Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.62 MB
2020-12-03 13:47:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
427
871
Rövid leírás | Teljes leírás (591.32 KB)

Kanizsa 2003. 013-017. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 13. szám • 2003. április 3. Megjelenik 21.000 példányban
Történelmi pillanat Dél-Zalában
BEINDULT A M7-ES ÉS AZ M70-ES ÉPÍTÉSE
Történelmi pillanatok részesei lehettek azok. akik a múlt héten jelen voltak az M7-es autópálya és az M70-es autóút beruházásának elindításán. Az építést kivitelező Strabag Rt. vezetői, a tervezők, a térség polgármesterei és az országgyűlési képviselők programjukat a letenyei műszaki bázison kezdték, ahol a kivitelezők a bemutatták a kivitelezési projektet. A mintegy 44 milliárd forint összköltségű beruházással 18 hónap alatt kell elkészülni a Strabagnak. Letenye és Becsehely között 8,8 km autópályát, míg Letenye és Tornyiszentmiklós között 18,6 km autóutat kell kiépíteni. A munkálatok során 33 híd épül, de ebbe nem tartozik bele a letenyei Mura-híd, amelyre még nincs építési engedély. A hatalmas gépi és kézi munkát igénylő útépítés során több millió köbméter földet, humuszt, betont és aszfaltot dolgoznak be. Appelshoffer József, az útépítési ágazat vezetője elmondta, hogy kizárólag magyar munkaerőt használnak az építkezéseken. és ebből a zalai vállalkozók is kiveszik majd a részüket. Az útépítők és az érdeklődők ezt követően az M7-es és az M70-es közös csomópontjához mentek, ahol már beindultak a földgyaluk és a munkagépek. A csomóponton újra elhangzott, hogy a szerződésben foglaltak szerint jövő év szeptemberében átadják a mindkét szakaszt a forgalomnak. A Becsehely-Nagykanizsa és a Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy szakaszokkal kapcsolatban az érvényes kormányhatározat szerint kell ütemezni a munkákat, de az itt élők azt szeretnék, ha 2004. szeptembere után Kanizsa irányában is folyatódna az autópálya építése. H. GY.
TAVASZI BEZ50NCÁ5
BELEPŐ LÁNYOKNAK EGÉSZ ÉJJEL INGYENES, FIÚKNAK 24*0 l-IG 400 FT?
NYILATKOZAT
2004-ben tíz csatlakozásra váró ország között Magyarország is lehetőséget kap arra, hogy részese lehessen az Európai Uniónak.
Az uniós együttműködés alapja a tagállamok elkötelezettsége a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása és a piacgazdaság mellett. Az integráció eredménye a béke. a biztonság és a stabilitás. A nemzeti érdekek nem tűntek el, a nemzetállamok változatlanul jelen vannak az unióban. Az EU legjelentősebb vívmánya az egyenlő versenyfeltételek, az egyenlő esélyek megteremtése. Magyarország a csatlakozással megsokszorozza a gazdasági növekedés és a fejlődés esélyeit. A gazdasági növekedés munkahelyeket hoz létre és megteremti az életszínvonal növekedésének lehetőségét.
Alulírottak, a közélet szereplői kinyilvánítjuk egyetértésünket Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásához.
Felhívjuk a város lakosságát, hogy 2003. április 12-én vegyenek részt az ügydöntő népszavazáson, és szavazzanak igennel! Ezzel a döntéssel újra az elsők között leszünk Európában, és az ország fejlődése új lendületet kap.
Mi igennel fogunk szavazni! Nagykanizsa, 2003. március 10.
Bicsák Miklós Dr. Fodor Csaba Halász Gyula Kovács Kálmán Papp Péter Pál Dr. Szabó Csaba Tóth László
Budai István Cserti Tibor Gelencsér Gábor Göndör István Dr. Horváth György Kelemen Z. Pál Litter Nándor Nagy József György Röst János Sajni József
Csordásné Láng Éva György Pál Kereskai Péter Papp Nándor Stróber Gábor Szányiné Kovács Mária Teleki László
Vargovics József Árpádné
350 UJ MUNKAHELY
Hétfőn délután sajtótájékoztatót tartott Litter Nándor polgármester. A sajtótájékoztatón elhangzott, 7 vállalkozás betelepülése várható rövid időn belül az ipari parkba. A 41 ezer négyzetméteren megvalósuló, 2,5 milliárdos beruházás eredményeként várhatóan 350 új munkahely teremtődik a városban. A vállalkozásokra vonatkozóan a polgármester semmilyen konkrét adatot nem kívánt elárulni. A szerződéskötések már folyamatban vannak, tudhattuk meg. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a betelepülni szándékozó vállalkozások élvezik mindazokat az adó-és munkahelyteremtéssel összefüggő kedvezményeket, amelyeket a rendeletek le-
hetővé tesznek, és ezen túl is különböző intézkedésekkel kívánják segíteni a hatékony ügyintézést. A városban letelepülni szándékozó vállalkozások ezt követően egy-egy referenssel bírnak majd a Polgármesteri Hivatalban, ügyeik intézése mind a közműszolgáltatók, mind a különböző szervezetek felé egy kézben összpontosul a mind gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében - mondta el Litter Nándor. A referensek részben a hivatal szakembereiből, részben a tanácsadók közül kerülnek ki. Litter Nándor elmondta azt is, a laktanyák területére 5, részben helyi, részben Nagykanizsán túli vállalkozás betelepülése van folyamatban.
HIRDETMENY
Tájékoztatom Nagykanizsa Megyei Jogú Város választópolgárait, hogy az Európa Unióhoz történő csatlakozás ügyében 2003. április 12-én (szombaton) ügydöntő országos népszavazásra kerül sor.
A szavazás
6.00 órától 21.00 óráig tart a névjegyzékbe történő felvételükről szóló értesítőben megjelölt helyen.
Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén, vagy - igazolással - lakóhelyétől távol is lehet.
IGAZOLÁST a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől lehet kérni személyesen, vagy meghatalmazott útján legkésőbb
2003. április 10-én 16.00 óráig.
Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb 2003. április 7-én megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.
A választójoggal rendelkező állampolgárok módosított névjegyzéke
2003. április 10-én 16.00 óráig megtekinthető Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti ügyfélfogadóban.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni. (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.)
Nagykanizsa, 2003. március 31. Dr. Gyergyák Krisztina Választási Iroda vezetője
UJABB KITUNTETES
Ujabb kitüntetést vehetett át Rózsás János. A Magyar Művészeti Akadémia Közgyűlése életútja, életműve, emberi és közéleti helytállása elismeréseként a 2003. évi Akadémiai Aranyérmet ítélte oda a nagykanizsai írónak. A kitüntetés ünnepélyes átadására 2003. április 3-án a Magyar Művészeti Akadémián került sor.
Sz. M.
Lesz lomtalanítás
Várhatóan május közepe és június vége között kerül majd sor a városban a lomtalanításra. A korábbi évek rossz tapasztalatai miatt a VIA Kanizsa Kht. munkatársai új módszert dolgoztak ki. amelynek lényege, hogy a magánházak előzetes bejelentés alapján kérhetnek konténert, amelyet a feltöltést követően ingyenesen szállítanak el. A program részleteiről, pontos időpontjáról jövő heti számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.
■■SEZ^HKlKSlIRIfl^
jQJIll musiB''Bub Magyar u. 19. 93/311-665 Tunyogi Rock Band

Sjgi A HAVANNA f 1 II D o BfCTAIID ÁkIT PilsnerUrqelle7=^1
óhului 05.<»m/9.oo
V.LUB oi KLblAUKANT Zrínyi u 15. 93/321800 Cubai Koktélok Éjszakdjal
(Célpont Üzletház alatt)
Program részletezés a hátoldalon
ÚJ JEGYZŐ KANIZSÁN
BEMUTATJUK DR. KELEMEN MARCELLT
A múlt heti közgyűlésen hozott döntés értelmében városunkban dr. Kelemen Marcell személyében köszönthetünk új jegyzőt. Rövid bemutatkozásra kértük, s arra, hogy néhány gondolatban ossza meg velünk jegyzői munkájára vonatkozó elképzeléseit, terveit.
- Hallhatnánk eddigi tanulmányairól egy keveset?
- Természetesen. Gyermekkoromat Eszteregnyén töltöttem, ott voltam kisdiák, tizenhat éves koromban költöztünk Nagykanizsára. Általános iskolai tanulmányaimat a Zrínyi Miklós Altalános Iskolában fejeztem be, majd a dr. Mező Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. Ezt követően Szekszárdon szociális munkás sz.akon szereztem meg első diplomámat. Az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező szakon tovább bővítettem ismereteimet, majd a harmadik diplomámat a pécsi egyetemen szereztem jogászként, mindezt már munka mellett.
- Melyek a pályafutásának eddigi állomásai?
- A keszthelyi hivatalhoz kötődnek első munkahelyi emlékeim, ott a művelődési, szociális és sportosztályon dolgoztam, szociálpolitikai előadóként. A közigazgatási alapvizsgát is ott tettem le. 1996-ban kerültem Zalakomárba, ahol a szociálpolitikai feladatok mellett a jegyzőt helyettesítettem. Pályám következő állomása Hahót, itt már jegyzőként végeztem munkámat, hétfőn volt az utolsó ott töltött munkanapom.
- Miért határozott úgy, hogy a kanizsai jegyzői posztra benyújtja pályázatát?
- Mint a legtöbb embert, engem is szakmai ambícióim ösztönöztek mindvégig arra, hogy minél gene-rálisabb ismereteim legyenek a közigazgatás területén - ezért is vállalkoztam munka mellett a tanulásra -, s ezen ismeretek megszerzésével szeretném a lehető legtöbbet tenni környezetemért. A közigazgatást tartom a szakmámnak, a jegyzői szakma csúcsa pedig egy megyei jogú városban jegyzőnek lenni. Nagy kihívás ez, hatalmas felelősség. A másik dolog pedig, hogy mindig is fontos
szempont volt előttem, hogy a lakóhelyemhez minél közelebb dolgozhassak. így aztán nagykanizsaiként kifejezetten öröm számomra, hogy szűkebb pátriámért dolgozhatom.
- Miben látja a hivatal legfontosabb feladatait, milyen elvek mentén kezdi meg munkáját Kanizsán?
- Elveim: egységes polgármesteri hivatal működik a városban, amely a közgyűlés szerve. Ennek megfelelően az egyik nagyon fontos feladat az önkormányzati feladatok ellátása. Ennek keretén belül olyan szakmailag megalapozott előkészítő munkát kell végeznie a hivatalnak, hogy a döntéshozók időben, kellő információval rendelkezzenek mindarról, amiről dönteniük kell. Tudják, hogy milyen következményekkel kell számolni, amikor az előterjesztések végén megfogalmazott határozati javaslatok közül választanak. Ezért tehát olyan, a jogszabályi előírásoknak teljességgel megfelelő, szakmailag megalapozott előterjesztéseket kell a közgyűlés és a bizottságok részére készíteni, amelyekből aztán felelősségteljes döntés hozható. Hiszen a város fejlődése attól függ, hogy milyen döntéseket hoznak az arra jogosultak.
Aztán az. önkormányzati feladatokon belül a másik fontos teendő
mindazon feladatok végrehajtása, amiről a döntések megszülettek. Mivel én is egyszerű ügyintézőként kezdtem pályafutásomat, így szembesültem magam is az ügyintézés minden problémájával. Tisztában vagyok tehát azzal, hogy ebben az előkészítő és végrehajtó munkában mekkora feladat hárul az osztályokon dolgozókra illetve a vezetőkre.
De a hivatal nem csak önkormányzati feladatokat lát el. Ugyanilyen fontos, hogy a hatáskörébe utalt államigazgatási, közigazgatási feladatokat is maradéktalanul elvégezze. Ezen hatásköröknek a jegyző a címzettje.
- Milyen fő szempontokat kell itt figyelembe venni?
- Olyan szolgáltató közigazgatást kell létrehozni, ahol az ügyfelek a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabban intézhetik ügyeiket. Mindezt az eddigi eredményeket megtartva, azokat továbbfejlesztve kell kialakítani. Fontos, hogy udvarias, segítőkész legyen az ügyintézés, a törvények maximális betartása mellett az ügyfelek maximális kiszolgálására kell törekedni. Az emberek ügyeik intézése során kerülnek közvetlen kapcsolatba a hivatallal, az ekkor szerzett tapasztalataik alapján alakítják ki véleményüket a hivatalról. S mivel bizonyos feladatok ellátása a város közigazgatási határain túlmutat - a gyámhivatali, okmányirodai, építéshatósági ügyeiket például a régi járásnak megfelelő települések lakói is Nagykanizsán intézik az sem mindegy, hogy a hivatalban nyújtott szolgáltatás javítja vagy éppen rontja Nagykanizsa megítélését. Hogy egy konkrét példát is említsek. Ha például kialakítanánk és megfelelően működtetnénk egy telefonos bejelentkezésen alapuló rendszert, az okmányirodán teljesen felszámolható lenne a hosszú várakozás.
Összegezve: a hivatal a város motorja. Ahhoz, hogy a város sikeres lehessen, sikeres hivatal szükséges. Ennek szellemében fogok'' dolgozni.
Sz. M.
Sajtótájékoztató a FIDESZ-nél
Kedden délután sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter fide-szes képviselő. Elmondta, hogy 35 kérdést nyújtott be a polgármesterhez a Vízművel kapcsolatosan. A kérdések jelentés része már korábban beadásra került, ám nem születtek kielégítő válaszok, így a képviselő az új kérdésekkel együtt a régieket is ismét benyújtotta. A beadott kérdések közül a legfontosabbak, miért nem kaphat a FIDESZ az őt megillető helyet a Vízmű testületeiben, vajon egyet-ért-e a polgármester ezzel az antidemokratikus eljárással, vajon ez beleillik-e az MSZP konszenzuskereső szlogenjébe, illetve fel kí-ván-e lépni a polgármester az átláthatóság, a nyilvánosság, illetve az azzal ellentétes ballépések ellen. Az M7-es autópálya építésével kapcsolatos kérdéseire a képviselő azt a hivatalos, az Országgyűlésben is elhangzott választ kapta, hogy a Letenye-Becsehely közötti szakasz tervezett befejezése 2004-re várható, a Balatonsztárszó-Ordacsehi szakasz 2005-re, Za-márdi-Balatonszárszó 2006-ra, Ordacsehi-Balatonszentgyörgy
2006, Nagykanizsa-Becsehely
2007, Balatonszentgyörgy-Nagy-kanizsa 2009.
Új szobrok az Erzsébet téren
KISLÁNY KORSÓVAL, KISFIÚ BÁRÁNNYAL
Az április 7-ei elnökségi ülésén hagyja jóvá ez évi terveit a Városvédő Egyesület vezetése. Elkészült a város katonatörténetét bemutató kiadványuk, melyet április 24-én a város napján ismerhet meg a nagyközönség a Honvéd Kaszinóban. Ezenkívül egy újabb könyv megjelentetése is szerepel idei tervükben. Programjuk szerint „felöltöztetik" az Erzsébet téri szökőkút északi oldalát. Az egyik oldalon ivókút kerül felállításra, mely egy vízöntő kislányt ábrázol magyaros ruhában, a másik oldalon egy mezítlábas, kalapos fiú tart bárányt a kezében. A 80 centiméter magasságú szobrok bronzból készülnek, és augusztus 20-án szeretné felavatni az egyesület. A tervet az önkormányzatnak is bemutatják, bíznak az egyetértésben.
B.Zs.
2
2003. április 3.
A márciusi közgyűlésen fogadta el a testület a város több évre kiterjedő szegénység elleni programját. A programról hétfőn délután sajtótájékoztatót tartottak a Városházán. Simánné Mile Éva, a Szociális Osztály vezetője elmondta, a program célcsoportjai a 60 év feletti alacsony jövedelmű lakosság, a szegénység kockázatú csoportok, a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek, a veszélyeztetett gyermekek és a fiatalkorúak. A program kidolgozásába és működtetésébe bevonták a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, az ANTSZ városi intézetét, az Alapellátás Intézményét, az ESZI-t, az IKI-t, a CSSK-t, a kórházat, a rendőrséget, és a civil szervezeteket. A program kidolgozói több évre lebontva különböző szolgáltatások bevezetésére tettek javaslatot. Ezek közé tartozik a tisztasági fürdő, a mosodai szolgáltatás, az ingyenes szűrővizsgálatok, védőoltások felajánlása. a szociális depó létrehozatala
Kihelyezett megyei bizottsági ülés
2003. március 25-én 14 órakor tartotta kihelyezett bizottsági ülését a Zala Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a Bogdán János Közösségi Házban. Az bizottsági ülést Kollár Gyula elnök vezette. Az első és a harmadik napirendi pontot, a Zala Megyei Önkormányzat 2002. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelettervezetet és a 2002. évi ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót, valamint a Zala Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési szabályzatának módosításáról szóló rendelettervezetet a bizottság egyhangúlag elfogadta. A Zala Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosítását tartalmazó rendelettervezetet a Zala Megyei Önkormányzat Hivatalának kiegészítésével a bizottság elfogadta. A bizottság esélyegyenlőséggel kapcsolatos állásfoglalása napirend tárgyalásakor a soron következő ülések idejéről és helyszínéről is szó esett, mivel a bizottság legfőbb célja a kisebbségekkel való közvetlen találkozás, munkájuk, kultúrájuk megismerése. Április nyolcadikán Tótszentmártonban a horvát kisebbséggel, május hatodikán Zalaszentgróton a cigány kisebbséggel ismerkednek meg. A június tizedikei bizottsági ülést Zalaégerszegen tartják. A zalaegerszegi örmény kisebbségi önkormányzat kérelmét a bizottság elutasította. Váradi Istvánné tájékoztatta a jelenlévőket a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról. N. K.

és az albérlők háza. A tisztasági fürdő nem a korábbi évtizedek közfürdőjének ismételt megnyitását jelentené, hanem egy a már meglévő ellátóhálózat szolgáltatásainak ilyen formában való bővítése szerepel a programban. Az idősek klubjaiban, illetve azokon a komfort nélküli lakóházas, bérházas övezetben alakítanának ki fürdési-mosatási lehetőséget a tervek szerint. A szociális depó kialakításával egy régóta jelentkező hiány orvosolna a város. Tartós élelmiszerek, felszerelési tárgyak, bútorok, lakástextíliák. ruhaneműk kerülnének a szociális depó raktáraiba annak érdekében, hogy a rászorulókat ezzel is segíteni tudja az önkormányzat. Az adományozási szándék az utóbbi időben kissé csökkent, ezért is gondolták úgy a program kidolgozói, hogy a szociális depó létrehozásával ösztönzik azokat a polgárokat akik ez eddigi formákban valamilyen okból kifolyólag nem kívántak adományozóvá válni.
„Hol vagytok, Ti, régi játszótársak?!"
volt batthyánys, landleros, irányis irodalmi színpadosok találkozója Időpont: 2003. április 26., szombat 14.00 óra (a város napján) Helyszín: Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Kedves volt irodalmi színpados!
Iskolánk szeretettel hívja és váija volt diákjait, akik 1949-től tagjai voltak a gimnázium bármely irodalmi színpadi közösségének. Egy múltba néző és jövőbe tekintő, izgalmas és ünnepi eseménynek szánjuk ezt az öregdiák-találkozót. Azok a bizonyos irodalmi színpadok szellemi és lelki közösségek voltak, ahol életre szóló, életutat meghatározó élmények és kapcsolatok születtek! Egy erre ráeszmélő, bölcsülő találkozóra hívjuk az érdeklődőket - kicsit nosztalgiázni, újratalálkozni és beszélgetni.
Mayer Ferenc igazgató
KÉRJÜK, A HÍRT ADD TOVÁBB!
Aki bárhogy: szóval, cselekedettel, címmel, címlistával, archivált relikviákkal, ... tud segíteni a találkozó sikerében, kérjük, jelentkezzen! ÉRTESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK: Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
• Telefon: 93/311 -239,30/204-0865
• Fax: 93/310-435
E-mail: blgkanizsa@chello.hu
Lakossági fórum a CKÖ-nél
2003. április 9-én 16 órakor lakossági fórumot tart a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a roma lakosság számára. A fórum programjai között szerepel elnöki beszámoló, pályázati lehetőségek, valamint az április 12-i európai uniós tagságot eldöntő választás közeledtével az „Együtt az EU-ban kirekesztés nélkül" és „Mit jelent az EU-tagság a roma lakosság számára" címmel előadásra kerül sor, melyet Teleki László CKÖ-elnök tart. A meghívott vendégek között szerepel Litter Nándor polgármester, Simánné Milei Éva, a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, a Művelődési és Sportosztály vezetője, dr. Pintérné Grundmann Frida, valamint Nagykanizsa MJV. Ingatlankezelési Intézmény vezetője, Kámán László. N. K.
A KEPZES FOLYTATODIK
2003. április 3-án 10 órakor a CKÖ-nél a közéleti képzés folytatására kerül sor. Helyszín a Bogdán János Közösségi Ház. Az előadást Váradi Istvánné, a helyi CKÖ elnökhelyettese tartja az irodavezetésről, pályázatírásról.
A SZEKTA VONZASABAN
A nagykanizsai ifjúsági védőnői szolgálat által szervezett klubdélután-sorozat első programjaként A szekta vonzásában című filmet vetítik, majd ezt követően a látottak megvitatására kerül sor. A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Rendezvénytermében tartandó középiskolásoknak szóló program 2003. április 7-én (hétfőn) 15 órakor veszi kezdetét. Sz. M.
KONFERENCIA A CSALÁDOKÉRT
A Halis István Városi Könyvtárban 2003. március 28-án „Együtt a változó családokért" címmel tartott konferenciát a kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ, valamint a nagykanizsai Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. A konferenciát Simánné Milei Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője nyitotta meg, a házigazda dr. Kaszás Gizella, a CSSK és a GYJSZ igazgatója volt. Teleki László, a Miniszterelnöki Hivatal roma ügyekért felelős politikai államtitkára tartott előadást a kormányzat romapolitikája címmel. Az államtitkár bemutatta a konferencia résztvevőinek az államtitkárság működését, munkáját. Megfogalmazta a középtávú in^ tézkedési csomag kilenc alapvető elemét. Többek között a társadalmi szolidaritást, a partnerséget és felelősségvállalást, helyi szintű fejlesztést, az emberi jogok tiszteletben tartását tartalmazza, de ehhez a fonások biztosítása és szakmai munka is nélkülözhetetlen. 2001-ben a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 400 millió forinttal tudta támogatni a roma diákokat, idén ez már közel egymilliárd forint tehető.
A konferencián a Zala megyei nonprofit szervezetek működésének, programjainak bemutatására került sor a módszervásáron belül. Bemutatkozott a zalaegerszegi „Életünkért és gyermekünkért" Alapítvány, Kerecseny Községért Alapítvány, a Nagykanizsai Családsegítő Központ „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítványa, valamint a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata. A délutáni folytatásban szakmai tapasztalatcsere zajlott.
N. K.
LESZ-E EGYSEGES VÁROSARCULAT?
Szakmai fórum a városfejlesztésről
Városfejlesztéssel foglalkozó szakmai fórumra került sor a Vasemberház Dióssy-ter-mében. A meghívott előadók, a Scet Magyarország Városfejlesztő Rt. vezetői ismertették azokat a tapasztalatokat, amelyeket Franciaországban szereztek, s adaptálásuk a hazai körülményeket figyelembe véve is jól hasznosíthatók. Aczél Gábor előadásban kifejtette: az önkormányzatoknak aktív szerepet kell vállalniuk a városfejlesztésben és a város-rehabilitációban a magántőke bevonásával. A szerepvállalás tekintetében éles különbséget kell tenni a városfejlesztés és az ingatlanfejlesztés között - szögezte le Aczél Gábor. A francia modell szerint a városfejlesztéssel egy különálló szervezet foglalkozik, míg az infrastrukturális fejlesztéseket az önkormányzat finanszírozza. A magántőke üzleti alapon vehet részt a városfejlesztésben és erre jó példa is van a ferencvárosi önkormányzat területén. Az új modell szerint az önkormányzatok csekély saját tőke bevonása mellett, akár négy év alatt is látványos eredményeket mutathat fel. A rendszer akkor működik igazán jól. ha egyszerre több párhuzamos beruházás is zajlik. A városlakók által elvált egységes arculatot megjelenítő tömbrehabilitációnak azonban csak akkor van értelme, ha az következetes szakmai szempontok betartása mellett valósul meg. Az előadást követően a kanizsai építészek képviselőivel vitatták meg az operatív városfejlesztési modellt. A szakmai konzultáció rövidesen folytatódik, hiszen az előadók készségesnek mutatkoztak a kanizsai problémák feltárására és javaslataik megfogalmazására.
H.GY
2003. április 3
NAGYKANISZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi EGYEDÜLÁLLÓK RÉSZÉRE:

Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII. 13.) számú helyi rendelet Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. 3. em. 4.
alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogá- a) A lakás alapterülete: 30 m:
nak szociális alapon történő elnyerésére: szobaszáma: 1 szobás
KETTŐ VAGY TÖBBGYERMEKES CSALADOK RESZERE komfortfokozata: komfortos
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 5. b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület
a) A lakás alapterülete: 54 m! A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás
szobaszáma: 2 szobás c) A lakbér összege: 3.432 Ft (+ rezsi)
komfortfokozata: komfortos d) A lakás állapota: helyreállítandó
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év
A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10.9-11 óráig
c) A lakbér összege: 4.255 Ft (+ rezsi) g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25.
d) A lakás állapota: helyreállított Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 9-12 óráig Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25. EGYEDÜLÁLLÓK (ELSOSORBAN NYUGDÍJASOKNAK) RESZERE:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Kinizsi u. 55.
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. a) A lakás alapterülete: 17 m1
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. szobaszáma: 1 szobás
KETTŐ GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE komfortfokozata: komfort nélküli
Nagykanizsa, Rózsa u. 15.1. em. 4. b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület
a) A lakás alapterülete: 55 m! A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás
szobaszáma: 2 szobás c) A lakbér összege: 373 Ft (+ rezsi)
komfortfokozata: összkomfortos d) A lakás állapota: helyreállított
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év
A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 9-12 óráig
c) A lakbér összege: 8.974 Ft (+ rezsi) g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25.
d) A lakás állapota: helyreállított Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év Nagykanizsa. Eötvös tér 16.
f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 9-11 óráig Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25. LAKÁSCSERE - önkormányzati tulajdonú bérlakással rendelkező
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály KETTŐ VAGY TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/A. 7. em. 46.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. a) A lakás alapterülete: 67 m!
EGYGYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE szobaszáma: 3 szobás
Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 1. komfortfokozata: összkomfortos
a) A lakás alapterülete: 43 m! b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület
szobaszáma: 1 szobás A lakás épületen belüli fekvése: VII. emeleti lakás
komfortfokozata: komfortos c) A lakbér összege: 13.145 Ft (+rezsi)
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület d) A lakás állapota: felújított
A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás e) A bérleti jogviszony időtartama: a cserére leadott bérlakás bérleti szerző-
c) A lakbér összege: 3.388 Ft (+rezsi) désétől függő
d) A lakás állapota: helyreállított f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10.13-15 óráig
e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25.
f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10.13-15 óráig Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25. Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. GYERMEKTELEN CSALADOK, EGYEDÜLÁLLÓK RESZERE
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. Nagykanizsa, Deák tér 6. fsz. 1.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. II. lh. fsz. 9. a) a lakás alapterülete: 30 m3
a) A lakás alapterülete: 49 m- szobaszám: 1 szoba
szobaszáma: 1 szobás komfortfokozat: komfortos
komfortfokozata: komfort nélküli b) A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás
A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás c) A lakbér összege: 3.987 Ft (+ rezsi)
c) A lakbér összege: 1.568 Ft (+rezsi) d) A lakás állapota: helyreállított
d) A lakás állapota: helyreállított e) A bérleti jogviszony időtartama: a cserére leadott bérlakás bérleti szerző-
e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év désétől függő
f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 9-12 óráig f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 13-15 óráig
g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25. c) A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2003. április 25.
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Nagykanizsa, Eötvös tér. 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. Pályázati adatlap ugyanitt kapható.
4
2003. április 3.

3 SAJNI JÓZSEF, a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a Miklósfai Altalános Iskolában. 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart. 3 VÁLTOZÁS! SZÁNYINÉ KOVÁCS MÁRIA, a 11. választókerület önkormányzati képviselője 2003. április 10-én csütörtökön 17 órától 19 óráig fogadóórát tart a Bolyai János Általános Iskolában. 3 GERENCSÉR ''IBOR, a 8. számú választókerület önkormányzati H képviselője fogadóórát tart a Hevesi Úti Szolgáltatóház könyvtárában április 8-án 16.30-tói 18.00 óráig. ................................................................................
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
VERSENYTÁRGYALÁSOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI a Nagykanizsa, Cserfő 10422 hrsz-ú 3738 m: területű gyep művelési ágú ingatlant.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A versenytárgyalás ideje: 2003. április 15.10.00 óra"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET az alábbi ingatlan bérbeadására:
• Nagykanizsa, Csengery út 5.. sz. alatt található 80 nm alapterületű üzlethelyiség és 108 nm alapterületű pincehelyiség.
Az induló licit bérleti díj:
üzlethelyiség: 1600 Ft/nm/hó + ÁFA
pincehelyiség: 240 Ft/nm/hó +ÁFA
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó + ÁFA A versenytárgyalás ideje: 2003. április 22.09.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa. Deák tér 5. sz.) I. emeleti tárgyaló.
Érdeklődni lehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési In-
tézménye, Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532
• Nagykanizsa 3816 hrsz-ú. Sörgyár utcában található beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Kikiáltási ár: 2.300.000 Ft
A versenytárgyalás ideje: 2003. április 8.10 óra
Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) földszinti tárgyalója.
Érdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iro-
da, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 13/a. Tel: 500-739
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET az alábbi ingatlan bérbeadására:
Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. sz. alatt található 154 nm alapterületű üzlethelyiség és 34 nm alapterületű raktárhelyiség. Az induló licit bérleti díj: bruttó 800 Ft/nm/hó
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó + ÁFA A versenytárgyalás ideje: 2003. április 22.10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye. (Nagykanizsa, Deák tér 5. sz.) I. emeleti tárgyaló.
Érdeklődni lehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankeze-
lési Intézménye. Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET az alábbi ingatlan bérbeadására:
Nagykanizsa, Fő út 8. sz. alatt található 48 nm alapterületű üzlethelyiség. Az induló licit bérleti díj: 1500 Ft/nm/hó + ÁFA
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó + ÁFA A versenytárgyalás ideje: 2003. április 22.11.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlan-
kezelési Intézménye. (Nagykanizsa, Deák tér 5. sz) I. emeleti tárgyaló Érdeklődni lehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlan-
kezelési Intézménye, Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532.
INTERPELLÁCIÓ
KÖZVILÁGÍTÁS VISSZATELEPÍTÉSE
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
A közvilágítás korszerűsítése bizonyára komoly pénzügyi kiadást jelentett városunknak. A takarékos, korszerű technika természetesen drágább, de a jobb mindig megéri az árát. Az említett jellemzők mellett vannak még más szempontok is, amelyek indokolták a régi világítás kiváltását a korszerűbbre. Nem elhanyagolható szempont a jobb látási viszonyok, a biztonságosabb közlekedés, valamint a nagyobb közbiztonság.
A fent említett körülmények hiánya vet föl problémát. Kiskanizsa városrésznek egy kicsi, de meglehetősen forgalmas szakaszán.
A Zsigárdi köz vége és a Zalahús telephelye közötti szakaszon nincs közvilágítás. Volt, csak eltávolították. Nevezett szakaszon nagyon rossz állapotú, gödrös az úttest, az esti sötétben nagyon rosszak a látási viszonyok, mégis forgalmas, ezért veszélyeket rejt magában a közlekedés.
Gyalog, kerékpárral, gépjárművel közlekednek erre, hiszen a Tungsram dolgozói és mások is ezt az utat veszik igénybe, amikor városunk északi részébe kívánnak eljutni.
A közvilágítás mellőzése nem indokolt, hiszen üzemeltetése különösebb anyagi terhet nem jelent. Javaslatom szerint elegendő lenne minden harmadik oszlopra egy lámpatest felszerelése, így összesen mintegy 10-12 db lámpatest felhelyezését kell elvégezni.
Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a kiskanizsai és más polgárok biztonságosabb közlekedése, nagyobb biztonsága érdekében rendelje el a közvilágítás visszaállítását az említett útszakaszon.
Nagykanizsa, 2003.03.17.
Tisztelettel:
Polai József
önkormányzati képviselő
TISZTELT POLAI ÚR!
Nagykanizsa, Zsigárdi köz és a Zalahús Rt. Vágóhídi úti üzeme közötti útszakasz közvilágítással való ellátása tárgyában 2003. március 17-én kelt interpellációjára válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:
A Zsigárdi köz északkeleti és a Zalahús üzemegysége között korábban, a 7-es elkerülő főútvonal megépülése előtt működött irányfény jellegű világítás, amely kezdetleges megoldású lámpakarokból és hagyományos 60 W-os Wolfram-izzókból állt. A 7-es sz. főútvonal elkerülő szakasza üzembe helyezését követően ezen útszakaszon csak a főútról kitiltott kerékpáros és lovaskocsi-forgalom, valamint minimális számú gépjármű közlekedik. A forgalomcsökkenés, a magas fenntartási költségek és külterületi útszakasz jellegből adódó sorozatos szándékos rongálások miatt a hálózatszakaszt a Városi Tanáccsal egyeztetett módon az áramszolgáltató megszüntette, több mint 10 éve.
Jelenleg az útszakasz mentén betongyámos, faoszlopos kábeltévéhálózat húzódik, melyet az UPC Magyarország Kft. saját beruházásban valósított meg. A hálózat tartóoszlopai nem illeszkednek a közvilágítási szabványokban szabályozott hálózati elemekhez, így azokra közvilágítás nem telepíthető. Az útszakasz közvilágítással való ellátásához több millió Ft-ra lenne szükség, mivel új közvilágítás csak az út-kategóriára előírt fényerősséggel és lámpatestsűrűséggel tervezhető és építhető. Amennyiben Kiskanizsa városrész lakossága a közvilágítás kiépítését továbbra is igényli, javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal beruházásokért felelős szervezeti egysége a hálózat építésének költségvetését készítesse el, és szerepeltesse a későbbi évek önkormányzati költségvetéseinek fejlesztési célú igényei között.
Kérem válaszom szíves elfogadását!
Nagykanizsa, 2003. március 19.
Litter Nándor
2003. április 3.
5
ÁPRILIS 3.18.00 ORA
Helyszín: HSMK, kamaraterem Művelt társadalommal és informatikával az Európai Unióban. Előadó: Kovács Kálmán miniszter, Informatikai és Hírközlési Minisztérium
ÁPRILIS 9.14.00 ÓRA
Helyszín: HSMK, Felnőttklub Szlovén-Magyar PHARE-CBC információs nap
ÁPRILIS 12. 21.10
Helyszín: Erzsébet tér Európai örömünnep. Ghymes együttes koncertje, tűzijáték, pro-jektoros kivetítés a népszavazás eredményéről. EULeseménynaptár
ÁPRILIS 16.17.30
Helyszín: HSMK és a Széchenyi tér Progaramok a csatlakozási referendum aláírásának alkalmából: Az Európai Unió képeslapokontérkép.
Európai művészeti gálaműsor.
CIVILEK EURÓPÁJA
ÖNSZERVEZŐDŐEN, DIREKTÍVÁK NÉLKÜL
Az Európa Szabadegyetem soron következő előadója Barabás Miklós, az Európa Ház Egyesület elnöke volt. Barabás Miklós előadását az európai civil szféra bemutatásával kezdte. A civil világról elmondta, hogy az Európai Unióban e területen központi szabályozás nincs. Ez a tagországok saját kompetenciájába tartozik. Az Európai Unió túlbürokratizált rendszerében a Romano Prodi vezette adminisztráció hozott új színt - szögezte le az EU-szakértő. Az angolok szerint a kelet-közép európai változások pozitívan hatottak a civil világra. Ennek során új kérdések, új megközelítések jöttek felszínre. Az. unió országaiban 40%-ot tesz ki az állami részesedés a civil szervezetek bevételeiben. addig hazánkban ez csak 10%-ra tehető. A civil szervezetek sorsának jobbra fordulása tehát szoros összefüggésben van az adott ország gazdagságával. Az európai uniós pályázatokról szólva Barabás Miklós elmondta, hogy az EU a nagyobb léptékű beruházásokat, programokat támogat, kikényszerítve a szélesebb összefogást és a regionális programok megvalósulását. Az eddigi hazai kormányok a civil szervezeteket általában nem partnernek, hanem zavaró tényezőnek tekintették. Jó lenne, ha a mindenkori kormányzat ne akarná befolyásolni a civil szervezetek gondolkodását - fejtette ki Barabás Miklós. Az előrelépés szempontjából fontosnak tartotta a civil szervezetek közötti viták lezárását, és az egységes állásfoglalások kialakítását az érdekérvényesítésben. Az előadó beszélt a Nemzeti Civil Stratégiáról és a Nemzeti Civil Alap programjáról, mely utóbbi a pályázati pénzek elosztását is igazságosabbá kívánja tenni.
H. GY.
SZABADON VALLALHATNAK-E MUNKÁT AZ EU-BAN A MAGYAROK?
Korábban elhatározott szándékunk volt, hogy az Európai Unióhoz csatlakozás okmánya konkrét és végleges rendelkezésein keresztül mutatjuk be a tagsággal járó lehetőségeket. A 2003 április 16-án aláírásra váró, már hozzáférhető csatlakozási okmány rendelkezéseinek egy-egy nagyobb érdeklődést kiváltó részterületének bemutatásával folytatjuk sorozatunkat. Egy-egy lapszámban rendelkezésünkre álló hely korlátozott, ezért többször, néhány téma esetében folytatólagosan adunk tájékoztatást.
A munkavállalók szabad mozgásáról az EU-t alapító szerződés 39. cikke rendelkezik: „A közösségen belül biztosított a munkavállalók szabad mozgása". Nem lehet a munkavállalók között az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetést tenni a foglalkoztatásban, bérezésben és a munkafeltételek tekintetében.
A munkaerő szabad mozgása azt jelenti, hogy a munkavállaló: a) az állásajánlatra jelentkezzen, b) az állásjelentkezés céljából a tagállamok területén szabadon közlekedhessen, c) ugyanolyan feltételekkel, mint a fogadó ország munkavállalói az adott országban munkavégzés céljából ott tartózkodhassanak, d) ott ma-
radhasson a fogadó tagállamban a munkaviszonya megszűnése után is.
A további részletes rendelkezéseket ma is egy 1968-ban kibocsátott rendelet szabályozza. Ebben határoz meg olyan témákat, mint egyenlő bérezés, a tagállam dolgozójával megegyező szociális és adókedvezmény, egyáltalán egyenlő bánásmód. De jogosult a külföldi munkavállaló a családját is az adott országba vinni, akiket ugyancsak megillet a szabad munkavállalás, míg gyermekei a hazaiakkal egyenlő feltételekkel mehetnek a fogadó ország iskoláiba.
A csatlakozási okmánynak a munkavállalás szabadságára vonatkozó cikkelye szerint a jelenlegi tagállamok az alapító szerződésben biztosított, fentebb idézett rendelkezései csak átmeneti korlátozásokkal érvényesülnek az újonnan csatlakozó országok, így hazánk részére is. A korlátozás szerint Magyarország és a jelenlegi tagállamok között a csatlakozástól számított két évig nemzeti jogszabályban vagy kétoldalú megállapodásokban rögzítik a magyar munkavállalók a jelenlegi tagországokban (a 15-ök) munkavállalási jogosultságát. További megkötést jelent, hogy a 15-ök bizonyos feltételek esetében a csatlakozás időpontját
Dr. Horváth István
követő 5 évig alkalmazhatják ezen korlátozásokat. Ha az alapító országokban a munkanélküliség nagyon magasra nő, lehetőségük van a belépőkkel szemben a korlátozó rendelkezéseket a csatlakozást követő 7 éves időszak végéig alkalmazni.
Dr. Horváth István európai uniós szakjogász
KEDVES OLVASÓ!
Amennyiben jogi tanácsra van szüksége az Európai Unióval kapcsolatos ügyekben, elérhetőségem a következő: 92/325-780, e-mail: advocath@axelero.hu
PROGRAMOK A NÉPSZAVAZÁS NAPJÁN
Ghymes-koncert és tűzijáték
Április 12-én szombaton ügydöntő népszavazásra kerül sor Magyarországon. A népszavazás egyben értékválasztás is. A parlamenti pártok szerint hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozásának nincs alternatívája és mint több vezető politikus elmondta: ezzel a népszavazással lezárul a rendszerváltás folyamata. A népszavazás napján az kanizsai Európai Unió Kommunikációs Munkabizottság kezdeményezésére ünnepségre kerül sor Nagykanizsán az Erzsébet téren. Az ünnepség 21 óra - a szavazás lezárása -után veszi kezdetét. A magyar zászló és az Európai Unió zászlajának felhúzása után a Szlovákiából érkező világzenét játszó Ghymes együttes ad koncertet. A Polgármesteri Hivatal előtt pedig kivetőn a népszavazás eredményeinek országos feldolgozása lesz látható. A programnak megfelelően 22 órakor ünnepi tűzijátékra kerül sor. Négy nappal később újabb fontos eseményre kerül sor ezúttal Görögországban. Április 16-án a csatlakozásra váró országok miniszterelnökei ekkor íiják alá azt a referendumot, mely szentesíti többek között hazánk csatlakozását az Európai Unióhoz. Az április 16-i rendezvényeknek a HSMK ad otthont, ahol képeslapokból egy európai óriástérképet díszítenek ki, majd Európa művészeti gála lesz a művelődési ház előtti Széchenyi téren.
H. GY
EGYEDÜL NEM EGY, EGYEDÜL IMÍGY,,,
MI VÁR RÁNK AZ EU-BAN?
Készült az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány %
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltatóházában került sor arra a fórumra, amit a kiskereskedelem, az éttermi és a cukrászati vendéglátás, az EU-csatla-kozás tükrében témakörben tartottak. A meghívott előadó Oelberg Károly EU-szakértő volt, aki gazdag uniós tapasztalatait osztotta meg az összegyűlt többségében kanizsai vállalkozóval. Az EU-csat-lakozásra való felkészülés fejezetben az előadó az integráció céljairól, az EU intézményrendszeréről és a jogi szabályozás rendszeréről adott tájékoztatást. A célok közül az Európához tartozás ezeréves hagyományát, a biztonságpolitikát és a gazdasági együttműködést és ennek fontosságát hangsúlyozta Oelberg Károly. A EU-s piac struktúrájának elemzése után a versenypolitikáról, a fogyasztóvédelemről és a vállalko-
záspolitikai elvekről fejtette ki álláspontját az EU-s szakértő. Ez utóbbi területen működésre nem, csak fejlesztésre és beruházásra igényelhetők központi források, melyeket pályázati úton lehet majd elnyerni. A pályázatoknál az önrész fontos részt jelent a támogatásoknál. Az ágazat jövőképét elsősorban az EU-csatlakozás és a globalizá-ciós folyamat fogja meghatározni. A talponmaradás egyik kulcsszava a mobilitás es a minőség lehet a ki-vállalkozók számára. Írország példáját elemezve Oelberg Károly kihangsúlyozta, hogy az íreknél is nagy verseny alakult ki országon belül, de kifelé mégis egységes nemzeti érdekeket tudtak megjeleníteni. A siker másik eleme a jó együttműködési képességben rejlik és ezen a téren van még tanulniva-lónk - emelte ki Oelberg Károly.
H. GY.
támogatásával • www.eukk.hu
2003. április 3.

Gyakorlati tanácsok vállalkozóknak
Pályázati lehetőségek és
pályázatírás az EU-ban
Az utóbbi hetekben elmozdulás történt a kamarák programjaiban. A kezdetben általános jellegű előadásokat egyre több alkalommal a gyakorlati kérdésekre megválaszolására épített konzultációk váltják fel. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara legutóbbi rendezvényét a pályázati lehetőségek és a pályázatírás az EU-ban témakörben tartotta. A helyi kamara részéről Solti Károly nyitotta meg a konzultációs fórumot. Őt követte Hermann Judit, a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség munkatársának előadása. Hermann Judit elsősorban a vállalkozások területfejlesztési támogatási lehetőségeiről beszélt, majd ennek a területnek az EU-hoz kapcsolódó vonatkozásait elemezte. A Quattro Mobili bútorbemutató terem tárgyalójában tartott előadás másik vendége Bozzay Balázs volt. Az előadó szintén a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Ügynökségtől érkezett és a pályázatokkal valamint a projektekkel kapcsolatos elvárásokról tartott ismertetőt. A fórum további részében a két előadó a felvetett kérdésekre válaszolt. Az Európai Kommunikációs Közalapítvány által programot továbbiak követnek majd, ahol a kis- és középvállalkozásokat érintő fontos kérdésköröket vitatják meg a meghívott előadók és a vállalkozók.
H. GY.
Európai integráció - nemzeti integráció
Elkészült az ez évi Identitás Szabadegyetem programja - kaptuk az információt Cseke Zoltántól, a szabadegyetem titkárától. Európai integráció - nemzeti integráció címmel kerül megrendezésre június 25-28. között. A közelmúltban tartott megbeszélésen - melyen jelen volt a helyi szervezőkön kívül az Illyés Gyula alapítvány képviseletében Pomogáts Béla irodalomtörténész, valamint Wilheim Droste az ELTE irodalmi tanszékének tanára -, döntöttek a jövő évi rendezvény elnevezéséről is. Közép-európai identitás konferencia és fesztivál néven július elejére, a turistaszezon kezdetére terveznek egy tartalmas, egyhetes rendezvényt. A tervek szerint a konferenciához kapcsolódik majd a város hagyományőrző napja, a Régi Jó Egyesülettel közös szervezésben.
B.Zs.
EU-tanulmányi központok
Az ország különböző egyetemein és főiskoláin működő 12 Európa-ta-nulmányi Központot az EU Bizottságának Budapesti Képviselete és a Külügyminisztérium hozta létre Phare-támogatásból.
Az ETK-k célja az európai integráció egyes kérdésköreinek kutatása és oktatása. Minden központban működik egy EU-vonatkozású anyagokat gyűjtő dokumentációs központ. Emellett az ETK-k az EU egyes témaköreiben kutatási, posztgraduális (diploma utáni) programokat kínálnak. Vállalják EU-vonatkozású tantárgyak, tantárgycsoportok oktatását már meglévő szakokon mind az alap-, mind a továbbképzésben.
Az Európa-tanulmányi Központok gyakorlati szakemberek továbbképzését is végzik, kiemelt célcsoportok - köztisztviselők, jogászok, üzletemberek, médiaszakértők, újságírók és középiskolai tanárok -számára, elsősorban szemináriumok keretében, de feladatuk az EU-vonatkozású hálózatfejlesztés, a vezető oktatók hazai és nemzetközi együttműködésének, együttgondolkodásának erősítése, nemzetközi konferenciák szervezése is.
Az Európa-tanulmányi Központok Titkársága a Tempus Közalapítvány koordinálásában működik, munkáját az Oktatási Minisztérium felügyeli.
■i ••
KOZOS ALAP
A tagországok egy közös alapot hoztak létre (ez az úgynevezett Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap). Ebből (közösen) finanszírozhatók az agrárpolitika számára fontos kiadások, függetlenül attól, hogy milyen termékre vagy melyik tagországba irányulnak.
A közösség minden mennyiségi szempontból fontos mezőgazdasági terméke a KAP hatálya alá esik. A tulajdonképpeni mechanizmus bizonyos fokig termékről termékre változó. A piaci szervezetek főbb típusai az alkalmazott eszközök különbsége mellett igazodik az érintett termék (termékek) előállítási, felhasználási, külkereskedelmi stb. sajátosságaihoz. Az agrárpiaci szervezeteinek lényegében három típusa épült ki:
A gabonafélék piacának szerveződése a KAP létrehozása óta modellnek számított, ezen keresztül a mechanizmus legtöbb fontos jellemzőjét tanulmányozhatjuk.
A Mezőgazdasági Miniszterek Tanácsa évente a bizottság előterjesztései alapján árelőirányzatot ad meg (amely a marha- és borjúhúsra, valamint a borra irányár, a dohányra pedig normaár néven ismert). Ez egy átlagos minőségű termék árának a KAP céljai szempontjából optimálisnak tartott maximális értéke vagy felső határa. A világpiaci árnál jóval magasabb árelőirányzat.
Európai uniós felkészítés
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a „város napja" rendezvénysorozat keretében két, az EU-hoz történő csatlakozásra felkészítő programmal várja az érdeklődő vállalkozókat.
2003. április 24., csütörtök
„Mi fog történni a kis- és középvállalkozásokkal a csatlakozás után?"
Előadó: Apatini Kornélné helyettes államtitkár asszony. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (A rendezvényt az EU Kommunikációs Közalapítvány támogatja)
2003. április 26., szombat
„Az EU házhoz jön" kamaránk, és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, közös rendezésében nagyszabású tájékoztató fórum, amelyet számos szakmacsoport konzultációs foglalkozása követ. Ezek keretében kiváló felkészültségű előadók fogadják majd a vállalkozók kérdéseit.
- Én ma már nem adok senkinek sem interjút, csak egyenes adású TV vagy rádióadást vállalok, mert ott nem hamisítják meg az én nyilatkozatomat. A vidék az én szívem közepe. Én magam hiába élek Budapesten, lélekben és gondolkodásmódban vidéki voltam, vagyok és maradok. Ennek következtében én felismerem, hogy milyen nehézségeket kell a vidéki média képviselőknek eltűrniük, elviselniük, ezért eltekintve a budapesti gyakorlatomtól, adok interjút önöknek. E bevezető után kezdődött az interjú Torgyán Józseffel, aki villámlátogatáson Nagykanizsán járt.
- Elnök Úr! Minek köszönhető a mostani kanizsai látogatása? Magánemberként vagy hivatalos ügyben érkezett Nagykanizsára?
- Én gyakorlatilag 2002. november 16-án - és ez napra pontosan így igaz - éppen a 70. születésnapomon újraindítottam az ügyvédi praxisomat, és
2003. április 3.
Készült az Európai Unió Kommunikációs
most, mint védőügyvéd jártam itt Nagykanizsán, ahol a rendőrségen az én védencem meghallgatásánál és szembesítéseknél működtem közre.
- Nemrég az egyik országos televízióban is nyilatkozott az európai uniós csatlakozással kapcsolatban. Ön hogyan látja most az európai uniós csatlakozás kérdését és mi várható akkor, ha nem lépünk be?
- Először is szeretném a legfélre-érthetetlenebbül kijelenteni, hogy az európai uniós csatlakozásunknak nincsen alternatívája, és aki a legkisebb mértékben kételkedik a szavaim valóságtartalmában, annak azt ajánlom, hogy menjen el Kárpátaljára a történelmi Magyarország másik csücskébe, és akkor meg fogja tapasztalni és látni, hogy milyen igazam van akkor, amikor azt mondom, hogy bármennyire is feltartott kezekkel megyünk az Európai
Unióba - mert sajnos ezt el kell ismernünk, hogy így
van - meg így is megen az európai uniós csatlakozás. Ugyanakkor, mint a Független Kisgazda Pártnak az újjáteremtője a rendszerváltoztatás időszakában, és hosszú ideig élharcosa azt kell mondjam, hogy rendkívül szomorú vagyok azért, mert Magyarország feladta azokat a gazdasági lehetőségeket, amelyek az európai uniós csatlakozásban rejlettek. Tulajdonképpen már az Orbán-kor-mány is, és most a Medgyessy-kor-mány is feltartott kezekkel megy az Európai Unióba. Ez olyannyira igaz, hogy én úgy ítélem meg, a saját, személyes helyzetemet, hogy nekem azért kellett végül is távoznom az Orbán-kormányból, mert amíg én a kormány tagja voltam, én semmilyen körülmények között nem járultam volna hozzá egy göteborgi megállapodáshoz vagy a mi érdekeink olyan feladásához, mint ami sajnos Orbán Viktor terhére éppúgy róható, mint a jelenlegi kormányéra.
Közalapítvány támogatásával • www.eukk.hu

TORGYÁN JÓZSEFFEL KANIZSÁN AZ EU-RÓL
A VIDÉK AZ ÉN SZÍVEM KÖZEPE
HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a motoros kaszkadőrshow miatt 2003. április 5-én 14.00 és 16.00 óra között az Erzsébet téri megállón át közlekedő autóbuszjáratok kerülő útvonalon közlekednek. Ideiglenes megálló a Zrínyi úton a KÖGÁZ parkolója előtt. A forgalomkorlátozás a többi megállót nem érinti.
Megértésüket köszönjük.
Zala Volán Rt.
TANÁCSADÓ TESTÜLET MIKLÓSFÁN
KULTURÁLIS ALAPON
Az idei évre elkülönítetten, kulturális célokra. mindössze tízmillió forint áll rendelkezésre a város kasszájában. Az alap szétosztása nemrégiben megtörtént, erről mind az érintettek. mind az érdeklődők informálódhattak. Összesen 133 pályázat érkezett be. 24.219 millió forintnyi igénnyel. 79 különböző cél. program került támogatásra 9 millió forint formájában. Vannak, akik céljaik megvalósulásához néhány tízezer forintot kaptak, mások százezreket függően a céltól, a pályázott pénztől. A Kulturális Alapból különböző jogcímeken az idei évben a legnagyobb mértékű támogatást a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány kapta. 1.150 millió forint értékben. 950.000 forintos támogatási mértékével a második legkomolyabb részesedő a Honvéd Kaszinó. mögötte harmadik a Móricz Művelődési Ház. A nagy intézmények közül a legkevésbé támogatott kategóriát a HSMK mondhatja magáénak, hiszen az idei alapból összesen 190 ezer forintos támogatásban részesült.
Az anyanyelv ápolásáért
Az anyanyelv gyakorlása céljából felvette a kapcsolatot a Horvát Kisebbségi Önkormányzat a Pulai Magyarok Egyesületével. Csereüdülést szerveznek, és részt vesznek egymás rendezvényein. Vargovics Józseftié, a HKÖ elnöke elmondta, hogy a kulturális kapcsolatokat kiszélesítik, megszervezik a városvezetők találkozóját, és kidolgozzák a további együttműködésük programját. Első alkalommal, március 15-én jól sikerült közös megemlékezést tartottak Pulában a Tungsram Hevesi Versmondókör tagjainak közreműködésével. B. Zs.
ÉTEKTELENÜL?
A korábban kiadott programban nem szerepel a város napján a város étkére a korábbi évekhez hagyományaihoz hasonlóan meghirdetett vetélkedő. Már évek óta gondot jelentett az engedélyeztetési eljárás, a közegészségügyi előírásoknak való megfelelés. Mivel az OKSB ülésén tartott egyeztetésen a vendéglátással kapcsolatos teendőkért felelős egyesületi szervező nem jelent meg. nem derült ki. a korábbi évek hagyományaihoz hasonlatos vendéglátással számolhatnak-e a városlakók, vagy valami újjal. A program költségvetésébe sem tervezték az engedélyeztetéssel kapcsolatos kiadásokat, tudhattuk meg. A város étkeit készítő szervezetek egyikétől azt az információt kaptuk, csak az engedélyeztetés költsége meghaladná a tízezer forintot, így kétséges, hogy a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan ehetünk-e répát, pörköltet vagy rétest, mint a város jellemző étkeit.
14 főből álló tanácsadó testület alakult Miklósfán az elmúlt héten. A tanácsadó testület tagjait Sajni József, a településrész önkormányzati képviselője kérte fel, akik egytől egyig elfogadták a felkérést, és ezt követően aktív segítői kívánnak lenni a településrészt érintő problémák gyors, hatékony megoldásának. A tanácsadó testület a későbbiek során a miklósfai közösségi akciók előkészítésében és lebonyolításában is szerepet kíván vállalni, előre kialakított munkaterv alapján koordinálni a miklósfai ügyeket. A testület vezetője, Sajni
Lapzártánk idején a városi temető szovjet hősök emlékművénél Nagykanizsa fasizmus alóli felszabadulásának
József elmondta, e testület magába foglalja a városrészben működő civil szervezetek aktíváit, ám az általuk felvállalt feladatok sokrétűbbek, átfogóbbak, mint a Miklósfán már régebben működő szervezeteké. Korábban felmerült a településrészi önkormányzat létrehozásának ötlete is, erről a képviselő úgy vélekedik, a jelenlegi helyzetben egyszerűbb volt e szervezet létrehozása, gyorsabb, hatékonyabb működést tesz lehetővé, nem jelent anyagi terhet a város költségvetésére, és a településrészi önkormányzatjogköre sem lenne szélesebb.
58. évfordulója alkalmából a Munkáspárt Nagykanizsai Szervezete által rendezett koszorúzási ünnepség zajlott.
V. Kanizsai
Motorkiállítás
es vasar
2003. április 5-6-án
A kiállítás fő támogatója a
WJSWM
4-én 16 órakor: Motoros felvonulás
5-én 14 órától: Streetfighter Show (a lezárt Fő úton)
MAkm. I.nl.i n.l.r. H
6-án 16 órakor: Tombola sorsolás Fődíj: MTB kerékpár
16 órától: Szikla koncert
Tcs/tmotoro/.ú.si lehetősé": Sti/iiki. Yamaha. Honda motorokkal.
Támogatóink:
llohl Bútor Robinson l''izzéria Nelson Restaurant & Pub Kele József vállalkozó Mátrix Marketing Műhely Kanizsa Sprint Kft. Boll-Sa Fém Kft. Coca-Cola Drehcr SArgyárak Florida Club Fluxus Krt.
Ramóna Szépségszalon
Moto-X Krt.
Westcl Mobil Távközlési Rt. Musztáes Kert Krt. Kanizsa Suzuki Márkakereskedés Zala Volán Rt. Honda Kanizsa Bicsák Nyomdaipari Kft. Sharky Reklám és Dekoráció, Rendezvényszervezés
Nyitva: naponta 9-18 óráig a Zsigmondy-Széchcnyi iskola tornatermében.
Sugár u. 13.
Belépő: 500,-Ft felnőtt 250,-Ft diák
A belépd egyben tombola is!
KIÁLLÍTOK:
Harley Davidson Sárvár Krizsán Gábor ékszerész Bp.
Yamaha Kanizsa Rolling Motors Nagykanizsa WILD Motoros L jság Bp. RMC Kawasaki Keszthely Start Autósiskola Nagykanizsa Aprilia Hunga Motors Nagykanizsa Keeway Motor Nagykanizsa Veterán Klub Zalaegerszeg Suzuki Moto Center Zalaegerszeg Automobil Center Kft. Nagykanizsa
Info telefon: 06/30/9399-117
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselő-testülete Tárgy: önálló Litter Nándor képviselői indítvány
polgármester úr részére 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tisztelt Polgármester úr!
Dr. Tóth Zoltán, a BM. közigazgatási államtitkára az alábbiak szerint vázolta fel a közigazgatás struktúrájában várhatóan bekövetkező változásokat.
Hazánk és az Európai Unió között kötött megállapodás szerint Magyarország 2007-ig egy régióként szerepel az unió szervezetén belül. 2007-től viszont már Magyarország hét régióként szerepelne. Tehát ez azt jelenti, hogy 2007-től felállításra kerülne a régiós rendszer.
A régiós rendszer felállításával megszűnnek a megyék. így a megyei közigazgatási hivatalok is. Felállításra kerülnének viszont a kistérségi közigazgatási hivatalok. A kistérségi közigazgatási hivatalok felállításának alapját az okmányirodák képeznék. Jelenleg az országban 273 okmányiroda működik. Kiválasztásra kerülne az a 240 okmányiroda, amelynek székhelyén kialakításra kerülnének a kistérségi közigazgatási hivatalok.
A kistérségi közigazgatási hivatalok létrehozásának egyik legfontosabb szerepe, hogy a kormány ketté akarja választani az önkormányzati és a hatósági tevékenységet. Ez azt jelenti. hogy 2007-ig az önkormányzatoktól teljesen elvonnák a hatósági feladatokat, és ezeket az újonnan létrehozott kistérségi közigazgatási hivatalokhoz telepítenék.
Ez olyan formában történne, hogy a kistérségi közigazgatási hivatal központjaként kijelölt okmányirodákat kezdik el folyamatosan bővíteni. Folyamatosan kerülnek át az okmányirodához újabb és újabb hatósági feladatkörök (építéshatóság, gyámügy, szabálysértés stb.) és idővel ez a szervezet már nem mint okmányiroda, hanem mint kistérségi közigazgatási hivatal működne.
Ezen elképzelés megvalósításának első állomásaként már tavaly decemberben módosításra került az okmányirodák létrehozásáról és működéséről szóló kormányrendelet, miszerint okmányirodát nem lehet létrehozni, így működtetni sem 30.000 főnél kisebb lélekszámú illetékességi terület alatt, így várhatóan ismét átszervezésre fog kerülni az okmányirodák illetékességi területe.
A fentiek következtében várható, hogy a Nagykanizsai Okmányiroda illetékességi területe bővülne, mivel nem valószínű, hogy Zalakaroson létrehoznak kistérségi közigazgatási központot.
Továbbá az okmányirodát sokrétű feladatköre és nagy létszáma miatt vezetői szinten már így is elég nehéz átlátni, szakmailag irányítani. Amennyiben ez a feladatkör és a létszám még tovább bővül, ez még nehezebbé teszi az irányítást.
A fenti körülmények és a várható változások tükrében mindenképpen indokolt és célszerű az okmányirodát a hivatal szervezetén belül önálló szervezetként (osztályként) működtetni.
A fentiekben megfogalmazottak érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
HATÁROZATI JAVASLAT:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Litter Nándor polgármester urat és a jegyzőt az önálló képviselő indítványban megfogalmazottak szerint a Polgármesteri Hivatal átszervezése érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. s a személyi és technikai feltételeket is magában foglaló komplex előterjesztést teijessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2003. szeptember 30. Felelős: Litter Nándor polgármester jegyző
Nagykanizsa. 2003. március 21.
Tisztelettel:
Tóth László
önkormányzati képviselő
KOSZORUZASI UNNEPSEG
8
2003. április 3.
PVC
SZŐNYEG
PADLÜSZÜNYEG
TDROnV CSAPHORNYOS LAMINÁLT
szőnyegház KÉSZ PARKETTA
PARAFA

