Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.37 MB
2020-12-22 11:28:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
856
1093
Kanizsa 2020. 031-034. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVFolyam31. SZÁm2020. szSZeptember 4.6. oldal23. oldalÖrökrangadó15. oldal12. oldalkitüntetéseketÁtadták a városielkészül?NovemberigNem lehetett védekezniA hektikus időjárás Okozta a károkatMit tehetünk a lappangó betegségek ellen?- 75 fa, 1 400 cserje, 11 000 egyéb talaj takaró és évelő növény vár kiültetésre- A lakosok már használják az átalakuló teret9 év után ismét Kanizsa-Egerszeg„Mindig kanizsai maradtam” – Balázsovits Lajos lett Kanizsa díszpolgáraPosztumusz díszpolgári címet kapott báró Wlassics GyulaVárosi kitüntetéseket adott át az önkormányzat
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTA Nagykanizsai Tankerületi Központ fenntartásában működő kanizsai intézményekben 3423 általános iskolás, valamint gimnáziumban 1015 tanuló kezdte meg kedden az új tanévet. Az intézményekben fokozott óvintézkedé-sek mellett folyik az oktatás.Az elmúlt hét napban több, mint 1500 új koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak Magyaror-szágon. Az aktív fertőzöttek száma meghaladta a 2300 főt, lapzártánkkor Zala megyében 296 volt a regisztráltak száma. A járvány érzékelhetően a második szakaszba lépett, így a Kanizsai Dorottya Kórházban is részleges látogatási tilalmat rendeltek el. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPERetrogépek SormásonVeterán járműveket, autókat, motorokat és még egy traktort is láthatott a közönség az I. Sormási Retro Jármű Kiállításon. A minimum 30 éves közlekedési eszközök között olykor szebb napokat is megélt csodákat, mai napig használt négy és két-kerekűeket, valamint egy Porsche traktort is kiállítottak a szervezők. Retro járműben utazni igazi életérzés, a közúton gurulva pedig nem kérdés a siker – tapasztalják a járművek tulajdonosai.12IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 09. 04. | 3HírsorokFotó: Kanizsa TVKoronavírus KanizsánNyilvánosan, egy közössé-gi oldalon megjelentetett posztban vállalta egy kani-zsai lakos, hogy pozitív koronavírus teszttel karan-ténban van. Bár sokan támogatásukról, és együtt-érzésükről biztosították az írás azóta már lekerült az oldalról, amellyel igazán egy célja volt az illetőnek: a figyelemfelhívás. A hétköz-napi tünetek - a rövid ideig tartó láz, az enyhe köhö-gés, a fejfájás, a kismértékű végtag-zsibbadás - ugyan-is akár utalhatnak a koro-navírus-fertőzésre. A fiatal-ember háziorvosánál jelentkezve, saját maga kérte a teszt elvégzését, amely igazolta a megbete-gedést. Az érintett család-jával együtt karanténban van. Környezetében azóta több tesztet is elvégeztet-tek, amelyek mindegyike negatív lett. A fertőzöttel kontaktusba került embe-rek közül senkinél nem jelentek meg tünetek, az odafigyelés, a szabályok betartása azonban rendkí-vül fontos Nagykanizsán is.Óriásmaszk KendlibenA művészet összeköt! A művészet fertőzhet, függő-vé válhatsz tőle; lehet kriti-kus, politikus és vallásos is; nem kell mindig szépnek lennie. A művészet lehet dekoratív vagy giccses is, felvidíthat, vagy kiválthat belőled agresszivitást, megszólíthat téged, de az is lehet, hogy nem… Egy azonban biztos, nem ter-jeszti a COVID 19-et! Ezt az üzenetet szeretnék átadni a 28. Ludvig Nemzetközi Művésztelep alkotói azzal az óriásmaszkkal, amelyet az idei táborban, közösen készítettek. – A Magyaror-szágon koronavírussal összefüggésben meghalt áldozatokra kívánunk emlékezni az alkotással. A mű készültekor 614-en veszítették életüket a jár-vánnyal összefüggésben, így a vásznon 614 festett pont jelzi ezen embereket. A darab címe pedig ART, COVID19 nélkül lett – mondta el az ötletgazda Georg Brandner, festő-művész. Újabb sikeKErt aratott a Félúton Lendvai Kristóf alkotásával ezúttal az Országos Diák-filmszemle Fiatal filmes kategóriájának fődíját nyerte el. Augusztus utolsó napjaiban a POLIFILM Műhely Alapítvány, és az Aranytíz Kultúrház huszon-hetedik alkalommal ren-dezte meg a filmmel és videóval foglalkozó ifjú alkotók részére a megmé-rettetést. Egy éve mutatták be a kanizsai középiskolás kisjátékfilmjét, amely a fel-nőtté válás története. Az alkotásban a Hevesi Sán-dor Színház több művésze is vállalt szerepet. A Félúton című filmet legkö-zelebb 2020. szeptember 17-én láthatják az érdeklő-dők. Közönségtalálkozóval egybekötött filmvetítésre tartanak 17 órától a Hevesi Sándor Művelődési Köz-pontban.Új tűzoltó- szertár Gelsén2008-ban újra alakult a Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely 2015-től munkáját már önállóan beavatkozó egyesületként végzi. 2017-ben tudták megvásárolni azt az ingatlant, amely jelenleg is a központjuk, 2018-ban pedig már elnyerték az Év Önkéntes Tűzoltó Egyesülete címet. A szervezet most mintegy 20 millió forintból újította fel bázisépületét. A száz négyzetméteres, kibővített szertár eszközkészlete már közelít a hivatásos tűzoltóságok felszereltségéhez. A jelenleg húsz főből álló egyesület további technikai fejlesztéseket tervez, amelyek fő célja, hogy megkönnyítsék a különböző baleseteknél a beavatkozást.Jazz KanizsánA járvány miatt tavasszal elmaradt, hamarosan azonban megtartják a kanizsai jazz-ünnepet. A Nemzetközi Jazz Világnap pótló rendezvényén koncerttel és kiállítással szórakoztatják a nagyérde-műt. Szeptember 11-én a Vörös Niki Quartet feat. Subicz Gábor lép a közönség elé. A zeneművészeti egyetem jazz ének szakán végzett művésznőt zongorán a testvére Vörös László, valamint bőgőn Csuhaj-Barna Tibor, dobon pedig Jeszenszky György kíséri. A Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány szervezésében megvalósu-ló szabadtéri koncerten Vörös Niki legújabb albumát, a „Left Alone”-t mutatja be Kanizsán. A quartett Abbey Lincoln előtt tisztelgő dalaiban Subicz Gábor trombitás is közreműködik. A koncert mellett a jazzünnep keretében Tiborcz Iván jazz-zenész nyitja meg Ludvig Dániel festőmű-vész kiállítását.
4 | KANIZSA újságAktuálisISNémileg meglepő lehetett a kanizsai politi-kát követők számára, hogy lekerült a polgár-mesteri hivatal SZMSZ-ének kérdése a napiren-dek közül. Ez még a júniusi ülésen hozott nagy vitát, akkor a polgármester kiemelte: keltsen az Éljen VárosuNk! Egyesület akármekkora hiszté-riát, ő nem fogja beterjeszteni az SZMSZ módosítását. Erre reflektál-va elhangzott például Fodor Csa-bától, az ÉVE frakcióvezetőjétől, hogy a polgármesteri kabinet pandémia alatti bővítése csak azért történt, hogy még több ember íro-gassa a polgármester Facebook-szövegeit. Károlyi Attila (ÉVE) és Erdős László (Fidesz-KDNP) között jogi vita is kialakult, Bizzer András alpolgármester pedig azt sérelmezte, hogy az SZMSZ módosí-tása után a polgármester kabineté-nek tagjait kirúgja az ÉVE, tehát embereket tesznek munkanélkülivé. Szavazás végül akkor és most sem lett. De aligha gondolhatja azt bárki, hogy ezzel ez a kérdés végérvényesen lezárult.A második pont Károlyi Attila előterjesztése és kiegészítése volt. A rendeletmódosítás sze-rint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság neve múlt hét péntektől Ügyrendi, Jogi, Nem-zetpolitikai és Közrendi Bizottság lett. A mint-egy 120 percnyi vitát hozó kérdéskör azonban nem itt jött, hanem az előterjesztés két alpont-jánál. Az egyik arról szólt, hogy az önkormány-zati rendezésű, városi és nemzeti ünnepeken beszédet Nagykanizsán a polgármester tart-hat, akadályoztatása esetén egy bizottsági elnököt kell felkérni. Károlyi Attila szerint erre azért van szükség, mert a városi rendezvénye-ken a hivatali kabinet parádézik, valamint min-den alkalommal Cseresnyés Péter államtitkár mond beszédet, ami felháborító, hiszen a poli-tikus a parlamentben rendre a városa ellen sza-vaz. Bizzer András és Szabó Szilárd, a Fidesz-frakció vezetője is kiemelte, hogy ez az előter-jesztés semmi másról nem szól, csak arról, hogy korlátozzák az alpolgármester jogkörét, valamint mind a ketten – frakciójuk nevében – elutasították Károlyi Attila Cseresnyés Péter felé tett megjegyzését. Az alpolgármester hoz-zátette: őt ez a pont nem ijeszti meg, ha a pol-gármester felkéri, továbbra is fel fog szólalni a városi rendezvényeken. Horváth Jácint, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezető-helyettese arra világított rá, hogy a Fidesz-KDNP szándékosan magyarázza félre ezt az előterjesztést és kizárást, kitiltást emle-get, holott nem erről van szó. Elmond-ta, hogy szívesen látják Cseresnyés Pétert is az önkormányzati üléseken és a rendezvényeken, ugyanakkor fel-háborítónak találja, hogy az ÉVE-frak-ció egyetlen tagja sem szólalhatott fel az elmúlt hónapok városi rendezvényein. A következő sarkalatos pont a 4. függelék volt: ennek értelmében a közgyűlésre a Zalai Hírlap, a Helikon Rádió, a kanizsai Maraton, valamint a megyei kamara képviselőit ezentúl nem hívják meg, míg a Kanizsa Újság, a Kanizsa TV és a kanizsai Szuperinfó munkatársait igen. A médi-umok kitiltása Szabó Szilárd frakcióvezető sze-rint olyan visszhangot vált ki, amit szerinte egy képviselő sem kívánhat. Az ÉVE-frakció tagjai itt is szándékos csúsztatást éreztek a fideszes képviselők felszólalásaiban. Elmondták: az említett médiumok képviselőit nem tiltják ki a közgyűlésről, hiszen az nyílt ülés, meghívót ugyanakkor ezentúl nem kapnak. Szintén a második napirendi ponthoz kapcsolódva Bodó László (ÉVE) nyújtott be egy módosítót: felsorolta, hogy milyen katonai egyesületek, csoportok álljanak díszsorfalat, illetve végez-zék el a protokolláris feladatokat a városi ren-dezvényeken. A vita itt is a kitiltás és a meg nem hívás közötti különbségen folyt. A Fidesz-frakció tagjai közül többen sérelmezték, hogy számos olyan kanizsai hagyományőrző egye-sület is lemaradt a listáról, amelyek hosszú évek óta pénzt, energiát nem sajnálva végzik munkásságukat. Bodó László, Horváth Jácint, Károlyi Attila és Fodor Csaba is kiemelte, min-den hagyományőrző egyesület munkáját elis-merik, megbecsülik, s a jövőben is szívesen látják őket, ugyanakkor ezen rendezvényeknek meg kell adni a megfelelő nívót és ehhez a hibátlan egyenruha és a kato-nai lépések pontos, precíz betar-tása is hozzátartozik. Bodó László módosítóját végül 8 igennel, 6 nem-mel és 1 tartózkodással fogadták el, míg a tel-jes előterjesztést 8 igennel, 7 nemmel és 0 tar-tózkodással hagyták jóvá a képviselők. A harmadik pont, a költségvetés módosítása látszólag nem ígérkezett vitásnak, mégis komoly csörtét hozott. Horváth Jácint két szer-vezetnek kért plusz forrást: a Kanizsa Felsőok-tatásáért Alapítványnak, valamint a Kanizsa hét fontos pontjaÖt közgyűlési óra A múlt csütörtöki soros ülésről láthattak már egy összeállítást a Kanizsa TV Híradójában, olvashatták a percről percre tudósítá-sunkat a kanizsaujsag.hu-n, és miután lapzártánkat az utolsó utáni pillanatig kitoltuk, a tanácskozás első két órájáról a múlt heti számunkban is beszámoltunk. Maradt még azonban ötórányi tárgyalás, amelyről lapunkban nem esett szó. Most az ezen intervallum alatt történt főbb vitákat vettük górcső alá.
Médiaháznak. Bizzer András és Szabó Szilárd is nehezményezte a számunkra nyújtott támo-gatást, külön kitérve a médiaház ügyvezetőjé-nek viselkedésére. Szerintük Tar Mihály sokkal többet tehetett volna azért, hogy ne legyen 60 millió forint mínuszban a médiaház és jobban tenné, ha a facebookozás helyett inkább olyan cégeket keresne, akik hirdetnének a médiaház felületein. Az alpolgármester kiemelte, hogy a Kanizsa Rehab és a médiaház a városi cégek fekete bárányai, hiszen nem eszkö-zöltek megszorításokat ebben a nehéz gazdasági helyzet-ben. Szabó Szilárd szerint az is további kérdéseket vet fel, hogy milyen alapon adnának plusz forrást a médiaháznak, amikor a cég a költségtakarékos-ság helyett arculatváltáson ment át. Tóth Nán-dor (Fidesz-KDNP) kifejtette, hogy lapunk sen-kinek sem hiányzott a nyári leállás alatt. Felszó-lalásában arra is rávilágított, hogy a jelenlegi ügyvezető túl sokat politi-zál, és az újság is ezt a vonalat köve-ti, ahelyett, hogy valóban híreket szolgáltatna. Horváth Jácint ezzel szemben elmondta, hogy a 30 millió forintos támogatásra azért van szük-ség, mert a médiahatóság felmondta a médiaházzal kötött szerződését, valamint a polgármester korábban a kft. éves támogatási összegének mintegy egyharmadát elvonta. Fodor Csaba felszólalásában megköszönte Tar Mihály munkáját, hiszen az állami bosszúból elvett pénzek ellenére az újság olvashatóbb, a tévé pedig nézhetőbb lett. Hozzátette: a Fidesz-frakció tagjai egyértelműen akadályoz-ni próbálják a médiaház munkáját, s elég álsá-gos, ha pont ők hivatkoznak a felesleges pénz-szórásra, miközben egyetlen városi cég költe-kezett indokolatlanul az elmúlt időszakban, az pedig az önkormányzati kabinet, ahova 3 embert vettek fel, kettőt éppen a Kanizsa Médiaházból. Berta Krisztián (ÉVE) is reagált, szerinte felháborító, hogy a fideszes képvise-lők a mostani médiaházat nevezik pártosnak, holott az előző vezetés alatt sem az újság, sem a televízió nem szólt másról, mint Cseresnyés Péter, Cseresnyés Péter, Cseresnyés Péter...Érdekesség, hogy az előző ciklus polgármeste-re, Dénes Sándor nem szólalt fel ezen vita során. Az előterjesztést egyébként 8 igennel, 5 nemmel és 2 tartózkodással fogadták el a városatyák. Berta Krisztián és Bizzer András volt a két főszereplője a következő olyan napi-rendnek is, aminél különböző álláspontra helyezkedtek a frakciók. A vagyongazdál-kodási cég üzleti tervénél az ÉVE tanács-noka azt javasolta, hogy Zakó László vezérigazgató fizetését bruttó 100 ezer forinttal emeljék meg, mivel a cégnél a béremelések miatt összecsúsztak a honoráriumok. Az alpolgármester sze-rint érdekes, hogy pont a jobbikos Berta Krisztián kér fizetésemelést a volt jobbikos főnökének. Ezen megjegyzést követően az ÉVE-frakció soraiból többen megje-gyezték: ha az alpolgármester nem fejezi be az uszítást, akkor kivonulnak a teremből. Az előterjesztést ezt köve-tően megszavazta a közgyűlési több-ség. Ahogy arra számítani lehetett nem múlt el vita nélkül egyik városfejlesztőt érintő napi-rend sem. Szabó Szilárd aggályosnak nevezte, hogy az új ügyvezető 71 millió forint ered-ménytartalékkal vette át a céget, s erre az évre már 45 millió forint veszteséget tervezett. Hor-váth Jácint kiemelte: a szakértői szerződések közül rengeteg gyanús kontraktus került elő a városfejlesztő előző vezetőjének regnálásának idejéből. Fodor Csaba azt is hangsúlyozta: jó lenne, ha a korábbi városvezetés a saját háza táján is körbenézne, hiszen a városfejlesztő előző vezetőjének regnálása alatt 3x10 millió forintot fizettek ki egy csömöri alapítványnak, kanizsai közpénzből. A TOP-os projektek pót-munkáival kapcsolatban sikerült konszenzusra jutni a feleknek. Az egyeztetés eredményeként az egyetem előtti pályaszerkezet – ez mintegy 5 millió forint – az általános tartalékból bizto-sítva lesz. A Deák téri kandeláberek ügyéről két döntés született. Az 1 millió forintos beruházás kivitelezhető, azonban az öt új világítótest cse-réjére – ez bruttó 12 millió forintba kerülne – nem találták meg a forrást, ezért Fodor Csaba javaslatára október 25-én tárgyalnak erről újra a képviselők.Üdítő példa lehet a képviselői összefogást sürgetők számára a Trianon-emléktábla ügye. Ez – akárcsak a hivatali SZMSZ – nagyon komoly vitát váltott ki még júniusban. A mementó ára, 4,4 mil-lió forint, azóta adományokból összegyűlt. Balogh László felszólalá-sában kiemelte: többször egyezte-tett az ÉVE képviselőivel, akik a felirat szövegének megváltoztatásával elfogadják az előterjesztését. Ez így is lett. A közgyűlés érté-kelésével kapcsolatban szerettünk volna inter-jút készíteni Balogh László polgármesterrel, ő azonban nem állt rendelkezésünkre. Többször elhangzott már ilyen esetek alkalmával, hogy a városvezető egycsatornás kommunikációt folytat, a Facebook-oldalán megjelenteket tekinti nyilatkozatnak. Miután mást nem tehet-tünk, elfogadtuk ezen álláspontját, ugyanak-kor ezúttal már a közösségi oldalon sem olvas-hattunk polgármesteri beszámolót. Külön érdekesség azonban, hogy egy nemrégiben alakult, „sütis” weboldalon viszont igen…Mikó-Baráth György 2020. 09. 04. | 5aktuálisFotó: Horváth Zoltán
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA megbecsülések odaítélését rendkívül sok szervezés és tanácskozás megelőzi. – Minden évben a Város napjával összefüggésben felhí-vást teszünk közzé. Erre van egy rendelet, melynek megfelelően a díjazottakra mindenki javaslatot tehet, ezeket aztán összesítjük. A bizottságok véleményezik, a közgyűlés pedig kiválasztja azokat, akiknek odaítéli az elisme-rést – nyilatkozta Fodor Csaba, az Éljen Váro-suNk! Egyesület frakcióvezetője. Balogh Lász-ló, Nagykanizsa polgármestere (Fidesz) ünne-pi beszédében kiemelte: Nagykanizsán sok kiváló ember van és bízik benne, hogy min-denki a maga helyén igyekszik kiváló lenni. – Kitüntetni azonban csak néhányukat lehet, és így van ez rendjén, hogy arra érdemes keve-sebb van. Mindenkinek törekedni kell arra, hogy csillag legyen a maga helyzetében. Maga a pillanat és a csúcsra emelés azt gondolom, hogy életre szóló emlék – fogalmazott a város-vezető, majd hozzátette: oklevél, gyűrű vagy pénzjutalom is jár a díjazottnak, de azt gondo-lom nem ez számít. Soha nem a kellékek, hanem a pillanat meghatottsága, egy-egy kitüntetés a rengeteg lelki erőt adó lendülete miatt fontos – hangsúlyozta a polgármester. A díjazottak között „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet kapott Bicsák Miklós gyé-mánt-díjas könyvkötőmester, aki büszkén vet-te át az elismerést. A nemrég Nagymester díj-jal is kitüntetett iparos a mai napig élvezettel végzi munkáját. – Ez megint egy olyan erőt adott, hogy úgy érzem nem adhatom fel. Tes-sék dolgozni és csinálni. Így fogom tenni a továbbiakban is. Országos hírünk van, ami az embert erősíti. Ezt nagyon szeretném átadni családon belül a fiamnak – árulta el Bicsák Mik-lós. A tapasztalt szakember mellett a fiatal, fel-törekvő generációból Balogh Krisztián mun-kásságát is díjazta a város “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetéssel. A 21 éves kőfaragó tavaly a szakmák világbajnoksá-gán ötödik helyen végzett, a 2018-as Európa-bajnokságon pedig bronzérmet szerzett. – A munkám mellé saját magamnak ez egy önbe-csülés, ami hatalmas erőt ad és ezt tovább kell fokozni. Mindenképp szeretnék később egy saját céget létrehozni, a saját vállalkozásomat csinálni – mondta a miklósfai fiatalember. Idén a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgá-ra” kitüntető címet a közgyűlés Balázsovits Lajos színművésznek és – posztumusz – báró Wlassics Gyulának, európai hírű jogtudósnak ítélte oda. A szombati ünnepélyes díjátadón Balázsovits Lajos színész, színházi rendező beszédében kiemelte: Nemrégiben egy újság-nak azt nyilatkoztam, hogy én az egész pályám alatt, egész életemben mindig kanizsai vol-tam, és kanizsai maradtam. Ez annyit jelent, hogy ha fizikailag nem is vagyok itt mindig jelen, de lélekben és szeretetben mindig Kani-zsáért vagyok, és büszke vagyok, hogy Nagy-kanizsán születtem. A haza, az számomra min-dig Nagykanizsát jelentette és jelenti a mai napig - mondta köszönő beszédében a művész.Az ünnepi közgyűlésen „Nagykanizsa Váro-sért” kitüntető címet kapott Fliszár Károly, Kurta János, Silló Zsolt és Stahl György. „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetésben részesült a Kanizsa Csillagai Együttes, a Fehér Kígyó Hagyományőrző Együttes és Kónya István. Az „Év Vállalkozása” díjat a TUNGSRAM Operations, az Európa-Bútor Manufaktúra Kft., és a Heni Cuki Kft. kép-viselője vehette át.Hajnes RitaFotó: Horváth ZoltánA Város Napjához kapcsolódó ünnepi közgyűlés a pandémia miatt április helyett augusz-tus végére tolódott. Az elis-meréseket szombaton a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében vehették át a kitüntetettek. Több arr a érdemest kitüntetett nagyjaiAz ünnepi közgyűlésNagykanizsa képviselő-testülete Balázsovits LajosBalogh KrisztiánBicsák Miklós
2020. 09. 04. | 7aktuálisA fenti közleményt a Zalaegerszegi Törvényszék 2020. augusztus 14-én kelt, Cseresnyés Péter által a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ellen indított pert követő ítélete alapján voltunk kötelesek közölni. A Kanizsa Médiaház ellen indított sajtóper nyilvános volt. Megtehet-nénk, hogy a keletkezett iratokat nyilvánosságra hozzuk, mert az indoklásból kiderül, a bíróság nem kérdőjelezte meg azt, hogy a fent jelzett kijelentés elhangzott. Így nem az volt a perdöntő, hogy a felpe-res mit mondott, hanem egy másik megközelítés alapján az, hogy mikor mondta. Ezzel az üggyel a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. a továbbiakban nem kíván foglalkozni. A bíróság határozatát természetesen végrehajt-juk. Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.Az Eraklin Táncklub és a Honvéd Kaszinó ismét szí-nes programokkal várja vendégeit az Ady utcában. Az ötnapos kulturális prog-ramsorozat szeptember 7-én kezdődik városunkban, ahol több helyben működő szervezetnek is teret adnak a szervezők. –Egész héten, estébe nyúló kul-turális programokkal várjuk a ven-dégeket, amely azt jelenti, hogy délután fél 5-től egészen este 8 – fél 9-ig tartanak a programok. 2016-ban kezdtük el a rendezvény-sorozatot. A célunk, hogy a hétköznapokat meg-színesítsük, és fel-dobjuk a városlakók életét - mondta Lekszikov Csaba, az Eraklin Táncklub Egyesület elnöke. Halmos Ildikó, a Hon-véd Kaszinó igazgatója szerint az izgalmas prog-ramok mellet jót tesz a városnak egy kis belvárosi pezs-gés. – Hosszú volt a karantén, amely után volt, aki tudott nyaralni és volt, aki nem. Talán az időjárás is kegyes lesz, és még egy utolsó nyár végi, ősz kezdeti szabadtéri kikapcsolódást enged, ahol a különböző korosztályok iskola, munka után egy kicsit beszélgetni, szórakozni tudnak.A Kultúr Korzó programjai között versenytánc, társastánc és koncer-tek is szerepelnek. A látogatókat két színpadon is előadók szórakoz-tatják, örömteli élményekkel gaz-dagítva az érdeklődőket.Hajnes RitaHELYREIGAZÍTÁS„A Kanizsa Újság XXXII. évfolyam 22. számának 4. oldalán „Az elmúlt 30 év Cseresnyés Péter” címmel megjelent cikkben valótlanul állítottuk, hogy Cseresnyés Péter megkeresésünkre úgy fogalmazott: „addig, amíg a Médiaháznál nem lesznek változások nem kíván munkatársainknak nyilatkozni. A való tény az, hogy Cseresnyés Péter „Az elmúlt 30 év” című sorozattal kapcsolatos e-mailben történt megkeresésünkre semmilyen módon, sem szóban, sem írásban nem reagált, ezért a neki tulajdonított kijelentés nem történt meg ebben az esetben.”Korzó”„KultúrIsmét nyüzsöghet az Ady utcaFotó: Kanizsa TV archív
8 | KANIZSA újságközlekedésA kanizsai önkormányzat leg-utóbbi ülésének egy napirendje a MÁV és a Volánbusz Zrt. összevo-násának kanizsai hatásairól szólt. Az ülésen többek között felvető-dött a 18-as számú helyi járatú autóbusz visszaállítása. A tárgyalá-son Rózsa Tamás, a Volánbusz Zrt. munkatársa elmondta: ha Nagyka-nizsa minden pontjáról biztosíta-nának járatokat, ahhoz több autó-buszra és buszsofőrre lenne szük-ség, amely jelentős költségekkel járna. Szabó Szilárd a Fidesz-KDNP frakcióvezetője egyetértett a 18-as busz szükségességével, így a helyi járatok rendszerességének áttekintését, és az útvonalak felül-vizsgálatát javasolta. – Ahhoz, hogy a busz és a vonat közül az egyiket kiválas�-szuk és előnyben részesítsük, meg kell teremteni a feltételeket – mondta Horváth Jácint, az Éljen VárosuNk! Egyesület frak-cióvezető-helyettese. Fontos lenne, hogy ugyanolyan szolgál-tatási minőségben lehessen Nagykanizsáról Budapestre eljutni a MÁV Zrt-vel, mint ahogy azt a Volánbusz az elmúlt évek-ben kiválóan teljesítette - fűzte hozzá a képviselő. Szerinte addig amíg a MÁV Zrt. nem tudja ezt teljesíteni, addig az állam finan-szírozza a buszjáratokat. – Ha a MÁV Zrt. nem tud egyes időpon-tokban IC személyszállító vona-tokat biztosítani, akkor addig, amíg nem talál rá megoldást, állítsák vissza a régi, megszokott buszmenetrendet– hangsúlyoz-ta Horváth Jácint.Fodor Csaba az ÉVE frakcióve-zetője szerint, ha központosítani szeretnék a Nagykanizsa - Buda-pest vonalon való közlekedést, akkor a vasútállomást is fel kéne újítani, melyhez Gábris Jácint, az ÉVE önkormányzati képviselő-je hozzátette: a parkolás is prob-lémát okozhat a lakosoknak. Tóth Nándor a Fidesz-KDNP képviselője ehhez csatlakozva javasolta, hogy új parkolókat ala-kítsanak ki a vasútállomás köze-lében, hiszen hosszú távon egy-értelműen át fog állni a közleke-dés a vasútra.Az utasok elégedetlenek a MÁV Zrt. szolgáltatásávaÁVAlAz elmúlt hetekben számos negatív, felháborodott írás, véle-mény látott napvilágot a lakosok-tól, akik rákényszerültek a vonattal való közlekedésre. Klíma hiányá-ban a nyár folyamán nagy volt a hőség a vasúti kocsikban, több-ször előfordult, hogy egyetlen üres hely sem volt a vagonban, vagy éppen egy utas nem tudott leülni az előre megváltott helyére – panaszolta több utas a közössé-gi hálón.Gerencsér DóraJúlius közepén derült ki, hogy a Volánbusz Zrt. augusztus 1-től megszünteti a közvetlen Nagykanizsa-Zalakaros-Budapest autóbusz gyorsjáratokat, és helyette a vonatközlekedést javasolja a város és a térség lakói számára. A hirtelen változtatás következtében a kanizsai lakosok felháborodtak, hisz - egyebek mellett - a vasút-állomásra való lejutás is problémát okozhat. Fotó: Horváth ZoltánHogyan közelítsük meg a
fővárost? Busz vagy vonat
2020. 09. 04. | 9közérdekű
10 | KANIZSA újságak tuálisISAhogy korábban, úgy idén is nagyon sokan keres-ték fel Magyarországról a kulináris élvezeteket nyúj-tó programot, melyet idén tizennyolcadik alkalommal tartottak a szlovéniai magyarok központjában. Az is igaz persze, hogy idén kicsit más nagyságrendről kellett, hogy gondoskodja-nak a lendvai turisztikai központ részéről, mivel a vírushelyzet alaposan átír-ta a forgatókönyvet. Ez persze nem gátolhatta meg a résztvevő csapatok, no és a kóstolók boldogsá-gát. Már a délelőtti órák-ban szép számmal gyüle-keztek a korzózók a helyi Fő utcán. A Bográcsünne-pet ezúttal is kiegészítette a helyi vásár és más progra-mok, illetve a kóstolás dél-után a város kilátójánál folytatódott. Persze, a résztvevő csapatok nem vonulhattak vissza telje-sen, hiszen ki hol tudott, a csapattársaknak biztosí-tott finom étket a nap további részére. - Mindig nagy örömmel veszünk részt ezen a bográcsozá-son, kicsit persze sajnáljuk, hogy idén kissé szűkre sikeredett és így annyi magyarországi ismerő-sünk sem jöhetett – mond-ta el Kaszás István a lend-vai Fő utca egyik udvarán, ahová csapatával vonult vissza. – Ezúttal is el kell ismerni ellenfeleink főző-tudományát, persze a leg-jobbat valószínűleg ismét sógorom együttese készít-hette. Mindenesetre itt mindenkinek roppantmód ízlett. - Már hogyne ízlett volna? – kérdezett vissza a szarajevói származású Almo Colic. – Hosszú évek óta már ez az esztendő fénypontja, ilyenkor min-dig jó beszélgetni az élet dolgairól, meg a sportvilág eseményeiről egy-egy jó pohár bor mellett. Remény-kedjünk abban, hogy jövő-re már nyoma sem lesz a mostani nehézségeknek, és ismét a régi fényében rendezhetik meg az ese-ményt. P.L.Országszerte 72 település mintegy 14 000 háztartásában - reprezentatív adatgyűjtés keretében - próbanépszámlálást indított augusztus 31-én a Központi Statisztikai Hiva-tal. A próbafelvétel célja, hogy adatokkal segítse a 2021. évi népszámlálás szakmai elő-készítését. A részvétel önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel. A válaszadásra felkért címzetteknek legkésőbb szeptember 3-áig postai levelet küld a KSH. - Jövő év május 1. és június 28. között kerül sor a következő népszámlálásra. A KSH tízévente hajtja végre ezt, a Magyar-ország teljes lakosságát érintő, kötelező adatfelvételt, amely fontos ismérvek, például népesedés, iskolázottság, foglalkoztatottság men-tén, a legrészletesebb területi bontásban tükrözi hazánk aktuális társa-dalmi helyzetét. A most indított próba a népszámlálás előkészítését szolgálja, az átlagosan 10–15 perc alatt kitölthető kérdőív elsősorban a lakóhellyel, az internetezési szokásokkal, az adatvédelmi ismeretekkel kapcsolatban tartalmaz kérdéseket. A próbanépszámlálás résztvevői által szolgáltatott adatok nagymértékben segítenek minket abban, hogy a népszámlá-lás során majd mindenki a számára legké-nyelmesebb módon, a legfontosabb infor-mációk ismeretében vehessen részt az összeírásban – emelte ki Kovács Marcell, a KSH Népszámlálás 2021 projektvezetője. A próbanépszámlálás kérdőívét augusztus 31. és szeptember 6. között a maja.ksh.hu online oldalon keresztül tölthe-tik ki a levélben felkért résztvevők. Ezt követően október 7-ig pedig személyes interjú keretében válaszolhatnak azok, akik nem kívántak az internetes kitöltés lehetőségével élni – őket összeírók keresik majd fel. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolság-tartás szabályainak betartására és az érintésmentes kommunikációra – áll a KSH sajtóközleményében.A fenti közleményt nAgykanizsa MJV Polgármesteri HiVAtalának kérésére közöltük.Próbanépszámlálást tart a KSHA közel két évtizede útjára indult Bogracfest 2020 Lendava rendezvényét ismét megren-dezhették a szlovéniai kisváros Fő utcáján.maradÍgy is emlékezetesFotó: Polgár László
Augusztus 31., hétfő délután, Letenye, a határőr-igazgatóság épülete kint a Mura bal partján. Érkezésünk után Gergácz Viktó-ria rendőr alezredes igazít útba minket, még arról is érdeklődve, ha kimondottan a személyforga-lom érdekelne inkább minket, akkor az autópálya-átkelőt ajánlja. Logikus, hiszen a naptári nyár utolsó napján alighanem a haza-térők nagyüzemi mennyiségben igyekeznek országukba, ottho-nukba. - Pályamatricája van? - kér-dezi még előzékenyen a „főnök-asszony”, majd igenlő válaszunkra reagál mosolyogva: - Rendben, akkor a rendszert önre vonatkozó-an nem „iktatjuk ki...”. Néhány perc múlva már a pálya határátkelőjén vagyunk. Nem volt egyszerű kiis-merni magunkat a szolgálatot tel-jesítők között a nagy fennforgás-ban. -Áh, maga van az újságtól, már szóltak, na jöjjön, úgyis annyi sajtós van itt, most hirtelen megint népszerűek lettünk – mondja az egyenruhások egyike, majd elis-métli azt, melyet az irodán már hallhattunk: - Ha lehet, kimondot-tan a sorompó vonalát ne lépje át a horvát oldal felé, meg onnan ne is fotózzon, volt rá most példa ugyanis, hogy azt egy kissé zokon vették. A lényeg az, hogy látsszon, magyar területről készített képe-ket... - Viszont, uram, ha lehet, engem ne fényképezzen - szól egy borotvált fejű magyar kolléga, mire előző „kiokosítónk” meg-jegyzi: - Oda se figyeljen, nyugod-tan kattintgasson akkor is, ha ő is belekerül. Nem tesszük, ellenben azt konstatáljuk, a legtöbb haza-felé igyekvő immár cseh, szlovák valamint lengyel, utánuk jönnek csak létszámban a magyarok. - De hogy ezek a csehek mindig bele-bonyolódnak, folyton van valami kérdésük, egyedi elképzelésük, az sem semmi – teszi még hozzá egyik rendőrünk a határon, majd vennénk is az irányt a népszerű Zelengaj étterme felé. Azért azt még megtudjuk, a 30 kilométeres kitétel élni fog a magyarországiak számára a lakóhelyüket (meg talán munkahelyüket...) tekintve, horvát oldalon 30 kilométer mély-ségig jutván, no meg 24 órán belüli visszatérésig. Azon ne lepődjünk meg, hogy nem telt bele 5 perc, hogy előkerüljön a téma: a Ferencváros a labdarúgó BL-selejtezőjében ismét a horvát bajnok Dinamo Zagrebbel mérkő-zik... - Jaj, ne is mondja, már dél-ben fél egykor hívtak, ez a párosí-tás – vágja rá az egyenruhások egyik irányítója. - Hát igen, az is egy feladat lesz ebben a helyzet-ben még akkor is, ha még kérdé-ses a szurkolók érkezése... A kötöttség, bármennyire is rendőri közegben mozogtunk, egyáltalán nem érződött, de láthatóan azért más egy civillel értekezni munka-idejében, akit szintén érinthet ez a „határzárósdi”. Ahogy már emlí-tettük, tehát immár Zelengajon jártunk.- Nyugodtan állíthatom, ven-dégkörünk ötven százaléka magyar, tehát mi is érdeklődve várjuk a fejleményeket – hangzot-tak Matija Hranjecnek, a hely üze-meltetőjének szavai. - Az, hogy adott egy kialakult szituáció, rendben, el kell fogadnunk, ahogy tettük azt a tavasz folyamán. Annak zárultával inkább az volt a komplikáció, hogy idő kellett ahhoz is, hogy a vendégkör ismét visszaszokjon. Mire ez megtör-tént, most ismét egy új próbatétel következik. De mit tudunk tenni, átvészeljük ezt is... - teszi még hozzá a hodosani illetőségű tulaj, majd már tűnik is el a konyhában.A koronavírusjárvány-helyzet alakulása miatt a külföldről érkező magyar állampolgárok és magyar állampolgársággal nem rendelke-ző családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizs-gálaton eshetnek át a határon. A belépők a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba, vagy hatósági házi karanténba kerül-nek 14 napra. Ez alól felmentést két, öt napon belül, legalább 48 óra különbséggel elvégzett mole-kuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) negatív eredménye adhat.Kedden életbe lépett a magyar határzár a külföldiek esetében, vagyis ők nem léphetnek be Magyarország területére. Így szól-tak az első hírek, hétfő estére a rendelkezés aztán így finomo-dott: a csehek, a szlovákok és a lengyelek előtt szeptember elseje után is nyitva állnak Magyaror-szág határai. Az itteni szállásukat korábban lefoglaló V4-ek állam-polgárai továbbra is bejöhetnek Magyarországra, a belépéshez elegendő egy öt napon belüli negatív koronavírusteszt. A viseg-rádi országokban vendégeskedő magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést köve-tően.Új hónap, új évszak, új hullám – de nem a divatban. P.L. 2020. 09. 04. | 11aktuálisElőször talán sokko-lóan hatott, hogy Magyarország ismét lezárja határait – leg-alábbis tortúra elé állítva - a tranzitfor-galom kivételével - a befelé érkezőket. A hírek szépen lassan azért tisztuló örvénye után nekünk, dél-zala-iaknak talán felléleg-zésre is lehet okunk.feladat bőven...Még csak így lesz Álltak persze félre is, de a belépés Magyarországra zavartalanul történhetettZelengaj magyar látogatottsá-ga páratlan, hétfőn is jónéhá-nyan fordultak meg ott(Fotó: Polgár László)A magyarok túlnyomó része hazaért a nyaralásukbólLengyelek, csehek egy negatív teszttel jöhetnek a határzár után is
Az építőiparban létszámhiányt és termelésvisszaesést okozó jár-vány késleltette a 75 fa, 1 400 cser-je, 11 000 egyéb talaj takaró és évelő növény kiültetését is. A telje-sítéshez szükséges előnevelt (földlabdás) növények kitermelési és szállítási folyamatában bekö-vetkezett késedelmek és lemara-dások miatt – a fás szárú növények telepítése a tavaszi időszakban nem, csak az őszi időszakban tör-ténő kitermelést követően, legko-rábban 2020. október 15-én kezd-hető meg. Hogy Kanizsának még a talaja is jó, azt az is igazolja, hogy az egyik virágágyásban szárba szökkent a kukorica. A városlakók bosszankodását eloszlatva, csak a szakértői véle-mény alapján kijelölt beteg vagy veszélyes fákat vágták ki, és a kőrengetegként jellemzett tér egészen más képet mutat majd, ha a helyére kerül a tervezett gyepszőnyeg. Aki arra jár, tapasztalhatja – kor-donokkal leválasztva, és munka-gépek, szerszámok szomszédsá-gában –, ideiglenes járda köti össze a Teleki utat a Fő úttal. A gyalogos és kerékpáros közle-kedés jól látható módon elkülö-nül, ezeket a kihelyezésre kerülő KRESZ táblák is mutatni fogják. A gyalogosok, a kerékpárosok, a ját-szótérre igyekvők azonban már most használják az átalakuló teret; bejárják, bekerekezik az utakat. A korlátok és a kordonok labi-rintusában is jól esik a pihenés, hát még ha a legelső tervben sze-replő szökőkút is megépülne. Aki arra várt, hogy egyszer majd az Eötvös téri szökőkút hűsítő vízsu-garai körül megpihenhet, annak sajnos csalódnia kell. A helyét jelölő térelembe növényeket tele-pítenek öntözőrendszerrel. A vilá-gítást pedig a városkép egységé-hez illeszkedve új kandeláberek biztosítják, díszkivilágítást csak az emlékmű kap. A lakosság által ismert és megszokott lámpák fel-állítási munkálatai várhatóan a héten fejeződnek be.Bakonyi Erzsébet12 | KANIZSA újságak tuálisISAz egész Földgolyót behálózó, ám annál kisebb koronavírus nem hagyta érintetle-nül a „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” elnevezésű projekt keretében megvaló-suló Eötvös tér felújí-tását sem. A tér átadásának szeptem-beri határideje módo-sult, várhatóan novemberben vehetik - hivatalosan - birto-kukba a városlakók. A COVID-19 jött, a Giro d’Italia nem, a fák még várakoznak…Szökőkút nem, dísznövények lesznek (Fotó: Bakonyi Erzsébet) Az arra közlekedők már tesztelik a teretÁtadás-közelben a megújuló Eötvös tér
2020. 09. 04. | 13hirdetésPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 22. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30. (szerda)Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja:2020. október 15. (csütörtök) 09.00 óraHelye:Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humáni-gazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átve-hető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehetA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesí-tést nem küldünk. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagyka-nizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Nagykanizsa, 2020. szeptember 1. Balogh LászlóA pályázat további részletei elérhetők a nagykanizsa.hu oldalon!P Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
14 | KANIZSA újságoktatásA járványhelyzet miatt igaz nem az eredeti tervek sze-rint júliusban, de még az iskola kezde-te előtt próbára tehet-ték magukat a kimagasló progra-mozási ismeretekkel rendelkező fiatalok. 13 nemzet 56 diákja vett részt a rangos megméretteté-sen. Magyarországot nyolc fiú képviselte a versenyen, ebből ket-ten, Szente Péter és Németh Már-ton a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói. A középiskolások két, öt-öt órán át zajló versenynapon mérték össze programozási isme-reteiket, három-három feladat önálló megoldásával. A verseny-feladatok nehézségét és össze-tettségét jelzi, hogy a szervezők szerint még egy végzős informati-ka szakos egyetemista számára is komoly kihívást jelentett volna a feladatok megoldása. – A ver-senyzők felénél sikerült jobb ered-ményt elérnem, így végül bronz-érmet szereztem - összegezte az idei versenyt Szente Péter. A másik kanizsai fiatal Németh Már-ton számára ez az év még a tapasztalatszerzésről szólt, de egy-két éven belül ő is szeretné éremmel zárni a CEOI megmé-rettetést. – Körülbelül erre az eredményre számítottam, mivel ez egy nagyon erős internacioná-lis mezőny, javarészt idősebb diá-kokkal, így nem vártam, hogy eredményt érek el. Jövőre, vagy két év múlva szeretnék komo-lyabb eredményt elérni ugyan-ezen a versenyen – mondta Németh Márton. A magyar mel-lett a cseh, a szlovák, a holland, a német, a lengyel és svájci csapa-tok személyesen vettek részt a diákolimpián, míg a járványhely-zet miatt az osztrák, az olasz, a szlovén, a horvát, a litván és a román csapatok otthonról online kapcsolódtak az idei versengésbe.Sikerrel rendezték meg a Közép-Európai Infor-matikai Diákolimpiát Nagykanizsán. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szerve-zésében a Batthyány Lajos Gimnáziumban tar-tott megmérettetés a régió legfontosabb infor-matikai tanulmányi versenye volt. HSMKSzeptember 10., 17., 24. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ —Mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda MargitSzeptember 9. (szerda) 14 óra„AMERIKA MAGYAR UTAZÓI” —barangolás az amerikai kontinensen. Gelencsér Gábor ny. újságíró, tanár anyagának kiállítása az „Én hobbim” sorozat keretében. Szeptember 4., 18. 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs SándorMÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZSzeptember 5, 12, 19, 26. (szombatonként) 9 óraAPRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozások 6-8 éves gyerekeknekDíja: 3 000 Ft/hó/főHONVÉD KASZINÓSzeptember 10. (csütörtök) 13 óraSzínház Iskola beiratkozás a Honvéd Kaszinóban A jelentkezés feltétele: min. érettségiA képzéssel kapcsolatos bővebb információ: szinhaziskola@nmi.huSzeptember 11. (péntek) 18 óraKiállítás Ludvig Dániel festőművész alkotásaibólProgramajánlóP Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 21. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveketaz alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 21. számában,2020 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2020. október 26. (hétfő) 16.00 óráiga diákolimpiánBronzérem
2020. 09. 04. | 15mezőgazdaság Az időjárás váltakozása – forróság, majd hűvö-sebb idő – párosulva a hir-telen csapadékkal – szinte egy lenyomat a növénye-ken. Ki lehet jelenteni, elszaporodtak a gomba-fertőzések, és nem csupán a rózsákon – mondta el elöljáróban Varga József. A rózsa lisztharmat most is támad, viszont megelőz-hető, ha a gondos szemek észreveszik a betegség megjelenését. - Korai stá-diumban a fehéredés még nem mutatkozik, a fiatal hajtások pöndörödnek, de így is egyértelműen látha-tó a probléma. De csakis a fiatal hajtásokon. Ősszel a régi, idősebb levelek nem jelzik a fertőzést, ott más betegségek mutatkoznak, már amennyiben vannak – mondta el a növényvédel-mi szakember. A liszthar-mat még most, szeptem-ber elején is megfékezhe-tő, és jellemzően ott fordul elő, ahol nem alkalmazták a növényvédelmet rend-szeresen. - Most már a fel-szívódó szerek használatá-nak nincs értelme, rögtön meg kell állítani a liszthar-matot. Különböző növényvédelmi sze-reket lehet kapni, de az első permetezést követő-en két hét múlva újra aján-lott a védekezés, akkor nem lesz baja a rózsánk-nak – a betegségek kivé-dése és gyógyítása pedig a következő évre nézve alapvetően fontos – hang-súlyozta a gazda. A rózsák kapcsán a másik nagy ellensége a kertész-kedőknek a rozsdásodás. A pár hónappal ezelőtt meg-jelent tanácsok ellenére is érkeztek panaszok, észre-vételek – lapunkhoz is. Több udvarban, kiskert-ben látni olyan növényt, amely nem csupán mutat-ja a rozsda tüneteit, de az egész bokor levélzete elszíneződött, sárgállott, majd lehullott. Adja magát a kérdés: Mi történt, pedig permeteztem?! - Lappan-gó betegségekről beszé-lünk, amelyek egy idő után – számukra kedvező időjá-rás esetén – mutatják meg magukat igazán. - Megint csak hangsúlyozni tudom: a rózsával szinte ugyanúgy kell bánni, mint a szőlővel. Ugyanazok a betegségek és a védekezési módszer is. Aki azt akarja, ne legyenek betegségek a növényén, legalább három hetente szükséges a permetezés, ha a betegség megjelent, már csak orvosolni lehet – mondta el Varga József. Ősszel már viszont nem csupán arról van szó, hogy nem szép a rózsa, nem ékessége a kertnek. Most van ugyanis az az időszak, amikor a rózsa elkezdi fej-leszteni a következő évi rügyeket. Ez pedig beteg, fertőzött növény esetén gyengébb hajtásokat és leveleket, kisebb és kevés-bé szép virágokat fog eredményezni jövőre. - Ez egyébként vonatkozik minden díszfára, nem csu-pán a szőlőre, rózsára. Tehát, ha a növény nem tudja kifejleszteni a rügyet, nincs levele, legyengül az egész növény. És akkor jönnek a kérdések: Nincs tápanyag? Nem kapott elég trágyát akár a szőlő, akár a rózsa? Nem erről van szó. Sajnos az említett betegségek okozták az egész problémát – hang-súlyozta Varga gazda.A rozsda által károso-dott rózsák esetén még most is van egy megoldás: az elszáradt, leveleit lehul-latott bokrok ágait vissza kell vágni – de nem telje-sen. Ajánlott egy erős, réz-kénes lemosó permetezés. A szakember szerint kibírja a növény, az erős dózis mindkét hatóanyagból 5 dkg/10 litert jelent. Varga József jó tanácsként annyit még elmondott: ha már úgy látjuk, hogy évek óta gyengélkedik a féltve ápolt növényünk – ősszel kimondottan ajánlott szá-mára a „vitamin”: egy jó adag kálisó, ami a rózsának a legjobb. A következő évben így rá sem fogunk ismerni, szép, erős lesz, és gyönyörű virágokat nevel majd.Vincze AdélÁsó, kapa, gereblye 16. részFotó: Czigóth SándorLisztharmat, peronosz-póra és hihetetlen mértékű rozsdásodás. A kiskertek ékességé-nek számító rózsákkal kapcsolatban – soro-zatunk keretén belül – már próbáltunk taná-csot adni olvasóink-nak. Az idei nyár hek-tikus időjárása is befolyásolta a szépsé-ges növények egész-ségét, de a gondozóik is felelősek lehetnek.háborújaNem a rózsákAz időjárás és a nem megfelelő védekezés a hibás
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!SZEPTEMBER 5.LŐRINC, VIKtoRA Lőrinc latin eredetű név, a Laurentius névből származik. Jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat sze-rint, a laurus (babér) szóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített.A Viktor latin eredetű név, jelentése győző, győztes.SZEPTEMBER 6.ZAKARIÁSA Zakariás a héber eredetű bibliai Zecharja, Zekarja névből származik, jelentése Jahve ismét megemlékezett.SZEPTEMBER 7.REGINAA Regina latin eredetű név, jelentése királynő, a keresztény névadásban ere-detileg Máriára, mint a mennyek király-néjára utalt. Más magyarázat szerint a Rein- kezdetű német nevek önállósult becézője.SZEPTEMBER 8.ADRIENN, MÁRIAAz Adrienn latin, francia eredetű név, az Adriána franciás alakja. Jelentése adri-ai.A Mária bibliai név. Eredeti héber for-mája Mirjam volt, ez a görög és latin bib-liafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az euró-pai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos.SZEPTEMBER 9.ÁDÁMAz Ádám héber eredetű bibliai név, jelentése ember. Más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földből való.SZEPTEMBER 10. NIKolEtt, HUNORA Nikolett a görög Nikolaosz (magyarul: Miklós) férfinév francia eredetű női vál-tozata.Hunor: A középkori eredetmondából, a csodaszarvast üldöző Hunor és Magor történetéből származó név. SZEPTEMBER 11.TEODÓRAA Teodóra görög, német eredetű név, a Teodor férfinév női párja. Jelentése Isten ajándéka.Hírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraGyógyszer tári ügyeletJövő heti véradások2020.09.08. kedd 13:00-17:00Nagykanizsa Zrínyi út 35. Bazár udvarAdj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:2020. szeptember 5.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53120:00-08:002020. szeptember 6.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13519:00-06:002020. szeptember 7.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. szeptember 8.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. szeptember 9.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. szeptember 10.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. szeptember 11.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-07:00Nagykanizsai Egyesített Szociális IntézménypályáZAtot HIRDEt IDŐSEK OtthonáBA: ápoló-gondozó, takarítóHázi segítségnyújtásba gondozóMUNKAKÖR BEtöltéséRE.Benyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.Pályázatokat az intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B címére kérjük megküldeni. Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 18.
