Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.81 MB
2021-12-28 11:20:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
144
392
Rövid leírás | Teljes leírás (192.33 KB)

Kanizsa 2021. 009-010. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

Kanizsa
6. oldal
10. oldal
A VÍZ ELTUNIK,
A JÁTSZÓTÉR MARAD
12-13. oldal
11. oldal
ÉLETMU-KIÁLLÍTÁSRA KÉSZÜL RÖSZLER MÁRIA
MEGMAGYARÁZHATATLAN ERO TARTJA A FESTOÁLLVÁNY MELLETT
VERSEKKEL IS KÉSZÜL AZ ALKOTÓ A TÁRLATRA
Politikai ügy lett
a közterületek gondozása
Rendezodni látszik a probléma
helyzet
Fu-
101
TRIANON
Májusban vízben álltak a játékeszközök a Csó-tónál
Megoldották a vízelvezetési gondot
1920. június 4-én írták alá a békediktátumot
Kanizsai gondolatok a gyásznapról
Az emlékezés a nemzeti összetartozást is erosíti
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
XXXIII. ÉVF. 9. SZÁM 2021. JÚNIUS 4.
MEGJELENIK KÉTHETENTE
2 | KANIZSA ÚJSÁG EZ VOLT A HÉT
IMPRESSZUM: KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
MEGJELENIK KÉTHETENTE
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprot K. Felelos kiadó: Mikó-Baráth György ügyvezeto
Rovatvezetok: Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztoség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050.
Reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Terjesztési információ: 93/787-050
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
Az ötödik speciális önkéntes területvédelmi tartalékos
képzésre a héten 43 fo vonult be a nagykanizsai bázison.
A résztvevok hat hónapra kötöttek szerzodést a Magyar
Honvédséggel. A kiképzési terv megegyezik az elozokkel,
csupán a végrehajtáson változtatnak az egyéves tapaszta-
latok alapján. Az elso négy ütemben mintegy 150-en vettek
részt a felkészítésen, 40 százalékuk azóta is szerzodésben áll
a honvédséggel. Valószínuleg ez lesz az utolsó kiképzendo
csoport ebbol a katonai szolgálati formából.
Életpályája példa arra, hogy tehetséggel, szorgalommal, önképzéssel bárki szakmája csúcsára
érhet – ezzel a méltatással köszöntötte a 70. születésnapját ünneplo Temesi Lászlót a Nagyka-
nizsai Városvédo Egyesület. A kofaragó, mukokészíto mester a kezdetek óta segíti a szervezet
tevékenységét, o készítette a Török-kút talapzatának márványburkolatát, a Várkapu két emlék-
tábláját, de a városi temeto kegyeleti parkjában a kripták felújítását is o végezte a munkatársa-
ival. Az egyesületi megbízásokon túl a városban több muemléken, téren is láthatók a Temesi
László keze nyomát dicséro alkotások. Tar Vencel kollégájával például együtt faragták a Nagy
- Magyarország emlékmu címerpajzsait. A szakember több mint 40 éves munkáját a szakma or-
szágos testülete korábban Aranykoszorús mukokészíto-kofaragó mester kitüntetéssel is díjazta.
Kanizsa száma:
VILÁG KÉP – KANIZSA KÉPE
Fényárban úszott a Vasemberház belso
homlokzata szombat este. A program egy
kanizsai lakos és egy
belvárosi étterem össze-
fogásának köszönhetoen valósult meg. Az ötlet-
gazda elmondta: ahogy
a koncerteken szokás, úgy a kanizsai udvarban
is a látogatóknak egyszerre több
érzékszervére szerettek volna hatni a fényfestés-
sel. A szervezok az
elektronikus zene mellett, a falakra vetített,
színpompás formákkal fokozták a vendégek
hangulatát.
43 KANIZSA TÖRTÉNETE
Fotó: Kanizsa TV
Fotó: Kanizsa archív
Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
XXXIII. ÉVF. 9. SZÁM 2021. JÚNIUS 4.
MEGJELENIK KÉTHETENTE
EZ VOLT A HÉT 2021. 06. 04. | 3
JAJ, ÚGY ÉLVEZEM ÉN …
Az idojárás eddig nem ked-
vezett a strandolásnak, de
június 5-tol végre a kültéri
medencéket is megnyitják a
védettségi igazolvánnyal
rendelkezo vendégeknek. A parton már az új napo-
zóágyak is várják a barnulni
vágyókat Nagykanizsán. A
strandolók érkezésére azon-
ban nem csak így készülnek
a Kanizsa Uszoda és Strand-
fürdo munkatársai. A rend-
orséggel együttmuködve –
hasonlóan az elozo évhez –
idén is kortárssegíto fiatalok
végeznek majd önkéntes
bunmegelozési munkát a
helyi fürdohelyen. - Viszony-
lag kevés a lopás nálunk,
tavaly egyetlen eset volt.
Értékmegorzo szekrényt minden vendégünknek térí-
tésmentesen biztosítunk,
oda be lehet tenni az értéke-
ket. Ezen kívül a tavalyi év
végén felújítottuk, illetve
kicseréltük a strandon a
térfigyelo kamera rendszert. Így most már egy sokkal
jobb felbontással és minden
területre kiterjedoen van
megfigyelésünk, ami talán
egy kicsit visszaszorító ero
lesz a bunözoknek is –
mondta el Karácsony Károly, a Kanizsa Uszoda és
Strandfürdo ügyvezetoje.
A DIGITÁLIS
OKTATÁS TAPASZTALATAI
Az online oktatás során szer-
zett személyes és szakmai
tapasztalataikat osztották
meg egymással a piarista
iskolák tanárai a piarista
rend elso tartományi konfe-
renciáján. „A valóságra
figyelo iskola és a digitalizá-
ció” címu online rendezvé-
nyen a kanizsai iskolából hét
pedagógus vett részt. Az
online konferencia egyéb-
ként egy többéves pályázat -
a digitális környezet kialakí-
tása a piarista rend iskolái-
ban - zárása volt. Bécsiné Jakabfi Mariannától, az
intézmény oktatójától meg-
tudtuk: az elmúlt egy év
alatt, a tantermen kívüli
rendszerrol tanultakat
muhelymunkákon keresztül
mutatták be egymásnak a
résztvevok. Igyekeztek lehe-
toségeket találni, hogy a
rendtartomány iskoláiban a
szakmai együttmuködést
még inkább erosítsék a
különbözo szaktanárok
között. Egy nemzetközi
muhelymunka kapcsán a
kecskeméti iskola bemutatta
a saját nemzetközi osztály-
terem gyakorlatát. A
muhelymunkák során a
matematika tanítás is téma
volt. A pedagógusok meg-
beszélték, hogy ki hogyan
élte meg az online oktatást,
hogyan sikerült hatékonyan
tanítani a matematikát,
melybol aztán a következte-
téseket is levonták.
NYITNAK A PINCÉK
Kilencedik alkalommal várja
az érdeklodoket a Nyitott
pincék elnevezésu rendez-
vény Förhéncen június 12-én. A kanizsai fúvósok,
néptáncosok mellett a Les
Pommes de Terres nevu for-
máció és Malek Andrea
szórakoztatja majd a helyi
borok szerelmeseit. Tavaly
sokan hiányolták, így ebben
az évben mindent igyekez-
nek bepótolni a szervezok.
Jubileumi lenne az idei esz-
tendo, de a járványügyi
helyzet miatt 2020-ban nem
volt lehetoség arra, hogy
megrendezzék a nagysikeru
eseményt a hegyháton. Mint
azt Skanecz Sándortól, a
Förhéncért Egyesület elnö-
kétol megtudtuk: a progra-
mok az eddigiekhez hason-
lóan zajlanak majd: a bor-
kóstolást zenei aláfestés
kíséri. A borkedvelo közön-
séget jövo hét szombaton,
délután két órától várják a
templomkertben.
GYERMEKNAP VOLT
A járványügyi szabályok
enyhítése után színes
gyereknapi programok
várták az érdeklodoket
Nagykanizsán és a környezo
településeken is a hétvégén.
Sokan voltak kíváncsiak a
vasárnap délutáni kanizsai
gyermeknapra, olyannyira, hogy a látogatókkal hamar
megtelt a Medgyaszay Ház
nagyterme. A Meseborönd
Társulat a népmesék,
mondókák világába kalau-
zolta el a közönséget.
Az eloadók a történeteiken keresztül próbáltak egy kis
bátorítást, útravalót átadni a
gyerekeknek, emellett pedig kézmuves foglalkozáson is
részt vehettek a legkiseb-
bek. A gyermekeknek szer-
veztek programokat pénte-
ken Ligetvárosban is, igazi
kavalkád várta a település-
rész lakóit. Több sportegye-
sület bemutatta az általuk
kínált lehetoségeket, és a
roma kultúra is szerepet
kapott a rendezvényen. A
szervezok szerint fontos, hogy az ilyen eseményeken a kikapcsolódás mellett a
sportra is nagy hangsúlyt
fektessenek. A softball- és a
futballbemutató mellett az
autentikus roma zene is
szerepet kapott, mindemel-
lett a rendszeres támogatás
jelentoségét hangsúlyozta
a DRVSZ új vezetoje Tejfel József.
VISZLÁT MUANYAG?
Július 1-étol tilos forgalom-
ba hozni az egyszer haszná-
latos muanyagokat a napok-
ban megjelent kormányren-
delet szerint. Hivatalosan is
elfogadta az egyszer hasz-
nálatos muanyagok betiltá-
sát az Európai Unió Általá-
nos Ügyek Tanácsa. Ennek
értelmében több minden-
nap használt muanyag cik-
ket, például fültisztító pálci-
kát, evoeszközt vagy szívó-
szálat egyéb formában sze-
rezhetjük majd be a jövo
hónaptól. Az új szabályok
értelmében minden olyan muanyag terméket tiltólistá-
ra tesznek, amelyek az egy-
szer használatos kategóriá-
ba tartoznak, valamint oxi-
datív úton lebomló
muanyagból készültek. A
kereskedelemben és a ven-
déglátásban is temérdek
mennyiségu egyszer hasz-
nálható termék van. A meg-
lévo termékeket még elhasz-
nálhatják a vendéglátóhe-
lyeken, de újabbakat július-
tól kizárólag környezetbarát
anyagokból rendelhetnek az
üzemeltetok.
Így aki még nem tért át a
lebomló egyszer használa-
tos termékekre, annak közel
egy hónapja van váltani,
illetve amíg a jelenlegi kész-
lete el nem fogy.
HÍRsorok
4 | KANIZSA ÚJSÁG KÖZÉLET
Egy magát függetlennek valló, a környékbeli történésekkel foglalkozó weboldal ragadtatta magát arra, hogy Balogh László bejelentését, miszerint Tar Mihályt visszahívja a Médiaház ügyvezetoi posztjáról, és a megüresedett ügyvezetoi feladatellátásra engem nevez ki, ezzel a címmel töltötte fel: „Egy szakmai nulla lett a kanizsai médiaház ügyvezetoje”. Mit lehet erre mondani? Köszönöm a megtisztelo címet, fiatal vagyok, de nem hülye. Úgy sejtem, az ötletgazdának
lett volna más jelöltje erre a posztra. Aztán
valaki vagy valakik jobb belátásra bírták a szerkesztot, aki tizenpár óra után leszedte az írást. De
ezt követoen már nem volt visszaút, fokozatosan
jöttek az újabb telefonhívások, üzenetek, amelyekben mind arról érdeklodtek: s ezt már láttad?
És én válaszoltam, igen, láttam. Ilyen volt az a megjegyzés is, ami azt vizionálja, hogy na, majd
most csinálnak belolem „jóbaráth” Györgyöt. Hm…én naivan azt hittem, hogy más nevével poénkodni, 3-4. osztályos korig elmegy, utána már elég cinkes. Persze lehet, én tudtam rosszul.
Aztán nagyjából két héttel ezelott még azt sem
gondoltam volna, hogy valaki képes lesz a közösségi oldalam összes képét végigböngészni azért,
hogy találjon egy megjegyzést édesanyámtól, majd azt egy, a Kanizsa Újságban megjeleno fotóra montázsolni, csak azért, hogy mutogathassa az övéinek az online térben. Lelke rajta. Ezek az emberek bizonyára nagyon kíváncsiak a
politikai beállítottságomra is. Ne kelljen találgatni, ezt is megválaszolom nekik. Egyszer – sajnos
csak egyszer – készíthettem egy komolyabb hangvételu interjút Tarnóczky Attilával. O saját magát nemzeti liberálisnak vallotta. Sajnos ma már egyre kevesebben tudják értelmezni ezt a két szót egymás mellett, azt pedig végképp, hogy így, együtt mit is jelentenek. Szerintem én
tudom, s hiszem is ezt az irányt.
Aztán hosszasan sorolhatnám még a nekem címzett válogatott jelzoket, de legyen az utolsó
a „Tar Mihály lábhoz nevelt pincsikutyája”, amit
még kiemelek. Miután pár nap leforgása alatt voltam szakmai nulla, majd pincsi, gondoltam itt
az ideje, hogy eme kedves szavak szerzoinek is
bemutatkozzak, legalább kevesebb idot kell a közösségi oldalamon eltölteniük. Mikó-Baráth György vagyok, 1991. július 16-án születtem Zalaegerszegen, egyébként Zalacsébrol származom. Az Apáczai ÁMK-ban szerzett érettségi
után Szombathelyre mentem tovább. A Nyugat-magyarországi Egyetemen szereztem történelem-magyar alapszakos bölcsész diplomát, majd elvégeztem a mesterszakot, valamint ezzel
párhuzamosan egy kommunikátor képzést. A szakdolgozataim megvannak, mielott bárkiben
felmerülne az ötlet. Az egyetem mellett kezdtem el újságíróként dolgozni, a megyei napilap
online felületén, valamint az origo blogversenyére írtam havi rendszerességgel cikkeket, többször sikerült nyernem is velük. Aztán 2017
januárjától tanítottam egy félévet Zalalövon, majd az év augusztusában jöttem Nagykanizsára, és lettem szerkeszto a Kanizsa Médiaháznál.
Misi ugye 2019-ben érkezett a cég élére, pár hónappal késobb kinevezett szerkesztoségvezetonek. Vitathatatlan, voltak problémák az elmúlt másfél évben, de ebben az idoszakban az
igazi újságírás fo alkotóeleme, azaz, hogy nem
csupán egy lehetoség, hanem elvárás, hogy megpróbáljunk minden érintettet megszólaltatni, végre visszatért a Sugár utca 8-ba.
Nem tudom meddig leszek ügyvezeto, az utóbbi évek tapasztalata alapján ez nem éppen
egy nyugdíjas állás, de amíg én töltöm be ezt a
posztot, ez az irány nem változik. Tehát nincsenek tiltólisták, nincs kézi vezérlés. Én és kollégáim is ugyanúgy megkeresik majd az ÉVE és a Fidesz-KDNP politikusait. Az pedig már a képviselokön áll, hogy szóba állnak-e velünk. Ha az valamit segít ebben az ügyben, én a közösségi
oldalamat nem használom politikai adok-kapokra… Vannak ugyan terveim a Médiaház további
muködését illetoen, de látva, érezve a kialakult
légkört, úgy gondolom korai lenne még errol beszélni. Abban azonban bízom, hogy Balogh László állja a szavát, és hu lesz ahhoz, amit leírt,
miszerint: „Mikó-Baráth György médiatartalmat
meghatározó munkájába a törvényeket tisztelve
semmilyen módon nincs és nem is lesz beleszólásom…”
MIKÓ-BARÁTH György
Tudatosan próbáltam kerülni
azt a megvetéssel, rosszindulatú célozgatásokkal teli kommentáradatot, ami ömlött rám a két héttel ezelotti ügyvezetováltás után. A kialakult helyzet több azonnali megoldást követelo feladatot hozott magával, így egy jó darabig sikerült is
kizárnom mindent. Aztán azért néhányaknak csak sikerült megütni azt a szintet, amit már
nem lehet szó nélkül hagyni.
margójára
Fotó: Horváth Zoltán
A „kedves” fogadtatásom
AKTUÁLIS 2021. 06. 04. | 5
Már több mint 24 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy Ügyfélkapun
keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül nyitottak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar Államkincstárban.
Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már
58 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.
Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni?
Ha ellátogat a www.magyarorszag.hu honlapra, úgy a jobboldali menüsor
alján talál egy „Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” nevű menüpontot. Erre rákattintva a megfelelő űrlapok kiválasztása és kitöltése útján
tud az Ügyfélkapuba már bejelentkezett magánszemélyként kényelmesen
otthonról, az Ön által megválasztott időpontban normál vagy Kincstári
Start-értékpapír számlát nyitni.
Ha 2021. április 19 – június 30-a között teszi ezt meg, még egy nyereményjátékban is részt vehet, állampapír vásárlásra beváltható utalványért. Játék
részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyoszszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel.
Mennyibe kerül a szolgáltatás?
Mind a számlanyitás, mind az értékpapír számlavezetés díjmentes. Emellett az internetes utalások esetében lehetőség van a kártyás fizetés menüpont
kiválasztására. Ezzel a lehetőséggel azért érdemes élni, mert így a kincstári
értékpapírszámlára történő beutalás is díjmentes az ügyfelek számára. Hasonló
a helyzet a befektetett pénz visszautalásakor is, mivel ez is díjmentes.
Tehát a Kincstárban otthonról, díjmentesen lehet értékpapírszámlát nyitni
és vezetni, de miért éppen állampapírba fektessünk, és miért a Kincstárban tegyük ezt?
A számos befektetési lehetőség közül a Kincstár kizárólag állampapír forgalmazással foglalkozik. E szűk termékkör ellenére mégis népszerű befektetési
lehetőség a Kincstár, hiszen az aktív ügyfeleink száma folyamatosan emelkedik, és már meghaladta a 484 ezret.
De miért is előnyös mind a Kincstár mind az ügyfelek számára ez?
• Az állampapír a legbiztonságosabb befektetés, amely ráadásul a
lakossági állampapírok esetében kiemelkedő hozamot is biztosít.
Így például a szuperkötvénynek is nevezett MÁP Plusz sávosan
emelkedő kamatai a teljes időszakra vetítve közel 5%-os hozamot
biztosítanak a befektetői számára.
• Az a tény, hogy a Kincstár viszonylag szűk termékkört forgalmaz,
egyben azt is jelenti, hogy ebben a körben specialista is egyben.
Ez a sajátosság többek között azt jelenti, hogy profi az ügyfelek tájékoztatásában, a kényelmi szolgáltatások biztosításában, továbbá
hogy valamennyi, forgalomban lévő állampapír megvásárolható vagy eladható a Kincstárban. Ráadásul van két olyan lakossági
állampapír, amelyek kizárólagos forgalmazója a Kincstár.
o Az egyik a Babakötvény, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas hozamú (infláció + 3%) és több módon
is támogatott befektetési lehetőséget.
o A másik a kizárólag euróért megvásárolható, az eurózóna
inflációjához kötött kamatozású Prémium Euró Magyar
Állampapír (PEMÁP).
• Az értékpapírok – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag elektronikus formában léteznek. Ez azt jelenti, hogy a nyilvántartásukhoz
szükség van egy értékpapír számlavezetőre. Ha a kiválasztott értékpapír forgalmazó és számlavezető a Kincstár, vagyis egy teljes
mértékben állami intézmény, akkor ez a választás gyakorlatilag
teljessé teszi a befektetés biztonságát.
Tehát ha Ön állampapírt kíván vásárolni, és élni szeretne a modern technika adta lehetőségekkel, akkor ezt az ügyfélkapun, illetve a WEBKINCSTÁR
és MOBILKINCSTÁR szolgáltatás igénybevételével megteheti, ha viszont ezt
személyesen kívánja megtenni, úgy keresse a Magyar Államkincstár állampapír
forgalmazó kirendeltségeit (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/
ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/97/).
Állampapír befektetés díjmentesen otthonról értékes nyereményekért
Az évforduló alkalmából
gondolatokat kértünk. Gondolatokat városvezetoktol, elhivatott hagyományorzotol és nem utolsó sorban az
ifjúságot tanító pedagógustól – aki átadja, át tudja
adni Trianon lényegét a mai
fiataloknak. Balogh László polgármester nem kívánta megosztani gondolatait e cikk keretén belül június 4-e
kapcsán. Gondolatokat kértünk, és kaptunk.
Károlyi Attila önkormányzati képviselo (ÉVE):
„ ... Ez egy komplex kérdés,
azonban van egy ma is lélekbe hasító része ennek a trianoni orlodésnek, ami nem más, mint a diktátum elszenvedésének érzelmi oldala.
Erdélyben négy-öt évnek
kellett elmúlni, amíg az emberek elhitték, hogy valóban van egy ilyen döntés, és már nem tartoznak az
anyaországhoz. És miért nem tartoznak az anyaországhoz? Megmondom: azért nem, mert a sorsdönto napokban középszeru és
kisstílu gazemberek álltak az ország élén. Akik nem, hogy fegyvert osztottak volna, hogy - ha kell - elveszszünk egy szálig, hanem az
országba visszaérkezo katonáktól a határon elvették a
fegyverüket, és mire ezek a
senkiháziak felocsúdtak, az ország felén idegen katonaság volt az úr. Akik elküldtek
fotárgyalónak Párizsba egy arisztokratát, aki beszédében a nemzeti kisebbségeket alacsonyabb kulturális fokon álló fajoknak nevezte
- a legjobbkor, néhány órával Magyarország megsemmisítése elott. Gondoljon e
napon a mai magyar arra, hogy testvéreinek 1/3-a Csonkamagyarország határain kívül él, akinek arcába bármikor belevágják azt, hogy „ takarodj magyar az országból „ azok, akik több
mint 100 év alatt képtelenek voltak arra, hogy a magyar impérium épített örökségéhez akár egy fabatkát is hozzá tegyenek.
Ne sajnáljuk magyar testvéreinktol a vakcinát. Azon legyünk, hogy kihasználjuk
az unió adta lehetoséget, és
az országhatárok nélküli Európában gazdasági egységbe foglaljuk azt, ami amúgy is összetartozik - így
alkotjuk újjá, és orizzük meg a nemzeti identitást.”
Vörös András, a Thúry Vitézlo Oskola vezetoje: „Édesapám Somogyszentmiklóson született, Somogy megyében. Én is ugyanabban a házban, de már Miklósfán, Zala megyében. Megváltozott a falu és
a nagyobb közigazgatási terület neve is, de a lényeg
nem. Kötodök a helyhez, rokonaim is élnek ott. Amikor magyar lakta területeken jártam - amelyek nem a
mostani politikai határainkon belül estek – soha nem
gondoltam, hogy nem egy nemzet vagyunk. Máshogy
hívhatják az országot, de attól még ok is mi vagyunk.
Mindezen veszteségek ellenére Trianonra úgy kell gondolni, hogy képesek voltunk
belole felállni és nemhogy túléltük, fejlodni is tudtunk. Visszanyertük önrendelkezésünket, függetlenségünket mi is. A gyász helyett az életet kell általa ünnepelni és büszkének lenni egykori nagyságunkra. A pozitív érzésekbol lesznek az életet szolgáló gondolatok és tettek, nem a folyamatos veszteségek és önmagunk kicsinységének a szajkózásából.”
Tulman Géza iskolaigazgató, történelemtanár: „Trianon szellemiségének átadása a legfontosabb a következo nemzedéknek: miért tekinthetjük nemzeti gyásznapnak Trianont? Történelemtanárként az alábbi
hasonlatokkal élnék: Milyen
lenne a tested, ha valamelyik testrészed hiányozna: mi tekintheto egésznek és résznek? Ha az országunkat
a nemzet testének képzeljük el, mit szólnánk, ha valamely országrész, mint testrész hiányozna?
Mit jelent a szüloföld, haza, ha egyszer csak arra ébrednél, hogy egy más országhoz tartozol. Mit éreznél, ha egyik napról a másikra idegen nyelven beszélok, más kultúrájú népek vennének körül? Kit, vagy mit lehet gyászolni? Lehet, egy országot, nemzetet is gyászolni: ha minden egyes elszakított országrész egy jelképes sír lenne, ami felett gyertyát gyújtunk, mit gyászolnánk minden egyes elszakított országrésznél?
Trianon és a mindennapok összefüggésében, a közösség, az összefogás, a nemzeti azonosságtudat megtartó erejének hangsúlyozásával segíthetünk gyerekeinknek megtanítani a helyes gyászfeldolgozást (!) bármilyen egyéni (családi), vagy nemzeti trauma esetén.”
VINCZE Adél
6 | KANIZSA ÚJSÁG KÖZÉLET
Magyarország!