KARNISOK

ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK

VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK

LÉPCSÖBORÍTÓK KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapat hivatalos támogatója.
Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig.
Ha Ön cégünknél új pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
Jé hallani!
Haliásgondozó és hallókészülék szalon nyílt Nagykanizsán, a Bazár Udvarban !
digitális és hagyományos hallókészülékek, hallásvizsgálat hallást segítő eszközök (telefon, óra) minden termék TB támogatott; közgyógyellátásra ingyenesen is !
gvftgfl
8800 Nagykanizsa, Fő u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 14-17h. 1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311 -5058
Hozza magával a hirdetést, s vásárláskor ajándékot adunk !
HOLLAND KERESKEDELMI NAP NAGYKANIZSÁN
Előadás és együttműködési megállapodás
Holland Kereskedelmi Napot tartottak Nagykanizsán a Vasember-ház Dióssy termében. Ez a program jól illeszkedik abba a folyamatba, mely részeként havonta egy ország nagykövetségének képviselőit látja vendégül a város. E gondolatok jegyében nyitotta meg Litter Nándor polgármester a Holland Kereskedelmi Napot. A szokásos forgatókönyvtől eltérően a program egy ünnepélyes együttműködési szerződés-aláírással kezdődött. Városunk részéről a megállapodást a polgármester, a Gazdaságfejlesztő Kht. vezetője, míg a másik fél részéről a K&H Bank képviselői látták el kézjegyükkel. A megál-
lapodás részét képezi az, hogy az aláíró bank üzletfelei kedvezményeket kapnak abban az esetben, ha a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központba fektetnek be. Az ünnepélyes aláírást követően George van Bergen a Holland Királyság budapesti nagykövetsége első titkára tartott előadást bemutatva országát és a Magyarországgal kapcsolatos kereskedelmi kapcsolatokat. Hollandiáról szólva kiemelte a logisztika, a hajógyártás, a gépgyártás, az élelmiszeripar, a vegyipar és az elektronika területeit. Az első titkár elmondta, hogy a holland befektetők hazánkat stabil gazdasági és politikai
berendezkedésű országnak tartják s ezért további magyarországi befektetések várhatók. A rendezvény második részében a K&H Euroconsulting Kft. bemutatkozására került sor. A cég részéről dr. Hitesy Ágnes vázolta a 2003-2004 előcsatlakozási időszakra szóló pályázati lehetőségeket. A folytatásban kollégája a SMART 2003-4 programról adott tájékoztatást. Az elsősorban ipari parkok és logisztikai központok fejlesztésére szolgáló pályázat nem csak az ún. zöldmezős beruházásokat, de a már meglévő és jelenleg üresen álló gyártelepek benépesítését is támogatja.
H.GY.
2003 ÁPRILIS 9-EN 19.00 ÓRAKOR
MARIÉ JONES KÖVEK A ZSEBBEN
FILM-TÖRTÉNET
SZEREPLŐK: KÁLLOY MOLNÁR PÉTER és RUDOLF PÉTER
A londoni West End díjnyertes darabja, a Kövek a zsebben, nem véletlenül hódítja meg szerte a világon a szakmai és a nagyközönséget egyaránt. A kulisszák mögé kalauzol minket, egy amerikai filmforgatás kellős közepében találjuk magunkat Írországban.
A fergeteges folytatást a két főszereplő, két statiszta biztosítja.
ÖSSZÉRTÉKBEN
Számitás. és Irodatechnikai Szaküzlet - Szerviz
6500 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tol: (20) 9649-930 E-Mal/ pontmi@chello.hu
ffl fTIY IRODAGÉP KFT.
Érv.: 2003. 11. 30.
2003. április 3.
''IÉTAÉ
9
A KÓRHÁZ VESZÉLYES ÜZEM
Orvosi beavatkozásokat a kórházakban csak steril körülmények között és steril eszközökkel lehet végezni. A kórház veszélyes üzem, már akkor is lehet baj, ha pl. két beteg találkozik. Előfordulhat, hogy egy fertőtlenítő szenei felmosott kórházi folyosón több baktérium található, mint a poros utcán. Az eszközök és a textíliák sterilizálásról, valamint a veszélyeshulladék-gazdálkodásról Papp Péter gazdasági igazgató elmondta: A műtőbe csak steril eszközök kerülnek be. A betegeket steril lepedővel izolálják, és az orvos is steril ruhában megy be. Van egy olyan helység, egy zsilip, ahova külön lépnek be a férfiak és a nők, levetik az orvosi fehérköpenyt és nadrágot, átlépnek egy vonalat,
ami egy pad, és ott fölveszik a steril cipőt és ruhát, azután mennek be a műtőbe a beavatkozásokat elvégezni. A ruhákat és az eszközöket steril körülmények között viszik fel a kórház alagsori helyiségeiben lévő központi sterilizálóból. Nem minden helység mögött vannak eszköztisztító fertőtlenítő berendezések, egy nagy központban végzik el a feladatot. A textíliát mosás után a központi sterilizálóba viszik, az elhasználódott, piszkos eszközöket mosogatógéppel megtisztítják, és amikor szemre tiszta, akkor a központi sterilizálóba kerül, ahol a felhasználásnak megfelelően csomagolják. Pl. a vakbélműtéthez szükséges eszközöket egy tálcára rendezik, és speciális fóliákba csomagolva sterili-
zálják. A kórházakban régebben etilénoxidot használtak. 1996-ban a kórházrekonstrukció keretében kiváltották a nagyon erős mérget egy korszerűbb anyagra, a formaldehidre. Használata megbízható eredményt mutat, amit a kontroli-vizsgálatok is igazolnak. Ezzel az eljárással az a gond, hogy az eszközt fel kell melegíteni, és le kell hűteni. Ma már nagyon sok műanyagba és gumiba beágyazott optikai eszközt használnak, melyeken a hirtelen hőmérsékletváltozás repedéseket, idő előtti elöregedéseket okoz, ami pénzbe kerül. E mellett, a hosszú időt igénybe vevő sterilizálás is költséges. Ezért döntött úgy a kórház vezetése, hogy 2002-ben pályázatot nyújt be plazmasterilizáló berendezés
vásárlására. A 24 millió forintos berendezést a közeljövőben helyezik üzembe. Az eddigi öthat óra helyett 35 percet vesz igénybe majd a sterilizálás, ezáltal kevesebb nagy értékű eszközre lesz szükség. A textíliákat 1997 óta a Patyolatnál tisztíttatják. Amikor tisztítás után visszahozzák, a sterilizálóba kerülnek, majd azt követően a műtőbe. Minden munkahelyen, ahol veszélyes hulladék képződhet, egy speciális veszélyeshulladéktartó-dobozt helyeznek el, amiből kivenni nem lehet semmit. Ezeket zárt konténerben tartják, és hetente legalább egy alkalommal elszállítják Szombathelyre, ahol egy cég semmisíti meg a saját telephelyén.
B.Zs.
Bár a munkanélküliség továbbra is komoly gondot jelent városunkban és vonzáskörzetében, a Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége minden lehetőséget megragad, hogy szolgáltatásaikkal az érintettek minden lehetséges segítséget megkapjanak. Somos Béláné kirendeltség-vezető a tavaly ősszel elindult PHARE-program részleteibe avatott be bennünket. Mint mondta, az országban 20 kirendeltség kapcsolódhatott ehhez a programhoz. A helyzetfelmérés elkészítése után szakmai konzultációra került sor Dupont dán szakértő vezetésé-
vel, majd megfogalmazták a meglévő rendszer továbbfejlesztésére, a munkakörnyezet megújulására, a szakmai munka javítására és továbbfejlesztésére irányuló javaslataikat. A projekt keretében tavaly év végén közel 700 ügyfél töltött ki kérdőívet. Az ügyfelek a kirendeltségen tett látogatásuk céljával, a szolgáltatások színvonalával és a munkatársak hozzáállásával kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. A megkérdezettek jónak értékelték a kirendeltség munkáját, és az ügyfélváróban elhelyezett eszközök és információk is a megkérdezettek
70%-ának nyújtottak plusz segítséget a tájékozódásban. A kirendeltséggel szembeni elvárások között a több és jobb álláslehetőség mellett a kevesebb várakozás és a még több szolgáltatás került leggyakrabban megjelölésre. Az önkiszolgáló rendszer bővítése is tovább javíthatná az informálódást - fogalmazták meg többen. Folyamatban van ezzel párhuzamosan a munkáltatói igények felmérése is, hiszen a program során megvalósuló fejlesztések további célja, hogy ezen igények teljesítése terén is mérhető javulást tudjanak elérni. A
PHARE-projekt segítségével ügyfélbehívó rendszer bevezetésével tervezik csökkenteni a várakozási időt, az informatikai rendszer fejlesztése pedig nagymértékben hozzájárul majd az ügyfelekkel való foglalkozás időtartamának megnövekedéséhez. A kiegészítő szolgáltatások tárgyi és személyi feltételeinek javítása is szerepel a tervek között. A tartós munkanélküliség megelőzése - annak csökkentése - is változatlanul kiemelt feladat, ennek érdekében osztrák segítséggel roma modell projekt indul.
Sz.M.
10
2003. április 3.
I
*?£as>Ur
♦ 2003. március 24-én reggel nyolc órakor érkezett a bejelentés, mely szerint egy szemfüles tolvaj az árurakodás közben nyitva hagyott teherautóból ellopta a gépkocsivezető táskáját személyes irataival és 70.000 forint készpénzével együtt.
♦ Éjszaka egy udvari garázsban is ismeretlenek jártak. Miután az ajtót kibontották fűnyíróval, szerszámokkal és kisgépekkel távoztak. A tulajdonos kára: 300.000 Ft.
♦ Szerdán érkezett a bejelentés, mely szerint egy ismeretlen férfi azzal csenget be a lakásokba, hogy az ott lakók takarókat nyertek. Kérjük. hogy idegeneket ne engedjenek be az otthonukba, akármilyen csábító ajánlattal érkezik!
♦ 17 órakor érkezett a hír, hogy egy férfit egy földúton két személy megtámadott, fejére zacskót húztak, majd kiemelték zsebéből 19.400 forintját. A sértett az egyik elkövetőben tulajdon fiát vélte felismerni.
♦ Egy benzinkút épületében jutott be ismeretlen tettes hamis vagy ál-kulcs felhasználásával. Az üzletből cigarettával és szeszesitallal távozott.
♦ Csütörtökön reggel 9 órakor észlelték, hogy az éjszaka ismeretlen tettes ajtóbefeszítéssel hatolt be egy pincébe, ahonnan kb. 400.000 forint értékben tűnt el fűnyíró és különböző kerti kisgépek. A nap folyamán egy 50.000 forintos vető-gép-alkatrészt is elloptak egy me-
zőgazdasági telepről, ahova a kerítés kibontása után jutott be az elkövető.
♦ 16 órakor egy hölgy jelent meg a rendőrségen, mert a buszpályaudvaron a mellette ülő nők egyike a táskájában lévő pénztárcájából kivett 5 db 10.000 forintos bankjegyet, majd elszaladtak.
♦ Este egy gépkocsi-feltörésről és egy gépkocsi eltulajdonításáról érkezett bejelentés. Az egyik személygépkocsiból egy kb. 35 ezer forintos magnót vitt el a tettes, míg a másik autót a saját kulcsával vitték el. (Az autót másnap reggel kiégve megtalálták.)
♦ Szombaton hajnali öt órakor tett bejelentést egy nagykanizsai férfi, mert a ház parkolójában leállított gépkocsijának ablakát valaki betörte. Az elkövetésben azonban megzavarták, ezért az gyorsan elszaladt, majd beugrott egy gépkocsiba. A rendőrök a szóban forgó autót a rendszám alapján megállították, utasait igazoltatták majd előállították őket a rendőrség épületébe. Az egyik fiatalember cipő nélkül volt, mivel lábbelijét menekülés közben elhagyta (azt a helyszíntől pár méterre meg is találták). Az eljárás kihallgatással, házkutatással folytatódott.
♦ Vasárnap este 19 óra 50 perckor egy nő telefonált a rendőrségre, mert 12 éves fia tegnap óta ismeretlen helyen tartózkodik. A fiút 20 óra 40 perckor megtalálták a járőrök, őt a szülőknek átadták.
♦ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felismerve az itt élő állampolgárok, az itt működő állami és társadalmi szervezetek eltökéltségét abban, hogy biztonságos lakókörnyezetben. félelmektől mentes életet élhessenek, 2002-2006. évekre az alábbi bűnmegelőzési koncepciót alkotja meg..." ezekkel a szavakkal kezdődik az a dokumentum, melyet a Közgyűlés határozati rangra emelt.
A koncepció már megalkotásakor -az akkor sürgető körülmények és időhiány okán - érthetően hiányosra sikeredett.
Elhatároztuk, hogy széles társadalmi vitára bocsátjuk, s talán ez alkalommal nem is a vita a megfelelő kifejezés. Ötleteket, javaslatokat, megvalósítható programokat kívánunk középtávon megfogalmazni. Olyanokat, amelyek hasznosak, közösséget, erkölcsöt kovácsolóak.
A bűnmegelőzési koncepció alappillére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a vele együttműködő állami, társadalmi szervek és állampolgárok összefogása.
Főbb elemei:
- A bűnmegelőzésben érdekelt szervek, szervezetek és állampolgárok együttműködésének új alapokra helyezése, az együttműködéshez feltétlenül szükséges szervezeti keretek, informá-
ciós csatornák kiépítése, létrehozása, a meglévők továbbfejlesztése, újjáalakítása.
- Az I. pontban megfogalmazottak bázisán erőteljes gyermek- és családvédelem.
A „disco-kultúrához" kapcsolódó jogellenes jelenségek visszaszorítása, (rendbontás, falfirkálás. indokolatlan zajkeltés, szemetelés, közlekedési szabálysértések stb.).
- A közterületek rendjének hatékonyabb ellenőrzése és fenntartása.
- A kábítószerfogyasztás elleni összefogott fellépés, a már függők reszocializációjának elősegítése, az intézményi feltételek megteremtése.
- Az állampolgárok önvédelmi készségének erősítése, különös tekintettel a megelőző vagyonvédelemre.
- A nyilvánosságnak, mint valós, tényleges hatást kiváltó társadalmi tényezőnek felhasználása biztonságunk fejlesztése érdekében.
Az emberiség a kezdetek óta küzd bűnei ellen azért, hogy félelem és kiszolgáltatottság nélkül élhessen, megőrizve közösségeinek egységét és biztosítsa azok rendezett működését.
Hogy milyen nehéz, szinte lehetetlen feladat ez, a széles értelemben vett bűnüldözés történetének fiaskói, vargabetűi. a jogi rendezés korról korra változó egymásnak ellentmondó szempontjai a bizonyítékok.
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
- Az elmúlt időszakban a Közterület-felügyelet munkatársai 25 db szabálytalanul parkoló gépjármű tulajdonosával szemben jártak el.
- Egyre több problémát jelent a közterületeken, elsősorban a játszótereken felgyülemlett kutyapiszok, valamint az elszórtan, kis mennyiségben elhelyezkedő egyéb hulladékok. A Közterületfelügyelet munkatársai az elmúlt héten a közhasznú munkások segítségével megkezdték ezeknek a hulladékoknak az összegyűjtését és a bagolai hulladéklerakóra való szállítását. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 7. § foglalkozik a fenti kérdéssel. Eszerint köztisztasági szabálysértést követ el az, aki közterületen szemetel, valamint a felügyelete alatt lévő állat által okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik. A köztisztasági szabálysértés 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Szintén szabálysértést követ el az, aki a felügye-
lete alatt álló kutyát játszótér területére beviszi. Mivel az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik ezzel a témával kapcsolatban, ezért a Közterület-felü-gyelet munkatársai a közeljövőben fokozottabban ellenőrzik a játszótereket.
- Több bejelentés érkezett az elmúlt napokban, miszerint a város területén ismét elszaporodtak az éjszaka szabálytalanul telephelyező tehergépkocsik. Ezért a Közterület-felügyelet fokozott ellenőrzést szervez. Az akció ideje alatt minden éjszaka ellenőrzik a fenti szabálysértéseket.
- Négy román állampolgárságú árussal szemben járt el a Közterület-felügyelet engedély nélküli árusítás miatt. Mivel nem rendelkeztek munkavállalási engedéllyel, a Határőrség átvette az ügyel.
MÉG EGYSZER A TŰZGYÚJTÁSRÓL Ismét aktuálissá vált a tűzgyújtás szabályainak ismertetése, mivel az elmúlt időszakban megszaporodtak a tarlóégetések, valamint a kertekben keletkezett növényi hulladékégetés.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a város területén vasárnap, valamint ünnepnapokon a tűzgyújtás továbbra is tilos. A Belváros tömör, városias beépítésű övezetében égetni szintén egész évben tilos. Felhívjuk a volt zártkerti tulajdonosok figyelmét arra, hogy május l-jétől a tilalmi időszak ismét életbe lép egészen szeptember 30-ig. A családi házas övezetekben továbbra is csak hétfőn és kedden engedélyezett az avar és kerti hulladékok elégetése reggel 9 és este 6 (18.00) óra között.
Aki nem tartja be a tűzgyújtás előírásait, szabálysértést követ el. A szabálysértőkkel szemben a Közterület-felügyelet 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kérjük a tűzgyújtókat, hogy a megélénkült szelet, valamint a száraz időszakot vegyék figyelembe a tűz akaratlan továbbterjedésének megelőzése érdekében. Akadt példa arra is. hogy a frissen lemetszett, nedves növénymaradványok begyújtásának elősegítésére benzint, fáradt olajat vagy más hasonló veszélyesnek minősített anyagot használtak fel. Környezetvédelmi szempontból az ilyen anyagok felhasználása kifejezetten káros!
Amennyiben az avar- és kertihulla-dék-égetéssel kapcsolatban bárkinek kérdése van, vagy valamilyen szabálytalanságot észlel, úgy a Polgármesteri Hivatalhoz fordulhat segítségért.
2003. április 3.
11
(Április 5-től április 11-ig)
Április 5., szombat MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.30 SMS játék 09.35 SÜSÜ varázs 10.00 NoPara 10.05 Bocsoda 10.25 SMS-hírek 10.35 Akarsz beszélgetni??? Bökd ki! 10.55 SMS játék 11.05 Bravó Tv 12.00 Hírek 12.10 Heti mozaik 13.05 Útravaló 13.20 Népzenei magazin 13.50 Fogadóóra 14.25 Gaia 14.55 PoliTour 15.25 Századunk 16.00 Androméda 16.50 Nyaraló gyilkosok 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 Dili buli 21.00 Ryan közlegény megmentése 23.45 Híradó 23.55 Tűsarok
RTL KLUB
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 07.00 Kölyök-klub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.30 Ámor nyila 11.20 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.40 Mr. Beán 12.55 Autómánia 13.30 Extralarge 15.10 Egyik kopó, másik zsaru 16.05 Limonádé 16.40 Tigrisszív 18.30 Híradó 18.55 ValóVilág 19.25 IQ az ország tesztje 22.45 Forma-1 00.15 Híradó 00.25 Sportklub 00.30 A dicsőséges XX. század
TV2
05.50 Gyökereink 06.15 tv2 matiné 08.15 Fox Kids 10.05 A magyar szupersztárok 10.35 Bébilesen 11.05 Vad világ 12.05 Totalcar 12.35 Xena 13.35 Játsszd újra az életed! 14.30 Lucky Luké 15.30 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Big Brother 22.00 Sikoly 00.15 Tea 01.45 Túszlészek 03.25 Amerikai gladiátorok 04.30 Vers
Április 6.,
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Főtér 09.40 Galéria 11.15 „így szól az Úr!" 11.20 Prochrist, 2003 12.00 Hírek 12.05 Úton 12.30 Delta 13.00 Mindentudás Egyeteme 13.50 Alaszka 14.20 Ázsia vadonjai 14.50 Örömhír 15.20 Szent István vándorlás 15.45 Autóbontó 16.10 Elsőkézből 16.40 A testőrök visszatérnek 18.25
12
Híradó este 18.55 Hét 19.50 NÉVshowR 21.40 Szubjektív objektív 22.10 Gól! 23.15 Híradó 23.25 Sorskérdések 00.05 Héthalár
RTL KLUB
06.00 Az internet csodái 06.30 Az óceán lánya 07.00 Kölyökklub 10.05 Top of the Pops 10.35 Csak egy szavadba kerül 10.40 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Így készült: Fenegyerekek 13.10 Norm-show 13.30 Jack és Jill 14.20 Nehéz napok egy Föld nevű bolygón 15.15 Nash Bridges 16.20 Cobra 11 17.20 ValóVilág 18.30 Híradó 19.00 A szikla 21.45 Heti hetes 22.45 Forma-1 00.55 Híradó 01.05 Sportklub 01.10 Fókusz portré 01.40 Országház
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.50 Tv2 matiné 08.25 Fox Kids 10.10 Egyről a kettőre 10.40 Bébilesen 11.10 Stahl konyhája 11.40 Szabadnak született 12.35 Bajnokcsapat kerestetik 13.35 Szindbád kalandjai 14.30 Száguldó Vipera 15.30 Motoros zsaruk 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 James Bond, a magányos ügynök 22.40 Promo Sapiens 22.45 Egy gyilkosság forgatókönyve 00.40 Propaganda 01.10 A 17-es fogolytábor 03.25 Vers
Április 7., hétfő
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Roma magazin 14.25 Domo-vina 14.55 Trendhagyó 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Repülj most! 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 22.00 Hétfő este 22.35 Hungaricum 23.05 Telesport 00.50 Kárpáti krónika
RTL Klub
06.00 Az óceán lánya 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.30 Recept klub
14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Cápa 2. 23.50 BeleValóVilág 00.15 Találkozások 00.35 Tűzsziget 02.10 Híradó 02.15 Sportklub 02.25 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Erdei iskola 10.35 Teleshop 11.25 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Arthur király legendája 14.20 Kapcsoltam 14.50 Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.40 Jó barátok 21.10 Frei dosszié 22.15 Nyom nélkül 23.15 Jó estét Magyarország 00.30 Helló, itt Brother! 01.00 EuróGól! 01.30 Profiler 02.20 Aktív 03.00 Vers
Április 8,, kedd
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Önök kérték 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Srpski ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Sorstársak 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Dr. Naszályi Emil ciszterci szerzetes emlékére 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 21.00 A tetőn dolgoznak 21.20 In memóriám Hofi Géza 22.00 Kedd este 22.35 Hungaricum 23.05 Panoráma 23.35 Telesport 00.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elveszett világ 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Bará-
tok közt 21.35 Vészhelyzet 22.40 BeleValóVilág 23.00 XXI. század 23.30 Találkozások 23.50 Julién Po: Utazása tengerhez 01.30 Igy készült: a Tesó 01.45 Híradó 01.50 Sportklub 02.00 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Erdei iskola 10.35 Teleshop 11.25 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Danielle: Steel: Egyszer az életben 14.20 Kapcsoltam 14.50 Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.40 Jó barátok 21.10 Szeret, nem szeret 21.30 Viharfelhők 23.20 Ablak Európára 23.55 Jó estét, Magyarország! 00.40 Helló. itt Brother 01.10 A napfény íze 04.20 Aktív 05.00 Vers
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Dilibuli 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Beszámoló 16.50 Ortodox ifjúsági műsor 17.00 Az utódok reménysége 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.00 Valahol Európa 20.40 Telesport 22.45 Szerda este 23.20 Telesport 00.10 Parlamenti Napló 01.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00lsmétlé-sek 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Elit harcosok 23.40 BeleValóVilág 00.05 Találkozások 00.20 Maffiózók 01.20 Híradó 01.25 Sportklub 01.35 Antenna 02.05 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 09.10 Stahl konyhája 09.15 Latin szerelem 10.15 Villa Acapulco 11.05 Teleshop 11.55 Azok a csodálatos férfiak 14.20 Kapcsoltam 14.50 Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.45 Big Brother 20.45 Jó barátok 21.15 Micukó 21.50 Lucifer 22.55 Magánszám 00.00 Jó estét, Magyarország! 00.45 Cinematrix 01.15 Helló, itt Brother 01.45 Siska 02.45 Aktív 03.25 Vers
Április 10., csütörtök MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Történetek a szívről 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Slovenski utrinki 14.25 Együtt 14.55 Szószóló 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 22.00 Csütörtök este 22.35 Európa-gála 21.30 A Tisza-partról Európába 00.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilmek 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Esti Showder 23.20 BeleValóVilág 23.45 Stella moziklub 00.20 Találkozások 00.35 Michael Hayes 01.30 Híradó 01.35 Sportklub 01.45 Pont hu 02.15 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Villa Acapulco 10.55 Teleshop 11.25 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Brady aranya 14.20 Kapcsoltam 14.50
Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.40 Mr. Beán 21.10 Rendőr akadémia 6. 22.45 Totalcar 23.15 Jó estét, Magyarország! 00.15 Totalcar 23.15 Jó estét Magyarország! 00.00 Helló, itt Brother 02.30 Vakmerő játék 02.10 Aktív 02.50 Vers
Április 11., péntek
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 NÉVshowR 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Váratlan utazás 13.55 Körzeti magazinok 14.50 Érintő 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Prézli 19.30 Híradó 20.05 Az Angyal 22.00 Péntek este 22.35 Az utolsó napok 00.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.10 Pont hu 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 A kis hableány 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Apollo-13 00.25 BeleValóVilág 00.45 Találkozások 01.00 Las Vegas A bűnös város 01.55 Hiradó 02.00 Sportklub 2.10 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Villa Acapulco 10.40 Teleshop 11.30 Vad angyal 12.20 A delfin napja 14.20 Kapcsoltam 14.50 Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.40 Aktivity 21.20 Doc Hollywood 23.20 Jó estét, Magyarország! 00.05 Helló, itt Brother 00.35 A kis hamis 02.10 Napló 03.10 Aktív 04.00 Vers
2003. április 3.
KANIZSA TV MŰSORA
ÁPRILIS 5-ÁPRILIS 11 -IG
ÁPRILIS 5. SZOMBAT
00.00-06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.40 Köijárat 07.05 Mese - Kecskére bízta a káposztát 07.10 Sport 07.20 Jelkép - katolikus 07.30 Jövő 7 07.55 Kulturális hírmagazin 08.20 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - Időjóslás és meteorológia - HTV 09.30 Különjárat - zenei magazin - HTV 10.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 10.30 TV shop - HTV 11.00 Euróra - HTV 11.30 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Jó bornak is kell a cégér - a szombathelyi városi TV filmje - HTV 17.30 TV-mozi: Egy kicsit én egy kicsit Te - magyar film (87 p.) 19.10 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévéfilmsorozat 12/8. - HTV 21.00 Paródia parádé - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Képes recept - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 6. VASÁRNAP
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV-mozi: Egy kicsit én egy kicsit Te - magyar film (87 p.) 08.10 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - A XXI. század erőforrásai - HTV 09.30 Euróra - HTV 10.00 Képes recept - HTV 10.30 TV shop - HTV 11.00 Paródia parádé - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Forog az idegen - HTV 17.30 Mese - Illés szárazságot jövendöl 17.35 Kapocs - 12. sz. választókörzet - Stróber Gábor 17.50 Megjöttünk - Portugália 18.10 TV-mozi: Eltávozott nap - magyar film (80 p.) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 Élet mindenáron -cseh filmdráma - HTV 22.00 10 éves a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfónikus zenekar -HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 7. HÉTFŐ
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Mese - Illés szárazságot jövendöl 08.05 Kapocs - 12. sz. választókörzet - Stróber Gábor 08.25 Megjöttünk - Portugália 08.40 TV-mozi: Eltávozott nap - magyar film (80 p.) 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 Vác híres templomai - a váci városi televízió filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Mese -Jézus elfogása 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Portré - Tislér Zoltán 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin - HTV 20.00 Körjárat - a pénteki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Gazdasági hírmagazin 21.00 Erőszakkal - amerikai krimi -HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 8. KEDD
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Portré - Tislér Zoltán 08.45 Jelkép - adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Körjárat 09.45 Mese - Jézus elfogása 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 17.00 A szobrok városa - a zalaegerszegi városi TV filmje - HTV 17.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Kilimandzsáró I. 18.55 Vers - Fától fáig 19.00 Krónika 19.10 Önök mondták 19.20 Méta 19.30 Sport hírmagazin - HTV 20.00 Házban ház körül 20.25 Krónika 20.35 Települési hírmagazin 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 43. - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Nyitott világ - Magyarország arborétumai: Vas megye - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 9. SZERDA
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Vers - Fától fáig 08.15 Kilimandzsáró I. 08.40 Önök mondták 08.50 Méta 09.00 Települési hírmagazin 09.25 Házban ház körül 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekraj zfilm-sorozat - HTV 17.00 Könyvtárak kincsei Pécsett - a Pécs TV filmje - HTV 17.30 Euróra - Mire szavazzunk -HTV 18.00 Euróra helyben! - Mire szavazzunk! - európai uniós információk 18.30 Mese -Kőszív 1. 18.35 Biztonsági zóna 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép -evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 20.00 Kilimandzsáró I. 20.25 Krónika 20.35 Sport hírmagazin 21.00 Vigo - egy szenvedélyes élet - angoKfrancia filmdráma - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 10. CSÜTÖRTÖK
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Biztonsági zóna 08.35 Jelkép - evangélikus 08.45 Kamarai percek 08.55 Kilimandzsáró I. 09.20 Sport hírmagazin 09.45 Mese - Kőszív
1. 09.50 Euróra helyben 10.20 Krónika 10.30 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot -gyermekrajzftlm-sorozat - HTV 17.00 Fedezzük fel Észak-Olaszországot - a soproni Hajnal és Hegyi TV filmje - HTV 17.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 18.00 Terhestorna 18.30 Jövő 7 18.55 Vers - Ki viszi át a szerelmet? 19.00 Krónika 19.10 Portré 19.20 Jelkép - református 19.30 Kulturális magazin 20.00 Kilimandzsáró II. 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 Poirot -angol krimi - HTV 22.00 Egészségmagazin - HTV 22.30 Nyitott világ - Magyarország arborétumai: Észak-Dunántúl - HTV 23.00- 24.00 Lapozó
ÁPRILIS 11. PÉNTEK
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers - Ki viszi át a szerelmet? 08.40 Jelkép - református 08.50 Kilimandzsáró II. 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 Mesélő házak - a budapesti Főnix TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekraj zfilm-sorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen 18.30 Mese - Kőszív 2. 18.35 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Sport 19.20 Jelkép - katolikus 19.30 Ifjúsági hírmagazin 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 Fehér telefonok - olasz filmvígjáték - IfTV 23.00-24.00 Lapozó
I
^mi^Mwmm
VÍZILABDA
OB I/B bajnoki mérkőzés, Budapest, Margitsziget, 2003. 03. 29. Jv.: Marjay, Kun
KSI-CWG KANIZSA 8-5 (2-1, l-l, 2-2,3 -1) CWG Kanizsa: KISS - Csente 2, KARÁCSONY 2, TÓTH, Erhetics, Honti 1, SZABÓ D. Csere: Magyar, Kalmár, Dávid. Edző: Komlósi János.
A tartalékosan felálló kanizsaiak (Bagi, Rétlaki, Szabó Sz. is hiányzott)
KOSÁRLABDA
nagyszerűen helytálltak három negyeden át, a tizennégy játékossal felálló fővárosiak csak az utolsó negyedben kerekedtek felül.
Komlósi János: - Tartalékos csapatunk nagyszerűen helytállt a harmadik negyed végéig.
Dunántúli utánpótlás-bajnokság, serdülő korcsoport. Kaposvár, 2003. 03. 30.
CWG KANIZSA- FEHÉRVÁR PÓLÓ SE 11-6 (3-2, l-l, 2-1,5-2)
Góllövők: Magyar 3, Cserti. Kalmár, Szili 2 -2, Hartai, Erhetics l-l.
TATABÁNYAIVSE-CWG KANIZSA 7-5 (2-2, 2-1,1-1, 2 -1)
CWG Kanizsa: Lengyel - Oláh, Erhetics, Magyar, Kalmár, Dávid, Szili. Csere: Bocskai (kapus). Hartai, Cserti, Marton. Edző: Komlósi János.
JUDO
Március 29-30-án a Barcson rendezett rangsorversenyen indultak a MÁV-NTE judokái, ahol a következő helyezéseket érték el:
Diák „D" (10 év alattiak): Huszár Martin (20 kg) V., Nagy Ramóna (22 kg) I., Kardics Konrád (28 kg) V., Korcsmáros Barna (40 kg) II.
Diák „C" (10 évesek): Szentes Benjámin (33 kg) V.
Diák „B" (11 évesek): Mihovics Szabina (40 kg) leány I., (46 kg) összevont I., (49 kg) összevont II., Varga Gábor (35 kg) V.
Serdülő (13-14 évesek): Gál András (40 kg) V., Aczél László (50 kg) III., Szentes Péter (55 kg) V.
Ifi (15 évestől): Kisjós Dávid (55 kg) III.
Felnőtt (20 évestől): Németh József (73 kg) III.. Molnár Tamás (90 kg) II.
ÖKÖLVÍVÁS
Két hete 100 néző előtt zajlott az NB I A-csoportos MÁV-NTE-Szeviép Szeged női kosár-labda-mérkőzés. A „vasutasok" 77-88 (16-22, 13-20, 30-28, 18-18) arányban kikaptak.
A hétvége sem bizonyult szerencsésnek. Az NB 1 A-csoport alapszakasz utolsó fordulóján mintegy 200 néző részvételével ismét veszített a MÁV NTE csapata a Bajai Bácska NKSE-vel szemben 64-81-re (19-25. 11-22, 21-16, 13-18).
WindBird Kanizsa Boksz
Klub-Paksi SE 8-12 Eredmények: Kadettek: 51
kg: Lázár-Sárközi (2-0), 60 kg: Varga-Orsós (2-2), 69 kg: Sen-kó-Imre T. (2-4), 71 kg: Ho-lender-Nagy (2-6), 81 kg: Bog-nár-Kutasi (2-8).
Felnőttek: 50 kg: Tóth-Kál-mán R. (4-8), 54 kg: Szend-rői-Németh (6-8), 64 kg: Sze-keres-Orsós I. (8-8), 81 kg: Kovács-Nagy László (8-10), +91 kg: Gál-Markovics (8-12).
2003. április 3.
13
BASEBALL
Jól kezdte az idényt a kanizsai baseballcsapat. A Thury-pályán mintegy 60 néző előtt zajlott az NB l-es Torony Szőnyegház Thury-Jánossomorja mérkőzés, mely 10:0 arányban a hazaiak javára zárult. Gondi Zoltán és Nitobe Sin edzők több fiatal játékost is szerepeltettek, az első osztályú játékosok hiánya miatt. A csapat tagjai: Hajdú, Ivanics, Kaufmann, Németh P., Németh B., (Nitobe), (Daróczi), Pelikán. Simonics, Török, Völgyes.
LÁBTOLL-LABDA
Az ez évi versenyévad Jánoshidán indult a Zemplén DSE lábtollasainak. A női csapat (Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota. Végh Dóra) elsöprő fölénnyel nyerte a ranglistaversenyt. Egyéniben Gozdán Ágota ezüstérmes lett.
A férfiak megmérettetésére másnap került sor Újszászon, ahol a Zemplén DSE férfi gárdája (Hartai Attila, Kiss András, Takács Endre, Tillinger Tamás) a III. helyezést érte el.
NEM KLUB- VIDÉKI KLUB- KLUB-
TAGOKNAK TAGOKNAK TAGOKNAK
Hármat f''iwl Hétvégi Keltől Rítt
- iKajl-l vilid! krdvrznifn)! - hnrm.it viliét!
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK
/ /
DIAKAKCIO! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)


(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-2l-ig
fV


AZ IDEGEN
Rendezte: Michael Oblowitz. Szereplők: Steven Segal, Max Ryan. Jon Gold, a profi titkosügynök megbízatása, hogy egy csomagot Németországból Franciaországba jutasson. A csomag, tartalma miatt veszélyes alakok mindent elkövetnek, hogy Gold küldetését meghiúsítsák. A politikai korrupció és a gyilkosok mögött befolyásos emberek állnak, de igazi profival kerülnek szembe.
titfitttv itt
8800 9tí»gljíittui5éttt $c.«h tcv II. Scí.c A KONYHAFŐNÖK AJÁNLATA
Hozzávalók: 80 dkg karaj. 6 dl tej, 3 púpozott evőkanál liszt. 5-10 dkg margarin, 20-30 dkg sonka, só, bors (fekete). 10 dkg sajt, olaj.
A karajt leszeljük (8 szelet), majd ki-klopfoljuk, sózzuk és az egyik felét lisztbe forgatva natúron megsütjük, majd hűlni hagyjuk. Sűrű besamell mártást készítünk: a vajat hevítjük, hozzáadjuk a lisz-
tet, majd a forró tejet. Csomómentesre keverjük, majd hozzáadjuk a sót és a fehérborsot, majd a sonkát (kockára vágva) és a sajtot lereszelve. Miután ez is kihűlt, a hús mindkét oldalát bekenjük a besamell mártással, és óvatosan bepaní-rozzuk. Forró olajban kisütjük. Körete lehet: burgonyapüré vagy rizs.
Dianiska Dániel/\ Z\ :
D
o
A

KEPKERETEZES
nagy választékkal, korrekt áron!
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
KÖNYVAJÁNLÓ!
Húsvéti kézműveskönyv
Húsvéti figurák, dekorációk filcből, papírból, pamutból, tésztából vagy gyapjúból is készíthetők. Ötletek, tojásfestési tippek, kosárkészítés, asztaldíszítés és minden ami a húsvéti várakozást szebbé és kellemesebbé teszi. Jó szórakozást és ügyeskedést ígért a könyv mindenkinek!
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003. 04. 30-ig! A könyv árából 10% engedményt biztosítunk míg a készlet tart.
KREATÍV HOBBI- ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
Nagykanizsa, Király u. 29.
m-
93/310-927
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Bclus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
MEGNYÍLT!
RÓZSÁS GALÉRIA
Nagykanizsa belvárosában, a Kinizsi u. 2/b. alatt,
Nyugodt, tágas környezetben válogathat
- előfestett gobelinalapok és fonalak
- festmények, rézkarcok, bőrképek
- iparművészeti tárgyak, kerámia, bőráru
- szökőkutak
- kész képkeretek, művészi nyomatok közül. Csiszolt, keretezett tükrök készítése egyedi méretre is.
KÉPKERETEZÉST, PASSPARTOUZÁST
rövid határidővel, kedvező áron vállalunk.
Nálunk vásárolt gobelinek keretez 10% kedvezményt adunk!
Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/b. Tel.: 93/313-410
Nyitva: H-P: 9.00-17.30 Szombat: 9.00-12.00
14
2003. április 3.
Szemelyi kölcsön akár 3 millió Ft-ig kezes és fedezet nélkül
ÚJDONSÁG: MÁR FELTÖLTŐKÁRTYÁS MOBILTELEFONNAL IS. CSAK NÁLUNK!!!
Westel arany-, vagy platinakártya-tulajdonosoknak akár 46 napig kamatmentes hitellehetőség, jövedelemigazolás nélkül!
Tel.: Iroda: 93/516-033, mobil: 30/9949-003 30/8589-760
APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
ComputerElektronika
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz Nagykanizsa Rózsa út 21/a • Nyitva: H-P 09.00-12.00, 14.00-17.00 Tel.: 93-315-313, 06-30-277-1413
JOGTISZTA SZOFTVER AKCIÓK!!! Windows XP home 23.920 Ft + Áfa
OEM hardver vásárlás esetén
Ability Easy 15.200 Ft + Áfa
Teljes MS Word és Excel kompatibilitás, és még egy kicsivel több
Ability Office 32.000 Ft + Áfa
Teljes MS Office kompatibilitás, és még egy kicsivel több
BANKI HITEL LEHETŐSÉG! Bővítésre és alkatrészekre is.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa. Széchenyi tér 5-9. >■»£.» Tel.: 93/516-634,
OKÉVnyl. szám: 01003202 Április hóban könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyamot indít Nagykanizsán kellő számú jelentkező esetén. Érdeklődni a fenti címen és telefonszámon. Továbbá április 7-én 16 órakor tehergépkocsivezető (C kat.) díja:
80.000 Ft + vizsgadíj, április 10-én 16 órakor gyorsított tanfolyam indul személyautó, motor és segédmotor kategóriákban.
Részletfizetés! Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
FELHÍVÁS!
A BALATONI HALÁSZATI RT. MÓRICZHELYI VEZETŐSÉGE AZ ELSZAPORODOTT ILLEGÁLIS TEVÉKENYSÉGEK MIATT AZ ALÁBBI FELHÍVÁST TESZI KÖZZÉ: A TÓGAZDASÁG TERÜLETÉN IDEGENEKNEK TARTÓZKODNI TILOS! AZ ŐRZÉST ŐRZŐ-VÉDŐ KFT. ÉS A HALŐRI ÁLLOMÁNY KÖZÖS MUNKÁJÁVAL (ŐRZŐ-VÉDŐ KUTYÁKKAL, FEGYVERES SZOLGÁLATTAL) KÍVÁNJUK HATÁSOSSÁ TENNI!
A TERÜLETEN ILLEGÁLISAN TARTÓZKODÓKKAL SZEMBEN TÖRVÉNYI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZÜNK!
ÁLLÁSBÖRZE
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége tájékoztat minden munkalehetőség iránt érdeklődő személyt, hogy munkahelyeket ajánló munkáltatók részvételével a
Hevesi Sándor Művelődési Központban
(Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.)
2003. április 10-én (csütörtökön) 9-12 óráig állásbörzét szervez.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
ÁFSZ
ZALA MEGYEI MUNKAÜGYI KOZPONT
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2003. 04. 05-én 8.00 órától 17.00 óráig
a Teleki utcán a „Kórház bejárati út megálló" a Vasútállomás irányából nem üzemel.
Szíves megértésüket köszönjük.
Kanizsatel Kft.
ujuim Költöztetés Mm árufuvarozás
váAalok minden nsmü száJBtést 3 t-fc
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépí-tési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este).
30/238-0173 (4566K)_
Kiskanizsán. a Pivári utcában tízéves. 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdőszobás. vegyes fa-, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel. földpincével) 1200 nm-es telken. jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666
(4649K)_
Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy elcserélném nagyobbra. Érd: 386-799
(5048K)_
Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton 600 négyszögöl déli fekvésű, művelt szőlő és gyümölcsös eladó. Víz. villany van. Irányár: 450.000 Ft. Érd: munkaidőben: 314-013, esti órákban: 319-481 telefonszá-
mon.(605IK)_
Nk belvárosában csendes, zárt udvarban, parkolási lehetőséggel. 56 nm-es. kétszobás komfortos, egyedi gázfűtésű, vízórás. telefonos és redőnyös lakás reális áron eladó. Érd.: 333-012 (az esti órákban) (5052K) Kiskanizsa központjában kétszintes családi ház eladó. Ár: 18 millió Ft. Érd: 30/351-
5347 (5059K)_
Kanizsától 10 km-re Galambok Rigóhegyen 7-es úttól buszmegállótól 200 m-re 600 négyszögöl gyümölcsös 22 nm-es épülettel, felszereléssel eladó. Irányár: 1.4 millió. Érd:
317-559 (5060K)_
Péterfai utcában 77 nm-es cirkogejzíres. redőnyös. 2+1 szobás lakás eladó. Irányár: 10.5 millió Érd: 30/588-7776 (5070K) A TV-torony alatt fekvő két irányból is megközelíthető, gondozott, kicsi szőlő, konyhakertnek alkalmas szántóval, pince nélkül eladó. Érd: 315-559 (este) (5074K) Nk. Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 4300 nm telek régi pincével eladó. Érd.: 18
óra után 321-734 (5076 K)_
Szentgyörgyvári hegyen szőlő, gyümölcsös, szántó, lakható házzal eladó. Irányár: 3.2 millió Ft. Érd.: 30/276-6300 (5079 K) Nk-án belvárosi háromszobás. 90 nm-es. ga-lériázható lakás sürgősen eladó (vagy ki-
FIX Ingatlanügynökség
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3.
Ingatlanügynökségünk megkezdte
tevékenységét. Ingatlanokat, nyaralókat, hétvégi házakat, kiadó lakásokat, szobákat keresünk ügyfeleink részére.
Tel./fax: 06-93/312-212, 20/953-1591,70/252-2285
adó). Irányár: 7.9 millió Ft. Erd.: 30/3968-
678 (5081K)_
Nyírfa utcában 75 nm-es sorházi lakás garázzsal. kis udvarral eladó. Irányár: 12.5 millió Ft. Érd.: 30/474-2123 (5083K)
BERLET
Takarék utcai garázssoron garázs kiadó. Tel.: 93/315-384 (5083K)_
VEGYES
Gázrezsó (3 égős) fém tartóasztallal 7000 Ft. félautomata mosógép (centrifugál és programozható) 7000 Ft, gyermekruhák (0-4 éves korig, fiú, lány) megegyezés szerint eladók. Érd: este a 315-668-as telefonon. (5054K) Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cserélném.
Érd.: 30/480-8824 (5016K)_
Házat, padlást, pincét, faházat takarítunk. Kiselejtezett holmikat elfogadunk. Érd:
30/652-4560 (5064K)_
Rántanivaló húscsirke megrendelhető márc. 20—április 10-ig 1.80-2 kg-os 800 Ft/db. Érd: 30/227-3294 (5069K)
Vírusmentes telepről 100-130 kg közötti hízók valamint malacok, süldők kis és nagy tételekben eladók. Ár megegyezés szerint. Érd: 30/650-0494 (5068K)
Hízott sertés eladó! 30/5419571 (5067K)
Erd: 329-137.
Kérjük szépen segítsenek egy kis élelmiszerrel, más egyébbel. Egy beteg, rászoruló család. Jelige: „Segítség" Kanizsa Szerkesztő-
ségbe._
Lapraszerelt hálószobabútor. 3 db kétajtós szekrény, franciaágy. 2 db éjjeliszekrény el-adó. Érd: 30/975-9281 (5081K)_
ALLAS
Nagykanizsai presszóba önállóan dolgozni tudó pultost felveszek. Érd: 30/901-2493
(5078K)_
Elektronikai műszerész ipari tanulót veszünk fel(érettségizett). KISO Electronic 93/319-138 (5082K)_
Húsvét előtti kiállítás és vásár a Rózsás Galériában (Nagykanizsa, Kinizsi út 2/b.) Károlyfi Zsófia festőművész személyesen fogad minden művészetkedvelőt. Egyedi beírást kérhet versesalbumba, rajzmásolatra, CD-re.
Április 5-én, 12-én szombaton, valamint április 7-én, 14-én hétfőn: 12.00-17.30-ig.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva. Halász Gyula. Nagy Krisztina. Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. I. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
2003. április 3.
15
16
2003. április 3.
OKfcWAz
2 0 0 _ _____
ÉPÍTŐ-, ÉS ] N8AT LAN FEJLESZTŐ KFI
n a u i u n i i 3 A
Iiiivtsl SANDOK MUVtLUUtsi nuíruii.
A FEHÉR HUSZÁR
- operett Kálmán Imre életéről a HSMK-ban április 7-én
19 órakor Belépődíj: 1500 és 1300 Ft
A KÖLTÉSZET ÜNNEPE
Vendég: Cséby Géza költő
a HSMK-ban április 9-én
17 órakor Belépődíj nincs, minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
EURÓPA SZABADEGYETEM - MŰVELT TÁRSADALOMMAL ÉS INFORMATIKÁVAL AZ EURÓPAI UNIÓBA a HSMK-ban április 3-án
18 órakor
Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
SZOT VORY
LÁSZLÓ
FESTŐMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
MEGNYITÓ:
ÁPRILIS 4. PÉNTEK 18. Ó.
MEGNYITJA: LÓSKA LAJOS MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
HELYE:
PETRÓ GALÉRIA NAGYKANIZSA FŐ IJT 1 9.
HÚSVÉTI KERÁMIAVÁSÁR
10%
KEDVEZMÉNY MINDEN KERÁMIA TÁRGYRA
IjVT 13* ¥ '' IMf''§
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZGA KÖZPONT
a májusi ANGOL és NÉMET - állami és nemmzetközi (EU-s) bizonyítványt nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ 40 órás, speciális tanfolyamokat szervez vizsgáztató tanárok vezetésével, ingyenes próbavizsgával!
Jelentkezés: személyesen, április 18-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel./fax: 93/326-413; „zöld szám": 80/203-541 Mobil: 30/400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
OM reg. sz.: 01 - 0062 - 02
NYITVA: ÁPRILIS4-1 8. H-P: 10-17.30 SZ: 10-12.30.
Milyenek a kilátásai a 2003-as évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő lakások, irodák, üzletek, garázsok
még leköthetők.
Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.ern. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 901 3 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab''
A MEGNYITÓRA MINDEN
érdeklődőt
szeretettel es egy pohár
pezsgővel várunk:
ÁPRILIS 7-18
PETRÓ GALÉRIA NAGYKANIZSA FŐ ÜT 19.
NYITVA: H-P: 10-17.30 SZ: 10-12.30.

Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 14. szám • 2003. április 10. Megjelenik 21.000 példányban
*
HSMK
EURÓPAI UNIÓS RENDEZVÉNYEK
ÁPRILIS 12.
21 óra Erzsébet tér
• A GHYMES EGYÜTTES KONCERTJE
22 óra
• ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK 22.15 óra
• A JUNIOR JAZZ BAND HANGVERSENYE
ÁPRILIS 16. 17.30 óra HSMK
• AZ EURÓPAI UNIÓ - KÉPESLAPOKON
Díszítsük fel együtt az alkalomra készített óriástérképet! 18 óra
• EURÓPA MŰVÉSZETI GÁLA Dalok, táncok az Európai Unió és a Kárpát-medence kincseiből Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester
A műsorban közreműködnek: Igricek Együttes, Kanizsa Táncegyüttes, Zalagyöngye Néptánc-együttes, Bojtár Népzenei Együttes
A rendezvény létrejöttét támogatta: Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány
Tequiía bár, Sombrem samk, Smgria Randi
április 12., szombat
DJ MAJOR
EXKLUZÍV: Tedino, House, Trance, + italakció!
ÜZENETEK AZ EURÓPAI UNIÓS NÉPSZAVAZÁSHOZ
Litter Nándor polgármester. Teleki László, a Miniszterelnöki Hivatal roma ügyekért felelős politikai államtitkára, valamint Göndör István országgyűlési képviselő április 4-én tartott sajtótájékoztató keretében üzenetet intézett Nagykanizsa lakói felé az április 12-i népszavazás kapcsán.
A polgármester üzenetében megfogalmazta: „Ami évtizedekig álom volt, most megvalósulhat. Meg kell ragadnunk ezt az esélyt, ami előttünk áll. Rajtunk múlik, hogy tudunk-e ezzel élni, és azok a változások, amiket el szeretnénk érni, Nagykanizsa és az ország életében bekövetkeznek-e. Kérem, jöjjön el és szavazzon igennel."
Teleki László szavaiban kifejtette: „Az egyenlő esélyek megteremtése érde-
kében nagyon fontosnak tartom, hogy az európai uniós szavazáskor igennel szavazzunk, a szavazás eredményét azonban több tíz év múlva fogjuk látni. Le lehet mérni annak az üzenetét, amit április 12-én közösen megtehetünk... Azt gondolom. hogy az európai közösséghez való tartozás csak pozitív kimozdulást jelenthet gazdasági, politikai helyzetünknek és megítéltetésünknek, ha a jövőre nézve mi is át tudjuk lépni azt a bizonyos jelképes európai uniós kaput".
- Az idő a kétkedőket is meg fogja győzni döntésük helyességéről. Segítse szavazatával, hogy április 12-én egyenrangú tagjai legyünk az európai népeknek. A sikeres népszavazást ünnepeljük együtt az Erzsébet téren - mondta üzenetében Göndör István.
HIRDETMENY
Tájékoztatjuk a nagyfakosi városrész választópolgárait. hogy a 2003. április 12-i népszavazás szavazóhelyisége a bagolai kultúrteremben lesz.
A szavazáson való részvételhez lehetőséget biztosítunk azzal, hogy gépjárművet in-
dítunk Nagyfakosról a nyilvános telefonfülke elől az alábbi időpontokban:
7.00-9.00 óra, 13.00-15.00 óra A szavazás befejezését követően a visszaszállításról is gondoskodunk.
Kérjük a választópolgárok népszavazáson való részvételét.
Nagykanizsa. 2003. április 7.
Helyi Választási Iroda, Nagykanizsa
Európa
igen
HIRDETMENY
Tájékoztatom Nagykanizsa Megyei Jogú Város választópolgárait, hogy az Európa Unióhoz történő csatlakozás ügyében 2003. április 12-én (szombaton) ügydöntő országos népszavazásra kerül sor.
A szavazás 6.00 órától 21.00 óráig tart a névjegyzékbe történő felvételükről szóló értesítőben megjelölt helyen.
Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén, vagy - igazolással - lakóhelyétől távol is lehet.
IGAZOLÁST a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől lehet kérni személyesen, vagy meghatalmazott útján legkésőbb
2003. április 10-én 16.00 óráig.
Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb 2003. április 7-én megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.
A választójoggal rendelkező állampolgárok módosított névjegyzéke
2003. április 10-én 16.00 óráig megtekinthető
Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti ügyfélfogadóban.
Részletes tájékoztatáséit a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni. (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.)
Nagykanizsa. 2003. március 31.
Dr. Gyergyák Krisztina Választási Iroda vezetője
HIRDETMENY
Tájékoztatjuk a korpavári városrész választópolgárait, hogy a 2003. április 12-i népszavazás szavazóhelyisége a Palini Általános Iskolában lesz.
A szavazáson való részvételhez lehetőséget biztosítunk azzal, hogy gépjárművet indítunk Korpavárról a vegyesbolt elől az alábbi időpontokban.
10.00-12.00 óra, 16.00-18.00 óra
A szavazás befejezését követően a visszaszállításról is gondoskodunk.
Kérjük a választópolgárok népszavazáson való részvételét.
Nagykanizsa, 2003. április 7.
Helyi Választási Iroda, Nagykanizsa
HIRDETMENY
Tájékoztatjuk a kisfakosi városrész választópolgárait, hogy a 2003. április 12-i népszavazás szavazóhelyisége a bagolai kultúrterem lesz.
A szavazáson való részvételhez lehetőséget biztosítunk azzal, hogy gépjárművet indítunk Kisfakosról a vegyesbolt elől az alábbi időpontokban.
7.00-9.00 óra, 13.00-15.00 óra
A szavazás befejezését követően a visszaszállításról is gondoskodunk.
Kérjük a választópolgárok népszavazáson való részvételét.
Nagykanizsa, 2003. április 7.
Helyi Választási Iroda, Nagykanizsa
A A delta
hkie*nt aabuli
Magyar u. 19. 93/311-665
7 tza 7 ét ke -i <5tc ! ! !
HAVA N NA
CLUB | RESTAURANT
Zrínyi u 15 93/321800
(Célpont Üzletház alatt)
I koMMt\rSffenejzn CitT.
IHerfli DavöKSt
6I Vvlv
i nagy
Jágermeister
Program részletezés a hátoldalon

IÓO éve alapították a Templom téri, 120 éve a Kóa utcai iskolát
PROGRAMJAINK 2003. április 9. szerda <
Templom tér
11.00 - Koszorúzás
az iskola kopjafájánál 11.30 - Farkas Zsuzsanna ny. tanár
és grafikus művész kiállításának megnyitója
12.00 - Dr. Kerecsényi Edit néprajzkutató
és ny. múzeumigazgató előadása 16.30
Nagyrác utca
15.00 Koszorúzás
Klébersberg Kuno emléktáblájánál „Emlékeink" történeti és fotókiállítás megnyitója Kötetlen beszélgetés
16.00
2003. április 10. csütörtök * Templom tér Nagyrác utca
11.00 „Jelszó: 160 év"-játékos 14.00 „Gyere velünk, játsszál vetélkedő velünk" sportvetélkedő 16.00 „6-60" évesek kosármeccse diákok, szülők, 17.10 „Öregdiák - mai diákok" tanárok részvételével focimeccs
2003. ÁPRILIS 11. PÉNTEK 17.00 - Ünnepi gála
Az est folyamán fellépnek iskolánk végzett és jelenlegi diákjai (Helyszin: Az iskola aulája)
Ez alkalomból szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját ünnepi rendezvénysorozatunkra.
0 [BMBJBMBMBM5JBJBMBIB)BIBIB1BMMBJBIB1B1B1BMBIB1BMBIB1BJB1B1B1MB1BM
Mibe került a tél?
A 2002/03 tél kihívásai mind a magánembereknek, mind az intézményeknek komoly anyagi terhet jelentett, főként a fűtési díjak miatt. A magánházak esetében átlagosan 15-40%-kal nőttek a fűtési költségek az idei év januárjában a tavalyi év ugyanilyen időszakához képest, legalábbis ez derült ki gyors számla-összehasonlításokból. Arra vonatkozóan egyelőre nem sikerült adatot szerezni, hogy az átalánydíjas fizetések esetén az esetleges költségnövekmény mikor jelentkezik, illetve azt mikor kell a központi fűtéses lakások esetén kifizetni, de nagy valószínűséggel ott is jelentkeznek a másutt tapasztalható többletkiadások. A hosszú hideg tél eredményeként a városban működő intézmények közül néhány - tekintettel a hidegre - túllépte az eredetileg tervezett energiaköltségeket, e kiadások egyébként az idei költségvetésben jelentkeznek majd. Balázs László, a Kincstár munkatársa lapunk kérdéseire elmondta, az előzetes számítások szerint az intézmények fűtési költségei átlagosan 25%-kal nőttek az idén januárban a tavalyi januárihoz képest. A költségnövekedések között jelentős eltérések vannak. Ez főként az egyes intézmények épületi adottságaitól és fűtési rendszerük korszerűségétől is függ.
Lágyítsa meg vizét, tegye kellemesebbé az életét!
A tavaszi kiállítások közül a CWG Hungary Víztechnikai Kft. április 8-12. között a HUNGAROTHERM Nemzetközi Fűtés-, Szellőzés-, Klíma-és Szanitertechnikai Szakkiállításon mutatkozik be. ahol a már ismert ipari és háztartási vízkezelők mellett egy új termékcsaláddal jelenik meg.
A Cillit-CWG-termékcsalád tökéletesen megfelel az Ön összes szükségletének. Szűrői és vízlágyítói nem csak kiváló minőségűek, hanem esztétikusak is. A Cillit-CWG Bio vízlágyító automatikus1 integrált csíravédő rendszerének köszönhetően Ön szinte teljesen megfeledkezhet berendezésének létezéséről, hacsak nem emlékeztetné erre a víz lágysá-
ga-
A CWG Hungary Víztechnikai Kft. számára fontos a Hungarotherm kiállításon való részvétel, mivel magyarországi vevőkörébe hazánk vezető ipari cégei tartoznak. A kiállítás alkalmat nyújt ugyanakkor nemcsak a külföldi és hazai vevőtalálkozóra, hanem a magyar iparban megszerzett pozíció erősítésére is.
Látogassa meg Ön is cégünket 2003. április 8-12. között a Budapesti Vásárközpontban a „D" pavilon 303/f standon!
E-mail: cwghun@cwg.hu. http://www.cwg.hu
U J FAK AZ EGYKORI SUSZTERALLÉN
A juharokat pótolják, ugye?
A Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. Nagykanizsa közigazgatási területén több fa kivágását rendelte meg az utóbbi időben. A kivágott fák egy része betegség és állékonyság, míg másik részük allergiát kiváltó hatás miatt szorultak cserére. A lakosságot leginkább a nyári kánikula idején is árnyat adó Deák téri fák kivágása lepte meg. A Városüzemeltető cég képviselői elmondták, hogy a fakivágást állapotfelmérés előzte meg, mely során a szakemberek gombafertőzést, bekorhadást tapasztal-
tak, és ennek megfelelően javasolták a fák cseréjét. Szakemberek a balesetveszélyes üreges fatörzsekre is felhívták a figyelmet, ami a járókelőket, a buszra és a taxira várókat egyaránt veszélyeztették. A munkák elvégzését a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai is engedélyezték, előírva a fajtaazonos fákkal történő pótlásokat és a járda útburkolatának helyreállítását. A telepített több éves fák azonban csak egypár évtized után tudnak majd a régi időkre emlékeztető árnyat nyújtani. H. GY.
EGESZSEGUGYI VILÁGNAP
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként kezdte meg működését az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása. Megalakulásának évfordulóját mint az „egészség világnapját" ünneplik minden esztendőben szerte a világban. A 2003. évi világnap központi témája: „Egészséges környezetet gyermekeinkért". A mozgalom az egészség világnapján egészséges környezet kialakítását segíti elő mindenütt. Idén is tudományos szimpóziumok, politikai viták voltak a gyerekek egészségéről és környezetéről. De a leglényegesebb pont volt, hogy maguk a gyerekek írják le szüleiknek, tanáraiknak, közösségi vezetőiknek, hogyan látják ők a saját környezetüket. Ebből az alkalomból hirdetett a gyermekek és fiatalok különböző korcsoportjainak pályázatot az Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium rajz illetve mese és vers kategóriákban. A megyei ÁNTSZ Egészségvédelmi Osztályára megküldött pályázatok közül választotta ki a szakmai zsűri az általa legjobbaknak ítélteket, majd a győztesek az április 7-i központi ünnepségen vehették át jutalmukat. Az országos győztes pályamunkákból vándorkiállítást szerveznek, s bemutatják majd őket Budapesten, a 2004 júniusában megrendezésre kerülő „Környezet és Egészség" miniszteriális konferencián is. A díjnyertes szöveges pályázatokat erre a konferenciára angol nyelvre is lefordíttatják. Az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete külön jutalmazza a kategóriagyőztes pályamunkákat.
Sz. M.
A GYÓGYULÁS ÚTJÁN
Február végén, március elején egyre többen jelentkeztek influenzára illetve influenzaszerű megbetegedésekre utaló tünetekkel a háziorvosuknál, ezért a megyei tiszti főorvos a tizedik héttől az egész megyére kiterjedő figyelőszolgálatot rendelt el - tudtuk meg dr. Búzás Judittól, az ÁNTSZ helyi intézetének vezetőjétől. A háziorvosoknak heti rendszerességgel kellett betegforgalmi adatokat lejelenteni, három általános iskola. két óvoda és egy középiskola pedig a hiányzásokkal kapcsolatos adatokat szolgáltatta ugyanilyen gyakorisággal az intézetnek. A beérkezett adatok folyamatosan kerültek feldolgozásra. A 11. héten a városi lakosság 1,9%-a -ami több mint ezer embert jelent - a környéken élők 0,9%-a - azaz közel 450 fő - betegedett meg, közülük összesen ketten voltak, akik előzőleg influenza elleni védőoltásban részesültek. A betegek mintegy 60%-a a fiatalok közül került ki. A kórházban látogatási tilalmat nem rendeltek el. A legtöbb megbetegedés a 12. héten történt, azóta folyamatosan csökken a megbetegedések száma. Leggyakrabban hörghurutos. hörgőgyulladásos betegségek jelentkeznek szövődményként - tudtuk meg a főorvos asszonytól. A kórokozók figyelését egyébként már tavaly december közepe óta végzik, a laboratóriumi vizsgálatok a nyolcadik héten mutatták ki az első „A" illetve „B" influenzavírusokat. Vidéken a városhoz viszonyítva mintegy kéthetes csúszással tetőzött az influ-enzaszerű megbetegedések száma, de ma már valamennyi iskolában és óvodában kevesebb a hiányzó gyermek, s az orvosi rendelőkben folyamatosan csökken az ellátásra szorulók száma.
Sz. M.
2
2003. április 10.
IZRAELI NAP
Varnai Shorer Judith, Izrael Állam nagykövete a múlt héten Nagykanizsára és Keszthelyre látogatott. A nagykövet asszony kanizsai programja a Polgármesteri Hivatalban kezdődött, ahol Litter Nándor polgármester adott tájékoztatást Nagykanizsa helyzetéről és terveiről. A rövid megbeszélést követően konferenciára került sor a Halis István Városi Könyvtárban. A szervezők nevében Rácz József köszöntötte a vendégeket és a gazdasági konferencia résztvevőit. Litter Nándor bevezetőjét követően, Varnai Shorer Judith nagykövet nyitotta meg hivatalosan az izraeli napot. Ezután vette kezdetét az a gazdasági konferencia, melyen Hadar Leóra, a nagykövetség első titkára és dr. Lednitzky Péter, az 1TDH vezérigazgatója tartott előadást az izraeli-magyar gazdasági kapcsolatokról és a befektetési lehetőségekről. A konferencia ideje alatt az izraeli nagykövet sajtótájékoztató keretében számolt be országa helyzetéről. mely feszülten figyeli a most zajló iraki háborút. Az izraeli gazdaságról szólva megállapította: Izrael erős bázissal rendelkezik, és a nehézségeket figyelembe véve pozitív változások látszanak az elmúlt három hónapban. A magyar-izraeli kapcso-
latokat jónak minősítette a nagykövet és örömét fejezte ki az országa irányában tapasztalható szolidaritásnak. Varnai Shorer Judith látogatását a helyi zsidó hitközségnél folytatta, ahol a közösség elöljáróival folytatott megbeszéléseket. A hitközség vezetői tájékoztatták a nagykövetet terveikről, melyek közül a zsinagóga felújítása, az izraelita temető rendbetétele és a kezdeményezésükre felállítandó holokauszt-emlékmű szerepel kiemelten. Ez utóbbihoz a városvezetés is ígért támogatást. Délután a hitközség nagytermében megemlékezéssel folytatódott az izraeli nap. Itt Suchmann Tamás, a parlament Emberi Jogi. Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának elnöke emlékezett a holokauszt áldozataira és a túlélőkre, majd emlékül Varnai Shorer Judith a kanizsai túlélők közül hatnak adott át üvegplasztikából készült alkotást. Az ünnepi műsor részeként felolvasták azt a szolidaritási nyilatkozatot, melyet a szervezők Izrael Állammal való együttérzésük jeleként fogadtak el. A rendezvényt szervező Kossuth Szabadegyetem, a Kharisz Alapítvány és a Magyar-izraeli Baráti Társaság programja Keszthelyen gálaesttel végződött.
H. GY.
//
ROMA NAGYGYŰLÉS
2003. április elsején a BM Duna Palotában a nagykanizsai CKÖ szervezésében 30 fő vehetett részt a Miniszterelnöki Hivatal roma ügyekért felelős politikai államtitkársága által szervezett ..Együtt Európába kirekesztés nélkül" című roma nagygyűlésen. A gyűlést Szegvári Katalin nyitotta meg, majd a 100 Tagú Budapest Cigányzenekar lépett fel. A meghívott vendégek között szerepelt és beszédet mondott Kiss Péter miniszter, dr. Bárándy Péter miniszter. valamint Horn Gábor politikai államtitkár és Teleki László politikai államtitkár.
/ / /
SAJT0TAJEK0ZTAT0 A POLGÁRMESTERNÉL
Április l-jén sajtótájékoztatón mutatta be Litter Nándor polgármester dr. Kelemen Marcellt, a város új jegyzőjét. A március 25-ei közgyűlésen megválasztott jegyző aznap lépett hivatalba, "s tette le az esküt. Első munkanapján általános működési elvekről beszélgettek a polgármesterrel, és egyeztetéseket folytattak a soron következő feladatokkal kapcsolatosan. A sajtótájékoztató másik témájaként Litter Nándor elmondta, hosszas előkészítés után tárgyalt a Nemzeti Autópálya Rt. vezérigazgatójával dr. Bodnár Zoltánnal és Szilágyi András vezérigazgató-helyettessel. Utalt rá. hogy a kormány a 2003. február 19-ei ülésén tárgyalta és jóváhagyta az országos közúthálózat fejlesztésének a programját a 2003-2006 közötti időszakra, feladatokat határozott meg és a finanszírozásról is döntött. A NA Rt. olyan feladatot kapott, hogy a részletes programot június 30-ig kell kidolgozniuk. A polgármester azért kezdeményezte a találkozót, hogy a város érdekeit figyelembe véve történjen a program véglegesítése. Arról egyeztettek, amit már többször is
megfogalmaztak, hogy a város célja az, hogy 2004-ben megkezdődjön és 2006-ra befejeződjön az autópálya építésének Becsehely és Nagykanizsa közötti szakasza. Mivel készen vannak a szakasz tervei, be lehet adni engedélyezésre. Az Ordacsehi és Becsehely közötti szakaszt együtt kellene beadni engedélyezésre a különböző hatóságokhoz, mert így lehetne biztosítani azt, hogy a munkálatok meginduljanak. A város vezetése felvállalta, hogy a térségben az autópálya-építésben érintett polgármestereket összehívják és kérik a támogatásukat annak érdekében, hogy a különböző kisajátítási, természetvédelmi problémák miatt ne szenvedjen jelentős csúszásokat az építkezés. Ha az elképzeléseik így valósulnak meg. akkor nem gyorsforgalmú út, hanem autópálya épül Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy között. A megbeszélés során egyeztettek a leágazásról is, ami két lehajtót foglal magában, az egyik a a város keleti részén, a 61 -es útnál csatlakozik le, a másik pedig a Camping útnál.
B. Zs.
UNNEPELYES ALAPKŐLETÉTEL
Április 4-én. az építészet napján elhelyezték a VIN-2000 Kft. beruházásában megvalósuló társasház alapkövét a Zer-kowitz-udvar-ban. Az építtető 68 lakásos társasház építését tűzte ki célul olyan műszaki tartalmakkal és szolgáltatásokkal, mely városunkban egyedülálló - mondta köszöntő szavaiban Burján Zoltán ügyvezető. Az építkezés háromnegyed hektáros ingatlanon. 6200 négyzetméter alapterületen történik, háromszintes, tetőtér-beépítéses és 30 férőhelyes teremgarázs kialakításával. Göndör István országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, hogy aki
házat épít az bízik a jövőben. Bízik abban, hogy azok az infrastrukturális beruházások, melyek a városban a közeli jövőben megvalósulnak, és az érvényben lévő szociális támogatások a gyermeket nevelő családok számára is elérhetővé teszik a XXI. század elvárásainak megfelelő színvonalú lakások vásárlását.
B. Zs.

2003. április 10.

3
Múlt heti lapszámunkban már tájékoztattuk olvasóinkat arról, az idén tavasszal is lesz lomtalanítás, igaz az elmúlt évek szokásaitól eltérő módon. Az akcióval kapcsolatosan számos félreérthető információ látott napvilágot, ezért is kértük a VIA Kanizsa Kht. munkatársát, Baloghné Munkácsi Andreát, tájékoztassa olvasóinkat.
- Négy éve változott a korábbi gyakorlat, és így évi egy alkalommal - tavasszal - került sor lomtalanításra. A lomtalanítás során városunk szemétteleppé változott minden évben. A városrészekre meghirdetett elszállítási program ellenére sajnos egyidőben jelentek meg a hulladékliegyek a város egész területén, a guberálók és a szél pedig csak fokozták a problémát. ezért is volt szükség egy új rendszer kidolgozására.
- Mekkora mennyiségű hulladék jelentkezett az akciók során?
- Egy lomtalanítási akció mintegy 3.000 m'' szemét összegyűjté-
sét jelenti. Ilyen mennyiséggel valóban, mint a tájékoztatásokban is'' megjelent, nem terhelhető a jelenlegi lerakó, és nem is szükséges. Ha az akcióban kirakható szemét mennyiségét nézzük, akkor a ténylegesnek csak mintegy 30-40%-a felel meg a lomtalanítás feltételeinek. Lomtalanításban azok a lomok rakhatók ki, melyek meghaladják a szokásos szemétgyűjtő edények méretét, ele egyébként egy lakás, egy család napi életvitele során keletkeznek.
- Mit ne rakjanak ki a polgárok, mi az ami biztosan nem tartozik a lomtalanítás során ingyen elszállítandó kategóriába?
- Nem tartalmazhat a szemét építési-bontási törmeléket, vállalkozásból származó hulladékot, a kertben végzett munkákból származó növényeket, ágakat, veszélyes hulladékot (pl. hűtőszekrény, akkumulátor). Továbbá nem szállítjuk el a hulladékszigetek gyűjtőibe egész évben térítésmentesen elhelyezhető hulladékot, papírt, üveget és műanyag palackot sem. Nem szállíthatók el a lomtalanítás során a festék, gyógyszermaraclványok sem.
- Mi az új rendszer lényege?
- A Via Kanizsa Kht. a hulladékszállító céggel közösen megpróbál olyan rendszert kialakítani, mely során valóban a fenti feltételeknek megfelelő hulladék kerül ellenőrzötten, és szervezetten elszállításra. A lomtalanítást igénylő lakó, lakóközösség telefonon kérheti a szállítótól az ak-
ció lebonyolítását, vagy személyesen a VIA Kanizsa Kht. irodájában tudunk segítséget nyújtani, amennyiben az igénylőnek nem áll módjában a telefonálás. A szállító megadja az időpontot, és - a várható mennyiség ismeretében - a szállítás módját (konténer, tömörítős autó stb.). Az akciót próbáljuk úgy szervezni, hogy a közterületeket ne lepje el a szemét. Ugyanakkor ezzel a módszerrel, valóban csak a lomtalanítási hulladék kerül díjmentesen elszállításra, az egyéb -fent példának hozott - szemét elszállításáért fizetni kell.
- Mikor kerül sor az akcióra?
- A lomtalanítási akció május 15-június 30. között kérhető. Ezen időszakban munkanapokon 7.30-15.00 óra között az 537-380 telefonszámon lehet egyeztetni a szállítás időpontját.
D. É.
KÖLTÖZKÖDÉS KÉRDŐJELEKKEL
A kórház „E" épületének rekonstrukciója miatt feltehetően az első félévben kiköltöztetik a jelenlegi ideiglenes helyéről a Szakosított Szociális Intézményt. A céltámogatási igény elment, májusban fogja tárgyalni a parlament. A intézményben ápoltak elhelyezésével kapcsolatban a kisebb létszám befogadására alkalmas rigyáci szociális otthon épülete is szóba került. A volt Űrhajós Utcai Óvodában történő elhelyezésük miatt a környéken lakók tiltakozásba kezdtek. A hivatalban a közgyűlési döntéshez az ügy előkészítése folyamatban van. Hogyan tovább? - tettük fel a kérdést néhány érintettnek.
KELEMEN Z. PAL, a Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke:
- Elítélem azokat, akik úgy gondolják, hogy nincs helye az intézménynek a városban. Jóindulatú, fogyatékos emberek elhelyezéséről van szó, elvárható velük szemben is a társadalmi szolidaritás. Az emberi együttérzés hiányának érzem a tiltakozást.
BICSÁK MIKLÓS önkormányzati képviselő:
- Két tűz között vagyok, a lakos-
ság érdekét és a város érdekét is figyelembe kell venni. Szükség van az intézményre, külföldön is a belvárosban láthatók a tolókocsis emberek, természetes dolog, hogy emberek között élnek, csak nálunk van ilyen maradi gondolkodás. Néhány Hársfa utcai lakót ez zavar. Az intézmény udvarának egyik oldalán garázsok vannak, nyugodt, ideális a terület, és a város nem kapja meg a 450 millió forintos céltámogatást, ha nem
tudja megvalósítani az épület rekonstrukcióját. Tudok róla, hogy a lakók az elvi engedélyt megfellebbezték, majd másodfokon eldől, liogy érveik jogosak-e vagy sem.
VIDA ANTALNÉ Hársfa utcai lakos:
- Ügyvédhez fordultak a lakók, a szomszédos családi házak tulajdonosai csatlakozásával, mert attól tartanak, hogy nem csak öregek otthona jön ide, hanem más jellegű betegek is, akik be vannak zárva, mert nem tudnak úgy élni mint mi. Az elvi építési engedéllyel nem értenek egyet. Az. önkormányzati képviselőnk ismeri a véleményünket. Fejlődjön a város, kapja meg a pályázatot, csak az a kérés, hogy más jellegű intézmény jöjjön ide. Egy csendes és lehetőleg olyan, amelyik hétvégén nem működik. Még 16 méterrel megtoldják a jelenlegi
épületet, két emeletet ráépítenek, a társalgója a lakások felé néz.. Félünk attól, hogy a lakásunk értéke csökkenni fog. Javasoltuk, hogy őket próbálják elhelyezni a laktanyába, és az ottaniakat hozzák ide. Már nagyon korán elébe mentünk a dolgoknak, és most hallom, hogy miért akarunk szervezkedni! Közel vagyunk egymáshoz, nem tudom, hol van példa az országban arra, hogy így 10 méter távolságra létrehoznak olyan intézményt, ami nem öregek, nem gyermekek otthona, hanem súlyos állapotú elmebetegeket ápolnak. Valami erdős-ligetes helyet kellene keresni a számukra. Nem személyeskedés, és nem a sérült emberek ellen vagyunk, hanem a nyugalmunkat féltjük és csökken a lakásunk értéke, ha el akarnánk adni.
B. Zs.
KEPVISELOIFOGADOORA
3 DR. HORVÁTH GYÖRGY önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2003. április 16-án szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 249/2002. (IX. 10.) számú határozatával rendezés alá vonta a Nagykanizsa. Kisfaludy u.-Csány u.-Szcmerc u.-Ady u. által határolt tömb területét új rendezési terv készítése érdekében.
Az 1997. Évi LXXVIII. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásaira figyelemmel a terv elkészült, azt a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában véleményezésre közszemlére tesszük 2003. május 5-ig.
A tervezési területre vonatkozó javaslatokat, észrevételeiket Nagykanizsa Megyei Jogú Város főépítészének címezve írásban lehet eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa. Erzsébet tér 7. Fax: 93/500-735
FELHÍVÁS
Értesítjük a zártkertiingatlan-tulajdonoso-kat. hogy társaságunk a tavalyi évhez hasonlóan 2002. április elején 4 köbméteres hulladékgyűjtő konténereket helyez a hegykapukhoz.
Felhívjuk a figyelmei, hogy a konténerbe csak és kizárólag a zártkerti ingatlanon keletkezeit kommunális hulladék kerülhet.
Kérjük a tulajdonosokat, ne a hulladékgyűjtő edény mellé, hanem az edénybe helyezzék a szemetet, ezzel is óvják a konténer közvetlen környezetét.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
VERSENYTARGYALASOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI a Nagykanizsa. Csertő 10422 hrsz-ú 3738 m; területű gyep művelési ágú ingatlant.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal földszinti
tárgyalóterme (Nagykanizsa. Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje: 2003. április 15.10.00 óra"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET az alábbi ingatlan bérbeadására: • Nagykanizsa. Csengery út 5.. sz. alatt található 80 nm alapterületű üzlethelyiség és 108 nm
alapterületű pincehelyiség. Az induló licit bérleti díj:
üzlethelyiség: 1600 Ft/nm/hó+áfa
pincehelyiség: 240 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó+áfa A versenytárgyalás ideje: 2003. április 22.09.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa. Deák tér 5. sz.) 1. emeleti tárgyaló. Érdeklődni lehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye,
Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 3II-241 vagy 516-532
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET az alábbi ingatlan bérbeadására: Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. sz. alatt található 154 nm alapterületű üzlethelyiség és 34 nm alapterületű raktárhelyiség.
Az induló licit bérleti díj: bruttó 800 Ft/nm/hó
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó +áfa
A versenytárgyalás ideje: A versenytárgyalás helye:
Érdeklődni lehet:
2003. április 22.10.00 óra.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye. (Nagykanizsa, Deák tér 5. sz.) 1. emeleti tárgyaló.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye. Nagykanizsa. Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET az alábbi ingatlan bérbeadására: Nagykanizsa. Fő út 8. sz. alatt található 48 nm alapterületű üzlethelyiség.
Az induló licit bérleti díj: A versenytárgyaláson a licitlépcső: A versenytárgyalás ideje: A versenytárgyalás helye:
Érdeklődni lehet:
1500 Ft/nm/hó+áfa 80 Ft/nm/hó+áfa
2003. április 22.11.00 óra.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye. (Nagykanizsa, Deák tér 5. sz) I. emeleti tárgyaló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye. Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532.
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a. Nagykanizsa, Magyar u. 2. szám alatti, 7 hrsz-ú ingatlanát."
Az árverés helye: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri földszinti tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Az árverés ideje: 2003. április 23. 10 óra
Kikiáltási ár: 27.840.000 Ft + az épületekre vonatkozó áfa,
összesen 30.000.000 Ft Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal földszint 13a számú irodájában vehető át.
..Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa-Miklósfa, Iskola utcai. 148/4 hrsz-ú ingatlanát."
Az árverés helye: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri földszinti tár-
gyalótemic (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Az árverés ideje: 2003. április 28.10 óra
Kikiáltási ár: 3.150.000 Ft
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal földszint 13a számú irodájában vehető át.
A Csarnok Üzletház PÁLYÁZATOT HIRDET a létesítmény menedzselésére.
Részletes tájékoztatás: A Piacfelügyelet irodájában 2003. április 16-án 10 órakor. Pályázati anyag beadási határideje: 2003. április 23-án 10 óra.
Pályázat elbírálása: 2003. április 30-án.
EGYÜTT HATÉKONYABB
A Munkaügyi Központ helyi kirendeltségének kezdeményezésére tartottak fórumot a foglalkoztatásban érintett szakemberek és a vonzáskörzet polgármesterei részvételével. Litter Nándor polgármester a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról beszélt. A cél az volt - hallhattuk -, hogy olyan szabályozási elemek működjenek a városban, amelyek minden érintettre egyformán érvényesek, és a vállalkozókat új munkahelyek létrehozására ösztönzik. Teleki László államtitkár a romák tartós foglalkoztatásának fontosságát emelte ki annak érdekében, hogy gyermeküket taníttatni tudják. A romák felzárkóztatásának pedig sarkalatos pontja az, hogy a felnövekvő roma ifjúság milyen szaktudás birtokában kerül ki a munkaerő-piacra. Ezt követően Somos Béláné, a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségének vezetője értékelte a város és vonzáskörzetének pillanatnyi helyzetét. Mint mondta, a megyében a regisztrált munkanélküliek aránya 7,5%. de nálunk a helyzet ennél is rosszabb. A 8,8%-os érték mintegy három és félezer munkanélkülit jelent, és ehhez jönnek még a regisztrációból kiszorultak. Az elmúlt évben kiemelt figyelmet fordítottak a hátrányos helyzetűek és a romák foglalkoztatására, s mintegy 100 fő esetében bértámogatást kaptak a munkáltatók. Százhúsz munkavállaló járulékát vállalta át a kirendeltség, és több mint ötszázan éltek a felkínált képzési lehetőségekkel. Kiss Ambrus, a Zala Megyei Munkaügyi Központ vezetője tájékoztatójában kiemelte, hogy a minimálbérek nagymértékű növekedése érzékelhetően csökkentette a munkanélküliek számát, hiszen a segélyek nem nőttek ezzel arányosan, így sokan a munka mellett döntöttek. Az érdeklődők hallhattak az idei évben várható pénzforrások összetételéről is. A program második felében az érdeklődők tehették fel kérdéseiket a szakembereknek.
Sz. M.
KI OLVASSA LE A VÍZÓRÁT?
Az elmúlt héten taggyűlést tartott a Szabadhegyi Építő- és Fenntartó Közösség. Elfogadták Gye-nese Endre közös képviselő beszámolóját és a lemondását. A felvetett aktuális témák közül nem fogadta el a víztársulat tagsága a tagonkénti 2700 forintos kiváltást, ami abból adódott, hogy egy lakóház ráépült egy vezetékre. A vízórák hitelesítése volt a másik téma, amit szintén leszavaztak. A vízórák hitelesítése kb. 12 év óta nem történt meg, és az évi 150.000 forintos hálózati veszteségüket a társulatnak kell kifizetni. Új jelentkező nem volt a vízórák leolvasására, a probléma azonban sürgős megoldást igényel, mert ha nem fizetnek vízdíjat, a vízmű korlátozza a szolgáltatást. Április 7-én délelőtt Papp Péter önkormányzati képviselő fórumra hívta össze a telektulajdonosokat, valamint a hivatal, a tűzoltóság és a vízmű képviselőit, hogy megbeszéljék a lehetőségeket. A telektulajdonosok a saját erőből épített vízvezeték-rendszert át szeretnék adni a vízműnek. A tűzoltóság korábban már többször elmondta az észrevételeit, a terület biztonsága érdekében ragaszkodnak az előírt követelményhez, melynek alapján 200 méterenként öt darab föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni, aminek darabonkénti kiépítése 250.000 forintba kerül. Ha ez megtörténik és megfelelő lesz a víznyomás, akkor lehet szó az átadásról a Vízmű számára. Annak idején hegyi vezetéknek készült a Felső-szabadhegyi úton a vízvezeték, és kb. 200 méteren egycollos vezetékről kapják a vizet. Az itt lakók érdekében fel kell bővíteni, aminek a költségei a vélemények szerint az önkormányzatot terhelik. A gerincvezeték kiépítésében a lakók anyagi terhet nem vállalnak. Papp Péter elmondta, hogy a végérvényes megoldás hónapokat vesz igénybe, és kb. hatmillió forintba kerül. Ha idén nem sikerül, a jövő évi költségvetésből tudják csak megvalósítani.
B. Zs.
2003. április 10.
5
ÁPRILIS 12. 21.10
Helyszín: Erzsébet tér Európai örömünnep. Ghymes | együttes koncertje, tűzijáték, pro- | jektoros kivetítés a népszavazás | eredményéről.
ÁPRILIS 16.17.30
Helyszín: HSMK és a Széchenyi tér f, Progaramok a csatlakozási referendum aláírásának alkalmából: Az Európai Unió képeslapokontérkép.
Köszöntőt mond:
Litter Nándor polgármester Európai művészeti gálaműsor: Igricek, Kanizsa Tánc- |; együttes, Zalagyöngye Néptáncegyüttes, Bojtár Népze- || nei Együttes.
I ma wmmmmmmmmmmmmmmmmmm
HATÁRON ÁTNYÚLÓ PÉNZÜGYEK
A pénzügyi szolgáltatások szabad mozgása azzal a következménnyel jár, hogy bármely tagállam bármely pénzügyi szolgáltatója határon átnyúló szolgáltatásokat végezhet bármely más tagállam területén, amihez nem kell külön engedélyért folyamodnia. s ellenőrzését is a székhelye szerinti felügyeleti hatóság végzi.
Mindez azt jelenti, hogy csatlakozásunk után például egy német vagy egy holland bank közvetlenül nyújthat hitelt magyarországi ügyfeleknek, nem kell fiókot alapítania Magyarországon, vagy magyar kereskedelmi bank közvetítői szolgálatait igénybe vennie.
Természetesen fordítva is igaz ez, a hazai pénzügyi szervezeteket is megilleti ez a lehetőség más tagállamokban. Ez természetesen jobban kiteszi a magyar pénzintézeteket a versenynek, ami rákényszeríti őket a szolgáltatások színvonalának javítására. az árrések mérséklésére, és hozzásegíti a magyar piacot ahhoz, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén minden szempontból meghonosodjon az uniós országok gyakorlata.
KULTURA 2OOO-PROGRAM
Az unió célja a közös európai kulturális gyökerek tudatosítása, amely elősegíti az európai népek egymás iránti megértését, kölcsönös megismerését. Kiemelt fontosságúnak tartja az állampolgárok, főként a hátrányos helyzetűek és a fiatalok hozzáférésének és részvételének elősegítését a kulturális tevékenységekben, a művészek és alkotásaik mobilitását, valamint új technológiák alkalmazását. E célok megvalósítását a 2004-ig érvényben lévő „Kultúra 2000" keretprogram, valamint a KultúrPont Irodák hálózata hivatott szolgálni. Az unió külön hangsúlyt fektet az európai kulturális örökség védelmére is. Kötelező érvényű jogszabályok gátolják azt, hogy értékes kulturális javak illegálisan kerüljenek ki az unió, illetve a tagállamok területéről.
SCHENGEN ELŐTT ES SCHENGEN UTAN
Valaha gyepű-rendszerrel védték a magyar állam határait, melyet az aktuális háborús helyzettől függően ki-sebb-nagyobb személyi erővel is védtek eleink. Történelmünk során számtalan esetben volt országunk Európa védőbástyája, ütközőzónája és a nagyhatalmak alkuinak tárgya. A múlt héten a HSMK-ban nyílt, a Magyar Határőrség Európában címmel nyílt kiállítás jelzésszerűen érinti a régmúlt határőrizetet és bemutatja a csatlakozás utáni határőrizet feladatait. Képekben és szövegben főleg a XX. század határvédelme jelenik meg a kiállítás egyik felében, ahol a rend-
szerváltás megkezdésével mára emlékké váló „műszaki zár" is bemutatásra került. Az egy hétig látható anyagot Fonyódi György határőr dandártábornok mutatta be az érdeklődőknek, aki megnyitó beszédében beszélt a Magyar Határőrségre váró feladatokról is. Az Európai
Unióhoz való csatlakozás után Magyarország határai egyrészt az unió belső határaivá válnak, míg más részük az eddigieknél szigorúbb őrizetet jelentő ún. schengeni, azaz külső határrá változnak. A belső határok esetében egy folyamat végén válik majd képletessé az uniós határ. Ezzel szemben a külső határok komoly személyzeti és technikai megerősítés révén tudják majd ellátni feladataikat. Erre a megnövekedett feladat ellátására a magyar határőrizeti szervek folyamatosan készülnek - szögezte le a dandártábornok.
H. GY.
MŰVELT TÁRSADALOM ÉS INFORMATIKA
SIKERES NEMZETKÉNT AZ EURÓPAI UNIÓBA
Az Európa Szabadegyetem záró programjának vendége Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter volt. Az előadó bevezetőjében dicsérte a szabadegyetem létrehozásának gondolatát, mely szándéka szerint a népszavazás előtti tájékoztatást tűzte ki célul. A miniszter a történelmi áttekintést követően leszögezte: a rendszerváltás négy igenje után. a csatlakozásra való voksolás jelenti az 5. igent, lezárva a demokratizálódás 1990-ben kiteljesedő folyamatát. Kovács Kálmán előadásában példák felmutatásával illusztrálta, miként lett sikeres Portugália és Írország. Írország sikeréhez nagyban hozzájárult a csatlakozási stratégia megalkotása, melynek két fő te-
Készült az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány
rületei az ír kultúra és az informatika volt. Az írek emellett angol nyelvtudásukkal is helyzeti előnyt élveztek az uniós csatlakozás során. A miniszter szerint. Magyarország elsősorban geopolitikai helyzetét kihasználva tudna sikeressé válni, hazánk* nak régiós gazdasági és kulturális központtá kell válni ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Ebben a tudásgazdaság ki-
építése segíthet. A modern európai Magyarország megteremtése az információs technológiák elterjedésére és fejlesztésére alapozott információs társadalomban valósulhat meg -összegezte elképzeléseit az informatikai miniszter. A társadalom felkészítését szolgáló Európa-terv a felzárkóztatás és az esélyteremtés szellemében született, a miniszter szólt a számítástechnikai eszközök elterjesztésével kapcsolatos pályázatokról, a közösségi pontok elterjesztéséről, a távoktatás és a távmunka rendszeréről. Végezetül a Rákóczi-, a Deák- és a Neumann-évről emlékezett meg Kovács Kálmán, majd a közönség kérdéseire adott válaszokkal ért végett a rendezvény.
H. GY.

