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSLICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon ésvásárokon helyhasználati szerződésselle nem kötött helyeirea 2020. február 4-től 2020. december 31-igterjedő időszakra.Országos kirakodóvásár a Kalmár u. 6. sz. alattiCsarnok üzletház parkolójának kijelölt területénJelentkezési határidő: 2020. február 4. 12:00 Az árverés ideje: 2020. február 4. 12:00A licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája éstérképe a Csarnok Üzletház földszintjén találhatóhirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleténAz árverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.A nagykanizsai székhelyű KANIZSA PÉKSÉG ZRT jelentős nagyságrendű technológiai és infrastrukturális fejlesztésről tájékoztatta lapunkat. A válla-lat a nyugat-dunántúli térség egyik meghatározó, napi friss termékeket gyártó sütőipari beszállítója, emellett csoma-golt tartós és fagyasztott ter-mékei számos kereskedelmi hálózat polcain megtalálhatók az egész országban. Polgár Ervin, az évi 3,1 milliárd forint árbe-vételű társaság vezérigazgatója tájékoztatásá-ban kiemelte, hogy a menedzsmenttel közös tulajdonosi döntés alapján, új hosszútávú stra-tégiájuk mentén két ütemben 500 + 500 millió Ft-os, vagyis összességében 1 milliárd forintos nagyságrendű beruházási prog-ramot kívánnak végrehajtani az idén.Az első ütem megvalósítását már el is kezdték, amelyet júni-usig befejeznek. A második ütem megvalósí-tásához még 2018 szeptemberében pályáza-tot nyújtottak be, melynek reményeik szerint rövidesen várható az elbírálása. Pozitív döntés esetén ez év júliusától a második ütemet is megvalósítják. A fejlesztés egy komplex megújulási prog-ram alapja, mely a vezérigazgató szerint rend-kívül fontos a mai kor tudatos vásárlói kö-rében. A megújulás célja egy modern vállalat megteremtése, mely versenyképes tud lenni mind a hazai, mind a külföldi, elsősorban regi-onális, közép-kelet európai sütőipari piacon. A piac megköveteli a mai gyártóktól, hogy képe-sek legyenek, akár nagy volumenben is magas minőségű, egészséges táplálkozást támogató termékeket gyártani, másrészt például a cso-magolt termékek esetében egyre inkább elő-térbe kerül a környezetvédelem szerepe is. A cég fejlesztéseivel ezekbe az irányokba kíván továbbfejlődni és a továbbiakban is meghatá-rozó, biztos és vonzó munkahelyet biztosítani a térségben. Ez a modernizációs program ehhez segíti hozzá a céget, hogy új technoló-giákat alkalmazva a gyártásban új termékek fejlesztésébe kezdjen, modern, tiszta és magas minőségi elvárásoknak megfelelő munkakö-rülményeket teremtsen dolgozói számára. A vállalat a megújulási program részeként a korábbi fő tevékenységet jelentő napi friss ter-mékbeszállító tevékenységét szűkíteni fogja. A vezérigazgató arról is tájékoztatást adott, hogy a cég zalaegerszegi telephelyének üze-meltetése március 16-tól kiszervezésre kerül. Az új üzemeltető a munkavállalók átvételével Zalaegerszeg és környékén megújult válasz-tékkal, de a jelenlegi kiszolgálási feltételek mellett folytatja sütőipari tevékenységét, kiszolgálva a mostani kereskedelmi partnere-ket.Az új fejlesztési irányok a cég pékáru szaküz-leteit is érintik. A jövőben megújult választék-kal folytatják tovább a szaküzletek működésü-ket, ahol rendszeresen helyt kapnak majd a legújabb termékek a magas minőségű és egészségtudatos termékek kategóriájában, valamint további termékfejlesztések várhatók a pár éve bevezetett, és sikeres eredményeket hozó kézműves pékáru választék körében is. A vállalatnak fontos célja, hogy a szaküzletei a jövőben tükrözzék a vállalat értékeit, melyben egyaránt megtalálhatók a házias ízvilág, a magas minőség, az egészségtudatos életmód, a fenntarthatóság, környezettudatosság, a modernitás mellett. PRa Kanizsa PékségMegújul
2020. 01. 31. | 11emlékezésA holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából nyílt hétfőn vándorkiállítás a HSMKsmk-ban. Az emlékezést és a tanítást egyaránt szolgáló tárlat nemcsak a roma holokausztról adott átfogó képet, hanem a roma egyenjogúsítás lehetőségeit és eredményeit összefoglalva napjainkra is kitekintett. Az ENSZ közgyűlése 2005-ben nyilvánította január 27-ét a holokauszt áldozatainak nem-zetközi emléknapjává annak emlékére, hogy 1945-ben ezen a napon szabadították fel az auschwitzi koncentrációs tábort. A 75 évvel ezelőtt történt eseményekhez kapcsolódva nyílt vándorkiállítás a HSMK-ban. A tárlat a roma holokausztról adott átfogó képet, mely-nek összeállításában Teleki László, az „Anosztru” Országos Cigány Egyesület vezető-ségi tagja is részt vett. – Régóta járjuk a világot Kardos Ferenccel annak apropóján, hogy egy kicsit többet tud-junk meg a roma holokausztról. Különböző kutatásokat végeztünk az elmúlt évtizedek-ben, igyekeztünk minél több anyagot feltárni – legyen szó korhű dokumentumokról, fotók-ról vagy éppen vasúti menetlevelekről. Ennek a két évtizedes munkának a gyümölcse az itt látható holokauszt kiállítás – mondta. Az Út című tárlat anyaga nemcsak a roma holokausztot tárja részletesen az érdeklődők elé, hanem a roma egyenjogúsítás lehetősé-geit és eredményeit összefoglalva napjainkra is kitekint. – A kiállítás során még azt is szerettük volna bemutatni, hogy a magyar nyilaskeresztesek hogyan kísérték a romákat a magyarországi táborokba, majd onnan hogyan kerültek Németországba, ahol a legtöbben haltak meg. Mindezek ellenére alig néhány évvel később, ’56-ban a romák is ugyanúgy harcoltak a magyarokkal együtt. Nem azt akarjuk megmu-tatni, hogy a roma holokauszt csak a romák ügye, mint ahogy nem is az, hiszen ez egész Európáé. Arra szeretnénk a figyelmet ráirányí-tani, hogy a történelemnek voltak olyan pilla-natai, amikor együtt harcoltunk, például a Rákóczi-szabadságharcban, 1848-49-ben, vagy 1956-ban. Voltak azonban olyan esemé-nyek is, amikor a magyar társadalom és az államhatalom egy része bizony tevékenyen részt vett abban, hogy zsidókat és romákat gyilkoljanak meg – tette hozzá Kardos Ferenc történész. Az áldozatok számát a mai napig nem kön�-nyű megbecsülni, mivel sokakat mindenféle nyilvántartásba vétel nélkül gyilkoltak meg. A roma holokauszt tényét, azaz a Porajmost ráa-dásul csak az 1980-as években ismerték el. A kiállítás megnyitóján elhangzott, annak érde-kében, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát elősorban a fiatalabb generációt kell megszólítani. – 75 év nagyon hosszú időnek tűnik, de ha belegondolunk, akkor mégis rövid. Ha jobban megfigyeljük, voltak vissza-visszatérő pillana-tok, történések, amelyekben felfedezhetünk ugyanolyan jelenségeket, mint amiket mond-juk 1933-ban vagy ’35-ben is lehetett látni. Ezért nagyon fontos üzennünk a mának és a jövőnek, hogy a roma holokauszt vagy éppen a holokauszt nem ismétlődhet meg. Ennek érdekében pedig a diákoknak kell – legyen az általános vagy középiskolás – bővebb tájékoz-tatást adnunk – hangsúlyozta Teleki László. A vándorkiállítás anyagát már számos nagy-városban és külföldön is bemutatták, legköze-lebb Olaszországban és Kanadában láthatja a nagyközönség. NAGY ÉvaemlékeztekA holokauszt áldozatairaTeleki László (balról) és Kardos Ferenc szerint fontos üzenni a mának és a jövőnek(Fotó: Gergely Szilárd)A vándorkiállítás nemcsak emlékeztet, hanem tanít is (Fotó: Gergely Szilárd)
