Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.59 MB
2020-12-22 11:25:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
582
1079
Rövid leírás | Teljes leírás (395.44 KB)

Kanizsa 2020. 022-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVFolyam22. SZÁm2020. Június 5.12-13. oldal- Magyarok és szlovének átléphetik a határt- Az első nap Lendván jártunk9. oldalSzlovénszabadnap4. oldal5. oldalgyermeknapPünkösdibezártA GyárCseresnyés Péter- Most nem, de 10 évvel ezelőtt emlékezett- A negyedik nagykanizsai képviselő- Az utolsó műszak volt a DKG-ban- Megszűnt a gépgyár Nagykanizsán- Hideggel érkezett a gyermekünnep- A járvány árnyékában ünnepeltek a gyerekek- Zalamerenyén retro bulit tartottak a kicsiknek
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT174-ik alkalommal futottak ki a Balatoni hajózási Zrt hajói a tóra. A korábban megszokottnál később indult a hajózási szezon. Húsvét helyett pünkösd előtt szombaton indultak az első járatok. Jelenleg négy vonalon járnak az átkelő hajók, Siófok-Balatonfüred-Tihany, Balatonboglár-Révfü-löp, Fonyód-Badacsony és Balatonmáriafürdő-Szigliget között járnak a hajók. Horgászverseny A koronavírus-járvány miatt elmaradt áprilisi versenyek után elő-ször ültek a Csónakázó-tó partjára versenyezni a horgászok. 34 versenyzővel rendezték meg hétvégén az első nyílt bajnokságot. A szakemberek szerint a tóban sok a keszeg, ezért a legtöbben ezen halakhoz igazították a szereléküket. A szezon első versenyét Horváth Attila nyerte, 6920 grammos fogással. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEKisvonat újratöltveA járvány utáni enyhí-téseknek köszönhe-tően ismét zakatolhat a kisvonat a zalai erdőkben. A Zalaerdő Zrt. Pünkösd előtt szombaton indította újra a járatokat Lenti és Csömödér között. Már az első napokon sokan érdeklődtek a kis vonatos utak iránt. A legtöbben gyerekek-kel, unokákkal érkez-tek . Természetesen a kisvonatokon is figye-lemmel kell lenni a még érvényben levő járványvédelmi előírá-sokra. A Zalaerdő mun-katársai már készítik az idei menetrendet. 174IMPRESSZUM:KANIZSA újsJSág Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Tarvízió ProdukcióFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 06. 05. | 3HírsorokHorvát határ, csak odaSzabadon kelhet át mindenki, aki Horvát-országba szeretne utazni, a határon. Magyarországról a kilépők szabadon, karantén veszélye nélkül kelhetnek át a szomszéd országba. A horvát hatóságok döntése értelmében a határokat megnyitották, így a turisták különösebb akadály nélkül utazhatnak, aha Horvátországban tervezik a szabadságukat eltölteni. A hatályos magyar szabályok szerint, azonban hazafelé két hét pótszabadságra van szükség a nyaralást követően, ugyanis Horvátország felől a belépőket itthon 2 hét karanténra kötelezik a hatóságok. Ezzel kapcsolatban a kormányinfon a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy dolgoznak a korlátozás feloldásán, de konkrétumot nem árult el. Sokak szerint a szabály könnyen kijátszható, ha a hazatérők kis kerülővel, Szlovénia érintésével térnek haza Magyarországra. Nyitott pincék BezárvaZárva maradnak a Nyitott pincék, mivel az idei esztendőben az ilyenkor szokásos rendezvényt nem rendezik meg a koronavírus-járvány miatt. A Förhénci hegyen működő egyesület idén már nyolcad-szor rendezte volna meg a borkultúrát népszerűsítő eseményét. A szervezők most úgy döntöttek, hogy hiába szabadtéri a rendezvényük, idén nem tartják meg a programot. A Förhéncért Egyesület elnöke, Skanecz Sándor azt mondta, hogy bizakodva állnak a dolgokhoz. Már a lehetőségét keresik annak, hogy még idén pótolják az eseményt. A szándék tehát megvan, de természetesen részleteket még nem lehet tudni. Az elnök azt is elmondta, hogy sokat dolgoztak azon, hogy olyankor rendezzék meg minden évben az eseményt, amikor nem ütköznem más programokkal. Ezt megoldották, de a vírusra ők sem számítottak. Foto: Újság archívFoto: Kanizsa TV
4 | KANIZSA újságközéletSorozatunkban Nagykanizsa 1990 után megválasztott parlamenti képviselőit kértük egy kis visszaemlékezésre, értékelésre. A sorban a negyedikként a város jelenlegi képviselője, a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott Cseresnyés Péter következne. Természetesen őt is megkerestük, felajánlva a lehetőséget arra, hogy a Kanizsa Újság hasábjain beszéljen az elmúlt harminc évről. A honatya nem élt a lehe-tőséggel, ahogy fogalmazott, addig, amíg a Médiaháznál nem lesznek változások, nem kíván munkatársainknak nyilatkozni. Ezek után keres-tük meg Károlyi Attila, önkormányzati képviselőt (LMP), aki 10 éve dolgozta fel könyvében az 1848-2010 között megválasztott képviselők életét. A szerzői jogok tulajdonosaként a szerző hozzájárult ahhoz, hogy idézzünk a kötetből. Cseresnyés Péter 2010-ben így emlékezett:Bár azzal, hogy tanár lettem, a saját akaratom érvénye-sült, hiszen gyerekkorom óta erre a pályára készültem, ennek ellenére benne érzem a szülői példát is anélkül, hogy ők bármikor megpróbáltak volna befolyásolni.Az általam választott hivatás adta mun-ka mellett mindig csináltam valami mást. … Így én is, mint sokan mások, végeztem kétkezi munkát, ügynöki tevékenységet is. Erre volt lehető-ség, hiszen a ’80-as évek végén – a GMK-k időszakában – sokféle munkából választhatott máso-dállást az, aki napi 8 óránál töb-bet akart dolgozni.Ebben az időszakban – pon-tosan 1989-ben – hagytam ott az iskolát, és léptem be egy másféle világba. Egy vállalko-zás tagja lettem. Mélyépítés-sel, kereskedelemmel foglal-koztunk….Bár a politika mindig érde-kelt, egy ideig a hírek bújásán, értelmezésén nem léptem túl. A ’80-as évek vége felé azon-ban, amikor felpezsdült a hazai közélet, amikor híreket lehetett hallani a „másképpen” gondolko-dókról, elkezdtem aktívabban érdeklődni a politika iránt. Ez már abban is megnyilvánult, hogy 1988 őszén Budapesten beléptem a Fidesz-be.Talán aktívabban foglalkoztam volna már akkor, abban az időben a politiká-val, ha az általam legelfogadottabb poli-tikai iránynak vélt vonulat nagykanizsai megtestesítőinek, képviselőinek a megnyilvánulásai szimpatikusak lettek volna. Mivel nem voltak azok, a helyi szervezetbe nem is léptem be.Később, közeledve az 1990-es választásokhoz, az SZDSZ által képvi-selt irány – amelyet rátoltak a Fideszre is – egyre kevésbé volt számom-ra elfogadható. Ezt az ellenérzést a későbbiekben megerősítették ben-nem már az 1990-es választások utáni nagy „fordulatukkal”, az addig hirdetett elveik „elárulásával”. Ezt azért kell megemlítenem, mert akkor vidékről még nem látszott az a küzdelem, amely a Fideszben – többek között az SZDSZ-hez való viszony tekintetében – folyt.Mivel az SZDSZ-t egy ártalmas politikai képződménynek ítéltem már akkor is, és a Fideszt abban az időben tévesen az SZDSZ „kistestvéré-nek” tartották, így én az aktív politizálásba nem kapcsolódtam be. Ezzel jeleztem saját magamnak, hogy a „liberálisoknak” mondott cso-portosulás által képviselt vonulat számomra elfogadhatatlan.…Aktívan akkor kezdtem el újra foglalkozni a politikával, amikor 1994 után visszajöttek a közéletbe azok, akik 1990 előtt tönkretették az országot. …Az aktívabb politikai mozgásomra ezen kívül még hatással volt az a tény is, hogy 1993-ban megszületett a döntés a Fideszen belül a továb-bi irányról. A Fodor Gábor fémjelezte – az SZDSZ-hez közel álló – cso-port kivált a Fideszből, s a pártban a nemzeti érdekek és a polgári érték-rend mentén történő politizálás és politikai filozófia vállalása lett domi-náns, és ez a külvilág felé is nyilvánvalóvá vált.Nagykanizsán ekkor még a Fidesz helyi szervezettsége gyenge lába-kon állt. Volt olyan időszak is, amikor egyébként egy szocialista szimpa-tizáns próbálta meghatározni a helyi Fidesz által képviselteket. Ezért én akkor még kívülállóként, de egyre inkább közeledve az aktív szerepvál-laláshoz, próbáltam befolyásolni az akkori események menetét. Ekkor már 1997-et írtunk.Aztán jött az 1998-as győzelem, s ezután a Nagykanizsán újjászerveződő helyi csoport tagja lettem.Két év múlva választottak meg a kani-zsai szervezet elnökévé, s ezt követően, vélhetően az addig elvégzett munka eredményeképpen lettem a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Zala megye 2. választókörzetében. A 2002-es választásokon a megyei listáról bekerültem a Parlamentbe. Négy éven keresz-tül az Ifjúsági és Sportbizottság tagja voltam. Itt főként a köz-oktatással és a kábítószer-problémákkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztam. Parlamenti munkám során foglalkoztam még egyéb helyi és országos ügyekkel is. Szorgalmaztam az autópálya-építés gyorsítását, azt, hogy Nagykanizsa mielőbb kapja meg a városban kiürült lakta-nyákat.Természetesen felvetettem olyan témákat is, amelyek nem-csak a Nagykanizsán élőket, hanem sokakat másokat is érintettek. …2006-ban újra megyei listán kerül-tem a Parlamentbe.Két évig az Ifjúsági, Szo-ciális és Családügyi Bizott-ság tagja voltam, majd 2008 júniusától az Oktatá-si ás Tudományos Bizottságban dol-goztam. Ebben a ciklusban komoly munkát fektet-tem abba, hogy a nagykanizsai határőr-igazgatóság éssze-rűtlen megszüntetése ne történhessen meg.…Több kísérletet tettem annak érdekében, hogy a
kormány tegyen valamit a GE magyarországi leépítése ellen, azonban a Bajnai-kormány szinte egyetlen lépést sem tett a probléma megoldása, enyhítése érde-kében.A 2006-2010-es parlamenti ciklusban több mint kétszáz módosító javaslatot nyújtottam be. …2010-ben, a választások első fordulójában – Zala megye 2. választó-kerületében először történt ilyen – szereztem egyéni mandátumot. Munkámat, mint eddig is, ezután is szolgálatnak tekintem.Célom, hogy térségünk és országunk polgárai újra büszkén felemel-hessék fejüket, biztonságban élhessék mindennapjaikat.Károlyi Attila: Nagykanizsa város országgyűlési és nemzetgyűlési képviselői (2010)Cseresnyés PéterAz elmúlt 30 év
Tornyos Ferenc 1944-ben járt először a gyárban, majd a diplo-ma megszerzése után 1961-től dolgozott a vállalatnál, 1981 és 1991 között vezérigazgatóként tevékenykedett. – Ez egy hivatás volt, nem szimpla munkahely, s nem csak én gondolom ezt így. Nagyon sok ember mondhatja el, hogy „ez volt az én gyáram, ez volt a második otthonom”. A szociális ellátás a párját ritkította, 9 szakrendelés volt nálunk, felújítottuk a cég balatoni üdülőjét, ahova minden nyáron mehettek a dolgozók és családtagjaik, valamint még a lakásvásárlást is támogattuk kamatmentes kölcsönnel. Saját kertésze-te, étterme volt a gyárnak, s közösségi háza a Csónakázó-tónál. Ez a cég egy szimbólum volt Kanizsán. A szakmai kvalitások, az a munkás gárda, az a családias légkör, ami jellemezte a 75 év alatt, az egy összeszokott kollektíva volt, s erre a város is bármikor támaszkodhatott. Csakúgy szerves részévé váltak a városnak a gépgyárban készült képzőművé-szeti alkotások. Sokaknak volt gyakorlati és szellemi adottsága is a művészetekhez és ezek kibontakoztatásában támogatta őket a gyár. Mindenképpen ki kell emelnem Vörös Jánost, Erdős Lászlót, Hosszú Józsefet, valamint természetesen Bálits Kálmánt. Hajdu György több mint 40 évet dolgozott a DKG-nál. Szerinte országosan is egyedülálló és példaértékű volt az a vezetői hozzáállás, ami a kanizsai intézményt sokáig jellemezte. – Ebben a gyárban – fény-korában – szakmailag mindenre volt lehetőség. Képezhettük magun-kat, én számtalan tanfolyamon vettem részt, még videós és könyvtáros kurzust is végezhettem. A vezetők a kultúrát is támogatták, s figyeltek, hogy párhuzamosan minden jól működjön. 2007 óta nyugdíjban vagyok, s szerencsésnek tartom magam, hiszen így kihagytam a leg-rosszabb időszakot, amikor már azt lehetett hallani, hogy szinte éven-te változtatnak a vezetőségen – fogalmazott Hajdu György. Az intézmény 1984-ben – az igazgató ekkor már Tornyos Ferenc volt – élte gazdasági fénykorát. Ebben az évben nyílt meg a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár üzeme Lentiben, ekkor nagyjából 2000 embernek, köztük 200-250 diáknak biztosított munkát a vállalat. – A gyár a fejlődé-se csúcspontját érte el a bővítéssel, új technikák sora került bevezetés-re, de nagyon fájó számomra az, hogy ezt néhány évtizeddel később, a gyár rekviemje miatt már csak múlt időben említhetem. Saj-nos eljött az az idő, amikor átszervezték az olajipart, s le akarták adni a gyárunkat, hiszen „karcsúsítottak”, s minden, az olajiparral konkrétan nem összefüggő feladatot kiszerveztek, így a három gépgyárra sem volt már szükség. Tárgyaltunk külföldi cégekkel, de ez a 90-es esztendő egy olyan időszak volt, amikor nagyon sokan jöttek Magyarországra szerencsét próbálni. S volt olyan érdeklődő, aki elhozta a jogászát is, s a végén mégis kiderült, hogy őt nem a gyár, hanem a géptechnika érdekli, pénze sincs, csupán a termékdokumentációt tudja felajánlani. Úgy éreztem, hogy az olajipar már nem lesz a gazdánk, és az állam sem érzi át annak a felelősségét, hogy mi került a kezébe. A cég aztán átesett a privatizáción, s az utóbbi években egy haldokló vállalattá vált – emlé-keztetett Tornyos Ferenc.2014. december 31-én még 351 alkalmazottja volt a gépgyárnak, majd az orosz piacról érkező megrendelések visszaesése miatt 2016-ban 170 dolgozótól vált meg. A munkáltató az utolsó, 2019-es leépítést az elmúlt évtized radikális veszteségeivel indokolta. A DKG feléleszté-sére Tornyos Ferenc szerint jelenleg nincs túl sok esély. – Kérdés, hogy egy esetleges új tulajdonos milyen gondolatokkal, milyen elképzelé-sekkel vágna neki. Lesz-e benne annyi empátia, ami ezt a kollektívát sokáig áthatotta. Sajnos a szakemberek egy része már meghalt, sokan mentek nyugdíjba, egy részük pedig más vállalatoknál helyezkedett el. Én úgy gondolom, hogy ebben a városban gépipari céget újraalakítani manapság nagyon nehéz lenne, de az élet nem áll meg, hinnünk kell abban, hogy lesz még feltámadás. Mikó-Baráth György 2020. 06. 05. | 5aktuálisA valamikor szebb napokat megélt gépgyár dol-gozóinak múlt pénteken kellett utoljára bemen-niük az üzembe. Tavaly decemberben 105 mun-kást bocsájtottak el a cégtől, így az utolsó hónapokban mintegy 80 fő maradt állományban az egykor 2000 embernek is megélhetést bizto-sító vállalatban. A szomorú apropó kapcsán a DKG-család két fontos tagját, Hajdu Györgyöt és Tornyos Ferencet kértük visszaemlékezésre. Május 29-én végleg bezárt a DKGRekviem a gépgyárért Fotó: Horváth ZoltánHajdu György
6 | KANIZSA újságközéletA stratégia célja, hogy a kiváltás során a fogyatékkal élők, a pszichiátriai beteg, illetve szenvedélybe-teg lakók szakmai segít-séggel, a nagy létszámú intézményekből kisebb, az önálló életre alkalmas lakóközösségekbe költöznek át. Az új otthonokat a településekbe integráltan kell elhelyezni, ezzel is segítve a befo-gadásukat, beilleszkedésüket.Férőhely kiváltás BecsehelyenA Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kiren-deltsége szervezésében a nagy-kanizsai telephelyű Holdfény Ott-hon kiváltásának egyik helyszíne Becsehely. A dél-zalai településen eddig kettő lakóotthon létesült, az egyikbe már februárban beköl-tözött 12 gondozott. Ezen kívül a régi iskola épületét fogják átalakí-tani a szolgáltató központtá.– Itt Becsehelyen a szolgáltató központ is megvalósul, ami min-den projektnek egy elemét tartal-mazta, hiszen amellett, hogy kiköltöztek a lakók egy-egy tele-pülésre, próbáljuk őket visszavin-ni az életbe és a szolgáltató köz-pont révén is szociális alapszolgáltatásokat biztosítunk mind a lakó-ink, mind pedig a tele-pülések lakossága részé-re. Így étkeztetést, házi segítségnyújtást, fogyatékkal élők nappali ellátását és támogató szolgálatot vehetnek igénybe – mondta el lapunknak Györe Edi-na, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kiren-deltségének igazgatója.A kiváltás során figyelembe veszik a betegek egészségügyi állapotát, illetve azt is, hogy a városi családtagok akár naponta eljuthassanak a falusi lakóottho-nokba.– Nagyon sokan idős korukig gondozzák a sérült családtagokat. Őket akár a nappali ellátás kereté-ben, a támogató szolgálat autójá-val el tudjuk hozni ide Becsehely-re, s a most felújításra kerülő épü-letben, a munkaidő alatt el tudják látni a gondozottakat, és este vis�-szaszállításra kerülnek – mondta a kirendeltség vezetője. Az igazgató azt is hangsúlyozta, hogy sokkal nyugodtabbak a lakók egy 12 férőhelyes otthon-ban, mint egy 60 férőhelyes nagy-intézményben. Egy gondozó van velük folyamatosan 12 órás műszakban. Két ágyas szobákban, családias környezetben élhetnek, kint kertészkedhetnek, közösen főzhetnek, maguk rendezhetik be a szobájukat.– Folyamatos volt a lakók és a dolgozók felkészítése is erre az új életre, amelyet bent az intézmé-nyi kollegák végeztek minden egyes pályázat keretében. Próbál-ták modellezni is azokat az élet-helyzeteket, amik a településen érhetik őket, ahová kikerülnek. Nagyon sokan a gyermekvédelmi ellátásból kerültek át a szociális intézménybe, őket már akkor is felkészítették az intézményváltás-ra, ez pedig most egy újabb mér-földkő.A helyi lakosság reakciójaA kormány kitagolási program-ja különböző reakciókat vált ki az érintett települések lakosaiból. Nem ritka a tiltakozás az emberek részéről, amint tudomást szerez-nek a lakóotthonok épüléséről. – Természetesen meghirdet-tünk és tartottunk lakossági fóru-mot is ezen elképzelések mellett. Nem volt semmiféle fenntartás a helyi lakosok részéről a lakóottho-nokkal szemben. Az is érdekes volt, hogy egyetlen nega-tív megjegy-zést nem tapasztaltam és nem hallot-tam. Volt egy-fajta kíváncsiság ezzel kapcsolat-ban, de ez nem nyilvánult meg olyan formában, hogy negatívan ennek hangot adtak volna – árulta el Németh Géza, Becsehely Község polgármestere. Komoly jelentősége volt a helyi munka-helynek, munkalehetőségnek is a lakóotthonok létesülésével. Nagyon sok az olyan egészség-ügyi dolgozó, akik helybeliek, de másik településre kell bejárniuk naponta, hogy dolgozhassanak. Elgondolkoztak azon, hogy nekik ez egy lehetőség a hazatérésre.Fokozatos társadalmi integráció Ha a vírus végre véget ér, akkor az ápoltak már kellő óvatossággal részt fognak venni bizonyos dol-gokban, eseményeken is Becshe-lyen. Ez már egyfajta társadalmi integrációnak tekinthető, mely-nek sikerességében nagy szerepe lesz a nem fogyatékkal élő ember-társaik hozzáállásának is. A fogya-tékos ellátás a szociális ellátáso-kon belül is az egyik legérzéke-nyebb terület, de kellő támoga-tással a sérülteknek lehetőségük nyílik a közösség részeként, humá-nusabb körülmények között élni. Körtvélyessy VivienAz elmúlt évtizedekben jelentős szemlélet- váltás történt az európai fogyatékosságügyi szakpolitikákban. Ez azt jelenti, hogy a fogyatékos embernek a társadalom egyen-rangú tagjaként joga van az életét a lehető legnagyobb önállósággal élni. 2011-ben a kormány határozott a fogyatékossággal élő emberek számára ápolást-gondozást nyújtó intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásáról.jövő feléÚton egy emberségesebbFotó: Andik Szilárd
2020. 06. 05. | 7közéletAz egyesület a kitűzött feladatok döntő részét az elmúlt év során is eredményesen zárta. Céljukat a korábbi évekhez hasonlóan takarékos és következetes pénzügyi gazdálko-dás mellett valósították meg. Az idei év egyik fő célja az egyesület fiatalítása, ami az elmúlt években javulni is látszik, de szeretnék, ha folyamatosan fiatalodna a társaság.– Kemény 31 év után egyesületünk még mindig él – kezdte Cserti Tibor, egyesületi elnök. – Legna-gyobb célkitűzésünk az idősödő tagság mellett a fiataloknak az intenzívebb bevonása ebbe a típusú városvédő, honismereti közösségi mun-kába. Az elmúlt évben ez sike-res volt és jelen-tem, hogy létre-jött a zöld frakciója az egyesületünk-nek. Bízunk benne, hogy érdemben ki is fejtette tevékenységét ebben az esztendőben. Úgy gondo-lom, lesz aktualitása. Azt vesszük észre, hogy a korábbi erőfeszítések elle-nére nagyon sok olyan jogosulatlan fakivágásra vagy a természet rombolá-sára kerül sor a városban, ahol talán illik a hangunkat hallatni. Még inkább el szeretnénk érni, hogy a tervezési fázisba már részt vegyen az egyesületünk is. Így talán egy közösségi, maradandóbb alkotás jöhet majd létre. Összes-ségében elégedettek vagyunk az elmúlt eszten-dővel amellett, hogy mini-mális bevétellel és kiadás-sal számoltunk. Idén mini-mális növekedést várunk. Nagy hangsúlyt szeret-nénk fektetni a honismere-ti kiadványok támogatásá-ra. A 43. kiadás készült el, amelynek most aktualitása is van. Horváth Tamás nyugdíjas tanár egy nagyon szép kiadványt írt -Trianonról 100 év múltán címmel - mondta Cserti Tibor.Papp Ferenc, a Nagyka-nizsai Városvédő Egyesü-let alelnöke számolt be az eddigi eredményekről és a további terveikről.– Szerintem egyesüle-tünk életében a tavalyi év a korábbiakhoz képest is egy sikeres vagy mondha-tom nyugodtan, hogy sike-resebb év volt. Amikor a működésnek a filozófiájá-ról beszélünk, akkor nekem mindig egy hármas tagozódás jut eszembe. Mondhatnám azt is, hogy hármas elv mentén műkö-dünk. Ebből az elsők azok a rendezvények, programok és kezdeményezések, amelyeket kifejezetten mi az egyesület tagsága és elnöksége szervez, amihez persze lehet csatlakozni. A másodikak pedig olyan jel-legű programok és ren-dezvények, melyeket más szervek, intézmények, iskolák, tömegszervezetek vagy kulturális szféra szer-vezi. Ezekhez mi csatlakozunk, mi kapcsoló-dunk. Akár úgy is, hogy egy vetélkedőhöz díja-kat biztosítunk, köny-veket, kiadványokat vagy esteleg úgy is, hogy anya-giakban hozzájárulunk egy-egy emléktúrához. Ilyen például a Mező Ferenc Gimnáziumnak a hagyományos emléktúrája Cseke Ferenc tiszteletére. Ezt természetesen támo-gattuk az idén is, és jövőre is támogatni fogjuk. A har-madik pedig szerintem talán a legkreatívabb vonatkozása a működé-sünknek. Amikor eleve már a tervezés kezdetétől közösen próbálunk meg olyan rendezvényeket, szervezéseket, programo-kat vagy kiadványokat lét-rehozni, amelyekbe más intézményeket és szerve-zeteket, társszervezeteket vagy épp egyesületeket is bekapcsolunk. Ilyen jelle-gű kezdeményezés volt például az utóbbi időkben az emléktáblák avatása. Tavaly is három emléktáb-la avatását tudtuk meg-szervezni és nem utolsó sorban, megva-lósítani. Cseke Ferenc emlék-tábláját a Mező Ferenc Gimná-ziummal közö-sen szerveztük. Természetesen az anyagi részét mi vállaltuk. A táblát mi készíttettük és szereltettük a helyére. A Batthyány Lajos Gimnázi-ummal, mikor az iskola régi, nagyhírű tanárának Dr. Ördögh Ferencnek az emléktábláját avattuk, akkor a kezdetektől fogva a gimnáziummal működ-tünk együtt. Úgy látom, hogy továbbra is ez lesz a rendező elv, hogy együtt közösen, másokkal együtt, mert mi egy fél kar vagyunk tulajdonképpen. Márpedig az egyik fél a másik nélkül nem műkö-dik. Az önkormányzattal is jó az együttműködésünk, és ezt a jövő évben is tarta-ni kell.Az egyesület közgyűlé-sén az aktuális helyzetről is beszéltek a tagok. Így ter-mészetesen szóba került a koronavírus járvány is, mely az egyesület életére is negatívan hat. Ők is bevezették a „távmunkát”. Így, amíg a korlátozó intéz-kedések életben vannak, addig főleg az otthon végezhető és internet ala-pú, szellemi tevékenysé-geket helyezik előtérbe. Hajnes Ritatartottak közgyűlést2019. évi munkájukrólFotó: Horváth ZoltánEredményesen zárta az elmúlt évet a Nagy-kanizsai Városvédő Egyesület
8 | KANIZSA újságak tuálisISTisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó Szervezetek, Vallási Közösségek!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019-ben jóváha-gyott településszerkezeti tervének és szabályozási tervének módosítá-sát tervezi. A módosítás során a 0415/1. hrsz-ú ipari-gazdasági terület bővítése, Zala megye térségi szerkezeti tervével való összhang megte-remtése, illetve a településszerkezeti terv és területrendezési tervek összhangjának felülvizsgálata, szükség esetén az államigazgatási szer-veknél és közműszolgáltatóknál nyilvántartott adatállományok frissí-tése a cél.A tervek módosításának véleményezését Nagykanizsa M.J.V. Önkor-mányzata a 314/2012. (IX.8.) számú Korm.rendelet szerinti tárgyalásos eljárással kívánja megvalósítani.A partnerségi egyeztetés részeként a város honlapján tájékoztatjuk Önöket a hatályos településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezett módosításáról. A partnerségi egyeztetés során a már elhatározott változtatások kerülnek bemutatásra, valamint az egyeztetés keretében az Önkormányzat lehetőséget biztosít az abban résztvevők számára a tervezett változtatásokkal kapcsolatos állásfoglalásuk kifejtésére.A tervezett módosításokat tartalmazó munkaközi dokumentáció meg-található a város honlapján https://www.nagykanizsa.hu/varos/tele-pulesrendezes alatt, illetve közvetlenül az alábbi linken érhető el: https://nagykanizsa.hu/megtekintes/lap/2392A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrende-zési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazga-tási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a lakossági fórum kizárólag elektronikus úton történik. Ennek során a fenti elérhetősé-gen megismerhető módosításokkal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat 2020. június 19-ig lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton a selafne.zsuzsanna@nagykanizsa.hu e-mail címre, vagy hivatali kapura elküldve.Kérem a lakosságot, a gazdálkodó, gazdasági és civil szervezetek, vala-mint a vallási közösségek képviselőit, hogy a most meghirdetett elekt-ronikus lakossági fórumon szíveskedjenek részt venni és esetleges ész-revételeiket megtenni.Nagykanizsa, 2020. június 2. Tisztelettel: Balogh László polgármesterFELHÍVÁS - LAKOSSÁG I FÓRUMNagykanizsa M.J.V.Ö. településrendezési eszközének módosításáról, és az eljárás részeként meghirdetendő lakossági fórumrólJúnius 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a 100 évvel ezelőtti esemé-nyekre, a trianoni békedik-tátum aláírására emléke-zünk országszerte. Az évforduló alkalmából ünnepi díszbe öltöztette a Nagy-Magyarország emlékmű előtti területet az AK Aranykor Nagykanizsa elnevezésű baráti társaság. A dekorációban újra szere-pet kaptak az óvodások és iskolások által készített papírzászlók is. Március 15-re készülve a Deák téren láthatták először ezeket az arra járók. Akkor az emlék-mű előtti teret borították el a kis trikolorok. Most újra felhívta magára a figyel-met a Aranykor. Ezúttal az Eötvös teret vették célba. Az első világháborút lezáró békeszerződés következtében jelentősen csökkent az ország terüle-te. Ennek jogosságát azóta is sokan vitatják, de az tör-ténelmi tény, hogy az elcsatolt területeken nagyon sok magyar nem-zetiségű polgár rekedt. Családokat szakított ketté, és választott el ezreket örökre egymástól az új országhatár. Az az ország-határ, amely sok helyen a templomkertet vágta ket-té, a gazda házát az udva-rától választotta el, vagy éppen az utca páros és páratlan oldalát tette két külön állam részévé. Németh Tünde, az Aranykor aktivistája mond-ta el, hogy Az OSB lapok-ból kivágott és nemzeti színűre festett Magyaror-szág határvonalaira mécseseket ragasztottak ki a csoportosulás tagjai, az elvett területeket pedig nemzeti színű kis zászlók-kal rakták ki. Így körvonala-zódik ki a régi Nagy-Magyarország területe, melyet néhány napig még láthatnak az arra járók. A Trianoni szerződés 100. évfordulójára szerve-zett városi és egyéb meg-emlékezések lapzártán idején tartanak az Eötvös téri emlékműnél. Bakonyi Erzsébetaláírására emlékezünkA trianoni békediktátum
2020. 06. 05. | 9aktuálisA bejelentés napján délután fél négy felé járunk, amikor az M70-es autópálya tornyiszentmiklósi leágazásánál rendőrautókkal találkozunk.– Itt szeretne lehajtani? - szól ki az egyikből udvariasan egy rend-őr. – Kerülje ki azokat az olasz rendszámú járműveket, és a kollé-ga ki fogja engedni.Így érünk be Tornyiszentmiklós-ra, ahonnan irány a magyar-szlo-vén határ. Pince előtt az illendő-ség úgy diktálja, a magyar rendőri gépjármű mellett ismét lassítunk, mégsem szeretnénk egyből „piros lapos figyelmeztetést” kapni.– Uram, ahogy a közlönyben már olvasható, mostantól magyar állampolgárként úgy léphet be visszafelé Magyarország területé-re, hogy Szlovéniából érkezve nem kap hatósági karantén gya-nánt piros matricát - közli kávéjá-ba egyet kortyolva a járőr.Az út tehát szabad. A cél Lend-va, melynek környékén máris jó néhány magyar rendszámú autót látni.– Na, már az első napokban tele lesznek magyar rendszámú kocsikkal a bevásárlóközpontok parkolói, higgye el - szinte kérdez-nünk sem kell, mondja rögtön Jozef Sabo Hídvégről. – Nem volt egyszerű időszak, a vállalkozá-sunk miatt sem. Sokszor úgy érez-tük, mintha egy sci-fiben lennénk. Itt nagyon komoly intézkedéseket vezettek be. Egyszerűen tényleg nem volt hová kimenni otthonról. Valamivel könnyebb volt akkor, amikor munkavégzés miatt Kani-zsára már mehettünk, de seho-gyan sem volt ez az igazi. Lendván mindig megszoktuk, hogy jön-nek-mennek horvátok, magya-rok, osztrákok, reméljük, idővel visszatérhet ez a nyüzsgés.Mi mást remélhetne a vendég-látós, Amet Aziri is, aki a Kavarna Vienna teraszán sertepertél?– Március elején még bíztunk abban, hogy nem lesz semmi, megúszhatjuk. Most meg itt vagyunk már a nyárelőn - fogal-maz enyhe mosoly kíséretében a kávézó vezetője. – A teljes bezárt-ság után a könnyítéskor már kime-részkedtek az emberek, de érez-zük, a vendégek még mintha tanulnák a korábbi rutint.Persze, nem csak a kikapcsoló-dásra vágyók, lényegében a társa-dalom egésze ugyanabban a cipő-ben jár.– Sokszor az sem világos, milyen szabályok és egyáltalán hol és miként érvényesek - mondja a témába merülve Cigan Szilvia, a Muravidéki Magyar Rádió szer-kesztője. – Az iskolák például kinyitnak nálunk, mivel pszicholó-gusi vélemény alapján a fiatalok-nak fontos, hogy közösségben töltsék életüket, persze amellett, hogy tanulnak is. Senkinek nem volt ez egyszerű időszak, csak reménykedni tudunk abban, hogy nem tér vissza ez a helyzet.Aztán a magyar külügyminisz-ter konvoja nem sokkal ezután tért vissza Rédicsnél Magyaror-szágra, így nekünk sincs más hát-ra, a határ felé vesszük az irányt.– A személyi okmányát kérnénk, nos, rendben is van, köszönjük és jó utat - közlik a fiatal rendőrök a rédicsi határátkelőn, hogy aztán onnan menjen mindenki a maga útján…Polgár LászlóGyakorlatilag két és fél hónap. Ennyi idő telt el azóta, hogy a (világ)járvány-ügyi helyzet miatt Magyarország és Szlovénia között is lezárták a határokat. Március közepét írtunk, amikor a szürreális időszámítás életbe lépett e határ-szakaszon is. Május 28-ig kellett várni, amikor a szlovén és a magyar külügyminiszter Hosszú-faluban bejelentette: Szlovénia és Magyaror-szág állampolgárai előtt megnyílt a határ. Ettől kezdve korlátozás és karantén nélkül léphetik át szlovének és magyarok az országhatárt.felszabadultság...Szlovén, magyarSzabad már a lendvai ,,teraszolás”, bár az óvatosság még nem ártA Hosszúfalu-Rédics határ-átkelőn az áruszállítás mellett immár a személy- forgalom is megindulhatotA Tornyiszentmiklós-Pince átkelőn újra nyílegyenes és zavartalan az irány a szlovéniai Lendva felé(Fotók: Polgár László)
10 | KANIZSA újságoktatásAzok a szülők, akik nem tudják megoldani a gyermekük elhelyezését, és nem dolgozhat-nak már otthon, kérhetik az iskolai felügyele-tet. A megkérdezett kanizsai intézményekben többen éltek ezzel a lehetőséggel a tanév még hátralévő részében.– Nálunk korábban is voltak már ügyeletben gyerekek, a mi tan-kerületünkben nem volt kijelölt intézmény, ahová mehettek, hanem minden iskola maga megoldotta a jelentkezők fel-ügyeletét. Annyi a változás, hogy behívhatók a gyerekek felzárkózta-tásra, ennek az a célja, hogy a jobb jegyet meg tudjuk ajánlani a diáknak, mert itt van a tanévzárás. Ügyelet egészen június 26-ig lesz nálunk - azt többen kértek -, eddig 20 főre számítunk – árulta el lapunknak Szabó Erzsé-bet, a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója. „Attól a pillanattól, hogy behozzák őket a szülők, mi vállaljuk a felelősséget.”Az igazgató azt is elmondta, hogy nagyon vigyáznak a gyerekekre. A tanárok és a diákok egyaránt maszkot viselnek, valamint folyama-tos a kézmosás.– Nagyon odafigyelünk arra, hogy a gyere-kek egymástól távol legyenek, kivétel a test-vérpárok, ők nyilván otthon is közelebb van-nak egymáshoz, ők ülhetnek egymás mellett a padban. A portán - aki bejön - a portásunk fer-tőtlenítő szerrel befújja a kezét, igyekszünk, hogy minden rendben legyen.„Most az iskola a tanulás elől való menekülés helyszíne lett.”A digitális oktatás óta az otthoni környezet lépett az iskola helyére, így a gyerekek most fordítva kezdtek el működni Faller Zoltán, a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazga-tója szerint.– Úgy látom a gyerekek meg-nyilatkozásaiból, hogy annyi-ra már nem szeretnének tanulni, és összebeszéltek egymással, hogy itt találkoz-nak az iskolában. Nagyon imádnak egymással lenni, hiá-nyoztak egymásnak, úgy gondo-lom, hogy ez egy érthető reakció az elmúlt időszak után. Azt biztosítjuk számukra, hogy egy kis felkészülés mellett nagyon sokat tudja-nak együtt játszani.„A szülők igényeinek is megpróbálunk megfelelni.”– Többségében a pedagógusokkal és a pedagógiai asszisztensekkel vannak a tanu-lók. Elosztottuk őket négy csoportra. Aki fel-zárkóztatást kért, vagy nagyobb volt az ijedt-ség a szülő részéről, hogy lemaradt a gyermek, ott több nevelőt behívtunk megfelelő időpon-tokban. A kollegák igyekeznek aktívan és motiváltan eltölteni ezt a kis, maradék időt a gyerekekkel. Különböző feladatokat végeznek különböző pedagógusokkal, hogy ne legyen egysíkú a napjuk, előre megtervezett, irányí-tott foglalkozásokon vesznek részt – tette hoz-zá az igazgató.„Bízunk benne, hogy már nem lesz semmilyen probléma.”Sok szülőnek jelent megoldást ez a pár hét is, ha a gyerekekkel már nem tudnak tovább otthon tartózkodni, és más segítségük sincs ebben az időszakban.– Mi eddig a feleségemmel home office-ban dolgoztunk, így otthon tudtunk len-ni a gyerekekkel, de azért most mégis levesz rólunk az iskola egy terhet a gye-rekfelügyelettel. Nálunk a nagyszülők együtt élnek a dédszülőkkel. Az a lehe-tőség szóba sem jöhetett, hogy náluk legyenek a gyerekek, amíg mi dolgozunk. A fiam most harmadik osztályos. Nagyon várta már, hogy iskolába mehessen, mert vég-re találkozhatott a barátaival. Szokatlanul sok idő kimaradt. Szerencsére a fiunk nagyon jól tudja kezelni a digitális oktatáshoz szükséges felületeket is, így a tanulással ebben a formá-ban sem volt gond – osztotta meg tapasztala-tait újságunkkal Kerekes Gábor.Itt a vége?Ahogy remélhetőleg a járvány lassan véget ér, úgy ezzel együtt a tanévnek is a végére érkezünk azzal, hogy beléptünk a júniusba. Ez a hónap a digitális iskola életében is elsősor-ban a búcsúzásról szól. Az oktatási intézmé-nyek igyekeznek megtalálni a módját, hogy a diákjaikkal közösen búcsúztassák el ezt a rend-hagyó tanévet, amire – ha nem is ismétlődik meg többet – valószínűleg mindig emlékezni fognak.Körtvélyessy VivienAz oktatási intézmények júniusi működését szabályozó rendelet szerint június 2. és június 15. között továbbra is marad a tantermen kívüli, digitális oktatás. A kormány ugyanakkor lehetővé tette, hogy – amennyiben a pedagógusok szükségesnek látják – kiscsoportos konzultációkat és egyéni felkészítést tartsanak az iskolákban. Fotó: Horváth ZoltánVissza az iskolapadba a vakáció előtta valóságbaDigitálisból
2020. 06. 05. | 11aktuálisAz elmúlt időszakban komoly megpróbáltatásokon ment keresztül Letenye. A város vezető-je arra a döntésre jutott, hogy a városi strandfürdő idén zárva marad. Előzetes hatásvizsgá-latokat követően az üze-meltetőcéggel egyez-tetve, a helyi képvise-lőtestület véleményét, javaslatait kikérve szü-letett a döntés. Egy rögtönzött közvéle-ménykutatást is elvégez-tek, ez is azt erősítette, hogy a hatályos szabályok mellett kinyit-ni csak komoly veszteséget vállal-va lehet. A polgármester határo-zatban döntött arról, hogy a 2020-as szezonban a Letenyei Strand-fürdő és Kemping zárva marad. Farkas Szilárd, polgármester felvette a kapcsolatot a nemzeti Népegészségügyi Központtal, hogy kiderítse, miként lehet a strandot üzemeltetni. A Magyar Turisztikai Ügynökség is megje-lentetett egy ajánlást, mi alapján nyithatnak meg a fürdők, ezt is tanulmányozták. Ezek komoly ajánlások, és nagyon bonyolult feltétellel lehet-ne működtetni a szabadtéri für-dőket. Így például a gyermekme-dencékben csak a gyerekek tar-tózkodhatnak, felnőttek nem, de további életszerűtlen példát is lehet sorolni, amelyek nehezítik a megnyitást. Az élménymedencé-ben, ahol tartózkodhatnak a für-dőzők, az egy főre jutó terület legalább négy négyzet-méter és a napozóré-szen, vagyis a füves területen pedig leg-alább tizenhat négy-zetméter kellene, hogy legyen.A strandfürdő üzemelte-tése vonatkozásában, illetve a nyitásra készülve megvannak azok a számok és adatok, melyek-kel egy ilyen létesítményt lehet üzemeltetni. Ezen túl megvan ennek az intézménynek a befoga-dóképessége is. Számolva az egy-szerre egy időben jelenlévő fürdő-zőkkel és a szolgáltatásokat igény-be vevőkkel körülbelül a felére csökkenne a létesítményben tar-tózkodók maximális száma, ezál-tal már napi szinten veszteséggel kell számolni - mondta el Farkas Szilárd, Letenye polgármestere. A tavalyi évben, amikor megnyi-totta kapuit a strand, termálfürdő és kemping, az önkormányzat jelentős felújításokat végzett, és így is a szezont a két és fél hónap-ra 9.1 millió forintos veszteséggel zárta, pedig akkor nem volt koro-navírus-járvány. - Az időjárás is kedve-zett, illetve elég aktí-vak voltak az embe-rek, és a horvát ven-dégek száma is mind azt erősítette, hogy érdemes volt kinyitni a létesítményt. Azonban, amikor az elszámolásokat megtettük, sajnos ezzel a nagy összeggel kellett számolni. Ha ezt vesszük bázis évnek, és ehhez nyitnánk az idei szezont úgy, hogy a koronavírus- járvány és veszély-helyzet még érvényben van, akkor körülbelül dupla ekkora veszteségre lehetne számolnunk. Ezt az önkormányzat gazdálkodá-sa nem bírja ebben az évben. Közel 14 millió forint összegű gép-járműadóból származó bevételtől esett el ebben az évben az önkor-mányzat. Ezen túl még közel 1 millió forint idegenforgalmi adót is elvesztettünk – folytatta Lete-nye polgármestere.A szigorítások ellenére a kistolmácsi strand már várja a látogatókatA letenyeihez hasonlóan a köze-li Bázakerettye vezetője is úgy döntött, hogy a turisták által ked-velt strandot nem nyitják ki a sze-zonra. Aki a környéken hűsíteni akarja magát, annak marad a Kis-tolmácsi-tó. A kis falu már várja a vendégeket. Az időjárás még nem kedvez a fürdőzőknek, a horgá-szok viszont már pecázhatnak a tó partján. A kistolmácsi polgármes-ter optimista. „A két szomszéd településen a strandok nem nyitnak ki. Ennek következtében több vendégre számítunk az idei évre. Elég sokan járnak ide Kistolmácsra a környék-ről. Minden vendég figyelmét fel-hívjuk a szabályok betartására. A tóparton táblák figyelmeztetik a fürdőzőket arra, hogy mire kell figyelniük. A horgászat ugyan-úgy megy tovább, mint eddig, de az előírások ugyanúgy vonatkoznak rájuk, mint másokra. A biztonságos védőtávol-ságot nekik is be kell tar-tani. A strand mellett mos-dó is üzemel. A blokkra külön figyelmet szentelünk. A fer-tőtlenítés itt különösen fontos, ezt minden nap elvégezzük - nyilat-kozta Birkás Zoltán, Kistolmács polgármestere.Gerencsér Dóraa letenyei strand Már biztosan nem nyit ki Fotó: Horváth ZoltánOrszágszerte folyamatosan nyitják az üzemeltetők a strandokat, fürdőket. A korlátozás enyhítésének következtében nyáron már lehet fürdőzni, de vannak olyan helyek - mint például a letenyei -, melyek nem nyitják meg kapuikat az idei szezonra. idénDigitálisból
12 | KANIZSA újsággyereknaKNApA Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered, a legtöbb országban ünnepnap. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített Egyetemes Gyermeknap (Universal Children’s Day) intézménye. Magyarországon 1906-ban tartotta meg első Gyereknapját az Orszá-gos Gyermekvédő Liga, és ezzel a II. világháborúig tartó évtizedes hagyományt teremtett. 1931 májusában elsősorban jótékonysági céllal került megrendezésre az első gyermekhét. A Nemzetközi Demokrati-kus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján 1950-től május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Gyermeknapot. A cél akkoriban az elmaradott, háború sújtotta országok gyerekeinek meg-segítését szolgáló akciók szervezése volt, ma már inkább az, hogy fel-hívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat, versenyeket, báb- és színielőadásokat rendeznek a gyermekek számára. Idén a koronaví-rus-járvány ebbe is beleszólt. A szokásos rendezvények elmaradtak. Megnéztük hát a játszótereket, hogy ott mi történik. Az időjárás nem igazán kedvezett az idei gyereknapon a gyerekek-nek. Gyerekzsivaj nélkül maradtak a játszóterek, csak a szél lengette, és az eső mosta a játékszereket. Az egyik közösségi házba járó gyerekek kedvét nem szegte a borús idő, néhányan az Eötvös téri játszótérre terveztek találkozót. Játékot nem, hanem valami olyasmit hoztak magukkal, amit a koronavírus-jár-vány miatti bezártságban találtak ki. Elkészítéséhez nem volt szükség drága alapanyagokra, csupán némi leleményességre. A gyerekszáj pite és aranyköpés befőtt receptjét mi is megosztjuk olvasóinkkal: Aranyköpés befőtt receptje: Végy egy nagy befőttesüveget, és töltsd meg mókával, kacagással, csibészséggel, komiszsággal, cserfességgel. Kavard jól össze, ízesítsd humorral, barátsággal és kész is az Aranyköpés befőtt. Fogyasztása borús napokra, szomorú pillanatokra kifejezetten ajánlott. Garantáltan jókedvre derít és mosolyt csal a arcodra! Jó étvágyat!A Gyerekszáj pite receptje: Vegyél jó sok gyermekkacajt, és gyúrd össze. Nyomkodd bele a pite-sütő formába, amit előtte megszórtál édes csacsogással. Utána tegyél hozzá ízlés szerint zsiványságot, észjárást, kacagást, röhögést, huncut-ságot, kavard jól meg és fedd le szeretettel. Pótgyereknap a Csónakázó-tónálHogyha a felnőttek számára létezik pótszilveszter, akkor van gyerek-nap is. Ezt a képet mutatta a gyereknap másnapján, pünkösdhétfőn a Csónakázó-tó melletti játszótér is. A napsütéses délutánt kihasználva, önfeledten együtt játszottak az apukák, az anyukák és a gyerekek… BAKONYI ErzsébetAz Eötvös téri játszóteret ismét átadták a gyerekeknek a város veze-tői. Gyereknap előtt gyorsan „üzembe helyezték” a város talán leg-jobban felszerelt, de a tér felújítása miatt leginkább háborúsra emlé-keztető környezet kissé árnyalja a játszótér lehetőségeit. A kisfiúknak lehet igazán kalandos itt játszani, itt ugyanis nem játék, hanem igazi traktorok, teherautók nyüzsögnek, és valódi gép döngöli a dömper-ről leszórt kavicsot. Ráadásul már az átadás másnapján sokan tettek kirándulást a lezárt építési területen, a fölből kiálló kábeleket, külön-féle vasakat, gödröket és más akadályokat kerülgetve. Persze azon is el lehet gondolkodni, hogy a letakarított, fertőtlenített játékok med-dig őrzik a tisztaságukat, de ez már egy másik történet. A játszótér újra használható, a többi pedig talán nem is számít. A fotók elkészül-tek, a posztok a közösségi oldalon megjelentek. A játszótér pedig.. egy kicsit zajos, egy kicsit poros, de a miénk. tm Május utolsó vasárna pja gyermeknap NemzetköziFotó: Bakonyi ErzsébetÚjból új lett