támogatásával • www.eukk.hu
2003. április 10.
. " •- . '' V,
GYEPÜKTŐL AZ ÁTJÁRHATÓ HATÁROKIG
ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselő-testülete a 291/2002. (XI. 4.) számú határozatával elfogadta az „Együtt Nagykanizsáért" önkormányzati programot, melynek célkitűzései -többek - között az alábbiak szerepelnek:
„... 2. Nyilvánosságot, átlátható, tiszta viszonyokat, takarékosságot a város gazdálkodásában és működésében.
A város polgáraival szemben alapvető kötelességünk, hogy a város pénzével, az adókkal, a személyi jövedelemadó átirányított összegeivel nyilvánosan, a lehető legtakarékosabban gazdálkodjunk.
♦ Rendbe tesszük az önkormányzat gazdálkodását.
♦ Kisebb költségű, teljesítményelvű, a város polgárait jobban kiszolgáló hivatalt működtetünk. A teljesítménycélok megvalósítását következetesen számon kéljük.
♦ Betartatjuk az ügyintézési határidőket, bevezetjük az elektronikus ügyintézést.
♦ Nyilvánossá tesszük az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási adatait..."
A fenti célok megvalósítása csak egy Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszer kiépítése és következetes, szigorúan naprakész használata esetén lehetséges és garantált
Az önálló képviselői indítványom elsődleges célja az önkormányzat - a polgármesteri hivatal és az intézmények - informatikai rendszerének korszerűsítése. Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszer kiépítése. Ez a cél nem csak egy korszerű szoftverrendszer kiépítését jelenti!
Az önkormányzat a költségvetési számvitel alapján pénzügyi-számviteli nyilvántartást vezet. mely számítógépes programok kizárólag a könyvelés (beszámolókészítés) műveletét támogatják. Ezek a szoftverek - nem csak - informatikai szemmel tűnnek elavultnak. Valójában DOS-os technológiára épülő, jelentős számban javított, egyéni fejlesztésekből kinőtt programok ezek. Nem támogatják a hálózatban történő működést, nem futnak korszerű grafikus környezetben (pl. Windows), nincs egységes adatbáziskezelő felület - adatbiztonság alacsony. Véleményem szerint komplex, hatékony működést ilyen szoftverrel nem lehet megvalósítani.
A jelenlegi szűkös helyi források esetén is inkább megéri bevezetni egy komplex szoftverrendszert. amely a kincstári működésben, a folyamatok áttekinthetőségében és nem utolsó sorban a humán erőforrás kihasználtságban mutatja meg eredményeit.
Egy Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszer kiváló lehetőség a képviselő-testület számára az intézményi rendszer újragondolására, kapcsolódási lehetőség a kormányzati stratégiához is illeszkedő kincstári rendszer kialakításában, valamint jól felépített szervezet esetén, a kötelezettség-vállalások kezelésével a pénzfelhasználás válhat az önkormányzat előnyére. A Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszerrel szemben támasztott elvárások:
♦ Fő cél az Önkormányzat által megfogalmazott igények legmagasabb szintű kielégítése.
♦ A megoldások, illetve eszközök minősége, garanciális feltételei a legmagasabb szintű elvárásokat is kielégítse.
♦ Az eszközök mai vezető technikai színvonalat jelentsenek, ugyanakkor hosszú távú értéket képviseljenek.
♦ A megoldás a megadott elvárások teljesítésén túl jelentős többletszolgáltatást nyújtson hardver, szoftver és szolgáltatások tekintetében egyaránt.
♦ A megoldás versenyképes áron kiemelkedő ár/teljesítmény arányt nyújtson.
♦ Olyan műszaki tartalom jelenjen meg az ajánlatban, ami magyarországi és nemzetközi referenciákkal és telepítési tapasztalatokkal rendelkezik.
♦ Továbblépési lehetőségek biztosítása a funkcionalitás bővülése esetén. Várható előnyök :
♦ a kötelezettség-vállalások a költségvetésen belüli egységes kezelése.
♦ pillanatra pontos likviditási információk, naprakész feldolgozottság,
♦ jobb humánerőforrás-kihasználtság,
♦ költségvetési pénzfelhasználás optimalizálása,
♦ több idődimenziós tervezési lehetőség,
♦ a terv és tényadatok nyomon követése - ezekre együttesen épülő „mi lenne ha" típusú kérdések megválaszolása.
A városi szinten egységes a pénzügyi-számviteli folyamatokat teljes egészében lefedő rendszer elindítását követően lehetőség van a hosszabb távon történő tervezések, egyes gazdálkodással összefüggő döntések tervezéséhez controlling rendszert alkalmazni.
A controlling-rendszer bevezetésének előfeltétele a jól felépített alaprendszer, amely kellő mennyiségű és mélységű információt biztosít a controlling rendszer számára.
A fentiekben megfogalmazottak érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
HATÁROZATI JAVASLAT:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Litter Nándor polgármester urat az önálló képviselő indítványnak a teljes megfelelőséget biztosító Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszer kiépítése érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. A komplex informatikai rendszer dokumentációját, valamint a projekt megvalósításának pénzügyi ütemtervét terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2003. június 30. Felelős: Litter Nándor polgármester
Silló Barnabás ügyvezető. KanizsaNet 2000 Kht. Nagykanizsa. 2003. március 15.
Tisztelettel:
Tóth László
önkormányzati képviselő
TAVASZ
A Zalagyöngye Táncegyüttes ünnepi műsora
Ötéves jubileumát ünnepli április 12-én 19 órakor a HSMK színháztermében a Zalagyöngye Táncegyüttes. Műsoruk címe a „Tavasz". Öt évvel ezelőtt alakították meg az egyesületüket, a Kiskanizsa Kulturális Egyesületet. Működésüknek a Móricz Zsigmond Művelődési Ház ad otthont. Tóth István népművelő, a táncegyüttes művészeti vezetője elmondta, hogy a 17 főből álló táncegyüttes mögött ott vannak a régi táncosok, akik segítik az egyesület munkáját. Különböző rendezvényeket, táncházakat, előadásokat szerveznek, folyamatosan írják a pályázatokat, szerencsére szép sikerrel. A tavalyihoz hasonlóan idén is kaptak meghívást Körmendre májusfa-kitáncolásra és koreográfiai versenyre, a pécsi művészeti hetekre és a balatonföldvári koreográfiai versenyre. Pünkösd vasárnapján pedig a hévízi fesztiválon lépnek fel.
B. Zs.
EGYRE NÖVEKVŐ FELADATOK
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása Mentorhálózata negyedik éve foglalkozik a Kanizsa környéki településeken élő munkanélküliekkel. Ebben az esztendőben három új település önkormányzata csatlakozott a programhoz. Hahót, Orosztony és Csapi bekapcsolódásával 34-re nőtt azon települések száma, ahol munkájukat végzik. Létszámuk hét főre csökkent, a program vezetőjének személye is változott, az eddigi programvezető, Hajas György ugyanis egy brit-magyar rehabilitációs program vezetőjeként dolgozik tovább. Horváthné Takáts Ágnes, az új vezető az idei évi feladatokról számolt be. Mint mondta, ebben az esztendőben tervezik a minőségbiztosítási rendszer kiépítését és bevezetését. Az, hogy idáig eljuthattak, egyértelmű bizonyítéka annak, hogy hasznos és eredményes tevékenységet végeznek a településeken. Esetükben is igaz az, hogy néhány év szükséges volt ahhoz, hogy munkájuk beérjen. Egyre jobban beépülnek a köztudatba, ma már nem csak a munkáltatók, hanem egyre több ügyfél is személyesen keresi fel őket a Petőfi út 5. szám alatti irodájukban. A Munkaügyi Központ helyi kirendeltségé-
vel összhangban végzik munkájukat, napi kapcsolatban vannak egymással. Figyelik a pályázati lehetőségeket, most az önkormányzatokkal együtt azért szurkolnak, hogy az előző évihez hasonlóan idén is legyen lehetőség közhasznú foglalkoztatásra. A tavalyi évi, elsősorban kommunális célú feladatok elvégzésére - például árok és csatornatisztítási munkákra, parkosításokra - most is nagy szükség lenne. Most éppen azon dolgoznak, hogy a már kiírt pályázatokat, melyek némelyikéhez saját erő sem kell, minél több településen el tudják készíteni, és a március 16-i határidőig be tudják nyújtani. Nagyon jó a kapcsolatuk az I. Magyar-Dán Termelőiskolával, ahonnan ha jelzik, hogy a működési területükön élő valamelyik diákkal gond van, azonnal indulnak a mentorok a szülőkhöz, hogy közösen orvosolják a problémát. Működésük szükségessége ma már nem kérdőjelezhető meg, mégis, évről évre újra kell pályázniuk, hogy a következő évi működésükhöz előteremtsék a pénzt. Mint a humánvezető elmondta, igazából az állami normatívák megteremtése jelenthetné a finanszírozási gondok megszüntetését.
Sz. M.
ZALAI HORVÁTOK KULTURÁLIS TALÁLKOZÓJA
A környező települések kulturális csoportjainak részvételével második alkalommal rendezte meg a HKÖ a Zalai Horvátok Kulturális találkozóját. a HSMK színháztermében. A rendezvényen megjelent dr. Karu-gity Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Nagykanizsa tiszteletbeli konzulja, Ltidiszlav Logozsúr, a határon túli horvátok hivatalának vezetője, Konczér Katalin. az OHÖ alelnöke, a letenyei HKÖ elnöke, valamint Matokovics Rudolf, a varazsdi „Varteks" Kulturális Egyesület titkára. A fesztivált Lirrer Nándor polgármester nyitotta meg, majd műsorával bemutatkozott a nagykanizsai Rozgonyi Úti Óvoda horvát csoportja, a Fityeházi Hagyományőrző Népdalkör, a Murakeresztúri Asszonykórus, a Kanizsai Horvát Vegyeskórus, továbbá a beleznai, fityeházi, murakeresztúri és a tótszerdahelyi általános iskolák tanulói. A varazsdiak vastapsot kapott műsora után az emléklapokat dr. Karagity Mihály konzul adta át a fellépő csoportok vezetőinek. Zárszavában megköszönte a kanizsai szervezők munkáját. kiemelte, hogy a HKÖ pár évvel ezelőtt meggyújtott egy lámpást, s ebben egy szalmaszálat, és ha minden településen, itt a Mura mentén meggyújtanak egy lámpást, akkor lesz esélyük arra, hogy megőrizzék magukat és a kultúrájukat, a XXI. században is.
B. Zs.
EMLÉKEZÉS
„Amíg élünk, élni fog lelkünkben "
A család, a tanítványok, a barátok, a Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselői, valamint a kanizsai horvátok Blazsetin Istvánra emlékeztek, halálának második évfordulója alkalmából szerdán este a Horvát Konzulátus irodájában. Blazsetin István az 1960-as évektől Tótszerdahelyen élt, ott kezdte a pedagógusi pályát, majd iskolaigazgató és tanfelügyelő lett. Szerkesztett horvát nyelvű könyveket, írt drámát, gyermekregényt, verset, fordításait a mezőink virágából font koszorúnak nevezte. Sokat tett a magyarországi horvátokért, és a HKÖ létrehozásáért. Az ünnepségen a fia saját verseivel és gyermekkori történetekkel emlékezett édesapjára.
B. Zs.
8
EGYÜTT KISKANIZSÁÉRT EGYESÜLET
Az 1999-ben megalakult Együtt Kiskanizsáért Egyesület terveiről Horváth Jánosnéval, az egyesület elnökével beszélgettünk. Terveik között szerepel, hogy számba veszik mindazokat, akik kiskanizsai származásúak, és olyan életpályát futottak be, amire méltán büszke lehet mindenki. Ebben a hónapban vendégül látták a kiskanizsai származású dr. Rédei Károlyt és dr. Dénes Ferencet. Az egyesület kulturális egyesület, jelenleg fő feladatuk a kiskanizsai hagyományok felelevenítése az ifjúság körében, a kiskanizsai hagyományokhoz kapcsolódó tárgyi emlékek összegyűjtése, és a rendszerezés után kiállítás rendezése. A későbbiek során a gyűjteményt Kiskani-zsáról szóló új kiadványokkal, képeslapokkal, könyvekkel szeretnének bővíteni. Mivel nemcsak szellemi öröksége, hanem épített öröksége is van a településnek, védnökséget vállalnak, minden olyan épület fölött amely a városrész történelmi múltját őrzi. Ezért érzik kötelességüknek a két iskola és a két óvoda, valamint a Polgári Olvasókör fölötti védnökséget. Mindegyik épületről elmondható, hogy a nagyapáik, apáik keze munkája van benne. Később, ha lehetőség nyílik rá, hagyo-
mányőrző, oktató-nevelő és képességfejlesztő programot is lehet ott indítani. Nem titkolt vágyuk az állandó helytörténeti, honismereti, néprajzi gyűjtemény létrehozása. Már több száz fényképet, tárgyi emléket, használati eszközt, vallási és egyházi dokumentumot, valamint a hagyományos népviselet korhű és szép darabjait gyűjtötték össze. Mindezek mellett a kiskanizsai sporttörténeti dokumentumokat is szeretnék a lakosság elé tárni. Egyelőre ideiglenes kiállítást terveznek. Szeretnék a fiatalokban is tudatosítani, hogy lakóhelyük egy adott néprajzi egységként kapcsolódott, kapcsolódik Zala megyéhez, illetve Magyarország más tájaihoz. Az EU-hoz való csatlakozásunk során is fontos megőrizni a saját jellegzetességeinket. A kiállítás már a nyáron látható lesz a Szent Flórián téri volt óvodaépületben, amit az önkormányzat hat hónapra átadott. Ez az épület Kiskanizsa legrégebbi épületei közé tartozik, központi helyen van, és jól megközelíthető. Az iskolai tantervekben szerepel a helytörténet, a honismeret. a néprajz oktatása, ezért tanórákat is lehetne ott tartani a város iskoláinak. A gyűjtemény egyéb várostörténeti anyagot is tartalmazna, hiszen
az 1800-as évekig nem beszélünk külön Kis- és Nagykanizsáról, hanem csak Kanizsáról. Ha tervük megvalósulna, pótolhatatlan kincset jelentene nemcsak a városnak, hanem a régió egészének is. Az egyesület elképzeléseit támogatja dr. Andrásíalvy Bertalan néprajztudós, egyetemi tanár, és dr. Kerecsényi Edit kandidátus, néprajzkutató, további szakmai segítséget pedig a Thury György Múzeum munkatársai adnak, akikkel állandó munkakapcsolatban van az egyesület. A gyűjtött anyagot jelenleg több helyszínen tárolják és számítanak más civil szervezetek támogatására is. A gyűjtőmunkát rendkívül fontosnak tartják azért is mert pótolhatatlan értékek mennek nap mint nap veszendőbe. Már kevesen hordják a népviseletet, és csak néhány olyan régi épület van, ahol fellelhetők még a régi használati tárgyak, vagy a hagyományos paraszti gazdálkodás eszközei. Az egyesület az „Évfordulós ünnepségek" sorozatában az elmúlt évben emlékezett meg az 1842-ben létrejött Templom Téri Iskola, valamint az 1882-ben indult Kisrác Úti Iskola első tanévéről. A tervek szerint, a nyár elején ünneplik meg a Szent Flórián Téri Óvoda 115 éves évfordulóját.
Közösségi helyiség nem lévén Nagyfakoson nemrég egy magánház nagyszobájában gyűltek össze azok az emberek, akik a várostérképen „kistestvérével" (értsd: Kisfakos) együtt nem szereplő városrészünk szépítéséért szeretnének tenni. A fórumra érkező vendégek székeket, ülőalkalmatosságokat is hoztak magukkal, sejtvén hiány lehet abból is, mint annyi minden másban a mára jócskán elhanyagolt településrészen. Az elmúlt évtizedekben valahogy elkerülte a figyelmét a döntéshozóknak a néhány családot számláló településrész, így aztán se közvilágítás, se járda nincs arrafelé. Az egyik lámpatestbe úgy hat éve már, hogy egy napon belevágott a villám, azóta is ott áll villámsújtottan, jobb időkre várva. A fórumon Papp Péter, a körzet nemrégiben megválasztott képviselője ígéretet tett, hogy a város erejéhez mérten, a testület támogatásával próbál segíteni legalább a kisebb fajsúlyú kérdések megoldásában. A közvilágítás hiányosságait a lehető legrövidebb idő belül szeretné rendeztetni a képviselő. Felvetés nyomán jár el az ügyben is, hogy a városrész bevezető útjára tábla kerüljön elhelyezésre annak érdekében, hogy a szabályoknak is eleget tegyenek, másrészt az átutazók is tudják, merre járnak A városrész bevezető útja mellett elhelyezkedő területek tulajdonosait megkeresik és felkérik, hogy telkeik rendezettségéről
SZÉPÍTŐ TERVEK
ÖNSZERVEZŐDŐ LAKOSSÁGI FÓRUM
gondoskodjanak, hiszen a jelenleg ott uralkodó kedvezőtlen állapotok az esztétikum mellett jogi okokból sem tarthatók fenn. A járdákhoz a nagyfakosiak segítséget ajánlottak, amennyiben egy munkagéppel ki lehetne alakítani a járdák alapját, a betonozást már maguk is elvégeznék a Városszépítő Egyesület koordinálásában. A fórumon elhangzott, hogy a városrész lakói csatlakozni szeretnének a kisfakosi városszépítő egyesülethez. A csatlakozásnak jogi akadálya nincs.
Belterületbe vonás, gázfejlesztés, buszmegálló
A lakók szeretnék, ha nemrégiben megalakult városrész-szépítő egyesületük kezelésébe adnák ők a kisfakosi futballpályát. A rendben tartásról gondoskodnának. Szeretnék közösségi célokra hasznosítani a területet, hangzott el Papp Péter képviselői fogadóóráján. Kisfakoson is Nagyfakoson is elhangzott, hogy a lakók szeretnék, ha a vasárnapi buszjáratokat a miserenddel sikerülne összehangolni, illetve a csak Bagoláig közlekedő járatok végállomása Nagyfakos volna vasárnap, például a
féltizenkettőkor induló járat. Kisfakoson az egyik buszmegálló rendbetétele is szükségessé vált, hiszen leszálláskor szinte az árokba lépnek a buszo-zók. A lakók munkájukat ajánlották a járdasziget-szerű kialakításhoz. Megkezdődtek a Damjanich utca belterületbe vonásának munkálatai, ennek következményéként a tulajdonosok lakótelkekként értékesíthetnék a mostani telkeket, ami a városrész fejlődését hozhatja. A városrész gázellátási lehetősége kapcsán a Polgármesteri Hivatal már felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval a beruházás előzetes terveinek, költségvizsgálatának érdekében. A költségbecsléseket követően kerülne sor a lakosság kikérdezésére, majd a támogatási formák lehetőségeinek megvizsgálására. Évek óta megoldatlan problémát jelent Kisfakoson, hogy a városrész hidegházát temetéskor az elhunyt hozzátartozóinak kell rendbetenni, megfelelő körülményeket teremteni. A városrészben célszerű volna egy helybenlakó közhasznú munkást foglalkoztatni, aki a temető körüli teendőket, a közterületek gondozását elvégezné. Ennek lehetőségét még vizsgálják.
D. É.
2003. április 10.
Tanuljon meg angolul/németül
mire nyaralni indul!
NYELVISKOLA
Jelentkezzen turista tanfolyamainkra! I Tanulja csak azt, ami az utazás során szükséges!
Intenzív, hatékony órák már 500 Ft-tól!
_MÁS Nyelviskola:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. Tel.: 93-312-177 mobil: 30/216-2801
iIroda- és Számítástechnikai Szaküzlet - Szerviz
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tel.: 20/9649-930 20/3327-927
Húsvéti
Számítógép
AKCIÓI
AMD XP 1700+ Thunderbird 8xAGP, 6 csatornás hangkártya 138 MB DDR RAM PANASONIC DVD-ROM 40 OB Winchester 17* Monitor
96.930,-
8 s
I
STÜDIO
rimití • fcivimrzcf
enternet
is. hímzés. tzittaás)
E-Mail: pontmi@chello.hu
TOROnV
szőnyegház
8800
Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig.
PVC

SZŐNYEG

PADLÓSZŐNYEG

CSAPHORNYOS LAMINÁLT
KÉSZ PARKETTA

PARAFA

KARNISOK

ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK

VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK

LÉPCSŐBORÍTÓK KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapat hivatalos támogatója.
FOCI NEGYVENEZERERT
Az idei költségvetésben a tömegsportra fordított támogatások a tavalyi évhez viszonyítottan a felére csökkentek. Hogy miért, azt a költségvetés vitájában sem kívánta indokolni a tervezetet összeállító osztályvezető asszonya, tényként közölte, ennyit kíván áldozni a város. Arra vonatkozóan, hogy ez a pénz mire elég, nem készült felmérés. és az sem derült ki, hogy a tervezett összeg legalább eléri-e a város e jogcímen megkapott központi támogatásának mértékét. vagyis legalább az állam által adott pénzt maradéktalanul erre fordítják-e. vagy a sportolók mind nagyobb mértékű áldozatvállalásából kívánják működtetni a rendszert. A költségvetés elfogadását követően
nem sokkal kiküldésre kerültek azok a levelek, amelyekből kiderül, a városi kispályás labdarúgó-bajnokságban résztvevő csapatok nevezési díját a tavalyi évben befizetett harmincezer forintról negyvenezerre emelték. Indoklás nem állt a levélben, csak egy szűk kéthetes befizetési határidő. Sajni Józseftől, az OKSB elnökétől megtudhattuk. megalakult a Nagykanizsa Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség, ők bonyolítják ettől az évtől a kispályás labdarúgó-bajnokságot, és nem a Sportiroda közvetlenül. Sajni József elmondta azt is, hogy a város csapatonként 33 ezer forintot kér a bajnokságért, a fennmaradó hétezer forint felhasználásáról nincs információja.
Húsúét előtti kiállítás és t/ásár a RÓZSÁS GALÉRIÁ-kn
Nagykanizsa belvárosában, a Kinizsi u. 2/b. alatt.
Károlyfi Zsófia festőművész személyesen fogad minden művészetkedvelőt. Egyedi beírást kérhet versesalbumba,
rajzmásolatra, CD-re. Április 12-én és 14-én 12.00-17.30-ig. Valamint válogathat: -előfestett gobelinalapok és fonalak
- rézkarcok, bőrképek, művészi nyomatok
- iparművészeti, tárgyak és szökőkutak közül.
KÉPKERETEZÉST, PASSPARTOUZÁST
rövid határidővel, kedvező áron vállalunk.
Nálunk vásárolt gobelinek keretezésére 10% kedvezményt adunk! Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/b. Tel.: 93/313-410
Nyitva: H-P: 9.00-17.30 Szombat: 9.00-12.00
ULESEZETT AZ IDŐSÜGYI TANACS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa elkészítette és legutóbbi ülésén elfogadta Működési Szabályzatát. A tanács tagjai ismételten megerősítették, hogy felvállalják a város területén élő időskorú polgárok életkörülményeinek javítását, az országosan meghirdetett Idősügyi Kartában megfogalmazott elvek helyi megvalósítását. A Tanács döntött működésével kapcsolatos egyéb feladatairól, valamint a 2003-as esztendőre vonatkozó munkatervéről is. Litter Nándor polgármester - elnök -kérésére a munkatervi feladatok kiegészültek azzal a kitétellel, miszerint a Tanács a város idősekkel kapcsola-
tos elképzeléseinek, koncepcióinak, határozati javaslatainak észrevételezése, véleményezése mellett hatékonyan részt vesz e terület feladatainak a meghatározásában is. Az ülés végén Simánné Mile Éva osztályvezető adott tájékoztatást a Szociális Osztály által szervezett ellátások, hozzájárulások valamint gondoskodási formák államigazgatási, kötelező és az Önkormányzat által önként vállalt feladatairól, egyben az Idősügyi Tanács segítségét kérte a város szegénység elleni terve végrehajtásához. Ennek gyakorlati módjairól a Tanács a kidolgozott koncepció részletes megismerése után kíván dönteni.
Alábbi sorozatunkban a különböző szolgáltatóknál az ügyfelek számára tapasztalható visszásságokról, az ügyfél sorsát megkeserítő, megnehezítő jelenségekről szólunk. A téma, a tapasztalható furaságok tárháza kimeríthetetlen, így a sorozatot addig folytatjuk, amíg csak témák adódnak, olyanok, melyeket mi magunk, vagy kedves olvasóink tapasztalnak meg.
Tévelygő levelek
Az ember azt gondolná, így a harmadik évezred elején, a számítógépek korában már nem okozhat komoly nehézséget egy bankban annak elintézése, hogy a hivatalos leveleket az új címre küldjék. Van ilyen bank, megtapasztaltam, de sajnos pont nem az, amelyikkel közel másfél évtizedes kényszerű együttműködésre ítéltettem azáltal, hogy tőlük vettem fel kedvezményes lakáshitelt. Az ember azt gondolná, hogy csak úgy bemegy a bankfiókba és a folyószámla-ügy-intézésen bejelenti a lakcímváltozást. Bejelenteni be lehet, a bájos ügyintéző a kártya lehúzása után máris akcióba lép és módosít. Mivel semmilyen felvilágosítást nem kaptam, gondoltam, minden rendben. Aztán vártam hivatalos leveleimet a bankból, amelyek csak nem érkeztek meg. Elsőször telefonon próbálkoztam. Problémámat meghallgatták, és megnyugtattak, a bejelentett lakcímváltozás stimmel, a leveleknek érkeznie kell. Ám a levelek ezt valószínűleg nem tudták, mert mégsem érkeztek. Ismét telefonáltam, az ügyintéző hitetlenkedett a probléma valósságán, de azt ígérte, utánajár és minden rendben lesz. Közben múltak a hónapok, és csak reméltem. Részben azt, hogy csak kiküldik a papírokat, ha már személyes érdeklődésemre a bankban azt mondták, nincs visszaküldött levél, amit átvehetnék.
Minden ablakban?
Közben eljött az évváltás, újabb igazolásokat reméltem. Ezek sem
jöttek, és a bankszámlakivonatok is hiányoztak. Ismét telefont ragadtam, és megtudtam, az adóbevalláshoz szükséges papírokat azért vagyok kénytelen hiányolni, mert ott, hol a bankon belül a köl-csönügyemet kísérik figyelemmel, ott nem tettem eleget bejelentési kötelezettségemnek. Ki gondolná, hogy egy bankon, igaz annak két helyi fiókján belül nem képesek ezt kezelni? Almomban sem jutna eszembe, hogy nincs egy központi terminál, amelyben az adatváltozásokat egyidejűleg, minden ügyletre vonatkozóan kezelnék, helyette szinte minden ablakban el kell mondanom, hogy elköltöztem és át kell adnom másolásra a lakcímkártyámat. Némi telefonálás és némi ügyintézői hitetlenkedés után, végül a bevalláshoz szükséges levél megérkezett. Még én éreztem úgy, lekötelezett vagyok, mert ügyemet, igaz némi utánjárás
után, de két napon belül elintézték. | ^^^^^^^^^^^^^^^
No de továbbra sincs kivonat, amellyel a közmű-szolgáltatók felé igazolni tudnám, vagy lelkiismeretemet nyugtathatnám, számláimat rendre fizetem. Mi történik, ha a sok átállás, minőségbiztosítás, eusharmonizáció okán a szolgáltatók gépei megkeverednek, és adósság mutatkozik. Bankszámlakivonat hiányában mivel igazoljam, nem vagyok adós. Persze ez a bankot hol érdekli? Ez az ügyfél baja, ha már elköltözött. Biztos, ami biztos, a múlt héten felkerestem ismét a bankot, hogy végére járjak a dolgoknak. Késő délutánra járt már, a városközponti fiókban csak néhány ügyfél lézengett. Az ügyeim intézésére rendszeresített ablak üresen tátongott. Mentem is ízibe, de hamar visszapattantam, mert az ügyintéző bár kedvesen, de azonnal kioktatott, hogy a nemrég életbe lépett rendszer okán szíveskedjek az ötös gomb megnyomásával először sorszámot kérni, és majd csak eztán szólít. Szólított is azonnal, lévén én voltam az egyetlen ügyfele. Szó szót követett. Láttam, a hétköznapokban talán kedves nagyapónak látszó
egyenruhás biztonsági őr válla megfeszül, s banktitok vagy sem, közelebb jön, hogy hallja miről is szól a feszült diskurzus. Kiderült, a bank leállította a kivonataim gyártását, mert a címzett ismeretlen megjelöléssel küldte vissza azokat a kézbesítő. Nem tudom hogyan, miért, mert én kerestem a címemre meg nem érkezett leveleket, és lakásomban sem vagyok ismeretlen, de erről a kedves ügyintéző mit sem tudott. Tájékoztatott viszont, hogy komolyan terheli a bank büdzséjét a címzett ismeretlen megjelöléssel visszaérkező levelek költsége, és ezt igazán én is tudomásul vehetem. Arról nem nyitottam vitát, hogy én és sorstársaim, vagy a bank fizet-e ezért a szolgáltatásért, de nem gondolom, hogy a bank szerelemből, vagy csak akár a saját meg nem térülő költségei terhére működteti a fo-lyószámlámát, és végzi a többi általam megfizetett szolgáltatást. Amikor arra próbáltam utalni, hogy a címzettek ismeretlensége, mint az én esetemben is, lehet, hogy a bank adminisztrációs nehézségeiből is adódik, kemény hangon kioktatott.
Ügyintézés intéző nélkül
A diskurzust folytatva, és a kioktatást megvárva, aztán azt tudakoltam, miként lehetne, hogy banki információim legalább előttem ne legyenek titkosak. Hamar kiderült, az ügyintéző három hónapra visszamenőleg ki tudja most azonnal nyomtatni a kivonatokat. Inkább nem kértem... Hirtelen ötlettől vezérelve tető alá hoztunk egy internetes online bankszámla-fi-gyelési lehetőséget. A papírmunka percek alatt elkészült, élesítettük is a rendszert. A telekommunikáció és a számítástechnika segítségével naponta figyelhetem, mi történik a számlán, utalhatok, lekérdezhetek. Ez mind szép és jó, de vajon a bankos kisasszonynak eszébe jutott-e, ha egy nap mind a telekommunikációs ügyintézés mellett döntünk, rá, rájuk nem lesz szükség. Vagy épp ez a cél, és én vagyok az eszköz???
D.É.
KÍSÉRLETI MODELLPROGRAM
A 4M Rehabilitációs Munkaerőpiaci Program tavaly novemberében indult, az országban csak Zala megyében, itt viszont két helyszínen is. Zalaszent-gróton a Zala Megyei Vöröskereszt, Nagykanizsán a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása által működtetett Dél-Zalai Mentorhálózatot is foglalkoztató Kht. a programban dolgozók munkáltatója. E két szervezet kötött támogatási szerződést a Zala Megyei Munkaügyi Központtal, amely a konkrét operatív munkát is végzi. 2-2 fő dolgozik a kanizsai illetve szentgróti csoportban, egy fő koordinálásával. Ő Hajas György, aki e program indulásáig a Dél-Zalai Mentorhálózat programvezetője volt. Mint elmondta, ezt a kísérleti modellprogramot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium finanszírozza, brit támogatással, a program felügyeletét öt minisztérium egy-egy képviselőjéből álló tárcaközi bizottság végzi. A fél évre tervezett mintaprojekt valószínűleg folytatódik, sőt, az illetékesek a kiszélesítésén gondolkodnak. A legfontosabb feladatok egyrészt a célcsoportba tartozó megváltozott munkaképességűek elhelyezése az elsődleges munkaerőpiacon, másik oldalról olyan munkacsoport kialakítása, amely a program továbbvitelére, sőt kiszélesítésére alkalmas, és képes hosz-szabb távon szemléletváltást előmozdítani a megváltozott munkaképességűek és rokkant személyek esélyegyenlősége érdekében. A munkavállalókkal kapcsolatban a legfontosabb teendőjük annak összegyűjtése, hogy az illetőnek milyen képességei hasznosíthatók teljes mértékben, hogy aztán a munkaadók felé mindezt tudják közvetíteni, a munkaadók részére pedig teljes körű tájékoztatást nyújtanak azokról a lehetőségekről, amelyek támogatásként szóba jöhetnek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása esetén. A március 12-én Kehida-kustányban megrendezett szakmai konferencián a brit-magyar program bemutatásán túl a rehabilitációs foglalkoztatásban érintett munkaadói tapasztalatokról, valamint a rehabilitáció továbbfejlesztési lehetőségeiről hallhattak a résztvevők.
Sz.M.
10
003. április 10
Mosás-vegytisztítás a TESCO-ban!
IMyitva: minden nap 1G-22 óráig /Vl/''f^lf^" Télikabát-tisztítás információ: [93] 316-433 HlXUlU. 990 Ft/4 nap

♦ 19 óra 14 perckor családi veszekedéshez kértek rendőri segítséget. A férj hazatérve bántalmazta feleségét, lökdöste pici gyermekeit, majd miután jól kidühöngte magát, lehiggadt, s nyugodtan lefeküdt aludni. Három óra múlva egy terhes nő kért segítséget, mert bántalmazta férje, ám az mindent tagadott.
♦ Éjszaka két közlekedési baleset is történt. Az egyik esetben egy személygépkocsi hajtott az árokba, ám mire a járőrök kiérkeztek a vezető már elhagyta a helyszínt. A mentősöknek azt mondta, hogy semmilyen sérülése nem keletkezett, nincs szüksége orvosi ellátásra. A jegyzőkönyvi meghallgatása során azonban rosszul lett, ezért a kórházba szállították, ahol megállapították, hogy eltörött a bordája. A második esetnél egy motorkerékpáros a villanyoszlopnak ütközött, majd onnan az árokba borult. Súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
♦ Meghamisított vezetői engedéllyel próbálta magát igazolni egy férfi szerdán délután. Ellene büntetőeljárás indult, hiszen kiderült, hogy adott vezetői engedély más nevére lett kiadva, a benne levő adatokat megváltoztatta a gyanúsított.
♦ Hajnalban egy részeg nő személyautójával egy kerítésen keresztülhajtva „parkolt" le a bejelentő udvarán. A szinte öntudatlanul viselkedő nő vérvételének eredményén a sokat tapasztalt zsaruk is meglepődtek, hisz az alkohol mérgezés határán járó érték keletkezett.
♦ Csütörtökön délután ismét egy idős néni vált csalók áldozatává. A 92 éves hölgyhöz két ismeretlen férfi kopogott be azzal a mesével, hogy pénzt hoztak
neki, de előbb ellenőrizniük kell, hogy megvannak-e a nyugdíjszelvények, s mennyi készpénzzel rendelkezik jelenleg. A néni kb. 130.000 forintot adott át nekik, mellyel az elkövetők angolosan távoztak.
♦ Pénteken délután egy nő azért telefonált be a rendőrségre, mert véleménye szerint a házuk előtt parkoló utánfutó rossz helyen áll és őt zavarja. A kiérkező járőr megállapította, hogy az utánfutó nem parkol tilosban, a forgalmat sem akadályozza, ám ennek ellenére a bódult állapotban lévő hölgy még többször betelefonált a rendőrségre. Másfél óra múlva már a szomszédjával is összeszólalkozott olyannyira, hogy az egy alkalommal arcul is ütötte, ezért kértek újból rendőri intézkedést.
♦ Vasárnap 10 óra 45 perckor egy hivatásos vadász jelentette be, hogy kihelyezett vadfogójukban ismeretlen tettes 5 db vaddisznót kilőtt, melyek értéke kb. 300.000 Ft. A helyszín közelében a szemlebizottság egy szovjet gyártmányú kispuskát talált lőszerrel együtt, valamint ruhákat, hátizsákot és zsigerelés-hez használatos kést, bárdot, nylonzsákot. A nyomozókutya segítségével a rendőrök hamarosan az elkövetőkig is eljutottak.
♦ Ablakbetöréssel jutottak be ismeretlen tettesek abba a raktárba, ahonnan 3,2 millió Ft értékben vittek el méregnek nem minősülő növényvédő-szereket.
♦ 23 óra 28 perckor tett bejelentést egy nagykanizsai férfi, mert albérleti lakásából ismeretlen tettesek saját kulcs használatával bejutottak, s onnan két ágyat (feltűnés nélkül?!) és egy tv-állványt tulajdonítottak el kb. 25 ezer forint értékben.
♦ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
____9
HíBMl''CWS^Cti^®® ff VAROSÉRT. . . m
Az elmúlt majdnem másfél évtized hazánkban, de szűk pátriánkban is olyan társadalmi jelenségeket szült, vagy talán hozott felszínre, melyek nem csak megdöbbentették, hanem sokkolták az embereket, félelemmel keretezve mindennapjaikat.
Minden, a világban előforduló deviancia, mondhatni honossá vált. Ezen jelenségek elleni fellépés igénye a mindennapok szókészletében néha - mintegy ábránd - minduntalan a társadalmi bűnmegelőzés fogalmát hívta be.
Egyrészt politikának, másrészt gyakorlati tevékenységnek felfogható rendszer, mármint a bűnmegelőzés, alaktalanul szétterült a köz világában, komolyabb definiálására az utóbbi időben jeles kísérletek történtek.
E fogalom tartalmával kapcsolatos viták azért lényegesek, mert konszenzus esetén tartalommal lehet, kell megtölteni.
Egyre inkább eltávolodunk egy viszonylag statikus, kissé tudo-''mánytalan, ugyanakkor veszélyes távlatokat hordozó lecsupaszított rendvédelmi megközelítéstől. Több esetben felmerül a kérdés, sőt potenciális akarat, hogy bizonyos társadalmi jelenségeket csak erővel, állami erőszakkal kezeljünk. Az állam fejlődése során törvényszerű volt a legitim erőszak alkalmazására felhatalmazott és azt alkalmazni képes szervezetek létrejötte. A rend fogalma már eleinte ösztönösen, de történelmi korról történelmi korra változott. Sokszor jelentette a közösség érdekében működő jó rendet, az emberek társadalmi együttélésének korrekt keretét, de legalább annyiszor a rend képletében az emberi élet és méltóság nem volt konstans tényező.
Ma pedig az! Társadalmunkat, közösségeinket olyan irányban kí-
vánjuk alakítani, ahol az ember a maga méltóságával a centrum. Már pedig az ember szolidáris csoportokban szocializálódott társadalmi lény és nagy valószínűséggel képtelen a minden eszmét és ideát feloldó arctalan és erkölcs nélküli tömeg elszigetelt egyedeként létezni. Az állam és a társadalom nem létezhet stabilan és hosszú távon az együttélés szabályait, normáit betartani kész embertömegek nélkül, de nyomós okunk lehet azt is megállapítani, hogy jól működő család nélkül sem.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a bűnmegelőzési koncepcióba beépíteni kívánja minden ember, szervezet elképzelését, akaratát annak érdekében, hogy élhető város legyünk.
Az ötletekhez, javaslatokhoz, az akarathoz tettek, megvalósítható programok, befogadó emberek kellenek.
Ezért hívjuk, várjuk Önöket, minden kanizsait, hogy megvitatva, csokorba fogva és megvalósítva tegyünk jövőnkért, a város nyugalmáért.
Abban a társadalmi szituációban, amelynek élünk itt Nagykanizsán is, nem elég már a pálya széléről buzdítani, vagy kritizálni a csapatot, a csapat mi vagyunk mindannyian. Vagy rossz játékot játszunk, s veszítünk, vagy nyerünk.
Kérem vegyenek részt a párbeszédben.
Nagykanizsa, 2003. március 24.
Dr. Horváth István
r. alezr. kapitányságvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi Ügyrendi, Közrendi Bizottságának tagja
2003. április 10.
11
(Április 12-től április 18-ig)
Április 12., szombat MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.30 SMS játék 09.35 SÜSÜ varázs 10.00 SMS-játék 10.05 Bocsoda 10.35 Kamasz kávéház 11.05 Bravó Tv 12.00 Heti mozaik 13.05 Útravaló 13.20 ... az én váram ... 13.50 Fogadóóra 14.25 Delta plusz 14.55 Magyarország őshonos állatai 15.25 Századunk 16.00 Androméda 16.45 Bűbájos gyilkosok 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 19.50 Sporthírek 20.05 Szatelit 20.55 EU-nép-szavazás, 2003 23.30 Híradó 23.40 Mindent anyámról
RTL KLUB
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 07.00 Kölyök-klub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.30 Ámor nyila 11.20 Csak egy szavadba kerül! 11.25 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 Híradó 12.10 XXI. század 12.55 Autómánia 13.25 Extralarge 15.05 Egyik kopó, másik zsaru 16.00 Limonádé 16.35 A nagy üzlet 18.30 Híradó 18.55 Fókusz plusz 19.30 ValóVilág 20.05 Az utolsó cserkész 22.10 Heti hetes 23.15 Híradó 23.30 RTL-boxklub 00.15 A szivárvány alatt 02.10 Híradó 02.15 Sportklub
TV2
06.00 Gyökereink 06.15 tv2 matiné 08.15 Fox Kids 10.05 A magyar szupersztárok 10.35 Bébilesen 11.05 Vad világ 12.00 Totalcar 12.35 Xena 13.35 Játszd újra az életed! 14.30 Lucky Luké 15.30 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Big Brother 22.00 Halálos üldözés 23.50 Tények 00.05 Tea 00.35 Tűz-lovag 02.20 Amerikai gladiátorok 03.20 Vers
Április 13., vasárnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Főtér 09.40 Galéria 11.50 „így szól az Úr!" 11.00 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet 12.05 Úton 12.35 Delta 13.00 Mindentudás Egyeteme 13.55 Alaszka 14.25 Ázsia
vadonjai 14.55 Örömhír 15.20 Szent István vándorlás 15.50 Autóbontó 16.15 Első kézből 16.45 Flashdance 18.25 Híradó este 18.55 Hét 19.50 Szuperbuli 21.40 Ötcsillagos találkozások 22.10 Gól! 23.15 Híradó 23.20 Interjú 00.05 Héthatár
RTL KLUB
6.0 Csodák világa 06.30 Az óceán lánya 07.00 Kölyök-klub 10.05 Top of the Pops 10.35 Csak egy szavadba kerül 10.40 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Tengerjáró 13.10 Jack és Jíll 14.00 Forma-1 14.25 Nehéz napok egy Föld nevű bolygón 15.20 Nash Bridges 16.25 Cobra 11 17.30 ValóVilág 18.30 Híradó 19.00 A vadon foglyai 21.20 Való világ 22.35 Alias 23.30 BeleValóVilág 23.55 Híradó 00.00 Sportklub 00.10 Fókusz portré 00.40 Országház 01.10 A dicsőséges 20. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.50 Tv2 matiné 08.25 Fox Kids 10.10 Egyről a kettőre 10.40 Bébilesen 11.10 Stahl konyhája 11.40 Szabadnak született 12.35 Bajnokcsapat kerestetik 13.35 Szindbád kalandjai 14.30 Száguldó Vipera 15.30 Motoros zsaruk 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A harc mestere 22.20 Promo Sapiens 22.25 Harcosok klubja 00.50 Propaganda 01.20 A 22-es csapdája 03.50 Vers
Április 14., hétfő
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 A Tiszapartról Európába 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Repülj most! 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 2 ember 22.45 Hétfő este 23.30 Telesport 01.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Az óceán lánya 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.30 Recept klub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Cápa 3. 23.35 BeleValóVilág 24.00 Találkozások 00.15 Gyermekkereskedők 01.55 Híradó 02.00 Sportklub 02.15 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 09.55 Villa Acapulco 10.50 Teleshop 11.40 Vad angyal 12.35 Merlin, a kőbezárt kard 14.15 Kapcsoltam 14.40
Providence 15.40 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Alaszka 23.00 Jó estét Magyarország 23.45 Helló, itt Brother! 00.20 EuróGól! 00.50 Profiler 01.50 Aktív 02.30 Vers
Április 15., kedd
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Önök kérték 10.55 Telenyerö 11.10 Családban marad 12.00 Hkadó 13.05 Baywatch 14.00 Srpski ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Ecranul Nostru 15.25 Telenyerö 15.40 Élesben 16.30 „Ércnél maradandóbb..." 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Önök k-érték! 20.55 „Nézz le rám, óh, Istenem!" 22.45 Kedd este 22.30 Panoráma 24.00 A tetovált asszony 01.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna
14.55 Disney rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Vészhelyzet 22.35 BeleValóVilág 22.55 XXI. század 23.30 Találkozások 23.45 Az ordító egér 01.15 Híradó 01.20 Sportklub 01.35 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Villa Acapulco 10.40 Teleshop 11.35 Vad angyal 12.35 Palomino 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.40 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Szeret, nem szeret 21.15 Az elveszett járat foglyai 23.00 Jó estét, Magyarország! 23.45 Helló, itt Brother 00.20 Aero-magazin 02.50 Aktív 03.30 Vers
Április 16., szerda
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Szuperbuli 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Európai Unió 17.00 Útmutató 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Lottózsonglőrök 21.40 Szerda este 22.50 Bolond Pierrot 00.35 Parlamenti Napló 01.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-ney-rajzfilm15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Vesztegzár 23.25
BeleValóVilág 23.50 Találkozások 00.05 Híradó 01.10 Antenna 00.40 Sportklub 00.50 Maffiózók 01.55 Fókusz
TV2
5.50 Faluvilág 06.00 Euro-Gól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.50 Latin szerelem 09.40 Villa Acapulco 10.35 Teleshop 11.25 Vad angyal 12.15 Rövidzárlat 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.40 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.45 Big Brother 20.55 Micukó 21.25 Szulák Andrea show 22.35 Lucifer 23.40 Jó estét, Magyarország! 00.25 Cinematrix 00.55 Helló, itt Brother 01.25 Siska 02.20 Napló 03.20 Aktív 04.00 Vers
Április 17., csütörtök MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.00 Történetek a szívről 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Hrvatska krónika 14.25 Rondó 15.25 Telenyerö 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.30 Zsaruvér és Csigavér 2. 22.35 Csütörtök este 23.20 A Birodalom 00.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-ney-rajzfilmek 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Gálvölgyi-show 22.10 Kész átverés 23.30 BeleValóVilág 24.00 Stella''moziklub 00.30 Találkozások 00.45 Michael Hayes 01.40 Híradó 01.45 Sportklub 01.55 Pont hu 02.25 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.50 Latin szerelem 09.40 Villa Acapulco 10.35 Teleshop 11.25 Vad angyal 12.15 Kötél és arany 14.15 Kapcsoltam
14.40 Providence 15.40 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Kamuzsaru 22.50 Páran párban. 23.20 Totalcar 23.50 Jó estét, Magyarország! 00.35 Helló, itt Brother 01.05 Igy készült a Johnny English című film 01.35 Az Enola Gay pilótái 04.00 Vers
Április 18., péntek
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 10.00 Nagypénteki református istentisztelet 11.00 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Váratlan utazás 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Szószóló 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Borostyán 19.00 Prézli 19.30 Híradó 20.05 Dávid 23.10 Péntek este 23.55 Az óriás 01.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.10 Pont hu 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajz-film 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 A vasmacska kölykei 23.50 BeleValóVilág 00.15 Találkozások 00.30 Las Vegas - A bűnös város 01.20 Híradó 01.25 Sportklub 01.40 Baby blues 02.00 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 09.05 Stahl konyhája 09.10 Latin szerelem 10.10 Villa Acapulco 10.50 Teleshop 11.40 Barabás 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.40 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Forrest Gump 22.30 Jó estét, Magyarország! 23.15 Veszedelmes viszonyok 01.35 Aktív 02.15 Vers
12
2003. április .
KANIZSA TV MŰSORA
ÁPRILIS 12-ÁPRILIS 18-IG
ÁPRILIS 12. SZOMBAT
00.00-06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.40 TV-mozi: Eltávozott nap - magyar film (80 p.) 08.00 Krónika 08.10 Lapozó 09.00 Nyitott világ - Magyarország arborétumai: Vas megye - HTV 09.30 Ottó mobil - autós magazin - HTV 10.00 Biznisz-mix - információs magazin - HTV 10.30 TV shop - HTV 11.00 Egészségmagazin - HTV 11.30 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilni-sorozat - HTV 17.00 A hegy leve - a gyöngyösi városi TV filmje - HTV 17.25 TV-mozi: Derszu Uzala - orosz film ( 136 p.) 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévéfilmsorozat 12/9. - HTV 21.00 Kabaré kávéház - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Egészségmagazin - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 13. VASÁRNAP
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV-mozi: Derszu l[zala - orosz film ( 136 p.) 08.50 Lapozó 09.00 Nyitott világ - Magyarország arborétumai: Észak-Magyarország - HTV 09.30 Biznisz mix - információs magazin - HTV 10.00 Egészségmagazin - HTV 10.30 TV shop - HTV 11.00 Kabaré kávéház - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Gasztro-világ - HTV 17.30 Kapocs - 13. sz. választókörzet - Sajni József 17.50 TV-mozi: Csigalépcső - magyar film (98 p.) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 Poirot - Gyilkosság Mezopotámiában - HTV 22.00 Ottó mobil - autós magazin - HTV 22.30 Együtt - a Fabini Teofil János Alapítvány jótékonysági koncertje 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 14. HÉTFŐ
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Kapocs - 13. sz. választókörzet - Sajni József 08.20 TV-mozi: Csigalépcső - magyar film (98 p.) 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyer-mekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Jeles napok - a gyöngyösi városi televízió filmje -HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 TV-mozi: Hószakadás - magyar film ( 94 p.) 19.30 Települési hírmagazin - HTV 20.00 Krónika 20.15 Jelkép - adventista 20.25 Gazdasági hírmagazin 21.00 Cserebere - amerikai film - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 15. KEDD
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.15 TV-mozi : Hószakadás - magyar film ( 94 p.) 09.50 Jelkép - adventista 10.00 Krónika 10.15 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A Balatonfelvidéki Nemzeti Park - a veszprémi városi TV filmje - HTV 17.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 TV-mozi: Mese habbal - magyar film ( 80 p.) 19.30 Sport hírmagazin - HTV 20.00 Krónika 20.15 Portré 20.25 Települési hírmagazin 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 44. - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Nyitott világ - Kelet-Magyarország arborétumai - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 16. SZERDA
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.15 TV mozi: Mese habbal - magyar film ( 80 p.) 09.35 Portré 09.45 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 17.00 A zalai kosármágus - a zalaegerszegi városi TV filmje - HTV 17.30 Euróra - Hulladékgazdálkodás - HTV 18.00 Euróra helyben! - Hulladékgazdálkodás - európai uniós információk 18.30 TV-mozi: Miért rosszak a magyar filmek -magyar film (83 p.) 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 20.00 Krónika 20.15 Jelkép - evangélikus 20.25 Sport hírmagazin 21.00 A rokon - francia krimi -HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 17. CSÜTÖRTÖK
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.15 TV-mozi: Miért rosszak a magyar filmek -magyar film (83 p.) 09.40 Jelkép - evangélikus 09.50 Euróra helyben 10.20 Krónika 10.35 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Honvéd magazin - HTV 17.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilni-sorozat - HTV 18.00 TV-mozi: Időzített bombáink - magyar dokumentumfilm (80 p.) 19.30 Kulturális magazin 20.00 Krónika 20.15 Jelkép - református 20.25 Jövő 7 21 .(X) Poirot - angol krimi - HTV 22.00 Akarj élni - HTV 22.30 Nyitott világ - Kelet-Ma-gyarország arborétumai - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 18. PÉNTEK
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 TV-mozi: Időzített bombáink - magyar dokumentumfilm (80 p.) 09.30 Jelkép - református 09.40 Krónika 09.55 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A kalocsai kódex - a budapesti Főnix TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilni-sorozat - HTV 18.00 TV-mozi: Ripacsok - magyar film ( 90 p.) 19.30 Ifjúsági hírmagazin 20.00 Krónika 20.15 Jelkép - katolikus 20.25 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 21.00 Királylány a feleségem - francia filmvígjáték - HTV 23.00-24.00 Lapozó
I
BASEBALL
Az elmúlt hétvégén az első helyről jutott tovább a Magyar Kupa következő fordulójába a kanizsai baseballcsapat. Thury Szőnyegház Thury-Nemesvámos 29-2, Torony Szőnyegház Thury-Szombathely 31-5. A hazaiak a kupadöntősök vasárnapi találkozóján is győzelmet arattak.
csocsó
A II. Sirály Csocsó Kupán induló 26 csapatból a kanizsai Kondorosi Csa-ba-Melles Norbert páros a harmadik helyen végzett két Nemesapáti páros után.
KOSÁRLABDA
A férfi kosárlabda NB I B-ben a
VÍZILABDA
KKK DKG East a Diana SE Budapest ellen 88-74 (29-14, 17-22, 18-18, 24-20) arányban nyert.
SAKK
A hazai sakk NB I utolsó előtti fordulójának eredményei:
N. Tungsram SK-Szombathelyi Haladás 8:4
Egyéni eredmények: Vajda L.-Ruck 1-0, Faragó-Kovács 1-0, Almási I.-Kiss döntetlen, Flum-bort-Csonka 1-0, Horváth P.-Rövid döntetlen, Bokros-Blaskó 1-0. Kustár-Németh döntetlen, Krut-ti-Korpics döntetlen. Krizsány-La-kos döntetlen. Vajda Sz.-Ruck T. 0-1, Bagonyai-Pergel döntetlen, Bánusz-Joó 1-0.
OB 1/B bajnoki mérkőzés. Budapest. Tüzér u.. Jv.: Mamitz. Kuncz.
TIPO VSC-CWG KANIZSA • 7-5(1-1,3-3,1-1,2-0)
CWG Kanizsa: Kiss - Csente 1. Karácsony I, Rétlaki. SZABÓ SZ. 2. Honti I. SZABÓ D. Csere: Tóth, Kalmár. Dávid. Edző: Komlósi János.
A mérkőzés első két negyedében felváltva estek a gólok a közel két azonos tudású csapat találkozóján. A harmadik negyed elején Csentét cserével végleg kiállították egy felesleges szabálytalanság után. de még így is a negyed közepén a CWG-s legénység szerzett vezetést, amit még növelhetett volna egy emberelőnyös helyzet után, de ez a lehetőség kimaradt. S ami ilyenkor lenni szokott, kiegyenlített a TIPO. A negyedik negyedben aztán kap-kodóvá vált a kanizsaiak játéka, három emberelőnyt sem tudtak értékesíteni, míg az ellenfél két akcióból lőtt góllal eldöntötte a két pont sorsát.
Komlósi János: - Egyéni fegyelmezetlenségek miatt nyerhető mérkőzést veszítettünk el!
Dunántúli utánpótlás-bajnokság. Gyermek korcsoport (1988-89) 6. forduló, Nagykanizsa, Fedett Uszoda
CWG KANIZSA-TATABÁNYAI VSC8-7 (4-0,2-4,0-,2-2)
Góllövők: Dobos 3, Marton, Rétlaki D. 2-2. Göndör I.
CWG KANIZSA-FEHÉRVÁR PÓLÓ SE 9-7 (3-1,4-0,1-1,1-5)
Góllövők: Marton, Rétlaki 3-3, Gáspár 2. Oláh I.
CWG Kanizsa: Bocskai - Marton, Fekete, Rétlaki, Oláh, Dobos. Gáspár. Csere: Kovács. Berkenyés T., Virt. Nagy. Göndör. Banka, Nánási. Simon. Edző: Szabó Szilárd.
A két mérkőzésen Marton. Gáspár. Bocskai. Dobos. Rétlaki nyújtott jó teljesítményt.
További eredmények: Pécs-Kaposvár 7-8. Szombathely-Kaposvár 3-12, Tatabánya-Fehérvár 9-14. Pécs-Dunaújváros 14-9. Szombathely-Dunaújváros 4-20.
Az élcsoport állása:
1. CWG KANIZSA 19 pont
2. Kaposvár 18 pont
3. Fehérvár 16 pont
NYUSZI DUATLON EREDMÉNYLISTA
1996-ban és utána született óvodások, 23 induló:
Fiúk: 1. Miksó Dániel (Hevesi), 2. Gerócs Zsolt (Pipitér), 3. Balla Gergő (Gagarin). Lányok: 1. Molnár Flóra (Vackor). 2. Németh Lavina (Zrínyi). 3. Patai Tímea (Keszthely).
1994-95 I. kcs.:
Fiúk: I. Kiss Dániel (Hévíz). 2. Molnár Dámján (Körösi). 3. Simon Bálint (Zemplén). Lányok: I. Takács Réka (Rozgonyi). 2. Gondi Réka (Nagyrácz). 3. Kozma Tímea (Rozgonyi).
1992-93 II. kcs.:
Fiúk. I. Kovács Márk (Keszthely). 2. Balogh Balázs (Kiskanizsa), 3. Torma Dániel (Keszthely). Lányok: 1. Horváth Ramóna (Kiskanizsa). 2. Patai Noémi (Keszthely). 3. Betlehem Viktória (Zrínyi).
1990-91III. kcs.:
Fiúk: I. Kiss Ádám (Zrínyi), 2. Horváth Gergely (Keszthely). Tóth Viktor (Zrínyi). Lányok: I. Berke Adrienn (Keszthely). 2. Porpáczy Adél (Bolyai).
1988-89 IV. kcs.:
Fiúk: 1. Berki Dávid (Keszthely). 2. Molnár Gergő (Batthyány). Lányok: 1. Balázs Mónika (Gelse). Tikos Fanni (Körösi).
1984-87 V. kcs.:
Fiúk: I. Porpáczy Ádám (Batthyány). 2. Cziráki Tamás (Keszthely). 3. Baráth Tamás (Keszthely). Lányok: I Balázs Mónika (Gelse). 2. Tikos Fanni (Körösi).
1964-83 felnőttek:
Férfiak: I. Vránics László. 2. Csőgör Marcell, Nők: I. Horváth Judit. 2. Ba-loghné Munkácsi Andrea.
1963 és előtte szül. seniorok: I. Horváth Attila. 2. Molnár Ferenc. 3. Porpáczy József.
A legtöbb versenyző a Rozgonyi-isko-lából került ki. így ők kapták az uszodabérleteket.
Ragyogó napsütésben, melegben gyülekezett a közel 100 versenyző. Minden induló nyuszit, a helyezettek pedig érmet és oklevelet kaptak.
2003. április 10.
■íClÍÉi
13
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK
/ /
DIAKAKCIO! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
NEM KLUB- VIDÉKI KLUB- KLUBTAGOKNAK TAGOKNAK TAGOKNAK
Hármat rttet H&vcgi Kettőt fi Ki
- négyet viliét! kedvezmény!