Fotó: Czigóth Sándor
A magyar küldöttség 1920. június 4-én írta alá a béke-
szerzodést a Nagy-Trianon-kastélyban. A trianoni béke-
szerzodés értelmében az ország elvesztette területének több mint kétharmadát, és népességének mintegy kétharmadát.
Ezt tanítják a történelemkönyvek. Kinek gyásznap, kinek emléknap június 4-e – mindenki maga dönti el.
Szép vagy,
gyönyöru vagy
Városunk a hosök napi emlékmusorát a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
Plébánia melletti Millenniumi Emlékparkban tartotta. A vasárnapi rendezvényen
Balogh László Nagykanizsa polgármestere köszöntötte a megjelenteket. – Minden kultúra
legsajátabb jellemzoje, hogy ha megtalálta és
felemelte azon hoseit, akik képviselik és megszemélyesítik értékeit, akkor e hosökre a végsokig emlékezik, tudva, hogy nélkülük szerte foszlanánk
a létben, kiszolgáltatva minden szélnek
és fuvallatnak, de velük önazonossá lehetünk –
mondta el beszédében a városvezeto. Nagy
Vendel, a Sarlós Boldogasszony Plébánia plébánosa kiemelte: a hosöket, akik az életüket áldozták, a legdrágábbak a hazáért, azt nem szabad elfelejteni. Bármilyen korban élünk, hogyha ezt megtesszük, akkor az ország, a nemzet nem állhat fent. Minden esetben, minden évben nekünk meg kell emlékezni és
az újabb és újabb generációknak fel kell erre hívni a figyelmét.
A megemlékezést eloször 1917-
ben mondták ki hivatalosan, majd az országgyulés a 2001. évi törvényében újra nemzeti emlékünneppé nyilvánította.
A kiskanizsai emlékpark, története azonban már korábban elkezdodött. Horváth Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület elnöke elmondta: az emlékparkot édesapja, Plander György és a hadifogoly társai kezdeményezték
még 1997-ben. - Az emlékpark egy civil összefogásnak köszönhetoen jött létre, amit lehetett önerobol valósítottak meg. Az emlékmu megvalósulásához hozzájárultak a kiskanizsai lakosok, Erdos László honvéd ezredes, valamint Nagykanizsa önkormányzata. Az emlékpark elott 1999. október
23-án már sikerült felavatni a Hos Honvédek Emléktábláját, 2000. május 28-án, a Hosök napján
pedig felavatták a teljes emlékparkot. A helyszín nem csak a világháborúkban elesettekre emlékezik, hanem mindazokra, akik Szent István király óta életüket adták a hazáért. Az emlékpark alkalmas arra, hogy megemlékezzünk mindazokra, akik a történelem során a legbecsesebb értéküket, az életüket áldozták a hazáért, és ki tudja hol
nyugszanak. Nincs, aki emlékezzen rájuk, ezért gondoltuk, hogy itt, ennél az emlékmunél bármikor, bárki helyezhet el emlékezovirágot, koszorút, vagy mécsest - egészítette ki
Horváth Jánosné. Mivel városunk katonaváros volt, ezért nem csak a kanizsaiakra emlékeznek, hanem minden olyan katonára, akik a nagykanizsai laktanyákból kerültek ki a harcmezore. Az o emlékükre a Hos Honvédek kövén egy kisebb táblán a következo felirat olvasható: „Adassék tisztelet a katonaeszménynek, a hazáért megdicsoültek szelleme töltsön el, és a magyarok istene segítsen meg minket.”
/Gróf Zrínyi Miklós, költo és hadvezér/
Az elesett hosökre emlékeztek Lasztonya kámaházi településrészén is, egy a községben még 1947-ben öntött harangnál. Aigner Géza
letenyei plébános elmondta: megdöbbento, hogy 1947-ben, az itt állomásozó szovjet csapatok idejében miként lehetett harangot öntetni az elesett hosök emlékére. Így nem csak az
elvesztett családtagok miatti fájdalom, hanem
az itthoniak hosiessége is kicsendül a harang „szavaiból”. A harangláb eredete a múltba vész,
mint ahogy a kámaházaiak történelme is ismeretlen a lakosok számára, de annyit tudnak a helyiek elbeszéléseibol, hogy 1980 táján javították a haranglábat. Ha meghalt valaki, akkor
általában két óránként harangozták ki. Mindenszentek este egy órán keresztül felváltva húzták
a fiatalok a harangot. Az elöregedett tartóoszlopok miatt azonban a kámaházai harang már
tíz éve nem szólalt meg. Andrasekné Cser Mária, a község polgármestere elmondta: a 2022-es hosök napjára - a Szentháromság Plébániával és a Letenyei Polgári Egylettel összefogva szeretnék felújítani az emlékmuvet.
KÁLOVICS Rebeka
2021. 06. 04. | 7 KÖZÉLET
Május utolsó vasárnapja a Magyar Hosök Napja. Ezen a
napon emlékezünk azokra a
bátor férfiakra, nokre, katonákra és civilekre, akik az életüket adták Magyarországért. emlékére
Elhunyt hoseink
8 | KANIZSA ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZAT
- Múltidozo pedagógusként jó visszaemlékezni a 27 évig igazgatott zalaszentbalázsi és miklósfai iskolákban nagyszeru kollégákkal megvalósított szakmai munkán túli közösségi élményekre. Ennek az attitudnek tudható be az, hogy
mindkét helyen feladatot vállaltam választott képviseloként a közösségért az önkormányzatban
– szögezte le elöljáróban az egykori városatya. – Tettem mindezt apám, Antall József
regnálása alatti tapasztalatából eredo több intelme ellenére, melyek közül az egyik „Ennek a diktatúrához szokott népnek a demokrácia? – nem
tud vele mit kezdeni, majd a politikai elit játékszere lesz.” Mindenki döntse el, hogy igaza lett-e.
Mindezek dacára anno én is, mint sokan mások szerettünk volna képességeink szerint elsosorban lokálpatriótaként tenni a szép új világért. Az említett falu független képviselokbol álló testületében ez egyszerubb volt, hisz nem
befolyásolta a helyi döntéseket a hovatartozás.
Nem úgy, ahogy ezt Nagykanizsán megtapasztaltam 1999-ben, amikor 15 év után a miklósfai
iskolába pályáztam és a vezetoi megbízásom alkalmával a városi testületben a szakmaiság és
politikai hovatartozás ütközött.
Így vágtam neki az intézmény csapatmunkával történo szakmai és tárgyi fejlesztésének, mely már a kezdeti idoszakban sikeresnek bizonyult. Talán ezért is történhetett meg az, hogy a 2002-es önkormányzati választáson az
SZDSZ felkérését elfogadva, az MSZP támogatását is élvezve jelentos szavazattöbbséggel bejutottam a Miklósfa-Erdész utca közti körzetbol a közgyulésbe, ahol megválasztottak az OKSB elnökének. Ebbol lett javaslatomra OKISB, amivel az oktatás, a kultúra és sport mellé felvállaltuk a város ifjúságának ügyeit is – hangsúlyozta az egykori politikus.
A baloldali és liberális képviselok alkotta jelentos közgyulési többség az általam felkészültnek és innovatívnak tartott Litter Nándor
polgármesterrel jó irányú és megvalósítható fejlesztési koncepciót dolgozott ki és fogadott el.
Különösen igaz volt ez a 2004-es EU-hoz való csatlakozásunkat követo városfejlesztési tervekre, melyek kisebb módosításokkal a következo több mint 10 évben realizálódtak.
Ebben a választási ciklusban jelentos fejlesztések valósultak meg a városban, melyek közül
helyszuke miatt csak a körzetem legfontosabbjait említem, felsorolásszeruen:
MIKLÓSFA VÁROSRÉSZBEN Központi futés, világítás korszerusítés, parkoló
építés az iskolában; tetocsere az óvodában; temeto bekerítése, parkoló bovítése; hegyi utak
felújítása, építése; 2 km járda és 400 m út aszfaltozása; parkerdo ivóvíz ellátása; sportöltözo felújítása, mellé büfé kialakítása; térrendezés, építés a Bem József és az Iskola utca között; üdvözlo és információs táblák kihelyezése; a Közmuvelodési és Városszépíto Egyesület évi 2 millió forintos támogatása; kerékpárút építése a Miklósfa és Erdész utca között; Szt. Miklós szobrának
elkészítése; falunapok szervezése kulturális, sportprogramokkal, fozoversennyel, sztárvendégekkel;
LIGETVÁROSTÓL AZ ERDÉSZ UTCÁIG
Gyujtoutak építése a bérlakások között; óvoda
és bérlakások felújítása; óvoda megtartása; sportpálya és játszótér kialakítása, parkosítás; útfelújítások a Sörgyár és Erdész utcákban; közösségi programok szervezése.
Nagyon jó visszaemlékezni erre az idoszakra,
de jött 2006 - Öszöd és odalett az oszöd – játszhatnék a szavakkal, hisz mindennek nem lett folytatása, jómagam is pár szavazattal alulmaradtam az októberi választáson és bármennyi volt a tett, a hála nem politikai kategória. Legalábbis akkor nem volt az.
A következo, 2010-es választáson egyedüli függetlenként újra bizalmat kaptam a választóktól – folytatta a történetét Sajni József. – Mondhatnám, fenn voltam a pályán, de ritkán rúghattam labdába. A többségi frakció egyik
képviselojének kijelentése, mely szerint „annyian
vagyunk, hogy azt csinálunk, amit akarunk” –
volt jellemzo az önkormányzat muködésére.
Eredményekrol is beszámolhatok, hisz ebben
a ciklusban a településrészen több beruházás is
megvalósult:
Mufüves pálya az iskolában; óvodabovítés és
felújítás; útfelújítás; orvosi és gyermekorvosi rendelok felújítása. A negatív tapasztalatok ellenére sokak bíztatására függetlenként ismét indultam a 2014-es választáson, de az általam kezdeményezett összefogás meghiúsulása és egyéb okok miatt a fideszes jelölt lett a befutó. A
2019-es választáson a megvalósult összefogás (ÉVE) prominensei felkértek az indulásra, de ezt
a jelentos nyerési esély lehetoségével sem vállaltam.
Tíz éve nyugdíjasként a kerekezés és kertészkedés a hobbim, azóta vezetoje vagyok a helyi
nyugdíjas klubnak, mely a közösségért tenni akarásomnak pozitív élményekkel teli terepe.
Emellett megrögzött demokrataként figyelemmel kísérem az országunk és a településünk
történéseit egy élhetobb ország és fiatalokat megtartani képes, fejlodésre ítélt Nagykanizsa reményében – összegezte gondolatait a címzetes igazgató.
BAKONYI Erzsébet
Sajni József címzetes
igazgató két választási ciklusban, 2002-2006-ig az
SZDSZ színeiben és az MSZP
támogatásával lett önkormányzati képviselo, míg 2010-14
között független jelöltként jutott be a közgyulésbe.
Magyarországon 20. rész
30 éves az önkormányzatiság
Forrás: egykor.hu
SZERETTÜNK VOLNA TENNI A KÖZÖSSÉGÉRT,
EGY SZÉP ÚJ VILÁGÉRT
2021. 06. 04. | 9 AKTUÁLIS
Az újranyitással, a járvány elleni védekezés enyhítésével ismét beindult az élet, mellyel a
fogyasztói árak emelkedése is tapasztalható. A vendéglátóiparban is érzheto e hatást. A megkérdezett vendéglátósok elmondták, hogy bár a szektorban továbbra is
rengeteg a kiszámíthatatlan tényezo, egyelore nem terveznek újabb áremelést. Ha azonban rákényszerülnek akár további 10 százalékos drágulás is elofordulhat – számolt be lapunknak Kiss József a Kaszinó
Étterem üzletvezetoje.
AMÍG BÍRJUK, IGYEKSZÜNK TAR
TANI AZ ÁRAINKAT
- Valószínusítheto, hogy valamikor újra árat kell emelnünk az alapveto élelmiszerek folyamatos drágulása miatt. Ennek az lehet a vonzata, hogy az éttermi árakon is
látni lehet majd a növekedést. Május elején már végrehajtottunk egy 10 százalékos áremelést, amivel
kompenzálni tudtuk az eddigi költségnövekedésünket. Most már igazából nem tervezünk további emelést, de ha az alapveto élelmiszerek
drágulnak, akkor sajnos ismét hozzá kell nyúlnunk az árakhoz. A költségeink nem csökkennek, a bevételünket csak az áremeléssel tudjuk kompenzálni – mondta Kiss József, majd hozzátette: amennyire tudjuk és
amíg bírjuk, igyekszünk tartani az árainkat, de ha szükséges
lesz 10 százalékot kénytelenek leszünk ismét rátenni az árainkra, akár akarjuk, akár nem. Ezzel a pandémia miatti kiesést pótolni nem tudjuk, hiszen így most csak a jelenlegi költségeink egy részét tudjuk fedezni. Ami a vírus miatt esett ki, azt úgy kell elkönyvelni, hogy az veszteség. Azt már semmi sem fogja tudni visszahozni. Szeretné megtartani vendégeit a Cserebogár Bár vezetése is,
de Bogár Péter szerint a beszállítók is változtak
az újranyitást követoen. Jelenleg más áron és formában tudják
vállalni a szállítást. A korlátozások alatt ugyanis átálltak azokra a szolgáltatókra, akik nagyüzemi konyhákat üzemeltetnek, vagy a kiszállításban érdekeltek.
CÉLOM, HOGY MEGTARTSAM A
VENDÉGEIMET - Idén volt egy drágulás bizonyos
italok és alapanyagok esetében. A
beszállítók is változtak a pandémiás helyzet alatt. Néhány beszállítót
megvett egy-két nagyobb, így valóban feljebb mentek az árak. Azt, hogy mi emelünk-e, azt mi döntjük el. Ez attól függ, hogy a piac mit bír el, illetve, hogy mennyire drágultak meg az alapanyagok és az italok. Én úgy gondolom, hogyha a profitunkat elviszi az alapanyagok áremelése, akkor nekünk is emelni kell. A kérdés az,
hogy ezt a vendégeink majd hogyan fogják tolerálni – hangsúlyozta Bogár Péter. - Úgy vélem
ez nem egy turisztikai központ, ahol más a szisztéma. Ott feszegetik már a
piac turoképességét, mi
nem erre játszunk. Indokolt esetben emelek, csak akkor, ha muszáj. Bizonyos italok esetében már megtettünk mi is egy emelést, ami körülbelül 5-10 százalékos
növekedés volt az árak tekintetében – mondta a vendéglátóhely vezetoje, majd hozzátette: több választási lehetosége lehet egy tulajdonosnak ilyen emelkedésekkor. Egyrészt próbálhat új beszállítókat keresni, és spórolhat az alapanyagokon, de mi ezt nem fogjuk megtenni, mert minoségi alapanyagokkal dolgozunk, és azokat szeretnénk felhasználni a késobbiekben is. A megbízható beszállítókat pedig nem érdemes lecserélni,
ezért az árváltozás a vendégen csapódik le, mert jobban bele kell
majd nyúlnia a pénztárcájába. Nekem az a célom, hogy megtartsam a vendégeimet. Egyelore szerencsére nagyjából ugyanazokat a
számokat hozzuk, mint tavaly, amikor nyitottunk – mondta a Cserebogár
Bár üzletvezetoje.
A KSH adatai szerint a Covid19-járvány több termék és szolgáltatás árának alakulására jelentosen hat. 2020 tavaszán a járvány megjelenésével az élelmiszer árak évek óta nem tapasztalt mértékben nottek. Áprilisban és májusban pedig a korábbi években a megszokottnál jobban emelkedett az olyan, hoszszabb ideig fogyasztható és tárolható élelmiszerek ára, mint a liszt, a
rizs vagy a cukor. Egyes frissáruk, mint például a baromfihúsok és a hal tavaszi áremelkedése pedig részben a lezárások miatti logisztikai fennakadásokhoz kötheto. Abban mindkét vendéglátóhely egyetértett, hogy a pandémia alatt
kiesett idoszakot lehetetlen visszahozni, hiszen ezekkel az emelésekkel csak a jelenleg lévo költségeik egy részét tudják fedezni.
HAJNES Rita
A magyarországi infláció volt a legmagasabb az unióban 2021. áprilisában a KSH adatai szerint. E
hónapban a fogyasztói árak átlagosan 5,1 %-kal voltak magasabbak
az egy évvel korábbiaknál. A drágulásnak pedig még nincs vége –
mondják a szakemberek.
az erszényben
Egyre
mélyebben
10 | KANIZSA ÚJSÁG AKTUÁLIS
A város szélén lévo komplexumot
kicsit több mint két évvel ezelott avatták fel. Az óvodásoknak és általános iskolásoknak létrehozott
játszóteret a Cycle in a Network 2.0
horvát-magyar pályázat részeként
építették. A beruházás bruttó 80 millió forintból valósult meg. A Csónakázó-tavi játékbirodalom az
1400 négyzetméteres területével, Nagykanizsa legnagyobb játszótere. A hinták, csúszdák, mászókák és a különbözo ügyességi játékok között minden korosztály megtalálja a kedvencét,
így nem csoda, hogy nagyon hamar a kanizsaiak és a turisták egyik közkedvelt és látogatott helyszínévé vált.
Az elmúlt idoszakban azonban a
látogatók rendszeresen tapasztal-
ták, hogy nagyobb esozéseket követoen belvíz alakul ki a játszó-
téren, ami az azt körülvevo terüle-
tet is jelentosen érintette. Bizo-
nyos eszközök szó szerint vízben álltak, de a sártenger miatt is gya-
korlatilag használhatatlan volt a játéktér. A téli hónapokban az olv-
adó hó is ugyanezt a problémát okozta a parkban. A kisgyermekes
családok az év minden napján sze-
retnek a zöldövezeti játszótéren kikapcsolódni, így sürgetové vált az ügy megoldása.
- Két fo probléma volt: az elso az,
hogy a játszótér közvetlenül a part
mellé épült, a második pedig, hogy a pár évvel ezelott elkészült
kerékpárút felso szintje maga-
sabbra került, mint a játszótér leg-
alsó szintje. Ezért, amikor több eso
esett, akkor bizonyos helyeken megállt a víz és a terület nagy részét elöntötte a csapadékvíz. A Nagykanizsai Városfejleszto Kft. bízott meg minket, hogy építsünk
be egy víznyelot a helyszínre. Folyókákat kellett kialakítanunk, meg kellett keresnünk a játszótér-
nél a legmélyebb pontot, oda épí-
tettük a víznyelot és egy csovel bevezettük a tóba. A kerékpárút alatt tudtuk azt megoldani, hogy a
víznyelot bekössük a Csónaká-
zó-tóba. Van a játszótérnek még olyan része – a csúszda mellett -,
ahol megáll a víz, de az gyakorlati-
lag el tud szivárogni – mondta el
lapunknak Kámán László, a Via
Kanizsa Zrt. muszaki-vá-
rosüzemeltetési igazgatója.
Ennek a beruházásnak a kivitelezési költsége 660 ezer forint plusz áfa, ennyibe
került, hogy a szinte teljesen új játszótér csapadéktól függet-
lenül látogatható legyen. Az elmúlt két hónapban extrém mennyiségu eso hullott le Nagy-
kanizsán és a környéken, különö-
sen májusban, amikor már zajlot-
tak a játékpark körül a vízelvezeté-
si munkálatok. A víznyelot a kivite-
lezo már három héttel ezelott megépítette, a folyókák ekkor még egyáltalán nem voltak kiala-
kítva. Már abban a munkafázisban
is látszott, hogy a játszótér egy részén nem áll meg a víz, hiába esik a szokottnál jóval több. A rendszer tehát már akkor is jól muködött, a folyókák elhelyezése után erre lehet a jövoben is számí-
tani.
- Ez a probléma viszont nem csak
a játszótérnél jelentkezik, nem csak a tó területének ezen pontjánál. Az öbölhíd-
tól egészen a ven-
dégházig ugyanez a helyzet áll fenn. A
kerékpárút keleti oldalán több helyen van olyan terület, ahol csapadé-
kos idoben megáll a víz. Ez sajnos
abból adódik, hogy a kerékpárút szintje meg lett emelve. A késobbi-
ekben véleményem szerint ezt a vízelvezetési problémát ugyanúgy meg kell majd oldani, mint most, ebben az esetben. Úgy gondolom, hogy még körülbelül négy-öt kriti-
kus rész lehet a tó körvonalában –
tette hozzá Kámán László.
A friss munkálatokra már csak a
játszóteret körülvevo földes árok emlékeztet, amiben a dolgozók már el is vetették a fumagokat. Remélhetoleg itt többé már nem lépünk pocsolyába és nem lesz sáros az új ciponk.
KÖRTVÉLYESSY Vivien
POCSOLYÁBA LÉPTÜNK...,
Fotó: Horváth Zoltán
E hét szerdán végeztek a szakemberek
a Csónakázó-tó játszóterének vízelvezetési munkálataival. A játékeszközök így remélhetoleg
a jövoben víztócsák nélkül várják
a családokat a népszeru területen.
a múlt
de ez talán már
Nemrég Gábris Jácint önkormányzati képviselo levélben fordult Balogh László polgármesterhez, hogy a város területén túlburjánzott növényzetet a leheto leghamarabb kaszáltassa le. A nagy fu nem csak esztétikai probléma, hiszen tartani kell a kullancsveszélytol, illetve az allergiásoknak is gondot okozhat. – Azért fordultam
a polgármesterhez, hogy az önkormányzati cégeknek, akik részt vesznek a kaszálási munkálatokban, külön finanszírozza ezeket a munkákat, hiszen tudjuk,
hogy a pandémia miatt jelentos elvonásokban részesültek – mondta a városatya, majd kiemelte: láttam
olyan írást, amelyben politikai kérdést próbáltak csinálni a helyzetbol, de ez nem politikai kérdés. Most
már egy éve teljes hatalommal a várost a polgármester vezeti, o dönt egymaga ilyen kérdésekrol is. Gábris Jácint a hiányzó munkaero pótlására magánvállalkozók bevonását javasolta. Levelére nem
kapott választ.
Az ügyben kerestük Balogh Lászlót is, aki elmondta, a Facebook-oldalán olvasható bejegyzésében már kifejtette álláspontját.A polgármester május 31-én megosztott posztja szerint, „nyomatékosan megkérte a városüzemelteto cég vezetojét, hogy kezdjék el a közterületeken a funyírást, mert a korábbi évekhez képest gyanúsan lassú ütemben zajlik a funyírás.” A városvezeto írásában az olvasható,
hogy „nem a polgármester
nyírja a füvet, nem közvetlenül o felel azért, hogy a város közterületei rendezettek legyenek. Ezzel a feladattal közhasznúsági szerzodés szerint a városüzemelteto cég van megbízva,
amely a kötelezettségét különféle ürügyekre hivatkozva jelenleg nem teljesíti
maradéktalanul.”
A bejegyzésre Szabó István,
a Via Kanizsa Zrt. vezérigazgatója többek között így reagált: „Munkámat az elmúlt 30 évben soha nem politikai megrendelésre végeztem, sokkal inkább vezérelt a szakmaiság és a városlakók megelégedésére való törekvés. 2019. év végi kinevezésem óta fokozottan ügyelek arra, hogy a sokrétu feladatokkal megbízott Via Kanizsa Zrt. munkája során a szakmai indokoltság, a takarékos és gyors teljesítés szempontjai domináljanak és ne számítson az, hogy ki vagy kik
kérték az ügy megoldását. Városunkban idén – munkanaplóval igazolthatóan –
alvállalkozóink március 22-én kezdték meg a funyírást, kaszálást.”
A vezérigazgató megkeresésünkre elmondta, hogy a probléma egyik oka a közmunkások
hiánya. - A gépi kaszálás kiegészíto tevékenységeire (védopalánk
kezelése, kézi kaszálék takarítás) is olyan dolgozókat
kell alkalmazni, akik gépi munkát is végezhetnének.
A kevesebb munkás miatt pedig lassabban tudnak haladni. A parkfenntartási tevékenységbe beletartoznak
a fuvel borított felületek gondozásán kívül még
egyéb feladatok, pl. faápolási munkák, sövények, bokrok, cserjék, virágágyak
gondozása – hangsúlyozta
Szabó István.
A létszámhiány mellett a
csapadék jelentette a másik problémát. Csak májusban 112 milliméter eso esett, és ennek mintegy ¾-e a hónap második felében. Ezen felül az ingatlanok melletti zöld sávos részeken vannak elmaradások. Az önkormányzati rendeletben szereplo funyírási kötelezettség szerint az ingatlantól 5 méteres szélességben a lakóknak, vállalkozásoknak kell lenyírni a füvet.
A fugond megoldására szerdán szakmai
megbeszélést tartottak, melyen a Via Kanizsa Zrt., a Közterület-Felügyelet, a Netta-Pannónia Kft., valamint a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezetoi egyeztettek a folytatásról.