2020. 06. 05. | 13gyereknap A gyerekek öröme a legfontosabb. Ezt vallja a mintegy 160 fős kistelepülés veze-tője, Herodek Miklós József. Több rendezvény van az év során, amikor a gyerekek vannak középpontban. A felnőt-tek – és nem csupán a szülők, hanem a falubeliek közül sokan - tesznek azért, hogy az ifjúságnak nyújtsanak valamit, akár advent-kor, akár gyermeknapkor. Utóbbi rendezvény apropóján faggattuk a falu polgármesterét, vajon mi lehet a titka a szinte kézzel fogha-tó örömnek a gyermeknapon? - A szeretet, az összetartozás érzés, ami itt Zalamerenyén az emberek szívében él. Nagyon kellemes és jó érzése az, hogy össze tudunk fogni a bajban, de ha szórakozni kell, akkor is. Most pedig, amikor a gyerekek érdekében kellett tenni, sokan megmozdultak – fogal-mazott a település pol-gármestere. Divatos kifejezéssel élve a „retró” jegy-ében szervezett gye-reknap szinte alig igé-nyelt anyagiakat, a falubeliek saját javaikat, idejüket és energiájukat áldozták azért, hogy a kicsiny tele-pülés fiataljai jól érezzék magu-kat. - A legjobb volt idáig a talics-katoló verseny! A kötélhúzás is elég jó volt, bár ott a lányok nyer-tek... Többször vannak progra-mok, jönnek a szüleink is, de mi még többször találkozunk. Kijö-vünk a játszótérre, biciklizünk... Nem otthon ülünk – mondta el a 12 esztendős Kondor Balázs. „Van, aki nem jön ki, mert lusta” - vette át a szót a 13 éves Rákhely Lucia. De legtöbbször kijövünk, találkozunk hétköznap is. Leme-gyünk a tóhoz vagy az erdőre, fel a hegyre. Ez a lufiborotválás viszont nagyon jó volt! - mondta sietve Lucia, mielőtt a további versenyek elkezdődtek volna. A gyermeknap nem csupán az ifjú merenyeiek számára volt fon-tos. - Szülőként úgy gondolom, a gyerekek boldogsága a legfonto-sabb. Számukra egy szép napot szervezni, nekik örömet szerezni a legszebb dolog és a legnagyobb ajándék. Szinte az összes gyerek megjelent ma a faluból, boldog arcok, vidámak, nevetnek. Érde-kes, hogy nem kell nekik most wifi. Nem kell nekik most telefon. Egy talicskával, lufival, labdával is bol-dogok, ennek mi is nagyon örülünk – mondta el Könczöl-Takács Helga, a kis falu alpolgármestere.És természetesen helyben, helyi alapanyagokból készített palacsinta csillapította a marok-nyi, ám annál lelkesebb ifjú csapat éhségét a gyermeknapon. A szer-vezésben az önkormányzat mel-lett a legaktívabb helyiek is részt vettek. A gyerekek szülei mellett többen jöttek, csak azért, hogy egy kicsit önkénteskedjenek, segítsenek. Zalamerenyén arra készülnek, hogy a járvány utáni enyhítéseknek köszönhetően további eseményeket szervezhet-nek. Persze már nem csak a gyere-keknek, hanem a felnőtteknek is. Vincze AdélKötélhúzás, talicskatoló verseny, lufiborotválás, palacsintaevő verseny. A Zalamerenyére tévedt látogató a ‚80-as évek végén, a ‚90-es évek elején érezhette magát a falu gyermeknapi rendezvényén. – de nem csak Fotó: Andik SzilárdA gyerekekről szólt Zalamerenyénez a nap
14 | KANIZSA újságoktatásEgy online felmérés szerint a tanulók kétharmada szívesen venne részt továbbra is távokta-tásban – iskolába járás mellett, annak kiegészítőjeként és minden tizedik gyermek kizárólag ilyen formában szeretne tanulni. Sokan nagy előnynek ítélték, hogy több időt tudtak megtakarítani azzal, hogy nem kellett az iskolába eljut-ni. Persze többen azt is előnynek tartották, hogy otthoni ruhában, akár pizsamában is lehetett tanul-ni. A felmérés azt is megállapítot-ta, hogy a családok nagy része rendelkezik a távoktatáshoz szük-séges technikai felszereléssel. A mai kor gyermekének nem okoz nehézséget ezek kezelése, így azt várhattuk, hogy nagyra értékelik majd ezt az oktatási formát. Érde-kes – de talán nem meglepő módon – nem ez történt. A meg-kérdezett diákok fele számolt be arról, hogy nehezebben ment a tanulás otthon, nem kötötte le annyira, mintha az iskolában hall-gatta volna a pedagógusokat. A tanulással töltött időből is többre volt szükségük. A tapasztalataik alapján a diákok a jövőben az ide-ális tanítást úgy képzelik el, hogy kb. fele-fele arányban oszlana meg az iskolában és a távoktatás-sal szervezett tudásbővítés – összegezte a Kanizsa Újságnak a felmérést Sipos Edit pszicholó-gus. A szakember úgy látja, hogy amikor a gyerekekkel beszélge-tünk, elmondják, hogy az első hetek viccesek, kissé kaotikusak voltak. Ki kellett alakítani az új kap-csolattartási formákat, megtalálni a technikai megoldásokat. Jól szó-rakoztak azon, ahogy a tanáraik egy része ügyetlenkedett a digitá-lis térben. Aztán megtapasztalták, hogy a tanulást nem lehet meg-úszni. A tanulás és az otthoni élet megszervezése kemény feladatot rótt a szülőkre. Sok konfliktus keletkezett, sok türelemre, önfe-gyelemre volt szükség a helyzet kezeléséhez. A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt nehézséget okozott a szülő és a tanár szerepé-nek összemosódása. A szülőknek nagy teher volt az a nyomás, hogy most nekik fokozottabban kell helyt állniuk, még felelősebbé vál-tak gyermekeik iskolai teljesítmé-nyének alakulásáért. Ezt a nyo-mást időnként áthelyezték gyere-keikre – mondta a pszichológus, majd kiemelte: azt is megélhették a szülők, hogy jobban betekint-hettek gyermekeik iskolai tevé-kenységébe, jobban figyelemmel tudták kísérni haladásukat, szem-besülhettek nehézségeikkel, ügyességükkel, kreativitásukkal. Az elmúlt hónapok pozitív hoza-dékaként elmondhatjuk, hogy ez az időszak alkalmas volt arra is, hogy gyermekeink önállóságra való nevelése jobban előtérbe kerüljön – hangsúlyozta Sipos Edit. Gyakran találkozunk azokkal az aggodalmakkal, félelmekkel, hogy a mai iskolás nemzedék „életképtelen”, önállótlan, motivá-latlan. Valljuk be, hogy ezek az aggályok nem alaptalanok. A szü-lők egy része elkényezteti, felesle-gesen kiszolgálja, túlzottan védi gyerekét, és ezzel megakadályoz-za abban, hogy önállósuljon – figyelmeztetett a szakember. Az a gyermek, aki készen kapja a dol-gokat, nem kell érte megdolgoz-nia, nem tanul meg erőfeszítést tenni, küzdeni, kitartónak lenni. Márpedig ezek nélkül a tulajdon-ságok nélkül a felnőtt élet elég nehéz lesz. Azzal, hogy a szülő – szükségből akár – több önállósá-got, felelősséget vár el a gyerme-kétől a tanulásban, segíti őt sze-mélyiségének fejlődésében. A táv-oktatás egyik hátránya az, hogy kissé személytelen. A pedagógu-sok egy része igyekezett online órákat tartani, így találkozni a diá-kokkal. Nehézséget okozott azon-ban, hogy gyakran csak megol-dandó feladatot kaptak a tanulók, amihez nem kapcsolódott elégsé-ges tanári magyarázat. Az elmúlt hónapok legnagyobb hátránya pedig az volt, hogy a gyerekeknek nem volt módjuk a személyes találkozásra társaikkal – mondta Sipos Edit. A Nagykanizsai Tanke-rületi Központ iskolapszichológus munkaközösség által kiírt alkotói pályázatra beérkezett munkák döntő többségében megjelenik ez a hiányérzet. Képben, írásban fejezik ki a gyerekek, hogy hiá-nyoznak nekik társaik, a közös élmények – mesélte a szakember, majd kiemelte: a következő tanév-ben ezeket bepótolhatják, és talán a jövőben jobban meg fogják becsülni a társas együttlétet.Vuk AnitaKözeledik a tanév vége, hamarosan szülő, gyerek és pedagógus is fel-sóhajthat: végre pihenhet egy kicsit. Márciusban szinte a semmiből érte a trauma az iskolai oktatás minden szereplőjét, hiszen előzmények nélkül kellett átállni egy távoktatásos rendszerre, amelyre sem a családok, sem pedig az iskolák nem voltak felkészülve. Sorozatunk utolsó részében vissza-tekintünk, hiszen érdemes összegezni a tapasztalatokat. Kreisz Dalma 2. osztályos tanuló munkája a Nagykanizsai Tan-kerületi Központ iskola- pszichológus munkaközösség által kiírt alkotói pályázatraa szakember tanácsai X.Tudásbővítés az otthonokban
2020. 06. 05. | 15mezőgazdaságRovatunkban számos oldalról próbáljuk megközelíteni és segí-teni a kiskertek művelőit. Amikor éppen nem a gyomlálásról vagy a növényvédelemről van szó, időt lehet szakítani a kiskert, a birtok szépítésére is. Ritka ugyan, de nem egyedülálló, ha egy kis saját kezűleg épített tó díszíti a parcel-lát – ámulatba ejtve ezzel a vendé-geket. A Sóstai házaspár látóhegyi bir-tokán csaknem 20 éve fogadja a rokonokat és barátokat a kis tavacska, amely szebbnél szebb növényekkel van körülvéve. - Az az igazság, hogy mi szeretjük a természetet, az állatokat, a növé-nyeket. A nejem februárban szüle-tett, a Halak havában, ezért úgy döntöttünk, legyen egy halasta-vunk! Na jó, ez vicc volt – mondta nevetve a házigazda, Sóstai József, hozzátéve, hogy azért az elmondottakban van igazság is. Valóban mindketten szeretik a halakat, nem csak a tányéron, hanem elevenen is – így kezdő-dött a saját tavuk kialakítása sok évvel ezelőtt. Nézzük a tanácso-kat. - Először is, jól át kell gondolni, van-e igény a családban erre, ugyanis nem úgy működik, meg-csinálom, ástam egy gödröt, aztán majd megmarad. És alapfeltétel a víz. A természetes vízutánpótlás nagyon fontos, hiszen a tóba tele-pített halak és a növények számá-ra sem mindegy, hogy természe-tes vizet vagy csapvizet kapnak – fogalmazott a birtok ura. A növé-nyeket pedig vagy kiválasztja a gazda, vagy kiválasztódnak maguktól. - Első körben vízi növé-nyekről beszélhetünk. Mint példá-ul a vízi liliom, az kapható sok helyen. Egy edénybe beleültetjük, teszünk bele iszapot, abba a növényt. Nem kell megijedni, hogy először nem áll meg a lábán, de megtalálja majd a helyét, sőt szépen elszaporodik. A tó környé-kére lehet ültetni különböző zöld növényeket, amelyek a sziklaker-tekben is pompásan megélnek, nálunk van puspáng, terülő örök-zöld. Most is nyugodtan lehet ültetni, esetleg pótolni mindent. De ami a legérdekesebb... a tó körüli növények nagy részét nem is mi ültettük. A madarak hozták magukkal. Pár méterre van a tó mellett a fűszernövényes kertünk – egyszer csak megjelent itt is a menta, és még sorolhatnám, mi minden. Az erdei szamóca, sőt, a nejem vette észre a kis fenyőcse-metét a sziklák között a tóparton, azóta már legalább 40 centis a kis tóparti fenyőnk – mutatta Sóstai József. Maradva a tanácsoknál a házi-gazda egy-két fontos tudnivalóra hívta fel a figyelmet az elmondot-takon kívül. A tó mélysége legyen minimum 80 centiméter, mert ha halakat is szeretnénk, akkor át tudnak telelni. A víz minősége fontos, algásodás ellen kell véde-kezni. A tó alján lévő fóliát szintén figyelni kell, cserélésére, felújítá-sára nagyjából 10 évente van szükség – ha halak élnek a tóban, nyomuk szintén megmarad... A növényzet is odafigyelést igényel, a természet ugyanis „visszaveszi, ami az övé” - gondozás nélkül gyakorlatilag egy mocsár marad majd a kiépített tó helyén. A Sós-tai házaspár azt vallja: szeretet, odafigyelés és természetesen idő – ezek szükségesek egy szép kert-hez. „Sok gonddal jár, de nagyon megéri. Amikor kiülünk a tó mellé, nézzük a halakat, az éppen virág-zó növényeket, vagy bekapcsol-juk a vízforgatót – ami szintén az elvezetett csapadékvízzel műkö-dik –, higgye el mindenki, nagyon megéri” - mondta búcsúzóul Sós-tai József.Vincze AdélA feltételek: legyen természetszeretet, kedv, idő és a környéken víz. A kreativitásnak és a szépségnek innentől semmi sem szabhat határt, ráadásul nem nagy anyagi befektetés egy kis tó létrehozása a kiskertben. Persze, ha a gazdának a vetemény ápolása mellett marad még ideje másra is...Ásó, kapa, gereblye Fotó: Czigóth Sándor7. részFotó: Horváth Zoltána kiskertbenEgy kis ékkő
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!júNIUS 6.NORBERT, CINTIANorbert: Német eredetű név, jelentése északi fény, híres.Cintia: Görög mitológiai név, Arte-misz istennő megnevezése. Jelen-tése Künthosz (Cynthus) hegyéről származó.júNIUS 7. RÓBERTRóbert: Germán eredetű név, jelentése fényes, hírnév, dicsőség.júNIUS 8. MEDÁRDMedárd: Latin, germán eredetű név, jelentése hatalmas, erős, merész.júNIUS 9. FÉLIXFélix: Latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés.júNIUS 10.GRÉTA, MARGITGréta: A Margareta-Margaréta-Margit névnek a több nyelvben önállósult becézője. A Margit görög eredetű, jelentése gyöngy.Margit: A görög eredetű latin Mar-gareta név megmagyarosodott alakja, Jelentése gyöngy.júNIUS 11.BARNABÁSBarnabás: Arameus eredetű bibli-ai név, jelentése a vigasztalás fia. Más feltevések szerint a prófétá-lás fia vagy Nebo fia.júNIUS 12. VIllŐVillő: A villő szó a régi magyar tavaszi, téltemető népszokás, a villőzés során énekelt versekben fordul elő, a latin villus szóból ered, ennek jelentése: lomb.Jövő heti véradások2020.06.09. 10:30-13:30 Bazár-udvar Nagykanizsa Zrínyi út 35.2020.06.09. 15:00-17:00 Nagy- récse Kossuth u. 46. (régi könyvtár épülete)Adj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógyszer tári ügyelet2020. június 6.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53120:00-08:002020. június 7.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13519:00-06:002020. június 8.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. június 9.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. június 10.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. június 11.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. június 12.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-07:00
2020. 06. 05. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJÚNIUS 6.193 éve 1827. 06. 06-én megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik “újítása”, hogy Pesten is elindulnak a lóversenyek.JÚNIUS 7.Pedagógusnap, 124 éve 1896. 06. 07-én megszületett Nagy Imre politikus, minisz-terelnök.JÚNIUS 8.1867. 06. 08-án, 153 éve megkoronázták I. Ferenc József királyt és Erzsébet királynét a Budavári Nagyboldogasszony templom-ban (Mátyás-templom).JÚNIUS 9.1640. 06. 09-én megszületett I. Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól.57 éve 1963. 06. 09-én megszületett Johnny Depp amerikai színész (Ollókezű Edward, A Karib-tenger kalózai). JÚNIUS 10.1918. 06. 10-én elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István.JÚNIUS 11.1982. 06. 11-én Először mutatták be Steven Spielberg rendezésében az E.T., a földönkí-vüli című filmet.JÚNIUS 12.1943. 06. 12-én, 77 éve megszületett Benkő László zeneszerző, billentyűs, az Omega együttes tagja.Az elELőző hETI rEJTvény MEgFEJTéSE: Semmi sem jellemzi jobban az embert, mint az, hogy miképpen viselkedik az ostobákkal.
18 | KANIZSA újságtermészSZetA két leggyakoribb betegség, amelyet a kullancstól el lehet kap-ni, a Lyme-kór és kora nyári agyve-lőgyulladás vírusa. Az előbbit egy baktérium okoz, a másodikat pedig egy vírus, mindkettőt hor-dozhatják a fertőzött kullancsok. Az egészségügyi és termé-szetben gyakran járó szakemberek egyaránt az egyéni védekezés fontosságára hívják fel a figyelmet. A kullancsri-asztó szerek és a zárt ruházat kap hangsúlyt ebben a tekintetben. - A legbiz-tosabb módszer a védőoltás, ami a kora nyári agyvelőgyulladást védi ki, sajnos a Lyme-kór ellen nem létezik védőoltás a világon sehol. Tehát amennyire lehet, meg kell előzni a bajt – fogalma-zott Dr. Nagy Marietta házior-vos. A legfontosabb természetesen az, hogy minden szabadban töl-tött időszak után át kell nézni a gyermekeket – és a felnőtteknek is saját magukat – tetőtől talpig, különös tekintettel a hajlatokra. Boka-, könyék-, lágyék-, térdhajlat – szinte a kedvenc helyek a kullan-csok számára. - Ha észrevesszük a kullancsot, haladéktalanul el kell távolítani. Nem szabad gyötörni, nyomogatni, eszköz sem feltétle-nül szükséges hozzá. A lényeg az idő. Három-négy óra szükséges ahhoz általában, hogy a bőrt átfúrja a kullancs, először csak mászik a bőrön. Aztán alaposan megkapasz-kodik, átfúrja a bőrt – ez pedig nem két perc. Utána tud vért szívni. A vérszívás során juttatja be a gyomorváladékot, ami fertőzött lehet – magyaráz-ta a doktornő.Zalában a statisztikák szerint nagy arányban fertőzöttek a kul-lancsok, ezért Dr. Nagy Marietta is azt hangsúlyozta: a gyorsaság a lényeg, a kullancs eltávolításához pedig nem muszáj eszközt hasz-nálni. Kapható ugyan a kullancs eltávolító kanál és a csipesz, de ha ezek nem állnak rendelkezésre, körömmel is ki lehet csípni a para-zitát egy határozott mozdulattal. A természetjárók hasonló véle-ményen vannak. Ők azt mondják, hogy szinte nincs is már „klasszi-kus” kullancsszezon. Elsősorban a zárt öltözetet ajánlják – ami a melegebb idő beköszöntével egyre nehezebben betartható. 30 fok felett még az erdő árnya sem nyújt hűvöset, a legtöbben bizto-san nem hosszú fölsőben és hos�-szú nadrágban fognak kirándulni. - A túrázók legtöbbször nem is fektetnek erre hangsúlyt, a kullanccsal leginkább a túra után kell foglal-kozni, amikor a ruhá-zatot levesszük. Érdemes a ruhadara-bokat a vetkőzés után átnézni, és jól kirázni a szabadban. Akár házon belül is ránk mászhat a kullancs a ruháról. Egy-egy kirándulás után – a fürdést, zuhanyzást követően érdemes – ujjheggyel végigtapogatni magunkat, és ahol egy kisebb kidudorodást érzünk, meg kell nézni – mondta el lapunk kérdé-sére Strausz Ferenc, a Kanizsa Kul-Túra Egyesület elnöke. Felmerül a kérdés: – a termé-szetjáróknak mi a tapasztalata? - Az érzékenység rendkívül fontos. Többen mondják például, hogy a cukorbetegek érzékenyebbek. Több túratársunk van, aki egy-egy út során hemzseg a kullancsoktól, rajtam például szinte soha nincs egy sem. Ezt még a tudósok sem tudták bebizonyítani, hogy egyi-künkön miért van rengeteg, másokon pedig egy sem. De azt szoktam mondani, nem kell job-ban félni tőlük, mint a közúti köz-lekedéstől. Lényegesen kevesebb a veszélye a természetjárás során a kullancsfertőzésnek, mint a közúton egy-egy bal-esetnek – hangsúlyozta Strausz Ferenc. Az egészségügyi dol-gozók, háziorvosok viszont figyelmeztetnek: a fertőzés miatt a lappangá-si idő változó lehet. Egy-két hét-ről, de akár több hónapról is lehet szó, főleg a Lyme-kórnál. Nem biz-tos, hogy a csípés helyén jelenik meg a klasszikus, kokárda- szerű kiütés. Meg kell jegyezni a csípés időpontját, bizonytalan tünetek esetén pedig orvoshoz kell fordul-ni. Ezek a tünetek: láz, fejfájás, hányinger, szédülés, szélsőséges esetekben látás-, járászavar. A Lyme-kór ugyanis nem csak a csí-pés helyén okozhat kiütést, távo-labbi test-tájékokon is, ízületi gyulladást, szívizomgyulladást is okozhat a későbbiek során. Tehát, fő a megelőzés és az ellenőrzés!Vincze AdélA kullancsszezon már javában tart. Idén az enyhe tél miatt még többen vannak, előbb indult a szezon. Amit évek óta hallhatunk: Zala – ezen belül Nagykanizsa és környéke is – külö-nösen fertőzött a kullancsok szempontjából. a paraziták!Támadnak
2020. 06. 05. | 19történelem„….és beszéld elA nagykanizsai történeteket a tradíció szerint nekem kell továbbadnom a fiaimnak. Ez a minimum, amit Nagykanizsáért megtehetek…. – vallja K. Cs., a nagykanizsai zsidóság történetéről szóló írásáról, melyből lapunk hasábjain közlünk részleteket. A teljes anyag a Kanizsa Újság weboldalán, a kanizsaujsag.hu lapon olvasható. Trianon utánAz első világháború hadi eseményeiben a zsidók tömegesen vettek részt más vallásúak-kal együtt, asszimilálódó társadalmi rétegük kitüntetésnek érezte a katonai szolgálatot. A nagykanizsai zsidó katonák (549 fő) közül 76 fő halt hősi halált, Zalaegerszegen 33 fő (205 bevonuló), Keszthelyen 36 fő (a 150 bevo-nuló csaknem negyede), Zalaszentgróton 15 fő (több mint fele a 25 bevonulónak). A várme-gye legnagyobb izraelita közössége Nagyka-nizsán élt, a második a zalaegerszegi és azt követte a keszthelyi. A két világháború közötti időszakban a magyar zsidóság az antiszemitiz-mus megerősödése ellenére bízott sorsának jobbra fordulásában, s nagy hangsúlyt helye-zett hazafiságának és nemzethűségének bizo-nyítására. A két világháború közöttTTA zsidóság az 1930-as években is jól tudta kamatoztatni személyes kapcsolatait, a gazda-sági érdekháló továbbra is működött, bár a korszak a lassú (majd 1938-tól felerősödő) vis�-szaszorulás jegyében telt el. Zsidó hitközségek Zala vármegyében a XX. század első évtizedeibenA történelmi Zala vármegye területén 17 zsi-dó hitközség működött, melyek közül néhány a trianoni határ túloldalára került. A megma-radt területen 14 hitközség (a revíziót követő-en 15) működött, melyek közül a neológ vallá-si irányzatot követte: a csabrendeki, a keszthe-lyi, a muraszombati, a nagykanizsai, a pacsai, a sümegi, a tapolcai, a zalaegerszegi, a zalalövői és a zalaszentgróti hitközség. Ortodox volt a balatonfüredi, a hahóti, a kővágóörsi és a zala-szentmihályfai zsidó közösség. Oktatási intéz-ményt két hitközség tudott fenntartani, elemi és felső kereskedelmi iskolát a nagykanizsai, elemit a tapolcai. A rabbik jelentős része a két háború közötti korszakban ugyanott teljesített szolgálatot: dr. Büchler Sándor Keszthelyen, dr. Winkler Ernő Nagykanizsán, dr. Halpert Salamon Tapolcán és dr. Junger Mózes Zalaegerszegen. A Zala megye területén élő rabbik közül egye-dül Schück Jenő hahóti rabbi élte túl a vészkor-szakot, aki munkaszolgálatosként bevonulva elkerülte a deportálást. A vészkorszakAz antiszemita törvénykezés újjáéledése 1938 márciusában, Darányi Kálmán miniszterel-nök győri beszédével vette kezdetét. 1938-ban az első zsidótörvény elfogadásával megkezdő-dött a jogi egyenlőség fokozatos visszavonása. A második zsidótörvény (az 1939. évi IV. tör-vénycikk a zsidók közéleti és gazdasági térfog-lalásának korlátozásáról) 6%-ra szállította le az első törvényben előírt kvótát. Az antiszemitiz-mus Zala megyén belüli térnyerését az általá-nos okokon túl elősegítette, hogy az ország egyik olyan tája volt, ahol az archaikus társa-dalmi formák a legjobban megőrződtek. A hagyományos nemesi gyökerű, úri életszem-lélet idegenként nézte az üzleti világot és szemben állt az üzleti mobilitásra építő zsidó mentalitással. A társadalom másik ősi rétege a parasztság volt, amely ugyancsak jövevény-ként tekintett a zsidókra, s gyakran őket okol-ta hátrányos társadalmi és anyagi helyzetéért. Fordulópont a ii. világháborúban – Magyarország megszállása1944. március 19-én a német csapatok meg-szállták Magyarországot. Az események vég-zetes sebességgel gyorsultak fel. Az 1944. ápri-lis 5-én kelt 1240/1944. ME sz. kormányrende-let értelmében a hat éven felüli magyar zsidók számára kötelezővé tették a sárga csillag vise-lését, majd 1944. április 7-én adták ki a 6163/1944. BM VII. res. rendeletet a zsidók elkü-lönítéséről és a gyűjtőtáborok felállításáról. ShoahA zsidó vallású magyar állampolgárok gyűj-tőtáborokba telepítésének hatékonysága a nácik uralta Európában páratlan szervezett-séggel történt. A nagykanizsai Zsinagógában kialakított get-tóban 1944. április 23. napjától kezdték meg a zsidók elkülönítését, az első csoportot 1944. április 28-án deportálták Nagykanizsáról Ausch-witzba, mintegy 800 személyt (munkaképes férfiakat és fiúkat). A nagykanizsai “gyűjtőtábor-ban” elhelyezett zsidók második csoportját május 17-én szállították el (1217 főt), s a szerel-vény május 21-én hajnalban érkezett meg Auschwitzba. A munkavégzésre alkalmas fiziku-mú és korú deportáltak, akiket nem öltek meg azonnal a gázkamrákban, munkatáborokba kerültek. 1941 és 1945 között több mint 600000 magyar zsidó áldozata volt a holokausztnak.EpilógusMi fogadta 1945 tavaszán a hazatérő zsidó-kat? Elfoglalt lakások, kiürített üzletek, értet-lenség és szánakozás. Lassan találtak egymás-ra azok a kevesek, akik visszajöttek. Sokan gyermekeik, feleségük, szüleik és nagyszüleik nélkül érkeztek meg. Az 1949. évi népszámlá-lás szerint Zalában az összes népesség 265.639 fő volt, ebből izraelita vallású 606 fő (300 férfi és 306 nő), a megye lakosságának 0,2%-a. A vármegye 1937. december 31-i határai között az 1949. évben kilenc hitközség működött: köztük egy ortodox Balatonfüreden, egy sta-tus quo ante Tapolcán és hét neológ hitközség (Keszthelyen, Nagykanizsán, Pacsán, Süme-gen, Zalaegerszegen, Zalalövőn és Zala-szentgróton), amelyekhez 1949-ben összesen 80 helység tartozott. A vészkorszak után, 1950-ben Zala megye kongresszusi hitközsé-gei a III. dél-dunántúli községkerülethez soro-lódtak, központjuk Nagykanizsa maradt. fiadnak!”Nagykanizsa, Fő út 6. (1945A nagykanizsai zsidóság története, 1920-1944
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A június 6-12.Június 6. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Har-gita 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 A mi portánk, 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Szertár, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 A mi por-tánk, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 A mi portánk, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 A fegyházlelkész, 19:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 19:55 „Eljutni embertől emberig…”, 20:40 Bence meg a többi jómadár, 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 LapozóJúnius 7. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 A fegyház-lelkész, 01:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:55 „Eljutni embertől emberig…”, 02:40 Bence meg a többi jómadár, 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 A fegyházlelkész, 08:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:25 „Eljutni embertől emberig…”, 09:10 Bence meg a többi jómadár, 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmi-se/Istentisztelet, 19:10 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Kerékpárral Szegedtől Füzérig, 21:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:30 Lapozó Június 8. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:10 Szentmise/Istentisztelet, 01:10 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 01:50 Kerékpárral Szegedtől Füzérig, 03:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 03:30 Lapozó , 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szent-mise/Istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Kerékpárral Szegedtől Füzérig, 09:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:00 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 12:30 Kerékpárral Szegedtől Füzérig, 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szer-tár, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Múlt-kor, 20:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály, 20:50 Múlt-kor, 21:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 21:50 LapozóJúnius 9. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szer-tár, 01:00 Múlt-kor, 01:30 Híradó, 01:45 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály, 02:35 Múlt-kor, 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szer-tár, 07:30 Múlt-kor, 08:00 Híradó, 08:15 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály , 09:05 Múlt-kor, 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár, 12:30 Múlt-kor, 13:00 Rózsa Mik-lós, a Filmzenekirály, 13:50 Múlt-kor, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc , 20:05 Új ház, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Auguszt Bárió, 21:20 Múltkor, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúnius 10. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc , 01:35 Híradó, 01:50 Új ház, 02:20 Sztárportré: Auguszt Bárió, 02:50 Múlt-kor, 03:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc , 08:05 Hír-adó, 08:20 Új ház , 08:50 Sztárportré: Auguszt Bárió, 09:20 Múlt-kor, 09:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Aktuális - Hargita , 12:30 K’arc, 13:00 Új ház, 13:30 Sztárportré: Auguszt Bárió, 14:00 Múlt-kor, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita , 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Csoportkép, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóJúnius 11. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Har-gita, 01:00 Gézengúzok, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo, 02:15 Csoportkép, 02:45 K’arc, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Gézengúzok, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo, 08:45 Csoportkép, 09:15 K’arc, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapo-zó , 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Csoportkép, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék, 20:05 Forgószínpad, 20:35 Híradó, 20:50 Közösségi magány, 21:20 Gézengúzok, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúnius 12. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvi-dék, 01:35 Híradó, 01:50 Forgószínpad, 02:20 Közösségi magány, 02:50 Gézengúzok, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék, 08:05 Híradó, 08:20 Forgó-színpad, 08:50 Közösségi magány, 09:20 Gézengúzok, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Szé-kely konyha, 12:30 Dombvidék, 13:00 Forgó-színpad, 13:30 Közösségi magány, 14:00 Gézen-gúzok, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 19:30 Balasport, 20:00 Mada-rat tolláról, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:15 Dombvidék, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
A versenyzőik mellett a hobbistáik is már javában püfölik a homokzsákokat a Kanizsa Box Klubnál, mondta el Tóth László, az egyesület vezetőedzője.Néhány hete még a kanizsai ökölvívó egyesület reménységeinek egyéni edzéseiről írhattunk, a járványügyi lazításokkal azonban már a bokszolók is találkozhattak egymással. Papírra vetnénk, hogy immár a ringben is gyakorlás gyanánt, de helyesebb, ha úgy fogalmazunk, a szorítók mellett, mondjuk árnyék-bokszolás alkalmával. Amit például lényeges betartanunk, hogy az öltözőket miként hasz-náljuk, illetve hogyan és miként érkeznek sportolóink – mondta el Tóth László tréner. – Mindezeknek olyan protokollja van, mint a többi, másik kontaktsportágakban is, a lényeg, hogy rajtunk ne múljon semmi e téren. A kis létszámú tréning is elsőbbséget élvez, szellősen mozgunk, illetve a fertőtlenítés esetében is mindent megteszünk azért, hogy ne történhessen semmi rendkívüli zárt térben sem.Az úgynevezett küzdelem még nem engedélyezett az öklözők sora-iban, és kesztyűzést sem végeznek. Néhány hete Torma Balázs adta le a legrészletesebb edzéstervét a szakmai stábnak, s hiába volt csak ott-honi tréning, a bunyós igencsak eltökélt. Még csak másfél éve verse-nyez, de a többiekhez hasonlóan nagyon elszánt.Az érintett minket igazán hátrányosan, hogy nem kevés versenyünk maradt el, diákolimpiáktól az emléktornákig bezárólag, de nincs mit tennünk, készülünk tovább. Ahogy oldottabb lesz a munkalégkör, úgy talán előbb-utóbb már jöhetnek a versenyprogramok is. Addig persze mentálisan is foglalkozunk sportolóinkkal. P.L. 2020. 06. 05. | 21sport 1950-ben a kanizsai Olajmunkás-pályán – a „Gépgyárhoz” közel - a Zalai Olajmunkás SE (edző: Csapkay Károly) a Soroksári Textil SK-t fogadta, és 1500 néző előtt végeztek 0-0-ra a felek. A nagykanizsai együttes Kovács Gy. – Németh I., Kósa, Tamás, Forgács, Zsidó, Sztra-ka, Károlyi J., Pólinger, Imri, Kapornaki felál-lásban mérkőzött a Soroksárral, a gól nélküli döntetlen pedig előre vetítette, hogy a dél-zalai-ak búcsúzóban vannak az NB I-től. 1995-ban sem volt jobb a helyzet. Az Olajbányász 1-0-ra kapott ki Zuglóban a BVSC-Drehertől, s a 27. körben a Békéscsabai Előre FC-t látta vendégül. A Viharsa-rokból érkező ellenfél – mintegy 3500 néző sze-me láttára - a második félidőben rendezte le a meccset. Pásztor József tanítványai akkor háromszor köszöntek be (0-3).2000-ben sem volt túlzottan fényesek a kilátá-sok, hiszen a Nagykanizsa-LinAir FC a PNB 30. fordulójában 1-0-ra kapott ki a Kispest-Honvéd FC-től a Bányász-stadionban, aztán szabadnapos volt a Szeged megszűnése okán, majd a Haladás-sal szemben egy pontot Kanizsán azért elcsípett Gordian Ugochukwu találatával. Németh Lajos tanítványai úgy utaztak ezt követően a Fáy utcába, hogy egy bravúros győzelem jelentette volna a bennmaradásukat. Egy körrel a vége előtt a Vasas Danubius Hotels vendégeként össze is jött a bravúr, hiszen Gordian, Szabó Zol-tán, Farkas József és Popovics Lajos góljaira a másik oldalon csak Kabát Péter tudott válaszol-ni. A nagykanizsai labdarúgás történetében megtörtént tehát az, mely korábban kétszer nem sikerült: a futballisták megkapaszkodtak az első osztályban…Természetesen óriási öröm volt mind a csapat-nak, mind nekem akkor, hogy azzal a győzelem-mel bent maradtunk a PNB-ben – fogalmazott az együttes akkori bal oldali védője, a most 41 esz-tendős és Kiskanizsán élő Kónya László. – Sze-mély szerint azért is volt nagy a boldogságom, mert pályafutásom során az volt az első NB I-es szezonom is egyben! Itt Nagykanizsán nagyon jó volt játszani, mivel rengeteg néző volt kint állan-dóan a meccseken, számomra tehát egy örök emlék marad az akkori időszak. P.L. Húsz éve Kanizsán a labdarúgók bennmaradását ünnepelhették(Fotó: Polgár László)Kabát tudott csak válaszolni…Kónya örök emléke, Lényegében egy olyan hét napjairól van szó, amikor is 70, 25, valamint 20 évvel ezelőtt a labdarúgó legfelső osztályban kanizsai szemszögből lét-fontosságú meccseket rendeztek. Küzdelem még nincs, de zsákolás már jöhetMég inkább a ringen kívül, de már közösen készülnek a bokszolók
22 | KANIZSA újságsportA férfi vízilabda OB I-ben időközben kiderült, hogy a szombathelyi AVUS nem vállalja a következő idényre a leg-felső osztálybeli tagságot. Így, ha nem is kiesés okán, de egy hely máris felszaba-dult az első ligában. Nem sokkal később a ZF-Eger háza tájáról érkeztek aggasztó financiális hírek, és felme-rült még annak eshetősége is, hogy az egri vízilabda „elsüllyedésével” még egy pozíció megüresedhet a az OB I mezőnyében. Ebből következ-hetett volna az, hogy az OB I B két csoportjának az elsője, tehát a Ludá-nyi Kadosa vezette Kanizsa VSE és a KSI úgymond „simán” feljebb lép-het.- Attól függ, hogy a Heves megye-ieknél miként alakulnak a dolgok – mondta a Kanizsa Vízilabda elnöke, Balázs László. - Ha az Egernél meg-oldást találnak a költségvetési, anya-gi nehézségekre akkor minden bizonnyal osztályozó következhet csapatunk és a sportiskolás klub között és azt június 30-ig kell lebo-nyolítani.Nos, kormányzati segítséggel a hevesi megyeszékhelyen végül megteremtették az első osztálynak és egyáltalán magának a klubnak a további működési feltételeit. A két OB I B-s listavezető között tehát követ-kezhet az osztályozós párharc, és annak időkerete a kanizsai elöljáró információi szerint alakul. A felek a helyszínekről, illetve a pontos időpontokról egyeztetni fognak a párharc apropóján. P.L.KSI az OB I-értJöhet a Kanizsa – Ludányi Kadosa (középen) és csapata készülhet a vízilabda osztályozóra(Fotó: Gergely SzilárdMint az ismert, a vízilabdázók különböző bajnoki osztályainak küzdelmeit is beszüntették a tavaszi járványügyi helyzet miatt, így az OB I B B csoportjában a Kanizsa VSE zárt fölényesen az élen.A normális kerékvágásába a visszatérését kereső motorsport egy újabb régiós motocross futamát rendezték két hete a Kalocsa környé-ki Foktőn, ahová szinte rekordnevezés érkezett.A Dél-MX motokrossz sorozat legutóbbi fordulójára is nevezett ver-senyzőt a Kanizsa Motocross SE. Jakab Dávid két héttel korábban nyerte a haladó MX1-es kategóriában a versenyét négyszázas KTM-jével. Nem voltak tehát rossz előjelek. Maga a rajt körüli adminisztrá-ció azonban nem a legjobb helyre sorolta a dél-zalai motokrosszost.Volt néhány érdekes lépés a szervezők részéről, hogy ki hogyan és honnan rajtoljon, de utólag már nem érdemes ezen rágódnunk – mondta el Dávid. – Ott voltunk, mentünk és úgy érzem, nincs okunk panaszra, hiszen végül a másodosztály MX1-es mezőnyében két futam alapján a második helyezést értem el. Most már úgy tűnik, előbb-utóbb sorra kerülhetnek országos futamok is, igyekszünk immár azokra is koncentrálni. P.L.Régiós rákészülés az országosraSzinte mindenki Jakab Dávid hátát nézhette a motokrosszos kategóriájában
Az Olajbányász a Lőrinci Fonó elleni meccsén 300 néző előtt a Skrach – Gombor, Siti B., Pethő, Juhász, Mátyás, Búza kezdővel állt fel, csereként pedig Böjti, Szőkéné, Ivanics, Kötő, Vass lép-hetett pályára Jéki Zoltán edző irányításával. Az NB I B második helyén álló kanizsaiak 30-17-re nyertek.A névsorból is látható, számos kiválóság mellett náluk játszott a későbbi válogatott Mátyás Auguszta is, aki az együttes gólgyárosa volt – a szóban forgó meccsen is beköszönt tizenkét-szer –, és nem mellesleg mint olimpiai bronzérmes jelenleg is Nagykanizsán él.2007-ben kerültem gyakorlati-lag vissza Kanizsára, hát, annyi bizonyos, hogy rengeteget válto-zott addig is a sport-élet, meg persze azóta is – fogalmazott az NB I korábbi ötszörös gólkirálya. – A sportág szeretete miatt kézilabdáztunk, és végül az jött ki az egészből, hogy ’90-ben felkerülhettünk a legjob-bak közé. Mentünk előre abban a szezonban is, és amikor a feljutás végül sikerült, nem is volt kérdés, hogy vállaljuk-e. Nagyon szeret-tem amúgy személy szerint edze-ni, minden bizonnyal a kitartásom-nak is szerepe lehetett abban, hogy az edzők felfigyelhettek tel-jesítményemre. Auguszta korábban kosarazott, de az általános iskolában Rezsek Győző kezei alatt már a kézilabdá-val is kapcsolatba került. Mi több, nem sokkal később már az idő-sebb korosztály tagjai között szin-tén pályára léphetett bajnoki összecsapásokon.Természetesen a Bányásznál azért ki kellett várni a sorom, de ez így volt rendjén. Hol a bal szélen, hol beállósként játszhattam a baj-nokságban, persze az igazi az volt, amikor idővel bal átlövőként sze-repelhettem. Miután a második vonalból feljutottunk, rá egy évre sikerült megszerezni - még nagykanizsai színekben - az első gólkirályi címem. 1991-ben aztán Dunaújvárosba igazoltam. Ott aztán egy komoly sportbázis alakult ki, mely nem min-dennapi sikereket hozott az ottani sportnak, a jégkorongtól a labda-rúgáson át a kézilabdáig, bár az már egy másik történet.Bizonyára nem sértődik meg, ha így hívjuk, Guszta jelenleg a kani-zsai serdülő fiúk edzője. Emellett Tungsram SE technikai vezetője-ként is dolgozik. Ha pedig azok a harminc évvel ezelőtti napok szó-ba kerülnek, roppant szívesen tekint vissza rájuk.- Tényleg csak ismételni tudom magam, nagyon nagy tett volt, és nagyon örültünk a sikernek, mint ahogy nagyon örültek neki a kör-nyezetünkben is. Egyáltalán nem a felkerülés céljával vághattunk neki a küzdelmeknek, és mégis ez jött ki belőle. Ezért is volt hatvá-nyozottabb talán az örömünk, és mindenképpen szerettünk volna aztán az NB I-ben is szerepelni.P.L.Mátyás Auguszta rengeteg történést élt meg a kézilabda pályákon 2020. 06. 05. | 23sportelső osztályJátékszeretet, majd Rezsek Győző (csíkos pu lóverben) mostan-ság még futsal mérkő-zésekre is kilátogatHarminc esztendeje, 1990. júni-us 9-én játszották a krónikák szerint azt a női kézilabda mér-kőzést, melyen a Nagykanizsai Olajbányász SE csapata „kihar-colta” feljutását az első osz-tályba. A kanizsaiak a bajnok-ság zárása előtt két fordulóval tették biztossá, hogy szereplé-sükkel az NB I-re jogosultak.Visszapillantónkban Mátyás Auguszta emlí-tette, hogy az iskolában Rezsek Győzőnél pallérozódtak a fiatal kézilabdázók. A testnevelő tanár szavaiból kiderült, ez talán nem a véletlen műve volt.A péterfysek jók voltak a sportban, mivel az általános isko-lánkban több fordulós válogatót tartottunk a sporttagozatra jelentkezők között – mondta el a pedagógus, aki még mindig versenyszerűen sakkozik is és jó néhány sporteseményen is találkozhatunk vele. – Az akkori klubsikernek azért volt már elő-jele, hiszen Németh Helgáék néhány évvel korábban, egyénileg is remekeltek az NB I B-ben, fiatal koruk ellenére már markáns játékkal rukkoltak elő a rutinos csapattársak mellett. Aligha véletlen, hogy a későbbiekben a nemzetközi porondon egyesü-leteikkel és válogatott szinten is maradandót alkottak a nagyka-nizsai kézilabdázó hölgyek.rendszerrelJó kiválasztási
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKHa a naptár nem is mutat piros betűs ünnepet, az Olaj utcában lakó Kállay Sándorék és a szom-szédjaik mindig találnak alkalmat az összejö-vetelekre, baráti beszélgetések-re. A 4 lakásos sorház lakói legutóbb a koronavírus-jár-vány miatti kijárás korlátozás feloldásá-nak örömére koccintottak, de nem feledkeztek meg a ház hölgytagja-inak a születésnapjáról sem. Sán-dor elárulta, hogy nem erőssége a konyhatudomány, de ha hirtelen muszáj összeütni valamit, akkor az még megy neki! Mint azt az ünne-peltek elégedettsége is mutatta, a grillezésnél, szalonnasütésnél megállta a helyét. Keze munkájá-nak köszönhetően ínycsiklandozó-an illatozott az ünnepi asztalon a sültkolbász, a sültszalonna, a csir-kecomb, a sertéscsülök és a főtt tojás. A savanyúságokat az asszo-nyok állították össze, míg a ropo-gós sörkorcsolyával a feleség, Mari-ka lepte meg a vendégeket. Az elő-készületeket a két unoka, Dániel és Kira is megfigyelte. A füstölt ser-téscsülök levéből bablevest főzött csipetkével a ház asszo-nya, de ez nem került aznap az asztalra. A sörkorcsolya receptjeHozzávalók: 70 dkg liszt, 4 dl tej, 5 dkg élesz-tő, 2 db tojás sárgája, 3 evőkanál étolaj, 1 kávéskanál só, pici cukor, 15 dkg sajt, kevés kömény.A tésztalapok megkenéséhez külön kell még 1 kocka ráma mar-garin, és 1 evőkanál só. Elkészítése: Az élesztőt kevés tejben kevés cukorral felfuttatjuk, majd a hozzá-valókkal jól kidolgozzuk és 9 db cipóra osztjuk. A cipókat egyesével kerekre nyújtjuk és minden lapot megkenünk a puha, sós margarin-nal. Ezekből három-három lapot egymásra rakunk és a tetejét is megkenjük. Nyolc vagy tizenhat háromszögre vágjuk és a széle-sebb felén kezdjük el feltekerni ugyanúgy, mint a sós stanglit.A kiflik tetejét megkenjük tojás-fehérjével és megszórjuk sajttal vagy köménnyel. (Sütés előtt a tepsit nem kell kikenni sem zsírral, sem olajjal.)BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaFotó: KanizsautcábólSörkorcsolya az Olaj heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Előbb-utóbb érzékelni fogja, hogy Ámor nyila sebesen közeledik ön felé. Ne szaladjon el előle sehova sem, hanem várja meg, hogy mi történik.Bika: 04.21-05.21. Minden az elképzelései szerint alakul a munkahelyén. Kibékül és jóban lesz azzal a kollégájával is, akivel vetélytársak voltak az utóbbi időben. iKrek: 05.22-06.21.Itt a nyár, lassan tervezgetheti a nyári szabadságát. Ha spórolni akar, otthon is kikapcsolódhat, csak alakítson ki magának egy szép környezetet. Rák: 06.22-07.22. A csillagok azt üzenik önnek, hogy autóvezetés közben mindenkép-pen tartsa be a közlekedési szabá-lyokat. Ha nem megy, akkor utaz-zon busszal. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Hallgasson a belső hangjára, és semmiképpen se titkolja el a párja előtt az érzelmeit. Így elkerülheti az állandó kíváncsiskodását. Szűz: 08.24-09.23. A környezetében zajló változások olyasmire döbbentik rá, amiről eddig nem volt tudomása. Ön is betervezhet egy lakásbővítést ma-gának.Mérleg: 09.24 -10.23.A szabadsága alatt is elmondhatja magáról, nemcsak a pénzköltéshez, hanem a pénzszerzéshez is van ér-zéke. Tervezhet külföldi kiruccanást is.sKorpió: 10.24 -11.22. Legyen megfontolt és óvatosabb. Ugyan a bolygóállások azt mutat-ják, hogy jót tenne önnek a házas-ság, a családja azonban egyelőre várakozásra inti.Nyilas: 11.23-12.21. Itt az ideje, hogy változtasson a szokásain, az életmódján, a munká-ján. Ha eddig még nem tette meg, fogjon bele egy kereskedelmi tevé-kenységbe.Bak: 12.22 - 01.20. Számtalan befektetési lehetőséget ajánlanak fel önnek az ismerősei. Mielőtt azonban döntene, aludjon rá még egyet. Hátha eszébe jut még valami. Vízöntő: 01.21-02.19. A párja véleménye szerint túl sok időt tölt el utazgatásokkal. Hogy ez ne okozzon többé konfliktust önök között, utazzanak együtt minden-hova. Halak: 02.20-03.20. Számíthat rá, hogy olyan remek ötlettel lepik meg a barátai, ami-nek nem tud ellenállni. Még egy balatoni vitorlázás is szóba jöhet a hétvégén.