ffRV^'' (Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-21-ig
fi^NLÓ'' HARRY POTTER ÉS A TITKOK KAMRÁJA
Rendező: Chris Columbus, szereplők: Dániel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh. Robbie Coltrane. Az autók felkészültek a felszállásra, a fúriafűzek különösen goromba hangulatban vannak, és hirtelen egy titokzatos házimanó is megjelenik. Harry Potter megkezdte második évét a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában. Ott. ahol a pókok beszélnek, a levelek ordítanak, és Harry szót ért a kígyókkal, valamint a párbajszakkör és goromba gurkók gondoskodnak az izgalomról. Feltárul a titkok kamrája..
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
KONYVAJANLO!
A kertszakértő adja a legjobb tanácsokat a mindenféle igényt kielégítő kitűnő pázsit és gyepszőnyeg kialakításához. Tegye kellemessé környezetét!
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003. 04. 30-ig! A könyv árából 10% engedményt biztosítunk, amíg a készlet tart.
DrDlG. Hessayon
ÉsmtaG
KREATÍV HOBBI- ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
-fin Nagykanizsa, Király u. 29. Tel.: 93/310-927
ftrem^ner étterem
8800 Stngljfcnmjíto, Seáft tér 11. $eí.: 93/313-057
*
A KONYHAFŐNÖK AJÁNLATA
STÍRAI
Túró metélthez: 40 dkg túró, 5-10 dkg liszt, 2-3 tojás, só.
3 db tojás, 5 dkg margarin. I db citrom, 2 zacskó vaníliás cukor. 2-3 evőkanál kristálycukor, I dl tejföl, 2 evőkanál mazsola.
A túrómetélt alapanyagait összedolgozzuk. majd hűtőben pihentetjük 20 percet. Forrásban lévő vízbe (sózott, olajos) a kisodort. 2-3 cm-esre vágóit metéltet kifőzzük (10 perc). Leszűtjük. leöblítjük, lecsepegtetjük. A tojás ket-
téválasztjuk. A fehéijét kevés cukorral habbá verjük. A sárgájához hozzáadjuk a szobahőmérsékletű vajat, cukrot, vaníliás cukrot, tejfölt mazsolát. A sárgájához adjuk a metéltet, majd fehérje-habot. Ezt óvatosan összekeverjük. Magas peremű tepsit kivajazzuk, zsem-lemorzsázzuk, majd beleöntjük a keveréket, és a tetejére is teszünk vajat, zsemlemorzsát. 150-180 "C-os sütőben, vízgőzbe állítva 45-60 percig sütjük.
Dianiska Dániel
<3»
KEPKERETEZES
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
SZARNYALOK
Színház, operett, musical
Bonczok Norbert négy évvel ezelőtt érettségizett a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép és Szakmunkásképző Iskolában. Négy évig volt tagja a Honvéd Kaszinóban működő Színjátszó Körnek. Érettségi után egy kicsit dolgozott, majd Budapesten elvégezte az egy éves szinkronszínész-képző iskolát. Azt követően fél évig a szakmában szinkronszínészként dolgozott, majd a budaörsi színházba került, végül a Millenáris Parkban kiállításokat vezetett. Nagyon nehéz volt szinkronszínészként munkát szereznie, mert elsősorban a színművészeti diplomával rendelkezőket fogadják. Nagy terveiről azonban nem mond le. Van egy kis csapata a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A Kanizsai Ifjúsági Színtársulattal a március 29-én, Zalaegerszegen megrendezésre kerülő országos színjátszó találkozó megyei fordulójára készülnek. Darabot ír és
rendez, közben készül egy budapesti művészeti fesztiválra is. Pillanatnyi 1 ag egy zenekarban zenél édesapjával, az anyagi hátteret szeretné biztosítani magának. Nem tud egyszerre csak egyvalamire összpontosítani, úgy érzi, több mozgástérre van szüksége. Jelentkezik az egyetem közeljövőben induló musical szakára. A drámaírás áll közel hozzá, de a zenei pályán akar közismert lenni. Jelenleg saját CD-jük anyagán dolgoznak az együttessel, de mindenképpen érdekli a színház, az operett, a musical.
B.Zs.
14
2003. április .
Hitel összege
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa. Király u. 31/B. Tel.: (93) 536-273
HÚSVÉTI HITELAKCIÓ! 5% kamatkedvezmény!
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
VICA SZEX (SHOP) ÜZLET
» DVD-, VHS- (VIDEOKAZETTA) KÖLCSÖNZÉS, -ERTEKESITES « » KELLÉKEK, SZEXUÁLIS SEGÉDESZKÖZÖK 1
>- AJÁNDÉKTÁRGYAK »- EGYÉB TERMÉKEK
MEGNYÍLT! NAGYKANIZSA, FŐ ÚT 7. (ÁFÉSZ UDVAR) Csak 18 éven felülieknek!
ALLAS • ALLAS • ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör végzettség Bérezés (Ft-ban, bruttó)
Bútorasztalos szakirányú 50000-70000 Ft
Tetőfedő szakirányú 50000-60000 Ft
Bádogos szakirányú 50000-60000 Ft
Ács-állványozó szakirányú 50000-100000 Ft
Kőműves szakirányú 50000-120000 Ft
Burkoló szakirányú 50000-80000 Ft
Vasbetonszerelő szakirányú 80000 Ft
Festő és mázoló szakirányú 50000-100000 Ft
Kárpitos szakirányú 50000-60000 Ft
Varrónő szakirányú 50000-65000 Ft
Operátor 8 általános 56200 Ft
Idegenforgalmi ügyintéző (kf. német
nyelvismeret) 50000-70000 Ft
Üzleti tanácsadó érettségi 50000-70000 Ft
Ruhaipari technikus technikum 60000-70000 Ft
Építésztechnikus technikum 160000-170000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő:hétfő-kedd-szerda: 8-12 és 13-16 között,
péntek: 8-13-ig.
/ ^f^ %
\ ) * ÁFSZ v
ZALA MEGYEI MUNKAUGYI KOZPONT
Költöztetés
* ViÉÉt WMU MÜ SZÉBtÉtt 3t»
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépí-tési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este),
30/238-0173 (4566K)_
Kiskanizsán. a Pivári utcában tízéves, 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdőszobás. vegyes fa-, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel. földpincével) 1200 nm-es telken. jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666
(4649K)_
Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy el-cserélném nagyobbra. Érd: 386-799 (5048K) Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton 600 négyszögöl déli fekvésű, művelt szőlő és gyümölcsös eladó. Víz. villany van. Irányár: 450.000 Ft. Érd: munkaidőben: 314-013, es-ti órákban: 319-481 telefonszámon.(5051K) Nk belvárosában csendes, zárt udvarban, parkolási lehetőséggel. 56 nm-es, kétszobás komfortos, egyedi gázfűtésű, vízórás. telefonos és redőnyös lakás reális áron eladó. Érd.: 333-012 (az esti órákban) (5052K) Kanizsától 10 km-re Galambok Rigóhegyen 7-es úttól buszmegállótól 200 m-re 600 négyszögöl gyümölcsös 22 nm-es épülettel, felszereléssel eladó. Irányár: 1.4 millió. Érd:
317-559 (5060K)_
Péterfai utcában 77 nm-es cirkogejzíres, redőnyös, 2+1 szobás lakás Irányár: 10.5 mil-
lió Érd: 30/588-7776 (5070K)_
A TV-torony alatt fekvő két irányból is megközelíthető, gondozott, kicsi szőlő, konyhakertnek alkalmas szántóval, pince nélkül eladó. Érd: 315-559 (este) (5074K) Nk. Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 4300 nm telek régi pincével eladó. Érd.: 18
óra után 321-734 (5076 K)_
Szentgyörgyvári hegyen szőlő, gyümölcsös, szántó, lakható házzal eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Érd.: 30/276-6300 (5079 K) Nk-án belvárosi háromszobás. 90 nm-es, ga-lériázható lakás sürgősen eladó (vagy kiadó). Irányár: 7.9 millió Ft. Érd.: 30/3968-678 (5081K)_
FIX Ingatlanügynökség
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3.
Ingatlanügynökségünk megkezdte
tevékenységét. Ingatlanokat, nyaralókat, hétvégi házakat, kiadó lakásokat, szobákat keresünk ügyfeleink részére.
Tel./fax: 06-93/312-212, 20/953-1591, 70/252-2285
Elcserélném Nagykanizsa Király úti 42 nm-es félkomfortos, gázas. vízórás. telefonos, önkormányzati lakásomat kisebbre. Fizetek
rá. Érd.: 93/322-537 (5084K)_
Bagolai hegyen 766 nm terület gyümölcsfákkal. kerti szerszámtárolóval eladó. Víz. villany van. Szőlőskerttől 200 m-re. Érd:
30/378-8757 (5085)_
Nk. Dózsa Gy. u. 36 nm-es. egyedi fűtéses, felújított I szobás udvari lakás nagy inellék-épülettel eladó. Érd: 30/319-1306 (5Ö88K)
BERLET
Forgalmas helyen, jól bejáratott 20 nm-es szalon kozmetikusnak, fodrásznak, manikűr-pedikűrösnek. műkörömépítőnek (csendes tevékenységeknek) kiadó. Érd.: 20/312-8309
(5089K)_
Zalakaroson melegkonyhás vendéglátó egység apartmanokkal, berendezéssel vagy anélkül, egész évre kiadó. Érd.: délután. 20/9616-404 (509IK)_
JARMU
Wartburg 1.3-as, 90-es évjárat. 2004. májusig érvényes műszakival sürgősen, áron alul eladó. Érd: 30/297-8345.(5087K)_
VEGYES
Gázrezsó (3 égős) fém tartóasztallal 7000 Ft. félautomata mosógép (centrifugál és programozható) 7000 Ft. gyermekruhák (0-4 éves korig. fiú. lány) megegyezés szerint eladók. Érd: este a 315-668-as telefonon.(5054K) Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk. bútor) cserélném.
Érd.: 30/480-8824 (5016K)_
Vírusmentes telepről 100-130 kg közötti hízók valamint malacok, süldők kis és nagy tételekben eladók. Ár megegyezés szerint. Érd: 30/650-0494 (5068K) (keretes apró)
Hízott sertés eladó! 30/5419571 (5067K)
Erd: 329-137.
Kérjük szépen segítsenek egy kis élelmiszerrel. más egyébbel. Egy beteg, rászoruló család. Jelige: „Segítség" Kanizsa Szerkesztőségbe_
Lapraszerelt hálószobabútor. 3 db kétajtós szekrény, franciaágy, 2 db éjjeliszekrény el-
adó. Érd: 30/975-9281 (508IK)_
Eladó kerti műanyag garnitúra 6 szemé-lyes+mahagóni thermo üvegajtó. I db sző-lőprés 80 literes. Érd: 30/378-8757 (5086K)
ALLAS
Melegkonyhás étterem keres felszolgálót, pultost, mixert, pizzaszakácsot éves állásra. Érd.: 20/9616-404 (5090K)
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Halász Gyula. Nagy Krisztina. Szólősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. I. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. F-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
2003. április 10.
15
Milyenek a kilátásai a 2003-as évre?
Mi ezt a
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő lakások, irodák, üzletek, garázsok
még leköthetők.
Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 901 3 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
HEVESI SÁNDOR MüVELODESI KÖZPONT
L0CS0L0BAL
a HSMK-ban április 20-án 20 órától
Zene: LITTLE FLAMINGÓ Belépődíj: 500 Ft


m>1
a dialóg nyelvstúdió és nyelvvizga központ
a májusi ANGOL és NÉMET - állami és nemzetközi (EU-s) bizonyítványt nyújtó -,
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ 40 órás, speciális tanfolyamokat szervez vizsgáztató tanárok vezetésével. ingyenes próba vizsgával!
Jelentkezés: személyesen, április 18-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Telefax: 93/326-413; „zöld szám": 80/203-541 Mobil: 30/400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.diaIognk.hu
0M reg. sz.: 01 - 0062 - 02
HÚSVÉTI KERÁMIAVÁSÁR
április 7-19.
m ^
I ; I
BM—j ■■^^Blái
10%
kedvezmény
Iparművészeink Bod Éva, Kovács Éva, Pápai Kata, Bukrán Edit, Szilágyiné. Ósi Gabriella, Vertei Andrea, Szente Kati, Págyi Zsoka, Sarkantyú Jucht, Fülöp Ildikó
P E T R Ó^C A L É R I A
Fo tit 19 Tel:333-744
I lyitva: hétfő-péntek I0-I7.30 szombat 10-12,30
ktnuivit kazdéi:
21. OO
ipr .,12 . szómba ír |
B AVANNA
ZO-24 óráig órától
Moscessck, ajándékok, izalakció
_funku nieht m/ith Afteeí
""ll i IS. pernek''-
_ .9 nagyi . .
LJatfermftiste
koncert
Sfoni Blues Band
-♦-■funky buli with Attee
\ /t 20.00 órátról

\VM=itfmisi
ky buli wlth Attee
nn ^y kan i zs''
[HAVANNA
áprlll&......25.péntek/ i
fífíat.rififi
Ws/c-puli Mac a mtií w

16
2003. április 3.
/ r/ - 2. et/at ffe/t/eyi
S I í
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 15. szám • 2003. április 17.
Megjelenik 21.000 példányban
IGEN AZ EURÓPAI UNIÓRA
TÖRTÉNELMET ÍRTAK A VOKSOLÓK
Az előzetes várakozásoknak megfelelően sikerrel zárult az április 12-én lezajlott népszavazás. Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon? kérdés megválaszolására ügydöntő népszavazáson várták az állampolgárok véleménynyilvánítását. A mostani népszavazás eredménye kísértetiesen hasonló eredményt hozott, mint az 1997. évi NATO népszavazás, amikor szintén ötven százalék alatt volt a részvétel és az igenek aránya nyolcvanöt százalékos volt. Nagykanizsán az országos átlag közelében volt a részvételt és csatlakozást támogatók aránya. Szombaton az urnák lezárását követően az Erzsébet téren a világzenét játszó szlovákiai Ghymes együttes lépett fel. A Polgármesteri Hivatal előtt kivetítőn az országos eredményeket követhették nyomon figyelemmel az érdeklődők. A vérpezsdítő ritmusokat követően a helyi Junior Jazz Band az jazz hőskorából származó örökzöldekkel szórakoztatta a közönséget. Ezt követően Litter Nándor polgármester, Teleki László államütkár és Göndör IsU''ári országgyűlési képviselő köszöntötte a téren összegyűlt többszáz fős közönséget. Ezt követően látványos tűzijátékra került sor, melynek tetőpontján felcsendült Beethoven Örömódája, az Európai Unió himnusza. A kitörő ovációval fogadott produkció stílusosan zárta le a több hónapja folyó Európai Uniós kampány nagykanizsai rendezvénysorozatát.
Az 2003. április 12-i népszavazáson 42.727 szavazásra jogosultból 18.633-an szavaztak érvényesen, és 52 volt az érvénytelen szavazatok száma. 16.055-en szavaztak igennel, és 2.578-an szavaztak nemmel az EU-ba való belépésre.
H.GY.
Tequiía bár, Sombrero sarok, Santjria Ranch
április 19., szombat
WAWA
Elő TV felvétel TIMO-val!
STOLICHNAVA VODKA + BOMBA! PB0MÓCIÓ!
április 20,, vasarnap
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
Hosszas tárgyalások után az önkormányzat, a GE Hungary Rt. és a Merkantil Ingatlanlízing Rt. között folytatott tárgyalások eredményre vezettek — kaptuk a tájékoztatást Litter Nándor polgármestertől. Amit már korábban sajtóközleményben közzétettek, hogy előkészület alatt van az ipari park és a logisztikai központban az első betelepülő céggel kapcsolatos szerződés, az most valósággá vált. Április 9-én, 10 órás tárgyalás után megköttettek azok a szerződések, amelyek lehetővé teszik, hogy megépüljön Magyarország jelen pillanatban legnagyobb logisztikai központja. A 15.000 négyzetméteres logisztikai központ, a GE Hungary Rt. termékeit kezeli, raktározza. Az építkezés a jövő héten indul, sikerként könyvelhető el, hogy nagykanizsai vállalkozás végzi a fővállalkozói tevékenységet. Litter Nándor meggyőződése, hogy ez az első lépés kedvező ha-
tással lesz a többi betelepülni kívánó vállalkozásokra is, hiszen a logisztikai tevékenység húzóerőként hat a többi tevékenységre. A szerződést rendkívül fontosnak tartja, és ezúton is szeretné megköszönni a GE Hungary Rt-nek azt a támogatást, melynek révén Nagykanizsa lett a logisztikai központ színhelye. Az rt-nek itt van a legnagyobb gyára, és több mint 5%-át adja Nagykanizsa a világ fényforrás gyártásának. Továbbá köszönetet mond a közreműködő cégeknek, a hivatal munkatársainak, hogy az ügy súlyára való tekintettel végezték az előkészítő tevékenységeket. Kiemelten szeretné megköszönni az önkormányzat és az ÜJKB tagjainak, hogy rendkívüli ülésen külön foglalkoztak a szerződésekkel, és maximális támogatást biztosítottak ahhoz, hogy a tárgyalások sikerre vezessenek.
B. Zs.
HÚSVÉT
A Húsvét a keresztény egyházakban Krisztus feltámadásának ünnepe, egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Minden évben más-más napokra esik, a tavaszi napéj-egyenlőség (március 2l-e) utáni első holdtöltét követő vasárnapon és hétfőn ünnepeljük. A Húsvét magyar neve arra utal, hogy régen, a 40 napon át tartó böjt után ekkor ettek először húst az emberek. A Húsvét eredetileg több napból álló ünnepsorozat, de ma már csak a Húsvét vasárnapot és a Húsvét hétfőt ünnepeljük országosan, idén április 20-án és 21-én.
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A GYERMEKOTTHONBAN
A gyermekek húsvétra való készülődéséről Bognár Veronika a Gyermekotthon igazgatója beszélt. A lázas készülődés, izgatott várakozás közepette a gyermekekben sok kérdés merül fel, hogyan jön a nyuszi, tud-e beszélni, hová rejti az ajándékokat. A hetekkel ezelőtt elkezdődött készülődés során a csoportszobákat a nevelők, gondozók a gyerekekkel együtt feldíszítik, az ablakokra húsvéti dekoráció kerül, az ünnephez kapcsolódó dalokat énekeinek, beszélgetnek a húsvéti szokásokról. A tojásfestés, a tojásfa készítése és a locsoláshoz szükséges kölni beszerzése sem maradhat el. Húsvét reggelén a hagyományoknak megfelelően sonka és tojás kerül az asztalra. A gyermekek ajándékait a nyuszi az udvarra rejti el, mindenki saját maga indulhat a keresésére. A húsvéthétfői locsoláskor a kislányok saját maguk által készített ajándékaikat adják a fiúknak.

VAROS NAPJA 2003
Április 24-27. Programok: 7-10 oldal

Show
Magyar u. 19. 93/311-6651
HAVANNA
CLUB & RESTAURANT
Zrínyi u 15. 93/321 800
_(Célpont Üzletház alatt) _
WIWBLMHUM
i
Gubái Koktélok Éjszakája
Junior Jazz Band
Program részletezés a hátoldalon
LOCSOLÖ BULI
Dynamit buli +Disco
Belépő 23.00-ig 300 Ft. + Italakció!
MINISZTERI PROGRAMOK NAGYKANIZSÁN
Kovács Kálmán informatikai- és hírközlési miniszter eseménydús napot bonyolított le a múlt hét során Nagykanizsán.
A miniszter Somogy megyéből érkezett Nagykanizsára, ahol programja első állomásaként útja a Péterffy Sándor Általános Iskolába vezetett. Itt A Neumann-évfordulőra emlékezve felavatta az iskola számítástechnikai termét, mely ezentúl a mindennapi feladatok kiszolgálása mellett Neumann János emlékét is őrzi. Kovács Kálmán ezt követően részt vett a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola újonnan átadott épületrészének avatásán. Az önkormányzati és a saját forrásból megvalósult oktatási szárny szervesen illeszkedik az eddigi épülethez nyolc új tanteremmel és kiszolgáló egységekkel. Az iskolai rendezvények sorát folytatva az informatikai miniszer látogatást tett a Kiskanizsai Általános Iskolában, ahol már gőzerővel folytak a jubileumi megemlékezések. A tartalmas nap végén sajtótájékoztatón és a helyi SZDSZ csoport ülésén vett részt Kovács Kálmán miniszter.
NAGYKANIZSA VÁROS KÖRNYEZETEVÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 7.
Közhasznúsági jelentés kivonata
A "Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítványt 1992. decemberében Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata alapította. A benyújtott iratanyagok alapján a Bíróság Apk. 60.064/1992/19 számú végzésével az alapítványt "közhasznú szervezet" jogállással nyilvántartásba vette 1998. október 16-án. Az alapítványi bevételek, kiadások 2002. évben
Nyitó pénzeszköz 2.086.922,-Bevételek:
Betét kamat 105.079,-
APEH SZJA 1% 78.801,-
Bevételek összesen: 183.880,-Kiadások:
Hirdetési díj 20.000,-
Könyvelési díj 72.000,-
Könyvutalvány 12.000,-
Pályázati egységcsomag 50.000,-
Pályázati díj 20.000,-
Bankköltség 9.423,-
Kiadások összesen: 183.423,-
Záró pénzeszköz 2.087.379,-
Az alapítvány 2002. évben költségvetési támogatást nem kapott.
A számokból megállapítható, hogy a 2002. évben a vagyon 457 Ft-tal nőtt.
Nagykanizsa, 2003. április 9.
a Kuratórium
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Térjen vissza az MSZP és az SZDSZ a demokratikus politizáláshoz! Eljött az ideje, hogy Göndör István, Litter Nándor és Röst János latba vessék tekintélyüket a demokrácia helyreállítása érdekében! A Fidesz - Magyar Polgári Párt Nagykanizsai Elnöksége elvárja városunk közgyűlésének kormánypárti képviselőitől, hogy adjanak egyenes kérdésre egyenes választ: Miért nem kapta meg az ellenzék az őt megillető helyet a Vízmű Rt.-ben?
A Fidesz - Magyar Polgári Párt Nagykanizsai Elnöksége számára elfogadhatatlan az a gátlástalan, erőből történő politizálás, melyet az MSZP és az SZDSZ önkormányzati képviselői folytatnak a Vízmű Rt.-vel kapcsolatban. A Fidesz számára elfogadhatatlan továbbá, hogy mindez akkor történik, amikor: nincs pénz a helyi - még működő - vállalkozások támogatására, nincs pénz az oktatásra, nincs pénz a város utcáinak, tereinek tisztántartására, az utak állapotának javítására, nincs pénz az első lakáshoz jutók támogatására és nem volt pénz a hó eltakarítására sem.
Kívánatos lenne, hogy a többséget alkotó képviselők ismételten áttanulmányozzák az "EGYÜTT NAGYKANIZSÁÉRT" címet viselő, a Polgármester Úr által jegyzett önkormányzati programot. Különös tekintettel a takarékos gazdálkodás, párbeszéd, nyilvánosság, a közpénzek szigorú felhasználásának ellenőrzése, átlátható, tiszta viszonyok megnevezésű pontokra. Őszintén bízunk abban, hogy Göndör István országgyűlési képviselő, Litter Nándor polgármester, és Röst János alpolgármester Urak vissza tudják téríteni képviselőtársaikat a demokrácia útjára, s ily módon közös erővel meg tudjuk oldani a Vízmű Rt. működésének hatékonyabbá tételét, s meg tudjuk akadályozni annak privatizációját, és azt, ami a privatizációnak következménye lenne.
Véleményünk szerint nagymértékben árt a szocialisták és a szabaddemokraták felelőtlen politizálása Nagykanizsa megítélésének és különösen városunk lakóinak, ha a bizalmat nyert többség a vállalt programjuk végrehajtása helyett, rejtélyes okok miatt antidemokratikus döntések oldalára áll.
Ezért felkérjük a szocialista és a szabaddemokrata képviselőket, hogy mutassanak példát európai viselkedésből a választóknak és szűntessék meg a jelenlegi áldatlan, kirekesztő állapotokat. Hiszünk abban, hogy a képviselőtársaink nem-
csak a szavak, hanem a tettek szintjén is elkötelezettek az EU csatlakozás és az uniós értékek iránt, e konkrét ügyben pedig félretéve személyes érdekeiket képesek lesznek a szó valódi, nemes értelmében vett európai viselkedésre.
Sajtóközleményünk zárásaként idézni szeretnénk Medgyessy Péter miniszterelnök Úrnak az MSZP kongresszuson elmondott beszédéből, bízva abban, hogy legalább e gondolatok a döntéseik felülvizsgálatára késztetik kormánypárti képviselőtársainkat.
"2001. nyarán nyugalmat és nemzeti kiegyezést ígértünk. Az erő politikája helyett párbeszédet, a nemzeti kérdésekben konszenzust. Az ígértük, hogy helyreállítjuk a köztársaság polgárainak hitét a tisztességben, a politikusok erkölcsi tartásában. Nem könnyű feladat, mert sok erózió érte ezeket az értékeket az elmúlt időben. Itt is megerősítem azt a hármas elvet, ami engem személy szerint, kormányomat - és ha kormányomat, akkor mindannyiunkat, benneteket is - kell, hogy vezéreljen. Soraink között nem tűrjük meg a gyanú árnyékát sem. Ehhez ragaszkodom. Legyetek ebben társak.
Tudom, sok a támadás, sok a lehetőség is, amit nyugodtan és határozottan, a tisztesség jegyében vissza lehet, és vissza kell utasítani. Ezt várom mindenkitől! A második elv az elsőből következik. Ugyanis az, hogy mi szigorúak vagyunk saját magunkhoz, ez ad erkölcsi alapot arra, hogy a múlt több mint gyanús ügyeinek a végére járjunk. Meg fogjuk tenni. Törvényesen. Nincs és nem is lesz ebben semmifajta kiegyezés. És végül a harmadik elvünk, hogy azokat, akiket igaztalanul és indokolatlanul támadnak, meg fogjuk védeni. A tisztességeseknek, és csak nekik, jár a szolidaritás."
Nagykanizsa, 2003. április 14.
Fidesz - Magyar Polgári Párt Nagykanizsai Elnökség
Cseresnyés Péter képviselő legutóbbi sajtótájékoztatóján ismét a Vízmű volt a téma.
- Mivel a Vízmű a város egyetlen olyan nagyvállalata, ahol komoly részesedése van az önkormányzatunknak, a Fidesznek pedig egyetlen helyet sem biztosítottak a szocialista politikusok sem az Igazgató Tanácsban, sem pedig a Felügyelő Bizottságban, más módot kellett találni arra, hogy információkhoz juthassunk - mondta a képviselő. A polgármesternek feltett első kérdéseikre még kaptak tájékoztató anyagokat, amelyek áttanulmányozása sok mindenre rávilágított, ugyanakkor újabb kérdések vetődtek fel. Ezek megválaszolása azonban csak részben történt meg, és a kapott válaszok is sokszor elfogadhatatlanok. Utoljára egy hónappal ezelőtt 35 pontban foglalták össze kérdéseiket, válasz azonban nem érkezett. Mivel a kormánypárt és ezzel együtt a polgármester a programjában nyílt, áttekinthető, átlátható politizálást ígért, felvetődik a kérdés: vajon mi az oka, hogy a nagykanizsai közgyűlés ellenzéke a város lakóit komolyan érintő területen megfogalmazott kérdéseire nem kap választ, és az információk megszerzésének lehetőségétőltávol tartják őket?
Semmi rosszat nem akarunk sugallni, de megdöbbentő, hogy két hónapja nem kapunk választ kérdéseinkre - fogalmazott Cseresnyés Péter, s az előző sajtótájékoztatón tett ígéretének megfelelően átnyújtotta a legutóbbi kérdéseket tartalmazó levél másolatát a sajtó munkatársainak.
2
jlTlIíi
2003. április 17.
HONVÉD HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET NAGYKANIZSA
MEGHÍVÓ
2003. április 30-án (szerdán) 15.00 órára a temetőben lévő DONI EMLÉKOSZLOPNÁL és KERESZTNÉL rendezendő koszo-rúzási emlékünnepségre, a doni hadszíntérről való hazatérés 60. évfordulóján.
Emlékezzünk a sokszáz kanizsai hősi halottra. Helyezzük el koszorúinkat, virágainkat és gyújtsunk gyertyát.
Szeretettel hívjuk a még élő volt bajtársakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat, hozzátartozókat, az ifjúságot, városunk lakosságát.
Tisztelettel a Rendezőség
Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő 2003. április 25-én, pénteken 15-17 óráig fogadóórát tart a FIDESZ Magyar Polgári Párt Nagykanizsai Csoportjának Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A FIDESZ-NÉL
A közelmúltban tartotta soros összejövetelét az Euregio West/Nyugat-Pannonia Turizmus, kultúra munkacsoportja Szombathelyen a Megyeháza Címertermében. Ez alkalommal a három nyugat-dunántúli megye és Burgenland tartomány több kulturális-tu-risztikai projektjének ismertetésére került sor. A munkacsoport egyhangú szavazással elfogadta a burgenlandi tartományi kormányzat pályázati kiírást, az Euregio Művészeti Díj adományozására. A pályázatra festményekkel lehetne nevezni. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, akinek a lakóhelye, illetve tevékenységének központja Burgenland tartomány, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területén van. A díj összege: 3.500 Euró
A magyarországi pályázók 2003. szeptember 1 -4-e között adhatják le al-
kotásaikat a kért mellékletekkel a Szombathelyi Képtárba. A munkacsoport tájékoztatót hallgatott meg négy olyan nyugat-dunántúli kulturális projektről, amelyeknek jelentős idegenforgalmi-turisztikai kihatása van határainkon túlra is. Zala megye két kiemelkedő kulturális-művészeti rendezvényéről, a Nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztiválról, valamint a nemzetközi jazzfesztiválról a munkacsoport zalai delegáltja, a HSMK igazgatója, Papp Ferenc tartott gazdagon szemléltetett előadást.
A magyar és az osztrák testületi tagok nagy érdeklődéssel fogadták a két projektet. Győr-Moson-Sopron megye szintén két kulturális programot mutatott be a hagyományosan nagysikerű Győri Barokk Bált, valamint a Barokk Nosztalgiák Művészeti Fesztivált.
Kiállítás a népszavazások történetéről
Az Európai Uniós népszavazás finisében tartották meg azt a kiállítást, amely többek között a rendszerváltozás óta mutatta be a magyarországi népszavazások eddigi történetét. A kiállított dokumentációk egyik különlegessége között volt látható az 1921. évi emlékezetes népszavazás felhívása, melynek értelmében Sopron város lakói a hovatartozásukról dönthettek. Az eredmény — bár többen azóta is gyanakvással tekintenek rá — ismeretes. Sopron 72,8% -os szavazattal Magyarország mellett döntött, s ezért érdemelte ki a Leghűségesebb Város címet az akkori Nemzetgyűléstől. A paravánok másik nagy blokkja az Európai Unió tagállamait mutatta be. Ehhez az anyaghoz szervesen kapcsolódott az április 12-én lezajlott ügydöntő népszavazással kapcsolatos dokumentáció. A "Népszavazás Magyarországon az Európai Uniós tagságról 2003. április 12-én" címet viselő vándorkiállítás megnyitására a Halis István Városi Könyvtárban került sor. Megnyitóbeszédet Németh József, az Európai Kommunikációs Munkacsoportjának szakértője mondott. Gondolatait Röst János Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere egészítette ki, aki a népszavazás történelmi jelentőségéről szólt. Beszéde végén arra kérte a megjelenteket, hogy győzzék meg ismerőseiket arról, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a népszavazáson és szavazzanak igennel. H.GY
Környezetvédelem és az EU csatlakozás
Előadás és konzultációs fórum
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai térségi Szervezete az Európai Uniós tagságra felkészítő programsorozatának részeként környezetvédelmi fórumot tartott a kamara székházában. A hazai környezetvédelem az EU csatlakozás küszöbén címmel tartott konzultációval összekötött előadást Varga Zsófia irodavezető nyitotta meg. Antalics Dezső környezetvédelmi szakmérnök, a Winkler Környezetvédelmi Laboratórium vezetője bevezetőjében visszatekintést adott az intézményében folyó technikusképzésről és annak jelentőségéről. Az előadó tájékoztatta a hallgatóságot arról, hogy az Európai Unióban készült felmérés alapján a környezetvédelmet hatodik helyre rangsorolták a tagállamokban élő emberek. Ebben a megközelítésben a környezetgazdálkodás, a természetvédelem, a tájvédelem, környezet-egészségvédelem és a települési környezet minősége játssza a legfontosabb szerepet. A hulladékgazdálkodás hazai helyzetét elemezve, szó esett arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtés csak egy eleme lehet a hulladékgazdálkodásnak. Emellett szükséges a hulladék hasznosítására létrejött cégek tevékenységére is. Az EU környezetpolitikájának történetét felidézve, Antalics Dezső beszélt a globális stratégiákról, az akcióprogramokról, a szabályozások és a támogatások rendszeréről. Legfontosabb teendőnek a klímaváltozásból, a savasodásból, a levegő minőségének romlásából és a vizek fokozott elszennyeződéséből adódó problémákat emelte ki a környezetvédelmi szakember.
H.GY
AZ EU HÁZHOZ JŰN
SZAKMASPECIFIKUS PROGRAM VÁLLALKOZÓKNAK
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kistérségi programja keretében, mikro, kis- és középvállalkozások részére tartanak felkészítő programot április 16-án 8 órától a Kiskastélyban. Az egész napos program során előadásokon, szekcióüléseken és konzultációs beszélgetéseken segítik a vállalkozók gyakorlati felkészítését.
CKÖ TESTÜLETI ÜLÉS
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2003. április 9-én tartotta soron következő testületi ülését Ady úti irodájában. Az ülésen Teleki László CKÖ-elnök, Váradi Istvánné CKÖ-elnökhe-lyettes, valamint Lendvai Ferenc és Nagy József vett részt. A napirendi pontok között szerepelt elnöki beszámoló, a 2002. évi pénzmaradvány felosztása, és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás elfogadása. Szó esett a IX. Romanapról, és Nagy József is beszámolt munkájáról a Szociális és Egészségügyi Bizottságban.
N. K.
JÖVŐRE IS TAVASZ NAP EURÓPÁBAN
Március 21-én Európa számos országában tartották meg a Tavasz Nap Európában című rendezvényt. A kontinens 5501 iskolája — ebből Magyarországon 122 — regisztráltatta magát. A projekt elérte a célját hiszen a legváltozatosabb formában fejtették ki véleményüket a fiatalok Európa jövőjét illetően. Ezen a napon több helyszínen, különböző nemzetek táncaival, jellegzetes ételeivel, népviseletével és hagyományaival ismerkedhettek meg a fiatalok. A nap aktív részesei voltak helyi, regionális és országos politikusok, közéleti emberek. A siker egyik fokmérője, hogy több iskola a program lezárása után közvetlenül bejelentette részvételi szándékát a jövő évben megrendezendő II. Tavasz Nap Európában rendezvényére. A projekt egyik érdekessége az volt, hogy az egyik iskolában horvát nyelven bonyolították le a programokat.
2003. április 17.
í
PanTel Technocom Távközlési Szolgáltató Kft.
ORSZÁGOS TEVÉKENYSÉGEINK:
• K0MPIEX TÁVKÖZLÉSI MEGOLDÁSOK
• VÁLLALATI TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK ÜZEMELTETÉSE. KARBANTARTÁSA
• MONITORING ÉS FOLYAMATIRÁNYÍTÓ RENDSZEREK
. BÉRELT VONALI ÖSSZEKÖTTETÉSEK, INTERNET
• TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE.
FELÜGYELETE
További információ ajánlatkérés: PanTel Tectwocom Távközlési Szolgáltató Kft Telefon: 06- 80/380-380; 06 84/505 888 8600 Siófok. Sió u. 74, ugyfeisHjígaiati»pantecom.com www.pantecom hü
PanTel'' • TECHNOCOM
KÖLTÉSZET NAPJA AZ IFJÚ TEHETSÉGEK JEGYÉBEN
ZALA MEGYEI NÉGYKEZES TALÁLKOZÓ
2003. március 26-án hetedik alkalommal rendezte meg a nagykanizsai Farkas Ferenc Városi Zeneiskola a megye zeneiskoláinak részvételével négykezes találkozóját. A hagyományosan két évente sorrakerülő rangos szakmai eseményen Hambalkó Edit zongoraművész, zenepedagógus — mint a zsűri elnöke — értékelte és jutalmazta az elhangzott produkciókat. Minden résztvevőnek emléklapot, a legszínvonalasabb műsorszámokért pedig CD lemez díjat adott át.
Díjazottak:
Kodella Kitti, Geiszl Zsófia (felkészítő: Cseszkóné Borovics Melinda) Vörös Nikoletta, Baticz Brigitta (felkészítő: Gerócs Erzsébet) Nauratyill Zita, Wolford Benjámin (felkészítő: Serfőző Józsefné) Kanyó Bence, Kanyó Zsombor, Gyana Zsófia (felkészítő: Dr. Erdős Lászlóné)
Tatár Erika, Horváth Annamária (felkészítő: Laborfalvi Lászlóné) Hegedűs Mónika, Keserű Eszter (felkészítő: Cserhalmi Mária) Kiss Gergely, Bocskor Bianka (felkészítő: Nagy Bernadett) Németh Vivien, Gayer Mátyás, Pallagi Zsófia, Kovács Milán (felkészítő: Tálosi Péterné) Szilágyi Tamás, Molnár Zoltán (felkészítő: Takácsné Bócz Marianna, Lakatos Lászlóné)
A versírással foglalkozók igazán elmondhatják, hogy ünnep volt számukra az idei Költészet Napja. A tavalyi év novellapályázatának sikerén felbuzdulva írták ki idén a HetiMix Internet Magazin verspályázatát, melynek eredményhirdetésére és gálájára a zsúfolásig megtelt Kiskastélyban került sor. Céljuk a kanizsai és a városkörnyéki irodalmi tehetségek felkutatása volt. Kezdeményezésüket siker koronázta, hiszen 87 pályázó több mint 200 verset küldött a felhívásukra. Az önkormányzattal közös rendezvényt Litter Nándor polgármester nyitotta meg, majd Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója osztotta meg gondolatait a közönséggel. A Kanizsa Irodalmi Műhely bemutatkozását követően a képzőművészetet a költészet felől szemlélve mutatta be Kincses Henriett, Milávecz Petra és Imre Boglárka középiskolások képzőművészeti tárlatát Lehota M. János esztéta. Az est második részében a pályázók verseiből készült összeállítás hangzott el, majd a díjak átadása következett. A műsorban közreműködtek a Farkas Ferenc Állami Zeneiskola tanulói, a zeneiskola Ifjúsági Vonós Zenekara Jakobovics Árpád vezényletével, valamint Szabados Márta a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója
énekkel. A verseket a Zrínyi Miklós Általános Iskola szavalói, Horváth István Radnóti-díjas versmondó tanítványai, továbbá Ritecz Rita, és Bácskai Zsuzsa versmondók, valamint Fa Ede költő tolmácsolták. Befejezésül Riersch Zoltán felelős szerkesztő értékelte a pályázatot, és köszönetét fejezte ki a rendezvény támogatásáért a különböző cégeknek, intézményeknek. A műsort követő állófogadáson Röst János alpolgármester mondott pohárköszöntőt.
A pályamunkákból és a Kanizsa Műhely tagjainak munkáiból "Álmok" címmel antológiát jelentet meg a magazin.
A MesterTOLLnokok címen meghirdetett verspályázat eredményei:
Altalános iskolás kategória:
1. Palotai Éva, 2. Tóth Odett, 3. Mátyás Botond. Középiskolás kategória: 1. Gyergyák Nóra, 2. Benke Tímea és Tóth Katinka, 3. Kálovics Anasztázia és Már fi Melinda. Felnőtt kategória: 1. Delyné Csere Andrea, 2. Fodor Zsanett és Németh Gyöngyi. 3. Varga József. Közönségdíjas lett: Horváth Edina. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium különdíját Orsós Imre nyerte el.
ÚJÍTÁSOK VARHATÓK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
A közeljövőben a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház külső homlokzati részét és az egyik terem teljes belső vakolását szeretné felújítani pályázati pénzből a helyi CKÖ. A hátsó két teremben pedig fitnessterem, öltöző és zuhanyzó kialakítását tervezik. A sportszövetség által kiírt pályázatra sporteszközökre, sportfelszerelésekre adják be pályázatukat hangzott el a testületi ülé-
PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁS
A 2002. évi pénzmaradvány felosztásáról is döntött testületi ülésén a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata. A tavaly év végén beérkezett pályázati források, mintegy kétmillió-két-száznegyvenezer forintos pénzmaradvány, melyet idén áthozott pénzeszközként a pályázatban foglaltak alapján közhasznú foglalkoztatottak munkabérére, további pályázatokhoz szükséges önrészre fordítják.
LEGNAGYOBB VARÁZSA A KÖZÉPISKOLÁNAK VAN
Dr. Ördög Ferenc könyvtárost, nyelvtörténészt köszöntötte 70. születésnapja alkalmából, és kívánt további jó egészséget Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyűlési képviselő a polgármester irodájában. A beszélgetés során Ördög Ferenc elmondta, még sok munka áll előtte, ami arra inti, hogy nem szabad megállnia. Míg egy fiatal kutatónak témát kell adni, az öreg kutató olyan gazdag a témákban, hogy nem tudja megvalósítani mindazt, amit szeretne. Még egy monográfiát meg kell írnia abból az anyagból, amely a korábbi években jelent meg a "Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei" című forrás közzététele révén. Bízik benne, ha lesz egészsége, akkor megvalósul, a lendület tőle nem függ, mert szeretett dolgozni, és szeret ma is. A munkája mindkét területét szerette, a tanítást és a kutatómunkát is.
Életműve csaknem kizárólag Zala megyéhez kötődik. Tolna megyéből származik, Nagykanizsán 1957-ben tartotta az első óráját, és ugyanabból az intézményből, a mai Batthyány Lajos Gimnáziumból ment nyugdíjba. Aki 40 évet a városban töltött, annak nem kell hangoztatni, hogy szeret Kanizsán élni. Azt vallja, ahol az ember jól érzi magát, onnét nem kell elmennie. Abból sem az egyénnek, sem a társadalomnak nem származik semmi baja, ha mindenki ott dolgozik, ahol szeret. Nehezen indult fiatalon az életük a feleségével, de megkapták a szükséges támogatást, és igényeik is akkorák voltak, amit megengedtek a körülmények. Legnagyobb varázsa a középiskolás éveknek van, mert nagyon fontos kor a 14-18 év közötti életszakasz mindenki életében — összegezte visz-szatekintő gondolataiban dr. Ördög Ferenc. B. Zs.
Matematika versenysi kerek a Batthyányban
Újabb szép matematika versenyeredmények születtek a Batthyány Gimnázium tanulói részéről. A Gordiusz Matematikaverseny országos döntőjében a 9. évfolyamon 5. Németh Zsolt (tanára Erdős Gábor), a 11. évfolyamon 8. Hegyháti Máté (tanára Martonné Németh Mária). Mindketten nyolcévfolyamos gimnáziumi tanulók. Gratulálunk!
KANIZSAI KÜLDÖTTSÉG KOVÁSZNÁN
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR EMLÉKNAPOK
A Körösi Csoma Sándor Emléknapok idei rendezvényeire népes kanizsai küldöttség látogatott Kovásznára. A Röst János alpolgármester vezette delegációban önkormányzati képviselők, a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a kanizsai kulturális élet reprezentánsai is helyet kaptak. A hivatalos program részeként tárgyalásokra került sor a testvérvárosok közötti együttműködés további kiszélesítéséről. Ezen többek között felmerült a kovásznai diákok további támogatásának kérdése is. A kulturális műsorok, a kanizsaiak nagy tetszést arattak. Horváth István versmondó, Czupi Veronika népdalénekes, a Bojtár Népzenei Együttes tagjai és a Dél-Zala Táncegyüttes táncosai sokáig emlékezetes élménnyel gazdagították a színes kulturális gálaműsort. Azt esti fellépést követő fogadáson dr. Bethlenfalvi Géza tudományos kutató, a Brunner hagyatékot kezelő kuratórium tagja tájékoztatást adott arról, hogy mintegy 500 darab képzőművészeti alkotás van az Indiai Magyar Nagykövetségen, ami a hazaszállítást követően Nagykanizsa város tulajdonába kerül. A Csomakőrösön megrendezett emlékünnepségen a kulturális csoportjaink — legnagyobb tetszést aratva — újra kitettek magukért. A delegációban helyet foglaló tagok vállalkozókkal is tárgyalásokat folytattak a gazdasági és a turisztikai kapcsolatokról. Röst János alpolgármester a Város Napi ünnepségekre meghívta Zsuffa Levente kovásznai polgármestert és delegációját.
H.GY
4

2003. április 17
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2003. április 25-én pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Csordásné Láng Éva, a 14. sz. választókörzet képviselője minden hónap utolsó hétfőjén a Móricz Zsigmond Művelődési Otthonban, minden hónap első hétfőjén a Nagyrác utcai iskolában tartja fogadóóráját.
oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői állásaira
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet oktatási-nevelési intézmények vezetői állásaira. Az intézményvezetői álláshelyek az Oktatási Közlöny 2003. április 8-i 8. számában kerültek közzétételre. A pályázati kiírásnak megfelelően az állás elfoglalásának ideje: 2003. szeptember 1. A kinevezés öt tanévre, 2003. szeptember 1. - 2008. július 31-ig szól. A pályázathoz csatolni kell: ♦ szakmai önéletrajzot, ♦ az intézményre vonatkozó vezetői programot, ♦ a végzettséget igazoló oklevélmásolatokat, ♦ erkölcsi bizonyítványt. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya címére 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. kell megküldeni 2003. május 8-ig. Nagykanizsa, 2003. április 9. Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető
A pályázatot meghirdető szerv 1. Meghirdetett munkahely 2. Képesítési és egyéb feltételek 3. Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 4.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa, Ercsébet tér 7. 8800 Hétszinvirág Övoda Nagykanizsa, Corvin u. 2. 8800 óvodavezető Főiskolai szintű óvónői szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat A pályázathoz mellékelni kell: -szakmai önéletrajz -vezetői program -végzettséget igazoló okirat másolata -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2003. szeptember 1-napjától 2008. július 31 napjáig 5 nevelési évre szól. Pbhi: a közzétételtőr számított 30 nap Pehi: 2003. június 30. Pc.: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 8800 Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7. 8800 óvodavezető Főiskolai szintű óvónői szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat A pályázathoz mellékelni kell: -szakmai önéletrajz -vezetői program -végzettséget igazoló okirat másolata -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2003. szeptember 1-napjától 2008. július 31 napjáig 5 nevelési évre szól. Pbhi: a közzétételtől számított 30 nap Pehi: 2003. június 30. Pc.: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: .93/500-780
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 8800 Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. 8800 igazgató Felsőfokú szakirányú tanári végzettség 5 év szakmai gyakorlat A pályázathoz mellékelni kell: -szakmai önéletrajz -vezetői program -végzettséget igazoló okirat másolata -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2003. szeptember 1-napjától 2008. július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtől számított 30 nap Pehi: 2003. június 30. Pc.: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 8800 Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Nagykanizsa, Sugár út 18. 8800 igazgató Felsőfokú szakirányú elsősorban Zeneművészeti Főiskolai végzettség 5 év szakmai gyakorlat A pályázathoz mellékelni kell: -szakmai önéletrajz -vezetői program -végzettséget igazoló okirat másolata -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2003. szeptember 1-napjától 2008. július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtől számított 30 nap Pehi: 2003. június 30. Pc.: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE PÁLYÁZATOT HIRDET
EU integrációs és szervezési referens munkakör betöltésére
Fő feladatok: a polgármester közvetlen irányítása alatti Polgármesteri Kabinetben
■ az EU csatlakozás önkormányzatot érintő feladatainak intézése,
■ kapcsolattartás társadalmi szervezetekkel, külföldi partnerekkel,
■ önkormányzati rendezvények szervezése,
■ angol nyelvű levelezés, fordítás és esetenként tolmácsolás.
Pályázati feltételek:
■ Magyar állampolgárság,
■ Büntetlen előélet,
■ A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének 1/3. pontja szerinti felsőfokú iskolai végzettség,
■ Államilag elismert, legalább középfokú angol nyelvvizsga,
■ Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. vonatkozó rendelkezései, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint.
A pályázóval szembeni elvárás a jó szervező és kommunikációs képesség.
A szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatot Nagykanizsa MJ Város Jegyzőjének címezve (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 15 napon lehet benyújtani, melyhez a következőket kell mellékelni:
■ szakmai önéletrajz,
■ három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
■ iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvvizsgát igazoló oklevél másolata.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő két héten beül.
Az állás betöltésének időpontja: az elbírálást követően azonnal.
VERSENYTÁRGYALÁSOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa-Miklósfa, Iskola utcai, 148/4 hrsz-ú ingatlanát.
Az árverés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatal földszinti tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Az árverés ideje: 2003. április 28. 10 óra, Kikiáltási ár: 3.150.000 Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Magyar u. 2. szám alatti, 7 hrsz-ú ingatlanát.
Az árverés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatal
földszinti tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Az árverés ideje: 2003. április 23. 10 óra, Kikiáltási ár: 27.840.000 Ft + az épületekre vonatkozó Áf a, összesen 30.000.000 Ft
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal földszint 13a. számú irodájában vehető át.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 249/2002.(IX. 10.) számú határozatával rendezés alá vonta a Nagykanizsa, Kisfaludy u. — Csány u. — Szemere u. — Ady u. által határolt tömb területét új rendezési terv készítése érdekében.
Az 1997. Évi LXXVIII. Törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásaira figyelemmel a terv elkészült, azt a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában véleményezésre közszemlére tesszük 2003. május 5-ig.
A tervezési területre vonatkozó javaslatokat, észrevétele iket Nagykanizsa Megyei Jogú Város főépítészének címezve írásban lehet eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax: 93/500-735
2003. április 17.
i
VAROSFEJLESZTÉSI ÜGYEK
Hétfőn délután, lapzártánkkal egy időben ülésezett a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság. A kiadott napirendek szerint tárgyalták a 7.sz. Főút Nagykanizsa-Szabad-hegyi csomópont korszerűsítési tervét, a HOHE emlékműről szóló tájékoztatót és a geotermikus energia hasznosításával kapcsolatos napirendet, a tavalyi költségvetésről szóló beszámolót, az idei módosítását, és három önálló képviselői indítványt is.
D.É
Jelentkezések, indítványok, pályázatok
Lapzártánkkal egyidőben, hétfőn délután ülésezett az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Két önálló képviselői indítvány is szerepelt a bizottság napirendjén, az egyik a hivatal átszervezésére tett javaslatot, a másik a Közigazgatási Informatikai Rendszer kiépítésére kidolgozott javaslat volt. A bizottság meghallgatta a tavalyi év gazdálkodásáról készült beszámolót, a pénzmaradvány felosztására tett javaslatot. Tájékoztató hangzott el a beiskolázásról, és a bizottság elfogadta a könyvtár vezetői álláshelyére kiírandó pályázattal kapcsolatos javaslatot is.
D.É.
A DIÁKOK KIÁLLTÁK A PRÓBÁT
VASEMBER KUPA 24 ÓRÁN ÁT
A nagykanizsai Városi Diákönkormányzat hagyományteremtő szándékkal első ízben rendezte meg a Vasember Kupa című 24 órán át tartó vetélkedőt. A helyi középiskolás csapatok főhadiszállása a Zsigmondy-Széchenyi SZKI tornacsarnokában volt, de emellett több városi
JUBILEUMI NAPOK KISKANIZSÁN
ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK HÁROM NAPIG
Majálisok
A népünnepélyek sorában a Város Napját követően a majális következik. Ismereteink szerint a városlakók két színhelyen is ünnepelhetnek. A hagyományos május 1-jei ünneplésre a Csónakázó-tónál kerül sor, ahol lesz májusfa állítás, este koncert, és az eddig megszokott vendéglátási formák. Miklósfán május elsején falunap lesz, amelynek keretében érdekes programokkal várják a városrész lakóit és a távolabbról érkező vendégeket is, tudhattuk meg Helyes Zsuzsától, a Mindenki Háza szervezőjétől. A nap egyik neves produkciója Fekete László és csapata lesz. Megválasztják majd Miklósfa legerősebb emberét, aki a következő falunapig viselheti majd a kitüntető címet. Lesz kézművesbemutató és kirakodóvásár is, ugrálóvár a gyerekeknek, ingyenes kozmetikai bemutató, smin-kelés a hölgyeknek. A falunap este bállal zárul, fellép a Delírium együttes.
rokizásra is futotta egy-ké t diák és tanár erejéből. A győzelmet hajszál híján a Thury György Kereskedelmi Szakiskola
intézményben is feladatok várták a diákokat. A megmérettetésen 20 fős csapatokkal indultak. A nagy bulin, a "kihívás napján" szellemi kvízjátékok, ügyességi játékok, sportversenyek, városismereti játékok és más fizikai erőnlétet is próbáratevő feladatok várták az ifjú vasembereket. A Vasember Kupa rendezvényét Litter Nándor polgármester indította útjára, majd a szurkolótáborok ovációja mellett megkez-
dődött az egy napon át tartó küzdelem. A középiskolás csapatok között éles verseny alakult ki és mind a részfeladatokban, mind az összesítésben szoros egy-két pontos különbségek voltak.
A szervezők elmondása szerint a csapatok végig nagy igyekezettel és lelkesedéssel gyűrték le az akadályokat és a másnapi eredményhirdetéskor még
csapata nyerte meg, kvalifikálva ezzel magát a fővárosi versenyre. Az eredményhirdetéskor a polgármester köszönetét fejezte ki a diákoknak, a szervezőknek, a kísérő tanároknak és azoknak a támogatóknak, akik étellel, üdítővel vagy egyéb módon segítették a "vasembereket" a küzdelmek véghezvitelében. A Városi Diák Önkormányzat részéről Belányi Marianna, Dávidovics Mária, Baliné Zalavári Ágota és Veitné Molnár Anikó a verseny végeztével már a jövő évi versenyek megszervezését is elkezdték.
H.GY
nap tartottak. Az utolsó napon gálaműsorra, a program kezdetén díjak és emléklapok átadására került sor. A lelkes diákok fordításban, rajzban mérték össze tudásukat. A gálaműsorban az intézmény egykori diákjai közül Baráth Yvette, Tulman Géza, Barna Anita, Dávidovics Adrienn, a
Kunó vallás- és közoktatási miniszter emléktábláját koszorúzták meg az iskola pedagógusai. Délután történeti- és fotókiállítás várta az iskola régi és jelenlegi tanulóit. Az ünnepségsorozat másnapján a sporté volt a főszerep. A vetélkedők, a kosár- és focimeccsek egész
Rozmaring Néptáncegyüttes és a Vizeli József által vezetett Bojtár együttes is fellépett. Az összevont intézmények vezetője Silló Zsolt igazgató a jubileumhoz méltónak ítélte meg a három napos ünnepségsorozatot.
H.GY
Jubileumi ünnepséget tartottak Kiskanizsa — egy irányítás alá tartozó — két iskolájában. A Templom téren található iskola
helyén 160 éve alapították Kiskanizsa első
iskoláját, majd negyven évvel később a
Rác utcait. Ez utóbbi a
helyszínváltozás után a Nagyrác utcába költözött. A nagyszabású ünnepség nyitányaként koszorúzásra és iskola-
történeti kiállításra került sor az iskola központi épületénél. Ezt követően az intézmény galériájában Farkas Zsuzsa grafikus művész kiállítását nyitotta meg Babati Csaba. A program a Nagyrác utcai intézményben folytatódott, ahol Klebesberg


2003. április 17.
KÖSZÖNTJÜK A VÁROS NAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ALKALMÁBÓL!
Örömmel tudatjuk, hogy a Város Napja megünneplésére 2003-ban is méltó módon, igazi látványosságokban bővelkedve kerülhet sor. Kérjük, hogy nézze át a programajánlókat, leírásokat. Reméljük, kedvet ébresztünk Önben, hogy velünk ünnepelje a Város Napját. A rendezvénysorozat az idén is magába foglalja a Város Napját, a Sár Ünnepét, és a Mesterségek Ünnepe rendezvényeket. Helyet biztosít a Századfordulós Vásárnak, és az egyedülálló látványosságnak a Gólyalábas Világjátékoknak is. Ez itt a Város Napja - Ide Jöjjön apraja-nagyja
A SAR ÜNNEPE
Annak idején a régmúltban a mocsárnak - és nem utolsó sorban Thury György kapitány hősiességének - köszönhette létezését a török idők végvára, Kanizsa. Mára már az elszikkadt mocsár, a századforduló sáros utcái, a város közepén fekvő tóka, régi nevén Sárecz - tenger, az őrségi, göcseji fazekasok által használt agyag
lelőhelyévé vált
MESTERSÉGEK ÜNNEPE
Nézelődjön a korabeli főtéri vásárban, vegyen magának míves vásárfiát a régi mesterségeket gyakorló kézművesektől, térjen be a mesterségek utcájába, és lesse el a korabeli fortélyokat és ismerje meg a környező nemzetiségek régi szép hagyományait. Kortyoljon bele a borudvar ízeibe, kóstolja meg a kemencében sült lepényt. Alkudjon, majd mindezeket fizesse ki a vásár agyagpénzével, a kézzel formázott Sáreccel, miközben gyermekei élvezik a megszámlálhatatlan századfordulós gyermekjátékokat.
SZÁZADFORDULÓS HANGULAT ÉS VÁSÁR
Immár ötödik éve idézzük meg szeretett városunkban a Monarchia korszakának békebeli hangulatát. Ahogy a vásári hírvivők kikiáltották, április 25-26-27-én bárki megcsodálhatja ezt, de akár ki is próbálhatja a szenzációs hangulatú Város Napján.
GÓLYALÁBAS VILÁGJÁTÉKOK
A régiek megemlékeznek egy különös szerszámról, amellyel a kanizsaiak előszeretettel közlekedtek: "A város maga nyáron feneketlen por, máskor pedig ennek megfelelőleg ugyanolyan sártenger volt. Az utcákon esős időben fából készült gólyalábakkal keltek át az emberek az egyik sorról a másikra." - idézi fel a múltat városunk híres történetírója Barbarits Lajos. E hagyomány alapján rendezzük meg harmadik éve a Profi gólyalábas csapatok országos és nemzetközi találkozóját, felvonulását és bemutatóját. A legnagyobb izgalommal vár esemény pedig az egyének és az amatör csapatok viadala. Jöjjön el a látványos gólyalábas világtalálkozóra, vagy vegyen részt az amatőr gólyalábas versenyeken, vagy élvezze a Belgiumból érkező különleges, és különlegesen magas gólyalábasok 500 éves tradíció alapján koreografált gólyalábas bajvívását.
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ ZSONGLŐR MUTATVÁNYOK
A Maskarás Együttes immár iskolát és stílust teremtő játéka, amelyben különböző maszkos állatfigurák küzdenek meg egymással. Lélegzetelállító zsonglőr mutatványok, zászlók reptetése kerül bemutatásra a közönség aktív részvételével. Az egész játék egy utcai menet része, melyet töröksípokkal, dobokkal kísérnek az együttes zenészei. Langaléta Garabonciások: Parádés vásári komédiák Kacagtató, meghökkentő, virtuóz gólyalábas mutatványok, lendületes élő zenei kísérettel, a közönség aktív részvételével.
SZERETETTEL VARJUK!
Ismerkedjen meg eddigi rendezvényeinkkel, nézze meg a fotógalériát, és nagyon reméljük, hogy kedvet kap arra, hogy személyesen is részese lehessen ennek az egyedi élménynek, és ellátogat városunkban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt Nagykanizsára!
92 négy fős - álatalános és középiskolás -csapat készül január óta, hogy a Régi Jó Egyesület, a Városvédő Egyesület és a Várost Diákönkormányzat által szervezett városismereti és helytörténeti túrán bejárja városunkat. Az immár hatodik alkalommal megrendezett hagyományőrző ifjúsági program résztvevői 25-én, pénteken reggel - különleges, erre az alkalomra készített, egyedi kivitelezésű - feladatlappal a kezükben tíz állomáshelyen megállva bizonyítják majd, hogy ismerik Nagykanizsa történelmét, meg tudják válaszolni a város nevezetes személyeihez, épületeihez fűződő kérdéseket. A délelőtt folyamán a gyerekek a Deák- év jegyében virággal a kezükben tisztelegnek a "Haza bölcse" nagykanizsai szobra előtt. Deák Ferenc, akiről elmondhatjuk, hogy politikája megfelelt jellemének és egész egyéniségének, Piarista diák volt városunkban 1814 -1817 között, talán a legfogékonyabb ifjú éveit töltötte nálunk. Deákra emlékezve az újra működő Piarista Iskola előtt, a mai diákok korabeli iskolai szabályzatokat elevenítenek fel. Nem marad el a megérdemelt jutalom sem, 13 órakor az Erzsébet téren - a szponzorok jóvoltából - 15 csapat részesül kitüntetésben.
KEDVES OLVASÓ!
Ha jól szeretné érezni magát egy hétvége erejéig, akkor tegyen velünk időutazást Nagykanizsa fénykorába, amikor az emberek még megemelték kalapjukat egymás előtt, amikor a hölgyek és az urak karon fogva sétáltak a korzón. Ez egy igazi népünnepély.
MAGASBÓL MENTÉS...
A nagykanizsai tűzoltóparancsnokság bemutatót tart az IVECO-MAGIRUS magasból mentő gápjárművével. Április 26-án 13,00 órától a hivatal emeletén keletkezett tűz következtében, a bennrekedt dolgozókat az épület tetejéről fogják menteni.
SZÍVÓOSZTÁLY A SZÁZADFORDULÓN
14,00 órától "Tűzoltás anno 1900 ..." A tűzoltóság tagjaiból szerveződött korhű ruhába öltöztetett "szívóosztály" tart bemutatót. A lóvontatású kocsifecskendővel az akkori megkülönböztető jelzést: kéziszirénát, jelzőkürtöt használva hajtanak a tűzoltás helyszínére. A régi felszereléseket használva próbálják a tüzet eredményesen eloltani, de közben gondoskodnak a nézők szórakoztatásáról is. NK. Tűzoltóság
NEMZETKÖZI FODRÁSZ- ÉS KOZMETIKUSVERSENY 2003.
Nagykanizsa 2003. április 27-én második alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Fodrász és Kozmetikusverseny Nagykanizsán. Hazai és külföldi szakemberek érdeklődésére és jelentkezésére számítunk. A tanulók versenyére évfolyamtól függetlenül várjuk a jelentkezőket. A verseny ideje alatt SZAKMAI KIÁLLÍTÁS, VASÁR ÉS SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK várják az érdeklődőket.
MUSICAL LÉLEKTŐL LÉLEKIG
Üjra megszólal a "lélek hangja", a Kollonay Zoltán vezette Anima Kórus és Zenekar. A fellépésre április 26-án este 9 órakor a Város Napján kerül sor az Erzsébet téri szabadtéri színpadon.
A NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA RENDEZVÉNYEI A VÁROS NAPJA KERETÉBEN
Solti Károly írása - EURÓPAI UNIÓS FELKÉSZÍTÉS A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a "VÁROS NAPJA" rendezvénysorozat keretében két, az EU-hoz történő csatlakozásra felkészítő programmal várja az érdeklődő vállalkozókat.
^K-A^''1''
A VAROS AGYAGPENZE A SÁREC
Hivatalosan a Város Napja április utolsó pénteki napján van. Mivel néhány éve a programok nem csak erre a napra koncentrálódnak, ezért úgy gondoltuk, adjunk a szombati napnak is egy jelzőt. Ennek elsődleges oka, hogy még jobban ráirányítsuk a figyelmet a gólyalábazásra, a küzdelmekre, és a világjátékokra. A gólyalábazással igazából a város sáros időszakára emlékezünk. Ebből kézenfekvőnek látszott az, hogy ezt a napot a Sár Ünnepének nevezzük el. Ezért új színfoltként idén a sár és az agyag a programok között erőteljesebben jelenik meg. A vásár területén kialakítunk egy Sárkertet. Itt lehet majd agyaggal tárgyakat és gondolatokat formázni, és itt készül a vásár agyagpénze, a Sárec is.
2003. április 1.
7
a város napja 2003 RENDEZVÉNYSOROZAT
PROGRAMTERVEZET
Eső esetén a szabadtéri kulturális programok megrendezésére az Erzsébet téri sátorban kerül sor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
2003. április 24. CSÜTÖRTÖK
10.00 Honvéd Kaszinó, Informatikai Konferencia
14.00 Fő u. 8. Az IHM Nyugat-Dunántúli Regionális irodájának megnyitója, Az irodát megnyitja: Kovács Kálmán miniszter
2003. április 25. PÉNTEK
A VÁROS NAPJA
8.30 Sétakerttől az Erzsébet térig, Városismereti túra Deák nyomában - Vetélkedő, A túra feladatai a város XIX. századi múltjához kapcsolódnak, különös tekintettel Deák születésének 200. évfordulójára.
9.00 -18.00 Erzsébet tér, Kanizsa Játszik — Régmúlt idők játékai, A Város Napi rendezvények között a korábbi évekhez híven idén is felelevenítésre kerülnek a régi idők játékai, pl.: gólyalábon járás, ugróiskolák, karikahajtás, magyar és roma mondókák, csutka várépítés stb., A résztvevők sorsjegyet kapnak, melynek sorsolására szombaton délután 16 órakor kerül sor.
9.00-18.00 Erzsébet tér, Kerékpáros ügyességi versenyre való felkészülés A kerékpározás népszerűsítése; a biztonságos kerékpár használatának gyakoroltatása. (Saját kerékpárral.)
9.00-11.00 Fő út, Mozog a Város, A program időseknek, fiataloknak és gyermekeknek egyaránt szól, akik fitness-szakemberek vezetésével tornán vesznek részt.
9.30 Kodály Zoltán Művelődési Ház, Nagykanizsai Nyugdíjas Klubok Művészeti Kiállítása és Találkozója, Ünnepi köszöntőt mond: Röst János alpolgármester.
10.00 —11.00 Erzsébet tér , „Én elmentem a vásárba..." Óvodások és kisiskolások vásári élményeinek megjelenítése aszfaltrajzolás formájában.
10.00 —11.00 HSMK, Ficánkoló, Óvodások műsora óvodásoknak a Platán sori Vackor óvoda szervezésében. A Hevesi úti, a Kertvárosi, a Micimackó, a Rózsa úti, és a Vackor óvoda (Platán sor, Kossuth téri) zenés táncjátékai. Az előadás végeztével az óvodásokat meglepetés várja az Erzsébet téri vásárban.
10.00 -12.00 Erzsébet tér, Századfordulós hangulatképek, mesterségek Kanizsai általános- és középiskolák jelmezes, századfordulót idéző hangulatképei.
10.00 Halis István Városi Könyvtár, „Schengeni határ — Nagykanizsa a régiók kapuja" A Határőrség EU-s Konferenciája, a vendégeket köszönti: Litter Nándor polgármester
10.15 Erzsébet tér, „Kanizsai utca sáros szokott lenni, annak közepébe vásár szokott lenni..." A Hevesi S. Ált. Isk. népi rigmusos vásárnyitó műsora. A XIX. század végi, XX. század eleji vásári hangulat felidézése vásári szokások felelevenítésével, korhű standok kialakításával. A vásárt megnyitja: Litter Nándor polgármester.
11.00 —13.00 Fő út, Korok, emberek, művészetek Négy történelmi kor, a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és az előző századforduló viseletit, édességeit, verseit, zenéjét jelenítik meg Zsigmondy — Széchenyi Szakközépiskola diákjai és meghívott vendégeik. (Eső esetén helyszín: a Kiskastély)
13.00 Erzsébet tér, A „Deák nyomában" városismereti túra eredményhirdetése A résztvevőket köszönti: Sajni József az OKSB elnöke
13.00 — 14.00 Fő út, „Fut a város" - Zártpályás, korosztályos futóverseny
14.00 — 16.00 Erzsébet tér, Város Napi Játszótér Az Erzsébet téren több helyszínen ügyességi társas, és egyéni játszóhelyek.
14.00 — 16.00 Erzsébet tér, Századfordulós hangulatképek, mesterségek Kanizsai általános- és középiskolák jelmezes, századfordulót idéző hangulatképei.
14.00 Csónakázó-tó, Vendégház, EU fa ültetése Az emlékfát a Mol Bányász- Nyugdíjas Szakszervezete ülteti.
14.30 Fő út, Országos Művészettörténeti Vetélkedő ünnepélyes díjkiosztója, A Zemplén Győző Általános Iskola által meghirdetett vetélkedő díjait átadja: Dr. Pintérné dr. Grundmann Frida , a PMH Művelődési és Sportosztályának vezetője.
14.45 —16.15 Fő út, Korok, emberek, művészetek Négy történelmi kor, a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és az előző századforduló viseleteit,
édességeit, verseit, zenéit jelenítik meg a Zsigmondy — Széchenyi Szakközépiskola diákjai és meghívott vendégeik. (Eső esetén helyszín: a Kiskastély) 15.30 Erzsébet tér, Térzene Közreműködik: a Határőrség Országos Parancsnokságának Fúvószenekara
16.15 Fő út, Ünnepi lovas felvonulás, A zászlófelvonáshoz díszegyenruhában felvonulnak a határőrök és a Kanizsai Lovasklub huszárai. Erzsébet tér — Fő út — Deák tér.
16.30 Deák tér, Ünnepélyes Zászlófelvonás, Ünnepi köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester
16.45 Deák tér, Profi gólyalábasok gyülekezője és felvonulása, Útvonal: Deák tér - Fő út - Erzsébet tér 17.00 Fő út, Garabonciások Színkör: Reneszánsz Vásári Komédiák 17.15 Erzsébet tér, Gólyalábas Világjátékok - Előjáték, Profi gólyalábasok bemutatkozása, előadások.
Fellépő együttesek: Bilicoteatro Bergamo, Balaskó Attila és szabadcsapata, Langaléta Garabonciások, Boka Gábor kétszemélyes kompániája 17.45 — Egész este, Erzsébet tér, Néder Norbi csodakörhintája
18.00 HSMK, A Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete kollektív tárlatának megnyitója, A Városvédő Egyesület díjainak átadása, A kiállítást megnyitja és a díjakat átadja: Litter Nándor polgármester
19.00 Gólyalábas csalogató műsorok, Profi együttesekjárják a kanizsai utcákat és invitálnak a Város Napja programjaira
Keleti városrész: Városkapu krt., Kazanlak krt., Hevesi u. Kiskanizsai városrész — Templom tér 19.00 HSMK, Ünnepi Közgyűlés és Díszelőadás, A városi kitüntetések és a Város Bora díjak átadása, Az elismeréseket átadja: Litter Nándor polgármester, Közreműködnek: Farkas Ferenc Zeneiskola Trombita Tanszaka, Művészeti vezető:Tatár Csaba, Fu Rui - zongora, Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar, Művészeti vezető: Jakobovics Árpád, Zalagyöngye Táncegyüttes, Művészeti vezető: Tóth István
19.00 Erzsébet tér, Európai népek zenéje I. -Zenés szabadtéri szórakoztató programok Bagyó Sándor hangutánzó művésszel, Fellépők: Kis ORFF Ütőegyüttes, A Kis NIF, Nagykanizsa Város Vegyeskara, ORFF Ütőegyüttes, Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar, Junior Jazz Band
2003. április 26. SZOMBAT A SÁR ÜNNEPE GÓLYALÁBAS VILÁGJÁTÉKOK
9.00 —14.30 Erzsébet tér (eső esetén: Bolyai Ált. Isk.), Kanizsa Játszik — Régmúlt idők játékai, A Város Napi rendezvények között a korábbi évekhez híven idén is felelevenítésre kerülnek a régi idők játékai, pl.: gólyalábon járás, ugróiskolák, karikahajtás, roma mondókák, stb. A résztvevők sorsjegyet kapnak, melynek sorsolására szombaton délután 16 órakor kerül sor. 9.00 —12.00 Fő út (eső esetén: Zemplén Ált. Isk. aula), A Legkanizsaibb Kanizsaiak - Városismereti Túra Felnőtteknek
Hagyománnyá vált, hogy a Város Napja alkalmából városismereti túrát szervezünk, idén másodszor felnőtteknek is. „Pódiumra állnak" 100 évvel ezelőtt élt neves kanizsai személyek 9.00 —10.00 Erzsébet tér, Kerékpáros ügyességi versenyre való felkészülés. A kerékpározás népszerűsítése, a biztonságos kerékpár használatának gyakoroltatása. (Saját kerékpárral.) 9.00 — 15.00 Vasemberház, „Egészségesen élni jó", Ingyenes vérnyomás-, magasság-, testsúly-, pulzusmérés, testzsír meghatározás, csontsűrűség mérés, lábállapot felmérés,, életmód tanácsadás, élelmiszer bemutató és kóstoló,.
9.00 Virág Benedek úti sport-pálya, Város Napi amatőr teniszverseny 9.30 Erzsébet tér, A sár ünnepe. A Sárkert és a Sárec Bazár megnyitása. Agyagozás, pásztorkunyhó építése, vályogvetés, téglagyártás, sutyinkázás és egyéb játékok az agyaggal. A vásár agyagpénze a sárec, mely a Sárec Bazárban beváltható.
10.00— 11.30 Erzsébet tér, Sisere Fesztivál, Néptáncos óvodások fellépése az Erzsébet tér színpadán szlovén vendégszereplőkkel. 10.00 Hild Kapu, Az EU kapu megnyitása, Az EU kaput megnyitja: Mandur László, a Magyar Országgyűlés alelnöke 10.00-12.00 Erzsébet tér, Századfordulós hangu-
latképek, mesterségek. Kanizsai általános- és középiskolák jelmezes, századfordulót idéző hangulatképei
70.00 Erzsébet tér, Kerékpáros ügyességi verseny 10.00 Vasemberház udvara, Streetball Bajnokság 10.30 — Egész nap, Erzsébet tér, Néder Norbi csodakörhintája 11.00-12.30 Fő út, Korok, emberek, művészetek. Négy történelmi kor, a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és az előző századforduló viseleteit, édességeit, verseit, zenéjét jelenítik meg Zsigmondy — Széchenyi Szakközépiskola diákjai és meghívott vendégeik. (Eső esetén helyszín: a Kiskastély)
11.00 Bogdán János Közösségi Ház, Roma Nap megnyitója
11.30 Erzsébet tér, A Kerékpáros ügyességi verseny eredményhirdetése 11.40 Bogdán János Közösségi Ház, Jövőkép 2003 — Kerekasztal beszélgetés 12.00 -14.00 Erzsébet tér, Sportol a város, Sportakrobatika-, lábtoll-labda-, ökölvívó-, judo-, karate-, birkózó bemutatók. 12.30 Fő út- Múzeum tér, A Legkanizsaibb Kanizsaiak Városismereti Túra eredményhirdetése. A díjakat átadja: Mandur László, a Magyar Országgyűlés alelnöke. 13.00 Erzsébet tér, Nagykanizsai Tűzoltók látványos magasból mentési bemutatója. 13.00 Kiskastély, „Az EU házhoz jön", A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tájékoztató fóruma a Nagykanizsai Kereskedelmi- és Iparkamara szervezésében.
14.00-16.00 Fő út, Báb — Zene — Tánc, Általános és középiskolások színpadi produkciói
14.00 Erzsébet tér, Nagykanizsai Tűzoltók századfordulós hangulatú, humoros tűzoltási bemutatója.
14.00 —16.30 Erzsébet tér (eső esetén: Nagy sátor), Város Napi Játszótér. Az Erzsébet téren több helyszínen ügyességi- társas- és egyéni játszóhelyek.
14.00 Erzsébet tér, Néder Norbi Cirkusz című műsora
14.00 Batthyány Lajos Gimnázium, „Hol vagytok ti régi játszótársak". Volt batthyánys, landleros és irányis irodalmi színpadosok találkozója. 15.00 Erzsébet tér — Rozgonyi sarok, Gólyalábasok és a Karneváli Menet gyülekezője 15.15 Századfordulós Karneváli Menet, Résztvevők: a Város Napi programok összes szereplője. Útvonal: Erzsébet tér- Rozgonyi u. — Huszti tér — Fő út — Deák tér — Fő út — Erzsébet tér
15.45 Erzsébet tér, A Századfordulós Karneváli Menet bevonulása az Erzsébet térre
16.00 Erzsébet tér, A Kanizsa Játszik program nyereménysorsolása
16.00 — 18.00 Fő út — Múzeum előtt, Roma Kulturális Gála. Fellépnek: Fracilor cigány hagyományőrző együttes, Garabonci cigány hagyományőrző együttes, Kanizsa Csillagai cigány hagyományőrző együttes, Babai János és a Roma Koktél Show
16.30 Erzsébet tér, Amatőr gólyalábasok egyéni küzdelmei
17.00 Erzsébet tér, Amatőr gólyalábas csapatok viadala a fődíjért
18.00 Erzsébet tér, Amatőr gólyalábas verseny eredményhirdetése 18.30 — 21.00 Erzsébet tér, Gólyalábas Világjátékok - Finálé. Fergeteges Finálé, az összes gólyalábas csapat részvételével. Fellépők: Balaskó Attila és szabadcsapata, Langaléta Garabonciások, ORT-IKI, Maskarás együttes, Boka Gábor Bilicoteatro Bergamo
21.00 Erzsébet tér, Európai Népek Zenéje II. -Szabadtéri színpadi szórakoztató programok. Anima Kórus és Zenekar, Művészeti vezető: Kollonay Zoltán, Felícia
22.00 Erzsébet tér, Utcabál — a Moonflower Együttes fellépésével
2003. április 27. VASÁRNAP MESTERSÉGEK ÜNNEPE
8.45 Zsigmondy — Széchenyi SZKI, Nemzetközi Fodrász és Kozmetikus verseny — A modern fodrász- és kozmetikus versenyszámok mellett különdíjas, történelmi témájú versenyszám is helyet kap a programban: látványos hajviseletek, arc- és testfestés történelmi stílusban. 9.00 Erzsébet tér, Kanizsa Játszik, Régmúlt idők játékai.
9.00 Virág Benedek úti sport-pálya, Város Napi amatőr teniszverseny 10.00 Vár út, Saubermacher fallabda verseny 10.00 Erzsébet tér, Tipegők találkozója, Óvodások gólyalábakon, családi program. 10.30 Erzsébet tér, Az Igricek gyerekműsora 10.00 Erzsébet tér, Régi Jó Mesterségek, Régi és új mesterségek bemutatása kanizsai mesteremberekkel.
14.00 — 16.00 Erzsébet tér, Város Napi Játszótér Az Erzsébet téren több helyszínen ügyességi- társas- és egyéni játszóhelyek. 14.00 Fő út, Európai Népek Zenéje III., Fellép: Szivárvány Énekegyüttes, Régi Zene Műhely 15.00 Erzsébet tér, BAB Társulat óriás bábok, Jelenetek egy házasságból
16.00 Erzsébet tér, Multikulturális Fesztivál, Fellépnek: Kud „Varteks" horvát művészeti együttes, Rozmaring Táncegyüttes, Nagykanizsai Horvát ''Vegyeskar, Fehér Kígyó Együttes, Dél-Zalai Táncegyüttes, Varazdinski Folklorni Ansambl 17.00 Honvéd Kaszinó, Volt egyszer egy katonaváros, Könyvbemutató, Ünnepi köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester 19.00 Zsigmondy — Széchenyi SZKI, A Fodrász és Kozmetikus verseny eredmény hirdetése
19.00 HSMK, Piarista táncszínház, A Szent Cecília Zene- és Művészeti Iskola és a Piarista Általános Iskola és Gimnázium bemutatója. Művészeti vezető: Orsovszky István 19.00 - 21.50 Erzsébet tér, Utcabál 22.00 Deák tér, Ünnepélyes zászlólevonás tároga-tózenévcl és fáklyás menettel, A város zászlóját tárogató zene kíséretével a Határőrök levonják, és a huszárok fáklyás kíséretével visszaviszik az Erzsébet térre, a Polgármesteri Hivatalba, közreműködik: Baráth Béla
KÍSÉRŐ PROGRAMOK 2003. április 24. CSÜTÖRTÖK
9.00 HSMK, Aranymetszés Művészeti Iskola rendezvénye a Magyar Művészetoktatás Napja alkalmából, Zene, színjátszás, képzőművészet. Egész napos rendezvény. 13.00 Deák tér, YAMAHA- Road show, Vendégek: Litter Nándor polgármester, Wilheim Gábor ügyvezető, Kanizsa Trend Kft., Tóth László enduro magyar bajnok
2003. április 25 — 26. PÉNTEK-SZOMBAT
Étkes sátrak — folyamatos étkezési lehetőség, Sárec bazár — Sárec pénzbeváltási lehetőség, Pó-nin lovaglás az Erzsébet téren, Bemutató sétalovaglás — Kanizsa Lovas Klub, Utcazenélés — a város több pontján, Bolhapiac, ószeres, zsibvásár - Régi könyvek, használati tárgyak vására — Vasember ház — Árkádok alatt, Városi nevezetességek kinyittatása, „Egészségesen élni jó" — Ingyenes vérnyomás-, magasság-, testsúly-, pulzusmérés, testzsír meghatározás, csontsűrűség mérés, életmód tanácsadás, élelmiszer bemutató és kóstoló a Vasemberházban (P: 14.00-18.00 Sz.: Vöröskeresztesek jelmezes elsősegély nyújtása. VÉRADÁS)
2003. április 27. VASÁRNAP
8.30 Gelse-Orosztony, Thury György Kupa — gyalogtúra verseny általános- és középiskolások részére, Étkes sátrak — folyamatos étkezési lehetőség, Sárec bazár — Sárec pénz beváltási lehetősége, Pónin lovagolás — Erzsébet tér, Bemutató sétalovaglás — Kanizsa Lovas Klub - Belváros, Utcazenélés — Belváros, Bolhapiac, ószeres, zsibvásár - Régi könyvek, használati tárgyak vására — Vasember ház — Árkádok alatt, Városi nevezetességek kinyittatása, „Egészségesen élni jó" — Ingyenes vérnyomás-, magasság-, testsúly-, pulzusmérés, testzsír meghatározás, csontsűrűség mérés, életmód tanácsadás, élelmiszer bemutató és kóstoló a Vasemberházban (V: 9.00-13.00)
A RENDEZVÉNYSOROZAT TÁMOGATÓI
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata Régi Jó Egyesület
Regionális Idegenforgalmi Bizottság Kanizsa Trend Kft.
A változtatás jogát fenntartjuk! www.varosnapja.nagykanizsa.hu