- Szerzodés köti a szolgáltatókat, hogy a városban hányszor kell lenyírni a füvet. A Netta-Pannonia Kft-
nek a kettes övezetben 8 alkalommal, a belvárosban pedig 12 alkalommal kell a füvet kaszálnia. Június 2-án
befejezodött a harmadik ütemu kaszálás a cég területein, és a Via Kanizsa által kezelt területeken is. Bizonyos utcákban már a negyedik ütem kezdodött el – tudtuk
meg Szabó Istvántól.
KÁLOVICS Rebeka
2021. 06. 04. | 11 KÖZÉLET
A városi közterületek gondozottságáról, a funyírások elmaradásáról az elmúlt
napokban éles
vita folyt az egyik
közösségi oldalon. A szakemberek szerint a csapadékos május, valamint a közmunkások hiánya
miatt haladt a
megszokottnál lassabb ütemben a funyírás városunkban.
a fuvel
Gond van
Fotó: Horváth Zoltán
12 | KANIZSA ÚJSÁG ÉRDEKES
Több mint 27 éve annak, hogy végleg elje-
gyezte magát a festészettel, miután munkahe-
lye, a Nagykanizsai Sörgyár megszunt. A Covid-19
sok emberáldozatot követelo háborújában másokhoz hasonlóan o is el volt zárva a külvilág-
tól, de nem tétlenkedett, talált magának festová-
szonra kívánkozó témákat.
A lakásuk egyik szobájában kialakított muter-
mében nehéz a járás. Képek mindenütt, a pad-
lón, a polcokon, noi portrék a falakon, a hálószo-
ba is amolyan galériaként funkcionál. S követke-
zik egy újabb kiállítótér: a tágas nappali bieder-
meier bútorai környezetében elhelyezett fes-
toállványon kedvenc festménye; a kálák és mada-
rak nyugalmat sugalló összhangja hívja fel magá-
ra a vendég figyelmét. Rájuk pillantva mindjárt
szebbnek látjuk magunkat is a mögötte álló velencei tükörben. Az erdo csendjét megidézo ecsetvonásait szemlélve – szemünkkel bejárva az erdei utakat
–, szinte halljuk a szél zenéjét, amint átbújik, bújócskázik az ágak között. A falombok friss zöldjében, vagy éppen hullani készülo megsár-
gult levelei között jól esik egy nagyot sóhajtani,
mélyet lélegezni még akkor is, ha odakint meleg
van. Képei olyan röszlermáriásak, szépséget árasztanak. Olykor játékosak, mint a nézojére tekinto két jóbarát, a színes cicus és kutyus. A muvészet szeretetét apjától örökölte Mária. A képi ábrázolás igénye, vonzódása a színekhez, a
színes ceruzákhoz, a festoecsethez már kisgyer-
mekként megmutatkozott benne. Szülei szere-
tettel nézegették a rajzait, ám amikor eljött a pályaválasztás ideje, más, biztosabbnak látszó út
felé irányították a figyelmét.
– A középiskolában vegyészetet tanultam és 1965-tol vegyésztechnikusként dolgoztam a sör-
gyár laboratóriumában. 1975-ben a vállalat veze-
toje más beosztást szánt nekem, kineveztek sze-
mélyzeti és oktatási osztályvezetonek. A kineve-
zéssel teljesen másfajta feladatokat kaptam, ami
sok munkát, tanulást, foiskolai végzettség meg-
szerzését igényelte. A kisfiam 4 éves volt akkor,
és ugyanabban az évben ismerkedtem meg dr. Bacsa Antal orvos-festomuvésszel a Balaton partján, aki öt évig volt a mesterem – emlékezett
az indulás éveire.
A mester figyelte az ecsetvonását, és érdeklo-
dését látva – mint egy igazi pedagógus –, arra bíztatta, fogjon a kezébe ecsetet és másolja le valamelyik képét. S amint meglátta a végered-
ményt, azt mondta neki, hogy holnaptól nála dolgozik, és tanítani fogja, mert érdemes. Beavatta a festés titkaiba, szinte mindent megta-
nult tole. Oszintén dicsérte és kritizálta. Hatott rá
a stílusa, a gondolkodásmódja.
– A hivatali munkám mellett, ahol az emberek
gondjaival, sorsával foglalkoztam, jó kikapcsoló-
dásnak tunt a festészet. A 80-as években azon-
ban inkább a hobbimnak tekintettem, mert a munkaköröm fontosabbá vált. A privatizáció következtében a munkahelyem megszunt, ezál-
tal lezárult életem egyik fontos szakasza. Egy kötetlenebb élet kezdodött el számomra, és ezu-
tán csak a festészettel foglalkoztam.
Szépséget sugároznak a képei. Legyen szó egy
szép tájról, vagy egy, a fiatalság hamvasságát hordozó noi portréról.
A sörgyár személyzeti osztálya volt vezetojé-
nek 1980. december 11-én nyílt elso kiállítása a
Nagykanizsai Városi Könyvtár zenei- képzomu-
vészeti részlegében. Dr. Bacsa Antal orvos-fes-
tomuvész mestere így összegezte a fiatal amator
muvész munkásságát: „Képein a tiszta erdok, tavak hangulata és a csendéletek benso világa jelenik meg. Elsosorban a természetrol egy sajá-
tos látásmód, az ebbol sugárzó hangulat, egész-
séges világnézet teszi képeit igazi mualkotássá.
Bár hivatalban peregnek hétköznapjai, a termé-
szettel együtt élo ember szemével néz szét a világban, azonosul a fák és a vizek életével, amit
érzékenyen mutat be képein. Innen fakad képei-
nek mindannyiunkat megragadó vonzereje.”
– Szerencsére hamarosan felfigyeltek rám a pécsi, budapesti, veszprémi galériák. 1992-ben egy pécsi kiállítás alkalmával megismerkedtem Pogány Ö. Gábor muvészettörténésszel, aki késobb arra kért, hogy lépjek be a megalakuló-
ban lévo Független Magyar Szalon Képzomuvé-
szeti Egyesületbe Budapesten. Így lettem 1993-
ben alapító tag. Minden évben megrendeztük az
országos és nemzetközi kiállításunkat, melynek során katalógus is megjelent az alkotókról. Szám-
talan alkotásom így került osztrák, német, olasz,
ausztrál, horvát, szlovén és természetesen magyar gyujtok tulajdonába.
Többek között itt ismerkedtem meg Kesztyus Ferenc és B. Hajdú László festomuvészekkel, akik nem csak hazánk muvészeti alapjának, hanem a párizsi képzomuvész szövetségnek is tagjai. Fontos volt nekem a velük való találkozás,
örültem az útmutatásaiknak. A közös munka KEDVES OLVASÓNK! Ha úgy
gondolja, hogy ismerosei
között van olyan, akirol szíve-
sen olvasna ezen sorozat kere-
tében, akkor jelezze felénk a
kapcsolat@kanizsamediahaz.hu
e-mail címen.
ÉRDEKES EMBEREK,
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK 5.
A csend
hozzásegített, hogy egyedi dolgot vigyek a fes-
tészetbe. Változott az ecsetvonás, a stílus, a témaválasztás.
Azóta minden évben volt egy-egy tárlata a tel-
jesség igénye nélkül Budapesten, Pécsett, Zala-
karoson, Balatonbogláron, Hévízen, Komárom-
ban, Keszthelyen, Zalaegerszegen, Letenyén, Kanizsán a Hevesi Sándor Általános iskola és a Zsigmondy-Winkler Muszaki Középiskolában, a Kanizsai Dorottya Kórház Erdos László galériájá-
ban, az ausztriai Bad Gleichenbergben, Csurgón,
a borsfai Szentháromság Kápolnagalériában, Nagykanizsán a HSMK-ban.
– A festészet labirintusából a természet szép-
ségeit szeretném bemutatni. Mindig az adott téma határozza meg a kép hangulatát, színvilá-
gát és a választott technikát – mondta Röszler
Mária, aki egy összegzo, életmukiállításra készül
2022 oszén, ha a koronavírus-járvány megenge-
di. A természet szépsége a színekkel tör utat a lel-
kembe – vallja. S a szeme elott vibráló színek elin-
dítják a gondolatát, irányítják ecsetvonását mindaddig, amíg könnyed mozdulatokkal vászonra alkotja a végso képet; az élet örömteli
pillanatait, a fények játékát.
Pogány Ö. Gábor így ír róla:
Szívesen tartózkodik Galambok tópartján nya-
ralójában, innen járja be a tó partját, festészete itt
érkezett delelojére, gazdagodott mind változa-
tosabbá színkészlete. Termésében egyre nagyobb helyet foglal el a tájpiktúra, bár a többi
mufajban is gyarapítja eredményeit, zsánert, csendéletet is szívesen fest. Született tehetsége tulajdonképpen színérzé-
kenységével nyilatkozik meg legfelszabadultab-
ban. Bizonyos, hogy sokat köszönhet mesterének,
következetesen megszerzett felkészültségének, de színhasználatának tévedhetetlenségét végül ösz-
tönös ítéletei szavatolják. Kiállításai során számos festménye belföldön és külföldön magántulajdon-
ba és képzomuvészeti szalonokba került. Muvei harmóniát sugallnak, emberközeliek, szépek.
– Májustól októberig Galambokon a hétvégi házunkban tartózkodunk a férjemmel. A tópart
és ihletet adó környezete teljes feloldódást nyújt.
A festés örömöt ad, s szinte öngyógyítást jelent
számomra. A technika fejlodik, változik, s vele együtt az önfejlodés sem maradhat el, be kell jár-
nia a sajátos göröngyös útját – vallja Marika.
Legjelentosebb sikerének Monte Carlo tiszte-
letbeli konzulja és olasz hercegno élettársa port-
réjának elkészítését tartja. A festmény Olaszor-
szágban van.
– Nagy megtisz-
teltetésnek érez-
tem, hogy engem kértek fel erre a munkára. A csalá-
dom mellett a fes-
tészet az életem. Ha rendben men-
nek a dolgok, az lelki megnyugvást ad, és könnyebbé válhat a festoecset
is. Stílusjegyét jel-
lemezve egy
muvésztársa így fogalmaz:
„Ábrázolásmód-
ja impresszionista töltéssel kísért, romantikába hajló realizmus. Látás-
módja egy külön-
leges színvilágon keresztül tükrözo-
dik. Ez az, ami egyediséget, jelleget ad a képeinek, saját muvé-
szetévé emeli a mesterétol, Bacsa Antaltól tanult
ecsetkezelést.”
Több mint 27 éve vezeti a Zalakarosi Gránit Gyógyfürdoben lévo magángalériáját, mely ren-
geteg pozitív élményt, érzéseket hozott a festo-
nek, hisz kinyílt elotte a világ. Az egyre bovülo alkotásaival pedig a képzomuvészet közelebb kerül az emberekhez. A festés mellett tanít is. Kurzusain a festés rejtelmeibe, titkaiba vezeti be
a nem éppen ifjúkorban lévo növendékeit. Az autodidakta alkotók csoportos kiállításának a Hevesi Iskola Galériája adott helyet 2019-ben.
Életmukiállításán saját versével köszönti majd
az egybegyulteket, melyben a festeni vágyásról,
a lelkes küzdelmérol, az álmairól, az elfáradásról
és arról a megmagyarázhatatlan erorol kíván szólni, ami végérvényesen a festoállványhoz lán-
colta. S hogy miként hatott a 2019-ben berobbant, és jelentos gazdasági visszaesést is okozó koro-
navírus-világjárvány a galériatulajdonos-festo életére, arról így vélekedett: – A festok sorsát is
megnehezítette, és a fürdo is hosszú ideig zárva
volt. Továbbra is van egy olyan réteg, aki szívesen
vásárolna és van egy olyan is, akinek megtelt a
lakása képekkel. Különleges, egyedi dolgokat kell felmutatni e téren is, és erre a célra, a tovább
fejlodésre kiváló alkalmat nyújtanak a muvészte-
lepek, táborok, ahol sokat tanulhatunk egymás-
tól. Jelenleg átélem az alkotás örömét, sikerét, de
fontos, hogy megfeleljek a saját elvárásaimnak –
zárta gondolatait Röszler Mária.
BAKONYI Erzsébet
2021. 06. 04. | 13 ÉRDEKES
Életmukiállításra készül kiállításra Röszler Mária
festomuvész
fénye…
14 | KANIZSA ÚJSÁG AKTUÁLIS
heti horoszkóp
KOS: 03.21  04.20. Ne sértodjön meg senkire sem, ha valaki túlértékeli magát a környezetében. Várja meg amíg lehiggad, és akkor fejtse ki neki a véleményét alaposan.
BIKA: 04.2105.21. Ha úgy érzi, hiába osztja meg elképzelését a hozzátartozójával, akkor ne mondjon neki semmit. Tartson szünetet, és várja meg az o közeledését. IKREK: 05.2206.21.
Ha egy hasznos és izgalmas átalakuláson
szeretne átmenni, akkor nincs más dolga, iktasson be új szokásokat az életébe. Ötletekért fordulhat a barátaihoz is. RÁK: 06.2207.22. Közeledik felénk a jó ido, a várva várt nyár. Használja ki az alkalmat, menjen
ki a természetbe, és igyekezzen javítani a kapcsolatán. Meglátja, megéri. OROSZLÁN: 07.23  08.23. Tegye túl magát az enyhe zsugoriságán,
és változtasson a szemléletén. Ha a naptár nem is jelez ünnepet, lepje meg kedvesét egy szép ajándékkal. SZUZ: 08.2409.23. Teljesen értheto, hogy a koronavírus-
világjárvány miatt elhidegültek egymástól a barátaival. Változtasson ezen egy jól szervezett kerti-partival. MÉRLEG: 09.24 10.23. Hogyha váratlan helyzetbe kerül, ne ijedjen meg, és ne szaladjon el. Gondolja
át alaposan, hogy mit válaszol, mert olyasmit is elérhet, amire gondolni
sem mert. SKORPIÓ: 10.24 11.22. Hiába szeretné, nyugodjon bele abba, hogy nem lát a jövobe. Kerüljön
közelebb a családtagjaihoz, mert ha oszinte hozzájuk, akkor elárulják a titkaikat. NYILAS: 11.2312.21. Ha rossz a kedve, akkor ne tegyen mást: korzózzon egyet a Fo úton, és tunodjön
el azon, hogy mivel tudná túltenni magát a borongós hangulatán.
BAK: 12.22  01.20. Itt az ideje, hogy ne csak pénztárca, hanem egészségkímélo étrendet iktasson be családjának hétvégére. Így még az elalvás is jobban sikerül vacsora után. VÍZÖNTO: 01.2102.19. Mivel nem lehet mindenkivel jóban lenni, azért ne adja fel ezt a szándékát. Törekedjen rá, hogy meglegyen a kello összhang és egyetértés az ismeroseivel. HALAK: 02.2003.20. Ön mestere annak, hogy világlátásával mindig tud meglepetést okozni a barátainak. Jól tenné, ha a példamutatásával másokat is erre ösztönözne. KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT
június 5. (szombat) 19 óra – Erzsébet téri Zenepavilon
„Grand opening -összefogás”
FENTOS FERENC KAMARAZENEKAR koncertje
Rossz ido esetén a Medgyaszay Házban!
HSMK
Június 7. (hétfo) 18 óra
„A HOMOKDUNÉN TÚL”– Lubics Szilvia ultrafutó könyvbemutatóval egybekötött
eloadása
A belépés díjtalan!
június 8. (kedd) 19 óra
Dumaszínház Nagykanizsa
„VILÁGVÉGRE” – Kiss Ádám önálló estje
Musorvezeto: Elek Péter
Jegyek a dumaszinhaz.jegy.hu és a Líra könyvesboltban válthatók 3.990 Ft-os áron.
június 24. (csütörtök) 19 óra – Huszka Jeno-Martos Ferenc: LILI BÁRÓNO –
operett két felvonásban
A Pesti Muvész Színház eloadása
Fobb szereplok: Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza, Kalocsai Zsuzsa/Sáfár Anikó, Borbáth Ottília, Gyurity István,
Köllo Babett/Török Anna, Czeto Roland, Bodrogi Attila
Kísér: Bíró Attila és zenekara
Jegyek ára: 3.900 és 3.400 Ft
Jegyek válthatók a HSMK pénztárában hétköznap 14-18 óráig, illetve a jegy.hu oldalon.
A beltéri rendezvények védettségi igazolvánnyal látogathatók!
PROGRAMAJÁNLÓ
Egy éve már otthonról is meg lehet nyitni a Babakötvényes számlát,
az úgynevezett Start-számlát a Kincstárnál. Az ügylet tetszőleges időpontban kényelmesen, gyorsan és költségmentesen elvégezhető, így
nem véletlen, hogy közel 13 ezren éltek a lehetőséggel. A sikerben
a Babakötvény növekvő népszerűsége és az online számlanyitáshoz
kapcsolódó nyereményjáték is szerepet játszik.
Mi lehet a Babakötvény rendkívüli népszerűségének oka? Erről és néhány kapcsolódó témáról kérdeztük Tavaszi Zsolt Urat, a Magyar Államkincstár
Államháztartási és Pénzforgalmi Szolgáltatásokért Felelős
Elnökhelyettesét.
Közel 8 éve lehet Babakötvényt vásárolni. A konstrukció mindig is nagyon
kedvező volt a befektetők számára, mivel egyrészt a megelőző
naptári év inflációja (hivatalosan: átlagos éves fogyasztói árindexe)
plusz 3 százalékkal kamatozik. Másrészt a szülők, családtagok által a
gyermek Start- számlájára befizetett pénzösszegeket az állam 10 százalékkal, maximum 6.000 forint összegig kiegészíti.
Igazán népszerűvé mégis az elmúlt 2-3 évben vált, amikor a Babakötvény
állomány 60 százalékkal, míg a hozzá tartozó Start-számlák száma 25
százalékkal emelkedett. Ebben a folyamatban elsősorban az infláció megugrása
játszotta a meghatározó szerepet, mivel így a legelső kibocsátású
Babakötvény éves kamata 5,8 százalékra, az összes többié pedig 6,3 százalékra emelkedett, ami az adott kamatkörnyezetben kimagasló mérték. Ha ez ilyen sokba kerül az államnak, akkor miért hozta létre a Babakötvényt?
A Start-számla és a Babakötvény szorosan összekapcsolódik egy további
állami juttatással, az Életkezdési Támogatással, amelyet a gyermek születésekor a Magyar Államkincstárban ír jóvá a gyermek részére az állam
42.500 forint összegben. Ez a juttatás a 2005. január 31. után született belföldi és a 2017. június 30-át követően született, külföldön élő magyar
gyermek részére jár automatikusan. A teljes juttatási csomag, így a következő
elemekből áll:
• Életkezdési Támogatás,
• extra magas kamatozású Babakötvény,
• befizetések állami kiegészítése.
Az együttes cél a felnőtté válás, a fiatalok önálló életkezdése anyagi biztonságának megalapozása.
Nagy könnyebbség, főleg a járványhelyzet idején, hogy ügyfélkapun,
is megnyitható a Babakötvényes számla, a www.magyarorszag.hu felületen!
Az online ügyintézés gyors és egyszerű, otthonról kényelmesen és biztonságosan elintézhető.
A Babakötvény magas kamata mellett a Kincstár nyereményjátékkal is
ösztönözni az elektronikus számlanyitást.
Amennyiben 2021. június 30-ig nyitja meg a szülő a számlát és legalább
100.000 forintértékben vásárol Babakötvényt, részt vehet a Magyar Államkincstár nyereményjátékában.
A játékban 25 darab, a Kincstár által kibocsátott 100.000 forint értékű,
a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt
sorsolnak ki a játékban részt vevők között. A feltételei a Játékszabályzatban
olvashatóak.
További információkért keresse fel a http://www.allamkincstar.gov.hu/
hu/lakossagi-ugyfelek/ honlapot.
Nagy sikernek örvend a Babakötvényes számlanyitás ügyfélkapun is
Különleges hangulat járta át
a kertet, ahol nem csupán növé-
nyek, hanem festmények várták a
látogatókat. Mégis egységben, gya-
korlatilag szimbiózisban - ezt az érzést a Garden Art látogatói is megtapasztalhatták. - Több évvel ezelott kezdodött minden. Egy jobb
agyféltekés rajz-tanfolyamon. Én addig arra voltam képes: pont pont
vesszocske, készen van a fejecske. Csodáltam azokat, akik képesek vol-
tak élethu rajzra. Egy hétig voltam a
tanfolyamon, és eljött a pillanat, amikor önarcképet kellett készíteni.
Elméletileg ez a legnehezebb. Nekem némileg sikerült, de a szá-
mat nem tudtam megrajzolni. Akkor derült ki, hogy ez pszicholó-
gia. Sok mindent nem tudsz meg-
rajzolni, mert azzal neked élet-prob-
lémád van. A ráncok is ilyenek pél-
dául. Én sok mindent tudtam, min-
dig minden érdekelt, masszor is vol-
tam évekig. Aztán verseket írtam. Szintén itt vannak a kertben. Sok év
eltelt, közben a nonfiguratív festé-
szettel foglalkoztam, szenior öröm-
táncot, szenior jógát oktattam. De eljött az ido, amikor rájöttem, hogy magammal, a ker-
temmel kell foglal-
koznom. Pedig min-
dig „kertes” voltam, csak kevés ido jutott
rá. Három évvel ezelott nyitott meg
ez a kert, akkor már
több tanfolyamon túl voltam. Elsosor-
ban öko-tanfolyamo-
kon voltam, mert mindig szerettem
túrni a földet. Elsosorban magas ágyásaim vannak, hogy ne kelljen annyira hajolgatni... ugye... És elárul-
hatom, van egy unokám, aki szintén
nagyon ügyesen rajzol és fest, tehát
újraindulhatott az egész dolog – árulta el a Garden Art háziasszonya.
Jakabfyné Ági szerint a muvészet
akkor kezdodik, amikor már nem másol az ember. A két év termésének
kiállítása után egy új technikával, a power-ballal szeretne megismer-
kedni. Magyarán Ági a textil-szobrá-
szatot szeretné ötvözni mindazzal, ami körülveszi – ráadásul a fazekas-
ság sem áll messze a terveitol, hiszen
mint mondta: egy kis agyagolás még
beleférne, túrom a földet. - Hétköz-
nap egyedül vagyok. Beszélgetek a növényeimmel, gondozom oket. Mellette festek. Ez egy megújulás ebben a korban. De ha az ember leül
– és ezt tapasztaltam, a többi hason-
ló korú hölgynél – ha nincs kihívás az
életében, nincs új dolog, amit szeret-
ne meg- tanulni, akkor egyszeru-
en ott marad a távirányító környé-
kén. És akkor tényleg kezdodik az öregség, az érdektelenség, akkor leépül az emer – fogalmazott Jakab-
fyné Ági.
Útravalóul még egy jókívánságot
is csatolt azoknak, akik olvassák ezen sorokat. - Kívánom mindenki-
nek, sot, bíztatom oket, hogy talál-
ják meg azt a módszert, amivel ki tudják fejezni magukat. Találjanak egy célt, ami eloreviszi oket – foleg
a pandémia árnyékában. A kert erre
kiváló! Legyünk kint a szabadban –
és alkossunk közben. Ez vezetett engem is. A képeim és a kertem. Mind a ketto én vagyok. Ezt szeret-
tem volna, és szeretném megmu-
tatni – mondta mosolyogva Ági.
A bíztatása talán szárba szökken,
ahogy egy elvetett mag. A termé-
szet és a muvészet közös egymásba
olvadása talán erot ad azoknak is, akik eddig nem mertek növényeik között ecsetet, vagy ceruzát ragad-
ni. Ági azt mondta: „Sokszor arra jövök rá, amit megfestettem, abból
különbözo motívumok jönnek ki. Nem az a cél lebegett elottem, hogy valami létrejöjjön. Hanem ami létrejön benne, azt elohívjam.”
VINCZE Adél
2021. 06. 04. | 15 MEZOGAZDASÁG
Rovatunk e heti
foszereploje egy iga-
zán különleges hölgy,
aki a muvészet –
ezen belül is a festé-
szet – és a természet
harmóniájában telje-
sedett ki. Az elmúlt
hétvégén nagy szere-
tettel fogadta az
érdeklodoket saját kertjében Jakabfyné Ágnes. A meghívás-
nak rovatunk eleget
tett, a Kanizsa
Médiaház kollégái élményekkel gazda-
gon tértek haza.
ÁSÓ, KAPA, GEREBLYE
42. RÉSZ
természettel
Szimbiózisban a
muvészet a
GARDEN art
16 | KANIZSA ÚJSÁG SZOLGÁLTATÁS
Következo
véradások
2021.06.08. kedd 14:00-
18:00 Kanizsa Centrum A megjelenítést ezúton is köszönjük! Véradásaink
idopontját megtalálják a Kanizsa TV Lapozójában is!
