Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.84 MB
2020-12-03 13:53:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
357
2358
Rövid leírás | Teljes leírás (393.49 KB)

Kanizsa 2003. 043-045. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

XV. évfolyam 43. szám • 2003. december 4. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Autóhifi, autóriasztó/ műszaki használtcikk kis- es nagykereskedelem
Nagykanizsa Platán sor l T«sl /fax. 93/333-837 iw ao/ay tv-mt fc tiiaii [:ifcti"oinaii©i:l*ifello hu
AD»Nf''
A latin eredetű szó -adventus - megérkezést jelent, s a Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. A régi időkben éjféli harangszó hirdette kezdetét", egyszersmind az egyházi év megnyitását.
Advent varázsos hangulatát nemcsak a karácsonyi várakozás keresztény mitológiája alakította ki, hanem a téli sötétben a melegre, a fényre, a megújuló életre vágyódás ősi izgalma is. A karácsonyig tartó négy hét alatt számos szent ütmepét találhatjuk a naptárban, akiknek a népi gondolkodás nemcsak közbenjáró szerepet, de mágikus hatalmat is tulajdonít.
A várakozás örömét, a karácsonyra készülés hangulatát emeli, ha lakásunkat már jó előre feldíszítjük az ünnepre. Az adventi koszorú hagyománya is az ősidőkbe nyúlik vissza. Első nyomait a néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvidékén és szigetvilágában találták meg. Az adyenti koszorú gyűrűje az örökkévalóság, a tökéletesség kifejezője.
Nagy szerepe van az adventi előkészületekben az ablaknak. A kellemes otthoni melegben rajta keresztül kényelmes nézni a természet változását, a zúzmarát, a havat, az ereszen egyre növekvő jégcsapot. Az ablak a külső fény forrása - de egy kicsit megvilágított színpadnak is tekinthetjük, amelynek feldíszítése hozzátartozik az ünnephez.
Békés, boldog iinnepvárást mindenkinek!
A Kiskastély adott otthont munkatársunk, Bakonyi Erzsébet költői estjének november 21-én, melyet a HSMK és a Zalai írók Egyesületének Kanizsa Műhelye rendezett. A műsorban Kocsis Edit és Horváth István Radnóti-díjas versmondó szólaltatta meg a Salvatore Quasimodo Költőversenyen nemrégiben elismerő oklevélben részesült versíró alkotásait. A felcsendülő lágy dallamokról, a szavalatok zenei aláfestéséről Kollonay Zoltán zongoraművész, zeneszerző gondoskodott. A program kiegészült az alkotó csokorba gyűjtött és kiállított színes tájfotóival. Az est házigazdája Tóthné Hegedűs Erzsébet volt.
SZERZŐI EST
2
VÁROSHÁZA
2003. december 4.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2004-ben is tervezi kitüntető címek adományozását. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
HADIGONDOZOTTAKÉRT
Szövetségünk fö célkitűzése a hadigondozottak érdekképviselete. Sajnálatos tényként kell megállapítanunk, hogy az e körben érintett állampolgárok egy része a folyamatos tájékoztatás hiányában egyáltalán nem vagy csak részben tudja jogait érvényesíteni.
Fentiek alapján a szövetség nagykanizsai csoportja tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az alábbi aktuális témákban tud tájékoztatást adni:
- 9/2003.(IV.5.) sz. AB határozata az utazási kedvezményről szóló Korm. rendelet hadigondozottakat érintő alkotmányellenességéről
- az 1998.évi XXVI. tv. alapján biztosított fogyatékossági támogatások
- a Hadigondozottak Közalapítványától igényelhető segédeszközök listája
- a Kormány31/2003.(111.27.) sz. rendelete az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról Részletes tájékoztatás Görcsi Frigyestől a nagykanizsai szervezet vezetőjétől kérhető.
Elérhetősége: 93/ 322-301
A városkörnyéken élő érintett személyek részére a szervezet nagykanizsai vezetője előzetes egyeztetés alapján az adott helyszínen is biztosítja a tájékoztatást.
Görcsi Frigyes
a szövetség Zala Megyei Szervezete nagykanizsai csoportja vezetője
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím .
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV. 16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke
is megtisztelhető.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A dőlt betűvel írott kitüntető címekre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi Könyvtárban átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (az alábbi címről: www.nagykanizsa.hu/kitun-tetes .doc) letölthető űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2004. január 16-ig nyújtsák be Litter Nándor polgármester úrhoz. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
/"" TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok városunk valamennyi lakójának, illetve ezúton fejezem ki köszönetemet mindazon magánszemélyeknek, szervezeteknek, akik/amelyek együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak Nagykanizsa város fejlődéséért végzett munkánkhoz.
A korábbi években személyes üdvözlőlapokra fordított összeget 2003-ban jótékony célokra ajánlja fel a város. Ezúton kérek minden szervezetet, hogy csatlakozzanak az önkormányzat kezdeményezéséhez, és az év végén bevételeik egy részét jótékony célra fordítsák!
Litter Nándor V polgármester J
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
ÜGYFÉLFOGADÁSI SZÜNET
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az Építéshatósági Osztályon (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) 2003. december 8-án (hétfőn) az ügyfélfogadás elmarad. 2003. december 9-én (kedden) Gyámhivatalunkban szünetel az ügyfélfogadás.
Megértésüket köszönjük!
EMLÉKTÁBLA
A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság egyetértésével társadalmi akció indul Nagykanizsa várostörténeti jelentőségű épületei emléktáblával történő megjelölésére. Az 50 X 15 cm-es márványtáblára a bizottság által elfogadott ismertető szöveg mellé felkerül a táblát állíttató magánszemély vagy cég neve is.
Akik szívesen vállalnák egy-egy tábla állíttatását, telefonon jelentkezzenek Tarnóczky Attilánál a 30-304-1202 vagy a 91-314-459 telefonszámon. A személyes megbeszélés után a jelentkező az általa kiválasztott épület emléktáblájának elkészítését és felhelyezését minden esetben a Draskovics Gravo Stúdiótól rendeli meg.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázati lehetőséget biztosít az Egészségvédelmi Alap pályázatára. Cél: Egészséges nemzetért Népegészségügyi Program helyi megvalósítása. Pályázhatnak: civil szervezetek, intézmények, egyének Pályázati feltételek:
1. Kifejezetten a lakosság egészségmegőrzését, egészségfejlesztését célzó célok, projektek megvalósítása.
2. Primer és secunder prevenciót szolgáló eszközök beszerzése.
3. Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentését célzó elképzelések megvalósítása.
4. 2003. évi népegészségügyi, környezet-egészségügyi rendezvények támogatása.
5. Szervezetek fenntartását, tiszteletdíjakat a pályázat nem támogatja.
6. Egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása.
Előnyt élveznek a városi szintű rendezvények, célok.
A pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz címezve, a Polgármesteri Hivatal egészségügyi referenséhez kell benyújtani, (Dr. Nemesvári Márta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7, Tel.: 500-759, vagy 30-9567767) két példányban. Pályázati adatlapok, információk ugyanitt kaphatók.
Pályázati határidő: 2003. december 15., 6. pont tekintetében 2004. június 30-ig folyamatos.
A pályázatokat - az Egészséges Városok Szövetsége nagykanizsai munkacsoportja véleménye alapján - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2003. december 31-ig bírálja el.
Kelemen Z. Pál
MUNKAREND
A 2003. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 2/2002. (IX.20) FMM rendelet értelmében 2003. december 13. (szombat) munkanap, 2003. december 24. (szerda) pihenőnap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkarend az alábbiak szerint alakul:
2003. december 12. napján pénteken 7.30 órától 17 óráig 2003. december 13. napján szombaton 7.30 órától 12.30 óráig tart a munkaidő.
Mindkét napon egész napos ügyfélfogadást tartunk az érvényes ügyfélfogadási rendnek megfelelően. Nagykanizsa, 2003. december 1.
Dr. Kelemen Marcell
Köszönetet mondunk Papp Péter képviselő Úrnak részünkre bevezetett áramszolgáltatás megvalósításáért nyújtott hathatós segítségéért. Látóhegyi Telektulajdonosok
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Lukács Ibolya, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 ft. ISSN 0865-3879
E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2003. december 4.
AZDA
3
TÉRSÉGI TERMÉKEK BEMUTATÓJA
A CÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉÉRT
A hazai vállalkozások az Európai Unió gazdaságába való integrálódását, a rögtönző megoldások helyett, céltudatos cégirányítási módszerek fokozatos alkalmazásával lehet eredményesen megvalósítani. Ahhoz, hogy a viszonylag rövid idejű felzárkózási folyamat minél eredményesebb legyen, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara már számos szakmai rendezvényt szervezett. Ezek sorát kívánta folytatni november 28-án, amikor a "Kamarai Napok" rendezvény-sorozat keretében, a Partner''S Magyar-Német Vállalkozásfejlesztő Kft-vel közösen díjmenetes szakmai találkozót rendezett a helyi vállalkozók számára. A célirányos átvilágítások jelentősége a cégek versenyképességének növelésében címmel Wisinszky Károly a kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást.
magyarország földrengéskockázata
A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szervezete és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Zalai Csoportja november 21-én megtartott III. Geotudományi ankétján a soproni előadó, Varga Péter, Magyarország szeizmicitása és földrengéskockázata címmel tartott előadást. A Kárpát medence szeizmicitása közepes erősségű, ennek ellenére időről-időre (évszázadonként két-három esetben) előfordulnak erős, 5,5-6,0 méretű, sőt nagyritkán még nagyobb földrengések is. Komoly épületkárokat okozó szeizmikus eseményre 15-20 évente lehet nálunk számítani. A hazánkban és közvetlen környezetében kipattant földrengések területi és időbeli eloszlása egyenlőtlen. A Kárpát medencén belüli rezgé-
sek vizsgálata a Magyar Tudományos Akadémia Szeizmológiai Obszervatóriumának egyik legfontosabb feladata. Ennek érdekében működtetik rövid periódusú állomás hálózatukat és telepítenek űj, széles sávú műszereket. A helyi földrengések értelmezése az obszervatóriumban dolgozó kutatók másik fontos feladata.
Jelenleg világszerte ellentétes hatások érvényesülnek: 1980 és 2000 között az anyagi károk az évi 20 milliárd dollárról 80 milliárd dollárra nőttek. A XX. században hazánkban mintegy 600 milliárd forint kár keletkezett földrengések következtében és a világ tendenciáit szem előtt tartva elképzelhető, hogy a XXI. században ez a veszteség esetleg jelentősen növekedni fog.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium "Nyitott porták, falvak, gazdaságok, műhelyek 2003" pályázatán közel félmillió forintot nyert a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása.
A pályázati pénzből jövő áprilisra tervezett egynapos program szerint bemutatásra kerülnek a térség méhészeinek, borászainak termékei, valamint a falusi vendéglátással foglalkozók fotói, reklámanyagai. Értékes előadásokra számíthatnak az érdeklődők a bor- és gasztronómia turizmus fejlesztéséről, a falusi turizmusról, a helyi turisztikai termékek
értékesítési lehetőségeiről, az e téren kívánatos együttműködés formáiról. A méhészeti termékek versenyképessége az Európai Unióban címet viselő előadás is bizonyára sok térségi méhésznek nyújt hasznos információkat.
A kulturális programok és dödölle főzőverseny várja majd a látogatókat a miháldi rendezvényen. A program szervezésében segítséget nyújt a Magyar Méhészek Egyesülete Nagykanizsai Szervezete és a Miniszterelnöki Hivatal kistérségi megbízottja is -tudtuk meg Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzsertől.
inkubátorház
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara felmérést készített a vállalkozók körében, hogy van-e betelepülési szándékuk az inkubátorházba - kaptuk a tájékoztatást Schmidt Lászlótól, a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjétől. A kht. elkészített egy épület állagfelmérést és egy építész dokumentációt, ami alapján a költségeket, a fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket rendezni lehet. Az igényfelmérés megtörtént, jelenleg az előkészítő munkák folynak. Az inkubátorház várhatóan a Kossuth laktanya egyik épületében kerül kialakításra.
INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEKRŐL
Az elmúlt időszak sikeres ingatlanértékesítéseiről tartott lapzártánk idején sajtótájékoztatót irodájában Litter Nándor polgármester. Elmondta, igazolta az önkormányzatot az a politika, amit eddig folytattak az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban. Várhatóan teljesíteni fogják a költségvetésben az ingatlanértékesítési tételeket. így többek között a palini építési telkekre 46 millió forintos ajánlatuk van, a Király út 43-45. sz. alatti épületet 43,1 millió forintért, a Magyar utca 2. szám alatti épületet 31,1 millió forintért és a Magyar utcában lévő ingatlant - ahol benzinkút épülne -, 10 millió forintért adják el.
Nemrégiben jelent meg a pályázati kiírások között az Orpheusz program, amely a helyi építészeti kezdeményezések PHARE CBC támogatását tűzte ki célul. Az önkormányzat úgy döntött, egy háromkomponensű, többszáz milliós pályázat beadásával próbálkozik. A benyújtott anyag magában foglal egy közösségi funkciójú építészeti, műemlékfelújítási részt, egy közlekedéssel, elérhetőséggel kapcsolatos útrekonstrukciót illetve egy foglalkoztatási modult.
Az Orpheusz program alapelve, hogy városközpont-rehabili-tációs akciótervbe ágyazva ösz-szefüggő ütemben kell végrehaj-. tani a megpályázott célokat. El-
atfogo tömbfelujitas
készült a városközpont teljes rekonstrukcióját felölelő tanulmány, ezért olyan pályázati célt tűzött ki a közgyűlés döntése alapján a hivatal vezetése -mondta el lapunknak Karmazin • ./oxse/főépítész - amely az Erzsébet tér észak-nyugati tömbjére vonatkozik. E területet a Kinizsi, az Arany János és a Magyar utca határolja.
Készen van az ügynevezett komplex városfejlesztési modell is, amely a Magtár felújítását is tartalmazza. A pályázati kiírás közösségi funkció kialakítását szorgalmazza. Szerencsés találkozás volt az ide tervezett kiállítási tér, az úgynevezett plakátmú-
zeum ötletének felvetése és az Orfeusz program megjelenése. A benyújtott építészeti terv összetettebb, nemcsak egyszerű kiállítóterem kialakításról szól, szerepelnek benne raktárak, műhelyek, többfunkciós terek és egy vendéglátó sarok is, amely szintén a közösségi funkció szolgálatába állítható. A közlekedéssel összefüggő, űtrekontsrukciós része a projektnek a tömböt határoló út, a belső és a hozzá vezető utak felújítása. A pályázat készítői a Rozgonyi utca és a Magyar utca megújítását is tervbe vették. Egy lehetséges körforgalom kialakítása is bekerült a dokumentációba, amely a Báthory-Arany
és Magyar utcai csomópont > közlekedhetőségét tenné jobbá. Ugyancsak része a programnak a Kiskastély környezetében a zöldterület kialakítása, díszburkolat készítése. A pályázat beadási határideje november 7-én járt le. Információink szerint az 1,72 milliárd forintos regionális keretre tizenhat pályázat érkezett, ez előre jelzi az értékelés nehézségeit.
Az esélylatolgatás kapcsán a Városházán elmondták ha ez a pályázati próbálkozás nem járna sikerrel, a meglévő tervek új szemléletük alapján alkalmasak arra, hogy a jövőre megnyíló EU-s alapokra jó eséllyel pályázzon e programmal a város.
-va ,
4
KÖZÉRDEK
2003. december 4.
PER/PATVAR
A SZERETET ÜNNEPE - ELŐTT
Tisztelt Kanizsa Újság!
A Per/ Patvar rovatban kérem, hogy válaszoljanak nekem a következő kérdésre:
Vásároltam a tavasszal egy lakóházat. Most kaptam meg az Illeték Hivataltól a fizetési meghagyást, hogy mennyi illetéket kell fizetnem. Majdnem rosszul lettem. Azt mondták, hogy a lakásnál 2 százalékos illetéket kell fizetnem. Elküldöm a fénymásolatot, ahol nekem 6 százalékot is számolnak, de nem tudom miért.
Nem tudom mit csináljak, mert nagyon magas a fellebbezés után is a költség. Érdemes ezt megfellebbezni?
Kérem, mielőbb szíveskedjenek válaszolni.
Tisztelt Olvasó!
Lakás /lakóház/ vásárlása esetén a tulajdonjog szerzési illeték 2 százalék 4 millió forintig, ezt meghaladó érték esetében 6 százalék.
Az illeték alapjának a megállapításánál a hivatal figyelembe veszi a szerződésben kikötött vételárat. Lehetősége van azonban arra, hogy ezt
ANGEL Babysitter szolgálat
Gyermekfelügyelet az / Ön igényei szerint
bltlumi glvrmekjelügyeieX Jiufutószo&a j GyermekfetBgyeleheck^készitéssel enhekfítve
\nrtjpttiíml
Gyermekfelágyeletet-igény szerint pár órára, vagy a níjp huszonnégy órájaban látunk el.
Tel: B0/2J7S640 E-mait: angelíanagykanizsa. hu
az értéket felülbírálja, az illeték alapját felemelje, a helyben kialakult forgalmi értékviszonyokra figyelemmel.
A fizetési meghagyásból az állapítható meg, hogy az Ön által megvásárolt ingatlan értéke a 4 millió forintot meghaladta. A hivatal az illeték mértékét az illetéktörvényben előírtak szerint számította ki. A megküldött fénymásolat alapján - a szerződés tartalmát nem ismerem -, úgy gondolom, nem célszerű megfellebbeznie a fizetési meghagyást. Lehetősége van arra, hogy a megállapított illeték részletekben történő megfizetését kérje.
Dr. Stepán Annamária
ügyvéd
EKSZER-VARAZS
a BRILIÁNS ÉKSZERÜZLET-ben
(2900 Ft/gr/14K a készlet erejéig)
Nagykanizsa, Vasemberház 93-310-600
CSOKI I ANYA *
mL
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Megérkeztek a szaloncukrok az alábbi ízekben!
Zselés, Kókuszos, Kakaós-rum ízű, Eper-joghurt, Marcipán ízű, Gesztenyés, Banán ízű, Csoki-tejszínes, Fekete erdő, Konzum, Vajkaramel-la, Mandula-marcipán, Vadász, Mákos, Mogyorós, Konyakmeggyes, Konyakmeggy fenyődísz, Alkoholos gesztenyés, Almás-fahéjas Egyedi Mikulás figurák Mikuláscsomagok már 199 Ft-tól Családi vegyes szakoncukor 589 Ft/kg Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény! Nyitva: H-Cs: 8.30-17.00, P.: ZÁRVA! Szo.: 8.30-12.00
A gyerekek már buzgón számolják, hogy mennyit is kell aludni karácsonyig, a felnőttek pedig azon tanakodnak, hogy mit és főleg miből is vegyenek a nagy ünnepre.
Karácsony előtt menetrendszerűen megtelnek az utcák, üzletek gondterhelt emberekkel. Ajándékokra vadászva mindenkinél több pénz van, s nagy a zsúfoltság szinte mindenütt. Ezért nem árt, ha néhány tanácsot megfogadnak. (Persze csak akkor, ha valóban meg szeretnék ajándékozni barátait, családtagjait!)
* Pénztárcáját lehetőleg ne a legfeltűnőbb helyen - kosár teteje, farzseb, hátizsák - hagyja, mert az bizony ellenállhatatlan vonzerőt gyakorol a zsebtolvajokra. Erre ne csak az üzletben, hanem a tömött buszon is gondoljon!
* A bevásárló kosarat soha ne hagyja felügyelet nélkül, főleg ha abban van az Ön kézitáskája is!
* A pénztárcában lehetőleg ne a bankkártya mellett (vagy éppen arra rájegyzetelve) legyen a PIN-kód.
* Nem biztos, hogy érdemes a lakáskulcsot és a lakcímkártyát egy helyen tartani, ne a mi lakásunkból ajándékozzon a betörő!
* Ha látja, hogy fürge kezek dolgoznak a környéken, hívjon segítséget!
* Lakásának biztonságára ilyenkor is gondoljon. Míg ön rokonainál, barátainál ünnepel, lehet, hogy hívatlan vendégek látogatnak otthonába, legalább nehezítse meg dolgukat!
* Bevásárlás során a gépkocsi csomagterében helyezzük el az összegyűlt csomagokat, ne a gép-kocsi-feltörő számára vásároljunk!
* Ha idegenek csöngetnek ajtaján, rosszullétre hivatkoznak, esetleg valamelyik közműre, akkor ne engedje be őket a lakásba, főleg ha Ön egyedül van. Ne hagyja elől értékeit, pénzét, s a betérőket főleg ne hagyja magukra.
* Az adventi koszorú lángjában csak addig gyönyörködjenek, míg ott vannak mellette. Az égő gyertyákat ne hagyja magára, nagyon könnyen lángra lobbanhat a szoba! (Ugyanez vonatkozik természetesen a karácsonyfára is.)
* Szilveszter éjszakáján se vezessen ittasan! (Baleset ugyanúgy bekövetkezhet, mint bármelyik hétköznap!)
Arra kérünk mindenkit, hogy legyen nagyon óvatos és figyelmes, különösen így karácsony közeledtével. A karácsony ne a bosszúság, az áldozattá válás jegyében teljen, hanem valóban a szeretetről, az örömről szóljon.
■É3 rtoLJjl íhzlsié
Marabu 50 ml-es selyemfesték akciós áron kapható! Üvegfestfiknek munkát ajánlunk
8800 Nagykanizsa, Széchenyi lfe> 3. (Zrínyi a. «é|én) • ÜMigS*" Nyitva tartas: H -P.: 08.30-17.30, Síd.: 09.08-12.03 # világ e-mail: nmniszv8ag@httnall.liii
2003. december 4.
S
5
Lassan két évtizede, hogy az AIDS megjelent és világjárvánnyá vált. Az elmúlt években a hatékonyabb gyógyszerek megjelenésével némileg szelídült a betegség félelmet keltő, rémisztő arca. Több reménnyel, nagyobb eséllyel szállhatnak szembe a betegséggel azok is, akik már a szervezetükben hordozzák a vírust, de a betegség, ne feledjük, máig is gyógyíthatatlan. A kezelés, a gyógyszer önmagában nem elegendő. Jelentős mértékű gondolkodás- és viselkedésváltozásnak kell végbemennie ahhoz, hogy a megelőzés legyen a legfőbb eszköz az AIDS elleni harcban. Az utóbbi időben csökken a társadalom, a politika érdeklődése az AIDS iránt. Ez azonban súlyos csapdákat rejteget, könnyen el lehet veszíteni az eddig elért eredményeket. A megelőző tevékenység folyamatos fenntartása és működtetése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy minél szélesebb körben minél több ember számára váljék világossá, hogyan hat az AIDS és milyen hatást gyakorol az emberek viselkedésére.
Az alábbiakban egy nem mindennapi körülmények között készült beszélgetés sorait olvassák. A nyilatkozó egy AIDS beteg, akivel munkatársunk nem találkozott, arcát, hangját sem ismerjük. Egy segítő közreműködésével jött létre az interjú, tekintettel a nyilatkozó jogaira, a helyzet nem mindennapi voltára.
- Mi volt az előzmény?
- Tű a Szigeten ... azt hiszem. Persze volt némi vegyes buli is... Mindegy nem? Jött egy jura láz, aztán jobban lettem. A doki nem tudott mit kezdeni velem, mert mégsem voltam jól. Aztán kért egy vérvizsgálatot, meg kontrollt is, meg még ki tudja mi mindent. Aztán megtudtam az eredményt.
- Mit érzett, amikor kiderült, hogy beteg?
- A rémület összeszorította mindenemet, a pánik fojtogatott, hányingerem lett. Elöntött a forróság, egy pillanat alatt minden értelmetlenné, feleslegessé vált. Minden kilátástalan, hiábavaló. Halálos beteg vagyok! Azt hiszem, eszembe jutott, hogy öngyilkos leszek. Csak álltam....Hogyan tovább? - kérdeztem magamtól.
- Mi történt ez után?
- Hazamentem. Csak ültem otthon, és vártam, hogy talán nem igaz, hogy az orvos tévedett, hogy elcserélték a leletet, hogy az egész nem velem történik meg... csak ültem. Szerencsére nem volt otthon senki. Aztán az jutott eszembe, valakivel csak beszélni kéne róla...de kivel? Ki az, aki meghallgat, ki az, akinek el tudnám mondani ? Mi lesz, ha kirúgnak otthonról ? Mi lesz, ha megtudják a munkahelyemen? Kérdések százával, de nem voltak válaszok... Hetekig nem voltam magamnál. Talán ettem, aludtam, talán dolgozni is elmentem. Nem emlékszem, mintha valami fura kívülállóként szemléltem volna a világot, amelyben nem láttam magamat, csak kerestem....
- Hogyan folytatódik a történet?
- Elhagytam a helyet, ahol éltem. Nem volt maradásom. Féltem, hogy kiderül. El kellett mennem, igaz nem is nagyon kötődtem korábban sem, most meg végképp elszakadt minden szál. Nem élhettem ott tovább. Úgy döntöttem, hogy megkeresem a hozzám hasonlókat, ők megértenek, velük beszélhetek mindarról, ami ért, és hogy mit tegyek.
HIV - VÍRUS
- Hogy él ma?
- Jónéhány év elteltével a fertőzés bekövetkezte és a pozitív teszt-eredmény kézhez vétele után most is élek. Átrendeztem az életemet. Leszoktam a cigiről, már a drogok sem érintenek meg. A HIV-pozitivitás egy olyan állapot, aminek a kezelése nemcsak az orvos dolga, kötelessége, ezt megértettem. Furán hangzik, de egészségem, a sorsom a saját kezembe került, annyira a magam ura vagyok, mint előtte soha.
- Mi a véleménye a titkokról, az előítéletekről?
- Az előítélettől való félelmek nagyon nagy lelki energiákat emésztenek fel, nem is hiszed el, mekkorákat. A TITOK tartása, a betegségről való hallgatás nagyon nagy pszichés tehertétel. Ám a titok-őrzés másfajta személyiséget is formál. Mert hogy más-, hogyan, szűkebben jelöli ki személyiség a saját határait. Vannak, akik megértének, vannak, akik irtóznak, vannak akik elfogadnak, vannak akik kirekesztenek, ha megtudják, ki vagyok, mi vagyok. Kiszámíthatatlan. Nem lehet megjósolni előre, milyen indulatokat, milyen érzelmeket gerjeszt a titkom. Nekem nagyon sokat jelentett, hogy viszonylag hamar megtaláltam azt a kört, akik maguk is már hónapok, évek elteltével túl voltak azon a krízishelyzeten, amelyet a pozitív lelet kézbeadása jelentett nekik. Többet tudtam meg EZEN a közvetlen mindennapi tapasztalati úton a helyzet megélésének nehézségéről, de elviselhetőségéről és az elviselés "technikájáról" is, mint ha többet konzultáltam volna orvossal, pszichológussal. Ók is partnerek voltak a segítésben, természetesen, bármikor fordultam hozzájuk.
6
PRT
2003. december .
INDULHAT AZ AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS
Göndör István országgyűlési képviselő november 28-án sajtótájékoztatót tartott Rozgonyi úti irodájában. Az elsők között említette meg, hogy decemberben kerül a Parlament elé az a törvényjavaslat, amelyben tételesen is szerepel a Becsehely-Nagykanizsa közötti 17 km-es autópálya szakasz megépítése, amelynek 2006. december 3l-e a befejezési időpontja. Az egyéb tervek között a 6l-es átkötése és a Palint elkerülő szakasz szerepel. Ebben az évben 18 millió forint állt rendelkezésre a két szakasz engedélyezési terveire. A kormány 2004. évi költségvetésében szerepel a zalakomári Idősek Otthonának 700 milliós beruházása, a teskándi óvoda 200 milliós rekonstrukciója, a nagykanizsai mozi épületének 500 milliós felújítása, valamint a 1,5 milliárd forintba kerülő Fakos-Bagola szennyvízhálózat kiépítése.
- A zalai rendőrségnek 128,4 millió forinttal nagyobb lesz a forrása. Az önkormányzatok 25-30 milliárd forinttal több támogatást kapnak a következő évben -fejtette ki az MSZP-s országgyűlési képviselő.
Mí''taű''&rai fűMtoii rauilMriÜi jtófryffll
Cfclpwil AotiMs
MmgÍM]W3& soíköwm H/ttra toraáss
» SJht?,dd
pfe KIS
KEVES A POZITÍV VÁLASZ
A város dolgait érintő ügyekben kívánta megosztani véleményét sajtótájékoztatóján a FIDESZ-MPSZ helyi frakciója. Cseresnyés Péter frakcióvezető elmondta, hogy az elmúlt egy évben bebizonyosodott, hogy a városvezetés által meghirdetett választási program és a valóság köszönő viszonyban sincs egymással. A várost vezető szocialista és SZDSZ frakció azt ígérte, hogy új munkahelyeket fognak létrehozni. A munkanélküliség azonban nem csökkent. Dr. Kolonics Bálint képviselő kiemelte, hiba van az ingatlanértékesítés során minden egyes ügyletnél. Sorban előnytelen szerződéseket köt az önkormányzat. Papp Nándor képviselő a városüzemeltetés problémáira hívta fel a figyelmet: az utcák, a járdák, a játszóterek állapota gyorsan romlik. Az intézmények jó részének felújítása legalább 10 év elmaradásban van. Polai József képviselő véleménye szerint egy évvel ezelőtt iskolák bezárása volt a fő napirendi témája a szocialista városvezetésnek. Az ígéretekben az iskolaváros pozíció megtartása és fejlesztése szerepelt.
ALAIRAST GYÚJT A MUNKÁSPÁRT
A kórházprivatizációs törvény megsemmisítésével kapcsolatban kezdeményezett országos népszavazásról tartott sajtótájékoztatót a Munkáspárt nagykanizsai szervezete november 28-án a Berzsenyi úti párthelyiségében. Trencséni Gyuláné városi elnök elmondta, hogy a kampányindításkor az orvosi kamara támogatta és mellé állt az aláírásgyűjtési akciójuknak. Hamarosan a MIÉP is csatlakozott és az újságokban megjelent, hogy a FIDESZ is támogatja az aláírásgyűjtést.
A Munkáspárt Kanizsán is gyűjt aláírásokat, november 11-től négy hónap alatt kell összegyűjteni az aláírásokat. A pártközpont Zala megyéből 3000 aláírást vár, országosan összesen 200-250 ezer aláírásra van szükség. Dr. Vass József, a Munkáspárt központi bizottságának a tagja hangsúlyozta, hogy a párt tiltakozik minden intézkedés ellen, amellyel magánkézbe akarják adni a kórházat, mert nem teszi jobbá az egészségügyi ellátást. Véleményük szerint az egészségügyi ellátás finanszírozása teljes mértékben az állam feladata.
R
s t
ComputeR
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz
Nagykanizsa, Rákóczi út 38. Tel.: 93/536-112, Fax:93/536-l 14 e-mail: rstgmk@axelero.hu Ct.:Wittmann Károly és Tsa.
Adóvisszatérítés! Ne maradjon le róla!
ÜJDONSÁG! MIKROHULLÁMÚ Internet-szolgáltatás indul! Információ üzletünkben Sulin fi
kreatív hobbi- es dekorációs üzlet
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS December 1-től H-P: 9-18 Szombat: 9-17 Vasárnap: 9-12 29-30-án: 9-17-ig, 31-én: 9.12-ig MIKULÁS NAP December 6-án 9-13-ig Ingyenes üvegmatricafestő foglalkozás
GLOBUS-HÁZ
Nagykanizsa, Huszti tér 1-2.
Tel: 06/20/546-5990 Nyitva tartás: H-P: 9-17-ig, Sz: 9-12-ig
A,o<> o
] p: El El
ki rf >k e r ft 1 . J í... :és
nagy választékkal, korrekt áron!
HA NEM CSAK PAPÍR KELL...
hanem magabiztos nyelvtudásra vágysz,
jelentkezz BMF. nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamainkra!" Órák a Te időbeosztásodhoz igazodva, tan folyam indítás hetente.
2003. december 4.
ESELYEGYENLOSEG
Roma informatikai konferenciát rendezett a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az uniós csatlakozás jegyében. Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára köszöntője után Röst János, városunk alpolgármestere beás és lovári nyelven nyitotta meg a rendezvényt
A roma vezetők és munkatársaik négyéves terve vált valóra az informatikai hálózat kiépítésével -emelte ki az államtitkár-, amelyet az Országos Cigány Önkormányzat mai tervei szerint intézményi strukturális alapra kell helyezni. A MEH hosszútávon biztosítja a működést, mert a roma kisebbség helyzetébe a többségi társadalomhoz képest is még inkább igaz, hogy az információ - hatalom. A szociális helyzet javításában, a munkalehetőségek felkutatásában éppúgy nélkülözhetetlen a friss információ, mint ahogyan a kultúra megőrzésében és az értékteremtésben. Az EU-csatlakozás tükrében rámutatott az informa-
ROMÁNÉT 2003
tika szerepére a forrásfelkutatások terén, valamint arra, hogy a tudásalapú társadalom kihívásainak csak az informatikai képesség birtokában lehet megfelelni. Éppen ezért szükséges, hogy megfelelő felszereltsé-gű irodákban, közösségi helyeken, felkészült szakemberek dolgozzanak, akik a megszerzett információt tovább is tudják adni.
Zámbó Gyula, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium romaügyi referense a Magyar Információs Társadalom Stratégiájáról, a tárca elképzeléseiről szólt, majd ismertette, milyen lehetőségei vannak a hátrányos helyzetű rétegeknek a felzárkózásban. Mint mondta, a magyar többségi társadalom is lemaradt már az információs versenyben, de ha a fejlődés útjára lépnek, köztük és a még elmaradottabb roma társadalom között egyre
mélyülő információs szakadék keletkezik. Mivel nem lehet mindenkit számítógéphez juttatni, az internetes hozzáféréshez a közösségi helyeket, teleházakat kell fejleszteni, valamint olyan szakembereket kell képezni, akik a lakosságnak tovább tudják adni a megszerzett tudást. A minisztérium alapítványt hozott létre, amelynek célkitűzése, hogy az elavult, régi számítógépeket modernizálják. Kiemelten támogatják minden CKÖ számítógéphez való juttatását, a digitális írástudás elterjesztését. A létrehozott mentorhálózaton kívül kiemelte a már működő digitális középiskolát, amelyet roma képviselőknek hoztak létre. Ebbe az online középiskolába közel kétszáz fő iratkozott be.
A RomaWeb portál főszerkesztője GPRS-es mobiltelefon segítségével teremtett internetes
kapcsolatot, hogy a konferencia résztvevőinek bemutassa, milyen szolgáltatásokkal, hírekkel, információkkal, kulturális archívummal állnak rendelkezésére mindazoknak, akik honlapjukra látogatnak. A nagykanizsai regionális roma információs központ munkájáról Orsós Norbert, a CKÖ informatikusa adott tájékoztatást, Szakajda Szilvia, a Bogdán János Cigány Közösségi Ház és a CKÖ Phare-projekt-jeiről referált. A konferencia résztvevői előadásokat hallhattak kistérségi roma közösségi programokról, miniszteriális és országos hatáskörű fejlesztési tervekről, nemzetközi roma projektekről is.
A rendezvényt a Zala Megyei Munkaügyi Központ valamint az Egyesület az Információs Társadalom Biztonságáért szervezet támogatta, a fővédnöksé-get Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter és Teleki László romaügyi államtitkár látta el.
Lukács Ibolya
HÁTRÁNYOKKAL ELO EMBERTARSAINKERT
Az Esélyegyenlőségi Törvény meghatározza, hogy a fogyatékos személyeknek joga van az akadálymentes, érzékelhető és biztonságos környezethez, amelynek fogalma kiterjed a közlekedésre, valamint az épített környezetre is. A hatályos jogszabályok előírják, hogy a meglévő középületeket ennek megfelelően 2005. január 1-jéig át kell alakítani. A program külön kiemeli az egészségügyi, nevelési, oktatási és szociális intézményeket, ezek esetében az átalakítási határidő 2003. január 1. lett volna, ám ez nem valósult meg.
Nagykanizsán középületeink jelentős része nem felel meg az akadálymentes közlekedés kívánalmainak, jóllehet pozitív példák is vannak, így megemlíthetjük a Posta Palotát, az Erzsébet téri gyógyszertárat, a bankok épületeit vagy a Városi Könyvtárat is. Az akadálymentes közlekedés segítését írja elő az 1998. január l-jén érvénybe építési törvény is,
\^lépett
amely kimondja: egyetlen olyan épület sem adható át, amely az akadálymentességgel kapcsolatos előírásoknak nem felel meg. Mégis sorra épülnek az új bevásárlóközpontok, lakóépületek, amelyek nagy részét meg sem tudja közelíteni egy kerekes székkel közlekedő ember, jóllehet, 1998-tól ilyen épületekre építési engedélyt sem lehetne kiadni.
Arra, hogy egy mozgássérült önállóan intézhesse ügyeit, tanulni, dolgozni tudjon anélkül, hogy másokra lenne rászorulva, reálisan húsz év múlva van esély, ugyanis ehhez elsősorban szemléletváltásra van szükség, és csak másodsorban pénzre -vélik az illetékesek. A törvényi háttér adott, ám amíg azok végrehajtását senkin nem lehet számon kérni, addig nem változik a helyzet.
Az 1998-ben elfogadott Esélyegyenlőségi Törvényben, majd a következő évben megalkotott Fogyatékosügyi Programban meghatározták azokat a
feladatokat, amelyek élhetőbb környezetet teremtenének a fogyatékkal élők számára. Egy tavaly novemberben készült jelentés szerint a kitűzött határidőre szinte semmi sem készült el, a konkrét intézkedések terén egyáltalán nem dicsekedhetünk, sem országosan, sem Nagykanizsán. Bár az akadálymentesítést folyamatosan kellene végezni, ezek a munkálatok késlekednek, egyesek szerint kizárólag anyagi okokból. Elsősorban azokkal a középületekkel van probléma, amelyeknél nem tisztázott, ki a felelős az akadálymentesítés elvégzéséért. Fontos lenne egy olyan jogszabály, amely a feladat meghatározással és a finanszírozással is foglalkozik.
November közepén jelent meg az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat, amely az iskolák, a felsőoktatási intézmények, és sportlétesítmények akadálymentesítéséhez kíván segítséget nyújtani. A pályázatot az épületek teljeskörű akadálymentesítésére írták ki, hogy
ezek az épületek a fogyatékkal élő személyek számára használhatóvá váljanak. Nyertes pályázat esetén az iskolák 90 százalékos, a sportlétesítmények 80 százalékos központi támogatással számolhatnak. A Művelődési Osztályon azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a város élni kíván a pályázat adta lehetőséggel, és a megvalósításhoz forrásokat is teremt az önkormányzat.
A teljes akadálymentesítéshez sokak szerint szükséges a tudatformálás is. Hamarosan láthatóak lesznek azok a társadalmi célú hirdetések, amelyek szintén ezt a folyamatot segítik. Abban a szakemberek egyetértenek, hogy az elmúlt tíz évben javult a helyzet, ám még messze vagyunk az uniós normáktól. A tagság részben segítheti törekvéseinket, hiszen az Európai Unió szociális alapjából igényelhetünk erre pénzt. Addig azonban hosszú még az út, és ráadásul messze nem akadálymentes...
8
KRÓNIKA
2003. december 4.
( NOVEMBER 25.)
Tea-járat
November elsejétől az utcai szociális munka keretében heti három alkalommal, változó napokon, reggel kilenc órától osztanak a város három pontján a Vásárcsarnokban, a Thúry téren és az Alsóvárosi Templom előtti parkolóban teát, szendvicset és meleg ruhát a Magyar Vöröskereszt kanizsai szervezetének munkatársai. Antal Istvánné a karitatív szervezet titkára elmondta, a Vöröskereszt felkészült rá, ha az idő hidegebbre fordul, akár naponta lesz tea-járat, a rászorulók igénye szerint. Az utcai szociális munkások az ellátás során folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a rászorulókkal, nemcsak a segítés lehetőségeiről, hanem ,az újabb, ellátásra szoruló személyekről gyűjtenek információkat.
Kerekasztal-beszélgetés
A tavasszal megkezdett rendezvénysorozat folytatásaként a Raif-feisen Bank szakemberei a befektetési alapokról, köztük az ingatlan befektetésekről és az egy éves Raiffeisen Ingatlan Alap eredményeiről, tapasztalatairól tájékoztatták november 25-én a régió újságíróit. A beszélgetés témái voltak: Miért és kinek érdemes ingatlan alapba befektetni, mi a különbség az ingatlanszövetkezet és az ingatlan alap között, valamint miért érdemes a Raiffeisen Ingatlan Alapot választani? A rendezvény házigazdája Gaál Róbert fiókvezető és Váradi Zoltán, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. befektetési vezetője volt. A helyszín megválasztásánál Nagykanizsát helyezték előtérbe, miután a bank 48. fiókjaként városunkban szeptember 15-én nyitottak.. A 2003-as év a bank történetének legsikeresebb éve lesz. A bank adózott eredménye meghaladja a 13 milliárd forintot, és a hazai alapkezelők napjainkban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyont gondoznak.
Szabálytalankodók
Az elmúlt egy hétben 38 esetben jártak el a Közterületfelügyelet munkatársai a szabálytalanul parkoló gépjárművezetők ellen.
Hölgy klub
Göndör István vendégeként a Parlamentbe látogatott a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja. A látogatást követően a hölgyek a Budavári Palotában is sétát tettek.
A téli felkészülésről
A téli felkészülés feltételeiről és lehetőségeiről adott tájékoztatást Imre Béla, a Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht. Nagykanizsai Üzemmérnökségének vezetője az üzemmérnökség működési területén lévő önkormányzatok képviselői számára. Az üzemmérnökségen is megtörtént a gépszemle. A napokban egy hómaróval gazdagodtak.
Kanizsaru
Az éjszaka folyamán egy kazánház nyitott ablaka keltette fel az elkövető figyelmét, aki ezen keresztül bemászott a lakásba, s onnan egy olasz állampolgár személyes irataival, valamint 195.000 Ft kész-, pénzzel távozott rövid kutatásának eredményeként.
17 óra után két személy támadott meg egy hölgyet az utcán. Egyikük földre rántotta a sértettet, kezéből kicsavarta a táskát a benne lévő értékekkel együtt, majd elfutottak.
( NOVEMBER 26.)
Kulturális Alapprogram
Széles sávra váltunk - mondta az Alapítványi Hónap előadásán Viszketné Bagári Katalin, az NKA Közművelődési Kollégiumának el-
nöke a HSMK-ban. A most tízéves NKA vezetésének célja, hogy a pályázati rendszerben lecsökkentsék a bürokratikus követelményeket, egyszerű, egyértelmű pályázatkiírásokat tegyenek közzé, és azokat következetesen bírálják el. Támogatni kívánják az újfajta közművelődési formákat, a digitalizálást, a partnerkapcsolatokon nyugvó programokat, a regionalitást és az ifjúságkutatást. Nagyobb lehetőséget kapnak a kispályázatokat benyújtók, de az NKA Közművelődési Kollégiumánál is iránymutató az, hogy a pályázati kiírások koncentráltabbak legyenek, így adott esetben a pályázók köre is kisebb legyen. Azt várják a forrásokat kutatóktól, hogy reálisabb pályázatokat nyújtsanak be, mert az NKA - szakítva az eddigi gyakorlattal - a kért támogatás egészét akarja sikeres pályázat esetén a kedvezményezetthez eljuttatni. Az Alapprogramot egyre inkább társadalmasítják, szolgáltatóbaráttá szeretnék tenni, ennek érdekében széleskörű információgyűjtés után írnak ki jó pályázatokat és várnak jó projekteket. Az Alap nem ad pénzt eszközbeszerzésre, beruházásra, technikai fejlesztésre, csak szakmai programokat várnak
Kanizsaru
11 órakor a járőr a város területén igazoltatott egy szerb-montene-groi állampolgárt, akit keresett már a nagykanizsai határőrség és a Zala Megyei Bíróság is. Elfogása után a büntetésvégrehajtási intézetbe szállították.
180.000 forint értékben vittek el ismeretlen tettesek egy hegyi pincéből kapálógépet és két darab hordót, benne összesen kb. 300 liter borral.
17 és 20 óra között hatoltak be ismeretlenek egy nagykanizsai lakásba. Az elkövető a folyosó ablakán kimászva jutott az erkélyre, ott az erkélyajtót benyomva hatolt be a lakásba, ahonnan 560.000 forint készpénzzel távozott.
( NOVEMBER 27.)
Idősek napja Palinban
A több éves hagyománynak megfelelően a palini városrész 65 év feletti lakosait hívta meg közös ünneplésre az általános iskola vezetése november 27-én. A 200 meghívottból közel 100-an vettek részt. A megjelenteket Bicsák Miklós önkormányzati képviselő köszöntötte és kívánta, érezzék jól magukat. Az óvodások és iskolások műsorral kedveskedtek, majd egy-egy szál szegfűt adtak át mindenkinek. Külön nyújtottak át aján-
dékot a legidősebb, 95 éves Leveli Pálnak. A jó hangulatot élő zene fokozta.
Sárfelhordás
Kisebb akadályt okozó sárfelhordás miatt két gépjárművezetőt kötelezett a Közterületfelügyelet az útfelület letisztítására. A felszólításnak az érintettek eleget tettek.
Fellépés
A Kanizsa Csillagai együttes Budapesten lépett fel. A programot az Országos Rendőrfőkapitányság szervezte.
Kanizsaru
Alig egy hónapja vásárolta tulajdonosa azt a motorfűrészt, melyet máris elloptak tőle. A sértett egy áruházba tért be vásárolni reggel hét órakor, s addig kerékpárját -rajta a fűrésszel - a bolt előtt hagyta. Mire kiért, már csak a kétkerekűje várta.
Reggel fél kilenckor észlelte egy hegyi pince tulajdonosa, hogy tulajdonából az elmúlt hét folyamán valaki elvitt egy hűtőszekrényt és két fotelt, miután befeszítette az ajtót.
Egy autósboltban is idegenek jártak zárás után. Az éjszaka folyamán befeszítették a bejárati ajtót, majd különböző gépkocsi alkatrészekkel felpakolva távoztak. A kár 170.000 Ft.
16 óra 40 perckor a kórház baleseti ambulanciáról jelentették be, hogy egy fiatal lány jelent meg ellátáson, akit a Sugár utcában elgázolt egy személygépkocsi. A tanuló az álló busz mögül futott ki az utcára, s az érkező autó már nem tudott megállni. A gyereknek szerencsére csak könnyebb sérülése keletkezett.
A Közterületfelügyelet munkatársai járőrözés közben a szabályoktól eltérő tűzgyújtást észleltek. Az eset ks súlyát és az egyéb körülményeket is figyelembe véve az elkövető figyelmeztetésben részesült, ezt követően a tüzet azonnali hatállyal eloltotta.
Mesejáték
A Móricz Gyermekszínház sorozat keretében a Kis Mukk című zenés keleti mesét nézhették meg a gyerekek a HSMK-ban.
Katalin bál Az Olajipari Nyugdíjas Klub szervezésében Katalin bál volt az Erkel Ferenc Művelődési Házban.
( NOVEMBER 28.)
Boldog Karácsonyt
Sajni József iskolaigazgató, a miklósfai városrész önkormányzati képviselője köszöntötte, és kívánt kellemes szórakozást, jó ünneplést
......................- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
ÜS^I RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
+ - A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, b- ; gyors beavatkozással.
5 : - Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA - történő díjtalan csatlakoztatása.
Pyp .........................................
Mp: 8800 Nagykanizsa, Rozgonvi u. 20.
QlH^''/ Telefon: 93/ 312-706
11 .r., lÉÉl ! A » ''
2003. december 4.
KNIA
9
a Mindenki Házában megrendezett "Boldog Karácsonyt" című irodalmi est résztvevőinek. A november 28-án megrendezett ünnepségen az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban működő Kanizsa Műhely tagjainak verseit az iskola tanulói tolmácsolták.
Alapítványi bál A Honvéd Kaszinóban rendezték meg a Rozgonyi úti Általános Iskola évi rendes alapítványi bálját. A bál bevételéből az intézmény az oktatás tárgyi feltételeit kívánja javítani, és a legsikeresebb diákokat jutalmazni. A bált az Eraklin táncklub nyitotta meg.
Nyugdíjas nap Nyugdíjas Napot tartottak az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban. A programot a MOL Rotary Rt. Szervezte.
Egyesületi nap A Diabetes Világnapja alkalmából és a havi egyesületi találkozó keretében dr. Sebestyén Miklós főorvos tartott előadást a klubtagoknak a Il-es típusú cukorbetegség kezeléséről.
Kanizsaru
A nap folyamán két férfit vettek őrizetbe visszaélés kábítószerrel bűntett miatt. A lakásukon megtartott házkutatás során több adag kábítószer gyanús-anyag is lefoglalásra került.
Délben egy általános iskola igazgatója tett bejelentést, mert eltűnt az intézmény egyik szekrényéből egy cd-s rádiósmagnó. Az adatgyűjtés során hamarosan fény derült az elkövetőre is, aki az iskola egy 8. osztályos tanulója. Lakásáról a magnó is előkerült.
Tűzoltók A 7-s út és a Kinizsi utca kereszteződésében történt közlekedési balesetnél a kanizsai tűzoltók közreműködésével zajlottak le az utómunkálatok.
Éjszakára sem maradtak munka nélkül a tűzoltók. Galambokon egy kazánház kapott lángra, amelynek eloltásánál a kanizsai tűzoltóság munkatársai is közreműködtek.
( NOVEMBER 29.)
Klubprogramok a Móriczban
A kiskanizsai klubban az első foglalkozások után a Kanizsa Csillagai dalaival ismerkedhettek meg a fiatalok, és Horváth Zoltán, a FOUND Művészeti Iskola táncoktatója avatta be őket a cigánytáncok rejtelmeibe. Szombaton Orsós Imre költő verseivel ismerkedhettek meg a klubtagok.
MDF-jubileumok Tizenöt éves a Magyar Demokrata Fórum, valamint tíz éve annak,
hogy a szabad választások utáni első magyar miniszterelnök, Antall József elhunyt - mondta kanizsai sajtótájékoztatóján Dávid Ibolya, az MDF elnöke. A Fórum 1987-ben tömegmozgalomként indult útjára, majd egy év múlva párttá alakult. Nagy szerepe volt a Demokrata Fórumnak a rendszerváltásban, a magyar piacgazdaság kialakulásában. Az MDF-nek ma is kiemelt kérdést jelent, hogy elérjék: a következő választások után jobbközép kormánya legyen az országnak. Tárgyalásokat folytatnak az együttműködésről a kisgazdákkal, a kereszténydemokratákkal, az MDNP-vel.
Antall Józsefre emlékezve
A sajtótájékoztatót követően a Felsőtemplomban Antall József özvegye és fia jelenlétében emlékezett Dávid Ibolya a rendszerváltó miniszterelnökre, majd részt vett az MDF tizenöt éves jubileumi rendezvényén.
Thúry bál
Alapítványi bált tartottak a Thúry György Kereskedelmi Szakközépiskolában.
"Hitein ikonjai" Végh Márta festőművész "Hitem ikonjai" című kiállítása nyílt meg a borsfai Szentháromság galériában. A kiállítást Dr. Kostyál László nyitotta meg.
Tarka-Barka Műhely A Tarka-Barka Műhely soronkövetkező foglalkozásán a képdíszítés rejtelmeivel ismerkedhettek a legkisebbek HSMK-ban.
Kanizsaru Egy budapesti hölgy jelentette be a rendőrkapitányságon, hogy a vonaton, mellyel Nagykanizsára utazott, ismeretlen tettes ellopta egyik csomagját, melyben egy 400.000 forint értékű Laptop számítógép is volt.
10 óra 55 perckor tett bejelentést egy hölgy, mert édesapját meglopta egy férfi. Az elkövető azzal az indokkal kéretőzött be a lakásba, hogy a gázasoktól jött, s az idős ember figyelmetlenségét kihasználva elemelt 125.000 forint készpénzt.
( NOVEMBER 30.)
Fitness Fesztivál Ali. Bonbonetti Fitness Fesztivál programjára a HSMK-ban került sor. A SzanDia Fitness Center növendékei mellett Fekete László és a legszebb európai hölgy, Laky Zsuzsanna gondoskodtak a nagyérdemű színvonalas szórakoztatásáról. A két előadás során a fitness-palánták nagyszerűen szerepeltek.
Nagykanizsára érkezett a pápai áldásban részesült feszület, mely-lyel a 180 fős roma küldöttség tért haza. A keresztet vasárnap délelőtt mutatták be a Felsőtemplomban, ahol Fiiszár Károly esperes-plébános celebrálta a szentmisét. Az ereklyét hétfőn tovább szállították Sárvárra.
Szabálytalankodók
Járőrözés során engedéllyel nem rendelkező plakátragasztókat értek tetten az Közterületfelügyelet munkatársai. A plakátok visszatartásra kerültek.
Kanizsaru
Hajnali fél kettőkor közlekedési baleset történt. A 7-es főútra a Camping útról olyan nagy sebességgel érkezett egy személyautó, hogy a kereszteződésben nem tudott megállni, s nekiütközött két szabályosan haladó gépkocsinak. A balesetben egy fő súlyosan megsérült.
Háromnegyed négykor jelentette be egy férfi, hogy egyik szórakozóhelyen ellopták mobiltelefonját. A telefont a sértett az asztalra tette, s míg ő szórakozott, arra valaki szemet vetett, s elemelte.
2 óra 14 perckor tett bejelentést egy férfi, mert a Nagybacónaki hegy bejáratánál egy személygépkocsi alatt egy ismeretlen elhunyt személy fekszik. A szemle során megállapítást nyert, hogy az elhunyt férfi nem közlekedési baleset áldozata lett, halálát bántalmazás okozta. Az elkövetéssel alaposan gyanúsítható férfit őrizetbe vették, az eljárást a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság folytatja.
( DECEMBER 1.)
Taglátogatás
A taglátogatási program keretében a Kanizsa Téglagyár Kft-nél tett látogatást a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara vezetősége, a helyszínen ismerkedve a tagsághoz tartozó vállalkozások munkájával. A téglagyárban elhangzott, hogy a kamarától egyfajta híd-szerepet várnak el a vállalkozók köztük és az önkormányzat között.
Hulladékszedés
A Közterületfelügyelet a belvárosban és a keleti városrészben közel harminc köbméter hulladékot szedett össze alapítványi segítséggel. A hulladék többségében kiselejtezett ágybetétekből, ágykeretekből és hűtőszekrényekből állt.
Vizsga
írásbeli vizsgát tettek a CKÖ által szervezett számítástechnikai tanfolyam végzősei.
Új informatika-terem
December l-jén avatták fel az intézmény harmadik informatikatermét a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A legkorszerűbb gépekkel felszerelt 32 munkahelyes multimédia terem az informatika oktatása mellett az idegen nyelvek és egyéb tantárgyak korszerű oktatását is segíti. A beruházás költsége 23 millió forint, melynek 70 százalékát pályázati úton nyerte az iskola, a fennmaradó összeget pedig különböző támogatásokból illetve önerőből valósította meg. Egyszerre 80 számítógépes munkahelyen dolgozhatnak a tanulók, a délutáni órákban pedig élhetnek a világháló nyújtotta lehetőségekkel.
c
AJÁNLÓ
3
Karácsonyi vásár December 10-11-én 8.30-17.30-ig Karácsonyi Vásárt rendez a Rozgonyi Polgári Kör a Honvéd Kaszinó Zrínyi utcai - volt Pizzéria - helyiségében.
Luca-nap December 13-14-én Luca napi vigasságok, és adventi előkészületek lesznek a miklósfai Mindenki Házában. A kétnapos programban lesz mézeskalács sütés, koszorúkészítés, és kézműves foglalkozások is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
ANYAKÖNYV
Nagykanizsa Város lakossága 2003. december 1-én 52162 fő volt.
November havi anyakönyvi események:
meghalt 64
született 64
házasságkötés 12
10
T
2003. december .
VÉRADÓK ELISMERÉSE
VIRÁGKÖTŐK TALÁLKOZÓJA
A Városi Könyvtárban került sor a horvát-magyar virágkötő találkozóra, melyet a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezett. A kanizsai és a környező horvát települések virágkötői mellett a csáktornyai Gazdasági Szakközépiskola Virágkötészeti tagozatos tanulóinak munkáit is megtekinthették az érdeklődök. A résztvevők adventi koszorúkat, karácsonyi képeslapokat, díszeket és érdekes virágkompozíciókat készítettek.
- Nagyon sok azonosság van, mi is a természetes alapanyagokat használjuk, viszont különbséget látok a színek kombinációjában. A kanizsai virágkötők kontrasztosabban rakják össze a dekorációt, viszont mi sokkal többet dolgozunk a természetes színekkel. A motívumok nagyon sokban különböznek, sok elemmel itt találkoz-
A Zala Megyei Közgyűlés júniusban döntött arról, hogy a megyeszékhellyel közösen megyei bábszínházat alapít. Az új intézmény fenntartására és működtetésére az alapítók társulást hoztak létre, majd megalakult a társulás döntéshozó szerve, a hat fős társulási tanács.
A bábszínház alapításának körülményeiről beszélgettünk Garamvölgyi Györggyel, a megyei közgyűlés alelnökével, a társulási tanács elnökével.
- Hogyan született meg a bábszínház létrehozásának gondolata?
- Egy olyan intézményt szeretnénk létrehozni, amely megtaníthatja a legkisebbeket is a színházi nyelvre, a színház szeretetére. A bábszínházi előadások a maguk közvetlenségével, a sok-sok közös játékkal, zenével már ebben a korban felkelthetik az érdeklődést az irodalom, a zene, a kultúra iránt. Másrészt valahányszor csak bábszínház látogatott valamelyik nagyobb településre - mert a kistelepülések sajnos eddig elvétve lehettek csak ennek részesei -, mindig
tunk először. A tradicionális mellett a mai modern dolgokkal vannak ötvözve a kanizsaiak alkotásai - értékelt Lviljana Skobar csáktornyai pedagógus.
- Célunk egyrészt az anyaországgal való kapcsolat erősítése, másrészt hogy a két város virágkötői megismerjék egymás munkáját, motívumait, gyümölcsöző kapcsolatok alakuljanak ki. A rendezvény bevételét a Vöröskereszt által működtetett Hajléktalan Családok Átmeneti Otthonában lakók karácsonyi ajándékvásárlására fordítjuk - mondta Vargovics Józsefire'' HKÖ elnök.
Az összejövetel sikerét mutatja, hogy minden alkotás elkelt. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre is megrendezik a virágkötők találkozóját.
N.K.
akadtak olyanok, akik nem láthatták az előadást, mert már elfogyott a jegy. Mindezek figyelembe vételével döntöttünk úgy, hogy Zalában bábszínházat alapítunk.
- Ki fedezi a működtetés költségeit?
- A két alapító 20 - 20 millió forinttal járul hozzá a költségekhez, melyet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a helyi támogatással megegyező összeggel egészít ki. Ehhez hozzáadódik még az a 13 millió forintos működtetési hozzájárulás, amely egy rendelet értelmében a bábszínházat fenntartó helyi önkormányzatokat megilleti. A jegyek eladásából is számíthatunk ezen kívül bevételre.
Véradók és véradást szervező aktívák elismerésére került sor a Vasemberházban november 27-én, a Véradók Napján. A Magyar Vöröskereszt városi szervezete által tartott megyei ünnepség keretében a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola növendékei és a Rozgonyi úti Általános iskola diákjai kedveskedtek műsorral.
- Felelősséggel tartozunk egymásért, egymásnak. Ennek a felelősségérzésnek egyik szép példája az önkéntes véradás -mondta köszöntőjében Litter Nándor polgármester, aki maga is harminckétszeres véradó. Beszédét Kennedy elnök szavaival zárta:
- Nem azt kell kérdezned, mit ad a hazád, hanem azt kell kérdeznek, mit adhatsz te a hazádnak, nemzetednek.
A véradást szervezők elismerésére került sor ezt követően. Az ajándékokkal, virágokkal
- Hol lesznek az előadások?
- A Zalaegerszegi Bábszínház - mert a jövő augusztusi döntésig ezen a néven szerepel az intézmény - végleges helye az Ady-moziban lesz Zalaegersze-
gen, a nagyterem átalakításához a tervek hamarosan elkészülnek. A beruházás költségeit - mintegy 40 millió forintot - az alapítók biztosítják.
De természetesen nem csak itt fognak fellépni a bábjátékosok. Mintegy 150 előadás szerveződik a következő évben a megye településein. Olyan finanszírozási formákat keres a társulás, amelyek a kistelepülések számára is lehetővé teszik a bábszínházi előadások megvásárlását. Szeretnének minél
azt az áldozatos munkát ismerte el a Magyar Vöröskereszt, amelyet az önkéntes szervezők nyújtanak, azért, hogy egyetlen rászoruló se maradjon vér nélkül.
Hat zalai szervező kapott elismerést, köztük Tirászi Istvánné garabonci aktíva is. Nyolcvanszoros véradóként Kovács Jánosné vehetett át elismerést, hetvenszer adott vért Balogh Gyula és Horváth József, hatvanszor Báthori Gyula és Bali István. A Vöröskereszt munkatársai harmincöt negyvenszeres és a harmincszoros véradót is köszöntöttek az ünnep alkalmából. Az ünnepségen elhangzott, hogy Somogyi Istvánné a Parlamentben szervezett ünnepség keretében, a kanizsai ünnepséggel egy időben, mint szervező és százháromszoros véradó vett át kitüntetést.
-va
több helyre eljutni a megyében annak érdekében, hogy a gyermekek helyben is találkozhassanak élő színházi művészettel.
- Van-e már vezetője a társulatnak? Honnan érkeznek a bábjátékosok?
- Az intézményvezetői posztra pályázatot írtunk ki. A benyújtott pályamunkák alapján várhatóan még december első felében megszületik a döntés az igazgató személyéről. A bábjátékosoknál a társulat gerincét a Színművészeti Egyetem 2004-ben végző bábszínész osztályának tagjai alkotják, valameny-nyien olyan fiatalok, akikre hosszú távon számíthatunk, akik tehetséggel, felkészülten, a nézők életkori sajátosságait mesz-szemenőkig figyelembe véve játszanak.
- Mikor lesz a megyei bábszínház első előadása?
- A Magyar Kultúra Napjára, január 22-ére terveztük a bemutatkozó előadást. A gyerekek megnézhetik, hogyan ébred fel hosszú álmából a gyönyörű Csipkerózsika.
Sz.M.
2003. december 4.
OKTATÁS
11
NYELVI ELOKESZITO OSZTÁLY A BATTHYÁNYBAN
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk sikere a lakosság széleskörű idegen nyelv tudását igényli, ezért az Oktatási Minisztérium a 2003/2004-es tanévet a Nyelvtanulás Évének hirdette meg. A módosított közoktatási törvény lehetővé teszi jövő év szeptember elsejétől egy új, ötosztályos középiskolai oktatási forma bevezetését a gimnáziumokban és szakközépiskolákban, amelynek célja az uniós elvárásoknak megfelelően legalább egy európai idegen nyelv elsajátítása, valamint a nélkülözhetetlen informatikai ismeretek megszerzése. A fenntartó önkormányzat Kanizsán négy iskolának engedélyezte egy-egy ilyen jellegű tanulócsoport indítását. A Batthyány Gimnáziumban is előkészítés alatt van az ötosztályos képzés, erről Balogh László igazgatóhelyettest kérdeztük.
- A középiskolák a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indíthatnak, ahol a kötelező tanórai foglalkozások legalább negyven százalékát idegen nyelvi felkészítésre fordítják, a fennmaradó órakeret legalább 25 százalékában informatika oktatás, a többi időben képességfejlesztés történik. A tizedik-tizenharmadik évfolyamokon emelt szintű felkészítés folyik, amely után a tanulók a választott idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tesznek. A központi tanterv előkészítés alatt van. A kötelező óraszám 27,5, amely a tanuló számára önkéntes vállalással - legfeljebb heti négy tanítási órával növelhető. A kötelezőn felüli órakeretben képességfejlesztésre nyílik mód. A Batthyány Gimnázium tervei szerint a 9. vagy nyelvi előkészítő évfolyamon 15 óra idegen nyelv, 5-5 óra informatika és testnevelés, valamint egy-egy óra magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, osztályfőnöki és nyilvános beszéd lenne. A Művelődési Osztály felmérése szerint elég nagy az érdeklődők száma. A felvételi - az idegen nyelvi tudásfelmérésén kívül - első fordulója egy központi matematika és magyar írásbeli teszt, amelyre december 12-ig kell jelentkezni.
L. I.
INFORMATIKA ^ PEDAGÓGUSOKNAK
A Sulinet Expresz program keretében az Oktatási Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Sulinet Programiroda és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ pályázatot hirdetett informatika és informatika alapú támogatott pedagógus továbbképzésre. Nagykanizsán egyedül a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola szerepel a választható képzési helyszínek listáján.
A pályázók választhatnak a továbbképzési programok közül. A pályázatokat 2003.12.15-ig kell benyújtaniuk. Az iskola tanfolyamait rugalmasan, a jelentkezések sorrendjében, változó időbeosztással, egyedi igények szerint indítják. Képzéseiket Nagykanizsán a Hunyadi utcai informatikai szaktantermeikben tartják. A tanfolyamokat kiscsoportokban szervezik (max 16 fő), mindenkinek külön gépet biztosítanak. A képzés ideje: 2004. január 5. -2005. május 31.
A tananyag minél magasabb szinten történő elsajátítása érdekében az intézmény felajánlja leendő hallgatóinak, hogy a kötelezően előírt óráknál magasabb kontakt óraszámot biztosít minden 10 főnél nagyobb létszámú csoport részére.
\^Részletes felvilágosítás az iskolában kapható.___^
A novemberi hagyományos kalazancius napokon belül, november 29-én került sor a Magyar Piarista Diákszövetség Nagykanizsai Tagozatának taggyűlésére a Nagykanizsai Piarista Gimnázium és Általános Iskola éttermében. A kanizsai tagozat öt évvel ezelőtt, 1998. október 24-én tartotta az utolsó tisztújító taggyűlését. Igazodva a szövetség jövő év elején esedékes közgyűléséhez, mostanra invitálták a tagjaikat, hogy megújítsák a vezetésüket és új lendületet adjanak a diákszövetség céljainak teljesítéséhez a további négy esztendőre. A közgyűlés előtt érettségi és osztálytalálkozókra került sor. Az 1950-ben érettségizetteket Harkány László köszöntötte. Szavaiban kiemelte: jó, hogy ismét láthatjuk egymást legalább néhány percre. A mai gyerekek nem is hiszik el, hogy a diákévek összetartó ereje semmihez sem hasonlítható. Ezt követően Tóth János tagozati elnök tartott névsorolvasást. Elsőként őt kérdeztük a piarista évekről, a találkozókról.
Büszkék rá az emberek
- Az 50 éves érettségi találkozónkon 2000-ben még 72-en jöttünk össze. Azóta minden évben találkozunk. A diákszövetséget 1992-ben hozták létre, sorban alakultak meg a tagozatok. A
nagykanizsai iskolához tartozó öregdiákok szervezete 1994-ben jött létre, akkor választottak meg elnöknek, azóta töltöm be ezt a tisztet. A mai rendezvényre kevesen tudtak eljönni, talán 25-en vagyunk jelen. Az 1948-as államosítás után 44 évig nem működött piarista iskola, ez rányomja a szervezet életére a bélyegét. Két évet már én is az államosított iskolába jártam. A szellemiség
most is él, és büszkék rá az emberek, hogy piarista iskolába jártak
- foglalja össze mondandóját Tóth János.
Vizet viszek Kanizsáról
- Összekovácsolódtak a fiatalok szeretetben, megértésben - mond-
ta elöljáróban Henk Zsigmondné. - A tanárok nem különböztették meg, hogy ez katolikus gyerek, vagy református gyerek. Én magam is református vagyok, nagyon jól éreztem magam a piarista gimnáziumban. Ha az ember tanult, megkapta a megfelelő érdemjegyet és mindenki a tehetségének megfelelően érvényesült az iskolában is. Az iskolák között rendezett kulturális versenyeknek
mi is aktív részesei voltunk. Együtt sportoltunk, táncoltunk, jártuk a vidéket a különböző műsorokkal. Ezek az alkalmak ösz-szekovácsolták a fiatalokat. Jól éreztük magunkat egymás társaságában. Itt nem a durva beszéd, a közönségesség, az egymás fur-kálása volt a fő szempont. Azt le-
het mondani, ugyanolyan diákok voltunk, mint a többiek, csak a lelkünk egy kicsit emelkedettebb volt. A férjemmel évtizedeken keresztül együtt jöttünk Budapestről az érettségi találkozókra, ezért tiszteletbeli osztálytársnak minősítették az osztálytársaim. Csak egy napra érkeztem, a délutáni busszal hazautazom. A férjemnek viszek egy üveg jó kanizsai vizet, mert nagyon finom ivóvíz van itt Kanizsán! Az itteniek talán nem is tudják.
A piaristáknak köszönhetem
- Nagykanizsán születtem és itt is szeretnék meghalni - kezdte Balogh László. - Több mint 60 éve, 1941-ben érettségiztem. Szegény sorsú gyerek voltam, a piaristáknak köszönhetem, hogy elvégeztem a iskolát. Teljesen ingyen tanultam, az utolsó évben bent is laktam a kollégiumban, mert nem volt lakásom. Érettségi után innen mentem ki az életbe, szerettem volna továbbtanulni, de az anyagiak miatt nem sikerült. A tanáraimtól kaptam tanítványokat, akiket taníthattam és így volt pénzem az ösztöndíj mellett. Aranyos felességemmel összefogtunk, mind a három gyermekünket taníttattuk és diplomát szereztek. Jólesett találkozni a régi barátokkal. Jó, összetartó osztályunk volt, és jó tanáraink voltak.
12
TS
2003. december .
december 6. szombat
23.25 Portréfilm Misklósfa 00.00 Családi ügy 02.25 Vers
december 8. hétfő
5.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhiradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 Riporter kerestetik 10.00 Süsü varázs! 10.30 Tüskevár tábor 10.55 Képben vagyunk? 11.35 Fele királyságom 12.00 Hírek 12.10 Bravó TV 13.00 Sasszem 13.30 Útravaló 13.35 Heti mozaik 14.30 Delta plusz 14.55 Egy-Másért 15.00 Századunk 15.25 Verssor az utcazajban 15.35 Az én váram ... 16.00 Cirkáló 16.35 A rejtélyes hölgy 18.35 Luxor 19.30 Híradó este 20.05 Szatelit 21.00 Renegátok 22.50 Híradó 23.00 Képzelt, bűnök 00.40 I. Budapesti Jazz Fesztivál
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 06.55 Kölyökklub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.25 A dalai láma 11.15 Játékzóna 11.25 Ötletház 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.40 Autómánia 13.10 Mr. Beán 13.25 A vadak ura 14.20 Hóbarátok 15.15 Dawson és a haverok 16.10 A majmok bolygója 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Legyen Ön is Milliomos! 20.10 Survivor 21.35 Heti Hetes 22.55 Airboss 4. 00.50 Híradó 00.55 Sportklub 01.10 A dalai láma
05.50 Gyermeklélek 06.20 tv2 matiné 07.50 Fox Kids 09.55 Spinédzserek 10.25 Vad világ 11.25 Totalcar 11.55 TotalCar 12.30 A kiválasztott 13.30 Knight Rider Team 14.30 Smallville 15.30 Sliders 16.30 CsiHagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Activity 20.15 Paulie 22.05 Tökéletes másolat 00.30 A szerződés 02.20 Siska Amerikai gladiátorok 03.30 Vers
december 7. vasárnap
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Friderikusz 11.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Agrárium 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Üzenet a jövőből - A Mézga család különös kalandjai 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Nő fehérben 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 TS - Amiről nem beszélünk 23.55 TS
K f. U ti
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 11.00 "így szól az Úr!" 11.05 Mestersége színész 12.00 Hírek 12.05 Főtér 12.55 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme 14.15 Uniós pályázati kalauz 14.20 Úton 14.50 Csellengők 15.10 Örömhír 15.40 Trendhagyó 16.10 Elsőkézből 16.35 Adventi kalendárium 16.50 Kamera Hungária 17.55 Szórakoztató műsor 18.25 Híradó 19.05 Szívek szállodája 19.55 Szuperbuli 21.40 Friderikusz 22.45 MMM 23.10 Késsel-villával 23.50 Héthatár 00.40 Pénz, pénz, pénz
06.00 Az internet csodái 06.30 Pokemon 06.55 Kölyökklub 09.50 Nikki 10.15 Hazárd megye lordjai 11.10 Játékzóna 11.15 Recept klub 11.45 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 Ötletház 12.40 Motocross Freestyle Show 13.30 Egy maréknyi aranyért 15.30 Zsaru az űrből 16.35 Medicopter 117 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Twister 22.05 Rtl Boksz Klub 23.20 így készült: Apám beájulna 23.40 Seinfeld 00.05 Híradó 00.25 Fókusz Portré 00.40 Sportklub 00.50 Országház
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 07.00 Tv2 matiné 08.45 Fox Kids 10.00 A szupercsapat 11.00 Stahl konyhája 11.35 Cosby nyomozó rejtélyei 12.30 A hálózat csapdájában 13.30 Herkules 14.25 Waikiki páros 15.25 Kulcsember 16.25 Walker, a texasi kopó 17.25 J.A.G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Mission Impossible 22.15 A Nagy Ő
helyzet 22.00 Rémálom az Elm utcában 2. 23.35 Találkozások 23.45 Híradó 23.50 Sportklub 00.05 Naplopó 02.20 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Segíts magadon! 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.05 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.30 Kastélyszálló 12.30 A gyűrű 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 A betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Megasztár 22.00 Robin Hood kommandó 00.00 Szeret, nem szeret 00.25 Jó estét, Magyarország! 01.10 Propaganda 01.40 Noé bárkája 02.10 Pofonok völgye, avagy Papp Lacit nem lehet legyőzni
december 10. szerda
tök este 22.35 Heti Menü 23.05 Anna filmje
KLUB
06.00 Pokemon 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.25 Mária 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Országház 13.35 Játékzóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 A sziget neve: Halál 22.45 Bűnös viszony 00.25 Találkozások 00.40 Híradó 00.45 Sportklub 00.50 Tiszta Hollywood 01.20 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Magyar borok, magyar borvidékek 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.05 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.30 Kastélyszálló 12.30 A gyűrű 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 A betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Pajzs a résen, avagy tökéletlen erő 22.05 Szulák Andrea 23.15 Dolce Vita 23.45 Top Sport 00.15 Jó estét, Magyarország! 01.00 Profiler 02.00 Hunyadik nyomában 02.30 Aktív 0Í10 Vers
december 9. kedd
5.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhiradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.55 Szórakoztató percek 10.05 Szatelit 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó 13.00 A reménység folyója 14.00 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Kormányváró 15.40 Élesben 16.25 Labirintus 16.50 Református ifjúsági műsor 17.00 A reformáció festője 17.25 Kí-vül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Üzenet a jövőből - A Mézga család különös kalandjai 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.10 Sobri 22.00 Szerda este 22.35 Kertész Imre: Sorstalanság
R™LUB
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhiradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 11.00 Az elfedett bástya 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 15.00 Hajlék 15.25 Egy-Másért 15.40 Élesben 16.30 Madonna voltam bélyegen 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Üzenet a jövőből - A mézga család különös kalandjai 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 Jutalomjáték 22.00 Kedd este 22.35 Hungarikum 23.00 Panoráma 23.35 Szeszélyes nyár
rtt J b
k l. u s
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Fókusz-portré 13.35 Játékzóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Vész-
06.00 Disney 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept Klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Antenna 13.35 Játékzóna 14.20 Recept klub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Esti Showder 22.45 Az utca törvénye 23.40 Találkozások 23.50 Híradó 23.55 Sportklub 00.05 Stella moziklub 00.35 Hihetetlen, de igaz 01.30 Pont hu 02.05 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Cinematrix 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Kastélyszálló 12.50 Az elveszett ékkövek titka 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie -Majom a családban 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bíróné 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Tökelütött trió 2. 22.00 Folytassa Claudia! 23.00 Jó estét, Magyarország! 23.45 Totalcar 00.15 Örökké búcsúzunk 02.10 Gyermeklélek 02.50 Vers
december 12. péntek
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Autómánia 13.35 Játékzóna 14.20 Recept Klub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Apám a hős 22.45 XXI. század 23.15 Az elnök emberei 00.10 Találkozások 00.20 Híradó 00.25 Sportklub 00.40 Hihetetlen, de igaz 01.30 Antenna 01.55 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Propaganda 06.30 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.55 Tripla vagy semmi! 09.20 Maria del Carmen 10.10 Teleshop 11.00 Kastélyszálló 12.00 Hamvadó cigarettavég 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Ali you need is love 21.00 A donor 23.10 Nyom nélkül 00.00 Cinematrix 00.35 Jó estét, Magyarország! 01.20 Falcone 02.20 Gyermeklélek 03.00 Vers
december 11. csütörtök
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.50 Szórakoztató percek 10.05 Szuperbuli 11.05 Az Angyal 10.05 Halhatatlanok Társulata 11.00 Barangolások a kínai művészetben 12.00 Híradó 13.05 Remix 13.35 A vadóc 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Eurón: jéték euróért! 15.10 Fogadóóra 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.30 Zöldpont 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Üzenet a jövőből - A Mézga család különös kalandjai 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.10 Stanley és Iris 22.00 Péntek este 22.35 Megkésett memoár 23.05 Ötven éves lesz a magyar televízió
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhiradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.05 Szuperbuli 11.00 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Rondó 14.25 Együtt 15.00 Anyanyelvi szószóló 15.25 Egy-Másért 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Üzenet a jövőből 19.00 Kérem a következő! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.05 Nő fehérben 22.00 Csütör-
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.05 Pont hu 13.35 Játékzóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna. 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül 15.15 Kórház a városszélén 16.20Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 A végső játszma 22.55 Mint a macska az egérrel 00.40 Találkozások 00.50 Hiradó 00.55 Sportklub 01.10 Hype 01.35 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Magellán 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.05 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.30 Kastélyszálló 12.30 Gyémántvadászok 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 A betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Bűbájos boszorkák 21.05 Tuti duók 23.15 Alföldi 00.25 Jó estét Magyarország! 01.10 Hazug igazság 03.00 Vers
2003. december 4.
KANIZSAI MEDIA''
13
KANIZSA TV
MŰSORA
m0HHHHHHHHHHHH
december 6-tól december 12-ig
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az OIRT 71,03 MHz-en
MagyarRádió
ó5*i
december 6. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Videoklip 07:05 Önök mondták -" Szép ruhában járni - kelni" 07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 Civilek - Hely a világban alapítvány 07:55 K''arc -kulturális magazin 08:10 Körjárat 08:25 Mese: Eszter története 2. rész 08:30 Torna - HTV 09:00 TV shop - HTV 09:30 Hófehérke - színes, magyarul beszélő rajzfilm - HTV 10:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja - HTV 11:00 Képes Recept - Egészség-környezet hírek - HTV 11:30 Tv shop - HTV 12:00 Lapozó 17:30 Partiparti - dokumentumfilm egy rádióműsorról - HTV 18:00 Tv shop - HTV 18:15 UNIJÓ - HTV 18:30 Tv mozi: És akkor a pasas magyar film ( 92 ) 20:02 Sajt - Horváth Miklóssal ( 28 ) 20:30 Lovasélet hét határon - lovas magazin - HTV 21:00 Gyümölcskarnevál - dokumentumfilm -HTV 22:00 OKAVANGO - a vadon szíve -Amerikai családi filmsorozat - HTV 23:00 Bencze-show. Beszélgetések hírességekkel -HTV 23:30 Tv shop - HTV 24:00 Lapozó
december 7. vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 TV mozi: És akkor a pasas magyar film 08:02 Sajt - Horváth Miklóssal 08:30 Torna - HTV 09:00 Tv shop - HTV 09:30 A Cigánybalerina - színes, magyarul beszélő rajzfilm -HTV 10:30 Wellness-tár életmódmagazin - HTV 11:00 Lovasélet hét határon - lovas magazin -HTV 11:30 Tv shop - HTV 12:00 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország - Üllő - HTV 18:00 Tv shop - HTV 18:15 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 18:20 UNIJÓ - HTV 18:30 Tv mozi : Imposztorok magyar film ( 95 ) 20:05 Kapocs -13. sz. Választó kerület Sajni József 20:20 Videoklip 20:00 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 20:30 Parti-parti - dokumentumfilm egy rádióműsorról - HTV 21:00 Nirvana - színes magyarul beszélő olasz, francia sci-fi, - HTV 23:30 TV shop - HTV 24:00 Lapozó
december 8. hétfő
00:00 Lapozó 07:30 Videoklip 08:00 Kapocs - 13. sz. Választókerület - Sajni Jóizsef 08:15 Tv mozi: Imposztorok - magyar film (95 p.) 09:50 Lapozó 17:30 Egy életen át - Felnőttképzési magazin -HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Bátor béka 18:15 TV shop - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 -Új hulladéklerakó 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Civilek -"Hely a világban" alapítvány 20:15 Önök mondták - "Szép ruhában járni - kelni"20:30 Magyar sors Felsőpulyán - dokumentumfilm - HTV 21:00 Linda és a főtörzs - olasz bűnügyi sorozat - HTV 22:50 UNIJÓ - HTV 22:55 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 23:00 Lapozó
december 9. kedd
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Önök mondták - "Szép ruhában járni - kelni" 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Üj hulladéklerakó 08:55 Házban ház kö-
rül 09:10 Civilek - "Hely a világban" alapítvány 09:25 Mese: Bátor béka 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 A földet nem apáinktól örököltük - az oroszlányi Városi TV filmje - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az óriás csizma 18:15 TV shop - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Körjárat 19:25 K''arc - Kulturális magazin 19:35 Kamarai percek - Régi és új vállakozók a laktanyákban II. rész 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:15 Jövő 7 - Új hulladéklerakó 20:30 Business-mix A gazdaság hírei - HTV 21:00 OKAVANGO - a vadon szíve, amerikai családi filmsorozat - HTV 22:00 Bencze show - HTV 22:30 Thalassa- természetfilm sorozat - HTV 23:00 Lapozó
december 10. szerda
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08.20 K''arc - kulturális magazin 08:30 Krónika 08:40 Kamarai percek - Régi és új vállalkozók a laktanyákban II. rész 08:55 Házban ház körül 09:10 Jövő 7 09:25 Mese: Az óriás csizma 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Egy életen át, - Felnőttképzési magazin - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kerek kő 1.18:15 TV shop - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Városkörnyéki tervek 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek - Régi és új vállalkozók a laktanyákban II. rész 20:15 Körjárat 20:30 Egészségmagazin- Egészség, környzet hírek -HTV 21:00 A halál és a lányka -angol,amerikai,francia filmdráma - HTV 23:00 Lapozó
december 11. csütörtök
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 - Városkörnyéki tervek 08:20 Jelkép - evangélikus 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 08:55 Körjárat 09:10 Kamarai percek -Régi és új vállakozók a laktanyákban II. rész 09:25 Mese: A kerek kő 1.09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:00 Közgyűlés közvetítése felvételről 19:00 Krónika ,19:10 Közgyűlés közvetítése felvételről 21.00 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 22.10 Jótékonysági katal-in bál - ismétlés - HTV 22.30 Egészségmagazin -HTV 23:00 Lapozó
december 12. péntek
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Közgyűlés közvetítése felvételről 11.30 Lapozó 17:30 A halasi Csipke Amerikában - a Halas Tv filmje -HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: A hókirálynő 18:15 TV shop - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Önök mondták - Inkubátorház 19:25 Civilek - Együtt Kiskanizsáért Egyesület 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Körjárat 20:30 Virágzó Magyarország -Halásztelek - HTV 21:00 Elviszlek "ha kéred -amerikai romantikus komédia - HTV 23:00 Lapozó
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Szakítópróba
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