12 | KANIZSA újságMagazinAZIN- Úgy tudom, pályázat útján jutot-tál ki a biennáléra. - Ez a biennálé magába foglalja az összes művészeti ágat, beleért-ve a dizájnt, a médiaművészetet és a képzőművészetet. A világ min-den tájáról összesen körülbelül 700 alkotó gyűlik össze és állítja ki az alkotásait. A művészeknek a biennálé előtt nagyjából egy évvel kell jelentkeznie, csatolni kell egyebek mellett a szakmai önélet-rajzot és egy jó minőségű fotót arról a műalkotásról, amelyet ki szeretne állítani. Ezek után már csak várni kell. Sokat, jó pár hóna-pot. Amikor megkaptam a pozitív válaszlevelet, magától értetődően örültem a lehetőségnek. Még sosem jártam Firenzében, és meg voltam győződve arról, hogy min-den művésznek legalább egyszer el kell oda mennie. Ezt továbbra is így gondolom. - Családanyaként hogyan tudod megosztani az idődet a művészet és a gyereknevelés között?- Családanyaként már a jelentke-zés leadása előtt alaposan végig kellett gondolnom, hogy belefér-e ez az utazás az időmbe, pontosab-ban az időnkbe, s hogy a gyakor-latban ez mi mindennel jár. Sze-rencsére a férjem és a családom mindenben támogat, így annak ellenére is részt tudok venni éven-te egy-egy nemzetközi, szakmai úton, hogy a hétköznapokban csa-ládanya és háziasszony vagyok. Alapos tervezés nélkül bizony nem menne egyszerre a művészet és a gyereknevelés, mivel távol élek a szüleimtől, rokonaimtól, a min-dennapokban csak a férjem tud segíteni munka után. Alapvetően már decemberre összeállítjuk havi, de sokszor heti bontásban, hogy mit, mikor csinálok a következő évben. Minden hétköznap reggel fél 9-től délután 1 óráig dolgozom a műhelyemben, a Lilians Atelier-ben. Ha szorít a határidő, hétvé-gén sem állok le a munkával, és gyakran a környékbeli kiállítások anyagát is szombaton vagy vasár-nap rakom fel, és szedem le. Éven-te 4-5 alkalommal utazom haza Magyarországra, és ilyenkor min-dig igyekszem az itthoni barátai-mat is felkeresni, nem csak a csalá-domat. A barátaim általában nevetnek a szinte kínosan megter-vezett heti, valamint napi óraren-demen, de azt hiszem 10 év alatt lassan kezdik megszokni. - Alkotásaid közül miért éppen Pasiphae szobrát választottad ki? - Úgy éreztem, ez illik leginkább Firenze szelleméhez, az összes munkám közül. Még akkor is, hogy a Minotaurus legenda elsősorban a görög mondavilághoz tartozik. Engem azonban elsősorban nem maga a félelmetes szörny, a Mino-taurus érdekelt, hanem az a fajta emberi sorsfordulat, amit Minota-urus anyjának kellett megélnie. Ennek az asszonynak az anyai lét lehető legszélesebb skálán mozgó érzelmeit és gondolatait kellett átélnie. Gondoljunk csak bele! Egy magas rangú asszony, egy király felesége, egy nimfa lánya a férje hiúságának és kapzsiságának áldozatává válik, ő maga is bűnhő-dik miatta ártatlanul. Szörnyet szül négy fia és két lánya mellé, akikre egytől egyig büszke lehet. De ez a történet rettenetesen összetett. Benne van az emberi gyarlóság, a büszkeség, szörnyű tit-kok elrejtése, a látszat megtartása, és még ezernyi más érzelem, emberi vonás. Mindig is fontosnak tartot-tam, hogy a szobraim meséljenek. Hiszek abban, hogy egy szobor-nak, műalkotásnak alapvetően azonos a szerepe, mint a tanító-mesemondónak a régi korokban. Minden szobromnak van egy meséje. Alapvetően földből való-nak érzem magam, ezért is a ked-venc anyagom az agyag, azonos-nak érzem a személyiségemet ezzel az anyaggal. A föld pedig nagyon régi meséket élt át, hiszen maga a föld sem egy fiatal anyag, és számos gyermeket felnevelt már. És a mesék is, amikkel foglal-kozom, annyira régiek, hogy már azért sem évülhetnek el és merül-hetnek feledésbe, mert olyan alap-vető igazságokat és tanulságokat mondanak ki, amik nem változnak a civilizációk eltűnése és feltűnése, illetőleg változása során sem. Ezen kívül hiszek egy nagyobb egység-ben, amiben minden embernek megvan a helye. Mindenki egy kis csavar a gépezetben. Ha egy embernek van ideje, és nem fél leülni, és szembenézni önmagá-val, s ha megtalálja azt, amire szü-letett, akkor megtalálja a saját bel-ső egyensúlyát, és már semmi - sem siker, sem tragédia - nem zök-kentheti ki ebből a bizonyosság-Tíz napot töltött el Firenzében, a rangos XII. Flo-rence Biennálén Kovács Lilian nagykanizsai szüle-tésű, Németországban élő szobrászművész. A biennálé témája Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója alkalmából elsősorban Leonardo sok-oldalú lényére összpontosított. Az olaszországi művészeti eseményre Lilian munkái közül Pasi-phae - Minotaurus anyja - szobrát vitte magával.„Fontosnak rendezvényre ellátogatók a kiállítótérben minden nap láthattak performans előadásokatA biennáléra Lilian Pasiphae szobrát vitte magával
2020. 01. 31. | 13magazin ból, megnyugvásból, és természe-tesen egyfajta boldogságból. Szobraim számos jellemvonásával szeretném ezt közvetíteni a többi ember felé.- Milyen élményeket jelentett szá-modra a Firenzében eltöltött idő? - Már maga a város, Firenze is olyan, mint egy hatalmas múze-um. Szinte minden utcán van egy múzeum, és minden téren renge-teg a szobor. Egészen más látni élőben és megtapasztalni a pon-tos szerkezetét, anyagát, egyálta-lán, a karakterét a Santa Maria del Fiore-nak, mint egy könyvben képről látni. A Palazzo Vecchio egy életre meghatározó élmény volt számomra. De bármit is láttam a városban, az a légkör, ami minden kődarabból azt sugározza, hogy a művészet értékes, büszkének lehet rá lenni, és mindenütt ott van, a parfümben, a kabátboltban, a legutolsó kis templomban, ez az érzés olyan erőt adott nekem, hogy amióta visszatértem a műhe-lyembe, teljes erőbedobással dol-gozom. - Mégis hogy képzeljük el, milyen volt maga a biennálé?- Ez egy nagyszabású rendez-vény, ami minden apró részle-tében megnyilvánult. Egy hatal-mas térben, könnyen bejárható és körüljárható módon volt kiállítva a rengeteg alkotás. A belépőjegy azonos árban volt bármely más múzeum belépőjegyével, vala-mint adtak diákkedvezményt is, így bárki számára könnyen elérhe-tő volt az esemény. A nyitóünnep-ségen tradicionális ruhákba öltö-zött felvonulást láthattunk, akro-batikus zászlódobálással, remek dob és harsonakísérettel. Minden egyes nap láthattak a nézők per-formans előadást, és emellett a performans művészek napi 2-3 órán át interaktívan bevonták az előadásukba az arra járókat. Ezen kívül minden este volt látvány-főzés, rendkívül szép és gusztusos ételek készültek a szemünk láttára. A zárónapon a művészek hivatalo-sak voltak egy zártkörű gálavacso-rára. A vacsorán óránként 6 táncos lebegett keresztül a termen egy operaénekes előadására, amit valódi hárfa dallama kísért.