A véradás mindenki
számára nyitott.
30/600-64-66
Hívható hétvégén és
ünnepnapokon 7 és 22 óra között
Az állatorvosi
készenlét
telefonszáma:
A jövőben - hetente egy alkalommal -
minden kedden 9.00 órától 15.00 óráig
személyesen is állunk ügyfeleink
rendelkezésére.
Az ügyféltérben egyszerre maximum
3 ügyfelünk tartózkodhat.
Az ügyfélfogadásra érkezők számára
a kézfertőtlenítés és a maszk viselése
kötelező!
A járványügyi adatok kedvező
alakulásának köszönhetően a
Vagyongazdálkodási Zrt. ügyfélfogadása
2021. június 1. naptól újraindulhat.
ÚJRA VÁRJUK
ÜGYFELEINKET!
6 KÜLÖNÁLLÓ SZOBA FÜRDŐSZOBÁVAL, KÖZÖS
KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL.
SZOBAFOGLALÁSÉRT HÍVJA A
VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT. TITKÁRSÁGÁT!
93 311 241
Ne feledje
felköszönteni
ismeroseit!
JÚNIUS 5. FATIME
JÚNIUS 6. CINTIA, NORBERT
JÚNIUS 7. RÓBERT
JÚNIUS 8. MEDÁRD
JÚNIUS 9. FÉLIX, ELOD
JÚNIUS 10. GRÉTA, MARGIT
JÚNIUS 11. BARNABÁS
JÚNIUS 12. VILLO
JÚNIUS 13. ANETT, ANTAL
JÚNIUS 14. VAZUL, HERTA
JÚNIUS 15. JOLÁN, VID
JÚNIUS 16. JUSZTIN
JÚNIUS 17. ALIDA, LAURA
JÚNIUS 18. ARNOLD, LEVENTE
SPIRIT AUTO KFT.
zalaegerszegi telephelyére, folyamatosan bovülo csapatába keres új munkatársat az alábbi pozícióba: AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELO
Fényképes önéletrajzokat várjuk a klab.tamas@bvtflotta.hu e-mail címre.
Amit kínálunk:
- Teljes munkaidos hosszú távú munkalehetoség
- Korrekt bérezés, stabil háttér
- Munkavégzés világszínvonalú technológiával
- Kiváló munkahelyi környezet, összetartó és támogató munkatársak
- Fejlodési lehetoség
Elvárások:
-Szakmai
tapasztalat
-Szakirányú végzettség
-Felhasználási szintu számítástechnikai ismeret
2021. 06. 04. | 17 REJTVÉNY
Kanizsa TV
minden nap!
MUSORUNKBÓL:
Minden nap 18 és 19 órakor
Híradó, a nap legfontosabb történéseivel.
Saját készítésu és más televízióktól
kapott magazin musorok, természetfilmek, dokumentum-
filmek minden este. Youtube csatornánkon élo,
míg a televízió adásában felvételrol közvetítjük a városi csapatok mérkozéseit. Keressen minket a Youtube-on is!
Kanizsa TV minden nap 18 órától!
Musorunkat megismételjük éjfélkor és másnap reggel 6.30-kor!
Részletes musorunkat megtalálják a Lapozóban, valamint a kanizsatv.hu oldalon az interneten!
Ha tehetik, tartsanak
velünk továbbra is!
AZ ELOZO REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: Minél több véleményt hallgatunk meg, annál tanácstalanabbak leszünk.
18 | KANIZSA ÚJSÁG HIRDETÉS
kiadó
tágasüzlet
a Vasemberházban
Az üzlet megtekinthető előre
egyeztetett időpontban.
Keressen minket
a +36 30 799 4989-es számon!
2021. 06. 04. | 19 MAGAZIN
ORSZÁGOSAN IS PÁRATLAN
büszkélkedhetünk
A templom múltját és jelenét Bojtor Róbert, a római katolikus plébánia plébánosa idézte fel:
– Miklósfán, mint általában a településeken, a mostani templo-
mokat megelozoen is álltak temp-
lomok. Azok még fából készültek a
középkorban, de sajnos a tuz mar-
talékai lettek. Amit Miklósfa népe ma is használ, azt a kegyúr, Feste-
tics Kristóf építette barokk stílus-
ban, és 1765-ben, a felszentelését követoen építettek hozzá sekres-
tyét. A templomot a maga pompá-
jában mindmáig megorizték, tetoszerkezetének felújítása, a héjazat cseréje 1996-ban történt meg. A 3 évig tartó generálfelújítá-
sa 2007-ben kezdodött el. Elvégez-
ték a szigetelését kívül-belül, új vakolatot kapott, a nyílászárókat kicserélték, és a mai kor kihívásai-
nak megfeleloen sikerült beépíteni
a padlófutést. Mivel a hívek kinot-
ték a templomot, azon is gondol-
kodnunk kellett, hogyan tudnánk növelni a befogadóképességét, hiszen országosan is páratlan, görögkereszt alakú 4 karéjos temp-
lommal büszkélkedhetünk. Kani-
zsán ilyen még a használaton kív ü-
li Inkey kápolna, de országosan is talán egy olyan található, ahol szentmisét mutatnak be. A faszer-
kezetu kórust le kellett bontani, hisz az ido vasfoga megette már, elkorhadtak a fák, a tartógerendák.
Az eredeti kórust ezáltal sikerült 2/3-ával megnövelni, illetve sike-
rült szert tenni egy 28 regiszteres,
mechanikus csuszkaládás orgoná-
ra. Ez szolgálja a Jóisten dicsoítését
a szentmisén keresztül.
A közelmúltban a pandémia pró-
bára tette és teszi Miklósfa népét,
meg a közösséget is – fogalmazott
Robi atya. – A közeljövoben majd tapasztalni fogjuk, hogy újra bené-
pesül-e a templom, mint ahogyan
a vírus beállta elott. A fiatalok és a
fiatal családosok létszáma már gyarapszik, viszont az idosebb nemzedék hiányzik a templomból.
Miklósfa büszkélkedhet egy egy-
házmegyei szinten is méltán elis-
mert templomi énekkarral – foly-
tatta a plébános. – A fíliához tarto-
zik Liszó, Surd, Nemespátró, illetve
oldallagosan a beleznai plébánia, amelyhez Somogybükkösd és Por-
rogszentpál kapcsolódik még.
Napjainkban a plébánia épülete
áll nagyobb felújítás elott – tért rá a
feladatok felsorolására az atya, mely reményeik szerint a jövo év elején megvalósul. Beleznán pedig
folyamatban van a templom felújí-
tása. A munkálatok megkezdése elott nyilvánították az épületet muemlékké, s a muemlékvédelmi hatóság elvárásai bizony anyagilag
is megnehezítik a rekonstrukciót.
A hítélettel kapcsolatos célokról Bojtor Róbert így fogalmazott:
– Mindannyiunk célja, minél töb-
bekkel megtapasztaltatni a Jóisten
szeretetét, hogy ne egy kötelezett-
ség legyen a vasárnapi szentmise letudása. Ezáltal sajátos formában találkozhatom az Úr Jézussal, a Jóis-
tennel egy liturgikus közösségben,
amit semmi nem pótol. A keresz-
tény ember számára komoly kihí-
vás, hogy ebben az elértéktelene-
dett világban tanúságot tudjunk tenni a Jóisten szeretetérol. Üzene-
tét átadni nagy missziós feladatot jelent, hogy mindenki elgondolkoz-
zon azon, miért van, miért született,
mi az ember életének a végso célja?
Végezetül egy sürgeto teendore is
felhívta a figyelmet a plébános. Az egyik útmenti, önkormányzati tulaj-
donban lévo feszületre még 2019-
ben lesújtott a villám, és meglehe-
tosen megrongálta. Eddig érdemi elorelépés nem történt az újjáépíté-
se érdekében, s mivel Miklósfa részé-
rol nagy volt a nyomás, hogy történ-
jen vele valami, tavasszal felkeresem
az önkormányzatot. A helybélieknek
megígértem, hogy idén nyáron új feszület készül helyette. Nem az a lényeg, hogy kinek a tulajdona, hanem az, hogy mit hirdet és hol hir-
deti. Miklósfán van, és a Jóistenre hívja fel a figyelmet…
BAKONYI Erzsébet
Templomjáró sorozatunkban a Miklósfai Nagyboldogasz-
szony templomban jártunk. görögkereszt
alakú négykaréjos
templommal
20 | KANIZSA ÚJSÁG
HIRDETÉS
TUNGSRAM SE NAGYKANIZSA 1.
 DUNAÚJVÁROSI AC 3.
2522 129
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkozés, 22. forduló. Nagykanizsa, 60 nézo. Vezette: Budai-Bock, Wenzel.
Tungsram: Szabó M. - Baranyai Zs. 5, Vadász 3, Széles 3, Kiss G. 2,
Balogh P. 1, Kiss L. 2. Csere: Konyicsák
(kapus), Kovacsics, Hári 2,
Kozics, Szabó G. 6/1, Kisgéczi 1,
Hegedus. Játékos-edzo: Csalló
Ádám.
Igazán nemes feladat várt a Tungsram SE férfi NB II-es kézilabdázóira, hiszen a dobogó harmadik
fokán álló Dunaújvárost kellett felülmúlniuk a bajnoki elsoség elhódításáért. A küzdelem nem volt
kicsi, a nagykanizsai klub játékosai azonban kitettek magukért és a félidei háromgólos vezetést a meccs végéig megorizve 25-22-re nyerték
meg a találkozót. Ezzel egyben a férfi kézilabda NB II Dél-nyugati csoportjának 2020-2021-es szezonjában a bajnoki címet is megszerezték. Mi több, jogot szereztek a továbbiakra, mely kérdéskörben alakultak is már fejlemények.
- A klubvezetés úgy határozott, jelentkezünk az osztályozóra, amire
a csapatoknak amúgy június 14-ig van lehetosége elküldeni a papírokat – mondta el Nagyizeli Norbert,
a Tungsram SE férfi gárdájának technikai vezetoje. – Egyelore bovebbet még mi sem tudunk, minden majd azon a keddi napon derülhet ki. Így például az is elofordulhat, hogy nem is kell meccset játszani az NB I B-ért. Ha azonban lesz mérkozés, azt a június 19-20-ai
hétvégén tudnánk le, másodosztályú ellenféllel szemben.
Persze, egyelore még a bajnoki cím utáni boldogság is „napirenden” van a kanizsai kézilabdázóknál.
- Örülünk, hogy sikerült elérnünk
a célunkat a bajnokság megnyerésével – összegzett a játékos-edzo, Csalló Ádám. - Egy olyan eros csoportban sikerült az élen végeznünk,
ahol több jó csapat is szerepel. Összességében nehéz szezonon vagyunk túl, s immár várjuk a továbbiakat, le tehát nem állunk a munkával.
P.L.
2021. 06. 04. | 21 SPORT
Varga Dominika, a Délzalai Vízmu SE
úszója számára alighanem örökké emlékezetes marad a budapesti úszó
Európa-bajnokság. A fiatal sportoló a
magyar válogatott tagjaként a noi 50 m
pillangó számában léphetett rajtkore.
A kontinens élmezonyével együtt a Polgár Sándor
edzette Varga Dominika
az Eb utolsó elotti napján sorra kerülo elofutamok alkalmával várhatta
a fontos versenyszámát. A
kanizsai DZVSE sportolója
50 m pillangón végül 26,69 másodperces eredményt úszott, ez a 22. helyet jelentette, így bár tovább nem jutott, ugyanakkor a felnott Európa-bajnokságon remekül helytállt.
- Egyéni csúcsot úsztam az idoeredményemmel, viszont 8 századmásodperccel lecsúsztam a középdöntorol – értékelt futama után Dominika. - Ettol függetlenül viszont nagyon örülök az elmúlt napoknak,
meg persze foleg az teljesítményemnek.
A kanizsaiak úszója, ahogy korábban fogalmazott, lépésrol lépésre halad,
s ebben benne foglaltatik az is, hogy a budapesti kontinensviadalon szintén sikerült egyéni csúcsot javítania 50 m pillangón. A hangulata miatt kissé egyedi kontinensviadalról is érdeklodtünk a nagykanizsaiak sprinterénél, aki teljes jogú
tagjaként az úgynevezett buborék „részese” lehetett.
Minden étkezésnél például mindössze egy ember
ült egy asztalnál, illetve három naponta teszteltek minket. Emellett mindenhol maszkot viseltünk, de azon kívül szerintem élheto
és élvezheto volt a sportesemény, vagyis összességében nem befolyásolta a versenyzés minoségét.
P.L.
Eb-n
Varga Dominika a budapesti úszó Európa-bajnokságon bizonyított
továbbiakra
Készülnek a
A Tungsram SE Nagykanizsa kézilabda NB II-ben bajnoki címet szerzo együttese
Bajnoki elsoséget
ünnepelhetett utolsó hazai találkozója után a Tungsram SE Nagykanizsa NB II-es férfi
kézilabda együttese,
miután 25-22-re
legyozte a Dunaújvárosi AC legénységét.
úszhatott
A megyei elso osztályú labdarúgó
bajnokság küzdelmeiben, ami a
Kiskanizsai Sáskákat illeti, nem végzett kieso helyen a csapat,
vagyis a tizennegyedik pozícióban zárta a küzdelmeket.
Ha csak a foci megye I. legutóbbi történéseit nézzük, a 29. fordulóban a Sáska a zöld asztal mellett szerzett három
pontot a ki nem álló Csács-Nemesapáti
ellen (ezzel megelozte a Hévíz SK-t), majd a – hét elején immár az NB III-ba is felkerült - Tarr Andráshida SC
bajnokavatóján szenvedett vállalható, 1-0-s vereséget, s végzett így a 14. helyen Kiss István együttese.
Ezzel azonban még koránt sincs vége, pontosabban
még nincs itt a nyári pihenés ideje, hiszen június 5-én
jöhetnek a Zala Megyei Kupa küzdelmei a még állva
maradt csapatok, tehát a Kiskanizsa számára is. László Rolandék szombaton a Bak és a Nova elleni lépcsofok abszolválása után 13 órától a Kiskanizsai Sportkertben a Szepetnek SE-t fogadják. Ebben a körben pedig akárhogy is végeznek, azt követoen jöhet egy jövo szerdai kupameccs, aztán a következo
szombat is könnyen lehet, hogy tartogat még összecsapást a kiskanizsaiak számára. Összegezve: a „foci-tanév” is javában tart még, s ez jó alkalom a játékosoknak arra, hogy tovább gyujtögessék tétmeccseik számát – ahogy teszi ezt például az elmúlt
hetekben kétszázig jutott Anger Tamás – Nagykanizsa nyugati szegletében… P.L.
22 | KANIZSA ÚJSÁG SPORT
kezdodik...
Még csak
most
Ahogy azt a Kanizsa Vízilabda OB I
B-s bajnokcsapatánál eltervezték,
muködött is, hiszen a kanizsaiak
megorizték bajnoki veretlenségüket
a pontvadászat utolsó fordulójában.
Következhet tehát immár
az osztályozós párharc.
KANIZSA VÍZILABDA 1.  NEPTUN VSC 11. 267 60, 60, 83, 64
OB I B-s vízilabda-mérkozés, 22. forduló. Nagykanizsa, 20 nézo. Vezette: Bujka, Truszka.
Kanizsa: Leposa G. – Turnai 3, Fodor 5, Dobay G. 3,
Kalanovics 2, Simon, Dobay P. Csere: Pelle (kapus), Vadovics, Kaszper G. 4, Solymosi 1, Szávai 3, Balli,
Balaska 5. Edzo: Ludányi Kadosa.
Hálásabb feladat aligha várt volna a kanizsai vízilabdázókra, hiszen mint már az OB I B bajnokai a tabellán utolsó elotti Neptunnal szemben kellett, hogy megorizzék bajnoki veretlenségüket. Nos, ez a küldetés olyannyira jól
sikerült, hogy a vendéglátók Fodor Olivérrel az élen - 15-0-ig - vettek „repülorajtot”, ami azt jelenti, hogy a vendégek az elso találatukat a harmadik negyed feléhez közeledve szerezték. Hazai oldalról „öröm vízilabda” lett
ez a javából, a Kanizsa sorra érte el góljait a korábban szebb napokat is látott Neptun ellen. Egyben mindez azt
jelentette, hogy a nagykanizsaiak a 22 fordulós OB I B-ben 21 gyozelmet könyvelhettek el és mindössze Szombathelyen játszottak döntetlent. Június 5-én, szombaton 18 órától Debrecenben, az élvonal 14. helyén zárt
helyi DVSE ellen az OB I-es osztályozó elso felvonásának
keretében ennél biztosan nagyobb csata vár a dél-zalaiakra. A két gárda az elso osztályról határozó második összecsapást június 12-én, szombaton vívja Kanizsán, a
találkozó 11 órakor kezdodhet majd a Városi uszodában.
- Úgy érzem, bajnokhoz méltó módon jól vízilabdáztak a srácok, talán ebbol is érzodik, hogy az utóbbi hetekben OB I-es csapatokkal is készültünk az osztályozóra - mondta el a találkozóról véleményét Ludányi Kadosa, a nagykanizsaiak edzoje. - Arra a párharcra, melyre eddig úgy tunik, hogy valamennyi játékosommal, fennakadás nélkül készülhetünk, s bízom abban, hogy ez a párharc idejéig sem változik. P.L.
Anger Tamás a
napokban jutott el a Kiskanizsa
színeiben 200 tétmeccsig, s errol a mérföldkorol a helyi klub is
megemlékezett Fotó: Polgár László
osztályozóra
Veretlenül az
A Kanizsa Box Klub hat öklözojével képviseltette magát az
egri Bornemissza Emlékversenyen. A Heves megyei megmérettetésen végül a házigazda
magyarokkal együtt tizenhárom ország színeiben indultak a nevezok.
A kanizsaiak hat bokszolója
közül öt végül dobogósként zárta a versenyt saját mezonyében. Baj Lili junior 57 kg-ban ezüst, míg Horváth Mirabella junior 63 kg-ban, Orsós Renátó junior 46 kg-ban, Bakonyi Tibor junior
70 kg-ban, valamint Kovács
Bence junior +80 kg-ban bronzérmet nyertek. Az érmesek mellett Kovács Petra junior 70 kg-ban ötödik lett.
- Baj Lilinek, Kovács Bencének és Kovács Petrának egy hajszálon múlt a fényesebb érem, mivel mindhárman 3:2 arányú pontozással maradtak alul – árulta el a kanizsaiak vezetoedzoje, Tóth László. -
Ez is mutatja, hogy az eredmény lehetett volna akár fordított is. Összességében mindenki nagyon jól teljesített, az
elodöntoben Bakonyi Tibor és Kovács Bence hamisítatlan, hatalmas csatát hozó, igazi közönségszórakoztató mecscseket bokszoltak. Egyébként
valamennyi sportolónk megmutatta, hogy hatalmas küzdeni tudás és akarat van bennük, melyben a felkészíto edzoik, Salamon László,
Sáfár György, Ormándi
József áldozatos munkája is benne van.
P.L.
Változatos
Egerben ismét letették névjegyüket a kanizsai ökölvívók
A Kanizsa Vízilabda OB I B-ben aranyérmes
lett, mely veretlenül zárta a másodosztály
küzdelmeit
párharcokal
2021. 06. 04. | 23 SPORT
TATABÁNYAI SC 5. 
FC NAGYKANIZSA 4.
30 10
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkozés, 38. forduló. Tatabánya, Grosics-stadion, 200 nézo. Vezette: Héra
(Volentics, Juhász). G.:
Árvai (22., 53., 70.). Kiállítva:
Ekker (43.), Péntek (72.),
Török (79.)
FC Nagykanizsa: Horváth
M. - Nagy B., Pál D., Papp
Sz., Tóth G. - Szabó P. (Béli
M., 60.), Bagó Be. (Péntek, 68.), Baráth (Vass Gy., 68.) –
Ekker, Török, Lorincz (Csavari,
89.). Vezetoedzo: Koller Zoltán.
Érzodött kanizsai oldalon,
hogy ez immár a bajnokság
utolsó fordulója, igaz, téttel még bírt volna, viszont mindössze addig, amíg fény
nem derült arra, hogy a harmadik helyen álló Veszprém vezet a már biztosan ezüstérmes Mosonmagyaróvár ellen... Addig azonban akadtak történések, leginkább a hazai Árvai Dániel részérol,
aki a 22. percben köszönt be
eloször. Eddig még nem is lett volna különösebb baj, az
már sokkal inkább kellemetlenül sült el, hogy a
hazaiak minden bizonnyal tudták, Ekker Milánt könynyen ki lehet billenteni lelki nyugalmából. A 43. percre így a remek kanizsai támadónak össze is jött a második
sárga, ami így már pirosat ért
és a második félidoben sem
maradt el „az itt a piros, hol a
piros-show”, emellett született még két hazai találat is Árvai részérol. Mindezektol már nagy sportértéke nem maradt a találkozónak, hiszen a meccs ezen szakaszában, tehát a 72. percben a csereként beállt Péntek Adriánt, majd rá hét
percre Török Milánt is kiállította a játékvezeto. Az FC Nagykanizsa ezzel a negyedik helyet szerezte meg a 38 mérkozést felölelo
bajnokságban.
- Hát, mit is mondhatnék,
érdekes meccs volt, úgy érzem, játékosaim kissé talán rápörögtek egy esetleges dobogós eredményre, túlfutöttek voltak, emellett azt is elmondhatom, három
mezonyjátékosomat eddig még nem állították ki egy találkozó folyamán – értékelt a tatabányai meccset követoen Koller Zoltán, az FCN vezetoedzoje. - Ha már
ilyen volt a lapjárás, úgy vélem, hazai oldalon is villanhatott volna kétszer a piros, de így alakult, ezen már nem lehet változtatni. Valahol titkon magunkban nagy meglepetésre készültünk, de azt el kell fogadni, ennyi hiányzót a csapatom nem bírt el. Ennek ellenére mindenkinek gratulálok a keretbol és a szakmai stábból az elért negyedik helyezéshez.
P.L.
Majd’ három esztendo után ismét egy labdarúgásról, mi több, a nagykanizsai futballról szóló kötettel jelentkezett Vlaszák Géza, a korábbi remek
hálóor, aki Futballtörténet Nagykanizsán – A
MAORT-tól az Olajbányászig 1945-72 címmel dolgozta fel a dél-zalai város focijának az „olajos
vonalra” koncentráló szegmensét.
Kardos Ferenc szerkesztése mellett a közelmúltban 76. életévét betölto idosb Vlaszák Gézának tehát nem ez az elso sporttörténeti kiadványa, azonban ezúttal nem
a saját szemszögébol, mint tevoleges résztvevo vizsgálja egy korszak
történéseit. Ezúttal a hangsúly Nagykanizsa olajipari szekciójának
labdarúgásban betöltött szerepén van, melyben Zala megye elsoként
a legfelso osztályba feljutott csapata mellett a kanizsai foci egyik „aranykorszakának” kezdete is foszerepet játszik.
- Mondjuk azt, hogy ez a könyv egyfajta társadalmi korrajz, mely azt
is taglalja, milyen is volt akkor a város
futballja, s valóban, ez a korábbi kiadványtól teljesen más aspektusból közelít a történésekhez – mondta
el id. Vlaszák Géza. - Bevallom, azt szeretném, ha a kötet örömet szerezne korábbi játékosoknak, családtagjaiknak, mivel úgy gondolom, itt nálunk emlékezni úgymond mindig jó dolog és van is mit feleleveníteni.
Az, hogy 1945-tol kezdtem bele ezúttal, azonban csak egy adott mérföldkövet jelent, hiszen a város életében természetesen nem akkor rúgtak eloször labdába. Van tehát még információs terület, melynek feldolgozása elottünk állhat. P.L.
bajnokságban
Negyedik hely a
Az FC Nagykanizsa 2020-2021-es NB III Nyugati
csoportjában 4. helyen végzett csapata Nem sikerült jól a zárás a labdarúgó NB III-
ban az FC Nagykanizsa számára. A Tatabányai SC három gólt rúgott a dél-zalaiaknak, emellett a kanizsaiak három támadóját is
kiállították az összecsapás során.
kapustól
Újabb futballkönyv
a korábbi
Új könyve apro-
póján id. Vlaszák
Gézával manapság is hol
másutt, mint az
Olajbányász-
stadionban találkozhattunk
(Fotó: Polgár László)
24 | KANIZSA ÚJSÁG MOZAIK
Melegáné Csóti Ágnes, a Takács László Irodalmi
Kör tagja nem árul el titkot azzal, hogy inkább
az írás érdekli, mint a sütés-fozés. Ahhoz azonban, hogy néha feltöltodjön, szüksége van egy kis finomságra. Ilyenkor boldoggá teszi a fozés.