XXXII. ÉVFolyam23. SZÁm2020. Június 12.4-5. oldal- Csak a véletlenen múlt az életük- Egy vasdarab törte be a szélvédőt7. oldalSzáguldó vasdarab10-11. oldal13. oldalTrianon 100EmlékeztünknyárItt aVissza- pillantó- 30 évveVVEl ezelőtt- Így írt a Kanizsa Újság 1990-ben- Strandoljunk biztonságosan!- Hasznos tanácsok a vízimentőktől- 1920. június 4-én írták alá a szerződést- Ünnepség a Nagy-Magyarország emlékműnél- Valóban az összetartozás lángja?
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTJó egy hónappal a tervezett időpont után adták át hivata-losan is az Őrtiloshoz és Beleznához is közeli Kakonyi-dom-bon álló Zrínyi-Újvár emlékmű kútját. A tervek szerint A költő-hadvezér, Zrínyi Miklós születésnapján tartották vol-na a megemlékezést, de a koronavírus közbeszólt. Zrínyi Miklós 400 éve május 3-án született. Az emlékhelyet turis-ták is látogathatják. Határnyitás Péntektől ismét a megszokott módon léphetik át az utazók a magyar-horvát határt. A két kormányfő telefonon egyezett meg a lépésről még a hét közepén. Ez azt jelenti, hogy már nem csak a Horvátországba lépőknek nem kell két hétre karan-ténba menniük, hanem az onnan Magyarországra utazók is szabadon léphetik át a határt. A közlemény szerint a már megnyitott határszakaszok miatt megnövekvő forga-lom nem okozott változást a koronavírus-járvány csökkenésében.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEBringák biztonságbanKerékpárosok regisztrálhatták idén már másodszor járműveiket a csónaká-zó tónál tartott rendőr-ségi rendezvényen. Elsősorban a lopások megelőzése, illetve az ellopott kerékpárok megtalálása a Bike-Safe program lényege. A kerékpárokat regiszt-rálják, azonosító jellel látják el, hogy ha baj van, akkor könnyebb legyen rájuk bukkanni- Az adatbázist működ-tető alapítvány folya-matosan figyeli az internetes kerékpárhir-detésieket is. Ha gya-nús bringát látnak, értesítik a rendőrséget. 400IMPRESSZUM:KANIZSA újsÚJSág Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó kanizsatvFotó: Kanizsa TVFotó: kanizsaujsag.hu archív
Ez volt a hét 2020. 06. 12. | 3álláspontNem mese, újságMúlt heti számunkban jutottunk el a harminc évvel ezelőtti, a rendszerváltás utáni első parlamenti választások és az első szabadon megválasztott Ország-gyűlés alakuló ülésének év- fordulóján indított sorozatunk utolsó részéhez. Ezzel kapcsolat-ban sokan sokféle módon nyilvá-nultak meg, alkottak véleményt komoly és komolytalan facebook posztok alatt. Ezekkel nekünk nem tisztünk foglalkozni, hülyeségek osztogatása mindenkinek szíve joga. Megnyilvánulásai azt minősítik, aki a nevét adja bármihez, akár csak a nevében, akár a valóságban tar. Az utolsó részt követően jutott eszembe, hogy az év elején Lengyák István egy igazán értékes ajándékkal lepett meg. A Kanizsa Újság legelső számát, és mellette több 30 éves példányt adott ajándékba a szerkesztőség-nek. Ezeket lapozgatva vettem észre, hogy az 1990. március 15-i számban az áprilisi választásokat megelőzően egy választási vita volt olvasható. Vita, amely a jelöltek között folyt. Akkor minden induló megszólalt, egymással beszélgetett. Nem válogatott különféle – sok-szor gyerekes - szempontok szerint, és pártszimpátia alapján nem utasítottak el érdeklődő újságírót.Azóta fordult a világ. Már több mint féléve, hogy Nagykanizsa helyi sajtóját vezetem. Korábban országos televíziók tudósítójaként azt gondoltam, hogy akit alkalman-ként letartóztatnak Horvát- országban, megkergetnek tömeg-verekedések helyszínén, fenyegetnek az általa elmondot-tak miatt, annak kalandos a munkája. Hát nem! Itt, az önkormányzati tulajdonban levő cég vezetése közben tudtam meg, hogy mi a kaland. Amikor egyik napról a másikra vonnak el jelentős részt a korábban is kevés „támogatásból”. Persze találhat-nánk ki hihető meséket is, de nem tesszük, mert egy újság dolga nem a mesék kitalálása, hanem a történések elmesélése. Most azon sem fogunk polemizálni, hogy az elvonások után mire megy a pénz. Persze értem én, sok millióból kell egy kőtábla az esztétikailag amúgy is megkérdőjelezhető Eötvös téri kőtömb közelébe. Ezzel majd azonban később foglalkozunk. Most egy kicsit szeretném, ha nem csak a 100, hanem a 30 évvel ezelőtti időszakra is emlékeznénk, ezért az újság 10-11. oldalán a har-minc évvel ezelőtti dupla oldalnyi választási vitát olvashatják, reprint változatban. Aki pedig kíváncsi, hogy mi volt a vége az írásnak, a kanizsaujsag.hu oldalon a befeje-zést is megtalálja. Tar Mihály, felelős szerkesztő, ügyvezetőTisztelt Lakosság!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli tele-pülési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára. A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulásra az jogosult, akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszély-helyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül - szűnt meg, álláskeresési járadékban részesül,megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövede-lemben részesült,lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a ház-tartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat, az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló brut-tó munkabér összegéről),a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását, a lakás nagyságának igazolását.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkí-vüli támogatásra az jogosult, aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső, aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően - legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megta-lálható. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyan-itt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájá-ban kérhető. A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtő-ládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető.Balogh LászlóNagykanizsa MJV polgármestereRENDKÍVÜLI TELEPÜLÉS I TÁMO GATatÁS A VESZÉL YHELYZETT EL KAPCsolatBAN NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK RÉSZÉRE!
4 | KANIZSA újságtrianIANon1001920. június 4-én a trianoni békeszerződés elvette az ország területének kerek három-negyed részét, és idegen uralom alá vette az ország lakosságának kétharmad részét. A földrajzi és gazdasági egységet alkotó Magyarországot a nemzetiségek felszabadítása címén darabolták fel.Nagykanizsán több megemlékezést is tartottak az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója, a nemzeti összetartozás napja alkalmából. A városi rendezvény a Nagy-Magyar-ország-emlékműnél volt, a jelenlévők közös énekkel, versekkel, beszé-dekkel, koszorúkkal fejezték ki tiszteletüket, és imádkoztak a nemzet megmaradásáért. – Trianonhoz én úgy közelítek, hogy 1100 éves államisá-gunk van, ez szerintem Európában is egyedülálló és külön-leges, tehát van mire büszkének lenni – nyilatkozta lapunk-nak Balogh László polgármester a városi ünnepség után. – Én az összetartozás napján, az összetartozás évében, június 4-én arra hívnám fel a figyelmet, hogy Magyarország, kicsi és nagy, belhon és külhon, az létezik, egy egységes nem-zetként. A határokat át lehet ívelni érzelmekkel, gondolatokkal és tetterővel. Hiszek abban, hogy a magyarság többsége nemzeti érzésű, igazi magyar. Én Trianon gyermeke is vagyok, mert Kárpátalján szület-tem, furcsa volt megszokni, hogy szovjet, orosz, ukrán Baloghnak is hívtak, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy egyre többen megtanul-juk azt, hogy a határon kívüliség csak egy állapot.„Az életet ünnepeljük, és ne az elmúlást gyászoljuk.”A Thúry Vitézlő Oskolának köszönhetően égett aznap este az össze-tartozás lángja a Trianon szobor előtt, és hagyományindító módon ver-ses felolvasással emlékeztek a száz esztendővel ezelőtt történtekre. Vörös András, az oskola vezetője Marton Pál Égi ítélőszék című költe-ményét választotta.– Az ítélőszék kimondta az ítéletet, hogy még kaptunk ezer évet, hogy akárhogy is bántak el velünk, a lényeg, hogy pozitívan tekintsünk a jövőbe. Én közösségben gondolkozom, és a közösség arról szól, hogy kötetlen keretek között, ha verseket felolvasunk egy-másnak, abból nagyon jól lehet épülni. Mi hagyomány-őrző egyesület is vagyunk, ilyen értelemben, ha a tűz körül leülünk, anekdotázunk és mesélünk régmúlt idők dolgairól, az nagyon helyénvaló. És az is, ha nagyközönség előtt történik az a műsor-szolgáltatás vagy műsoradás és valamiféle értékközvetítés. Mindegyik-nek megvan a helye és a módja. Jó volt ezekről a dolgokról együtt gon-dolkozni és emberekkel beszélni, akiknek volt olyan saját élményük, amit meg tudtak élni, amit rokonságból, idős felmenőktől hallottak, mint valós élményeket. „Próbáltunk másfelé elmozdulni.”Az Aranykor Nagykanizsa szervezésében készült el az emlékmű előtti téren látható dekoráció. Lukács Tamás, az Aranykor Nagykanizsa egyik tagja és szervezője sze-rint azért kellenek az ilyen különleges elemek, hogy több embernek tudják felhívni vele a figyelmét.– Nem akartuk olyan egysíkúra ezt az ünnepséget sem, ezért találtuk ki a térdekorációt. Ez talán Kanizsa hírét is mes�-szebbre viszi, ez is volt többek között a célunk. Ezek olyan kézzel fog-ható dolgok, melyekbe jobban be lehet vonni az embereket. Valami olyat kell csinálni, amire azt mondják az emberek, hogy ez jól néz ki. Mindenképpen megcsináltuk volna a műsort is, nem tudtuk, hogy engedélyezik-e a vírus miatt, de mindenképpen közvetítettük volna a Facebook-oldalunkon. Most már a közösségi oldalakon keresztül lehet terjeszteni mindent, ezt is, hogy milyen megemlékezés volt Kanizsán.100 év elteltével is összetartozunkA Trianon-történet mindmáig a leghevesebb reakciókat váltja ki a magyar emberekből, ez egy feldolgozatlan trauma, ami sokakat sze-mélyesen is érint. Ezen sajnos nem tudott változtatni az eltelt idő, viszont azon sem, hogy a politikai elválasztó határok ellenére mi még mindig egy család vagyunk, és kötelességünk törődni egymással. Tria-non száz év távlatából is üzen nekünk, hogy ismerjük meg nemzetünk múltját, tiszteljük elődeinket, és tartsuk meg a szeretet érzését egymás iránt. Nagykanizsa városa sem tett másképp, többen, többféleképpen tettek hozzá valamit ahhoz, hogy méltó módon megemlékezhessünk a történelmünkről. Körtvélyessy VivienemlékeztekTöbben, többféleképpenFotó: Horváth Zoltán
2020. 06. 12. | 5aktuálisCseresnyés Péter emlékbeszédében – egyebek mellett – elmondta: a nyugati hatal-mak és hazai, nemzetellenes szövetségeseik, akik az első világégés utáni felfordulást okoz-ták Magyarországon, olyan veszteségbe taszí-tották a nemzetet, amely példa nélküli Európa modern kori történelmében. Kétségeink ne legyenek: nemcsak megbüntetni és megaláz-ni akarták a magyarságot, hanem eltüntetni, kiradírozni, zárójelbe tenni. Sajnos vannak ma is, akik ebben a szellemben, hasonló dolgon munkálkodnak. A politikus utalt a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadására, s kifejtette, véle-ménye szerint még ma is vannak néhányan, akik őrzik az országban a tanácsköztársaság ideológiáját, teszik mindezt hatalomvágyból és pénzsóvárságból. – Számukra a nemzet fogalma csak egy avítt bejegyzés. Ők a magyar-ság ellenfelei. Nekik csak egy céljuk van, ami nem sikerült Trianonnal, azt be akarják teljesí-teni, véghez akarják vinni. Céljuk: megosztani, gyengíteni, elsöpörni. Ők lelkiismeretfurdalás nélkül szembe nevetik apáikat, nagyapáikat, csak azért, hogy külföldi gazdáik ölébe kupo-roghassanak – fogalmazott. Az ötpárti koalíciót Károlyi Attila és Gábris Jácint képviselte a városi rendezvényen. Az Éljen VárosuNk! Egyesület június 4-én közzé-tett bejegyzésében a következő olvasható: saj-nálatosnak tartjuk, hogy az összetartozás hangsúlyozása helyett Cseresnyés Péternek olyan uszító, gyalázatos beszédre futotta, ami-lyenre. Nem is csodálkozunk, hogy Trianon kapcsán olyan a megítélés, amilyen, hisz ide-vezet a politikai haszonlesés és a folyamatos uszítás, gyűlöletkeltés magyar és magyar között. Azt kell keresni, ami összeköt és nem azt, ami elválaszt minket, különösen a trianoni döntés 100. évfordulóján. Azt csak halkan jegyezzük meg: épp Cseresnyés Péter pártjá-nak, a Fidesz tagjainak volt kínos megemlé-kezni 1990-ben a parlamentben Trianon 70. évfordulójára.Lapunk megkereste Károlyi Attilát (ÉVE), aki szerint Cseresnyés Péter szavaival belerondí-tott a gyászba. – Én úgy gondolom ez a helyes megállapítás a magyar nemzet emlékezése napján, a trianoni országcsonkítás 100. évfor-dulóján, június 4-én megtartott „beszédét” minősítve a nagykanizsai Trianoni irredenta emlékmű előtt. Az a politikus, aki e fájdalmas emlékezés közben bal- és jobboldalról papol, egyszerűen buta, akinek pedagógus végzett-sége ellenére halványlila képzetei vannak csak arról, mit is kell mondani egy város elé kiálló országgyűlési képviselőnek, mondani, és nem akadozva olvasni, ahogy ő tette. A Fidesz pro-pagandagyár beindult e napon, Cseresnyés egyszerűen összegyúrta Orbán és Kövér június 4-én elmondott dörgedelmeit, ez jól látszott az orbáni „száz év magány” felemlítésével, amiről persze mindenkinek Gábriel García Márquez jut az eszébe, Kövér pedig, a jó rokon, kedvenc szófordulatát ihlette, miszerint „a bal-oldal ráront saját nemzetére” - hát ebből Cse-resnyés az említetteket mazsolázta, némileg tompítva annak élét. Azért döbbenetes, hogy ezen a szellemi szinten makogó emlékbeszé-det kellett hallgatnunk, kellett, mert a várost vezető Éljen VárosuNk! Egyesületet egyszerű-en becsapták a megemlékezést szervezők azzal, hogy állították, nem lesz felvezetett koszorúzás, miközben a polgármester, Cseres-nyés úr, valamint egy általam ismeretlen jelvé-nyes idős úrral ők ketten is felvezetéssel koszo-rúztak. Sebaj, 2022-ben az irredenta Nagyka-nizsa város meg fogja adni számukra a választ, reményeim szerint e gyásznapon egy olyan személy mondja majd a beszédet, aki szemeit nem a papírjára, hanem az égre emeli, hogy Isten is meghallja azt a kiáltást, ami e napon sok millió magyar lelkéből felszakad: „Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök Igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában!”Mikó-Barát GyörgyA trianoni békediktátum aláírásának százéves évfordulóján tartott városi megemlékezésen Balogh László, Nagykanizsa polgár- mestere mellett Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő mondott beszédet. Pár órával a rendezvény után, az Éljen VárosuNk! Egyesület közösségi oldalán adott hangot döbbenetének. Az államtitkár beszédét kritizálva, annak egyes részeit uszítónak és gyalázatosnak minősítették.lobbant fel Kanizsán…? Valóban az össze-tartozáslángja Fotó: Horváth Zoltán
6 | KANIZSA újságközéletA nagykanizsai toborzópont átadása és az első jelentkező szer-ződéskötésének alkalmából ren-dezett ünnepségen többek között részt vett Németh Szilárd, a Hon-védelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztásvédelemért felelős államtitkára, Nagykanizsa és a tér-ség országgyűlési képviselője, Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Dr. Böröndi Gábor altábornagy, a magyar honvédség parancsnoká-nak helyettese és Balogh László polgármester. Ünnepi beszédében Németh Szilárd kiemelte: Olyan tartalékos regulát próbá-lunk szervezni 2010 óta, aminek nagy hagyományai vannak. Ha csak a 172 éves honvédségre gon-dolunk, akkor ’48-49-ben legin-kább fiatal önkéntesekből állt az akkori honvédcsapat. Már a kez-detek kezdetekor, ahonnan szár-maztatjuk a honvédséget, persze előtte is voltak a városnak katona-hagyományai, de ezt Zrínyi egyik városában nem kell külön elmon-dani. Most ennek a felélesztésén gondolkodunk. A toborzóponton keresztül nemcsak a nagykanizsai leendő zászlóaljat tudjuk meg-szervezni, és feltölteni, hanem az egész honvédség jól jár ebből. Németh Szilárd utalt a katonák és a tartalékosok koronavírus-jár-vány idején nyújtott helytállására, hiszen az idősotthonokban, ahol fertőtleníteni kellett, igazából katonai esküt teljesítettek, mert az életükkel játszottak. Az országban 997 idősotthont fertőtlenítettek a katonák, de ez a folyamat még most is zajlik, mert kórházak is bejelentkeztek. 51 kórházban állí-tottak katona kórházparancsno-kot, 17 helyőrségben pedig járőr-szolgálatot. Kifejezetten jónak tar-totta a toborzópont elhelyezését a városközpontban, a Tourinform-irodában, és azt javasolta, ragad-junk meg minden olyan lehetősé-get, ami összeköti a honvédségét és a polgári társadalmat. Ide tar-tozhat a csapatkápolna visszavá-sárlása, és ide tartoznak a tiszti kaszinók. Ezekből a kis lépésekből lehet újraépíteni a Magyar Hon-védséget. Beszédében Cseresnyés Péter államtitkár is utalt a katonák pan-démia idején tett helytállására. A társadalom fegyelmezett volt, ez köszönhető az embereknek, a hadseregnek, és talán annak is, hogy Nagykanizsa egy katonavá-ros. A múltba visszanézve kiemel-te az egykori kanizsai személyisé-gek – Kanizsay Dorottya, Thúry György jelentős szerepét, és azt a veszteséget is, amit a laktanyák kiürítése jelentett a városnak. Örömmel utalt az elhangzott biz-tató szavakra is, hogy van terv az ötből megmaradt egyetlen lakta-nya hasznosítására, és Kanizsa újra lehet katonaváros. Ez azért fontos nekünk és az országnak, mert katonák nélkül, fegyelmezett emberek nélkül rend egy társada-lomban nagyon nehezen lesz. „Jó volt ez az átadó-ceremónia, de ez nem válságkezelés, és nem valódi megoldás a munkanélküli-ség kezelésére!” – ezzel kezdődik a nagykanizsai önkormányzat többségét adó ellenzéki frakció közleménye, amelyet változtatás nélkül közlünk. Egyik szemem sír, a másik nevet. Örülök, hogy Nagykanizsán ismét jelen van a Magyar Honvédség, még ha csak Toborzó pont erejéig is. Szomorú és dühös vagyok, mert a miniszterelnök egyszerűen kezeli a kialakult válságot, és az utcára tett embereknek két válasz-tási lehetőséget ajánl fel: „lehetsz katona vagy közmunkás”. Spe-ciális önkéntes tartalé-kosként – ilyen kategória nincs a Honvédelmi Törvényben – bruttó 161.000 Ft-ért. Aki volt katona (főleg hivatásos), az tudja, ez a „gyorstalpaló” kiképzés nem egy NATO-kompatibilis katonát készít fel a haza fegyveres védelmére. Nem beszélve a „speciális” alkal-massági vizsgálatról, amely nem kellőképpen szűri meg az utcáról betérőket, ezáltal bárkinek fegy-vert adhatnak a kezébe. Megalázó ez a kényszerből beöltözött kato-nának és a pártutasítást végrehaj-tó hadseregnek is.Az Éljen VárosuNk! frakcióját fel-háborítja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz lezülleszti a honvédséget, nem beismerve azt az egyszerű tényt, hogy a valódi válságot nem tudták kezelni. Szégyen ez min-den vezetőre nézve, legyen az kormánytag vagy honvédelmi miniszter, szégyen a Fidesz-re, aki a bajba jutott és kétségbeesett polgárait igazi segítség helyett minimálbérért katonának tobo-roztatja.Bodó László önkormányzati képviselőÉljen VárosuNk! önkormányzati frakcióBakonyi ErzsébetA Magyar Honvédség 2017-ben kezdte meg az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer kiépítését. Akárcsak az ország többi megyéjében, Zala megyében is kezdetét vette a tartalékosok toborzása. Megkötötték a szerződést az első jelentkezővel avattakToborzópontotFotó: Bakonyi Erzsébet
2020. 06. 12. | 7AktuálisAz ijedtségen és egy szélvédőcserével járó anyagi káron kívül szerencsés kimenetelű baleset részese volt Florek Viktor családja. Az autójuk szélvédőjét áttörve egy több mint 1 kg-os „égből” pottyant vasdarab vágódott be nagy sebességgel a házaspár autójába, helyet kierőszakolva magának a két ülés közé. Csodával határos módon mindketten sérülés nél-kül megúszták a balese-tet. A vas egy teherautó-ról érkezett. Ennek vezetője talán ész-re sem vette, mi történt mögötte, meg-állás nélkül hajtott tovább. A károsult család gyer-meke az eset után rövide-sen pozitív végeredmény-ről számolt be lapunkban. Túl vannak a gondokon, folyamatban van a biztosí-tási kárintézés, a szervize-lés, a teherautó sofőrje is rögtön jelentkezett, és bocsánatot kért tőlük. Jó tanácsként pedig felhívta az autósok figyelmét a fedélzeti kamera elhelye-zésére, ami rögzíti az elha-ladó járművek rendszámát. Az eset kapcsán utána-jártunk, mit is lehet ilyen esetben tenni. Kele József költöztetési szakembertől megkérdeztük, mire ügyel-jen indulás előtt a teherau-tó vezetője. Teherautó sofőrként az a véleményem, hogy a rako-mányt megfelelően kell rögzíteni, és ha odaenge-dik a sofőrt, akkor felügyel-nie kell a rakodást is. Szóró-dó áru esetében pedig a KRESZ előírása szerint le kell fedni. Sajnos az ilyen esetek a lerögzített rako-mány ellenére is előfordul-nak. Biztos vagyok benne, hogy a kolléga is leellen-őrizte, de az autópályák kivételével a magyarorszá-gi utak olyan állapotúak, hogyha bármilyen rako-mányt szállítunk, az mindig mozog. Sokszor kell több számjegyű úton is közle-kedni, és ilyenkor a rázkó-dás miatt egy-két rész levál-hat vagy kieshet a jármű-ből. Remélem, ez az eset figyelmeztetés lesz a kollé-gák számára, és arra inti őket, hogy indulás előtt még fokozottabban ellen-őrizzék a rakományt, és tegyék meg ugyanezt akkor is, ha egy pihenőnél megállnak. Ezért is találták ki, hogy a teherautó sofő-röknek 4 és fél óránként meg kell állni, és ha ilyenkor körbejárja az autóját, elejét veheti egy ilyen sajnálatos eseménynek. Ha rossz az út, pattog rajta az autó, és ha nagyon meg van rakva, akkor általában lejt vala-merre. Mindig rázkódik raj-ta az áru, és egyszer csak leesik. Nagy valószínűség-gel ez lehetett a baleset kiváltó oka, és nem az autó-vezető trehánysága. Dr. Berke Tamás ügy-védtől arra kértünk választ, mire számíthat az a jármű-vezető, aki így jár. A jelen újságcikkel érin-tett eseményre vonatkozó jogszabályok, így különö-sen a közúti közlekedés szabályairól szóló (KRESZ)rendelet előírja, hogy aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy köz-lekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indoko-latlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. Ez alapján a közlekedésben résztve-vőknek tudniuk kell, hogy kárfelelősségük megálla-pítható, amennyiben saját gépjárművükről akár alkatrészként, akár rako-mányként esik le bármi-lyen tárgy, és ezáltal egy másik közlekedőnek anya-gi kárt vagy személyi sérü-lést okoznak. Ez a felelős-ségi kör tipikus esete még a teherautóról menet köz-ben lehulló jégdarabok által okozott kár is. Ezen esetekben a kárt okozó gépjármű üzembentartó-jának kártérítési felelőssé-ge megalapozott, amely károk megtérítéséért a kötelező gépjármű-fele-lősségbiztosítás szabályai szerint a károkozó biztosí-tója helytállni köteles. A kárt okozó gépjármű veze-tőjének büntetőjogi fele-lőssége nagyban függ a közlekedés során tanúsí-tott jóhiszeműségétől, együttműködésétől és a kárral okozott eredmény bekövetkeztétől is.Szükséges megemlíteni az újságcikkel érintett bal-eseten kívül azon esetkört is, amikor a károkozást nem egy másik közlekedő gépjárműről lehulló vagy leeső, hanem egy, a már úttesten heverő idegen tárgy felverődése okozza. Ebben az esetben a fele-lősséget vagy az idegen tárgyat szándékosan elhe-lyező vagy gondatlanság-ból otthagyott személy viseli, vagy az adott eset-ben a kár megtérítéséért a közút kezelésével megbí-zott társaság felel. A kár-okozó személyének végső meghatározására az üggyel kapcsolatos infor-mációk és adatok együttes értékelését követően kerülhet sor.Álláspontom szerint nemcsak a károkozó sze-mélyének végső meghatá-rozását, hanem a kár mér-tékét és a károkozás tényé-nek bizonyítását is nagy-ban megkönnyíti a manap-ság egyre elterjedtebbé váló fedélzeti kamerával rögzített videó- és fény-képfelvétel. Javaslom, hogy a kár bekövetkeztét követően azonnal értesít-sék az érintett hatóságo-kat, adott esetben a közút kezelőjét is. A hatóságok által felvett helyszíni jegy-zőkönyv és a károsultak által, közvetlenül a károko-zást követően készített kép- és videófelvételek döntő súllyal értékelendők a kártérítési felelősség megállapítása során. Állás-pontom szerint - a károk mielőbbi megtérülésének igényére és a gépjárművek értékének megnövekedett voltára tekintettel - felelős döntés a gépjárműtulajdo-nosok és üzembentartójuk részéről a CASCO biztosí-tás megléte, amely helyt-állhat az ismeretlen kár-okozó okozta károk meg-térítéséért is. BAKONYI Erzsébetaz autóbaVasdarab csapódottFotó: Az érintett család fotóiEzt megúszták, de ne m sokon múlt
8 | KANIZSA újsággazAZdas ágA parkolók már reggel kezde-nek feltöltődni, de az igazi csúcs 8-9 óra körül kezdődik, ami kora délutánig cseng le. A piacon ren-getek féle áru van. Házi gyümöl-csöktől kezdve egészen a késeken és régi plüss játékokon keresztül a legértékesebb és valódi kincsekig. Most végre az időjá-rás is kedvező volt. Napsütéses, meleg napnak indult ez a vasár-nap, aminek az árusok és a vásárlók is egyaránt örülhettek. Lukács Gyula 8 éve jár árusként az ország különböző bolhapiacai-ra, és hétről-hétre hozzák az eladásra szánt értékeiket.Ha esik az eső, akkor szét-széled a tömeg–8 éve járunk a bolhapiacokra. Van, hogy itt vagyunk, de Fonyó-don is szoktunk árulni a felesé-gemmel. Ott egy kicsit komforto-sabb, mert fedett helyünk van a piacon. A koronavírus járvány kez-dete óta most először jöttünk ki Nagykanizsá-ra. Szerencsé-re a tömeg elég nagy. Ami-kor nem esik az eső ugye, akkor így van, de ha esik, akkor szétszéled-nek. Én régi szuronyokat, késeket árulok, de hoztam baltát, szeker-cét, bárdokat, mozsarat. Ezekkel próbálok a nyugdíjam mellé egy kis mellékest előteremteni.Plánki Ferenc József a családi hagyatékot igyekszik pénzzé vál-tani a piacon. Elárulta, hogy nagy a család, és ugyan szomorúak az előzmények, de így mindig van-nak olyan tárgyai, amelyekkel érdemes kijönni. Szükségből csináljuk, de szeretem is csinálni–Általában családi, rokoni hagyaték, amit árusítunk. Nem messze lakunk Kanizsától. Már jó pár éve jövünk kipakolni, mert a nyugdíj nagyon kevés, a nejem-nek két műtétje is volt, és sajnos semmi juttatást nem kap. El szok-tunk menni telente Ausztriába is dolgozni, Tirolba, de most az sem jött össze. Így igazából leginkább szükségből csináljuk. De szere-tem is csinálni, nem mindig jövünk ki, de igyekszünk. Ebben az évben egyszer már voltam kint egyedül, és most vagyunk itt másodszor, de most a feleségem is elkísért. Hajnali 4-kor keltünk, hogy reg-gel 6-ra már kipakolva várjuk a vásárlókat. A vírus most eléggé befolyásolta a piacot. Vannak érdeklődők, és mi is hoztunk maszkot, ha esetleg közelebb jönnek a vásárlók, legyen rajtunk. Mi családi, rokoni hagyatékokat árulunk, ami megmaradt vagy megörököltünk. A rokonságunk nagy, anyukámék voltak heten testvérek, apámék öten, az apóso-mék szintén öten. 29 unokatest-vér van, így van bőven, ahonnan megkapjuk a családi ereklyéket. De a házunk is amolyan retro-ház. Vannak régi motoralkatrészek, motorok, autók. Van egy régi Ford Capri, ami eladó szintén. Nem érdekli?Akad olyan vásárló is, aki mes�-szebbről érkezett a hétvégi bör-zére, és az itt vásárolt virágokkal szeretné nyárra a házát és kertjét virágosabbá tenni. Ami megtetszik, azt megvesszük–Fehérváron lakunk, Őrtilosban van kis faházunk, és most bevásá-rolni jöttünk. Virágokat keresünk főleg, de megnézzük, hogy mik vannak, és ami meg-tetszik, azt megves�-szük. Csodálatos virá-gokat vettünk. Talál-tunk szép futóbegóniát is. Most picit megpihenünk, de utána bejárjuk a piacot, hátha akad még valami – mondta Tomo-ri Jánosné. A piacon szinte minden korosz-tály képviseltette magát. Az ifjabb generáció is felkel korán, hogy kiérjen időben. Egy kisfiú, Molnár Noel az édesanyjával jött, és stá-bunknak elárulta, hogy miért is látogattak ki vásárba. Ők az újságok között kutakodtak, mivel a Ninjago újság a legény-ke egyik kedvence, amit gyűjt, anyukája pedig segít neki keres-gélni a lapok között. Aki eljön, biztos, hogy talál valami érdekes dolgot magának vagy ismerősének. Legyen az egy gyűj-teménybe illő darab, hasznos hol-mi vagy akár csak egy szép virág a kiskertbe. Hajnes RitaA nagykanizsai bolhapiacon vasárnap már kora reggeltől nagy a nyüzsgés. Reggel 6 órától kora délutánig folyamatosan érkeznek a látogatók a Vásárcsarnok mögötti parkolóba. A gyakorlott kincsvadászok örömére ezen a hétvégén is rengeteg holmit hoztak az árusok.bolházni?Miért is járnakBOLHAPIAC – NA GYKAN IZSA Fotó: Miholics Szabolcs
2020. 06. 12. | 9aktuálisTanulni sohasem késő! A sokak által emlege-tett és sokaknak már unalmas tézis, akkor is nagy igazság, ha ezt páran még nem látják be. Simán Éva is úgy gondolta, hogy elérkezett életében az a szakasz, amikor már azt tanul-hatja, amit szeretne, nem pedig azt, amit aján-lanak vagy „érdemes”. Jelentkezett hát a Nagy-kanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy SZKI-be, ahol két éven át felnőttképzés kereté-ben vájt – szó szerint - a fába. - Nagyon szeret-tem volna mindig bútorokat átalakítani, felújí-tani, érdekelnek a kézműves dolgok, így az interneten rengeteg videót néztem e témá-ban. Rá kellett viszont jönnöm, hogy autodi-dakta módon nem lehet elsajátítani a mester-séget, hiszem minden szakmának alapja van – kezdte asztalossá válásának történetét Simán Éva. A jelenleg is a közigazgatásban dolgozó hölgy szerint nemcsak a fa kemény, a képzés sem volt egyszerű. - Meg kellett tanulni, hogyan működik a fa, mi az, amit elbír, mit lehet rákenni – hogyan kell bánni vele. Az ina-sévek heti 4-5 délután gyakorlati képzéssel, szombaton elmélettel teltek. A géptan, műsza-ki rajz elsőre természetesen nagyon idegen volt. A gyakorlati munkát kézi fűrészeléssel, kézi csapolással kezdtük, majd az alapok után következett a gépek használatának tanulása – emlékezett vissza az asztalos. Az érdeklődés hajtotta előre, a rendkívül jó csoport mellett a kiváló oktatók is megerősítették elhatározásá-ban. Bevallása szerint nagyon jót tett lelkének, hogy a korábbiaktól eltérő, teljesen más dol-got tanult. Az iskolai munkák mellett az elmúlt években otthonra és a családnak is gyártott már tárgyakat. Szappantartók, faládák, virá-gos dobozok mellett egy igazán személyes ajándékot, hozományládát készített fia eskü-vőjére. A faládák szerelmese vizsgaremekéül is egy ládát, mégpedig viking ládát választott. – Próbáltam olyan munkát csinálni, amelyet előttem még nem készítettek, mégis nőies és praktikus – mondta Éva, majd hozzátette: ránézésre ugyan nem tűnik bonyolultnak, de például egyetlen derékszög sincs benne. S hogy mit kezd a most megszerzett szakmával a kétdiplomás nő? – Nyilván nem ez lesz a hiva-tásom, megmarad hobbinak. Nagy öröm volt ez a két év, sokat tanultam, és mivel a tanmű-helyen kívül nem láttam még igazi műhely-munkát, a terveim között egy asztalosműhely felkeresése is szerepel – árulta el Éva. Itt akár be is fejezhettük volna a beszélgetést, de csak nem hagyott nyugodni a kérdés: miért a fa? - Jó illata van, nem beszél vissza, alakítható, de nem mindig engedékeny. Mindig újat mutat, megnyugtat és nagy türelemre tanít, kapkod-ni itt ugyanis nem lehet – összegezte az újdon-sült asztalos a fa iránti rokonszenvének okait. Persze az is közrejátszhatott a választásom-ban, hogy nagyapám asztalos volt, sokat tar-tózkodtam a műhelyében, a 19 unoka közül végül én követtem – mondta Simán Éva, majd kiemelte: úgy vélem, egy jó és hasznos hobbi lesz az elkövetkezendőkre, a magam és a csa-ládom örömére. Talán a leendő kisunokámnak is elkészíthetem a bútorait, a ringatótól az író-asztalig. A fa megmarad, generációk adhatják egymásnak örökül, és amit valaki maga meg-csinál, az megfizethetetlen – vallja az „ifjú” asztalos, majd azt tanácsolja mindenkinek, hogyha teheti, tanuljon, bővítse tudását érdeklődési körének megfelelően, ingyen. Vuk AnitaAz egykori óvónő, köz- igazgatási szakember a napokban szakmát szerzett. A felnőttképzés keretei között egyedüli nőként, két évig tanulta Simán Éva az asztalos szakma rejtelmeit. Miért a fa? Miért most? remekeltViking ládávalvégül lett az asztalos unoka
10 | KANIZSA újság30 éve
2020. 06. 12. | 1130 éve
12 | KANIZSA újságNyár2020Az egészségügyi és gazdasági hatások mellett a szellemet is pró-ba elé állította ez a járványos idő-szak. Gyermeknek és felnőttnek ugyanis egyaránt kellenek a közösségi programok, a kikapcso-lódási lehetőségek. Az elmúlt hetekben újabb és újabb könnyí-téseket vezettek be, amelyek miatt már kicsit távolabbra is tekinthetünk az otthoni szórako-zásnál. Vannak azonban, akik élvezik a bezártságot. Na persze nem a járvány miatt szükséges karantént, hanem például a szaba-dulószobákat. A játékot, amelyhez az ügyesség mel-lett leleményesség, csapatmunka is szüksé-ges. Farkas Péter játékmester elmondta, a kialakult veszélyhely-zet miatt a kanizsai szabadulószo-bák ajtaja is ténylegesen bezárt egy időre, de az utóbbi napok enyhítései miatt országszerte is egyre több ilyen szórakoztató vál-lalkozás indult újra. - Mi június 4-től várjuk ismét a szabadulni vágyókat, akik folyamatosan jelentkeznek. Az elmúlt egy hétben a börtöncellából és a fáraók közül is több csapat szabadult már, s adtunk helyet legénybú-csúnak is – hangsúlyozta Farkas Péter, majd hozzátette: látszik az embereken, hogy már jólesik nekik otthonról kimozdulni, prog-ramon részt venni, és ez a bezárt-ság mégiscsak maximum 60 per-cig tart. A szabadulószobák mel-lett egy üdítő, családi kikapcsoló-dás lehet a Tele-Ka-Land Mese-parkok meglátogatása, ahol ismét programokkal várják az érdeklő-dőket. Gyarmati-Litter Tímea projektvezető elmondta, az Inter-reg Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program támo-gatásával létrejött Tele-Ka-Land magyarországi meseparkjai – amelyek Nagyrécsén és Magyar-szerdahelyen találhatóak - csatla-koztak a Magyar Turisztikai Ügy-nökség „Visszajövünk!” program-jához. - Egész nyáron várjuk a gyermekes családokat különböző akciókkal. Ingyenes mesés séta tehető a nagyrécsei Inkey – kas-télyban és a meseparkban, kéz-műves foglalkozások, mesés szellemi kihívások és régi korok játékai is várják a látogatókat, az ingyene-sen választható tevéke-nyégekhez azonban elő-zetes időpont egyeztetés szükséges – hangsúlyozta a projektvezető. A meseparkot egyébként zalakarosi vendégek, óvodai csoportok, nyári táboro-zók gyakran látogatják, de az egyénileg érkezőknek térképek-kel és különböző kiadványokkal, mobil applikációval is segítenek a határmenti élmények, határtalan kalandok átélésében. A „Visszajö-vünk!” program mellett szeret-nék, ha augusztus utolsó hétvé-géjén megtarthatnák a tavaly nagy sikert aratott Félkrajcár Fesz-tivált is Nagyrécsén. Akik pedig „kinőttek” már a mesékből, mégis szeretnek játszani, azoknak is van lehetőségük. A Kanizsai Pálma Egyesület ugyanis szabadtéri kvízdélutánokat szervez fiatalok-nak és örökifjaknak. Erdődi Bence Tamás elnök szerint az ese-mény nemcsak jó intellektuális program, de remek kikapcsoló-dás, kapcsolatépítés és ismerkedés is egyben. A progra-mon 3-4 fős csapatok 40 változa-tos, akár kanizsai kötődésű kér-désre keresik a választ, amelyhez képek és videók is kapcsolódnak. Az egyesület a nyáron folyamato-san várja kvízjátékra az érdeklő-dőket, de emellett a Plakát Ház udvarán különböző előadásokra, a környéket és a régiót megismerő kirándulásokra is hívják az érdek-lődőket. A mondás szerint a pálma is teher alatt nő, így a Kanizsai Pál-ma Egyesület bízik abban, hogy programjaikkal lehetőséget és teret adnak a szórakozásra, egy-más megismerésére.Vuk AnitaVárhatóan jövő hét végén megszűnik Magyarországon a rendkívüli jogrend, a veszélyhelyzet elmúltával pedig még több területen újraindul az élet. Lassan visszatérnek a vírus előtt meg-szokott dolgaink, így már szabadidős programokat is szervezhetünk. Igaz, még nem annyit, mint a járvány előtt, de egyre több lehe-tősége van kicsik-nek és nagyoknak az otthonon kívüli kikapcsolódásra. tevékenyen és szabadon közel az otthonhoznyár 1.KanizsaiFotó: Czigóth Sándor
2020. 06. 12. | 13Nyár2020 Nyakunkon a nyár, kinyitottak a fürdők és termálok, a szabad-strandok is várják a látogatókat. Igaz, az időjárás még nem kedvez a strandolóknak, de az igazi nyári szezon, ha késik is pár napot, esetleg hetet, rövidesen elkezdődik. Azért, hogy a nyaralás emlék legyen, ne pedig rossz álom, érdemes odafi-gyelnünk. Amíg nincs kopoltyúnk, addig nem elég szeretni, tisztelni is kell a vizet. A Vízimen-tők Magyarországi Szakszolgálatát kerestük fel, hasznos tanácsokat kértünk. Igazából nincs túl sok szabály, amelyek betartásával mindenki a saját lábán jöhet ki a vízból – kezdte Szabolcs Tímea a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának Médiacso-port vezetője. – Amikor valaki fürdőzni indul, bármilyen természetes víz partját is szemeli ki, tájékozódjon a strandnak vagy a fürdőnek a lehetőségeiről. Nézze meg, hogy van-e vízi-mentő, továbbá milyen más körülmények van-nak ezen a strandon, vízparton. Ismeretlen helyen kérdezzük meg a legfontosabbakat. Milyen mély a víz, mennyire lehet bemenni, próbáljuk feltérképezni a lehetőségeket! Ha az ember családdal, gyerekekkel megy, tudni kell azt is, milyen alternatívák vannak. Olyan für-dőzési lehetőséget válasszon a család, amely az ő igényeiknek megfelelő! Kisgyerekes csa-ládoknak homokozók vagy egy olyan meden-ce, ahol ők is biztonságosan tudnak vízben lenni. Nyilván egy családnál ennek több krité-riumnak kell megfelelni. A legjobb lenne, ha ezek a feltételek a biztonságukat is szolgálnák.Nagyon fontos megemlíteni, hogy a gyere-keket soha ne engedjük egyedül bemenni a vízbe. Karúszó és mellény segítségével sem lehet gyerek felügyelet nélkül a vízben. Ez alól nem kivételek az úszni tudó apróságok sem. Problémát szokott jelenteni a különböző strandeszközök, gumilabdák, matracok, felfúj-ható játékok hirtelen eltűnése. Ezek nagyon könnyűek, és fennmaradnak a víz felszínén, amit a szél nagyon gyorsan, gond nélkül elvisz magával. Gondoljuk meg, érdemes-e utána indulni és akár az életünket kockáztatni azzal, hogy olyan helyre keveredünk, ahonnan nem tudunk már visszajönni! „Minden vízben vannak megkötések, példá-ul a Balatonnál kötelező kijelölni, hogy hol van a 120 centiméteres vízmélység. Ezen a bóján érdemes belül maradni, még annak is, aki gya-korlott úszó. Mindenkinek tudnia kellene, hogy a Balaton déli partján 1000 méterig sza-bad bemenni, az északi oldalon, ahol gyorsab-ban mélyül a víz, csak 500 méterig. Persze, ez a viharjelzések idején változik– folytatta Sza-bolcs Tímea.Ha vízibiciklire vagy csónakba ülünk, szintén ajánlott partközelben maradni. Viharjelzés esetén különösen érvényes ez. Másodfok ese-tén már ezek az eszközök nem lehetnek a vízen. Azonnal ki kell menni a partra, ahogy a fürdőzőknek is el kell hagyni a vizet. Ha min-den rendben, és a feltételek is jók, ezeken az eszközökön mindig legyen mentőmellény a közelünkben, vagy bármilyen mentőeszköz, mint például mentőgyűrű, mentőpatkó!Nagyon fontos szabály, hogy felhevült test-tel nem szabad hirtelen vízbe menni, ez ugyanis végzetes következményekkel járó sokkot okozhat még egy sportos, egészséges szervezet esetén is. Nem érdemes kockáztatni, azon a 15-20 másodpercen, amíg valaki bepas-kolja magát, már nem múlhat semmi. Elképesztő esetek fordulnak elő a strando-kon. Főleg a fiatalok azok, akik nem egy eset-ben alkoholtól felbátorodva próbálják a hatá-raikat minél messzebb tolni. Bárhol, bármiről beugranak a vízbe, még akkor is, ha fogalmuk sincs, hogy a vízibicikli alatt mekkora a víz. Saj-nos több tragédia történt abból, hogy úszni nem tudó fiatalok ugrottak mély vízbe. A kis víz is veszélyes. Abból is sok baleset, végzetes következményekkel járó is történt, amikor vala-ki a partról ugrott fejest az alaig 30 centis vízbe. Alkoholos állapotban egyébként sem sza-bad vízbe menni, mert a szervezet ilyenkor nehezebben tolerálja a hideg közeget. Ugyan-így a nagy lángos- vagy hurka-kolbász partit sem szabad fürdőzéssel levezetni. Amúgy a vízimentők szerint, ha valaki a józan paraszti ész által is diktált szabályokat betartja, akkor biztos lehet abban, hogy minden alkalommal a saját lábán jön ki a vízből. A baj akkor van, ha valakit már a strandolók vagy a vízimentők hoznak ki. Ilyenkor már nehéz segíteni, de a VMSZ munkatársai már sok embert mentettek meg. Már csak ezért is érdemes odafigyelni a parton, vagy a vízben a figyelmeztetéseikre. Mindezek után természetesen a vízimentők is vidám és balesetmentes nyarat kívánnak min-denkinek. Gerencsér Dóraa strandot!Fotó: Vízimentők Magyarországi SzakszolgálataJajj, úgy élvezem én Tippek a biztonságos strandolásért
14 | KANIZSA újságkaKAmaraÚjraindult a NAKKIK ügyfélfogadása2020. június 02-tól a Kamara ügyfélszolgálatán - az általános járványügyi és higiénés szabályok betartását szem előtt tartva - Nagy-kanizsa, Ady Endre u. 1. szám alatt, ismét lehetőség van a szemé-lyes ügyintézésre!Ügyfélfogadási idő: hétfőtől - csü-törtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között.Széchenyi Kártya ügyintézés és okmányhitelesítés előre egyezte-tett időpont után!A legtöbb ügytípus online módon továbbra is intézhető. Amennyiben személyesen szeretne ügyet intézni, kérjük, egyeztessen időpontot kol-légáinkkal:http://www.nakkik.hu/hu/nagy-kanizsai-kereskedelmi-es-iparka-mara/kapcsolat -8142Megértésüket köszönjük!33 milliárd forint vidéki vállalkozásoknak Digitális és technológiafejlesztés-re, kapacitásbővítésre igényelhetnek akár 153 millió forintot a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások a május 29-én, pénteken megnyíló Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) 33 milli-árd forint keretösszegű pályázatán. Az érdeklődőket a Magyar Keres-kedelmi és Iparkamara Modern vál-lalkozások programja ingyenes tanácsadással is segíti – hívja fel a figyelmet tegnap kiadott közle-ményében a kamara. A vállalkozói érdekképviseleti testület tájékozta-tása szerint a cégek az elnyert támo-gatást egyebek közt eszközbeszer-zésre, vállalatirányítási rendszerek megvásárlására és üzembe helyezé-sére, az adminisztratív vagy gyártá-si folyamatok automatizálására is fordíthatják. Czimbalmos Levente, a program szakmai vezetője elmondta: a Modern vállalkozások program cél-ja, hogy a kérelmező vállalkozások magabiztosan tudjanak választani és megbízható termékekhez jussa-nak, ehhez a garanciát a program szakértői és tanácsadói hálózata jelenti. Emellett – mivel a GINOP 1.2.8-20 pályázat folyamatos elbírá-lású – fontos a pályázni szándékozó cégek gyors reagálása is. A kérel-mekről ugyanis a beérkezések sor-rendjében döntenek – fűzték hozzá. A pályázattal kapcsolatos kérdé-sekkel Szécsényi Szabolcsot, Zala Megyei IKT tanácsadót kereshetik meg a 06 30 335 5949 telefonszá-mon, illetve a szecsenyi.szabolcs.balazs@ginop-mkik.hu címen.„Közgazdász Nagydíj” Dr. Polay Józsefnek a Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-kamara elnökénekA Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége - egyhangú szavazással -, „Közgazdász Nagydíjat” adomá-nyozott Dr. Polay Józsefnek a Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-kamara és a Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezete elnökének az MKT érdekében vég-zett, több mint 3 évtizedes kimagas-ló szakmai tevékenységének elisme-réseként.A kitüntetés, a járvány végét követően mielőbb, ünnepélyes körülmények között kerül átadásra.Széchenyi Kártya Program új konstrukciói Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi Kártya Program keretében kifeje-zetten a COVID-19 járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére 2020. május 15-től négy új hitel-konstrukció kerül bevezetésre.Az új, kiemelt mértékű állami támogatással elérhető konstrukci-ók célja, hogy a koronavírus járvány hatására kedvezőtlen helyzetbe jutott mikro, kis-, és középvállala-tok kedvezményes feltételek mel-lett, gyorsan és könnyen elérhető forráshoz jussanak, segítve ezzel is a munkahelyek megőrzését és a normál üzletmenet visszaállítását. A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal, rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton lesznek elérhetőek a vál-lalkozások számára. SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓ-SZÁMLAHITEL PLUSZ Két éves futamidejű, max. 100 MFt összegben igényelhető szabad felhasználású folyószámlahitel, a vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására. A hitel fix évi 0,1% nettó kamat mellett érhető el a vállalkozások számára. Önállóan nem igényelhető, csak a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel 40-60 százalékos arányban kombinálva!! A hitel fő biztosíték a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezesség-vállalása, ill. a feltételeknek megfe-lelő magánszemély készfizető kezességvállalása.SZÉCHENYI MUNKAHELY MEGTARTÓ HITEL Két éves futamidejű, max. 750 MFt összegű forgóeszközhitel. A munkahelyek megtartását segíti azáltal, hogy a vállalkozás számára maximum 9 havi, a válság által kiemelten érintett ágazatokban működő vállalkozások részére max. 18 havi bérköltségükkel megegyező hitelösszeget biztosít. A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel fix évi 0,1% nettó kamat mellett érhető el. Önállóan is igényelhető. A hitel tör-lesztésének megkezdésére a 9 hóna-pos türelmi időt követően kerül sor. A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill. a feltételeknek megfelelő magánsze-mély készfizető kezességvállalása.SZÉCHENYI LIKVIDITÁSI HITELHárom éves futamidejű, max. 250 MFt összegű szabad felhaszná-lású forgóeszközhitel (a hitel össze-ge számla nélkül is lehívható). A for-góeszköz beszerzése, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozása mellett fennálló forgóeszközhitelek kiváltására is használható.A Széchenyi Likviditási Hitel fix évi 0,2% nettó kamat mellett érhető el.A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill. a feltételeknek megfelelő magánsze-mély készfizető kezességvállalása.SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL PLUSZ A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz akár 1 Mrd Ft összegű beru-házási hitelek igénylését is lehetővé teszi a teljes futamidő alatt fix évi 0,5% nettó kamat mellett. A maxi-mális futamidő akár 10 év is lehet. A széles körű beruházási hitelcé-lok megvalósítása mellett a hitel fennálló piaci árazás szerint nyúj-tott beruházási hitelek kiváltására is használható. A hitel maximum 6 éves futamidőre tehergépjármű vásárlásra is igénybe vehető.A hitel törlesztésének megkez-désére akár 24 hónapos türelmi idő is igényelhető.Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2020. 06. 12. | 15kamara A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. kezességvállalása, a feltételek-nek megfelelő magánszemély kész-fizető kezességvállalása és tárgyi biztosíték. Az új konstrukciók 2020. május 15-től igényelhetők a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet-ségének, a területi kereskedelmi és iparkamarák, és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban.Szakképzési Híreink A szakképzés berkeit is érzéke-nyen érintette a koronavírus okozta járvány. A március közepétől beve-zetett veszélyhelyzetre reagálva az iskolák áttértek a digitális munka-rendre, amely teljesen új hozzáállást kívánt mind a tanulóktól, mind az oktatóktól.A gyakorlati képzőhelyeket is választás elé állította a kialakult helyzet, hiszen a talpon maradás mellett dönteniük kellett arról, hogy a tanulókat milyen módon tudják tovább fogadni. A négy fajta lehető-ség közül a digitális oktatást részesí-tette előnyben képzőhelyeink közel háromnegyede, míg a vállalkozások negyede továbbra is vállalta a tanu-lók hagyományos módon való gya-korlati képzését a szükséges bizton-sági előírásokat figyelembe véve. Elenyésző számban voltak azok a tanulók, akiket az iskola átvett a képzőhelytől a gyakorlati órák telje-sítése végett. A negyedik verzió (a gyakorlat elhalasztása) egy tanulót sem érintett. Így elmondható, hogy minden diák számára biztosítva volt a lehetőség a tanulmányok foly-tatásához.A szakmai vizsgák megszervezésé-vel és lebonyolításával kapcsolatban 2020. április 24-én jelent meg az egye-di miniszteri határozat, amely részle-tezi többek között a tanuló vizsgára bocsáthatóságának feltételeit:A vizsgán megszerezhető szakké-pesítés utolsó évfolyamára megha-tározott gyakorlati követelmények legalább 60%-ának a teljesítése.Az a tanuló, aki nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követel-mények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elma-radt tanulmányi követelmények tel-jesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakor-lati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novem-beri vizsgaidőszakában kell vizsgale-hetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán.Annak a tanulónak, aki a veszély-helyzetre tekintettel valamely vizs-gatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.Ebben az esetben a tanuló számá-ra a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában köte-lező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, és munkába áll, a tanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogvi-szony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.Az egyedi miniszteri határozat teljes szövege honlapunkon is megtekinthe-tő. (www.nakkik.hu/szakkepzes)Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/13 számú pályázati támogatásból való-sulnak meg. A támogatást az NFA KA terhére az Innovációs és Techno-lógiai Miniszter biztosítja.