\ rcRvO10"
Nyitva: minden nap 9-21-ig
Vannak házasságok, amelyek eleve esélytelenek. Mi közös lehetne például Sarahban - aki gazdag és elkényeztetett - és Tómban - aki szegény és nem jól nevelt. Egy találkozáskor a lány a fiú karjába ájul, s onnantól kiderül, az Isten is egymásnak teremtette őket. Csak Sarah szülei nem akarnak belenyugodni ebbe. A nászútra utánuk küldik Petert, a lány régi barátját, hogy tegye tönkre a házasságot. Mindent megtesz, Párizs és Velence romokban hever, de a két ember szerelme csak nem akar elmúlni...
NAGYATÁD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NAGYKANIZSA, KIRÁLY U. 31/B. - TELEFON: (93) 536-272 MEGTAKARÍTÁSI AJÁNLAT: TAKARÉKSZELVÉNY FIX, SÁVOS KAMATOZÁS, 90 NAP FUTAMIDŐ, 9,37% ÉVES HOZAM!!
EBKM:9,06%
HITEL AJÁNLAT: SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITEL ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ NÉLKÜL - AKÁR 10 ÉV FUTAMIDŐ - KEZES NÉLKÜL
FUTAMIDŐ / TÖRLESZTŐ RÉSZLET*
Hitel összege 60 hó 90 hó 120 hó
500 OOO Ft 12 100,- 9 500,- -
1 OOO OOO Ft 24 250,- 19 OOO,- 16 600.-
2 500 OOO Ft 60 500,- 47 500,- 41 500,-
*Az adatok tájékoztató jellegűek! THM: 17,31 - 17,50%

Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
konyvajanlo Hontalanul Afrikában Egy család megmenekülése a Világháború idején a szörnyű tragédiától. A több, mint 5 millió példányban eladott könyvből készült filmet Oscar-díjjal is jutalmazták. Már a 3. kiadás az üzletekben. 47 I F * * 11 ZWPIG Hontalanul Afrikában
meteorológia
<a + regionális hírewpercl
■n + zene
agt összeállt] malis híraj#ö
Hétköznap:
05.55-06.00
06.00-06.21
06.21-06.30
06.30-06.40
06.40-06.45
06.45-06.52
06.52-07.00
07.00-08.00
08.00-08.15
08.15-08.45
08.45-09.00
Szombat
05.55-06.00
06.00-06.21
06.21-06.30
06.30-06.40
06.40-07.00
07.00-07.21
07.21-07.30
07.30-07.40
07.40-07.45
07.45-07.52
07.52-08.00
08.00-08.30
08.30-09.00
Vasárnap
05.55-06.00
06.00-06.05
06.05-07.00
07.00-07.15
07.15-07.30
07.30-07.45
07.45-08.00
08.00-08.05
08.05-09.00
NAGYKANIZSA 71,03 MHZ
Bejelentkezés, meteorológia
Kossuth krónika + regionális hírek 2 percben + zene
A nap témája
Regionális krónika
Lapszemle
Sport
A 08.15-08.58 óra közötti magazin előzetese Ugyanaz, mint 06.00-07.00 között Kossuth hírek + BBC Temátikus ma j tulp''f;v
Napi hírösszefi
Bejelentkezi Kossuth krót A nap témáj; Regionális kri Majorság Kossuth krónika A Nap témája Regionális krónika Lapszemle Sport
Hétvégi kulturális ajánló Átvett műsor Érintés + Lépéselőnyben
Bejelentkezés, meteorológia Országos és regionális hírek lk.
Egy hazában - nemzetiségekről magyarul Országos és regionális hírek Vallási hírek + Hitélet Nemzetiségekről magyarul (saját) Ezredváltó - portré műsor Országos és regionális hírek Vasárnapi magazin - elsősorban kulturális témákkal
14
HIRDETÉS
2003. december .
INGATLAN
Eladó és bérbeadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink száraára.
FIX Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. 20/ 9531-591
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
***
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó.
Érd.: 30/227-3294 vagy 30/911-9642 (5146K) ***
Nk-án Katonaréten Levente u. 3-ban 180 nm-es belső felújításra szoruló lakás garázzsal, pincével és kis kerttel eladó Irányár: 19,5 millió Ft. Érd.:
313-101 este 17 óra után. (5257K) ***
Kiskanizsa központjában kétszintes családi ház
eladó. Érd.: 30/3515-347 (5259K) ***
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, 80 nm-es családi jellegű ház, központi fűtés, ipari áram, vezetékes víz, 600 négyszögöl területen. Érd.: 93/315-526 (5264K)
***
Nagyrécsén régi kis ház építésre alkalmas, közművesített területen eladó. Érd.: 30/939-9888 (5269K)
Nk-án a Városkapu krt-on II. emeleti, egyszobás, erkélyes, központi fűtéses lakás eladó. Érd.: 06-20/371-3622 (5271K)
BÉRLET
Zemplén utcai két szobás, bútorozott lakás kiadó!
Érd.: 20/382-5460 (5266K) ***
Nk-án a keleti városrészben bútorozott lakás 30.000 Ft-ért hosszú távra kiadó. Érd.: 381-069
vagy 70/514-2031 (5268K) ***
Nk-án kétszobás lakás a Zemplén Gy. u-ban bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 14 órától 06/70/229-7846 (5272K)
Nk-án a Fő út 10. szám alatt az udvarban, 30 m2-es üzlet kiadó 1994. január 1-től. Érd.: napközben a 314-013-as telefonszámon. (5275K)
jármű
1990-es évjáratú ötsebességes Lada vonóhoroggal, másfél év műszakival eladó. Érd.: 30/541-9571 (5198K)
***
Négyütemű Wartburg kombi, 90-es kiadású, 18 hónap műszakival, vonóhoroggal 220.000 Ft-ért eladó Nagykanizsán. 1982-es Volkswagen Golf két év műszakival, vonóhoroggal eladó. Irányár: 150.000 Ft. Érd.: 30/641-7375 vagy 30/602-4223 (5249K)
vegyes
Számitógépes védőszemüveg (3 hónapja csináltatott), karcmentes svéd lencsével, elegáns keretben
eladó. Ára: 8.000 Ft. Érd.: 30/9932-534 (5217K) ***
Két éves, 170 literes prés, valamint kaccsozós szőlődaráló kedvező áron eladó. Érd.: 30/911-9642 (5238K)
***
Hízott sertés eladó! Érd.: 329-137 (5260K) Nordmann-jegenyefenyő karácsonyfa Nagykanizsán továbbértékesítésre eladó. Irányár: 1600 Ft/fm, méret: 1,50-2,50 méter, 150 db. Érd.: 30/9794-685 (5267K)
***
Készpénzért veszek jó állapotú könyveket és
könyvtárakat! Tel.: 30/9161-279 (5273K) ***
Hagyatékot, antik- és parasztbútort, asztalt, szekrényt, sublótot, faliórát, porcelán tárgyakat, cserép edényeket, stb, vásárolok. Érd.: 93/375-536, 30/390-0916 (5274K)
szolg Altatás/állás
Vállaljuk új házak felépítését, régi házak átalakítását, felújítását. Valamint vállalunk ács- és tetőfedőmunkákat. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-
825, 06-70/503-9407 (5222K) ***
Nk-án precíz német nyelvoktatást, középiskolások korrepetálását, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítését vállalom, anyanyelvi szinten, rugalmas időbeosztással, hétvégén is. Érd.:
06-30/528-3929 (5245K) ***
Nk-án angol és orosz nyelvből tanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Érd.: 06-30/528-3929 (5246K)
***
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető
teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K) ***
Tapasztalt, középfokú végzettségű fiatal hölgy eltartási szerződést kötne, teljeskörű, minőségi gondozással lakásért, ottlakás nélkül. Érd.: 06/30-270-8592 (5263K)
***
Képesített társasházkezelő megbízást vállal. Társasház alapító okirat módosítása, SZMSZ szerkesztése, kedvező banki hitelek házfelújításhoz, kivitelezőkkel szerződéskötés, stb. Érd.: 30/585-7549 (5270K)
használtautó vásár
Látogassa meg a régió legnagyobb autóvásárát!
2003 december 7-én
(vasárnap) 8.00-12.00 cgsfgffi
a 1 ) H ''.lűŐK támogatásával
Auto-Kanizsa Kft.
Nagykanizsa, Balatoni út 33. Információ: 93/537-000
Konyhabútorok, hálószobabútorok, fürdőszobabútorok egyedi igény szerinti gyártása kedvező áron. Kiskanizsa, Jakabkuti u. 81. Tel.: 20/470-6291
DELFORG
Tegyen többet Ön is egészsége megőrzése érdekében, fogyasszon több tengeri halat!
A DELFORG Kft. tengeri halai gazdagok ásványi anyagokban, de szegények koleszterinben. Hideg, tiszta mély vizű tengerekből származnak, fogás után még a hajón, azonnal feldolgozzák és lefagyasztják őket. Nincs tartósítószer, adalékanyag, szennyeződés bennük, de magas a tápértékük. Keresse a DELFORG Kft. natúr és panirozott fiiéit,sütőhalait az élelmiszerüzletekben. Kereskedők, viszonteladók, vendéglátósok felé ajánljuk még pisztrángot, rákokat, kaaylótés más különlegességeket. Karácsonyi AKCIÓS áraink iránt érdeklődni lehet a 92/362-499-es telefonszámon vagy az alábbi címen személyesen:
DELFORG Kft. 8925 Nemessándorháza, Dózsa Gy. út 24

tengeri
ÁLLÁS-ÁLLÁS-ÁLLÁS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: minősített hegesztő/szakirányú: 100000-115000, CNC esztergályos/szakirányú: 85000-100000, aszfaltkeverogép üzemeltető/szakirányú: 105000-140000, komuves/szakirányú: 50000-120000, ács-állványozó/szakirányú: 70000-80000, szobafesto-mázoló/szakirányú: 62000-80000, asztalos/szakirányú: 50000-70000, kárpitos/szakirányú: 65000-80000, fogászati szakasszisztens/szakirányú: 70000-100000, kozmetikus/német nyelvismeret/szakirányú: 70000-100000, cukrász/szakirányú: 70000-90000, hentes/szakirányú: 80000-100000, szobaasszony/8, általános: 50000-70000, recepciós/német nyelvismeret/érettségi: 50000-70000, tehergépkocsi-vezeto/nemzetközi vizsga/: 100000,-Ft, csomagoló/8.általános: 55000-60000, operátor/8.általános: 60000,-Ft
2003. december 4.
S
15

VERESEG IDEGENBEN
^^ A felnőtt OB I/B-s baj-nokság újabb fordulóján idegenben játszott a CWG r i Kanizsa a Vasas ellen. 10:5-re nyert a Vasas csapata. A második negyed közepén 3:3-as állásnál kipontozódott Jaksics és Sarusi, így a továbbiakban a medencében folyamatosan három serdülő játékos játszott. A kipontozódott játékosok okozta ijedtség leküzdése után a fiatal csapat jól megállta a helyét, melyet mutat a negyedik negyed eredménye. Góllövők: Nebojsa Jaksics 1, Karácsony Tibor 1, Bagi Zsolt 1, Dávid Szabolcs 1, Szabó Dénes 1. Szőlősi Csaba edzői véleményében elmondta, amíg nem tudnak a felnőtt játékosok hetente minimum 3 alkalommal együtt taktikai elemeket gyakorolni, addig a csak szóban megbeszélt, de nem beidegződött feladatokat nem tudjuk magabiztosan végrehajtani.
KÉT GYŐZELEM
Serdülő kategóriában idegenben 11:4-re nyert a CWG Kanizsa a dunaújvárosiakkal szemben. Góllövők: Marton 1, Magyar 1, Gáspár 1, Dávid 2. Ugyanebben a kategóriában hazai sikert mondhat magáénak a kanizsai csapat. 7:6-ra győztek a székesfehérváriak ellen. A két, bajnoki címre pályázó csapat mérkőzése változatos és izgalmas mérkőzést hozott. Az eddig 100 %-osan álló fehérvári gárda ellen a tanult taktikai elemek széles tárházát magabiztosan és eredményesen használó CWG-s serdülők győztek. Góllövők: Magyar 1, Oláh 1, Gáspár 1, Szili 1, Dávid 3.
EGY GÓLON MÚLOTT
, 4 -O^* NB II-es mérkőzést ^O játszott a MÁV NTE
~ aÍk Nagykanizsa a
, Kozármislenyi csapat ellen.
^V Egy gólos előnnyel 21:20-ra '' győzött a hazai kozármislenyi csapat. MÁV NTE: Skrach, Kiss 2, László 6, Szloboda 4, Kotnyek, Tóth 5, Szókéné. Csere: Krichebaumné, Nyakas, Páncélné, Hohl 3. A végig emberhátránnyal játszó kanizsaiak megérdemelték volna a győzelmet.
£> L„ f

Ö

"Olimpia Sport-Játék" bolt! Király út 29. alatt a Hobbi Bolt helyén Tel.: 310-927
Karácsonyi óriási áru készít vátjuk kedves vásárlóinkat.
t Ünnepi nyitva tartás; 12.07. bronzvasárnap, 12.14. ezüstvasárnap, 12.21. aranyvasárnap 8-12 óráig
REMEKELTEK A CSAPATOK
Vasárnap az NB l-es sakk-csapatverseny negyedik fordulóján a Nagykanizsa Tungsram Sakk Klub a Budapest Statisztikát verte 8:4-re. Győzött Vajda
L., Flumbort, Bokros, Kustár, Vajda Sz. Döntetlent ért el Faragó, Horváth, Krizsány, Krutti, Bagonyai és Orsó, vereséget szenvedett Bánusz.
- Az erős kerettel rendelkező pesti gárda tavaly nagyon nehéz meccset vívtunk. Most Paks után a fővárosi csapat is alapos leckét kapott. Az NTSK második a bajnokságban. A nagy ellenlábasok közül már csak Miskolc van hátra. A Vajda testvérek és Flumbort András fordulóról fordulóra remek formában vannak - értékelt Bagonyai Attila.
Az NB II-es sakk-csapatmérkőzés eredménye Aquaprofit- Nyugatker Kft.-Bányász SK Ajka 7,5:4,5. A pár éve még NB I-t is megjárt Ajka ellen a hátsó táblákon egymást múlták felül a kanizsai versenyzők. Bravúros győzelmet arattak a papíron jobb játékerőt képviselő Bányász csapat felett. Győzött Kovac, Kassai, Sipos, Marton, Simon és Zámbó. Döntetlent ért el Ragats, Kercsmarics, Biskopics M. Vesztett Ladányi, Papp és Biskopics B.

