Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.59 MB
2020-12-04 11:10:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
244
680
Rövid leírás | Teljes leírás (364.22 KB)

Kanizsa 2005. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 1. szám  2005. január 14.  Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
időpontban kerül terjesztésre,
ezért minden héten
péntek estig kapják kézhez
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot.
Figyelmükbe ajánljuk
új, a „Hét témája” címet
viselő rovatunkat!
(Laky Zsuzsannával készült újévi beszélgetésünk lapunk 10. oldalán olvasható)
Fotó: Bakonyi Zsóka
1,,0 65 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
2..540..000 Ftt--ttóll
1,,5 98 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
3..140..000 Ftt--ttóll
5 év teljeskörű garanciával
2 VÁROSHÁZA 2005. január 14.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
ÚJ HELYEN
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár
Zala Megyei Területi Igazgatósága Családtámogatási és Szociális
Ellátási Irodájának Nagykanizsa, Ady u. 31. szám alatti ügyfélszolgálata
2005. január 1-től Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Eötvös tér 16. szám alatti épületébe költözik.
Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 8-12, 13-16 óra,
péntek: 8-12 óra.
Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatósága
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. december
14-i döntésével létrehozta a Nagykanizsa Szabadhegy városrészben a
Településrészi Önkormányzatot.
A Településrészi Önkormányzat tagjainak jelölő gyűlésére 2005. január
17-én 17 órakor a sánci kultúrházban kerül sor, melyre a szabadhegyi
városrészben lakókat ezúton tisztelettel meghívom.
Papp Péter önkormányzati képviselő
JELÖLőGYűLÉS SZABADHEGYEN
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk
közgyűlése 2005-ben is kitüntető címeket és díjakat adományoz.
Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok
iránt, akik: a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos,
művészeti munkásságuk során maradandót alkottak; tevékenységükkel
a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők
életkörülményeinek javítását szolgálták; kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet
végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és
nemzetközi hírnevét öregbítették; kiemelkedően támogatták a kisebbségek
kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
a következő kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
- „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
- „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A „Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok,
a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot. Az
összes többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei,
társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb
társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint
a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a
Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi
Könyvtárban átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (az alábbi
címről: www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon
részletes indoklással legkésőbb 2005. január 31-ig 16 óráig nyújtsák be
Litter Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a javaslatokat és indokolásokat
a postai kézbesítés mellett e-mailen, lemezen vagy CD-n is küldjék
meg!
(vargaeva@nagykanizsa.hu, bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu).
LAKÁSPÁLYÁZATOK
Garzonház egy gyermekes vagy gyermektelen családok részére:
 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 7.
40 m2, 1 szoba, összkomfortos, 9.799 Ft
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. január 10. 13-15 óráig.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Szociális Osztály
2005. január 17.
Szociális alapon meghirdetett bérlakások
A pályázat benyújtási határideje: 2005. január 24.
Három v. több gyermekes családoknak:
 Zemplén Gy. 9/B. X. em. 61., 67 m2, 3 szoba, összkomfort,
13.677 Ft
Kettő gyermekes családoknak:
 Garay u. 12. A. lph. III/9., 49 m2, 2 szoba, komfortos, 8.026.-Ft
 Zemplén Gy. u. 3/B. VI/41., 41 m2, 2 szoba, összkomfortos,
8.848 Ft
 Rózsa u. 11. V/33., 55 m2, 2 szoba, összkomfortos, 11.869 Ft
Egy v. kettő gyermekes családok részére:
 Csengery u. 117/11. B/2., 44 m2, 2 szoba, összkomfortos, 7.898 Ft
 Csengery u. 117/11. B/3., 44 m2, 2 szoba, összkomfortos, 7.898 Ft
 Kazanlak krt. 7/A. III/11., 54 m2, 1,5 szoba, összkomfortos,
12.283 Ft
Egy gyermekes családok részére:
 Bartók B. u. 8. V/4., 45 m2, 1,5 szoba, összkomfortos, 6.426 Ft
Egy gyermeket egyedül nevelő családok részére:
Fő u. 23. fsz/8., 30 m2, 1 szoba, komfortos 5.950.-Ft
Gyermektelen házaspár részére:
 Városkapu krt. 10/B. II/7., 34 m2, 1 szoba, összkomfortos, 8.329 Ft
Egyedülállónak vagy gyermektelen család részére:
 Dózsa Gy. u. 75. II/fsz/8., 31 m, 1 szoba, komf. n., 1.312 Ft
Egyedülállóknak:
 Csengery u. 117/5. Fsz. 8., 24 m2, 1 szoba, félkomfort, 1.295 Ft
 Dózsa Gy. u. 73.1. lh. 1/16., 15 m2, 1 szoba, komf.n., 432 Ft
 Kisfaludy u. 33., 15 m2, fél szoba, komf.n, 545 Ft
Cserére meghirdetett lakások:
 Dózsa Gy. u. 73. I. lh. I/12., 78 m2, 2 szoba, komfortos, 8.613 Ft
 Dózsa Gy. u. 73. I. lh. fsz. 4., 82 m2, 2 szoba, komfortos, 8.544 Ft
 Kodály Z. u. 8/A. fsz. 2., 39 m2, 1 szoba, komfortos, 6.552 Ft
 Zemplén Gy. u. 5/A. 8/48., 40 m2, 1,5 szoba, összkomfortos,
8.166 Ft
A pályázatokat a szokásos módon a Szociális Osztály (Nk, Eötvös
tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában lehet benyújtani. A szociális
alapon meghirdetett bérlakásokra a pályázat benyújtási határideje
2005. január 24.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület
polgárait várja fogadóóráján 2005. január 19-én szerdán 17.30
és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
2005. január 14. VÁROSPOLIITIIKA 3
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Kedves Barátaim!
Megtiszteltetés számomra, hogy az újév első
napjaiban immár harmadszor köszönthetem
Önöket. Megtiszteltetés, mert az Önök bizalmából
végzem ezt a munkát, amely meggyőződésem
szerint a város összefogásával
sikeres lehet.
Az önkormányzat által elfogadott program
volt 2004-ben is munkánk bázisa. Költségvetésünk
stabil, terveinket lehetőségeinkhez igazítjuk.
Ezt tartom a közpénzzel történő felelős gazdálkodás
alapjának. A 17 milliárd forintos költségvetésünk
minden elképzelt és jogos igény
megoldását nem tudja biztosítani, de az, hogy az
előző évinél 1 milliárd forinttal többet költünk
beruházásokra, mutatja városfejlesztési szándékainkat.
Az átgondolt fejlesztés érdekében kidolgoztuk
a Kanizsa Fejlesztési Tervet, amely az
önkormányzati működés szinte valamennyi területét
felöleli. Folyik a kórház felújítás 1,5 milliárdos,
a fogyatékkal élők intézetének 450 millió
forintos beruházása. Régi vágyunk teljesül a régi
mozi épületének konferencia teremmé történő
486 millió forintos átalakításával. 200 millió forintot
költöttünk – 10 éve soha ennyit – az utak,
járdák, zöldterületek felújítására. Megkezdődött
a Bagolát, Fakost érintő csatorna beruházás és
elindult a Bajcsát, Korpavárt és 14 környezető
települést érintő szennyvízprogram tervezése.
176 millió forintos pályázati forrásból megindul
az Erzsébet tér északi tömbjének rekonstrukciója.
Elkészült az új hulladéklerakó, és kezdődik az
1,1 milliárd forintos hulladékgazdálkodási
programunk. Korszerűsítettük az uszodánkat, az
ipari parkra és közművei fejlesztésére pedig 140
millió forintot költöttünk. Ezen munkák jelentős
része állami illetve európai uniós támogatással
valósul meg. Ez siker, hiszen az elmúlt két évben
közel 5 milliárd forintot nyertünk pályázaton, illetve
állami támogatásként, amelyért itt is köszönetet
kell mondanom Göndör István országgyűlési
képviselőnek, Kovács Kálmán miniszternek
és Teleki László államtitkárnak Ezek a sikerek
igazolják és dicsérik önkormányzati munkatársaim
összehangolt munkáját is.
Lobbizásunknak köszönhetően és a kormány
döntésének megfelelően már nem kétséges,
hogy 2006-ra az autópálya eléri Nagykanizsát,
elkészül a 74-es út Palint és a 61-es
útnak a várost elkerülő szakasza. Erre alapozva
2005-ben megkezdjük a belvárost tehermentesítő
utak, a belső körgyűrűk első
szakaszának munkálatait.
2004-ben is kiemelten kezeltük az oktatás fejlesztését.
Újabb épületeket adtunk át a főiskolának,
így most már több mint 400 hallgató végzi
itt a tanulmányait. Fiataljaink jövője érdekében
elindítottuk a 0. évfolyamot, valamint pályázatot
nyújtottunk be egy térségi integrált szakképzési
központ létrehozására. A város jövőjének
záloga az oktatás, a tudomány és a gazdaság
összekapcsolása, a tudás alapú gazdaság erősítése.
Ezt felismerve innovációs ügynökséget, turisztikai
innovációs központot hozunk létre, melyek
közreműködésével elindított fejlesztések,
projektek lendületet adhatnak térségünknek.
Az elmúlt évben is kiemelten támogattuk az
ipartelepítést, a gazdasági fejlődést, még jelentősebb
kedvezményeket adva Nagykanizsán a
beruházóknak. Létrehoztuk a vámszolgálati
helyet, amely szükséges része a logisztikai központnak,
ahol a General Electric újabb 8 ezer
négyzetméterrel növelte raktárbázisát.
Tizenhárom vállalkozás részére értékesítettünk
területet az ipari parkban, a volt laktanyákban
pedig 50 bérlő folytatja tevékenységét. Összességében
4 milliárd Ft értékű beruházás kezdődött
meg, az ipari parkban és logisztikai központban
a munkahelyek száma meghaladja a
350-t. Gazdaságfejlesztő tevékenységünket a
következő években is kiemelt célterületként kezeljük,
mert a magasabb jövedelmet adó munkahelyek
biztosíthatják a lakosság életminőségének
javítását.
Nagykanizsán is sok a hátrányos helyzetű
ember, ezért folytattuk a szociális programjainkat,
támogatási akcióinkat, amelynek kiemelt
lépéseként 2004-ben 50 bérlakást vásároltunk.
A szolidaritás, az esélyteremtés jegyében további
fejlesztések végrehajtása vár ránk.
A közös gondolkodás fórumait megteremtettük
és működtetjük. A civil együttműködés további
intézményes kereteit kell még kiépítenünk.
Ezek a rendszerek a városért való felelős
munkát szimbolizálják.
Az Európai Unió tagjaként Magyarország, és
benne Nagykanizsa számára is új lehetőségek
nyíltak meg. A támogatások nem hullanak az
ölünkbe, sikeresek összefogással, tudatos fejlesztő
munkával lehetünk. Hinni kell önmagunkban,
városunkban és a kemény munkában. Ez
meghozza számunkra a sikert, és egy dinamikusan
fejlődő, élhető város lesz otthonunk. Erre a
közös építő, fejlesztő munkára szólítok fel minden
közszereplőt, és kérek minden nagykanizsait.
2005. a fejlesztések éve lesz, támogassák
munkánkat. Ne fogadjuk el az acsarkodást, a
széthúzást. Meggyőződésem, csak az számít, ki
mit tesz a köz javára. Ne engedjük rombolni önbizalmunkat.
Gyarapodnunk kell emberségben,
tisztességben, emberi kapcsolatokban.
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Az újév első napján kívánok mindenkinek
jó egészséget, sok boldogságot. Kívánom közös
céljaink teljesülését. Kívánok egyéni és
városi életünkben sok sikert. Kívánom, gyarapodjon
minden család és városunk.
Boldog Új Évet!
Litter Nándor polgármester
BOLDOG ÚJ ÉVET,
NAGYKANIZSA!
Kanizsa első újszülöttjét, Horváth Sárát és édesanyját, Baksa
Beatrixot köszöntötte virágcsokorral és 50 ezer forintos vásárlási
utalvánnyal Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgármester
december 4-én a kórházban. Sára 2005. január
1-jén, 23 óra 35 perckor 3350 grammal és 55 centiméterrel született.
Mindketten jól vannak, és sietnek haza a két és fél éves
Annához és az édesapához.
A SZÖKőÁR KÁROSULTJAIÉRT
Két napirendi pontról hoztak döntést a városatyák a január 11-ére
összehívott soron kívüli közgyűlésen. A 2005. évi költségvetés terhére
egymillió forintot szavaztak meg a délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak.
Bicsák Miklós, önkormányzati képviselő azon javaslatát is támogatta
a testület, hogy a képviselők személyenként ajánljanak fel 2000
forintot az árvízkárosultak megsegítésére. Egyben kérték a lakosságot,
hogy amennyiben lehetőségük engedi, pénzbeni hozzájárulásaikat a
Magyar Vöröskereszt (MKB Rt. 10300002-20329725-72273285
számú) segélyszámlájára tegyék meg.
Elfogadták a beruházási fejlesztési hitel közbeszerzési eljárása előkészítésére
előterjesztett javaslatot. A magyar kormány több mint 60 milliárd
forintos kedvezményes kamatozású hitelprogramjára pályázhatnak
az önkormányzatok a fejlesztési bankon keresztül. Az infrastruktúra fejlesztési
hitelprogramra a testület 1,2 milliárd forintos keretösszeget határozott
meg. A szerződésről és a beruházás konkrét tartalmáról az idei
költségvetés vitájában döntenek majd. Igen szavazatukkal a képviselők
a közbeszerzési eljárás elindítását szavazták meg, melynek során összegyűjtik
az eljárás szabályainak megfelelően az ajánlatokat, s azt követően
kerül kiválasztásra a hitelt lebonyolító bank.
Aznapi együttes ülésén a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és
a Pénzügyi Bizottság is a napirendi pontok elfogadása mellett döntött.
4 A HÉT TÉMÁJA:: ÁREMELÉSEK 2005. január 14.
A vény nélkül kapható gyógyszerek ára 5 százalék alatti mértékben
emelkedett január 1-től. A társadalombiztosítás által nem támogatott
mintegy hatezer patikaszer közül mintegy 600 terméknél kell drágulással
számolni, mégpedig átlagosan öt százalékossal. A növekedés elsősorban
az olcsóbb termékeket érinti, némelyek akár 20 százalékkal is
többe kerülhetnek, más termékek azonban kisebb mértékben drágulnak:
így jön ki az öt százalékos átlagérték.
A társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek esetében az
1000 forintnál olcsóbb készítmények ára emelkedik januártól. A kormány
és a gyógyszergyártók közötti megállapodás értelmében 600 forint
alatt 45, míg 600-1000 forint között 70 forinttal emelhető a patikaszerek
ára. Ebből az összegből azonban még le kell vonni a tb-támogatás
mértékét ahhoz, hogy kiderüljön, mennyit kell fizetnie a betegnek
a patikában ezekért az olcsó, gyakran és széles körben alkalmazott
gyógyszerekért. Ez a mintegy 600-féle gyógyszer, elsősorban hazai
termék, amelyekért így 20-30 forinttal kell többet fizetni a betegeknek.
Az ezer forintnál drágább gyógyszerek ára egyelőre nem változik. S
hogy valami jó hírrel is szolgálhassunk: 38 gyógyszer térítési díja
csökkent elsejétől. Januártól egyébként mintegy 100 új gyógyszer kerül
a patikák polcaira. Változás az is, hogy több mint száz orvossággal
bővül a tb-lista.
A napokban megújítandó engedélyekért a tavalyinál jóval borsosabb
árat kell majd fizetniük azoknak, akik szabályozott formában kívánnak
a halfogás örömeinek hódolni. A Csónakázó-tónál érvényes engedélyek
ára 12 ezer forintról 15 ezer forintra nőtt, a balatoni, parti engedélyek
ára 2500 forinttal emelkedett. A csónakos horgászási lehetőségért
hatezer forinttal kell majd többet fizetni, hogy csak a leglényegesebbeket
említsük. A Mura az egyetlen hely, ahol a tavalyi árért lehet engedéllyel
halat fogni.
Még decemberben döntött a
közgyűlés a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási
díjak nyolc százalékos
emeléséről.
UPC: +15 SZÁZALÉK
Új ajánlatokkal, új csatornákkal
kívánják kedveltté tenni kínálatukat
2005-től a nagy kábelszolgáltatók.
A növekvő költségek és
megújuló programcsomagok miatt
azonban jelentősen emelkednek
a díjak. A piacvezető, országosan
több mint 700 ezer előfizetővel
rendelkező UPC, amely városunkban
is szolgáltat, 15 százalékkal
emelte az árait.
Alapvető változás nem történt a 2004. december
12-től érvényes új autóbusz-menetrendben.
– A MÁV megfogalmazta, hogy az InterCity járatokhoz
legalább 25 perccel korábban érjünk le. Alkalmazkodtunk
a fő vonatokhoz továbbra is. A legutolsó 23
óra 3 perckor érkező vonatot, a MÁV-val egyeztetve
nem várjuk meg. A vonatok indulásához és érkezéséhez
változtattunk a menetrendben. Bővülés volt a diákjáratoknál.
Bajcsai lakosok kérésére 14 órakor iskolai előadási
napon indul járat Bajcsára, majd onnan vissza
Nagykanizsára. Pár perccel később indul járat a Napraforgó
tértől a Tungsram kérésére. Tavaly teljes körű
utasszámlálásra került sor a tanszünetben, s az adatok
alapján rendezzük majd át a helyi közlekedést. A képviselőtestület
elé kerülnek a tervezett vonalhálózati
változások. Nagyobb változásokra június közepétől
számíthatnak a nagykanizsai lakosok – fejtette ki Horváth
Ferencné, a Zala Volán helyi üzemvezetője.
Január elsejétől 6,9 százalékkal emelkedtek a helyi
járati viteldíjak Nagykanizsán. A menetjegy ára
elővételben január elsejétől 120 forintba, autóbuszon
150 Ft-ba kerül. Az egyvonalas kombinált bérletjegy
ára 2760 Ft-ba, az egyvonalas havi 2610 Ft,
a félhavi pedig 1740 Ft-ba kerül. Az összvonalas
kombinált bérletért 3160 Ft-ot, míg a az összvonalas
havi bérletért 3000 Ft-ot, a félhaviért 2000 Ft-ot kell
fizetnünk. A tanuló és a nyugdíjas bérlet 1027 Ft-ba
kerül. Az arckép nélküli összvonalas havi bérlet
9000 Ft, a bérlet utólagos bemutatása 200 Ft. A régi
értékű menetjegyeket 2005. január 31-ig használhatják
fel az utasok. A helyközi járatokban jelentős
változás nem tapasztalható az új menetrendben.
Mint azt Ekler Istvántól, a Zala Volán nagykanizsai
helyközi üzemvezetőjétől megtudtuk tanítási időben,
minden hétfőn 6 óra 40 perckor Kanizsáról másodrész
járat indul egyidőben Csurgóra a pécsi járat
mellett. A viteldíjak átlagosan 4-4,5 százalékos
emelkedésével kell számolnia az utazóknak.
Nagykanizsán a lakosságnak az ivóvíz köbméteréért bruttó 252 forintot, míg a vízterhelési
díjjal együtt számítva a csatornaszolgáltatásért köbméterenként 161 forintot kell fizetni. Az
gáz és a villamos energia árváltozásának kidolgozása folyamatban van.
Január 1-jén életbe lépett az
illetéktörvény módosítása,
amelyről novemberben döntött
az Országgyűlés. A döntés nyomán
csaknem minden illeték
emelkedett.
Örökléskor az illeték általános
mértéke az örökhagyó
gyermeke, házastársa, szülője,
valamint a háztartásban eltartott
szülő nélküli unokája esetén 18
millió forintig 11 százalék, a 18
millió forint feletti résznél 15
százalék. Az első csoportba
nem tartozó unoka, nagyszülő
és testvér esetén 18 millió forintig
15 százalékra, az afölötti
rész után 21 százalékra változott
a mérték.
A gépjárműszerzési illeték
köbcentiméterenként tízről 13
forintra nőtt. Emelkednek a tételes
összegű államigazgatási eljárás
illetékei is. Az általános mérték
1500 forint helyett 2000 lett,
így a fellebbezés, ha értéke pénzben
nem állapítható meg, 4000
forintos illeték fizetését követeli
meg. Az érték megállapíthatósága
esetén az illeték 4000 forinttól
400 ezerig terjedhet. Megemelkedtek
a bírósági illetékek, a házassági
bontóperé például 7 ezerről
10 ezer forintra. Ha az eljárás
értéke nem megállapítható, helyi
bíróságon a peres eljárás illetéke
az eddigi 9 ezer forintról 15
ezerre, minimális összege 5 ezerről
7 ezerre, a maximális 750
ezerről, 900 ezerre nőtt.
Kedves Olvasóink!
A Hét témája elnevezést viselő sorozatunkkal szándékaink szerint hetente jelentkezünk majd, és igyekszünk a rendelkezésre álló
felületen sokakat érintő kérdésekkel, a lehető legtöbb szempont alapján foglalkozni. Új rovatunk célja az, hogy lehetőséget biztosítsunk
Önöknek egy-egy helyi, vagy olykor országos probléma széleskörű megismerésében, véleményük kialakításában. A rovathoz ötleteket,
javaslatokat is elfogadunk, ezeket telefonon és személyesen is jelezhetik szerkesztőségünkben.
Szerkesszük együtt a hét témáit, mindannyiunk megelégedésére, és az életünket érintő döntések jó irányú befolyásolására!
VÁLTOZÓ GYÓGYSZERÁRAK
DRÁGULÓ HORGÁSZENGEDÉLYEK
AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS
V
Í
Z
D
Í
J
VÉLEMÉNYEK AZ UTCA EMBERÉTőL
– Engem felháborít a nyugdíjak ilyen alacsony mértékű emelése
akkor, amikor az árak emelkedése meghaladja ezt. Nem értem, hogy
egyes szolgáltatók hogyan engedhetik meg, hogy a jósolt inflációs
szint két-háromszorosával emelik meg az áraikat, s közben a piacon
egyeduralkodók – mondja egy ingerült úr, aki nevének elhallgatását
kéri, miközben buszra vár.
– Külön-külön tekintve, nem emelkedtek lényegesen az árak az újév
elején, de ha mindent összeadunk, ezrekkel kerül többe az élet. A
fizetésből – már ha emelik – csak február elején kapjuk a többet.
Igazságos ez? – kérdi egy hölgy, miközben bekapcsolódik az előbbi
úrral folytatott beszélgetésünkbe.
VÁLTOZÓ
ILLETÉKEK
2005. január 14. A HÉT TÉMÁJA:: ÁREMELÉSEK 5
Az Okmányirodába indulóknak sem árt végigböngészniük, vajon
mennyibe kerül ott január elsejétől az ügyintézés. Gépjármű tulajdonjogának
megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának
minden megkezdett cm3-e után 15 Ft. Az 1890 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó
hajtómotor lökettérfogatú motorkerékpár esetén minden megkezdett
cm3-e után 20 Ft.
Az I. fokú államigazgatási eljárás illetéke 2000 Ft. A magánútlevél, a
szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 6000 Ft, ha
azonban a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 10000 Ft-ot kell fizetni.
A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött
személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének illetéke
1500 Ft. Az útlevél hatósági eljárásban benyújtott fellebbezési illetéke
5000 Ft. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke
6000 Ft, míg a törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 Ft.
A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 10000 Ft-ba,
az adatok módosítása ugyanebben az okmányban 3000 Ft-ba kerül. A
megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pótlásának
illetéke 5000 Ft.
Hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke 2000 Ft. Több hatósági
bizonyítvány kiállítása esetén az 1. példány után 2000 Ft, minden további,
az 1. példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után 600 Ft.
Hat évvel ezelőtt született a
parkolómegváltásra vonatkozó
rendelet, amelynek tarifáit eddig
két ízben emelte az önkormányzat.
A legutolsó emelés óta az
építtetők körében mind gyakoribbá
vált, hogy parkoló kialakítás
helyett a vállalkozók a megváltás
mellett döntöttek, amely csak növelte
a parkolóhely hiányt. Az
önkormányzat ezért döntött a parkolóhely
megváltásra vonatkozó
tarifák minimum ötven százalékos
emelése mellett. Az új rendelet
értelmében vannak olyan
öveztek a városban, ahol az eddigi
díj négyszeresét kell majd ettől
az évtől fizetni.
Becslések szerint a hús, zöldség-gyümölcs, kenyér, tej ára legfeljebb
az infláció – 4,5-4,8 százalék – mértékében emelkedik. A baromfi hús,
különösen a csirke ára minden más mezőgazdasági termékhez képest a
legkisebb mértékben emelkedett az elmúlt 15 évben és ez a tendencia
várhatóan az idén sem változik. A sertéságazatban 5-10 százalékos áremelést
jósolnak. A karaj három éve kilogrammonként 1250 forintba került
átlagosan, a combért 1000 forintot kértek a boltosok. A kenyeret már
több áruházlánc a saját pékségében sütteti, így a kenyérgyárak árainál jóval
olcsóbban kínálják termékeiket. A félbarna kenyér kilogrammonként
a szupermarketekben 90 forint körüli áron mozog, miközben a kisebb
boltokban ennek másfélszerese, kétszerese. A tej ára várhatóan szintén
nem emelkedik jelentősen, mert nagy mennyiségben érkezik az olcsó tej
és tejtermék elsősorban Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból-
olvasható több a témával foglalkozó írásban is. A zöldség-gyümölcs
nagymértékű drágulására sem lehet számítni. Már tavaly is tapasztalhattuk,
hogy a nagykereskedelmi láncok 59-69 forintért kínálták a narancs
kilogrammját. A banán ugyan az uniós kvótaszabályozás miatt valamivel
többe kerül majd jövőre, de az unió déli országaiból akadálytalanul
érkezhet a narancs, mandarin, szőlő, eper. A zöldségek, főként a sárgarépa
árát illetően soha nem tapasztalhattunk ilyen mértékű árzuhanást,
mint az elmúlt év végén, és nagy a valószínűsége, hogy 2005-ben sem
kell jelentős mértékű árnövekedéstől tartanunk. A Központi Statisztikai
Hivatal legfrissebb adatai szerint 2004 novemberéig egy év alatt 4,5 százalékkal
emelkedtek az élelmiszerárak. Az egy főre jutó évi élelmiszerfogyasztás
15.435 forint volt – a négytagú családnak 50.145 forintos kiadás
ez havonta. Egy általános élelmiszerkosárral számoltak, ami húsból,
halból, tejből, tojásból, gyümölcsből, déligyümölcsből, vajból, olajból,
lisztből, főzelékből, cukorból és egyéb alapvető élelmiszerekből áll.
A 4,5 százalékos drágulást alapul véve ez havi 2250 forintos pluszkiadást
jelent a családnak a tavalyi év hasonló időszakához képest.
Nem emelte parkolási díjait
a parkolókat üzemeltető gazdasági
társaság az idén, tudtuk
meg Gáspár Andrástól, a VIA
ügyvezetőjétől. Nagykanizsán
egységesen 55 ezer forintba
kerül az éves parkolási bérlet
és 120 forintba az óradíj. A
parkolási övezetekben élő lakók
az állandó lakóhelyük szerinti
utcára vonatkozóan ezer
forintért vásárolhatják meg azt
a kis plasztikkártyát, amely az
otthonuk előtt való büntetlen
parkolást lehetővé teszi. A
parkolóbérletek megváltása
már megkezdődött a VIA Kanizsa
Kht-nál.
A Költségvetési Törvényben meghatározottak értelmében, a zeneiskolákban
fizetendő térítési díj a normatíva 10 százaléka, vagyis a tandíj
10.500 forintra emelkedett az idei ötezer forintról. A tandíjemelés
módjáról, idejéről, a diákoknak nyújtható kedvezményekről később helyi
rendelet születik, amely a tanulmányi, illetve szociális alapon nyújtható
kedvezményekről is rendelkezik, és ezt követően születik majd
meg a tandíj fizetéséről szóló zeneiskolai szabályozó is.
Az új, 2004. december 12-én életbe lépett menetrend szerint a
megyében 28 járat közlekedésében van változás. Ezen vonatok közül
kettő önkormányzati szavazatok alapján, kettő pedig nemzetközi
tárgyalások eredményeként szűnt meg. 12 járat helyett másik vonat
közlekedik, így a szolgáltatás az érintett szakaszokon továbbra is
biztosított. Egy vonat csak a téli időszakban szünetel, nyáron a turistaforgalom
miatt továbbra is közlekedni fog. Zala megyében, s az
ország egész területén nem szűnt meg egyetlen vonal sem – áll a
MÁV Rt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatásában.
Az új Goldini Eurocity vonat Keleti pályaudvarról közlekedik Velencébe.
A vonat párja vissza Nagykanizsáról 17.48-kor indul. Új
Corvinus Intercity vonatpár közlekedik Bécs-Nagykanizsa-
Kaposvár-Pécs között. Indulás Bécsből 6 óra 19 perckor, Nagykanizsára
10 óra 07 perckor, Pécsre 13 óra 04 perckor érkezik. Vissza
Pécsről 14 óra 48 perckor indul, Nagykanizsára 17 óra 36 perckor,
Bécsbe 21 óra 33 érkezik. A Maestral nemzetközi gyorsvonat közlekedése
nem változik. A Nyíregyháza-Zagreb nemzetközi vonatpár
közlekedése megszűnik, de Nyíregyháza-Nagykanizsa-Keszthely
között a vonatpár belföldi vonatként közlekedik változatlan menetrendben.
A Goldini EC vonat közlekedésével összefüggésben megszűnik
a Sió-Balaton, a Balaton-Mura, illetve a vasárnapi alternatív
Sió-Szent István IC vonatpár.
Nagykanizsa-Budapest viszonylatban két pár gyorsvonat expressz
vonatként közlekedik. Megszűnik a Budapest Déli pályaudvarról 16
órakor, Nagykanizsáról 11 óra 50 perckor induló sebes vonatpár.
Siófokról 18 óra 25 perces indulással új vonat közlekedik, mely
Nagykanizsára 20 óra 35 perckor érkezik. A Nagykanizsáról 5 óra
35 perckor induló vonat öt perccel korábban indul és Siófok helyett
Fonyódig közlekedik.
2005. január 1-jétől módosultak a belföldi vasúti közlekedés személyszállítási
díjai. Ettől az időponttól a menetdíjak átlagosan 4,5
százalékkal növekednek. Az árváltozás nem érinti az IC, ICR, IP
pótjegyek díját, illetve a belföldi helybiztosítás díjait. Azoknak az
utasoknak, akik menetjegyüket, félhavi vagy havijegyüket, névre
szóló bérletjegyüket, utazásra jogosító igazolványukat ellenőrzéskor
nem tudják felmutatni, azoknak az utólagos bemutatáskor 1000 Ft
kezelési költséget kell fizetniük az eddigi 500 Ft helyett. A keletbélyegzés
nélkül vásárolt jegyek január elsejétől csak akkor érvényesek,
ha a jegyáremelés miatti különbözetet a vasúti pénztáraknál
megfizetik az utasok.
ILLETÉK-NÖVEKEDÉSEK
TÍZEZERÉRT ZENEISKOLÁBA
NEM LESZ JELENTőS ÉLELMISZERÁR-EMELKEDÉS
NEM KERÜL TÖBBE MÁSFÉLSZERESE
HA ELINDUL A VONAT...
A Zala Megyei Közgyűlés
Nemzeti és Esélyegyenlőségi
Bizottsága
2004. december 18-án városunkban
tartotta Nemzetiségi
Napját, ahol tíz, a
kisebbségekért munkálkodónak
nyújtottak át elismerést,
köztük Vargovics
Józsefnének, a helyi
Horvát Kisebbségi Önkormányzat
elnökének.
– Hogyan került a Horvát Kisebbségi
Önkormányzatba, hogyan
emlékszik a kezdetekre?
– Pályafutásomat pedagógusként
kezdtem, a semjénházi iskolában
az alsósos osztályokban
tanítottam horvát nyelvet. A
harmadik gyermekem megszületése
után, 1998-ban kértek fel a
kanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
megalakítására...
Nem volt új számomra a munka,
hiszen Semjénházán a HKÖ vezetésével
is megbíztak a tanítás
mellett. Természetesen a két önkormányzati
munkát nem lehet
összehasonlítani, ha csak azt nézem,
hogy az említett falu lakosságának
95 százaléka horvát.
Nagykanizsán nehezen indultunk.
Többen idegenkedett attól,
hogy felfedjék, vállalják horvát
mivoltukat. Öten dolgoztunk az
önkormányzat életrekeltésén,
menetközben rajzolódtak ki a
feladatok, a célok. A horvát hagyományok
megismertetése érdekében
fontosnak tartottam egy
kulturális közösség létrehozását,
így alakult meg a Kanizsai Aszszonykórus,
majd a kibővített,
jelenleg 25 főből álló Kanizsai
Horvát Kórus. Ez volt az első
lépcsőfok, amikor megjelent egy
kis büszkeség az emberek szemében,
szerepléseink folytán megismertek
bennünket nemcsak a
városban, hanem régiós szinten
is. Egyre több bátorítást kaptunk
a várostól, a megyétől,
kapcsolataink szélesedtek, az
anyaország is felfigyelt ránk. A
visszajelzésekből úgy érzékeltem,
hogy bekerültünk az országos
horvátság vérkeringésébe.
Miután az Országos Horvát Önkormányzatban
a múlt ciklusban
képviselőként dolgoztam rálátásom
volt a régiók munkájára, tapasztalatot
gyűjtöttem, ötleteket
szereztem. Rendezvényeink megszervezésében
ügyeltem arra,
hogy horvátjaink ismerete bővüljön
a történelem, az irodalom és
a hagyományőrzés területén,
ezért is fontosnak tartottam a
Népfőiskolai programok megszervezését,
amelynek keretén belül
előadások hangzottak el a magyarországi
horvátság, ezen belül
a zalai horvát régió történelméről,
gazdag népszokásairól, az itt
élő horvátok irodalmáról és az
anyaországgal való közös történelmünkről.
A fiatalokat is próbáltam
bevonni rendezvényeinkbe,
így a Horvát Néprajzi Táborba,
a Ki tud többet Horvátországról
vetélkedő. Velük kapcsolatban
megteszek mindent annak érdekében,
hogy érezzék a gyökereik
fontosságát – emlékezett vissza
Vargovics Józsefné.
– Mit jelent az Ön számára ez
az elismerés?
– Ez nem egy személynek szól,
ez egy csoportmunka eredménye.
Ami számomra elismerés, hogy
magam mögött tudom azokat az
embereket, akik a nehézségeket
látván is mellettem vannak, velem
dolgoznak. Többször bizonyították
ezt számomra, ez nekem a
legnagyobb ajándék. Ezekre az
emberekre nagyon büszke vagyok...
Amit én magaménak tekintek
az a munka koordinálása.
Amit elértünk közös érdemünk.
Nekem az lesz igazi elismerés, ha
látom, hogy többen aktivizálják
magukat a kanizsai horvátság
ügyéért.
– Mint mondta, ez az elismerés
egy közösségnek szól. Milyen
feladatok várnak még erre a csapatra?
– Annak érdekében, hogy a
horvát hagyományokat mélyebben
megismertessük szeretnénk
létrehozni egy horvát néptánccsoportot,
amelynek beindításához
Horvátországból kaptam segítséget
egy tánckoreográfus személyében.
Fontosnak tartom, hogy
az anyaországgal való kapcsolataink
éljenek és erősödjenek az
élet különböző területein (oktatás,
sport, kultúra). Befejezésként
engedtessék megjegyezni: Nagykanizsán
jó érzés kisebbségként
élni, érezni a városvezetés támogató
kezét, bátorítását.
N. K.
6 ESÉLYEGYENLőSÉG 2005. január 14.
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a
város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb
lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet
működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre
kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének/Alpolgármesterének/Jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.
hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó részei megtalálhatók
a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Göndör István MSZP-s országgyűlési
képviselő sajtótájékoztatón
értékelte a 2004-es évet.
– A magyar gazdaság erős és
stabil alapokon áll, mozgatóereje
a beruházás, az export 2003. júniusa
óta folyamatos. Ezt igazolja
a magas jegybanki alapkamat
csökkenése, valamint a múlt évi
működő tőkebeáramlás növekedése.
Az export növekedés olyan
mértékben kerülte el az import
növekedést, hogy az áruhiány
csökken. Ez pozitív hatást vált ki
hosszú távon a folyó fizetési mérlegre
és az államháztartási hiányra.
A 2004-es év azt igazolta,
hogy a gazdasági növekedés és a
szociális érzékenység megfér egymás
mellett – fejtette ki Göndör
István.
Az országgyűlési képviselő
elmondta, hogy sok olyan törvény
született, amely az emberek
életét, mindennapjait teszik jobbá,
komfortosabbá, mint a sorkötelezettség
eltörlése, adó-és járulék
kérdése, lakásszövetkezeti
törvény, 13. havi nyugdíj. Egy
olyan évet tudunk magunk mögött,
amikor számtalan miniszter
fordult meg a városban, sikerült a
kormány figyelmét a városra és
az itt élő emberek problémáira
irányítani. Több sikeres pályázatot
is nyert a tavalyi évben a kanizsai
önkormányzat: kórház-rekonstrukció,
fogyatékkal élők otthona,
Bagola, Kisfakos szennyvízcsatornázása,
óvodák számítástechnikai
eszközfejlesztése.
A tavaszi ülésszakban kerül a
Parlament elé többek között a praxistörvény,
a mezőgazdasági termelők
korai nyugdíjazásának lehetőségét
tartalmazó törvényjavaslat,
a kereskedelemről, valamint a vasúti
közlekedésről szóló törvény.
,,AMIT ELÉRTÜNK, KÖZÖS ÉRDEMÜNK”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
– 2035/B/2. hrsz-ú, Király u. 8. szám alatti ingatlant 2.200.000 Ft
+ áfa kikiáltási áron, 2005.01.28-án 9:00 órakor.
– 2190/A/3. hrsz-ú, Csányi u. 8. szám alatti ingatlant, 10.700.000
Ft + áfa kikiáltási áron, 2005.01.28-án, 9:30 órakor.
– 11. hrsz-ú, Magyar u. 6. szám alatti ingatlant, 6.500.000 Ft + áfa
kikiáltási áron, 2005.01.28-án 10:00 órakor.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
ÉVÉRTÉKELÉS
A szervezők, városunk Keleti
városrészében élő lakosságát
2005. január 20-án, 18 órára
lakossági fórumra hívják a Hevesi
Sándor Általános Iskolába.
A fórum témája: a Munkás
utca – Kazanlak krt. és a Városkapu
krt. által határolt területen
megkezdett parképítés
2005. évi folytatása.
LAKOSSÁGII FÓRUM
2005. január 14. GAZDASÁG 7
Brenner Árpád igazgató meghívására
a Kanizsai Nyomdában
tett látogatást Litter Nándor polgármester
és Göndör István országgyűlési
képviselő. A nyomda
a rekonstrukció előtt álló Erzsébet
tér északi tömbjének épületéből
májusban költözött át a Tábor
utcába. Önkormányzati támogatással,
kedvezményes áron vehették
meg a Thury laktanya területén
lévő épületet.
A polgármester az üzemlátogatás
során bejelentette, további támogatásokat
szeretnének adni a
helyi vállalkozóknak. Javaslatát
rövidesen előterjeszti a közgyűlésen,
mely szerint a vállalkozások
támogatását oly módon bővíthetnék,
hogy akik épületeket hoznak
létre, az építményadó bizonyos
összegére pályázati úton visszatérítést
kérhetnek az önkormányzattól.
Nemcsak az Ipari Parkban
és a Logisztikai Központban történő
fejlesztésekre irányul a kedvezményes
kamatozású egy évig
tartó hitel, hanem a város minden
területére vonatkozna.
Brenner Árpád igazgató elmondta,
a Kanizsai Nyomda Erzsébet
téri üzeme 20 éve okozott
problémát a városnak, és az önkormányzattal
egy éve folyamatosan
tárgyaltak alkalmas helyről.
Az új nyomda technológiai szintje
megfelel az EU szabványnak, a
tervezett technológiai fejlesztés
megvalósulását követően 10 fővel
növelik a létszámot, és bevezetik
a második, esetleg a harmadik
műszakot is. A nyomda az első
olyan üzem Nagykanizsán,
ami az EU-ba lépésünket követően
került átadásra – és erre büszkék,
tette hozzá az igazgató.
A TRIO TREND Kft. vezetőjének meghívására december 7-én felkereste
a céget Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyűlési
képviselő. A hazai és külföldi gyártóktól származó beépíthető nyílászárókat,
beltéri ajtókat forgalmazó cég elsőként települt be az ipari park 74-es
út melletti területére. Ehhez gratulált, és a város emlékérmét adta át elismerésként
Litter Nándor polgármester Zieger Balázs ügyvezetőnek.