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Júni us 13. ANTAL, ANEttA római Antonius nemzetségnév rövidüléséből származik az Antal férfinév. Jelentése valószínűleg: herceg, fejedelem, elöljáró. Anett: Az Anna önállósult francia becézőjéből származik, amelynek jelentése: kegyelem, könyörület.Júni us 14. VAZUL A Bazil név régi magyar Wazul formájából származik. A helyes kiejtése Vászol, Vászoly lett volna.JúNIus 15. joláN, VIDÍrói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jólánka, Etelkának leánya című regényében (1803). Forrása a középkori magyar Jóleán (jó leány) név. Vid: A délszláv Gujdó magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin Vitus névből ered, jelentése szíves, készséges.JúNIus 16. juSZTINA latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus, magyarul Jusztusz továbbképzett alakja.Júni us 17. LAURA, ALIDALatin eredetű, Laurentius magyarul Lőrinc férfinév női párjának, a Lauren-ciá-nak a rövidülése. A jelentése babérfa, babérkoszorú. Alida: Német ere-detű név, Adelheid rövidülése jelentése nemes.JúNIus 18. ARNolD, LEVENTEGermán eredetű név, jelentése sas, uralkodó. Levente: Régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve. Jelentése levő, létező.JúNIus 19. GYÁRFÁSA név görög-latin eredetű, jelentése idős férfi. A Gerváz régi magyar alakja.Júni us 20. RAFAELHéber eredetű bibliai név, jelentése Isten meggyógyít.Jövő heti véradások2020.06.16. 12:00-16:00 Bazár-udvar 8800 Nagykanizsa Zrínyi út 35.Adj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szak-mákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vezető ápoló főiskola megegyezés szerintÁltalános Irodai Adminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÁpoló főiskola megegyezés szerintNehézgépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakközépiskola megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintNevelő főiskola megegyezés szerintSegédmunkás általános iskola megegyezés szerintÉjszakás gyermekfelügyelő szakközépiskola megegyezés szerintPultos szakközépiskola megegyezés szerintBőrkikészítő segédmunkás általános iskola megegyezés szerintRendész szakmunkásképző megegyezés szerintFestő szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintÉpítészmérnök főiskola, egyetem megegyezés szerintÁltalános karbantartó szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSGy ógyszer tári ügyelet2020. június 13.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002020. június 14.ReményGARAY U. 14.93/314-96719:00-06:002020. június 15.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. június 16.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. június 17.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. június 18.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. június 19.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Arany-szarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-07:00
2020. 06. 12. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJúnius 13.1951. 06. 13-án megszületett Stellan Skars-gard svéd származású színész (Good Will Hunting, Ronin, Mamma Mia).Június 14.1925. 06. 14-én megszületett Darvas Iván kétszeres Kossuth-, és Jászai Mari-díjas, színművész, a Nemzet Színésze.Június 15.176 éve 1844. 06. 15-én Erkel Ferenc meg-nyerte a Kölcsey Ferenc Himnuszának meg-zenésítésére hirdetett pályázatot.Június 16.1958. 06. 16-án Nagy Imre magyar reform-kommunista politikust titkos per után kivé-gezték.31 éve Nagy Imre volt miniszterelnököt újratemették.Június 17.1969. 06. 17-én meghalt Sinka István, Kos-suth-díjas költő, író.Június 18.1942. 06. 18-án megszületett Sir Paul McCartney a Beatles alapító tagja, az Angol Királyi Trón lovagja, zeneszerző, énekes.Június 19.1944. 06 19-én megjelentek a Life magazin-ban Robert Capa magyar fotós képei a nor-mandiai partraszállásról.Június 20.Nyári napforduló1824. 06 20-án megszületett Podmaniczky Frigyes báró, politikus, író, a MTA levelező tagja.Az elELőző HETI REJTvény MEGFEJTéSE: Nem vagyunk eléggé önhittek, hogy semmibe vegyük mások megvetését.
18 | KANIZSA újságmezőgazAZdas ágA miklósfai Drávecz Józsefnét, Rozika nénit sokan ismerhetik, a répafőző versenyek örök résztve-vője, és a piacon is gyakran lehet vele találkozni, hiszen még ma is rendszeresen viszi a portékáját a vásárcsarnokba. Kertjében gyö-nyörűen burjánzik a cukorborsó, a kukorica mellett cseperedik a bab, a burgonyán egy darab bogarat sem lehet találni – csupán néhány termény Rozika néni kertjéből. Természetesen próbáltuk faggat-ni, mi a titka. - Nincs itt semmiféle titok drágáim. Nagyon szívesen csinálom. Még akkor is kisétálok a kertbe, amikor nincs teendőm. Gyönyörködöm a zöldségekben, a virágokban. Ültetéskor segít a csa-lád, de utána már csak én vagyok a kertben, megmondom őszintén, jobban szeretem magam gondoz-ni a növényeimet – mondta el mosolyogva Drávecz Józsefné. Tehát csupán a földművelés szeretete, és egy jó kapa kell... azért mindemellett sikerült egy-két jól bevált módszert kicsikar-nunk, mégis mitől olyan szép a kert és a benne levő növények. - Sokan panaszkodnak a csigákra. Nálam nincs egy sem, pedig nem veszek semmiféle drága szert. Ha találok egyet-egyet, egy csipetnyi sót dobok a szarvára, abban a pilla-natban összehúzódik és elpusztul. Na meg aztán trágyázom is a föl-det, de az is innen van, saját. Fűnyí-rás után komposztálunk, tartok tyúkokat, és a tyúktrágyával keve-rem, azt szórom a földre, ősszel, szántás előtt. Ami még nagyon fontos, a csapadék a kertben. Egy szikra csapi vizet nem használok, nem is jó az a növényeknek. Gyűj-töm az esővizet, és kutam is van – ha az esővizem elfogy, akkor onnan öntözök – árulta el Rozika néni.Egy miklósfai kertben járva nem lehetett kihagyni a beszélgetés-ből és a kíváncsiskodásból a tarló-répát, más néven a kerekrépát. Laikusként azonnal kerestük a híressé vált egytál étel alapanya-gát, s hogy miért nem találtuk? - Még ne is keressék – mondta nevetve a gazdaasszony, a tarlóré-pa vetésének még nem jött el az ideje! A cukorborsó és a fejtőbab helyére kerül, majd július végén, Anna nap hetében. Ez nem csu-pán hagyomány, az Anna nap kör-nyékén vetett répa az igazi, jó kis zsenge lesz. A szárazságtól nem félek, itt az esővíz vagy a kút, meg-oldom. November elején szedjük csak ki a földből, onnan megy a pincébe, és indul is a savanyítás időszaka.Beszélgetésünk elején Drávecz-né szólt a virágokról is, amelyek valóban nem csak a teraszán lévő muskátlik. A kiskertben hosszú sorokban kígyózik egymás mel-lett az őszirózsa palánta, a csepe-redő kardvirág és a kála. Utóbbi kapcsán elcsodálkoztunk – aki már nevelt cserepes kálát, az jól tudja, vigyázni is kell a növényre, nem csupán a teleltetés miatt. Ezeket a virágokat Rozika néni mind a piacra viszi, és mint az büszkén mondta: meg is veszik, az utolsó szálig. - Múltkor is, a hely-pénzt szedő kis hölgy kérdezte a piacon: Rozika néni, meghozta a szép virágokat? Nem azért, hogy dicsekedjek, de én olyat nem viszek, ami nem oda való. Szere-tem a szép virágokat, és szeretem a jó vásárlókat. Útravalóul még pár tanács Mik-lósfáról a virágokkal kapcsolat-ban: Dráveczné szerint a kála nem olyan kényes, mint azt sokan hiszik. Pár évvel ezelőtt csak egy-két gumót vásárolt, de mint azt elmondta, nagyon elszaporodott. Ősszel kiveszi a földből a gumó-kat, gondosan letakarítja, majd tisztán, rekeszekbe helyezve viszi teleltetni a földpincébe. A kardvi-rággal hasonló a helyzet. Az őszi-rózsát pedig szintén saját maga szaporítja, már 20 éve, a virágok saját magját használja minden esztendőben.Vincze Adél Sokszor rácsodálkozhatunk egy-egy kiskertre: milyen gyönyörű, rendezett, csodálatos zöldségek sorakoznak egymás mellett. A kérdés rögtön adja magát, vajon milyen vegyszert használ a tulajdonos? Hol szerzi be a magokat, a palántákat? A válasz a legtöbb esetben nagyon egysze-rű: a gazda vagy gazdaasszony szereti, amit csinál – de tanácsokat természetesen tud adni.Ásó, kapa, gereblye 8. résza föld szereteteAkinek a vérében vanFotó: Horváth Zoltán
2020. 06. 12. | 19magazin Amikor alkot az ember, meg-szűnik körülötte a tér és az idő. Olyan ez, mint egy meditá-ció, erőszakkal nem lehet elő-hozni az emberből. Ezt az időt-lenséget Légrádi Szilvia eseté-ben megzavarta a koronavírus-járvány. Elsősorban szakköny-veket olvasott, és úgymond az égi jeleket figyelte – mondta magáról az asztrológus, aki egy-két éve mutatkozott be textilképeivel, festett üveg mécseseivel a HSMK-ban. Asztrológiai szempontból nagyon izgalma-sak és érdekesek voltak számomra ezek a hónapok – jegyezte meg az égi jelek tolmácsa. – Tavaly már lehetett látni, hogy egy igen nehéz bolygó-együttállás embert próbáló helyzetet fog hozni a világban. Át kell értékel-ni a teendőinket, és át fog rendeződni a világ. A világ rendjét eléggé a gazdaság mozgatja, nyilvánvaló, gazdasági szinten kell átrende-ződni a dolgoknak. Ahogy nagyban, úgy kicsi-ben, tehát személyi szinten, az egyénnek is át kell értékelnie a saját világát, a saját értékrend-jét, életét. A karanténba vonulás miatt az ember önmagára van utalva. Muszáj, hogy figyelembe vegye a belső tartalékait. Felül kell vizsgálnia, hogyan élte eddig az életét, való-ban értékes dolgokra költötte-e a pénzét vagy az idejét. Ugyanúgy, a párkapcsolatát is mér-legre kell helyezni, hiszen, ha több időt töltöt-tek el együtt, az is kiderülhetett, van-e össze-tartó erő a kapcsolatukban, vagy olyan értéke-ket fedezhettek fel a társukban, ami eddig rejt-ve volt. De az is kiderülhetett, hogy nem iga-zán van keresnivalójuk egymás mellett. Vagy az a munkahely, amit elveszített valaki, való-ban értékes volt-e számára, vagy ő értékes volt-e a munkahelyén. Ennek az időnek pont az a tanítása, hogy ne csapjuk be önmagunkat. Vegyük észre a fon-tos dolgokat, a valódi értékeket, hiszen nem biztos, hogy szükségünk van a 30. pár cipőre. Nem ettől működik a világunk. Azért is fontos mérlegre tennünk mindezt, mert még nincs vége. A bolygómozgásokból tudjuk, hogy ősszel jön egy következő hullám. Ez a világjár-vány szerintem erősen rákényszeríti és satuba helyezi az embereket, a kormányokat is, hogy valóban értékeljék át az életüket, helyzetüket, és változtassanak. Reméljük, pozitív és jó irányban fog megtörténni. Ahogy leállt a világ, a természet feléledt. Csodálatos dolgok zajlot-tak le a világban természeti szinten. Ezeket észre kell vennünk. Hogy ezután jobb lesz-e nekünk személy szerint, az a tudatossági szintünktől is függ. Aki mindig mást okol a saját történéseiért, kudarcaiért, annak mindig nehezebb lesz. De, ha kezembe veszem az életem irányítását, könnyebb lesz. Tudjuk, nagyon sok ember elveszítette a munkáját, de nagyon sokan új vállalkozásba kezdtek. Sokakban felébredt a karitatív szellem, és ez is pozitívum. Felvetőd-het a kérdés: vajon felelősséget vállalok-e a saját döntéseimért, saját magamért, család-tagjaimért, vagy hordószónokként mindig mást okolok a problémáimért. Akik az utóbbi szerint gondolkodnak, azokon nem nagyon lehet segíteni. Reménykedem, a vírus sok emberben felismertette a Föld értékességét, értékét, mert ez lenne a célja ennek az idő-szaknak. Ön nem gondolt váltásra, stílusváltásra a kép-zőművészeti munkája terén?Most a segítő típusú emberekre van szük-ség. Egy szimbolikus rendszernek a fordítójá-ra, aki a személyes horoszkóp alapján olyan információt tud adni, ami segítség és lelki támasz lehet. Reméljük, sokan tanultak ebből a helyzetből és átértékelték a dolgaikat, ugyanis még számíthatunk nehéz időszakra a bolygómozgások fényében. Ha önvizsgálattal elindulhat egy tudatosság az emberekben, akkor más lesz a hozzáállásuk. Először azon-ban a saját felelősségünket kell mérlegre ten-ni. A hírekben azt hallottuk, hogy denevérek ter-jesztették el Kínából a vírust.A következtetéseket levonva nem úgy tűnik, hogy véletlen lenne. A jelolvasás alapján arra lettem figyelmes, hogy országunk nagyon jól együtt mozdul az időminőséggel a védekezés terén. Ez egy átalakulási időszak, ami a követ-kező év első felében még zajlani fog. Mond-hatni, egy világformációnak az átalakulási idő-szakában vagyunk. Az elmondottakat illusztrálva egyik alkotá-sát vette kezébe Szilvia. A mandala lényege: koncentrikus és szimmetrikus. Ennek kellene megvalósulni az egyén életében. Azt a kérdést veti fel, hogyan tudnám harmóniába tenni az életemet ebben a helyzetben. Mi az a közép-pont… BAKONYI Erzsébeta koronavírus-Fotó: Bakonyi ErzsébetAsztrológus szemmeljárványról
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A június 13-19.Június 13. szombat00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Láto-gató, 01:00 Balasport, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Dombvidék, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Láto-gató, 07:30 Balasport, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 Dombvidék, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok, 15:10 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:35 Dombvidék, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 Aktuális - Hargita, 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 19:20 A szenátor fodrásza, 20:10 Jazz-varázs: a Budapest Jazz Orchestra koncert-je, 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:10 LapozóJúnius 14. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 Aktuális - Hargita, 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:20 A szenátor fodrásza, 02:10 Jazz-varázs: a Budapest Jazz Orchestra koncertje, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 Aktuális - Hargita, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 07:50 A szenátor fodrásza, 08:40 Jazz-varázs: a Budapest Jazz Orchestra koncertje, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengú-zok, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise/Istentisztelet, 19:10 Sztárportré: Boros Lajos, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Tóték – tragikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó Június 15. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:10 Mise/Istentisztelet, 01:10 Sztárportré: Boros Lajos, 01:40 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Tóték – tragikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise/Istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Boros Lajos, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Tóték – tragikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó , 12:00 Sztárportré: Boros Lajos, 12:30 A szenátor fodrásza, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó, 20:00 Fába vésett történelem, 21:00 Múlt-kor, 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 LapozóJúnius 16. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 01:00 Kukkan-tó, 01:30 Híradó, 01:45 Fába vésett történelem, 02:45 Múlt-kor 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 07:30 Kukkantó, 08:00 Híradó, 08:15 Fába vésett történelem, 09:15 Múlt-kor, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 12:30 Kukkantó, 13:00 Fába vésett történelem, 14:00 Múlt-kor, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktu-ális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc, 20:05 Kvan-tum, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 21:20 Magánbirtokból királyi vég-ház – Kanizsa átadásának története: dr. Bagi Zol-tán Péter előadása, 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó, Június 17. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc , 01:35 Híradó, 01:50 Kvantum, 02:20 Sztárport-ré: Dévai Nagy Kamilla, 02:50 Magánbirtokból királyi végház – Kanizsa átadásának története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc, 08:05 Híradó, 08:20 Kvantum, 08:50 Sztárport-ré: Dévai Nagy Kamilla, 09:20 Magánbirtokból királyi végház – Kanizsa átadásának története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet 10:25 Lapo-zó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc, 13:00 Kvantum, 13:30 Sztárportré: Dévai Nagy Kamil-la, 14:00 Magánbirtokból királyi végház – Kani-zsa átadásának története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita , 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Forgószín-pad, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 22:15 LapozóJúnius 18. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Har-gita, 01:00 Élet-módi, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo, 02:15 Forgószínpad, 02:45 K’arc, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Élet-módi, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo, 08:45 Forgószínpad, 09:15 K’arc , 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Élet-módi 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Forgószínpad, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, februári, 22:35 A mi portánk, 23:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 23:40 LapozóJúnius 19. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 A mi portánk, 01:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 01:40 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés közvetí-tése felvételről, februári, 10:05 A mi portánk, 10:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 11:10 Lapozó, 12:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, februári, 15:00 A mi portánk, 15:30 Lapozó , 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár, 20:00 A mi portánk, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:15 Élet-módi, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
csodás érzést öröm volt újra átélni és ezért útra kelni.A Fábián-családból korábban a fiút, Pétert kérdeztük, ő múlt vasárnap dolgozott, de szülei a nagyon várt Puskás elleni össze-csapásra átruccantak Egerszegre.Évtizedek óta ott vagyunk a Zete hazai meccsein Nagykanizsáról, márciusban azonban még mi sem tudtuk, miként alakul a helyzet továbbiakban – vette át a szót az egykori bíró, Fábián Sándor. – A folytatás mikéntje egy dolog, a másik, hogy az egerszegiek miként tudnak bent maradni az első osz-tályban. Minden meccs nagy jelen-tőséggel bír, persze számolgatunk is, de ha így mennek Márton Gábor vezetőedző játékosai és hozzuk a hazai meccseket, egysze-rűen nem lehet gond. P.L. 2020. 06. 12. | 21sport Amikor a hazai labdarúgás újra-indulásával foglalkoztunk szurko-lói szemszögből, még nem tudhat-tuk, hogy a labdarúgó meccsekre nézők mehetnek-e. Azóta egy gyors döntéshozatal eredménye-ként kiderült, ha korlátozott szám-ban is, de engedhetnek be drukke-reket. Így pedig részben kedvező fordulatot vett a járványügyi veszélyhelyzet miatt korábban fél-beszakadt NB I-es futballélet.A kupafináléban végül a Bp. Honvéd 2-1-re győzte le a Mezőkö-vesd Zsóry FC-t. A trófeát így nyol-cadik alkalommal tehették vitrin-jükbe a kispestiek. Győztes találko-zójuknak számos nagykanizsai is tanúja lehetett a helyszínen. A mérkőzés egyediségét egy-részt az első tétmérkőzés titulusa adta az új Puskásban, másrészt a belépés csak limitált számban volt lehetséges – még a járvány-hely-zet intézkedései miatt. Ugyanak-kor, akik bejutottak, remek hangu-latot teremtettek.Szerintem nagyon komoly bri-gáddal mentünk Kanizsáról – mondta el Pap Károly. - Az lát-szott, hogy ki vannak éhezve az emberek a meccsekre, és a karan-tén után óriási hangulat volt. Ezt a körítést sok kispestivel hoztuk össze, kicsit azonban csalódás volt a kevés mezőkövesdi néző, bár elsősorban mi a saját csapatunkra koncentráltunk.A példás családapa azonban nem csupán a barátaival érkezett a stadionba, mivel vele tartott a napokban születésnapos fia, Zsombor is.- A fiamnak ez egy óriási löketet adhatott abban, hogy focista legyen. Nagyon boldog volt és nem csak a győzelem miatt, hanem a hangulat is magával ragadta, melyet tízezer szurkoló produkált. El tudja már képzelni, hogy akkor milyen lehet, mondjuk ez 70 ezer drukker esetében. Nem féltem a srácot, kitartása megvan a továb-biakhoz. Meg aztán a lényeg, hogy a Kispest behúzta nyolcadszor is a kupát!Hoffmann Tamás a labdarúgás berkeiben bíráskodással is foglal-kozik Nagykanizsán és a megyé-ben, ezúttal azonban pártatlansá-gát levetkőzhette: a focira már ő is roppantmód ki volt éhezve.- Nagyon kellett már ez sokunk-nak – árulta el az Olajbányászban nevelkedő, aztán a Zala megyei bajnokságban is hosszú ideig meghatározó szerepet betöltő korábbi labdarúgó, jelenlegi játék-vezető. - Jó érzés volt ismét renge-teg Kispest-szurkolót látni együtt. Egyszerűen mindenki várta már, hogy újra meccsre, főleg komoly téttel bíró találkozóra mehessünk. Megdobbant a szívem, mikor újra megláttam a lelátót mondjuk a sta-dionavató Uruguay elleni össze-csapást követően. Végül kupa-győztesek lettünk, és egy ilyen Hoffmann Tamás (elöl), alias Hofi sem maradhatott ki a közös szelfizésekből a Puskás Aréna lelátójánMúlt szerdán a Puskás Arénában rendezték a 80. labda- rúgó Magyar Kupa döntőjét, ahol a Bp. Honvéd a Mezőkö-vesddel mérkőzött, néhány nappal később pedig a ZTE FC a Puskás Akadémiát fogadta bajnoki találkozó keretében. A különlegessége a két szóban forgó találkozónak - is - az volt, hogy immár – mégiscsak - nézők előtt futballozhattak a csapatok, a szezon pedig a héten tovább folytatódik.és ki is szurkolták…Mégiscsak mehetnek Pap Károly fiával kerekedett fel az idei kupadöntőreFábián Sándor és családja a ZTE-meccsenheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. A sors kegyes lesz önhöz, ígéretes ki-látásokkal kecsegteti. Azonban jó, ha tudja, félúton segítségre lesz szüksé-ge. Most bárkitől kérhet tanácsot.Bika: 04.21-05.21. Ha nem érti, hogy időnként mi is történik ön körül, akkor figyeljen job-ban. Az is lehet, hogy valaki ki akarja használja a jóindulatát, ami vesztesé-get okozhat. IkiKrek: 05.22-06.21.A nehézségek ellenére, ne feled-kezzen meg a céljairól. Ha nagyobb önbizalommal és energiával lát a fel-adataihoz, akkor el is éri azokat. Rák: 06.22-07.22. Ha gyakori szóváltásokba kerül a ba-rátaival, töprengjen el azon, miért is történik mindez. Ha rájön az okára, cselekedjen annak megfelelően. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ha nem érzi jól magát a bőrében, nem kell azonnal orvoshoz fordulnia. Bízzon benne, hogy előbb-utóbb lendületet kapnak a dolgai.Szűz: 08.24-09.23. A csillagok azt üzenik önnek, ha egyhangúan telnek a napjai, ne a párjában keresse a hibát. Iratkozzon be egy tanfolyamra és kösse le a sza-badidejét.Mérleg: 09.24 -10.23.Ha a hétvégén netán unatkozna, akkor a tévézés helyett most keres-sen más elfoglaltságot magának. Vidám, önfeledt perceket tölthet el baráti körben is. sKorpió: 10.24 -11.22. Az eddigieknél jobban is igénybe vehetné a fantáziáját. Így könnyen rájöhet, hogy sokkal többre képes, mint amit az eredményei mutatnak.Nyilas: 11.23-12.21. A nehézségei ellenére se feled-kezzen meg a kitűzött céljairól. Ha nagyobb lelkesedéssel fog hozzá a feladataihoz, akkor nem éri kudarc. Bak: 12.22 - 01.20. A bolygóállások szerint a nyáron nem kell megküzdenie a sikerért. Szinte ölébe hullik a szerencse. Nem győz válogatni a sok jó között.Vízöntő: 01.21-02.19. A csillagok ígérete szerint fantaszti-kus élményeket élhet át a magán-életében. Minél előbb tervezzen be egy kirándulást a párjával. Halak: 02.20-03.20. Ha el akarja indítani a vállalkozását, most lehetőleg ne használja a kiska-pukat. Az egészsége megengedi a kemény és folyamatos munkavég-zést.
22 | KANIZSA újságsportA focista később Székesfehérvár-ra került (vissza) - immár edzőként. (A kitűnő szakember a nagykani-zsai kitérő előtt ugyanis a VT Vasas második együttesét erősítette.),,Nagykanizsán a klub szertáro-sa készítette a csukákat, aki civil-ben cipészként dolgozott. 60 forintot kért, a felsőrész készítő bére pedig 30 forintba került. Mikor elkészült vele, vittem neki ajándékba egy üveg Egri Bikavért is amellett, hogy kifizettem. Más-nap kérdezték a csapattársak, hogy mit szólt az öreg az ajándék-hoz? Mondtam, hogy semmi külö-nöset, pókerarccal átvette. Na, erre nevetve mondták, annyi pén-zért, amennyibe a bikavér került, vehettem volna 5 liter Noah bort is, biztosan jobban tetszett volna neki. Így aztán elmentem, meg-vettem és odaadtam neki azt is pluszban. Mondanom sem kell, óriási mosollyal vette át az öreg suszter a második meglepetést” - emlékezett vissza a klubhonlapon a több mint ötven évvel ezelőtti történetre Kiss Imre.A korábbi remek labdarúgót mi is megkerestük, ha már a nagy patinával bíró fehérvári labdarú-góéletben is kitértek a nagykani-zsai időszakára.- Tudja, milyen a futballisták világa, sokan ismerték egy-mást akkor is – árulta el a somogyi származású Kiss Imre. - Én nagyatádi illető-ségű voltam, Esztergom-ban a ferencesek gimnáziu-mában jártam ki a középiskolát, aztán onnan már a fehérvári fut-ballba kerültem. Mivel a kanizsai-aktól jó viszonyban voltam Dénes Ferenccel, az ő hívására mentem a Nagykanizsai Bányászhoz. 1966-ban az NB III-ban bajnokságot is nyertünk a csapattal, majd ismét visszakerültem a Vadásztöltény-gyári Vasashoz Fehérvárra.Később Kiss Imre néhány, a dél-zalai labdarúgásban legendásnak számító nevet sem hagyhatott ki a kedves történetéből.- Zöldvári István volt a szertá-rosunk, aki csináltatta számunkra azokat a csukákat. De úgy ám, hogy egy hölgy felsőrész-készítő segített neki. Ugyan a susztermes-terség fizikálisan nem volt egysze-rű, de a finom munkát a keretei között számos esetben nőkre bíz-ták. A három csíkot rajta meg alig-ha kell bemutatni bárkinek is, hogy mire is utal... Meg aztán, olyan labdarúgók fociztak ezek-ben, mint Király László vagy éppen Lukács László, tehát min-den összejött akkor a nagykani-zsai együttesnél. Nagyon szívesen gondolok vissza most is azokra az időkre, hiszen mindössze csak egy esztendő volt, de úgy tűnt, mintha tíz lett volna. P.L.csukákNem mindennapiKiss Imre (balról az ötödik) 2016-ban a Nagykanizsai Bányász bajnoki címének ötvenéves évfordulóját ünnepelte csapattársaival KanizsánFotó: Polgár LászlóJúnius utolsó hétvégéjén, két meccsen dől el a vízilabda OB I-es tagság a Kanizsa Vízilabda, valamint a KSI SE csapatai között.Mint az ismert és már foglalkoztunk is vele, a vízilabda OB I-es küzdel-meiben – ahogy a többi bajnoki sorozatban is - már jó ideje lezártnak nyilvánították az idényt, ugyanakkor a legfelső osztályban kérdésként merülhetett fel, hogy lesz-e kieső a ligából.Nos, az élet nagy rendező, hiszen a szombathelyi AVUS a következő idényre nem vállalta az OB I-beli tagságát, így máris egy hely felszaba-dult az OB I B-ből feljutni igyekvő csapatok előtt. Mivel a második vonalban két csoport volt, ugyanakkor összevont felsőházi rájátszásra már nem kerülhetett sor, a KSI SE, valamint a Kanizsa Vízilabda mint csoportelsők hivatottak dönteni arról, melyikük is kerülhet feljebb.Jöhet tehát az osztályozó, mely több mint három hónapos kihagyás után nem lesz kis feladat. Egy ideig még nem volt ismert a pontos menetrend, hétfőn késő délutánra azonban mindenben megegyeztek a szövetség és a felek az osztályozós párharcot illetően.Ismertté vált, hogy a kettős mérkőzést június 25-én, csütörtökön, valamint 27-én, szombaton vívjuk a fővárosi Margitszigeten a sportis-kolásokkal, a szabadtéri Hajósban – mondta el Balázs László, a kani-zsai vízilabda együttest működtető gazdasági társaság ügyvezetője. - A találkozók mindkét nap 19 órakor kezdődnek, melyre természetesen várjuk drukkereinket is.Érdemes tudni már most, hogy a kanizsai együttes szurkolói buszt indítanak mindkét találkozóra, és a meccsekre a belépés ingyenes lesz.P.L.Két hét múlva kiderülSimon Adrián (12), a Kanizsa Vízilabda márciusi, utolsó bajnokiján háromszor volt eredményes…(Fotó: Gergely Szilárd)Május végén a MOL Fehérvár FC labdarúgó egyesület honlapja adott hírt arról, hogy a Fejér megyei klub korábbi játékosa, az 1944-ben született Kiss Imre a székesfehérvári futballisták múzeumának egyebek mellett azt a futballcipő párt is felajánlotta – időszakosan -, amelyben focizva a ‘60-as években a Nagy-kanizsa színeiben NB III-as bajnokságot nyert. Kiss Imre a székesfehérvári labdarúgó múzeumban a legendás nagykanizsai futballcsukákkal(Fotó: www.molfehervarfc.hu)
2020. 06. 12. | 23sportEnnyi a történet lényege, vagyis a 28 esztendős labdarúgótól elkö-szöntek az NB III-as klubnál.Két hete pénteken valóban elkéredzkedtem az edzésről, erre Koller Zoltán, a vezetőedzőnk rá is bólintott – fogalmazott a csatár. - Akkor jött ki úgy ebben az amúgy is furcsa időszakban, hogy a Kani-zsa, melynek színeiben játszottam és a megye kettes Becsehely, ahol edzősködhetek, tréningjei kissé egymásba csúsztak. A nagykani-zsai tréner azért közölte, ilyen töb-bet ne forduljon elő, mondtam erre, rendben. Ez egyenes dolog.Másnap, vagyis május 30-án, szombaton úgy tudjuk, mégis elnökségi ülés lett a dologból, mely után jött az állítólagos hívás délután fél hat körül.Éppen tengóztunk a barátokkal, Zoli hívott, hogy megvonják tőlem a csapatkapitányi tisztséget, sőt, a pünkösd utáni szerdán már edzés-re sem kell mennem – folytatta a futballista. - Igazából a közlés módja bánt, hiszen le is ülhettünk volna, hogy figyelj, ez és ez a hely-zet, beszéljük át, e cselekedetem a házirend megszegése volt. Az sem titok, családalapítás után vagyunk a feleségemmel, így úgy vagyok vele, jó lenne megállapodni. Nem a magam sajnáltatása a cél, és azt is tudom, milyen helyzetbe került maga a labdarúgás is e hónapok-ban, így azon voltam, hogy mun-kát találjak például a továbbiakra a futball mellé. Soha nem tudhatjuk persze, hogy mit hoz az élet, ugyanakkor azt éreztem, valami miatt emberileg nem férek bele egyesek elképzeléseibe. Inkább egyfajta ürügynek nézett ki az edzésen történtekre hivatkozás.Az sem titok, az ominózus szom-bati események után a felek még egy ideig emésztgették a történé-seket. Persze ezen időszak alatt természetesen az anyagiak körül felmerülő kérdések is élénken fog-lalkoztatják a klubvezetést, no meg a labdarúgókat. Bizonyára voltak egyeztetések a sportolók-kal pénzbeli juttatásaik csökken-téséről, és egészen biztos voltak olyanok, akiket ez érzékenyebben érintett.Úgy vélem, a mögöttünk hagyott hosszú heteket olyan�-nyira sikerrel tudtuk venni, hogy a labdarúgók a májusban kapott fizetésükön érezhették, némileg meg kellett húznunk a nadrág-szíjat – hangzottak Lánczos Atti-lának, a csapatot működtető kft. ügyvezetőjének szavai. – Az biz-tos, hogy Ádám és az együttes útjai elváltak. Sajnáljuk, hogy erre sor került, ugyanakkor, ha a táma-dó a saját teljesítményét higgad-tan értékeli, elfogadja, joggal lehetett bennünk hiányérzet. Mint gazdasági vezető azt is elmonda-nám, élhettünk volna drasztiku-sabb lépésekkel is anno március-ban, hiszen ahogy olvashattuk, Bicskétől Veszprémig tart azon csapatok sora, ahol nemes egy-szerűséggel bontottak is fel szer-ződéseket a járványügyi veszély-helyzet kihirdetését követően. Időnként volt olyan érzése az embernek, hogy klubvezetőként fontosabb számunkra a sorsuk, mint önmaguknak.Nem maradhatott ki természe-tesen a megszólaltatottak köréből a vezetőedző, Koller Zoltán sem, hiszen a történetben azért az ő neve is elhangzott. - Előre is leszö-gezem, hogy nem az ominózus edzésen történtek miatt született meg a döntés a futballistával kap-csolatban – mondta el Koller Zol-tán, az FC Nagykanizsa szakmai stábjának vezetője. – Amikor kine-vezésemkor idekerültem, elmond-tam, hogy mindenkire számítok a közös munkánk során és tegye bele mindenki a legjobbját. Ez a csapat érdeke is. Idővel aztán hiányérzet jelentkezett Ádám tel-jesítményével kapcsolatban. Azután emberileg is más típusú vezért képzeltem el a gárda élére. Ezek vezetettek addig, hogy meg-hozzam a döntést, mely szerint nem számítok rá a továbbiakban. Az pedig, hogy mindezt először telefonon közöltem vele, csak annak tudható be, hogy jött az ünnepi hétvége, így nem szeret-tem volna, ha mástól értesül erről. Később aztán személyesen is közöltük vele a döntést. Egyén-ként a teljes szakvezetés nevében azt mondhatom, sajnálom, hogy egy jó játékostól búcsút kellett vennünk, egyben sok sikert is kívánunk neki a továbbiakban.P.L.Vittman Ádám (fehér szerelésben) elköszönt az FC Nagykanizsa legénységétőlVittman Ádámtól, az FC Nagykanizsa csapat- kapitányától, egyben támadójától először a karszalagot vonták meg, aztán arról is tájékoztatták telefonon, hogy a június 3-ai, múlt szerdai edzésre már nem is kell mennie.a csapatkapitányTávozott Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője meghozta szakmai döntését immár volt játékosáról…
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKÉrik a ropogós cseresznye, elér-kezett a lekvárfőzés szezonja. Már telik a Halasi család éléskamrája lekvárokkal, befőttekkel, savanyúságokkal és aszalványokkal. Halasiné Sziva Mari-anna a szentgyörgy-vári hegyükön termett gyümölcsből sütött tor-tát, de elárulta a lekvár és a krém készítésének a recept-jét is. tejszínes cseresznyetortaA piskóta hozzávalói: 5 db tojás, 5 ek cukor, 5 ek liszt és vaní-lia kivonat. Ezekből a szokott módon piskótát készítünk. A cseresznyekrém hozzávalói: 15 dkg cseresznye, 2 dl rózsa szörp, (vagy szirup = víz + cukor), vaníliakivonat, 6 dkg keményítő. A cseresznyéket elfe-lezzük és felfőzzük a szirupban a vaníliával. Ha megfőtt, keményítő-vel besűrítjük, majd kihűtjük. A vaníliahab hozzávalói: 4-5 evőkanál cukor, 2 tojássárgája, 2,5 dl tejszín, 2 dl tej, 4 lap zselatin, vaníliakivonat, 15 dkg keményítő, vaníliás pudingpor. Elkészítése:A tojássárgákat kike-verjük a cukorral és a keményítővel. A tejet felforraljuk, és állandó keverés mellett lassan belecsorgatjuk a tojásos keverékbe. Visszatesszük a tűz-re és sűrűsödésig felfőzzük. Ha kihűlt, szitán áttörjük és 2,5 dl fel-vert tejszínnel lazítjuk. A beázta-tott zselatinlapokat kinyomkodjuk, mikróban folyékonyra melegítjük, és kézmeleg állapotban óvatosan beledolgozzuk a habba. A piskótára előbb a cseresznye krémet, majd a vanília habot önt-jük, és hűtőben 1 éjszaka alatt kidermesztjük. Másnap 2 dl tejszínt habfix segítségével felverünk, ezzel borítjuk és díszítjük, végül cseresznyével kirakjuk a tetejét. Feketeerdő lekvár hozzávalói: 1 kg cukor (vagy 30 dkg eritrit-stevia keverék), 1-1 kg cseresznye és meggy, 20 dkg 70%-os csokoládé. Elkészítése: A gyümölcsöket saját levükkel és a cukorral felfőzzük, besűrítjük. Ha szükséges citromlé-vel pikánsabbá tesszük. A végén a forró gyümölcsmasszába beleol-vasztjuk az aprított csokoládét, majd steril üvegekbe töltjük és szá-raz dunsztba helyezzük. Hűvös kamrában fél évig is eláll. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaFotó: Bakonyi ErzsébetcseresznyébőlLekvár, krém és torta,
XXXII. ÉVFolyam24. SZÁm2020. Június 19.5. oldal- Szabad az út Horvátország felé és onnan vissza- Már nem kell karanténtől tartani a horvát határon átkelőknek11. oldalTengerre magyar!19. oldal4. oldalkészülődésÖnkormányzatiaz emlékműnekEmléktábla Békességben, szomsMSzédságban- Mit TEhETünk ha hangos a fűnyíró vagy BETonkeverő?- A csendes falu zajai, szagai szokatlanok a városiaknak - Egy nagykanizsai alapítvány szeretne 4,4 millió forintból kőtáblát az emlékműre- A költségek felét politikusok állják, vagy az összeget a költségvetés biztosítja?- Február után az első közgyűlés lesz csütörtökön- Több mint 50 napirendre számíthatnak a városatyák- Mi lesz a 4 hónapos kihagyás után?
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT31 évvel ezelőtt, 1989. június 16-án, halálának 31-ik évfor-dulóján a Hősök terén ravatalozták fel Nagy Imre, minisz-terelnök és mártírtársainak koporsót. Több tízezres tömeg gyűlt össze és búcsúzott az 56-os forradalom utáni kon-cepciós perekben halálra ítélt áldozatoktól. Nagy Imrét, a forradalom és szabadságharc miniszterelnökét, Maléter Pál, honvédelmi minisztert, és Gimes Miklós újságírót 1958. június 16-án végezték ki. 62 évvel ezután az emlékezők a mártír miniszterelnök szobránál emlékeztek. Görög teknős Már a korpavári állatsimogatóban lakik az a görög teknőst, amelynek gazdáját keresik. Az már kiderült, hogy a hüllő egészséges, jó az étvágya és a többiek közé is jól beilleszke-dett. Chipet nem találtak benne, így azonosítása, gazdájának feltalálása szinte lehetetlen. Korpavá-ron a farm egyébként több mint 60 görög teknős otthona. A tulajdonos azt mondta, hogy jó álla-potban kapták az állatot, a kora szerinte 10-15 év lehet. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEOvi-Sport pályaOvi-Sport pályával gazdagodott Zalakaros. A 14 és fél-millió forintos beruhá-zás alapítványi, önkormányzati és TAO-s forrásból valósult meg. A 6x12 méteres létesítmény multifunkcionális, így a kicsik focizhatnak, kosarazhatnak, de még röplabdázhatnak is benne. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány már több mint 400 óvodában valósította meg azt a programot, melynek fő célja, hogy a gyerekek minél hamarabb meg- ismerkedhessenek a különböző sportágak alapjaival.31IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEA fotót Jánosi Katalintól, Nagy Imre unokájától kaptukFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 06. 19. | 3HírsorokSzabad a vásárA koronavírus-járvány előtti időkhöz hasonlóan ismét szabadon vásárolhat mindenki az élelmiszert árusító üzletekben, a drogériákban és a patikákban. A kormány szerda éjféltől hatályba lépett módosításai között nem szerepel az idősek védelmére kitalált, és hónapokon keresztül alkalmazott idősáv. Ez pedig azt jelenti, hogy a korlátozás érvényét vesztette. Korábban a járványveszély miatt reggel 9 és 12 óra között csak a 65 év felettiek vásárolhattak, míg a fiatalabbak csak ezen időszakon kívül mehettek a boltokba, gyógyszer-tárakba. A korlátozások folyamatos feloldásával, az intézkedések enyhítésével párhuzamosan egyre többen voltak azok, akik nem értették, hogy ezt a szabályt miért tartják ilyen hosszan életben. A rendelet és a hozzá kapcsolódó tájékoztatások erre a kérdésre választ nem adtak, ahogy a korlátozás eltörlése sem kapott komoly hangsúlyt a hivatalos közleményben. Toborzó irodaAz ország tizenkettedik toborzó irodáját avatták fel Nagykanizsán az Erzsébet téren. A hivatalosan 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda avatásán állam- titkárok, a város és a honvédség vezetői vettek részt. – Van egy professzionális haderő, amelynek a fejlesztése, felépítése megkezdődött – mondta Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnok-helyettese avató- beszédében – de mellette a fő erőt, ha fogalmazha-tok így, az önkéntes területvédelmi tartalékosok adják. Az a fiatal, középkorú és idősebb hölgy és férfi, aki azt mondja, hogy fontos a biztonság, tenni akar érte, de nem akar elmenni Nagykanizsáról például Nyíregyházára. Azt mondja, hogy az adott járásban fogom ellátni a szolgálatomat, áldozok a szabadidőmből és a Magyar Honvédség ezt nagy szeretettel és örömmel veszi. Bizonyítvány-osztás és búcsúA korábban megszokottól jelentősen eltérő módon vehették át az általános iskolások a bizonyítványai-kat. Elmaradtak az igazgatói hosszú beszédek, és a járvány miatt a nyolcadikosok búcsúja is rendhagyó lett. Szülők, hozzátartozók most nem mehettek az iskolákba, így a most végző nyolcadikosok nélkülük köszöntek el iskoláiktól. A járvány miatt ráadásul a diákok is alig-alig találkozhattak egymással. Digitális oktatás, „szoba-fogság” volt az utóbbi hónapok járványügyi következménye. Az enyhítéseknek köszönhetően két hete az iskolák újra kinyithatták kapuikat, de normális tanítás már nem indult újra. A szigorú korlátozás részleges megszüntetése azonban azt lehetővé tette, hogy a diákok ismét bemehessenek az iskoláikba és ha másként is mint megszokták, de elköszönhessenek tanáraiktól és társaiktól. JárványjáratIdeiglenes, a kanizsaiakat és a környékén élőket is érintő járványügyi menetrend lépett életbe a MÁV vonalain. Ennek értelmében több vonalon is a megszokottnál mostohább körülmények között utazhatnak azok, akik a vonatot választják. A koronavírus terjedése szinte teljesen leállt, mire az intézkedések életbe léptek, de ez a vasút- társaságot nem zavarta, az előre tervezett lépése-ket megtették. Nagykanizsáról három, eddig közvetlen szombathelyi vonat esetében is át kell szállni Zalaszentiván állomáson. Déli irányban pedig a Pécs felé tartóknak kell Gyékényes és Barcs között két vonat kivételével pótló-buszokra szállniuk. A vasúttársaság a Kanizsa TV érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy az előírt védőtávolság a buszokon is betartható, hiszen a viszonylatokon közlekedő vonatok átlagos utasforgalma nem éri el a 10 főt, 11 vonal esetében pedig legfeljebb 2 fő.A vasúttársaság, a megrendelő minisztéri-ummal közösen, folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a járatok utasforgalmát. Az első próbaHárom hónapos kihagyás után első próbájukat tartották meg tegnap délután a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület tagjai az Erzsébet téren. A fiatalok már nagyon várták a közös munkát. Az első próba résztvevői átbeszélték az elmúlt időszakot, valamint szó esett az egyesület új terveiről is. - Szeretnénk a Valahol Európában musicallel foglalkozni. Még soha nem csináltunk musicalt, de reméljük venni fogjuk az akadályt. A tematikus összeállítások, zenés, énekes, táncos dolgokkal szeretnénk a közeljövőben foglalkozni, valamint a biztos pont a karácsonyi darab – mondta el Pávlicz Erika a Kanizsai Fiatalok Közösségének alelnöke. A csoport tagjai is nagyon várták már, hogy újra indulhasson az élet. - Az, hogy most 3 hónapig nem próbálhattunk az borzasztó volt, de az egyesületvezetők próbáltak minél több feladatot csinálni, hogy interneten keresztül is tudjunk gyakorolni - fogalmazott Tombor Zita.Fotó: kanizsaujsag.hu archívFotó: kanizsatv.huFotó: kanizsatv.huFotó: kanizsatv.huFotó: kanizsatv.hu
4 | KANIZSA újságközéletAmennyiben a nyilvánosságra hozott tervek szerint valósítják meg az emléktáblát, akkor annak mérete 180 x 200 centiméter lesz, és a Magyar Hiszekegy három sora mellett a Magyar Királyság 1881 és 1920 közötti vármegyéinek címereit, valamint a Ferenc József királyi jelmon-datával ellátott címert vésnék fel rá a szakemberek. Az alkotás összkölt-sége 4,4 millió forint. A pontos részletekről született határozat szövege a következő: „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nem-zeti összetartozásra emlékezés jegyében a Nagy-Magyarország-emlék-mű mellé egy 180 x 200 cm méretű emléktábla elhelyezését tervezi. A fejlesztéshez a Polgári Kanizsáért Alapítvány 2.400 e Ft (melyet Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, államtitkár biztosított az alapítvány számára) támogatást nyújt. A fejlesztés bekerülési költsége 4.400 e Ft. Mivel az alapítványi támogatásból a bevétel a későbbiekben realizálódik, ezért a fejlesztés teljes költségvetéséhez a fedezetet most kell átcsoportosítással bizto-sítani a költségvetési rendelet 1/13. mellékletében szerepeltetett „Civil- és sportszervezetek támogatása” terhére.”Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetője szerint azzal önmagában nincs probléma, hogy Trianon 100. évfordulójára egy emléktáblát készít a város, ugyanakkor ennek nem szabadna politikai célokat szolgálnia. – Miért egy alapítványnak ad pénzt Nagykanizsa, hogy majd ők nagy büszkén felállítsák, hivatalosan Cseresnyés Péter és Kövér László hozzájárulásával?! Nem is tudtuk azt hova tenni, hogy pon-tosan miért is adunk nekik kölcsön? Én azt gondolom, ha ezt Nagykani-zsa fontosnak tartja, akkor csináljuk meg, a város rendeljen egy a meg-emlékezéshez valóban méltó gránittáblát, hogy megtudják az utánunk jövő nemzedékek tagjai azt, hogy miként gondolkodtak Trianonról a 2020-ban itt élő polgárok. Fizesse ki a város, s szervezzünk mellé köz-adakozást, így bárki hozzájárulhat. Ennek lenne értelme, de annak, hogy egy alapítványon keresztül, Cseresnyés Péter és Kövér László nevét kiemelve, egy nem oda illő szöveggel ellátva készítünk egy táblát, annak nincs. Arról nem is beszélve, hogy mi köze van ennek a veszély-helyzethez, a sürgősséghez és az arányossághoz? Ez a lépés is csak azt igazolja, hogy a polgármester összevissza dönt, és azt gondolja, hogy minden belefér a rendkívüli jogrendbe – hangsúlyozta Fodor Csaba.Miután az ÉVE hivatalos Facebook-oldalán megjelent egy poszt, melyben az ötpárti koalíció kifejtette aggályait a trianoni gránittáblával kapcsolatban, Balogh László, Nagykanizsa polgármestere is megosz-totta álláspontját a közösségi oldalon. – Az emléktábla elkészítése és elhelyezése a szerződéskötéstől számítva közel két hónapot vesz igénybe, ezért a közelgő határidőre tekintettel az emléktábla elkészíté-sével és elhelyezésével kapcsolatos döntéseket most kell meghozni, így az ellenzéki többségnek tájékoztatásra elküldtem a költségvetési hátteret biztosító anyagot. Bár ne tettem volna! Mert ez a tájékoztatás alkalmat adott nekik arra, hogy azonnal megcsúfoljanak egy közössé-günk számára fontos és becses, sőt, szimbolikus értéket. A költségveté-si átcsoportosításról a döntés megtörtént, a fejlesztés végrehajtásához a szükséges fedezet rendelkezésre áll. A 2,4 millió forintos alapítványi támogatás még az önkormányzat fizetési kötelezettsége előtt be fog érkezni a város számlájára. Sajnálatos, hogy az ÉVE többségi ellenzéki koalíciója mások támogató segítségéhez képest csak annyiban tudott hozzájárulni e nemes cél megvalósulásához, hogy idő előtt nyilvános-ságra hozta a tervet és egy hazug állítással besározta a még el sem készült emlékművet és annak támogatóit – fogalmazott a városvezető.Az ÉVE-frakció online viszontválaszában arra világított rá, hogy az emléktábla állításának szándékáról csak úgy értesültek, hogy a „Civil és sportszervezetek támogatása” sorról a polgármester elvont 4,4 millió forintot, mindezzel megelőlegezve az esetleges alapítványi támoga-tást. A bejegyzés szerint a határozat indoklása egyértelmű, így hiába is magyarázkodik utólag a polgármester, hiszen nem 2 millió Ft-ot cso-portosított át azzal, hogy Cseresnyés Péter és Kövér László azonnal utalják a hiányzó összeget az alapítványnak, az meg a városnak, hanem 4,4 millió forintot, tehát a tábla teljes költségét.Mikó-Baráth Györgypró és kontraA táblaügyről Fotó: Jakab BalázsAz utóbbi napokban több, a
veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntés is heves vitákat váltott ki a kanizsai közéletben. Idesorolható a helyben gyártott, mosható maszkok nagyobb számban történő rendelése helyett az egyszer használatos, kínai védő- eszközök vásárlása és a református óvoda beruházási költségeihez adott plusz támogatás is. A legnagyobb kommentháborút azonban a Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesületnek megítélt juttatás és a trianoni békediktátum aláírásának százéves évfordulójára emlékező gránittábla tervezete váltotta ki.