2020. 09. 04. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókSzeptember 5.1666. 09. 05-én London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűz-vész.Szeptember 6.A nagyszülők világnapjaSzeptember 7.1533. 09. 07 -én Londonban megszületett I. Erzsébet angol uralkodó, a Tudor-ház utol-só sarja. Hozzá fűződik Anglia virágkora.Szeptember 8.1853. 09. 08-án megtalálták a Szemere Ber-talan miniszterelnök által Orsova mellett elásatott Szent Koronát.Szeptember 9.1552. 09. 09-én a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri várat.Szeptember 10.1985. 09. 10-én aláírták a magyarországi Forma 1-es autóverseny-futamok rendezé-séről szóló megegyezést.Szeptember 11.2001. 09. 11-én támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center.Az elELőző HETI rejtvéNY megFEjtéSE: Ha az igazság az utadban áll, ez azt jelenti, hogy rossz úton jársz.
18 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA pályázat célja:Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvé-delmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támo-gatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A pályázat célja a lakosság egészségügyi ellátási színvo-nalának fokozatos javítása érdekében a leromlott infrast-ruktúra fejlesztése, szükséges eszközeinek beszerzése, a környezettudatosság és az esélyegyenlőség elveinek érvényesülése figyelembevételével.A pályázat keretében az önkormányzat egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott pályázók részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitá-ciót szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javí-tó eszközök, gépek, berendezések megvásárlására.Pályázók köre:Pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint, civil szervezet (egye-sület, alapítvány), költségvetési szerv, a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatásA támogatásra rendelkezésre álló összeg: 1 000 000 Ft.A pályázat benyújtásának helye és határideje: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatla-pon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. október 05. napjá-ig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 8. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiíró-ja hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdeta 2020. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja:Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága szociális ellá-tásának támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támo-gatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakterüle-ten működő, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet foly-tató állami, önkormányzati, civil szervezetek támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szo-ciális élethelyzetének minőségi javításához.A pályázat keretében az önkormányzat egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott pályázók részére a szociális ellátás, gondozás, a családsegítés és gyermekgondozás megerősítése és a szolgáltatások minő-ségének javítása érdekében, különös tekintettel a hátrá-nyos helyzetű és fogyatékossággal élők vonatkozásában.Pályázók köre:Pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv, a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája:közvetlen vissza nem térítendő támogatásA támogatásra rendelkezésre álló összeg: 1 000 000 Ft.A pályázat benyújtásának helye és határideje: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatla-pon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. október 05. napjá-ig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 8. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiíró-ja hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdeta 2020. évi Szociális keretből történő támogatás elnyerésére
2020. 09. 04. | 19közélet– Egy szinten kellene kezelni a fizikai és a lelki akadálymentesí-tést. Ezen azt kell érteni, hogy hiá-ba van akadálymentesítve egy épület, egy közlekedési útvonal, vagy egy technológia az üzem-ben ahol dolgoznak, ha nem merik, és nem tanulják meg hasz-nálni. Esetleg lelki gondjaik van-nak azzal, hogy egyáltalán kilép-jenek otthonukból – hívta fel a figyelmet az elnök. – Nagyon sok-szor egyedül próbálnak ügyeket intézni, mert a környezetük nem látja be, hogy ez milyen nehézsé-get okoz nekik. Az egyesületben éppen ezért az a gyakorlat, hogy összeírjuk és megbeszéljük a problémákat. A vezetők sorstársi és tapasztalati tanácsadók egy-ben. Az életmódra és az életvitel-re vonatkozó tanácsokkal is ellát-ják a tagokat. Külön választják az egyedi és a sokakat érintő kérdé-seket. Legnagyobb gond a társas-házaknál tapasztalható, ahol nagy szükség lenne a lakóközös-ség pozitív hozzáállására. Tisztá-ban vannak vele, hogy költsége van az akadálymentesítésnek, és senki nem hihet abban, hogy az akadálymentesítés egyszer és mindenkorra megoldható – hangsúlyozta Kardos Ferenc. – Egyrészt azért nem, mert mindig keletkeznek új akadályok, fejlő-dik, vagy éppen átalakul a város, és vannak olyan ideiglenes akadályok, amelyek évekig is ott marad-nak. De vannak szép példáink is. Az egye-sületünk filozófiája szerint nem a moz-gáskorlátozottak szá-mára kell rámpát emelni. Fő elv a mindenki számára használható világ. Ha az Ady utcát nézzük, ott jól megvalósították az akadálymentesítést. Azonban gondot okoz a posta melletti jár-daszakasz, ahol megmaradt a magas szint. Mi nem hiszünk abban, hogy minden akadály-mentesítést hamar meg lehet valósítani, ezért nagyon fontos a munkánkban, hogy súlyozzunk: Mi az, amihez mindenképpen nagyobb önkormányzati támo-gatás kell, mert különben nem lépünk előre. Megoldást jelent-hetne a közlekedési szabályok összehangolása az akadálymen-tesítéssel. Az önkormányzat bizottságaiban nincsenek civil tanácsadók, akik időben részt vehetnének a tervezési folyama-tokban, mert az utólagos aka-dálymentesítés mindig drágább, és nem is olyan jó minőségű. Az akadálymentesítés másik oldala, hogy hozzá kell szoktatni a kani-zsai társadalmat, hogy itt fogya-tékkal élők járnak, mert hiába akadálymentesített a környezet, ha a közlekedési morálunk nem teszi azzá. Van még tennivaló a városban. A postára is nehéz a ki-be járás, a bejárati ajtót a kere-kesszékesek nem érik el, ha pedig kinyitja nekik valaki, akkor is nehéz megtartaniuk, amíg kanya-rodnak. Egy újabb feladaton gon-dolkodunk – jegyezte meg az elnök. Az egyetem térinformati-kusaival szövetkezve intelligens térképet szeretnének készíteni Kanizsáról, amely az aka-dálymentes útvonalakat és a vendéglátóhelye-ket jelölné meg.– Kasper Márta autóval közlekedik Galambokról Kanizsá-ra. Az egyik lábát 33 éves korában leamputálták érszűkület miatt. Ő megtanult így élni, ki tudja venni a kerekes�-széket a járművéből, és ellátja tanácsokkal a többieket. A tagság egyöntetűen panasz-kodik a Fő úton lévő jelzőlámpák gyors működésére. A zebrákon még át sem hajtanak, s máris pirosra vált a lámpa. A kórház területére been-gedik elektromos székkel a mozgássé-rülteket, de visszafelé már nem mehetnek. Fel kellene jönniük az ívelten végződő járdára, de így lejönni se tudnak róla. A rendőrség előtti lejtős jár-dán kanyarodás közben könnyen kieshet az ember a kerekesszék-ből – sorolja a gondokat hozzáté-ve: a kereszteződésekben is szük-ség lenne az akadálymentesítés-re, mert ha nem tudja valaki leten-ni a lábát a földre, felborulhat. Pél-dául a nyugdíjfolyósító intézetnél lévő liftbe sem tud beszállni a joy-stickos kerekesszékes. Ilyen eset-ben az ügyintéző jön ki a pultból, és a bejáratnál készíti el a sorstár-sak tajkártyáját. A városházán a szociális osztályra se könnyű bejutni, mivel csak lépcső vezet le az alagsorba. Ilyen esetben a támogató szolgálat igénybe-vételével tudják elintézni a dolgaikat. Jó lenne, ha töltőállomásoknál lehetőség nyílna az elektromos mopedek akkumulátorának a feltöltésére, hogy biz-tonságosan haza tudja-nak érni. Még nincs a kerék-párutakról térkép a városban. A fiatalabb korosztály sok esetben nem is tud az egyesületről, pedig a lakásátalakítástól kedve sok mindenben tudnának nekik taná-csot adni. A falun élő mozgássé-rülteknek még korlátozottabbak a lehetőségeik mind a közlekedés-ben, mind az önellátásukban – összegezte a titkár, és akkor még nem is beszéltünk a vasúti közle-kedés előtérbe helyezésével kiala-kult közlekedési nehézségekről. Bakonyi ErzsébetKele József nehezen küzd meg a súlyos ajtóval az Ady utcai postán (Fotó: B.E.)Fő elv a mindenki számára A 350 főt számláló Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesülete 62 településen van jelen, 5 vidéki és 1 kanizsai csoporttal működik. Rendszeresen tartanak akadálymentesítési bejárást, legutóbb éppen Zalakaroson voltak, hogy felhívják az illetékesek figyelmét a fogyatékkal élők közlekedési nehézségeiből adódó mindennapos problémájára. Kardos Ferenc, az egyesület elnöke, és Kasper Márta, az egyesület titkára lapunkkal is megosztották a gondjaikat. használható világ
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A szeptember 5-11.Szeptember 5. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Dombvidék, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó,06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Szertár, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 Dombvidék, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapo-zó, 12:00 Zenélő Kanizsa, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Családi magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Süs-sünk-főzzünk, 18:40 Vadrózsából tündérsípot – tavasz, 19:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:10 Székely konyha, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:10 FC Nagykanizsa – ZTE II. labdarúgó mérkőzés felvétel-ről, 22:00 LapozóSzeptember 6. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Zenélő Kanizsa, 00:40 Vadrózsából tün-dérsípot – tavasz, 01:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 01:10 Székely konyha, 01:40 FC Nagykanizsa – ZTE II. labdarúgó mérkőzés felvétel-ről, 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Zenélő Kani-zsa, 07:10 Vadrózsából tündérsípot – tavasz, 07:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:40 Székely konyha, 08:10 FC Nagykanizsa – ZTE II. labdarúgó mérkőzés felvételről, 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:30 Lapo-zó, 12:00 Süssünk-főzzünk, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Zenélő Kanizsa, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Családi magazin, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise/Istentisztelet, 19:10 Sztárportré, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Az egyórás üzlet, 20:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:40 FC Nagykanizsa – ZTE II. labdarúgó mérkőzés felvételről, 22:30 Lapozó Szeptember 7. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise/Istentisztelet 01:10 Sztárportré, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Az egyórás üzlet, 02:30 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise/Istentisztelet, 07:40 Sztárportré, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Az egyórás üzlet, 09:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré, 12:30 Az egyórás üzlet, 13:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kuk-kantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Városvédő magazin, 20:00 Magyarok Barcáért, 21:25 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó , 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó Szeptember 8. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kukkantó, 01:00 Városvédő magazin, 01:30 Híradó, 01:45 Magyarok barcáért, 03:10 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó, 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:10 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kukkantó, 07:30 Városvédő magazin, 08:00 Híradó, 08:15 Magyarok Barcáért, 09:40 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Kukkantó, 12:30 Városvédő magazin, 13:00 Magyarok Barcáért, 14:25 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Közbiztonsági magazin, 20:05 Új Eldorádó, 21:20 Sztárportré, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóSzeptember 9. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvédelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 Közbiztonsági maga-zin, 01:35 Híradó, 01:50 Új Eldorádó, 03:00 Sztárport-ré, 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 Közbizton-sági magazin, 08:05 Híradó, 08:20 Új Eldorádó, 09:30 Sztárportré, 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:35 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 Közbiztonsági magazin, 13:00 Új Eldorádó, 14:10 Sztárportré, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 19:30 Gázfröccs, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Hír-adó, 20:45 Élet-módi, 21:15 Zenélő Kanizsa, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóSzeptember 10. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Élet-módi, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo, 02:15 Gázfröccs, 02:45 Zenélő Kanizsa, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Élet-módi, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo, 08:45 Gáz-fröccs, 09:15 Zenélő Kanizsa, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Élet-módi, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Gázfröccs, 14:00 Zenélő Kanizsa, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvédelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha , 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Ásó-Kapa, kiskert magazin, 20:05 Itt vagyunk – alkotunk és előadunk, 20:35 Híradó, 20:50 Mézes pajtás, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóSzeptember 11. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 Ásó-Kapa, kiskert maga-zin, 01:35 Híradó, 01:50 Itt vagyunk – alkotunk és elő-adunk, 02:20 Mézes pajtás, 02:50 Élet-módi, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Ásó-Kapa, kiskert maga-zin, 08:05 Híradó, 08:20 Itt vagyunk – alkotunk és elő-adunk, 08:50 Mézes pajtás, 09:20 Élet-módi, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapo-zó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Ásó-Kapa, kiskert magazin, 13:00 Itt vagyunk – alkotunk és előadunk, 13:30 Mézes pajtás, 14:00 Élet-módi, 14:30 Lapo-zó,18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Egészségügyi magazin, 20:00 Balasport, 20:30 Madarat tolláról, 21:00 Híradó, 21:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:45 Ásó-Kapa, kiskert magazin, 22:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:45 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Két hónap telt már el azóta, hogy a Kanizsa Vízi-labda SE OB I B-s együttese alulmaradt egy kur-ta pontvadászat osztályozóján az első osztá-lyért, de a csapatnál eltökéltek a továbbiakat illetően és eszükben sincs feladni álmaikat.A második vonalbeli élcsapat-nak számító kanizsai vízilabda legénység további terveiről a gár-dát működtető gazdasági társa-ság ügyvezetője, Balázs László beszélt.- Rögtön hadd szögezzem le, a legutóbbi, KSI elleni sikertelen osztályozónk ellenére is az OB I-re törekszünk – fogalmazott az elöl-járó. - Mi több, ebben a sportági berkei mellett a klub háttere és a város is támogatásáról biztosított bennünket. A szeptember köze-pén rajtoló OB I B-s bajnokság kis-sé változik, a lényege az, hogy a teljes mezőny résztvevői oda-vis�-sza játszanak majd egymással. A pontvadászat élén záró gárda azonban nem automatikusan kerülhet fel a legjobbak közé, hanem az élvonal létszámának csökkentése miatt az OB I 14. helyezettjével játszhat a legfelső osztályért.Balázs László nem tagadta, a legutóbbi alkalommal volt a leg-nagyobb esélyük az első ligára, hiányérzetük bizonyos mértékig joggal akadhat a június végi tör-téntek apropóján.- Már a sajnálatos lezárása a teljes idénynek is szomorú volt, aztán az a hónapokkal későbbi ráadás a két OB I B-s gárda szá-mára már-már extrém helyzetet teremtett. Játékosaink hónapo-kig úgymond víz nélkül marad-tak, ugyanakkor amit nyertünk a párharccal az sem semmi, hiszen nem mindig látni ennyi embert vízilabda-mérkőzéseken. Az oda-visszavágós csatározás keretében a kétezer, majd az 1500 néző azt hiszem nem igé-nyel külön kommentárt. A máso-dik találkozón ráadásul a kanizsai szurkolók még inkább kitettek magukért, vagyis úgy vélem, Kanizsán van létjogosultsága a sportágnak.A miként tovább kérdése azon-ban már az azóta is eltelt nyári hetekben konkrét cselekvést vont maga után.- Nézze, amit látok, a vízilabda támogatottsága városunkban egységes és ebbe mindenkit bele-értek. El kell ismernem persze, hogy az együttesen belül a továb-biakra nézvén - a korábbi hóna-pok történéseiből is adódóan - fizetéscsökkentésre kényszerül-tünk, az új kontraktusok már ennek jegyében köttettek. Persze, a célunk az volt, hogy a keretet amennyire lehetséges, együtt tartsuk!Mielőtt még a szakmai részbe jobban elmélyedt volna az ügyve-zető, kíváncsiak voltunk arra: az edző, Ludányi Kadosa miként is élte meg, hogy a harmadszori osz-tályozós kísérlet sem sikerült.- Mit is mondhatnék, Kadi nagyon elkeseredett volt, aligha-nem számára még inkább presz-tízskérdés volt az idei megméret-tetés. Ugyanakkor biztosítottuk arról, hogy a munkát folytathatja, és úgy látjuk folytatni is kívánja.S akkor a továbbiakról.- Csapatunk augusztus közepén kezdte a felkészülést a következő idényre. Tizenkilenc fős kerettel számolunk és az edzések túlnyo-mó része a fővárosban lesz továbbra is. Decemberig napi egy edzésre készülünk, onnan értékel-jük a továbbiakat a mezőny erős-ségének ismeretében. Bendes Viktor, Mocsári Máté, Salamon Attila, Szilágyi Attila, valamint Szilvasán Patrik távoztak a klub-tól, az érkezők között pedig Balas-ka Dánielt a BVSC-Zuglóból, Kalanovics Balázst Tatabányáról, Leposa Dávidot a KSI-ből, Szávai Károlyt a Dunakanyar Leányfalu gárdájából köszönthettük, a kani-zsai utánpótlásból pedig Kovács Ábel, Vékási Máté, valamint Vla-szák Flórián kerülhetett fel a fel-nőtt kerethez. Bízunk abban, hogy az egyesületnek minden szinten és fórumon meglesz a támoga-tottsága és sorozatban negyed-szer is nekifutunk az OB I-es tag-ságnak. P.L. 2020. 09. 04. | 21sport tovább!Mennekwww.lovaszbusz.huSopron – Fertődi EseSterházy KAStély- Fertő-tó2020. szeptember 12.Részvételi díj: 9.900 Ft/főSzeged- óPusztASzer2020. szeptember 13.Részvételi díj: 9.200 Ft/főMÁtrAI KALANDozÁS2020. szeptember 26.Részvételi díj: 10.800 Ft/fő AggteLEKI TÚRABARADLA-BARLAng-KOPJAFA EMLÉKPARK-SzinPetri guinneSS reKOR D óriÁSKÖnyV2020. szeptember 19., október 3.Részvételi díj: 11.700 Ft/főCSODÁS ÉSZAK-MAGY ArorSZÁG2020. szeptember 18-20.(2 éj)Ellátás: félpanzióRészvételi díj: 37.800 Ft/főXXIII . SZARVASI SziLVANAPOK helyett KÖRÖS Menti ÉLMényeKSzárazMALom Múzeum-SzarVASi Arborétum-Mini Magyarország-sétahAJózÁS a Holt-KörÖSÖn2020. szeptember 12.Részvételi díj: 9.900 Ft/főTAPOLCA-KÁLI-MEDenCE-hegyeSTŰ-FOLLY ARBorétuM2020. szeptember 26.Részvételi díj: 5.500 Ft/főEger- LiLLAFüred- Kékestető2020. október 3-4 (1 éj)Ellátás: félpanzió Részvételi díj: 25.000 Ft/főNAgy DunAKAnyAR TÚRAESztergoM-VISegrÁD-SzentenDreeSztergomi BAziliKA - Mária Val éria-híd- Visegrád i PAnorÁMA út-FeLLegVÁr-Szentendre- dunai hAJóKÁzÁS2020. szeptember 13. Részvételi díj: 10.800 Ft/főVárak és vizek napja: SzékeSFehérVÁr és tAta Bory-VÁr-Ta tai Fényes Ta nÖSVény-Öreg-tó-VÁrosnéző kiSVonatozÁS 2020. szeptember 27, október 10.Utazás: autóbusszalRészvételi díj: 8.300 Ft/főRészvételi díj tartalmazza, az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.A vízilabdázók nem adják fel, hogy lehessen még ilyen hangulat meccseiken(Fotó: Stuber Sándor/vlv.hu)
22 | KANIZSA újságsportTungsram Aquapro-fit NSnsK (1.) – DVTK (6.) 8:4NB I-es sakk csapatbajno-ki mérkőzés, 8. forduló NagykanizsaEredmények (elöl a haza-iak): Bánusz – Antal dön-tetlen, Balogh Cs. - Kozák döntetlen, Kántor – Korpa döntetlen, Horváth D. - Bérczes döntetlen, Aczél – Neugebauer 0:1, Med-vegy – Bagi döntetlen, Ribli – Torma döntetlen, Galyas – Handó 1:0, Mar-koja – Erdős 1:0, Bodó N. – Gáthi 1:0, Gara T. - Csiki 1:0, Bodó B. - Kováts Á. 1:0.Nem éppen szokványos felállásban ül(hetet)t sakk-táblákhoz a Tungsram Aquaprofit NSK bajnoki címvédő, egyben tizenkét-szeres bajnokcsapata a miskolciak ellen. A jelenlegi vírushelyzet miatt az ide-genlégiósok hozatala kissé bonyolultabbá vált, ez azonban a kanizsaiaknál nem okozott igazán nagy felfordulást a teljesítmé-nyekből kiindulva. Az első táblán például az idei rapid sakkbajnok Bánusz Tamás szerepelt, míg a harmadi-kon az ajkai torna bronzér-mese, Kántor Gergely. - Júli-usban nagyon örültünk értékes helyezéseiknek, hiszen ez egyesületünk számára is remek vissz-hanggal bírt – mondta még el partijaik előtt Papp Nán-dor kanizsai csapatvezető. - Tamás 10, míg Gergely 9,5 pontot szerzett, joggal vol-tunk rájuk büszkék. Érde-kesség, hogy ezúttal Bánusz és Kántor is remi-zett, ugyanakkor a hátsó táblákon már az első három órában is született két nagykanizsai győzelem. 5:4-ig kimondottan izgal-masra sikeredett a mérkő-zés, a három utoljára maradt párharcot azonban kivétel nélkül behúzta a TANSK. Ez egyben azt is jelentheti, hogy a dél-zalai-ak megvédik NB I-es elsősé-güket, történetük tizenhar-madik aranyát is bezsebel-hetik, mi több, ebből tizen-kettőt zsinórban – 2009 óta folyamatosan. - Persze, hogy örülünk a győzelem-nek, de egyelőre csak ennek - fogalmazott a nagykanizsai klub elöljárói közül Nádasi Tamás. - Egyet azért még ne felejt-sünk, a bajnoki elsőség még teljes mértékben nem dőlt el, hiszen egy nagy különbségű vereség, tehát mondjuk egy 10:2 nem nekünk az utolsó forduló-ban mást eredményezne. Azon vagyunk természete-sen, hogy ez semmiképpen ne fordulhasson elő szűk egy hét múlva Pakson.P.L.Már küszöbön a tizenharmadik, mosolyognak is a kanizsai sakk klub tagjaiküszöbénA tizenharmadik Története tizenharmadik bajnoki címéért szállt csatába a Tungsram Aquaprofit NSK NB I-es sakk-csapata, mely-nek tagjai a vasárnapi rangadójukon a DVTK sakkozóival szemben ültek asztalokhoz.A rangos nemzetközi mezőny-ben a tartalékok között ott talál-hattuk Magosi Norbertet - a SpeedWolf Debrecen vaspapu-csosát - is, de gondolatmenetün-ket gyorsan meg is cáfolta az érdeklődésünkkor roppant kész-séges pilóta. - Nem hiszem, hogy az én érkezésem miatt jött ennyi magyar szurkoló, ők amúgy is fel-kerekedtek volna egy ilyen volu-menű versenyre – fogalmazott a többszörös magyar bajnok Mago-si. – Tavaly is ilyen státuszban vol-tam itt, a lényeg azonban most az, hogy egyáltalán motorozhat a mezőny.A szegedi születésű 45 eszten-dős salakmotoros nemrég igazolt Debrecenbe, s ha ezúttal végül nem is mérethette meg magát (s nem csupán egy nem kívánt sérü-lés miatt futhatott volna ki a pad-dock-ból, hanem esetleg más ver-senyzők kizárása után is), a mint-egy 2000 néző nem szórakozott rosszul a horvátországi helyszí-nen. - Debrecenből jöttünk mi is a futamra, amúgy ott a Gázvezeték utcai pályán, ahol a helyi amerikai focisok is játszanak, edzenek, ver-senyeznek a mieink, a lényeg most viszont az, hogy ismét nagydíjat rendeznek – árulta el Laci, a majd’ százfős magyar szurkolói kontin-gensből a futamok szünetében. Ez a nagydíj, pontosabban kva-lifikáló pedig nem sikerült rosszra - persze, akadtak sajnálatos kicsú-szások, (három csigolyatörést okozó) bukás is -, s mivel a helyszín ezzel a Challenge-dzsel ünnepel-te 15 éves „születésnapját”, a leg-többen elégedetten távozhattak. A szlovének ásza, Matej Zagar biztosan köztük volt, hiszen nyer-te a viadalt a svéd Oliver Bern-tzon és a lengyel Krzysztof Kas-przak előtt.P.L.kvalifikálhattakMotorozhattak ésA salakmotorosok „nagy” egyéni világ- bajnokságára (Speedway gp) kvalifikáló nemzetközi versenyt rendeztek a horvát-magyar határ mellett található muracsányi (Gorican), újabban murakirályinak (Donji Kraljevec) címzett Milenium-stadion oválján.Magosi Norbert képviselte a magyar színeket a legutóbbi salakmotoros kvalifikáción(Fotó: Polgár László)
2020. 09. 04. | 23sportKomárom VSE (6.) - FC Nagykanizsa (9.) 1-0 (1-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 7. forduló. Komárom, 150 néző. Vezette: Gáspár (Mohos, Gyürüsi). G.: Végh B. (2.). Kiállítva: Haj-ba (64.; Komárom)Nagykanizsa: Horváth M. - Bagó, Papp Sz., Major, Horváth B. - Kretz, Kovács Gy. - Szabó P. (Péntek, 72.), Béli M., Vlasics - Török (Vass Gy., 76.). Veze-tőedző: Koller Zoltán.Nem a legjobb előjelek-kel készülhetett a nagyka-nizsai labdarúgó együttes a komáromi bajnokijára, hiszen két vesztes találko-zó után kellett felkereked-nie. Ráadásul a Duna-parti városban nem sok babér termett eddig a számára. Ezt csak tetézte, hogy Kol-ler Zoltán vezetőedző mel-lett mindössze négy csere-játékos foglalt helyet a padon a kezdéskor. Mind-erre rá a hazaiak rögtön az elején vezetést is szerez-tek, s ez így nagyon nem nézett ki jól a Nagykani-zsának. Ehhez képest a továbbiakban a vendégek megúszták, illetve nem roppantak össze. A máso-dik játékrész elején Vlasics Dániel akár egyenlíthetett is volna. Majd a Kanizsa egyre többször táborozott le a Komárom térfelén. A hajrába lépve még Horvá-th Balázs is próbálkozott, de ahogy az, úgy Bozsik Péter tanítványainak sem sikerültek már a kontrái, ezzel maradt az 1-0 a hazai félnek...- Rosszul kezdődött a mérkőzés számunkra, mely meg is határozta a továbbiakat az első félidő-ben – fogalmazott Koller Zoltán, az FCN vezető-edzője. - A másodikban váltottunk, futballozhat-tunk emberelőnyben is, ezek már látszottak is a játékunkon, sajnos azon-ban ez a pontszerzéshez nem volt elegendő. P.L.a harmadik vonalbanAz FC Nagykani-zsa legutóbb a Komárom VSE otthonában a labdarúgó NB III Nyugati csoport-jában minimális vereséget szen-vedett. A sajná-latos negatív sorozat tehát folytatódott, ugyanakkor mikor is lehetne a negatív szérián javítani, ha nem egy megyei rang-adó alkalmával: szombaton 16.30 órakor a ZTE FC II vendégeskedik Nagykanizsán.Kilenc év után megyei csúcs Szombaton, az NB III 8. fordulójában következhet tehát az FC Nagykanizsa – Zalaegerszegi TE FC II összecsapás dél-után fél öttől az Olajbányász-stadionban. Legutóbb NB-s szinten kanizsai csapat és a „kicsi” Zete 2011. október 8-án mérkőz-hetett Kanizsán, akkor a Nagykanizsai TE 1866-Horváth Méh 1-0-ra győzött a har-madik vonal Bakony csoportjának – most tessék figyelni – 8. fordulójában. A gól-szerző Rácz Szabolcs volt a 77. percben, s ha ő nem is, Béli Milán ott lehet most is a pályán, no meg a dél-zalaiak vezető-edzőjét ezúttal is Koller Zoltánnak hívják. Volt még egy „mai” résztvevője is akkor a találkozónak, hiszen Major Máté anno még a kék-fehérek mezét viselte…A párosítás egyébként azért is érdekes, mert az FCN szurkolói nem kimondottan fogadják el 9 évvel ezelőtti meccset magukénak és a ZTE FC „krónikásai” közül is jó néhányan úgy tartják, hogy az újabb „igazi” párharc ez lesz – a 2000 őszi, az úgynevezett kvalifikáló első osz-tályú labdarúgó bajnokságot követően – még ha ezúttal csak a megyeszékhelyiek kettes számú legénysége is érkezik. Közülük az egyik így fogalmazott: „Ez nekünk az előétel, míg a kanizsaiaknak a főfogás…” Ettől függetlenül biztosan remek körítés fogadja a pályára lépő csa-patokat, akár kisebbfajta nézőcsúcs is születhet. Főleg annak tudatában, hogy szombaton a futball szerelmeseinek más eseménye a környéken nem is nagyon akad …Pikáns összecsapás következikKoller Zoltán 2011-ben győztes kanizsai csapat kispadján irányított a nagy- kanizsai bajno-kinKilenc esztendeje így harangozta be az újság a találkozótMajor Máté (57) immár dél-zalai színekben futballozhatBéli Milán (jobbról) az NTE 1866 után az FC Nagykanizsa szerelésében is pályára léphet a Zete II ellen(Fotók: Polgár László)
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKHa valaki, akkor Kollonay Zoltán görög származású zeneszerző, zongo-raművész tudja, hogyan kell elkészíte-ni az igazi görög salátát. A Magyaror-szágon összeállított étel egy része azonban még csak nem is hasonlít az eredetire – vallja a művész. – Elnéz-tem, ahogy gyermekkoromban Anasz-tázia nagymamám elkészítette a salátát. Kedvességgel, szeretettel tette, miközben mindig mosolygott rám, csak úgy, mint a görö-gök általában, ha megvendégelnek valakit. Mert, hogy ebben van a titok. Szeretettel készí-tenek minden ételt, és persze csodálatos alap-anyagokból. Nem lenne szerencsénk sem a napraforgó olajjal, sem a krémfehér sajttal, sem a lyukas spanyol olajbogyóval. Hozzávalók 2 személyre:4 db érett paradicsom, 10 dkg kígyóuborka, 1 fej édes lilahagyma, 20 szem sötét színű érett görög kalamata olajbogyó, 15 dkg görög feta, (nem krémes, szemcsés szerkezetű). Az öntethez:Hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj, fél citrom facsart leve, nagyszemű tengeri só, aprított csokor rigani (oregano).Elkészítése:A paradicsomot és az uborkát cikkekre aprítjuk, a hagymát felkarikázzuk, az olívabogyókat kimagozhat-juk, végül a fetát nagyobb dara-bokban a tetejére tesszük. Tálalás előtt sózzuk, meglocsoljuk olívaolajjal, majd a citrom levével. Végül megszórjuk az aprított oregano levelekkel. Nem kell összeforgatni!Kínálhatjuk oregánóval és fokhagymával fűszerezett, serpenyőben grillezett csirke mel-lé, amihez hasáb, vagy steak burgonyát sütünk. S hogy teljes legyen a görög menü, még el kell készítenünk a tzatziki öntetet. Ezt természete-sen nem tejfölből készítjük, hanem eredeti görög sűrű joghurtból, vagy konyharuhán keresztül egy-két óra alatt lecsorgatott jog-hurtból. A tZAtziki hozzávalói:Sűrű joghurt, reszelt uborka, préselt fok-hagyma, oregáno, só, olívaolaj, citromlé.A vacsora mellé görög retsina bor, és egy kis görög zene dukál, ez utóbbit akár Kollonay Zol-tán YouTube csatornájáról is ki lehet választani. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: Kanizsaheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. A kitartásával sajnos most nem jut messzire. Váratlan akadályok állják el az útját, de gyorsan megérkezik a segítség. Akkor azonban csele-kedjen határozottabban. Bika: 04.21-05.21. A családját is érinthető igazságta-lan ügyek ronthatják el a hangu-latát. Ha nem figyel kellőképpen, könnyen pórul járhat a jogi ügye-iben. Egyelőre csak a csillagok se-gítségében bízhat. iKrek: 05.22-06.21.Csak a pénzügyeivel kapcsolatos történések tudják kihozni a sod-rából mostanában, és semmi más. Szerencsére ez sem tart sokáig, mert stabilizálódik a helyzete. Rák: 06.22-07.22. Szerencsés időszakra számíthat. A csillagok most is meghallgatják a kérését, és a jövőben akár beter-vezhet magának egy koronavírus-mentes tengeri hajóutat is. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Nyugodjon meg, az égiek nem tartogatnak önnek semmi meg-lepetést. Legfeljebb a családtagjai meghökkentő ötletei kavarják fel a nyugalmát. Szűz: 08.24-09.23. Nem tudni mi lehet az oka, vagy ki dobta fel a hangulatát, sikert-si-kerre halmoz minden téren. Az is lehet, hogy egyszerűen csak jobb lábbal kelt fel az ágyból. Mérleg: 09.24 -10.23. Szinte rá sem lehet ismerni önre, annyira megváltozott az utóbbi idő-ben. Olyan témák foglalkoztatják, amelyek teljesen megváltoztatják az önről kialakult képet.sKorpió: 10.24 -11.22. Be kell látnia, a költekezései miatt hamarosan új pénzforrás után kell néznie. A hétvégi baráti eszmecse-rén erről is ejtsen szót, hátha lesz egy jó tippje valakinek.Nyilas: 11.23-12.21. Vegyen egy mély lélegzetet, és adjon új lendületet a régi elképze-léseinek. Ne engedje visszafogni magát, kerülje el a negatív emberek társaságát. Bak: 12.22 - 01.20. Ha végképp nem tud mit kezdeni magával otthon a szabadidejében, akkor szervezze át a lakását. A bú-torok átköltöztetésével változtassa meg a helyiségek hangulatát. Vízöntő: 01.21-02.19. Úgy érzi, még a békés, eseményte-len napokba is bele lehet unni egy idő után. Igaz, az időjárás okozott némi izgalmat az utóbbi időben, de ne érje be ennyivel. Halak: 02.20-03.20. Nem kell kapkodnia, mert csupa pozitív eseményekre számíthat ezekben a napokban. Még az időn-ként hullámzó kedélyállapota miatt sem ront el semmit. görög zenévelGörög saláta tzatzikivel, és
XXXII. ÉVFolyam32. SZÁm2020. szSZeptember 11.4. oldal21. oldalKajakos sikerek5. oldal10-11. oldalállította megA koronavírus sem Közeleg?!Közvécéküzemen kívülHa menni kell, kénytelen mindenkialternatív megoldást keresni- Fellelhető a vírus örökítőanyaga a szennyvízben- Az ország nagyobb részén megindult a közösségi terjedésMár a csarnok tetőszerkezetét biztosító acélépítményt szerelikA belső munkálatok kezdését télre tervezikMűszaki átadás jövő szeptemberbenJönnek a fiatalok eredményeiElismerést kapott a tréner
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTÓriási összefogásról tettek tanúbizonyságot a véradók. Az elmúlt hét végére meghirdetett hagyományos kiska-nizsai akcióra számos irányított véradó érkezett, akik egy súlyos beteg nagykanizsai férfi számára nyújtották karju-kat. Összesen 64-en vállalták a sokszor másfél órás vára-kozást, hogy segíthessenek.A szocializmus gyermekei címmel nyílt kiállítás csütörtökön a Thúry György Múzeumban. A magán-személyektől, intézményektől kölcsön kapott, és a múzeum gyűjteményéből összeállított tárlat a szocializmus időszakában élő gyermekek mindennapjait reprezentálja. A látogatók így betekintést nyerhetnek egy, a kornak megfelelően berendezett iskola és óvoda részleteibe, de a családi élet pil-lanatai is előkerülnek. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE70. BányásznapSzeptember első vasár-napja Bányásznap, melyet a bányászok nehéz és küzdelmes munkájának a megbe-csülésére hoztak létre. A szakma csapatmun-kára, összefogásra, és az egymásrautaltság felismerésére nevel. Talán azért is van, hogy aki dolgozott a bányá-szatban, soha nem felejti el az ott töltött éveket. E nap adjon reményt arra, hogy a pandémiás helyzet után a gazdasági növe-kedés időszaka követ-kezik – hangzott el a 70. Bányásznap alkal-mából megrendezett koszorúzási ünnepsé-gen az Olajbányász emlékműnél.64IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVFotó: Bakonyi Erzsébet
Ez volt a hét 2020. 09. 11. | 3HírsorokFotó: Kanizsa TVVisszaáll?Hivatalos információ még nem látott napvilágot arról, hogy a 8 pár Nagyka-nizsa-Budapest buszjárat közül mennyit állítanak újra forgalomba, de a bizottsági üléseken elhangzottak szerint 4, illetve 6 párról tárgyalnak a felek. Az ÉVE-frakció sze-rint álságos Cseresnyés Péter és a nagykanizsai Fidesz kommunikációja a buszjáratok visszaállításá-val kapcsolatban. Balogh László polgármester csak közösségi oldalán számolt be arról, hogy „sikerült olyan megoldást találni, amellyel – bízom benne – a kanizsai polgárok is elége-dettek lesznek. Pontosabb információval várhatóan a hónap végén tudunk Önöknek szolgálni.” Az ÉVE álláspontja a következő: amíg nem biztosítottak az ugyanolyan minőségű vas-úti lehetőségek, mint korábban a Volánbusznál, addig vissza kell állítani a 2020. júniusi menetrend-változtatás előtti teljes autóbuszos menetrendet a Nagykanizsa-Budapest vonalon. A siker titkTKa„Jó tanácsok tapasztalt, helyi vállalkozóktól az önfoglalkoztatás útjára lépőknek” – e címmel tar-tott programot az ANOSZTRU Országos Egye-sület. A szervezet a Nagy-kanizsai Roma Önkor-mányzattal karöltve hívott sikeres helyi vállalkozókat, akik beavatták az érdeklő-dőket a vállalkozóvá válás tudnivalóiba. A programon résztvevők megismerked-hettek a Foglalkoztatási paktum nyújtotta lehető-ségekkel, amelyek igény-bevétele hozzájárulhat a város fejlődéséhez. Szó volt a vállalkozások inno-vációjának kihívásairól, valamint a kereskedelmi és iparkamara szolgáltatásai-ról is hallhattak a megje-lentek. 120 millió forintba kerülhet Jelenleg egy üres tómeder fogadja a látogatót Mihál-don. A nyári katasztrófa-helyzetet okozó esőzés egyik legnagyobb vesztese a falu határában lévő, záportározóként is funkci-onáló tó. A gátszakadás után nem csupán a víz tűnt el, hanem a halállomány 95 százaléka is. A katasztrófát követően többnapos meg-feszített munkával meg-mentették a halállomány 5 százalékát a horgászegye-sület tagjai, az önkormány-zat pedig azonnal tárgyalá-sokat indított, a kár helyre-állítása ügyében, melynek becsült költsége megha-ladja a nettó 120 millió forintot. Önerőből a község nem tudja megva-lósítani a rekonstrukciót, így jelenleg a vis maior támogatásra vár. A tó tulaj-donjoga visszakerült a falu-hoz, ezzel nagyobb az esély a támogatások elnye-résére. A projekt azért is lenne különösen fontos, mivel a tó árvízvédelmi záportározóként is funkci-onált, a környék vízgyűjtő területéről érkező csapa-dékmennyiséget – egy patakon keresztül – a Kis-Balatonba vezette.Kisasszony napjánSzeptember 8-án újra virágba borultak az út menti keresztek Kiskani-zsán. Országosan szinte egyedülálló a hagyomány, amit a helyi asszonyok anyáiktól, nagyanyáiktól örökölnek. Szerdán, Szűz Mária születésnapján kora este gyűltek össze egy-egy utcából, közös imádságra. - Nem tudunk arról, hogy a környéken valahol lenne hasonló, de azt sem tud-juk, hogy ez a szokás mikor, hogyan, hol kezdő-dött. Csak azt tudjuk, hogy az anyáink, nagyanyáink is imádkoztak a kis szűzanya napján a feldíszített keresz-teknél, és ez a hagyomány öröklődött – tudtuk meg a Horváth Jánosnétól. Egy-egy kereszt ápolása, környezetének rendben tartása is öröklődik, de a környéken élők is segítenek az év folyamán. A keresztek díszítése mellett a közös imádság is fontos a kiskanizsaiak számára, egy-egy keresztnél általában egy órát töltenek a környékbeliek.Együtt a kutyásokÖsszefogás, jól működő kutyás társadalom kialakí-tása is a célja az Ebtenyész-tők- Sport és Hobbikutyá-sok Dél-Zalai Egyesületé-nek. A szervezet évente több alkalommal tart nyílt napot. Legutóbb például a múlt hét végén várták a Zsigárdi-közben program-ra az érdeklődőket. Ezen a valóban családi rendezvé-nyen, ezúttal is óvodás korú gyermekek, családok, barátok töltötték el együtt a napot. Több bemutató szolgálta az érdeklődők kíváncsiságát, ugyanis a kutyasuliban nem csupán az engedelmességre tanít-ják meg az ebeket. A nyílt napra távolabbról is érkez-tek kutyások, hiszen több társszervezet is képvisel-tette magát a programon.