KIKAPTUNK
Szombat délután
Zsigmondy tornacsarno-'' kában NB I/B-s mérkőzés ke-retében fogadta az IZZÓ SE a Váci KSE csapatát. 35:25 -re a váciak nyertek. Góllövők: Kerkápolyi Pé- v ter 8, Fónagy László 6, Baksa István 4.X'' Bazsó Gábor 3, Nagy Balázs 3, Kóbor Béla 1. Musits Ferenc szerint a súlyos vereség ellenére a csapat megtartotta nyolcadik helyét a középmezőnyben.
UJABB FERGETEGES SIKER
Hétvégén idegenben játszott NB II mérkőzést az NTE 1866 MÁV Rt. a Veszprémi ESC-vel. A hazai veszprémi csapatot 98:43-ra verte a hazai gárda. NTE 1866 MÁV Rt.: Lakatos 2, Torna 17/3, Góber E. 29/3, Szélessy 11/3, Paizs A. 8. Csere: Bődör 11, Muk 7, Góber J. 13/3. Gratulálunk a nagyszerű formában játszó csapatnak!
15 PONTTAL NYERTEK
^ Közel 200 néző előtt
zajlott a Cserháti torna-V csarnokában a Kanizsa KK * Wr" DKG East- Debreceni Egyetem qO NB I/B-s mérkőzés. 15 pontos •^•előnnyel, 100 85-re nyert a kanizsai csapat. DKG East: Kováts Viktor 23/9, Volf Barna 6, Bausz Kornél 18/12, Miilei Attila 16, Koma Dániel 23. Csere: Domonkos András 4, Zsámár Krisztián 2, Volf Dávid 8, Kiss Viktor.
- Az első negyed kiváló védekezése és támadójátéka után kiegyenlítetté vált a játék. A hazai csapat végig vezetett ugyan, de a védekezésben sokat kell még javítani, hogy az elkövetkező mérkőzéseken is jól folytatódjon a jó sorozat. Egyénileg Bausz, Kováts, Miilei és Koma tett a legtöbbet a győzelemért -mondta Vágvölgyi Tamás edző.
A Kanizsa KK DKG EAST december 7-én az Óbudai Kaszásokkal mérkőzik idegenben. Egy héttel később itthon játszanak a Filtermat Kf. Nagykőrös gárdájával. Az idei év utolsó meccsét 17-én a Fehérvár ellen vívják.
CSALAD, MUNKA, FOCI
A nők nemcsak a fakanál mellett lehetnek sikeresek, erre példa az Avantgárd női focicsapat. A négy éve működő egyesület folyamatos sikereket könyvelhet el. Baloghné Munkácsi Andreával, a gárda játékosával, edzőjével beszélgettünk.
- Milyen indíttatás révén jött létre a női focicsapat?
- Az Avantgard Kanizsa Nőfutball Egyesület 1999-ben alakult egy focizni szerető baráti társaságból. A cél már akkor megfogalmazódott bennünk, a megyei bajnokságban szerettünk volna eredményesek lenni. 2000-ben adottak voltak a feltételek, és az eredmény is várakozáson felüli volt. A bajnokságon elindult 20 csapatból mi az ötödikek lettünk. így lelkesen folytattuk tovább, amit elkezdtünk. A bajnokság mellett labdarúgó tornákon is részt vettünk, ahol szinte mindig dobogóra állhattunk. Az évek folyamán a tizenéves lányoktól a családanyákig sokan megfordultak az egyesületben - válaszolja a csapatkapitány.
- Hogyan zárta az évet az egyesület?
- Ebben az évben megszereztük a női labdarúgó bajnokság második helyezését. Az ezüstérem eddigi legjobb eredményünknek számít, hiszen az előző években a dobogó harmadik helyére
állhattunk csak fel. Az idei évtől változtak a szabályok, nagyobb lett a pálya, így nőtt a létszám és a kapu mérete is. Ezek a változások előnyünkre váltak, több gól született, többen kaphattak játéklehetőséget, a mérkőzések kezdtek a nagypályás játékhoz hasonlítani.
- Melyik csapat bizonyult számotokra a legerősebb ellenfélnek?
- Egy kicsit keserű szájízzel megyünk Zalaegerszegre, az éremosztásra. Egészen a 18. fordulóig mi vezettük a tabellát, de a zalaszent-gróti csapattól elszenvedett vereség után az ő nyakukba kerül most az aranyérem. Jövő évi célunk, hogy miénk legyen a bajnokság első helye.
Álló sor, balról jobbra: Albert Eszter, Vitykó Andrea, Somogyi Zsuzsa, Busznyák Veronika, Horváth Veronika, Zsámárné Nagy Mónika, Baloghné Munkácsi Andrea Gugoló sor, balról jobbra: Torna Ágnes, Szekeres Katalin, Lampert Hajnalka, Kiss Emília, Benkő Anita, Leveli Kriszta, Réfí Noémi
(A képről hiányzik: Szappanos Klaudia)
- A csapattagoknak többek között a munkahelyen és a családban is helyt kell állniuk, nem befolyásolja ez a mérkőzéseket, edzéseket?
- Nem könnyű összeegyeztetni a tanulást, a családi éltet a focival, bár az idén ez nagyon jól sikerült mindenkinek. Az esetek 90 %-ban mindenki jelen volt. Amellett, hogy heti 2-3 edzéssel készültünk a hétvégi megmérettetésekre, az általános iskolákban és a főiskolákon is jól szerepelnek a csapattagok.
A női focicsapat anyagi támogatást a várostól és kisebb-nagyobb cégektől is kap, de a pályázati lehetőségeket is kihasználják. Reméli, hogy jövőre is megmarad ez a támogatás, sőt eredményességből adódóan bővül a lista. Annál is inkább, mert az utánpótlást nagyon fontosnak tartják. Szeretnének fiatal lányokat edzeni, akik számára versenyzési lehetőséget is biztosítani kívánnak, de ez is pénz kérdése.
Jelenleg a teremtornákra, téli kupákra edzenek. Szervezik a Nagykanizsán, február elején megrendezésre kerülő Nemzetközi Női Focitornát, melyen a hazai csapatok mellett a horvát és az osztrák csapatok is képviseltetik magukat.
N.K. >
WBmm
Milyenek a kilátásai a 2004-es évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
ÖK4MÁZ
a—H—H—E
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő társasházban eladó amerikai konyhás lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók. Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013
E-mail: balassabela@chello.hu, Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
GOETHE (német) és PITMAN (angol),
- állami és nemzetközi (EU-s) bizonyítványt is nyújtó -
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA IDŐPONTJA:
ANGOL: 2004. február 6. NÉMET: 2003. február 13.
Jelentkezési határidő: január 12.
Az eddigi sikeres vizsgák aránya 88% !
Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a. Tel.: 93/ 326 413 , Mobil: 30/ 400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
Középiskolások és főiskolások részére IFJÜSÁGI ÚJSÁGÍRÓ KLUB
indul, hetente szerdai napokon, a Kiskastélyban. Első alkalom: december 3. 15 óra. Vezeti: Lukács Ibolya újságíró Várjuk az érdeklődőket!
AKT HEGEDŰVEL - vígjáték A Budaörsi Játékszín bérletes színházi előadásai a HSMK-ban December 8-án 19 órakor: BRÓDY - BÉRLET December 9-én 19 órakor: RÁTKAI - BÉRLET Főbb szereplők: Straub Dezső, Schubert Éva, Sztankay István, Sörös Sándor, Nyertes Zsuzsa Belépődíj(pótszék): 1500 Ft
ALAPÍTVÁNYI HÓNAP - a civil társadalomért NAGYKANIZSAI MÉZESNAPOK
a HSMK-ban december 11-18. Szaktanácsadók: Gaál Kálmán és Dr. Kustán László méhészek Az Országos Magyar Méhész Egyesület Nagykanizsai Szervezetének támogatásával Mézkóstoló és vásár Naponta 9-17 óráig
KARACSONYI FESTMÉNYVÁSÁR A PETRÓ GALÉRIÁBAN
DECEMBER 8. - DECEMBER 23.
10%
KEDVEZMENY FESTMÉNYEINKRE ES C.RAFIKAINKRA
PLUSZ MEG EGY ALAIRT GROSS ARNOLD NAPTÁRAT AJÁNDÉKOZUNK MINDEN 50.000 FT FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL
PETRÓ GALÉRIA, FŐ ÜT 19. TELEFON: 333-744 NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK: 10-17.30 SZOMBAT- VASÁRNAP: 10-12.30
hirdessen nálunk! 21000 lakásba jutunk el!
Dél-Zalai Hetilap
Hki
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
XV. évfolyam 44. szám • 2003. december 11. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel./Fax: 93/333-837
• •
MEGJÖTT A MIKULÁS
A Városi Diák Önkormányzat hagyományteremtő céllal, második alkalommal szervezett Mikulás találkozót általános- és középiskolások számára városunkban. Idén 22 Mikulás-csapat vett részt a versengésben, mely felvonulással zárult a belvárosban.
JÓTÉKONYSÁGI GÁLA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. december 13-án jótékonysági gálát rendez a városban élő, rászoruló fiatalok támogatására. A gála 19 órakor kezdődik a Honvéd Kaszinó Tükörteriné-ben.
Belépőjegyek és támogató jegyek elővételben vásárolhatók a Honvéd Kaszinó titkárságán. A belépőjegyek ára vacsorával együtt ötezer Ft vagy tízezer Ft egyéni választástól függően. Akadályoztatás eseten támogatójegyek is vásárolhatók négyezer forintért. A jótékony célra felajánlott összeg átutalással is kiegyenlíthető a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Kereskedelmi és Hitelbank Rt -nél vezetett 10404900 - 49011599 -00000000 számú bankszámláján.
A műsorban többek között fellépnek az Orff ütőegyüttes es a Szan-Dia Fitness Center növendékei. A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola „Last Möment" csoportja breaktánc bemutatót tart. illetve a tanulók különböző művészeti korszakok divatjából is ízelítőt adnak. A vacsorát követően az Eráklin Tánccsoport előadását tekintheti meg a közönség. Éjfélkor a tombolasorsoláson minden vendég próbára teheti szerencséjét. Tánczenéről, a gála jó hangulatáról a Bólé duó gondoskodik.
Kérjük, csatlakozzon Ön is kezdeményezésünkhöz! Töltse el kellemesen a szombat estét, részvételével, barátainak meghívásával — támogató jegyek vásárlásával — segítse a városunkban élő, rászoruló fiatalok támogatását!
Litter Nándor
polgármester
L
2
VÁROSHÁZA
2003. december 11.
ORSZÁGGYŰLÉSI FOGADÓÓRA
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 2003. december 19-én (pénteken) 15 - 17 óráig tisztelettel várja a lakosságot fogadóóráján, a FIDESZ Nagykanizsai Csoportjának Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában.
C JÓTÉKONY ADOMÁNY ^
Egy Nagykanizsa térségében tevékenykedő, magát megnevezni nem kívánó vállalkozás 150 darab karácsonyi ajándékcsomagot adományozott rászoruló gyermekek számára. Az ajándékcsomagokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya juttatja el a kisgyermekeknek. Litter Nándor polgármes-ter ezúton is köszöni az adományozónak a példaértékű cselekedetét. ^J
MUNKAREND
A 2003. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 2/2002. (IX.20) FMM rendelet értelmében 2003. december 13. (szombat) munkanap, 2003. december 24. (szerda) pihenőnap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkarend az alábbiak szerint alakul:
2003. december 12. napján pénteken 7.30 órától 17.00 óráig
2003. december 13. napján szombaton 7.30 órától 12.30 óráig
tart a munkaidő.
Mindkét napon egész napos ügyfélfogadást tartunk az érvényes ügyfélfogadási rendnek megfelelően.
TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok városunk valamennyi lakójának, illetve ezúton fejezem ki köszönetemet mindazon magánszemélyeknek, szervezeteknek, akik/amelyek együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak Nagykanizsa város fejlődéséért végzett munkánkhoz.
A korábbi években személyes üdvözlőlapokra fordított összeget 2003-ban jótékony célokra ajánlja fel a város. Ezúton kérek minden szervezetet, hogy csatlakozzanak az önkormányzat kezdeményezéséhez, és az év végén bevételeik egy részét jótékony célra fordítsák!
Litter Nándor
polgármester
AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI ALAP PÁLYÁZATA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázati lehetőséget biztosít az Egészségvédelmi Alap pályázatára. Cél: Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program helyi megvalósítása. Pályázhatnak: civil szervezetek, intézmények, egyének. Nem pályázhatnak: politikai pártok, egyházak. Pályázati feltételek:
1. Kifejezetten a lakosság egészségmegőrzését, egészségfejlesztését célzó célok, projektek megvalósítása.
2. Primer és secunder prevenciót szolgáló eszközök beszerzése.
3. Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentését célzó elképzelések megvalósítása.
4. 2003. évi népegészségügyi, környezet-egészségügyi rendezvények támogatása.
5. Szervezetek fenntartását, tiszteletdíjakat a pályázat nem támogatja.
6. Egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása.
Előnyt élveznek a városi szintű rendezvények, célok.
A pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz címezve, a Polgármesteri Hivatal egészségügyi referenséhez kell benyújtani (Dr. Nemesvári Márta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel.: 500-759, vagy 30-9567767) két példányban. Pályázati adatlapok, információk ugyanitt kaphatók. Pályázati határidő:
2003. december 15., 6. pont tekintetében 2004. június 30-ig folyamatos.
A pályázatokat - az Egészséges Városok Szövetsége nagykanizsai munkacsoportja véleménye alapján - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2003. december 31-ig bírálja el.
Kelemen Z. Pál
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2004-ben is tervezi kitüntető címek adományozását. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
— a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
—tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
— kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
—kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím —„Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
— „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
— „Szekeres József Díj " az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe —„Nagykanizsa Megyei Joglí Város Címere " emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A dőlt betűvel írott kitüntető címekre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
KÉPZŐMŰVÉSZEKHEZ!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet a várost, a város épületeit vagy más jellegzetességeit ábrázoló, sokszorosítható képzőművészeti alkotások készítésére.
A pályázat célja olyan képzőművészeti alkotások készítése, melyekből a hivatal kiemelt reprezentációs alkalmakra ajándékozás céljára vásárolhat.
Pályamunkát adhatnak be a nagykanizsai képzőművészek, egy alkotó több alkotással is pályázhat.
A pályamunkákat a Polgármesteri Hivatalba, Sámel Mónika sajtóreferenshez kell benyújtani 2003. december 15-ig a mű alkotója, a mű címe, példányszáma, az alkotó postai címe feltüntetésével, valamint a műalkotás egyedenkénti eladási árának megjelölésével.
Az alkotónak nyilatkoznia kell, hogy a sokszorosítást vállalja, illetve a sokszorosításhoz hozzájárul.
A hivatal nem vállal kötelezettséget valamennyi benyújtott munka megvásárlására, de szándékában áll több műalkotás megvásárlása.
Litter Nándor
polgármester
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Lukács Ibolya, Nagy Krisztina, Szőlösi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 471. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 ft. ISSN 0865-3879
E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2003. december 11.
ÁLLÁS • ÁLLÁS • ÁLLÁS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör Végzettség Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
karbantartó villanyszerelő szakirányú 70000
karbantartó géplakatos szakirányú 50000-55000
aszfaltkeverőgép üzemeltető szakirányú 105000-140000
kőműves szakirányú 50000-120000
ács-állványozó szakirányú 70000-80000
szobafestő-mázoló szakirányú 62000-80000
asztalos szakirányú 50000-70000
kárpitos szakirányú 65000-80000
fogászati szakasszisztens szakirányú 70000-100000
kozmetikus /német nyelvismeret/szakirányú 70000-100000
cukrász szakirányú 70000-90000
hentes szakirányú 80000-100000
szobaasszony 8. általános 50000-70000
recepciós /német nyelvismeret/érettségi 50000-70000
csomagoló 8.általános 55000-60000
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK Kirendeltségén
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-kedd-szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között
/ , ^ ''■L péntek: 8.00-13.00 óra ^ i Zala Megyei Munkaügyi Központ
'' ÁFSZ S Nagykanizsai Kirendeltség
SZENNYVÍZÜGYEINK
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást a lakosságnak — amennyiben az ingatlan nincs a közcsatornára rákötve — kőtelezően igénybe kell venni, a díját az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A következő évi díjemelésről szóló döntéselőkészítés során találkoztak az illetékesek a közszolgáltatást végző cég beszámolójával is, amelyben a társaság vezetője több rendellenességre is rámutatott.
A megbízott saját munkájáról nyilvántartást vezet, adatot szolgáltat, de megállapítható az is, hogy nagy számban vannak még, akik a búvárszivattyús környezetszennyező megoldást választják. Késő este vagy kora reggel a vízelvezető árkokba ürítik derítőiket. Emellett valaki illegális ürítéseket is végez a város területén. Kiskanizsai megfigyelések szerint műveletlen területekre hordják a szennyvizet a városrész déli
oldalán. A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat szorgalmazza a szennyvízelhelyezési szabálysértések, illetve a rákötések hiánypótlását. A KTÖ első ülésén állást foglaltak arról, a hatóságok és az illetékes szolgáltatók bevonásával megkezdett felmérések, ellenőrzések tudtával elő kell segíteni azt, hogy az évtizede megvalósult szennyvízhálózatra kössenek rá a késlekedő tulajdonosok, ha kell szankcionálással is, de véget kell vetni a szabálysértéseknek.
A közszolgáltató adatai szerint mintegy 120 köbméter az általa szállított lakossági folyékony hulladék mennyisége, a város intézményeitől 140 köbméternyi szennyvizet szállítanak. A beszámoló szerint azonban önkormányzati intézmény is van — pl. a Zöldtábor — ahonnan nem a megbízott közszolgáltató hordja el a folyékony hulladékot.
L. I.
környezetünk vedelmeben - DAN módra
A múlt héten városunk adott otthont a Dán Környezetvédelmi Üzleti Napok rendezvénysorozata tizedik, egyben utolsó programjának, melyen a szervező Dán Királyi Nagykövetség a dán gazdaság helyzetéről, környezetvédelméről, az ott elért eredményekről, a dán-magyar együttműködés lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket.
Jónap Gábor, a Dán Királyi Nagykövetség kereskedelmi főtanácsadója előadásából megtudhattuk, hogy a dánok viszonylag szűk termékskálára koncentrálva világszínvonalú szivattyúkat, hűtőszekrény-termosztátokat, speciális orvosi műszereket gyártanak. A skandináv országból származik a hazánkban felhasznált inzulin jelentős része is. Mezőgazdaságukkal szintén a világ élvonalához tartoznak: kétszer annyi élelmiszert exportálnak, mint amennyit ők maguk''elfogyasztanak.
A környezetvédelmet kiemelten kezelik — gyerekeiket születésüktől fogva a környezet iránti tiszteletre, szeretetre tanítják —, így az ma az ország egyik meg-v határozó, jelentős exporttal bí-
ró iparága, technológiai eredményeik kimagaslóak. Az elmúlt években megváltozott az energiaforrások összetétele, előtérbe kerültek a megújuló energiák. Míg hazánkban a becslések szerint csak 0,3 százalék ezek hasznosítása az összes energia felhasználásban, addig Dániában tavaly már 16 százaléknál tartottak.
A hulladékgazdálkodásuk példaértékű. Egyrészt egyre csökkentik a hulladékok keletkezését - például csak újra felhasználható, visszaváltható üvegekben, dobozokban árulnak italokat -, másrészt nagy gondot fordítanak a hulladékok kezelésére, újrahasznosítására. Erre ösztönöz a környezetvédelmi adó-rendszerük is: a lerakókban való elhelyezésért magas adót kell fizetni, az égetésért kevesebbet, az újrahasznosításért semmit. Háztartási hulladék nem is kerül a lerakókba, egyharmadukat újrahasznosítják, a többit elégetik. Kiemelkedő az építőipari hulladékok újrahasznosítása, amely 2004-re eléri a 90 százalékot. Mindehhez az Európai Unió is jelentős segítséget nyújtott, és nyújt ma is. A 2010-ig szóló átfogó környezet-
védelmi koncepcióra 260 milliárd eurót fordítanak a közeljövőben az EU országaiban, miközben 500 ezer-új munkahely is létrejön - hallhattuk az előadáson. S hogy a dán nagykövetség miért vállalkozott erre a rendezvénysorozatra? Megkérdeztük Jónap Gábor kereskedelmi főtanácsadótól:
— A Dán Mezőgazdasági Üzleti Napok rendezvénysorozatunk nagyon sikeres volt az év elején. Mivel a környezetvédelemben Dánia jó példával állhat előttünk, úgy döntöttünk, az előzőhöz hasonló rendezvénysorozat szervezésébe fogunk. A program második felében olyan együttműködési lehetőségeket próbálunk felkínálni a magyar önkormányzatoknak, vállalkozóknak, cégeknek, ami hasznos lehet az uniós felkészülésben is. Olyan környezetvédelemmel foglalkozó, részben magyarországi bázissal is rendelkező dán cégek mutatkoznak be, akik lehetőséget látnak az együttműködésre.
— A környezetvédelem mely területén működnek a meghívott cégek?
— Többségük hulladékgyűjtés-
sel vagy kezeléssel foglalkozik, a biomassza hasznosításától a szennyvíztisztításig, de találunk közöttük olyanokat is, akik a megújuló energia hasznosításában tevékenykednek, energia előállító berendezéseket gyártanak, erőműveket fejlesztenek. Több cég tud ajánlani magyarországi hasznosításra környezetvédelmi berendezéseket, ezért fontos címzettjei az előadásainknak a tevékenységükkel környezetet szeny-nyezö cégek — állattartó telepek, vegyipari üzemek — is.
— Történtek-e eddig olyan nagyobb környezetvédelmi beruházások Magyarországon, amelyek megvalósításában a dánoknak is szerepe van?
— Többet is említhetnénk: mi végeztük a tököli volt szovjet reptér talajának kerozin-mentesíté-sét, a győri elkerülő autópályánál a zaj-monitoring rendszer kiépítését, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park rekonstrukciója is a mi segítségükkel történt. Környezetvédelmi alapot hoztunk létre más országok támogatására, ebből részesülhetett Magyarország is.
Sz.M. ,
KANIZSARU - 2003. december 11
EGY KUTYÁS RENDŐR HÉTKÖZNAPJAI
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság állományában szolgál egy fiatalember, Tislér Zoltán rendőrszázados akit szakmai berkekben szinte már az egész ország ismer. Kutyájával sorra nyeri a különböző járőrkutyás versenyeket, s emellett rendőrként is sorra hozza a sikeres elfogásokat.
— Már a középiskolában eldöntöttem, hogy rendőr szeretnék lenni. Ismerőseim közül többen is a rendörségen dolgoztak a közrendvédelmi szakterületen, s megtetszett mindaz, amit meséltek munkájukról. Katonaság után közvetlenül felszereltem, járőr lettem Nagykanizsán. Egy év múlva a Letenyei Rendőrőrsre kerültem járőrvezetőnek, majd behoztak körzeti megbízottnak Fűzvölgy területére.
— Tudom, a kutyáddal rengeteg versenyt nyertél, tudom, hogy nagyon szereted hű „társadat". Mi volt előbb? A rendőri munka szeretete,
Nagykanizsa Széchenyi tér 3.
a felső templomnál
Nyitvatartás:
hétfő-péntek: 8.30-17.30 szombat-vasárnap: 8.30-12.00
Ezüst vasárnapi vásár! 50%
vagy az állatszeretet?
— Egyértelműen az állatszeretet. Mindig volt kutyám. A fűzvölgyi szolgálatot is úgy vállaltam el, ha beiskoláznak a Dunakeszi BM Kutyakiképző Intézetbe. Ott kaptam meg Lexit, jelenleg is hű társamat. A kutyakiválasztás folyamata nagyon érdekes volt. Három nap állt rendelkezésünkre, hogy szimpátia alapján válasszunk a kennell-sorról egy kutyát. Amelyik nekem első ránézésre nagyon megtetszett, egy nagy, gyönyörű, vörös, rajzos szépség, arról kiderült, hogy már van gazdája. A „maradékból" azonban egy sem tetszett. Tudtam, hogy választanom kell, mert különben hazaküldenek az iskolából, viszont nekem minden álmom az volt, hogy kutyás rendőr lehessek. Utolsó esélyként elvittek a gazda nélküli, „elfekvő sorra ". Ezeknek a kutyáknak már több gazdájuk is volt, ám senkivel sem tudtak együtt dolgozni, tulajdonképpen leírták őket. Itt találkoztam először Lexivel, aki akkor csontsoványan (28 kg), ekcé-másan, iszonyú állapotban állt a kennelben. Nagyon csúnya volt, ám ahogy rám nézett, tudtam, hogy nekem mégis ez a kutya kell. Társaim egyszerűen kiröhögtek, amikor meglátták, milyen kutyával jelentkezek a kiképzésre. Am nem adtuk fel, s a törődés meghozta eredményét.
A törődés, a „gazda", az orvosi ellátás az ország egyik legjobb kutyájává tette Lexit (aki már 45 kg). Már senkinek sem jut eszébe, hogy kinevesse őket.
— Mesélnél az olvasóknak egykét emlékezetes esetet?
— Vidéken mindenki megszokta, hogy engem csak kutyával lát. Nem is szoktak előlem elfutni, hiszen különböző bemutatókon már sokan látták, hogy mire képes a kutyám. A régi, kemény fiúk is tudják, ha belém botlanak, felesleges az ellenállás. Bilincsre, egyéb kényszerítő eszközre sem volt emiatt sohasem szükségem. Egy alkalommal véletlenül nem volt velem a kutya, a körözött személy elfutott előlem a kukoricásba, felszólítottam — reflexből —, hogy önként jöjjön vissza, különben ráengedem a kutyát. A személy önként visszajött, s mikor előállítottuk a kapitányságra, megkérdezte: Hát hol a kutya ? Hát komám, azt ma otthon felejtettem! Biztos vagyok abban, hogy ha tudja, hogy nincs velem a kutyám, nem adja fel ilyen könnyen, menekülőre fogja, s akkor biztosan nem ta-
láltuk volna meg a 100 hektáros kukoricásban. Ilyen, s ehhez hasonló esetek gyakran történnek szolgálatom idején. Egy biztos, én köszönöm a rendőrségnek azt, hogy lehetőséget adtak a kutyás szolgálatra. A kutyám a társam, akiről biztosan tudom, hogy soha nem támad hátba, aki gondolkodás nélkül teljesíti utasításaimat, akire mindig, minden körülmény között számíthatok. Sajnos azonban Lexi már 7 éves, az idő kezd eljárni felette. Most született neki egy olyan kölyke az alomból, amelyik ígéretesnek tűnik rendőri szempontból. Ót Maxinak hívom, s apja már nagyon keményen belefogott a kiképzésébe. Minden fiatalnak csak ajánlani tudom ezt a szolgálati ágat. Ha szereti az állatokat és érdekli a rendőri hivatás, akkor számára ez a legjobb párosítás. A dunakeszi iskola az ország legjobb, Európa szerte elismert kiképző intézete. Itt lehet a legjobban megtanulni a „kutyázást", legyen az kereső-, nyomozó-, vagy járőr elfogó kutya.
Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr főhadnagy
_L£ÍLTÍÍ Híj DÜÜ/1
ÉKSZER-VARÁZS
a BRILIÁNS ÉKSZERÜZLET-ben Varázslatos árak (2900 Ft/gr/14K a készlet erejéig) Varázslatos választék
briliáns stílus igazgyöngyös elegancia
Nagykanizsa, Vasemberház 93-310-600