Lapszámunkban egy dél-olasz étel receptjét és a
tormaformában sütött máglyarakás elkészítésének módját osztja meg olvasóinkkal röviden.
CIME DI RAPA elkészítése: 20 dkg szarvacska vagy kagylótésztát forró, sós vízben felteszek foni. Egy kis fej karfiolt, vagy brokkolit a rózsáira
szedek, megmosom, majd a tésztával együtt fozom az utolsó 5 percben. Amíg a tészta megfo,
elkészül a mártás is, melyhez 3 gerezd fokhagymát vékony szeletekre vágok, 4 db olajos szardellát lecsepegtetek és kevés forró olajon serpenyoben megsütök. Erre teszem a fokhagymát, összeforgatom kevés szárított chilivel, 8 db félbevágott koktél paradicsommal, 4 db kapribogyóval,
borssal. Ezután 3 kanálnyi fozo lével ízesítem és
csak most sózóm.
Végül leszuröm a tésztát, és rászedem a mártásra. A tésztát nem öblítem le, hanem rámelegítek fél vajat, amitol selymes lesz. Az étel 20 perc
alatt elkészül.
MÁGLYARAKÁS, TORTAFORM
ÁBAN hozzávalók: Egy szikkadt,
20 dkg-os kakaós kalács, 10
dkg mazsola, 10 dkg vaj, 8-10
db alma, 4 tojásfehérje, 25 dkg
porcukor, vágott dió, baracklekvár, 3 kanál kókuszolaj és
kevés barnacukor.
Elkészítése: A kalácsot 2 cm széles szeletekre vágom. Kapcsos tortaformát sütopapírral
kibélelek, vékonyan körbe vajazom. A felszeletelt
kaláccsal körbe rakom, a többit az aljára teszem.
Az almákat vékony cikkekre vágom. A serpenyo
aljára barna cukrot szórok, a kókuszolajon megdinsztelem az almát és orölt fahéjjal, szerecsendióval ízesítem. Hagyom kihulni. A kihult tölteléket a forma alján a levével együtt a kalácsra halmozom. Dióval, mazsolával megszóróm, a lekvárt a tetejére teszem, vajjal meglocsolom. Forró
sütoben 15-20 perc alatt megsütöm. A tojásfehérjébol habot verek porcukorral, a töltelékre kanalazom, és visszateszem a sütobe. 15 percig
eros lángon sütöm, majd 1-es fokozaton szárítom. Végül a kész formából kiveszem a tortát.
BAKONYI Erzsébet
GasztroKanizsa
Fotó: Kanizsa
Egy gyors meleg vacsora: Cime di rapa
és máglya-
www.pestimuveszszinhaz.hu
facebook.com/pestimuveszszinhaz
Az eloadás a Hofra Kft., a Hartai Zenei Ügynökség Kft. engedélyével jött létre.
Lili báróno
FOGARASSY BERNADETT
Gróf Illésházy László
EGYHÁZI GÉZA
Bonchiday Emma grófno
KALOCSAI ZSUZSA/SÁFÁR ANIKÓ
Bonchiday Ottília grófno
BORBÁTH OTTÍLIA
Báró Malomszegi, Lili apja
GYURITY ISTVÁN
Clarisse, színészno
KÖLLO BABETT/TÖRÖK ANNA
Frédi
CZETO ROLAND
Becsei tiszttartó
BODROGI ATTILA
BÍRÓ ATTILA karnagy vezette
zenekar közremuködésével
Díszlet: HALÁSZ G. PÉTER
Jelmez: REIDINGER MÁRIA
Koreográfus: SZAMOSI JUDIT
Rendezo: SEREGI ZOLTÁN
rakás
PESTI MUVÉSZ SZÍNHÁZ 2021. JÚNIUS 24. CSÜTÖRTÖK 19.00
HEVESI SÁNDOR MUVELODÉSI KÖZPONT
Nagykanizsa,Széchenyi tér 5-9.
Jegyek 3400 és 3900 Ft-os áron kaphatók
a muvelodési központbanés ajegy.huoldalon!
Kanizsa
5. oldal
21. oldal
ELMARADT
A FELJUTÁS
12-13. oldal
4. oldal
A cél az infrastruktúra bovítése
Útfelújítást, közvilágítást és buszjáratot
kérnek a szentgyörgyvári lakosok
a fejlesztésekért
Petíció
a testület
Újra munkában
Továbbra is az OBI B-ben a Kanizsa
Óriási hajrá, de egygólos vereség a visszavágón
- Soros vagy soron kívüli, vita az idopontról
- A polgármester június 24-re hívta össze a közgyulést
- Nem csitulnak a kedélyek a közösségi oldalon
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
XXXIII. ÉVF. 10. SZÁM 2021. JÚNIUS 18.
MEGJELENIK KÉTHETENTE
ÉRDEKES EMBEREK:
PAPÓCSI RÓBERT
DIRIGENS ÉS ZENEMUVÉSZ SZEPETNEKROL
A KOMOLYZENEI ÉLET IS
ÉLEDEZIK A JÁRVÁNY UTÁN
2 | KANIZSA ÚJSÁG EZ VOLT A HÉT
IMPRESSZUM: KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
MEGJELENIK KÉTHETENTE
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprot K. Felelos kiadó: Mikó-Baráth György ügyvezeto
Rovatvezetok: Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztoség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050.
Reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Terjesztési információ: 93/787-050
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
Kilencven táncossal, tizenhat produkcióval lépett újra szín-
padra a SZKES Dance Tánccsoport. A növendékek minden
korcsoportban lelkesen gyakoroltak, a családtagok, barátok
és ismerosök pedig izgatottan várták a gálát, melyet ezúttal
Zalakaroson rendeztek. Az eseményre a korábban betanult
koreográákat frissítették fel, de a csapat hagyományos gá-
lamusora így is lenyugözte a közönséget a fürdováros kert-
mozijában.
Névadójuk születésnapján avatott emléktáblát a Tarnóczky Attila Asztaltársaság. A Podmanicz-
ky-díjas helytörténész házára elhelyezett mementóval Nagykanizsa elso szabadon választott
országgyulési képviselojének helyi kutatómunkájára emlékeztetnek a barátai. A tavaly október-
ben elhunyt Tarnóczky Attila több mint ötszáz kanizsai épületet, és a hozzájuk tartozó történe-
teket, hajdani személyeket, szervezeteket örökített meg.
Kanizsa száma:
VILÁG KÉP – KANIZSA KÉPE
Megkezdodik a 7-es út és
a Petofi utca keresztezo-
désében a körforgalom kialakítása. A mintegy 570 millió forintból meg-
valósuló beruházás amellett, hogy egy régi
problémát orvosolva csökkenti a baleset-
veszélyt, az új ipari park
megközelítésében is jelentos szerepet tölt majd be. A munkálatok
lezárásokkal, a forgalmi rend megváltozásával járnak együtt.
A csomópont átépítése várhatóan az év végére
fejezodik be – olvasható
Balogh László polgár-
mester Facebook tájékoztatásában.
90 KANIZSA TÖRTÉNETE
Fotó: Kanizsa TV
Fotó: Kanizsa TV
Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
XXXIII. ÉVF. 9. SZÁM 2021. JÚNIUS 4.
MEGJELENIK KÉTHETENTE
Fotó: Horváth Zoltán
EZ VOLT A HÉT 2021. 06. 18. | 3
HÍRsorok
BEIKTATÁS
Nagyapja presbiter volt,
édesanyja lelkésznek szánta – egyebek mellett ez is
kiderült Hella Ferenc székfoglaló beszédébol. A
református lelkipásztor esperesi beiktatását múlt
szombaton tartották, mintegy háromórás ceremónia
kíséretében. Az egész közösség, köztük a legkisebbek is köszöntötték a
jeles napon az újonnan
megválasztott esperest.
Hella Ferenc székfoglalójában felidézte életének
jelentos állomásait, valamint azt az elvet is, amely
meghatározza szolgálatának
lényegét. - Amikor
megérkeztem, elkezdodött egy olyan szolgálat, hogy
„jelen lenni az emberek életében a bölcsotol a
sírig”. Ezt a szolgálatot szeretném véghez vinni. És
tudom azt – az Orség megtanított arra – hogy a munkánk nem hiábavaló –
mondta az esperes.
CIMBIÓZIS
Jazz muzsika dallamai járták át a múlt hétvégén a
Plakát Ház udvarát. A Honvéd Kaszinó meghívásának
tett eleget a világszerte
elismert Lukács Miklós cimbalommuvész triójával, a
Cimbiózissal. A koncertet
több hónapja szervezte a
Honvéd Kaszinó, eredetileg áprilisban ezzel a programmal szerették volna
megünnepelni a jazz világnapját. A Plakát Ház udvarát pedig azért választották a szervezok, hogy
minél többen részesei
lehessenek az ingyenes koncertnek, akár oltási igazolvány nélkül is. A formáció egyébként 2013-ban
alakult, a három tagú csapat névválasztása pedig
nem véletlen. - A Cimbiózis a szimbiózissal, kicsit
a cimbalommal való szójáték. Nyilván ez sok mindenre utal egyrészt a mi
hármunk szimbiózisára,
egyrészt baráti, másrészt
zenei szimbiózisra, valamint a zenei mufajok szimbiózisára is – árulta el
Lukács Miklós.
HONVÉDELMI NAP
A tavalyi nagy siker után
ismét megrendezték a
Repülos honvédelmi napot
Becsehelyen, a Mura Reptéren. A Nagykanizsai
Sportrepülo Egyesület a
Honvédelmi Sportszövetség támogatásával bonyolította le a programot. A
térség hat általános iskolájából érkeztek hetedik,
nyolcadik osztályos csapatok. Az esemény célja,
hogy a fiatalabb korosztály
betekintést nyerjen a katonai életbe, valamint élményeket szerezzenek a repülésrol. Nem titkolt szándéka a napnak a repülos
utánpótlás megszólítása is.
A szervezok rendkívül színes programot állítottak
össze: szoktató repülés,
járorverseny, célba dobás
kézigránáttal és lövészet is
szerepelt a palettán. Voltak
olyan feladatok, amelyeket
egységben kellett végrehajtaniuk a gyerekeknek,
de az egyén talpraesettsége is sokat számított. Az
érdeklodo ifjúság a nyár
folyamán sem marad repülos rendezvény nélkül: július végén napközis tábort
szerveznek a 11-14 éves
korú diákok részére.
„FINN MÓDSZER”
A személyi sérüléses balesetek mintegy 10 százalékát ittas jármuvezetok
okozzák a Nagykanizsai
Rendorkapitányság illetékességi területén. A szakemberek nemrég fokozott
közlekedésrendészeti ellenorzést hajtottak végre a
városban és környékén. Az
esemény célja kifejezetten az ittas jármuvezetok, valamint az esetlegesen drogot fogyasztók kiszurése volt a forgalomból. A nyári
idoszakban a Balaton, illetve a horvát és szlovén
határ közelsége miatt jóval
többen közlekednek környékünkön az utakon,
ezért a rendorség a következo hónapokban rendszeresen, hasonló ellenorzéseket fog tartani, egy úgynevezett „Finn módszeres” ellenorzéssel. Ez azt jelenti
a gyakorlatban, hogy a jármuvezetoknek csak az
alkoholtesztet kell megfújniuk. Az elmúlt évben a
Nagykanizsai Rendorkapitányság illetékességi területén majdnem kétszáz
olyan sofort állítottak meg
a rendorök, akik alkoholfogyasztás után indultak
útnak. Ittas vezetésért a
több százezer forintos pénzbüntetésen kívül akár
a jogosítvány elvétele,
valamint felfüggesztett
vagy letöltendo szabadságvesztés is járhat.
CSODÁS ÉSZAK MAGYARORSZÁG
2021. július 2-4.(2 éj)
Elhelyezés: Miskolctapolcán
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj:46.800 Ft/fo
Eger- Lillafüred- Kékesteto
2021.június 26-27., augusztus 14-15. (1 éj)
Elhelyezés: Szállás:Hotel***
Ellátás:félpanzió (reggeli vacsora)
Részvételi díj: 29.900 Ft/fo
PILISI KALANDOK
ZSÁMBÉK ÜVEGTIGRIS„PAJKASZEG”
DOBOGÓKOPILISVÖRÖSVÁR
2021. július 24.
Részvételi díj:12.600 Ft/fo
A DUNAKANYAR GYÖNGYSZEME: VISEGRÁD
2021. június 26.
Részvételi díj:12.600 Ft/fo
SZARVAS  KÖRÖSMENTI ÉLMÉNYEK
SZARVASI ARBORÉTUM,
MINI MAGYARORSZÁG,SÉTAHAJÓZÁS...
2021. augusztus 7.
Részvételi díj: 12.600 Ft/fo
BAKONY KINCSEI: HERENDVESZPRÉMZIRC
2021. július 31.
Részvételi díj:10.800Ft/fo
HORTOBÁGY ÉS A TISZATÓ
2021. július 31.
Részvételi díj:13.500 Ft/fo
DUNAKANYAR TÚRA: VISEGRÁD ÉS SZENTENDRE
VISEGRÁDI PANORÁMA ÚT FELLEGVÁR SALAMONTORONYDUNAI HAJÓKÁ
ZÁSSZENTENDRE
2021. július 10.
Részvételi díj:12.600 Ft/fo
MÁTRA KÉKESTETO
2021. július 24., augusztus 14.
Részvételi díj:12.600 Ft/fo
VELENCEITÓ
2021. július 25., augusztus 20.
Részvételi díj:9.900 Ft/fo
NYÍRSÉGI KALANDNAP
NYÍREGYHÁZASÓSTÓMÚZEUMFALU ÁLLATPARK
2021. július 18., augusztus 21.
Részvételi díj:12.600 Ft/fo
„ NYÁRI FELFRISSÜLÉS: POSTOJNA ÉS IZOLA”
CSEPPKOBARLANG LÁTOGATÁS + TENGERPARTI FÜRDOZÉS
2021. július 17., augusztus 1.
Részvételi díj:10.800 Ft/fo
MONTENEGRÓ
2021.július 3-8. (5 éj)
Elhelyezés: *** szálloda
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj:117.000Ft/fo
KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN
2021. július 13-19.(6 éj)
Elhelyezés: ***szálloda
Ellátás:félpanzió Részvételi díj: 104.400 Ft/fo
PRÁGA GAZDAGON
ÚJ!SÉTAHAJÓZÁS A MOLDVÁNBRNOPL
ZENKARLOVY Vary-Ceský Krumlov
2021. július 15-18.(3 éj)
Ellátás:félpanzió
Részvételi díj:76.500 Ft/fo
Részvételi díj tartalmazza, az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.
A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépok
költségét.
www.lovaszbusz.hu
4 | KANIZSA ÚJSÁG KÖZÉLET
Manapság egyre többen dönte-
nek úgy, hogy a városhoz tartozó valamelyik hegyen rendezkednek be állandó lakosként. A hegyi élet-
nek számos elonye van, a hátrá-
nyok kiküszöböléséért pedig tenni
szeretnének az egyre nagyobb számban megjeleno lakosok. A Szentgyörgyvári hegyen például aláírásgyujtést kezdeményezett az
egyik lakó. - A petíciómban, ame-
lyet június elsején indítottam, 3 pontot jelöltem meg. A közvilágí-
tást, az úthálózat javítását, vala-
mint a buszközlekedést. Nagyon sok kisgyerme-
kes család él itt a hegyen, akik csak egy autóval rendelkeznek, nekik is nehézkes a köz-
lekedés, de a munkába járást és a mindennapi teendok elintézését is segítené
a tömegközlekedés - mondta Csóri
Attila. A hegyi lakos szerint a legkö-
zelebbi buszmegálló másfél, két kilométerre található, a közvilágí-
tás hiánya pedig csak újabb problé-
mákat vet fel. - Autó hiányában sokan közlekednek gyalogosan, ami foleg a téli idoszakban veszé-
lyes, hiszen akkor már korán besö-
tétedik. Az autósok ekkor nehezen
veszik észre a gyalogosokat, foként
akkor, ha a soforök még a kátyúk kerülgetésével is el vannak foglalva
– hangsúlyozta a petíció indítója, aki kezdeményezésében a Szent-
györgyvári hegyre vezeto híd fel-
újítását is szorgalmazta. - Az utak minosége kifogásolható, helyen-
ként tíz centi mélységet is megha-
ladják a kátyúk. Az utak, melléku-
tak sajnos az esozések miatt foko-
zatosan romlanak. Csak kisebb javí-
tásokat eszközölnek, azonban, ha ráesik az eso akkor egy hét múlva
ugyanolyan kátyús az út, mint elot-
te. Emellett a szóban forgó útsza-
kaszokon nem csak a kátyúk mély-
ségével van probléma, hanem a mennyiségével is. Többen is jelezték már nekem is, hogy kár keletkezett a jármuvükben – mondta
Csóri Attila. A felújítások
kezdeményezoje mint-
egy két hónapja elküldte
a város vezetésének a meg-
látásait a helyi autóbusz-közleke-
dés menetrendjének megoldására is. A javaslatára nem kapott választ,
de reméli, hogy az aláírásgyujtéssel
sikerül elérnie változtatásokat. Az útfelújítás kapcsán kerestük Szabó
Istvánt a Via Kanizsa Zrt. vezérigaz-
gatóját, akitol megtudtuk, a tavaly
nyári esozés nagy károkat okozott a
hegyi utakban. A rendbetételre az
önkormányzat vis maior keretbol nyert egy bizonyos összeget, ami-
nek a felhasználásával a hegyi utak
egy részének felújítása is megvaló-
sulhat. KÁLOVICS Rebeka
Útfelújítás, közvilágítás és buszjárat – ezekért indított aláírásgyujtést a Szentgyörgyvári hegy egyik lakosa, Csóri Attila.
Az infrastruktúra bovítése érdekében indított petícióhoz már számos polgár csatlakozott. a fejlodésért
Fotó: Horváth Zoltán Lakossági harc
A jövőben - hetente egy alkalommal -
minden kedden 9.00 órától 15.00 óráig
személyesen is állunk ügyfeleink
rendelkezésére.
Az ügyféltérben egyszerre maximum
3 ügyfelünk tartózkodhat.
Az ügyfélfogadásra érkezők számára
a kézfertőtlenítés és a maszk viselése
kötelező!
A járványügyi adatok kedvező
alakulásának köszönhetően a
Vagyongazdálkodási Zrt. ügyfélfogadása
2021. június 1. naptól újraindulhat.
ÚJRA VÁRJUK
ÜGYFELEINKET!
AKTUÁLIS 2021. 06.18. | 5
Teljesen felesleges volt eddig fenntartani a különleges jogrendet – említette a Kanizsa TV Híradójának
a feloldás kapcsán Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetoje. Kiemelte: boven lesz munka,
mivel tavaly november óta számos olyan rendeletet hozott a polgármester, amelyek túlmutatnak a veszélyhelyzet által indokolt döntéseken. Az ügyben június hetedikén kerestük Balogh László polgármestert, aki késobb jelezte: a közösségi
oldalán hozza nyilvánosságra véleményét, míg Bizzer András alpolgármester és Szabó Szilárd, a Fidesz- frakció vezetoje, ebben a témában nem kívánt nyilatkozni.
Nem kellett aztán sokat várni, hogy meghozza az elso vitát a közgyulési zöld jelzés: június 8-án az ÉVE-frakció bejelentette, készen állnak
arra, hogy a jogszabályok által engedélyezett elso napon megtartsák az ülést. Balogh László és a Fidesz-frakció erre válaszul azt kérte,
hogy az idopontot 2021. június 15. 08.00 órára vagy 2021. június 16. 14.00 órára módosítsák, mivel a kormánypárti városatyák többségének
nem volt megfelelo az eredeti terv.
Azt nem tudjuk, hogy milyen válasz
jött az ÉVE részérol – a polgármesteri poszt szerint elutasító – a módosítási kérelemre, az viszont tény, Balogh László két nappal késobb a kérés, kérdés helyett már kijelentett.
„A Dr. Károlyi Attila, Horváth Jácint,
Dr. Fodor Csaba és Dr. Schauta Marcell bizottsági elnökök által benyújtott kérelemben azonban az SZMSZ
8.§ (12) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen nem jelölték meg a rendkívüli összehívás indokát, így kérésüknek tartalmi és formai hibák
miatt nem áll módomban eleget tenni…a közgyulés soros ülésének idopontja minden hónap utolsó csütörtökje, ezért a soros közgyulést 2021. június 24-re hívom össze.”
Jött is az online viszontválasz az ÉVE részérol: „Idohúzás – sárga lap a
polgármesternek már a kezdo sípszó
elott” címmel. A poszt szerint a labdarúgó Európa-bajnokságnak is köze
lehetett a halasztáshoz. Margóra: 15-én 18 órakor mérte össze tudását
Magyarország Portugáliával. „…eloször semmi kifogása nem volt a 15-e
ellen, csupán annyit kért, hogy ne 14
órakor legyen, mert az o frakciójukban többen nem tudják átszervezni a
munkahelyi elfoglaltságukat. Ha deja
vu érzése lenne, ne csodálkozzon: a
választási gyozelmünk után is addig
húzta az idot az elso közgyulés összehívásáig, ameddig csak lehetett. Mi a
leheto legkorábbi idopontban közgyulési munkát szeretnénk végezni 7
hónap után, míg másoknak lehet, hogy a megváltott meccsbelépok a fontosak?” – olvasható az Éljen Város-
Nk! Egyesület közösségi oldalán.
Június 11-én aktív napja volt Balogh Lászlónak és/vagy a kabineti
tagoknak, hiszen a közgyulési bejelentés, valamint annak fogadtatása mellett beszámoltak az új zalai buszokról, a Covid-adatokról, Kanizsa József legújabb kötetérol, valamint a Kanizsa Aréna muködési struktúrájáról. Utóbbi újabb vitákat gerjesztett. A polgármester írásában azt emelte ki, hogy szerinte az
ÉVE-frakció számtalan alkalommal megkérdojelezte a csarnok létjogosultságát. Hozzátette azt is, hogy „vezetésemmel folyamatosan zajlottak az egyeztetések a szakemberekkel, s a hosszú tárgyalási folyamat eredményeként sikerült felállítani egy olyan muködési struktúrát, amely a biztonságos, hosszú távú üzemeltetés mellett azt is garantálja, hogy a létesítmény igazi közösségi
térként funkcionálhasson.”
Két nappal késobb az Éljen VárosuNk! Egyesület oldalán megjelent az az egyoldalas üzemeltetési terv, amellyel az ötpárti frakció szerint Balogh László megindokolta a két új
cég alapítását, amelyek a Kanizsa Arénát muködtetnék. „Ha van ennél
több, nem tartja érdemesnek frakciónk és az Önök orrára kötni. Pénzügyi adat nincs benne, konkrét üzemeltetési leírás sem. Üzleti tervet is
hiába keresünk. Emlékezzünk, hogy
korábban, a 2019-es választások elott már közel 30 millió Ft-ot elköltöttek az elokészítésre…Hogy mi indokolta a rendkívüli sürgosséget,
ami nem várhatott volna az általunk
javasolt keddi közgyulésig (2 munkanap), nem sikerült igazán indokolnia Balogh Lászlónak. Talán megint
a fideszes haverok helyzetbe hozása?” Erre válaszul Balogh László azt kérte az ÉVE képviseloitol „az üres frázisok puffogtatása helyett tárják a
közvélemény elé az új sportcsarnok
üzemeltetésével kapcsolatos elképzeléseiket! Fejezzék be végre a felelosség áthárítását, s próbáljanak meg a Kanizsa Arénára lehetoségként és ne nyugként tekinteni!”
MIKÓ-BARÁTH György
Június 5-én ismertette Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezeto miniszter,
hogy az önkormányzatok a korábbi, a veszélyhelyzet elotti rendnek megfeleloen ülésezhetnek, így június 15-tol megszunik a polgármestereknek biztosított
teljhatalom. Az Éljen VárosuNk! Egyesület már a legelso napra soron kívüli közgyulést kezdeményezett, ezt azonban Balogh László polgármester – az indítvány tartalmi és formai hibái miatt – nem hagyta jóvá.
posztokra
Nem a közgyulésre, igen a Facebook-
Fotó: Kanizsa Újság archív
6 | KANIZSA ÚJSÁG KÖZÉLET
Már több mint 24 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy Ügyfélkapun
keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül nyitottak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar Államkincstárban.
Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már
58 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.
Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni?