- Születtek új ismeretségek, eset-leg barátságok Firenzében?- A biennálén rengeteg tehetsé-ges, intelligens művésszel ismer-kedtem meg, akikkel azóta is tar-tom a kapcsolatot. Alapvetően három nyelven lehetett jól kom-munikálni a kiállító térben: ango-lul, németül és olaszul. Sokat kön�-nyített a kapcsolatteremtésben, hogy ezekből a nyelvekből kettőt beszélek, és a harmadikat némi-képp meg is értem, mivel a kiuta-zásom előtt elvégeztem egy három hónapos olasz nyelvtanfo-lyamot. Az idei biennálé, illetve a tavalyi londoni Art Fair csak meg-erősített abban, hogy hasznos a folyamatos nyelvtanulás. Szerin-tem a mai világban már szinte alapvető, hogy egy ember beszél-jen legalább 3 nyelven. Az az ember, aki megtanul az angol nyelven kívül spanyolul és manda-rinul is, szinte bárhol a világban megérteti magát. A kultúrák békés keveredése a kiállítótérben szem-besített a kézzelfogható különb-ségekkel is, elsősorban a nonver-bális kommunikáció (egyéb, nem nyelvi úton kifejezett információ átadása) terén. Alapvetően meg-szoktam, hogy egy városban élek megannyi nemzet gyer-mekével, és a gyermekeim együtt járnak az iskolába, óvodába amerikai, ázsi-ai, balkáni országok gyermekei-vel. Mégis, egy olyan magyar nőnek, mint nekem, kifejezetten zavarba ejtő volt a dél-amerikai országokból jövők határtalan kedvessége. A mi kultúránkhoz képest szélsőséges érzelmi skálát mutattak be, akár pár percen belül is. Nagyon kellemes élmé-nyekkel jöttem haza a dán, a svéd és a holland művészekkel való megismerkedés után. - Mi lesz a következő úticélod?- Egyelőre Madrid látszik a leg-közelebbi célállomásnak Antwer-pen mellett, és pár művész már felvetette, hogy csinálhatnánk egyikük galériájában egy amolyan „After Florence” kiállítást Athén-ban. Mindenképpen szeretnék a jövőben részt venni újabb nem-zetközi kiállításon valamely északi nép országában. Már van is egy meghívásom Antwerpenbe és Hamburgba, és semmiképpen sem szeretném kihagyni a jövő-ben Brüsszelt, Koppenhágát és Stockholmot. De ez utóbbiak még kialakulatlan tervek…BAKONYI Erzsébeta szobraim meséljenek…”Fontosnak tartom, hogySzámos új barátság született Firenzében
14 | KANIZSA újságmozaikZAIKVárosunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata – ha van ilyen), valamint az aranydiploma- várományosoktól a pályán töltött évek igazolásának másolatát is.A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagógu-sokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2020. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9.) vagy telefonon (+36 20 849 2334).Díszdiplomához szükséges iratok:KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZNYILATKOZAT ÉS ADATLAP AZ ADÓBEVALLÁSHOZKITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉMEGHATALMAZÁS (amennyiben nem személyesen történik az ügyintézés)Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (első alkalommal)ÖNÉLETRAJZEREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATANagykanizsa MJV ÖnkormányzataNyugdíjas Pedagógusok!TiszteltDr. Németh Györgyi nagykanizsai ügyvéd kezdeményezéséreNagykanizsán Egyszülős Egyesület alakul. Az Egyszülős Egyesület célja a Nagykanizsán és környékén a gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.Az első összejövetel helyszíne, időpontja:Medgyaszay Ház, 2020. február 12. (szerda) 17 óraA rendezvényen lelki töltést és áldástHella Ferenc lelkipásztor ad. A programra szeretettel várják az egyedül élő, özvegy, elvált, gyermeket egyedül nevelő édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, nagypapákat, testvéreket, hozzátartozókat, a velük közösséget vállalókat, … minden JÓ EM Bert.A szervezők kérik, hogy a helyszínen a résztvevők írják alá a jelenléti ívet és tüntessék fel jól olvashatóan e-mail címüket is, hogy a koordinátor össze tudja állítani az e-mail csoportot. A koordinátor facebook csoportot is létrehoz. Dr. Németh Györgyi, szervezőCsányi Renáta, koordinátore-mail: egyszulok.nagykanizsa@gmail.com „Ha jó ember vagy, soha nem veszítesz el senkit, Téged…”ők veszítenek elheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Nem ártana, ha időnként felhívná magára a figyelmet. Első lépésként ne a viselkedésével kezdje a válto-zást, hanem vásároljon magának egy új ruhát. Bika: 04.21-05.21. A kritikus megjegyzéseken sokkal könnyebben túlteszi magát, ha a régi mondás szerint fogja fel. Ne azt néz-ze, hogy mint mondanak, hanem azt, hogy ki mondja.iKrek: 05.22-06.21.Baráti körében számíthat rá, hogy egyik ismerőse felbosszantja. Ne nyúljon mindjárt nyugtatóhoz, in-kább hagyja el a helyszínt és sétáljon 10 percig.Rák: 06.22-07.22. Egy fárasztó munkanap után sem-miképp se feküdjön le zaklatottan. Helyezkedjen el egy kényelmes fo-telban, és várjon, amíg az álomba ringató tündér megérkezik. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Lehetőség szerint ne az utolsó pilla-natban fogjon hozzá a feladataihoz. Ha így tesz, könnyebben elkerülheti a késlekedésből adódó idegeske-dést, stresszes helyzetet. Szűz: 08.24-09.23. Bizonyára minden porcikája érzékeli, hogy egy pozitív átalakulás küszö-béhez érkezett. Adjon szárnyakat a gondolatainak, és vesse papírra a legsürgősebb teendőit. Mérleg: 09.24 -10.23.Hamarosan új lehetőségek nyílnak meg az ön számára. Olvasmányél-ményeinek köszönhetően titkokra deríthet fényt. Keresés közben a sze-relemre is rátalálhat. sKorpió: 10.24 -11.22. Ne mutassa ki, ha valamiben elbi-zonytalanodik. A feladatok egymás után jönnek, mennek, ha egyik kol-légájától nem kap segítséget, akkor kérjen a másiktól. Nyilas: 11.23-12.21. Elégedett lehet magával, hiszen úgy gazdálkodik a pénzével, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Ha to-vábbra is így tesz, akkor jut is, marad is mindenre.Bak: 12.22 - 01.20. Ne adja fel az álmait még akkor sem, ha elfogytak a pénztartalékai. Próbál-jon meg addig nyújtózkodni, amed-dig a takarója ér, és kölcsönt se adjon mostanában senkinek.Vízöntő: 01.21-02.19. Kellemes bolygóhatásokra számíthat a napokban. Ha ön is úgy akarja, fe-lejthetetlen élményekben lehet része, és a konfliktushelyzeteket is elkerüli mindenkivel. Halak: 02.20-03.20. Érzelmi életét a napokban vihar-felhők árnyékolják be. Csak egy kis mosolyszünet lesz, ezért minél előbb tegyen érte, hogy idegtépő helyzet ne alakuljon ki belőle.
