Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.04 MB
2020-12-08 15:28:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
342
665
Rövid leírás | Teljes leírás (425.73 KB)

Kanizsa 2007. 014-017. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 14. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. április 5. Kanizsa Kellemes
húsvéti ünnepeket
kívánunk
minden kedves
olvasónknak!
őseik hagyományát ápolva, átörökítve
a nagykanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat ötödik
alkalommal szervezett pirostojásfestést.
A HKÖ Rozgonyi utcai
irodájában már a hét elején lázas
munka folyt. A Mura menti horvát
keresztény családok számára fontos
esemény volt a húsvétra készülődés.
Nagypénteken este,
amikor hazaért a templomból a
család, asztalhoz ültek, megették
a mákos gubát, beszélgettek,
imádkoztak, énekeltek, közben
viasszal és irókával szőlő- és
tölgyleveleket, barkamotívumokat
rajzoltak a tojásra. Nagyszombaton
reggel vöröshagyma héjából
vagy céklaléből elkészítették a tojásfestéket
és megfőzték benne a
díszes tojásokat. Míg a pirostojásfestéssel
foglalatoskodtak, közben
megsütötték a kalácsot is. A kerek
fonott kalács, a vrtány a kanászoké
és a csordásoké lett, ez volt az
éves fizetségük. A család részére
pedig pletenicát, hagyományos
formájú fonott kalácsot készítettek.
Ezt vitték a sonkával, tormával
és borral szentelni vasárnap
reggel a templomba. A gyerekek
alig várták, hogy a nagymama hazaérjen
a csomaggal, és végre jól
lakjanak a 40 napos böjt után.
Legszebb volt a hétfő, amikor a
fiúk és a lányok elmentek pirostojást
dobálni a rétre, elkezdték a
mondókát: atko, matko piszanica
szlatko, és egy életre barátságot
kötöttek egymással.
Tojásfestés horvát módra
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Parázs hangulatú kistérségi tanácsülésre
került sor március huszonhatodikán,
a települések vezetői
ugyanis arról vitáztak, hogy
útjukra engedjék-e a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulásából
kiválni szándékozó településeket,
vagy sem. Aztán kiderült,
nincs döntési kompetenciája a tanácsnak,
csak a véleményükre kíváncsiak.
Mint az emlékezetes, Felsőrajk,
Alsórajk és Pötréte már korábban
jelezte csatlakozási szándékát
a zalaegerszegi társulásból
kiváló új pacsai kistérséghez, míg
tizenöt másik település, Zalakaros,
Garabonc, Nagyrada, Balatonmagyaród,
Galambok, Zalaszentjakab,
Zalaújlak, Kisrécse,
Zalasárszeg, Zalamerenye, Zalaszabar,
Orosztony, Sand, Pat és
Miháld önálló kistérség megalakítását
kezdeményezik Zalakaros
székhellyel.
Nem kíván azonban csatlakozni
ehhez Csapi, Nagybakónak és
Zalakomár. A legnagyobb fejtörést
Zalakomár okozta a társulás
elnökségének, ugyanis amennyiben
Zalaszentjakab, Miháld, Pat
és Sand települések az új kistérséghez
csatlakoznak, földrajzi
szempontból elzárják a kanizsai
kistérségtől Zalakomárt, ebben az
esetben pedig előfordulhat, hogy
a településnek olyan társuláshoz
kell csatlakoznia a zalakarosihoz,
amihez egyébként nem akar.
Ezért az elnökség azt a határozati
javaslatot terjesztette a tanácsülés
elé, hogy nem támogatják a négy
település csatlakozását az új kistérséghez.
Az ülésen jelen lévő
Fehér Lajos, a Zala Megyei Területfejlesztési
Tanács munkatársa
azonban felvilágosította a jelen
lévő polgármestereket, hogy az új
társulások, így Zalakomár ügyében
is a Parlament mondja ki a
végső szót, a polgármesterektől
csupán véleményezést kértek.
Hosszas vita után végül valamennyi
település távozását támogatták
a társulás polgármesterei.
Úgy tűnik azonban, hogy a folyamat
nem áll meg, Rácz József,
Gelse polgármestere ugyanis bejelentette,
hogy négy másik település
vezetőjével közösen szintén
a távozáson gondolkodnak.
Póczai Zoltán, Sormás polgármestere
úgy fogalmazott, szomorú,
hogy ide jutottak, aminek szerinte
alapvetően az az oka, hogy
vannak közöttünk hunyók, olyanok,
akik nem a társulás érdekeit
képviselték. Végül megállapította,
nem lett volna szabad a településekre
kényszeríteni a többcélú
társulást.
H. A.
A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Kht., Nagykanizsa és
térsége Foglalkoztatási Paktum
létrehozása címmel Workshop-ra
hívta a munkáltatókat és a város
vezetését. A Halis István Városi
Könyvtárban megtartott rendezvényen
tájékoztató hangzott el a
Foglalkoztatási Paktumokról, legfontosabb
szereplőiről, céljáról,
struktúrájáról és az elvárt eredményekről.
A Foglalkoztatási Paktum bemutatása,
partnerségépítés címmel
Gombás József, a Nyugat-
Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ stratégiai-nemzetközi
igazgatója és Hollósi Szabolcs
ügyvezető igazgató, OFA-ROP
kulcsszakértő (BFH Európa Projektfejlesztő
és Tanácsadó Kft.)
tartott előadást. Hollósi Szabolcs
elmondta, a munkáltatói fórum
egy eseménysorozat ötödik állomása
volt. Korábban civileknek,
érdekképviseleti szerveknek, képzőintézmények
és önkormányzatok
képviselőinek adtak tájékoztatást.
Bíznak benne, a mostani
szerény részvétel inkább az elfoglaltság
miatt adódott és nem
azért, mert nincs érdeklődés a téma
iránt. A projektet vezetők úgy
döntöttek, hogy egyeztetés történik
a munkaügyi központ, illetve
a város vezetése között. Áttekintik
az eddigi eredményeket, és
egy olyan közös fórumot hívnak
össze várhatóan májusban, ahol
már tartalmi kérdések is szóba
kerülnének: Kell-e a Foglalkoztatási
Paktum a térségben, mi legyen
a tartalma, a célja, és kiknek
a részvétele fontos mindenképpen.
– Hogy miért lenne jó Kanizsán
is? A kérdésre ezt a választ
kaptuk. Ez egy kényszerűség is,
hiszen egyrészt a pályázati források
megszerzésének is alapfeltétele,
hogy partnerségben gondolkodjanak
a pályázók. Véget ért az
a világ, hogy egyéni harcosként
is nagy eredményeket lehet elérni.
Fontos motiváció a forrásszerzés
szempontjából, másrészről az
együttműködési hálózatok világát
éljük, és amelyik térség ebbe nem
tud bekapcsolódni, vagy nem
olyan sikerrel, az nagy hátrányokat
szenvedhet, míg mások felismerik
a lehetőséget és élnek is
vele.
B. E.
A lovassport és a lovasturizmus
tovább fejlesztése céljából együttműködési
szerződést írt alá Győrben
három megye, Győr-Moson-
Sopron, Vas és Zala megye lovasszövetségének
elnöke – jelentette
be a Zala Megyei Lovas Szövetség
idei első közgyűlését követően
tartott sajtótájékoztatón Dobri Lajos
elnök. A Regionális Fejlesztési
Iroda által szervezett programon
részt vett: Dr. Molnár Csaba, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács elnöke, Győrffy
László Gábor, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztő Ügynökség
Kht. ügyvezetője, Walter Dezső, a
Regionális Idegenforgalmi Bizottság
elnöke. Az együttműködési
megállapodás lehetőséget ad EU-s
pályázatok beadására és magasabb
szintű versenyek megrendezésére.
Olyan lovasutakat terveznek kialakítani,
ahol a magyar és a külföldi
turisták is megtanulhatnának
lovagolni. Az elképzelések szerint
azokat az utakat szeretnék kihasználni,
amelyeket gyalogtúrákra
már igénybe vesznek. Fontos az
oktatás fejlesztése is, hiszen nagyon
sok kiművelt szakemberre
lenne szükség. A közgyűlésen ünnepélyes
aktusra is sor került. A
2006. évi megyei ifjúsági bajnokság
első három helyezettjének emlékszobrot
adott át Dobri Lajos elnök.
B. E.
Az elmúlt és az idei év Város
Napjáról, és a gólyalábas rendezvényekről
tartott sajtótájékoztatót
a Régi Jó Hagyományteremtő és
őrző Egyesület a Vasemberház
dísztermében. Ez alkalommal adták
át a rendezvény támogatóinak,
közöttük lapunknak is az elismerő
okleveleket. Ferenc József, az egyesület
elnöke elmondta: ez a csapat
1996-tól szervezi a Város Napját.
Három évvel ezelőtt választották
az egyesületi formát, és elváltak az
addigi, gazdasági hátteret biztosító
gazdasági társaságtól. Az önkormányzat
által, a Város Napja megrendezésére
négy évvel ezelőtt kiírt
pályázatot elnyerte az egyesület.
Kettős szerepet vállaltak, megteremtették
a gazdasági alapjait, és
szervezték magát a rendezvényt.
Büszkék arra az időre, hiszen
olyan programsorozatot sikerült
alkotniuk, ami korábban még nem
volt a városban. Az egyesület célkitűzésében
a hagyományokat őrző
rendezvények felkarolása és támogatása
szerepel. Ahhoz, hogy
meg tudták valósítani, kellett az
önkormányzat szándéka, támogatása,
valamint a kanizsai gazdasági
társaságok nem kis áldozatvállalása.
Újszerű ötlet volt a gólyalábazás,
amit két évvel ezelőtt önálló
rendezvénnyé, Gólyalábas Világjá-
2 Kanizsa – Közélet 2007. április 5.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft.
ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTALLAP
Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Szakadozó
kistérség
Foglalkoztatási
paktum
Összefogtak
a lovasok
Régi Jó...
A Város Napjáról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Képünkön Kovács Antal, a vízmű
vezérigazgatója veszi át az oklevelet
tékokká fejlesztettek ki. Tavaly
azonban anyagi okok miatt le kellett
erről mondaniuk. Az elmúlt
évben egyedüli pályázóként szintén
megnyerték a Város Napja
megszervezését. Akkor nem kötötték
meg az írásos szerződést, úgy
határoztak, megvárják vele az új
testületet. A hogyan továbbról
azonban még nem kaptak hivatalos
információt.
B. E.
– Az önkormányzati ülést rendszeresen
figyelemmel kísérő polgárok
mind többen nehezményezik
azt az ülésvezetési gyakorlatot,
amelyben a polgármester úr minden
szavazás előtt megmondja a
képviselőknek, hogy az “igen”
vagy a “nem” gombot nyomják
meg az adott téma kapcsán. Képviselőként
rendkívül zavar ez az
eljárásmód – mondta Böröcz Zoltán
MSZP-s önkormányzati képviselő
a közgyűlést megelőzően
tartott sajtótájékoztatóján.
– Ugyanis minden ülésre felkészülök,
az adott témákban ismerem
a szakbizottságok álláspontját,
a képviselőcsoport megbeszélésén
pedig további egyeztetésre
van módom, majd az ülésen történt
hozzászólások alapján biztonsággal
kialakul a véleményem,
amit a szavazatommal kifejezni kívánok
– mondta. – Ezért az MSZP
képviselőcsoportja nevében felkérem
az polgármester urat arra,
hogy a jövőben ne szólítsa fel a
képviselőket arra, hogy az adott
kérdésben igennel, vagy nemmel
szavazzanak, vagy amennyiben ezt
megteszi, tegye hozzá, hogy melyik
képviselőcsoportnak szól a felszólítása,
melyik esetében van olyan
érzése, hogy a képviselők nem képesek
önállóan kialakítani és szavazatukkal
kifejezni álláspontjukat
– tette hozzá Böröcz Zoltán.
H. A.
Az SZDSZ szerint több hiányossága
van a város gazdasági
programjának, például teljességgel
hiányzik belőle a Nagykanizsa
fejlesztésére vonatkozó vízió. Ami
meg benne van, az nem tartalmaz
prioritásokat.
Halász Gyula a helyi szervezet
ügyvivője sajtótájékoztatóján elmondta,
Álláspont címmel, egy
sorozat keretében, sajtótájékoztatón
fejtenék ki álláspontjukat a
közélet aktualitásai kapcsán. Első
alkalommal a város gazdasági
programja került terítékre.
– A mostani gazdasági program
már kiindulási pontját tekintve is
elhibázott, hiszen hiányzik a helyzetértékelést
megalapozó SWOTanalízis
– mondta. – De hiányzik
az a fajta társadalmi kontroll is,
ami az előző önkormányzat gazdasági
programját jellemezte,
amelybe a gazdasági szervezetek,
a kamara, szakmai szervezetek javaslatai
is beépültek, hasonlóan a
lakossági véleményekhez, amelyek
a fórumokon fogalmazódtak
meg. Az SZDSZ részéről azt gondoljuk,
hogy a választások óta eltelt
hat hónap elegendő lett volna
arra, hogy sort kerítsenek a társadalmi
kontrollra is.
Halász Gyula rámutatott, több
hiányossága is van a programnak,
amely például Nagykanizsa regionális
szerepköréről említést sem
tesz. A politikus úgy véli, nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni az M9-
es autópálya előkészítésére is.
H. A
A Nagykanizsai Polgári
Egyesület szervezésében április 11-
én szerdán 17.30 órától a Halis
István Városi Könyvtárban vetítik
Pesty László Megsebzett ünnep
című filmjét. Ugyancsak ekkor
nyitja meg Cseresnyés Péter városunk
alpolgármestere a múlt év
október 23-ra emlékező, Akit gumibotoznak,
az szokott sírni című
fotó- és dokumentumkiállítást.
– Nem volt egyetlen egy felszólítás
sem a támadás előtt. Idő
és lehetőség sem volt arra, hogy
békésen menjünk haza, de arra
sem, hogy egymás testi épségét
megóvva meneküljünk, ugyanis
megkíséreltünk az öregekbe karolva
lassan elindulni az Astoria
felé, de a rendőrök és lövedékeik
gyorsabban törtek előre, mint
ahogy az idős nénikék és bácsikák
menni tudtak. A rendőrség nem
oszlatott, hanem tömörített –
olvasható a fidesz.hu honlapon.–
Engem például az érdekelne, hogy
miért sír mindenki, amikor a
rendőrség folyamatosan nyomta a
felszólításokat, hogy hagyják el a
teret... és ennek ellenére ott
maradtak... – jegyezte meg erre
az interneten fórumozó Medzsik.
– Akinek kilövik a szemét, vagy
akinek leszakítja egy gránát két
ujját, illetve akit gumibotoznak,
ahol érnek, az szokott sírni, ezek a
dolgok ugyanis nagyon fájnak. A
tömegoszlatásra való felszólítás
nem hallatszott rendesen és nem
mellékesen a rendőrség az összes
menekülési útvonalat lezárta. A
„tömegoszlatásnak” köze nem
volt a vonatkozó jogszabályokhoz
– írta az origo.hu vendégszoba
vendégeként Morvai Krisztina.
– Október 23-án nem csak azokat
verték meg, akiken a gumibot csattogott.
Itt egy országot vesszőztek
meg gyalázatos módon. Ezen nem
lehet túllépni. Ami tavaly történt,
gyalázat. Aki ezt médiamunkásként,
értelmiségiként segít a szőnyeg alá
söpörni, akár egykor 56-ot, bűnrészes
gazember. Aki csak kussol, cinkos
– summázta véleményét Fábry
Sándor a Heti Válasznak.
Újabb műtét vár arra a kétgyermekes
családapára, akit még október
23-án a Dob utcában talált fejbe
egy gumilövedék. Kiss László
három napig volt kómában, és két
hét után engedték ki a kórházból.
A lövés hatására megsérült Kiss
László agya, leszázalékolták, emiatt
kártérítést fog kérni (hirtv.hu).
A Morvai Krisztina vezette civil
jogász bizottság nyilvánosságra
hozott jelentése arra a következtetésre
jutott, hogy Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök és Demszky
Gábor főpolgármester aktív felbujtással,
utasításokkal járult hozzá a
tömeges tragédiához.
P. J.
2007. április 5. Kanizsa – Közélet 3
MSZP:
Ne mondja meg,
hogyan szavazzunk!
Megsebzett
ünnep
SZDSZ:
Hiányos a program
Szünet
az okmányirodában
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2007. ÁPRILIS 10-ÉN
a nagykanizsai Okmányirodában a lakcímigazolványokkal
kapcsolatos ügyintézés technikai okok miatt szünetel.
Megértésüket köszönjük.
Nagykanizsa megyei jogú város jegyzője
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-
Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2007. április 9-én (húsvéthétfő) a
hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz
szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig
helyezzék ki hulladékgyűjtő edényeiket.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
4 Kanizsa – Közgyűlés 2007. április 5.
A közgyűlés kezdetén Marton
István polgármester ellenzéki javaslatra
levette a napirendről az
önkormányzat gazdasági programjáról
szóló előterjesztést, amelyet
külön közgyűlésen vitatnak meg
majd a városatyák. Szintén visszavonta
a Kanizsa TV és lapunk
székhelyének áthelyezésével kapcsolatos
előterjesztést is. Ezek után
a bajcsai településrészi önkormányzat
tagjait választotta meg a
képviselő-testület, majd Babicsné
Bertha Éva, Parély József, Pintér
Bernadett és Vukics József letette
az esküt. A grémium elnöke Polai
József (Fidesz–KDNP) önkormányzati
képviselő lett.
Második napirendi pontként a
képviselőkv Dr. Nemes Zoltán
megyei rendőrfőkapitány és Dr.
Molnár József városi rendőrkapitány,
Nagykanizsa bűnügyi, közbiztonsági
és közlekedésbiztonsági
helyzetéről szóló előterjesztést
vitatták meg. Dr. Nemes Zoltán
elmondta, sikeresnek ítéli a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
munkáját, egyben megköszönte
az önkormányzat támogatását.
Dr. Molnár József arról tájékoztatta
a városatyákat, hogy a kapitányság
bűnügyi felderítési eredményessége
az egyik legjobb a
megyében, a legnagyobb problémát
továbbra is a közlekedési
balesetek megelőzése jelenti,
ugyanis a városban drasztikusan
megnövekedett a forgalom. Bene
Csaba, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője
az üzletszerű kéjelgés
növekvő problematikájára hívta
fel az illetékesek figyelmét, hatékonyabb
fellépést sürgetve. Dr.
Molnár József válaszában elmondta,
igyekeznek odafigyelni a
legősibb mesterséget űző hölgyekre,
ám nem hiszi, hogy van
olyan hely a világban, ahol teljesen
sikerült felszámolni e tevékenységet.
Végül elfogadták a
beszámolót a képviselők.
Hosszú és politikai felhangoktól
sem mentes vita alakult ki a
közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelettervezet
tárgyalása során, a képviselők
erre a napirendi pontra
fordították a legtöbb időt. Röst
János (SZDSZ) számtalan módosító
indítvánnyal állt elő, mire dr.
Kelemen Marcell jegyző úgy reagált,
hogy a javaslatokat a bizottsági
üléseken, vagy írott formában
kellett volna megfogalmazni,
még a napirendi pont tárgyalása
előtt. Úgy véli, erre lett volna
ideje mindenkinek, hiszen az
anyagot már korábban megkapták
a képviselők. Végül Tóth László
(MSZP) javaslatára a polgármester
levette az SZMSZ-ről szóló
napirendi pontot, amit április tizenkettedikén,
soron kívüli ülésen
tárgyal ismét a testület.
Ezt követően beszámolót hallgattak
meg a képviselők a Hevesi
Sándor Általános Iskola, a Pipitéróvoda,
a Rozgonyi-óvoda, valamint
az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény tavalyi munkájáról.
Majd nyílt ülés keretében újabb öt
éves időtartamra a Pipitér Óvoda
vezetésével Böjti Istvánnét, a Rozgonyi-
óvoda irányításával pedig
Borsos Péternét bízták meg. A
Hevesi Sándor Általános Iskola
vezetői megbízatásával összefüggő
napirendet az egyik pályázó,
Takács András kérésére zárt ülésen
tárgyalták a képviselők, ami
után Marton István polgármester
az ő sikerét hirdette ki.
Az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezéséről szóló kacifántos
című előterjesztés mindenkit
érint, aki parabolaantennát
helyezett el háza falán.
Az előterjesztés szerint a városban
tömegessé vált a parabolaantennák
elhelyezése, ami nem
éppen kedvező hatású a városképet
tekintve. Az előző szabályozás
indokolatlanul egy kalap alá
vette a mobil-távközlési antennákat
és a családi televíziózás céljára
szolgáló parabolaantennákat.
Ebből a szempontból viszont az
új rendelet könnyít a városlakók
helyzetén, ugyanis egyértelműen
különbséget tesz a kétféle objektum
között. A régi szabályozás
szerint ugyanis valamennyi ilyen
jellegű építmény engedélyköteles
volt, csak az építéshatóságon múlott,
hogy nem bírságolták végig
a várost. Mostantól a családi házas
övezetekben nem kell engedély
a parabolák kihelyezéséhez.
Azonban szigorítást is jelent az új
szabály annyiban, hogy a parabolák
a homlokzat, illetve a ház
közterületekről jól látható oldala
felől ezután csak a párkány fölé,
a tetőn helyezhetők el. Az új rendelkezést
némi vita után huszonhárom
igen szavazattal és három
tartózkodással fogadták el a képviselők.
Ezt követően a kórház fejlesztési
koncepcióját tárgyalták a
közgyűlés tagjai. Az anyag kapcsán
újból előkerült a kórházprivatizáció
víziója, amely most is
ugyanolyan indulatokat kavart,
mint az előző ciklusban. Az ellenzék
szerint a munkaanyagban
szereplő kapacitáshasznosítást
hívják kórházprivatizációnak, a
városvezetés és a másik oldal
képviselői azonban tiltakoztak a
kifejezés ellen.
Az előterjesztésben ugyanis
szerepelt az üzleti alapú finanszírozás
kifejezés, aminek bővebb
kifejtését kérte a jelen lévő főigazgatótól
dr. Károlyi Attila
(MSZP). Dr. Kovács József főigazgató
válaszában elmondta: új
feladatokkal szeretnék megtölteni
a kórház megüresedő egységeit,
ami azt jelenti, hogy például az
OEP által nem finanszírozott
plasztikai sebészet céljára kiadják
bérbe a helyiségeket és az eszközöket,
ami többletbevételt hoz a
kórháznak. Bárdosi Gábor
(MSZP) úgy vélte, ez nem esik túl
távol a kórházprivatizációtól.
Hangsúlyozta, nem kételkedik abban,
hogy az ágyszámcsökkentés
miatt megüresedő kórházi egységeket
hasznosítani kell, de arra is
emlékeztetett, hogy a Fidesz az
Közgyűlés hajnalig
Rendőrségi
beszámoló
Kinevezések
felhangokkal
Kórházvita
sokadszor
SZMSZ-módosítás
elnapolva
Parabolarendelet
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság megtárgyalta
és elfogadta a Rozgonyi-
óvoda, a Pipitér-óvoda
és a Hevesi Sándor Általános
Iskola ötéves tevékenységéről
előterjesztett beszámolót, egyben
köszönetüket fejezték ki az
intézmények dolgozóinak,
óvodapedagógusainak és vezetőinek
eddig végzett szakmai
tevékenységükért. A nevelésioktatási
intézmények magasabb
vezetőinek kinevezéséről
az alábbiak szerint döntöttek:
A Pipitér-óvoda vezetésével további
öt évre a jelenlegi vezető,
Böjti Istvánné kapott megbízást.
A Rozgonyi-óvoda vezetésével
szintén a jelenlegi
vezetőt, Borsos Péternét bízták
meg. A Hevesi Általános Iskola
vezetésére a három pályázó,
Huszár Hajnalka, Sósné Kutasi
Margit és Takács András közül
a legtöbb szavazatot Takács
András kapta. A végső döntést
a közgyűlés hozta meg.
Intézményi
beszámolókról
A Városüzemeltetési Bizottság.
tagjai tájékoztatót hallgattak meg a
polgármesteri hivatal tavalyi
munkájáról, amely kapcsán Takács
Zoltán azt kérte, hogy a Via
Kanizsa Kft. két hónapon belül
készítsen hasonló beszámolót a
városüzemeltetés 2006-os feladatairól
is, s azt terjessze a bizottság elé.
A hivatal beszámolóját elfogadta,
Takács Zoltán javaslatát pedig
megszavazta a testület.
Tárgyalták a Vásárcsarnok hatása
a város életére és az önkormányzat
gazdálkodására jól hangzó, ám sokak
számára megfoghatatlan címet viselő
napirendi pontot is, melynek során
szóba került a Vásárcsarnok felső
szintjének problematikája, tudniillik,
hogy évek óta kiadhatatlanok a helyiségek,
ha mégis, egy-két hónapnál
tovább nem maradnak a bérlők, az
alsó szintről felszálló hurkaszag és az
alacsony vásárlószám miatt. Gáspár
András, a Via Kanizsa ügyvezetője
azt mondta, az alapproblémát az
okozza, hogy a tervező és az építtetők
két különböző funkciót, egy
plaza-jellegűt és egy tipikus vásárcsarnokit
akartak összeházasítani. Az
is elhangzott: az önkormányzat jobban
járna, ha minél hamarabb megszabadulna
az ingatlanoktól, amelyek
csak veszteséget termelnek. A gondoktól
eltekintve végül elfogadta a
grémium a beszámolót.
Vásárcsarnok
keringő
2007. április 5. Kanizsa – Közgyűlés 5
előző ciklusban pontosan a működtetés
vállalkozásba adása ellen
ágált minden eszközzel. Marton
István polgármester cáfolta a képviselő
állításait, hangsúlyozta,
hogy semmit nem adnak el, semmit
nem értékesítenek, egyszerűen
csak olyan tevékenységet
akarnak a kihasználatlan helyiségek
falai közé hozni, amivel a mínusz
156 ágy veszteségét némileg
kompenzálni lehet. Röst János
(SZDSZ) azt mondta, támogatni
tudja a hasznosítást, abban az
esetben, ha az nem a jól termelő
részek kimazsolázásával történik.
Dr. Kolonics Bálint (Fidesz–
KDNP) kijelentette, szó sincs arról,
hogy a működtetés vállalkozásba
adása történne meg bizonyos
osztályok vagy részlegek
esetében. Arra figyelmeztetett,
hogy bérbeadás eddig is volt, az
orvosok magánrendeléseikre bérelték
ki a rendelőket, ezért a politikus
úgy véli, ezt tovább kell
fejleszteni, a kapacitást pénzzé
kell tenni. Böröcz Zoltán (MSZP)
úgy vélekedett, hogy valamennyi
képviselő ugyanarról a dologról
beszél, tudniillik, hogy a felszabaduló
kapacitást hasznosítani
kell. Azonban teljesen mindegy,
hogy az üres egységeket eladják,
vagy bérbe adják, a lényeg, hogy
bevétel lesz belőlük, ami mindenképpen
pozitívumként értékelendő,
ám mindenkinek szembe
kell néznie azzal, hogy ezt hívják
privatizációnak. Cseresnyés Péter
alpolgármester (Fidesz–KDNP)
arra figyelmeztette a baloldal politikusait:
ne próbálják az emberekkel
elhitetni, hogy ez a kórházprivatizáció,
s arra is emlékeztetett,
hogy ha nem lett volna
ágyszámleépítés, akkor most nem
lennének problémák.
Hosszú vita után elfogadták a
képviselők a kórház fejlesztési
koncepcióját.
Következő napirendi pontként
az Arany János utca 8. ügye került
a testület elé. Az eredeti tulajdonos
értékesítette egy vállalkozás
számára a területet, ám az
önkormányzatnak elővásárlási
joga van a területre. A kérdés az
volt, hogy a város lemondjon-e a
jogról, s legyen az új tulajdonosé
a terület, avagy vásárolja meg az
ingatlant? Marton István polgármester
azt javasolta a közgyűlésnek,
hogy mivel a költségvetésben
nem biztosítottak a források
a megvásárláshoz, ezért azt ne
támogassák a képviselők. Cseresnyés
Péter alpolgármester
azonban úgy vélekedett, mindenképpen
élni kellene az elővásárlási
joggal, ha a város a későbbiekben
tevékenyen részt akar
venni a környező tömb rehabilitációjában.
A polgármester arra
figyelmeztetett, hogy a környező
területek révén az Arany János
utca 8. nélkül is megkerülhetetlen
az önkormányzat egy esetleges
tömbrehabilitáció során. A
végszavazás során érdekes szituáció
alakult ki, előbb hét igen,
tizenkét nem szavazattal és hat
tartózkodással a testület elvetette
azt a határozati javaslatot, ami
úgy szólt, hogy az önkormányzat
nem él elővásárlási jogával. Azaz
kinyilvánították, hogy a határozati
javaslattal ellentétben az önkormányzat
élni kíván az elővásárlási
joggal.
(folytatás a 6. oldalon)
Vita az elővásárlásról
Építési terület
út nélkül
A Pénzügyi Bizottság többek
között tárgyalta a vállalkozások
támogatásáról szóló rendelet módosítását
is. Az előterjesztés szerint
beépítik a rendeletbe Cserti
Tibor korábbi javaslatát, miszerint
a támogatás igénybevételéhez
szükséges beruházás alsó
határa tízmillió forintról módosuljon
huszonöt millióra. A bizottság
ülésén ezt Bizzer András
nem támogatta, mondván, a vállalkozások
számára előnyösebb a
tízmilliós értékhatár. Vukics József
és Tóth László, a bizottság
elnöke viszont támogatta a javaslatot,
amit végül elfogadtak. Tárgyalt
a grémium a Hevesi Sándor
Művelődési Központ és a
Móricz Zsigmond Művelődési
Ház által beadandó pályázati
anyagról is, amelyben a HSMK
számára mintegy 450 ezer forint,
a Móricz számára pedig 437 ezer
forintnyi önrészt kellene biztosítania
az önkormányzatnak. A bizottsági
ülésen felmerült, hogy a
HSMK vajon ki tudná-e maga
gazdálkodni a pályázati önrészt?
Tóth László megjegyezte: ha kevesebb
ingyenjegyet osztanának
ki a fizetős előadások előtt, akkor
vélhetően igen, de összességében
hatékonyabb gazdálkodást
várnak az intézmény vezetőségétől.
Az előterjesztést végül támogatták.
Szó esett az ipari parkban
lévő, 267/16. hrsz-ú ingatlan
közúti megközelítésének megoldásával
kapcsolatos javaslatról
is. Itt az egyik vállalkozás által
vásárolt terület megközelítése
nem volt megoldott, ugyanis az
ingatlan értékesítésekor még
nem rendelkezett hatályos rendezési
tervvel, így a végleges útra
vonatkozó koncepcióval sem az
önkormányzat. Eddig ideiglenes
út segítette az ingatlan megközelítését,
azonban belátható időn
belül ki kell jelölni és meg kell
építeni a végleges nyomvonalat.
A probléma most megoldódni
látszik, azonban a történtek többletkiadást
jelentenek a területet
megvásárló vállalkozó és az önkormányzat
számára is. Vukics
József a bizottsági ülésen azt firtatta,
hogy lesz-e felelőse a történteknek,
hiszen 2003-as hiányosságokról
van szó?
Szociális
szolgáltatások
A Szociális és Egészségügyi
Bizottság megtárgyalta
és elfogadta a szociális szolgáltatásokról
és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
ellátásokról szóló
10/2005. (III. 7.) sz. rendelete
módosítására előterjesztett
javaslatot. – Az országgyűlés
tavaly módosította a szociális
ellátásokról szóló törvényt, és
a jogszabályi változások érintik
a biztosított szolgáltatások
körét, valamint a szolgáltatásokért
fizetendő térítési díjakat.
Az új szabályozás szerint
a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások
intézményi térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás
különbözete. Az intézményi
térítési díj meghatározásának
változása miatt az önkormányzat
által biztosított szociális
szolgáltatások intézményi
díjának összege is jelentősen
eltér a 2006. évben
megállapított díjaktól. A növekedés
mértéke természetesen
nem azt jelenti, hogy a
szolgáltatások igénybevevői
is ilyen mértékű emeléssel
szembesülnek, ugyanis az ellátásban
részesülők által fizetett
személyi térítési díj az
igénybevevő rendszeres havi
jövedelmének a szociális törvényben
meghatározott mértékét
nem haladhatja meg.
Sok esetben nem lesz változás
a befizetéseknél, mert az önkormányzat
olyan rendeletet
alkotott, hogy a támogatás kiegyenlíti
a térítési díjak növekedésének
mértékét – foglalta
össze dr. Csákai Iván, a
SZEB elnöke.
Enyhítenek
a szigoron
A közgyűlés előtt ülésezett az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság.
A számos napirendi pont között
módosító javaslatokat tettek a
közgyűlés szervezeti és működési
szabályzatára, illetve tárgyaltak a
víz- és csatornadíjak megállapítása
során bevezetett rendelkezésre állási
díjjal kapcsolatos törvényességi
észrevételről is.
Ugyanis egy állampolgár panaszát
követően kifogást nyújtott
be az önkormányzathoz a
víz- és csatornadíjak megállapítása
miatt a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal
Zala Megyei Kirendeltsége.
A bizottság elé kerülő anyagból
kiderült: mivel a város szerint
ez a díjelem hivatott fedezni a
vízellátó rendszer és a csatornahálózatfenntartási
és -üzemeltetési
költségeinek azon részét,
amely a fogyasztás mértékétől
csak kis mértékben függ, ezért
az előterjesztő nem ért egyet a
törvényességi észrevétellel, s
nem kívánja módosítani korábbi
díjmegállapításról szóló döntését.
Az ügyrendi bizottság a kérdést
megtárgyalásra alkalmasnak
tartotta. Szó esett a hírközlési
építmények elhelyezésével
kapcsolatos rendelettervezetről
is. Dr. Kolonics Bálint lapunknak
elmondta, hogy az új rendelkezés
voltaképpen enyhít az
eddigi szigorú szabályozáson,
amely értelmében mindenféle
ilyen építményhez, a parabolaantennától
a mobiltelefon bázisállomásig
építési engedélyt kellett
(volna) kérni.
Az előterjesztést a közgyűlés
számára tárgyalásra alkalmasnak
tartotta a bizottság.
(folytatás az 5. oldalról)
Ezt követően a polgármester
ismét szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot, s ezúttal tizenkét
igen, hét nem szavazattal
és négy tartózkodással a testület
úgy határozott, hogy a város nem
él az elővásárlási joggal, azaz támogatta
Marton István javaslatát.
A testület a továbbiakban többek
közt elfogadta a helyi értékvédelmi
pályázat létrehozásáról
szóló előterjesztést, amely értelmében
a helyi védettséget élvező
épületek tulajdonosai vissza nem
térítendő támogatást, illetve kamatmentes
hitelt vehetnek igénybe
az önkormányzat által létrehozott,
idén kétmillió forintos alapból
az ingatlanok felújítására,
karbantartására.
H. A.
Egy, a közelmúltban megalkotott,
a víz- és csatornadíjak megállapításáról,
a számlázás és a díjfizetés feltételeiről
szóló rendeletben a képviselő-
testület jóváhagyta a szolgáltató
által javasolt rendelkezésre állási
díj bevezetését. Úgy tűnik, az újabb
díj eljut az Alkotmánybíróságig.
Januártól ugyanis úgynevezett
rendelkezésre állási díjat kell fizetni
a városban élőknek a szolgáltató
részére, amiért Ferincz
Jenő álláspontja szerint a Vízmű
nem nyújt semmit.
Ferincz Jenő ezért panaszt tett
az ügyben a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Zala
Megyei Kirendeltségénél, amely
megalapozottnak találta az amúgy
a MÁV-nál dolgozó állampolgár
felvetéseit, s megállapította, hogy
az ellenkezik az ármegállapításról
szóló, illetve a vízgazdálkodással
kapcsolatos törvénnyel is. Törvényességi
észrevétellel fordultak a
nagykanizsai önkormányzathoz,
ugyanis úgy vélik, hogy az alapdíj
független a fogyasztástól, ami jogszabályellenes.
Mindezeket figyelembe
véve arra kötelezték az önkormányzatot,
hogy december harmincegyedikéig
módosítsa az ominózus
rendeletet.
– Korábban, más ügyek kapcsán
már kimondta az Alkotmánybíróság
is, hogy az önkormányzat
a víz- és csatornadíj fogyasztási
árán fölül más díjat nem állapíthat
meg. Másrészt egy másik határozatában
azt is kifejezetten
megállapította, hogy a víz- és csatornaárak
mellett alkalmazott
rendelkezésre állási díj alkotmányellenes
– mondta lapunknak
Ferincz Jenő. – Ugyanis álláspontjuk
szerint a víz- és csatornadíjak
mellé felszámított rendelkezésre
állási díj a fogyasztott víz
mennyisége alapján számított díjon
felül a fogyasztástól független
díjtétel megfizetését jelenti. Mivel
ez a díj a felhatalmazó törvényi
előírásoktól eltér, ezért ennek a
díjnak a megállapítása a jogszabályban
adott felhatalmazás kereteit
túllépte, így annak bevezetése
alkotmányellenes. Mindezek alapján
úgy vélem, megállapítható,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Képviselő-testülete törvényi
hatáskörét túllépte, és ezáltal
olyan díj megfizetésére kötelezte a
város lakosságát, amelyet törvényes
keretek között nem tehetett
volna meg. Az Önkormányzat a
díj megállapítását, míg a szolgáltató
a díj beszedését végzi törvényes
jogalap nélkül. Így meggyőződésem
szerint ez a díj az Alkotmánybíróság
hivatkozott határozatai
alapján a szolgáltató részére
a szolgáltatás-ellenszolgáltatás
aránytalanságából adódóan jogalap
nélküli gazdagodáshoz vezet.
A képviselő-testület legutóbbi
ülésén foglalkozott a témával, s a
törvényességi észrevétel ellenére
a rendeletet változatlanul hagyta.
Az önkormányzati álláspont szerint
ugyanis a törvényességi észrevétel
nem vette figyelembe,
hogy a rendelkezésre állási díj
mértéke a vízmérőóra méretététől
függ, így voltaképp ez a díj is
arányos a fogyasztás mértékével.
Ez a díjelem hivatott fedezni a
vízellátó rendszer és a csatornahálózat-
fenntartási és -üzemeltetési
költségeinek azon részét,
amely ugyan kis mértékben függ
a fogyasztás mértékétől, viszont
elengedhetetlen a biztonságos és
folyamatos ellátáshoz.
Az Alkotmánybíróság hivatkozott
határozatai szerint viszont az
érvelés valójában a törvény kikerülését
jelenti, ugyanis a vízmérőóra-
mérettel nem áll arányban a
tényleges fogyasztás – reagált erre
Ferincz Jenő, aki a hatályban
hagyott rendelet miatt azt fontolgatja,
hogy az ügyben az Alkotmánybírósághoz
fordul.
Horváth Attila
6 Kanizsa – Közgyűlés 2007. április 5.
Marad a díj
A városi kórház főigazgatója a
minap aláírta az intézmény új finanszírozási
szerződését. A dokumentumhoz
véleményeltérési nyilatkozatot
is csatoltak, a fenntartó ugyanis
továbbra is veszélyben látja a betegellátást.
– Egy átlagos betegre 146 ezer
forint finanszírozás jut a korábbi
136 ezerrel szemben, a járóbetegszakellátásban
a pontrendszerben
egy pont értéke 1 forint 36 fillér
volt, ami 1,40-re változik, a krónikus
osztályok esetében pedig a
4900 forintos napi ápolási finanszírozás
összege 5300-ra nő – sorolta
a finanszírozásban bekövetkező
változásokat dr. Kovács József, a
kórház főigazgatója. – Ezek azok a
paraméterek, amelyek ismeretében
most már pontosan ki tudjuk számolni,
hogy mennyi lesz a kórház
várható bevétele. Ezeket az összegeket
megszorozzuk a teljesítménynyel,
a betegek számával, s így kapjuk
meg azt a pénzösszeget, amiből
a nagykanizsai kórház gazdálkodhat.
A megkötött szerződéssel azonban
az a gond, hogy az aktív fekvőbeteg-
ágyunkból a miniszteri határozat
alapján elvesz 156 ágyat, ami
harminc százalékos csökkenést jelent.
Egy alacsonyabb kapacitással
pedig kevesebb beteget tudunk ellátni,
márpedig az ellátott betegek
száma határozza meg a gazdasági
lehetőségeket. Sok beteg kiszorulása
várható a fekvőbeteg-ellátásból,
mi azonban a szakmai koncepciónknak
megfelelősen szeretnénk
ezeket a betegeket ellátni a járóbeteg-
szakrendelések, vagy az egynapos
sebészet, illetve nappali kórházi
rendelés keretében.
– Gondolom, már elindultak az
ehhez szükséges infrastrukturális
átalakítások a kórházban.
– Így van. E napokban alakítjuk
ki az új ellátási struktúrát, az elmúlt
héten például az volt a feladatunk,
hogy minden osztályon kijelöljük az
OEP által finanszírozott ágyakat. A
sebészeten például ennek megfelelően
a korábbi hetvenkét ágy közül
kiválasztottuk azt a negyvenet,
amely benne lesz a finanszírozásban.
El kell döntenünk azt is, hogy
a későbbiekben mi történik a fennmaradó
kapacitással. Úgy tűnik,
ezek egy része a sürgősségi ellátásba
kerül, vagy készenléti ágyak
lesznek, más részükön pedig úgynevezett
nem OEP-finanszírozott ellátást
tervezünk végezni azért, hogy
ne porosodjanak, ne álljanak, hanem
továbbra is bevételt termeljenek.
Ugyanis nem csak a helyiségekről,
a berendezésekről van szó,
hanem az itt dolgozó munkatársakról
is.
– Mit értsünk nem OEP-finanszírozott
ellátás alatt?
– Privát finanszírozású feladatokat
szeretnénk ellátni, akár ápolási
tevékenységet, akár különleges, magas
szintű hotelszolgáltatást nyújtanánk
azon betegeink számára, akik
ezt igénylik és meg tudják fizetni.
Egészségügyi szolgáltatóknak adjuk
át a kapacitásokat, hogy ők végezzenek
benne olyan tevékenységet,
amelyre megvan a saját keresletük.
H. A.
Jön a magánfinanszírozás
Zártan
a kitüntetésekről
A képviselők a nyilvánosság
kizárásával négy napirendi
pontban foglalkoztak az ipari
parkban lévő ingatlanok értékesítésével.
Döntöttek a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város
Díszpolgára kitüntető cím és a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere emlékplakett adományozásáról.
Szavaztak a
Pajzs Ferenc-díj, a Nagykanizsa
Biztonságáért és a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kisebbségeiért
kitüntető címek
várományosairól és odaítélték
a Nagykanizsa Kultúrájáért és
a Nagykanizsa Sportjáért címeket
is. Ugyancsak megegyezés
született a Szekeres Józsefdíj
valamint a Nagykanizsa
Környezetkultúrájáért kitüntetések
várományosairól. Mivel
a díjazott személyekben nem
tudtak egyezségre jutni a
FIDESZ–KDNP illetve az
MSZP–SZDSZ képviselői
konszenzus hiányában az ellenzékiek
Papp Ferenc és
Cserti Tibor kivételével kivonultak
az ülésteremből.
A továbbiakban felmondták
az eddig érvényben lévő biztosítási
és alkuszi valamint
bankszámla-szerződéseket. Az
ülés végén határoztak a hivatal
döntései ellen való fellebbezések
ügyében.
2007. április 5. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap
2007” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése,
a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése
céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények,
öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akko, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében működő
partnerszervezet aktív együttműködésével 2007. július 1. és 2008. június 30.
között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50%-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésőbb 2007. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az
önrész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó
több célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztályán.
A pályázatok beérkezésének határideje 2007. április 16. 8.00 óra
Marton István, polgármester
Testvérvárosi Alap 2007.
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart április 4-én (szerdán)
17 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnázium földszinti tantermében.
Dr. Károlyi Attila, a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Karádi Ferenc, a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
A Nagykanizsa, Rozgonyi u. 8. (1163. hrsz) ingatlanra meghirdetett nyilvános versenytárgyalások elmaradnak.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Vagyongazdálkodási Iroda
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó)
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) közös pályázatot hirdet a NAGYKANIZSAI
KÓRHÁZ ELNEVEZÉSÉRE.
A pályázat tartalma: Olyan személy életútjának, munkásságának hiteles ismertetése,
aki kimagaslóan sokat tett a kórház fejlődése érdekében. Méltó és
megérdemelt viselője lenne a Nagykanizsai Kórház nevéhez.
A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat az erre kijelölt Bizottság
végzi. Benyújtási határidő: 2007. április 30. Díjazás: A nyertes pályázót bruttó
50.000 Ft-ban honoráljuk.
A pályázat benyújtása: A pályázatokat „Névadó Pályázati Felhívás” jeligével
ellátva, hiteles dokumentumok másolataival, mellékletekkel felszerelve,
postai úton kérjük beküldeni az alábbi címre: Dr. Kovács József főigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza. 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.
Pályázati felhívás
EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP
2007. április 5.
„EGÉSZSÉGÉRT DOLGOZUNK”
Szervező: – Egészségügyi Alapellátási Intézmény
– ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete
Helye: PLAZA-színpad előtt
Időpont: 2007. április 5. (csütörtök) 10.00–15.00
Programok: – Szűrővizsgálatok:
– Koleszterinszint-mérés
– Vércukorszint-mérés
– Testzsírmérés
– Vérnyomásmérés
– PSA-mérés (férfiaknak)
– Csontsűrűség-vizsgálat (1.800 Ft/mérés kedvezményes áron
a világnap alkalmával)
Az Ön egészségéért is dolgozunk, tisztelje meg részvételével rendezvényünket!
Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból
elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No. 5. számában való megjelenésére
és a kötet alcímének ötleteire.
Pályázat tárgya: Irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek:
Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés,
45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva és
merevlemezen, vagy CD-n kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia No. 5-ös számában a nyári
könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2007. április 23.
Pályázat
8 Kanizsa – Kultúra 2007. április 5.
A Városi Diákönkormányzat
ismét megszervezte a 24 órán át
zajló Kanizsai Vasember Kupát,
amelyen az öt középiskola mellett
a Pannon Egyetem és a Kollégium
vett részt 15 fős csapatokkal. A
versengés nyitányát a csapatok ötletes,
szórakoztató bevonulása,
majd műsora jelentette a Cserháti
Sándor Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium tornacsarnokában,
ahol Marton István polgármester
köszöntötte a résztvevőket és a
szurkolókat. A verseny célja az
volt, hogy város középiskolásai
megismerjék egymás iskoláját,
közelebb kerüljön egymáshoz a
város diáksága. A jó hangulatban,
barátságban együtt töltött 24 órában
számtalan feladatot oldottak
meg a diákok: többek között volt
tájékozódási verseny, tűzoltás,
akadályverseny, retro parti, kvíz,
karaoke, kolbász és hurkaevő verseny,
íjászat, táncverseny, gólyalábazás,
kötélmászás, horgászás, kajakozás
és főzőverseny. A 2007.
