Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.74 MB
2020-12-22 11:25:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
351
782
Rövid leírás | Teljes leírás (414.89 KB)

Kanizsa 2020. 018-021. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVF. 18. SZÁm, 2020. május 8.4-5. oldal- A művész bezárva is művész- Telefonfülkében állított ki Ludvig Dániel18. oldalKaranténban is alkotnak10. oldal12-13. oldaltollvonásPolgármesteriközszolgálat?A kultúra nemVirtuálisan ballagtakAK- Elmaradt a búcsú- Interneten köszöntek el DIákok és TAnárok- Nem lesznek közalkalmazottak a kultúra munkásai- Kanizsai reakciók a tervezetreFotó: Horváth Zoltán- Bizottsági tagoknak most nem jár fizetés- Ellenzék: Hozzanak létre szociális alapot- Intézkedések a veszélyhelyzet kihirdetésétől máig
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT30 éve alakult meg a rendszerváltás utáni első, szabadon választott Parlament. Akkor Göncz Árpád, későbbi köztár-sasági elnök kapta átmenetileg a házelnöki tisztséget. Kor-mányt a Magyar Demokrata Fórum jelöltje, Antall József alakíthatott. A első szabad választásokon Nagykanizsán az MDF-es Tarnóczky Attila, középiskolai tanár nyert mandá-tumot, és tehette le az esküt az alakuló ülésenÉrettségi Hétfőn reggel Nagykanizsán is megkezdték a végzős középiskolások az érettségi vizsgákat. Az idén minden más, mint korábban. A koronavírus-járvány miatt különleges szabályokat is be kellett tartani. Maszkot, kesztyűt kaptak azok, akiknek nem volt, másfél méternél közelebb nem mehettek egymáshoz a diákok. Az idén a járvány miatt csak írásbeli vizsgákat tartanak. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMájusfa KistolmácsonA Járvány miatt érvényben levő korlátozások ellenére is felállították Kistolmácson a falu májusfáját. Birkás Zoltán, polgármester azt mondta, hogy ez olyan hagyomány, amit nem akartak kihagyni. A kedvelt kirándulóhely a hét-végén még le volt zárva a turisták előtt, de ez volt az utolsó alkalom. A polgármester azt is elmondta, hogy a fát azon települések helyett is állították, ahol idén a veszélyhelyzet miatt ez elmaradt. 30IMPRESSZUM:KANIZSA újságJSÁG Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: MTI Fotó: TMFoto: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 05. 08. | 3HírsorokVÉ RÜKET ADTÁKA Halis István Városi Könyvtárban rendeztek be szerdán mobil véradó állomást, ahova délután várták az önkénteseket. A koronavírus-járvány miatt egyszerre csak öten lehettek a véradó helyiségben, de ez nem szegte a kedvét a segítők-nek. Déltől négy óráig összesen 49-en érkeztek és tartották a karjukat. Köztük voltak olyanok, akik rend-szeresen adnak vért, de hatan most tették ezt elő-ször. - Évente ahányszor lehet akkor jövök, és hív-nak is mivel AB pozitív a vércsoportom. Most is hívásra érkeztem. Körülbe-lül 3 hónappal ezelőtt adtam már vért, de mindig szívesen segítek. Tudom, hogy a betegeknek szük-ség van a vérre – mesélte a már tapasztalt véradó, Magyarné Lukács Márta. A véradást szervező Civil Kerekasztal elnökétől megtudtuk, hogy 135 ember életének megmen-tésére elegendő vért sikerült egy délután alatt gyűjteni a Könyvtárban. MÉH EK A FALONKedden reggel egy több ezer rovarból álló méhraj telepedett le a Zrínyi utcá-ban, a Via Kanizsa kapuja fölött. A raj órákon keresz-tül tanyázott békésen a fal-ba kapaszkodva, míg meg-érkezett a segítség. Szever Krisztián, méhész emelő-kosárral ment fel a méhraj-hoz, majd begyűjtötte a falon fürtként lógó renge-teg rovart. A méheket elszállította. Elkülönítve tartja majd őket egészen addig, amíg kiderül, bármi-lyen betegséggel fertőzöt-tek-e a méhek. Ha egészsé-gesek, ...