2020. 01. 31. | 15szabadidő Platón szerint többet meg lehet tudni a másikról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt. Az ókori görög filozófus bölcseletével a Gémkapocs Társasjáték Klubban is mélyen egyetértenek. A közösség játékos lelkű és kedvű tagjai – akik közt diák, postai dolgozó, pedagógus, orvos és nyugdíjas is akad – kéthetente péntekenként találkoznak a HSMK-ban.Az öt évvel ezelőtt alakult klub első alkalma-ira még egyetlen banános dobozban érkeztek a játékok – mára a felhozatal jóval szélesebb lett, jól jelzi ezt a dobozok számának gyarapo-dása. Ezekben egyszerűbben beszerezhető játékok és olykor több tízezer forint értékű rit-kaságok is lapulnak a két házigazda, Temesi Róbert és Szűcs Sándor jóvoltából.A klub nyitott: nem számít sem az életkor, sem a foglalkozás, ahogy a társasjátékok világában való jártasság sem feltétel, hiszen minden egyes parti és minden egyes asztaltársaság tud újat mutatni. Virág Györgyi teljesen „kezdőként” csöppent a csapatba, ennek ellenére hamar beil-leszkedett. Jó pár összejövetellel a háta mögött most már azt mondja: mindenevő a társasok terén, és szívesen próbál ki új dolgokat. Györgyi-vel ellentétben Zámbóné Sorok Sarolta azért csatlakozott, mert a családjában mindig is nagy hagyománya volt a közös játékoknak.– A két gyermekemmel eleve rengeteget ját-szunk, sőt, sokszor az édesanyám is beszáll – meséli. – Amellett, hogy nagyon jól szórako-zunk, az agyunkat is alaposan megtornáztat-juk. Szinte repülnek ilyenkor az órák, és a végén mindig azt érezzük, hogy teljesen fel-töltődtünk. Ez az egyik, ha nem a legjobb módja a stresszoldásnak.A Gémkapocs Társasjáték Klub éppen azért jött létre, hogy a Sarolta által körülírt élmény-ben minél többeknek része legyen – különös tekintettel azokra, akiknek amúgy nem lenne kivel játszaniuk.– Sanyi barátommal ezt mi kultúrmisszió-ként fogjuk fel – mondja Temesi Róbert. – Azt szerettük volna, hogy az emberek közösség-ben legyenek, játszanak, beszélgessenek és minőségi időt töltsenek együtt. Noha a társa-sozás Magyarországon még mindig nem olyan elterjedt, mint Nyugat-Európában, de azt látjuk, hogy az utóbbi időben hazánkban is gombamód szaporodnak a kisebb-nagyobb klubok. Budapesten évek óta megrendezik a Társasjátékok ünnepét, amelyre mi is el szok-tunk utazni.A társasjátékok népszerűségének a titkát fir-tatva Szűcs Sándor arra világít rá: az igazán nagy áttörést Catan telepesei érték el még 1995-ben, a 2000-es évek óta pedig megállít-hatatlanul fejlődik az ágazat. A választék hatal-mas, sőt, akinek kellően vastag a pénztárcája, még egyedi, személyre szabott társasjátékot is beszerezhet.– A közelmúltban készült a Z-generációról egy európai uniós kutatás, amelyben arról írnak: mire ezek a fiatalok elérik a 21. életévü-ket, addigra már túl vannak a 10 ezer órányi online játékon – mutat rá a keszthelyi játékfej-lesztő. – A 30 alatti korosztály online játékok között szocializálódik, maga a játék, a játszás pedig soha nem volt olyan népszerű, mint az elmúlt húsz évben. Ez egy játékos generáció, amely játékok között és játszva nő fel, és nem-csak 18 éves koráig, hanem azon túl is szeretne játszani…A H. P. Lovecraft világát idéző Cultistorm aty-ja hozzáteszi, a fentiekkel párhuzamosan tény az is, hogy az emberek egyre tudatosabbak, már ami a szabadidő színvonalas eltöltését illeti. Egyre nagyobb az igény a fiatal felnőttek körében a tartalmas, offline, valóban közössé-gi élményt nyújtó kikapcsolódásra – a társasjá-tékok éppen ezt nyújtják.Nagykanizsán is egyre többen éreznek rá a társasjátékok ízére. Míg a klubba eleinte heten-nyolcan jártak, mára megtöbbszöröződött a létszám: volt, amikor csaknem hatvanan jöttek össze. Ma már nem meglepő, hogy vannak olyan társasok, amelyeket akár egyedül is lehet játszani, de népszerűek azok is, amelyek-ben nem egymás legyőzése a cél, hanem az együttműködés.– A kooperatív játékok lényege, hogy az összes játékos együtt nyer vagy együtt veszít – magyarázza Tislér Péter. – A titka, hogy csa-patban kell gondolkodni, tehát senki nem nőhet a társaság fejére, és nem veheti önké-nyesen magához az irányítást, mindenkinek ugyanolyan fontos szerepe van a végkimene-telt illetően.A Gémkapocs Társasjáték Klub tagjai egyet-értenek abban: a közös játék nagyon jól fej-leszt bizonyos készségeket, így a kommuniká-ciót, az együttműködésre való hajlamot vagy éppen a türelmet, a figyelmet. Virág Györgyi saját magát hozza példaként: míg az életben nem szeret kockáztatni, játék közben néha muszáj.– Egy-két menet után már elég jól fel lehet mérni, valójában ki milyen alkat – veszi vissza a szót Péter. – Mennyire törtető, mennyire merész? Törtető vagy inkább visszahúzódó? S a legfontosabb: tud-e veszíteni? A legszebb az egészben talán mégis az, hogy nemcsak mások okozhatnak nekünk meglepetést, hanem mi magunk is… NEMES Dórageneráció...”„Ez egy játékosFotó: Gergely Szilárd
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásKözmeghallgatásA Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó tervezett bővítésének (IV-V. ütemek) környezeti hatásvizsgálati eljárása során 2020. február 12-én 14 órakor közmeghallgatás lesz a Vasemberházban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.). A hatástanulmány és az eljárásról szóló közlemény letölthető a nagykanizsa.hu oldalról. Gyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs áncsirkemáj 750 Ft/kgalma 150-340 Ft/kgburgonya 200-300 Ft/kghársméz 1900-2000 Ft/kgkarfiol 750-980 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások02.06.10:00-13:00 Nagykanizsai RendőrkapitányságAdj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Február 1. Ignác, BrigittaFebruár 2. Karolina, AidaFebruár 3. Balázs, OszkárFebruár 4. Ráhel, CsengeFebruár 5. Ágota, IngridFebruár 6. Dorottya, DóraFebruár 7. Tódor, RómeóFebruári fogadóórákBalogh László polgármester fogadónapot tart 2020. február 5-én (szerda) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Berta Krisztián, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2020. február 17-én (hétfő) 17 órától a Batthyány Lajos Gimnázi-umban.Bizzer András Keleti városrészhez kötődő önkormányzati képviselőként fogadóórát tart 2020. február 28-án (péntek) 17 órakor a Hevesi Sándor Általá-nos Iskolában.Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkormányzati képviselője 2020. február 4-én (kedd) 16.30 órától fogadóórát tart a Nagykanizsa, Attila út 2. szám alatt lévő Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola föld-szinti ebédlőjében.Dénes Sándor, a nagykanizsai 10. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője 2020. február 13-án (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2020. febru-ár 4-én (kedd) 16 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Roz-gonyi utca 23.).Dr. Fodor Csaba, a 6. választókerület és Horváth Jácint, a 7. választóke-rület önkormányzati képviselője közös fogadóórát tart a keleti városrészről 2020. február 20-án (csütörtök) 16.30 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dr. Károlyi Attila, a nagykanizsai 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap második hétfőjén 17 órakor a Péter-fy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), minden hónap negyedik hétfőjén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általános Iskolá-ban (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).Gábris Jácint, a nagykanizsai 1. sz. választókerület (Palin, Korpavár, Förhénc, Tungsram és Dózsa u. környéke, Magyar u.) önkormányzati képviselője, az Okta-tási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke fogadóórát tart 2020. február 6-án (csütörtök) 18 órakor a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskolában (8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány utca 81.).Radics Bálint, a nagykanizsai 8. számú egyéni választókerület önkormány-zati képviselője 2020. február 17-én (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órá-tól Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Szabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart február 24-én (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Sánc kultúr-házban.Tóth Nándor, a nagykanizsai 9. számú egyéni választókerület önkormány-zati képviselője 2020. február 3-án (hétfő) fogadóórát tart 17 órától a Bajcsai Kul-túrházban (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban (Nagykanizsa, Hajgató Sándor u. 1.).2020. február 1.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40220:00-08:002020. február 2.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62019:00-06:002020. február 3.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. február 4.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. február 5.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. február 6.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. február 7.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-07:00
2020. 01. 31. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJanuár 31.1964. január 31-én elindult a „Delta”. A tudományos ismeretterjesztő TV-műsort 1965-től 1996-ig a műsorral szinte azonosí-tott Kudlik Júlia vezette1797-ben ezen a napon született Franz Schubert osztrák zeneszerző. Bár nagyon fiatalon, 31 évesen halt meg, több mint hat-száz romantikus dalt, több szimfóniát, szo-nátát, vonósnégyest, operát és egyéb dara-bot írtFebruár 1.1896. február 1-jén bemutatták Puccini Bohémélet című operáját Torinóban. A közönség jól fogadta a művet, a kritikusok azonban visszafogottabbak voltakFebruár 2.1960. február 2-án hunyt el Huszka Jenő magyar zeneszerző. Egyik legismertebb műve a Bob herceg. Ez volt az első magyar operett, amelyet külföldön is műsorra tűz-tekFebruár 2-án van Gyertyaszentelő Boldog-asszony ünnepe a katolikus egyházban. E napon gyertyát szentelnek és körmenetet tartanak. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakatFebruár 4.2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A részt-vevők február 4-én aláírtak egy dokumen-tumot, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. Ennek emléké-re a kongresszus február 4-ét rákellenes világnappá nyilvánítottaFebruár 5. 1990. február 5-én megalakult a Magyar Színész Kamara, amelynek első elnöke Törőcsik Mari volt1922. február 5-én született Szepesi György magyar rádiós sportkommentátor, „az Aranycsapat tizenkettedik játékosa”. Tagja volt 1982–1994 között a FIFA vezető testü-letének, 2012-ben megkapta a szervezet legrangosabb kitüntetését, a FIFA Érdem-rendetAz előző hetiHETI rEJTVÉny MEGFEJTÉSE: Igazából senki sem tudja, mit csinál.Mindannyian útközben találjuk ki.