á világ 58 országába 6000 irodával
Budapest Nagykanizsa Szombathely Kecskemét Gyöngyös Debrecen Győr
A világ egyik legnagyobb munkaadója nagykanizsai partnercége számára keres
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
3 műszakos munkarendbe
csomagoló valamint gyártósori összeszerelő munkakörbe
Jelentkezési feltételek;
8 általános iskolai végzettség jjj 18. életév betöltése
L
Bővehh információ:
Személyesen: ADECCO Kft. (Tungsram l-es porta) Cím: Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. Telefon: 93/504-441
Nyilvántartási szám: 32340/2001-0100,47285-1/2001-0100
M««o Kft. 1068 Budapest, Benczúr u. 47.
Tel.: 479-5350, Fax: 479-5359 / (''££
A ncw world at wotk.
Egyes téli bőrcipők: női bokacipők: 5.900 Ft-tól, gyermek bakancsok: 2.990 Ft-tól Minden időben a Cipellőben!
Az árak a földön járnak!
2003. december 11.
SIIA
5
A SEGITOKESZSEG VOLT A JELLEMZŐ
Lakossági fórumot tartott november 28-án Bagolán Papp Péter önkormányzati képviselő. A találkozó elején Litter Nándor polgármester adott tájékoztatót a város helyzetéről, majd az önkormányzati képviselő elmondta, mit tudtak egy év alatt megvalósítani. Ezek között szerepelt a szabadhegyi, korábban földes Kanyar utca és Harmat utca kőzúzalékos kialakítása, az Alsószabadhegyi utca aszfaltozása az ott lakók anyagi hozzájárulásával. Megtették a kezdő lépéseket pályázat útján annak érdekében, hogy a szabadhegyi vízellátás az előírásoknak megfeleljen, a lakosság igényeit kielégítse, és átvegye üzemeltetését a vízmű. Jól működik Fakoson a Városrész Szépítő Egyesület, sikerült Bagolán a hegyi utat megépíteni, és döntés született a Bagola-kisfakosi
szennyvízcsatorna építéséről, az 1,6 milliárd forintos program 2004-ben megkezdődhet. Elindult a tervezése annak az elkerülő útnak, ami az M7-est a 6l-es úttal, illetve a 61-est a gyékényesi úttal kötné össze.
A képviselő szólt arról is, amit nem tudtak megoldani. Ezek között vannak a járdaépítések, az útjavítások, a katonarét telek alakítási problémái, az infrastruktúra fejlesztés lehetőségei illetve szükségessége. Legtöbb kérdés a csatornázással kapcsolatban merült fel. Voltak Bagolán katonaréti lakosok is, akik a járdaszegély és az árkok állapotáról, valamint a szemétszállításról tettek fel kérdéseket, illetve juttattak el ötleteket, javaslatokat. A segítőkészség, az együttműködés, a közös cél megvalósítása jellemezte a lakossági fórumot.
FELÚJÍTÁSI IGÉNY A MURA I-RE
Polai József önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványban kéri az elkorrodálódott, képviselői körzetében, Bajcsán lévő MURA I. távvezeték részbeni felújítását, cseréjét. A Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. által májusban a város közgyűlése elé vitt felújítási tervében már szerepel a vízvezeték cseréje, de a testület a 2003. évi beruházási, felújítási tervet összességében nem szavazta meg.
A képviselő lakossági jelzésre felvette a kapcsolatot a Vízművel, ahol tájékoztatták, hogy a vezeték nevezett bajcsai szakasza rendkívül rossz állapotban van,
hetven méter hosszan elkorrodálódott. A sorozatos meghibásodások következtében a lakóingatlanok veszélybe kerülhetnek. A vezeték összeomlása esetén a víz elmoshatja a házak alól a homokot és a családi házak megrongálódhatnak. Polai József azt indítványozza, még a 2003-as felújítások között szerepeljen a vízvezeték-csere, a munkálatokat pedig a jövő évi költségvetésből fizessék ki. Ez az összeg az önkormányzatot 8,64 millió forinttal terhelné. Két bizottság már tárgyalta a napirendet, a Pénzügyi Bizottság és a VKIB támogatja az indítványt.
l. i.
„MÓRICZ" KAMARASZINHAZI SOROZAT 2003. 12. 16-án 19 órakor
ami a márai naplóiból kimaradt Előadja: bálint andrás Kossuth-díjas színművész
„ A naplórészletek témái: politika és magánélet, demokrácia és diktatúra, hazaszeretet és emigráció. Amit elmond, ahogy elmondom: keserű, tele ,,márais" humorral... " Bálint András
Belépőjegy ára: 1,500 Ft Helyszín: HSMK színházterme Érdeklődni lehet: Móricz Zs. Műv. Ház 93/319-202-es és a 06/30-396-86-78-as tel. számon
IGÉNYLÉS MEG HAT HÓNAPIG
A Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében jogosultak a kismamák arra, hogy az elmaradt jövedelempótló támogatásukat visz-szamenőlegesen megkapják. A Parlament döntése értelmében kifizetésére 2003. december 31-ig sort kell keríteni. A 2000. január 1-től 2003. március 7-ig járó ösz-szeg kifizetése elkezdődött. Minden jogosult volt kismama határozatot kapott/kap, majd a TÁH vagy a TB-kifizetőhely teljesítette/teljesíti a kifizetést. A határozatot kézhez kapók közül sokan fellebbeztek, hogy a visszamenőleges hatály ne csak 2000. január
1-től érvényesüljön, valamint azért, hogy az elmaradt támogatás összegét kamatostul fizesse ki az állam. A fellebbezések azonban elutasításra kerültek.
Akiknek az adataival gond volt és nem kaptak határozatot, az új igénylést 2004. március 31-ig megtehetik, ezen túl hat hónapig azok is igényelhetik még az elmaradt jövedelempótló támogatást, akik igazoltan akadályoztatva voltak ebben. Ha a jogosult elhalálozott, a gyermeke törvényes képviselője és akinek a kifizetőhelye megszűnt, írásban igényelheti a kifizetést.
EU-S JÁTSZÓTERET TERVEZNEK BAJOSÁRA
A bajcsai városrész játszóterének régi fémjátékai elhasználódtak, nem felelnek meg a biztonsági követelményeknek. A körzet képviselőjét, Polai Józsefet a lakosság kereste meg a játszótér felújítási igényével. A megvalósuláshoz a képviselő felvette a kapcsolatot a Zalaerdő Rt.-vei, hogy az európai uniós előírásoknak megfelelő játékeszközök
alapanyagát biztosítsák. Az öt játékhoz való faanyagból Stiller Gábor népi iparművész fafaragó vezetésével a Patronázs Bt. készíti el a játszótéri berendezéseket. Mivel az EU-s minősítést is meg kívánják szerezni, Béres Márton vállalta a minősítés elkészítését. A munkálatok kivitelezője a VIA lesz, a parkosításhoz az erdészet ad növényeket.
A REKONSTRUKCIÓ TAPASZTALATAIRÓL
A kórház energiaellátó rendszerét 1972-74 között építették. A 30 évvel ezelőtt üzembe helyezett gépek elhasználódtak, meg kellett újítani egyrészt műszaki kényszerűségből, másrészt az üzemeltetési költségek csökkentése miatt -kaptuk a tájékoztatást Papp Pétertől, a kórház gazdasági igazgatójától. A többszáz millió forintos beruházásra nem volt pénze sem a városnak, sem a kórháznak, ezért azt a megoldási lehetőséget választották, hogy egy külső vállalkozóval - aki meghitelezte a pénzt - végeztették el a teljes rekonstrukciót. Az energiaellátó rendszer korszerűsítésével 27 százalék energiát tudott megtakarítani a kórház. Új kazánokat hozott a beruházó,, új hőszigetelt távvezetéket fektetett le a kórház udvarán, valamint egy gázmotort helyezett üzembe. A gázmotor villamos energiát állít elő, ami olcsóbb, mint a szolgáltatótól vásárolt villamos energia, és a motor hűtése során nyert hőenergiát is
fel tudják használni fűtésre, melegvíz-szolgáltatásra. Olyan szerződést kötöttek a céggel, hogy elvégzi a 320 millió forintos beruházást, amit a kórház az energia megtakarításból kb. hét év alatt fizet vissza. így a kórháznak az energia szolgáltatás díja annyiba kerül, mint két-három évvel ezelőtt, mert ennek a díjnak a háromnegyed része a tényleges működési költség és egynegyedéből törlesztik a beruházás költségeit.
A beruházás megtérülése után kell majd eldönteni, hogy a továbbiakban ki legyen az üzemeltető. A három évvel ezelőtt befejezett rekonstrukcióval elérték azt, hogy a kórháznak van villamos energia szolgáltatása amit világszínvonalú gázmotor termel, és rendelkeznek egy diesel agregátorral is. Egy kórház számára létfeltétel a folyamatos energiaszolgáltatás, és ez a három tényező nagy biztonságot jelent.
6
HIRDETÉS
2003. december 1.
FROV1DENT 0 FINANCIAL
A személyi hitelezés területén Nagy-Britanniában piacvezető Provident Financial Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is dinamikusan fejlődik. 2001 májusában kezdtük meg működésünkét Magyarországon. Jelenleg 120 000 ügyféllel rendelkezünk, 2400 képviselő munkatársunk és 460 alkalmazottunk dolgozik 68 irodánkban.
Cégünk bővülő csapatába a következő pozícióba keresünk munkatársat:
CSOPORTVEZETO
Csurgó, Nagyatád és környékére.
Feladatok:
Alkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársunkként egy olyan kis létszámú csoport irányításáért lesz felelős, amely lakossági ügyfeleknek nyújt személyi kölcsönöket. Segítenie, támogatnia kell csapatát azért, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák és a kijelölt üzleti célokat elérjék.
Elvárások:
> tapasztalat kis létszámú csoport irányításában,
> legalább középfokú végzettség,
> jó kommunikációs képesség,
> megbízható, pontos, rugalmas munkavégzés,
> gépjármű-vezetői engedély.
WSZSGSBSB
Kérjük, megjelölésével
s önéletrajzát és motivációs levelét a pozíció és a város
---------------december 19-ig küldje el Hőgyes Szabolcs részére,
postán (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.), Faxon (06-! -354-2149) vagy e-mailen (szabolcs.hogyes@provident.co.uk).
LEGYEN QN IS SIKERÜNK RESZESE!
ÜZLETHÁZ
Vezető sportmárkák, kedvező árak!
- Teremcipők, sportcipők {széles választékban)
- Kabátok, profi síruházat
- Szabadidő ruhák, pulóverek
- Úszók (kiegészítők)
- Sífelszerelések
- Fitnesz ruházat
- Labdák, futballcipök, mezek
Karácsonyi kedvezmények! Szuper akciók!
Új termékek:
- Fitnesz és kondigépek, polár órák, mozgásfejlesztő játékok, speciális sporteszközök, HEAD tenisz- és squash ütök. Új szolgáltatás: Megrendelésre minden sporteszközt beszerzünk! CARDIO gépeknél ingyenesen házhozszállítás és összeszerelés! Intézményeknek, sportegyesületeknek további kedvezmények!
aiena
8RITISI _
KNIOMTS
aPŰRTS & UFEWEAR
o
apoFr
^rjoma
puimr
UMBRO
Nyitva H-P: 8.30-17.30, Szo.: 8.30-13.00. Nagykanizsa, Zrínyi u. 15. Tel.: (06 30) 288-3786
2003. december 11.
E/OI^LI llíUiMLUo^w
CÉL A TOVÁBBI
ti
Eéf*% Wf ff* II ff W% wSP*
li x U 1 1 MUKUIibo
A Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház adott otthont a „Romák munkaerőpiaci reintegrá-ciója" című, a PHARE által támogatott programzáró konferenciának. Balogh Imre, a Dél-Somogyi Cigány Képviselők Szervezetének elnöke elmondta, hogy az egyéves programot a Partners Hungary Alapítvány és a francia CFDT közösen bonyolította le. Barcsot elért eredményként említette az elnök, ahol közel 100 családnak adott munkát a gyógynövény-gyűjtés, termesztés.
A három napos rendezvényen nagykanizsai tapasztalatok mellett elhangzottak a barcsi, ózdi és kiskunhalasi konzorcium tagok helyi szinten megvalósult projektjei, valamint a résztvevők meghallgathatták a francia tanulmányút összefoglalóját.
A CFDT Rajna-Alpok menti régió képviseletében Laurent Labrot mondta el észrevételeit. Célkitűzésük egy gazdasági, pénzügyi oldal elindítása, valamint a további együttműködéshez a helyi területek szakmai előkészítése. Sárosi Péter, az MSZOSZ Bács-Kiskun megyei elnöke előadásának témája a romák reintegrácija volt.
— Nagyon érdekes európai és
helyi új dimenziók jelentek meg a roma integrációval kapcsolatban. A francia szakszervezet, a CFDT jelezte, hogy javasolni fogják az Európai Unióba tömörült szakszervezetek szövetségének, hogy az EU fogalmazza meg, hogy ne csak általában a kisebbségekről beszéljünk, hanem az európai szintű és súlyú ügyként, a roma integrációról. Hasonló javaslattal fog előállni az MSZOSZ is, amely szerint a sok egyéb tagozat mellett egy roma, etnikai tagozat is létesüljön, amely nemcsak romaüggyel, hanem az emigránsok ügyével is foglalkozzon. Elindult több helyen olyan kezdeményezés, amely remélhetőleg nem egy egyéves PHARE által támogatott időszakra vonatkoztatható. Lesz folytatás. Hangsúlyosan előjött minden programmal kapcsolatban, hogy ezek a programok akkor maradnak fenn, illetve akkor indulhatnak új programok, ha a romák és a roma integráció ügyéhez kapcsolódó szervezetek, intézmények kooperálnak. Tapasztalataikat, munkájukat, szakember gárdájukat, tudásukat és forrásaikat ösz-szedobják - értékelt Dr. Herbai István, a Partners Hungary Alapítvány programigazgatója.
NYITOTT - VILÁG GÁLA
2003 — a Fogyatékosok Európai Éve. Ennek jegyében szervezte meg a HSMK színháztermében integrációs gálaestjét a Tudat Mezsgyéjén Alapítvány, mely a ZMÖ Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona lakóinak nyújt segítséget a különböző sport, illetve kulturális rendezvényeken való részvétel finanszírozásában, az intézet kreatív szakköreinek, művészeti csoportjainak működéséhez szükséges eszközök beszerzésében. A magyarszerdahelyi lakók ugyanolyan magas színvonalú produkciókkal lepték meg a közönséget, mint a teljesen egészséges előadók. A VIVACE Kórus kis csapata szerepelt már Finnországban és Dániában, és eljutottak a Parlamentbe is. Ezúttal az intézmény zenekarával közösen léptek fel, minden daluk örömről, boldogságról árulkodott. Őket az Eraklin Táncegyüttes követte, angol- és bécsi keringőt mutattak be. Aztán a néptánc világába kalauzoltak bennünket az intézet táncos lábú lakói, előbb somogyi kéretőt, majd egy osztrák néptáncot láthattunk. Különleges kötélugró-show szórakoztatta a nézőket a Szan-Dia Fitness Stúdió jóvoltából.
A szünetben a lakók munkáiból nyílt Népművészeti Kiállítás az előcsarnokban, melyet ifj. Lehota János esztéta nyitott meg. Az est második része a No Problem zenekar bemutatójával indult, majd megint az intézet következett: társastánc csoportja palotást adott elő. A Zalagyöngye Táncegyüttes műsorában három néptánc szerepelt, végül az est sztárvendége, Auth Csilla lépett színpadra.
A gálaest ezúttal is fényes bizonyítékát adta annak, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan értékes embertársaikat. Egyesek a kultúra területén, mások a virágkötészetben, kosárfonásban vagy éppen a szövésben, megint mások a sportban képesek kiemelkedőt alkotni. De ahhoz, hogy felfedezzék és kibontakoztathassák értékeiket, hogy ne érezzék magukat elszigetelve a társadalomtól, mindannyiunktól odafigyelést, toleranciát, segítséget remélnek. Ami megnyilvánulhat akár egy ilyen csodálatos est megszervezésében is, ahol a szereplők együtt izgulnak, a nézők együtt örülnek és együtt tapsolnak, akár fogyatékosok, akár nem.
Sz.M.
1% \ H''ilif Wfc g* TE WS V \ TTfr áT\ fJP''W W Ék
PARINBKbl^tiKJD AJuiirUZVA
A Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház szolgált helyszínéül a Társadalmi Egyesülések Szövetsége és a nagykanizsai CKÖ által közösen szervezett „Partnerség az Uniós csatlakozás kapujában" című fórumnak. A szociális törvény 10. évfordulója alkalmából került megrendezésre a fórum, melynek célja a romák szociális helyzetének javítása érdekében tett helyi kezdeményezések bemutatása volt.
Litter Nándor polgármester megnyitó beszédét követően Simánné Mile Éva, a Szociális Osztály vezetője mutatta be Nagykanizsa Szegénység elleni programját.
Varga Miklós Zalakomár polgármestere a romák szociális helyzetét befolyásoló életmódjukkal, hagyományaikkal, iskolázottságukkal, foglalkoztatásukkal foglalkozott. A lakások egy része közművesítetlen, berendezésekkel, használati tárgyakkal nem rendelkeznek. Többségük még a nyolc , általánossal sem rendelkezik, fi-
atalon alapítanak családot. Helyben közcélú, közhasznú foglalkoztatásokon szívesen vesznek részt, viszont munkájukat irányítani kell. Zalakomárból Zalaegerszegre 60-80 roma jár dolgozni. Márciustól Gondozási Központ működik, mely magában foglalja a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, Idősek Napközijét és a Házi Gondozást. A ZMMK Nagykanizsai Kirendeltségének támogatásával két roma munkavállalót alkalmaznak.
— Lenti városában és a kistérségben 54 településen a lakosság több mint 10 százaléka roma. Projektünk megvalósításával a városban és a környéken élő romák és közösségeik megfelelő helyszínt és szakmai támogatást kapjanak társadalmi integrációjukhoz. Célunk a folyamatos információbázis biztosítása a roma népesség számára. A különböző képzések, alapozó és tréning jellegű készségfejlesztő programok ezt lehetővé teszik számukra. A lenti CKÖ által már felvállalt foglalkoztatási programok beépülnek a közösségi ház szolgál-
tatási rendszerébe. Az intézményünk mint munkaszervező koordináló központ a roma munkahelyteremtő projektek gondozójaként működik — fejtette ki Nyilas Istvánné.
Gombás József, a Zala Megyei Munkaügyi Központ osztályvezetője a közmunka pályázatok tapasztalatairól és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet legfontosabb módosításairól szólt. Szakajda Szilvia a nagykanizsai Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház szociális programjait és pályázatait ismertette.
Pálfi József, a Zala Megyei Munkaügyi Központ vezető főtanácsosa szerint a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját leghatékonyabban azok a projektek szolgálják, amelyekben egyidejűleg valósul meg a képzés, a foglalkoztatás és a szociális kompetenciák elsajátítása. A projektek mindig egy meghatározott időtartamra, egy adott problémára szerveződnek. A romák foglalkoztatásának problémáit pedig nem lehet
egy-másféléves időszakban megoldani. A támogató rendszereket és a projektszervezeteket stabilabbá, kiszámíthatóvá kell tenni, s ennek jó gyakorlatai alakultak ki az Európai Unióban.
— Országos és példaértékű kezdeményezéseket tudhatunk ebben az évben végrehajtottnak a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, valamint a munkáltatókkal közös munkák eredményeként. Nagykanizsa és vonzáskörzetéből összesen 617 főt vontunk be különböző programokba, munkahelyekre irányítottuk őket. Zalakomár, Galambok, Zalaszabar körzetéből ingáztatással 267 fő munkába helyezését segítettük. Egyértelműen a munkáltatók visszajelzése és véleménye alapján a munkához való hozzá állásban pozitív elmozdulást tapasztalunk, hiszen a munkáltatóknál a cserélődések száma minimálisnak tekinthető a foglalkoztatottak arányához képest - fejtette ki Somos Béláné, a ZMMK Nagykanizsai Kirendeltségének vezetője.
Nagy Krisztina .
8
RÓI
2003. december 1.
( J DECEMBER £)
EU-s ismereti verseny
Többfordulós EU-ismereti versenyt szervezett a Tempas Közalapítvány a Comenius Hét keretében. A vetélkedőn a Batthyány Gimnázium csapata első helyezést ért el. A csapat tagjai Polai Patrik, Hegyháti Máté, Németh Eszter és Szabó Dávid voltak.
Bemutatkozó előadás A párttá alakult Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóbeszélgetést majd bemutatkozó előadást tartott a Honvéd Kaszinó éttermében.
Kanizsaru Délelőtt fél tízkor egy nagykanizsai férfi jelentette be, hogy a Munkás úti garázssor mögött a fűben egy játék értékesítésére szolgáló automatát talált. A kiérkező járőr megállapította, hogy a gépet felfeszítették.
Ittas állapotban közlekedett az a férfi, akit délután egy személyautó elütött, miközben az űttesten akart áthaladni. A férfi 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Kábítószert mutatott ki a gyorsteszt annál a fiatal fiúnál, aki lakásukban dühöngött, ezért vér- és vizeletvétel után tanúként kihallgatták.
( J DECEMBER 3.)
Elismerés Kiss Imrének
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 202/2003. számú határozatával emlékplakettet adományozott Kiss Imre zenei szerkesztőnek a Nagykanizsai Nemzetközi Jazz Fesztivál kiemelkedő rendezési tevékenységéért. Az elismerést Litter Nándor polgármester a Városházán szerdán délben adta át.
Finn Karácsony Nagy érdeklődés kísérte a Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti Kör kiska-rácsonyi összejövetelét. A kötetlen beszélgetés mellett finnországi élménybeszámolók, fotóvetítés, zene, finn étel- és italkülönlegességek várták a kör tagjait, s az érdeklődőket.
Kanizsaru 21 óra után egy ház előtt parkoló Lada személygépkocsit loptak el ismeretlen tettesek. Nem egészen fél óra múlva a járőr még Nagykanizsa területén feltartóztatta az autót, s elfogta az autó-tolvajokat. A gépkocsit vezető sormási férfi nem elég, hogy ittas volt, vezetői engedéllyel sem rendelkezett.
Fidesz-sajtótájékoztató Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szerda délelőtt sajtótájékoz-
tatót tartott a Fidesz MPSZ helyi irodájában, melynek témája az országos költségvetés volt. A Fidesz módosító indítványai a munkahelyteremtő, a magyar gazdákat, vállalkozókat támogató, önkormányzatokat segítő és a megélhetést könnyítő javaslatokat tartalmazta, melyekre forrásokat is talált a frakció. — Az MSZP választási kampányában azt ígérte, hogy 400 000 új munkahelyet fog létrehozni, eddig ebből nem valósult meg szinte semmi sem. A jövő évi költségvetés nem tartalmaz olyan programot, ami a munkahelyteremtésre komoly esélyt adhatna — mondta Cseresnyés Péter. A Fidesz frakciója 9 milliárd forintot javasolt a kis- és közepes vállalkozások kedvezményes hitelhez jutásához, 16 milliárdot a turizmus fejlesztésére, 10 milliárdot a vállalati beruházások ösztönzésére, és 9 milliárd forintot a vasúti személy és teherszállításra. 55 milliárd forintot indítványozott a Fidesz a mezőgazdasági vállalkozók támogatására, Az önkormányzatokat segítő csomagban szennyvízkezelésre, a pedagógusok bérfedezetére és a közintézmények rezsiköltségére irányoztak elő forrásnövekedést. A megélhetést könnyítő előterjesztésben a felsőoktatási intézmények, kutatási programok finanszírozása, kollégiumépítés, útfenntartás területén tett módosító javaslatok szerepeltek.
C B DECEMBER 4.)
Projektbörze nap
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség konferenciasorozatának első állomásént a Hevesi Sándor Művelődési Ház kamaratermében tartott rendezvényt a kis- és középvállalkozók részére. Az Információs Napon a Magyar Fejlesztési Bank Rt., a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. szakemberei, a tőkebefektetési programok kidolgozásában résztvevő tanácsadók tájékoztatták a vállalkozások képviselőit a jelenlegi tőkebefektetési lehetőségekről.
Évértékelés az SZDSZ-nél
Nincs Nagykanizsa csődközeli állapotban, apró, de biztató lépésekben elindult a fejlődés-jelentette ki Röst János alpolgármester december 4-én a Szabad Demokrata Szövetség évértékelő sajtótájékoztatóján. Az alpolgármester úgy vélte: nincs erkölcsi alapja a FIDESZ-nek bármit is számon kérni, mert adóssággal, lerobbant közműhálózattal és elmaradt felújításokkal adták át a város kulcsait a jelenlegi vezetésnek. Az előrelépésekről szólva
elmondta, közel 3 milliárd forint állami támogatásra tett szert a város vezetése. Ebből valósul meg a kórház és a mozi rekonstrukciója, a bagolai városrész szennyvízhálózata és a fogyatékkal élők új otthonának építése. Épül az autópálya, amely 2006-ra eléri Nagykanizsát. A városban jött létre az IHM Regionális Központja. A legfontosabb eredmény, hogy Nagykanizsán csökkent a munkanélküliség. Az elmúlt időszakban bankok és különböző cégek nyitottak irodát. A jövőt illetően meg kellene vizsgáim azt a kérdést, hogy az ipari park területén sörgyár létesülhessen, illetve a főiskola fejlesztéséről és a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről sem mond le az önkormányzat. Halász Gyula önkormányzati képviselő pozitívumként említette a testületi munka hatékonyságát, a személyeskedésektől mentes közgyűlések légkörét.
Karácsonyra várva
A Péterfy Sándor Általános Iskola Ünnepváró Hetének nyitó programjaként a Rózsa úti tagiskola és a Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola közös rendezvényére került sor, melyen a gyerekek adventi koszorúkat és asztali díszeket készítettek.
Cl DECEMBER 5.)
Kórussiker
December 5-7-én a Pesti Vigadóban rendezték meg a Kodály Zoltán III. Magyar Kórusversenyt, amelyen a BLG Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskara ismét szép sikert ért el. A kórus saját kategóriájában harmadik helyezést ért el. A hetventagú kórust Cseke József karnagy vezényelte.
Deficites város
Pénteken délután a FIDESZ-nél sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter és dr. Kolonics Bálint. Amennyiben nem történik változás, deficites lesz a város- mondta Cseresnyés Péter. Nem lehet elfogadni azt, hogy november végén a tárgyi eszközértékesítés még mindig ugyanott van mint szeptemberben - tette hozzá dr. Kolonics Bálint. Hiba volt a Fidesz frakció kötvényprogramra tett javaslatának elvetése, amelyet lehet, hogy csak azért vetettek el, mert az ellenzék javasolta - tették fel a kérdést a fideszes képviselők. Ha a város igénybe vette volna, most akár kamatnyereséget is eredményezhetett volna. A sajtótájékoztató utolsó részében Cseresnyés Péter Röst János alpolgármester a munkahelyteremtéssel kapcsolatos kijelentéseire reagált. A fideszes képviselő úgy véli, az alpolgármester úr becsukta maga mögött az ajtót, és nem találkozott emberekkel, különben nem állítaná azt, hogy csökkent a munkanélküliek száma, hogy többezer munkahely teremtődött.
Megérkezett a Mikulás
A Bolyai János Általános Iskolába is megérkezett a Mikulás, melynek tiszteletére a volt Üttörőházban tartottak ünnepi műsort. Az alsó tagozato-
sok mellett a Rozgonyi és Corvin Óvodák nagycsoportosait is meghívták a rendezvényre, s apró ajándékokkal is kedveskedtek nekik.
Kamarai látogatás A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara vezetősége a látogatás -fogadási programja keretében kereste fel a Kanizsa Ruhaipari Szövetkezetet. Az üzemlátogatást követően a cég kollekciójából láthattak bemutatót a résztvevők.
Suli bulik Iskolabált tartottak a Zsigmondy -Széchenyi Szakképző Iskolában. Mikulásbálon szórakozhattak a Batthányi Gimnázium felsős diákjai.
Mikulás koncert A HSMK-ban Mikulás Koncertet adott a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar. A program a Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány támogatásával valósult meg.
CKO-Mikulás a kórházban A CKÖ Télapója örvendeztette meg a kórház Gyermekosztályának ideiglenes lakóit.
Fakivágás, szabályosan Lakossági bejelentés érkezett a Környezetvédelmi Felügyeletre, miszerint a Csónakázó-tónál egy öreg fűzfát vágtak ki, ezt követően gépjárműre rakták és elszállították. A fakivágást engedéllyel hajtotta végre a parkot gondozó vállalkozás.
Szóbeli vizsga írásbeli vizsgát követően a CKÖ által szervezett számítástechnikai tanfolyam végzősei gyakorlati és elméleti ismereteikről adtak számot. Tizennégyen OKJ-s bizonyítványt kaptak a sikeres vizsgát követően.
Thúry vásár E napon rendezték az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő Thúry-vásárt a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában. A kulturális programokban is bővelkedő vásári nap bállal zárult.
Kanizsaru 9 órakor tett bejelentést egy férfi, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen tettes a háza elé leállított személygépkocsijának mind a négy kerekét eltulajdonította. A kár 50.000 forint.
17.000 forint értékben műszaki cikkeket próbált meg két személy egy helyi nagyáruházból eltulajdonítani, sikertelenül.
c J DECEMBER 6.)
Csáky Lajos kiállítása
Wilheim Gábor köszöntő szavai után Dr. Matits Ferenc művészettörténész nyitotta meg december 6-án Csáky Lajos festőművész kiállítását a Trend Art Stúdiógalériában. Közreműködött Nagykanizsa Város Vegyeskara. A zenemű sejtelmessége illett a kiállításhoz. A festőművész Kodály Zoltán városából, Kecskemétről érkezett, ahol a kórusművészet is otthonra lelt. Gondolatainak, álom-szerű képzet-
- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
- A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
- Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
2003. december 11.
KRÓNIKA
9
társításainak, a világ sokszínű jelenségeinek sorából biztonsággal emeli ki a mondanivalója számára lényegeset, építi fel ezekből képeit, amelyek sokféle módon hatnak a nézőre. Hatnak nemesen egyszerű technikájukkal, puszta látványukkal, olykor bizarr, másutt romantikusan finom képzettársításaikkal, lírai vagy balladai hangjukkal.
Kidőlt fa Zalakomárnál, a 188-as kilométerkőnél egy fa dőlt a 7-es útra keresztben, mely teljesen megbénította a közlekedést. A tűzoltók elvégezték a műszaki mentést.
Télapó ünnepély A volt Úttörőház adott otthont annak a Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete által szervezett Mikulás-napi programnak, melyen az Elvarázsolt Katinka című mesejátékkal kedveskedtek a GE. Hungary Rt. kanizsai telepén dolgozó munkatársak gyermekeinek és unokáinak. Az öt előadás nagy sikerrel zárult, akárcsak az előadásokat követő ajándékozás.
Kanizsaru Hajnali fél háromkor a csendesriasztó jelzett betörést egy élelmiszer üzletből. A helyszínre érkező járőrök elfogták az elkövetőt, aki 12 darab két literes palackot akart elvinni.
17 órakor egy hölgy tett bejelentést, mert volt barátnője a buszmegállóban el akarta ütni gépkocsijával, mobiljára is fenyegető üzenetet küldött. A gépjármű vezetője ellen-közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás.
( J DECEMBER 7.)
Kanizsaru
Délben érkezett a bejelentés, mely szerint egy műszaki áruházban az éjszaka folyamán betörtek, s onnan egy millió forint értékben vittek el különböző műszaki cikkeket.
( n DECEMBER 8.)
Vetélkedő
A Péterfy Sándor Általános Iskola a decemberi ünnepekkel kapcsolatban szervezett vetélkedőt az 5. és 6. osztályosok számára.
Városfejlesztés
A Turinform iroda vezetőjére tett javaslat tárgyalásával kezdte meg munkáját a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság. A vezető kinevezéséről a végső döntést a közgyűlés hozza meg. A Fő út 13. számú ház homlokzati problémájára megnyugtató megoldás született, mondta Papp Nándor. A munkálatok tavasszal kezdődhetnek, amelynek eredményeként a csapadékvíz-elvezetés megoldódik. A bizottság tárgyalt a városközpont akciótervéről és forgalomcsillapításáról. A program várhatóan 2008-ig valósul megjelentős uniós források bevonásával. Az eredeti portálok visszaállításával valósul meg a Sugár út 2. szám előtti terasz. A kezdeményezést a VKIB pozitívnak minősítette, hiszen megvalósításával a belváros egy jelentős épületének eredeti arculata kerül visszaállításra.
C Jf AJÁNLÓ )
Karácsonyi Koncert
December 16-án 16.30 órakor a Felsővárosi Templomban tartja Karácsonyi koncertjét a Péterfy Általános Iskola.
Előadás
A Nagykanizsai Polgári Egyesület felkérésére tart előadást 2003. december 16-án 17.30 órai kezdettel a Honvéd Kaszinóban Szadai Károly, a Rádió Kuratórium elnöke. Az előadás címe: Szellemi környezetszennyezés.
Koncert a könyvtárban
December 13-án, szombaton este 7
órakor a Lammas Tide együttes várja a zenekedvelőket a könyvtárban. A koncertet ingyen tekinthetik meg az érdeklődők.
Gospel Karácsony A HSMK-ban december 18-án 19 órakor Anima Karácsonyi Gospel
Koncert lesz, ahol a népszerű amerikai könnyűzenei gospel-dallam-ok magyar nyelven, Kollonay Zoltán átiratában az Anima Kórus és Zenekar előadásában szólalnak meg. Sztárvendég a Németországból hazatérő kanizsai gospel-énekes, Felícia.
Idén is megérkezett a Mikulás a polgármesteri hivatalban dolgozók kicsinyeihez is. Nagy zsákjából 40 csomag került elő a krampuszok segítségével. A szervezést a szociális osztály dolgozói vállalták fel a VIA Kanizsa Kht. szakembereinek közreműködésével.
A Nagykanizsai Városi Bíróság kötelezte a Kanizsa ^ Hetilapot, hogy az alábbi nyilatkozat közzétételével adjon elégtételt.
„A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap elismeri, hogy a 2002. július 4-én ynegjelent számában A sors útjain címmel közzétett cikkben Ámon István személyére vonatkozóan tett valótlan tényállások ,,a közös képviselő hosszú ideje kb. 2 éve saját szakállára szedi be a pénzeket, semmilyen elismervényt, nyugtát nem ad, senki sem tudja, hogyan gazdálkodik a pénzünkkel, valamint a közös képviselő hozzányúlt a felújítási alaphoz, abból különböző dolgokat vásárolt" — megsértette Amon István személyhez fűződő jogait, jó hírnevét, ezért Ámon Istvántól elnézést kér. "
10
Tjr*TT1T H\TTH A
íVuL l UKii
2003. december 11.
IMPRESSZIÓ EGY KIÁLLÍTÁSRÓL
Mindig meglep bennünket a Körösi Csorna Sándor Általános Iskola rajzpedagógusa, Jármai Gáborné. Most éppen a Világunk gyermekei című rajzkiállítással. Milyenek is világunk gyermekei? Olyanok, mint akik szellemi barangolásukban végigjárják az elmúlt kultúrák értékeit, és újrateremtik alkotó fantáziájukkal az antik görög vázákat, a tarsolylemezeket. A kiállított alkotásokban ott szunnyad a mívesség, a megkomponálás gondossága, elénk varázsolódik a múlt. így válik az ismeret és a fantázia termésévé az alkotás. Ebben van elévülhetetlen érdeme a tanárnőnek. Az időutazás aztán a jelenben folytatódik. Portrékat látunk, félig vagy egészen kidolgozva. Néha, csak egy-egy impressziót, azután egy-egy modern, XXI. századit. Éppen
ez az adventi áhítat és csend kell e művek befogadására. így fogja egybe e kiállítás a múltat és a jelent. A gyermeki világ gyönyörű varázsát. Mert nem veszhet el semmi, őrzik magukban. S hiszem: adják is majd tovább, ahogy Pilinszky írja: „írnok, akkor talán nem jártál itt hiába."
Dezső Ferenc
MURATAJ
Az évente két alkalommal megjelenő irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat idei első számát mutatták be a Pannon Tükör című folyóirat legutóbbi számával közösen a közelmúltban Zalegerszegen. A kiadvány tartalmát Bencze Lajos költő, rovatszerkesztő ismertette a megyéből megjelent irodalombarátok előtt. A történelem, irodalomtörténet rovatban olvashatunk többek között: a Zalához visszacsatolt muravidéki területek közigazgatásáról, 1941-45 között, Bűn és Bűnhődés, illetve a háború és a büntetés értelmetlenségéről, a lakosságcsere és az un. reszlovakizá-ció történeti hátteréről Csehszlovákiában a II. világháború után. Nem hallgattak a Múzsák címmel egy tanulmányt találunk a magyar irodalomról a második világháború időszaká-
ban, Pomogáts Béla irodalomtörténésztől. Bencze Lajos „Forog a rabkerék újra, újra..." címmel Vlaj Lajos rabverseinek motívumvilágát elemzi. A Nemzetiség, Kultúra rovatban a kisebbségi jogok érvényesülésének elvéről és gyakorlatáról, a magyar könyvkiadás helyzetéről Szlovéniában címmel olvashatunk gondolatokat. A recenziók, vélemények, megemlékezések között dr. Bellon Tibornak állít emléket egy írás. Tari István író pedig "Megvan az utánpótlás" címmel a sokoldalú irodalmi tevékenységet végző Bencze Lajos munkásságát méltatja Berzse-nyi-díja alkalmából. Végezetül a Magyar Kultúra Lovagja cím odaítélésének pillanatait idézi fel dr. Varga József író, költő, a Szlovéniai Magyar írók Társaságának vezetőségi tagja.
— Bakonyi —
'' A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a közelmúltban ünnepelte fennállásának 10 éves évfordulóját. Az ünnepségen meghívott vendégként részt vett Schmidt István Radnóti díjas rendező, aki szintén 10 éve tanítja versmondásra az ottani fiatalokat. A kezdetekről és az eredményekről kérdeztük.
— Amikor 1992-ben elindítottuk az l. Kárpát-medencei ,,Csengey Dénes" Vers- és Prózamondó Versenyt, beneveztek a szlovéniai magyarok is. A zsűrizéskor azonban szerény színvonalat találtunk. Szervezett verstanítás, versmondás nem volt a korábbi években náluk. Hasonlóképpen Vas megyéhez, a megyei közgyűlés támogatásával anyaországi szinten segíteni tudtuk a kint működő hagyományőrző és művészeti csoportok működését. Egy megállapodás keretében jutottunk ki versmondókat tanítani, és időközben létrejött a lendvai Versmondó Stúdió. A munka folyamatosan bővült,
sikerült általános iskolai szava-lóversenyeket beindítani, és hét éve minden kétnyelvű általános iskolában megrendezik az iskolai magyar szavalóversenyeket, és megvan a muravidéki magyarság szavalóversenye is. A távolabbi területekről, pl. Pártosfalváról és környékéről nem tudnak bekapcsolódni a stúdió életébe a beutazási ne-
verseit, vagy csak a klasszikusokat?
— A ma élők, vagy a közelmúltban éltek éppen úgy hozzátartoznak az egyetemes kultúrához, mint a klasszikusok. A Művelődési Intézet 10 éves születésnapján a versmondók kifejezetten a muravidéki költők verseiből állították össze műsorukat. A versek az ott élő embe-
FEL TUDOM MÉRNI
hézségek miatt, ami beindított egy másféle mozgást is, pl. színjátszócsoport létrehozását Hosszúfaluban. Az előadásokkal tájoltunk a Muravidéken és eljutottunk Ljubjanába is. Dobronakon pedig most van kialakulóban egy irodalmi színpad.
— A magyar nyelv ápolásához, megőrzéséhez hozzájárul a versmondók tevékenysége is. Szavalják-e a ma élő költők
rek szorongásait, aggodalmait, az identitástudat megőrzését állították a középpontba. Hat évvel ezelőtt Szúnyogh Sándor költő, újságíró barátommal azt terveztük, hogy a muravidéki költők verseiből a helyi versmondók tolmácsolásában felvételt készítünk, de az üzenet nem a filmezés időpontját, hanem Sándor barátom halálhírét hozta. Az anyanyelv ápolásával kapcsolatban fel tudom mérni a
fejlődést, 10 évvel ezelőtt a > versmondóim beszédében nagyon érződött az idegen nyelv hatása. Célkitűzésem szerint verstanítási módszeremet úgy szeretném átadni, hogy amikor én már rég nem leszek, akkor is fel tudják használni az ottani nyelv ápolásában. Erre már volt> is jó példa Szekeres Ica göntérházi pedagógus személyében. Másik örömöm, hogy „gyerekeim" közül jó néhányan, talán a helyesebb, szebb magyar beszéd révén megtalálhatók a muravidéki rádiónál, televíziónál. Az anyanyelvi kultúra ápolásában akarva akaratlanul is részt vesznek, olyan szinten művelik az anyanyelvet, hogy anyaországi megmérettetésben sincs különbség. Ezt a kincsüket az életük során megőrzik, és biztosan a gyerekeiknek is tovább adják. Nem a versenyeken elért eredményeket tartom a legfontosabbnak, hanem az anyanyelv, a magyarságtudat, az anyaországi egyetemes kultúra megőrzését.
Bakonyi Erzsébet
A .r JEMlAJJJJ&O I
2003. december 11.
KAS
11
A KOZOKTATASERT
A közelmúltban ülést tartott a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma.
Mivel a nyár elején módosításra került az alapító okirat, a közalapítvány szervezési és működési szabályzatát is módosítani kellett. Erre egyrészt azért volt szükség, mert személyi változások történtek, másrészt azért, mert a megyei önkormányzat hivatalából elköltözött a közalapítvány az MMIK-ba.
Az ülésen komoly vitát eredményezett, hogy a Pedagógiai Intézet utólag akart egy általuk nemrégiben készített - egyébként a közalapítvány által meghirdetett pályázatok egy részéről és azok eredményeiről összeállított - kiadvány felmerült költségeihez pénzt kapni a közalapítványtól. Tekintettel azonban arra, hogy előzőleg nem történt semmiféle egyeztetés ez ügyben a Pedagógiai Intézet és a kuratórium között, a kérés elutasításra került.
Döntés született azokról a pá-
lyázatokról, melyet körzeti, kistérségi közoktatási társulások és térségi feladatot ellátó közoktatási intézmények nyújthattak be. A beérkezett 31 pályázat közül kettő nem felelt meg a pályázati kiírásnak, a több mint 42 milliós igénnyel szemben 8 millió forintot oszthatott fel a kuratórium.
Végül a „Pedagógusok elméleti és gyakorlati (módszertani) kutatómunkájának támogatása" témakörben beérkezett pályázati szándékok kerültek előtérbe. A szeptember 15-i határidőig 66-an jelezték a részvételi szándékukat e pályázaton. A szakértői vélemények alapján közülük 45 ösztöndíjra javasolt, ezt hagyta jóvá a kuratórium. A hamarosan aláírásra kerülő kutatói ösztöndíj-szer-ződések alapján jövő márciusban kell a kutatás alapján készített -máshol még nem hasznosított -végleges pályamunkákat benyújtani, hogy ezek alapján májusban dönthessen a kuratórium az ösztöndíjak mértékéről.
PALYAZATOK AZ EU-BAN
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Szolgáltató Irodája adott helyet annak a szaktanfolyamnak, ahol az EU-s pályázatok megírásának technikájával ismerkedhettek meg a résztvevők.
A képzést dr. Tamáska László, az Euportal.hu Oktatási Központ előadója, az Euportal.hu pályázatfigyelő és pályázatíró tengely
INGYENES TANKÖNYVEK
Legutóbbi ülésén elfogadta a közgyűlés a 203/04-es tanév indításáról készített beszámolót, amelyben az ingyenes tankönyvellátásról is készült összeállítás. Az évindításkor átmeneti nehézséget okozott az ingyenes tanulói tankönyvellátás megszervezése, amely jelentős adminisztrációs terhet rótt a nevelési-oktatási intézményekre, hangzott el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén. Megállapították, hogy az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak körét célszerű az intézményeknek még a tankönyvrendelés előtt felmérni, hogy a létszám ismeretében meghozott döntéseikkel és a kialakított eljárásrenddel a jogszabályban meghatározottaknak megfelelhessenek — olvasható a Művelődési és Sportosztály által készített előterjesztésben.
Az általános iskolások 47 százaléka volt jogosult ingyenes tankönyvre, 1983 kisiskolás kapott az idei évben ingyenesen tankönyvet. A legkevesebb jogosult
a Zrínyi Általános Iskolában van, ott a tanulók 33 százalékát érintette az intézkedés. A legtöbb támogatott a speciális helyzetben lévő Rózsa úti általános iskola — 100 százalékos támogatottság — mellett a Vécsey iskolában van, ez utóbbiban a diákok 71 százaléka kaphatta térítésmentesen a könyvet.
A középiskolások 30 százaléka jogosult az idei tanévben az ingyenes tankönyvellátásra, 1475 diák tanul olyan könyvből, amelyért szüleinek, eltartójának nem kellett fizetnie. A legtöbb rászoruló diák a Zsigmondy-Széchenyi Iskolában tanul, az összes zsig-mondys diák 32 százaléka. A legkevesebb jogosult diák a Batthyány Gimnáziumban volt, ott az intézkedés a teljes létszám 30 százalékát érintette.
A város 9188 diákjából 3458 diák örvendhetett a kormány intézkedésének, ez a város iskolalátogató lakosságának 38 százaléka.
vezetője tartotta. Az egész napos program során az érdeklődők nyomon követhettek minden mozzanatot a megvalósítandó ötlet megszületésétől a pályázat benyújtásán át egészen a projekt megvalósulásáig. Az előadó felhívta a figyelmet a pályázatok leggyakoribb hibáira, s konkrét esetek kapcsán világított rá a legáltalánosabb hiányosságokra.
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ajándékgyűjtési akciót szervez a Nagykanizsai
Nagycsaládosok Egyesületével közösen, amelyhez az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium is csatlakozik. A felajánlott játékokat, könyveket, sportszereket 2003. december 15-én és 16-án 8-16 óráig várjuk a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál Nagykanizsa, Zrínyi u. 51. szám alatt.
HORVÁT-MAGYAR OKTATÁSI KONFERENCIA
A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola konferenciatermében december 2-án első alkalommal került megrendezésre „Az iskolarendszer bemutatása az óvodától a középiskoláig" című horvát-magyar oktatási konferencia. A két város, Nagykanizsa és Csáktornya közötti kapcsolat kiszélesítése volt a cél, melynek egyik területe az oktatás.
Dr. Karagics Mihály horvát tiszteletbeli konzul beszédében elmondta, hogy az oktatási intézmények közötti összeköttetés van olyan fontos, mint a gazdasági és a turisztikai kapcsolatok építése.
A jövőben az új európai viszonyok között a regionális határon átnyúló kapcsolatok nagyobb jelentőséggel bírnak majd, morális, politikai támogatást nyújtanak.
Blazenka Novak, Csáktornya Oktatási Központjának Társadalmi kérdésekkel foglalkozó Osztályának vezetője előadásában kitért arra, hogy a felsőoktatás intenzív átszervezés alatt áll az EU normáknak megfelelően, a bérek állami kasszából kerülnek kifizetésre és egyre több magánjellegű képzés jelent meg a felsőoktatásban.
Nevenka Sopar, az I. sz. Általános Iskola igazgatója kifejtette,
hogy az általános iskolai oktatást célja, hogy a gyerekeket előkészítse az életre, a munkára, a továbbtanulásra, szorgalmazza az önállóságot. Fejlessze a morális tudatot, a kritikai szemléletet, az önbecsülést, az önmegvalósítást a társadalommal és önmagával szemben. A változások az oktatáson belül folyamatosan jelen vannak, idén az első osztályban bevezették az idegen nyelvet. Negyedik osztálytól egy másik idegen nyelvet választhatnak a tanulók.
Drazen Blazeka, a csáktornyai Műszaki-Ipari és Szakmunkásképző Iskola igazgatója többek között megemlítette, hogy a kö-
zépiskola első osztályába évente átlagosan 1400 diák iratkozik be megyéjükben. A diákok legnagyobb része a három éves szakmunkásképzést választja.
Dr. Pintérné Grundmann Frida, a Művelődési és Sportosztály osztályvezetője, Borsos Péterné, a Rozgonyi úti óvoda vezetője, Bagarus Ágnes, a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója és Mayer Ferenc, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója a kanizsai oktatási viszonyokat ismertették az érdeklődéssel kísért konferencián.
N. K.
12
TS
2003. december 1.
december 13. szombat
5.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 Riporter kerestetik 10.00 Süsü varázs! t0.30 Tüskevár tábor 10.55 Képben vagyunk 11.35 Fele királyságom 12.00 Hírek 12.10 Bravó TV 13.05 Sasszem 13.35 Útravaló 13.45 Heti mozaik 14.40 Hagyományok háza 15.10 Egy-Másért 15.20 Századunk 15.45 Verssor az utcazajban 15.55 Piknik 16.25 A vadnyugat fiai 18.15 Magyar Elsők 18.35 Luxor 19.30 Híradó este 20.05 Kató néni kabaréja 21.00 Férfias játékok 23.00 Híradó 23.10 Lacombe Lucien
t* I U PJ
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 06.55 Kölyökklub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.25 Az orosz tényező 11.15 Játékzóna 11.25 Ötletház 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.40 Tengerjáró 13.10 Autómánia 13.40 A vadak ura 14.35 Hóbarátok 15.30 Dawson és a haverok 16.25 A majmok bolygója II. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Legyen Ön is Milliomos! 20.10 Survivor 21.35 Heti Hetes 22.55 K-l-világbajnokság, döntő 00.45 Híradó 00.50 Sportklub 01.05 Az orosz tényező
06.00 Gyermeklélek 06.30 tv2 matiné 07.50 Fox Kids 09.55 Spinédzserek 10.25 Vad világ 11.25 Talpig pácban 11.55 TotalCar 12.30 A kiválasztott 13.30 Knight Rider Team 14.30 Smallville 15.30 Sliders 16.30 Csillagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Activity 20.20 Halálhajó 2. 22.20 Halálos tanúvallomás 00.20 Bűnös negyed 02.10 Siska 03.20 Vers
december 14. vasárnap
&2S9
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 10.55 "így szól az Úr!" 11.05 Mestersége színész 12.00 Hírek 12.10 Főtér 12.50 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme 14.15 Uniós pályázati kalauz 14.20 Úton 14.50 Csellengők 15.10 Örömhír 15.40 Stílus 16.10 Elsőkézből 16.35 Adventi kalendárium 16.50 Bonusz 17.20 PoliTour 17.50 20 éves a Fesztivál Zenekar 18.25 Híradó 19.05 Szívek szállodája 19.55 NÉVshowR 21.40 Friderikusz 22.45 MMM 23.10 Sorskérdések 23.50 Médiamix 00.25 Héthatár 01.10 Pénz, pénz, pénz
december 15. hétfő
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhiradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.55 Szórakoztató percek 10.05 Friderikusz 11.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Agrárium 15.40 Élesben 16.35 Karácsony az egyházi könyvkiadóknál 17.00 Álomsuli 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Üzenet a jövőből - A Mézga család különös kalandjai 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Miss Universe Hungary 2004. 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 TS - Amiről nem beszélünk 23.55 TS
06.00 Pokemon 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.30 Delelő 13.05 Országház 13.35 Játékzóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajz-film 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 A 285-ös járat 22.45 Bűnös viszony 00.20 Találkozások 00.35 Híradó 00.40 Sportklub 00.55 Hype 01.20 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Magyar borok, magyar borvidékek 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.40 Kastélyszálló 12.40 Danielle Steel: Zoya 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 A betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 8 nap alatt a Föld körül Frei Tamással 22.15 Banánhéj 22.15 Mesék a kriptából 00.15 TopSport 00.45 Jó estét, Magyarország! 01.30 Profiler 02.30 Hunyadik nyomában 03.00 Aktív 03.40 Vers
december 16. kedd
06.00 Az internet csodái 06.30 Pokemon 06.55 Kölyökklub 09.50 Nikki 10.15 Hazárd megye lordjai 11.10 Játékzóna 11.20 Recept klub 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 Ötletház 12.40 Végtelen erö 14.35 A szökevény 15.30 Zsaru az űrből 16.35 Medicopter 117 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Jurassic Park 22.30 Drakula 00.55 Seinfeld 01.25 Híradó 01.30 Sportklub 01.40 Fókusz portré 02.10 Országház
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 07.00 Tv2 matiné 08.45 Fox Kids 10.00 A szupercsapat 11.00 Stahl konyhája 11.30 Cosby nyomozó rejtélyei 12.30 A hálózat csapdájában 13.30 Kém Game 14.25 Waikiki páros 15.25 Kulcsember 16.25 Walker, a texasi kopó 17.25 J.A.G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Madárfészek 22.30 Öldöklő vágyak 00.35 Ágnes, az Isten báránya 02.15 Vers
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik!'' 10.05 Önök kérték! 11.00 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 15.00 Érintő 15.25 Egy-Másért 15.40 Élesben 16.30 Karácsony az egyházi könyvkiadóknál 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Üzenet a jövőből - A mézga család különös kalandjai 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.30 Híradó 20.05 Nemcsak a 20 éveseké a világ 21.05 A Halhatatlanok Társulata 22.00 Kedd este 22.35 Globál is, lokál is 23.00 Panoráma 23.35 A csend fogságában
? !.. ÍJ K
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Fókusz-portré 13.35 Játékzóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is mil-
liomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 22.00 Rémálom az Elm utcában 3. 23.45 Találkozások 23.55 Híradó 00.00 Sportklub 00.15 Oroszországi ház 02.35 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Segíts magadon! 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.40 Kastélyszálló 12.40 Danielle Steel: Zoya 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 A betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Megasztár 21.55 Drágán add a halálod 23.55 Szeret, nem szeret 00.20 Jó estét, Magyarország! 01.05 Propaganda 01.35 Noé bárkája 02.05 Valaki kopog 03.35 vers
december 17. szerda
5.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.55 Szórakoztató percek 10.05 Kató néni kabaréja 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Kormányváró 15.40 Élesben 16.30 Az "Aranyág" története 16.45 Aranyág - bejelentkezés 16.50 Református ifjúsági műsor 17.00 Az utódok reménysége 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.30 Lili 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Aranyág 2003 22.00 Szerda este 22.35 Hungarikum 23.05 Viszontlátásra, gyerekek!
18.35 Lili 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.05 Nő fehérben 22.00 Csütörtök este 22.35 Heti Menü 23.05 Gyanú
imrs
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Autómánia 13.35 Játékzóna 14.20 Recept Klub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se 22.55 XXI. század 23.25 Az elnök emberei 00.20 Találkozások 00.35 Híradó 00.40 Sportklub 00.50 Hihetetlen, de igaz 01.45,Antenna 02.15 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Propaganda 06.30 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi! 09.30 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.40 Kastélyszálló 12.40 Vakáció New Yorkban 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 AH you need is love 21.00 Belphégor 23.20 Cinematrix 23.50 Jó estét, Magyarország! 00.35 Különleges kommandó 01.35 Gyermekfilm 02.15 Vers
december 18. csütörtök

05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.05 Szuperbuli 11.00 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Slovenski Utrinki 14.25 Roma Fórum 14.50 Szórakoztató percek 15.10 Anyanyelvi szószóló 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz
06.00 Disney 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept Klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Antenna 13.35 Játékzóna 14.20 Recept klub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Esti Showder 22.40 Az utca törvénye 23.35 Találkozások 23.45 Híradó 23.50 Sportklub 00.00 Stella moziklub 00.30 Hihetetlen, de igaz 01.25 Pont hu 01.55 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Cinematrix 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.20 Kastélyszálló 12.20 A préri rózsája 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 A betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bíróné 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 A három amigó. 22.10 Folytassa Claudia! 23.10 Jó estét, Magyarország! 00.00 Totalcar 00.30 Gyilkos indulat 02.20 Gyermekfilm 03.00 Vers
december 19. péntek
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Egyszer volt ... a dhow 11.00 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 Remix 13.35 A vadóc 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Eurón: jéték euróért! 15.10 Fogadóóra 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.30 Zöldpont 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Lili 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.10 EuroParty 21.05 Dolgozószoba 22.00 Péntek este 22.35 Nagyítás 23.15 Ötven éves lesz a magyar televízió 23.16 Aranyvasárnap 23.35 Karácsonyi ének 00.21 Portré Schirilla Györgyről 00.33 A mézeskalács művészet 01.02 Népek karácsonya
KLUB
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.05 Pont hu 13.35 Játékzóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Örömapa 2. 23.05 Micsoda pasi ez a lány! 01.00 Találkozások 01.15 Híradó 01.20 Sportklub 01.30 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Magellán
06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.05 Tripla vagy semmi 09.45 Maria del Carmen 10.45 Teleshop 11.45 Kastélyszálló 12.45 Zorró jele 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 A betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Bűbájos boszorkák 21.00 Hóhányók a pácban 23.00 Alföldi 00.00 Jó estét Magyarország! 00.45 Fuss a szerelemért 02.45 Vers
2003. december 11.
KANIZSAI MEDIA''
13
KANIZSA TV MŰSO RA
december 13-tól december 19-ig
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az ClIRT 71,03 MHz-en
MagyarRádió

NAGYKANIZSA
december 13. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Videoklip 07:05 Önök mondták - Inkubátorház 07:20 Jelkép -katolikus 07:30 Krónika 07:40 Civilek - Együtt Kiskanizsáért Egyesület 07:55 K''arc - kulturális magazin 08:10 Körjárat 08:25 Mese: A hókirálynő 08:30 Torna - HTV 09:00 TV shop - HTV 09:30 Herkules - színes, magyarul beszélő rajzfilm -HTV 10:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja - HTV 11:00 Egészségmagazin-Egészség-környezet hírek - HTV 11:30 Fradi TV -heti öszefoglaló - HTV 12:00 Lapozó 17:30 IBA -madárélöhelyek: Nagyberek. Gerecse, Aggtelek -HTV 18:00 Tv shop - HTV 18:30 Tv mozi: Laura
- magyar film (95 p.) 20:02 Sajt - Póczai Zoltánnal 20:30 Trendline - divatmagazin - HTV 21:00 OKAVANGO - a vadon szíve -Amerikai családi filmsorozat - HTV 22:00 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 23:00 Bencze-show. Beszélgetések hírességekkel - HTV 23:30 Tv shop - HTV 23.45 Ajánlók, kisfilmek - HTV 24:00 Lapozó
december 14. vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 Tv mozi: Laura - magyar film (95 p.) 08:02 Sajt - Póczai Zoltánnal 08:30 Torna -HTV 09:00 Tv shop - HTV 09:30 A Szépség és a Szörnyeteg- színes, magyarul beszélő rajzfilm -HTV 10:30 Wellness-tár életmódmagazin - HTV 11:00 Trendline - divatmagazin - HTV 11:30 Fokváros dokumentumfilm - HTV 12:00 Lapozó 17:30 Ormosság. Az alternatív yógymódok magazinja -HTV 18:00 Tv shop - HTV 18:30 Tv mozi : Az idők kezdetén - magyar film (92 p.) 20:02 Kapocs
- 14. sz. Választó kerület Csordásné Láng Éva 20:17 Videoklip 20:30 Virágzó Magyarországért -Bácsalmás- HTV 21:00 Nevem Joe - angol, német, spanyol filmdráma - HTV 23.00 Fradi TV - heti összefoglaló - HTV 23:30 TV shop - HTV 24:00 Lapozó
december 15. hétfő
00:00 Lapozó 07:30 Videoklip 08:00 Kapocs - 14. sz. Választókerület - Csordásné Láng Éva 08:15 Tv mozi: Az idők kezdetén - magyar film (92 p.) 09:47 Lapozó 17:30 Egy életen át - Felnőttképzési magazin - tfTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: A beszélő varjú 18:15 TV shop - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Reklámpiac és gazdaság 19.25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Civilek - Együtt Kiskanizsáért Egyesület 20:15 Önök mondták - Inkubátorház 20:30 Kawasaki Nemzetközi Teremcross verseny - HTV 21:00 Linda és a főtörzs - olasz bűnügyi sorozat - HTV 22:50 UNIJÓ - HTV 22:55 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 23:00 Lapozó
december 16. kedd
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Önök mondták - Inkubátorház 08:20 Jelkép -adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Reklámpiac és gazdaság 08.55 Házban ház körül 09:10 Civilek - Együtt Kiskanizsáért Egyesület 09:25 Mese: A beszélő varjú 09:30 Krónika 09:40 Videoklip
09:45 Lapozó 17:30 Kegyhelyek Magyarországon - az Endre TV filmje - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Jób története 18:15 TV shop - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Körjárat 19:25 K''arc - Kulturális magazin 19:35. Kamarai percek - Orvosi kamara 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Reklámpiac és gazdaság 20.15 Házban ház körül 20:30 Business-mix A gazdaság hírei - HTV 21:00 OKAVANGO - a vadon szíve, amerikai családi filmsorozat - HTV 22:00 Bencze show - HTV 22:30 Thalassa- természetfilm sorozat - HTV 23:00 Lapozó
december 17. szerda
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08.20 K''arc - kulturális magazin 08:30 Krónika 08:40 Kamarai percek - Orvosi kamara 0íi:55 Jövő 7 - Reklámpiac és gazdaság 09:10 Házban ház körül 09:25 Mese: Jób története 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Egy életen át - Felnőttképzési magazin -HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: János apostol látomása 18:15 TV shop - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Jövő.7 - Dolgozói részvény vagy alapítvány 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek - Orvosi kamara 20:15 Körjárat 20:30 Akarj élni - HTV 21:00 Tűzvirágok - japán filmdráma -HTV 23:00 Lapozó
december 18. csütörtök
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép - evangélikus 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Dolgozói részvény vagy alapítvány 09:10 Kamarai percek - Orvosi kamara 09:25 Mese: Jób története 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Ármádia - honvédségi magazin - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese. Négy nap múlva 18:15 UNIJÓ - HTV 18:25 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 K''arc - kulturális magazin 19:25 Kórjára! 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Dolgozói részvény vagy alapítvány 20:30 Ármádia - honvédségi magazin - HTV 21:00 Díjlovagló Világ Kupa - a verseny közvetítése Kaposvárról - HTV 22:30 Akarj élni - HTV 23:00 Lapo-
december 19. péntek
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép - református 08:30 Krónika 08:40 K''arc - kulturális magazin 08:55 Jövő 7 - Dolgozói részvény vagy alapítvány 09:25 Mese: Jób története 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:55 Lapozó 17:30 A Balatonfelvidéki Nemzeti Park - a veszprémi TV filmje - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Történet a hétfejüről 18:15 TV shop - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Önök mondták - Megújuló energiákl9:25 Civilek - Ki miből él? 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Körjárat 20:30 Virágzó Magyarország - Budapest, XV. kerület - HTV 21:00 A szeretet ereje - amerikai filmdráma - HTV 23:00 Lapozó
A Kreatív Klub minden év januárjában az arra legérdemesebb nagykanizsai Polgára, illetve Közössége számára „Az Év Kreatív Embere", „Az Év Kreatív Közössége", illetve „Az Év Menedzsere" kitüntető címet adományozza.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat a lehető legjobb döntés meghozatalában!
Javaslat (indoklással)
„Az Év Kreatív Embere"


„Az Év Kreatív Közössége"
„Az Év Menedzsere"
A kitöltött űrlapot a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola portáján 2003. december 15-ig kérjük leadni!
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

A professzor
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
r£BvV_
Nyitva: minden nap 9-2l-ig
Rober Burns archeológus a Kínában folyatott kutatásai során felbecsülhetetlen értékű leletre bukkan, amit restaurálni kíván, ezért ki akarja vinni az országból. De a kínai maffiának egészen mások a tervei. Hamisan megvádolják a régészt egy gyilkossággal, és egy kínai börtönbe vetik, ahol egyedül kell küzdenie az igazságért, az életéért.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
konyvajanlo
Casanova papagája
A történelem során több híres és ünnepelt személyiség rajongott zárt ajtók mögött házi kedvenceiért, csodálva különleges viselkedésüket. E történetek azon kívül, hogy szórakoztatók, gyakran különösen személyesek, és fényt vetnek a történelem azon hírességeinek magánéletére, akiknek voltak házi kedvenceik.
o
Casanova papagája