2020. 06. 19. | 5közéletMegszűnt a rendkívüli jogrend, vélhetően 25-én újra megkezdi munkáját a közgyűlés. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan készül rá a testület, és hogyan értékeli az eltelt 3 hónap történéseit. Ígéretével ellentétben Balogh László, pol-gármester lapzártánkig nem juttatta el hoz-zánk az összefoglalóját, a Fidesz-KDNP frakció-vezetője, Bizzer András alpolgármester pedig írásban közölte a válaszát, mely szerint nem kíván nyilatkozni a témában.A közgyűlésben többséget adó Éljen Váro-suNK! Egyesület frakciója szerint Balogh László polgármester veszélyhelyzet alatt hozott dön-tései nem a város működését szolgálták. A városvezető hibás határozatai több tízmillió forintos kárt okoztak Nagykanizsának.Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője a pol-gármester indokolatlan és pazarló döntései közé sorolta: A helyben gyártott maszkok nagyobb szám-ban történő rendelése helyett a kínai védőesz-közök vásárlását közel 20 millió Ft értékben. A város a saját cége helyett más cégtől vásárolt sokkal rosszabb minőségű egyszer használa-tos maszkokat, amikor a város cégénél még ma is több mint 30 ezer maszk van legyártva;A polgármesteri kabinet nem szakmai ala-pon történő bővítését, új munkatársak felvéte-lét a polgármester közvetlen környezetébe, és nem a szakosztályokra, ahol szükséges lenne. Ez több mint 10 millió Ft összeggel terheli meg a költségvetést; A református óvodára adott támogatást, ami egy pályázati pénzből megvalósuló beru-házás. Ez a 7,5 millió forint nagyon hiányzik a saját intézményeink, óvodáink felújítási kere-téből – hangsúlyozta Fodor Csaba, hiányolva a sürgősség és arányosság figyelembevételét a döntésnél. – Miért nem azokat újítjuk fel, s miért egy olyan óvodát támogatunk, ami még csak készülőfélben van, sőt, csak tervezőaszta-lon, hiszen a munkálatok el sem kezdődtek. Ennek a magyarázatát zavarosnak tartjuk, mely szerint a projektnek az a baja, hogy 160 millió forinttal több volt a bekerülési költség, mint a tervezői költség. Mindeközben 35 millió Ft-ot kíván elvonni a kanizsai óvodák idei működési költségeiből.A frakcióvezető továbbá kiemelte, hogy a Piért raktárral és a HACSUNK-kal kapcsolatban a határidőre való hivatkozás is hazugság, hiszen a benyújtás határideje 2020. 08. 31., és ez már eddig 3 millió Ft-ba került. Az emlék-táblához adott 4,4 millió Ft, a Lovas sport támogatására adott 1,5 millió Ft, és a Zalaszán-tói Egyesületnek nyújtott 680.000 Ft azt mutat-ja, hogy a polgármester módszeresen költi a város pénzét, igyekszik „lenullázni” a költség-vetést, hogy a veszélyhelyzet elmúltát követő-en szinte üres legyen a kassza.A fontos dolgok közül csak egy-kettőben egyeztetett a frakcióval, de leginkább azok-ban kérdezett meg bennünket, amelyek szinte csak technikai jellegűek voltak.Amiben kérte a véleményünket, ott nem vette azokat figyelembe, vagy már a vélemé-nyünk megküldése előtt meghozta és közzé-tette a döntését.Balogh László a veszélyhelyzet alatt sem akart, és nem is működött együtt a frakciónk-kal, hanem erőből ésszerűtlen döntéseket hozott. Ezek helyett fontosabb lett volna, ha rendszeresen tájékoztatást ad a városlakóknak a Kanizsát érintő megbetegedésekről, a karan-ténról, a város egészségügyi helyzetéről. Hasonlóan járhatott volna el, mint ahogyan Zalaegerszeg polgármestere tette. Persze Zalaegerszeg polgármestere könnyebb hely-zetben van, mert felette nem uralkodik Cse-resnyés Péter. A Fidesz nagykanizsai csoportja a megyei napilapban megjelentetett közleményében rea-gált az ÉVE-frakciót képviselő Fodor Csaba és Horváth Jácint sajtótájékoztatójára. A közle-ményt nem juttatták el a lapunknak. Az abban leírtak szerint Balogh László pol-gármester és Bizzer András alpolgármester olyan esetekben döntöttek, ami a határidő miatt vált szükségessé, és amelyek a károk enyhítéséhez és a védekezéshez járultak hoz-zá. Mivel előzetesen és időben tájékoztatták minden döntési szándékukról a frakcióvezető-ket, lett volna lehetőségük arra, hogy elmond-ják a véleményüket, de ezzel nem éltek. Írásunk a 13. oldalon folytatódik, ahol néhá-nyat kiemelünk a polgármester közösségi olda-lán megosztott járványügyi intézkedéseiből. Az Országgyűlés elfogadta a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, valamint jóváhagyta az átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabályt. A katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A kormány a koronavírus-járvány miatt március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet, ami június 20-án ért véget. visszatekintésKözgyűlésre hangolódva
6 | KANIZSA újságtörténelemA vár és a hadvezér történeteZrínyi Miklós, a költő Csáktornyán született hor-vát eredetű főnemesi csa-ládban. Dédapja Zrínyi Miklós, a szigetvári hős volt. Az ő tiszteletére írta meg a Szigeti veszedelem című hősi eposzt. Vitézségét hamar elis-merték, s 1646-ban, 26 évesen Horvátor-szág kapitá-nyává nevezték ki, s egyben Zala vármegye főispánja is volt. A várat 1661-ben kezdte el építtetni. Innen kiindulva kívánta visszafoglalni Kanizsát. A vár funkciója volt továbbá a török sere-gektől megvédeni Mura-közt és a szomszédos akkori Stájerországot, a mostani déli osztrák tarto-mányt. A várat azonban 1664-ben a törökök meg-rohamozták, és háromheti ostrom után felrobbantot-ták. A támadás következté-ben a vár a földdel vált egyenlővé.Miért is különleges a fennmaMAradt kút? A mai Magyarország területén ez az egyetlen fennmaradt, kézzel fogha-tó emlékünk Zrínyi Miklós-ról. A kútnak csak földalatti részei maradtak meg. Ere-detileg 16 méter mély volt, 6 méter mélységből újjá-építették a bélését és a házat. A körülötte készült kupola a 17. századból fennmaradt írások szerint eredetileg is ott állt. Ennek tetején az államférfi helyezte el azt a díszt, amelyet elhozott Szulej-mán szultán Szigetvár mel-letti türbéken lévő sírjának a tetejéről. Ezzel persze sikerült kiváltan a törökök haragját. Ez a dísz a hadve-zér emlékére a kupola tete-jén most újra látható. Az ásatások során sikerült a felszínre hozni egy itatóvá-lyút, mely az itt állomásozó katonáknak, legfőképp lovas katonáknak az ellátá-sát szolgálta.Zrínyi Miklós nagyon gyakran járt itt a várban. Innen indult különböző török ellenes portyákra, sőt innen eredt útnak a téli hadjáratra is. A kútban megtaláltuk többek között azt az itatóvályút, amit használtak a kút mellett, amiben nyilvánvalóan Zrí-nyi Miklósnak is kellett, hogy a lovát itassa – mond-ta el Vándor László régész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója.Az itatóvályú mellett cserépdarabokat és embe-ri maradványokat is sike-rült a felszínre hozni. A csontok valószínűleg az 1664-es csata során elesett várat védő katonákhoz tar-toztak. Ezektől a törökök valószínű, hogy gyorsan akartak megszabadulni, és a nagyvezír parancsára beszórták a testeket a mélybe.Az ásatásokat a tervek szerint még folytatják, de a régészeti feltárások az idei évben elmaradnak a koro-navírus-járványra tekintet-tel.Nem csak emlék- helyként funkcionálMint azt korábban emlí-tettük, már bárki látogat-hatja a Beleznához és Őrti-loshoz is közeli hegyen álló egykori vár kútját. A belez-nai vasúti megállótól gya-logszerrel könnyű megkö-zelíteni, de autóval a falun áthaladva, valamint a sző-lőhegyen keresztül is el tudunk jutni az emlékhely-hez. A természet lágy ölén elhelyezkedő, fákkal körül-vett kupola ugyanis a túrá-zóknak, illetve kerékpáro-zóknak - méretének köszönhetően - biztonsá-got nyújt eső esetén. Ez egy nagy lehetőség Őrtilosnak. Turisztikai att-rakcióként fel tudunk épí-teni erre a helyszínre különbö-ző prog-ramsoroza-tot. Hamarosan megépül itt Murake-resztúr-Belezna-Őrtilos érintésével egy kerékpár-út, melynek részeként ugyanúgy tervezzük, hogy betesszük ebbe a prog-ramsorozatba a Zrínyi-Újvárat is látnivalóként– fogalmazott Kelei Zita, Őrtilos polgármestere.A koszorúzással egybe-kötött rendezvényen részt vettek a környező telepü-lések vezetői, politikusok, kormánytagok. A honvéd-séget Böröndi Gábor altá-bornagy, a Magyar Hon-védség parancsnokának helyettese képviselte, aki „csapatával” emlékezett meg és tisztelgett a költő, politikus és hadvezér előtt.Gerencsér DóraJó egy hónappal a műszaki átadás után adták át a Belezna és Őrtilos határán lévő Zrínyi-Újvár kútját. A költő és hadvezér 1620. május 3-án, 400 éve született. Az évforduló alkalmából az Országgyűlés 2020-at Zrínyi Miklós emlékévvé nyilvánította. Ennek egyik kiemelkedő eseménye volt az avatás. A felújított építményt a régi kútház mintájára rekonstruálták.emlékezünkZrínyi MiklósraFotó: Horváth Zoltán
2020. 06. 19. | 7önkormányzatTisztelt Lakosság!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli tele-pülési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára. A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulásra az jogosult, akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszély-helyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül - szűnt meg, álláskeresési járadékban részesül,megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövede-lemben részesült,lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a ház-tartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat, az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló brut-tó munkabér összegéről),a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását, a lakás nagyságának igazolását.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkí-vüli támogatásra az jogosult, aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső, aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően - legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megta-lálható. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyan-itt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájá-ban kérhető. A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtő-ládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető.Balogh LászlóNagykanizsa MJV polgármestereRENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMO GATÁatáS A VESZÉLYHELYZ ETT EL KA PCSOLatBAN NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK RÉSZÉRE!A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szak-mákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vezető ápoló főiskola megegyezés szerintÁltalános Irodai Adminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÁpoló főiskola megegyezés szerintNehézgépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakközépiskola megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintNevelő főiskola megegyezés szerintSegédmunkás általános iskola megegyezés szerintÉjszakás gyermekfelügyelő szakközépiskola megegyezés szerintPultos szakközépiskola megegyezés szerintBőrkikészítő segédmunkás általános iskola megegyezés szerintRendész szakmunkásképző megegyezés szerintFestő szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintÉpítészmérnök főiskola, egyetem megegyezés szerintÁltalános karbantartó szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSA veszélyhelyzet negatív gazdasági következményeinek kezelé-se érdekében Nagykanizsa Megyei Jogú Város is kiemelt céljának tekinti a magyar gazdaság talpra állítását. Így a kormány által biz-tosított támogatások mellett saját lehetséges eszközeivel is segíti városunk az itt élő és dolgozó kanizsai vállalkozásokat. Az önkormányzat a veszélyhelyzethez igazodva a helyi mikro-vállalkozásoknak két új pályázati lehetőséget kínál: a munkahely-megtartó-, illetvea megszűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatást.A pályázati felhívás, a részvételi feltételek és a pályázati adatlap elérhető a www.nagykanizsa.hu városi honlapon, az aktuális hírek menüpont alatt.A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához kell eljuttatni.A támogatás vissza nem térítendő, a város költségvetésében 25 millió forint áll rendelkezésre.A pályázatok benyújthatók a keretösszeg erejéig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszüntetését követő három hónapig.Balogh LászlóNagykanizsa MJV polgármesterKanizsaiak!Tisztelt
8 | KANIZSA újságak tuálisIS„Úgy gondoljuk, hogy az idősek klubjának látogatási korlátozása hozzájárulhatott idősebb honfi-társaink egészségének védelmé-hez. A jelenlegi járványügyi véde-kezési helyzetben a védőtávolsá-gok megtartása mellett a klubok látogatása indokolt lehet, meg-kezdhetik a működésüket” - ezt Kiss Róbert rendőr alezredes mondta az Operatív Törzs tájé-koztatóján újságírói kérdésre válaszolva a múlt hét csütörtökén. Nagykanizsán és környékén szá-mos idősügyi klub, szervezet működik, a pandémia alatt beve-zetett korlátozások őket érintet-ték leginkább. Lapunk több klub képviselőjét kereste fel a napokban. A mi csapatunk 71 tagot számlál, sze-rencsénkre sajátos helyzetben vagyunk, falusi kör-nyezetben élünk, így mindenki elfoglalta magát az utóbbi hónapok-ban – mondta elöljáróban Sajni József, a miklósfai Nyugdíjas Klub vezetője. A közösségi lét hiánya persze nyomot hagyott a miklós-faiakon is, de leginkább a család-tagok távolléte viselte meg az idősebb generá-ciót. - Jelenleg vegyes a kép, van olyan is, aki nagyon bátor, akárcsak a járvány kezde-tén. Akkor kaptunk az önkor-mányzattól maszkokat, és volt, aki azt mondta, nem kér. Ez az egyik véglet. A másik pedig, aki még ma sem mozdul ki, saját családja kör-ében tölti mindennapjait – fogal-mazott a miklósfai klubvezető. Sajni József szerint a probléma akkor is és most is az információ - a hiteles információ - hiánya. „Felelős vezetőként csak azt mondhatom, egyelőre semmiféle csoportos rendezvényt nem fogunk tartani. A csapat átlagélet-kora 65 év felett van... Buszos kirándulás vagy zárt térben lévő összejövetel kizárt. Esetleg elme-hetünk a környékbe kirándulni egyet, a szabad levegőn. Maxi-mum. Meg hát várjuk azt is, hogyan folytatódik ennek a vírus-nak a sorsa. Várjuk a rendelkezése-ket, a fejleményeket” - összegezte mondanivalóját Sajni József.A helyi nyugdíjasok vezetőjé-nek állításait csak megerősíteni tudta Köteles Józsefné, a mik-lósfai Mindenki Házának veze-tője. Az általában nyüzsgő közösségi tér hónapok óta csöndes, mutatott körbe a ház vezetője. Több időseket tömörítő szervezet otthona a ház, de betartották, és be is tart-ják a szabályokat. - Most már egy-re inkább érkeznek a kérdések, de nyilván nem nyitunk ki. A csopor-tok előtt adott a lehetőség, itt kint az udvarban szabadtéri rendez-vényt lehetne tartani – egy-egy kisebb összejövetelt, a szabályok betartásával. Viszont az én véle-ményem az, most, a vakáció ide-jén erre senkinek nem lesz ideje. A gyerekeink szabadsága a karan-tén ideje alatt elfogyott, most ránk hárul a feladat, mi leszünk az unokákkal nyáron. Nekik dolgozni kell. A nagyszülőkre most otthon van szükség – mondta el Köteles Józsefné, aki a Miklósfai Közmű-velődési és Városszépítő Egyesü-let elnöke is.Meglehetősen aktív nyugdíjas csapat él a bajcsai településrészen is, kortársaikhoz hasonlóan inter-neten tartották a kapcsolatot az elmúlt hónapokban, viszont már kimerészkedtek a szabadba. - Közülünk többen voltak annak idején a senior számítógépes tan-folyamon, így könnyebb volt a kapcsolattartás az elmúlt időszak-ban. Vannak túrázóink, akikkel az elmúlt egy-két hétben már kimozdultunk, kellett a friss levegő, a szerve-zetünk karbantartása – az előírások betar-tásával – mondta el Marczin Jenőné, a bajcsai nyugdíjasok vezetője. A Rezedák dal-kör viszont nehezebb hely-zetben van – tette hozzá Marczin-né Gyöngyi, aki a helyi nótások vezetője is. „Idén az Arany Páva Nagydíj elérését tűztük ki magunk elé. De hát... próbákat sem lehe-tett tartani. Kemény munka lett volna. Így nem lehet színpadra áll-ni. A szokásos dalostalálkozónk is elmarad. Nem tudtunk készülni, ez nagyon rossz, de nem adjuk fel... A generációs napunkat nagyon szeretnénk megtartani még az idén – a szokásos júniusi időpont helyett, ha minden jól alakul, majd szeptemberben” - fogalmazott a két csapatot is összetartó Marczinné.Kiskanizsán pedig gyalogol az olvasókör – nem más az új hobbi-juk, mint a nordic walking. Az elmúlt hetek, hónapok rendezvé-nyek nélkül teltek „Sáskaország-ban” is, de az Árvácska dalkör és a Kiskanizsai Polgári Olvasókör tag-jai feltalálták magukat. „Múlt héten először jöttünk így össze a karantén után. Nem csak a kertben hajladozunk, ez a bizonyos boto-zás nagyon jót tesz nekünk. Az ötlet az egyik klubtársunktól eredt tavaly, ő tanított meg minket. Ez tényleg nem csak egy séta, merem állítani, nagyon hasznos. Volt olyan társunk, aki ezzel ment fel tavaly Homokko-máromba a zarándok-latra. Az olvasókör kapott is egy kevés támogatást, abból 5 pár botot vettünk” - mondta el Sala-mon Sándorné, a Kiskanizsai Olvasókör vezetője. Ez idő tájt a városrészben már a búcsúra szoktak készülni, az Árvácskák fellépése a bajcsai Rezedákhoz és a miklósfai Sziré-nekhez hasonlóan egy darabig még elmarad. A nyugdíjasok egyelőre szabadtéren szerveznek összejöveteleket, de természete-sen elsőbbséget élveznek a követ-kező időszakban az unokák. Vincze AdélMegkezdhetik működésüket a nyugdíjas klubok is – az Operatív Törzs erről már egy hete beszá-molt. A kanizsai klubok éledeznek – a kapcso-latot eddig is tartották a tagok –, de hogy mikor tér vissza minden a normális kerék-vágásba, még a vezetők sem tudják.a legfontosabbakMindenhol az unokák Van, aki bátor, VAn, aki óVAtosFotó: Czigóth Sándor
2020. 06. 19. | 9zalakarosAz új igazgató bemutatására rendezett sajtótájékoztatón Novák Ferenc, Zalakaros Város polgármestere a település hely-zetéről is beszélt. – Ez egy különleges év nem csak a fürdő, hanem a város életében is. Ebben a pandémiás időszakban felborult a település élete, azé a településé, amely a turiz-musról szól, és a fürdőé is, ami a települést jelenti. A kettő együtt jelenti a zalakarosi turiz-must. Mintegy kétszáz milliós bevételkiesé-sünk van, ezt nyilvánvalóan kompenzálnunk kell, és át kell gondolnunk a fejlesztéseinket. Ugyanakkor az élet nem állt meg, folyik egy 1,6 milliárd forintos beruházás, a gyógyhelyi köz-pont kialakítása, ami alapvetően hozzájárul a fürdő életéhez.Novák Ferenc polgármester optimista és bizakodó annak ellenére, hogy sem a járvány-helyzet, sem a júniusi időjárás nem teremtett kedvező feltételeket a fürdő látogatottságá-nak növeléséhez. Ezen kívül személyi változás is történik a vezérigazgatói poszt kapcsán. A képviselő-testület egyhangúlag szavazta meg Podlovics Pétert, aki június 22-i kinevezéssel munkába is áll. – Két különleges terület van Zalakaroson, ahol mindenképpen törekszem a konszenzus-ra. Az egyik az egészségügy hely-zete, a másik a fürdőé. Addig tárgyalunk a testület tagjai-val, amíg egyetlen ellensza-vazat sincs. Most is így történt, és várjuk, hogy teljes körűen megnyit-hasson a fürdő, és hogy mik azok az árak, kondíciók, lehetőségek, amelyek-kel ebben a helyzetben tudunk dolgozni – mondta el a polgármester.Az új vezérigazgató a bemutatkozása után jövőbeni terveiről, a fürdő életével kapcsola-tos elképzeléseiről beszélt a tájékoztatón. – Megtiszteltetés, hogy megkaptam ezt a pozíciót, hogy egy ilyen szép helyen, egy ilyen szép kihívás elé nézhetek. Munkahelyeim közül jelentősebbnek a telekommunikációt mondanám. Egy pozitív gondolkodású ember vagyok, szeretek előre nézni, mindenkit moti-válni, és őszintén, nyitottan beszélni az embe-rekkel. Keszthelyi születésű vagyok, a Balaton közelsége adta magát, amikor csak lehetett, a víz közelében voltam. Gyakorlatilag vízfüggő-vé váltam, a lételemem volt. Hosszabb-rövi-debb kihagyásokkal, de gyerekkorom óta rendszeresen megfordulok Zalakaroson. Látom azt, hogy mennyit fejlődött ez a város, ez a fürdő. Úgy gondolom, hogy aki ide eljön, az egy élvonalbeli létesítményben, egy nagyon jól pozícionált fürdőben tölti az idejét.Podlovics Péter szerint sok kérdőjel van előt-tünk a jövővel kapcsolatban, azonban az már biztosan látszik, hogy azt a növeke-dést nem várhatjuk el ettől az évtől, mint amilyenek az elmúlt évek sike-rei voltak. Sok mindent át kell gondol-ni, és akár meg is kell változtatni.– Nem szabad elfelejtenünk a hatósági elő-írásokat, ha be is indulunk, akkor is csak korlá-tozott létszámban fogunk tudni fogadni ven-dégeket, így a bevételeink sem fognak olyan arányban nőni. A kiadási oldalt kell majd nagyon gondosan megnéznünk, hogy a csök-kenő bevétel mellett egy csökkenő kiadási oldalt kell teremteni. A teljesség igénye nélkül terveim közt szerepel a gyógyászat erősítése, a szezonbővítés, egy korszerű beléptető rend-szer kialakítása. Kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a fizikai dolgozókra, akik a front offi-ce-ban dolgoznak, hisz leginkább velük talál-koznak az ügyfelek. Az emberi kapcsolatok-nak vagyok a híve, szerencsésnek tartanám, ha valaki ide bejön, akkor egy hostess körbe kísér-né a vendéget, aki ezt kéri. Ezzel növelhetjük az ügyfelek elégedettségét. Minden beruhá-zásnál fontosnak tartom, hogy az önkormány-zat, a város és az itt élő polgárok szemszögé-ből is meg kell vizsgálnunk. Tudnunk kell egy mindenki számára elfogadható stratégiai célt kitűzni.A vezérigazgató elmondta, hogy a város már sokat tett a fürdőért, eljött az ideje, hogy a fürdő tegyen az itt élő polgárokért. Körtvélyessy VivienZalakaros Város Önkormány-zata 2020. május elején nyílt pályázatot írt ki a társaság vezérigazgatói pozíciójára. Podlovics Pétert 8 jelentkező közül választotta ki a karosi képviselő-testület. Az előző vezető, Cziráki László 2018. január elsejétől 2020. április 7-ig volt a fürdő-üzemeltető társaság élén.új vezérigazgatójaBemutatkozott a Zalakarosi Fürdő Fotó: Horváth ZoltánPodlovics Péter
10 | KANIZSA újságak tuálisISA maszk viselése a látogatóknak kötelezőFontos tudni, hogy a kórházba érkező láto-gató csak azzal a beteggel kerülhet 2 méteren belül távolságra 15 percen túl, akit meg szeret-ne látogatni. Lehet egy rokona vagy ismerőse, ellenben, ha a két méteres távolság nem tart-ható, a látogatás nem tarthat 15 percen túl. A látogatás az intézmény parkjában javasolt – áll a közleményben. Ehhez persze az is szükséges, hogy a beteg állapota ezt tegye lehetővé, de a minimum 2 méteres távolság betartása itt is kötelező. Amennyiben a beteg ágyban fekvő és egyágyas vagy elkülönített kórteremben fekszik, akkor ott megtörténhet a látogató fogadása, de ha többágyas kórteremben fek-szik a beteg és nem mobilis, a látogatás nem tarthat 15 percen túl. A betegeknél viszont egyszerre egy látogató tartózkodhat. A maszk viselése a látogatóknak szintén kötelező, és a kórház teljes területén a betegek és a hozzá-tartozóik használhatják, illetve használják a kihelyezett kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőségeket. A fekvőbeteg szakellátást nyúj-tó egészségügyi intézményben kizárólag egészséges személy látogathat fekvő beteget. Ez a kórházba érkező látogató felelőssége. Fokozottan kell figyelni ugyanakkor az idősek otthonában is, hiszen a látogatás alatt ott is szigorú szabá-lyokat kell tartani. Még csak gyanús esettel sem találkoztunkAz Országos Tisztifőorvos 2020. március 8-án írt levelében elrendelt, a bentlakásos intézményekre vonatko-zó látogatási tilalmat részlegesen feloldotta. Ezen szabályok mentén alkottuk meg mi is a látogatási rendet, mely június 10-étől van érvényben. A fő szabály, hogy korlátozások mellett, a szabályok betartásával már lehet látogatni az intézmény lakóit oly’ módon, hogy előre egyeztetni kell időpontot. Fontos azt is tudni, hogy csak egészséges látogatók jöhetnek. Egyelőre az intézmény teraszán, udvarán, rossz idő esetén pedig a társalgóban találkozhatnak a lakók és a látogatók. Fekvő betegeket a lakószobában is látogathatják a szeretteik, ismerőseik, de egyszerre csak egy látogató lehet az ágy mellett, és ő is csak maxi-mum 15 perces időtartamra. Mindenki számá-ra kötelező a maszk, és a 2 méter távolságot meg kell tartani egymástól. Az intézménybe való belépéskor egy cipő és kézfertőtlenítésen kell keresztül esni, a hőmérsékletet is ellenőr-zik, és kikérdezik a látogatókat. Csomagot már korábban is fogadtunk, de ott is tartottuk a higiéniai szabályokat. Romlandó élelmiszert nem lehet bevinni, az előre csomagolt termé-keket kell előnyben részesíteni. Szerencsére a vírus nagy ívben elkerült minket, és min-dent megtettünk, hogy ne is kerüljön be, és dolgozóink is fegyelmezetten betartják a szabályokat. Még csak gyanús esettel sem találkoztunk - árulta el Koller Jutka, a Nagykani-zsai Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezetője. Hozzátette, egyénileg is többet fog-lalkoztak most a lakókkal, mivel a közössé-gi nagyobb rendezvények még nem tarthatók meg. Hetente több alkalommal be is vásárol-tak az intézményben élőknek. A vezető azt is fontosnak tartotta, hogy a hozzátartozóknak megköszönje a türelmüket. Szerinte mindenki megértette a szabályokat, ezek fontosságát. Azt mondta, hogy tartanak a koronavírus ősz-re ígért második hullámától, de bíznak abban, hogy – ha kell – a mostanihoz hasonló fegyel-mezettséggel azt is sikerül megúszniuk. Hajnes RitaFeloldották a látogatási tilalmat a Kanizsai Dorottya Kórházban is. Dr. Brünner Szilveszter, főigazgató főorvos tájékoztatása alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz érkezett visszajelzések, valamint a járványügyi helyzet további kedvező alakulása alapján az ország egész területén a korábban elrendelt látogatási tilalom véget ért. Ez azt jelenti, hogy COVID-19 fertőzéssel nem érintett egységek szigorú szabályok mellett lehetővé teszik, hogy a hozzátartozók ismét látogathassák beteg családtagjaikat, barátaikat.Enyhítések a kórh ázakban ésa tilalmakat Folyamatosan oldják fel a szociális otthonokban
2020. 06. 19. | 11aktuálisIrata alapján akkor a varasdi Park Hotelbe igyekszik? – kérdi a horvát határőr már a délutáni indulás előtt a rendszerbe feltöl-tött a regisztráció alapján. A válasz helyeslő, így már adja is vissza a személyi igazolványt. Ezt a bizo-nyos regisztrálási módot volt, aki A4-es papírra kinyomtatott igazo-lás átnyújtásával tudta le. Tölgye-si László, akivel már a határ hor-vát oldalán találkozunk, viszont magyarázza: „Nem kérnek már semmit, simán jöttünk át hosszú hónapok után picit körülnézni…”Nem kellett hát sokat várnunk, hogy az első népes kanizsai kon-tingensre bukkanjunk a túlolda-lon a jól ismert fogadóirodánál. Az egykor egy mini falunak is beillő benzinkútnál, szálláshelyeknél, a fuvarozási cégek korábbi irodái-nál néztünk először körül.Ugyan a kamionjaink mehettek eddig is, de én most jöhettem elő-ször negyed év után ugyanúgy, mint a barátaim – vág bele Kobra György cégvezető, akinek társa-ságában a hangulat már a kora délutáni órákban garantált volt. - Mi, horvátságiak talán még fur-csábban élhettük meg az elmúlt heteket, bár azt nem állítom, hogy nem volt ehhez hasonló a korábbi évtizedekben. Anno ugye a kisha-tár átlépés is talán nyolc alkalmat biztosított évente, majd jött a dél-szláv polgárháború, és a határokat akkor is lezárták. Emlékszem, csak ültünk akkor Letenye főterén, és néztünk ki a fejünkből, hogy akkor most mi lesz…Na jó, azért akkor is átjutottunk a focicsapatokkal a goricani, vagy-is ide, a muracsányi éjszakai tor-nákra – vette át a szót Sziva István a baráti társaságból. – Itt most még megiszunk egy kis frissítőt, aztán megyünk is tovább Perlak-ra. Majd még bemegyünk vissza-felé Goricanba.Melléjük szegődünk, irány tehát Prelog, a hangulatos kisváros éppen sportnapját tartja az iskolá-soknak. Tölgyesi Lászlóéknak nem kell külön térkép és forgató-könyv, irány a drávai víztározó felé vezető csinos kis városnegyed Kapljica nevű kávézója meg a mel-lette üzemelő autómosó… Na, jó, járművet mosni nem tudnánk, mivel előző nap, csütörtökön a katolikus Úrnapja volt, ami ünnep-nap Horvátországban, a pénteket meg így hozzácsapták, amiből egy hosszú hétvége kerekedett így a szomszédainknál.A kávézóban meg hirtelen egy nagy banzáj: a város apraja-nagy-ja a jól sikerült sportnapot ünnep-li polgármesterestől, helyi tv-vezetőstől, bankigazgatóstól együtt, a magyarországiak meg hozzák a jó fajta kolbászt, papri-kát.- Ej, Gyuri, ha ezt most a testvé-red, Sanyi is látná, biztosan legszí-vesebben felkerekedne, ez nem lenne ellenére – veti oda Tölgyesi, vagyis becenevén Juliss a kisebbik Kobra-testvérnek, majd fordul a tangóharmonikás Lakihoz. Ő pedig már rá is kezd az ismerős dallamokra. Az úriember nem akárki, Zlatko Maticként koráb-ban bizony a goricani közéletben vállalt polgármesteri teendőket, mostanság pedig sokat jár Nagy-kanizsára.Mi sem nagyon mehettünk innen hozzátok, ez a „vírusos” határzár senkinek nem volt jó, de reméljük, ezt is magunk mögött hagytuk – összegez Laki, a zenész. – Goricanból gyakran jövünk át Prelogra, mindig van olyan társa-ság, akikkel elborozgatunk így hétvégenként.Miközben persze a magyaror-szági hatos fogat belevetette magát a perlaki társasági életbe, a közeli autópályán a forgalom igencsak megsűrűsödött az Adria felé igyekvőkkel. Főhőseink életé-ben a határokon való – ismételt - szabadon közlekedést vehetjük ugyan az emberiség történetében egy igen-igen apró lépésnek, nekik viszont egy nagy ugrásnak számít a szemé-lyes kapcsolataik ápolásában. Ezt aztán meg is tapasztalhattuk, visszafelé karan-tén nélkül is.P.L.korlátozás nélkülAz első fecskék Alighogy karantén-mentessé tették múlt péntektől a horvátországi utazás utáni visszatérést Magyarországra, a letenyei határátkelőkön nyomban érződött is mindez a forgalom mértékén. A kirándulók, esetleg a tengerhez igyekvők azonnal éltek is a szabadság lehetőségével. Sokan indultak el Nagykanizsáról és környékéről is.Kobra György (jobbról) és csapata „első fecskeként” múlt pénteken a régi horvát-magyar határátkelőn(Fotó: Polgár László)Sziva István (balról) már kellő hangulatban Ivan Gudlin horvát borász és Branko Zorko korábbi olimpikon atléta társaságábanTölgyesi Lászlónak (elöl) szépen szólt a tangóharmonika hangja Zlatko Matictól
12 | KANIZSA újságak tuálisISA megkérdezett intézmények vezetői lapunkkal megosztották, hogy miként oldották meg a hir-telen nyitást a jelenlegi helyzet-ben, illetve milyenek a kezdeti tapasztalataik.– Végre elérkezett az a boldog pillanat, hogy újra olvasó-kat fogadhatunk a könyvtárban, ez nagy öröm számunkra, viszont ki kellett találnunk természe-tesen az eljárásokat, hogy hogyan talál-kozhatunk. Mindenben az vezet bennünket, hogy feltételezzük, köztünk van a vírus – kezdte Czupi Gyula, a Halis Ist-ván Városi Könyvtár igazgatója. - Az egyik szabály az, hogy csök-kentettük a nyitvatartási időt, hogy legyen mód fertőtleníteni, takarítani, szellőztetni, ezért spe-ciális nyitvatartási rend van, amit érdemes figyelni a honlapunkon. A másik, ami fontos, hogy a rend megváltozott, tehát csak bizonyos szolgáltatásokra vállalkozhatunk, ez pedig azt jelenti, hogy alapve-tően könyveket lehet visszahozni és kölcsönözni. A helyben haszná-latra, tehát leülni, lapozgatni, olvasgatni most nincsen mód.Keletkezett egy új világAz igazgató azt is elmondta, hogy a legfontosabb, hogy sike-rült kitalálniuk egy olyan rend-szert, melyben az olvasók közre-működésével történik a könyvek visszavétele és kölcsönzése.– Az olvasó be tudja olvasni a könyveit, a könyvtáros regisztrál-ja, lezárja a kölcsönzést, és jelzi a végeredményt. Tehát most az olvasók végzik a demagnetizálást, ami lehetővé teszi, hogy vészjel-zés nélkül ki tudják vinni a köny-vet. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy minimális legyen az érintkezés a könyvek, az olvasók és a könyvtá-rosok között. Nem tudjuk még, hogy mekkora sebességgel fog-nak jönni az olvasók, most azt lát-juk, hogy körülbelül három per-cenként érkeznek, ezt tudtuk kezelni. Ha nagyobb lesz a szám, akkor majd nyilván korlátoznunk kell, hogy hányan léphetnek be a kölcsönző térbe. Fontos, hogy mindenütt vannak fertőtlenítő eszközök az épületben.Az óvintézkedések jegyében nyitottak kiA letenyei Fáklya Műveődési Ház És Könyvtár városi könyvtár részlege is újra várja az érdeklődő-ket. Dömők József igazgató sze-rint az óvintézkedések még min-dig kiemelkedően fontosak.– A belépéskor fertőtlenítő vár-ja az olvasókat a kölcsönző pult-nál, melynek használata kötelező. Ugyanakkor a maszk használata is minden olvasónak kötelező, vala-mint a távolságtartás szabá-lyait is igyekszünk betar-tani. A technikai kolle-gák a könyvtár épü-letén belül óránként végzik a fertőtlenítő munkálatokat, tehát az ajtó, a kilincs, bejá-rat, kölcsönzőpult ala-pos fertőtlenítését. Ezt meg tudjuk tenni, mert mi nem olyan nagy könyvtár vagyunk, egyszer-re nincsenek olyan sokan nálunk.A napokban körülbelül egy tucat érdeklődő látogatta meg a könyvtárat, de az intézmény veze-tője reméli, hogy hamarosan min-den visszatér a megszokott kerék-vágásba, és ismét üdvözölhetik a könyvtáruk 1200 rendszeres olva-sóját. – Még húsvét után, április köze-pétől bevezettük a „kultúrát ház-hoz visszük” címszó alatt a könyv-futár rendszert, amelyben online vagy telefonon is meg lehetett rendelni a kívánt könyveket, ame-lyeket az intézmény kollegái a helyszínre kivittek az olvasóknak. Ezek a könyvek az egészségügyi okok miatt nyilván nem kerültek vissza. Most a moratórium lejártá-val ezeket is visszahozhatják az olvasók. A könyvtári kölcsönzés változatlan, munkanapokon kilenctől ötig lehet hozzánk betérni. Ha véletlenül fia-tal és nyugdíjas egyszer-re tér be hozzánk, akkor is biztonságban vannak, nyugodtan tudják hasz-nálni a könyvtárunkat. Azért is érdemes bejönni, mert a galériánkon egy nagysze-rű kiállítás látható, ami még márci-us elején nyílt meg. Gesztusként ezt az anyagot augusztus elejéig itt tartjuk, és minden - a könyvtár-ba betérő - olvasó meg tudja tekinteni.Nem lesz nyári leállásA vezetők egyöntetűen úgy gondolják, ha a járvány engedi, akkor innentől kezdve folyamatos lesz a könyvtárak működése. Újult erővel dolgoznak és vetik bele magukat a tevékenységekbe a nyár folyamán is.Körtvélyessy VivienA koronavírus- járvány enyhülését követően újabb korlátozás feloldá-sáról rendelkezett a kormány, miszerint 2020. június 15. napjától kinyithattak a könyvtárak. A nyilvános biblioté-kák így - majdnem három hónap után - ismét látogathatók.könyvtárba is!Újra mehetünk…Fotó: Horváth Zoltán
2020. 06. 19. | 13magazin Folytatás az 5. oldalról.Balogh László polgármester közösségi oldalán megosztott jár-ványügyi intézkedéseiből néhány érdekesebb, a teljesség igénye nélkül. A koronavírus-járvány 2020 első felében példátlan helyzet elé állí-totta a világ összes országát. Mi magyarok összefogtunk, a fertő-zés terjedését sikerült megfékez-ni. Mindez köszönhető annak, hogy a kormányzati és a helyi intézkedések időben megszület-tek, a magyar emberek pedig együttműködőek voltak, betar-tották a szabályokat és az ajánlá-sokat. Egészségünk védelme mel-lett most kiemelt cél a magyar gazdaság talpra állítása. A kor-mány által biztosított támogatá-sok mellett saját lehetséges esz-közeivel városunk is segíti az itt élő és dolgozó vál-lalkozásokat. Az önkormányzat a veszélyhelyzethez igazodva a helyi mik-rovállalkozásoknak két új pályázati lehető-séget kínál: a munka-hely-megtartó, illetve a meg-szűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatást. Felmértük a közétkeztetéssel kapcsolatos lakossági igényeket. A közétkeztetést az étel kiszállítá-sával folyamatosan biztosítjuk azok számára, akik ezt igénylik.Döntés született a város költ-ségvetésének módosításáról a gazdasági világválság súlyos következményeinek enyhítésére. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény számára félmilliló forint külön támogatást biztosí-tottunk védőeszközök és haté-kony fertőtlenítést biztosító hor-dozható ózongenerátorok beszerzésére.Horváth Jácint önkor-mányzati képviselő, frakcióvezető-helyettes (ÉVE) a sajtótájékozta-tón utalt arra a megyei napilapban megjelent interjúra, melyben Cse-resnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő kifejtette: az Éljen VárosuNk! frak-ció tagjai hiába próbálják elhitetni a kanizsaiakkal, hogy a most zajló beruházások nekik köszönhetők, a választók pontosan tudják, hogy ezek a fejlesztések az elmúlt 10-12 év erőfeszítéseinek eredményei. A frakcióvezető-helyettes véle-ménye szerint az előző éra mun-káját jól jelzi, hogy 3 horvát-magyar projektet nyújtott be, ezek közül egy kerékpáros-fejlesz-tés nyert, azonban ott is jelentős túlárazásokat találtak a bírálóbi-zottság tagjai. – Ez a fejlesztés, ami nyert, ez is jelentős költségcsökkentéssel tudott csak átmenni a bírálóbi-zottságon. Ugyanis mi történt? – Az, hogy megnézték a piaci árakat a bírálóbizottság tagjai, s azokat az árakat is, amelyeket a városfej-lesztő kft. előző ügyvezetője leadott ebben a pályázatban. S kiderült, hogy sokszor két-három-szoros túlárazások voltak ebben a projektben. Ezt a szakértők észre-vették és a felére csökkentették ennek a projektnek is a támogatá-sát. Ebből gondoljuk, hogy a másik két projektnek a minősége is hasonló lehetett – hangsúlyozta Horváth Jácint. S hogy milyen témák-ban kérte ki a döntésé-nél a polgármester az ÉVE-frakció véleményét, arról Horváth Jácint frakcióve-zető-helyettes elmondta:Balogh László a veszélyhelyzet alatt közel 1700 határozatot vagy rendeletet hozott a mai napig. Ezek jelentős többsége települési szociális támogatás, vagy politi-kai jelentőséggel nem bíró, de a város működése szempontjá-ból szükséges döntések. Ezek egy részét egyez-tette csak a közgyűlési többséget adó ÉVE képviselőcsoportjával. A legtöbb politikai vis�-szhangot kiváltó alpol-gármesteri kinevezést, a tanácsnokok visszahívását vagy a közgyűlési szervezeti és működési szabályzat kétszeri módosítását előtte egyáltalán nem egyeztette velünk. Így tehát könnyen belátható, hogy egysze-rű hazugság az, hogy minden döntést egyeztettek. Ezekről mi is a döntést követően, a kihirdetés-kor e-mailben kaptunk tájékozta-tást. Mindezek mellett tipikus volt a költségvetés módosítása, ami-kor a polgármester egy májusi szerdai délelőtt egyeztetésre hív-ta Fodor Csabát és engem, és elénk tárta azt a költségvetés-módosítási tervezetet, amit ők heteken át készítettek. Amikor megkérdeztük, mire kérik a választ a tervezettel kapcsolat-ban, azt felelték, hogy másnap délig. De jellemző módon ugyan-erre a másnap déli időpontra már sajtótájékoztatót is összehívott Balogh László, ahol bejelentette, hogy módosítja a költségvetést. Így a véleményünknek esélye sem volt beépülni, nem is voltak rá kíváncsiak. Ugyanez volt hely-zet a sport- és kulturális támoga-tások odaítélése során is, ami-kor mindössze két órát hagyott volna nekünk a véleményezésre. Ennyi idő alatt azonban még a pályázatokat sem lehet áttekinteni. De nem kérte ki a vélemé-nyünket egyes, számára kellemetlen támogatások odaítélése esetén sem. Abban az esetben, amikor kikérte, de a javaslatával ellentétes vélemé-nyen voltunk, soha nem vette azt figyelembe, és az eredeti, általa vagy talán Cseresnyés Péter által diktált határozatot hozta meg. A bizottsági hatáskörbe utalt dön-téseknél telefonon felhívta az érintett bizottsági elnököt, és beolvasta neki a sokszor több oldalas határozat címét. Ez alap-ján kellett volna minden esetben megmondanunk, hogy egyetér-tünk-e vele, vagy sem. Többször jeleztük felé, hogy ezt csak tájé-koztatásnak tudjuk tekinteni, mert csak a cím alapján nem hoz-ható meg a döntés. Így Balogh László egyeztetési és demokrati-kus működési felfogása nem érte el a minimálisan elvárható szintet sem. Az pedig, hogy ezután még azt merik állítani, hogy mindenről egyeztettek, az a kanizsai válasz-tók többségi akaratának arculcsa-pását jelenti.Bakonyi ErzsébetFotó: archív
A vízen töltött idő igazi élmény és feltöltődés – vallják azon sze-rencsések, akik már kipróbálták, esetleg rendszeres résztvevői egy-egy kirándulásnak. Magyar-ország folyói és tavai varázslatos vízitúrák helyszínéül szolgálhat-nak, ahová érdemes akár pár órá-ra is kiruccani. Szerencsések vagyunk, hiszen még sokat sem kell autózni, hogy vízre szállhas-sunk! Akik pedig zömében a négy fal között töltötték az elmúlt időszakot, nekik óriási előrelé-pés a szabadban, biztonságban hallgatni a termé-szet hangját, bele-szippantani - újra - az élet érzésébe. Mindezt megtehetik a Sasok földjén Európa Amazonas-án, vagyis a Murán, ahová a Vidra Vízitúra kalauzolja az érdeklődő-ket. Az egyik legszebb és legérde-kesebb magyar folyó vadregé-nyessége, természeti értékei és izgalmas sodrása ellenére az egyik legkevésbé evezett folyónk – mondta Keléné Majzik Berna-dett. Határfolyóként sokáig tiltott volt, jelenleg engedéllyel meg-csodálható a Mura folyó és élővi-lága, amelyről sok érdekességet mesélnek a túravezetők, ha igény mutatkozik rá. A Murán raftokban történik a túra, amelyre így kis-gyermekektől az idősekig bárki bátran vállalkozhat – hangsúlyoz-ta Bernadett, majd kiemelte: az úszástudás nem feltétel, a Murán ugyanis mindenkinek kötelező a mentőmellény. A Mura mellett a Zala folyó bizonyos szakasza is az aktív kikapcsolódás lehetőségét kínálja. Fodor Krisztina, a Fodros Vízitúra vezetője elmondta: a folyón egy fél napos túrát tudnak szervez-ni, de ahol a Zala bele-torkollik a Kis-Balaton-ba, ott a kenukból kiszállva gyalogos vagy kerékpáros kirándulás is várja az érdeklődőket. Az evezés egyfajta kihívás a legtöbb embernek, hiszen minden nap nincs rá lehe-tőség – tapasztalta az elmúlt évek során Krisztina. A vízitúra szerve-zők vízre szállás előtt minden esetben oktatást tartanak, beve-zetve a túrázókat a vízen tartózko-dás szabályaiba is. Magyarorszá-gon május elejétől lehet ismét vízitúrákat tartani. Mindkét szer-vező azt tapasztalta, hogy nagy az érdeklő-dés az evezésre. Mun-kahelyi társaságok, bará-tok, családok egyre töb-ben kipróbálják, és sokszor vissza is térnek egy-egy rövidebb-hosszabb kirándulásra. A gyerme-keket is érdemes vízitúrára vinni, hiszen megismerkedhetnek egy újfajta mozgásformával, a termé-szettel, valamint a vizet is megsze-rethetik. A kikapcsolódás és feltöl-tődés mellett egyfajta csapatjáték is a vízen tartózkodás, hiszen az egy hajóban evezők között össz-hangra is szükség van. Akik voltak vízitúrán, átélhették már a beszál-lás és kiszállás izgalmát, a sodró-dás érzését; tapasztalhatták a sze-let, ahogy belekap a hajukba; a vizet a hátukon egy rosszul elhe-lyezett evezőlapát miatt, érezhet-ték a nap sugarainak melegét a bőrükön, meghallhatták gondola-taikat, hiszen nem kellett másra figyelni, csak saját magukra és a természetre. Egy vízitúrán nincs szükség semmire, csak magára az emberre, arra, hogy idejét rászán-va élvezni tudja az anyatermésze-tet. Persze a két említett túránál vannak nagyobb kihívással kecsegtető kirándulások is, azo-kért azonban utazni kell.Vuk Anita14 | KANIZSA újságnyár2020Múlt heti lapszá-munkban indított sorozatunkkal a városi és környékbe-li programokra, látni-valókra, kikapcsoló-dási lehetőségekre igyekszünk javasla-tokat tenni. A veszélyhelyzet meg-szűnésével vajon milyen esélyei van-nak azoknak, akik nem szeretnének távol utazni az ott-hontól? Például evezhetnek is.tevékenyen és szabadon közel az otthonhoznyár 2.Kanizsai
2020. 06. 19. | 15mezőgazdaságSorozatunk kapcsán ott jártunk, ahol a madár sem jár... az eszte-regnyei hegyre vezető úton való-ban ez volt az első gondolatunk. Bóka László birtokára utasításai nyomán érkeztünk: „itt balra, ott jobbra”. Az egyedülálló zalai táj, csend, nyugalom és ősi szőlőbir-tok fogadja a vendéget az eszte-regnyei Bódi-hegyen. „Most már csak ketten vagyunk itt, végvári vitézek, akik a klasszikus értelem-ben vett szőlőművelést, pincegaz-daságot folytatjuk. Ezelőtt 30-40 éve az egész hegyháton művelt szőlő volt. Nem voltak akácosok. A letűnt korok emlékét a düledező, jellegzetes régi töméspincék őrzik itt a szomszédomban, szinte végig”A gazda mindennek ellenére nem szomorú, sőt, vidám. Mint beszélgetésünk elején már meg-tudtuk: egyre több az új birtokos, a vevő az Eszteregnyét övező hegy-hátakon. A Mamik és az Esztereg-nyei Őszirózsák dalkörök harmoni-kása idézte a mondást: „A szőlőnek szolga kell, a bornak gazda kell.” - Az új hullám szerint gazdák azért már vannak, de szolgák még nem nagyon akadnak – tette hozzá.Tehát egyre többen fedezik fel a háborítatlan hegyhátak szépsé-gét – ennyit elöljáróban soroza-tunk mai részéből, és térjünk is át a birtok titkaira, a tanácsokra, az ásó, a kapa és a gereblye jegy-ében. - A terület apámról maradt rám egyik napról a másikra, de magát a birtokot még a nagy-apám vette. Hagyományos, bak-hátas művelésű szőlő volt, átalakí-tottam lugos művelésű szőlővé. - A műszak január elején kezdődik – mondta a nagy meleg ellenére is vidáman a ma már nyugdíjas vas-utas. - Akkor felmérem az oszlo-pokat, karókat, mit kell cserélni. Február – március közepén jön a metszés, és kezdődik a fűnyírás. Hetekig, hónapokig. Én nem kapálom a szőlőt. Ha kapálni kéne, akkor inkább sört innék! Nem sze-retek kapálni... - mondta a harmo-nikás szőlősgazda.A birtok és a szőlő is rendezett, az ültetvényben van csaknem 30 fajta szőlő a gazda elmondása szerint. A titkok pedig innentől tárulnak fel. Bóka László ugyanis elárulta, a fajták érése – és így a jó bor készítése miatt nem egy és nem is két szüretet tart. - Nálam augusztus 20-tól gyakorlatilag október végéig eltartanak a szü-retek. Sok kicsit tartok az érések miatt. Kis préssel dolgozom, kis hordóim vannak, így több fajta bort készítek. Volt olyan év, hogy nyolc alkalommal szüreteltem – árulta el a jókedélyű gazda. Ráa-dásul nem is foglal állást sem a régi fajták, sem az újak mellett. A Szürkebarát, a Tramini, a Savignon Blanc, a Zalagyöngye és Zweigelt mind a gazdát szolgálja Bóka László szerint. A szőlősorok kiala-kítása miatt pedig fellelhető az éves szükséglet a jó magyar kony-hára. A hagyma és a burgonya helyét évente váltogatja a birtok ura, de szemmel láthatóan jól érzi magát az eszteregnyei dűlőkön a zöldség. „Ősszel felásózom a helyet. Februárban megveszem a dughagymát, aztán amikor az idő-járás engedi, elrakom. A krumplit már március közepén elültetem általában. 150-200 kg hagymám terem, vörös-hagyma, lilahagyma, fokhagy-ma. Éves szükségletre elég! A krumpli nem mindig elég, amit itt van, más helyen is ter-mesztek. De azt elmondha-tom, nekem még piacon nem kellett krumplit vennem vagy hagymát.”Egy olyan vadregényes hely-szín, mint az eszteregnyei birtok, tele van mondákkal és történetek-kel. Bóka Lászlótól is hallottunk hasonlót. A gazda egyszer például fenyőbort kóstolt. „Valahol itt, egy ismerősnél megkínáltak fenyő-borral. Aztán néztem, mint a Kadarcs kutya, amikor bekapcsol-ják a rádiót. Fenyőbor??? Ilyet még én sem hallottam. Aztán kiderült... úgy lett fenyőbor, hogy fenyőfára futott fel a szőlő. Ezért nevezték el „Fenyőbornak”. A metszéssel kapcsolatban is vannak tanácsok a hegyhátakon, ha valaki jól figyel...„A szomszédom egy nagy gyü-mölcsöst tartott fent, hozzáértő-en kezelte. Nálunk is nőttek a fák, és megkérdeztem: Pista bácsi, mondja már meg nekem, hogyan kell megmetszeni a fát? Rám nézett az öreg, és azt mondta: Gyerek, amelyik ág lelöki a fejed-ről a sapkát, azt vágd le. Néztem furcsán, aztán rájöttem... amíg én fel nem megyek a létrára, a fára, addig soha nem fogok rájönni, hogyan kell metszeni a fát! Majd ha felmegyek a metszőollóval a kezembe, úgyis megmutatja magát! Ez volt az alapja. Nem azt mondom, teljesen szakszerűen, de célszerűen csinálom ma már.”Vincze AdélVannak még, akik ebben a szellemben ápolják és gondozzák őseiktől örökölt birtokukat, sző-lőjüket. Egy-egy terület nem csupán a javakat termeli ki, megnyugvást is ad a tulajdonosának – talán ez minden kiskert, földbirtok titka.Ásó, kapa, gereblye 9. részFotó: Horváth Zoltángazda kellA szőlőnek szolga, a bornak
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!JúNIus 21. Alajos, LeilaAz Alajos magyar megfelelője a germán-latin eredetű Alwis, Alois néveknek. A név jelentése egész, bölcs. A Leila perzsa eredetű arab névből származik, angol nyelvte-rületen igen gyakori név, jelenté-se sötétség, éjszaka, “sötét hajú”.Júni us 22. PaulINAA Paulina latin eredetű név, a Pau-la továbbképzése. Jelentése kicsi, kis termetű.Júni us 23. ZoltánA Zoltán régi magyar személynév. Az ótörök sultan, soltan szóból származik. Jelentése: uralkodó, fejedelem.Júni us 24. IvánAz Iván a régi magyar Jovános, Ivános alakjából származik, illet-ve János névnek szláv formájából. Héber-görög-latin-orosz-magyar eredetű név, jelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes.JúNIus 25. vIlmosA Vilmos a germán eredetű Wil-helm névnek a latinosított Vilhel-mus formájából származik. Ele-meinek jelentése akarat+(védő)sisak.JúNIus 26. János, PálA János bibliai név. A héber Johanan név görög Johannesz változatából származik. Jelentése “Jahve megkegyelmezett”. A Pál a latin Paulus névből származik. Jelentése: kicsi, kis termetű férfi.Jövő heti véradások2020.06.23. 11:00-15:00 Nagykanizsa Bazár udvar (8800 Nagykanizsa Zrínyi út 35.)Adj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyelet2020. június 20.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13520:00-08:002020. június 21.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60719:00-06:002020. június 22.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. június 23.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. június 24.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. június 25.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. június 26.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-07:00
2020. 06. 19. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJúnius 21.1982. óta a zene európai ünnepe. Először Franciaországban tartották. Maurice Fleu-ret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg.Apák napja. Az apák napját Magyarorszá-gon június harmadik vasárnapján ünneplik. A 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik, ilyenkor emlékez-nek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre.Június 22.1948-ban megszületett Cserháti Zsuzsa énekesnő (Különös szilveszter, Hamu és gyémánt).Június 23.A Szent Iván éji tűzgyújtás napja. Június 24. előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás leg-fontosabb időpontja, hogy a gonosz szelle-meket, sárkányokat elűzzék. A tüzet a lányok át szokták ugrani, ebből jósolnak férjhezmenetelükre vonatkozóan.1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére Párizsban összeült a “Kongresszus az olimpiai játékok felújítá-sára”, amelyen elhatározták az olimpia esz-me újjáélesztését. Ennek emlékére 1987. óta ünnepeljük az Olimpiai Napot.Június 24.Szent Iván napja, a nyári napforduló ünne-pe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások. Régi hagyomány a tűzugrás, s aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szer-tartásos tűzugrás hagyományának szere-lemvarázsló célja is van.Június 25.1887-ben Megszületett Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humoris-ta, a kabaré nagy mestere.Június 26.Kábítószer-ellenes világnap. Az ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószer ellenes világnap létrehozását.Az elELőző HEti REJtvény MEgFEJtéSE: Minden népet arról fognak megítélni, hogy fáikkal miként bántak.