2003. április 17
KÖNYV ÉS EMLÉKMŰ
2002. év elején elhatározta a Városvédő Egyesület, hogy a megjelent 26 kiadványuk után megírják a város katonatörténetét, és megismertetik a város lakóival valamint az utókorral - kaptuk a tájékoztatást Lovrencsics Lajostól, a Városvédő Egyesület elnökétől. Vállalásuk annál is inkább sürgetőnek látszott, mert levéltári anyagok mérsékelt mértékben álltak rendelkezésükre, inkább a visszaemlékezésekre számíthattak. A munkájukban partnerre találtak a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnél, ahol Kónya Istvántól sok segítséget kaptak. A gyűjtőmunka során jelentkeztek olyanok, akik katonaként Kanizsán éltek, és olyanok is, akik a II. Világháborúval kapcsolatban adtak pótolhatatlan információkat. Érdekesek a katona -feleségek visszaemlékezései, és képanyagai, melyekből megtudhatjuk, hogyan találtak a katonacsaládok otthonra városunkban. Kapunk összefoglalót arról is, hogy mit jelentett gazdasági, kulturális vonatkozásban Kanizsának az, hogy itt katonaság élt, hiszen a katonák mindenütt ott voltak. Gondoljunk arra, amikor harckocsival vitték kórházba a szülő nőket, vagy harckocsival vitték a kenyeret, a tejet, munkájukkal segítették a város fejlődését. Itt létük fellendítette a kereskedelmet, a gazdasági fejlődésben lényeges láncszemet jelentettek, hiszen több mint négyezren voltak. Választ kapunk arra is a könyvben, hogy hogyan alakult ki a vízvezetékrendszer, a csatornarendszer, amit a katonaság kényszerített ki a laktanyák megépítésével. Ma amikor már nincsenek itt, nagy-nagy tisztelettel kell gondolni rájuk. A kiadványt április 24-én mutatják be a Város Napján, a Honvéd Kaszinóban. A katonaságnak a város még tartozik a II. Világháborús emlékművel. A Honvéd Hagyományőrzők már sokszor kísérletet tettek rá, a VVE foglalkozik a kérdéssel, többfajta koncepció kidolgozásával, és a hely kijelölésével. Bíznak benne, hogy 2004-ben sikerül egy olyan szép emlékművet felállítani, amit megérdemelnek a II. Világháborúban harcolt katonák.
B. Zs.
MOZOG A VAROS
Április 25-én, pénteken délelőtt 9 órakor veszi kezdetét a város napi rendezvény fitness-szakemberek által vezetett programja, ahol idősek, fiatalok és gyerekek tornázhatnak együtt a Fő úton.
Kilencvenkettő általános és középiskolás négy fős csapat készül január óta, hogy a Régi ló Egyesület, a Városvédő Egyesület és a Városi Diákönkormányzat által szervezett városismereti és helytörténeti túrán bejárja a belvárost.
Az immár hatodik alkalommal megrendezett hagyományőrző ifjúsági program résztvevői 25-
én, pénteken reggel különleges, erre az alkalomra készített, egyedi kivitelezésű - feladatlappal a kezükben tíz állomáshelyen megállva bizonyítják majd, hogy ismerik Nagykanizsa történelmét, meg tudják válaszolni a város nevezetes személyeihez, épületeihez fűződő kérdéseket.
A délelőtt során a gyerekek a Deák-év jegyében virággal a ke-
zükben tisztelegnek a "Haza böl-cse"- szobra előtt, - "akinek politikája megfelelt jellemének és egész egyéniségének"- majd a hajdani gimnázium előtti téren régi, Deák-korabeli iskolai szabályzatokat elevenítenek fel. 13 órakor az Erzsébet téren - teljesítményük alapján, szponzorok jóvoltából - 15 csapat részesül jutalomban.
KIK LESZNEK 2003-BAN A "LEGKANIZSAIBB" KANIZSAIAK?
Ha város lakói találkozni szeretnének Babochay Györggyel vagy Tripammer Gyulával, ha meg szeretnék tudni, hogy ki volt Gutmann Nanetta, Knotzer György, Erdőssy Biba Eugénia; netán Kanizsai Böskét is szóra kívánják bírni; ha ismerősök és idegenek együtt akarnának dalra fakadni, akkor feltétlenül jöjjenek el április 26-án, szombaton reggel 9-re a város közepébe.
A Turul madártól a Vasemberházig terjedő széles korzón mindnyájan kipróbálhatják a sárgerendákon történő átkelést,
hiszen ahogy a régi nóta mondta: "Kanizsa utca sáros szokott lönni, annak közepébe vásár szokott lönni."
Avagy a Zala napilap egyes hírei alapján jót derülhetnek a "fontos" várospolitikai eseményeken, miszerint Batthyány Strattmann Ödön herceg polgári leányt jegyzett el, Dobó Sándor színigazgató meg bizonyos népszínmű bemutatásához nem tudott a városban a publikumnak elég széket biztosítani. A Thúry György múzeum előtt felállított színpadon ezen a délelőttön "élőben" hallhatják Halis
Istvánt, aki a közönségének soksok akkori kanizsai furcsaságot mesél el. A nagyérdemű közönség ezen a szép napon azonban nemcsak szórakozhat végig a Fő úton, hanem biztatásával segítheti azt a hét felnőtt csapatot, akik vetélkedésükkel szeretnék elnyerni az erre a napra meghirdetett a "Legkanizsaibb kanizsaiak" megtisztelő címet.
S hogy kik lesznek a győztesek? Megtudhatja bárki, pontban 12.30 órakor, ha a fentebb megjelölt színpad előtt megáll.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének nagykanizsai projektirodája 2003. április 25-től 27-ig - a Város Napjához kapcsolódóan Egészségnapot rendez.
Több egészségvédelemmel
kapcsolatos program mellett a Vasember ház Dióssy termében április 25-én 14 - 18 óráig,
26-án 10 - 16 óráig,
27-én 10-14 óráig ingyenes csontsűrűség mérés lesz, melyre elsősorban a városban élő, 40 éven felüli nőket várjuk.
Tekintettel arra, hogy a csontsűrűség mérés kapacitása limitált,
előzetes jelentkezést várunk telefonon (500-824), vagy személyesen az Alapellátási Intézménynél (Eötvös tér 16 III. em.), 8-16 óráig-
A bejelentkezés sorrendjében a vizsgálatra időpontot biztosítunk. A Vasember házban 16-án (szombaton) egész napos véradást is tartunk.
SZAZADFORDULÓS HANGULATKÉPEK,
MESTERSÉGEK
A Város Napján délelőtt 10-12 óráig, valamint délután 2 -4 óráig a kanizsai általános- és középiskolások jelmezes, századfordulót idéző hangulatképeit láthatják az érdeklődők az Erzsébet téren.
KOROK, EMBEREK, MŰVÉSZETEK
A Fő út lesz a helyszíne a Város Napján annak a programnak, melyen a Zsigmondy - Széchenyi Szakközépiskola diákjai és meghívott vendégei négy történelmi kor, a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és az előző századforduló viseletét, verseit, zenéjét jelenítik meg.
A délelőtt 11-13 óráig, és délután 14.45 - 16.15-ig tartó rendezvény színtere eső esetén ugyanebben az időpontban a Kiskastély lesz.
2003. április 17.

9
KARNEVÁLI MENETBEN SZARNYAL A VÁROS NAPJA, IDE JÖJJÖN APRAJA - NAGYJA!
Itt az ideje, hogy átadjuk magunkat az önfeledt ünneplésnek!
Az idén először szervezzük meg a Város Napi Karnevált, amely egy igazi népünnepély lesz, több ezer kanizsai felvonulásával. Városunk minden polgárának és közösségének lehetőséget adunk a vidám, játékos bemutatkozásra, hogy mindannyian együtt örüljünk és éljük át a karnevál magával ragadó forgatagát. Bárki részt vehet egyénileg, családjával vagy csoportosan, bármely közösség tagjaként. Aki akar, hangulatképeket, eseményeket jeleníthet meg városunk történetéből, viselhet jelmezt, zenélhet, táncolhat, igénybe vehet különböző eszközöket, zászlókat, táblákat, járműveket. Természetesen azoknak is örülünk, akik önmagukat hozzák, és egy ünneplő közösségben szeretnének feloldódni.
Külön felhívjuk az óvodásokat, az iskolásokat, hogy porolják le a farsangi jelmezeiket, és mutatkozzanak be az egész város közönsége előtt! Kérünk minden korosztályt, a nyugdíjasokat is, hogy mutassuk meg - mi kanizsaiak - örömünket és az önfeledt ünneplés erejét!
Várjuk a tréfás, játékos, igazi meglepetést okozó ötleteket!
A legsikeresebb karneváli produkciók jutalomban részesülnek!
RÉSZTVEVŐK
A karneváli menetben közreműködnek a város napi programok résztvevői, századfor-
dulós hangulatképek szereplői, fellépő együttesek, zenekarok, előadók, csoportok, vetélkedők indulói, a versenyek résztvevői, amatőr és profi gólyalábasok és mások.
A város napi programokban szereplőkön kívül külön meghívjuk a városunk vezetőit, a városatyákat - karneváli menet felvezetésére
önkormányzatunk munkatársait, a kisebbségi önkormányzatokat, minden iskolát, intézményt, vállalkozást (munkahelyi közösséget), a civil szervezeteket, sportegyesületeket, baráti és szomszédsági köröket és városunk minden polgárát.
A rendezvényre a Város Napja keretében kerül sor április 26-án 14,30 és 16 óra között. A menet két gyülekezőhelyről indul: Erzsébet tér/Rozgonyi u. saroktól és a keleti városrészből a Thury György térről és a Teleki út./Fő út saroknál találkozik és együttesen vonul az Erzsébet téri szabadtéri színpadhoz.
A karneváli menetbe való besorolás érdekében kérjük, hogy csoportos részvételi szándékukat előzetesen jelezzék! Egyéni résztvevőknek nem kell előzetesen jelentkezni, őket szeretettel várjuk a gyülekezőhelyeken.
A rendezvényt a Régi Jó Egyesülettel együttműködve a Civil Fórum csapata szervezi, egyezteti és koordinálja. Jelentkezés: Csengery u. 26 . Tel/fax: 323975, e- mail: civilforum@chello.hu Kapcsolat: Gyertyánági Endre 30 - 2582512
A város napi rendezvények honlapja sok fényképpel és részletes információkkal, programokkal:
http://varosnapja.nagykanizsa.hu/index.php
BUSZKÖZLEKEDÉS KISEBB MÓDOSÍTÁSOKKAL
Az egyes helyi járati és helyközi autóbuszjáratok közlekedésének kisebb módosítására kell számítanunk 2003. április 25-26-27-én a Város Napja rendezvénysorozat idejében. A helyi járati autóbuszok nem érintik a Dél Zalai megállót, helyette a Kögáz parkolójában lesz ideiglenes megálló. Szintén nem érintik a Király u. (GELKA) megállót, helyette a Kalmár utcaimegállóban fogadnak utasokat a járatok. A Forgalom ideiglenes megállítására kerül sor a Zászlófelvonás és a Zászlólevonás miatt. Rövid 10-15 perces várakozással kell számolni a következő időpontokban: április 25-én 16.15-16.45-ig, és április 27-én 21.45-22.15-ig a Deák téren. Ebben az időszakban az Eötvös téri megálló helyett ideiglenesen a Barkácsbolt előtt fogadnak utasokat a járatok. A Deák téri megállót ebben az időben nem érintik a buszok.A helyközi járatok az autóbuszállomás irányába a Sugár út-Rozgonyi úton át, az autóbuszállomásról a Kalmár út-Zrinyi út-Csengery úton át közlekednek.
További információkat a Zala Volán Rt. forgalmi irodájában a 93/311-420-as telefonon kaphatnak. Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük. Régi Jó Egyesület
ÚTLEZÁRÁS
1.) Lezárásra kerül a Fő út a Deák tértől a Rendőrség épületéig, a Múzeum tér, az Ady utca az Erzsébet tértől a Postáig és az Erzsébet tér április 25. reggel 08.00-tól április 27. éjfélig a vásár, és a szabadtéri programok miatt.Lezárás: Közterület fenntartók
2.) A Deák tér lezárásra kerül április 25-én 16.15-től 16.45-ig. Ünnepélyes lovas felvonulás, és zászlófelhúzás miatt. Lezárás: Rendőrség
3.) A Deák tér lezárásra kerül április 27-én este 21.45-22.15-ig a zászlólevonás alkalmával. Lezárás: Rendőrség
4.) A forgalom rövid (15 perces) megállítására kerül sor mindkét sávban a Karneváli menet elhaladása idejére igazodva a menet pillanatnyi helyzetéhez a következő helyszíneken, április 26-ánl5 és 16 óra közötti időben. Lezárás: Rendőrség
Karneváli menet időbe-osztása:
1. helyszín: 15 óra gyülekező az Erzsébet tér és a Rozgonyi utca sarok.15.15 Karneváli menet indulása. Rozgonyi utca, Huszti tér, Fő út, Deák tér, Fű út, Deák tér, Erzsébet tér.15.45 érkezés az Erzsébet térre. 16.00 a menet vége.
2. helyszín: 14.15 — 14.45 Gyülekezés a Thury György térenl4.50 Karneváli menet indulása Thury György tér -Rózsa u. - Platán sor - Teleki út - Eötvös tér - Fő út - Deák tér — Fő út - Erzsébet térÉrkezés 15.45 Erzsébet tér. 16.00 a Menet vége.
A Karneváli menet két része találkozik Teleki út/Fő út kereszteződésben 15.30-kor, és egyesülve tovább halad az Erzsébet térre.Érkezés az Erzsébet térre 15.45-kor, 16.00 a menet vége.
IX. ROMA NAP
Április 26-án rendezi meg kilencedik alkalommal a hagyományossá váló Roma Napot a nagykanizsai CKÖ. A testületi ülésen Teleki László elmondta, hogy ugyanolyan nemzetközi Roma Napot szeretnének tartani, mint eddig minden évben, viszont a kulturális programok keretében új meghí-
vottak lépnek fel. A programot Mandur László, az Országgyűlés alelnöke nyitja meg, majd Litter Nándor polgármester, Kiss Bódog Zoltán, a Megyei Közgyűlés elnöke, Horváth Aladár, az OCKÖ elnöke és Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára mond köszöntőt. Ezt követi majd a két szekció ülés. Az oktatási szekcióban Mohácsi Viktória, az Oktatási Minisztérium hátrányos
helyzetű és roma gyerekek integrációjáért felelős miniszteri biztos tart vitaindító előadást, a házigazda szerepét Dr. Pintérné Grundmann Frida tölti be. A foglalkoztatási szekcióban Székely Gabriella az Országos Foglalkoztatási Alap igazgatója, valamint Szirmai István a Foglalkoztatási Minisztérium munkatársa és Csongor Anna, az Autonómia Alapítvány igazgatója tart előadást. A házigazda Szerepét Kiss
Ambrus, a Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatója tölti be. A kulturális seregszemlét idén szabadtéren rendezik meg, a Fő út Múzeum előtti részén. Az új fellépők között szerepel Babai János és a Roma Koktél Show, de fellép még a Kanizsa Csillagai, a Fracilor és a garabonci cigány hagyományőrző együttes is.
N.K.

2003. április 17.
♦ 2003. április 8-án este hét órakor hazafelé tartott egy hölgy, amikor egy ismeretlen személy hátulról kerékpárral megközelítette és lerántotta válláról a táskáját, melyben személyes iratai, bankkártyája és mobiltelefonja is benne volt. A sértettnek így kb. 50.000 forintos kára keletkezett.
♦ Délután a baleseti ambulanciáról jelentették be, hogy megjelent náluk ellátáson egy fiatalkorú fiú, akit egy iskolatársa bántalmazott oly mértékben, hogy sérülései csak nyolc napon túl gyógyulnak. A szintén fiatalkorú fiút gyanúsítottként hallgatták ki.
♦ 16 óra 21 perckor egy nagyáruházból tettek bejelentést, ugyanis lopáson tetten értek egy fiatalkorú lányt, aki 27.000 forint értékben próbált meg különböző szépítkező szereket eltulajdonítani.
♦ 20 óra után a baleseti ambulanciáról jelezték, hogy a mentők szállítottak kórházba egy nőt, akit az orvos szerint késsel hátulról mellkason szúrtak. A sérült azonban váltig állította, hogy ő „csak" beleesett a késbe.
♦ 21 óra 40 perckor az Eötvös téren történ baleset, egy személygépkocsi gyalogost gázolt. A gyalogosnak 8 napon túl gyógyuló — vállcsonttörés — sérülése keletkezett.
♦ 9 óra 40 perckor egy ismeretlen személy tett bejelentést, mert az egyik telefonfülke mellett egy férfi fekszik a járdán, akit leütöttek és kiraboltak. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy az erősen ittas sértettnek egy
hölgy tett ajánlatot „szorosabb megismerkedésre", majd miután megkapta a kialkudott 1000 forintot nekilökte a férfit a kapunak, majd elszaladt.
♦ 12 órakor egy férfit igazoltattak a járőrök, aki kb. 3 m hosszú építkezési fémállvány-lábakat tolt kerékpárján. Eredetét azonban igazolni sehogy sem tudta, ezért előállították, gyanúsítottként kihallgatták, s a kb. 20.000 forint értékű fémállványt lefoglalták.
♦ Reggel 7 órakor a 74-es úton egy pótkocsis teherautó hajtott az árokba. Felborult, rakománya — parketta — szétszóródott, s emiatt az utat 10 óra 40 percig teljes szélességében le kellett zárni, a forgalmat terelőútra irányították. A gépkocsi vezetőjét vérvételre előállitották, miután az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott.
♦ Ittas járművezetés miatt állítottak elő egy férfit vasárnap hajnalban, ám ellenőrzése során arra is fény derült, hogy 80.000 forintos pénzbírságát nem fizette be, ezért 320 nap fogházbüntetésre ítélték, ám azt is „elfelejtette". Őt a büntetésvégrehajtási intézetbe kísérték.
♦ Vasárnap este szomszédok vitájához kértek rendőri segítséget. A bejelentő azt sérelmezte, hogy a szomszéd imádkozása miatt gúnyolja, míg a másik fél szerint a bejelentő bolhákat rakott az ő kutyájába (12-t!).
- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
- A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
- Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására:
Nagykanizsa, Csengery út 117. sz. alatt található 114 m2 alapterületű üzlethelyiség.
Az induló licit bérleti díj: 300 Ft/m2/hó + ÁFA
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 40 Ft/m^/hó + ÁFA
A versenytárgyalás ideje: 2003. április 29. 09.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5.) I. emeleti tárgyaló.
Érdeklődni lehet:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására:
Nagykanizsa, Király út 25. sz. alatt található
139 m2 alapterületű üzlethelyiség. Az induló licit bérleti díj:
üzlethelyiség: 1.000 Ft/nm/hó + ÁFA
pincehelyiség: 200 Ft/nm/hó + ÁFA
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/m^/hó + ÁFA
A versenytárgyalás ideje: 2003. április 29. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5.) I. emeleti tárgyaló.
Érdeklődni lehet:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532.
Hibabejelentés telefonon
Az ember azt gondolná, hogy többek közt azért találták fel a telefont, hogy szükség esetén segítséget hívjunk vele. Az ügyfélszolgálati-hibabejelentő-rendszereket meg különösen ezért.
Szóval azt gondolnánk...de a va-
lóság messze más. Két héttel ezelőtt, vasárnap este a Kinizsi utcában tönkrement a közvilágítás. Mivel az utcácska szűk, de meglehetősen forgalmas, joggal zavarta a lakókat és az arrajárókat is a világosság hiánya. A telefonkönyvből hamar kiderült, létezik egy telefon-
szám, amelyen a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket fogadják. Ötszöri sikertelen próbálkozás után olvasónk még mindig nem adta fel, végighívta a telefonkönyvben található összes számot abban a reményben, ott hátha felveszi valaki, vagy legalább egy géphangot lel, "aki" némi figyelmet szán neki. Egyetlen telefonszámon sem járt sikerrel, így újra a zöld számmal próbálkozott. Ismét csak csak a "semmi
válaszolt" a kicsengéseket követően, így a panasz panaszolhatatlan maradt. Olvasónk számtalan sikertelen próbálkozás, és tetemes kapcsolási díj megfizetése után joggal érezhette csalódottnak magát.
Egyetlen gyógyírt lelhetett csak, a közvilágítást még aznap megjavították. Azt nem sikerült megtudnia, a szolgáltató hogyan is szerzett tudomást a hibáról, de a legalább a történet vége jó.
2003. április 17.
i

m ■ rÉVÉMŰSOR-AJÁN 11 La T
H (Április 19-től április 25-ig)
szombat
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.30 SMS játék 09.35 SÜSÜ varázs 10.00 SMS-játék 10.05 Bocsoda 10.35 "... és boldogan éltek, míg meg nem haltak" 11.00 SMS-játék 11.05 Bravó Tv 12.00 Hírek 13.00 Útravaló 13.05 Hagyományok Háza 13.35 Fo-gadoóra 14.00 Fürdőhelyi utazás 14.30 A kölcsönkapott Föld 15.00 Századunk 15.30 Unokáink sem fogják látni 16.00 Andromeda 16.45 Assisi Szent Ferenc 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 Szeszélyes évszakok 21.00 Az arc nélküli ember 22.55 Híradó 23.05 Pan Tadeusz
RTL KLUB 06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 07.00 Kölyökkfub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.30 Ámor nyila 11.20 Csak egy szavadba kerül! 11.25 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 Híradó 12.10 XXI. Század 12.40 Mr. Beán 13.10 Autómánia 13.40 Forma-1 15.20 Jackie Chan - Részeges karatemester 17.10 ValóVilág 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.25 Dinotópia - Őslények szigete 22.05 Heti hetes 23.15 Az öreg hölgy és a testőr 00.55 Híradó 01.00 Sportklub 01.10 Baby blues TV2
06.00 Gyökereink 06.15 tv2 matiné 08.15 Fox Kids 09.55 A magyar szupersztárok 10.25 Bébilesen 10.55 Vad világ 11.55 Totalcar 12.30 Xena 13.30 Játszd újra az életed! 14.30 Lucky Luké 15.30 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Haláli fegyver 21.20 Közös többszörös 23.20 Tea 23.50 Szélhámosok hajója 01.45 Vers
Egyeteme 14.35 Assisi - Restauráló műhely 15.00 Örömhír 15.30 Szent István vándorlás 16.00 Autóbontó 16.30 Első kézből 17.00 Film 18.00 Híradó 18.30 Friderikusz 20.05 NÉVshowR 21.55 Szubjektív objektív 22.25 Gól! 23.30 Híradó 23.40 Sorskérdések 00.20 Médiamix 00.50 Héthatár
RTL KLUB 6.0Csodák világa 06.30 Az óceán lánya 07.00 Kölyökklub 10.05 Top of the Pops 10.35 Csak egy szavadba kerül 10.40 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.15 Ötletház 12.40 Jack és Jill 13.35 Forma-1 16.05 Cobra 11 17.10 ValóVilág 18.30 Híradó 18.55 Dinotópia - Őslények szigete 21.40 Való világ párbaj 00.15 BeleValóVílág 00.35 Híradó 00.40 Sportklub 00.55 Fókusz portré 01.20 Országház 01.50 A dicsőséges 20. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.50 Tv2 matiné 08.10 Fox Kids 09.45 Egyről a kettőre 10.15 Bébilesen 10.45 Stahl konyhája 11.10 Brady család 12.55 Folytassa főnővéri 14.40 Szabadítsátok ki Willyt 3. 16.25 Modern Robinson család 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Big Brother 22.35 Promo Sapiens 22.45 Kockázatos üzlet 00.45 Kopogd le fán! 02.45 Propaganda 03.25 Vers

Április 21., hétfő
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 11.00 Húsvétvasárnapi katolikus mise 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.35 Hirek 12.45 Úton 13.10 Delta 13.40 Mindentudás
MTV1
5.35Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Főtér 09.55 Alaszka 10.25 Ázsia vadonjai 11.00 Húsvéti istentisztelet 12.05 Mai Krisztusok 12.35 Vándor 13.05 Tilos a szerelem 14.50 Tánckoktél 15.45 Vad-körték 17.05 Önök kérték! 19.00 Repülj most! 19.30 Híradó 20.05 A nyomorultak 23.05 Híradó 23.15 Telesport
RTL Klub 6.0Ünnepnaptár 06.25 Rajzfilmek 07.00 Kölyökklub 09.05 Végtelen történet 10.40 Recept klub 11.15 A folyón át Texasba 13.15 Őfelsége kalóza 15.05 Baná-nos Joe 16.55 Ebadta focista 18.30 Híradó
19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 20.55 Zorro álarca 23.45 BeleValóVílág 00.05 Találkozások 00.20 Indián hold 02.00 Híradó 02.05 Sportklub 02.20 Fókusz TV2
06.00 Faluvilág 07.20 Gyuszi nyuszi kalandjai 08.05 Fox Kids 08.55 Robin Hood, a tüzes íjász 10.45 Folytassa külföldön! 12.25 Óvakodj a törpétől! 14.25 Matilda, a kiskorú boszorkány 16.30 Európai vakáció 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.05 Dalnokok ligája 22.30 Velem, vagy nélküled? 00.40 Jézus élete 02.40 Aktív 03.20 Vers
Április 22., kedd MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Fekete gyöngy 09.50 Telenyerő 10.05 Önök kérték 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Srpski ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Ecranul Nostru 15.25 Telenyerö 15.40 Élesben 16.30 Egyháztörténészek 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 21.05 24 22.00 Kedd este 22.35 Hungarikum 23.00 Panoráma 23.35 Telesport 00.25 Kárpáti krónika
RTL KLUB 06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.45 Vészhelyzet 22.50 BeleValóVílág 23.10 XXI. század 23.40 Találkozások 23.55 Mondvacsinált hős 02.05 Híradó 02.10 Sportklub 02.20 Fókusz TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00
Latin szerelem 09.55 Villa Acapulco 10.50 Teleshop 11.40 Vad angyal 12.30 Váratlan szerelem 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.35 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Szeret, nem szeret 21.15 Az amazon 23.00 Jó estét, Magyarország! 23.45 Helló, itt Brother 00.15 Szomorú vasárnap 02.20 Aktív 03.00 Vers
Április 23., szerda MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Fekete gyöngy 09.50 Telenyerö 10.05 Szeszélyes évszakok 10.55 Telenyerö 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Lelkész a vasútépítésen 16.50 Evangélikus ifjúsági műsor 17.00 Tanúságtevők 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Valahol Európa 20.40 Telesport 22.45 Szerda este 23.20 Telesport 00.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB 06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Utolsó vérig 23.20 BeleValóVílág 23.40 Találkozások 24.00 Maffiózók 01.05 Híradó 01.10 Sportklub 01.25 Antenna 01.55 Fókusz
TV2
5.50Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Villa Acapulco 10.40 Teleshop 11.35 Vad angyal 12.20 Nápolyban kezdődött 14.15 Kapcsoltam 14.40 Pro-
vidence 15.35 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Cla-udia-show 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.45 Big Brother 20.55 Micukó 21.25 Lucifer 22.30 Magánszám 23.35 Jó estét, Magyarország! 00.20 Cine-matrix 00.50 Helló, itt Brother 01.20 Siska 02.20 Aktív 03.00 Vers
Páran párban 23.25 Totalcar 23.55 Jó estét, Magyarország! 00.40 Helló, itt Brother 01.10 Gyilkos indulat 02.50 Aktív 03.30 Vers

Április 24., csütörtök
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Fekete gyöngy 09.50 Telenyerö 10.00 Szatelit 10.55 Telenyerö 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Slovenski Utrinki 14.25 Domovina 14.55 Szószóló 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.30 Bonusz 22.00 Csütörtök este 22.35 Hungarikum 23.00 Gól! 00.05 Birodalom 01.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB 06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfil-mek 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Esti Showder 23.20 BeleValóVílág 23.45 Stella moziklub 00.15 Találkozások 00.30 Michael Hayes 01.25 Híradó 01.30 Sportklub 01.45 Pont hu 02.15 Fókusz TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 09.55 Villa Acapulco 10.50 Teleshop 11.40 Vad angyal 12.30 A cowboy száz halottja 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.35 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Átkozott boszorkák 22.55
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 NÉVshowR 10.45 Telenyerö 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Váratlan utazás 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Együtt 15.25 Telenyerö 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Prézli 19.30 Híradó 20.05 Nézz le rám, ó Istenem!" 22.00 Péntek este 22.35 Egy francia nő 00.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.10 Pont hu 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Jeanne d''Arc-Az orléans-i szűz 00.50 BeleValóVílág 01.15 Találkozások 01.30 Las Vegas - A bűnös város 02.20 Híradó 02.25 Sportklub 02.35 Fókusz TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 09.05 Stahl konyhája 09.40 Latin szerelem 10.35 Teleshop 11.25 Vad angyal 12.20 Fantaghiro, a harcos hercegnő 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.35 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Activity 21.35 Beverly Hills-i nindzsa 23.20 Jó estét, Magyarország! 00.05 Helló, itt Brother! 00.35 Damaszkusz kincse 02.10 Napló 03.10 Aktív 03.50 Vers
12
''lÉHÉi
2003. április 17.
MM 1 ''í -'' ■ ''
MK Mí :
00.00 - 06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.45 TV mozi: Miért rosszak a magyar filmek? - magyar film (83 p.) 08.15 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - Közép-Magyarország arborétumai - HTV 09.30 Biztonsági zóna - HTV 10.00 Euróra - HTV 10.30 TV shop - HTV 11.00 Akarj élni - HTV 11.30 Szép házak -építkezők magazinja - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 Kapolcs után - Kapolcs előtt -HTV 17.25 TV mozi: Eldorádó - magyar film ( 98 p.) 19.30 Turisztikai Magazin-HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévéfilm sorozat 12/10. - HTV 21.00 Maksavízió - HTV 22.00 Bencze show - HTV 22.30 Akarj élni - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Április 20. vasárnap
00.00 - 06.30 Lapozó 06.30 TV mozi: Eldorádó - magyar film ( 98 p.) 08.10 Lapozó 09.00 Nyitott világ
- Kelet-Magyarország arborétumai -HTV 09.30 Euróra -HTV 10.00 Akarj élni - HTV 10.30 TV shop -HTV 11.00 Maksavizió-HTV 12.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajzfilm sorozat -HTV 17.00 Forog az idegen - HTV 17.30 Kapocs - 14. sz. Választókörzet - csordásné Láng Éva 17.50 TV mozi: Ereszd el a szakállamat - magyar film (99 p.) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 A papa szolgálati útra ment -jugoszláv filmdráma - HTV 22.00 Szép házak építkezők magazinja -HTV 22.30 Helyi televíziók műhelyéből - HTV 23.00 - 24.00 Lapozó
Április 21. hétfő
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Kapocs
- 14. sz. Választókörzet - csordásné Láng Éva 08.20 TV mozi: Ereszd el a szakállamat - magyar film (99 p.) 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 Kegyhelyek Magyarországon - a Endre TV filmje -HTV 17.30 Szippancsok - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.25 Vers - Kányádi Sándor: Fától fáig 18.30 Mese- A madarak hálája 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Kálvárián - Hegyi Béla filmje 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin- HTV 19.57 Szivárvány sztár 20.27 Krónika 20.37 Gazdasági hírmagazin 21.03 Borges történetei - argentin játékfilm - HTV 23.00-24.00 Lapozó
. kedd
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Kálvárián - Hegyi Béla filmje 08.45 Jelkép - adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Szivárvány sztár 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajz-
film sorozat - HTV'' 17.00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 19.00 Krónika 19.10 Közgyűlés közvetítése (folytatás) 23.00-24.00 Lapozó _
Április 23. szerda
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.40 MiVárunk 08.50 Örtök mondták 09.00 Települési hírmagazin 09.25 Biztonsági zóna 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 Debrecen és az agglomeráció - a debreceni városi TV filmje - HTV 17.30 Euróra
- fogyasztók tájékoztatása - HTV 18.00 Euróra helyben! - Fogyasztók tájékoztatása 18.25 Mese - Mese a borsóról 18.30 Szivárvány sztár magazin 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép -evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 19.57 Biztonsági zóna 20.27 Krónika 20.37 Sport hírmagazin 21.03 Jasper szelleme - dán filmdráma -HTV 23.00-24.00 Lapozó
Április 24. csütörtök
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jelkép - evangélikus 08.20 Kamarai percek 08.30 Biztonsági zóna 09.00 Sport hírmagazin 09.30 Mese 09.35 Euróra helyben 10.00 Krónika 10.30 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajzfilm sorozat -HTV 17.00 Könyvtárak kincsei Pécsett - a pécsi városi TV filmje -HTV 17.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajzfilm sorozat -HTV 18.00 Terhes torna 18.25 Jövő 7 18.57 Vers - Kazinczy F.: Az Ő képe 19.00 Krónika 19.10 Portré
- Tislér Zoltán 19.20 Jelkép - református 19.30 Kulturális magazin -HTV 20.00 Házban ház körül 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 Poirot
- angol krimi. - HTV 22.00 Egészségmagazin - HTV 22.30 Nyitott világ - velünk élő kártevők -HTV 23.00- 24.00 Lapozó
Április 25. péntek
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers 08.40 Jelkép - református 08.50 Házban ház körül 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré - Tislér Zoltán 09.50 KrónikalO.OO Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 A kalocsasi kódex - a kalocsai városi TV filmje -HTV 17.30 Szippancsok - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen 18.25 Mese-Rókafogta csuka 18.30 Vers -Kosztolányi D.: Tavasz - elő 18.35 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Civilek 19.20 Jelkép - katolikus 19.30 Ifjúsági hírmagazin - HTV 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 Ne ébreszd fel az alvó zsarut - francia film - HTV 23.00-24.00 Lapozó
SPORTHÍREK
VÍZILABDA
OB I.B. felnőtt bajnoki mérkőzés Nagykanizsa, 2003.04.12. Fedett
uszoda, 100 néző CWG KANIZSA - PÉCSI VSK
7-5
( l-l, 3-0, 2-3, l-l )
Dunántúli utánpótlás bajnokság Serdülők, 2003.04.13. Esztergom, 7.forduló PÉCSI VSK TÁSI - CWG KANIZSA
8-2
( 3-0, 2-1, 3-0, 0-1 ) ESZTERGOM -CWG KANIZSA
4 - 8
(2-3, 1-0, 1-1,0-4)
KOSÁRLABDA
A Cserháti SZKI-ban rendezett NBIB férfi kosárlabda mérkőzés eredménye: KKK DKG East — Penta Gödi SE 115-85 (21-8, 27-29, 27-29, 40-19).
Az elmúlt szombaton női NB I A-csoportos megyei rangadó kosárlabdamérkőzés folyt a MÁV-csarnokban. Eredmény: MÁV NTE — ZTE Zala Volán 75-79
KÉZILABDA
Nagykanizsa, 150 nézo. NB II nok: MÁV NTE — Kutas NKK 41-19 (19-8)
Pécsvárad, 150 nézo. Pécsvárad — MÁV NTE 23-26 (12-9) Nagykanizsa, 250 néző. MÁV NTE — Mohács 24-23 (16-11)
BASEBALL
Jánossomorján a második bajnoki mérkőzésén is túljutott a Torony Szőnyegház — Thury baseballcsapat, ahol 21-6-os győzelmet arattak.
SAKK
Az elmúlt hétvégén Szombathelyen a Z.Csuti — Hydrocomp mérkőzésen a Z. >Csuti 8,5-3,5 nyert, és mivel az N. Tungsram Pakson kikapott a Paks csapatától 9:3-ra, a harmadik, bronzérmes helyezést érte el.
JUDO
A pécsi Országos Rangsorversenyen a nagykanizsai MÁV-NTE két versenyzője vett részt. Eredményeik: Diák "B" (40 kg) leány: Mihovics Szabina I.
Diák "B" (38 kg) fiú: Varga Gábor III.
AZ A.J.K.A. KARATE VÁLOGATOTT SZEREPLÉSE A NÉMET BAJNOKSÁGON
Az A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Szövetség rendezésében tavalyi év májusában került megrendezésre a II. Ippon Shopu Európa Kupa Zalaegerszegen. A több ország részvételével lezajlott rendezvényen a magyar versenyzők mellett legnagyobb számban a német csapat képviseltette magát. Akkor került elhatározásra egy közös, németmagyar bajnokság megrendezése, amelyre most március 29-én került sor Berlinben.
A magyar csapat minden korosztályban és versenyszámban képviseltette magát. A rengeteg jelentkező közül egy közös nagykanizsai edzésen kerültek kiválasztásra az utazó csapat tagjai. A versenyzők mellett nagyon sok magasan képzett edző és bíró is utazott a csapattal. A kanizsai csapat tagjai Kiss Jácint, Detre Gábor, Somogyi Ádám versenyzők, és Béres János vezetőedző voltak. Sáfár László mester bár kanizsai, ezen a versenyen a magyar és a német karate szövetség technikai vezetőjeként, mint a verseny főbírója vett részt.
A csapat szereplése nagyon jól sikerült. Nagyon jól helyt álltak a kanizsaiak is. Bár a csapatversenyek összesítésében a németek kerültek ki győztesen néhány ponttal, a magyar csapat szereplése így is nagyon jónak mondható. Az itthoni Európa Kupán nem volt ennyire szoros a verseny, akkor a németeket nem tudtuk ennyire megszorítani. 18 órás buszozás után kevés pihenéssel is most remekül helyt álltak versenyzőink. A verseny színvonala minden versenyszámban és korcsoportban nagyon magas volt, de még így is magasan kiemelkedett a többi közül a felnőtt férfi szabad küzdelem versenyszám. Ennél színvonalasabb, sérülésmentes küzdelmeket még nem láttunk soha. Úgy gondolom, hogy magasra került a mérce! A nagyon jó hangulatú, szabálytalanságok és durvaságok nélküli versengést szép számú néző élvezte.
A verseny zárása után csapatunkat banketten vendégelték meg a németek.
Mindannyian várjuk a folytatást!
2003. április 17.
jiíllllí
13
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK DIÁKAKCIÓ! Egyet Fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
NEM KLUBTAGOKNAK
Hármat fizet - négyet vihet!
VIDÉKI KLUBTAGOKNAK
Hétvégi kedvezmény!
KLUBTAGOKNAK
Kettőt fizet - liánnal vihet!

\ terv
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-21-igLOPAKODÓK 2.
Rendező: Craig R. Baxley Szereplők: Tom Berenger, Bokeem Woodbine, Marozsán Erika Thomas Beckett őrmester visszatér, és ismét testhezálló feladattal bízzák meg. Uticélja a Balkán, ahol meg kell találnia és likvidálnia kell egy egykori szerb tábornokot, aki a térségben elkövetett etnikai tisztogatásokért felelős. Egyszemélyes hadseregként működik, megszokta, hogy csak magára számíthat, most azonban kapóra jön egy útitárs, aki nem más, mint egy kivégzésre váró bűnöző...
ét Számítástechnikai SiaisigSüt - Szervíz
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tel.: 20/9649-930 20/3327-927
AMD XP 1700+ ThundeiMrd SxAGP, 6 csatornás hangkártya
128MB DDR RAM _ _ _ jj
PANASONIC DVD-ROM 96.930 ,jg
40GB Winchester h
17- Monitor í
STUDIO
TERVEZÉS - KIVITELEZÉS
enternet
Reklámtárgyak forgalma
E-Mail: pontmi@chello.hu
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
KÖNYVAJÁNLÓ
FÉRJ ÉS FELESÉG
Tony Parsons a társadalom éles szemű elemzője, nagy humorista, független gondolkodó. Őszintén, részvevően szemléli mennyi fájdalmat okozunk egymásnak állhatatlan pillangótekintetünkkel. Ez a könyv sodró, lendületes történet: intelligens, népszerű irodalom dörzsölt, ám mégis érzelmes olvasóknak.
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003-04-30-ig! A könyv árából 10% engedményt biztosítunk, amíg a készlet tart.
Tony Parsons
Ap U m fvfrfstewitiw wrtéwm.ti
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
kreatív hobbi- és dekorációs üzlet
|HfS|J§BHMHM liF''*IIB*a» iéíé»s ■pBWLiiMft'' Nagykanizsa, Király u. 29.
Tel.: 93/310-927
LAKOSSÁG
Március 15-31-ig
Városlakók: 52.485
Született: 11.
Meghalt: 28
Házasságot kötött: 5
Bejelentkezett: 36
_3
VICC...
Egy rendőrautó cirkál az éjszakában, Egyszer csak megállnak, és az egyik rádión beszól a központba:
- Őrmester úr! Az autó nem megy tovább, mert legégett a kuplung! Mire az őrmester:
- Hányszor megmondtam már maguknak, hogy ne dohányozzanak a kocsiban!
A magyar irodalom üzenete a XXI. századnak
Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház Irodalmi Kávéházának legutóbbi programján dr. Kelemeft Ottóné pedagógus tartott előadást a "Magyar irodalom üzenete a XXI. századnak" címmel. Az előadásban nem formai elemekről beszélt, nem a stilisztika szerint közelítette meg a költészetet, hanem a mondanivaló oldaláról, amit mindig a mai aktualitással vetett össze. Az irodalom jelentőségéről szólva beszélt arról, hogy a mai világban, amikor az emberek elutasítják az érzelmeket, nincs tulajdonképpen konfliktusmegoldó képességük, tűrőképességük, nincs szépérzékük, ennek az az oka, hogy nem megfelelő az irodalmi kulturáltságuk. Az elmúlt időszakban, ha egy embert minősíteni akartak, azt mondták, hogy megnézik, milyen az IQ-ja, az inteligencia tesztje. Rájöttek, hogy az IQ önmagában nem képes az embert jellemezni, nem adja az ember teljességét. Ma már az EQ, az érzelmi kulturáltság, az érzelmek fejlettségének szintje az embert ugyanolyan mértékben jellemzi. Sőt, mai világunkban, amikor az emberek annyi sebet ejtenek egymáson, amikor az ember elmagányosodott, illúzióvesztésben van, erre a gyógyírt az irodalom tudja szolgáltatni. Bízik benne, hogy a XXI. század embere megtalálja ugyanazt az értelmes, szép világot az irodalomhoz közelítés útján, mert érezni, hogy légüres térben vagyunk. Az tanítványainak mindig azt mondta, hogy az irodalom a napi létkérdéseinkre is választ ad. Ha visz-szanyúlunk a görögökhöz, amikor pl. Antigonéról beszélünk, aki vállalja az íratlan törvények betartását a törvények felett, a tanulók meg kell, hogy értsék, a törvénytelenséget még parancsra sem szabad elkövetni. A tragédia alapgondolata nem elavult gondolat, megjelenik a XXI. században is. A magyar irodalomnak is komoly üzenete van a XXI. században, nem söpörhető le a computerek korában sem az irodalom értéke.
B. Zs.


2003. április 17.
APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet) VESZÜNK FEL!
VICA SZEX (SHOP) ÜZLET
>dvd, vhs (videó kazetta) kölcsönzés, értékesítés > kellékek, szexuális segédeszközök
>ajándéktárgyak
>egyéb termékek
MEGNYÍLT
nagykanizsa, fö út. 7. (áfész udvar) Csak 18 éven felülieknek!
Nyitva:
H-P-ig
Szombat
10-18 h-ig 10-14 h-ig
ComputerElektronika
Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz Nagykanizsa, Rózsa út 21/a • Nyitva: H-P 09.00-12.00, 14.00-17.00 Tel.: 93-315-313, 06-30-277-1413
JOGTISZTA SZOFTVER AKCIÓK!!!
Windows XP home 23.920 Ft + Áfa
OEM hardver vásárlás esetén
Ability Easy 15.200 Ft + Áfa
Teljes MS Word és Excel kompatibilitás, és még egy kicsivel több Ability Office 32.000 Ft + Áfa
Teljes MS Office kompatibilitás és még egy kicsivel több
BANKI HITEL LEHETŐSÉG! Bővítésre és alkatrészekre is.
ÁLLÁS • ÁLLÁS • ÁLLÁS
1 A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, 1
I illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör , Végzettség Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
bútorasztalos szakirányú 50000-70000,-Ft
mechanikai műszerész szakirányú 90000,-Ft
minősített hegesztő szakirányú 100000-150000,-Ft
üvegfúvó szakirányú 65000-80000,-Ft
kőműves szakirányú 50000-120000,-Ft
burkoló szakirányú 50000-80000,-Ft
festő és mázoló szakirányú 50000-100000,-Ft
recepciós /német nyelvismeret/ szakirányú 80000,-Ft
felszolgáló /német nyelvismeret/ szakirányú 70000,-Ft
varrónő szakirányú 50000-65000,-Ft
operátor 8 általános 56200,-Ft
idegenforgalmi ügyintéző fkf. német nyelvismeret/ 50000-70000,-Ft
üzleti tanácsadó érettségi 50000-70000,-Ft
ruhaipari technikus technikum 60000-70000,-Ft
I Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK Kirendeltségén Nagykanizsa,
Fö út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - kedd - szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között
péntek: 8.00-13.00 óra
HL) Zala Megyei Munkaügyi Központ
'' fisz " Nagykanizsai Kirendeltség |
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-0173 (4S66K)_
Kiskanizsán, a Pivári utcában tíz éves, 120 nm-es tetőtérbeépítéses ház (négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8*9 méterese garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666
(4649K)_
Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy el-cserélném nagyobbra. Érd: 386-799 (5048K) Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton 600 négyszögöl déli fekvésű, müveit szőlő és gyümölcsös eladó.
Víz, villany van. Irányár: 450.000 Ft. Érd: munkaidőben: 314-013, esti órákban: 319-481 telefonszámon.(5051K)_
Kanizsától 10 km-re Galambok Rigóhegyen 7-es úttól buszmegállótól 200 m-re 600 négyszögöl gyümölcsös 22 nm-es épülettel, felszereléssel eladó. Irányár: 1,4 millió. Érd: 317-559 (5060K)_
A TV torony alatt fekvő két irányból is megközelíthető, gondozott, kicsi szőlő, konyhakertnek alkalmas szántóval, pince nélkül el-
adó. Érd: 315-559 (este) (5074K)_
Nk-án belvárosi háromszobás, 90 nm-es, ga-lériázható lakás sürgősen eladó (vagy kiadó). Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.: 30/3968-678 (508IK)_
Elcserélném Nagykanizsa Király úti 42 nm-es félkomfortos, gázas, vízórás, telefonos, önkormányzati lakásomat kisebbre. Fizetek rá. Érd.: 93/322-537 (5084K)_
Bagolai hegyen 766 nm terület gyümölcsfákkal, kerti szerszámtárolóval eladó. Víz, villany van. Szőlőskerttől 200 m-re. Érd: 30/378-8757 (5085)_
Nk. Dózsa Gy. u. 36 nm-es, egyedi fűtéses, felújított 1 szobás udvari lakás nagy mellék-épülettel eladó. Érd: 30/319-1306 (5088K) Nk. belvárosában, Erzsébet téren 90 nm-es, 2+2 félszobás, teljesen felújított egyedi cirko fűtéses, kétszintes lakás eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd: 30/947-0523 (5093K)
Nk-án Munkás utcában 79 nm-es, 3 szobás, igényesen felújított, egyedi fűtéses, vízórás lakás eladó. Irányár: 145.000 Ft/nm. Csere megoldható, vagy értékegyeztetéssel 1^5-2 szobás lakást vásárolok II. emeletig. Érd: 20/323-9144 (5094K)_
Szentgyörgy vári hegy IV. hegyháton 600 négyszögöl területű szőlő, gyümölcsös eladó. 40 nm-es épület, víz, villany van. Irány-ár: 1 millió Ft. Erd: 30/244-4826 (5095K) Nk-án az Erdész utcában jó állapotú 3 szobás, garázsos családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel: 93/313-562 (5097K)
Miklósfán 104 nm-es családi ház eladó. Érd: 30/385-2545 (5100K)_
Nk-án a Sikátor utcában egyszobás, egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd:30/308-3212, 30/296-2475 (5101K)
Péterfai utcában III. emeleti,77 m2-es cirko-gejzíres, redőnyös, 2+1 szobás lakás eladó. Irányár: 10,2 millió Ft. Érd.: 30/588-7776, este 321-636 (5099K)
BERLET
Zalakaroson melegkonyhás vendéglátó egység apartmanokkal, berendezéssel vagy anélkül, egész évre kiadó. Érd.: délután, 20/9616-404 (509IK)
JARMU
Wartburg 1,3-as. 90-es évjárat, 2004. májusig érvényes műszakival sürgősen, áron alul
eladó. Érd: 30/297-8345.(5087K)_
RENAULT 19, 95 áprilisi, négyajtós, metál-zöld, távirányítós központi zárral, vonóhoroggal, kifogástalan állapotban, friss műszakival eladó. Érd: 313-409, 30/369-8368 (5098K)
Panasonic MIO-es VHS videó kamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cserélném. Érd.: 30/480-8824 (5016K)_
Elektromos komposztáló-aprítógép 30 000 Ft eladó. Érd: este a 315-668-as tele-fonon.(5054K
Vírusmentes telepről 100-130 kg-közötti hízók valamint malacok, süldők kis és nagy tételekben eladók. Ár megegyezés szerint. Érd: 30/650-0494 (5068K)
Hízott sertés eladó! Erd: 329-137,
30/5419571 (5067K)_
Kérjük szépen segítsenek egy kis élelmiszerrel, más egyébbel. Egy beteg, rászoruló család. Jelige: "Segítség" Kanizsa Szerkesztő-ségbe
Eladó kerti műanyag garnitúra 6 személyes + mahagóni thermo üvegajtó, 1 db 80 literes szölöprés. Érd:30/378-8757 (5086K
Figyelem! Költözés miatt bútorok sürgősen, de kedvező áron eladók. Érd: 30/939-9079 (5092K)_
Bontott, jó minőségű, 2-3 szárnyú, dupla ablakok (tokkal, üvegezve, műanyag redőnynyel) valamint mosógép, centrifuga sürgősen eladó. Érd: 315-561 (5054 K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Melegkonyhás étterem keres felszolgálót, pultost, mixert, pizza szakácsot éves állásra. Érd.: 20/9616-404 (5090K)
53/159/57 elvált hölgy, káros szenvedélytől mentes úr ismeretségét keresi, ki hozzá költözne. Jelige: "ibolya" Leveleket a szerkesz-'' be kérem. (5096K)_
50 éves romantikus, független, művészet kedvelő hölgy keresi korban és jellemben hozzáillő társát. Jelige: "partner"
„ INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlanokat, nyaralókat, hétvégi házakat, kiadó lakásokat, szobákat keresünk ügyfeleink részére.
* Platán soron 1,5 szobás lakás eladó
* Csónakázó tónál épület telekkel eladó
* 72 m2-es kétszobás lakás eladó
* 48 m2-es lakás albérletbe kiadó
* Bajcsán kétszintes családi ház (220m2)
5 garázszsal, 700 □ -öl telken eladó
Mobil: 20/953-1591, 70/252-2285
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Halász Gyula, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea, Tóth Tiborné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirki György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példánypk ára 65 ft. E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu ISSN 0865-3879
Költöztetés árufuvarozás
imnisziltigtiMi
(iWIWiWKk mm
8801 Nagykanizsa Pivári il M.
2003. április 17.
15
I Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő lakások (már bruttó 159.000 Ft- tói) , irodák, üzletek, garázsok még leköthetők. Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft. Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel.: 93/516 714. Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
HEVESI
LOCSOLÓBAL
a HSMK-ban
április 20-án 20 órától Zene: LITTLE FLAMINGÓ
Belépődíj: 500 Ft JEGYEK CSAK ELŐVÉTELBEN, ASZTALFOGLALÁSSAL EGYÜTT.
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
a májusi és júniusi ANGOL és NÉMET - állami és nemzetközi (EU-s) bizonyítványt nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ
40 órás, speciális tanfolyamokat szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével. ingyenes próbavizsgával!
Jelentkezés: személyesen, április 18-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.:/fax: 93/326-413; „zöld szám": 80/203-541
Mobil: 30/400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
OM reg. sz.: 01-0062-02
DEMJÉN FERENC
szuperkoncert a HSMK-ban
május 6-án 20 órakor. A zenekarban közreműködnek többek között: Solti János, Závodi Gábor, Menyhárt János Belépődíj: 2000 Ft
április 18.-19.-20. hétvége
ÉsMmmÉm
Cocktail shoiv-val, sörakciókkal, élő koncerttel, meglepetésekkel!
Sfoni Blues Bánd
3W +funky buli with Attee
K^raoKee
és verseny Aronna/ (Tv2)
_ '' 20.00 órától
AiusOéiL eSl&zek&s M
"fmszLl^uJ^
I -t-fnnkii hnli ia/í
KEMCirSTMISlT imiix nisiE!
weekend
lCOtt*
április 20.vasárnap
+fxinky buli with Attee
VSIE*l
havanna
Zrínyi u 15. 93/321 800
Nagykanizsa Rúisa út 6.
U: 931329-300


2003. április 17.
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 16. szám • 2003. április 24. Megjelenik 21.000 példányban
VÁROS NAPJA
2003
ÁPRILIS 24 ■ 27
TISZTELT NAGYKANIZSAI POLGÁROKI TISZTELT VÁROSLAKÓK!
2003. április 25-27. között ismét megrendezésre kerül a Város Napi rendezvénysorozat. Ezúton tisztelettel meghívom Önöket és családjukat a megrendezésre kerülő programokra!
A korábbi évek hagyományait követve idén is színes programok kavalkádjával várjuk a város apraját-nagyját, valamint az ide látogató magyar és külföldi vendégeket.
A századforduló hangulatát idézi meg a kézműves kiállítás és vásár. A Város Napján ismét megmozdul a város, régmúlt idők játékai mellett kerékpáros és ügyességi vetélkedőn, amatőr gólyalábas versenyen mérhetik össze tudásukat az érdeklődők. A profi gólyalábasok bemutatója igazán látványos produkciónak ígérkezik. A sár ünnepén újra megnyílik a Sárkert, ahol a vályogvetésen, agyagozáson kívül akár a sutyinkázást is kipróbálhatják a vállalkozó szelleműek. De lesz még csodakörhinta, tűzoltási bemutató, nemzetközi fodrász- és kozmetikus verseny, utcabál, mul-tikulturális fesztivál és karneváli felvonulás- mindez csak néhány a háromnapos rendezvény bőséges programkínálatából.
A rendezvény ideje alatt lezárásra kerül a Deák tér-Fő út-Erzsébet tér környéke, megértésüket előre is köszönöm. Tisztelt Városlakók!
Kérem, látogassanak el családtagjaikkal, barátaikkal a programokra, részvételükkel tiszteljék meg a rendezvényt! Ünnepeljük együtt a Város Napját!
Litter Nándor polgármester
BUSZKÖZLEKEDÉS - KISEBB MÓDOSÍTÁSOKKAL
Az egyes helyi járati és helyközi autóbuszjáratok közlekedésének kisebb módosítására kell számítanunk 2003. április 25-26-27-én a Város Napja rendezvénysorozat idejében. A helyi járati autóbuszok nem érintik a Dél-Zalai megállót, helyette a Kögáz parkolójában lesz ideiglenes megálló. Szintén nem érintik a Király u. (GELKA) megállót, helyette a Kalmár utcai megállóban fogadnak utasokat a járatok. A forgalom ideiglenes megállítására kerül sor a zászlófelvonás és a zászlólevonás miatt. Rövid 10-15 perces várakozással kell számolni a következő időpontokban: április 25-én 16.15-16.45-ig, és április 27-én 21.45-22.15-ig a Deák téren. Ebben az időszakban az Eötvös téri megálló helyett ideiglenesen a Barkácsbolt előtt fogadnak utasokat a járatok. A Deák téri megállót ebben az időben nem érintik a buszok. A helyközi járatok az autóbuszállomás irányába a Sugár út-Rozgonyi úton át, az autóbuszállomásról a Kalmár út-Zrinyi út-
Csengery úton át közlekednek. További információkat a Zala Volán Rt. forgalmi irodájában a 93/311-420-as telefonon kaphatnak.
ÚTLEZÁRÁS
1.) Lezárásra kerül a Fő út a Deák tértől a Rendőrség épületéig, a Múzeum tér, az Ady utca az Erzsébet tértől a Postáig és az Erzsébet tér április 25. reggel 08.00-tól április 27. éjfélig a vásár, és a szabadtéri programok miatt.
2.) A Deák tér lezárásra kerül április 25-én 16.15-től 16.45-ig. Ünnepélyes lovas felvonulás, és zászlófelhúzás miatt.
3.) A Deák tér lezárásra kerül április 27-én este 21.45-22.15-ig a zászlólevonás alkalmával.
4.) A forgalom rövid (15 perces) megállítására kerül sor mindkét sávban a Karneváli menet elhaladása idejére igazodva a menet pillanatnyi helyzetéhez a következő helyszíneken, április 26-án 15 és 16 óra közötti időben.
Tequiía bár, Sombrero sarok. Satupia Ranch
Nagykanizsa, Balatoni
április 26., szombat
Entry Free Party
H+MEGHMTYA OSZTÁSÚ
APIIUS 3IHU DJ ANDRE SZHUNAPIPARTY-RA! Bdépa ÍÜK 23.00-ig ÉR, LÁNYOKNAK 24.0Q-Í9 És!
r a pri lis 30., szerd a
Dl ANDRl BIRTHDAY PARTY
NÁKSIVS. BRUNNER
+ EXTRA MEGLEPETÉSEK!
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM I
A Nagykanizsai Tűzoltóparancsnokság tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy 2003. április 18-ával a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium elrendelte a tűzgyújtási tilalmat. A tilalom értelmében az ország egész területén az erdőkben és az erdőteriiletek határától számított 200 méteren belül — a kijelölt tűz-rakó helyeken is valamint a közút- és vasút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, átmeneti időre tilos.
A Tűzoltóság kéri a lakosságot, hogy a hétvégi telkeken, valamint a kiskertekben végzett munkákra a kiszáradt tarló és aljnövényzet miatt fokozott figyelemmel szenteljenek. A közúton és vasúton utazók égő cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak ki a járművek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
PROGRAMOK
2003. április 24. CSÜTÖRTÖK
10.00 Honvéd Kaszinó - Informatikai Konferencia 14.00 Fő u. 8. Az IHM Nyugat-Dunántúli Regionális irodájának megnyitója. Az irodát megnyitja: Kovács Kálmán miniszter
2003. április 25. PÉNTEK A VÁROS NAPJA 8.30 Sétakerttől az Erzsébet térig - Városismereti túra Deák nyomában - Vetélkedő 9.00 -18.00 Erzsébet tér Kanizsa Játszik - Régmúlt idők játékai 9.00-18.00 Erzsébet tér - Kerékpáros ügyességi versenyre való felkészülés 9.00-11.00 Fő út - Mozog a Város A program időseknek, fiataloknak és gyermekeknek egyaránt szól, akik fitness-szakem-berek vezetésével tornán vesznek részt. 9.30 Kodály Zoltán Művelődési Ház - Nagykanizsai Nyugdíjas Klubok Művészeti Kiállítása és Találkozója 10.00 -11.00 Erzsébet tér - "Én elmentem a vásárba...", aszfaltrajzolás 10.00 -11.00 HSMK
- Ficánkoló 10.00 -12.00 Erzsébet tér - Századfordulós hangulatképek, mesterségek 10.00 Halis István Városi Könyvtár "Schengeni határ - Nagykanizsa a régiók kapuja" A Határőrség EU-s Konferenciája, a vendégeket köszönti: Litter Nándor polgármester 10.15 Erzsébet tér - "Kanizsai utca sáros szokott lenni, annak közepébe vásár szokott lenni..." 11.00 -13.00 Fő út - Korok, emberek, művészetek 13.00 Erzsébet tér - A "Deák nyomában" városismereti túra eredményhirdetése 13.00 -14.00 Fő út - "Fut a város" - Zártpályás, korosztályos futóverseny 14.00 - 16.00 Erzsébet tér - Város Napi Játszótér 14.00 Csónakázó-tó, Vendégház - EU fa ültetése 14.30 Fő út - Országos Művészettörténeti Vetélkedő ünnepélyes díjkiosztója 14.45 -16.15 Fő űt - Korok, emberek, művészetek 15.30 Erzsébet tér - Térzene 16.15 Fő út - Ünnepi lovas felvonulás 16.30 Deák tér - Ünnepélyes Zászlófelvonás 16.45 Deák tér - Profi gólyalábasok gyülekezője és felvonulása 17.00 Fő út - Garabonciások Színkör: Reneszánsz Vásári Komédiák 17.15 Erzsébet tér - Gólyalábas Világjátékok -Előjáték 17.45 - Egész este Erzsébet tér - Néder Norbi csodakörhintája 18.00 HSMK - A Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete kollektív tárlatának megnyitója 19.00 Gólyalábas csalogató műsorok 19.00 HSMK - Ünnepi Közgyűlés és Díszelőadás 19.00 Erzsébet tér - Európai népek zenéje I.
2003. április 26. SZOMBAT A SÁR ÜNNEPE - GÓLYALÁBAS VILÁGJÁTÉKOK
9.00 -14.30 Erzsébet tér (eső esetén: Bolyai Ált. Isk.) - Kanizsa Játszik - Régmúlt idők játékai 9.00 -12.00 Fő út (eső esetén: Zemplén Ált. Isk. Aula)
- A Legkanizsaibb Kanizsaiak - Városismereti Túra Felnőtteknek 9.00 -10.00 Erzsébet tér - Kerékpáros ügyességi versenyre való felkészülés. 9.00 -15.00 Vasemberház - "Egészségesen élni jó" 9.00 Virág Benedek úti sport-pálya - Város Napi amatőr teniszverseny 9.30 Erzsébet tér - A sár ünnepe. A Sárkert és a Sárec Bazár megnyitása 10.00 -11.30 Erzsébet tér - Sisere Fesztivál 10.00 Hild Kapu - Az EU kapu megnyitása 10.00 -12.00 Erzsébet tér - Századfordulós hangulatképek, mesterségek 10.00 Erzsébet tér - Kerékpáros ügyességi verseny 10.00 Vasemberház udvara - Streetball Bajnokság 10.30 - Egész nap Erzsébet tér - Néder Norbi csodakörhintája 11.00-12,30 Fő út - Korok, emberek, művészetek 11.00 Bogdán János Közös-
ségi Ház - Roma Nap megnyitója 11,30 Erzsébet tér - A Kerékpáros ügyességi verseny eredményhirdetése 11.40 Bogdán János Közösségi Ház - Jövőkép 2003 - Kerekasztal beszélgetés 12.00 -14.00 Erzsébet tér - Sportol a város 12,30 Fő út-Múzeum tér - A Legkanizsaibb Kanizsaiak Városismereti Túra eredményhirdetése 13.00 Erzsébet tér - Nagykanizsai Tűzoltók látványos magasból mentési bemutatója. 13.00 Kiskastély - "Az EU házhoz jön" 14.00-16.00 Fő út - Báb - Zene - Tánc 14.00 Erzsébet tér - Nagykanizsai Tűzoltók századfordulós hangulatú, humoros tűzoltási bemutatója. 14.00 -16.30 Erzsébet tér (eső esetén: Nagy sátor) - Város Napi Játszótér 14.00 Erzsébet tér -Néder Norbi Cirkusz című műsora 14.00 Batthyány Lajos Gimnázium - "Hol vagytok ti régi játszótársak" 15.00 Erzsébet tér - Rozgonyi sarok - Gólyalábasok és a Karneváli Menet gyülekezője 15.15 Századfordulós Karneváli Menet 15.45 Erzsébet tér - A Századfordulós Karneváli Menet bevonulása az Erzsébet térre 16.00 Erzsébet tér - A Kanizsa Játszik program nyereménysorsolása 16.00 - 18.00 Fő út - Múzeum előtt - Roma Kulturális Gála Fellépnek: 16.30 Erzsébet tér - Amatőr gólyalábasok egyéni küzdelmei 17,00 Erzsébet tér - Amatőr gólyalábas csapatok viadala a fődíjért 18.00 Erzsébet tér - Amatőr gólyalábas verseny eredményhirdetése 18.30 - 21.00 Erzsébet tér -Gólyalábas Világjátékok - Finálé 21.00 Erzsébet tér - Európai Népek Zenéje II. 22.00 Erzsébet tér -Utcabál - a Moonflower Együttes fellépésével 2003. április 27. VASÁRNAP MESTERSÉGEK ÜNNEPE 8.45 Zsigmondy - Széchenyi SZKI - Nemzetközi Fodrász és Kozmetikus verseny 9.00 Erzsébet tér -Kanizsa Játszik 9,00 Virág Benedek úti sport-pálya - Város Napi amatőr teniszverseny 10.00 Vár út - Saubermacher fallabda verseny 10.00 Erzsébet tér - Tipegők találkozója 10.30 Erzsébet tér - Az Igricek gyerekműsora 10.00 Erzsébet tér - Régi Jó Mesterségek 14.00 - 16.00 Erzsébet tér - Város Napi Játszótér 14.00 Fő út - Európai Népek Zenéje ffl. 15.00 Erzsébet tér - BAB Társulat óriás bábok 16.00 Erzsébet tér - Multikulturális Fesztivál 17.00 Honvéd Kaszinó - Volt egyszer egy katonaváros 19.00 Zsigmondy - Széchenyi SZKI - A Fodrász és Kozmetikus verseny eredmény hirdetése 19.00 HSMK - Piarista táncszínház 19.00 -21.50 Erzsébet tér - Utcabál 22.00 Deák tér - Ünnepélyes zászlólevonás tárogatózenével és fáklyás menettel
KÍSÉRŐ PROGRAMOK 2003. április 24. CSÜTÖRTÖK
9.00 HSMK - Aranymetszés Művészeti Iskola rendezvénye a Magyar Művészetoktatás Napja alkalmából
13.00 Deák tér - YAMAHA- Road show 2003. április 25 - 26. PÉNTEK-SZOMBAT
Étkes sátrak, Sárec bazár, Pónin lovaglás az Erzsébet téren, Bemutató sétalovaglás, Utcazenélés Bolhapiac, ószeres, zsibvásár - Vasember ház -Árkádok alatt,Városi nevezetességek kinyittatása, '' n élni jó"
2003. április 27. VASÁRNAP 8,30 - Gelse-Orosztony - Thury György Kupa -gyalogtúra verseny általános- és középiskolások részére
Étkes sátrak, Sárec bazár, Pónin lovagolás, sétalovaglás, ószeres, zsibvásár, Városi nevezetességek kinyittatása, "Egészségesen élni jó" A VÁROS NAPJA RÉSZLETES PROGRAMJA MÚLT HETI SZÁMUNKBAN OLVASHATÓ.
HAVANNA
Jim Beám Weekend
CLUB & RESTAURANT
Zrínyi u 15~ 93/321800
(Célpont Üzletház alatt)
borbemutató, borkóstoló
SZENT
Április 24-e Szent György napja és a Rendőrség napja (is). Tollam elakad, mit is akarok írni, elmondani az olvasónak, amelyről eddig még nem szóltunk. Hitelesen szeretnék szólni harcainkról, értékeinkről, lehetőségeket felvillantani és hitet tenni arra, hogy munkánkat, hivatásunkat nap mint nap teljesítjük. Manapság nem igazán illik pátosszal beszélni dolgainkról.
Töprengek, nem, nem, nem egy szervezetről, hanem az emberről, emberi dolgainkról kell, hogy szóljon e néhány sor.
A rendőr is ember, e közhely néha annyira bántóan fröccsen ki valakinek a szájából, hogy megdöbbenek.
Igen mindannyian, kisebb -nagyobb közösségek tagjai, emberek vagyunk. Itt élünk, egymás mellett sokszor úgy érezzük, egymás nyakán, mi több egymás terhére válva.
... Az ügyeleten cseng a telefon, egy elkeseredett hölgy szomszédasszonyára panaszkodik, hangosan hallgatja a zenét!
Mi indulunk, kérdezünk, szólunk, intézkedünk. Mit is mondhat a 21 éves járőr őrmester egy 50 éves embernek?
Újabb telefon! S mi újra csak megyünk, (ez a sorsunk), kérdezünk, válaszolunk, intézkedünk. Minden helyszín emberek környezete, sértett, a gyanúsított, a tanú és mi is rendőrök, mind emberek vagyunk. Ha segítünk, szeretnek bennünket, ha "ellenfeleinkké válnak" nem szeretnek bennünket. Sorsunk virágszirmaiból a szeret, nem szeret vegyesen tépődik ki.
Az autóban ülő férfi közli véleményét, azaz inkább tanácsát, jobban tennénk, ha a betörőket hajtanánk, nem Őt. Mit lehet erre mondani?! Tipródunk az