18 | KANIZSA újságközérdekű TájékoztatZTATó levél a lAKoSSágNAK
2020. 01. 31. | 19életmód A legtöbb dietetikus és edző egyetért abban, hogy a szülők felelőssége óriási az elhízás kérdé-sében is, hiszen, aki gye-rekként kövér, annak sok-kal nehezebb lesz később megszabadulnia a plusz súlytól. Bár az Egészség-ügyi Világszervezet közre-működésével készített kutatás kamaszokat vizs-gált, s valljuk be, ez a kor-osztály nem éppen a „fogadjunk szót anyunak és apunak” hozzáállásáról híres, de itt is meghatározó lehet a jó példa. Így véleke-dett a jelenleg nyolcadikos Kerek Gréta is. – Anyukám egészsége-sen étkezik, kifejezetten figyel a megfelelő alap-anyagokra, s arra is, hogy én mit eszek. Azt persze nem mondom, hogy rám erőlteti, mert én is szere-tem ezeket az ételeket és meg is szoktam már.A különböző gyorsétter-mekben szinte törzsvásár-lónak számítanak a tinik. Ennek ugyan lehet egyfaj-ta pozitív, közösség-kovácsoló hatá-sa, de a fiatalok egészségét tekintve sok-kal inkább bil-lenhet a mér-leg negatív irányba. – Van egy-két ismerő-söm, aki durván, heti 3-4 alkalommal is gyorsétter-mekbe jár, bár legtöbben azért próbálják ledolgozni. De velem például az is sok-szor előfordul, hogy csak azért ülök be, hogy beszél-gessek a barátaimmal és igyak egy kólát. Persze el kell ismerni, hogy ma már mindenki étkezhetne egészségesebben, hiszen akár csak az interne-ten is, de minden-ki előtt van jó példa. Én amel-lett, hogy oda-figyelek az étkezésre, még sportolok is, így talán az is belefér, ha néha bűnözök kicsit a büfében. De azt is el kell mondanom, hogy elég sok osztálytársam életéből kezd kiszorulni a sport – fogalmazott a fiatal lány. Gréta sportról tett meg-állapításával egyetértett a tizenkettedikes Bakos Fanni is, aki szerint sok fia-tal már a középiskolai tanulmányai mellé sem tudja beépíteni a rendsze-res testmozgást. – A plusz testnevelés-órákat mindenki elkerüli, pedig az is fontos lenne, hisz a gimnázium vége felé már egyre kevesebben sportolnak. Én járok edze-ni, de elismerem, így az utolsó évben sajnos már nem jut rá annyi idő, mint előtte, de heti 1-2 alkalom-mal így is mozgok. A WHO felmérése szerint ugyan visszaesett a napi édességfogyasztás, a túlsúlyosak aránya még így is 5-6 szá-zalékkal emelke-dett. Szintén elgondolkodtató adat, hogy hiába közismert régi tanács, miszerint „reg-gelizz, mint egy király, ebé-delj, mint egy polgár, vacsorázz, mint egy kol-dus”, napjainkban több diák megy üres hassal isko-lába, mint 4 évvel ezelőtt. – Igen, én is hallottam már, hogy a legfontosabb étkezés a reggeli – említet-te Fanni. – De valóban sokan jönnek éhgyomor-ral suliba. Pedig én úgy tudom, hogy éhesen az agy sem működik úgy, ahogy kellene. Üres hassal nem lehet megfelelően koncentrálni az adott fel-adatra. Én mindenképpen harapok valamit otthon mielőtt elindulok, úgy az egész napot jobban bírom. A túlsúlyosak arányának növekedésében a fiatalok szerint az is szerepet játsz-hat, hogy sokan akár ebéd-időben is egy pékséget keresnek fel. – Az otthon készített szendvicsek helyett sokan mennek a pékségekbe, és az olyan újszerű, de nagyon egészséges köre-teket, mint például a bul-gur vagy a köles, egyszerű-en nem is ismerik. Összes-ségében én úgy gondo-lom, hogy valóban egyre kevesebben táplálkoznak egészségesen, s ami talán még nagyobb baj, hogy nem is akarnak rá odafi-gyelni - vélekedett Fanni. A hazai testépítés legní-vósabb versenyének tava-lyi kategóriagyőztese, Horváth Gergő, már évek óta dolgozik személyi edzőként Nagykanizsán. A tréner középiskolás korá-ban kezdett el foglalkozni a súlyzós edzéssel, s a tudatos étkezéssel. – Az első lépés annyi volt, hogy az edzés mellett próbáltam többször, töb-bet enni, ezért teljes kiőrlé-sű zsemlékből, kétfajta szalámival, kis körettel kiegészítve mentem a suli-ba. Aztán később ezt vál-tottam csirkehúsra.A sportember lapunknak elmondta: jelenleg több kamasszal is dolgozik együtt, de valóban el lehet mondani, hogy nem ez a korosztály jelenti a kondi-terem bérleteseinek zömét. A probléma véleménye szerint összetett, de koránt-sem megoldhatatlan. – Azoknál a fiataloknál, akik hozzám járnak, szin-tén előjöttek a már felso-rolt buktatók. Erre valóban megérné időt és energiát szánni. Meg lehet ezt olda-ni pékáruk nélkül: én pél-dául a barna rizs chips-et vagy a puffasztott rizst is szoktam nekik ajánlani. S igen, ha már egészség, akár szülői segítséggel, de az előre elkészített, apróra vágott csirkét is el lehet vinni a suliba. Én is így tettem, az fogyasztha-tó hidegen, de én még azt is megcsináltam, hogy fel-tettem a radiátorra mele-gedni. Ezt persze nem biz-tos, hogy minden tanár jó szemmel nézi, de ugye első az egészség.MIKÓ-BARÁTH Györgyvagy már most is az van?! Ebből szintén nagy baj lesz…Múlt héten az évről évre csökkenő véradók számára hívtuk fel a figyelmet, ezúttal egy újabb súlyos probléma kerül terítékre. Friss, lakosságarányos adatok szerint Európa legelhízottabb népe a magyar, és a jövő sem kecsegtet túl sok jóval. A WHO nemrégiben közölt kutatása szerint a négy éve mértekhez képest tovább romlottak a hazai tinédzserek étkezésiszokás- és egészségiállapot-mutatói. Fotó: Jancsi László
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. február 1-7.Február 1., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 02:45 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmű-sora), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 18:40 A dunavirág mentőakció (ismeretterjesztő film), 19:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 19:40 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó.Február 2., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 A dunavirág mentőakció (ismeretterjesztő film), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Magya-rok a Barcáért (dokumentumfilm), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 A dunavirág mentőakció (ismeretterjesztő film), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Isten-tisztelet a református templomban, 19:10 Sztárportré: Szat-mári Orsi, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Békebeli Budapest (dokumentumfilm), 20:40 Azori (dokumentumfilm), 21:05 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó. Február 3., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Sztár-portré: Szatmári Orsi, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Békebeli Budapest (dokumentum-film), 02:40 Azori (dokumentumfilm), 03:05 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templomban, 07:40 Sztárportré: Szatmári Orsi, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:20 