A cég vezetője röviden ismertette a beruházás részleteit, szólt a hivatal
és a hatóságok segítőkészségéről, a pályázatírás fontosságáról, amit követendő
példának szán a vállalkozók számára, hiszen a beruházást egy 25
millió forintos, részben EU-s pályázat elnyerésével sikerült megvalósítani.
Hagyományteremtő céllal fórumot
és újévi fogadást adott a
vállalkozóknak január 6-án a
HSMK kamaratermében Litter
Nándor polgármester. Azért hívta
meg a vállalkozások, cégek
vezetőit, hogy tisztelettel adózzanak
azoknak, akiknek az adójából,
jelentős befizetéseiből működik
a város.
– Az adózókat tisztelni kell
még akkor is, ha időnként konfliktussal
jár is a kapcsolatunk –
hangsúlyozta a polgármester. –
Köszönetünk látható jele az is,
hogy az 50 legnagyobb adózó neve
a polgármesteri hivatal bejáratánál
olvasható.
A fórumon Göndör István országgyűlési
képviselő tájékoztatást
adott az elmúlt év gazdasági
eredményeiről és eseményeiről.
Szólt arról is, hogy bár a belpolitikai
civakodás rányomta bélyegét
az egész gazdaságra, a gazdaság
növekedik 2003. nyara óta.
Ez igaz az ipari termelésre, a beruházásokra
és az exportra is. Elfogadja
azt az elemzői véleményt,
mely szerint nem teljesen
készült fel a magyar gazdaság a
körülöttünk lévő konjunktúra maximális
kihasználására. Magyarország
gazdaságában 2008-ra kell
olyan helyzetet teremteni, hogy
az euró 2010-ben hazánkban is fizetőeszközzé
váljon.
Litter Nándor polgármester
elöljáróban elmondta, fontosnak
tartja a rendszeres konzultációkat,
az együtt gondolkodást a
vállalkozókkal. Fontos lépés
volt, megpróbálták összehangolni
a vállalkozások támogatásának
rendszerét. Arra biztatott mindenkit,
legyenek partnerek a pályázatok
benyújtásánál, mivel az
önkormányzatok kivételezettek
az EU-s források elérésében.
Beszélt a város három fő fejlesztési
irányáról, az infrastruktúra,
az Ipari Park és Logisztikai Központ
fejlesztéséről, az oktatás, a
szakképzés és a felsőoktatás fejlesztéséről.
Örömmel számolt be
arról, hogy tavaly 200 millió forintot
költöttünk utakra, járdákra,
zöldterületekre. Két év alatt az
állami támogatásokkal együtt
összesen ötmilliárd forint nem
nagykanizsai forrásról született
döntés, ami mind gazdagítani
fogja városunkat.
Végezetül arra kérte a vállalkozókat,
segítsék az önkormányzatot
úgy, ahogy eddig is tették, a
város, a térség fejlődjön, érdemes
legyen az állampolgároknak
Nagykanizsán élni. A fórumot
követő állófogadáson Röst János
alpolgármester kívánt sikeres új
esztendőt a megjelenteknek.
TISZTELET
A VÁLLALKOZÓKNAK
TRIO TREND, AZ ELSő
EURÓPAI ÚTON A NYOMDA
8 KÖZÉRDEK 2005. január 14.
KANIIZSARU
2005. január 1.
Már éjfél után hat perccel betörésről
érkezett bejelentés, aztán
úgy tűnt, hogy a sornak soha nem
lesz vége. Fél egykor ismét csörgött
a telefon, itt azonban a háziak
tetten érték a hívatlan látogatót,
s visszatartották a rendőrök
kiérkezéséig. Hajnali háromnegyed
háromkor, majd fél négykor
ismét lakásbetörésekhez riasztották
a járőröket. Az elkövetők az
otthonokból készpénzt, arany ékszert,
kisgépeket tulajdonítottak
el, összességében több százezer
forint értékben.
12 óra 40 perckor a kórházból
jelentették be, hogy megjelent ellátáson
egy nagykanizsai férfi, akit
elmondása szerint még a hajnali
órákban két ismeretlen személy
bántalmazott, elvették értékeit (telefon,
pénz, karkötő, kabát).
2005. január 2.
10 óra 15 perckor a járőr a nyitott
állapotban találta meg azt a
személyautót, melyet kapitányságunk
körözött. Az autót a megbízottnak
visszaadták.
2005. január 3.
Hajnali negyed egykor érkezett
a bejelentés, mely szerint a bejelentő
háza előtt parkoló személygépkocsijáról
ismeretlen személyek
le akarták szerelni a kerekeket.
Az elkövetőket azonban
megzavarták, így azok elmenekülhettek.
9 óra 14 perckor tett bejelentést
egy nagykanizsai férfi, mert az
építkezésén elhelyezett tárolókonténerét
ismeretlen tettes az elmúlt
napokban lakatlefeszítés
módszerével feltörte, abból motorfűrészeket
és egyéb gépeket
tulajdonított el kb. 500.000 Ft értékben.
A nap folyamán 3 nagykanizsai
és egy pölöskefői lakost vettek
őrizetbe a bűnügyi osztály
munkatársai. A négy férfi ellen
megalapozott a gyanú arra vonatkozóan,
hogy Nagykanizsa területén
több lakásbetörést követtek
el szilveszter éjszakáján.
21 órakor egy élelmiszerboltból
kértek rendőri segítséget,
mert egy részeg férfi nekitámadt
az eladónak és leborította a polcokat.
A járőr előállította az elkövetőt,
ellene garázdaság vétsége
miatt indult eljárás.
2005. január 4.
Egy Kft. nevében tett feljelentést
egy nagykanizsai hölgy ismeretlen
tettes ellen, mert valaki
reggelre virradóra ellopta az utcán
álló tehergépkocsijuk mind a
négy dísztárcsáját, mellyel
80.000 forintos kárt okozott a
cégnek.
2005. január 5.
13.30 órakor tett bejelentést a
nagykanizsai MÁV Állomás forgalmi
szolgálattevője, hogy az
Ady úti vasúti átjáróban a félsorompót
egy személygépkocsi
megrongálta. A rongálással okozott
kár 50.000 Ft.
Szintén fél kettőkor jelezték
egy áruházból, hogy egy személy
hamisnak tűnő 20.000 Ft-os
bankjeggyel akart fizetni. A
bankjegy eredetiség szakértő
vizsgálja.
A kora esti órákban tett bejelentést
egy nagykanizsai hölgy,
miszerint fiát egy ismeretlen
személy bántalmazta, melynek
következtében annak nyolc napon
túl gyógyuló sérülése keletkezett.
2004. január 6.
Reggel háromnegyed nyolckor
érkezett a bejelentés egy helyi
nagyáruházból, hogy egy ismeretlen
férfit értek tetten, aki 350
forint értékű kutyaeledelt lopott, s
nem hajlandó igazolni magát. Az
elkövető ellen szabálysértési feljelentést
tettek.
Kora délután ugyanitt értek
tetten két fiatalkorút, az egyik
chipset evett, míg társa egy doboz
cigarettával szeretett volna
fizetés nélkül távozni. A feljelentést
ők sem kerülhették el.
Egy nagykanizsai férfi tett feljelentést
a nap folyamán két ismeretlen
nő ellen, akik még másodikán
este bekísérték egy lakásba,
ott levetkőztették, közben
az egyik nő elvette gépkocsijának
kulcsait, s az autóból elemelte
97.500 forintját.
Nagykanizsa lakossága
2005. január 1-én 51.756 fő
2004. december hónapban
a születések száma 64,
ebből nagykanizsai 27 fő
a halálozások száma 70,
ebből nagykanizsai 49 fő
házasságkötések száma 11.
Hétfő este a Hevesi Sándor Művelődési Központ adott otthont a délkelet
ázsiai katasztrófa áldozatait támogató Jótékonysági Estnek. A helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat a partner szervezetekkel – Vöröskereszt,
Polgármesteri Hivatal, Hevesi Sándor Művelődési Központ
– közösen vállalta a rendezvény megrendezését és lebonyolítását. Az
est vendége volt az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövete,
H. E. Sapartini Singgih Kuntjoro Jakti, a fővédnökséget Göncz Kinga
esélyegyenlőségi miniszter látta el.
– Kimentették az érintett területekről az összes túlélőt már. A halálos
áldozatok száma meghaladja a 150 ezret. Még 15 ezer embert keresnek,
550 ezer embert evakuáltak a területről. 43 országból érkezett segítség.
Magyarországról orvosok jöttek a Baptista Szeretetszolgálattal.
Gyógyszerekre, orvosokra van szükségünk és a pénzügyi újjászervezéshez
kér Indonézia segítséget. Harmincezer árva van a területen. A 12
ezer iskola, kórházak és sok közintézmény is lerombolódott a szökőár
miatt – vázolta fel a helyzetet a nagykövet.
Beszédében köszönetét fejezte ki az indonéz kormány és lakosság nevében
Magyarország támogatásáért, majd megjegyezte: Egy ilyen helyzetben
rájövünk, hogy ki a barát a bajban, ki az igazi segítség. Litter
Nándor polgármester elmondta, hogy a város különböző pontjain elhelyezett
gyűjtőpontokon 581 ezer forint folyt be és az önkormányzat
egymillió forinttal járul hozzá a helyreállításokhoz. Teleki László, romaügyekért
felelős politikai államtitkár örömmel jelentette be, hogy
példaértékű összefogás eredményeként 856 ezer forint gyűlt össze a támogató-
és belépőjegyek árából és ezzel az összeggel együtt 2,4 millió
forinttal járul hozzá Nagykanizsa a károsultak gondjainak enyhítéséhez.
A színvonalas műsorban fellépett az Aranymetszés Alapfokú Művészeti
Iskola népzene és néptánc szakos tanulói, a Kossuth-díjas klarinétművész,
Kállai Kis Ernő és zenekara, valamint Bangó Margit.
– Mekkora és milyen szolidaritást tapasztalt az országban? – kérdeztük
Göncz Kinga esélyegyenlőségi minisztert.
– Mindenkit a világon megrázott ez a rettenetes katasztrófa. Az első
döbbenet után én úgy látom, hogy akkora szolidaritási mozgalom indult
el, amit még nem nagyon láttunk eddig. Magyarország az elsők
között volt, ahol kezdeményezések indultak. Civil szervezetek, karitatív
szervezetek villámgyorsan megszerveződtek, elkezdték a helyi szervezeteikkel
eljuttatni az adományokat a cunami sújtotta délkelet-ázsiai vidékre.
A televízión keresztül is nagyon sok ember tett felajánlásokat.
Ez a koncert is, szinte az első napokban, néhány óra leforgása alatt
szerveződött – válaszolt Göncz Kinga.
– Szervezett összefogásról van szó?
– Az emberekben volt egy nagy készség és vágy arra, hogy segíteni
tudjanak. Szükség volt olyan szervezetekre, szervezőkre, akik azt mondták,
hogy rajtunk keresztül lehet az adományokat eljuttatni. Fontos, hogy
az emberek lássák, hogy biztosan eljut azokhoz az, amit adnának, adnak.
Ebből a szempontból nagyon fontosak ezek a csatornák, a szakemberek.
– Eddig mi mindent tudtunk felajánlani és mire van még szükség a
szökőár pusztította területen?
– Azt látom, hogy nagyon sok mindent felajánlott az ország, sok akció
indult. Tudni lehet a Baptista Szeretetszolgálat erről a szimbolikus
örökbefogadási akciójáról, melyhez a minisztériumunk is csatlakozott.
Nagyon sok gyerek maradt egyedül, nekik szükségük van egy tartósabb
segítségre. Ez a szimbolikus örökbefogadás egy évre szól. Egy gyermek
számára minden hónapban 3000 forintot lehet eljuttatni. Ezt a Baptista
Szeretetszolgálat szervezte, de a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat
is bekapcsolódott. Szervezetten, nagyon összefogottan, bölcsen és
igazi szolidaritást mutatva történt a segítségnyújtás. A leghasznosabb
segítség talán a pénzbeli adomány. Egyrészt azért, mert a szállítási
költségek nehézzé teszik, hogy az ember mást is eltudjon juttatni. Másrészről
ha vizet, ételt ott vesznek meg a régióban, az az ottani gazdaság
fellendülését, magáhoztérését is elősegítheti. Fontos, hogy hosszú
távú érdeklődése, támogatása legyen a világnak.
SEGÍTSÜNK 30 EZER ÁRVÁNAK!
JANUÁR 5.
JANUÁR 6.
JANUÁR 7.
JANUÁR 1.
JANUÁR 3.
JANUÁR 4.
DECEMBER 31.
2005. január 14. KRÓNIIKA 9
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
Tűzijátékkal köszöntötték
Tűzijátékkal és forralt borral
köszöntött ránk az újesztendő
Nagykanizsán. Röst János alpolgármester
évbúcsúztató – újévköszöntő
szavait elnyomták a petárdák,
és a Himnusz hangjait sem
hallhattuk éjfélkor, az újév mégis
eljött, színes fények, és mulató tömeg
köszöntötte városunkban is.
Tűz
Az év első napjának estéje nem
múlt el eseménytelen a tűzoltók
számára, hiszen egy miklósfai
tűzesethez riasztották őket. A kivonuló
lánglovagokat ezen az estén
egy kiskanizsai lakástűzhöz is
riasztották.
Új eszköz
Negyvenmilliós, saját forrásból
beszerzett eszközzel bővült a
Saubermacher-Pannoni Hulladékgyűjtő
Kft. gépparkja. A nemrégiben
beszerzett mérleges autó a
gyűjtött hulladék pontos súlyának
mérésére alkalmas, és szerepe a
hulladékgazdálkodásban van.
Nagyvásár
Az idei esztendő első nagyvásárát
tartották a szokott helyen.
Bár a nagy ajándékozások ideje
lejárt, érdeklődő, árus, és gazdára
találó vásárfia is akadt a Vásárcsarnok
melletti havivásár-téren.
Mulatság-tragikomédia
Slawomir Mrozek Mulatság című
tragikomédiáját nézhették
meg a színházrajongók a Móricz
Kamaraszínházi sorozatban a
Bárka Színház előadásában. Budai
Katalin így ír a darabról: A
hihetetlenül nehéz egyensúlyozás
vaskos realitás, poénkodásra csábító
humorizálás és a poétizált,
filozofikus meta-nyelv használat
között sikerül. Röhögni kell és
sírni, ahogy abban a színházban
kellett, amiről már majdnem elfeledkeztünk.
A Bérczes László által
rendezett darab szereplői
Szikszai Rémusz, Mucsi Zoltán és
Scherer Péter voltak.
Tíz hospice-ágy
Pályázat útján tíz hospice ágyhoz
jutott a nagykanizsai kórház.
A tízágyas egység a kórház-rekonstrukció
utolsó egységeként
megvalósuló harminc ágyas ápolási
osztály részeként várhatóan
egy év múlva kerül kialakításra, s
olyan súlyos betegeket fogad
majd, akiknek orvosilag becsülhető
hátralevő életideje nem több
öt hónapnál.
Félbeszakadt álmok
A közelmúltban elhunyt hévízi
festőművészre, Osváth Miklósra
emlékeztek „Félbeszakadt álmok"
című kiállításával a Hevesi
iskola galériájában január 6-án.
Az alkotó életéről és munkásságáról
bevezetőt mondott, és a tárlatot
megnyitotta Dezső Ferenc
nyug. iskolaigazgató. Közreműködött
Balázs Júlia népdalénekes,
Baráth Béla tárogatóművész,
Bazsó Adrienn, Csákvári Tímea,
Horváth István (Radnóti-díjas),
Miksó Nóra és Megyes Melinda
versmondók. A műsort Wilheim
Erzsébet művelődésszervező pedagógus
vezette. A kiállítást
Árváné Szabó Judit és Lengyák
István rendezte. A tárlat január
21-éig tekinthető meg.
A nagykanizsai Református
Gyülekezet Alapítványa, a helyi
TIT szervezet támogatásával az
idén is megrendezi a Kanizsai Esték
sorozatát. A március 11-én
záruló előadás sorozat első része
Keresztyén/keresztény Európa!?
címmel az uniós alkotmánnyal
foglalkozott.
Még az átlagos hétköznapokhoz
képest is nyugalmasan teltek
az ünnepek a tűzoltóknál. Nem
volt karácsonyfatűz, és más tűzeset
sem. Ez volt az utóbbi évek
talán legnyugodtabb ünnepe,
mondta Egri Gyula tűzoltóparancsnok,
s hozzátette, ha a vízkeresztkor,
az ünnep búcsúztatásaként
még utolsóként meggyújtott
csillagszórók sem okoznak
tüzet, akkor tűzmentes ünnepeket
tudhatunk magunk mögött.
A hulladékszállító társaság már
a múlt héten megkezdte a kidobott
fenyőfák összegyűjtését és elszállítását.
Munkácsi Andreától, a Környezetvédelmi
Információs Iroda
munkatársától megtudtuk, a fák elszállítását
kedden és pénteken végzi
a társaság, ezekben az időpontokban
célszerű kihelyezni azokat.
Lehetőleg jól látható helyre, a
közlekedést nem akadályozó módon
tegyék ki a fenyőfákat, amelyek
a szállítást, s bedarálást követően
a szeméttelepre kerülnek.
Lankadatlan tettrekészség jellemezte az elmúlt évben a város
gólyalábas csapatát. Mindezt képekben is bemutatták az érdeklődőknek
december 30-án délután a Vásárcsarnok területén. A
rögtönzött óévbúcsúztatón a jövőről is beszéltek, gólyalábra invitálták
a nézelődőket, és versengésre hívták a gyermekeiket kísérő szülőket is,
akik valamennyien jutalmat kaptak. Hatalmas csörömpöléssel, síppaltrombita
szóval körbejárták a Vásárcsarnokot, s közhírré tették, hogy
minden pénteken 15-16 óra között gyakorlásra várják a városlakókat.
Karácsonyi hangulati színpadkép fogadta a HSMK színháztermébe
érkezőket december 21-én, az Anima Kórus és Zenekar immár hagyományos
gospel koncertjén. A Kollonay Zoltán művészeti vezető által
dirigált látványos műsor igazi kikapcsolódást jelentett a gospel zene
kedvelőinek. Nagy sikert aratott a műsor két kanizsai sztárvendége,
Szalai Anita és Bonczók Norbert is. A koncerten mutatkozott be első
alkalommal városunkban a néhány hónapja alakult Anima Singers and
Band együttes. A program látványtervét Ludvig Zoltán festőművész
készítette.
TűZMENTES
NAPOK
FENYőGYűJTÉS
10 KULTÚRA 2005. január 14.
2001-ben költözött új épületbe a nagykanizsai könyvtár, amely a városlakók
javaslatára, a közgyűlés döntése alapján a Halis István nevet
vette fel. Az intézmény névadójáról évről évre emléknap keretében emlékeztek
meg, ám ebben az évben lesz Halis István születésének 150. évfordulója,
így a könyvtár életében az egész év Halis István munkásságának
megismertetése, a hagyományápolás, a kultúraközvetítés jegyében
telik el.
– Ritkán van alkalmunk olyan személyiség évfordulóját ünnepelni,
akinek a tevékenysége, élete minden ízében Nagykanizsához kötődik.
2005-ben Halis István születésének évfordulója egy ilyen alkalom –
kezdte mondandóját a könyvtárban rendezett sajtótájékoztatón Czupi
Gyula, az intézmény igazgatója. A másfélszázada született íróra, helytörténészre
emlékező programsorozat legjelentősebb kezdeményezése az
általános iskolások számára meghirdetett „Lapozz bele és kattanj rá" című
pályázat, amely legkedveltebb tantárgyukhoz kapcsolódó, helyismereti
vonatkozású szemelvények készítésére ösztönzi a gyerekeket. Az is
cél, hogy elektronikus kiadvány elkészítésével propagálják az értelmes,
tartalmas Internet-használatot. A szervezők reményei szerint a program
során sok olyan érdekes, a város életéről szóló képi és hanganyagra, olvasnivalóra
sikerül ráirányítani a figyelmet az ünnepi év során, amelyre
eddig nem.
A Kulturális Alapprogram által 400 ezer forinttal támogatott kezdeményezéssel
a város történetét, ismerő, értekéit elismerő fiatalokat szeretnének
nevelni, miközben a tanárok munkáját könnyebbé, az oktatást pedig
színesebbé tennék. A szervezők bíznak benne, a munka során a diákok
felismerik, hogy a számítógép és a világháló nem csupán játékra való. A
„Lapozz bele-kattanj rá" márciusban indul, a nyáron pedig tábor zárja,
melynek keretében a legjobb munkákból virtuális szemelvénytárat állítanak
össze. Az emlékévhez első programjai közé tartozik a február 19-i
Halis emléknap, s a február 21-i dél-dunántúli könyvtáros konferencia is.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága
pályzatot hirdet a 2004. évi
Kulturális Alap támogatás
elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi
életének támogatása.
Pályázat tárgya:
 Nagykanizsán megrendezésre
kerülő képzőművészeti,
zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi
és egyéb kulturális
rendezvények támogatása.
 A nagykanizsai művészeti
csoportok, együttesek, magyarországi
és külföldi fesztiválon
való részvételének és vendégszereplésének
támogatása.
Kulturális, irodalmi, helytörténeti
és közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: Helyi természetes
személy, közösség, csoport,
non-profit szervezet, művelődési,
oktatási és nevelési intézmény.
Természetes személy, nem
jogi személyiséggel rendelkező
közösség, csoport az érvényben
lévő adótörvények miatt célszerű,
ha jogi személyen – intézményen
keresztül nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: A sikeresen
pályázókkal az önkormányzat
pályázati szerződést
köt és a benyújtott programhoz
vissza nem térítendő támogatást
nyújt. A finanszírozás módja:
előfinanszírozás.
Pályázati feltételek: Egy pályázó
több pályázatot is beadhat.
Pályázni 2006. március 31-ig
megrendezésre kerülő, fent
meghatározott tárgyban lehet. A
kötelező önrész a pályázott öszszeg
minimum 30 százaléka.
A pályázat benyújtása: A
pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján
és a Hevesi Sándor Művelődési
Központ információs szolgálatánál
átvehető, továbbá a város
honlapjáról letölthető adatlapon
egy példányban a Művelődési és
Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje:
2005. január 31.
Az új év első napjaiban
szerkesztőségünkben
járt Laky Zsuzsanna,
Európa Szépe.
Mint olvasóink többször
értesültek róla,
Zsuzsát 2003. szeptemberében
36 európai ország
legszebbjei közül
választották meg Európa
Szépének Párizsban,
a Miss Európa versenyen.
Beszélgetésünkben
terveiről, mindennapjairól
kérdeztük.
– November végén voltam Párizsban,
a 2003. szeptemberétől
2004. szeptemberéig szóló szerződésemet
februárig meghoszszabbították.
Karácsonykor levélben
értesítettek arról, hogy egy
hónappal ismét tovább számítanak
rám, és várhatóan márciusban
dől el, kapok-e további munkát
Párizsban. Az ősszel Nepálban
vettem részt egy világtalálkozón,
ahol egy németek által épített
iskola avatásán Magyarországot
képviseltem.
– Hogyan telnek a napjaid, mivel
foglalkozol?
– Sok mindenbe belekezdtem,
folytattam az angol nyelv tanulást
is, de folyamatosan készenlétben
kell állnom, mivel fotózásokra és
különböző rendezvényekre vagyok
hivatalos itthon és külföldön.
– Mióta tart a barátságotok? –
vontuk be a beszélgetésbe a Zsuzsival
együtt érkező barátnőjét is.
– Hat-hét éve ismerkedtünk
meg a Fittnessben – mondja
Szakál Szabina, aki Körmendre
járt iskolába, és jelenleg Letenyén
dolgozik.
– Lehet tervezni a jövőjét egy
Európa Szépének?
– Elképzelésem van bőven. Egyelőre
azonban köt a szerződésem,
ezért konkrét terveim nincsenek.
Mivel a mozgás áll közel hozzám,
Pécsre a tudományegyetem sport
szakára szeretnék majd jelentkezni.
– Talál szórakozási lehetőséget
egy fiatal véleményetek szerint
Kanizsán?
– Nincs olyan hely, ahova szívesen
eljárnánk – válaszolták
mindketten szinte rögtön.
– És milyen lehetőségei vannak
a fiataloknak Párizsban?
– Nem lehet és nem is szabad
összehasonlítani a két várost. Párizs
Franciaország és egyben a
divat fővárosa is. Természetesen
ebből következik, hogy sokkal nagyobbak
a fiatalok lehetőségei.
Mások az emberek, más a hozzáállásuk
mindenhez. Nagyon szeretem
Nagykanizsát, itt nőttem
fel, itt él a családom, idekötnek a
barátaim. Jó lenne, ha azok a fiatalok,
akik a tanulmányaikat
máshol végzik, az iskolájuk elvégzése
után visszajönnének, és közösen
formálnák ezt a várost
olyanná, amilyennek mindannyian
szeretnénk. Ebből amit én
megtehetek, azt meg fogom tenni.
– Olyan rendezvények kellenének,
ami összehozza a fiatalokat –
kapcsolódott a témához Szabina.
– Olyan helyet kellene nyitni, ahol
nem attól kell tartani, mikor kötnek
bele az emberbe. Sok fiatal ha iszik
egyet, ok nélkül kötekedik, nem
ritka a verekedés sem. Változtatni
kellene a fiatalok mentalitásán, ne
az italozás szándékával induljanak
el, hanem azért, hogy egy jót
bulizzanak a barátaikkal. Csak
nosztalgiával emlékszünk arra a
presszóra az Erzsébet téren, ahova
szívesen jártunk néhány éve, mert
tele volt fiatalokkal.
A beszélgetés során sok minden
szóba került még természetesen, ám
hamar eljött az elköszönés ideje is.
– Sikerekben gazdag, boldog új
évet és jó egészséget kívánok városom
lakóinak is! – búcsúzott el
e jókívánságokkal az idei év első
számának címlapján az Olvasóinkat
köszöntő Laky Zsuzsanna,
Európa Szépe és barátnője szerkesztőségünktől.
B. Zs.
HALIS-ÉV A KÖNYVTÁRBAN SZERETEM EZT A VÁROST...
A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁÉRT
2005. január 14. OKTATÁS 11
Tavaly ősszel számoltunk be a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola közel
21 milliós összköltségű pályázatáról,
amely az iskola bűnmegelőzési modell-projektjét
tartalmazta. A pályázat fő célja a 14-
18 éves korosztálynak a tankötelezettség teljesítésével,
a munkavállalásra való felkészítéssel,
mentálhigiénés programokkal, szabadidős
foglalkozásokkal a bűnmentes életbe
való beilleszkedésének elősegítése. Ebbe
a tevékenységbe bevonják a tanulók családtagjait
is. A projekt fő feladatai többek között
az iskolában tartás, a tankötelezettség
teljesítése, integráció; tizedik osztályos tanulók
szakmai orientálása; szakképzős osztályok,
már nem tanköteles tanulók segítése;
az érettségit adó és technikus osztályokban
tanulók figyelemmel kísérése; az iskolából
kimaradt és már nem tanköteles korú fiatal
felnőttek képzési lehetőségeinek biztosítása;
mentálhigiénés és egészségügyi nevelés és
segítésadás, valamint a szabadidős programok
szervezése az érintett célcsoportoknak.
A 2004/2005-ös tanévre szóló projekt több
szálon futó előkészületek után tavaly december
11-én az első hétvégi kollégiummal vette
gyakorlati kezdetét az intézményben.
– A kilencedikes osztályokban a beiratkozást
követően megtörtént a szülőkkel való
kapcsolatfelvétel valamint a diákok fényképes
adatkezelése. Egészségügyi felmérést végeztünk,
így a sajátos nevelésű gyerekekről
információt szereztünk. Megrendezésre került
a gólyatáborunk, az AIDS Nap és a
Füstmentes Nap az iskola tanulói részére. A
Nagykanizsai Családsegítő Központtal közösen
működő ifjúságvédelmi őrjáratok tovább
folytatódtak. A Családsegítő Központ két
munkatársa programot indított öt osztályban
a kilencedikes tanulók részére, melyen keresztül
a gyerekek helyzetéről, problémáiról
kapunk képet. Az iskolai védőnő a felmenő
rendszerben egészségnevelési órákat tart a
dohányzás, a személyi higiénia, a szexuális
felvilágosítás, továbbá a tanulókat érdeklő
témákban. Az ,,Útkeresők és útvesztők”
egészségnevelési és bűnmegelőzési programba
bekapcsolódtak más középiskolák 10.
osztályos tanulói is – tudtuk meg Ozorai
Györgytől, a program koordinátorától.
December 11-én az előzetes felmérésben
jelentkező 9-10-es diákok közül 36-an jelentek
meg a számukra szervezett hétvégi kollégiumon.
Hat pedagógus, több tantárgyból
nyújtott a tanulók igényeinek megfelelően
korrepetálást. Az iskola előkészületben lévő
tevékenységei a jelenleg szerkesztés alatt álló,
havonta megjelenő iskolaújság, a különféle
szakkörök, az iskolarádió, az iskolai klubhelység
és az internetes klub. Ezek megvalósulásában
nagy szerepet kap az oktatási intézmény
diákönkormányzata és szabadidő-szervezője.
A programhoz szükséges eszközök
beszerzésére is gondot fordítanak. A szakképző
iskola tervei között szerepel többek között
a szakemberek által vezetett egészségügyi
előadásokhoz szükséges eszközök (drogteszt,
testzsírmérő, vércukorszintmérő, vérnyomásmérő)
és a kirándulások kellékeinek (sátorok,
hálózsákok, kerékpárok) beszerzése.
– Nem engedjük elveszni azokat a gyerekeket
sem, akik valamilyen kudarc után kikerültek
az iskolánkból. Folyamatosan a kapcsolatunk
velük. Információval látjuk el őket
az iskolában adódó lehetőségekről, illetve a
Munkaügyi Központon keresztül. A végzős
osztályok munkahelyekre, felsőoktatási intézményekbe
látogatnak el, hogy a továbblépést
megkönnyítsük számukra – mondta Mérksz
Andor igazgató.
Nagy Krisztina
ATTILA ÓVODA, 8800 NAGYKANIZSA, ATTILA U. 7.
ÓVODAVEZETőI ÁLLÁS
Képesítési feltételek: főiskolai szintű óvónői szakképzettség, 5 év
szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz,
vezetői program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.
július 31 napjáig 5 nevelési évre szól.Pbhi: a közzétételtől számított
30 nap. Pehi: A közzétételtől számított 90 napon belül. Pc.:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.:
93/500-780
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, 8800 NAGYKANIZSAPALIN,
ALKOTMÁNY U. 81. – IGAZGATÓ
Képesítési feltételek: felsőfokú szakirányú tanári végzettség, 5 év
szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz,
vezetői program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.
július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtől számított 30
nap.Pehi: A közzétételtől számított 90 napon belül. Pc.:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály. 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.:
93/500-780
BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA,
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 9. – IGAZGATÓ
Képesítési feltételek: felsőfokú szakirányú tanári végzettség, 5 év
szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz,
vezetői program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény: Kjt szerint Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.
július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtől számított 30
nap. Pehi: A közzétételtől számított 90 napon belül. Pc.: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780
PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
8800 NAGYKANIZSA, ATTILA U. 2. – IGAZGATÓ
Képesítési feltételek: felsőfokú szakirányú tanári végzettség, 5 év
szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz,
vezetői program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.
július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtől számított 30
nap. Pehi: A közzétételtől számított 90 napon belül. Pc.: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780
ZSIGMONDY VILMOS ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN
SZAKKÉPZő ISKOLA 8800 NAGYKANIZSA,
HUNYADI U. 18. – IGAZGATÓ
Képesítési feltételek: Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség,
5 év szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai önéletrajz, vezetői program, végzettséget igazoló okirat
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.
július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtől számított 30
nap. Pehi: a közzétételtől számított 90 napon belül. Pc.: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780
A pályázatok beadási határideje: 2005. január 18.
A pályázatokat két példányba kérjük beadni.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MAGASABB VEZETőI ÁLLÁSAIRA
GYAKORLATBAN A BűNMEGELőZÉSI MODELL-PROJEKT
A Közterület Felügyelet feladatkörébe
tartozóan rendszeresen ellenőrzi
a városban előforduló kisebb
fokú közlekedési szabálysértéseket,
mint a megállni tilos, várakozni
tilos jelzések hatálya alatt, a
járdán, zöldterületen, valamint a
mozgáskorlátozottak számára kijelölt
helyeken jogosulatlanul parkolókat,
illetve a mindkét irányból
behajtani tilos jelzéseket figyelmen
kívül hagyókat. Folyamatos
emellett az éjszakai órákban közterületen
telephelyező tehergépjárművek
ellenőrzése. A gyors és hatékony
intézkedések a központi és
helyi jogszabályok betartatásán túl
jelentős mértékben szolgálják a
közlekedésbiztonságot, a gyalogosok
védelmét és a lakosság megelégedettségét.
A bírságolás
ugyanis - egyes nézetekkel ellentétben
- nem a gépjárművezetők
ellen irányul, hanem a szabályosan
közlekedők biztonságának elősegítése
mellett a lakosság azon érintett
rétegeinek érdekeit szolgálják,
akiknek a lakókörnyezetében fordulnak
elő a szabálytalanságok a
zöldterületen parkolással, a mozgássérült
parkolók elfoglalásával,
de szintén ide tartozik a járdán
közlekedő gyalogosokat akadályozó
szabálytalanul parkoló, megálló
gépjárművek tulajdonosaival
szembeni intézkedés is.
A Közterület Felügyelet intézkedési
jogkörébe tartozó közlekedési
szabálysértések jogszabályi
megfogalmazás szerint a következők:
A járdán történő megállást,
parkolást a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II.5.)
KPM-BM együttes rendelet 40.§.
(8) bekezdése szabályozza, miszerint
„A járdán – részben vagy teljes
terjedelemben – csak akkor
szabad megállni, ha: a) azt jelzőtábla
vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének
legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán gyalogosok közlekedésére
legalább 1,5 méter szabadon
marad, és d) a jármű tengelyterhelése
az 1000 kg –ot nem haladja
meg.” A járdán történő szabályszerű
megálláshoz fenti feltételek
mindegyikének teljesülnie kell.
A mozgáskorlátozottak külön
engedélyére vonatkozó előírásokat
a KRESZ 51/A. § -ban foglaltak
tartalmazzák. A közterület-felügyelők
rendszeresen ellenőrzik a
városban a mozgáskorlátozottak
számára kijelölt parkolóhelyeket,
és helyszíni bírságot szabnak ki az
azokat jogosulatlanul igénybe vevőkkel
szemben. A tapasztalatok
alapján azonban sok mozgáskorlátozott
igazolvánnyal rendelkező
személy sincs tisztában azzal,
hogy az igazolvány birtokában
melyek azok a közlekedési szabályok,
melyek figyelmen kívül hagyására
jogosult, és melyek azok,
amelyekre már nem. A KRESZ
40.§. (9) bekezdése szerint „A járdán
a mozgáskorlátozott személy
(illetőleg az őt szállító jármű vezetője)
járművével és a betegszállító
gépjármű a (8) bekezdésben említett
egyéb feltételek fennállása esetén
akkor is megállhat, ha a megállást
jelző tábla vagy útburkolati jel
nem engedi meg.”, továbbá a
41.§.(3) bekezdés alapján „A mozgáskorlátozott
személy (illetőleg
az őt szállító jármű vezetője) járművével
és a betegszállító gépjármű
olyan helyen is várakozhat,
ahol a várakozást jelzőtábla tiltja.”
A jogszabály emellett a 14.§ -ban
foglaltak szerint megengedi, hogy
mozgáskorlátozott személy (illetőleg
az őt szállító jármű vezetője)
„mindkét irányból behajtani tilos”
jelzés ellenére is behajthat, ha „úti
célja a jelzőtáblával megjelölt úton
van vagy csak ezen az úton közelíthető
meg. A mozgáskorlátozott
igazolvány nem használható viszont
a „megállni tilos” jelzés hatálya
alatt. Itt csak forgalmi, vagy
műszaki ok miatt lehetséges a
megállás. Műszaki probléma miatt
tilosban álló autón a műszaki meghibásodást
jelezni kell, melyre
nem elég a vészvillogó használata,
hanem elakadásjelző háromszöget
kell elhelyezni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 32/2003. (V.
28.) számú, a környezetvédelem
helyi szabályairól szóló 58/2002.
(IX. 11.) számú rendelettel módosított
31/2002. (VI. 6.) számú rendelet
módosításáról szóló rendeletének
12.§. (7) bekezdése szerint
„Zöldterületen, parkerdő füvesített
részén járművel parkolni tilos”.
Aki ezt az előírást megszegi, szabálysértést
követ el, amit a közterület-
felügyelők a leírt módon ellenőriznek
és adott esetben szankcionálnak.
A zöldterületen parkoló
gépjárművezetőkkel szemben
végrehajtott közterület-felügyelői
intézkedések elsősorban a város
közterületeinek megóvását szolgálják.
Sok gépjárművezető parkol
a már az amúgy is roncsolt
zöldterületen, annak a tudatában,
hogy ha ott már több gépjárművezető
kitaposta a füvet, az megszűnt
zöldterületként létezni. A
zöldterület azonban annak állapotától
függetlenül mindig zöldterületnek
minősül, ahol a közterületfelügyelők
kötelesek intézkedni a
szabálysértőkkel szemben.
A közterület-felügyelői intézkedés
a kisebb fokú közlekedési szabálysértések
elkövetőivel szemben:
A járőrszolgálatot teljesítő
közterület-felügyelők hivatalos
személyek, egyenruhát viselnek,
munkájukat általában párban végzik.
A helyszíni bírságolást a közterület-
felügyelők a Helyszíni bírságolás
részletes szabályairól szóló
10/2000 (II.23.) BM rendelet, a
Szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény, valamint a Közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény irányadó rendelkezései
szerint végzik. A felügyelő a
már említett, hatáskörébe tartozó
gépjárművel elkövetett szabálysértés
valamelyikének észlelése
esetén a helyszíni bírságot a gépjárművezető
távollétében is kiszabhatja.
Ilyenkor az intézkedő
közterület-felügyelő bírságcédulát
helyez el a gépjármű ablaktörlője
alatt, mely tartalmazza az elkövetett
szabálysértést, annak pontos
időpontját, a vonatkozó jogszabályt,
valamint az esetleges műszaki
meghibásodásra utaló jelzés
meglétét, illetve, hogy a gépjárművön
elhelyezésre került –e
mozgássérült igazolvány. Az intézkedés
során fényképfelvétel készül
a tilos helyen parkoló gépkocsiról,
mely a későbbi bizonyítási
eljárást megkönnyíti. A felvételen
olvashatóan látszik a forgalmi
rendszám és a kihelyezett bírságcédula.
Amennyiben a megbírságolt
gépjármű vezetője felkeresi a
Közterület Felügyeletet, az ott lévő
ügyintéző helyszíni bírságot
szab ki, ha „az elkövető a helyszíni
bírságolás tényét, a helyszíni
bírság összegét és a helyszíni bírság
átváltoztatása esetére megállapított
közérdekű munka, illetőleg
elzárás tartalmát tudomásul veszi”.
A helyszíni bírság kiszabását
követően jogorvoslatnak helye
nincs. „Ha az elkövető a helyszíni
bírságolás tényét nem veszi tudomásul
vagy a helyszíni bírság összegét
vitatja, a hatóság tagja a
helyszíni bírságolást befejezi és
közli az elkövetővel, hogy feljelentést
tesz”. Abban az esetben,
amikor a szabálysértő a bírságcédula
birtokában nem keresi fel a
Közterület Felügyeletet, a Felügyelet
levélben értesíti az általa
elkövetett szabálysértésről, és felszólítja
a kiszabott bírság mellékelt
postautalványon való befizetésére.
Ha a kötelezett ezt nem teszi
meg, a fent ismertetettekhez
hasonlóan a Közterület Felügyelet
szabálysértési eljárást kezdeményez
ellene.
12 IINFORMÁCIIÓ 2005. január 14.
A HUMÁN
EURÓPA
SZÖVETSÉG
AZ ALÁBBII
TANFOLYAMOKAT
IINDÍÍTJA::
 ANGOL,, NÉMET,,
ESZPERANTÓ nyellv--
ttanffollyamok..
 ANGOL,, NÉMET
nyellvgyakorlló
gyermekkllub..
 ÓVODÁS TORNA –
a ffogllallkozássok dííjja
300 Ftt//óra..
Jelentkezni lehet
személyesen vagy telefonon.