71,03 MHZ
Hétköznap: . rfíSSslwPwSwSe
05.55-06.00 Bejelentkezés, meteorológia 0fiá006.21 Kossuth krónika * percben + zene 06.21-06.30 A nap témája 06.30-06.40 I Lapszemle 06.45-06.52 Sport 06.52-07.® A 08.15-08.58 < 07.00-08.00 Ugyanaz, mint 06.00-07.00 közdtt t VilághJradó 08.15-08.45 Tematikus magazS Szombat
05.55-06.00 Bejelentkezés, meteorológia 06.00:1? percben + zene 06.21-06.30 A nap témája 06.30-í Majorság - mezőgazdasági összeállítás 07.00-07.21 07.21-07.30 A Nap témája 07.30-07.40 Regionális krónifi 07.52 Sport 07.52-08.00 Hétvégi kulturális ajánló 08.00-Ö Érintés + Lépéselőnyben Vasárnap
05.55-06.00 Bejelentkezés, meteorológia 06.00-06.05 Országos éUjjegionális hírek 06.05-07.00 Egy hazában - nemzetiségekről magyarul 07.00-07.15 Országi* hírek
07.15-07.30 Vallási hírek + Hitélet 07.30-07.45 Nemzetiségekről magyall (saját) 07.45-08.00 Ezredváltó - portré műsor 08.00-08.05 Országos és regionális híreS|Jg|ttfcP9.00 Vasárnapi magazin - elsősorban kulturális témákkal
- regionális hírek 2 hális krónika 06.40-06.45 ^ közötti magazin előzetese i.15 Jíossuth hírek + BBC
) Nan^rösszefoglaló
Tónika + regionális hírek 2 Regionális krónika 06.40-07.00 uth krónika + regionális hírek (.40-07.45 Lapszemle 07.45-| Átvett inüsor 08.30-09.00
14
HIRDETES
2003. december 11.
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Érd.: 30/480-2586 (4649K) ***
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294
vagy 30/911-9642 (5146K) ***
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, 80 nm-es családi jellegű ház, központi fűtés, ipari áram, vezetékes víz, 600 négyszögöl területen. Érd.: 93/315-526 (5264K)
***
Nagyrécsén régi kis ház építésre alkalmas, közművesített területen eladó.
Érd.: 30/939-9888 (5269K) ***
Nk-án a Városkapu krt-on II. emeleti,
egyszobás, erkélyes, központi fűtéses
lakás eladó.
Érd.: 06-20/371-3622
(5271K)
Nk-án a Levente u. 3-ban 180 m2-es, belső felújításra szoruló lakás garázs-zsal, pincével és kis kerttel eladó. Irányár: 19,5 millió Ft. Érd.: 313-101 este 17 óra után. (5257K)
***
Zalakaroson panorámás környezetben 145 m2 alapterületű, nyaraltatásra is alkalmas ház, hozzá tartozó 3770 m2-es területtel áron alul, sürgősen eladó.
Érd.: 06-30/602-9487 (5276K) ***
Nk belvárosában I. emeleti kétszobás, 60 m2-es lakás, egyedi fűtéses, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas, eladó. Érd.: 30/284-2290 (5278K) ***
Nk-án, Deák téri 47 m2-es, kétszobás önkormányzati lakásomat ráfizetéssel, saját tulajdonúra cserélném. Tel.: 93/313-271, 06-30/454-0529 (5281K)
JÁRMŰ
1990-es évjáratú ötsebességes Lada vonóhoroggal, másfél év műszakival eladó. Érd.: 30/541-9571 (5198K) ***
Négyütemű Wartburg kombi, 90-es kiadású, 18 hónap műszakival, vonóhoroggal 220.000 Ft-ért eladó Nagykanizsán. 1982-es Volkswagen Golf két év műszakival, vonóhoroggal eladó. Irányár: 150.000 Ft. Érd.: 30/641-7375 vagy
30/602-4223 (5249K) ***
126-os Polski alkatrésznek eladó. Érd.: 06-30/851-7675 (5279K)
VEGYES
Hízott sertés eladó! Érd.: 329-137 (5260K)
***
Készpénzért veszek jó állapotú könyveket és könyvtárakat! Tel.: 30/9161-279 (5273K)
***
Hagyatékot, antik- és parasztbútort, asztalt, szekrényt, sublótot, faliórát, porcelán tárgyakat, cserép edényeket, stb. vásárolok. Érd.: 93/375-536, 30/390-0916 (5274K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Vállaljuk új házak felépítését, régi házak átalakítását, felújítását. Valamint vállalunk ács- és tetőfedőmunkákat. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825, 06-70/503-9407 (5222K)
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.:
30/856-3666 (5255K) ***
Tapasztalt, középfokú végzettségű fiatal hölgy eltartási szerződést kötne, teljeskörű, minőségi gondozással lakásért, ottlakás nélkül. Érd.: 06/30-270-8592 (5263K)
***
Képesített társasházkezelő megbízást vállal. Társasház alapító okirat módosítása, SZMSZ szerkesztése, kedvező banki hitelek házfelújításhoz, kivitelezőkkel szerződéskötés, stb. Érd.: 30/585-7549 (5270K)
Húsfüstölést vállalok! Érd.: 06-30/485-7201 (5257K)
HA NEM CSAK PAPlR KELL...
hanem magabiztos nyelvtudásra vágysz,
iclentke/jí 8MK nyelvvizsgákra telkés/itö t.inlolyüniainkrj!"
Orik t Te időböMMásodhofc ísjahIvj, lantolyaminditas hetente.
CSOKI I ANYA *
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) \
Tel.: (30) 9363-923 i " «
Megérkeztek a szaloncukrok az alábbi ízekben!
Zselés, Kókuszos, Kakaós-rum ízű, Eper-joghurt, Marcipán ízű,
Gesztenyés, Banán ízű, Fekete erdő, Konzum, Vajkaramella, Mandula-marcipán, Vadász, Mákos, Mogyorós, Konyak-meggyes, Konyakmeggy fenyődísz, Almás-fahéjas Családi vegyes szaloncukor 699.- Ft/kg TEASÜTEMÉNY AKCIÓ! 599.- Ft/kg-tól 2 db mikulás vásárlásakor 1 zacskó cappuccinót adunk. Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény! Nyitva: H-P 8.30 - 17.00 Szombat: 8.30 - 12.00
MAS Nyelviskola,
NrfjcvW^uUva. l r«scb<-t tcr tfc. t eleírni: <*.!) 1??. (.10! >16 Í80I
GLÓBUS HÁZ
Nagykanizsa, Huszti tér 1-2. Tel: 06/20/546-5990 Nyitva tartás: H-P: 9-17-ig, Sz: 9-12-ig
KREATÍV HOBBI- ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS December 1-től
H-P: 9-18 Szombat: 9-17 Vasárnap: 9-12 29-30-án: 9-17-ig, 31-én: 9.12-ig
KFPKFRFTEZÉS
lVJul A\^JL_iAV.JL-/ A JLJ/.....JJL-JVJ
nagy választékkal, korrekt áron!
yrjj
INGATLAN
Eladó és bérbeadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára.
FIX Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. 20/ 9531-591
Szeretne Ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
Munkatársat keresek
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
Ennm
Zemplén utcai két szobás, bútorozott lakás kiadó! Érd.: 20/382-5460 (5266K) ***
Nk-án kétszobás lakás a Zemplén Gy. u-ban bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 14
órától 06/70/229-7846 (5272K) ***
Nk-án, a Sugár u. 6. szám alatti kapualjban a volt állateledel üzlet és a Király úti körforgalomnál (a Mezőbank volt irodája) egy 55 m2-es helyiség három hely parkolási lehetőséggel, hosszú távra kiadó. Érd.: 06-30/2044-556 (5280K)
15
Kerkápoly Péter 5, Gyárfás Dávid 4, Kóbor Béla 3, Füle Csaba 3, Fónagy László 1. A vereséggel kilencedik helyre esett vissza a kanizsai IZZÓ csapata. A hétvégén az Alba Regia KSE csapatát fogadja az IZZÓ SE a bajnokság utolsó fordulóján.
Lábtoll-labda
Kanizsai házidöntő
Nyolcadik alkalommal rendezték meg Újszászon az egyik legkiemelkedőbb hazai lábtoll-labda tornát, a Felnőtt Országos Bajnokságot. Cserszegtomaj, Kisnána, Nagykanizsa, és a házigazda Újszász mellett először jött el Szerbia Montenegróból Hajdújárás csapata, akikkel együtt összesen 92-en indultak az értékes címekért és trófeákért. A nagyszámú, kiegyenlített mezőnyben megőrizte tavalyi elsőségét Gozdán Ágota és a női csapat. Elsöprő nagykanizsai siker született, négy kategóriában is az élen végeztek a zemplénes játékosok. Felnőtt női kategóriában Gozdán Ágota 442 pont, felnőtt férfiaknál Takács Endre 348, 5 pont, ifjúsági női kategóriában Budavölgyi Veronika 482 pont, ifjúsági férfiaknál Hartai Attila 374 pont lett az év játékosa.
A női csapatversenyben a címvédő nagykanizsai lányok a döntőbe, az Újszász VVSE 1. hármasát verték meg 2: 0 arányban. Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Végh Dóra sorban az ötödik győzelmét aratta a felnőtt bajnokságok történetében,
Női egyéniben Budavölgyi Veronika 3 újszászi ellenfél legyőzésével került a döntő. Ági ötödik felnőtt egyéni bajnoki címét szerezte meg, Végh Dóra 13. lett. A férfiak mezőnyében Takács Endre és Hartai Attila nyakába bronzérem került, Tóth Gábor begyűjtötte 5. egyéni bajnoki aranyát. 10. Balikó Attila ZDSE, 11. Kiss András ZDSE.
2003. december 11.
Mikulás Kupa
Hét csapat részvételével Kaposváron rendezték meg az idei területi gyermek és diák szabadfogású birkózó Mikulás Kupát. A Kanizsa Birkózó SE fiatal versenyzői öt ezüst és három bronzéremmel térhettek haza, míg csapatversenyben a harmadik helyen végeztek. Ezüstérmet nyert: Steinhardt Márk (26 kg, Piarista Isk.), Ceglédi Zsolt (28 kg, Piarista Isk.), Farkas András (34 kg, Piarista Isk.), Kálcsics Bálint (34 kg, Piarista Isk.), Tern Krisztián (34 kg, Piarista Isk.). Bronzérmet nyert: Acs Dániel (31 kg, Zemplén Isk.), Fekete Attila (34 kg, Rozgonyi Isk.), Bolf Attila (50 kg, Piarista Isk.).
Férfi kosárlabda
Újabb győzelem
Az NB I/B bajnokság újabb fordulóján idegenben játszott a Kanizsa KK DKG EAST az Óbudai Kaszásokkal. Újabb győzelmet aratott a kanizsai csapat, 84:80-ra verték a hazai Óbudai Kaszásokat. DKG EAST: Kováts 8/6, Koma 25, Volf Barna 20, Bausz 5. Miilei 9. Csere: Volf Dávid 17/9.
Öt aranyérem
A balatonfüzföi Regionális Úszóversenyen a Vízmű SE úszói kiemelkedő eredményeket értek el. A "88-ban születtek közül Miatta Mercédesz 200 m gyorson 2:24-gyel első, 200 m mellen 3:00,66 és 400 m gyorson 5:07,3 időeredményével a második helyet szerezte meg. A fiúknál Silló Dániel 200 m gyorson 2:06,39-cel harmadik, 400 m gyorson 4:29 cel az ötödik helyen végzett. Császár Krisztián 200 m gyorson 2:21,9-cel hatodik, 200 m mellen 2:53,15-tel har-
madik és 400 m gyorson 4:52,7-tel a hatodik lett. A ''89-es korosztályban indulók közül Tóth Fruzsina első helyezést ért el 200 m gyorson és 200 m mellen, valamint második helyen szerepelt a 400 m gyorson. A fiúknál Tóth Regő 200 m gyorson második, 400 m gyorson harmadik helyen állhatott dobogóra. A ''90-es korosztály versenyzői közül Szakonv Sára 200 m mellen 3:03,03-mal első, 200 m gyorson 2:34,5-tel hatodik lett. A ''91-ben született Kiss Dóra 200 m gyorson 2:48,2-vel hatodik, 400 m gyorson 5:52,5-tel ötödik lett. A ''93-ban született Karancz Aliz egy arany és két ezüstérem, Biczó Bence egy ezüst és egy bronzérmet tudhat magáénak.
Hat helyezés Sopron adott otthont ismét a Dr. Csík Ferenc Emlékversenynek. A több mint 250 induló között a Vízmű SE versenyzői képviselték Nagykanizsát. Abay Nemes Anna két második és egy ötödik, Karancz Aliz egy harmadik, Biczó Bence egy negyedik és Tóth Gergely egy ötödik helyet szerzett korosztályukban.
Judo
14 első hely December 6-án VI. Nemzetközi Mikulás Kupa judo versenyt rendezték meg a MÁV Sportcsarnokban. 4 országból 9 külföldi és 9 magyar csapat mérkőzött 240 indulóval. A 10 év alatti csapatversenyben I. Lendva, II. Barcs és III. MÁV NTE. A 10 év felettiek versenyében I. Mohács, II. MÁV NTE, III. Zágráb. A MÁV által indított 21 főből 14 első hely, 6 második hely és 3 harmadik helyezés született. I. helyezettek: Kardics Konrád, Szabó Attila, Korcsmáros Barna, Dermenkár Luca, Aczél Éva, Szentes Benjámin, Mihovics Szabina, Gaál András, Farkas Beáta. II. helyezettek: Klepács Milos, Fodor Dániel, Lukovics Balázs, Szentes Péter, Csepella Roland,
Kisjós Dávid. III. helyezettek: Huszár Martin, Csonka Richárd, Fodor Kristóf.
Full sanda verseny
2003. december 20-án, 15.00 órai kezdettel Nagykanizsán, a Russai Olivér Sportcsarnokban full sanda versenyt rendez a Magyar Sanda Harcművészeti Szövetség égisze alatt , az Elit-Profi Harcművészeti Sportegyesület. A kanizsai egyesület gyerek, ifjúsági, junior és felnőtt versenyzői is ringbe szállnak. Kemény mérkőzések várhatók, hisz az ütés-és rúgástechnikákon kívül dobásokat is alkalmazhatnak a versenyzők. Különböző harcművészeti stílusok versenyzői csapnak össze /kick-box, thai-box, sanda/. A nagy érdeklődésre való tekintettel már 14 órától lehet jegyet vásárolni a helyszínen.
Egy győzelem, egy vereség
NB l-es sakk-mérkőzés újabb fordulóján BEACH- Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub 4,5:7,5. Győzött: Faragó, Horváth P„ Krutti, Krizsány. Döntetlent ért el: Vajda L., Flumbort, Almási I., Vajda Sz., Bagonyai és Bánusz. Vesztett Bokros.
NB Il-es sakk csapatmérkőzés játszott Lenti az Aquaprofit-Nyugatker Kft.-vel. Az eredmény 7,5:4,5 lett a lentiek javára. Győzött: Sipos és Simon. Döntetlent ért el: Papp, Ragats, Kercsmarics, Biskopics M., Marton. Vesztett: Ladányi, Kassai, Biskopics B. és Somogyi.
Férfi kézilabda
3 pont hiányzott
Hétvégén az IZZÓ SE a Budapesti Honvéddel játszott férfi kézilabda mérkőzést. 24:21-re a hazai Honvéd csapata nyert. Góllövők: Baksa István 5,
CÉL AZ OLIMPIA
A MÁV NTE Judo Szakosztálya 1965-től működik, ''89-től a MÁV Sportcsarnokban. Mester József és felesége, a jelenlegi edzők ''93 óta edzik a versenyzőket. A legfiatalabbak közül többek között a 12 éves Mihovics Szabina ért el kiemelkedő eredményeket, aki tavaly országos bajnokságot nyert, idén a második helyet sikerült megszereznie. A szakosztály létszáma jelenleg 54 fő, az 5 éves kisgyerektől a felnőtt korosztályig. 8 igazolt versenyzőjük van, de 13-an versenyeznek. A ''99-es évben volt egy nagyon jó csoportjuk, közöttük volt Molnár Tamás, Mester Marcell, Németh József és Hóbár Péter. Két évvel ezelőtt is kiemelkedett egy nagy reményekkel kecsegtető csapat, az országos bajnokságon második helyezést elért Szentes Péter, valamint Gál András és Acél László. Nemzetközi szintű eredmények-
kel tértek haza a gyerekek Horvátországból, Szlovéniából. A csapatversenyekben gyengébbek, mivel nincs akkora létszám, hogy korcsoportban, súlycsoportban egy-egy csapatot ki tudjanak állítani.
— Az edzések hetente három alkalommal vannak vegyes korcsoportban. 20-25 perces bemelegítéssel kezdünk, majd 20-25 perc gyakorlás jön. Ezután a földharctechnika, az állástechni-ka és a randoli-edzés következik, s közben a küzdésekben való munka javítása. Befejezésképpen, amikor időnk van, játszunk, vagy megtanítjuk a gyerekeket relaxálni — mondja Mester Józsefhé edző.
— Milyen anyagi lehetőségei vannak az egyesületnek?
— A MÁV NTE biztosítja a szakosztályunknak a helyet és az ezzel járó egyéb költségeket is. Támogatókra szükségünk lenne,
mivel nem annyiból dolgozunk, amiből meg lehetne oldani a folyamatos versenyzést is. Rengeteg a szülői segítség, van, amikor ők fizetik az útiköltséget, a nevezési díjat is — fejtette ki Mester József.
— Hogyan értékelik Szabina teljesítményét?
— Az edzéseken nagyon keményen oda kell állni mellé, ilyen korban megosztott létszám mellett elég nehéz csak egy gyerekre odafigyelni. A versenyeken jól teljesít, de még sok technikai hiányossága van, fejlődnie kell. Az eredményei ennek ellenére nagyon jók, ö egy harcos küzdő lány. Szabinának 2000-ben a testvére indult a Mikulás Kupán, megtetszett neki is a judo és azóta rendszeresen jár edzésekre.
— Mit szólnak a judozáshoz az osztálytársaid, szüleid?
— Van, aki nem tartja jónak, hogy lány létemre küzdősportot
Mihovics Szabina
űzök, de a barátaim mindig szurkolnak nekem, sőt, az apukám még judora is beiratkozott — mondta a 12 éves judoka.
— Milyen sikereket értél el eddig?
— 43 érmem van, 25 arany, a többi ezüst és bronz. 7 kupát szereztem. Szeretnék ennél is jobb eredményeket elérni, és az olimpiára kikerülni.
N.K.
J
Milyenek a kilátásai a 2004-es évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő társasházban eladó amerikai konyhás lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók. Állami támogatású hitelek, szociál-polltikai támogatás, ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/901 9013
E-mail: balassabela@chello.hu, Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
GOETHE (német) és PITMAN (angol), - állami és nemzetközi (EU-s) bizonyítványt is nyújtó -
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA IDŐPONTJA:
ANGOL: 2004. február 6. NÉMET: 2004. február 13.
Jelentkezési határidő: január 12.
30% KEDVEZMÉNY!!!
4
Nagykanizsa, Kinizsi út. 2/a. Tel.: 93/ 326 413 ; Fax: 93/ 536 887 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu

EDVIN MARTON, A VILÁGHÍRŰ HEGEDŰVIRTUÓZ KONCERTJE
zenekarral és látványos koreográfiával a HSMK-ban december 15-én 19 órakor Belépődíj: 1800 Ft
„FOGGAL... ÉS HUMORRAL"
Horváth István Radnóti-díjas versmondó önálló estje a HSMK-ban december 18-án 18 órakor. Belépődíj: 400 Ft
VÁROSI KARÁCSONYI HANGVERSENY
a Felsővárosi templomban december 19-én 19 órakor Közreműködnek: Nagykanizsa város általános és középiskolai kórusai, Nagykanizsa Város Vegyeskara, Szivárvány Énekegyüttes,
Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar. A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola rendezésében Belépődíj: 400 és 200 Ft
KARÁCSONYI GOSPEL KONCERT
a HSMK-ban december 18-án 19 órakor. Közreműködnek: Anima Kórus és Zenekar Felicia Kollonay Zoltán Belépődíj: 1000 Ft
KARÁCSONYI FESTMENYVÁSÁR A PETRÓ GALÉRIÁBAN
DEC EMBER 8. - DECEMBER 23.
f \ / KEDVEZMÉNY | I I _ FESTMÉNYEINKRE
| \J / (j ÉS GRAFIKÁINKRA
PLUSZ MEG EGY ALÁIRT GROSS ARNOLD NAPTÁRAT AJÁNDÉKOZUNK MINDEN 50.000 FT FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL
PETRÖ GALÉRIA, FÖ ÚT t<>. TELEFON: 333-744 NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK: 10-17.30 SZOMBAT-VASÁRNAP: 10-12.30
NEUMANN JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁS
December 18-án csütörtökön 17 órakor nyílik Neumann János centenáriumi emlékkiállítása a Honvéd Kaszinóban. A kiállítást Kovács Kálmán informatikai miniszter nyitja meg.
1111
XV. évfolyam 45. szám • 2003. december 18. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Dál-Zalai Hetilap
m
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
^c/sohic^
tv
Autóhifí, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel./Fax: 93/333-837
2
VÁROSHÁZA
2003. december 18.
TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok városunk valamennyi lakójának, illetve ezúton fejezem ki köszönetemet mindazon magánszemélyeknek, szervezeteknek, akik/amelyek együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak Nagykanizsa város fejlődéséért végzett munkánkhoz.
A korábbi években személyes üdvözlőlapokra fordított összeget 2003-ban jótékony célokra ajánlja fel a város. Ezúton kérek minden szervezetet, hogy csatlakozzanak az önkormányzat kezdeményezéséhez, és az év végéti bevételeik egy részét jótékony célra fordítsák!
Litter Nándor
polgármester
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2004-ben is tervezi kitüntető címek adományozását. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását,
- hosszabb ideje vagy egyedi esetben kimagasló teljesítményt nyújtottak városunk biztonságáért.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím -,,Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
-,,Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
- „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
-,,Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
-,,Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Városén" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A dőlt betűvel írott kitüntető címekre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi Könyvtárban átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (az alábbi címről: www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon részletes indoklással, legkésőbb 2004. január 16-ig nyújtsák be Litter Nándor polgánnester űrhöz.
(Nagykanizsa Megyei Jogű Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Nagykanizsa, 2003. december 1.
Dr. Kelemen Marcell
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörének ellátására. Fő feladat: Külföldi és belföldi befektetők városba vonzása érdekében az Ipari Park területének benépesítése. Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
■ büntetlen előélet,
■ gazdasági vagy műszaki szakmacsoportba tartozó egyetemi végzettség,
■ legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsga angol vagy német nyelvből,
• legalább három éves szakmai gyakorlat. Vezetői gyakorlat előnyt jelent.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
■ a pályázatban előírt iskolai végzettséget és nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolatát,
■ a szakmai illetve vezetői gyakorlat igazolását,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• a Kht. vezetésére vonatkozó elképzeléseket.
A munkakör 2004. február 1. napjától tölthető be. Az ügyvezetőt a testület 5 évre választja, a foglalkoztatás munkaviszony keretében történik. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. január 10. A pályázatok elbírálására az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményezése után kerül sor 2004. január 27-ig. A személyi bér és egyéb juttatások megállapítása a bizottságok javaslata alapján történik. (A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Litter Nándor polgármestertől a 93/500-702-es telefonszámon.)
tájékoztató
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2003. decemjjer 25-én és 26-án is a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
A 2004. január 1-jei szállítás helyett január 2-án (pénteken) történik a hulladékgyűjtés, a január 2-i szállítás helyett január 3-án (szombaton) végeznek hulladékelszállítást.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
PÁLYÁZATI GARZONLAKÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonlakásokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi, Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére: Egy gyermekes vagy gyermektelen családok részére: Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.
a.) A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos
b.) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület A lakásépületen belüli fekvése: földszinti lakás
c.) A szálláshasználati díj összege: 9.129 Ft
d.) A lakás állapota: új
e.) A bérleti jogviszony maximális időtartama: 60 hónap
f.) A lakás megtekintésének időpontja: 2004. január 6. 9- 12-ig és 13-15 óráig.
g.) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. január 20. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
ELMARAD AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Ezúton értesítjük Nagykanizsa város illetékességi körzetébe tartozó ügyfeleinket, hogy 2003. december 31-én, szerdán a Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. sz. épületeiben az ügyfélfogadás elmarad.
Megértésüket köszönjük!
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Lukács Ibolya. Nagy Krisztina, Szölősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérnc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 ft. ISSN 0865-3879
E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2003. december 18.
VÁROSPOLITIKA
3
PETÁRDÁSOK ÉJSZAKÁJA
A szilveszterhez hozzátartozik a tűzijáték is, ám nem árt tisztában lennünk a veszélyeivel. 2003. december elsején lépett hatályba a 115/2003. (X.l.) számú Kormányrendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről. E rendelet szabályozza többek között az első pirotechnikai osztályba sorolt "játékos" pirotechnikai termékek forgalmazását, felhasználását és birtoklását. Ezek olyan pirotechnikai termékek, melyek összetevőinek meny-nyisége iniciálé anyag és nitro-cellulóz tartalma csekély. A játékos pirotechniaki termékeket 14. életévüket betöltött személyek vásárolhatják meg azok forgalmazására jogosult kereskedelmi egységekben, de felhasználásuk csak december 31-én 18 órától január elsején reggel 6 óráig engedélyezett, azaz petárdázni csak ebben az időszakban szabad.
A második kategóriába tartozó — már lényegesen magasabb összetételi mennyiségű — pirotechnikai termékeket nagykorú személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják december 28. és december 31. között, azonban ezek felhasználása engedélyhez kötött. Ez alól kivétel a december 31-én 18 órától január elseje 6 óráig tartó időszak.
Petárdázni csak olyan termékkel szabad, amely magyar nyelvű használati utasítással és „címkével" ellátott, valamint a felhasználása nem sérti az emberek és állatok testi épségét, egészségét,
vagyonát, a természeti és az épített környezetet, valamint tűzvédelmi előírásokat.
Fontos tudnivaló, hogy a játékos pirotechnikai tennék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, repülőtéren és A-, C-tűzveszélyességü osztályba tartozó helyen csak pirotechnikus irányításával használható fel, azaz diszkóban nem lehet petárdázni!
A hibás, sérült, lejárt szavatosságú, fel nem használt pirotechnikai termékeket január elsejét követően a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt átvenni.
Petárdázni tehát jogkövetkezmény nélkül csak szilveszter éjszakáján lehet, azaz december 31-n 18 órától január 1. reggel 6 óráig. Ezek az előírások nem véletlenek. A petárda használata sok balesetet okozott már: tartós szem- és halláskárosodást, esetleg csonkolásos sérülést. Az engedély nélkül árusított termékek gyakran silány minőségűek, hatásuk kiszámíthatatlan. Ne okozzunk sem önmagunknak, sem társainknak sérülést! Olyan pirotechnikai termékekkel tegyük a szilveszter éjszakáját még emlékezetesebbé, amelyek ellenőrzöttek, s ha betartjuk a használati utasítást, biztonságosak.
Békés, boldog, bűn- és balesetmentes új évet kívánok minden kedves olvasónak!
Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr főhadnagy
„SZÉP RUHÁBAN «J A.RN T - ICüDUN I • • •
A város önkormányzata december 13-án jótékonysági gálát rendezett a városban élő rászoruló fiatalok támogatására a Honvéd Kaszinó tükörtermében. Litter Nándor polgármester beszédében megköszönte, hogy a gondolatot felkarolták és jelenlétükkel segítik a rászorultakat, a szervezőket. Nemcsak az adakozók támogatására számítanak, az önkormányzat is jelentős lépéseket tett és tervez azért, hogy a városunkban élő hátrányos helyzetűeken segítsen. A jótékonysági gála megkezdéséig közel 700 ezer forint gyűlt össze ado-
mányokból az önkormányzat, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete és a Honvéd Kaszinó szervezésében. A szórakoztató műsorban fellépett a Szivárvány Énekegyüttes, az Orff ütőegyüttes, a Last Moment Breakcsapat, az Eraklin Táncklub, végezetül korszakok divatját mutatták be a reneszánsztól napjainkig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola tanulói. A jótékonysági gála összbevétele 800.000 forint lett, amiből a szegényebb családok gyermekei számára vásárolnak új ruhákat.
A MINŐSÉG NEM FELTÉTLENÜL DRÁGA
— Megújítottuk az MSZ EN ISO 9001:2001 minősítésünket — mondta lapunknak Kovács Tibor a megye egész területét ösz-szefogó Zala megye legnagyobb autósiskola ügyvezetője. — Autósiskolákban folyamatosan igyekszünk minden mobilizálható pénzeszközt a fejlesztésre fordítani, a minőségre való törekvés szerencsére igény nálunk. Az ISO minősítés az első lépcső volt az akkreditáció megszervezése előtt. Azóta nemcsak az intézményi, hanem a program akkreditációt is megszereztük. Árképzésünket igyekszünk ennek jegyébe alakí-
tani. Véleményem szerint a MINŐSÉG NEM FELTÉTLENÜL DRAGA. Szeretem meghallgatni mindenki véleményét, legyen az bírálat vagy elismerés, hiszen mindegyiknek megvan a maga haszna. A hallgatóink által kitöltött kérdőívek rengeteg új dologra tanítanak meg bennünket. Nekik is köszönhető az állandóan mozgásban lévő, előre lépő iskolánk.
A hallgató véleménye, akarata, igénye párosítva a közlekedésre neveléssel a fő irányvonal, a Technika Autósiskola életében. A folyamatosan növekvő tanulói
létszámuk ezt támasztja alá. Csak egy összehasonlítás: 1999-ben a „B" kategóriás képzésen 667 fő, az összes képzésen 2141 fő vett részt. 2002-ban a 2002-ben „B" kategóriás 926 fő, az összes képzés 3044 fő volt. Az idei évben 350-400 fővel növekszik a létszám a kategóriákban.
Egy-két adalék a kedvezményeikről: Az akkreditáció miatt az adótörvények értelmében lehetőségük van a képzés költségeinek 30%-át leírni a magánszemélyeknek adójukból, amit 5 éven keresztül érvényesíthetnek. A tárgyévben az egyenes ágú
hozzátartozó (szülő, testvér, nevelőszülő stb.) is élhet a lehetősséggel.
— A szervezett csoportoknak mindig adunk 10-50%-os kedvezményt az elméleti tanfolyamainkból, de ez nem ritka az egyénileg érkezőknek sem. Érdemes figyelni kedvezményünket, hiszen az elmúlt évekhez képest újra nyomtatjuk a már megszokott "TECHNIKA pénzt"— ami tanfolyamainkonfelhasználható. A következő tanfolyamunk: 2004. január 8-án, 16 órakor indul a Nagykanizsa, Király u. 47. sz. alatt — mondta Kovács Tibor. (X)
RS
2003. december .
„Most nem fogok konkrét helyeket felsorolni, mert nem lenne tisztességes, de az biztos, hogy úgy nem lehet nyelvet tanulni, hogy egy órán elhadarják az adott tananyagot, aki meg valami miatt kimarad az óráról, azt tudják sajnálni, de semmi több, hiszen miért nem jött órára.
A MÁS Nyelviskolába szívesen jártam (és járnék is, ha nem mennék el a városból), hiszen én állítottam össze az órarendemet, azt és annyit tanultam, amit és amennyit én akartam, ráadásul az oktatók is nagy on jó
fejek, így soha sem kellett gyomorgörccsel odamennem,
Volt egy tanulópárom, akivel feszített tempóban gyűrtük át magunkat egy többszáz oldalas nyelvkönyvön, dc ez nem azért volt, mert kényszeríttetek, hanem mert kellett a nyelvvizsga a diplomámhoz. (Természetesen sikerült is a középfokú C.)
ten A tón;
Én csak ajánlani tudom mindenkinek, aki tényleg nyelvet akar tanulni."
(K.E. tanuló)
Cím: MÁS Nyelviskola, Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. Telelőn: (93) 312 177. (30) 216 2801
JO
I
1
Hallásgondozó és hallókészülék szalon Nagykanizsán, a Bazár Udvarban !
5? digitális hallókészülékek 0 díjmentes hallásvizsgálat
f minden termék TB támogatott; közgyógyellátásra ingyenesen is
8800 Nagykanizsa, Fő u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h. 1062 Budapest, Andrássv út 76. Tel: (1) 311-5058
Mviton
L, tJfA HALLÁSUK J
Alapítva 1992-ban
s vásárláskor
Hozza magával a hirdetést, láskor ajándék elemeket adunk !
t?
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
BETETKAMATEMELES!
Általános jelleggel minden lekötött betétnél, például a lakossági és vállalkozói számlákról lekötött betét kamata
12%
*3, 6 és 12 hónapra 5 millió Ft feletti betételhelyezés esetén. (EBKM: 2,02%)
Vállalkozói és lakossági folyószámla-vezetés alacsony díjak mellett.
Szabad felhasználású jelzáloghitelek gyors ügyintézéssel
Nagykanizsán a Király u. 3l/D. szám alatt (buszpályaudvarral szemben), valamint az alábbi településeken:
Zalakomár Bánokszentgyörgy Letenye Miháld
Garabonc Tornyiszentmiklós Zalabaksa Molnári
Galambok Bázakerettye Csesztreg Lenti
Zalakaros Szepetnek Becsehely Nova
Páka Csörnyeföld
és ielie? f| isififtiéf kMmk iftikftftk!
sütemények, torták, különleges alkalmakra.
Kőnig Cukrászüzem Novinics József Nagykanizsa, Űrhajós u. 1.
CSOKI I ANYA *
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
SZALONCUKOR TÖBB ÍZBEN KAPHATÓ Küllemhibás szaloncukor 499 Ft/kg Családi vegyes szaloncukor 699 Ft/kg Teasütemény 699 Ft/kg-tól Ünnepi nyitva tartás December 20. szombat 8.30 - 12.00
December 21. vasárnap 8.30 - 12.00
December 22. hétfő 8.30 - 17.00
December 23. kedd 8.30 - 17.00
December 24. szerda 8.30 - 12.00
BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!
Eredményes munka, elégedett tanulók
,A MÁS Nyelviskola nemcsak nevében más. Tényleg más, mint a többi nyelviskola."
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, békés Új Esztendőt kívánunk minden kedves partnerünknek!
CITROEN
CITROEN Kanizsa Kft. Nagykanizsa, Virág Benedek u. Tel.: 93/ 516-595 Fax: 93/ 516-596
2003. december 18.
KULTÚRA
5
KARÁCSONYVÁRÁSA GYERMEKOTTHONBAN
A Saubermacher-Pannonia Kft. alapításának 10 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget. A meghívott polgármestereket, alpolgármestereket és a cég segítőit Ferencz József köszöntötte, majd Hans Roth, az anyacég, a Saubermacher AG tulajdonos vezérigazgatója ismertette a cég tevékenységét és eredményeit.
Tevékenységüket 32 fővel kezdték tíz évvel ezelőtt és jelenleg 88 munkatársuk van. A lakossági hulladék összegyűjtésébe, a rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt települések száma mára 104-re emelkedett a régióban. Közel ötvenezer tonna hulladékot gyűjtenek összességében, ami az új, európai normáknak megfelelő szilárd hulladéklerakó megépítéséhez vezetett. A helyi munkatársak példaértékű felvilágosító munkát végeztek a hulladék elhe-
lyezésével kapcsolatosan a lakosság körében. A cég mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket az EU kihívásai jelentenek, teljesíteni tudja.
A jubileumi rendezvény folytatásában Litter Nándor polgármester és Hans Roth aláírták a Nagykanizsa-Saubermacher-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft-vel kötendő társasági, szindikátusi és közszolgáltatási szerződést.
Az évfordulóra a cég rajzpályázatot hirdetett meg általános és középiskolások számára, lehetőséget adva a gyerekeknek arra, hogy megmutassák, hogyan látják a saját szemükkel a hulladékgyűjtés, a „szemetelés" mindennapi problémáját, és szerintük hogyan lehetne ezen változtatni. A pályamunkákat hat fős zsűri értékelte.
A család helyett 38 gyermek (a csecsemőtől a 15 éves fiatalig) tölti a szeretet ünnepét a Gyermekotthon falai között. Az intézet vezetője, Bognár Veronika segítéségével tekinthettünk be az otthonban zajló ünnepi készülődésbe.
— A készülődés már a Mikulás ünnepséggel megkezdődik. A gyermekek izgalommal várják a karácsonyt, a karácsonyfát és a Jézuska ajándékait. Az adventi készülődés nálunk is javában zajlik. A gyerekek csoportjaikban készülnek saját nevelőikkel, gondozóikkal. Feldíszítik, felöltöztetik csoportszobájukat, készítettek adventi koszorút, naptárat, hogy számolni tudják, hány napot kell még aludniuk szentestéig. A karácsonyfára mézeskalács díszek és egyedi alkotások is készülnek — mondja a Gyermekotthon igazgatója.
— Hogyan ünneplik a karácsonyt?
— Mi felnőttek is lázasan készülődünk. Már hónapokkal ezelőtt megpróbáltuk kideríteni, melyik gyermek milyen ajándéknak örülne, mi legyen az ünnepi vacsora. Gyermekotthonunkban lesz egy közös, nagy karácsonyfa, ami körül együtt ünnepelünk 23-án. Ez egy kis előkarácsony. Minden gyermekcsoportba 24-én érkezik a
Jézuska. A nagyobb gyerekek részt vesznek a fa feldíszítésében, a piciknek ez meglepetés. A meghitt ünneplés azonban a csoportokon belül történik. Ilyenkor mindenki megkapja az ajándékát, elfogyasztják az ünnepi vacsorát, lesz hal, saláta, édesség.
— Lesznek olyan gyerekek, akik családi környezetben ünnepelnek?
— A vér szerinti szülők az ünnepek alatt intenzívebben jönnek gyermekeiket látogatni. Pár gyermekünk a karácsonyi ünnepekből egy-egy napot, vagy hosszabb időt is otthont tölthet. Ezeket a kapcsolattartásokat a gyámhivatal engedélyezi. Mi felkészítjük erre a gyerekeket. Természetesen a többi nálunk maradt gyermek számára is nagy vágy, hogy saját szüleivel tölthesse az ünnepeket. Sajnos erre az esetek döntő részében nincs lehetőség. Ezért nagyon fontos, hogy velük is feledtetni tudjuk a szeretet ünnepén ezt, hiszen ők pontosan ugyanolyan gyerekek, mint családban élő társaik, és szeretnénk, ha ez az ünnep számukra is izgalommal, meglepetésekkel telve, meghitten, szeretetben telne — mondja végül Bognár Veronika.
N. K.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, Váradi Istvánné CKÖ-elnökhelyettesnek, hogy lehetőséget adott 14 embernek egy OKJ-s számítástechnikai tanfolyam sikeres elvégzésére.
Tisztelettel: A tanfolyam résztvevői.
ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN AZ IGRICEK EGYÜTTES KARÁCSONYI KONCERTJE December 21-én, vasárnap 17 órakor.
Belépődíj: 5Ó0 Ft
KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ A HSMK-ban December 22-én, hétfőn
10 órától: Mézeskalács, képeslap és dísz készítés 14 órától: gyertyamártás, ajándékkészítés 15 órától: KARÁCSONYVÁRÁS - a Körösi iskolában működő Aranymetszés Művészeti Iskola tanulóinak előadása BETLEHEMES JÁTÉK - a Rozgonyi úti Általános Iskola tanulóinak előadása A KIS ORFF EGYÜTTES műsora A programok ingyenesek! Minden érdeklődőt várunk! Támogató: VEGYÉPSZER Rt. Bonbonetti Rt.
Január 3. 19 óra VIZEK ZENÉJE Kollonay koncert és lézershow Fa Ede "Vizek zenéje" című eposza alapján január 3-án 19 órakor a Református templomban Belépődíj: 1000 Ft, elővételben válthatók a HSMK-ban és a helyszínen.
6
TS
2003. december 18.
PÁLYÁZATÍRÓK LESZNEK
A múlt héten fejeződött be az önkormányzat koordinálásában, a Külügyminisztérium támogatásával szervezeti hat alkalomból álló pályázati képzési program. A Polgármesteri Hivatalon belül is megfogalmazódott az a felismerés, hogy a jelenleg rendelkezésre álló források kiegészítéseként egyre nagyobb arányban kell a pályázati lehetőségeket kihasználni. A nagyléptékű fejlesztések, infrastrukturális beruházások megvalósításához a pályázati dokumentáció elkészítésében esetenként pályázatíró cégek segítségét is igénybe veszi a hivatal, ám hogy velük hatékonyan együtt tudjanak működni -illetve a kisebb pályázati lehetőségeket maguk is ki tudják használni — a projekt-
fejlesztés lépéseit jól ismerő munkatársakra van szükség a hivatalon belül is. Ez. volt az alapindíttatás, amiért a képzést megszervezték. Mindebben a Zalaegerszegi Európa Uniós Információs Pont kiváló partnernek bizonyult.
— Kik vettek részt a képzésen?
— Elsősorban a Polgármesteri Hivatal különböző osztályain dolgozó szakemberek, az önkormányzat által működtetett gazdasági vállalkozások alkalmazottai, és a közművelődési intézményeknél dolgozóit hívtuk meg a képzésre - mondta Domina Erzsébet, a hivatal pályázati referense - A tanfolyam tréningmódszerekkel dolgoztunk. Minden alkalommal volt egy előadás, amely az
információátadást szolgálta, ezt követte egy tréning, amelyben a projektfejlesztés lépéseit, feladatait dolgoztuk fel, illetve a pályázati doku-men táció össze á 11 ításá ró l esett szó. Értelmeztük a fogalmakat, a pályázati nyelvet próbáltuk megtanítani, illetve gyakorlati tanácsokkal segítettük a hallgatók későbbi eredményes munkáját. Az Osztrák-Magyar Phare CBC kisprojekt alap adatlapjain dolgoztunk. Ez volt az egyik gyakorlati anyag, a haszna pedig az, hogy várhatóan 2004 januárjában a pályázat ismét kiírásra kerül, és akkora konkrét projektelképzelésekkel rendelkezünk.
— Mi volt a képzés konkrét célja?
— A cél az volt, hogy egy-
részt pályázati ismeretekkel vértezzük fel a résztvevőket, másrészt megismertessük őket ezen információk felhasználásának módszereivel.. A hallgatók tanúsítványt kaptak a harminc órás képzés végén. Ez nem azt jelenti, hogy kész pályázatíróvá vált volna itt bárki, de a munka elkezdéséhez igyekeztünk kellő mennyiségű információt, módszertani segítséget, motivációt adni.
— Folytatódik-e a képzés valamilyen formában?
— Szeretnénk a jövő év tavaszán a civil szen''ezetek, illetve az oktatási intézmények képviselői számára hasonló képzést szervezni, ezzel bővítve azoknak a körét, akik képesek partneri együttműködésre.
-va
Lehetséges-e, hogy elménk képességeit jobban kihasználva egészségesebbek, sikeresebbek legyünk? Lehetséges-e, hogy javuljanak megromlott kapcsolataink? Hogy anyagi biztonságban élhessünk? Hogy energikusabbak, jobb hangulatúak legyünk?
Igen, lehetséges!
Mára már Magyarországon közel 150.000-en végezték el az agykontroll tanfolyamot. Tapasztalataik, az élet legkülönbözőbb területein elért sikereik a bizonyíték és biztosíték erre.
Álljon itt néhány „hétköznapi" példa magyar agykontrollosok beszámolójából:
„Közel 25 kilót kell lefogynom. ... E hétre 4 kiló fogyást programoztam. Ma már 3 kilóval kevesebbet mutatott a mérleg. A hiányzó 1 kiló is lemegy hétfő reggelig. S mindezt éhségérzet nélkül, vidáman.
J.-né Sz. Klára"
„A programozásaim sorra bejönnek. ... Ennek köszönhetően fizetésem az utóbbi hónapokban már 350.000 Ft (nettó/hó)
P. János''''
„Édesanyám nagyon rossz egészségi állapotban volt. Nagyon fáradékony volt, 2 naponta vízhajtót kellett beszednie, 18 féle gyógyszert szedett. Ekkor iratkozott be az agykontroll tanfolyamra 2 hónappal ezelőtt. Azóta optimista, energikusabb lett. Altató nélkül 7 órát alszik, 5 féle gyógyszert el tudott hagyni idáig, s elég hetente egyszer vízhajtót bevennie 3 helyett. ... Legnagyobb célom, hogy tanítványaimat is sikeres emberékké neveljem.
Sz. Attiláné"
Nagykanizsán a Móricz Zsigmond Művelődés Házban kerül sor a négynapos tanfolyamra (oktató: Dómján Gábor) január 31., február, 1., 7., 8-án. Információ: 93/319-202 vagy 30/396-8678. Jegyek a helyszínen (Hajgató S. u. 1.) vagy a Honvéd Kaszinóban (Ady u. 7.) kaphatók elővételben.
INGYENES ISMERTETŐ ELŐADÁS:
január 6-án, kedden, 17 órakor a tanfolyam helyszínén Az agykontroll tanfolyamot pedagógusok számára akkreditálta az Oktatási Minisztérium!
2003. december 18.
KULTÚRA
RÁKÓCZI FERENC,
A nagy történelmi évfordulók kapcsán mindig igyekszik párhuzamot vonni az utókor a régmúlt jelenségei és a jelen történései között. A Rákóczi-féle szabadságharc is több üzenettel bír az utókor számára.
A 300. évforduló alkalmából rendezett programok között került sor a Kiskastélyban dr. Ságvári György, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmunkatársának Rákóczi és kora című előadására. Az előadót a program elején kértük meg egy rövid beszélgetésre.
— Fura játékot játszik velünk a történelem. 3-4, néha több emberöltő elteltével szinte ugyanolyan vagy hasonló leckéket ad fel. Ismétlő kérdéseket, amelyekre az elődök valamilyen formában egyszer már feleltek. A XVIII. század elején is egy ilyen ismétlő kérdést adott fel a történelem Magyarország számára: lezárva rettenetes 17. századát, hogyan csatlakozik újra Európához? Válaszút előtt állt a magyar társadalom. Az oszmán birodalom visszaszorult a Balkánra, de a közvetlen szomszédság továbbra is veszélyt jelentett, és a 18. század hajnalán arra a kérdésre kellett választ adni, hogy ezzel a geopolitikai háttérrel az ország milyen keretek között akarja európai integrációját. Hogyan csatlakozzék ismét a keresztény Európához? A Habsburg birodalom részeként, nem több, nem nagyobb, esetleg kevesebb jogokkal, mint az osztrák örökös tartományok, vagy önállóan, független országként. Ha tehát vannak párhuzamok a történelemben, ha vannak ismétlő leckék, akkor ez valóban párhuzam a mával. Mint ahogy persze voltak ilyen kísértetiesen hasonlatos időszakok, kísértetiesen hasonlatos kérdésekkel a Rákó-czi-szabad-ságharcot megelőzően és azt követően is. Maga a szabadságharc is ennek az útkeresésének az egyik állomása. Azok az erők vívták egyik oldalon, akik Magyarországot önálló politikai entitásként képzelték el Európában, azokkal szemben, akik mindezt az integrációt a Habsburg birodalom keretei között lát-
ták megvalósíthatónak. Ha elemi tankönyveinkre hivatkozunk, akkor azt mondjuk, a kurucok és a labancok. De azt a kérdést is feltehetjük, más megközelítésből: ki volt az igazi hazafi, ki volt a lázadó, ki az áruló.
— Több szempontból is értékelték már a szabadságharcot lezáró Szatmári békét. Ön hogyan vélekedik erről a történelmi eseményről?
— Először is azt a sajátos történelmi helyzetet kell látni, amelyben ez a béke köttetett. A szembenálló erők egyike sem akart igazából fegyveres megoldást. Hiszen egy tényleges nagy végső összecsapás biztos kuruc vereséggel, egyszersmind a magyar rendek vereségégével végződött volna. Aminek nyomán viszont nagyon sajátságos helyzet alakult volna ki. Lett volna egy valódi katonai győztes, és egy vesztes, akiket már nem alkupozíciók kötnek az egyességhez vezető úton, hanem diktátumok, alá-fölérendeltségi viszonyok. Páljfy János és Károlyi Sándor stratégiai szempontú tárgyalásai végül is a rendi kompromisszumhoz vezettek. A vesztesek, a kurucok pozíciójából ez a békeszerződés a lehető legkedvezőbb volt, hiszen mindaz megvalósult általa, amelyért a szabadságharc elkezdődött. Persze megint más szempontból: a Szatmári béke szégyenteljes alku. Es azt is világosan kellett látni, mi lesz Erdéllyel a jövendő Európában. Ez azonban nem is itt-, hanem a sokkal nagyobb európai tárgyalóasztaloknál dőlt el. Az pedig, hogy Rákóczi mégis hitt egy önálló Erdélyben, hamarosan kiderült: politikai tévedés volt.
— Ön milyennek ítéli II. Rákóczi politikai szerepét?
— Hogy az egyik legjelentősebb alakja a magyar történelemnek, ez kétségbe vonhatatlan tény. S ez a nagyság nagyon sok összetevőből rajzolódik elénk. A fejedelem egyszerre romantikus hős, szabadságharcos, politikai fantaszta, népvezér, jó fejedelem, rebellis, álmokat kergető délibábos politikus, tragikus történelmi és emberi nagyság, magányos hős — mindez bőven belefért az életmű értékelésébe. Minden kurzus, azon belül különösen az évfordulók, megtalálták az éppen akkor uralkodó szemlélethez szükséges fejedelmet, a fejedelem alakjában a követendő példát. 1848-ban éppúgy hivatkoztak rá, mint az 1900-as évek elején, vagy az 1976-ban, a születésének 300. évfordulójára szer\''ezett ünnepségsorozaton. Közös pont pedig mindig volt: Rákóczi a nemzettudat egyik letéteményese Az ezredfordulón egy kicsit mintha elhalványodott volna történelmi alakja. A mostani évforduló egy kicsit visszafogottabb. Ráadásul egy, a józan politikai gondolkodást megtestesítő politikus évfordulójával esik egybe. Deák Ferencével. Két különböző személyiség, egészen eltérő történelmi szerepekkel.
Dukát Éva
8
HIRDETÉS
2003. december 18.
DOMEX
PVC*SZŐNYEG*PARKETTA
• Ajándék szőnyeg 20.000 Ft feletti vásárlásnál
• Hitellehetőség
NAGYKANIZSA BALATONI ÚT 2. (a Mediterrán Áruház mellett) Tel.: 93/311-429
H-P: 8-18 S/.o: 8-13 VAS: 9-13
FELHÍVÁS!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ,
- amely a város egyetlen, 30%-os adókedvezményt is biztosító, akkreditált nyelviskolája -
arra kéri mindazokat, akik 2003. szeptember 1-je után iskolánkban VIZSGÁT TETTEK, VAGY TANULTAK, hogy a
30%-OS ADÓVISSZATÉRÍTÉS
igényléséhez szükséges személyi adatokat legkésőbb január 09-ig iskolánkkal közölje.
Nagykanizsa, Kinizsi út. 2/a. Tel.: 93/ 326 413 ; Fax: 93/ 536 887 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
kreatív hobbi- es
dekorációs üzlet
ÜNNEPI NYITVA TARTAS
December 1-től
H-P: 9-18 Szombat: 9-17 Vasárnap: 9-12 29-30-án: 9-17-ig, 31-én: 9.12-ig
GLOBUS-HÁZ
Nagykanizsa, Huszti tér 1-2.
Tel: 06/20/546-5990 Nyitva tartás: H-P: 9-17-ig, Sz: 9-12-ig
r Számítástechnikai cBSputéR Szaküzlet és Szerviz
Nagykanizsa, Rákóczi út 38. Tel.: 93/536-112, Fax:93/536-114 e-mail: rstgmk@axelero.hu Ct.:Wittmann Károly és Tsa.
Adóvisszatérítés!
Ne maradjon le róla! ÚJDONSÁG!
MIKROHULLÁMÚ
Internet-szolgáltatás indul! Információ üzletünkben
Sulinet
expressz

a BRILIÁNS ÉKSZERÜZLET-ben Varázslatos árak (2900 Ft/gr/14K a készlet erejéig) Varázslatos választék, briliáns stílus igazgyöngyös elegancia Nagykanizsa, Vasemberház 93-310-600
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
KONYVAJANLO Az aranygyűrű Ez a csodálatos ünnepi történet rendkívüli megemlékezés egy régi karácsonyról. Feledhetetlen élmény családról, barátságról, s arról a fennkölt leckéről, amit mindenki megtanulhat, aki valaha is kezébe veszi ezt a csodálatos kötetet. m u^Sfcd
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Álomcsapda
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

\
- rtavv>
Nyitva: minden nap 9-2l-ig
Jonesy, Heny, Pete és Beaver legjobb barátok, és egy különös képesség birtokosai, mely örökre ösz-szeköti őket. Befogadnak maguk közé egy idegent, de a jótett helyébe nak. A lény végzetes próbának teszi nem éli túl, de van, aki megmentheti sosem látott veszedelemtől.
A Stephen King regénye alapján íródott Álomcsapda csupa feszültség és vérbeli horror.
csak rosszat várhat-ki őket. Néhányuk a világot egy addig
Auto-Kanizsa Kft.
8800 Nagykanizsa, Balatoni út 33. Tel.: 93/537-000
Autó-Egerszeg Kft.
8900 Zalaegerszeg. Berzsenyi u. 73. Tel.: 92/550-500
2003. december 18.
rWI^
« 9
Horváth György Karácsonyi harangzúgás
Templom csendes mélyén hirdessétek újra, Bárhol él a magyar, mindenhol meghallja! Eljött a Karácsony, Jézus születése, Szeretet és béke költözzön szívünkbe.
Jézus születése adjon erőt nekünk, Boldogéul fogadjuk érkező kisdedünk. Szűz Mária jó Édesanyánk, Védelmezd fiaddal e gyönyörű hazát.
Kulcsoljuk imára mindnyájan kezünket, Védd és szeresd a mi nemzetünket. Isten Anyja téged arra kérünk, Sok boldog karácsonyt veled együtt éljünk!
Bakonyi Erzsébet Karácsony éj
Óh éjfél áldott csendje!
Fenyvesek
halkuló
oratóriumzenéje.
Éjjel is szikrázó gyönyörű táj...
Felsír a gyermek!
Ég és föld reménye...
Hulló könnye
megszüli bennünk a fényt.
Rada Gyula Adventi fohász
Jézusom! ne nézd e temérdek vétket, s minden szennyeink, jöjj közénk! Enyhítsd kínjaink! Oltsd el a gyűlölet tornyos tüzeit, csendesítsd e gyermeki fénnyel háborgásaink, hívd magadhoz a népek minden pásztorát, mind az összes királyt, s öntsd szivükbe a szeretet örök köveit, légy bölcsője a kétes jövőnek, tartsd erős pályán a miliőm csillagokat, hogy fényük az ismeretlenen könnyen vezessen át, s minden bolyongásaink végén ott várj Isteni gyermek, égi király!...
Gáspár András Karácsonykor
ki gyertyát nem gyűjt, mert fedél sincs felette, az otthon melegét már oly rég'' feledte annak van karácsony?
ki emlékét élő nem őrzi magában, ajtaját nem nyitják magányos szobában annak van karácsony?
ki ott van, de mégsem hisz ez csak a teste, lelke máshol, másnál, ügy mint minden este annak van karácsony?
ki nem lehet otthon abban a szobában, mely ablakán les be didergő magában annak van karácsony?
ki lelke még tiszta mert gyermek és játszna, de az ajándékot mindhiába várja annak van karácsony?
ki könnyét morzsolja hisz'' fára nem tellett, és játékra sem jut, mert kenyérre kellett annak van karácsony?
ki szeretteivel számolja a napot, hogy a halálos kór mennyi időt hagyott annak van karácsony?