út szélén, s néhány munkatársunk lelkében talán igazat is dörmög erre.
Mit is lehet erre mondani? Újra és újra csak valami olyat, hogy hazánkban 2002. évben 1429-en haltak meg, 8360-an súlyos, 17618-an könnyű sérülést szenvedtek.
Az útszéli fejfákra gondolok és hiszem, hogy vannak érveink minden intézkedésünkre. Vannak érveink és intézkednünk kell.
Újabb telefon! A városi rendezvényen több ezer ember szórakozik, s több ezer ember bosszankodik. Mit tegyünk, mit tehetünk? Nagyon sokszor érezzük, az egymást kioltó igények mindkét fél részéről jogosak. Tüzet és vizet szelídítünk!
A Rendőrség - ahogy kapitányságunk is - kis lépésekkel, de fejlődik, s az a társadalmi környezet is fejlődik, amelyben élünk.
Az elmúlt több mint egy évtized kihívásait javarészt kezelni
tudtuk, s ugyanakkor sok hibát is elkövettünk.
Katonai zsargonnal élve, menetből tanultuk meg a szervezett bűnözés elleni tevékenységet, egyre több erőszakos bűncselekmény helyszínén álltunk letaglózva, megismertük a kábítószer bűnözés poklának bugyrait, s a tömeges vagyon elleni jogsértések szó szerint, mint a társadalmat, ugyanúgy bennünket is elöntöttek.
Húszezren hagyták el a testületet, ugyanennyien álltak a sorainkba. Több ezer diploma vonult el szerencsét próbálni.
Mi maradtunk! Szolgálunk és Védünk! Nem akarom, hogy szavaim pesszimizmust árasz-szanak, én inkább realistának tartom magam.
Van hivatásunk, munkánk, egzisztenciánk, kihívás pedig bőven akad, ilyetén formán egyenletünk fel van írva.
Minden nap és minden éj egy kis ütközet. Boszorkánykonyhánkban mindig rotyog valami
új, sokat kísérletezünk, keressük szakmánk, hivatásunk nagy kérdéseinek válaszait.
Nem lehet olyan helyzet, ami nekünk jó és a társadalomnak nem. Mi a magyar polgárok rendőrsége vagyunk, de nemcsak az egyéné. Miért kell ezt állandóan hangsúlyozni? Az évszázados magyar rutin miatt. Személyközi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek nem rondíthatnak bele a közjóba. E téren nehezen alakulnak dolgaink.
Társadalmunkra, közösségeinkre, az egyénekre "szakadt" szabadság néha parttalan mederben hömpölyög. Szabadságunk soha nem látott magasságokba emelhet bennünket. Tu-dunk-e vele élni? A jövő a most pillanataiból áll össze, tehát a pillanatot kell rendre és folyamatosan megragadnunk.
Ne várjunk másra, vagyunk elegen.
A Rendőrség napján nyitott lélekkel, tiszta szívvel kívánok mindannyiunknak derűs és boldog jövőt! Olyan jövőt, amelyben a szemetes edény nem lesz többé gyermekeink ellenfele, ahol erény lesz, ha valaki csendben és lassan autózik végig a városon, olyan, ahol az érdemi véleményt adó többség önmagára igényes polgárként, maga számára is kötelezőként éli a törvényeket, s ennek nyomatéka lesz.
Olyan jövőt, ahol mi is kapunk néhány szavazatot, nem csak a wiszkis.
Hívjanak, keressenek bennünket!
Mi megyünk, kérdezünk, intézkedünk, szolgálunk és védünk.
Nagykanizsa, 2003. április 18.
Dr. Horváth István r.alezredes Rendőrkapitány

í
2003. április .
FESZTIVÁLVÁROS LESZ NAGYKANIZSA
"FAROSÉRT"
Megtárgyalta és a közgyűlés elé elfogadására javasolta keddi ülésén a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a "Fakosért" Vá-rosrész-szépítő Egyesületnek a volt iskola átvételére vonatkozó kérelmét. A bizottság egyetértett azzal, hogy a volt iskolaépületet
A GVB megtárgyalta, és hozzájárult a tűzoltóság szolgálati lakás bérbeadásához címmel benyújtott kérelméhez, melyben a tűzoltóság épületében lévő szolgálati lakást szeretnék hosszabb távon haszno-
IHM REGIONÁLIS IRODA BEMUTATKOZÁSA
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának április 15-én tartott taggyűlésén az Informatikai és Hírközlési Minisztérium regionális irodáját Grabant Péter irodavezető mutatta be. A többi hat napirendi pont tárgyalására a következő taggyűlésen kerül sor, mivel nem volt határozatképes a testület. A Nyugat-Dunántúli Régió központja Nagykanizsán a Bazár-udvarban található, átadása április 24-én lesz. Az irodavezető elmondta, hogy a regionális iroda felméri a régiókban, a kistérségekben a hiányosságokat, igényeket, amelyek leginkább meghatározzák az adott terület információs társadalmát. Személyek, szervezetek, oktatási intézmények tájékoztatást kaphatnak a szaktárca által kiírt pályázatokról, segítséget nyújtanak a pályázatok írásában, utógondozásában. Az iroda központi ügyfélszolgálati telefonszámmal is rendelkezik. N. K.
KÖSZÖNET ÉS MEGHÍVÁS
1991. decemberében a délszláv háború miatt Eszék környékéről menekültek érkeztek Nagykanizsára. Az akkori menekültek képviseletében 10-én délelőtt egy delegáció érkezett a Polgármesteri Hivatalba, ahol Litter Nándor polgármester fogadta őket. 1991. december elején, egy pénteki nap délutánján váratlanul mintegy 200 menekült érkezett Horvátországból, Eszék környékéről városunkba. Ezek az emberek még a délszláv háború idején, szeptemberben úgy indultak el falujukból Lacházáról, Harasztiról, hogy egy napra átmennek a szomszédba, amíg a lövöldözés tart. Egyik faluból a másik lett, majd másik város, végül másik ország. Amikor Kanizsára jöttek, elhelyezték őket az akkori ZÁÉV Fő úti munkásszállá-
400 ELSŐS
19 első osztályban négyszáz elsős kisdiák kezdi meg tanulmányait a város alapfokú oktatási intézményeiben a 2003/04-es tanévben. A városban jelenleg 501 az iskolakötelesek száma, 77 gyermek marad további egy évig
10 évre, havi 100 forint bérleti díjért a közhasznú egyesület céljainak megvalósítása érdekében használatba vegye. Az egyesület vállalta, hogy az épületet felújítja, és 300 000 forint értékű anyagot beépítenek a peremterületek felzárkóztatására a költségvetésben biztosított összegből.
B. Zs.
sítani. A helységbérleti szerződés szerint 80.000 Forint + áfa havi díjért. A bizottság tagjai egyhangúan hozzájárultak ahhoz, hogy a szolgálati lakást öt év időtartamra bérbe adják a megállapodás szerint.
HATÁRRENDÉSZETI KONFERENCIA NAGYKANIZSÁN
Április 25-én határrendészeti konferenciára kerül sor, melynek helyszíne a Halis István Városi Könyvtárban lesz. A Belügyminisztérium, a Külügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium előadói mellett, Herczeg György EU miniszteri biztos valamint Béndek József határőr vezérőrnagy a Határőrség Országos Parancsnoka is előadást tart a határrendészet jövőbeli feladatairól.
sán. Volt közöttük 1 éves és közel 90 éves is. Férfiak kevesen voltak. A gyerekek számára megszervezték a Zenei Iskolában az oktatást, mert ők abban a tanévben nem jártak még iskolába. Csáktornyáról és Varasdról hívtak át oda menekült horvátországi tanárokat, és az ö háborús tantervük szerint kezdődött meg az oktatás. Mintegy negyedévet tartózkodtak itt, a kanizsaiak szívesen fogadták őket, szemlátomást jól érezték magukat. A HSMK-ban Mikulás estet rendeztek számukra, és sok szép ajándékot kaptak. Az elmült héten Lacháza polgármestere és a kísérői azért jöttek Nagykanizsára, hogy kifejezzék a köszönetüket az akkori vendéglátásért, és meghívjanak egy kanizsai küldöttséget a május 17-én Lacházán rendezendő ünnepségükre. Politikai küldöttséget és kulturális csoportot várnak.
B. Zs.
óvodában, 37 kisdiák jelentkezett a Piarista Általános Iskolába, négyen pedig nem a városban kezdik meg a tanulmányaikat. A Művelődési Osztály által készített összeállítás szerint a következő tanévben 1414 óvodáskorú gyermek, és 4021 általános iskolás korú gyermek oktatása, nevelése folyik majd a város intézményeiben. D.É.
Egyre kiélezettebb verseny folyik a hazai települések között azért, hogy városukat, falujukat miként tudják a legjobban "eladni". Kérdésként időről-időre felvetődik, mi lehet az a látványosság, turisztikai vonzerő, mely egy adott időpontban az érdeklődés középpontjába állíthat egy adott helyet. A kiváló programok ellenére is nehéz betörni a regionális és az országos hírpiacra, hiszen kreatív ötletekben nincs hiány. Magyarországon évente több ezer fesztivált rendeznek. Ezek közül jó egynéhányról ad tájékoztatást a Magyar Turizmus Rt. és a Művészeti Fesztiválok Szövetsége. Úgy tűnik, hogy Nagykanizsának is sikerült áttörést elérnie, hiszen első ízben a
Hétfőn délutáni ülésén tárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság Tóth László képviselői indítványait. A Polgármesteri Hivatal átszervezésére vonatkozó javaslat kapcsán a javaslattevő elmondta, hogy az átszervezés önkormányzati hatáskör, és a hamarosan hatályba lépő uniós előírások is indokolják azt. Az Európai Unióban ketté válik a hatósági jogkör és a szolgál-
PÁLYÁZAT
A Közgyűlés pályázatot ír ki a Halis István Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére, mivel
Tavaszi Művészeti Fesztivál programsorozata is bekerült abba a több, mint tízezer példányban elkészült exkluzív katalógusba, amely rövid bemutatással és soksok fotóval Magyarország fesztiváltérképét tartalmazza. Ebben a kiadványba lenne a helye az idén 30. évfordulóját tartó Nemzetközi Jazzfesztiválnak és az egyre nagyobb közönséget vonzó Cserfői Jazz-land-nek. Hasonlóan szép jövő előtt állhat egy profin megszervezett és feltuningolt — kreatív ötletekben is gazdag — Város Napja vagy a miklósfai Répafőző Verseny és általában minden olyan program, ami a kulináris élvezetekre is épít.
H.GY
tatásoké, emiatt is szükséges a szervezet újragondolása. Az Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszer kiépítése lehetővé tenné a közpénzek felhasználásának nyomonkövetését. A rendszer kiépítése százmilliókba kerülne, ám ehhez jó eséllyel vehet igénybe a város állami juttatásokat, pályázati forrásokat.
D.É.
a jelenlegi vezető kinevezése az év végén lejár. A beérkező pályázatok elbírálását végző szakmai bizottságba az Országos Könyvtári Szakértők Névjegyzékéből három tagot javasolt az OKSB.
A TŰZOLTÓSÁG KÉRELME
EURÓPA MŰVÉSZETI GÁLA
Színes programok a csatlakozás ünneplésére
A Magyar Köztársaság delegációja április 16-án történelmi jelentőségű eseményen vett részt Görögországban. Athénban az Attalosz Sztoa oszlopcsarnokában hazánk részéről Medgyessy Péter miniszterelnök és Kovács László külügyminiszter aláírta a csatlakozási szerződést, mely hivatalosan is rögzíti Magyarország Európai Unióhoz való tartozását. Nagykanizsán a referendum ünneplésére Európa Művészeti Gálát szerveztek a Hevesi Sándor Művelődési Központ előtti téren. Az ünnepség előtt a művelődési intézmény aulájában a Kotnyek István által készített Európa térképre, a Polgármesteri Hivatal vezetői és az önkormányzat több képviselője, majd a város lakói helyeztek el képesla-
pokat. A gálaműsor a Himnusszal, majd stílusosan az Illés együttes legendás Utazás című számával vette kezdetét, megadva ezzel az ünnepség alaphangulatát. Farkas Tibor produkcióját az Igricek együttes Európa és a Kárpát-medence dalaiból összeállított zenei blokkja követte. Folytatásként, szokásos magas színvonalú műsorral rukkolt ki a Kanizsa Táncegyüttes, majd Czupi Veronika népdal összeállítása vezette fel a Vizeli Józse/vezette Bojtár Népzenei Együttes műsorát. A gála tetőpontján a Zalagyöngye Néptáncegyüttes produkciójának tapsolhatott a népes közönség. Záróakkordként az Európai Unió himnusza búcsúztatta az Európa Művészeti Gálát.
ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNYOK
2003. április 24.
3
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Kedden soros ülésén folytatta munkáját Nagykanizsa közgyűlése. Több napirend előtti felszólalást követően Gelencsér Gábor az ominózus fény-másoló-beszerzéssel kapcsolatban mondta el további aggályait, ugyanis a szakértői válaszban adott árakat túlzónak találta, konkrét adatokkal bizonyította azt. Dr. Kolonics Bálint rámutatott, hogy a Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződés
megkötése, tartalma és teljesítése körül gondok vannak. Többen csatlakoztak a képviselőhöz, akik úgy vélték, az ügynökség nem teljesíti azokat az elvárásokat, amelyek fejében az önkormányzat még készfizető kezességet is vállalt. Dr. Csákai Iván kérdése arra irányult mikorra készülnek el és miért késnek a Széchenyi tervből támogatott önkormányzati lakások ill. átadásuk. Cserti Tibor az okmányiroda átgondolt
fejlesztésére hívta fel a figyelmet. A közgyűlés úgy döntött, hogy minden egyéni választói körzetben megválasztott képviselő a körzet problémáinak megoldásához plusz ötszázezer forint költségelőirányzatot kap, a peremterületeknek juttatott költségvetési támogatáson felül. Dr. Csákai Iván elmondta, a közelmúltban annak ellenére, hogy mindenki egy köbméter szemetet ingyenesen vihet ki a bagolai lerakóra, egy
állampolgártól két köbméternyi hulladékért négyezernégyszáz forintot kértek el kifizettetve az első köbméter árát is. Bicsak Miklós ismét szót emelt az Űrhajós utcai rendezetlen balesetveszély és közegészségügyi problémák miatt, ill. a Csónakázó tó bejáratánál található kátyúk eltüntetése érdekében.
Lapzártakor még folytatta munkáját a napirendek megtárgyalásával a közgyűlés
INTERPELLÁCIÓ
Bajcsa városrészben járda építés
Tisztelt Polgármester Úr!
Az infrastruktúrális beruházásokkal a települési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos döntéshozatalban, a lehetséges gazdasági tényezők figyelembevétele mellett meghatározó motívum az önkormányzat ellátási kötelezettsége. Ellátja a törvényekben meghatározott feladat és hatásköröket, valamint ön-
ként vállalhatja minden olyan helyi közügy megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv feladat és hatáskörébe. A helyi rendelet is tartalmazza az önkormányzatnak kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatait.
A kötelezően ellátandó feladatok közé sorolja a helyi közutak fenntartását, gyalogos utak, járdák építését is. A járda a gyalogosok közlekedésére szolgáló közterület. Belterületen a szilárd burkolatú, pormentes járda alapfokú ellátási igény és követelmény.
Kérdezem a Tisztelt Polgármes-
ter Urat, mi az oka annak, hogy Nagykanizsa-Bajcsa városrészben a Törökvári utca végén megépült tizenkettő családi ház előtti szakaszon nem épült gyalogos közlekedést szolgáló járda? Ezen a mintegy 200 méter hosszú szakaszon gyermekek, felnőttek, valamint babakocsit toló anyukák a baleset veszélyeit magában hordozó forgalmas közúton tudnak csak közlekedni. Ebből kifolyólag baleset is történt már.
A lakóközösség többsége megfogalmazta áldozatkészségét a felmerülő munkával, járdaépítéssel kapcsolatban. A fent emlí-
tett problémák, veszélyek megszűnése és járda szükségességének hangsúlyozása érdekében az érintettek mindannyian aláírásukat adják.
A Bajcsai lakosság nevében kérem a Tisztelt Polgármester Urat, szíveskedjen a járda elkészítéséhez szükséges anyagiakat biztosítani, a járdaszakasz megépítését elrendelni.
Nagykanizsa, 2003. április 15.
Tisztelettel:
Polai József
önkormányzati képviselő
MARAD A TAGOZATVEZETŐ?
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola további működtetésére tett javaslat kapcsán számos kérdés felvetődött az Oktatási Kulturális és Sportbizottság ülésén. Balogh László úgy vélekedett, már az előző testület idején is számos beavatkozás történt a két iskola életébe. Az összevonással ezek - úgy tűnik - csak elkezdődtek, de korántsem értek véget, hiszen újabb előterjesztés készült a rendszer átformálására. Balogh László szakmailag indokolatlannak tartja a tagozatvezető állásának megszüntetését, hiszen a levelező tagozat esti tagozattá történő átalakítása feladatnövekedést
eredményez, és többletbevétel is várható. Ennek terhére továbbra is kigazdálkodható ez a bér. Mérksz Andor, a Szakképző Iskola vezetője a bizottság ülésén felolvasta azt a beadványt, amelyben az intézmény szakmailag is indokolja a tagozatvezető szükségességét. Az iskola vezetése úgy látja, a jelenlegi igazgatóhelyettesek tekintettel az iskola méretére, speciális helyzetére, nem terhelhetők már tovább újabb feladatokkal. A bizottság határozatában a tagozatvezető állásának megtartását javasolta. A téma kapcsán felvetődött, nincs még egyezség arra vonatkozóan, hogy a Zsigmondy kollégi-
um bezárása kapcsán keletkező közétkeztetési űrt hogyan töltik be. A döntéselőkészítés jelen szakaszában még csak a kollégium bezárásáról esett szó, de arra a kérdésre még nincs válasz, a konyha szolgáltatását igénybe vevő intézmények diákjai a jövőben hogyan részesülnek étkeztetésben. A bizottság ülésén elhangzott, a most megszüntetésre kerülő konyha számos olyan, a HACCP rendszer által előírt szolgáltatási egységgel, felszereléssel bírt, amelyek elemére szedve már nem működtethetők. A bizottság ülésén tanácskozási jogkörrel részt vett a kollégium vezetője is, aki el-
mondta: a munkavállalók sorsát illetően számos kétség merült fel, többen félnek az állástalanságtól, attól, hogy 40-50 évesen esélyük sincs a munkaerőpiacon. Szmo-dics Józsefné elmondta, a hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendszeren belül elhelyezze a kollégiumban felszabaduló munkaerőt, jónéhányukat pedig várhatóan az épületet átvevő felsőoktatási alapítvány foglalkoztatja majd. A bizottság a tagozatvezető álláshelyével kapcsolatos módosításon túl közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte az előterjesztést.
''ífiniÍifl
2003. április 24.
^—KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA s
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait váija 2003. április 25-én pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, . 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2003. május l-jén és május 2-án is a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
pályázatot hirdet EU INTEGRÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI REFERENS munkakör betöltésére
Fő feladatok: a polgármester közvetlen irányítása alatti Polgármesteri Kabinetben -az EU csatlakozás önkormányzatot érintő feladatainak intézése, -kapcsolattartás társadalmi szervezetekkel, külföldi partnerekkel, -önkormányzati rendezvények szervezése, -angol nyelvű levelezés, fordítás és esetenként tolmácsolás.
Pályázati feltételek: -Magyar állampolgárság, -Büntetlen előélet,
-A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (H.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének 1/3. pontja szerinti felsőfokú iskolai végzettség, -Államilag elismert, legalább középfokú angol nyelvvizsga, -Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. vonatkozó rendelkezései, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint.
A pályázóval szembeni elvárás a jó szervező és kommunikációs képesség. A szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatot Nagykanizsa MJ Város Jegyzőjének címezve (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 15 napon lehet benyújtani, melyhez a következőket kell mellékelni: -szakmai önéletrajz,
-három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvvizsgát igazoló oklevél másolata.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő két héten beül. Az állás betöltésének időpontja: az elbírálást követően azonnal.
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a nagykanizsai, 3816 hrsz-ú, Sörgyár utcában található beépítetlen terület megnevezésű, ingatlanát 2.300.000 Ft kikiáltási áron. A versenytárgyalás ideje:
2003. április 29-én 10.00 óra A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalóterme
Érdeklődni a Polgármester Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 13. Tel: 500-739.) lehet.
Nagykanizsa Megyei Jogú V&ros önkormányzata Polgármesteri Hivatal
megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény
versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására: Nagykanizsa, Csengery út 117. sz. alatt található 114 nm alapterületű üzlethelyiség. Az induló licit bérleti díj: 300 Ft/nm/hó + ÁFA A versenytárgyaláson a licitlépcső: 40 Ft/nm/hó + ÁFA A versenytárgyalás ideje: 2003. április 29. 09.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5.) I. emeleti tárgyaló. Érdeklődni lehet: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Ingatlankezelési Intézménye Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532.
FBLHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 249/2002. (IX. 10.) számú határozatával rendezés alá vonta a Nagykanizsa, Kisfaludy u. - Csány u. - Szemere u. - Ady u. által határolt tömb területét új rendezési terv készítése érdekében.
Az 1997. Évi LXXVIII. Törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásaira figyelemmel a terv elkészült, azt a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában véleményezésre közszemlére tesszük 2003. május 5-ig.
A tervezési területre vonatkozó javaslatokat, észrevételeiket Nagykanizsa Megyei Jogú Város főépítészének címezve írásban lehet eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax: 93/500-735
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata Polgármesteri Hivatal
megbízásából az Ingatlankezelési Intézmény
versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására: Nagykanizsa, Király út 25. sz. alatt található 139 nm alapterületű üzlethelyiség. Az induló licit bérleti díj: üzlethelyiség: 1.000 Ft/nm/hó + ÁFA pincehelyiség: 200 Ft/nm/hó + ÁFA A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó + ÁFA A versenytárgyalás ideje: 2003. április 29. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5.) I. emeleti tárgyaló. Érdeklődni lehet: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Ingatlankezelési Intézménye Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. Telefon: 311-241 vagy 516-532.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A TESTVÉRVÁROSI ALAP 2003 ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre:
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny csoportok.Pártot, pártpolitikai tevékenységet nem támogat az alap.
A pályázat általános feltételei:
Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek, pályázati űrlapon nyújthatnak be 2003. július 1. és 2004. június 31. között megrendezésre kerülő rendezvények támogatására.
A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosai -Akkó, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo - valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével kell megvalósulnia. A külföldi partner együttműködésről szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell.
Csak társfinanszírozással, tehát a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. Önerő lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési költség nem számolható el.
Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot - részletes elszámolással, számlákkal igazolt kiadásokra, az önrész felhasználása után biztosítja az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg-felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzéséről pedig beszámolójelentést készíteni. A támogatási összeg folyósítására ezek benyújtása után kerülhet sor.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak igazolnia kell. Ha a pályázó párhuzamos pályázaton is nyer támogatást, az alap - a támogatási ígérvényben megjelölt összegtől függetlenül - legfeljebb a projektben rögzített költségvetés összegéig finanszírozza a projektet. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon önerőként tervezheti.
Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak egy pályázat adható fel.
A nyertes pályázó köteles támogatási szerződést kötni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.
A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok ellenőrzésére.
A benyújtási határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A hiányosan beküldött pályázatok érvénytelenek. A határidő módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésről minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. A pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól korábban kapott egyéb támogatással nem számolt el.
A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével kettő példányban kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat internet honlapjáról www.nagykanizsa.hu tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Beküldési határidő:
2003. május 20. A postabélyegző legkésőbbi időpontja: 2003. május 20.
2003. április 24.


NYITOTTAK BÁRKINEK
Balatonberényben található a nagykanizsai polgármesteri hivatal üdülője, közös tulajdonban a zalaegerszegi hivatallal. Az üdülő használatáról Mátyás Józsefet, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak helyi szervezetének titkárát kérdeztük: - Az üdülőt 1971-72-ben újították fel és bővítették ki utoljára. A tisztasági festésen kívül csak a bútorzatát cserélték ki két-három évvel ezelőtt. Az elmúlt évben a hivatal dolgozóinak 1750 üdülési napja volt, és ebből ténylegesen 946 napot tudtak igénybe venni a dolgozók. Az üdülési turnus június 20-tól augusztus 26-ig tart. Az iskolaidőszak miatt mindenki július 15-től augusztus 15-ig akar nyaralni, és ezért a főszezoni 10 napos turnusokat megfelezték. Mivel tavaly is felmerült a közgyűlésben, hogy az üdülő csak gond a városnak, és adják el, ezt meg is szavazták a költségvetés tárgyalásakor, de a
szakszervezet kérésére a polgármester ismét bevitte a közgyűlés elé. Akkor már egyhangúan úgy foglaltak állást, hogy nem szabad a hivatal és az intézmények dolgozóitól elvenni ezt a lehetőséget. A kérdés idén így nem merült fel, mindenesetre annak érdekében, hogy a hivatalnak kevesebbe kerüljön, a korábbi párszáz forintos napi térítési díjakat meg kellett emelni. Ennek alapján a három éven aluli gyerekek kivételével, az étkezéssel együtt napi 1200 forintot fizettek a dolgozók és a családtagjaik a nyaralásért. A hivatalnak nyugdíjasai is vannak, szám szerint 95-en, ők 1500 forintért mehettek volna nyaralni, és néhányan mentek is. Az önkormányzat intézményeihez tartozó dolgozók is igénybe vehették volna 1800 forint napi térítési díjért, ami nagyon önköltséghez közeli ár. Mivel a térítési díjakból az 54%-os kihasználtság miatt nem jött be a szükséges
összeg, a költségvetésben erre a célra tervezett kb. hárommillió forinttal ki kellett egészíteni. Nem várhatjuk el Zalaegerszegtől, hogy ők fizessék a mi költségünket, és mi sem fogjuk az övékét, annak ellenére, hogy ők jobban támogatják a dolgozóikat, mert az ő térítési díjuk a miénknek kb. a fele. A nyugdíjasok a magas önköltségi ár miatt nem vették igénybe az üdülőt, de ugyanez elmondható az intézmények dolgozóira is. A kihasználtságot csak a térítési díj csökkentésével lehetne fokozni, azt pedig a költségvetés magasabb támogatásával lehet elérni. Nem szeretnék, hogy ez a lehetőség a dolgozók számára megszűnjön, és azt sem szeretnék, hogy az önkormányzat finanszírozzon mindent, bár a szakszervezetnek célkitűzése, hogy minél kevesebbe kerüljön a dolgozóknak a nyári jól megérdemelt pihenés. Nemcsak a hivatal dolgozói és nyugdíjasai, hanem az
önkormányzat intézményeiben, így pl. a HSMK-ban, a könyvtárban, és az oktatási intézményekben dolgozók is igénybe vehetnék az üdülőt, ha megfizetik a térítési díjat. Azt hangsúlyozta a szakszervezeti titkár, hogy elsősorban a hivatali dolgozóké az üdülési lehetőség, de ha nincs rá igény, akkor bárki, akár az utca embere is igénybe veheti. Mátyás József elmondta azt is, hogy a múlt héten egyeztették a hivatalon belül a költségvetést a szakszervezettel, ami kötelező, éppen a dolgozók szociális, kulturális ellátására vonatkozóan. Nem nagy összeget kaptak az idei költségvetésből, de szeretnék azt ésszerűen a dolgozók juttatásához felhasználni. Ez nem jutalom, nem bér, nem bérjellegű, hanem kimondottan szociális, kulturális juttatás. Az egyeztetés megelégedéssel történt.
B. Zs.
Jóllehet a megélhetés nehézségei az utóbbi években fokozódtak, az adózási morál ezzel szemben javult a városban. Az adófizetés új formáiról, a behajtási szokásokról Somogyi Ottóval a Polgármesteri Hivatal Adóirodájának vezetőjével beszélgettünk. -Az utóbbi időben igencsak megnőtt a Hivatal által kötelezően kiküldött küldemények száma. Miért volt erre szükség, és mibe került? - Gépjárműadó vonatkozásában majdnem 12 ezer, építményadó vonatkozásában 6900 darab tértivevényes határozatot kellett kiküldeni a jogszabályi változások következményeként. Ennek költségei a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre, a közel húszezer határozat kiküldése majdnem három és félmillió forint kiadást jelent. Mindenképpen kellett volna az első negyedévben értesítést küldeni az állampolgároknak, ám határozat nélkül elég lett volna csak egy sima postai küldemény, ami jóval kevesebb kiadást jelentett volna. -Milyen eszközöket alkalmaznak az
adófizetést elmulasztó polgárokkal szemben?
- Többféle behajtási cselekmény van. Első körben az adófizetésre kötelezett polgárt felszólítjuk, tegyen eleget kötelezettségének. Ha ez nem vezet eredményre, folytatjuk a végrehajtást.
Következő lépésként, munkabér (nyugdíj) letiltást vagy incassó benyújtását alkalmazzuk, ezek viszonylag költségtakarékos behajtási módok. Ha ez sem vezet eredményre, következik a helyszíni bejárás, megvizsgáljuk, hogy az adósnak milyen ingóságai vannak, hiszen tartozása fejében ingóvégrehajtásra van mód. Amennyiben a hátralékos rendelkezik gépjárművel, kezdeményezzük a gépjármű lefoglalását. Ez általában meghozza a várt eredményt, a tulajdonos kifizeti az adótartozást. Jelzálogjog bejegyzésére a törvény január elseje óta csak félmillió forintot meghaladó tartozás esetén ad lehetőséget. -Behajtással megbízott vállalkozások szolgáltatásait igénybe veszik? -Eddig még nem volt erre példa, kül-
ső cégek megbízását csak abban az esetben kívánjuk a későbbiekben is igénybe venni, amikor milliós nagyságrendű adótartozás behajtását kell megoldanunk, például felszámolás alatt álló cégek esetében. -Hogyan változott az adózási fegyelem az elmúlt években? -Az elmúlt három év adatait figyelembe véve azt kell mondanom, Nagykanizsa az adómorál tekintetében nagyon jó helyzetben van. Az elmúlt években nem romlott, hanem tovább javult az adózási fegyelem. 2002-ben a gépjárműadó, az iparűzési adó, és az építményadó tekintetében 1661,6 millió forint adókötelezettség előírására került sor, ebből összesen 42 millió forint volt az év végi hátralékállomány, ez mintegy 2,58%-os arányt jelent. Ez a szám egy évvel korábban 2,95% volt. Azt azonban hozzá kell tennem, hogy a késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok megfizetése már nem alakul ilyen pozitívan, az itt jelentkező közel 35 milliós kintlevőséget már nehezebben tudjuk behajtani. Az úgynevezett egyéb kategóriák esetében,
például a helyszíni bírság, a hulladékszállítási díjhátralék, a közműtartozások és a különböző szervek által kimutatott tartozások esetén nincs könnyű dolga az adóhatóságnak, az óriási ügyiratszámmal (2800-3000 irat éves szinten) összefüggésben.
-Az idén nem adóemelés történt Kanizsán, hanem a korábbi kedvezmények eltörlésére került sor. Mi az oka ennek?
-A kedvezmények nagyobb részét jogharmonizációs okokból kellett megszüntetnünk, bizonyos vállalkozási formák adókedvezményét az egységes elvek alkalmazásának érdekében kellett eltörölnünk, -Várható-e valamiféle változás az adóbefizetés formájában? -Ettől az évtől lehetősége van az állampolgároknak, hogy a gépjárműadó és építményadó esetében csoportos beszedés-átutalás-lehetősé-gével éljenek, épp úgy, mint a közműszámlák esetében. A számlavezető pénzintézetekben és a Polgármesteri Hivatalban is van lehetőség a megbízások leadására. D.É.
JÓ AZ ADÓZÁSI FEGYELEM
6
2003. április .
GYE DÍSZPOLGÁRA 2003-BAN
SÜ''

2003-ban a Zala Megye Díszpolgára címet Rózsás János kanizsai írónak adományozta a Zala Megyei Közgyűlés. Vele beszélgettem eddigi munkásságáról, terveiről.
- Minden a háborúval kezdődött...
- 1944. december 22-én leventeként estem szovjet hadifogságba a marcali fronton, és gyötrelmes, megalázó vizsgálati fogság után 10 évi javító munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre és örökös száműzetésre ítéltek. Végül az örökös száműzetés elmaradt, 1953. december 1-én este hosszú és viszontagságos út végén hazaértem. A kilenc év alatt még egy levélváltásra sem kerülhetett sor, így aztán volt nagy öröm, amikor betoppantam!
- Mennyi ideig fontolgatta, mi legyen a sorsa a sok borzalmas emléknek?
- Nem hagytam magamnak sok időt. Az első itthoni napon, ebéd után bevonultam a kisszobába, és elkezdtem írni lágeri élményeim vázlatát. 1954. április végére készültem el a kilenc év feljegyzéseivel, majd elkezdtem kidolgozni fogságom naplóját, melynek a Decembertől decemberig címet adtam. 1955. november 13-án végeztem.
- Kiknek szólt ez a kézirat, hiszen akkoriban nem szabadott véleményt nyilvánítani sem, nemhogy ilyen "árulkodó" naplókat írni?
- Valóban nagy baj lett volna, ha kiderül, min dolgozom. Az volt az elképzelésem, hogy ha már a naplóm a családomban senkinek a számára nem jelent veszedelmet, akkor beadom az Országos Széchenyi Könyvtárba. Hátha egyszer a történészeknek segítségül szolgál forrásmunkaként, kutatásaik során. De a Gondviselésnek más volt a szándéka: 1962. decemberében egy moszkvai hetilapban olvastam, hogy Alexander Szolzsenyicin tollából megjelent egy kisregény, lágeri témában. Ő jó barátom volt, évekig sínylődtünk együtt Észak-Kazahsztánban. Kérésemre elküldte nekem lágeri kisregényét. Ekkor úgy döntöttem: kihasználva a hruscsovi enyhülés korszakát, rejtegetett naplóm szövegére támaszkodva feldolgozom
rabságom legszörnyűbb fél esztendejét, amikor majdnem elpusztultam. Hálából a műnek a Duszja nővér címet adtam, ő mentette meg ugyanis az életemet. Mire azonban elkészültem, újra sztálini szelek fújtak, s a kiadása lehetetlenné vált.
- Mikor volt lehetősége arra, hogy munkái végre napvilágot lássanak?
- Hosszú út vezetett odáig. 1974 májusában Szolnyezsicin első felesége, Natalija Resetovszkaja engedélyt kapott arra, hogy egy hónapig nálunk vendégeskedjen. Ő férje életrajzán dolgozott, a lágeri hétköznapokról szeretett volna hiteles tájékoztatást kapni. Ekkor érkezett Budapestre a moszkvai APN Könyvkiadó két szerkesztője is, akik ajánlatot tettek, hogy szívesen megjelentetik emlékirataimat, de közöltem velük, hogy csak magyarul vagyok hajlandó dolgozni. Végül abban állapodtunk meg, hogy magnószalagra mondom Resetovszkajának a kilenc év történetének vázlatát, s elküldöm azt vele. A vázlat a Keserű ifjúság címet kapta. A magnószalagokhoz a Duszja nővér magyar nyelvű kéziratát is mellékeltem. Közben megtudtam, hogy Moszkvában az én könyvemmel óhajtják megcáfolni mindazt, amit Szolzsenyicin a Gulag szigetcsoport című művében írt. Mindenáron valami nem létező, kedvező képet akartak velem hitelesíttetni. Mivel nyomás alá kerültem, nem volt ellenszegülés: több mint két esztendő alatt elkészült a közel 1000 oldalas kézirat, amire a következő vélemény érkezett 1977. elején: "de hát ez borzasztóbb, mint amit Szolzsenyicin írt!"
- Aztán megint több évi csend következett.
- Közben ismerőseimnek, barátaimnak odaadtam elolvasni a most már hivatalos kéziratot, így az megkezdte tőlem független útját. Nyugaton is felbukkant, erről a Szabad Európa egy 1983. februári adásából értesültem. Bár aggódtam, hogy most mi lesz, de az eseményeket már nem befolyásolhattam. Aggodalmam most alaptalannak bizonyult: 1986-ban Münchenben ugyanis magyar nyelven
megjelent emlékirataim első része könyv alakban, Keserű ifjúság címen. A második kötete 1987-ben látott napvilágot, sajnos a címét megkérdezésem nélkül megváltoztatták: Éltető reménység címen került ki a nyomdából.
- Milyen volt mindennek a magyarországi visszhangja?
- Az illetékes elvtársaktól nem kaptam dicséretet az első kötet müncheni kiadása miatt, de végül tűrhető rosszallással, szemrehányással megúsztam a dolgot, mivel a gorbacsovi enyhülés időszakában voltunk már. A második kötet után már nem szólt senki, sőt 1989-ben Budapesten a Szabad Tér Kiadó igazgatója, Koltay Gábor elhatározta, hogy kiadja emlékirataimat, és így egységes címen látott napvilágot a két kötet: ez a "Keserű ifjúság". 1993. májusában a Művelődésügyi Minisztérium és a Moszkvai Magyar Kulturális Központ jóvoltából nyolc napot Moszkvában töltöttem. Sajtótájékoztatókat szerveztek számomra, irodalmi esteken részletek hangzottak el munkáimból, rabkongresszuson vehettem részt előadóként. Már szerződést köthettem a Duszja nővér és a Keserű ifjúság kiadására, de megjelentetésükre végül mégsem került sor. 1995-ben aztán a kanizsai lokálpatrióták összefogásának, a helyi vállalatok és vállalkozók adományinak köszönhetően a "Duszja nővér" 1500 példányban megjelent Nagykanizsán, majd 1999 márciusában rendkívül reprezentatív külsővel, lágervonatkozású rajzaim közreadásával immáron harmadik kiadásban került az olvasók elé a "Keserű ifjúság", ezúttal a Püski Kiadótól. 2001. végén a "Duszja nővér" második kiadása is megjelent a boltokban, a Canissa Kiadó gondozásában, egy ugyancsak kanizsai bajtársam illusztrációival kiegészítve.
- A "Gulag lexikon"-ról még nem ejtettünk szót.
- 2000. márciusában szintén a Püski Kiadó jóvoltából került a könyvespolcokra ez a mű, bár ellenzői megpróbálták ezt megakadályozni. Közel 4000 bajtárs sorsátfoglaltam össze fogságba esésüktől rehabilitációjukig.
A kutatómunka most is lázasan folyik, a megkezdett munkát nem lehet abbahagyni. Újabb személyek kerülnek elő, ha új kiadásra kerülne sor, komoly bővítésre lenne szükség.
- Előadásokat is tart szerte az országban.
- Meghívásokat kapok az ország minden részéből, hogy az átélt eseményekről előadást tartsak. Előadásom címe: Magyarok a szovjet kényszermunkatáborokban. Az előadást a nagykanizsai Szabadi Tibor lefordította eszperantó nyelvre, és Debrecenben könyv formájában is megjelent. 127 ország eszperantistáihoz jutott el, nekik köszönhetően van már belőle japán, holland, cseh, svéd és albán fordítás, folyóiratokban publikálva.
- A televízió sem zárkózik el ma már a Gulag sorsoktól.
- 2000. augusztusában emlékirataim alapján született meg egy riportfilm a Ml-en Gyalogosan Gulágföldön címmel, majd 2002. májusában a Duna TV szerkesztősége szervezett velem egy utazást Ukrajnába, oda, ahol raboskodtam. Döbbenetes volt a rabság első gyötrelmes esztendeinek helyszínét újra látni. A riportfilmet a Duna TV 2002. május 14-én vetítette a Tálentum sorozat adásában.
- Nemrégiben egy dán újságban olvashattak interjút Önnel.
- Igen, tavaly ősszel egy neves dán újságíró-tudósító keresett fel személyesen, hogy mint Gulag-sza-kértőt meginterjúvoljon. A terjedelmes, 39x56 centiméteres magazin, amelyben két oldalon az én nyilatkozatom olvasható, 170 ezer példányban jelenik meg Skandináviában.
- További tervei?
- Ha lesz hozzá még erőm, egészségem, megírom a levente intézmény történetét. Ez azonban a távolabbi jövő, most a Gulag lexikon további szerkesztésével foglalkozom. Ha több kiadást esetleg nem is ér meg, az összegyűjtött anyag az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában megvárja kutatóját a jövő történészei között.
Sz.M.
2003. április 24.
jlíllíl
7
DÍJ A HOSSZÚ ÉVEK MUNKÁJÁÉRT
A CIGÁNYZENE ÉS A TÁNCKULTÚRA TERJESZTÉSÉÉRT
A cigányzene és a tánckultúra terjesztéséért, a hagyományok és a népviselet ápolásáért Közművelődési Nívódíjat adományozott a Kanizsa Csillagai Együttesnek a Megye Napja alkalmából Zala Megye Közgyűlése. Nagy megtiszteltetés és meglepetés volt számukra a díj, tudtuk meg Horváth Zoltántól, az együttes vezetőjétől. Jelenleg a tízéves jubileumuk megünneplésére készülődnek. A "Sír a madár" és "Az ördög tüze" után készülőben van a harmadik lemezük. A téli hónapok tervezéssel telnek, az anyagiakat igyekeznek megteremteni a lemezkiadáshoz, melyen gyűjtött, hagyományőrző népdalok és saját szerzemények is szerepelnek.
B. Zs.
A Zala Megyei Közgyűlés január 31-én adta át kitüntetéseit. A Civil Társadalomért és Kisebbségekért-díjat a zalai cigány hagyományok kutatásáért, publikációiért, valamint a cigányság integrációját elősegítő tevékenységéért Kardos Ferenc romológus, könyvtári igazgatóhelyettes vehette át.
- Milyen kötődés alapján foglalkozik a cigányság hagyományaival?
- Én magyarként nőttem fel Iharosberényben, de napi kapcsolatban voltam a roma származású emberekkel édesapám révén. Később az Őrtilosi Művelődési Ház zenei klubjának voltam két évig a vezetője, együttesünk tagjainak többsége roma volt. Ezzel párhuzamosan a kanizsai cigány szervezetekkel, együttesekkel kerültem kapcsolatba, és elkezdtem a Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-könyvtári szakát. A zalakarosi, az
őrtilosi, a szepetneki és az iharosberényi roma közösségeket ismerem jobban.
- Honnan szerzett információkat a munkájához?
- Elsősorban könyvekből, a cigány szépirodalomból, költészetéből, önéletrajzokból, valamint magyar pedagógiai munkákból, francia és német antropológiából és a Kemény István kutatása alapján létrejött szociológiai munkákból. Felhasználtam még a levéltárból, a Néprajzi Múzeum etnológiai adattárából, a Zala Megyei Levéltárból és a Thúry György Múzeum levéltárából származó információkat.
- A könyvtári munka segítségére volt-e a kutatásokban?
- Igen, mivel könnyebben tudtam keresni adattárakban, levéltárakban és a témához kapcsolódó könyvekben.
- További tervei?
- A jelenleg is folyó kutatásaim folytatásai. Ilyen kutatás a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének meg-
bízásából a varsányi cigányság leírása, valamint a zalai beás cigányság történelmi ágának feltérképezése az 1780-as évekig. Ennek a történeti anyagnak tervezem könyv formájában való megjelenítését. Szepetnek néprajzához a szepetneki cigányságról készítek monográfiát. Az ELTE Antropológiai Tanszékéről érkező hallgatóinak továbbra is biztosítom a terepmunkáját. A díj átvételekor boldogság töltött el. Ez a díj nemcsak azé aki kapja, hanem aki részt vett benne általam. Úgy érzem, nem lett volna eredményes a munkám, ha nem lettek volna segítőim. Gondolok a nagykanizsai CKÖ-re, akik a sok feladat mellett teret és keretet is biztosítottak kutatásaimhoz. Köszönet illeti Czupi Gyula jelenlegi és Pintér Béla néhai könyvtárigazgatót is, és nem maradhatnak el a pedagógus, könyvtáros társak sem- fejezte be gondolatait Kardos Ferenc.
N.K.
VALLOMÁS KUSTÁR ZSUZSA KIÁLLÍTÁSÁRÓL
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola galériája adott otthont Kustár Zsuzsa Önismeret a népművészet képleteivel című kiállításának. A cím sugallja, hogy az alkotó szinte matematikai pontossággal, mintegy képletek által készíti, álmodja meg alkotásait, ahol mindig jelen vannak az ősi motívumok, a víz, a föld és a tűz. Ott látjuk a termő fát, amely az összetartó erőt jelenít-ni meg a múlt és a jövő között, az eredetmonda alakjait: a szarvast és a turulmadarat.
Ismerjük Kustár Zsuzsát, mégis úgy érzem — az alkotásain túl — őt magát is meg kell ismernünk, hogy ne csak a mű-
vei beszéljenek róla. Olyan személyiség, akinek képi világa mélyen gyökerezik, le kell érte szállni, fel kell hozni a múlt kútjából. Ha egyetlen képet sem alkotott volna, csak hallgatnánk az életről vallott fölfogását, akkor is művésznek titulálnánk, aki a hitét beépítette egész lényébe, és ezen keresztül művészetébe. Minden kézmozdulata ott látható munkáiban, ezer apró villanásban, a pont varázsában, a megrajzolt képletekben. Ott a tettenért ihlet az alkotásaiban, amely az ősi, tiszta forrást tükrözi a mának, tisztán és elkötelezetten, hogy vele gazdagodjunk. Ő az egyedi, de a közösségnek élő, ő
az oldhatatlan, aki bennünk oldódik föl, meg a műveiben. Aki bennünk és általunk magasztosul, aki hétköznapi ember, de azt ünneppé tudja varázsolni. Mindig a múltat, a gyökeret keresi, hogy aztán megmutassa a fát magát — mondta értelemre és érzelemre ható szép megnyitójában Lehota M. János. Az Isten által megadatott tiszta emberit fedezhetjük föl alkotásaiban, az eszünkön át a lelkűnkhöz szól — vagy fordítva -, hogy magunkba zárjuk a hétköznapok sárkányos, madaras, fákkal szegélyezett, miniatürizált, ezer apró jelből képpé formálódó „költeményeit". Nézzük, és ámulunk e mesevilág
csodáin, amik úgy elbűvölnek, hogy észre sem vesszük, és ez benne a csodálatos! Nála a tartalom a múltból vezet a jövőbe, a formát, mint váltóbotot az ősöktől vette át, s lefordította saját nyelvére. így nő ő képei fölé, mint egy nagy mesélő. Úgy hordozza lelkében a népi világot, hogy nekünk is megmutatja, egyszer-egyszer elénk tárja, s úgy adja át a jövőnek, hogy tudjuk, mit rejt a múlt. Micsoda gazdagság! Micsoda tékozló bőség! Amíg a részek egésszé állnak össze, századok útját járják be — keze nyomán -, idehozzák nekünk, s átadják: ÁMULJ XXI. SZÁZAD!
Dezső Ferenc
Ól
2003. április 24.
Mosás-Vegytisztítás a TESCO-ban
Nyitva: minden nap 1D-22 óráig /V|<CIQ.Télikabát tisztítás információ :C93D 316-499 ^rvoiw. ggo Rt/ ^ nap
Nagykanizsa, Erzsébet «ér 16. Tel.: 93-312-177 mobil: 30/216-2801
Tanuljon meg angolul/németül
mire nyaralni indul!
NYELVISKOLA
Jelentkezzen turista tanfolyamainkra! LTanulja csak azt, ami az utazás során szükséges!
Intenzív, hatékony órák már 500 Ft-tól!
MÁS Nyelviskola:
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Király u. 31/B.Tel: (93) 536-273
Tavaszi hitelakció
5% kamatkedvezmény!
Hitel összege Futamidő és törlesztő részlet (Ft/hó)
12 hó 24 hó 36 hó
100 000 Ft 9 100,- 5 000,-
150 000 Ft 13 700,- 7 500,- 5 400,-
200 000 Ft 18 300,- 10 000,- 7 200,-
300 000 Ft 27 400,- 15 000,- 10 800,-
* Az adatok tájékoztató jellegűek! s THM: 19,54 - 33,71%
A balesetveszélyes játékokat kicserélték, a még használhatókat felújították, lefestették a Liszt Ferenc utcai játszótéren a VIA Kanizsa Kht. megbízásából. Az egyik homokozót megszüntették, a másikat rendbetették, kicserélték a szennyezett homokot is. A régi, veszé-
lyes betoncsúszdát is elvitték a játszótérről, ne veszélyeztesse a kicsiket, és ne szolgáltasson rongálási okot a nagyoknak. A faállomány is megújításra kerül, egy nagy fát már elültettek, és a későbbiek során újabb fákat is kiültetnek a régi nyárfák helyére.
VÁROSFEJLESZTÉS ÉS IDEGENFORGALOM
Elsőként a 7. számú főút Nagykanizsa-Szabadhegyi csomópontjának korszerűsítési tervével foglalkozott szerdai ülésén a Városfejlesztési és Idegenforgalmi bizottság. A tervet elfogadták, ám a bizottságból többen is javasolták, hogy a felmerült problémákat, a közvilágítás gondjait, a buszmegálló kérdését a lehető legrövidebb időn belül orvosolják. A város 3,5 millióval támogatja az idei Military Lovasversenyt. Az idei lovasparádé kísérőprogramjait egy budapesti cég szervezi majd. A szervezők jövőre már azt szeretnék, ha EB-vé fejleszthetnék fel a megmérettetést. A lovak szennyezőanyagkibocsátását illetően a szervezők elmondták, az erdészet által kijelölt olyan területre hordják majd össze az ürüléket, ahol a környeze-
ti egyensúlyt nem veszélyezteti. A VIB tájékoztatót hallgatott meg a HOHE által kezdeményezett II. Világháborús emlékműről. Az alkotás várhatóan a Széchenyi téren nyer elhelyezést. A bizottság egyik tagja azt javasolta , hogy Rétfalvi Sándor szobrászművészt vonják be a Nagykanizsán állítandó köztéri alkotások elővéleményezésébe a későbbiek során. A geotermikus energiák hasznosításával, a távhőellátást biztosító vezetékrendszer biztosításával foglalkozó napirend keretében a bizottság meghallgatta dr. Tanczenberger Sándort. Elhangzott, a projekt nem kerül pénzébe az önkormányzatnak, az egyeztetések folyamatban vannak.
tw\ EMa- és Számítástechnikai Szaküzlet - Szervíz
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tel.: 20/9649-930 20/3327-927
Számítástechnika: számítógépek, notebook-ok, nyomtatók, szoftverek, kellékanyagok Irodatechnika: pénztárgépek, fénymásolók, telefonok, faxok, kellékanyagok Reklám: névjegyek, szórólapok, meghívók, reklámtáskák, ajándéktárgyak forgalmazása, feliratozása: festéssel (tamponnyomás), hímzéssel, szitanyomással
Szaktanácsadás - hálózatépítés - átalánydíjas karbantartás WEB-lap készítés - fénymásolás, sokszorosítás - arhiválás
^z&wmM
enternet
stodio
TERVEZÉS - KIVITELEZÉS
E-Mail: pontmi@chello.hu
Zerkoutitz Udvar

* -t lELltiC )
v . *■<'' • - "<iniüi un W >M- «.* V v — > Jliwwfi m i •**

Elegáns, tágas lakások
csendes parkosított udvarban, portaszolgálattal, tetszőleges belső kialakítás, garázsvásárlási lehetőség, pénzügyi tanácsadás - hitel és kedvezmények közvetítése.
Átadás: 2003. ősz
Igényes kivitelezés - sok plusz szolgáltatás elérhető áron
Érdeklődni:
Inno Profil Kft. 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19. Telefon: (93) 321-243 (30) 3000-011
I !, iMúj.''u 5p
15 millió forint jutalom került kifizetésre az elmúlt év végén a Polgármesteri Hivatalban, ez derül ki a pénzmaradványokkal kapcsolatos előteijesztés mellékletéből, vetette fel Csordásné Láng Éva az OKSB legutóbbi ülésén. A képviselő nem a kifizetés jogszerűségét vitatta, csak az anyagban lévő tényt kívánta megerősíttetni a Gazdasági Osztály vezetőjével. Dr. Papp Judit elmondta, valóban sor került az elmúlt év végén jutalmazásra, az alapilletmény 60%-
át kapták jutalmul a hivatal dolgozói. Az osztályvezető asszony elmondta, a Polgármesteri Hivatalban nincs túlóra kifizetés, és más különjuttatásban sem részesülnek a munkatársak, ezt kívánta a hivatalvezetés honorálni a jutalommal. A pénzmaradványokkal foglalkozó napirend vitájában Sajni József elmondta, célszerű lenne, ha a pénzmaradványokkal a jövőben az intézmények gazdálkodhatnának, hiszen a folyamatos elvonások nem ösztönöznek takarékosságra, nem teszik érdekeltté az intézményeket az ésszerű gazdálkodásban, a tervezésben.
2003. április 24.
''lÉHlílí
Nagyon sok jogszabály szabályozza az állattartás feltételeit - kaptuk a tájékoztatást Partiné Szmodics Györgyitől, a hivatal közigazgatási osztályának vezetőjétől.
Most a 27/2000. (VI. 14.) sz. önkormányzati rendelet van hatályban. A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa város közigazgatási területén lévő ingatlanokon tartott haszonállatokra, a kedvtelésből tartott állatokra, illetve azok tartóira. Ez alapján a város közigazgatási területekre, övezetekre van besorolva, és a különböző övezetek alapján van megállapítva, hogy melyikben hány állat tartható.
"A" és "A/l" övezet
Az "A" övezet a következő utcák, illetve utcarészek által határolt területek: Király u. - Kalmár u. - Arany J. u. - Király P. u. - Ördögárok (Berzsenyi D. u.) - Petőfi u. - Balatoni u. - régi 7-es főútvonal - Péterfai árok - Levente u. (a Szekeres J. utcáig) - Szekeres J. u. (a Mária utcáig) - Mária u. (a Semmelweis utcáig) - Thury Gy. u. - Bagolai sor -Tripammer u. - Erdész u. - Nagykanizsa-Szombathely vasútvonal (a Vár útig). Az "A/I" övezetbe tartozik a Keleti városrész, az Észak-ke-leti városrész, a Corvin utcai lakótelep, Palin új lakótelep, Levente u. társasházak területe, továbbá Szabadhegy rendezési tervében az "A" -val jelölt övezet.
Gyakorlatilag a belvárosi területen, az úgynevezett "A" övezetben van az állattartás korlátozva. Itt csak baromfi tartható, és a kedvtelésből tartott nem háziállatok, kutya, macska, stb. A többi övezetben a rendelet szerint meg van szabva, hogy hány darab nagy, közepes és kis haszonállat tartható. Nagy haszonállat a szarvasmarha, ló, szamár, öszvér. Közepes haszonállat a sertés, a juh, a kecske. Kis haszonállat a baromfi, a házinyúl, és prémes állat. Kedvtelésből tartott állatnak minősül az az állat, amelyik tartása nem a gazdasági haszonszerzést szolgálja. Ebte nyészet a kettő vagy ennél több szuka szaporítás céljából való tartása. A város belterületén lévő "A" övezetben a családi házas beépítésű ingatlanokon legfeljebb 20 darab baromfi, illetve zárt helyen galamb tartható. A többszintes lakóépületek lakásaiban és nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben haszonállattartás nem folytatható, kivéve a tetőtérben történő
galambtartást, valamint kedvtelésből tartott állatot.
"B" és "C" övezet "B" övezethez tartozik: 7-es főútvonal elkerülő szakasza - Kinizsi u. - Űrhajós u. - Magyar u. - 7-es főútvonal elkerülő szakasza - Nagykanizsa- Szombathely vasútvonal -"A" övezet északi határvonal által határolt terület. Nagykanizsa-Buda-pest vasútvonal - Péterfai árok - "A". övezet déli határvonal által határolt terület. Szabadhegy rendezési tervében "B" -vei jelölt övezet. Kiskanizsa városrészben a Ségerckerti árok (Kőrisfa u.) - Cserfa u. - Haladás u. - Principális csatorna - Tőzike u. által határolt terület. "C" övezet:"A" és "B" övezeteken kívül eső terület, kivéve a mezőgazdasági rendeltetésű területeket. A "C/I" övezet a Szabadhegy rendezési tervében "C" -vei jelölt övezet. A "B" övezetben legfeljebb
három darab közepes és legfeljebb 30 darab kis haszonállat tartható. A haszonállatok szaporulata választó korig nem esik korlátozás alá. Az övezetben ebtenyészet létesíthető. A "C" övezetben legfeljebb hat darab nagy és legfeljebb 15 darab közepes (ebből öt darab anyaállat), Miklósfa városrészben csak két darab anyaállat, továbbá legfeljebb 100 darab kisüzemileg tartott kis haszonállat tartható. Az övezetben ebtenyészet létesíthető. Intenzív iparszerű kis haszonállattartás esetében maximum 500 darab baromfi, 250 darab tojó, 250 darab növendék pulyka, 100 darab hizlalásra tartott pulyka, 200 darab hizlalásra tartott nyúl, és maximum 50 darab anyanyúl tartható. A C/l jelű állattartó övezetben legfeljebb két darab nagy haszonállat, legfeljebb 15 darab közepes (ebből öt darab anyaállat), továbbá legfeljebb 100 darab kis haszonállat tartható. Az övezetben ebtenyészet létesíthető.
"D" övezet
A "D" övezetben, Bagolán, Bajcsán, Fakoson és Korpaváron, legfeljebb 10 darab nagy haszonállat és szaporulata 13 hetes korig, 25 darab közepes haszonállat (ebből öt darab anyaállat) és szaporulata 13 hetes korig, továbbá legfeljebb 200 darab kisüzemileg tartott kis haszonállat tartható. Az övezetben ebtenyészet létesíthető. Intenzív, iparszerű kis haszonállattartás esetében maximum 1500 darab baromfi, 500 darab tojó, 700 darab pulyka növendék, 300 hizlalásra tartott pulyka, 500 darab nyúl, 50 darab anya nyúl, valamint szaporulata tartható. Mezőgazdasági rendeltetésű területeken állattartás az alábbi korlátokkal folytatható: A rekreációs célból létrehozott mezőgazdasági rendeltetésű területen a "B" övezet szabályai szerint, a 720 négyzetméter alatti területen a "C" övezet szabályai szerint. Több állatfaj egyide-
jű tartása esetén, az egyes állatfajokra engedélyezett maximális létszámra számított százalékos részarányok összege nem haladhatja meg a 100 százalékot. A mezőgazdasági és a nagyüzemi állattartó telepek külön vannak szabályozva, illetve a külterületre más szabály vonatkozik. A mezőgazdasági területeken több állat tartható. Pl. Sáncban, a Kaposvári úton élőknek nincs tiltva az állattartás, viszont minden állattartónak be kell tartani az állategészségügyi szabályzatban lévő előírásokat, pl. hogy kell kezelni a keletkező trágyalét, hogy kell tisztán tartam az épületet annak érdekében, hogy a környezetre ne gyakoroljon szennyezést. A központi előírások betartását a szakhatóságokkal együtt lehet ellenőrizni. Ameny-nyiben hiányosság tapasztalható, a jegyző határozattal tudja kötelezni az állattartót a megfelelő feltételek biztosítására. Ha ezeket nem tudja teljesíteni, akkor bizonyítékokkal
alátámasztva dönthet úgy a jegyző, hogy megszünteti ott az állattartást. Ha pl. közel van a fürdőszoba ablakhoz a szomszéd 10-20 évvel ezelőtt épült disznóóla, arra nem lehet kötelezni, hogy vigye arrébb, csak azt vizsgálhatják, hogy az állategészségügyi előírásokat betartja-e, vagy sem. Rendszeresen tisztítja-e az ólat, hova vezeti el, és hol tárolja a trágyalét. Vizsgálatot panasz esetén indítanak.
Szarvasmarhatartó telepek szabadhegyen
A szabadhegyi szarvasmarhatartó telepeken pedig az állategészségügyi szabályok betartását tudják vizsgálni. A rendezési terv alapján a 18/2001. sz. Szabadhegy szabályozási tervében a már akkor meglévő nagyüzemi állattartó telepekről van rendelkezés. További nagyüzemi állattartó telep nem létesíthető, és a meglévők az önkormányzati rendelet alapján üzemeltethetők. A szabadhegyi nagyállattartó telepek ellenőrzésére a testület hozott egy határozatot.
Az ellenőrzések háromhavonta megtörténtek, a szakhatóság által megállapított hiányosság megszüntetését előírták, és folyamatosan továbbra is ellenőrzik. A rendszeres trágyaelszállítással, takarítással, a megfelelő trágyatárolással a szagok nagymértékben csökkenthetők. A lakosság kérése alapján az elmúlt években szóba került a szabadhegyi szarvasmarha telep megszüntetése. Szamosi Gábortól, a főépítészi iroda munkatársától megtudtuk, hogy a rendezési terv 1995-ben előírta, hogy három éven belül meg kell szüntetni a telepet. Ezt követően az önkormányzat a tsz-szel és az ottani bérlőkkel megpróbált egyezségre jutni, azonban olyan igényeik merültek fel, amit az önkormányzat nem tudott teljesíteni. Tehát nem sikerült továbblépni.
A rendezési terv igazából nem szabályozta azt a területet, ami az állattartótelep része, külterületben hagyta, és erre teljesen más szabályozás vonatkozik. A vonatkozó jogszabály sokkal megengedőbb, mint a helyi rendelet.
Mivel külterületen van, bizonyos feltételek betartása mellett folytatható az állattartás. Hogy mikor lesz belterületté nyilvánítva, még nem tudni.
B. Zs.
KIDOBOTT ÖTVBNEZER
Korábbi lapszámunkban már foglalkoztunk a mulatságból kihajított eb esetével. Mint a Környezetvédelmi Felügyelet munkatársaitól megtudhattuk, pont került az ügy végére, a jogerős döntés eredményeként a kutyaröptetőknek ötvenezer forintot kell kifizetniük tettük következményeként. A kiszabható bírság maximális összege százezer forint, az elkövetők a feléből megúszták egy élet elpusztítását.
A döntés mára jogerőre emelkedett, fellebbezés az ügyben nem érkezett.
10
íiiniiifl
2003. április 24.
Az ÁNTSZ által készített, a közgyűlés által elfogadott, a lakosság egészségi állapotát taglaló éves beszámolóban olvashatók a terhességmegszakításokról szóló adatok.
A szöveges rész szerint a Családvédelmi Szolgálat forgalmi adatai jelentősebb mozgást nem mutatnak. A terhesség megszakításra jelentkezők száma 435 fő volt, a tanácsadáson résztvevőké a szöveges rész szerint 135, ez lassú csökkenés kedvező tendenciát mutat. (A tanácsot kérők számának csökkenése valóban szerencsés?) A kérelmezők körében a válsághelyzet okai lényegében változatlanok, legfeljebb a sorrendjük módosul. Most is fő helyen áll az anyagi és a családi ok. A lakáshelyzet megoldatlansága szintén gyakori gond, valamint az anya egyedülállósága.
Az elmúlt évben ötvennégy 18 évnél fiatalabb kért terhességmegsza-kítást. Az iskolázatlan, illetve a felsőfokú végzettségű kérelmezők aránya alacsony, főként a 8 osztályt végzettek, valamint az érettségivel rendelkező kérelmezők aránya magas. Az ÁNTSZ által készített beszámoló statisztikai adatai között van némi ellentmondás, de ez úgy tűnik sem a készítőt, sem az anyagot egészében tárgyaló testületeket nem zavarta. A CSVSZ szolgáltatásait a tavalyi évben az összeállított anyag szerint 1058 fő vette igénybe. Ebből 435 nő kérelmezte a terhesség megszakítást, a tanácsot kérők száma 153 (a szöveges rész szerint 135). Az adatokból nem derül ki, miért fordult a szolgálathoz 470 fő, ők a fentiek szerint nem voltak várandósak, nem
kértek tanácsot. Talán valamilyen más, a statisztika által nem jelölt okból jártak ott? A statisztikából megtudhatjuk, hogy három 14 évesnél fiatalabb leány is járt a CSVSZ-nél, és hogy a 14-19 éves korúak száma 51 fő volt. A többi kérelmező eszerint náluk idősebb volt, de arra az adatközlő már nem tér ki. így nem tudjuk, hogy a produktív korban lévő asszonyok fiatal felnőttkorukban kérnek-e terhesség megszakítást többen, vagy ez a későbbi időre jellemző. A beszámoló szerint nem volt művi vetélés a kérelmezés előtt 268 nőnél, 106 asszonynál ez a második beavatkozási kérelem, 40 asszonynál ez a harmadik eset, hiszen kettő már volt a kérelmezés előtt, 16 főnél ez lesz a negyedik, amennyiben a statisztika a kérelmezés előtti ál-
lapotot dolgozza fel. Az adatok szerint 18 nő tartotta meg terhességét, vagyis a kérelmezők közel négy százaléka, amennyiben 435 megszakítást veszünk alapul. Ez a százalékos adat nem szerepel a számsorban, mint ahogy más ösz-szehasonlító adat sem. Az anyagból végül az sem derül ki mennyi is volt a megszakítások száma ténylegesen, mert a szöveges rész és a diagramm, amelynek se neve, se címe, 435 esetet említ, a statisztikai rész, amely a terhességek száma szerinti megoszlásban vizsgálja az adatsort csak 430 terhességről számol be. Öt asszony vagy nem volt várandós és így került a rendszerbe, vagy csak statisztikai hiba ez, annak viszont vaskos. D.É.
TAVASZ - NYÁR - ŐSZ A KULLANCSOK EBRBDBSB
A hideg tél lassan elbúcsúzik, jön a tavasz, a természetes virágzás, és a kullancsok ébredése. A felnőtt kullancsok tojásaikat rakják le, a fiatalok keresik a gazdaszervezeteket és vérszívás után megindul az érési folyamatuk. A petékből kikelő lárvák - akár nyolc évig tartó - fejlődési ciklusa elindul.
A kullancsok két betegséget okoznak.. Az agyhártya-, agyvelő gyulladást, és a Lyme-kórt. Az első betegség akár halálos is lehet, a második éveken át okozhat panaszokat (izületi, idegrendszeri tünetek).
Nagyon fontos, hogy akik erdőben járnak rendelkezzenek megfelelő védőoltással a kullancs által okozott vírusokkal szemben. A Lyme-kór ellen még nincs védőoltás, de az USA-ban már komoly kísérletek folynak. A kullancs okozta agyvelő gyulladás ellen egy oltássorozat harmadik oltása után szerzünk védettséget. Ősszel kell kezdeni, két oltás adható, majd 9-12 hónap múlva kapják a harmadikat. Kétféle vakcina van forgalomban, az ENCEPUR (12
ENCEPUR
Oltások "A" séma B" séma
1. 0 nap 0 nap
2. 1-3 hónap múlva 7 nap múlva
3. 9-12 hónappal a 2. után oltás után 21 nap múlva
4. 12-18 hónap múlva
FSME.IMMUN
Oltások "A" séma "B" séma "C" séma
1. 0 nap 0 nap 0 nap
2. 1-3 hónap 14. nap 1-3 hónap
2/a. 4-6 héttel a 2. után
3. 9-12 hónap után (aztán a 2. vagy 2/a.)
évesnél idősebb személyeknek) és FSME.IMMUN.
Az oltóanyag igen hatékony. A javasolt oltási rend: két oltás adandó egy hónap különbséggel, majd 6-12 hónap múlva a harmadik. Például: októberben kezdve 0-16 hónapos időközzel áprilisban teljes a védelem. Három évenként emlékeztető oltást adunk. A gyorsított eljárást akár tavasszal is elkezdjük, ilyenkor az oltóanyagtól függően kettő, illetve három oltást kell adni, és egy hónap múlva alakul ki a teljes védelem. Az oltás ellenjavallata minimális (pl.: tojás allergia esetén).
Mit kell tudnunk a kullancsokról?
Fejlődési alakjuk többféle, és mindegyik vérszívó. Táplálékuk az erdei rágcsálók, a kisemlősök és az emberek vére. Táplálkozási szokásuk jellegzetes: a bőrbe fúródva vért szívnak, közben saját gyomornedvüket az áldozat szervezetébe juttatják, ezáltal a vírust és abboreliakat is. A csípést megfelelő öltözékkel és rovarriasztóval meg lehet előzni. Nagyon fontos, hogy a kullancsot mielőbb eltávolítsuk. Hazánkban Győr-Sop-ron, Baranya és Nógrád és Zala megye erdős vidéke a legfertőzöt-
tebb.
Mik a kullancs okozta agyvelő gyulladás tünetei? Lappangási ideje 4-21 nap, de leggyakrabban két hét. A klinikai kép változatos, két szakaszban zajlik le. Először megfázásos tünetek, néhány napig tartó láz, levertség jelentkezik, majd néhány napos tünetmentesség után magas láz, idegrendszeri tünetekkel (fejfájás, hányás, aluszékonyság).
Mik a Lyme-kór tünetei? Körkörösen növekedő, nem viszkető bőrpír, amelynek közepe elhalványodik, és széle kokárdasze-rűen éles. Ez a borrelia fertőzés típusos tünete.
Orvosi gyakorlatom során volt egy 10 éves kisfiú, akit kullancs okozta agyvelőgyulladásban majdnem elvesztettünk.. Négy napos eszméletlenség után lett tiszta a tudata. Iskola kiránduláson volt a zalai erdőkben. Nem rendelkezett védőoltással. Vajon miért tesszük ki gyermekeinket ilyen veszélyeknek.?
Varnava Charalambos Dr.
Gyermekgyógász - infektológus
2003. április 24.