18 | KANIZSA újságkörnyezetünk Komoly számban fogynak a gólyák is– Ma már komoly vizsgálatok, monitorozá-sok vannak, úgynevezett rendszeres adatállo-mány vizsgálatok, amelyek sajnos ki is mutatják, hogy bizonyos énekesma-darak száma csökken. Még az olyan madaraké is, amelyekből nehezen becsülhető meg a létszámuk. Ami-kor a vizsgálatok folynak, akkor a nagytestű madaraknál megszámol-ják a fészkeket. Ezeknél sajnos objektív és jól látható a fogyás. Komoly számban fogy-nak például a gólyák is. A szakemberek kimu-tatták, hogy 2005-től a mezőgazdasági, úgy-mond agrárélőhelyekhez köthető énekesma-darak száma is folyamatosan csökken. Az erdei élőhelyekhez köthető madarak száma stabil volt, talán még egy kicsit nőtt is. Az utóbbi pár évben viszont ezekből madarakból is keveseb-bet számlálnak a hálókban, tehát valamiért már elindult egy rossz folyamat. Kimutatták azt is, hogy a költöző madarak esetében nem mindegy, hogy közelre vagy egészen messzire repül el télen.A sasok majdnem kipusztultak MagyarországonAzt kell mondjam, hogy az emberi civilizáció és az ember tevékenysége kőkeményen bele-folyik a természetes dolgokba – folytatta Lel-kes András. A madaraknak régen sem volt könnyű. Az időjárás, a ragadozók, és sok más egyéb tényező beleszólt az életükbe. A létezé-sük arról szólt, hogy mennyire tudnak alkal-mazkodni, viszont erre most rátesz még egy lapáttal az ember. Tehát nem elég, hogy van egy mediterrán ciklon és akkor északi széllel repülnek. Nincsen eső, egy hétig nem tudnak táplálkozni, és még lehet sorolni azt, hogy mivel kell megküzdeniük útjuk közben. Erre még az emberi tényező - elüti az autó, áramütés, vadásszák őket - rátesz egy lapáttal. Felgyorsultak ezek az esemé-nyek. A legveszélyeztetettebbek a hosszú távú vonulók, a gólya, a fecske, mert azok megóvása nem csak tőlünk függ, hanem azoktól az országoktól, illet-ve az ott élő emberektől, ahol vonulnak. Néhány évtizeddel ezelőtt a sasok majdnem kipusztultak Magyarországon, de szisztemati-kus, komoly természetvédelmi munka követ-keztében ezeknek az állományát sikerült egy bizonyos szintre feltornázni. Az ideális szinttől még így is messze van ezeknek a ragadozók-nak a száma. Szinte minden egyes fajról elmondható, hogy súlyosan csökkent a létszámunk, ezért különösen fontos lenne, hogy amennyire lehet, óvjuk őket! A palini ökoiskolában jó módszereket alkal-maznak arra, hogy már gyerekkorban kezdjék a gyerekeket úgy terelni, hogy figyeljenek a környezetükre. Itt számon tartják a fecskefész-keket, és a gyermekeket is arra tanítják, hogy vigyázzanak a természet értékeire. A fészkükbe sem lesünk be, mert félünk, hogy elmennek– Nagy büszkeség nekünk ez a sok fecskefé-szek. Mi egy örökös ökoiskola vagyunk – mesélte Suhai Zsolt, a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola igazgatója. Ez annyit takar, hogy nem kell pályáznunk évente az öko cím elnyerésére, mert a korábbi évek mun-kája alapján ezt örökre megkaptuk. –Ez nem csak egy üres cím, nem csak egy plakett a falon vagy csak egy oklevél. Ez egy gondolkodás-módot tükröz. Elődeim és én magam is azt képviselem, hogy minden, ami zöld, ami él, ami mozog, ami vegetáció, ami élet, az érték. Úgy gondolom, hogy iskolánk jól példázza, hogyan lehet összhangba hozni az épített közeget, ezt a kastélyt ezzel a három hektáros ősparkkal. Hogy lehet harmóniában együtt működni a természettel. A gyerekeink és a szü-lők számára is óriási vonzerő, hogy szabad levegőn, méltó közegben, de mégis védetten tanulhassanak a gyermekeik. Ennek szellem-ében mindenre vigyázunk, ami itt élő és élő-lény. A fecskéinkre meg különösen. Nem háborgatjuk a fészkeiket, ez a legfontosabb dolog egyébiránt. Van egy szerencsés állapo-tunk, miszerint egy lovarda van mellettünk. Részben innen tudnak a fecskék a fészkeikhez építőanyagot beszerezni, és onnan szállítják ide, valamint van innen 1-1.5 kilométerre egy szép nagy halastó. Onnan is tudnak hozni ide különböző építőanyagokat. Többek közt sarat és iszapot. A fecskéink visszatérnek, 22-24 fészkünk van és sokban megbújnak a kis madarak is. Ez rettentő jó és szép dolog. Az, hogy a madárállomány folyamatosan csökken és ritkul különösen fájdalmas. Elszaporodnak a rovarok és bogarak, amit hamar észre lehet venni. A fecskék csodaszép madarak, óvni kell őket. Mi a fészkükbe sem lesünk be, mert félünk, hogy akkor elmennek innen Hajnes RitaA folyamatos természeti és az emberi hatások következményeként az elmúlt 10 évben a madarak száma kevesebb mint a felére csökkent az Európai Unió országaiban. Lelkes Andrással, a Balaton- felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őrével próbáltuk megfejteni, hogy mi okozza ezt a folyamatot.Magyarországon is egyre kevesebb A fészekEurópábanVészesen fogynak a madarakFotó: Miholics Szabolcs
2020. 06. 19. | 19környezetünkkörnyezetvédelmi rende-letben található egy pas�-szus, ami tiltja ünnepna-pon és vasárnap a jelentős zajkibocsátással járó ott-honi tevékenységet. Pél-dául építkezés során a betonkeverést, a fűnyírást vagy a gépi permetezést is. Érdekes módon ilyen jelzé-sek nem nagyon szoktak érkezni a felügyelethez, nagyon-nagyon ritkán keresnek meg bennünket.Az igazi piskóta a házi tojástól lesz szép sárga, és a karaj sem a fán teremEz a gondolat Kiskani-zsán fogalmazódott meg. A Bajcsy-Zsilinszky út egyik házának hátsó kertjében a veteményes mellett fogal-mazta meg véleményét Horváthné Vadász Mária. – Zaj? Itt? Csend van, te is hallod – így kezdte a helyi közösség, a Szépkorúak Társaságának vezetője a véleményét. A környéket bejártam, hogy hol tarta-nak egyálta-lán tyúkot. Manapság… szinte sehol. Két utcában két helyen találtam, ráadá-sul idősebbek, mint én – tehát itt Kiskanizsán nem tudok róla, hogy az állat-tartással kapcsolatban valakinek is gondja lenne. Beszélgetésünk közben – legnagyobb meglepeté-sünkre - megjelent a hát-térben egy fehér póniló és néhány juh. – Hogy ezek? A szomszédé mind – mondta vidáman Marika. Hatalmas a hátsó kertem, a szomszéd egybe bekerí-tette, itt legelésznek a ker-tem mögött is. Náluk kicsi gyerekek vannak, legalább nem csak az állatkertben látnak állatot. Nekem pedig nem kell füvet nyír-nom, a juhok elintézik. És semmi baj nincs velük. Többször is megnézem őket naponta.FafAlun azért más Az állattartás Nagykani-zsán a közigazgatási osz-tályhoz tartozik, de mint minden más, a közterület felügyelők látókörébe kerül. A témával kapcsolat-ban Bakonyi Tamás csak megerősíteni tudta a Kis-kanizsán élő Horváthné állítását, szinte alig-alig tartanak állatokat az emberek, így ma már prob-lémák sem érkeznek a hatósághoz. A háztáji állatok eltűné-se jellemző a közelben lévő községekre is. A 12 kilométerre lévő Liszóban manapság már csak elvét-ve találni kapirgáló tyúko-kat a baromfiudvarokban. Nagykanizsa vonzáskörze-téről van szó, ahogy - hasonlóan a kertvárosok-hoz - egyre több az úgyne-vezett „városból kitelepü-lő” család. Minden önkor-mányzatnak saját szabá-lyozása van az országos előírásokkal összhangban, és persze előfordulnak nézeteltérések. – Itt min-denki tudja, mit lehet ten-ni, és mit nem. Nem azt mondom, hogy nem for-dul elő, hogy valaki más-ként viselkedik, de azt tudomásul kell venni, ez egy falu. Itt a megenge-dett napokon bizony ég a kerti hulladék, a füvet is le kell nyírni. Számomra ez olyan természetes, mint a panelban élőknek a vasár-napi húsklopfolás – amit szintén hallgat a szom-széd. De szerintem emiatt itt Liszóban nincs problé-ma, aki ide köl-tözött, előbb-utóbb tudomá-sul veszi, hova is köl-tözött – mondta el a Liszóban élő, liszói születésű fiatal anyu-ka, Golub Ildikó. Ahány ház és ahány tele-pülés, annyi szokás és annyi rendelet. Talán nem túlzás kijelenteni azt, mor-golódók, egymást feljelen-tő szomszédok és szabály-szegők is lesznek mindig. Sőt, a kutyák is ugatnak mindig, ha úgy látják jónak. Vincze Adélvonatkoznak!Fotó: Horváth Zoltán, Czigóth Sándorde a
szabályok mindenkireBékés egymás mellett élés… A kertvárosban vagy a környező falvakban élők számára nem lehet isme-retlen a szomszédok vagy az utcabeliek közti „civa-kodás” – ha csak hallo-másból is, mert a hírek a kis közösségekben szár-nyakon járnak. Legtöbb-ször a kerti hulladékége-tés kerül szóba: már megint füstöl a szomszéd! De van, akit a fűnyíró hangja is bánt. Igazságot tenni nem egyszerű, de nem is lehetetlen. A Nagykanizsára vonat-kozó „miheztartás” érde-kében elsőként a Közterü-let-felügyelet vezetője volt segítségünkre, ugyanis több olyan rendelet van érvényben a városban, amely szabályozza a szó-ban forgó tevékenysége-ket. Talán a legfontosabb, hogy a szokásoknak meg-felelően tűzgyújtási tila-lom lépett érvénybe május 1-én. - Ez fennmarad egé-szen szeptember végéig, tehát jelen pillanatban tilos mindenféle növényi, kerti hulladékot égetni Nagykanizsa közigazgatá-si területén. Ellenőrzik is a szabály betartását, mind-addig, amíg érvényben van a helyi rendelet. A fel-ügyelő helyszíni bírságot tud kiszabni vagy közigaz-gatási eljárást kezdemé-nyezhet. Az önkormányza-ti rendelet nem új, hozzá-szoktak már az emberek, a több-ség ismeri a sza-bályozást, az utóbbi időben ritkán fordult elő, hogy intéz-kedni kellett. Havonta egyszer-kétszer értesítik a felügyeletet az égetés miatt, általában szomszédok jeleznek – mondta el Bakonyi Tamás, a Közterület-fel-ügyelet vezetője. És miért fűnyírózik már megint a szomszéd?! Talán sokan hallottuk ezt a kér-dést is… Nagykanizsára vonatkozóan ez ügyben is van egy érvényben lévő szabályozás - árulta el Bakonyi Tamás. - A helyi
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A június 20-26.június 20. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Láto-gató, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 A mi por-tánk, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Szertár, 08:00 Híradó, 08:15 A mi portánk, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 Élet-módi, 09:45Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 Vadrózsából tündérsípot – utazás, 19:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:15 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildeb-rand István legendáriuma, 21:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 LapozóJúnius 21. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 Vadrózsából tündérsípot – utazás, 01:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:15 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legen-dáriuma, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 Vadrózsából tündérsípot – utazás, 07:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:45 „Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül 09:40 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:10 Mise/Istentisztelet, 19:10 Sztár-portré: Mahó Andrea, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Safari a nagyvárosban, 21:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó Június 22. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:10 Mise/Istentisztelet, 01:10 Sztárportré: Mahó Andrea, 01:40 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Safari a nagyvárosban, 03:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise/Istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Mahó Andrea 08:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 08:20 Safari a nagyváros-ban, 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Mahó Andrea, 12:30 Safari a nagyvárosban, 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Múlt-kor, 20:00 Mentawai – Dzsungelben szülöt-tek, 20:50 Múlt-kor, 21:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 21:50 LapozóJúnius 23. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szer-tár, 01:00 Múlt-kor, 01:30 Híradó, 01:45 Mentawai – Dzsungelben szülöttek, 02:35 Múlt-kor, 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár 07:30 Múlt-kor, 08:00 Híradó, 08:15 Mentawai – Dzsun-gelben szülöttek, 09:05 Múlt-kor, 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Szer-tár, 12:30 Múlt-kor, 13:00 Mentawai – Dzsungel-ben szülöttek, 13:50 Múlt-kor, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc, 20:05 A szomszéd vár 20:35 Híradó, 20:50 Sztár-portré: Boros Lajos, 21:20 Múlt-kor, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,22:25 LapozóJúnius 24. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc, 01:35 Híradó 01:50 A szomszéd vár, 02:20 Sztárportré: Boros Lajos, 02:50 Múlt-kor, 03:20 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc, 08:05 Hír-adó, 08:20 A szomszéd vár, 08:50 Sztárportré: Boros Lajos, 09:20 Múlt-kor, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc 13:00 A szomszéd vár, 13:30 Sztárportré: Boros Lajos, 14:00 Múlt-kor, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok, 20:00 Kalan-do-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Madarassy 70, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóJúnius 25. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargi-ta, 01:00 Gézengúzok, 01:30 Híradó, 01:45 Kalan-do-zoo, 02:15 Madarassy 70, 02:45 K’arc, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Gézengúzok, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo, 08:45 Madarassy 70, 09:15 K’arc, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Madarassy 70, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék, 20:05 Kvantum, 20:35 Híradó 20:50 A Dunaka-nyar és a Szentendrei-sziget titkai, 21:20 Gézen-gúzok, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúnius 26. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvidék, 01:35 Híradó 01:50 Kvantum, 02:20 A Dunaka-nyar és a Szentendrei-sziget titkai, 02:50 Gézen-gúzok, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék, 08:05 Híradó, 08:20 Kvantum, 08:50 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai, 09:20 Gézengúzok, 09:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvidék, 13:00 Kvan-tum, 13:30 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai, 14:00 Gézengúzok, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet 19:30 Balasport, 20:00 Madarat tolláról, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:15 Dombvi-dék, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 06. 19. | 21sport A cselgáncs sportága esetében olyan testedzés-ről beszélünk, mely kimondottan kontaktsport. Emiatt a koronavírus-járvány idején valódi edzé-seket tartani esélyük sem volt. A szigorú szabá-lyok feloldása után is vannak még olyan szabá-lyok, amelyek miatt esetükben még alaposabb és óvatosabb lépésekkel lehet csak nyitni.A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa egyesületénél hónapok óta nem tarthattak igazi, a cselgáncsra valóban hasonlító edzéseket. A klubnál március 12-én léphettek a versenyzők a tatamikra.A gyerekek akkor két hét pihenőt kaptak, hogy alkalmazkodni tudjanak a szülőkkel együtt a megváltozott tanrendhez is – mondta el az egyik edző, Hóbár Péter az NJK-tól. - Akkor már éreztük, hogy sajnos egy hosszabb szünetnek nézünk elébe, így online edzések keretében tartottunk foglalkozásokat heti három alkalommal, több csoportban. A tavaszi versenyszezonunk a pandémia miatt el is szállt, több régiós versenyünk és több korosztály diákolimpiája is elmaradt.A helyzet egy hónappal ezelőtt változott valamelyest- Május közepétől már szabadtéri edzésekkel készülünk a korosztá-lyoknak megfelelően több csoportra osztva. Heti kétszer a Csónakázó-tónál, egy alkalommal pedig a Mindenki sportpályáján edzünk, melyek keretében egyelőre a mozgáskoordináció-fejlesztő gyakorlatok van-nak túlsúlyban, emellett az alap állóképességet fejlesztjük.Megtudtuk, az ifjú judokáknak hiányzott már akkor nagyon a moz-gás, június elejétől immár edzőtermi edzéseket is beiktathattak a nem-zetközi és a hazai szövetség szigorú ajánlásait betartva. Érdekesség, hogy az NJK soraiból Vaska Botond tanulmányi és sporteredményei alapján megkapta a ,,Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019” elis-merést.Az Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói is igencsak kötött keretek között készülhetnek, a Mester-család ennek ellenére igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy fiataljaik színvonalas edzéseket láto-gathassanak az előírt biztonsági szabályozások betartása mellett. A másik kanizsai klubhoz hasonló helyeken tréningeznek, illetve az NTE-sporttelepen is találkoznak az dzsúdós növendékek. Úgy kalkulálnak, hogy a júliusi szünet után augusztustól már jóval lazább keretek között folytathatják a munkát, és ha az egészségügyi helyzet úgy alakul, hogy a szövetség rábólinthat, akkor már a versenyek megrendezésére is sor kerülhet. P.L.- Ilyen tájt azért a nagykanizsai városi kispá-lyás labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye amúgy is a végéhez szokott érni, de nyári hóna-pokra sem áll le jó néhány baráti társaság – mondta el Dervalics György, aki az Istiván nevű szenior foci-formáció egyik csapattagja. - Így teszünk mi is és csütörtökönként Kiskani-zsán járunk el focizni. Mostanság a szabadban éppen egy zumbázó csoportot szoktunk válta-ni. Azért azt el kell ismernünk, így a kezdő nyári hetekben azért jóval többen jövünk, legutóbb is voltunk tizenöten, július elejére ez a szám viszont némileg változhat... A lényeg, hogy tel-jesen nem szeretnénk kiesni a ritmusból. Szú-nyog, Nyulas, Köpci, Toma, Csőrös, Anek, Mismás - hallhattuk a teljesség igénye nélkül még sokáig egymás nevének a kurjongatását. Az is igaz, az egy óra tömény műfű a kézilabda pálya méretű játéktéren igencsak lefárasztotta a focistákat, akikről ne feledjük, inkább már a kiskanizsai öregfiúkat lehetne megmintázni, ugyanakkor a gólokkal nem spóroltak, hiszen az Istiván I az Istiván II-vel 7-7-re végzett. A foly-tatásra már csak csütörtökig kellett várniuk. P.L.Szúnyog, vagyis Varga István (balról) megkerülve Csőröst, tehát Dervalics György kapust helyezett az ellenfél kapujába...(Fotó: Polgár László)Köpci, Toma…Csőrös, Nyulas, Ha kicsit kutakodunk, immár egyre több sporteseményre bukkanhatunk szűkebb pátriánkban is és nem kellett messze menni azért, hogy a kiskanizsai műfüvesen egy népes focizó csapatot fedezzünk fel. Valóban enyhülnek a járvánnyal kapcsolatos előírások, és ez már a pályákon is látszik. Náluk még kicsit nehezebbEgyelőre a cselgáncsozóknál ilyen seregszemlére még várni kell
22 | KANIZSA újságsportNagyon örülök, hogy az FHDC egyesü-letének színeiben a rutinos Horváth Balázzsal ketten játszhattuk a döntőt – mondta el Rácz Tibor, aki a vizes sport-ágakban is otthonosan mozog. – A radai tornán ezúttal nem teherként éltem meg, hogy ellene mérkőzhetek, s ugyan az 5-0-s eredmény simának tűnhet, ez a mérkőzés folyamán a legek között abszolút nem volt érezhető. Jó meccset vívtunk Balázzsal, a végső koncentráció-ban szerencsésebbnek bizonyultam vele szemben. Szeretnék neki gratulálni a második helyhez, meg aztán köszö-nöm neki a segítséget, a tanácsokat, a biztatást. A győzelmem esetemben nagy sikernek számít, és szeretném, ha továbbra is hasonló eredményességgel tudnám képviselni csapatunkat, hiszen tudjuk, hajrá FHDC!Ez jobbkor nem is hangozhatott volna el, hiszen pénteken 18 órától már folyta-tódhat a nagykanizsai klub városi soro-zata is, melynek keretében szép számú nevezőre számíthatnak a helyi dartso-sok.Darts Rada Kupa, 7. forduló, végered-mény: 1. Rácz Tibor, 2. Horváth Balázs, 3. Ház Bálint, 4. Pallag Péter.P.L.a táblák előttPénteken már náluk is Rácz Tibor mind érettebb teljesítménnyel rukkol elő a kanizsai dartsosoknálA dartsosok Rada Kupájának folytatá-sával immár a nyilakkal dobálók is elmondhatták, hogy újra a tábláik elé állhattak, mi több, a nagyradai helyszínen nagykanizsai presztízs-meccs döntött az elsőségről. Éppen huszon-öt esztendeje, hogy a miklósfai városrésznek egy legendás focicsa-pata megnyerte a megyei első osz-tályú labdarúgó-bajnokságot, pontosabban átvehette a győz-tesnek járó arany-érmeket Miklósfa focipályáján. Tudja, kiket igazoltam akkor a csapatba? – kérdezte Zavaczky Lajos, a Miklósfa SE akkori – nyugodtan fogalmazhatunk így – sportmenedzsere. – Idehoztam Csepregi Bandit, Horváth Lajost vagy éppen Skublics Győzőt, de reaktiváltam mondjuk Ifjo-vics Ferit is. Azt azért sajnálom, hogy nem mehettünk tovább az NB III-ra, de úgy érzem, így sem kellett szégyenkeznünk. Balogh Attila edzői instrukcióival bombaerős társaság volt, Umbro mezben feszí-tettünk, nagyon jó nézőszámokat produkáltunk. Azon a bizonyos „éremátadós” összecsapáson a Miklósfa SE a Galambokot fogadta 1000 néző előtt és nyert 5-1-re, Fodor (2), Mózes, Felső, valamint Horváth L. találataival. Az aranyérmeket egyébként a Magyar Labda-rúgó-szövetség részéről Czibor Zoltán, a legendás vb-második magyar válogatott és az FC Barcelona korábbi sztárja adta át a győz-teseknek. P.L.Czibor adta át, Csepregiék átvettékLehet, hogy kissé megfakult, de a Miklósfa SE 1995-ös bajnokcsapatára még most is jó szívvel emlékezhetnekNincs kizárva, hogy nem a teljes listá-val szolgálhatunk, viszont az utóbbi hónapok amúgy is kissé felfordult hét-köznapjai mellett az előző tanév ered-ményeiért ebben az időszakban kapták meg a remeklő tanulók sportos elisme-réseiket.A díjazottak mindegyike idén postai úton kapta meg a Magyarország Jó Tanulója - Jó Sportolója 2019 díjat – mondta el Jeszenői Csaba, a Rozgonyi-iskola tanára, címzetes igazgatója. - Saj-nos a díjazottak listája még nem jelent meg, de a kormányoldalon lassan ott kellene lennie. Én négy gyerekről tudok konkrétan, őket én pályáztam. Buko-vics Rebeka rozgonyis nyolcadikos és a ballagási ünnepélyen kapta meg a napokban. Ő a Délzalai Vízmű SE úszója, edzője Polgár Sándor, én csak a testnevelője voltam. Még egy rozgo-nyis volt, a kötélugró Ujj Viktória Zóra - Szan-Dia FSC, testnevelője Var-ga Edit -, mivel ő már kilencedikes a Mezőben, ezért ott kapja meg a díjat. Szintén mezős a tizenegyedikes Varga Nóra - duatlon, országúti és pályakerékpár -, aki már ötödik alkalommal lett díjazott. Negyedik alkalommal kapta meg a kitüntetést a batthyánys Kovács Dóra, ő szin-tén duatlonban, országúti és pályakerékpárban jeleskedett. Nóra és Dóra az én tanítványaim még mindig.P.L.büszke rájukA testnevelőjük is Bukovics Rebeka isko-lájától remek tanulmá-nyi és sportos elisme-réssel búcsúzhatott
Sikeresen lezaj-lott a koronavírus miatt elhalasztott kanizsai 105. nyílt amatőr páros teniszverseny a Kanizsa Tenisz Klub jól előkészí-tett pályáin. A 28 induló hat településről érkezett, és összesen 33 mér-kőzést vívhatott.- A nagy melegben zalaegerszegi győzelmek születtek, és a Csalló-család sikerei mellett sem lehet elmennünk, három érmet is szereztek – mondta el a szervező, Baranyás Zoltán. - A nyílt páros egerszegi finá-léját a Balázs Bence-Paál Barnabás duó nyerte roppant színvonalas mérkőzésen az ifj.Csalló János-Gulyás Roland párosa ellen. Mind-ezek mellett mindenkinek köszönöm a kitartást a hőségben és a sport-szerű, remek megmozdulásokat tartogató meccseket.A 60+ nyílt párost veretlenül a szintén zalaegerszegi Csalló János- Hajdú Győző kettős nyerte.Végeredmény: 1. Balázs Bence-Paál Barnabás (Zalaegerszeg), 2. ifj. Csalló János-Gulyás Roland (Zalagerszeg), 3. Csalló András-Kerkai Alex (Zalaegerszeg) és Molnár József-Péntek István (Zalaegerszeg-Kanizsa TC). Végeredmény 60+: 1. Csalló János-Hajdú Győző (Zalaeger-szeg), 2. dr.Füle Lajos-dr.Füle Attila (Energia Szabadidősport Klub-Kanizsa TC), 3. Horváth Zoltán-Baranyás Zoltán (Röpte TC-Kanizsa TC)A sorozat legközelebbi fordulóját július 18-án rendezhetik a Kanizsa TC pályáin nyílt amatőr, valamint 60+ nyílt amatőr párosban.P.L. 2020. 06. 19. | 23sportNagykanizsán, a város környé-kén, valamint a térségben is jó néhány labdarúgó klubot, együt-test érintenek az elképzelések, ebből igyekeztünk szemezgetni. A felnőtt bajnokságok kezdésé-nek tervezett időpontja például az augusztus 15-16.-i hétvége, a Magyar Kupa fordulókat – a bene-vezett csapatok számától függő-en - a bajnokság kezdése előtt egy-két héttel tartanák meg. (Amennyiben a nevező gárdák nagy száma indokolja, a legkoráb-bi lehetséges kezdési időpont júli-us 25-26.)További fontos információkat is megosztott a labdarúgó igazgató-ság. Az előttünk álló megyei I. osz-tályra a 2019/20-as idényben részt vett csapatok jogosultak az ismé-telt nevezésre, valamint az NB III-ból kieső, illetve a nemzeti baj-nokságokból ide nevező legény-ségek szintén nevezhetnek. A klu-bok U19-es és U16-os korosztályú férfi ifjúsági csapatokat kötelesek szerepeltetni. Amennyiben az egyesületnek nincs U16-os kor-osztályú csapata, akkor az U14-es fiú serdülő bajnokságban kell csa-patot indítaniuk. A megyei II., de a III. osztályban - is - az elősző baj-noki pontvadászatban szerepel-tek jogosultak az - ismételt - neve-zésre, a nevezési határidő pedig gyakorlatilag valamennyi liga ese-tében, az első osztálytól a harma-dikig július 3-a, péntek 12 óra.P.L.elkezdődtekA papírmunkák márA Kiskanizsai Sáskák SE-nél is remélik, idén nyáron újra a focilabdáé lesz a főszerep(Fotó: Polgár László)A napokban a Magyar Labdarúgó- szövetség Zala megyei igazgatósága az általa szervezett 2020/2021-es megyei bajnokságokkal kapcsolatban is tájékoz-tatást tett közzé. A koronavírus miatt elrendelt szabályok enyhülése után már sokan várják azt is, hogy miként és leginkább, mikor indulnak a bajnokságok. győztesekMegyeszékhelyi A kanizsai teniszsorozat folytatódhatott - nem kevés indulóval
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA hamburgert évszakoktól függetlenül mindenki szereti. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is. Bogár Péter elárulta nekünk, ő hogyan készíti el, és levesreceptet is ajánlott hozzá. Hozzávalók 1 hamburgerhez: 1 édes hamburgerzsemle (minimum 150 gr), 5 dkg kékpenészes sajt, 1 kk extra szűz olívaolaj, 1 marhahús pogácsa (200 g), kevert zöld saláta ízlés szerint, 2 szelet karikára vágott paradicsom, 2 szelet karikára vágott hagyma, 3 evőkanál koktél szósz. Elkészítése: A hamburgerzsemlét ketté vág-juk, mindkét belső felét megkenjük olívaolajjal, és kontakt grillben, serpenyőben vagy rostla-pon 2 perc alatt aranybarnára pirítjuk. Majd a hagymakarikákat is aranybarnára pirítjuk 2 perc alatt. Közben a pogácsa mindkét oldalát barná-ra pirítva 5 perc alatt átsütjük a 150 C fokra állí-tott kontakt grillben. Az utolsó 1 percben a hús-pogácsánkra ráhelyezzük a kéksajt szeletet, amit ráolvasztunk serpenyőben, vagy rostla-pon, ilyenkor azonban 2,5 perc után fordítsunk egyet a pogácsán. A pogácsa marhahús és mar-hafaggyú 90 – 10 arányú keverékéből áll. Amint a zsemle megpirult, az alsó felét megkenjük a koktélszósszal, ami majonéz, ketchup, és mustár 80-10-10 arányú keveréké-ből áll, amihez reszelt fokhagymát is adhatunk. Ezután a sajtos húspogá-csára helyezzük a salátakeveréket, a paradicsom karikákat, és a zsemle másik felét. Végül átszúrjuk az elké-szült hamburgerünket egy spékelő rúddal, és fogyaszthatjuk is! Hajdinás zöldségleves gombávalHozzávalók 4 személyre: 1 ujjnyi húsos szalonna, 1 közepes fej vörös-hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 sárgarépa, 1 fehérrépa, 15 dkg vargánya, 15 dkg hajdina, 1 babérlevél. Egy lábosban a kockára vágott szalonna zsír-ján puhára pároljuk a hagymát, a sárgarépát, a zöldséggyökeret és hozzáadjuk a gombát. 2 evőkanál liszttel tovább pirítjuk a zöldségkeve-réket, és 4 gerezd zúzott fokhagymát dobunk bele. Mielőtt felöntjük vízzel, egy késhegynyi őrölt piros paprikával tovább pirítjuk. A felön-tés után babérlevéllel ízesítjük, majd 30 percig főzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak. Végül a hajdinát 1 evőkanál olajon megpirítjuk, majd a leveshez öntjük, és további 10 percig puhára főzzük. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaFotó: Bakonyi ErzsébetzöldséglevesMarhaburger és hajdinásheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. A bezártságnak nemcsak hátrá-nyai vannak, hanem előnyei is. Gondoljon csak arra, ha koncent-rál, valami olyan nagyot alkothat, mint még soha.Bika: 04.21-05.21. Ön is úgy van vele, mint sokan mások; amikor pénzt hoz a postás, mindjárt jobb kedve lesz. Élvezze ezt az állapotot, és költekezzen megfontoltabban. iKrek: 05.22-06.21.Mint azt mindnyájan tudjuk, a bátraké a szerencse. Bátorságból nincs hiány önnél, egy jó ötletért azonban most elmehet a szom-szédba. Rák: 06.22-07.22. Egyelőre nem tehet semmit, ha úgy érzi, csak egyhelyben topog, és nem lát kiutat a napi mókuske-rékből. Próbálja meg mosolygással elfedni az érzelmeit.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Egy jó edzésprogram kidolgozásá-val biztosan hatásosabb lehetne a fogyókúrája. Az édességeket pe-dig csak nézegesse, és ne fogyas�-sza. Szűz: 08.24-09.23. Nincs semmi oka az idegeskedés-re. Hiszen elég, hogyha csak cset-tint egyet, és máris teljesül a kíván-sága. Mintha egy tündér követné a lépteit.Mérleg: 09.24 -10.23.Legyen bátor, és merje kimondani a vágyait még akkor is, ha nem bízik a megvalósulásukban. A megúju-lás jelentős változásokat hozhat az életében. sKorpió: 10.24 -11.22. Számíthat rá, hogy valaki hama-rosan kimozdítja az állandó ott-honüléséből. Olyannyira áthatja a szenvedélyessége, hogy hegyeket is képes lesz megmozdítani. Nyilas: 11.23-12.21. Izgalmasan indul a hétvégéje. Ha kontroll alatt tudja tartani a meg-jegyzéseit és a cselekedeteit, akkor vidám hangulatban folytatódik tovább.Bak: 12.22 - 01.20. Bánjon óvatosabban a kijelentései-vel. A gyerekeit szavakkal is nagyon meg lehet bántani. Ne okozzon ne-kik fölöslegesen szomorúságot.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha úgy érzi, hogy a hullámzó érzel-meit senki sem tudja lecsillapítani a környezetében, akkor menjen el fa-gyizni. Meglátja, visszatér a jókedve.Halak: 02.20-03.20. Valaki próbára akarja tenni a barát-ságát. Most még meggondolhatja magát, mielőtt teljesíti az ígéretét, mert lehet, hogy a végén ön jár rosszabbul.