Humán Európa Szövetség
nagykanizsai irodája,
Halis István Városi
Könyvtár Tel.: (93) 509-527
E-mail: europa@pro.hu
A KÖZTERÜLET FELÜGYELET INTÉZKEDÉSI RENDJE A KISEBB FOKÚ
KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK ELKÖVETőIVEL SZEMBEN
2005. január 14. MÉDIIA 13
Január 18. kedd
Január 19. szerda
Január 20. csütörtök
Január 21. péntek
Január 17. hétfő
Január 16. vasárnap
Január 15. szombat
06.30 Krónika 06.45 Szivárvány
sztár magazin 07.00 Zalai magazin
07.24 Mese 07.30 Krónika 07.45
Jelkép - katolikus 07.55 Karc: Komédia
a sötétben a Hevesi Sándor
színház előadása, Anima kórus
Gospel koncertje, Fassel Lousa Ferenc
kiállítása 08.20 Krónika 08.30
Hírháló 09.00 TV shop 09.30
Maksavízió 10.00 Szentföldi szent
helyek 10.30 Fürdő a föld alatt
11.00 Ingatlan magazin 11.30 A
nagycenki múzeumvasút 18.00 Festett
fakazettás templomaink 18.30
Csépi Gyuri - magyar film 20.00
Válogatás a hét műsoraiból 20.30
Hírháló 21.00 Modern kísértet
23.00 Bence show 23.30 Különjárat
06.30 Tv mozi 07.55 Válogatás a
hét műsoraiból 08.30 Hírháló
09.00 Tv shop 09.30 Maksavízió
10.00 Szentföldi szent helyek
10.30 Fürdő a föld alatt 11.00 Ingatlan
magazin 11.30 A nagycenki
múzeumvasút 17.30 Trendi 18.00
Festett fakazettás templomaink
18.30 Tv mozi 20.00 Válogatás a
hét műsoraiból 20.30 Hírháló
21.00 Modern kísértet 23.00 Bence
show 23.30 Különjárat
07:30 Zala magazin 08:00 TV mozi
09.36 Válogatás a hét műsoraiból
17:30 Plogári Társaskör az ezredfordulón
18:00 Krónika 18:13
Mese 18:18 Szivárvány sztár magazin
19:00 Krónika 19:13 Jövő 7
19:25 Kamarai percek 19:37 Jelkép
– adventista 19:50 Krónika 20:01
Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00
Senki gyermekei – amerikai dráma
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7 07:57
Kamarai percek 08:09 Mese 08:14
Jelkép – adventista 08:24 Krónika
08:34 Zala magazin 09:04 Krónika
09:18 Szivárvány sztár magazin
17:30 Mustra – Mecénási szerepben
az ORTT 18:00 Krónika 18:13
Mese 18:18 Storyboard 18:30 TV
shop 19:00 Krónika 19:15 Házban
ház körül 19:40 Jelkép – katolikus
19:50 Krónika 20:04 Jövő 7 20:15
Kamarai percek 20:30 Hírháló
21:00 Balfácánok szabadlábon
07:30 Krónika 07:45 Házban ház
körül 08:09 Mese 08:14 Jelkép -
katolikus 08:24 Krónika 08:38 Jövő
7 08:50 Kamarai percek 09:04
Krónika 09:14 Storyboard 09:20
Krónika 17:30 Akarj élni – természet,
környezet, egészség 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Szivárvány
sztár magazin 18:30 TV shop
19:00 Krónika 19:15 Jövő 7 19:27
Sport 19:40 Jelkép – evangélikus
19:50 Krónika 20:04 Házban ház
körül 20:30 Hírháló 21:00 Végveszélyben
a föld
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7 07:57
Sport 08:09 Mese 08:14 Jelkép -
evangélikus 08:24 Krónika 08:38
Házban ház körül 09:04 Krónika
09:18 Szivárvány sztár magazin
17:30 Hazán belül - turisztikai
magazin 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:18 Storyboard - filmajánló
18:30 TV shop 19:00 Krónika
19:10 K’arc - kulturális magazin
19:40 Jelkép – református 19:50
Krónika 20:04 Jövő 7 20:16 Sport
20:30 Hírháló 21:00 Ha kimondod
a nevem
07:30 Krónika 07:45 K’arc - kulturális
magazinműsor 08:09 Mese
08:14 Jelkép – református 08:24
Krónika 08:38 Jövő 7 08:50 Sport
09:04 Krónika 09:18 Storyboard -
filmajánló 17:30 Hír-vidék magazin.
Agrárium, vidékfejleszteés
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Szivárvány sztár magazin 18:30
TV shop 19:00 Krónika 19:15
Nyugat magazin 19:40 Jelkép – katolikus
19:50 Krónika 20:04 K’arc
– kulturális magazin 20:30 Hírháló
– az ország hírei 21:00 Az ötödik
támadás
MűSORA
Január 15-től Január 21-ig
Január 2-án csendültek fel a 2005. évi Újévi Gála dallamai a HSMK
színháztermében. Köszöntő szavaiban Litter Nándor polgármester
hangsúlyozta: újévi fogadalmaink csak akkor lehetnek sikeresek, ha
cselekszünk. Sikerre fogjuk vinni városunkat, véleménye szerint 2005.
a fejlesztések éve lesz Nagykanizsán. Végezetül a célok megvalósításához
erőt, akaratot és egészséget kívánt. A polgármester szavait
követően az est fővédnöke, Vizi E. Szilveszter elmondta, Kanizsa a
múltban is sok kiválóságot adott a hazának, jelenleg a Magyar Tudományos
Akadémia 350 tagjából három kanizsai. Befejezésül egy olyan
2005-ös esztendőt kívánt a városnak és Magyarországnak is, ami sikereket
hoz.
A műsorban szerepelt Baráth István trombitás, Baráth Yvette, Németh
Krisztina énekművészek, Krishtop Pavel zongoraművész, Erdős
Ádám és Véghelyi Zoltán énekesek. Közreműködött a Nagykanizsai
Szimfonikus Zenekar és a Gála Együttes. Művészeti vezető Baráth
Zoltán volt, a látványtervet Balogh József és Baráth Adrien készítették,
konferált Ördögh Csilla, a Petőfi Rádió munkatársa. Az Újévi Gálát a
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezte.
ÚJÉVI GÁLA 2005.
Kőnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
galériájában az intézmény 40 éves fennállása alkalmából rendeztek
ügyvitel-történeti kiállítást. Mint azt Szermek Zoltán, az iskola igazgatója
elmondta: Terveik között szerepel egy jubileumi évkönyv megjelentetése,
amely egy része antológia lenne, valamint a 40 év történetét
foglalná össze. A kiállításra Straub Gabriella gyűjtötte össze a kortörténeti
ritkaságnak számító készülékeket. A legrégibb írógép Varga
Zoltánné tulajdonát képezi. A mechanikus és táskaírógépek mellett
szövegszerkesztő és elektronikus írógép is felfedezhető, de akad gépírás
tankönyv a 60-as évekből. A kiállítást február 4-ig tekinthetik meg
az érdeklődök.
Kihirdették az iskola jubileumi pályázatának nyerteseit is, akik értékes
könyvjutalomban részesültek. Fotó kategóriában első helyen Savanyú
Zsófia, második helyen Árvai Krisztina és Tóth Arnold, míg a harmadik
helyen Mándó Milán végzett. Az irodalom kategóriában az első
helyet Savanyú Zsófia és Pálovics Katalin, a másodikat Varga Elánia
szerezte meg, harmadik helyezett Görcsi Péter lett.
A tenyér térkép! Ismerje meg
az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan?
Nem tudja, merre
tartson? Tenyér- és sorselemzés!
Tel.: 20/482-3122 (5417K)
OKTATÁS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
BÉRLET
INGATLAN
14 HIIRDETÉS 2005. január 14.
APRÓHIRDETÉS Január 19-én este 18 órakor
ad koncertet a HSMK-ban
a Pécsett, 2003-ban alakult öt tagú, No More Blues együttes.
Az afro-amerikai és latin zenét játszó együttes énekesnője,
a mediterrán hangulatot megtestesítő ciprusi Ioanna Troullidou.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
FELHÍVÁS
Cunami – magyarul szökőár. Az elmúlt héten megtanulhatta a világ,
mit jelent ez a szó, sőt van olyan honfitársunk, aki hatását saját
bőrén érezte.
A károk enyhítésére, az ujjáépítésre összefogásra van szükség. Első
lépésben nem kell nagy dolgok adományozására gondolni. Most a katasztrófa
sújtotta területeken legfontosabb az egészséges ivóvíz, az
élelmiszerek, gyógyszerek biztosítása. Ezek beszerzése a helyszínen
lehetséges, csak a pénz hiányzik hozzá. Ugyan sok természetbeni adomány
és pénz felajánlása érkezett a térségbe, de mindez a keletkezett
károk enyhítésére kevés. További adományokra van szükség!
Tisztelt Nagykanizsai Nyugdíjasok!
Látva és hallva a szörnyűségeket, nekünk is mozdulni kell. Ez így
emberséges, a bajba jutott emberek segítése az ember egyik legszebb
erénye.
Hirdessük meg Nagykanizsán az „EGY ÜVEG ÁSVÁNYVÍZ a
katasztrófa sújtotta területeken élő embertársainkért” mozgalmat.
Ez azt jelentené, hogy minden nyugdíjas egy üveg ásványvíz árát,
100 Ft-ot befizetne a Vöröskereszt e célra létrehozott számlájára. Ezt
az összeget a klubvezetők összegyűjtenék és a mellékelt csekken befizetnék.
Számla számok: MKB Rt
10300002-20329725-72273285, 10300002-20329725-00003285
Kedves Klubvezető Társunk!
Az akció végén – március 1-ig – a csekkek bemutatásával visszajelzést
kérünk az Idősügyi Tanácsnál.
Büki Pálné, társelnök
Tar Ernő, klubvezető, ötletgazda
A “BATTHYÁNY
LAJOS
KÖZÉPIISKOLÁÉRT”
ALAPÍÍTVÁNY
KURATÓRIIUMA
2005.. JANUÁR 22--ÉN,,
SZOMBATON
19 ÓRÁTÓL
rendezi hagyományos
ALAPÍÍTVÁNYII
BÁLJÁT
immár XII. alkalommal
Az alapítvány kuratóriuma és
az iskola közössége
tisztelettel és szeretettel
hívja és várja mindazokat,
akik az iskola célkitűzéseit
támogatják és lehetőségük
van a részvételre.
Belépőjegyek a Batthyány
Lajos Gimnázium
titkárságán személyesen,
levélben vagy telefonon
igényelhetők.
Cím: Nagykanizsa, Rozgonyi
u. 23. Tel.: (93) 311-239
A Batthyány Lajos Gimnázium
Szülői Munkaközössége
A Batthyány Lajos Gimnázium
Igazgatósága
“Batthyány Lajos Középiskoláért”
Alapítvány Kuratóriuma
HOBBIKERTEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Péterfai utca és a
Péterfai patak közti úgynevezett hobbi kertek haszonbérleti díját
2005. évtől telkenként 100 Ft/évben határozta meg.
A területen számos 300 m2 nagyságú kert művelésére van lehetőség.
Kérjük a város azon lakóit, akik igényt tartanának ezen kiskerti
művelésre alkalmas terület bérlésére, 2005. január 15-ig szíveskedjenek
személyesen felkeresni a Vagyongazdálkodási Irodát.
Cím: Nagykanizsa, Erzsébet tér II. emelet 6. ajtó, Tel.: 93/500-
724), ahol igényüket fogadják és további felvilágosítással szolgálnak.
Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Balaton
parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-
136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-
es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két
fürdőszobás, vegyes fa-, gáz
fűtéses családi ház (8x9 méteres
garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincével)
1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Kiskanizsán kétszobás kis családi,
kis telekkel eladó. Érd.:
93/700-150 (5468K)
Kacorlakon kétszobás családi
ház szép udvarral, kerttel sürgősen
eladó. Érd.: 93/315-861, 30/434-
4969 (5476K)
Kiskanizsán a Szepetneki utcában
76 m2-es családi ház 604
m2-es telken eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: Nk, őrtorony u.
10 (5477K)
Bajcsán 120 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 30/270-8592 (5478K)
Nk-án a Hevesi úton garázs eladó,
közvetlenül az üzletsor mögött.
Érd.: 30/508-0302 (5479K)
Garázs eladó vagy kiadó Nagykanizsán
a Csengery út 18/B-ben.
Érd.: 93/317-120 (5480K)
Kiskanizsa központjában kétlakásos
családi ház melléképületekkel,
2 garázzsal, kerttel eladó.
Érd.: 93/319-890, 30/ 471-0808
(5481K)
Garázs kiadó a Teleki úton.
Érd.: 93/322-099 (5482K)
Nk-án egyszobás lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 30/226-7812
(5489K)
Hagyatékfelvásárlás Nk-án és
környékén. 30/332-8422 (5483K)
22.000 Ft-os számla kifizetéséhez
kéri szépen segítségüket, beteg
szüleit ápoló testvérpár. A
legkisebb összegnek is örülnénk.
30/652-4560 (5484K)
Golden retriever minőségi kiskutyák
és Labrador retriever
törzskönyv nélküli kiskutyák tavaszra
előjegyezhetők.
www.rszkennel.uw.hu (5488K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Egészségügyi ismeretekkel rendelkező,
betegápolásban jártas fiatal
nő eltartási szerződést kötne.
Érd.: 30/346-7564 (5487K)
Német nyelvből korrepetálást általános
és középiskolásoknak,
érettségire felkészítést, valamint
nyelvvizsgára felkészítést is vállalok.
Érd.: 93/313-626 (5486K)
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
VERSENY
2004. december 30-án Zalaegerszegen
óévbúcsúztató meghívásos
versenyt rendeztek, ahol 10
klub sportolói- Budapest, Székesfehérvár,
Keszthely, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg és Szlovéniaképviseltették
magukat. A versengés
az utolsó erőpróba volt a
sportlövőknek az idei minősítés
megszerzésében. A színvonalas
versenyen a Nagykanizsai Polgári
Sportlövész Egylet légpuska versenyszámban
indult mindhárom
sportolója dobogós helyen végzett.
Kanizsai eredmények: Légpuska,
20 lövés: Férfiaknál második
lett Horváth Károly 174,
Szobolics János pedig harmadik
helyen végzett 168 körrel. A nőknél
Soós Editnek az első helyet
sikerült megszereznie 166 körrel.
TÚRAAJÁNLAT
Január 16-án a Nagykanizsai
Olajipari Természetbarát Egyesület
a Romlott várhoz szervez kirándulást.
Indulás 11 óra 30 perckor
az autóbusz-állomástól, érkezés
vissza gyalog 17 órakor. A 13
kilométeres gyalogtúra útvonala:
Bagola-Romlottvár-Potyli-
Nagykanizsa. A részvételi díj a
Volán tarifa.
ÉVVÉGI KÉT BRONZÉREM
2004. december 18-19-én Budapest
adott otthont az évadzáró
utánpótlás versenynek a BVSC
rendezésében. A Délzalai Vízmű
SE két ifjú reménysége bronzéremmel
térhetett haza erről a
megmérettetésről. Biczó Bence
(''93) 200 m gyorson 2:19,91-es
időeredményével harmadik helyen
végzett, amely egyben új
megyecsúcsot is jelent. Karancz
Alíz (''93) 200 m gyorson
2:26,26-os idejével szintén a
bronzérmes lett. Ezzel a versenynyel
fejezték be a 2004-es évet
Polgár Sándor vezetőedző, valamint
Papp Miklós és Böröcz
Zsolt edző tanítványai.
I. KANIZSA KUPA
EREDMÉNYE
Decemberben került megrendezésre
az Avantgarde Kanizsa
Női Labdarúgó Egyesület szervezésében
az I. Kanizsa Kupa női
focitorna, melynek lebonyolítása
körmérkőzéses formában történt
hat csapat részvételével. A megyei
női kispályás labdarúgó bajnokság
csapatai és egy NB II-ben
játszó egyesület képviseltette magát.
A küzdelmekbe bekapcsolódott
az NB I/B-ben szereplő kézilabdacsapat
is. Az első ízben
megrendezett tornán harmadik
Keszthely, második Nagykutas
csapata lett. Az első helyen 10-1-
es gólkülönbséggel a kanizsai
Avangarde végzett. A torna legjobb
kapusa Kiss Emília
(Avantgarde), gólkirálynője Nagy
Tímea (Nagykutas) és a legjobb
mezőnyjátékosa Szekeres Katalin
(Avantgarde) lett.
ÚSZÓINK SIKEREI
A szlovéniai Ravne–ben rendeztek
nemzetközi kupát, melyen a
Délzalai Vízmű SE versenyzői is
rajthoz álltak és az alábbi eredményeket
érték el.
Karancz Alíz : 50 m pillangó 4.,
50 m gyors és mell 2., 100 m gyors
és mell 2. Tóth Fruzsina: 100 m
mell 5., 200 m mell 5., 50 m mell
7., 100 m gyors 9., 200 m gyors 9.,
50 m gyors 11. Korcsmáros András:
100 m pillangó és 200 m pillangó
4., 200 m gyors 5., 100 m gyors
10., 50 m pillangó 11., 50 m gyors
13. Silló Dániel: 200 m pillangó és
100 m pillangó 1., 50 m gyors 1.,
50 m pillangó 2., 100 m gyors 2.,
200 m gyors 2.
2005. január 14. SPORT 15
 SPORTHÍÍREK 
A Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztálya koordinálásával
2005 évben tovább folytatódik
a "Nyitott tornaterem" akció.
2005. január 15-től szombatonként
kilenc tornaterem nyitja ki
kapuit, hogy díjtalan használat
mellett fogadja a sportolni vágyókat,
szervezett csoportokat az óvodás
korosztálytól a legidősebbekig.
Az akció 2005. január 15-én
kezdődik és 2005. március 20-ig
minden szombaton - összesen 10
alkalommal – 14.00 órától – 18.00
óráig tart. A nyitvatartási időpontok:
január 15, 22, 29, február 05,
12, 19, 26, március 05, 12, 19.
Nyitva tartást biztosító intézmények:
– Bolyai János Általános Iskola
Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
(Tel.: 93/312-182)
– Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola Nagykanizsa, Csokonai
u. 1. (Tel.: 93/516-414)
– Kiskanizsai Általános Iskola
Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
(Tel.: 93/319-217)
– Miklósfai Általános Iskola
Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.:
93/536-951)
– Palini Általános Iskola Nagykanizsa,
Alkotmány u. 81. (Tel.:
93/313-737)
– Zrínyi Miklós Általános Iskola
Nagykanizsa, Zrínyi u. 38.
(Tel.: 93/312-078)
– Hevesi Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Hevesi u.
2. (Tel.: 93/311-265)
– Péterfy Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Attila u. 2.
(Tel.: 93/311-099)
– Rozgonyi úti Általános Iskola
Nagykanizsa, Rozgonyi
u. 25. (Tel.: 93/311-543)
A programokra előzetesen bejelentkezni
a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztályán
Kápolnás Zoltán sportszervezőnél
lehet. (Tel.: 93/500-785;
93/500-755)
Még decemberben kerekasztal beszélgetésre ült össze Kiss
György vívó, Korpics Miklós ökölvívó, Varga Gábor kajak-kenu
és Szatmári Zsolt birkózó edző. Nagykanizsa új Sport-stratégiájához
tették meg javaslataikat segítő szándékkal. Egyetértettek abban,
hogy a döntés meghozatala előtt a szakemberek, sportedzők
véleményét is kérje ki a városvezetés, mivel ötleteikkel, tapasztalataikkal,
javaslataikkal hozzájárulhatnak a város sportjának jobbításához.
Javaslatuk, hogy az önkormányzat kiemelten támogassa az olimpiai
sportágakat. Mielőtt döntés születne egy-egy sportág kiemeléséről,
vizsgálják meg a sportág helyét, helyzetét, feltételeit, személyi és tárgyi
lehetőségeit. A város ösztöndíjjal támogassa a sportszakemberek
képzését. Kerüljön bevezetésre a város iskoláiban az 5-8. osztályokban
a város által támogatott sportágak alapszintű oktatása, akár tanóra keretein
belül. Heti 3 vagy több testnevelési órán oktassák ezen sportágak
alapjait. Törekedjen a város vezetése arra, hogy lehetőleg fele-fele
arány alakuljon ki a nő-és férfi testnevelők között. A négy szakedző
a sportorvoslás erületén is a mielőbbi előrelépést támogatja. Minden
18 év alatti sportolónak hat havonta kötelező sportorvosi vizsgálat lenne
ajánlott. Ez Nagykanizsán és körzetében közel 3000 fiatalt érint.
Véleményük szerint egy sportegyesület anyagi bevételét a tagdíj, az
önkormányzati, a megyei-és a szövetségi támogatás, valamint a civil,
szponzori támogatás tegye ki.
A trénerek megfogalmazták, hogy a város közvetlen támogatással is
segíteni tudná az egyesületeket oly módon, hogy a szakosztályok munkáját
ismerő, oklevéllel rendelkező sportedzőt főállással bízza meg.
Szerintük a város sporttámogatási rendszerébe a gazdasági szféra bevonása
is szorgalmazandó lenne, valamint a város anyagi támogatását
ne befolyásolja a civil támogatás. Természetesen az önkormányzat a
támogatás fejében elvárásokat támaszthat a klubokkal szemben. Ilyen
lehetne, például, hogy az egyesület nevében kötelezően szerepeljen városunk
neve.
FOLYTATÓDIK
A „NYITOTT TORNATEREM"
SPORT-STRATÉGIA

JANUÁR 21.. 17 ÓRA
KERESZTURY DEZSő
EMLÉKKIIÁLLÍÍTÁS
AMAGYAR KULTÚRA NAPJA TISZTELETÉRE
MEGNYITJA: DR. NÉMETH JÓZSEF
IRODALOMTÖRTÉNÉSZ
MEGTEKINTHETő: FEBRUÁR 4-ÉIG

FEBRUÁR 5.. 20 ÓRA
FARSANGII NOSZTALGIIA BÁL
ZENE: LITTLE FLAMINGÓ
BELÉPőDÍJ: 600 FT

FEBRUÁR 10.. 19 ÓRA
A GHYMES EGYÜTTES KONCERTJE
BELÉPőDÍJ: 600 FT
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Tanulljjon éss viizssgázzon mosstt
55 + 10%* kedvezménnyell a
DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓBAN
a város egyetlen államilag is minősített nyelviskolájában!
AJÁNLATUNK:: januártól folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés! (4 – 10 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás! (akár költségmentesen is)
Kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, társalgási
és vizsgára felkészítő szinten,
ANGOL,, NÉMET,, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
 További jelentős kedvezmények: diákoknak, törzstanulók
nak és a január 14-ig beiratkozóknak!
 Kedvező óradíj – részletfizetési lehetőség!
 Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
 Órakezdés: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
Miinőssííttetttt képzéss,, kiiss lléttsszámú cssoporttokban,,
a llegkedvezőbb áron!!
*+10% kedvezmény csak január 14-ig jelentkezés esetén!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
A VOLÁN OKTATÁSI KFT..
NAGYKANIZSA,, SZÉCHENYI TÉR 5--9..
TEL..:: 93//516--634
OKÉV NYT.. SZÁM:: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe
vehető a törvényben előírt adókedvezmény!)
Tanfolyamot indítunk 2005. 01.11-én 16.00 óra hétközi, 01.22-én
8.30 óra hétvégi előadásokkal személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban.
Diákoknak ingyenes elmélet! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
2005.01.17-én 16.00 órakor „C”, 01.19-én 16.00 órakor „C”+„E”
Továbbá 01.19-én 14.00 óra ADR tanfolyam indul
Nagykanizsán!
Arthur, aki a Római Birodalom
legészakibb védvonalának őrzésére kirendelt sereg
vezére, alig várja, hogy elhagyja Britanniát, és viszszatérjen
Róma biztonságos falai közé. Ám mielőtt
elhagyná a szigetet, ráébred arra, hogy ha Róma elveszik,
Britanniának szüksége lesz egy vezérre, aki a
szászok támadásától védi meg az országot, és megmutatja az utat egy új
korszak felé. Merlin, a brit csapatok vezetőjének segítségével, valamint a
bátor és gyönyörű Guinevrával az oldalán kell megtalálnia az erőt önmagában,
hogy elfordítsa a történelem kerekét.
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIIÓK,, KEDVEZMÉNYEK!!
DIIÁKAKCIIÓ!! Egyett ffiizett,, kettttőtt viihett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Szereplők: Clive Owen, Keira
Knightley, Mads Mikkelsen, Ray
Winstone
ARTHUR KIRÁLY
HEVESII SÁNDOR
MűVELőDÉSII KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig.
XVII. évfolyam 2. szám  2005. január 21.  Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
időpontban kerül terjesztésre,
ezért minden héten
péntek estig kapják kézhez
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot.
Figyelmükbe ajánljuk
új, a „Hét témája” címet
viselő rovatunkat!
13+1. alkalommal tartott liberális bált az SZDSZ a
Honvéd Kaszinóban. Az est díszvendége Eörsi Mátyás,
az Európa Parlament liberális frakciójának elnöke
volt, valamint részt vett Kovács Kálmán, Informatikai
és Hírközlési miniszter. A mulatság jó hangulatáról a
Fiesta tánckar két táncosa, Éles István humorista, a
Röst Team Show, valamint Jávori Vilmos és zenekara
gondoskodott. A hölgyvendégek jövőjét a bál ideje alatt
Gáspár Gusztáv (Árgus) asztrológus jósolta meg.
2 VÁROSHÁZA 2005. január 21.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Cseresnyés Péter, országgyűlési képviselő 2005. január 28-án, pénteken
15-17 óráig fogadóórát tart a Fidesz-irodában.
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület
polgárait várja 2005. január 28-án pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát
tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség
épületében.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II.em. 6.ajtó.
A versenytárgyalás ideje: 2005. február 18. 9.00 óra.
Kikiáltási ár: 11.280.000 Ft + áfa.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) lehet. Tel.: 93/500-724
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdő,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-
kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. *
10673, Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988. (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2):
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
LAKÁSPÁLYÁZATOK
Szociális alapon meghirdetett bérlakások
A pályázat benyújtási határideje: 2005. január 24.
Három v. több gyermekes családoknak:
 Zemplén Gy. 9/B. X. em. 61., 67 m2, 3 szoba, összkomfort,
13.677 Ft
Kettő gyermekes családoknak:
 Garay u. 12. A. lph. III/9., 49 m2, 2 szoba, komfortos, 8.026 Ft
 Zemplén Gy. u. 3/B. VI/41., 41 m2, 2 szoba, összkomfortos,
8.848 Ft
 Rózsa u. 11. V/33., 55 m2, 2 szoba, összkomfortos, 11.869 Ft
Egy v. kettő gyermekes családok részére:
 Csengery u. 117/11. B/2., 44 m2, 2 szoba, összkomfortos, 7.898 Ft
 Csengery u. 117/11. B/3., 44 m2, 2 szoba, összkomfortos, 7.898 Ft
 Kazanlak krt. 7/A. III/11., 54 m2, 1,5 szoba, összkomfortos,
12.283 Ft
Egy gyermekes családok részére:
 Bartók B. u. 8. V/4., 45 m2, 1,5 szoba, összkomfortos, 6.426 Ft
Egy gyermeket egyedül nevelő családok részére:
Fő u. 23. fsz/8., 30 m2, 1 szoba, komfortos 5.950.-Ft
Gyermektelen házaspár részére:
 Városkapu krt. 10/B. II/7., 34 m2, 1 szoba, összkomfortos, 8.329 Ft
Egyedülállónak vagy gyermektelen család részére:
 Dózsa Gy. u. 75. II/fsz/8., 31 m, 1 szoba, komf. n., 1.312 Ft
Egyedülállóknak:
 Csengery u. 117/5. Fsz. 8., 24 m2, 1 szoba, félkomfort, 1.295 Ft
 Dózsa Gy. u. 73.1. lh. 1/16., 15 m2, 1 szoba, komf.n., 432 Ft
 Kisfaludy u. 33., 15 m2, fél szoba, komf.n, 545 Ft
Cserére meghirdetett lakások:
 Dózsa Gy. u. 73. I. lh. I/12., 78 m2, 2 szoba, komfortos, 8.613 Ft
 Dózsa Gy. u. 73. I. lh. fsz. 4., 82 m2, 2 szoba, komfortos, 8.544 Ft
 Kodály Z. u. 8/A. fsz. 2., 39 m2, 1 szoba, komfortos, 6.552 Ft
 Zemplén Gy. u. 5/A. 8/48., 40 m2, 1,5 szoba, összkomfortos,
8.166 Ft
A pályázatokat a szokásos módon a Szociális Osztály (Nk, Eötvös
tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában lehet benyújtani. A szociális alapon
meghirdetett bérlakásokra a pályázat benyújtási határideje 2005.
január 24.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlanait:
– 2035/B/2. hrsz-ú, Király u. 8. szám alatti ingatlant 2.200.000 Ft
+ áfa kikiáltási áron, 2005.01.28-án 9.00 órakor.
– 2190/A/3. hrsz-ú, Csányi u. 8. szám alatti ingatlant, 10.700.000
Ft + áfa kikiáltási áron, 2005.01.28-án, 9/30 órakor.
– 11. hrsz-ú, Magyar u. 6. szám alatti ingatlant, 6.500.000 Ft + áfa
kikiáltási áron, 2005.01.28-án 10.00 órakor.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFőI ZÁRTKERTI INGATLANAIT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa
Magyar u. 54. szám alatti, 163/1. hrsz-ú ingatlanát
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve
a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu
honlapon.
2005. január 21. VÁROSPOLIITIIKA 3
Dr. Kolonics Bálint két éve tagja a kanizsai
önkormányzat képviselőtestületének és az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak. A
ciklus félidejéhez érkezve eddigi tapasztalatairól,
a közgyűlés munkájáról kérdeztük:
– 2002. őszén került be a képviselőtestületbe.
Mit jelent az Ön számára ez a feladat?
– Alkalmam nyílt arra, hogy közelebbről lássam
a város működését. Azáltal, hogy a döntéshozó
mechanizmus részévé váltam, minden
egyes szavazás alkalmával a kanizsai emberek
akaratának vagyok a kifejezője. Ez hatalmas
felelősség, még akkor is, ha egy maroknyi kis
csapat tagjaként gyakran előfordul, hogy nem
tudom a nagykanizsai polgárok számára szerintem,
szerintünk legkedvezőbb döntés felé
vinni a közgyűlés akaratát. Érvényre jut a demokrácia,
azaz a többség akarata győz.
– Ön szerint melyek ma a város legnagyobb,
megoldásra váró problémái?
– Fel kellene végre ismerni a város jelenlegi
helyzetét, s ebből kiindulva lehet reális jövőképet
kialakítani. Véleményem szerint a jelenlegi
városvezetés rossz úton jár. Míg a régióban
a nálunk lényesen kedvezőtlenebb
adottságokkal rendelkező városok is a gazdaság
húzóerejévé nőtték ki magukat, addig
Nagykanizsa nem tudott élni a lehetőségekkel.
Itt az ideje, hogy a fejlődés útjára lépjünk, hiszen
minél tovább tart ez a leszakadás, annál
nehezebb lesz a felzárkózás. Elsőként magát a
várost kell vonzóbbá tenni az ide látogatók
számára. Elkerülő utakat kell építeni – mégpedig
az autópályához csatlakoztatva azokat
– hiszen elviselhetetlen a városban a forgalom.
Aztán kerülhet sor a belváros forgalmi
rendjének átalakítására. Addig felesleges sétáló
utcáról, szép terekről álmodozni, amíg a
feltételeket nem teremtettük meg hozzá! A
munkahelyteremtés területén is sokat tehetne
az önkormányzat. Sokan úgy gondolják, a város
vezetésének nincs ráhatása, bővül vagy éppen
szűkül a munkaerőpiac. De ez óriási tévedés,
valójában a városnak ott a lehetőség a
kezében, hogy segítse a gazdasági élet szereplőit.
Persze ehhez megfelelő párbeszédre lenne
szükség, így válnának megismerhetővé egymás
lehetőségei és elvárásai. Van egy Ipari Parkunk,
ami nem töltötte be eddig funkcióját.
Kétségkívül települtek oda vállalkozások, de
azt mindenki belátja, hogy az nem tartozik a
munkahelyteremtés kategóriájába, amikor a
munkahelyeket áthelyezik néhány utcával
odébb. Ahhoz, hogy a kereskedelmi és a szolgáltató
szektor is újra felvirágozhasson, először
az ipari, termelő tevékenységet kell preferálni.
A fiatalok helyben maradása, felsőfokú
tanulmányaik utáni visszatérése érdekében is
sokkal többet kellene tenni. Amíg nem teremtjük
meg a reális lehetőséget a letelepedésükhöz,
nincsen munkalehetőségük a városban,
addig az általuk képviselt szellemi tőkét sem
tudjuk a saját erényeinkre, céljaink elérésére
felhasználni – az más városokban hasznosul.
– Milyennek látja a szakbizottságok munkáját?
– Belülről csak az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság munkáját ismerem, annak
vagyok ugyanis tagja. A szerződéskötési és jogi
folyamatok véleményezése és végigkísérése
a feladatunk, s ennek mi maradélktalanul eleget
is teszünk. Elégedett ennek ellenére mégsem
lehetek, mert hiába irányítjuk rá a figyelmet
egy-egy jogsértésre, a közgyűlés ezt gyakran
figyelmen kívül hagyja, és a bizottsági ülésen
hozott határozatunkkal ellentétes döntést
hoz. Számos esetben kerülnek a bizottság elé
véleményezésre olyan szerződések is, amelyek
alapján a teljesítés már részben vagy egészben
megtörtént. Ilyenkor egy ügylet utólagos legalizálását
várják el a bizottságtól az előterjesztések
készítői. A szakmai vélemények sokszor
a közgyűléseken is figyelmen kívül maradnak.
Az előterjesztő – aki általában a polgármester
– a saját akaratát áterőlteti a közgyűlésen.
Többször előfordult már, hogy addig
ismételtette a polgármester a szavazást,
míg pártkatonái segítségével meg nem született
az általa várt döntés. Úgy tűnik, időnként
a „kádári reflexek” mozgatják a kanizsai demokráciát.
De remélem és hiszem, hogy ha
nem adjuk fel a sokszor kilátástalannak tűnő
küzdelmet, egyszer csak beérik munkánk gyümölcse.
Nagykanizsa városa az enyém is, éppen
ezért hiszek egy jobb jövőben.
Sz. M.
„HISZEK EGY JOBB JÖVőBEN”
– Baráti társaságban gyakorta
megkérdezik tőlem, hogyan élem
meg ezt a 2002-től tartó időszakot.
Ilyenkor mindig azt mondom, ambivalens
érzéseim vannak. Ha az
érem egyik oldalát nézzük, akkor
pozitívak a tapasztalataim, hiszen
2002-ben elindult valami, ám azzal
nem értek egyet, ahogyan ez a
közvéleményben és a sajtóorgánumokban
lecsapódik. Sikereink,
bárki bármi mást mond, nagyrészt
egy ember nevéhez köthetőek, érdekérvényesítő
képességén múlnak
a város lehetőségei. 2002. májusa
előtt is volt kormány, volt önkormányzati
testület, voltak pályázati
kiírások, és voltak benyújtott pályázatok
is, ám a város fejlesztése,
fejlődése messze elmaradt a jelenleg
tapasztalható szinttől. Vétek
volna elfelejtkezni arról, hogy amikor
az MSZP helyi szervezete készült
a 2002-es választásokra,
megalkotta az Együtt Nagykanizsáért
programot. Ez a program
az MSZP kormányprogramjával
közösen, Göndör István hatékony
közbenjárásával hozta azokat az
eredményeket, amelyeket ma egyesek
kritizálnak, mások a magukénak
szeretnének tudni. Ebben az
elmúlt két és fél évben indult el az
űrhajós utcai szociális otthon, a
kórház E és B épülete rekonstrukciója,
a HSMK felújítási programja,
a mozi felújításának lehetősége,
a főiskola 300 milliója, a szabadhegyi
csomópont megépítése. A
csatorna-beruházás is ezek sorába
tartozik. Természetesen ezzel párhuzamosan
jelentős eredményeket
értünk el helyben is saját erőnk és
hozzáállásunk okán. Itt szeretnék
utalni arra a tényre, hogy 2004-re
stabilizáltuk az önkormányzat gazdasági
helyzetét, s elindult a Kanizsai
Fejlesztési Terv.
– Miként változott az Ön tapasztalatai
szerint a képviselői
szerep, a képviselői munka a jelenlegi
testületben?
– Sajnálatos, hogy ránk, önkormányzati
képviselőkre a nép,
a választók úgy tekintenek, mint
felkent népszórakoztatókra. S
nem is nagyon tudok érte haragudni,
mert sokszor tényleg úgy
tűnik onnan belülről is, hogy hozzánk
képest a Muppet show tragédia.
A mai értékzavarós világunkban
én még értem azt a szót,
mit jelent a lojalitás – kiveszőben
levő tulajdonság –, és azt is tudom
mit jelent. Képviselőtársaim
egy része, a tapasztalatok szerint
nincs tisztában ezzel. A testület
feladata nem csak az, hogy az
előterjesztést elfogadja, az előterjesztőt
támogassa, hanem hogy
megvitassa, a többség érdekének
megfelelően a legjobbat hozza ki
a lehetőségekből. Nos, nem minden
esetben történik így.
– Képviselőként a körzetében
milyen problémákkal, gondokkal
kénytelen szembesülni?
– Évtizedes gond az út és járdahálózat
problémája, hiszen a
gépjárműforgalom szinte teljesen
elhasználta a körzet útjait, a járdák
évek óta felújítatlanok, olykor
járhatatlanok. Problémát jelentek
az elhanyagolt régi játszóterek,
igaz évről évre történik festés,
homokcsere, de ami elavult
az sajnos mindegy, hogy le van-e
festve vagy nincs. Számos olyan
épülettömb van a körzetemben,
amelyet az idő túlhaladott, és városképileg
is vitathatóak. Jó lenne,
ha ezek felszámolása is megkezdődhetne.
D.É.
A képviselők munká- EGY SIKERKOVÁCS, KÖZÖS SIKEREK
ját, körzetük gondjait bemutató
sorozatunkban ezúttal
Tóth Lászlóval, a négyes
számú választókörzet
képviselőjével beszélgettünk
várospolitikáról, sikerekről,
és gondokról is.
4 A HÉT TÉMÁJA:: FOGYASZTÓVÉDELEM 2005. január 21.
A Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
2004. szeptember 6-24 közötti időszakban vizsgálta a megye területén
– így Nagykanizsán is – a kozmetikai készítmények forgalmazási
körülményeit, szem előtt tartva a 4/2001./XI.23. EüM. rendeletben foglaltakat.
A vizsgálat kiterjedt a nagy- és kiskereskedelmi egységekre,
ezen belül a drogériákra, élelmiszerüzletekre, ajándéküzletekre,
shopokra és áruházláncokra. A vizsgálat szempontjai a működési feltételek
megléte, a próbavásárlás, minden egységben árfelszámítás helyességének
ellenőrzése, nyugtaadás vizsgálata, az árfeltüntetés teljeskörűsége,
beszerzési bizonylatok megléte, magyar nyelvű címkék ellenőrzése, a
gyártók és forgalmazók nevének, címének feltüntetése, valamint a gyártási
és minőség-megőrzési idő feltüntetése és betartása volt.
– A vizsgálat során találtunk teljesen jelöletlen, hiányos vagy nem
megfelelő címkézésű kozmetikai készítményeket. A hiányosságok pótlására
kötelezésre szóló határozattal hívtuk fel az érintett vállalkozók figyelmét.
Az egyik nagykanizsai üzletben hat dezodort találtunk, melynek
minőség-megőrzési ideje már 2003. 06. hónapban lejárt, ennek ellenére
az ellenőrzés idején kihelyezték az eladótérbe értékesítés céljából.
Visszatérő probléma az árfeltüntetés hiánya, illetve hogy a gyártók,
forgalmazók nem látják el a termékeket a jogszabályi előírásoknak
megfelelően magyar nyelvű címkékkel. A vizsgálat során a feltárt szabálytalanságok
szankcionálása megtörtént, melynek során 15-60 ezer
Ft összegű szabálysértési bírságot, valamint 50-100 ezer Ft összegű
fogyasztóvédelmi bírságokat alkalmaztunk – tudtuk meg Erdei Leheltől,
a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének
igazgatójától.