2003. december .
ADVENTI GONDOLATOK
Ludvig Zoltán
.....A dér a kökényt megette. Hűvös és öreg az este." Hosszú fekete szárnya ránk terül. Köztünk ködbe bújt esték járnak, szomorkás vendégei telelőbe burkolózó tájnak. Egy-egy tükörtócsa villan, benne tépett emlékei hevernek az elmúlt nyárnak. Csak az esték nőnek óriásokká, ahol öröm, meleg és béke együtt van jelen.
Különösek e decemberi esték, olyanok, mint nagy halomba rakott egymásba kapaszkodó ölelés. Az érzékek láncolatának talán ez az igazi kiteljesedése. A korai esték sötétségét megtöri az adventi koszorúk gyertyáinak fénye. E láng tesz bennünket várakozóvá, reménykedővé. Ebben van talán december, semmi mással össze nem hasonlítható különlegessége. Minden ház, minden lakás egy-egy Betlehem, ahol összegyűlik a szeretet egymás erősítésére, ahol közelebb visz bennünket a szakralitás, az újra átélés megvalósulásával. Rá kell hogy leljünk a „mozdulatlan" időre, az „örökké valóságra". így lesz a karácsony igazán bensőséges, szeretetben bővelkedő egyszerre szakrális és profán, csak rá kell találni, csak meg kell keresni egymást, egymásban a hitet, hogy a betlehemi csillag nekünk ragyog, s ma e ragyogásra nagyobb szükségünk van, mint bármikor. A kezek érintése alakuljon szeretet-lánccá, élesszük föl ami fogyóban van, keressük meg a hiányt, töltődjünk föl, ahogy Nagy Gáspár írja: „Jöjjön a fagy, melegítsen! Maradék hiteket menekítsen, ...". Igen, a hit erősítése legyen advent legfontosabb feladata, a megújulás, az erőgyűjtés, a jövőre. Legyen az advent közös egymást melegítő forrásunk, adjon erőt az új meg új kihívásokra. Lélekmelegítőként hívjuk Babits M. gyönyörű sorait: „...Az álmok síkos gyöngyeit szorítsd, ki unod a valód: hímezz belőlük fázó lelkedre gyöngyös takarót". Adjon a lélek tüze igazi meleget, hitet, reményt és szeretetet, hogy feltudjunk készülni a jövőre, Pilinszky kérdésére: "„.Mit rejt előlem, Istenem, mit őriz még a holnap?" Nem tudjuk, de készülnünk kell rá. E megújul várakozásban legyen áldott mindenki karácsonya.
Dezső Ferenc
13. december 18. ^^^^mmmmmm mm^n—ma—marnommmmmm—mm—m
KISKARÁCSONY
Egy magas kort megért embernél a karácsonyi ünnepek évről-évre megismétlődő eseményei nagyon változatos emlékeket idéznek fel. A múltba tekintve először a háború utáni, Trianon átkától sújtott 1930-as évek elejére emlékszem vissza. Szerintem a Jézuska akkoriban maga is kopottas ruhában járhatott, amikor a jó gyerekeknek városszerte széthordta a karácsonyfát, a didergő angyalkák segítségével. A halvány gyertyafénnyel megvilágított fa ágait fényesre dörgölt almák húzták le, aztán egész diók szerénykedtek a papírcsíkokból ragasztott láncfüzérek mögött. Akadt azért még szaloncukor is, hiszen milyen karácsonyfa az, amelyiken még az se volna? Az angyalhaj pamacsok és a legfelső ágra erősített, aranyosan csillogó csillag adta meg az igazi áhítatot. A fa alatt szerény ajándékok lapultak. Meleg zokni, vastag cérnakesztyű és a gyerekeknek játékok, rongybaba és falovacska. Felzendült a karácsonyi ének: "Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok ..."
Gyerekfejjel is megértettem, hogy Karácsony a szeretet ünnepe, a Jézuska békességet hozott közénk, hiszen a felnőttek homlokán is kisimultak a ráncok, és az ünnep meghitt varázsa kiáradt valameddig a hétköznapokra is.
Ahogy távolodtunk az első világháborút követő nehéz esztendőktől, a sebek lassan behegedni látszottak, a karácsonyfa is díszesebb lett. Azonban már tornyosultak a viharfelhők felettünk, és belesodródtunk a második világháborúba. A családok csonkán állták körül az újra szegényesebb karácsonyfát, és a messzi hómezőkön járt gondolatuk: mi lehet az apával, fiúval, testvérrel?
És akkor 1944 karácsonyát már dohos pincében, nyirkos szalmán kuporogva töltöttem, a szovjet rabságom első napjaiban, a fiatal levente társaimmal, akikkel együtt lelketlenül, kiképzetlenül a somogyi frontra hajszoltak engem is. „
Hosszú, vigasztalan évek következtek a kényszermunkatáborok világában, amikor áz ünnepek emléke fájdalmasabbá tette a gyötrő honvágyat, a pislákoló reménység pedig szinte kialvófélben volt. A karácsonyok árvaságát az is fokozta, hogy a görögkeletiek karácsonya majd két héttel később volt, és körülöttem szinte senki nem tudta, hogy azok a napok milyen elviselhetetlenek ott messze, idegenben.
Az egyik legszomorúbb karácsonyom estéje 1946-ban borult le rám. Nagy betegen feküdtem a lakóbarakk csupasz deszkapriccsein, rongyaimba burkolózva. Nem hajszoltak ki munkára, alig húsz évesen hullajelölt voltam. Erdőirtó brigádom tagjai nagyobb részt alvilági csibészek voltak, de rajtam kívül volt ott egy Vodolaga nevű ukrán fiatalember. Néhány évvel idősebb volt nálam. Reggel arra kértem, hozzon haza számomra a vattásk-
abátja alá rejtve néhány fenyőfa ágacskát. Lágerünk barakkjai egy irtásra épültek, és amíg köröskörül végeláthatatlan fenyőerdők borították a lankás uráli hegyeket, a szögesdrót kerítésen belül nem volt egyetlen fácska sem.
Este, amikor a brigád hazaérkezett, és a gomolygó fagyköddel együtt betódult a lakóterembe, megláttam Vodolga magasra tartott kezét, benne a néhány fenyő-gallyacskával. Odafurakodott a felső fekhelyemhez az iz-gő-mozgó vállak és fejek között, átnyújtotta bágyadt mosollyal, és az erős hangzavarban leolvastam a szájáról, hogy boldog karácsonyt kíván. A gallyakat a fejrészhez igazítottam, a párnául szolgáló szőrcsizmáim mellett, hogy illatukat belélegezve, behunyt szemmel gondolatban hazaszálljak messzi Magyarországra, ahol most remélhetőleg béke és szeretet honol a lefüggönyözött otthonokban, a csillogó karácsonyfa körül. Éhségtől szédelegve, erőtlenségben bágyadozva szenderedtem el, nem észlelve sivár környezetemet.
Kilenc karácsony múlt el a rabság éveiben, az utolsó négyet Észak-Kazahsztán élettelen kősivatagában értem meg, ahol nincsen se fa, se fű, se virág, semmilyen élőlény, csak homok és kőMeg a raboskodó vagy száműzött emberek tengetik színtelen életüket.
1953 decemberében léphettem át a szülői ház küszöbét, adventi időszakban, a karácsonyi ünnepek várásá-ban. Annyi év után ismét együtt volt a család, és apám nagy karácsonyfát állított, némely díszei még az ifjúkori emlékeket idézték. Eljött a Szenteste, körülálltuk a csillogó karácsonyát. És a meleg, fűtött szobában szétáradt a fenyőfa igézetes karácsonyi illata. Amikor hírtelen megéreztem, hatására teljesen váratlanul gyötrelmes emlékek törtek fel bennem, az észak-urali láger borzalmas látomása, á. magas hóba huppanó faóriások sötét árnya, a végtelen szomorúság! Zokogásban törtem ki, és átsiettem a másik szobába, ott hagyva a megdöbbent szüleimet, testvéreimet.
De minden elmúlik egyszer. Halványodtak az emlékek, csitultak a megrázó élmények okozta lelki fájdalmak. Az 1956 utáini nehéz esztendők ellenére, amikor már a gyermekeink körében jött meg a Jézuska, és gyönyörködhettünk ártatlan örömükben, feledni tudtuk a hétköznapokat, ismét bensőségessé váltak a Szentesték, a karácsony napi nagymisén felhangzó ének békességgel töltötte el a szívemet:
"Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok ... Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok ..."
Most pedig a Szentestén feleségemmel együtt fogjuk egymás kezét a kicsivé zsugorodott karácsonyfa mellett. Nem mondjuk ki, de a kérdés ott vibrál közöttünk: - vajon jövőre még mindig egymásba kapaszkodhatunk-e?
Rózsás János
NAGYKARÁCSONY
12 W m mmmmmmmmmmm 2003. december 18
KARACSONYI AJANDEK
Sokáig tartott, míg feldíszítette a karácsonyfát. Még szerencse, hogy férje bevitte a szobába, és beállította a tartóba, mert nem bírt volna vele. Késő délután lett, mire az utolsó dísznek is helyet talált. No, nem egészen az utolsónak, mert a csúcsra való csillag a dobozban maradt. Annak a felhelyezéséhez nyújtózkodnia kellett volna, de azt már nem merte. Nagy pocakjával így ís artistamutatvány-nak illet be minden mozdulat.
Derekát megtámasztva, nehézkesen ült le. Megsimogatta a hasát.
- Befejeztem az előkészületeket. Már csak te hiányzol. Jó lenne neked is készülődni, ha karácsonyra még ide akarsz érni. - mondta a magzatnak, aki mindent értőn nyújtózkodott egyet.
- Ez goromba volt, picim. - szisszent fel. - Ha csak picit biccentesz, azt is megértem. - mondta az emberpalántának, és pocakját simogatva felállt. Kinézett az ablakon. Nem, és nem akart esni a hó. ,, Csúf, fekete szenteste lesz megint." - gondolta, és tudta, hogy ez is az ő érdekében lesz így. Száraz úton biztonságosan tud majd vezetni a kórházba. Mert hamarosan mennie kell, azt érezte. A furcsa, feszítő, derekát hasogató érzés egyre gyakrabban jelentkezett. Nem félt. Csak azért aggódott, mi lesz, ha hazaérve, férje nem találja otthon. Nem akart most ezzel foglalkozni, mert a kicsi emberke, az ő karácsonyi ajándéka, már nagyon meg akart érkezni. Figyelte az óráját, és gyermeke jelzéseit.
- Indulni kell! - adta ki magának az utasítást. Visszanézett a karácsonyfára. Mielőtt a görcs ösz-szerántotta volna, úgy látta, mintha a gyöngyből készült angyal, bátorítóan mosolyogna. Az úton végig higgadtan vezetett. A baba, mintha az ő karácsony-váró énekét hallgatta volna, nem moccant. A szülészeten csend volt. Az orvos halkan adta ki utasításait, a nővér hang nélkül engedelmeskedett. Bántó volt ez a némaság. Kérte az orvost, hadd hallgasson zenét. A rádióban férfiak énekeltek gregorián dalokat. Ez megnyugtató volt, elterelte figyelmét az egyre gyötrőbb görcsökről. Még nem fordult tizenkettőre az óra mutatója, mikor felsírt a fia.
Nem kellett, hogy elmondja az orvos a szabvány-szöveget, miszerint gyönyörű, és egészséges a fia. O ezt messziről látta.
Amikor először adták kezébe a bömbölő csomagot, úgy szimatolta végig, mint az anyaállat a köly-két. Beszívta érdes, még idegen illatát. Végigsimította a pelyhes tarkót, megbámulta a gyufaszálnyi ujjakat. Minden érzékszervével magába szívta azt a csodát, akinek a nevét most keresgélte magában. Amikor megszólította, a szilva alakú és színű szemek ránéztek. A csöppnyi száj fintorba torzult.
- Karácsony szent estéjén érkeztél. Úgy, ahogy megbeszéltük. Eddigi, közös utunk szerencsés volt. Velünk volt az Isten. Ez lesz a neved is. Emánuel. - köszöntötte az apró emberkét.
Mire az éjféli misére harangoztak eleredt a hó. A hatalmas, tenyérnyi pelyhek előbb lucskossá tették s az utcát, majd fehérré varázsolták a várost. Misére menők siettek a templom felé. Meleg takaróba burkolva, halkan szuszogott egy csöppnyi emberpalánta.
M. Kovács Ildikó
Kassainé Szarjas Gertrúd
2003. december 18.
Sabján Ferenc: Betlehem
Betlehem most Csillagát, S fény ruháját ádja Ránk. Kisded Jézus születését -Mély várakozás hatja át. Itt vagyunk, a Csillag ott, Napjaid hozzá igazíthatod; S csillagos lesz éjszakád! Hinni is tudsz: van remény, Szent Karácsony Varázsát... Ne csak várjuk, éljük át! Zengje szellem, s érző lélek, A minden évben visszatértet; Szentestéknek kultuszát! Mert Betlehem most Csillagát, S fényruháját adja Ránk. Ezt viszonozni, hogy tudnánk? Nincs tömjénünk, Sem aranyunk, sem mirhánk. Kedves Ünnepváró Családok... Békét, meleg kalácsot, Boldog Szentestéket Kívánok!
Ambrus Márta
RIERSCH ZOLTÁN: Advent éjszakáján
Advent éjszakáján Új csodára vágyom, Esthajnali fényben Megváltómat várom.
Betlehem harangja Rákondít a tájra, Angyalok kacagnak A három királyra.
Csillagok csillaga Fénylő, édes álom; Elhagyott istállóban Betlehemi jászol.
Kisded! békében Királyok királya, Mária mosolya Vigyáz kisfiára.
Királyok királya Gyémántból homloka, Megváltó született Karácsony éjszaka.
Farkas Zsuzsa
13
ERDŐS ATTILA
Karácsony éjjelén
Békés, csendes a karácsonyi éj, - angyalok szálltak le a Földre. Benn a jó meleg szobában a fenyőn színes gyertyák égnek. Újból jövő álmot sző a december.
Fenyő illatában fürdik az est, zizegő papírok közt ajándék lapul. Meghitt szent karácsony csillagéjelén; az ebek ugatása is elcsitul.
Föld más tájain emberek éheznek, s ártatlan gyermekek halnak! Keserű sírást emészt a valóság!
- Mégsem szűnik
a gyilkos fegyverek hangja.
Legyen végre minden embernek ünnep e Földön! Minden napunk békés, nyugodt karácsony... - Hogy mindig ünnep legyen a szívben: béke és nyugalom.
Adjon az Isten éhező szájaknak, síró árváknak ételt, vigaszt és nyugalmat!
- Békés, meghitt
karácsonyt. Mert az ünnepelt velünk, - az ünnep bennünk van.

2003. december .
Kustár Zsuzsa, V. Farkas Ágnes - Vass József, Jerausek Gyula
Járási Ildikó
Eszperantóból fordította: Szabadi Tibor Hjalmar Procopé
(finn-svéd lírikus) (1868-1927)
Harangok szólnak
Hangok hullámzanak az újévre, az év csak órákig hömpölyög még. Sötét van a viskókban, Éhes farkas a városban, udvarban. Mily sors vár az újévben?
Hangok hullámzanak. A távolban
gonosz újdonság nyög.
Már az utolsó fiú is: áldozatra vár,
a béke sehol sem jött el.
És mindenütt fahéj a kenyér.
Óh, hol ég most egy gyertya?
Hangok hullámzanak. A gonosz lopva jön az ajtókhoz. Meglát minket a sápadt hajnalfény koldulni az udvaroknál. Teljes súlyával zúg a harang. Óh, ki alhatna nyugodtan?
Leopold J. VERMEIBEN
(Flandria)
Az angyalok
Tudod-e, mivel írnak az angyalok? Ezüst tollal és folyékony mézzel írnak, halott szitakötők hártyás szárnyaira. Igazából nem sokat írnak, de írásuk
csodálatosan szép. Nagyon
fiatalnak kell lennünk, hogy megértsük nyelvüket.
Néhányan kellemes zsoltárt írnak, a többi angyal pedig zenél... Igen, igen az angyalok verseket írnak ezüst tollal, halott szitakötők hártyás szárnyaira.
A kanizsai írók, költők, képzőművészek alkotásaiból készült karácsonyi mellékletünk a Nemzeti Kultúráls Örökség Minisztériuma támogatásával valósult meg. Köszönjük!
2003. december 18. l^^^^f^^^C ——15
A BOLDOGSÁG TANYÁJA
— Ültetnek még zöldségfélét
is?
— Már nem, ha kell valami megvesszük. Hetente egy alkalommal bemegyek a városba, vagy Fakosra a terepjárómmal A szőlő nagy részét kivágtuk, van még 400 tőke, de az is sok nekem.
— Mikor helyezték ki a feliratot az „utcára"?
— Már régen kigondoltam, de csak két éve raktam ki azért, hogy idetaláljanak, mert eddig nem volt utcanév errefelé. Készültem rá, de úgy gondoltam, nem várok tovább. A jövő héten már itt is kirakják az utcanévtáblákat. Kilátó utca lesz a miénk neve. Még egy tábláról gondolkodtam, arra meg azt akartam kiírni, hogy a „Szerelem otthona" - magyarázta mosolyogva. Szép házaséletet éltünk. Elvettem a falu legszebb lányát.
— Önök szerint mi a boldog házasság titka?
— Szerencse is kell hozzá, egymást meg kel! érteni, soha nem szabad hazudni és mindent őszintén el kell mondani egymásnak. Történhetnek kísértések, de az az első, hogy be kell számolni róla. Boldogan feküdtünk le és boldogan ébredtünk fel. így érdemes. Miért okozzunk a másiknak szomorúságot, főleg olyan dolgokban, amiben nem vagyunk biztosak, és azzal kínozzuk a másik felet? Nekem is rosszul esne, ha bűntelenül bántanának. Az őszinteség a legfontosabb!
Bakonyi Erzsébet
Ián ez a felirat volt olvasható: A boldogság tanyája. Azelőtt sem, azóta sem jártunk arra, de a felirat többször eszünkbe jutott. így Karácsony táján, amikor a békességre, boldogságra vágyakozó lelkünk a „nagy titkot" keresi, bekopogtunk a tanyára. A teraszból átalakított konyha üvegablakaiból látni lehet a napfelkeltét és a napnyugtát, a cserépkályhából kellemes meleg áradt. A házigazdát, a 81 éves Kardos Istvánt a felesége Erzsi ébresztette fel délutáni pihenőjéből.
— Ez a telek a feleségem jussa. Ide építettük a hétvégi házat. Fakoson volt egy lakásunk, amit az első feleségem halála után a két lányom örökölt. Őnekik is van telkük a közelben. A feleségem 1956. augusztusában meghalt és két év múlva ismét megnősültem. Igen jó mostoha anyát kaptak a gyermekeim. Áldom a Jó Istent, soha sem volt gondom a családdal, soha nem kellett közöttük igazságot tennem, nyugodtan dolgozhattam. A fakosi házat eladtuk, a gyerekek megkapták a részüket, és mi 1995-ben költöztünk a hegyre, átalakítottuk a pincét, víz, villany bent van. Nagyon jó itt lakni. Csend van, de nem vagyunk magunk, szeretnek bennünket az emberek, mindig jön erre valaki. Az erdészetnél kezdtem dolgozni, és amikor a téeszek megkapták az erdőket, a Sáska tsz-nek lettem az alkalmazottja. A nyugdíjra még 10 évet rádolgoztam.
Még tavasszal, amikor a virágzó fák illatát lengette a langyos szél, bukkantunk rá a látóhegyi kápolna közelében a házra, melynek kerítésénél egy szokatlan feliratú tábla állított meg bennünket.
Nem utcanevet jelzett, hanem olyasvalami érzést, amit nem nagyon szoktak az emberek kimondani még a társuknak sem, nemhogy „világgá kiáltani"! A táb-
'' Meghitt karácsonyi történet után kutattam emlékeimben az elmúlt hetekben, de nem jutott eszembe semmi. Egy történet azonban, ami kis családomban esett meg a napokban, mégis bizakodással tölt el, s ha az álom megvalósul, talán beírhatom majd egyszer nagy betűkkel, szép emlékeim sorába. Az örökséggel kezdődött, a lebontásra szoruló családi ház sorsával. Úgy adódott, hogy a 20 éves alig múlt lányomat kellett megkérnem arra, hogy helyettesítsen, találkozzon az ingatlanközvetítővel. Új ház építésére nincs pénz, a felújítás is rengetegbe kerülne, tehát nincs mit tenni, el kell adni, dön-. töttük el szomorúan. Este,
amikor hazaértem, lehangoltan, kisírt szemmel fogadott: anya, én döntöttem! Csak telek árban lehetne eladni! Másfél szobás lakást, ha tudnánk venni az árából - töprengett könnybe lábadt
^r^A r tv
II*
világította meg a házat, úgy éreztem magam távol a főút zajától, mintha a tavaszban járnék, pedig december közepe van.
Kicserélődött a lányom, alig ismertem rá. Most vált igazán
"j rj rtViVi fr rV ri\
JLiJJ/m 1 Jl/tJ
szemmel. Van már munkahelyem, és veszek fel kölcsönt a ház felújítására! Tudod ott voltam gyerek, ott nőttem fel, és ott laktak a te szüleid is - sorolta a nehéz, szívfájdító szavakat. Nem tékozolhatjuk el, a szüleid sem örülnének neki ha élnének. Amikor beléptünk az udvarba az ingatlanközvetítővel, kisütött rövid időre a nap, aranysárga fénnyel
felnőtté - állapítottam meg. Szavai engem is gondolkodóba ejtettek. Először elfogott a kétségbeesés, aztán megnyugodtam.
- Mi a véleményed? - kérdezte bizonytalanul.
- A nehezebb megoldást választottad lányom, de örülök neki, és segítek, amennyire tőlem telik - feleltem rövid gondolkodás után a váratlan fordulatra, s
szállingózni kezdtek bennem ^ a karácsonyi emlékek. Újrateremtették a régi, várakozással teli meghitt Szentesték melegét, biztonságát, amit a szülők jelenléte nélkül nem pótolhat egy gyermek számára semmi, legyen akárhány éves.
Kell annál szebb karácsonyi ajándék, amikor az ember látja a gyermekében a tenni akarást? Hát nekem is azt kell tennem, ahogy láttam a szüleimtől és a nagyszüleimtől. Segítenem kell a gyereket építkezni. Magam sem tudom, hogyan tovább, de nagy boldogság töltött el, és biztos vagyok benne, hogy ők is úgy értékelik"odafent", hogy jól döntöttem.


2003. december .
Tulok Teréz versei Karácsony
Gyere velem, add a kezed
sötét éjen csillag vezet.
Egy istálló fölött megáll itt született meg a Király.
Kényelmetlen a szűk jászol, nagy hideg van, biztos fázol. De a meleg pólyácskában, édesanyádnak karjában hamarosan elszundikálsz.
Almodra a pásztor vigyáz. És talán már Nem is fázol. Alleluját mondja százszor a barlangban térden állva szívét-lelkét mind kitárja.
Három király ajándéka arany, Tömjén, és a mirrha.
A barmoknak jászolában aludjál a friss szénában.
Imád az angyalok kara, vele József és Mária.
Úgy vártuk mi ezt az órát bűnös világ megváltóját!
Örül, vígad Bethelem a királyi kisdeden.
Mi legyen az ajándékom? Tiszta szívem neked adom.
Ezt éntőlem úgy fogadd, mint a tiszta aranyat ...
Czene Csaba Téli éj
Öregszik az alkony. Tűnődve hallgatnak az utca gomolygó ködében,
lombjukat vesztett fák. A közelgő est párája rejti a mozdulatlan idő szelíd folyamát. Sápadt fényű hold bolyong az álmos utakon. Szűrt fények esnek ki, néhány álmatlan ablakon. Bicegve jár az öreg toronyóra, az estéből kinőtt az éjszaka.
Vastag párában didereg, a vén hold barázdás homloka. Az éjszaka lomha szárnyán érkezik az álom. Megpihen a téli éj, hófödte díványon.
Horváth Györgyi
Hegyi Attila:
Keresztúton
Keresztúton visz az utam, Korpusz áll ott néma csendben.
Alleluja - alleluja, Harang helyett szívem zendül.
Eszperantóból fordította: Sofineti Benkő Éva
Kereszt láttán szebb a lélek, Halk az imám, édes ének.
Csin-Csao (Kína) A Nap
Keleten kel fel a Nap, Lassan éri el a zenitet; Majd várja őt a nyugat, S elrejti a végtelen.
így van ez mindennap, Szabályosan, rendben az égen; Ne üljünk mi sem tétlen, Magasztos cél hívogat.
Lásd, a láthatáron túl is A Nap mindenkire süt; Legyünk mi is ily forrás, Halálunk után is végtelen áldás.
A jót, árasszuk hasonlón, Mint a Nap a kék légben; Ha szívünk szeretettel él, Béke honol majd a Földön. 1961/03/29
2003. december .


KARACSONYI GONDOLATOK „AZ IGE TESTTE LETT
Egy gyermek születése a családi közösséget teljesen megváltoztatja, így Jézus születése az egész világ számára nagy jelentőségű. El sem tudtuk volna képzelni, hogy Isten így lehajol hozzánk, hogy Isten gyermekként -mint Jézus - eljön közénk. Az ószövetségi választott nép hallhatta a próféták jövendöléseit. Izaias például ezt mondta: " íme a szűz méhében fogan és fiút szül. Neve Emmanuel lesz, ami annyit jelent, velünk az Isten."
A mai ember számára is fontos feladat tudatosítani, hogy velünk az Isten. Nem elég, hogy egyszer megszületett Jézus, most az emberi szívekben akar megszületni, hogy eltanulhassuk tőle a szeretetet és az engedelmességet. Karácsonyt azért ünnepelünk, mert volt egyszer egy Húsvét, amikor Jézus nem másokat győzött le, hanem a bűnt, és annak következményét, a halált. A Karácsonyban is ez van jelen: hogy a jótettekkel szeretetet sugározzunk, adjunk. Hogy legyőzzük az emberi gonoszságot, a közömbösséget, odaforduljunk a másik ember felé. Mindenki szeretne ezekben az ünnepekben valami szépet tenni a másik emberért, hogy legalább ezekben a napokban megszülessen a szeretet. "Egy jó szó három
Ha végigmegyünk sötétedés után városunk vagy más városok utcáján, láthatjuk a csodálatos, csillogó díszkivilágításokat. Az emberek mégis közömbös arccal, fásultan rohannak dolgukra. Talán észre sem veszik az őket körülvevő csillogást, hisz annyi gond, probléma vár megoldásra. S ha észre veszik, akkor vajon mi jut az eszükbe? A szépségen túl meglátják-e a jelentést, az üzenetet? Azt az üzenetet, amely a legfontosabb, amely nélkül csak talmi csillogás minden, így karácsony táján.
Mert üzen a fény! A bűnös világ megváltására megérkezett a Világ Világossága, a mi Urunk Jézus Krisztus! A napkeleti bölcseket fényes csillag vezette a szegényes istállóig, ahol a kis gyermek Jézus feküdt.
Erre emlékeztet a református templomok tornyán található
télen át melegít" - mondja egy kínai közmondás. Ahogyan Mária elfogadta a gyermekét, úgy kell ma is minden gyermeket fogadni a családban. Jézus azt mondta: "Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, az engem fogad be". Igazában minden születésben Karácsonyt ünnepelünk.
Ilyenkor jókívánságokat küldünk azoknak is, akiket év közben talán kicsit elhanyagoltunk, és az isteni szeretettől jobb lesz az ember. Karácsonykor sokkal többen jönnek a templomba is, ők mind arra vágynak, hogy töltekezzenek a jézüsi lelkülettel, szeretettel. Mert csak azt tudjuk adni. amink van, hogy felmelegedjenek az emberszívek - és ez a szeretet. A Karácsony az nem érzelem, hanem a szeretet gyakorlása.
Kívánom, hogy minél több szeretet-virágot gyűjtsünk, hogy ez a Karácsony Istentől megáldott, szeretetet befogadó, lelki gazdagságot hozó legyen. Az Angyalok énekének tartalmát kívánom: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földben békesség a jóakaratú embernek."
Fiiszár Károly
kerületi esperes - plébános
„Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét", így vall Jézus Krisztus szeretett tanítványa, János apostol, karácsony ünnepének üzenetéről. Ő nem lehetett ott a betlehemi mezőn nyájukat őrző pásztorok között, amikor megszólalt az angyalok kara: „Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában." (Lukács 2, 10- 11) Ő nem indulhatott el, hogy a betlehemi istálló jászlában bepólyálva fekvő kisgyermeket megkeresse. Ő nem ismerte a kis Jézust, a "Jézuskát". Ő azt ismerte meg, aki tanítványául elhívta. Ö látott és hitt. Mint akkor, ott a pásztorok a jászol körül. S mély, őszinte szeretet gyúlt a szívében Jézus iránt, mint a napkeleti bölcseknek, akik leborulva imádták őt. Ajándékot is adott Jézusnak, de nem aranyat, tömjént és mirhát, hanem önmagát. Életét szánta a róla való tanúságtételre. Ö volt a leghűségesebb tanítvány, a szeretet apostola.
Karácsony ünnepén a keresztyének nagy családjában újra és újra felcsendül ez a hitvallástétel: Erről vallanak szebbnél szebb karácsonyi éneke-
ink. Erre az ünnepre mindannyian készülünk. Aki együtt töltheti ezeket az órákat szeretteivel, igyekszik elkészíteni szeretetének jeleit, ajándékait. Ünneplőbe igyekszik öltöztetni környezetét, díszíteni a karácsonyfát, megteríteni az ünnepi asztalt. Lesznek azonban sokan olyan embertársaink, akik félelemmel a szívükben várják az ünnepet. Az egyedüllét, a betegség, a gyász, vagy a felbomlott családi kötelék, a pótolhatatlan szeretet adósság bizony olyan árnyékot vet az ünnepre, melyet a fenyőgyertyák és csillagszórók lángjai nem képesek eloszlatni.
Hadd hirdessem örömmel: Jézus Krisztus mindnyájunkért eljött. Ezt hirdeti a karácsonyi harangszó. A templomok nyitott ajtói várnak, hogy az ünnepi gyülekezet közösségében meghalljuk: eljött, s testté lett értünk, hogy közöttünk lakózzon, hogy velünk legyen. Felvállalni jött sorsunkat, szabadítani és megváltani életünket bűneinkből, a halálból. Ezt az ünnepet Isten készítette nekünk, hogy megmutassa, mennyire szeret bennünket. A mi szívünkben is felgyúlhat a hitnek, a reménységnek, a szeretetnek a fénye.
Deme Dávid evangélikus lelkész
csillag. I d e gyertek, itt lehet Vele talál kőzni! Azzal az Úr Jézus Krisztussal, aki győzelmet aratott a sötétség, a bűn felett "... mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsák-
neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicső-
ÜZEN A FENY
mánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta
ségére" (Filippi levél 2. rész 6-1 l-ig terjedő versei.)
Karácsonykor meg kell ragadnunk a kis Jézusban adott nagy ajándékot, amely Isten szeretetét hirdeti minden embernek. Ennek az isteni szeretetnek a melege áradjon mindannyiunk szívéből egyre táguló körökben, hogy ez a szeretetben meghidegült világ, a
benne fásultan élő emberek, csak az anyagiakra figyelők, a pénz-hajhászók, az élvezeteknek élők, a különböző szenvedélyek által megkötözött emberek tudjanak felfelé nézni! Lássák meg a fényt, amely nekik is világít, s mutatja életük zsákutcájából kivezető utat.
Legyen 2003. év karácsonya alkalom arra, hogy bűneinket megvallva, átérezzük a bűnbocsánat örömét, s Isten megváltott gyermekeiként járjuk életutunkat örömmel, békeséggel, reménységgel és szeretettel. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves nagykanizsai polgárnak, békés, áldott, örömökben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt!
Balogh Tibor A Somogyi Református Egyházmegye esperese református lelkipásztor
Dr. Németh Istvánné hat évtizede, vehette át óvónői oklevelét. Harminc éven át gyakorolta hivatását, nevelte, tanította a legkisebbeket, megmutatta nekik az élet nagy-nagy csodáit, apró örömeit.
— Az édesapám kiskorom óta úgy nevelt, hogy orvos leszek. Mindent megtett annak érdekében, hogy így legyen. Belém is táplálódott ez, én magam is hittem benne, hogy orvos leszek. Akkoriban persze más volt a pályaválasztás módja. Budapesten, az Amerikai úton volt egy három napos előkészítő, ahol meg tudták mondani, ki mire képes a jelölt a képességei, adottságai alapján. Apukám 14 éves koromban elvitt oda. Három napot töltöttem ott, első nap egy tesztet írtunk, amelyről azt mondták az apukámnak, hogy csodálatosan jól sikerült, látszik, hogy erre a pályára készültem. Sokat olvastam mellé, az elmélet nem okozott gondot.. Másnap már műtéteket kellett végignéznem. Az első vágásnál, amikor a vért megláttam, mindennek vége lett. Hat ember segített ki a műtőből. Hazajöttünk, és nem lettem orvos.
— Hogyan ismerkedett meg az óvoda világával?
— Az apukám egyik barátja húgának a Teleki úton volt egy magánóvodája. Elvittek oda, és amikor megláttam a gyerekeket, tudtam, ez az én pályám. A gyerekeket, akik az udvarunkban laktak, nagyon szerettem mindig, szívesen foglalkoztam velük. Amikor megláttam, milyen a magánóvoda, biztosan éreztem, hogy óvónő szeretnék lenni. Rögtön beadtuk a kérelmet az akkori, Brunszvik Terézről elnevezett állami óvónőképzőbe. Nagyon sokan jelentkeztek, ha jól emlékszem kétszázhúsznál is többen voltunk.
— Milyenek voltak a követelmények?
— Abszolút hallással kellett rendelkezni, a komoly rajzkészség, és a zenei műveltség is elengedhetetlen volt. Nekem nagy szerencsém volt, mert az édesapám már négy éves koromban hegedülni taníttatott, mert nagyon szerette a cigányzenét. Komáromból járt ki egy cigányprímás, aki egy picinyke hegedűn játszani tanított. Ügyesen is rajzoltam. Negyvenkét hallgatót vettek fel, és én köztük lehettem. így kerültem fel a képzőbe, Pestre. Már az első évtől kezdve komoly sikereim voltak. A mintaóvónők, akkor így hívták a gyakorlatvezetőket, hamar megszerettek, mert, ha egy gyermek a gyakorló óvodában sírt, odamentem hozzá, azonnal elhallgatott. Azt mondták, hogy valami a szememből sugárzik a gyerekekre.
— Hol helyezkedett el miután végzett?
— 1942-ben végeztem és küszöbön volt a háború. Apám nem engedte, hogy falusi óvodában dolgozzam, a jegyzőségen kaptam állást. Az oktatási osztályon megtudták, hogy nekem óvónői oklevelem van, és azt javasolták, helyezkedjem el óvónőként. Tótszentmártonban gyönyörű óvodát építettek akkoriban. Annak érdekében épült az intézmény, hogy a gyerekek még az iskolába kerülés előtt megtanuljanak magyarul. Első munkahelyem volt az az óvoda, de ma is boldogan emlékszem vissza rá. Nagyon sok sikerem
2003. december 18.
volt, rengeteg öröm ért. Magyar nyelvet tanítottunk a kicsiknek. Aki még nem csinált ilyet, el sem tudja képzelni, milyen különleges, csodálatos dolog ez. A horvátok többsége nagyon jó zenei hallással, ritmusérzékkel rendelkezik, ezt kihasználva, óvodai tánccsoportot hoztunk létre. Számtalan helyre hívtak bennünket, mindenütt sikert arattunk
— Egy esztendő elteltével aztán máshová vezetett az útja...
— Tótszentmártonban egy özvegyasszony lakásában laktam, a fia meg Kanizsán volt ügyvédjelölt. Megismerkedtünk, aztán a felesége lettem. Visszaköltöztünk a városba, otthagytam a horvátságot, bár nagyon szerettem ott dolgozni. A Zetkin Klára utcai óvodába kaptam állást.
— Milyen volt az akkori óvoda?
— Akkoriban még nem létezett csoportbontás, hanem 100-110 gyerekkel voltunk egy hatalmas teremben, három pad volt körben, és ott ültek a gyerekek. Ott dolgoztam a kislányom megszületéséig, majd utána is. Ott szegényem egy alkalommal eltörte a kezét, akkor a férjem azt mondta, nem enged többé odamenni, mert a többi gyerekre vigyázok, de a sajátomra nincs időm. Közben megvettük a Kazinczy utcában a házat, és én a szemben lévő óvodában helyezkedtem el, és ott dolgoztam 1972-ig. Akkor betegség miatt el kellett hagynom a pályát, nem bírtam volna a terhelést. Amikor jobban lettem, egy-egy hónapra vállaltam helyettesítést, így néhány évig még kapcsolatban maradtam az óvodával.
— Ma mivel tölti napjait?
— Nemrégiben költöztem a Sugár utcai otthonomba, és olyan nagy boldogság ért, mert a szoba ablaka a közeli óvoda udvarára néz. Naphosszat elnézem a szívemnek oly kedves gyerekeket, nézem, ahogy játszanak, szaladgálnak. Az óvoda dolgozói is kedvesen integetnek, ha észrevesznek. Van közöttük még olyan, akivel régen együtt dolgoztam. Különben olvasgatok, tévét nézek, és várom, hogy a régi ismerősök, barátok, családtagok el-ellátogassanak hozzám.
— Hatvan év nagyon nagy idő. Ha mérleget kellene készítenie, mit érez, megérte a sok munka, áldozat, amelyet a gyerekekért hozott?
— A munkám során rengeteg sok siker ért, néha úgy jólesik visszagondolni a régi dolgokra. Jöttek a szülök, ha gondjuk van, segítsek, mert hiába minden próbálkozás, a gyerek nem fogad szót, nem lehet a lelkére beszélni. Azért nekem csak sikerült a legmakrancosabbal is szót érteni, a legrendetlenebbet is rendre tanítani. Szerettek a gyerekek, szerettek a szülők is. Amíg nem voltam beteg, és jártam a várost, találkoztam régi óvodásommal, szülőkkel, és mind-mind olyan örömmel emlékeznek vissza azokra a régi időkre. A Jó Isten csodálatos ajándéka volt, hogy erre a pályára kerültem, mert nagyon szerettem a munkámat, és szerettem a gyerekeket is. Még most is, hogy házhoz kötött, beteg vagyok, szívesen fogadom a gyerekeket. Nemrég Mikulás ünnepséget tartottam az ismerőseim gyerekeinek. Igaz, énekelni már nem tudok, de a versek, a kedves történetek még mindig szórakoztatják a kicsiket. Leülnek a szőnyegre, és csillogó szemmel hallgatnak, figyelnek, és mind, mind a szememet nézi egyre....
Dukát Éva
2003. december 18.