A gazdasági fejlődést erősen visszafogó világjár-vány elkerülte az építke-zést, melynek egyetlen magyarázata, hogy a pandé-mia kezdetén éppen annál a fázisnál tartottak, ahol a beton, a betonacél és az emberi erőforrá-sok mind a kivitelező rendelkezé-sére álltak. A 25 méter magas, nyolc tonna maximális teherbírá-sú toronydaruval a napokban is dolgoztak a ma még csendes aré-nában.Az építési területet - Diós And-rással, a ZÁÉV Zrt. projekt-főmér-nökével - körbejárva, szembeötlő volt a kiegyensúlyozott munka-végzés. A főmérnök elmondta: augusztusban megtörtént a lelá-tók komplex kivi-telezése, a mara-dék szerkezetépíté-si munkák, és a gépé-szeti alapszerelések befejezését e hónapra tervezik. Már hozzákezd-tek, és októberig eltart annak az acélszerkezetnek az összeszerelé-se is, ami a tetőszerkezetet bizto-sítja majd. Ennek felemelése, ha az időjárás engedi, november első hetére várható. Az ütemterv szerint még idén beázás-mentes-sé teszik az épületet, és amennyi-re csak lehet az oldalfalakat lezár-ják annak érdekében, hogy a bel-ső munkálatokat zavartalanul tudják elvégezni a téli időjárási körülmények között is a szakem-berek. A 2400 négyzetméter alapterü-letű küzdőtér sportparketta borí-tást kap, és alkalmas lesz kézilab-da, röplabda, futsal, valamint egyéb beltéri sportok megrende-zésére. Az épület maximális befo-gadóképessége 5000 fő lesz. Nagyobb koncert, vagy sportren-dezvény esetén mobil és fix lelátó-kat lehet használni. Az épületen kívül is folynak a munkálatok, 500 gépjárműnek elegendő parkolót alakítanak ki. Ezek között lesznek a mozgáskor-látozottak számára, és az elektro-mos autók töltéséhez kiépített parkolóhelyek is. A tervezés során a buszokra is gondoltak, 8 busz tud várakozni ugyanezen a terüle-ten. A beruházás az ütemterv sze-rint halad, a műszaki átadás-átvé-tel megkezdésének határideje jövő év szeptembere, amely után a szakhatóság átveszi az épületet. Bár nem konkrétan ehhez az építkezéshez tartozik, de ne feled-kezzünk meg arról, hogy a sport-csarnok szomszédságában készen áll a terület a velodrom fogadásá-ra. A fedett kerékpáros körpálya építése éles vitát váltott ki az önkormányzati képviselők, és a kanizsai lakosok között is.Bakonyi Erzsébet4 | KANIZSA újságAktuálisISFotó: Bakonyi ErzsébetA szerkezetépítési munkálatok befejező részénél tart a Modern Városok Program keretében, 15 milliárd forint kormányzati támogatással meg-valósuló multi- funkcionális sport- és rendezvény- csarnok építése. Jövő szeptembe rre tervezik a Kanizsa Aréna műszaki átadását a koronavírus elkerültA nagyberuházás, amelyet
Aki a közelmúltban több órát eltöltött a város szívében, ő köny-nyen szembesülhetett a kétségbeejtő ténnyel, hogy pillanatnyilag egyetlen nyil-vános vécé sem fogadja az oda betérni szándékozókat. A problé-ma ugyan már a júliusi közgyűlé-sen felmerült, idáig még nem sike-rült végleges, hosszútávra szóló megoldást találni. – A közeljövő-ben átadásra kerülő, felújított Eöt-vös tér kapcsán interpelláltam, hogy terveztek-e nyilvános WC-t a területre – kezdte Bodó László, az Éljen VárosuNk! Egyesület önkor-mányzati képviselője. - Megkér-deztem a polgármester urat az ügyről, amelyre azt a választ kap-tam, hogy nem is gondoltak rá, illetve sokba kerülne, de megvizs-gálják annak a lehetőségét, hogy milyen módon lehetne kialakítani egy illemhelyet – idézte fel lapunk-nak a városatya, majd a felvetését hangsúlyozva kiemelte: a játszóte-ret használó családok, ha hosszabb időt, több órát is a környéken tar-tózkodnak, akkor nem tudnak sehová sem elmenni mosdóba. Nagykanizsán egyébként két nyil-vános vécé létezik, amelyek - a lakosság tapasztalatai alapján – hetek óta nem használhatóak. Az önkormányzati képviselőhöz különböző bejelentések érkeztek a problémát felvetve. - Eljuttattak hozzám egy 1992-ben keltezett megállapodást, amit többször módosítottak. Az akkori önkor-mányzat megállapodott egy kft-vel a kettő nyilvános illemhely üze-meltetése kapcsán. A bérleti szer-ződés ötven évre szól, s ebben a tulajdonos vállal-ta, hogy ingyen és bér-mentve üzemelteti a két közvécét – magyarázta a képviselő, majd hozzátet-te: Levelet írtam a polgár-mester úrnak, hogy intéz-kedjen az üzemeltető felé, miszerint a két illemhely a szerző-désnek megfelelően tartson nyit-va. A helyiek szerint kardinális kér-dés, hogy legyen legalább egy megfelelően működő, rendezett körülmények között üzemelő köz-vécé, amelyet a városban élők, vagy az ide látogatók szükség ese-tén igénybe vehetnek.– Elvárás lenne, hogy legyenek nyilvános mosdók, főleg a belvá-rosban – mondta el véleményét Marosi Melánia. A fiatal hölgy azonban fontosnak tartja, hogy azok folyamatosan ellenőrizve, takarítva, felügyelve legyenek. - Hajléktala-nok ne költözhesse-nek be, ne legyen ron-gálás, megfelelően legyen fertőtlenítve – hangsúlyozta.A kanizsai lakosok tapasztalatai alapján számos élethelyzetben, vagy eseményen rendkívül kelle-metlen és rontja a komfortérzetet, hogy nincs hely és lehetőség elvé-gezni a kisebb és nagyobb dolgo-kat. Többórás ügyintézés, vásárlás alkalmával, vagy a városi fesztivá-lokon, rendezvényeken résztvevők kénytelenek egy vendéglátó egy-ségbe csak azért betérni és fogyasztani, hogy használhassák a mosdót. Ugyanígy bajban marad-nak a terhes nők, az idősebbek, a kisgyerekek, vagy akár a prosztata-gondokkal küzdők. Ameddig nem történik változás a közvécék háza táján, addig maradnak alternatívá-nak a cukrászdák, vagy a jól bevált, eldugott bokros, fás zöldterületek. Körtvélyessy VivienHSMKSzeptember 17., 24. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ —Mondókás móka 0-3 éve-seknek Vezeti: Vajda Margit Szeptember 18. (péntekenként)17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor Szeptember 14. (hétfő) 19 óraPÁL FERENC (FERI ATYA) Elégedetten az élettel - Vágyak, célok, küzdelmek. A jegyek megvásárolhatók a www.nyi-tottakademia.hu weboldalon, vala-mint a HSMK jegypénztárában.Jegyár:2 400 FtSzeptember 17. (csütörtök) 17 óraFÉLÚTON (38’) — Lendvai Kristóf kis játékfilmjének közönségtalálkozóval egybekötött bemutatójaA belépés: DÍJTALAN!Szeptember 18. (péntek) 18 óra„FARAGOTT ÉLETKÉPEK” —Wegrosz-ta Zoltán népi iparművész kiállítása. Megnyitja: Lengyák István, a Magyar Kultúra LovagjaMegtekinthető: október 20-ig, az Ősze András galériábanSzeptember 19. (szombat) 11 óraKICSI GESZTENYE KLUB—Olly és a FogorvosJegyek kaphatók a www.kicsitgeszte-nyeshow.com weboldalon.Jegyár:2 990 Ft-tólSzeptember 16., 23., 30. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozásVezeti: Vajda MargitTOVÁBBRA IS MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSAINKSZABÓ ZSOLT TERMÉSZETFOTÓS KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: szeptember 20-ig, a színházi előcsarnokban A belépés: DÍJTALAN!MEDGYASZAY HÁZSzeptember 17. (csütörtök) 18 óra Otthonom az erdő - Kálovics Enikő hobbifotós kiállításának megnyitójaKözreműködik: Lukács Dávid előadó-művészSzeptember 18. (péntek) 17 óra TEDx Nagykanizsa A TEDx rendez-vény sorozatok a TED által felügyelt licensz alapján beszélgetéseket, elő-adásokat nyújtanak a közönségnek. A TEDx abban különbözik, hogy függet-len, lelkes, helyi csapatok,közösségek szervezik.Részletes információ: www.tedxnagy-kanizsa.comMÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZSzeptember 12, 19, 26. (szombatonként) 9 óraAPRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozá-sok.6-8 éves gyerekek jelentkezését várjuk. Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus Jelentkezni a hely-színen, vagy a 30-894-2603-as telefon-számon.Díja:3 000 Ft/hó/főHONVÉD KASZINÓSzeptember 19. (szombat) 18 óra Retro Party Boys koncert Vendég: Canischa zenekarJegyár: 1 500 FtVOKE KODÁLYSzeptember 17. (Csütörtök) 14 óraMOL Bányász Nyugdíjas Klub „Szakmai nap”Programajánló 2020. 09. 11. | 5aktuálisA nyilvános vécé ajtaja pénz bedobá-sa után sem nyílik ki. Az Erzsébet, vala-mint a Széchenyi téren is csak egy kopott felirat jelzi, hogy milyen célt szolgálna az ott álló épületrész. A meglé-vő két közvécé közül jelenleg egyik sem üzemel Nagykanizsa belvárosában.nagy úrA szükség Amikor menni kell, de nincs hová…Fotó: Miholics Szabolcs
6 | KANIZSA újságAktuálisISA gyermekek és családjaik két szlovén és két magyar településen próbálhatják ki a Meseparkok játé-kait. Szlovéniában Dobronak és Moravske Toplice, hazánkban pedig Nagyrécse és Magyarszer-dahely ad otthont a mesés ele-meknek. Minden parkban jobban megismerhetünk egy állat, egy fiú és egy lány mesekaraktert. Nagy-récsén a Kiskakas gyémánt félkraj-cárja, Piroska és Mátyás király, Magyarszerdahelyen Iciri-piciri, az Okos lány és Ludas Matyi várják a kirándulókat. A gyerekek kirakó-ból kiforgathatják a mesék részle-teit, interaktív hangos táblán három nyelven meghallgatják a történetüket, de a fotófalon keresztül akár még a figurák bőré-be is bújhatnak. A Meseparkok segítségével egy-egy település és a környéke még népszerűbbé és látogatottabbá válhat, ennek érdekében kisebb-nagyobb ren-dezvényekkel is megpróbálják a szlovén-magyar határ menti tér-ségbe csábítani a turistákat.A nagyrécsei Mesefesztivál idén is nagy sikert aratottAugusztus utolsó hétvégéjén a II. Félkrajcár Mesefesztiválon szá-mos program közül választhattak a résztvevők. A kétnapos rendez-vényen a kézműves játékok mel-lett arcfestés, retró kiállítás, kon-cert, finom ételek és terápiásku-tya-bemutató is várta a látogató-kat. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat, és pozitív élmé-nyekkel tértek haza a programso-rozatról. A turisztikai nap egy kisebb progrAMEzen a héten a szervezők a magyarszerdahelyi Meseparkba invitálták az általános iskolás csa-patokat. – Játékos feladatokkal szórakoztattuk őket, illetve esélyt adtunk a helyi szolgáltatóknak a bemutatkozásra, hogy őket is ismerjék meg az ide látogatók. Mesés feladatok vártak a gyerekekre, ügyességi vagy szellemi vetélkedőkkel. Mini parasztolimpiákat szoktunk tarta-ni, mocsárlépegető vagy csirke kosárba dobáló feladatokkal. Zsákban ugrálás és gumicsizma dobálás is volt, ez újdonság a mai gyerekeknek. Aztán visszatérünk velük a 21. századba, ahol újra elő-vehetik a mobiljaikat a fotó szafa-ris feladathoz – mondta el lapunk-nak Gyarmati-Litter Tímea, a Turisztikai Desztinációs Menedzs-ment projektmunkatársa.Mobil applikáció a tartalMAsabb túráértA turisztikai napon bemutatták a TELE-KA-LAND Mesés Applikáci-ót is. Az újdonságot a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampu-szának informatikusai segítették kidolgozni. Az ingyenes mobil applikáció lényege, hogy segítsé-gével a kirándulók még több időt töltsenek el a szlovén-magyar határ menti térségben. A Mese-parkba érkező családok a környék más programjairól, a látványossá-gokról is könnyen tájékozódhat-nak az alkalmazással.A Mesepark színesebbé teszi Magyarszerdahely községet– Az 5 Postakocsi turisztikai fej-lesztést követően, két éve van a településen a Mesepark, ami ennek az első pályázatnak a foly-tatása, kiegészítése. Azóta mere-deken emelkedik a településünk turisztikai látogatottsága. Több alkalommal személyesen is tapasztaltam, hogy gyerekes csa-ládok járták körül a Meseparkot, a figurákat, a mesélő táblát, illetve a játékokat vették igénybe. Igazán a Mesepark egy-másfél órás kikap-csolódás, így érdemes úgy idelátogatni, ha más programokkal is összekapcsoljuk a környéken – árulta el tapaszta-latait Marczin György, Magyar-szerdahely polgár-mestere.A szervezők idén is mind a négy Meseparkban szeretnék megren-dezni a mesés fesztivált, a tervek szerint október elején Magyar-szerdahelyen a Hétmérföldes Csizma Fesztivál nyitja meg a kapuit a képzelet birodalmába.Körtvélyessy VivienFotó: Czigóth SándorA TELE-KA-LAND projekt három évvel ezelőtt indult útjára az Interreg Szlovénia-Magyarország hatá-ron átnyúló együtt-működési program támogatásával. Első-sorban a kisgyerekes családoknak kedvez az ötlet, miszerint – a határ mindkét oldalán – Mesepar-kokban kalandozhat-nak az érdeklődők.„Határ menti élmények, határtalan kalandok”TELE-KA-LAND
2020. 09. 11. | 7vállalkozásA kanizsai Gergina Szabolcs Gyulát választották az év Gergina Szabolcs Gyula, a Pannon Egye-tem Nagykanizsai Kampuszának korábbi hall-gatója 24 éves korától vezeti a kanizsai székhe-lyű munkaközvetítő irodát. A céget még édes-apja alapította 2006-ban. – Sajnos azóta ő már nincs köztünk…így én vettem át nyolc éve a kft. irányítását. Munkaerő-közvetítéssel, -köl-csönzéssel, harmadik világbeli munkavállalók-kal kapcsolatos tanácsadással foglalkozunk, valamint emellett mezőgazdasági idénymun-kák szervezésével is. Fiatalon vettem át a veze-tést, de előtte is készültem már erre a szerepre. Erre irányítottam a felsőfokú tanulmányaimat is: hallgattam HR-t, személyügyi szervezést, emberi erőforrás tanácsadást, s jelenleg is kép-zem magam, ahogy azt az időm engedi. Sok olyan készségem, képességem már a húszas éveim elején megvolt, amit tudtam hasznosí-tani, s ezek közül sokat az egyetemen még tovább fejlesztettem. Ilyen például a határo-zottság, a célok folyamatos kitűzése, és a célo-rientáltság. De ehhez a szakmához nagy fokú empátia is kell, s lojalitás az emberek felé. Folyamatosan képezni kell magunkat, és ahhoz, hogy valaki ma Magyarországon jó ügyvezető legyen egy KKV-szektorhoz tartozó cégnél, elengedhetetlen, hogy legyenek olyan ismeretei is, amik nem tartoznak szorosan a szakmai háttérhez. Ismerni kell például a mar-keting legfontosabb szabályait, lépeseit, az informatikát, valamint a munkajogot – hang-súlyozta Gergina Szabolcs Gyula. A fiatal ügyvezető a rangos elismerést a napokban a fővárosban tartott HR Festen vehette át. A pályázóknak egy háromkörös megmérettetésen kellett bemutatniuk eddigi eredményeiket, saját vállalkozásuk működé-sét, vezetői készségeiket, kompetenciáikat és jövőképüket. A szakmai zsűri tagjai az elisme-réseket állami; nonprofit, nagyvállalat, KKV, illetve női vezető kategóriákban ítélték oda. Gergina Szabolcs Gyula lapunknak elmondta: különösen büszke arra, hogy a Magyarorszá-gon működő szervezetek számát tekintve, a legnagyobb szektornak számító kis- és közép-vállalkozások mezőnyében érdemelte ki a díjat. – Elmondták, hogy 200 fő indult már az öt év alatt, így körülbelül 40 indulóval lehet számolni évenként, s összesen 9 főt jutalmaz-nak. Voltak vezetői, illetve különdíjasok is. A beadvány felépítése egy pályázati anyagból, s ajánlólevelek beküldéséből állt a szakmai zsű-ri számára. Ez a bizottság a vírushelyzet miatt nem személyesen, hanem online, egy videó-konferencián értékelte a pályázókat. Ez alap-ján kerültek ki az idei győztesek. Én a KKV-szektor különdíját nyertem el. S úgy gondo-lom, hogy Magyarországon ez az egyik, hanem a legnagyobb szektor, ahol foglalkoz-tatnak munkavállalókat. Így külön öröm szá-momra, hogy ebben az ágazatban sikerült különdíjasnak lennem – mondta a cégvezető.Az év fiatal vezetője díjat elsőként, 2015-ben Szabó András, egy GPS-es nyomkövetéssel foglalkozó középvállalat tulajdonosa és straté-giai irányítója kapta. 2016-ban Kindli Erna érdemelte ki az elismerést, ő a Tresorit informa-tikai vállalkozás marketing és értékesítési igaz-gatója volt 4 éve, azóta egy – szakmailag min-denképpen – meglepőnek mondható váltás után ma már a Bátor Tábor ügyvezetői posztját tölti be. 2017-ben Paál Laurát, a GE IT vezető-jét választotta a zsűri, aki egyébként egyúttal a nagyvállalati kategória legjobbja is lett. A 2018-as győztes pedig Zsótér Csaba, a MOL Csoport Ellátás és Trading igazgatója volt. Ger-gina Szabolcs Gyula vezetése alatt a Humán-Társ már korábban is részesült szakmai elisme-résben: a Financial Times évente közzéteszi a 100 leggyorsabban növekvő európai vállalat listáját, itt a kanizsai cég 2019-ben a 615. lett, a magyarországi résztvevők közül pedig a har-madik. A vállalkozás a Dunántúlon több tele-pülésen is foglalkozik munkaerő-közvetítéssel, jelenleg mintegy 100 embernek biztosít meg-élhetést. Mikó-BabAráth GyörgyA Coaching Team 2015-ben azzal a cél-lal hozta létre ezt a szakmai elismerést, hogy támogassák azo-kat a fiatal vezetőket, akik tudatosak, hos�-szú távú küldetéssel bírnak és folyamato-san fejlesztik magu-kat. A szakmai zsűri háromkörös megmé-rettetés után válasz-totta ki a Humán-Társ Személyzeti Kft. 32 éves ügyvezetőjét. és lojalitásHatározottság, célorientáltságfiatal vezetőjénekFotó: Horváth Zoltán
Bármennyire finom is az étel van, amikor nem csúszik le min-den falat. Az éttermek a maradé-kokat - azok elszállításáig - egy erre a célra fenntartott ételhordó-ban tárolják. – Az ételmaradék az minimális, ez attól függ, hogy gyermekek, vagy felnőttek fogyasztották-e. Ami megmarad, azt a helyi hulladékszolgáltatóval való szerződésünk szerint elszál-lítják hetente 2 alkalommal. Másra nincs is lehetőség, hisz a megálla-podás köt minket ehhez a fajta ételelszállításhoz – nyilatkozta Berta Csaba, a Medgyaszay Étte-rem ügyvezető igazgatója. Az éttermekben megmaradt kész-ételek további sorsa hasonló a háztartásokban feleslegesen megvásárolt, és el nem fogyasz-tott élelemiszerek sorsával. A szakemberek szerint ugyanis több millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik évente. Számítások sze-rint fejenként 68 kg éltelt dobunk ki, ez egy négy fős család eseté-ben 200 kg táplálék. – Ennek a nagy része olyan típu-sú étel és élelmiszer, ami gyorsabban rom-lik. A mérések szerint ebben jelentős téte-lek a készételek, illet-ve a zöldségek, a gyü-mölcsök, a pékáruk. Ezek romlanak a leggyorsabban és ha nem fogyasztják el akkor kön�-nyen a kukában végzik – mondta el Cseh Balázs, a Magyar Élelmi-szerbank Egyesület elnöke. S, hogy miért lenne fontos a mérték-letesség? – A kidobott élelmiszer csökkenti a rendelkezésre álló készleteket, felviszi az árakat (a fej-lődő országokban is), így kevésbé lesz elérhető például a gabona a szegény és alultáplált emberek számára a világ minden táján. Ha kevesebb ételt dobunk ki, akkor kevesebbet kell vásárolnunk. Ha kevesebbet vásárlunk, akkor csök-ken az összes kereslet, és ez hoz-zájárul az élelmiszer árának csök-kenéséhez. Ez pedig lehetővé teszi, hogy azok is hozzájussanak az élelmiszerhez, akik eddig nem tudták megfizetni. Az élelmiszer-hulladék csökkentése tehát olcsóbbá teszi az ennivalót, ezál-tal hozzájárul az élelmiszer-sze-génység csökkenéséhez– vallják a Magyar Élelmiszerbank Egyesü-letnél. A szervezet Élj maradékta-lanul! címmel kampányt is indí-tott. Ebben az ételpazarlás Földet károsító hatását is kiemelik. Az elpazarolt ételek miatt ugyanis az üvegházhatású gázok 8 szá-zaléka a légkörbe kerül, a lebomló ételek metánt bocsátanak ki, ami 25-ször károsabb a klí-mánkra, mint a szén-dioxid. Ha jobban oda-figyelünk arra, mennyit veszünk egyes élelmisze-rekből, valamint a könnyen romlandó ételeket törekszünk előbb elfogyasztani, azzal több milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátását előzhetjük meg. Élelmiszerpazarlás és COVID-19A Magyar Élelmiszerbank Egye-sület felhívja figyelmünket a koro-navírus-járvány és az ételpazarlás közötti párhuzamra is. A kezdeti pánik és felhalmozás után világ-szerte tonnaszám kerültek kido-básra a romlandó élelmiszerek, melyek javarészt húsok és zöldségek voltak. Az elmúlt időszak-ban sokan fordultak az ételrendelés lehető-ségéhez is, a felhasznált műanyag ételhordó pedig megnövelte az emberiség ökológiai lábnyomát. MaradéDÉk és ételado mányozásNagykanizsán a Katolikus Kari-tász önkéntesei a Csengery úti Evangélikus Templom előtt állí-tottak fel egy ételadományok tárolására szánt szekrényt. A dobozba bárki betehet tartós élel-miszert, emellett két városi pék-ség is felajánlotta a megmaradt termékeit. Nagyon fontos kiemel-ni, hogy a szekrénybe tilos lejárt szavatosságú élelmiszert helyez-ni. Bár a koronavírus-járvány miatt a szekrény májusig nem volt elér-hető a nélkülözőknek, a szigorítá-sok enyhítése után bárki adhat és vehet el ételt. A tároló tisztaságát minden nap ellenőrzik a Katolikus Karitász munkatársai, valamint az evangélikus templom lelkésze, Makoviczky Gyula. A tapasztala-tok szerint naponta meg-üresedik a szekrény. Gerencsér Dóra8 | KANIZSA újságak tuálISAz élelmiszerpazarlás ellen kampánnyal hívja fel az emberek figyelmét a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Fel- mérések alapján a legtöbb ételfelesleg nem a vendéglátó-ipari egységekben, hanem a háztartások-ban keletkezik. Becslések szerint egy család, egy év alatt több tízezer forintnyi élelmiszert dob ki.Fotó: Horváth Zoltánmaradéktalanul!Élj
2020. 09. 11. | 9közérdekű
10 | KANIZSA újságak tuálisISNaponta 400-500 új fertőzöttet regiszt-rálnak országszerte. Az elmúlt két hétben minden megyében jelentősen nőttek a járvány-ügyi számok, Zalában az adatok szerint csütörtökig 349 főnél mutatták ki a megbetegedést. Az 5571 aktív fertőzött zöme jelenleg nem az idős korosztályból kerül ki. - Az első hullámhoz képest a vírus megbetegítő képességét most gyengébben észleljük, hiszen ugyan nagyobb számban bete-gednek meg a lakosságból, de ez inkább a fiatalokat érinti. Keveseb-ben kerülnek kórházi ellátásra, lélegeztető-gépre pedig még kevesebben. Úgy tűnik tehát, hogy a vírus kicsit gyengül, viszont a fer-tőző-képessége erősödik – mond-ta Marada Györgyi, a Kanizsai Dorottya Kórház orvos-igazgatója. A szakember szerint jelenleg csak az előírt járványügyi szabályok betartása lassíthatja a terjedést, vagyis a helyes maszkviselés, a távolságtartás és a kézmosás. - Egészen addig, amíg az oltóanyag kifejlesztésre nem kerül, úgy tűnik, hogy lassítani tudjuk a járvány terjedését. Befolyásolni tudjuk bizonyos intézkedések-kel, hogy milyen korosz-tályt fog csoportosan érinteni, de a végső megoldás a járvány leküzdésére most úgy tűnik, hogy a védőoltás lesz – hangsúlyozta a mikrobiológus. Ha védőoltás, akkor pedig az emberek két cso-portjáról beszélhetünk: azokról, akik már várják, illetve azokról, akik ellenzik. – A korábbi évek tapasztalata, hogy egyre inkább hangot kapnak az oltásellenes csoportok. Azt gondolom ez veszélyes irány. Ha az oltási fegye-lem oldódik, akkor esélyünk sem lesz, hogy a járványt megállítsuk – mondta Marada Györgyi, kiemel-ve: Azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy egy járvány megálljon, a lakosság bizonyos százalékának át kell fertőződni, vagy védőoltásban kell részesülni. A lényeg, hogy ellenanyaggal kell, hogy rendel-kezzenek. Jelenleg még a szakem-berek sem rendelkeznek teljes tudással a koronavírus elleni oltást illetően. A világban hat vakcina jutott el a klinikai vizsgálatok vég-ső fázisába, nagy valószínűséggel ezek közül kerül ki az az oltóanyag, amit jövő év tavaszára ígérnek a tudósok. Vuk AnitaÁtlépte a 10 ezret, így a márciusi, hazai megjelenése óta lapzártánkig 10.191 főnél azonosították az új koronavírust. Mindennapjainkat behálózza a járvány, amelynek megállítá-sára a szakember szerint egy meg-oldás lesz. A védő-oltás.a vírussalHarcFotó: pixabay.com„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja a nagykanizsai 4372 hrsz-ú, ún. Lazsnaki kastély megnevezésű ingatlanát.Kikiáltási ár: 46.000.000,-Ft + ÁFAA versenytárgyalás időpontja: 2020. szeptember 30. szerda, 10:00 óraA versenytárgyalás helye:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaTelefon munkaidőben:20/849-2330, 20/849-2466” Balogh László, polgármesterA mikrobiológus szerint az oltás lesz a végső megoldás
2020. 09. 11. | 11aktuálisA Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a MOL együttműködésével hónapok óta azon dolgoznak szakemberek, hogy még a tesztelés előtt megis-merhetővé váljanak hazánkban a koronavírussal fertőzött térségek. A kutatók által vett szennyvízmin-tákban található vírusnyomok elemzésével ugyanis a járvány helyi terjedésének korai szakaszá-ban észlelhető a vírus megjelené-se. A szakemberek előtt korábban is ismeretes volt, hogy a szennyvíz-ből igazolható a vírusok, baktériu-mok jelenléte, így a szennyvíz vizs-gálatával lehetővé válik a vírus ter-jedésének nyomon követé-se nagyobb közösségekben. – A SARS-CoV-2 vírus örökítő anyaga jelen van a fertőzöttek széklet-ében, így bekerül a szennyvízbe, amelyből 3-4 nap után kimutatha-tó. Ezen módszerrel pedig sokkal hamarabb detektálható a vírus jelen-léte, mint az egyes szemé-lyek tesztelésével – hangsúlyozta Galambos Ildikó, a Pannon Egyetem Soós Ernő Kuta-tó-Fejlesztő Központ kutatásveze-tője. A vírus örökítőanyagát nem-csak a tünetekkel rendelkező, hanem a tünetmentes fertőzöttek, valamint az újonnan fertőződött, tüneteket még nem mutató bete-gek is ürítik a szennyvízbe. A kuta-tók által észlelt örökítőanyag mennyisége így az adott szenny-víztisztító telep által ellátott lakos-ság fertőzöttségével van összefüg-gésben. A szennyvíz tesztelése ezáltal egy korai, figyelmeztető jel-zést adhat a vírus megjelenésére, vagy visszatérésére. – A vizsgála-toknál előfordul olyan is, hogy „álpozitív” eredményt kapunk. Ez azt jelenti, hogy egy olyan génsza-kaszt sikerül duplikálnunk, amely alapján Covid-19 megbetegedés feltételezhető, azonban további analízis, újabb génre történő vizs-gálattal augusztus végéig igazol-tuk a negatív eredményeket. Szeptember elejétől méréseink alapján már fellelhető az ország több pontján a vírus örökí-tőanyaga a szennyvízben – tudtuk meg Galam-bos Ildikótól, aki ismer-tette: az országban a kiválasztott mintate-rületeken kollégánk a szennyvízből vesz min-tát, melyet ezt követően hűtve, 4 °C-on szállít Nagyka-nizsára. Itt a MOL által rendelke-zésre bocsátott laboratórium hely-ségekben az 1 literes homogén szennyvízmintákból 2 napos tisztí-tási és koncentrálási folyamat során vonják ki a vírus örökítő-anyagát. Ezt már -80°C-ra lefa-gyasztják, majd a Pécsi Tudomány-egyetemre viszik. – Az új koronaví-rus örökítőanyagának vizsgálatá-nál viszonylag nagy számú meg-betegedés szükséges egy adott területen a pozitív eredményhez. Jelenleg még éppen a kimutatási határon billegnek az értékek, de hamarosan várható ennek változá-sa, ahogy ezt a legutóbbi mérési eredményeink már mutatják – tet-te hozzá Oláhné Horváth Borbála, a Pannon Egye-tem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ Víz-technológiai Csoport kutatója. A mérések alapján Győr és Debre-cen városában már az emelkedés megkezdő-dött, míg Budapesten a fertő-zöttek magasabb számára lehet következtetni. A szennyvízben kimutatható koncentrációnöveke-dés 4-10 nappal előzheti meg a tünetes megbetegedések számá-nak növekedését. Ezen módszer a behurcolt eseteket és az egyedi gócokat nem méri. Az eredmények arra utalnak, hogy az ország nagyobb részén megindult a közösségi terjedés.Gerencsér DóraA kommunális szenny-vízből vett minták elemzése alapján Nagykanizsán még nem kell tartani a tömeges megbetege-désektől. A kutatók május óta tanulmá-nyozzák a koronaví-rus szennyvízben található nyomait.de közeleg…A szennyvízből Nagykanizsán még nem kimutatható, Fotó: Horváth Zoltán
12 | KANIZSA újsághirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi vezetői KREreSZ-tanfolyamunkra jelentkezés SZEPteMBer 16. SZerdA 16.00 óra Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a Kresz -t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, “B+E”, „C+E” nehéz pótkocsi kategóriákra GKI vizsga időpont nagykanizsai helyszínnel /10.02/ - jelentkezési határidő: 09.17-ig réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban (telefonszám: 06-30/491-7051 .30 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2020 1. né. VSM: “B” E: 75 % F: 63,27% - “C” E:82,52 % F:79,17% -- ÁKO: “B” Gy:163,65%, “C” Gy: 103,02% KK- B: 237.600 Ft/fő- C: 211.000 Ft/fő)
2020. 09. 11. | 13önkormányzat heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Be kell látnia, ami nem megy, azt nem érdemes erőltetni. Nincs ér-telme olyan valakihez ragaszkodni, aki nem érdemli meg önt. Bika: 04.21-05.21. Néhány akadályon túl kell tennie magát ahhoz, hogy egyenesbe jöjjenek a pénzügyi dolgai. Jó kommunikációval sokat segíthet magán és a családján egyaránt. IkiKrek: 05.22-06.21.Ne vegyen mindent készpénznek, ami a környezetében történik. Ön is tapasztalhatta már, a látszat nem csak néha csal, hanem elég gyakran. Rák: 06.22-07.22. A munkája terén ugyan sikereket hozhat ön számára az ősz, de a ju-talomra egy ideig még várnia kell. Gondolkodjon el azon, hogyan tudná felgyorsítani ezt a folyama-tot. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Vegyen egy mély lélegzetet, és próbálja meg egyenesbe hozni a baráti kapcsolatait. Ne nehezteljen rájuk, mert így csak elronthatja a legközelebbi találkozójuk hangu-latát. Szűz: 08.24-09.23. A kitartásával nincs semmi gond, de az egészségével többet is tö-rődhetne. Néha-néha meg kellene látogatnia a háziorvosát is, nem-csak a gyógyszerészét. Mérleg: 09.24 -10.23. Ne hajszolja túl magát, próbáljon meg csak annyi munkát elvállalni, amivel meg tud birkózni. Ha egy kis időre félreteszi a kötelezettségeit, sokkal jobban jár. sKorpió: 10.24 -11.22. Ha nincs lehetősége a közeljö-vőben távolabbi tájakra elutazni, akkor fedezze fel környezetének kincseit. Számtalan gyógynövény mutogatja magát a természetben. Nyilas: 11.23-12.21. Hamarosan szüksége lehet a diplo-máciai érzékére. Ha ennek megfe-lelően cselekszik, akkor nem kriti-kát, hanem anyagi előnyökkel járó megbízást kaphat. Bak: 12.22 - 01.20. Ne becsülje le a tudását, a tehetsé-gét, mert így nem megy semmire sem. Minél előbb keressen magá-nak kiutat ebből a helyzetből. Vízöntő: 01.21-02.19. Ne hagyja magát, és ne engedje, hogy a családja lebeszélje az ab-szurdnak tűnő terveiről. Menjen csak a saját feje után, a különös öt-leteivel is sikert arathat. Halak: 02.20-03.20. Ha úgy érzi, most elég lenne akár egy kellemes baráti összejövetel is ahhoz, hogy lendületbe jöjjön és visszanyerje a régi énjét, akkor jó úton jár. Válassza ezt a megoldást. HoroszkópPÁLYÁZATI HIRDETMÉNYNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 22. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30. (szerda)Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2020. október 15. (csütörtök) de. 9.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehetA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A fel-jánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.Nagykanizsa, 2020. szeptember 1. Balogh LászlóA pályázat további részletei elérhetők a nagykanizsa.hu oldalon!Pályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2020. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmé-nek támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-nek az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormány-zati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A pályázat célja a lakosság egészségügyi ellátási színvonalának fokozatos javítá-sa érdekében a leromlott infrastruktúra fejlesztése, szükséges eszközeinek beszerzése, a környezettudatosság és az esélyegyenlőség elveinek érvényesülé-se figyelembevételével.A pályázat keretében az önkormányzat egyszeri, vissza nem térítendő támoga-tást nyújt a kiválasztott pályázók részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszközök, gépek, berendezések megvásárlására.Pályázók köre: Pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel vagy telephel�-lyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vala-mint, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv, a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatásA támogatásra rendelkezésre álló összeg: 1 000 000 Ft.A pályázat benyújtásának helye és határideje: Pályázni kizárólag a pályázta-tó által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. október 05. napjáig kell eljuttatni a követ-kező címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 8. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdeta 2020. évi Szociális keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága szociális ellátásá-nak támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-nek az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormány-zati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakterületen működő, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytató állami, önkormányzati, civil szerveze-tek támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javításához.A pályázat keretében az önkormányzat egyszeri, vissza nem térítendő támoga-tást nyújt a kiválasztott pályázók részére a szociális ellátás, gondozás, a családse-gítés és gyermekgondozás megerősítése és a szolgáltatások minőségének javí-tása érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élők vonatkozásában.Pályázók köre: Pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv, a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatásA támogatásra rendelkezésre álló összeg: 1 000 000 Ft.A pályázat benyújtásának helye és határideje: Pályázni kizárólag a pályázta-tó által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. október 05. napjáig kell eljuttatni a követ-kező címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 8. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu
14 | KANIZSA újságoktatásA fiatalok nagy örömmel talál-koztak barátaikkal az iskolákban, de ez a tanév most ölelések nélkül indult. A tanároknak és a diákok-nak is szigorú szabályokat kell betartaniuk a járvány elleni védekezés miatt. A rend-szeres fertőtlenítés és kézmosás elrendelése mellett egyes kanizsai iskolákban a tanórák alatt is maszkot viselnek a tanu-lók. Richterné László Erzsébet, a Nagykanizsai SZC Thúry György Technikumának igazgatója elmondta: úgy látja, nem egysze-rű a szabályok betartása, de igye-keznek jó példát mutatni. – Az előkészületeket megtettük. Kéz-fertőtlenítő pontokat helyeztünk ki, és a büfében is bejelöltük a megfelelő távolságtartást jelző helyeket. Folyamatos a fertőtlení-tés, kialakítottuk a szabályokat is, de a gyerekek nehezen tudják ezeket betartani. Természetesen próbáljuk következetesen kérni tőlük az előírások szem előtt tar-tását, amelyek ilyen körülmények között megvalósíthatók. Maszkot kell viselni, távolságot kell tartani – hangsúlyozta az igazgatónő, majd hozzátette: az intézmény falain kívül, az udvaron talán kicsit lazábban vannak a tanulók.Próbáljuk következetesen betartatni a szabályokatA szeptemberi jó időt, az intéz-ménybe beszűrődő napsugarak melegét még élvezik a diákok, akik a tanórákon nyitott ablakok-nál és ajtónál, maszkban ülnek a termekben. Persze a tanároknak sincs könnyebb dolga, hiszen ők is maszkban adják le a tananyagot. A maszkviselés rettentően meg-nehezíti a pedagógusok és a tanu-lók mindennapjait.Alig kapunk levegőt és nagyon kényelmetlenBálint Dzsenifer, az iskola egyik tanulója szerint rendkívül kényelmetlen maszkban lenni egész nap. – Nehéz volt megtartani a távol-ságot már a tanév-nyitón is, főleg az osztálytársaink-kal. Úgy gondolom ez nem meg-lepő, hiszen régen láttuk egymást és sajnos ekkor sem tudtuk meg-ölelni a barátainkat. A távolságtar-tás mellett a szájmaszk is nagyon megnehezíti a napjainkat, főleg a tanórákon. Egyelőre még azt sem tudjuk elképzelni, hogy a felelé-sek hogyan fognak zajlani. Nagyon fárasztó ebben beszélni, levegőt is alig kapunk, kényel-metlen, sokszor nehéz egymást megérteni – hangsúlyozta a tanuló.A kanizsai általános iskolák zömében a fel-ső tagozatban kötele-ző, az alsós diákoknak pedig javasolják a maszk használatát az intézményben. Szabó Erzsébet, a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója elmondta: az elmúlt két hét tapasztalata, hogy diákjaik fegyelmezetten viselik a maszkokat, de a szülők is betartják a szabályokat. – A szülők alapvetően nem jöhetnek be az intézménybe. Ügyintézésre időpontot kell kér-ni, valamint rendkívüli esetben, és akkor is a járványügyi előírások maximális betartásával léphetnek csak be az iskolába. Leginkább ezért most telefonon, vagy az online felületeken értekeznek a pedagógusokkal – mondta el az intézményvezető. Más iskolákhoz hasonlóan a Hevesiben is a bejá-ratoknál kézfertőtlenítőket helyeztek el, amelyek használata – az allergiás gyermekeken kívül - minden betérőnek kötelező. A tor-lódás elkerülésére jelenleg három bejáraton érkeznek a diákok az intézménybe. A maszk használa-tát a tanévkezdéskor még nem, azóta már kötelezővé tették a fel-sős diákoknak. Ez azt jelenti, hogy a tanórán nem, de a közösségi terekben használniuk kell az orrot és szájat eltakaró kendőt a felsőbb évfolyamok tanulóinak. - A dolgozóknak és a kisdiá-koknak nem kötelező, de intézményünkben a legtöbben használják a maszkot – tudtuk meg Szabó Erzsébettől, aki mindemellett kiemelte: az udvaron kijelölt helye-ken levegőzhetnek a diákok és azt is előírtuk, hogy melyik szünetben melyik osztályok mehetnek ki. A folyamatos fertőtlenítés, a rend-szeres szellőztetés is alapvető az intézményben, hiszen nem sze-retnénk ismét áttérni az online oktatásra.A Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ egyéb-ként folyamatosan figyelemmel követi a fertőzöttség alakulását. Az elmúlt időszakban több óvo-dában és iskolában is elrendeltek rendkívüli szünetet. Ameddig csak néhány intézményben jele-nik meg a fertőzés, addig marad – szigorú szabályok mellett – a hagyományos oktatási rend. Hajnes RitaMindenki nagyon várta a szeptemberi iskolakezdést, ugyanakkor az eltelt két hét után az már látszik, hogy a pedagógusoknak és a gyerekeknek sem egyszerű a járványügyi szabályok betartása. a padbanMaszkbanFotó: Horváth Zoltán
2020. 09. 11. | 15mezőgazdaságA látóhegyi birtok vará-zsa azonnal megfogja a látogatót, aki hirtelen nem is tudja, a katonás rendben sorakozó zöldségféléket, a különböző fajtájú örökzöl-deket, vagy a takaros kis házat csodálja meg. A jelenlegi állapot több, mint 10 év munkája. - A párom unokájához, egy baráti tár-sasághoz voltunk hivatalo-sak. Nagyon megtetszett nekünk ez a látóhegyi rész, kicsit sétálgattunk, és megtaláltuk ezt a telket, ami akkor üres volt. Talál-koztunk a tulajdonossal, sikeresen megegyeztünk, a miénk lett a birtok, a következő évben pedig felépítettük a házat. Ez volt az álmunk. Sokat jártunk Ausztriába, ott láttuk a gyönyörű faházakat. Az örökzöldek iránti vonza-lom is ehhez köthető, de azt majd Zoli elmondja – fogalmazott a háziasszony, Tokorcsi Mária.A terület minden szeg-letében látszik a föld szere-tete, a növények gondozá-sa iránti elkötelezettség. Mária vidéki lány volt, szü-lei, nagyszülei is nagy föld-birtokot műveltek. - Min-den vágyam az volt, hogy legyen egy kis kertem. Sze-retem a föld illatát, a tavaszi ásózástól és vete-ményezéstől kezdve a zöldségek feldolgozásáig mindent. Ez a fő tevékeny-ségünk – persze járunk mind a ketten klubba, énekkarba – de ide kijö-vünk minden nap. Én bus�-szal, a Zoli kerékpárral – mesélte csillogó szemek-kel Marika.A zöldségekre idén nem panaszkodnak a tulajdo-nosok, bőségesen termett a kertben uborka, burgo-nya, számtalan féle papri-ka és paradicsom, padli-zsán, cékla, zeller – gyakor-latilag minden, amire szük-ség van a konyhában. Mint ahogy Tokorcsi Mária fogalmazott: most már szinte csak húsért járnak a boltba, még a fűszerpapri-ka őrleményt is saját maga készíti. - Vannak természe-tesen jól bevált fajtáink, Zolinak például a citrom-paprika a kedvence. Azt édesanyámtól hoztam Becsehelyről, aki évről évre átörökíti. 86 éves, és még mindig kertészkedik. Több fajta palántát is tőle hoztam. A céklát nagyon szeretjük, azért ültettem belőle annyit, hogy egész évre elég legyen. Van ott-hon kamrám, el tudom rakni egy kis ládába, homokba, és havonta egy-egy alkalommal főzök belőle. Hagymából nem csak nagy mennyiségem lett az idén, hanem nagyon szépek. Minden évben Zitai dughagymát veszek, a zömét tavasszal teszem el. Július közepén már ki lehet szedni. Sokáig eltart-ható, télálló fajta. Kiszedés után megvárom, amíg a szára megszárad, utána füzéreket készítek belőle, így rakom el. Nem csak praktikus, mutatós is – fogalmazott Marika.Az örökzöldekért a házi-gazda felel. - Külföldi útja-ink során tetszettek meg ezek a növények, főleg az osztrák kirándulások, nya-ralások során láttam gyö-nyörű példányokat. Ami-kor megvettük 2010-ben ezt a telket, úgy döntöt-tem, megpróbálok minél több fajta örökzöldet ültetni. Többségük nem őshonos fajta, ezért nem minden sikerült, amit sze-rettem volna. Különösebb gondoskodást, növényvé-delmet nem igényelnek, de persze odafigyelek – mondta el Nándori Zoltán. A birtokon van concolor fenyő, mandulafenyő, japán ernyőfenyő. Több példányt csemeteként szereztek be, de Zoltán bizonyos egyedeket mag-ról nevelt. A vendégszere-tő nyugdíjas pár birtokán tökéletesen látszik, sikerült megvalósítaniuk az álmu-kat. Vincze AdélÁsó, kapa, gereblye 17. részFotó: Horváth ZoltánEgy meseszép rönkház bújik meg örökzöldek-kel körülvéve a Kövi-dinka utcában, Látó-hegyen. Tokorcsi Mári-ához és párjához Nán-dori Zoltánhoz ismerő-sök által jutottunk el. Szívesen nyilatkoztak lapunknak, a zöldsé-gek termesztésével, és az örökzöldek ápolásával kapcsola-tos praktikáikat nem tartották titokban.AlpokEgy csipetnyiigazAZi, magyaros veteményessel Látóhegyen
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Szeptember 12. márIABibliai eredetű női név, héber formája Mirjam. A Mária jelentése máig tisztá-zatlan. Magyarországon a ’80-as évekig nagyon gyakori volt ezen névválasztás.Szeptember 13. KorNÉLLatin eredetű név, a Cornelius nemzet-ségnév rövidülése. Jelentése somfa, szarv.Szeptember 14. SZerÉNA, RO XÁNASzeréna: Latin eredetű név, a Szerénusz férfinév női párja. Jelentése derűs, vidám. Roxána: Perzsa, görög eredetű név latinos formája, Nagy Sándor fele-ségének a neve volt. Jelentése világos, ragyogó.Szeptember 15. ENIKŐ, melIttAEnikő: Vörösmarty Mihály név alkotása, Enéh névből, -kő kicsinyítőképzővel. Jelentése ünő, szarvastehén. Melitta: Görög eredetű név, jelentése méh, szorgalmas.Szeptember 16. EDITGermán eredetű név, jelentése birtok, örökség, vagyon, harc.Szeptember 17. ZSÓFIAGörög eredetű név, jelentése bölcses-ség.Szeptember 18. DIÁNARómai mitológiai név, a Hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemisz megfelelőjének a neve. Jelen-tése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője.Hírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraGyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások2020.09.15 14:00-18:00 Kanizsa Centrum Adj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:2020. szeptember 12.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002020. szeptember 13.ReményGARAY U. 14.93/314-96719:00-06:002020. szeptember 14.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. szeptember 15.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. szeptember 16.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. szeptember 17.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. szeptember 18.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-07:00
2020. 09. 11. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókSzeptember 12.63 éve megnyílt a helyreállított Corvin Film-színház, amely az ország első állandó szé-lesvásznú mozija lett.80 éve, 1940-ben született Linda Gray ame-rikai színésznő, rendező, producer és egy-kori modell, a Dallas című filmsorozatban Samantha szerepének alakítója.Szeptember 13. 17 éve a nagykanizsai Laky Zsuzsanna sze-mélyében magyar lány lett Európa szépe Párizsban.55 éve az USA-ban megjelenik a Beatles egyik legszebb felvétele, a Yesterday.Szeptember 14.128 éve Kossuth Lajos lett Budapest dísz-polgára.1849-ben született Ivan Petrovics Pavlov, aki bebizonyította, hogy a feltételes inger-lés nem akaratlagos reflexet vált ki.Szeptember 15.49 éve megalapították a Greenpeace-t. 79 éve Hercegszántón megszületett Albert Flórián labdarúgó, edző. Az egyedüli magyar aranylabdás, a Nemzet Sportolója 2011-ben hunyt el.Szeptember 16.127 éve megszületett Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin fel-fedezője. “Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni...”Szeptember 17.176 éve megszületett Puskás Tivadar, Euró-pa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója.1960-ban megszületett Damon Hill brit autóversenyző, Formula–1-es világbajnok, akinek apja is F1 világbajnok volt.Szeptember 18.1997-ben meghalt Vámosi János EMeRTon-díjas énekes, aki feleségével, Záray Mártá-val a magyar könnyűzenei élet jelentős alakja volt.1752-ben indult el az első Bécs-Buda posta-kocsi járat, amely a kezdetben csak hetente egy alkalommal közlekedett. Az elELőző HETI REJTVéNY MEGFEJTéSE: Aki megértette a valóságot, nem lázad ellene, hanem élvezi.