évi Kanizsai Vasember Kupát a
Batthyány Lajos Gimnázium csapata
nyerte el. Második helyezett
a Cserháti Sándor Műszaki SZKI,
harmadik a Dr. Mező Ferenc Gimnázium,
negyedik a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI, ötödikek holtversenyben
a Zsigmondy–Széchenyi
SZKI és a Kollégium, hatodik
a Pannon Egyetem csapata lett.
B. E.
Hatodik Vasember Kupa
ÁNTSZ, Berényi fogadó, Betűvarázs
könyvesbolt, Bianca pizzéria,
Bobay Jenő, Casanova espresso,
Channel 2000 KFT,
Cheers kávéház, Coca-Cola Beverages,
Coca-Cola Disco, Cserháti
Szakközépiskola, Dél-Zalai Vízmű,
Dömötörfy István-Virágüzlet,
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és
SZKI., Draskovics Gravír Stúdió,
Egry Cukrászüzem Novinics József,
Fega Húsüzem, Fiore Divatáru,
Ford Kanizsa, Fornetti, Frézia
virágbolt, Gázgép, Gránit
gyógyfürdő, Háló-Terem, Hederics
Lászlóné Fornetti, Holly Lakástextil,
Horvát Kisebbségi Önkormányzat,
Horváth Mónika manikűr-
műköröm, István Fogadó,
Kanizsa Íjász mester üzlet, Kanizsa
Pékség, Kanizsa Trend, Kanizsa
újság, Kanizsai Kangoo csoport,
Keleti gyógyszertár, Kiskakas
étterem, Kiss Brigitta kozmetikus,
Kiss-Gerencsér Opel autóház,
Koktél Divat, Leguán Akvarisztika,
Leveli optika, Major
órásmester, Marlin horgászbolt,
Megacity, Mini ABC és Szilvia
cukrászda, Molnár Zsoltné Harcz
Mariann kozmetikus, Móricz Zs.
Művelődési Ház, Nelson étterem,
Palin Hús, Palingl pékség, Pati
Orsolya fodrász, Peageut Nagykanizsa,
Pingvin Szeráj, Platanus étterem,
Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Polgárőrség, Profi
Hús 2000 Bt., Rambo himzőstúdió,
Rendőrség, Satu Club, Skoda
Várkapu autóház, SZEKO-Stúdió
Kft., Szokol Zöldséges, Szőlőskert
étterem, Szunyog horgászbolt,
Szuperinfó, Tavasz utcai
horgászbolt, Technika autósiskola,
Tűzoltóság, Uszoda, Záhony
Optika, Zalaerdő, Zöld Fenyő
gyógyszertár, Zrínyi Dance Klub.
A szervezők Baliné Zalavári
Ágota és Sebestyén Nikoletta
köszöni a felajánlásokat.
A Vasember Kupa támogatói
Tizenegyedik alkalommal rendezték
meg a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolában a Zemplén
Győző Fizikaversenyt. A megmérettetés
nem a klasszikus értelemben
vett verseny volt, hanem inkább
fizikatudományi csemege,
hiszen a megye hét középiskolájából
érkezett diákok nem csak
feladatokat oldhattak meg, hanem
megtekinthették a Zemplén Győző
munkásságát bemutató kiállítást
is, meghallgathatták a legendás
fizikus kedvenc zongoradarabját,
Beethoven Tavaszi szonátájának
első tételét, a vállalkozó
kedvűek pedig levegőbe emelkedhettek
a gimnázium udvaráról
egy hőlégballon és Horváth Ferenc
ballonpilóta segítségével.
De ez még nem minden, a verseny
és a jól megérdemelt ebéd
után a diákok érdekes és értékes
előadásokat hallgattak meg Prof.
Dr. Kovács Lászlótól, a Zemplén
Győző Fizikaversenyek atyjától,
a BLG egykori tanárától, aki ma a
Berzsenyi Dániel Főiskola fizika
tanszékének vezetője, valamint a
versenyek örökös zsűrielnökétől,
dr. Radnai Gyulától, az ELTE docensétől.
A verseny résztvevői megkoszorúzták
Zemplén Győzőnek az
udvarban lévő mellszobrát is.
– A mai találkozó nem is anynyira
verseny, mint inkább egy fizikus
randevú – mondta lapunknak
Balogh László, igazgatóhelyettes.
– Úgy is fogalmazhatnák,
azért vagyunk itt, mert szeretjük a
fizikát, vagy mert szeretnénk, ha
a diákok jobban szeretnék a fizikát.
A fizika, sajnos, a XX. század
„latinja” volt, ma pedig általában
látványos, hátrányos helyzetű
„mumus” tantárgy. Ezen szeretnénk
változtatni élményt adó
rendezvényünkkel.
H. A.
Hogy a fizika
ne mumus legyen
A múlt hétvégén hetedik alkalommal
került sor a hagyományos
Pintyőke Fesztiválra a kiskanizsai
Pipitér-óvodában. Előbb
Böjti Istvánné óvodavezető,
majd Cseresnyés Péter alpolgármester
és Szmodics Józsefné, a
polgármesteri hivatal művelődési
osztályának vezetője köszöntötte
a megjelenteket. A kulturális seregszemlére
tizenhét óvodás csoport
érkezett a megye több településéről,
sőt, a határon túlról,
Muravidékről, Lendváról is. A
zsűriben helyet foglalt Marton
István polgármester, Cser György
néptáncoktató, Horváth István
Radnóti-díjas versmondó, Erdős
Géza esperes, valamint a budapesti
Zsákay Győző, aki évről
évre segítséget nyújt a szakmai
munkában.
H. A.
Pintyőke Fesztivál,
hetedszer
Fotó: Horváth Attila Fotó: Bakonyi Erzsébet
2007. április 5. Kanizsa – Mozaik 9
Ülnökválasztás
Először választanak ülnököket
a kisebbségi önkormányzatok –
mondta május másodikai sajtótájékoztatóján
dr. Lomnici Zoltán,
a Legfelsőbb Bíróság elnöke,
miután részt vett a Zala Megyei
Bíróságon a bírák évi rendes
összbírói értekezletén.
Dr. Lomnici Zoltán a sajtótájékoztatón
elmondta, óriási az
érdeklődés a kisebbségek részéről
a bírósági ülnökválasztás
iránt. Hangsúlyozta, hogy idén
első alkalommal választhatnak a
települési és területi kisebbségi
önkormányzatok is ülnököket,
összesen 534 főt. ők is részt
vesznek majd a bíróságok munkájában,
elsősorban a munkaügyi
perekben, illetve büntetőügyekben.
A teljes ülnöki létszám
4783 főnyi lesz, aminek tizenhárom
százaléka a kisebbségi
önkormányzatok által delegáltak
köre.
A Legfelsőbb Bíróság elnöke
kijelentette, nagyon örülnek az
aktivitásnak, nem hitték volna
ugyanis, hogy ekkora érdeklődés
mutatkozik a kisebbségi önkormányzatok
részéről a bírósági
munka iránt.
Dr. Lomnici Zoltán értékelte a
Zala megyei bíróságok tavalyi
munkáját is, s elmondta, hogy a
megye bíróságai 2006-ban immár
hagyományosan jól teljesítettek,
a panaszok száma minimális
volt, a megindított perek
többsége úgy zárult, hogy megállapították,
a bíróság nem követett
el mulasztást.
Az elmúlt évben valamennyi
ügycsoportot tekintve mérséklődött
a Nagykanizsai Városi Bíróság
leterheltsége, az előző évhez
képest az 1007 büntetőügy helyett
947 érkezett, az 1474 polgári
és gazdasági ügy helyett
1355-tel, a peren kívüli ügyek
tekintetében pedig a 2035 helyett
1909-cel kellett foglalkozniuk
a kanizsai bíráknak. Nőtt
viszont a szabálysértési ügyek
száma.
Az LB elnöke arról is beszélt:
az év végéig valamennyi bírát
ellátják számítógéppel.
H. A.
AVárosfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság
többek között megtárgyalta a Vitéz
Forró Pál emléktábla elhelyezésére
előterjesztett javaslatot. Knoll Gyula
nyugállományú repülőezredes, a
Magyar Repüléstörténeti Társaság
nevében írt levelet, amelyben arra
kéri a testületet, hogy állíttasson
emléktáblát májusban, a Hősök
Napján városunk szülöttének, Forró
Pál repülő főhadnagy tiszteletére.
Vitéz Forró Pál 1920-ban Nagykanizsán
született. Itt járt iskolába
és a kereskedelmi érettségi után
1941-ben repülőakadémiára jelentkezett,
majd 1943-ban hadnaggyá
avatták. 1944-ben már arany sasos
repülőként harcolt hősiesen. Később
eredményes, öt légi győztes
„ász” vadászpilóta lett. 1945-ben
fogságba esett, a háború után az új
légierőben század, majd ezredparancsnoki
beosztásban dolgozott.
Koholt vádak alapján 1951-ben
tizenöt évre elítélték, szabadulása
után a családjával együtt nyomorgott.
Fonyódon hunyt el 1981. októberében.
A II. világháború hős
repülőkatonáját nem szabad elfelejteni,
mert az egész magyar repülőtársadalomnak
a hős pilótája, és
példaképe lett – írja a levelében
Kaposvárról Knoll Gyula. A VKIB
támogatja az emléktábla állítást, de
úgy döntöttek, nem kell májusig elkapkodni,
hiszen jövőre lesz 70.
évfordulója a repülőezred megalakulásának.
Vitéz Forró Pál szülőháza
a Csányi utcában található.
B. E.
Emléktábla Vitéz Forró Pálnak
A mozgáskorlátozottak nagykanizsai
városi egyesülete a Zala
Megyei Mozgáskorlátozottak
Egyesületéből vált önállóvá. A
több mint két évtizede működő
szervezet tagsága a térségi csoportokkal
együtt meghaladja a
nyolcszáz főt. A csoport működéséről,
helyzetéről kérdeztük Kardos
Ferencet (képünkön), az
egyesület titkárát.
– A rendszerváltást követő évek,
a nemzeti civil alap program
megjelenése örvendetesen átalakította
a költségvetésünket. Három
forrásból kapjuk támogatásunkat.
Elsődleges az önkormányzaté,
amiért külön köszönet illeti a
város vezetőségét. A szociálpolitika
szakembereivel mindig jó kapcsolatot
ápoltunk, nagyon sok pályázatot
nyertünk, ezek ugyan
nem nagy összegek, de fontos célokat
tudtunk belőlük megvalósítani.
Ide sorolnám a szegényebb
rokkantnyugdíjasok karácsony
előtti támogatását. A másik támogatás
központi, egyesületi támogatás,
a mozgáskorlátozottak egyesületének
országos szövetségének
létszámarányos támogatása. A
harmadik forrás saját támogatóinktól
és a tagdíjakból befolyó
összeg.
– Mire fordítják a támogatásokat,
van-e fontossági sorrend?
– Az irodánk működtetése létszükségletünk.
A legfontosabb,
egyben a legbonyolultabb a lakás
átalakítási támogatás. Érezzük a
szegényedést, szegényedünk mi is
és a tagság is. Egyre többen kérnek
szociális jellegű támogatást.
Elmondható, költségkímélő, racionális
gazdálkodást folytatunk, és
alkalmazottaink is mozgáskorlátozottak.
– Ha már a munkavállalásnál
tartunk, milyenek a mozgáskorlátozottak
elhelyezkedési esélyei?
– Erre a kérdésre többféle válasz
is lehetséges. Annak is igaza
van, aki azt mondja, hogy nincs
javulás, annak is aki az ellenkezőjét
vallja. Ugyanis bővül a
mozgáskorlátozottakat alkalmazó
munkahelyek száma, de ezek nem
stabil munkahelyek. Ahogy megszűnik
a központi támogatás,
megszűnik a munkalehetőség is.
A munkahely elvesztésével visszaesik
a munkavállaló korábbi életébe,
amikor úgy érzi már nincs
rá szükség, felesleges a társadalom
számára, elveszti az anyagi
forrásait, biztonság érzetét, lelkileg
és ambícióiban is sérül. Döbbenetes,
mert ezzel maradék vállalkozó
kedvüket is elveszítik. Ez
azonban országos probléma.
– Milyen lehetőségeket lát a
foglalkoztatás bővítésére?
– Fontos szerepet játszhat az
úgynevezett adatfeldolgozásban
váló részvételünk. Ez esetben a
munkaadók zömében budapestiek,
ezért fontos, hogy tagjainkat támogatott
számítógép-kezelő tanfolyamokra
küldjük, és az internetelérhetőségben
is támogatjuk őket.
Szerencsés lenne a közszférában
való munkavállalás is. Az uniós
országokban már működik egyfajta
kvótarendszer, amely meghatározott
számú mozgáskorlátozottnak
biztosít munkát. A közszféra
nem versenyszféra, ilyen közeg
emberibb helyzetet teremt a munkavállalók
számára.
– Ön szerint mennyire megoldott
városunkban a középületek
akadálymentesítése?
– A városban nagyon sok épületet
akadálymentesítettek már, de
előtte nem minden esetben kértek
szakvéleményt. Úgy lett megépítve
ahogy a tervező, vagy a tulajdonos
gondolta. Tudunk olyan esetről,
ahol az emelőszerkezet megvan, de
az ajtón nem lehet bemenni. Előfordult
olyan eset is, hogy az ajtó nem
jó irányba nyílt. Szerencsés lenne
egy ilyen beruházás előtt, ha láthatnánk
a terveket, véleményezhetnénk
azokat és részt vehetnénk az átadás
előtti műszaki bejárásban.
Czene Csaba
Nem szerencsés különbséget tenni,
mi a hasznos és mi a lehetőség
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Kanizsai Tavaszi Fesztivál
nyitórendezvényén a Medgyaszay
Házban megalakulásának fél évszázados
jubileumát ünneplő
Benkó Dixieland Band adott koncertet.
A remek hangulatú estén a
közönség a zene szárnyán a lustán
hömpölygő Missisipitől, a Moszkva
partig utazhatott. Louis Armstrog
korai szvinges hangvételű
slágerei és bluesban gyökerező
szerzeményei, valamint John Lennon
örökzöldje a dixi köntösébe
bújtatva vastapsra késztette a hallgatóságot.
A teltházas koncert
előtt a zenekar vezetőjével, klarinétosával
Benkó Sándorral beszélgettünk
– A zenekar évente 200–250
koncertet ad, ezen túl lemez- és
tévéfelvételeket készít, ez rengeteg
energiát igényel. Polgári hivatását
tekintve villamosmérnök, az
Önben lévő nem mindennapi
energiát a villamosmérnöki karon
töltötte fel?
– Jó poén, de nem loptam az
áramot. Ha az embernek sikere
van és imádja amit csinál, akkor
a fizikuma is sokkal jobb, ez egyfajta
motorikus erőt ad. Ezzel
sajnos az emberiség többnyire
nem él. A főnök nem dicséri a
beosztottját, az állam nem dicséri
az állampolgárait. Ha jól dolgozik,
természetes, nem kell dicsérni,
ha kevésbé akkor jól leszúrják.
A közönség szeretete, a
majd minden esti siker, amelyben
részesülünk, nagyon feldobja az
embert. Tehát folyamatos töltés
alatt állok.
– A zenekar rengeteg kitüntetést,
számos elismerést kapott,
különböző fesztivál és állami díjakban
részesült, elismerésben
nem lehet hiány…
– Én személy szerint Magyarországon
mindent megkaptam
amit lehetett, Liszt-díj, Kossuthdíj,
de a nemzetközi elismerésekből
is kijutott. Külföldi jazzfesztiválokat
nyertünk, kitüntetést
vehettünk át Ronald
Reagentől. Nem akarok szerénytelen
lenni, de azt hiszem már
mindent elértünk, amit egy zenész
elérhet. Ma már a közönség
szeretete lényegesebb minden
díjnál.
– Számos világsztárral koncerteztek
együtt, közös lemezek is
készültek. A vendégzenészek közül
kikkel játszottak a legszívesebben?
– Rangsorolni nem lehet, hiszen
mindenki kitűnő és neves
zenész. Fennállásunknak ötven
éve alatt megadatott, hogy számos
világsztárral zenéljünk. Az
igazi nagyok közül sikerült
együtt játszanunk Chris Barberral,
Acker Bilkel, Dizzy Gilespievel,
Tony Scottal és még sorolhatnám.
A nagyobbik baj,
hogy néhány nagy öreget kihagytunk,
ilyen volt Armstrong,
Ellington és még sokan mások,
mert az ember sajnos halandó..
Mi is érezzük az idő múlását,
már én is 67 éves vagyok. Egy
zenész 70–75 éves koráig maradhat
viszonylag aktív, de természetesen
akad néhány kivétel.
Néha már érezzük az utánunk
következő generáció türelmetlenségét.
Érthető is ez egy bizonyos
fokig, mert mi nagyon foglalkoztatottak
vagyunk, így mások
kevesebb lehetőséghez jutnak.
– Egy jazz-zenész pályafutása
során többféle stílussal is próbálkozik,
kísérletezik, esetleg változtat.
Ön, önök megmaradtak a
dixieland mellett, mi ennek az
oka?
– 1957 a dixieland legnagyobb
korszaka volt az egész világon.
Ezt a hatvanas években a rock
and roll törte meg. Ez az időszak
nálunk is tagcserékhez vezetett,
ekkor váltak ki olyan zenészek
mint Benkő László, Laux József
és Oroszlán György. Én lelkileg,
érzelmileg megmaradtam ennél a
muzsikánál, hiszen végtelen tárháza
van a tradicionális jazznek.
A másik oldala pedig az, ha az
ember elmegy egészen a free jazzig,
akkor elveszti a közönsége
nagy részét. Engem, bennünket a
közönség éltet. Már 80 lemezünk
jelent meg és azt hiszem nálunk
többet nem koncertezett egyik zenekar
sem.
– További terveik?
– Nagyon készülünk a Papp
László Sportarénában, május 5-
én megrendezésre kerülő nagyszabású
jubileumi koncertünkre.
Szépen fogynak elővételben a jegyek,
teltházas koncertre van kilátás.
Biztosan jó buli lesz, ahova
minden érdeklődőt szeretettel hívunk
és várunk.
Czene Csaba
Sajátos látásmód címmel nyílt
meg Tímár Zoltán letenyei amatőr
alkotó harmadik önálló kiállítása
a Halis István Városi Könyvtárban.
A valóban sajátos látásmóddal
készített alkotások Vasarely-
t idézik – a fiatal, amúgy határőrként
dolgozó alkotó nem is
titkolja az indíttatást.
– Előbb megszerkesztem a képeket,
majd tussal, vagy alkoholos
filccel kiszínezem az egyes
motívumokat – magyarázza a stílus
alapját Tímár Zoltán. – Ez
egy nagyon aprólékos munka,
valódi türelemjáték. A rajzaim
nagy része nonfiguratív, tehát
nem a külső világ elemeinek leképezése,
másik fele viszont kifejezetten
ábrázolni szeretne valamit,
egy békát, vagy például
egy templomot – mutat a háta
mögé. – Ifjú koromban Vasarely
nagyon megragadott, s mivel akkoriban
faipari szakközépiskolába
jártam, megismerkedtem az
intarzia-készítéssel, ami szorosan
kapcsolódik ehhez a látásmódhoz.
Tímár Zoltánnak előbb Lentiben,
majd Letenyén nyílt kiállítása,
kanizsai tárlatán pedig április
tizenharmadikáig tekinthető meg
harminckét alkotása.
H. A.
10 Kanizsa – Kultúra 2007. április 5.
Sajátos látásmód
A közönség szeretete
lényegesebb minden díjnál
Kanizsa 2007. április 5. – Kapcsolatok 11
Ízutazás
Testvérvárosi kapcsolatokról
számoltak be a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola tanárai
és tanulói. Hat szakácstanuló, Kiss
Kitti, Dénes Krisztián, Kovács Lilla,
Havasi Patrícia, Szabó Melinda
és Bognár Nikolett egyhetes olaszországi
szakmai gyakorlaton vett
részt a Velencétől északra, Vittorio
Venetoban. Az olaszországi testvériskola
által szervezett programokról
Varga Tünde pedagógus
többek között elmondta, a három
szakmai gyakorlaton elsősorban a
hagyományos tartományi ételeikkel
ismertették meg őket. A thúrys
tanulók együtt dolgoztak az olasz
diákokkal. Ellátogattak a Garda-tóhoz,
sikerült bejutniuk egy öt csillagos
szállodába, ahol megismerkedtek
a szálloda séfjével. Jártak a
Valdoca-i habzóbor készítő üzemben,
ahol végigkísérték a gyártás
folyamatát. Az olasz kollégák
olyan programokat állítottak össze,
mely minden pillanatában kapcsolódott
a vendéglátó szakmához. A
tanulók megismerkedhettek az ottani
alapanyagokkal, készítési
technológiákkal, és nem utolsósorban
a korszerű gépekkel. A szakácstanulók
véleménye szerint az
olaszok egyszerűbben és gyorsan
készítik el ételeiket. A két intézmény
kapcsolata három éves múltra
tekint vissza. Április végén az
olasz diákok látogatnak Kanizsára.
Horváth István gyakorlati oktatásvezető,
egyben a testvériskolákkal
tartandó kapcsolat felelőse Erdélyben
tett kirándulásukról számolt
be. A kézdivásárhelyi testvériskolát
látogatta meg tizenöt diák kísérőtanáraival,
ahol elsősorban a magyar-
magyar összetartozás erősítése
volt a cél. Ezer kilométeres utat
tettek meg, míg eljutottak Nagy-
Magyarország legkeletibb városába,
ahol lélekemelő városi ünnepség
részesei lehettek. Útközben
többek között megálltak Déván és
Nagyszebenben, élménygazdag
előadást hallgattak meg a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti
Múzeumban. Mivel eléggé gyermekcipőben
jár testvériskolájukban
a szakképzés, a Thúry-iskola
már második alkalommal, nyolc
kézdivásárhelyi diákot vár háromhetes
pincérgyakorlatra.
B. E.
A MOL Rt. 1999-ben három
szakembert delegált Pakisztánba
olyan kutatási feladattal, hogy
vizsgálják meg, hol lehet kőolajat
és földgázt találni. A delegáció
tagja volt a geokémiával foglalkozó
nagykanizsai dr. Koncz
István is. ő gyűjtötte azokat a
kőzeteket, amelyekből szénhidrogén
képződhet, illetve a felszínen
lévő olajfolyásokból is mintát
vettek további vizsgálat céljából.
– A közel kéthetes kint tartózkodásuk
alatt milyen szakmai
eredményt lehetett elérni?
– A felszínen látni lehetett,
hogy az egészen fiatal üledékes
kőzetek 15–21 millió évvel ezelőtt
nagy erőhatásoknak voltak
kitéve, tektonikailag erősen
igénybe vett területet vizsgáltunk.
A felszínalakulást jelző térképek
alapján azt néztük meg, hol találhatók
olyan felszíni formák, amelyek
alatt olaj- és gázfelhalmozódás
sejthető. A későbbi szeizmikus
mérések alapján kijelöltek
egy olyan pontot, amelyre 2002-
ben az első fúrás mélyült, és
3550 méteres mélységből gázt
hoztak a felszínre. Sejtéseinket
igazolta a későbbi fúrási eredmény.
Azóta több fúrásponton találtak
gázt, és egy helyen olajat.
– Milyen volt a kapcsolatuk a
helybéli lakossággal?
– A három MOL-os delegálton
kívül még a peschawar-i egyetem
két geológusa is részt vett a mintagyűjtésben.
Ez azért volt fontos,
mert nagyon jól ismerték a terület
geológiáját, és beszélték a helyi
pastu nyelvet, a patán törzsek
nyelvét. Jelenlétüknek köszönhetően
zökkenőmentes volt a kapcsolatunk
a lakossággal. Törzsi
területen dolgoztunk, akik úgy éltek,
hogy a központi kormányzatra
gyakorlatilag fittyet hánytak.
Az volt a legfontosabb számunkra,
hogy a törzsükből származó
fegyveres is legyen velünk. Az
úgynevezett népi milícia emberei
kísértek bennünket, és egy pár reguláris
katona is volt velünk, ami
nem számított, sőt, bizonyos mértékig
ellenérzést keltett bennük.
– Ezek szerint nem fogadták
ellenségesen a delegációt!
– Maga a lakosság nagyon
kedves, megértő volt hozzánk, segítettek,
semmilyen inzultus nem
ért. Éppen az érkezésünket követő
napokban zajlott a katonai
puccs, az összes légi járat szünetelt,
a repülőtereket bezárták, de
ebből a váltásból mi semmit nem
észleltünk. Nagy segítséget kaptunk
a lakosságtól abban a tekintetben,
hogy ismerték az olajfolyások
helyét és azokat a nagy
széntartalmú rétegeket, amelyeket
felhasználtak például ebédfőzéshez.
Arról faggattuk őket,
hogy mivel tüzelnek, mert a meleg
éghajlat miatt nem kellett fűteniük,
de az ételt viszont meg
kell sütni, vagy főzni. Így elvezettek
bennünket azokra a helyekre,
ahonnan szenet vagy égőpalát
vittek haza a tűzrakáshoz.
– Magyarországra mi a jellemző
e téren?
– Hazánkban éppen a zalai terület
ehhez hasonló a felszíni
olajfolyásokat tekintve. Már az
1700-as évek végén is ismert
volt, hogy a muravidéki ásott kutakban
megjelent az olaj. Kevesen
tudják, hogy talán a világon
az első olajdesztillációs vizsgálatot
éppen magyar ember végezte.
A világ első olajtermelő kútja is
az akkori Osztrák-Magyar Monarchiában
volt a Kárpátok gyűrűjén
kívül. Ezt is kevesen tudják,
mert mindenki Texasra emlékezik.
– Mi lehet ennek az oka?
– Az amerikaiak úgy hiszik,
hogy ők bányásztak először olajat.
1993-ban Bécsben részt vettem
egy geológiai kongresszuson,
ahol a házigazda osztrák geológus
elmondta, hogy a világon az
első olajtermelő kút az előbb említetten
kívül a mai Lengyelország
területén létesült és működött.
Az Osztrák-Magyar Monarchia
területén nagyon sok olajfolyást
találtak, amire felfigyeltek
és a későbbiekben sikeres fúrás
mélyült. Ide lehet sorolni gyakorlatilag
a Budafa–Lovászi mezőket
is, valamint a szlovén oldalon
Lovászi folytatását. Napjainkban
is lehet látni a Peklenica közelében
lévő felszíni olajfolyást. Ennek
a mintáit begyűjtöttük, és itt
a Vár úton lévő laboratóriumban
megvizsgáltuk.
– Járt azóta még másfelé a világban?
– A munka a részvénytársaság
első külföldi koncessziós területén
Tunéziában kezdődött, aztán
folytatódott Jemenben, Pakisztánban,
most úgy néz ki, hogy
Ománban lesz a következő. Én az
elmúlt időszakban kétszer voltam
hasonló jellegű munkán Ománban.
2002-től nyugdíjas vagyok,
a MOL szerződéses keretben alkalmaz
67 évesen. Ha az ember
terepi munkán vesz részt, meg
tudja őrizni a fizikai kondícióját,
mert az nagyon sokszor expedíciós
nehézségű. Igencsak talpon
kell lenni, bírni kell a klímát és
fizikailag a hegymászást, ami
nem mindig volt veszélytelen a
hegyes gipszrétegek miatt. A geológuskalapácson
kívül volt velünk
egy terepi műszer, amivel
megállapítottuk, hogy a kőzetek
tartalmaznak-e szénhidrogént
vagy sem. Az összes begyűjtött
mintát itt Magyarországon a kanizsai
labor vizsgálta meg.
Bakonyi Erzsébet
Pakisztán kanizsai szemmel
Fotó: dr. Koncz István
A kellemes meleg napok után
hűvös idővel, hóval köszöntött be a
meteorológiai tavasz – Melyek az
első legfontosabb teendőink a kiskertekben?
– kérdeztük Gózner Katalin
szakmérnöktől.
– Mivel nem volt hideg telünk a
rovarkártevők nagy szaporulatával
kell számolnunk. A nyugalmi állapotból
előjövő atkák és rovarok érési
táplálkozást folytatnak. A szívogatással,
rágással okozott sérülések
pazar támadási felületek a vesszőkön,
illetve az avarszinten telelő
kórokozó gombák számára. Tehát a
legelső és legfontosabb feladatunk
a lemosó permetezés, amellyel gyéríteni
tudjuk a kár – és kórokozók
áttelelő alakjait. Javaslom a
Vegesol eReS, ismertebb nevén olajos
rézkén készítményt. Az olaj lezárja
a vesszőkön található alakokat,
a réz meg a kén gondoskodnak
az eső és szél által felverődő csírázó
gombaspórák elpusztításáról. A
már virágzó gyümölcsfák permetezésére
rezet ne használjunk, mert
perzsel. Biztonsággal alkalmazhatók
viszont a rézpótló készítmények
a virágzásban fertőző monília, varasodás
és az őszibarack levélfodrosodást
okozó gombák ellen. (MERPAN,
ORTHOCID, BUVICID Kkontakt
szerek; CHORUS, TOPAS,
SCORE felszívódó készítmények).
Ne feledkezzünk meg az atka- és rovarölő
szerek használatáról. Az atkák
kora tavaszi alakja a legsebezhetőbb.
Kiváló atkaölő szer a
FLUMITE 200. Az egyéb rovarölő
szerek kiválasztásánál figyeljünk a
méhveszélyességi kategóriára.
– Milyen növényeket ültethetünk
ki a szabadba?
– A gyümölcsfák, örökzöldek és
egyéb gyökeresek ültetésére ideális
évszak a tavasz, de később is lehet
ültetni, ha van öntözési lehetőség. A
kerti növényeink közül a cukorborsó,
fokhagyma, dughagyma, salátapalántok
biztonsággal vethetők és
ültethetők. A többi mag csak akkor
kerüljön a talajba ha már melegebb
lesz. Mivel száraz tavaszt és nyarat
ígérnek az időjósok, igyekezzünk a
vetéssel, hogy megerősödjenek a
növényeink a szárazság beálltáig. A
magágy készítésével egyidejűleg
dolgozzuk be a talajfertőtlenítő szereket
a talajlakó kártevők ellen
(BASUDIN 5G, DIAZON). A palántaneveléshez
edénybe lehet vetni
a magokat (paprika, paradicsom,
padlizsán, karfiol). A kikelt palántokat
hetente egyszer jól öntözzük
meg. Hagyjuk a talajfelszínt kiszáradni,
ezáltal is csökkentjük a palántadőlést
okozó gombák esélyeit.
A paradicsom, káposzta, karalábé
vethető szabadföldbe is.
– Hogyha szép zöld pázsitot szeretnénk,
mi a teendőnk?
– Gondoskodnunk kell a tápanyag-
utánpótlásról. Ha ősszel nem
műtrágyáztunk, akkor most a háromkomponenses
NPK 15:15:15
műtrágyát használjuk minél hamarabb.
Aztán a nyár folyamán legalább
még két alkalommal juttassunk
ki 27 százalékos nitrogén műtrágyát
(május végén és augusztus
végén). A pázsittelepítés ideális időpontja
március második fele vagy
szeptember. Az udvart díszítő örökzöldeket
is permetezzük meg atka- és
rovarölő szerrel (TALSTAR), mert ha
a belsejük szárad, ezen kártevők
szorgoskodásának tulajdonítható.
Szeretném figyelmükbe ajánlani a
VOLLDÜNGER komplex műtrágyát,
amely használható a konyhakerti
növények, dísznövények és szobanövények
tápanyag-utánpótlására
egyaránt. Adagja három lapos evőkanállal
tíz liter vízben feloldva. A
növény számára könnyen felvehető
makro-és mikroelemeket tartalmaz,
ez utóbbiak nélkülözhetetlen létfontosságúak
a növények számára. Ne
ragaszkodjunk csak a pétisó (nitrogén)
műtrágya használatára, mert a
nitrogén ha csapadékkal társul, nagyon
gyors növekedésre készteti a
növényt, megnyúlnak a sejtek és sebezhetőbbé
válnak, megbetegednek.
– Mi a teendőnk a gyümölcsfák
metszésével?
– Arra törekedjünk, hogy szép,
szellős legyen a korona, a befele keresztező
ágakat vágjuk ki. Ha vastagabb
ágakat távolítottunk el, a sebeket
zárjuk le fasebkezelővel, mert a
növénynek energiába kerül begyógyítani
a sebeket. Jelzik a növények
ha nem elegendő számukra a táplálék,
ha túltápláltak, vagy betegek.
Nekünk az a dolgunk, hogy észrevegyük
a jeleket és megszüntessük. az
okokat. Ehhez kívánok mindenkinek
eredményes jó munkát!
Bakonyi Erzsébet
12 Kanizsa – Ez + Az 2007. április 5.
Elkészült a nagykanizsai Csónakázó-
tó és környezetének hidroökológiai
vizsgálata. A tanulmányt
készítők a Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi
Bizottság elé terjesztették véleményezésre.
Elkészítésének az volt a
célja, hogy a Csónakázó-tó és környékének
turisztikai fejlesztési
tervével kapcsolatos elképzeléseket
hidroökológiai szempontból
megalapozza. Az idegenforgalmi
célú fejlesztések koncepciójának
kidolgozási szándékával egyidejűleg
merült fel az igény, hogy meg
kell vizsgálni, a Csónakázó-tó vízháztartása,
vízminősége, környezetökológiai
állapota miként befolyásolja
és határozza meg egyes
esetekben a fejlesztési lehetőségeket.
A tanulmányban leírtakkal a
bizottság tagjai egyetértettek és
kérték, hogy a fejlesztési koncepcióval
kapcsolatos további munka
során vegyék figyelembe az észrevételeiket.
B. E.
Csó-tó tervek
Víz világnapja
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában megrendezésre került a
víz világnapjához kapcsolódó programsorozat, mely egy előadással kezdődött.
Ezt a hasznos ismertetőt iskolánk védőnője, Iza néni tartotta. Megtudtuk,
hogyan takarékoskodhatunk a vízzel, és mennyire fontos számunkra.
Ezt követően iskolánk tanulói egy „vizes” ügyességi vetélkedőn vettek
részt. A verseny külön megrendezésre került az 5–6-as és 7–8-as
évfolyam között. A csapatok osztályonként 5 lányból és 5 fiúból álltak.
Iskolánk egyik tanulója a versenyről így nyilatkozott: „Szerintem érdekes
és különleges versenysorozat volt. Az első feladat Iza néni előadásához
kapcsolódott, ami mindenkinek jól sikerült. A második feladat: pingpongütőn
kellett vízzel teli poharat egyensúlyozni egy kisebb akadálypályán
átszlalomozva úgy, hogy minél kevesebb loccsanjon ki a pohárból.
Az értékelésnél számított a gyorsaság, és a túloldalon lévő kancsóban
összegyűlt víz mennyisége. A harmadik feladat szinte ugyanez volt, csak
most a pohár helyett merőkanál volt a „vizet szállító eszköz”. A negyedik
erőpróba egy gólyalábas, gyorsasági verseny volt. Az ötödik és egyben
utolsó feladat bizonyult a legnehezebbnek. Egy papírhajót kellett hajtogatni,
mellyel ügyesen át kellett haladni egy akadályokkal teli pályán.”
A versenyben a 6. b és a 8. a osztály lett a győztes.
Kantó Szimonetta és Toperczer Dorina
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 7. osztály
Teendők a házikertben
Április 7-e Nagyszombat. Este
tartják Jézus feltámadásának ünnepét.
A tüzet ősi módon – dörzsöléssel,
csiholással – újra meggyújtják
és megszentelik. Az esti harangszó
a böjt befejezését jelenti.
8-a Húsvétvasárnap. A kereszténység
egyik legnagyobb ünnepe
a pogány tavaszkezdő ünnepekből
származik. Ezen a napon tartják
a húsvéti határjárást. Ilyenkor
az egész falu népe körbejárja a
földjeit, kitisztogatja a forrásokat.
Sok helyen bált rendeznek.
9-e húsvéthétfő. A legnépszerőbb
húsvéti népszokások, locsolás,
a hímes tojás ajándékozásának
ideje. Mindkettő ősi termékenységvarázslásra
utal. A tojás
Jézus újjászületését jelképezi.
15-e Fehérvasárnap. Húsvét utáni
vasárnap a fiatal leá-nyok „mátkát”,
barátnőt választanak, vagy
komatálat küldenek egymásnak.
2007. április 5. Kanizsa – Ez+Az 13
Horoszkóp
Nagyon aktívvá teheti a Nap ezen a héten.
Vigyázzon, hogy ne forgassák ki a
szavait. Legyen a partnerével is őszinte,
ne beszéljen mellé, ha a közös jövő építésére
kap előjeleket az élettől.
Valami maradandót alkothat a héten. Kitartó
munkájával a karrierjét is megalapozhatja.
Társára továbbra is mindenben
számíthat. A magányos bikáknak a tavasz
új szerelmet hoz.
Ha úgy érzi, nem találja a helyét a világban,
lépjen ki a négy fal közül. Közeledjen,
legyen érdeklődőbb. Tapasztalni fogja
a viszonzást. A partnerével nézeteltérés
alakulhat ki, de hamar elmúlik.
Érdemes elkerülnie a hétközben adódó vitákat,
csak időveszteséget okoznak. Új tervek
megalkotásával foglalja le tobzódó indulatait.
Ajándékozza meg szeretteit, és ha
magányos, keressen társaságot hétvégére.
A karrierépítés köti le gondolatait. Tartson
szünetet, készüljön fel lélekben az ünnepekre.
Látogasson zenei rendezvényeket, vigyen
magával valakit. Ha nincs partnere, a
húsvéti ünnepek meghozhatják a nagy őt.
Fontos dologra kell koncentrálnia a napokban.
Ne dugja fejét a homokba, rendezze
dolgait. Számíthat támogatásra,
hogy kellemesen teljenek az ünnepek,
bátran adjon feladatokat partnerének is.
A Hold a saját jegyében jár, s ez lelassíthatja
gondolatait. Terveit tegye talonba,
később megvalósíthatja valamennyit. Ha
még nem vette meg a húsvéti ajándékokat,
gyorsan pótolja be, és lazítson hétvégén.
A közelgő ünnepek miatt unottan és
kedvetlenül lát neki otthona szépítésének,
takarításának. Érzelmi téren kellemes
meglepetést hoz a nyuszi, és mindjárt
vidámabban látja a világot.
Erősítést kap a Holdtól, s ezt érdemes
kihasználnia. Munkalehetőség is kínálkozik.
Tartózkodjon többet a párjával a
szabad levegőn. Ha még szingli, nézzen
be egy locsolóbálba.
Ne halogassa a tennivalóit, mert csak szaporodnak.
A húsvéti ünnepeket barátok látogatásával
és nagy beszélgetésekkel töltse.
Ha nem üres kézzel érkezik, hanem
ajándékkal, nagyobb örömet okoz.
A héten elhagyja a Mars a Vizöntő jegyét.
A húsvéti ajándékok bizonyára már a
szekrényében sorakoznak. Érzelmi téren
napsütéses napokra számíthat. Ha magányos,
ne utasítsa el senki közeledését.
A Halak jegyéből kihátrálóban van a
Hold. Harmónia, nyugalom. Az ünnepeket
használja fel energiagyűjtésre. A kiegyensúlyozott
viselkedése felkeltette
mások érdeklődését is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Jézus
feltámadásának ünnepe
Május hatodikán a Csónakázótónál
lévő vendégháznál kerül
sor a Wass Albert Emlékversenyre
és Törzsi Viadalra.
Vörös András, a Zalai Fürkész
Íjászegyesület tagja lapunknak
elmondta, a tavalyi rendezvény
sikerén felbuzdulva
idén már második alkalommal
kerül sor a megmérettetésre,
amely minden bizonnyal ezúttal
is számos érdeklődőt vonz
majd. A hagyományőrző íjászverseny
egyben a törzsek viadala
Zala megyei előselejtezője
is lesz.
Íjászverseny
Kanizsán
Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy optimista
minden nehézségben meglátja a lehetőséget.
(Winston Churchill)
VEGYES
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. április 5.
INGATLAN
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20 m x 40 m) telek – társasház
építésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)
Kendlimajorban parasztház szép
telekkel (két szobás, étkezős, zuhanyzós),
melléképületekkel, dupla garázzsal
eladó! Irányár: 6,4 millió Ft.
Érd.: 20/519-5305 (5984K)
A Zerkowicz udvarban, és a Kinizsi
u. 2-ben teremgarázs eladó vagy
bérbeadó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)
Nk-án a Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
70/319-7334 (5992K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6008K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú
lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)
Nk-án a Kazanlak körúton kétszobás,
két erkélyes, 4. emeleti lakás eladó.
Érd.: 20/490-6066 (6010K)
Bagolán Angyalhegyen, a focipályához
közel szép fekvésű, szélső birtok
házzal eladó. Víz, villany van.
Tel.: 70-274-6009 (6013K)
A Csónakázó-tónál 2000 m2-es
terület, kétszintes téglaépülettel eladó. Víz,
villany van. Érdeklődni: 93/313-777
(6014K)
Bérlemény területen Csengery út 33.
szám alatt garázs eladó vagy bérbeadó.
Telefon: 30/574-8600. (6018K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves, ács,
tetőfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsőházak
burkolását, festését vállalja. Érdeklődni:
70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)
Műköröm, manikűr és pedikűr
féláron! (Pedikűrhöz kérésre házhoz
megyek). Ugyanitt kozmetikus és fodrász
tanulót keresek alkalmanként.
Telefon: 30/270-8592 (6015K)
Eltartási szerződést kötnék 60 év
feletti személlyel. Mindenben a segítségére
lennék. Tel.: 30/610-6172 (6016K)
Meghibásodott távirányítóját (Tv,
hifi, video stb.) megjavítom. Telefon:
20/510-2723. (6019K)
Nk-án a Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6011K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)
Fuji Finepix S3000 ezüstszínű digitális
fényképezőgép, 3,2 megapixel felbontású,
6x optikai és 12x digitális
zoommal, 4 db akkuval, USB kábellel,
szoftverrel, memóriakártyával eladó.
Ára: 35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Április 11. 19 óra
TAVASZI MűVÉSZETI
FESZTIVÁL
A KÖLTÉSZET ÜNNEPE
„OPTIMISTÁN BELE
A REMÉNYTELENSÉGBE!”
DÖRNER GYÖRGY
ÉRDEMES MűVÉSZ
ÖNÁLLÓ ESTJE
Helyszín: Képzőművészetek Háza
Belépődíj: nincs
Április 12. 19 óra
A KOSSUTH-DÍJAS
MUZSIKÁS EGYÜTTES
KONCERTJE
Sipos Mihály – hegedű, citera, ének
Porteleki László – hegedű, koboz,
tambura, ének
Éri Péter – brácsa, kontra, mandolin,
furulyák, ének
Hamar Dániel – bőgő, gardon,
dob, ének
Helyszín: Medgyaszay Ház
Belépődíj: 1600 Ft
Április 13. 19 óra
PÉNTEK ESTI JAZZ – KLUB
A BABOS PROJECT SPECIAL
KONCERTJE
Babos Gyula – gitár
Veres Mónika – ének
Cselik Gábor – zongora
Hárs Viktor – nagybőgő,
basszusgitár
Balogh László – dob
Helyszín: Medgyaszay Ház
Belépődíj: 800
Állás – Állás – Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
mélyfúró szakirányú 100.000–150 000 Ft
géplakatos szakirányú 72.100–100.000 Ft
vas- és fémszerkezet lakatos szakirányú 70.000–80.000 Ft
hegesztő szakirányú megegyezés szerint
targoncavez.+darukötöző szakirányú 80.000–110.000 Ft
fűrészgép-kezelő szakirányú 75.000 Ft
varrómunkás szakirányú 65.500 Ft
anyagkiadó szakirányú 90.000–130.000 Ft
szállodai gondnok (német nyelv) szakirányú 100.000 Ft
étteremfőnök (német nyelv) szakirányú megegyezés szerint
szobaasszony szakirányú 70.000 Ft
szakács szakirányú 80.000–100.000 Ft
felszolgáló (német nyelv) szakirányú 90.000 Ft
pultos szakirányú 80.000 Ft
ingatlanközvetítő (német v. angol nyelv) szakirányú 85.000 Ft
telefonos értékesítő érettségi 70.000 Ft
területi képviselő (angol nyelv) főiskola 250.000–300.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–szerda: 8.00–12.00 és
13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra
MASSZÍROZÁST
VÁLLALOK
(frissítő, alakformáló, talp)!
Hívásra házhoz megyek!
Telefon:
30/481-2323
(6012K)
Felszámolt vendéglátóegységből
jó állapotban lévő hűtőpultot
vennék. Tel.: 30/227-3294 (6017K)
Meghívó
A nagykanizsai Halis István Könyvtárban 2007. április 13-án
Emberismeret és etika tantárgy keretében (előrehozott érettségi)
fórumot szervezünk. Témája: A fogyatékkal élők társadalmi
megítélése napjainkban.
A fórumra szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Rácz Lívia és Süle Fruzsina
a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói
A Csónakázó-tó mögötti belső
tónál, festői környezetben
250 négyszögöl terület eladó.
Érd.: 20/5195-285. (6021)
Látóhegyen gondozott telek
pincével, fenyvessel, gyümölcsössel
eladó. Érd.: 93/325-
759 (6020K)
Évadnyitó versenyét rendezte
meg a TRI-CO Triatlon Klub
Nyuszi Duatlon néven a Sétakertben,
ahol százötvenen sorakoztak
fel a rajtvonalon, hogy teljesítsék
a futás–kerékpározás–futás „váltóját”.
Nyolc korosztályban hirdettek
győzteseket, az óvodásoktól
egészen a felnőttek versengéséig.
Eredmények: óvodások (2001 és
utána születettek). Lányok: 1.
Ferenczi Boglárka (Attila-óvoda).
Fiúk: 1. Ferenczi Gergő (Attila). I.
korcsoport (1999–2000). Lányok:
1. Ács Gabriella (Hevesi-óvoda).
Fiúk: 1. Karosi Gergely (Kőrösi
Általános Iskola). II. (1997–98).
Lányok: 1. Molnár Flóra (Kőrösi).
Fiúk: 1. Péter Brunó (Egry
József Általános Iskola, Keszthely).