TUDJA-E…
 hogy a dobozos tejek egy fajtája, az úgynevezett friss tej extra
minőségű nyers tejből készül és hosszabb minőség-megőrzési idővel
rendelkezik, mint a fogyasztói tej általában?
 hogy az üvegvisszaváltásért pénzt kell kapnunk. Semmilyen
jogszabály nem írja elő, hogy a kereskedő az eladási és visszaváltási
ár között különbséget tegyen, illetve, hogy a vásárlót a visszaváltási
ár levásárlására kötelezze.
 hogy a csomagolatlan kalácsok csak a gyártás, vagyis a szállítás
napján forgalmazhatók?
 hogy ha a kenyér megnevezése például Rozsos kenyér, akkor a
rozsliszt mennyisége csak 15-40 százalék, Rozskenyér megnevezés esetén
a rozsliszt mennyiségének már meg kell haladni a 40 százalékot?
 hogy azok a kenyerek, amelyek a megszokottnál jóval nagyobb
térfogatúak, feltehetően adalékanyaggal készültek, ezért bélzetük lazább,
könnyebben morzsálódnak?
 hogy a vásárolt kenyérhez a boltoknak csomagolóanyagot (selyempapír
vagy nylontasak) kell biztosítani. Ezek mérete akkora kell
legyen, hogy a kenyér teljes felületét befedje.
 hogy a párizsit valaha normál vastagbélbe töltötték, és fogyaszthatósági
ideje nyáron (3 nap) és télen (6 nap) eltérő volt? A technológia
fejlődésével e közkedvelt és viszonylag olcsóbb árfekvésű termékek
fogyaszthatósági ideje 21 napra tolódott ki.
 hogy a barna rizs tulajdonképpen a héjas rizs. A maghéj értékes
fehérjéket, nyomokban vasat, kálciumot és fontos B-vitaminokat tartalmaz.
A hántolás eredményeként kapott fehér rizs ezeket a létfontosságú
anyagokat már nem tartalmazza.
 hogy vannak olyan gyümölcsök, (pl. sárgabarack, őszibarack,
fekete ribizli), amelyekből gyümölcslevet nem, csak maximum nektárt
állítanak elő?
 hogy a tejtermékek semmiféle tartósítószert nem tartalmazhatnak?
Tartósításukra kizárólag a hőkezelés és a hűtés megengedett.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tárgyaláson kívül hozott
határozatában, a fogyasztók megtévesztése miatt 30 millió forintra
bírságolta a Zott Hungária Kft-t. A közlemény szerint a vállalkozás
2002. júliusától forgalmazta a Jogobella joghurtot, illetve ekkortól
hozta forgalomba a növényi zsír felhasználásával készült Jogobella
joghurt alapú gyümölcsdesszert elnevezésű termék különböző változatait
is. A gyártó e két termékcsoportot 2002-től 2004-ig azonos megnevezéssel,
azonos grafikai elemeket tartalmazó csomagolásban hozta
forgalomba, s ez a magatartás a Versenytanács szerint alkalmas volt a
fogyasztók megtévesztésére. A határozat szerint „Jogobella” termékek
joghurt jellegét hangsúlyozó televíziós reklámok nem adtak tájékoztatást
arról, hogy azonos csomagolásban különböző termékek, joghurtok
és joghurt alapú gyümölcsdesszertek kerülnek forgalmazásra.
Magyarország európai uniós
csatlakozása kedvező változást
hozott a fogyasztóknak, bár sokan
nem ismerik kellőképpen a jogaikat,
így kevésbé tudják azokat érvényesíteni.
Nézzünk néhány
alapvető tudnivalót.
Jelentősen megváltoztak a szavatosságra
és a jótállásra vonatkozó
előírások a jogharmonizáció következtében,
és nagyobb hangsúlyt
kap a szabályozásban a fogyasztói
tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség.
Az EU régi tagállamaiban
nincs kötelező jótállás, azt a gyártókra
és a forgalmazókra bízzák.
Magyarország ez alól mentességet
kapott, tehát nálunk fokozatosan,
többéves késéssel törlik majd el a
kötelező jótállást. Ez persze nem
azt jelenti, hogy a jótállás megszűnik,
hanem hogy a kötelezőt fokozatosan
felváltja az önkéntes.
Mi is az a jótállás: A jótállás
esetében arról beszélünk, hogy az
áru az átadáskor hibátlan volt. Ez
tehát szigorúbb felelősség a szavatossághoz
képest, mert a hibás teljesítésből
eredő jogvita esetén a
gyártónak, illetve a forgalmazónak
kell bizonyítania, hogy hibátlan
árut adott át és a hiba a fogyasztó
rendeltetésellenes használata miatt
keletkezett. A jótállás legrövidebb
időtartama 12 hónap, de egyes termékeknél
ennél is hosszabb lehet.
A fogyasztó törvényből eredő jogait
nem érinti, vagyis szavatossági
jogokat és kártérítési igényt a
jótállási határidő után is érvényesíteni
lehet, és erre a jótállási jegynek
is utalnia kell.
S akkor most lássuk, mi a szavatosság:
A szavatosság az áru, szolgáltatás
rendeltetésszerű használatáért
meghatározott ideig való jótállás.
Előnyös változásnak számít, hogy a
szavatossági jogok érvényesítésének
határidejét a korábbi 6 hónapról két
évre emelték. Míg a vásárlástól számított
első hat hónapban jelentkező
hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani,
hogy a hiba a vásárláskor
nem volt benne a termékben, hogy a
hiba nem a teljesítéskor is meglévő
körülmények miatt keletkezett, hanem
az áru rendeltetésellenes használata
okozta. A rendelet több kötelezettséget
is felállít a kereskedő részére:
mindenekelőtt a fogyasztó kifogásáról
jegyzőkönyvet köteles felvenni,
amelyen rögzítenie kell a vásárlás
tényét, illetőleg a kifogás beazonosításához
szükséges adatokat,
továbbá – amennyiben a kifogást a
fogyasztó igényétől eltérően rendezi,
ennek indokát is.
Az új szabályozások több esetben
is kedvezőbbek a korábbinál,
ám hátulütője, hogy megszűnt a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
szakvéleményének kötelező jellege.
Amennyiben a vásárlást követően
a jótállási vagy a szavatossági
idő még nem telt el, a fogyasztónak
a forgalmazót, vagyis azt az üzletet
kell felkeresnie panaszával, ahol a
terméket vásárolta. A kifogás érvényesítéséhez
szükséges az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylat
(számla, blokk), vagy a jótállási
jegy, és maga a termék is. A forgalmazó
azonban nem követelheti
a fogyasztótól, hogy a rögzített bekötésű,
illetve a 10 kg-nál súlyosabb,
vagy tömegközlekedési eszközön
kézi csomagként nem szállítható
fogyasztási cikket – a járművek
kivételével – vigye viszsza.
Ezeket az üzemeltetés helyén kell
megjavítani! A forgalmazó a fogyasztó
kifogásáról jegyzőkönyvet
köteles felvenni, melynek másolatát
a fogyasztónak meg kell kapnia.
JÓTÁLLÁS VAGY SZAVATOSSÁG?
JOGHURT ÉS TÁRSAI
MIT KENÜNK MAGUNKRA?
2005. január 21. A HÉT TÉMÁJA:: FOGYASZTÓVÉDELEM 5
NEMCSAK FRISSÍT
Allergiát okozó és mérgező anyagokat bocsátanak a levegőbe a
kellemetlen szagok elnyomására szolgáló levegőillatosítók, dezodorok,
aromagyertyák – azaz apránként mérgezik az emberi szervezetet,
állítja a Que choisir című francia fogyasztóvédelmi lap. 35 illatosító
termék tesztelése alapján megállapították, hogy egy sem tekinthető
közülük ártalmatlannak vagy veszélytelennek. Valamennyi
ilyen készítmény kimutathatóan mérgező, egyesek kifejezetten rákkeltők,
mások „csak” allergiás tüneteket idéznek elő. A Que choisir
vizsgálatában többféle hagyományos légfrissítőt, koncentrált párásítót,
ötféle parfümgyertyát, tömjénféleséget és illóolaj-készítményt
vettek górcső alá. Valamennyinél kimutatták, hogy egészségre ártalmas,
vagy allergizáló mérgező molekulát bocsátanak ki. Öt olyan
terméket találtak, amelyek magas koncentrátumú benzolt, illetve
formaldehint párologtattak. A fogyasztóvédelmi szövetség követelte,
hogy az egészségkárosítónak talált készítmények árusítását a jövőben
tiltsák be valamennyi nagyáruházban, illetve kötelezően címkézzék
fel a „rákkeltő” vagy „allergiát előidéző” figyelmeztetéssel.
Valamivel kedvezőbb eredményt hozott a tavalyinál a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőség párizsi ellenőrzése, amelyen 30 gyártó, forgalmazó
60 készítményét vizsgálta meg. A 60 minta közül 20 nem
felelt meg az előírásoknak. A főfelügyelőség laboratóriuma a gyártás
során hozzáadott egyéb anyagokat is kimutatta, mint például az
étkezési szalonna, a gyártási szalonna, a marhafaggyú és a baromfizsiradék.
Az élelmiszerkönyv szerint a párizsifélék víztartalma maximum
71 tömegszázalék lehet. Ennél magasabbat négy mintában
találtak. A vizsgált minták konyhasótartalma megfelelő volt. Két
cég egy-egy mintájára nem a termék összetételének megfelelő megnevezés
került, egynél pedig a terméken és a gyártmánylapon feltüntetett
gyártóhely nem volt azonos. A vonatkozó előírások szerint a
párizsi marhahúsból vagy sertéshúsból, vagy a kettő keverékéből –
gyártási szalonna alapanyagból, jelleg- és ízkialakító anyagokból,
sertés- és marhavágás melléktermékeiből – készült, főzéssel
hőkezelt, füstölt vagy füstöletlen húskészítmény. Előírás, hogy ha a
gyártó feltünteti a párizsi szót, akkor az csak a megjelölt húsfajtából
készülhet. Tehát: párizsi (marha- és sertéshús felhasználásával),
sertéspárizsi (csak sertéshúsból), marhapárizsi (csak marhahúsból,
de a borjúpárizsit is ide sorolják), vagy csirkepárizsi (kizárólag csirkehús
felhasználásával).
A Fogyasztóvédelmi Felügyelet
számos vizsgálatot folytatott le az
elmúlt évben Zalában, és Nagykanizsán
is. Erdei Lehel, a felügyelet
zalai igazgatója elmondta, az országos
akciókhoz kapcsolódva végezték
el a vizsgálatokat, górcső alá
vették a számítástechnikai, irodatechnikai
üzletek által forgalmazott
termékeket, főként a magyar nyelvű
használati útmutatók meglétét
vizsgálták a számítástechnikai termékek
esetében. A megvásárolt
eszközökhöz minden esetben használati
útmutatót és jótállási jegyet
kell kapnia a vásárlónak, és nem lehet
kifogás az, hogy a kiskereskedő
a beszerzés során nem kapta meg
ezeket az iratokat a nagykereskedőtől,
a beszállítótól. A ruházati boltok
vizsgálta során a textil-kresz
meglétére fektettek hangsúlyt. Sok
esetben tapasztalták, hogy a gyártás
során bevarrt útmutatók homlokegyenest
eltérnek a kereskedő által,
utólag beragasztott, bevarrt útmutatóktól.
Folyamatosan szemlézték a
vásárok, piacok árusítási rendjét.
Évek óta hangsúlyt fektetnek a reklámkiadványok,
kereskedelmi lapok
hirdetéseinek vizsgálatára, az
árak a jogszabályban előírt megjelölési
formájára, vagyis büntetésre
számíthat az, aki az általa fizetett
hirdetésben az árakat nem bruttóban
adja meg, illetve szeszesitalt
reklámoz.
Az elmúlt évben a fogyasztóvédők
1250 vizsgálatot folytattak le
megyénkben, és közel 48 millió
forint bírságot szabtak ki a különböző
szabálytalanságok okán. Az
idei évben a vizsgálódások homlokterében
az árfeltüntetés szabályainak
betartatása, a reklámtevékenység
törvényességének vizsgálata,
valamint a különböző termékcsoportok,
élelmiszerek, ruházati
termékek, műszaki áruk egy-egy
szempont alapján történő vizsgálata
lesz. Erdei Lehel elmondta, a
vizsgálatok eredményeiről a sajtó
gyakran beszámol, ám az utólagos
ellenőrzések során azt tapasztalják,
hogy a kereskedelmi egységek
polciról nem tűnnek el a kifogásolt
áruk, illetve semmilyen megjelölés
nem utal arra, hogy a termék valamilyen
szempontból nem felel
meg az előírásoknak. Ilyenkor a
felügyelők ismét szankciót alkalmaznak,
nyilván az előzőnél komolyabb
mértékű büntetésre számíthat
a kereskedelmi egység.
PÁRIZSIMUSTRA
Az alábbi bírságfajták szabhatók ki azokra a vállalkozásokra, vállalkozókra,
akik valamilyen módon megtévesztik a fogyasztókat.
Fogyasztóvédelmi bírság: ennek a bírságnak nincsen felső határa, a
fogyasztóvédelmi hatóságokra van bízva, hogy a feltárt szabálytalanság
súlyát, körülményeit, ismétlődését, a fogyasztókra gyakorol hatását
mérlegelve, milyen összegű bírságot szabnak ki. Fontos jellemzője,
hogy többszörös jogsértés esetén behajtható.
A reklámfelügyeleti bírság akkor szabható ki, ha a reklámozó, a reklám
közzétevője vagy a reklámszolgáltató megsérti a reklámtörvény
előírásait. Halmozottan is kiszabható, összegének nincs felső határa.
Kiszabásának feltételeit és kritériumait a gazdasági reklámtevékenységről
szóló törvény tartalmazza.
A szabálysértési bírság fajtáit és mértékét a szabálysértési törvény
és az ezzel kapcsolatos kormányrendelet határozza meg. Mértéke
általában alacsony, ezért fogyasztóvédelmi szempontból nem kellően
elrettentő. A minőségvédelmi bírság élelmiszerek minőségi problémáival
kapcsolatban szabható ki. A bírság mértéke maximum 1 millió
forint lehet. Törvényadta lehetőség még az áru megsemmisítésének és
elkobzásának lehetősége, valamint a vállalkozás adott tevékenységétől
való eltiltás.
A BÍRSÁG, AMI ELKERÜLHETő
JÓTÁLLÁS, GARANCIA, REKLÁMOK
– Milyen reklamációkkal hozza vissza a vásárolt terméket a lakosság,
és hogyan tudják orvosolni a panaszaikat? – tettük fel a kérdést
néhány üzletben.
Áruház a keleti városrészben:
– Nem jönnek vissza hozzánk reklamációval a vásárlóink – válaszolta
az áruház vezetője. – Figyeljük termékeink szavatossági idejét, s ha
lejárt, nem tesszük ki a pultra.
Belvárosi cipő butik:
– Néha előfordul reklamáció. A vásárlást követő hat hónapon belül
hozhatják vissza a cipőt a vásárlók. Ilyenkor a Kermihez küldjük, ha
lehet megjavíttatjuk, ha nem kicseréljük a terméket.
Élelmiszer diszkont:
– A szavatossági időt maximálisan figyelembe vesszük és betartjuk. A
szavatossági idő lejárta előtt két héttel az összes terméket megjelöljük, külön
tároljuk, s azt akciós áron megvásárolhatják a vevők. Reklamációval
még nem fordultak hozzánk. A lejárt szavatossági idejű terméket szemétbe
dobjuk, de az is előfordul, hogy a gyártó elviszi és hoz helyette új árut.
Belvárosi áruház mezőgazdasági és vas osztálya:
– Személyes gondommal hozakodtam elő az áruházban. A napokban
vásárolt három részes elosztónak csak a középső bemenetét tudom
használni vasaláskor, és a blokkot eldobtam. Az eladó megnyugtatott,
erőteljesebb mozdulattal nyomjam be a vasaló dugóját, mert érintésvédelmi
okok miatt alakították ki így. Az osztályon elmondták, a gépek
üzembe helyezett állapotban kerülnek a polcokra, illetve az eladótérbe.
Nem vittek vissza hozzájuk hibás terméket, és nem is köteles a bolt
visszavenni. Olyan eset azonban előfordult, hogy a mezőgazdasági gépet
üzemanyag nélkül próbálta a vásárló működtetni. Az általunk forgalmazott
cikkek szervíz háttere, javítása Kanizsán megoldható.
CSÖKKENT A REKLAMÁCIÓ
6 ESÉLYEGYENLőSÉG 2005. január 21.
Az elmaradt társadalmi vita,
nem kellő mélységig megtárgyalt
ügyek, és a múlt nem rendezett
sérelmeinek, szabálytalanságainak
felemlegetése ismét
feleslegesen borzolta fel a kedélyeket
a roma ügyeket illetően.
A helyes, jogkövető döntések
meghozatala előtt immáron sokadszor
mulasztották el a döntéshozók
a közvélemény alapos
informálását, ezért is kértük
Teleki László roma ügyekért felelős
államtitkárt, hogy beszéljen
azokról a soronkövetkező
döntésekről, törvénymódosításokról,
és azok okairól, amelyek
hamarosan a Parlament
elé kerülnek.
– Az elmúlt fél évben, az EU
csatlakozást, és a kormányfőváltást
követően, változott-e az ország
kisebbségi politikája, változtak-e a
célkitűzések, az irányvonalak?
– Az Európai Unióhoz történt
csatlakozás nem hozott változást
a kormány roma politikájában,
hiszen ez 2002-ben gyökeresen
változott, európaibbá vált. Az
sem okozott törést, hogy Medgyessy
Pétert Gyurcsány Ferenc
váltotta a kormányfői poszton. A
2002-ben kitűzött célok, az akkor
megkezdett roma integrációs
intézkedések kidolgozása és
végrehajtása gyorsulni fog, határozottabb
formában válik láthatóvá.
2005-ben megkezdődik
az előkészített, szakmailag megalapozott
feladatok megvalósítása.
Létrejön a monitoring,
megkezdődik a telepek megszüntetését,
az integrációt célzó
modell-programok megvalósítás.
A korábbi eredményes intézkedések
– például egyes foglalkoztatási,
oktatási programok –
tovább folytatódnak. Nem szabad
elfeledkezni a 1021-es kormányhatározatról
a kormányzati
roma integrációs program végrehajtásáról
sem.
– Valóban jogharmonizációs
problémákat okoz a kisebbségi
önkormányzatok léte, vagy ez a
nemzetek politikájának része, és
ebben nem határoz meg kötelező
formákat, működési, funkcionális
egységeket az EU? A 2006-os
változásokat követően előfordulhat-
e, hogy a kisebbségi önkormányzatok
más formában működnek
tovább, azonos feladatokkal,
de más szervezeti egységben?
– A kisebbségi önkormányzatok
10 éves működése rengeteg
tapasztalatot halmozott fel. Megérett
az idő arra, hogy ezeket öszszegezzük,
és mindent megtegyünk
a kisebbségi önkormányzati
rendszer hatékonyabbá tétele
érdekében. Az uniós csatlakozás
a választásra jogosultak körének
bővülése szempontjából érdekes,
hiszen a hazánkban letelepedett
uniós tagállamok állampolgárai
is választójogot nyertek. Talán a
módosításhoz kapcsolódó kommunikáció
nem volt szerencsés.
Nem a hiányokkal, nem a múlt vitáival,
nem az előforduló visszaélésekkel
kellett volna indokolni a
módosítás szükségességét, hiszen
valójában nem is ezek miatt került
sor a választás, a feladatok
és működés módosításának kezdeményezésére.
Talán nagyobb
és szélesebb társadalmi vitát is
lehetett volna folytatni, nem csak
a parlamenti pártok és az országos
kisebbségi önkormányzatok
támogatásának megnyerésére törekedni.
Mindenesetre a mulasztások
kiküszöbölésére látható törekvések
vannak. Az is elsikkadt a
vitában, hogy a választási szabályok
mellett a feladatokra vonatkozó
illetve a működési szabályok
is változhatnak. A választási eljárás,
a feladatok, hatáskörök, a
működési szabályok egymással
összefüggő rendszert alkotnak,
szabályozásuk során ezt az összefüggést
figyelembe kell venni. A
jövőben a lehető leghatékonyabb
megoldásokat kell szorgalmazni
az egyeztetések során és érvényesíteni
a módosító javaslatokban.
Kétharmados, tehát politikai konszenzust
igénylő módosításról lévén
szó, ma még nem látható,
hogy milyen gyorsan lehet elfogadni.
Mindenesetre a kormánykoalíció
célja még ez évben elfogadni
a törvények módosítását. A
választásokra vonatkozó tervezett
módosítások három csomópont
köré rendezhetőek; a választásra
jogosultak körét érinti a regisztráció,
vagy nem regisztráció kérdése.
További fontos változás a
területi szint beemelése, illetve az
arányos választási rendszer alkalmazása.
A feladatok lényege a
kisebbségi közügy fogalmának
bevezetésében összpontosul, illetve
a különböző szintű kisebbségi
önkormányzatok közötti viszony
és feladatmegosztás körül. A működésre
vonatkozó tervezett szabályok
tűnnek a legrészletezőbbnek.
E tekintetben kitapintható,
hogy az előterjesztő célja számba
venni azokat a vitákat, amik előfordultak
az elmúlt években.
Mindhárom területen vannak
még vitatott elemek. Most a javaslatok
megvitatása zajlik. Az
nem fordulhat elő, hogy 2006-
ban olyan szabályozás lesz érvényben,
amelyik nem veszi figyelembe
a választás, a feladatok, és
működés közötti összefüggést.
– Érezhető-e annak az
antidiszkriminációs kezdeményezésnek
hatása, amely leginkább a
tévében sugárzott társadalmi célú
hirdetésekben érhető tetten, jóllehet
a program ennél szélesebb körű?
– Korai lenne ma állást foglalni
arról, hogy csökkent-e vagy
növekedett-e a romákkal szembeni
diszkrimináció, illetve ezeknek
az esetleges változásoknak pontosan
mi volt előidézője. Mindenesetre
2002-től több változás is
történt, aminek eredményeként
előbb-utóbb nő a befogadás, erősödik
a társadalmi összetartozás,
csökken a diszkrimináció. Tapasztalható
egy jelentős kedvező
változás a politikai, kormányzati
közbeszédben. Ma már nem szalonképes
a politikusi cigányozás,
ha mégis történik ilyen, nem
hallgatják el, hanem határozottan
fellépnek ellene. Aztán a
gesztusoknak is meg van a kedvező
hatásuk. Jelentős esemény
volt, hogy miniszterelnök úr beszédében
cigány nyelven is megszólalt
az országgyűlésben. A
megindult kampány csak egyik
eleme annak a kommunikációs
projektnek, ami 2002-től bontakozott
ki, de azt is látni kell, hogy
ez a kommunikációs projekt része
annak az új kormányzati politikának,
ami szintén 2002-ben
kezdődött. Ez pedig része a baloldal
újszerű, modern társadalompolitikájának,
amely célja a
társadalmi kohézió erősítése.
Visszatartó hatása lehet annak,
ha látható, hogy a diszkriminációval
szemben van határozott fellépés.
Most a cél az, hogy kormányzati
forrásból ne lehessen
finanszírozni szegregáló, diszkriminációs,
vagy ilyen hatásokkal,
következményekkel járó programokat.
Ez összehangolt jogszabályi,
szakmai és politikai lépéseket
igényel. Ez a kormány képes
változásokat előidézni a romákkal
kapcsolatos társadalmi
felfogáson, mint ahogy képes volt
megváltoztatni a romákra vonatkozó
kormányzati politikán is.
-dé-
KISEBBSÉGI KÖZÜGYEINK
FOLYAMATOS
FOGLALKOZTATÁS
Negyven fő, folyamatos közhasznú foglalkoztatását végzi a VIA
Kanizsa Kht. Az álláshelyek a szerződések szerint folyamatosan töltődnek
fel, a munkásokat többnyire a város közterületein foglalkoztatják.
A CKÖ-nél is folyik közhasznú foglalkoztatás, az álláshelyek
feltöltése ott is folyamatban van, a foglalkoztatás pedig a kisebbségi
önkormányzat tevékenységébe illeszkedő területen folyik.
Helyreigazítás: lapunk ezévi első számában örömmel adtunk hírt
városban az első gyermek megszületéséről. Természetesen a boldog
szülőket nem december 4-én, hanem ezév január 4-én látogattuk meg...
2005. január 21. GAZDASÁG 7
A Magyar Turizmus Rt. Nyugat-
Dunántúli Igazgatósága regionális
marketing igazgatója, Tama
István találkozóra hívta össze a
dunántúli Tourinform Irodák vezetőit,
hogy informálódjon az elmúlt
év eredményeiről és a jövő
év terveiről. A találkozóról
Pfeifer Balázzsal, a kanizsai
Tourinform Iroda vezetőjével beszélgettünk.
– Nagyon hasznos volt ez a találkozó,
hiszen betekinthettünk az
összes iroda életébe, megismerhettük
egymás gondjait, apró ötletekkel
próbáltuk a másik munkáját
támogatni. A Tourinform irodák
legfontosabb feladata, hogy a helyi
idegenforgalmi vállalkozásokat
segítsék. Szervezzék az idegenforgalmat,
közreműködjenek a rendezvények
propagálásában. A találkozón
szó esett az Utazás kiállítás
szervezéséről, és arról, hogy
megújult az ügynökség honlapja,
egyfajta rendezvénynaptárként
funkcionál. Tájékoztatót hallhattunk
a pályázati lehetőségekről,
arról, hogy közel kétszázmilliós
keretre nyújthatunk be pályázatot.
– Melyek az új év legfontosabb
feladatai?
– Elsődleges az, hogy az Utazás
kiállításra felkészüljünk, amelyen
Liszóval, Kerecsennyel és
Újudvarral közösen veszünk
részt. Szeretnénk, ha erre a kiadványaink
megjelennének. Készül
a saját honlapunk, amely a város
honlapjáról is elérhető lesz. Szeretnénk,
ha hatékonyan működne,
ha sok, pontos, megbízható információ
tárháza lenne. Bízunk abban,
hogy a sokrétű, hatékony
marketingmunka a tavasz végén,
nyár elején kezdődő szezonban
meghozza a várt sikert.
– Milyen pályázati lehetőségeik
vannak?
– Megjelent egy uniós pályázat,
az Interreg IIIA, amelynek van kifejezetten
a turisztikára vonatkozó
alpontja. Erre közösen a főiskolával
szeretnénk pályázni. Ha ez sikerül,
hosszútávra meghatározza
a Tourinform Iroda és a Főiskola
munkáját. A HSMK-val és a többi
rendezvényszervezővel is még szorosabb
együttműködést szeretnénk
kialakítani, hiszen programjaik hírét
szeretnénk minél messzebbre
eljuttatni. A cél az, hogy a látogatottság
mellett vendégéjszakát is
generáljanak ezek a rendezvények.
– Elegendő csak a kulturális turizmusra
koncentrálni?
– A városi rendezvényekkel hírt
adhatunk a városról. Találnunk
kell azonban valamit ezen felül,
amely az érdeklődés folyamatos
fenntartására is alkalmas, és
nemcsak városunkra, hanem az
egész kistérségre kihat. Szeretnénk
összeállítani egy olyan programcsomagot,
amely egyhetes itttartózkodásra
ajánl látnivalót, kikapcsolódási
lehetőséget. Célunk
felderíteni, összegyűjteni a város
környékén meglévő kirándulóhelyeket,
látnivalókat annak érdekében,
hogy ajánlhassuk ezeket.
-dé-
TURISZTIKAI TERVEK
Márciusban befejeződik, és várhatóan áprilisban átadják a Magyar
utcai körforgalomnál épülő JET üzemanyag töltőállomást. Az amerikai
tulajdonú hálózatnak a kanizsai lesz a 32. töltőállomása Magyarországon,
ahol a tavasztól 6-8 helyi munkavállalót foglalkoztatnak.
HOL VAGY, MUNKAHELY?
A Zala Megyei Munkaügyi Központ adatai
alapján a tavalyi esztendő utolsó hónapjában
a következőképpen alakult a Zalában a
munkaerőpiaci helyzet:
Míg 2003. év decemberében a regisztrált
munkanélküliek száma 9844 fő volt, addig tavaly
decemberben 11108 főre emelkedett ez a
szám, ami 12,8 százalékos növekedést jelent.
A munkanélküliségi ráta 7,2-ről 8,2 százalékra
nőtt. Megyei szinten minden mért adat az előző
évinél rosszabb helyzetet tükröz. A pályakezdők
esetében 36,7 százalékkal magasabb
az elhelyezkedni nem tudók száma, mint egy
évvel korábban, a 25 évnél fiatalabbak esetében
24,5 százalékos a növekedés. A férfiak
esetében 19,4, a nőknél 6,1 százalékos az
emelkedés, a szellemi foglalkozásúak körében
17,2, míg a fizikai foglalkozásúaknál 12 százalék.
A szakképzetlenek száma 12,6, a diplomásaké
17,4 százalékkal nőtt. A tavalyi év decemberében
a 2003. decemberihez képest 10,8
százalékkal többen kerültek a megyei kirendeltségeknél
összesen nyilvántartásba vételre.
Ha a tavalyi év utolsó két hónapját vizsgáljuk:
decemberben a regisztrált munkanélküliek
száma 8,5 százalékkal növekedett a megyében
– ez a mutató az azt megelőző években 6,3 illetve
6,1 százalék volt.
A megyei adatok után nézzük, mi a helyzet
Nagykanizsán: a 2003. decemberi adatokhoz
viszonyítva városunkban 14,2 százalékkal nőtt
a regisztrált munkanélküliek száma 2004. decemberében
(2948 illetve 3366 fő) – tehát a
megyei átlagot, ami 12,8 százalék – rontjuk.
Ha a 2004. novemberihez (3172 fő) viszonyítjuk
a karácsonyi adatokat, az emelkedés 6,1
százalékos – ez kedvezőbb, mint a megyei 8,5
százalékos emelkedés. A pályakezdők munkanélküliségének
alakulásáról szólva: míg 2003.
decemberében 115, addig 2004. novemberében
181, decemberében pedig 162 fő volt regisztrálva,
ami az első esetben az összes helyi
munkanélküli 3,9, második esetben 5,7, a tavaly
decemberi adatot figyelembe véve pedig
4,8 százalékát teszi ki. A munkanélküliségi ráta
vonatkozásában sem számolhatunk jó hírekkel:
úgy 2003. decemberében, mint 2004. novemberében
és decemberében is a megyei átlagnál
magasabb a munkanélküliek aránya városunkban.
Időrendi sorrendben ez azt jelenti,
a megyei 7,2-del szemben Kanizsán 7,6, a 7,5-
del szemben 8,3, az utolsó adatok alapján pedig
a megyei 8,2-del szemben 8,8 százalék a
munkanélküliek aránya.
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége
az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget (állás, képzettség, fizetés Ft-ban bruttó fizetés):
– gyógytornász, (német nyelvismeret), szakirányú 80.000 Ft – alternatív
masszőr, szakirányú, megegyezés szerint – dietetikus, szakirányú,
megegyezés szerint – szakács (német nyelvismeret), szakirányú,
megegyezés szerint – felszolgáló (német nyelvismeret), szakirányú,
megegyezés szerint – recepciós (német nyelvismeret), szakirányú,
megegyezés szerint – varrónő, szakirányú, 57.000-68.000 Ft –
géplakatos, szakirányú, megegyezés szerint – elektroműszerész,
szakirányú 75.000-80.000 Ft – villanyszerelő, szakirányú, 57.000-
70.000 Ft – motorfűrészkezelő, szakirányú, 57.000-70.000 Ft –
szobaaszony, (német nyelvismeret), 8. általános, megegyezés szerint
– szobaértékesítő (olasz, horvát nyelvismeret.), érettségi, 100.000 Ft
– telefonkezelő, (német, angol nyelvismeret), érettségi, megegyezés
szerint – számítástechnikus (angol nyelvismeret), technikum, megegyezés
szerint – műszaki, kereskedelmi vezető (angol nyelvismeret),
főiskola, megegyezés szerint.
Érdeklődni: Nagykanizsa, Fő út 24. Ügyfélfogadási idő: Hétfő –
kedd – szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között, péntek: 8.00
– 13.00 óra.
ÁLLÁS-ÁLLÁS-ÁLLÁS
8 VÁROSPOLIITIIKA 2005. január 21.
Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője az év első FIDESZ
sajtótájékoztatóján a tavalyi évet értékelte.
– Nagykanizsa vezetői tavaly több alkalommal belebotlottak a törvényességbe,
a jogszerűségbe. Ezek a ,,botlások” rányomták bélyegüket
a város múlt évére, s jellemezték a város morális állapotát – fogalmazott
Cseresnyés Péter. A frakcióvezető a nem tisztességesen zajlott
ügyek között említette a szemétszállítási rendelet megalkotását, a volt
laktanyák területén kialakult helyzetet, a vállalkozókkal megkötött,
többször módosított szerződéseket, valamint az intézményi fűtéskorszerűsítés
kapcsán és a régi piac értékesítése körül kialakult helyzetet.
Kovács Kálmán informatikai és
hírközlési miniszter az idei esztendő
SZDSZ-es feladatairól szólt
sajtótájékoztatóján. Mint mondta,
az ország gazdasági versenyképességének
javítása érdekében bátran
hozzá kell nyúlni a jelenlegi adópolitikához,
fel kell vállalni az
esetlegesen népszerűtlen intézkedéseket
is a befektetés-ösztönzés,
a működő tőke bevonása céljából
az egészségügyben – a miniszter
véleménye szerint a választópolgárok
többsége is azt jelezte a december
5-i népszavazáson, hogy
nem kívánja megakadályozni a
privatizációt az egészségügy területén.
Át kell alakítani a szociálpolitikát
is: egy sokkal igazságosabb
– azaz a valóban rászorulókat segítő-,
és ugyanakkor olcsóbb támogatási
rendszer bevezetése a
megoldás. Annak érdekében, hogy
igazán vállalható legyen a jövő,
szembe kell nézni a múlttal, ezért
nyilvánosságra kell hozni az ügynökmúltra
vonatkozó iratokat. Az
oktatás, művelődés területén az
idegen nyelvek minél magasabb
szintű elsajátítását illetve az internet
hozzáférések számának jelentős
bővülését emelte ki fő célkitűzésként
Kovács Kálmán miniszter.
Eörsi Mátyás, az SZDSZ ügyvivője
szerint mindenki vágya, hogy
Magyarország nyílt, őszinte, becsületes,
dinamikus ország legyen, de
ezek a jelzők a jelenlegi két nagy
párt – az MSZP és a Fidesz – tevékenységére
nem, csak az SZDSZ-re
jellemzők. A gazdasági felzárkózáshoz
szükséges programmal is csak a
szabaddemokraták rendelkeznek
Eörsi Mátyás megítélése szerint.
HILLER ISTVÁN KANIZSÁN
– Országban és nemzetben
gondolkodunk, jól működő, szervezett,
véleményét érthetően képviselő
és kommunikáló MSZP-t
akarunk. Sok olyan kérdés van,
amelyet 1989. óta már megoldottunk,
nagyobb a szabadság, de a
jólétnek híján vagyunk – kezdte
előadását Hiller István. – 2004-
ben jutott el a magyar gazdaság
a nyolcvanas évek szintjére, és a
változások nem az egymást követő
kormányoktól, hanem az emberektől
függtek, ők akarták és vitték
véghez. Sok kérdésben nem
jutottunk semmire, problémáink
kibeszéletlenek, megoldatlanok
maradtak, és ezekre a kérdésekre
keressük, keresi a válaszokat az
MSZP. Az emberek mára eljutottak
odáig, hogy nem négyéves
ciklusokban kívánnak gondolkodni,
hanem normális életet szeretnének
élni. 2004. augusztusában
kormányválság volt, amely egybeesett
azzal a már jóval korábban
előkészített pártelnökválasztással,
amely megtörtént. Nevekben
gondolkodtunk, a jelöltek önmagukat
vállalták, és a nyilvános
megmérettetés alapján született
döntés. Ez, és a többi változás 20
százalékpontot hozott a pártnak,
és decemberre behozta az ellenzék
addigi előnyét a közvélemény-
kutatási adatok szerint. A
konfliktusokat nem kívánja gerjeszteni
az MSZP, ám ha szükséges
a véleményét hangoztatja,
jóllehet, a kormányzópárt szerepe
jelentősen eltér az ellenzéki szereptől.
Van munkamegosztás a
kormány és a párt között, és egyértelművé
vált a a korábbi kérdés,
a pártnak van-e kormánya,
vagy kormánynak van-e pártja. A
politikusoknak döntenie kell tudni,
és az az elnökség, amelyet vezetek
képes erre. A döntést megelőzően
van mód a vélemények
hangoztatására, ütköztetésére, de
a döntést követően nincs vita. Elvekben
gondolkodó politikus vagyok,
az ország előrelépést szeretném
szolgálni, ezt tartom a
legfontosabbnak.
A bevezető előadást követően
kérdésekre válaszolt Hiller István.
Szó esett a történelem elveszett
századairól, arról, hogy a
történetíróknak legjobb esetben is
mindössze negyvenszázaléknyi
forrás áll a rendelkezésére a hiteles
történelem megalkotásához.
Magyarországon ennél is roszszabb
a helyzet, itt a hasznosítható
forrásoknak körülbelül 15 százaléka
maradt fenn. Hallhattunk
Szegfű Gyula ismeretlen művéről,
amely 1910-ben született, és
II. Rákóczi Ferenc Transzilvániaház
néven fenntartott intézményéről,
és a fejedelem általa a
száműzetésben folytatott tevékenységről
szól. Kérdés hangzott
el a nemzetpolitika kapcsán, és a
szakszervezetek várható szerepéről
is. Többen voltak kíváncsiak
arra, mi lesz az ÁFA-visszaigénylések
sorsa. Ez utóbbi
kérdésre Göndör István válaszolt,
és elmondta, hogy a következő
heti kormányülésen is téma lesz,
ám a z ország adóbevételei jóval
a tervezett alatt maradtak, és sajnálatos,
hogy a tisztességes vállalkozások
a visszaélők miatt kerültek
hátrányos helyzetbe.
Hiller István, az MSZP
elnöke volt a vendége városunknak.
A HSMKban
rendezett fórumon
számos kérdésről szó
esett, a kérdések nyomán
a történész éppúgy megnyilatkozhatott,
mint a
pártpolitikus.
FIDESZ: 2004. „BOTLÁSAI”
ÖT NAPIREND A KTÖ ELőTT
A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat első ülésén az öt napirendi
pont előtt a részönkormányzat tagjai dr. Nagy István történészt javasolták
az Idősügyi Tanácsba, valamint négy helyszínt jelöltek meg a városfejlesztési
osztály azon kérésére, hogy tegyenek ajánlásokat olyan területekre,
ahova szobrok kihelyezését támogatná a KTÖ. Horváth Jánosné felvetését
megszavazva, a Templom tér, a Szent Flórián tér, a Varasdi és a Bajcsy Zsilinszky
utca találkozásánál lévő kereszt, valamint a Nagyrác utcánál található
Millenniumi Emlékkőnél lévő terület került megjelölésre. A Berekköz
közlekedési problémája kapcsán Csordásné Láng Éva önkormányzati képviselő
elmondta, hogy mivel a teljes kiskanizsai közlekedés felülvizsgálata
szükséges, ezért felveszik a kapcsolatot a rendőrség, a Közútkezelő Kht. és
a VIA Kht. szakembereivel. A napirendi pontok között tárgyalták a polgármesteri
tájékoztatót, az SZMSZ-t, a kiskanizsai temetőt érintő napirendi
pontokat, a város rehabilitációs programját. A Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzat tagjai javaslatot tettek, hogy a részönkormányzat tagjainak
megválasztása esetén a szükséges százalékok lecsökkentésére.
MARAD AMÁV-FőNÖKSÉG A POLITIKAI BÁTORSÁG ÉVE
A vasút vezetőivel folytatott hosszadalmas egyeztetések eredményeként
Göndör István, országgyűlési képviselővel, a tárgyalódelegáció
vezetőjével el tudták érni, hogy megmarad Nagykanizsán a személyszállítási
csomóponti főnökség, ami ellenkező esetben jelentős számú
munkahely megszűnésével járt volna – mondta január 18-ai sajtótájékoztatóján
Litter Nándor polgármester.
Mint köztudott, Nagykanizsa az elmúlt években jelentős veszteségeket
szenvedett el a vasúti pozícióját illetően, ami egyrészt a MÁV-nál
történt különböző racionalizálási intézkedésekkel, valamint a vasút átszervezésével
függött össze. Az egyik legjelentősebb esemény ezzel
kapcsolatban a gépészeti feladatok Nagykanizsáról, Dombóvárra helyezése
volt. A hatékonyabb szervezet átalakításban a személyszállítás
csomóponti főnökségének áthelyezése is szerepelt. Várhatóan a Bécs-
Pécs közötti Intercity elindítását követően tovább erősödik a város vasúti
közlekedésben elfoglalt jelenlegi helye, illetve megvalósul a még
tervekben szereplő Zágráb és Bécs közötti közlekedés Nagykanizsán
keresztül.