119
„Gyógyít, elringat, megnyugtat, megsimogat és megcsókol a finn táj, mint az édesanyád. Nem beszél hangosan, de abban, amit mond, éppen az van, amit hallani szeretnél." — olvashatjuk id. Kodolányi János: Suomi a csend országa című versében.
Városunkban is van egy kis csoport, mely az „ezer tó országát", az ott élő embereket nagyon kedveli. Ezért is alakították meg már sok-sok évvel ezelőtt — egészen pontosan 1986. január 15-én — a Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti Kört. Tagjaik közül sokan többször is jártak Finnországban, baráti kapcsolatok szövődtek a lappföldiekkel. Időnként előadásokat szerveznek, kirándulni mennek, és kitartóan ápolják a hozzájuk hasonló szervezetekkel mind idehaza, mind pedig Finnországban kialakított kapcsolataikat — tudtuk meg Vincze Józseftől, a kör titkárától. Mivel az utóbbi hetek, hónapok eseményei soksok élménnyel tették gazdagabbá őket, úgy érezték, itt az ideje mindezt megosztaniuk egymással. S mert a naptár közben az év utolsó hónapját mutatta már, ez az est egyúttal a baráti kör karácsonyi rendezvénye is lett.
A Honvéd Kaszinóban megtartott program a titkár köszöntőjével indult, majd zenét hallgathattunk: először Németh Bettina furulya —, majd Köfalvi Edgár hegedűjátékát kísérte hegedűn zenetanáruk, Németh Ferenc. Eközben finn sütemények kerültek az asztalokra, s mindenki megízlelhette a vörösborból és sok - sok fűszerből készült jellegzetes finn karácsonyi italt, a glögit is. A számunkra érdekes ízek kóstolgatása közepette — még mindig a dallamok világánál maradva — Kovács Károly, a baráti kör tagja hegedült, majd finn és magyar dalokat énekelt. Aztán a program egyre kötetlenebbé vált: kisebb csoportokban szigetországi élményeikről meséltek a kör Finn-
országban járt tagjai, s diaképek segítségével mutatták be a tavakkal és szigetekkel tarkított finn tájat, a jellegzetes épületeket, beszéltek az ottani szokásokról. Megtudtuk, mitől más a finnek karácsonyi készülődése, mint a mienk. A kör tagjain kívül erről egy olyan finn fiatalember is mesélt, aki több mint egy éve már, hogy Magyarországon tartózkodik.
— Akkoriban egy EU-pá-lyázatnak köszönhetően jöttem Vácra önkéntes munkára, most pedig Pécsen tanulok jogot az Erasmus csere-programnak köszönhetően. A baráti kör meghívására érkeztem Kanizsára — kezdte a bemutatkozást LöfSampo.
— Hogy kerül egy finn fiatalember több évre éppen Magyarországra?
— Hat évvel ezelőtt ismerkedtem meg otthon egy kedves magyar lánnyal, ö keltette fel az érdeklődésemet Magyarország iránt. A magyar emberek nyíltsága, közvetlensége, vendégszeretete nagyon tetszett első pillanattól fogva, nagyon meghatónak tartom, hogy itt ennyi mindent tudnak a hazámról.
— És szeretnénk még többet megtudni. Hogyan telnek a decemberi napok Finnországban?
— Ilyenkor otthon már rengeteg hó van, így nagyon jól mutatnak a korai sötétedést követően a feldíszített és színes lámpácskákkal kivilágított házak, udvarok, kertek. December elején ugyanis minden díszbe öltözik otthon, s az ünnepek végéig így is marad. Teljesen természetes nálunk, hogy minden hivatalos intézményben karácsonyi sütemények és italok várják az ügyfeleket, vagy hogy az éttermekben már hetekkel előbb minden helyet lefoglalnak a baráti társaságok, munkahelyi közösségek. Itt az egész estét betöltő összejövetelek az éttermek alagsorában található szaunákban kezdődnek — a szau-
názás úgy hozzátartozik a mindennapjainkhoz, mint az evés, az alvás vagy a munka —, ma jd az étteremben több fogásos vacsora, kötetlen beszélgetés következik. Örülünk a Karácsonynak, egymásnak, a békének és a nyugalomnak. Aztán néhány nap múlva, más társasággal ugyanott vagy éppen egy másik étteremben újabb találkozóra kerül sor. Mindenki szinte folyamatosan, heteken át ünnepel. Hol a családtagjaival, hol a kollégáival, vagy éppen a barátaival.
— Miben hasonlítanak, illetve különböznek egymástól a finn és a magyar emberek?
— A magyarok sokkal gyorsabban összebarátkoznak az idegenekkel, nekünk több idő kell ehhez. De alapvetően mindkét nép nagyon vendégszerető, közvetlen és segítőkész. Úgy tűnik, itt Magyarországon a természet tisztelete és szeretete nem olyan fontos, mint hazánkban. Es még egy szembetűnő különbség van: a magyaroknál a fiatalok sokkal tovább együtt élnek a szüleikkel, mint nálunk. így a családi összetartás Magyarországon nagyobb, és ez szerintem nagyon jó dolog.
Szőlősi Márta
F I N N
K
R
Á C S
o
Y
20

2003. december 18.
Milyen gépet vegyünk a kölyöknek?
Karácsony környékén nagy gondot okozhat, na a csi-mota kijelenti, azt szeretné, ha a Jézuska egy egész számítógépet préselne be a kulcslyukon. Ilyenkor az ember két dolgot tehet: Vagy azt mondja, hogy „Nem, mert.."... Mertmertmert... Ám maximum egyetlen indok állja meg a helyét: Nem, mert nincs rá pénzünk. Ezen kívül az összes indok teljesen értelmetlen. „... mert még kicsi vagy hozzá". Igen, de 1. előbb-utóbb felnő és akkor úgyis szüksége lesz rá. 2. Igen, lehet, hogy a gyermek még csak 5-6 éves, ennek ellenére képes bármit megtanulni, ami igazán érdekli (ezt most tapasztalatból írom), legyen szó akár egy kisautó felhúzásáról, akár egy TV bekapcsolásáról, akár egy winchester megformázá-sáról(hehe). 3. „mert akkor nem tanulnál eleget az iskolában, és rossz jegyeket hoznál"... Ha a pici nem akar tanulni, akkor nem kell ahhoz számítógép, hogy ne tanuljon, ott van a TV és a rádió.
A számítógép viszont elérte mára azt a hátteret, hogy segítségével az ember az égvilágon mindenhez hozzájuthat. Gondolok itt mesékre, filmekre, zenékre, játékokra, gyermekeknek szóló oktatóanyagokra, amelyek nemcsak a koncentrálóképességet és a memóriát ( meg persze ezer és ezer dolgot lehetne itt még felsorolni), hanem a szem-kéz koordinációt is fejleszti.
Természetesen a számítógépnek nem csak jó oldala van. Pontosan olyan, mint az Erő: Rendelkezik egy világos és egy sötét oldallal. A sötét oldal alatt azt értem, hogy ha leülünk a gép elé, máris károsodhat kisebb-na-gyobb mértékben a szemünk. Ez a mérték függ részben a monitor méretétől, képfrissítési frekvenciájától, a rajta megjelenő színkompozíciótól. Az sem mindegy, hogy TFT vagy LCD monitor elé ültünk-e le. Ezt úgy lehet a legegyszerűbben meghatározni, hogy a monitort megnézzük felülről: Ha egy hosszú téglalap, akkor az TFT — ez károsít és egyébként 90 százalék, hogy épp egy ilyen előtt ülünk. Ha a monitor csak egy kis lap felülről nézve (max. 15-20 cm mély), akkor az LCD és megnyugodhatunk: A szemünk világa biztonságban van. Aki közelről (max. lm) távolságból nézi a képernyőt, annak 17", vagy annál kisebb monitort érdemes választania, aki ennél távolabbról, az bátran dönthet az ennél nagyobb mellett.
További negatívum, hogy amíg az ember a számítógéppel van ,kettesben", addig nem foglalkozik a környezetével, és ha átesik a ló túloldalára -rohan haza a suliból, hogy leülhessen a „Drágaszág" elé. Persze ez a számítógépfan „betegség" gyógyítható, nem feltétlenül van rá szükség, hogy megvonják a használati jogot a kedves szülők, ha a gyermek változni akar, akkor fog is, nem kell erőltetni. Előbb-utóbb úgyis kénytelen belátni, hogy nemcsak ebből áll az élet. Tehát a számítástechnikának vannak szociális-társadalmi hátráltató tényezői is, de ezeket kellő odafigyeléssel kiküszöbölhetjük. ..
Videokártyák tekintetében két cég, az nVidia és az ATI fejleszt elsősorban játékgé-
pekbe, ám van egy harmadik cég is, amely kifejezetten az irodai gépeket célozta meg, ez pedig a Matrox.
Az nVidia-ATI verseny jelenlegi állása szerint az ATI elhúzott egy kicsit a vetélytársa előtt. Aki az nVidia mellett teszi le a voksot, annak jelenleg az FX5600-5600Pro a legjobb választás ár/teljesítmény mutatóban, aki pedig az ATI mellett, annak az ATI Radeon 9600-9700 s ezek Pro változatai rendelkeznek elfogadható árral.
Processzorok tekintetében szintén két óriáscég küzdelme zajlik az elmúlt pár évben, az egyik az azonos órajelen (sebességen) nagyobb teljesítményű, ám valamivel jobban melegedő procikat gyártó AMD, a másik a ki-mértebb, valamivel drágább, viszont a tuningot jobban bíró CPU-t (processzor) fejlesztő Intel. Aki ez utóbbi mellett teszi le a voksát, annak a P4 2600-2800 Mhz-es processzorok valamelyikét javaslom, ezek még jövő ilyenkor is bírják a strapát. Aki AMD párti, az pedig Athlon XP 2600+ - 2800+-ig vásároljon, a fölött már sajnos nem nagyon érdemes, az a + lOOMhz nem ér meg többezer forintot...
Miután kiválasztottuk a processzort, szükségünk lesz egy olyan alaplapra, amibe az bele is megy. Az AMD a Socket A, az Intel a Socket 478-as tokozású procikra es- '' küszik, ezen adatok ismeretében mindenki ki tudja választani, hogy milyen alaplapra megy rá a processzora. A legjobb minőségű - középkategóriás, vagyis még elérhető árú - alaplapokat az Asus és az Abit gyártja. Egy dolgot azonban figyelembe kell venni a lapka megválasztásánál: Semmi esetre se legyen alaplapra integrálva a videokártya, és a hangkártya is csak abban az esetben, ha nem fontos számunkra a legjobb minőségű hang.
Ha már a hangnál tartunk. Jelenleg két hangkártyát éri meg beszerezni, az egyik a Sound Blaster Live! 5.1 OEM, ez mindenki számára jó választás lehet. A másik a Sound Blaster Audigy 2, ami már a felső kategóriás kártyákhoz tartozik, ezt olyanoknak érdemes választani, akik komolyabban óhajtanak a hanggal foglalkozni.
Memória tekintetében talán egyszerűbb a helyzet. 3 típus közül „választhatunk", ám dönteni csak akkor dönthetünk, ha már kiválasztottuk az alaplapot, hiszen végső soron az határozza meg, hogy melyik szabvány támogatott. SD RAM-os alaplapot már nem nagyon érdemes játékgépekhez venni, viszont akinek csupán egy irodai gépre van szüksége, annak jó választás lehet a 256Mb SD RAM. Aki játszani szeretne, annak már mindenképp legalább 512 Mb-ot érdemes választania, alaplaptól függően a DDR és a másfélszer drágább Rambus RAM jöhet szóba.
Winchesterek tekintetében két szempontot kell figyelembe venni: Minél nagyobb legyen a kapacitása, és 7200rpm-mel rendelkezzen (ez a fordulatszáma). Olyan 80Gb környékénél érdemes kezdeni és 160Gb körül abbahagyni a vizsgálódást. Ügyeljünk arra is, hogy az alaplapon van-e olyan vezérlő, ami támogatja a kiválasztott winchesterét (pl. Serial ATA.)
Már csak a CD-DVD maradt. Érdemes egy CD-DVD olvasó kombóba beruházni, ezek közül a Philips és a Plextor termékeit ajánlom. Aki CD-írót szeretne, azt is bátorítom, 20 ezer forint körül már minden igényt kielégítő modellekhez juthat az ember.
Végezetül pedig: A floppyról se feledkezzünk meg, mert még sok helyen használják, például osztályon belüli levelezésre tökéletes.
Reméljük, sok olvasónknak segítettünk a leendő számítógép alkatrészeinek megválasztásában!
Iványi András
2003. december 18.
EZEN DERÜL
■21
K AZ IDEN
A világ politikai-társadalmi berendezkedéseit és néhány idegen kifejezést viszonylag könnyű megérteni, íme néhány kézzelfogható példa:
1. FEUDALIZMUS: Van két tehened. A földesúr a tej egy részét megtartja magának.
2. FASIZMUS: Van két tehened. A kormány mindkettőt elveszi tőled, felbérel hogy vigyázz rájuk, majd eladja neked a tejet
3. VALÓDI KOMMUNIZMUS: Van két tehened. A szomszédaid segítenek az őrzésben és megosztoztok a tejen.
4. ALKALMAZOTT KOMMUNIZMUS: Van két tehened. Neked kell rájuk vigyázni, de a tejet elveszi a kormány.
5. DIKTATÚRA: Van két tehened. A kormány mindkettőt elveszi, téged meg lelövet.
6. EURÓPAI DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A kormány szabályozza, hogy mivel etesd és mikor fejd meg őket. Később fizet azért, hogy ne fejd meg őket. Majd elveszi tőled mindkettőt, az egyiket lelövi, a másikat megfeji, a tejet pedig a csatornába önti. Végül arra kötelez, hogy űrlapokat töltögess ki az eltűnt tehenek ügyében.
7. . BRIT DEMOKRÁCIA: Van két tehened. Birkaaggyal etetet őket és megkergülnek. A kormány semmit nem tesz.
8. VALÓDI DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A szomszédaid eldöntik, kié lesz a tej.
9. REPREZENTATÍV (MEGBÍZOTTI, KÉPVISELETI) DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A szomszédaid kijelölnek valakit, aki hogy kié lesz a tej.
DEMOKRÁCIA: A kormány ígér neked két tehenet, ha rájuk szavazol. A választások után az elnököt bíróság elé jövőjével spekulált. A sajtó Tehén-gate néven ír az ügyről, a tehén pedig beperel szerződésszegés miatt.
— Apa, mi az a politika? — kérdezte a gyerek az apját. —Vegyük például a mi családunkat! Én keresem a pénzt, így én vagyok a kapitalista. Anyád vezeti a háztartást, ő a kormány. Kielégítjük a te igényeidet, így te vagy a nép. A szobalány a munkásosztály, és a kisöcséd a jövő.
Éjjel a gyerek a kistestvére sírására ébredt. Felkelt megnézni, hát az bekakált, azért ordított. Átment a szülei hálószobájába, de az anyja aludt. Benézett a szobalányhoz, hát az az apjával kamatyolt. A gyerek visszafeküdt aludni. Másnap reggel mondta az apjának:
— Már értem, mi a politika.
— Mondjad!
— Amíg a kapitalista izélgeti a munkásosztályt, a kormány mélyen alszik, senki sem törődik a néppel, a jövő meg szaros
Azon vagyok, hogy a
Hogy hívták Ben Húrt kiskorában? - HURKA
város égető gondjait eloltsam!
VIA-HÍREK
Meglepő, fordulatokban gazdag volt a decemberi soron kívüli közgyűlés, melyen a 2004. évi költségvetést készítették elő városatyáink: .
• A közgyűlés egyhangú szavazással háromszorosára emelte a Via Kani-i
zsa Kht. üzleti tervében'' szereplő városüzemeltetési kiadásokat, melyeknek forrásául a képviselői tiszteletdíjakra rendelkezésre álló keretet jelölték meg.
• B. Miklós, S. József és P. József képviselők a peremterületek felzárkóztatását célzó 2004. évi keretüket (l-l millió Ft-ot) felajánlották H. Gyula és F. Csaba képviselőknek, mivel a külső városrészekben azt nem tudják felhasználni.
• A belváros forgalomcsillapításának 0. lépéseként a Nagykanizsa táblák alá 30 km/h-s sebességkorlátozás és tehergépkocsik behajtását tiltó táblákat helyeztetnek el. A teljes városra vonatkozó sebességkorlátozás miatt az úthálózaton feleslegessé váló korlátozó táblák eladásából útfelújítási munkákat finanszíroznak.
Az áprilisi Város Napja rendezvény idején a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Rt. önkéntes gólyalábas ellenőröket alkalmaz a csa-padékvíznyelő aknák vizsgálatára.
A jegyző az év legsikeresebb közgyűlésének minősítette a június 30-i Pál napi ülést, amikor a jobb- és baloldalon ülő képviselők a másság jegyében egymás közt szavazógépet cseréltek.
B. István képviselő januárban dedikálja megjelenő könyvét, "A Városgazdálkodási Vállalat újraélesztése az EU-csatlakozás tükrében" címmel. Az alakuló cég törzsvagyonát a VGV telephely 2003. évi értékesítésekor fellelt 200 db 1988-ban vásárolt hólapát és az átvett laktanyák területén talált 6000 m3 hajdani M-zárolt üzemanyag és honvédségi technika képezi.
Báró Eötvös József szobrának elhelyezését tervezi az "Eötvös Téri Szoborpark Bizottság". Az alkotást a tér északi - jelenleg szobormentes - területére szánják.
Fegyelmi vizsgálat indult a Via Kanizsa Kht. dolgozói körében, a szilveszteri VIA-hírblokk készítése ügyében csoportosan elkövetett szabotázsakció miatt.
1. A nőnapot áttennék február 29-ére.
2. A nyakkendőt nem lenne muszáj megkötni. A sliccet meg felhúzni.
3. A mellnagyobbító műtéteket besorolnák a TB-támogatottak közé.
4. Az egyszerűség kedvéért minden nőt ugyanúgy hívnának.
5. Minden nő allergiás lenne az aranyra, drágakövekre és a bundára.
6. A női orrban lenne egy speciális filter, ami elnyeli a sör-, izzadság- és hagymaszagot.
7. Macskát kizárólag a kínai éttermek hűtőjében lehetne tartani, és a céllövöldében mint céltárgyat.
8. Minden telefonba be lenne építve egy szerkezet, amely 10 perc után automatikusan bontja a vonalat.
miül Hirdetések
.ige: A
* Kicsit égett fenyőfa fél kg szaloncukor papírral, 8-10 habkarikával december 27-től jelentős engedménnyel eladó!
* Luxus kivitelű, minden extrával felszerelt szánomat - igény esetén rénszarvasokkal együtt - 2004. december 5-ig bérbe adom!
* Kihasználatlan aluljáróba gyalogost felveszünk!
* Kedves dobbermanomat elcserélném új kézre (n kutyus nem harap!
* Tibi csokimat ugyanilyen nevű pasira cserélném?
* Gyógyszertárat nyitnék vírusos számítógépek száma?
* Üveggolyómat 2 heregolyóra cserélném
* Instant vízpor eladó
* Egységsugarú, egyenletesen konvergens fiú keres hasonló lányt
* Zongoraórát adok, veszek
* Elvesztettem szüzességem! A becsületes megtaláló kérem, jelentkezzen!
* Egyéves Nap körüli utazás nagy kedvezménnyel!
* Jóérzésű, hibrid kullancs tenyészet, központi idegrendszer kezelésre. „Csak hívőknek"
* Chello nevű hangszeremet ugyanolyan típusú internet - kapcsolatra cserélném.
* Pénzt vennék!
* Budapest és Nagykanizsa között stoppost felveszek.
* 1 db A4-es típusú félfamentes rajzlapomat elcserélném, hasonló típusú gépkocsira.
* Házastársamat társasházra cserélem!
* Összecsukható esernyőmet szétnyithatóra cserélnérrí!
Városunk felett többször sötét felhők gyülekeznek, a hideg hatására gyakran leolvad a mosoly arcunkról, tekintetünk borússá válik. Szórványosan számíthatunk ködösítésre. A nyugati szél lassan viharossá fokozódik, ezzel is je lezve, hogy az EU - csatlakozásig még van egy halom megoldásra váró feladatunk, a rendelkezésünkre álló idő meg rohamosan fogy. A hőmérséklet az infláció mérté két nem haladja meg, így néhány százalékkal emelkedik az át lagos nettó hőérzetünk. Csapadék nem várható - bár mivel nálunk demokrácia van, rábízom mindenkire, hadd várjon, amit csak akar -, viszont minden bizonnyal lesz. A hó alakjában érkező égi áldás eltorlaszolja kapubejáróinkat, felismerhetetlenségig belepi autóinkat. Készüljünk fel lelkileg arra, hogy első nekifutásra esetleg a szomszédét ássuk ki a parkolóban. Aki gyalog szeretne útnak indulni a városban, a következőket csomagolja össze: 1. Három napi hideg élelem, és ital (az erre vonatkozó hasznos tudnivalókat lejjebb olvashatja). 2. Lapát, amivel kiásható a járda. 3.
Mobiltelefon, amivel aggódó családtagjait - esetleg főnökét - értesíti, hol akadt el.
Egyébként fokozódik a hidegfronti hatás, a negatív élettani hatások azonban lassan megszűnnek. A fagyos utakon várhatóan táncra perdülnek autóink, s ez bennünket is felvidít majd. Árokba csúszott gépjárműveink útra való visszaterelése érdekében tett kísérleteink hatására szervezetünk felfrissül, élénkek lehetünk. Kipirosodó arcunk, gyorsabb légvételünk, emelkedő vérnyomásunk is kizárólag ezzel lesz magyarázható. Mivel a légköri fron-toknak megfelelően a levegő szárazabbá válik, és ez bennünket is veszélybe sodorhat, kulacsainkat ajánlott indulás előtt feltölteni. Figyeljünk oda azonban italunk minőségére, hiszen a túl sok vizet tartalmazó italok -mint a tea vagy az ásványvíz -könnyen megfagyhatnak, ezért ajánlott a fagyállóbb fajtákat előnyben részesíteni. A légszennyezettség alacsony értéken marad, mert a közlekedés egyre lehetetlenebbé válik, ezért a kipufogó gázok nem károsítják számottevően környezetünket.
A tévedés jogát fenntartjuk.
mi lenne, ha a férfiak lennének
a világ abszolút urai:
9. A szalvétát fel sem találták volna.
110. A női mell bámulása első találkozáskor szerelmi vallomásnak minősülne.
11. Aki a belső sávban hatvannal megy, azt a helyszínen lelőnék.
12. A lányuk férjhez adása után az anyák egyszerűen elfelejtenék azok létezését is. így meg lenne oldva az anyósprobléma.
13. Sörhas helyett sörizmokat növesztenének.
14. Feltalálnák azt a zoknit, amely magától megtalálja a párját, bárhol is hagyták őket a lakásban.
15. Az üzletasszonyok mindennapi viselete a bikini lenne.
16. A vécéülőke azonnal felcsapódna, amint felkelnek róla. 17. A szemeteszsákok önállóan elhagynák a házat.
18. A nők egy évben egyszer menstruálnának, a horgászidény kezdetekor.
IDŐJÁRÁS JELENTÉS
2003. december .

( JANUÁR 32. ) ( ÁPRILIS 31. )
Inkubátorház
A Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetségének tagjai nemrégiben szerződést írtak alá az önkormányzattal egy nagy közös inkubátorház működtetéséről. A május elejéig tető alá kerülő kezdeményezés lényege, hogy az uniós csatlakozástól stresszes, netán életveszélyes állapotba kerülő, főleg fiatal vállalkozások számára védett körülményeket teremtsenek és tartsanak fenn. Az inkubátorban működő vállalkozások mentesülnek az adófizetés, a piaci verseny alól, teljeskörű ellátásukról ingyenesen az intézmény működtetője gondoskodik. A kezdeményezés iránt máris számos vállalkozás érdeklődik, de mint megtudtuk, az inkubátorház szolgáltatásai nem mindenki számára hozzáférhetők.
c
FEBRUÁR 30.
Díszpinty-díj
A képviselőtestület többórás, zárt ajtók mögött zajló vita után sem tudta eldönteni, kinek adják a Város Napján rendezett ünnepség keretében a Díszpinty-díjat. A már korábban közzétett szavazólapok sem nyújtottak támpontot a honatyáknak, hiszen olyan jelentős mennyiségű javaslat érkezett, amelyek a szavazás menetét a végtelenségig bonyolítaná. Lap-,; zártánkkor a legnagyobb vitát a legutóbbi banki ügyek nuormk^ elhíresült kanizsai szárraslfeú pénzügyi zseni személye körüli szavazás robbanto<tWfcJÍ»rEgyes képviselők úguváí&^ctiitck, K. A. díjazása nem \Mr|y|élszerű, ám a költségvetés problémáinak megoldásában hathatós segítséget nyújthatna az ex-bankár, ha másként IStam, kötvényprogrammal
biztosan. __
Átadták az
autópályaszakai,
Ünnepélyes körülaÉny®ijfe''"kőzött átadták a Budapest és Becsehely kitegjOSzOTÓ autópálya szakaszáé A&áfadáson részt vettek aaákfclelepülések polgármesterei, az országgyűlési képÉjMíit''es a rendőrség munkatársai is. Kovács Pisti, tízéves kisdiák nem titkolt örömmel vette kezébe a hiányzó szakaszt, amelyet még négy évvel ezelőtt vittek el ismeretlen tettesek a családi terepasztalról.
( MÁRCIUS 32. )
Járda-puzzle
A téli fagyok során megsérült összetöredezett járdafelületek ismételt összeillesztésére versenyt írt ki az általános és középiskolások számára a VIA. A közhasznú társaság vezetője elmondta, a legjobban szereplő csapatok jutalma egy-egy többezerdarabos puzzle lesz, amelyen a következő évi versenyre is gyakorolhatnak majd az érdeklődők, hiszen a járdafelületek összeillesztési versenyét majd az úttöredezettség-megszüntető versennyel folytatják. Ez utóbbiból világbajnokságot is terveznek, hiszen repedt, rongálódott útfelület akad bőven, nem szólva arról, hogy e módszerrel ismét közlekedhetők lesznek a város útjai.
MÁJUS 32.
3
Tele (vízió) ház
Több önkormányzati kulturális intézmény is próbálkozott az idén a tele-ház programmal, de mint megtudtuk, maradéktalan sikert egyik sem mondhat a magáénak. A nagyérdemű kisebb nagyobb arányú elmaradozása egyre komolyabb financiális gondot okoz az intézményeknek, de mint a témával kapcsolatos konferencián elhangzott, egyik ház sem képes hosszú távon olyan programmal előállni, amely kellő konkurenciát jelentene a tele-vízió programnak.
c
JUNIUS 31.
J
Nyári nomád táborok
Tekintettel arra, hogy a népegészségügyi intézet nem adott engedélyt sem a máriai, sem a csótói tábor működtetésére, a város a honfoglaló magyarok mintájára, nomád táborozás keretében kívánja ellátási feladatait megoldani. A tábor arculatának tervezésébe több művészt is bevontak, és négy alkalommal, OKSB ülés keretében megtekintették a Honfoglalás című filmet is.
( AUGUSZTUS 32. )
Tűzoltó verseny
Pontos adataink még nincsenek, de megbízható forrásból úgy tudjuk, előkelő helyen végzett a nagykanizsai önkormányzat az
önkormányzatok között rendezett csődelhárító tűzoltóversenyen. A modellezett helyzet szerint kasz-sza kimerülésére, a likviditási problémák megszüntetésére fellett tűzoltási stratcgiátkidoljtozni a versengő 3300,J|^pnTlanyzat-nak. A számlák teljes befagyasztásával a hely zet íorrósága alábbhagyott K^zsárifám továbbra is ásyeszélyt jelent a fo-fíitel gátja. Az ügyes erre is találtak adekvát projektet.
( SZEPTEMBER 31.)
Ismét katonaváros leszünk
Ünnepélyes körülmények között került sor a már hosszú ideje üresen álló kanizsai laktanyák átadására. A kiskatonák örömmel vették birtokba a már apáik idejében is lelakott legénységi szállókat, az időközben befüvesedett gyakorlóteret, a lakóparkká alakított csapatművelődési otthont. "A városban már hosszú ideje nem működött helyőrség és ez gondot okozott a város vérkeringésében, hiszen az elköltözésektől sújtott Kanizsán már nem nagyon lehetett a vérfertőzés veszélye nélkül házasságot kötni" - emelte ki megnyitójában a legfőbb hadúr.
( NOVEMBER 31. )
Elkészült az új téli menetrend, tudtuk meg a vasúti közlekedést bonyolító cégtől. A nemzetközi vonatok gyakori késése nem okoz majd fennakadást a kanizsai pályaudvaron, hiszen a várost messze elkerülik ezek a szerelvények. A járatmegszűnések a személyszállításban nem okoznak gondot, hiszen sikerült kilobbizni, hogy az IC jegyár töredékért az utazóközönség a jövőben felkéretőzhet a még meg nem szüntetett, menetrend szerint közlekedő tehervonatok bármelyikére.
( DESEMBER 32. )
Fenyőlopás?
Egy piros ruhába öltözött, ősz szakállt és hajat viselő férfit állítottak elő a rend őrei. A férfit éppen tettenérték, amikor vállán teli puttonnyal és egy feldíszített karácsonyfával készült bemászni az egyik ház kéményén. Mint a rend őreitől megtudtuk, a magát Mikulásnak nevező férfi kéménykife-szítés módszerével próbálkozott bejutni, amikor lefülelték.
- Maga nem tudja, hogy én vagyok az ©Mikulás?
- Én esküszöm, hogy nekem ez a munkám! Én csak a munkámat végeztem!
NÁLUNK JART AZ ©MIKULÁS
ímBligra © cs©b<Sr<ffim t@l@ v@l@ h@gyn@kl@v@.
A közgyűlésen többször is elhangzott, hogy az ördöggel cimborál, de most már bizonyíték van rá, hogy maga az ördög.
cseresnyeskert az ipari parkban?
Felhívjuk olvasóink tisztelt figyelmét, a fenti cím nem a valóságot tükrözi. Az újságíró félreértette az országgyűlési képviselő mondandóját, aki már nagyon megunta, hogy lassan haladnak a dolgok az Ipari Park környékén. Kezdeményezése példamutató! Versenytárgyalás útján felvásárolt bizonyos területet a park szomszédságában elterülő zöld mezőben, ahol bio-cseresznyéskertet alakít ki. A hivatal gazdasági szakembereinek elő-kalkulációi szerint lesz fogyasztói igény a ropogós gyümölcsre, csak tudják a városlakók az árát megfizetni.
fizessenek a lakosságnak!
Alapos vita és hosszú számításokat követően az év utolsó közgyűlésén a testület megalkotta a települési szilárd hulladék szállítási és lerakási díjáról szóló rendeletét. A rendelet az előterjesztett javaslat szerint díjemelést tartalmaz. A téma szakértőjének, Budai István városatyának ezzel teljesen ellentétes javaslatot nyújtottak be a választói az utcán. A választópolgárok véleménye szerint a hulladék egyre nagyobb üzlet, fizessen a város a lakosságnak, hogyha el akarják szállítani tőlük a szemetet!
Hogy ebben az esetben kinek van igaza? A választ olvasóinkra bízzuk. Döntsék el ők!
zarora után
Hiába hirdetett ki egy kis áramszünetet, pardon, zárórát Litter Nándor polgármester az év utolsó közgyűlésén, akadt aktív képviselő, aki még ottmaradt tevékenykedni. Amikor Papp Nándor bizottsági elnököt a túlórázásáról faggattuk, röviden csak ennyit válaszolt: elvesztettem a fonalat a városközpont fejlesztési akcióterve, a belvárosi udvarok rekonstrukciója és a forgalomcsillapítási feladatok között. Telefonálok a családnak, várjanak még egy órát a vacsorával, míg kisakkozom a legjobb lépést.
filmszerepre készül az alpolgármester
Filmeseket fogadott irodájában a minap Röst János alpolgármester. Sajtótájékoztatón tudtuk meg, hogy színészi képességei mellett új oldaláról ismerhetjük meg a közeljövőben. Ezúttal énekelni fog, s a film sikere érdekében Komár László rock énekes személyesen hozta el a fekete lakkcipőjét a városatyának.
falu végén kurta kocsma
Segítséget várva sok álmos felnőtt kereste fel mostanában panaszával Szányiné Kovács Mária képviselőt. A magas gyógyszer árak mellett nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy minden este altatót kapjon be a család, ha ki akarják pihenni magukat éjszaka. Alattuk- mellettük, a vendéglők vendégmarasztó koncertje irritálja a környéken lakók idegrendszerét, s akkor még nem is beszéltünk a felhevült állapotban távozó „ügyfelek" égbe kiálltó áriáitól, valamint a kukás edényekben landoló üvegek, üvegcserepek csörömpöléséről. A képviselőnő megígérte, utánamegy a zajnak. Az írásba fektetett, fényképpel illusztrált környezettanulmány eredményét egyezteti a lakókkal, s azután tolmácsolja a véleményüket a közgyűlésnek. A lakók aláírás gyűjtési akciót is szerveztek a belvárosban. A boríték egy versidézetet tartalmaz, mely így hangzik: „falu végén kurta kocsma." Ebből egyszerűen kikövetkeztethetjük a lakosság igényét. A vendéglőket telepítsék ki a város szélére! '',4
köztéri szobor palinban
Megsajnálták a Városvédők Bicsák Miklós képviselőt a fedett buszmegállókért folytatott szélmalomharca miatt. Elhatározták, ami tőlük telik, mindent megtesznek az ügy érdekében. Szoborállításuk következő helyszíne a palini városrész lesz. A téma ezúttal „az utcán hevert" — jegyezhetjük meg gépiesen. Az új lakótelepen felállításra kerülő szoborkompozíció egy buszmegállóra fogja emlékeztetni az utazni kívánó járókelőket.
2003. december 18.
KRÓNIKA
25
( DECEMBER 9.)
Idősügyi Tanács
Az Idősügyi Tanács évadzáró ülésén összegezték működésük első évének feladatait. Sikerült regisztrálniuk a közösségekben (klubbok, egyesületek, alapítványok) tevékenykedő nyugdíjasok számát. Elfogadásra került a 2004. évi munkaterv is. A város Szegénység elleni programjában kívánnak részt venni oly módon, hogy felkutatják azokat a nagyon idős embereket, akik nem részesülnek semmilyen segélyezési formában.
Hohl Zotán fotói Hohl Zoltán, a Thúry György Múzeum munkatársa 1992-ben kezdett fotózni, amikor a munkájához is szükség volt felvételek készítésére. A Batthyány Lajos Gimnázium Hyány galériájában december 9-től látható feke-te-fehér és színes fotóit öt év terméséből válogatta. A hagyományos, negatív filmre történő fényképezést kedveli inkább, de láthatók a tárlaton digitális géppel készült fotók is.
Márfy Szilveszter kiállítása Márfy Szilveszter kiállításán a Kodály Zoltán Művelődési Házban a festményeket Szabó István MÁV távközlési vezető ajánlotta a közönség figyelmébe. A távközlési műszerészt a munkáltatója is támogatja abban, hogy alkotótáborokban fejleszthesse tudását. Őrtiloson él a családjával, a fiatalkori szárnycsapkodások után közel egy évtizedig nem alkotott, csak 1990 után kezdett ismét festeni. Rendszeres résztvevője a Zala megyei amatőr képzőművészek tárlatának, több alkalommal szerepelt egyéni és közös tárlatokon.
Testületi ülés A Kiskanizsai Településrési Önkormányzat testületi ülésén a napirendi pontok között szerepelt Polay József képviselő önálló indítványa a Rácz-kert (Bajcsai-Varasdi-Kisrác-Felsőtemető-Pápai u. által határolt tömb) területére vonatkozó új típusú rendezési terv elkészítése, a lakásépítések területi kínálata és a terület előkészítések biztosításának feltételrendszere, a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház további működéséről és a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat törvényes működésének helyreállításáról szóló javaslat, valamint a 2004. évi víz-és csatornadíjak és a 2004. évi hulladéklerakás díjának megállapítása. A testület úgy döntött, 2004-ben készüljön új rendezési terv a Rácz-kertet illetően, de az új út kialakításának költségeit az önkormányzat állja. A szemétszállítás díjaival kapcsolatban a testület az előterjesztés harmadik változatát támogatta, de a 8 százalékos emelést javasolta. A többi napirendi pont is egyhangúlag elfogadásra került.
Ülésezett a SZEB A Polgármesteri Hivatalban ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság. A 2003. évi parlagfű-gyűjtési akció 10 nyertesének sorsolásával kezdte munkáját a testület. Egyhangúlag elfogadásra került a nyugdíjas köztisztviselők szociális segélyezéséről és a 2003. évi szociálpolitikai pénzeszközök 12. havi felosztásáról szóló javaslat, valamint az Egészségügyi Alapellátás keretében működő felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti díj hozzájárulás, baleset- és betegbiztosítás kötése az ügyeletben résztvevők számára című előterjesztés.
Áglevágás
A tűzoltóság megkezdte a MAORT telepen a veszélyessé vált faágak levágását. A műveletre többek között azért szükséges, mert a téli fagyok, hóesés során az amúgy is megroppant teherbíró képességű ágak járókelőkre, autókra szakadhatnak.
Nyugdíjas Kórustalálkozó
A Honvéd Kaszinó és a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubjának közös szervezésében a Honvéd Kaszinóban került sor a városi nyugdíjas klubok kórusainak találkozójára, amely egyben záróakkordja is egyben a Deák és Rákóczi évfordulós rendezvényeknek. A rendezvényt a Kulturális Alapból nyert pályázati összegből valósították meg. Fellépett a Kodály Zoltán és az Erkel Ferenc Művelődési Ház énekkara, a Tungsram és a Honvéd Kaszinó énekkara. A műsor végén a klubvezetők, karvezetők ajándékot, oklevelet vehettek
Kanizsaru
9 órakor a baleseti ambulanciáról jelentették be, hogy megjelent ellátáson egy férfi, akit még szombaton éjjel bántalmazott egy szórakozóhelyen egy ismeretlen személy. A sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett, a keze törött el.
18 órakor a mentőtiszt jelentette be a rendőrségre, hogy egy férfi kerékpárjával közlekedve esett el, s fejsérüléssel szállították a kórházba.
( DECEMBER 10.)
Fidesz-sajtótájékoztató
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, a Fidesz helyi frakcióvezetője sajtótájékoztatót tartott a Rozgonyi úti irodában. — Medgyessy Péter és kormánya a baloldali parlamenti frakciók aktív segítségével már készíti megszorító csomagjait a karácsonyfa alá. Az elmúlt egy-másfél hónapban az államadósság folyamatosan nőtt, jelentős hitelfelvételek történtek, áremelések, megszorító intézkedések várhatók, az önkormányzatokra egyre nagyobb terhet ruháznak — mondta Cseresnyés Péter. Az elmúlt másfél évben 2300 milliárd forint adósságnövelés történt az MSZP-s kormány idején. Ez a hitelfelvételi kedv nem mérséklődik. Ennek a következménye az áremelések, megszorító intézkedések. Ilyen legújabb kis csomag a lakáshitelek újbóli megszorítása, melyről a kormány december 9-én döntött. A használt lakás esetén a
maximum felvehető összeg 5 millió forint, az ügyfélkamat 8 százalékos, míg új lakás esetén 9,6 százalékos -hangzott el a sajtótájékoztatón.
A Pénzügyi Bizottság ülése
Ülést tartott az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága. Elsőként Papp Nándor önálló képviselői indítványát fogadták el, mely a Virág Benedek Szavalóverseny támogatása érdekében fogalmazódott meg. Ezt követően tárgyaltak a helyi adórendeletek módosításáról, majd a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására előterjesztett javaslatról. A napirendi pontok között szerepelt két ingatlan-értékesítéssel kapcsolatos részletfizetési kérelem megtárgyalása is, majd a gazdasági társaságok 2003. III. negyedévi beszámolóinak értékelése következett. Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyeleti díj hozzájárulás és az éves biztosítási díjak megállapítására vonatkozó előterjesztés megvitatása után az NSR Kft.-nél végzett vizsgálat eredményeinek ismertetésére került sor. A bizottsági ülés zárásaként a Város Napja rendezvényei ellenőrzésének lezárására tett javaslatról alkottak véleményt a bizottság tagjai-
OKSB ÜLÉS
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén négy egyhangú szavazattal elfogadásra került a közoktatási intézményekben a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítését tartalmazó javaslat, valamint 3 igen, 1 nem szavazattal a Hevesi Sándor művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház további együttműködését magában foglaló előterjesztés. A 2004. évi Városi Rendezvénynaptár elfogadásakor a bizottság javasolta, hogy sportrendezvények is szerepeljenek a rendezvénynaptárban. A kulturális Alap felosztásánál módosításként fogadták el, hogy 50 százalékban a kiemelt csoportokat és rendezvényeket, 40 százalékban az OKSB pályázatot ír ki, és 10 százalékban az év elején nem tervezhető programok megvalósítására fordítódjék a támogatás. A Zemplén DSE Lábtoll-labda Szakosztály pótköltségvetési kérelmét zárt ülésen tárgyalták.
Ügyrendi ügyek
A helyi adórendeletek módosításának jogi vonatkozásait vizsgálta első napirendje keretében az Ügyrendi Jogi és Közrendi Bizottság. Szó esett a nyersanyagnormáról, a víz- csatornadíj megállapításáról, a Kulturális Alap alapelveiről, elbírálási szempontjairól. Az ÜJKB nem támogatta Halász Gyula, a Nagykanizsa Közbiztonságáért kitüntető cím létrehozására tett javaslatot.
Kanizsaru
Reggel fél nyolckor a« iskolába igyekezett az a kislány, akit a Palini városrészben elütött egy tehergépkocsi. Valószínűleg a járműszerelvény
pótkocsija sodorta el a gyereket, aki a súlyos sérüléseket szenvedett.
Az orrcsontja törött el annak a férfinak, akit korán reggel bántalmazott egy ismeretlen férfi.
17 órakor a buszpályaudvaron alkalmi lopás módszerével próbálták meg egy férfi táskáját ellopni. Az elkövetőt még a helyszín közelében feltartóztatták, akit gyanúsítottként kihallgattak.
60.000 Ft váltópénzt vittek el abból a presszóból, ahova az éjszakai órákban ismeretlen tettes ajtóbefeszítéssel jutott be.
( DECEMBER II.)
Az év utolsó ülése
Szerződés aláírással kezdődött a december 11-ei közgyűlés. Az állami támogatással megvalósuló kórház rekonstrukció és a szakosított szociális intézmény építésére kiírt közbeszerzési pályázat nyertese a ZÁÉV Rt. lett. A a szerződést Baksa Attila a kivitelező építőipari cég elnök-vezér-igazgatója és Litter Nándor polgármester hitelesítette aláírásával.
A közgyűlés napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal, valamit a polgármesteri tájékoztató tárgyalásával folytatta munkáját. Kiegészítésekkel elfogadták a helyi adórendeletek módosítására tett javaslatot. Az előterjesztésből kiderül, az önkormányzat erre az évre várható adóbevétele 2.058.259 000 forint, míg a jövőre tervezett 2.212.722.000 forint lesz. A helyi iparűzési adó bevétele várhatóan 43 millió forinttal nő. Az úgynevezett szemétdíj emelésének mértékéről is tárgyalt a testület, végül az alapdíj emelés nélküli, 14 százalékos változatot támogatták. A lakossági ivóvíz általános forgalmi adó nélküli díja köbmétereként 185 forintról 200 forintra emelkedik, a csatornadíj 100 forintról 111 forintra. Hat tagú marad a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat.
A közgyűlés januártól Litter Nándor polgármester bérét 518.000 forintban állapította meg. A polgármestert választása szerint költségátalány illeti meg, amely illetménye 20 százalékának megfelelő összeg. Röst János alpolgármester bérét 414.400 forintban állapította meg a közgyűlés. Az alpolgármester költség általánya az illetménye 10 százalékának megfelelő összeg. A képviselői tiszteletdíj a korábbiaknak megfelelően a polgármesteri alapilletmény 21 százaléka.
Hat hónappal meghosszabbították Silló Barnabás, a KanizsaNet Informatikai Kht. vezetőjének 2004. februárjában lejáró kinevezését. A lakásépítések területi kínálata és a terület előkészítések biztosításának feltételrendszeréről szóló előterjesztést a testület megszavazta. A Szepetneki utca déli pldalán, a Szentendrei utcától északra, Palin új városrészben és a Szokoldomb területén új- elsősorban önkormányzati-lakótelkek kialakítása
26
RÓI
2003. december 18.
kezdődik el a jövőben. A közgyűlés a jövő évi költségvetésben e célra a céltartalékban 50 millió forintot különít el. A testület döntött a Kulturális Alap felosztására vonatkozó alapelvek és elbírálási szempontok elfogadásáról. A testület 300.000 forinttal támogatja Németh László és Paksy Zoltán levéltárosok a Zsidók Zala megye társadalmában 1920-1945 című dokumentumkötetének megvalósítását. Sajni Józsé/képvíselőnek a Miklósfa városrészben lévő közterületek rendbetételére vonatkozó javaslatát bizottsági
szakaszba helyezte a testület. ***
Zöldség-gyümölcs kompozíciók
A Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tankonyhájában Tanács Attila, luxemburgi világbajnok aranyérmes és Urbán Tibor luxemburgi világbajnok ezüstérmes vendéglátósok zöldséggyümölcs szobrokat készítettek és zöldség-gyümölcs faragó és bemutató előadást tartottak a vendéglátó technikus diákok számára. Új ismereteket, trendeket is bemutattak.
Színház
A Mátyás király juhásza című zenés gyerekdarabot darabot mutatta be a budapesti Nevesincs Színház a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Hol van a baloldal?
A Marx Károly Társaság Nagykanizsai Csoportja Hol van a baloldal címmel politikai fórumot tartott a Petőfi üt 5-ben. A vitavezető Kárpáti Sándor közíró volt.
Kanizsaru
Az éjszaka folyamán egy KFT irodájába hatolt be ismeretlen tettes, s onnan egy 500.000 Ft értékű Laptopot tulajdonított el.
23 óra 55 perckor a járőrök négy személyt értek tetten, akik éppen egy volt laktanya területéről jöttek ki gép-
kocsijukkal, melyen nagy mennyiségű tuja gally volt. Ellenőrzésük során fény derült arra, hogy a gallyakat a laktanya területéről tulajdonították el, miután kivágták a drótkerítést.
A nagybakónáki bekötőútnál melléképület égett. Az oltásnál a kanizsai tűzoltók segítettek.
q Jdecember 12.)
Koncert
Az Alapítványi Hónap jegyében került sor az Olajbányász Fúvószenekar évadzáró koncertjére az Erkel Ferenc Művelődési Házban, A programot a Magyar Szénhidrogén Alapítvány támogatta.
Bemutatkozott a Mező
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében rendezték Tneg a Bemutatkozik a Mező című műsort. A programban zenés, táncos produkciók mellett neves alkotók és az iskola diákjainak alkotásaival, verseivel ismerkedhetett a közönség.
Kanizsaru
Házilagosan készített rendszámtábla volt azon a BMW személygépkocsin, melyet reggel igazoltattak a járőrök. A csurgói tulajdonos ellen egyedi azonosító jel meghamisítása miatt indult eljárás.
A délelőtt folyamán három ismeretlen nő két bőrkabátot lopott el az eladó figyelmetlenségét kihasználva egy üzletből.
qjpecember 13)
Családi délután
Színes programmal lepték meg a Quattro Mobili Bútoráruházba látogató családokat az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. A családi délutánt Baráth Yvette, az iskola vezetője nyitotta meg. A képzőművészet tanszak növendékeinek al-
kotásaiból nyílt kiállítást Wilheim Gábor, a Kanizsa Trend Kft. ügyvezető igazgatója ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Majd mini koncertre került sor, ahol hahóti és zalaszentbalázsi diákok szólaltatták meg hangszereiket. A műsorszámok között — hogy még színesebb legyen a program — a kiskanizsai színjátszó csoport tagjai mondtak verset. A szünetben házivásár várta az érdeklődőket, ahol saját munkáikat kínálták jelképes ösz-szegért az ifjú képzőművészek. Népdalok csendültek fel, néptáncot adtak elő a Körösi iskola népzenei tagozatának növendékei. A miklósfai ovisokat is vendégül látták a rendezvényen, ők egy mese bemutatásával járultak hozzá a Quattro Mobili családi délutánjának sikeréhez.
100 millió December 13-án két örömteli eseményről számolt be a sajtó képviselőinek Göndör István országgyűlési képviselő és Litter Nándor polgármester. Göndör István elmondta, a keddi parlamenti szavazáson siker koronázta a hosszú lobbi tevékenységüket, az oktatási tárca fejlesztési keretéből 100 millió forint támogatást kap a Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helye. Az összegből elkezdődik a munka azokban a laktanya ingatlanokban, amit a felsőoktatási intézmények számára a város kijelölt. Ez egyben jó alapot teremt a jövőbeni pályázatokhoz is. Litter Nándor hozzátette, hogy a város eddig is kiemelten támogatta, hogy a főiskola megerősödhessen, aminek bizonyítéka a volt Úttörőház átadása. Fontos feladat, hogy áttekintsék a közel 2 milliárd forintos projektet, és megpróbálják vállalkozók bevonásával csökkenteni az állami szerepvállalás mértékét.
Lammas Tide A Lammas Tide együttes tartott in-
gyenes koncertet a Halis István Városi Könyvtárban.
(" december 14.)
Kanizsaru
Reggelre két kutyát loptak el egy telephelyről. Az elkövető a drótkerítésen egy kb. 70 cm átmérőjű lyukat vágott, s azon keresztül vitte ki a 7 éves labradort és a 4 hónapos kaukázusi farkasölőt.
9 órakor a pályaudvarról jelezte egy biztonsági őr, hogy két személy garázdálkodik. Egyikük a felszólítás ellenére sem hagyta abba, ezért öt előállították, ellene feljelentés készült.
( jdecember 15.)
Versmondók sikere
Sikeresen szerepeltek a kanizsai versmondók a Gellért Sándor Nemzetközi Vers-és Prózamondó Versenyen Szatmárnémetiben. I. helyezést ért el Nagy Tímea, megosztott III. helyezést Zalán Barbara és Kocsis Edit. A döntőbe került Vargovics Marina. A kétfordulós verseny egyben a Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Verseny selejtezője is volt.
Edvin Marton A Hevesi Sándor Művelődési Központ adott otthont Edvin Marton magié stradivárius zenekarral és fergeteges koreográfiával kiegészített koncertjének.
Kamarai látogatás A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara taglátogatási/fogadási programja keretében a Kanizsa Hetilap szerkesztőségébe látogatott el.
Rákóczi és a kurucok A Honvéd Kaszinóban "Rákóczi és a kurucok " címmel nyílt rajzkiállítás, amelyet Zsoldos Péter nyitott meg. Ugyanitt Kovács Sándor éremgyűjteményéből is láthatnak ízelítőt. E tárla-
2003. december 18.
KRÓNIKA
27
tot Litter Nándor polgármester ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
( december 16.)
Lakástámogatás
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a lakástámogatási rendszerrel foglalkozott sajtótájékoztatóján. Az okot az adta, hogy az elmúlt egy hétben olyan nyilatkozatok láttak napvilágot kormánypárti politikusoktól, ami teljesen félreviszi a lakástámogatási rendszer megnyirbálásának az indokát. Egy felelősség áthárításnak a tanúi lehettünk az elmúlt egy hétben. -hangsúlyozta a képviselő. A lakástámogatási rendszer megnyirbálását az előző kormány nyakába próbálják varrni ahelyett, hogy a másfél éves tevékenységük eredménytelenségét vizsgálnák. A pazarló gazdálkodás eredménye lett a megszorító intézkedések meghozatala. Két lehetőség van: ha tényleg fenntarthatatlan a rendszer, akkor nem mondtak igazat, amikor a kampány során a program folytatásáról beszéltek. Ezzel kapcsolatban idézeteket is mondott a képviselő. A másik, nem tudják, hogy pótcselekvésként hozzányúltak egy megszorító csomag részeként a lakástámogatási rendszerhez. 400 ezer családot érint a megszorító intézkedés, és 10 milliárd forintot spórolnak a lakástámogatási rendszer csonkításával.
Betlehem
országos gyűlése és az idei év értékelése volt. A hétvégi országos gyűlésen a párt elnökségének újraválasztására került sor, az elnökhelyettes dr. Kovács László lett, a négy alelnök Kelemen Márta, dr. Fenyvessy Zoltán, dr. Bogdán Emil és Zakó László. Elfogadásra került az Európa-parlamenti választások MIÉP-es listája, melyet dr. Hegedűs Lóránt református püspök vezet, valamint az a határozati javaslat, amelyben kifejti véleményét a párt az EU-s csatlakozásról. Az önkormányzati képviselő szólt az idei évi iskolabezárásokról, óvodaösszevonásokról, az önkormányzati ingatlanok fokozatosan romló állapotáról, valamint arról, hogy az itt élők az egyik napról a másikra élnek.
Petőfire emlékeznek
2004. január 1-én 17 órakor a Deák téren a Nagykanizsai Polgári Egyesület Petőfi Sándor születésének tiszte-
letére rendez ünnepséget. A gyertyás megemlékezésen Márkus Ferenc tanár úr ünnepi gondolatait is meghallgathatják a résztvevők.
c
előzetes)
Betlehem készítő versenyt hirdetett általános- és középiskolások számára a Városi Diák Önkormányzat a Művelődési és Sportosztállyal közösen. A három legszebb mellett valamennyi Betlehem készítő jutalmat kap. A betlehemek a polgármesteri hivatal előcsarnokában láthatók.
( december 17)
MIÉP-sajtótájékoztató
Zakó László, a MIÉP alelnöke sajtótájékoztatót tartott a párt helyi irodájában, melynek témája a MIÉP XII.
December 19-én karácsonyi hangverseny lesz a Felsőtemplomban.
Karácsonyi Fenyőünnepség, Nemzetiségi Nap December 19-én 15 órától a nagykanizsai CKÖ idén is megrendezi a Karácsonyi Fenyőünnepséget. A rendezvény helyszínéül a Honvéd Kaszinó szolgál majd. Teleki László, a MEH politikai államtitkár és Litter Nándor beszédét követően dr. Dénes András háziorvos „A nyugdíjaskor szépségei" címmel tart előadást. A műsorban többek között fellép a Fehér Kígyó Cigány Hagyományőrző Együttes és Váradi Beáta, a CKÖ Versmondó Körének tagja. Ugyanezen a napon és helyszínen 18 órától kerül megrendezésre a IX. Nemzetiségi Nap, melyen 2 roma és 2 nem roma származású személyt tüntetnek ki a kisebbségi önkormányzat munkájának segítéséért, támogatásáért.
21-én vasárnap 17 órától az Igricek együttes karácsonyi koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők a Kis-kastélyban
„A szeretet mindenkié!" A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata karácsony hetében, december 23-27-ig 17 órától 21 óráig a nehéz helyzetben lévő, rászoruló embereket egy tál meleg étellel, forró teával várja az Erkel Ferenc Művelődési Otthonban. A rendezvény támogatója az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal, a Miniszterelnöki Hivatal Romaügyi Politikai Államtitkársága.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság az idei évben is nagy figyelmet fordít a hajléktalanokra. Nem zaklatni, háborgatni kívánjuk őket, hanem éppen ellenkezőleg: szeretnénk, ha a zord időben sem válna közülük senki fagy- vagy bűncselekmény áldozatává. Kérjük Önöket is, hogy ha rászoruló emberrel találkoznak, ne menjenek el mellettük szó nélkül. Értesíteni lehet a rendőrséget (107, 93/312-190), a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetét (311-322), a Hajléktalan Szállót (313-650) vagy a Családok Átmeneti Otthonát (312-392).
Békés, boldog ünnepet!
VAKACIO!
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A KARÁCSONYT!
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt az Uná p ntru áltu — Egymásért
Cigány — nem cigány közösségi klub karácsonyi programjára!
Időpontja: december 20. 16 óra Helyszíne: Móricz Zsigmond Művelődési Ház , Vendégek:
Csonka Anna cigány népdalénekes és zenekara (Pécs) Fracilor EGYÜTTES Fehér Kígyó EGYÜTTES
A belépik díjig tan.'' .
N SZILVESZTEREZZEN
^ az Erkel Ferenc Művelődési Házban jj a NAUDIUS együttessel
D I
U
s
a vacsorát a vasember étterem szakácsai készítik Tombola főnyeremény: DVD lejátszó
Belépőjegy: 5900 Ft 1N FORMÁCIÓ, J E G Y RENDEL ÉS: 06-30-9399-800
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
28
TS
2003. december 18.
december 20. szombat
5.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 Riporter kerestetik 10.00 Süsü varázs! 10.30 Tüskevár tábor 10.55 Képben vagyunk 11.35 Fele királyságom 12.00 Hírek 12.10 Bravó TV 13.05 Sasszem 13.30 Útravaló 13.40 Heti mozaik 14.35 Delta plusz 15.05 Századunk 15.35 Verssor az utcazajban 15.40 Cirkáló 16.10 Unokáink sem fogják látni 16.40 Telesport 18.15 Magyar Elsők 18,35 Luxor 19.30 Híradó este 20.05 Dilibuli 21.00 Indul a bakterház 23.45 Híradó 23.50 1. Budapesti Jazz Fesztivál
lyója 13.55 Roma magazin 14.20 Domovina 14.50 Hrvatska krónika 15.15 Ecranul nostru 15.45 Telesport 17.00 Labirintus 17.25 Álomsuli 17.50 Kívül-belül 18.00 Híradó 18.25 Közeli -Kulturális híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Üzenet a jövőből - A Mézga család különös kalandjai 19.00 Kérem a következel 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 T-Akta 22.00 Híradó 22.05 Provokátor 22.35 Panoráma 23.10 Telesport 00.00 Csak egyszer szeretünk
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 06.55 Kölyökklub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.25 A világháló peremén 11.15 Játékzóna 11.25 Ötletház 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.40 Mi üjság. Harriet? 13.10 Autómánia 13.40 A vadak ura 14.35 Hóbarátok 15.35 Dawson és a haverok 16.30 A majmok bolygója III. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Legyen Ön is Milliomos! 20.10 Survivor 21.40 Heti Hetes 22.55 Halálvírus 00.35 Híradó 00.40 Sportklub 00.50 A világháló peremén
05.50 Gyermeklélek 06.20 tv2 matiné 07.50 Fox Kids 09.55 Spinédzserek 10.25 Azok a csodálatos őslények 11.25 Talpig pácban 11.50 TotalCar 12.30 A kiválasztott 13.30 Knight Rider Team 14.30 Smallville 15.30 Sliders 16.30 Csillagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Activity 20.15 Segítség, kutya lettem! 22.20 A bűnös 00.25 Túl a hídon 02.30 Siska 03.40 Vers
december 21. vasárnap
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperriporter kerestetik! 10.05 Galéria 11.10 "így szól az Úr!" 11.20 Karácsony a szeretetszolgálatoknál 12.00 Hírek 12.05 Főtér 12.50 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme 14.10 Uniós pályázati kalauz 14.20 Úton 14.45 Csellengők 15.10 Örömhír 15.40 Etyeki Kezes-lábos 16.10 Trendhagyó 16.40 Elsőkézből 17.10 Adventi kalendárium 17.20 Szuperriporter kerestetik! 18.25 Híradó 18.45 Sporthírek 19.05 Szívek szállodája 19.55 Szuperbuli 21.40 Friderikusz 22.45 MMM 23.10 Sorskérdések 23.55 Héthatár 01.40 Pénz, pénz, pénz
06.00 Pokemon 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.30 Delelő 13.05 Országház 13.35 Játékzóna 14.15 Mi újság Harriet? 14.45 Recept klub 14.55 Játékzóna 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csak egy szavadba kerül! 15.35 Kórház a város szélén 16.30 Testpercek 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.15 Barátok közt 20.50 Télapu 22,35 Micki és Maude 00.55 Találkozások 01.10 Híradó 01.15 Sportklub 01.25 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Magyar borok, magyar borvidékek 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 09.05 Stahl konyhája 09.20 Tripla vagy semmi 09.50 Maria del Carmen 10.45 Teleshop 11.35 A dadus 12.05 Kastélyszálló 13.00 Vágyak vonzásában 14.55 Kapcsoltam 15.25 Egyről a kettőre 15.55 A betolakodó 16.50 Danielle Steel: Az eltűnt 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Modern muskétások 21.10 Szulák Andrea Show 22.10 Intim részek 00.15 TopSport 00.45 Profiler 01.40 Hunyadik nyomában 02.10 Aktív 02.50 Vers
december 23. kedd