18 | KANIZSA újságkaKAmaraA Nagykanizsai Kereske-delmi és Iparkamara Választási Bizottságának közleménye2020. augusztus 28-án tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Nagy-kanizsai Kereskedelmi és Iparka-mara. A gazdasági önkormányzat küldöttei ismét dr. Polay Józsefet választották négy évre Nagykani-zsai Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara önkormányzatiság alapján működő szervezet.A legitimációt a gazdaság sze-replői adják azáltal, hogy a kamarai küldöttek választásában valamen�-nyi gazdálkodó részt vehet, aktív és passzív választójoga van. Ezzel éltek is a gazdasági szereplők. Négy technikai bizottság: Választá-si-, Jelölő-, Szavazatszámláló-, és Mandátumvizsgáló Bizottság köz-reműködött a NAKKIK eredményes tisztújításában. A bizottságok a nyilvánosságot széles körben biz-tosították. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2020. augusztus 5-én tartotta a küldöttválasztó üléseket három tagozati ülés keretében, az Ipari, Kereskedelmi és Kézműves Tagozatoknál. A választási név-jegyzékben szereplő vállalkozások írásban jelölhettek, illetve a tago-zati üléseken szóban is javasolhat-tak küldöttjelölteket. A három tagozati ülésen összesen 34 jelölés történt. A kamarai alapszabály sze-rint a kamara küldött testülete 23 fős. A 3 tagozati ülésen meggyőző többséggel 23 küldöttet választot-tak. A küldötti mandátum négy éves időtartamra szól. A kamara legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, melynek kizárólagos hatáskörébe tartozik a kamara elnökének, alelnököknek, az ellenőrző és etikai bizottság tag-jainak és a Nagykanizsai Kereske-delmi és Iparkamarát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában képviselő ún. országos küldöttek-nek a megválasztása.A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál a kamarai választás 2020. augusztus 28-án fejeződött be.Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.huA választás eredménye:A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége (12 fő + 2 fő póttag)Elnök: dr. Polay József WIPO Future Kft.Általános alelnökök: Borsos Krisztina Hidrofilt Kft. Kovács Tamás Szabadics Zrt. további alelnökök: Kalocsai Norbert Nilfisk Kft. Kálovics Ferenc Egyéni vállalkozó Draskovics Szilárd Egyéni vállalkozó Az elnökség további tagjai: Csamangó Antal Avius Kft. Kóbor Máté HEAT-Gázgép Kft. Marosfalvi László Budapest Bank Zrt. Pécsi József Resideo Kft. Szili Zsolt Pro-Consult 2000 Kft. Zadraveczné Vándor Melinda Kanizsa Trend Kft. póttag: Áfra Barnabás Netta-Pannonia Kft. Cziráki László Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző BizottságaEllenőrző Bizottság elnöke: Kalmár István Kanizsa-Mark Bt.Ellenőrző Bizottság tagjai: Kováts Miklós KM-Light Kft. Horváth Zoltánné Adóvilág Felsőfokon Kft. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Etikai BizottságaEtikai Bizottság elnöke: ifj. Beke Miklós GYGV Kanizsa Kft. Etikai Bizottság tagjai: dr. Füle Lajosné Egyéni vállalkozó Ágoston Andrea Ágoston Autókarosszéria Kft. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara országos küldött testületében az alábbi 3 fő képviseli a Nagykanizsai Kereske-delmi és Iparkamarát:Nádasi Tamás Aquaprofit Zrt.dr. Polay József WIPO Future Kft.Vékási Zsolt LOG OILTools Kft.A kamara Választási Bizottsága megállapította, hogy a Nagykani-zsai Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi választását a törvényi és a kamara Alapszabálya szerinti elő-írásoknak megfelelően készítette elő és bonyolította le. A Választási Bizottság a választási folyamat tapasztalatai alapján úgy látta, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a következő négy évben is eredményesen fogja elő-mozdítani a város gazdasági fejlő-dését.
2020. 09. 11. | 19kamaraA hivatalos programot követően dr. Parragh László az MKIK elnö-ke, dr. Polay József, a NAKKIK elnöke, Cseresnyés Péter, Keres-kedelempolitikáért és Fogyasztó-védelemért Felelős államtitkár, Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár és Balogh László, Nagykanizsa polgármestere adta át az „Év Vállalkozása”, díjat, melyet a Meth Electric Transformers Kft., Z-Pannon Kft., és a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. vehetett át. A „Nagy-kanizsai Kamarai Gazdaságfejlesz-tésért” Díjat, Petró Gyula és Hor-váth Ferenc vehette át sok éves eredményes cégvezetési munká-juk elismeréséül. „Kamarai Életmű” díjat kapott dr. Polay József, sok éves banki és gaz-daság irányítási és kamarai vezetői munkája elismeréséül, valamint Wilheim Gábor több évtizedes vállalatirányítási és kamrai vezetői munkája megbecsüléséért. „Év Vállalkozója” díjban részesült Ágoston Tibor egyéni vállalkozó, továbbá a kamara „Díszoklevéllel” ismerte el Harcz Lajosné, Anek Judit, Szili Győző, és Simon Péter 40 éve folyamatos vállalkozói tevé-kenységet folytató vállalkozókat. Szakképzési HírekA 2020. január 1-jétől hatályos új szakképzési törvény és annak feb-ruár 7-én megjelent végrehajtási kormányrendelete a duális képzés megerősítése érdekében számos új feladatot határozott meg a gaz-daság szereplői, illetve a duális képzőhelyek részére, amelyek egy-ben új lehetőségeket is hordoznak. Ezek megvalósításához az orszá-gos és területi gazdasági kamarák, ahogy eddig is, a továbbiakban is hathatós segítséget nyújtanak annak érdekében, hogy minél több felkészült szakember szolgálja ki az új igényeket megfogalmazó gaz-daság valamennyi ágazatát. A 2020 szeptemberétől az új Szakmajegyzék szerint induló duá-lis képzésekben a 2021/2022-es tanévtől az eddig tanulószerződé-sek helyett szakképzési munka-szerződést lehet kötni, amely job-ban szolgálja a munkáltatói igénye-ket a munkaerő-utánpótlás biztosí-tása érdekében. A megújult szak-képző intézményekben, azaz a hároméves szakképző iskolákban és az ötéves technikumokban a tanulók a képzés első szakaszában közös ágazati alapozásban vesznek részt, ezt követően a képzés máso-dik szakaszában kerülhet sor a duá-lis képzőhelyeken a szakképzési munkaszerződések megkötésére.A megújult szakképzés rendszere a duális képzésre vonatkozóan a következő változásokat tartalmazza:A duális képzőhelyek, vállalatok, cégek gyakorlati képzését a gazda-sági kamara által kidolgozott kor-szerű minőségirányítási szem-pontrendszer segíti annak érdeké-ben, hogy a szakmát tanulók való-ban minőségi, modern szakmai képzésben részesülhessenek. A kamara a duális képzőhelyek szakoktatóinak felkészítését továbbra is a 2019-es bevezetése óta sikeres kamarai gyakorlati oktatói képzéssel támogatja. A duális képzőhelyek képzési tevékenységének állami támoga-tása (normatíva) előreláthatóan illeszkedni fog az új duális képzés-hez és a szakképzési munkaszerző-dések alapján fizetendő munka-bérhez, ennek részletei a későbbi-ekben kerülnek egyeztetésre.A szakmai tudás mérése során a gazdaság szereplőinek szakértel-me az ágazati alapvizsgák és a szakmai vizsgák vizsgabizottságai-ban történő részvétel által érvé-nyesül.A szakképzés és felnőttképzés lokálisan várható eredményeinek tervezhetőségéért megyei szinten létrehozunk olyan munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalokat és ága-zati munkacsoportokat, amelyek a gazdaságfejlesztési irányok men-tén fókuszálnak a munkaerőpiac és a szakképzés kapcsolatára. Ennek központi témája a gazdasági ága-zatok fenntarthatósága, a techno-lógiai fejlődés, az átalakuló szak-mák és szakmai ismeretek, illetőleg kiemelt hangsúlyt kap a megújuló felnőttképzési rendszer, elsősor-ban az ott elérhető képzések, illet-ve képzési igények vonatkozásá-ban.Annak érdekében, hogy a Szak-képzés 4.0 Stratégiában megfogal-mazott előremutató célok sikere-sen és hatékonyan megvalósulhas-sanak, minden szereplőnek az együttműködésre kell helyeznie a hangsúlyt. A gazdasági kamarák célja, hogy minél több információ jusson el a vállalatokhoz a gördülé-keny és sikeres átállás érdekében.Mestervizsgára felkészítő tanfolyam indult a NAKKIK szervezésébenA Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében gázfo-gyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő valamint autószerelő mes-tervizsgára felkészítő tanfolyam indult 2020.08.28-án. A képzés, melyen 15 szakember vesz részt, várhatóan 2020. decemberében mestervizsgával fejeződik be.A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakítá-sának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásve-zetéshez szükséges ismeretek elsa-játítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szüksé-ges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi isme-retek megszerzését és készség-szintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elis-merés és bizalom garanciáját teremtse meg.Kamaránk szakképzési felada-tai az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/13 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA KA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A szeptember 12-18.Szeptember 12. szombat00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Balas-port, 01:30 Híradó, 01:45 Egészségügyi magazin, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Dombvidék , 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Balasport, 08:00 Hír-adó, 08:15 Egészségügyi magazoin, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó , 09:15 Dombvidék , 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Városvédő magazin, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Egészségügyi magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Közérdekes - közbiztonsági magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék , 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Süssünk-főzzünk, 18:40 Vadrózsából tündérsípot - tavasz, 19:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:10 Székely konyha, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 20:10 Kerékpárral Szegedtől Füzérig, 21:40 Hanna Anna meg a mammut, 22:10 LapozóSzeptember 13. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Süssünk-főzzünk, 00:40 Vadrózsából tündérsí-pot - tavasz, 01:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:10 Székely konyha, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:10 Kerékpár-ral Szegedtől Füzérig, 03:40 Hanna Anna meg a mam-mut, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Süssünk-főzzünk, 07:10 Vadró-zsából tündérsípot - tavasz, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Székely konyha, 08:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:30 Kerékpárral Szegedtől Füzérig, 10:00Hanna Anna meg a mammut, 10:30 Lapozó, 12:00 Városvédő magazin, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Egészségügyi magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Közérde-kes- közbiztonsági magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újrané-ző, 15:35 Dombvidék, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise/Istentisztelet, 19:10 Sztárportré, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 A meghódított Kárpát-medence, 20:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:50 Safari a nagyvárosban, 22:20 LapozóSzeptember 14. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Mise/Istentisztelet, 01:10 Sztárportré, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 A meghódított Kárpát-medence, 02:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 Safari a nagyvá-rosban, 04:20 Lapozó , 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise/Istentisztelet, 07:40 Sztárportré, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 A meghódított Kárpát-meden-ce, 09:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 09:20 Safari a nagyvárosban, 10:40 Lapozó , 12:00 Sztárportré, 12:30 A meghódított Kárpát-medence, 13:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Mi portánk , 20:00 Nagy fafilm, 20:55 Híradó, 21:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 LapozóSzeptember 15. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 01:30 Mi portánk , 02:00 Nagy fafilm, 02:55 Híradó, 03:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó , 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 08:00 Mi por-tánk, 08:30 Nagy fafilm, 09:25 Híradó, 09:40 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Mi portánk, 13:00 Nagy fafilm, 13:55 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Kulturális magazin, 20:05 A láthatatlan madárfotós, 20:55 Híradó, 21:10 Ökoportrék, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 LapozóSzeptember 16. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Szé-kely konyha, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 01:35 Kulturális magazin, 02:05 A láthatatlan madár-fotós, 02:55 Híradó, 03:10 Ökoportrék , 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 08:10 Kulturális magazin, 08:40 A láthatatlan madárfotós, 09:30 Híradó, 09:45 Ökoportrék , 10.15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, , honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Kul-turális magazin, 13:00 A láthatatlan madárfotós, 13:55 Ökoportrék, 14:10 Sztárportré , 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kukkantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Nők Nagykanizsa történeténben I. 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Egy nap pompa tiszavirág, 21:15 A Monarchia hajóroncsai – A Zenta története, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóSzeptember 17. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kukkantó, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 01:30 Nők Nagykanizsa történetében I. rész, 02:00 Kalando-zoo, 02:30 Híradó, 02:45 Egy nap pompa tiszavirág, 03:15 A Monarchia hajóroncsai – A Zenta története, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:05 Kukkantó, 07:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 08:10Nők Nagykanizsa történetében I. rész, 08:40 Kalando-zoo, 09:10 Híradó, 09:25 Egy nap pompa tiszavirág, 09:55 A Monarchia hajóroncsai – A Zenta története, 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 11:10 Lapozó, 12:00 Kukkantó, 12:30 Nők Nagykanizsa történetében I. rész, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Egy nap pompa tiszavirág, 14:00 A Monarchia hajóroncsai – A Zenta története, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Nők Nagykanizsa történetében II. rész, 20:05 A tojásíró, 20:35 Híradó, 20:50 Áldozat és örök hűség – Rózsa Anikó, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóSzeptember 18. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Har-gita , 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 01:35 Nők Nagykanizsa történetében II. rész, 02:05 A tojásíró, 02:35 Híradó, 02:50 Áldozat és örök hűség – Rózsa Anikó, 03:20 Élet-módi, 03:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Hargita, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 08:05 Nők Nagykanizsa történetében II. rész, 08:35 A tojásíró, 09:05 Híradó, 09:20 Áldozat és örök hűség – Rózsa Anikó, 09:50 Élet-módi, 10:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Nők Nagykanizsa történetében II., 13:00 A tojásíró, 13:30 Áldozat és örök hűség, 14:00 Élet-módi, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Székely kony-ha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár, 20:00 Balas-port, 20:30 Madarat tolláról, 21:00 Híradó, 21:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 09. 11. | 21sport A Magyar Kajak-Kenu Szövetség múlt pénteki közgyűlésén több évtizedes sikeres edzői tevékenységének elismeréseként a sportág legmaga-sabb kitüntetését, Arany Érdemérmet vehetett át Sári Nándor. A tréner irányításával olyan klasszisok nyertek olimpiai bajnoki címet, mint például Storcz Botond, Kammerer Zoltán, Horváth Gábor és Vereckei Ákos.Szombaton reggel már a nagykanizsai Csónakázó-tó igencsak kicsinosított kajakos bázisán találko-zunk a mesteredzővel. - Az első hétvége, hogy ilyen kitüntetés birtokosa, mit is jelent ez tulajdonképpen? – fordulunk interjúala-nyunkhoz. - Nézze, ez egy-fajta életműdíj, amúgy persze, örülök neki, de azt hiszem, azért nem az éjjeli-szekrényemen lesz – fogal-maz a 63 esztendős kajak-kenu szakember. – Későn értünk haza a szövetségi közgyűlésről, ráadásul kol-légáim még meg is tréfál-tak. Úgy volt, hazafelé megállunk valahol, erre nagy meglepetésemre egy elegáns étteremben kötöt-tünk ki a környéken. Persze visszatérve az eredeti fel-vetéshez, elhiszi, hogy leg-alább annyira örülök annak, hogy máris hét új növedékkel gyarapod-tunk?A Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub telephelyén reg-gel 9 óra előtt az őszi nap-sugarak már a hajóház fala-it pásztázzák. A kajakos ifjak javában nyüzsögnek, bemelegítenek. Hétvége lévén a helyzet náluk iga-zán hétköznapi: a verse-nyek között sem lehet lazí-tani. Vagy mégis? - A serdü-lő és ifjúsági országos után adtunk négy nap szünetet Kálovics Adéléknak, most pedig 2000 méteren lemér-jük, hol is tartanak – folytat-ta Sári Nándor. – Amúgy a társaság most két részre osztott, hiszen a legutóbbi ob-sokkal a már említett távon mérünk, míg a többi-ek, versenyekre készülőd-vén úgymond pályát men-nek. Délelőtt, majd délután is ez lesz a penzum.Visszatérünk azonban még a díjra, no meg hirte-len a kanizsai foci témája is előkerül… - Tudja, sok volt a szalon-gratuláció, aligha-nem sokan tudják, miről beszélek, de az igazi egy kulcsmondat volt, ami úgy hangzott - akár - a mostani helyzetre vonatkoztatva: volt és van türelmed kivár-ni… Ezt nem a kitünteté-semre értették, hanem arra, hogy itt Kanizsán képes voltam a fiatalokkal újrakezdeni, és jelenleg már jönnek az eredmé-nyek is. Hét éve, hogy elkezdtük, de ezt nem csu-pán a szakmai oldalra értem, hanem az infrast-rukturális fejlesztésekre is. Elhiszi, hogy gyakorlatilag ez a legfontosabb az ered-ményekhez, hogy nyu-godt és jó munka folyhas-son? De hogy ne csak erről beszéljek, tényleg, mikor is lesz a Kanizsa Egerszegiek elleni futballmeccse? Még lehet, ki is érek délután…Eközben a négy, egyéb-ként már rutinosnak mondható növendéke, Decsi Dorina, Kálovics Adél, Kiskó Réka, illetve Kurucz Levente lenyomja a kétezres távot. - Na figyel-jetek, látjuk az eredménye-ket a négy nap leállás után, így azt is, hogy honnan kell visszajönnünk. Nem vészes, de azért lesz fel-adatunk a szegedi edzőtá-borban az olimpiai reménységek versenyéig.Mindebből megtudjuk: kell időnként a kajak-kenu-ban is a leállás. - Pszichés, mentális szerepe van. Nem is fizikálisan, hanem sok-szor fejben kell bírni azt, hogy már az utánpótlás versenyeken is nagyon sok futamot mennek, amíg egy bajnokság lezajlik adott helyszínen. Mint ahogy annak is pszicholó-giai jelentősége van, hogy megérkezünk, rákészü-lünk, aztán adott pillanat-ban megérkeznek a topha-jóink, az ellenfelek meg sokszor csak bámulnak.Itt tartunk, amikor feltű-nik a mesteredző jobb keze, Bednyák Boglárka. - Beszállok a motorosba és bemegyek a gyerekekkel lapátolni, kérlek, figyelj addig itt a kicsikre, akik most jöttek – mondja az ifjú edzőhölgy, aki azért nem kimondottan örül annak, hogy a vízre szállá-sát fotóznánk. – Nándival inkább folytassátok a beszélgetést.A tréner pedig figyel a legkisebbekre, emellett meg persze ismét elemez, latolgat. - Bízom valamen�-nyi egységünkben az olim-piai reménységek verse-nyén. Mivel idén az után-pótlásversenyek jó része elmaradt, egyfajta burkolt világbajnokság is lesz Sze-geden, csak a tengerentú-liak nem jönnek.Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi, lassan már több mint reménységeknek tekinthető sportolóit vin-nék-e más klubok, válasza: éppen ellenkezőleg, Nagy-kanizsára jelentkeznek be, hogy hoznának másokat is szívesen. Mint már leírtuk, a három ismerős dél-zalai mellett már Decsi Dorina nevét is említhetjük. Ő a dunaújvárosi egyesülettől érkezett a Csónakázó-tóhoz néhány hónapja, de Kálovics Adéllal máris fel-nőtt K2 1000 méteren negyedik helyet mentek. Úgy tűnik tehát, Sári Nán-dor eltökélt és van türelme tényleg kivárni a felnőtt eredményeket.P.L.az eredményekhezLett türelme Kurucz Levente a parti bemelegítés után immár kajakjával a Csó-tó vízére igyekszikKiskó Réka száll vízre a kétezres táv előttSári Nándor mesteredző gondosan jegyzetelte az időeredményeketKiskó Réka (balról), Decsi Dorina és Kálovics Adél nap mint nap alaposan rákészül a vizes edzésre
22 | KANIZSA újságsportCsalló Ádám játékos-edző tanítványai (meg per-sze csapattársai) előbb az NB I B-s Pécsi VSE-t fogad-ták a Tungsram-csarnok-ban és 13-15-ös félidő után nyertek 27-25-re. Az újon-nan érkezett Péter Barna-bás mellett, aki hétszer volt eredményes, Vadász Már-ton jutott öt gólig. Ennek a párosításnak a „visszavágó-ját” megrendezték Pécsen, ahol 13-13-as első játékrész után 34-31-es baranyai siker született.A „pécsi napok” után már a Rinyamenti KC nagyatádi felkészülési tornájára vol-tak hivatalosak a kanizsai-ak. A Tungsram a Hőgyészi SC-t 29-22-re verte, a házi-gazda Rinyamenti KC-t 30-21-gyel múlta felül, ezzel nyerve is a tornát. Mi több, a gólkirályi címet Péter Barnabás zsebelhette be 15 találattal.A kanizsaiak első bajno-kijára az új szezonban most szombaton kerülhet sor Nagykanizsán. Kovacsics Ferencék éppen a Hőgyész gárdáját láthatják vendégül 18 órától a Tungsram-csar-nokban. Ugyanakkor, amire következtetni lehetett, a teremsportágak esetében - a járványügyi helyzet kap-csán - a meccsek megtekin-tésére vonatkozó előírások ebben az időszakban kimondottan képlékenyek, s ezt a nagykanizsaiaknál is tudják.Néhány hete volt már rá példa, hogy a Tungsram SE Nagykanizsa férfi NB II-es kézilabda együttesének a PVSE elleni felkészülési meccsét - az egyesület elő-relátó intézkedése nyomán - kikészített kézfertőtlenítő használatával lehetett megnézni. Úgymond a ten-dencia a szigorítás felé haladt tovább, hiszen a kanizsaiak idénynyitó talál-kozóját a Hőgyészi SC ellen zárt kapuk mellett rende-zik. A klub részéről azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az intézkedés visszavoná-sig érvényes. A Tungsram SE immár Baranyai Zsolt által vezetett női „szekció-ja” az NB II-ben vasárnap 15 órától a BBSC Balatonbog-lár otthonában kezd. Azzal a bajnoki mérkőzéssel kap-csolatosan pontos informá-ciók lapzártánkig még nem láttak napvilágot.P.L.zártkapusSajnos a rajtjukFelkészülési mérkőzései alapján biza-kodva várhatja a bajnoki rajtot a Tungsram SE Nagykanizsa NB II-es férfi kézilabda együttese.Az elmúlt napokban folytatódhatott a motokrosszosok országos bajnoksága. A motorosok először Gyálon pattanhattak nyeregbe, majd a mezőny azt követően Tápióbicskére ruccanhatott át.A krosszozók között a mezőnyben ott köröztek a Kanizsa Motocross SE tagjai is. Gyálon a II. osztály csatározásaiban Jakab Dávid és Bocs-kai Balázs indult, előbbi a 3., utóbbi a 8. helyen végzett, Hóbor Zoltán (KTM) pedig a III. osztályban lett 12. helyezett. A másodikban Jakab a 4., Bocskai a 9., Hóbor a 11. helyen ért be. A kanizsai színekben versenyzők közül a II. osztályban Jakab összesítésben KTM-jével így is a negyedik pozícióban zárt, de Bocskai (KTM) is befért az első tíz közé – kilencedik-ként.Tápióbicskén a II. osztály MX1-ben Jakab először a negyedik helyen haladt át a célvonalon, Bocskai pedig nyolcadikként, de a javuló ten-dencia elvitathatatlan volt esetükben, hiszen előbbi versenyző a máso-dik futamán a 3., míg utóbbi 7. lett. Összesítésben mindez azt jelentet-te, hogy hivatalosan megfogalmazva a tápióbicskei MX Országos Baj-nokság Élsport II. osztályú MX1-es kategóriájában Jakab a dobogó har-madik fokára állhatott, emellett Bocskai is elkönyvelhette az összesített hetedik pozícióját. Az összetett mezőnyében Jakab a negyedik helyről várhatja a folytatást.P.L.a bajnokságbanImmár Jakab Dávid Tápióbicskén végül felállhatott a motokrosszosok II. osztályában a dobogóraPéter Barnabás (balról a második) a Tungsram SE színeiben rögtön gólkirályi címmel nyitott az atádi kézilabda-tornán(Fotó: Györke József)
2020. 09. 11. | 23sportFC Nagykanizsa – ZTE FC IIii 1-1 (1-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 8. forduló. Nagykanizsa, 1000 néző. Vezette: Szommer (Kis Z., Illés). G.: Kovács Gy. (17.), illetve Zimonyi (89. - 11-esből). FC Nagyka-nizsa: Horváth M. - Bagó B., Papp Sz., Major, Hor-váth B. - Kovács Gy., Kretz (Péntek, 76.), Béli M. (Vass Gy., 73.) - Ekker, Török, Vlasics (Szabó P., 63.). Vezetőedző: Koller Zoltán.A mérkőzés hangulata valamelyest a régi időkből csempészett vissza valamit a Bányász-pályára, egyben igazi, megyei rangadóhoz méltó körítés mellett futot-tak ki a pályára a csapatok. A vendégek nagyrészt job-ban játszottak, ennek elle-nére a Kanizsa akár meg is nyerhette volna a meccset, ha a végén nincs az eger-szegi büntető…- Nálunk igazából a küz-deni tudásért jár a dicséret – mondta el Koller Zoltán. - El kell ismernünk, ellenfe-lünk gyorsabban játszott, emiatt nem is tudtuk a meccs elején sem letámad-ni őket. A végére tény, hogy elfáradtunk, de sajnos az utóbbi időben lényegében tizennégy emberrel megyünk. A labdabirtoklás és a helyzetek talán a Zete II sikerét sugallhatták volna amúgy is, ugyanakkor a végén azt a hátralévő néhány percet már kibír-hattuk volna.Következhetett szerdán Mosonmagyaróvár.MosoNMagyaróvári TE 1904 (5.) – FC Nagyka-nizsa (10.) 2-1 (1-1)NB III Nyugati csoport, 9. forduló. Mosonmagyaró-vár, 150 néző. Vezette: Hor-váth T. (Molnár I., Imrő). G. Szalka (7.), Illés (57.), illetve Papp Sz. (36.). Nagykani-zsa: Horváth M. - Nagy B. (Bagó, 46.), Papp Sz., Major, Horváth B. - Kretz (Béli M., 68.) - Ekker, Szabó P., Kovács Gy. - Török M. (Péntek, 72.), Vass Gy. Vezetőedző: Koller Zoltán.A mosonmagyaróvári együttes rögtön magához ragadta a kezdeményezést a védekezését alaposan megszervező kanizsaiakkal szemben. A korai hazai gól-ra még volt válasza az FCN-nek, a kisalföldiek azonban a maguk javára fordították a találkozót.Úgy alakult a mérkőzés, ahogyan arra számítottunk, vagyis a hazaiak többet bir-tokolták a labdát és több helyzetet is alakítottak ki – értékelt Koller. - Kicsit nagyobb összpontosítással egy pontot talán elvihet-tünk volna, bár ahogy emlí-tettem, az MTE azért jobb teljesítményt nyújtott.Vasárnap délután fél öttől a tabellán közeli Mol Fehérvár FC II érkezik. Már egyértelműen kijelenthető, a fejekben valóban egy győzelem tudna rendet tenni, hogy aztán követ-kezhessen az őszi évad második fele.P.L.A nyár végi nagyszabású XXX. Hosszútávú Triatlon Országos Baj-nokságon, melyet Nagyatádon rendeznek meg hagyományosan, szép számmal vettek részt nagyka-nizsaiak is. A 3800 m nyílt vízi úszást (Gyékényesen), 180 km kerékpározást, majd 42,2 km futást magában foglaló versenytávot több százan igyekeztek teljesíteni.Nagykanizsáról három egyéni versenyző vett részt és a legjobb idővel Farkas Tibor végzett (az osztrák RC Birkfeld színeiben versenyezve) egyéni rekorddal. Korosztálya 9. helyezését érte el - ami az összetett 20. helyét jelen-tette a 430-ból - 10 óra 11 perces idővel. Szollár Zsolt, a Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület ver-senyzője, egyéni rekorddal, kor-osztálya hatodikja lett, ez az összetett 50. pozícióját takarta 10 óra 59 perces teljesítménnyel. Kápolnás József a TRI-CO Kani-zsa soraiban egyéni rekordjával - ami 12 óra 32 perc lett - korosz-tálya 28. helye mellett az össze-tett 143. helyezést könyvelhette el.Csapatban is volt kanizsai érde-keltség, a TRI-CO versenyzőiből verbuválódott AVG40 (Miatta Mercédesz, Vaskáné Holló Adrienn, Vaska Kálmán, Bor Gergely) 11 óra 31 perc alatt telje-sítette a távot, mely az összes vál-tó közül a 85., a négyfős váltók közül pedig a 22. helyre volt elég. Farkas Ingrid egy olasz váltó tag-jaként indult a versenyen, SanVito Nagyatád csapatnévvel, akik 13 óra 23 perc alatt abszolválták a távot, ez 159. lett a váltók mezőny-ében és 41. volt a négyfős váltók között.menetbenErőltetettTörök Milán (piros-fehér csíkos mezben) és csapat-társai igazi meccs-hangulatban futballozhattakFarkas Ingrid (jobbról a második) egy olasz váltó tagjaként teljesítet-te az atádi nagy hagyomá-nyú triatlon-versenyt Valódi meccshangulat kerekedett múlt szombaton az FC Nagykanizsa – ZTE FC II NB III-as labdarúgó- mérkőzésen. A Bányász-stadionhoz szép számmal érkező szurkolók végül 1-1-es döntetlenre végződő összecsapást láthattak a zöld gyepen. A hétközi, Mosonmagyaróvár elleni bajnoki után vasárnap ismét itthon mérkőzik a Kanizsa, 16.30-tól a Fehérvár II-t látják vendégül.bizonyítottakKanizsaiak is
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA kertben nyíló virágokat válasz-totta a pesto elkészítésének hátte-réül Varga József. A fák, virágok, növények doktora, közismert nevén Varga gazda nemcsak a növényápolásban jeleskedik. Mostanában gyakran meglepi a családját és a vendégeket a kert-ben termett bazsali-komból készített pestóval, az olaszok kedvelt nemzeti ele-delével.A pesto szósz hozzávalói 4 személyre:3 nagy maroknyi bazsalikomlevél, 2 dkg fenyőmag, 4-5 nagyobb gerezd fokhagyma, 12,5 dkg hos�-szan érlelt angol kemény sajt, 1 dl görög extra szűz olívaolaj, ¼-ed darab citrom leve és ízlés szerint só. Elkészítése: A fenyőmagot és a fokhagymát turmixgéppel felaprít-juk, majd hozzáadjuk a megmosott bazsalikomleveleket, ráöntjük az olívaolajat, és az egészet összeturmixoljuk. Ezután a sajtot nagylyukú reszelőn lereszeljük, a felét a turmixgépbe öntjük, és újra leturmixoljuk. Ha nem lenne elég híg a szósz, akkor keverjünk még hoz-zá olívaolajat. Tálalhat-juk kifőtt tésztákkal, spagettivel. Főzzünk ki egy csomag, fél kg-os spagettit, a leszűrt tésztát tegyük egy tálba, és keverjük össze 2-3 evőkanál pestóval. Végül a megmaradt sajtot szórjuk a tészta tetejére. Hogyha nincs időnk a tésztafő-zéssel foglalkozni, kenhetjük a pes-tót pirítós, diós, magos és rozske-nyérre, sajttal megszórva így is nagyon finom. A bazsalikom egyébként kiváló gyógyhatású fűszernövény – vallja tapasztalatból Varga gazda. – Levelei gyulladásgátló antibakteri-ális illóolajat tartalmaznak. Előse-gíti a gyomor és a bélrendszer működését, valamint májtisztító hatása van. Télen is fogyaszthat-juk, hűtőszekrényben lefagyasztva nem veszíti el a C-vitamin tartal-mát. Konyhai felhasználásnál, hogy megőrizze az ízét és az aromáját, a készételbe adagoljuk, mivel a hos�-szadalmas főzése az illóolajok elpárolgásához vezethet. A friss és a szárított leveleket egyaránt hasz-nálhatjuk levesek ízesítésére és hidegtálak díszítésére is. Az apróra vágott bazsalikom átadja erős aro-máját, így kiváló alkotórésze lehet a gyümölcssalátáknak. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: B.E.dióskenyérrelPesto spagettivel és
XXXII. ÉVFolyam33. SZÁm2020. szSZeptember 18.4-5-10. oldal6. oldalKastély a város szélén11. oldal12-13. oldala koronavírusMegérkezett Véget ért a Kultúr Korzó- Az első rendezvény- sorozat volt idén- Sokan voltak a programokonÍgéretek voltak, de csak a sportcsarnok épülAz új uszoda részleteit egyelőre homály fediNagyrécsén már bezárták az iskolátNagykanizsán több osztály is digitálisan tanulMár csak a franciáknál rosszabb a helyzetMár 46 millióért megvehető a Lazsnaki kastélyPusztuló érték a sztráda mellettberuházásokKanizsai
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT700 évesre becsülik a szakemberek a szőkedencsi hársfa életkorát. A szakvélemények szerint Közép-Európa legna-gyobb hársfája áll a somogyi kis falu temetőjében. A hatalmas fát folyamatosan óvják és próbálják védeni. Most már támfallal, tartóoszlopokkal és egy speciális fakötözési rendszerrel is segítik az ágakat, hogy elbírják a saját súlyukat. Járvány ide, járvány oda, a Nagykanizsa Központi Óvodához tartozó intézmények eszköztárát folyamatosan fejlesztik. Jelenleg a Vackor tagóvodában bővítik az udvari játéklehetőségeket. A korábbiak mellé csúszdával, mászókával és alagúttal felszerelt komplex játékokat kapnak a Platán sori óvodába járó gyerekek.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEZalai hajnalVarga György, az MTI Nagykanizsán élő fotoriporterének képe igazolja azt, hogy van értelme korán kelni és az őszeleji napfelketét csodálni. A fotós Zalaszentbalázson készült képén a Pricipális völgye látható, amint a felhők alól kibukkanó nap sárgás fénnyel világítja meg a vékony ködbe burkolózó tájat. 700IMPRESSZUM:KANIZSA újsJSág Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVFotó: Varga György MTI
Ez volt a hét 2020. 09. 18. | 3HírsorokFotó: Kanizsa TVÚjraéledt az egyetemElindult az őszi szemeszter a Pannon Egyetem Nagy-kanizsa Kampuszán, ahol a járvány miatt kialakult helyzetben az egyik leg-fontosabb feladattá az oktatás folyamatosságá-nak biztosítása vált. Az ott dolgozók minden munkát elvégeztek, hogy a termek-be visszatérhessenek a hallgatók, de ezek befoga-dóképessége korlátos. Így pedig vannak tantárgyak, amelyeknek óráit körülmé-nyes megtartani. Komoly szervezést igényel ezen tárgyak oktatásának meg-szervezése, vagy éppen a laborgyakorlatok „covid-komform” lebonyolítása. A hallgatók is minden tőlük telhetőt megtesznek az előírások betartása érdeké-ben. Az épületbe lépve azonnal fertőtlenítik a kezüket, és igyekeznek megtartani a biztonságos másfél méteres távolságot. Ahol szükséges, mert közö-sen használnak eszközöket, laborok vagy éppen a szá-mítástechnika terem, kesz-tyűt is húznak a fertőzés elkerülése érdekében. Két kerékenKözeleg az ősz, így nem árt felkészülni megváltozott körülményekre azoknak, akik gyakran veszik elő a kerékpárjukat. Ahhoz, hogy biztonságban legyen a bringás, nem elég a ruházatot helyesen meg-választani, a járművet is olyan állapotba kell hozni, hogy az megfeleljen az előírásoknak. A ruhánk kiválasztásakor igyekezni kell minél élénkebb színeket választani, ha nincs, akkor egy sárga mellényt felhúzni, hogy a forgalomban az autósok messziről észrevegyék a kerékpárost. A szak- emberek szerint a bicikli-sek között nagyon sokan egyáltalán nem foglalkoz-nak a bringájuk állapotá-val. Ilyenkor pedig a fékek, a gumik állapota sokat vál-toztat azon, hogy mennyi-re van biztonságban az, aki teker. Világítás nélkül elindulni felér egy ön- gyilkossági kísérlettel, főleg, ha valaki reggel még, este pedig már sötét-ben közlekedik az otthona és a munkahelye között. Sokan felejtik el a csengőt és a fényvisszaverő prizmákat is, amelyek nélkül nem is szabad kimenni a forgalomba. Horgász- napCsaládi napot szerveztek a nagykanizsai Csónakázó-tó mellé a horgászok, hogy így köszönjék meg azok munkáját, akik még július-ban tettek meg mindent azért, hogy a hatalmas esőzés után mentsék a tóból kiszabaduló halakat. Ahogy annak idején beszámoltunk róla, a hatalmas mennyiségű eső olyan magasra emelte a tó vizének szintjét, hogy a halfogó rácsok fölött sok hal jutott a kifolyóba. Ezeket próbálták meg sokszor nyakig érő vízben állva összegyűjteni és visszavinni. A Vasutas Horgászegyesület szervezte a programot, amely nem csak az ő tagságuknak, hanem mindenkinek szólt, aki részt vett a mentőakció-ban. Németh László, az egyesület elnöke a Kanizsa TV-nek azt mondta, hogy egyesülettől függetlenül érkeztek emberek és segí-tettek, s így tettek azért, hogy a tó megmaradjon. A program reggel horgász-versennyel indult. A részt-vevő családokat pedig egy ebéddel is megvendégel-ték a szervezők. Posta- galambok versenyeÖsszesen 157 postagalam-bot indítottak el tulajdono-saik Csehországból Magyarországra, hogy a 430 km-es távot megtéve kiderüljön melyikük volt a legjobb. Csurgónagymar-tonban jelölték ki a célt a madaraknak, amelyeket reggel hét órakor indítot-tak el arra is figyelve, hogy azonos körülmények között repülhessenek. A versenyt már ötödször szervező Sampion Tesztte-lep tulajdonosa azt mond-ta, hogy figyelik az időjá-rást, és ugyanúgy készítik fel a madaraikat, mint a sportolókat. Figyelnek a kondíciójukra, a táplálko-zásra, diétára. Vitaminokat és kiegészítőket is adnak ilyenkor a postagalambok-nak. A versenyben résztve-vő madarak folyamatos orvosi felügyelet alatt készülnek, mert jó ered-ményt csak egészséges galambokkal lehet elérni. A versenyt egyébként a nagykanizsai Nyakas Ferenc madara nyerte. Ennek a postagalambnak nm egészen hét órára volt szüksége, hogy teljesítse a 430 km-es távot. Dombhátról dombhátraEgy pályázatnak köszönhe-tően szervezhettek Zalaka-rosban hétvégi vásárt. A programokkal tarkított kirakodóvásár célja a helyi értékek mentése, melyhez kapcsolódóan a helyi és térségi identitást is szeret-nék erősíteni. Novák Ferenc, a város polgár-mestere a Kanizsa TV-nek úgy nyilatkozott, hogy „ezen célhoz kötődnek a különböző események is, mint a kirakodó, az új bor és szőlő ünnepe, hagyo-mányőrző együttesek bemutatása. A helytörté-neti sétán pedig az érdek-lődőknek pont ezekről az értékekről beszélünk, hogy hogy tudnak a közösségek együttműködni és milyen értékeink vannak”. A ren-dezvény első állomása volt egy hat települést érintő sorozatnak, melyek folyta-tása Nagyrécsén, Nagyba-kónakon, Csapiban, Magyarszentmiklóson és Újudvaron valósul majd meg. A szervezők azt is elmondták, hogy a kulturá-lis értékekre és az egyéb közösségi eseményekre szeretnének alapozni a projekten belül.