III. (1995–96). Lányok: 1.
Bodzai Ramóna (Gelsei Általános
Iskola). Fiúk: 1. Pusztai Krisztián
(Gelse). IV. (1993–94). Lányok: 1.
Papp Diána (Egry, Keszthely). Fiúk:
1. Bakonyi Márk (Gelse). V.
(1989–92). Lányok: 1. Berke Adrienn
(Vajda János Gimnázium,
Keszthely). Fiúk:1. Berke Dávid
(Vajda, Keszthely). VI. (1986–88).
Férfiak: 1. Czigány Róbert. VII.
(1967 és előtte születettek). Nők:
1. Horváth Judit. Férfiak: 1. Benedek
János.
P. L.
2007. április 5. Kanizsa – Sport 15
Bánusz
aranya
A meghívásos magyar sakk juniorbajnokságon
fényes kanizsai
siker született, mivel az Aquaprofit
Nagykanizsai Tungsram
SK versenyzője, Bánusz Tamás
bajnoki címet ünnepelhetett. Felkészítői
Pintér József és Ribli
Zoltán nagymesterek voltak.
Bánusz aranya mellett Flumbort
András remekül szerepelt a hollandiai
Zwolle városában immár
16. alkalommal megrendezett
Windesheim Sakkfesztiválon. A
60 (közülük tizenkilencen valamilyen
mesteri címmel büszkélkedő)
résztvevővel bonyolított
versenyen a kiváló kanizsai sakkozó
a paksi Berkes Ferenccel
holtversenyben az első helyen
végzett.
P. L.
Sétakert: futás és kerékpározás
Ugyan a férfi kézilabdázók
NB I B-s bajnokságának legutóbbi
fordulójában kikapott 37-31-re
a pápai csapattól idegenben az Izzó
SE, előtte viszont a Siklóst
verték hazai pályán 30-22-re. Vagyis
két győzelmet már gyűjtve
állnak a tabella utolsó helyén, s
adódik a kérdés, vajon hogyan
látják a bentmaradási esélyeket az
egyesületnél?
– Képlékeny még minden –
reagált a felvetésre tömören az
edző, Tóth László. – Két győzelemmel
kellene legalább többet
szereznünk a bajnokság végéig
az előttünk állóknál, akkor sikerülhetne
a megkapaszkodás. Viszont
azt is tudni kell, hogy átszervezés
alá kerül majd az
egész bajnoki rendszer, ezért
sem lehet még semmit biztosra
venni. Jelen állás szerint három
kieső lenne, ebben sajnos mi is
benne vagyunk, de nem adjuk
fel, próbálkozunk. Ha azt veszszük
alapul, hogy Pápán is vezettünk
hat góllal, nem is reménytelen
az elképzelés. Csak
sajnos, nagyon rövid a kispadunk...
Polgár László
A javuló tendenciának folytatódni kell
A CWG Kanizsa SE OB I B-s
férfi vízilabda csapata fontos mérkőzésen
fogadta a Kaposvár
együttesét, melyen a tét a hazaiak
számára a felsőházi rájátszásba
kerülés volt. A játék az első és második
negyedben ugyan még akadozott,
végül azonban nyertek 10-
8-ra a kanizsai fiúk.(Szabó G. 3,
Fábry 3, Kéry 2, Szili és Karácsony
T. 1-1 gólt jegyzett.) A részfeladatukat
tehát teljesítették, igaz,
a CWG Kanizsa sorsa nem saját
kezében volt, mert a Tatabányának
is nyernie kellett volna az Ybl Műszaki
Főiskola gárdája ellen. A bányászvárosiak
azonban végül 10-
9-re kikaptak, így a kanizsaiak a
9-16. helyért folytathatják a bajnokságban.
Apró hiányérzet lehet,
hiszen ha már a szezon elején ütőképesen
összeáll a csapat, a kezdetben
elhullajtott pontokból is
meglehetett volna néhány. Így
azonban csak ötödikek lettek, bár
a megszerzett 14 pont így is dicséretes
– legalábbis az előző évekhez
képest mindenképp.
P. L.
Esély volt, de végül elúszott
A Magyar Kupa első fordulójának
mérkőzéseivel megkezdődött
a baseball bajnokság 2007-es idénye.
A címvédő Nagykanizsa
Ants együttese hazai pályán fogadta
a Jánossomorja Rascals
csapatát, s ha nyögvenyelősen is,
de 3-2-re nyert, ami a következő
körbe jutást jelentette a kanizsai
gárda számára.
– Szinte ez volt idén az első
pályára lépésünk szabadban, vagyis
nem csoda, hogy így alakult
a végeredmény. A bajnoki nyitányig
még két hétvége hátra van,
tulajdonképpen akkor lesz az igazi
rajt – fogalmazott a mérkőzés
után Gondi Zoltán edző. – Nem
lesz majd könnyű dolgunk, hiszen,
a Szentendre és az Óbuda is
nagyon beerősített, ráadásul korlátozták
a két gárdában is szerepeltethető
játékosok számát öt főben,
ami minket bizonyos mértékig
– több csapatunk lévén – hátrányosan
érint.
P. L.
Győzelemmel kezdtek
a kanizsai hangyák
Ezüst
a Mezőnek
A Dr. Mező Ferenc szellemi
diákolimpia középiskolai országos
döntőjében a Kis János felkészítette
kanizsai csapat a miskolci
egység mögött a második helyen
végzett. A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Szakközépiskola 204
pontot gyűjtött négyesét Eigner
Klaudia, Jakabfi Erzsébet, Varga
Evelin és Farkas Valter alkotta.
P. L.
16 Kanizsa – Kultúra 2007. április 5.
Lélektől
lélekig
Önálló előadói esttel mutatkozott
be a Képzőművészetek Házában
Tulman Géza.
– Lehet-e szebb pillanata egy
tanárnak, amikor a növendékét
hallja egy ilyen önálló esten szerepelni?
Azt hiszem, nem – mondta
Baráth Yvette zenetanár tanítványáról.
Jó dolog, amikor az elültetett
mag szépen kikel, és fejlődik.
De ne feledjük el, fontos jó talajra
hullatni a magot, és ebben nagy
szerepe van a szülőknek, akik
olyanná nevelték Gézát, hogy az
értéket, a szépet mindig szeresse.
Tulman Géza már általános és középiskolás
évei alatt számos iskolai
és városi rendezvényen szerepelt:
verset mondott, énekelt, gitározott.
A végzős magyar-történelem
szakos főiskolai hallgató
Szombathelyen is kitűnt szép orgánumával,
2006-ban Kazinczyérmes
lett. Jelenleg a főiskola
Színművészeti Tanszéken is tanul,
de életében fontos szerepe van a
zenének is. Az önálló est keretében
versekkel és dalokkal mutatta
be a számára oly fontos hangulatokat,
érzéseket. Borsos Beatrix és
Horváth Edit partnereivel énekelt
operettet, musicalt, Mozart áriát,
filmzenét Krishtop Pavel zongoraművész
kíséretében. A váltakozva
előadott dalok és versek a nőről, a
szerelemről és a hazaszeretetről
szóltak. Lélektől lélekig, ahogy a
műsor címe is jelezte. Míg az előadói
est végén őt köszöntötte
énektanára, Tulman Géza sem feledkezett
meg arról a pedagógusról,
aki megszerettette vele a szavalás
szépségét, számtalan fellépési
lehetőséget adott neki, és az
ajánlott versekkel elindította ezen
a pályán. A műsorban elhangzott
kevéssé ismert Csóri Sándor-vers
ezúttal Horváth Jánosné tanárnőnek
szólt. A huszonkét éves fiatalember,
ha megszerzi a diplomát,
tanítani szeretne, mellette az egyetemi
kiegészítőt is elvégezné. A
tanítás legalább annyira fontos
számára, mint az éneklés, a versmondás,
vagy a gitározás. Meg
kell becsülni a munkahelyet –
mondta megfontoltan –, s ha taníthatna,
talán ötvözni tudná az éneket
és a zenét is.
B. E.
Harmadik alkalommal rendezte
meg a Virág Benedek Országos
Szavalóversenyt a Piarista Általános
Iskola és Gimnázium. Az ötlet
Vereb Zsolt igaztótól származik.
Mivel hiány mutatkozott az istenes
versek szavalóversenyére, a kanizsai
piarista iskola megpróbálta ezt
az űrt betölteni. Az elnevezés adott
volt, hiszen Virág Benedek egykor
az iskola diákja volt, és mint papköltő,
méltó arra, hogy az ő nevét
viselje a szavalóverseny. Bár kevés
istenes verset írt, nagyon szépek
és ismertek a zsoltár fordításai.
Első alkalommal kisebb körben
hirdették meg a szavalóversenyt,
ma már több helyszínről, Miskolctól
Siklósig, Soprontól Egerig több
városból megkeresték őket. A zsűri
elnöki tisztet Jókai Anna írónő és
Bánffy György színművész után,
idén Eperjes Károly színművész
töltötte be. Segítője Varga Zoltán
atya és Schmidt István, Radnóti-díjas
rendező volt. Az elődöntőket
követően huszonöt versenyző
mondta el istenes tartalmú versét
Virágvasárnap, a Piarista Kápolnában.
A verseny, egyben az iskola
lelkigyakorlatának zárónapja is
volt.
Eredmények: I. hely: Hernádi
Zsófia – Fráter György Katolikus
Gimnázium – Miskolc, Kardos Beáta
– Piarista Iskola – Nagykanizsa.
II. hely: Horváth Réka – Batthyány-
gimnázium – Nagykanizsa,
Orsós László – Szent Imre Gimnázium
– Siklós. III. hely: Baracskai
Éva – Batthyány-gimnázium –
Nagykanizsa, Tóth Eszter – Gárdonyi
Géza Gimnázium – Eger
Bakonyi Erzsébet
Virág Benedek-szavalóverseny
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A Miklósfai Általános Iskola
sokat tesz azért, hogy az iskolai
feladatokon túl másfajta tudással
is felvértezze a tanulóit. Négy éve
nemcsak az iskolában, hanem az
iskola körzetéhez tartozó községekben,
így Liszóban és Nemespátróban
is bemutatják a sokféle
művészeti ágat felölelő műsorukat.
A miklósfai Mindenki Házában
az iskola kétszáztizennégy tanulójából
nyolcvanhat diák lépett
színpadra és szórakoztatta a közönséget
verssel, tánccal, zenével
és szép prózával.
B. E.
Tavaszi művészeti bemutató Miklósfán
A Csíki-havasok és a Hargita
között elterülő Csíki-medencében,
amelyet az Olt folyó szel át,
található az a római katolikus
székelyek lakta falu, ahol éppoly
jeles ünnep a húsvét, mint az
anyaországban. A Rozgonyi Polgári
Kör egy nemes kezdeményezésnek
a folyatójaként, keresztgyereket
fogadott a határon túli
magyar családok gyermekei közül.
Az egylet keresztfia 16 éves,
középiskolás és szeretne felsőfokú
intézményben továbbtanulni.
Ehhez kap most segítséget a kör
tagjaitól.
B. E.
Dunának Oltnak egy a hangja...
Fotó: Bakonyi Erzsébet
XIX. évfolyam 15. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. április 12. Kanizsa
„az igazat mondd,
ne csak a valódit”
„Bontsd a bogot, mert meghalok,
szeretnék élni szabadon”
„egy fennkölten züllő ország
szemével farkasszemet nézve”
„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem út közben.”
Márai Sándor
Az SZDSZ legutóbbi sajtótájékoztatóján
Halász Gyula önkormányzati
képviselő a trafóházak
ügyében, Röst János önkormányzati
képviselő, az SZMSZ módosításával
kapcsolatban fejtette ki álláspontját.
Az elmúlt ciklusban is többen
fordultak hozzájuk panasszal az
emeletes házakban elhelyezett trafóállomások
miatt – mondta Halász
Gyula. A lakosság egy része szerint
egészségükre káros mágneses sugárzás
éri őket. A legutóbbi közgyűlésen
Bizzer András fideszes
képviselő a lakók kérését tolmácsolta
azzal, hogy a polgármester
segítsen a kivizsgálásban. ő azonban
elhárította a témát, mondván,
ahhoz az önkormányzatnak semmi
köze. Halász Gyula hangsúlyozta,
az önkormányzatnak igenis van köze
hozzá. A polgármester úgy fojtotta
a fideszes képviselőbe a szót,
hogy nem győződött meg az önkormányzat
érdekeltségről. Véleménye
szerint a polgármesternek nemcsak
a választások idején kell kérni a városlakók
támogatását. Amikor a városlakóknak
problémája van, igenis
a város első emberének lépnie kell.
Leszögezte, pártja nem egy ház
problémájával, hanem az összesével
kíván foglalkozni. Komplett
vizsgálatot kérnek az EON-tól a kanizsai
lakóházakban elhelyezett trafók
vizsgálatáról. Számításaik szerint
hat-hét emeletes házban van
önkormányzati érdekeltség. Ám
nincs, például a Rózsa 21-ben, ott is
kanizsai lakosok élnek. Az országban
egyébként számos helyen történnek
ilyen vizsgálatok, és ahol
probléma mutatkozik, elektromágneses
csapdát helyeznek el, vagy a
trafóházat kitelepítik. Azt javasolják,
szülessen egy komplett vizsgálat
ez ügyben, és az eredményét
hozzák nyilvánosságra. A lakosság
egészségi állapotához kapcsolódik
az a javaslat is, melyben felhívják a
figyelmet az önkormányzati intézmények,
iskolák, óvodák villamoshálózatának
vizsgálatára, a világítási
rendszerek felújítására, cseréjére.
Röst János az elmúlt közgyűlésen
napirendi pontként szereplő
SZMSZ módosítással kapcsolatban
elmondta, a közgyűlés előtt kiosztott
anyagban olyan pontok szerepeltek,
aminek végiggondolása időigényes.
Az SZDSZ áttekintette a
módosítást, és több mint húsz módosító
indítvánnyal éltek. Mivel féltek
attól, hogy a Fidesz újabb demokrácia-
csonkolást akar végrehajtani,
ezért a közgyűlésen terjesztették
elő javaslataikat. Problémaként
említette, hogy a Fidesz el akarja
lehetetleníteni a rendkívüli közgyűlések
összehívását. Jelenleg nyolc
napon belül kell kitűzni a polgármesternek,
amennyiben hét képviselő,
vagy egyéb szervek kérik a
rendkívüli közgyűlés összehívását.
Ezt fel akarják emelni tizenöt napra.
Két, soros közgyűlés között,
másfél hét után azonban matematikailag
nincs lehetőség arra, hogy
rendkívüli közgyűlés összehívását
kezdeményezze az ellenzék.
Ugyanilyen demokráciaellenes lépésnek
tartják, hogy a képviselői
interpellációkra adott választ nem
kívánják átadni a sajtó képviselőinek.
Ha a polgármester akarata
megvalósul, a közgyűlés működése
antidemokratikus lesz, megszűnik
végleg a napirend előtti hozzászólás,
az interpellációk, kérdések, a
polgármesteri tájékoztató lényegében
a televízió közvetítésen keresztül
az éjszakába nyúlna, az írott sajtó
munkatársai pedig többnyire már
nem tartózkodnának a közgyűlés
helyiségében. Gyakorlatilag papíron
működne a demokrácia. Az
SZDSZ javaslatai a demokratikus
csonkolás megszüntetésére irányulnak,
melyek között szerepel az épeszű
kezdési időpont, hiszen az elmúl
közgyűlés hajnali negyed négyig
tartott. Nem elfogadható, hogy
a testület és az apparátus dolgozói
közel huszonnégy órát dolgozzanak,
és nem várható el, hogy éjfél
után is ugyanúgy koncentráljon valaki
egy feladatra, mint napközben.
Szeretnék, ha visszatérne a közgyűlés
délelőtt kilenc órai kezdési időpontja,
egyben időkorlátot is szabnának,
mely szerint tíz órát meghaladóan
ne lehessen tovább folytatni
a közgyűlést, hanem hívjon össze
pár napon belül soron kívüli közgyűlést
a polgármester. Térjen viszsza
az a felfogás, amint az tizenhat
éven keresztül megvolt, hogy az
ellenzék is hallathassa a hangját.
Marton István részéről ez a magatartás
nem meglepő, hiszen nála
már az alakuló ülés óta megvan ez
az antidemokratikus kommunista
attitűd. Hozzá képest Suhai Sándor
demokrata volt. Másrészt Marton
István fél a nyilvánosságtól, fél attól,
hogy kiderül, a munkája milyen
értéket képvisel, és nem kíván
szembesülni azzal a lehetőséggel,
hogy a képviselők bírálják a polgármesteri
tájékoztató szakmai elemeit.
Erre volt példa az elmúlt közgyűlésen
is, amikor egy vizsgálóbizottság
létrehozását kezdeményezték a
kórháznál, hiszen ott a törvénysértések
mellett a személyi kérdéseknél
is a polgármester elszabotálta a
kórház működtetését, nem írt egyetlen
levelet sem a misztériumnak,
nem fellebbezte meg a minisztérium
álláspontját 2006. decemberéig,
amíg a parlament el nem fogadta a
költségvetéssel egybekötött kórházi
reformot. Röst János bízik benne,
hogy a Fidesznél még jelen van a
demokratikus gondolkodás, ami legyőzi
a polgármesteri parancsuralmi
rendszert. Ha nem ez történik,
akkor a kanizsai Fidesznek nevet
kell változtatni. Az új nevük Fidesz
Marton Polgári Szövetség kell legyen,
hiszen ezzel Marton István
teljes mértékben átveszi a Fidesz
irányítását. Bízik benne, hogy a Fidesz
frakció fellázad Marton István
ellen és megállítja antidemokratikus
ámokfutását.
B.E.
***
A mára már több sajtótermék
által nyilvánosságot kapó trafóház-
ügyet Bizzer András fideszes
önkormányzati képviselő március
26-án írásban beadott interpellációja
indította el. Információink
szerint Marton István polgármester
április 10-én hivatalos levélben
fordult az ÁNTSZ-hez az
ügy kivizsgálása érdekében – a
szerk.
– Április 8. szimbolikus nap
minden roma életében, hiszen ez
a Nemzetközi Roma Nap, melynek
fel kell hívnia a figyelmet
arra, hogy a romák, és a többségi
társadalom összefogása
(folytatás a 4. oldalon)
2 Kanizsa – Közélet 2007. április 12.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft.
ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTALLAP
Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
SZDSZ:
Trafóházakról,
demokráciáról
Nemzetközi
roma nap
Tisztelt Szerkesztőség!
Április ötödikei számuk MSZP: Ne mondja meg, hogyan szavazzunk!
Írásukra kívánok reagálni.
Kedves Böröcz Úr!
Ne mondja meg, hogyan szavazzunk! Tartalmú sajtótájékoztatójára
reagálva elmondanám: Nem tisztem jelenlegi polgármesterünket
és pártját megvédeni és nem is akarom. Realitás
érzetem és jó visszaemlékező tehetségem, viszont kényszerít a
közelmúlt felelevenítésére. Korábbi polgármesterünk is bemondta
szavazás előtt: TÁMOGATOM vagy NEM TÁMOGATOM! Ez nyilván
övéinek az igen vagy nem gombot jelentette. Senki nem
feltételezte, hogy ez az ellenzéknek is szól! Tehát egyezik a mostani
elvvel. Különbség azonban mégis van. A korábbi önkormányzati
ülések levezetése bratyizó hangnemben folyt: a képviselők Jóska,
Pista, Gizi esetleg H. Józsefné megszólításban kaptak hozzászólási
lehetőséget. ők ugyanakkor „polgármester úr” megszólítással
kezdtek, vagyis nem a keresztnevén szóltak a polgármesterhez! Ezek
mind visszanézhetők a korábbi közgyűlési felvételeken. Jelenleg viszont
dívik a hivatalos hangnem, mint Ön is tapasztalhatja. Viszont
azt ajánlanám, amennyiben a nehezményezett jelenséget törvényesen
nem lehet feloldani, alkalmazzanak egy egyezményes néma jelet a
közös vélemény kialakítására. Pl. a rómaiaknál jól bevált colosseumi
jelet. Ezt komolyan gondolom.
Miklós László
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 12/c
A legutóbbi közgyűlés foglalkozott
a rendőrség elmúlt évi tevékenységével
kapcsolatos beszámolóval
is, amelyben dr.
Molnár József alezredes, a város
rendőrkapitánya megállapította,
hogy munkatársainak egyre nagyobb
figyelmet kell fordítani a
balesetmegelőzésre, ugyanis az
utóbbi időben drasztikusan megnőtt
a város forgalma. Véleménye
szerint a valódi elkerülő
utak megépüléséig egyfajta segítség
lehetne a minden bizonynyal
hamarabb megépülő sztráda
használata is, ha nem lenne díjfizetős.
A kapitány a helyi politika
segítségét kéri.
– A dinamikus forgalomnövekedés
valamikor a kilencvenes
években kezdődött – mondta dr.
Molnár József alezredes, rendőrkapitány.
– Az elmúlt négy-öt évben
azonban drasztikusan nőtt a
város forgalma, aminek alapvető
oka, hogy sokkal több lett a személygépkocsi.
Nagykanizsa
szempontjából a legproblémásabb
egyébként a 61-es számú
út, amelyen bejönnek a városba
a kamionok. A katonaréti körforgalomig
nem is okoznak különösebb
problémát, azonban a
központba természetesen már
nem jöhetnek be, ezért átterelődik
a forgalmuk abba az övezetbe,
amit pontosan arra terveztek,
hogy ott nagy számban éljenek
az emberek, így a több mint
húszezer lakost számláló keleti
városrészen keresztül dübörög a
61-es főút forgalma. Erre halad
az autósok többsége is, elkerülve
így a városközpontot. Ebből
következően a Hevesi úton balra
kikanyarodni komoly nehézséget
okoz gyakorlott sofőröknek is, a
Rózsa utca - Hevesi út kereszteződésében
bizony, könnyen előfordulhat
akár húszperces várakozás
is. Ezért lenne nagyon
fontos, ha nemcsak az autópálya,
hanem a 61-es út elkerülő
szakasza is minél előbb megépülne.
Elképzelhető, hogy így
műtárgyak, azaz például körforgalom
építése nélkül is szabályozottabbá
válhatna a városon
áthaladó forgalom. Ami még
nagy problémát jelent, az az idegenforgalmi
szezon széthúzódása.
Míg korábban május végétől
augusztus végéig tartott ez a bizonyos
időszak, addig manapság
már április közepétől elkezdődik,
s egészen október végéig jelentős
terhet jelent, ráadásul az
áthaladó autósok bejönnek a városba,
egy-egy kávét meginni,
vagy bevásárolni, ezzel is növelve
a kis áteresztő képességű belvárosi
utak forgalmát. Ezért fordul
elő, hogy időszakosan dugók
alakulnak ki, főleg a napi csúcsok
idején, amikor a szülők a
munkahelyekre, a gyerekekkel az
iskolákba igyekeznek, vagy éppen
hazafelé tartanak onnan. A
mellékutcák ugyanis nem minden
esetben képesek elvezetni a
hirtelen megnövekedett forgalmat,
az autósok türelmetlenebbé
válnak, s ennek, illetve a figyelmetlenségnek
köszönhető, hogy
egyre nagyobb számban fordulnak
elő a tipikusan városi, koccanásos
balesetek.
Dr. Molnár József azt mondja,
tapasztalatai szerint e tekintetben
a Belváros, a Vár út, és a Magyar
utca tartozik a város balesetveszélyesebb
pontjai közé. A
kapitány szerint a megoldást az
jelentené, s ebben a város és a
szakma céljai egy irányba mutatnak,
ha megépülnének a szükséges
elkerülők.
– Addig, amíg ezek az utak elkészülnek,
a város mellett hamarosan
megépülő autópálya-szakasz
is működhetne egyfajta elkerülőként,
ha nem lenne fizetős –
véli a rendőrkapitány. – A legutóbbi
közgyűlésre készített beszámolónkban
egyébként pontosan
arra kértük a város vezetőit,
lobbizzanak annak érdekében,
hogy az érintett sztrádaszakasz
díjmentes legyen addig, amíg a
szükséges elkerülők meg nem
épülnek.
Horváth Attila
A Közterület-Felügyelet dolgozói
az elmúlt héten a hulladékszállítási
szerződések meglétét ellenőrizték,
mivel nagy valószínűséggel
a szolgáltatást szabálysértő
módon mellőzők szabadulnak
meg felesleges holmijaiktól oly
módon, hogy azokat kevésbé forgalmas
helyen, út mentén, erdőszélen
dobják ki. Akinek nem volt
rendben a szerződése, azzal szemben
bírságot szabtak ki a felügyelők.
Fontos tudni, hogy a hulladékgazdálkozási
törvény értelmében,
amennyiben nem sikerül
megállapítani a szemetelő kilétét,
úgy a terület tulajdonosával szemben
történik a szabálysértési eljárás.
Nem árt tehát, ha a tulajdonos
odafigyel saját birtokára, mert
könnyen rá hárulhat a felelősség.
Különösen a lakótelepeken jellemző,
leginkább hétvégén, hogy
a társasházak megtelt konténerei
mellett kisebb szeméttelepek alakulnak
ki. Ennek kiküszöbölése
érdekében a közterület-felügyelők
a Saubermacher Kft. munkatársával
közösen felmérik a kialakult
helyzetet, és a tapasztalatok
birtokában, ha szükséges, a társasház
lakóit nagyobb edény
igénybe vételére kötelezik.
Az egyre növekvő autópark, és
az Erzsébet téri mélygarázs-építés
sem lehet indok arra, hogy
egyes gépjárművezetők tiltott helyen,
mindenek előtt a járdán parkoljanak,
akadályozva ezzel a
gyalogosok közlekedését. A Deák
téren olykor az autóbuszmegálló
is megközelíthetetlen mind a
busz, mind a fel- és leszállni kívánó
utasok számára a szabályokra
fittyet hányó autósok miatt.
A felügyelők továbbra is fokozottan
ellenőrzik a belvárost.
Az áprilisi nagyvásár alkalmával
is akadt dolguk a közterületfelügyelőknek,
mivel a rendezők
hiába kerítették el az Európa Tanács
utca járdáját abból a célból,
hogy oda ne, csakis a kijelölt területre
telepedjenek az árusok. A
nem engedélyezett területen árusítók
megbírságolása hamar, a
portéka árusok általi összepakolása
valamivel hosszabb idő alatt
történt meg.
K.T.F.
2007. április 12. Kanizsa – Rend-őr 3
Fotó: Horváth Attila
Szemét
razzia Nagyobb forgalom,
több koccanás
Kutya nehéz közlekedni a Hevesi utcai forgalomban
Vallott a rendőrség
A városlakók legnagyobb boszszúságára
hónapok óta két óriási
gödör éktelenkedik az Erzsébet
tér közepén. A majdani mélygarázsok
kezdeményei. A Silóparking
Hungary Zrt. több hónapos csúszásban
van a munkálatokkal,
noha a tárgyalások már 2005-ben
elkezdődtek, s az első mélygarázsnak
pedig tavaly augusztusra
el kellett volna készülnie. Legalábbis
a tárgyalások kezdetén ez
állt a képviselő-testület elé kerülő
anyagokban. Ehhez képest csak
hónapokkal később került sor a
munkaterület átvételére.
A gödrök ma már látszanak az
Erzsébet tér közepén. Erre akár
büszkék is lehetnénk, hiszen a beruházó
nemcsak Nagykanizsával,
hanem más városokkal is tárgyalt
korábban, s bizony, itt jutott a legtovább
a mélygarázs-építéssel.
Sokakban merült fel kétség a
beruházás megvalósulásával kapcsolatban,
amikor a cég képviselői
sajtótájékoztatókon és a médiumokon
keresztül egyre csak tologatták
az építkezés megkezdésének
idejét. A legutóbbi hírek
szerint két héten belül hozzálátnak
a résfalak készítéséhez.
A kételyeket csak megerősítette
az az e-mail, amit a cég volt
kommunikációs vezetője küldött
körbe a sajtónak, önkormányzatoknak,
amelyben nagyon súlyos
dolgokat állított a Silóparking
Hungary Zrt.- vel kapcsolatban.
Természetesen valamennyi, köztük
a cég pénzügyi helyzetével
kapcsolatos állítást cáfolta Nagy
Gábor, a részvénytársaság felügyelő
bizottságának elnöke, aki
úgy véli, a volt kommunikációs
vezető sértettsége miatt küldte
szét az ominózus levelet, akit
ezért beperelnek.
Azt is kijelentette, hogy amint
a kivitelező hozzálát a munkálatokhoz,
tartanak egy sajtótájékoztatót,
amelyen minden dokumentumot
bemutatnak a céggel, a beruházással
és a pénzügyi helyzettel
kapcsolatban.
Nos, lesz mit, ugyanis Zalaegerszeg
városa pont e dokumentumok
hiánya miatt bontotta fel
az előszerződést a Siloparkinggal,
amely Kanizsán és Zalaegerszegen
kívül tárgyalt Veszprém,
Miskolc és Székesfehérvár önkormányzatával
is.
Szerettük volna ezek eredményéről
is kérdezni Nagy Gábort, aki
azonban azzal hárította el érdeklődésünket,
hogy: Maradjunk csak
Kanizsánál, nem kívánok a többiekkel
kapcsolatban nyilatkozni.
Készséggel válaszolt viszont
kérdéseinkre Sziráki István, a zalaegerszegi
polgármesteri hivatal
városfejlesztési és tervezési osztályvezetője,
aki elmondta, ők bizony
felbontották a céggel kötött
előszerződést, mert a kitűzött határidőre
nem érkeztek meg a szerződés
véglegesítéséhez szükséges
dokumentumok. S ahogy fogalmazott,
több furcsaságot is tapasztaltak
az ügyben.
Veszprémben is hasonló eredményről
számoltak be. Amint azt
Németh Lászlótól, a Városfejlesztési
Iroda vezetőjétől megtudtuk,
az ottani Városfejlesztési Bizottság
nagyon keményen meghatározta,
milyen feltételek mellett
kerülhet sor mélygarázs-építésre.
Habár nagy felkészültségről és
jelentős befektetői szándékról tettek
tanúbizonyságot a beruházó
képviselői, fél év múlva mégis
valahogy hamvába holt a kezdeményezés.
Az iroda vezetője szerint
az önkormányzat által szabott
komoly feltételek miatt. Így
Veszprémben már a közgyűlés
elé sem került az ügy.
Hasonló a helyzet Székesfehérváron
és Miskolcon is, bár az
utóbbi esetében mintegy háromnegyed
évvel ezelőtt sor került
már egy alapkőletételre.
Több őrző-védő vállalkozás
mindeközben azt fontolgatja,
hogy jogi úton próbálják meg behajtani
a cégen az Erzsébet téri
gödrök őrzésének ellenértékét.
Ugyanis van, akinek november
óta egy fillért sem fizettek. Nagy
Gábor megkeresésünkre úgy nyilatkozott,
nem tudja, hogy ez
miként fordulhatott elő, de vizsgálatot
indítanak a felelősség
megállapítása ügyében, s rövid
időn belül pénzükhöz juthatnak a
vállalkozók.
Az egyik volt biztonsági őr
szerint ezen nem kell csodálkozni,
hiszen ottlétük során hasonló
okok miatt még a mobilvécét
is elvitte az azt bérbe adó
vállalkozás.
Marton István polgármester
azért még reménykedik abban,
hogy lesz mélygarázs Nagykanizsán.
Véleménye szerint a cég
komolyságát bizonyíthatja, vagy
éppen cáfolhatja, ha a szerződés
értelmében néhány héten belül
aktuálissá váló fizetési kötelmek
érvénybe lépnek. A cégnek
ugyanis két-hárommillió forintot
kell majd befizetnie az önkormányzat
kasszájába, többek
között közterület-használat címén.
Nagy Gábortól arra is választ
vártunk, hogy mikor indul végre
a konkrét munka az Erzsébet téri
gödrökben. A felügyelő bizottság
elnöke kérdésünkre azt mondta,
napokon belül. Április ötödikén
kapták kézhez a tervmódosítás
kapcsán ismét beadott építési engedély
– kérelemre érkezett határozatot,
amely szerint az engedély
jogerőre emelkedett. Nagy
Gábor hangsúlyozta, e nélkül
nem láthattak hozzá a munkálatokhoz.
A tervmódosításra azért
volt szükség, mert a magas talajvízszint
miatt a korábbi kilencemeletes
mélyparkolót csak hétemeletesre
tudják megépíteni. Az
önkormányzattal kötött megállapodás
egyébként lehetőséget
nyújt a cégnek arra, hogy közgyűlési
jóváhagyás nélkül úgy és
annyiszor módosítsa a kiviteli
tervet, ahogy és ahányszor csak
akarja. Közben az idő múlik, a
becsület fogy. Az autósok meg
beleöregszenek a parkolóhely
keresgélésbe.
Horváth Attila
(folytatás a 2. oldalról)
erősítheti a cigányság integrációját,
illetve a diszkrimináció
elleni küzdelmet. A Magyar
Szocialista Párt országgyűlési
frakciója támogatja a kormány
minden olyan programját,
amely lehetővé teszi a magyarországi
romák helyzetének további
javítását – ismertette
lapunknak az MSZP-frakció
közleményét Galgóczy Éva
kommunikációs igazgató.
– A szocialista párt politikusa,
Teleki László is több jelentős
romaprogramot dolgozott
már ki, többek között a roma
ösztöndíj programot, melynek
keretösszege a Gyurcsány kormány
ideje alatt meghaladta az
egy milliárd forintot. 2004-ben
elfogadta az országgyűlés a cigány
telepek felszámolásáról
szóló Roma telepeken élők lakhatási
és szociális integrációs
modell programot, melynek köszönhetően
130 ezer roma élhet
jelentősen jobb életkörülmények
között. Ez a kísérleti modell
már hatékony programmá nőtte
ki magát, és az államháztartás
költségvetésbe első ízben lett
nevesítve.
Tavaly előtt indult el a Roma
Integráció Évtizede Program,
mely négy elemből (egészségügy,
lakhatás, oktatás, foglalkoztatás)
álló komplex program.
Ezen belül dolgozta ki a szocialista
politikus a hazai cselekvési
terv alapjait, amely pillanatnyilag
a parlamenti előkészítés szakaszában
van.
􀁓
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. április 12.
Nemzetközi
roma nap Nagyon mély garázs-ügy
Mint azt Papp János, a közgyűlés
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi
Bizottságának tagja lapunknak
elmondta, pontatlanul jelent
meg a parabolarendeletről írott
tudósításunk. A rendelettervezet
ugyan különbséget tett építési
engedély kötelesség tekintetében
a családi házak és a társasházak
között, ezt a Fidesz delegáltja
már a bizottsági ülésen
szóvá tette, ám a közgyűlési határozat
– Cseresnyés Péter alpolgármester
kezdeményezésére
– már úgy szólt, az országos
szabályozással megegyezően
ezentúl a lakótelepen sem kell
építési engedély a parabolák tetőre
történő szereléséhez.
􀁓
A lakótelepen sem kell
építési engedély
Pénzükre várnak az éjjeliőrök
Lezárják a sánci vasúti átjárót
és zsákutcává alakítják a
Kaposvári utat, így a somogyi
megyeszékhely felől érkezők
nem tudnak bejönni majd a
városba a régi megszokott útvonalon.
Sokan felháborodtak
a terven, akad, aki engedetlenségi
mozgalmat is elképzelhetőnek
tart.
Lezárják és zsákutcává alakítják
a Kaposvári utat, miután a
61-es út elkerülője elkészül. Így
a Csurgó felől érkezők ezen az
úton nem tudnak bejönni a városba,
de a nagyobbik baj az, hogy a
kifelé, például a Bagolai-hegyi
birtokokra igyekvők is csak gyalog,
vagy biciklivel haladhatnak
majd át a betoncövekekkel lezárt
átjárón. Az pedig még kérdéses,
hogy a lovas kocsival, traktorral,
kapálógéppel közlekedő ingatlantulajdonosok
hogyan tudnak
eljutni a birtokaikra, ha el tudnak
egyáltalán.
Az ötlet ellenkezést váltott ki
az utcában működő vállalkozók
körében is, ami nem csoda, hiszen
nekik alapvető érdekük,
hogy a korábbi ügyfélkör továbbra
is el tudjon jutni hozzájuk
a régi, jól megszokott kényelmes
útvonalon.
Gelencsér László, a Szőlőskert
Fogadó vezetője úgy véli, azt
örömmel kell fogadni, hogy végre
megépül az elkerülő, azt
azonban nem, hogy a vállalkozókat
elvágják a városból kifelé,
avagy a Somogy megyéből érkező
ügyfélkörtől. Azt mondja, társaival
felháborítónak tartják,
hogy az önkormányzatnál nem
vették észre ezt a tervezési hibát,
s az illetékesek nem is tesznek
ellene semmit sem, pedig már
egy hónapja jelezték a problémát.
Gelencsér László azt mondja,
akár polgári engedetlenségi
mozgalmat is hajlandóak szervezni,
ha nem sikerül megoldást
találni.
Szántó Tibor autószerelő mester
úgy véli, annak ő is örül,
hogy az óriási teherforgalom
nem gyötri majd az itt élőket,
azt azonban megfontolandónak
tartja, hogy a vasúti átjárón
meggátolják az áthaladást négykerekű
járművel.
Az ügyben megkérdeztük az
illetékest is. A Magyar Közút
Kht. fejlesztői és építtetői osztályvezetője,
Schlemmer Tamás
érdeklődésünkre elmondta, a hír
igaz, a terv szerint valóban megszüntetik
az autós áthaladást a
vasúti átjárón. Szerinte a MÁV
illetékesei döntöttek a vasúti átjáró
lezárásáról. A MÁV szóvivője
Kavalecz Imre viszont cáfolta
az osztályvezető állítását.
Szerinte a Közlekedési Hatóság
nem engedélyezte tovább az átjáró
működését, amitől mintegy
kétszáz méterre épül meg az elkerülő
utat a vasútvonal felett
átvezető felüljáró. Schlemmer
Tamás azt is elmondta: megérti
a felháborodást, s biztos abban,
hogy ugyan a tervekben most
nem szerepel, de három-négy
éven belül gondoskodni kell
egy, a lassú járművek által is
használható nyomvonalról,
ugyanis így nagyon nagy kerülővel,
földutakon keresztül lehet
csak kijutni a birtokokra. Addig
is – mivel már a tervezés során
is felmerült a probléma – vélhetően
ideiglenesen engedélyezik
a felüljárón a mezőgazdasági
erőgépek és a lovas kocsik közlekedését
– azt azonban nem nehéz
elképzelni, hogy ez milyen
fennakadásokat okoz majd a
közlekedésben. A szakember azt
is elmondta, több alkalommal
volt a helyszínen szakhatósági
egyeztetés, s a lakók korábban is
jelezhették volna a problémát,
amiről ezek szerint nem voltak
megfelelően tájékoztatva.
Schlemmer Tamás kérdésünkre
azt is elmondta, hogy mivel a
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Zrt. üzleti tervében szerepel az
elkerülő megépítése, így két-három
éven belül megvalósulhat a
fejlesztés.
Jerausek István, a körzet képviselője
megkeresésünkre úgy reagált,
a problémát ismeri, s azt a
képviselő-testület elé szeretné
vinni.
Marton István polgármester
pedig úgy vélekedett, jobban
meg kell ismernie az ügyet,
azonban úgy gondolja, hogy a
terv minden bizonnyal nincs kőbe
vésve, így akár még módosítható
is a lakók által sérelmezett
pont.
Horváth Attila
2007. április 12. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Budzisz Valentin igazán dicséretre
méltó hobbinak hódol, immár
húsz éve saját maga parkosítja,
virágokkal és díszfákkal ülteti
be a lakóhelye, a Munkás utca 16.
és a szomszéd ház, a Városkapu
körút 1. közötti területet, a lakók
és a madarak nagy örömére.
Budzisz Valentin lengyel nemzetiségű,
idegenvezetőként dolgozott,
s egy városnézés során
ismerkedett meg Krakkóban párjával,
akit követett Magyarországra,
s 1980. óta Nagykanizsán
él. Jelenleg a Halis István
Városi Könyvtárban dolgozik,
szabadidejében pedig a két
tömbház közötti kiskertjét gondozza.
Orgonát, diófát, aranyesőt
ültetett a területre, számos madárodút
és etetőt helyezett ki, az
előbbiekbe már beköltöztek a
vörösbegyek és a cinegék. Büszkén
mondja, hogy a lakótársak is
örömmel fogadják a munkáját, s
a vandálok sem okoznak számára
bosszúságot.
H.A.
Virágok és madarak közt
a panelrengetegben
Repülővel a Bagolai-hegyre?
A vasúti átjáró lezárása várhatóan nemcsak a kaposvári út
vállalkozóinak okoz problémát. A Látó- és Bagolai-hegy gazdái is csak
nagy kerülővel vagy még úgy sem tudnak kijutni birtokaikra.
Fotó: Horváth Attila Fotó: Horváth Attila
Aláírásgyűjtésre és polgári engedetlenségre készülnek
A strukturális alapok hatékony
kihasználása érdekében szervezett
tájékoztatót a leendő pályázók
számára a Zala Megyei Fejlesztési
Kht.
A Kht. nevében először Kasza
Sándor ügyvezető igazgató köszöntötte
a megjelenteket, s jelezte,
hogy a három helyszínen,
Szombathelyen, Nagykanizsán és
Zalaegerszegen sorra kerülő tájékoztató
egy nyertes horvát-magyar-
szlovén Interreg-pályázat révén
jöhetett létre.
Elsőként Horváth Jácint, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség stratégiai tervezője
adott felvilágosítást a
Nyugat-dunántúli Operatív Program
(NYDOP) akciótervéről, a
várható pályázati felhívásokról.
Ebből kiderült, hogy a következő
hét évben összesen körülbelül
száznegyven milliárd forint jut a
nyugat-dunántúli régiónak az említett
operatív programból. Horváth
Jácint szerint már a nyáron
megjelenhetnek az első pályázati
kiírások, érdemes tehát résen lenni,
az akciótervek társadalmi vitája
pedig májusra várható. A szakember
elmondta, hogy az
NYDOP prioritásai közé tartozik
a humán-erőforrás regionális eszközrendszerének
erősítése, foglalkoztatási
paktumok, egyetemfejlesztések
támogatása, a turizmusfejlesztés,
így a gyógy- és
wellness-, a kulturális, a tájegységi
öko- és aktív- turizmus támogatása,
a városfejlesztés, a településközpontok
megújítása, a
városrehabilitáció, a helyi és
helyközi közlekedés fejlesztése.
De prioritást élveznek a környezetvédelmi
projektek is, a kistelepülések
szennyvízkezelésének
fejlesztése, s általában a környezet
megóvásához kapcsolódó beruházások,
illetve a térségi közszolgáltatások
körének szélesítése.
Ez utóbbiban szerepel egy, az
önkormányzatok számára különösen
fontos pályázati lehetőség,
amely az akadálymentesítés folyamatát
hivatott gyorsítani.
Horváth Jácint után Badacsonyi
Lajos, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Zalaegerszegi
Kirendeltségének vezetője
az agráriumban igénybe
vehető támogatásokról szólt. Elmondta,
2007. és 2013. között
csaknem ötmilliárd euro, mintegy
ezerháromszáz milliárd forint
pályázható. Itt a támogatandó
prioritások között szerepel a
szántóföldi növénytermesztés, a
kertészeti, az állattenyésztési
ágazat fejlesztése, a feldolgozóipar
korszerűsítése, gépbeszerzés,
mikrovállalkozások létrehozása,
de támogatja az Európai
Unió a fiatal mezőgazdasági termelők
elindítását is. Az unió továbbá
ösztönzi a termelői csoportok
működtetését, valamint
jelentős támogatásokkal segíti a
kedvezőtlen adottságú területeken
folyó gazdálkodást.
Ferencz József, a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal
Zalaegerszegi Kirendeltségének
pályázatkezelési osztályvezetője
a gépbeszerzési támogatásokról
számolt be, s arra
hívta fel a figyelmet, hogy mezőgazdasági
erő- és munkagépet
csak a www.mvh.gov.hu,
vagy a www.fvm.hu honlapon
található gépkatalógus alapján
lehet vásárolni, az igénybe vehető
támogatás mértéke pedig
huszonöt-harmincöt százalék
közötti.
Horváth Attila
6 Kanizsa – Városháza 2007. április 12.
Karádi Ferenc a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai
Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2007. április 11-én, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Résen kell lenni Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap
2007” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése,
a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése
céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények,
öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akko, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében működő
partnerszervezet aktív együttműködésével 2007. július 1. és 2008. június 30.
között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésőbb 2007. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az
önrész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó
több célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztályán.
A pályázatok beérkezésének határideje 2007. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester
Testvérvárosi Alap 2007.
A Medgyaszay Házban tartotta
évi rendes közgyűlését az ötvenkét
tagszervezetet és ezerhatszáz tagot
tömörítő Zala Megyei Tűzoltó
Szövetség. A közgyűlésen megjelent
tűzoltókat Cseresnyés Péter
alpolgármester és Vértes Árpád, a
szövetség alelnöke, hévízi polgármester
is köszöntötte.
Elsőként Egri Gyula, a szervezet
elnöke, alezredes, nagykanizsai
tűzoltóparancsnok számba vette a
tavalyi év legfontosabb eseményeit,
amelyek között megemlítette,
hogy május negyedikén felavatták
az új zalakarosi tűzoltó szertárat,
május huszonnyolcadikán a megyei
tűzoltó versenyre került sor,
majd nyáron részt vettek a Zalaegerszegen
megrendezett, III. Országos
Ifjúsági Tűzoltóversenyen.
Az elnök méltatta az egyesületek
pályázati tevékenységét, ugyanis
számos fejlesztés sikeres pályázatok
révén valósulhatott meg.
Az idei év feladatai között említette
Egri Gyula az önkéntes egyesületek
és a létesítményi tűzoltóságok
számára megrendezendő megyei
versenyt, a május negyedikei Szent
Flórián Napot, valamint az önkéntes
tűzoltó egyesületek tagjai számára
szervezett alapfokú tűzoltóképzések
szervezését és lebonyolítását.
Természetesen nem maradhat
el a hivatásosok számára szervezett
szakmai vetélkedő és a hagyományos
letenyei tűzoltótábor sem.
A szövetség elnökét követően
Senkó Zoltán, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója
gratulált a ZMTSZ által végzett
munkához, s örömét fejezte ki,
hogy egyre több önkéntes egyesület
végez nemcsak hagyományőrző,
hanem konkrét mentési munkákat,
tűzoltást, műszaki mentést. Mint
mondta, nagy segítség ez a hivatásos
tűzoltóknak. Emlékeztetett arra
is, hogy a megye hivatásos tűzoltói
tavaly 1876 vonulást teljesítettek,
ezek többsége műszaki mentés volt.