Békebeli Budapest (dokumentumfilm), 09:10 Azori (dokumentumfilm), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztár-portré: Szatmári Orsi, 12:30 Békebeli Budapest (dokumen-tumfilm), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Csurgói KK – MOL-Pick Szeged NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:20 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:25 Lapozó.Február 4., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Hír-adó, 01:50 Csurgói KK – MOL-Pick Szeged NB I-es férfi kézilab-da-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Hír-adó, 08:20 Csurgói KK – MOL-Pick Szeged NB I-es férfi kézi-labda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Csurgói KK – MOL-Pick Szeged NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 A templomfestő (dokumentumfilm), 20:15 Az utolsó vashajlítók (dokumentumfilm), 20:25 Híradó, 20:40 Sztár-portré: Krisz Rudi, 21:10 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 21:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:15 Lapozó.Február 5., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc (kulturális magazin), 01:35 Híradó, 01:50 A templomfestő (dokumentumfilm), 02:00 Az utolsó vashaj-lítók (dokumentumfilm), 02:10 Sztárportré: Krisz Rudi, 02:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktu-ális – Hargita, 07:35 K’arc (kulturális magazin), 08:05 Híradó, 08:20 A templomfestő (dokumentumfilm), 08:30 Az utolsó vashajlítók (dokumentumfilm), 08:40 Sztárportré: Krisz Rudi, 09:10 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 A templomfestő (dokumentumfilm), 13:10 Az utolsó vashajlítók (dokumentumfilm), 13:20 Sztárportré: Krisz Rudi, 13:50 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gye-rekműsor), 20:00 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:30 Hír-adó, 20:45 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazin-ja), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Február 6., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 00:55 Gézengú-zok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:10 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Épí-tech (a házépítők magazinja), 08:40 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 09:10 K’arc (kulturális maga-zin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:00 Épí-tech (a házépí-tők magazinja), 13:30 Forgószínpad (a helyi televíziók színhá-zi magazinja), 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely kony-ha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Majdnem eltoltam (játékfilm), 20:35 Híradó, 20:50 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (dokumentumfilm), 21:20 Gézengú-zok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Február 7., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Majdnem eltoltam (játékfilm), 02:20 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (doku-mentumfilm), 02:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:05 Hír-adó, 08:20 Majdnem eltoltam (játékfilm), 08:50 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (dokumentumfilm), 09:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 13:00 Majdnem eltoltam (játékfilm), 13:30 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán (dokumentumfilm), 14:00 Gézengúzok (gye-rekműsor), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 A szomszéd vár (turisz-tikai magazin), 20:00 Madarat tolláról (ismeretterjesztő soro-zat), 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 01. 31. | 21sport Nem véletlenül írtuk Ádám nevét, hiszen a táma-dó helyzete kissé speciális, lévén a tavasz beköszönté-vel egy hétvége alkalmával – ahogy tette ezt ősszel is - a labdarúgó NB III-ban és az FC Nagykanizsában futbal-lozhat, míg (legtöbbször előtte) a megyei második vonalban a Becsehelynél edzői instrukciókat oszto-gat - bajnokikon.Az előzmény talán nem is olyan bonyolult, mivel az FCN centerének életében mindig is fontos hely jutott a dél-zalai településnek, Becsehelynek.- A becsehelyi csapatot az egyik kedves barátom és édesapja vette át nem is olyan régen és mivel a megyei második vonalra megüresedett az edzői poszt a klub kispadján, ők egyből rám gondoltak, én pedig álltam elébe a fel-adatnak – mondta el Vitt-man Ádám. - Annak ellené-re elfogadtam, hogy nem dolgoztam még felnőtt csa-pattal, mint edző, ugyanak-kor az plusz motivációt jelentett, hogy a szülőfa-lumról van ugye szó, tehát az érzelmi része sem volt elhanyagolható tényező.Vittman Ádám a kanizsai harma-dik vonalbeli labdarúgó együttesnél ráadásul csa-patkapitány is és a verseny-naptárt végigböngészve azt gyorsan megállapíthat-tuk, ha voltak meccsidő-pont átfedések, akkor bizony az NB-s szint érte-lemszerűen előnyt élve-zett. Az edzéseket ugyan-akkor a 28 esztendős játé-kos és egyben már tréner tudta a becsehelyieknél koordinálni.- Szerencsére mindkét vezetőség, valamint a stáb is elég rugalmas volt és lehetővé tették, hogy a Becsehely SE-nél is tudjam végezni a munkám. Az elsődleges szempont min-denképpen a következő volt a párhuzamos szerep-vállalásomban: nem akar-tam, hogy a foci rovására menjen a megyei másod-osztályban történő tény-kedésem, mivel fontos, hogy az FC Nagykanizsával eredményesen szerepel-jünk. Egyben tisztában vagyok azzal is, hogy nekem oroszlánrészt kell vállalnom a kanizsaiak har-madik vonalbeli szereplé-sében.Ádám, mint labdarúgó az FCN-nel az NB III Nyugati csoportjában az ötödik helyen áll, míg a Znet-Tele-kom Becsehely SE-vel tré-nerként a megyei II. osz-tályban a hetedik pozíció-ból várhatja a tavaszt. Adó-dik a kérdés: mivel lenne elégedett a pályán az NB III-ban, valamint edzőként a becsehelyiek kispadján?- Kezdjük azzal, amit lab-darúgóként vallok, tehát nekem mindig is fontosabb volt a csapat, mint a saját egyéni céljaim. Ám hazud-nék, ha azt mondanám, hogy nem nézegetem a góllövőlistát. Egyszerűen imádok gólt lőni. Remélem, hogy tavasszal is jönnek majd a találatok, melyek segítségével fel tudunk ugrani a dobogóra az országos harmadik vonal nyugati versengésében. Becsehelyen pedig az a célom edzőként, hogy egy szervezett, lendületes csa-patot tudjunk kovácsolni, ami pedig a helyezésünket illeti, nos, az első ötben jó lenne ott lenni. Viszont, ha jönnek a bravúrok, akkor talán a harmadik helyre is oda érhetünk az összevont megye kettőben. Sok mun-kával és egy kis szerencsé-vel az semmiképp sem len-ne kis tett véleményem szerint, egyben az idény is teljesen kerek lenne szá-momra, emellett mindkét csapatom számára is...POLGÁR LászlóBő másfél hónap után folytatódik az OB I B-s vízilabda bajnokság és a Kanizsa Vízilabda cso-portjában listavezető együttese szombaton 12 órától a 11. forduló keretében hazai környezet-ben az Oázis SC legénységével játszik.Ludányi Kadosa gárdája az eltelt hetekben sem pihent, melyről a szakvezető szavai is árulkodnak.