4 | KANIZSA újságjárványEgy korábbi interjújában Maruzsa Zoltán közneve-lési államtitkár hangsú-lyozta, a digitális munka-rend tavasszal mint óvin-tézkedés bevált, de az, hogy egy teljes tanévet digitális munkarendben vigyen át az ország, nem elképzelhető. Így egy meg-szabott protokoll szerint jár el az állam, amennyiben jelzés érkezik egy oktatási intézményből, hogy koro-navírusos lett vagy tünete-ket produkál egy pedagó-gus vagy egy diák. A hely-zet felmérésének idejére rendkívüli szünetet ren-delhet el az Oktatási Hiva-tal, majd bizonyos esetek-ben elégséges, ha csak egy osztály áll át digitális okta-tásra, szükség esetén azonban, amíg a fertőzés terjedése megáll, az egész intézménynek az online oktatásra kell berendez-kednie. Nagyrécsén az utóbbi variáció történt. Az intéz-mény egyik pedagógusa már a tanévkezdés előtt tüneteket produkált, így nem is érintkezett a diá-kokkal, később a tesztje pozitív lett. Az első hét végére az iskola több pedagógusa és az intézmény vezetője is beteg lett, így múlt pénteken már nem mehettek a diákok az iskolába. – Fontos kiemelni, hogy a beteg kolléganőm, akinél kimu-tatták a koronavírust, nem kezdte el a tanévet, nem érintkezett a gyerekekkel. Pár nappal később több kollégám és én is megbe-tegedtünk. Mi már nem mentünk közösségbe, nem mentünk a gyerekek-hez. A többi kollégámnál semmilyen jel nem mutat-kozott, tehát egészsége-sek, ők az iskolaszünet alatt biztosítottak ügyele-tet a gyerekek számára – mondta Horváth János, a nagyrécsei iskola intéz-ményvezetője. Kedden ért véget a rendkívüli szünet, szerdától elindíthatta az intézmény a digitális okta-tást. Ez – az iskola honlap-ján olvasható információk szerint – a tavaszi időszak-hoz hasonlóan, a KRÉTA rendszeren és osztálycso-portokon keresztül törté-nik. A településen működő óvodába és bölcsődébe azonban továbbra is – a járványügyi szabá-lyokat szigorúan betartva – a hagyo-mányos módon jár-hatnak a gyerekek. – Nagyon fontos, hogy min-denki csak hiteles forrá-sokból tájékozódjon, és ne keltsen pánikot, ne hig�-gyen el mindent, amit olvas a Facebookon vagy egyes portálokon. Az óvo-dában és a bölcsődében a szülők nem érintkezhet-nek az óvodapedagógu-sokkal. A továbbiak folya-mán, bármilyen intézkedés törté-nik, azonnal az iskola és a töb-bi intézmény segítségére leszünk – hang-súlyozta Laskai Béla, Nagyrécse polgár-mestere. A másik két iskolát érintő változás esetében – infor-mációink szerint – egy testvérpár kapta el a koro-navírust, így az idősebb testvér cserhátis, s a fiata-labb bolyais osztálya is digitális oktatásra állt át a héten. Úgy tudjuk, mind-két érintett enyhe tünete-ket produkál. – A centrum és az érintett iskola vezeté-se együtt hozta meg ezt a döntést, amelynek értel-mében abban a kilencedi-kes osztályban, amelyikbe a pozitív tesztet produkáló tanu-ló jár, két hétig digitális oktatás lesz – említette Anda Zoltán, a Nagykanizsai Szakképzési Cent-rum főigazgatója. Az iga-zolt fertőzésről már pénte-ken értesítették a Bolyai-iskola 7.A osztályába járó gyerekek szüleit. – Felké-szültünk az adott osz-tályban a digitális oktatás kihívásaira, illetve az Oktatási Hivatal módszertani előírásait figyelembe vesszük, és alkalmazzuk az oktatás során. Ami nagyon fontos, hogy a szü-lőket próbáljuk és igyek-szünk megnyugtatni. Amennyiben a szülőnek egy kisebbik gyermeke is hozzánk jár, úgy a szülő döntése, hogy a kisebbik testvért kiveszi-e. Ugyan-akkor mi ezt nem tartjuk indokoltnak – fogalmazott Tulman Géza, a Bolyai-iskola tagintézmény-veze-tője. A megkérdezett intéz-ményvezetők legfonto-sabb pontként mind kiemelték: beteg gyerme-ket ne engedjenek iskolába a szülők. Ugyanakkor a csalá-dok helyzete sem egyszerű, hiszen a vírus első hulláma miatt sokaknak már nincs szabadsága, ergo ki felügyeljen a gyerekre, ha elrendelik az online okta-tást, vagy néhányat köhö-gött a lurkó, esetleg talál-kozott, közösen sportolt stb. egy olyan barátjával, akinek az osztályában egy tanuló pozitív tesztet pro-dukált. Sok kérdést vet fel a jelenlegi helyzet, válasz azonban a legtöbbre egye-lőre nincs. Azt azonban Orbán Viktor miniszterel-nök szerdai Facebook-bejelentkezése óta tudjuk, hogy a java még hát-ra van, hiszen a kormány szakértői sze-rint december-januárra várható a második hullám tetőzé-se.Mikó-Baráth GyörgyOktatni tantermen kívül vagy belül?a kérdés! Ez ittFotó: Horváth Zoltán, Miholics SzabolcsA nagyrécsei iskolában múlt hét pénteken rendelt el az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet a korona-vírus megjelenése miatt, szerdától pedig – a jelenlegi tervek szerint – két hétig digitális oktatásra állt át az intézmény. Információink szerint még két kanizsai intézményben állt elő hasonló eset, ugyanakkor a Cserhátiban és a Bolyaiban csak egy-egy osztálynak kell online tanulási formára váltania.
2020. 09. 18. | 5járványLetépték a bolt ajtaján lévő plakátot–Én megkövetelem a maszkvise-lést. Féltem magamat, a családo-mat és a dolgozóimat is. Nem engedem be a vásárlókat maszk nélkül, és a dolgozóimmal is papírt írattam alá, hogy kötelesek horda-ni, és nem engedhetik be a vásárló-kat sem maszk nélkül. Ezen felül minden boltba belépő embernek fertőtlenítenie kell a kezét, ezt is elvárom. A vevők közül természe-tesen vannak olyanok, akik ezt nem hajlandók elfogadni. De kivé-telek mindig vannak. Volt olyan eset is, hogy a bolt ajtajára kitett maszkviselési szabályt jelző papírt tépte le valaki, mert nem engedtük be az üzletbe. Az idősebb asszo-nyoknak, néniknek is nehezen magyarázom el, hogy kötelező és nem jöhet be. Eddig ilyen nem volt. Ilyenkor az a megoldás, hogy a néni kint megáll a járdán, bedik-tálja, mit szeretne, az eladó maszk-ban, gumikesztyűben kiviszi, és úgy adja oda a vevőnek. Azt látom, hogy egyre nehezebben fogadják el az emberek a maszkot, és sok harcot vívunk emiatt. Egyre jobb az, hogy házhoz szállítást kérnek. Ez nekünk is és nekik is jó megol-dás, amivel teljes mértékben elke-rüljük az érintkezést. Kétnaponta fertőtlenítem az autót, amivel szállLLítokA vírus első szakaszában renge-tegen kértek így segítséget, sokan voltak karanténban. Akkor a GYES-en lévő anyukák és a fiatalok igé-nyelték inkább, most viszont az idősebbek, öregek és a krónikus betegségben szenvedők kérnek kiszállítást. Ez több szempontból is jó, hiszen a kiszállított árut nem a boltból viszem, hanem a raktár-készletből szedem össze. Így min-dig friss gyümölcsöt és zöldséget viszek, s azt nem tapogatják előtte össze tízen-huszan, akár többen is. A kocsit, amiben szállítok, kétna-ponta fertőtlenítem, és a pénzt sem veszem át közvetlen. Telefo-nálok, hogy mikor viszem a csoma-got, s mennyibe fog kerülni, a vásárló pedig kiteszi a borítékot, és elmondja, milyen címletet rakott ki. Én leteszem a termékeket az ajtaja elé a visszajáróval, és már indulok is tovább. Valamikor azt sem tudom, kinek viszem ki, mert nem látom az arcokat. A jelenleg meghozott döntések szerint, ha valaki egy boltban nem visel maszkot, akkor a vásárlót és a boltost is megbírságolják. A boltos második esetben figyelmeztetést is kap, harmadik esetben pedig bezárják az üzletet. Természete-sen, akik nem hisznek a maszkvise-lés szabályaiban most nem szeret-tek volna nyilatkozni, érthető okok-ból. Elmondták, hogy szerintük nem ez a megoldás, hiszen renge-tegen hordják ugyanazt a maszkot hetek, sőt hónapok óta. A vásárlók között szintén megoszlanak a véle-mények. Minden üzlet és bevásárlás után fertőtlenítekMindig felteszem a maszkot az üzletekben, de kesztyűt nem hor-dok, szerintem jobb a fertőtlenítő folyadék. A gumikesztyűbe csak beleizzad a kezem, sokkal ros�-szabb és kényelmetlenebb abban lenni. Inkább minden üzlet és bevásárlás után fertőtlenítek, s ha hazaérek, akkor otthon is első a kézmosás – árulta el egy helyi lakos. Azonban egy másik vélemény is rögtön hangot adott lapunknak. Inkább be sem megyek oda, ahol kötelezőAz első hullám mikor elkezdő-dött, nem is lehetett maszkhoz jut-ni, akkor nem is volt kötelező. Most, hogy mindenki vásárolhat masz-kot, így már kötelezővé teszik? Nem értem, miért van ez, ezért nem hiszem, hogy folyton masz-kot kéne viselnem. Inkább be sem megyek oda, ahol kötelező. Sze-rencsére van bőven olyan hely a városban, ahol nem lincselnek meg, ha nincs rajtam.Vannak hivatalosan is kivételek. Nem kell szájmaszkot viselniük a kisgyermekeknek 3 éves korig, a bölcsődés és óvodás gyermekek-nek. Felvételi vizsgákon, záróvizs-gákon, nyelvvizsgákon, állami nyelvvizsgákon sem kötelező a maszkviselés, valamint a kivétel vonatkozik az autistákra is.Hajnes RitaSok vita van a maszkkal kapcsolat-ban. Vannak, akik minden szabályt követve használják a maszkot és az egyéb fertőtlenítésre alkal-mas szereket, de sok olyan is akad, akinek teljesen ellentétes a vélemé-nye erről a helyzet-ről. Friedmann Valé-ria rutinos és tapasztalt zöldsé-ges, aki majd’ 30 éve szolgálja ki vásárlóit a legnagyobb odafi-gyeléssel. Ő már a vírus első szakaszá-ban megkövetelte dolgozóitól, hogy tartsanak be minden óvintézkedést. a maszk?!Kötelező
A 20 éve üresen álló épületet és a telket évtizedekkel ezelőtt még 195 millió forintért szerette volna értékesíteni az önkormányzat. Az azóta még inkább az enyészetnek átadott épület, és a hozzá tartozó park 46 millió forint + áfa kikiáltási áron várja új tulajdonosát. Ha megkérdeznék egy helybeli fia-talt, hogy hol van Kanizsán a Lazs-naki kastély, vajon tudná mit kere-sek? Talán nem csoda, hogy még látásból sem, hiszen a palini város-részben lévő, egykor pompás épületet a feledés homálya mel-lett a növényzet is elborította. A helyi védettség alatt álló, több mint nyolcszáz négyzetméteres épületről, és a hozzá tartozó háromhektáros ősparkról ma már nehéz elhinni, hogy valaha pezs-gő társadalmi élet helyszínéül, katonák vagy éppen idősek lakhe-lyéül szolgált. Az Inkey család lazsnaki ven-dégfogadója a korabeli írások sze-rint a 17. században épült. A gyor-san és folyamatosan fejlődő major északi részén lévő területből vásá-rolt Back Károly uradalmi intéző, aki 1891-ben építtette fel 25 szo-bás kétszintes, patinás kastélyát. Volt táncterem, biliárd-szoba és egész sor más játék-szoba is. A hozzá tartozó parkban tó, szökő-kút, kertészlak, üvegház és mes-terséges várrom is helyet kapott. A terület adottsága miatt hajdan egy városi téglagyár is létesült, később ennek a helyére épült a lazsnaki vadászház, amely a zsan-dárok laktanyája lett, majd kato-nai kaszárnyaként is használták. Az 1940-es évek elején tüdősza-natórium működött itt, a háború utolsó éveiben pedig katonai rehabilitációs intézet volt. Ezt követően lett idősek, mozgássé-rültek, majd értelmi fogyatékosok otthona. A szociális intézmény volt a nagy múltú kastély utolsó funkciója.Néhány helyiségben csak a leg-utolsó lakóknak felfestett mesefi-gurák jelzik a falakon, hogy itt anno élet volt. Az épületen felkú-szó borostyán, a betört ablaküve-gek, a néhol omladozó plafon, vagy az ajtófélfáról lepergő festék mutatja: ugyan még élek, de nem vagyok jól! A többhektáros őspark, az egykori gyümölcsös egy részén jelenleg paintball pálya működik, a terület többi része pedig inkább egy erdő lát-ványát nyújtja. Az épület minden eleme felújításra szorul, nem véletlen, hogy a telek ma már töb-bet ér, mint maga a kastélyépület. A város – immár nem először – megpróbálkozik „Lazsnak” érté-kesítésével. Vajon lát benne valaki fantáziát? Lesz szálloda, szabad-idős-központ vagy kastély? Nem-hiába írta a már korábban idézett tudósító: „Szép pénzbe kerülhe-tett szinte a semmiből elegáns, válogatott fényűzéssel berende-zett birtokot elővarázsolni, ame-lyik kicsinyben szinte az, mint a világhírű Festetich-birtok Keszt-helyen nagyban.” Vuk Anita6 | KANIZSA újságtörténelemFotó: Czigóth Sándor„Nagy, szép, művészi kivitelű és magában is megtekintésre érdemes sodronyrá-csozat környezte park közepén új, két-tornyú palotácska áll, melyet köznéven „kastélynak” hívnak és mely nagy facso-portokon keresztül barátságosan tekint-get ki az országútra„ - így írt 1892-ben a budapesti Látogatók Lapjának tudósítója az akkor új Lazsnaki kastélyról. Az évtize-dek óta az önkor-mányzat tulajdoná-ban lévő ingatlant versenytárgyaláson kínálja a város.Elkallódott múlt Lazsnaki kastély? Mi lesz veled
2020. 09. 18. | 7önkormányzatA koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyo-mán a nagykanizsai polgárok egészségét és védelmét szem előtt tart-va a képviselőtestület tagjainak fogadóórái elmaradnak. A képviselők az alábbi elérhetőségeken várják az észrevételeket, javaslatokat. Balogh László polgármester: balogh.laszlo@nagykanizsa.hu, balogh.laszlo61@chello.huBizzer András alpolgármester: bizzer.andras@nagykanizsa.huBerta Krisztián, a 3. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: berta.krisztian23@gmail.com, 30-163-7863Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkormányzati képvi-selője: bodo.laszlo46@upcmail.hu, 20-424-0333Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: denessandor@freemail.hu, 30-332-8578Dr. Fodor Csaba, a 6. számú egyéni választókerület önkormányza-ti képviselője, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: fodugyvi@t-online.hu, 30-957-3374Dr. Károlyi Attila, az 5. számú egyéni választókerület önkormány-zati képviselője, az Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizott-ság elnöke: drkarolyiattila@gmail.comDr. Sc hauta Marcell önkor-mányzati képviselő, a Szociális, Egész-ségügyi és Környezetvédelmi Bizott-ság elnöke: schauta.marcell@freemail.huGábris Jácint, az 1. számú választókerület (Palin, Korpavár, Förhénc, Tungsram és Dózsa u. környéke, Magyar u.) önkormányzati képviselője, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: gabris.jacint@gmail.com, képviselői Facebook-oldalaGondi Zoltán önkormányzati képviselő: gondizoltan67@gmail.com, 30-924-8811Horváth Jácint, a 7. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: horvath.jacint@gmail.com, 30-640-8671Radics Bálint, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: radics.balint@nagykanizsa.huSzabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: szabo.szilard59@chello.huTóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: nandortoth@freemail.hu, 20-231-4850Megértésüket köszönjük! Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élet-társi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köz-gyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 2. em. 10.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződésidőtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.22. 13.00-13.30-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 14.Nagykanizsa, 2020. szeptember Balogh LászlófogadóórákPolgármesteri, alpolgármesteri és képviselőiNagykanizsa Megyei Jogú VárosÖnkormányzatanyilvános versenytárgyalásonértékesíteni kívánja a nagykanizsai 4372 hrsz-ú, ún. Lazsnaki kastélymegnevezésű ingatlanátKikiáltási ár: 46.000.000,-Ft + ÁFAA versenytárgyalás időpontja: 2020. szeptember 30. szerda, 10:00 óraA versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú VárosPolgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaTelefon munkaidőben: 20/849-2330, 20/849-2466
8 | KANIZSA újságközéletMiután kiderült, hogy ennek különleges pénzügyi tranzakció-nak a szálai a HACSUNK-ig érnek, úgy gondoltuk, hogy összeszed-jük mindazt, amit erről a szerve-zetről tudni lehet. Az év elején került elő, hogy az önkormányzat vezetésével, a polgármester kon-zorciumi elnöksége mellett egy civil szervezetek, gazdasági szer-vezetek és közszféra néhány résztvevője által életre hívott szerveződés közösségi célok koordinálására, lebonyolítására, támogatására 400 millió forint pályázati pénzhez jutott. Január óta...Januárban kezdett a HACSUNK tevékenysége világossá válni, amikor térítésmentesen kérték a Zrínyi utcai, egykori Piért-raktár épületét. Itt ifjúsági központot szerettek volna kialakítani, amit az ellenzéki többség támogatott volna, csak nem ott. Ezen az ülé-sen a református lelkész képvisel-te a munkaszervezetet, bár ennek akkor – információink szerint - már egy nagykanizsai polgári ala-pítvány elnöke volt a vezetője. Közben már azt is tudni lehetett, hogy a 400 millió forintos összeg egy keret. Ebből 60 milliót költ-hetnek a tagok a munka-szervezet működésé-re, 340 millió forint-ra pedig az eredeti célhoz illeszkedő pályázatokat kell kiírniuk és elbírál-niuk. Ennek részle-teit szerette volna az ÉVE megismerni, de közbe-jött a koronavírus. A járvány keresztülhúzta az ellenzéki több-ség szándékát. HátralépésMájus 27-e volt az a nap, amikor nagyot fordult a kocka. Ezen a napon a város polgármestere a közösségi oldalán tette közzé ezt a bejegyzést: „A mai napon részt vettem konzorciumi elnökként az alulról szerveződő Helyi Akció Csoport Nagykanizsa (HACSuNK) tagságának ülésén, ahol hátrébb lépve átadtam a helyemet és az önkormányzati intézmények vezetőinek helyét a közszféra más intézményeinek, hogy a szervezet által képviselt nemes célok ne essenek áldozatul politikai ellen-feleink öncélú akaratának.” Ugyanezen a napon a HACSUNK is kiadott egy közleményt, melyet nem tudjuk, hogy ki jegyez, mert nevet nem írtak alá. Ebben leírták, hogy az önkormányzat és cégei helyére az önkormányzattól füg-getlen tagokat léptettek be. Indoklásul azt hozták fel, hogy a januári ülésen az ÉVE frakcióveze-tője a működésüket ellehetetlení-tő, a szervezet megszüntetését előre vetítő döntést helyezett kilá-tásba. Van lóláb? Ha igen, kilóg? Ezután csak egy-két elejtett kiszólásban szerepelt a HACSUNK, egészen addig, míg elő nem került a közel tízmillió forintos hitel/elő-leg ügye. Azt, hogy a Városfejlesz-tő Kft milyen pénzügyi techniká-val fizette ki a munkaszervezet számláját, már vizsgálja az illeté-kes bizottság, így ennek részleteit még nem ismerjük. Azt azonban igen, hogy miután az ÉVE frakció-vezetőhelyettese az augusztusi ülésen utalt erre a tranzakcióra, a református lelkész hirtelen szük-ségesnek tartotta a magyarázko-dást. Ez keltette fel szerkesztősé-günk érdeklődését, és megnéztük a HACSUNK honlapját. Egy 76 oldalas dokumentumra bukkan-tunk, mely a hangzatos „Helyi közösségi fejlesztési stratégia” címet viseli. Úgy tudjuk, hogy az a bizonyos tízmillió forint ennek az írásnak az elkészítésére kellett. Kirúgás vagy hátralépés?Ennek a dokumentumnak az 56-57. oldalán érdekes, a történet néhány elemét felülíró informáci-ókat lehet találni. A stratégia meg-valósításának szervezeti és eljárá-si keretei című fejezet két határo-zattal indít. Az egyikben ezt írják szó szerint: „4/2020. számú határozat: A HACSuNK Helyi Akciócsoport a HACS tagok kizárásra irányuló indítvány alapján úgy határozott, hogy az alábbi konzorciumi tagok kizárásra kerülnek: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-zata, Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., Kanizsai Kulturális Központ, Thúry György Múzeum, Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. Egyúttal döntött az új tagok bevo-násáról is, így a következő szerve-zetek kerültek bevonásra: Nagy-kanizsai Tankerületi Központ, Hor-vát Nemzetiségi Önkormányzat, Kanizsai Dorottya Kórház, Nagy-kanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, EZÜST AKÁC Terve-ző és Szolgáltató Korlátolt Felelős-ségű Társaság.” - Eszerint az önkormányzat és cégei nem hát-raléptek, hanem a HACSUNK többsége kizárta a városi érde-keltségeket. Ezek helyére másokat léptettek be. Így a kormánypár-tokhoz köztudottan közelálló tagok alkotják a szerveződés jó részét. A dokumentumból az is kiderül, hogy jelenleg a konzorci-um vezetését a KULCS Egyesület látja el, elnöki pozícióját pedig Lehota János tölti be. Lehota János az önkormányzat alkalmazottja, a polgármesteri kabinet vezetője. Bár a szavazásról nincsenek hírek, de a dokumen-tum egyértelműen leírja, hogy a hivata-li alkalmazottat akkor választották elnökké, amikor ami-kor az önkormányzatot és cégeit kizárták. A történet egyelőre itt ér véget, de biztosak lehetünk abban, hogy nem most írtunk utoljára a HACSUNK-ról. Tar Mihály A legutóbbi önkormányzati ülésen egy-két fél mondatból és utalásból lehetett megtudni, hogy a Városfejlesztő Kft. kölcsönt adott a Református Egyháznak vagy annak nagykani-zsai lelkészének. Azóta már egy hosszú nyilat-kozat is megjelent más sajtótermékekben, melyekben a helyi lelkész szerint az a közel tíz-millió forint nem kölcsön volt, hanem előleg, amit egyébként is rövid időn belül visszafizet. Fotó: Kanizsa Újság archívHACSUNK?HACSUNK vagy nemAm i ebben az évben történt, avagy 400 millió forint a tét
2020. 09. 18. | 9hirdetésVárak és vizek napja: Székesfehérvár és TataBory-vár -Tatai Fényes Tanösvény- Öreg-tó- városnéző kisvonatozás 2020. szeptember 27, október 10.Részvételi díj: 8.300 Ft/főHortobágy- Nemzeti Park - Látogatóközpont- Pásztor-múzeum- Kilenclyukú-híd- Madárpark- Hortobágyi Csárda2020. október 3. Részvételi díj: 11.700 Ft/főTAPOapoLca-káLI-medence-hegyesTŰ-foLLY arBoréTUM TapoLca-káLI-medence-hegyesTŰ-foLLY arBoréTUM 2020. szeptember 26.Részvételi díj: 5.500 Ft/főEger- LiLLafüred- Kékestető2020. október 3-4. (1 éj)Ellátás: félpanzió (reggeli vacsora)Részvételi díj: 25.000 Ft/főmáTrai kaLandozás2020. szeptember 26.Részvételi díj: 10.800 Ft/fő Tokaj-Sárospatak-Telki-bánya-HoLLóháza-Füzér vára-Pálháza-Kőkapu-Szép-halom-Sátoraljaújhely2020. október 9-11.(2 éj)Részvételi díj: 45.000 Ft/főNyírség és Szabolcs szépségeiNyíregyháza-Nyírbátor-Fehérgyarmat-TúrisTVándi-Szatmárcseke-Sonkád- Máriapócs-KáLLósemjén2020. október 16-18. (2 éj)Részvételi díj: 39.900 Ft/főRészvételi díj tartalmazza, az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.www.lovaszbusz.hu
10 | KANIZSA újságjárvány„Sajnos egyre nagyobb a járvány Magyarországon, nincs értelme két hullámról beszélni” – ezt Jakab Ferenc a Pécsi Egyetem viroló-gus professzora mondta a Nyitott Egyetem által szer-vezett online beszélgeté-sen. - El kell, hogy keserít-sek mindenkit – hangsú-lyozta a virológus – Magyarország – Franciaor-szág után – már a második helyre zárkózott fel a lakos-ságra vetített járványterje-dési számokban. Ezzel megelőztük a korábban súlyos helyzetbe került Spanyolországot, vagy a tragikus helyzetben lévő Olaszországot is. Európá-hoz képest Magyarorszá-gon brutálisan tombol a járvány.Túl sok jóra nem lehet számítani a pécsi profes�-szor szerint a következő időszakban. - Már ma is 15-17 beteg van lélegezte-tőgépen, s a tapasztalat azt mutatja, hogy az így kezelt betegek 80 százalé-ka soha nem kerül le a léle-geztetőről. Ebből kifolyó-lag, a következő hetekben a halálesetek száma nagyon meg fog emelked-ni. Mindenki félt attól is, hogy új vírus került a kép-be, de a vírussal semmi nem történt, csak a járvány dinamikájának változását mutatja – hívta fel a figyel-met a virológus. A fertőzöttek dinamiku-san növekvő száma miatt már a kormány is lépése-ket tett. A szerda este nyil-vánosságra hozott intéz-kedések, a „haditerv” sze-rint a betegeket Magyaror-szágon meggyógyítják, és az is tudhatóvá vált, hogy hol és mikor támad legin-tenzívebben a koronaví-rus. A koronavirus.gov.hu oldalon közzétett informá-ciókat változtatás és kom-mentálás nélkül közöljük, hogy olvasóink is értesül-jenek a szabályokról. 2020. szeptember 16. Van egy haditervünk arról, hogyan védjük meg az időseket, és közben hogyan tartsuk fenn az ország működőké-pességét - jelen-tette ki Orbán Viktor minisz-terelnök szer-dán a Face-book-oldalán közzétett videó-ban, amelyben beszámolt a kormányülé-sen hozott döntésekről.Orbán Viktor elmondta, a kormány döntött többek között a szórakozóhelyek este 11 órakor történő bezárásáról és a koronaví-rustesztek hatósági árá-nak megállapításáról, így egy tesztért semmilyen jogcímen nem lehet majd 19 500 forintnál többet elkérni.Fenntartjuk a beutazási korlátozásokatA kormányülés után, amelyen áttekintették a járványhelyzetet, a minisz-terelnök közölte: a kabinet döntött arról is, hogy - miután a koronavírust kül-földről hurcolták be - fenn-tartja a beutazási korláto-zásokat.Maszkhasználatról, a kórházak és idősotthonok látogatási tilalmáról, az iskolai testhőmérséklet-mérésrőlKötelezővé teszik továbbá a maszk használatát a tömegközle-kedés és az üzletek mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Fenntartják a teljes körű látogatási tilal-mat is a kórházakban és az idősotthonokban.Elmondta továbbá: október 1-jétől testhőmér-séklet-mérés után lehet belépni az iskolákba a diá-koknak és a tanároknak, és csak nekik.Van egy haditervünk arról, hogyan védjük meg az időseket, és közben hogyan tartsuk fenn az ország működőképessé-gét.Orbán Viktor úgy fogal-mazott: ,,az első hullám-mal szemben csatát nyer-tünk, most szembe kell néznünk a második hul-lámmal, most már felké-szültebben és tapasztal-tabban, ráadásul felvértez-ve egy nemzeti konzultáci-óval”.A járványügyi szakem-berek úgy vélik - folytatta -, hogy a második hullám december-január tájékán éri el a csúcspontját, egé-szen addig folyamatosan védekezni kell. ,,Van egy haditervünk, amely arról szól, hogyan védjük meg az időseket, hogyan gyó-gyítsuk meg a betegeket, és mindeközben, ezzel egyszerre, egy időben hogyan tartsuk fenn az ország működőképessé-gét” - fejtette ki.Az egészségügyet felkészítettükA miniszterelnök hang-súlyozta: az egészség-ügyet felkészítették, a védekezéshez szükséges felszerelések, kórházi ágyak, lélegeztetőkészülé-kek és az ezek működteté-séhez szükséges orvosok, ápolók megfelelő szám-ban rendelkezésre állnak. Sőt, ha kell, akkor a ma több mint tízezer ágyat 2-3-szorosára is tudják növelni, egy vezénylési terv alapján pedig orvoso-kat és ápolókat is tudnak küldeni a megfelelő helyre - tette hozzá. Mindenki megnyugodhat - mondta -, mert ha elkapja a beteg-séget, meg fogják gyógyí-tani.Fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat, különösképpen az idősek érdekében.Orbán Viktor arra kért mindenkit, hogy a saját, de különösképpen az idősek és a betegek érdekében tartsa be a szabályokat.A rendőrséget pedig utasította Pintér Sándor belügyminiszteren keresz-tül, hogy szigorúan ellen-őrizze és tartassa be a sza-bályokat, és ha kell, bün-tesse azokat, akik nem tart-ják be őket - közölte.,,Egyszer már sikerült, most, másodszor is sikerül-ni fog! Vigyázzunk egy-másra!” - zárta videonyilat-kozatát a kormányfő.Eddig a nyilatkozat, amely után felrobbant az internet. A közösségi olda-lakon a 23 órás zárást kriti-zálták a legtöbben. A Momentum elnöke azt írta: ,,Miniszterelnök Úr, tudom, hogy reggelente érkeznek a friss koronaví-rus-adatok, de ez nem azt jelenti, hogy a vírus csak éjszaka terjed.”Összeállította: Tar MihályBrutálisan tombol a járványFotó: Horváth ZoltánOrbán Viktor: az idősek és a betegek érdekében tartsuk be a szabályokat!JakabFerenc, virológus professzor:
A nagysikerű kezdeményezés még 2016-ban indult útjára, azóta Nagykanizsa belváro-sa már többször alakult át Kultúr Korzóvá. A szervezők célja, hogy megszínesítsék és kultu-rális élettel töltsék meg városunk hétköznap-jait. Idén a tavaszi esemény elmaradt, de a múlt heti, még nyárias időjárású, őszi napokon a kultúra különböző műfajaival találkozhattak a sétáló utcára látogatók. Tánc, irodalom, zene, képző - és fotóművészet is szerepelt a heti repertoárban. Korosztálytól függetlenül, többféle érdeklődési körben várták az embe-reket kora délutántól egészen az esti órákig. Az Ady utca már a megnyitó előtt benépe-sült, és attól kezdve nem volt olyan nap, ami-kor üresen találtuk volna, igazi kulturális forga-tag alakult ki. A programok két színpadon zaj-lottak, többféle tánc- és zenei stílus is bemu-tatkozott, ezen kívül divatbemutató, veterán kerékpárok és kutyabemutató is várta az érdeklődőket. A szervezők az utca látványos díszítéséről is gondoskodtak, bicikli, esernyő, dob, de az Eraklin táncosok régi ruhái is „lóg-tak a levegőben”. A klasszikusok sem hiányoz-hattak az utca kínálatából: kürtőskalács, patto-gatott kukorica és vattacukor az édesszájúak-nak, kenyérlángos a sós íz kedvelőinek.Szellemi felfrissSSülés és kikapcsolódás egybenNem csak a kultúra miatt, az emberi kapcso-latok szempontjából is meghatározó a korzó, hiszen lehetőséget ad régi barátságok meg-erősítésére, de új kapcsolatok is könnyen kiala-kulhatnak. Ez idén még erőteljesebben érez-hető volt, hiszen a pandémia miatt egy hos�-szú, csendes időszakon van túl a város. A koro-navírus azonban nem árnyékolta be a rendez-vény napjait, a jókedv és az öröm jellemezte a hangulatot. Résztvevők, szervezők és fellépők egyaránt lelkesen járultak hozzá a Kultúr Kor-zó színvonalához.Kálloy és HrutkaJavarészt az utcában működő művészeti csoportok munkáját, illetve a városban tevé-kenykedő egyéb kulturális szervezeteket mutatta be a programsorozat, de a csütörtök este Kálloy Molnár Péter és Hrutka Róbert közös műsorától volt hangos. A művészek egy rendhagyó – a színház és egy zenés fellépés határán mozgó – előadással készültek a kani-zsaiaknak. A színművész és a zenész egyetér-tettek abban, hogy a szabadtéri események-nek sajátos varázsa van, ilyenkor a spontanei-tás és a jó hangulat a lényeg, ezt tartották szem előtt a nagykanizsai műsoruk alatt is.Ez a hét is véget értAz ötnapos rendezvénysorozat a jazz világ-napjának megünneplésével zárult péntek este. A Honvéd Kaszinó a Vörös Niki Quartet kon-certjével és Ludvig Dániel kiállításával emlé-kezett meg a jeles napról. A szervezők szerint az emberek részéről egész héten nagy volt az érdeklődés a különböző programok iránt.– Nagy örömmel zárjuk a Kultúr Korzót itt az Ady utcán. Azt hiszem, hogy minden eddigi-nél sikeresebbnek mondhatjuk, bár mind-egyiket nagyon szerettük. Sokféle generációt és művészeti ágat meg tudtunk szólítani. Min-dent meg tudtunk jeleníteni a népzenétől kezdve, a komoly zenén át a jazzig – mondta el lapunknak Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszi-nó igazgatója. Lekszikov Csaba, az Eraklin Táncklub Egyesület elnöke elárulta, hogy nagy volt a bizonytalanság a szervezés lebo-nyolításkor, de végül minden kedvezően ala-kult. – Az emberek ki vannak éhezve az olyan jel-legű összejövetelekre, amikor sétálgatva akár társas kapcsolatokban vehetnek részt, beszél-gethetnek egy ital mellett, és közben egy kul-turális programot is megnéznek. Idén is sike-res volt a rendezvény, bár nehéz volt úgy neki-állni, hogy nem tudtuk, meg tudjuk csinálni vagy nem, de szerencsére sikerült, és minden-ki nagyon elégedett.A visszajelzések alapján a Kultúr Korzó idén is teljesítette a célját: kizökkentette a kanizsai-akat a szürke hétköznapokból, és összehozta az embereket egy kis kultúra erejéig.Körtvélyessy Vivien 2020. 09. 18. | 11kultúraA korzózóktól volt hangos az Ady utca szeptember 7-től 11-ig. A Honvéd Kaszinó és az Eraklin Táncklub Egyesület idén is megszervezte az ötnapos programsorozatot. A Kultúr Korzó tavasz óta az első nagyszabású rendezvénye volt a városnak.KorzóKultúr Fotó: Horváth ZoltánSzínes programok a szürke hétköznapokbanFotó: Kanizsa TV
12 | KANIZSA újságközéletOlvasóink közül sokan fordultak hozzánk, hogy legyünk kedvesek tájékoztatni őket a városunkban zajló nagyberuházásokról. A sportcsarnok építése szembeötlő-en zajlik, a Ferences kolostort is igyekeztünk körbejárni, most az uszodabővítés állásáról próbálunk képet adni. A Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházá-sok aktuális helyzetéről és a szük-séges döntések meghozataláról nyújtott be előterjesztést a leg-utóbbi közgyűlésre Horváth Jácint önkormányzati képviselő, az Éljen VárosuNK! Egyesület frakcióveze-tő-helyettese, a Pénzügyi és Gaz-dasági Bizottság elnöke. Az egyesület elsősorban arra szeretett volna választ kapni, hogy hol tart a „Nagykanizsai egy fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés megvalósítása” elnevezésű pro-jekt. Egy szűk körben megtartott, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által szervezett tervbemutató volt az utolsó, amihez a közgyűlés tag-jai hozzájutottak – szögezte le Horváth Jácint. – Azonban, ezen a megbeszélésen a Kormány által, a 700 millió forintot meghaladó beruházásokkal kapcsolatos fel-adatok ellátására, lebonyolítására, továbbá a Programmal kapcsola-tos szakértői feladatok ellátására kizárólagos joggal megbízott (BMSK Beruházási, Műszaki Fej-lesztési, Sportüzemeltetési és Köz-beszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság) Beruházási Ügynökség nem vett részt. A „Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori Ferences Rendházban” projekt esetében a közgyűlésnek az volt az utolsó információja, hogy tavaly egy eredménytelen közbeszerzési eljárást folytattak le a kivitelezés első üteméről. A fentiek alapján jól látható, hogy a város önkormány-zatának legfőbb döntéshozó szer-ve, a közgyűlés nem kapott és nem kap tájékoztatást a projektek állá-sáról. Mindezeken felül nem isme-rik a Konferencia- és rendezvény-központ megvalósítása, a Délkele-ti elkerülő út előkészítése, az Új ipari terület kialakítása (ezen pro-jekt részben megvalósult, de a beruházó nem adott tájékoztatást a közgyűlés felé az elmúlt évek-ben) elnevezésű projektek állásá-ról sem. Horváth Jácint hozzátette: a Kor-mány honlapján nyilvánosságra hozott dokumentumok közül a támogatói okiratok és azok módo-sításai nem kerültek a közgyűlés elé az elmúlt években. Az uszoda-fejlesztésről szóló támogató okira-tot a Kormány honlapján sem lel-ték fel, csak annak az 1. számú módosítását. Az egykori Ferences Rendházat érintő projekt eseté-ben pedig még a Kormány hon-lapján sem áll rendelkezésre sem-miféle dokumentum. A heves vitát követően a köz-gyűlés elfogadta a 4 pontban megfogalmazott határozati javas-latot, mely szerint kötelezi a pol-gármestert, hogy a Modern Váro-sok Program előterjesztésben sze-replő nagykanizsai projektekkel kapcsolatban terjessze a követke-ző közgyűlés elé a támogató okira-tokat és azok módosításait, a BMSK Zrt-vel kötött szerződéseket és azok módosításait; A projektek kapcsán keletkezett összes doku-mentum (szerződések, levelezé-sek, elkészült tanulmányok, ter-vek, számlák, teljesítésigazolások) listáját; A közgyűlés felhívja a polgár-mester figyelmét és kötelezi, hogy a Modern Városok Program előter-jesztésben szereplő nagykanizsai fejlesztések kapcsán keletkezett eredeti dokumentumokat az önkormányzat és a Nagykanizsai Évtiz edes álom De hol tart most építése?a versenyuszoda