Senkó Zoltán jelezte, szeretné,
ha egyfajta kölcsönös együttműködés
alakulna ki az önkéntes tűzoltó
egyesületek és a polgárőr egyesületek
között, ha a tűzoltók polgárőrök
is lennének és fordítva.
H.A.
Több az önkéntes
Száznegyven milliárd nyugat-dunántúlnak
Pályázati pénz akadálymentesítése
2007. április 12 Kanizsa - Városháza 7
Pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület felügyelő munkakör betöltésére.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan időre, hat hónap próbaidő
kikötésével történik.
A munkakör a pályázat elbírálását követő hónap 1. munkanapjától betölthető.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Az alábbi
képzettségek valamelyike: főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban
szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai
szintű katonai felsőoktatási (jogelőd) intézményben szerzett határrendészeti
és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi
vagy főiskolai szintű végzettség és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett szakképesítés;
egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői
vizsga; rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más
korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai,
határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés;
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga, "B" kategóriás gépjárművezetői
engedély. Előnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási
vagy rendészeti igazgatási gyakorlat, felsőfokú iskolai végzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok hiteles másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati
Szabályzat alapján kerül sor.
A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzőnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyminisztérium
hivatalos értesítőjében való közzétételétől (várhatóan: április 16.) számított
16. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidőt
követő 15 nap. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető
a 93/500-706 vagy 500-820 telefonszámon.
Pályázati felhívás
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8) közös pályázatot hirdet a NAGYKANIZSAI
KÓRHÁZ ELNEVEZÉSÉRE.
A pályázat tartalma: Olyan személy életútjának, munkásságának hiteles ismertetése,
aki kimagaslóan sokat tett a kórház fejlődése érdekében. Méltó és
megérdemelt viselője lenne a Nagykanizsai Kórház nevéhez.
A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat az erre kijelölt Bizottság
végzi. Benyújtási határidő: 2007. április 30. Díjazás: A nyertes pályázót bruttó
50.000 Ft-ban honoráljuk.
A pályázat benyújtása: A pályázatokat „Névadó Pályázati Felhívás" jeligével
ellátva, hiteles dokumentumok másolataival, mellékletekkel felszerelve,
postai úton kéljük beküldeni az alábbi címre: Dr. Kovács József főigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórtjáza. 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Nyereményjáték
„Városháza egykor és ma"
A korábbi évek hagyományainak megfelelően április 27-28-án
ismét megrendezésre kerül a Város napi rendezvénysorozat.
Tavaly a polgármesteri hivatal standja a városháza egykori, századfordulós
hangulatát elevenítette fel, mely nagy sikert aratott a lakosok körében. Ezt a
hagyományt ebben az évben is szeretnénk folytatni és a századfordulós standot
berendezni. A tavalyi szolgáltatások mellett idén a hivatal osztályai
meghatározott fogadási rendben ügyféltájékoztatót tartanak, melynek
keretében az érdeklődők felvilágosítást, nyomtatványokat is kérhetnek egyes
ügyekkel kapcsolatban.
A Város napi rendezvény alkalmából nyereményjátékot hirdetünk. Aki az
alábbi kérdésre tudja a helyes választ, értékes ajándékot nyerhet.
Kérdés: Hol állt 1873-ig a Városháza?
Leadási helyszín és határidő: A helyes válaszokat (a megfejtő nevével,
címével, telefonszámával) a Város Napja idején, április 27-28-án 10 órától
18 óráig kell bedobni a Polgármesteri Hivatal standjánál elhelyezett urnába.
Nyereménysorsolás: A helyes válaszadók között 10 db értékes
nyereménycsomagot sorsolunk ki, melyek átadására - postai értesítést
követően - a Polgármesteri Hivatalban kerül sor.
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
Kanizsa Antológia No,5.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No. 5. számában való
megjelenésére és a kötet alcímének ötleteire.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) teijedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva és merevlemezen, vagy CD-n kell benyújtani
(Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia No. 5-ös számában a nyári
könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
Apályázat beadásának határideje: 2007. április 23.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Felhívás
A Via Kanizsa Kht. és a Saubermacher Pannónia Hulladékgyűjtő Kft.
környezetszépítési akciót hirdet a lakosság részére.
A program célja környezetünk tisztaságának megóvása, és lakóhelyünk
szépítése az április 27-én kezdődő városnapi rendezvényre.
Az akció időpontja: 2007. április 21. és 22.
Kéljük a magáningatlanok tulajdonosait, és a társasházak lakóközösségeit,
hogy közvetlen lakókörnyezetük takarításával járuljanak hozzá akciónk sikeréhez.
Tegyünk együtt lakóhelyünk, környezetünk tisztaságáért!
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 +áfa 04.04 05.02 06.06 07.04 08:30
918/1. Arany János u. 5. volt óvoda 22.700.000 + áfa 04.04 05.02 06.06 07.04 09:00
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 +áfa 04.04 05.02 06.06 07.04 09:30
131/2. Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 04.04 05.02 06.06 07.04 10:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 +áfa 04.04 05.02 06.06 07.04 10:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 04.04 05.02 06.06 07.04 11:00
3020. Attila u. 4. volt nőtlen tiszti szálló 68.230.000 + áfa 04.04 05.02 06.06 07.04 11:30
A Nagykanizsa, Rozgonyi u. 8. (1163. hrsz.) ingatlanra meghirdetett nyilvános versenytárgyalások elmaradnak.
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Magánszemélyek, vállalkozók,
többek között Fenyvesi Mihály,
Plánder Henriett és Novák Antal
kezdeményezésére, valamint Cseresnyés
Péter alpolgármester támogatásának
köszönhetően húsvéti
ajándékozásra és ajándék-készítésre
várta a nemrégiben megalakult
Nyugdíjasok Kanizsai Polgári
Egyesülete elsősorban a hátrányos
helyzetű óvodásokat. A Halis István
Városi Könyvtárban megrendezett
ünnepségen három turnusban,
másfélszáz kisgyermek kapott
húsvéti ajándékot, játékot, ruhát,
édességet. A megjelent óvodásokat
és szüleiket, Udvardi Gézáné elnökségi
tag köszöntötte: – Egyre
több az elkeseredett és a megkeseredett
ember, akik napi megélhetési
gondokkal küszködnek, de talán
még többen vannak olyanok, akik
segítő kezet nyújtanak másoknak.
Ez a természetes. Bár ez jellemezné
a hatalmon lévőket is – mondta.
A nyugdíjasok jövőbe vetett hitét,
reményét az ifjúság, az unokák
nemzedéke jelenti, ezért fordultak
ajándékozási akciójukkal őfeléjük.
Az ajándékcsomagok átvétele után
pedagógusok segítségével papírhajtogatással
maguk a kisgyermekek
is készítettek ajándékot.
B.E.
A szervezők, Fenyvesi Mihály és
a Plánder Ingatlanközvetítő dolgozói,
ezúton mondanak köszönetet
azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak
a kisóvodások húsvéti
megajándékozásához. Külön köszönet
illeti a támogatókat akik
pénz- és tárgyi adományaikkal segítettek:
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, alpolgármester, Németh
László, a Dél-Zalai Áruház
zöldségrészlegének vezetője, Kovács
Tibor magánfuvarozó, Plánder
Ingatlanközvetítő, Athén Ingatlanközvetítő
és Fenyvesi Mihály.
A nagyböjti idő negyven napja elmúltával
elérkezett Húsvét napja,
Krisztus feltámadásának ünnepe,
amikor a keresztények az egész világon
mindenütt hirdetik: valóban feltámadt
az Úr, alleluja! Övé a dicsőség
és a hatalom örökkön-örökké!
Jézus azért halt meg, és azért támadt
fel, hogy mi is ezen az úton,
őt követve jussunk el a vele való
boldog és örök közösségre. Mivel
Krisztus feltámadt, azért mi is vele
együtt feltámadunk. Ez pedig
nemcsak lélekben, hitben való
megújulás, új életre támadás, hanem
valóságos testben való feltámadás
is. Nem arról van tehát szó,
hogy a testünk börtönéből kiszabadult
lelkünk talál valamiképpen
hazát Istennél, hanem az egész, a
minden halandók útján eltávozott
testi-lelki, bűnös, halálra méltó
emberi mivoltunk újul meg, és a
feltámadás által nyer örök életet
Istennél.
Húsvéti örvendezésünk nem
egyetlen napig tart csupán, hanem
ötven napon keresztül, egészen
pünkösdig, a Szentlélek eljöveteléig.
A húsvét mai napja és aztán
ezt követően az egész 7 hétig tartó
húsvéti idő a feltámadt Krisztussal
való találkozásra hív minket. Péter
vagy Pál apostol igehirdetései és a
későbbi utódok tanúságtétele tette
lehetővé, hogy ma is és mindig legyenek
hirdetői Krisztus feltámadásának.
Az ő munkájuk és a velük
együtt munkálkodó Szentlélek
viszi végbe, hogy legyenek a feltámadás
hitére eljutott és a feltámadás
örömében, Jézus Krisztus
győzelmében örvendező keresztények,
akik nem csüggednek, hanem
bíznak a Feltámadott erejében.
Személyes megszólítottságunkban,
a szentmise kenyértörésében
és a Krisztustól kapott küldetésünkben
olyan jeleket kapunk,
amelyek megnyitják lelki szemeinket,
és hitet ébresztenek bennünk.
A találkozás lehetséges,
mert a feltámadt Jézus keresi az
embert, keres minket is. Krisztus
legyőzte a halált! Krisztus él!
Krisztus feltámadt!
Figyeljünk Prohászka Ottokár
szavára:
"Én vagyok a föltámadás és az
élet" A természet kiakasztja a feltámadás
jelképét fára, bokorra;
kiteríti pázsitos, virágos szőnyegeit
rétre, völgyre, ligetre; behinti
az élet illatával a tavaszi léget;
kárpitozza úszó, ezüstös felhőkkel
az égboltot; s kipitykézi, kiszövi,
kivarrja, kirakja csillagból,
virágból, levélből, felhőből a vigaszos
hit húsvéti cikkelyét: Föltámadunk!
Alleluja! Öröm kell a
szívekbe, melyekben a Szentlélek
lakik! Öröm kell a keresztet viselő
lelkekbe, öröm a bánatos és
sebzett lelkekbe, öröm a küszködő
s harcot vívó lelkekbe; ahol Isten
van, ott öröm is legyen. És pedig
azért legyen, mert az öröm erő
s a lehangoltság gyöngeség. Legtöbb
erő a lelki élethez kell, mely
kicsiben való hűség s a reggeltől
estig való apró szolgálatok láncolata.
Itt nem szerepel a nyilvánosság
ingere, nincsenek meg az ünnepélyes
gyűlések villanyozó hatásai,
sőt gyakran meg kell küzdenünk
a szokás unalmával is; azért
tehát az örömökre szorulunk, melyeket
a Szentlélek ad nekünk.
Erős pedig azért vagyok, mert teli
a lelkem s a lelkem azért teli, mert
érzem, hogy kötelességem teljesítve,
az Isten akaratát teljesítem. A
világok hőse épp úgy, mint a diákszoba
lakója, az élet legnagyobb
tartalmára csak így tesz szert, ha
átérzi, hogy tőle az Isten most kötelességteljesítést
kíván. Isten
akarja! Fölségesebb indítóok
nincs. Az isteni akaratot veszem és
srófolom lelkem szervezetébe pislogó,
gyönge, álmos önakaratom
helyébe. Az én akaratom gyönge s
csúnya, tehetetlen s szeszélyes jószág,
de az isteni akarat az erő és
hatalom s aki úgy ragadja meg
életét, kötelességeit s dolgait,
hogy isteni akaratnak nézi, az bizonnyal
győzi. Mert ha Isten akarja,
akkor megsegít, meg is teszem,
és ténnyé váltom akaratát."
Sz. I.
8 Kanizsa – Húsvét 2007. április 12.
Nagypénteken városunkban több helyszínen is feltámadási körmenetre
került sor. Kiskanizsán az esti, Erdős Géza esperes-plébános
által celebrált szentmise után, húsz órakor indultak a hívek,
hogy Krisztus kereszthalálára emlékezzenek.
„Az öröm erő, s a lehangoltság gyöngeség…”
Ovisokat ajándékoztak a nyugdíjasok
Kanizsa 2007. április 12. – Költészet napja 9
Nagy László:
Ki viszi át a szerelmet
Létem ha végleg lemerűlt
Ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a sziklacsípőket
ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
Hegyi Attila:
Májusban
Fák, füvek, virágok, szín-pompában
játszó kertek, parkok
mosolygó arccal lesztek
játszópajtások-
Szél ringatta szemed fényét
ölelő karok védik –
Izzik a Nap, szerelmek
indulnak a nagy életnek.
Kardos Ferenc:
Örökőrség
állok hetykén álmosan
a vártán
kezemben rozsdapalos
szememben ábránd
nincs ezévi naptár
sehonnani
toronyszobám falán
szükségtelen
körös-körüli falak
sövények lázas
folyómedrek
ki-ki sorsa szerint:
a haza és az ellen
nyelvem hegyén
a káromlás átok
már szép magyar szavak
kiordítom egy üregen
de messze vannak
a ködrombolta tornyok
a láng csak bóbiskol
süket lidérceken
fázom az örökőrséget
hírhozó galambom hol röpül
pipám lantom lócám
már mind elégettem
falak táncolnak
meztelenül
Kardos Ferenc:
Kapuk
I.
kapuk azért vannak
mert kerítések vannak
tüdeje emlősnek
kopoltyúja halnak
házakon szájpadlat
kis és be
be és ki
a kapupénzt
majd
meg kell
fizetni
II.
kapuk azért vannak
mert kerítések vannak
félők küszöbe
rabok kulcslyuka
szava gondolatnak
ki és be
be és ki
a kerítést
tilos
átugorni
Bottyán András:
Történet egy gondolatról
Utcasarkon
lámpafénytől
hegyes szög tejhomályban.
Elém lépett,
s mint egy hóban ugráló béka
csalt magával,
és csak csalt magával.
Dezső Ferenc:
A szomjas ember
Loholtam, mint ki
víz után kutat,
és nem talál,
csak kiszáradt kutat.
Innom kell,
úgy ihatnék:
szomjúsággá vált
az egész lét!
Nem csillapíthatja
más,
csak a végső
megoldás
s a szent per,
ami a te véredből,
s testedből fakad.
Ki áldozni megy,
csak az tudja,
mi végett szomjas az ember…
Fa Ede:
Nap-ló
1.
monologizálsz
mintha a maszkod lennél:
titkaid véded
mások szemével
néznéd amit az idő
formákká préselt
itt vagy – s ott kószálsz
hol még „örömtől csillant
egy kis égdarab…”
2.
fáj sok behegedt
seb – illúziókkal kell
kenegetni még!
hogy torzított el
egy szerelem? – nézz be már
homlokod mögé!
mi vált hamuvá?
mit őrzöl éghetetlen?
(s nem csak hazudod?!)
3.
míg áldozatként
égnél egy eszme lángján:
bendődet tömöd
s holnap foglyaként
ironikusra fested
az időfalat…
Czene Csaba:
A vers
A vers, szavakba kapaszkodott gondolat.
Háború, béke, düh és szelíd indulat.
A vers harmónia, békés érverés.
Zaklatott álomból való eszmélő ébredés.
A vers lehet rossz, kegyetlen, gonosz,
hol simogat, máskor ostoroz.
A jó vers rávésődik márványra, kőre,
Nyoma megmarad örökidőkre.
Április 11-e, József Attila születésnapja, egyben a Magyar Költészet Napja, melyet 1964 óta ünneplünk. Születésének centenáriumi esztendejét,
2005-öt pedig az UNESCO József Attila-évnek nyilvánította. Noha a költészet napját József Attila születéséhez kötjük, április 11-én született
Márai Sándor is, 5 évvel József Attila előtt, 1900-ban.
– Ha azt mondjuk, Nagykanizsa
iskolaváros, ez így is van a XIX.
századtól kezdve. Iskolarendszerünk
egy megyei jogú városhoz
méltó nagyságú, minőségű és jól
működik. Azt remélem, ha a szülők
hozzánk iratják be a gyermekeiket,
jó helyre fognak iskolába
járni. Természetesen a napi történések
befolyásolhatják ezt a jóérzést.
Az iskolafenntartó önkormányzat
továbbra is azon lesz,
hogy Nagykanizsa jó színtű iskolaváros
legyen – mondta elöljáróban
Balogh László az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke a 2007-2008-as tanév
tervezésére előterjesztett javaslatról,
melyet a legutóbbi közgyűlésen
fogadtak el a városatyák.
– A beiskolázás modellezése nem
is olyan egyszerű dolog a méret és
a szubjektív elemek miatt, ezért
részben tényeken, részben feltételezéseken
alapul egy modellezés. Újszerűbb,
áttekinthetőbb, logikusabb
formátumú lett, sajnos tényeken
alapuló létszámcsökkenést mutat,
bár ezt a vidékről bejövő tanulók
kicsit ellensúlyozzák. Így is tíz fő álláshely
megszűnéssel kell számolni
az óvodákban és az általános iskolákban.
A 2007-2008-as nevelési
évre a becsült óvodai gyermeklétszám
ugyanannyi, mint a jelenlegi
évben, körülbelül mintegy ezerháromszáz
fő. A velük való foglalkozás
ötvenhét óvodai csoport működtetésével
ellátható. Idén a kötelező
felvételi körzeteket újra kellett
gondolni. Az általános iskoláknál
tizennyolc elsőosztályos tanulócsoport
finanszírozása szükséges,
ugyanannyi, mint az idei tanévben.
Izgalmas kérdés a Nagykanizsán
állandó lakhellyel nem rendelkező
gyermekek felvétele, amelyre csak
abban az esetben kerülhet sor, ha a
két települési önkormányzat a feladatellátásra
megállapodást köt, és
a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzat
hozzájárul az iskoláztatás
költségeihez. Ennek kapcsán a körzethatárok
meghatározására azért
van szükség, mert így lehet egyértelművé
tenni, melyik az az iskola,
amelyik nem tagadhatja meg a tanuló
felvételét. Itt bejött egy új
szempont is, a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóknak az adott
körzetben felvehető tanköteles tanulókhoz
viszonyított aránya az
egyes iskolai felvételi körzetekben
legfeljebb huszonöt százalékban
térhet el. Ha az általános iskola a
kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése
után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud,
és/vagy helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni valamennyi felvételi kérelmet,
akkor sorsolás útján dönt.
Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan
hátrányos, vagy sajátos
nevelési igényű tanuló, továbbá az
a tanuló, akinek sajátos helyzete
igazolja. A kijelölt iskola, ha nem
kötelező felvételét biztosító iskola, a
tanuló felvételét csak helyhiány miatt
tagadhatja meg. Reméljük a
rendszer így működni tud. Az is
igaz, hogy segítség lesz azon előterjesztés
háttere, amelyet szintén elfogadott
a közgyűlés.
– Mit tartalmaz a környező települések
közoktatási feladatellátására
vonatkozó megállapodás megkötésére
előterjesztett javaslat?
– Ennek kapcsán egy félreértést
szeretnék tisztázni. A megállapodás
megkötése se nem jó, se nem rossz!
Nincs feltétlenül szükségünk a környék
gyermekeire ily módon, és az a
plusz 8, 5 millió forintos összeg, ami
ez által bejön, nem akkora tétel,
hogy mindezt maga magáért kellene
átvinni, akár erőszakkal. A megállapodások
gyökerei sokkal mélyebbek,
és inkább központi kötöttségek miatt
állnak előttünk. Sajnos az idei költségvetési
törvény számos olyan feladatot
fogalmaz meg, amelyek a
közoktatási intézmények működtetését
a 2007-2008-as tanévtől alapvetően
és hátrányosan határozzák
meg. Két végletet had fogalmazzak
meg, illetve utasítsak el ezen megállapodások
megkötése kapcsán:
nincs szüksége a városnak az idézőjeles
menekültekre, a falusi kisiskolákból
Kanizsára jövő gyermekekre.
A rendszerünk nélkülük is működne,
mert egy 8,5 millió forintos pénztöbblet
nem oldja meg a többmilliárdos
közoktatási rendszerünk működtetését.
A másik végletes elképzelés
pedig az, mintha mi lennénk az okai
a kisiskolák megszűnésének. Nem mi
vagyunk az okai. Két ilyen valótlan
előítélet is működik a falvakkal kötendő
közoktatási megállapodást illetően,
és pletyka szerint is terjednek
rossz felvetések. A központi szabályozók
hátrányos változása – a normatív
támogatások csökkenése és a
létszámfogyás – miatt kényszerülnek
a kisiskolák bezárására. Miközben a
kistérségi támogatások előtérbe kerültek,
szinte kénytelen-kelletlen bele
kell, hogy menjenek a közös intézményfenntartó
társulásokba vagy
más együttműködési formákba, holott
az igazi megoldás az lenne, ha
állami, központi feladat lenne a működtetésük.
Feladat finanszírozás
jelleggel működtetné a kormányzat
azokat a falusi iskolákat, amelyekre
igenis szükség van. Mert ha a kisiskolák
elmennek a falvakból, mint
ahogy a posta, az orvos és egyéb
olyan értelmiségibb helyzetbe hozó
helyszín, mint ahogy történik, akkor
azoknak a falvaknak nagyon nehéz
dolga lesz a létezésben, a talpon maradásban.
Ebben a láncolatban a
leglényegesebb elem az iskolák kérdése.
Remélem egyszer még lesz változás,
és olyankor, amikor lesz még
mit megmenteni. Jelen helyzetben
mondhatjuk azt, hogy már működött
intézményfenntartó társulási forma
Homokkomárommal, Liszóval,
Nemespátróval és Sormással. A határozatok
pedig az új tanévtől intézményfenntartó
társulást hoznának
létre Beleznával, Surddal, Mihálddal,
Hosszúvölggyel és Fűzvölggyel.
Az előterjesztés a szükséges jogi hátteret
teremtette meg. Remélem, tudunk
segíteni a környékbeli falvakon,
de azt is remélem, ezek a falvak
az iskolanélküliséggel együtt is élő
közösségek tudnak még maradni.
Bakonyi Erzsébet
A 2006-ban végzett tevékenységéről
számolt be a Zala Megyei
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének
elnöksége a Vasemberház
dísztermében tartott küldöttközgyűlésen.
Dr. Szabó Erzsébet
elnök többek között elmondta: A
nyugdíjasok érdekvédelmét, az
idősek társadalmi elismertségét
és szerepét érintő kérdések az
egész országot foglalkoztatták.
Szakadozik a gondoskodó állam
általuk megszokott védőhálója,
az állam szerepe átalakulóban
van, de ennek ellenére meg kell
őrizni kivívott jogaikat és kedvezményeiket.
Sajnos, az egyébként
elkerülhetetlen reformok
előkészítése során kevés idő jutott
a lakosság egynegyedét kitevő
„szépkorú” állampolgárok véleményének,
javaslatainak megvitatására.
A jelenlegi társadalmi
környezetben a nyugdíjasok tábora
is megosztott. Sok nyugdíjas
szerint aggályos, hogy miközben
fogy az óvodások- és szaporodik
a dédszülők száma hazánkban a
statisztikák szerint, miért nem az
aktív korúak foglalkoztatásának
megoldásával és a népesség korösszetételének
problémájával
foglalkozik a társadalom ahelyett,
hogy a nyugdíjban lévőket kapacitálja
munkavállalásra. A továbbiakban
az elnök ismertette a
sokszínű rendezvényeiket, melyben
a nagy létszámú tagszervezeteik
mellett a kis klubok tagsága
is méltó a figyelemre, hiszen a tevékenységükkel
a falun élő nyugdíjasok
életminőségének a javulását
segítik elő. Az elért sikereik
részesei voltak a helyi önkormányzatok
vezetői, az Idősügyi
Tanácsok és a civil szervezetek.
Dr. Szabó Erzsébet bejelentette,
hogy egészségügyi okok miatt lemond
elnöki tisztségéről. Rajta
kívül az elnökség fele is bejelentette
végleges lemondási szándékát.
A következő küldött-közgyűlés
már tisztújító közgyűlés lesz
még az első félévben.
B.E.
10 Kanizsa – Oktatás 2007. április 12.
A nyugdíjasok
helyzetéről
Kilencedik alkalommal rendezte
meg a nagykanizsai Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola a megye zongora
szakos zeneiskolásai részvételével
négykezestalálkozóját.
A hagyományosan két évente
sorra kerülő rangos szakmai eseményen
Hambalkó Edit zongoraművész
és Dr. Gallai Istvánné a
kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola
tanára értékelte és jutalmazta a
produkciókat. Minden résztvevőnek
emléklapot, a legszínvonalasabb
műsorszámokért pedig CD
és DVD lemez díjat adott át.
IX. Zala Megyei Négykezestalálkozó
Beiskolázásról, a 2007-2008-as tanévről
2007. április 12. Kanizsa – Kultúra 11
A Herendi Művészeti Alkotóműhely
képzőművészeti kiállítása
látható a Hevesi iskola galériájában.
Az alkotók munkásságáról
Kádár Tibor festőművész, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Rt.
szakiskolájának igazgatója mondott
bevezetőt, aki egyben kiemelte,
a délutáni városnézés során
hét olyan emlékművet számoltak
meg, ami bizonyítja, hogy
az értékek ápolása előbbre jár
Nagykanizsán, mint más városokban.
Az ünnepi műsorban
közreműködött a Farkas Ferenc
Városi Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola zalaszentbalázsi
tagozatának furulyazenekara
Dóróné Kónya Zsuzsanna és
Németh Renáta vezetésével, valamint
a Hevesi Iskola versmondói.
Az alkotóműhely tagjait, és a
megjelenteket Marton István polgármester
köszöntötte. A Herendi
Képzőművészeti Alkotóműhely
1999-ben a Porcelánmanufaktúra
Zrt. segítségével alakul meg. Vezetője
Kádár Tibor, a Pro Comitatu
díjjal és Veszprém Megye
Érdemrendjével kitüntetett, neves
erdélyi (kolozsvári) festőművész,
aki a közismert cég szakiskolájának
igazgatója is. Az alkotókör
lehetőséget teremt a vállalat világhírű
porcelánfestőinek, mintaés
porcelánkészítőinek a szabad
képzőművészeti tevékenységre,
az önképzésre. Kezdetben 18-20
személy vett részt a foglalkozásokon,
majd az elkötelezettekből
kialakult egy szűkebb, 10-12 fős
csoport. ők részletesen kidolgozott
program szerint tartják öszszejöveteleiket.
Legfontosabb
feladatuknak a természet és az
ember kapcsolatának tanulmányozását,
a művészettörténeti ismeretek
bővítését és elmélyítését,
szín- és kompozíciós elméleti
kérdések megvitatását és a gyakorlatban
való alkalmazását tekintik.
A közösség szakmai kiteljesedését
segítik a rendszeresen
szervezett bel- és külföldi múzeum-
és kiállítás látogatások, képzőművészeti
táborok (Budapest,
Bécs, Drezda, Erdély, stb.) Ezek
az alkalmak nem egyszerű kirándulások,
inkább nyílt filozófiai-,
művészettörténeti és gyakorlati
órák a műalkotások, a természet
közvetlen közelében. Terveik között
szerepel a csodálatos herendi
porcelánok motívumvilágának
elemzése, feldolgozása és új minták
létrehozása. A műhely tagjai
rendszeresen szerepelnek megyei
és országos képzőművészeti kiállításokon,
ahol a herendi elődökhöz
méltó sikereket aratnak, ezzel
is öregbítve a cég megérdemelt
hírnevét. A csoport tagjainak
számos egyéni tárlatot is rendeztek.
Általános iskolában ez
volt az első csoportos kiállításuk.
A Hevesi iskola galériájában bemutatkozó
művészek: Bendi Ildikó,
Fogl Ildikó, Gimesi Éva,
Kósa Csaba, Lakk Roland,
Mészárosné Németh Zsuzsa, Sebestyén
László, Szabóné László
Mária, Vida Sándor, Szántó Imre
és Varjúné Herczegh Zsuzsa. A
kiállítás ideje alatt a érdeklődők
bepillantást nyerhettek a porcelánfestés
titkaiba.
Bakonyi Erzsébet
A Herendi Művészeti Alkotóműhely kiállítása
Fotó: Bakonyi Erzsébet
– Alakulóban a „Nagykanizsaiak
a Nemzetért” mozgalom – tudtuk
meg Ladányi Istvánnétól, akitől
afelől érdeklődtünk, hogy habár a
híradásokból időnként értesülhetünk
félpályás tiltakozó útlezárásokról,
városunkban és környékén azonban
megszűntek ezek az akciók.
– A tiltakozóakcióinkat átmenetileg
beszüntettük, esténként nem találkozunk
a Turul szobornál. Úgy
tapasztaltuk, kialakult egyfajta érdektelenség,
az embereknek folyamatosan
mossák az agyukat. Sokan
már nem is tudják milyen érzés magyarnak
lenni. További szerepünk
ezek után a tudat formálásban lehet.
Alapjaiban kell felépítenünk az
egész rendszert, melyben különös
hangsúlyt kell kapnia az oktatásnak,
nevelésnek és a tudatformálásnak.
Az 1919 óta felhalmozódott
hazugságokat szeretnénk tisztázni,
elsősorban azokat melyek az őstörténetünkben
keltettek zavart, de az
eddig tanított téves fin-ugor nyelvelmélet
is helyére kell tennünk.
Hangsúlyozom nem „magyarkodni”
akarunk, hanem magyarok akarunk
maradni. Minden terhével és
örömével. Azért, hogy ezt megvalósítsuk
tizenegy alapító taggal létrehoztunk
egy egyesületet, melynek a
bejegyzése folyamatban van. Ez egy
hagyományőrző egyesület lesz,
ahova mindenkit hívunk és várunk,
akit érdekel az igazság a „magyar
lét”-ről. Egyben felkérjük azokat a
nagykanizsai és környékbeli embereket,
akik hagyományőrzéssel foglalkoznak,
vagy csak egyszerűen
magyarnak érzik magukat, minden
politikai felhang nélkül, azok keressenek
fel bennünket. Szeretnénk
meghirdetni a hagyomány őrzők
közt egy városon belüli összefogást.
Nem feltétlenül fuzionálásra gondolunk,
csupán együttgondolkodásra
hívjuk őket. Terveink közt szerepel
még, hogy a Krisztus utáni ezer évtől
szeretnénk bemutatni a korhű
ruhákat, fegyvereket, használati tárgyakat,
jurtákat, esetleg életmódot
az érdeklődőknek. Ha igény lenne
rá szívesen tennénk ezt iskolákban,
óvodákban is. Örömmel tartanánk
rendhagyó történelem órákat, bemutatókkal
együtt. Aztán a nevelés
persze nem érne véget a középiskolás
korral. A felnövekvő generáció
körében nagyon fontos lenne a nőknek
az anyai és a családban betöltendő
szerepére való felkészítés. Nekem
személyszerinti meggyőződésem,
hogy a jövő magyar országát,
mi civilek fogjuk felépíteni. Lesznek
szakembereink, lesz oktatási, nevelési
programunk, saját egészségügyi
ellátásunk, saját kereskedelmi
rendszerünk.
Cz. Cs.
Az NTE 1866 minapi, évi rendes
közgyűlésén az egyesület elnökévé
választották Tóth Lászlót,
miután Bobay Jenő leköszönt a
posztról. Dr. Kolonics Bálint elnökségi
tag lett.
– Óriási megtiszteltetés, hogy
mindenki támogatott – mondta
lapunknak Tóth László, aki
egyébként az MSZP önkormányzati
képviselője, frakcióvezetője
is. – Nem vagyok ugyan
sportszakember, de állok elébe
ennek a bizonyára nagy kihívásnak.
Nem készülök könnyű feladatra,
s nem gondolkodom rövid
távra. Első dolgom az lesz,
hogy áttekintem az egyesület
gazdasági helyzetét. Olyan bázist
szeretnék kialakítani, amelyben
a mindenkori önkormányzat,
az iskolák, a városban működő
gazdasági szervezetek és Nagykanizsa
polgárai egyaránt segítik
a fiatalok NTE-beli fejlődését.
Az a célom, hogy négy év
alatt az NTE 1866 legyen a városban
„A Sportegyesület”,
amely a labdarúgás, vívás, női
kézilabda, cselgáncs mellett
akár újabb szakosztályokkal is
bővülhet. Korrekt kapcsolatok
kialakítására fogok törekedni a
városban működő sportegyesületek
vezetőivel, sportolóival. Az
egyesület elnöksége 2007. október
végéig elkészíti azt a konszenzuson
alapuló fejlesztési
programot, amely a következő tíz
évre meghatározza az NTE 1866
stratégiáját. El kell érnünk, hogy
az NTE az utánpótlás-nevelés és
a versenyszerű működés terepe
legyen mind több sportágban.
Természetesen ebben mindenekelőtt
a helyi és saját nevelésű fiatalokra
kell építenünk.
– A legtöbb embert hosszú ideje
az izgatja, lesz-e ismét profi
labdarúgás Kanizsán?
– A város vezetése és sportszerető
közvéleménye joggal várja
el tőlünk, hogy a legtöbb embert
megmozgató labdarúgás területén
– az elmúlt évek szisztematikus
utánpótlás-nevelő munkája
eredményeként – újra NB-s csapata
legyen Nagykanizsának. A
Zala megyei bajnokság első osztályában
szereplő csapat egyelőre
kiválóan menetel. Ha ősztől
résztvevője lehet az NB III-as
csatáknak, akkor sem állhatunk
meg. Az a célunk ugyanis, hogy
2010. körül a második vonalban
rúgják a bőrt játékosaink.
Horváth Attila
12 Kanizsa – Mozaik 2007. április 12.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Ha a személyes tapasztalatokat veszem alapul, egy közelmúltbeli sláger
után szabadon így néz(ne) ki a jelenkori kritika: ha az NTE 1866
MÁV egyesületéről írtunk, az volt a baj, ha nem írtunk, az volt a baj. Ha
valahogy gondolkodunk róla, az volt a baj, ha másképp, az volt a baj,
ha nem szóltunk róla, (érthető okokból) az volt a legnagyobb baj.
Eljutottunk addig, hogy a kanizsai egyesület nem csupán életkorával
vívott ki magának előkelő helyet a hazai klub-palettán, de körülbelül
a Ferencvárosi Torna Club és az Újpesti Torna Egylet körül összesen
nem volt annyi szellemi és némely alkalmakkor tárgyi vita (szintén)
több, mint évszazados történelmükben, mint a nyakunkba szakadt
NTE-nél. Néha már az az érzés lett úrrá rajtunk, hogy ez az egész
csak nyűg, ahelyett, hogy büszkék lennénk arra, valamiben még a jelen
korban Kanizsa is lehet első. Tévednek azok, akik azt hiszik, ez egy
újkeletű történet, mivel már 1936-ban is vita dúlt arról, vajon a Nagykanizsai
Torna Egylet vagy a fővárosi Nemzeti Torna Egylet az ország
legrégibb, működő sportköre. Figyelem, az érvek-ellenérvek országos
szinten zajlottak (sőt, ez tavaly is kapott némi visszhangot), nem pedig
a mi, mai (némely esetekben az igazságtartalmat nem megkérdőjelezendően)
provinciális kis környezetünkben. Éppen ezért talán a külön
bája is megvolt annak, amiről és amilyen módon akkor nyílvánítottak
véleményt. Mint ahogy ez a báj hozzátartozott a kezdetekhez, később a
Monarcia-beli korhoz, netán a két világháború közötti évtizedekhez…
Aztán, tény és való, valami megszakadt, onnantól kezdve valami,
nem is kicsit, megváltozott. Egy apró kis vesszőcske az oka mindennek,
hiszen az a bizonyos báj időközben bajjá változott…
Polgár László
Bájjal kezdődött ugyan, de…
Hosszútávra tervezek
Magyarnak maradni
A március végén nyílt időszaki
kiállítás július 15-éig látható a Magyar
Plakát Házban. A Hadtörténeti
Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Plakáttárának anyagából
összeállított tárlatot dr. Kedves
Gyula történész kandidátus, a
Hadtörténeti Múzeum igazgató helyettese
nyitotta meg. A „nagytestvér”
segítségét Cseresnyés Péter
alpolgármester köszönte meg, egyben
további elgondolkodtató közös
kiállításokat megrendezését kívánta
itt, Nagykanizsán.
Történeti plakátok az
I. világháború időszakából
2007. április 12. Kanizsa – Ez+Az 13
Horoszkóp
A csillagok állása kedvező körülményeket
ígér. Érdemes nekifogni a befejezetlen
dolgoknak. Sok munka nehezedik a
vállára. Ha magányos, önnek kell tenni
ellene.
Talán a nyárias melegnek köszönhető,
de szeszélyes és meggondolatlan döntéseket
hozhat. Mérje fel a lehetőségeket,
és úgy lépjen. Érzelmi életét elkerülik a
kudarcok.
A közvetlen családjától és barátaitól kaphat
elsősorban pozitív impulzusokat a héten,
de hasznos és új tapasztalatokat is
szerezhet érdekes emberektől. Ha szingli,
hétvégén induljon el párt keresni.
Némi fásultság után, a csillagok állásának
ösztönzésére változtatási lázban ég.
Tartalékolni, és fékezni kell energiáját.
Mindenképpen jó gyógyírt jelenthet egy
kiadós séta a természetben.
Nő a beszélőkedve ezen a héten. Felvillanyozza
azoknak az érdeklődését is, akikkel
éppen csak köszönő viszonyban volt.
Akár barátságokat is köthet. Ha még magányos,
beköszönthet a szerelem is.
Érdemes elgondolkodnia azon, milyen célokat
akar elérni a jövőben. Nem mutatkozik
túl könnyűnek a hét, de mint mindig,
venni tudja az akadályokat. Ha még magányos,
szakítson időt az ismerkedésre.
Nehézkesen telnek a napok, úgy érzi,
céltalanul sodródik. Ezek a napok a
gyors döntést is elősegíthetik. Vegye kezébe
a sorsát, és álmainak megfelelően
határozzon.
Rámenősebb lehetne ezen a héten, mert
különben kihasználják az ismerősei. Ha
úgy érzi, problémája van a párjával,
nem jár messze az igazságtól. Éppen
ideje megtalálni a végleges megoldást.
Ezen a héten akkor érzi igazán jól magát,
ha több időt tölt el a családjával, barátaival.
Munka terén úgy érzi, hogy
egyhelyben jár, de ne keseredjen el, és
ne feledje, fordulhat a kocka.
A Vénusz hatására kellemes napok köszöntenek
önre a szerelemben. Bár energiaszintje
némileg csökken, vitaminokkal
ellensúlyozhatja a lemaradást, és ismét
aktívan folytatja a tennivalóit.
Sikereket hozhat ez a hét a munkában és
a magánéletében is. Vonzerejére többen
felfigyelnek, ez jót tesz a karrierjének
is. Ne feledje, a szerelem nem jön házhoz,
önnek kell eléje menni.
Használjon ki minden lehetőséget a jövő
építéséhez, de ne feledje, hogy a dolgok
időnként maguktól is megoldódnak.
Hódítsa meg azt a személyt, akivel öszszehozza
a sors.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A MenDan Hotel szakácsmestere
Borda Attila, Utazás Kiállítás
keretében a Culinary Expo-
Gasztro Show nevet viselő gasztronómiai
magyar bajnoki versenyen
ezüstérmet nyert. A megmérettetésen
ötfogásos ínyencmenüt
és négyszemélyes vegetáriánus
dísztálat készített. A menü
halízelítőt, currys édesköménylevest
tartalmazott szarvasgombás
habbal, a meleg előétel
szarvaspástétom, a főétel töltött
kacsamellfilé volt. Desszertnek
ribizlivel töltött mascarponekrémet
szervírozott.
H.A.
Ezüstérmes
szakács
Március 30-án „Túl a szivárványon” címmel nyílt kiállítás az Apáczai
Kiadó Szivárvány gyermekújságja tíz éves évfordulója alkalmából
meghirdetett országos rajzpályázatra beérkezett alkotásokból a Halis
István Városi Könyvtárban. A megnyitó után a diákok vetélkedőjére
került sor, ahol találós kérdésekre válaszolhattak, vagy például puzzle-t
rakhattak össze. A kiállítás 2007. április 11-ig tekinthető meg.
VEGYES
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. április 12.
INGATLAN
Nk-án a Hunyadi úton 800
négyzetméteres (20 m x 40 m) telek
– társasház építésére kiválóan
alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5904K)
A Zerkowicz udvarban, és a
Kinizsi u. 2-ben teremgarázs eladó
vagy bérbeadó. Érd.: 30/901-
9013 (5990K)
Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/319-7334 (5992K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével
eladó. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6008K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236
(6009K)
Bérlemény területen Csengery
út 33. szám alatt garázs eladó
vagy bérbeadó. Telefon: 30/574-
8600 (6018K)
Látóhegyen jó állapotban lévő
téglaépület 1000 m2 gyümölcsössel,
2 millió Ft-ért eladó. Ugyanitt
olcsó építési telkek vízzel, villannyal,
helyijáratú buszközlekedéssel
eladóak. Érd.: 93-325-778
(6022K)
Nk-án, 1+2 félszobás, központi
fűtéses, erkélyes lakás hosszú
távra albérletbe kiadó. Érd.:
93/319-863 (18 óra után) (6023K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves,
ács, tetőfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsőházak
burkolását, festését vállalja.
Érdeklődni: 70/503-9407,
30/639-8825 (5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(Tv, hifi, video stb.) megjavítom.
Telefon: 20/510-2723. (6019K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072
(5986K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet,
stb. Érd.: 20/555-3014 (6005K)
Fuji Finepix S3000 ezüstszínű
digitális fényképezőgép,
3,2 megapixel felbontású,
6x optikai és 12x digitális
zoommal, 4 db akkuval, USB
kábellel, szoftverrel, memóriakártyával
eladó. Ára:
35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(6024K)
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Április 16. 11 óra
A Zrínyi Miklós Általános
IskolaJubileumi Kiállítása
Megnyitja: Czupi Gyula.
Helyszín: Medgyaszay Ház
Megtekinthető: április 27-éig
Április 18. 19 óra
A Rubik-kocka kanizsai
reprezentánsai
Főszerepben:
Baticz Milán, Örkény Róbert,
Horváth Máté
Helyszín:
Képzőművészetek Háza
Belépődíj nincs
Április 21. 19 óra
Zenés esték a Kiskastélyban
A Nagykanizsai Ifjúsági
Vonószenekar koncertje
Helyszín:
Képzőművészetek Háza
Belépődíj 500 Ft
Masszírozást vállalok (frissítő,
alakformáló, talp)! Hívásra
házhoz megyek! Tel.:
30/481-2323 (6012K)
Állás – Állás – Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
mélyfúró szakirányú 100.000–150 000 Ft
géplakatos szakirányú 72.100–100.000 Ft
vas- és fémszerkezet lakatos szakirányú 70.000–80.000 Ft
hegesztő szakirányú megegyezés szerint
targoncavez.+darukötöző szakirányú 80.000–110.000 Ft
fűrészgép-kezelő szakirányú 75.000 Ft
varrómunkás szakirányú 65.500 Ft
anyagkiadó szakirányú 90.000–130.000 Ft
szállodai gondnok (német nyelv) szakirányú 100.000 Ft
étteremfőnök (német nyelv) szakirányú megegyezés szerint
szobaasszony szakirányú 70.000 Ft
szakács szakirányú 80.000–100.000 Ft
felszolgáló (német nyelv) szakirányú 90.000 Ft
pultos szakirányú 80.000 Ft
ingatlanközvetítő (német v. angol nyelv) szakirányú 85.000 Ft
telefonos értékesítő érettségi 70.000 Ft
területi képviselő (angol nyelv) főiskola 250.000–300.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–szerda: 8.00–12.00 és
13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra
Felszámolt vendéglátóegységből
jó állapotban lévő
hűtőpultot vennék. Tel.:
30/227-3294 (6017K)
A labdarúgók NB II-es utánpótlásvonalában
sok kanizsai gólnak
örülhettek az NTE 1866 MÁV és
a Nagykanizsai UFC gárdájánál.
U19: NTE 1866 – Csesztreg 12-0,
NUFC – Marcali 2-4. U17: NTE
1866 – Csesztreg 9-1, NUFC –
Marcali 14-1. U15: Paks „B” –
NTE 1866 1-1. U13: Paks „A” –
NTE 1866 0-4. A remek mesterlövők
közé tartozott Szalai (6 gól,
NTE, U19), Nagy T. (5, NTE,
U17), Péntek (6, NUFC, U17) és
Faller (5, NUFC, U17).
P.L.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Jánoshidán vette kezdetét a
lábtoll-labdázók idei szezonja, ahol
a Zemplén DSE két női és négy
férfi egységgel képviseltette magát.
Férfi csapatban (Balikó Attila,
Barócsi Andor, Csizmadia Tamás,
Hartai Attila) az I. számú gárda első
lett, csakúgy, mint a női első
számú (Budavölgyi Veronika,
Gozdán Ágota, Végh Dóra) hármas.
Hartai Attila és Gozdán Ágota
egyéniben is elsőséget szereztek.
Következő állomásukon, Kanizsán
a férfi és női csapat szintén
az első helyen végzett, csakúgy
mint a női és férfi páros.
P.L.
Ugyan a Kiskanizsai Sáskák
labdarúgócsapata jelenleg a megyei
II. osztályban szerepel, az
utánpótlás területén is folyik a
hagyományoknak megfelelően a
szervezett munka. Ifjúsági együttesük
a közelmúltban Zalaegerszegen
megrendezett II. osztályú
megyei teremdöntőn a harmadik
helyen végzett a Nemesapáti és
Gelse legénysége mögött úgy,
hogy a harmadik helyért 5-0-ra
verték Becsvölgyét. A serdülők
döntőjén is a harmadik helyet érdemelték
ki, ott a Zalalövő és az
NTE 1866 MÁV gárdája előzte
meg őket.
Emellett a múlt évben útjára
indított és idén is kiosztott Horváth
János Emlékdíjjal a városrész
csapatában játszó tehetségeket
jutalmazták. A gyermekkorcsoportban
Becze Máté, a serdülőknél
Dénes Csaba, míg az ifjúságiaknál
Kovács Sándor érdemelte
ki az elismerést.
P.L.
A vízilabdázók gyermek II. bajnokságában
a CWG Kanizsa SE
csapata hazai medencében két mérkőzést
is vívott a közelmúltban. Elsőként
a a Kaposvári VK fiataljait
legyőzték 12:11-re, majd a Pécsi
VSK együttesétől kikaptak 10:9-re.
