Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.53 MB
2020-12-22 11:30:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
260
717
Rövid leírás | Teljes leírás (421.14 KB)

Kanizsa 2020. 040-043. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVFolyam40. SZÁm2020. november 6.8. oldal4-5. oldalIdén utoljára15. oldal14. oldalfüstmentesenNem áll meg az élet- Most is van tennNNivaló a kertekben- Őszi vetésekJanuártólKét hónap múlva tilos az avarégetésKomposztba a kerti hulladékkalJogszabályhoz igazították a helyi rendeletet- Illegális ivászat a magasban- Fiatalok szöknek a tetőreszórakozásVeszélyesÜlésezett az önkormányzatRendkívüli jogrend lépett életbe
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT1517-ben október 31-én függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó leve-lek árusításával kapcsolatos 95 tételét. Egész életünk-ben szükségünk van megújulásra, az egyházban is újra és újra voltak ilyen folyamatok, melyek közül kiemelke-dő a 16. században a lutheri megújulási mozgalom, a reformáció. Szombaton a nagykanizsai evangélikus templomban a református és az evangélikus gyüleke-zet együtt ünnepelt.Elloptak egy 4 év körüli kan kutyát az Élettér Állat - és Természetvédő Egyesülettől. A Raptor névre hallgató amerikai staffordshire jellegű kutyát, 28-án vitte sétálni egy férfi és egy nő, akik nem vitték vissza az állatot a menhelyre. A rendőrség megkezdte a nyomozást, a men-hely pedig nyomravezetői díjat ajánlott fel. A kutyát végül megtalálták a sétáltatónál, az eb azóta visszakerült a menhelyre, és várja örökbefogadó gazdáját. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEElszállították a homokzsákokatMég a júliusi áradáskor helyezték ki a Principális-csatorna kiskanizsai részénél azokat a homokzsáko-kat, melyeket a napok-ban szedtek be a Via Kanizsa Zrt. munkatár-sai. Az árvízveszélyes napokban kipakolt, védelmet megoldani próbáló zsákok egyéb-ként veszélyes hulla-déknak minősülnek. A közgyűlésen Gondi Zoltán önkormányzati képviselő több alkalommal is jelezte, hogy a közel 100 méteren elhelyezett védőfelszerelést mielőbb fel kell számolni, ugyanis már hetek, vagy inkább hónapok óta ok nélkül hevernek az adott partszakaszon. 95IMPRESSZUM:KANIZSA újsáSÁg Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 11. 06. | 3HÍRsorokTilos a pecázásLeeresztik a Surdi Parktó vizét. Az intézkedésre a júliusi áradás hatásai miatt van szükség. A szakembe-reknek helyre kell állítaniuk a nyári extrém esőzés következtében megsérült zsiliprendszert, valamint a nagy mennyiségű horda-lékanyag eltávolítása is szükségessé vált. Vasár-naptól így tilos a pecázás a surdi tónál, és úgy tűnik ez a határozat egészen 2022-ig érvényben marad. A parktó helyreállítása mint-egy 80 millió forintba fog kerülni, ezt részben pályá-zati forrásból finanszírozná a település. Tisztítási mun-kák miatt 20 évvel ezelőtt egyszer már le kellett engedni a Surdi Parktó vizét. A projektet egyebek mellett most az is indokol-ja, hogy a jelenlegi iszapos víz a halállományban komoly problémákat okoz-hat, valamint az árvíz miatt megsérült töltést is helyre kell állítania a szakembe-reknek. A lehalászást szombaton reggel végzik a Surdi Sporthorgász Egye-sület tagjai. PodcastEgy újfajta kezdeményezé-sen dolgoznak a könyvtár munkatársai – hamarosan az érdeklődők számára is elérhető lesz a podcast, amit a bibliotékában dol-gozók hívtak életre. A modern technika segítsé-gével olyan beszélgetések lesznek elérhetőek, ame-lyek elsősorban nagykani-zsai vonatkozásúak a kultú-ra szellemiségében. A rész-letekről a napokban adtak tájé...