BESSENYEI FERENCRE
EMLÉKEZTEK
A Nemzet Színészére, Bessenyei
Ferencre emlékeztek, szinte
a temetésével azonos időpontban
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban. A művész többször
is fellépett Nagykanizsán. A személyes
találkozások összegyűjtött
dokumentumaival és gyertyagyújtással
adóztak emlékének
tisztelői, valamint az intézmény
dolgozói a ház előterében. Nap
Teréz, a HSMK egykori munkatársa
felolvasta Elköszön a komédiás
című, Bessenyei Ferenchez
írt versét, és megható szavakkal
búcsúzott el a nagy művésztől.
GYERMEKEK MUNKÁI
A Palini Általános Iskola és
Óvoda gyermekeinek munkáiból
nyílt kiállítás a HSMK Ifjúsági
Galériájában. A február 4-ig
megtekinthető tárlatot Ludvig
Zoltán festőművész nyitotta meg.
IRODALMI EST
Csorba Simon Mária, a dr.
Mező Ferenc Gimnázium egykori
tanára versesköteteiből és mesekötetéből
hangzottak el művek
azon az irodalmi esten, melyet a
Halis István Városi Könyvtár kávézójában
rendeztek. Az est házigazdája
Homonnay Szabolcs volt,
a műsorban közreműködtek: Horváth
István Radnóti-díjas versmondó,
Lukács Elvira, Miksó Nóra
és Sebestyén Lívia. A zenei
aláfestésről Farkas Tibor és Kaszás
Ottó gondoskodott.
KARNYÓNÉ - CSURGÓRÓL
A csurgói Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium és a
Talentum Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény diákjainak előadásában
láthatták az érdeklődők
a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájában Csokonai Vitéz
Mihály: Karnyóné avagy a vénasszony
szerelme című művét.
MESEJÁTÉK
A halhatatlanságra vágyó királyfi
című zenés mesejátékot nézhették
meg a kisgyermekek a Hevesi
Sándor Művelődési Házban
JUBILEUMI MűSOR
A dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
fennállásának 40. évfordulója
tiszteletére tartottak jubileumi
műsort a Hevesi Sándor Művelődési
Központ színháztermében.
ALAPÍTVÁNYI BÁL
A dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
tornacsarnokában hajnalig tartó
mulatság részesei lehettek az iskola
Alapítványi Báljának résztvevői.
IDőSEK FILMKLUBJA
A Halis István Városi Könyvtárban
ezúttal a Kramer kontra
Kramer című filmet nézhették
meg az Idősek Filmklubja rendezvényére
ellátogatók.
MAROS GÁBOR ESTJE
A HSMK-ban Maros Gábor
önálló estjét tartották, ahol a művész
Koldusbáró címmel az operettről,
a zenés műfajról tartott
előadást életpályája tükrében.
VEZETőSÉGVÁLASZTÁS
A Kodály Zoltán Művelődési
Házban a Vasutas Nyugdíjas
Klub vezetőségválasztó közgyűlésére
került sor.
MUNKÁSOK A FEKETE
ARANY BIRODALMÁBAN
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Köre könyvbemutatót
tartott a Halis István Városi
Könyvtárban. A megjelent nagyszámú
érdeklődő megismerkedhetett
Srágli Lajosnak, a Magyar
Olajipari Múzeum igazgatóhelyettesének
Munkások a fekete
arany birodalmában című könyvével.
A kötet a MAORT személyzeti
politikáját, szociális-jóléti
intézkedéseit, az olajipari
munkásság anyagi-szociális
helyzetét dolgozza fel tudományos
igényességgel. A kiadvány
jelentőségét Kudela József, a
MOL Bányász-szakszervezet elnöke
méltatta, majd Buda Ernő,
gyémánt okleveles bányamérnök,
a MAORT egykori dolgozója
mondta el emlékeit a napjainkban
is aktuális üzeneteket
megfogalmazó MAORT emberpolitikájáról.
CUKORBETEGEK
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete január 28-án pénteken
15.30 órakor a kórház
tanácstermében tartja idei első
klubfoglalkozását, amelyen dr.
Sebestyén Miklós főorvos tart
előadást Daganatok és a cukorbetegség
címmel.
PIÁR-SULI-MURI I.
Január 29-én szombaton 9.30
órától a Piarista Általános Iskola
és Gimnáziumba nyílt napra
várják a nagycsoportos ovisokat
és szüleiket. A délig tartó program
során az iskola iránt érdeklődők
közelebbről is megismerkedhetnek
az ott folyó munkával.
A program során először
„Zeneboná”-ban lesz részük az
oda látogatóknak, azaz gitáros
énekek, dalok alapozzák meg a
délelőtt hangulatát, majd a
Mese–szín–ház című második
részben a színjátszó csoport mutatkozik
be. Ezt követően Csattogj
ollócskám címmel kézműves
foglalkozás veszi kezdetét,
végül az érdeklődő gyerekek
„Bennünk van a kutyavér” címmel
a Piarista Táncszínház bemutatóját
láthatják.
2005. január 21. KRÓNIIKA 9
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
JANUÁR 13.
JANUÁR 12.
JANUÁR 15.
JANUÁR 17.
JANUÁR 18.
ELőZETES
A SZEB ELőTT A LAKBÉR
A Szociális és Egészségügyi
Bizottság ülésén elsőként az V.
sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat
működési jogának átadásáról
hozott határozatot, majd Bicsák
Miklós önálló képviselői indítványát
tárgyalta a palini 20. sz. háziorvosi
körzet orvosi rendelőjének
kialakításáról. A bizottság
úgy határozott, amennyiben a felújítás
mellett a költségvetésbe belefér
a rendelő céljára alkalmas
Alkotmány u. 100. alatti ingatlan
megvásárlása és átalakítása is, azt
a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A bizottság úgy a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló
rendelet újbóli módosítását,
mint az Állami Számvevőszék
önkormányzatunknál végzett, a
köztemetők fenntartásának ellenőrzése
során feltárt hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési
tervet a közgyűlésnek tárgyalásra
illetve elfogadásra javasolja.
Szó esett még többek között
az IKI által készített, a költségalapú
illetve piaci alapú lakbérek
bevezetésére és az ehhez kapcsolódó
lakbér támogatási rendszer
kialakítására készült vitaanyagról.
Napirendre került a Tavasz
utcai rendelő bérleti szerződésének
tervezete is.
A GVB MEGTÁRGYALTA
A Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság ülésén többek között
elfogadta a 2004. évi tárgyi
eszköz értékesítésekről szóló tájékoztatót,
megvitatták a költségalapú,
illetve piaci alapú lakbérek
bevezetésére és az ehhez kapcsolódó
támogatási rendszer kialakítására
előterjesztett anyagot. Elfogadták
a közgyűlés, közterületek
és közterület jellegű területek
használatáról szóló 51/2004.
(XII.21.) számú rendeletének módosítására
előterjesztett javaslatot.
Az Ipari Park területének
hasznosítása két szerződéstervezetét
nyílt ülésen tárgyalták meg
a bizottság tagjai. Megszavazták,
hogy a közgyűlés törekedjen
megállapodásra a vállalkozók és
az önkormányzat között. A régi
piac területének hasznosításával
kapcsolatos szerződés tervezetet
zárt ülésen tárgyalta a bizottság.
BIZOTTSÁGI
ÜLÉSEK
Kedves
Olvasóink!
Örömmel tudatjuk,
hogy megjelent
Bakonyi Erzsébet
verses-novellás kötete,
az
Angyal
mélyvörösben
A könyv megvásárolható
szerkesztőségünkben
990 Ft-os áron.
10 KULTÚRA 2005. január 21.
Az idei esztendőben tovább
folytatódnak a Kiskastélyban az
előző években hagyománnyá vált
programok: immáron negyedik
éve kerül megrendezésre az a rendezvénysorozat,
mely indulásakor
még a Szó, zene, kép címet viselte
– két éve pedig Zenés esték a Kiskastélyban
címmel várja a közönséget.
Lesznek Nyári vígasságok
is, a színvonalas műsorral egybekötött
kerti party bizonyára sokakat
csábít majd az intézménybe.
Szakács Gábortól, a Kiskastély
vezetőjétől azt is megtudtuk,
hogy tavasszal a Z. Soós István
festményeiből látható állandó kiállítás
teljes átrendezését tervezik,
hogy a festészetet kedvelők
a művész mintegy 730 alkotásából
minél többet megismerhessenek.
S hogy még mi mindent rendeznek
a házban, főként az anyagi
lehetőségeken, az önkormányzattól
kapott támogatásokon múlik.
Továbbra is nyitva áll az intézmény
azok előtt, akik itt szeretnék
irodalmi estjeiket, hangversenyeiket,
műsoraikat, programjaikat
megrendezni.
PROGRAMOK
A KISKASTÉLYBAN
– Hoztuk magunkkal, és közösen
szeretnénk tovább vinni a fél évszázad
alatt kialakult csoportokat, közösségeket
– vette át a szót elsőként
Fehér Imre. – Köztudott, hogy Kanizsán
a közművelődés feladata
négy intézmény között oszlik meg, a
koordinációt a HSMK végzi. Itt a
kisebb közösségek és művészeti
csoportok működnek, gyakoriak a
különböző ismeretterjesztő rendezvények,
egészségügyi előadások, úti
élménybeszámolók. Havi gyakorisággal
tervezünk továbbra is különböző
bemutatókat, díszmadár-, fotó-
és képzőművészeti kiállításokat.
A csoportok elnevezése nem változott,
hiszen így lehet megkülönbözteti
őket. Tevékenységünk kapcsolódik
a vasúthoz és az olajipari vállalatokhoz
is. Hagyományként
ugyanúgy visszük tovább a csoportokat,
mint korábban. Majdnem miden
duplázódott a tevékenységünkben,
ezért bizonyos fokú munkamegosztásra
kell törekednünk. A
feladatok megvannak, a reális bevételekhez
igazodva próbáljuk a
költségvetésünket összeállítani, a
működés hátterét kidolgozni, a pályázatokat
előkészíteni.
– Hogyha valaki támogatni kívánja
a személyi jövedelemadójának
egy százalékával az intézményt,
továbbra is megteheti?
– Igen, a Szénhidrogén Kulturális
Alapítványnak az a célja, hogy
az intézményben lévő közösségek
működését támogassa. Komoly segítséget
jelentene számunkra mind
a vasút és az olajipar dolgozóitól,
ha támogatnák az alapítványt. Az
október 1-jei átköltözés óta az olajipari
nyugdíjasok beilleszkedtek,
megszokták, és szeretik az új környezetet,
az olajipari szakszervezet
a korábbihoz hasonlóan támogatja
a nyugdíjas csoportját. Az Olajbányász
Fúvószenekar a HSMK-ba
került, az Irodalmi Kávéház kivételével
minden csoport gyökeret tudott
itt ereszteni, és megtalálta a
helyét.
– Szervezetileg nem vagyunk
önállóak – folytatta Mónai Zsuzsa.
– A vasút művelődési rendszerében
és a Területi Művelődési
Intézmények Egyesületének tagjaként
végezzük munkánkat. A Vasutas
Közművelődési Egyesület Pécsi
Művelődési Házának vagyunk
telephelye. A Kodály Zoltán Művelődési
Házban a külön vasutas
és olajipari jelleg az egyes, hagyományosan
szerveződött csoportokban
található meg. Irányítás
tekintetében a vasút rendszerébe
tartozunk. Állami támogatást a
Területi Művelődési Intézmények
Egyesületétől kapunk szerény
mértékben. A házat az önkormányzat
üzemelteti, mivel a saját
és pályázati bevételeink csak a
rendezvények, csoportok működésének
költségeit fedezik.
– Milyen feladatot lát el az intézmény
a helyi kulturális munkamegosztásban?
– Az a feladatunk, hogy a városi
kiscsoportok gyűjtőhelye legyünk.
Összesen 19 csoportunk van. Találhatók
itt horgászok, kisállattenyésztők,
természetgyógyászok, női torna
és most kezdődik a számítógépes
oktatás. Továbbá szervezés alatt
van a természetbarát kör. Ezen belül
minősített csoportjaink is vannak.
Az Erkel Művelődési Házból
jött az arany fokozatú Dél-Zala
Néptáncegyüttes. A Kodály Művelődési
Háznak arany fokozatú énekkara
van. Van még két tánccsoport,
a Pántlika és a Borbontó Együttes,
valamint a Papik-Mamik énekes
hagyományőrző csoport. Ismertek
az egész Dunántúlon. sokfelé hívják
őket. Van fafaragó szakkörünk, valamint
közel száz fővel működik a
két nyugdíjas klubunk.
B. Zs.
KÖZÖS HAGYOMÁNYÁPOLÁS
Január 1-jétől integrálódott az Erkel Ferenc Olajipari
Művelődési Ház a Kodály Zoltán Művelődési Házba. Szervezetileg
és gazdaságilag a két intézmény egy egységet képez.
Az összevonás által kialakult speciális helyzetről Mónai Zsuzsa
és Fehér Imre intézményvezetőket kérdeztük.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága
pályzatot hirdet a 2004. évi
Kulturális Alap támogatás
elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi
életének támogatása.
Pályázat tárgya:
 Nagykanizsán megrendezésre
kerülő képzőművészeti,
zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi
és egyéb kulturális
rendezvények támogatása.
 A nagykanizsai művészeti
csoportok, együttesek, magyarországi
és külföldi fesztiválon
való részvételének és vendégszereplésének
támogatása.
Kulturális, irodalmi, helytörténeti
és közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: Helyi természetes
személy, közösség,
csoport, non-profit szervezet,
művelődési, oktatási és nevelési
intézmény. Természetes személy,
nem jogi személyiséggel
rendelkező közösség, csoport az
érvényben lévő adótörvények
miatt célszerű, ha jogi személyen
– intézményen keresztül
nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: A sikeresen
pályázókkal az önkormányzat
pályázati szerződést
köt és a benyújtott programhoz
vissza nem térítendő támogatást
nyújt. A finanszírozás módja:
előfinanszírozás.
Pályázati feltételek: Egy pályázó
több pályázatot is beadhat.
Pályázni 2006. március 31-ig
megrendezésre kerülő, fent
meghatározott tárgyban lehet. A
kötelező önrész a pályázott öszszeg
minimum 30 százaléka.
A pályázat benyújtása: A
pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján
és a Hevesi Sándor Művelődési
Központ információs szolgálatánál
átvehető, továbbá a város
honlapjáról letölthető adatlapon
egy példányban a Művelődési és
Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje:
2005. január 31.
A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁÉRT
AMAGYAR
KULTÚRA NAPJA
Nagykanizsa közművelődési
és közgyűjteményi intézményei
tisztelettel hívják és várják a
város polgárait a közösen szervezett
ünnepi rendezvényekre
Hevesi Sándor Művelődési
Központ – Január 21. 17 óra
Keresztury Dezső
emlékkiállítás
Megnyitja: dr. Németh József
irodalomtörténész. Közreműködnek:
a Hevesi Sándor Versmondó
Kör tagjai és Tóthné
Hegedűs Erzsébet.
Móricz Zsigmond Művelődési
Ház – Január 21. 18 óra
Ünnepi est a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére, nagykanizsai
művészeti együttesek közreműködésével
Halis István Városi Könyvtár
Január 22. 10 óra
A könyvtár szolgáltatásait
bemutató kiállítás
Nyitja: Czupi Gyula igazgató
Ókeresztény sírkápolna
Nagykanizsán
Előadó: dr. Horváth László, a
Thury György Múzeum
igazgatója
2005. január 21. OKTATÁS 11
Szerda délután a palini általános iskolások és óvodások munkáiból
nyílt kiállítás a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az óvodások,
valamint az iskolások rajzórai és szakköri munkájának eredményeként
közel 200 gyermekalkotás díszíti a HSMK galériáját. A különféle technikákkal
– festés, viasztechnika, tusrajz, grafit, tempera, diófapác – készített
alkotások között téli képek, emberábrázolás és fantáziarajzok a
legjellemzőbbek. Benczikné Lippai Ildikó, Sipos Károlyné, Lakatos
Péterné és Kovács Zoltánné óvónők, valamint Vernyelné Takács Mária,
Kalmár Lajosné, Dobsa Sándorné és Benczikné Lippai Zita tanárnők
irányításával készültek a gyermekművek.
Ludvig Zoltán festőművész a megnyitón elmondta: – Sikeres a
Palini Iskolában és Óvodában folyó munka, ezt bizonyítják a gyermekek
munkái is. Több alkalommal látogatói voltak a Kendlimajori Művésztelepnek.
Gyermekkorban kell elkezdeni a művészettel való foglalkozást.
A világban manuálisan, különféle technikák segítségével fejezhetjük
ki magunkat. A művésztelep munkájában a ranglétrát végigjárt
művészek vesznek részt. Sok lemondás, éjjel-nappali munka és szorgalom
kell a sikeres munkához. Szükség van utánpótlásra.
A kiállítás február 4-ig látogatható.
Kassainé Szarjas Gertrúd festőművész, Fák, virágok, fény című
kiállítása nyílt meg elsőként a miklósfai iskola megújult, paravánokkal
bővült galériájában január 12-én. A megjelenteket Sajni József
igazgató köszöntötte, majd az iskola művészeti csoportjának műsora
után Lengyák István pedagógus nyitotta meg a kiállítást. Elöljáróban
megjegyezte, örömmel nézett körül a más iskolák által irigyelhető
galériában, ahol sok szépséggel, csodával találkoztak ez alkalommal
is a tanulók. Hasztalan, és ártalmas szép nem lehet – mondta a gyerekeknek,
akik olyan iskolába járnak, ahol a tanulás szigorú szabályai
mellett a felnőttek arra is vigyáznak, hogy olyan szép alkotások
érintsék meg a lelküket, mint a mostani kiállítás anyaga, és ezáltal is
emberibb emberekké válhassanak. A tárlat február elejéig látható.
GYERMEKALKOTÁSOK
A Halis István Városi Könyvtár nemrégiben pályázati felhívást tett
közzé a város általános iskolái számára. A kiírást a könyvtárban tartott
megbeszélésen vehették át az iskolai művelődésszervezők. A Lapozz
bele és kattanj rá pályázatra annak a diáknak érdemes jelentkeznie,
akinek van kedvenc tantárgya, érdekli a számítógép, és szeretne többet
tudni Nagykanizsáról. Jelentkezni pályázat útján lehet, a kitöltött jelentkezési
lapot a diákok leadhatják személyesen, feladhatják postán, és
elküldhető e-mailben (info@halisnagykanizsa.bibl.hu) is. Az e-mailben
küldött válasznak külön örülnek. A jelentkezők küldjék el kedves
tankönyvük címoldalának, és azon oldalainak fénymásolatát, vagy
szkennelt változatát, melyhez szeretnének anyagot gyűjteni. Minden
jelentkezőt kanizsai könyvvel jutalmaznak és a legérdekesebb pályázatok
készítőit közös játékra hívják. A játék során a jelentkezők létrehozhatják
saját elektronikus kiadványukat, a legsikerültebb munkákat
a játék végén felteszik a könyvtár honlapjára. Azok a diákok is jelentkezhetnek,
akik még sohasem használtak számítógépet!
A pályázatra való jelentkezés határideje 2005. január 31. A „Lapozz
bele – kattanj rá” program lebonyolítása idején, 2005. márciustól júniusig
az eredményes pályázatot benyújtók a könyvtárban rendszeres segítséget
és korlátlan számítógép- és internethasználati lehetőséget kapnak.
LAPOZZ BELE – KATTANJ RÁ!
2004. végéig minden oktatási intézménynek
meg kellett szerznie egy minőségbiztosítási
tanusítványt. Ehhez több kidolgozott és
elfogadott minőségbiztosítási rendszer is az
intézmények rendelkezésére állt. A
Zsigmondy-ban egy nemzetközileg is elismert
módszert alkalmaztak.
– Az ISO-minősítés hazánkban eddig elsősorban
a gazdasági társaságokra volt
jellemző. Úgy gondoltuk, ha egyszer ránk is
előírás a minőségbiztosítási rendszer, akkor
nemzetközileg elismert tanusítást választunk.
Ehhez a folyamathoz kerestünk egy olyan
partnert, aki megadta a keretet a munkánkhoz,
szakmai segítséget nyújtott, amin keresztül
az iskola pedagógusai a tavalyi év folyamán
kidolgozták ezt a minőségbiztosítási
rendszert. Január elsejétől az MSZ EN ISO
9001:2001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal
rendelkezik az intézményünk – mondta a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola igazgatója
Mérksz Andor.
A rendszer kézikönyvben szabályozza a humánerőforrás
fejlesztésre előírtakat. Meghatározták
a feladatokat, lebontották a célokat
éves szintre illetve hosszú távra.
– Az elkészítés előtt fel kellett mérnünk az
iskola jelenlegi állapotát, hogy környezetünk
milyen véleménnyel van a munkánkról. 200-
300 tanuló, 100 szülő és 8-10, a tanulóképzésbe
bekapcsolódott cég körében végeztünk felmérést.
A kiértékelés után meghatároztuk a
rendszerünk javítása érdekében azokat a feladatokat,
amelyekkel a könyvben lefektetett
paramétereket biztosítani tudjuk. Az aktuális
minőségi céljaink erre az évre az infrastruktúra
fejlesztés, munkakörülmények javítása, tanulmányi
verseny eredmények 5 százalékkal
való javítása, a jelenlegi tanulói lemorzsolódás
10 százalékos csökkentése – fogalmazott
Mérksz Andor.
A megyében ezzel a fajta rendszerrel a kanizsai
középiskolán kívül csak egy, országos
szinten a 700-800 középiskola közül csak 50-
60 rendelkezik ezzel a minősítéssel. Ezt a minősítést
nemcsak az iskolarendszerű képzésre,
hanem a felnőttképzésre is kifejlesztették, melyet
tavaly szeptember végén akkreditáltattak.
Az ISO-minősítést három évente újítani kell
és állandó jellegű felülvizsgálattal kell számolnia
az iskolának.
ISO-MINőSÍTÉS A ZSIGMONDYBAN
Dicséretesen szerepelt a Batthyány Lajos Gimnázium 11. F. osztályának
csapata a nemrégiben megtartott „Hadak Útján” Országos Középiskolai
Hadtörténeti Vetélkedőn. A Zborai Péter, Torma Rudolf,
Bakon Szabolcs, Varga Dávid és Laczó Gábor alkotta csapat a budai
várban rendezett országos döntőn 8. helyezést ért el a 75 induló csapat
közül.
A Magyar Vöröskereszt székházában rendezték december közepén
az Országos Egészségnevelési Versenyt, melyen több mint kétezer csapat
indult. Zalát az általános- és a középiskolai kategóriában is a BLG
csapatai – mint megyei első helyezettek – képviselhették. Az általános
iskolai kategóriában országos első helyezést ért el a Szűcs Szilvia,
Gerlinger Júlia, Csapi Nóra és Mádli Melinda alkotta „Vitamin Csajok”-
csapat, a nagyobbaknál nyolcadikok lettek a „Karotinoidok”: azaz
Árvai Ibolya, Ignácz Ramóna, Lóczi Rita és Dezső Katalin.
BLG-S SIKEREK
Január 24. hétfő
12 TV--MűSOR 2005. január 21.
Január 23. vasárnap
Január 25. kedd
Január 26. szerda
Január 27. csütörtök
Január 21. péntek
Január 22. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi?
09:53 Panorama Europe 11:05 A sivatag
szerelmesei 11:54 Kívül - Belül 12:01 Híradó
délben 13:01 Panorama Europe 13:03
Körzeti magazinok 13:55 Szerelmek Saint
Tropez-ban 14:48 Panorama Europe 14:55
Kachorra 15:45 Telitalálat 16:25 12+ Ifjúsági
híradó 16:30 Panorama Europe 16:35
Önök kérték! 17:27 Uniós pályázati kalauz
17:28 Kívül - Belül 17:30 Híradó 17:35
Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók
18:00 12+ Ifjúsági híradó 18:15 Híradó
18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe
19:22 12+Ifjúsági híradó 19:30 Híradó
19:53 Sporthírek 20:05 Zűrös manus 21:50
Péntek este 22:15 Panorama Europe 22:20
Híradó 22:25 Sporthírek 22:35 Médiamix
23:10 Kárpáti krónika 23:25 Hétalvó
06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt, Magyarország!
07:00 Mokka 09:00 El Manantial -
Az ősforrás 09:50 Teleshop 11:30 Csajok
11:55 Charlie - Majom a családban 12:50
Szökésben Pippivel 14:45 Játékidő 15:40
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények
19:05 Aktív 19:35 Áll az alku 21:00
Patkányinvázió 22:40 Célterület 00:30 Jó
estét, Magyarország! 00:55 A hetedik érzék
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli
09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád
12.40 Ünnepnaptár - Vallási műsor 11:45
Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 Fantasztikus
utazás 14:00 06-81-320-320 15:20 101
kiskutya 15:45 Rejtélyek kalandorai 16:40
Balázs 17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is
Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 ők is
a fejükre estek 22:50 Zsaruk a pácban
00:40 Találkozások 00:55 Harmadik műszak
01:45 Fókusz
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Mondák a magyar
történelemből 09:15 Egy vízcsepp kalandjai
09:40 Piroska és a Farkas 11:05
Heti Mozaik 12:01 Hírek, időjárás-12:10
Az igazság nyomában 13:50 Stílus 14:20
Magyar Elsők 14:40 Delta 15:10 Századunk
15:45 Unokáink sem fogják látni
16:15 Kis nagy ember 18:35 Luxor-show,
Ötöslottó számsorsolás 19:30 Híradó este
19:52 Sporthírek 20:05 Hofélia 21:25 Fekete
vasárnap 23:45 Híradó 23:50 Sporthírek
00:00 Éjféli játszma 01:45 Buddy Faro
06:00 Tv2 matiné 10:25 Vad világ 11:25
Így készült: Az ifjú Churchill kalandjai
12:00 Laktérítő 12:30 TotalCar 12:55
Waikiki páros 13:45 Kulcsember 14:40
Trükkös halál 15:35 Sliders 16:35 Csillagkapu
17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények
19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:05
Beverly Hills-i nindzsa 21:40 Stephen
King: Halálsoron 01:00 Virgonc Vili kalandjai
01:05 Hajszál híján
06:00 Airwolf 06:45 A világ meséi 07:00
Kölyökklub 09:25 Walt Disney-rajzfilmek
10:10 Így készült - Csudafilm 10:30 Titkok
nyomában 11:30 Ötletház 12:00 Híradó
12:10 06-81-320-320 13:05 Autómánia
13:30 Tengerjáró 14:00 Dutyi dili 14:50
Dawson és a haverok 15:45 Fletch 17:35
Rendőrakadémia 18:30 Híradó 18:55 Szeress
most! 19:55 Három férfi és egy bébi
21:50 Heti hetes 23:00 Riválisok 3 00:35
Így készült: Válótársak 00:55 Titkok nyomában
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér - Győr
10:00 Magyar Elsők 10:20 ősz a
Görgényben 10:50 "Így szól az Úr!" 11:00
"Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!"
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek, időjárás-
jelentés 12:05 Uniós pályázati kalauz
12:15 Úton 12:45 PoliTour 13:15 Főúr!
14:50 Csellengők 15:15 Örömhír 15:45
Arany Ászok 16:55 Furcsa pár 2. 18:35
Berlin, Berlin 19:30 Híradó este 19:55
NÉVshowR 21:40 Friderikusz 22:45 Híradó
22:55 Sportmagazin 23:25 Héthatár
00:10 Reménysziget
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a
hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 06:45 Egérmese
09:05 Frédi és Béni 09:30 Ász, a villám
10:35 Egyről a kettőre 11:00 Norbi
11:30 Stahl konyhája 12:00 A szupercsapat
12:50 Waikiki páros 13:45 Országutak őrangyala
14:40 Kaland Bt. 15:35 Pacific
Blue 16:35 Walker, a texasi kopó 17:30
J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények
19:00 Napló 20:00 Jóban Rosszban 21:00
Mátrix 23:40 Gyilkos mezők
06:00 Airwolf 06:45 Pokémon 07:00 Kölyökklub
09:05 MegaMan 09:25 Inuyasha
09:50 Receptklub 10:40 Hóbarátok 11:35
A vadak ura 12:30 Dakar rali 2005 13:05
Az ifjú Indiana Jones kalandjai 14:40 Vadnyugati
fejvadász 15:35 A bohóc 16:00
Hatoslottó-sorsolás 16:35 Elveszett legendák
kalandorai 17:30 Cobra 12 18:30 RTL
Klub Híradó 18:55 VIP - Több, mint testőr
19:55 Az utolsó akcióhős 22:20 Cápa 3.
00:05 Fókusz Portré 00:35 Országház
01:05 Maffiózók
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi?
Szabadidős programajánló műsor 09:53
Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei
12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Roma Magazin
13:25 Domovina 13:55 Szerelmek Saint
Tropez-ban 14:48 Panorama Europe 14:55
Kachorra 15:45 Telitalálat 16:28
12+Ifjúsági híradó 16:31 Panorama Europe
16:35 Az Ördöglovastól a Csárdáskirálynőig
17:25 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó
17:35 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti
híradók 18:00 12+Ifjúsági híradó 18:15
Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama
Europe 19:22 12+Ifjúsági híradó 19:30
Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 Kékfény
21:05 Hofi 22:00 Hétfő este 22:25
Panorama Europe 22:30 Híradó 22:35
Sporthírek 22:45 Nyugtató 23:15 Kárpáti
krónika 23:30 Zappa 01:10 Buddy Faro
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország!
07:00 Mokka 09:00 El Manantial -
Az ősforrás 10:00 Teleshop 11:30 Csajok
12:00 Charlie - Majom a családban 12:55
Állati viselkedés 14:40 Játékidő 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények
19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:10 Multimilliomos - Sorozatsztárokkal
20:45 Banánhéj 21:45 Szulák Andrea
Show 22:45 Ha szorít a szorító 00:55 Jó estét,
Magyarország! 01:20 Fastlane - Halálos
iramban
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli
09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00
RTL Klub Híradó 12:10 Gyémántok 13:50
06-81-320-320 15:20 101 kiskutya 15:45
Rejtélyek kalandorai 16:40 Balázs 17:35
Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20
Barátok közt 21:00 Szikrázó vihar 22:40
Gyilkos denevérek 00:25 Találkozások
00:35 Autómánia 01:05 Harmadik műszak
01:55 Fókusz
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei
12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm 14:00 Szerelmek
Saint Tropez-ban 14:51 Panorama Europe
14:55 Kachorra 15:45 Telitalálat 16:35
12+Ifjúsági híradó 16:40 Kívül - Belül
16:44 Panorama Europe 16:45 Maradj velünk!
16:55 Katolikus krónika 17:25 Uniós
pályázati kalauz 17:26 Kívül - Belül 17:30
Híradó 17:35 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti
híradók 18:00 12+Ifjúsági híradó
18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21
Panorama Europe 19:22 12+Ifjúsági híradó
19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05
Önök kérték! 21:00 T.Akta 22:00 Kedd este
22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó
22:35 Sporthírek 22:45 Allegro 23:35 Kárpáti
krónika 23:50 Ki kicsoda a filmművészetben?
23:55 A svindler
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt, Magyarország!
07:00 Mokka 09:00 El Manantial
10:00 Teleshop 11:30 Csajok 11:55
Charlie - Majom a családban 12:50 Turbo,
a négylábú zsaru 14:40 Játékidő 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények
19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:10 Multimilliomos - Sorozatsztárokkal
20:45 Volt egyszer egy Vadnyugat 23:45
Szeret, nem szeret 00:00 Jó estét, Magyarország!
00:25 Propaganda 01:00 Glamour
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli
09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelő 12.00 Híradó 11:45 Recept
Klub 12:00 Híradó 12:10 Ugrás a tűzbe
13:50 06-81-320-320 15:20 101 kiskutya
15:45 Rejtélyek kalandorai 16:40 Balázs
17:35 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz
19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok
közt 21:00 Kaktusz Jack 22:35 Csapda
a hó alatt 00:20 Találkozások 00:35 Soha
ne add fel! 02:15 Fókusz
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei
12:01 Híradó 13:01 Panorama
Europe 13:02 Hrvatska kronika 13:25
Ecranul nostru 14:00 Szerelmek Saint
Tropez-ban 14:50 Panorama Europe 14:55
Kormányváró 15:25 Fogadóóra 15:55 Telitalálat
16:40 12+Ifjúsági híradó 16:46
Panorama Europe 16:48 Református ifjúsági
műsor 16:55 Az utódok reménysége
17:25 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó
17:35 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók
18:00 12+Ifjúsági híradó 18:15 Híradó
18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe
19:22 12+Ifjúsági híradó 19:30 Híradó
19:53 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje
21:00 Az elit alakulat 22:00 Szerda este
22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó
22:35 Sporthírek 22:45 Bónusz
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország!
07:00 Mokka 09:10 El
Manantial - Az ősforrás 10:10 Teleshop
11:45 Charlie - Majom a családban 12:45
Csirkefogó zsaruk 14:40 Játékidő 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények
19:00 Jóban Rosszban 19:35 Aktív
20:15 Multimilliomos - Sorozatsztárokkal
20:50 Sas Kabaré - Szilveszter 2004 22:00
Komputerkémek 00:25 Jó estét, Magyarország!
00:50 alaszka.de
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli
09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó
12:10 Játszd újra Jet! 13:50 06-81-320-
320 15:20 101 kiskutya 15:45 Rejtélyek
kalandorai 16:40 Balázs 17:35 Mónika
18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok
közt 21:00 Az utolsó dobás 22:50
XXI. század 23:20 Az elnök emberei 00:15
Így készült: - Csudafilm 00:35 Találkozások
- sztármagazin 00:50 Antenna 01:20
Fókusz
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:05 A sivatag szerelmesei
11:52 Kívül - Belül 12:01 Híradó
délben 13:01 Panorama Europe 13:02
Slovenski Utrinki 13:25 Együtt 13:55
Szerelmek Saint Tropez-ban 14:49
Panorama Europe 14:55 Kachorra - Az
ártatlan szökevény 15:45 Telitalálat 16:25
12+Ifjúsági híradó 16:31 Panorama
Europe 16:35 Lehettem volna... Psota
Irén arcai 17:25 Uniós pályázati kalauz
17:28 Kívül - Belül 17:30 Híradó, gazdasági
híradó, Körzeti híradók 18:00 12+
Ifjúsági híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet
19:21 Panorama Europe 19:22
12+Ifjúsági híradó 19:30 Híradó 20:05
NÉVshowR 21:00 Az elit alakulat 22:00
Csütörtök este 22:25 Panorama Europe
22:30 Híradó 22:35 Sporthírek 22:45
VilágKép 23:25 Kárpáti krónika 23:40
Fellini - Róma
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt,
Magyarország! 07:00 Mokka 09:10 El
Manantial - Az ősforrás 10:10 Teleshop
11:45 Charlie - Majom a családban 12:45
A fiam nélkül soha 14:40 Játékidő 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem
ösvényei 17:35 Bűbájos boszorkák 18:30
Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:10 Multimilliomos - Sorozatsztárokkal
20:45 Sabrina, a mélytengeri boszorkány
22:25 A nindzsa színre lép
00:25 Jó estét, Magyarország! 00:50 Drága
testek
06:00 Ármány és szenvedély 06:30
Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top
Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub
12:00 Híradó12:10 Lökött örökösök 13:50
06-81-320-320 15:20 101 kiskutya 15:45
Rejtélyek kalandorai 16:40 Balázs 17:35
Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40
Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok
közt 21:00 Esti Showder 22:40
Végveszélyben 23:35 Találkozások 23:50
Moziklub 00:25 Szerelemtől sújtva 01:55
Fókusz
Január 24. hétfő
Január 25. kedd
Január 26. szerda
Január 27. csütörtök
2005. január 21. MÉDIIA 13
Január 22. szombat
Január 23. vasárnap
Január 21. péntek
07:30 Krónika 07:45 K’arc: Újévi
koncert, Cakó Ferenc homok
animációja, Hácskó Imréné-
Hetési szőttes szövő 08:00 Mese
08:14 Jelkép - református 08:24
Krónika 08:38 Jövő 7 - Emlékműsor
08:50 Sport - Sporttámogatások
2005. 09:04 Krónika
09:18 Storyboard 17:30 Hír-vidék
magazin 18:00 Krónika
18:14 Mese: A fáraó nemet
mond 18:18 Szivárvány sztár
magazin 18:30 A pápai Kékfestő
Múzeum 19:00 Krónika 19:15
Nyugat magazin 19:40 Jelkép –
katolikus 19:50 Krónika 20:04
K’arc 20:30 Hírháló 21:00 Az
ötödik támadás – amerikai jugoszláv
dráma
06:30 Krónika 06:45 Szivárvány
sztár magazin 07:00 Nyugat magazin
07:24 Mese: A fáraó nemet
mond 07:30 Krónika 07:45 Jelkép
– katolikus 07:55 K’arc
08:20 Krónika 08:30 Hírháló
09:00 TV shop 09:30 Maksavízió
– Maksa Zoltán és barátai kabaréműsora
10:00 Szentföldi szent
helyek - dokumentumfilm-sorozat
10:30 Fürdő a föld alatt 11:00
Épi-Tech 11:30 A pápai Kékfestő
Múzeum 17:30 Business-mix
magazin. 18:00 Mustra – Mecénás
szerepben az ORTT 18:30 Tv
mozi 20:05 Válogatás a hét műsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Vásott
kölykök nagy kalandja – családi
film 23:00 Bence show
23:30 Különjárat
06:30 Tv mozi 08:05 Válogatás
a hét műsoraiból 08:30 Hírháló
09:00 Tv shop 09:15 Geofilmek
– Közpénzzel a gazdagokért
09:30 Akarj élni ! Természet,
környezet, egészség 10:00
Schönbrunntól a mosdóig 10:30
Trendline – a divatmagazin
11:00 Hír-Vidék magazin 11:30
Maksavízi- Maksa Zoltán és barátai
kabaréműsora 17:30
Schönbrunntól a mosdóig 18:00
Trendline – a divatmagazin
18:30 TV mozi 20:15 Válogatás
a hét műsoraiból 20:30
Hírháló 21:00 Merénylet a levegőben
– amerikai akciófilm
23:00 Maksavízió 23:30 Bencze
show
07:30 Nyugat-Régió 08:00 Tv
mozi 17:30 A tatai Kapucinus
templom története 18:00 Krónika
18:12 Mese 18:15 Szivárvány
sztár magazin 18:30 Hazán belül
- turisztikai magazin 19:00 Krónika
19:15 Jövo 7 19:27 Kamarai
percek 19:40 Jelkép - adventista
19:50 Krónika 20:02 Nyugat-
Régió 20:30 Hírháló 21:00 Vad
világ - amerikai western
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7
07:57 Kamarai percek 08:09 Mese
08:14 Jelkép - adventista
08:24 Krónika 08:34 Nyugat-
Régió 09:04 Krónika 09:18 Szivárvány
sztár magazin
Desperado 17:00 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételről 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18
Storyboard 18:30 Akarj élni
19:00 Krónika 19:15 Házban ház
körül 19:40 Jelkép - katolikus
19:50 Krónika 20:04 Önkormányzati
ülés folytatása felvételről
20:30 Hírháló 21:00 Égből
pottyant szerencse
07:30 Krónika 07:45 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételről
08:09 Mese 08:14 Jelkép -
katolikus 08:24 Krónika 08:38
Jövő 7 08:50 Kamarai percek
09:04 Krónika 09:14 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételről
17:30 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese
18:18 Szivárvány sztár magazin
18:30 Maksavízió 19:00 Krónika
19:15 Jövő 7 19:27 Sport
19:40 Jelkép - evangélikus
19:50 Krónika 20:04 Jövő 7
20:15 Kamarai percek 20:30
Hírháló 21:00 Hármas fogat -
olasz genszterkomédia
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7 07:57
Kamarai percek 08:09 Mese 08:14
Jelkép - evangélikus 08:24 Krónika
08:38 Jövő 7 08:54 Sport 09:04
Krónika 09:18 Szivárvány sztár
magazin 17:30 Biztonsági zóna
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Storyboard 18:30 Schönbunntól a
mosdóig 19:00 Krónika 19:10
K''arc 19:40 Jelkép - református
19:50 Krónika 20:04 Jövő 7 20:16
Sport 20:30 Hírháló 21:00 Találkoztunk
már? - kanadai thriller
MűSORA
Január 21. – Január 27.