Vitári Márk a két találkozón összesen
kilenc dobott góllal hívta fel
magára a figyelmet. A kanizsaiak a
negyedikek a bajnokságban, a következő
körben a szlovákiai
Komárnóba utaznak április 29-én.
P.L.
Az ülőröpladások is elkezdték
idei szezonjukat, s az első kör
keretében Szombathelyre utaztak,
a vasi megyeszékhelyen
azonban mindkét mérkőzésükön
(az előző évi harmadik és negyedik
ellen), bár nem alárendelt
szerepet játszva, de alulmaradtak.
Nagykanizsai Hamburger SE –
Szombathely Sprint SE 1-3. Humanitás
SE Tatabánya – Nagykanizsa
3-1. (A kanizsaiak összeállítása:
Máté, Sztuhár, Balogh I.,
Földi, Kövesdi Katalin, Miklós,
Kálovics. Edző: Földi József.)
P.L.
A Kanizsa Diákkosárlabda
Klub utánpótláskorú női kosárlabdázói
szorgosan gyűjtögetik
korosztályaikban a döntős helyeket.
A juniorok Gábor Erzsébet
szakmai irányításával április közepén
Budapesten játszhatnak a
fináléban, míg Kovács Magdolna
felkészítésével a gyermekek április
végén Nyíregyházán mérkőznek
a végső helyezésekért. A serdülők
előtt még egy erőpróba
lesz április 13-án Nagykanizsán,
de ha okosan sáfárkodnak előnyükkel,
akkor Pintér Attila tanítványai
is készülhetnek a soproni
mindent eldöntő tornára,
melyet május közepén bonyolítanak
a Lővérek alján.
P.L.
Április 14-én a Kanizsa Birkózó
Egyesület és a Zsigmondy-
Winkler DSE közös rendezésében
kerül sor Eb-válogató viadalra
Nagykanizsán. A verseny nemzetközi
lesz, mivel tíz súlycsoportban
a magyarok mellett szőnyegre
lépnek a franciák, a horvátok,
a szlovákok és a szlovénok
legjobbjai, hogy lépést tegyenek
a varsói ifjúsági kötöttfogású
Európa-bajnokságon résztvevő
válogatott csapatok még kiadó
helyei felé. Mieinknek is lehet
majd szurkolni hazai környezetben,
hiszen 58 kg-ban a kanizsaiakat
Bencze Péter, 63 kg-ban
Vojkovics Máté, míg 100 kg-ban
Tóth Árpád képviseli.
P.L.
A sportakrobatika diákolimpia
országos döntőjének Nagykanizsa,
azon belül is – az előző évhez hasonlóan
– a Hevesi Sándor Általános
Iskola adott otthont. Az elmúlt
esztendővel összehasonlítva több
sportoló képviselte a különböző
iskolákat, s a Hevesi végül nyolc
elsőséget gyűjtött be a bemutatók
során. A győzelmek sportértékét
nem alábecsülve a legnagyobb értéke
talán mégis a Gulyás Dorotytya,
Neubauer Nóra, Szabó Kira
trió ezüstérmének van, mivel az
igazolt gyermekek lány kategóriájában
nyolc hármas versengett a
legfényesebb medáliáért.
P.L.
2007. április 12. Kanizsa – Sport 15
Idén Nagykanizsán rendezték a
három város (Brno, Pozsony,
Nagykanizsa) hagyományos utánpótlás
úszóversenyét, melynek
összesített táblázatán a Délzalai
Vízmű SE végzett az első helyen.
A kanizsai úszók közül kiemelkedett
Abay Nemes Anna, Molnár
Flóra, Zámodics Márk, Szmodics
Viktória és Gayer Márton teljesítménye,
hiszen az előbbi három
versenyző hat-hat, míg az utóbbi
kettő öt-öt elsőséget gyűjtött.
A következő versenyük a kanizsaiaknak
Zalaegerszegen volt,
ahol az országos utánpótlás rövidpályás
vidékbajnokságot rendezték.
A zalai fővárosban 100 m
és 200 m vegyesben Karancz Alíz
(a ‘93-as születésűeknél) egyaránt
első helyet szerzett, de
Szabadics Adrienn (az 1995-ösök
mezőnyében) is kitett magáért,
mivel 200 m mellen nyert. Tollár
Gábor (különösen pillangóban
remekelve) egy ezüstöt és négy
bronzot hozhatott haza, Kiss Dóra
és Abay Nemes Anna egy-egy
harmadik helynek örülhetett, míg
a 4x100 m női gyors váltó
(Karancz Alíz, Kiss Dóra, Miatta
Mercédesz, Tóth Fruzsina) a második
helyen végzett.
P.L.
Remekeltek a kanizsai úszók Aranyos
második hely
Cél a lengyelországi kontinensviadal
Három döntőből kettő már biztos
Nem volt sikeres a szombathelyi kezdés
Negyedik helyen a gyerek pólósok
Díjazták a legjobbakat
Jánoshidán
kezdtek
Gólok, pontok
Meglepően sima győzelmet aratott
az NTE 1866 MÁV labdarúgó együttese
a tótszentmártoni Napred FC ellen
a megyei I. osztályú bajnokság
rangadóján. A Tótszentmártonban
húsvét vasárnap, mintegy 700 néző
előtt lejátszott mérkőzésen a kanizsaiak
Korpics kettő, Visnovics, Burucz
és Bagarus 1-1 góljával biztosan
győzték le vendéglátóikat.
P.L.
Hozták
a rangadót
16 Kanizsa – Kultúra 2007. április 12.
Érték és
védelem
A város önkormányzata annak
idején úttörő szerepet vállalva, a
hazai települések közül az elsők
között vezette be a helyi védettséget
élvező épületek felújítására
igénybe vehető támogatást. Tavaly
elmaradt a pályázati kiírás,
idén azonban a közgyűlés mintegy
kétmillió forintot különített el
a célra. Ez ugyan nem sok, de
mindenképpen gesztus értékű.
– A helyi értékvédelem ügyét
most már több mint egy évtizede
országos szinten is jogszabályokkal
szabályozzák – mondta lapunknak
Deák-Varga Dénes városi főépítész.
– Az építészeti értékek védelmét
elsősorban az önkormányzat
hatáskörébe utalják a rendelkezések.
Ezért született meg az országban
az elsők között az a helyi értékvédelmi
rendelet, amely révén évről-
évre segíti az önkormányzat a
helyi védettséget élvező épületek
felújítását. A segítség formája viszsza
nem térítendő támogatás, amire
összesen kétmillió forint jut ebben
az évben. Ez nem sok, de úgy érzem,
mindenképpen gesztus értékű.
Lapunk információi szerint eddig
azonban nem túl sokan pályáztak
az igénybe vehető támogatásért,
vélhetően azért, mert adott
esetben az odaítélt száz-százötvenezer
forint nem túl sok. Tavaly elmaradt
a pályázati kiírás, de korábban
sem nyújtottak be még fél
tucat pályázatot sem, pedig a városban
hatvankét védett épület és
hetvenöt védett homlokzat van.
Vincze Józsefék tavaly előtt adtak
be pályázatot azért, hogy az Olaj
utcában található házuk homlokzatát
és lépcsőjét felújítsák. Nem jártak
azonban sikerrel, legnagyobb
meglepetésükre elutasították pályázatukat,
mondván, hogy az amúgy
védett terület többi házával azonos
amerikai stílusban, szintén a harmincas
évek végén, Bősze Kálmán
főmérnök tervei alapján épített ingatlanuk
nem tartozik a Maortlakótelep
védett épületei közé.
Vincze József hozzátette: számukra
pedig nagy segítség lett
volna bármekkora támogatás,
amit az is jelez, hogy a felújításra
azóta sem tudtak sor keríteni.
H.A.
Harminc éves a Péterfy iskola
A Péterfy Sándor Általános Iskola
harminc éves jubileumi programsorozata
ünnepélyes tantestületi
üléssel és emlékműsorral zárult az
iskola aulájában, amelyre az intézmény
vezetése meghívta mindazokat,
akikkel kapcsolatuk volt a mindennapokban.
– A társadalmi változások
kivetültek az oktatásra is. A
törvényi változások, programok,
módszerek, tantervek között a lényeg
nem változott, örök maradt – hangsúlyozta
beszédében Bagarus Ágnes
igazgató. Arra a helyzetre gondolt,
amikor egy felnőtt és egy gyermek,
egy pedagógus és egy kisdiák áll
egymással szemben, és összeköti
őket a nevelés, a tanítás folyamata.
Amikor a pedagógus megpróbálja
átadni a szakmai tudását, emberségét
a jövő generációjának. És ehhez
melyik módszer a legjobb? – Úgy
gondolom, ami belülről, pedagógiai
szívünkből adódik. Erről az iskola
névadója, a pedagógusok atyja így
fogalmaz: A jó tanító teszi a jó iskolát.
Az iskola lelke a tanító, szorgalmas
munkájától függ nemzetünk jövője.
A legmodernebb iskolaépület
is üres hodály, és a legszebb pedagógiai
célok is üres szólamok a pedagógus
személye nélkül.
Ezt követően az igazgatónő két
olyan kollégának – Radicsné Imre
Jolánnak és Horváthné Szántó
Máriának – adott át kitartó munkájáért
emléklapot, akik a kezdetektől
az iskolában dolgoznak, és
szeptembertől egy újabb első osztályt
tanítanak együttesen. Szmodics
Józsefné, a hivatal művelődési
osztályvezetőjének köszöntő szavai
után Marton István polgármester
ajándékot és emléklapot
adott át az iskolának, Cseresnyés
Péter alpolgármester pedig
könyvajándékot az iskolai könyvtár
számára. Petike Antal egykori
igazgató pohárköszöntőjében többek
között elmondta, minden nap
szívesen, örömmel és mosolyogva
jött az iskolába. Soha nem kiabált.
Többek között Péterfy Sándor
szavait idézte ő is „Legcsodálatosabb
munkahely az iskola, mert
minden nap kap a tanító ajándékot.
Hol a gyerek szívét, lelkét, tudását,
értelmét, és azt hazaviheti.
Ezt becsüljék meg!” A színes ünnepi
emlékműsorban felléptek az
iskola jelenlegi és volt tanítványai,
valamint a pedagógus énekkar.
Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
APéterfy iskola 30 éves jubileuma
alkalmából több programot
szervezett. Az aulában a volt diákok,
szülők és Ambrus Márta, az
iskola rajz és matematika tanárának
közös tárlata látható. Ez alkalommal
nyílt meg az iskolatörténeti kiállítás,
és itt adták át a Sokat tud az
én kezem című házi rajzpályázat díjait
is, amelyet az Otthon Centrum
ajánlott fel. A jubileumi kiállítás
résztvevőit Ambrus Márta méltatta:
– Olyan alkotókat mutatunk
be, akik iskolánk múltjának és
jelenének művészeti életében
meghatározó egyéniségek –
mondta. – Olyan emlékeket kell
ugyanis felidéznem, amelyek
azokhoz az egykori tanítványokhoz
fűződnek, akik iskolánkból
indultak a nagy útra. Közülük
többen művészek lettek. Nem
mindegyikük él Nagykanizsán,
hiszen sokrétű munkájukhoz csak
egy nagyváros tudja a megfelel
kereteket biztosítani.
A paravánon Fenyves Márk,
Bóháné Sasvár Éva, Radanicsné
Horváth Andrea, Radics Edit, Cseh
Németh László, Kappéter Zoltán,
Péntek Zsófia, Horváth Györgyi,
Péntek Brigitta, Béres Tamás, Lukács
Judit és a galériavezető Ambrus
Márta alkotásai láthatók.
B.E.
Rajz- és iskolatörténeti kiállítás
A Nagykanizsai Polgári Egyesület szervezésében
Kóré Péter elnök és a Szentgyörgyi Ildikó vezette
piarista diákok ajándékkal és műsorral lepték
meg a Ligetvárosi Óvoda apróságait április
negyedikén. A kicsik az egyesület elnökétől vidám
meséket, a diákoktól pedig dalokat hallhattak.
A programon részt vett Karádi Ferenc, a körzet
képviselője is. Az ovisok végül a szellemi
táplálékon kívül, gyümölcsöt és édességet is kaptak
a piarista gyerekektől.
A nyuszi hozta
XIX. évfolyam 16. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. április 19. KanizsaFotó: Vincze Adél
Győzött
a hadúr
A nemzetközi zsűri és a motorépítők
szavazata alapján kanizsai
siker is született a hétvégén, Budapesten
megrendezett Magyar
Motorépítő Bajnokságon. A magyarországi
Motor Show-k történetének
tizenegyedik évében zajló
Magyar Motorépítő Bajnokságot,
a Devils Motor Show-t a nevével
fémjelzett motoros klub rendezte.
A rendezők véleménye szerint a
motorszépségversenyek lendületet
adnak az építéseknek és egyre
többen kapnak hozzá kedvet. Minden
alkalommal bebizonyosodhatnak
afelől, hogy a fizetőképes kereslet
lassan jelentkezik, de tehetségben,
ötletben semmi szégyellnivalója
nincs a magyar építőknek.
Az évek során egyre több
profi építőműhely nyitotta meg itthon
is a kapuit, mellettük persze
sok magánépítő is bemutatja alkotásait.
A liszói Golub László, aki
egyben a kanizsai Burnig Rubber
Mc motor klub vezetője, Hadúr elnevezésű
motorjával indult a best
cactu radical kategóriában, ami
azt jelenti, hogy saját készítésű, és
nem gyári vázzal, hanem a megszokott
formáktól eltérően építik.
Nem számít, hogy alacsony a motor,
és nem a működőképesség az
elsődleges, hanem az, hogy döbbenjenek
meg az emberek, ha ránéznek.
A versenyen negyvenegy
hazai és egy külföldi motor indult
tizenhat kategóriában.
(Folytatás a 3. oldalon)
Marton István polgármester
meghívására három fős küldöttség
érkezett Magyarkanizsáról
városunkba. A városnézést követően
Körmöci Károly, Magyarkanizsa
község polgármestere és
Dr. Bimbó Mihály a képviselőtestület
elnöke megbeszélést
folytatott Marton István polgármesterrel.
Körmöci Károly megköszönte a
meghívást. Életében először járt
városunkban, és nagyon szép településnek
tartja. Úgy látja, újból van
esélye a városnak arra, hogy a főútvonalak
kereszteződésének a központjába
kerüljön, ami komoly lendületet
adhat a gazdaság fejlesztésének,
és a népek és nemzetek találkozását
is erősítheti. Szeretettel
várják hozzájuk a kanizsai küldöttséget,
ahol már konkrétan beszélnének,
és aláírnának egy dokumentumot
az együttműködésről, az idei
és esetleg a jövő évi programokról.
Az együttműködést elsősorban a
sport és a kultúra területén tudja elképzelni,
de az is lehet, hogy a gazdaságban
is tesznek lépéseket ennek
érdekében. Azt is elmondta,
hogy a kapcsolatok terén a művészet,
a tudomány már megtalálta a
saját útjait. Marton István polgármester
elfogadva a meghívást,
megerősítette Körmöci Károly
gondolatait, és hozzátette, a kanizsai
önkormányzatnak is ez a szándéka,
bár jó pár testvérvárosunk
van, a Kárpát-medencében, Délvidéken
még vannak restanciáink.
Magyarkanizsa a Tisza jobb partján
fekszik, Szerbia és Montenegró
legészakibb részén. Határos Magyarországgal,
valamint Szabadka,
Zenta és Törökkanizsa községekkel.
A mai Magyarkanizsa 1960. január
1-jén három korábbi község,
Magyarkanizsa, Horgos és
Martonos egyesítésével jött létre
és tizenhárom településből áll.
Lakosainak száma több, mint 27
000 fő. Magyarkanizsa a 10 200
lakosával a község központja, és
kistérségi jelentőségű centrumként
betöltött szerepe is egyre növekvő,
amihez nagyban hozzájárul
a Tisza és Röszke-Horgos
nemzetközi határátkelőhely közelsége.
A község rendelkezik a
mezőgazdaság különböző ágazatainak
fejlesztéséhez szükséges
jelentős erőforrásokkal. Fürdővárosi
jellegét a Gyógyfürdőközpont
jelenti fontos gyógyító szerepével.
A magyarkanizsai gyógyfürdő
a szerbiai egészségügyi turizmus
élvonalába tartozik és európai
szinten elismert szakintézmény.
Az eddigi eredmények
folytatására irányuló erőfeszítések
Magyarkanisza község stratégiai
fejlesztési tervének céljait képezik,
ezért a község vezetésének ki
kell használnia mindazokat a
nemzetközi lehetőségeket, amelyek
az egészség-turizmus előtérbe
helyezéséből adódnak. Magyarkanizsának
hat testvérvárosa
van. Négy Magyarországon, egy
Romániában és egy Szlovákiában.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2 – Kapcsolatok 2007. április 19.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft.
ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTALLAP
Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Bakonyi Erzsébet
Magyarkanizsáról
Kanizsára
A magyarságért
A Nagy-Magyarország Emlékműnél
fogadták a húsvét hétfőn
zarándokútjára indult feltámadási
jelvényt, mely áthalad mindegyik
magyarok lakta utódállamon, és
pünkösdkor ér Csiksomlyóra. Az
útvonal egy szívet rajzol a Kárpát-
medencébe. A feltámadási
menet jelvénye az Árpád-kori
motívumú szárnyas kereszt. Benne
rejlik e zarándoklat idejének –
húsvét (kereszt), pünkösd
(szárny) – szimbolikája is. Az
emlékmű talapzatánál elsőként a
szervező Rozgonyi Polgári Egylet
nevében Miha Tamásné köszöntötte
a feltámadási jelvénnyel érkező
becsehelyi egyházközség
képviselőit és a megjelenteket.
Köszöntő szavaiban Marton István
polgármester kiemelte, a zarándoklat
olyan nemes kezdeményezés,
amely még csak három
évre tekint vissza, de máris magában
hordozza a Kárpát-medence
magyarjainak azt az együvé tartozását,
amelyet sem az elmúlt századok
viharai, sem a közelmúlt
nemkívánatos eseményei sem
tudtak megrendíteni. A magyar
ember józanésszel, tiszta szívvel
és igaz hittel megtalálja azt az
utat, amely nemzetünk megmaradását
biztosítja. Erős akarat, elszántság
és indíttatás szükséges
egy ilyen küldetéshez – hangsúlyozta.
Nem véletlen, hogy éppen
a húsvéti időpontot választották,
hiszen a feltámadás minden keresztény
számára öröm és bizakodás.
Útnak indulni is ilyen töretlen
hittel érdemes. Végül a maga
és minden lelki támogató nevében
a küldetés sikerét, szerencsés
utat és biztonságos megérkezést
kívánt Csiksomlyóra, a Szentlélek
eljövetelnek ünnepére, Pünkösdkor.
A polgármester szavait
követően Kirner Zoltán becsehelyi
plébános elmondta, nagy öröm
számára, hogy egy rövid úton ő is
elkísérheti a feltámadási jelvényt.
Különösen közel áll hozzá ez a
gondolat, hiszen Erdély északi részében
született, éppen ezért szinte
fizikai fájdalmat érzett a 2004.
december 5-ei szomorú népszavazás
miatt. Azokon a településeken,
ahol a jelvény megfordul, a
zarándoklat eszméjének igenlését
kifejezve mindenki felköthet egy
szalagot, és beírhatja nevét, üzenetét
a zarándokkönyvbe, és eljuttathatja
a csiksomlyói szűzanyához,
kérve a magyarok nagyasszonyát,
járjon közbe értünk,
járjon közbe nemzetünkért. Ez a
gondolat hozott ide Nagykanizsára,
és ez visz tovább Csurgóra,
hogy erősödjünk hitünkben, magyarságtudatunkban.
Végezeül
megköszönte, hogy megállhattak
Nagykanizsán. Jerausek István
önkormányzati képviselő, egyleti
tag szavalata, majd Német Ferenc
művész-tanár hegedűjátéka után a
város vezetői, a történelmi egyházak
és a civil szervezetek képviselői
felkötötték a szalagjaikat a
feltámadási jelvényre.
B.E.
2007. április 19. Kanizsa – A mi ügyeink 3
Müller Festékház
8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 2.
Tel./fax: 06-93/320-982, 06-30/316-4660, 06-30/639-9022
E-mail: muller.festek@chello.hu
SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉSSEL
akár több színben is – valóra váltjuk igényeit bármely falfelületükre
Kínálatunk: - homlokzatfestéseket (Modakril, Berger)
- beltéri festékeket (Héra, Jupol, Biora)
- zománcokat (Trinát, Supralux, Futura), lakkokat, parkettalakkokat
- lazúrokat (Lignodekor, Lazurán, Sadolin, Visa)
- betonfestékeket (egy- illetve kétkomponensű)
- hőszigetelt vakolatokat
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FESTÉKRENDSZEREK (Teknos, Berger)
Urki, R-M Ipari- és autózománcok, festékek.
Hitelkártyát elfogadunk!
(Folytatás a címoldalról)
A kapott okmány szerint Golub
László az épített motorok nemzeti
megmérettetésének részeseként az
ország legkülönlegesebbjét képviselte
2007-ben. Komoly építőműhelyekből
érkezett nemzetközi és világbajnok
motorépítőket előzött
meg az 1700 köbcentis Victory motorblokkból
épült motorjával, melyhez
a kerekeket és a kormánymarkolatot
Amerikából hozták. A motor
valamennyi alkatrészét, a vázat és a
takarólemezt ő tervezte. Hogy milyen
a Hadúr? – Majdnem három
méter hosszú, és a legmagasabb
pontja 85 centiméter. Ahátsó kereke
pedig 28 centiméter széles. Amotorépítő
bajnok radikális motort akart
építeni, ami azt jelenti, hogyha valaki
ránéz, azt mondja, hogy ilyen
nincs! Az elképzelése bejött, hiszen
már kora reggel megdöbbenve álltak
mellette az emberek. Ilyen formákat
csak magazinokban lehet látni.
A motor elnevezésének ötlete a
támogatótól, Hajdár Jánostól és feleségétől,
Mónikától származik,
akik sokat segítették, és bíztak benne.
Az éj-kék alapszínű motoron a
kék sokféle árnyalata megtalálható.
A motor vázán az a pillanat látható,
amint Csaba királyfi, a Hadúr, serege
élén visszatér a Hadak útján, a
csillagösvényen. A hátsó sárvédőjén
látható a Szent Koronával a Turulmadár.
A festés a Vas megyei Kovács
László keze munkáját dicséri, a
krómozást egy Budapest közeli településen
végezték. Golub Lászlónak
a jövőre nézve is van ötlete, szeretne
egy még komolyabb motort alkotni,
ami akár Európa, vagy Világbajnokságra
is eljuthat, ha meglesz a támogatás.
Most a következő lépésként
egyelőre fotóstúdióba indul
fényképezkedni a Hadúr, majd külföldi
motor show-kon állítják ki.
B.E.
– Több, mint féléves fáradozásunk
után végre megkezdődhet a
volt belvárosi kosaras piac meglévő
épületeinek bontása, ezzel hamarosan
pont kerül egy évtizedes
ügy végére – mondta múlt heti
sajtótájékoztatóján Marton István
polgármester. Pénteken megtörtént
a munkaterület átadása-átvétele,
s már a gépek is dolgoznak.
A város első embere arra emlékeztetett,
hogy a Fidesz és személy
szerint ő maga is ígéretet
tett arra az önkormányzati választás
kampányában, hogy győzelme
esetén minél előbb, a város
érdekeit szem előtt tartva lezárja
a hosszú ideje, sajnos, nem
egy esetben tizenhat éve húzódó
ügyeket. Ezek egyike a régi kosaras
piac, amely esetében az ingatlan
az önkormányzat birtokában
van ugyan, ám egy fél rajta
lévő felépítmény magántulajdonosoké.
– A siker azonban egyelőre,
sajnos nem lehet teljes, ugyanis
még egy darabig marad a volt
halas bolt, amely jelenleg egy
vállalkozó birtokában van. Ráadásul
ránk maradt egy peres
ügy is, ugyanis anyagi követelést
támaszt az önkormányzattal
szemben egy gazdasági társaság.
Ez ügyben még tárgyalnunk kell,
ugyanis az elképzeléseink még
eléggé távol vannak egymástól.
A polgármester arról is beszélt,
a volt halas bolt tulajdonosát
hamarosan felszólítják az
üzlet rendeltetésszerű használatára,
amit rendszeresen ellenőrizni
is fognak. Mint mondta,
előbb, vagy utóbb, de a városnak
rá kell tennie a kezét az ingatlanra,
hogy teljes mértékben
birtokolhassa a volt kosaras piac
területét, s az teljes egészében
értékesíthető legyen.
Ugyanis a volt piac a polgármester
szerint a jövő évi költségvetés
egyik húzó tétele lesz,
hiszen a belvárosi terület a város
egyik legjobb áron értékesíthető
ingatlana.
A sajtótájékoztató második témája
lapunkat, a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilapot is érintette. Április
tizenkettedikei számunkban terjedelmes
tudósítás jelent meg a
Szabad Demokraták Szövetsége
helyi szervezetének önkormányzati
képviselői, Röst János és Halász
Gyula sajtótájékoztatójáról.
Marton István azt kifogásolta,
hogy véleménye szerint a kisebbik
ellenzéki párt súlyához képest
érdemtelenül nagy publicitást kap
lapunkban. A város első embere
úgy véli, az SZDSZ részéről az
elmúlt időszakban több médiumban
is támadták személyét a közgyűlés
vezetése miatt. E támadások
a polgármester álláspontja
szerint túl nagy felületet kapnak
az egyes médiumokban, de legfőképp
lapunkban.
Horváth Attila
Pont kerülhet a régi ügyére
A polgármester szerint rend lesz a régi piacon
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Információink szerint a volt halasbolt tulajdonosa a Kanizsai –
RÉGI PIAC Kft. taggyűlési határozat alapján végelszámolást kért
maga ellen. A 2005. szeptemberében megindult eljárás levezénylésére
dr. Noll László kapott megbízást. Ennek ellenére nagy meglepetést
okozott, hogy egy, a kft-t érintő ügyben Czobor Zoltán a felszámolás
alatt álló cég ügyvezető igazgatója nyújtott be fellebbezést,
amellyel hónapokkal lassította a régi piac rendezésének ügyét –
a szerk.
A képviselő-testület soron kívüli
ülésén tiszteletét tette a napokban
testvértelepülési kapcsolatok
ügyében városunkba
látogató magyarkanizsai delegáció,
Körmöci Károly (képünkön),
Magyarkanizsa polgármestere,
és dr. Bimbó Mihály, a
közgyűlés elnöke is. A vendégeket
Marton István polgármester
köszöntötte a nagykanizsai
testület nevében. Körmöci Mihály
a nagykanizsai képviselőket
üdvözlő beszédében kijelentette,
hogy meggyőződése szerint
gyümölcsöző kapcsolat
előtt áll Magyarkanizsa és
Nagykanizsa, ugyanis a kultúra
területén sok a közös tényező.
Úgy vélekedett, hogy a két önkormányzatnak
kötelessége segíteni
a civil szervezetek, a kulturális
élet szereplői közötti
együttműködést.
Ezt követően a közgyűlés
tagjai rátértek az első napirendi
pont, a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatának
2006. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámoló
tárgyalására. Szita László
könyvvizsgáló beszámolója
után Tóth László (MSZP), a
Pénzügyi Bizottság elnöke a
grémium tagjai nevében leszögezte,
úgy látják, hogy a tavalyi
év költségvetési gazdálkodása
olyan folyamatokat indított
el, aminek terhei a következő
önkormányzat vállát
nyomják.
Balogh László (Fidesz-KDNP),
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke azt állapította
meg, hogy a közoktatási intézmények
az előző időszakban is jól
és hatékonyan gazdálkodtak. Dr.
Kolonics Bálint (Fidesz-KDNP),
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
elnöke egy, már az Állami
Számvevőszék által kifogásolt jelenségre
hívta fel a figyelmet, amikor
azt firtatta, hogy vajon nem
számít-e bújtatott támogatásnak,
amikor civil szervezetek díjmentesen,
a mindenkori piaci bérleti díj
megfizetése nélkül kapnak helyiségeket
az önkormányzattól. Véleménye
szerint ez ellentétes az Államháztartási
Törvénnyel.
Röst János (SZDSZ) úgy vélekedett,
hogy a tavalyi év gazdálkodási
szempontból kiegyensúlyozott
volt, stabil működés jellemezte.
Dr. Károlyi Attila (MSZP)
csatlakozva dr. Kolonics Bálint
véleményéhez, leszögezte: tiszta
vizet kell önteni a pohárba, tiszta
és átlátható viszonyokat kell teremteni.
Valóságos szerződéseket
kell kötni és valóságos bérleti díjakat
kell kérni az önkormányzati
4 Kanizsa – Közgyűlés 2007. április 19.
Huszonegy igen
a város gazdasági programjára
2006 vállalásai
a következő testület
vállát nyomják
Vitatott bérleti díjak
Az önkormányzat 2006. évi
költségvetési gazdálkodása, valamint
a 2006. évi pénzmaradvány
felosztására előterjesztett
javaslat, és a 2007. évi költségvetésről
szóló 3/2007.(II. 21.)
számú rendelet módosítására
előterjesztett javaslat volt a témája
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság ülésének.
Balogh László, a bizottság
elnöke összegzésében elmondta,
fontosnak tartjuk a fiskális konszolidációt,
azaz a költségvetés
rendbetételét, de vannak sajátos,
a szféráink érdekeit erősítő
szempontjaink, hiszen a legnagyobb
struktúra Nagykanizsán a
közoktatásé, mely hozzánk tartozik.
Ebből a ténykérdésből kiindulva
jártuk végig az előterjesztést,
és faggattuk a szakosztályokat.
Észleltük a szakmai
anyagban, hogy a költségvetési
realitások bizony nem olyan fényesek,
mint a múlt időszakban
elhangzott. A korábbi évek gyakorlata
az volt – és ezt a mi oldalunk
hangoztatta az elmúlt
négy évben –, amely szerint az
önrész forrása is hitel, nem folytatható.
Ideig-óráig lehet csinálni,
de hosszabb távon nem lehet
megoldás. Továbbá firtattuk és
szeretnénk precíz, konkrét választ
kapni arra, hogy mennyi a
civil szervezetek tényleges támogatása.
A civilek jogosan kívánnak
még több támogatást, az
önkormányzat ugyanakkor azt
mondja, hogy így is tisztességgel
támogatja a civileket. Arra
kértük a gazdálkodási osztályt,
hogy az április végi közgyűlésre
feltétlenül készítsenek tételes kimutatást
arról, hogy konkrétan
mekkora összeggel támogatja a
civil szervezeteket a város. Firtattuk
a pénzmaradvány konkrét
összegét. A 2006. évi költségvetésből
a pénzmaradvány mintegy
360 millió forint, ami áttevődik
2007-re. Sajnos ez nem mobilizálható.
Az összeg legnagyobb
része le van kötve, nincs mozgástere
annak, hogy bizonyos
költségvetési korrekciókkal esetleg
támogatást kapjunk a költségvetés
elfogadásakor elmaradt
ötletek számára. Abban bízunk,
hogy esetleg a féléves költségvetési
rendeletmódosítás és beszámoló
kapcsán előjöhet néhány
költségvetési korrekció.
Végül a bizottság elfogadta
mindkét napirendi pontot. Építő
kritikai megjegyzéseket tartalmaz
az előterjesztés is a 2006.
évi költségvetési gazdálkodásról
szólva, de tudomásul véve, hogy
a jelenlegi városvezetés felelőssége
az előző évi költségvetés
elfogadása is. A középiskolákat
dicséret illeti, mert jól pályáznak,
és a szakképzési támogatásuk
tisztességes összeg, ami jól
egészíti ki a központi támogatásokat.
Kiemeltük azt is a közoktatási
intézményeinknél a pénzmaradvány
kapcsán, hogy nem
marad jutalmazásokra összeg. A
közművelődési intézményeket
és az óvodákat is szinte kivétel
nélkül dicséret illeti a jó gazdálkodásért.
Sajnálatos tény, hogy
69 millió forinttal muszáj módosítani
a költségvetési tervezett
előirányzatot a céltartalékban,
mert jelen pillanatban a pervesztések
miatt ennyivel emelkedett
a perek várható költsége. A bizottság
az első negyedéves beszámolót
illetően önmérsékletet
tanúsított, nem álltunk elő konkrét
változtatási igényekkel, mert
a tényleges valóság az, nagyon
szoros a város költségvetése, a
játéktér sajnos nagyon kicsi. Reméljük,
nem lesz véglegesen így
– mondta Balogh László, a bizottság
elnöke.
Önmérsékletet
tanúsított az OKISB
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság elsőként az elektronikus
hírközlési építmények elhelyezéséről
szóló rendelet módosításával
kapcsolatos anyaggal
foglalkozott, amelyet végül a
közgyűlés számára tárgyalásra
alkalmasnak talált. A testület
tagjai többek közt megvitatták a
2006. évi pénzmaradványról
szóló előterjesztést, amelynek
kapcsán dr. Kolonics Bálint elnök
aggályait fogalmazta meg
az alapítványok, civil szerveződések
egyes önkormányzati támogatásával
kapcsolatban. Kifejezetten
a helyiségbérleti díjak
elengedését tartotta jogszerűtlennek,
s hangsúlyozta, hogy mindenkinek
a piaci bérleti díjakat
kellene fizetni, az önkormányzat
által nyújtott támogatás pedig
egy másik tranzakciót jelentene.
A munkaanyagot az elhangzott
javaslatokkal a közgyűlés
számára tárgyalásra alkalmasnak
találták.
Aggályos
támogatások
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2007. április 19. Kanizsa – Közgyűlés 5
helyiségeket bérlő civil szervezetektől.
Marton István polgármester
megjegyezte, hogy kis lépésekben
ugyan, de elindítottak egy e cél felé
mutató folyamatot, s emlékeztette
a képviselőket a politikai pártok,
szervezetek helyiségbérleti díjainak
módosításával kapcsolatos
korábbi koncepcióra (amely akkoriban
komoly ellenkezést váltott ki
a politika irányából – H.A.).
Böröcz Zoltán (MSZP) arra figyelmeztetett,
hogy csínján kell
bánni az üggyel, hiszen nem azonos
súlyú, egyforma jelentőségű
feladatot ellátó szervezetekről
van szó, amelyek között van jó
néhány, amely önkormányzati
feladatot vállal át, vagy legalábbis
a lakosság szempontjából nagy
jelentőségű tevékenységet folytat.
Marton István az ügy kapcsán azt
kérte a Pénzügyi Bizottságtól, hogy
június végéig vizsgálják meg azt, s
a munkaanyagot a tavaszi ülésszak
utolsó közgyűlésére hozzák vissza a
képviselők elé. Egyébként az öszszes
ilyen jellegű támogatás mintegy
112,5 millió forintot tesz ki.
Végül hosszas vita után elfogadta
a testület a beszámolót, hasonlóan
az egyszerűsített beszámolóhoz,
amely a testületi ülés
második napirendi pontja volt.
Harmadik napirendi pontként
felosztották a képviselők a 2006.
évi pénzmaradványt, s ennek megfelelően
módosították a 2007. évi
költségvetést. Plusz hatvankilenc
millió forinttal növelték meg az
önkormányzattal kapcsolatos peres
ügyekre elkülönített összeget,
ugyanis a közelmúltban elveszített
egy újabb pert az önkormányzat.
Az intézmények gazdálkodásával
kapcsolatos résznél Papp
Ferenc (MSZDP) önkormányzati
képviselő, a Hevesi Sándor
Művelődési Központ igazgatója
sérelmezte lapunk egyik
korábban megjelent tudósításában
a Pénzügyi Bizottság ülésén
Tóth László elnök tiszteletjegyeket
illetően elhangzott
rosszalló megnyilvánulását.
Ebben Tóth László azt mondta,
elképzelhető, hogy pozitívabb
lehetne a HSMK gazdálkodása,
ha mérsékelnék a tiszteletjegyek
számát. A bizottsági elnök
e mondatát a közgyűlésen
is vállalta, s leszögezte: most
sem gondolkodik másként.
Papp Ferenc erre azt mondta,
szigorú rendje van a tiszteletjegyek
kiadásának, amelyek
egy részét a támogatók, mecénások
kapják az esetenként jelentős
pénzügyi segítségért,
másik hányadát pedig a médiumok,
amelyek játékokban promotálják
a jegyeket.
A testület tagjai ezt az előterjesztést
is elfogadták.
Ugyanígy tettek a közgyűlés
Szervezeti és Működési Szabályzata
megalkotása során is, ám itt
számos módosító javaslatot beépítettek.
Röst János például azt
javasolta, hogy a közgyűlések ne
tizennégy órakor, hanem reggel
kilenckor kezdődjenek, mert így
megelőzhetőek lennének a múltkorihoz
hasonló, a hajnali órákba
nyúló tanácskozás. Ezt nem fogadta
el a közgyűlés, s Marton
István polgármester arra hívta fel
a figyelmet, hogy az önkormányzatiság
első három ciklusában is
délután kezdődtek a képviselőtestületi
ülések, csak a múlt ciklusban
jött szokásba a délelőtti
kezdés. Így most csupán visszaáll
a régi rend. Dr. Csákay Iván
egy másik javaslattal állt elő,
mégpedig azzal, hogy kezdődjön
tizenhárom órakor az ülés,
amelynek időtartamát maximálják
tíz órában. Marton István ezt
sem javasolta támogatásra,
ugyanis ha huszonhárom óráig
nem végeznek a képviselők a napirendi
pontok tárgyalásával, akkor
folytatólagos ülést kell öszszehívni.
Ennek ellenére ezt a javaslatot
elfogadta a közgyűlés. A
testület további döntései alapján
végleg megszűnik a napirend
előtti hozzászólás lehetősége,
csak az ülés végén mondhatják el
a képviselők felvetéseiket. Arról
is határoztak a képviselők, hogy
eztán a sajtó munkatársai nem
kaphatják meg automatikusan a
képviselői interpellációkra adott
válaszokat.
Elfogadta a testület az elektronikus
hírközlési építmények elhelyezéséről
szóló rendelet módosítását
is (ez sokakat érint, hiszen
többek között a parabola-antennákról
is rendelkezik a jogszabály).
A módosítás révén a rendeletben
jól különválaszthatóvá válnak
a sugárzást kibocsátó adó- és
átjátszó antennák, valamint a fogyasztói
célú vevőantennák.
A hatodik napirendi pont aztán
ismét bizonyította, a viták ellenére
sok kérdésben azonos álláspontot
foglalnak el a politikai paletta
két oldalán lévő képviselők.
Ahetedik napirendi pont az önkormányzat
2007. és 2010. közötti
időszakra vonatkozó gazdasági programját
volt hivatott taglalni. Halász
Gyula (SZDSZ) azt kifogásolta,
hogy a koncepció nem került a kamarák,
a gazdasági élet szereplői, a
civil szervezetek képviselői elé, így a
véleményük, javaslatuk nem is tudott
beépülni abba. Úgy vélte, a gazdasági
programból hiányzik a stratégia.
Bogár Ferenc (MSZDP) úgy
látja, túl sokat akar a program, véleménye
szerint jobb lett volna
három-négy stratégiai célt megragadni.
Tóth László, az MSZPfrakció
vezetője pedig kijelentette,
a városvezetés gazdasági programja
azonos az MSZP és az előző
önkormányzat programjával.
Marton István polgármester erre
úgy reagált, hogy természetesnek
tartja, ha programok és programok
közt vannak átfedések, hiszen az
elsődleges célokról nagyjából
mindenki ugyanúgy gondolkodik.
Viszonylag parázs hangulatú vita
után összesen huszonegy támogató
szavazattal elfogadta a közgyűlés
az önkormányzat következő
három évét alapjaiban meghatározó
gazdasági programját.
Horváth Attila
A Pénzügyi Bizottság többek
között tárgyalta a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2006. évi
költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolót. Tóth László,
a bizottság elnöke a közgyűlésen
ismertette a grémium álláspontját.
E szerint a 2006. évi
költségvetési gazdálkodás
olyan folyamatokat indított el,
aminek terheit a következő önkormányzatoknak
kell viselni.
Tárgyaltak a 2006. évi pénzmaradvány
felosztásáról és a
2007. évi költségvetésről szóló
rendeletének módosításáról,
amit egyhangúlag, hat szavazattal
támogatott a testület.
Adósággal
terhelt jövő
A Szociális és Egészségügyi
Bizottság ülésén dr. Csákai Iván
bizottsági elnököt Szőlősi Márta
bizottsági tag, önkormányzati
képviselő helyettesítette. A testület
hét igen szavazattal elfogadta
a 2006. évi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolót. A
2007. évi költségvetésről szóló
rendeletmódosítást öt igen, egy
nem szavazattal és egy tartózkodás
mellett elfogadták. Röst János
javaslatára külön kiegészítésként
szerepelt, hogy a vásárcsarnok
melletti terület értékesítse
az önkormányzat, és a befolyt
összeget a hitelkeret csökkentésére
használják fel. Szintén Röst
János önkormányzati képviselő
javaslatára harmadik napirendi
pontként felvették, és zárt ülésen
tárgyalták, hogy a megyei közgyűlés
felügyelő bizottságába
Kanizsáról is delegáljanak egy
bizottsági tagot.
Kiegészítéssel
elfogadták
A közgyűlést megelőzően
ülésezett a Városüzemeltetési
Bizottság, ahol két napirendi
pontot néztek át, s különösebb
vita nélkül tárgyalásra alkalmasnak
találták a 2006. évi
költségvetési gazdálkodásról
és a pénzmaradvány felosztásáról
szóló előterjesztést is.
Szabad jelzés
a testületnek
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi
Bizottság elfogadta, és a közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak
tartotta mind a két napirendi
pontot.
Két igen
Perekre költünk
A sajtó mellőzve
Antenna rendelet
módosítva
Kié a gazdasági
program?
Repi jegyek
górcső alatt
A Közterület-.Felügyelet felhívja
az ingatlan tulajdonosok figyelmét,
hogy az ide vonatkozó önkormányzati
rendelet értelmében május 1-től
a város teljes területén tilos az avar
és kerti hulladék égetése. A tilalom
az ismert időpontig, azaz szeptember
30-ig van érvényben. A szabálysértőkkel
szemben a felügyelet eljárást
kezdeményez.
Tájékoztatásul közöljük, hogy valamely
szabálysértés miatt kiszabott,
és az elkövető által aláírással elismert
helyszíni bírságolással szemben
a törvény értelmében jogorvoslatnak
helye nincs. Amennyiben –
gépjárművel elkövetett szabálysértés
esetén – az elkövető távollétében
történt a bírságolás, úgy az értesítés
átvételétől számított 30 napon belül
fizetendő be a kirótt összeg, melynek
mértékén a kibocsátó szervnek
nincs módja változtatni. Ha a befizetés
a meghatározott időn belül nem
történik meg, szabálysértési feljelentés
következik. Fellebbezésre ezután,
az illetékes szabálysértési hatóságnál
van lehetőség.
6 Kanizsa – Városháza 2007. április 19.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az avar és kerti hulladék
égetésének feltételeit a 31/2002.
(VI.6.) számú helyi önkormányzati
rendelet szabályozza. A rendelet értelmében
az alábbiak szerint kell eljárni:
Avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok
Az avar és kerti hulladék háztartási
ártalmatlanítása elsősorban komposztálással
történhet.
A város azon részein, ahol az (1)
pont szerinti ártalmatlanítás nem oldható
meg és az égetése is tilos, az avart
és kerti hulladékot a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetéséig a háztartási
hulladékgyűjtő edénybe kell helyezni.
Ünnepnapokon, illetve vasárnap a
város teljes közigazgatási területén
egész évben tilos az avar és kerti
hulladék égetése.
A volt zártkerti övezetben az avart
és kerti hulladékot égetni május 1. és
szeptember 30. között tilos, további
időszakra a fenti útmutatás betartásával
lehet.
Az égetést a reggeli és az esti talajközeli
inverzió miatt 9.00 és 18.00
óra között lehet végezni szélcsendes
időben.
Családi házas övezetekben az
avart és a kerti hulladékot égetni május
1. és szeptember 30. között tilos,
az ezen kívüli időszakban csak a hét
első két napján (hétfő, kedd) lehet
égetni.
Az avar és kerti hulladék égetését
csak olyan helyen szabad végezni,
ahol az égetés hősugárzása a személyi
biztonságot nem veszélyezteti, illetve
vagyoni és környezeti kárt nem
okoz.
A tűz őrzéséről és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetve az eloltható.
Az égetés befejeztével a tüzet el
kell oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni.
A közút és vasút telekhatárától 10
km-en belül kerti hulladékot égetni
tilos.
Az elégetendő avar és kerti hulladék
nem tartalmazhat más kommunális
vagy ipari eredetű, illetve veszélyes
hulladékot.
Közterületen, valamint természetes
vízfolyások mellett 10 méter távolságban
az avar és a kerti hulladék
égetése tilos.
A rendelet szabályainak megszegése
szabálysértési eljárást von maga
után, mely során 30.000,-Ft-ig terjedő
szabálysértési, illetőleg 10.000,-
Ft-ig terjedő helyszíni bírság szabható
ki.
Balogh László a nagykanizsai 3.
számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát
tart minden szerdán 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Szőlősi Márta (7. sz. vk.), Horváth
István (8. sz. vk.) és
Gyalókai Zoltán (9. sz. vk) önkormányzati
képviselők 2007. április
24-én, kedden 18 órától képviselői
fogadóórát tartanak a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői
fogadóóra
Felhívás
Tájékoztató
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Polgármesteri Hivatal április
20-án (pénteken) a hétfői munkarend
szerint 12.30-ig tart ügyfélfogadást.
A félfogadás május 30-án elmarad!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület felügyelő munkakör betöltésére.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan időre, hat hónap próbaidő
kikötésével történik.
Amunkakör a pályázat elbírálását követő hónap 1. munkanapjától betölthető.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
– az alábbi képzettségek valamelyike:
– főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó
vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási
(jogelőd) intézményben szerzett határrendészeti és védelmi vezetői,
illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
végzettség és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett szakképesítés; egyetemi vagy
főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga;
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű
más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai,
határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés;
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
– "B" kategóriás gépjárművezetői engedély.
Előnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási vagy rendészeti igazgatási
gyakorlat, felsőfokú iskolai végzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok hiteles másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati
Szabályzat alapján kerül sor.
A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzőnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyminisztérium hivatalos
értesítőjében való közzétételétől (várhatóan: április 16.) számított 16. nap
13.00 óra.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidőt követő 15 nap.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706
vagy 500-820 telefonszámon.