XXXII. ÉVFolyam25. SZÁm2020. Június 26.12-13. oldal- Látványosságok, állatbemutatók a Kis-Balatonon- Még bíznak a jó szezonban a vendéglátók14. oldalTurizmusértfogtak össze15. oldal5-6. oldalZalaszántónKanizsai pénzből készül könyv a 48-as gyalogezredrőlsikerülAz egyiknekHogyan vigyázzZZunk a rózsánkra?- Nem nehéz a rózsát szaporíTANi- Ugyanúgy keLL óvni, mint a szőlőt- Megújul a belváros, a Deák téren is dolgoznak- Kifakoson bokáig ér a sár, ha esik.- Sosem látott kommentháború az ellenfelek között- Csak az a biztos, hogy valaki nem az igazat mondja- 680 ezer forint miatt feszült egymásnak a polgármester és az ÉVE
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT70 éves Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Köz-pont nyugalmazott igazgatója, a Nagykanizsai Városvédő egyesület alelnöke. 1982-ben igazgatóhelyettesként került a HSMK-ba. majd az intézmény vezetője lett, nyugdíjba vonulásáig. A közéleti tevékenységét a városvédő egyesü-letben folytatja. 70. születésnapján korábbi munkatársai, és az egyesület munkatársai köszöntötték. Egy talicska magánya Napokat áll mozdulatlanul ez a talicska az Eötvös téri építkezésen. Hét-főn már biztosan ott volt a piros vonalnál, talán versenyre készülve állt be, és a rajtra készült. Moz-galmas napja nem volt másnap kedden sem. Helyet nem változtatott, a szeles időben is állta sarat. Sorsa végül szerdán fordult jobbra, amikor még a reggeli órákban eltűnt. A talicskát azóta nem lát-tuk. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEKutyásoknak üzentekA minap arra ébredtek a Dózsa György út 115. és 117. épületek lakói, hogy egy különleges figyelmeztető tábla állja el az útjukat a két épület közötti zöld-területen. A tábla állítója bizonyára a kutyások figyelmét akarta ezzel felhívni. - A kutya ott végzi el a dolgát, ahol neki muszáj, ezt nem lehet rendelettel, táblákkal szabályozni – morfon-díroztak a kutya- gazdik. Azzal azonba egyetértettek, hogy a kutyák után a gazdák felelőssége a takarítás. 70IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Tar M.
vélemény 2020. 06. 26. | 3Nagybevásárlás- Szabadkán2020. július 11.Részvételi díj: 7.200 Ft/főHorvátországi fürdőzés!Krk- sziget –BASKA2020. júl. 11., aug. 9.Részvételi díj: 9.900 Ft/főBohinj és a Mostnica szurdok2020. júl. 25., aug. 15.Részvételi díj: 8.900 Ft/főDobronak- Lendva 2020. július 18.Részvételi díj: 4.500 Ft/főSZARVASszarvas - KÖRÖS-MENti élMÉNyek2020. augusztus 2.Részvételi díj: 9.900 Ft/főA toszkáN táj szerelMeseiNek2020. augusztus 4-9. (5 éj)Részvételi díj: 95.200 Ft/főkÖrutazás SzékelyFÖldÖN2020.augusztus 11-17.(6 éj)Részvételi díj: 95.400 Ft/főHallstatt, a “fehér arany” városaHallstatt és bad iscHL2020. augusztus 8.Részvételi díj: 10.800 Ft/főScHÖNbruNN-i állatkert- Bécs2020.augusztus 8.Részvételi díj: 6.900 Ft/főFertő tó- Rusti élményút2020. augusztus 8.Részvételi díj: 12.900 Ft/főSalzburg és környéke salzburg-bercHtesgadeN-KÖNigssee- grossglockNer2020. augusztus 13-15. (2 éj)Részvételi díj: 49.970 Ft/főSzeged- Ópusztaszer2020. július 18., augusztus 22., szeptember 13.Részvételi díj: 9.200 Ft/főúj! augusztusi Hosszú Hétvége A crikveNicai riviéráNseNJ-crikveNica-krk-sziget- kraljevica2020. augusztus 20-23. (3 éj) Részvételi díj: 75.600 Ft/főúj! svájc + SWarovski kristályvilág2020. augusztus 13-17. (4 éj) Részvételi díj: 89.900 Ft/főEger- Lillafüred- Kékestető2020. szeptember 11-12. (1 éj)Részvételi díj: 25.000 Ft/főMontenegró2020. szeptember 09-14. (5 éj)Részvételi díj: 99.900 Ft/főBarangolás Tokaj-hegyalján és a Zempléni hegységbenSzerencs- Boldogkőváralja2020. szeptember 12-13. (1 éj)Részvételi díj: 29.000 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenve-zetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív belépők és a BBP biztosítás díját.www.lovaszbusz.huVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKRESZ-tanfolyamunkra jelentkezés JÚLIUS 08., SZERDA 16.00 ÓRAHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,”B+E” „C+E” nehéz pótkocsi ,KategóriákraKövetkező GKI vizsga időpont: JÚLIUS 23.Jelentkezési határidő: július 08.RÉSZleTFIZETÉSI KEDVE Zmény! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám 06-30/491-705130 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2020 1. né. VSM: “B” E: 75 % F: 63,27% -“C” E:82,52 % F:79,17% -- ÁKO: “B” Gy:163,65%, “C” Gy: 103,02% KK- B: 237.600.Ft/fő- C: 211.000.-Ft/fő/Alig két napig volt a helyén minden betű. Először rongálás-nak hitték. Ezt többen meg is osztották azzal, hogy vandálok áldozata lett a felirat. Először eltűnk a „NAGYK”, majd egy nap-pal később az „N” sem tudott ellenállni ránehezedő nyomás-nak. Közben kiderült, nem a van-dalizmus, hanem az időjárás kezdte a betűket kivégezni. Úgy tűnik, hogy valami nem volt kerek, a felirat tönkrement. Ezek után próbáltuk megtud-ni, hogy kik voltak az állítók. Sok változatot hallottunk, de az biz-tos, hogy túl sok egyeztetés nem előzhette meg a munkálatokat. Ránézésre hungarocell alap-anyagot használtak a betűkhöz. A merevítés és a rögzítés módja a képekről nehezen megállapítha-tó, de túl erősre biztos nem sike-rült, ha a hétvégi szelek lebon-tották. Persze az szervezői most szembesülhettek azzal, hogy a szabadtérre tervezett alkotásuk-nak az időjárás viszontagságait is ki kell bírni. Na, ez most nem sike-rült. Talán csak a hely és az anyag kiválasztását, a rögzítés módját, valamint a kivitelezést kellett volna szakemberekere bízni. Olyanokra, akiknek nem csak kedvük, hanem tudásuk is van szabadtéri alkotások szakszerű kihelyezésére. Persze nem kell szégyenkezni, hiszen Pécsen tavaly a belvárosban felállított betűket kellett beszedni, mert az avatás után kiderült, hogy élet-veszélyes a konstrukció. Na, de Pécsen legalább fel tudták avat-ni, Nagy Kanizsán (by Balogh László) még ez sem sikerült.Természetesen következő szá-munkban örömmel adunk lehe-tőséget azoknak, akik az akciót szervezték, lebonyolították. Tar Mihálya szélElfújtaFotó: Balogh László facebookFotó: Kanizsa TVNagykanizsa megadta magát a szélnek. A város polgármestere és a parlamenti képviselője is egy hete osztotta meg facebook oldalán a képeket arról, hogy a Csónakázó-tóhoz odakerült egy méretes és térbeli Nagy-kanizsa-felirat. Amolyan a Hollywod közelében levő hegyen álló installációra hasonlító, sok településen már régóta meglevő új látványosságnak szánhatták, akik építették. A betűk ugyanolyan hófehérek, mint a hegyen állók, de kicsit kisebbek, és nem is magaslatra kerültek, de végülis a miénk. Azaz, valakié.
4 | KANIZSA újságAktuálisISKőtábla, könyv, maszk és a többiCsak néhány téma azokból, amelyek meghatározták az utóbbi napok témáit. Egy egyesületnek adandó több mint négymillió forint egy kőtáblára a Nagy-Magyarország emlékmű mellé, majd a vita arról, hogy mennyi maszkot és honnan vásárolt a város, utoljára pedig egy zalaszántói alapítványnak adott 680 ezer forint miatt feszültek egy-másnak az oldalak. Kölcsönösen hazudozással vádolták egymást, az igazságot ki-ki megpróbálhatja kitalálni a posztokat olvasgatva. ezt egyébként gyengébb idegzetűeknek nem javasoljuk. Ilyen előzmé-nyek és elvonások, hatáskör megvonások sorát követően ültek asztal-hoz a képviselők. A teremben már a napirendi pontok elfogadása köz-ben felizzott a hangulat. 20 perces polgármesteri bevezetőBalogh László az ülés megnyitásakor elmondta, nem akar botrányt. Egy friss hírrel is szolgált, mely szerint ma Nagykanizsán járványügyi megfigyelés alatt egyetlen ember sem áll. Hangsúlyozta: folyamatosan egyeztetett a kanizsai kórházigazgatóval, rendőrkapitánnyal, s büszke a hivatal által a veszélyhelyzet alatt, folytatott munkára. „Bemutatta” alpolgármesterét, aki – elmondása szerint – sokat segített neki a véde-kezés megfelelő kialakításában. A maszkok ügyével kapcsolatban megjegyezte, hogy ezt ő is felemlegetheti, de pozitív előjellel, hiszen a város teljes lakossága megkapta a védőfelszerelést, ami bizonyosan segítette azt, hogy Kanizsán pozitívan alakultak a járványügyi mutatók. A polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki a frontvonal-ban teljesített szolgálatot Nagykanizsán.Kiemelte, hogy Nagykanizsa és az ország elkerülte a tömeges meg-betegedések szintjét, ugyanakkor a megfelelő következtetéseket le kell vonni, hiszen a vírus még nem tűnt el, könnyen lehet, hogy lesz második hullám. Véleménye szerint az utóbbi hónapokban csak az egycsatornás – a Facebook használata – kommunikáció volt csak az egyetlen járható út. Végezetül kérte a közgyűlés tagjait, hogy minden-ki őrizze meg úriember mivoltát. Zárásul közölte: miután Bizzer András (Fidesz) alpolgármester lett, így mától a Fidesz-frakció vezetői posztját Szabó Szilárd tölti be.Másfél óra alatt lett napirendA tájékoztató után Fodor Csaba (ÉVE) kapott szót. Kiemelte, hogy a polgármester 20 percet elvett a közgyűlés idejéből , ahogy mondta az önfényezésére. Majd módosítókat javasolt, egyebek mellett a sorrend módosítását kezdeményezte, és javaslatot tett több téma levételére. Erre reagálva Bizzer András, alpolgármester tette fel a kérdést, hogy az ÉVE-frakció miért is akarja a Kanizsa Rehab üzleti tervét zárt ülésen tárgyalni, talán azért mert a vezető 500 ezres fizetését 800 ezerre akar-ják emelni, s kétszer 20 millió forint hitelt akar felvenni a cég? Fodor Csaba (ÉVE) reflektálásban ismét felsorolta a módosítani kívánt pontokat. Majd kifejtette azt is, hogy felveszik a mai pontok közé: a polgármester veszélyhelyzeti döntéseit, az SZMSZ módosítását, az egészségügyi dolgozók béremelésének kérdését, valamint a Város napjának szervezését. Véle-ménye szerint amennyiben a polgármester nem tűzi napirendre az SZMSZ módosítását, úgy a július 13-ai közgyűlés után megszűnik a közgyűlés szervezeti működési rendje.Legyen napirend a Szervezeti és Működési SzabályzatBizzer András szerint az SZMSZ kérdésre az ÉVE már utalt a Facebook-oldalán, tehát ez csak arról szól, hogy a polgármester kabinetének tag-jait kirúgják, tehát embereket tegyenek munkanélkülivé. Erdős László (Fidesz) szerint az SZMSZ módosítása nem más mint nyílt zsarolás. Ezt pedig ő elutasítja.Károlyi Attila (ÉVE) szerint Erdős László felszólalása nem volt méltó a közgyűlés nívójához. Kifejtette: a Kormányhivatal azért hagyta jóvá az alpolgármesteri kinevezést, mert ezt indokolta a pandémia. Ez azon-ban véget ért, így Bizzer András megbízatása is lejárt.A napirendi pontok szavazásakor a polgármester próbálta a 20 napi-rendi pontot megtartani, de SZMSZ módosításáról nem kívánt tárgyal-ni. Fodor képviselő hívta fel a figyelmét, hogy ezt nem teheti meg, sza-vaztatnia kell az általuk tett javaslatokról. ezt követően negyedórás szünet után sikerült elfogadni az ülés napirendjét, köztük az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslat tárgyalását is. Mikó-Barát György, Tar MihályAz ülés összefoglalóját jövő heti számunkban olvashatják. az első ülésNégy hónap utánFebruár utolsó hetében ülésezett utoljára Nagykanizsa Önkormányzata. Az eltelt négy hónap jó részében, a veszélyhelyzet kihirdeté-sétől kezdve Balogh László, polgármester egyedül döntött és határozott. A városvezető állítása szerint a képviselőket beavatta az ügyekbe, az Éve frakciója szerint mindenről utólag értesültek. Az ülést megelőző napokban felélénkült leginkább a két fél internetes tevékenysége. A közösségi oldalaikon sorra jelentek meg a bejegyzéseik, melyek arra utaltak, hogy a 4 hónap kihagyás alatt egyáltalán nem közeledtek az álláspontok. Sőt!Fotó: Horváth Zoltán
2020. 06. 26. | 5aktuálisBalogh László, Nagykanizsa polgármestere a facebook oldalán adott tájékoztatást a mun-kálatokról. Ebből idézünk. Egységessé és esztétikussá válik az egész belváros„A belvárosban járva az elmúlt hetekben lát-ványos változásokat tapasztalhattak, számos közterület, tér és parkoló újult és újul meg, méltó környezetet biztosítva az itt élők számá-ra. A Deák téri felújítás költségvetése a teljes projekten belül mintegy 83,6 millió forint, és várhatóan egy hónapon belül megvalósul a felújítás, azzal együtt, hogy a megfelelő körül-mények miatt a zöld felületek, fák, cserjék tele-pítése, ültetése szeptemberre várható. Az átépítés folyamata nem érinti a Deák téri par-kolókat, nem kerül sor a parkolók lezárására sem. Ezzel folytatva a Zöld Város – Zöld Nagy-kanizsa projekt kivitelezését, hogy annak eredményeként az Eötvös tértől egészen az egyetemi kampuszig egységessé és esztéti-kussá váljon az egész belváros. Ez a nagy léptékű átalakítás azonban természe-tes módon olykor kellemetlensé-gekkel is jár, amelyek az éppen zajló projektek megvalósításának elke-rülhetetlen következményei. Hiszem azonban, hogy a közeljövőben e kényelmetlenségekért kárpótol min-denkit a megszépülő város élményt nyújtó lát-ványa” - írta Balogh László, a közösségi olda-lán. A konkrét terveket is szerettük volna megis-merni, ezért a kivitelezést végző cég projekt- és építésvezetőjét kerestük. Farkas Lóránt mesélt arról, hogy milyen lesz a tér az építke-zés után. A templom mellett egy gyalog- átvezetés kerül kiépítésreA Deák tér kivitelezési munkálatait durván egy hónapja kezdtük el. Az alépítményi mun-kákkal, ami az elektromos közvilágítási háló-zattal kapcsolatos, illetve a locsolóvizet bizto-sító hálózat kialakításának munkáit jelenti. Már ekkor bekerültek az alapvezetékek a föld-be. Ezt követően egy rövid ideig nem történt semmi, majd 2 hete megkezdtük a Deák tér növényfelújítási, illetve közlekedő felületeinek felújítási munkáit. Ez már lényegesen látvá-nyosabb munkákat jelent. A teljes területet megmozgatjuk. A növényesítési munkák elő-készítésével a teret újra gyepszőnyeggel fog-juk beborítani. Teljes egészében, a sétá-nyok kivételével újra füvesített lesz a felület. Fákat, cserjéket, egynyári növényeket ültetünk. Jelen pillanat-ban a belső sétányok kiépítése zajlik, gyepszegély között zúzottkő-sétány fog elkészülni. A Deák téren most vég-zett munkák a zöld övezetre korlátozód-nak, az ezen kívül eső utak és parkolók felújítá-sa most nem történik meg. Csak a park belső részét újítjuk fel, s új közvilágítási hálózatot is kiépítünk a régi mellé. Így a régi megtartása mellett a sétány közelében négy darab kis kandelábert tervezünk elhelyezni. A térépíté-szeti munkálatokkal egy hónap alatt szeret-nénk elkészülni. A szerződésben a befejezési határidő szeptember vége, de ez egy kis fel-adatrész. Úgy gondolom, hogy a növényesíté-sek kivételével minden el fog készülni. A Szé-chenyi tér felől, a templom és korábbi bank épülete mellett a gyalogosok részére alakí-tunk ki a mostaninál szemrevalóbb átvezetést. Burkolatemeléssel, forgalomcsillapító kisebb jellegű kialakítással egy térkősétányt vezetünk itt át a Deák térre. Ezzel körülbelül ki is merül-nek a Deák tér kiépítési feladatai. A növényeket majd ősszel ültetjük kiA növénytelepítési munkákat majd ősszel, az arra alkalmas idő beköszöntével fogjuk elvégezni, a vegetációs idő alatt. Kisebb forga-lomkorlátozásra is lehet számítani a Bankpalo-ta előtti útszakaszon. Ez viszont csak addig tart majd, ameddig a Széchenyi tér átvezetését megépítjük a Deák térre. Ez a tervek szerint körülbelül 2 hét alatt megtörténik. Azoknak pedig, akik a tér hagyományos részeinek jövő-je miatt aggódnak, mondom el, hogy a jelen-legi állapotában, változatlanul marad a Török-kút, a ’Suszter allé’ és a rózsakert. A pihenőhelyeket is megtartják, és melléjük új utcabútorok is kapnak helyet a megújult téren. Az átadás ideje szeptember végére tehető, valamint a felújítási idő alatt az Eötvös téren is tovább haladnak a munkálatok. Hajnes RitaÚjabb munkálat vette kezdetét a Deák téren, ahol rengeteg virág, és zöld terület lesz látható pár héten belül. A munkálatok majdnem egy hónapja tartanak és várhatóan még a szerződés határideje előtt, szeptemberben befejezik a tér megszépítését. NagykanizsánMegújul és megszépül a Deák tér isFotó: Czigóth Sándor
6 | KANIZSA újságközéletA kisfakosi Garai Ferenc a közösségi oldalán osz-totta meg a képeit, melye-ket nem sokkal a sárlavina megérkezte után készített. Szerinte az út már több, mint tíz éve rossz állapot-ban van. Többször ígérték az itt élőknek, hogy felújít-ják az utat, azon-ban három évvel ezelőtt csak egy kis szakaszig jutottak el a munkálatok. A fakosiak – mondják - már sok esetben szóltak az önkormányzatnak a jár-hatatlan út miatt. Eddig szinte hiába, teljes körű helyreállításra nem került még sor, az ideiglenesen javított út pedig ideig-órá-ig nyújt csak megoldást.Tudomásom szerint már három olyan baleset tör-tént, ami csonttörést is okozott, kéz- és bokatö-rést. Gyereknél és felnőtt-nél is – mondta Garai Ferenc. – A közvilágítás ugyancsak hiányos, ez nem is tudom, hány bicik-lisnek okozott kellemet-lenséget. Úgy gondolom, sok autósnak szó szerint fennakadást okoz ez a helyzet. Számos olyan csa-lád él ebben az utcában, ahol a szülők autóval viszik a gyerekeket iskolába, óvodába. Ezen az úton napi rendszerességgel közlekedni nem tesz jót a gépjárműveknek sem.Az önkormányzat fel-mérte a település és a von-záskörzetébe tartozó köz-utak állapotát műszakilag, illetve, hogy milyen igény-bevételnek kell megfelel-nie. A felmérés alapján jócskán van olyan, ami jelentős felújítást kíván. A Városfejlesztési Bizottság elnöke keményen fogalma-zott, amikor megkerestük a fakosiak problémájával. Az, hogy melyik utat kellene úgy rendbe hozni, hogy az tényleg használ-ható legyen, sok minden-től függ. A listán sokan vannak, és ebbe beletar-tozik a kisfakosi városrész is. A belvárosban jelentős összegben számos beru-házás történt a pár év alatt. Ezeket akár célsze-rűbben is fel lehetett vol-na használni, több, nagyobb útfelületet lehe-tett volna ezekből az összegekből korszerűsíte-ni. A kormány városunktól a súlyadóként befizetett 158 millió Ft összeget elvonta, míg más orszá-gok kormányai (pl.Auszt-ria) az önkormányzatok-nak pótlólagos támogatá-sokat adtak. A súlyadóból származó bevételből kívántuk finanszírozni többek között az útfelújí-tásokat is. Ebből kifolyó-lag a tervezett felújítások-ra sem jut annyi pénz, amit egyébként korábban beterveztünk. Balogh László és Bizzer András a költségvetési tartalék-ban elhelyezett összege-ket elköltötte alapítvá-nyoknak, egyesületeknek a veszélyhelyzettel nem összefüggésben, hatáskö-rüket túllépve hozott döntésekkel– tette hozzá Fodor Csaba bizottsági elnök, a ÉVE frakcióveze-tője.A VIA Kanizsa Zrt. vezér-igazgatója szerint a kisfa-kosi munka szerepel a ter-vekben, a későbbiekben a nagyobb részeket érintő hibákat kijavítják.A következő néhány hét-ben tervezzük, hogy más zártkerti és hegyi utakkal párhuzamosan a Damja-nich utcába is viszünk olyan kátyúzó anyagot, konkrétan vegyes mészkö-vet és mart aszfaltot, ami-vel ezeket a nagyobb göd-röket ki tudjuk javítani. A padkát megerősítjük ott, ahol a nagyobb csapadék megbontotta a szegélyt, és várjuk mi is, hogy az önkormányzat beütemez-ze ennek az utcának a fel-újítását– nyilatkozta Sza-bó István, a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója.A Damjanich utcának a teljeskörű felújítása így továbbra is bizonytalan. Első sorban át kell tekinte-ni a városi költségvetést, ám a koronavírus okozta pénzügyi veszteségek és az egyéb nagyobb volu-menű beruházások sem kedveznek a helyrehozá-sának. Az ügyben kerestük Szabó Szilárdot, a körzet önkormányzati képviselő-jét (Fidesz-KDNP), akit sze-rettünk volna megkérni, hogy mondja el ő is a véle-ményét a Damjanich utca állapotáról, de a város-atyát lapzártánkig nem sikerült elérnünk. Gerencsér DóraKisfakos Damjanich utcájának jó részét a nagy mennyiségű csapadék következtében balesetveszélyes sár lepte el. Amikor az aszfaltos utat belepi a nedves föld, annyira csúszik, hogy a jégnél is veszélyesebb lehet. A helyi lakosok már többször jelezték, hogy az út megfelelő felújításokat igényelne. Eddig hiába, eddig csak átmeneti megoldások születtek.KisfakosonSártenger Fotó: Czigóth Sándor Évek óta problémás és veszélyes is, még sincs változásFotó: Garai Ferenc
2020. 06. 26. | 7önkormányzatTisztelt Lakosság!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli tele-pülési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára. A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulásra az jogosult, akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszély-helyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül - szűnt meg, álláskeresési járadékban részesül,megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövede-lemben részesült,lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a ház-tartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat, az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló brut-tó munkabér összegéről),a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását, a lakás nagyságának igazolását.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkí-vüli támogatásra az jogosult, aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső, aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően - legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megta-lálható. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyan-itt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájá-ban kérhető. A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtő-ládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető.Balogh LászlóNagykanizsa MJV polgármestereRENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMO GATÁatáS A VESZÉLYHELYZ ETT EL KA PCSOLatBAN NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK RÉSZÉRE!
8 | KANIZSA újságoktatásA világmindenség rendezettsé-ge, rendje késztetett a könyv meg-írására. Hosszú életem valamen�-nyi tapasztalata és az ezekről való gondolkodás, elmélkedés adta kezembe a tollat és még valami. A gyorsan múló élet rohanó tempó-ját kívántam az emlékezés ritmu-sára lassítani – kezdte nemrég megjelent könyvének keletkezés-történetét a nyugalmazott tanár. Ami megérintett az életemben, amihez hozzányúltam az tanított, oktatott, nevelt, irányított, aján-lott nagyon sok mindent, illetve ugyancsak sok mindenről lebe-szélt – fogalmazott Márkus Ferenc, aki a nyomdából már kikerült könyvben életének meg-határozó emlékeit erősítette meg dokumentum értékű alkotások-kal. Negyven éves munkájának elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett peda-gógus, nyelvész Székesfehérvá-ron született. A műben az iskola előtti kisgyermekkor tanításai, a veszprémi, majd budapesti diák-évek és az 1950-es évek közepétől Nagykanizsán realizálódott tanári pálya történeteibe nyerhetnek betekintést az olvasók. -Nagyon sok tényező határozta meg a taní-tói létemet. Mindennapjaim sze-retetteljes és nagyon fontos sze-replői voltak a szüleim, anyai nagyanyám, nővérem és két „ismerősöm”. A napszak, vagyis a reggel, dél, este és éjszaka, a másik pedig az évszak, ahogy beleszü-lettem, a tél, tavasz, nyár és ősz. Mind a kettő nagyon fontos ténye-ző szüleimmel, tanáraimmal együtt, hiszen megtanítottak beszélni, kérdezni és még inkább hallgatni, figyelni. Az évszakok életem egészének meghatározó tagolásai lettek, hiszen a székesfe-hérvári kisgyermekkor volt a tavasz időszaka, amelyet bibliai hasonlattal, az Édenkerttel tudom azonosítani – hangsúlyozta Már-kus tanár úr. A nyár a fővárosi idő-szakot jelentette: középiskolai, egyetemi tanulmányok, fizikai munka, aztán következett Nagy-kanizsa, az élet termésének beta-karítsa. Életem őszutó részében nagyon benne vagyok, és ennek az írás az a jegye, amivel jól meg tudom jeleníteni – fogalmazott a 90 éves pedagógus. Fiatalokat és felnőtteket egyaránt tanított pályája során, példakép azonban tudatosan soha nem akart lenni. – A példaképállításnak lehettem az egyik szereplője, s talán a többlet az lehetett, hogy nagyon szeret-tem osztályfőnök lenni. A tantár-gyi megjelenésen kívül, más minőségben is meg kellett jelen-nem, amelyet örömmel, szívesen tettem – emlékezett vissza a nyu-galmazott tanár. Mind a középis-kolában, mind az egyetemen pél-daértékű, mintaadó tanáraim vol-tak, melyet tőlük örököltem, azt továbbadtam. A legfőbb tanítóm azonban Jézus Krisztus – hangsú-lyozta Márkus Ferenc -, ő sem akart itt a Földön más lenni, mint tanító. Nem példakép, csak olyan, akinek több gondolatát, több megnyilvánulását jó, ha elfogad-ják a korabeli, majd a nemzedé-kekkel későbbi emberek. S nem csak elfogadják, hanem követik is – fogalmazta meg az értékrend-del összefüggő gondolatait, majd kiemelte: ha háromszor kezde-ném, ugyanígy tanítanék. A Batt-hyány gimnázium egykori tanárá-nak – saját bevallása szerint – Teil-hard de Chardin meghatározta gondolkodásmódját, érzelmi éle-tét és akaratát. Márkus Ferenc most megjelent könyve végső üzenetét is a francia teológus, filo-zófus mondatával összegezte: „Az élet nem sár, hanem finomításra váró arany!” Szívleljék ezt meg, naponta tartsák lelki szemeik, szí-vük, elméjük előtt – tanácsolta a Tanító.Vuk AnitaSzellemiségét, életszemléletét, értékeit meghatározó visszaemlékezéseit vetette papírra Márkus Ferenc. Nagykanizsa díszpolgára, a zalai Príma-díjas tanáregyéniség, nyelvész manapság így tanít tovább. Nemrég megjelent könyve Iskoláról másképpen, azaz hol, mikor, hogyan válik tanítóvá a gyermek (Történetek magamról, magamból) címet kapta. A kötet hivatalos bemutatóját a tervek szerint ősszel tartják.a tanítóMárkus FerencFinomított aranyról, évszakokról, Fotó: Czigóth Sándorpéldaállításról
2020. 06. 26. | 9aktuálisTavaly több mint kétezer induló érkezett Magyarország egyik legnagyobb országúti és családi kerékpárversenyére. A járványra való tekintettel idén egy új, őszi dátumra csúszott az esemény.A szeptemberi Mapei Tour de Zalakarosra bemelegítésképp egy csapatépítő kerékpáro-zásra invitálták a rendezvény támogatóit, akik a nehéz helyzetben is kivétel nélkül mind kitartottak a biciklis verseny mellett. A prog-ram résztvevői egy 50 kilométeres és egy 35 kilométeres táv közül választ-hattak a Kis-Balaton megkerülé-sével. – Sajnos a kialakult helyzet miatt el kellett tolnunk a rendez-vényt. Szeptember 25-re tettük, ami most a legbiztonságosabb időpontnak tűnik. Bár nagyon meg-ijedtünk az elején, hogy mi lesz, mert tizenharmadik éve rendezzük meg a versenyt, és elég sok energiánk és munkánk van benne. Nem adtuk fel, kis gondolkodás után erőre kaptunk és eldöntöttük, hogy mindenképpen megcsináljuk – kezdte Jankovics Ferenc, főszervező. - Ez a csapatépítő túra egy köszö-net a támogatóknak, őket hívtuk meg, hogy buzdítsuk őket és megköszönjük, hogy min-denki kitartott, mindenkivel szerződésünk van már a szeptemberi versenyre. Sajnos az időjá-rás kicsit közbeszólt, de azért szép számmal érkeztek cégvezetők és a város részéről is résztvevők.Találkozzunk szeptemberben is!A támogatók szerint a kerékpározás nem veszített a népszerűségéből az elmúlt három hónapban, és bíznak benne, hogy szeptemberre minél többen neveznek majd a népszerű sport-versenyre.– Ebben az évben már a negye-dik Szabadics Ride-ot fogjuk meg-rendezni. A Szabadics Ride egy viszonylag könnyen teljesíthető har-minc kilométeres pálya, sík terepen. Azt gon-dolom, hogy a csapatverseny szelleme és jel-lege szerint ez tényleg arról szól, hogy az a 4-5 ember, akik együtt mennek, közösen tekerje-nek. Az a lényege, hogy a csapat hogyan tud együttműködni, nem az, hogy egyenként milyen gyorsan tekernek. Ez alapvetően egy céges verseny, társaságok, vállalkozások szok-tak részt venni rajta, de szeretettel várunk mindenkit, akik csapatban szeretnének működni. Szerencsére egyre nagyobb a sike-rünk, az első rendezvény harminc csapatát a tavalyi év hatvan csapata erőteljesen felülmúl-ta. Sajnos a pandémia miatt júniusról szept-emberre kellett halasztanunk a versenyt. Az előzetes jelentkezések szerint nyolcvan csapat lett volna – mondta el lapunknak Kovács Tamás, a Szabadics Zrt elnöke.Tour de Zalakaros, mint szimbólumA túra résztvevői a zalakarosi Gyógyfürdő térről indultak. Mindkét táv tekerői a Kis-Bala-ton partján közösen megebédeltek. A máso-dik frissítő pont – a zalaszabari szőlőhegy – után indultak vissza Karosra.– Zalakaros rengeteget tett az elmúlt évtize-dekben a kerékpáros turizmus fejlesztéséért, ennek egy szimbolikus eseménye a Tour de Zalakaros kerékpáros verseny. Meg-kaptuk a város eredményeinek elis-meréséül a minisztériumtól a kerék-párosbarát település címet. Az érdeklődést jól jelzi, hogy két évvel ezelőtt többen verse-nyeztek Zalakaroson, mint a település állandó lakóinak a létszáma. Nagyon szeretnek ide-jönni, nagyon szép a táj és jó a szervezés – árulta el Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere.Tegyük próbára a határainkatAz országúti maraton Zalakarosról indul, kis-forgalmú utakon, a zalai vidék legszebb tájain tekerhetnek a verseny vagy csupán az élmény kedvéért az érdeklődők. A rendezvény célja, hogy a magyar és külföldi kerékpárosok részé-re versenyzési, túrázási, maratonozási lehető-séget biztosítson, és népszerűsítse a kerékpá-rozást, mint sportot. Az esemény nem csak profiknak szól, amatőrként, csoportban, egyé-nileg vagy családdal is érdemes lehet bene-vezni és kipróbálni.Körtvélyessy Vivien A XIIIiii. Mapei Tour de Zalaka-ros amatőr biciklis rendez-vényt – a vírushelyzet miatt – az eredeti, júniusi időpontról a szeptember 25-i hétvégére tolták a szervezők. Azonban a verseny egyéni futamainak tervezett napján, június 21-én a Teker Egyesület szervezés-ében egy különleges bringa-túra valósult meg.ZalakarosMapei Tour deFotó: Horváth ZoltánVisszajövünk!
10 | KANIZSA újságak tuálisISAz Egyesült Államok-ban az apák napja ünneplése egyidős az anyák napjáéval. A Nyugat-virginai Fair-mont templomában 1908 júliusában tisz-telegtek először az apák előtt, és egy évvel később a meg-emlékezés már túllép-te a templom falait. Az ünnep megalapítá-sa Sonora Smart Dodd nevéhez fűződik. Apja, a polgárháborús vete-rán William Jackson Smart volt, aki a második felesége halála után egyedülál-ló szülőként nevelte fel 9 gyermekét.Ma már a világ számos helyén ünneplik az édesapákat, a legtöbb országban június harmadik vasár-napján, ahogy Magyarországon is. Az apák napja hazai meghonosítá-sát 1994-ben a Borsod megyei United Way indította el Miskolcon. Ezen a napon az apákra, nagy-apákra és a többi férfi elődökre emlékezve az apaságot és a szülői szerepet ünnepeljük. A legszebb ajándék ilyenkor, ha a család együtt van, közös élményeket sze-rezve töltik el a napot. A katolikus egyház hagyományosan március 19-én, Szent József napján tartja az apák napját. Vannak, akik vicce-sen május 19-ét, Ivó napját tartják az apák ünnepének.A homokkomáromi Közép hegyen élő Juhász Gyulának és feleségének, Bernadettnek sok-szor volt része Írországban az apák napja megünneplésében. Gyuszi 2010-ben utazott ki a szi-getországba dolgozni, és ott ismerkedtek meg a feleségével, Dettivel. Mindketten a vendéglá-tásban dolgoztak, és mindketten megtapasztalhatták, hogy az apák napja fontos szerepet tölt be. A karácsony, a Valentin nap és az anyák napja után apák napjára értékesítik a legtöbb üdvözlőkár-tyát, amelyeknek nagy hagyomá-nya van az íreknél. Az ottani szo-kásokból egy kicsit hazahoztak magukkal Magyarországra is. Részben férfinapként is funkcio-nál, hiszen a feleségek is kiveszik a részüket az ünneplésből – magya-rázza Detti. – Erre az alkalomra az anyukák, a feleségek is vásárolják a képeslapokat, míg anyák napjá-ra inkább csak a gyerekek. Az ünneplés mellett ez nap egy felhí-vást is jelent a férfiakra nézve annak érdekében, hogy figyeljünk oda rájuk, mert sok apuka bizony „megroppan” a nyomás alatt, annak érdekében, hogy el tudja tartani a családját. Ezen a napon számtalan prog-ramot rendeznek a különböző szervezetek. Igazából az apák meg kihasználják ezt a napot. Ágyba kapják a reggelit, az anyu-kák elviszik őket és természetesen a gyerekeket is ebédelni, kávézni egy étterembe. Este pedig elmen-nek a haverokkal kocsmázni, hiszen ez az ő napjuk. Nekünk egy újdonságot jelen-tett – vette át a szót Gyuszi. Június harmadik vasárnapja Írországban is az apák napja. Amióta hazajöt-tünk, egy köszöntés erejéig mi is megünnepeljük itthon. A hétvégére a nagyszülők is megérkeztek, így Detti édesapját is felköszönti a család. Szombat délután fagyizás lesz a program, vasárnap pedig bográcsban főz-nek egy finom ebédet a nagypa-pa kedvére. Gyuszi Érdről, míg Detti Békés megyéből, az Orosháza mellőli Gádorosról indult el Írországba. Hazaköltözésüknek a legfőbb indoka a most 3 éves Ricsi „érke-zése” volt. Szerettünk volna másféle életet élni, és megmutatni Ricsinek, hogy nemcsak a mókuskerék léte-zik, hanem lassítani is kell néha – meséli Gyuszi. –Természetköze-libb életet próbáltunk kialakítani magunknak. Sok papírmunkával járt a hazaköltözésünk és Ricsi „honosítása”, aki már kettős álam-polgár. Miközben a hivatalos ügyeket intéztük, nézegettük az ingatlanokat hirdető oldalakat az interneten. Így találtunk rá Homokkomáromra. Amikor eljöt-tünk megnézni, azonnal belesze-rettünk a vadregényes tájba, a meghirdetett ingatlanba. Jól dön-töttünk. Mezőgazdasággal, szamóca és bogyósgyümölcs termesztéssel szerettünk volna foglalkozni – vette át a szót Detti. – A gazdálko-dáshoz csak annyit értettünk, amennyit gyermekkorunkban a nagyszüleinktől láttunk, és az most eszünkbe jutott. Őstermelők, de nem járnak piacozni. Az újkor gyermekeiként, az inter-neten hirdetik meg az áruikat. Többnyire házhoz viszik a termé-keket, ha kell, az időseknek még a 12. emeletre is felviszik az árut. Lassan kialakul egy olyan vásárlói közösség körülöttük, akik megbíz-nak bennük, és számítanak rájuk máskor is. Trágyázunk, mulcsozunk, kom-posztálunk, amit csak lehet, és próbáljuk megőrizni az agyagos talaj nedvességét. Minden nap tanulunk valamit, és minden nap hibázunk, és abból megint tanu-lunk. Az internet is nagy segítsé-gére van az embernek – veti köz-be Gyuszi kiegészítve azzal a gon-dolattal, hogy igyekeznek ötvözni az új dolgokat a hagyományossal, miközben kísérleteznek, és pró-bálják a saját útjukat járni. Vannak állataink is, kacsánk, nyulunk és éppen most kelnek ki a kiscsibék – újságolja derűsen Det-ti, hozzáfűzve, hogy birkáik is vol-tak, de túladtak rajtuk, mert bizony nagyon jól nyírták a füvet, de lerágtak minden mást is, még a szőlőre is rákaptak. Szőlő híján pedig mivel koccintsunk a követ-kező Apák napján?! BAKONYI ErzsébetItthon is koccintanak Apák napján,Fotó: Bakonyi Erzsébetnemcsak Írországban
2020. 06. 26. | 11aktuálisA csomópontban zajló munkák ideje alatt a Rozgonyi utcának a Hunyadi utca és a Batthyány-gim-názium közti szakasza, valamint a Sugár utcának a Királyi Pál utca és a középiskola közti szakasza zsák-utca lesz. A Fő utca irányából csak a lakók hajthatnak be a Sugár utcába. A Rozgonyi utca megközelítésére – tere-lőútvonalként – a Múzeum tér felőli sza-kaszt jelölték ki a szak-emberek. A projekt pontos részleteiről Var-ga Ivett-tel, az E.ON Hun-gária Zrt. regionális kommuni-kációs szakreferensével beszél-gettünk. – Nagyon örülünk annak, hogy ez megvalósulhat, hisz ennek a beruházásnak az a célja, hogy megelőzzük a komolyabb üzemszüneteket. Két folyamat zajlik most egyidejűleg. A Sugár utca déli szakaszán kisfeszültségű földkábelcserét hajtanak végre, tehát villamosvezetékeket cserél-nek. A Rozgonyi utca nyugati sza-kaszán pedig gázelosztó-vezeték-cserére kerül sor. Hétfőn elkez-dődött már az áramos-munkavégzés, szerdán új kábeleket húztak be, csütörtökön pedig a gázvezetékkel kapcso-latos feladatoknak lát-tak neki a kollégák. Ezen munkafolyamat része-ként először kutatóárkokat ásnak. Ez egy nagyon fontos tech-nológiai elem, miután a projekt a belvárosban zajlik, ahol régi és most üzemelő közművek futnak egymás mellett. Ilyen esetekben úgy kezdjük a munkát, hogy a szakértők ellenőrzik, hogy a térké-pen ismert vezetékek pontosan úgy helyezkednek-e el a földben, ahogy a térképen jelölték őket. Ez azért is fontos biztonsági lépés, hogy mindenféle zavartatás nél-kül valósulhassanak meg a mun-kálatok. Az első ütem, a csomó-pontban zajló munkavégzés kb. 3 hétig tart, így a forgalomlassító magasító elbontását is elkezdik már a héten a szakemberek, vala-mint ebben az időintervallumban végig párhuzamosan zajlanak majd az áram- és a gázhálózati munkavégzések. A közlekedési változások mel-lett fontos információ lehet még a Sugár és a Rozgonyi utcában élő, esetleg ott dolgozók számára, hogy a projekt ideje alatt egyszer lesz áramszünet, valamint amíg a kutatóárkok kiásása zajlik, a par-kolásra is jobban oda kell figyelnie a sofőröknek. – Felmarják a kollé-gáim az érintett szakaszt, tehát a Rozgonyi utcának a Batthyány-gimnázium és az Erzsébet tér közötti részét, ahol a gázvezeté-kek cseréje lesz. Ugyanakkor, hogy a lakók minél jobban tudjanak közlekedni, abban az időszakban, amíg ott még nincs munkavégzés, addig visszatömörítik ezt a részt, hogy autóval át lehessen rajta menni. Szórólapokon jelezni fog-ják a kollégák, hogy mikor kezdő-dik ez a munkafolyamat, s mikor álljanak arrébb autóikkal a lakók arra az időre, amíg ez tart. S való-ban lesz egy rövid áramszünet, július másodikán, ekkor történik meg az áttérés az új villamoská-belre. A Sugár út 1-es és a 3-as szá-mú épületet fogja majd érinteni. Ők már előzetesen kaptak értesí-tést, illetve a területgazda kollé-gánk személyesen is beszélt a tulajdonosokkal – tette hozzá Var-ga Ivett.A kivitelezés végéig a 8-as és a 8Y számú helyi járatok módosított útvonalon közlekednek. A beru-házás második ütemében egy 365 méteres szakaszon fognak gázve-zetéket cserélni a szakemberek. – Ez a terület a Rozgonyi utcának a Sugár utca és az Erzsébet tér által határolt része. Ekkor a keresztező-dés már nem lesz érintve, így ez a forgalom szempontjából egy egy-szerűbb helyzetet teremt. A hely-reállítási munkákkal együtt a tel-jes projekt gyakorlatilag 2 hóna-pot vesz igénybe. Mikó-Baráth Györgya belvárosbanElkezdődött az E.on beruházása A 78 millió forintos projekt két ütemben zajlik. A hétfőn induló első szakaszban a Rozgonyi utca és a Sugár utca kereszteződésében villamos- és földgázvezetékeket cserélnek a szakemberek. A munkálatok második részeként a gázvezeték-rekonstrukció a Rozgonyi utca nyugati része felé halad tovább. A jelenlegi tervek szerint a beruházással augusztus második feléig végeznek az áram- és gáztársaság munkatársai. Fotó: Horváth Zoltán
12 | KANIZSA újságközéletPolgármester: Emberek meg- tévesztésére alkalmas állításokMegszólalásukra Balogh László, polgár-mester a közösségi oldalán reagált. Az elmúlt néhány napban több fontos, sőt, állítólag az ellenzék számára is támogatásra érdemes üggyel kapcsolatban hangzottak el a részükről olyan hazug állítások, amelyek saj-nos alkalmasak arra, hogy megtévesszék az embereket. Az első méltatlan ügyben nemte-len támadás érte az ellenzék részéről Szekér Imre Tibor helytörténeti kutatót, aki egy zala-szántói egyesület nevében kérelemmel for-dult a városhoz, miszerint támogassuk a 2008 óta a Honvédelmi Levéltárral közösen kuta-tott, reprezentatív, közel 500 oldalas könyve kiadását. Ez városunk történetében is komoly örökséget hagyó császári és királyi 48. gyalog-ezred első világháborús eseményeit, csatáit és annak hőseit mutatja be nagy részletesség-gel.A kanizsaiaknak azért fontos mindez – írja a polgármester -, mert a könyv tartalmául szol-gáló, az első világháborúban fontos szerepet játszó 48. gyalogezred története összefonódik Nagykanizsáéval: itt volt az ezred központja és laktanyája a Sugár úton, ide költözött az ezred-törzs a háború alatt, és ezáltal váltunk katona-várossá. A Deák téri szobor is nekik állít emlé-ket.Méltónak tartja a könyv megjelentetését főként annak fényében, mert a nyomdába kerülés előtt a könyv szerzője, az ő elmondása szerint, személyesen kereste fel a kulturális bizottság elnökét, Gábris Jácintot, majd pedig dr. Károlyi Attila ellenzéki képviselőt, akik mindketten felkarolták a kezdeményezését. Sajnálatos, hogy e képviselők a hűségüket nem a város értékeihez, hanem a haszon- és hatalomszerzés érdekéhez kötik, mert amikor az ellenzék álnok módon támadott e dönté-sem miatt, akkor kiállhattak volna nyíltan, hogy valóban fontos emlékekről, azok történeti megőrzéséről van szó, amit ők is támogatni tudnak. De nem tették!Bejegyzésében a polgármester szóvá tette, hogy az ellenzék támadja, az alkotót rágalmaz-za. Kiemelte, hogy abból a keretből adott, ami-ről ő dönthet. Támogatást azért adott, mert enélkül az egyesület nem tudná kifizetni a számlát. A könyv kiadása mindösszesen 825 000 Ft-ba kerül, amiből a polgármesteri keret 680 000 forintot biztosít. Az ÉVEéve-frakció máskéPP látjaA polgármester pókhálós írására a többség-ben levő Éve frakciója is az interneten reagált. Ahogy írják: Az Éljen VárosuNk! Egyesület érthetően fogalmazott a kérdésben: semmi gond nincs azzal, amennyiben valaki jeles történelmi információkat és tényadatokat kíván feldol-gozni Nagykanizsát érintően. A gond ott kez-dődik, amikor a részletekről nem történik egyeztetés, illetve míg a pandémiára hivatkoz-va az egyik oldalon jelentős megszorításokat tervez be a városvezetés, addig a másik olda-lon a költekezés látszódik.Két képviselőnket – személy szerint is külön kiemelve –, nemtelen támadás érte.A többségi frakció szerint ugyanis nem igaz, hogy a frakcióból bárki is találkozott volna a szerzővel, pláne nem, hogy ők vitték volna be a kérelmet a Hivatalba. Tisztázzuk akkor a történteket – írják a folytatásbanKárolyi Attila nem ellenzéki képviselő, hanem a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többségi oldalán helyet foglaló ÉVE-frak-ció önkormányzati képviselője. A kvázi ellenzéki szerepet jelenleg a Fidesz-KDNP képviselői cso-portja tölti be. A legitimitás fogal-máról ezek szerint a polgármester-nek van még mit tanulnia.Nem találkoztak személyesenIdézzük Gábris Jácint képviselő úr reflektá-lását:680.000 Ft-tal támogatta városunk a Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület könyvkiadását. A támogató határozatot Bizzer András alpolgármester, a Fidesz-KDNP-frakcióvezetője írta alá. Sajtótájékoztatóján a közgyűlésben többséget adó Éljen VárosuNK! Egyesület frakciója Balogh László polgármester veszélyhelyzet alatt hozott ezen döntését is az indokolatlan és pazarló döntései közé sorolta. utóéleteA zalaszántói egyesület támogatása