– Egy fantasztikus XX. század után vajon a következő évszázadban
mi fogja eldönteni, hogy az anyagi tőke hova megy, hol telepszik meg,
hol akarja létrehozni az extraprofitot, és egy országnak hogyan kell alkalmazkodni
ehhez a kihíváshoz, amit az információs forradalom időszakának
is szoktak mondani – e szavakkal kezdte előadását Vizi E.
Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a kanizsai főiskolán.
– Az információs forradalomban maga az információ az érték,
amelyet felhasznál a szürkeállomány, az emberi agy. Megváltozott az
áru értéke. Egy áru eladhatóságát az dönti el, mennyi a belefektetett
szellemi tőke. Ha ez így van a XXI. században, akkor a politikusoknak
tudomásul kell venniük, a legkifizetődőbb, ha szellemi tőkébe fektetnek
be. Ez pedig a tudományos kutatás, a kutatás fejlesztés, és az ezt elősegítő
iskolai rendszer. Az EU 2010-re a nemzeti jövedelmének 3 százalékát
tervezi kutatás-fejlesztésbe fektetni. Nekünk elsőrendű kérdésünk, hogyan
kell ehhez alkalmazkodni! Most van egy kihívás, történelmi pillanat,
amikor a kormányzatnak is el kell döntenie, merre tart Magyarország.
Nem véletlen, hogy már az Orbán-kormány idején elkezdődött a
folyamat és Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc miniszterelnökök
a MTA-ra látogattak el elsőként és beszélgetést folytattak arról, mit lehet
tenni annak érdekében hogy a magyar gazdaság jobban prosperáljon.
– Jelenleg a nemzeti jövedelem 1 százalékát költjük kutatás-fejlesztésre,
és ez hihetetlenül alacsony – hangsúlyozta az akadémia elnöke.
– A közoktatásunk, felsőoktatásunk, a képzésünk még mindig jó, mérnökeink,
orvosaink bárhol megállják a helyüket. Vajon a kormányzat
hogyan fogja támogatni az utánpótlást, a felsőoktatást, amely hivatott
a tudósképzés, a kutatás-fejlesztés utánpótlását biztosítani? És mi lehet
ebben a MTA szerepe?
Az előadó egyetért azzal a kormányzati elképzeléssel, hogy a tudomány
művelőit támogatni kell abban, hogy a magyar gazdaságorientált
kutatások előtérbe kerüljenek. Nem szabad elhanyagolni az alapkutatást,
hiszen a kockázati tőke ma már örömmel keresi az alapkutatási
eredményeket. Sajnos Magyarországon ilyen jellegű tőke nagyon kevés
van. Ma az anyagi tőke oda megy, ahol szellemi tőke, felkészült
munkaerő van, és Nagykanizsának kulcsszerepe lehet abban, hogy
megőrizze egyrészt a meglévő szürkeállományát, amelyre büszke lehet,
és arra építse a gazdaságát. Van ennek a cívis városnak olyan öszszetartó,
kohéziós ereje, ami a jövőt megalapozza, és ebből a szempontból
optimista. Mit tud ebben a MTA segíteni? Az akadémia a
nemzet hosszú távú stratégiai érdekeit képviseli. Nincs baloldali vagy
jobboldali tudomány. Tudomány csak egy van, mely értékrenden alapul.
A világ minden részén élő magyarnak képviseli a tudományos érdekeit
az akadémia. A Mindentudás Egyetemével szeretnék az összegyűjtött
tudásanyagot közvetíteni és erősíteni a magyarság számára.
Nem lehetetlen eljönni Kanizsára, és innét leadni az anyagot!
A fórumot követően Vízi E. Szilveszter a kórházba látogatott, a
Veszprémi Egyetemen tervezett egészségügyi informatika képzése
egyik gyakorlati helyére.
VAN ÖSSZETARTÓ EREJE
A VÁROSNAK
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
OKTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
14 HIIRDETÉS 2005. január 21.
Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Balaton
parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-
136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-
es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két
fürdőszobás, vegyes fa-, gáz
fűtéses családi ház (8x9 méteres
garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincével)
1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Kacorlakon kétszobás családi
ház szép udvarral, kerttel sürgősen
eladó. Érd.: 93/315-861, 30/434-
4969 (5476K)
Kiskanizsán a Szepetneki utcában
76 m2-es családi ház 604
m2-es telken eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: Nk, őrtorony u.
10 (5477K)
Bajcsán 120 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 30/270-8592 (5478K)
Nk-án a Hevesi úton garázs
eladó, közvetlenül az üzletsor
mögött. Érd.: 30/508-0302
(5479K)
Garázs eladó vagy kiadó Nagykanizsán
a Csengery út 18/B-ben.
Érd.: 93/317-120 (5480K)
Kiskanizsa központjában kétlakásos
családi ház melléképületekkel,
2 garázzsal, kerttel eladó.
Érd.: 93/319-890, 30/ 471-0808
(5481K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/560-2706 (5490K)
Garai utcában, téglaépületben
4. emeleti, 3 szobás, 72 m2-es,
egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár:
8,2 millió Ft. Érd.: 30/9017-
699 (5491K)
Garázs kiadó a Teleki úton.
Érd.: 93/322-099 (5482K)
Nk-án egyszobás lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 30/226-7812
Hagyatékfelvásárlás Nk-án és
környékén. 30/332-8422 (5483K)
Golden retriever minőségi kiskutyák
és Labrador retriever
törzskönyv nélküli kiskutyák tavaszra
előjegyezhetők.
www.rszkennel.uw.hu (5488K)
Babaholmik, gyönyörű babruhák,
lábbelik, kismama együttesek,
használati kelléket kedvező
áron eladók. Érd.: 93/326-516
(5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-8072 (5493K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Egészségügyi ismeretekkel
rendelkező, betegápolásban jártas
fiatal nő eltartási szerződést
kötne. Érd.: 30/346-7564
(5487K)
Bármilyen írott anyag, diplomamunkák,
szakdolgozatok gépelését,
szerkesztését vállalom rövid
határidővel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)
Német nyelvből korrepetálást
általános és középiskolásoknak,
érettségire felkészítést, valamint
nyelvvizsgára felkészítést is
vállalok. Érd.: 93/313-626
(5486K)
Nagykanizsán induló beás
nyelvtanfolyamra korlátotzott
számban jelentkezőket várok! Tel:
30/2957-694
APRÓHIRDETÉS
A tenyér térkép! Ismerje meg
az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan?
Nem tudja, merre
tartson? Tenyér- és sorselemzés!
Tel.: 20/482-3122 (5417K)
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete folyó hó 28-án, pénteken
15.30-kor a kórház tanácstermében tartja idei első klubfoglalkozását.
Dr. Sebestyén Miklós főorvos tart előadást „Daganatok
és a cukorbetegség” témában.
Kőnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft
400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max.
510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760
Az elmúlt hetekben ismét csalók jelentek meg az E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Rt. ellátási területén. A csalók, az ügyfelek lakásába
áramszámla-visszatérítés címén próbálnak meg bejutni, majd onnan
értékeket eltulajdonítani. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató
Rt. lapunkhoz is eljuttatott közleményében ismét felhívja ügyfelei figyelmét,
hogy a társaság díjbeszedőket nem alkalmaz, személyes
(készpénzes) ki- és befizetést sem végez. A ki- és befizetéseket kizárólag
folyószámláról történő utalással és postai úton kiküldött a (társaság
nevét feltüntető és megfelelő azonosítóval ellátott) csekken bonyolítja
le, ezért a különböző indokokkal lakásba bejutni szándékozó, ki- és befizetésre,
esetleg villamos készülékek ellenőrzésére hivatkozó csalókat
ne engedjenek be otthonaikba! Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató
Rt. minden munkatársa arcképes, sorszámozott, megkülönböztető
arculati elemeket tartalmazó igazolvánnyal rendelkezik, ám díjbeszedésre
ez sem jogosít!
Kérik ügyfeleiket, hogy ha ilyen visszaéléseket tapasztalnak, forduljanak
a területileg illetékes rendőri szervekhez. Mint Bányai Tündétől,
a társaság PR munkatársától megtudtuk, Nagykanizsán és környékén
még nem jelentettek a fentiekhez hasonló eseteket. A visszaélésekre
egyébként a mohácsi határőrök hívták fel a szolgáltató figyelmét,
és nem lakossági bejelentés nyomán derült fény a problémára.
A jelenséggel múlt pénteki számában a Baranya megyei napilap is
foglalkozott, az írásból kiderül, hogy az általában bandában járó tolvajok
ténykedésének többségében idős emberek esnek áldozatul. A
baj megelőzhető lenne, ha mindenkiben tudatosulna, hogy a szolgáltató
munkatársai minden esetben rendelkeznek igazolvánnyal, és nem
bonyolítanak pénzforgalmat, ebben az esetben ilyen trükkel senki sem
juthatna be egy-egy lakásba. Fontos lenne, hogy azok, akiknél próbálkoztak,
de nem tudtak túljárni az eszükön, azonnal tegyenek bejelentést
a rendőrségen, mert így nagyobb esélyük lenne a rendőröknek a
bűnözők elfogására.
ÁL-DÍJBESZEDőK
TEREMFOCI
Január 8-9-én megrendezésre
került ismét az Alfatop Sport Kanizsa
Kupa Országos Teremlabdarúgó
Torna. Két helyszínen – a
MÁV-csarnokban és a Zsigmondy-
Széchenyi Tornacsarnokában –
24 csapat mérte össze futball tudását.
A Szervező Bizottság a nevezett
csapatokat hat négyes csoportba
osztotta. A csoportokon belül
körmérkőzések zajlottak, így a
hat csoportból 18 együttes jutott
tovább. A 18 gárda hat hármas
csoportban folytatta tovább a küzdelmet.
A körmérkőzések után a
csoportok első helyezettjei, hat
csapat két hármas csoportként játszott
tovább a helyezésekért. A
döntőben Euro Spectus-Tip Top
Gaál 2-1, Rutinmix-Szőke Vitézek
5-2. Így negyedik helyen végzett a
Tip Top gárdája, harmadik az
Euro Spectus, másodok a szlovéniai
Szőke Vitézek, az első pedig
a budapesti Rutinmix csapata lett.
A torna első négy helyezettje serleg.
illetve pénzdíjazásban részesült.
A torna legjobb játékosa Tóth
Miklós (Rutinmix), a legjobb kapusa
Pecselin Péter (Szőke Vitézek)
és a legtöbb gólt elért mezőnyjátékos
Madarász János
(Rutinmix) lett. A Vigasz Kupa
helyezettjei: I. Unicum (Nagykanizsa),
II. Hidrofilt (Nagykanizsa),
III. Dunántúli Postás (Nagykanizsa).
VERESÉG – GYőZELEM
Az idei év első találkozóján
idegenben mérkőzött az NB I/B-s
Kanizsa KK DKG EAST gárdája.
A soproni találkozón SMAFCKanizsa
KK 96:87. KKK: Koma
D. 20, Milei A. 17, Domonkos A.
12/12, Sági P. 13/6, Volf D. 5/3.
Csere: Kiss V. 9, Zsámár K. 10,
Széplaki J. 1, Murvai D. 1. Az első
negyed kiegyenlített játéka
után érthetetlen rövidzárlat következett
a kanizsai csapat játékában,
ami két negyeden át tartott.
Az utolsó negyedben mindent
egy lapra téve hajrázott a vendégcsapat
– két pontra is megközelítette
ellenfelét – azonban a döntő
pillanatokban elkövetett hibák
nem tették lehetővé a fordítást.
A kanizsai legénység az elmúlt
hétvégén itthon a Pápa Hungarotel
KC-val játszott, akiket
83-72 arányban megvertek. Az
első negyedben már tetemes
előnyre tettek szert a hazaiak,
amit jó védekezéssel tovább növeltek.
Ezzel a győzelemmel a
kanizsai férfi kosarasok a tabella
közép mezőnyében találhatók.
2005. január 21. SPORT 15
 SPORTHÍÍREK 
SPORTRÓL, POLITIKÁRÓL, HITRőL
Január 14-én a Nagykanizsai
Református Gyülekezet és Alapítványa
a helyi TIT szervezet támogatásával
megrendezett Kanizsai
Esték vendége volt Balczó
András olimpia bajnok öttusázó.
Nagykanizsán utoljára 1987. áprilisában
járt és tartott előadást.
Minden idők legjobb öttusázója,
Balczó András 1938-ban született
Kondoroson, édesapja evangélikus
lelkész volt. Később a család
Nyíregyházára költözött.
– Nem volt hivatástudatom, de
16 éves koromban egészen biztos
voltam, abban, hogy ha leérettségizem,
szeretnék majd Budapestre
menni, mivel csak ott lehetett
öttusázni. Azt gondoltam, hogy
ha nyernék egy világbajnokságot,
akkor maradéktalanul boldog
lennék – mondta az előadáson a
volt sportoló, akl 1953-1973-ig
sportolt aktívan
– 1962. életem első fordulópontja
volt, amikor megtudtam édesapám
halálhírét. A tanácstalanság
nem tartott tovább 3 másodpercnél.
Egyértelmű tudást tapasztaltam
akkor, hogy Isten van. Ezt követően
az átlag élsportolók életét
éltem, sorba nyertem a világbajnokságokat.
A maradéktalan boldogság,
amit reméltem, nem volt
sehol. Elbizonytalanodtam, éreztem,
hogy a szorgalmam elhagyott
– fogalmazott Balczó András.
„Az akarás Isten ajándéka” –
idézte, majd hozzáfűzte, nem lehet
büszke az ember semmire abból,
amit elért. Ha valaki büszkévé
válik, akkor süketté és vakká
válik arra, hogy különbséget tegyen
a jó és a rossz, a lényeges és
a lényegtelen között. Külön kell
választani az embert és a teljesítményét,
mert eltéved – hangzott
el az előadáson.
A sportfeladatokat befejezve
közösségi ügyekkel kezdett foglalatoskodni
Balczó András.
Évekig lovászként dolgozott
majd 1983-ban végleg szakított a
sporttal. Pályafutásáról Kósa Ferenc
Küldetés címmel készített
filmet, amely óriási sikert aratott.
Élménybeszámolóit, előadásait
itthon és külföldön egyaránt teltház
fogadja.
Nagy Krisztina
A Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztálya
koordinálásával 2005
évben tovább folytatódik a
Nyitott tornaterem akció.
2005. január 15-től szombatonként
kilenc tornaterem nyitja ki
kapuit, hogy díjtalan használat
mellett fogadja a sportolni vágyókat,
szervezett csoportokat az
óvodás korosztálytól a legidősebbekig.
Az akció 2005. január 15-
én kezdődik és 2005. március 20-
ig minden szombaton – összesen
10 alkalommal – 14.00 órától-
18.00 óráig tart. A nyitvatartási
időpontok: január 15, 22, 29, február
05, 12, 19, 26, március 05,
12, 19.
Nyitva tartást biztosító intézmények:
– Bolyai János Általános Iskola
Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
(Tel.: 93/312-182)
– Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola Nagykanizsa, Csokonai
u. 1. (Tel.: 93/516-414)
– Kiskanizsai Általános Iskola
Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
(Tel.: 93/319-217)
– Miklósfai Általános Iskola
Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.:
93/536-951)
– Palini Általános Iskola Nagykanizsa,
Alkotmány u. 81. (Tel.:
93/313-737)
– Zrínyi Miklós Általános Iskola
Nagykanizsa, Zrínyi u. 38.
(Tel.: 93/312-078)
– Hevesi Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Hevesi u.
2. (Tel.: 93/311-265)
– Péterfy Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Attila u. 2.
(Tel.: 93/311-099)
– Rozgonyi úti Általános Iskola
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
(Tel.: 93/311-543)
– Thury SZKI Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 2. (Tel.: 93/509-590)
A programokra előzetesen bejelentkezni
a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztályán
Kápolnás Zoltán sportszervezőnél
lehet. (Tel.: 93/500-785;
93/500-755)
FOLYTATÓDIK
A NYITOTT TORNATEREM
Január 23-ára az Olajipari Természetbarát Egyesület Téli Túrát
szervez. A gyalogtúra résztvevői 11.30-kor indulnak az autóbusz-állomástól
és gyalog érkeznek vissza várhatóan 17 óra körül. A 13 kilométeres
táv: Csónakázó tó-Látóhegy-Nagybagolai hegy-Kisbagolai
hegy-Potyli-Nagykanizsa. A részvételi díj a Volán díjszabás.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Tanulljjon éss viizssgázzon mosstt
55 % kedvezménnyell a
DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓBAN
a város egyetlen államilag is minősített nyelviskolájában!
AJÁNLATUNK:: januártól folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés! (4 – 10 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás! (akár költségmentesen is)
Kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, társalgási
és vizsgára felkészítő szinten,
ANGOL,, NÉMET,, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
További jelentős kedvezmények: diákoknak, törzstanulóknak
 Kedvező óradíj – részletfizetési lehetőség!
 Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
 Órakezdés: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
Miinőssííttetttt képzéss,, kiiss lléttsszámú
cssoporttokban,, a llegkedvezőbb áron!!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu

JANUÁR 25 10 ÉS 14 ÓRA
TAPPANC ÉS A MESEERDő,
AVAGY A KUTYAFÁJA!
Természetvédelmi mesejáték
A Dömdödöm Színház előadása
BELÉPőDÍJ: 350 FT

FEBRUÁR 5.. 20 ÓRA
FARSANGI NOSZTALGIA BÁL
Zene: Little Flamingó
BELÉPőDÍJ: 600 FT

FEBRUÁR 10.. 19 ÓRA
A GHYMES EGYÜTTES KONCERTJE
BELÉPőDÍJ: 1600 FT
HEVESII SÁNDOR
MűVELőDÉSII KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
XVII. évfolyam 3. szám  2005. január 28.  Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
időpontban kerül terjesztésre,
ezért minden héten
péntek estig kapják kézhez
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot.
Figyelmükbe ajánljuk
új, a „Hét témája” címet
viselő rovatunkat!
2 VÁROSHÁZA 2005. január 28.
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2005. február 2-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti
bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin
és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között
a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második
hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
2005. február 2-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
minden hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap
harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A
fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap
reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát
tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát
tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2005. február 2-
án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu
honlapon.
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
A 380/2004. (XII. 28.) számú Korm. rendelet alapján az öregségi
teljes nyugdíj legkisebb összege (ÖNY) a 2005. évben
24.700 Ft-ra emelkedett.
Az ÖNY emelésének megfelelően a települési önkormányzat által
folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások havi teljes összege
2005. január 1. napjától az alábbiak szerint változik:
IDőSKORÚAK JÁRADÉKA: 19.760 Ft (ÖNY 80%-a), egyedülállónak:
23.465 Ft (ÖNY 95%-a).
MUNKANÉLKÜLIEK JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSA:
19.760 Ft (ÖNY 80%-a).
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY: *aktív korúnak: 7.290 Ft
(ÖNY 70%-a), *rokkantnak: 19.760 Ft (ÖNY 80%-a).
ÁPOLÁSI DÍJ: *alanyi: 24.700 Ft bruttó (ÖNY 100%-a),
*méltányos: 19.760 Ft bruttó (ÖNY 80%-a).
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS: 5 . 4 3 4
Ft (ÖNY 22%-a), *emelt összeg.: 10.800 Ft (2005. évi költségvetési
törvényben meghatározva).
A kifizetések rendje nem változik, az ellátások kiutalása a tárgyhónapot
követő hónap 5. napjáig történik.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. augusztusában
döntött arról, hogy Nagykanizsa, Katonarét városrész rendezési tervét
módosítani kell, mely munka elkészült.
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel február 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
KATONARÉT RENDEZÉSI TERVE
Nagykanizsa Város Polgármesteri Hivatalába 2004-ben beérkezett
szabálysértési feljelentések száma: 736. Bírságoló határozatok száma:
248. Figyelmeztetések száma: 201. Megszüntetések száma: 230, ebből
ismeretlen tettes: 194, ebből ismerte elkövető: 36. Áttételre került
ügyek száma: 57.
Szabálysértési ügyekben kiszabott pénzbírság: 2.500.000 Ft. Bírságátlag:
10.080 Ft. Behajtott pénzbírság összege: 1.710.000 Ft. Kintlévő
hátralék: 790.000 Ft.
Szabálysértési feljelentések megoszlása (Feljelentések száma/Kiszabott
pénzbírság): Tulajdon elleni szabálysértések :525 –.540.000 Ft.
Köztisztasági szabálysértések: 23 – 40.000 Ft. Tűzvédelmi szabálysértések:
4 – 25.000 Ft. Honvédelmi szabálysértések: 37 – 240.000 Ft.
Jogosulatlan kereskedés szabs :8 –55.000 Ft. Önkormányzati
rend.megh.szabs: 20 – 75.000 Ft. Vásárlók megkárosítása szabs: 3 –
40.000 Ft. Fogyasztóvédelmi szabs: 19 – 195.000 Ft. Áru hamis megjelölése
szabs: 11 – 85.000 Ft. Élelmiszer minőség öszzf. szabs: 1–
10.000 Ft. Közoktatási Törv-ben meg. szabs: 5 – 45.000 Ft. Egyéb szabálysértések:
79 – 85.000 Ft.
Kiszabott szabálysértési bírságok végrehajtása: Pénzbírságot befizetettek
száma: 162, Adók módjára történt behajt. száma: 18, Közérdekű
munkára átvált. száma: 37, Bíróság által elzárásra átváltoztatók száma:
29, Letöltött elzárások száma: 2.
SZABÁLYSÉRTÉSEK 2004-BEN
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Totállap Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2005. január 28. VÁROSPOLIITIIKA 3
A LAKOSSÁG SZÓVÁ TETTE
A szervezők városunk Keleti városrészében élő lakosságát 2005. január
20-án lakossági fórumra hívták a Hevesi Sándor Általános Iskolába.
A fórumon megjelent Göndör István országgyűlési képviselő és
Litter Nándor polgármester. A fórum témája: a Munkás utca –
Kazanlak krt. és a Városkapu krt. által határolt területen megkezdett
európai színvonalú park építésének 2005-évi folytatása volt.
Elsőként Sólyomvári Géza főszervező számolt be a tavaly év végéig
elvégzett munkákról. Eddig összesen 9 millió 480 ezer forintot költöttek
a tervezési és kivitelezési munkákra, fásításra, játékokra, járdák és
a Finn-liget kialakítására. A park egész területéről szeretnék a kutyákat
kitiltani, természetesen kijelölt, zártabb helyet kapnak az ebek.
Ebben az évben tervezik a park teljes vízhálózatának és elektromos
hálózatának a kiépítését, mindezzel párhuzamosan célszerűnek látják
a térfigyelő kamerarendszer telepítését is. A park kialakítása négy
ütemben valósul meg, a IV. ütem 2009-ig fejeződne be. A terv szerint
a következő, II-es ütem programja 35 millió forintba kerül. Sólyomvári
Géza a megjelent önkormányzati képviselőkön keresztül kérte az
önkormányzatot, biztosítson érdemi összeget a munkák tovább vitelére.
Ezzel együtt gyűjtik a társadalmi támogatásokat, melynek eredményeként
közel négy millió forint már van. A továbbiakban Sólyomvári
György tervező ismertette a három-négy hektáros park látványtervét.
A terveket Halász Gyula önkormányzati képviselő jónak tartotta, feszítő
problémaként Budai István városatyával együtt a parkolási gondokat
emelte ki, melyet csak a zöld terület rovására lehet megvalósítani.
A parkolóhelyek kialakításában a lakossággal még konszenzusra
kell jutni.
Hozzászólásukban az ottani lakók a világítás hiányára, a randalírozókra
hívták fel a figyelmet. Felvetették a parkőri rendszer kialakítását
is a térfigyelő kamerarendszer mellett. Horváth László, a keleti városrész
Polgárőr Egyesületének elnöke azt válaszolta, míg a létszámuk
nem emelkedik, addig nem tudják rendszeresen bejárni a megnövekedett
területet. Lengyák István pedagógus a Hevesi iskola vezetése
nevében megígérte, heti egy alkalommal folyamatosan részt vesznek
a park gondozásában. Solti Károly a 230 taglétszámú Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vízmű igazgatójának
képviseletében felajánlotta a vállalkozók, valamint a Víz- és Csatornamű
Vállalat támogatására továbbra is számíthatnak. Leitmann
Jánosné megjegyezte, nagyon jó érzés látni a munkájukat, a lakossághoz
szólva pedig azt hangsúlyozta, meg kell tanulni a kijelölt úton járni!
Vékási Istvánné a Közterület Felügyelet hathatós segítségét kérte a
szemétgyűjtőkkel és padrongálókkal szemben.
ÜLÉSEZTEK
A BIZOTTSÁGOK
VKIB-DÖNTÉSEK
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság
támogatta Bicsák Miklós
képviselői indítványát, mely szerint
az Alkotmány u. 100. sz.
alatti ingatlanon annak megvásárlását
követően orvosi rendelő kerüljön
kialakításra. A bizottság az
állatmenhely építési engedélyezési
tervét jónak tartotta. A következő
bizottsági ülésre napirendre
tűzték a nagytérségi hulladékgazdálkodási
projektet. A város rehabilitációs
programjának közgyűlési
tárgyalása is támogatást kapott
a bizottságtól, ellenben a régi
piac területének hasznosításáról
szóló előterjesztés nem szerzett
kellő számú igen szavazatot. A
városközpontban lévő közterületek
fejlesztési, forgalomcsillapítási
tervéről az a döntés született,
hogy az átfogó tervet kisebb részekre
célszerű bontani. A városi
sportcsarnok beruházás előkészítése
került napirendre, a beruházást
csak a költségek jelentős lefaragásával
tartja megvalósíthatónak
a bizottság.
PB – OKISB TÉMÁK
A Pénzügyi és az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság
január 24-i ülésén több mint 10
napirendi pontot tárgyalt meg. A
PB-n a költségalapú, illetve piaci
alapú lakbérek bevezetésére, és az
ehhez kapcsolódó lakbér támogatási
rendszer kialakítására előterjesztett
rendelet vitája során elhangzott,
az egész bérlakás állományra
be kell vezetni a rendeletet,
és csak a szociálisan rászoruló,
bérlakásban élő lakókat kell támogatni.
Összesen 1.700 bérlő anyagi,
és szociális helyzetét kell felmérni.
A szemétszállítás díja vetekszik
egy 40-50 négyzetméteres
lakás bérleti díjával. Ma már nem
lehet 1000 forint alatti lakbért fizetni
egy lakásért. Az OKISB tagjai
támogatták a Zemplén DSE kérelmét
a 2008-as pekingi olimpiai
szerepléshez. A ZDSE nemcsak
Zala Megye, hanem Európa legeredményesebb
lábtoll-labda
egyesülete, s az olimpián való bemutatkozás
kiugrási lehetőséget
jelent városunknak és a sportágnak
egyaránt.
A KÖZGYűLÉS MEGTÁRGYALTA
Tisztelt Szerkesztőség !
A Kanizsa Dél-Zala Hetilap
XVII. évfolyam 2. számában
megjelent Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság munkájáról
írt beszámolóval kapcsolatban
az alábbi észrevételt kívánom
tenni:
– A bizottság a tárgyi eszköz
értékesítés beszámolóját kiegészítéssel
fogadta el, mégpedig
azzal, hogy a befolyt összeg közel
25 % kitevő egyéb bevételt
a közgyűlés idejére a szakosztály
konkrétan mutassa ki, mert
nem tudjuk azt, hogy mi lett eladva.
– Az Ipari Park szerződéstervezetéből
egy volt és nem kettő.
– Amit fontosnak tartok a bizottság
munkájából – de a cikkből
sajnos kimaradt – , hogy a
sportcsarnokot nem szavazta
meg a bizottság a kidolgozott
konstrukcióban rejlő buktatók
miatt (hitel felvétel, magántőke
kihatása a működtetésre, stb.)
Tisztelettel: Lelkó Tamás
a GVB tagja
POSTÁNKBÓL
A január 25-i közgyűlés visszavonta a régi piac
terület hasznosítására írásban benyújtott előterjesztést.
Farkas Tibor fegyelmi ügyét az érintett kérésére
nyílt ülésen tárgyalták, a végső döntést zárt ülésen
hozták meg.
A polgármesteri tájékoztatóban szereplő, 56-os
emlékművel kapcsolatos kiegészítés élénk vitát váltott
ki a testületben. Litter Nándor polgármester
megjegyezte: szeretné, ha békében valósulna meg
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
tiszteletére tervezett emlékmű és nem gerjesztene
újabb veszekedéseket. A határozati javaslat
az emlékmű helyéül a Thury városrészt, illetve környezetét
jelölte meg. Módosító javaslatként az akkori
történések fő helyszínét, a Károlyi Kertet is felvették
az emlékhely kialakításának helyszínéül.
Nem fogadta el a közgyűlés Polai József képviselőnek
a bajcsai Művelődési Ház felújítására előterjesztett
önálló indítványát. A feladatra a költségvetés
tárgyalásakor térnek vissza.
A testület többek között elfogadta az állattartás
szabályozásáról szóló 52/2004. (XII.22.) számú rendeletének
módosítását, a közterületek és közterület
jellegű területek használatáról szóló rendelet módosítását,
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
többször módosított 26/2003. (IV. 23.) számú
rendelet módosítását. Módosítással elfogadták a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendjére vonatkozó
közbeszerzési szabályzatot, valamint az Erzsébet
tér É-i tömb rehabilitáció célokmányt.
Egyetértett a testület a Thury városrészben kialakításra
kerülő többfunkciós városi sportcsarnok építésével,
a hulladékgyűjtő-szállító jármű beszerzésével,
a város-rahabilitációs programmal, és a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményének új Alapító Okiratával.
KIEGÉSZÍTÉS
Múlt heti lapszámunkban
foglalkoztunk városunk munkanélküliségi
számaival. A munkaügyi
központból kapott adatokhoz
kiegészítésként közöljük,
hogy Nagykanizsa adatsora
városunk mellett öszesen 47 városkörnyéki
település adatait is
magában foglalja. Az adatokat
ennek fényében kell értékelni.
4 A HÉT TÉMÁJA:: ADÓVÁLTOZÁSOK 2005. január 28.
A idei évben három szja bevallási lehetőség közül választhatunk a
2004-es évről származó jövedelmünk utáni adókötelezettség elszámolására.
Mindhárom esetben lehetőség van a befizetett személyi jövedelemadó
1-1 százalékának a felajánlására.
ÖNBEVALLÁS
A 2004-es jövedelmekről a 0453. számú bevallást kell majd benyújtaniuk
az önbevallóknak. A személyi jövedelemadó-bevallás szabályai
– a határidő kivételével – nem változtak. 2005. január 17-ig kellett
megkapniuk a bevallási nyomtatványt az egyéni vállalkozóknak és az
adószámmal rendelkező, áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek.
Március 28-ig postázzák az egységcsomagokat a tavalyi évben is önadózó
magánszemélyeknek, az őstermelőknek, illetve azoknak, akik
2004-ben szja előleget fizettek, de nem kapnak nyomtatványt közülük
azok, akik 2005. február 15-ig az újonnan bevezetett adóhatósági
adómegállapítást választják, illetve akik korábban internetes bevallók
voltak. Ha ez utóbbiak idén mégsem kívánják használni az internetes
programot, ingyenesen egységcsomagot kaphatnak az APEH ügyfélszolgálatokon.
Az önbevalló egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyek a személyi jövedelemadó bevallásukat 2005.
február 15-ig kötelesek benyújtani, ezzel egyidejűleg kell teljesíteni az
adófizetési kötelezettséget is. A többi önadózó a korábbi évek gyakorlatától
eltérően május 20-ig köteles a személyi jövedelemadó bevallására
és az adó megfizetésére vonatkozó kötelezettségének eleget tenni.
Az adó (járulék) visszautalása a bevallás beérkezésétől számított 30
napon belül, de leghamarabb 2005. március 1-jétől kezdődően történik.
Amennyiben az adóhatóság késik a visszautalással, késedelmi kamatot
köteles fizetni.
MUNKÁLTATÓI ELSZÁMOLÁS
A magánszemély január 15-ig nyilatkozhatott arról, hogy személyi
jövedelemadó tekintetében a munkáltatói elszámolást, vagy az egyéb
lehetőségeket választja. A magánszemély február 20-ig köteles átadni
az adókötelezettség elszámolásához szükséges igazolásokat a munkáltatójának,
ha a munkáltatóval történő elszámolást választotta. Ebben az
esetben a munkáltató május 20-ig állapítja meg a munkavállaló adóalapját
és adóját valamint teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét az
adóhatóság részére, majd legkésőbb 2005. június 20-ig kell a munkavállaló
részére a visszatérítendő adót visszafizetnie, vagy a befizetendő
adót a munkavállalótól levonnia. Egyéb esetekben január 31-ig kell kiállítaniuk
a munkáltatóknak a magánszemélyek éves adókötelezettségének
teljesítéséhez szükséges igazolásokat.
APEH ÁLTALI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS
A harmadik lehetőség, amely idén választható először: az adóhatósági
adómegállapítás, mely kiterjed a személyi jövedelemadóra, a járulékfizetési
kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulékra és
az egészségügyi hozzájárulásra. Az APEH általi adómegállapítás iránti
nyilatkozat megtételére akkor jogosult a magánszemély, ha az adóévben
kizárólag munkáltató(k)tól, kifizető(k)től szerzett olyan bevételt, amelyet
a nyilatkozat hiányában köteles lenne bevallani. Vannak olyan esetek,
amikor nem választható az adóhatósági adómegállapítás, íme néhány
ezek közül: ha ingatlan értékesítéséből is származott jövedelem; ha
az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor
a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását
kérte – ide nem értve a törvény szerint igazolás nélkül elszámolható
költség (elismert költség) levonására vonatkozó nyilatkozatot –; ha
az adóévre a lakáscélú kedvezmény vagy a biztosítások kedvezménye
miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles; ha
adókedvezményt kíván érvényesíteni felsőoktatási tandíj halasztott kedvezménye,
felnőttképzés díjának kedvezménye, halasztott kedvezménye,
számítógép, számítástechnikai eszköz kedvezménye (Sulinet) címén.
Az adóhatósági adómegállapítást a 04530. számú nyilatkozat benyújtásával
lehet kérni. A nyomtatványhoz annak benyújtási határidejéig,
azaz 2005. február 15-ig lehet hozzájutni ingyenesen az igazgatóságok
ügyfélszolgálatain vagy letölthető azt az internetről. A határidő
jogvesztő jellegű, a késedelmes nyilatkozatokat az APEH nem fogadhatja
el, így a mulasztó önbevallóként köteles az szja bevallását teljesíteni.
Az adóhatóság május 20-ig postázza az elkészített adómegállapításokat.
2005. június 20-ig kell teljesíteni az szja befizetésére vonatkozó
kötelezettséget, illetve az adóhatóság is eddig az időpontig téríti
vissza a visszajáró személyi jövedelemadó, nyugdíjjárulék összegét.
A magánszemély egyébként az adóhatóság által elkészített
adómegállapításra annak kézhezvételétől számított 8 napon belül észrevételt
tehet.
Jelentősen módosult a kifizetői
és munkáltatói adatszolgáltatás
rendje. Az idei évtől az, aki
10 személlyel kapcsolatban teljesíti
hibásan az adatszolgáltatását,
2 millió forintot elérő bírságöszszegre
is számíthat. Fontos változás
továbbá, hogy az előírt adatszolgáltatás
többségét elektronikus
úton vagy gépi adathordozón
kell teljesíteni. A szükséges programok
az adóhivatal internetes
honlapjáról érhetők el – áll az
APEH tájékoztatójában. A hibás,
hiányos, valótlan adattartalmú,
vagy elkésett adatszolgáltatást,
valamint az adatszolgáltatás elmulasztását
az adóhatóság eddig
is szankcióval sújthatta. A 2005-
től hatályos rendelkezések szerint
a mulasztási bírság felső határa
az adatszolgáltatással érintett személyek
számának és a bírság
adatszolgáltatóra egyébként vonatkozó,
törvényben rögzített legmagasabb
értékének a szorzata.
Az adatszolgáltatások nagy részét
2005. január 31-ig kell benyújtaniuk
az érintetteknek. Ez a határidő
elsősorban azokra a kifizetőkre
vonatkozik, akik nem számolnak
el a munkavállalóval és azokat
az adatszolgáltatásokat, amelyek
az adóhatósági adómegállapítás
alapjául szolgálnak. A
munkavállalókkal elszámoló
munkáltatóknak 2005. május 20-
ig kell adatszolgáltatási kötelezettségüknek
eleget tenniük. Ebben
az esetben az adatszolgáltatás
és elszámolás határideje azonos.
Az adatszolgáltatások pótlásánál,
illetőleg helyesbítésénél is az
alapbizonylatot kell kitölteni, illetve
az annak megfelelő adattartalommal
lehet teljesíteni.
A jövő év elejétől több mint háromszorosára nő azon adózók száma,
akik interneten, elektronikus aláírással hitelesítve teljesítik az adóhatóság
felé bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az eBEV rendszerben
jelenleg közel 3000 adózó teljesíti a bevallási és adatszolgálati kötelezettségét
elektronikus úton. A körülbelül egy százalékot kitevő elektronikus
adózók adják az összes adóteljesítmény kétharmadát, és a nettó
pénzforgalom több mint felét. Január 1-jétől az eddigi közel 3000 adózó
helyett már több mint 10 ezer adózó tartozik majd az eBEV-körbe. Az
eBEV-es társas vállalkozások a teljes adózói kör nettó pénzforgalmának
több mint a felét képviselik a jövőben. Tekintve, hogy az elektronikus bevallásokat
csak az APEH-honlapjáról elérhető bevallás-kitöltő programmal
lehet kitölteni, ezek a nyomtatványok az ellenőrző programnak köszönhetően
jóval kevesebb hibát tartalmazhatnak. Aláírás nélkül pedig az
elektronikus adóbevallás be sem érkezhet, hiszen az elküldés egyik feltétele
az aláírás megléte. Az APEH tájékoztatója szerint az új elektronikusan
adózók már megkapták az értesítéseket és a regisztrációs adatlapokat,
amelyen közölniük kellett az elektronikus aláírók adatait. Az elektronikus
bevallási rendszerbe tartozóknak az elektronikus aláíráshoz az APEH ingyenesen
biztosít adózónként 3 chip kártyát és 1 kártyaolvasó berendezést,
valamint a rendszer használatához szükséges telepítő CD lemezt. A
kártyákat és kártyaolvasókat november végétől adják át, nem lesz tehát
akadálya annak, hogy az elektronikus adóbevallások és adatszolgáltatások
rendszere zökkenőmentesen bővüljön a jövő év január elsejétől.
FEBRUÁR 15., MÁJUS 20.
BÍRSÁGOLHATÓ JÖVőRE eBEV
2005. január 28. A HÉT TÉMÁJA:: ADÓVÁLTOZÁSOK 5
Fontos változás, hogy az adókedvezmény
csak a hitelfelvétel évében és további négy
évig érvényesíthető. A gyermekes családok,
akik nem jogosultak szocpolra, gyermekenként
további egy évig érvényesíthetik a kedvezményt
a családi pótlékra jogosult gyermek
után. Átmeneti rendelkezésként akik a
korábban hatályos szabályozás szerint jogosultak
voltak a kedvezményre, 2004-ben és
2005-ben az új szabályok szerint ugyan, de
az időbeli korlát figyelmen kívül hagyásával
érvényesíthetik azt. Tehát hiába járt le az öt
év 2003-ban, még további két évig jogosultak
kedvezményre, ha az egyéb feltételeknek
megfelelnek.
Januártól változott a lakáshitelek törlesztéséhez
kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele.
Az új szabályok a 2004-es adóbevallásban
alkalmazandók első alkalommal. Az
elismerhető járulékos költségekről az APEH
állásfoglalást adott ki. Nem tekinthető járulékos
költségnek eszerint a közjegyzői díj és a
biztosítás díja.
Januártól változott a lakáshitelek törlesztéséhez
kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele,
amely új lakások esetén 15 millió forint,
használt lakások esetében 10 millió forint
hitelösszegig jár az éves törlesztőrészlet
40, illetve 30 százaléka erejéig. Legfeljebb
évi 120 ezer forint igényelhető vissza a hitelintézet
által igazolt törlesztő részletek alapján,
amely a tőke, a kamat és a járulékos
költségek összessége. A kedvezmény igénybevételét
az adózó jövedelmi viszonyai is befolyásolják:
csak évi 3,4 millió forintos jövedelemig
jár a teljes az adó-visszaigénylési lehetőség,
4 millió forintig fokozatosan csökken,
e fölött pedig egyáltalán nem vehető
igénybe. Másként alakul a jövedelemkorlát,
ha az adóévben az adós házastársa vagy élettársa
legalább hat hónapig gyesen van: ebben
az esetben 4,4 millió forint jövedelemig lehet
érvényesíteni a teljes adókedvezményt, s 5
millió forint a felső határ. További feltétel,
hogy a gyesen lévő szülő a hitelszerződés
szerinti ingatlan tulajdonostársa és egyben a
kedvezményt érvényesítő adós adóstársa is
legyen. A fokozatos csökkentés az adójóváírás
fokozatos csökkentéséhez hasonló módszerrel
történik. A kiszámított adókedvezményt
csökkenteni kell a 3,4 millió forint feletti
(vagy gyesen lévő adóstárs esetén 4,4
millió forint) jövedelem 20 százalékát meghaladó
részével.