Pályázat
A II-IV számú Gyermek Háziorvosi
Szolgálatok 2007.04.16-tól új
telephelyen a Dózsa György út 119.
alatt működnek tovább. Telefonos
elérhetőségek: II. számú Gyermek
Háziorvos – Dr. Teffer Éva 93/310-
059, IV. számú Gyermek Háziorvos
– Dr. Kolonics Gyula 93/310-089.
Tanácsadások helye változatlanul
a Hevesi u. 6. alatti tanácsadóban.
II. sz. GYERMEK HÁZIORVOSI
SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György
út 119. Háziorvos: Dr. Teffer Éva –
Telefon: 310-059 (rendelési időben)
06/30/3760929 (rendelkezésre állási
idő alatt). Rendelési idő: hétfőn
8.00-11.00, kedden 13.30-16.30,
szerdán 8.00-11.00, csütörtökön
13.30-16.30, pénteken 8.00-11.00.
Tanácsadás: hétfőn 11.00-14.00,
helye: Hevesi u. 6.
IV. sz. GYERMEK HÁZIORVOSI
SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György
út 119. Háziorvos: Dr. Kolonics Gyula
– Telefon: 310-089 (rendelési időben)
06/20/8084-789 (rendelkezésre
állási idő alatt). Rendelési idő:
hétfőn 13.30-16.30, kedden 8.00-
11.00, szerdán 13.30-16.30, csütörtökön
8.00-11.00, pénteken 8.00-11.00.
Tanácsadás: csütörtökön 11.00-
14.00, helye: Hevesi u. 6.
Értesítés
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör Egészségügyi és Szociális klubja
2007. április 23-án (hétfőn) 18 órakor orvosi előadást és fórumot
szervez Kiskanizsa lakosainak egészségügyi helyzete címmel.
Előadók: Dr. Dénes András háziorvos, Dr. Gazdag Rózsa háziorvos,
Dr. Zámodics Imre háziorvos és Dr. Spingár Andrea gyermekorvos.
A fórumon részt vesznek Polai József és Tóth Nándor önkormányzati
képviselők. Ahelyszínen, a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban vérnyomás, vércukor és koleszterin mérésre is lehetőség lesz.
Meghívó
KANIZSA CENTRUM
INVEST KFT.
– A hagyományoknak megfelelően idén is fellépünk a
Város Napján, a korábbi évekhez hasonló vidám,
múltidéző műsorunkkal – mondta érdeklődésünkre Egri
Gyula. – Tizenkét tűzoltó és két ló készül, a fellépésre, amelyben ismét
a XIX. századi Kanizsát idézzük meg, a tavalyihoz hasonló sztorival. A
pontos forgatókönyvről azonban nem szeretnék beszélni, mert akkor
oda a meglepetés. Azt azonban ígérhetem, a tréfás
műsor során ezúttal is kapnak a vízből a
nézők is.
Tüzes-vizes produkció
Nyolc éve az akkor még Acid Company néven koncertező Pély
Barnabás, Romhányi Áron, Kolta Gergely és Vadász Péter alkotta
zenekar Orbán Tamás produceri és szövegírói közreműködésével elkészítette
első lemezét United néven. Ezzel a lemezzel rövid időn
belül a magyar könnyűzenei élet élvonalába kerültek. Olyan slágerek
találhatók Az első... című albumon, mint a Hárman párban, Hófehér
Jaguár, a Koktél, vagy a Nincs ősz, nincs tél. 2000-ben ez a lemez
Aranyzsiráf díjat kapott az év lemeze kategóriában, a Nincs ősz,
nincs tél pedig Jakab Líra díjas lett.
United Légy ott a téren!
szombat 16.00 óra
szombat 20.00 óra
A debreceni Szeredás Együttes 1993-ban alakult. Tagjai aktív, a
magyar néphagyományok iránt elkötelezett népzenészek, néprajzkutatók,
előadóművészek, és programszervezők. Az együttest 2003-
ban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Csokonai-díjjal
jutalmazta. A Szeredás Együttes legfontosabb küldetése, a néphagyományaink
kutatása, óvása, védelme, valamint feldolgozása és
bemutatása annak érdekében, hogy a ma embere is átélhesse
ezen ősi tradíciók évszázadok alatt kikristályosodott eszmeiségét
és jelentéstartalmát. Az együttes közel tíz éve a magyar
dramatikus népszokásainkból műsorokat készít, gyerekek és
felnőttek számára. Eddig megjelent négy nagylemezük, és tizenöt
színpadra állított dramatikus műsoruk. Az együttes Magyarországon
évente több, mint hatvanezer embernek mutatja be műsorait.
Szeredás Együttes
gyermekműsora
péntek 14.25
Április 27-28.
1995-ben alapíttatott a magunk és mások mulattatására, felelevenítve
a régi, XIX. századi vásári komédiák, mutatványosok szépséggel és
vidámsággal telt világát, kialakítva egy semmihez sem hasonlítható
egyedi formanyelvet, amely azóta a Babtársulat sajátossága lett. Egyedi
megjelenésünk, hatalmas bábjaink méltán népszerűek a Mesterségek
Ünnepén, a Kapolcsi Fesztiválon és más nagyszabású országos
rendezvényen éppúgy, mint a kis települések, falvak búcsúin.
Bab Társulat
szombat 12.00 óra
Április 27. péntek
ERZSÉBET TÉR – GYERMEKSÁTOR
10.00-18.00 Levendula játszóház – kézműves foglalkozások
Királyi udvar, fátylak, díszek, pajzsok, palástok, ékszerek,
koronák, bábok, lovacskák készítése.
ERZSÉBET TÉR – KÖZÉPKORI VÁSÁRTÉR,
VASEMBER HÁZ ELőTTI ÉS EGYÉB ÚTSZAKASZOK
10.00-14.00 Iskolák századfordulós bemutatója, hangulatképek
10.00-17.00 Régmúlt idők játékai: ugróiskola, kukoricacsutkával
építés, célbadobás, karikahajtás, gólyalábazás.
Utcazsonglőrök bemutatója
16.20 Huszárbemutató
16.30-17.10 Ünnepélyes zászlófelvonás huszárokkal,
gólyalábasokkal, néptáncosokkal, zászlóforgatókkal, dobosokkal
17.10-17.30 Zászlóforgatás dobokkal, a Pavane csoport
előadásában
17.30-18.00 Gólyalábas verseny a Vasember Ház előtt
NAGYSZÍNPAD
10.00-10.15 Városnapok nyitogató
Kiskanizsai Általános Iskola (kisbíró, rigmusok, néptánc),
polgármesteri köszöntő
10.15-12.00 A Zrínyi, a Hevesi, a Péterfy általános iskolák,
a Cserháti Sándor SZKI és a Lions Tánccsoport bemutatója
12.00-12.20 Kanizsai Kincsvadászat eredményhirdetése fellépők
közreműködésével
13.00-13.40 Lakner Bácsi színháza
13.40-14.00 Hevesi Sándor Általános Iskola Akrobata csoportja
14.00-14.20 Bóka Gábor mesélő
14.25-15.00 A Szeredás Együttes gyermekműsora,
a neveléstől mindenki a hasát fogja
15.00-15.40 Kanizsa Táncegyüttes
15.45 Bolyai Általános Iskola tánccsoportja
15.50-16.20 Térzene a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekarral
18.00-18.15 Gólyalábas verseny eredményhirdetése
18.15-19.00 Arasinda Együttes világzenei koncertje
19.15-20.00 Innocentes koncert
20.30-22.00 Roy & Ádám koncert
22.00-24.00 Oldies Utcabál a Kanizsa Rádió
két műsorvezetőjével, Szabó Gáborral és Gulyás Attilával
MEDGYASZAY HÁZ
10.00-11.30 Ficánkoló öt óvoda mesejátékai
13.00-15.30 Rajzfilm vetítés
16.00-17.30 Nagyjátékfilm vetítés
19.00 Ünnepi Közgyűlés
KIEGÉSZÍTő PROGRAMOK
A Polgármesteri Hivatal egész nap ügyféltájékoztatót tart!
09.00-12.00 Kanizsai kincsvadászat
14.00 IV. Kreatív Fesztivál
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskolában
16.00 Aradi udvar Nagykanizsa – Zalaegerszeg Sakkverseny,
100 táblás csapatmérkőzés
Kisvonat a keleti városrésztől a Vásárcsarnokig egész nap
Batthyány gimnázium focipálya, 27 órás foci
14.00-18.00 Véradás a Vasember ház Dióssy termében
Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesület információs
sátra,Waldorf játszóház
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Sajátos ízű előadásai a commedia dell''arte műfajába sorolhatók,
illetve ennek a stílusnak a mai útkeresését jelentik. A különféle művészeti
irányzatok társításával, az egyszemélyes előadástól a tömegeket
megmozgató nagyszabású utcai eseményekig, közel ötven produkció
forgatókönyvírója, látványtervezője, rendezője az elmúlt
mintegy húsz év alatt. 1984-ben alapítója a Lopótök Színtársulatnak,
majd annak működése alatt – 1997-ig – vezetője, rendezője. Rendszeresen
közreműködik fesztiválok, alkotótáborok szervezésében.
Előadásaival gyakori résztvevője hazai és külföldi eseményekne
Bóka Gábor mesélő
szombat 17.00 óra
A táncegyüttes tizenöt éve alakult, hogy az elmúlt korok méltatlanul
elfeledett báli táncait felelevenítse és színpadra alkalmazva megismertesse
a mai kor emberével. Táncaik eredeti leírásokon alapulnak,
amelyeket különféle levéltárakban, magángyűjteményekben,
korabeli tánc- és illemtankönyvekben kutattak fel. Műsoruk a reneszánsz,
a barokk, a XIX. századi báltermi táncok, a nemzeti romantika
magyar báli táncainak szépségét, ezen korszakok hangulatát
igyekszik megmutatni. A korabeli táncokhoz korhű zenei anyagot és
jelmezeket használnak. Az együttes által felelevenített korszakok:
XII-XIII. század, itáliai, franciaországi, magyarországi reneszánsz,
barokk, kuruc, XIX. századi európai báltermi és XIX. századi magyar
báli táncok. A reneszánsz korszakhoz kapcsolódva történelmi
alapokon nyugvó zászlóforgató csoportot is létrehoztak, amelynek
koreográfiái csoportosak, párosak és szólószámokból állnak.
Pavane
Táncegyüttes
péntek 17.00 óra
Légy ott a téren
Április 28. szombat
ERZSÉBET TÉR – GYERMEKSÁTOR
10.00-18.00 Levendula játszóház – kézműves foglalkozások
Királyi udvar, fátylak, díszek, pajzsok, palástok, ékszerek,
koronák, bábok, lovacskák készítése.
14.00-15.30 Gyermek sakkparti Marton István polgármesterrel
16.00-16.40 Tűz van babám! – tűzoltóbemutató
16.50-17.20 A kanizsai határőrigazgatóság kutyás bemutatója
ERZSÉBET TÉR – KÖZÉPKORI VÁSÁRTÉR,
VASEMBER HÁZ ELőTTI ÉS EGYÉB ÚTSZAKASZOK
10.00 Kanizsa-Zalakaros fútóverseny
a Kanizsai Futó és Szabadidősport Klub szervezésében
10.00-18.00 Kézműves vásár, vásári finomságok
II. Főtéri kóstoló, Néder Norbi csodakörhintája,
Levendula játszóház, Régmúlt idők játékai
(ugróiskola, csutkavár építés, célbadobás, karikahajtás, gólyalábazás).
Utcazsonglőrök bemutatója.
NAGYSZÍNPAD ÉS NAGYSZÍNPAD ELőTTI TÉR
10.00-12.00 Sisere Fesztivál
Nyolc óvodás csoport néptáncos kavalkádja,
lendvai vendégszereplőkkel a Hétszínvirág óvoda szervezésében
12.00-12.40 Arasinda hangszerbemutató
12.40-13.20 Bab Társulat óriásbáb előadása (a színpad előtt)
13.30-14.00 Vendég cseh kórus fellépése
14.10-14.50 Tüttő János nótakör
15.00-15.30 Cigányzenei koncert és táncbemutató
15.30-16.00 Gólyalábas bemutató és bajvívás (a színpad előtt)
17.00-17.40 A Kanizsa Big Band koncertje
18.10-19.15 M.É.Z. Együttes koncertje
20.00-21.30 United koncert
21.30 Tűzijáték
21.40-23.00 Utcabál a Flört Band-del
MEDGYASZAY HÁZ
10.00 Rajzfilmek vetítése
16.00-17.30 Nagyjátékfilm vetítése
Musical est.
Belépő díj 1000 Ft (a Cantare’97 Alapítvány javára)
KIEGÉSZÍTő PROGRAMOK
A Polgármesteri Hivatal egész nap ügyféltájékoztatót tart!
10.00 IV. Magyar Petanque Kupa, az 56-os emlékkertben
10.00-17.00 Egészségyüi Alapellátás sátra az Erzsébet téren
Vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés, PSA mérés (férfiaknak)
14.00 IV. Kreatív Fesztivál
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskolában
15.30 Batthyány gimnázium focipálya,
27 órás foci eredményhirdetése
Kisvonat a keleti városrésztől a Vásárcsarnokig egész nap az
alábbi megállókkal: Erzsébet tér – Fő út – Deák tér – Katona J. u.
– Kossuth tér – Kórház u. – Szekeres u. – Rózsa u. – Hevesi u. –
Teleki u. – Rózsa u. – Platán sor – Eötvös tér
17.00 Magyar-szerb boxmeccs a MÁV NTE Sportcsarnokban
14.00-18.00 Véradás a Vasember ház Dióssy termében
Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesület információs
sátra,Waldorf játszóház
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Lakner Bácsi Gyermekszínháza, a második világháború után félbeszakadt
hagyományokat kívánja folytatni. A két világháború között
fogalom volt Lakner Artúr neve és az általa alapított gyerekszínházé,
amely olyan tehetségeket indított el a pályán, mint Ruttkai Éva,
Harkányi Endre vagy Galambos Erzsi. Aztán Lakner Artúr meghalt
Auswitzban, a háború után leánya által újraindított gyermekszínházat
pedig hamarosan polgári csökevénynek minősítették és betiltották. A
rendszerváltás után újra elindult az intézmény, amely kisebb-nagyobb
kitérők után 2000. óta működik jelenlegi formájában.
– Nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem színészképző – vallja Aczél
András, a gyermekszínház igazgatója. – Mi itt nem ígérjük senkinek,
hogy színész lesz belőle, noha természetesen sok tanítványunk ezt
tervezgeti. Nem is lép fel mindenki, csak azok, akik már eljutottak arra
szintre, hogy színpadképesek. A foglalkozásokat inkább a személyiségfejlesztés
részének lehet tekinteni. Az biztos, hogy segítünk a
kommunikációs problémákon és az önbizalom zavarain, akár kevés,
akár túl sok van belőle a gyereknek.
Elméletileg tíz és tizenöt éves kor közötti gyerekek járnak az intézménybe,
de vannak néhányan, akik már idősebbek, ők régi tanodások,
akik megszerették, és ittragadtak. A legkisebbekkel, az öt-tíz
éves korosztállyal Levente Péter foglalkozik külön a Szidi Tanodában.
Ez a két háború közötti másik gyermekszínház-vezető, Rákosi
Szidi emlékét őrzi, aki dédanyja volt Levente Péternek.
A gyermekszínház kezdetben musicalrészletekkel, kis jelenetekkel
lépett fel jótékonysági rendezvényeken, öregek otthonaiban. Közben
rendszeresen keresték – és keresik a mai napig – tanítványokat gyerekszereplőnek
különféle színdarabokhoz, filmekhez, szinkronizálni.
Két évvel ezelőtt állították színpadra az első önálló darabjukat Fehér
Klára Mi, szemüvegesek című ifjúsági regényéből. Ezt játsszák most
országszerte, a darab kőszínházi bemutatója pedig november 12-én
lesz a Ruttkai Éva Színházban.
Lakner Bácsi
Gyermekszínháza
A Város Napja rendezvényei között szerepel a II. Intersport Nagykanizsa-
Zalakaros közötti országúti futóverseny. Az érdeklődők nevezhetnek
levélben a Kanizsai Futó és Szabadidősport Klub címére
(8800 Nagykanizsa, Rozmaring u. 22.) feladott, kitöltött nevezési
lappal, vagy az interneten www.kanizsaifutoklub.shp.hu honlapról
letölthető nevezési lap kitöltésével és viszszaküldésével a kanizsaifutoklub@
citromail.hu e-mail címre, illetve a helyszínen 8.00 órától a
Versenyközpontban, a Bolyai János Általános Iskola tornatermében.
Nevezési díj egyéni versenyzőknek 1500 Ft, váltóknak (3 fő) 3000
Ft/csapat. Rajt: Erzsébet tér – Hotel Centrál. Útvonal: Nagykanizsa
Vasemberház, Fő út, Petőfi Sándor utca, régi 7-es, kisrécsei elágazó,
Kendlimajor elágazó, Csapi, Galamboki tó, Galambok, Zalakaros.
Fuss el Karosra!
Légy ott a téren
péntek 13.00 óra
Az Arasinda együttes 1998-ban alakult Budapesten. Alapító tagjai
Nyitrai Péter és Hannah Berger. A kezdeti években a török népzene
egyik kötöttebb zenei ágával foglalkoztak, amelyet hazájukban
Musa Eroglu, Arif Sag, Muhlis Akarsu és Aºik Veysel képviselnek.
Ezzel egyidőben törökországi utazásaik során ismerkedtek
meg azzal a zenei világgal, amelyből a mostani
Arasinda együttes zenéi és feldolgozásai táplálkoznak.
Törökországban és a magyarországi törökség körében
élő barátaikkal való együtt zenélés és éneklés sokat
segített a hagyományos stílus megismerésében.
Népzenei feldolgozásaikban törekednek megőrizni
a népdalok autentikus megszólalásmódját, főként
az énekstílus és a saz baglama-játék tekintetében.
Számaik alapját a tradíció képezi,
amely a zenekar tagjaira egyénenként jellemző
improvizációs stílussal egészül ki.
Arasinda Együttes
szombat 17.00 óra
Légy ott a téren
A formáció a Tramps klubzenekarból nőtte ki magát, ahol a két fiatal
zenész kilencvennégy óta játszik együtt. Roy & Ádám első maxi
CD-je kilencvennyolc májusában jelent meg. A csapból is én folyok!
című dal hatalmas sikert aratott, mind a közönség, mind a szakma körében.
A fiúk pillanatok alatt a legnépszerűbb zenekarok közé
emelkedtek. A Tartsd életben! című debütáló album kilencvennyolc
szeptemberében látott napvilágot, nem titkoltan céljaként kitűzve az
élőhangszeres zene népszerűsítését.
Roy & Ádám
péntek 20.30
2007. április 19. Kanizsa - Városháza n
Nyereményjáték
„Városháza egykor és ma"
A korábbi évek hagyományainak megfelelően április 27-28-án
ismét megrendezésre kerül a Város napi rendezvénysorozat.
Tavaly a polgármesteri hivatal standja a városháza egykori, századfordulós
hangulatát elevenítette fel, mely nagy sikert aratott a lakosok körében.
Ezt a hagyományt ebben az évben is szeretnénk folytatni és a századfordulós
standot berendezni. A tavalyi szolgáltatások mellett idén a hivatal osztályai
meghatározott fogadási rendben ügyféltájékoztatót tartanak, melynek
keretében az érdeklődők felvilágosítást, nyomtatványokat is kérhetnek egyes
ügyekkel kapcsolatban.
A Város napi rendezvény alkalmából nyereményjátékot hirdetünk. Aki az
alábbi kérdésre tudja a helyes választ, értékes ajándékot nyerhet.
Kérdés: Hol állt 1873-ig a Városháza?
Leadási helyszín és határidő: A helyes válaszokat (a megfejtő nevével,
címével, telefonszámával) a Város Napja idején, április 27-28-án 10 órától
18 óráig kell bedobni a Polgármesteri Hivatal standjánál elhelyezett urnába.
Nyereménysorsolás: A helyes válaszadók között 10 db értékes
nyereménycsomagot sorsolunk ki, melyek átadására - postai értesítést
követően - a Polgármesteri Hivatalban kerül sor.
Pályázati felhívás.
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8) közös pályázatot hirdet a NAGYKANIZSAI
KÓRHÁZ ELNEVEZÉSÉRE.
A pályázat tartalma: Olyan személy életútjának, munkásságának hiteles ismertetése,
aki kimagaslóan sokat tett a kórház fejlődése érdekében. Méltó és
megérdemelt viselője lenne a Nagykanizsai Kórház nevéhez.
A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat az erre kijelölt Bizottság
végzi. Benyújtási határidő: 2007. április 30. Díjazás: A nyertes pályázót bruttó
50.000 Ft-ban honoráljuk.
A pályázat benyújtása: A pályázatokat „Névadó Pályázati Felhívás" jeligével
ellátva, hiteles dokumentumok másolataival, mellékletekkel felszerelve,
postai úton kérjük beküldeni az alábbi címre: Dr. Kovács József főigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza. 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Kanizsa Antológia No.5.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No. 5. számában való
megjelenésére és a kötet alcímének ötleteire.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva és merevlemezen, vagy CD-n kell
benyújtani (Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai
bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre
nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia No. 5-
ös számában a nyári könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók
tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2007. április 23.
Oktatási, Kulturális, Iijúsági és Sportbizottság
Felhívás a lakossághoz,
veszettség elleni védekezésre
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű
betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség
elleni vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992
októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal
a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es
sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák
által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és
nagyságú, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja
a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT
NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD
HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert j
vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez
mégis megtörténik az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a.) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú
fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő
lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárban. A jódtartalmú
fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos
lemosással eltávolítható.
Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség;
b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 14 napig az ebeket
megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre
vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát
segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fe a rókák
számára kihelyezett csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a
tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI
ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kéljük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok
szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA: 2007. április
17-től 22-ig
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Felhívás
2007. április 17-22. között végzik Zala megyében a rókák veszettség
ellen történő orális immunizálását. A rókák veszettség elleni immunizálásáról
szóló 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján
kör/jegyzőség területén 2007. április 17-től május 08-ig ebzárlatot, legeltetési
tilalmat, valamint egyéb intézkedéseket rendelek el, mely a
www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálható. Egyben az 2005. évi CLXXVI.
törvény az Állategészségügyről 43. §. (1) bekezdés alapján a fenti időszakban
kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.
Dr. Tóth Géza, Kerületi hatósági főállatorvos
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 +áfa 04.20 05.02 06.06 07.04 08:30
918/1. Arany János u. 5. volt óvoda 22.700.000 + áfa 04.20 05.02 06.06 07.04 09:00
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 +áfa 04.20 05.02 06.06 07.04 09:30
131/2. Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 04.20 05.02 06.06 07.04 10:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 +áfa 04.20 05.02 06.06 07.04 10:30
42.77/j Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 04.20 05.02 06.06 07.04 11:00
3<?20. Attila u. 4. volt nőtlen tiszti szálló 68.230.000 + áfa 04.20 05.02 06.06 07.04 11:30
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Kanizsa – 12 Pályázati eredmények 2007. április 19.
Koszorúzások, nemzeti ünnepek,
megemlékezések (56-os
Szövetség Zala Megyei Szervezete)
25 ezer Ft. Nemzetközi Zenei
Műveltségi és Népdaléneklési
Verseny (Általános Iskola
Kiskanizsa) 50 ezer Ft. Aranymetszés
Művészeti Napok Rendezvény
(Aranymetszés Alapítvány)
100 ezer Ft. Szivárvány
Énekegyüttes működési támogatása
(Aranymetszés Alapítvány)
300 ezer Ft. Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskar tábor, kórusfesztivál
koncertjei (Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola) 400 ezer Ft. A
Gimnázium Hiány galériájának
működtetése (Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola) 50 ezer Ft. 11.
Zemplén Győző Fizikaverseny
(Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola)
100 ezer Ft. Bojtár Népzenei
Egyesület (Bojtár Együttes működése)
200 ezer Ft. Bolyai Napok
rendezvénysorozatok (Bolyai
János Általános) 50 ezer Ft.
Nagykanizsa Város Vegyeskarának
működési támogatása
(Cantare Alapítvány) 600 ezer Ft.
13. Nemzetiségi Nap (Cigány Kisebbségi
Önkormányzat) 80 ezer
Ft. 3. Nagykanizsai Civil Szabadegyetem
(Civil Klub Közhasznú
Egyesület) 100 ezer Ft. Köszönet
Napja Jótékonysági Gálaműsor és
a Dél-Zalai Erőforrás Alapítvány
szervezése (Dél-Zalai Civil Fórum
Egyesület) 50 ezer Ft. Mező
Galéria támogatás (Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola) 50 ezer Ft. 5.
Dunántúli Regionális Roma Fesztivál
(Dunántúli Roma Vezetők
Szövetsége) 80 ezer Ft. Kiskanizsai
népviselet múltja és annak
feldolgozása és bemutatása
(Együtt Kiskanizsáért Egyesület)
80 ezer Ft. Eraklin Táncklub
2007. évi rendezvényei, működése
(Eraklin táncklub Egyesület)
100 ezer Ft. 4. Kreatív Művészeti
Fesztivál támogatása (Farkas Ferenc
Zene és Aranymetszés Művészeti
Iskola) 100 ezer Ft. Működés
(Fehér Kígyó Együttes) 80
ezer Ft. Családi Játéknap megrendezése
(Gyermekvarázs Alapítvány)
40 ezer Ft. Büki Pálné –
Dezső Ferenc 20. Század Tanúi
Nagykanizsán (Halis István Városi
Könyvtár) 50 ezer Ft. Kanizsa
Műhely: Takács László Irodalmi
Kör rendezvényei (Halis
István Városi Könyvtár) 50 ezer
Ft. Galéria 10. Önálló Kiállításának
támogatása (Hevesi Sándor
Általános Iskola) 100 ezer Ft.
Kamera ’67 Filmszemléken való
részvétel, eszközbeszerzés, a klub
40. évfordulójának megünneplése
(Hevesi Sándor Művelődési Központ)
50 ezer Ft. Gyermekszínházi
bérlet szervezése (Hevesi Sándor
Művelődési Központ) 150
ezer Ft. Kanizsai Nyári Színház
2007. (Hevesi Sándor Művelődési
Központ) 500 ezer Ft. Az 50
éves Kanizsa Fotóklub, jubileumi
fotóalbum elkészítése (Hevesi
Sándor Művelődési Központ) 100
ezer Ft. Koszorúzások, nemzeti
ünnepek, megemlékezések (Honvéd
Hagyományőrző Egyesület)
25 ezer Ft. Táncklub versenyeztetése
(HSMK Premier Táncklub
Egyesület) 100 ezer Ft. Köztéri
Alkotások Nagykanizsán c. kiadvány
támogatása (Informatikai
Kiadó Bt.) 100 ezer Ft. Magyarországi
fesztiválokon való részvétel
(Kanizsa Csillagai Művészeti
Egyesület) 100 ezer Ft.
Nagykanizsai Olajbányász Fúvós
Zenekar működéséhez (Kanizsai
Fúvós Egyesület) 100 ezer Ft.
Kanizsa Táncegyüttes 35 éves jubileuma
(Kanizsa Hagyományápoló
Egyesület) 300 ezer Ft. Zalai
Horvátok Kulturális Találkozója
(Kanizsai Horvátok Egyesülete)
100 ezer Ft. Második Nagykanizsai
Vonós Mesterkurzus
megrendezése (Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú
Egyesület) 250 ezer Ft. Alapítványi
Együttesek működési költségei
(Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány)
200 ezer Ft. Alapítványi
Együttesek koncertjeinek támogatása
(Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány) 600 ezer Ft. Zala
gyöngye táncegyüttes 10 éves jubileumi
műsora (Kiskanizsa Kulturális
Egyesület) 250 ezer Ft. Az
olvasókör rendezvényeinek támogatása
(Kiskanizsai Polgári Olvasókör)
100 ezer Ft. 2. Farsangi
Fánkfesztivál (Kodály zoltán Művelődési
Ház) 100 ezer Ft. Dél-
Zala Táncegyüttes támogatása
(Kodály Zoltán Művelődési Ház)
200 ezer Ft. Anima Gospel
Singers karácsonyi koncert (Kollonay
Krisztina) 50 ezer Ft. Kodály
Zoltán Kórustalálkozó
(Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola) 70 ezer Ft. Csontváry
nyomában országos pályázat
(Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola) 70 ezer Ft. Falunap (Közművelődési
és Városszépítő
Egyesület) 100 ezer Ft. Répafőző
Verseny (Közművelődési és Városszépítő
Egyesület 50 ezer Ft.
Kiállítás (Melega István Tihamér)
50 ezer Ft. Nagykanizsai Nagy-
Magyarország Emlékmű Kiadvány
(Mészáros József) 120 ezer
Ft. Az Igricek Együttes lemezkiadásának
költségeire, az együttes
működésére, fesztiválokon való
részvétel, útiköltség és hangszerek
beszerzésére (Móricz Zsigmond
Művelődési Ház) 200 ezer
Ft. Zenei sorozat ( Móricz Zsigmond
Művelődési Ház) 200 ezer
Ft. Kanizsai Esték Programsorozat
(Nagykanizsai Református
Gyülekezetért Alapítvány) 100
ezer Ft. Születés Hete ( Nagycsaládosok
Nagykanizsai Egyesülete)
100 ezer Ft. 2007. évi Fafaragó
tábor megrendezése (Nagykanizsai
Fafaragó Egyesület) 180
ezer Ft. Tungsram Hevesi
Versmondókör működtetése
(Nagykanizsai Fényforrásgyár
Demokratikus Szakszervezete)
150 ezer Ft. Honvéd Kaszinó
Színjátszó Körének színházi és
egyéb irodalomtörténeti bemutatói
(Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért
Alapítvány) 50 ezer Ft.
Nagykanizsai Honvéd kaszinó
Modern Tánccsoportja és Swans
Balett Csoportja működése, fesztiválon
való részvétel (Nagykanizsai
Honvéd Kaszinóért Alapítvány)
100 ezer Ft. Pedagógus
Női Kar támogatása (Pedagógusok
Szakszervezete) 80 ezer Ft. A
Dolgok arca könyv és hanglemez
(Pék Pál) 120 ezer Ft. Péterfy
Sándor tiszteletére rendezett Megyei
Tanulmányi Verseny
(Péterfy Sándor Általános Iskola)
50 ezer Ft. Októberi Esték
előadássorozat támogatása (Piarista
Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon) 40 ezer Ft. Virág
Benedek Szavalóverseny (Piarista
Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon) 100 ezer Ft.
Pintyőke Fesztivál (Pipitér Óvoda)
100 ezer Ft. Hangosítás és
felszerelés vásárlás (Radioaktív
zenekar) 50 ezer Ft. 2007. évi
Kulturális rendezvénysorozat
(Rozgonyi Polgári Egylet Közhasznú
Egyesület) 100 ezer Ft.
Városi Arany János Szavalóverseny
(Rozgonyi úti Általános Iskola)
50 ezer Ft. Rózsa Napok
megrendezése (Rózsa Óvoda) 40
ezer Ft. Képzőművészeti Kiállítás
Horvátországban (Szemenyey
Nagy Tibor) 100 ezer Ft. Gyermekjáték
és Tánctalálkozó (Szivárvány
Fejlesztő Központ) 50
ezer Ft. Szétkarcolt szavak című
verses napló kiadása (Szoliva János)
100 ezer Ft. Múzeumok éjszakája
(Thúry György Múzeum)
100 ezer Ft. Emlékülés Dr.
Kerecsényi Edit tiszteletére
(Thúry György Múzeum) 50 ezer
Ft. Utazás, szállás Abasár, Szekszárd
(Tüttő János Nótaklub) 150
ezer Ft. Ficánkoló (Vackor Óvoda)
50 ezer Ft. Olimpiák Hősei
című könyv (Zalai Sportmúzeumért
Alapítvány) 100 ezer Ft. Kiállítások
és kapcsolódó kulturális
rendezvények (Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképző
Iskokla) 50 ezer Ft.
Kulturális Alap 2007
Rohanó, arctalan és közömbös
korunkban nem könnyű az élet, s
a halál sem. Főleg akkor nehezülnek
ránk a napok, ha a bennünk
lévő értékeket, tehetséget, hallgatás,
elhallgatás övezi. Ahányszor
megesett már velünk, hogy valakiről
akkor tudtuk meg ki is volt
igazán amikor elveszítettük.
Örökre eltávozott közülünk Joó
Mihály öntőmester, a DKG-EAST
egykori dolgozója. 48 évet élt.
Kevesen tudják, ő öntötte az
Aradi Vértanúk, Batthyány Lajos,
Thury György, Széchenyi
István szobrait. Keze munkáját
dicséri a Turul szobor is. E mellett
rengeteg plakettet, érméket
öntött a városnak. A Felsőtemplomban
a szobrok restaurálásában
segédkezett. Emlékhelyeket
avattak, szenteltek fel az öntőmester
említése nélkül, míg mások
fürödtek a fényben. Ennél
nagyobb terhet már csak az jelentett
Joó Mihálynak, amikor
2002-ben a leépítések miatt, huszonegy
év folyamatos munkaviszony
után az állását is elveszítette.
Ezt már képtelen volt feldolgozni.
Testet, lelket gyötrő
embertelen világunkban még öt
évig küzdött. Ha nehezen is, de
tartotta magát, mígnem Húsvét
előtt tragikus körülmények közt
elhunyt. őrizzük meg emlékét!
Czene Csaba
In memoriam
JOÓ MIHÁLY
2007. április 19. Kanizsa – Ez+Az 13
Horoszkóp
Nyugalmas napjai gyökeresen megváltozhatnak.
Előfordulhat, hogy dolgozni
sem lesz kedve. Érzelmi életében a felesleges
zsörtölődés feszültséget okozhat,
de hamar megnyugtatja környezetét.
A hétvégén a saját jegyébe lép a Nap, és
beköszön életébe a nyugalom. Érzelmi
életében elgondolkodtató lépés előtt áll:
döntenie kell a szerelem vagy a barátság
között.
A hétvégén a Hold a jegyében időzik,
sőt találkozik a Vénusszal. Legyen önmaga,
ne azzal foglalkozzon, hogy másoknak
mi tetszene. Tervezzen kisebb
utazásokat.
Legyen óvatos az anyagiakat érintő döntéseiben.
A hivatalos okmányok, szerződések
aláírásánál tanulmányozza át az
apró betűs részeket is. Párkapcsolatában
pozitív fordulat állhat elő.
Kissé féktelenné válhat ezen a héten.
Legszívesebben habzsolná a lehetőségeket,
de nem bír el mindennel. A hétvégén
pihenjen, mozduljon ki a természetbe,
és a kapcsolata is erősödni fog.
Nyugalmas hétnek néz elébe, bár időnként
úgy érzi, hogy ez csak vihar előtti
csend. Aggodalomra nincs semmi oka,
néhány nap múlva minden a régi kerékvágásban
megy.
Élesen működnek megérzései, úgy tűnik,
mintha belelátna a körülötte élők
gondolataiba. Ha ráérez valamire, ne
használja fel mások ellen. A hétvégén
töltsön sok időt a szabadban.
Túlfűtött szenvedélyével felforgathat
maga körül mindent, ezért mozgalmas
napokra számíthat. Titkos szerelem jelenhet
meg az életében, ami arra ösztönzi,
hogy átalakítsa eddigi életét.
Tele van energiával, és ennek köszönhetően
előnyös döntéseket hozhat, akár a
családot, vagy a munkáját érintő kérdésekben.
Érzelmi téren is jó helyzetben
van, boldogságra számíthat.
Bár megfontolt embernek tartja a környezete,
mégis előfordulhat, hogy felrúgja az
önmagának felállított szabályokat. Ennek
csupán az az oka, hogy ezekben a napokban
önnek a szerelem legfontosabb.
Legyen nagylelkű mindenkivel, akivel
összehozza a sors. Teljesítse mások kívánságát
is, mert ez idővel a saját hasznára
válik. A hétvégén feltétlenül menjen
társaságba.
A Mars még az ön jegyében jár. Kerülje
a konfliktusokat, az összeütközéseket
másokkal. Hogyha türelmes, partnerkapcsolata
is harmonikus szakaszba érhet.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja önt és kedves családját
a 2007. április 22-én, 15.00 órakor kezdődő
Zalai Horvátok Kulturális Találkozójára
a Medgyaszay házba
Közreműködik:
􀁚 A nagykanizsai Rozgonyi úti Óvoda Horvát Csoportja
􀁚 Fityeházi Hagyományőrző Népdalkör
􀁚 Molnári Horvát Pávakör
􀁚 Murakeresztúri Horvát Asszonykórus
􀁚 Szepetneki Horvát Kórus
􀁚 Tótszentmártoni Kulturális Egyesület
􀁚 Kanizsai Horvát Kórus
􀁚 Kanizsai Horvát Néptánccsoport
􀁚 Beleznai, Tótszentmártoni, és a Tótszerdahelyi
Általános Iskola tanulói
SÜLE GUMI
AJÁNLATA
Nagykanizsa, Teleki u. 46.
Tel.: 93/326-190, 30/9274-396
Műhely: Nagykanizsa,
Levente út 32.
Tel.: 30/4242-676
Nyári gumi akció
Continental, Semperit,
Barum, Debica, Nokian
gumiabroncsok
kedvező áron
Akció a készlet erejéig tart!
Nyitva:
Hétfő-Péntek 8-17 óráig
www.sulegumi.hu
VEGYES TÁRS
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. április 19.
INGATLAN
Nk-án a Hunyadi úton 800
négyzetméteres (20 m x 40 m) telek
– társasház építésére kiválóan
alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5904K)
Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/319-7334 (5992K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével
eladó. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6008K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236
(6009K)
Bérlemény területen Csengery
út 33. szám alatt garázs eladó
vagy bérbeadó. Telefon: 30/574-
8600 (6018K)
Látóhegyen jó állapotban lévő
téglaépület 1000 m2 gyümölcsössel,
2 millió Ft-ért eladó. Ugyanitt
olcsó építési telkek vízzel, villannyal,
helyijáratú buszközlekedéssel
eladóak. Érd.: 93-325-778
(6022K)
Nk-án (Tűzoltólaktanyánál) jelenleg
is működő trafik betegség
miatt 200.000 Ft-ért eladó. Tel.:
30/413-1789 (6025K)
Nk-án, 1+2 félszobás, központi
fűtéses, erkélyes lakás hosszú
távra albérletbe kiadó. Érd.:
93/319-863 (18 óra után) (6023K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves,
ács, tetőfedési és szigetelési
munkákat, régi házak felújítását,
lépcsőházak burkolását, festését
vállalja. Érdeklődni: 70/503-
9407, 30/639-8825 (5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(Tv, hifi, video stb.) megjavítom.
Telefon: 20/510-2723. (6019K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072
(5986K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet,
stb. Érd.: 20/555-3014 (6005K)
Fuji Finepix S3000 ezüstszínű
digitális fényképezőgép,
3,2 megapixel felbontású,
6x optikai és 12x digitális
zoommal, 4 db akkuval, USB
kábellel, szoftverrel, memóriakártyával
eladó. Ára:
35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(6024K)
176 cm magas, 31 éves, barna
hajú, barna szemű férfi keresi
társát (lehetőleg nagykanizsait)
25-35 éves korig. Tel.:
30/450-4059 (6026K)
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Április 21. 19 óra
ZENÉS ESTÉK A
KISKASTÉLYBAN
ANAGYKANIZSAI IFJÚSÁGI
FÚVÓS ZENEKAR KONCERTJE
Helyszín: Képzőművészetek Háza
Belépődíj: 500 Ft
Április 26. 17 óra
MEIXNER BÉLAEMLÉKÜLÉS
A 30 éves Nagykanizsai Tudományos
Kutatók Egyesületének rendezvénye.
Helyszín: Képzőművészetek Háza.
Belépődíj: nincs
Május 3 – 8.
HEVESI SÁNDOR
EMLÉKNAPOK
Május 3. 15 óra: Koszorúzás. 15.30 óra:
Színházi emlékhelyek Nagykanizsán – városi
séta. 16.30 óra: Szabó Liliana munkáiból
kiállítás a Medgyaszay Házban
Május 4-én és 7-én 19 óra: Hárman a padon –
színmű, a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház előadása..Helyszín: Medgyaszay Ház
Május 8. 15 óra: A Hevesi Sándor vers- és
prózaíró pályázat eredményhirdetése
15.30 óra: „Itt éltünk köztetek” – A
Hevesi Sándor versmondókör irodalmi
összeállítása
Helyszín: Medgyaszay Ház
Masszírozást vállalok (frissítő,
alakformáló, talp)! Hívásra
házhoz megyek! Tel.:
30/481-2323 (6012K)
Állás – Állás – Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
kőműves szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
bútorasztalos szakirányú megegyezés szerint
szerkezet lakatos szakirányú megegyezés szerint
hegesztő szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás szakirányú 65.500 Ft
úszómester szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
szállodai gondnok (német nyelv) szakirányú 100.000 Ft
étteremfőnök (német nyelv) szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú 80.000–100.000 Ft
felszolgáló (német nyelv) szakirányú 90.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú 65.000 Ft
tehergépkocsi vezető (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
faipari ügyintéző (német nyelv) szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
marketing asszisztens szakirányú 100.000 – 110.000 Ft
területi képviselő (angol nyelv) főiskola 250.000–300.000 Ft
gépészmérnök főiskola megegyezés szerint
villamosmérnök főiskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő megváltozott: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 és
13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Somogyi Kaputechnika
Nagykanizsa, Király út 9-11.
􀂊 Garázskapuk, ipari kapuk
􀂊 Távvezérelt kapu
mozgató automatikák
􀂊 Lakatosipari munkák
􀂊 Kovácsoltvas kapuk,
kerítések, korlátok
Folyamatos akciók!
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete április
27-én pénteken 15.30-kor
a kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását,
amelyen Tájékoztató cukorbetegek
részére a táplálék-
kiegészítőkről” címmel
tart előadást Martonné Lakos
Klára.
Sajtótájékoztató keretében jelentették
be a Kanizsa Box Klub
vezetői, hogy április huszonnyolcadikán
tizenhét órától a Nagykanizsa
Torna Egylet Sportcsarnokban
Magyarország ökölvívó
válogatottja Szerbia nemzeti csapatát
látja vendégül. Draskovics
Szilárd, az egyesület elnöke külön
kiemelte, hogy a tavalyi
rendkívül sikeres rendezésű
kadett országos bajnokság hozadéka
ez a lehetőség, melyhez természetesen
a város vezetése és a
szponzorok is hathatós segítséget
nyújtottak. Előreláthatólag
(kadett, junior és felnőtt kategóriákban)
tizenöt pár mérkőzését
izgulhatja majd végig a remélhetőleg
szépszámú közönség. Az
öklözők között Korpics Miklós
vezetőedző reményei szerint ott
lesz a kanizsaiak nevét öregbítendő
Orsola Norbert és Korpics
István is. Előbbi kadett ötvennégy
kilogrammban, míg utóbbi junior
hatvankilenc kilogrammban
mérkőzne a válogatott összecsapáson.
S ha már Orsola Norbertről
szó esett, a fiatal reménység
az országos diákolimpián győzedelmeskedett
a serdülőknél
ötvennégy kilogrammban, de az
egész kanizsai küldöttség kitett
magáért, mivel huszonegy és fél
(úgymond) olimpiai pontot szereztek
végül a fóti viadalon.
Polgár László
Ismét szőnyegen voltak az NTE
1866 MÁV dzsúdósai, akik közül
Zakál Mónika és Kisjós Dávid az
egyetemisták és főiskolások országos
bajnokságán szerepelt a fővárosi
Honvéd-csarnokban. Előbbi a 63
kilogrammosok mezőnyében harmadik
helyet szerzett, míg utóbbi
sportoló 66 kilogrammban, nagy sikert
aratva, az első helyen végzett.
A Regionális Bajnokság 3. fordulóját
Nagyatádon rendezték
meg diák és serdülő korcsoportban,
melyen az NTE-t tizenegy
cselgáncsozó képviselte, akik három
arannyal, négy ezüsttel és
egy bronzzal jöhettek haza Kanizsára.
A remek eredmények közül
Horváth Ádám (10 év alatti) 32
kg-ban második lett csakúgy, mint
Huszár Martin (10 éves) 33 kgban.
A 11 éveseknél Lukovits Balázs
66 kg-ban lett első, hasonlóan
Csöndör Olivérhez, aki 35 kg-ban
nem talált legyőzőre. Ebbe a korosztályban
jutott egy második
hely is NTE-s fiatalnak, azt Orsós
György szerezte 29 kg-ban. A 12
évesek kategóriájában Csonka Richárd
38 kg-ban elsőként zárt,
míg Horváth Benedek a 30 kg-ban
végzett másodikként. A serdülőknél
Horvát Tamara 40 kg-ban egy
harmadik helyet hozhatott haza.
P.L.
Április 21-22-én a Cserháti
Szakközépiskola csarnokába rendezik
meg az ELMIB- Országos
Kötélugró Diákolimpia döntőit I.,
II., illetve III. korcsoportban. A201
induló egyéniben és formációkban
méri össze tudását, ezúttal már külön
a leányok és a fiúk mezőnyében.
A résztvevők között számos
kanizsai ifjú sportolói is lesz, s a
versenyek szombaton 14, vasárnap
pedig 9 órától kezdődnek.
P.L.
A sakkozók NB I B-s bajnokságában
szereplő Aquaprofit
Nagykanizsai Tungsram SK II.
csapata négy mérkőzést is játszott
pontvadászatában. A Pénzügyőr
ellen idegenben nyertek
5:7-re, a Lövői SE ellen hazai
környezetben viszont kikaptak
5,5:6,5-re. Győrben ismét győztek
(7:5), majd a nagy derbi árnyékában
6:6-ot értek el a Zalaegerszegi
Csuti-Hydrocomp II.
ellen Kanizsán, így maradtak az
ötödik helyen csoportjukban. A
négy mérkőzésen kiemelkedett
Orsó Miklós teljesítménye, aki
három győzelmet jegyzett.
P.L.
Talán kissé meglepő, de kanizsai
szempontból rendkívül
örömteli eredményt hozott a sakk
csapatbajnokság legutóbbi fordulója,
melynek keretében az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram
SK a Zalaegerszegi Csuti-
Hydrocomp csapatát fogadta. Azt
is írhattuk volna, hogy a másodiknak
volt vendége a tabella
élén álló együttes, hogy aztán a
találkozó után már forduljon a
kocka, hiszen a kanizsaiak 9:3-ra
győzték le ellenfelüket, s ezzel ha
fél ponttal is, de átvették a vezetést
a bajnokságban. Polgár Judit
is asztalhoz ült, de mérkőzésének
érdekessége, hogy ezúttal sem
nyert, csak döntetlent ért el
Gyimesi Zoltán ellen az első táblán.