„A könyv szerzője nem keresett fel személye-sen. A legelső alkalom, mikor kapcsolatba került velem a szerző, az telefonon történt, rögtön azt követően, hogy Károlyi úrral konzultált. Ez 2020. március 9-én a déli órákban volt. Szekér úr ekkor bemutatkozott, előadta tervezett könyvének a témáját, továbbá azt, hogy keresett engem a Hivatalban, ám nem talált, ezért a kérelmet egyenesen bevitte és átadta Polgármester úrnak (erről a hiteles dokumentum rendelkezésre áll, melyet március 9-én iktattak, és a cím-zettje Balogh László Polgármester Úr), továbbá érdeklődött, hogy mi az elbírálás menete, hogyan zajlik a folyamat. Az úrral közöltem, hogy könyvének témája és a kérelmének tárgya általában a támogatható ügyek között szokott szerepelni, ám a döntést az OKISB hoz-za meg, nem én. Arra is reflektáltam, hogy dél-előtt miért nem talált meg a Hivatalban: főállás-ban az iskolában tanítok, ezért meghatározott időközönként tartózkodom a Hivatalban.Gábris Jácint bejegyzésében részletesen leír-ja, hogy mikor hívta őt a szerző. Megemlíti azt is, hogy pár nappal később újra beszéltek tele-fonon, de akkor már csak azt tudta elmondani, hogy a veszélyhelyzet miatt már a polgármes-ter hoz döntést a bizottságok helyett is. Kérte, hogy megismerhesse a könyvet tartalmilag is, de ez még mindig nem történt meg. Érdekesség – folytatja az ÉVE képviselője, hogy Balogh László polgármester úr június 11-én keresett fel az érintett ügyben, hogy beavasson, ő támogatni kívánja a könyvet, ám pontos részletekről, konkrétumokról még ekkor sem esett szó.A második (megerősítő?) kérelem 2020. júni-us 11-én érkezett be a Hivatalba, majd 12-én került iktatásra, melyet ugyancsak Balogh László úrhoz címeztek!A kérelmekről pedig onnan van tudomásom, hogy azokat pár napja kikértem a Hivatalból.Megjegyzem, a mai napig nem láttuk az omi-nózus kiadványt, sem én, sem Károlyi képvise-lőtársam!…Ezek után Egyesületünk részéről jogos a kérdés:Miért a zalaszántói egyesület a kedvezmé-nyezett, miért nem lehetett a részletekről egyeztetni velünk, és miért június 11-én hoza-kodott először elő az üggyel a polgármester?Annak külön bája van, hogy egyesületünk tagjai között több közismert lokálpatrióta is található. A polgármester pedig ahelyett, hogy kérdezne, alaptalanul vádaskodik és int-rikál. Gábris: Méltatlan helyzetet idézett elő a polgármester! Az emberi minimum az lenne, hogy bocsá-natot kér, illetve beismeri, hogy hibázott, és alaptalanul sértett meg embereket!Polgármester úr, nem tudjuk, kik a súgói/tanácsadói, de ideje lenne már rendet ten-nie maga körül, mert így még a maradék jóindulatot is kiöli azokból, akik eddig nor-málisan igyekeztek Önhöz állni!Civil emberek is hallatták hangjukatTóth László, nyugdíjas mérnök, tanár, a Pali-ni Nyugdíjas Klub Egyesület elnöke a közösségi oldalán nyílt levelet intézett Balogh László polgármesterhez. Napokig hezitált az írással, mert nem szeretett volna a hír megje-lenésekor indulatból reagálni, és kerülni akarta a reflexből hurro-gók letorkolását. Szívvel-lélekkel nagykanizsainak vallja magát. Hogyha szorítani kell a hurkon, azzal egyetért, de azzal nem, míg itt Nagyka-nizsán fogunkhoz verjük a garast, mert erre sem jut meg arra sem, ugyanakkor meg a saját pénzünket – akire rábíztuk, hogy őrizze és gaz-dálkodjon vele –, az fogja és másnak odaadja. Tóth László a polgármesternek írt levelében egyebek mellett utalt arra is, hogy több éve próbálkoznak azért, hogy szülessen egy olyan pont a város frekventált helyszínén ahol Nagy-kanizsára, mint katonavárosra lehet emlékezni, de sajnálatos módon mindenféle mondvacsi-nált okokkal lesöpörték az asztalról a kérelme-ket, a javaslatokat. Most, a Covid-19 misztériu-mában többé-kevésbé lelkesen sokan egyet-értettek abban, hogy minden szinten takaré-kosságot kell tanúsítani, miközben 680.000 Ft támogatást kap azonnali hatállyal egy olyan egyesület, aminek városunkhoz a világon sem-mi köze. Ebből a pénzből 15-20 nagyon nehéz helyzetben lévő idősügyi szervezet felszínen maradására, életben tartására juthatott volna pénz. De nem jutott! A szerző: Kizárólag segítséget szerettünk volna kérniMegkérdeztük a szerző, Szekér Imre Tibor véleményét, aki elöljáróban megjegyezte, hogy nem nagyon szeretne erről nyilatkozni, és egyébként sem látta ezeket a bejegyzése-ket.Megerősítette, először Károlyi Attilával beszélt telefonon, aki azt ajánlotta, vegye fel a kapcsolatot Balogh László, polgármesterrel és Gábris Jácint, képviselővel. Mindenképpen szándékában állt előzetesen megvizsgálni, hogy az önkormányzat vezetésében van-e pozitív válasz a kérésre, mert ha nem, akkor máshová is el tudta volna vinni a könyvet, hogy adják ki. Ezt követően személyesen felvette a kapcsolatot a polgármesterrel, és bemutatta neki a könyv kéziratát, aki megígérte, hogy támogatja a 90 százalékban már kész könyvet. Ő is megemlítette, hogy vegye fel a kapcsola-tot Gábris Jácinttal. A kérelmet átadták Balogh Lászlónak, és azt követően fel akarta keresni a képviselőt. Mivel nem találta a hivatalban, fel-hívta telefon. A képviselő örömmel vette, és azt javasolta neki, hogy vegye fel a kapcsolatot a polgármesterrel. Ő azonban nem tartotta fontosnak elmondani neki, hogy már beszélt vele. Ennyi volt az egész. A könyv elkészült, most fog megjelenni. Szekér Imre Tibor meg-jegyezte: a támogatást nem az egyesület kap-ta, hanem a könyv, és a könyvvel kapcso-latban lemondott a jogdíjról. Nincs semmi titkolni valója, jogszerűen járt el. Ők nem vizsgálták azt, hogy ki, milyen pártállású, azt gondolja, Nagy-kanizsa csak egy van. Az, hogy a kani-zsai testületben valamilyen probléma merült fel, az nem rájuk tartozik. Megtet-ték a kötelességüket, és megfelelően jártak el, nincs takargatnivalójuk. Kizárólag segítséget szerettek volna kérni. Bakonyi Erzsébet 2020. 06. 26. | 13közéletA támogatása ésFriss: Cikkünk befejezése után a polgármester a facebook oldalán megjelentette a negyedik pókhálós bejegyzését, melyben ismét hazugsággal vádolja a többségi frakció képviselőit. Ebben a korábbihoz képest újabb érdemi információk nem jelentek meg, ezért ezt már nem részletezzük. (tm)
14 | KANIZSA újságnyár2020A legtöbb turista nem csak egy helyszínt, sokkal inkább egy tér-séget, az érdeklődési körének megfelelő látnivalók és program-kínálat alapján választ utazási cél-pontot. A Dunántúl ezen szegle-tébe nemcsak ideutazni érdemes, hanem a térségben élőknek is ajánlatos részletesebben megis-merni a körülölelő értékeket. Kanizsától mintegy 20 km-re pél-dául hazánk legnagyobb látogat-ható bivalycsordája várja a fürké-sző tekinteteket. - A Balaton-felvi-déki Nemzeti Park Igazgatóság nemcsak az alap-tevékenységébe tartozó természet-védelmi munkát vég-zi, hanem ökoturisztikai tevékenységként látogatóköz-pontokat, 14 bemutató-helyet tart fenn a Balaton körül – mond-ta Puskás Zoltán, a nemzeti park igazgatója. Szakvezetett kirándu-lásokkal, geotúrákkal próbálnak mindenkit beoltani természetvé-delemmel, hogy „az unokáink is láthassák” ne csak szlogen legyen. A kápolnapusztai bivalyok egyéb-ként a hajdani Festetics uradalom vízi bivalyaiból kerültek átmen-tésre és felszaporításra. A sétaút-ról a dagonyázó, legelésző biva-lyok mellett a szerencsé-sebbek a fürge ürgéket is megfigyelhetik, de van itt a Kis-Balaton élővilágát bemutató tárlat, játszótér és állatsimogató is. A háromgyermekes Mihalkó család kihasz-nálva a kellemes időt Bala-tonberényből érkezett bivalyné-zőbe. - Pár évvel ezelőtt a párom-mal már megszemléltük az állato-kat, most eljöttünk a gyermekek-kel is – tudtuk meg Mihalkó Dáni-eltől. A mostanában Csehország-ban élő budapesti család a járvány miatt döntött úgy, hogy az egész nya-rat a Balatonnál töltik. A gyermekek itt megta-lálják a fürdési lehetőségeket, programokat a környéken, így bízunk benne, hogy jól fogjuk eltölteni a nyarat – mondta a csa-ládapa. A rezervátum meglátoga-tása után a közelben lévő Kánya-vári-sziget is kitűnő kikapcsoló-dást kínál a természetkedvelők-nek. Az egész évben szabadon látogatható területen szerdán nagy volt a sürgés-forgás. - Főleg magyarok jönnek, külföldi vendé-gekkel még nagyon keveset talál-koztunk idén - mesélte Jancsikné Varga Mária, aki a fahíd lábánál házi savanyúságot és lekvárt kínál a turistáknak. - Az elmúlt hetek-ben sokan látogatták a szigetet, vannak állandó, visszatérő vendé-geink is, hiszen aki egyszer ideté-ved, az mind megígéri, hogy vis�-szatér hozzánk – fogalmazott az asszony. Így van ezzel a Hansági család is, akik a fővárosban élnek, azonban vonyarcvashegyi nyara-lásuk alkalmával minden évben meglátogatják a Kányavári-szige-tet. - A gyönyörű természeti kör-nyezetben sétálunk, a gyermekek pecáznak és nem is eredménytelenül – mesélte Hansági Antal. A szigeten töb-bek között tanösvény, kilá-tótorony, játszótér is várja a kirándulókat. A térség turisztikai forgalmának növelésére egyéb-ként a héten együttműködési megállapodást írt alá négy jelen-tős turisztikai szereplő. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgató-ság, a Zobori Élménypark, a Heli-kon Kastélymúzeum és a Zalakarosi Fürdő West of Balaton néven egész éves kedvez-ményrendszerrel, együt-tes megjelenéssel kívánja népszerűsíteni a régiót. A csobba-nást, természetet, kultúrát és kalandot kínáló turisztikai attrak-ciókkal a Nyugat-Balaton irányába szeretnék csalogatni a turistákat, jó és rossz időben egyaránt.Vuk Anitatevékenyen és szabadon közel az otthonhozFotó: Horváth ZoltánFelmérések a belföldi turizmus meg-erősödését vetítik előre, hiszen a magyar családok jó-része a bizton-ságos hazai időtöltést, kikapcsoló-dást választja a nyárra. A Balaton - mint hazánk egyik legna-gyobb vonz-ereje - mellett a sokszor elfeledett Kis- Balaton is kínál ,,át- élnivalót” a lazításra vágyóknak.nyár 3.Kanizsai
2020. 06. 26. | 15mezőgazdaságAdott a kérdés, lehet-e a rózsát szaporítani. Lehet-e ugyanolyan gyönyörű virágom, mint amilyen a barátnőmé vagy a szomszédé? Bizony lehet. Rovatunkhoz eljutot-tak a kérdések, szakértőnk, Varga gazda segítségével pedig vála-szolni is tudunk. - Nagyon egysze-rű. A kiszemelt bokron keresni kell egy olyan ágat, ami – a legoptimá-lisabb esetben - idei hajtás. De ne legyen vékony, hajlékony! A leg-jobb, ha egy olyan ágat válasz-tunk, amely már elvirágzott, nagy-jából egy centis vastagságút. Egy jó 30 centis, egészséges ágra van szükség a szaporításhoz. Alulról kezdve levágjuk a leveleit, termé-szetesen az elnyílt virágot is, az alatta levő utolsó levelet kell meg-hagyni. Az ág alján lévő tüskét is el kell távolítani – mondta el Varga József, növényvédelmi szakem-ber. Az előkészületek idáig meg-történtek, van rózsaág, kell még víz, a szaküzletekben beszerezhe-tő úgynevezett gyökereztető por, egy edény és föld – ami nem kerti föld! Virágföld keverve pellittel, 50 – 50 százalékban. De haladjunk tovább! - A rózsaág alját négy oldalról be kell vágni, körülbelül 3-4 centi hosszan. Nem mélyen, szinte csak felsérteni a külső háncs részt, hogy a gyökérképződés elin-dulhasson. Belemártjuk az ágat vízbe, aztán a gyökereztető porba, és máris bele lehet dugni a laza földbe, amit nedvesen kell tartani. Ha lehet, fóliázzuk le a gyökerez-tetni kívánt rózsaágunkat, de le lehet borítani egy nagyobb mére-tű műanyag flakonnal is, amíg gyökeret nem ereszt – ez nagyjá-ból 16-18 nap – árulta el a gazda.Házi praktikák a rózsaszaporí-tást illetően is vannak. Ha valaki nem szeretne pénzt áldozni a gyö-kereztető porra, vízre van szükség és mézre. - Fél liter vízben kell elke-verni két kanál mézet. A szaporíta-ni kívánt ágat vagy vesszőt egy napig kell ebben áztatni, az ülteté-si és minden más technológia ugyanaz – mondta el Varga József.A szaporítási titkok és praktikák mellett muszáj beszélni a rózsák aktuális betegségeiről is, hiszen a kert ékességének számító gyö-nyörű növényeket nem csupán a levéltetvek támadják, az idei sze-zonban már sokkal korábban jelentkeznek bizonyos tünetek a bokrokon, leginkább a leveleken. Ha nem védekezik a rózsa tulajdo-nosa, a kert ékességéből akár a kert csúfja is lehet. - Sokan azt gondolják, elültetik a rózsát, és kész. Az majd ott szép lesz, nem kell vele foglalkozni. Egyébként nem minden évben vannak a betegségeivel problémák, viszont az idei év kegyetlen volt. Hideg, hűvös, aztán másnap fülledt meleg, a harmadik napon pedig szakad az eső. Előbb megjelentek a betegségek a rózsákon, mint máskor. A tavaszi fagyos időjárás miatt már egy hónappal ezelőtt megjelent a rózsán a lisztharmat, ami ritkaság. Például sok szőlős-gazda azért ültet egy-egy rózsát a szőlő mellé, mert ez a növény rög-tön jelzi a lisztharmatot. Viszont! Ne akkor védekezzünk, amikor már megjelent a betegség! Hoz-zám is jönnek a levelekkel, a min-tákkal, megkérdi a vevő, miért pöndörödik, fehéredik a levél. Meg kell előzni a bajt! Adok egy tanácsot azoknak, akik nem isme-rik a rózsát és a permetezési tech-nológiát. Azt ajánlom, már április közepén egy kombinált permete-zéssel kell indulni a lisztharmat és a rózsa rozsda ellen. Utóbbi elő-ször kicsi, apróbb pöttyökben jelentkezik a leveleken, aztán befeketedik foltokban. Ez odáig vezethet, hogy szinte teljesen kopasz, leveleitől megvált rózsa-bokrunk lesz július közepén. Különben ugyanúgy permetez-zük, mint a szőlőt, jó rá a kén, a réz. Június közepéig két permetezésen túl kellett volna már esni, de mos-tantól havonta legalább egyszer gondoskodjunk a növényeinkről. És ha szeretnénk, hogy minél több virágot hozzanak... figyeljünk a metszésre, az elszáradt virágok eltávolítására, amit nem rögtön a bimbó alatt kezdünk. Figyeljünk oda, legalább egy 10 centis hajtást vágjunk vissza. A rózsa meg fogja hálálni a gondoskodást – mondta útravalóul Varga gazda.Vincze AdélSokszor előfordul, hogy rácsodálkozunk egy-egy rózsabokor-ra vagy egy csokorra – milyen gyönyörű színe van a virágnak, milyen illatos... És mi is pont ugyan-olyant szeretnénk! Ezek után irány az áruda vagy egy ker-tészet, ahol a gyö-kércsomagolt rózsa fényképe alapján ki is választjuk a hőn áhított növényt. De az eredmény sajnos nem minden esetben tükrözi álmainkat.Ásó, kapa, gereblye 10. részFotó: Horváth Zoltánnincsen kiskert rózsa nélkülNincsen rózsa tövis nélkül
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!júNIus 27. láSZLÓLászló: A szláv Vladislav névnek magyar formája. Elemeinek jelen-tése hatalom és dicsőség. júNIus 28. IRÉN, LEVENTEIrén: Görög eredetű, jelentése béke.Levente: Árpád fejedelem legidő-sebb fiának neve. Jelentése levő, létező. júNIus 29. Pál, PÉTERPál: A latin Paulusból ered. Jelen-tése: kicsi, kis termetű férfi.Péter: Héber, görög, latin eredetű név, jelentése kőszikla. júni us 30. PÁL Pál: A latin Paulus névből szárma-zik. Jelentése: kicsi, kis termetű férfi.július 1. ANNA-MÁRIA, TIHAMÉRAnnamária: Az Anna és a Mária összekapcsolása. Jelentése: kegyelem, könyörület. Tihamér: Szláv eredetű régi magyar személynév, jelentése csend, béke.július 2. ottÓOttó: A német Otto névből szár-mazik. Jelentése birtok, vagyon.július 3. SOMA, KORNÉLSoma: A magyar nyelvújítók alkották a som szóból.Kornél: A latin Cornelius rövidülé-se. Jelentése somfa, szarv, corneli-usi.Jövő heti véradások2020.06.30. 14:00-18:00 B106 Sport és Rendezvényközpont KiskanizsaA véradás mindenki számára nyitott.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógyszer tári ügyelet2020. június 27.ReményGARAY U. 14.93/314-96720:00-08:002020. június 28.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61019:00-06:002020. június 29.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. június 30.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:00
2020. 06. 26. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJúnius 27.1046. 06. 27-én megszületett I. (Szent) Lász-ló magyar király, aki 1077-től 1095-ig ural-kodott.Június 28.1921. 06. 28-án megszületett Eötvös Gábor zenész, zenebohóc (Van mááááásik).Június 29.1456. 06. 29-én a pápa elrendelte a déli harangozást. 1900. 06. 29-én megszületett Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, pilóta (A kis herceg).Június 30.A Magyar Szabadság napja. Július 1.1818. 07. 01-én született Semmelweis Ignác. Július 2.1953. 07. 02-án Nagy Imrét nevezték ki a minisztertanács elnökévé, aki ezt a tisztsé-get először 1955. 04. 14-ig töltötte be.Július 3.1962. 07. 03-án megszületett Tom Cruise amerikai színész (Top gun, Rain man).Az elELőző hETI REjTVény MEGfejtéSE: Már képes vagyok elszámolni tízig, igaz hogy kettesével számolok.
18 | KANIZSA újságtörténelemA sztori még 1878-ban kezdődött, amikor a Párizsi Világkiállításon nagyságával, díszített faragványaival a magyar erdészetre hívta fel a világ figyelmét a kivételesen nagy óriáshordó. A világkiállításon való bemutatkozás a magyar faipari export népszerűsítését célozta, hiszen ekkor még a somogyi, zalai és szlavón tölgyből sok került az országon kívülre. A hatalmas fahordót Striegel Alajos készítette a gelsei származású Guttmann Henrik nagykanizsai fakereskedő megbízásából. A visszaemlékezé-sek szerint a hordó hat évig készült, hozzá a faanyag a Somogy megyei lakocsai királyi köz-alapítványi uradalom tölgyerdejéből szárma-zott. Az alapanyagot mesterséges úton kellett szárítani, hogy a szükséges tartósságot és szi-lárdságot elnyerjék. A rönköket hasítással, és nem fűrészeléssel dolgozták fel, ami méreté-nél fogva ritkaságnak számított. A hordó 82 dongából állt, melyek egyenként 5,75 méter hosszúak, s 20 cm vastagok voltak. A dongákat 18 db, 14 mm vastag, 13 cm széles, és 15 m hosszú abroncs fogja össze. Az abroncsok súlya 25 mázsát nyomott. A hor-dófenék 28 db-ból készült. Magassága 4,5 m, vastagsága 17 centimé-ter. Az ajtó egy 77 cm szé-les fenékdeszkába illesz-kedett. A műízléssel készült ajtó 91 cm magas és 40 cm széles. A réz keresztvasa és az anya 47 kg-t nyomott. Az óriás-hordó űrtartalma 100.000 l, a súlya 160, míg talpfái 90 mázsát nyomtak. Érté-két tízezer forintra becsül-ték, amely akkoriban egy vagyon volt. A hordó hazaszállítása sokba került volna, a világkiállí-tást követően ezért értékesítették. Állítólag egy párizsi vendéglős akarta kibé-relni, hogy harminc személy részé-re borozót üzemeltessen benne, végül a 20 évesen pezsgőpincét alapító Eugéne Mercier vásárolta meg és szállíttatta Épernaybe. Magyarországról szétszedve, három vagonban szállították Párizsba, a francia fővárosból pedig Épernay-ig 12 pár ökör húz-ta, így a mintegy 150 km-es út rendkívül sokáig tartott. A kanizsai óriáshordót több mint egy évszá-zaddal később Bezerics Csaba a Mercier pincészetben látta, ahol ma is a borászat fő díszeként van kiállítva. A zalai borász persze elő-ször nem ismerte a nagy hordó történetét, de a francia borászat egyik idős idegenvezetője - a magyar nyelv dallamosságát meghallva és a látogató nem-zetiségét firtatva - részletesen elmesélte az óriáshordó legendáját. Sajnos a francia tulaj-donos az első fenék eredeti faragványát, a két szárnyas angyal által tartott magyar címert, gipsz stukkóval vonatta be. Most két asszony alak van rajta, ókori öltözetben, egyik hölgy lábánál egy francia, a másik lábánál egy angol címer van. A francia egy fürt szőlőt ad át az angol hölgynek. Természetesen ez egy keres-kedelmi gesztus volt a legnagyobb vásárlójuk, Anglia felé – emlékezett vissza Bezerics Csa-ba. Eugéne Mercier aztán a hordón végzett változtatásokat követve az óriás fahordót bemutatta az 1889-es Párizsi Világkiállításon is, ahol az Eiffel torony után az egyik legnép-szerűbb látnivalója volt a világkiállításnak. A zalai borász a Kanizsa Újságnak kiemelte: az óriáshordó története egyfajta rendkívüli vis�-szatekintés a hajdan nagy kádárközösségről tanúskodó zalaiaknak. Vuk AnitaAz elmúlt időszak adta többlet szabadidő - meg persze családja - a borászati történe-tek lejegyzésére ösztönözte Bezerics Csa-bát. A borász még 20 éve egy franciaországi tanulmányúton találkozott a nagykanizsai óriáshordó történetével, valamint magával a hatalmas kádáralkotással. A zalai borász közösségi oldalán osztotta meg a lassan másfél évszázados remekmű históriáját.140 éve nevezetesség Franciaországbana kanizsai óriáshordófahordóGigantikusFotó: Wikipédia
2020. 06. 26. | 19nyár2020A tábor megvalósításának kiin-dulási pontja az volt, hogy a fiata-lok körében a velük egykorúak vagy náluk egy kicsit idősebb társaik hatása meghatározóbb, mint a felnőtteké. Erre utal a kortárs elnevezés, és erre épül az évek óta tartó képzéssorozat. Sze-rencsére bőven akad olyan kamasz, aki szívesen segítene másokon, így már csak az okta-tásuk módját kellett kitalálniuk a szervezőknek.Az idei tábor megnyitóján Bali Miklóssal, a Nagykanizsai Rendőrkapi-tányság bűnmegelőzési csoportvezetőjével beszélgettünk. – Ez már a tizenhatodik kortárs táborunk. Az ötlet elsősorban arra irányul, hogy legyen egy olyan platform, ahol a gyerekek segítséget tudnak nyújtani egymásnak, és észre tudják venni, ha esetleg valamelyikük bajban van. Ehhez megfelelő támogatást tudnak szerezni a felnőttektől, akik a táborban felkészítik őket, illetve a nevelőktől, akik az előadásaikon keresztül felkészítik őket a feladatra.Játékra épülő tanulásA 14-16 éves korosztály vesz részt az egyhe-tes táborban, melynek célja, hogy a gyerekek az ott töltött idő alatt minél szélesebb körben kapjanak ismereteket a való életben is rájuk leselkedő veszélyhelyzetekről, miközben nagyon jól érzik magukat.– Drámapedagógia játék, élménypedagó-gia, kommunikációs játékok, verbális és non-verbális kommunikáció, büntetőjog és drog-prevenció. Leginkább ilyen jellegű előadások vannak. Nyilván a sport és szabadidős progra-mok sem maradnak ki, ezekre is fordítunk időt. Ez nem egy láblógatós tábor, ezt a szülői tájé-koztatókban is leírjuk, hogy tényleg kortárs segítőket szeretnénk képezni, akik hasznára lehetnek egyrészt önmaguknak a megszer-zett tudással, másrészt az iskoláknak, védő-nőknek, akikkel majd munkakapcsolatba lép-nek. Leginkább csoportban működnekAz érkezés napja az ismerkedésé, ami szin-tén játékokon keresztül történik, és kiderül, hogy a gyerekek kivel lesznek egy csoportban a tábor ideje alatt. A különböző feladatok során az a legfontosabb, hogy együtt gondol-kozzanak, együtt dolgozzanak a megoldáso-kon, és a későbbiekben is bármikor számíthas-sanak egymásra.– Alapvetően három csoportra vannak oszt-va a táborlakók, és a csoportok versenyeznek az egy hét alatt egymással pontokért és a végén ajándékért. Az eddigi évek tapasztala-tai alapján nagyon jól érezték magukat a gye-rekek, ezt az is alátámasztja, hogy olyan kor-társ segítőink is vannak mind a mai napig, akik azóta már az egyetemet is elvégezték. Vissza-járnak és örömmel jönnek hozzánk, még szol-gálatot is vállalnak sokszor. Ez nem csak egy egyhetes tábor, ha szeretik ezt csinálni, akkor addig maradnak a csoport részei, amíg akar-nak. Hasznára lehetnek a társadalomnak, nagyon szerteágazó munkákban tudnak segí-teni.Különböző okokból jelentkeztek a táborbaSeguin Milán végzős nyolcadi-kos tanuló a Nagykanizsai Zsig-mondy Vilmos Szakképző iskolájának rendészeti sza-kán folytatja tanulmányait.– Szabadidőmben nagyon sok krimit és bűnügyi témájú könyvet szoktam olvasni. A rendészet érdekel, ezért is jelentkeztem ilyen ágazatra tovább-tanulni. Ezen kívül a családomban is sok rend-őr van. A táborba még azért jelentkeztem, mert kortárssegítő szeretnék lenni, hogy segít-hessek azoknak, akiknek szüksége van rá.Csak a tábor ér végetBár a tábor egy hét után véget ér, a kortárs-segítőknek a munkája a tanévvel együtt kez-dődik el. Ennek egyik legfontosabb része, hogy észreveszik, ha valaki a környezetükben bajba kerül, segítségre szorul, és igyekeznek a problémára megoldást találni. Ha ez nem len-ne elég, akkor sincs gond, mert a kiképzett fia-talok már azt is tudni fogják, hogy milyen eset-ben melyik segítő szervezethez kell fordulni-uk.Körtvélyessy VivienA Zala Megyei Rend-őr-főkapitányság Nagykanizsai Rend-őrkapitánysága 2004 óta szervezi kortárs segítő képző tábo-rát. A vasárnap Kis-tolmácson indult egyhetes tábor cél-ja, hogy a résztvevő fiatalok önmagukon és másokon is segí-teni tudjanak.a nyári táborbanKortárssegítők képzése KistolmácsonFotó: Horváth Zoltán
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A június 27-július 3.Június 27. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látoga-tó, 01:00 Balasport, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Dombvidék,03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net,03:45 Lapozó,06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató,07:30 Balasport, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 Dombvidék, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 Vad-rózsából tündérsípot – tavasz, 19:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:10 Csurgói KK – Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-mér-kőzés, 20:30 Székely konyha, 21:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 LapozóJúnius 28. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 Vadrózsából tün-dérsípot – tavasz, 01:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:10 Csurgói KK – Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 02:30 Székely konyha, 03:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 Vadrózsából tündérsípot - tavasz 07:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 07:40 Csurgói KK – Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:00 Székely kony-ha, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise/Istentisztelet, 19:10 Sztárportré: Maksa Zoltán, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Az egyórás üzlet, 20:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 20:40 Lapozó Június 29. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:10 Mise/Istentisztelet, 01:10 Sztár-portré: Maksa Zoltán, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Az egyórás üzlet, 02:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 02:40 Lapozó , 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise/Istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Maksa Zol-tán, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:20 Az egyórás üzlet, 09:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Maksa Zoltán, 12:30 Az egyórás üzlet, 13:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó, 20:00 Egis Körmend – Kecskemét NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:25 Múlt-kor, 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 LapozóJúnius 30. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 01:00 Kukkan-tó, 01:30 Híradó, 01:45 Egis Körmend – Kecskemét NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:10 Múlt-kor, 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 07:30 Kukkan-tó, 08:00 Híradó, 08:15 Egis Körmend – Kecskemét NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:40 Múlt-kor, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 12:30 Kukkantó, 13:00 Egis Körmend – Kecskemét NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Múlt-kor, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc, 20:05 Kanizsa – ASI DSE OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 21:15 Sztárportré: Mahó And-rea, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:20 LapozóJúlius 1. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc, 01:35 Hír-adó, 01:50 Kanizsa – ASI DSE OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 03:00 Sztárportré: Mahó Andrea, 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc, 08:05 Híradó, 08:20 Kanizsa – ASI DSE OB I B-s férfi vízilab-da-mérkőzés, 09:30 Sztárportré: Mahó Andrea , 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:35 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc, 13:00 Kanizsa – ASI DSE OB I B-s férfi vízilabda-mér-kőzés, 14:10 Sztárportré: Mahó Andrea, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Gázfröccs, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóJúlius 2. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet 00:30 Látoga-tó, 01:00 Élet-módi, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo, 02:15 Gázfröccs, 02:45 K’arc, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Élet-módi, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo, 08:45 Gázfröc�-cs, 09:15 K’arc , 09:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Élet-módi, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Gázfröccs, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó , 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk, 20:05 Itt vagyunk – alkotunk és előadunk, 20:35 Híradó, 20:50 Mézes pajtás, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúlius 3. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Székely konyha, 01:05 A mi portánk, 01:35 Híradó, 01:50 Itt vagyunk – alkotunk és elő-adunk, 02:20 Mézes pajtás, 02:50 Élet-módi, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 A mi portánk, 08:05 Híradó, 08:20 Itt vagyunk – alkotunk és elő-adunk, 08:50 Mézes pajtás, 09:20 Élet-módi, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 A mi portánk, 13:00 Itt vagyunk – alkotunk és előadunk, 13:30 Mézes pajtás, 14:00 Élet-módi, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár, 20:00 Madarat tolláról, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:15 A mi por-tánk, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Eközben Nagykanizsán a vízilabda apropóján a Kanizsa Vízilabda osztályo-zós párharca kiemelt helyen szerepel a hírek-ben, és Dobay Péterék éppen azzal a KSI SE-vel mérkőznek, melynek szí-neiben a háromszoros olimpiai bajnok, a páratlan szorgalommal megáldott vízilabdázó, Benedek Tibor a pályafutását tulajdon-képpen elkezdte.A korábbi balkezes játé-kos ráadásul – immár a medence széléről dirigálva – pontosan két esztendeje, 2018-ban járt tétmérkőzés apropóján Nagykanizsán: a KVSE akkor is az OB I-ért játszott és az UVSE volt Ludányi Kadosa legény-ségének ellenfele.Ne felejtsük kissé korábbról, hogy a Nagyka-nizsáról indult Bedő Krisz-tián is a legendás pólós kezei alatt lett válogatott, majd világbajnok 2013-ban, a kanizsai származású centert Benedek akkor válogatta be a Barceloná-ban győztes együttesébe. Néhány hónnappal később, 2014 januárjában a szövetségi kapitány csa-pata a horvátországi Sibe-nik felé tartva a nagykani-zsai városi uszodában is medencébe szállt. Akkor a Horvátország elleni talál-kozóra készülődtek.A még mindig felfogha-tatlan haláleset kapcsán megkerestük a válogatott pólóst, Bedő Krisztiánt. A 27 esztendős vízipólós a kanizsai kezdő évek után Kaposváron, majd a BVSC-nél folytatta pályafutását, aztán 2013 nyarának elején az akkori címvédő ZF-Eger gárdájához igazolt. Kriszti-án bő másfél hónappal később már világbajnok-nak vallhatta magát - Benedek Tibor kezei alatt.- Először is felfoghatat-lan, ami történt, egyszerű-en nem lehet elhinni – kezdte a válogatott póló-zó, Bedő Krisztián. - Szor-galma sokunknak példa lehetett, nevezetesen az, hogy kitartó munkával igenis sokra lehet vinni. Tibi a húsz százaléknyi tehetségéhez nyolcvanat tett a szorgalmával. Embe-rileg csak a legjobbakat mondhatom róla, és olyan példa nélküli edző volt, aki a fizikális felkészítés mel-lett a mentális oldalra is roppant nagy figyelmet fordított. Tényleg csak azt mondhatom, rengeteget köszönhetek neki. Ha ő nincs, én sem tartok ott, ahol most vagyok...Persze, az emlékek fel-idézése után szóba került a kanizsaiak mostani osztá-lyozója is, és mivel Kriszti-án a napokban igazolt a Vasas SC-hez, a nézőtéren akár része-se is lehet a meccsnek.Tervez-zük a Vasasnál, hogy kilá-togatunk a nagykanizsaiak meccsére, és mondanom sem kell, nagyon szurkolok nevelőegyesületem csa-patának. Eddig is figyel-tem szereplésüket, és két osztályozós kudarc után most már összejöhetne a Nagykanizsának az OB I. Nem árt azonban óvatos-nak lenni a KSI-vel, mivel fiatalok ugyan, de roppant jó kis közösséget alkotnak.Bedő Krisztián néhány hónappal korábban még nem lehetett volna ilyen közel földrajzilag a Kanizsa mérföldkőnek is beillő csa-tározásához.- Néhány hónappal ezelőtt Franciaországba szerződtem, és egy Párizs-hoz közeli klubban ját-szottam. Hát, mit mondjak, a dolgok több szempontból sem a leg-ideálisabban alakultak, hiszen szinte egyből csuk-lósérülést is szenvedtem. Két hónapot követően pedig jött a világjárvány. Márciusban gyakorlatilag leállt minden, már a haza-jutásom sem alakult egy-szerűen. Két szerencsétlen próbálkozás után éppen csak elcsíptem az utolsó hazafelé tartó repülőjára-tot. Itthon aztán a leállás nekem egyben a sérülés-ből való kilábalást is jelen-tette. Most a Vasas kötelék-ében így már a jövőre készülhetek. Remélem, mindez már mielőbb nor-malizálódó körülmények között. P.L. 2020. 06. 26. | 21sport Benedek Tibor szinte napra pontosan két esztendeje még Nagykanizsán meccselt az UVSE szakvezetőjeként(Fotó: Getty Images/Francois Nel)féléveA felfoghatatlan hír, miszerint a közelmúltbeli legendás vízilabdázó, Benedek Tibor 47 esztendős korában hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt, múlt csütörtökön járta be a (világ)sajtót. A sajnálatos esemény több kapcsolódási pontot és személyt is érintett a sportág dél-zalai berkeiben. Benedek Tibor és Bedő Krisztián 2013-ban közösen ünnepelhettek vb-aranyat BarcelonábanBedő Krisztián nem akármilyen
22 | KANIZSA újságsportLudányi Kadosa gárdája előtt tehát roppant egysze-rű(?) a feladat: összesítés-ben jobbnak kell bizonyul-ni a fővárosi sportiskolások ellen…Ne tartsák túlságosan fennköltnek, de vélemé-nyem szerint a kanizsai vízi-labda történetének legfon-tosabb mérkőzése követ-kezik – fogalmazott Ludá-nyi Kadosa edző, aki 2017-ben az UVSE-től került a kanizsaiak kispadjára. – Ha már így alakult, hogy ebben a korántsem teljes programú bajnokságban osztályozót vívhatunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy tizenkilencre húzunk lapot. Több hónapos leál-lás után kellett ismét csúcs-formába lendülnünk úgy, hogy négy hete mehet-tünk ismét vízbe. Bizton állíthatom, komoly játékos-kerettel bírunk, rutinos, úgymond nagy tömegű játékosokkal, így kell meg-oldanunk a mondhatni ext-rém helyzetet. Aki komo-lyabban foglalkozik a vízi-labdával, ilyen hosszú, vagyis két és fél hónapot vizes szakmai munka nél-kül biztosan nem élt át. Normál helyzetben ez nem fordulhatott volna elő, ezért inkább azt monda-nám, nem is a nulláról, sok-kal inkább mínuszból kezd-tünk. Magunk között szinte végig a KSI-re készültünk, és ha fiatal csapatuknak lendületből tudtunk volna nekimenni, más lenne a helyzet, mint így. Akire nem számíthatok szomba-ton sem, ő Szilágyi Attila, nélküle pontosan tizenné-gyen vannak a srácok a keretben.Balász László, a kanizsai vízilabda együttes ügyve-zetője már korábban is elmondta, a klub szurkolói buszt is indítanak a főváros-ba, de egyéb platformon is nyomon tudja követni a Kanizsa Vízilabda szombati mérkőzését, aki személye-sen nem tud kint lenni a Hajósban.Ami a legfontosabb, hogy a Kanizsa - KSI vízilab-da osztályozós párharcá-nak szombati találkozójára is szurkolói buszok indul-nak Nagykanizsáról – fogal-mazott az elöljáró. - Nagyon örülök annak, hogy eddig is sokan jelentkeztek, és az indulás június 27-én, szom-baton 14 órakor lesz a TES-CO-parkolóból. Ha kérhet-ném szurkolóinktól, ekkor is legyenek pontosak, és akinek van vízilabdás egye-sületi pólója, ő lehetőleg abban jöjjön. Fontos emel-lett elmondani, hogy a szombati mérkőzést is az MVLSZ élőben közvetíti a honlapján, a www.water-polo.hu oldalon.Szombat estére aztán minden eldől a továbbiakat illetően, nevezetesen az is, hogy a Kanizsa Vízilabda legénysége vívhat-e – még inkább sporttörténelmi - OB I-es vízilabda találkozó-kat – egyelőre Kaposvá-ron… P.L.Szurkolói kezdeményezésre terveznek megemlékezni egy legendás egyesületről, mely - bár jogutódjait is tekintve - immár 18 esztendeje nem létezik, ugyanakkor a szurkolók emlékezetéből kitörölni nem lehet, no meg nem is szabad.Szeretnénk méltóképpen meg-emlékezni a Nagykanizsai Olajbá-nyász SE alapításának idei, egé-szen pontosan 75. évfordulójáról – kezdte Varga Attila, a Fenegye-rekek szurkolói csoport vezetője. - Ezért tervezzük, hogy szervez-nénk egy kiállítást a HSMK-ba a nyár folyamán, és annak kereté-ben szereznénk bemutatni a nagykanizsai olajos klub történe-tét. Azért kérnénk mindenki segít-ségét, hogy minél változatosabb tárgyi emlé-kekkel tudjunk megemlékezni egykori szere-tett klubunkról. Várjuk azok jelentkezését, akik rendelkeznek a Bányász múltjából bármilyen emléktárggyal, legyen az mez, sál, könyv, fotó, bármi. Fontos tudnia minden felajánlónak, hogy a felajánlott tárgyakat a legnagyobb gondossággal kezeljük, és a kiállítás után épségben visszajuttatjuk eredeti tulajdonosá-nak.Úgy értesültünk, hogy egészen pontosan a klubnak emléket állító tárlatnak július 29-én, szerdán tartanák a megnyitóját, és két hétig lenne megtekinthető. Egyelőre még minden szervezés alatt áll, de a szervezők bíznak abban, hogy méltóképpen emlékezhetnek meg a (nem csupán) környékünkön legendás-nak tartott piros-kék egyesületről. P.L.Fúrótorony, sport, piros és kék, nem is kérdés, hogy az Olaj klubja mindenkiben így élDobay Gergelyen is sok múlik ezekben a napokban a vízilabda osztályozónKaposvárért…Vizes csataA vízilabda OB I-es osz- tályozó páros meccsének első felvonása ugyan közvetlenül lapunk megjele-nése előtt, csütörtök este már lezajlott, szombaton, a Hajós-uszodában 19 órától a Kanizsa Vízilabda legénysé-ge másodszor is vízbe száll a KSI SE együttese ellen – a honi férfi vízilabda legfelső osztálybeli tagságért.Megemlékeznek az „olajos” legendáról
2020. 06. 26. | 23sportA MOL Tehetségtámogató Sport pályá-zat Zala megyei győztese idén a nagykani-zsai Elekes Gergő lett, aki az íjászat sportágá-ban ért már el eddig is figyelemreméltó ered-ményeket. Közel száz tehetséges fiatal spor-tolót díjazott idén is a MOL Alapítvány összesen 32 millió forint értékben. Zala megyéből a nagy-kanizsai Elekes Gergő íjász nyerte el a támo-gatást. A MOL Tehetségtámogató Program Sport pályázata elsősorban általános- vagy középiskolás diákoknak nyújt anyagi segítsé-get, akik tehetséges sportolók, és országos vagy nemzetközi versenyen is jó eredménye-ket értek el. Az útiköltségtérítésre, eszközvá-sárlásra vagy egyéb sportoláshoz köthető költségekre igénybe vehető támogatás a fia-taloknak megfelelő hátteret jelent a további felkészüléshez.A márciusban meghirdetett pályázatra a 10-18 évesek kategóriájában 378 pályázat érkezett be, ebből 85 pályázatot támogat az alapítvány. A pályázatok három körös elbírálá-son mentek keresztül, a végső döntést a MOL Alapítvány kuratóriuma hozta meg egy sza-kértői zsűri segítségével. A pályázatra bármi-lyen sportág versenyzői nevezhettek, amen�-nyiben magyarországi sportegyesületnél leigazolt versenyzők, és országos vagy nem-zetközi versenyeken kiemelkedő eredménye-ket értek el. A COVID-19 járvány okozta bizonytalansá-gok miatt ebben az évben közel 50%-kal esett vissza a pályázati kedv. Mivel azonban a támo-gatási keret nagyságrendje nem változott, így idén is a tavalyihoz hasonló létszámban nyer-hettek támogatást a pályázók.A Zala megyei nyertes a 18 esztendős íjász, Elekes Gergő lett Nagykanizsáról. Gergő, aki öt esztendőn át a Kanizsa Íjász Egyesület tagja is volt, sokat sajátított el autodidakta módon az íjászat rejtelmeiből, és bár még versenyez - mint az utánpótlás válogatott tagja -, de már most tudatosan készül az edzői pályafutásra – olvashatjuk a hivatalos értékelésben. Az ifjú sportember terep, 3D, pálya és teremíjászat szakágakban is indul, mi több, tavaly az USA-ban az íjászok egyik legrangosabb versenyén, az I.B.O. 3D világbajnokságon is részt vehetett. A kanizsai sportoló végig kiegyensúlyozottan, jól versenyzett, ezzel az első világbajnokságán kategóriájában a 9. helyet sikerült megszerez-nie.Nézze, nagyon tömören tudnék vallani arról, mit is jelent egy ilyen lehetőség – mondta el lapunknak a Kanizsán középiskolás Elekes Ger-gő, aki „civilben” egy gödöllői egyesület, a GSK HUB-TER igazolt íjász-versenyzője. - Mint min-den sportág, az íjászat is nagyon költséges sporttevékenység. A továbblépéshez, illetve a nemzetközi versenyeken való sikeres szerep-léshez szükséges a felszerelésem professzio-nálisabbá tétele. Ebben nyújtott nagy segítsé-get a Mol Alapítvány támogatása. P.L.Mindez azt jelenti, hogy az NB II Nyugati csoportjában a felsőházi rájátszást éppen csak elkezdő Nagykanizsai Futsal Club a máso-dik helyen állva volt kénytelen befejezni a bajnokságot. Még-sem ment azonban a remeklés úgymond kárba, hiszen a kani-zsaiak hivatalosan is ezüstérme-sek lettek. Az öröm nem volt kicsi így utólag sem a csapat háza táján.Nagyon örülök, hogy a szövet-ség végül mégis elismerte a csa-patok éves munkáját – fogalma-zott az NFC edzője, Bagó Gábor. – Igaz, “csonka” év volt ugyan, de úgy gondolom, nem csak a mi klu-bunk, hanem a többi egyesület szintén megérdemelte, hogy díjazzák valamilyen formában azt a munkát és erőfeszítést, amit idén letettek az asztalra. Az külön öröm számunkra, hogy a második NB II-es szezonukban mind az alapszakasz, mind pedig a ráját-szás során az előkelő második helyezést értük el. Nagyon nagy köszönet jár a vezetőségünknek, a támogatóinknak és szurkolóink-nak, akik nélkül nem sikerült volna ezt a szép eredményt elérnünk. Játékosaink az egész szezon során kihozták magukból a maximu-mot. Sajnálom, hogy annak idején márciusban úgy lett vége ennek a remek évadnak, ahogy, de biztos vagyok abban, ha folytatódik a bajnokság, még remek mérkőzé-seket játszottunk volna.P.L.ezüstMegjárt az azSchuller Ferenc (piros mezben elöl) és Kollár Péter (hátul) nem hiába rohamozták ellenfeleik védelmét a futsal NB II-ben(Fotó: Gergely Szilárd)Amint az a napokban kiderült, a Magyar Labdarúgó-szövetség részéről úgy döntöttek, hogy a néhány hónapja idő előtt lezártnak tekintett NB II-es futsal bajnokság-ban is elismerésben részesítik a legjobban szerepelt csapatokat.nyertes íjászSportpályázati Elekes Gergő, kanizsai középiskolás tanulmányai mellett már íjász világbajnokságon is bizonyíthatott
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKSzabadidejében örömmel süt-főz a család-jának Galambos Lívia operaénekesnő. A gyerekei legújabb kedvenc ételei-nek receptjét szívesen osztotta meg lapunk olvasóival. Zöldséges tócsnit már készített cukkiniből, répából, édesburgonyából és céklából is Livi. Legutóbb a répás-cukkinis tócsnival örvendeztette meg a családját.A zöldséges tócsni hozzávalói: 1 nagy répa, 2 közepes cukkini, 2 egész tojás, 1-2 kanál rizs és zabpehelyliszt, fél vöröshagyma, továb-bá petrezselyem, metélőhagyma, só, bors és fokhagymapor.Elkészítése: A répát és a cukkinit nagy resze-lőn lereszeljük, majd az alapanyagokkal össze-keverjük. Fél órát állni hagyjuk, hogy a zabpe-hely magába szívja a nedvességet. Egy laza anyagot kell kapnunk, hisz a lényeg a zöldség és nem a liszt.Tapadásmentes sütőben kicsi kókuszolajon mindkét oldalukon 3-3 perc alatt kisütjük a lepénykéket. Az utolsó percben sajtot is lehet ráolvasztani és bármilyen idénysalátával tálalni.A zöldségkrémlevest szintén rengeteg variációban el lehet készíteni. Mivel főként hús nélkül étkezem, így ez a leves nálunk napi szinten készül. Szerencsére a család nagy része szívesen fogyasztja. Hozzávalók: 1 vöröshagyma, 2 sár-ga és 1 fehérrépa, fél zellergumó, 1 fej brokkoli, 1 bögre csicseriborsó, továbbá só, frissen őrölt színesbors, fokhagyma, gyömbér, kurkuma, babérlevél, petrezselyem. Elkészítése: A kockára vágott vöröshagy-mát szőlőmagolajon megdinsztelem, majd a gyömbért, a fokhagymát és a kurkumát is meg-futtatom a zsiradékon. Utána kerül bele a lekoc-kázott répa és a zeller. Felöntöm alaplével és vízzel, majd sózom. A legvégén teszem bele a rózsáira szedett brokkolit és a csicserit. Innét kb. 5 perc és puha lesz minden. A tűzről levéve botmixerrel pürésítem, és ha elbírja, akkor még egy kis alaplével felöntöm és összeforralom, hogy szép selymes krémleves állaga legyen. Soha nem használok sűrítőt, se tejszínt, se lisz-tet ehhez a leveshez. Többféle módon lehet tálalni: Tökmagolajat csepegtetek a kitálalt levesre és száraz serpe-nyőben pirítok hozzá különféle magokat. Lehet olíván pirított gombaszeletekkel és párolt brokkoli rózsával is díszíteni. Mindezek tetejére, ha van friss petrezselyemzöld, akkor azzal is megszórom. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaFotó: KanizsakrémlevesZöldséges tócsni ésheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Úgy tűnik, megunta azt a helyze-tet, hogy önnek mindig várnia kell a vágyai beteljesülésére. Ne várjon tovább! Tegyen érte határozott lé-péseket.Bika: 04.21-05.21. Nem várt harmóniát hozhatnak az életébe ezek a napok. Enyhülnek a munkahelyi problémái, és egy kis kerülővel visszatalálnak önhöz a barátai is. iKrek: 05.22-06.21.Itt a fagyiszezon, így ön is kisér-tésnek van kitéve az édességek fogyasztása terén. A csábításnak csak úgy tud ellenállni, ha elkerüli a cukrászdákat. Rák: 06.22-07.22. A pénzügyeire vonatkozóan túlsá-gosan nagy reményeket ne táplál-jon magában, mert csalódások ér-hetik. Repülőutak helyett menjen csónakázni.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Bizonyára észrevette az ismerősei megjegyzéséből, hogy milyen vonzó lett mostanában. Ha még többet ad magára, más mederbe terelheti az életét. Szűz: 08.24-09.23. Teljesen kivirult az arca, a gondo-latai egyfolytában a kedvese körül járnak. Ha továbbra is őszinték ma-radnak egymással, tartóssá válik ez a jó érzés.Mérleg: 09.24 -10.23.Az a személy, akit már régóta keres, lehet, hogy éppen ott van a közelé-ben. Csak figyelje az Újhold járását, mert valószínű, sugallni fog önnek valamit. sKorpió: 10.24 -11.22. Ön is jól tudja, a pénzügyek terén nincs barátság. Éppen ezért ala-posan gondolja meg, hogy kinek mennyi pénzt ad kölcsön, mert könnyen pórul járhat.Nyilas: 11.23-12.21. Ha követi a csillagok járását, hama-rosan váratlan kalandokba csöp-penhet bele. Olyan helyzetbe kerül, amiből nem is akar egyhamar kike-veredni. Bak: 12.22 - 01.20. Mást sem tett eddig, mint kemé-nyen dolgozott a sikerért. Lássa be, hogy önnek is változatosságra van szüksége. Erősítse meg a kapcsola-tát a párjával. Vízöntő: 01.21-02.19. Romantikus napok várnak önre. A boldogságát nem zavarhatja meg semmi sem, legfeljebb egy nyári zápor. De erre is van megoldás, el lehet szaladni előle. Halak: 02.20-03.20. Legyen türelmes és próbáljon meg kibékülni a helyzetével. Még az is le-het, hogy némi segítséggel rálelhet arra az útra, ami a szívének legked-vesebb emberhez vezeti.