Ha ellátogat a www.magyarorszag.hu honlapra, úgy a jobboldali menüsor
alján talál egy „Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” nevű menüpontot. Erre rákattintva a megfelelő űrlapok kiválasztása és kitöltése útján
tud az Ügyfélkapuba már bejelentkezett magánszemélyként kényelmesen
otthonról, az Ön által megválasztott időpontban normál vagy Kincstári
Start-értékpapír számlát nyitni.
Ha 2021. április 19 – június 30-a között teszi ezt meg, még egy nyereményjátékban is részt vehet, állampapír vásárlásra beváltható utalványért. Játék
részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyoszszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel.
Mennyibe kerül a szolgáltatás?
Mind a számlanyitás, mind az értékpapír számlavezetés díjmentes. Emellett az internetes utalások esetében lehetőség van a kártyás fizetés menüpont
kiválasztására. Ezzel a lehetőséggel azért érdemes élni, mert így a kincstári
értékpapírszámlára történő beutalás is díjmentes az ügyfelek számára. Hasonló
a helyzet a befektetett pénz visszautalásakor is, mivel ez is díjmentes.
Tehát a Kincstárban otthonról, díjmentesen lehet értékpapírszámlát nyitni
és vezetni, de miért éppen állampapírba fektessünk, és miért a Kincstárban tegyük ezt?
A számos befektetési lehetőség közül a Kincstár kizárólag állampapír forgalmazással foglalkozik. E szűk termékkör ellenére mégis népszerű befektetési
lehetőség a Kincstár, hiszen az aktív ügyfeleink száma folyamatosan emelkedik, és már meghaladta a 484 ezret.
De miért is előnyös mind a Kincstár mind az ügyfelek számára ez?
• Az állampapír a legbiztonságosabb befektetés, amely ráadásul a
lakossági állampapírok esetében kiemelkedő hozamot is biztosít.
Így például a szuperkötvénynek is nevezett MÁP Plusz sávosan
emelkedő kamatai a teljes időszakra vetítve közel 5%-os hozamot
biztosítanak a befektetői számára.
• Az a tény, hogy a Kincstár viszonylag szűk termékkört forgalmaz,
egyben azt is jelenti, hogy ebben a körben specialista is egyben.
Ez a sajátosság többek között azt jelenti, hogy profi az ügyfelek tájékoztatásában, a kényelmi szolgáltatások biztosításában, továbbá
hogy valamennyi, forgalomban lévő állampapír megvásárolható vagy eladható a Kincstárban. Ráadásul van két olyan lakossági
állampapír, amelyek kizárólagos forgalmazója a Kincstár.
o Az egyik a Babakötvény, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas hozamú (infláció + 3%) és több módon
is támogatott befektetési lehetőséget.
o A másik a kizárólag euróért megvásárolható, az eurózóna
inflációjához kötött kamatozású Prémium Euró Magyar
Állampapír (PEMÁP).
• Az értékpapírok – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag elektronikus formában léteznek. Ez azt jelenti, hogy a nyilvántartásukhoz
szükség van egy értékpapír számlavezetőre. Ha a kiválasztott értékpapír forgalmazó és számlavezető a Kincstár, vagyis egy teljes
mértékben állami intézmény, akkor ez a választás gyakorlatilag
teljessé teszi a befektetés biztonságát.
Tehát ha Ön állampapírt kíván vásárolni, és élni szeretne a modern technika adta lehetőségekkel, akkor ezt az ügyfélkapun, illetve a WEBKINCSTÁR
és MOBILKINCSTÁR szolgáltatás igénybevételével megteheti, ha viszont ezt
személyesen kívánja megtenni, úgy keresse a Magyar Államkincstár állampapír
forgalmazó kirendeltségeit (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/
ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/97/).
Állampapír befektetés díjmentesen otthonról értékes nyereményekért
www.pestimuveszszinhaz.hu
facebook.com/pestimuveszszinhaz
Az eloadás a Hofra Kft., a Hartai Zenei Ügynökség Kft. engedélyével jött létre.
Lili báróno
FOGARASSY BERNADETT
Gróf Illésházy László
EGYHÁZI GÉZA
Bonchiday Emma grófno
KALOCSAI ZSUZSA/SÁFÁR ANIKÓ
Bonchiday Ottília grófno
BORBÁTH OTTÍLIA
Báró Malomszegi, Lili apja
GYURITY ISTVÁN
Clarisse, színészno
KÖLLO BABETT/TÖRÖK ANNA
Frédi
CZETO ROLAND
Becsei tiszttartó
BODROGI ATTILA
BÍRÓ ATTILA karnagy vezette
zenekar közremuködésével
Díszlet: HALÁSZ G. PÉTER
Jelmez: REIDINGER MÁRIA
Koreográfus: SZAMOSI JUDIT
Rendezo: SEREGI ZOLTÁN
PESTI MUVÉSZ SZÍNHÁZ 2021. JÚNIUS 24. CSÜTÖRTÖK 19.00
HEVESI SÁNDOR MUVELODÉSI KÖZPONT
Nagykanizsa,Széchenyi tér 5-9.
Jegyek 3400 és 3900 Ft-os áron kaphatók
a muvelodési központbanés ajegy.huoldalon!
heti horoszkóp
KOS: 03.21  04.20. Elképzelheto, hogy csalódni fog egy olyan közeli ismerosében, akitol sok szépet remélt. Az ígéreteibol csupán annyit higgyen el neki, amennyit teljesíteni tud. BIKA: 04.2105.21. Jobban is vigyázhatna az egészségére. Félelembol, vagy lustaságból semmiképpen se odázza el az orvosi vizsgálatot, mert azt nem lehet megkerülni.
IKREK: 05.2206.21.
Úgy érzi, hogy csalódott, és kiábrándult mindenkibol. Ne törodjön semmivel, hisz most az a legfontosabb, hogy nincs semmi probléma az egészségével. RÁK: 06.2207.22. Ne feledkezzen meg róla, a gyermekeinek
most babusgatásra, dédelgetésre van szüksége. A zsebpénzzel, a vásárolgatással még tudnak várni egy ideig. OROSZLÁN: 07.23  08.23. Akár munkahelyváltoztatáson is gondolkodhat, mert egy olyan lehetoséget ajánl fel önnek valaki, amit nyugodt szívvel elfogadhat. Csak szedje össze magát. SZUZ: 08.2409.23. Számíthat egy közeli ismerose rosszindulatú megjegyzésére. Ne engedje
el szó nélkül a füle mellett, hanem kello határozottsággal mondja el neki a véleményét. MÉRLEG: 09.24 10.23. Mivel a kommunikáció nem tartozik az erosségei közé, könnyen félreértheti
a párja. Igyekezzen ezt tisztázni vele, és járjon a kedvében. SKORPIÓ: 10.24 11.22. Ha az anyagiak kerülnek szóba, ön is érzi, hogy nem áll a helyzet magaslatán.
Éppen ezért mostanában csak a legszükségesebb dolgokra költsön.
NYILAS: 11.2312.21. Idonként nem árt alaposan meggondolni,
hogy kinek, mit mond el az ember. Ha nem vigyáz, irigyei lelketlenül meghiúsíthatják a terveit.
BAK: 12.22  01.20. Most is számíthat a megérzéseire. Ha az ösztönei azt súgják, hogy halassza el az ingatlaneladással kapcsolatos terveit, akkor tegyen úgy. Halassza el késobbre.
VÍZÖNTO: 01.2102.19. Egyre jobban alakulnak a dolgai. Spórolnia nem kell, akár egy új vállalkozást
is beindíthatna. Gondolkodjon el ezen a nyári szabadsága alatt.
HALAK: 02.2003.20. Némi zavar keletkezhet a tisztánlátásában.
Ezt nem egy szembetegség okozza, érzelmi életét egy rossz hír bolygatja fel. Önnek kell kitalálnia, hogy igaz-e vagy sem.
A videó kapcsán megkerestük, Ebergényi Zoltánt, aki elmondta: 2015 óta dolgozik az intézetben. Eredetileg rendész ügyeletvezeto-
ként tevékenykedett 2020. decem-
ber 31-ig, de akkor indoklás és min-
denféle elozetes ok nélkül leváltot-
ták. Azóta sima rendész beosztás-
ban dolgozik, de mint mondta: ezt
is szereti, a munkával nem volt gondja. A férfi június 9-én reggel tette közzé elso videóját a Face-
book-oldalán, a közösségi médiá-
ban pedig azóta is folyamato-
san nyomon követhetok a történések. - Nem egy bosszúhadjárat a mostani
demonstráció célja, hanem az intézetben töl-
tött hat évem alatt tapasz-
talt alkalmatlan vezetés meg-
szüntetése – szögezte le Ebergé-
nyi Zoltán. - Az igazgató úr kezde-
tektol fogva gyakorlatilag családi vállalkozásként vezeti a céget, ami-
vel önmagában nem lenne problé-
ma, de ebbol következoen hatal-
mas fluktuáció van a cégen belül. Konkrétan ott dolgozókat félemlí-
tenek meg, retorziókkal zsarolják, adott esetben, ha távozni szándé-
koznak, akkor a következo munka-
helyüket megpróbálják meghiúsí-
tani. Nagyon durva vádakat tudok
felsorolni, amiket sok esetben bizo-
nyítékokkal is alá tudok támasztani.
Olyan személyeket nevezett ki az igazgató vezetoi pozíciókba, akik-
nek nincs meg a megfelelo szakké-
pesítésük a munka elvégzéséhez –
mondta Ebergényi Zoltán. Az
intézet vezetoje ellen hivatalos bejelentés is érkezett a rendorségre.
Az ügyben a Nagykani-
zsai Rendorkapitány-
ság sikkasztás miatt folytat büntetoeljárást. A nyomozás érdekére való tekin-
tettel azonban további információt
jelenleg nem ad a Zala Megyei Ren-
dor-fokapitányság. Ebergényi Zol-
tán mellé több volt és jelenlegi kol-
léga is csatlakozott, a rendész ellen
a demonstráció óta egyébként kötelezettségszegés miatt belso vizsgálatot rendelt el az igazgató. Az ügyben kerestük Gólya Istvánt, az intézet igazgatóját is, aki hivata-
los engedély hiányában egyelore nem nyilatkozhatott.
KÁLOVICS Rebeka
2021. 06. 18. | 7 KÖZÉLET
Fotó: Czigóth Sándor
Demonstrációt szervezett az EMMI Nagykanizsai
Javítóintézet egyik rendésze, amelyen több mint 20 volt munkatársa is részt vett. Az esemény
alatt több Facebook videót közzé tett Ebergényi
Zoltán, a megmozdulás fo szervezoje. A tüntetés
célja a javítóintézet vezetojének felmentése intézményvezetoi beosztásából.
Tüntetés
tágas üzlet
a Vasemberházban
Az üzlet megtekinthető előre
egyeztetett időpontban.
Keressen minket
a +36 30 799 4989-es számon!
8 | KANIZSA ÚJSÁG AKTUÁLIS
Véget ért a mintegy 180 napos idei, felemás tanév. A diákok már élvezhetik a gondtalan szabadságot, s a járványügyi helyzet miatt a nyarat akár
táborokban is tölthetik.
Vakáció
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a
Nagykanizsa Központi Óvoda (8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5.)
intézményvezeto (magasabb vezeto) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idotartama: határozatlan ideju közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidos, határozatlan ideju közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §
(4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaido kikötésével.
A magasabb vezetoi megbízás megnevezése: intézményvezeto
A magasabb vezetoi megbízás idotartama: A vezetoi megbízás 5 év határozott idore, 2021. augusztus 01-tol – 2026. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5.
Az intézményvezeto által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa Központi
Óvoda (8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5.) alapító okiratában meghatározott a nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai
nevelési feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszeru és gazdaságos muködtetése, irányítása és ellenorzése.
Az intézmény közfeladatai: óvodai nevelés
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 07.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérheto: Gábris Jácint társulási elnök tel.: 30/371-9613, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetoje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 20/849-2333.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezheto be.
Mocsárjárás a tavalyi
Erzsébet-táborban a Rozgonyi iskolában
(Fotó: archív)
Hivatalosan kedden, vagyis június 15-én ért véget a 2020/2021-
es tanév. A Nagykanizsai Tankerületi Központ fenntartásában lévo nagykanizsai intézményekben több száz diáknak indult útjára a
vakáció, köztük 466 nyolcadik osztályos tanuló fejezte be az általános iskolai és 221 végzos diák zárta gimnáziumi tanulmányait. Az oktatási intézmények többségében már megtartották a
ballagási ünnepségeket, valamint
a tanítási évet záró rendezvényeket. Az iskolákban az intézményvezeto által meghatározott módon, a nevelés-oktatási intézmények területére való belépésre
vonatkozó hatályos jogszabályok,
illetve a járványügyi korlátozások
betartásával rendezhettek évzárót, így volt, ahol szülokkel, volt, ahol szülok nélkül fejezodött be az idei felemás tanév. Az elmúlt hónapok nyomot hagytak a tanéven, hiszen az elrendelt tantermen kívüli digitális munkarend mindenkit kihívás elé állított, de mind a diákok, mind a pedagógusaik jól teljesítették ezt a feladatot. A tanulás befejeztével pedig jöhet a lazítás. A tankerület intézményeiben június 16. és 29. között
gyermekfelügyeletet biztosítanak, amely alatt lehetoség van tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, sport- és fejlesztofoglalkozás megtartására. Emellett június
utolsó két hetében a Nagykanizsai Tankerületi Központ idén is megszervezi a Csodaszarvas tematikus programjait, ahol napközis és bentlakásos tematikus heteken vehetnek részt a diákok.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata július 5. - augusztus 19. között napközis tábor szervezésével biztosítja az általános iskolás gyermekek felügyeletét, azon családok számára, akik ezt igénylik. - Intézményeink tervezik
augusztus 13-ig a Napközi Erzsébet-táborok, valamint augusztus 23-ig a hagyományos táboraik megtartását is – tájékoztatta szerkesztoségünket a Nagykanizsai Tankerületi Központ. Az iskolai szervezésen túl számos táborozási lehetoség áll a gyermekek elott,
hiszen különbözo sporttáborok, tánctáborok, fozotábor, kistudós tábor, a falusi életet bemutató tábor is várja a vakáció alatt a gyermekeket. VUK Anita
2021. 06. 18. | 9 AKTUÁLIS
A beutazás azoknak a legegyszerubb, akik mindkét oltásukat megkapták, és így érvényes védettségi
igazolvánnyal rendelkeznek. Ebben
az esetben a határon csak fel kell mutatni a narancssárga-zöld plasztikkártyát, valamint a papíralapú oltási igazolványt, amelyen mindkét oltás dátuma szerepel. Fontos, hogy az oltóanyagok között Horvátország nem tesz különbséget, és
a második oltás után nem kell várni,
akár már másnap utazhatunk. A 12
év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben szüleik vagy felnott kísérojük társaságában utaznak, és ok rendelkeznek az eloírt dokumentumokkal. A betegségen való átesettséget igazoló magyar védettségi igazolványt a horvát hatóságok nem fogadják el,
kizárólag az oltással kapott igazolást.
Az oltottságot igazoló, érvényes védettségi igazolvány tulajdonosa Horvátország területén ugyanolyan jogokat, kiváltságot élvez, s ugyanazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, mint a horvát védettségi igazolvány birtokosai.
Azok, akik nem oltatták be magukat a mintavételtol számított 72 óránál nem régebbi, negatív teszttel, vagy a mintavételtol számított 48 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatásával juthatnak a határon túlra. A tesztelési kötelezettségnek eleget tesz az a személy is, aki már átesett a COVID betegségen és azt a
határátlépés idején igazolni tudja. Ezt megteheti 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelozoen
legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy antigén-teszttel, vagy a fertozésen való átesettséget hitelt érdemloen igazoló orvosi igazolással.
Horvátországban is hasonló maszkviselési kötelezettségekre kell számítani, mint hazánkban. Üzletekben, zárt és hivatalos helyeken, egészségügyi ellátás során viselni kell a védoeszközt, valamint
olyan nyílt helyeken is, ahol nem lehetséges a másfél méteres
biztonságos távolság betartása. Az
éttermek és egyéb vendéglátó egységek használata azonban jelenleg
nincs oltási igazoláshoz kötve.
A beutazással kapcsolatos információk, valamint a járványügyi szabályok is folyamatosan frissülhetnek, ezért a konzuli szolgálat weboldalán érdemes közvetlenül utazás elott is tájékozódni.
KÖRTVÉLYESSY Vivien
Bár Magyarország általánosságban nem javasolja a külföldre utazást a világjárvány miatt,
idén is sokan készülnek a szomszédos
tengerpartra pihenni. A fürdoruhán, a naptejen és a szokásos okmányokon kívül,
a védettségi igazolványunkat se felejtsük otthon!
az Adriára
Két oltással vagy teszttel
VOKSH
AUTÓSISKOLA
- Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014
Kedvezményes* személygépkocsi vezetoi KRESZ tanfolyamunkra jelentkezés
JÚLIUS 09. SZERDA 16.00 óra
Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!
Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „B+E”„C+E” nehéz pótkocsi ,D” -autóbusz-vezeto kategóriákra
GKI VIZSGA: július 09.
Jelentkezési határido: június 25.
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!
*Részletekrol érdeklodjön irodánkban-telefonszám
06-30-491-7051
31 éve képezzük a vezetoket!
Stat.2021 1. né.VSM: „B” E:72,73 % F: 66,04% - „C” E: 80.07 % F:90% --ÁKO:«B» Gy: 164,85%, „C” Gy:
100,31%KK- B: 237.000.Ft/fo- C: 211.000.-Ft/fo/
Fotó: Horváth Zoltán
10 | KANIZSA ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZAT
– Az SZDSZ 2002-ben keresett meg azzal a javaslatával, hogy induljak el az önkormányzati választásokon egyéni képviselo-jelöltként és listán is. Ehhez a felkéréshez véleményem szerint némi köze volt annak, hogy édesapám, dr. Kereskai István 1990 és 1994 között függetlenként – az
SZDSZ és a Fidesz által támogatott – polgármestere volt a városnak. Az egyik legfontosabb érvként még az szólt mellettem, hogy a korábbi képviselotestületekben jellemzoen pedagógusok, orvosok, jogászok képviseltették magukat, viszont nem nagyon volt gazdasági végzettségu
szakember. Én úgy gondolom, közgazdászként és
8 év banki tapasztalattal megfelelo jelölt lehettem. Így aztán édesapámhoz hasonlóan párton kívüliként, de konzervatív, ugyanakkor liberális beállítottsággal vállaltam a megmérettetést.
A helyhatósági választások alkalmával az egyéni körzetben, a 8 jelöltbol harmadik helyet
sikerült elérnem. Toronymagasan nyert az MSZP
jelöltje több, mint 50 százalékkal, míg én mindössze 15 szavazattal maradtam le a Fidesz jelöltjétol, közel 15 százalékos eredményt produkálva.
A képviseloi munkám során különös jelentoséget tulajdonítottam a sport támogatásának, népszerusítésének, mivel én magam is sportoltam. Már a 90-es évek elején tagja voltam a Kanizsa KK NB II-ben szereplo kosárlabda csapatának. Késobb pedig kosárlabda és kézilabda klubok vezetoségében tevékenykedtem. Az akkori közgyulés 27 fobol állt, amelyben biztos többsége volt az MSZP-bol, az SZDSZ-
bol és a Városvédo Egyesületbol álló szövetségnek. Ugyanakkor a ciklus második felében olyan
feszültségek alakultak ki a többségi frakcióban,
amelyet nem volt könnyu kezelnie a polgármesternek és az alpolgármesternek.
Elmondhatom, több olyan pozitív élményem
is volt a négy év alatt, amelyekre szívesen emlékszem vissza – tért rá az eredményekre az egykori politikus. Kettot érdemes ezek közül kiemelni:
elsoként a regionális szennyvízprojektet említeném meg, melyhez hasonló volumenu beruházás azóta sem történt Nagykanizsán. Ennek keretében valósult meg az agglomerációhoz tartozó 14 település, valamint Nagykanizsa ellátatlan városrészeinek csatornázása, továbbá a belváros csatornarekonstrukciója. A másik az úgynevezett „Prometheus-ügy” volt, amely a városi intézmények energetikai korszerusítését
foglalta magába. Ez a beruházás nagyon nagy politikai vihart kavart, az elokészítése, a megszavazása körül is nagy felhajtás zajlott. Azt viszont
már kevesebben tudják, hogy a beruházás jelentos költségmegtakarítást eredményezett a város számára az elkövetkezo években.
Az akkori döntéseket ma is jó szívvel
fel tudnám vállalni, kivéve egyet: ma már biztosan nem szavaznám meg a Zerkowitz Udvar társasházának ilyen mértéku megépítését, hanem egy kisebbet támogatnék. De ez már a
múlt és úgy valósult meg, ahogy az akkori többség döntött.
Szerintem nagyon fontosak voltak a város életében a 2004-es EU-hoz történo csatlakozásunkat
követo városfejlesztési koncepciók, tervek, melyek következtében – bár több ciklussal késobb
–, megvalósult a belváros rekonstrukciója.
Összességében úgy gondolom, hogy értelmes és konstruktív viták jellemezték az akkori önkormányzat munkáját. Ma már, csaknem húsz
évvel késobb, nem biztos, hogy jó szívvel részt
tudnék venni benne, hiszen a közéleti viták, a közbeszéd olyan mély szintre süllyedt, hogy sokszor szomorúan nézem az ezzel kapcsolatos
musorokat, vagy olvasom az újságcikkeket, és akkor arra gondolok, jó, hogy én már nem veszek részt ebben – zárta gondolatait Kereskai
Péter. BAKONYI Erzsébet
Kereskai Péter, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara titkára 2002-2006-ig volt
független önkormányzati képviselo az SZDSZ támogatásával. Az egykori városatya a
közéleti szereplésének kezdeteirol így fogalmazott:
30 éves az önkormányzatiság
MA IS JÓ SZÍVVEL
FELVÁLLALNÁM AZ AKKORI DÖNTÉSEKET…
Magyarországon 21. rész
Kihasználatlan kondigépek, közel sem telt házas fitnesz órák. A
megkérdezett teremtulajdonosok szerint sokaknak elment a kedve a
mozgástól a hosszú kihagyást követoen, valamint a nyár sem kedvez a konditermeknek. Az üze-
meltetok számára a bérleti díjak kifizetése súlyos terhet jelentett és
nehéz visszarázódni a régi kerék-
vágásba. Nem sokkal azután, hogy a Victory Fitness megnyitot-
ta kapuit, a kormány bezáratta a szektort. A május 1-ei nyitás óta a
megszokottnál jóval kevesebben látogatják a termet, mint az elso bezárás elott. Török Rita szerint mindezek ellenére átvészelték az elmúlt idoszakot és van remény, hogy újra benépesül a terem. - Iga-
zából mindkét bezárás érintett minket, az elso nyitásunk után. Nem volt könnyu, mindig a nyitás
után volt a legnehezebb visszatér-
ni, de úgy gondolom, hogy becsü-
lettel helyt álltunk és átvészeltük ezt – mondta Török Rita, a Victory Fit-
ness üzletvezeto-
je, majd hozzá-
tette: mindig kedveskednek akciókkal a régi és
az új sporttársak-
nak.
A MetroFlexben is bizakodnak, hogy hamarosan visszaáll a rend. Egyelore viszont a fiatalok többsé-
ge még nem rendelkezik megfele-
lo okmánnyal, pedig a klubokban
kizárólag oltási igazolvánnyal, valamint versenyengedéllyel ren-
delkezok érkezhetnek. A nyári sza-
b adságok
pedig szintén
nem kedvez-
nek az újrain-
dulásnak a tulaj-
donos szerint. - Szabadtéren lehe-
tett a vírusido alatt is sportolni. Sokan jártak futni, egyéb szaba-
didos sportokat végeztek. Az, hogy miért csak ennyien vannak részben a nyár miatt lehet, hiszen
mennek nyaralni. Emellett a magyar társadalom egy része van
csak beoltva, többen talán nem is
tudnának jönni. Azt is megértem,
hogy aki nincs beoltva, az kivárja azt az idoszakot, amikor lehet jön-
ni már igazolvány nélkül is spor-
tolni – árulta el Belso Péter, a MetroFlex Nagykanizsa tulaj-
donosa. A cégvezeto kitért arra
is, hogy igyekeznek ilyen hely-
zetben is felújítani, hogy ked-
vezzenek a meglévo és leendo vendégeiknek. A fitnesztermek fontos szereploi
a rekreációs piacnak, és fontos sze-
repe van a mozgásnak a betegsé-
gek megelozésében is, ezért a ter-
mek muködtetése nem csak gaz-
dasági, hanem társadalmi érdek is
– vélik a teremtulajdonosok.