A győzelem aránya (a három
hazacsempészett Eb-résztvevővel
együtt) azonban így is szenzációs
– ahogy a kanizsaiak a meccs
után fogalmaztak, s Papp Nándor
csapatvezető szerint életet leheltek
a már simának tekintett bajnokságba.
A számolgatás mindenesetre
elkezdődött már csupán
azért is, hiszen mindössze három
forduló van hátra a szezonból.
P.L.
A baseballozók bajnoki idénye első
fordulójában a még mindig rekordbajnokként
számontartott kanizsai
Hangyák Jánossomorjára utaztak.
A Nagykanizsa Ants-nek a nyitányon
ugyanaz a csapat volt az ellenfele,
mint a két héttel korábbi kupakezdéskor.
Akkor hazai pályán nehezen
született meg a 3-2-es győzelem,
legutóbb viszont vendégként 6-2-re
nyertek a dél-zalaiak. Az NB II-ben
szereplő Nagykanizsa Red Ants is
vette az első akadályokat, hiszen
előbb az Érdet verték 15-10-re, majd
az Óbuda Brick Factory II-t 29-1-re.
P.L.
Nemzetközi felkészülési mérkőzést
vívott a Nagykanizsa
Demons amerikai futball csapata
a Zagreb Thunder alakulata ellen
a Mindenki Sportpályáján. A
szépszámú szurkolósereg előtt
játszott összecsapáson végül a
vendégek nagyobb tudása és dinamikája
döntött, s nyertek 22-6-
ra az április 29-i bajnoki nyitányra
készülő kanizsaiak ellen. A
Démonok akkor a Budapest
Wolves II. legénységét fogadják
15 órától a már megszokott
meccs-helyszínükön.
P.L.
Ha a női kosárlabdázók legfelső
osztályában a BEACÚjbuda
a kanizsaiak ellenfele,
garantált a fokozott izgalom, s
ez a legutóbbi két alkalommal
sem volt másképp. Az idei első,
egyben alapszakasz-záró dél-zalai
összecsapásukon a fővárosiakat
a Kanizsai Vadmacskák SE
kétszeri hosszabbítás után gyűrte
le 97-93-ra, ami azt is jelentette,
hogy az első szakaszban
sem maradtak Völgyi Erikáék
hazai győzelem nélkül, összesítésben
pedig a 13. helyen végeztek,
megelőzve így az egyetemistákat.
Aztán milyen az, ha valami
beindul, nos, a KVSE már a 12-
14. helyért “kiírt” alsóházi rájátszásban
legutóbb ismét a BEACot
fogadta, s ezúttal is jól küzdöttek
a tréner, Gábor Erzsébet
lányai, mivel másodszor is sikeresek
voltak, ezúttal végül 76-68
állt az eredményjelzőn. Ráadásul
már hosszabbításra sem volt
szükség, annál inkább Völgyi
Erika, Varga Zsófia és Horváth
Adrienn pontjaira, illetve Horváth
Bianka lepattanóira. Röviden,
ezzel öt győztes mérkőzésnél
járnak a Vadmacskák a bajnokságban,
akik legközelebb a
Vasas-Csata csapatához látogatnak.
P.L.
2007. április 19. Kanizsa – Sport 15
A „Vihar” A végére összejött
elsöpörte őket
Győztek
a hangyák
Életre keltették a bajnokságot
A lenti
rangadón
döntetlen
Két nap
kötelezés
Számos szép eredményt hoztak haza
Április 28-án itt lesznek a szerbek
16 Kanizsa – A város napja 2007. április 19.
XIX. évfolyam 17. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. április 26. Kanizsa Fotó: Horváth Attila
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
Morvai Krisztinának a 2006.
október 23-i eseményeket bemutató
fotó és dokumentum anyagából
rendezett kiállítást a városi
könyvtárban. A megrázó tárlatot
az egyesület elnöke Kóré Péter és
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő nyitotta meg.
– Életem során nem tapasztaltam
még olyat, hogy ártatlan embereknek
maradandó sérüléseket
kellett volna elszenvedni a gumibot-,
illetve a fegyverhasználat
miatt – mondta Cseresnyés Péter.
– Felmerülhet a kérdés, hogy vajon
ezek az események véletlenül
történtek így, csak az történt,
hogy több ezer lelkes, elkeseredett
ember kiment az utcára, vagy az
egész egy megrendezett akció
volt, ami esetleg valakinek, vagy
valakiknek az érdekében állt? Vajon
rendőrök voltak-e a rendőrruhákban?
Véletlen-e, hogy ezek a
rendőrök azonosíthatatlanok voltak?
Történt-e az ügyben vizsgálat?
Megállapították-e hat hónap
elteltével, hogy ki a felelős a történtekért?
Vagy csak kitüntetésre
érdemes embereket találtak, akik
bántották az ártatlan tömeget? –
tette fel a kérdést a politikus, akinek
véleménye szerint az is felvetődik,
nem az e a hatalom célja,
hogy az emberek féljenek, s ne
merjenek kiállni a céljaikért egy
olyan helyzetben, amikor tűrniük
kell, mert napról-napra nehezebben
élnek.
Cseresnyés Péter kijelentette,
fel kell emelni a szavunkat az embertelen
bánásmód ellen, mert ha
nem tesszük, a hatalom a jövőben
is elkövethet hasonló túlkapásokat.
A kiállítás megnyitója után az
érdeklődők megtekintették a
rendőrattak fájdalmas pillanatait
rögzítő, Pesty László által készített,
Megsebzett ünnep című dokumentumfilmet
is, amely ingyen
letölthető a www.pestylaszlo.com
honlapról.
H.A.
Akit
gumibotoznak,
az szokott
sírni
A hét elejére kértek tárgyalási
időpontot Marton István polgármestertől
a kanizsai mélygarázsokat
egyelőre el sem kezdő
Silóparking Hungary Zrt. vezetői.
Ezen az építkezés csúszásáról
egyeztettek volna városunk
első emberével. A szakembergárda
azonban nem érkezett
meg. Csak egy mentegetőző, a
vezetők betegségére hivatkozó
e-mailt küldtek maguk helyett.
Így továbbra sem tudjuk meg,
az Erzsébet téri gödrökből lesznek-
e mélygarázsok.
Mára egyre többen kételkednek
abban, hogy a Litter Nándor által
a Silóparkinggal megkötött beruházói
szerződésből valóra válik-e
bármi is.
Az elmaradt egyeztetés okán
telefonon megkerestük a Silóparking
felügyelő bizottságának
elnökét, Nagy Gábort. Érdeklődésünkre
sűrű köhécselés közben
– az e-mail tartalmával némiképp
ellentmondásba keveredve
– azt mondta, személy
szerint ő három hete betegállományban
van, ám Kanizsára
küldött két kollégát. ők azonban
valamilyen oknál fogva nem érkeztek
meg. Hogy miért, azt
nem tudja. Kérdésünkre, hogy
beszélhetnénk-e a kijelölt munkatársakkal
Nagy Gábor kitérő
választ adott. Beszélgetésünknek
ennél a pontjánál azt mondta,
ő az egészről nem tud semmit.
Csak leküldte őket. Egyébként
meg senki sem nyilatkozhat.
Keressük meg a cég vezérigazgatóját,
dr. Körösfalvi Ilonát.
Az általa adott hétjegyű vezetékes
számon. Felvetésünkre,
hogy ez a szám biztosan nem létezik,
azt mondta, nem emlékszik
rá pontosan, nézzük meg az
építkezés helyszínén elhelyezett
projekt-táblán.
A szóban forgó táblán valóban
több telefonszám szerepel, ám dr.
Körösfalvi Ilonáé nem.
Az ügy részleteiről érdeklődve
Marton István polgármester lapunknak
elmondta, őt is meglepte
a cég vezetőinek távolmaradása.
A helyzetet megítélve úgy tűnik,
a város első embere is megelégelte
az időhúzást. Azt
mondta, a hivatal jogászaival
megvizsgáltatja a Silóparkinggal
még az előző ciklusban készített
szerződést. Ennek eredményének
ismeretében döntenek
a további, végső esetben jogi
lépésekről. A napokban
ugyanis aktuálissá válik az elkerített
közterület használatáért
járó, mintegy 2,5 millió forint
megfizetése.
A legrosszabb esetet firtató
kérdésünkre, azaz, ha meghiúsul
a beruházás kötelezni fogják-e a
céget a terület eredeti állapotának
visszaállítására, a polgármester
azt válaszolta, magától érthetődő.
Az is járható út lehet, hogy a város
saját zsebéből végzi el a helyreállítást,
amelynek költségeit bírósági
úton érvényesítik majd.
Horváth Attila
Mélygarázs-építés: mindenki beteg
El sem kezdett építkezés, beteg beruházó. Nincs aki ásót fogjon.
Halász Gyula, az SZDSZ ügyvivője
a Föld Napja kapcsán a
környezetünket fenyegető veszélyekre
hívta fel a figyelmet minapi
sajtótájékoztatóján.
– Az ENSZ már kibocsátotta az
erre az évre szánt jelentéseinek
két fejezetét, amely sajnos, apokaliptikus
képet fest a Föld jövőjéről.
Azt vizionálja ugyanis,
hogy a következő években átlagosan
két-három fokkal is emelkedhet
a Föld hőmérséklete, új
betegségek jelenhetnek meg, a
növény- és állatvilág húsz-harminc
százaléka pedig eltűnhet.
Magyarország pedig Európa
egyik legveszélyeztetettebb országává
válhat, ahol jelentősen
csökkenhet a talajvízszint, s
ugyancsak újabb betegségek jelenhetnek
meg. Elérkeztünk tehát
ahhoz a ponthoz, amikor a környezet
védelméhez kapcsolódó
intézkedéseket már nagyon komolyan
kell venniük a különböző
kormányoknak. Az a probléma,
hogy a legnagyobb ipari potenciállal
rendelkező országok igyekeznek
ezt a klímajelentést súlytalanná
tenni.
Halász Gyula azt mondta: ez az
évszázad a víz évszázada lehet,
ugyanis helyi háborúk alakulhatnak
ki a víz megszerzésért, legfőképpen
Afrika irányából pedig a
társadalmi békét is veszélyeztető
népvándorlás indulhat el. Ennek
megelőzésére széles felvilágosító
munkára, tudatosabb környezetgazdálkodásra
van szükség. E tekintetben
pedig Nagykanizsán is
fontos feladatok várnak ránk, véli
a képviselő.
– Fontos lenne a környezetszennyezés
csökkentése, a levegőszennyezés
mérséklése az elkerülő
utak és újabb kerékpárutak
építésével, s egyfajta szemléletváltásnak
is be kellene következnie
a lakosság körében – mondta.
– Szeretnénk bevonni ebbe a
munkába az iskolákat is, s minél
szélesebb körben felvilágosítani a
diákokat. Ki kellene tiltani a városközpontból
az átmenő teherforgalmat,
a városközpontban kerékpárutat,
ahol pedig erre nincs
lehetőség, ott kerékpársávot kell
építeni, kialakítani.
Halász Gyula hozzátette, pártja,
az SZDSZ országszerte, így
Nagykanizsán is szeretne létrehozni
úgynevezett Zöld Klubokat,
amelyek politikamentesen
segítenék a környezetvédelem
ügyét. Egyúttal azt javasolja a város
vezetésének, hogy tekintsék
át a költségvetést, milyen forrásokból
lehetne bővíteni a kerékpárhálózatot,
amelyre hamarosan
pályázati pénzek is igénybe vehetők
lesznek majd.
H.A.
Ifjúsági lovas Európa Bajnokságot
kíván rendezni Nagykanizsán a
Kanizsa Lovas Klub (KLK), ám
előbb egyfajta főpróbaként az Alpok-
Adria Kupa keretében a hagyományos
militaryra kerül sor a Csónakázó-
tónál. Az EB előkészítését
ellenőrző Dr. Giulio Pocci, a FEI, a
Nemzetközi Lovas Szövetség műszaki
delegáltja azonban minapi
sajtótájékoztatóján rámutatott, a
military-pálya jelen állapotában
nem felel meg a követelményeknek,
ezért nagy munka előtt állnak
a szervezők, hogy alkalmassá tegyék
a versenyre a horgászok, teherautók,
erdészeti és mezőgazdasági
gépek, no meg a motorkroszszosok
által tönkretett pályát.
– Júniusban tizenegyedik alkalommal
ad otthont Nagykanizsa
a military-versenynek, amely
már ötödik alkalommal lesz nemzetközi
kitekintésű – mondta a
sajtótájékoztatón Bene Csaba, a
Fidesz-KDNP önkormányzati
képviselője. – Azért fontos számunkra
ez a verseny, mert 2009
tájékán Ifjúsági Európa Bajnokságot
szeretne rendezni a Kanizsa
Lovas Klub.
A szervezők nevében Dobri Lajos,
a Kanizsa Lovas Klub alelnöke
elmondta, az EB-t megelőzően
egy főpróbára nyújt lehetőséget a
FEI, a Nemzetközi Lovas Szövetség.
Ugyanis, hogy megkapják-e
a rendezésre a jogot a kanizsaiak,
attól függ majd, hogy mennyire
lesznek sikeresek a júniusi military
lebonyolításában. Ebben
azonban nem lehet hiba, hiszen a
2 Kanizsa – Közügyeink 2007. április 26. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Horváth Attila
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA
8800 Nagykanizsa, Ady E. u.1
Tel./Fax.: 060-93/516-670, Tel.: 06-93/516-671
E-mail: nakkik@nakkik.hu , Honlap: www.nakkik.hu
Kamarai szolgáltatásajánló – Milyen előnyöket kínálunk?
Díjmentes szolgáltatások kamarai tagoknak
􀂊 Széchenyi Hitelkártya ügyintézés regisztrációs díjmentesség
􀂊 Üzleti információk beszerzése a kamarai hálózaton keresztül
Üzleti @Hálón szolgáltatás igénybevétele
Vállalkozói @dattár információnak hasznosítása
􀂊 Kamarai Hírlevél
􀂊 Az Üzleti 7 című kamarai lap megküldése
􀂊 tájékoztató előadásokon, konzultációkon való részvétel
􀂊 iparjogvédelmi tanácsadás
􀂊 internet hozzáférés az ügyfélszolgálatokon
􀂊 szakképzési tanácsadás, tanulószerződés kötés,
képzőhely minősítés
􀂊 szakmai szakértői névjegyzékbe való felvétel
Kedvezményes szolgáltatások kamarai tagoknak
􀂊 országosan egységes kamarai tagkártya – 3-50% közötti kedvezmény
ingyenes jelentkezés kedvezményt nyújtó vállalkozásnak
􀂊 okmányhitelesítés 50 % kedvezmény
􀂊 mestervizsgadíj 25 % kedvezmény
􀂊 informatikai eszközbérlés
Cégkivonat egységes áron: 3.000 Ft + áfa
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
SZDSZ:
Apokaliptikus
kilátások
KLK:
EB-t rendeznénk
a tönkretett pályán
klub már rutinosnak számít e téren.
A pálya azonban – ahogy dr.
Giulio Pocci fogalmazott – most
még brutális állapotban van. Ennek
ellenére Dobri Lajos abban
bízik, nem járnak úgy, mint Gyárfás
Tamásék a futballal. A lovas
nemzetek kevésbé rivalizálnak
egymással, s a kanizsaiak megkaphatják
a rendezés jogát.
Dr. Giulio Pocci azonban arra
figyelmeztetett, addig még nagyon
sok munkára van szükség.
– Ahhoz, hogy sikeres legyen a
rendezvény, még rengeteg munkára
van szükség – hangsúlyozta.
Brutális pálya. Tönkretett akadályok, kerékszántotta talaj.
– Rendbe kell tenni a területet,
fel kell újítani az akadályokat és
újabbakat kell készíteni. Dobri úr
azonban biztosított arról, hogy a
versenyt megelőző héten mindent
rendben találunk. A militarypálya
nagyon rossz állapotban
van, munkagépekkel fel kell lazítani
a talajt és megfelelő talajviszonyokat
kell teremteni, ugyanis
jelenleg nagyon kemény a föld.
Dobri Lajos arra hívta fel a figyelmet,
hogy a pálya teljes szakaszán
újra meg újra jelentős károkat
okoznak a motokrosszosok,
a rajta áthaladó teher-, illetve mezőgazdasági,
erdészeti gépek, valamint
a tóhoz járó horgászok,
akik szinte a partig közlekednek
autóikkal. Dobri úgy véli: minden
baj forrása megszűnne, ha a szóban
forgó terület kezelési jogát
megkapná a lovas klub. Az azonban
biztos, hogy az út és a pálya
között kialakítanak egy mély árkot
annak érdekében, hogy járművel
ne lehessen keresztülhajtani
a területen.
H.A.
– Pénteken este kilenckor
gyalog vág neki a Pilisen át vezető
mintegy negyven kilométeres
éjszakai útnak az ország
minden részéből jövő kemény
mag az észak-budai Békásmegyer
HÉV megállójából. Az embert
próbáló évenkénti zarándoklat
útvonala: Békásmegyer –
Nagykevély – Csobánka-Szentkút
– Pilisszentkereszt – Kétbükkfa-
nyereg – Esztergom. Szívesen
ajánlják fel fáradságukat
nemzetünkért, mert tudják, Isten
a jókedvű adakozót szereti. Céljuk,
hogy a vértanú prímás halálának
évfordulóján részt vegyenek
a május 5-én féltizenegykor
az esztergomi Bazilikában Erdő
Péter érsek által bemutatott misén.
A csatlakozni kívánók Kanizsán
a Szent József plébánián
érdeklődhetnek – tájékoztatta lapunkat
Horváth Lóránt
plébános.
Mindszenty hatvan éve mondott
szavai akár ma is elhangozhatnának:
ha a katolikus iskoláinkat
kiéheztetni akarják, megvonván
tőlük az államsegélyt, mondván,
tartsák fenn azokat a maguk
erejéből a katolikusok, akkor mi
erre azt feleljük: ez az államsegély
nem kegyadomány, hanem a
katolikus szülők adójának visszajáró
része.
􀁓
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola
diákjai legutóbb tavaly ősszel jártak
a franciaországi Nantes-ban,
az Európai Unió Comenius pályázatának
jóvoltából. Látogatásukat
a francia diákok a napokban viszonozták.
Faragó Zsolt, az iskola gyakorlati
oktatásvezetője lapunknak elmondta,
csaknem egy évtizedes
múltra tekint vissza kapcsolatuk a
Nantes-i Lycée Nicolas Appert iskolával.
A kanizsai diákok még
tavaly ősszel jártak Franciaországban,
s az ottani diákok mostani
látogatása tulajdonképpen a
múltkori szomszédolás viszonzása.
A huszonhárom francia diák
két hétig tartózkodott Nagykanizsán,
s látogatásuk során a kanizsai
fiatalokkal közösen szakmai
programokon vettek részt, amelyek
leginkább a megújuló energiahordozók
felhasználásához
kapcsolódtak.
A tanulók a látogatás élményeit,
tapasztalatait angol nyelvű útinaplókban
összegzik, amelyek felkerülnek
a világhálóra is.
H.A.
A Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI volt a házigazdája annak a
regionális konferenciának, melyet
a Nemzeti Szakképzési és
Fejlesztési Intézet szervezett a
Hátrányos helyzetű tanulók
reintegrációja témában. Nagy
Zoltán, a program vezetője elmondta,
második szakaszába érkezett
a Szakiskolai Fejlesztési
Program. A regionális műhelymunkában
a Nyugat-dunántúli régió
szakiskoláiból érkezett tanárok
vettek részt Kanizsán, de a
program részeként mind a hét régióban
szerveznek hasonló műhelymunkát
tavasszal és ősszel. A
szakképzésen belül a szakiskola a
leginkább elhanyagolt iskolatípus,
erre fért rá leginkább a fejlesztés,
hiszen a legnagyobb gondokkal
küzd, a legnehezebb gyerekek
kerülnek ide, és a legkevesebb
fejlesztési forrást fordítottak
rá eddig. A 2003-ban indult program
első köre 2006-ban lezárult.
A következő, 2011-ig tartó körben
hetven intézmény vesz részt.
Kidolgoztak egy újfajta, úgynevezett
kompetencia rendszert a
szakképzések megkezdéséhez.
Ennek nem az iskolai végzettség
az alapja, hanem az, hogyha
megfelelő kompetenciával rendelkezik
a gyerek, megkezdheti a
szakképzést, és akár kurens szakmát
is szerezhet. Nincs kizárva
senki a szakképzés megszerzéséből,
illetve ehhez, egy egyéves
programot fejlesztettek ki az első
körben. Az iskolák tulajdonképpen
ezt a szakképzést előkészítő
évfolyamot alkalmazzák. Ha valakinek
például nincs meg a
nyolc általános iskolája, beiratkozhat
az előkészítő évfolyamra,
és hogyha sikerül neki a tíz hónapos
tanfolyam elvégzése után a
szükséges kompetenciákat megszerezni,
akkor beléphet a szakképzésbe,
és akár kőműves, pincér
vagy szakács is lehet. A programban
résztvevő intézmények
jelentős támogatást kapnak a tananyag-,
az eszközök fejlesztéséhez
és a továbbképzéshez. Nagykanizsán
a felkészülési időszakot
követően ősztől a Zsigmody-
Széchenyi és a Thúry SZKI-ban
indul ilyen oktatás. A nappali
rendszerű szakképzést tizenöt
éves életkortól huszonkét éves
korig lehet megkezdeni, utána
már csak a felnőttképzés áll rendelkezésre.
A tapasztalatok azt
mutatják, betanított munkás, segédmunkás
gyakorlatilag sehol
nem kell. Egy olyan célcsoport
kaphat a szakmaszerzéshez lehetőséget
foglalta össze Nagy Zoltán,
akik valamilyen oknál fogva
lemorzsolódtak, kimaradtak. A
konferenciát meglátogatták az intézmény
testvériskolájából, Csáktornyáról
érkezett tanárok is.
B.E.
2007. április 26. Kanizsa – Közügyeink 3
Mindszentyre
emlékeznek
Zsigmondy:
A francia kapcsolat
Thúry SZKI:
A hátrányos helyzetű
tanulókért
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal!
(Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)
INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
􀂊 05.04-én 16 óra hétvégi
􀂊 05.08-án 16 óra hétközi
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban.
􀂊 05.03-án 16 óra könnyű és
nehézgépkezelő
(alap és típusvizsga)
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
A Szent József plébánia hívei pályázati úton új funkciót szánnak
az Alsótemplom melletti, felújításra megérett kolostornak. Ehhez
azonban fel kívánják mérni az igényeket. Ezért Horváth Lóránt plébános
tisztelettel kéri a város közösségét, hogy azok, akik szívesen
bíznák gyermeküket a 2008. őszén induló katolikus óvoda gondjaira
és azok, akik szívesen lennének a kialakítandó idősek otthonának
első lakói, jelentkezzenek a plébánián (Nagykanizsa, Ady út 15.)
személyesen, vagy telefonon (93/313-849) munkanapokon 8-10 és
16-18 óra között, valamint a sztjozsef.kanizsa@chello.hu címen
május 11-ig.
Óvoda
és/vagy öregotthon?
4 Kanizsa – A téma 2007. április 26. Fotó: Bakonyi Erzsébet
A rendőrség napja
A kormány határozata alapján
1992-től Szent György napján, április
24-én rendezik meg Magyarországon
a Rendőrség Napját. Ebből
az alkalomból a kanizsai rendőrkapitányságon
is nyílt napot tartottak. Az
érdeklődők bepillanthattak a kuliszszák
mögé, megismerhették a kapitányság
épülete előtt kiállított rendőrségi
járműveket. A drogmegelőzési
kiállítás bemutatta a különböző kábítószereket
és azok káros hatásait. Figyelemfelhívó
kiadvánnyal, szórólappal,
valamint bűn- és balesetmegelőzési
tanácsokkal látták el e
napon a rendőrök a civil vendégeket.
B.E.
Kanizsai díjazottak
A Halis István Városi Könyvtárban
adták át a József Attila
Megyei Versmondó Verseny
2007. évi nagykanizsai díjazottjainak
az elismeréseket. A megyei
versmondó versenyen Nagykanizsa
csapata első helyezést ért el.
A Péntek Imre, József Attila-díjas
költő, Gaál Zsuzsanna író és Török
Károlyné, a Zala Megyei pedagógiai
Intézet munkatársa által
alkotott zsűri döntése alapján I.
helyezést ért el Czupi Áron (Batthyány
Gimnázium). II. helyezett
Roósz Péter (Kiskanizsai Általános
Iskola). III. helyezett Megyes
Melinda (Hevesi Sándor Általános
Iskola). A Regősök húrján
dunántúli versmondó versenyre
Szanics Annamária (Murakeresztúr),
Czupi Dániel és Roósz
Péter jutott tovább.
B.E.
Sormáson a falu központjában egy Mercedes típusú nyerges-vontatóról
az úttestre zuhant egy présgép, a tizenkilenc tonnás
szerkezetből mintegy száz kilogramm hidraulika olaj folyt ki. A rakományt
a tűzoltók autómentő daru segítségével talpra állították,
majd visszaemelték a kamion platójára. Az útra kifolyt olajat a Közútkezelő
Kht. feltakarította, és az útburkolat sérüléseit kijavította. A
baleset, illetve a műszaki-mentés során személyi sérülés nem történt.
Jogellenes a vizitdíj?
Ferincz Jenő otthonosan mozog
már a bíróság berkeiben.
Talán ő az egyetlen, akinek az
OTP nem von le a számlavezetés
után zárlati díjat. Merthogy
két vállra fektette a vezető
bank jogászait. Most azzal kereste
meg lapunkat, hogy véleménye
szerint az egészségügyi
reform több pontja is törvényellenes,
ezért az illetékesekhez
fordul jogorvoslatért.
– Úgy vélem, hogy az egészségügyben
bevezetett új rendszer
több eleme is törvényellenes –
mondta lapunknak Ferincz Jenő.
– Az egyik ilyen rendelkezés,
amely szerint a háztartásbelieknek
és a tanulmányaikat éppen
befejezőknek is rögtön, haladék
nélkül, azaz például az érettségi
másnapjától egészségbiztosítási
járulékot kell fizetni. Ez szerintem
alkotmányellenes, ugyanis
az Alkotmánybíróság már több
határozatában is megállapította,
hogy csak azok kötelezhetőek járulékfizetésre,
akik önálló jövedelemmel
rendelkeznek. A másik
a vizitdíj kérdése, ami szerintem
ugyancsak alkotmányellenes, hiszen
ezt is a semmiért kell fizetni,
többletszolgáltatást nem kap
érte a beteg. Márpedig a társadalombiztosítási
ellátásokról
szóló, jelenleg is hatályos 1997.
évi LXXX. számú Törvény kimondja,
hogy a biztosított a társadalombiztosítási
díj megfizetésével
teljes körű jogosultságot
szerzett a társadalombiztosítási
ellátások igénybevételére.
Amennyiben ez valóban így van,
akkor számomra érthetetlen a vizitdíj
célja, tartalma. Ha az állampolgár
a társadalombiztosítási
díj befizetésével valamennyi
szolgáltatás ellenértékét megfizette,
akkor miért fizet vizitdíjat?
Vagy ha megfordítjuk a kérdést,
akkor mit kap a vizitdíjért cseré-
Egy újabb Kaán Károlyra
lenne szükség
Kaán Károly születésének 140.
évfordulója alkalmából az Országos
Erdészeti Egyesület és a
Zalaerdő Zrt. kiállítást rendezett
a Magyar Plakát Házban. A vándorkiállítás
anyagát Farkas Lajos
a Kaán hagyaték gondozója állította
össze. A tablókiállításon bemutatják
többek között származásának
adatgyűjteményét, tanulmányainak
fontos állomásait, tudományos
és természetvédelmi
tevékenységének részleteit, valamint
az Alföld erdősítési kezdeményezéseit.
A megnyitó ünnepségen
bevezető előadásában dr.
Pethő József, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke kiemelte:
– Az egyesület nagy tisztelettel
és örömmel csatlakozott a
vándorkiállításhoz, mert Kaán
Károly, az egyik legnagyobb magyar
erdészünk minden időben
aktuális. Azon kevés akadémikusok
egyike volt, aki iskolát teremtett
Magyarországon a magyar
erdőgazdálkodás területén,
és akinek útmutatása a mai napig
is érvényes. Jövetelének igazi
apropója azonban ezen a fontos
eseményen is túlmegy –
hangsúlyozta. – Kaán Károly,
Trianon előestéjén 1919-ben, 53
éves korában lett a magyar erdészek
vezérlő fénysugara. Nagyon
súlyos feladatot örökölt, és
abban a reménytelen helyzetben
sem a sirámaival foglalkozott.
Nem titkolta, nagy bajban van a
magyar erdészet. Most is egy
újabb Kaán Károly utódra lenne
szükségünk – mondta. – Rövid
időn belül meg kell találnunk ezt
az embert, aki felvállalja csapatával,
hogy ezt az ügyet jó irányba
viszi. Aki világosan meg meri
mondani a hatalom számára,
hogy egycsatornás rendszert
akarunk a magyar erdészet számára.
Erdészegységet a magánerdők
és az állami erdők között,
továbbá csatlakozni ahhoz a
Kán Károlyi elvhez, ami arról
szól, hogy természetszerűen, elvszerűen
gazdálkodjunk.
Dr. Pethő József azért jött
szívesen Nagykanizsára, az erdészet
egyik igazi otthonába,
Ferincz Jenő Dr. Péterfalvi Attilához fordul
2007. április 26. Kanizsa – A téma 5
Azt hiszem, egy labdarúgó Eb-pályázat elkészítésénél csupán
egy nehezebb dolog van. Nevezetesen az egy szavazatot sem kapott
kandidálás után napokkal véleményt formálni arról, amit
már minden fórumon agyon-, illetve kimagyaráztak. Szóval itt
volt nekünk ez a közös horvát-magyar „2012-es Európa-bajnokság-
projekt”, amit olyan jó lett volna elnyernünk. Aztán valahogy
mégsem sikerült. Sőt, mondhatnánk, sehogy sem sikerült.
Hiszen a lengyel-ukrán próbálkozás végül „bubkai magasságokban”
vitte át a lécet. Az persze, egy más kérdés, hogy lesz mit
rendbe tenniük nekik is. Mi viszont rögtön ízelítőt kaptunk abból,
milyen is a legújabb magyar virtus. Ugye, mint kiderült, a lufi kipukkadt.
A majd tizennégyezer oldalnyi pályázati anyag az UEFA
Végrehajtó Bizottságában sokakat nem érdekelt, pedig színvonalát
tekintve a bennfentesek állításai szerint, überelhetetlen volt.
Aztán lett belőle a mikszáthi „Fenn az ernyő, nincsen kas” -
igazság. Tehát valóban ízelítőt kaphattunk abból a hétköznapokból
is ismert modernkori viselkedésből, ami nálunk manapság
nagyon dívik, de mint az bebizonyosodott, országhatárainkon kívül
ezt nem eszik meg (mindig).
No, de ez még csak hagyján. Viszont hogy utána azonnal következett
a másikra, jelesül a horvát félre mutogatás, egyelőre a csúcsa
a dolgoknak. Ha van is igazságtartalma a vádaknak, az sem
ment minket attól, hogy még tisztességesen sem tudunk veszíteni.
Ahogy tapasztalhattuk ezt – mondjuk – a ‘90-es évek magyar labdarúgásában
– a futballpályákon. Válogatottunk minél nagyobb
dózisban kapta a gólokat, annál inkább rugdosódásba kezdett, hátha
sikerül végképp megutáltatni magunkat a világgal. Lehet, hogy
sikerült?
Azt azért halkan jegyeznénk meg csupán, hogy az egyesek által
bűnbaknak tekintett horvátoknál már volt aki egyértelműen fogalmazott
a szövetség berkein belül: „Igen, elbaltáztuk, ezért illendő is átadni
helyünket” – szólt az önkritika. Mintha nálunk a problémák
ilyen módon történő megfog(almaz)ása valahogy nem működne. De
sebaj, majd 2020 bizonyára a magyar sport évjárata lesz: akkor lenne
igazán remek dolog ugyanis mind a labdarúgó Európa-bajnokságot,
mind a Budapesti Olimpiát tető alá hozni. Addig meg úgyis van
időnk a szólamok gyártására, s a még nagyobb lufik felfújására...
Polgár László
A szép, színes, nagy
lufikat mindenki szereti
2003. augusztusában a horvát és az ukrán futball összecsapott – a
futballpályákon. Figyelem, Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, Zágráb,
telt ház (ahogy a képen is látható, hatalmas horvát várakozás), aztán
sima Dinamo Kijev továbbjutás a Dinamo Zagreb ellen. 2007-ben a
zöld asztalnál sem kaptunk mást, sajnos...
be? Az én megítélésem szerint
semmit, hiszen ugyanazt a szolgáltatást
kapja a vizitdíj megfizetése
után is, mint előtte.
– De a törvény azt sem zárja
ki, hogy más díjat is szedjenek az
egészségügyi ellátásért…
– Ez értelmezés kérdése, elismerem,
de az én értelmezésemben
egyértelmű, hogy a tbjárulék
megfizetésével valamennyi
ellátásra jogosulttá válik
a befizető. Az Alkotmánybíróság
több határozatában is kifejtette,
hogy ma Magyarországon
a szolidaritás elvén működik
a társadalombiztosítási ellátás.
Ez lényegében azt jelenti,
hogy aki fizet, az fizet azok után
is, akik valamilyen oknál fogva
nem fizetnek. Ha azonban áttérünk
az egyéni számlás rendszerre,
akkor a rendszer már
nem működhet a szolidaritási
elvvel együtt, ugyanis az egyik
kizárja a másikat. Aggályosnak
tartom azt az intézkedést is,
amely az orvosokra testálja, illetve
lehetővé teszi számukra,
hogy megvizsgálják, az adott beteg
fizeti-e a járulékokat? Adatvédelmi
szempontból erősen
helyteleníthető ez az intézkedés.
Másrészt azt is hibás lépésnek
tartom, hogy az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár egyáltalán
kiadta ezt a feladatot az
orvosoknak, miközben ez nem az
orvosok hatáskörébe tartozik,
hanem az OEP dolga lenne. Ez
olyan, mintha bemennék egy étterembe,
és a pincér azt kezdené
el firtatni, hogy az általa nyújtott
szolgáltatás ellenértékét legális,
adózott pénzből fizettem-e
ki. Ez nem tartozik a pincérre,
mint ahogy az orvosra sem tartozhatna
a járulékfizetés ellenőrzése.
Véleményem szerint tehát
ez a lépés is jogellenes.
Ferincz Jenő az üggyel kapcsolatban
levélben fordult az Egészségbiztosítási
Felügyelethez és
Péterfalvi Attila adatvédelmi biztoshoz,
s kérte a szerinte jogellenes
állapot felülvizsgálatát, valamint
a további lépések megtételét.
Ferincz Jenő jelezte, az
ügyben felkeresi a város országgyűlési
képviselőit is.
Horváth Attila
hogy ezt elmondhassa. A tizenöt
tablóból álló kiállítást Farkas
Dániel, Kaán Károly dédunokája
nyitotta meg. Megemlékező
beszédében felidézte
dédapja életútját, munkásságát.
Az emlékülésen Balogh László
önkormányzati képviselő, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke hozzászólásában
városunk szülöttét
Kaán Károlyt, az erdőmérnököt,
az erdészpolitikust, a természetvédőt,
az Alföld fejlesztőjét
köszöntötte, aki az 1920-
as évet követően, miután az ország
erdőbirtokai jelentős részét
elvesztette, egy csonka országba
mégis erdőt, azaz életet
tudott vinni, telepíteni. Az általa
telepített erdőkből azóta sem
szabadna elvenni, csak hozzátenni!
Végül bemutatta az iskola
könyvtárában található értékes
relikviát: Kaán Károly Természetvédelem
és a természeti
emlékek című 1931-ben kiadott,
száztíz képpel illusztrált egyik
fő művét, benne az eredeti dedikációval.
Feiszt Ottó, a
Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója
hozzászólásában felvázolta, hogyan
éltek a mai erdészutódok
Kaán Károly szellemi örökségével
és eszméi, elvei mennyiben
hatnak az érvényben lévő
szakmai törvények közepette,
amelyek alapján a XXI., vagy
talán már a XXII. század zalai
erdeinek érdekében is gazdálkodnak.
Befejezésül hangsúlyozta:
– Zalában az állami erdők
méltón a nagy erdész elődeik
munkájához, jó kezekben vannak.
A fogódzók nélküli mai világunkban
az erdészeknek is
szüksége van példaképre. Számukra
olyan példakép Kaán
Károly, aki minden gondolatával
és tettével elveihez és eszményeihez
tántoríthatatlanul ragaszkodva
szolgálta a magyar
erdőket és a magyarság boldogulását.
Ezért emlékeznek rá
szívesen a kiállítással is.
A vándorkiállítás megnyitó rendezvényének
műsorát a Hevesi
Sándor Általános Iskola tanulói
adták. Az előadások között verssel,
és vetített képekkel az emberi
lelket megnyugtató, gyönyörködtető
természetbe csalogatták. A
műsort Lengyák István pedagógus
állította össze. A következő helyszín
Mezőtúron lesz, Az Országos
Természet- és Környezetismereti
Verseny megnyitóján.
Bakonyi Erzsébet
6 Kanizsa – Városháza 2007. április 26. Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
fogadóórája május hónapban – a megszokottól eltérően – 2007. május 3-án
(csütörtökön) 13.30 órától lesz megtartva az Eötvös téri épületben.
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2007. május 2-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a IV számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
2007. május 4-e helyett 2007. május 11-én (pénteken) 17.00 órakor
tartja a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselő 2007. május 2-án szerdán
18,00 órakor lakossági fórumot tart a Király u. 31. belső udvar rendezésével
kapcsolatban. Helyszín: Nagykanizsa, Király u. 31.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselő fogadóórája
2007. április 27-én elmarad.
Képviselői fogadóóra
A II-IV számú Gyermek Háziorvosi Szolgálatok 2007.04.16-tól új telephelyen
a Dózsa György út 119. alatt működnek tovább. Telefonos elérhetőségek:
II. számú Gyermek Háziorvos – Dr. Teffer Éva 93/310-059, IV. számú
Gyermek Háziorvos – Dr. Kolonics Gyula 93/310-089.
Tanácsadások helye változatlanul a Hevesi u. 6. alatti tanácsadóban.
II. sz. GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György út 119. Háziorvos: Dr. Teffer Éva – Telefon:
310-059 (rendelési időben) 06/30/3760929 (rendelkezésre állási idő
alatt). Rendelési idő: hétfőn8.00-11.00, kedden 13.30-16.30, szerdán 8.00-
11.00, csütörtökön 13.30-16.30, pénteken 8.00-11.00.
Tanácsadás: hétfőn 11.00-14.00, helye: Hevesi u. 6.
IV. sz. GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György út 119. Háziorvos: Dr. Kolonics Gyula –
Telefon: 310-089 (rendelési időben) 06/20/8084-789 (rendelkezésre állási idő
alatt). Rendelési idő: hétfőn 13.30-16.30, kedden 8.00-11.00, szerdán 13.30-
16.30, csütörtökön 8.00-11.00, pénteken 8.00-11.00.
Tanácsadás: csütörtökön 11.00-14.00, helye: Hevesi u. 6.
Értesítés
gyermek háziorvosi szolgálatról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az
építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2007. évben 2 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú
rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási
napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.)
A pályázatokat 2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pályázati felhívás
A korábbi évek hagyományainak megfelelően április 27-28-án
ismét megrendezésre kerül a Város napi rendezvénysorozat.
Tavaly a polgármesteri hivatal standja a városháza egykori, századfordulós
hangulatát elevenítette fel, mely nagy sikert aratott a lakosok körében.
Ezt a hagyományt ebben az évben is szeretnénk folytatni és a századfordulós
standot berendezni. A tavalyi szolgáltatások mellett idén a hivatal osztályai
meghatározott fogadási rendben ügyféltájékoztatót tartanak, melynek
keretében az érdeklődők felvilágosítást, nyomtatványokat is kérhetnek egyes
ügyekkel kapcsolatban. A Város napi rendezvény alkalmából
nyereményjátékot hirdetünk. Aki az alábbi kérdésre tudja a helyes választ,
értékes ajándékot nyerhet.
Kérdés: Hol állt 1873-ig a Városháza?
Leadási helyszín és határidő:
A helyes válaszokat (a megfejtő nevével, címével, telefonszámával) a
Város Napja idején, április 27-28-án 10 órától 18 óráig kell bedobni a Polgármesteri
Hivatal standjánál elhelyezett urnába.
Nyereménysorsolás: A helyes válaszadók között 10 db értékes
nyereménycsomagot sorsolunk ki, melyek átadására – postai értesítést
követően – a Polgármesteri Hivatalban kerül sor.
Nyereményjáték
„Városháza egykor és ma”
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8) közös pályázatot hirdet
a NAGYKANIZSAI KÓRHÁZ ELNEVEZÉSÉRE.
A pályázat tartalma:
Olyan személy életútjának, munkásságának hiteles ismertetése, aki kimagaslóan
sokat tett a kórház fejlődése érdekében. Méltó és megérdemelt viselője
lenne a Nagykanizsai Kórház nevéhez.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat az erre kijelölt Bizottság végzi. Benyújtási határidő:
2007. április 30. Díjazás: A nyertes pályázót bruttó 50.000 Ft-ban honoráljuk.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat „Névadó Pályázati Felhívás” jeligével ellátva, hiteles dokumentumok
másolataival, mellékletekkel felszerelve, postai úton kérjük beküldeni
az alábbi címre:
Dr. Kovács József főigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza.
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Kórház elnevezés
2007. április 17-22. között végzik Zala megyében a rókák veszettség ellen történő orális immunizálását. A rókák veszettség elleni immunizálásáról
szóló 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzőség területén 2007. április 17-től május 08-ig ebzárlatot, legeltetési tilalmat, valamint
egyéb intézkedéseket rendelek el, mely a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálható. Egyben az 2005. évi CLXXVI. törvény az Állategészségügyről 43.
§. (1) bekezdés alapján a fenti időszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.
Dr. Tóth Géza, Kerületi hatósági főállatorvos
Felhívás
Tavaly a Polgármesteri Hivatal standja a Városháza egykori,
századfordulós hangulatát elevenítette fel, mely nagy sikert aratott a lakosok
körében. A tavalyi szolgáltatások mellett idén a hivatal osztályvezetői az
alábbi fogadási rendben ügyféltájékoztatót tartanak, melynek keretében az
érdeklődők felvilágosítást, nyomtatványokat is kérhetnek egyes ügyekkel
kapcsolatban.
Osztályvezetőinket mindkét nap az alábbi időpontokban kérdezhetik:
Óra Osztály
10-11 Okmányiroda, Adóügyi Osztály
11-12 Szociális Osztály, Gyámhivatal
13-14 Polgármester, alpolgármester, jegyző,
14-15 Közterület Felügyelet, Közigazgatási Osztály
15-16 Építéshatósági Osztály, Főépítész Iroda
16-17 Pályázat Iroda, Városfejlesztési Osztály
17-18 Művelődési Osztály, Titkárság
Dr. Kelemen Marcell
Ügyféltájékoztató
Az Arasinda együttes 1998-ban alakult Budapesten. Alapító tagjai
Nyitrai Péter és Hannah Berger. A kezdeti években a török népzene
egyik kötöttebb zenei ágával foglalkoztak, ezzel egyidőben törökországi
utazásaik során ismerkedtek meg azzal a zenei világgal, amelyből
a mostani Arasinda együttes zenéi és feldolgozásai táplálkoznak.
Népzenei feldolgozásaikban törekednek megőrizni a népdalok autentikus
megszólalásmódját, számaik alapját a tradíció
képezi, amely a zenekar tagjaira egyénenként
jellemző improvizációs stílussal
egészül ki.
Arasinda Együttes
szombat 17.00 óra
A M.É.Z. 1988-ban alakult, hogy tradicionális skót és ír zenét
játsszon, mely még ismeretlen volt akkoriban Magyarországon. Néhány
év folyamatos munkájával országos hírnévre tett szert, ebben
az is szerepet játszott, hogy 1993-ban a Jethro Tull előzenekara lehetett
annak budapesti koncertjén. Az első lemez 1995-ben jelent meg
hét év anyagának válogatásából, melyet a címe is jelez: BEST OF
M.É.Z. Ezt követte 1996-ban egy újabb, SOYEZ MYSTERIEUSES
címmel, s erről több szám megjelent egy angol nyelvoktató könyv
mellékleteként kazettán. Egyre inkább távolodva a tradicionális
hangzástól kialakult a M.É.Z. sajátos stílusa, melyben az együttes
szívesen nyúl más muzsikákhoz, hogy tovább színesítse a skót és ír
zenét úgy, hogy az igényesség mellett szórakoztató is maradjon.
Újabb kísérlet 1998-ban HOBO, a magyar blues kiválósága közreműködésével
készült magyar nyelvű lemez, A DUBLINI ÚTON. Ezt
követte a 2000-ben megjelent THE FAIRIES című album, mely talán
a legművészibb az eddigiek közül. Ez utóbbi lemezbemutató turnéjának
legrangosabb állomása volt a Pesti Vigadóban megrendezett
koncert-show, ami videón is megjelent 2001-ben. Lemezkiadójuk
ötlete folytán, ugyancsak 2001-ben, neves magyar előadók és zeneszerzők
közreműködésével készült el a LEMÉZLOVASOK című
remix-lemez.
A zenekar eddigi 15 éves fennállása alatt több tagcserét is megélt,
ezzel hangzásvilága is változott, előnyére. Az állandóságot
Kuklis Henrik alapító-énekes karakteres előadásmódja képviseli.
2003. októberében megjelent a M.É.Z. első koncertlemeze,
Tűztánc címmel, amelyen a tradiciónális ír-skót tánczenék sajátos
átdolgozásai mellett saját kompozíciók is találhatók. A koncertfelvételt
kiegészíti öt saját szerzemény stúdiófelvétele. A
Tűztánc CD (a M.É.Z. fennállásának 15. évét ünnepelve), hűen
tükrözi azt a zenei szabadságot, ami kapocsként szolgálhat a különböző
zenei kultúrák között.
M.É.Z. Együttes
szombat 18.10
Április 27-28.
Nagykanizsa Város Napja
Főtámogatók: Támogatók: Médiatámogatók:
Autó Kanizsa Kft.
Mecsek Füszért ZRt.
Ryno Kft.