2020. 09. 18. | 13közélet Városfejlesztő Kft. kizárólag a város közgyűlésének döntése alapján adhatja át. Végül kötelezi a polgármestert, hogy önálló napirendi pontként minden soros közgyűlésen szá-moljon be a fent említett beruhá-zások két ülés közötti előrehaladá-sáról, aktuális helyzetéről. A beszámolóban az érintett projek-tek kapcsán keletkezett doku-mentumok (szerződések, levele-zések, elkészült tanulmányok, ter-vek, számlák, teljesítésigazolások) listáját csatolja az előterjesztés-hez. A közgyűlési vita során Balogh László polgármester megjegyez-te, örül ennek a kérésnek, mert innentől kezdve minden közgyűlé-sen örömmel számol be az aktuális helyzetről. Horváth Jácint a tájékoztatóval kapcsolatban hozzáfűzte, már korábban is kértek információkat a beruházásokról, s mivel nem kap-tak, kénytelenek voltak ezt a módot választani. A sportcsarnok kivitelezése a BMSK-hoz került – jegyezte meg. – A felvetésünk a beruházással kapcsolatban azért kiemelten fontos, mert ha például a jövő év végére átadják a sport-csarnokot, időben fel kell készülni rá. Elég nehéz lesz egyik napról a másikra átvenni a működtetését, hogyha nem tudunk róla semmit, és ott kell majd megismerni. Nincs rálátásunk a belsőépítészeti mun-kákra sem. Ha 2022-ben, amennyi-re csak lehet meg akarjuk tölteni rendezvényekkel, sport- és kultu-rális eseményekkel, akkor a felké-szülést el kell kezdeni már 2021 első felében. Tudni kellene, hogy mit lehet kiajánlani, mik az adott technikai feltételek. Ma ezt sem látjuk, és alapvető problémának tartjuk, hogy ezekhez az információkhoz sem férhetünk hozzá. A sportcsar-nokkal kapcsolatban ezek a kérdé-sek merülnek fel a következő hónapokban.Az uszoda-beruházás eredeti okiratát is látni szeretnénk – foly-tatta, mert ezekből tudunk épít-kezni a jövőben. Reménykedem abban – és tudom, készülnek az anyagok a hivatalban, hogy meg-feleljenek az előterjesztésünknek –, átfogó képet kaphatunk mind-ezekről a szeptemberi közgyűlé-sen. Élénk vitát váltott ki a Fidesz-KDNP és az Éljen VárosuNK! Egye-sület frakciói között az a felvetés is, hogy az eredeti dokumentumokat kell-e átadnia a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.-nek a Beruházá-si Ügynökség számára, vagy meg-felel a másolat is! Bizzer András kinevezett alpolgármester kritikus hangvétellel jegyezte meg az ÉVE-felé: sajnos az önök politikai huza-vonája miatt lehet, hogy Nagyka-nizsa már felkerült a BMSK olyan listájára, ahol a problémás városok szerepelnek. A BMSK egy állami kormányzati szervezet – hangsú-lyozta, és aki packázik a BMSK-val, az hatással lehet a különböző pro-jektek kapcsán meghozott dönté-sekre is. Saját magunkkal szúrunk ki, ha magunkra haragítjuk a szer-vezetet, és ennek köszönhetően lehet, hogy majd az uszodának a ráemelési kérelme – hogy meg-kapjuk a plusz pénzt a beruházás-hoz – veszélybe fog kerülni a politi-kai játszmáik miatt, és a fontos fej-lesztéseink kerülnek veszélybe. Bár volt olyan felszólaló képvise-lő, aki kíváncsi lett volna arra is, hogy valóban van-e úgymond „fekete” listája a BMSK-nak, de erre nem kapott választ. Fodor Csaba, az Éljen Váro-suNK! Egyesület frakcióvezetője hozzászólásában egyértelműen kijelentette: nincs törvény arra, hogy az eredeti dokumentumokat át kelljen adni. Az eredeti doku-mentumoknak itt kell maradni és rendelkezésre kell állni. A városlakók tájékoztatása érde-kében lapunk is szeretett volna információt kapni a Beruházási Ügynökségtől, a Modern Városok Program részeként megvalósuló új versenyuszoda projekt állásáról. Megjegyezve azt is, hogy a külön-böző programok helyzetével a város közgyűlése is foglalkozott a legutóbbi ülésén. Továbbá arra is kíváncsiak voltunk, hogy valóban kell-e attól tartanunk, hogy Nagy-kanizsa felkerülhet a „problémás” városok listájára, és emiatt eleshet a komoly fejlesztésektől. A Beruházási Ügynökségnek e-mailben küldött levelünkre azonban lapzártánkig nem kap-tunk választ. Bakonyi ErzsébetÉvtizedes válhat valóra…
14 | KANIZSA újságönkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3/D. 1/1.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.810,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 9.10-9.40-ig2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/C. fsz. 1.A lakás alapterülete: 31 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 15.190,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 9.50-10.20-ig3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/D. 2/2.A lakás alapterülete: 48 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.720,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 9.50-10.20-ig4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 1.A lakás alapterülete: 42 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.026,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 13.00-13.40-ig5. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 1/30.A lakás alapterülete: 39 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 18.642,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 13.00-13.40-ig6. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 2/39.A lakás alapterülete: 51 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.378,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 13.00-13.40-ig7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. 2/1.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 22.078,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.22. 8.30-9.00-ig8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 1/6.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 1 + fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 32.184,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.22. 9.10-9.40-ig9. Nagykanizsa, Platán sor 9/C. 3. lph. fsz. 2. A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 16.660,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 11.20-11.50-ig10. Nagykanizsa, Teleki u. 9/D. 1/2.A lakás alapterülete: 41 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 21.115,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 10.40-11.10-igA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 14. Nagykanizsa, 2020. szeptember Balogh LászlóNagyKANIZSA Megyei Jogú Város polgármestereP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2020. 09. 18. | 15mezőgazdaságA kert munka és kikap-csolódás egyszerre, vala-mint évek óta fedezi a csa-lád igényeit kora tavasztól késő őszig. A család min-dent termeszt, ami általá-ban egy kiskertben megta-lálható. Előfordul, hogy még télen is van termény, ami frissen szedhető – a leveles kel, kelbimbó, átte-lelő spenót és a madársalá-ta az újabban gyakori eny-he telet jól viseli, így a betakarítási szezon hos�-szan elhúzódik. Az évek óta tapasztalt trend, misze-rint minden gyümölcs és zöldség érése egy-két hét-tel korábbra tolódott, mint a régi időkben, idén is igaz-nak bizonyult: ott jártunk-kor a kert őszi arcát mutat-ta, a termény nagy részét már betakarították. - A paradicsomot egy hete fel-dolgoztuk, ketchupot, pas-satát, pizzakrémet tettünk el. A bazsalikom is hatal-masra nőtt, így pesto is került üvegbe, de aprítva, olivaolajban még a fagyasztóba is – mesélte Halasiné Sziva Marianna. – Pár napja a paprikát is mind leszedtük, ebből elsősorban lecsót főzünk be, illetve káposztával töl-tött paprikát és szeletelt paprikát teszünk el sava-nyúságnak. Amikor mind-ezzel végeztünk, a mara-dék vegyes zöldségből készül az indiai chutney, valamint a szárított zöld-ség, azaz vegeta. A padli-zsán még bőven terem, az első üveg padlizsánkré-mek már a kamrában van-nak. Idén próbaképpen pár gyömbérgumót is ültettünk, hiszen régen Magyarországon elterjedt volt a termesztése, a hasz-nálata, és meglepetésünk-re valóban kihajtott, bár az új gumókat csak október végén szedjük majd fel. Még egy különlegesség, hogy csicseriborsót is vetünk minden évben, most már saját magról, éppen olyan jól megte-rem, mint más hüvelyesek - mondta büszkén Marian-na.A gyümölcsösben már csak a Jonatán és a birsal-ma van még a fán, a sze-dernek csak maradéka lát-szik, bár a homoktövis és a kínai galagonya leszedése még várat magára. - Nagyon sok szörpöt tet-tünk el télire, tavasszal a bodza- és akácvirág szörp kezdi a sort, majd feketeri-bizli, málna, citromfű következett, a bodzabo-gyó és a homoktövis pedig a két utolsó alapanyag szörpkészítéshez – vette át a szót Halasi Pál, aki a gyü-mölcsös karbantartását végzi lánya segítségével. – Gyógy- és fűszernövénye-ket is termesztünk, valeriá-nától a bíbor kasvirágig bezárólag. Vadgyümöl-csöket is gyűjtünk a kör-nyéken, főleg galagonyát, amiből galagonya-körte lekvár készül. Másodvetésben a család elsősorban kerekrépát, sárgarépát, spenótot, sós-kát, fekete retket és salátát ültet, illetve a saját nevelé-sű karalábépalánták is fejet hoznak még a fagyok előtt. Ha valahol egy-egy sor mégis üresen marad, oda facélia kerül, talajjaví-tás céljából, amit aztán tél előtt a saját komposzttal együtt beszántanak a föld-be. A kert sok munkát, oda-figyelést kíván, de a saját termény íze, zamata bőven megéri a fáradtságot, vall-ják Halasiék. És talán a töb-bi kertművelő is elleshet egy-két praktikát tőlük, hiszen a ,,szomszéd kertje” mindig adhat újabb és újabb ötleteket.Ásó, kapa, gereblye 18. részA nagykanizsai Szent-györgyvári-hegyen, a harmadik hegyháton gazdálkodik egy hob-bikertben a Halasi család. A terület har-mada gyümölcsös, harmada fenyővel van beültetve, és nagyjá-ból 300 négyzetméte-ren helyezkedik el a zöldséges. Halasiék kertje a bizonyíték arra, hogy bátran lehet kísérletezni, a hagyományos zöldsé-gek mellett érdemes a különlegességek, a mediterrán növények felé is kacsintgatni.az üvegekbenA nyár íze már
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledjefelköszönteniismerőseit!Szeptember 19. VilhelminaA Vilhelmina latin, a germán Vilhelma továbbképzése, jelentése erős akaratú, védelmező.Szeptember 20. FriderikaA Friderika a német Friedrich férfinév latinosított alakjá-nak női párja. Jelentése béke hatalom.Szeptember 21. Máté, MirellaA Máté bibliai név, a héber Mattai görög alakjából szárma-zik. Jelentése Jahve ajándéka. A Mirella latin, olasz erede-tű, a Míra olasz becéző alakja, jelentése csodálatos.Szeptember 22. MóricA Móric a latin Mauritius névből származik, jelentése mór, szerecsen.Szeptember 23. TeklaA Tekla görög eredetű név, jelentése Isten dicsősége.Szeptember 24. Gellért, MercédeszA Gellért germán eredetű név, Gerhard, Gerhart névből származik, jelentése gerely, dárda, erős, kemény. A Mercé-desz spanyol eredetű név, jelentése fogolykiváltó.Szeptember 25. Kende, EufrozinaA Kende kazár, magyar eredetű név. A régi magyar Kündü személynévből származik, az ótörök méltóságnévből való. Az Eufrozina görög eredetű mitológiai név, jelentése vidám, vidámság.Gyógysze rtári ügyeletJövőhetivér- adások2020.09.22 14:00-18:00 Kanizsa Centrum Adj vért, és ments meg három életet!„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvá-nos versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlanait:Helyrajzi számAlapterületVersenytárgyalás időpontjaKikiáltási ár0202/211,9510 ha2020. szeptember 30.szerda13:00 óra21.100.000,-Ft020910,9340 ha14:00 óra30.400.000,-Ft A versenytárgyalás helye:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaTelefon munkaidőben: 20/849-2330, 20/849-2466”2020. szeptember 19.BENU Gyógyszertár Nagy- kanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13520:00-08:002020. szeptember 20.BENU Gyógyszertár Nagyka-nizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60719:00-06:002020. szeptember 21.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. szeptember 22.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. szeptember 23.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. szeptember 24.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. szeptember 25.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-07:00
2020. 09. 18. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókSzeptember 19.1802-ben ezen a napon megszületett Kos-suth Lajos államférfi, politikus.1928-ban ezen a napon először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. Az Ub Iwerks által rajzolt eredeti Miki egér a “Willie a gőzhajó” című filmben debütált – még drót-vékony végtagjai voltak és gonosz jelleme; macskákat és nőket kínzott. Későbbi formá-jában kikerekedett és kedvesebb lett.Szeptember 20.1519-ben ezen a napon elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellan.1992 óta ez a nap a takarítás világnapja. Cél-ja a világméretű nagytakarítás. Jelszava: “Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon.”Szeptember 21.A Magyar Írók Szövetségének kezdeménye-zésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, Madách Imre “Az ember tragédiája” című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemuta-tójának tiszteletére. Célja felhívni a figyel-met a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzé-se újabb alkotások létrehozása.1999 óta ez a nap a béke napja. Az ENSZ Béke napja nemcsak a nemzetek közti béké-re hívja fel a figyelmet, hanem az erőszak-mentes otthonok, közösségek és iskolák is előtérbe kerülnek.Szeptember 22. Ma van sz őszi napéjegyenlőség, a csillagá-szati ősz kezdete.Szeptember 23. 1846-ban ezen a napon felfedezték a Nep-tunusz bolygót.Szeptember 24. 1897-ben ezen a napon megszületett Sinka István, Kossuth-díjas költő, író.Szeptember 25.1951-ben ezen a napon megszületett Mark Hamill amerikai színész, Luke Skywalker a Csillagok háborújában.Az elELőző HEti rEJtvény MEGFEJtéSE: Sok időnek kell eltelni, hogy jól tudjuk, amit megtanultunk.
18 | KANIZSA újságközérdekűHSMKSzeptember 3., 10., 17., 24. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ —Mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda MargitSzeptember 9., 16., 23., 30. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozásVezeti: Vajda MargitSzeptember 22. (kedd) 19 óraIndián nyári színház NEJEM A NETEN- vígjáték 2 felvonásban (Négy Arc Műsorügynökség) Egy mai kispolgár története, aki súlyos anyagi gondokkal küzd, és belemegy, hogy szerepeljen egy valóságshow-ban. Felszerelnek húsz rejtett kamerát a lakásában. Felteszik az internetre, és húsz millió ember nézi éjjel-nappal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt megkeresheti a pénzt, amivel tartozik, de nem tudja, mire vállalkozott, és elszabadul a pokol!!! Főbb szerepekben: Harsányi Gábor, Cseke Katinka, Csengeri AttilaJegyek kaphatók a helyszínen és a www.jegy.hu weboldalon.Jegyár: 3 500 és 3 000 FtSzeptember 24. (csütörtök) 19 óraBUDAPEST BÁR KONCERT Tagok: Farkas Róbert, Farkas Mihály, Ökrös Károly, Farkas Richárd, Kisvári Ferenc. Énekesek: Behumi Dóri, Frenk, Ferenczi György, Keleti András, Lovasi András. Jegyek kaphatók a www.jegy.hu weboldalon. Jegyár: 5 500 Ft és 5 900 FtSzeptember 25. (péntek) 10 óraA SZÍV VILÁGNAPJASzervezők: A Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális KözpontSzeptember 26. (szombat) A Családi Hétvége programja10 óra: Mesebőrönd - bábos népmesei foglalkozás 5-12 éveseknek Vezeti: Tamásné Deme Boglárka és Tőtős Hortenzia pedagógusok11 óra: Kézműves játszóház gyerekeknek10 óra: Ingyenes pilates bemutató foglalkozásVezeti: Kovács Mariann oktatóMEDGYASZAY HÁZSzeptember 25. (péntek) 19 óra - A Családi Hétvége programjaMEDDIG?! - ÖNISMERET, PARÓDIA, ZENE, TÁNC - Az Attitűd Műhely előadása. A nevetés gyógyít! Molnár-Kovács Éva és Kovács Andrea nagyon értenek ehhez. ”Meddig?!” címűelőadásuk a garantált szórakozáson túl még önismeretre is tanít. A vicces helyzeteket látva az ember akaratlanul is tükörbe néz: Holvannak az én határaim? Humoruk hiánypótló, az előadás pedig kihagyhatatlan. Meddig? Avagy mire mondunk igent vagy nemet. Szereplők: Kovács Andrea és Molnár-Kovács Éva, videón köz-reműködik: Kókai JánosRendezte: Molnár-Kovács ÉvaJegyár elővételben: 1 000 Ft Az előadás napján: 1 500 FtProgramajánlóheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ne morfondírozzon olyan dolgon, amihez nincs semmi köze sem, sőt még az is lehet, hogy csak a képze-letében létezik. Sokkal jobban jár, ha szépet és a jót veszi észre. Bika: 04.21-05.21. Ne keseredjen el, ha az ismerősei teljesen mást mondanak kifelé, mint ahogyan eddig tették. Bár-mennyire szeretné, rajtuk nem tud változtatni. Tartózkodjon velük ke-vesebb ideig. IkiKrek: 05.22-06.21.A barátai közül mindenki tisztában van vele, hogy a legkedvesebb hó-napja az ősz. Használja ki minden pillanatát, és hívja meg őket egy közös ősz-búcsúztató partira. Rák: 06.22-07.22. Ha azt szeretné, hogy a vágyai va-lóra váljanak, azért önnek is kell tennie valamit. Ha szükséges, ne szégyelljen segítséget kérni akár a munkatársaitól is. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Sose bosszankodjon amiatt, hogy nem tud valamit megoldani a ház körül. Hisz tudja, az egyik nap ilyen, a másik olyan. Holnap majd min-den sikerülni fog. Szűz: 08.24-09.23. Töltse el ezeket a szép őszi napokat a párjával, és minél többet beszél-gessenek egymással. Ne csak a munkájára, és a teendőire figyel-jen állandóan, azok megvárják. Mérleg: 09.24 -10.23. Ha teheti, fordítson több időt a szeretteire, a gyermekeire. A szere-tetére is szükségük van, nem csak a pénzére. Dicsérje meg őket ahány-szor csak tudja.sKorpió: 10.24 -11.22. Egyre több figyelmet fordít a külső megjelenésére, és ez így van jól. Igyekezetének köszönhetően nem kizárt, hogy meghódítja még az ellenségét is. Nyilas: 11.23-12.21. Váratlan, ugyanakkor kellemes helyzetbe kerülhet a hétvégén. Használja ki a lehetőséget, és alkal-mazkodjon a környezetéhez. Bak: 12.22 - 01.20. Úgy érzi, hiába vágyakozik az őszinteségre és a szeretetre. Már az is megfordult a fejében, hogy nem született szerencsés csillagzat alatt. Sürgősen keressen új ismerő-söket. Vízöntő: 01.21-02.19. Ha akarja, most minden vágyát valóra válthatja. A párja egy gon-dolatolvasó, még csettintenie sem kell, és máris teljesíti a kívánságát. Örüljenek egymásnak.Halak: 02.20-03.20. Irigylésre méltó a szenvedélyessé-ge. Aki közelebbről ismeri önt, szí-vesen tartózkodik a közelében. Kü-lönös képessége van ahhoz, hogy jókedvre derítse a szomorkodókat.
2020. 09. 18. | 19közélet Szerencsésnek mondhatták magukat azok a dolgozók, akik még időben nyugdíjba vonulhat-tak, és nem voltak részesei a leg-keservesebb időszaknak. Bár ők is elérzékenyülnek, ha szóba kerül egykori munkahelyük, a családias légkör, az a példaértékű vezetői hozzáállás, ami sokáig jellemezte országos szinten is a gyárat. Kállay Sándor nyugdíjas gépészmérnök is így van ezzel az érzéssel. A szívéhez nőtt a gép-gyár, ha elmegy a cég mellett, mindig eszébe jut, hogy az ő mun-kája is benne van.– Olaj-környezetben, Bázake-rettyén születtem 1948-ban – mondja a világ legtermészete-sebb módján beszélgetőtársam, a 2007-ben nyugdíjba vonult Kállay Sándor, aki a Kállai család harma-dik generációját képviselte a gyár-ban. Nagyapja, az Erdélyből szár-mazó Kállai Albert egyszerű mun-kásemberként, kárpitosként szin-tén ott dolgozott nyugdíjazásáig. Autó és fúrási gépházponyvákat varrtak. Édesapja, a lovászi üzemből ter-melési főosztályvezetőként Kani-zsára helyezett Kállai Sándor 1964 januárjától egészen nyugdíjazásá-ig, 1980 decemberéig látta el ugyanott az igazgatói teendőket. Az ifjú Kállay Sándor 1969-ben elektroműszerészként került a gépgyárba, ahol eleinte a hagyo-mányos könyvelőgépek, számoló-gépek javításával foglalkozott, majd 2 évvel később másik terü-letre, a gépjavításokkal foglalkozó csoporthoz helyezték. Ő is, mint sokan mások, folyamatosan ismerkedett az új technológiával. Miután a gyártócégnél elsajátí-tották a géppark működtetését, a 70-es évek második felében szállí-tották le NDK-ból az NC számjegy-vezérlésű esztergagépeket. Aztán rábízták a csoportvezetői felada-tokat az országosan elsőként Nagykanizsán bevezetésre került berendezéseket működtető cso-portban. Közben a továbbképzé-sek sorozata következett, és elvé-gezte a műszaki egyetemet. – A gépek javítása volt a minde-nem – jelentette ki meggyőzően. – Valóságos élményt jelentett, amikor meg kellett keresni egy hatalmas berendezés hibáját, a kijavítása után pedig öröm volt látni, hogy feléledt! Ebben az időszakban sokat fej-lődött a cég, ekkor épült az új MEO-központ vizsgálóval, meg-újult a 8-as számú járműjavító üzem, új automata rendszerű hőkezelő kemencék kerültek a gyárba. Közben főművezetői fel-adatokkal bízták meg az üzem-fenntartásnál. A rendszerváltás, a privatizáció, a számítógépes tech-nika bevezetése sok újat hozott, de a megrendelésállomány már ebben az időszakban hanyatlani kezdett. – Tulajdonképpen belecsöp-pentem egy olyan időszakba, amikor a fejlesztések jellemezték a gyárat – összegezte mindezek ellenére elégedetten. Ha korszakokra lehetne bontani a DKG működését, akkor azt hiszem, nem tévednénk sokat, ha azt mondanánk, ez az időszak volt a gépgyár aranykora. – S hogy a pályaválasztás idején milyen lehetett az apai ráhatás az ifjabb Kállay Sándorra? – Az elején megkérdezte tőlem, melyik területen dolgoznék szíve-sen. Én azt válaszoltam, hogy a gépek között szeretnék lenni, a gépek javításával szeretnék fog-lalkozni. Ettől ne is próbáljon sen-ki eltéríteni! Gyerekkoromban nem mertem neki ellentmondani, mert könnyen megkaptam volna érte a magamét. Azt láttam, hogy édesapám egy szigorú és követke-zetes ember volt a gyárban is. Rendszeresen bejárt az üzemcsar-nokokba, megállt az embereknél, kivétel nélkül beszélgetett velük, akár a forgácssöprővel is. Megkér-dezte tőlük, mi a problémájuk. Azt vettem észre, hogy nem nagyon tudták úgymond „megetetni”, mert ha valaki mondott neki vala-mit a másikról, akkor egyből oda-hívta a másikat is, és megkérdezte tőlük, hogy tényleg így volt-e. A kazánház gőzdudája jó ideje elhallgatott, nem jelzi többé a munkakezdést és a befejezést, amihez még a város másik végén lakók is igazodni tudtak…Bakonyi ErzsébetA nagy múltú, egykor 2000 főnek munkát adó gépgyár legutolsó 80 munkavállalója május végén hagyta el a vállalatot. Az évtizedeken keresztül Kanizsa egyik büszkeségének számító cég még megérte a 75 éves jubileumát, aztán néhány hónappal később végleg bezárt, melyet az elmúlt évtized radikális veszteségeivel indokolták. Dunántúli Kőolajipari Végleg bezárta kapuit aGépgyárFotó: Bakonyi Erzsébet, archív képek
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A szeptember 19-25.2020. szeptember 19. szombat00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Székely kony-ha, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 Balasport, 02:15 Madarat tolláról, 02:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 07:00 Székely konyha, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 08:00 Szertár, 08:30 Híradó, 08:45 Balas-port, 08:45 Madarat tolláról, 09:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 9:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Mi portánk, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Kar’c - Félóra kultúra, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Nők Nagykanizsa életében 1. rész, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Nők Nagy-kanizsa életében 2. rész, 16:05 Lapozó, 18:00I nfo blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szertár, 19:40 Hargita, 20:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:20 Négy évszak a Hor-tobágyon Nyár-ősz, 20:50 Sztráportré, 21:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:30 Lapozó2020. szeptember 20. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szertár, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 Négy évszak a Hortobágyon Nyár-ősz, 03:20 Sztráportré, 03:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Szertár, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:20 Négy évszak a Hortobágyon Nyár-ősz, 09:50 Sztráportré, 10:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:30 Lapozó, 12:00 Mi portánk, 02:30 Heti Híradóink, 13:45 Kar’c - Félóra kultúra, 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Nők Nagykani-zsa életében 1. rész, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Nők Nagykanizsa életében 2. rész, 16:05 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Sztárportré, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Négy évszak a Hortobágyon Tél-tavasz, 20:20 A Monarchia hajóroncsai - A Szent István, 20:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:00 Lapozó, 2020. szeptember 21. hétfő, 00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Sztárportré, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Négy évszak a Hortobágyon Tél-tavasz, 02:20 A Monarchia hajóroncsai - A Szent István, 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 6:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 Sztárportré, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Négy évszak a Hortobá-gyon Tél-tavasz, 08:50 A Monarchia hajóroncsai - A Szent István, 09:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:30 Lapozó, 12:00 Négy évszak a Hortobágyon Tél-tavasz, 13:25 Sztárportré, 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Székely konyha, 20:00 Mi odafent szoktunk elszámolni, 21:00 Híradó, 21:15 Hargita, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó2020. szeptember 22. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár, 01:00 Székely konyha, 01:30 Híradó, 01:45 Mi odafent szok-tunk elszámolni, 02:45 Hargita, 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Szertár, 07:30 Székely konyha, 08:00 Hír-adó, 08:15 Mi odafent szoktunk elszámolni, 09:15 Hargita, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Szertár, 12:30 Székely konyha, 13:00 Mi odafent szoktunk elszámolni, 14:00 Hargita, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:30 Kalandozoo, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 Dombvidék/Portré, 20:00 Vendégma-gazin, 20:30 Híradó, 21:00 Ökoportrék, 21:30Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó,2020. szeptember 23. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:30 Kalandozoo, 1:00 Dombvidék/Portré, 01:30 Hír-adó, 01:45 Vendégmagazin, 02:15 Ökoportrék, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:15 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 7:00 Kalandozoo, 7:30 Dombvidék/Portré, 08:00 Hír-adó, 08:15 Vendégmagazin, 09:05 Ökoportrék, 10:05 Info blokk, benne Híradó, dőjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:40 Lapo-zó, 12:00 Kalandozoo, 12:30 Dombvidék/Portré, 13:00 Vendégmagazin, 14:00 Ökoportrék, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Nők Nagykanizsa történetében I. rész (ism), 20:00 Hargita, 20:30 Híradó, 21:00 Göcsej filmszemle filmjeiből - Lélek szárnyán kávéval, Hódmezővásárhely sérthetetlen szabadsága, 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó2020. szeptember 24. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Nők Nagykanizsa történetében I. rész (ism), 01:30 Híradó, 01:45 Hargita, 02:15 Göcsej filmszemle filmjeiből - Lélek szárnyán kávéval, Hódmezővásár-hely sérthetetlen szabadsága, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Látogató, 07:30 Nők Nagykanizsa történet-ében I. rész (ism), 08:00 Híradó, 08:15 Hargita, 09:05 Göcsej filmszemle filmjeiből - Lélek szárnyán kávéval, Hódmezővásárhely sérthetetlen szabadsága, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Nők Nagykanizsa történetében I. rész (ism), 13:00 Hargita, 14:00 Göcsej filmszemle filmjeiből - Lélek szárnyán kávéval, Hódmezővásárhely sérthetet-len szabadsága, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:30 Madarat tolláról, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 Süssünk főzzünk (ism), 20:00 Hanti sámán hagyatéka, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré, 21:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó2020. szeptember 25. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:30 Madarat tolláról, 01:00 Süssünk főzzünk (ism), 01:30 Híradó, 01:45 Hanti sámán hagyatéka, 02:15 Sztárportré, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:00 Madarat tolláról, 07:30 Süs-sünk főzzünk (ism), 08:00 Híradó, 08:15 Hanti sámán hagyatéka, 09:05 Sztárportré, 10:05 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Mada-rat tolláról, 12:30 Süssünk főzzünk (ism), 13:45 Hanti sámán hagyatéka, 14:15 Sztárportré, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kukkantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Családi magazin, 20:00 A magyarság totemállatai, 20:50 Híradó, 21:05 Sztár-portré, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:05 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 09. 18. | 21sport A két kanizsai úszóklub versenyzői a legutóbbi időszakban Somogyban vettek részt versenyeken. A Délzalai Vízmű SE a dél-dunántúli régiós bajnokság szezonzáróján szerepelt úszóival Kaposváron, míg az Ebihal ÚME Marcaliban a NivoMed Nyárzáró Úszóversenyén indíthatta sportolóit.A kanizsai Délzalai Vízmű SE úszói a kaposvári kültéri medencében szerezték érmeiket a remek színvona-lú versenyen.Dél-Dunántúli úszóbaj-nokság, utolsó forduló, Kaposvár. A DZVSE érmes eredményei. Kantó Mar-cell (2005): 100 m pillangó: 1. (1:00,47). Szabó Flórián (2010): 100 m mell: 2. (1:38,08). 200 m vegyes: 3. (3:14,74). Varga Dominika (2001): 100 m gyors: 1. (58,12). Bukovics Rebeka (2006): 100 m gyors: 1. (1:00,32). 100 m mell: 2. (1:19,72). 200 m vegyes: 2. (2:30,91). Andrási Zsófia (2005): 100 m pillangó: 2. (1:05,94). Andrási Kata (2007): 100 m pillangó: 1. (1:08,43).Az Ebihal ÚME háza táján sem panaszkodhattak az eredményekre, az ő fiatalja-ik is számos alkalommal áll-hattak fel a dobogóra.NivoMed Nyárzáró Úszó-verseny, Marcali. Az Ebihal ÚME érmes eredményei. 2005 és idősebbek között A korcsoport. 100 m mell: 2. Kovács Vivien 1:35,74. 200 m vegyes: 2. Kovács V. 3:04,27. B korcsoport (2006). 200 m gyors: 2. László Márk 2:34,81. 100 m mell: 2. László 1:26,48. 200 m vegyes: 3. László 3:01,29. E korcsoport (2009). 200 m gyors: 3. Kovács Bence 3:00,12. 200 m vegyes: 2. Kovács B. 3:37,02. 50 m gyors: 1. Vajda Áron 33,91. 100 m mell: 5. Vajda Á. 1:42,59. 100 m gyors: 1. Vaj-da Á. 1:18,96. 50 m pillangó: 3. Vajda Á. 48,69. 50 m gyors: 2. Vajda Csongor 34,98. 100 m gyors: 3. Vajda Cs. 1:24,86. F korcsoport (2010). 50 m mell: 3. Majo-ros Emese 55,94. H korcso-port (2012). 50 m gyors: 3. Molnár Luca Bíborka 46,19. 50 m mell: 3. Molnár L. 1:01,81. 50 m pillangó: 3. Molnár L. 1:01,12.P.L.Megszerezte hivatalosan is története tizenharma-dik bajnoki címét a Tungsram Aquaprofit NSK NB I-es sakkcsapata, miután az ASE Paks otthoná-ban is győzött a bajnokság utolsó fordulójában.ASE Paks (3.) – Tungsram AquapAProfit NSK (1.) 5:7NB I-es sakk csapatbajnoki mér-kőzés, 9. forduló. Paks.Eredmények (elöl a hazaiak): Berkes – Bánusz döntetlen, Ács P. - Balogh Cs. döntetlen, Kaczúr – Kántor döntetlen, Lizák – Aczél döntetlen, Balázs – Medvegy 0:1, Krsztulovics – Ribli döntetlen, Lázárné – Galyas 0:1, Vidéki – Bodó N. döntetlen, Dankházi – Gara T. 0:1, Losonczi – Gombócz döntetlen, Molnár B. - Krutti döntetlen, Tancsa – Orsó döntet-len.A listavezető nagykanizsai sakk együttesnek nem volt semmi más feladata, mint legalább egy pon-tot szereznie a tabellán második Paks otthonában, s abban az eset-ben a dél-zalaiak máris elmond-hatták magukról, hogy történe-tükben a tizenharmadik bajnoki címet is elkönyvelhették. Nos, a találkozó harmadik órájában már bőven túlszárnyalták ezt, hiszen az első kilenc parti döntetlenre végződött, ami máris 4,5 pontot jelentett...- Örülünk, hogy megszereztük természetesen az újabb bajnoki elsőségünket, s mindezt úgy, hogy még nyertük is a paksi mec�-cset – fogalmazott a nagykanizsai klubvezetés részéről Nádasi Tamás. - Mindez azt jelentette, hogy a szezont 12 pont, vagyis gyakorlatilag egy meccsnyi előn�-nyel hódítottuk el ismét a serle-get. Tettük mindezt úgy, hogy az utolsó találkozónkra már nálunk sem voltak idegenlégiósok. Az, hogy bajnokok lettünk, egyben azt is magában foglalja, hogy zsi-nórban a tizenkettedik jött így össze a tizenháromból.P.L.A Duna-parton örülhettek újabb bajnoki címükneka kanizsai sakkozókMegvan a tizenharmadik!Marcaliban az Ebihal úszói szereztek érmeketés MarcalibanVízben Kaposváron Kaposváron a DZVSE….