HAJNES Rita
2021. 06. 18. | 11 KÖZÉLET
Ha továbbra sem térnek
vissza a sportolni vágyók
az edzotermekbe, komoly problémák lehetnek a szektorban. gondok
Súlyos
Fotó: Horváth Zoltán
6 KÜLÖNÁLLÓ SZOBA FÜRDŐSZOBÁVAL, KÖZÖS
KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL.
SZOBAFOGLALÁSÉRT HÍVJA A
VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT. TITKÁRSÁGÁT!
93 311 241
12 | KANIZSA ÚJSÁG ÉRDEKES
Kanizsai koncertjein több alkalom-
mal is találkozhattunk Papócsi Róbert,
Bécsben élo kürt professzor, karmes-
terrel. Elmondhatjuk róla, szinte hazajár városunkba. Beszélgetésünk-
ben az indulás kezdeteirol, a példaké-
pekrol, az emlékezetes fellépéseirol kérdeztük, s nem hagytuk ki azt sem,
hogy mit jelent számára Nagykanizsa,
hiszen olyan ígéretet is tett korábban,
hogy segíti a helyi szimfonikus zene-
kart.
– Nagykanizsán születtem, szepet-
neki vagyok, a szüleim ma is ott élnek.
Mindig is szerettem „csinálni” a zenét
– vallja. Kiskoromtól – amikor még el
sem bírtam a hangszert –, már kürtöl-
tem. Én cipeltem a barátaim trombitá-
ját, mert az kisebb volt, ok pedig az én
kürtömet vitték.
Példaképként meg kell említenem Baráth Zoltánt, tole tanultam mindent
az elején. Tole kaptam az elso lökése-
ket, nagyon sokat segített, vitt Pécsre,
támogatott, hogy elinduljon a kürtös
pályám. O eron felül segített abban, hogy sikerüljön tovább mennem.
Miután 14 évesen fölvettek a váci szakközépiskolába, egyértelmu volt számomra, hogy a zenei pályát folyta-
tom. Egyenes út vezetett a pécsi fois-
kolára, ahol kürt diplomát Végh Csaba
kürtmuvésznél, és fúvós karnagyi dip-
lomát Neumayer Károly professzor úrnál szereztem. A foiskola mellett tanítottam Kiskanizsán, a magán zeneiskolában, és fél évig ének-zenét
Szepetneken az általános iskolában. Nagykanizsára amúgy is hazajárok, Tatár Csaba barátommal ezeréves a kapcsolatunk. Együtt jártunk Vácra, és
kisegíto tanárként többször részt vet-
tem Csaba fúvószenekari táborában.
A muvész pályájának elején dolgo-
zott Szentendrén, majd fölvették az Operettszínházba, mint kürtöst. Aztán
családi okok miatt visszaköltöztek Kaposvárra, ekkor tanított Balaton-
bogláron és Kaposváron, majd fölvet-
ték Pécsre a Pannon Filharmonikusok-
hoz. Ott 2 évet töltött el, ezután 4 évre
kiköltöztek Egyiptomba, ahol a Kairói
Szimfonikus Zenekarban játszott. Akkor kezdodött el a revolúció, ami Kairóból indult a Mubarak-rezsim megdöntésével és szinte felborult az egész arab világ. Egyértelmuvé vált számukra, hogy nem maradnak ott tovább. A gyermeke a volt feleségével
Svájcba költözött, Róbert akkor már megismerte Judithot, a mostani fele-
ségét és 2011-ben úgy döntött, hogy
Bécsbe költözik, a zene fovárosába.
INSPIRÁCIÓ A KARMESTERSÉGHEZ
– Nagy kedvem volt a karmesterke-
déshez, de ez csak egy mellékvágány-
nak tunt eleinte. S amikor ideköltöz-
tem Bécsbe, sok segítséget kaptam Michael Halásztól, késobbi feleségem,
Judith Halász operaénekes édesapjá-
tól. Inspiráló volt számomra az életút-
ja, hiszen nyugdíjba vonulásáig, 25 éven át volt a Bécsi Állami Operaház nagy tudású karmestere.
Mint mentorommal, elkezdtünk vele vezényelgetni. Így kezdodött a minél inkább erosödo érdeklodésem a vezénylés felé. Gyakorlatilag fél év múlva Deutschkreutzba, egy Sopron melletti kisvárosba kerültem, mint kar-
nagy, ahol már nem csak tükör elott gyakorolhattam a vezénylést. Aztán visszakerültem Bécsbe, így most már egyszerubb, és könnyebb az életem. A mesterdiplomámat 2018 májusá-
ban szereztem meg Christian Schulz-
nál szimfonikus karnagy szakon. A diplomakoncerten Johann Strauss Denevér címu operettjét mutattuk be kórussal, énekesekkel és 80 száza-
lékban magyar muzsikusokból álló zenekarral. Gyönyöruség volt valójá-
ban a barátaimat vezényelni. Ezekkel
az énekesekkel már 2019-ben bemu-
tattuk Thrimor Dhomi: The last breath operát a Vienna Summer Music Festivál keretén belül, ahol már 5 éve fellépünk. Eloször Puccini
Angelica novér, majd Mozart Varázs-
fuvola címu operája szerepelt a repertoáron, aztán jött a pandémia,
ami mindent megakasztott.
A diplomakoncertre meghívtam az akkori magyar nagykövetet is látatlanban. Utána nagykövet-vál-
tás történt, az új nagykövet, Dr. Nagy Andor Nagykövet Úr meghí-
vott a nagykövetségre, és az o javas-
latára megszerveztük a bécsi magyar zenészek találkozóját. Azt tudni kell, hogy Bécsben rengeteg a
magyar zenész, de lehet, hogy nem
is tudunk egymásról. Emlékezetes pillanatot jelentett, amikor össze tudtuk verbuválni a zenészeket. Én
egy magyar zenekart vezényeltem,
Judith énekelt, és a 82 éves apukája
is vezényelt. Nagyon szép élményt jelentett számomra.
Fontos állomás volt a dirigens éle-
tében, amikor 2019-ben Prágában, a
Smetana Hallban vezényelhette a Karlovy Vary Szimfonikus Zenekart. Azonban egy következo koncert az
Észak Cseh Szimfonikus Zenekar Teplice- vel a pandémia miatt tavaly
ÉRDEKES EMBEREK,
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK 6.
Bécsben és
Nagykanizsán is
éledezik a zenei élet…
Szepetnekrol
dirigens és zenész
Mindkét oldal tudója
elmaradt. Ugyancsak a „korona” miatt elmaradt Michael J. Polo: Pluto
címu operájának osbemutatója is.
– Egy huszárvágással visszakanyarodva, Nagykanizsán is elmaradt egy jubileumi koncert, a 100 éves Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar megünneplése. A napokban beszéltünk Balogh Tündével, a Krátky István Zenei
és Kulturális Egyesület alelnökével, a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, valamint a Fentos Ferenc Kamarazenekar muvészeti vezetojével arról, hogy 2022. január 8-án, az újévi koncert keretén belül ezt pótolhatnánk, és
rendezhetnénk egy gyönyöru megemlékezést – hívta fel a figyelmet Papócsi Róbert. – Nagykanizsán is most indul el a zenei élet, meglátjuk,
mire van keret, és amennyiben lesz rá
lehetoség és finanszírozás, talán még
egy koncertet is közbe lehetne iktatni.
Akár egy olyant, mint pár éve, amikor
október 1-jén, a Zene Világnapján vezényelhettem a kanizsaiakat.
Ami biztos, 2022. augusztus 25-én Kecskeméten én vezénylem a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart – újságolta
a muvész. – A hangverseny elso felében Shiran Wang két Beethoven zongoraversenyt játszik majd, míg a második felében magyar táncokat játszik a zenekar. Ugyanezt a koncertet másnap, 26-án Bécsben a MuTh Theaterben is eljátsszuk.
A Kecskeméti Szimfonikus Zenekarnak
új menedzsmentje van, barátom Földi Jácint vezetésével – folytatta a terveit a karmester. Most június 25-én
a Musikverein Bécs lesz a helyszíne egy fellépésünknek Schulz professzorom vezényletével. Ide eljön Jácint és
még valaki a vezetoségbol, hogy beszéljünk a kapcsolataink fejlesztésérol; mit tudnánk mi nyújtani Kecskemétnek, és mit tudna Kecskemét nyújtani nekünk. Ilyen kölcsönös kapcsolat
a szolnoki szimfonikus zenekarral is összejött a bécsi (Wiener) barátaimmal karöltve.
Arra a kérdésre, hogy marad-e ideje
kürtöt venni kezébe, a muvész így válaszolt:
– Már azért is kezembe kell, hogy vegyem, mert kürtprofesszor vagyok a
Richard Wagner Konzervatóriumban, és vannak növendékek, akik maholnap
hivatásos kürtösök lesznek. Most
pénteken tartottunk egy házi koncertet, ahol én is játszottam. Plusz van egy kürtkvartettünk és rendszeresen összejárogatunk muzsikálni. A magyar
kürtösök Bécsbe jönnek. Közülük Járai
György nagyon jó barátom, együtt kezdtünk Pécsett a foiskolán. O Badenben van a színházban, Kiss Róbert Pozsonyban a filharmonikus zenekarban játszik. Vass Zoltán barátom pedig
Bécs mellett Mistelbachban tanít. A kürt tehát nincs teljesen félretéve. A vírus elotti utolsó fellángolásként Kínában koncerteztünk, a pécsi énekeseket a szolnoki szimfonikus zenekar kísérte, ok igazából Kínában, mint
Schönbrunn Sinfonieorchester voltak.
Most a Kecskemétiekkel próbáljuk meg összekötni a jövonket. Nekik is jó
lenne, ha a zenekaruk külföldre jöhetne turnézni, és nekem is jó lenne, ha
bejöhetnék Magyarországra, és akár ott is vezényelhetnék.
A PANDÉMIA UTÁN BÉCSBEN IS
ÉLEDEZIK A ZENEI ÉLET
Van három zenekarom és egy énekkarom, melyeknek most indulnak
a próbái. Hamarosan el kell döntenünk azt is: hova tovább. A „bezártság” alatt elkezdtem olaszul tanulni,
hiszen az opera nyelve az olasz. Sok
mindent tanulok és kapok feleségemtol Judittól is, mint énekestol.
Sokat kürtöltem, gyakoroltam, rendeztem egy online karmesterversenyt, és örömmel vezényeltem volna Prágában, Alexey Shor: orosz származású Amerikában élo zeneszerzo Travel Notebook címu zongoraversenyét is. A gyönyöruszép darab partitúráját, a zenekari és a zongoraszólamot ingyen és bérmentve a rendelkezésemre bocsátotta a szerzo. Tehát szép példákat is
tapasztaltam a pandémia alatt. Ez a
koncert most június 25-én Bécsben
is elhangzik, de sajnos nem én dirigálom.
Végezetül Papócsi Róbert elárulta:
Júliusban mindenképpen hazajövök Kanizsára, szeretném meglátogatni anyuékat, mert már régen találkoztunk. Idoközben vettünk egy csodaszép házat a magyar oldalon, egy órára Bécstol, Várbalog községben, s amikor csak tehetjük ott tartózkodunk, onnan tanítottunk. A
bátyámék eljöttek hozzánk, de a szüleim sajnos elkapták a vírust, és nem tudtak otthonról kimozdulni. Jön hozzám a nagyfiam Svájcból, és
vele együtt a nagyszüloket mindenképpen meglátogatjuk…
BAKONYI Erzsébet
2021. 06. 18. | 13 ÉRDEKES
HEVESI SÁNDOR MUVELODÉSI KÖZ
PONT
2021. június 23. szerda 10-12 óra
NYÁRI KÉZMUVES FOGLALKOZÁS GYEREKNEK Sárkány készítése papírból
2021. június 24. csütörtök 19 óra
LILI BÁRÓNO – operett két felvonásban
(Pesti Muvész Színház)
Belépodíj: I. hely 3900 Ft, II hely 3400 Ft. A
jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában minden hétköznap 14-18 óra
között, valamint a jegy.hu weboldalon.
2021. június 30. szerda 10-12 óra
NYÁRI KÉZMUVES FOGLALKOZÁS GYEREKNEK Üveggolyó varázslat – festés
2021. július 01. csütörtök 10-11 óra
MARGARÉTA MÓKA – zenés-bábos foglalkozás 0-3 éveseknek
Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklodni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.
2021. július 4. vasárnap 9 óra
ÉREMGYUJTO TALÁLKOZÓ
2021. július 07. szerda 10-12 óra
NYÁRI KÉZMUVES FOGLALKOZÁS GYEREKNEK Szélforgó és szélcsengo készítése
2021. július 7. szerda 19 óra
GYERTYALÁNG – A Duna Muvészegyüttes eloadása
Belépodíj: 1 500 Ft. A jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában minden hétköznap 14-18 óra között.
MEDGYASZAY HÁZ
2021. június 25. péntek 20 óra – Medgyaszay Ház elotti koszínpad
NYÁRI ZENEI ESTEK
Vendég: A.G.R és a YOUR LAST STEPS
Rossz ido esetén a rendezvény késobbi idopontban lesz megtartva
2021. június 29. kedd 19 óra – Medgyaszay Ház elotti koszínpad
NYÁRI ZENEI ESTEK
Vendég: BALI MIKI AKUSZTIK
Rossz ido esetén a rendezvény helyszíne
a Medgyaszay Ház színházterme
MÓRICZ ZSIGMOND MUVELODÉSI HÁZ
2021. július 4. vasárnap 15 órától
HAGYOMÁNYOK NAPJA - KISKANIZSAI
BÚCSÚ
15 ó Árvácska Dalkör és a Szikrák Táncegyüttes
16 ó Boglya Népzenei Együttes
17 ó Pacsirták
18 ó Nagykanizsai Fúvószenekar kisegyüttese
19.30 ó Stereo Swing Zenekar
Helyszín: a Móricz Zsigmond Muvelodési
Ház udvara. Rossz ido esetén a Muvelodési Ház színházterme
Beltéri rendezvényeink csak védettségi igazolvánnyal látogathatóak!!!
PROGRAMAJÁNLÓ
KEDVES OLVASÓNK!
Ha úgy gondolja,
hogy ismerosei
között van olyan,
akirol szívesen olvasna ezen sorozat
keretében, akkor jelezze felénk a
kapcsolat@kanizsamediahaz.hu
e-mail címen.
zenész
14 | KANIZSA ÚJSÁG
HIRDETÉS
Rovatunkban most egy olyan hölgy tanácsait olvashatják, akinek
nem csupán élete célja az egészsé-
ges termékek készítése, hanem már
jó pár éves tapasztalata is van. Hor-
váth Tündével rendszeresen lehet találkozni a nagykanizsai Vásárcsar-
nokban és a környék kézmuves pia-
cain. Kínálatában a már jól ismert szörpök: a bodza, a csipkebogyó és
a hársfa mellett szerepel például levendula- és rózsaszörp is. A lekvá-
rok és különbözo egészségmegor-
zo készítmények pedig csak tovább
színesítik azt a palettát, amit Tünde
saját kezuleg állít elo. - Én ebbe beleszülettem. Kiskanizsai gyökere-
im vannak, a nagyszüleim, dédszü-
leim is folyamatosan a kertben vol-
tak, én pedig már egész kicsi korom-
ban besegítettem a munkába. Emlékszem, a krumpli ültetése még
úgy zajlott, hogy lovak segítségével
lettek kihúzva a sorok, az én felada-
tom volt az, hogy belepotyogtas-
sam az ültetni valót... Aztán ahogy
nottem, úgy kapcsolódtam be a többi munkába is. Szedtem a tyúk-
húrt, a csalánt az állatoknak. A hegyen pedig, Homokkomárom-
ban a szoloben is segítettem min-
dig – emlékezett vissza Horváth Tünde.
Rovatunk foszereploje elárulta: a
természetgyógyászat irányába is „teljesen természetesen fordult”. A
család legtöbb tagja ugyanis az egészségügyben tevékenykedett vagy tevékenykedik, így o is követte
az irányt – amit az akkori Landler Jeno Gimnáziumban alapozott meg. A pályaválasztáshoz is van emléke Tündének. - Amikor a fiam
kicsi volt, emlékszem, fájt a füle. A
nagymamám azonnal tudta, mihez
kell nyúlni. Volt korózsa otthon, mindig. Pár csepp... és nagyon hamar elmúlt a fájdalom. Én azt val-
lom: az úgynevezett nyugati orvos-
lásnak és a természetgyógyászat-
nak egyensúlyban kell lenni. Nem szabad elbillenni egyik irányba sem
– hangsúlyozta Horváth Tünde.
Beszélgetésünk során rovatunk mivoltából adódóan tanácsot kér-
tünk a hölgytol. Tanácsot, nem konkrét recepteket. Hiszen manap-
ság is sokan foglalkoznak gyógynö-
vények gyujtésével, fuszernövé-
nyek termesztésével – így házi finomságok eloállításával. De nem árt egy-két dologra odafigyelni. - Elsoként azt szeretném leszögezni,
ha van csak egy pár négyzetméter-
nyi területe az embernek, a kertész-
kedés mind fizikálisan, mind pedig
mentálisan hihetetlen módon hat az emberre. Fizikálisan nyilván kar-
bantart, jó levegon mozog az ember. Mentálisan pedig kikapcsol,
engem személy szerint energiával tölt fel. De hogy mire figyeljünk pél-
dául a növények gyujtése során? A
bodzát, a csipkebogyót, a kökényt
mindenki ismeri. Nehogy az út szé-
lén szedjük! Ott kell begyujteni, ahol a madár se jár. Az elkészítésük
hideg áztatással történik, ezért az út szélén levo növények virágaiból,
termésébol kiáznának a vegyi anya-
gok is, - azt elfogyasztva pedig töb-
bet ártunk magunknak, mint gon-
dolnánk. Azután, a begyujtött növények lemosása mindig folyó víz alatt történjen. Alaposan, lan-
gyos, kézmeleg folyóvízben. Az érlelés pedig huvös – leginkább ablakkal rendelkezo pincében az optimális. A kevergetést csakis fakanállal végezzük! Szintén rend-
kívül fontos, hogy amikor eltesszük
a szörpöt, vagy bármi más készít-
ményt, kerüljük a muanyagot. Nem
csupán a környezettudatosság miatt, hanem azért, mert ezek a vegyszermentes, tartósítószer-
mentes termékek üvegekben áll-
nak el – intett az ostermelo.
A keresletre vonatkozó kérdé-
sünkre Horváth Tünde elárulta: vevoinek 80 százalékát külföldiek teszik ki. Itt élo, vagy Zalában nya-
raló németek, szlovének, horvátok. Szerinte ok már felismerték a vegy-
szermentes, természetes készítmé-
nyek fogyasztásának fontosságát, ám idehaza még mindig nagyon befolyásoló tényezo az árkategó-
ria... VINCZE Adél
2021. 06. 18. | 15 MEZOGAZDASÁG
A kézmuves termékek eloállítói, az ostermelok
elhivatottan végzik tevékenységüket.
De azok – akik nem csupán a család számára
állítják elo egészséges készítményeiket – szinte egyöntetuen azt vallják: hazánkban
még gyerekcipoben jár ennek a fontossága.
ÁSÓ, KAPA, GEREBLYE
43. RÉSZ
kertbol!
Szörpöt, lekvárt,
fuszert a saját
16 | KANIZSA ÚJSÁG SZOLGÁLTATÁS
Következo
véradások
2021.06.22.
kedd 14:30-17:00
Kanizsa Centrum A megjelenítést ezúton is köszönjük! Véradásaink
idopontját megtalálják a Kanizsa TV Lapozójában is!
A véradás mindenki
számára nyitott.
30/600-64-66
Hívható hétvégén és
ünnepnapokon 7 és 22 óra között
Az állatorvosi
készenlét
telefonszáma:
SPIRIT AUTO KFT.
zalaegerszegi telephelyére, folyamatosan bovülo csapatába keres új munkatársat az alábbi pozícióba: SZERVIZTECHNIKUS
Fényképes önéletrajzokat várjuk a klab.tamas@bvtflotta.hu e-mail címre.
Elony:
-Terhelhetoség
-Gépjármuszervizben szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
- Teljes munkaidos hosszú távú munkalehetoség
- Korrekt bérezés, stabil háttér
- Munkavégzés világszínvonalú technológiával
- Kiváló munkahelyi környezet, összetartó
és támogató munkatársak
- Fejlodési lehetoség
Elvárások:
-B kategóriás
jogosítvány
-Megbízható, pontos,
precíz munkavégzés
-Önálló munkavégzési
képesség
-Felhasználási szintu számítógépes ismeret
A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA
FELVÁSÁRLÁST TART!
Felment a törtarany ára! 10500 Ft/gr-tól
Ezüsttárgyak (100 Ft/gr-tól kanál, villa, tálcák, stb.)
Fazon, antik arany 12.500 Ft/gr-tól
Briliáns ékszerek – nagyságtól függoen- akár: 50.000 Ft/gr
Régi karórák automatát, felhúzóst.
Neves festmények. Herendi, Zsolnay, borostyán.
ARANY-, EZÜST PÉNZÉRMÉK, TALLÉROK, PAPÍRPÉNZEK.
HÁBORÚS KITÜNTETÉSEK, KÉPESLAPOK.
www.dunagaleria.hu
Díjtalan kiszállás: 70/381-6345
2021. június 23. Szerda
10 - 14 óra között
Nagykanizsa, Hotel Centrál 10-14.
Erzsébet tér 23.
2021. 06. 18. | 17 REJTVÉNY
Kanizsa TV
minden nap!
MUSORUNKBÓL:
Minden nap 18 és 19 órakor
Híradó, a nap legfontosabb történéseivel.
Saját készítésu és más televízióktól
kapott magazin musorok, természetfilmek, dokumentum-
filmek minden este. Youtube csatornánkon élo,
míg a televízió adásában felvételrol közvetítjük a városi csapatok mérkozéseit. Keressen minket a Youtube-on is!
Kanizsa TV minden nap 18 órától!
Musorunkat megismételjük éjfélkor és másnap reggel 6.30-kor!
Részletes musorunkat megtalálják a Lapozóban, valamint a kanizsatv.hu oldalon az interneten!
Ha tehetik, tartsanak
velünk továbbra is!
AZ ELOZO REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: Minél több véleményt hallgatunk meg, annál tanácstalanabbak leszünk.
18 | KANIZSA ÚJSÁG KAMARA
Elnökségi Ülés
A Kormány és az MKIK elnöki rendelete alapján, a 2021.05.26-i küldöttgyulést helyettesíto elnökségi ülésen, melyet a kamara a pandémiás helyzetre való
tekintettel online formában tartott meg, dr. Polay József elnök beszámolt az
elmúlt egy év legfontosabb eseményeirol. Az Elnök értékelte a 2020. évi költségvetés teljesítését, és ismertette a 2021. évi költségvetés tervezetet. Az ülésen elfogadásra került a következo küldöttgyulés idopontja. Az elnökség tagjai megszavazták az idei év kitüntetettjeit, akik kis-, közép- és nagyvállalati kategóriában kapnak elismerést a
kamarától. „Egy jó honlap
bizalmat ébreszt”
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara lehetoséget biztosít Nagykanizsa és térsége vállalkozói számára egy évre (365 nap) térítésmentesen vállalkozói honlap létrehozására. A honlap készítése díjmentes, azaz nem terheli a domain regisztráció és a tárhely fenntartási költség sem (pl:
www.vallalkozasnev.hu). Az egy éves díjmentes fenntartás után a vállalkozás dönthet, hogy fenntartja-e a honlapot a szolgáltatóval leszerzodve, vagy megszünteti azt.
A honlapról pár szóban: A vállalkozás azonnal megjelenik a világhálón egy modern, szabadon szerkesztheto felületen, nem csak egy névjegykártya honlap formában, hanem valós, kommunikációs és üzleti célokat kiszolgáló, online kommunikációs platformon. A vállalkozás a honlap tartalmát bármikor önállóan tudja frissíteni, több kommunikációs csatorna áll rendelkezésre a vevokkel, ügyfelekkel (hírlevél, közösségi média integráció) való kapcsolat tartásra.
A fenntartási idoszakban nincs rejtett költség, fenntartási díj, a honlap használata 365 napig díjmentes. A honlap szerkesztése, feltöltése egyszeru, nem igényel szakirányú ismereteket (IKT tanácsadó munkatársunk segít a honlap elkészítésében, adatok feltöltésében, betanításban).
Amennyiben élni szeretne a vállalkozása ezen ingyenes lehetoséggel, kérem, keresse Szécsényi Szabolcs IKT tanácsadó munkatársunkat a 30/33
55949-es telefonszámon, vagy a szecsenyi.szabolcs.balazs@ginop-mkik.
hu e-mail címen.
Legyen a partnerünk, jelenjen meg saját honlappal, díjmentesen a világhálón! Zalában tartott online adó-
értekezletet a NAV
Jelentos érdeklodés mellett (60 fo) zajlott a NAV tudásátadó konferenciája. Zala megye csapata nyerte a KKVHÁZ Megyék Versenyét melynek fodíja volt a NAV konzultáció. Az eseményen köszönto beszédet mondott Balogh
László Nagykanizsa megyejogú város polgármestere. Meghívott vendégként jelen volt és gazdaságpolitikai kitekintést adott Cseresnyés Péter az ITM kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi államtitkára, országgyulési képviselo, Nagykanizsa korábbi polgármestere.
A NAV VEZETOI AZ ALÁBBI TÉMÁBAN TARTOTTAK ELOADÁSOKAT:
Aktualitások az áfában
Az online számlaadat-szolgáltatás kiterjesztése (új adatszolgáltatási kötelezettség alá eso ügyletek, új szolgáltatások az XSD 3.0 verzióban, szankciómentesség)
- Az eÁfa kiajánlás (mi az az eÁfa rendszer, mit várhatnak a vállalkozások, mikor indul stb.)
- Gyakori hibák a számlázásban
- EKÁER és amit legújabban tudni kell róla
A katát és a kivát érinto aktualitások - A kata 2021. évi változásainak
ismertetése (a kisadózó bejelentésére vonatkozó módosítás, új típusú 40%-os adó, adatszolgáltatási szabályok)
- A kisvállalati adót érinto változások (veszélyhelyzet miatti módosítások, belépési és kiesési feltételek enyhülése, áttérési különbözet szabályainak módosulása)
SZAKKÉPZÉSI HÍREK A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzés megreformálását tuzte ki céljául, amely többek között együtt jár a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásának felülvizsgálatával. A törvény átmeneti rendelkezéseinek 125. § (6) bekezdése értelmében „2020. szeptember 1-jét követoen a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzés folytatására a szakképzo intézmény és a duális képzohely jogosult. A gazdasági kamara 2022. augusztus 31-éig hivatalból felülvizsgálja a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását és azt, aki a duális képzohelyre e törvényben meghatározott szabályoknak megfelel, a duális képzohelyek nyilvántartásába felveszi. Aki e törvény hatálybalépésekor a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezetként a gazdasági kamara ilyen nyilvántartásában szerepel, az e bekezdésben Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670,
93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
83 %-os állami támogatással!
Legyen Ön is szakmájának mestere!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara ez évben is mestervizsgára való felkészítést és mestervizsgát szervez több szakmában, amelyhez állami támogatás igényelheto. A részletekről, személyre szabott lehetőségekről várjuk érdeklődését az alábbi elérhetőségeken:
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
Tubolyné Csilla mestervizsga referens
Tel.: 93/516-671; 30/585-0925
e-mail: titkarsag@nakkik.hu
határozott határnapig duális képzohelyként – nyilvántartásba vétel nélkül is – részt vehet a szakirányú oktatásban.”
A felülvizsgálat elso lépéseként a kamarai nyilvántartásban szereplo cégek egy tájékoztató levelet és egy nyilatkozatot kapnak kézhez június hónapban, amelyet Kamaránkhoz visszajuttatva tudják jelezni, hogy milyen
módon kívánnak részt venni a továbbiakban a szakképzésben. Amennyiben a szervezet úgy nyilatkozik, hogy be szeretne kapcsolódni az új rendszer szerinti képzésbe és az eloírt feltételeknek megfelel, akkor duális képzohelyként a nyilvántartásban marad. Azok a képzohelyek, amelyek nem felelnek meg az új szakképzési törvényben foglaltaknak, idoközben megszuntek, vagy úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánnak részt venni az új képzési rendszerben, esetleg a mellékelt nyilatkozatot nem juttatják vissza Kamaránk részére, a képzési jogosultságuk legkésobb 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszunik, ezért a régi szakképzési törvény szerinti gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásából kivezetésre kerülnek.
Az új szakképzési rendszer alaposabb megismerését segíti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett online szakmai nap, amely 2021.06.29-én, kedden, 9 órai kezdettel kerül megrendezésre „Szakképzési munkaszerzodéssel az új DUÁLIS rendszerben” címmel, kifejezetten jelenlegi vagy leendo duális képzohelyek számára. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A fenti lehetoségrol e-mail-ben küldünk tájékoztatást és programleírást a nyilvántartásunkban szereplo cégek számára, valamint az eseményrol bovebb információ elérheto a Kamara honlapján is (www.nakkik.hu).
2021.06.09-én jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény, amely a duális képzéshez kapcsolódóan fontos változásokat tartalmaz a szociális hozzájárulási adót érintoen. A módosítások között található többek között a tanulószerzodés szocho-mentesítése (81.§), vagyis nem keletkezik adófizetési kötelezettség a szakképzési munkaszerzodés, illetve a tanulószerzodés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel.
A 2019. évi LXXX. szakképzési törvény átmeneti rendelkezései alapján a 2020. május 31-én tanulói jogviszonnyal rendelkezo tanulókra az iskola együttmuködési megállapodást köthet a nyári összefüggo szakmai gyakorlatra vonatkozóan. A 2011. évi szakképzési törvény szerint az együttmuködési megállapodás alapján gyakorlati képzést teljesíto tanulót havonta a minimálbér 19,5%- a nagyságú pénzbeli juttatás illeti meg, amelyet a gyakorlati helynek kell teljesítenie. E kifizetést indokolt esetben a szakképzési centrum átvállalhatja. A jelenlegi jogi szabályozás nem teszi lehetové, hogy a gyakorlati képzohely az együttmuködési megállapodás alapján állami támogatást vegyen igénybe. Azonban a parlament elott van a szakképzési törvény azon módosítása, amely 2021. július 1-tol kezdodoen lehetové tenné az állami támogatás igénybevételét. Errol és egyéb szakképzést érinto aktualitásokról tájékozódjon honlapunkról.
A támogatást az NFA KA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja az NFA-KA-ITM-9/2020/
TK/13 számú támogatási szerzodés alapján.
2021. 06. 18. | 19 KAMARA
20 | KANIZSA ÚJSÁG HIRDETÉS
Egy éve már otthonról is meg lehet nyitni a Babakötvényes számlát,
az úgynevezett Start-számlát a Kincstárnál. Az ügylet tetszőleges időpontban kényelmesen, gyorsan és költségmentesen elvégezhető, így
nem véletlen, hogy közel 13 ezren éltek a lehetőséggel. A sikerben
a Babakötvény növekvő népszerűsége és az online számlanyitáshoz
kapcsolódó nyereményjáték is szerepet játszik.
Mi lehet a Babakötvény rendkívüli népszerűségének oka? Erről és néhány kapcsolódó témáról kérdeztük Tavaszi Zsolt Urat, a Magyar Államkincstár
Államháztartási és Pénzforgalmi Szolgáltatásokért Felelős
Elnökhelyettesét.
Közel 8 éve lehet Babakötvényt vásárolni. A konstrukció mindig is nagyon
kedvező volt a befektetők számára, mivel egyrészt a megelőző
naptári év inflációja (hivatalosan: átlagos éves fogyasztói árindexe)
plusz 3 százalékkal kamatozik. Másrészt a szülők, családtagok által a
gyermek Start- számlájára befizetett pénzösszegeket az állam 10 százalékkal, maximum 6.000 forint összegig kiegészíti.
Igazán népszerűvé mégis az elmúlt 2-3 évben vált, amikor a Babakötvény
állomány 60 százalékkal, míg a hozzá tartozó Start-számlák száma 25
százalékkal emelkedett. Ebben a folyamatban elsősorban az infláció megugrása
játszotta a meghatározó szerepet, mivel így a legelső kibocsátású
Babakötvény éves kamata 5,8 százalékra, az összes többié pedig 6,3 százalékra emelkedett, ami az adott kamatkörnyezetben kimagasló mérték. Ha ez ilyen sokba kerül az államnak, akkor miért hozta létre a Babakötvényt?
A Start-számla és a Babakötvény szorosan összekapcsolódik egy további
állami juttatással, az Életkezdési Támogatással, amelyet a gyermek születésekor a Magyar Államkincstárban ír jóvá a gyermek részére az állam
42.500 forint összegben. Ez a juttatás a 2005. január 31. után született belföldi és a 2017. június 30-át követően született, külföldön élő magyar
gyermek részére jár automatikusan. A teljes juttatási csomag, így a következő
elemekből áll:
• Életkezdési Támogatás,
• extra magas kamatozású Babakötvény,
• befizetések állami kiegészítése.
Az együttes cél a felnőtté válás, a fiatalok önálló életkezdése anyagi biztonságának megalapozása.
Nagy könnyebbség, főleg a járványhelyzet idején, hogy ügyfélkapun,
is megnyitható a Babakötvényes számla, a www.magyarorszag.hu felületen!
Az online ügyintézés gyors és egyszerű, otthonról kényelmesen és biztonságosan elintézhető.
A Babakötvény magas kamata mellett a Kincstár nyereményjátékkal is
ösztönözni az elektronikus számlanyitást.
Amennyiben 2021. június 30-ig nyitja meg a szülő a számlát és legalább
100.000 forintértékben vásárol Babakötvényt, részt vehet a Magyar Államkincstár nyereményjátékában.
A játékban 25 darab, a Kincstár által kibocsátott 100.000 forint értékű,
a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt
sorsolnak ki a játékban részt vevők között. A feltételei a Játékszabályzatban
olvashatóak.
További információkért keresse fel a http://www.allamkincstar.gov.hu/
hu/lakossagi-ugyfelek/ honlapot.
Nagy sikernek örvend a Babakötvényes számlanyitás ügyfélkapun is
KANIZSA VÍZILABDA  DEBRECENI
VSE 1112 03, 13, 52, 54
Vízilabda OB I-es osztályozó, második mérkozés, Nagykanizsa, 150 nézo. Vezette: Petik, Homonnai.
Kanizsa: Vértes – Dobay G., Major
2, Simon, Marnitz 5, Kalanovics, Balaska 2. Csere: Leposa G. (kapus),
Vadovics, Kaszper G., Fodor 2, Szávai, Dobay P., Balli. Edzo: Ludányi Kadosa.
Hol volt már mondjuk egy két és
fél esztendeje játszott OB I B-s bajnoki, amikor a Kanizsa a Debrecent,
igaz, annak második számú legénységét fogadta és könyvelhetett el vele szemben 15-6-os – szerfölött biztos - sikert. A hétvégi OB I-es osztályozón az is megtette volna, hogy
egy aprócska találatnyi különbséggel nyernek a dél-zalaiak, mellyel a
legfelso osztályba jutás lehetosége
megmarad, igaz, a harmadik mecscsért újra az elso osztályban 14. helyen zárt DVSE otthonába kellett
volna látogatni. Mindezekhez képest a vendégek állva hagyták Ludányi Kadosa legénységét, hiszen a második negyed elején már 0-4 is volt az állás, 1-6-nál pedig
úgy tunt, el is dolt minden. A szépszámú közönségnek azonban a nagyobb izgalmakról még nem kellett lemondani, hiszen fordulás után a Kanizsa Vízilabda taktikát és
kapust is váltott, emellett a harmadik negyedben megtáltosodva 6-8-
ra is alakították az eredményt Balaska
Dánielék. Nem akármilyen utolsó
nyolc perc következett, melynek során a hazaiak feljöttek már egy gólra is, mi több, támadhattak az egyenlítésért. A DVSE ugyanakkor be tudott találni a számára legnehezebb pillanatokban, míg a hajrá nem mindennapi helyzetében
az egyenlítésért viszont a kanizsaiak
nem, így a Nagykanizsa zsinórban negyedszer sem tudta sikerrel venni az osztályozót az OB I-ért...
Az OB I-ben maradt a Debreceni
VSE a két nyert mérkozésig tartó párharc során a hazai környezetben
aratott gyozelme után a Nagykanizsán is begyujtött sikerével.
- Sajnos, kicsit késon ébredtünk, s
elfogyott az ido arra, hogy valami jobbat tudjunk kihozni ebbol a találkozóból - értékelte a meccset Ludányi Kadosa, a kanizsaiak edzoje. - Ilyen jó csapatot nem szabad ilyen módon és ekkora elonnyel elengedni a meccs elején, hiszen ez
bizony megbosszulja magát. A végére ugyanakkor olyan lendületbe jöttünk, hogy ha még tarthatott
volna a mérkozés, ki tudja, mi történik. Ami a továbbiakat illeti, hogy miként tovább az együttesnél, azzal
kapcsolatban a labda a klubvezetés
térfelén pattog.
2021. 06. 18. | 21 SPORT
Kaposváron a Csik Ferenc Versenyuszoda adott otthont az ifjúsági úszó országos bajnokságnak. A Délzalai Vízmu SE kiválósága,
Bukovics Rebeka 50 m pillangón bajnoki
címet szerzett a somogyi megyeszékhelyen.
A DZVSE is képviseltette magát az úszók ifi magyar bajnokságán. Bukovics Rebeka személyében pedig nem is akárhogyan, hiszen 50 m noi pillangón aranyérmes lett.
A nagykanizsaiak tehetsége az egyik sprinttávon 27,31 másodperces eredménnyel nyert, majd’ két tizeddel elozve meg a második helyezettet. Remeklésének ezzel azonban még nem volt vége, hiszen a leggyorsabbaknál, vagyis 50 m noi gyorson is rajtkore lépett. (Érdekesség, hogy a szám csúcsát Molnár Flóra, a kanizsaiak olimpikonja tartja még 2015-bol, 25,43-mal.) Az idei A-döntobe aztán Bukovics is bejutott és 26,22-es idejével a dobogó harmadik fokára állhatott. Polgár Sándor vezetoedzo tanítványa így két ob-érmet is elkönyvelhetett a kaposvári seregszemlén.
P.L. Polgár Sándor edzo és tanítványa, Bukovics Rebeka joggal örülhetett Kaposváron
sikerült
Negyedszer sem
Forrt idonként a medence vize a kanizsai uszodában,
a Kanizsa Vízilabda azonban ezúttal sem tudta
sikerrel megvívni osztályozóját A vízilabda OB I-es osztályozó elso,
debreceni találkozóján a DVSE 10-5-re
nyert a Kanizsa Vízilabda ellen. A
második, kanizsai mérkozés pedig
ebbol eredoen nem volt híján izgalmaknak. Végül a két nyert meccsig tartó
párharcot a Debreceni VSE húzta be,
megorizve ezzel élvonalbeli tagságát.
Bukovics ifi aranyérmes
A fovárosban zárta Extraliga szereplését
a Kanizsa Sörgyár SE noi asztalitenisz együttese,
ahol úgymond tornarendszerben négy meccs várt rá a bajnokság zárásaként.
A 11-14. forduló keretében rendezett budapesti mérkozéseken a KSSE
két-két gyozelmet és vereséget könyvelhetett el, így végül az Extraliga nyolccsapatos mezonyének ötödik helyén végzett újoncként.
NOI ASZTALITENISZ EXTRALIGA:
11. forduló: Kecskeméti SSK-KT (3.) -
Kanizsa Sörgyár SE (5.) 6:0
12. forduló: Szekszárd AC (4.) - KSSE
(5.) 6:2
Kanizsai gyoztes: Arina Singeorzan 2
13. forduló: KSSE (5.) – NAC
Nyíregyháza (7.) 6:2
Kanizsai gyoztesek: Singeorzan 3, Mátrai Alexandra 1, Petrenné Végh Zsuzsanna 1 és a Petrenné-Mátrai páros
14. forduló: KSSE (5.) - Kiskunmajsai AC (6.) 6:2
Kanizsai gyoztesek: Singeorzan 3, Mátrai 2, Petrenné 1
A 2012-13-as szezon után ismét extraligás nagykanizsai csapat újoncként remekül helytállt, megszerezte az ötödik helyet – mondta el Jakabfi Imre, a KSSE edzoje. - Ez az
eddigi legjobb kanizsai eredmény az Extraligában. P.L.
Mindennek megvan a maga ideje, a szezon után tehát a lazításnak az NB III Nyugati csoportjának negyedik helyén zárt FCN-nél, bár, a
klubvezetés még az összejövetel elotti percekben is egyeztetett több játékosával
a továbbiakról. Ami ellenben
tény, a kanizsai labdarúgóknál
joggal lehettek elégedettek, hiszen egy maratoni, no
és a pandémia által – továbbra is – sújtott pontvadászat során lett úgy negyedik a csapat, hogy sokáig még a bronzéremre is volt esélye Koller Zoltán legénységének.
Az évzáró ugyanakkor a sztorizgatásról, a jó hangulatról maradt emlékezetes, no és azt se felejtsük, a futballisták a csapatkép-fotózás alkalmával immár az új, jövobeli szerelésüket is bemutathatták. Néhány napig, vagyis június 30-ig a hangsúly még a pihenésen lehet, valamint a tárgyalótermeké a foszerep (hallani például Papp Szilárd és Szegleti Gergely esetében más klubokat), de azt követoen indul a felkészülés a nagykanizsaiaknál is. Az elokészületi meccsek terén az idopontok már adottak, ezek alapján július 7-én, szerdán a Nafta Lendavához,
július 10-én, szombaton a Sárvárhoz látogat az FCN, július 14-én pedig Kozármisleny az úti cél. Július 17-én, szombaton az NB II-es Szentlorinc érkezhet Nagykanizsára, a fopróbára pedig július 24-én kerülhetne sor a Teskánd ellen idegenben.
P.L.
22 | KANIZSA ÚJSÁG SPORT
A Lendvával
Lánczos Attila (jobbról), az FC Nagykanizsa ügyvezetoje
is gratulált a csapat
NB III-ban megszerzett
negyedik helyéhez
(Fotó: Polgár László)
ötödik hely Bravúros
A nyolc esztendo után ismét extraligás kanizsai noi
asztaliteniszezok a bajnokságban az ötödik helyen végeztek
SPIRIT AUTO KFT.
zalaegerszegi telephelyére, folyamatosan bovülo csapatába keres új munkatársat az alábbi pozícióba: AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELO
Fényképes önéletrajzokat várjuk a klab.tamas@bvtflotta.hu e-mail címre.
Amit kínálunk:
- Teljes munkaidos hosszú távú munkalehetoség
- Korrekt bérezés, stabil háttér
- Munkavégzés világszínvonalú technológiával
- Kiváló munkahelyi környezet,
összetartó és támogató munkatársak
- Fejlodési lehetoség
Elvárások:
-Szakmai tapasztalat
-Szakirányú végzettség
-Felhasználási szintu számítástechnikai ismeret
Remek hangulatú idényzáró banketten vehettek részt az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttesének csapattagjai, szakmai stábja és ügyvezetése az Olajbányász-stadionban. Azóta persze a nyári leállás mellett
már a különbözo információké a terep -
például a játékos-mozgásokkal kapcsolatban -, illetve a felkészülési találkozók menetrendje is kialakult.
kezdenek
ZALASZENTGRÓT VFC  TECH
NOROLL TESKÁND KSE 41 41
Labdarúgó Zala Megyei Kupa-dönto. Nagykanizsa, 200 nézo. Vezette: Kubicsek (Füzi, Tóth
Cs.). G.: Gájer P. (6., 41.), Tóth D. (22.,
30.), illetve Bailo (25.).
Remekül elokészített pálya, a kanizsai stadion fedett lelátója alatt
pedig hangos biztatás - ezek is hozzátartoztak a Zalaszentgróti VFC, illetve a Technoroll Teskánd KSE labdarúgó együttesének csatározásához a megyei kupa fináléjában. A
szentgrótiak gyakorlatilag már az elso félidoben eldöntötték a meccs kimenetelét, hiszen 4-1-es elonyre tettek szert és ez a találkozó végéig
már nem is változott. A díjakat az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság elso
embere, Józsi György adta át a két
finalista, egyben Magyar Kupa-fotáblás együttesnek.
P.L.
2021. 06. 18. | 23 SPORT
Horváth Ferenc kiskanizsai lelkes futballrajongó fagylaltos a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki szereplése apropóján - ezúttal is - speciális fagyival jelentkezett.
A piros-fehér-zöldben pompázó tégelyek árulkodnak arról, hogy a fagylalt eper-citrom-kiwi felhasználásával készül és a labdarúgó Eb ideje alatt várja az édes nyalánkságra
vágyó szurkolókat. S hogy a történet kerek legyen, a finomságot eloször a kiskanizsai fagylaltozóban a
Nagykanizsai Olajbányász SE egykori csapatorvosának
unokája, Ruttner Rebeka kínálhatta.
P.L.
A Zalaszentgróti VFC tagjainak kellemes emléke
fuzodhet majd a Bányász-
pályához, mivel
itt nyerték
meg a zalai
serleget
(Fotó: Polgár László)
Az újra elindított labdarúgó Zala Megyei Kupa fináléja az Olajbányász-stadionban nagy taktikai csatát és a valamivel talán esélytelenebbnek tartott Zalaszentgrót gyozelmét hozta a Teskánd ellen.
fagyi
Hódít a válogatott- Fagylalt és futball, nyári
édes élvezet minden drukkernek ezekben a hetekben
(Fotó: Polgár László)
Korábbi elnökük emlékének adózva
A Szentgrót – Teskánd finálé szünetében a szervezok nem feledkeztek meg a zalai sorozat harmadik helyezettjérol, a szintén MK-fotáblára került Szepetnek SE-rol sem. Szabó Csaba klubelnökkel az élen a csapat tagjai is átvehették a bronzérmeket, no meg egy – szintén mutatós -
kupát.
Ezt az eredményünket a januárban
elhunyt örökös elnökünk Harmat János emlékének ajánljuk – fogalmazott Szabó Csaba. – Jani bácsinak nagy álma volt, hogy az egyesület egyszer Magyar Kupa fotáblán szerepelhessen. Sajnos, o ezt már nem érhette meg, de hisszük, hogy onnan
fentrol erre o is elismeroen bólint…
Szabó Csaba szepetneki klub-
elnök is magasba emelhetett
egy serleget (Fotó: PL)
Bányász-pálya
Jó házigazda volt a
24 | KANIZSA ÚJSÁG MOZAIK
Marczin Jenonét sokan ismerik Kanizsa környékén is, hiszen nem csak a Bajcsai Nyugdíjas Klub
elnöke, hanem a helyi Rezedák dalkör vezetoje
is. Azt ugyan nem tudjuk róla, hogy palántázás,
vagy kapálás közben énekel-e, de az biztos, hogy a kerti tevékenység szünetében be-beszalad a konyhába ebédet fozni. A palóc leves és az
epres desszert receptjét osztja meg olvasóinkkal.
A PALÓCLEVES
hozzávalói 4 személyre: 50 dkg kockázott ürühús, aki nem szereti készítheti sertésbol is. Egy
nagy fej vöröshagyma, zsír, pirospaprika, só, bors, orölt kömény, fokhagyma, Eros Pista, babérlevél. Továbbá 30 dkg zöldbab, 5 db burgonya, ételízesíto, tejföl, zöldségzöldje, a rántáshoz liszt.
Elkészítése: A vöröshagymát zsíron megpároljuk, pirospaprikával megszórjuk, majd a húst beletesszük, sóval, borssal, orölt köménnyel, zúzott fokhagymával, Eros Pistával, babérlevéllel ízesítjük, és az egészet puhára pároljuk.
A zöldbabot és a burgonyát feldaraboljuk. Elobb
a zöldbabot, hogyha félig megpuhult a kockára
vágott burgonyát tesszük a húshoz. Annyi vízzel
öntjük fel, amennyi levest szeretnénk és ételízesítovel megszórjuk. Végül egy kis zsemleszínu rántást, valamint tejfölt teszünk bele és apróra
vágott zöldségzölddel megszórjuk.
KÖNNYU EPRES DESSZERT
Egy nagy gáztepsis adag hozzávalói: 30 dkg
cukor, 30 dkg liszt, fél csomag szalakáli, 1,5 dl tej,
1,5 dl olaj, 6 db tojás.
Elkészítése: A tepsit kikenjük zsírral és liszttel megszórjuk. A tojások sárgáját és a fehérjét külön felverjük majd összevegyítjük az anyagokat és elomelegített 180-200 fokos sütoben megsütjük.
Ha kihult a tészta, egy nagy poharas tejföllel megkenjük a tetejét és kisebb eprekkel megrakjuk. Az eperszemekre krémet öntünk.
A krém hozzávalói: 20 dkg cukor, 2 csomag vanília pudingpor, 2 db eperízu italpor, 7 dl víz.
Elkészítése: A cukrot, a pudingport, az italport a
vízzel felfozzük, és még melegen ráöntjük az eperre és elsimítjuk. Hutobe tesszük és 10 perc
múlva tálalhatjuk.
BAKONYI Erzsébet
GasztroKanizsa
Fotó: Kanizsa
Palóc leves könnyu epres desszerttel