Minden dalhoz fűződik egy emlék, minden emlékhez tartozik egy
dal... Az Oldies indulásának pillanatától azonos hullámhosszon van a
két „zenerégész” Szabó Gábor és Gulyás Attila. Zenei csemegéket és
a dalokhoz tartozó információkat kínálnak, de a felvételek korához
tartozó történelmi eseményeket is felvillantják. Műsorukban teljesítenek
kívánságokat is, és ebben az sem akadályozza őket, ha a hallgató
csak dúdolni tudja a kért dalt, azaz címét, előadóját nem ismeri. Kedvelt
része műsoruknak a „Mi volt akkor?” rovat. Ebben a hallgatók
neves dátumaihoz (születésnap, házasságkötés) köthető „aznapi” dalokat
és eseményeket mutatnak be.
Oldies Party
péntek 22.00 óra
Légy ott a téren!
Április 27. péntek
ERZSÉBET TÉR
GYERMEKSÁTOR
10.00-18.00 Levendula játszóház – kézműves foglalkozások
Királyi udvar, fátylak, díszek, pajzsok, palástok, ékszerek, koronák, bábok,
lovacskák készítése.
VÁSÁRTÉR
10.00-18.00 kézműves vásár és vásári finomságok
PARK
10.00-18.00 II. Főtéri kóstoló
10.00-14.00 Iskolák századfordulós bemutatója, hangulatképek
10.00-17.00 Régmúlt idők játékai
Ugróiskola, kukoricacsutkával építés, célbadobás, karikahajtás, gólyalábazás.
10.00-18.00 Utcazsonglőrök bemutatója
Fő ÚT
16.20 Huszárbemutató
16.30-17.10 Ünnepélyes zászlófelvonás
(a menetet huszárok, gólyalábasok, néptáncosok, zászlóforgatók,
dobosok kísérik az Erzsébet tértől a Deák térig)
17.10-17.30 Zászlóforgatás és dobpergetés, a Pavane Csoporttal
17.30-18.00 Gólyalábas verseny
NAGYSZÍNPAD
10.00-10.15 Városnapok nyitogató
A Kiskanizsai Általános Iskola diákjaival (kisbíró, rigmusok, néptánc)
Marton István polgármesteri köszöntője
10.15-12.00 A Zrínyi, a Hevesi, a Péterfy általános iskolák,
a Cserháti Sándor SZKI és a Lions Tánccsoport bemutatója
12.00-12.20 Kanizsai Kincsvadászat eredményhirdetése
13.00-13.40 Lakner Bácsi színháza
13.40-14.00 Hevesi Sándor Általános Iskola Akrobata csoportja
14.00-14.20 Bóka Gábor mesélő
14.25-15.00 A Szeredás Együttes gyermekműsora,
a nevetéstől mindenki a hasát fogja
15.00-15.40 Kanizsa Táncegyüttes
15.45 Bolyai Általános Iskola tánccsoportja
15.50-16.20 Térzene a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekarral
18.00-18.15 Gólyalábas verseny eredményhirdetése
18.15-19.00 Arasinda Együttes világzenei koncertje
19.15-20.00 Innocentes koncert
20.30-22.00 Roy & Ádám koncert
22.00-24.00 Oldies Utcabál a Kanizsa Rádió két műsorvezetőjével,
Szabó Gáborral és Gulyás Attilával
MEDGYASZAY HÁZ
Ingyenes mozi a volt moziban
Rajzfilmvetítés: 13.00-13.45 Sebaj Tóbiás, 14.00-14.45 Dr. Bubó,
15.00-15.30 Mézga család. Nagyjátékfilm vetítés:
16.00-17.30 Konyec - Az utolsó csekk a pohárban (100 perc)
19.00 Ünnepi Közgyűlés
KIEGÉSZÍTő PROGRAMOK
10.00-18.00 Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató
09.00-12.00 Kanizsai kincsvadászat
14.00 IV. Kreatív Fesztivál a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskolában
16.00 Aradi udvar Nagykanizsa – Zalaegerszeg Sakkverseny,
100 táblás csapatmérkőzés
Kisvonat a keleti városrésztől a Vásárcsarnokig egész nap
Batthyány gimnázium focipálya, 27 órás foci
14.00-18.00 Véradás a Vasemberház Dióssy termében. Élettér Állat- és
Természetvédelmi Egyesület információs sátra,Waldorf játszóház,
és még sokan mások.
Nagykanizsa Város Napja A 2000-ben baráti társaságból alakult Tüttő János Nótaklub tagjai
nem győzik a meghívásokat teljesíteni. Nemcsak városunkban, hanem
a megyehatáron túl is ismerik a nevüket. Szeressétek a nótákat,
bennük van a magyar ember lelke – hirdetik fellépéseikkel. A dal, a
nóta igazi baráti közösséget kovácsolt a nótaklub tagjaiból.
Tüttő János nótakör
szombat 14.10 óra
A város szinte valamennyi rendezvényén jelen vannak a Kanizsa
Lovas Klub hagyományőrző császár huszárai. A pompás lovak és a
délceg huszárok a felnőttek és a gyerekek figyelmét egyaránt felkeltik.
Huszárbemutató
péntek 16.20 óra
Légy ott a téren!
Főtámogatók:
Támogatók:
Médiatámogatók:
Autó Kanizsa
Kft.
Mecsek
Füszért ZRt.
Ryno Kft.
Április 28. szombat
ERZSÉBET TÉR
GYERMEKSÁTOR
10.00-18.00 Levendula játszóház – kézműves foglalkozások
Királyi udvar, fátylak, díszek, pajzsok, palástok, ékszerek, koronák, bábok,
lovacskák készítése.
14.00-15.30 Gyermek sakkparti Marton István polgármesterrel
VÁSÁRTÉR
10.00-18.00 kézműves vásár és vásári finomságok
PARK
10.00-18.00 II. Főtéri kóstoló
10.00-17.00 Régmúlt idők játékai
Ugróiskola, kukoricacsutkával építés, célbadobás, karikahajtás,
gólyalábazás.
10.00-18.00 Utcazsonglőrök bemutatója
Fő ÚT
16.00-16.40 Tűz van babám! – tűzoltó bemutató
16.50-17.20 A kanizsai határőrigazgatóság kutyás
bemutatója
NAGYSZÍNPAD
09.30-10.00 Fehér Kígyó koncert
10.00-12.00 Sisere Fesztivál – Nyolc óvodás csoport néptáncos
kavalkádja, lendvai vendégszereplőkkel a Hétszínvirág Óvoda szervezésében.
12.00-12.40 Arasinda hangszerbemutató
12.40-13.20 Bab Társulat óriásbáb előadása (a színpad előtt)
13.30-14.00 Vendég cseh kórus fellépése
14.10-14.50 Tüttő János nótakör
15.00-15.30 Cigányzenei koncert és táncbemutató
15.30-16.00 Gólyalábas bemutató és bajvívás (a színpad előtt)
17.00-17.40 A Kanizsa Big Band koncertje
18.10-19.15 M.É.Z. Együttes koncertje
20.00-21.30 United koncert
21.30 Tűzijáték
21.40-23.00 Fergeteges utcabál a Flört Band-del
MEDGYASZAY HÁZ
Ingyenes mozi a volt moziban
Rajzfilmvetítés: 10.00-10.45 Kisvakond 11.00-11.45 Kockásfülő nyúl,
12.00-12.45 Futrinka utca, 13.00-13.45 Magyar népmesék, 14.00-15.30
Macskafogó
Nagyjátékfilm vetítés: 15.45-17.45 Szabadság, szerelem (120 perc)
19.30 Musical-est (Belépődíj 1000 Ft a Cantare’97 Alapítvány javára)
KIEGÉSZÍTő PROGRAMOK
10.00-18.00 Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató
10.00 IV. Magyar Petanque Kupa, az 56-os emlékkertben
10.00-17.00 Egészségyüi Alapellátás sátra az Erzsébet téren
Vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés, PSA mérés (férfiaknak)
14.00 IV. Kreatív Fesztivál a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskolában
15.30 27 órás foci eredményhirdetése – Batthyány gimnázium focipálya
Kisvonat a keleti városrésztől a Vásárcsarnokig egész nap az alábbi
megállókkal: Erzsébet tér – Fő út – Deák tér – Katona J. u. – Kossuth tér
– Kórház u. – Szekeres u. – Rózsa u. – Hevesi u. – Teleki u. – Rózsa u. –
Platán sor – Eötvös tér
17.00 Magyar-szerb boxmeccs a MÁV NTE Sportcsarnokban
14.00-18.00 Véradás a Vasemberház Dióssy termében,
Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesület információs sátra,
Waldorf játszóház és még sokan mások.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Légy ott a téren!
Nagykanizsa Város Napja
Hosszú évek óta elbűvöli a közönséget az óvodások Ficánkoló című
zenés, mesés játéka. A szervező Vackor Óvoda mellett a Város
Napján április 27-én 10 órakor a Medgyaszay Házban fellép a Szivárvány
Központ csoportja, a Rózsa úti és a Hevesi Óvoda mintegy
130 óvodása. A meseelőadást a nagycsoportos óvodások játsszák
óvodásoknak, és a szereplő kisgyermekek szüleinek.
Ficánkoló
péntek 10.00 óra
Nyolc éve az akkor még Acid Company néven koncertező Pély
Barnabás, Romhányi Áron, Kolta Gergely és Vadász Péter alkotta
zenekar Orbán Tamás produceri és szövegírói közreműködésével elkészítette
első lemezét United néven. Ezzel a lemezzel rövid időn
belül a magyar könnyűzenei élet élvonalába kerültek. Olyan slágerek
találhatók Az első... című albumon, mint a Hárman párban, Hófehér
Jaguár, a Koktél, vagy a Nincs ősz, nincs tél. 2000-ben ez a lemez
Aranyzsiráf díjat kapott az év lemeze kategóriában, a Nincs ősz,
nincs tél pedig Jakab Líra díjas lett.
United
szombat 20.00 óra
Főtámogatók:
Támogatók:
Médiatámogatók:
Autó Kanizsa
Kft.
Mecsek
Füszért ZRt.
Ryno Kft.
Légy ott a téren!
Nagykanizsa Város Napja Főtámogatók:
Támogatók:
Médiatámogatók:
Autó Kanizsa
Kft.
Mecsek
Füszért ZRt.
Ryno Kft.
Nagykanizsa Város Napja
2007. április 27-28.
Térkép jelmagyarázatokkal
Étkezés, büfék,
bárok
Gyermeksátor
és játszóház
Szabadtéri
ügyességi játékok
Polgármesteri
Hivatal
Ügyfélszolgálat
Szponzori stand
Kézműves
vásár
Civilek, egyesületek
standjai
Orvosi
ügyelet
Néder Norbi
csodakörhintája
Színpad
WC
A formáció a Tramps klubzenekarból nőtte ki magát, ahol a két
fiatal zenész kilencvennégy óta játszik együtt. Roy & Ádám első
maxi CD-je kilencvennyolc májusában jelent meg. A csapból is én
folyok! című dal hatalmas sikert aratott, mind a közönség, mind a
szakma körében. A fiúk pillanatok alatt a legnépszerűbb zenekarok
közé emelkedtek. A Tartsd életben! című debütáló album
kilencvennyolc szeptemberében látott napvilágot, nem titkoltan
céljaként kitűzve az élőhangszeres zene népszerűsítését.
Roy & Ádám
péntek 20.30
2007. április 26. Kanizsa – Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület felügyelő munkakör betöltésére.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan időre, hat hónap próbaidő
kikötésével történik.
Amunkakör a pályázat elbírálását követő hónap 1. munkanapjától betölthető.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
– az alábbi képzettségek valamelyike:
– főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó
vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási
(jogelőd) intézményben szerzett határrendészeti és védelmi vezetői,
illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
végzettség és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett szakképesítés; egyetemi vagy
főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga;
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű
más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai,
határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés;
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
– "B" kategóriás gépjárművezetői engedély.
Előnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási vagy rendészeti igazgatási
gyakorlat, felsőfokú iskolai végzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok hiteles másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati
Szabályzat alapján kerül sor.
A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzőnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyminisztérium hivatalos
értesítőjében való közzétételétől (várhatóan: április 16.) számított 16. nap
13.00 óra.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidőt követő 15 nap.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706
vagy 500-820 telefonszámon.
Pályázat
A Város Napja részletes programját lapunk 7-8-9-10. oldalán
olvashatják.
Nagykanizsa városa 2007. április 27-28. pénteken és szombaton naponta
10.00–24.00 óra között rendezi meg a Város Napja kulturális rendezvényt.
A programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatók az Erzsébet tér és környékén:
􀂊 parkolási tilalom lesz érvényben a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban,
április 26-án 8.00 – április 28-án 24.00-ig
􀂊 Az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Vásár és a rendezvény miatt teljes
útlezárás és parkolási tilalom lesz érvényben április 27-én pénteken 6.00-tól
április 29-én, vasárnap reggel 6.00-ig fenn fog állni. Erre a szakaszra csak
külön behajtási engedéllyel és csak áruszállítás céljából lehet majd bejutni.
􀂊 A Fő úton ideiglenes és szakaszos útlezárás lesz az alábbiak szerint:
– április 27-én, pénteken 16.15-től 18.00-ig a zászlófelvonás
idejére a Fő úton a Deák tér és a Fő út – Zárda utca
kereszteződése között
– április 28-án, szombaton 10.00-tól a Nagykanizsa – Zalakaros
futóverseny startja miatt félpályás forgalomkorlátozás várható
Erzsébet tér – Fő út – Petőfi út útvonalon
– április 28-án, szombaton 15.30-tól 17.30-ig kulturális program
miatt a Fő út Vasember-ház előtti szakaszán
􀂊 A forgalomkorlátozások miatt a Zala Volán helyi járatai módosított
útvonalon és megállóhelyekkel közlekednek az érintett időpontokban az
alábbiak szerint:
– április 27-én 6.00-tól 29-én 6.00-ig lezárásra kerül az Erzsébet
tér K-i oldala a Rozgonyi út és Fő út között. Ezen idő alatt a 4,
4Y, C7 járatok nem érintik a Dél-Zalai megállópárokat.
– április 27-én 16.00-18.00-ig kerül lezárásra a Fő út – Csengery
út – Dél Zalai Áruház közötti szakasza.
– április 28-án 15.30-17.30-ig kerül lezárásra, az Erzsébet tér D-i
oldala.
Ezen idők alatt az érintett járatok a Dél-Zalai megálló párokat nem érintik,
terelő útvonalon közlekednek:
– K-i irányból: ... Deák tér – Sugár út – Rozgonyi út 1. megálló –
Vásár út – Kalmár u – Király u. ...
– Ny-i irányból: ... Király úti körforgalom – Zrínyi úti ideiglenes
megálló – Csengery út – Deák tér ...
– a 18-as vonal járatai mindkét irányban a Zrínyi úti id. megálló
érintésével közlekednek
A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért
kérjük megértésüket és türelmüket!
Szeretettel várjuk Önt és Családját is a rendezvényre!
A Város Napja
Értesítés
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
A Nagykanizsa Corvin u. 3. szám alatti 823/6. hrsz-ú ingatlant
érintő építési ügyben keletkezett 6/1117/2007. számú helyszíni szemle értesítő
2007. április 26-tól a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
hivatalos hirdetőtábláján megtekinthető.
Építésügyi helyszíni szemle
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás – a munkarend változások miatt – április 30-án (hétfőn) elmarad.
Megértésüket köszönjük!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata
Az ügyfélfogadás elmarad!
12 Kanizsa – Értékrend 2007. április 26. A becshelyi katolikus templomban
tartott előadást Dr. Papp
Lajos szívsebész professzor, akivel
a plébániai hivatalban beszélgettünk.
– Professzor úr, ön a szó átvitt
és valódi értelmében is megfogta
számos kanizsai ember szívét.
Mit lát ma Ön, milyen diagnózist
állítana fel?
– Nem csak az egyén, hanem a
társadalom, a nemzet szíve is beteg.
A betegség, mindig valamilyen
harmónia megbomlását jelenti.
Ha a szervek harmonikusan,
jól működnek, akkor beszélhetünk
egészségről. Ha az emberek
megosztottá válnak, kettészakad
a nemzet, akkor ennél nagyobb
betegség nem lehet. Ha
csak kis részek szakadnak le, azt
lehet pótolni. Nagyjából egyenlő
arányban történő szakadás esetén,
Széchenyi szavaival élve,
„Egymás erőit zsibbasztva” az
erők elvesznek. Az erő azért fajult
erőtlenséggé, mert idestova tizennyolc
éve megszűnt a külső ellenség.
Az, amelynek közös gyűlölete
oly sokáig egyfajta kapocs volt a
magyarság történetében. Másrészt
olyan sokáig tartott a vakság,
hogy amikor kinyitották a
ketrec ajtaját, s kimehettünk szabadlevegőt
szívni nem tudtunk a
szabadságunkkal mit kezdeni. Azóta
is egymást bántjuk, egymást
gyötörjük, ami szívbetegséget
okoz. Ma azért vagyok itt, és járom
az országot, hogy nem csak a
megbetegedett emberek szívét
gyógyítsam, hanem mentem, ami
menthető. A nemzet szívét kell simogatnom,
ami nem jelent és
nem is jelenthet mást, csak azt,
hogy közös céljaink és érdekeink
vannak. Elmondom, hogy kétezerhat
évvel ezelőtt megszületett
az Istenember, aki elmondta nekünk,
hogy mit kellene tennünk.
Itt a húsvéti ünnep körül nagyon
aktuális Wass Albert verse, a
Nagypénteki sirató. Arról szól,
hogy mi egy Nagypéntekes nemzet
vagyunk. Csak Nagypéntekig
jutunk el, megfeszítjük egymást,
és hol a baloldali, hol a jobboldali
lator keresztje alatt térdeplünk.
Középen, mintha nem is lenne
keresztünk. A megoldás egy lehet,
ha a megosztottságából a
szellemvilág egységessége felé
fordulunk. Isten központúvá kell
lenni, és nem csak a mi országunknak,
hanem a halálra ítélt
euró-atlanti kultúrában élő fehér
fajnak is. A XXI. század nem a
gazdaságok háborúja, hanem a
kultúrák harca lesz. A más kultúrák,
amit egységesen nevezünk
másnak, egyébként több nagy kultúráról
van szó, az iszlám, a kínai,
a hinduizmus, a buddhizmus,
mind megtartották a szakrális
kapcsolatot és a közösségi szellemet.
A fehér ember a francia forradalomtól
megpróbálja Istent a
trónjáról letaszítani és az embert
a középpontba állítani. Ezért tartunk
itt, ahol vagyunk, mert az
ember által irányított világ önző
és öngyilkos világ. Ezt éljük most,
ezen kell változatni. Ha nem változatunk,
a világ valószínűleg
megmarad, de a fehérfaj nélkül.
– Ön megosztottságról, helytelen
pártoskodásról beszél. Az
utóbbi időkben ezt másoktól is
gyakran hallani, kiegészítve azzal,
hogy a jelenlegi krízishelyzetből
a pártpolitika helyett a civil
mozgalmak, szerveződések jelenthetik
a kivezető utat. Lát erre
esélyt?
– Nem csak látok, hanem teszek
is érte, hogy ez a pártokon
felüli nemzeti összefogás létrejöjjön.
Azt világosan és tisztán kell
látni, hogy ez a kultúra a parlamentáris
demokráciára alapozott.
Abban a helyzetben amikor a
parlamenti pártdemokrácia bebizonyítja
az alkalmatlanságát, akkor
ezen változtatni kell. Nem fölöslegesek
a pártok, csak nem
tudják megoldani azt a problémát,
ami jelenleg Magyarország
problémája. Ezért igenis igénybe
kell venni olyan társadalmi rétegek
segítségét, mint a tudósok,
történészek, papok, és egyáltalán
mindenkiét, akik az emberek lelkületével,
erkölcsével, történelmével,
történelmi hagyományaival
foglalkoznak, hogy segítséget
adjanak a politikusoknak. Nem
elzavarni kell őket, mert rombolni
könnyű, de látnunk kell, hogy alkalmatlanok
a jelenlegi helyzet
megoldására. Ezt egyébként bizonyították
a tizenhét éves regnálásuk
alatt, mert másban sem merült
ki az országlás, csak egymás
gyötrésében, bántásában. Ezért
központi téma ma a jobb és baloldaliság,
még ha áttételesen is, de
a jobb és baloldali lator példáját
adva. Egy kicsit merész képzettársítással,
a jobboldali lator az
utolsó pillanatban megbánja bűneit
és Krisztushoz fordul. Bűn
felismerés, bűnbánat és vezeklés
nélkül nem lehet bűnbocsánatot
nyerni. Az a baj, hogy az emberközpontú
társadalomban ezek a
talmi értékek nem is engedik tisztán
látni a feladatot. Már pedig
óriási a feladat. Az emberek ma a
mammonnak áldoznak, és faragott
képet imádnak, amit úgy hívnak
televízió. El kell fordulni a
faragott képektől és az ég felé
kell tekinteni.
– A diagnózis után ez lenne a
terápiás kezelés?
– Igen, pontosan így van!
Czene Csaba
Közös céljaink és érdekeink vannak
A Képzőművészetek Házában
a költészet ünnepén, Optimistán
bele a reménytelenségbe címmel
Dörner György érdemes művész
önálló estjét láthatták az érdeklődők.
– A költészet napja van. Milyennek
látja ma a költészet és a
költők helyzetét?
– Katasztrofálisnak mind a költészet,
mind a költők helyzetét,
ugyanis a költészet hiányával
élünk. A költészet nélküli emberek
helyzete pedig katasztrofális. Lehet
ugyan a költészet szépsége nélkül
élni, de minek. A költők manapság
többnyire maguknak, jobb esetben
néhány embernek írnak verseket.
Aki nem ismeri meg és nem érti a
verseket, az satnya életet él. Költészet
nélkül lehet élni, de nem érdemes.
Akit életében nem érint meg
egy költő költészete, egy szép nő
mosolya, vagy sóhaja, ami már
önmagában is költészet, annak kár
élni. Akik nem tudnak teljességgel
azonosulni egy-egy verssel, azokról
előbb utóbb mindig kiderül valami
turpisság.
– Többnyire magyar költők,
hazafias verseit tűzi műsorára.
Mit érez versmondás közben?
– Alázatot. Alázatot a vers
iránt, alázatot és tiszteletet a néző
iránt. Azzal, hogy a néző eljön,
már jelez valamit. Azt mindenképpen,
hogy kíváncsi az általam előadott
versekre. Az, hogy minden
egyes néző milyen alázattal viseltetik
a költészet iránt, az a nézőnek,
a hallgatónak a magánügye.
– Érték-e hátrányok amiatt,
hogy nyíltan felvállalja magyarságát,
a nemzeti oldalhoz való
tartozását?
– Gályarabságra nem ítéltek, a
fejemet nem vették, nem lőttek
tarkón, még nem zártak börtönbe,
de egy időre kirekesztettek a
filmgyártásból, a színházkészítés
egy jelentős mezsgyéjéről, a televíziózásról
már nem is beszélve.
Többek közt azért is kényszerülök
ilyen, a maihoz hasonló előadói
estekre. Pedig úgy gondoltam
ilyeneket sohasem fogok vállalni.
Ma meg úgy élvezem, hogy szinte
madarat lehetne fogatni velem.
– Érezhető az, hogy minél inkább
hanyagolnak, netán tiltanak
valakit a médiumokban, annál
inkább elmennek az előadásaira?
– Lehet ez is, de én még mindig
teltház előtt játszottam.
– Sajó Sándor jó néhány évtizede
versbe öntötte milyen érzés
magyarnak lenni. Ma milyen?
– Nekem jó. A kamion sofőrnek,
aki angol zászlóval tapétázza
ki a vezetőfülkéjét, neki biztos
nagyon rossz. Aki amerikai zászlóval
teszi ezt, annak még roszszabb
lehet. Fura módon orosz
zászlót nem látok, pedig ötven
évig próbáltak ráhangolni minket.
Ebben az országban különleges
balfékek nevelődtek ki. Az
egyik totalitáriust nem fogadja
el, a másikat pedig örömmel,
mert ott van édes, buborékos
üdítő. A másikban pedig nem
volt buborék, nagyjából ennyi a
különbség.
– Mi az esélye a nemzetnek,
az országnak, hogy újra megtalálja
magát?
– Semmi. Optimistán bele a
reménytelenségbe. Ez egy szép
feladat! Ez volt a vesszőparipája
a matematika tanárnőmnek, mikor
egy látszólag megoldhatatlan
feladatot adott fel. Valahogy
így vagyok én is Magyarország
felemelkedésével. Ez egy szép
feladat!
Cz.Cs.
Optimistán bele a reménytelenségbe!
2007. április 26. Kanizsa – Ez+Az 13
Horoszkóp
A Kos jegyéből kihátrál a héten a Merkúr.
Megengedhet magának egy kis lustálkodást.
Hódolhat a szenvedélyének,
vonja be a barátait is ebbe az élvezetbe.
Érzelmi téren is hagyja sodródni magát.
A Nap a saját jegyében jár. Ismét tele
van energiával, használja ki. Ne mondjon
ellent az új lehetőségeknek. Szép
napokra számíthat érzelmi életében is,
jön tavasz, új szerelem.
A Vénusz még mindig nagy hatással
van önre. A kellemes tavaszi napokon
fordítson több időt kapcsolatainak ápolására.
A hétvégén a város is érdekességet,
ismerkedési lehetőséget kínál.
Ezen a héten a testi helyett inkább szellemi
táplálékra van szüksége. Használja
ki ezt valami új dolog elsajátítására. Ha
szingli, adjon lehetőséget az ismerkedésre,
ne legyen megközelíthetetlen.
A Hold két napot tölt a jegyében. Ezen a
héten legyen óvatosabb. Félnie nem
kell, mert a veszély lehetőségét felismeri.
Nyugalmas érzelmi élete érdekében
kérdezze meg partnere véleményét.
Szombatig a jegyében jár a Hold, ami
hozzásegíti a sikerhez. Szerencsés napok
jönnek akár a munka, akár a karrier
területén. Bármire megkérheti társát,
teljesíteni fogja minden kívánságát.
Kitartó munkájáért elismerésben részesülhet,
akár feljebb juthat a ranglétrán.
Az érzelmek terén azonban bizonytalan.
Ha még nincs kiszemelt áldozata, a hétvégi
forgatag alkalmas lesz flörtölésre.
A héten fantasztikus ötleteivel elámíthatja
a családját. Kreativitásával egy
csapásra megvalósíthatja otthonában a
régi terveit. A partnere együttműködésére
is számíthat.
Optimista gondolkodás jellemzi ezen a
héten. Ne halogassa a feladatait, ne várjon
a jövő hétig. Hogyha még szingli,
keressen magának beszélgetőtársat a
Város napi rendezvényeken.
A Vénusz hatásának köszönhetően vonzó
egyéniség válhat önből ezen a héten.
Partnerével a hétvégén ne a távoli csillagokat
keressék, gyönyörködjenek a tűzijáték
szépségében.
Ne higgyen a nagyvonalú ígéreteknek,
gyorsan csalódhat. Uralkodó bolygója
az Uránusz felerősítheti vágyát a társas
életre. Ne habozzon, kikapcsolódást, török
zenét, táncot kínál a hétvége.
A csillagok állása megvédi több kellemetlenségtől.
A hirtelen nyáriasra forduló
április kissé fáradttá, figyelmetlenné
teszi, de sebaj. A szombat esti fergeteges
utcabál majd felvidítja.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Tájékoztatjuk Nagykanizsa
város lakosságát, hogy a
Saubermacher-Pannónia
Hulladékgyűjtő Kft.
2007. április 30-án
és május 1-én
a hulladékszállítási
program szerint végzi
tevékenységét,
azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az
ünnepre való tekintettel reggel
7 óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő
edényeiket.
Via Kanizsa
Városüzemeltető Kht.
Tájékoztató
VEGYES
TÁRS
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. április 26. INGATLAN
Nk-án a Bősze K. közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési
telek 12.000 Ft/m2 irányáron
eladó. Érd.: 70/3655-134
(6032K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével
eladó. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6008K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236
(6009K)
Látóhegyen jó állapotban lévő
téglaépület 1000 m2 gyümölcsössel,
2 millió Ft-ért eladó. Ugyanitt
olcsó építési telkek vízzel, villannyal,
helyijáratú buszközlekedéssel
eladóak. Érd.: 93-325-778
(6022K)
Nk-án jelenleg is működő trafik
betegség miatt 200.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 30/413-1789 (6025K)
Nk-án a Kaposvári út mellett
panorámás, 973 m2-es, közművesített
zártkerti telek eladó. Irányár:
1.900.000 Ft. Tel.: 30/391-
2011 (6027K)
Kazanlak krt.-on 4. emeleti,
kétszobás, központi fűtéses lakás
sürgősen, reális áron eladó, esetleg
kisebbre cserélhető. Érd.:
20/490-6066 (6028K)
Deák tér 10.-ben tetőtéri, azonnal
beköltözhető, új, 46 m2-es +
galériás, turbókazános lakás 9,99
millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/901-
9013 (6029K)
A keleti városrészben kétszobás
lakás olcsón kiadó. Érd.:
20/256-4864 (6030K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves,
ács, tetőfedési és szigetelési
munkákat, régi házak felújítását,
lépcsőházak burkolását, festését
vállalja. Érdeklődni: 70/503-
9407, 30/639-8825 (5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(Tv, hifi, video stb.) megjavítom.
Telefon: 20/510-2723. (6019K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk.
Érd.: 20/482-4545 (6031K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet,
stb. Érd.: 20/555-3014 (6005K)
Fuji Finepix S3000 ezüstszínű
digitális fényképezőgép,
3,2 megapixel felbontású, 6x
optikai és 12x digitális zoommal,
4 db akkuval, USB kábellel,
szoftverrel, memóriakártyával
eladó. Ára: 35.000
Ft. Érd.: 30/9932-534 (6024K)
176 cm magas, 31 éves, barna
hajú és szemű férfi keresi
társát (nagykanizsait) 25-35
éves korig. Tel.: 30/450-4059
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Május 3. 15 óra
Hevesi Sándorra emlékezünk
Közreműködnek a Hevesi Sándor
Általános Iskola tanulói.
Helyszín: Fő út, Bazár udvar
Színházi emlékhelyek
Nagykanizsán városnéző séta Dr.
Dobó Lászlóval, koszorúzás
16.30 óra: Kiállítás Szabó Liliana
munkáiból a Medgyaszay
Házban. Megnyitja: Kassainé
Szarjas Gertrúd
Megtekinthető május 16-ig
Május 4-én 18 óra
Májusi zsongás – szabadtéri koncert
a Medgyaszay Ház melleti
téren. A Nagykanizsai Ifjúsági
Fúvószenekar koncertje. Vezényel:
Tatár Csaba. Belépődíj nincs
Május 4. 19 óra
Hárman a padon
színmű, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház előadása.
Zala Márk bérlet
Belépődíj: 1500 Ft
Helyszín: Medgyaszay Ház
Masszírozást vállalok
(Frissítő, alakformáló, talp!)
Hívásra házhoz megyek!
Tel.: 30/481-2323 (6012K)
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
kőműves szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
bútorasztalos szakirányú megegyezés szerint
szerkezet lakatos szakirányú megegyezés szerint
hegesztő szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
esztergályos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
szakács szakirányú 80.000–100.000 Ft
felszolgáló (német nyelv) szakirányú 90.000 Ft
varró szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
tehergépkocsi vezető szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi vezető (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
kézi autómosó 8. általános 80.000 – 100.000 Ft
faipari ügyintéző (német nyelv) szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
marketing asszisztens szakirányú 100.000 – 110.000 Ft
pénzügyi ügyintéző szakirányú 160.000 – 180.000 Ft
területi képviselő (angol nyelv) főiskola 250.000–300.000 Ft
gépészmérnök főiskola megegyezés szerint
villamosmérnök főiskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő megváltozott: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 és
13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
MÁJUS 3 – 8. HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAPOK
900 m2-es belvárosi, közművesített
telek kiadó vagy
eladó. Érd.: 30/481-2323
Korosztályos kötöttfogású birkózó
Eb-válogatónak adott otthont
a Zsigmondy-csarnok, ahol
tizennyolc egyesület és két válogatott
(francia és szlovák) tagjai
léptek szőnyegre. Nagykanizsán
ilyen szintű birkózó viadalt, Szatmári
Zsolt edző szavai szerint,
még nem rendeztek, amelyen helyi
sportolóknak is lehetett szurkolni
Bencze Péter, Tóth Árpád
és Vojkovics Máté (Zsigmondy-
Winkler DSE) személyében. ők
ugyan a válogatott helyeihez nem
kerültek közelebb, viszont a párhuzamosan
bonyolított szabadfogású
versenyen születtek szép
eredmények. A 29 kg-ban Egyed
Balázs és a 27 kg-ban Lőrincz
Norbert második, míg a 25 kgban
Ceglédi Bertalan harmadik
helyett szerzett. Hasonlóan szép
sikert ért el a birkózók országos
diákolimpiáján Egyed Zsanett,
aki korosztályának 32 kg-osai
között lett második
P.L.
A női asztaliteniszezők Extraligájának
újabb fordulóiban a
Bolyai-iskolában a Bojtor
Busz-Kanizsa Sörgyár SE csapata
előbb 5:-5-ös döntetlent
játszott a Budaörssel, majd legyőzte
6:4-re a Soltvadkert csapatát.
(Ebben az osztályban szó
sem volt lelevelezésről, a vetélytársak
valóban ott melegítettek
és játszottak az asztaloknál.)
A budaörsiek ellen Mariana
Stoian volt elemében, hiszen
három mérkőzést is nyert,
ez sem volt azonban elég a győzelemhez,
de Viski Tímea döntetlenre
mentette a találkozót,
hiszen az utolsó párosításban
legyőzte ellenfelét. A soltvadkerti
klub ellen sem volt könynyebb
a mérkőzés, s ellenük
sem ment kimondottan Vass Tímeának,
viszont a másik Tímea,
Viski az utolsó meccsét behúzta,
így döntetlen helyett végül
6:4-re nyertek a kanizsaiak.
A két találkozó között a Zala
Megyei Asztalitenisz-szövetség
Nagykanizsán díjazta a megye
legjobb pingpongosait, így a
legjobbaknak kijáró elismerésben
részesült Bicsák Bettina,
Horváth Dávid, Ladányi Dóra,
Kahotek Kristóf, Flander Anita,
Tóth Dániel, Mariana Stoian,
Zborai Gyula, a kanizsai női
extraligás csapat és Emecz Emil
edző, míg különdíjasok voltak
Darvas József és Károly Kálmán.
Polgár László
TVSK-BÉKÉSCSABA –
CWG-KANIZSA 9:12 (3:3,
3:2, 3:4; 1:3). Békéscsaba.
Játékvezető: Mucskai, Mikessy.
CWG-Kanizsa : Golecz - Karácsony
T., Dankó 3, Borbély 2,
Wiesner Zs., Fábry 4, Kéri 3.
Csere: Kiss Cs. (kapus), Wiesner
A., Virt, Szili, Szabó D. Játékosedző:
Szabó Gábor.
BERTÓK SC SZENTES –
CWG-KANIZSA 7:9 (2:1, 0:3,
3:3, 2:2). Szentes. Játékvezető:
Bátori, Petik.
CWG-Kanizsa: Kiss Cs.- Karácsony
T. 1, Dankó, Wiesner
Zs. 1, Szili 2, Fábry 4, Kéri 1.
Csere: Wiesner A. Virt, Kalmár,
Szabó D. Játékos-edző: Szabó
Gábor.
A kanizsaiak kissé talán csalódottan,
de sikeresen kezdték meg
az alsóházi rájátszást Békéscsabán,
illetve Szentesen. Mint később
kiderült, végül mindkét
mérkőzést magabiztos játékkal
nyerte a dél-zalai együttes. Az békéscsabai
meccsen a megszokott
gólvágók (Fábry 4, Kéri 3) mellé
felzárkózott Dankó is 3 találattal.
Aztán a gárda Szentesen úgy
folytatta, ahogy előző nap befejezte.
A góllövésben továbbra is
jeleskedett Fábry, akihez Szili,
Karácsony, Kéri, Wiesner Zs. zárkózott
fel találataival, de a kapuban
Kiss Cs. is remekelt. A
CWG-Kanizsa április 30-án végre
hazai közönség elött is bemutatkozik
a rájátszás küzdelmeiben.
A Dúnántúli gyermek I. (1992-
93) vízilabdabajnokságban is
folytatódtak a küzdelmek:
Budafóka – CWG Kanizsa 17:3,
Tatabánya – CWG Kanizsa 7:21.
A kanizsai Sashalmi András a két
találkozón összesen 7 gólt szerzett.
P.L.
Kosárlabda NB I B. Rájátszás a
9-14. helyért: KKK DKG East –
Jászberényi KSE 94 - 81 (21-22,
25-27, 24-20, 24-12). Nagykanizsa,
100 néző, vezette: Dr. Magyari,
Németh A.
KKK DKG East: Sági (25/9),
Zsirai (3/3), Beck (13), Zsámár
(6), Szabó (23). Csere: Becze
(17/9), Murvai (5/3), Millei (2).
Edző: Kovács Nándor.
Úgy is kezdhetnénk, hogy sikerült
a visszavágás, mivel Jászberényben
111-92-re kapott ki a kanizsai
férfi kosaras együttes, s az
első félidőben a KKK itthon sem
tudott mit kezdeni a jászberényiek
gyors játékával. Ennek is betudható,
hogy volt pillanat, amikor
tizenkét pontos hátrányba kerültek,
amit a második negyed
hajrájában sikerült csökkenteni.
Fordulás után feljavult a kanizsaiak
védekezése, gyors és időnként
látványos akciókat vezetve fordítottak,
s végül biztosan nyerték
meg a mérkőzést. Az alaphang tehát
megvan, a keleti csapatok
egyikén sikerült revansot venni,
remélhetőleg a tiszaújvárosiakkal
is elszámolnak majd az ottani zakóért
(69-77) Kovács Nándor tanítványai.
Jók: Sági, Szabó,
Becze, Murvai.
P.L.
A korosztályos labdarúgó-bajnokságok
NB II-es pontvadászatában
az NTE 1866 MÁV és
az NUFC fitaljai serényen gyűjtögetik
a pontokat és szerzik a
gólokat. Az NUFC U17-es csapatában
Tern Attila húzta fel
góllövőcipőjét, s vágott be négy
gólt a csesztregieknek, rajta is
túltett azonban az NTE-s Szalai
Dániel, aki az U 19-es pontvadászatban
tizenegyszer köszönt
be a balatonlelleieknek. Ha ehhez
hozzátesszük, hogy csapata
végül 30-0-ra nyert, hát érdekes
egy mérkőzés lehetett…
U13: NUFC – Siófok 0-0,
PMFC – NUFC 1-2, NTE –
Kaposvölgye 7-1. U15: NUFC
– Siófok 2-1, PMFC – NUFC
3-0, NTE – Kaposvölgye 14-1.
U17: Kaposvölgye – NUFC 0-
5, NUFC – Csesztreg 13-0,
Mézga-Újpest – NUFC 2-3,
Balatonlelle – NTE 3-4, NTE –
Nagyatád 10-3. U19:
Kaposvölgye – NUFC 4-1,
NUFC – Csesztreg 5-2, MézgaÚjpest
– NUFC 1-12, Balatonlelle
– NTE 0-30, NTE – Nagyatád
3-0.
P.L.
2007. április 26. Kanizsa – Sport 15
30-0! Gólzáporos győzelem Balatonlelle ellen
A második
bajnoki érem
Egyedék:
ezüstérmesek
Férfi vízilabda OB I B rájátszás a 9-16. helyért
Eldöntetlen után szoros győzelem
Kosárlabda NB I B rájátszás
Az elmúlt héten Abonyban rendezte
meg a Magyar Judo Szövetség
a Junior Országos Bajnokságot,
melyre hatvannyolc egyesület
versenyzői neveztek. Az 1989-90-
ben születettek között Mihovics
Szabina (1992) ötvenhét kilogrammban
mérlegelt tizennégy
társával együtt. Két győztes mérkőzés
után, a döntőbe jutásért a Junior
Európa Bajnokság 5. helyezettével
küzdött, akivel szemben
jól helyt állt ugyan, de egy kokával
(3 pont) mégis kikapott. A harmadik
helyezésért való küzdelemben
az ellenfél által indított páros
lábfelszedést Szabina egy szép
kontratechnikával, ippon értékű
comb-dobással hárította. Ennek
köszönhetően övé lett a 3. hely.
Szabina idén már a második
bajnoki érmet szerezte meg ifjúsági
és junior kategóriában. A május
hatodikai Csehországi Jicinben
rendezendő EB válogató verseny
előtt ez az eredmény remélhetőleg
jó doppingszer lesz számára.
􀁓
16 Kanizsa – Kultúra 2007. április 26.
Woodstock
mintájára
Csóstock
Június huszonkilencedike és
július elseje között első alkalommal
rendezi meg a Csónakázó-tónál
a „Csóstock”-ot, az amatőr
rockzenekarok első kanizsai fesztiválját
a Ka-Rock, azaz a Kanizsai
Rockzenéért Alapítvány.
A már hosszabb ideje új helyszínen,
a Nagyrác úti volt iskolában
működő alapítvány azt tűzte
ki célul, hogy egy monstre rockseregszemle
hagyományát teremtsék
meg Nagykanizsán.
– Nem egy tehetségkutató fesztivált
csinálunk, hanem fellépési
lehetőséget szeretnénk teremteni
azoknak az amatőr rockzenekaroknak,
amelyek óriási hiánynyal
küszködnek e tekintetben –
mondta Horváth Zoltán, az alapítvány
elnöke. – A fesztiválunkon
minden zenekar bemutatkozhat
negyven perces időtartamban.
Persze alapítványként is
kénytelenek vagyunk némi fellépti
díjat kérni, hiszen lesznek költségeink.
A rendezvény otthonául
a zöldtábor helye szolgál, ennél
ideálisabbat, azt hiszem, el sem
lehetne képzelni. Hogy az ország
zenekarai mekkora hiányt szenvednek
a fellépések tekintetében,
azt az is jelzi, hogy csaknem kilencvenhat
banda jelentkezett a
„Csóstock”-ra. Sajnos, ez a
szám azonban már kezelhetetlen,
ezért szelektálnunk kellett, így a
rendezvény ideje alatt „csak”
harmincötnek tudunk fellépési
lehetőséget biztosítani. Ez is azt
jelenti, hogy elkezdjük délelőtt
tíz órakor, s éjfélig „nyomjuk”.
Külön öröm számunkra, hogy
Szlovákiából, Szlovéniából,
Ausztriából és Horvátországból
is jelentkeztek zenekarok a hazai
csapatokon kívül. A kiválasztás
során elsőbbséget élveznek a kanizsai
csapatok, valamint a város
testvértelepüléseiről érkező
zenekarok.
Horváth Zoltán úgy véli, minden
bizonnyal jó buli lesz a fesztivál,
amelyre egy-, illetve három
napos belépőket lehet majd vásárolni.
H.A.
135 éves a Zrínyi
Méltón a névadó emlékéhez
Rajzkiállítással, tanulmányi-,
természet- és környezetismereti
versennyel ünnepelte az elmúlt
héten fennállásának 135. évfordulóját
a Zrínyi Miklós Általános
Iskola. A Medgyaszay Házban
megrendezett jubileumi ünnepségen
többek között jelen
voltak a régi tanárok, a Zrínyiben
végzett diákok, a norvég és
osztrák testvériskolák, valamint
a helyi intézmények képviselői.
Két Zrínyit tart számon a történelem.
A dédapát, aki Sziget várát
védte II. Szulejmán hadai ellen,
s meghalt 1566-ban, és az iskola
névadóját, a dédunokát, azt a
Zrínyi Miklóst, akinek nevéhez a
halála óta eltelt több, mint három
évszázadban ezek a jelzők tapadtak:
kiváló író, nagyszerű hadvezér,
élesen látó politikus. Tudatában
volt képességeinek és tehetségének,
s ennek megfelelő szerepet
kívánt és követelt az életben.
Nem látszani, de lenni akart
másoknál különbnek. Az emberi
méltóság védelmét kötelességének,
megsértését az ember meggyalázásának
tartotta – olvashatjuk
a most megjelent jubileumi
évkönyvben. Az intézmény 1872-
ben a fiú polgári iskolaként kezdte
meg működését, majd vált
1945-ben általános iskolává és
1980-ban egyesült az 1892-ben
megnyitott polgári leányiskolából
lett Ady Endre Általános Iskolával.
Az önkormányzat döntése
alapján a 2006-2007-es tanévben
a korábban önálló intézményként
működő, 1932-ben létesült Vécsey
Zsigmond Általános Iskolát
összevonták a Zrínyivel. A zrínyis
szellemiséget felidézve elsőként
Faller Zoltán igazgató szólt
az ünneplő közönséghez. Elődei
munkássága ma is jelen van a
cselekedetükben – hangsúlyozta,
majd párhuzamot vonva a múlt és
jelen között, szólt a közeljövő terveiről
is. Reméli, nemcsak álom
az 1980-as felújítás után az iskola
modernizálása. Minden kihívásnak,
de legfőképpen a szülői és a
tanulói igényeknek európai szinten
megfelelni tudó nyílt szervezet
kívánnak maradni. Az igazgató
után Vértes Judit, az iskola
egykori tanulója lépett a színpadra.
ő, az iskolában a nyugdíjazásáig,
tíz évig tanító édesapja, Vértes
Imre emlékére díjat alapított,
amellyel az egykori tanyai tanító
gondolatát szeretné tovább éltetni:
A pedagógus példakép, partner
és szülő, jövőt alapozó erő.
Az emléklapot és könyvet Dömötör
Nikolett és Szerdahelyi Dóra
nyolcadik osztályos tanulók érdemelték
ki. Marton István polgármester
a város legrégibb iskoláját
köszöntő beszédében gratulált az
évfordulóhoz, megköszönte a hagyományok
ápolását, az iskola
értékeinek megőrzését, a példásan
kialakított nemzetközi kapcsolatokat,
és köszönetét fejezte
ki az intézmény minden tanulójának,
dolgozójának és az iskola
vezetésének. Végül a fenntartó
önkormányzat nevében emléklapot
és ajándékot adott át Faller
Zoltán igazgatónak. A két órás jubileumi
emlékműsorban felléptek
az iskola tanulói, tanárai, a régi
diákok közül Nagyné Farkas Eszter
és Hajdú Sándor zeneszerző,
aki a színpadról norvégül társalgott
a külföldi vendégekkel. A
legszebb dolog tanítani – énekelte
zárásként a Russay Olivérné által
dirigált énekkar. Méltón a névadó
emlékéhez…
Bakonyi Erzsébet
Marton István polgármester (jobbról) az önkormányzat nevében
emléklapot adott át Faller Zoltán (balról) igazgatónak.
Fotó: Bakonyi Erzsébet