- A december közepén történt leállást követően egy nagyon kemény három hetes mini-felkészülést vezényeltünk le, mely talán még a nyári normál időtartamúnál is erősebbre sikeredett – fogalmazott a kanizsa-iak trénere. - Leginkább úszás és konditermi erősítések szerepeltek a programban, most jött el annak az ideje, hogy a játékkal is foglalkozha-tunk. Lesznek persze edzőmeccseink, a BVSC, a Vasas, valamint a romá-niai Brassó ellen is a bajnokik mellett. Tisztában vagyunk vele, hogy azok közül kiemelkedik a Debrecen elleni idegenbeli rangadónk, de emellett minden találkozót hoznunk kell, hogy minél több pontot tud-junk a rájátszásba magunkkal vinni. Felkészülési időszakunkról még elmondanám, hogy hosszú idő után ez volt az a szakasz, amikor senki nem távozott, egyben nem is érkezett az együtteshez, vagyis a keret stabil a továbbiakra. POLGÁR LászlóFolytatás a felsőház jegyébenkezdésHétvégi szentlőrinci Dobay Gergelyék gőzerővel mennek a csoport-elsőség felé(Fotó: Gergely Szilárd)Szombaton az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese is megkezdi felkészülési mérkőzései sorát immár a tavaszi szezon jegyében. 11 órától a Szentlőrinc SE otthonában lépnek pályára Koller Zoltán tanítványai – így például Vittman Ádám is.Vittman Ádám (középen) a szombati, szentlőrinci felkészülési meccset gólra éhesen várja(Fotó: Gergely Szilárd)
A kanizsaiak, mint elsők a hatodik PSE-hez utaznak és a dél-zalaiak egyáltalán nem tagadják, bármennyi-re is jó ellenfélhez látogat-nak, az 5. forduló találkozó-ja roppant fontos nekik egy mind nagyobb különbségű siker reményében.- Kilenc fordulóval nagyon rövid a pontvadá-szat, s ha ehhez hozzáves�-szük, hogy dupla fordulók-kal nyit, illetve zár a mezőny, még inkább úgy adja ki, hogy valamennyi párosítá-sunk kimondottan fontos – elemezte Papp Nándor nagykanizsai csapatvezető a bajnokság egyediségét. - Masszív együttes a Pénz-ügyőr, hiszen ha külföldie-ket is hoz, akkor nagyon erős, ugyanakkor képes meccseket is úgymond eldobni, ha jóval esélye-sebb ellenlábasokkal talál-kozik. A táblapontok eseté-ben ugyanakkor nagyon oda kell nekik is figyelniük, hátrafelé ugyanúgy, így inkább arra számítunk, hogy velünk szemben nagyon jó felállásban szere-pelnek. Nekünk a meccsel jó lenne megalapoznunk a továbbiakat, hiszen felgyor-sul innentől a bajnokság és esetünkben a DVTK, vala-mint a Paks elleni találkozók a sorozat végére maradnak.Az NB I B-s nagykanizsai csapat számára is folytató-dik a szezon, az ötödik helyen álló TANSK II vasár-nap a Viadukt Biatorbágy vendége lesz.POLGÁR László22 | KANIZSA újságsporta továbbiakatMegalapozni veleSorra vívja felkészülési mérkőzéseit a Tungsram SE Nagykanizsa férfi NB II-es kézilabda együttese, mely Dél-nyugati csoport-jában vezeti is a tabellát.Csalló Ádám játékos-edző csapata a Csurgói KK U23 elleni hazai találkozó (27-29) után szűk két hete Horvátországba látogatott, ahol a csáktornyai MRK Cako-vec vendége volt. A horvátországi mec�-csen végül a másodosztályú hazaiak győztek 30-29-re, a Tungira múlt szom-baton pedig – ismét újra idehaza – az „osztálytárs” Rinyamenti KC várt. A kani-zsaiak soraiban már szerepelt a Csurgóról a TSE soraiba került Lassú Martin is és a Tungsram 31-20-ra győzött. Folytatás január 31-én, pénteken, az atádiaknál, akiknél 18 órakor kezdődik a találkozó, szombaton pedig ismét dél-nyugati szomszédainkhoz látogatnak – egy kap-roncai emléktornán szerepelhetnek a kanizsaiak.PLA Kanizsai Vadmacskák női kosár-labda együttese az amatőr NB I-es bajnokság 11. fordulójában kilence-dik nyertes mérkőzését is elkönyvel-hette, szombathelyi ellenfelét ide-genben múlta felül.Szombathelyi ESE (5.) – Kanizsai VadmacskSKák SE (3.) 72-86 (19-30, 17-13, 14-21, 22-22)Amatőr női NB I-es kosárlabda-mérkőzés, 11. for-duló. Szombathely, 100 néző. Vezette: Rokob K., Tóth B.Kanizsa: Fuisz 26, Kovács R. 4, Baa 11, Bánhegyi B. 8, Budai 29. Csere: Zsámár P. 4, Füredi 4, Csuha, Horváth L., Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.Igazi rangadó miatt utazott a Kanizsai Vadmacs-kák SE női amatőr NB I-es kosárlabda együttese Szombathelyre, hiszen tabellaszomszédja fogad-ta a harmadik helyen álló kanizsaiakat. A Vad-macskák koncentráltan kezdték a mérkőzést és az 5. percben már 13-2-re vezettek Budai Dorina és Fuisz Viktória kosaraival. A dél-zalaiak előnye a negyed végéig megmaradt, s erre szükségük is volt, hiszen a második tíz percben felváltva estek a kosarak, majd a vendéglátók kihasználva a KVSE hibáit felzárkóztak 5 pontra.Nagyszünet után Budai palánk alatti ponterős játékával már 16-tal is ellépett aztán a Vadmacs-kák és ezt a fórt alapvetően tartani is tudták az utolsó felvonásra. A záró etapban ismét Fuisz, valamint Budai kosaraival a vendégek tartották megszerzett előnyüket, mellyel nyerték is a talál-kozót. A Vadmacskák zsinórban ötödik sikerét könyvelhette el és a táblázat harmadik helyén áll.- A tabellán közvetlen mögöttünk álló szombat-helyi csapat ellen végig vezetve, Fuisz és Budai ponterős játékával szereztük meg a győzelmet – mondta el a meccset követően Gábor Erzsébet, a Vadmacskák edzője. POLGÁR LászlóhangolódvaBajnokságra megállásNincsBánhegyi Beatrix (képünkön fehér mezben) gyakran tör az ellenfelek palánkja felé(Fotó: Gergely Szilárd)Vasárnap folytatódnak az NB I-es sakk csapatbajnok-ság küzdelmei és a bajnoki címvédő, egy-ben listavezető Tungsram-Aquaprofit Nagykanizsai SK első számú együttese a fővárosba látogat, ahol a Morihana Pénzügyőr SE vendégei lesznek.Balogh Csabáékra nehéz, de megoldható feladat vár a fővárosban (Fotó: Gergely Szilárd)