# 1 rÉVÉMUSORAJÁN LA4! 1
Április 26-től Máj us 2-ig
Április 26., szombat
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.30 SMS játék 09.35 SÜSÜ varázs 10.00 SMS-játék 10.10 Kamaszkávéház 10.35 SMS-játék 10.40 Tavaszi nagytakarítás 11.05 Bravó Tv 12.00 Hírek 12.10 Heti Mozaik 13.00 Útravaló 13.15 Fogadóóra 13.50 Delta plusz 14.20 Érintő 14.50 Tavaszi nagytakarítás 15.10 Szaza-dunk 15.45 Andro-méda 16.30 Az Észak császára 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 Kató néni kabaréja 21.00 Életben maradtak 23.05 Híradó 23.15 Tavaszi nagytakarítás 23.30 Titkom virága
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Ünnepnaptár 07.00 Kölyökklub 09.35 Disriey-rajzfil-mek 10.30 Amor nyila 11.20 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 Híradó 12.15 XXI. Század 12.40 Mr. Beán 12.55 Autómánia 13.30 Extralarge 15.20 Egyik kopó, másik zsaru 16.15 Limonádé 16.45 Rio Diablo 18.30 Híradó 18.55 Fókusz plusz 19.25 Való Világ 20.30 Jackie, a jó fiu 22.10 Heti hetes 23.20 Dalok szárnyán 01.50 Híradó 01.55 Sportklub
TV2
06.00 Gyökereink 06.15 tv2 matiné 08.10 Fox Kids 09.55 A ma-ar szupersztárok .25 Bébilesen 10.55 Vad világ 11.55 Totalcar 12.30 Xena 13.30 Játszd újra az életed! 14.30 Flipper 15.30 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények Í9.00 Magellán 19.30 Big Brofher 22.00 Sikoly 2. 00.10 Tea 00.40 Damaszkusz kincse 02.15 Amerikai gladiátorok 03.25 Vers
Április 27.,
vasárnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Főtér 09-40 Galéria 11.20 "Igy szól az Ur!" 11.25 Lalibela - A templomok népe 12.00

Hírek 12.10 Uton 12.45 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme 14.15 Allalkölykök 15.10 Örömhír 15.40 Szent István vándorlás 16.15 Autóbontó 16.45 Első kézből 17.15 Gól! 18.25 Híradó 18.55 Friderikusz 20.35 Szuperbuli 22.25 Ötcsillagos találkozások 22.5E> Híradó 23.00 Interjú 23.45 Héthatár
RTL KLUB 6.0Csodák világa 06.30 Az óceán lánya 07.00 Kölyökklub 10.05 Top of the Pops 10.35 Csak egy szavadba kerül 10.40 Az eltűnőben lévő Ausztrál határvidék 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Tengerjáró 13.05 Jack es Jill 13.55 Forma-1 14.25 Nehéz napok egy Föld nevű bolygón 15.20 Nash Bridges 16.20 Cobra 11 17.25 ValóVilág 18.30 Híradó 18.55 Waterworld 21.35 Való világ 22.50 Alias 23.50 BeleValóVilág 00.15 Híradó 00.20 Sportklub 00.30 Fókusz portré 01.00 Országház 01.30 Az eltűnőben lévő Ausztrál határvidék TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.50 Tv2 matiné 08.25 Fox Kids 10.00 Egyről a kettőre 10.25 Bebilesen 11.00 Stahl konyhája 11.30 Szabadnak született 12.30 Bajnokcsapat kerestetik 13.30 Szin-bád kalandjai 14.30 Száguldó Vipera 15.30 Motoros zsaruk 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Irigy hónaljmirigy 2T.00 Deep Impact 23.30 Promo Sapiens 23.35 Lady Chatterley szeretője 01.35 Propaganda 02.15 Vers
MTV1
5.35Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Fekete gyöngy 09.45 Telenyero 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Csak a jók mennek el 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45
Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Repülj most! 19.30 Híradó 19.56 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 24 22.00 Hétfő este 22.30 Bestseller 23.00 Telesport 00.45 Kárpáti krónika
RTL Klub 6.0Szamuráj pizzacicák 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlesek 10.05 Top shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Országház 13.40 Játékzóna T4.30 Recept klub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 Való-Világ 20.45 Barátok közt 21.20 A cápa 4. 22.55 BeleValóVilág 23.25 Találkozáspk 23.40 Híradó 23.45 Újra nyílnak az ibolyák 01.15 Sportklub 01.30 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt Magyarország! 0fl5 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 09.55 Villa Acapulco 10.40 Teleshop 11.30 Vad angyal 12.20 Herkules New Yorkban 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.40 Betty, a csúnya lány 16.35 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Jaguár 22.55 Jó estét, Magyrország! 23.40 Helló, itt Brother! 00.10 EuroGOL! 00.40 Pro-filer 01.40 Aktív 02.20 Vers
Április 29., kedd
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Fekete gyöngy 09.50 Telenyero 10.05 Nemcsak a 20 éveseké a világ 10.55 Telenyero 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Srpski ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Eséí 15.25 Telenyerő Élesben 16.30 háztörténészek 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Miss World Hungary 22.00 Kedd este 23.00 Panoráma 23.35 Viaszpecsét 01.05
■2
Kárpáti krónika RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfil-mek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlesek 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 Való-Világ 20.55 Barátok közt 21.30 Vészhelyzet 22.30 BeleValóVilág 23.55 XXI. század 23.25 Találkozások 23.40 Híradó 23.45 Nagymenők 02.40 Sportklub 02.55 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.50 Villa Acapulco 10.45 Teleshop 11.35 Vad angyal 12.25 Emlékezés 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.40 Betty, a csúnya lány 16.35 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Szeret, nem szeret 21.15 Légi kommandó 23.20 Jo estét, Magyarország! 00.05 Hello, itt Brother! 00.35 Ablak Európára 01.05 A szerencse lányai 03.05 Aktív 03.45 Vers
Április 30., szerda
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Fekete gyöngy 09.50 Telenyero 10.05 Kató néni kabaréja 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 HIT-köznapok 16.50 Evangélikus ifjúsági műsor 17.00 Mai hitvallások 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Lököttek 21.35 A tetőn dolgoznak 22.00 Szerda este 22.35 Hungarikum 23.05 Hurrikán 01.00 Parlamenti napló 02.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlesek 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 20.45 Barátok közt 21.20 Az utolsó bérgyilkosok 22.55 BeleValóVilág 23.25 Találkozások 23.40 Híradó 23.50 igy készült 00.10 Maffiózók 01.05 Sportklub 01.20 Antenna 01.50 Fókusz TV2
5.50Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reg-
8elt, Magyarorszag 7.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.50 Villa Acapulco 10.45 Teleshop 11.35 Vad angyal 12.25 Szakadt szakasz 14.15 Kapcsoltam 14.40 Providence 15.40 Betty, a csúnya lány 16.35 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.45 Big Brother 20.55 Micukó 21.30 Szulák Andrea - show 22.40 Lucifer 23.50 Cinematrix 00.20 Jó estét, Magyarország! 01.05 Hello, itt Brother 01.35 Siska 02.30 Aktív 03.10 Vers
19.30 ValóVilág 20.45 Barátok közt 21.35 Csocsó, avagy éljen május 1-je! 23.15 BeleValóVilág 23.40 Híradó 23.50 Michael Hayes 00.40 Sportklub 01.50 Pont hu 01.25 Fókusz
TV2
06.00 Tv2-matiné 08.05 Fox Kids 09.45 Űrangyal 11.50
Superman 14.35 Folytassa, doktor! 16.40 Töketlenek 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Dalnokok ligája 22.50 Édes hármas 00.40 Totalcar 01.10 Az igazság bajnoka 03.10 Aktív 03.50 Vers
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó Q5.50 Nap-kelte 09.00 Ázsia vadonjai 09.30 A bátor kis kenyérpirító 11.00 Európa-koncert Lisszabonból 13.05 Együtt 13.55 Alaszka 14.30 Jordánia 15.00 A Főnix felrepül 17.25 Gábor diák 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.30 Rejtélyes történetek 23.05 Híradó 23.15 A Birodalom 00.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Szamuráj pizzacicák 07.00 Kölyökklub 09.35 Vadlovak földjén 11.00 Csak egy szavadba kerül 11.05 Receptklub 11.30 Reszkessetek, kutyaütők! 13.20 Az elrabolt expresszvonat 15.45 King Kong 18.30 Híradó 19.05 Fókusz
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperbuli 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Váratlan utazás 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Aranyág 2003 15.25 Telenyerő 15.50 Élesben 16.40 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.35 Aranyár, 2003. 18.05 Dallas 19.00 Prézli 19.30 Híradó 20.05 Bűvös szék 20.55 Aranyág 2003. 21.50 EuroParty 22.45 Híradó 22.55 Közellenség 00.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.30 Animációs filmek 07.00 Kölyökklub 09.55 Mentsétek meg a jávorszarvast! 11.40 Csak egy szavadba ... 11.45 Recept klub 12.00 Híradó 12.05 Reszkessetek kutyaütők! 2. 13.50 Támadás Rommel 15.50 Bosszú az Eiger csúcsán 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 20.45 Barátok közt 21.20 Bilko főtörzs 22.55 BeleValóVilág 23.25 Igy készült: New York bandái 23.55 Híradó 00.05 Las Vegas - A bűnös város 00.50 Sportklub 01.05 Fókusz TV2
06.00 tv2-matiné 08.15 Fox Kids 10.10 Superman 2. 12.40 Folytassa újra, doktor! 14.25 Zorro 16.40 Zorro 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.50 Activity 21.30 Oltári nő 23.50 Viharszív 02.10 Napló 03.10 Aktív 03.50 Vers
12

2003. április 24.
KANIZSA TV MŰSORA
Április 26-től Május 02-ig
SPORTHÍREK
Április 26. szombat
00.00 - 06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.40 Körjárat 07.05 Civilek 07.15 Jelkép - katolikus 07.25 Jövő 7 07.50 Kulturális hírmagazin 08.20 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - velünk éló kártevők -HTV 09.30 Különjárat - zenei magazin - HTV 10.00 Euróra - HTV 10.30 TV shop - HTV 11.00 Egészségmagazin - HTV 11.30 Trendline
- divatmagazin - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajzfilm sorozat -HTV 17.00 Kapolcs után Kapolcs előtt -HTV 17.30 TV mozi: Ereszd el a szakállamat - magyar film (99 p.) 19.10 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin-HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévéfilm sorozat 12/11. - HTV 21.00 Kávéházi kabaré - HTV 22.00 Bencze show-HTV 22.30 Egészségmagazin - HTV 23.00-24 00 Lapozó
Április 27. vasárnap
00.00 - 06.30 Lapozó 06.30 TV mozi: Ereszd el a szakállamat -magyar film (99 p.) 08.10 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ -velünk élő kártevők - HTV 09.30 Családi vállalkozás - keresztény magazin -HTV 10.00 Egészségmagazin- HTV 10.30 TV shop -HTV 11.00 Kávéházi kabaré - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 VIS a nyugalom szigete - utazási magazin -HTV 17.30 Mese - Mátyás király és Kinizsi 17.35 Kapocs 17.59 TV mozi: Ripacsok- magyar film (90 p.) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 Cigányok ideje - jugoszláv filmdráma - HTV 22.00 Trednline -divatmagazin - HTV 22.30 Business Mix - információs magazin -HTV 23.00 - 24.00 Lapozó Április 28. hétfő
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Mese
- Mátyás király és Kinizsi 08.05 Kapocs - 15. sz. Választókerület -Polai József 08.30 TV mozi: Ripacsok- magyar film (90 p.) 10.00 Lapozó 16.30 Kimba - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 Debrecen és az agglomeráció - a debreceni városi TV filmje -HTV 17.30 Kimba
- gyermek rajzfilm sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.25 Vers 18.30 Mese 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Portré - Tislér Zoltán -ismétlés 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin- HTV 19.57 Szivárvány sztár 20.27 Krónika 20.37 Gazdasági hírmagazin 21.03 Borges történetei - argentin játékfilm - HTV 22.10 Amerika kupa vitorlásverseny - HTV 22.35 Családi vállalkozás - keresztény magazin 23.00-24.00 Lapozó
Április 29. kedd
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.30 Portré - Tislér Zoltán - ismétlés 08.45 Jelkép - adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Szivárvány sztár 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 Virágzó Magyarország. Városról város-
ra: Vác 17.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermek rajzfilm sorozat -HTV 18.00 Torna csontritkulás ellen 18.25 Mese 18.30 Biztonsági zóna 19.00 Krónika 19.10 Önök mondták 19.20 MiVárunk 19.30 Sport hírmagazin - HTV 20.00 Házban ház körül 20.25 Krónika 20.35 Települési hírmagazin 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 40. -HTV 22.00 Bence show - HTV 22.30 Érzékszerveink - A gyógyszerkutatás I. - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Április 30. szerda
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Vers 08.15 Biztonsági zóna 08.40 Önök mondták 08.50 MiVárunk 09.00 Települési hírmagazin 09.25 Házban ház körül 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Kimba - gyermek rajzfilm sorozat -HTV 17.00 Debrecen és az agglomeráció - a debreceni városi TV filmje - HTV 17.30 Euróra - fogyasztók tájékoztatása - HTV 18.00 Príma torna 18.25 Mese 18.30 Szivárvány sztár magazin 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép - evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 19.57 Biztonsági zóna20.27 Krónika 20.37 Sport hírmagazin 21.03 Lőporos hordó -francia-jugoszláv-macedón filmdráma - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Május 01. csütörtök
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jelkép - evangélikus 08.20 Kamarai percek 08.30 Biztonsági zóna 09.00 Sport hírmagazin 09.25 Szivárvány sztár magazin 09.55 Krónika 10.05 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot -gyermek rajzfilm sorozat- HTV 17.00 A zalai kosármágus - a zalaegerszegi városi TV filmje -HTV 17.30 Cubix a javíthatatlan robot -gyermek rajzfilm sorozat- HTV 18.00 Terhes torna 18.25 Vers 18.30 Mese 18.35 Jövő 7 19.00 Krónika 19.10 Portré 19.20 Jelkép -református 19.30 Kulturális magazin - HTV 20.00 MiVárunk 20.10 Önök mondták 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 Poirot - angol krimi. - HTV 22.00 Képes recept - HTV 22.30 Nyitott világ - A gyógyszerkutatás II.-HTV 23.00- 24.00 Lapozó
Május 02. péntek
00.00 - 08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers 08.40 Jelkép - református 08.50 Házban ház körül 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 A kalocsasi kódex - a kalocsai városi TV filmje -HTV 17.30 Szippancsok - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 18.00 Príma torna 18.25 Mese 18.30 Vers 18.35 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Civilek 19.20 Jelkép - katolikus 19.30 Ifjúsági hírmagazin - HTV 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 A világ legszebb asszonya - olasz filmvígjáték - HTV 23.00-24.00 Lapozó
BASEBALL
Varasd Interliga. VINDIJA VARAZDIN -TORONY SZŐNYEGHÁZ -THURY 8-10.
A csapat tagjai: Németh P. (Nitobe), Völgyes, Kaufmann, Széchenyi, Ivanics, Halász, (Pelikán), Barbalics, Hajdú.
LABDARÚGÁS
Labdarúgó megyei bajnokság. Kiskanizsa, 100 néző. kiskanizsai sáskák-zalaszentivAn 3-1 (0-1) Ezzel a Kiskanizsa négy meccsen 10 pontot szerzett. Gólszerzők: Nagy, Bogáti, Némeht, Békefi.
ÖKÖLVÍVÁS
Az ökölvívók országos diákolimpia döntőjén a WindBird Kanizsa Box Klub remekelt. Hozományuk egy arany, három bronzérem, és egy ötödik helyezés, mely által 19 olimpiai pontot szereztek a klubnak. Serdülő 49 kg - Korpics István (Péterfy) III., Kadett 51 kg - Lázár István (Thury SZKI) III., 70 kg - Senkó Balázs (Thury SZKI) III., 80 kg - Bognár Ádám (Thury SZKI) V., 63 kg - Varga Attila (Thury SZKI) I.
VÍZILABDA
Nagykanizsa, 100 néző, OB I B férfi vízilabda mérkőzés. CWG KANIZSA-PÉCSI PVSK 7-5
(l-l, 3-0, 2-3, l-l). CWG Kanizsa: Kiss - Csente 3, Karácsony 3, Tóth, Szabó Sz., Honti, Szabó D. 1. Csere: Rétlaki, Erhetics.
KOSÁRLABDA
Nagykanizsa, Russay-csarnok, 150 néző, NB I B-cso-portos férfi kosárlabda mérkőzés. KKK DKG East -Nyíregyháza 77-86 (20-20, 19-
27, 23-15, 15-24). Csapat: Godena (16), Gáli (13/9), Bausz (20/9), Koma (14), Krasztani (10). Csere: Domonkos (3), Volf (1).
Szekszárd, 150 néző, NB I A-csoportos női kosárlabda alsóházi rájátszás a (7-12) helyért. Atomerőmű - MÁV NTE 92-67 (29-13, 23-22, 22-18, 19-14).
Nagykanizsa, 50 néző, NB I A-csoportos női kosárlabda alsóházi rájátszás. MÁV NTE -Bajai Bácska 69-82 (19-17, 18-
28, 16-20, 16-17)
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium immár 13. alkalommal rendezte meg a Szántó Zoltán Kosárlabda Emléktornát 7 fiú, és 4 leány csapat részvételével. Leányok: 1. Dr. Mező gimnázium, 2. Ganz SZKI (Zalaegerszeg), 3. Hevesi-iskola, 4. Batthyány-gimnázium. A fiúknál kanizsaiként egyedül induló Dr. Mező Ferenc gimnázium csapata a 4. helyezett lett.
SPORTAKROBATIKA
A Hevesi Sándor Általános Iskola rendezte a 2002/2003. évi országos diákolimpiai döntőt, mintegy 100 sportoló részvételével. Nagykanizsai dobogósok: I. Korcsoport leány páros: 2. Horváth Zita - Horváth Zsuzsa (Hevesi). Fiú páros: 2. Bujdosó György - Piroska Péter (Hevesi). Vegyes páros: 3. Horváth Roland - Bozsoki Zsófia (Hevesi). Leány hármas: 3. Gaál Nóra - Berkes Laura - Lovrencsics Veronika (Rozgonyi). II. Korcsoport leány páros: 2. Horváth Viktória - Hamala Petra (Hevesi), 3. Horváth Alexandra (Hevesi) - Szabó Veronika (Thury SZKI). Leány hármas: 3. Horváth Szandra (Hevesi) - Horváth Viktória (Hevesi) - Szabó Veronika (Thury SZKI). Fiú páros: 1. Lukács Máté - Gergina Márton (Hevesi).
III. csoport női páros: 1. Bránát Klaudia (Hevesi), Godina Helga (Batthyány). Női hármas: 1. Bránát Klaudia (Batthyány) - Godina Dóra (Batthyány).
2003. április 24.


AKCIÓK - KEDVEZMÉNYEK DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet! (Az ajándék fdm a premier és erotikus filmek kivételével!) itt \ TERV^" (Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-21-ig
NEM KLUBTAGOKNAK lármát fizet négyet vihet! VIDÉKI KLUB- KLUBTAGOKNAK TAGOKNAK Hétvégi Kettőt fizet kedvezmény! - hármat vihet!
TÚL NAGY FOGÁS Rendező: Dániel Petrie Jr. szereplők: Rob Lowe, Sam Neill, Stewart Bick, Chad Bruce Miközben Mike Santino nyomozó családjával nyaral, felfigyel egy ismerős arcra. A férfi nem más, mint a régóta körözött ex-bankár, Eddie Myers, aki az orosz maffia pénzmosási ügyleteivel kapcsolatos kihallgatás elől szökött meg. 1 Santino Myers elfogásával szeretné javítani a rendőrségbeli helyzetét. A helyi rendőrség segítségével elkapják a bankárt, akinél kulcsfontosságú információk vannak. Santino a titkot szeretné tudni, Myers pedig szökni szeretne a vizsgálati fogságból, hogy hozzájusson négymillió dollárjához.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
KONYVAJANLO FÉRJ ÉS FELESÉG Tony Parsons a társadalom éles szemű elemzője, nagy ! humorista, független gondolkodó. Őszintén, részvevően szemléli mennyi fájdalmat okozunk egymásnak állhatatlan pillangótekintetünkkel. Ez a könyv sodró, lendületes történet: intelligens, népszerű irodalom dörzsölt, ám mégis érzelmes olvasóknak. Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003-04-30-ig! A könyv árából 10% engedményt biztosítunk, amíg a készlet tart. Tony Parsons Férj és feleség -4s ct> fiajUgplMMfa* MvteÚH) EURÓPA
KREATÍV HOBBI- ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
B yJBaS3B|j|. 1 ^MMÉflMíTT .*" L jíPPlPW Nagykanizsa, Király u. 29.
Tel.: 93/310-927
3003. Április 26. SZOMBAT
09.00 —12.00
Fő út (eső esetén: Zemplén Ált. Isk. Aula) - A Legkanizsaibb Kanizsaiak -Városismereti Túra Felnőtteknek Hagyománnyá vált, hogy a Város Napja alkalmából városismereti túrát szervezünk, idén másodszor felnőtteknek is. „Pódiumra állnak" 100 évvel ezelőtt élt neves kanizsai személyek.
TERMÉSZETJÁRÁS
jelzésfelújítás az S jelzés útvonalán
a) Indulás: 1000 hautóbusz-állomás Érkezés: 1700 hautóbusz-állomás
Gyalogtúra útvonala:
Sormás aut. állomás - Szepetnek Hidegkúti erdő Cerinai erdő Bajcsa
b) Indulás: 1010 hautóbusz-állomás Érkezés: 1700 hautóbusz-állomás
Gyalogtúra útvonala:
Liszói elágazó - Szaplányos - Bajcsa
MÚZSÁK
Haraszti László festőművész HilHtfisa
Haraszti László festőművész gyűjteményes, jubileumi tárlatával kezdődött a Tavaszi Művészeti Fesztivál a HSMK-ban. Haraszti László 1967-ben Nagykanizsa város társadalmi ösztöndíjasaként végezte el a Képzőművészeti Főiskolát. A városunkban töltött 20 esztendő a pályakezdés és családalapítás legnehezebb és egyben a legszebb évei voltak számára. Pályafutását Keszthelyen folytatta, jelenleg is ott él. A 60 éves művészt egy űj feladat ismét Kanizsára szólítja. Felkérést kapott a Cserháti Műszaki Szakközépiskola aulájának díszítésére. A munkával a kanizsai születésű és az I. világháborúban meghalt Zemplén Győző fizikusnak állítanak emléket.
14

2003. április 24.
SZÁRNYALÓK
Egy 12 éves lópártoló naplója
Miilei Dóra, a Körösi Csorna Sándor általános iskola VI. osztályos tanulója szeret rajzolni, és szeret lovagolni. Ebben nem különbözik sok más hasonló életkorú kislánytól. Abban azonban igen, hogy lovakkal és a lovaglással kapcsolatos élményeit eleinte csak leírta, később az édesanyja, és 10 szponzor segítségével megjelentette könyv formában. Az irattartó papucsba helyezett naplót a Város Napján árulja majd a gyerekeknek. Aki ott vásárol, kap tőle ajándékba egy hűtőmágnes lovacskát. A naplóhoz többek között kivágható irattartó papucs és két képeslap is tartozik. Dóri természetesen szeretne majd a lovas military versenyzője lenni. A sportlovaglás a tervei között szerepel, de az a nagy probléma, hogy a gyerekek lovagoltatásával, oktatásával nagyon kevesen foglalkoznak. Szereti az állatokat, még a kígyókat is. Lakásukban, de főleg a szobájában, minden "lóból" van! Ha nagyobb lesz a gyűjteménye, szeretne belőlük egy kiállítást rendezni. B. Zs.
APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet) VESZÜNK FEL!
VICA SZEX (SHOP) ÜZLET
>dvd, vhs (videó kazetta) kölcsönzés, értékesítés >kellékek, szexuális segédeszközök >ajándéktárgyak
>egyéb termékek u ..
Nyitva:
MEGNYÍLT "-p-ig 10.18 h-ig
nagykanizsa, fö út. 7. (Afész udvar) Szombat 10-14 h-ig
Csak 18 éven felülieknek!
B
A VOLÁN OKTATÁSI KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 93/516-634 OKÉV nyt. Szám: 01003202
Tanfolyamot indít személyautó, motor és segédmotor kategóriákban. Április 29-én 16.00 hétközi Május 17-én 08.30 hétvégi előadásokkal Részletfizetés. Ingyenes tankönyv kölcsönzés. Május 8-án 16.00 autóbuszvezető (D) tanfolyamot indítunk
(100.000 Ft vizsgadíj) rendkívüli kedvezménnyel!
CUKORBETEGEKNEK
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete tájékoztatja az érdekelteket, hogy következő klubfoglalkozását április 25-én, pénteken 15.30-kor tartja a kórház tanácstermében, amire minden érdeklődőt szeretettel vár.
Téma: Diabeteses hipertónia.
Előadó:
Dr. Sebestyén Miklós főorvos

ALLAS • ALLAS • ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör Végzettség Bérezés (Ft-ban, bruttó)
Bútorasztalos szakirányú 50000-70000,-Ft
mechanikai műszerész szakirányú 90000,-Ft
üvegfúvó szakirányú 65000-80000,-Ft
kőműves szakirányú 50000-120000,-Ft
burkoló szakirányú 50000-80000,-Ft
festő és mázoló szakirányú 50000-100000,-Ft
recepciós /német nyelvismeret/ szakirányú 80000,-Ft
felszolgáló /német nyelvismeret/ szakirányú 70000,-Ft
biztonsági őr szakirányú 50000-70000,-Ft
eladó szakirányú 50000,-Ft
varrónő szakirányú 50000-65000,-Ft
operátor 8 általános 56200,-Ft
idegenforgalmi ügyintéző /kf. német nyelvismeret/ 50000-70000,-Ft
üzleti tanácsadó érettségi 50000-70000,-Ft
ruhaipari technikus technikum 60000-70000,-Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK Kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő; Hétfő - kedd - szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között

péntek: 8.00-13.00 óra
Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
KÖRÖZtOtfiS
árufuvarozás
szÉKttstSt-fc
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-0173 (4566K)
Kiskanizsán, a Pivári utcában tíz éves, 120 nm-es tetőtérbeépítéses ház (négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666 (4649K)
Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy elcserélném nagyobbra. Érd: 386-799 (5048K)
Kanizsától 10 km-re Galambok Rigóhegyen 7-es úttól buszmegállótól 200 m-re 600 négyszögöl gyümölcsös 22 nm-es épülettel, felszereléssel eladó. Irányár: 1,4 millió. Érd: 317-559 (5060K)
A TV torony alatt fekvő két irányból is megközelíthető, gondozott, kicsi szőlő, konyhakertnek alkalmas szántóval, pince nélkül eladó. Érd: 315-559 (este) (5074K)
Bagolai hegyen 766 nm terület gyümölcsfákkal, kerti szerszámtárolóval eladó. Víz, villany van. Szőlőskerttől 200 m-re. Érd: 30/378-8757 (5085)
Nk. Dózsa Gy. u. 36 nm-es, egyedi fűtéses, felújított 1 szobás udvari lakás nagy melléképülettel eladó. Érd: 30/319-1306 (5088K)
Nk. belvárosában, Erzsébet téren 90 nm-es, 2+2 félszobás, teljesen felújított egyedi cirko fűtéses, kétszintes lakás eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd: 30/947-0523 (5093K)
Nk-án Munkás utcában 79 nm-es, 3 szobás, igényesen felújított, egyedi fűtéses, vízórás lakás eladó. Irányár: 145.000 Ft/nm. Csere megoldható, vagy érték-egyeztetéssel 1,5-2 szobás lakást vásárolok II. emeletig. Érd: 20/323-9144 (5094K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 600 négyszögöl területű szőlő, gyümölcsös eladó. 40 nm-es épület, víz, villany van. Irányár: 1 millió Ft. Érd: 30/244-4826 (5095K)
Miklósfán 104 nm-es családi ház eladó. Érd: 30/385-2545 (5100K)
Nk-án a Sikátor utcában egyszobás, egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár: 4,2 mi llió Ft. Érd:30/308-3212, 30/296-2475 (5101K)
Péterfai utcában III. emeleti,77 m2-es cir-kogejzíres, redőnyös, 2+lszobás lakás eladó. Irányár: 10,2 millió Ft. Érd.: 30/588-7776, este 321-636 (5099K)
Elcserélném Nagykanizsa, Király úti 42 nm-es félkomfortos, gázas, vízórás, telefonos, önkormányzati lakásomat kisebbre. Fizetek rá. Érd: 93/322-537 (5104K)
BERLET
Zalakaroson melegkonyhás vendéglátó egység apartmanokkal, berendezéssel vagy anélkül, egész évre kiadó. Érd.: délután, 20/9616-404 (5091K)
Kiskanizsán termőföld kiadó. Tel.: 317-004 (5102K)
JARMU
Wartburg 1,3-as, 90-es évjárat, 2004. májusig érvényes műszakival sürgősen, áron alul eladó. Erd: 30/297-8345.(5087K)
RENAULT 19, 95 áprilisi, négyajtós, 1 tálzöld, távirányítós központi zarral, vo
, me-, vonóhoroggal, kifogástalan állapotban, friss műszakival eladó. Érd: 313-409, 30/369-8368 (5098K)
VEGYES
Panasonic MIO-es VHS videó kamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cserélném. Érd.: 30/480-8824 (5016K)
Elektromos komposztáló-aprítógép 30 000 Ft eladó. Érd: este a 315-668-as tele-fonon.(5054K)
Vírusmentes telepről 100-130 kg-közöt-ti hízók valamint malacok, süldők kis és nagy tételekben eladók. Ár megegyezés szerint. Érd: 30/650-0494 (5068K)
Hízott sertés eladó! Érd: 329-137, 30/5419571 (5067K)
Eladó kerti műanyag garnitúra 6 személyes + mahagóni thermo üvegajtó, 1 db 80 literes szőlőprés. Érd:30/378-8757 (5086K)
Figyelem! Költözés miatt bútorok sürgősen, de kedvező áron eladók. Érd: 30/939-9079 (5092K)
Bontott, jó minőségű, 2-3 szárnyú, dupla ablakok (tokkal, üvegezve, műanyag redőnnyel) valamint mosógép, centrifuga sürgősen eladó. Érd: 315-561 (5054 K)
SZOLGÁLT ATÁS/ÁLLÁS
Melegkonyhás étterem keres felszolgálót, pultost, mixert, pizza szakácsot éves állásra. Érd.: 20/9616-404 (5090K)
50 éves romantikus, független, művészet kedvelő hölgy keresi korban és jellemben hozzáillő tátsát. Jelige: "partner"
iÉt
INGATLANÜGYNÖKSÉG
mm .vwtvum, * i TeUfax: 93/312-212
Ingatlanokat, nyaralókat, hétvégi házakat, kiadó lakásokat, szobákat keresünk ügyfeleink részére.
* Platán soron 1,5 szobás lakás eladó
* Csónakázó tónál épület telekkel eladó
* 72 m2-es kétszobás lakás eladó
* 48 m2-es lakás albérletbe kiadó
* Bajcsán kétszintes családi ház (220m2)
5 garázszsal, 700 □ -öl telken eladó
Mobil: 20/953-1591, 70/252-2285
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Halász Gyula, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea, Tóth Tiborné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirki György. Teijeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példánypk ára 65 ft.
E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu ISSN 0865-3879
2003. április 24.

Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő lakások (már bruttó 159.000 Ft- tói) , irodák, üzletek, garázsok még leköthetők. Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft. Nagykanizsa. Petőfi S. u. 5.1.em. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
Milyenek a kilátásai a 2003-as évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!

DEMJÉN FERENC
szuperkoncert a
HSMK-ban
május 6-án 20 órakor. A zenekarban közreműködnek többek között: Solti János, Závodi Gábor, Menyhárt János Belépődíj: 2000 Ft
INDUL A BAKTERHÁZ
vígjáték
a Hevesi Sándor Színház előadásai a HSMK-ban
május 26-án 19 órakor:
BRÓDY - BÉRLET május 27-én 15.30 órakor
DIÁKELŐADÁS május 27-én 19 órakor: RÁTKAI - BÉRLET május 28-án 19 órakor: BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS Belépődíj: 1400 és 1000 Ft
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással. Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ GOETHE (német) és PITMAN (angol), - állami és nemzetközi (EU-s) bizonyítványt nyújtó -
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA IDŐPONTJA: ANGOL: 2003. május 24. NÉMET: 2003. május 31.
Jelentkezési határidő: május 05.
Eddigi sikeres vizsgák aránya 87% !
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel./Fax: 93/326-413 Mobil: 30/400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
Ballagásra keres ajándékot?
A
RÓZSÁS GALÉRIÁBAN
megtalálja
Nagykanizsa belvárosában, a Kinizsi u. 2/b. alatt
Diákok és tanárok részére egyaránt válogathat:
- iparművészeti tárgyak és szökőkutak
- rézkarcok, borképek
- kerámia- és bőráruk
- művészi nyomatok, kész képkeretek
- kovácsolt vas dísztárgyak közül.
KÉPKERETEZÉS, PASSPARTOUZÁST
rövid határidővel, kedvező áron vállalunk.
Nálunk vásárolt gobelinek keretezésére 10 % kedvezményt adunk!
Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/b. Tel.: 93/313-410
Nyitva: H-P: 9.00 -17.30 Szombat: 9.00 -12.00


2003. április .
KÖSZÖNET A VÁROS NAPJA SZERVEZŐINEK ÉS KÖZREMŰKÖDŐINEK
A 2003. évi Város Napja rendezvényei nagy közönségsikert aratva befejeződtek. Örömmel tapasztaltam, hogy fiatalok és idősek egyaránt nagy számban látogatták és élvezték az eseményeket.
Köszönöm a lakosságnak, hogy megértéssel fogadták a rendezvények miatti közlekedési torlódásokat.
A város lakossága és az Önkormányzat nevében köszönetet mondok valamennyi rendezvény szervezőjének és mindazoknak, akik személyes közreműködésükkel vagy támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Külön köszönöm a Régi Jó Egyesület kiemelkedő színvonalú tevékenységét.
Litter Nándor polgármester
Pénteken került sor az immáron hagyományos városnapi ünnepélyes közgyűlésre és gálára a HSMK színháztermében. A közgyűlés elején kihirdetésre kerültek a kitüntető címek adományozásáról szóló közgyűlési határozatok. „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címet, a város címerével ellátott pecsétgyűrűt, az adományozást megörökítő díszoklevelet, kisplasztikát, valamint kettőszázezer forint pénzjutalmat kapott Buda Ernő és Dr. Gaál Zoltán. „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető címet adományoztak a Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezetének. „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető címet kapott Dr. Németh Györgyi,
A Himnusz hangjaira felkúszó zászló jelezte az ünnep kezdetét. Az Erzsébet téri vásár zsibon-gása jótékony zajjá csillapult, a Deák téren összeverődött tömeg ünnepelt. A város hivatalos írásos említésének évfordulójára emlékeztünk. 1995-ben, a város nevének első írásos említésének 750. évfordulóján került sor első ízben a Város Napjának megünneplésére, s azóta évről évre április utolsó péntekén erre emlékezünk, mi nagykanizsaiak, és vendégeink, akiket erre a jeles alkalomra meghívunk. Az ünneplés módja évről évre változik, bővül,
„Paizs Ferenc Díjat" vehetett át Tárnok Ferenc. Debreczeni Attiláné és Mayer Ferenc a „Nagykanizsa Oktatásért" kitüntető címben részesültek, Sárdi Lászlóné és Dobó László a „Nagykanizsa Kultúrájáért" vehettek át díjat. „Nagykanizsa Sportjáért" elismerésben részesült Fekete Zoltánné és Németh Lajos. „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" el-
de vannak már hagyo-m á n y o s programjaink, ilyen a péntek délutáni zászló-felvonás, amellyel az ünnep hivatalos része veszi kezdetét. Hagyo-m á n y o s ilyenkor a múltra, a dicső századokra emlékezni, azokra a mozzanatokra, amelyek lehetővé tették, hogy ez a város kiállva a történelem viharait, megmaradjon, fejlődjön.
Erre emlékezünk mindenkor ott a téren, mi a polgárok, és a város elöjárói, vendégeink. Erre emlékeztünk az idén is mind, akik ott voltunk.
ismerésben részesült Zalaváry Lajos. A „Szekeres József Díjat" Dr. Kiss Judit és Debreczeni Attila vehette át Litter Nándor polgármestertől. A korábbi évek hagyományaihoz híven ezen az estén került kiosztásra a Város Bora kitüntető cím is. A Város Fehérbora elismerést Röst János alpolgármester Gyana Sándornak adta át, a Város Vörösbora kitüntetést Horváth Miklós vehette át. Az ünnepi közgyűlés gálaműsorának keretében fellépett a Farkas Ferenc Zeneiskola Trombita Tanszaka, Fu Rui, a Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar, a Zalagyöngye Táncegyüttes, és a bergamoi Bilico-teatro Egyensúlyszínház művészei. Az est házigazdája Böröcz Zsolt volt.
"ÉDESANYÁM,
TE EGYETLEN, DRÁGA!"
Az anyák tiszteletére az első ünnepségeket az ókori Görögországban tartották, Rhea istennőnek, az istenek anyjának adóztak kegyelettel. A 17. században Angliában a nagyböjt negyedik vasárnapján ünnepelték az édesanyákat. Az USA-ban 1872-ben vetődött fel először az anyák ünneplésének gondolata, de a philadelphiai Anna Jarvis nevéhez fűződik az anyák napjának hivatalos ünneppé tétele, aki 1907-ben nagyszabású kampányba kezdett Nyugat-Virginiában. Ez lett az első állam 1910-ben, amely hivatalos ünneppé tette az anyák napját. Egy évvel később már valamennyi állam hivatalos ünnepként ismerte el. Európában az első világháború után terjedt el, elsőként a virágkereskedők szervezetei kezdték el propagálni. Dániában, Finnországban, Törökországban, Olaszországban és Belgiumban szintén május második vasárnapja lett az anyák ünnepe. Magyarországon az első megemlékezést 1925-ben szervezte a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, majd a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját egy miniszteri rendelet sorolta 1928-ban. Hazánkban - az amerikai hagyománytól eltérően - május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.
A VÁROS GYERMEKE
A miklósfai Kondricz családban nagy az öröm. Megérkezett a család legifjabb tagja
Kondricz Réka, aki április 25-én 23 óra 45 perckor született meg a Városi Kórházban. Az édesanyát és az újszülöttet Litter Nándor polgármester egy csokor virággal, valamint emléklappal köszöntötte a jeles napon.
NEGYVENKÉT NAP ELŐZETESBEN
A tavaly október 29-én a Kanizsa Plázaban lévő casinó kirablásával gyanúsították Bogdán Attilát, akinek lakásán 2002. október 30-án hajnali négy óra körűi kommandós csoport és néhány civil ruhás rendőr jelent meg. Nevét hallva kiment a kapuhoz, hogy megnézze mi történik. Közölték vele, hogy a kutyáit kösse meg, ő bezárta a ház egyik üres szobájába őket. A kapu kinyitása után falhoz csapták, megmotozták, és megbilincselve arccal a fal felé kellett mintegy háromnegyed órát állnia, mindannak ellenére, hogy ellenállást nem tanásított. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságra vitték, ahol sorozatos kihallgatásokon vett részt. A huszonnyolc éve cukor-
beteg, napi kétszeri inzulinra beállított férfi a reggeli inzulin beadása után csak négy óra elteltével ehetett. A rendőrség a házkutatás során lefoglalta a 2002. júlias 15-i zálogcéduláit és telefonkészülékét.
- Leveleimben panaszoltam a kihallgatások és a hangazonosítás során történt rendőrségi szabályszegést, érdeklődtem a lefoglalt zálogcédulák és telefonom után, és kértem a kriminál-pszichológiai vizsgálatot. A Zála Megyei Főügyészség, az Igazságügyi Minisztérium, valamint Dr. Kaltenbach Jenő nemzeti és kisebbségi ombudsman felé intéztem leveleimet. Egyedül Dr. Kaltenbachúr volt, akitől országos szinten kaptam a leg-
több segítséget és megértést. A Főügyészségtől és az Igazságügyi Minisztériumtól elutasítást kaptam -folytatja történetét az érintett.
A kriminál-pszichológia vizsgálatra nem került sor, mivel az elkövetőket a rendőrség letartóztatta és december 13-án az előzetes letartóztatását megszüntették, viszont gyanúsítottként még mindig szerepelt az ügyben. A családi ékszereit a zálogból kiváltani nem tudta, sőt a több hónapja lefoglalt telefonja után is neki kellett fizetnie a kamatot. Környezete ellene fordult, az események lelkileg megviselték. Erkölcsi és anyagi veszteségei miatt kártérítést szeretne a történtek után.
- Az RTL híradójában megjelent műsor után pozitív visszajelzéseket kaptam, sokan erősítenek abban, hogy ne adjam fel, harcoljak az igazamért. Azt nem értem el ennyi idő után sem, hogy egy elnézést kérő levelet kaptam volna. Emberileg jóleső érzés lenne -feleli szomorúan az eseményekre visszagondolva. Szeretném megelőzni, hogy másokkal ilyen rémálomba illő eset megtörténjen.
- 2003. március 25-i keltezéssel a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a nyomozás megszüntetéséről határozatát Bogdán Attila postán megkapta, mivel a bűncselekményt nem a gyanúsított követte el.
PERPATVARTALANÍTÓK KONFLIKTUSRENDEZÉS JOGI ÚTON
A család társadalmi küldetését, szerepét, feladatát egyre kevésbé képes betölteni, működése társadalmi jelenségek, problémák miatt zavarokat szenved. A családtagok, az egy családon belül élő személyek konfliktusaikat mind nehezebben képesek emberhez méltó módon kezelni, a megoldáshoz egyre gyakrabban veszik igénybe a különböző szervezetek segítségét. Számos tradíció, az emberi együttélés ezredéves normái várnak újragondolásra, erkölcsi normák, parancsolatok vesztették el mára megtartó, visszatartó erejüket. Mint a híradásokból is kiderül, a konfliktusok megoldásában a rendőri erők megjelenése mind gyakoribbá válik.
- Mindennapi rendőri feladattá vált a családon belüli konfliktusok rendezése. Minden bejelentésre ki kell hogy vonuljon a rendőrség, és ki is vonul. A helyszínen a rendőrjárőr tájékozódik a viszonyokról, állapotokról. Ezeknek a problémáknak a legnagyobb része a rendőri jelenlét nélkül is normalizálódik. Vannak azonban akkut esetek, elhúzódó problémák, és vannak olyan családok, ahová rendszeresen ki kell mennünk -mondja a családi konfliktusok rendőri erővel történő rendezése kapcsán
dr. Horváth István rendőrkapitány.
- Kik a rendbontók, és milyen eszközök állnak a rendőrök rendelkezésére?
- A családnak, éppúgy mint a társadalom többi szervezeti egységének megvan a maga rendje, amely szavatolja a szervezeti egységben élők számára jogaikat, biztonságukat, méltóságukat, függetlenségüket. Ha ez a rend felbomlik a család valamely tagja által, ez egyébként főleg az együttélési forma felnőtt férfi tagja miatt szokott bekövetkezni, akkor a rendőrség számára egyértelműen definiált feladat a megbomlott rend helyreállítása. Amennyiben ez a rendőri intézkedés során nem sikerül, akkor ott van a büntetőjog teljes eszköztára. A családok válsága mára nyilvánvaló, az intézkedések szükségessége szintén. Gyorsabb, alaposabb, emberközpon-túbb intézkedéseket határoztak meg a rendőrség számára.
- Mennyire gyakori, hogy végül a rendőr kényszerül magyarázkodásra?
- Előfordult, hogy bár hívásra mentünk, a feladatainkat jogszerűen teljesítettük, mégis a vádlottak padjára kerültünk, mert a felek közben kibékültek, és a rendőri intézkedés került górcső
alá.
- Mit tart a konfliktusok kezelése kapcsán a legfontosabb feladatnak?
- A legfőbb célkitűzésünk az, hogy a sanyargatottak, azok a feleségek, gyerekek, akiknek veszélybe kerül a normális testi, lelki, erkölcsi fejlődése, netán az élete, hatékony segítséget kapjanak. Ma már egyre több példa van arra, hogy a családon belüli konfliktusok helytelen kezelőit, a dresszírozókat őrizetbe veszi a rendőrség, hogy aztán jogi úton valamiféle megoldás szülessen. A családon belüli konfliktusok hatékony kezelésére rendőrség saját módszerei most kezdenek körvonalazódni, hiszen nem minden esetben volt adekvát az alkalmazott eljárás. Már alakulnak a keretek, hogy a jog eszközeit hol, hogyan alkalmazhatjuk még hatékonyabban annak érdekében, hogy a társadalom legkisebb egysége, ha kell külső erőkkel megtámogatva, de konfliktusmentesebben működjön. A legfontosabb feladat tehát, hogy a jog eszközeivel minél gyorsabb, hatékonyabb megoldások szülessenek a családi konfliktusok
megoldására, az újabbak kialakulásának megelőzésére, hiszen a felnövekvő generáció szociali-
zációja a tét.
- Kellő hatékonyságúak a jog eszközei?
A letartóztatások, az őrizetbevételek komoly beavatkozások egy ember életébe, de eszközök arra, hogy egy brutális férjet/apát kivonjunk a családból, és ezáltal helyreállítsuk a család rendjét. Sajnos a magyar jogrend nem kellően cizellált e kérdések tekintetében. A jogászokra vár, hogy megállapítsák hol a határ az erőszak és a nevelő célzatú megmozdulás között. Ezredéves konszenzus volt a családfő testi-lelki fenyítő jogkörét illetően, ez mostanság újraértelmezésre vár, hiszen számos jogszabály, törvény született itthon és a világban is, amely megköveteli, hogy újragondoljuk, mi az ami egy családon belül jogszerű, és hol a határ, ahonnan már beavatkozás szükséges.
- A meglévő családtámogató rendszerek és a rendőrség között milyen a kapcsolat?
- Már eddig is nagyon korrekt, és szoros együttműködés volt a különböző szakszolgálatokkal, jelzőrendszerekkel, ezt a kapcsolatot még tovább kívánjuk javítani, de a társadalom problémáit nem tudjuk megoldani.
D.É.

íil
2003. április .
MAJÁLIS
PÁLYÁZATOK -
RÖVID HATÁRIDŐVEL
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MSZOSZ, a SZÉF, az NFDSZ és a VIA Kht. szervezésében. MAJÁLIS 2003.05.01 Nagykanizsa Csónakázó Tó színpad és környéke
10.45- Olajbányász Fúvószenekar 11.00-MÁJUSFA állítás 13.00- Fehér Kígyó együttes 13.30- Rock and Roll, Modem Táncok Honvéd Kaszinó 14.00- Moccanj Fittness Stúdió 14.30- Premier Táncklub 15.00- Rozmaring Táncegyüttes 15.30- Kanizsa Csillagai 16.00- Orff Ütősök. 17.00- Igricek Együttes 17.45- Hagyományos SÖRIVÓ verseny
18.00- Innocents és Mc Cora együttesek koncertje
Kiegészítő programok: Csónakázás, Játszóház, Légvár, Lovaglás, Sakk szimultán Tungsramm Sakk Club, Wurslti, kirakodó vásár, büfé, virsli, sör, bor, üdítő. Az ünnepen "K" jelzésű autóbuszjáratokat állít forgalomba a ZALAVOLÁN Rt.
1.Útvonal: Autóbusz állomás - Csónakázó tó bejárat 12.-órától - 20.-óráig.
2.Útvonal: Városkapu Körút - Csónakázó tó bejárat 12.-órától - 20.-óráig. Indulás mindkét útvonalon minden óra és óra 30.-perckor.
Visszaindulás mindkét útvonalon: 12.30.-tól 20.30.-ig félóránként. Az autóbuszokon a bérletek nem érvényesek.
Az utasok előváltott vagy a gépkocsivezetőnél váltott menetjeggyel utazhatnak.
MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ
A MÁJUS 1-i ÜNNEPEK KÖRÜLI KÖZLEKEDÉS RENDJÉRŐL
Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a Zala Volán Rt. helyközi és helyi autóbuszjáratok forgalmi rendje a munkanapok áthelyezéséből adódóan az alábbiak szerint alakul:
2003. április 30-án szerdán - munkanap, a hét utolsó munka ill. Iskolai előadási napja
2003. május l-jén csütörtök - munkaszüneti nap
2003. május 2-án pénteken - munkaszüneti nap
2003. május 3-án szombaton - munkaszüneti nap
2003. május 4-én vasárnap - munkaszüneti nap, a hét első munka ill. Iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti nap
2003. május 5-én hétfőn - munkanap, a hét első munka ill. Iskolai előadási napja.Nagykanizsán, 2003. május 2-án és 3-án a 32/c vonalán a járatok szabadnapi menetrend szerint közlekednek.
MIKLÓSFAI MAJÁLIS ÉS FALUNAP
EGÉSZ NAPOS PROGRAM MÁJUS 1-én A MINDENKI HÁZÁBAN ÉS ANNAK KÖRNYÉKÉN.
7.30 óra.Itt van május elseje... utcai zenés ébresztő 8.00 óra: Májusfa állítás a Mindenki Háza melletti téren 9.00 óra:Készül a babgulyás (mesterszakács: Sajni István) 10.00 órától: Egész nap ingyen használható ugráló vár 11.00 órától: Népi kismesterségek (bemutató és vásár) 12.00 óra: Jó ebédhez (babgulyáshoz) szól a nóta 13.00 órától folyamatosan: -Sakk szimultán 15 táblán (Papp Nándor, Kercsmarics József mesterekkel)
-Kozmetikai bemutató, ingyenes sminkelés (Beköné Gémesi Zsófia) -Svéd masszázs (Salamon Béla) -Versenyek, játékok (lengőteke; sörívó; célba dobó; és egyebek) -nyereményekkel
-Sétakocsizás hintóval (Száraz István)
14.30 óra: Sztárvendégünk: FEKETE LÁSZLÓ a világ legerősebb embere.
Ki a falu legerősebb embere ? -vetélkedő-a versengést Fekete László vezeti, a nbajnok 1 évre elnyeri a ván-dorserleget.Á versenyre 13.15 óráig lehet jelentkezni a helyszínen. 16.30 óra: Miklósfa - Lenti megyei I. o. labdarúgó mérkőzés(előtte ifi) 19.00 órától: Nótaszó a kisteremben ( harmonikáz : Major Lajos) 20.00 órától: FLASH - buli a nagyteremben
EGÉSZ NAP BÜFÉ - mindenféle szomjoltó itallal.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK.
A rendezvény szervezői: Helyes Zsuzsa, Mindenki Háza vezetője;
Sajni József, önkormányzati képviselő
BUSZOK A CSOTOHOZ
Nagykanizsán a Csónakázó tóhoz Május l-jén az alábbi K-jelzésű autóbuszjáratokat állítjuk forgalomba:
1. Út vonal:
Autóbusz-állomás - Csónakázó tó bejárat. Út: 12.00 órától - 20.00 óráig minden óra és óra 30 perckor.
2,Útvonal:
Városkapu körút - Csónakázó tó bejárat. Út: 12.00 órától - 20.00 óráig minden órakor és óra 30 perckor.
Visszaindulás mindkét útvonalon 12.30-tól - 20.30-ig félóránként. Az autóbuszokon a bérletjegyek nem érvényesek, az utasok az előreváltott, illetve a gépkocsivezetőnél vásárolható menetjeggyel utazhatnak.
Állásbörze
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége 1993. óta kínálja szolgáltatásai között - évente két alkalommal is — az állásbörzét. Az idei tavaszi rendezvényre is a HSMK-ban került sor, ahol 54 munkáltató és társszervezet kínálta álláslehetőségeit a minden várakozást felülmúló nagyszámú érdeklődőnek — tudtuk meg Somos Bélánétól, a helyi kirendeltség vezetőjétől. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a pályatanácsadó szolgálat is megjelent az állásbörzén annak érdekében, hogy az ügyfeleknek lehetőségük legyen megismerkedni ezzel az új szolgáltatással is. Az idei évben Zala megye határait átlépve So-mogyból is képviseltették magukat a társszervezetek, így újabb lehetőségekkel gyarapodott a kínálati oldal. A négyszáz munkahelyet is meghaladó állásajánlat elsősorban az építőiparban és az idegenforgalomban — a szezonális idényfoglalkoztatásban: a kereskedelemben és a vendéglátásban — nyújt elhelyezkedési lehetőséget az ügyfeleknek, de a gépiparban is számos betöltetlen álláshelyet kínáltak.
Sz.M.
XII. KODÁLY ZOLTÁN KÓRUSTALÁLKOZÓ
A Hevesi Sándor Művelődési Központ Színháztermében lapzártánkkal egyidőben rendezte meg a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola a XII. Kodály Zoltán Kórustalálkozót. A fellépő kórusok között szerepel a nagyrécsei, bánokszentgyörgyi, újud-vari Általános Iskola kórusa, a Rozgonyi Általános Iskola kamarakórusa, valamint a Bolyai, Piarista, Péterffy, Zrínyi, Körösi Általános Iskola kórusa.
ÜNNEPÉLYES GÉPÁTADÁS
2003. április 24-én 14 órai kezdettel adták át a nagykanizsai GYÜMÖLCSKERT Rt-ben azt mezőgazdasági gépet, melyet pályázati projekt segítségével vásároltak meg.
KOSZORÚZÁS A DONI EMLÉKOSZLOPNÁL
Lapzártánkkal egyidőben zajlott a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezésében a Városi Temetőben található Doni emlékoszlopnál és keresztnél a doni hadszíntérről való hazaérkezés 60. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási emlékünnepség.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium a közelmúltban pályázatokat hirdetett meg melyek elkészítésére csak néhány hét áll rendelkezésre. íme néhány közülük:
Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja keretében került kiírásra az egészségügyi és szociális szakképzésbe illeszthető romológiai gyakorlati képzések támogatására; egészségfejlesztési tevékenységet végző civil szervezetek támogatására; Egészséges munkahely cím elnyerésére; a gyógyult alkoholbetegek civil szervezeteinek, valamint az alkohol- és drogterületen működő önsegítő csoportoknak a segítésére, munkájuk fejlesztésére; a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek egészségfejlesztő komplex programjai támogatására; a nemdohányzó életmód népszerűsítésével foglalkozó civil szervezetek támogatására; a roma népesség egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi problémáit feltáró tanulmányok támogatására valamint települési egészségterv megvalósítására.
Az ESzCs Minisztérium szociális területen hirdetett pályázatot többek között az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására; a szenvedélybetegeket ellátó intézmények, szervezetek szakmai programjainak 2003. évi fejlesztésére; modell programok támogatására a roma népesség szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében valamint képzések, tréningek szervezésére a roma népesség szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ellátásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében.
A minisztérium közzétette az Európai Unió által meghirdetett pályázatot is, mely az Európai Unió népegészségügyi programjában történő részvétel lehetőségeiről szól.
A részletes pályázati kiírások megtalálhatók az Egészségügyi Közlöny 2003. április 18-án megjelent számában, de az Egészegészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium honlapján is olvashatóak, a www.eum.hu oldalon.
2003. április 30.
•HÉ
A Hevesi Sándor Művelődési Központ
által szervezett, hat előadásból álló Európa Szabadegyetem állandó hallgatóinak névsora:
Antal Judit Balázs Antal Balázs János Boncz Istvánné Borda Erzsébet Czellecz Gyöngyi Czellecz Hajnal
Csete Judit Csuha Józsefné Deák Gáborné Deiszinger József Dr. Feledi Adrienne Dr. Németh Györgyi Fa Ede Fehér Józsefné Fenyves Eszter Gátszegi Zoltán Gátszeginé G. Gertrúd Gerencsér Tímea Hajas Vera Halász Gyula Heidekker György Holczinger Melinda Horváthné G. Edit Hozensteinerné Cs. Csilla Kasztli Miklós Kiss Sándor Kovács István Kránicz Lajos Martineczné F. Zsuzsanna Mátés Ilona Mocsári Erzsébet Mocsári László Molnár Tiborné
Nagy Csaba Péczeli Brigitta Pusztai Péterné Szabó Béla Szabó József Szakács Gábor Szennay Zoltán Szikora Pál Szikora Pálné Tóth József Tóthné H.Erzsébet Varasdy Katalin Varga Tibor
A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY
Sorozatunk előző számaiban a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló (akkor csak 1988 keltűként említett 1612/68 EGK rendelet legfontosabb rendelkezéseit ismertettük. E rendelet is része a 2003 április 16-án Magyarország által is aláírt csatlakozási szerződésben felsorolt, 2004 május 1-től hazánkra is kötelező jogszabályoknak. A csatlakozási szerződés a külföldi munkavállalással kapcsolatosan hivatkozik egy 1968-ban kelt irányelve is, mely a tagállami munkavállalók és családtagjaik közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről rendelkezik.
Az irányelv a fentebb említett szabad költözésről szóló rendelet mind teljeskörűbb végrehajtását segíti azért, hogy ... „a külföldi munkavállalók és családtagjai helyzetét a legnagyobb mértékben közelítse a saját állampolgárainak helyzetéhez".
A munkavállalási célzatú utazáshoz (a munkavállaló családtagjainak is) elegendő érvényes személyi igazolvány vagy útlevél. Nem követelhető meg a beutazóktól sem vízum, sem ahhoz hasonló igazolás. A fogadó állam köteles kiadni a tartózkodási jog bizonyítására egy a „tartózkodási engedély az EU tagállama állampolgárnak" elnevezésű igazolványt. Az
igazolvány kiadásához csak az alábbi okmányok követelhetőek meg:
- munkavállalóktól: a) beutazáshoz felhasznált igazolvány, b) munkavállalótól származó igazolást a dolgozó alkalmazásáról
- családtagoktól: a) beutazáskor használt igazolvány, b) származási ország által kiállított rokoni kapcsolatot igazoló okmány (pl. házassági, születési anyagkönyvi kivonat), c) származási ország hatósága által kiállított igazolás, hogy a munkavállaló eltartott házastársa, gyermeke (21 éves korig) vagy szülője, akivel az anyaországban együtt laktak.
A fogadó ország által kiállított tartózkodási engedélynek érvényesnek kell lennie a tagország egész területére, a kiállításától számított legalább 5 évig, mely minden további nélkül meghosszabbítható.
Ha a munkavállalót 3 hónapnál tovább, de egy évnél rövidebb időtartamra foglalkoztatják, akkor a fogadó állam részére ideiglenes —a munkavégzéssel megegyező időtartamra- tartózkodási engedélyt ad ki.
Az érvényes tartózkodási engedély nem vonható vissza, mert a munkavállaló baleset vagy betegség miatt átmenetileg munkaképtelen lett, vagy akaratán kívül munkanélküli lett (e tényt munka-
Dr. Horváth István
ügyi hivatal igazolta). Az érvényes tartózkodási engedély első meghosszabbításakor az érvényesség időtartama akkor rövidíthető, ha a munkavállaló nem önhibájából folyamatosan 12 hónapon keresztül munkanélküli.
Nem kell a tartózkodási engedélyhez a munkaviszonyt igazolni 3 hónapnál nem hosszabb munkavégzésnél. Azoknak sem, akik lakóhelyük és a fogadó ország között naponta ingáznak vagy legalább hetente egyszer hazatérnek.
Dr. Horváth István Európai uniós szakjogász Kedves Olvasó!
Amennyiben jogi tanácsra van szüksége az Európai Unióval kapcsolatos ügyekben, elérhetőségem a következő:
92/325-780 e-mail: advocath@axelero.hu
TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Országunk EU-s csatlakozásával kapcsolatban foglalkoztat néhány kérdés, melynek megválaszolásához az önök segítségét kérem. Egy-két év múlva nyugdíjas leszek. Változik-e vajon a nyugdíjkorhatár az ÉU-ba lépésünket követően? Ha egészségem engedi, a kertemben termelt zöldségfélékből, gyümölcsből savanyúságot, lekvárt készítenék, hogy a nyugdíjamat kiegészítsem. Árusíthatom-e ezeket a termékeket a piacon? Utolsó kérdésem az, hogy mikor változik a magyar föld ára, érdemes-e várni a telkem eladásával még néhány évet. A szőlő művelése fáradságos, és sok munkával jár, az emeletes présházból szép kilátás nyílik a tájra. Pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas a környék. Vü-lanyvilágítás van, a vízvezeték építés is tervbe van véve. Válaszukat előre is köszönöm.
KÉRDÉSEK AZ UNIÓRÓL
1. Örömmel tapasztalom, hogy lapjuk a hivatalos anyagok közzététele mellett lehetőséget ad a hétköznapi embert érintő kérdések feltételére/megválaszolására is. Kisgyermekes szülőként arra volnék kíváncsi, második gyermekem vállalását miként érinti majd az, hogy az Egyesült Európa polgára lesz. Az unióban milyen anyasági támogatások léteznek, van-e GYES vagy GYED, miből számítják ki. Mennyi ideig maradhatok otthon a mostani gyermekemmel, szá-míthatunk-e egy a Bokros csomaghoz hasonló átfogó reformra? E kérdésekre várja a választ egy jelenleg kisgyermekét otthon nevelő anyuka.
2. Jelenleg egy nemzetközi ve-gyes-vállaltnál dolgozom. A munkatársaimtól Ausztriában azt hallottam,
hogy amikor Magyarországi is belép az EU-ba, ránk is azok a szabályok lesznek érvényesek, mint az uniós munkavállalókra. Mi is annyit fogunk keresni, mint az osztrákok, németek, dánok.? Erre a kérdésre szeretném, ha válaszolna valaki és nem arra, ehetek-e mákostésztát — tudakolta e-mail-ben egy olvasó.
3. Ezek a folyamatos munkarendáthelyezések teljesen megkeverik az embert, már senki nem tudja mi miszerint tart nyitva, hol lehet ügyet intézni, mikor. Ez az összevisszaság indukálta bennem a kérdést. Szeretném tudni, a boltok nyitvatartása milyen lesz a Únióban. Marad minden a régiben, vagy a német rendet követjük, ti. ott vasárnap nincsenek nyitva a boltok. A feleségem egy szupermarketben dolgozik, megmondom őszintén, én örülnék ha vasárnap otthon lenne — kérdezte egy polgár a keleti városrészből.
4

2003. április 30
KEPVISELOI FOGADOORA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2003. május 7-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2003. május 7-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.). A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Szányiné Kovács Mária a 11. választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első csütörtökén 17 órától 19 óráig fogadóórát tart a Bolyai János Általános Iskolában.
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2003. május 7-én, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-^3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
„HAZAVÁRUNK" ÖSZTÖNDÍJ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata felhívja mindazon nagykanizsai lakos felsőoktatási hallgató figyelmét, aki "Hazavárunk" ösztöndíjban részesül és a 2002/2003-as tanév második félévre való beiratkozásról igazolást mindezidáig nem nyújtott be, hogy a hallgatói jogviszony igazolás benyújtása előfeltétele az első félévre vonatkozó támogatás kiutalásának. Azon hallgatók, akik igazolásukat 2003. május 12-ig elmulasztják benyújtani, az első félévre vonatkozó támogatástól elesnek.
HIRDETMENY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes hulladékgyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
1.május 9. 13.30- 14.00 KisfaKos, buszmegálló
2.május 9. 14.15- 14.45 Bagola, buszforduló
3.május 9. 15.00 - 15.30
Sánc, posta előtti buszmegálló
4.május 9. 15.45 - 16.15 Katonarét, Táncsics tér
5.május 9. 16.30 - 17.00 Hevesi úti ABC
ö.május 9. 17.15-17.45 Zemplén úti ABC
7.május 9. 18.00 - 18.30 Rózsa úti kispiac
8.május 9. 18.45 - 19.15 Alsótemplom előtti parkoló
9.május 10. 08.30 - 09.00 Palin, Szálfa u.
10.május 10.09.15-09.45 Napraforgó tér
11.május 10. 10.00- 10.30 Petőfi út - Honvéd út sarok
12.május 10. 10.45 - 11.15 Kazinczy út.
13.május 10. 11.30- 12.00 Kiskanizsa, Templom tér
14.május 10. 12.15 - 12.45 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15.május 10. 13.00- 13.30 HSMK parkoló
16.május 10. 13.45 - 14.15 Miklósfa, ABC
17.május 10. 14.30- 15.00 Olaj ABC
Via Kanizsa
Városüzemeltető kht.
FELHÍVÁS!
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy az idei évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció.
2003. május 15-tól június 30-ig az 537-380-as telefonszámon lehet igényelni a háztartásban felgyülemlett lom térítésmentes elszállítását. A telefonos egyeztetés után a megbeszélt időpontban kerül sor az akció lebonyolításra. Ezúton kérjük a társasházi lakókat, hogy a lakóközösség együtt, egy időben kérje a hulladékszállító céget a szállításra. Hasonló együttműködést kérünk a családi házas övezetekben a szomszédos ingatlantulajdonosoktól is.
Via Kanizsa Kht. Környezetvédelmi Információs Iroda
FIGYELEM!
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2003. május 6-án és 7-én zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az
egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt konténerek. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez. Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Előző heten keddi ülésén megkezdett - lapzártánk után folytatódó napirendek tárgyalására került sor kedden, majd szerdán a könyvtárban tartott közgyűlésen. Zárt ülésen választották meg a bírósági ülnököket. Megtárgyalta és elfogadta a testület Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi pénzmaradványának felosztását, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003.(11.17.) számú rendeletének módosítását, a beszámolót Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002. évi költségvetési gazdálkodásáról, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatát hosszas, több
órás vita után, sok módosítással fogadta el közgyűlés, a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet módosítására is sor került.
A volt laktanyák logisztikai célú hasznosítására is javaslatot tett a polgármester, ill. Projektoros bemutatót nézhettek meg a képviselők Schmidt László, a Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetője előadásával kiegészítve.
Tóth László képviselő önálló indítványa a Közterület Felügyelet önálló intézménnyé alakítása tárgyában ill. a települési játszóterek, parkok kialakítására vonatkozó indítványa bizottsági szakaszba került.
FOLYTASSA ...
CSERESNYÉS PÉTER A VÍZMŰRŐL
- A Vízmű Rt. Megalakulása óta nem képez megfelelő nagyságú beruházási forrást a biztonságos vízellátást szolgáló eszközökre, a vezetékrendszerre, a gépházra, a vasta-lanítóra - mondta sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, a Fidesz helyielnöke.
- A polgármester Úr szerint ennek ellenére azonban helyes volt az ellenzék eltávolítása a Vízműtől, és véleménye szerint két kiváló szakember
- dr. Fodor Csaba és Böröcz Zoltán
- képviseli a város érdekeit.
Az alábbi 4 kérdést szeretném feltenni a Polgármester Úrnak és a két szakembernek:
Igaz-e, hogy 2002 utolsó negyedévétől a város az újonnan tulajdonába került közművek után az eddig is megkapott minimális összeget kapja a Vízműtől használati díjként, így az idei év végéig (minimálisan) kb. 40 millió forinttól esik el a nagykanizsai önkormányzat és veszélybe kerülhet a biztonságos vízszolgáltatás és a
nagykanizsaiak egészsége a felelőtlen döntések miatt? (Ezt más hasonló nagyságú város adatai alapján és a részemre a Polgármester Úr által átadott dokumentumok adataiból kellett kikövetkeztetnünk, mivel korrekt válaszokat nem kaptunk.) Igaz-e, hogy Polgármester Úr a városunkat kb. 40 millió forinttal megkárosító döntést - a Vízmű üzleti tervének elfogadását - támogatta? Tudja-e Polgármester Úr, hogy milyen célt szolgált volna a 40 millió Ft? Véleményünk szerint a város lakóinak biztonságos vízellátását, jó minőségű vízzel való kiszolgálását biztosította volna, egyetért velünk, hogy súlyos hiba a lakosság egészségével történő hazardírozás? Kinek állt érdekében, hogy a Vízműnél „maradjon " a fent említett 40 millió Ft ? Miért mondott le a város első polgára és a két kiváló szakembere a 40 millió Ft-ról? Hol van, (hova vándorolt) ez a hatalmas összeg ?
2003. április 30.
jiiniítí
5
MÁJUSI KULTURÁLIS PROGRAMOK
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A Pécsi Tudományegyetem BTK Gyakorló Intézménye
Széchenyi tér 5 - 9. Tel./fax: 310-465. Honlap: www.nagykanizsa.hu/hsmk E-mail: nk.hsmk@chello.hu Jegyárusítás 14 - 18 óráig. Tel.: 311-468 MÁJUS 5. 14 ÓRA HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAP Hevesi Sándor élete és munkássága - kiállítás
Irodalmi összeállítás Hevesi Sándorról - a Hevesi iskola tanulóinak közreműködésével
A Hevesi Sándor Általános Iskola tanulóinak rajzkiállítása Megnyitja: Papp Ferenc igazgató Hevesi Sándor vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetése
Koszorúzás Hevesi Sándor emléktábláinál MÁJUS 5. 15 ÓRA HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAP A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
Hevesi Sándor dramaturgiája alapján a budapesti Nevesincs Színház ifjúsági előadása.
Belépődíj: 500 Ft
MÁJUS 6. 20 ÓRA DEMJÉN FERENC SZUPERKONCERT
Solti János, Závodi Gábor,Menyhárt János Belépődíj: 2000 Ft Május 7. 15 óra
ANYÁK NAPJA A BELVÁROSI NYUGDÍJAS KLUBBAN
A Péterfy Sándor Általános Iskola 3/b. osztályának műsora
Felkészítő: Hegedűs Barnabásné MÁJUS 7. 18 ÓRA ÚTI ÉLMÉNYEK AZ UNIÓS ORSZÁGOKBAN SPANYOLORSZÁG diaképes úti élménybeszámoló Előadó: Durgó László
MÁJUS 12. 10 ÉS 14 ÓRA HARISNYÁS PIPPI mesejáték, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház bérletes előadásai 10 óra: MAZSOLA - BÉRLET 14 óra: TAPSI - BÉRLET Belépődíj (pótszék): 350 Ft
MÁJUS 13. 10 ÉS 14 ÓRA HARISNYÁS PIPPI
mesejáték
10 óra: TÁLTOS - BÉRLET 14 óra: MANÓ - BÉRLET Belépődíj (pótszék): 350 Ft
MÁJUS 15. 10 ÉS 13.30 ÓRA HARISNYÁS PIPPI
mesejáték
10 óra: VACKOR - BÉRLET 13.30 óra: HÁPI - BÉRLET Belépődíj (pótszék): 350 Ft
MÁJUS 19. 17 ÓRA FIATAL TEHETSÉGEK képzőművészeti sorozat
MATOLA SZILVIA MUNKÁIBÓL KIÁLLÍTÁS AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN Megnyitja: Stamler Lajos tanár-képzőművész
Megtekinthető: június 20-áig
MÁJUS 20. 18 ÓRA FARKAS ZSUZSA GRAFIKUSMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Lehota M. János esztéta MÁJUS 21. 10 ÓRA GYERMEKNAPRA JEROMOS, A REMETERÁK VIRÁGVERSENY bábjátékok, a szegedi Truffaldino Bábszínház vendégjátéka Belépődíj: 150 Ft
MÁJUS 21. 18 ÓRA
ÚTI ÉLMÉNYEK AZ UNIÓS ORSZÁGOKBAN
GÖRÖGORSZÁG diaképes úti élménybeszámoló Előadó: Lehota János, Kotnyek István MÁJUS 24. 15 ÓRA TARKA - BARKA MŰHELY Gyermeknapi játszóház
MÁJUS 24. 20 ÓRA VIRÁGBÁL Műsor: Premier Táncklub Zene: Littli Flamingó Vendéglátó: Centrál étterem Virágbemutató: Ica Virágüzlet Belépődíj: 1000 Ft
MÁJUS 26. 19 ÓRA INDUL A BAKTERHÁZ vígjáték, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása BRÓDY - BÉRLET Belépődíj (pótszék): 1100 Ft
MÁJUS 27. 15.30 ÓRA INDUL A BAKTERHÁZ
vígjáték
Belépődíj: 1000 Ft
MÁJUS 27. 19 ÓRA INDUL A BAKTERHÁZ
vígjáték
RÁTKAI- BÉRLET Belépődíj (pótszék): 1100 Ft
MÁJUS 28. 19 ÓRA INDUL A BAKTERHÁZ
vígjáték
Bérleten kívüli előadás Belépődíj: 1400 és 1200 Ft INFORMÁCIÓ
Tisztelettel megköszönöm mindazok támogatását, akik lehetővé tették a Tavaszi Művészeti Fesztivál sikeres megrendezését: Papp Ferenc igazgató Támogatók voltak:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Középdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti Kulturális Alapprogram Mércz Szőrme- és Bőripari Szolgáltató Bt. Volksbank Rt., Westel Mobil Rt., Szemafor-Clean Kft, Kanizsa Nyomda Kft., Dél - zalai Víz- és Csatornamű Rt., Drink System Kft., Kanizsa Extra, Kanizsa Magazin, Kanizsa TV Kft., Nagykanizsai Maraton, Szuperinfó, Zala Rádió, Kanizsa Képújság és TV. AZ EURÓPAI UNIÓ KÉPESLAPOKON Díszítsük fel a HSMK földszinti előcsarnokában elhelyezett európai uniós óriástérképet a fővárosok és nagyvárosok képeslapjaival.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen elhelyeznének a térképen egy-egy képeslapot.
Érdeklődni lehet az információs szolgálatnál.
A HSMK felvételt hirdet májusban induló társastánc tanfolyamára: 24 óra (heti 1x3 óra), részvételi díj: 3500 Ft, vezeti: Füstös Gábor
ROMANTIKA LIGHT -RÁKÁSZ GERGELY ORGONAHANG VERSENYE a református templomban (Kálvin tér) május 22-én 18 órakor. Jegyek a helyszínen az előadás előtt válthatók.
Rideg Sándor: INDUL A BAKTERHÁZ (vígjáték)
Bendegúz - Bogár Gergő, Balla Benjámin
Bakter - Eperjes Károly m.v. Kossuth-díjas
Banya - Ecsedi Erzsébet
Patás - Wellmann György
Buga Jóska - Farkas Ignác Jászai-díjas
Csámpás Rozi - Köves Dóra
Anya - Mester Edit
Piócás - Szegezdi Róbert Marhakereskedő - György János Csendőrök - Ilyes Róbert Jászai-díjas, Szakály Aurél
Díszlettervező: Bodnár Enikő m.v. Jelmeztervező: Laczó Henriette Ügyelő: Kurta Árpád Súgó: Zalányi Romana Rendezőasszisztens: Tompa Gábor Rendező: Be reményi Géza Kossuth-díjas Astrid Lindgen - Tompagábor Kornél: HARISNYÁS PIPPI MESEJÁTÉK Monostori János, Varga Zolee és Köves Marcell zenéjével
Harisnyás Pippi, a Tarkabarka villa lakója -Nagy Mónika Franciska, Csernák Enikő Annika, a szomszéd kislány -Rosta Bianka, Földi Szimonetta Thomas, a szomszéd kisfiú - Fábián Ádám, Ambrus Dániel
Pryselliusné, az árvaház vezetője, Erős Adolf \ a világ legerősebb embere, Karlsson, a tolvaj, Klang, rendőr, Tanítónő, Kövér ember, ingatlankereskedő, Harisnyás Kapitány, Pippi papája -Ilyés Róbert Jászai-díjas Gyerekek - Gibárti Soma, Nyers Martina, Molnár Zoltán, Sipos Mária, Horváth Cintia, Szántner Janika, Sipos Nikolett, Nágli Roland
Díszlettervező: Bodnár Enikő m.v. Jelmeztervező: Szőke Julianna Koreográfus: Stefán Gábor Ügyelő: Szilasi Attila Rendező: Tompagábor Kornél
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA
(Kiskastély) Erzsébet tér 14 - 15. Telefon: 313-920
MÁJUS 5 - 9. KORTÁRS KÉPZÉS
fiataloknak a kábítószer megelőzéséről. A rendezvény támogatója: a Hevesi Sándor Művelődési Központ
SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
Z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása. A Képzőművészetek Háza nyitva: 10-17 óráig, vasárnap, hétfő szünnap. A belépés díjtalan.
THURY GYÖRGY MÚZEUM
Fő út 5.
Telefon: 314-596
EMLÉKEK A MÚLTBÓL 50 ÉVES A THURY GYÖRGY MÚZEUM Megtekinthető: 10-17 óráig, vasárnap, hétfő szünnap.
Belépődíj: felnőtt 240 Ft/fő, diák, nyugdíjas: 120 Ft/fő, csoportos (8 fő: 160 Ft/fő családi jegy (minimum 4 fő): 400 Ft. Tárlatvezetés 2400 Ft
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ Hajgató S. u. 1. Telefon/fax: 319-202 E-mail: moricz@chello.hu
MÁJUS 9.19 ÓRA MÓRICZ KAMARASZÍNHÁZI SOROZAT Sultz Sándor: UTAZÁS BOZENBA Szereplők: Jordán Tamás, Egri Márta, Koleszár Bazil Péter Helyszín: HSMK színházterme Belépőjegy ára: 1.500 Ft Ha idősödő férfi létedre szerelmes leszel egy vonzó hölgybe, meg fogod bánni. Ha ellenállsz a csábító kísértésnek, azt bánod meg. Szerelmes leszel
vagy nem, így is úgy is megbánod. Ha elmúlik a szerelem, meg fogod bánni. Ha nem múlik el, azt bánod majd meg. Elmúlik vagy nem múlik, csak a bánatod és a magányod növekszik vele. Aztán elmúlik az élet is. Vagy nem?
MÁJUS 17. 14 ÓRA CIGÁNY KLUB RENDEZVÉNYE Vetélkedők, játékok gyerekeknek, rajz - és táncszakkör
MÁJUS 17. 20 ÓRA FELNŐTT CIGÁNY KLUB Zenét szolgáltat: Kopár Anti és zenekara Belépőjegy: 300 Ft
MÁJUS 25. 10.30 ÓRA HŐSÖK VASÁRNAPJA Koszorúzás és ünnepi megemlékezés a kiskanizsai Millenniumi Parkban a Polgári Olvasókör és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület szervezésében. INFORMÁCIÓ
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház nyári táborai:
Június 23-tól 29-ig általános iskolásoknak (10-14 év)
Június 30-tól július 6-ig középiskolásoknak (14-18 év)
Főbb tevékenységek: népi kismesterségek, újságírás, üvegfestés, gitártanulás, gólyalá-bazás, stb.
Részvételi díj: 15. 000 Ft/fő Jelentkezni a 319-202-es és a 30/3968-678-as telefonon lehet!
Részletfizetés lehetséges május, június hónapban!
Jelentkezési határidő: június 15.
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Kálvin tér 5.
Telefon: 509-500
Honlap: www.kanizsa.hu/konyvtar
Nyitva tartás:
Hétfő: 13.00 - 18.30
Kedd: 9.00 - 16.00
Szerda: 13.00 - 18.30
Csütörtök: 9.00 - 18.30
Péntek: 13.00 - 18.30
Szombat: 9.00 - 13.00
ÚJ SZOLGÁLTATÁS A KÖNYVTÁRBAN PTSZ Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálat Pályaválasztással, pályakezdéssel, pályakorrekcióval kapcsolatos tájékoztatás, szaktanácsadás gyerekeknek és szüleiknek, pedagógusoknak, pályamódosítás előtt álló felnőtteknek. «
Az érdeklődőket hétfőn 13-16-ig, kedden 9-15-ig, szerdán 13-16-ig várjuk. Telefon: 509511.
TANFOLYAM AZ INTERNET MINDENKIÉ
Könyvtárunkban 20 órás Internet használati tanfolyamok indultak. Kardos Ferenc (509-517), Perényi Gabriella (509-501) és Szabó Erzsébet (509-504) ad tájékoztatást az újabb tanfolyamokról, jelentkezni is náluk lehet. Egyéni és csoportos jelentkezést is várunk. Igény esetén hétvégi, intenzív tanfolyamokat is indítunk. Óradíj 50 Ft.

l
2003. április
VÁSÁR, VÁSÁR, VÁSÁR, VÁSÁR
Pénteken délelőtt nyitotta meg kapuit a Város Napi Vásár. A vásárok középkori hangulatát idéző profi kirakodók, fazekasok, mézesbábosok, hangszerárusok, ruhakészítők, bőrösök, kosárfonók, kür-töskalácsosok, langalisütő mellett helyet kaptak a város oktatási intézményeinek produkciói is, amelyek a színes vásári hangulatot még tovább fokozták. Voltak virágárusok, ószeresek, gyöngyfűzők, mosónők, péksüteményárusok, almaárusok, dísztárgykészítők és megannyi vásári hangulatot idéző kis- és nagydiák, akik jelmezekbe bújva tették látványossá a kanizsai Város Napi vásárt. A XIX. század végi, XX. század eleji vásár hagyományait felelevenítő rigmusokkal teli műsor keretében az idei vásárt Litter Nándor polgármester nyitotta meg.
2003. április 30.
Április 25-én a Város Napi programok keretein belül zajlott az a városismereti túra, melyet Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett meg a Városvédő Egyesület, a Városi Diákönkormányzat és a Régi Jó Egyesület. A 93 csapat között 27 középiskolás, valamint 66 általános iskolai csapat szerepelt, akiknek a XIX. századi Nagykanizsával kapcsolatos felada-
tokat kellett megoldaniuk. Az általános iskolák között az első három helyen a Körösi Általános Iskola Sörgyári csapata, az OSL büszkeségei, valamint a Kanizsai fivérek csapatai végeztek.
A középiskoláknál első lett a batthyányis Thury katonái, a második helyen a Dr. Mező Gimnázium Márciusi ifjai, a harmadik helyen a piarista Turul csapata végzett.
NYUGDÍJAS ,,MŰVÉSZEK"
Nyugdíjasok művészeti találkozójára a Város Napja rendezvénysorozat keretében került sor a Kodály Zoltán Művelődési Házban. A város nyugdíjas szervezetei művészeti alkotásokkal és hangulatos gálaműsor-
ral szórakoztatták a kanizsai nyugdíjasokat. Nagykanizsa önkormányzata nevében Röst János alpolgármester köszöntötte a részvevőket és kívánt tartalmas időtöltést a további programokhoz.
KOROK, MŰVÉSZETEK, RIPORTEREK ...
Négy alkalommal élvezhette a kanizsai közönség a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a múlt századforduló hangulatát az Erzsébet téri szabadtéri színpadon. A Korok, emberek, művészetek címet viselő műsorfolyam egyik leglátványosabb produkciója a kiskanizsai iskola kisdiákjainak Palotása volt.
ASZFALTRAJZOLÁS, RAJZKIÁLLÍTÁS
Péntek délelőtt az „Én elmentem a vásárba " programot az Erzsébet téren rendezték meg a gyerekek nagy örömére. Az óvodások, kisiskolások rajzolhatták le vásári élményeiket. A város óvodáiban megszületett rajzok közül az óvónők által legjobbnak ítélt rajzokat tekinthették meg a Város Napjára látogatók. A helyszínre kiérkező kisiskolások időtöltésként az aszfaltra rajzolhatták le a vásárt.
RÉGMÚLT IDŐK JÁTÉKAI
A Város Napi rendezvények között a korábbi évekhez híven az idén is felelevenítésre kerültek a régmúlt idők játékai. A gyerekek akkor is megtalálták a játék lehetőségét, amikor még nem voltak füves, parkos játszóterek, csak grundok, rétek, belső udvarok. E korokat idézte a Kanizsa játszik program, ahol kicsik és nagyok három napon át próbálkozhattak gólyalábaz-ni, karikát hajtani, kipróbálhatták, milyen a csutkavár, vagy az ugróiskola rég elfeledett változatai. A kicsik és nagyok körében méltán népszerű spontán programnak az Erzsébet tér déli oldala adott otthont. Akik némi gyakorlás után már néhány önálló lépés megtételére képessé váltak a gólyalábbal, fénykép segítségével felkerülhettek a gólyalábasok tablójára. A résztvevők sorsjegyet kaptak, a sorsolás szombaton volt.
„DEÁK NYOMÁBAN" VÁROSISMERETI TÚRA
MÓKA, KACAGÁS GÓLYALÁBON
A Városnapi programok vissza-visszatérő produkciója a gólyalábazás. A korabeli hagyományokon alapuló programelem az idén még nagyobb tömegeket mozgatott meg, mint a korábbi években. Három napon át próbálkozhatott a város apraja- nagyja, hogy tudja, milyen a világ húsz-öt-ven centivel, vagy akár egy méterrel magasabbról. Akik kipróbálta, az tudhatja csak igazán, mennyire nem egyszerű a gólyalábon járni-táncolni, mekkora kitartást, egyensúlyt követel „más lábán" állni, járni. Ilyen csodálattal, tisztelettej vegyes érzelmekkel, máskor harsány kacagással fogadta a nagyérdemű a hazai és külhoni gólyalábasok vásári komédiáit, művészi fellépéseit a hétvégén. A Langaléta Garabonciások, Balaskó Attila és szabadcsapata, Boka Gábor kétszemélyes kompániája és a bergámóiak színes produkcióikkal emelték a programok fényét, tették vásáribbá a hangulatot, karneválibbá a tömeget, különlegessé a gálát. Lehet, hogy az idén még nem voltak nagy világjátékok, de az előjáték már megvolt, amely jövőre még több résztvevővel, még színesebben folytatódhat, hiszen hírünket vitték.
A TORTA ...
Az idei kitüntettek számára a szokásos elismerésen, azok szimbólumain túl még egy meglepetés is várt. A Gálát követő állófogadáson ünnepélyes keretek között került sor a kitüntetettek tortájának felszelésére. A képen látható édességhegy érdekessége, hogy minden tortarészre az elismerésben részesült polgárok nevét írták a készítők.
SZÍVÁS ÉS LOCSOLÁS
A nagykanizsai tűzoltók jócskán kivették részüket az idei Város Napi programok színessé, emlékezetessé tételéből. A szombati magasból mentési produkciót követően került sor a Városi Szívóosztály századfordulós hangulatú, tréfás bemutatójára. A korhű jelmezekbe bújt, „túlsúlyos" tűzőrök megmutatták, hogyan lehet játszani a tűzzel. Az alaptörténet szerint az utcán járőröző századelős tűzoltók tüzet észleltek, majd, annak rendje-mód-ja szerint megkezdték az oltási munkálatokat. A tréfás kedvű lánglovagok a tűz eloltása helyett, a gyerekek őszinte örömére, a körülállók fröcskölésével fokozták a hangulatot. A lyukas kannákból fröcsögött a víz, a tűz meg csak
nem akart elaludni, de nem is ez volt a cél. A derék legények a szirénát meg-megsikíttatván főként a saját szomjuk oltásán fáradoztak egy öblös demizson segítségével. Végül aztán begördült a szívóosz-
tály is. A lovaskocsival érkező tűzoltókat egy nemzeti színű tandemmel, és egy másik öreg bringával érkező egység egészítette la. A helyszínre érve azonnal ivásba kezdtek a legények a füst által csöppet sem zavartatva. Lassan a kendertömlők is kibontásra kerültek, ám a molyrágta szerszámok a szárazon maradt körülállók legnagyobb derültségére csak a közönség lelocsolására voltak alkalmasak. Az ivás és a tétlenkedés folytatódott, közben a lánglovagok méltón önmagukhoz egy hölgy kimentését is imitálták, miközben pózoltak a korabeli és a jelenkori sajtófotósoknak folyamatosan. A sziréna bőgött, a tömeg kacagott, sikongatott, a tűz pattogott... Az Erzsébet
tér kövén kigyúlt szalmabála füstje -mire a jócskán „ügyetlenkedő, tétlenkedő" tűzoltók eloltották, sok mindenkit megcsapott, de senki nem bánta, hiszen tűzeseten ilyen jól még nem mulattunk.
Színvonalas műsorral szórakoztatták az Erzsébet térre összesereglett közönséget a Horvátországból érkezett művészeti együttesek és a kanizsai kisebbségeket képviselő előadók a Multikulturális Fesztivál alkalmából.
8
Ük
2003. április 30.
RIO, DE NAGYKANIZSA
Új elemmel, a karneváli felvonulással bővült az idei Város Napi rendezvények sora. Az Erzsébet térről induló színes kavalkád résztvevői között ott láthattuk a három nap produkcióinak résztvevőit, előadóit is. Felvonultak a Kanizsa Lovasklub huszárai, lovasai, a Roma Kisebbségi Önkormányzat küldöttsége, amatőr és profi gólyalábas csapatok, a Szívóosztály lovaskocsin, biciklin és talicskán. Volt síp, dob, talán nádi hegedű is, de a jócskán emelte a hangulatot az Ifjúsági Fúvószenekar is. Voltak pom-pom lányok, focisták, utcai zenészek. Felvonultak az Élettér Egyesület aktivistái, és a legszelídebb négylábúak is. Láthattuk az Anima kórust, jelmezes felvonulókat szép számmal, és az utak mentén a menetet mosolyogva üdvözlő városlakókat. Egy időre leállt a forgalom, sokan meglepődve néztek ki az ablakokon, mert ilyet ez a város mostanában nem látott. Az átmenetileg veszteglésre kényszerített tömegközlekedési eszközök utasai tán nem bánták a pár perces késedelmet, ennyi mosolygó embert úgy sem láttak mostanában.
NÉPEK ZENÉJE
BAB
KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRLAT ÉS DÍJÁTADÁS
A Város Napi rendezvények estéről estére zenés szabadtéri programokkal zárultak. Pénteken este fellépett többek között az ORFF, a Kis ORFF, A Kis NIF, a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar, a Városi Vegyeskar, és a Junoir Jazz Band. A szombat esti programzárás a bergámóiak spontán gólyalábas produkciójával kezdődött, majd az Anima Kórus és Zenekar musical összeállításával folytatódott, végül a napot a Moonflower Együttes utcabálja zárta. Vasárnap este a Piarista Táncszínház produkcióját tekinthették meg az érdeklődők az Erzsébet tér színpadán, majd ismét szabad volt a tánc.
A BAB Társulat hangulatos humoros műsora sokszor késztette nevetésre a közönséget és csalt könnyeket a szemekbe.
Hagyományteremtő szándékkal a múlt évben indították útjára a szervezők a Nemzetközi Nagykanizsai Fodrász és Kozmetikai Versenyt, amely idén is folytatódott. A szépségiparban tanulók és dolgozók több kategóriában mérték össze tudásukat az egész napos verseny során, melyet szakkiállítás és szórakoztató kulturális program színesített.
A Városi Vegyeskar műsorát követően a Kanizsai Képző-és Iparművészek Egyesülete kollektív tárlatát Litter Nándor polgármester nyitotta meg pénteken este 18 órakor a HSMK kiállító termében. Megnyitó beszédében a polgármester hangsúlyozta, hogy a 15 ajkotó munkája jelzi, hogy Nagykanizsa gazdag a csodálatos alkotásokat létrehozó emberekben, és ezt a gazdagságot meg kell őrizni. Bízik benne, hogy városunk lesz olyan gazdag, hogy tud támogatást, megrendelést adni a művészeknek. Meggyőződése, hogy ezek az alkotások gazdagítani fognak bennünket az EU-ban, és mint hozományt vihetjük magunkkal az Európai Unióba. A kiállítás megnyitót követően került sor a Városvédő Egyesület által alapított díjak átadására, melyeket az egyesület támogatásáért, az elmúlt évben végzett munkájáért a Zéta Kereskedelmi Rt., a Rozmaring Virág Bt., a Hevesi Sándor Általános Iskola, valamint Büki Pálné a VVE. Ifjúsági Tagozatának vezetője és Lengyák András a Kanizsai Nyomda munkatársa kapott.
2003. április 30.
Vállalkozások a csatlakozás után
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az EU Kommunikációs Közalapítvány által kiírt, „Megyék és a megyei jogú városok önkormányzatainak szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozásig" megnevezésű pályázatának eredményeképpen fórumot tartott a helyi kis-és középvállalkozók részére. A „Város Napja" rendezvénysorozat előestéjén tartott program vendégelőadója a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára Apatini Kornélné volt. Az előadás során a részvevők szakmacsoportonként elemzést hallgathattak meg a csatlakozás utáni várható hatásokról. Ezek szerint az építőiparban pozitív fejlemények, míg a ruhaiparban élesebb versennyel kell számolniuk a vállalkozóknak. A konzultációt követően a fórum kötetlenebb formában folytatódott az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által tartott közös fogadáson.
H.GY
HATÁRRENDÉSZETI KONFERENCIA
Schengeni határ — Nagykanizsa a régiók kapuja címmel pénteken a könyvtár adott helyet annak a rendezvénynek, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a schengeni külső-belső határok ellenőrzésével kapcsolatos EU-s elvárásokkal, hallhattak az EU csatlakozás közigazgatásunkra gyakorolt hatásairól, és arról, hogy milyen feladatok várnak a határőrségre az EU csatlakozás folyamatában. Mint azt Takács Ferenc ezredestől, a Határőrség Országos Parancsnoksága rendészeti főigazgató helyettesétől megtudhattuk, a határőrség előtt álló egyik legfontosabb feladat a határforgalmi ellenőrzések átalakítása. Fontos változás lesz a csatlakozásunkat követően, hogy a szlovákokkal, a szlovénekkel és az osztrákokkal közös határszakaszainkon megszűnik majd a vámellenőrzés, csak a határforgalmi ellenőrzés marad meg. Előreláthatóan 2007. január 1-től szűnik meg a belső határokon a határforgalom ellenőrzése, a külső határokon viszont fokozottabb védelemre lesz szükség, hiszen az Európai Unió biztonsága a bővítést követően sem csökkenhet — hívta fel a figyelmet Kendernai János, a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárság EU Bel- és Igazságügyi Főosztályának vezetője. Majercsik János, a Belügyminisztérium EU Integrációs Hivatalának vezetője a jogszabályi változásokról szólt, a kishatárforga-lomra vonatkozó megállapodások megszüntetésének szükségességét emelve ki.
KONFERENCIA ÉS IRODAAVATÁS
IX. ROMA NAP
A hagyományossá váló Roma Nap ünnepi megnyitásán a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban Teleki László, a MEH romaügyekért felelős politikai államtitkára megnyitó beszédében utalt a 800 négyzetméteres Közösségi Ház kihasználtságára, valamint arra a 10 milliárd forintos támogatásra, amit a különböző szaktárcák különítettek el a ro-
vezetője, valamint a Zala Megyei Közgyűlést Vajda László képviselte. Az ünnepi beszédek után sor került a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás aláírására. Ezt követően az oktatási szekcióban Bernáthné Mohácsi Viktória, az Oktatási
mák foglalkoztatására, egészségügyi helyzetük javítására, oktatásukra. Mandur László, az Országgyűlés alelnöke beszédében a diszkrimináció ellenes törvény fontosságát hangsúlyozta, amely esélyegyenlőséget biztosít mindenki számára. Litter Nándor, városunk polgármestere ünnepi beszédében kiemelte a szegények ügyvédje rendszert, a lakbér-rendelet eltörlését, a szegénység elleni programot. Megnyitó beszédet mondott még Göndör István országgyűlési képviselő, Kertész Lóránt, az OCKÖ alelnöke, Radó József, a 100 Tagú Cigányzenekar
Minisztérium hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrációjáért felelős miniszteri biztosa tartott előadást, aki ismertette az Oktatási Minisztérium legfőbb intézkedéseit. A helyi oktatási viszonyokat dr. Pintérné Grundmann Frida Művelődési és Sportosztály vezetője ismertette. Az oktatási szekcióval párhuzamosan a foglalkoztatási szekcióban többek között Székely Gabriella, az OFA igazgatója tartott előadást. A Karneváli Menetben való szereplés után az est fénypontjával, Roma Kulturális Gálával ért véget a Roma Nap.
N. K.
HOL VAGYTOK...?
VOLT EGYSZER
Egykori irodalmi színpadosok találkozóját tartották a Batthyány Lajos gimnáziumban, ahova egykori diákszínjátszók jöttek el az ország minden részéből, hogy felelevenítsék a legendás irodalmi színpadokhoz kapcsolódó élményeiket. Az 1949-től zajló színjátszó-mozgalom történetét Harkány László és Lehota János villantotta fel. A találkozó során csak úgy sorjáztak a Pál utcai fiúk, a Kisunokám, a Karnyóné és az Elektra előadásaihoz fűződő emlékek. Egy új korszakot reprezentált a Dorottya, A Kis herceg, a Rokonok, a Pacsirta és az Evangélium nagysikerű előadásai. Az egykori amatőr színjátszók közül többen maradtak a "világot jelentő deszkák" vonzásában: Balázsovits Lajos, Duró Győző és Herpai Rita. Vannak az egykori színjátszók közül sokan — Ördög Csilla, Szabó Zsolt és a rendezvény megálmodója Molnár László — akik a média világában találtak új színtérre. A derékhad azonban csak emlékeiben őrzi egy hajdanvolt korszak szépséges emlékeit.
Vasárnap délután 17 órakor a Honvéd Kaszinó tükörtermében mutatták be a „Volt egyszer egy katonaváros" című kiadványt. A Városvédő Egyesület kiadásában megjelent könyv számos érdeklődőt vonzott. Lovrencsics Lajos az egyesület elnöke megnyitó beszédében kiemelte, hogy az elmúlt 18 évben 29 könyvet jelentettek meg a város múltjáról, életéről. A katonaváros 1867-1997-ig terjedő történetét Büki Pálné, Halmos Ildikó, Harasztosi Vince, Lovrencsics Lajos, Poprádi Zoltán, Temesvári Andor és Szabó Lajos írták. Litter Nándor polgármester megköszönte az alkotók összefogását, a cégek, intézmények támogatását. Megjegyezte, bízik benne, hogy a „Volt egyszer egy katonaváros" nem a katonaság múltját jelzi, a határőrigazgatóság továbbra is megmarad. Az ünnepi műsorban Görcsi Frigyesné és Gőcze Istvánné versmondók, Baráth Béla zenetanár, és a Honvéd Kaszinó Kórusa szerepelt. A szerzők részleteket olvastak fel a könyvből. Befejezésül pohárköszöntőjében Kónya István a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubjának elnöke szólt a sokakat megmozgató műhelymunkáról, és azért dolgoztak, mert szeretik Nagykanizsát.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) eMagyaror-szág konferenciasorozatának kanizsai programjait Litter Nándor polgármester indította útjára. Délelőtt Bakonyi Péter, az IHM helyettes államtitkára az Európai Unió és Magyarország informatikai stratégiáit elemezte. Farkas Zoltán, az Információs Társadalom Kht. irodavezetője a kiépült regionális irodák feladatairól, az elektronikus közigazgatás megteremtéséről tartott előadást. Piróth István főosztályvezető az önkormányzatokra váró informatikai feladatokról beszélt. A Németországban élő — kanizsai születésű — Bátki József a videokonferenciák jelentőségéről, gazdasági hasznosságáról tartott prezentációja zárta a délelőtti. programot. Schmidt László, a Gazdaságfejlesztő Kht. helyi vezetője vázolta az ipari park és a logisztikai központra vonatkozó terveket. Paréj Vilmos, az APEH Zala Megyei Igazgatóságának informatikai vezetője az e-ügyintézés jelenlegi és jövőbeli helyzetéről, míg Fukker Gabriella osztályvezető, a Pályázat Előkészítő Alap önkormányzati kérdéseiről tájékoztatta a konferencia részvevőit. A konferencia talán legszínesebb előadását, a térinformatika témakörében a helyi szakképző iskola mérnök-tanára, Faragó Zsolt tartotta. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter záróelőadása után, a konferencia házigazdájával Gra-bant Péter irodavezetővel és Röst János alpolgármesterrel közösen felavatták az Információs Társadalom Kht. Nyugat-Dunántúli Regionális Irodáját. A Bazár-udvar-ban megnyílt iroda ezt követően Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékben végez majd szolgáltatói tevékenységet.
H.GY

fl
2003. április .

/A
♦ Csak egy lakattal őrizték azt a raktárt, ahonnan 2003. április 14-én 1.415.000 Ft + ÁFA értékben tulajdonítottak el ismeretlen tettesek különböző vegyszereket. (A rongálási kár 1500 Ft.)
♦ Este egy olyan férfit vettek őrizetbe a Bűnügyi osztály dolgozói, aki alaposan gyanúsítható rablás elkövetésével. (Késsel megfenyegetett, majd többször meg is szurkált egy férfit annak érdekében, hogy átadja számára diktafonját.)
♦ Egy szociális otthon idős lakóját kellett előállítani még az este folyamán, mert kampósbotjával olyan súlyosan bántalmazta szobatársát, hogy annak eltörött a keze.
♦ Szerdán egy áruház rendésze tett bejelentést, mert egy ismeretlen személy egy márkás szabadidőruhával fizetés nélkül elszaladt. A járőrök hamarosan elfogták és előállították az elkövetéssel alaposan gyanúsítható férfit, akinél a ruhát is megtalálták.
♦ Egy másik áruház rendészei saját dolgozóikat érték tetten lopás közben. A két nő a pénztárnál összejátszva próbált fizetés nélkül 12.000 forint értékű áruval távozni.
♦ Egy KFT parkolójában leállított, de le nem zárt teherautóból lopott el ismeretlen tettes egy autóstáskát, benne a gépkocsivezető irataival és mintegy 100.000 Ft készpénzzel.
♦ Hamarosan ismét parkolóból történt lopásról érkezett bejelentés. Itt egy légkalapácsot vontattak el, melynek értéke kb. 1,5 millió Ft.
♦ Péntekre virradóra a kórházba hatoltak be ismeretlen tettesek, miután lefeszítették az ablakrácsot. Az irodában talált pénzeskasszában 175.000 Ft volt.
♦ 9 órakor egy figyelmes szomszéd kért rendőri segítséget, ugyanis egyik lakótársát már két napja nem látta, de tudja róla, hogy beteg, bemenni viszont nem lehet hozzá. A férfi lakását a tűzoltók nyitották ki, de sajnos az orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.
♦ 19-én egy német állampolgár próbált meg egy 1740 forintos rúzzsal fizetés nélkül távozni egyik áruházunkból, ám tetten érték a biztonsági őrök. Egy benzinkútnál már ügyesebb volt az
elkövető, ugyanis tankolás után bement az üzletbe, ahol vett még egy szilikon spray-t, azt kifizette, majd a benzin költségeit feledve távozott járművével.
♦ Az utcán sétált azt a férfi, akinek a kezéből ismeretlen egyszerűen kivette a telefonját, ám mikor szólni mert az elkövetőnek érte, az megrúgta, majd elment. Nem jutott messze, hamarosan előállították, a telefont lefoglalták tőle.
♦ Húsvét vasárnapján két személynek is 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett. A családi veszekedés vége csonttörés lett, míg egy báli mulatozás is hasonlóan végződött.
♦ Szombat hajnalban az általános sebészetről érkezett a bejelentés, mely szerint ellátásra bevittek hozzájuk egy férfit, akit egy helyi szórakozóhelyen hasba szúrtak. Sérülése súlyos, 8 napon túl gyógyuló. Az elkövető a vendéglőből a szúrást követően eltávozott, ám kiléte ismert.
♦ Április 26-án a délelőtti órákban a nagykanizsai temető térségében gyermekek dobáltak meg egy vasúti szerelvényt, egy ledobott vaslánc átmenetileg üzemzavart okozott.
♦ Április 26-án néhány perccel 18.00 óra előtt a város rendezvény programjába illesztett ún. "durranó effektet" robbantott a felkért pirotechnikus. A téren a robbanás következtében két néző könnyű sérülést szenvedett. A baleset körülményeit, okait a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szakértők bevonásával folytatja.
♦ A közlekedési eseményeket áttekintve megállapítható, hogy az intenzívvé váló tavaszi forgalom visszatérő veszélyforrásként jelentkezik. A hétvégén a Sugár út, Rozgonyi út kereszteződésében, a Látóhegyen, a nagykanizsai Tesco parkolóban is történt közlekedési baleset. Ezen balesetek legfőbb kiváltó oka a megfelelő körültekintés hiánya.
♦ Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasókat, hogy a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság által meghirdetett biztonsági öv akció folytatódik. Kérjük a közlekedőket, mindany-nyiunk érdekében használják a biztonsági öveket.
- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
- A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
- Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
PER/PATVAR
Tisztelt Kanizsa Újság!
Elvált ember vagyok, két felnőtt egyetemista gyermek után fizetek tartásdíjat, a jövedelmem 40%-át. A nagyobbik gyermekem 24 éves, 4 évet elvégzett az első leendő diplomájából, tavaly őszszel halasztott, és elkezdett egy másik szakot, szintén 5 éveset. Addig nem akar az első szakjából államvizsgázni, amíg utol nem éri az elsőt, mert igy nem kell neki a másoddiploma megszerzése alatt tandíjat fizetni. Közben már egy éve élettársi kapcsolatban él.
Kérdésem: meddig vagyok köteles a felnőtt gyermekeim után tartásdíjat fizetni (a kisebbik 20 éves és szintén egyetemista) és ha már nem kell, hogyan és hol kell kezdenem a megszüntetését.
Hangsúlyozom, hogy - bár a gyermekeim nem velem élnek - jó velük a kapcsolatom és nem szeretném, ha elromlana, de nekem is vannak gondjaim. Egyedül élek, lakástörlesztést és fenntartást kell fizetnem. A ruházkodásra és az élelmezésre a 60%-os fizetés mellett különmunkát kell vállalnom. Kérem szíves válaszát. „Egy gyermekszerető apa "
Tisztelt
„Gyermekszerető apa"!
A Családjogi törvény szerint tartásra a munkaképes leszármazó, vagyis a gyermek is jogosult, ha erre szükséges tanulmányai folytatása érde-
kében rászorul. Nem köteles a szülő tartani a szükséges tanulmányait folytató munkaképes nagykorú gyermeket akkor, ha az a szülő saját szükséges tartását veszélyeztetné. A gyermek indokolt szükségleteit és a kötelezett teherbíró képességét kell alapul venni a tartásdíj megállapításánál, amit már nem is gyermektartásdíjnak, hanem rokontartásnak nevezünk.
A kiskorú gyermek tartása és a rokontartás között alapvetően az a különbség, hogy a kiskorú gyermek tartását a szülő a saját szükséges tartásának a rovására is köteles biztosítani.
Arra, hogy mit tegyen, nehezebb a válasz. Abból amit leírt, arra következtetek, hogy feltehetően a 24 éves gyermekének a tartására Önt már nem lehet kötelezni, hiszen az ő esetében az a kérdés is felmerül, hogy szükséges tanulmányokat folytat-e még. Külön kell vizsgálni a 20 éves gyermekének a tanulmányaival kapcsolatban felmerült szükséges kiadásokat, esetleg azokat a bevételeket, amely-lyel a fiú rendelkezik (pl.: ösztöndíj). Mindezek együttes ismeretében lehet döntést hozni, megállapítani, hogy Ön kötelezhető-e tartásdíj fizetésére. A gyermektartásdíj fizetési kötelezettségét a bíróság állapította meg ítéletében, ezért a megszüntetése iránt is a bíróságon kell eljárást kezdeményeznie.
Dr. Stepán Annamária ügyvéd
2003. április 0.

TÉVÉMŰSOR-AJ
május 3-től május 9-ig
szombat
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.00 Gyerekeknek 11.05 Bravó TV 12.10 Heti Mozaik 13.00 Útravaló 13.15 Népzenei magazin 13.45 Fogadóóra 14.15 André de Tóth 15.10 Jordánia 15.35 Száza-dunk 15.45 Unokáink sem fogják látni 16.10 Androméda 17.00 Hogyan fogjunk milliomost? 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 Dilibuli 21.00 A tábornok lánya 23.00 Híradó 23.10 Eleven hús
RTL KLUB 06.00 Ünnepnaptár 06.30 Szamuráj pizzacicák 07.00 Kölyökklub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.30 Ámor nyila 11.20 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 Híradó 12.15 XXI. Század 12.40 Mr. Beán 13.10 Autómánia 13.45 Forma-1 15.15 Egyik kopó, másik zsaru 16.10 Limonádé 16.40 Ókori magánnyomozó 18.30 Híradó 18.55 Fókusz plusz 19.25 Való Világ 20.30 Az elnök zsoldosa 2. 22.10 Heti hetes 23.20 Drogkom-mandó 01.15 Híradó 01.20 Sportklub 01.30 Tisza Hollywood
TV2
05.50 Gyökereink 06.15 tv2 matiné 08.10 Fox Kids 09.45 A magyar szupersztárok 10.10 Bébilesen 10.45 Vad világ 11.45 Totalcar 12.20 Xena 13.20 Játszd újra az életed! 14.20 Flipper 15.25 Dawson és a haverok 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Big Brother 22.00 Massza 00.00 Tea 00.30 Vadászat a Fehér Aurórára 02.20 Amerikai gladiátorok 03.30 Vers
Május 4., vasárnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhiradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Főtér 09.40 Galéria 11.10 "Igy szól az Úr!" 11.20 A Pécsi Szimfonikusok hangversenye a Vatikánban 12.05 Úton 12.35 Delta 13.05 Mindentudás Egye-teme 14.00 Állatkölykök 14.50 Örömhír 15.20 Balerinák áldott állapotban 15.45 Szent István vándorlás 16.15 Autóbontó 16.45 Első kézből 17.20 Gól! 18.25 Híradó 18.55
Friderikusz 20.35 NÉVshowR 22.25 Szubjektív objektív 22.50 Híradó 23.00 Sorskérdések 23.45 Héthatár
RTL KLUB 6.0Csodák világa 06.30 Szamuráj pizzacicák 07.00 Kölyökklub 10.00 Top of the Pops 10.30 Csak egy szavadba kerül 10.35 Bikini, a tiltott paradicsom 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.15 ötletház 12.45 Jack és Jill 13.35 Forma-1 16.05 Cobra 11 17.10 ValóVilág 18.30 Híradó 19.00 Armageddon 21.55 Való világ 23.30 RTL Bokszklub 00.50 BeleValóVilág 01.10 Híradó 01.15 Sportklub 01.30 Fókusz portré 02.00 Országház 02.25 Bikini, a tiltott paradicsom TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 07.00 Tv2 matiné 08.15 Fox Kids 09.50 Egyről a kettőre 10.20 Bébilesen 10.50 Stahl konyhája 11.25 Szabadnak született 12.25 Bajnokcsapat kerestetik 13.25 Szinbád kalandjai 14.25 Száguldó Vipera 15.25 Motoros zsaruk 16.25 Walker, a texasi kopó 17.25 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Titanic 23.55 Promo Sapiens 00.05 Propaganda 00.35 Hétköznapi csetepaté 02.30 Vers
rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.15 Testpercek 16.25 Balázs -Szembesítőshow 17.20 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 20.45 Barátok közt 21.20 Sárkányölő 23.00 BeleValóVilág 23.25 Találkozások 23.40 Híradó 23.45 Az első halálos bűn 01.50 Sportklub 02.05 Fókusz
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.30 Jó reggelt Magyarország! 07.00 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 10.00 Villa Acapulco 10.55 Teleshop 11.45 Vad angyal 12.35 A sárkány gyűrűje 14.35 Kapcsoltam 15.10 Providence 16.10 Jóbarátok 16.40 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.45 Frei dosszié 21.50 Nyom nélkül 23.00 Jó estét, Magyarország! 23.45 Helló, itt Brother! 00.20 EuroGÓL! 00.50 Profiler 01.50 Aktív 02.30 Vers
MTV1
5.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhiradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Fekete gyöngy 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Csak a jók mennek el 15.25 Telenyerö 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 19.56 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 24 22.00 Hétfő este 22.30 Hungarikum 23.00 Telesport 00.45 Kárpáti krónika
RTL Klub
06.0 Szamuráj piz-
zacicák 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.25 Recept klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-
Május 6., kedd
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Fekete gyöngy 09.50 Telenyerő 10.05 Önök kérték! 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Srpski ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Sorstársak 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Magyar bencések Brazíliában 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Nem csak a húszéveseké a világ 21.05 Kazal-kabaré 22.00 Kedd este 22.35 Hungarikum 23.00 Panoráma 23.35 Telesport 00.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei 16.15 Testpercek 16.25 Balázs - Szembesítőshow 17.20 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 20.55 Barátok közt 21.30 Vészhelyzet
22.35 BeleValóVilág 22.55 XXI. század 23.30 Találkozások 23.40 Híradó 23.50 Avalon 02.15 Sportklub 02.30 Fókusz TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.00 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 10.00 Villa Acapulco 10.55 Teleshop 11.45 Vad angyal 12.35 A sárkány gyűrűje 14.35 Kapcsoltam 15.10 Providence 16.10 Jó barátok 16.40 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.45 Szeret, nem szeret 21.05 Mindhalálig 23.10 Jó estét, Magyarország! 23.55 Helló, itt Brother! 00.25 Aeroma-gazin 00.55 Az utolsó vacsora az Arabs szürkénél 02.30 Aktív 03.10 Vers
zac 08.45 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.50 Villa Acapulco 10.45 Teleshop 11.35 Vad angyal 12.10 Futball-cirk|jsz 14.35 Kapcsoltam 15.10 Providence 16.10 Jó barátok 16.40 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.45 Big Brother 20.50 Micukó 21.25 Lucifer 22.35 Magánszám 23.35 Cinematrix 00.05 Jó estét, Magyarország! 00.50 Helló, itt Brother 01.20 Siska 02.20 Aktív 03.00 Vers

Május 8., csütörtök
MTV1
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhiradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Fekete gyöngy 09.50 Telenyerő 10.05 Dilibuli 10.55 Telenyerö 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Krisna földjén 16.50 Evangélikus ifjúsági műsor 17.00 Az utódok reménysége 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.00 Valahol Európa 20.40 Telesport 22.45 Szerda este 23.20 Telesport 00.10 Parlamenti napló 01.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei 16.15 Testpercek 16.25 Balázs - Szembesítőshow 17.20 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 20.45 Barátok közt 21.20 Végzetes kard 23.15 BeleValóVilág 23.40 Találkozások 23.55 Híradó 24.00 Maffiózók 01.05 Sportklub 01.20 Antenna 01.50 Fókusz TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.30 Jó reggelt, Magyarország 07.00 La-
17.30 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.45 Mr. Beán 21.20 Az ember, aki túl kevesek tudott 23.20 Totalcar 23.50 Jó estét, Magyarország! 00.35 Helló, itt Brother! 01.05 Dzsungelhódítók 02.35 Aktív 03.05 Vers
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Fekete gyöngy 09.45 Telenyerő 10.00 Ausztrália 10.25 Ázsia vadonjai 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Slovenski Utrinki 14.25 Roma Fórum 14.55 Szószóló 15.25 Telenyerö 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.30 20 perc Kazal Lászlóval 22.00 Csütörtök este 22.35 Hungarikum 23.05 A Birodalom 00.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.25 Recepklub 14.35 Játékzóna 14.50 Desney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elnök emberei 16.15 Testpercek 16.25 Balázs -Szembesítőshow 17.20 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 20.45 Barátok közt 21.20 Esti Showder Fábry Sándorral 23.05 BeleValóVilág 23.35 Stella moziklub 00.10 Találkozások 00.20 Híradó 00.30 Michael Hayes 01.00 Fókusz 01.20 Sportklub 01.30 Pont hu TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinamatrix 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.00 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 10.00 Villa Acapulco 10.55 Teleshop 11.45 Vad angyal 12.35 Sziklaöklű Joe 14.35 Kapcsoltam 15.10 Providence 16.10 Jó barátok 16.40 Jakupcsek
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00
NÉVshowR 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Váratlan utazás 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Érintő 15.25 Telenyerő 15.50 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas 19.00 Prézli 19.30 Híradó 20.05 Sírba viszel 21.45 Szórakoztató percek 22.00 Péntek este 22.35 Az imposztor 00.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB 06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.10 Pont hu 13.40 Játékzóna 14.25 Recept klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajz-film 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei 16.15 Testpercek 16.25 Balázs -Szembesítőshow 17.20 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 20.45 Barátok közt 21.20 A dilidiák 23.00 BeleValóVilág 23.25 Találkozások 23.35 Híradó 23.45 Las Vegas - A bűnös város 00.35 Buli van! 01.00 Sportklub 01.10 Fókusz
TV2
05.50 tv2-matiné 06.00 Magellán 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.00 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 09.55 Villa Acapulco 10.50 Teleshop 11.40 Vad angyal 12.30 Fataghiro, a harcos hercegnő 14.35 Kapcsoltam 15.10
Providence 16.10 Jó barátok 16.40 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Activity 20.30 Big Brother 23.00 Páran párban 23.30 Jó estét, Magyarország! 00.15 Robbanásveszély 02.00 Napló 03.00 Aktív 03.40 Vers
12
■íiHlfe
2003. április 30.
06.30 -Krónika 06.40 -Körjárat 07.10-Civilek 07.11 - Jelkép - katolikus 07.21 -Jövő 7 07.48 - Mese 07.52 - Vera 07.54 -Krónika 08.04 - Lapozó 09.00 - Nyitott világ - A gyógyszerkutatás I. - HTV 09.30 - Különjárat - zenei magazin - HTV 10.00-Euróra-HTV 10.30-TVshop-HTV 11.00 - Képes recept - HTV 11.30-Helyi televíziók műhelyéből 12.00 - Lapozó 16.30 - Cubix a javíthatatlan robot - animációs sorozat - HTV 17.00 - Kapolcs után Kapolcs előtt - HTV 17.30 - TV mozi: Szerelem - magyar film 18.54 - Sajt 19.26 - Turisztikai hírmagazin 20.00 - Őfelsége kapitánya - angol tévéfilmsorozat 12/12.-HTV 21.00-Paródia parádé -HTV 22.00-Bence show-HTV 22.30-Képes recept - HTV
Május 04. vasárnap
06.30 - TV mozi: Szenelem - magyar film 07.55 - Sajt 08.26 - Lapozó 09.26 - Nyitott világ - Agyógyszerkutatás II. - HTV 09.30 - Biztonsági zóna - HTV10.00 - Képes recept - HTV 10.30 - TV shop - HTV 11.00 -Paródia parádé - HTV 12.00 - Lapozó 16.30 - Kimba gyermek rajzfilm sorozat -HTV 17.00 - Dél-Afrika ma - utazási magazin 17.30 - Mese - Rózsatitok 17.36 -Kapocs - 1. sz választókerület, Bicsak Miklós 18.06 - TV mozi: Miért rosszak a magyar filmek-magyar film 19.30-Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 - Orvvadászok - svéd thriller - HTV 22.00 - A helyi televíziók műhelyéből - HTV 22.30 -Biztonsági zóna - HTV 23.00 - Lapozó
Május 05. hétfő

08.00 - Mese - Rózsatitok 08.03 - Kapocs -1. választókerület - Bicsák Miklós 08.34
- TV mozi: Miért rosszak a magyar filmek
- magyar film 09.57 - Lapozó 16.30 -Cubix a javíthatatlan robot - animációs sorozat - HTV 17.00 - A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház - a nyíregyházi városi TV filmje - HTV 17.30 - Cubix a javíthatatlan robot - animációs sorozat - HTV 18.00 - TV shop 18.14 - Miért pont én? -A Casco - Gálvölgyi Jámossal 18.28 -Vers 18.31 - Mese - A macska és az egér 18.35 - Házban ház körül 19.00 - Krónika 19.11 - Portré - Ördög Ferenc - ismétlés 19.21 - Jelkép-adventista 19.31 -Települési hírmagazin - HTV 20.00 - Körjárat 20.20 - Krónika 20.30 - Települési hírmagazin - HTV 21.00 - Borges történetei - argentin játékfilm - HTV 22.15 - A városi televíziók műhelyéből 23.00 - Lapozó
Május 06. kedd
08.00 - Krónika 08.10 - Házban ház körül 08.30 - Portré - Ördög Ferenc 08.40 - Jelkép - adventista 08.50 - Körjárat 09.10 -Mese - Macska és az egér 09.16 - Kapocs -1. sz. Választókerület - Bicsák Miklós 09.46 - Krónika 09.56 - Lapozó 16.31
- Kimba - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 17.00 - Virágzó Magyarország Városról városra Szigetújfálu - HTV 17.30 - Kimba
- gyermek rajzfilm sorozat - HTV 18.00 -TV shop 18.15 - Miért pont én ? ACasco
- Gálvölgyi Jánossal 18.28 - Mese: A szép virág 18.30 - Kapocs -1. sz. Választókerület - Bicsák Miklós 19.00 - Krónika 19.11 - Mi Várunk 19.21 - Önök mondták 19.30 - Sport Hírmagazin 19.59 - Házban
ház körül 20.20 - Krónika 20.30 - Sport Hírmagazin 21.00 - Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 47. - HTV 22.00 - Bence show - HTV 22.30 - Érzékszerveink - A lisztérzékenység - HTV23.00 - Lapozó
Május 07. szerda
08.00 - Krónika 08.10 - Mese: A szép virág 08.12 - Kapocs -1. sz. Választókerület - Bicsák Miklós 08.42 - Önök mondták 08.52 - Szivárvány sztár 09.22 - Házban ház körül 09.43 - Krónika 09.53 - Lapozó 16.30 - Cubix a javíthatatlan robot -animációs sorozat - HTV 17.30 - A pécsi Janus Egyetemi Színház - a Pécs TV filmje - HTV 17.30 - Euróra - HTV 18.00 -TV shop 18.15 - Miért pont én? A baleset
- Gálvölgyi Jánossal 18.30 - Mese: - Tücsök kisasszony és az egér lakodalma 18.35 - Vers 18.37 - Spanyolország - a megjöttünk sorozatból 19.00 - Krónika 19.10 - Kamarai percek 19.20 - Jelkép -evangélikus 19.30 - Egészség és környezet hírmagazin 20.00 - Önök mondták
20.10 - Kamarai percek 20.20 - Krónika 20.30 - Egészség és környezet hírmagazin 21.00 - Vadócba rózsát - beszélgetés Béres Józseffel - dokumentumfilm - HTV 23.00 - Lapozó
Május 08. csütörtök
08.00 - Krónika 08.10 - Jelkép - evangélikus 08.20 - Kamarai percek 08.30 - Spanyolország - a megjöttünk sorozatból 08.52 - Önök mondták 09.02 - Biztonsági zóna 09.33 - Krónika 09.43 - Lapozó
16.30 - Kimba - gyermek rajzfilm sorozat -HTV17.00 - Biztonsági zónai 7.30 -Kimba - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 18.00 - TV shop 18.15 - Miért pont én? Az életbiztosítás - Gálvölgyi Jánossal 18.29 -Vers 18.32 - Mese: - Illés szárazságot jövendöl 18.38 - Jövő 7 19.00 - Krónika
19.11 - Portré 19.21 - Jelkép - református
19.31 - Kulturális hírmagazin - HTV 20.00
- Mi Várunk 20.10 - Portré 20.20 - Krónika 20.30-Kulturális Hírmagazin-HTV 21.00 - Poirot - angol krimi - HTV 22.00
- Egészségmagazin - HTV 22.30 - Nyitott világ - A könny - HTV
23.00 - Lapozó
Május 09. péntek
08.00 - Krónika 08.10 - Jövő 7 08.32
- Vers 08.36 - Jelkép - református 08.46 -Szivárvány sztár 09.16 - Portré 09.26 -Mese: - mese a borsóról 09.31 - Krónika 09.40-Lapozó 16.30-Cubix a javíthatatlan robot - animációs sorozat - HTV 17.00
- 20 éves a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház - a zeg.-i városi TV filmje - HTV 17.30 - Cubix a javíthatatlan robot - animációs sorozat - HTV 18.00 - TV shop 18.15 - Miért pont én? A betörés -Gálvölgyi Jánossal 18.31 - Vers 18.33 -Körjárat 18.53 - Erdély - a megjöttünk sorozatból 19.00 - Krónika 19.11 - Civilek 19.21 - Jelkép - katolikus 19.31 -Ifjúsági hírmagazin - HTV 20.00 - Jövő 7 20.22 - Krónika 20.32 - Fújhat|uk - amerikai, angol filmvígjáték - HTV 23.00 - Lapozó
SPORTHÍREK
FELHÍVÁS
ÍOO TÁBLÁS SAKKVERSENYRE
Tisztelt Sportbarátok!
2003. május 13-án 16 órakor Zalaegerszeg - Nagykanizsa 100 táblás sakkversenyre kerül sor a két város sakkbarátai között.
Kérjük, hogy akik a sporteseményen rész kívánnak venni szándékukat az alábbi telefonon, illetve e-mailen jelezzék.
Telefon: 93/500-753
e-mail: hari laszlo@nagykanizsa.hu
Művelődési és Sportosztály Sportiroda
BASEBALL
Budapesten vívta III. bajnoki találkozóját a TORONY SZŐNYEGHAZ-THURY ANTS BASEBALL EGYÜTTES, ahol az Óbuda BRICK FACTORY ellen 18-3-ra nyertek a kanizsaiak. Csapat: Németh P. (Nitobe), Völgyes, Szécsenyi, Kaufmann, Perényi (Ivanics), Halász, Pelikán, Barbalics, Hajdú.
A női softballosok Zágrábban, Interliga meccsen a helyi Princ csapata ellen 7-0-ra kikaptak.
KOSARLABDA
Az NB I A-csoportos női kosárlabdabajnokság alsóházi rájátszásában Szekszárdon az Atomerőmű - MÁV NTE mérkőzés eredménye 92-67 (28-13, 23-22, 22-18, 19-14).
Az elmúlt héten csütörtökön az NB I A-csoportos női kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának keretében a MÁV NTE a BSE csapata ellen játszott. A mérkőzés eredménye 66-102 (17-25, 17-24, 18-27, 14-26) az idegenben játszó BSE javára.
Salgótarján, 300 néző, férfi kosárlabda NB I B. Salgótarján - KKK DKG East 97-77 (23-19, 36-19, 19-23, 19-16).
A NB I A női kosárlabda bajnokság 7-12 helyezésért folyó rájátszásában a MÁV NTE - BEAC Siemens mérkőzés 80-75 (14-23, 28-20, 20-15, 11-15, 7-2) arányban a kanizsaiak nyereségével zárult.
RALLYE
A Prymo-Rallye Team SE tagjaként a Bogár Ferenc - Néber Tamás duó a Rallye-Túra Országos Bajnokság második futamán (Az első a Pilisben volt, ahol 7. helyen végeztek) a Győr melletti Rábaringen, az Al-es Trabantok mezőnyében az első helyen végzett.
LABDARUGAS
Magyar Kupa Zala megyei I. fordulóján: Pölöske - Nagykanizsa LK 2-2, Bagola - Miklósfa 0-7, Tungsram -Kemendollár 3-7, Kiskanizsa -Letenye 2-1
A megyei labdarúgóbajnokság I. osztályának 22. fordulóján Miklósfa csapata 3 góllal kikapott Rédics csapatától. Az ifjúsági kategóriában viszont a miklósfaiak 4-0-ra megverték Rédicset. A Zalakaros - Kiskanizsai Sáskák mérkőzés 2-2, döntetlen eredménnyel zárult, az ifjúsági csapat itt is győzedelmeskedett 1 góllal a Zalakaros ellen.
Megyei női kispályás labdarúgó bajnokság
II. forduló:Keszthely Fc.~ Avantgarde Kanizsa N.F.E Végeredmény: 1:3
Góllövők: Szekeres Katalin (1), Torma Ágnes (2) Következő mérkőzés:
III. forduló: Avantgarde Kanizsa N.F.E - Landorhegyi L.S.C
Helye: Nk, Mindenki sportpálya Ideje: 2003.05.03 17,00 óra
VÍZILABDA
OB I.B. felnőtt bajnoki mérkőzés, Nagykanizsa,2003.04.26. Fedettuszoda, 100 néző CWG KANIZSA - YBL-SZT. ISTVÁN EGYETEM 4- 14
(1-3, 1-4, 1-4, 1-3) Jv.: Móni B., Rubos CWG Kanizsa: Kiss - JAKSICS 2, Karácsony, Tóth, SZABÓ SZ.l, Erhetics, Szabó D. 1 Csere : Rétlaki, Cserá, Dávid Edző : Komlósi János A listavezető fővárosiak ellen a gólerős Csente és Honti nélkül felálló kanizsaiaknak nem volt esélyük a pontszerzésre, bár, ha a mérkőzés elején bedobják helyzeteiket, szorosabbá tehették volna a találkozót. Komlósi János : Nem sikerült megszorítani a bajnokságban vezető, nagy fizikai fölényben lévő fővárosi csapatot.
Dunántúli Gyermekbajnokság, 7.ford. PÉCS
CWG KANIZSA - Szombathely 11-6
(4-0,5-1,2-1,0-4)
Góllövők : Rétlaki DA, Gáspár, Göndör 2-2, Marton, Oláh, Kovács l-l
PÉCS-CWG KANIZSA 7-6
(2-2,4-1,1-1,0-2)
Góllövők : Göndör 2, Marton, Oláh, Dobos, Gáspár l-l
2003. április 0.


AKCIÓK - KEDVEZMÉNYEK DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet! (Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!) ^OVA/f, TERV^"
NEM KLUBTAGOKNAK Hármat fizet - négyet vihet! VIDÉKI KLUB- KLUBTAGOKNAK TAGOKNAK Hétvégi Kettőt fizet kedvezmény! - hármat vihet!
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-21-ig
^ A KÁRHOZAT ÚTJA ^W^ Rezndező: Sam Mendez, szereplők: Tom Hanks, Rob Maxey, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Tyler Hoechlin Minden apa hős a fia szemében. Michael Suliivan fia rájön, hogy apja bérgyilkosként dolgozik. Hamarosan a Rooney-banda is felfedezi, hogy a fiú többet tud a kelleténél. Bérgyilkosok indulnak apa és fia után. Menekülnek, és visszavágásra készülnek.
B

b o
PE^GER
KÉPKERETEZÉS
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
kreatív hobbi- es dekorációs üzlet
-— ftl^rt dm EjüSg^ii ifi Nagykanizsa, Király u. 29.
Tel.: 93/310-927
MÓRICZ KAMARASZÍNHÁZI SOROZAT 2003 MÁJUS 9-ÉN ( PÉNTEK) 19.00 ÓRAKOR
Sultz Sándor UTAZÁS BOZENBA Szereplők JORDÁN TAMÁS EGRI MÁRTA KOLESZÁR BAZIL PÉTER HELYSZÍN: HSMK színházterme, BELÉPŐJEGY ÁRA: l.SOO Ft Információ: Móricz Zsigmond Művelődési Ház 93/319-202-es és a 06/30-396-86-78-as telefonszámon
PARKOK, NŐK, AUTÓK
SZOTYORY LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA A PETRÓ GALÉRIÁBAN
csó mozikban jó amerikai filmeket lehetett látni. Nem befolyásolták az egyetemes áramlatok, a saját maga kialakította színesérzékletes-friss festészetet műveli, amely társtalan napjaink honi piktúrájában. Stílusát nézve megállapíthatjuk, hogy kifejezésmódja művészetünk impresszionisztikus hagyományaiból táplálkozik, de ábrázolásmódja nem színhangulatokra építő plein air festészet, hanem tárgyiasabb, áttételesebb figurális alkotásmód, melynek tematikája nagyon is ezredvégi. A reggeli a szabadban című képét többször is megfestette, e témát annyira kedveli, hogy több színvariációban szitanyomatot is készített róla. Kifejezésmódja-szemlélete posztmodern, egy már értelmezett világ újbóli értelmezése. Virtuális szellemi utazásait festi meg a művész, járjon az USA-ban, Itáliában vagy Budapesten. B. Zs.
Szotyory László festőművész festészetének különlegessége elsősorban témaválasztásában rejlik. E témák közül az egyik legjellemzőbb Észak-Amerika, az amerikai mozi, az amerikai táj, a hosszan futó utak és a rajtuk futó hatalmas amerikai autók
— hangsúlyozta a kiállítás megnyitóján Lóska Lajos művészettörténész. E rajongás minden előítélettől mentes, inkább álomszerű, kicsit nosztalgikus, abból az időből való, amikor még ol-


2003. április .
APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet) VESZÜNK FEL!
Iroda- és Számítástechnikai Szaküzlet - Szervíz
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tel.: 20/9649-930 20/3327-927
Számítástechnika; számítógépek, notebook-ok, nyomtatók, szoftverek, kellékanyagok Irodatechnika: pénztárgépek, fénymásolók, telefonok, faxok,kellékanyagok Reklám: névjegyek, szórólapok, meghívók, reklámtáskák, ajándéktárgyak forgalmazása, feliratozása: festéssel (tamponnyomás), hímzéssel, szitanyomással Szaktanácsadás - hálózatépítés - átalánydíjas karbantartás WEB-lap készítés - fénymásolás, sokszorosítás - arhiválás
STUDIO
TERVEZÉS - KIVITELEZÉS
enternet
Reklámtárgyak forgalmi
E-Mail: pontmi@chello.hu
Érezze magát anyagi biztonságban.
SZENZÁCIÓS AKCIÓ !!!
Tesztelje hitelkártyánkat 1 évig mindenféle megkötés nélkül. Akik májusban igényelnek hitelkártyát, bankunk minden költségét átvállalja, és megajándékozza 3000 Ft-tal.
Most mi járunk a kedvében, akár több százezerrel a zsebében.
Tel.: Iroda:
Nagykanizsa 93/516-033, mobil: 30/9949-003, 30/8589-760 Zalaegerszeg: 92/598-498, 30/411-7699
ALLAS • ALLAS • ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Végzettség
Bérezés (Ft-ban, bruttó)
bútorasztalos
mechanikai műszerész
üvegfúvó
kőműves
burkoló
festő és mázoló
recepciós /német nyelvismeret/
felszolgáló /német nyelvismeret/
biztonsági őr
bőrdíszmű eladó
árufeltöltő
pénztáros
varrónő
operátor
üzleti tanácsadó
minőségbiztosítási ügyintéző
50000-70000,-Ft 90000,-Ft 65000-80000,-Ft 50000-120000,-Ft 50000-80000,-Ft 50000-100000,-Ft 80000,-Ft 70000-80000,-Ft 50000-70000,-Ft 50000,-Ft 53000,-Ft megegyezés szerint 50000-65000,-Ft 56200,-Ft 50000-70000,-Ft megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK Kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - kedd - szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között f**"*''4*, péntek: 8.00-13.00 óra
szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú 8 általános érettségi / kf. angol nyelvismeret /
í
Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
Költöztetés árufuvarozás
tshrnitóval vállalok mtadon nemii szállítást 3 t-fc
G0MSM3
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-0173 (4566K)
Kiskanizsán, a Pivári utcában tíz éves, 120 nm-es tetötérbeépítéses ház (négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666 (4649K)
Kanizsától 10 km-re Galambok Rigóhegyen 7-es úttól buszmegállótól 200 m-re 600 négyszögöl gyümölcsös 22 nm-es épülettel, felszereléssel eladó. Irányár: 1,4 millió. Érd: 317-559 (5060K)
A TV torony alatt fekvő két irányból is megközelíthető, gondozott, kicsi szőlő, konyhakertnek alkalmas szántóval, pince nélkül eladó. Érd: 315-559 (este) (5074K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 600 négyszögöl területű szőlő, gyümölcsös eladó. 40 nm-es épület, víz, villany van. Irányár: 1 millió Ft. Érd: 30/244-4826 (5095K)
Péterfai utcában III. emeleti,77 m2-es cirkogejzíres, redőnyös, 2+lszobás lakás eladó. Irányár: 10,2 millió Ft. Érd.: 30/588-7776, este 321-636 (5099K)
Elcserélném Nagykanizsa, Király úti 42 nm-es félkomfortos, gázas, vízórás, telefonos, önkormányzati lakásomat kisebbre. Fizetek rá. Érd: 93/322-537 (5104K)
Nyírfa utcában 75 nm-es 2+félszobás sorházi lakás garázzsal, kis udvarral eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd: 30/474-2123 (5105K)
Homokkomáromi Kurta-hegyen 400 négyszögöl birtok lugas szőlővel, gyümölcsössel, tégla pincével, teljes felszereléssel eladó. Tel:93/329-169 (5105K)
Nagykanizsán Postakert utcában 74 nm-es III. emeleti cirkófűtéses lakás eladó. Irányár: 10,2 millió Ft. Érd: 333-549, vagy 06/70/-251-2557 (5108K)
Bajcsán a Törökvári utcában ötszobás, több garázsos ház, ízlésesen kialakított belsővel, 700 négyszögöl területen (vál-
lalkozásra kiválóan alkalmas), eladó. Érd.: 30/317-9974, 30/939-9079 (5109K)
Kanizsához közel a Mórichelyi hegyen hétvégi telek (szőlő nélkül, fenyvessel, gyümölcsössel) szép panorámával eladó. Érd.: 30/6501-337 (5110K)
JARMU
Fiat Uno, 18 éves, 2004-ig műszakival, jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-990 Nóvák néven. (5111K)
VEGYES
Panasonic MIO-es VHS videó kamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cserélném. Érd.: 30/480-8824 (5016K)
Vírusmentes telepről 100-130 kg-kö-zötti hízók valamint malacok, süldők kis és nagy tételekben eladók. Ár megegyezés szerint. Érd: 30/650-0494 (5068K)
Hízott sertés eladó! Érd: 329-137, 30/5419571 (5067K)
Figyelem! Költözés miatt bútorok sürgősen, de kedvező áron eladók. Érd: 30/939-9079 (5092K)
Fertődi málnatövek olcsón eladók. Érd: 375-322 (5103K)
Testépítő szék, szobakerékpár fogyókúrás célokra is kedvező áron eladó. Érd.: Balázs Béláné, Nk, Zemplén 3/B. Tel.: 322-109, 60/345-855 (5106K)
Törpe uszkár (toy) kiskutyát vásárolnék fehér színben, törzskönyv nem szükséges. Tel: 30/979-4591 (5107K)
50 éves romantikus, független, művészet kedvelő hölgy keresi korban és jellemben hozzáillő társát. Jelige: "partner"

INGATLANÜGYNÖKSÉG
TeUfex: 93/312-212 Ingatlanokat, nyaralókat, hétvégi házakat, kiadó lakásokat, szobákat keresünk ügyfeleink részére.
* Platán sor IlI.e. 1,5 szobás lakás Iár:5MFt
* Csokonai u. IV.e. 2 szobás lakás Iár:6.5MFt
* Miklósfa 1050m2 telek épülettel, építőanyaggal Iár:3.5MFt
* Kodály u. I.e. 50m2 2 szobás lakás kiadó
* Rózsa u. Ill.e. 57m2 1+2 félszobás lakás teljes bútorzattal kiadó
* Bajcsán kétszintes 5 szobás családi ház (220m2) 5 garázszsal, 700 □ -öl telken eladó
Mobil: 20/953-1591, 70/252-2285
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Halász Gyula, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 ft.
E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu ISSN 0865-3879
2003. április 30.
■íiHllfc
15
Milyenek a kilátásai a 2003-as évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
OK®hAZ
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő lakások (már bruttó 159.000 Ft- tói) , irodák, üzletek, garázsok még leköthetők. Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft. Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em. Tel.: 93/ SI6 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
DEMJÉN FERENC
SZUPERKONCERT
a HSMK-ban május 6-án 20 órakor Solti János, Závodi Gábor, Menyhárt János Belépődíj: 2000 Ft
ÚTI ÉLMÉNYEK AZ UNIÓS ORSZÁGOKBAN
SPANYOLORSZÁG - diaképes úti élménybeszámoló A HSMK-ban, május 7-én 18 órakor Előadó: Durgó László Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
AZ EURÓPAI UNIÓ KÉPESLAPOKON A HSMK-BAN
Várjuk azokat, akik az óriástérképen elhelyeznének képeslapokat Az Európai Unió országaiból; az intézmény nyitvatartási idejében. Információ: 311 - 468
Lengyel László
a Pénzügyi Kutató Rt. Vezérigazgatója
Aktuális gazdaságpolitika. Merre halad Magyarország? címmel előadás tart
2003. május 07.-én (szerdán) 17.00 órakor Nagykanizsán a Honvéd Kaszinó Tükörtermében A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
m
■ MSZP
Zerkoutítz Udtfar
Elegáns, tágas lakások
csendes parkosított udvarban, portaszolgálattal, tetszőleges belső kialakítás, garázsvásárlási lehetőség, pénzügyi tanácsadás - hitel és kedvezmények közvetítése.
Átadás: 2003. ősz
Igényes kivitelezés - sok plusz szolgáltatás elérhető áron
Érdeklődni:
Inno Profil Kft. 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19. Telefon: (93) 321-243 (30) 3000-011
2003. április .
li
10%
kedvezmény
Május 5-17.
Petró Galéria Nagykanizsa Fő út 19. Nyitva:
Hétfő-péntek: 10-17.30 Szombat: 10-12.30.
Vásároljon értékes műalkotásokat Ön is ballagásra a Petró Galériából