Új illetékbélyegeket hoznak forgalomba szeptember 15-től 100, 200,
500, 1000, 2000, 5000 és 10 000 forintos címletekben. Az új bélyegek
számos biztonsági elemet tartalmaznak, melyekkel megelőzhetőek a
visszaélések. Az új illetékbélyegek forgalomba hozatalának napjával
valamennyi régi típusú bélyeg előállítása és forgalmazása megszűnik.
A régiek (az 5000 forintos címletű kivételével) december 15-ig még
felhasználhatók, vagy az illetékhivatalokban visszaválthatók. Ezt követően
a korábbi kiadású címletek mindegyike érvénytelenné válik. A
régi 5000 forintos címletű illetékbélyegek szeptember 15-től már nem
használhatók fel, azonban december 15-ig visszaválthatóak az illetékhivatalokban.
Az adómódosítások több ponton érintették a környezetterhelési díjjal
kapcsolatos rendelkezéseket, így pontosították a levegőterhelési díj alóli
mentességet is. A jelenleg hatályos szabályozás szerint mentesül a díjfizetés
alól a közintézményi tüzelőberendezést üzemeltető, a jövőben
azonban ez a kedvezmény valamennyi költségvetési szervre kiterjedően
alkalmazható lesz. A módosítás egyértelműen rögzíti, hogy a törvény 2.
számú mellékletében feltüntetett vízterhelő anyag kibocsátása esetén
kell vízterhelési díjat fizetni. A közcsatornán elvezetett, majd felszíni
vízbe kibocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító
telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot üzemeltető szolgáltató a
terhelés arányában átháríthatja a szolgáltatást igénybe vevőkre. Ha a
szennyvíztisztító telepet és a csatornahálózatot üzemeltetők személye
különbözik egymástól, a csatornahálózat üzemeltetőjének lehetősége
van a rá hárított díjat az igénybe vevőkre továbbhárítani. Végeredmény
tehát minden esetben az, hogy díjat a lakosság fizeti meg. Fontos változás,
hogy a talajterhelési díjat az egyedi szennyvíztározót alkalmazó
kibocsátó is köteles megfizetni, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá. Nem kell díjat fizetnie azonban annak, aki szakszerű
formában és ellenőrzött körülmények között egyedi szennyvízkezelést
alkalmaz, azaz a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben az
alapállapot felmérése során rögzített értéket a nitrát, az ammónium, a
szulfát és a klorid tartalom 20 százalékkal nem haladja meg. Bővül a
díjkedvezmény igénybevételének a lehetősége vízterhelési díj tekintetében
a felszíni vizek közvetlenül terhelését csökkentő beruházást megvalósítókkal.
A vízminőségi és mennyiségi mérőműszerek beszerzési értékének
a levonása ellenben az eddigi 100 százalék helyett a jövőben
csak 80 százalékos mértékben lesz megengedett.
Idén kétkulcsos, 18 és 38 százalékos lesz a személyi jövedelemadó
és 8 millió forintos jövedelemig vehető igénybe családi adókedvezmény.
A két személyi jövedelemadó kulcsot elválasztó 1,5 milliós
jövedelmet havi bruttó 125 ezer forintos fizetéssel lehet elérni,
vagyis az ennyit vagy az ennél kevesebbet keresők a 18 százalékos
kulccsal fizetik az szja-t jövőre.
Az adójóváírás esetében a jogosultság felső határa 2005-ben évi 1
millió 350 ezer forint lesz, a számított adót az adójóváírás csökkenti,
amely az adóévben megszerzett bér 18 százaléka, de jogosultsági
hónaponként legfeljebb 9 ezer forint lehet.
Adókedvezményeket 100 ezer forint összegben azok vehetnek
igénybe, akiknek az éves jövedelme a 6 millió forintot nem haladja
meg. Ha az adózó jövedelme éves szinten 6 millió forint és 6,5 millió
forint közé esik, akkor a 100 ezer forintos kedvezmény fokozatosan
megszűnik a 6,5 millió forint jövedelemhatárig. A 6,5 millió forintot
meghaladó éves jövedelemnél adókedvezmény nem vehető igénybe.
Családi adókedvezményeket évi maximum nyolcmillió forintos jövedelemig
lehet igénybe venni.
SZJA 2005-BEN
LAKÁSHITEL ADÓKEDVEZMÉNYE
ÚJ ILLETÉKBÉLYEGEK
ÖKO-ADÓ
2005. január 1-jétől az egyéni
és a társas vállalkozók kötelesek
úgynevezett vállalkozói járulékot
fizetni. A járulék alapja
mindaz a jövedelem, ami a társadalombiztosítás
ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX.
Törvény alapján az egészségbiztosítási
járulék alapját képezi, a
mértéke pedig 4 %. A vállalkozói
járulékot a vállalkozó negyedévente,
a tárgynegyedévet
követő hó 12. napjáig köteles
megfizetni, a bevallásra pedig
az éves adóbevallásának keretében
kerül sor, az Art. szabályai
szerint. Az EVA hatálya alá tartozó
vállalkozó az EVA részeként
köteles megfizetni a járulékot.
A társas vállalkozó a tárgynegyedévet
követő hó 12. napjáig,
az önadózás szabályai szerint
köteles megfizetni vállalkozói
járulékát, míg bevallási kötelezettségének
az éves adóelszámolásban
kell eleget tennie. A járulékfizetés
ellenében úgynevezett
vállalkozói járadék illeti meg azt
a munkanélkülit, aki a megelőző
négy évben legalább 365 napig
egyéni vállalkozóként vagy társas
vállalkozóként tevékenykedett,
és a tevékenysége folytatása
alatt a vállalkozói járulékfizetési
kötelezettségének eleget
tesz.
VÁLLALKOZÓI JÁRULÉK ÉS JÁRADÉK
6 ESÉLYEGYENLőSÉG 2005. január 28.
HKÖ: JÓ ÉV
VOLT 2004!
Több szempontból is eredményes
évet tudhat maga mögött a
Horvát Kisebbségi Önkormányzat.
Ezt igazolják a jól bevált hagyományőrző
programok, a horvát
kultúra megismertetésével kapcsolatos
rendezvények sikere, valamint
a megyei horvátság vérkeringése
való bekapcsolódás. A tavaly,
ötödik alkalommal megrendezett
Zalai Horvátok Kulturális Találkozóján
megjelenő egyre több résztvevő,
a HKÖ felé érkező visszajelzések
mutatják a találkozó szükségességét,
hogy a zalai horvátok
kölcsönösen megismerjék egymás
kultúrcsoportjait, egymás munkáját.
A Horvát Néprajzi Táborban
résztvevő fiatalok az anyaországba
is kilátogattak, ahol előadás keretén
belül szembesülhettek a két ország
történelmi múltjával, a nagy
egyéniségek életével. Az Országos
Horvát Önkormányzattól elnyert
pályázati pénzből, 600 ezer forintért
megújultak a Kanizsai Horvát
Kórus népviseleti ruhái, a 25
tag részére új, muramenti népviseleti
fellépő ruhát varrattak.
– A kórus minél színvonalasabb
felkészülése, fellépése érdekében
régóta hiányzott egy hangszer,
tavaly év végén sikerült egyet
vásárolnunk. A népfőiskolai programok
megszervezéshez, a fiataljaink
vetélkedőkre való felkészüléséhez
és az anyaországgal való megismerkedéshez
nélkülözhetetlen televízió
és videó készülékkel is rendelkezik
már a kisebbségi önkormányzat
– mondta el a HKÖ elnöke,
Vargovics Józsefné.
A 2004-es évi együttműködését értékelte péntek
délelőtt a Bogdán János Közösségi Házban a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság, a helyi, valamint a
környező települések cigány kisebbségi önkormányzatai.
Az értékelést követő sajtótájékoztatón dr.
Molnár József városunk rendőrkapitánya elmondta:
– Tovább javult, szélesedett az együttműködés.
2004-ben olyan bejelentés nem érkezett a rendőrökkel
szemben, hogy diszkriminatív intézkedést foganatosítottak
volna. Ez jelzi, hogy a több éves munka
gyümölcse olyan szinten beérett, hogy a rendőrök
intézkedéseik során nem tesznek különbséget a roma
és a nem roma állampolgárok között.
Rugalmas és problémacentrikus azonnali reagálás
fogja jellemezni az együttműködést 2005-ben. A jövő
évi folytatást tartalmasabbá kívánják tenni olyan programok
megszervezésével, amelynek keretén belül alkalmazható
ismeretátadásra kerülne sor az egyes
problémakörök szakembereinek tréningjeivel. A közeljövőben
30 órás roma népismereti oktatáson vesznek
részt a nagykanizsai kapitányság munkatársai.
Váradi Istvánné, a nagykanizsai CKÖ elnökhelyettese
példaértékűnek tartja ezt a fajta együttműködést.
A jó kapcsolatot annak tulajdonítja, hogy
egyfajta párbeszéd indult el, amikor cigány népismereti
oktatáson vettek részt a rendvédelmi szervek.
Szerinte a rendőrállományban másfajta gondolkodás
alakult ki, másképpen kezelik a másságot.
Szendrei János, az ORFK képviseletében elmondta,
hogy a megyében, Nagykanizsán olyan műhelymunka
folyik, ami a rendőrségen belül kiváló minősítésű,
mind a programok, mind a felek hozzáállása terén.
PÁRBESZÉD A RENDőRSÉG ÉS A CKÖ KÖZÖTT MEGHÍVÓ
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat meghívja
a „Régi horvát ízek” című
gasztronómiai délutánra, amelyben
a muramenti horvátok jellegzetes
népi ételeit mutatjuk be
borverseny kíséretében.
Helyszín: Halis István Városi
Könyvtár. Időpont 2005. január
30. vasárnap 15 óra. Kedvenc
borával is meglephet bennünket!
A borversenyben való részvételhez
2 db 0,7 literes zöld
üvegben kérjük a bort!
VILÁGOSSÁG ÉS ÉLET
A Jézus Szíve Plébánia a
hét végén szervezi meg immár
ötödik alkalommal a
jótékonysági farsangi bálját.
A HSMK-ban megtartandó
rendezvényről és a
katolikus egyház ez évi
üzenetéről kérdeztük
Fliszár Károly plébánost:
– A Szentatya ezt az évet az Oltáriszentség,
az Eucharisztia évének
nevezte ki az egész világra. Az
Oltáriszentség évének mottója így
szól: az eucharisztia világosság,
és élet, a harmadik évezredre. Az
eucharisztia igazából hálaadás,
Jézus Krisztus testének és vérének
ünneplése. Mi már megelőztük a
pápai felszólítást, hiszen nálunk
egész napos szentségimádás van.
Jó hatással van az emberekre,
hogy nyitva van a templom, és le
tudnak térdelni az Isten előtt.
Nem az élet térdeltet le bennünket,
hanem önként letérdelünk,
önként tudunk alázatosak lenni,
mert amilyenek vagyunk az Isten
iránt, előbb-utóbb egymás iránt is
olyanok leszünk Hogyha az alázatosságra
nevel és tanít, és elfogadjuk
azt, hogy az Isten így maradt
itt közöttünk, a kenyér és a
bor színében, akkor ez azt jelenti,
hogy a másik embert is el tudjuk
fogadni olyannak, amilyen. Ha az
nem semminek látszó, akkor is értékes,
mert az Isten gyermeke, teremtménye.
Elfogadni a nehézségeket,
a másik embert a gyarlóságaival,
a hibáival, a bűneivel
együtt. Ez az, ami a mai világnak
nagy üzenet, és jó, ha az ember
így gondolkodik.
– Milyen célra fordítják idén a
bál bevételét?
– Egyházközség január 29-én
tartja jótékonysági bálját, nagy
összefogással, 450 fő részvételével.
A bevételt az 1933-ban épült
Kórház kápolna felújítására
használjuk fel. Először a kápolna
fűtés korszerűsítését kell megoldani,
a tervek szerint a kórház
fűtési rendszerére kötnek rá. Erről
már tárgyaltunk a kórház vezetőségével.
Utána, a mennyezetig
zománcfestékkel lefestett vakolatot
kell leverni, majd következhet
az oltár restaurálása. A
fából készült, gyönyörűen faragott,
gazdagon aranyozott szobrok
is restaurálásra szorulnak.
Az oltár felett középen található
Szent Mártonnak, a kápolna védőszentjének
a szobra. Azt a pillanatot
láthatjuk, amint a lovas
katona elvágja a köpenyét és a
koldusnak nyújtja. A ma élő emberek
számára is érvényes ez az
üzenet, a beteget ápolni, a koldust
segíteni kell. A mai világban
is fontos valahova, egy közösségbe
tartozni. Ha senkije sincs valakinek,
csak ivócimborája, az
nem elég. Jó érzés tudni azt,
hogy valakik befogadtak, elfogadtak
bennünket, ezáltal szebbé
tudjuk tenni egymás életét.
Az Európai Unió egyes termékek esetében részletes szabályokat alkotott. Ilyenek többek között az élelmiszertermékekre
vonatkozó előírások, fogyasztó szerződések.
Hazai tésztáink lényegesen különböznek a közösségi elvárásoktól. Az EU-ban tojás nélkül készítik a tésztát
nagy sikértartalmú, kemény durumbúzából őrölt liszt felhasználásával, nálunk viszont lágy búzából gyártott
lisztből, ami igényli a tojás hozzáadását. A sárga szín megőrzése végett béta-karotint kevernek a hazai tésztába,
az EU előírásai azonban tiltják a béta-karotin használatát, ellenben a tojás, illetve tojáspor használatával.
2005. július 31-étől az Európai Unió tagállamaiban hatályba lépő újabb korlátozások szerint tilos lesz
minden dohánynemű reklámozása a rádióban (a televízióban már korábban megtiltották), napilapokban, folyóiratokban,
sőt az Interneten is, és törvénybe ütközik majd az ingyentermékek reklámcélból való osztogatása
is. Cigarettára, pipára hasonlító játékok, édességek sem kerülhetnek a boltokba. Így Magyarországon
megszűnik a cigirágó és a mentolos pipácska is. A cigarettagyárak nem szponzorálhatnak nemzetközi sportrendezvényeket,
popkoncerteket.
A mák termesztését az Európai Unió nem tiltja, kizárólag a gyógyszerek alapanyagát képező ún. ipari
mák termesztését szabályozza. Az alkaloidát gyakorlatilag nem tartalmazó étkezési mák szabadon termeszthető
Magyarországon, de a mák szalmáját a termelő köteles megsemmisíteni. Vásárlásával és termeltetésével
csak meghatározott feldolgozó foglalkozhat.
EU-SZABVÁNYOK
2005. január 28. GAZDASÁG 7
Beszélgetésünkben Czoborné
Dr. Pintér Ildikó elnököt elsőként
arról kérdeztük, hogy indult az új
év a szövetkezetben.
– Az október közepétől március
közepéig tartó szezon felénél vagyunk,
ilyenkor varrjuk a következő
nyár modelljeit. A január hónapot
egy osztrák cég megrendelésével
folytatjuk a szokásos termékösszetételben:
nadrágkosztümöket,
kosztümöket, szoknyákat, ruhákat
és alkalmi ruhákat készítünk. Továbbra
is dolgozunk régebbi francia
vevőinknek. Újdonságot jelent,
hogy a nagy francia divatházak
közül a Dior Divatháznak is szállítunk
február közepén. Folynak a
varrás és vasaláspróbák. Nagyon
különleges az anyag, a blézerek és
kabátok makramé, csipke és elasztikus
farmer, valamint makramé,
csipke és igazi bőr kombinációjával
készülnek. Különleges megmunkálással
készülnek ezek a női
ruhák és különleges felkészültséget
igényelnek a munkában résztvevők
részéről. Csak kis szériát, 100-200
darabot rendeltek, melyekből egyegyet
szállítanak ki a világ különböző
tájain lévő 180 butikba. A
műszaki előírástól nem lehet eltérni,
a varrásoknál a tolerancia nulla.
Éppen az előbb hívtam a szerelőt,
mert a bőr nem ment elég
egyenletesen a varrógép alatt.
A cégnél a dolgozók alaptudása
megvan, ám meg kell tanulniuk az
új technológiákat, a pontosságot. A
150 fő egy műszakban dolgozik,
közülük húszan a zalaszentmihályi
üzemben varrnak. Éves szinten
100-120 ezer darab terméket készítenek,
ezek egy része külföldi bérmunka,
másik része saját kollekció,
amit már elég jól ismernek a magyar
piacon.
– A nagykanizsai gazdasági
kamara alelnökeként mennyire
tartja fontosnak, hogy egy cég
tagja legyen a Kereskedelmi és
Iparkamarának?
– Minden cégnek kell valahova
tartoznia, kell, hogy valaki összefogja
és képviselje akár a szakmai,
akár a gazdasági érdekeket. Ahhoz,
hogy a gazdálkodó egységek
fejlődni tudjanak, azon kívül, hogy
saját maguk megtesznek mindent,
amit tudnak, vannak olyan intézkedések,
amiket saját hatáskörükben
nem tudnak megoldani. Azért
vannak a kamarák, hogy a közös
érdekeket továbbítsák, a kormány
programjának kialakításakor részt
vegyenek a tárgyalásokon. Sok
külföldi céggel dolgozunk, tudom,
mekkora súlya van az EU-ban a
kamaráknak. Magyarországon
hosszú fejlődési folyamat eredményeként
juthatunk el majd idáig.
Jelenleg a kamara alelnöke vagyok,
de már az előző periódusban
is részt vettem a munkában.
Legutóbb az EU-s csatlakozással
kapcsolatban szerveztünk fórumokat,
és próbáltunk felkészülni arra,
amiben most már élünk. Azt a
munkamorált, munkatempót, módszert,
szemléletet, amit a nyugateurópaiak
alkalmaznak, mindenképpen
el kell sajátítani a magyar
vállalkozásoknak is, mert különben
a versenyben elmaradnak, kiesnek
a piacról. Azoknak a gazdasági
szabályzóknak a kialakításában,
amelyek behatárolják napmint
nap a munkánkat, részt kell
venni a kamaráknak, és azokat a
módszereket is propagálniuk kell,
amik elősegítik a piaci előretörést.
Meg kell tanulni a magyar vállalkozásoknak
is a marketinget, a piackutatást
és a piachoz való alkalmazkodás
minden módját, ami a
egy cég fejlődésének előfeltétele.
– A ruhaipari szövetkezet működésére
mindez már jellemző?
– A cég 1949-ben alakult, az eltelt
56 évben nagyon sok vevőnek
szállítottunk különböző környezetben
és feltételek között. Remélem,
tudunk úgy alkalmazkodni a környezethez,
hogy tovább fejlődhetünk.
A magasabb hozzáadott értékű,
nagyobb tudást igénylő termelést
lehet megtartani Magyarországon,
s ehhez a munkaerőnek
és nekünk magunknak is fel kell
nőnünk, hogy teljesíteni tudjuk.
Ez szaktudás igényel, valamint a
szervezési módszerek magas fokú
ismeretét, gyakorlatát feltételezi.
– A kanizsai vásárlók milyen
termékekkel találkozhatnak a cég
mintaboltjában?
– Alapvetően a saját Anissa,
Tinissa, és az Anissa plusz márkánkat
értékesítjük itthon és jelenleg
már Amerikában, Belgiumban
is. A boltunkban a mindenkori
kínálatunk megtalálható.
Arra törekszünk, hogy a termékünk
divatos és elegáns legyen,
büszkék vagyunk rá, hogy sok kanizsai
hölgy csak tőlünk öltözködik.
Néha előfordul, hogy valamelyik
külföldi megrendelő itt
hagy nálunk néhány ruhát, mert
nem tudja mindet eladni. Vevőinknek
megvannak a saját értékesítési
csatornáik. Tervezőnk is tájékozódik
a külföldi vásárokon,
élvonalba tartozó modelleket tervez
nekünk. Az egyediségre törekszünk,
nem akarjuk, hogy ugyanabból
a modellből sok legyen.
Külföldi gyártóktól vásároljuk az
alapanyagokat, ezáltal egyedi,
különleges igényeket is ki tudunk
elégíteni – válaszolta befejezésül
Czoborné Dr. Pintér Ildikó.
A NYÁR MODELLJEI KÉSZÜLNEK
A több, mint ötven éves múltra visszatekintő Kanizsa Ruhaipari
Szövetkezet három kisipari szövetkezet egyesülésével,
azok jogutódjaként jött létre. A jól képzett szakembergárda,
valamint az évek folyamán megvalósított kiemelkedő
színvonalú műszaki fejlesztés, és a folyamatosan bővülő termelési
kapacitás tette lehetővé, hogy a szövetkezet a belföldi
piacokon kívül a nyugat-európai piacokra is jelentős menynyiségű
terméket gyárt.
MAGYAR
TELEKOM RT.
A Matáv Igazgatósága január
20-án döntést hozott a Matáv
nevének Magyar Telekomra
történő változtatásáról. Az elvi
döntés értelmében a cég hivatalos
neve a február 22-én megtartandó
rendkívüli közgyűlést
követően Magyar Telekom Rt.
lesz. A névváltáshoz közvetlenül
kapcsolódó működési költségeket
a Deutsche Telekom viseli,
derül ki a részvénytársaság
hírleveléből.
BEZÁR AZ
ÜVEGGYÁR
Az egykor ezer embert foglalkoztató,
a Vár utca ipari negyedének
meghatározó cége, a
nagy múltú üveggyár jelentett
csődöt. A termelés már leállt, a
kemencét kieresztették, a dolgozók
egy részét szabadságra
küldték. Újabb 140 munkahely
szűnik meg ezzel a megyében.
A társaság elsősorban a
rendkívül magas villamosenergia-
ár miatt adósodott el, de a
csődhöz hozzájárult a túl erős
forint is. A cég várhatón felszámolást
kezdeményez önmaga
ellen, és az ingatlanvagyon értékesítése
után fizetnek majd
végkielégítést az alkalmazottaknak.
A remény a gyár újraélesztésére
gyakorlatilag a nullával
egyenlő.
Folyamatosan átalakulóban van a kanizsai belváros. Boltok szűnnek
meg, újak költöznek a régiek helyére, vagy többségében ott maradnak az
üresen, porosan tátongó kirakatok, gazdátlannak tűnő üzlethelyiségek,
egyre hirdetve, az egykori kereskedőváros már a múlté. A Zalaiparker Rt.
által működtetett üzletek is komoly változáson mentek keresztül az elmúlt
néhány évben, különösen tavaly. A jelenség okairól szólva Bartha
András, a társaság elnök-vezérigazgatója elmondta, csak részben magyarázható
a keleti áruk tömeges megjelenésével és a kereslet csökkenéséből
adódó bevételkieséssel. A valódi ok a háromszorosra emelt, így a
fővárosi belvárosi árral vetekedő bérleti-díjban keresendő. Bartha András
kifejtette, hogy bár voltak próbálkozások a részvénytársaság részéről egy
alacsonyabb bérleti-díj megállapíttatására, érdemi eredményt nem értek
el, ezért kénytelenek bérleményeik egy részét elhagyni. E jelenségnek
esett áldozatul az elmúlt év végén megszűnt Erzsébet, vagy Ifjúsági Áruház
– amely az Ady utcába költözött és hamarosan ismét kinyit–, és az
Eötvös téri barkácsbolt is. Az Erzsébet Áruház helyét egy illatszer-kereskedésnek
adja át február elsején, tudtuk meg Bartha Andrástól. A Kanizsa
Áruház, bár szűkített keretek között, mint a város szimbóluma még
várja a vásárlókat, de az áruház alatti, raktárként funkcionáló pincehelyiség
egy részét szintén visszaadta a bérlő a tulajdonosnak.
ZALAIPARKER, SZűKÜLőBEN
8 VÁROSHÁZA 2005. január 28.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSÉNEK 10/1999. (III.23.) SZÁMÚ
RENDELETE A GÉPJÁRMű VÁRAKOZÓHELYEK LÉTESÍTÉSÉRőL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy biztosítsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén az építmények rendeltetésszerű használatához igazodó,
megfelelő számú gépjárműtároló- és várakozóhelyek folyamatos kialakítását.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező más szervezetre (továbbiakban: építtető),
aki/amely az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő épület nagyobb
parkolóigénnyel járó bővítése, valamint rendeltetési mód változtatás
esetén nem tudja biztosítani a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: OTÉK), vagy településrendezési tervekben előírt menynyiségű
gépjármű-várakozóhelyet (továbbiakban: parkolóhely).
A parkolóhelyek létesítése
3. §
(1) Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉKban
előírt mennyiségű és fajtájú gépjárművek részére a létesítményekhez tartozó
építési telken vagy közterületen parkoló- illetve rakodóhelyet kell kialakítani.
(2) Ha az építtető az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő
épület nagyobb parkolóigénnyel járó bővítése, továbbá rendeltetési mód
változtatás esetén nem tudja biztosítani az OTÉK-ban előírt számú parkolóhelyet,
az önkormányzattal megállapodást köthet, hogy az önkormányzat
a beépítésre szánt területtől legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban,
vagy a közterületek közlekedésre szánt területén az építtető helyett a szükséges
számú parkolóhelyeket megépíti, vagy parkolóépítés céljára területet
biztosít.
(3) Az építtető a megállapodás alapján parkolóhely megváltási vagy
területbiztosítási díjat köteles fizetni az 1. sz. mellékletben meghatározottak
szerint.
(4) Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Korm. Rend. 42.§ (10) bekezdése értelmében a
parkolóhelyek számát a 26/1999.(VI.16.) számú közgyűlési rendelettel
jóváhagyott Vásárcsarnok és Környéke rendezési tervvel szabályozott területen
a számított parkolóhelyek 30%-kal csökkentett mértékben állapítja
meg. 1
Parkolóhely megváltás
4. §
(1) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtető által
igényelt parkolóhelyet a befizetett megváltási díj ellenében közterület
közlekedésre szánt területén legkésőbb 1 éven belül, parkolóház esetében
legkésőbb 5 éven belül kialakítja.
(2) A parkolóhely megváltási díjat egy összegben, az építési engedély
jogerőre emelkedéséig kell befizetni. Részletfizetést – kérelemre – a
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig, de legfeljebb 6
hónapig a polgármester engedélyezhet. A befizetésről, vagy részletfizetésről
szóló igazolást az építési hatósághoz be kell csatolni.
(3) A 4. § (1) bekezdés szerint kialakított parkolóhely az önkormányzat
tulajdonában marad, az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati
jogot nem szerez.
(4) Parkolóházban kialakításra kerülő parkolóhelyre befizetett létesítési
hozzájárulás esetén az építtető a parkolóház elkészültétől számítva 10
évre szóló használati jogot szerez.
(5) Az építtetőt az (4) bekezdésben foglalt idő eltelte után az általa
használt parkolóhelyre előbérleti jog illeti meg.
Területbiztosítás
5. §
(1) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtető által
igényelt parkolóhely megvalósítása érdekében parkolóépítés céljára területet
biztosít. Ebben az esetben a használatbavételi engedély megszerzéséig
építtető köteles a parkolóhelyet kialakítani a kezelő által meghatározott
és a megállapodásban rögzített műszaki követelményeknek megfelelően.
(2) Az építtető az 1. sz. melléklet szerinti területbiztosítási díjat az építési
engedély jogerőre emelkedéséig egy összegben köteles megfizetni.
A befizetett díjak felhasználása
6. §
(1) Az építtetők által befizetett díjakat külön alapba helyezve kizárólag
parkolóhelyek kiépítésére, illetve a meglévők fenntartására kell fordítani.
(2) Amennyiben az OTÉK szerinti parkolószám a parkolómegváltási, illetve
területbiztosítási díj befizetését követően csökken (pl.: rendeltetési
mód változás), az építtető által befizetett díj csökkenéssel arányos részét a
befizetéskori összeg alapulvételével az önkormányzat a parkolóhely – a
megállapodásban rögzített – megépítéséig visszafizeti. Az így felszabadult
parkolóhelyeket az önkormányzat újabb parkolóigény felmerülése esetén
ismételten felhasználhatja. A parkolási igény csökkenésével építtető a különbözetet
visszaigényelheti a használatbavételi engedély megkéréséig.
(3) Ha az építtető városrendezési célból felajánlja ingyenesen az önkormányzatnak
az ingatlana egy részét közterület céljára, akkor a saját
költségére az önkormányzat által ellenőrzött módon megépítheti a kialakított
közterületen a szükséges parkolóhelyeket.
(4) A parkolóhely megváltási, illetve területbiztosítási díjak befizetéséről,
önkormányzat általi visszafizetésekről, a parkolóhelyekről a jegyző
naprakész nyilvántartást köteles vezetni.
(5) A közgyűlés a rendelet mellékletében foglalt parkolóhely megváltási,
illetve területbiztosítási díjak összegét évente felülvizsgálja.
(6) Az önkormányzat köz- és közlekedésre szánt területein kialakítandó
parkolók területeit a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
igények szerint folyamatosan kijelöli az önkormányzat vagyongazdálkodási
érdekeire figyelemmel, mely alapján a Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság dönt.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a
rendelet hatályba lépését követően induló építési ügyekben kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a parkolóhely
megváltásról szóló 21/1993. (IX. 20.) önkormányzati rendelet.
Nagykanizsa, 1999. március 23.
Tüttő István s.k. Dr. Lukácsa Erzsébet s.k.
polgármester aljegyző
(1) Megállapította: 2/2000. (I.12.) önk.rend. Hatályos: 2000.I.12.
MELLÉKLET2
A parkolóhely létesítési díj összege 2000. évben parkolónként:
I. sz. díjövezet3
Parkolóhely megváltási díj: személygépkocsi 400 eFt + áfa, tehergépkocsi
800 eFt + áfa, parkolóház 1.600 eFt + áfa. Területbiztosítási
díj: személygépkocsi: 100 eFt, tehergépkocsi 200 eFt.
Katona J. út, Kossuth tér, Kórház u., Eötvös tér, Rozgonyi út, Erzsébet
tér, Vásár u., Kalmár u., Zrínyi u., illetve szakaszai által határolt terület,
beleértve a felsorolt utcák és terek mindkét oldali (ingatlanait) területeit.
II. sz. díjövezet
Parkolóhely megváltási díj: személygépkocsi 150 eFt + áfa, tehergépkocsi
300 eFt + áfa, parkolóház 800 eFt + áfa. Területbiztosítási
díj: személygépkocsi: 30 eFt , tehergépkocsi 70 eFt.
Az I-es és a III-as díjövezethez nem tartozó összes városi terület,
Csónakázó-tó.
III. sz. díjövezet
Parkolóhely megváltási díj: személygépkocsi 100 eFt + áfa, tehergépkocsi
200 eFt + áfa. Területbiztosítási díj: személygépkocsi 20 eFt ,
tehergépkocsi: 40 eFt .
Kiskanizsa, Bajcsa, Palin, Korpavár, Sánc, Bagola, Kisfakos,
Nagyfakos, Miklósfa és Szabadhegy területe.
Az övezethatárokat úgy kell figyelembe venni, hogy a határoló útvonalra
eső telek, illetve az arra nyíló üzletek homlokzatainál a magasabb
övezeti besorolás alkalmazandó.
(2) Módosította: 19/2000.(IV.26.) önk. rend. Hatályos: 2000.IV.26.
(3) Módosította: 12/2002.(II.6.) önk.rend. Hatályos: 2002.II.6.
Egységes szerkezetbe foglalva.
Lezárva: 2002. július 31.
FILMKLUB
A Hetedik Művészet Filmklub
újabb állomásán a magyar
Zimmer Feri című filmet tekinthették
meg az érdeklődök a Halis
István Városi Könyvtárban. A
következő alkalommal, január
29-én 10 óra 15 perckor az öt Oscar-
díjat kapott Száll a kakukk
fészkére című filmet vetítik.
PIARISTA ELőADÁS
A Piarista Általános Iskola és
Gimnáziumban Papp Gábor művészettörténész
tartott előadást
Boncold csak nyelvész címmel a
sajnovics „halszagú atyafisága”
és a „szláv jövevényszavak”
csapdájáról.
ALAPÍTVÁNYI BÁL
A Battyhány Középiskoláért
Alapítvány immár tizenkettedik
alkalommal rendezte meg hagyományos
alapítványi bálját, idén a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskola tornacsarnokában. A
műsort Auth Csilla, a Gála Táncegyüttes,
Húros Tibor és a
Maestro szolgáltatta. A bál bevételét
az iskola tanulóinak tanulmányútjaira,
tehetséggondozásra
és eszközfejlesztése fordítják.
MESEMONDÓK
A Piarista Iskolában a nagycsoportos
óvodásoknak mesemondó
találkozót rendeztek, ahova
tizenkét óvodából harminc
gyermek nevezett be. A produkciókat
három csoportban értékelte
a zsűri. Első helyezettek: Balázs
Enikő (Rózsa Óvoda), Bene Barbara
és Maurer Kata (Vackor-
Kossuth Óvoda). Másodikak lettek
Baj Bianka és Horváth Dániel
(Pipitér Óvoda, Bajcsa)
Sgánecz Eszter (Hétszínvirág
Óvoda). Harmadik helyezettek:
Németh Márk (Miklósfa), Szabó
Alexandra (Hétszínvirág Óvoda)
és Zavaczky Áron (Pipitér Óvoda,
Bajcsa).
PÁNTLIKA ÉS BORBONTÓK
A Kodály Zoltán Művelődési
Ház Pántlika és Borbontók Tánccsoportjai
22-én, szombaton a
Teleki utcai Idősek Gondozóházában
adott néptánc műsort nagy
sikerrel.
KAMARASZÍNHÁZ
A Móricz Kamaraszínház keretében
Pozsgai Zsolt: Lisolette és
a május című darabja került bemutatásra.
A főszerepben Nagy-
Kálóczy Eszter és Görög László
volt látható.
TÉMA A CUKORBETEGSÉG
A Kodály Zoltán Művelődési
Házban Újból a cukorbetegségről
címmel hallhattak előadást a
résztvevők.
ÉLETTÉR KÖZGYűLÉS
Január 31-én a Honvéd Kaszinó
ad otthont az Élettér Állat és
Természetvédő Egyesület közgyűlésének,
ahol szó esik az állatmenhely
közelmúltban elkészült
terveiről is. A 17 órakor
kezdődő rendezvényre várják a
véleményüket, rálátásukat kifejtő
állatbarátokat.
TERMÉSZETBARÁTOK
Az újonnan induló közösség az
Olajipari Természetjárókkal közös
szervezésben tartja előadásait.
A nyitóelőadásnak január 31-
én 16 óra 30 perckor a Kodály
Zoltán Művelődési Ház ad otthont.
A Mórichelyi halastó fontos
madárlelőhelyeiről Maros Sándor,
a Városi Televízió vezetője
tart érdekes előadást.
TISZTÚJÍTÁS
A Kreatív Klub január 28-án
pénteken 17 órakor tartja
gyűlését a Honvéd Kaszinóban.
Napirenden lesz a tisztújítás, a
2005-re tervezett programok,
valamint az év kreatív díjazottjaira
való javaslatok és döntés.
2005. január 28. KRÓNIIKA 9
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
JANUÁR 21.
JANUÁR 22.
KANIIZSARU
2004. január 20.
Egy helyi szakközépiskola
nyitva hagyott tanári szobájából
tulajdonított el ismeretlen tettes
két darab pénztárcát, melyekben
összesen 40.000 Ft készpénz és
személyes iratok voltak.
2004. január 21.
Hajnali fél négykor észlelték,
hogy egy ABC-be betörtek. A zárás
után nyitó ismeretlen tettesek
lefeszítették a rácsot, majd 150.000
forint értékű dohányáruval távoztak
–természetesen fizetés nélkül.
A MUNKAHELYTEREMTÉSRőL
Dr. Kolonics Bálint fideszes önkormányzati képviselő a munkahelyteremtéssel
kapcsolatban tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta:
– A Zala Megyei Munkaügyi Központ adatai szerint a kormányváltás
óta, több mint 600 fővel nőtt a munkanélküliek száma Nagykanizsán és
vonzáskörzetében. Évi 500 munkahelyet ígért a városvezetés, így több
mint 1600 munkahellyel adós.
A képviselő szerint idén minden jel szerint tovább fog romlani városunkban
a munkaerő piaci helyzet. Példaként említette a Satronictól 25
és a GE-től elbocsátott 100 embert, valamint az Üveggyár bezárását és
a DKG-ból érkező kedvezőtlen híreket.
A GYÓGYSZERÁREMELÉSRőL
Schüller Róbertné, a Fidesz Nyugdíjas Tagozatának megyei alelnöke
sajtótájékoztatóját a kisnyugdíjasok nevében tartotta.
– Az energia, az élelmiszer árának rohamosan emelkedésével a
kisnyugdíjasok sanyarú helyzetbe kerülnek. A február elseji drasztikus
lépéssel az inflációt közel 70 százalékkal meghaladó gyógyszeráremelésre
számíthatnak a nyugdíjasok. 2005-ben sem váltják
valóra ígéreteiket a szocialisták, mert nem teszik ingyenessé a
szív-és érrendszeri, a csontritkulás gyógyítására szolgáló készítményeket.
A kisnyugdíjasok, az egyedül élők az elviselhetetlen terhet
nem bírják, az életszínvonaluk az elmúlt hónapokban csökkent
és a jelek szerint ez a folyamat nem áll meg – hangzott el a sajtótájékoztatón.
PÁRTHÍREK
SAJTÓBÁL 2005.
JANUÁR 24.
JANUÁR 25.
ELőZETES
Az elmúlt hétvégén Zalaegerszegen az Arany Bárány
Szállodában báloztak a megye újságírói. Városunkat a Zalai
Hírlap és a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársai
képviselték. A hajnalig tartó mulatságban volt táncverseny,
divatbemutató, a Penthouse különszámának címlapjára kerülhetett,
aki akart. A Megasztárból megismert Nagy Edmund
klasszikus slágerekkel szórakoztatta a nagyérdeműt. A bál
bevétele a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szolidaritási
alapjába kerül.
10 KULTÚRA 2005. január 28.
A Honvéd Kaszinó színpadán
lépett fel január 15-én Éles István
humorista, akinek a napokban látott
napvilágot az elmúlt hat év
rádiós kabaréműsoraiból összeállított
CD-je és kazettája.
– A humorista egyik legfontosabb
feladata, hogy kövesse az
eseményeket, figyeljen a világra,
az országunkra és az emberekre.
Annak perszer nem örülök, hogy
az ország fontos személyiségei közé
a bulvárvilág emberei is bekerülnek.
Végtelenül elszomorít,
amikor a média a talmi értékek
mellett köteleződik el. Ez nagyon
megnehezíti a munkánkat, mivel a
közönség várakozásait valamilyen
módon ki kell elégítenie egy parodistának
és szükségszerűen a legnézettebb
és a legismertebb emberekről
kell szólnia. Magam is felszabadultabb
vagyok, könnyebben
jönnek a poénok, ha igényesebb
közönség elé kerülök. .
– Ki a kedvenc személyisége,
netán politikusa? Tudjuk, néhány
éve szívesen parodizálta Torgyán
doktort.
– ő gyakorlatilag már nincs
bent a közéletben, ezért az én műsoromban
sincs. Az vitathatatlan,
a szerencsecsillagom volt. Egy parodistának
a legfontosabb személyekről
kell paródiát készíteni.
Most Gyurcsányról, Orbánról,
Hillerről és Kunczéről, mert ők
azok az érdekes emberek, akik érdemben
esetleg tudnak tenni az
országért, legalábbis a közhangulatáért
valamit. Amikor tesznek,
annak megszülethetnek a paródiái
is. Szeretnék sok színészt színpadra
varázsolni az előadásaim
során, így Rudolf Pétert, Mácsai
Pált, Tordi Gézát, akikkel meg
kellene birkóznom. Szeretem, tisztelem
őket, de sajnos nem lehet
mindenkit színpadra idézni. Valami
véletlenen múlik, amit nem tudok
igazán meghatározni. Egy bizonyos
szinten persze tudom őket
utánozni, de ahhoz, hogy színpadra
merjek állni velük, ahhoz legalább
95 százalékosan kell tudni
az utánzást.
– A pályafutása során nem sértődött
meg Önre senki?