-Hosszas próbálkozás után egyesületünk újra indíthatja női asztalitenisz csapatát az Extraligában, így hét idényt követően újra az első osztályban fog szerepelni – mondta el Jakabfi Imre, a KSSE veze-tője. – Az új bajnokságban egy helyszínen több fordu-lót bonyolítanak le, mi pedig igyekszünk az NB I-ben remeklő játékosaink-kal szerepelni. Fontos volt, hogy Mátrai Alexandrát és Végh Zsuzsannát meg tudtuk tartani más kérők elől, leigazoltuk viszont Turner Andreát, a Portu-gáliában élő román Arina Dora Singeorzant, vala-mint a szerb reménység Radmila Tominjakot.Amint az már ismert, a kanizsaiak mellett az elmúlt szezonbeli bajnok Budaörsi SC, a második Erdért SE, a bronzérmes Kecskeméti Spartacus, a Kiskunmajsa, a Nyíregyháza, az Orosháza és a Szekszárd küzdhet a minél előkelőbb helyezésekért.-Az igazolások alapján a mezőny bombaerős, az utóbbi évek legerősebb Extraligája várható – foly-tatta Jakabfi. - Ebben a remek színvonalú ligában igyekszünk minél jobban szerepelni úgy, hogy a leg-utóbbi hétvégén a főváros-ban a Budaörssel, az Oros-házával, az Erdérttel, vala-mint a Kecskeméttel játsz-hattunk.Nos, a nagykanizsaiak a bajnok Budaörstől ugyan 6:1-re kiakaptak, utána viszont a PET-BAU ASE Orosháza I ellen 6:4-re nyer-tek. A Budapesti Erdért SE – KSSE meccsen 6:1 lett a fővárosiak javára, és ez az eredmény született a Kecs-kemét – Kanizsa meccsen is.P.L.22 | KANIZSA újságsportgyőzelmükMáris van egy extra-A 28. Zalakaros Kupa női kosárlabda tornájának keretében négy korosztály együttesei csatároztak a minél előkelőbb helyekért a fürdőváros iskolájának tornatermében. A házigazda kanizsaiak csapatai közül a Kanizsai Diákkosárlabda Klub gyermek (U12) korcsoportos együttese harmadik lett, és különdíjban Vörös Bodza, valamint Perkó Tamara részesültek. U14-ben (serdülő) a kanizsaiak a második helyet szerezték meg, közülük külön elismerést Molnár Virág és Rezsek Réka érdemelt ki. Az U16-os kadetoknál a Kanizsai Vadmacskák SE bronzérmes lett - Lamm Dóra és Szórád Anna különdíjával -, míg az U18-as junior kategóriában a KVSE első helyezést ért el, legjobbjaik Baa Dominika, Szórád Anna, valamint Zsámár Pan-na lettek. P.L.győztekJuniorbanA Kanizsai Vadmacskák SE (fehér mezben) és a PVSK U16-os női kosárlabda mérkőzésén kanizsai siker született(Fotó: Polgár László)A KSSE Arina Singeorzan (balról), Turner Andrea, Radmila Tominjak, Végh Zsuzsanna és Mátrai Alexandra összeállításban vágott neki az asztalitenisz ExtraligánakKőszegen megrendez-hették a bokszolók XII. Ostrom Kupáját, melyen - végre - kanizsai öklözők is szorítóba léphettek.A vírushelyzet óta a Vas megyei volt az első igazán komoly verseny a régióban, ezért nem is csoda, hogy össze-sen 164 versenyző nevezett be az eseményre. A Kanizsa Box Klubot három versenyző képvi-selte. Bakonyi Tibor junior 66 kg-ban az első napon a Győri Gladi-átor Akadémia versenyzője ellen bunyózott, akitől végül nagyon szoros mérkőzésen 2:1 arányban vereséget szenvedett. Másnap nagy csatában ugyan-akkor Bakonyi legyőzte ajkai ellenfelét pontozással. Szüsz Cintia junior 66 kg-ban egy budapesti lánnyal mérkőzött, és magabiztos bunyóval már az első menetben feladásra is kényszerítette – ez győzelem volt döntő fölénnyel. Szira Zsó-fia junior 80 kg-ban sajnos ellenfél nélkül maradt, egyben a KBK szakmai stábja egy új edző-vel is bővült, és Kőszegen debü-tált Sáfár György. P.L.Ismét szorítóbanA 2012-13-as szezon után a Kanizsa Sörgyár SE női asztalitenisz együt-tese ismét az Extra-ligában szerepelhet, s már nyitotta is bajnoki szezonját.A kanizsai ökölvívó küldöttség hosszú hónapok után Kőszegen végre ismét box-meccseket vívhatott ostromolhattak
2020. 09. 18. | 23sportFC Nagykanizsa (13.) – Mol Fehérvár FC IIii (9.) 1-5 (1-3)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 10. forduló. Nagykanizsa, 270 néző. Vezette: Bana G. (Perák, Gyöngyössy). G.: Vlasics (10. - 11-esből), illet-ve Dinnyés (3.), Papp M. (44., 75.), Géresi (46., 52.). Kiállítva: Vlasics, illetve Dinnyés, Kojnok (vala-mennyien a 85.) és Toldi Gábor vezetőedző (86.)Nagykanizsa: Horváth M. - Bagó B. (Szabó P., 63.), Papp Sz., Major, Horváth B. - Kretz, Kovács Gy., Béli M. - Ekker, Péntek (Vass Gy., 60.), Vlasics. Vezető-edző: Koller Zoltán.A Nagykanizsára érkező Fehérvár II legénységében ott volt Elek Ákos és Futács Márkó is, igaz, gon-dosan kerülve a rivalda-fényt, s ahogy az a meccs menetéből kiderült, mond-hatni rájuk nem is volt szük-ség ahhoz, hogy a fehérvá-riak a nagykanizsai legény-ség fölé kerekedjenek. Már a 2. percben az FCN hálójá-ba került a labda, amit egy 11-essel nem sokkal később a Kanizsa ki tudott egyenlí-teni. Azt követően a hazai-ak előtt is felcsillanhatott a vezetés megszerzésének lehetősége, mivel azonban azok kimaradtak, a félidő végén bekapott két találat gyakorlatilag padlóra is küldte a vendéglátókat. A második játékrészben érdemben annyi történt, hogy a Fehérvár II még jegyzett két gólt (az egyiket büntetőből), majd 1-5 után még egy kis dulakodás is „színesítette” a mérkőzést, melynek eredménye egy dél-zalai és két Fejér megyei kiállított lett, illetve a szé-kesfehérvári vezetőedzőt, Toldi Gábort is kiállítással „jutalmazta” a játékvezető.- Ilyen meccs után nehéz mit mondani, el kell ismer-nem, ez tényleg váratlanul ért engem is – mondta el a meccs után Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője. - Az első félidő végén kapott egymás utáni két gyors góllal gyakorlatilag vége is volt a találkozónak. Magya-rázat? Hát, erre mit lehet most mondani? Lehet, jelenleg ezzel vagyunk a mélyponton. Egyáltalán szakmázni tudunk-e egy ilyen találkozót követően? Először is meg kell emész-tenünk, aztán persze átvesszük, mi miért is tör-ténhetett.Vasárnap Magyar Kupa-meccs vár a kanizsaiakra, akik a Heves megyei I. osz-tályban szereplő Gyön-gyöshalász SE vendégei lesznek vasárnap 15 órától. Információink szerint a hét elején találkozóra került sor a csapatot működtető gaz-dasági társaság vezetői, a szakmai stáb, illetve a keret tagjai között, hogy a most már nyugodtan a kisebb-fajta krízishelyzetnek tekinthető helyzetre meg-oldást keressenek…P.L.A Kanizsa Tenisz Klub pályáin rendezték meg a PLAppA FASHION nyílt amatőr páros teniszversenyt har-minc indulóval hét településről.A kanizsai teniszezőknek a szabadtéri záró versenye volt a múlt hétvégi, és a színvonalas mérkőzések után nagyatádi sikerek születtek.A 60 alatti kategóriában a nagykanizsai Lévai Csa-ba a nagyatádi Pápa Valentin oldalán meggyő-zően nyert. A 60+ kategó-riában kiegyensúlyozott mezőny jött össze, sok kör-beverés után alakult ki a végeredmény, végül az atádi Bakos József -Pomozi László páros nyert szoros csatában a Csalló János-Mercigány Róbert kanizsai páros ellen. A 60+ vigaszágán a zala-egerszegi Horváth Dezső-Simonffy Ferenc duó győ-zedelmeskedett.Végeredmény 60 alatti-ak: 1. Lévai Csaba-Pápa Valentin (Energia Szabad-idősport Klub-Nagyatád), 2. Papp Tamás-Plank Ádám (Kanizsa TC-Buda-pest), 3. Henrietta Ventu-rini-Nagy Csaba (Zala-egerszeg-Röpte TC). 60+: 1. Bakos József-Pomozi László (Nagyatádi Tenisz Baráti Kör), 2. Csalló János-Mercigány Róbert (Kanizsa TC-Energia), 3. Péntek Ist-ván-Vukics György (Kani-zsa TC-Nagykanizsa) és Hajdú Győző-Szabados István (Zalaegerszeg).P.L.megállítani…Jó lenne a csúszástAmi a kiállítás-sorozatot megelőzte: Vlasics Dániel (piros-fehér mezben) határozottan becsúszott a dulakodást megelőző percben a mérkőzés hajrájában...(Fotó: Polgár László)A kanizsai teniszsorozat idei utolsó szabadtéri versenyét rendeztékÚjabb vereséget szenvedett az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese, ezúttal a Mol Fehérvár FC II győzött ellene 5-1-re az Olajbá-nyász-stadionban. Vasárnap Magyar Kupa-találkozó vár a kanizsaiakra, a hét utolsó napján 15 órától a Heves megyei Gyöngyöshalász SE vendégei lesznek Koller Zoltán tanítványai.fölényZárásként atádi
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKHorváth Ferencné Mag-dika, a Zala Volán Nagyka-nizsai Üzemé-nek egykori üzemvezetője az édesanyjától és a nővérétől tanult meg sütni-főzni még gyermek-korában. Később, ha balla-gás vagy lakodalom volt a rokonságban, őrá mindig lehetett számítani a süte-ménysütésnél. Vasárna-ponként nagy szeretettel várja ebédre az unokáit. Dédunokájával együtt ilyenkor heten ülik körbe a terített asztalt. A krémleves hozzávalói 4 főre:80 dkg cukkini, 1 db közepes méretű burgonya, fél dl étolaj, 1 fej vöröshagyma, só, bors, reszelt szerecsendió, 2 db húsleves koc-ka, pici reszelt gyömbér, 2 dl főzőtejszín. Elkészítése: Az étolajon megpároljuk a hagymát, megsózzuk, rátesszük a kockákra vágott cukkinit és a burgonyát. Fel-öntjük annyi vízzel, hogy ellepje, belemorzsoljuk a húsleveskockát és megfőz-zük. Miután megfőtt, botmi-xerrel lepürésítjük. Ezután ismét felöntjük vízzel, hogy sűrűbb levesállagot kap-junk. Végül hozzáöntjük a főzőtejszínt, amivel egyet forraljuk. Tálaláskor leves-gyöngyöt vagy pirított zsemlekockát teszünk a tányérba, illetve ízlés szerint megszórjuk reszelt sajttal. A diós pogácsa hozzávalói: 60 dkg liszt, 25 dkg darált dió, 18 dkg zsír, 3 dkg élesz-tő, 1 kávéskanál szódabi-karbóna, 1 dl tej, kevés kris-tálycukor, 1 db tojás, 3 ek tejföl, pici só. Elkészítése: A lisztet a szódaport, a darált diót és a zsírt egy pici sóval összekeverjük, majd hozzáadjuk a cukrot és a tojást. Közben a meglan-gyosított cukros tejbe bele-rakjuk az élesztőt. Miután felfut az élesztő, ráborítjuk a száraz anyagokra, és hoz-záadjuk a tejfölt és a sót. Az egészet összekeverjük, kidagasztjuk, végül egy viszonylag kemény tésztát kell kapnunk. 30-40 percig kelesztjük, majd sodrófával 1,5-2 cm magasra kinyújt-juk, 10-12 cm átmérőjű pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk. A sodrófával egyenként lapítunk rajta, hogy 1 cm-nél ne legyen magasabb, mert akkor mutatós. A tetejét késsel bevagdossuk, felvert tojás-sal megkenjük, kristálycu-korral megszórjuk és mehet a sütőbe. Vigyázzunk, mert nagyon gyorsan megsül. Fogyasztáskor illik hozzá a szőlő. Bakonyi Erzsébet GasztroKanizsaFotó: B.E.és szőlővelCukkini krémleves diós pogácsával
XXXII. ÉVFolyam34. SZÁm2020. szSZeptember 25.4. oldal11. oldalA szocializmus gyermekei5. oldal12-13. oldalülésre várvaAhogy a HACSuNK létrejött és ténykedettKezdetektől az öNKormányzat kirúgásáigNyilvánosak lettek a jegyzőkönyvekEgykori parancsnokok emlékeznekEzernyi katona, határőr szolgált hajdan NagykanizsánAz interneten feszült egymásnak a közgyűlés két frakciójaBudapesti buszok, Médiaház és még a maszkok is terítékre kerülnekHétfőn üléseznek a képviselőkA közelmúltat dolgozza fel a kiállításÚj időszaki tárlat a Thúry György MúzeumbanNagykanizsaKatonaváros volt Soron kívüli
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT12 tanuló tett sikeres lovastúra-vezető vizsgát a Pannon Egyetemen indult 10 hónapos képzést követően. A 240 órányi gyakorlati oktatás egy szlovén -magyar pályázat keretében, a Kanizsa Lovasklubbal közösen Miklósfán valósult meg. Valami van, de nem az igazi – idézik a gazdák a neves orosz parodista mondását, amikor a termés-ről szólnak. A mennyisége és minősége is gyengébb a vártnál. Az idei évjárat szerintük Nagykani-zsa környékén nem lesz kiemelkedő. A szüret elkezdődött és fajtáktól függően várhatóan még hetekig tart.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENyakig a sárbanNyolcadik alkalommal rendeztek Nagykanizsán a terepjárók szerelmeseinek off-road fesztivált. Közel száz autós érkezett az ország különböző helyeiről, hogy a motocross-pályán kialakított akadályokon próbára tegye a saját és a járműve tudását.12IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 09. 25. | 3Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere PÁLYÁZATzatI HIRDETMÉNY Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzataa 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetvelegalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 2. em. 10.A lakás alapterülete: 40 m²,szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.600,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.22. 13.00-13.30-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályáza-ti nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 14.Nagykanizsa, 2020. szeptember Balogh LászlóMúlt heti számunkban próbált kolléganőnk utánanézni annak, hogy hol tartanak a Nagykani-zsára ígért nagyberuházások. Sok éve annak, hogy a Modern Városok Program keretében Sport-csarnok, Uszoda, „Ferences” Sörfőzde, elkerülő út építése került kilátásba. Az akkor elhangzott határidők azóta már rég elmúltak. Az ígéretek közül a sportcsarnok építkezése már zajlik, így a többiről próbáltunk érdeklődni egy hete.„A városlakók tájékoztatása érdekében lapunk is szeretett vol-na információt kapni a Beruházási Ügynökségtől, a Modern Városok Program részeként megvalósuló új versenyuszoda projekt állásá-ról. Megjegyezve azt is, hogy a különböző programok helyzeté-vel a város közgyűlése is foglalko-zott a legutóbbi ülésén. Továbbá arra is kíváncsiak voltunk, hogy valóban kell-e attól tartanunk, hogy Nagykanizsa felkerülhet a „problémás” városok listájára, és emiatt eleshet a komoly fejleszté-sektől” – írtuk a múlt héten. Válasz lapzártánk után napokkal érkezett a Beruházási Ügynökség vezetőjé-től. Ebben olvasható, hogy az ügy-nökség nem kíván politikai csatá-rozásokban részt vállalni, de az is, hogy ők nem döntenek pénzekről. Külön hangsúlyozza a válasz, hogy ők a lebonyolítást végzik majd, a beruházás építtetője továbbra is az Önkormányzat. Ebből pedig az következik, hogy egyelőre min-den információról ott lehet érdek-lődni. Tar MihályberuházásokrólVálaszolt az Ügynök ség, de sokk al tö bbet nem tudunk Újra a kanizsai
4 | KANIZSA újságAktuálisISSzinte nem volt olyan kanizsai az elmúlt hetek-ben, aki ne foglalt volna valamilyen formában állást a Kanizsa-Budapest közöt-ti közvetlen buszjáratok megszüntetésével kapcso-latban. Lapzártánk előtti este jött Cseresnyés Péter bejelentése, miszerint többszöri tárgyalás ered-ményeképpen sikerült elérni, hogy négy busszal lehet majd naponta közle-kedni a fővárosba és vissza. – Az a minisztérium, amely-ben Cseresnyés Péter államtitkár, egy tollvonás-sal megszüntette a Nagy-kanizsa-Budapest közötti 8 pár buszjáratot. A kérdés az, hogy Cseresnyés Péter tudott-e erről. Ha igen, akkor megvan abban a felelőssége, hogy elvették a buszokat. Ha pedig nem, akkor az azt mutatja, hogy a saját minisztériumában is súlytalan. Szép dolog, hogy most a felét vis�-szaadják, csak nem elegendő. Ha egy tolvaj ellop vala-kitől ezer forintot, majd abból 500-at visszaad, akkor a tolvajt sem dicsérjük meg, hogy milyen rendes ember – fogalmazott Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egye-sület frakcióveze-tője. Szabó Szilárd szerint a végső cél az, hogy 2-3 óránként indul-jon busz vagy vonat Nagy-kanizsáról Budapestre. A városlakók közlekedését pedig a 18-as járat útvona-lának meghosszabbítása is segíteni fogja. – 20 perces időközönként indulna a vasútállomásra, minden nap. Ezt egyébként én kicsit sűrűnek találom, de megszavaztuk, ez így fog elindulni. A tárgyalások-nak köszönhetően már a jövő hétre vagy október elejére elkészülhet az a menetrend, amelyben a visszaállított buszjáratok s a bővülő vonatjáratok is szerepelni fognak – tette hozzá a Fidesz-frakció vezetője. Fodor Csaba még három pontot emelt ki a beszélgetés során. Ilyen volt az októberi választások után kinevezett önkor-mányzati cégve-zetőket ért táma-dások, kritikák, a HACSuNK működé-se, illetve a Deák téri kandeláberek finanszíro-zása. – Lesz a HACSuNK-kal kapcsolatos napirend, mert szeretnénk végre tisztán lát-ni. Természete-sen tudjuk, hogy roppant mód zavarja a helyi Fideszt és a polgár-mestert, hogy olyan embe-reket állítottunk a cégek élére, akik tudnak és akar-nak dolgozni. Amennyi-ben részükről van olyan szándék, hogy ne biztosít-suk a médiaház működé-sét, annak csak egy oka lehet: nem akarják, hogy a városlakók tisztességes tájékoztatást kapjanak. De nem csak a médiaházat éri támadás, hanem a város-fejlesztőt és a Kanizsa Rehabot is. Én ezt puszta személyeskedésnek tar-tom, ami nem szerencsés, már csak azért sem, mert folyamatosan arról beszél-nek, hogy ők együttmű-ködni szeretnének, köz-ben meg olyan posztok jelennek meg a polgár-mestertől, amik nem ezen irányba hatnak. Elfelejtik, hogy háborúban nem lehet építkezni. A kandelá-berek ügye pedig jól iga-zolja, hogy az előző város-vezetés miként kezelte a fejlesztéseket. Kiderült, hogy a kandelábereket kihagyták a Deák téren. Ez nevetséges, jól mutatja, hogy mennyire nem volt körültekintő az egész elő-készítés. Mi örömmel ves�-szük, ha a Fidesz-frakció és Cseresnyés Péter ezt kifize-ti, ez egy nemes felajánlás. Szabó Szilárd még két témát érintett. Ezek között szerepel a maszkok kérdé-se, valamint a szúnyoggyé-rítés ügye. – Polgármester úr és a Fidesz-frakció kezde-ményezte azon maszkok kiosztását, amiket az önkor-mányzat megvásárolt a rehabtól, mintegy 40 ezer darabról van szó. A kiosztá-sára tettünk kezdeménye-zést a Schauta Marcell képviselőtársam által veze-tett Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság felé. De eltelt már egy hónap, mégsem állt fel egy megfelelő team, amit ők egyébként a legutóbbi közgyűlésen már beharan-goztak. Polgármester úr írásban jelezte, hogy vegyék nagyon komolyan fontolóra ezt, s most, a második hullám kezdetén alakítsuk ki a megfelelő koncepciót. Legutóbb már szóvá tettem a nyári szú-nyogírtás kérdését, de érdemi választ nem kap-tam. Az ÉVE közösségi felü-letén nyíltan felszólította polgármester urat, hogy tegyen az ügy érdekében. Polgármester úr bizonyít-hatóan, több alkalommal megkereste levélben, szó-ban, s személyesen is a katasztrófavédelmet, hogy kiharcolja a többszöri gyérí-tést. Ez sikerrel is járt. Fel-szólítást tettem a környe-zetvédelmi bizottság felé, hogy lássam, mit tett az ÉVE ebben az ügyben. Válaszul kaptam egy többoldalas levelet, ami mindenről szólt, csak a feltett kérdé-semre nem válaszolt, tehát elnök úr nem tudta igazol-ni, hogy ők is megtettek mindent a cél érdekében. Számomra egyértelmű, hogy a városlakók érdekeit kell szolgálni, felülemelked-ve a politikai érdekeken. Ne a közösségi oldalakon men-jen a felszólítgatás, hanem együtt tegyünk minél töb-bet Nagykanizsáért!Információink szerint a városban raktározott 40 ezer mosható maszk további sorsát illetően komoly nézetkülönbség alakult ki a felek között. Erre a témára jövő heti szá-munkban visszatérünk. Szerdán délután egyéb-ként felkerült a 28-i rendkí-vüli ülés napirendje a város honlapjára. Mikó-Baráth GyörgyHáborúban nem lehet építkezni..! (ÉVE)avagy...Közgyűlési előzetes, Fotó: archívSzerdán beszélgettünk a
szeptember 28-i, soron kívüli közgyűlés legfontosabb pontjairól, várható hangvételéről a frakcióvezetőkkel. Az előterjesztések ekkor még nem voltak feltöltve, jegyző által ellenjegyezve, így – a teljes-ség igénye nélkül – azon témák közül emeltek ki néhányat a városatyák, amelyekről érintőlegesen vagy közvetlenül, de biztosan szó lesz a jövő hétfői tanácskozáson. A Facebook-felszólítgatások helyett közösen kéne tenni a városért..! (Fidesz)
2020. 09. 25. | 5közéletMár-már nekiálltam az írásnak, hogy újabb részleteket mutassak be a HACSuNK-ról, amikor a héten szer-dán az eddig ismert dokumentu-mok mellé újabbak kerültek. Ugyan sok esetben a kiegészítő mellékle-tek nélkül, de felkerültek a honlapra az összejövetelekről a jegyzőköny-vek. Ezekből derül ki, hogy az első összejövetel 2016. május 23-án volt, előkészítő ülésnek nevezték ezt, amely után két nappal meg is alakult a Helyi Akciócsoport. Ekkor döntöt-tek arról is, hogy hivatalosan HACSuNKnéven fogják magukat nevezni. Ekkor 12 szervezet képvise-lője döntött úgy egyhangúlag, hogy összeszerveződnek. Ekkor a konzorciumi formáról is határoztak egyhangúlag, majd arról is döntöttek, hogy a szerveződést a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., és annak akkori vezetője, Rodekné Hederics Erika fogja képviselni. Ez azután többször is változott. Az ala-kuló ülés után csaknem másfél évig nem történt hivatalos taggyűlés, vagy annak jegyzőkönyve nem került a nyilvánosság elé. 2017 novemberében döntöttek arról, hogy elfogadják a Helyi Közösség-fejlesztési Stratégia módosított vál-tozatát. Ugyanekkor azt is eldöntöt-ték, hogy a Helyi Bíráló Bizottságok tagjai a HACS tagságából kerülnek ki. egy másik dokumentum szerint ennek a bizottságnak úgy kell feláll-nia, hogy egyik csoport sem halad-hatja meg a 49%-os részvételi arányt benne. A bizottság „önálló testület, amelynek feladata javaslattétel azon helyi támogatási kérelmek támogatására, amelyek leginkább biztosítják a helyi közösségi fejlesz-tési stratégia célkitűzéseinek meg-valósulását és célértékeinek eléré-sét”.A következő alkalom ugyanebben az évben decemberben történt, amikor a vezetőség tartott összejö-vetelt. Ezen már Hella Ferencet a Munkaszervezet vezetőjeként neve-sítik, aki ezen ülésen a jegyzőköny-vet is vezethette. Ezen az ülésen már arról is döntöttek a támogatások elosztási rendjéről is, amelyhez megválasztották a bíráló bizottság tagjait. Erről határozatot is hoztak. Pár nappal később ülésezett az időközben megválasztott Felhívás előkészítő Munkacsoport (FEMCS). Ennek az ülésnek a jegyzőkönyv-ében volt olvasható egy bizonyos 132 millió forintos keret. A második napirendi pontban tárgyaltak erről és elfogadták a határozatot.2019. áprilisig sok eseményt nem rögzítettek a jegyzőkönyvek. A Hel-la Ferenc által vezetett Munkaszer-vezet beszámolóit elfogadták, az éves terveket megbeszélték, érthe-tetlen és nehezen kibogozható kódokkal jelölt pályázatokról érte-keztek. ’19 áprilisában azonban arról döntöttek, hogy elfogadják a refor-mátus egyház és azzal együtt Hella Ferenc lemondását a munka-szervezet vezetéséről. Indokok-ról nem lehet olvasni, csak annyi tudható meg, hogy az elfoga-dással egyidőben arról is dön-töttek, hogy a reformátusok helyére az a bizonyos polgári alapítvány és annak elnöke kerül. Az átadás-átvételről július 31-én szüle-tett jegyzőkönyv. Ettől kezdve mindent az alapít-vány elnökének kel-lett (volna) intézni.Boldog Új Évet!A HACSuNK munka-bírását mi sem jellem-zi jobban, mint az, hogy még az év utolsó előtti napján is ülésez-tek. Ennek levezető elnöke már Balogh László polgármester lett. Számokat először itt lehetett látni. Itt derült ki, hogy a kon-zorcium hatáskörébe 340 millió forint kerül. Ekkora összegről dönthetnek. Ekkor már arról is szót ejtettek, hogy arra is készülniük kell, hogy az időközben többségbe került ellenzéki frakció nem támogatja a Piért raktár átadá-sát, így más tervet kell kidolgozniuk. Arról is szó volt, hogy az a bizonyos HKFS is átesett egy újratervezésen. Azt is elfogadták. Ezután már ami történt, azt tudni lehet, a múlt héten megírtuk. Májusban az önkormány-zatot és cégeit kirúgták, majd a KULCS Egyesületet és annak elnökét bízták meg a konzorcium vezetésé-vel. A Kulcs elnökét, Lehota Jánost a héten írásban kerestem meg. Több kérdést is feltettem neki a történtek-kel kapcsolatban. Lehota Jánostól, a Polgármesteri Hivatal kabinetveze-tőjétől kaptam választ. Ebben 1-2 napot kért, hogy a válaszokat össze-állítsa. Ezeket a jövő heti számunk-ban természetesen közöljük. Tar MihályMúlt héten a nyilvá-nosság számára elér-hető iratokból, bejegyzésekből meg-próbáltuk egy kicsit az olvasók számára közelebb hozni a nagykanizsai szerve-zetekből alakult, magukat Helyi Akció-csoportnak nevező szerveződést. Ez a csoport az, amelyik-ről tavaly márciusban lehetett először hal-lani, amikor egy saj-tótájékoztatón mutat-ták be a konzorciu-mot. Akkor a Kanizsa TV a megalakulásról számolt be, így joggal hihette az, aki szeret-te volna megismerni a szerveződést, hogy az másfél éve műkö-dik. Nem így van!A bíráló bizottságról szóló határozatEgyáltalán kinek a HACSa a HACSuNK ?HACSuNK?Ez a mi Furcsa kódok és a 132 millió forintAz alapítók névsora a jegyzőkönyv szerint
6 | KANIZSA újságközéletAz ingatlanpiac összeomlásáról vizionáltak többen még tavasszal, amikor a koronavírus miatt meg-állt az élet, és a gazdasági szerep-lők is tanácstalanok voltak. Az elmúlt időszakra visszatekintve a szakemberek azt mondják: attól függ, milyen aspektusból nézzük a dolgot. Nagykanizsa és környé-kére vonatkozóan valóban csök-kentek az ingatlanárak, a városi és kisebb lakásokat illetően. Más-részt az egyes ingatlanok iránti kereslet rendkívüli módon gyara-podott, mondta el az országos piacon is jelen lévő Duna House Ingatlaniroda kanizsai vezetője. - A kereslet leginkább a kisebb értékű, zömében felújításra szo-ruló, agglomerációban található ingatlanokra vonatkozik. A vírus-helyzet alatt sokan rádöbbentek arra, hogy a városi lét nem min-den esetben nyújt nekik tökéletes biztonságot. Sok családnál az a képzet kristályosodott ki, hogy érdemesebb lenne egy apróbb gazdasággal, kerttel rendelkező, könnyebben fenntartható, olcsóbb árfekvésű házban folytat-ni a családi életet. Nem bent a városban egy lakótelepen, a vala-hányadik emeleten, ahol sem ter-melésre alkalmas föld, sem pedig a szabad életre alkalmas terület nincs – fogalmazott Dr. Major Amira irodavezető. Az értékesítők hasonlóan látják a helyzetet, néha kirí-vó esetekkel is talál-koznak. Viszont ma már nem szokatlan jelenség itt Dél-Zalában, amikor valaki az ország másik tájé-káról érdeklődik, vagy külföldről hazatérve egy csendesebb községben keresi álmai otthonát. - Három szempontból tudnám ezt elmondani, illetve alátámasztani. Nagyon sokan veszik igénybe az állami támogatásokat, gondolok itt a babaváró hitelre, a falusi CSOK-ra. A másik pedig vélemé-nyem szerint: felkészülnek a következő vírus-hullámra, ami miatt szeretnének inkább családi házban lakni. Hogy talán kön�-nyebben átvészelik azt az idősza-kot, amikor be vannak zárva az emberek. A harmadik pedig – az elképzelésem szerint -, hogy felél-ték az emberek a tartalékukat, és összeköltöznek a generációk. Én az értékesítés során ezt látom – fogalmazott Fehér Mónika, az iroda munkatársa. A kiköltözéseket illetően egy 15 km-es határvonalat meg lehet húzni, hiszen a munka általá-ban Nagykanizsához köti az embereket. Az ingatlanpiac elmoz-dulása kapcsán érde-kes lehet még a befektetők megjele-nése is. Az irodák ma már olyan szakembe-rekkel dolgoznak, akik a hitelügyintézést – legyen szó CSOK-ról vagy bármi másról - pil-lanatok alatt elindítják. A kisebb, felújítandó, város környéki ingat-lanok keresetével párhuzamosan megnövekedett a hitelek iránti igény is. - A bankok, a fiókok is megpróbálnak átállni a digitális ügyintézésre a vírushelyzetre való tekintettel. Minél kevesebb érint-kezés legyen, ez a cél. A fővárosi piac egy bizonyos szegmense megállt, a kereslet oldalán megje-lentek azok a befektetők is, akik apartmanokat keresnek. Persze ez a fürdővárosok környékére vonat-kozik. De a belföldi turizmus élén-külésével is magyarázható ez a jelenség, panziókat, apart-manokat keresnek meg-vásárlásra, további üze-meltetésre – mondta el Hirt Attila pénzügyi tanácsadó.A piaci átrendeződés egyik különösen érdekes szegmense lehet Nagykanizsa vonatkozásában a Csónakázó-tó környéke. Az ingatlanszférában dolgozók elmondása szerint az utóbbi években kimondottan keresett miklósfai, palini házak és telkek után a szabadidős központ környékén lévő hétvégi házak keresettek. Az eladásra kínált házak, telkek ára is elkezdett a magasba szökni, de a szakembe-rek szerint a robbanás hamarosan kiteljesedik. A város legkedvel-tebb és legkeresettebb részévé válhat a Csónakázó-tó környéke. Vincze AdélFotó: Horváth ZoltánAz országos tendencia arról szól: az elmúlt hónapok legnagyobb vesztesei a panel lakások az ingatlanpiacon. Nagykanizsán és környékén akár igaz is lehet az állítás – de talán ennél is érdekesebb a környékbeli, kisebb, kerttel rendelkező, felújítandó családi házak iránti robbanásszerű kereslet. Ingatlanpiac nagykanizsai helyzetKi a városból!!!A tapasztalat:
2020. 09. 25. | 7járványPörzse Gabriella évek óta szer-vez esküvőket és különféle rendez-vényeket a környéken. Lapunknak elmondta, most úgy tűnik, azok jár-hatnak jól, akik külső helyszínre szer-vezték a nagy napot.Nehéz ilyenkor nyugtató szavakat mondani– Utánanéztünk dolgoknak, és a családi ren-dezvények nem tartoznak ebbe a kategóriába. Viszont az éttermeknek, illetve a bároknak és az egyéb vendéglátó egységeknek a nyitva-tartása a törvény, illetve a rendelet hatálya alá tartozik. Most tehát úgy állunk, hogy, aki külső helyszínt választott, ott mindenhol megtart-ható lesz az esemény, viszont aki éttermi egy-séget választott vagy vendéglátó egységet, ott 23 órakor sajnos be kell zárni. Ha valakinek abba a kategóriába esik a rendezvénye, hogy be kell zárni este 11-kor, akkor amennyire lehet, előre kell hozni az adott nap eseménye-it. Természetesen ez létszámfüggő, és egyez-tetni kell a hivatalokkal, a templomi időpon-tokkal, a fotóssal, hogy min lehet változtatni. Rengeteg telefont és e-mailt kaptunk a párok-tól ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon nem örülnek ennek, és nem tudják, hogy most megint mitévők legyenek. Nehéz ilyenkor nyugtató szavakat mondani, de amennyire tudjuk, igyekszünk őket megnyugtatni, s mi arra kérjük őket, legyenek szívesek forduljanak bizalommal a szolgáltatójukhoz. Mindenkinek találnak olyan megoldást, amellyel a lehető legjobbat lehet kihozni egy ilyen esetből. A jegyespárok mellett a zené-szek, fotósok is immár másodszor kerülhetnek bajba a járványhelyzet miatt. A szolgáltatók többsége abban bízik, hogy legkésőbb 2021-re visszaáll a régi rend. Haszon Zoltán, a Freya Band zenekar vezetője is azt reméli, hogy mielőbb visszatérhet-nek a régi kerékvágásba. Zenész-társaival folyamatosan figyelik az újabb rendeleteket, hiszen szinte hétről hétre változhatnak a szabályok, amennyiben a fertőzések száma tovább emelkedik. Bízom bennNNe, hogy jövőre rendesen megy majd a szezon– Nekünk a fő profilunk a lakodalmas ren-dezvényeken való zenélés. Bízom benne, hogy jövőre már el tudjuk kezdeni rendesen a sze-zont úgy, ahogy szoktuk. Áprilistól egészen november végéig szoktuk a naptárunkat tele-írni, a lakodalmi szezonban végig foglaltak vagyunk. Azon kívül inkább szállodázunk meg a céges rendezvények jönnek, majd az alapít-ványi bálok. Megkérdeztünk olyan környékbeli vendég-látóhelyet is, ahol gyakran tartanak lakodal-makat. Azt a választ kaptuk, hogy pillanatnyi-lag még ők sem tudják pontosan, melyik kate-góriába tartoznak. Így egyelőre sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. A vendégsereg 30-40%-a mondja le az utolsó pillanatbanMegkeresésünkre egy menyasszony annyit mondott, hogy az ő esküvőjük és lakodalmuk november második felében lenne, de egyelő-re nem hajlandó áttenni vagy lemondani az esküvőt, amíg semmi sem biztos. Megvár-ja az adott hónapot, és amennyiben akkor is érvényben lesz olyan szigo-rítás, amely miatt nem lehet meg-tartani a ceremóniát és a lakodal-mat, akkor nekifognak a „B terv-hez”. Addig nem hajlandó ezen ide-geskedni.A szakemberek elmondták, hogy azzal is számolni kell, hogy a vendégek is elállhatnak a meghívástól. Egyelőre az a tapasztalat a szervezők részéről, hogy a ven-dégsereg és a rokonság 30-40%-a áll el ezen rendezvényeken való részvételtől, és szinte az utolsó pillanatban is érkezhet ilyesfajta lemon-dás, amivel számolni kell. Hajnes RitaISMÉT BAJ BAN A LAKODALOMRA KÉSZÜLŐKzáróra!Este 11-kor Több ezer esküvő került bajba ismét a szeptember 21-e óta hatályban lévő kormány- rendelet miatt, miszerint 23 órakor be kell zárniuk a szórakozó- és vendég- látóhelyeknek. A Ceremónia-mester Szövetség kutatása szerint mintegy tízezer pár halasztotta őszre az esküvő-jét a tavaszi koronavírus- időszak miatt, a párok többségének pedig könnyen lehet, hogy másodszor is halasztania kell.
8 | KANIZSA újságközélet28. alkalommal rendezték meg a Kaán Károly környezetvédelmi versenyt múlt héten az 5. és 6. osztályos tanulóknak. Idén több szempontból is rendhagyó volt, hiszen a vetélkedő tavasszal szokott lenni. Most a tanulóknak online kellett megoldani a feladatokat. Hagyomány már, hogy a verseny kezdése előtt a szervezők és résztvevők megem-lékeznek a neves erdőmérnökről. Így volt ez idén is: Kaán Károly szobrát most is megkoszorúzták.Fotó: Czigóth SándormegrendezniKaán Károly környezetvédelmi verseny VOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi vezetői kresz -tanfolyamunkra jelentkezésSZEPTEteMBer 30 SZerDA 16 óraHa nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a Kreszt otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,”B+E” „C+E” nehéz pótkocsi ,KategóriákraGKI vizsga időpont Nagykanizsai helyszínnel /10.16/ - jelentkezési határidő : október 01-igréSZletFIZetéSI KEDVEZMÉNY!*Részletekről érdeklődjön irodánkban-telefonszám 06-30-491-705130 éve képezzük a vezetőket !(Stat.2020 1. né. VSM: „B” E: 75 % F: 63,27% - „C” E:82,52 % F:79,17% -- ÁKO: „B” Gy:163,65%, „C” Gy: 103,02% KK- B: 237.600.Ft/fő- C: 211.000.-Ft/fő/A Kaán Károly Környezetvédel-mi Egyesület 1994-ben jött létre, névadója pedig az a nagykanizsai erdőmérnök, gazdaságpolitikus volt, akihez szorosan kapcsolódik a magyarországi erdőgazdálkodás újjászervezése, az Alföld fásítási programja és a korszerű állami ter-mészetvédelem megszületése. Kaán Károly Nagykanizsán szüle-tett, középiskolai tanulmányait is itt végezte, majd a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémia hallgatója volt. 1924-ben a Magyar Tudományos Akadémia pedig levelező tagjává választotta. Kaán Károly sokat tett az erdei értékek megvédéséért, a fakitermelés ellen többször felszólalt. Nem is kérdéses, hogy a háziverseny fő célja a környezetvédelem erősíté-se, hazánk és bolygónk értékeinek megvédése. – A versenynek az apropóját az adja, hogy Kaán Károly Nagykani-zsán született, és idén 80 éve halt meg. Úgy gondolom, hogy a hazánkért és környezetünkért tett erőfeszítései eredményeképp méltón megérdemli, hogy meg-emlékezzünk rá ily módon. A ver-seny egy országos volumenű vetélkedő, melyet úgynevezett háziversenyek előztek meg. A tanulók az 5. és 6. osztályos termé-szetismeret tantárgyak, valamint a TermészetBúvár magazinnak a képanyaga, illetve az ott található információkból készülhettek fel – nyilatkozta Benedek Miklós, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke.A korábbi tapasztalatok alapján szép számmal szoktak jelentkezni a gyerekek, és mindig örömmel oldják meg a feladatot, a feladvá-nyok pedig többségében képfelis-merő, párosító feladatokat tartal-maznak. Zala megyéből 40 iskolá-ból neveztek, mely csaknem 50 diákot jelent.– A verseny fő célja, hogy a ter-mészetismeretet, környezetvédel-met erősítsük a fiatalokban. Sok diák éppen ezért választ a későb-biekben olyan középiskolát, ahol ezek a tantárgyak– egyebek mel-lett földrajz, biológia, kémia – köz-pontban vannak – fűzte hozzá Benedek Miklós.A múlt évben és idén is indult Simon Alexandra Zoé, a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola tanulója, aki újságunkkal megosz-totta tapasztalatait.– Tavaly a Kaán Károly verse-nyen elég nehéz feladatok voltak, viszont a tavalyi felkészítő taná-rommal nagyon sokat tanultunk rá, így sikerült is bejutnom a megyeire. Nem mondom, hogy könnyen ment, de a hatodik osztá-lyosok közül én lettem a legjobb a suliban. Igyekeztem – árulta el Simon Alexandra Zoé.Gerencsér DóraOnline sikerült
2020. 09. 25. | 9önkormányzatPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 22. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30. (szer-da)Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2020. október 15. (csütörtök) de. 9.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21. Nagykanizsa, keleti városrész, 25 m², 1 szoba, összkomfortos, helyreállítottbérlakást leadó pályázó esetén 14.125,-Ft + igénybevett szolgáltatáso-kért fizetendő díj + rezsiköltség adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igény-bevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniNagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 22.Nagykanizsa, keleti városrész, 25 m², 1 szoba, összkomfortos, helyreállítottbérlakást leadó pályázó esetén 14.125,-Ft + igénybevett szolgáltatáso-kért fizetendő díj + rezsiköltségadományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igény-bevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniNagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.Nagykanizsa, keleti városrész, 37 m², 1 + 1 fél szoba, összkomfortos, helyreállított- bérlakást leadó pályázó esetén 19.906,-Ft + igénybevett szolgáltatá-sokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igény-bevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakások megtekinthetők: 2020. szeptember 9. 10.00-11.00 óráigA pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő lici-tálást elfogadja2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meg-határozott rendeltetésszerű használatra alkalma állapotbana bérbeadó rendelkezésére bocsátja. városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakás-ként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humáni-gazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átve-hető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszel-vény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyisége-it, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos ada-tát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alag-sor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 22. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.400.000.-Ft A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagyka-nizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Nagykanizsa, 2020. szeptember 1. Balogh LászlóNagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
10 | KANIZSA újságkultúraIdőszámításunk előtt és után. Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója ezt a kifejezést használta, a 2020-as évre vonatkozóan, ami a köz-művelődés mindennapjait érinti. – Megcsappantak a lehetősége-ink, egyrészt a létszámkorlát miatt, de még szerencsés helyzet-ben vagyunk. Hiszen a színházter-münk 474 főt képes befogadni, és mint ilyen, a tűréshatárt nem súrolja – így kezdte mondanivaló-ját a KKK igazgatója arra a kérdés-re reagálva, hogyan élik meg eze-ket a hónapokat a jogszabályi vál-tozások és a vírushelyzet mellett a művelődési intézmények.Maszkviselés, kézfertőtlenítés, digitális hőmérők beszerzése… A biztonsági előírások be vannak tartva. – Próbálunk hadrendbe áll-ni, és a munkánkat végezni a továbbiakban is. Nem egyszerű. Vannak idős korú csoportjaink, akik nem szeretnének lemaradni a kulturális eseményekről. Nagyon bízunk abban, hogy nem lesz újra teljes zárva tartás – fogalmazott Kovácsné Mikola Mária.A közművelődési intézmények működését jelenleg viszont nem csupán a vírushelyzettel össze-függő jelenségek befolyásolják. Több jogszabályi változás van, ami az egyes intézmények létszá-mára is hatással lesz. Most még a közalkal-mazottak jog-állásáról szóló törvény alá tartoznak a munkatársak, de a 2020. évi 32. törvény arról szól, hogy e státusz alól kivezetik a kul-túra területén dolgozó szakembe-reket, akik a hatályba lépést köve-tően a Munka Törvénykönyve alá fognak tartozni. A 2020. novem-ber 1-i határidő pedig vészesen közeleg. – Október 31-ig még köz-alkalmazottak vagyunk. A Kani-zsai Kulturális Központnak van három fő intézményegysége: a Hevesi Sándor Művelődési Köz-pont, a Medgyaszay Ház és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Ezen kívül négy városrészi kulturális telephely működik: Kis-fakoson, Bagolán, Sáncban és Baj-csán. Erre a közművelődési fel-adatellátásra vagyunk – jelen pil-lanatban – 29-en. 31 álláshelyünk van, két álláshelyet még nem tud-tunk betölteni. A Munka Törvény-könyve alá történő átállás során négy kollégánk mondta azt, hogy nem szeretne velünk tovább dol-gozni. Maradunk 25-en. Ez így a jelen pillanatban még megoldha-tó, vállalható. De bízunk abban, hogy a vírus egyszer majd feladja. Akkor viszont egyre több rendez-vényünk lesz, és a kiszolgáló sze-mélyzetet muszáj bővítenünk. Ez még a jövő kérdése… - így vázolta a jelenlegi helyzetet a KKK igazga-tója. A járásban dolgozó szakem-bereket és önkormányzatokat azonban más jogszabályi változá-sok miatt is fel kell készíteni. Ezzel a témával kapcsolatban a Nemze-ti Művelődési Intézet Zala megyei igazgatója adott felvilágosítást. – Az 1997. évi 140-es törvényben foglaltaknak megfelelően 2021. január 1-től a legkisebb településen is leg-alább egy középfokú végzettség-gel rendelkező közművelődési szakembernek kell a szakmai fel-adatokat ellátni. Ez a feladat nagy kihívás a Nemzeti Művelődési Intézet számára, mert Zala megyé-ben 50%-os közművelődési szak-ember hiánnyal küzdünk. A leen-dő szakemberek beiskolázását meg kell valósítanunk. Ennek semmi akadálya, egyetlen kitétel van: a közművelődésben majdan dolgozó kollégáknak érettségivel lehet részt venni az OKJ-s képzés-ben – mondta el Matyasovsz-ky Margit, a Nemzeti Műve-lődési Intézet Zala Megyei Igazgatóságának igazga-tója.A megyében a nagyka-nizsai programot követő-en újabb szakmai napokat és fórumokat folyamatosan tartanak a járási központokban, ahová az érintett feleket – a köz-művelődési szakemberek mellett – a települések polgármestereit, jegyzőit várják.Vincze AdélA hullámzó koronavírus-helyzet mellett a jogszabályi változások is befolyásolják a kulturális intézmé-nyek dolgozóinak életét. A rendelke-zések a legtöbb esetben érintik a kultúrára szomjazókat is. A terüle-ten dolgozó munkavállalókat pedig hatványozottan. A Nemzeti Művelődé-si Intézet a járásban dolgozó munka-társak tájékoztatása érdekében tartott szakmai napot Nagykanizsán.jogszabályok menténFotó: Horváth ZoltánKözművelődés
2020. 09. 25. | 11kultúraA 20. század második felében lezaj-lott jelentős társadalmi változásokat bemutató kiállítás a Nemzeti Kulturá-lis Alap támogatásával jött létre, mely-re a múzeum minden évben benyújtja a pályázatát. A társadalmon belül pedig első-sorban a gyerekek és az életüket meghatározó színterek kerülnek górcső alá - különösen a nevelés színterei - a családtól kezdődően a különböző intézményesült formákig. - Történészünk, Mikó-Baráth Franciska kutatja ezt a korszakot, a múzeumnak van saját tárgyi anyaga a témakörben és emellett gyűjtés is folyt, mindezek együttes eredmé-nye a kiállítás. Egy komoly történészi kutató-munka, amely az egész korszakot igyekszik átfogni a gyermekek szemén keresztül. Ennek a kiállításnak is az a célja, ami a múzeumnak egyben a küldetése is, hogy Kanizsa közössé-gével együtt éljük meg azokat a pillanatokat, amelyek a múzeumban tárgyi anyagként bezárásra kerülnek, és később kiállításként megtekinthetők. A szocializmus időszakának tárgyi és iratanyagát használtuk fel, és nagyon-nagyon sok kanizsai is hozott emléket ehhez a kiállításhoz – mondta el lapunknak Száraz Csil-la, a Thúry György Múzeum igazgatója.A kiállítás rövidtávú célja ugyan a korszak bemutatása a városlakóknak, de egy másik – nem rejtett – célja az is, hogy a meglévő gyűj-teményt gyarapítani tudják, hogy a tárgyak, amiket otthonról már kidobnánk, a múzeum-ban akár még további száz évig megőrződje-nek. Az utóbbi években sikerült az 1945 utáni időszak bútoraival, berendezéseivel és viseleti darabjaival bővíteni a készletet, és a kiállítás megnyitása óta is többen ajándékoztak tár-gyakat, dokumentumokat a múzeumnak.A dolgozók a kiállítást a múzeum egyik folyosóján, valamint két termében rendezték be. A látogatók a tárlaton találkozhatnak a gyermeknevelés különböző helyszíneivel és a korabeli szórakozási lehetőségekkel is. A kiállí-tás elsődlegesen Nagykanizsa és környékének a szocializmus időszakában felnevelkedett nemzedékét hivatott bemutatni. - A szocializmus gyermekei című időszaki kiállításunkban igyekszünk bemutatni a min-dennapi élet azon színtereit, amelyek a cse-csemőkortól a tinédzser korig a gyerekek éle-tét befolyásolták és meghatározták a szocializ-mus időszakában. A folyosón bemutatásra kerül a családszerkezet átalakulása, illetve a gyerekeknek a családban felértékelődött sze-repe, valamint a nők munkába állása, ezeket tablókon jelenítettük meg. Berendezésre kerültek olyan enteriőrök, amelyek a szociális nevelés színterei voltak ebben az időszakban. Köztük az óvoda és az iskola is megjelenik, illetve a névadó intézmény. Szerettük volna hangsúlyozni azokat a szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőségeket is, amelyek ebben az időszakban meghatározóak voltak. Így került berendezésre egy Béke mozi enteriőr, ahol a látogatók megtekinthetnek olyan 1970-es évekből származó felvételeket, amelyek a város életét, mindennapjait mutatják be. Az úttörőház is megjelenik, ami a szabadidő komoly részét tette ki ebben az időben - fejtet-te ki Mikó-Baráth Franciska, a Thúry György Múzeum történésze, a kiállítás kurátora.Az érdeklődők továbbá megtekinthetnek egy korabeli csecsemő- és tinédzser szobát, a vitrinekben a korszak népszerű játékait, de az 1995-ös Indián Nyár koncertfelvételét is. A múzeum munkatársai már több nyugdíjas csoportnak is tartottak tárlatvezetést, és ren-geteg pozitív visszajelzést kaptak a látogatók részéről. Az idősebbeknek nosztalgikus érzést nyújtanak a kiállított emlékek, míg a fiatalab-bak tanulhatnak is belőle. Ha szerencsések vagyunk, akkor akár egy rokonunkat vagy saját magunkat is felismerhetjük valamelyik, a múltbéli korszakot felidéző fotón.Körtvélyessy VivienA szocializmus gyermekei című kiállítás szeptember 10-én nyílt meg a Thúry György Múzeumban. A helyi vonatko-zású tárlat a gyermekek, tinédzserek szemén keresztül mutatja be a szocializmus korszakát a látogatóknak.gyermekeiA szocializmusFotó: Horváth ZoltánIdőszaki ki állítás a Thúry György MúzeumbanFotó: Kanizsa TV
12 | KANIZSA újságtörténelemA 95 éves Móricz István Béla nyugállományú honvéd alezredes, a Gábor Áron laktanya egykori parancsnokhelyettesének verssi-kere; A Bajtársi Egyesületek Orszá-gos Szövetsége „30 év – 30 emlék” című alkotópályázaton való ered-ményes részvételéért oklevéllel jutalmazta júliusban a Volt egyszer egy katonaváros és a Gondolatok egy laktanyáról című verseit. A városban járva-kelve pillan-tást vethetünk Károlyi Attila önkormányzati képviselő által szorgalmazott, a régmúlt katona-hőseinek – Thúry György várkapi-tánynak és Gábor Áronnak – emlé-ket állító mellszobrokra. Nem utol-sósorban, az egykor Kanizsán szol-gálatot teljesítők előtt tisztelegve, Bodó László önkormányzati kép-viselő katonai emlékmű felállítását karolta fel. A tervek elkészültek, az emlékhelyet az egykori Dózsa lak-tanya területén, az épülő Kanizsa Aréna közelében állítják fel. A Magyar Honvédelem Napjá-nak idei megünneplése a korona-vírus-járvány miatt visszafogottan történt meg szerte az országban, de a baráti beszélgetésekben, klu-bokban, egyesületekben a kato-namúlt felidézése nap mint nap szóba kerül.Móricz István, a Honvéd Kaszi-nóban működő Honvéd Egyesü-let tagja örömmel osztotta meg lapunkkal, hogy a Honvédelem Napja alkalmából a mostani pol-gármester hozzájárulásával vis�-szakerült méltó, eredeti helyére az édesapja által készített bronz emléktábla az egykori Gábor Áron laktanya falára. Beszélgeté-sünkben elsőként Barbarics Lász-lót és Tarnóczky Attilát kérdeztük meg a témában.Éles rakétákkal feltöltött állványokkal készültségi szolgálatban álltunk évekigBarbarics László nyugállomá-nyú mérnök alezredes, a 18. légvé-delmi rakétaezred paran-csokhelyettese elfogul-tan idézte fel a légvé-delmi alakulat törté-netét.A Gábor Áron lak-tanyában az 1992. évi felszámolásig, illetve az ezt megelőző évtize-dekben állomásozott a 18. légvédelmi tüzérezred, a 75. egész-ségügyi ezred és a 304. területvé-delmi ezred parancsnoksága, vala-mint a 29. rádiózavaró század. felidéznimindig aktuális „Amikor átlépem volt lakta-nyánk kapuját Elárasztanak érzések, emlékképek, Hős neve fénylett az épület homlokza-tán, Cizellált betűi büszkén viselték e hősi éket.Parancsnoki épületen szép hazánk zászlaja lobogott, Tető-zetén-erkélyén díszes kőkerí-tés, Diadalíves átjáróban, a dal csatákról harsogott, Az épület látványa, egy kőbe álmodott emlékezés.”Móricz István Bélakatonaváros...Ezt mutatja az is, hogy készül a Nagy- kanizsai Városvédő Egyesület kiadásában 2003-ban megjelent Volt egyszer egy katonaváros című kötet bővített kiadása. Az új katonai toborzópont átadásával a magyar honvédség ismét megjelent a városban, és lehetőség nyílik arra, hogy az egykori katonavárosban újra létrehozzanak egy zászlóaljat. Volt egyszer egyA jelző nem kopott meg,
2020. 09. 25. | 13történelemA légvédelmi alakulat története 1950-ben kezdődött Kanizsán. 1950-1952-ben a 88. légvédelmi tüzérosztály szolgált itt, melyet 1952. év végén átneveztek 18. lég-védelmi tüzérosztállyá. 1961-ben 57 mm-es légvédelmi ágyúkkal szerelték fel az alakulatot, és 1967. évtől az elnevezése 18. légvédelmi tüzérezred. 1976 és 1985 között újjáépítették a laktanyát, és megfe-lelő feltételeket teremtettek a KUB (SA-6) légvédelmi rakéták rend-szerbe állítására. Ettől kezdve egé-szen a felszámolásáig az alakulat neve 18. Légvédelmi Rakétaezred-re változott. – Milyen volt ennek a rendszernek a hatékonysága?– Elfogult vagyok, ezért ne én beszéljek róla: „A háború fegyve-rei: Az öt leghalálosabb légvédel-mi rakéta” (Weapons of War: The Five Deadliest Air Defense Missi-les) címmel a „The National Interest” internetes portálon:„Az SA–6 Gainful rendszer az európai, afrikai és közel-keleti konfliktusok veteránja, amely az 1973-as jóm kippúri háború alatt mutatkozott be. Lánctalpas jármű-ről indítható radar-vezérelt raké-ta… alkalmazási területe igencsak széles: képes légi célok elfogására 4 és 24 kilométer közötti távolság-ban 50-től 14.000 méter magassá-gig. Az 1973-as jóm kippúri háború során vált híressé, amikor Egyip-tom behatolt a Sínai-félszigetre. Az egyiptomi erők 32 db SA–6 üteggel rendelkeztek… Az SA–6 rendszernek köszönhetően az IAF közel 50 gépet veszített a háború első három napja során. A rend-szer olyannyira hatékony volt, hogy a háború harmadik napján az IAF parancsnoka elrendelte, hogy amennyiben nem elengedhetetle-nül szükséges, úgy repülői marad-janak távol a Szuezi-csatornától.”– Éleslövészeten is részt vettek Szovjetunióban. Milyen eredmén�-nyel jöttek haza?– A 18. légvédelmi rakétaezred 1980-ban és 1985-ben kint volt Szovjetunióban, a Kaszpi-tenger-hez közeli lőtéren. Mindkét alka-lommal kiváló eredményt ért el. 1989-ben felkészültünk, de az eredményes lövészet előtti ellen-őrzésen tudtunk csak bizonyítani, mert a lövészetre már nem került sor. Az említett lőtéren valószínűleg én jártam utolsó magyar katona-ként, amikor a szerződés megköté-sét követő megbeszélés után fel-szálltam a minket Asztrahányba szállító helikopterre.– Mit tudhatott meg a munkájuk-ról a közvélemény? – Általában keveset, mert úgy-nevezett „rezsimrendszabályok-kal” korlátozták az ezreddel kap-csolatos információk szabadságát. A nálunk szolgált katonák, akik többsége örült, hogy nálunk tölt-hette katona idejét, azért biztosan meséltek az ezredről. De ennek ellenére kevesen tudják, hogy több mint száz jól felkészült tiszt-, tiszthelyettes szolgált nálunk, akiknek fele főiskolát, egyetemet végzett. Arról is kevesen tudnak, hogy évekig, éles rakétákkal feltöl-tött állványokkal készültségi szol-gálatban álltunk a laktanya északi részén kiépített állásokban, készen arra, hogy a bekapcsolást elrende-lő parancsot követően, öt percen belül rakétát indítsunk. Felszámo-lásunkkor az egyik ütegünk tech-nikáját a taszári reptér oltalmazása közben adtuk át.– Megemlítené néhány parancs-nok nevét? – Akik sajnos már nem lehetnek velünk: Teleki István főhadnagy, Házi János százados, Bányi Tibor százados, Brassai Lajos őrnagy, Domján Gyula alezredes, Zavadsz-ky Lajos ezredes és Erős István alezredes. – Ön mikor került az alakulathoz?– Én 1985-ben kerültem az ala-kulathoz parancsnokhelyettesi beosztásba, előtte Zalaegersze-gen a 8. gépesített lövészhadosz-tály törzsében szolgáltam. Termé-szetesen a KUB rakétatechnika nem volt előttem ismeretlen, hiszen a legelső magyar ütegnek a parancsnoka voltam Keszthelyen, és 1976-ban az első lövészeten háromszor nyomtam az indítás gombot. Mindhárom rakétánk talált. – A felszámolás idején milyen beosztásba került? – Még a felszámolás megkezdé-se előtt az általános helyettesi beosztást anyagi – technikai helyettesire „cseréltem”. Ebben a beosztásban szolgáló kollégám más alakulathoz került. Mivel anya-gi-technikai helyettes nélkül nehe-zen elképzelhető a felszámolás, más alakulattól érthetően senki-nek nem volt kedve elvállalni ezt a munkát, a végzettségem ehhez is megvolt, vállaltam. Ezért méltán lehetek büszke rá, bár természete-sen nem kizárólagos érdemem, hogy átadáskor a több mint száz technikai eszközünk a „saját lábán” hagyta el a laktanyát, anyagi esz-közökben hiány nem volt. De sokkal jobb lenne, ha az akkor elmaradt lövészet eredmé-nyével büszkélkedhetnék – zárta visszaemlékezését Barbarics Lász-ló.Volt érdemi kapcsolat a katonaság és a lakosság közöttHogy Nagykanizsa katonaváros, ez az elnevezés jogos – fogalmazott Tarnóczky Attila nyugalmazott pedagógus, helytörténész. – Leg-alábbis az Osztrák-Magyar Monar-chia, pontosabban a kiegyezés óta, hiszen máig álló szebbnél szebb laktanyák épültek, meg-határozva a város képét. Gondolok itt a Batthyány Lajos Gimnázium és Piarista Gimná-zium és Iskola épületegyüttesére, a Citromsziget haj-danvolt gyönyörű épüle-tére, a Gábor Áron laktanyára. 1945 után szépült meg a Határőr- és a Kossuth laktanya, bár építészetileg ez nem mondható el. De meg kell mondjam, a várost inkább kereskedővárosnak szere-tem nevezni a II. világháború bor-zalmai után. Én nem vagyok a kato-naságnak nagy híve, hiszen a két világháborúban katonák és civilek millió pusztultak el. Nem tudom, volt-e sok értelme a dolognak, úgy hiszem, nem! Annyit még hozzáte-hetnék talán, hogy szokás beszélni hősi halálról, de számomra ezek a katonahalottak túlnyomó részben nem hősök, hanem szegény áldo-zatok, akiket a családjuk megsira-tott, gyászolt. Én így figyelem a háborúk eredményeit. – A városnak jelentett-e pozitívu-mot az, hogy több laktanyával is ren-delkezett?– Természetesen, a monarchia idejében komoly fogyasztói voltak a város üzleteinek mind a katona-tisztek, de az ide vezényelt, itt állo-másozó sorkatonák is. Szerelmi szálak is szövődtek sokszor, házas-ságok kötődtek, tehát volt itt érde-mi kapcsolat, ez tény, én nem aka-rom tagadni. De aztán, ahogy múlt az idő, ez változott. Jött Trianon, aztán Kanizsa határváros lett. Ez nem volt fényes időszak, majd következett a Rákosi-időszak, ami-kor Kanizsára utazni egy mutat-vány volt. A határőrök már Balaton-szentgyörgytől igazoltatták jobbá-ra a fiatalokat, magának a rend-szernek a szülötteit. Valamikor a 60-as évek közepétől kezdődött el talán újra a város érdemi fejlődése, de már nem katonaváros alapon, hanem ipari városként. A Teleki utcai Dózsa laktanya kevésbé volt tetszetős épület-együttes, mint a korábbiak. Szá-momra a legszimpatikusabb a 3000 főt befogadó hadikórház, a barakk-kórház a Csengery út végén, mert ott végül is gyógyítot-tak és nem öldököltek. Bakonyi Erzsébetkatonaváros...
14 | KANIZSA újságönkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3/D. 1/1.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27. 810,-Ft.A lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt l akásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.A lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 9.10-9.40-ig2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/C. fsz. 1.A lakás alapterülete: 31 m²szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 15.190,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 9.50-10.20-ig3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/D. 2/2.A lakás alapterülete: 48 m²szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.720,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.A lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 9.50-10.20-ig4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 1.A lakás alapterülete: 42 m²szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.026,-FtA lakás állapota: helyreállított.A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 13.00-13.40-ig5. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 1/30.A lakás alapterülete: 39 m²szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 18.642,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 13.00-13.40-ig6. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 2/39.A lakás alapterülete: 51 m²szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.378,-FtA lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 13.00-13.40-ig7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. 2/1.A lakás alapterülete: 38 m²szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 22.078,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.22. 8.30-9.00-ig8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 1/6.A lakás alapterülete: 54 m²szobaszám: 1 + fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 32.184,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.22. 9.10-9.40-ig9. Nagykanizsa, Platán sor 9/C. 3. lph. fsz. 2. A lakás alapterülete: 34 m²szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 16.660,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.A lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 11.20-11.50-ig10. Nagykanizsa, Teleki u. 9/D. 1/2.A lakás alapterülete: 41 m²szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 21.115,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.09.21. 10.40-11.10-igA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyom-tatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 14. Nagykanizsa, 2020. szeptember Balogh LászlóNagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2020. 09. 25. | 15mezőgazdaságRovatunk e heti résztve-vője sokak számára ismert lehet, Horváth Ferencné Magdika sok éven át a Zala Volán üzemvezetője-ként dolgozott. Mosolygós arcára, segítőkészségére bizonyára ma is emlékez-nek azok, akik valami oknál fogva kapcsolatba kerül-tek vele. A Galambok községhez tartozó rigóhe-gyi birtokát 2002-ben vásárolta meg, azóta a mindennapjai szerves részévé vált a telek műve-lése. Az előző tulajdonos-tól megörökölt hatalmas fenyőfák és tuják veszik körbe Magdika kis birodal-mát, de bőven akadt hely az évek folyamán a virá-goknak, díszcserjéknek, gyümölcsfáknak és a vete-ményesnek is. - Életem nagy részét családi házban töltöttem, hozzászoktam a veteményeshez, a virágok-hoz, ami a mindenem. Pár év kihagyás volt, amit nagyon rosszul éltem meg... hiányzott. Annyira, hogy el sem tudom mon-dani! Tulajdonképpen 6 év volt, amikor a városban éltem, kert nélkül, de nem bírtam tovább, 2002-ben eldöntöttem, ha lesz alkal-mam, mindenképpen veszek egy hegyi birtokot – árulta el kérdésünkre Horváth Ferencné. Vágni lehetett a csendet Rigóhegyen egy hétköz-napi délelőttön, amikor meglátogattuk a nyugdí-jas éveit töltő Horváth Ferencnét. A városi ember számára szokatlan a nagy csend, amit esetleg a madarak éneke vagy a közelben lévő lovarda álla-tainak hangja töri meg. Házigazdánkat megelőzte két – a szomszédban lakó -macska, akik rendszere-sen, érdeklődve köszöntik a látogatókat. Gonosz és Lédi jó ismerősként járnak át a szomszédba, ahogy gazdáik is. Ők Szentendré-ről költöztek ide pár hónappal ezelőtt. A kap-csolat a hegyi birtokosok közt több mint kiváló, min-denki segíti a másikat, együtt szüretelnek, magot, palántát adnak, és élvezik a természet nyúj-totta lehetőségeket, csen-det és nyugalmat. - A leg-jobb stresszűző a fizikai munka, főleg a kerti mun-ka. Virágokkal bajlódni vagy éppen e veteményes-ben dolgozni – hasznot is hoz, örömet okoz, mindez gyógyító hatással van. Ha valakinek a hétköznapjai nem fizikai, hanem szelle-mi fáradtsággal vannak tele – mert vannak ilyen időszakok az ember életé-ben –, akkor én azt tudom mondani, ez a legjobb megoldás! Ez az időszak már 18 éve kezdődött az életemben, nem bántam meg egy pillanatig sem. Nagyon szeretek kint len-ni. A birtok rendben tartá-sa mindenképpen fizikai erőnlétet kíván, de talán jó is... Mert, ha az ember nem csinál semmit, az sokkal rosszabb – mondta moso-lyogva Magdika.A rigóhegyi veteményes számos meglepetéssel szolgált. A legtöbb zöld-ség így szeptember vége felé már itt is kikerült a földből, de csodálatos volt a kifejtőbab, a még mindig virágzó és zsenge termést hozó zöldbab – a legna-gyobb meglepetést pedig az eper okozta. Piros, érett eper szeptember dereka után. - Általában a legtöbb zöldség vagy virág már jól kipróbált. Vagy saját mag-ról ültetem, vagy kapom valakitől, akinek bevált a fajta. Idén én is meglepőd-tem több dolgon: a pár éve ültetett málnám vesszőin például most is vannak érett szemek. A tökök szin-tén tudnak meglepetést okozni. Nagyon szeretem a hagyományos ételeket, mellette persze az újakat is szeretem kipróbálni, ehhez minden van itt a kertben, természetesen fűszerek is. Sokkal jobb a friss fűszer, mint a szárított bolti! A gyógynövényeket nem is említettem... Saját magamon próbáltam ki, tapasztaltam például: a zsálya és a kakukkfű teája isteni jó télen megfázás ellen!A beszélgetést még ter-mészetesen lehetne foly-tatni, számtalan fortély és tapasztalat van minden kertművelő tarsolyában. De a legfontosabb, aho-gyan rovatunk e heti ala-nya fogalmazott: „Tudjuk azt, van a sok mozgásszer-vi betegség. Nekem is van. De, ha három napig nem tudok jönni a hegyre, az katasztrófa. És, ha itt vagyok, minden bajom elmúlik.”Vincze AdélMindenkinek van története. Hogyan talált rá a birtokára? Miért is foglalkozik valaki egy talpalatnyi birtokon zöldségek, gyümölcsök nevelésével, virágok gondozásá-val? Sok esetben a családi gyökerek nem engedik az embert, viszont van olyan eset is, amikor a hagyományok mellett a napi sztressz oldása valósul meg a kiskertben.Fotó: Miholics Szabolcs Ásó, kapa, gereblye 19. részvirágokkal, szomszédokkalStresszoldás Rigóhegyen
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Szeptember 26.JUSZTINAA Jusztina latin eredetű név, a Jusztin férfinév női párja, jelentése igazságos. Szeptember 27.ADAlbertAz Adalbert germán eredetű név, jelen-tése nemes fény, fénylő nemesség.Szeptember 28.VENCEL A Vencel német, szláv eredetű név, a szláv Venceslav névből származik. A név a német Wenzeslaus névforma rövidü-léséből került a magyarba. Jelentése koszorú, dicsőség.Szeptember 29.MIHÁL YA Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikaél magyar formája. Jelentése: Ki olyan, mint az Istenhez hasonló.Szeptember 30.jeromoSA Jeromos görög eredetű név, Hieronü-mosz névből származik. Jelentése szent nevű.oKtóber 1.MALVINA Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malwin férfinév, női párja a Malwine. Jelentése a jog barátja.oKtóber 2. petrAA Petra név eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint, héber, görög, latin eredetű név, jelenté-se kőszikla. Másik magyarázat szerint, a Petronella önállósult becézője. Jövő heti véradások2020. 09. 29. 11:00-15:00 Nagykanizsa Sugár út 28. Vöröskereszt2020. 10. 02. 12:00-16:00 Nagykanizsa Sugár út 28. Vöröskereszt Adj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:2020. szeptember 26.ReményGARAY U. 14.93/314-96720:00-08:002020. szeptember 27.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61019:00-06:002020. szeptember 28.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. szeptember 29.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. szeptember 30.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:00Gy ógysz ertári ügyeletpálYÁZATNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályáza-tot ír ki irodalmi és képzőművé-szeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 21. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya: Irodalmi, művé-szeti, tudományos művek és gra-fikák.Pályázati feltételek: Nagykani-zsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelem-ben. Pályázni kizárólag elektroni-kus formában lehet. A pályamű-veket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com. A beér-kezett pályaművek bírálatát szak-mai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 21. számában, 2020 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem része-sülnek, részükre 3 db tiszteletpél-dány kerül átadásra. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vál-lalkozunk.A pályázat beadásának határ-ideje: 2020. október 26. (hétfő) 16.00 óráig
2020. 09. 25. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókSzeptember 26.1948. 09. 26-án megszületett Olivia Newton-John angol színésznő (Pomádé - Grease).1981. 09. 26-án az Iron Maiden zenekarhoz csatla-kozott Bruce Dickinson énekes.Szeptember 27.1884. 09. 27-én ünnepélyes keretek között meg-nyílt a budapesti operaház.Szeptember 28.1895. 09. 28-án felavatták az Esztergomot és Pár-kányt összekötő Mária Valéria hidat.Szeptember 29.1000. 09. 29-e óta Szent Mihály napja. 1899. 09. 29-én megszületett Bíró László József, a golyóstoll feltalálója.Szeptember 30.1859. 09. 30-án Székelyföldön megszületett Bene-dek Elek író, újságíró, mesemondó.Október 1.1975. 10. 01-én az UNESCO október 1-jét A Zene Világnapjának nyilvánította.1991. 10. 01-e óta az Idősek Világnapja – Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjaként tartják számon.Október 2.1869. 10. 02-án megszületett Mahatma Gandhi indiai békeharcos.1977. 10. 02-a óta a vegetarianizmus világnapja.Az elELőző heti rEJtvény MEGfEJtéSE: Szeretünk átlátni másokon, de nem szeretjük, ha mások átlátnak rajtunk.
18 | KANIZSA újsághirdetés
2020. 09. 25. | 19szolgáltatásPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdeta 2020. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmé-nek támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-nek az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormány-zati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. A pályázat célja a lakosság egészségügyi ellátási színvonalának fokozatos javítása érdekében a leromlott infrastruktúra fejlesztése, szükséges eszközeinek beszerzése, a környezettuda-tosság és az esélyegyenlőség elveinek érvényesülése figyelembevételével. A pályázat keretében az önkormányzat egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott pályázók részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, reha-bilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszközök, gépek, berendezések megvásárlására.Pályázók köre: Pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv, a bejegyzésüket köve-tő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatásA támogatásra rendelkezésre álló összeg: 1 000 000 Ft.A pályázat benyújtásának helye és határideje: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. október 05. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 8. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város hon-lapjáról: www.nagykanizsa.huPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdeta 2020. évi Szociális keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága szociális ellátásá-nak támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-nek az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormány-zati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakterületen működő, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytató állami, önkormányzati, civil szervezetek támogatása, melyek hozzájárul-nak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javításá-hoz.A pályázat keretében az önkormányzat egyszeri, vissza nem térítendő támoga-tást nyújt a kiválasztott pályázók részére a szociális ellátás, gondozás, a családse-gítés és gyermekgondozás megerősítése és a szolgáltatások minőségének javí-tása érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élők vonatkozásában.Pályázók köre: Pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv, a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatásA támogatásra rendelkezésre álló összeg: 1 000 000 Ft.A pályázat benyújtásának helye és határideje: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 pél-dányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. október 05. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 8. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város hon-lapjáról: www.nagykanizsa.hu
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A szeptember 26.-október 2.2020. szeptember 26. szombat00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kukkantó, 01:00 Családi magazin, 01:30 Híradó, 01:45 A magyar-ság totemállatai, 02:15 Sztárportré, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kukkantó, 07:30 Családi magazin, 08:00 Híradó, 08:15 Sztárportré, 09:05 Sztárportré, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Dombvidék, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Nők Nagyka-nizsa történetében I. rész, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Nők Nagykanizsa történetében II. rész, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Családi magazin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 A bátorság szimbó-lumai, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:50 Pilvax underground - Zádori Bence, 20:50 Majdnem eltoltam - Lendvai Kristóf, 21:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 21:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:00 Lapozó2020. szeptember 27. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 A bátorság szimbólumai, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Pilvax underground - Zádori Bence, 02:50 Majdnem eltoltam - Lendvai Kristóf, 03:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 03:50 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 A bátorság szimbólumai, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Pilvax undergro-und - Zádori Bence, 09:20 Majdnem eltoltam - Lend-vai Kristóf, 09:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 10:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:30 Lapozó, 12:00 Dombvidék, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Nők Nagykanizsa történetében I. rész, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Nők Nagykanizsa történetében II. rész, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Családi magazin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Sztár-portré, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:50 Csavargók, 20:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:00 Lapozó2020. szeptember 28. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Sztárportré, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 02:20 Vendégmagazin, 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 Sztárportré, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 08:50 Székely konyha, 09:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:30 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 13:25 Sztárportré, 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:30 Hargita, 23:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, Lapozó2020. szeptember 29. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Önkormányza-ti ülés közvetítése felvételről, 04:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:30 Hargita, 05:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 10:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 11:00 Hargita, 11:30 Lapozó, 12:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 15:30 Har-gita, 16:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:30 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 Környezet-védelmi magazin (ism), 20:00 Híradó, 20:30 Kukkantó, 21:00 Sztárportré, 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó2020. szeptember 30. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:30 Székely konyha, 01:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 01:00 Környezetvédelmi magazin (ism), 01:30 Híradó, 02:00 Kukkantó, 02:15 sztárport-ré, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:00 Székely konyha, 07:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 08:00 Környezetvédelmi magazin (ism), 08:30 Híradó, 08:45 Kukkantó, 09:15 sztárportré, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Környezetvédelmi magazin (ism), 13:00 Kukkantó, 14:00 Sztárportré, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kalandozoo, 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Közérdekes (ism), 20:00 Híradó, 20:30 A Jazz nagykövetei I. rész, 21:00 A Jazz nagykövetei II. rész, 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó2020. október 1. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kalandozoo, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 01:00 Közérdekes (ism), 01:30 Híradó, 02:00 A Jazz nagykövetei I. rész, 02:15 A Jazz nagykövetei II. rész, 02:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kalandozoo, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 08:00 Közérdekes (ism), 08:30 Híradó, 08:45 A Jazz nagykövetei I. rész, 09:15 A Jazz nagykövetei II. rész, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Kalandozoo, 12:30 Közérdekes (ism), 13:00 A Jazz nagykövetei I. rész, 14:00 A Jazz nagykövetei II. rész, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:30 Forgószínpad új, 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 Ásó-kapa, 20:00 Hír-adó, 20:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 21:00 Chabanda zenekar , 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó2020. október 2. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:30 Forgószínpad új, 01:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 01:00 Ásó-kapa, 01:30 Híradó, 02:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 02:15 Cha-banda zenekar , 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:00 Forgószínpad új, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 08:00 Ásó-kapa, 08:30 Híradó, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 09:15 Chabanda zenekar, 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Forgó-színpad új, 12:30 Ásó-kapa, 13:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 14:15 Chabanda zenekar, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár, 20:00 Híradó, 20:15 Balasport, 20:45 Madarat tolláról, 21:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 09. 25. | 21sport Huszonkét ország kajak-kenusainak részvételével rendezték meg Szege-den az Olimpiai Reménységek Verse-nyét, melyen a magyar utánpótlás válogatott csapatok tagjaiként kani-zsaiak is szelhették a Maty-ér vízét.A Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub ifjú kajakosai közül erős mezőnyükben a második napon, vagyis múlt pénteken ráadásul már nem csupán rajtoltak, de döntőbe jutva győztek is az ezreseken. Férfi K-1 1000 méteren a 17 évesek-nél a nagykanizsai Kurucz Levente nagy csatában győzte le Kövesdi Patri-kot. Női kajak egyes 1000 méteren a serdülők döntő-je során a szintén kanizsai Kiskó Réka fél másodperc-cel előzte meg Nemes Rékát. Mindezek mellett azon a napon az U17-es női K-2 1000 méteren a nagyka-nizsai Decsi Dorina-Kálo-vics Adél sem talált legyő-zőre.Az idén egyesben mind-három távon magyar baj-noki címet szerző Kurucz végül 34 századdal bizo-nyult jobbnak az ezüstér-mesnél.– Kicsit zavart a szél a ver-seny alatt, és nehéz volt tar-tani a tempót, de nagyot meccseltünk ismét Patrik-kal – mondta el a szövetség honlapjának Kurucz Leven-te. – A 200, az 500 és az 1000 méter is fontos szá-momra. A nyáron beteg voltam, de az edzőmnek köszönhetően sikerült ismét jó formába kerül-nöm.– Szerintem a rajtom meghatározta a verseny végkimenetelét, úgy gon-dolom, itt mindig az elején dől el, ki hányadik helyért küzdhet – idézték pénteki sikere után Kiskó Réka sza-vait a szövetségi portálon. – A 200 méter a kedven-cem, de az 500 is közel áll hozzám, ezeken is szeret-nék nyerni.S Réka egyáltalán nem lőtt mellé, hiszen – immár szombaton – női K-1 500 méteren valóban a kanizsai ifjú hölgy győzött, meg-előzve az ezüstérmes Tóth Diánát. Nem sokkal később a férfiaknál U17-ben K-1 500-on immár Kurucz Levente végzett az élen, tehát szombat estére a két kanizsai közül mindketten két-két aranyat számláltak már az idei ORV-n.Az 1000 méter egy kicsit nehezebb volt, és a szél miatt könnyebben eveztem – nyi-latkozta Kurucz. - Másokra nem is nagyon figyeltem, kizárólag csak a saját pályám-ra koncentráltam.Az U17-es női K-2 500-on is volt kanizsai érdekeltsé-gű egység, hiszen a szintén Sári Nándor edzette, mos-tanság már ugyancsak Plastex KKKK-igazolás Decsi Dorina és a kanizsai Kálovics Adél duója döntő-jükben a második lett.A maty-éri Olimpiai Reménységek Versenyén az utolsó nap a 200 méte-res versenyszámokról szólt. Női kajakban Kiskó Réka, a férfiaknál pedig Kurucz Levente akár a har-madik elsőségét is megsze-rezhette volna a szegedi viadalon. Nos, közel volt ugyan a triplázáshoz Kurucz, de az ezres és ötszázas aranya után a sprinttávon be kellett érnie a második helyezéssel, míg Kiskó U16-ban viszont har-madszor is a dobogó leg-felső fokra állhatott fel. Decsi Dorina női U17 K-2 200 méteren zárt bronzérmesként.A hölgyek közül Kiskó Rékát is mindenképpen kiemelném, aki három ara-nyat szerzett az ORV-n, de a férfiaknál Kurucz Levente is dicséretet érdemel - érté-kelte a kanizsaiak teljesít-ményét Makrai Csaba utánpótlás szövetségi kapi-tány.P.L.Immár hetedszer rendezték meg a kispályás focinál is kisebb labdakergetés szabályai szerint lebonyolított Förhénc Kupa küzdelmeit Fülöp István hegyi birtokán.A szabadidős futballra idén már tíz csapat, baráti társaság nevezett, s mindez már magával hozta, hogy idén csoportküzdel-meket vezettek be a résztvevők számára kétszer ötös csoportok-ban. A három a három elleni csa-patküzdelmeket végül az újonc Siroma FC nyerte, míg a vigaszku-pában a tavalyi kupagyőztes Facsavar FC végzett az élen. A létszám mellett annak örülünk a leginkább, hogy az induló együt-tesek tagjai mind jobban átérzik a tétet, ha ez így folytatódik, előbb-utóbb egy napba nem is tudjuk belesűríteni a programot – mondta el a főszervező Fülöp István.P.L.Egyre csak nő a mezőny a Förhénc Kupa focitorna küzdelmeinÚjonc csapat győzedelmeskedettKiskó Réka háromból három aranyat hozott el korosztályában a szegedi kajak-kenu ORorV-rőlmentekHozták, amiért Kálovics Adél (jobbról) és Decsi Dorina női K-2-ben remekül vette az orV négy napját(Fotó: kajakkenusport.hu)Kurucz Leventének csupán néhány század hiányzott a harmadik aranyához
22 | KANIZSA újságsportNagykanizsai Futsal Club - UTutE 3-0 (1-0)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Hartung (Maml, Pekoli). G.: Kollár (14.), Fujsz R. (40., 40.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Horváth E., Bogyó, Kollár P., Szakme-iszter J. Csere: Simon M., Pataky, Csavari, Horváth M., Fujsz R. Vezetőedző: Bagó Gábor.Már az idei szezon kezde-te sem volt egyszerű a kani-zsaiak számára, hiszen a járványügyi helyzet miatt az első két fordulóból halasztani kellett a meccse-iket. Az NFC hazai találko-zóinak otthont adó csarno-kuk ráadásul oktatási intéz-ményhez tartozik, így még hatványozottabb az óva-tosság, s amikor egyenesbe került, hogy végül az UTE elleni találkozó megrende-zésre kerülhet, akkor is sza-bott volt például a jelenlé-vők létszáma mindkét oldal részéről. Ez összesen dur-ván 30 főt jelentett infor-mációnk szerint, amiben a kiszolgáló személyzet is benne foglaltatott. Ezúttal tehát a jól megszokott han-gulattal nem számolhattak Kollár Péterék, ugyanakkor az első félidő felén túl a hazaiak megszerezték a vezetést. Azt követően talán a taktika dominált, illetve a vendégek is igye-kezhettek, viszont a mérkő-zés utolsó pillanataira így maradhatott még két gól a vendéglátók részéről. Az NFC kezdése tehát három-gólos győzelmet hozott.- Az első meccs mindig nehéz egy bajnokságban, főleg úgy, hogy most a szurkolóink sem tudtak a helyszínen segíteni nekünk – fogalmazott a meccset követően Bagó Gábor edző. - Ennek ellenére nagyon örültünk, hogy végre el tudtuk kezdeni a bajnoksá-got. A játékunk még nem volt az igazi, de mindenki nagy erőbedobással és koncentráltan játszott. A keret kicsit átalakulóban van, az új játékosainknak - akik pályára léptek - még kicsit szokatlan volt ez a sport, de lehetett érezni rajtuk, hogy nagyon akar-nak. Örülünk a győzelem-nek, viszont a helyén kezel-jük ezt a sikert is.P.L.Hétfő délután egy rövid időre Nagykanizsa környékén állt meg pihenni, majd a város körül „mozgott” a Sevilla FC labdarúgó együttesének – egyik – hivatalos csapatbusza a csütörtök esti budapesti labdarúgó Szuper Kupa-döntőre érkezve.Az andalúziai Európa-liga győztes gárda szállítójárművét Sevillából lábon, pontosabban tengelyen és keréken hozták fel az egyesület sofőr-jei az európai kupadöntőnek otthont adó Budapestre, hogy a spanyol gárda azzal mozoghasson azon kevés helyszínek között, melyek meg-engedettek számukra a jelenlegi járványügyi viszonyok közepette.Az európai labdarúgó Szuper Kupáért csütörtökön 21 órától a Puskás Arénában a friss BL-győztes német Bayern München, illetve az Európa-ligát idén (is) elhódító spanyol Sevilla csapott össze. P.L.buszJött egy (sevillai)Amikor már Nagykanizsa irányából Budapest felé vette az irányt a Sevilla FC csapatbusza...Érthető az öröm az NFC-nél: győzelemmel nyitották futsal-idényüketA Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza Interreg V-A Szlové-nia-Magyarország Együttműködési Program keretében futó „Határ menti élmények, határtalan kalandok (TELE-KA-LAND)” program-jának célja a régió vonzóbbá tétele, ezen belül a térség szolgáltatói részére hiánypótló oktatások megszervezése. Így valósulhatott meg a lovastúra-vezető OKJ-s képzés, melynek zárásaként múlt hét péntekén 12 fiatal kapott szakmai bizonyítványt. A gyakorlati órá-kat követően egyebek mellett díjlovaglásból is vizsgáztak Miklós-fán a kurzuson résztvevők.P.L.Lovas sportágak Végre elkezdhette idényét a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es futsal együttese, s rögtön az Újpesti TE látogatott hozzá a bajnokság harmadik fordulójában. A lilák elleni győztes meccsüket követően Szakmeiszter Jánoséknak október 5-én Pécsen következhet a folytatás.A kurzus egyik utolsó gyakorlati vizsgája a díjlovaglás voltalapjaiból isráMegérte várni
2020. 09. 25. | 23sportGyöngyöshalász SE - FC Nagykanizsa 3-4 (2-0, 3-3, 3-4) – hos�-szabbítás utánLabdarúgó Mol Magyar Kupa-mérkőzés a legjobb 64 közé jutásért. Gyöngyös-halász, 200 néző. Vezette: Németh G. (Szabó D., Nagy V.). G.: Márkus (31.), Ludányi (45.), Nádudvari (53.), illetve Kovács Gy. (51.), Gódor (73. - öngól), Péntek (81., 105. - az elsőt büntetőből). Kiállítva: Papp Sz. (91.). Továbbjutott: FC Nagykanizsa (4-3-mal).Nagykanizsa: Borsi - Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth M. (Nagy B., 99.) - Kretz - Ekker, Szabó P. (Péntek, 57.), Kovács Gy., Vass Gy. (Török, 57.), Béli M. (Vlasics 66.). Vezető-edző: Koller Zoltán.Valódi kupaizgalmakat hozott a Kanizsa MK-mec�-cse, melyen az első félidő-ben tekintélyes hátrányba is került. A második 45 perc-ben aztán hiába szépítet-tek előbb, aztán a halásziak visszaállították a két gólos vezetést. Innen vágott ki olyan hajrát az FCN, mellyel hosszabbításra mentette a találkozót. A kétszer 15 per-ces ráadásban aztán érvé-nyesült már az osztálykü-lönbség úgy, hogy Papp Szilárdot ki is állították, s végül a nagykanizsaiak jutottak a legjobb 64 közé.- Úgy indítottunk, hogy mi dolgoztunk ki helyzete-ket, mégis az ellenfél talált be, mely a félidőig az utób-bi időszakot követően kissé frusztrált játékosainkat meg is fogta – értékelt a kupatalálkozó után Koller Zoltán, az FCN vezetőedző-je. - A második félidőben aztán már összekapta magát a társaság, s ha csak a hosszabbításban is, de sikerült továbbjutnunk.- Azt mondom, hogy a hosszabbítással együtt hatvan percet kaptam a bizonyításra, s örülök, hogy duplázásommal talán sike-rült is élnem a lehetőséggel – fogalmazott kedélyesen a kétgólos Péntek Adrián. - Az első találatom tizen-egyesből esett Vlasics Dániel felvágása után, s bevallom, nagyon szeret-tem volna elvégezni a bün-tetőt. Egy támadót mégis-csak a találatai minősíte-nek, s ez is kellett ahhoz, hogy másodszor is bekö-szönjek. Sőt, lehetett volna több is, de azok kimarad-tak, utólag azonban ezen már kár bánkódnunk, a lényeg a továbbjutás.A 29 esztendős támadó helyzete a csapatnál kissé speciális, hiszen munkája miatt az összes edzést nem is tudja látogatni, viszont így is egyeztek meg vele a klubnál. A két gólja ennek ismeretében még értéke-sebb. Információink szerint a kupameccset megelőző héten nem sokat láthatták csapattársai a tréningeken, kétszer azonban mégiscsak beköszönt...A Kanizsa vasárnap már ismét bajnoki elé tekint, 16 órától az NB III Nyugati cso-portjában a 11. forduló keretében a Gárdonyi VSC-Agárdi Gyógyfürdő vendé-ge lesz – Agárd parkerdei sportpályáján. 320 kilomé-ter helyett mindössze 170 kilométer az odaút!P.L.Az ob küzdelmei során végül Nemes Benjamin - a korosztályában első éves-ként - imponáló birkózás-sal, két-két győztes, illetve vesztes mérkőzéssel összességében súlycso-portjában bronzérmes lett.Csak nagyon kitartó munkával lehet eljutni eddig a korcsoportig, emellett első évesként érmet szerezni különösen nehéz – foglalta össze a sportoló munkáját edző-je, Szatmári Zsolt. – Hogy is mondjam? Nem volt túlzottan egyszerű nyár a versenyzőnk mögött, hiszen érettségi, felvételi, emellett edzések garmadája is hárult rá, de elmondhatjuk, megérte. Az egyik legmagasabb pontszámmal került a Test-nevelési Egyetemre, most pedig a jövőre nézve is biz-tató birkózást bemutatva került dobogóra az orszá-gos bajnokságon. Csak gratulálni tudok neki, és biztos vagyok abban, hogy fogunk még hallani ered-ményeiről, mellyel a kani-zsai birkózásnak is szerez remek pillanatokat. P.L.túrájukFolytatódik az országjáróEkker Milán (piros-fehér csíkos mezben) Gyöngyöshalászon végigküzdötte a 120 percetNemes Benjamin immár egyetemre jár, illetve birkózásban dobogón állMúlt vasárnap nem mindennapi mérkőzésen, igazi kupaösszecsapáson jutott tovább a Heves megyei Gyöngyöshalász SE otthonában az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó-együttese.újabb fejezete Lehet még ennek A junior - 18-20 éves - birkózók országos bajnokságát rendezték meg Orosházán, ahol a Kanizsai Birkózó SE „kis” embere, a 125 kg-os Nemes Benjamin is szőnyegre lépett a szabadfogásúak mezőnyében.
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKVég Attiláné Magdika nemcsak sütni-főzni szeret, hanem édes-anyjához hasonlóan kísérletezni is. Ha kedve tartja, az is előfordul, hogy egy kicsit átalakítja a családi receptesfüzet megsárgult lapjain őrzött recepteket. A sütőtök krémleves hozzávalói 4 főre: 50 dkg sütőtök, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 3 db zsályalevél, 1 kis ág rozma-ring, 3 szelet bacon, 1 ek étolaj, 2 húsleves koc-ka, 2 dl tejszín, só, bors, szerecsendió. Tetejére pirított tökmag és bacon chips. Elkészítése: A sütőtököt meghámozzuk, kari-kára vágjuk. A hagymákat felszeleteljük, a fel-forrósított olajon a bacont ropogósra pirítjuk, majd kivesszük az edényből. Ezen az olajon megpároljuk a hagymákat, a zöldfűszereket, majd beletesszük a tököt, és 2 percig tovább pirítjuk. Ezután felöntjük 1 liter vízzel, belemor-zsoljuk a leveskockákat, és lassú tűzön puhára főzzük. A megpuhult tököt botmixerrel pürésítjük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, végül hozzákeverjük a tejszínt, a szerecsendiót és összeforraljuk. Tálaláskor a levest díszíthetjük pirított tök-maggal és bacon chipsszel.A mákos alagút hozzáva-lói: (Hagyományos tepsi és őzgerinc sütő.) A piskótát hagyományos tepsi-ben sütjük meg, a mákos kevert tész-táját pedig őzgerinc formában. A piskóta hozzávalói: 3 tojás, 3 ek kristálycu-kor, 3 ek liszt. A mákoskevert hozzávalók: 3 dl tej, 1 db tojás, 3 dl liszt, 3 dl cukor, 3 dl mák, 1 kk szóda-bikarbóna, 1 citrom reszelt héja. A krém hozzávalói: 15 dkg ráma margarin, 15 dkg kristálycukor, 4 dl tej, 1 csomag vaníliás pudingpor. Elkészítése:A hagyományos méretű tepsiben megsütjük a sima piskótát, majd kihűtjük. A mákos kevert-hez az őzgerinc formát kikenjük zsírral, és behintjük liszttel. Ezután a tojást kikeverjük a cukorral, közben hozzáadjuk a tej felét és a lisz-tet, majd hozzákeverjük a darált mákot és a tej másik felét, végül belereszeljük a citromhéjat és lassú tűzön megsütjük. Míg sül a tészta, elkészítjük a krémet. A tej-ben megfőzzük a pudingport és kihűtjük, majd összekeverjük a margarinnal és a kristálycukor-ral. Miután a tészta is kihűlt, a krémmel körbe kenjük a mákos őzgerinc formájú süteményt, és ráhajtjuk a sárga piskótát. A tetejét is bekenjük krémmel és meghintjük mákszemekkel. Hogy az ízek összeérjenek, 1-2 órára hűtőbe rakjuk. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: B.E.heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. A pénztelenség többé nem lesz oka annak, hogy megvalósítsa az álmait. Utazásaiba csak a korona-vírus-járvány szólhat bele egy idő-re. Addig se hajszolja túl magát a munkával. Bika: 04.21-05.21. Nem árt, ha megtanulja jobban kifejezni az érzelmeit. Ha ismerősei gyakran látják komornak az utcán, azt hihetik, hogy haragszik rájuk. Tegye szokásává a mosolygást. iKrek: 05.22-06.21.Nagy felismerésekre tehet szert, ha korzózás közben megáll egy kicsit trécselni rég látott ismerőseivel az utcán. Akikhez eddig is őszinte volt, azokhoz bizalommal fordul-hat bármikor. Rák: 06.22-07.22. A csillagok szerint érzelmi életét egy régi ismerősének a felbukka-nása újra felkorbácsolja. Tisztázzák a félreértéseket, mert önön múlik, miként végződik a dolog. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Magánéletére egy nem várt hul-lámvölgy nyomja rá a bélyegét. Ne makacsolja meg magát, mert a kedélyállapotát jó tanácsával hamarosan megváltoztatja egy ismerőse. Szűz: 08.24-09.23. A megérzéseivel továbbra sincs gond, de azt el kell fogadnia, hogy változnak az idők, változnak az emberek. Bizonyos esetekben ha-rag nélkül irányt kell változtatni. Mérleg: 09.24 -10.23. Ha elkerüli a barátainak a kétes aján-latait, nyugalmasabb napokra szá-míthat. Mielőtt mégis belemenne, kérdezzen meg valakit, hogy meg-éri-e a kockázatos lépést bevállalni. sKorpió: 10.24 -11.22. Előbb utóbb be fogja látni, hogy őszinteséggel messzebbre juthat, mint a mellébeszéléssel. Inkább foglalkozzon a feladataival, és egye-nesbe jön minden. Nyilas: 11.23-12.21. Nagy változásokra nem számíthat ebben a hónapban az anyagiak te-rén. Higgadjon le, mert érzelmi éle-tére vonatkozóan viszont kellemes fordulatot ígérnek a bolygók. Bak: 12.22 - 01.20. Bizony el kell fogadnia, hogy a céljai megvalósítása érdekében a megszokottak helyett új utakat kell választani. Ne féljen a változások-tól, az újdonság csak megerősíti a lépéseit.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha folyton a homokba dugja a fejét, akkor nem jut semmire sem. Dönt-se el, hogy mi a fontosabb önnek, a karrier, vagy a boldogság, mert úgy látszik nem megy együtt a kettő. Halak: 02.20-03.20. Rátermettségével bármit elérhet a közeljövőben. Ha nem tanúsít kü-lönösebb figyelmet a bőbeszédű embereknek, akkor nem kerül ké-nyelmetlen helyzetbe senkivel sem. süteménnyelSütőtök krémleves, mákos alagút