2020. 01. 31 . | 23sportKorábbi magyar bajnok sikerévelIdényük ötödik pontszerző nyílt amatőr páros teniszversenyét ren-dezték a kanizsaiak múlt szomba-ton. A sportprogramra 28 induló nevezett kilenc másik településről.- Valóban nagyszerű mezőny jött össze a szintünkön, egyben színvonalas meccseket is vívtak a teniszezők – mondta el Baranyás Zoltán főszervező. - Versenyün-ket végül az egykori magyar páros bajnok, Fekete Rudolf nyerte partnerével Nagy Bélával. Nagyon meg kellett szenvedniük a döntőbe jutásért, a fináléban viszont magabiztosan nyertek a Molnár József - Bor Zsolt zala-egerszegi páros ellen. A forduló-ban nagyszerűen játszott a Halász Dávid - Szalai Sándor nagykanizsai páros is, akik végül nagy küzdelemben kaptak ki a végső győztestől és harmadik helyen végeztek.A vigaszágat szoros mérkőzé-sen a Mátó Elemér - Polgár Tamás (Nagykanizsa-Csurgó) duó nyerte a zalaegerszegi Henrietta Venturini - Csalló András eger-szegi páros ellen.Végeredmény: 1. Fekete Rudolf-Nagy Béla (Balatonboglár-Marca-li), 2. Molnár József-Bor Zsolt (Zalaegerszeg), 3. Halász Dávid-Szalai Sándor (Energia Szabadidő-sport Klub) és ifj. Csalló János-Kardos Péter (Zalaegerszeg).A pontverseny állása 5 forduló után: 1. Walter Péter (Energia) 85 pont, 2. Pápa Valentin (Nagy-atád) 67, 3. Nagy Béla (Marcali) 65, Szalai Sándor (Energia) 65, 5. Mol-nár József (Zalaegerszeg) 60.Ismét Lendván nyitottakA Nagykanizsai TE 1866 csel-gáncsozói a lendvai XXII. Pokal Lendva nemzetközi dzsúdóverse-nyen kezdték évüket Szlovéniá-ban. A hagyományosan U12 és U14-es korcsoportoknak kiírt kupán öt ország 22 csapata képvi-seltette magát mintegy három-száz nevezővel, köztük az NTE négy sportolójával.Végül a kanizsaiak két ezüst-tel, egy bronzzal, illetve egy ötö-dik hellyel zártak. U12-ben (2009-2010-ben születettek) Orbán Noémi 33 kg-ban második lett, Gál Márk 35 kg-ban két nyert és két vesztes meccsével az ötödik helyen végzett. Az U14-eseknél (2006-2007) Kovács Ákos 38 kg-ban 3 győzelmével és döntőbeli vereségével második lett, Balogh Janka 52 kg-ban pedig egy nyert és két vesztett párharcával harma-dikként zárt. Felkészítő edzőik, Mester József, Mester Józsefné és Mester Marcell összességében elégedettek lehettek a nemzetkö-zi kupa kanizsai eredményeivel.Újabb elismerés KanizsáraA Zala Megyei Kosárlabda Szö-vetség egy majd’ harmincéves hagyományát folytatva idén is megválasztotta az elmúlt év leg-jobb kosárlabdázóit.A hölgyek és férfiak mező-nyében is korosztályokként hirdet-ték ki a győzteseket és a díjazottak között ismét találhattunk nagyka-nizsai győztest Baa Dominika sze-mélyében. Dominika hosszú ideje már a korosztályos válogatottak tagja, legutóbb – néhány hete - az U16-os nemzeti csapatban is vitéz-kedett a szlovákiai Léván az olimpi-ai reménységek tornáján. Jó ideje már a Kanizsai Vadmacskák erőssé-ge, a most zajló szezon során a női amatőr kosárlabda NB I-ben a KVSE egyik legponterősebb kosarasa.Dr. Villányi Antal, a Zala megyei szövetség elnöke egy másik kanizsai sportembernek is gratulálhatott, hiszen a „Kosárlab-dáért Zala Megyében” díjat ezút-tal Béres Sándor nagykanizsai testnevelő tanár is átvehette - a több évtizedes eredményes mun-kájáért.A begyakoroltak szerintAhogy a korábbi években, úgy ezúttal is indulnak az FC Nagyka-nizsa fiataljai különböző utánpót-lás teremlabdarúgó tornákon. A Visnovics István vezette U11-es csapat az FC Ajka által szervezett teremfoci kupán vehetett részt legutóbb, öt másik együttes rész-vétele mellett.A Pető, Marczin, Varga, Szili, Domonkos, Király, Józsa, Fülöp, Keszei összetételű kerettel útra kelt dél-zalaiak döntő előtti ered-ményei a következőképpen ala-kultak: FCN – Balatonfüred 0-1, FCN – Sárvár 2-0, FCN – Tapolca 2-0, FCN – FC Ajka 2-1. A fináléban a Kanizsa a Haladással találkozott és mivel a szombathelyiek 4-0-ra nyertek, a kanizsaiak a második helyen végeztek.A beszámolókból kiderült, a begyakorolt játékhelyzetek alkal-mazása miatt örülhetett a stáb, a fiatalok egyre jobban belejönnek az edzéseken elsajátítottakba.Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóMég párosban korábbi magyar bajnok is indult a kanizsaiak hétvégi teniszversenyénAz FC Nagykanizsa U11-es csapata idén sem hagyja ki a régió egyes teremfoci tornáitSportsorokA Nagykanizsai TEte 1866 cselgán-csozói Lendván, egy nemzetközi versenyen kezdték 2020-atBaa Dominika sorra szállítja a kosárlabda sportági elismeréseit
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKHarmadik alkalommal vettek részt a Miklósfai Répafőző Fesztiválon a Sze-petneki „Hadd főzzek ma magamnak!” Főzőklub tag-jai. Idén 4 csapattal és 5 különböző étellel készültek a megmérettetésre. Az egy csapatot alkotó Horváth Zoltánné, Perhócs Ferencné és Szekeres Ist-vánné vállalták, hogy a répa rakott változatát is megismertetik a közönség-gel. A megszokottól eltérő-en, darált hússal gazdagí-tották a répás ételt, amivel az ételkülönlegességek kategóriában 2. helyezést értek el. A baconos rakottkerekréPAhozzávalói:1,5 kg savanyított kerekré-pa, 1 kg darált sertésdaga-dó, 400 g darált füstölt tar-ja, 10 dkg bacon, 2 db vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 40 dkg rizs, 2 evőkanál zsír, 1 evőkanál őrölt pirospaprika, só, őrölt feketebors, 500 g tejföl, 2 db tojás. Elkészítése:A répát megmossuk, majd 1 kanál zsíron roppa-nósra dinszteljük. A rizst átmossuk, kevés zsírban felfuttatjuk, dupla mennyi-ségű forró vízzel felöntjük, sót nem teszünk bele, utá-na megpároljuk. Közben egy evőkanál zsíron apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát pirítunk, erre tesszük a darált dagadót, a darált füstölt tarját, és fehé-redésig sütjük. Ízesítjük sóval, borssal, pirospapri-kával és készre sütjük. Végül egy nagy tálban összekeverjük a darált húsokkal.A tejfölből 2,5 dl-t kive-szünk, a többit a két tojás sárgájával összekeverjük. Egy 30x20 cm magas falú tepsit kikenünk zsírral, és először a répa felét, majd a darált húsos rizst beletes�-szük, erre kenjük a tejfölt, majd újra rétegezzük a hoz-závalókat.Előmelegített, 180 fokos sütőben 30-35 percig süt-jük. Ezután kivesszük a sütőből, ám itt még nincs vége a munkálatoknak. A tojások fehérjét egy tálba tesszük és csipetnyi sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan a félretett tejföl-höz keverjük. Elsimítjuk a répánk tetején és vissza-tesszük 10 percre a sütőbe, amíg szép aranybarnára pirul.A legvégén a bacont ropogósra sütjük és mor-zsát készítünk belőle. Tála-láskor díszítésképp a rakott kerekrépa tetejére szórjuk. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaA szepetneki asszonyok a répa rakott változatát is elkészítették(Fotó: Kanizsa)kerekrépa Baconos rakottHIRDETÉSSzerezzen mesterlevelet közel 80 %-os állami támogatással!Legyen Ön is szakmájának mestere!A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara ez évben is mestervizsgára való felkészítést és mestervizsgát szervez több szakmában, amelyhez állami támogatás igényelhető. A részletekről, személyre szabott lehetőségekről várjuk érdeklődését az alábbi elérhetőségeken:Nagykanizsai Kereskedelmi és IparkamaraTubolyné Csilla mestervizsga referens Tel.: 93/516-671; 30/585-0925e-mail: titkarsag@nakkik.huA támogatást az NFA KA terhére az Innovációs ésTechnológiai Miniszter biztosítja azNFA-KA-ITM-16/2019/TK/13 számú támogatási szerződés alapján.