06.00 Az internet csodái 06.30 Pokemon 06.55 Kölyökklub 09.45 Nikki 10.05 Hazárd megye lordjai 10.55 így készült: Kémkölykök 11.1Ó Játékzóna 11.20 Recept klub 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 Ötletház 12.45 Elveszve Afrikában 14.40 A szökevény 15.30 Zsaru az űrből 16.35 Medicopter 117 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Az elveszett világ 22.25 Only You 00.25 Seinfeld 00.55 Híradó 01.05 Sportklub 01.15 Fókusz portré 01.45 Országház
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 07.00 Tv2 matiné 08.45 Fox Kids 10.00 A szupercsapat 11.00 Stahl konyhája 11.35 Cosby nyomozó rejtélyei 12.30 A hálózat csapdájában 13.30 Kém Game 14.30 Waikiki páros 15.30 Kulcsember 16.30 Walker, a texasi kopó 17.25 J.A.G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 007 - A világ nem elég 22.35 Tágra zárt szemek 01.40 Vers
december 22. hétfő
Márta meséi 12.00 Híradó 12.10 így készült: Játékháború 12.40 Koncert a világ éhezőiért 13.55 Református ifjúsági műsor 14.10 Angyalváró 14.55 Egy különleges éjszaka 16.30 Karácsony apó 18.20 Adventi kalendárium 18.00 Híradó 18.50 A szeretet ünnepén 20.10 Napfivér, Holdnővér 22.10 Egy-Másért Gálaműsor 23.25 Karácsony verse 23.55 Karácsonyi éjféli mise
l i B B M
06.00 Disney-rajzfilm 06.25 A világ meséi 07.00 Kölyökklub 09.20 Játékzóna 09.25 A hattyúhercegnő 3. - A kastély titka 10.40 Játékzóna 10.45 Recept Klub 11.20 Egy kölyök Arthur király udvarában 12.55 Noé kettő 14.35 Maugli, a dzsungel fia 16.40 Kutyavilág 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 A kölyök 21.20 Csokoládé 23.30 Apuci a pácban
06.00 Tv2 Matiné 07.30 Fox Kids 09.15 Karácsonyi csodák 10.10 Benny Hill 10.40 Szájkosaras kosaras 12.20 Fekete szépség 13.55 Majomszeretet 15.20 Karácsonyi vakáció 17.05 Nicsak, ki beszél még! 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Hóbarát 21.20 Richie Rich 23.05 Jézus 02.15 Aktív 02.45 Vers
december 25. csütörtök

05.40 Hajnali gondolatok 05.50 Nap-kelte 09.05 Boldog Karácsonyt, Pufi! 10.00 Karácsonyi református istentisztelet 11.05 Parlamenti Karácsony 2003. 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.40 Hírek 12.45 Karácsonyi vallomások 13.15 Boldog ünnepet, világ! 14.00 Év végi sportösszefoglaló 14.55 Riporter kerestetik! 14.55 Riporterek kerestetik! 16.05 Toy Story 17.30 Friderikusz 18.30 Önök kérték! 19.30 Híradó 19.55 Rómeó és Júlia 22.15 Bizet: Carmen 22.00 Csütörtök este 22.35 Heti Menü 23.05 Gyanú
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.45 Évszakok 11.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Srpski Ekran 14.30 Unser Bildschirm 15.00 Nap-kelte 16.00 Hajlék 16.25 Útmutató 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 "Csendes éj ..." 19.30 Híradó 20.05 Vadkörték 21.30 Nő fehérben 22.25 Híradó 22.30 Az utókor ítélete 23.00 Salamon

06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept Klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.15 Játékzóna 10.20 Teleshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Fókusz-portré 13.35 Játékzóna 14.15 Mi újság Harriet? 14.15 Recept Klub 14.55 Játékzóna 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csak egy szavadba kerül! 15.35 Kórház a város szélén 16.30 Testpercek 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.15 Barátok közt 20.50 Casper 22.40 Titkok gyermeke 00.25 Találkozások 00.40 Híradó 00.45 Sportklub 00.55 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Segíts magadon! 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 09.00 Stahl konyhája 09.15 Tripla vagy semmi 09.45 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Kastélyszálló 12.40 A fiam nélkül soha 14.45 Kapcsoltam 15.15 Egyről a kettőre 15.45 A betolakodó 16.40 Az oroszlános földjén 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Megasztár 21.55 Lapátra tett férjek 23.10 Fújd szárazra, édes! 00.45 Propaganda 01.15 Noé bárkája 01.45 Valaki kopog
december 24. szerda
Ili JB
rnr?
06.00 Tv2 matiné 07.30 Fox Kids 08.45 Robbic, a rénszarvas 09.20 A Mikulás karácsonya 10.35 Mr. Beán karácsonya 11.05 Én és a gorillám 12.50 Folytassa Columbus! 14.30 Ben Hur 16.35 Bunyó karácsonyig 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Casper 21.15 Asterix és Obelix 23.15 Annié Hóhányók a pácban 01.30 Alföldi 02.00 Vers
december 27. szombat

5.36 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 10.00 Süsü varázs! 10.30 Tüskevár tábor 10.55 Képben vagyunk 11.35 Fele királyságom 12.00 Hírek 12.10 Bravó TV 13.05 Sasszem 13.30 Útravaló 13.40 Heti mozaik 14.35 Protokoll 15.00 Századunk 15.25 Verssor az utcazajban 15.35 Politour 16.05 Piknikl6.35 Újvilági rapszódia 18.15 Magyar Elsők 18.35 Luxor 19.30 Híradó este 19.55 Üj Szeszélyes Évszakok 20.50 Regi idők kocsija 22.30 Híradó 22.40 Zorán koncert 23.55 Ellenségek Szerelmi történeti
06.00 Hupikék törpikék 06.25 Pokémon 06.45 A világ meséi 07.00 Kölyökklub 09.40 Játékzóna 09.45 Az első hó 10.15 Játékzóna 10.20 Recept Klub 10.35 Muppet Show az űrből 12.05 Egy kölyök Aladdin udvarában 13.35 Szabadnak született 15.20 A tolvajok hercegnője 16.55 Talpig zűrben 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Stuart Little, kisegér 20.55 Micsoda nő! 23.00 Valahol, valamikor
06.00 Tv2 matiné 07.30 Fox Kids 08.50 Karácsonyi manók 09.45 Benny Hill 10.10 Szájkosaras kosaras 2. 11.45 Panda kaland Kínában 13.15 Rex, a kölyökfelügyelő 14.55 Ben Hur 16.50 Ki a Télapó? 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Babe 2. 21.15 Emberevő bíborka 23.00 A díva karácsonyi éneke 00.35 Miklósa Erika 01.30 Aktív 02.00 Vers
december 26. péntek
05.40 Hajnali gondolatok 05.50 Nap-kelte 09.00 A girbegurba fenyőfa 09.25 Márta meséi 09.30 A karácsonyi kincs 10.30 Márta meséi 10.45 Földönkívüli karácsony 11.10 Mo-solyszünet ... 12.00 Híradó 12.10 Szívünkből muzsikálunk ... 12.40 Zöldpont 13.20 Karácsonyi doboz 14.55 Adventtől karácsonyig 15.30 Csoda a farkasokkal 17.25 Friderikusz 18.25 Szuperriporter kerestetik! 19.30 Híradó 19.55 Sok hűhó semmiért 21.50 Az Út közepén 22.55 Salamon
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Friderikusz 10.50 Szórakoztató percek 11.05 Dili-buli 12.00 Híradó 13.00 A reménység fo-
05.40 Hajnali Gondolatok 05.50 Nap-kelte 09.05 Rondó 10.00 Márta meséi 10.15 Ziggy ajándéka 10.45 Márta meséi 11.00 Andersen álmok 11.15 Johann egér karácsonya 11.40
06.00 Hupikék törpikék 06.25 Pokémon 07.00 Kölyökklub 08.50 Játékzóna 09.00 Ali Baba kardja 10.20 Játékzóna 10.25 Recept Klub 10.35 Reszkessetek merénylők! 12.05 Három kicsi nindzsa 13.45 Tarzan és az inkák kincse 15.15 Sárkányszív 2. 16.45 Talpig zűrben 2. 18.30 RTL Klub Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Reszkessetek betörők 21.20 Muszklimikulás 23.00 A szerelem hullámhosszán
06.00 Ünnepnaptár 06.25 Pokemon 07.00 Kölyökklub 09.30 Disney-rajzfilmek 10.25 Egy mocsár csodálatos élővilága 11.15 Játékzóna 11.25 Ötletház 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.40 Tengerjáró 13.10 Autómánia 13.40 Norm Show 14.10 vadak ura 15.00 Hóbarátok 16.00 Dawson és a haverok 16.50 A majmok bolygója III. 18.30 Híradó 18.55 Fókusz plusz 19.25 Való világ 3. 19.55 Huncutka 21.40 Heti Hetes 22.50 Végzetes visszaszámlálás 00.35 Híradó 00.40 Sportklub 00.50 Egy mocsár csodálatos élővilága
05.50 Gyermeklélek 06.20 tv2 matiné 07.50 Fox Kids 10.35 Spinédzserek 11.10 Azok a csodálatos őslények 12.10 Talpig pácban 12.40 TotalCar 13.10 Benny Hill 14.000 Knight Rider Team 14.50 Smallville 15.45 Sliders 16.40 Csillagkapu 17.35 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Kazaam a szellem 21.10 A rózsaszín párduc nyomában 22.55 József és a színes szélesvásznú álomkabát 00.15 Galaktikus uborka 02.10 Véts
december 28. vasárnap
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 10.00 Galéria 10.55 "így szól az Úr!" 11.05 Mestersége színész 12.00 Hírek 12.10 Főtér 12.50 Delta 13.15 Mindentudás Egyeteme 14.30 Uniós pályázati kalauz 14.35 Úton 15.05 Csellengők 15.30 Örömhír 16.00 Stílus 16.30 ElsőkézbőlKezes-lábos 16.55 Neumann nyomában 17.25 Szuperriporter kerestetik! 18.30Híradó 18.45 Sporthírek 18.55 Szivek szállodája 19.50 NÉVshowR 21.40 Friderikusz 22.45 MMM 23.10 József és testvérei 00.05 Héthatár00.55 Pénz, pénz, pénz I i ■
06.00 Az internet csodái 06.25 Pokemon 07.00 Kölyökklub 09.45 Nikki 10.05 Hazárd megye lordjai 11.00 így készült: Hóhatár 11.10 Játékzóna 11.20 Recept klub 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 Ötletház 12.35 Norm Show 13,10 Répafej, afönökl4.50 A szökevény 15.400 Zsaru az űrből 16.40 Medicopter 117 17.35 Sheena, a dzsungel királynője 18.30 Híradó 18.55 Való Világ 3. 19.35 Junior 21.35 Connan, a barbár 2.23.30 Seinfeld 23.55 Híradó 00.00 Sportklub 00.15 Fókusz portré 00.45 Országház
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Amit nem vehetnek el 07.00 Tv2 matiné 08.45 Fox Kids 10.35 A szupercsapat 11.30 Stahl konyhája 12.00 A hálózat csapdájában 12.50 Kardok királynőjel5.45 Kulcsemberl6.40 Walker, a texasi kopó 17.35 J.A.G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A szomszéd nője mindig zöldebb 21.50 Geromino 00.00 Dilidoki02.00 Vers
2003. december 18.
KANIZSAI MÉDIA
29
december 20. szombat
06:30 Krónika 06:50 Civilek 07:05 Megújuló energiák 07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 K''arc - kulturális magazin 07:55 Körjárat 08:15 Mese: Történet a hétfejűröl 08:20 Krónika 08:30 Torna 09:30 A Notre Dame-i toronyőr- színes, magyarul beszélő rajzfilm 10:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményze-nei magazinja 11:00 Akarj élni 11:30 Fradi TV - heti öszefoglaló 12:00 Lapozó 17:30 Bakonyszűcsi csodák 18:30 Minden szerdán -magyar film 20:03 Sajt - Fiiszár Károllyal 20:30 Ottó mobil - autós magazin 21:00 OKA-VANGO - a vadon szíve 22:00 Thalassa 23:00 Bencze-show 24.00 Lapozó
december 21. vasárnap
06:30 Minden szerdán - magyar film 08:03 Sajt - Fiiszár Károllyal 08:30 Torna 09:30 Gulliver utazásai - színes, magyarul beszélő rajzfilm 10:30 Wellness-tár életmódmagazin 11:00 Ottó mobil - autós magazin 11:30 Fokváros 12:00 Lapozó 17:30 Ormosság. Az alternatív gyógymódok magazinja 18:30 Csillag a máglyán - magyar film 20:05 Kapocs - 15. sz. Választó kerület Polai József 20:30 Virágzó Magyarországért - Bácsalmás 21:00 Egy bátor ember - amerikai film 23.00 Fradi TV - heti összefoglaló 24:00 Lapozó
december 22. hétfő
08:00 Kapocs - 15. sz. Választókerület - Polai József 08:15 Csillag a máglyán - magyar film 09:47 Lapozó 17:30 Egy életen át - Felnőttképzési magazin 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az ezüstszavú harang 1. 18:30 Thalassa 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Takarékoskodni, vagy eladósodni? 19.25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Civilek -Ki miből él? 20:15 Megújúló energiák 20:30 Schönbrunntól a mosdóig 21:00 Linda és a főtörzs - olasz bünügyi sorozat 22:50 UNIJÓ 22:55 Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
december 23. kedd
07:30 Krónika 08:05 Önök mondták -Megújúló energiák 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Takarékoskodni, vagy eladósodni? 08.55 Házban ház''körül 09:10 Civilek - Ki miből él? 09:25 Mese: Az ezüstszavú harang 1. 09:30 Krónika 09:45 Lapozó 17:30 A Szentjakabi apátság 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az ezüstszavú harang 2. 18:30 Thalassa 19:00 Krónika 19:10 Körjárat 19:25 K''arc - Kulturális magazin 19:35 Kamarai percek 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Takarékoskodni, vagy eladósodni? 20.15 Házban ház körül 20:30 Business-mix A gazdaság hírei 21:00 OKAVANGO - a vadon szíve, amerikai családi filmsorozat 22:00 Bencze show 22:30 Thalassa 23:00 Lapozó
december 24. szerda
07:30 Krónika 08:05 Körjárat 08.20 K''arc -kulturális magazin 08:30 Krónika 08:40 Kamarai percek 08:55 Jövő 7 - Takarékoskodni, vagy eladósodni? 09:10 Házban ház körül 09:25 Mese: Az ezüstszavú harang 2. 09:30 Krónika 09:45 Lapozó 17:30 Forgáspont -vendég: Erdő Péter prímás, esztergombudapesti érsek bíboros 18:00 Mese: Pánov bácsi karácsonya 1. 18:05 Jelkép - evangélikus 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat 19:00 Karácsonyi koncert 20:30 Egészségmagazin 21:00 Szentivánéji álom - angol romantikus vígjáték 23:00 Lapozó
december 25. csütörtök
08.00 Karácsonyi koncert 09:30 Mese: Pánov bácsi karácsonya 1. 09:35 Jelkép - evangélikus 09:45 Lapozó 17:30 Esélyegyenlőség: ta-
vasz,nyár,ősz,tél 18:00 Mese: Pánov bácsi karácsonya 2. 18:05 Jelkép - református 18:30 Thalassa 19:00 Karácsonyi Gospel koncert 20:30 A 3. Pécsi Színházi Fesztivál gálaműsora 22:30 Egészségmagazin 23:00 Lapozó
* december 26. péntek
08:00 Karácsonyi Gospel koncert 09:30 Mese: Pánov bácsi karácsonya 2. 09:35 Jelkép - református 09:45 Lapozó 17:30 Vác híres templomai 18:00 Mese: A kis gyufaárus lány 18:05 Jelkép - katolikus 18:30 Thalassa 19:00 Megjöttünk: Brüsszel-London -Párizs, Kína, Laosz 20:30 Virágzó Magyarország - Taksony 21:00 Afrika koktél - amerikai játékfilm 23:00 Lapozó
december 27. szombat
06:55 Megjöttünk: Brüsszel - London - Párizs, Kína, Laosz 08:25 Mese: A kis gyufaárus lány 08:30 Torna 09:30 Karácsonyi csodák- színes, magyarul beszélő rajzfilm 10:30 Különjárat -Balogh Zoltán keményzenei magazinja 11:00 Egészségmagazin 11:30 Fradi TV - heti öszefoglaló 12:00 Lapozó 17:30 A Folly arborétum 18:30 Megjöttünk: Antalaya, Egyiptom, Marokkó, Tunézia, Spanyolország, Baleári szigetek 20:30 ÉPI-tech - építkezők magazinja 21:00 OKAVANGO - a vadon szíve 22:00 Thalassa 23:00 Bencze-show 24:00 Lapozó
december 28. vasárnap
06:30 Megjöttünk: Antalaya, Egyiptom, Marokkó, Tunézia, Spanyolország, Baleári szigetek Spanyolország 2. 08:30 Torna 09:30 Hófehérke - színes, magyarul beszélő rajzfilm 10:30 Wellness-tár életmódmagazin 11:00 ÉPI-tech - építkezők magazinja 11:30 Dokumentumfilm 12:00 Lapozó 17:30 Ormosság. Az alternatív gyógymódok magazinja 18:30 Megjöttünk U.S.A. Erdély 20:30 Virágzó Magyarországért 21:00 Agyament Harry -amerikai vígjáték 23.00 Fradi TV - heti összefoglaló 24:00 Lapozó
december 29. hétfő
08:00 Megjöttünk 09:47 Lapozó 17:30 Pontok a mindenségből 18:00 Krónika 18:10 Mese: Jónás története 18:30 Thalassa 19:00 Krónika 19.10 Fügefalevél- magyar film 20:30 Euróra 21:00 Linda és a főtörzs - olasz bűnügyi sorozat 22:50 UNIJÓ22:55 Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
december 30. kedd
07:30 Krónika 08:00 Fügefalevél - magyar film 09:25 Mese: Jónás története 09:30 Krónika 09:45 Lapozó 17:30 Bencze show 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az utolsó ítélet az új Jeruzsálem 18:30 Thalassa 19:00 Krónika 19.10 Legszebb férfikor - magyar film 20:30 Euróra 21:00 Szirének - ausztrál,angol vígjáték 23:00 Lapozó
december 31. szerda
07:30 Krónika 08:00 Legszebb férfikor - magyar film 09:25 Mese: Az utolsó ítélet az új Jeruzsálem 09:30 Krónika 09:45 Lapozó 17:30 Égből pottyant karácsony 18:00 Mese: Öreg fiú 18:05 Jelkép - evangélikus 18:30 Thalassa 19:00 És akkor a pasas - magyar film 20:30 Euróra 21:00 Szakácspárbaj - francia vígjáték 23:00 Lapozó
január 1. csütörtök
08.00 És akkor a pasas - magyar film 09:30 Mese: Öreg fiú 09:35 Jelkép - evangélikus 09:45 Lapozó 17:30 Parlamenti köszöntő - beszélgetés Szili Katalinnal, az országgyűlés elnökével 18:00 Litter Nándor polgármester újévi köszöntője 18:05 Jelkép - református 18:30 Thalassa 19:00 Laura - magyar film 20:30
Euróra 21.00 Linda és a főtörzs - olasz bünügyi sorozat 23:00 Lapozó
január 2. péntek
08:00 Laura - magyar film 09:30 Újévi köszöntő 09:35 Jelkép - református 09:45 Lapozó 17:30 A legendás pincefalu 18:00 Mese: A parázs 18:05 Jelkép - katolikus 18:30 Thalassa 19:00 Imposztorok - magyar film 20:30 Virágzó Magyarország - Taksony 21:00 Átverés -amerikai játékfilm 23:00 Lapozó
január 3. szombat
06.55 Imposztorok - magyar film 08:25 Mese: A parázs 08:30 Torna 09:30 A cigánybalerina - színes, magyarul beszélő rajzfilm 10:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja 11:00 Forgáspont 11:30 Fradi TV - heti összefoglaló 12:00 Lapozó 17:30 A jazzdob
száz éve 18:30 Szivárvány sztár magazin - Má-rió 19.00 Az idők kezdetén - magyar film 20:30 Lovasélet hét határon magazin 21:00 A hajsza - amerikai akcióvígjáték 22:00 Thalassa 23:00 Bencze-show 24:00 Lapozó
január 4. vasárnap
06:30 Szivárvány sztár magazin - Márió 07.00Az idők kezdetén - magyar film 08:30 Torna 09:30 Karácsonyi csodák - színes, magyarul beszélő rajzfilm 10:30 Wellnpss-tár életmódmagazin 11:00 Lovasélet hét határon magazin 11:30 Fokváros 12:00 Lapozó 17:30 Ormosság. Az alternatív gyógymódok magazinja 18:30 Szivárvány sztár magazin - V-Tech 19.00 Minden szerdán - magyar film 20:30 Virágzó Magyarországért 21:00 A félszemű Jack - amerikai western 23:30 Lovasélet hét határon magazin 24:00 Lapozó
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az OIRT 71,03 MHz-en
MagyarRádió

NAGYKANIZSA 71,03 MHZ
HÉTKÖZNAP
05.30-05.37 nyitó konf., regionális hirek 05.37-05.55 Falurádió (átvett)
05.55-05.58 Azonosító szignál, konf., hajnali meteor, névnap
05.58-6.00 Reklám
06.00-06.21 Kossuth krónika (átvett)
06.22-06.28 A nap témája
06.28-06.30 Reklám
06.30-06.40 Regionális Krónika
06.40-06.45 Lapszemle
06.45-06.52 Sport
06.52-06.58 A 08.15-08.45 óra közötti magazin előzetese 06.58-07.00 Reklám
07.00-08.00 Ugyanaz, mint 06.00-07.00 között 08.00-08.15 Kossuth hirek + BBC Viláehjrarfn (átvett) 08.15-08.43 Tematikus mapáB*, , vagy f 08.43-08.45 Reklám ,0iÉSSftÉlll
Krónika
regionális hírek mezőgazdasági t szignál, konf., hajnali meteor, névnap
zött
08.45-08.58 Regi. 8.58-9.00 Műi SZÓMBA 05.30-05.40 n; 05.40-05.55 05.55-05.58 A; 05.58-06.00 Re!
06.00-06.22 Kossaé krónika (átvett)
06.22-06.28 A nap témája 06.28-06.30 Reklám .. 06.30-06.40 RegionatHTTfeónika 06.40-06.45 Lapszemle 06.45-06.52 Sport 06.52-06.58 Cifraságok 06.58-07.00 Reklám 07.00-08.00 Ugyanaz, mint 06.00-0H 08.00-08.05 Országos hírek 08.05-08.07 Reklám ''A
08.07-08.13 Jegyzet 08.15-08.45 Mi mennyi? (átvett műsor) 08.45-08.58 Regionalis Krónika 08.58-09.00 Miisorzárás V A S Á R N A P
06 00-06 05 Nyitó szignál, konf. hirek 06.05-06.28 Egy hét - riport válogatás (ism.) 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.45 Zene 06 45-06.58 Vallási percek 06.58-07.00 Reklám
07.00-07,05 Regionális és országos hirek 07.05.-07.58 Egy hazaban - nemzetiségi magazin (átvett) 07.58-08.00 Reklám
08.00-08.05 Regionális és országos hírek 08.05-08.07 Reklám 08.07-08.58 Múzsák 08.58-09.00 Műsorzárás
*l.hét - hétfő: Közlekedés; csütörtök: Vendégváró, péntek: Bűnvadászok
2. hét - hétfő: Szomszédaink; szerda: Gazdasági magazin; csütörtök: Néző
3. hét - hétfő: Önkormányzati magazin; csütörtök: Medicina; péntek: Háló
4. hét - hétfő: Civil; kedd: Zöld magazin; szerda: Bice-bóca; csütörtök: EU-ntagazin;
30
APRÓHIRDETÉS
2003. december 18.
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpinccvel) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Érd.: 30/480-2586 (4649K) ***
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294
vagy 30/911-9642 (5146K) ***
Nk belvárosában I. emeleti kétszobás, 60 m2-es lakás, egyedi fűtéses, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas,
eladó. Érd.: 30/284-2290 (5278K) ***
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, 80 nm-es családi jellegű ház, központi fűtés, ipari áram, vezetékes víz, 600 négyszögöl területen. Érd.: 93/315-526 (5264K)
***
Szepctnek Ady E. 33. szám alatt kertes családi ház eladó. Érd.: a helyszínen.
UI7IÍI ÜT
Zemplén utcai két szobás, bútorozott
lakás kiadó! Érd.: 20/382-5460 (5266K) ***
Kodály Zoltán utcában II. emeleti kétszobás, bútorozott lakás kiadó. Érd.: 06-30/3515-115 (5282K)
JÁRMŰ
Autógyűjtők figyelem!
Eladó DKW Universal 1954-es évi
kiadású gépkocsi eladó.
Érd.: 06-30/5609-414 (5283K) ***
Skoda 105S-es vonóhoroggal, másfél év jótállásos akkumulátorral, műszakival, jó állapotban, olcsón eladó. Érd.: 20/3530-749-es telefonszámon, vagy az esti órákban személyesen: Jakabkuti u. 75.
VEGYES
Sony digitális fényképezőgép (3x digitális zoom, beépített vaku, videómód, színes led kijelző, önkioldó, 2 millió pixel, max: felbontás: 1600*1200, USB kimenet, adapter bemenet, stb.) hozzá
NAGYATÁD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIRENDELTSÉGE NAGYKANIZSA
NÁLUNK NEM CSAK A TÉL MIATT FAGYTAK BE A HITELKAMATOK!
AJÁNDÉKVÁSÁRLÁSI HITEL - 5* KAMATKEDVEZMÉNY
Hitel összege Futamidő / Törlesztő részlet*
12 hó 24 hó 36 hó
100 000 Ft 9 100 Ft/hó 5 000 Ft/hó -
150 000 Ft 13 600 Ft/hó 7 500 Ft/hó 5 300 Ft/hó
200 000 Ft 18 200 Ft/hó 9 900 Ft/hó 7 300 Ft/hó
300 000 Ft 27 400 Ft/hó 14 900 Ft/hó 10 800 Ft/hó
JELZÁLOG TÍPUSÚ HITEL -ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ NÉLKÜL - 12% ÉVES KAMAT
❖ Bármire felhasználható ❖ Kezes nélkül ❖ 12-120 hónap futamidő
Futamidő / Törlesztő részlet*
Hitel összege 60 hó 90 hó 120 hó
500 000 Ft 12 000 Ft/hó 9 400 Ft/hó -
1 000 000 Ft 24 000 Ft/hó 18 800 Ft/hó 16 300 Ft/hó
2 500 000 Ft 60 000 Ft/hó 46 800 Ft/hó 40 800 Ft/hó
5 000 000 Ft 120 000 Ft/hó 93 600 Ft/hó 81 600 Ft/hó
*Az adatok tájékoztató jellegűek! Ajándékvásárlási hitel - THM: 17,47-22,9 Jelzálog típusú hitel - THM: 16,44 - 16,77%
NAGYKANIZSA, KIRÁLY U. 31/B. - TELEFON: (93) 536-272
kO^r o
KEPKERETEZES
nagy választékkal, korrekt áron!
tartozó gyorstöltővel, cd-vel, eladó. Irányár: 40.000 Ft. Érd.: 30/9932-534 (5287K)
Beteg, rászoruló család jóérzésű emberek segítségét kéri. Élelmiszert, vagy mást szívesen elfogadnának. Érd.:
30/652-4560 (5284K) ***
Villanytűzhely, gázas steaksütő, gázkonvektor, konyhai sarokpad olcsón eladók. Érd.: 93/319-546 (5285K)
platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval.
Érd.: 30/856-3666 (5255K) ***
Húsfüstölést vállalok! Érd.: 06-30/485-7201 (5257K)
Gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőt keres a HOR Kft. Bér: megegyezés szerint. Érd.: 93/310-932 (5285K)
Szénát, szalmát vásárolnék. Érd.: 30/657-2461 (5286K)
06-
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Vállaljuk új házak felépítését, régi házak átalakítását, felújítását. Valamint vállalunk ács- és tetőfedőmunkákat. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825, 06-
70/503-9407 (5222K) ***
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m
Szeretne Ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
Munkatársat keresek
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
Tisztelt Támogatók!
A Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete Tagjai nevében köszöni minden támogatójának, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával segítette egyesületünk tevékenységét.
A 2001. évi jövedelem után 2002-ben felajánlott összeg 588 531 Ft volt, melyet rehabilitációs programokra, illetve segélyek kifizetésére fordítottuk. Továbbra is számítunk önzetlen támogatásukra. Tisztelettel: Az egyesület vezetősége Adószáma: 19269373-1-20

2003. december 18.
SPORT
■ 31
S P
0
R
T
H
+
1
R
E K
FÉRFI KÉZILABDA Hazai győzelem
Szombat délután a Zsigmondy tornacsarnokában zajlott az IZZÓ SE Alba Regia KSE NB I/B-s férfi kézilabda mérkőzés. A találkozón 26:24-re nyert a kanizsai csapat. IZZÓ SE: Kerkápoly Péter 9, Fónagy László 5, Bazsó Gábor 4, Baksa István 3, Füle Csaba 3, Kóbor Béla 2. A második helyen szereplő Alba Regia ellen értékes győzelmet aratott az IZZÓ SE, mellyel az őszi szezont a nyolcadik helyen zárták a kanizsai kézisek.
NŐI KOSÁRLABDA
Fölényesen nyert a MÁV
Vasárnap délután az NB II újabb fordulóján az NTE 1866 MÁV Rt. a Veszprémi ESC csapatát fogadta. NTE 1866 MÁV Rt.: Lakatos 4, Góber E. 32/6, Torna 27/6, Bődör 18, Paizs A. 11. Csere: Szélessy 7/3, Muk 9, Góber J. 13/3. A kanizsai kosarasok 121:65-re verték a vendég Veszprém gárdáját.
VÍZILABDA Kanizsa az első
A Dunántúli Gyermek Vízilabda Bajnokság harmadik fordulójára Székesfehérváron került sor. A CWG Kanizsa a Pápa csapatával mérkőzött. Fölényesen, 28:3-ra a kanizsai csapat győzedelmeskedett. CWG Kanizsa: Horváth 1, Gáspár 4, Dobos 1, Rétlaki 2, Tegzes 2, Banka 4, Simon 2. Csere: Kovács 2, Virt 5, Fekete 3, Berkenyés 2, Tóth. A kanizsai gárda a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét, az utolsó nagyedben még Horváth kapus is betalált a pápaiak hálójába.
CWG Kanizsa-Kaposvár 13:4. A második negyedtől Dobos, Rétlaki és Tegzes góljainak, valamint a fegyelmezett védekezésnek köszönhetően lassan sikerült elhúzni a CWG csapatának. Az utolsó negyed már könnyed, tetszetős játékot hozott. A CWG Kanizsa csapata pontveszteség nélkül, az élről várhatja a bajnokság tavaszi folytatását. Góllövők: Dobos 5, Rétlaki 3, Tegzes 2, Simon 1, Gáspár 1, Kovács 1.
JUDO
Eredmények
A hétvégén került megrendezésre a Kanizsa Bajnokság IV. zárófordulója. Egyéni eredmények: Diák 22 kg: I. Csonka Richárd, II. Huszár Martin, III. Klepács Milos. Diák 28 kg-ban I. Kardics Konrád, II. Polai Péter. Diák 34 kg-ban I. Dervenkár Luca, II. Fodor Dániel. Diák 34-38 kg-ban I. Acél Éva, II. Kardics Konrád, III. Szabó Attila, IV. Dervenkár Luca. Diák 47 kg-ban I. Lukovics Balázs, II. Korcsmáros Bama. Diák C-B kategóriában I. Mihovics Szabina, II. Szentes Dávid, III. Korcsmáros Ádám. Serdülo-ifi kategóriában I. Szentes Péter, II. Farkas Beáta, III. Gaál András, IV. Mihovics Szabina. Ifi-junior kategóriában I. Kisjós Dávid, II. Valguth Attila. Összetettben ifi kategóriában I. Kisjós Dávid (40 p), II. Farkas Beáta (19 p), III. Csepella Roland (9 p). Serdülő kategóriában I. Gaál András (43 p), II. Szentes Péter (41 p), III. Valguth Attila (24 p). Diák-B kategóriában I. Mihovics Szabina (53 p), II. Korcsmáros Ádám (30 p). Diák-C kategóriában I. Szentes Benjámin (26 p). Juniorban I. Mester Marcell (21 p), II. Németh József (9 p). Felnőtt kategóriában I. Zakócs Franciska (12 p), II. Mihovics Tamás (7 p). Diák-D kategóriában I. Huszár Martin (25 p), II. Klepács Milos (7 p). Diák kategóriában I. Aczél Éva, Korcsmáros Barna (26 p), II. Kardics Konrád (22 p), III. Dervenkár Luca (20 p).
A KOSÁRLABDA BŰVÖLŐI
A Kanizsa KK DKG EAST kosárlabdacsapata ''95 májusa óta működik Nagykanizsán. 2003. augusztusától Vágvölgyi Tamás a csapat edzője. Jelenleg a hetedik helyen állnak a bajnokságban, de kis szerencsével akár a hatodik hely is elérhető lenne a gárda számára.
— Hogyan értékeli a játékosok munkáját?
— A korábbi csapat éveken keresztül jól szerepelt a B csoportban, idén elég sok változás állt be a keretben, a körülményekben. A játékosok edzésekhez való hozzáállása megfelelőnek mondható, de a játékfegyelem és a védekezésben sokat kell még fejlődni.
— Melyik mérkőzés bizonyult a legnehezebbnek?
— Több nehéz mérkőzésünk volt, kezdetben az ellenfelek magassági fölénye okozott gondot. Néhány játékos komolyabb sérülése is befolyásolta a csapat eredményességét. Az Eger, Pápa, Veszprém, Miskolc és Óbuda ellen voltak a legnehezebb mérkő-
zéseink, bár kezdetben az összeszokottság hiánya is probléma volt.
— Jövő évi tervek?
— Az idei évben a biztos bennmaradás volt a célkitűzés, meggyőződésem, hogy a csapat akár a négy közé is bekerülhet a bajnokság végére, ami a jelenlegi körülményeket figyelembe véve jó eredmény lenne. A következő bajnokságról még korai lenne beszélni, de úgy gondolom, hogy ez a csapat több támogatást érdemelne városi összefogással. Ezúton is szeretném megköszönni a szakosztály vezetésének a mostani segítséget és támogatást, mert így legalább tovább él Nagykanizsán a férfi kosárlabda.
— Lesz-e változás a gárda ösz-szetételében?
— Ebben a bajnokságban a játékosok között változás nem várható.
— Az idei évben még milyen feladatok várnak az egyesületre, a csapatra?
— A bajnokság végére min-
denképpen el szeretném érni, hogy a csapat képességeihez méltóan védekezzen. Ez nem lesz könnyű feladat. Azt szeretném elérni, hogy a játékosok ne csak az eredményes támadásban leljék meg örömüket ebben a csodála-
tos sportágban, hanem védekezés terén is. Ha ez megvalósul, akkor fogunk igazán sok örömet szerezni az egyre bővülő szurkolótáborunknak - felelte a kérdéseinkre a csapatkapitány.
N. K.
A Kanizsa KK DKG EAST kosárlabdacsapata:
Második sor (balról jobbra): Halász Tivadar, Volf Barna, Domonkos András, Zsámár Krisztián, Miilei Attila, Gáli Tamás, Murvai Dániel, Vádvölgyi Tamás. Alsó sor (balról jobbra): Horváth Sándor, Bausz Kornél, Talabér Péter, Kováts Viktor, Molnár Gábor, Kiss Viktor. A képről hiányzik: Koma Dániel és Volf Dávid.
Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kíván az
:
7
mmmmmmmmmmmmm
A Nagykanizsa, Kinizsi u. 2. társasház teremgarázsában - korlátozott számban -az idén még telekáfa nélkül vásárolhat parkolóhelyet, mely örökölhető, bérbe adható vagy tovább adható.
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő társasházban
eladó amerikai konyhás lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak,
a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító
SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók.
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás,
ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel.: 93/ 516 714,
Balassa Béla építési vezető tervező. Tel.: 30/ 901 901 3
E-mail: balassabeh@chello.hu. Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
Boldog ünnepeket
csak boldog hétköznapok szülnek
Kovács Kálmán országgyűlési képviselő, |
informatikai és hírközlési miniszter és a nagykanizsai SZDSZ
(FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS)
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
GOETHE (német) és PITMAN (angol), - állami és nemzetközi (EU-s) bizonyítványt is nyújtó -NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
alap-, közép- és felsőfokon.
i
A VIZSGA IDŐPONTJA:
ANGOL: 2004. február 6. NÉMET: 2004. február 13.
Jelentkezési határidő: január 12.
30% KEDVEZMÉNY!!!
Nagykanizsa, Kinizsi út. 2/a. Tel.: 93/ 326 413 ; Fax: 93/ 536 887 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
KARACSO NVI FESTMENYVASAR A PETRÓ GALÉRIÁBAN
DECEMBER 8.- DECEMBER 23.
■^ú f\ / KEDVEZMÉNY
111 //\ FESTMÉNYEINKRE 1 \J / ESGRAFIKÁINKRA
PLUSZ MEG EGY Al A ÍRT GROSS ARNOLD NAPTÁRAT A|\NDEKOZUNK MINDEN 50.000 FT FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL
l''ETRO GALÉRIA, Ft) ÚT 19. TELEFON: J í í-744 NYITVA: HÉTFO-PENTEK: 10-17.30 SZOMKAT-V ASARNAP: 10-12.H0