– Perem nem volt még. Nem is
tudok arról, hogy a hátam mögött
valaki rosszallotta volna a róla
készült paródiát. Nem célom
ugyanis megalázni paródiáim
alanyait. Én nem minősítem őket,
csak a magánvéleményemet fejtem
ki róluk.
– A ma esti előadásból egyértelműen
kiderült, hogy Hofi Géza
volt a példaképe.
– Ssokra tartottam, az egyik követendő
példa előttem. Az újítók
közül nagyra tartottam Boncz Gézát,
aki sajnos már szintén nincs
közöttünk. Említhetem Sándor
Györgyöt, aki megújította a magyar
humort és korszakos jelentőségűt
alkotott ebben a műfajban.
– Mit tanult Hofi Gézától?
– Valami olyasmit, hogy játszó
és alkotótárs lehet a közönség.
Ha engedjük, mi több, inspiráljuk,
akkor velünk együtt él, beleszól
a műsorunkba, alkotótársunkká
válik. A műsorom abban a
vonatkozásban újdonság, hogy én
valakiknek a személyiségét idézve
válaszolok. Ebben az a nehéz feladat,
hogy egyszerre két dologra
kell figyelni. A parodizált személy
belső gondolatrendszerére úgy,
hogy egy nevettető választ kell kitalálni,
ami az ő személyiségét is
karikírozza. Ehhez aktív, velem
együtt gondolkodó közönségre
van szükség.
– Ki is derült az est folyamán, hiszen
a vidáman indult sztori, a végén
komoly mondanivalóval zárult.
– Pozitív érzés számomra, ha
ez volt a végkicsengése. Az életünk
olyan amilyen, nevethetünk
rajta, de látni kell, hogy gondok,
bajok, mindenféle problémák
vannak. A nevetés ezt feledteti
ideig-óráig.
B. Zs.
ALKOTÓTÁRS LEHET A KÖZÖNSÉG
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága
pályzatot hirdet a 2004. évi
Kulturális Alap támogatás
elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi
életének támogatása.
Pályázat tárgya:
 Nagykanizsán megrendezésre
kerülő képzőművészeti,
zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi
és egyéb kulturális
rendezvények támogatása.
 A nagykanizsai művészeti
csoportok, együttesek, magyarországi
és külföldi fesztiválon
való részvételének és vendégszereplésének
támogatása.
Kulturális, irodalmi, helytörténeti
és közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: Helyi természetes
személy, közösség,
csoport, non-profit szervezet,
művelődési, oktatási és nevelési
intézmény. Természetes személy,
nem jogi személyiséggel
rendelkező közösség, csoport az
érvényben lévő adótörvények
miatt célszerű, ha jogi személyen
– intézményen keresztül
nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: A sikeresen
pályázókkal az önkormányzat
pályázati szerződést
köt és a benyújtott programhoz
vissza nem térítendő támogatást
nyújt. A finanszírozás módja:
előfinanszírozás.
Pályázati feltételek: Egy pályázó
több pályázatot is beadhat.
Pályázni 2006. március 31-ig
megrendezésre kerülő, fent
meghatározott tárgyban lehet. A
kötelező önrész a pályázott öszszeg
minimum 30 százaléka.
A pályázat benyújtása: A
pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján
és a Hevesi Sándor Művelődési
Központ információs szolgálatánál
átvehető, továbbá a város
honlapjáról letölthető adatlapon
egy példányban a Művelődési és
Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje:
2005. január 31.
A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁÉRT
Ötödik alkalommal rendezték meg Miklósfán a répafőző versenyt a
Mindenki Házában. Tizennyolcan jelentkeztek az idei évben, hogy
megmutassák tudásukat a kerekrépa elkészítéséből, melyet a nagyérdemű
is megkóstolhatott. A közönség előtt az öttagú zsűrire várt a megtisztelő
feladat, hogy értékelje és ízlelje a répaétkeket. A zsűrit Zámbó
Tibor mesterszakács; dr. Pintérné Grundmann Frida, a Művelődési és
Sportosztály vezetője; dr. Kovács Krisztina fogorvos; Litter Tímea újságíró
és Magyar Tibor, a Canissa Könyvkiadó vezetője alkotta. Csülkös,
babos, tejfölös, paradicsomos répát, rakott répát, répás prószát ízlelhettek
meg a vendégek. A rendezvényen bemutatásra került Zámbó
Tibor: Zalai ízek című könyve is.
Első helyezett lett ebben az évben a kanizsai Németh Károlyné, második
a miklósfai Karádi Ferencné, harmadik a kiskanizsai Lengyel
Ferencné. Különdíjat kapott Törökné Bacsi Erika és Zömbik Istvánné.
A közönség-díjas 283 répajeggyel a miklósfai Lakatos Istvánné lett. A
rendezvény késő estig tartott zenével, mulatsággal.
RÉPAFőZő VERSENY ÖTÖDSZÖR
2005. január 28. OKTATÁS 11
Melyik nagykanizsai iskola
kapja a számítógépet?
A Bluefish Computers nagykanizsai
általános és középiskolák
diákjai számára hirdetett kreatív
pályázatot: a győztes tanuló
iskolája kapja az említett gépet,
a verseny első három helyezettjének
jutalma pedig egy digitális
fényképezőgép, MP3 lejátszó, illetve
egy hangfal-szett lesz.
A pályázatra a diákok rajzzal,
digitális fényképpel, verssel,
vagy maximum egy A4-es oldal
terjedelmű rövid történettel nevezhetnek
be, melynek témája:
„Bluefish – A Kék hal és a számítógép”.
A beküldési határidő 2005.
február 21. A munkákat a következő
címek valamelyikére küldhetik
el a tanulók: e-mail:
palyazat@bluefish.hu, postai
cím: Bluefish Computers Kft.
1067 Budapest, Teréz krt. 47. (a
borítékon fel kell tűntetni: „kreatív
pályázat”).
A részvétel feltétele mindöszsze
annyi, hogy a pályázó nagykanizsai
diák legyen, korhatár
nincs.
A cél, hogy a fiatalok megmutathassák
kreativitásukat, illetve
a legtehetségesebbek méltó
elismerésben részesüljenek.
A kreatív pályázatról további
információkkal a Bluefish nagykanizsai
üzletében, a Honvéd u.
57. sz. alatt Nagy János ügyvezető
szolgál az érdeklődőknek.
BLUEFISH KREATÍV PÁLYÁZAT
2003. őszén alakult az együttes
Pécsett. Az együttes neve
Antonio Carlos Jobim egyik híres
dalának címe. Az afroamerikai
zene az egyik legpopulárisabb
műfaj, amit a nem
hozzáértő közönség is könnyen
befogad. Az élőzene varázsa, a
latin zene tüze, a fiatalos lendület
lengi körül koncertjüket, és
így volt az Nagykanizsán is,
múlt héten szerdán a HSMK
Felnőtt Klubjában. Ioanna
Troullidou bársonyos hangjával
feledhetetlen élményt nyújtott,
Balássy Szabolcs, Dingó János,
Dömösi Tamás és Horváth
Krisztián zenéjükkel egészítették
ki ezt a varázslatot.
MÁSODIK A BLG
Százszázalékos volt az elmúlt
évben a budapesti Fazekas Gimnázium
továbbtanulási statisztikája,
így ő vezeti a középiskolák
országos felvételi eredményességi
rangsorát. Mögötte
második helyen a zalaegerszegi
Zrínyi Gimnázium áll.
A vegyes középiskolák között
a tavalyi első, a nagykanizsai
Batthyányi Gimnázium és Szakközépiskola
a második helyezett,
ahol a felsőfokú oktatási
intézménybe továbbtanulni
szándékozók felvételi aránya
83,33 százalékos – derül ki a
HVG írásából.
A fenntarthatóság elveinek az
oktatási intézményekben való
minél hatékonyabb megjelenése
érdekében az Oktatási Minisztérium
és a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium közösen
létrehozta az Ökoiskola Címet.
A cím azoknak az iskoláknak az
elismerését szolgálja majd, amelyek
átgondoltan, intézményesítetten,
rendszerszerűen foglalkoznak
a fenntarthatóság pedagógiájának
gyakorlati megvalósításával.
Az Ökoiskola Cím
adományozása kapcsolódódik az
ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás”
2005-2015. évtizedének
programjához. A pályázati határidő
2005. március 1-jére módosult,
így a pályázni kívánó intézményeknek
még van lehetőségük
a pályázat elkészítésére.
Az ökoiskola cím elnyerésére
csak az az intézmény pályázhat,
amely a kiírásban szereplő kívánalmaknak
megfelel. A címre
pályázó intézményeknek nemcsak
pedagógiai programjukban,
hanem az intézmény felszereltségét
illetően is számos kívánalomnak
eleget kell tenniük, akár
az iskola bútorzatát, akár a büfé
által forgalmazott készítményeket
tekintjük.
A nagykanizsai polgármesteri
hivatal Művelődési Osztályán
megtudtuk, több nagykanizsai
intézményben is készül ökoiskolai
pályázat.
MÉG PÁLYÁZHATÓ AZ ÖKOISKOLAI CÍM
Egy hónappal ezelőtt alakult
Pikryl József elnökletével a Kanizsa
és Környéke Gasztronómiai
Egyesület, amely célul tűzte ki a
gasztronómiai kultúra fejlesztését,
a magyar gasztronómiai kultúra
megőrzését és fejlesztését, valamint
a zalai értékek gyarapítását.
Elkészültek a programtervek,
amelyek között szerepel zalai ételek
vacsoraestje, kalandozás a
sajtok világában vagy az erdőkmezők
ajándékai köré csoportosuló
gasztronómiai és kulturális
programok. Pető István, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség elnöke a bemutatkozó
fogadásra készített hidegkonyhai
készítményekről nagy elismeréssel
szólt, úgy ítélte meg, akár szakácsolimpiai,
világbajnoksági
megmérettetésre is alkalmasak
lennének a szép és ízletes, nem
mindennapi termékek, étkek.
Az Egyesület első programja is
a szakácsolimpiához kötődött. Az
egyesület meghívására látogatott
el a Thúry Szakközépiskolába a
méltán neves Farkas Bálint mesterszakács.
A séf a szakácsolimpián
tovább öregbítette a magyar
gasztronómiai hagyományokat,
és a magyar szakácsok olimpiai
eredményességét is gazdagította
bronzérmével. Az olimpikon élménybeszámolója
mellett bemutatót
is tartott, majd a gasztronómiai
egyesület is megmutatta, milyen
csodálatos készítmények
előállítására képes.
GASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
NO MORE
BLUES
12 HIIRDETÉS 2005. január 28.
Értesítem a
Kedves Betegeket, hogy
fogorvosi magánrendelőmet
2005. január 19-én
Nagykanizsa-Miklósfa,
Kápolna tér 2. sz.
Mindenki Házában
megnyitottam
Teljeskörű fogászati
ellátás
Dr. Kovács Krisztina
fog- és szájbetegségek
szakorvosa
RENDELÉSI IDő:
Hétfő: 14-18 óra
Kedd: 14-18 óra
Szerda: 09-12 óra
Csütörtök: 14-18 óra
Péntek: 09-12 óra
BEJELENTKEZÉS
az alábbi
telefonszámokon:
30/245-7762
93/312-672
Nagykanizsa, Ipari Park,
a volt Kossuth laktanya területén
(Bejárat a régi 7-es felől, az utolsó kapunál)
Tel.: 30/9474-490, 30/631-5574
Hídmérlegelés helyben!
Legmagasabb napi áron
azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk
vas-, réz-, alumínium-, horgany-,
saválló hulladékokat.
Közületek és magánszemélyek
érdeklődését várjuk!
Mindent a tisztább
környezetért!
MEGHÍVÓ
A Civil Klub szeretettel meghívja Önt,
2005. február 4-én (péntek) 19 órától
a Honvéd Kaszinó Tükörtermében
(Nagykanizsa, Ady u. 1.)tartandó
FARSANGI BÁLJÁRA
mely 19.30-kor pezsgős köszöntéssel veszi kezdetét.
Műsor, vacsora (bor fogyasztással), éjféli falatok,
tombola, tánc hajnalig
Báli belépő: 4000 Ft (személyenként)
Belépők kaphatók:
Napsugár Eszpresszó 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 3/a.
Telefon: 06 (30) 368-2826, Jerausek István
SZÍNESFÉM ÉS VASHULLADÉK
FELVÁSÁRLÁS
ÚJ!
Nyitva: hétköznap 7.30 - 17.00, szombaton 7.30 - 12.00
Február 3. csütörtök
Február 2. szerda
Február 1. kedd
Január 31. hétfő
Január 30. vasárnap
Január 29. szombat
Január 28. péntek
07:30 Krónika 07:45 K’arc – kulturális
magazin 08:09 Mese 08:14 Jelkép - református
08:24 Krónika 08:38 Jövő? 7
08:50 Sport 09:04 Krónika 09:18
Storyboard - filmajánló 17:30 Tér-Erő
Vidékfejlesztési magazin 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:15 Szivárvány sztár
magazin 18:30 Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye várai 19:00 Krónika
19:15 Zalai magazin 19:40 Jelkép –
katolikus 19:50 Krónika 20:04 K’arc
20:30 Hírháló – az ország hírei 21:00
Cápavadász – amerikai-olasz akciófilm
06:30 Krónika 06:45 Szivárvány sztár
magazin 07:00 Zalai magazin 07:24
Mese 07:30 Krónika 07:45 Jelkép –
katolikus 07:55 K’arc 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30
Maksavízió 10:00 Szentföldi szent helyek
10:30 Fürdő a föld alatt 11:00
Épi-Tech 11:30 Fotográfia több dimenzióban
17:30 Trendi – életmódmagazin
18:00 A Halasi csipke Amerikában
18:30 Tv mozi 20:00 Válogatás a
hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00
Skacaok az ?seim – amerikai vígjáték
23:00 Bence show 23:30 Különjárat.
Balogh Zoltán keményzenei magazinja
06:30 Tv mozi 07:55 Válogatás a hét
műsoraiból 08:30 Hírháló – az ország
hírei 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin.
Egészségről, betegségről
10:00 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
várai 10:30 Trendline 11:00 Hír-Vidék
magazin 11:30 Maksavízió 17:30 A
jazzdob száz éve 18:00 Trendline
18:30 Tv mozi 20:00 Válogatás a hét
műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Vérdíj
– amerikai krimi 23:00 Maksavízió
23:30 Bence show.
07:30 Zala magazin 08:00 TV mozi: A
csoda vége 09.36 Válogatás a hét műsoraiból
17:30 Mit hoz a jövő? Helyi
televíziósok találkozója 18:00 Krónika
18:13 Mese: Piros-sárga-zöld 18:18
Szivárvány sztár magazin 18:30
Maksavízió 19:00 Krónika 19:13 Jövő
7 - Főiskola 2005. 19:25 Kamarai percek
- Változások az adózásban 19:37
Jelkép - adventista 19:50 Krónika
20:01 Zala magazin 20:30 Hírháló
21:00 Ilyen a boksz - világbajnoki
címmérkőzések
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7 - Főiskola
2005.07:57 Kamarai percek - Változások
az adózásban 08:09 Mese. Pirossárga-
zöld 08:14 Jelkép - adventista
08:24 Krónika 08:34 Zala magazin
09:04 Krónika 09:18 Szivárvány sztár
magazin 17:30 A Halasi Csipke Japánban
18:00 Krónika 18:13 Mese:
Csipike és Kukocsi 2. rész 18:18
Storyboard 18:30 Csanádpalotai Nemzetközi
Böllértalálkozó - a Makói Tv
filmje 19:00 Krónika 19:15 Házban
ház körül - Farsangi álarcok készítése,
Polgárőr-Körkép, Mező gimi házirend,
Fitness-bemelegítés. 19:40 Jelkép - katolikus
19:50 Krónika 20:04 Jövő 7 -
Főiskola 2005. 20:15 Kamarai perek -
Változások az adózásban 20:30 Hírháló
21:00 Mayák kincse - olasz akcióvígjáték
sorozat
07:30 Krónika 07:45 Házban ház körül
08:09 Mese: Csipike és Kukocsi 2. rész
08:14 Jelkép - katolikus 08:24 Krónika
08:38 Jövő 7 - Főiskola 2005 08:50
Kamarai percek - Változások az adózásban
09:04 Krónika 09:14
Storyboard 09:20 Krónika 17:30 Képes
Recept. Egészségről, betegségről 18:00
Krónika 18:14 Mese: Rózsabokor
18:18 Szivárvány sztár magazin 18:30
Maksavízió 19:00 Krónika 19:15 Jövő
7 - Fűtünk 19:27 Sport - Vajda
Szídónia sakkozó 19:40 Jelkép - evangélikus
19:50 Krónika 20:04 Házban
ház körül 20:30 Hírháló 21:00 S.O.S.
Hurrikán - amerikai katasztrófa film
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7 - Fűtünk
07:57 Sport - Vajda Szidónia sakkozó
08:09 Mese: Rózsabokor 08:14 Jelkép
- evangélikus 08:24 Krónika 08:38
Házban ház körül 09:04 Krónika
09:18 Szivárvány sztár magazin 17:30
Brill 20 magazin. Vállalkozásról mindenkinek
18:00 Krónika 18:14 Mese:
Erdei szépségverseny 18:18
Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika
19:10 K''arc - Maros Gábor önállóestje,
Osváth Miklós emlékkiállítás,
Kotnyek István - harangszó a dombok
között 19:40 Jelkép - református 19:50
Krónika 20:04 Jövő 7 - Fűtünk 20:16
Sport - Vajda Szídónia sakkozó 20:30
Hírháló 21:00 Halálos tánc - amerikai
krimi
2005. január 28. MÉDIIA 13
MűSORA
Január 28 – Február 3.
VIGYÁZAT, ÁL-DÍJBESZEDőK!
Az elmúlt hetekben ismét csalók jelentek meg az E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Rt. ellátási területén. A csalók az ügyfelek lakásába
áramszámla-visszatérítés címén próbálnak meg bejutni, majd onnan
értékeket eltulajdonítani. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
lapunkhoz is eljuttatott közleményében felhívja ügyfelei figyelmét,
hogy a társaság díjbeszedőket nem alkalmaz, személyes (készpénzes)
ki- és befizetést sem végez. A ki- és befizetéseket kizárólag
folyószámláról történő utalással és postai úton kiküldött a (társaság
nevét feltüntető és megfelelő azonosítóval ellátott) csekken bonyolítja
le, ezért a különböző indokokkal lakásba bejutni szándékozó, ki- és
befizetésre, esetleg villamos készülékek ellenőrzésére hivatkozó
csalókat ne engedjenek be otthonaikba! Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató
Rt. minden munkatársa arcképes, sorszámozott, megkülönböztető
arculati elemeket tartalmazó igazolvánnyal rendelkezik, ám
díjbeszedésre ez sem jogosít!
Kérik ügyfeleiket, hogy ha ilyen visszaéléseket tapasztalnak, forduljanak
a területileg illetékes rendőri szervekhez. Mint Bányai Tündétől,
a társaság PR munkatársától megtudtuk, Nagykanizsán és környékén
még nem jelentettek a fentiekhez hasonló eseteket. A visszaélésekre
egyébként a mohácsi határőrök hívták fel a szolgáltató figyelmét. Az
általában bandában járó tolvajok ténykedésének többségében idős
emberek esnek áldozatul. Fontos lenne, hogy azok, akiknél próbálkoztak,
de nem tudtak túljárni az eszükön, azonnal tegyenek bejelentést a
rendőrségen, mert így nagyobb esélyük lenne a rendőröknek a
bűnözők elfogására.
A zalaegerszegi Városi Hangverseny-
és Kiállítóteremben Japán
babák címmel kiállítás nyílik
február 1-jén, kedden, 18
órakor. A műtárgyakat Abe
Hirosi, a Japán Nagykövetség
első titkára ajánlja a látogatók
figyelmébe.
A kiállítás 2005. február 28-ig
látogatható.
E héttől már hozzáférhető a világhálón
szörfözők számára a
nagykanizsai Tourinform Iroda
honlapja, tudtuk meg Pfeifer Balázs
irodavezetőtől.
A szállásadók fórumán a
Nagykanizsán és környékén működő
szállásadók észrevételeit,
ötleteit várják a város vendégforgalmának
élénkítésére vonatkozóan,
a vendéglátósok fóruma arra
a kérdésre keresi a választ, hogyan
válhat különlegessé a nagykanizsai
gasztronómia. A rendezvényszervezők
fóruma egyfajta
programajánlóként is működhet
majd, illetve lehetőséget biztosítanak
a rendezvényszervezők
tapasztalatcseréjére is. A Két keréken
Kanizsán és környékén,
illetve a Természetjárók elnevezésű
fórummal azt szeretnék elérni,
hogy Nagykanizsa a közeljövőben
széles kínálattal szolgálhasson
a kerékpárosoknak. Lesz
Jazz fórum is, amelyen örömmel
fogadnak minden a jazz-hez kapcsolódó
kezdeményezést, ötletet.
Az ifjú zenekedvelő titánok fórumán
azok véleményét is várják,
akik úgy érzik, a városban hiányoznak
a számukra érdekes zenei
programok. Érdekességnek
ígérkezik az Ötleteljünk együtt
elnevezést viselő fórum, amely
arra a kérdésre keresi a választ,
hogyan pezsdítsük fel városunk
életét. Erre a fórumra várják az
idegenforgalomhoz kapcsolódó
építő jellegű ötleteket, észrevételeket
a város számára.
Az új turisztikai honlap a
www. tourinform.nagykanizsa.hu
címen érhető el.
A TOURINFORM HONLAPJA
AJÁNLÓ
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
OKTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Balaton
parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-
136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-
es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két
fürdőszobás, vegyes fa-, gáz
fűtéses családi ház (8x9 méteres
garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincével)
1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Bajcsán 120 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 30/270-8592 (5478K)
Nk-án a Hevesi úton garázs
eladó, közvetlenül az üzletsor
mögött. Érd.: 30/508-0302
(5479K)
Kiskanizsa központjában kétlakásos
családi ház melléképületekkel,
2 garázzsal, kerttel eladó.
Érd.: 93/319-890, 30/ 471-0808
(5481K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/560-2706 (5490K)
Garai utcában, téglaépületben
4. emeleti, 3 szobás, 72 m2-es,
egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár:
8,2 millió Ft. Érd.: 30/9017-
699 (5491K)
Zalaszentbalázson, gyönyörű
helyen kisebb falusi ház, bútorozottan,
olcsón eladó. Érd.: 93/391-
378, 30/650-7536 (5495K)
Kiskanizsán kétszobás családi
ház, kis területen, olcsón eladó.
Érd.: 93/700-150 (5496K)
Elcserélném Nk-i, 42 m2-es,
belvárosi, félkomfortos, önkormányzati
lakásomat kisebb belvárosi,
komfortos, önkormányzatira.
Fizetek rá. Tel.: 93/322-537
(5497K)
Nk-án a belvároshoz közel 3
vagy több szobás házat vagy lakást
vásárolnék I. emeletig. Érd.:
30/965-6469 (5498K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Nk-án garázs kiadó a Városkapu
utcában. Érd.: 20/5389-492
(5500K)
Golden retriever minőségi kiskutyák
és Labrador retriever
törzskönyv nélküli kiskutyák tavaszra
előjegyezhetők.
www.rszkennel.uw.hu (5488K)
Babaholmik, gyönyörű babruhák,
lábbelik, kismama együttesek,
használati kelléket kedvező
áron eladók. Érd.: 93/326-516
(5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Négyhónapos németjuhász kölyökkutya,
ugyanitt 4+1-es
téligumi garnitúra (155x13-as) eladó
Nk-án. Tel.: 20/345-5102,
93/325-828 (5501K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Egészségügyi ismeretekkel
rendelkező, betegápolásban jártas
fiatal nő eltartási szerződést
kötne. Érd.: 30/346-7564
(5487K)
Bármilyen írott anyag, diplomamunkák,
szakdolgozatok gépelését,
szerkesztését vállalom rövid határidővel.
Tel.: 30/9932-534 (5494K)
Nagykanizsán induló beás
nyelvtanfolyamra korlátotzott
számban jelentkezőket várok! Tel:
30/2957-694
INGATLAN
14 HIIRDETÉS 2005. január 28.
APRÓHIRDETÉS
A tenyér térkép! Ismerje meg
az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan?
Nem tudja, merre
tartson? Tenyér- és sorselemzés!
Tel.: 20/482-3122 (5417K)
Ollie Trinke sikeres publicista. Pályája
felfelé ível a zene világában, boldogan,
fényűzésben él a feleségével.
Gyermekáldásnak néznek elébe, de egy váratlan fordulat
folytán Ollie egyedül marad újszülött gyermekével. Az
apaságot és a karriert képtelen összeegyeztetni, így kirúgják
állásából. Visszaköltözik szülővárosába, New Jersey-be. Ollie
tervei itt lassan szertefoszlanak, de lányának ez maga a Paradicsom. A
kislány, a vidéki mindennapok, és a helyi videotékában dolgozó Maya
segít abban, hogy átértékelje életét.
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIIÓK,, KEDVEZMÉNYEK!!
DIIÁKAKCIIÓ!! Egyett ffiizett,, kettttőtt viihett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
APJA LÁNYA
Kőnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
tisztelettel kéri a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-nak felajánlásával szíveskedjenek támogatni
egyesületünket.
Adószámunk: 18955912-1-20
ÚJJ VEZETőVEL,, MÉG MAGASABB ÁRAKON
VÁSÁROL VAS-- ÉS FÉMHULLADÉKOT
((RÉZ,, ALUMÍÍNIIUM,, ÓLOM,, SAVÁLLÓ HORGANY))..
GÉPKOCSII KAROSSZÉRIIÁKAT,, ÜLÉS ÉS KÁRPIIT
NÉLKÜL ÁTVESZÜNK!!
VASSZERKEZETEK SZAKSZERű BONTÁSA A
HELYSZÍÍNEN.. 4--5 TONNÁIIG 20 KM--ES
KÖRZETBőL IINGYEN BESZÁLLÍÍTÁS!!
HELYBENII MÉRLEGELÉS..
AZONNALII KÉSZPÉNZFIIZETÉS!!
TELEPHELY::
KIISKANIIZSA,, KIISMEZő U.. 2//A..
NYIITVA:: HÉTFőTőL–PÉNTEKIIG 8--18 ÓRÁIIG,,
SZOMBATON 8--12 ÓRÁIIG..
TELEFON//FAX:: ((93)) 319--041
MOBIIL:: ((20)) 337--16--15
MII A LAKOSSÁGOT
ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMÉT
SZOLGÁLJJUK!!
MÉH
HOLDOSII
FÉM KKT..
kiisskaniizssaii ttellepe
HIIRDESSEN
A KANIIZSA
ÚJSÁGBAN
2005--BEN IIS!!
21000
LAKÁSBAN
VAGYUNK
OTTHON
SAKK-SIKER
Vasárnap a Halis István Városi
Könyvtárban zajlott a sakkbajnokság
hatodik fordulója. NB Iben
Nagykanizsai Tungsram
Sakk Klub-Statisztika PSC Budapest
6,5:5,5. A tabellán második
helyen álló Statisztika külföldi
játékosait is hozta Nagykanizsára,
legjobb összetételükkel félelmetesek,
hiszen a háromszoros
bajnok Zalaegerszeget is elpáholták.
A Tungsram fegyelmezett
játékkal nagyon nehéz mérkőzésen
van túl és a táblázaton megelőzte
a pesti gárdát. A mérkőzésen
Bánusz és Vajda remekeltek.
Győztek: Bánusz Tamás és Vajda
Szidónia. Döntetlent ért el:
Flumbort András, Faragó Iván,
Horváth Péter, Bokros Albert,
Almási István, Krizsány László,
Krutti Valér, Bagonyai Attila,
Kustán Sándor.
NB II-ben Aquaprofit Rt.-
Szekszárd. 8,5-3,5. A magabiztos
hazai sikerrel a 2. helyen áll a
csapat. Kassai Zoltán eddig minden
mérkőzését megnyerte, de
remekelt a 17 éves Ladányi Zsolt
is a 2. táblán.
KOSARAS GYőZELMEK
A Kanizsa DKK kosaras lányai
a Tatabányai KC ellen hatalmas
fölénnyel, 102-59 arányban
győztek. A közönség örömére a
lányok parádés leadásokat produkáltak,
és Némethék lehengerlő
teljesítményének köszönhetően,
végig összpontosítva
szerezték meg a győzelmet.
A Kanizsa KKK DKG East-es
fiúk a Veszprémi Egyetem SC
ellen 78:71-re nyert. Az NB I/Bben
mindkét csapat idegesen
kezdte a rangadót. Az első
negyedben vezetettek a hazaiak, a
VESC azonban hamar felzárkózott
a második játékrészben és
átvette a vezetést. A kanizsaiak a
harmadik negyed elején újra
elhúztak, s hiába próbáltak
beerősíteni a veszprémiek, a fiúk
nem adtak esélyt a fordításra.
2005. január 28. SPORT 15
Az Olajipari Természetbarát Egyesület január 30-ára Homokkomáromba
szervez kirándulást. Indulás 10 órakor az autóbuszmegállótól,
érkezés vissza gyalog 17.30-kor. A 14 kilométeres túra útvonala:
Eszteregnye-Kerekvár-Homokkomárom-Zsigárdi eh.-Zsigárdpuszta-
Nagykanizsa. Részvételi díj a Volán díjszabás.
A 21. század embere mind több testi és lelki
tehernek van kitéve nap mint nap. A folyamatos
megfelelés, hajsza beteggé tesz, amelyet
aztán pirulákkal, kedélyjavítókkal próbálnak
megoldani a legtöbben, jóllehet jól bevált
megoldások is vannak a bajok orvoslására.
Ilyen a jóga is, amelynek előnyeiről, a testre,
a lélekre gyakorolt jótékony hatásairól
Jakabfyné Ági jógaoktatóval beszélgettünk.
– 1996. óta foglalkozom jógaoktatással, először
az ETKA-Jógát tanultam meg és kezdtem
oktatni, majd más jógakurzusokon és jógatáborok
oktatásain keresztül ismerkedtem meg a
különböző irányzatokkal. E tapasztalatok alapján
nemrég alakítottam ki saját foglalkozásaimat,
amelyet heti rendszerességgel, hétvégi
egész napos fakultatív oktatással is el lehet sajátítani.
Az Életerő Jóga nevet adtam neki.
– Miből áll ez a jóga-szintézis?
– Elsősorban mozgásorientált, alapjai főleg
a dinamikus jógairányzatok. A gyakorlatokat
ászanák egyénileg kialakított sorrendje
jellemzi, befelé figyelés, tudatvezetés a test
izmaiba, folytonosság, összekapcsoltság egy
szinte meditatív állapotban, légzés-test koordinációjáva.
Az alapja arra a szellemi tanításra
épül, amelyet az indiai ortodox bölcselet
tanításai szerint egy Patandzsali nevű guru
írt le.
– Miben tér el a jóga a többi mozgásmódszertől,
testgyakorlástól?
– A jóga nem csak torna vagy gimnasztikai
gyakorlatsor, hanem egyben szellemi út is. A
jógát gyakorló egyént elindítja a szellemi fejlődés
útján, kitágítja tudatát. A test, lélek és szellem
harmóniáját nemcsak a testhelyzetek gyakorlásával,
hanem az elme fegyelmezésével,
speciális légzéstechnikával, koncentrációval és
relaxációs, meditációs gyakorlatokkal éri el.
– Mitől különleges, mire jó?
– A test visszanyeri, illetve megőrzi rugalmasságát.
Különösképpen gyógyító hatással
bír a mozgásszervi és belső szervi betegségekben,
azok megelőzésében és az egész-ség
helyreállításában. Hat a vérkeringésre és a
nyirokrendszerre, ezáltal erősíti az immunrendszert,
növeli a stressztűrő képességet.
Fontos szerepe van a prevencióban minden
szinten. Úgy érzem, hogy a mai ember életében
fontos szerepe van a jógának, hiszen az
önmegismerés legjobb útja. Rengeteget szorongunk,
félünk hiába, és a pénzért folyó
hajszában főként negatív cselekedetekben
éljük mindennapi életünket. Agyunkat nap
mint nap kifárasztja a rengeteg új információ,
a gondolattorlódások miatt kifárad
egész pszichénk, egész nap lótunk-futunk.
Testünk kifárad, a regenerálódásra kevés az
idő és ez a mókuskerék mindennap szakadatlanul
forog, és úgy gondoljuk, hogy ebből
nincs kiút. Pedig van, az egyik út, amelyen
való járásban segíthetek, az a jóga útja.
A jóga tehát az értelem, az elme, az érzelmek
és az akarat megfékezését jelenti, vagyis
a lélek egyensúlyi állapotát, így biztosítja
számunkra a belső béke megtartását, és
egy boldogabb, minőségi, harmonikus élet
kialakítását.
-déÉLETERő
JÓGA
Végre esik a hó! De hova menjünk síelni? A kanizsaiaknak, a
kezdőknek adott a Csónakázó-tó környéke, a kilátótorony alatti rövid
terület. Szányi Gábor síoktató hat éve végezte el Ausztriában az Osztrák
Síakadémia Nemzetközi Sítanárképző tanfolyamát. Fiatal korában a
liszói havasok szőlőkarói között élvezte a lesiklás örömeit.
– A rendszerváltáskor 50 ezer síelő volt Magyarországon, mára a
tízszeresére növekedett ez a szám, ami a lakosság létszámát figyelembe
véve nagyon kicsi. Ausztriában a lakosság 90 százaléka valamikor
megtanul síelni – mondja találkozásunkkor.
– Első lépésként mit kell tennie annak, aki még nem tud síelni?
– Először fizikai kondíciónkat kell megfelelő állapotba hozni, ha nem
sportolunk rendszeresen. Feltétlenül oktatóval kell elkezdeni a sísportot.
Így lehet gyorsan, szép stílusban megtanulni síelni. Három nap alatt a
közepes nehézségi fokozatúnak számító piros pályán, bárki le tud siklani
mosolyogva, párhuzamos lábbal, helyes testtartással és félelem nélkül.
– Hány éves kortól meddig lehet tanulni?
– Négy éves kortól, felső határ nincs. A legidősebb tanítványom 73
éves volt. Soha nem késő megtanulni. Csak elhatározás kérdése. Az
első egy-két nap göröngyös, nem a pályát, hanem a lelki nehézséget
illetően. A síelés kollektív szórakozás, ezért egyre több család együtt
tanul meg síelni. Sokkal nagyobb öröm a gyerek számára is, ha megoszthatja
élményét a felnőttekkel. Az oktatás kezdetén rátérünk a sportág
veszélyeire, melyek minimálisra csökkenthetők, ha elsajátítják, mit
nem szabad. Ha már ezt tudjuk, magunk hibájából semmilyen sérülésveszélynek
nem vagyunk kitéve. Itt is vannak könnyen elsajátítható, logikusan
felépített alapszabályok. Fontos, hogy bemelegítéssel kezdjünk,
mert ritkán használt izmokat és inakat mozgatunk meg.
– Mi kell még a síeléshez?
– Megfelelő felsőruházat, többrétegű öltözködés, kesztyű, sapka, szemüveg,
a gyerekeknek bukósisak. Jól felszerelt kölcsönzőben mindent lehet bérelni.
– Városunkból hova járnak szívesen síelni?
– Sokan beülnek az autóba, másfél-két órára van Maribor, három
órára Rogla, 200-250 kilométerre Weinebene és Hebalpe. Sokan járnak
Olaszországba, Franciaországba, Szlovákiába síelni. A tél egyformán
szép mindenütt. Ezeken a helyeken kitűnően lehet síelni, jók a feltételek,
kezeltek és profi módon kiépítették a pályák.
MENJÜNK SÍELNI!
TÚRAAJÁNLAT
 SPORTHÍÍREK 
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Tanulljjon éss viizssgázzon mosstt
55 % kedvezménnyell a
DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓBAN
a város egyetlen államilag is minősített nyelviskolájában!
AJÁNLATUNK:: januártól folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés! (4 – 10 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás! (akár költségmentesen is)
Kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, társalgási
és vizsgára felkészítő szinten,
ANGOL,, NÉMET,, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
További jelentős kedvezmények: diákoknak, törzstanulóknak
 Kedvező óradíj – részletfizetési lehetőség!
 Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
 Órakezdés: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
Miinőssííttetttt képzéss,, kiiss lléttsszámú
cssoporttokban,, a llegkedvezőbb áron!!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
Február 2. 15 óra
NYUGDÍJASOK SZABADEGYETEME
Magyar családnevek keletkezésmódja
Előadó: dr. Ördögh Ferenc nyelvész
Február 2. 18 óra
ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN
Bakaja Zoltán és barátai hangversenye
Közreműködik: Balogh Tünde - cselló, Baki Andrea
- fuvola, Baráth Adrienn - fagott, Gróf Kata - zongora,
Németh Renáta - ének, Vida Tamásné - hegedű
Belépődíj: 300 Ft
Február 4. 19 óra
PÉNTEK ESTI JAZZ - KLUB
László Attila Band
Közreműködik: László Attila - gitár, Oláh Kálmán -
zongora, Latmann Béla - basszusgitár, Szendőfi
Péter - dob
Belépődíj: 500 Ft
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma támogatja.
HEVESII SÁNDOR
MűVELőDÉSII KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be halhatatlan művét, a Himnuszt. Január 22-
én ünnepeljük országszerte a Magyar Kultúra
Napját. E napon mutatnak be a város közművelődési
és közgyűjteményi intézményei egyegy
szeletet a kultúra helyi értékeiből a közönségnek.
Január 21-én, a Magyar Kultúra Napja
előestéjén nyílt meg Keresztury Dezső emlékkiállítása
a HSMK Galériájában. A neves költő,
szerkesztő, irodalomtörténész, akadémikus,
és miniszter életét és munkásságát dr. Németh
József irodalomtörténész méltatta. Beszédében
kiemelte: a kiállítás is igazolja, hogy a XX.
századi magyar kultúra megkerülhetetlen központi
alakja volt a zalai születésű költő. Irodalmi
műsorral közreműködött Tóthné Hegedűs
Erzsébet, valamint Kocsis Edit és Bazsó Adrienn,
a Hevesi Sándor Versmondókör tagjai.
Szombat délelőtt a Halis István Városi
Könyvtárban folytatódott a kétnapos rendezvény.
A könyvtár szolgáltatásait bemutató kiállítást
Czupi Gyula igazgató nyitotta meg, majd
dr. Horváth László, a Thury György Múzeum
igazgatója beszámolt az Inkey-sírbolt közelében
feltárt ókeresztény sírkápolna jelentőségéről, a
régészeti lelőhely földrajzi elhelyezkedéséről.
A program könyvbemutatóval zárult. A
spanyol, Ramón Maria del Valle-Inclán:
Zsarnok Banderas című regényéből készült
magyar fordítást dr. Horváth György tanár
mutatta be. A spanyol szerző eszperantóul
megjelent művét Szabadi Tibor fordította
magyar nyelvre. A kötetet dr. Horváth
György lektorálta. A szerző műveit előadják
magyarországi színházak, de könyve magyarul
csak most jelent meg először – tudtuk
meg Szabadi Tibortól.
A könyvtár bejáratánál Kölcsey emléktúra
látható képeslapokon, Gulyásné Raksányi Olga
összeállításában.
A Magyar Kultúra Napja programsorozat
folytatódott a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban, ahol Himnusz elhangzását követően
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója, a Magyar
Kulturális Szövetség alelnöke mondott ünnepi
beszédet.
– Ezekben a napokban szerte az országban
zajlanak a Magyar Kultúra Napjára megemlékező
programok – kezdte beszédét Papp Ferenc,
majd elmondta: – Sajátos kétarcúság jellemzi
a magyar kultúrát napjainkban. Megszületett
a Kultúra Stratégia, 100 milliárdos
beruházásként készült el a Művészetek Palotája.
Riasztóak viszont az adatok az olvasás terén,
hiszen kevesebbet olvasnak az emberek,
mint 20 évvel ezelőtt. A klasszikus műveket
egyre kevésbé keresik. Sajnálatos, hogy a bulvár-
televíziók helyettesítik az olvasást. A napi
tévénézésben a magyarok élen járnak. A város
kultúrájára is a sajátos kétarcúság jellemző.
Nagykanizsa a hasonló városokhoz viszonyítva
az élvonalhoz tartozik kulturális életével,
rendezvényeivel. Kultúra nélkül lehet élni, de
nincs értelme. Ne csak ünnepeljük a kultúrát,
hanem váljon mindennapjaink részévé.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére Bali
Judit által szerkesztett és rendezett ünnepi
műsor nagy sikert aratott a közönség körében.
A rendezvényen fellépet többek között
az Igricek, a Zalagyöngye Táncegyüttes, a
Patkó Banda Népzenei Együttes, Bazsó Adrienn
és Zalán Barbara versmondók.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN